ObjNr catno Beskrivning Utrop


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
3
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
4
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
5
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
6
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
7
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
8
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
9
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
10
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
11 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
12
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

13
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
14
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
15
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
16
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
17
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
18
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
19 4-KCHR CHRISTIANSTAD 22-10-53, GRÖN STÄMPEL 250
20 AVE AVESTAD , RAK stpl till GYSINGE F2000 500
21 CAR CARLSTAD RAKstpl i LYX till CARLSHAMN , 100++ 200
22 HAL HALMSTAD PRavtryck RAKstpl till GBG, F 250 125
23 HAL HALMSTAD AB RAKstpl till GBG, F 250 90
24 HEL HELSINGBORG RAKstpl AB, ttill GBG 100
25 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
26 MAR MARIEFRED RAKstpl PRAKT till STH karteringsiffra 25, F 800 400
27 MAR MARIESTAD RAKstpl PRAKT-LYX till GBG, 150
28 RakMot MOTALA i Prakt-Lyxkvalitet på brevomslag. F 3500 1100
29 RUN RUNNEBY prakt rakstpl på rekommenderat brev , F 2500 900
30 SKA SKARA RAKstpl LYX till Mariestad, F 200 300
31 SME SMEDLEBACKEN RAKs till Ramundeboda , F 2500 750
32 UDD UDDEVALLA RAKstpl PR avtryck till Kongelf, F 300 150
33 UDD UDDEVALLA RAKstpl AB avtryck till GBG, F 300 90
34 UDDE UDDEVALLA 100
35 UPS UPSALA RAKstpl AB-PR REK till GBG 70
36 WEN WENERSBORG RAKstpl PRAKT till GBG F 200 125
37 ÖRE ÖREBRO RAKstpl AB-PR t. STH, F 150+++ 60


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
38
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
39
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
40 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

41 BOR BORÅS 7-10-31,BÅGs TYP 1,PRAKT till Jönköping F 800 400
42 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
43 BågDAL DALARÖ 24-10-36, typ 2. PRAKT- LYX
stämpel brev. F 1500
750
44 BågDAL DALARÖ 8.11.33, typ 1. PRAKT
stämpel brev. F 1500
700
45 BågGag GAGNEF 24.8.31, typ 1. Lyxavtryck på
fribrevsomslag. F 2000
600
46 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
47 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
48 BågHör HÖRBY 2.11.30, typ 1. Prakt- LYX stämpel. F 2500 1200
49 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
50 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
51 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
52 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
53 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
54 BågMed MEDEVI 22.7.32, typ 1. Rättvänt avtryck aven sällsynt stämpel på vackert brev. F 8000 1800
55 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
56 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
57 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
58 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
59 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
60 BågSÄT SÄTHER 14-7-32, PRAKT BÅGstpl typ 1 W-LÄN till Falun, F 1500 500
61 BågSÄT SÄTHER 28-1-35, LYX BÅGstpl typ 2 W-LÄN till Falun, F 1000 500
62 BågTro TROSA 18.2.33, typ 1. Lyxstämpel .F 1500 750
63 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
64 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
65 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
66 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
67 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
68 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 3 PR-LYX till KOSTA GLASBRUK F 500 250
69 FAHL FAHLUN BÅGs 4-9-31 TYP 1 PRAKT till STH F 800 400
70 FAHL FAHLUN BÅGs 4-8-53 PR-LYXTYP till STH F 250 125
71 FAHL FAHLUN BÅGs 31-7-44 TYP 4 till STH F 250 70
72 GEF GEFLE 26-7-34 BÅGs TYP , LYX 600
73 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
74 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
75 HAL HALMSTAD 4-9-35 BÅGs TYP LYX Falköping 200
76 HEL HELSINGBORG 18-6-35 BÅGs TYP LYX GBG 300
77 HER HERNÖSAND 28-12-34 BÅGs TYP 3 PRAKT till STH F 3500 1600
78 KÖP KÖPING14-11-34, BÅGs TYP 2 AB-PR till WIK, F 800 300
79 NYK NYKÖPING 14-5-46 BÅGs TYP 3, AB 50
80 RUN RUNNEBY 12-9-54 BÅGs TYP 3 PRAKT avtryck till HELSINGÖR DANMARK, F 250 150
81 RUN RUNNEBY 23-5-53 BÅGs TYP 3 PR-LYX till Carlshamn, F 250 125
82 SKA SKARA 2-7-1855 BÅGs, omvänd pr-lyxavtryck 2 DAGEN SEN FRIMÄRKETS INFÖRANDE, 500
83 STO STOCKHOLM 9-11-38 , BÅGs TYP 4 ELLER 9 PR-LYXavtryck till Mariefred 300
84 STO STOCKHOLM 18-2-34, BÅGs TYP 100
85 STR STRENGNÄS 17-2-55 BÅGs TYP 3 PRAKT till WESTERÅS , F 600 300
86 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200
87 WES WESTERÅS 15-10-36 BÅGs TYP 4 LYX REK till Falun 150
88 WES WESTERÅS 18-1-45 2st BÅGs TYP 4 PR-LYX till Falun 100
89 WES WESTERÅS 23-9-37 BÅGs TYP 4 LYX till Falun 75
90 WES WESTERÅS 19-6-41 BÅGs TYP 3 AB till STH 35
91 öre ÖREBRO X-2-32 BÅGs TYP 2 TILL gbg 200
92 ÖST ÖSTERSUND 3-5-31 BÅGs TYP 1 LYX till STH, F 500 300
93 ÖST ÖSTERSUND 2-8-33 BÅGs TYP 1 pr- LYX till STH, F 500 200
94 ÖST ÖSTERSUND 31-12-30 BÅGs TYP 1 AB till Hernösand, F 500 175
95 ÖST ÖSTERSUND 24-6-40 BÅGs TYP 2 LYXS till STH, F 200 150
96 ÖST ÖSTERSUND 8-6-34 BÅGs TYP 2 till STH, F 200 90
97 ÖST ÖSTERSUND 15-1-42 BÅGs TYP 2 AB till GBG, F 200 80FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

98 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
99 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
100 4-KCHR CHRI STINESTAD 15-1-53, TIDIGT AVTRYCK AV DEN GRÖNA STÅMPELN F 300 150
101 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
102 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
103 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
104 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
105 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
106 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
107 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
108 4-KWad WALDEMARSWIK 29.1.53. Praktstämpel på brev daterat Wiken. F 2500 800
109 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
110 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
111 ALI ALINSÅS 11-8-44 4-K stpl TYP 1 ,175 125
112 AVE AVESTA 24-1-43, 4-K PR t. Smedjeb. 60
113 AVE AVESTA 27-8-49, 4-K stpl AB , F 125 40
114 BOR BORÅS 8-10-39 4-K typ 2 t. LYXs till SKÖFDE F 350 200
115 BOR BORÅS 20-9-38, 4-K stpl lyx 200
116 BOR BORÅS 19-10-56 4-K typ 5 t. PR till ALINGSÅS F 500 175
117 BOR BORÅS 23-11-53 4-K typ 4 F400 125
118 BOR BORÅS 27-10-52 4-K typ 4 t. AB till EKERÖ F 400 100
119 BOR BORÅS 27-9-49 4-K typ 3 t . AB-PR till GBG F 175 90
120 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
121 CAL CALMAR 4-K stpl 1-3-40, LYX typ 2 500 250
122 CAR CARLSKRONA 25-6-44 ,4-K typ 3 , PRAKT, F 1000 500
123 CAR CARLSKRONA 12-1-44 4-K typ 3 , ngt svag, F 1000 200
124 CAR CARLSKRONA 26-7-44 4-K typ 3 , AB, F 1000 200
125 CAR CARLSKRONA 16-4-47 ,4-K typ 6 , AB-PRAKT, F 500 160
126 CAR CARLSTAD 8-5-36 4-K typ , PR-LYX 150
127 CAR CARLSBORG 10-5-46 4-K typ 1 , lyx 125
128 CAR CARLSKRONA 26-11-47 ,4-K typ 4 , LYX stpl, F 125 100
129 CAR CARLSBORG 15-12-43, 4-K stpl LYX TYP 1 100
130 CAR CARLSKRONA 6-8-46 4-K stpl TYP4 LYX 100
131 CAR CARLSTAD 27-10-53 4-K stpl , PRAKT-LYX , TYP 7 90
132 CAR CARLSTAD 21-3-53 4-K typ 7 , PRS 50
133 CHR CHRISTIANSTAD 23-8-52, LYX 4-K stpl TYP 4 150
134 CHR CHRISTIANSTAD 3-8-45, LYX 4-K stpl 80
135 CIM CIMBRITSHAMN 20-10-43, 4-k , PR 100
136 EKO EKOLSUND 3-4-55, 4-k PRAKT f 300 150
137 ESK ESKILSTUNA 23-8-47, ngt suddig 4-K 75
138 ESK ESKILSTUNA 6-4-41 4-K stpl TYP 1,300 50
139 FAL FALKENBERG 10-2-55 4-K stpl framsida 50
140 GAG GEGNEF 12-1-53, 4-K PR-LYX TYP1 75
141 GAG GEGNEF 16-4-56, 4-K PR-LYX TYP 1 70
142 GAG GAGNEF 15-1-40 4-K typ 1 PR-LYX t. Fahlun F 100 60
143 GAG GEGNEF 27-8-59, 4-K PR-LYX TYP 60
144 GEF GEFLE 4-3-47, PR-LYX 4-K till Fahlun 100
145 GEF GEFLE 5-3-43 4-K stpl PR 50
146 GÖT GÖTHEBOERG 30-12-47 4-K stpl AB 40
147 HAL HALMSTAD 2-8-39, PR 4-K typ 2, PR 300
148 HAL HALMSTAD 15-8-53, PR 4-K typ , AB-PR 300
149 HEL HELSINGBORG 4-6-45 4-K vackert 100
150 HER HERNÖSAND 22-5-51, 4-K PRAKT 200
151 HER HERNÖSAND 28-7-44 4-K typ 2 t. STH F 250+ 175
152 HUD HUDIKSVALL 18-9-37 4-K typ 1 till STH 200
153 HUD HUDIKSVALL 18-12-43, 4-K typ 2 ,AB ,REK till STH 100
154 HVE HVETLANDA 25-7-51, 4-k typ 2 PR-LYX t. Jönk. 125
155 JÖN JÖNKÖPING 15-8-51 4-K typ 5 LYX 150
156 JÖN JÖNKÖPING 11-12-47 LYX 4-K stpl ,T5 100
157 JÖN JÖNKÖPING 21-7-46 4-K typ 5 PR-LYX 75
158 JÖN JÖNKÖPING 17-11-46, pr, 4k typ 5 70
159 KON KONGSBACKA 21-12-51, 4-K typ 2 125
160 KON KONGSBACKA 3-4-42, 4-K typ 1 100
161 KON KONGELF 15-7-52, PR 4-K stpl TYP2 100
162 KÖP KÖPING 19-4-53 4-K typ 3 PR-LYX 400 225
163 KÖP KÖPING 17-7-53 4-K TYP3 PRAKTAVTRYCK till Wik F400 160
164 KÖP KÖPING 2-8-53 4-K TYP3 till Wik F400 150
165 LAN LANDSKRONA 21-6-38, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 200 125
166 LID LIDKÖPING 12-5-58, 4-K stpl PR, T 2 40
167 LIN LINKÖPING 23-6-38, LYX 4-K stpl 75
168 LIN LINKÖPING 13-11-51, 4-K stpl PR 60
169 LUN LUND 12-5-39, LYX 4-K stpl T 1 F 250 200
170 LUN LUND 26-4-58, AB 4-K stpl F 500 175
171 LUN LUND 5-7-50, AB 4-k stpl 100
172 LUN LUND 17-4-54 BLÅ, AB 4-K stpl T 1 F 250 60
173 MAL MALMÖ 15-4-56, PRAKT 4-K typ 10 125
174 MAL MALMÖ 14-5-46, AB 4-K 60
175 MAL MALMÖ 5-8-45, LYX 4-K stpl 60
176 MAL MALMÖ 7-9-48, P-LYX 4-K stpl 60
177 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
178 NOR NORRKÖPING 26-10-45 4-K typ , PR-LYX till STH 90
179 NOR NORRKÖPING 19-5-47, PR4-K stpl 75
180 NYK NYKÖPING 17-7-52 4-K typ 100
181 NYK NYKÖPING 19-8-49 4-K 60
182 RAM RAMUNDEBODA 5-11-55, PRAKT 4-K 150
183 RAM RAMUNDEBODA 13-10-54, AB 4-K 90
184 SKÖ SKÖFDE 7-6-50, LYX 4-K stpl 125
185 SKÖ SKÖFDE 21-4-52, AB-PR 4-K till GBG 70
186 SLI SLITE 15-3-58, LYX 4-K till STH 200
187 SME SMEDJEBACKEN 30-7-53 4-K stpl AB TYP 3 F 600 160
188 SME SMEDJEBACKEN 3-8-38 OMV J 4-K stpl, TYP 1 F 400 150
189 SMED SMEDJEBACKEN 8-5-58 typ3, 4-k, F600 200
190 SMED SMEDJEBACKEN 23-8-54 typ2, 4-k 60
191 SMED SMEDJEBACKEN 3-2-40 typ2, 4-k 50
192 STR STRÖMSTAD 20-8-38 4-K LYX avtryck 250
193 str STRÖMSHOLM 2-4-55, 4-K fint 100
194 STRÖ STRÖMSTAD 25-10-39, PR 4-K stpl 300 125
195 STRÖ STRÖMSHOLM 16-5-53, PR 4-K stpl 200 100
196 SVE SVENLJUNGA 20-7-50 PR-LYX 4-K stpl 200
197 SÄT SÄTHER 15-2-45, PR-LYX 4-K stpl T 1 150
198 SÄT SÄTHER 26-4-45 ,PRAKT 4-K typ 1 till Fahlun 125
199 SÄT SÄTHER 3-2-58 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 100
200 SÄT SÄTHER 14-9-67 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 70
201 THO THORSHÄLLA 3-10-52 svag 4-K stpl 100
202 UDD UDDEVALLA 5-11-39 PR 4-K , F 150 100
203 UPS UPSALA 13-2-42, 4-K LYXOBJEKT till STH 200
204 UPS UPSALA 3-1-56, 4-K TYP 5 pr till GBG 150
205 UPS UPSALA 30-7-43 4-K stpl 75
206 UPS UPSALA 25-1-38 40
207 WAX WAXHOLM 20-7-46, PR 4-K stpl REK TILL FAHLUN, TYP 1 F 500 250
208 WEN WENERSBORG 16-3-49, PR 4-K stpl T3 150
209 WEN WENERSBORG 31-8-47, AB-pr 4-K t 3 110
210 WEN WENERSBORG 1-11-39, AB-PR 4-K 100
211 WEN WENERSBORG 23-8-47, AB 4-K TYP 3 100
212 WEN WENERSBORG 9-6-46, AB-pr 4-K 75
213 WEN WENERSBORG 17-3-19, PR 4-K stpl T3 50
214 WEX WEXIÖ 17-9-53 , LYX 4-K stpl REK 125
215 YST YSTAD 21-3-46, PR 4-K stpl TYP 1 75
216 ÅBY ÅBY 3-9-54, BLÅ 4-K LYX T Engelholm 400
217 ÅMÅ ÅMÅL 16-4-43, PR 4-K stpl TYP 2 F 200 150
218 öre ÖREBRO 14-5-51 4-K , PR-LYX 100
219 öre ÖREBRO 2-11-51 4-K , PR-LYX till Arboga 100
220 öre ÖREBRO 20-6-39 4-K , PR 100
221 ÖRE ÖREBRO 3-4-54, PR-LYX 4-K stpl 100
222 öre ÖREBRO 13-8-58 4-K , PR 80
223 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75
224 ÖST ÖSTERSUND 17-1-47, 4-K LYX t STH 120
225 ÖST ÖSTERSUND 18-7-50, 4-K LYX t Fahlun 110
226 ÖST ÖSTERSUND 2-8-46, LYX avtryck 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
227
31 brev med olika CIRKELSTÄMPLAR 1843-1973 . Många fina. 500
228 CAL CALMAR 18-8-83, PR 60
229 HED HEDEMORA 3-4-54, cirkelstpl Praktbrev 50
230 STO STOCKHOLM 4-5-52, BLÅ cirkelstpl, LYXOBJEKT 125
231 STO STOCKHOLM 9-9-55, BLÅ cirkelstpl 75
232
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
233 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
234 2a STRENGNÄS 29-10-55 BÅG stämpel ( F 2000 + 3GÅNGER FÖR BREV) , 4sk I MÖRK a-nyans på brev till Trosa 1000
235 2a SÖDERHAMN 4-3-56, vackert stpl 4sk brev 500
236 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
237 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
238 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
239 2e UPSALA 29-10-57, AB-PRAKT 4-KANT STPL BREV 600
240 2g(c) 4sk HÖGBLÅ på brev med bågstpl ENKÖPING 26-5-57,intressant specielikning av bevet 1500
241 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
242 2k1 4 SKILLING TURKOS i underbar färg stpl STH 29-9-57, till GBG, ktt ftt, Intyg Sjöman godtagbart obj. F 60000, trots tand def ett genuint brev med fantastiskt turkos 4sk. 7000
243 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
244 2m TROSA 4-K stpl på PRAKTBREV till Nyköping.sido pr-lyx stpl TROSA 3000
245 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
246 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
247 7B2 7b2, 14Bd, 16b1 Brevomslag till RIGA från GEFLE 6.10.1868 med 28 öres frankering (rätt porto var 38ö). Mycket sällsynt underfrankeringsom dessutom gått posttjänstemännen obemärkt
förbi vilket är mycket ovanligt. Utlåtande HOW "äkta och sammanhörande" lätt rengjort. . Unik Försändelse. F minst 13000 för 38ö portot
6000
248 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
249 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
250 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
251 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
252 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
253 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
254 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
255 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
256 8d,7d 9 och 5 öre (kht), på mycket vackert
men överfrankerat brev, med varsin stämpel NORRKÖPING 26.6.57. Rolig kombination . Intyg HOW.
2000
257 9 12 öre. LYXcentrerat exemplar på brev med not ”Härmed postanvisning” LYXstpl på omvänt märke SUNDSVALL 12.3.68. 2000
258 9 12 öre på brev (reva nedtill i brevet) till Dalarö PRAKT stämplat ÅNGBÅTS PXP No 16 14.9.70. Sällsynt på vapenbrev 1300
259 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
260 9 STORA RÖR 3-8-68 , till Calmar 400
261 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
262 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
263 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
264 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
265 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
266 9c1 RAMUNDEBODA 25-7-60, rättvänd 4-K stpl. F 500x3 för brev= 1500 300
267 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
268 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
269 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
270 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
271 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
272 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
273 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
274 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
275 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
276 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
277 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
278 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
279 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
280 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
281 9i BOLLNÄS 20-10-62, PRAKTBREV 200
282 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
283 9i SÖDERHAMN 21-1-62, PRS 150
284 9i ab Westervik 31-1-62 125
285 9i STH 1-8-62, PRS 125
286 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
287 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
288 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
289 9l SÖDERHAMN 20-6-63, PRS 100
290 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
291 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
292 10,14Bc2 24ö och 3ö på 27ö till TYSKLAND, avsänt STH 13-7-70, Franco och ank stpl. 600
293 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
294 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
295 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
296 10c STH 28-2-59 24ö till Arendal , fint 400
297 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
298 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
299 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
300 10d1 JÖNKÖPING 6-2-64, PR-LYX STPL 48 ö brev 4-dubbelt porto, även pr-lyxcentr märken. eN PÄRLA 1250
301 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
302 10d2,14Be STH 6-10-70 , 24+3Ö = 27Ö TILL BERLIN, 3 transit. stplPRAKTOBJEKT 1250
303 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
304 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
305 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
306 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
307 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
308 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
309 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
310 11d1 Färgstarka 30 öre mörkbrun, 1865 års perforering. 2 ex.på brev sänt från STOCKHOLM 21.2.1865 till Finland, med notering ”via Grisslehamn”. 750
311 11d2 3x30ö på 90ö brev till Finland med sällsynta 1½ portot. stämplat bara med Finska ANK stämplar ANK 23-10, lite slarvigt öppnat upptill. Gott-mycket gott objekt. F 18000 2400
312 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
313 11d2,9c3, 15a, 30 öre (bht), 12 öre samt 17 öre Lejon som unik kombination av det ovanliga 59-öres portot till Ryssland st NORRKÖPING 10.2.68, blå franco inom ram och Fanco och på baksidan Södra St. Banan 12-2-68 och blå Stralsund 13-2- Berlin. Intressant brev som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 18000
314 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
315 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
316 11f,10d2 GEFLE 6-6-69, 24+30Ö VAPEN =54 Ö BREV TILL USA via Hamburg, Franco stpl. Intyg HOW mycket gott objekt. 3(5,5) (3,3) 3. F 22000 6000
317 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
318 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
319 12g1 50 öre violettaktigt rosa, 1855 års tandning. Singel på stor del av brevframsida till Paris,
stämplad STOCKHOLM 25.6.1868.
50 öre som singelfrankering
är sällsynt.
3000
320 12g2,8c 50 och 9 öre på brev till Schweiz st STOCKHOLM 29.5.67. Franco inom ram på baksidan blå Stralsund 31 5 Berlin, Horgen och Zürich 1 Jun 67, Ett objekt med ett intressant porto som endast gällde till orter nära tyska gränsen, denna portokombination känd i 3 exemplar. Mycket vackert objekt med felfria märken som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 20000
321 12g2,9c3 Intressant skeppsbrev "via Preussen" till RIGA med 50+12ö vapen med bara Danska nummerstpl 1 samt blå sidostpl FRA SVERRIG 12-1-68 sällsynt blandning svart och blå stämplar , intyg HOW 3,3,3,3 mycket gott objwkt, samt intyg Carl Aage Möller. 15000
322 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
323 14Bh,24c 3+24 öre på PR-LYX stpl brevomslag sänt från GÖTEBORG 3.4.1873 till Tyskland. Intyg HOW, arkivveck genom 3-öringen och 24 öre med kt ,gott objekt 2 (2,4)(4,5) 3(1992). F 2020 14000 2500
324 15b2 17Ö BREV TILL köpenhamn AB-PRAKT stpl STH 4-2-69, fint brev dock arkivveck Franko och ank stpl. 1000
325 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
326 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
327 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
328 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
329 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
330 17 3-strip +3 öre på inrikes brev sänt från STOCKHOLMC 20.8.1875 till FÅRÖ Gotland. vISBY 21-8-75 PÅ BAKSIDAN. 650
331 17 4x3 öre på brev st. ÖRKENED 28.2.1875.Sido stl Hult och Hessleholm Ett par nötta tänder pga av placeringen av märket Med returanteckning. 600
332 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
333 17,19,25 Göteborg 13-12-75 3+5+30ö på 38 på sällsynt REK brev till Berlin, etikett Eingeschreiben" transit stpl Kiel15-12, Ovanligt. 1250
334 17a,24d MALMÖ 13-11-72, AB-PRAKT brev till BERLIN 3Ö svåra a nyansen 1000
335 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
336 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
337 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
338 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
339 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
340 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
341 17f 3 öre gulaktigt orangebrun . Fyra ex. i formav två par, som trevlig kombination på brev sänt
från GÖTEBORG 25.10.1875 till Norge.PKXP NR 7 UPP 30-10-75 på baksidan SÄLLSYNT KOMBINATIONF 3000
1200
342 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
343 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
344 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
345 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
346 17g 3 öre i felfritt lodrätt 4-strip på inrikes brevstämplat PKXP Nr 17 NED 7.10.76. AB-PRAKTOBJ. STÖRSTA KÄNDA
enhet på brev.
2000
347 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
348 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
349 18 4ö på 6öre brevkort till ITALIEN avsänt STH 6-8-78, praktobjekt TILL OVANLIGT ADRESSLAND. 5000
350 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
351 18 PKXP Nr 8A 3-11-78, 4Ö RINGTYP T 14 i 3-strip på inrikes brev till DEJE, Hö 4ö kht. Mycket gott objekt 3 (4,3,3) (3x3),3. F 13.000 1500
352 18a,25i 4 öre i 2 exemplar och 30 öre på mycket
25 i . vackert rekbrev till Tyskland stämplat STOCKHOLM C 6.2.77 och på brevet ”REKOMMENDERAS” inom ram. Sällsynt utlands rek med t 14.
5000
353 19 PKXP Nr 17 NED 17-2-76 4x 5ö ringtyp t 14 på brev till HELSINGFORS "via Tyskland"blå aANK stpl 23-2 på framsidan, transit stpl på baksidan PKXP Nr 2 18-2-76, Rysk stpl 19 Feb -76. Sällsynt med 4x5ö t 14 till utlandet 2000
354 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
355 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
356 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
357 20b,25d2 6 och 30 öre på mycket vackert brev till
London enbart makulerat med engelska stämplar ”HULL JA 14 74” och ”383”. rod och svart Londonstämplar på baksidan.Trotsreva, ett FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1 200
7500
358 20c NORRKÖPING 16-10-73, AB-PRAKT BREV med svår nyans. 1000
359 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
360 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
361 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
362 20g STH 19-3-75, par 6ö grå till Norge, transit stpl CHRISTIANIA 23-3-75, på framsidan och PKXP Nr 7 UPP22-3-75 och MOSS 25-3-75, YTTERST SÄLLSYNT MED 2 x 6ö grå till Norge, Fåtal kända. 3000
363 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
364 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
365 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
366 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
367 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
368 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
369 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
370 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
371 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
372 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
373 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
374 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
375 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
376 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
377 21 HALMSTAD 23-11-74 till KÖPENHAMN, ank stpl 100
378 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
379 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
380 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
381 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
382 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
383 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
384 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
385 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
386 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
387 21ev7 P.K.X.P NR 1 UPP 15-3-73, LYXS 200
388 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
389 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
390 21j 12 öre blekblå i 3 exemplar på vackert brev till Amsterdam stämplat ”Fra Sverrig” 4.10.73 samt ankomststämplad på baksidan. Trots arkivveck på brevet och överfrankering etttrevligt objekt. 3000
391 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
392 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
393 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
394 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
395 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
396 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
397 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
398 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
399 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
400 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
401 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
402 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
403 21o NORRALA 13-5-77, LYXs pr-lyxbrev 250
404 21P TUMBA 7-5-77, BLÅ PRAKTSTPL , PRAKT OBJ. 800
405 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
406 22,19,17 28 Öre bläckmakulerat brev till ÅBO 1500
407 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
408 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
409 22e 20ö med violett ANK STPL på mycket vackert brev till ÅBO Finland. Extremt sällsynt med violettk stpl 4000
410 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
411 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
412 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
413 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
414 22f,19g UPSALA 15-2-76, 5ö+20ö blekorange (en kht pga lite plats för frimärkena ) på REVERSAL å POSTFÖRSKOTT. blankett nr 85 sänt till Westerås och inlöst där 18 feb. 1876. Sällsynt försändelse i mycket gott objekt. UTST OBJ! F 11000 3800
415 22g 20 öre på vackert brev till Berlin enbart
makulerat med dansk stämpel ”Fra Sverrig” 1.5.76.
1500
416 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
417 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
418 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3500
419 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
420 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
421 24e,21j NORRKÖPING 22-9-73, 24+12ö =36ö till BELGIEN (ENDST 2 KÄNDA) lite slarvigt öppnat. Franco inom ram, ,Pkxp nr 2 ned 23-9-73, ank stpl Antwerpen 25 Sep 1873. Mycket ovanligt tidigt ringtyp t 14 brev till Balgien. 8000
422 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
423 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
424 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
425 25e 30 öre brun, slätt tryck. Singelfrankering
på brev, överfrankerat med två öre, sänt från UPSALA 1.5.1874 till Helsingfors. Intyg Obe: praktobjekt 4, 4, 4 (1981).
1000
426 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
427 25g Sweden Facit 25g, 21l used, 12+2×30 öre (pair) on very fine 2-fold cover sent from GÖTEBORG 8.5.1875 to Great Britain. Transit PKXP No 2 NED 9.5.1875 and arrival pmk LONDON PAID 11.MY.75. UNIQUE combination according to Ferdén (another cover is sent after the postage period). Ex. Frimärkshuset 1981. Certificate HOW VF cover 3(2,2,5)(2,3,3)3 no faults . 6000
428 26c,24f 50 och 24 öre i vackra exemplar på assbrev med dubbelt porto stämplat JÖNKÖPING 5.11.74, uppräkningsavgiften kontant betald.
Ovanligt F 8000 för uppräkningsbrev med dubbeltporto. F 6000 för 74 ö ASS. Ovanligt.
2500
429 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
430 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
431 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
432 28a FILIPSTAD 21-2-78, PR-LYXBRV till Carlstad. 500
433 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
434 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
435 28d EDSBERG 5-9-82, 3ö 8st varav ett 6-strip. 8x3ö som 24ö dubbelportobrev. UNIK FRANKERING? utställnings objekt! 4000
436 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
437 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
438 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
439 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
440 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
441 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
442 29b,35g STOCKHOLM 10.1.82 ,4 öre (2 ex) och 30 öre som 38 öres porto på rekbrev till Prag stämplat och med tysk reketikett. Ovanlig destination.Ankstpl PRAG 14-1 Intyg HOW (1998) ”mycket gott objekt”. 3000
443 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
444 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
445 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
446 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
447 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
448 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
449 30e STH 17-7-82, BAKSID PKXP No 7 a 17-7-82 till TRYCKSAK RISÖR DANMARK, mycket vacker 500
450 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
451 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
452 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
453 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
454 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
455 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
456 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
457 32c HELSINGBORG 28-8-82, ovanligt 12ö ringtyp TJÄNSTEBREV TILL HELSINGÖR, ankst baksid. 300
458 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
459 33a 20 öre. Mycket vackert brev AB-PRAKT till Finland enbartmakulerat med FINSKA JERNVÄGENS
POSTKUPÉEXPEDITION 1877.
1500
460 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
461 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
462 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
463 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
464 33d 20 öre på brev till Frankrike enbart stämplat med dansk stämpel ”Fra Sverige”. 1000
465 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
466 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
467 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
468 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
469 33f HANGÖ 24-4-81, 20ö ringtyp t 13. med bara finsk stpl märket perfekt bundet till brevet, ank stpl på baksidan 24-4-81. Mycket gott till Praktobjekt! 1200
470 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
471 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
472 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
473 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
474 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
475 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
476 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
477 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
478 39 P.F.J 3-5-86, PR-LYX BREV 200
479 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
480 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
481 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
482 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
483 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
484 43 FLEN -ESKILSTUNA 23-3-91 ,5ö vågrätt 4strip ,ett ex kht, sällsynt 20ö kombination till ÖSTERRIKE, ank stpl 250
485 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
486 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
487 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
488 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
489 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
490 43c,45 GUNNARSTORP 21-12-88,n14, BLÅ stämplar på panvn. SÄLLSYNT 350
491 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
492 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
493 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
494 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
495 45 FRÅN UTLANDET på par 10ö Oscar (en kht) Boktryck till ÅBO , tr stpl Hangö 29-1-91 på framsidan och ÅBO-FINLAND 30-1-91 på baksidan. PR-LYX utseende. 500
496 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
497 45 UPSALA 29-1-89, PAR på brev till WITKOWITZ I Mähren, eftersent till Budapest, pkxp stpl , ankstpl Witkowitz och senare Budapest. Intressant 400
498 45 UPSALA 8-11-88, PAR på brev till KATOWITZ i OBERSCHLESIEN , transit pkxp och AUSburg 11-11-88. Ovanlig adress. 300
499 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
500 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
501 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
502 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
503 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
504 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
505 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
506 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
507 46b BORLÄNGE 17-10-89., 2X20Ö = 40Ö REK, VACKERT 300
508 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
509 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
510 47c WESTERVIK 5-3-88, 30Ö MÖRKBRUN PÅ PANVN , LYX OBJEKT, MÄRKET 5,5,5 ock försändelsen också LYXutseende. Sällsynt med försändelser i LYX 600
511 47f KARLSBY 9-10-91, PR-LYXS BREV 200
512 48,47 30+50ö på 80ö brev till Frankrike avstämplat STH 26-2-89, blå Paris stpl, brevet är lite medfaret i överkanten 400
513 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000
514 51 3x10/24ö 30ö rekbrev Uppsala 17-5-05 till Sth. 400

