Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 123, September 18th 2022


Budblankett , bid sheet if you want to bid by postal mail.

listor bara på internet

Lists with photos

Auktion 123. Det finns 2 sätt att se singelobjekten: överst med bilderna i samma format och

Längst ned i denna spalt är listor med full storlek bilder direkt laddade.

Auction 123: There are two ways of looking at the single items. First with pictures in same size and

at end in this column are lists with fullsize pictures directloaded.


auction 123 whole list 1-18161 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-936 with photos


stämplat Sverige 937 -4173 Photos

Sverige ostämplat 4174-4924, photos

Sverige provtryck 4925-4955 photos

Sverige ** 4956-7757 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7758-8516

Sverige ark 8690-8765 många med bilder

Norge lot 11421- 11612 ,photos

Danmark lot 11613-12237 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 12238 - 12524 photos

Iceland lot 12525-13252 photos

Finland lot 13253-13803 photos

Europa Albania- Russia 13804- 14872 photos

Europa San M.- Turkey 14873 -15366 photos

Europa , Tyskland. Germany 15367 -16672 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 16675 -16883 photos

non European countries 16884 - 16963 ,photos

USA single lots 16964 -17496 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 8517 -8689

Sverige ark 8690-8765

Sverige häften , booklets 8767-9552

Sverige partier häften , booklets lots 9456-9552

Sverige samlingar och partier 9456-11420

Norge-HV,USA samlingar och partier 17497-18161

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections

Nedan är listor med full storlek bilder direkt laddade. Below are lists with fullsize pictures directloaded.

Sweden :covers , lot 1-936 with photos


stämplat Sverige 937 -4173 Photos

Sverige ostämplat 4174-4924, photos

Sverige provtryck 4925-4955 photos

Sverige ** 4956-7757 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7758-8516

Sverige ark 8690-8765 många med bilder

Norge lot 11421- 11612 ,photos

Danmark lot 11613-12237 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 12238 - 12524 photos

Iceland lot 12525-13252 photos

Finland lot 13253-13803 photos

Europa Albania- Russia 13804- 14872 photos

Europa San M.- Turkey 14873 -15366 photos

Europa , Tyskland. Germany 15367 -16672 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 16675 -16883 photos

non European countries 16884 - 16963 ,photos

USA single lots 16964 -17496 photos