Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 134, 7 July, 7/7 2024

listor bara på internet

Lists with photos

Auktion 134. Det finns 2 sätt att se singelobjekten: överst med bilderna i samma format. klicka på pris för att se bilderna i full storlek.

Längst ned i denna spalt är listor med full storlek bilder direkt laddade.

Auction 134: There are two ways of looking at the single items. First with pictures in same size and

at end in this column are lists with fullsize pictures directloaded.


Budblankett , bid sheet if you want to bid by postal mail.


auction 134 whole list 1-18790 no photolinks


Några utvalda objekt mest från sterbhus

Slutresultat utvalda objekt mest från sterbhus

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-553 with photos


stämplat Sverige 554 -4202 Photos

Sverige ostämplat 4203-4972, photos

Sverige provtryck 4973-5002 photos

Sverige ** 5003-7494 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7495-8305

Sverige ark 8489- 8578 många med bilder

Norge lot 11450- 11654 ,photos

Danmark lot 11655-12816 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 12817 - 13106 photos

Iceland lot 13107-14141 photos

Finland lot 14142-14656 photos

Finland biområden lot 14651-14656 photos

Europa Albania- Russia 14657 -15611 photos

Europa San M.- Turkey 15612 -16039 photos

Europa , Tyskland. Germany 16040 -17284 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 17285 -17459 photos

non European countries 17460 - 17528 ,photos

USA single lots 17529 -18021 photos

Parts of list without photos


Sverige 5-strip utan bilder ** 7495-8305

Sverige rullar 8306-8488

Sverige ark 8489- 8578

Sverige häften , booklets 8580-9415

Sverige partier häften , booklets lots 9314-8415

Sverige samlingar och partier 9314-11449

Norge-HV, USA samlingar och partier 18022-18790

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections

Nedan är listor med full storlek bilder direkt laddade. Below are lists with fullsize pictures directloaded.

Sverige ostämplat 4203-4972, photos

Sverige provtryck 4973-5002 photos

Sverige ** 5003-7494 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7495-8305

Sverige ark 8489- 8578 många med bilder

Norge lot 11450- 11654 ,photos

Danmark lot 11655-12816 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 12817 - 13106 photos

Iceland lot 13107-14141 photos

Finland lot 14142-14656 photos

Finland biområden lot 14651-14656 photos

Europa Albania- Russia 14657 -15611 photos

Europa San M.- Turkey 15612 -16039 photos

Europa , Tyskland. Germany 16040 -17284 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 17285 -17459 photos

non European countries 17460 - 17528 ,photos

USA single lots 17529 -18021 photos