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
515 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
516 52 POSTIL.K. R.P. 10 VIII 02, finsk stpl på 5ö Oscar till BJÖRNEBORG, ankstpl på baksidan 10.VIII.02 , Avsändare Nyman & Schultz STH. Sällsynt. 1000
517 52 RAUMO RAUMA 28.X.X 09, praktfull stpl som perfekt binder 5ö oscar till brevet ankstpl JAKOBSTAD 20-X-09, PRAKTobj. 500
518 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
519 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
520 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
521 52 STOCKHOLM 13-6-1898 Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre on US stamped envelope 2 c, posted in Sweden and sent locally within STOCKHOLM 19.6.1898. The cover somewhat carelessly opened. Interesting item with content. 300
522 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
523 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
524 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
525 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
526 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
527 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
528 52 NERIKES VINÖ 9-12-04, LYXS vykort 150
529 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
530 52 SPARRSÄTRA 7-6-10 , PRS vyk, stpl F100 75
531 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
532 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
533 52c 2x1ö,3ö,5ö oscar på 10ö francokuvert Avsänt KRISTIANSTAD 5-3-94 till London, tr och ank stpl på baksidan. Ovanlig kombination 125
534 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
535 53,61 STH 18-11-13 2x1ö+8ö till Österrike. 100
536 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
537 53,62 STH NYA POSTHUSET INVIGNINGEN 27-10-1903, 2 PRS ex 8+2ö på oadresserat kuvert 300
538 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
539 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
540 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
541 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
542 54 10 öre on postcard sent from ED 31.1.1906 to Luxembourg. Scarce destination. 500
543 54 SALTSJÖBADEN 15-12-1897, 18st 10ö ( ett par ktt) Oscar 13 på framsidan och 5 på baksidan av 180ö REK till England, flera transit och ank stpl. 5 sigill på baksidan av denna spektakulära försändelse. 500
544 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
545 54 HELSINGFORS HELSINKI 23-VI-07 prakt stpl mitt över par 10ö oscar , vackert bundet till brevet till LAHTIS ankstpl på baksidan. Sällsynt bara finska makuleringar. 400
546 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
547 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
548 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
549 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
550 54 STH 21-3-04,VYK. till UNGERN, ank stpl Ovanligt adressland 300
551 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
552 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
553 54 UPSALA 30-8 -03,VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 250
554 54 Fra Sverige M på välc par 10ö till Schweiz, ank stpl BASEL 13.IV.99, PR 250
555 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
556 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
557 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
558 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
559 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
560 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
561 54 UPSALA 30-8 (03),VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 200
562 54 STH 18-2-08 till SCHWEIZ 2x10ö och Tuberkolosmärke, ankstpl som träffar 10ö oscar, intressant stpl på baksid. 200
563 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
564 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
565 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
566 54, fk6 10 öre som tilläggsfrankering på 10 öre frankokuvert st. SANDHEM 18.8.97 sänt till Buitenzorg på Java, ankst. BATAVIA och BUITENZORG 14.9.97, eftersänt och ankomststämplat ADEN OC.9.97. (totalt 5 stämplar på baksidan) UNIKT OBJEKT. 2000
567 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
568 54,kb 10ö oscar på 10ö kortbrev med hel rivkant till KÖNIGSBERG, stpl KJÖBENHAVN 13-7-03, ankstpl 14/7. Mycket ovanligt. 300
569 55 Spöland 15-9-11, LYXs 15ö oscar på internationell postanvisning till NORGE 300
570 55,62 UPPSALA 14-12-09, 15ö+2ö pfsk med retuer stpl, stpl etikett ej efterfrågad på baksidan 150
571 56 KPXP No 4 stpl på 20ö Oscar brev till Hangö stpl Postilj.k .H.H 5-V-97 på baksidan 400
572 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
573 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
574 56 FRÅN UTLANDET på 20ö Oscar brev ankstpl Helsingfors 15-IV-03 på baksidan. PR-LYX utseende. 200
575 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
576 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
577 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
578 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
579 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
580 59d LIMHAMN 20-3-05,PR-LYXs ADRKORT 100
581 59var 50ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .och nr 67 25ö på PFSK adr kort STH 24-3-11 till Mässbacken 200
582 60,56 20 öre + 1 kr on address card for parcel sent from STOCKHOLM 16 14.5.08 to Denmark. Cancellations KJØBENHAVN B 1.POST 16.5, and HELSINGØR 16.5.08. 300
583 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
584 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 29-4-01, AB-PRAKT brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
585 61-64 PKXP 10 A UPP 25-8-98, vackert brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
586 63 3Ö PÅ 2Ö Frankokuvert = 5 ö trycksaksporto till BELGIEN, OVANLIGT 200
587 66var 20ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .på PFSK adr kort Finspong 18-3-11 till Fågelsjö 100
588 75,66 STH 15-5-11, 5Ö MEDALJONG VM KRONA STPL 8 AAGEN i blandfrankering med 20ö Oskar, på PFSK till GNOSJÖ. UTST. OBJ. 750
589 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
590 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
591 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
592 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
593 79,86 5 öre with large portion of guide cross + 2x25 öre on special delivery cover sent from STOCKHOLM 2.11.19 to Germany. On back, pneumatic mail pmk BERLIN 4.11.19 in transit. 300
594 81 UPSALA 18-8-15, 8ö medaljong singel på Trycksak F 350 100
595 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
596 82 FRÅN UTANDET på par 10ö medaljong på fantastiskt illustrerat brev med en färgstark VIKING,samt illustrerad baksida. Ank/tr stpl Turku,Hangö på baksidan. 500
597 82 TURKU ÅBO BÅTSILUETT 25-IV-13 stämpel på 10ö medaljong på kortbref 10ö medaljong med hel rivkant kvar. änt till Helsingors , ankstpl på baksidan. 500
598 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
599 82 ÅBO 10-IV-14, stpl mitt på 10ö medaljong på glad påsk vykort till Åbo . oVANLIGT BARA MED FINSK STÄMPEL 400
600 82 GBG 12-12-11 10ö på vykort (lätt veck) till CANTON KINA. stämplar Canton 6-1-12 och Shanghai 2-1-12. 400
601 82 Turku-Åbo 29-V-13, på10ö medaljong perfekt bundet till vykortet, samt Fra Sverige stpl, ank stpl BORGÅ . PR-LYX obj 300
602 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
603 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
604 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
605 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
606 85 20 öre blue on cover to Italy with censorship, cancelled Stockholm 17.8.16. 300
607 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
608 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
609 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
610 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
611 88 30ö medaljong som lösen31-12- på 5c cencurerad försändelse från ARGENTINA . T stpl SANTIAGO 500
612 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
613 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
614 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
615 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
616 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
617 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
618 91,149A VASSEN 5-3-21, panvn till Korpikå 7-3-21, blandfrankering 100
619 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
620 140A,151 TOLLARP 19-4-21, PKXP No 75, på vykort till Österrike, ovanlig kombination 150
621 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
622 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
623 142Evar KALMAR 1-7-25, 5ö brunröd 3 helt felskurna på brev 300
624 143Avar BORÅS 10-9-30, 5Ö + 10 ö brevkortsurklipp som tilläggsfrankering , ovanligt 100
625 143Cc FRA SVERIGE 3X5ö 4sid brev avsänt Viken ankstpl Köpnehamn 13-4-37, vackert 175
626 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
627 143E 3FELSKURNA 5ö på brev PKP 75? 17-3-27 till GBG. 100
628 143Ebvar ENSKDE 1-11-36, 5ö grön t 13 2st helt felskurna på brev 150
629 145A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
630 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
631 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
632 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
633 146Evar PKP No57? 9-3-4710ö VIOLETT t 13, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö 143E 250
634 149A HALMSTAD 18-8-21, 4x10ö Prakt REK 200
635 149Avar PLK 77C 9-8-21, 2x 10ö En Face varav en felperforerad. ovanligt på brev 125
636 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
637 178A VARBERG 13-2-39 2x15ö TILL BRASILIEN, ms "Gripsholm" 200
638 180a KJÖBENHAVN 9-2-23, prs på märket och Fra Sverige inom ram sidostpl till Köpenhamn 200
639 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
640 183a BRÄKNE HOBY 10-5-26 till GREKLAND, ovanl adressland, ankstpl 17-5-26. 150
641 185b STH 3-10-24 30Ö LJUSBLÅ på brev till AMSTERDAM, SÄLLSYNT PÅ BREV 400
642 187a GBG 19-9-33, PRS uftpostbrev till österrike, Röd 2Mit Luftpost Beförderet" Berlin. 100
643 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
644 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
645 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
646 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
647 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
648 196,210 GÖTEBORG 21-10-24 5+5ö på 10öre bke skickat till COSTA RICA ! RARITET 1200
649 216,211 GBG 12-9-24, REK till Björneborg 125
650 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
651 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
652 232,231 145Ax2, 183a, STH 15-5-30 luftpost till AMSTERDAM , 6 DAG för Luftpostmärkena 200
653 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
654 238,239 STH PFFS 9-3-34, 238,239C,E varsitt ex med AB-PRAKT stpl på brev 150
655 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
656 259Avar ,319aVAR BORÅS 12-11-39, SVEDENBORG10ö VIOLETT, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö Ling 250
657 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
658 261BC NÄSHAMN LBR 17-9, 3+4sid par på vyk 100
659 261BC PKP 7-3-39? 75
660 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
661 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
662 266Avar STH 26-12-38, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 200
663 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
664 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 500
665 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
666 271Avar FALKENBERG 24-, 5ö grön 3st helt felskurna på vykort till Danmark 200
667 273BB , 273B , 281 40ö+4x10ö Flygbrev till USA, eftersänt. 40ö lite uppvikt och stpl på baksidan. 100
668 294 STH 10-9-43, 1939 Three Crowns 1 Kr orange on express Air mail cover to Prague, with censorship. 150
669 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
670 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
671 318Avar STH 1-5-06, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 250
672 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
673 318CB STH 29-9- 39, 4+3SID PAR PÅ VYK. 100
674 321Avar 15ö Linné uppvikt och stpl delvis på baksidan .på brev GÄVLE 21-9-39, PR, ovanligt 100
675 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
676 324Avar NORRKÖPING 1-8-40, 5ö grön 3st helt felskurna på brev 300
677 324CB UPSALA LBR C 23-6-40, 5ö Bellmann CB par 3+4sid på vykort 150
678 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
679 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
680 338A Nationalmuseum 150 years 20 öre in pair on Air mail cover to Prague, cancelled Fältpost 25-1-1943 with censorship 300
681 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
682 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
683 349Avar MAKULERAS stpl, 5ö grön 2st helt felskurna på brevframsida 150
684 359Avar STH 3-6-46, 5ö grön 4st helt felskurna på brev 250
685 368Avar STH 29-10-46, 5ö grön 3 st helt felskurna på brevframsida 200
686 373,372A Göteborg-New York5-5-47, blå Received stpl May 11 -47 YMCA. Svenska America linjen. 100
687 375,277 STH 29-7-47, 90ö Gjejer + 2x 25ö på EXPRESS brev till USA 250
688 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
689 428Bvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö på brev STH 21-11-64, Kuriosa 200
690 428Dvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö, 15ö på brev STH 17-11-64, Kuriosa 150
691 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
692 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
693 611A1 VEGBY 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
694 611A1 GNOSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
695 611A2 MULLSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
696
KJÖBENHAVN-HELSINGÖR 4-42 TOG, FRA SVERIGE, K OMB 6 4-4-95Brefkort 5ö, SÄLLSYNT STPL 250
697 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
698 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
699 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
700 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
701 4a GAGNEF 2-12-74 PR-LYXstpl 2st 6ö tjänste t 14 på underbart vackert PRAKT-LYX brev 750
702 4c MÄRSTA 14.5.77. , 6 öre grå i 2 exemplar på vackert brev 750
703 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
704 13A Fagerås 5-1-83, 2X4Ö VA CKERT 100
705 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
706 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
707 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
708 17 WREDSTORP 29-8-82, PR-LYXEX på brev till Askersund 150
709 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
710 33d 20 öre på brev 1883 med dubbelt porto till Ryssland där det stämplats med ”T” och lösen ”14 K”. 2000


LÖSEN PÅ BREV
711 2a Sweden Facit Postage due L2a, 3a, 6c, 8b2, 9b, 10a cover, 3+5+4×20+17×30+2×50 öre + 2×1 kr, or in total 898 öre, on back of address letter for unpaid parcel sent from KIØBENHAVN 8.3 to KRISTIANSTAD 22.3.1876. Interesting item overcrowded with stamps. According to regulations postage due stamps were to be placed at the back of postal items. Some faults due to placement of stamps of less importance. Signed O.P. 2a, L3a,L6c, L8b, L9b, L10a . EXHIBITION ITEM. 6000
712 9,5 50+12 öre som lösen på underfrankerad helsak
med tilläggsfrankering 2 cent Jefferson
orange, stämplad EDISTO MAY 5 (1878). Lösenmärkena ej makulerade.
800
713 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
714 20 1kr lösent 13 i 24 block på paketkort från Tyskland med värde angivelse. Sänt till Axel Brandt i låda med afseende 2 oljemålningar. Försändelsen har lösenbelagts med 24kr 68 öre vid ankomsten betalt med 24block 1kr 3x5ö,50ö,3ö, bläckmakulerade, Största kända enhet av 1kr på försändelse. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 4000
715 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
716 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
717 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
718 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
719 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
720 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
721 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
722 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
723 5var Kristianstad 13-4-41, militärkorts urklipp använt på brev 125
724 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
725 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
726 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
727 BKE TURKU ÅBO 27-X-13 BÅTSILUETT stämpel 10ö Medaljong brevkort sänt till St: Petersburg Ryssland. Ovanligt 500
728 7Abke RUL Lstpl JÖNKÖPING 23-12-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Lund. 200
729 7bke RULLstpl GÖTEBORG 22-8-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Ösbo Bohr. 300
730 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 30-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 200
731 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 31-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 150
732 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
733
STH 31-7-37, FRÅN ESTLAND i ram10 ESTLAND TILL SVERIGE F 2000 600
734
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
735 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
736
10 olika FDC 1936-1945 Postverket, Bromma , nr 266-68,318-19, 328-29, 333-34, 338-39 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 1300 200
737
7olika FDC 1936-1945 , Brommar 358 , nr 318-19, 333-34, 338-39 , 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 700 120
738 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England 50
739 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, till. England 25
740 380616 266-68 FDC STH 16-6-38, G.V. 70ÅR 30
741 390225 318-19 LING STH 25-2-39, FDC 30
742 400830 333-34 Hazelius FDC 30-8-41 30
743 410511 328-29 BIBELN 11-5-41, fdc 35
744 420629 338-39 Nationalmuseum FDC STH 29-6-42 30
745 430616 344-46 INKL Svåra BB par på FDC stpl kort. Sällsynt 350
746 430616 nr 344-46, G.V. 85ÅR 16-6-43 med BB 75
747 450529 FDC Pressen 29-5-45, 2 illustrerade seie och ett med LYXs 4-block 50
748 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
749 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
750
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
751
One Penny England till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
752 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
753 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
754 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
755 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
756 2 otydlig stpl Svenljunga? 27-6- 250
757 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
758 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
759 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
760 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
761 2a2 GEFLE 27-X-56, rättv 300
762 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
763 2c 4sk stpl upp hö, färgstarkt gott ex 400
764 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
765 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
766 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
767 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
768 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
769 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
770 2e STH 13-3-57, sidv. vacker 250
771 2e lätt stpl .ÖDE... 200
772 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
773 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
774 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
775 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
776 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
777 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
778 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
779 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
780 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
781 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
782 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
783 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
784 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
785 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
786 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
787 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
788 2n NORRTELJE 21-6-58 600
789 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
790 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
791 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
792 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
793 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
794 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
795 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
796 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
797 4a nummerstämpel 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 8sk reparerad. 750
798 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
799 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
800 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
801 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
802 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
803 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
804 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
805 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
806 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
807 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
808 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
809 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
810 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
811 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
812 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
813 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
814 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
815 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
816 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
817 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
818 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
819 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
820 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
821 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
822 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
823 5c NORRKÖPING 16-1-58, 24 skill bco, orangeaktigt röd. Felfritt färgfriskt
exemplar. Intyg Grenstedt MYCKET GOTT EX och HOW .
6000
824 5e 24 skill brownish-red, blurred print on medium thick paper. Very nice canc. STOCKHOLM 29.6.1858 (näst sista dagen före örevalörerna) . Cert. HOW 3,3,3. "Färgfriskt märke av en ovanlig nyans". Very nice copy. Extremt färgstarkt 10000
825 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
826 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
827 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
828 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
829 6a2 1SK 3,3,4 pr stjärnstpl, mkt gott ex 600
830 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
831 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
832 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
833 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
834 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500

