Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 125, January 22nd 2023


Budblankett , bid sheet if you want to bid by postal mail.

listor bara på internet

Lists with photos

Auktion 125. Det finns 2 sätt att se singelobjekten: överst med bilderna i samma format och

Längst ned i denna spalt är listor med full storlek bilder direkt laddade.

Auction 125: There are two ways of looking at the single items. First with pictures in same size and

at end in this column are lists with fullsize pictures directloaded.


auction 125 whole list 1-17321 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder ur en del fina sterbhus samlingar eller partier , Pictures from some chosen estate lots

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-751 with photos


stämplat Sverige 752 -3755 Photos

Sverige ostämplat 3756-4497, photos

Sverige provtryck 4498-4526 photos

Sverige ** 4527-7175 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7176-7905

Sverige ark 8079-8153 många med bilder

Norge lot 10758- 10938 ,photos

Danmark lot 10939-11550 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11551 - 11837 photos

Iceland lot 11838-12553 photos

Finland lot 12554-13062 photos

Europa Albania- Russia 13065- 14123 photos

Europa San M.- Turkey 14124 -14614 photos

Europa , Tyskland. Germany 14615 -15901 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15902 -16109 photos

non European countries 16110 - 16189 ,photos

USA single lots 16190 -16662 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 7906 -8078

Sverige ark 7818-7892

Sverige häften , booklets 8155-8901

Sverige partier häften , booklets lots 8806-8901

Sverige samlingar och partier 8806-10757

Norge-HV,USA samlingar och partier 16663-17321

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections

Nedan är listor med full storlek bilder direkt laddade. Below are lists with fullsize pictures directloaded.

Sweden :covers , lot 1-751 with photos


stämplat Sverige 752 -3755 Photos

Sverige ostämplat 3756-4497, photos

Sverige provtryck 4498-4526 photos

Sverige ** 4527-7175 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7176-7905

Sverige ark 8079-8153 många med bilder

Norge lot 10758- 10938 ,photos

Danmark lot 10939-11550 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11551 - 11837 photos

Iceland lot 11838-12553 photos

Finland lot 12554-13062 photos

Europa Albania- Russia 13065- 14123 photos

Europa San M.- Turkey 14124 -14614 photos

Europa , Tyskland. Germany 14615 -15901 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15902 -16109 photos

non European countries 16110 - 16189 ,photos

USA single lots 16190 -16662 photos