6,5 VAPENMÄRKEN
835 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
836 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
837 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
838 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
839 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
840 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
841 7a2 nrs 1 , DANSK, på svåra mörkgröna , signerad O.P. a2 750
842 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
843 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
844 7b1 Link. 3-12-70 150
845 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
846 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
847 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
848 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
849 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
850 7c1 CALMAR 26-5-62, PRS , svår nyans 800
851 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
852 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
853 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
854 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
855 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
856 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
857 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
858 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
859 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
860 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
861 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
862 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
863 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
864 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
865 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
866 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
867 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
868 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
869 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
870 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
871 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
872 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
873 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
874 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
875 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
876 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
877 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
878 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
879 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
880 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
881 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
882 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
883 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
884 7e2,16e 5ö vapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
885 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
886 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
887 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
888 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
889 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
890 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
891 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
892 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
893 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
894 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
895 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
896 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
897 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
898 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
899 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
900 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
901 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
902 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
903 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
904 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
905 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
906 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
907 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
908 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
909 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
910 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
911 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
912 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
913 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
914 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
915 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
916 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
917 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
918 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
919 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
920 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
921 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
922 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
923 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
924 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
925 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
926 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
927 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
928 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
929 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
930 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
931 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
932 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
933 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
934 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
935 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
936 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
937 9b1 WEXIÖ 15-3-59,4-k stpl extrem färgstyrka 350
938 9b2 WREDSTORP 5-12-64, LYXS T NÄ 300
939 9b2 MARIESTAD 10-11-64, LYXS klipp 200
940 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
941 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
942 9c1 GOTHEBORG 30-5-60, BLÅ PRS 200
943 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
944 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
945 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
946 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
947 9c2 STH 20-6-66, LYXS 200
948 9c2 BURGSVIK 4-7-65, LYXS 200
949 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
950 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
951 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
952 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
953 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
954 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
955 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
956 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
957 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
958 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
959 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
960 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
961 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
962 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
963 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
964 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
965 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
966 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
967 9c3 DANSK NRS 24 100
968 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
969 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS klipp 100
970 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
971 9c3 MORA 31-12 4-K stpl vacker 100
972 9c3 FALUN 20-6-67, LYXS klipp 100
973 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
974 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
975 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
976 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
977 9c3 Engelholm 23-6-70, prs 75
978 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
979 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
980 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
981 9d1 WISBY 21-6-60, LYXS 200
982 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
983 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
984 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
985 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 12 84125
150
986 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
987 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
988 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
989 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
990 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
991 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
992 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
993 9k STH 30-6-62, F 950 300
994 9m PKXP Nr 1 NED 5-6-72, PR-LYX 300
995 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
996 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
997 9m FILIPSTAD 26-4-72, AB-PR fin färg 100
998 9var 3st 12ö med extrema dubbel-trippeltänder 200
999 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
1000 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
1001 10a vc ex 4-k stpl 175
1002 10b STH 27-1-63, AB 350
1003 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
1004 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
1005 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
1006 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
1007 10d1 HEDEMORA 31-7-62, PRS 200
1008 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
1009 10d2 SÖDRA ST. BANAN 9-10-67, PRAKT 300
1010 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
1011 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
1012 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
1013 10e Bläckmakulerat omv W 250
1014 10e STH 11-4-62, AB 110
1015 10f2 RECOM. stpl+ PD, unik makulering? 1000
1016 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1017 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
1018 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
1019 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
1020 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
1021 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
1022 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
1023 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
1024 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
1025 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
1026 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
1027 11b ÅTVIDABERG 2-2-62, PRAKT 400
1028 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
1029 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1030 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
1031 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
1032 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
1033 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
1034 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
1035 11e2 30 öre brun. Prakt-Lyxexemplar st LIDKÖPING 14.6.70. Intyg Obe 4,4,4-5 1600
1036 11e2 Wisby 9-8-71 275
1037 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
1038 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
1039 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
1040 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
1041 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
1042 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
1043 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
1044 11g Upsala 1-5-72, VACKER 150
1045 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
1046 11h ENGELHOLM 7-9-72, LYXS 500
1047 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
1048 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
1049 11h STH 31-5-72, VACKER 100
1050 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
1051 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
1052 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
1053 12 GBG 7-4 -68 200
1054 12a Norrk. 15 3.6x 300
1055 12a STH 14-7-65, färgstark 250
1056 12a del 4-k stpl -60 175
1057 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
1058 12b STH 9-10-6X 200
1059 12b WADSTENA 3-8-6x 200
1060 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
1061 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
1062 12f STH 29-10-66, AB 300
1063 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
1064 12f1 Carlshamn 16-10-66 prs, vht 250
1065 12f1 MALUNG 29-1-66, PRS , 2:a stpl 225
1066 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
1067 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
1068 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
1069 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
1070 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
1071 12f2 MARIESTAD 29-11-71, omv PRS 200
1072 12f2var 50ö FANTASTISKT TJOCKT STYVT KARTONGPPR, stpl STH 20-12-67, OSANNOLIKT PAPPER 1000
1073 12g2 FALUN 16-2-69, PRS 350
1074 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
1075 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
1076 12h FRA SVERIGE 26-7-73, PRAKT 1000
1077 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
1078 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
1079 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
1080 13 STO ... lätt stpl, dubbeltand ned vä gott ex 500
1081 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
1082 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
1083 13a STH 2 TUR 11-9 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
1084 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 900
1085 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
1086 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
1087 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
1088 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
1089 14A NORRKÖPING -64, rättvänd stpl , 3ö olivaktigt gulbrun typ 1 700
1090 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
1091 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
1092 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
1093 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
1094 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
1095 14B par STH 27-3-72, var 200
1096 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
1097 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
1098 14Bc1,var 3ö EXTREM RUFFTandning, 8-8-6x 200
1099 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
1100 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
1101 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
1102 14Bd 3 öre typ II. Mycket vackert vågrätt 4-strip
(kt , pos3 är TYP III), där varje märke stämplats med
ringstämpel ”1”. UNIK ENHET MED UTLÄNDSK STÄMPEL?
2000
1103 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
1104 14Bd STH 29-12 4 TUR, PRS, dubbeltand 200
1105 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
1106 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
1107 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
1108 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
1109 14Be BLÅ FINSK ANKstpl 7-6 200
1110 14Be GBG 10-11-70 150
1111 14Be FRANCO. inom ram 150
1112 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
1113 14Be DANSK NRS 1 100
1114 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
1115 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
1116 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
1117 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
1118 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
1119 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
1120 14Bg KÖPING 4-10-72, LYXS 500
1121 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
1122 14Bg STH 15-12 3 TUR, PRS 200
1123 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
1124 15 VACKER DANSK NRS 24 500
1125 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
1126 15a KALMAR 18-5-66, sign, AB-PRAKT 750
1127 15a MALMÖ 4-7-66 450
1128 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
1129 15b1 WESTERVIK 3-10-67, PRAKTEX 1000
1130 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
1131 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
1132 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
1133 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
1134 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
1135 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
1136 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
1137 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
1138 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
1139 15b2 HALMSTAD 21-10-67, PRS 500
1140 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
1141 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
1142 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
1143 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
1144 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
1145 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
1146 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
1147 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
1148 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
1149 16a STH 23-6-66, välcebtr AB 125
1150 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
1151 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
1152 16b2 STH 26-3-67, pr-lyxcentr 100
1153 16c PRs Östersund 5-7-70 200
1154 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
1155 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
1156 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
1157 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
1158 16e STABY 15-10-69 LYXS 250
1159 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
1160 16e JÖNKÖPING 28-6-71, PRS 200
1161 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
1162 16g NÅS 30-4-72, PR 250
1163 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
1164 16g HERNÖSAND 20-12-72, PR-LYXS 250
1165 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
1166 16g RAMSBERG 12-3-73 125
1167 16g NYKÖPING 8-2-72, AB-PR 100
1168 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600
1169 16v2 ESKILST... ÖPPEN 0 nedtill F 1000 200

16,5 RINGTYP T 14
1170 17 BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 100
1171 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
1172 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
1173 17b STH 15-8- 6 tur 400
1174 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
1175 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
1176 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
1177 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
1178 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
1179 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
1180 17e GBG 28-1-76, PR-LYX 350
1181 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
1182 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
1183 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
1184 17f STH 6-9-76, PRS 200
1185 17f MARIESTAD 23-9-75, PRAKTEX 150
1186 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
1187 17f STH 16-2-76 1 TUR, PRS 100
1188 17fv4 STH 6 TUR 6-3, 2 märkesbilder, F 1500 250
1189 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
1190 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
1191 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
1192 17g ÖSTRA TORP 9-5-76, LYXS, del av Rekommenderas stpl 200
1193 17g STH 22-7- 3 TUR, PRS utan årtal 150
1194 17g STH 21-6-76 6 TUR, PRS 150
1195 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
1196 17v4 Ystad 6-6-76 100
1197 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
1198 18 FÄRILA 5-5-78 1000
1199 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
1200 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
1201 18 WÄDERSTAD 17-9-78 PRAKT 4ö 4,4,4 600
1202 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
1203 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
1204 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
1205 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1206 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1207 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1208 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 600
1209 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 600
1210 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1211 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1212 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1213 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1214 19c WESTERÅS 20-7-73, PRS 200
1215 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1216 19cv2 hörnsrpl 75
1217 19d pr TIERP 12-8-74 400
1218 19d,22c WARBERG 6-8-75, PRAKTKLIPP 125
1219 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1220 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1221 19e KIL 14-9-74, PRAKT stpl par i svåra nyansen. ,mycket svår i prs par. UTST obj. 700
1222 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1223 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1224 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1225 19e,22d WEXIÖ 18-3-75 5Ö SVÅRA NYANSENoch 20ö på klipp F 650 175
1226 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1227 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1228 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1229 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1230 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1231 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1232 19g,20e UDDEVALLA 19-2-75, PRAKT klipp 100
1233 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1234 19gv3 MALMÖ 15-12-74, 2 märkesbilder F1500 350
1235 19h Jönk. 18.1.78 200
1236 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1237 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1238 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1239 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1240 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1241 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1242 19hv WESTERÅS 4-5-78, PR-LYXS skugg 5 100
1243 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1244 19hv5 NORRTELJE 20-11-77, LYXS 125
1245 19hv5 NYKÖPING 9-5-77, PRAKTstpl 75
1246 19hv5,33a OSKARSHAMN 22-10- 77, t 14+ t 13 100
1247 20a STH Norr 21-10-72 800
1248 20a Falk..., Gott ex 600
1249 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1250 20a G... 2X- 18... välc fin a nyans 400
1251 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1252 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1253 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1254 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1255 20c PRs GBG 1-12-73 900
1256 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1257 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1258 20e STH 12-...., F 700 200
1259 20e,19f BORÅS 10-1-76, LYXS klipp 125
1260 20f,g,h 3st grå , Wexiö,Örebro, Landskrona 21-10-74. F 2600 400
1261 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1262 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1263 20h Grythyttehed 4-9-74, LYXs blåkritestreck 350
1264 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1265 20h HÄR... 225
1266 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1267 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1268 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1269 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1270 20i Örebro 16-7-75 250
1271 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1272 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1273 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1274 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1275 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1276 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1277 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1278 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1279 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1280 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1281 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1282 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1283 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1284 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1285 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1286 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1287 21 HIMMEL)SÄNDA 10-6-76, stpl F 1200 ,D 200
1288 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1289 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1290 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1291 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1292 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1293 21 Kållerstad 27-6-75, PRS, kht F SM 175 100
1294 21 STOBY 31-8-75, L SK 75
1295 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1296 21e P.K.X.P NR 3. UPP 18-9-72, PR-LYX 200
1297 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1298 21k JÖNKÖPING 25-3-74, PRAKTEX 100
1299 21k P.K.X.P NR 1 UPP 18-9-73, PR- LYXS 75
1300 21k P.K.X.P NR 6 UPP 3-8-74, PR-LYXS 75
1301 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1302 21l STH NORR 29-4-75, PR-LYXS 125
1303 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1304 21l P.K.X.P NR 2 NED 13-4-74, PR- LYXS 100
1305 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1306 21m P.K.X.P NR 9 22-5-74, PR-LYXEX 200
1307 21m WIMMERBY 8-11-75, LYXS pr 4,3,5 150
1308 21m Broddbo 14-4-75, PR-LYXS 125
1309 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1310 21m HSB 16-6-76, PR-LYXS 100
1311 21m LAHOLM 24-7-76, PR-LYXS 100
1312 21m WADSTENA 11-12-74, PRAKT 100
1313 21m P.K.X.P NR 16 UPP 24-3-75, PRS, stpl F 100 100
1314 21m HERNÖSAND 21-9-74, PRAKTEX 100
1315 21m WADSTENA 11-3-78, PRS 75
1316 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1317 21n ÄPPELBO 5-7-75, PRS 100
1318 21o P.K.X.P NR 20A 20-9-74, LYXS 100
1319 21o ÅLAND 19-9-77, PRAKTs 75
1320 21p LÄNNÄS 5-8-76, PRS 100
1321 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1322 21var Ö.W.J 3-5-77, MÅNGA VITA FLÄCKAR 150
1323 22c SKÖFDE 6-8-73, LYXS 400
1324 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1325 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1326 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1327 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1328 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1329 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1330 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1331 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1332 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1333 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1334 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1335 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1336 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1337 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1338 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1339 22f PITEÅ 22-4-76 rättv stpl 90
1340 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1341 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1342 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1343 22h 383 ENGELSK STPL 125
1344 22h TROSA 3-2-78, PRS 100
1345 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1346 22hv2 STH 23-37 x, starkt förskjuten tandning 350
1347 23 NORA 18877, LYXS 500
1348 23 FRA SVERRIG 18-9-76, PRS 200
1349 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1350 23a MALMÖ 27-3-77, vacker sidv. 100
1351 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1352 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1353 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1354 23b STH 3-5-77, PRS 125
1355 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1356 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1357 23cv2 GBG 12-10-77 200
1358 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1359 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1360 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1361 24a STH 17-8-72, omv prs, del röd utländsk 150
1362 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1363 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1364 24d WISBY 13-8-74, PRAKTEX lyx centr 350
1365 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1366 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1367 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1368 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1369 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1370 24g GEFLE 9-9-77, PR-LYXs 400
1371 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1372 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1373 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1374 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1375 24g BERGVIK 20-3-78, PR-LYXS 150
1376 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1377 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1378 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1379 24g BURTRÄSK 15-12-76, OMVPRS 100
1380 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1381 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1382 24i BO)RGSTENA 29-12-75, LYXcentr citron, F 800 200
1383 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1384 25c STH 7-2-73, MYCKET FINT sidv stpl 150
1385 25c,21e STH 8-3-73, pr-lyxs 42 Ö KLIPP 250
1386 25d2 KUNGSBACKA 10-3-75, LYXs , 2:a stpl 125
1387 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1388 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1389 25f BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 200
1390 25g JÖNKÖPING 19-4-76, PRS 100
1391 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1392 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1393 25h ROMA 2-12-79, PR-LYX 250
1394 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1395 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1396 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1397 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1398 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1399 25i pr Linköping 10-10-77 300
1400 25i BERGVIK 1-1-77, PR-LYXS 200
1401 25j ÅKERSBERG 29-4-77, PRS 150
1402 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1403 25j FALKENBERG 2-2-77, AB-PR stpl 75
1404 25j SKÖFDE 11-9-78, sidvänd fin , F 200 60
1405 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1406 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1407 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1408 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1409 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1410 26a stpl ... 6 upp -72, kt, F 1800 200
1411 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1412 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1413 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1414 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1415 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1416 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1417 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1418 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1419 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1420 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1421 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1422 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1423 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1424 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1425 26g HJORTQVARN 17-4-77, AB-PR 150
1426 26g GBG 12-1-78 125
1427 26g STH 30-11-77, PRAKTS 125
1428 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1429 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1430 26g HULTERSTAD 100
1431 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1432 26h GBG 22-2-78, PR 450
1433 26h stpl -77 125
1434 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1435 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1436 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1437 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1438 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1439 27d WISBY 16-2-76, pr-lyxs 750
1440 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1441 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1442 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1443 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1444 27d STH 13-12-77 200
1445 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1446 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1447 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1448 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150
1449 27d UPSALA 19-12? -77 100

27,5 RINGTYP T 13
1450 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1451 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1452 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1453 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1454 28a ELMHULT 23-12-78, VIT TRYCKFLÄCK 100
1455 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1456 28b STH 4-5-78, PR 110
1457 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1458 28b GEFLE 29-9-77, TIDIG sidvänd 100
1459 28b STH 4 TUR 1-10-77, PR-LYXS 100
1460 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1461 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1462 28d GÖTEBORG 3-5-79, PR-LYX nyansintyg O.P 250
1463 28d GBG 25-10-79, pr 200
1464 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1465 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1466 28d PKXP Nr 5 UPP 6-3-82, PRS 100
1467 28d STH 5 TUR 4-10-80, PRS 100
1468 28d GEFLE 11-5-82, PRS 100
1469 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1470 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1471 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1472 28e STH1 TUR 17-10-82, PRS 100
1473 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1474 28v2 GBG 1-11- mycket starkt spegeltryck 200
1475 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1476 29 BERG 28-6-84 100
1477 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1478 29b pr Gefle 9-6-80 225
1479 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1480 29b BÅNGHAMMAR 6-3-83, PRAKT 200
1481 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1482 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1483 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1484 29b PRs STH 14-6-83 100
1485 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1486 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1487 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1488 29d ÅKERSTRÖM 12-4-84, PRS , 2:a stpl, P BO F 100 100
1489 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1490 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1491 29e STH 24-9-84 1 TUR, LYXS 125
1492 29e PKXP NO 25 A 3-1-87 PRAKTEX 110
1493 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1494 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1495 29e STH LGL 5-3-84, PRAKT 100
1496 29e P.K.X.P NR 17 17-4-84, prs 100
1497 29e prs STH C 5-1-85 75
1498 29v2,v6 Malmö 8-11-81, mycket starkt spegeltryck med skuggad siffra 200
1499 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1500 30b SMEDJEBACKEN, LYXS 250
1501 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1502 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1503 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1504 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1505 30b NÄSSJÖ 31-1-82, PR-LYXS 100
1506 30b NYKÖPING 19-4-82, PR 75
1507 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1508 30bv9 EKSJÖ 12-2-83, PRS, vit fläck på SV 100
1509 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1510 30c ÖREBRO 1-8-79, PR-LYXS 75
1511 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1512 30e FISKEBY 9-8-82 300
1513 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1514 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1515 30e ENÅNGER 20-8-82, PRAKT 100
1516 30e FJELLBACKA 24-3-83, LYXS klipp 100
1517 30e GEFLE 29-11-82, PRS 50
1518 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1519 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1520 30f RÖK 10-11-83, LYXS 125
1521 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1522 30f STOREBRO 24-5-83, PR 100
1523 30g KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ PR-LYXAVTRYCK, på klipp, R3 300
1524 30g BILLINGE 22-12-83, PR, lvht 100
1525 30g KÖPING 15-1-84, PR-LYXS 80
1526 30h KISA 19-2-84, PR-LYXS 125
1527 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1528 30i PR Westerås 16-11-84 150
1529 30i PITEÅ 2-9-85, PRAKT 150
1530 30i REJMYRA 23-5-86, LYXS 150
1531 30i OUSBY 10-6-85, LYXS 125
1532 30i EDSVALLA 2-6-85, PR-LYXS 90
1533 30i SKÖFDE 30-10-85, PRS 50
1534 30i,33f DEROME 16-12-85, LYXS klipp 150
1535 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1536 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1537 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1538 30k Nyland 21-10-86 125
1539 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1540 30k GRENNA 25-7-86, PR-LYXS 80
1541 30k JÖNKÖPING 8-6-85, PRS 50
1542 31c HÖRBY 2-9-79, PRS 125
1543 31d KUNGSBACKA 22-4-80, LYXS 250
1544 31d KALMAR 14-6-78, PR 200
1545 31d STH 1 TUR 11-9-80, PRAKTEX 150
1546 31d STH 22-6-80 5 TUR, PRS 125
1547 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1548 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1549 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1550 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1551 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1552 31g KRISTINEHAMN 13-3-83, PR-LYX 300
1553 31g NELHAMMAR 2-3-82, LYXS PAR 300
1554 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1555 31g STH 2-1-84 5 TUR, PR-LYXS 150
1556 31g GBG 27-5-85, PRS 140
1557 31g STH 14-5- 1 TUR, PR-LYXS 110
1558 31g KRISTINEHAMN 11-7-83, PRS 100
1559 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1560 31h 6ö svår nyans mjukt ppr ...SÅS -83 50
1561 31i WREDSTORP 26-2-85, LYXS 300
1562 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1563 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1564 31j STH 6 TUR 6-9- 84, PR-LYXS 125
1565 31j SKANÖR 19-6-85, PRAKTS 100
1566 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1567 31k STH 15-11-83, 5 TUR, LYXS 200
1568 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1569 31k MALMÖ 6-11-84, PR 150
1570 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1571 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1572 32 REK stpl, PRS, kt 200
1573 32 GBG BIKUPE stpl 16-2-82 125
1574 32 ANDRARUM 24-4-83, RÄTTV. L-SK 250 125
1575 32 LÅNGARED 19-4-84, PR LYXS , tunn fläck 100
1576 32 WÄRDE stpl 100
1577 32a pr HJO 15-9-80 125
1578 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1579 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1580 32b WÅMHUS 22-8-83, PR-LYX 200
1581 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1582 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1583 32b FINJA 16-11-82, BLÅ PRS, Nst 16 150
1584 32b HALMSTAD 14-4-83, PRAKT 110
1585 32b PKXP Nr 2 UPP 8-12-77, PR-LYXS 100
1586 32b BREDARYD 1-10-78, PRAKT 100
1587 32b ÅRSUNDA 20-7-83, LYXS 100
1588 32b P.K.X.P NR 5 NED 28-8-80, LYXS 100
1589 32b P.K.X.P NR 52 20-6-82, PR-LYXS 100
1590 32b STH 7 25-7-82, PRAKTEX 80
1591 32b P.K.X.P NR 10A UPP 14-3-83, LYXS 75
1592 32bv10 STH 7 20-12-82, PR-LYX skuggade 1 200
1593 32bv10 SVINSTAD 16-11-78, PR-LYXS 100
1594 32Bv10 KARLSTAD 2-12-82, PRS 75
1595 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1596 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1597 32c P.K.X.P NR 24 1-5-82, pr-lyx ex 250
1598 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1599 32c P.K.X.P NR 1 UPP 1-10-80, LYXS 150
1600 32c ÅSENHÖGA 10-2-82, PR-LYXS 125
1601 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1602 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1603 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1604 32c KARLSBORG 14-9-82, PR-LYXS 100
1605 32c PKXP. Nr 17, 3-11-81, LYXS 100
1606 32c GRIMSLÖF 7-4-78, PR 100
1607 32c STAFRE 18-10-83, PRAKT 100
1608 32c P.K.X.P NR 18 UPP 5-8-81, LYXS 100
1609 32c P.K.X.P NR 33 4-7-79, LYXS 100
1610 32c ÅLSHULT 10-7-78, PR-LYXS 100
1611 32c HÖÖR 10-2- 83, PR 90
1612 32c K.E.J. 30-9-82, PR-LYXS 75
1613 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
1614 32cv3 MALUGN 13-7, mkt starkt spegeltryck 100
1615 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
1616 32cv6 12ö 3 st DRAGSPEL STPL ...geiho.. 200
1617 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
1618 32d SMEDJEBACKEN 24-2-80, LYXS 150
1619 32d MALMÖ 3-8-80, PRS 100
1620 32d WESTERÅS 12-3-80, PRS 90
1621 32e WEXIÖ 1-9-81, LYXS 200
1622 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
1623 32e P.K.X.P NR 8 UPP 18-5-80 LYXS 100
1624 32e PKXP. Nr 5. UPP 22-7-80, PR-LYXS 95
1625 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1626 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
1627 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
1628 32g BORÅS 19-5-85, LYXS 3-STRIP 300
1629 32g GAGNEF 16-11-83, LYXS 150
1630 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
1631 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
1632 32h KARLSTORP 18-4-88, PR-LYXS 100
1633 32I P.K.X.P NR 2 B UTR U 19-10-83, PR-LYXS 100
1634 32m P.K.X.P NR 20C 9-4-76, PRS , stpl F 75 50
1635 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
1636 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
1637 33 ENGELSK STPL " 383" 250
1638 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
1639 33 ANK 9-5- PRS 20ö Finsk stpl 125
1640 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
1641 33 ANK 5-10, PRS kt 100
1642 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1643 33a HANGÖ 14-2-78, FINSK PRS 250
1644 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
1645 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
1646 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
1647 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
1648 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
1649 33b DANSK NRS 19 vacker 150
1650 33b QVISTRUM 3-8-82, PR-LYXS 150
1651 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
1652 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
1653 33b STRÖMSTAD 18-12-79, PR-LYXS 100
1654 33b TORSÅKER 9-2-81, PR-LYXS 100
1655 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1656 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
1657 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
1658 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
1659 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
1660 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
1661 33d ANK 17-8- PR-LYXS 20ö Finsk stpl 200
1662 33d STH C. 18-3-80, PR-LYX 150
1663 33d FORSMARK 5-3-83, PR-LYX 150
1664 33d KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ på klipp, R3 100
1665 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
1666 33e ANK 24-10, PRS 200
1667 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
1668 33e WREDSTORP 29-4-85, pr- LYXS 200
1669 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
1670 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
1671 33e RÅDA 6-11-84, PR 95
1672 33e SÖDERHAMN 14-9-83, PRS 50
1673 33f WESTERVIK 6-10-85, LYXEX 5,5,5 900
1674 33f SKÅRED 23-4-85, LYXS 300
1675 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
1676 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
1677 33f UPSALA 1-3-86, PR-LYXEX 200
1678 33f HANGÖ 8-1-86, FINSK PRS 200
1679 33f HELSINGFORS 4-6-85, finsk stpl 200
1680 33f prakt Köping 21-7-85 150
1681 33f BJUF 25-4-86, BLÅ stpl 150
1682 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
1683 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
1684 33f KÄRRGRUFVAN 15-12-84, PR-LYXS 110
1685 33f KÄRRGRUFVAN 13-12-84, PR-LYXS 100
1686 33f SÖDERKÖPING 26-4-85, PR-LYXS 100
1687 33f BI HÖRKEN 6-11-85, PR-LYXS 100
1688 33f KATRINEHOLM 13-7-85, PR-LYXS 90
1689 33f HÖRBY 12-2-85, PR 90
1690 33f ANEBY 9-2-86, PRS 75
1691 33f WARA 14-1-84, PRS 60
1692 33f FORS STATION 4-11-85, OMV LYX 50
1693 33fv8 MÖNSTERÅS 30-7-84, PRS 2märkesbilder , F 600 200
1694 33v1F tretio/20 Nässjö 27-8-72, lyxs facsimile 150
1695 33v8 QVISTRUM 19-5-84, PRS , 2 märkesbilder 200
1696 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
1697 34 KOLSEBRO 17-4-78, rättv H SM 250 100
1698 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
1699 34a STH 27-8-(78)
1700 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1701 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
1702 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
1703 34c TUMBA 11-2-82, PR men 2:a stpl 125
1704 34c KALMAR 3, + WÄRDE stpl , ovanligt 125
1705 34c MOHOLM 1-6-82, PRAKTex på klipp 125
1706 34c ÖDESSTUGU 3-12-82, PRS klipp 100
1707 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
1708 34cv5 Ornäs 15-1-, starkt förskjuten tandning 150
1709 34d YSTAD 3-3-81 300
1710 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
1711 34d JERFSÖ 2-6-81, PRS 100
1712 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
1713 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
1714 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
1715 34f STH 20-9-83 200
1716 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
1717 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
1718 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
1719 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
1720 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
1721 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
1722 34f K)RISTINEHAMN 19-3-84, AB , citrongul, fräscht ex 3,3,3 90
1723 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
1724 34k STH T.E. 23-12-85, LYXSTPL 250
1725 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
1726 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
1727 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
1728 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
1729 35av12 NORA 7-4-79, stor vit fläck 250
1730 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
1731 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
1732 35b HERNÖSAND 11-8-88, LYXS 100
1733 35b2 LILLA EDET 2-8-88, PR-LYX 250
1734 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
1735 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
1736 35c LIDKÖPING 18-6-78, PRS 300
1737 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
1738 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
1739 35d FRÖVI 24-9-81, PRAKT 100
1740 35d NÄFLINGE 14-1-82, PRS, L SK 100
1741 35d NORRKÖPING BIKUPE stpl23-6-82 100
1742 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
1743 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
1744 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
1745 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
1746 35fv12 BODEN 24-8-81, LYXS, variant "80" 250
1747 35fv12 GBG ventilstp 6-11-79, par vanlig och nedre variant "80", kt, ovanlig i par 200
1748 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
1749 35i SÖDERHAMN 1-7-85, PR-LYXS 3-STRIP 300
1750 35i PR Westerås 9-8-86 200
1751 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
1752 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
1753 35i PR Gagnef 12-4-84 125
1754 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
1755 35i MOHOLM 15-6-86, PRS 100
1756 35i STRENGNÄS 19-10-85, PRS 50
1757 35j WREDSTORP 27-9-86, pr-lyxs 175
1758 35j NYKÖPING 19-8-85, PRS PAR 125
1759 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
1760 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
1761 35j NÅS 8-4-86, PR-LYXS 100
1762 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
1763 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
1764 36 WÄRDE stpl 200
1765 36c TÄRNSJÖ 19-12-80, LYXEXEMPLAR 1000
1766 36d GBG BIKUPE stpl 27-4-82 100
1767 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
1768 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
1769 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
1770 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
1771 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
1772 36e WESTERÅS 22-6-82 100
1773 36e SALA 9-8-82, PRS 75
1774 36f NORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 4-12-82, SUPERB LYX stämpel 800
1775 36f WREDSTORP 27-1-84, LYXS par 300
1776 36f torsås 13-4-84, praktex 250
1777 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
1778 36f KATRINEHOLM sidv. LYX avtryck, pr-lyx centr , mycket vacker 200
1779 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
1780 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
1781 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
1782 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
1783 36h HÖGANÄS 19-3-86, LYXS 200
1784 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
1785 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
1786 37 KIL 1-12-79, PR-LYXS 2000
1787 37 BORENSBERG 19-9-78, PRAKTSTÄMPLAT i bra centrering 1900
1788 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
1789 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
1790 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
1791 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
1792 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
1793 38 WÄRDE STÄMPEL 250
1794 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
1795 38a STH 10-5-78, 12 block F för 3x 4-block 5250:- , ngn kt 300
1796 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
1797 38a STH PAKET 15-10-79, PR 125
1798 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
1799 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
1800 38g LULEÅ 11-5-87, LYXS PAR 300
1801 38g PR Hernösand 7-9-87 250
1802 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
1803 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
1804 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1805 39 U.W. 27-5-86, LYX 300
1806 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
1807 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
1808 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
1809 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
1810 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
1811 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
1812 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
1813 39 STEHAG 12-10-85, BLÅ PRS 100
1814 39 K.S.J 14-1-86, PRS, F 125+ 100
1815 39 Ö.W.J. 17-12-85, PR-LYX 100
1816 39 FORSMARK 23-6-86, PRAKT 100
1817 39 KARLSHAMN 20-2-85, LYXS 100
1818 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
1819 39 MOLKOM 9-5-85, PR-LYXS 75
1820 39 ANK stpl omv 60
1821 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1822 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
1823 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
1824 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
1825 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
1826 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
1827 40av4 ÅRJENG 23-2-93, LYXS smal siffra 200
1828 40b KARLSTAD E. M. 31-12-93, nära LYX 300
1829 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
1830 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
1831 40b PR GEFLE 29-6-92 200
1832 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
1833 40b RAMSELE 2-9-96, PR-LYXS 200
1834 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
1835 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
1836 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
1837 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
1838 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
1839 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
1840 40c ASKERSUND 10-3-93, PR-LYXS färgstark 200
1841 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
1842 40C LUND 16-3-92, PRS 100
1843 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
1844 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
1845 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
1846 41a GRÄSTORP 14-6-89, AB-PR 100
1847 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
1848 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
1849 41b LAXÅ 13-10-91, suberp stpl 200
1850 41b JÖNKÖPING 21-2-89, AB-PR 150
1851 41b SANDSJÖ 19-1-92, BLÅ stpl ovanlig 150
1852 41b BERGFORS 1-11-88, PR 150
1853 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
1854 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
1855 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
1856 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
1857 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
1858 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
1859 41c Nyköping 24-8-93, lyxs 200
1860 41c URÅSA 5-1-93, PR-LYXS 3ö 200
1861 41c GRÄNGESBERG 14-2-93, PR-LYXS 200
1862 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
1863 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
1864 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
1865 41c WEXIÖ 8-11-92, PRS 125
1866 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
1867 41c MORA 29-9-92, PR 100
1868 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
1869 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
1870 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
1871 41v2 PKXP No 71 25-5-92, 2märkesbilder, sälsymt på PH 250
1872 42 pr Sandviken 13-3-89 150
1873 42a WRETSTORP 10-8-88, PR-LYXEX 300
1874 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
1875 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
1876 42b SKENINGE 16-6-88, PRAKT 150
1877 42b SYA 2-5-90 125
1878 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
1879 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
1880 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
1881 42c STH 5 TUR 5-11-89, praktex 150
1882 42c SKELLEFTEÅ 9-10-89, PR-LYXS 100
1883 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
1884 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
1885 42d PKXP No 29 28-7-88, PR-LYX 175
1886 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
1887 42d UPSALA 16-6-91, PRAKT-LYX 150
1888 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
1889 42d KARLSTAD F.M. 27-4-91, PRAKT 100
1890 42d STH 1 TUR 26-9-90, PRAKT 100
1891 42d MALMÖ 23-6-90, PR 50
1892 42e Örebro 16-1-91, pr-lyxs 125
1893 42v2 GBG FILIAL 2-7?-92, FT, 2märkesbilder, sälsymt på PH 100
1894 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
1895 43a SÄTER 25-4-87, LYXS 125
1896 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
1897 43a ELFDALEN 15-6-87, PR-LYXS 100
1898 43b RANSÄTER 19-6-88, LYXS SUPERB 500
1899 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
1900 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
1901 43b FINSPONG 3-2-89, PR-LYX 200
1902 43b FRÖVI 6-5-89, LYXS 200
1903 43b STH 4 TUR, 6-3-89. LYXS, PR-LYXEX 200
1904 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
1905 43b LIDKÖPING 18-6-90, LYXS 150
1906 43b KÄRRGRUFVAN 22-1-87, PR-LYX 125
1907 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
1908 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
1909 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
1910 43b GIMO 27-9-88, PR-LYXS 75
1911 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
1912 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
1913 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
1914 43c TÅNNÖ 1-9-88, SUPERB STPL 100
1915 43c STUGSUND 28-3-90, PR-LYXS 75
1916 43c BACKAMO 4-7-88, PRS 50
1917 43d WERNAMO 28-4-90, BLÅ LYXS 500
1918 43d STORFORS 13-12-90, LYXS 200
1919 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
1920 43d RÄTTVIK 19-28-90, LYXS 150
1921 43d GYSINGE13-11-90, PR-LYX 125
1922 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
1923 43d FÄGRED 20-6-91, PRS 60
1924 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
1925 43e LJUSDAL 15-7-90, PRAKT 125
1926 43e ÖJEBYN 4-2-91, PRS 100
1927 43v2 ÖREBRO-HALSBERG13-9-88, PRS, starkt spegeltryck 75
1928 43v3 5ö 2 märkesbilder 7-7-88, F 600 200
1929 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
1930 44a STH 5-10-89, prakt 200
1931 44a STH 26-9-89, PRS 125
1932 44a Ystad 12-6-89, AB 100
1933 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
1934 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
1935 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
1936 44b Båstad 29-6-92 500
1937 44b PKXP No 24B 11-6-92, AB-PR 200
1938 44b LUND 4-12-91, LYXS ,2:a stpl 200
1939 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
1940 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
1941 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
1942 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
1943 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
1944 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
1945 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
1946 44c ROSERSBERG 5-10-91, PRS 6ö ph 150
1947 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
1948 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
1949 44c STH 17-9-90 100
1950 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
1951 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
1952 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
1953 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
1954 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
1955 45 STEHAG 3-8-87, LYXS 300
1956 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
1957 45 finsk KORK stpl i prakt 200
1958 45 U.W.H.J. 8-9-87, LYXEX 200
1959 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
1960 45 HELSINGÖR JB PE 20-4 4:a tog, sidv 100
1961 45 P.F.J 20-3-89, LYXS 100
1962 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
1963 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
1964 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
1965 45 H.E.J 25-5-88, PRAKTEX 75
1966 45 H.S.B 14-9-87, LYXS 75
1967 45 L.S.S. 30-11-86, PRS PAR på klipp 75
1968 45 UTLANDET, PR 60
1969 45 FRA ) SVERIIGE M 60
1970 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
1971 45 HOFMANTORP 1-11-87 PRS G ,SM 50
1972 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
1973 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
1974 46 FRA SVERRIG , PRS 110
1975 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
1976 46a UDDEVALLA 19-1-88, SUPERB 300
1977 46a WREDSTORP 28-9-88, LYXS klipp 200
1978 46a ANK 15-9 PRS 20ö ph , Finsk stpl 200
1979 46a UPSALA 22-11-86, BLÅ PR-LYXS 150
1980 46a DELSBO 6-7-89, LYXS 100
1981 46a UDDEVALLA 27-1-87, PRS 75
1982 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
1983 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
1984 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
1985 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
1986 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
1987 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
1988 46b SKENINGE 29-3-87, PRAKT 100
1989 46B Grenna 10-8-89, pr-lyxs 90
1990 46b SKANÖR 20-8-88, PRS 75
1991 46b Hernösand 14-1-89, prs 40
1992 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
1993 46c TOSSENE 18-3-88, PRAKT 100
1994 46c TORSÅKER 3-7-89, PR 80
1995 46c GBG 31-8-83, PR 60
1996 46c SKARA 9-8-88, PR-LYXS 60
1997 46c WAGNHÄRAD 12-10-88, PR-LYXS 60
1998 46d Sillerud 10-7-90, , Superb nyanserd O.P: 400
1999 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
2000 46d VERNAMO 14-9-90, PR 100
2001 46d GAMLA UPSALA 20-12-90, PR-LYXS 100
2002 46d STÖRLINGE 7-1-86, PRS 75
2003 46d JONSERED 31-3-90, LYXS 70
2004 46d FRÖLUNDA 1-1-91, PRS 50
2005 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
2006 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
2007 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
2008 47a WESTANFORS 20-5-88, PR 100
2009 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
2010 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
2011 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
2012 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
2013 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
2014 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
2015 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
2016 47c SÖDERÅKRA 8-5-88, LYXS 90
2017 47c WINGÅKER 24-9-88, PRS 90
2018 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
2019 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
2020 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
2021 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
2022 47d ÖREBRO 7-10-91, PRS 75
2023 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
2024 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
2025 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
2026 47e ÖRESUNDSBRO 16-5-91, PRS 75
2027 47f BROKIND23-12-90, SUPERB 300
2028 47f Ludvika 1-1-91 100
2029 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
2030 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
2031 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
2032 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
2033 47f ÅLEM 9-7-91, PR-LYXS 100
2034 47f MARSTRAND 5-9-91, LYXS 100
2035 47f MOTALA 4-1-91, PR-LYXS 100
2036 47f MELLERUD 26-11-91, 90n 100
2037 47f TECKOMATORP 12-2-91,PRS 100
2038 47f ÅBY 5-7-91, PR-LYXS 100
2039 47f MARSTRAND 12-11-90, LYXS 100
2040 47f BETTNA 21-7-91, PR 90
2041 47f KILA 22-3-90, PRS 75
2042 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
2043 47f ORSA 29-4-91, PR-LYXS 50
2044 47f LEKSAND 19-11-90, PRS 50
2045 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
2046 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
2047 48a BORÅS, nära LYXPAR 600
2048 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
2049 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
2050 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
2051 48a KÄRRGRUFVAN 25-6-87 100
2052 48b ÅLEM 5-3-88, SUPERB stpl 500
2053 48B HERNÖSAND 10-2-90 , LYX ,nyansintyg O.P 500
2054 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
2055 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
2056 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
2057 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
2058 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
2059 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
2060 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
2061 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
2062 48d ÅRJENG 18-6-91, PR-LYX ex ,n 14 300
2063 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
2064 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
2065 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
2066 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
2067 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
2068 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
2069 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
2070 48d UDDELVALLA 14-6-92, PRS 75
2071 48dvar SÄTER 12-11-89, spegeltryck av nedre ramarna 125
2072 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
2073 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
2074 48e LIDKÖPING 14-12-91, PR-LYX 200
2075 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
2076 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
2077 48e GEFLE 3-8-91, PRS 100
2078 49a LUND 27-5-90, LYXS 125
2079 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
2080 49b JÖNKÖPING 18-1-92, PR-LYX 200
2081 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
2082 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
2083 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
2084 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
2085 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
2086 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
2087 49c WEXIÖ 20-4-95, PRAKT 100
2088 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
2089 49d SKENE 6-10-97, LYXS 250
2090 49d FINSPONG 31-12-99, PR-LYX, Sista dag på århundradet! 250
2091 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
2092 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
2093 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
2094 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
2095 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
2096 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
2097 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
2098 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
2099 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
2100 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
2101 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
2102 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
2103 50 FORSA STRÖM 3-12-89, PRS 75
2104 50 SKREDSVIK 20-1-90, O BO, stpl 100 75
2105 50v1 10/12ö stpl 8-8- extremt spegeltryck 150
2106 51 WISBY 26-10-89, första månad, ab-pr 110
2107 51 SÖDERHAMN 18-2-90, AB-PRS 100
2108 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
2109 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2110 52 NRS 45, NORSK PRS 250
2111 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
2112 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
2113 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
2114 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
2115 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
2116 52b PKXP no 6 A 21-5 , mycket blekt huvud 50
2117 52b1 SKENE 13-11-93, PRAKT 120
2118 52c RULLstpl PKXP NR 8 A 2-9-96, PRAKTS par 5ö 125
2119 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
2120 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
2121 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
2122 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
2123 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
2124 53 VARBERG 14-7-10 LYXS 8ö 200
2125 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
2126 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
2127 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
2128 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
2129 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
2130 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
2131 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
2132 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
2133 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
2134 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
2135 54 RULLstpl PKXP NR 24A 1-10-96, sidv PRAKTS , F 200 125
2136 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
2137 54 KÖJAVIKEN 16-2-11, omv stpl F 250 Y Å 110
2138 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
2139 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
2140 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
2141 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
2142 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
2143 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
2144 54 nors stpl nr 45 100
2145 54 STRENGNÄS LBR 25-2-11, LYX 100
2146 54 Lantbrevbärere 2 , Gärds Köp. -Gringelstad 19-1-1900 F 125 75
2147 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
2148 54c WREDSTORP 12-4-93, LYX 100
2149 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
2150 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
2151 54vm10 Tossene 5-10-92, VM delar av 4 vm 1500
2152 54vm11 SÖDERÅKRA 27-2-92, prs, VM krona upptill och tydligt vm längs hela märket KPV nedtill, raritet i denna tydlighet 3500
2153 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
2154 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
2155 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
2156 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
2157 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
2158 55 Vendel 23-2-01, prs 50
2159 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
2160 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
2161 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
2162 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
2163 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
2164 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
2165 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
2166 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
2167 57 MYCKELGENSJÖ 2-1-12, svår stpl praktex 4,3,5 250
2168 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
2169 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
2170 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
2171 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
2172 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
2173 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
2174 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
2175 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
2176 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
2177 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
2178 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
2179 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
2180 58var SOLLEFTEÅ 26-1-02, PR-LYXS färgflamma i ö hö marginal 100
2181 59 ÖFRE SVARTLÅ 1-1-12, F 100 75
2182 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
2183 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
2184 60 LUND 13-5-10, PRAKT 150
2185 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
2186 60 KARLSTAD EM 21-10-01, PRAKT 100
2187 60 LJUSDAL 28-9-02, PRS 100
2188 60 HÖÖR 7-11-06 PR-LYXS 100
2189 60 BÅSTAD 12-8-11, PRS 1kr 75
2190 60c Hernösand 25-4-05 , violettakt karmin F 1000 175
2191 60c ORSA 23-8- , violettakt karmin F 500 100
2192 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Halms...27-9-10, F 1400 175
2193 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
2194 61 RÄPPE 17-1-1900 40
2195 61vm4 NORRKÖPING 1-3-18, 4-block 1ö OMV VM OCH SMÅ DELAR V 2VM. SVÅRT VM 4X400= 1600+, OCH I 4-BLOCK! 400
2196 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
2197 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
2198 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
2199 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
2200 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
2201 64 P)AQUEB(OT 100
2202 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
2203 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
2204 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
2205 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
2206 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
2207 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
2208 65 Hörby 13-4-05 200
2209 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
2210 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
2211 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
2212 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
2213 65 GEFLE 1-4-05, PRAKT 100
2214 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
2215 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
2216 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
2217 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
2218 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
2219 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
2220 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
2221 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
2222 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
2223 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
2224 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
2225 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
2226 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
2227 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
2228 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
2229 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
2230 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
2231 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat 5-strip Göteborg 20-1- , mycket ovanlig enhet 350
2232 75 VESTERÅS LBR 23-7-11,PRAKTEX 200
2233 75 PARTILLED 11--7-11, AB-PRS 100
2234 75 MALMÖ 8-6-11 AB-PR 100
2235 75 VADSBRO 25-8-11 90
2236 75 STH 7-11, rättvänd 75
2237 75 HALMSTAD 9-6-11, AB 60
2238 75vm2 STH 2 TUR 8-9-11, 2VM 1/3+2/3 kronor, F 900 200
2239 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
2240 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
2241 76vm2 10ö 2vm horiz, BOM... 3-6 50
2242 76vm2,4 10ö 2vm horiz, vertikalt, båda nästan mitt itu, bra stpl ex 200
2243 77 YSTAD 11-11-11, PRS 100
2244 77 GÖTEBORG 21-6-13, PR-LYX 100
2245 77 TRÄLLEBORG 27-9-19, PRAKT 75
2246 77vm2,4 1kr 2vm horiz nästan mitt itu, Vertikalt AB-PR stpl 5-4-20 200
2247 78vm2 stpl 13-12 ,5kr 2 kronor i horiz. , rufft. 50
2248 78vm4 HAPAR 24-11-17 ,5kr 2 kronor i höjdlet 60
2249 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
2250 79 KORK STPL , PR-LYX 200
2251 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
2252 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
2253 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
2254 79 Jörn 16-6-18, pr-lyxs 40
2255 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
2256 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
2257 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
2258 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
2259 82 KJÖBENHAVN 9-7-17, prs 3-strip 150
2260 82 SASSNITZ-TRELLEBORG 8-11-16, PR 100
2261 82 SVANÖBRUK 6-4-16, PR-LYX 100
2262 82 YXSKAFTKÄLEN 2-15-18, PRS, F 125 75
2263 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
2264 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
2265 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
2266 83 ROSENHOLM 29-1-19, PRS, K län 100
2267 83 ROGSLÖSA 5-6-19, PR-LYXS 100
2268 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
2269 84 GÖTA 22-4-20, LYX 200
2270 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
2271 84 STH 6-11-19, PR-LYX 60
2272 84 GÖTA 7-5-20, PR-LYX, rufftandat 60
2273 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
2274 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
2275 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
2276 84 LÅNGTRÄSK 9-6-19, PRS 50
2277 84 KUIVAKANGAS 2-1-20 BD 50
2278 84 STÄLLDALEN 18-12-19, PR-LYXS 50
2279 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
2280 85var GUSTAFSFORS 20-4-22, PR-LYXS, blå färg anhopning upp vä 60
2281 86 TORNEÅ TORIO 20-12-18 Finsk stpl 100
2282 86 BACKA STATION 8-11-13, PRS 60
2283 86 MARKARYD 25-7-13, PR-LYX 50
2284 88 Turrkku ÅBO 18-IV-14 finsk Båtsiluett stämpel 100
2285 88 LÄKATRÄSK 4-1-20, LYXsBD 60
2286 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
2287 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
2288 91 VARNUMSKULLE 24-7-21, rättv. stpl F 500 250
2289 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
2290 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
2291 95 KRÅNGEDE 8-12-23, PRS 90ö 50
2292 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
2293 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
2294 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
2295 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
2296 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
2297 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
2298 101 LÅNGARED 4-7-18, LYXS PAR 100
2299 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
2300 102 EKSJÖ 21-2-19, PRAKT, svårt märke 200
2301 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
2302 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
2303 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
2304 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
2305 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
2306 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
2307 105 STRÄNGNÄS 6-2-20, AB-PR 100
2308 105 UNNARYD 24-4-17, PRAKT 100
2309 105 sth 7-11-17, prs 75
2310 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
2311 105cx STH 12-4-17, vackert par 350
2312 105cx STH 12-4-17, vackert ex 250
2313 105cx STH 12- hörnstpl välc. vackert ex 200
2314 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
2315 106cz YTTERÅN 17-5-17, PRAKT tydl KPV 150
2316 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
2317 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
2318 107 STH 31-10-17, prs 60
2319 107var 5/4 öfirmaperforering 90
2320 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
2321 110cz LANDSKRONA 15-11-17, tydl KPV 100
2322 111 STH 2-4-18, PR 100
2323 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
2324 111 STH 6-1 17, PRS 75
2325 112 SÖDERHAMN 11-5-18, PRS 150
2326 112 APLARED 18-1-18, PR-LYXS 10/20ö 150
2327 114 LUND 16-7-18, PRS 100
2328 114 PKXP No 54 A 22-11-18, pr 100
2329 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
2330 115 5/1Ö LYX centrerat hönstpl ned vä 100
2331 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
2332 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
2333 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
2334 116 5/3Ö LYX centrerat hönstpl ned hö 60
2335 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
2336 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
2337 117 5/5ö pr-lyxcentr 50
2338 117a,b 5/5Ö 2 st pr-LYX centrerade hörnstpl ex 100
2339 117var 5/5ö 2 märkesbilder 75
2340 118 prc stpl ex 50
2341 118 5/6ö prentr, hörnstpl ned vä -17 40
2342 118a,b 5/6Ö 2 st pr-LYX centrerade 4-block stpl 150
2343 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
2344 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
2345 119 5/12ö prakt centr, hörnstpl upp vä 60
2346 119a 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på vitt papper stpl STH 7-1-18 250
2347 119b 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på gulakt ppr papper stpl STH 7-1-18 250
2348 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
2349 120 10/20ö LYXcentr, hörnstpl upp vä 200
2350 120var 10/20ö 2 märkesbilder, hörnstpl ned vä 75
2351 121 10/24ö STH 26-2-18, PRAKT STPL 400
2352 121 10/24ö hörnstpl upp hö 5. A, PR-LYXcentr 250
2353 121 10/24ö STH 12-8-18, PRAKTS 250
2354 121 10/24ö absolut LYXcentr stpl ned vä 250
2355 122 10/30ö Pr-LYXcentr, STH 9-1-17 70
2356 122 10/30ö Pr-LYXcentr, hörnstpl upp vä 50
2357 123av 10/50ö variant URE, STH-18, F 1300 250
2358 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
2359 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
2360 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
2361 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
2362 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
2363 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
2364 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
2365 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
2366 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
2367 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
2368 125var 10/5 kr hörnstpl ned hö, variant starkt blått streck i övre marginal 1000
2369 126-35 Landstorm III kpl stpl 4-BLOCK serie, VF 125
2370 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2371 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2372 126var 2 påtryck synliga , delar upptill, stpl 150
2373 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
2374 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
2375 138 BJÖRNERÖD 18-5-21, LYX stpl 300
2376 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
2377 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
2378 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
2379 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
2380 138 DJURSHOLM 21-10-21, R 125
2381 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
2382 138 STH 12-1-21, PR 100
2383 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
2384 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
2385 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
2386 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN,
Numrering mest ej krångliga Facit 2022

2387 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
2388 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
2389 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 11-27, F 700 200
2390 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 7-11, F 700 150
2391 139b 3ö AGRG, PAR STH 14-4-28, F 1400 200
2392 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
2393 139bv 3ö AGRG ppr, retuch Higlett F 700+350 stpl 11-27, svår på agrag 250
2394 139var STH 15- 3Ö PAR 2 MÄRKESBILDER 110
2395 139var STH 15- 3Ö plåtskarv par 2 MÄRKESBILDER 100
2396 140Ab STH 21-12-20, PRS 50
2397 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och del av KPV, stpl -24, svårt vm F 7500 1400
2398 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
2399 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
2400 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
2401 140Ccx 5ö typ1 vm linjer, välc stpl -(2)0, fin perfekt tandning 100
2402 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
2403 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
2404 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
2405 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
2406 141bz MALMÖ 13-2-22, plåtskarfpar F 800 125
2407 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
2408 142Aa ÅNGBÅTS PSP No 77 24-5-1922, PRS, F 800 400
2409 142Abz GÖTEBORG 20-12-23, LYX 500
2410 142Abz PLK 9-9-28 , prakt vm KPV , F 400 200
2411 142Abz GBG 12-23 vm KPV , F 400 100
2412 142Abz stpl 9-8 , pr-lyxcentr vm KPV , F 400 80
2413 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
2414 142Abz maskinstpl upptill, välc tydl vm KPV 75
2415 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,PRS par F 800 125
2416 142bz F)ÅKER 9-5-23 F 400 90
2417 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,AB-PRS F 400 80
2418 142cc VÄST... 21-9, PR centrF375 90
2419 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
2420 142Ea GBG -11-24, nära PRAKT 500
2421 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
2422 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
2423 142Ea KARLSTAD 11-10-25 200
2424 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
2425 142Ecx KATRINEHOLM LBR 20-8-25, PRS 60
2426 142Ecxz stpl... VIS)LANDA 27-6-25, tydl KPV 60
2427 143a FLÄDIE 22-7-29, PAR PR-LYXS 60
2428 143Aa SKEBOKVARN 12-2-32, PRS PAR 50
2429 143Acc stpl 9-1-26, omv vm 50
2430 143Acz NORRKÖPING 11-10-27 5-strip omv vm sällsynt i 5-strip F 1375 2000
2431 143Acz NORRKÖPING 18-10-27 5-strip omv vm och KPV sällsynt i 5-strip F 13500 1500
2432 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 5-strip omv vm och KPV en ngt kt sällsynt i 5-strip F 13500 1100
2433 143Acz hörnstpl ned vä PKP 11-, perfekt tandning tydligt KPV F 2700 600
2434 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 par omv vm och KPV hlö ex praktstpl F 5400 500
2435 143Ad KUTTABODA 14-2-33, PRAKT, stpl 125 150
2436 143Ae 5ö B ppr stpl 24-12-23? välcentr F 1500 300
2437 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
2438 143Ca Lysekil 16-4-34, lyxs 200
2439 143Ca TOBO 2-3-36, pr-lyx 200
2440 143Cc Dala Järna 14-12-38, 60 60
2441 143Eb MULLSJÖ 25-5-33, PR-LYXS 125
2442 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
2443 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
2444 144A ÅNGBÅTS PKXP No 167 11-11-21, klipp, stpl F 100 100
2445 144A MARINPOST 40 25-6-45, PR 100
2446 144A BASARRÖ12-6-23, PR-LYXS 60
2447 144A ÅNGBÅTS 151 11-7-24 50
2448 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
2449 144Acc FALKENBERG 17-12-24, LYXS PAR, F 480 150
2450 144Acx PR-LYXS KORKSTPL 125
2451 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
2452 144Acx MÅLSRYD 25-2-24, LYXS , plåtskarv hö 50
2453 144Acz STH 20-5-2(4) välcentr svårt vm 350
2454 144Acz streckstpl, praktcentr tydl KPV+/ 200
2455 144Acz ÖRE... 23-4-2... tydligt KPV F 1600 175
2456 144Avar stpl ... slöf 7-21, 2 märkesbilder sidled 100
2457 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
2458 144CBZ NORBERG 20-9-21, AB-PR, F 1500+ 375
2459 144CBZ ÖREBRO 22-12-21, PAR, F 3000 350
2460 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
2461 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
2462 144Ccx stpl ...ALA 24-6-25, , F 900+ 175
2463 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
2464 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
2465 144Ccx stpl ...29-7 , F 900+ 150
2466 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
2467 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
2468 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
2469 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
2470 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
2471 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer stpl -20, F 400 110
2472 144Ecx Stoc... -22 75
2473 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
2474 145A PR-LYXS KORKSTPL 150
2475 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
2476 145C KARLSKRONA 4-12-31, PR-LYX 200
2477 145C LIDINGÖ 5-1-34, PRS 75
2478 145C BÅSTAD 15-2-27, PRAKTEX 75
2479 145Ea 10ö violett t 13, rättv stpl 4- lbr, vackert 75
2480 145Ecx STH PFFS 7-4-30, lilla stpl , svag PRS 100
2481 145Ecx 10ö extra brett märke 75
2482 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
2483 145Ecxz stpl ... ORG 7, LBR 80
2484 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
2485 146Avar 10ö extra högt stpl 12.. 125
2486 146Cc SPERLINGSHOLM 16-4-36, PR, N HA 150
2487 147var ÖFVERLIDA 10-1-24, LYXS 90
2488 147var ÖFVERLIDA 28-4-23, 2 MÄRKESBILDER 75
2489 148Acx ÄNGELHOLM 2-11-27, AB-PR 120
2490 148Acxvar stpl STAD 27-2-24?,nära HEL plåtskarv SIFFRA 2 125
2491 148Acxz STH 27-11-22, PRS tydl vm , F 800 175
2492 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
2493 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
2494 148Avar NO)RDANTJÄL 20-1- 21 felperf i sidled 100
2495 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
2496 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
2497 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
2498 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
2499 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
2500 151Aa Stpl 22-12-20, agrg ultramarinktigt blå 150
2501 151Aa ULTRAMARINBLÅ 20Ö EN fACE stpl 2X-11-2X pr-lyx centr 150
2502 151Ac FREDROS 26-6-21, PRS 100
2503 151Ac FRINNARYD 3-5-20, PRS PAR 50
2504 151Ae 20ö blå otonat tryckvälc. F 1800 500
2505 151Avar mangen 15-4-21, prs 2 MÄRKESBILDER i sidled 150
2506 151Avar stpl 13 6 -21, 2 MÄRKESBILDER i höled 60
2507 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
2508 151Cbz HALMSTAD 13-10-21, PR , tydl kpv F500 250
2509 151Cbz VÄ... 7.12.21, pr-lyxcentr , tydl kpv F500 125
2510 152A NÖSUND 28-7-20,prakt- LYXs FDC stpl klipp 200
2511 152Acx 20ö G II A 5-strip 29-12-20, F 2000 300
2512 152Acx 20ö vm linjer PR-LYXcentr delstpl vä -20? 100
2513 152Acx KRISTINEHAMN 23-9-20 bra AB ex 100
2514 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
2515 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
2516 152Acxz streck stpl bra ex, vacker F2500 400
2517 152Acxz lätt stpl 5-21? bra ex, vacker F2500 275
2518 152Acxz rättv stpl 13-9. ngt kt men vacker F2500 250
2519 152C ROSFORS BRUK 21-5-21, BD/NB PRAKTS F 500 250
2520 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
2521 153b GLANSHAMMAR 14-6-21, AB-PR svår 20ö G.Vasa 110
2522 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
2523 153c KALMAR 14-6-21, RÄTTV STPL 125
2524 154 ÖSTRA KARUP 20-12-22, PRS VM KPV 125
2525 154 RÅNEÅ 28-7-21, PRS 100
2526 154b TROSA 14-9-21, PR-LYXS 150
2527 154bz SÖLVESBORG 21-7-21, AB-PRkpv mitt på 100
2528 154bz TRELLEBORG 20-5-22, omv , kpv mitt på 100
2529 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
2530 155 KARLSKRONA 13-1-22 100
2531 155a omv stpl 1-9 LYX centr 50
2532 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
2533 156 VÄCKELSÅNG 14-5-23, PR-LYXS, A1 60
2534 156 HEDENSBERG 23-10-24, PRAKTEX, A1 50
2535 156 HÄSTVEDA 20-8-24, PRAKTEX, A1 50
2536 156 TOLLARP 27-7-24, PRAKTEX, A1 50
2537 156 MORA 30-3-25, PrAKT, A1 50
2538 156cx STÄLLDALEN 7-11-24, PR-LYXS 60
2539 156cx VRETSTORP 31-3-27, PRS 60
2540 156cxz ALINGSÅS 11-12-23, AB-PR 250
2541 156cxz ADRESS... HUSNUMMER, PRCENTR 175
2542 156cxz ALBY 28-3-25, AB-PRS kpv mitt på 150
2543 157 STAFFANSTORP 28-4-26 ,PR-LYX, A2 75
2544 157 DEJEFORS BRUK 2-9-26, PR-LYX, 60
2545 157 ALINGSÅS 28-3-27 , PR-LYX, A2 60
2546 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
2547 157 BÅNGBRO 2-9-23, LYXS, A1 50
2548 157 JÄFREBYN 10-4-26, PR-LYXS, A2, obet kt 50
2549 157 ÖRTOFTA 19-7-26 ,LYXS, A2 50
2550 157 HÄSTHOLMEN 5-6-26,LYXS, A1 40
2551 157 LJUNGBY 12-4-28, PR-LYXS, A1 40
2552 157 ALFVESTA 9-5-25, Prs, A2 35
2553 157 GBG 3-10-24, PRAKTEX, A1 30
2554 157 MOTALA VERKSTAD 26-10-25, Prs, A2 30
2555 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
2556 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
2557 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
2558 162cx STH 2-7-25, högt fint ex 200
2559 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
2560 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
2561 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
2562 165cxz MALUNG 9-11-24 75
2563 165cz hörn STPL 21-7 60
2564 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
2565 168bz stpl ... ÄNG -27 välc , 1kr vm KPV ,F 650 125
2566 168bz stpl 20-12-22, 1kr vm kpv tydligt 90
2567 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
2568 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
2569 169cxz MALUNG 13-11-24 ,110ö linje + kpv 100
2570 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
2571 175Acx vackert ex stpl... 1 B 22-5- 1000
2572 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
2573 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
2574 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
2575 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
2576 179A pr STH 16 17-7-22 75
2577 179AfBZ FÄRJESTADEN 17-8-21, 3-strip F 1500 300
2578 179AfBZ Pr-lyxcentr stpl 21 100
2579 179AfBZ DREF 19/10 F 500 90
2580 179AgBZ Trollhättan 14-7 20ö vm KPV svåra nyansen, F 1500 300
2581 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
2582 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
2583 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
2584 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
2585 183a RAMSELE 21-5- 27 50
2586 184 FOLKESTA 26-4-37, PR 60
2587 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
2588 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
2589 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
2590 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
2591 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
2592 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
2593 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
2594 189 ESKILSTUNA 31-7-30, PRS 125
2595 189a STH 9-2-25, rättv stpl 140
2596 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
2597 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
2598 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
2599 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2600 196 RIMBO 22-4-27, LYXS 100
2601 196 SJP 142 13-7-24, PRS 5ö 100
2602 196 LJUNGBY 6-8-24, PRAKT 60
2603 197 SJP 142 13-7-24, PRS 10ö 100
2604 197 STH 8-8-26, LYXS 60
2605 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
2606 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
2607 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
2608 197cx PKP 345 20-7-24 PRAKT stpl 130
2609 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
2610 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
2611 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
2612 197cx STH 24-8-24, hel rättvänd stpl 120
2613 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
2614 197cx DEGERSELET 5-8-24, PR-LYXS 2:a stpl 100
2615 197cx STH 26-8-24, PRAKTstpl 100
2616 197cxz OXELÖSUND 13-9-24, PRAKTEX, TYDLIGT KPV TVÄRS ÖVER MÄRKET 450
2617 197cxz STPL ... RÅSEN -24, pr-lyxcentr 400
2618 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
2619 197cxz STH 13-7-24, AB-PR maskinstpl, ovanligt fin tandning KPV mitt på 350
2620 197cxz STH PAK EXP 20-10 24?, KPV tvärs över 300
2621 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
2622 197cxz stpl gata och husnummer , perfekt KPV över hela märket F 1700 275
2623 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
2624 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
2625 198 FRA SVERIGE, PRS 100
2626 198 Ryssby 26-4-24, lyxs 100
2627 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
2628 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
2629 199 VÄSTERVIK 9-6-24, mittstpl par ovanligt 100
2630 199 SLITE 15-8-24, PRS 75
2631 199 BENGTSFORS 28-2-25, OMV PRAKTs 60
2632 199 VAXHOLM 22-10-24, PRS, 2:a stpl 60
2633 199 HUNNEBOSTRAND 14-8-24, PRS 50
2634 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
2635 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
2636 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
2637 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
2638 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
2639 200 STH 16-8-24, PRS 25ö 100
2640 200 Gunnarskog 1-11-24, prs 100
2641 200 FLOBY 25-11-24, PRS 100
2642 200 ÖDÅKRA 24-1-26, PRAKTS 100
2643 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
2644 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
2645 200 ASKERSUND 11-8-24 60
2646 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
2647 201 STH 6-9-24, PRAKTEX 150
2648 201 FALKENBERG 17-2-26, LYXS 150
2649 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
2650 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
2651 201 GBG 8-12-24, PRAKT 100
2652 201 STRENGNÄS 20-1-25, PRAKTs 80
2653 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
2654 201 RÄVLANDA 4-8-24, PR 75
2655 201 NORRKÖPING 18-2-25, lätt prs 60
2656 201 STH 15-7-24, plåtskarv hö 50
2657 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
2658 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
2659 201b STH 22-9-24, OMV PRS 30Ö GRÖNBLÅ f 1300 300
2660 201b LIMHAMN 17-12-24, PRS GRÖNBLÅ 300
2661 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
2662 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
2663 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
2664 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
2665 202 JACOBSBERG 12-9-24, svag LYxplacerad stpl 100
2666 202 ESKILSTUNA 29-8-24, PRAKT 35ö 100
2667 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
2668 202 Björneröd 10-10- rättv stpl pr-lyxcentr 75
2669 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
2670 202 35ö hel praktplacerad stpl NORRKÖPING 30-6-25 60
2671 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
2672 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
2673 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
2674 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
2675 203 LUNDSBRUNN 7-10-24, LYXS 40ö 100
2676 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
2677 203 40ö bra stpl ex 85
2678 203 SIMEÅ 13-9-24 80
2679 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
2680 203 STH 8-4-25, hel rättv stpl 75
2681 203 OFVANÅKER 12-9-24, sidv stpl 75
2682 203 40ö stpl ... RUD 30-6-25 60
2683 204 STH 2-8-24, PRAKT 150
2684 204 SKILLINGARYD 3-3-25, PR-LYXS 45Ö 125
2685 204 STABBARPS GRUFVA 29-12-24, PRS 100
2686 204 SANDVIKEN 12-9-24, PRS 45ö 100
2687 204 ÖSTHAMMAR 22-12-24, sidv stpl 80
2688 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
2689 205 FRÄNSTA 5-12-24, PRS 50Ö 150
2690 205 Tenhult 29-8-24, pr-lyxs 150
2691 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
2692 205 FALUN 14-11-24, PRAKT 50ö 125
2693 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
2694 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
2695 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
2696 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
2697 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
2698 205 LINDESBERG 30-9-24, PRALKTS ,kt 100
2699 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
2700 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
2701 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
2702 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
2703 206 STH 17-8-24, PRAKT 60 Ö 300
2704 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
2705 206 STH 3-10-24, PRAKT 60ö 200
2706 206 60Ö stpl ...TFORS , VÄLCENTR 140
2707 206 SÄFSJÖ 15-8-24, PRS 60Ö 125
2708 206 ÖSTHAMMAR 14-12-24, AB sidvänd 125
2709 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
2710 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
2711 207 HÖGSBY 7-11-24, PRS 80Ö 125
2712 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
2713 207 HÖÖR 30-7-24, första månad 100
2714 207 MALMÖ 15-10-24, 80ö prs 100
2715 207 STH 8-6-26, PR-LYXS 100
2716 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
2717 207 SÄFFLE 16-8-24, AB 75
2718 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
2719 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
2720 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
2721 208 HVETLAND 17-7-24, AB-PR först månad 250
2722 208 TYRINGE 14-7-24, RS 11 DAG 250
2723 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
2724 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
2725 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
2726 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
2727 208 JACOBSBERG 12-9-24, ktt LYXstpl 200
2728 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
2729 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
2730 208 STH 27-8-24, 1kr på klipp 150
2731 209 GBG 7-7-24, 3-DAG, PRAKTstpl 600
2732 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
2733 209 STH 27-8-24, 2kr på klipp 500
2734 209 2 kr, välc. stpl ex 490
2735 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
2736 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
2737 210 STH 4-7-24, PR-LYXex stpl första dagen 2500
2738 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
2739 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
2740 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
2741 210 BORÅS 28-11-24, mycket fin 5kr , mycket fin tandning och sidvänd stpl 1000
2742 210 VÄNERSBORG 16-10-24, fin 5 kr 750
2743 210 5KR STPL BRA EX 700
2744 211-225 UPU BRA STPL SERIE 5ö -5kr 1000
2745 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
2746 212cx JÖNKÖPING 2-10-24, PRAKT 200
2747 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
2748 212cx STH 6-9-24, AB 150
2749 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
2750 212cx JÖNKÖPING 17-9-24, lätt prs 130
2751 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
2752 212cx JÖNKÖPING 12-9-24, ab-pr 125
2753 212cx bra stpl ex, F 450 100
2754 212cx sth 3... 9 100
2755 212cx J)ÖNKÖPING 2-12-24, AB-PR 100
2756 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
2757 212cxz 10ö perfekt KPV tvärs över, lätt stpl ...8-9, pr-lyxcentr. F 1800 300
2758 212cxz JÖNKÖPING 13-10-24, AB tydligt KPV 300
2759 212cxz MASKINSTPL, praktcentr tydligt KPV tvärsöver 300
2760 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
2761 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
2762 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
2763 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
2764 214 STABBARPS GRUFVA 31-12-24 100
2765 214 SKÖNVIK 27-8-24, AB-PR 100
2766 214 UPPSALA 8-11-24, AB-PR 100
2767 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
2768 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
2769 214 bra stpl ex 75
2770 214 GBG 2-12-24 hel rättv 75
2771 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
2772 215 VIKARBYN 29-5-25, PR-LYXS 150
2773 215 LILJEHOLMEN 5-5-25, PR-LYXS 110
2774 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
2775 215 ARVIKA 20-9-24, AB-PR 100
2776 215 ÅTVIDABERG 17-9-24 AB-PRS 90
2777 215 LJUSDAL 12-12 RÄTTV STPL 80
2778 215 EKSJÖ 5-9-2(4) RÄTTV STPL 75
2779 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
2780 216 prc. stpl ex 110
2781 216 JACOBSBERG 12-9-24, rättvänd stpl 100
2782 216 sunne 2-11-24, prs 100
2783 216 30ö lätt stpl 1 90
2784 216 STH 12-9-24, hel sidvänd 80
2785 216 Ronneby 3-10-24, fin 30ö 80
2786 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
2787 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
2788 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
2789 216avar MALMÖ 11-1-15, hel plåtskarvlinje 100
2790 216b MALMÖ 2-11-24, PRS 200
2791 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
2792 216b JÖNKÖPING 29-9-24, AB-PRS 150
2793 216b ERKEN 14-9-24 125
2794 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
2795 216b NORRKÖPING 12-9-24, AB-PRS 120
2796 216b STH 12-9-24, PRS 100
2797 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
2798 216b STH 14-10-24, grönblå 100
2799 216b STO... 16-10-24, AB-PRS 100
2800 217 sidv Leksand 26-9-24 200
2801 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
2802 217 STH 13-11-24, AB-PRAKT 110
2803 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
2804 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
2805 218 STH 19-10-25, PRS 100
2806 218 GBG 8-9-24, PRS 100
2807 218 40ö fint ex stpl 3-11-24 90
2808 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
2809 219 STH Kongress 24-8-24 9 dag, AB-PRS 100
2810 220 STH 26-11-25, LYXs 50ö UPU 300
2811 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
2812 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
2813 220 ORSA 29-10-24, fin stpl , LYX centr 50ö 125
2814 220 DJURSHOLM 15-1-25, PRS 50ö 125
2815 220 ESKILSTUNA 9-12-24, AB 100
2816 221 60ö bra stpl ex 250
2817 221 ÖRNSKÖLDSVIK 28-12-24, lätt rv stpl 200
2818 221 ÅSTORP 16-10-24, sidvänd fin stpl, 60ö 175
2819 221 STH 4-12-24, fin 60ö 175
2820 221 GÖTENE 15-9-24, PRS 2: a stpl 175
2821 221 JACOBSBERG 12-9-24, PRAKT stpl 150
2822 221 STH Congres 16-8-24, FDC stpl klipp 125
2823 222 HALMSTAD 9-12-24, AB-PR 100
2824 222 stpl -27 hörnstpl prakt centr 75
2825 223 JACOBSBERG 12-9-24, LYXstpl 400
2826 223 Borgvattnet 28-8-24, prakt FÖRSTA MÅNAD 400
2827 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
2828 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
2829 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
2830 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
2831 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
2832 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
2833 223 LIT 13-12-24, hel sidvänd stpl 225
2834 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
2835 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
2836 223 STH 18-11-24, lyxcentr 1kr 200
2837 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
2838 223 LY(SEKI)L 18-10-27 175
2839 223 STH 19-8-24, 1kr på klipp 4 DAG 175
2840 224 STH 20-8-24, par 2kr på klipp 5 DAG 300
2841 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
2842 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
2843 224 stpl ...HOLM 5-29 , 2KR plåtskarv ned 160
2844 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
2845 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
2846 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
2847 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
2848 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
2849 225 5KR STPL BRA EX 550
2850 225 STH 27-9-24, mkt fin 5 kr 550
2851 225 5 kr UPU hörn stpl vä BOR.. 6 550
2852 225 UPPSALA 3-3-25, 5KR fint AB ex 500
2853 225 5 kr UPU hörn stpl upp hö, fin 5kr 500
2854 225 STH 27-8-24, 5kr på klipp 12 DAG 500
2855 225 JACOBSBERG 12-9-24, svag omv stpl 450

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2856 226 STH 17-8-28 PRAKT 5ö 60
2857 227 GBG 19-8-28, PRAKT 10ö 75
2858 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
2859 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
2860 229 MALMÖ 6-9-32, PR-LYXS 75
2861 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
2862 233a STH 14-11-33, PRstpl 10-block med postfrisk gummering 350
2863 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
2864 233a STH 14-11-33, PR-AB stpl 4-block 200
2865 233a MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
2866 233a MORA 25-5-35, PRAKT 100
2867 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
2868 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
2869 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
2870 233a STH 11-12-34, SIDV VACKER 50
2871 233a STH 27-8-37, AB-PRS 50
2872 233b 4-block Borås 14-5-40 300
2873 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
2874 233b STH 31-10-39, PRS 4-BLOCK 200
2875 233b STH 4 1-2-40, PR-LYXS MITTstpl 4-block 200
2876 233b GBG 29-11-39, PR-AB stpl 4-block 200
2877 235A Ystad 16-11-32, pr-lyxex 60
2878 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
2879 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
2880 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
2881 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
2882 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
2883 238 sth 13-1-34, på klipp 100
2884 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
2885 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
2886 239C SUNNE 13-1-34, PR-LYXS 75
2887 239C STRÄNGNÄS 31-3-34, PRS, svår 55
2888 239C 5-5-34 Varnums.. 50
2889 239C STRÄNGNÄS 2-6-34, PRS, svår att få vacker 50
2890 239E STH PFFS 12-12-33, LYXS , svår 200
2891 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
2892 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
2893 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
2894 240API FLAGGSTÅNG, stpl A... 6 F 500 100
2895 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
2896 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
2897 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
2898 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
2899 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
2900 248APII Sth 2-4-36, VIT HOV i mitten av 3-strip 100
2901 248APII ÖSMO 3-6-36, PR-LYXS, VIT HOV 75
2902 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
2903 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
2904 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
2905 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
2906 249 VAXHOLM 23-6-36, PR-LYXS, hel plåtskarv hö 60
2907 249 NORRLIMSTA 23-6-36, PRS 60
2908 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
2909 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
2910 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
2911 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
2912 254 HASSLERÖR 8-5-37, PR-LYX 40ö 75
2913 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
2914 255 VÄRMLANDS NYSÄTER 26-10-36, PR-LYX 100
2915 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
2916 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
2917 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
2918 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
2919 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
2920 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
2921 258 STH BROMMA AERODROM 23-5-36, PRAKT FDC stpl 100
2922 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
2923 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
2924 259BC MALMÖ 9-X-38 140
2925 259BC HASSLARP 27-10-38, AB-PR 125
2926 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
2927 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
2928 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
2929 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
2930 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
2931 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
2932 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
2933 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
2934 261C OSKARSTRÖM 12-3-38, PR-LYX 100
2935 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
2936 261CB NORA 13-9-38 100
2937 262B FKMB SLITE ROMAKLOSTER 18-10-38 60
2938 262CB KINSTABY 16-6-38, AB-PRS 150
2939 262CB MALMÖ 24-11-38, bra AB 125
2940 262CB STPL -39 110
2941 262CB ROMAN... 13.. 100
2942 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
2943 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
2944 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
2945 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
2946 266BC,CB 2 bra stpl par 150
2947 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
2948 266CB OXELÖSUND 30-6-3-38, fint 4-block 150
2949 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
2950 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
2951 266CB STH 20-8-(38) 100
2952 266CB BRA STPL PAR 95
2953 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
2954 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
2955 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
2956 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
2957 267BC ANDERSTORP 10-4-39, AB-PR 150
2958 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
2959 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
2960 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
2961 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
2962 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
2963 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
2964 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
2965 269B2 VÄSTERÅS 16-10-39, PRAKT F 650+pr 250
2966 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
2967 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
2968 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
2969 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2970 269CB Hemfjäll 12-1-40, PRAKT klipp 450
2971 271C RONNEBY LBR 30-4-48, PR-LYX 60
2972 272 UXBRIDGE MIDDX. 8 JLY 1949, PRS PAR , ENGELSK UNIK stpl på svenskt märke 300
2973 273BC BRA STPL PAR 550
2974 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
2975 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
2976 273CB1 vackert par STH 700
2977 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
2978 273CB1 STH 17-1-40 LYX marginal 400
2979 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2980 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
2981 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
2982 276A IMFORSMO 21-5-46, LYXS KLIPP 100
2983 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
2984 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
2985 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
2986 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
2987 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
2988 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
2989 277 RÖNNINGE 31-7-46, LYXS 100
2990 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
2991 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
2992 281 RÖFORS 24-8-51, PR-LYXS 90
2993 289 UPPSALA 1 10-3-55, PR 75ö svår 100
2994 298 YSTAD 17-5-49 40
2995 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
2996 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
2997 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
2998 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
2999 318BC Flen 20-7-39 125
3000 318BC STH 4-3-39, RÄTTV LÄTT STPL AB-PR 120
3001 318bc,cb båda en stpl centralt 140
3002 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
3003 318CB LIT 18-10-39, PR-LYXS 200
3004 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
3005 318CB MALMÖ 29-3-39, AB-PR 4-BLOCK 150
3006 318CB PKP 198 19-1-40, AB-PR 120
3007 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
3008 318CB Göteborg 8-10-40 100
3009 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
3010 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
3011 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
3012 320B1 BINGSJÖ 6-2-41, PRAKT 125
3013 320B1 JÄR?FLOTTA 21-2-40 vacker 60
3014 320B1 stpl ... ÄNG 17-11-39, bred marg 50
3015 320B1,B2 10Ö STPL KR, 19-7-20, 2 FINA EX 60
3016 320B2 SUNDSVALL 22-7-39, hel sidv stpl 70
3017 320B2 STH 1 rättv stpl 55
3018 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
3019 320BC BRA STPL PAR 550
3020 320BC GBG 24-11-40 550
3021 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
3022 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
3023 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
3024 320BC LYX marginal, STH 400
3025 320BC KARLSTAD, PR KLIPP 26-2-40 350
3026 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
3027 320BC STH 30-1-40, ab-prs klipp, lyx marg 300
3028 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
3029 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
3030 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
3031 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
3032 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
3033 320CB bra 10ö par ...OGABY 4-6-40 500
3034 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
3035 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
3036 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
3037 320CB del FDC stl 1939, SUPERLYXMARGINAL 450
3038 320CB stpl par , en stpl 400
3039 320CB 10Ö BERZELIUS, lätt rättvänd maskinstpl STH 22-6-40 400
3040 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
3041 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
3042 320CB STH 3-11-39, fint par 350
3043 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
3044 320CB HJÄRNARP 7-2-40, ab-prs klipp 300
3045 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
3046 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
3047 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
3048 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
3049 321BB en lätt stpl F 275 75
3050 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
3051 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
3052 321BC lätt stpl 13-9- 100
3053 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
3054 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
3055 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
3056 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
3057 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
3058 321CB PKP 28-8-40, PR 125
3059 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
3060 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
3061 323 Broakulla 20-2-40 50
3062 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
3063 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
3064 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
3065 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
3066 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
3067 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
3068 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
3069 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
3070 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
3071 324CB STO... 28-9-40 200
3072 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
3073 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
3074 324CB PKP 290 24-3-40, PRS, 2:a stpl 175
3075 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
3076 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
3077 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
3078 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
3079 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
3080 326B1 ÅRE 17-9-40, LYX 100
3081 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
3082 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
3083 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
3084 327 ULRICEHAMN 5-1-42, PR 50ö Sergel 75
3085 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
3086 331 SNAVLUNDA 19-1-42, PR-LYX 60
3087 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
3088 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
3089 332BC GÄVLE 1 5-12-49, praktpar 400
3090 332BC Perfekt tandat par mittstpl uppåt S... F 350
3091 332BC STH Tull. 16-9-48, mittstpl bra par 350
3092 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
3093 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
3094 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
3095 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
3096 332BC STH BAN mittstpl ned 275
3097 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
3098 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
3099 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
3100 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
3101 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
3102 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
3103 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
3104 333B2 PKP 120 6-2-42, PR-LYX 100
3105 333B2 PKP 27-3-45, PR-LYX 70
3106 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
3107 335A pr Heberg 11-2-42 50
3108 335BB INSJÖN 24-9-42, PRAKTEX 125
3109 335BB KUSTFLOTTAN 22-5-42, sidvänd 100
3110 335BB HAJOM 7-7-42,ab-prs 100
3111 335BB STORVIK 13-4-42, VACKER SIDV 50
3112 336 TÄRNABY 13-12-41, PR 125
3113 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
3114 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
3115 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
3116 336 SKÖVDE D 2-11-44 , PRAKT 75
3117 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
3118 336 HEDEKAS 13-11-41, AB-PR 70
3119 336 POSTANS)TALTEN (1)170 11 -44 50
3120 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
3121 337C STOCKHOLM 21-2-47, PR 60
3122 338 20Ö klipp BORE E 100
3123 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
3124 340A3 SKAGERSBRUNN 18-7-42, AB-PR 60
3125 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
3126 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
3127 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
3128 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
3129 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
3130 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
3131 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
3132 344BB stpl...OLM -43 100
3133 354BB RUNSTEN 22-10-44, pr-lyxs 100
3134 358A HULTSFRED 26-4-45, -YXS 60
3135 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
3136 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
3137 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
3138 375 LÖRSTRAND 3-11-47, PR-LYX 75
3139 379A STH 24-11-48, pr 40
3140 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
3141 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
3142 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
3143 406DD2 LINKÖPING 31-5-61 rättvänd 50
3144 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
3145 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
3146 416DD1 GÄLLIVARE 12-6-60, AB-PR 75
3147 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
3148 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
3149 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
3150 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
3151 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
3152 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
3153 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
3154 462 Norsholm 14-6-63 50
3155 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
3156 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
3157 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
3158 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
3159 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
3160 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
3161 471-75 STOCKHOLMIA 1-7-1955, stpl 9-block serie, slät och fin FDC STPL . 900
3162 472 STH p.f.a. 21-1-75, lyxs 100
3163 473 STH p.f.a. 21-1-75, PRAKTstpl 50
3164 473 STH 21-1-75, PRAKTstpl 50
3165 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
3166 506 PR GBG 2-6-60 50
3167 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
3168 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
3169 520 pr Boxholm 8-4-61 60
3170 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
3171 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
3172 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
3173 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
3174 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
3175 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
3176 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
3177 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
3178 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
3179 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
3180 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
3181 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
3182 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
3183 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
3184 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
3185 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
3186 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
3187 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
3188 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
3189 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
3190 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
3191 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
3192 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
3193 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
3194 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
3195 716A GBG 25-10-72, LYX 250
3196 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
3197 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
3198 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
3199 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
3200 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
3201 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
3202 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
3203 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
3204 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
3205 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
3206 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
3207 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
3208 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
3209 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
3210 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
3211 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
3212 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
3213 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
3214 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
3215 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
3216 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
3217 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
3218 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3219 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
3220 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3221 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
3222 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
3223 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25
3224 1787 ÄLVSJÖ 29-03 -63?, OMV 9? 100TJÄNSTE

3225 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
3226 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
3227 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
3228 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
3229 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
3230 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
3231 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
3232 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
3233 2b STH 27-8-81, PR-LYXS 200
3234 2b LJUNG 7-2-80, PRAKTEX klipp 200
3235 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
3236 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
3237 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
3238 3 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3239 3b STH 8-6-76, PRS 175
3240 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
3241 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
3242 3d Malmö 8-12-84, AB 100
3243 3d BOARP 6-1-85 100
3244 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
3245 3d NORRTELJE 18-11-84, PRAKTs, lvht 100
3246 3d KARLSTAD 17-9-81, sidv vacker 90
3247 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
3248 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
3249 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
3250 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
3251 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
3252 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
3253 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
3254 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
3255 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
3256 4c MARIESTAD 13-2-77, LYXS liten tunn fl 200
3257 4d BORREBY 29-9-75, LYXS kht L SK,F600 300
3258 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
3259 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
3260 4d HEDEM(ORA) 17-6 Blå stpl 110
3261 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
3262 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
3263 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
3264 4e STIBY 27-2-78, AB 125
3265 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
3266 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
3267 4f STH C. 30-12-81, PR-LYXS 6ö 150
3268 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
3269 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
3270 4g ENKÖPING 11-10-82, PR-LYXex 400
3271 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
3272 5 DANDERYD 24-3-77,LYXS, def övre vä hörn 12ö, svår stpl F 1000 150
3273 5 DANDERYD 24-3-77,def Klippt 12ö, svår stpl F 1000 125
3274 5 Jäderön 15-7-82, lyxs 100
3275 5 VEST-TIBBLE 12-11-78, stpl B U F 100 50
3276 5a UDDEVALLA 2-1-74, PR-LYXS 2:DAG , fåtal tidigare kända 500
3277 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
3278 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
3279 5c1, var KULLTORP 25-10-77PRS, var rambrott 100
3280 5dv4 KARLSTAD 12-10- 79, Ab, 2 stukade hörn 75
3281 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
3282 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
3283 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
3284 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
3285 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
3286 6a ALINGSÅS 20-3-74, PRS, 2stpl till, F850 120
3287 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
3288 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
3289 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
3290 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
3291 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
3292 6b STABY 19-1-84, sidv. 20ö, 3,3,3 150
3293 6b KA)RLSKRONA 13-12-77, AB 3,3,3 125
3294 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
3295 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
3296 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
3297 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
3298 6dv2 LANDSKRONA 3-7-83, AB-PRS, kartongpapper 150
3299 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
3300 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
3301 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
3302 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
3303 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
3304 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
3305 6e Hernösand 200
3306 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
3307 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
3308 6e WESTERÅS 31-5-83, AB-PR stpl 150
3309 6e SÄFSJÖ 7-9-83, sidv. pr-lyxcentr. 20ö 125
3310 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
3311 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
3312 7 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3313 7 STH 13-4-77, PRS 90
3314 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
3315 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
3316 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
3317 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
3318 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
3319 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
3320 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
3321 7c JÖNKÖPING 13-9-80, LYXS, pr-lyxex 300
3322 7c LINKÖPING 18-5-81, PR-LYX 250
3323 7c MALMÖ 21-4-75, PRS 100
3324 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
3325 7d2 LJUNGBY 16-11-80, 24öre tjänste t 14 kht citrongul signerad O.P. 7d2. Stjärnmärkt i Facit 2020. 4000
3326 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
3327 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
3328 7e CARLSKRONA 28-10-76, omv prs 75
3329 7e BORLÄNGE 17-6-78, sidb ab 3,3,3 75
3330 7e EKSHÄRAD 1-2-79, omv prs 60
3331 7e STH 11-7-78 AB 50
3332 7f ÖSTHAMMAR 3-2-80, PRS 75
3333 7g ENKÖPING 10-5-85, PR-LYXS 150
3334 8 Nämndö 8-4-82, ab-prs STPL 100 100
3335 8a N....A 24-11-74 90
3336 8d KRISTIANSTAD 20-5-79, PRS, intesivt svart 100
3337 8d STH 19-3-80,3,3,3 AB 90
3338 8d HÄR... x3-8-83 75
3339 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
3340 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
3341 8e KARLSKRONA 17-2-81, LYXS 250
3342 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
3343 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
3344 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
3345 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
3346 8ev2 MARIESTAD 22-12-79, PRS, EXTREMT TJOCKT KARTONGPAPPER, RARITET 400
3347 8fv2 KALMAR 18-2-79, kartongppr 100
3348 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
3349 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
3350 9a BORÅS 10-5-74, OMV PR-LYXS 250
3351 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
3352 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
3353 9b Höör 4-9-79 400
3354 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
3355 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
3356 9c STH C. 6-9-80, AB 200
3357 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
3358 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
3359 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
3360 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
3361 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
3362 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
3363 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
3364 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
3365 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
3366 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
3367 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
3368 11 2ö 17-block prs HVETLANDA 10-9-13 300
3369 11 6-BL STH utst 1897 100
3370 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
3371 12 JÖNKÖPING RULLSTPL 23-1-97 typ 2 sidvänd Lyx avtryck 100
3372 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
3373 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
3374 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
3375 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
3376 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
3377 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
3378 13Av2 HARG 14-1-89, PR, skadat E i SV. 150
3379 13Av3 HARG 16-1-91, lång stapel på A 90
3380 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
3381 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
3382 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
3383 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
3384 13B STHLM.1 .TJ BRE. 1-4-10, PR-LYXS 50
3385 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
3386 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
3387 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
3388 14 LANDA 4-8-89, PRAKT, stpl 75 75
3389 14 STH RG. 28-6-93, PR-LYXS 50
3390 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
3391 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
3392 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
3393 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
3394 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
3395 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
3396 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
3397 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
3398 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
3399 14v3 Svenljunga 12-4-87, starkt spegeltryck 250
3400 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
3401 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
3402 15b LIDKÖPING 5-11-95, AB-PRAKTex 200
3403 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
3404 15b GBG 25-9-83, AB 120
3405 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
3406 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
3407 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
3408 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
3409 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
3410 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
3411 15c WENERSBORG 8-9-84, AB-PR 125
3412 16A MÖRKÖ 28-11-89, LYXS 100
3413 16A Elghult 8-11-90, lyxs 100
3414 16A RÖ 27-4-88, BLÅ PR-LYXS 100
3415 16A HASSLERÖR 6-1-91, stpl 100 75
3416 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
3417 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
3418 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
3419 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
3420 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
3421 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
3422 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
3423 16Av3 LEKSAND 21-4-87, prs, starkt spegeltryck 200
3424 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
3425 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
3426 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
3427 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
3428 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
3429 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
3430 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
3431 16B VALSJÖ 18-11-1906, LYXs, pr-lyxex 125
3432 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
3433 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
3434 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
3435 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
3436 16B KARLBERG 12-11-1904, LYXS 100
3437 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
3438 16B DANDERYD 10-5-1902, LYXS 75
3439 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
3440 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
3441 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
3442 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
3443 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
3444 17 Stora Mellösa 28-7-84, pr-lyxs 100
3445 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
3446 17b OCKELBO 21-8-84, AB-PR 75
3447 17c MARIEHOLM 15-3-84, PRS 100
3448 17c DANDERYD 26-9-83, LYXS, kt, stpl 150 100
3449 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
3450 17v4 sth 20-9-93,extremt starkt spegeltryck 300
3451 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
3452 18v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
3453 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
3454 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
3455 19 KARLBERG 16-7-1904, LYXS 100
3456 19 STH 3-11-11, C 2 RBT, lyxs 100
3457 19 FURUSUND 6-6-12, PR-LYX 100
3458 19 ÖSTHAMMAR 15-10-00, PR-LYX 100
3459 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
3460 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
3461 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
3462 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
3463 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
3464 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
3465 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
3466 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
3467 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
3468 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
3469 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
3470 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
3471 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
3472 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
3473 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
3474 20b STH 20-3-,vackert ex 60
3475 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
3476 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
3477 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
3478 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
3479 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
3480 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
3481 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
3482 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
3483 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
3484 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
3485 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
3486 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
3487 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
3488 21 SVARTSJÖ 19-5-92, PR-LYX 150
3489 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
3490 21 FITTJA 6-8-1900, PR-LYX 100
3491 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
3492 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
3493 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
3494 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
3495 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
3496 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
3497 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
3498 22A OINLÖST 100
3499 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
3500 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
3501 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
3502 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
3503 22Ac STH 7-5-86, hel sidv LYXcentr 75
3504 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
3505 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
3506 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
3507 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
3508 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
3509 22Ae VEST-TIBBLE 25-3-90, AB-PR, B U 100 100
3510 22Ae RÄTANSBYN 29-4-92, sidvänd 75
3511 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
3512 22Af STABY 29-1-89, PRS 100
3513 22Ag SÖDERHAMN 23-8-92, stpl 6-block 50ö röd . Finns bara 1 större block. Mycket sällsynt 1500
3514 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
3515 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
3516 22Ag VIKSTA 11-9-91, PRAKT 200
3517 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
3518 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
3519 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
3520 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
3521 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
3522 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
3523 22B FALUN 15-12-92, vacker typ 2 300
3524 22B ÖRBYHUS 14-12-94, AB3,3,3 300
3525 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 11-11-96 typ 2 sidvänd pr-Lyx avtryck 125
3526 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
3527 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
3528 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
3529 23b WREDSTORP 11-10-99, pr- LYXs 75
3530 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
3531 24B LÖSEN ÖRE 75
3532 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
3533 25 UMEÅ 13-3-90 PR-LYXS 150
3534 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
3535 25 WEXIÖ 10-1-90, PRS 100
3536 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
3537 25a HERNÖSAND 20-1-90, LYXS 150
3538 25a,b,c 10/12ö 3 olikan nyanser 125
3539 25av4 KRISTINEHAMN 20-12-89, PRS 125
3540 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
3541 25bv4 blå hörnstpl i= prickar 100
3542 25c LINKÖPING 17-5-91, PRS 100
3543 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
3544 29 KALMAR 27-5-12, PR-LYXs 4ö 60
3545 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
3546 31vm 8ö omv krona, STOCK... 30-x-x 90
3547 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
3548 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
3549 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
3550 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
3551 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
3552 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
3553 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
3554 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
3555 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
3556 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
3557 39 LUDVIKA 22-8-17, PRAKT-LYX 200
3558 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
3559 39 MARIESTAD 3-10-18, vacker 5 kr 100
3560 39 LÖSEN ÖRE PRAKTEX 75
3561 40cz 1Ö TYDL kpv, HÖRNSTPL UPP HP 50
3562 41 SKÖFDE LBR 20-90-18, LYXS 100
3563 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
3564 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
3565 43cxz UMEÅ 14-2-17, prs, F 300++ 200
3566 43cxz UMEÅ x-10-15 tydl kpv, 4ö, F 300++ 90
3567 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
3568 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
3569 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
3570 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
3571 44 STH 1 26-6-40 4 TUR, PRS 50
3572 45cz VIKARBYN 28-8-18, AB-prakts7ö 75
3573 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
3574 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
3575 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
3576 46 8ö vm linjer, stpl 29- 100
3577 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
3578 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
3579 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
3580 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
3581 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
3582 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
3583 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
3584 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
3585 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
3586 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
3587 51cc VÄXJÖ 29-11-17, LYX EX 150
3588 51cx NYKÖPING 22-5-16, omv vm, PRS 300
3589 51cx RÖNNINGE 6-3-18,omv vm, AB- PR,500 200
3590 51cx 25ö stpl ... D 4.. praktc.,omv vm, PR,500 125
3591 51cxz SÖD)ERTÄLJE 1-8-11, AB-PR omv linjer + tydligt KPV, F 1500, svår i denna kvalitetet 750
3592 51cz VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXex 100
3593 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
3594 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
3595 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
3596 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 10-LBR, F 750 225
3597 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 27-2?, F 750 200
3598 52cz NYKÖPING 9-9-19, LYXS 50
3599 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
3600 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
3601 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
3602 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
3603 54 STH AFG 10-4-18, PR 75
3604 54 VÄSTERÅS 8-4-18, PRS, 50Ö 50


LÖSEN
3605 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
3606 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
3607 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
3608 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
3609 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
3610 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
3611 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
3612 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
3613 2bvar HUDIKSVALL 14-3, extremt snedc 125
3614 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
3615 3 par RÖK 23-12-78 300
3616 3 5ö lösen felpef margilnalex stpl 90
3617 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
3618 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
3619 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
3620 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
3621 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
3622 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
3623 5 RESVILLE 13-4-80, PRS, vit fläck 100
3624 5 STH ANK A 29-7-74, sidvänd 60
3625 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
3626 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
3627 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
3628 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
3629 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
3630 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
3631 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
3632 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
3633 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
3634 6 lätt hörn stpl ex 100
3635 6 20ö med wärde stpl 100
3636 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
3637 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
3638 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
3639 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
3640 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
3641 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
3642 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
3643 6b 20ö prc, hörnstpl 95
3644 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
3645 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
3646 7a 24ö rödviolett, LYX cent. hörn stpl upp vä 600
3647 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
3648 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
3649 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
3650 7avar 24ö rödviolett 2 märkesbilder ...VEKE ? , 17-2-77 nyans F 3000 300
3651 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
3652 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
3653 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
3654 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
3655 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
3656 8 SKYTTS HVELLINGE 30-8-78, sidvänd fin, 3,3,3, stpl M SK 250 200
3657 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
3658 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
3659 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
3660 8b WATTHOLMA 16-2-82, PRcentr, sidv stpl 125
3661 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
3662 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
3663 8b1 FÄRILA 5-10-77, AB 3,3,3 90
3664 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
3665 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
3666 9 OINLÖST i blå färg 125
3667 9 50ö praktcentr stpl upp hö 75
3668 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
3669 9b FÄRILA 22-10-77 125
3670 9c ÅTVIDABERG 12-7-78, PRAKTS 300
3671 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
3672 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
3673 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
3674 10a välc. stpl -74 150
3675 10a MALMÖ 17-11-75 150
3676 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
3677 10b STH pak 8-1-77 200
3678 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
3679 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
3680 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
3681 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
3682 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
3683 10b N)ÄSVI... 25, prc fint ex 110
3684 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
3685 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
3686 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
3687 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
3688 10c 1 KR LYX CENTR ...RSUND 8-X-77 150
3689 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
3690 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
3691 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
3692 11 T-stpl rund ram 100
3693 11 KINNA 14-4-89, PRAKT 100
3694 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
3695 13g T stpl 200
3696 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
3697 14d KÅRSTA 14-2-87, BLÅ stpl 100
3698 14f RÅNÄS 17-9-89, PRS 100
3699 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
3700 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
3701 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
3702 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
3703 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
3704 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
3705 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
3706 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
3707 16c WESTERÅS 12-3-86, PR-LYXS 20ö 200
3708 16d SIGILLSTPL ? 200
3709 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
3710 16e2 SKUTSKÄR 18-1-91, PR-LYXS 100
3711 17 24Ö 2 MÄRKESBILDER stpl ...olm 150
3712 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
3713 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
3714 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
3715 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
3716 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
3717 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
3718 18 DÅDESJÖ 20-8-86, VACKER stpl, stpl F 100 100
3719 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
3720 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
3721 18a SVENNEVAD 22 fin 30ö djupt blågrön 150
3722 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
3723 18b KUNGSBACKA 14-12-82, LYXS 300
3724 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
3725 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
3726 18c ÖREGRUND 16-5-87, PRS 100
3727 18d ROSSÖN 15-11-90, PRS 100
3728 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
3729 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
3730 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
3731 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
3732 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
3733 19b 50ö mörkt orangbrun, pr-lyxc 29-3-79 50
3734 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
3735 19d RÄTTVIK 17-12-87, LYXS 200
3736 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
3737 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
3738 19d ARVIKA 23-7-90, PRS 125
3739 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
3740 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
3741 20 HAPARANDA 21-11-91, PRS 100
3742 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
3743 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
3744 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
3745 20b STH 16-1-86, BLÅ stpl, pr-lyx centr 80
3746 20c stpl ... RNÖ 31-, PRAKTcentr 60
3747 20d BACKE 22-10-83, AB-PR 1KR 150
3748 20d STPL ... BY 13-3-90, PR-LYXcentr 70


MILITÄRMÄRKEN


ORTSSTÄMPLAR
3749
DJURÅS 4-1-15 LYXS USA MÄRKE 1C Washington 300
3750
STH 13-1-08 på SPANSKT MÄRKE 10c 200
3751
STOCKHOLM 28-8-21 på Estländskt otandat märke 5 Marka 200
3752
STOCKHOLM 2-11-2 på Estländskt märke 15 Marka 200
3753
GÖTEBORG 2-2-25 PRAKTS USA MÄRKE 8C 200
3754
Finsk 1mark med svensk stpl STH AFG 25-11-1X 125
3755
Engelsk 2½p Svensk ank stpl GBG 17-5-18, prakt klipp 125
SVERIGE OSTÄMPLAT *

3756 1a,var (*) 3skill med variant "dödskalle" i höger valörfält , Attest Frimärkshuset 1967 signerat Lundström , som kallar varianten "dödskalle" i ö. högra hörnet. Attest N.S. 1983 som kallar varianten "apkranium i högra valörfältet. Raritet." Intyg HOW godtagbart ex med några kvalitetsanmärkningar, 1.2.(-) "Förekommer ej med orginalgummi" tryck variant i höger 3. EN OSTÄMPLAD RARITET AV RANG, Av mig Björn 3 kända stämplade (dokumentation finns av dem) ex och denna då ytterst ovanliga ostämplade ex som troligen är UNIK, som ostämplad. Trots defekter mycket presentabelt utseende. Konstigt att Facit inte listar denna variant (men det kommer nog snart så passa på detta tillfälle) SUPER INTRESSANT för VARIANT SAMLAREN! 75000
3757 1E1 (*) 3sk svåra första eftertrycket med variant stora gröna flammor i trycket. Sign O.P. 1 E1. 1000
3758 2E2 * -(*) 4sk 1868 delvis gummi FRÄSCHT EX 2,-3,3,2-3, SIGNERAD BG 600
3759 2E2 *-(*) 4skill 1868, fräscht ex 450
3760 2E3 Fräscht AB ex 800
3761 2E4 * 4 SKILL t 13 , eftertryck 1885, AB 3,3,4 475
3762 2E4 * 4sk t 13 1868 nytryck, fräscht 325
3763 2j1 (*) 4sk matt ultramarin utflutet tryck , Intyg HOW kht, 1,3,(-) , godtagbart ex av en nyans känd i 4 exemplar. Fräsch fin färg. UTST OBJ! 25000
3764 3E3var (*) 6 sk gott ex 2,3,1 med stor del av HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE. 1000
3765 4 8sk ostpl. på framsidan men st. färg på baksidan 1500
3766 4b (*) ostämplad 8 sk, praktcentrerad, men veck och vht. nyanserad . O.P. b. 2500
3767 6a3 (*) 3Ö FRÄSCHT OSTPL, liten tunnfläck. F 6000 500
3768 6E1 * , vackert 1skill 1868, obet gulnat hö 900
3769 6E2 (*) 3ö eftertryck 1868 , 2,3-4,1 300
3770 6EII * svart lokal eftertryck 2, vht, kt 250
3771 6N1 (') trol omgummerad, prc 3,4,1 400
3772 6N2 * 3ö svart 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
3773 7 * PRAKT EX F. 2500 800
3774 7-12 *-(*) vapenserie med 4x 12ö och 2x 50ö i nyanser. F 2011 ca 31000:- 2200
3775 7-12 (*)Vapen Nytryck 1963 på blad ur handbok 150
3776 7-12N1 * 5-50Ö , 24O 30Ö svagt tunn fläck 750
3777 7a1 (*) 5ö mörkgrön ffräscht ex 500
3778 7a1 *, ab centr, tu fl, F 5000 450
3779 7b1 (*) 5ö grön LYXcentrerat, 3,5,1 600
3780 7b1 (*) 5Ö GRÖN PRAKTcentr 3,4,1 325
3781 7b2 5ö grön AB, centr, 3,,3,4 400
3782 7b2 (*)-* 5ö PRAKT centr, FÄRGFRISKT 300
3783 7b2 * 5ö mustigt grön, praktcentr, 3,4,1 300
3784 7b2 (*) 5Ö FRÄSCHT EX 200
3785 7b2 *-(*) 5ö ½ gummi, några pappersrester 200
3786 7b2 v4 * vc fräscht ex, var FFM 500
3787 7c1 (*) nyansint . HOW, F: 7000 650
3788 7c1 * ,fräscht godtagbart ex, kht, F7000 550
3789 7c2 (*) prc AB ex 350
3790 7c2 * 5Ö MYCKET FINT EX 250
3791 7c2 * 5ö praktcentr 250
3792 7c2 (*) Lyxcentr. fräscht ex,tu fl. 200
3793 7c2 (*) fräscht gott ex 2,3,1 200
3794 7d (*) intyg HOW 3,5,1,lyxc 700
3795 7d *, AB ex sign Sjöman. F2000 400
3796 7d * PR-LYX centr 5 ö 400
3797 7d * 5ö ljus grön, AB 3,3,3 300
3798 7d * 5Ö ljusgrön BRA CENT , kht, F 2500 200
3799 7f *(*) 5ö vapen mycket gott ex 400
3800 7f * 5ö fräscht AB ex 300
3801 7f fräscht ostpl ex, F 1700 200
3802 7N1,v4 *(*) 5ö FFM, prakt 400
3803 8b (*) 9ö ostpl praktcent, vht, 2lvhtt , 1,4,1 350
3804 8c * 9ö intyg Sjöman PRAKTex. F 5500 1900
3805 8c *, HOW 3,3,3,kt ,AB ex 1200
3806 8d * 9ö , bra centr, sign Bühler, lvht, AB 1000
3807 8d (*) prakt centr,ABex 3,4,1 850
3808 8d (*) AB centr 700
3809 8d (*) 9Ö PRAKT centr, 3.4.1 500
3810 8d (*) 9 ö sign ex Sjöman gott ex 500
3811 8d (*) 9ö ostpl gott ex 2,2,1, F 3500 250
3812 9c1 * praktcentr, vht,f F2000 350
3813 9c1 (*) 12ö fräscht ex, ab-pr centr , F 2000 200
3814 9c2var (*) 12ö skruvavtryck t. hö. 2,3,1 300
3815 9c3 (*) 12ö LYX centrad 300
3816 9g (*) 12Ö GRÖNBLÅ, 3,4-5,1, lvht, Pr-LYXc 400
3817 9h * -(*) gummirester 12ö ultramarin, gott ex 2,3,1, F 3600 360
3818 9h (*) fin ultramarin färg, praktcentr, 350
3819 9h * - (*) 12ö ultramarin, ngt intorkad gummi 250
3820 9m * AB ex F. 1800 500
3821 9N1 * ABex F.900- 200
3822 10 * mkt fräscht 4-block,signerad Sjöm. 1ex nålstick F. 24000 3800
3823 10a *-(*) 24 ö mörkt orange, PRc, 3,4,1 600
3824 10a * 24Ö MÖRK ORANGE, sign W.Balasse Bruxelles, praktcentrerat 500
3825 10d1 * 24ö PR-LYXcentr, kt, ab 3,4-5,3 700
3826 10d2 * AB centr. F 4000 600
3827 10d2 * 24ö AB, 3,3,3, F 4000 500
3828 10e * HOW 3.3.3. ngt genomträng. gummering 1000
3829 10g1 * svår nyans, intyg HOW 2,3,3. ,vht,lvht, F5500 1600
3830 10g1 (*) PRcentr e x av den svåra gula nyansen, förbättrad tandning , F 5500 550
3831 10h1 (*) 24ö rödorange 2, 3, 1 gott ex 400
3832 10h2 (*) AB centr. 600
3833 10N1 *(*) 24ö bra AB, T 13 250
3834 10N1 *(*) 24ö mkt fräscht AB ex 200
3835 11b,d1,e1 *-(*) 30ö 3 olika nyanser, F 14000 1100
3836 11e2 * 30ö gott-mkt gott ex 350
3837 11h (*) 30ö chokladbrun, vacket men svagt veck ,godtagbart ex , svår nyans 500
3838 11N1 * 30ö PRAKTEX Nytryck t 13 300
3839 11N1 * AB F 900 200
3840 11N1 * 30 ÖRE NYTRYCK 1885, AB 200
3841 11N1 * 30ö nytryck 1885, perf 13, 2ktt 100
3842 12h *(*) 50ö rosa nära **, 3,3,4 600
3843 12h (*) fräsch 50ö, 2,2,1 F 5000 400
3844 13a (*)-* 3ö brun lokal, 2,3,1, gott ex 700
3845 13a (*) felfritt AB centr,ngt rufft. 650
3846 13b (*) godtagbart ex F 5250 500
3847 13N1 * 3öre brun lokal , nytryck 1871, AB 500
3848 13N1 (*) AB-pr centr, F2300 400
3849 13N2 * , 3ö brun nytryck 1885, intyg Sjöman 400
3850 13N2 * 3ö brun 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
3851 14-16 3ö *, 17ö (*), 20ö *, goda ex 2,3,1 F 10100 800
3852 14-16N1 * 3,17 och 20ö, 3ö svagt tunn fläck 500
3853 14A (*) troligen omgummerad 3ö typ 1 olivaktigt gulbrun, felfritt fräscht ex F 7500 500
3854 14bC1 (*) 3ö brun pr-lyxcentr, 3,4-5,1 250
3855 14Bc1V4 * 3Ö OSTÄMPLAD MED VARIANTEN "CIGARREN" , stjärn märkt i Facit, nyansintyg O.P. 3000
3856 14Bc2 * 3ö fräscht gott-mycket gott ex 250
3857 14Bc2 * fräscht AB, fin färg,F 2000 200
3858 14Bc2 (*) 3ö prc 3,4,1 fräscht 200
3859 14Bc2 * vc ,kt F 2000 150
3860 14Bd (*) 3ö Lejon PR-LYX CENTR , 3,4-5,1 250
3861 14Bd,v2 * 3Ö "TYP III" grundtyp 14, Ovanlig ost. 500
3862 14Bdv2 (*) orange brun typ 3, kt 200
3863 14Be,v3 (*) 3ö fläck på NOS, stjärnmärkt i Facit 1500
3864 14Be,var * 3ö fårgprickar i marginalen 225
3865 14Bf (*) 3ö orangebrun, 3.4.1, F 2000 150
3866 14Bg * 3ö mycket fint ex 3,3,4 400
3867 14Bg,var * 3ö 2 märkesbilder 175
3868 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex, 2,2,4 150
3869 14Bh * , fräscht , centr uppåt 125
3870 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex 2,2,3 ,not . baks 125
3871 14Bhv2 * 3 ö huvudtyp 3, F 1100, 2,1,3 150
3872 14N * 3 ö t 13 , fräsch AB ex 200
3873 15a * ab centr, flera fasts.F6500 1200
3874 15a *-(*) 17ö stark färg, gott ex 2,3,1 800
3875 15b1 (*) felfrittABcentr ex,ngt rufft 650
3876 15b2 * 17ö fräscht AB ex 3,3,3 1300
3877 15c (*) 17ö grå Lejon modern förfalskning 100
3878 16a * 20ö PRAKTEX med dubbeltand nedtill, F 3600 900
3879 16b1 (*) fräsch vc. ABex. F 2600 400
3880 16b1 (*) 20ö brunakt röd, praktcenr , 3,4,1 400
3881 16b1 * 20ö PRAKT centr 400
3882 16b1 (*) 20ö brunakt or.röd AB, 3,4,1 350
3883 16b1 * 20Ö brunakt. orangeröd sign Bühler 350
3884 16e * LYX centrering 20 ö lejon 800
3885 16e (*) ab-prc, (3,4,1 ,) F 2300 375
3886 16ev2 * 20ö ÖPPEN 0, sällsynt ostpl 1250
3887 17a,c * 3ö 2 nyanser 250
3888 17b * AB centr f 800 200
3889 17b * 3ö gulbrun, AB , 3, 3,4 100
3890 17c * 3Ö MÖRKT OR.BRUN, 250
3891 17c * 3ö mörkt orange brun, 3,3,4 färgstark 150
3892 17d * 3ö AB 150
3893 17e (*) PRAKTc 200
3894 17e (*) 3ö t 14, fint ex pr-lyx centr. 3,4-5,1 150
3895 17f * -(*) 3ö LYXcentrerat 4-block, intorkad gummi. sällsynt välc. 500
3896 17f * 3ö T 14 gulakt or.brun, , AB-PRc 250
3897 17f * 3Ö RINGTYP T 14 ab-pr 125
3898 17g (*) 3ö pr-LYXcentr par 3,4,1 fräscht 500
3899 17g (*) 3 ö suddigt tryck ,2,3,1 150
3900 18b (*) 4ö "SVART" (färgstyrka 9) ,LYXCENTRERAD , intyg Obe 2,5,1, (även intyg HOW) svagt veck, obet åldersfläckad, detta utan större betydelse för denna RARITET I OSTÄMLAT SKICK, ETT FÅTAL KÄNDA. 18000
3901 18b * 4ö gråsvart, signerad O.P. 18b, . Mycket svår nyans ostämplad F 2018 15.000kr 10000
3902 19 (*) ABcentr. f 2800 400
3903 19a * 5Ö ringtyp t 14, PRAKTEX, F 4800 1000
3904 19a (*) PRc AB ex, F 3200 800
3905 19a (*) AB-PRcentr 600
3906 19b (*) 5ö PRAKT CENTR 3,4,1 300
3907 19c * 5ö LYXc, lvht, 3,4-5,1, fin färg 500
3908 19f (*) 5 ö , ovanligt ljus färg, 3,4,1 500
3909 19f (*) 5öre Praktcentr, vht 275
3910 19fv7 * -(*) 5ö ringtyp t 14 med HÖRNMARGINAL VM ROSETTSLINGOR, TYDLIGT, trots liten tu fläck ovh kht, ENDA KÄNDA OSÄMPLADE EX. OKÄNT I FACIT. endast en ostpl 50ö t 14 är känd. Annars 2:a kända ostämplade ex på ringtyp t14 överhuvudtaget. STPR RARITET. 12000
3911 19v3 * kartongpapper, F 3500 500
3912 20a 6 öre brunaktigt mörklila. Mycket vackert
ostämplat exemplar av den svåra a-nyansen. Intyg HOW 3,3,3.
(1999).
2000
3913 20a (*) sällsynt nyans,ngt def. F 7500 450
3914 20i (*) 6ö blålila , PRAKT -LYX centr, 3, 4-5,1 500
3915 20i * 6ö matt blålila, LYXc ,kt. 350
3916 20j (*) spår av gummering, 6ö AB-PRc 500
3917 21a * 30ö svartbrun, praktutseende men obet tunn punkt, nyanserad O.P. tj21a, NYANSRARITET 1000
3918 21e (*) 30ö matt gulaktigt brun,toppfräscht ex 3,3,4 , nyansintyg O.P. svår nyans 1100
3919 21e (*) 30ö matt gulaktigt brun, fräscht ex men flea fastsättare, nyansintyg O.P. svår nyans 500
3920 26gV3 (*) 50ö ringtyp t 14 skuggad siffra, 2khtt, GODTAGBART EX 1,3,1, F 8000 400
3921 28-35,38 * OSTÄMPLAD SERIE RINGTYP T 13 utomnr 36-37. fräscha framifrån en del med fler fastsättare. nyanser ex2 st 3ö, 33c F 2011 ca 20000 1500
3922 28bvar (*) 3ö tryckfärgstreck i övre marg. 2,3,1 250
3923 28d *(*) 3ö GULbrun, AB-PRAKT 200
3924 28e * 3ö orangebrun, PRAKT 250
3925 28e * 3ö skarpt tryck, fräsch 125
3926 28ev2 (*) 3ö ostpl starkt spegeltryck , F 1500 300
3927 28g * 3ö färgstark, AB ex 250
3928 28h *(*) 3ö ringtyp t 13, praktex F 1800 500
3929 29b * 4ö PRAKT 700
3930 29b * 4ö ringtyp t 13, fräscht AB 3,3,4, F2100 300
3931 29b (*) 4ö ringtyp t 13, LYX centr 175
3932 29c2 * 4ö SVART, STOR FÄRGRARITET ! FÅ KÄNDA. INTYG HOW 1,1,3 tu fl. Har tidigare kostat ca 50.000. 12000
3933 30b * AB ex, F 1500 600
3934 31 *(*) 6 ö PRAKT EX 450
3935 31f * 6ö ringtyp t 13 karminaktigt lila F 3500 250
3936 31g * 6ömkt gott ex 3,3,3, ngt ålderspåv gum 200
3937 31g (*) 6ö blåaktigt lila LYXcentr, ngt ktt 200
3938 31g (*) 6ö blåakt lila, pr-lyxcentr 200
3939 31i * AB centr hö ,fräscht 200
3940 31j * PR-LYX ex F 2000 800
3941 31j *(*) 6ö ringtyp t 13, mycket fräsch 3,3,4 350
3942 31j * fräscht ex, vc F 1300 250
3943 31k * vc fräscht AB ex 350
3944 32 * 12ö LYXcentr 250
3945 32 * 12ö PRAKT4BLOCK F 2200 250
3946 32 * PRAKT F 400 125
3947 32 *(*) 12ö PRAKT 110
3948 32c * 12Ö ringtyp t 13, LYX centr praktex 125
3949 32c (*) 12ö mörk djupblå fint ex 2,3,1 100
3950 33 *(') 20 öre ringtyp t 13 , praktex 750
3951 33a * ,obet korta tspts. F.2400 500
3952 33b * ABcentr. lvht., F 2500 300
3953 33V1,N (*) tretio/tjugo NYTRYCK 1978 200
3954 39a *(*) 10ö Oskar Boktryck, AB, Vit prick 260
3955 39a * 10ö boktryck 1885, fräsct AB ex 250
3956 39b * 10 Ö Oscar Boktryck 1885, BRA AB 250
3957 39c * PR-LYX 850
3958 39c *(*) 10ö Oscar blekt karmin , PRAKT 475
3959 39c * 10 ö oscar utan ph, mycket gott ex 300
3960 39c * 10ö Oskar Boktryck, AB 250
3961 42 * prakt 100
3962 42 * LYX 100
3963 42d *(*) 4ö gråsvart PH LYX 125
3964 42dvar * 4ö gråsvart PH rambrott ned vä. PR-LYX 110
3965 42var * 4ö -PR-LYX centr, rambrott 100
3966 43c * 5Ö ringtyp med ph, LYX men kt 100
3967 43d * 5ö LYX 250
3968 44a ostpl lyx 125
3969 44a prakt 100
3970 44c * PR-LYX, F 400+ 125
3971 44c *, PRAKT 100
3972 45c * 10 öre OSCAR Boktryck PR-LYX F 1100 475
3973 45c * 10ö Oscar PH , AB-PRAKT 200
3974 45c * AB fräscht 175
3975 45d * 10ö Oscar boktryck mattrosa 4-block något förstärkt F 2800-3500 350
3976 45d * ,PRc bra ex 250
3977 45d * 10ö boktryck mattrosa. fräscht AB-PR 125
3978 46 *(*) 20öringtyp PH, nära PRAKT 225
3979 46 * AB ex, F 950 200
3980 46d * PAR vågr.20ö ljust orangeröd AB 1900 400
3981 46v1 * SPEGELTRYCK 200
3982 47 * 30ö PR-LYX f 2600 800
3983 47 * 30ö PH, BRA AB 375
3984 47f * 30ö orangeaktigt brun , F 2700 400
3985 48c * AB centr hö , F 2000 225
3986 49 * 1KR ringtyp PH, PRAKT 250
3987 49 * 1KR PH ostämplat LYX centrerat 250
3988 49d * LYXc 300
3989 49d * 1kr, PRAKT 200
3990 52a2 * 5ö djupgrön, svår nyans 100
3991 52a2 (*) 5Ö DJUPGRÖN, f800 80
3992 52b * ABex centr ned ,F 2000 375
3993 52c,v1 * 5ö blågrön otandat bra ex ,F 1000 250
3994 52cv1 * marginal ex F. 1000 300
3995 52cv1 * bredrandigt marginalex 225
3996 52f * 5ö klargrön, svår nyans PR-LYXc 4-block F 3000 för AB , för PR ca 6000 600
3997 52f * 5ö Oskar ljusgrön, LYXcentr 4,5,3-4 200
3998 52f * 5ö oscar klargrön, AB-PR, svår 150
3999 52v1 * 5ö otandat marginal par ,praktex 200
4000 54a * 10ö Oskar mattkarmin, PRAKT 100
4001 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, AB, F 300 40
4002 54cv1 * otandat par F 1400 275
4003 54cv1 *(*)-** nästan **, F 700 225
4004 54d 4BL 2ex *,2**, f 1900+ 2 ex med gummiveck 350
4005 54dvm1 * 10ö extremt ljus färg, omv vm AB 175
4006 54v7 * 10ö Oscar med delar av 4 märkesbilder, Ovanligt. Kuriosa. 1000
4007 54v8 *(*) 10ö Oscar SÅGTANDAT, LYX 750
4008 54vm *(*) 10ö omv vm ip PRAKTPAR 75
4009 55a *(*) 15ö Oscar rödbrun, LYX 120
4010 55c * 15ö Oscar LYX F 350+ 175
4011 56 * prakt 20ö Oscar 90
4012 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 220
4013 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 180
4014 56b * AB, lvht F 650 125
4015 56d * 20ö Oscar LYX F 350+ 175
4016 56d,v1 * 20ö oscar blå otandad PRAKT, F 600 125
4017 56v1 * otandat f 550 200
4018 56v1 * 20ö otandat praktex, F 550++ 180
4019 57e * (*) 25ö Oscar matt brunorange, PR-LYX AV SVÅR NYANS 300
4020 57var * variant par med starkt förskjutet vm. Delar av 4st olika vm kronor på ett märke. UNIKT?, 3000
4021 58 *, PRAKT 4-block, F 3000 800
4022 58 * LYX F 750++ 300
4023 58b * 30ö Oscar LYX F 750+ 250
4024 58b *(*) 30ö Oscar PRAKT F 750+ 150
4025 59a *(*) 50ö Lilagrå AB-PR f 2000 300
4026 59a * ab F 1000 275
4027 59a * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200+ pr 200
4028 59a * 50ö O II blåakt.grå, PR,sign Strandell 150
4029 59c * bra AB ex F 850 200
4030 59c * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200 175
4031 59d * AB ex 175
4032 59d *(*) 50ö grå AB-PR F 800 150
4033 60 1 KR AB ex F 1400 375
4034 60 * 1KR I PAR, AB-PRAKT 350
4035 60dv7 * 1kr mörkt violetaktigt karmin och grå, huvudet förskjutet nedåt i marginalen F 7000 1000
4036 60v9 * 1kr , AB, Färganpassningsstreck i övre hö marginal, F 1800 250
4037 63vm1 * 3ö omv vm, LYX fFCA 200 60
4038 64vm2 * 2 kronor i höjdled, kt 200
4039 65 * PRAKT ex F 2800 800
4040 65 * AB ex F 2000 500
4041 65 * 5kr posthus, pr-lyx 500
4042 65 * 5KR POSTHUS, LYX centrerad 300
4043 66 * PR-LYX F 240+++ 100
4044 76 * LYX 50
4045 77 * 1kr vm krona 4-block, Ab F 3000 300
4046 77 * 1KR medaljong vm krona , prakt 175
4047 77a * PR-LYX ex F 1300 375
4048 77avm1 * omv vm PAR AB ex, F1500 350
4049 77vm1 * omv vm AB ex 175
4050 77vm2 * 1kr , delar 2 kronor, F 900 150
4051 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i sidled, AB, F900 100
4052 85bz *(*) 20ö medaljong KPV, tydligt , LYX 90
4053 88 * 30Ö lyx 90
4054 91 * LYX 275
4055 91 * 50ö medaljong LYX, pr F 800 200
4056 91bz * 50ö med tydligt KPV , LYX centr 175
4057 96 * 1kr utan vm 4-block, AB F 3000 300
4058 96 *, lyx centr 250
4059 96bz * LYX centr F 1000+ 350
4060 96bz * 1kr LYX, KPV mitt på 300
4061 100v2 4-BLOCK vc AB F 1200 250
4062 100v2 * AB ,F 300 90
4063 105-14 * PR-LYXSERIE 150
4064 105-14 * Landstorm 1 kpl vc serie 100
4065 105cx *(*) 2ö vm cx, PR-LYX 175
4066 107A * 5/4 ö med PH, påtryck på orginal, VF 100
4067 115 * 5+5 / 1ö , nära LYX 150
4068 116 * högsta lyx 100
4069 116 * Prakt 75
4070 117 * 5+5/ 5Ö LANDSTORM II, LYX 150
4071 117 5/5 ö Landstorm II, PR-LYX 75
4072 119 * PRAKT 175
4073 120 * LYX 150
4074 124 ostpl LYX ex 800
4075 125 * LYX 750
4076 138 * 50/4ö LYX 100
4077 138v *(*) 50ö/ 4ö LUFTPOST, vm krona, LYX 800
4078 138vm * 50ö luftpost, vm krona, LYX 750
4079 139var * par felperforerat i höjdled 75
4080 140A * LYX 50
4081 140Acxz * LYX ,Linjer+KPV 2500
4082 140Ccx *(*) 5ö grön 4-sid typ1 vm linjer, Prakt 100
4083 141b *(*) 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 125
4084 141bz * 5ö brunröd typ 1 bra KPV, PR 110
4085 142Abz * 5Ö brunröd TYP 2 med KPV, PRAKT 400
4086 142Ac * 5ö brunröd, B ppr, LYX 400
4087 142Ac *(*) PRAKT F 900+++ 375
4088 142Acc *(*) 5ö brun typ2 vm \ AB 50
4089 142Acz * 5ö brun,omv linje KPV, PR-LYX, SVÅRT 1000
4090 142Ea *(*) 5 ö brunröd t 13, LYX 1750
4091 142p (*) 5ö ,otandorginalplåtsgravyr svart 750
4092 143Acz * 5Ö Lejon grön vm \ + tydl KPV, PR-LYX 350
4093 143Cvar * 5ö grön typ2 , par med förskjutet spegeltryck 100
4094 143Ea *(*) LYX 150
4095 143Ea * 5ö Lejon grön t 13, PR-LYX 40
4096 144Aa * 10ö grön Lejon AGRY, PR-LYX 75
4097 144Ab * 10ö Lejon grön , A2 ppr, LYX 90
4098 144Abz * 10ö grön Lejon vm KPV, pr-lyx 125
4099 144Acc *(*) Lyx 125
4100 144Acz * 5Ö Lejon grön vm \ + tydl KPV, AB-PR 500
4101 144Ca * 10ö grön, PR-LYX 4-block 100
4102 144Cbz * 10ö grön KPV, LYX 400
4103 145A * LYX 30
4104 145C * variant extra stort 50
4105 145Ea * 10Ö VIOLETT T 13 A2, SUPERB 150
4106 145Ea * LYX 65
4107 145Ecxz,var * 10 ö extremt litet automatmärke 200
4108 146Ca *(*) 10Ö Lejon violett typ 2 A1 ppr F400 100
4109 146Cd *(*) 10Ö Lejonsvartakt violett A3 ppr, ab-pr 25
4110 146Ea * 10ö LEJON T 13 , PR-LYX 50
4111 148Ac Prakt på A1 ppr F 300+ 150
4112 148Acxz * 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, PR-lyx 100
4113 148C * 30ö 4- sid, PR-LYX 150
4114 148C * PRAKTex 125
4115 148C * AB 70
4116 148CDp * (*) 30ö LYX DUBBEL RAM Höger 200
4117 148CDp * (*) 30ö ab-pr DUBBEL RAM Höger 75
4118 148cxz * 30ö LEJON med linjer +KPV, LYX 150
4119 149Ab * LYX AGRG 100
4120 149Ac *10ö G. V en face B ppr, SUPERB 125
4121 150var * 15ö par stor färg "nebulosa" upptill 150
4122 151Abz * 20ö G.V. en face, PR -LYX på Bz ppr 300
4123 151Abz * 20ö vm KPV mitt på, PRAKT 250
4124 151Abz * 20Ö GV en face,KPV tvärsöver, AB850 175
4125 151Abz * 20ö G.V. en face, AB på Bz ppr 150
4126 151Ac * 20 ö En Face, AGRG, LYX 175
4127 151Ac * prakt 125
4128 151Ac * 20ö En Face, agrg ppr, PR-LYX 125
4129 151Ac * 20ö En Face, agrg ppr, PRAKT 75
4130 151Ac *(*) 20Ö EN FACE AGRG, PR-LYX 70
4131 151Ad * 20ö G.V. en face, PR -LYX på B ppr 125
4132 151C * 20ö G.V. en face4-SID , PR -LYX 100
4133 152Ab * prakt 30
4134 152Abz *(*) 20Ö VM kpv, PR-LYX 75
4135 152Acx * 20Ö vm linjer, PRAKT 375
4136 152Acx * bra AB ex F 1400 300
4137 152Acx * 20Ö G II A vm /, bra AB 200
4138 152Acx * 20Ö G.II.A. BRA AB F 1100 200
4139 152Acx,v * 20ö spegeltryck, AB 200
4140 152bvar *(*) 20ö GUSTAV II A.extremt spegeltryck 150
4141 152C *(*) 20ö G II A , FELPERFORERAD 100
4142 152Cbz * 20Ö G II A. LYX, tydl KPV 50
4143 153c,bz * 20ö G.Vasa, ljus violet, PR-PAR Bz ppr 200
4144 155a * PRAKT AGRG 475
4145 155a * 140ö G. Vasa, AGRG ppr, PRAKT 375
4146 155b * pr 90
4147 155b * 140ö Gustav Vasa , PR-LYX 75
4148 155bz * 140ö G.Vasa PRAKT Bz ppr 150
4149 156cx * LYX 250
4150 156cx * prakt 175
4151 156cx * 35Ö VM LINJER, prakt 175
4152 156cx * 35ö POSTEMBLEM typ1 vm linjer,PR 100
4153 156cxz * 35Ö GUL med linjer +KPV, PRAKT 350
4154 158 * 140ö TYP 1, AGRG, PR-LYX 190
4155 159a * 140ö TYP 2, A1, PR-LYX 150
4156 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PR-LYX 80
4157 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PRAKT 60
4158 159b * PRAKT B ppr, F 900+++ 275
4159 159b * 40 ö svartakt grön, B ppr typ 2, PR-LYX 200
4160 159b * 40ö B PPR, PR 150
4161 159bz * 40ö , typ 2, KPV, PRAKT 750
4162 159bz *(*) 40ö Postemblem typ 2, BZ ppr, VM KPV, MITT PÅ , F 2000 450
4163 159bz *(*) 40Ö postemblem med KPV MITT PÅ, fastsättarskugga , nära ** 400
4164 160 * LYX 45ö Typ 1 250
4165 160 *, Plåtskarvpar med 2 linjer 200
4166 160 * 45ö brun plåtskarvpar PRLYX 200
4167 162 *(*) 60 Ö PR-LYX 60
4168 162a * 60 ö typ 2, LYXc 75
4169 162a,b * 60ö postembl. AGRG+A1 ppr, PR-LYX 140
4170 162b * 60ö postemblem A1 ppr, PR-LYX 125
4171 162cx * 60ö plåtskarvpar, PRAKT 400
4172 162var * 60ö plåtskarvlinje med del av siffra 2 75
4173 163a * 60 ö typ 2, PR-LYX 250
4174 163a * 60ö POSTEMBLEM typ2 , PRAKT-LYX 125
4175 163b * 60ö vitt ppr, LYX-PR, F 1400+PR 450
4176 167b * 90 ö vitt ppr AB-PR 300
4177 167c * 90ö postembl. skifferblå A3 ,LYX 400
4178 168e * PRAKT B-PPR 350
4179 170b *(*) LYX 65
4180 171 *(*) LYX 300
4181 171 * PR-LYX 225
4182 171b *(*) 120ö svart, A2, PR-LYX 250
4183 175C * 15 Ö Violet 4-BLOCK prakt 100
4184 175Cb * 20ö mörk violett, a2 ppr, PRAKT 200
4185 176A * PR-LYX 125
4186 176A *(*) 15ö röd GV, LYX 125
4187 176C * Lyx 100
4188 176Ca * 15 Ö RÖD TYP 1, 4-BLOCK AB 100
4189 177Ca * 15ö röd GV, PR-LYX 100
4190 177Cc * 15ö röd GV, LYX VITT PPR 200
4191 178C *, högsta lyx 50
4192 179Af,bz * 20ö violett, BZ ppr, PR 100
4193 179Agbz * 20 violett G.V profil vä. vm KPV, LYX 500
4194 179Agbz * bra AB,svårt märke,F1600 475
4195 180a * 20ö röd , A1 ppr, LYX 100
4196 180a * 20Ö RÖD G.V. profil vä, PR-LYX 75
4197 185b * 30ö lusblå, A1 ppr, PRAKT, svårt märke 1400
4198 186c *(*) 30ö vitt ppr, LYX, nästan ** minimal fläck i gummit, naturlig ? Svårt märke. 1250
4199 186c * 30ö vitt ppr, PRAKT 750
4200 186c * 30ö brun G.V.profil vä. vitt papper, ABSOLUT LYX centrerat PR-LYXex 750
4201 186c * 30 ö brunA3, AB 600
4202 186c * 30ö vitt papper, PR-LYX 600
4203 187a * 35ö A2 ppr, LYX 200
4204 187Aa *(*) 35ö G.V profil vä. pr-lyx 100
4205 187Aa *(*) 35ö G.V profil vä. pr plåtskarv hö 50
4206 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt-lyx 175
4207 187b *(*) 35ö rent tryck, praktpar 150
4208 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt 125
4209 189a * 40Ö grön typ 1 G.V. profil vä, PR-LYX 150
4210 190Aa * 40ö G.V profil vä. pr -lyx 70
4211 190b * 40ö grön vitt ppr, PR-LYX 200
4212 191a * 45ö brun G V profil vä, A1, PRAKT 60
4213 191Aa * 45ö G.V profil vä. pr 50
4214 192a * 50Ö, AGRG ppr, PR-LYX 175
4215 197cxz *(*) ostpl LYXex 300
4216 200 * PR 75
4217 201 * LYX 100
4218 201 * PR 75
4219 201b * 30Ö GRÖNBLÅ, KongressPR-LYX 275
4220 201b * 30ö Kongress grönblå, PRAKT 200
4221 203 * 40ö , LYX 150
4222 203 * PRAKT 100
4223 205 * PR-LYX 140
4224 206 * ostpl LYX ex 250
4225 206 * LYXc 200
4226 206 * 60ö , PR-LYX 200
4227 206 * prakt 175
4228 207 * 80Ö Kongress, PR-LYX 400
4229 207 * pr-lyx 150
4230 207 * 80Ö Kongress, LYX 150
4231 208 *(*) PR-LYX 1 KR 250
4232 209 * (*) PR- LYX 875
4233 210 * 5KR. OSTPL LYX ex 1900
4234 210 * 5 kr. Prakt ex 1500
4235 212-222 * 5 ö-80UPU,PAR serie öreval F ca 5000 600
4236 212cx * PR 80
4237 212cxz *(*) 10Ö VM LINJER och KPV , LYX 300
4238 215 * 25Ö upu, lyx 90
4239 216 * pr-lyx 120
4240 216 * 30Ö LYX 100
4241 216b * Prakt, F700+100% 300
4242 216b * AB 30ö grönblå F 800 225
4243 216b * 30ö grönblå, LYX F 650+ 200
4244 217 * upu 35Ö PR-LYX 75
4245 218 * 40ö LYX centr, suberb centr 200
4246 218 * LYX F 200+ 100% 150
4247 218 * 40Ö UPU, LYX 125
4248 218 * VC 75
4249 220 * LYX 250
4250 220 * 50ö UPU , LYX 225
4251 220 * prakt 175
4252 220 * 50Ö grå, UPU PR-LYX 125
4253 221 *(*) 60ö UPU , praktex 120
4254 221 *(*) 60ö UPU , praktex 100
4255 222 *(*) OSTPL LYX ex 200
4256 223 * pr., var Bomb på jorden 350
4257 223 * LYX centrerat ex 300
4258 224 * LYX 700
4259 224 * vc 500
4260 224 * 2KR UPU, LYX 300
4261 225 * PR-LYX EX 1700
4262 225 * LYX 1600
4263 225 * bra AB ex 900
4264 225 * 5KR PR-LYX 750
4265 226-30 (*) G V 70är övertryck Makuleras, på blad 175
4266 226-30v (*) 5ö-30ö på blad ur bok Makuleras 300
4267 233a *, 5 Kr Slottet bra AB-PR ex 300
4268 233a * 5KR GRÖNA SLOTTET, LYX 300
4269 233a * 5 kr slottet, LYX 275
4270 233a *(*) 5kr slpttet grön, LYX 200
4271 233b * 5 KR VITT PAPPER, lyx 800
4272 238 * lyx 90
4273 251 * LYX 90
4274 256 *, PR-LYX 140
4275 321BC, CB * PRAKT par, 2 OLIKA 350
4276 324CB */** bred marg , B ** 150
4277 332Ba * otandat hö, pr F 560 90
4278 332BC * C**, BRA par Slottet 450
4279 332BC * SLOTTET 5KR, 3+4 sid, PR-LYX 450
4280 332BC * slottet 5 kr AB-PR par 400
4281 332BC * 5 KR BLÅ SLOTTET 3+4sid, bra 350
4282 332BC * 5kr slottet 3+4 sid pr-lyxpar 300
4283 332bc-cb * 5kr slottet blå, 3+4, 4+3sid par 550
4284 332C * PR 75
4285 332CB * slottet 5 kr AB-PR par 400
4286 337C * 20 KR SVAN 4-SID VITT PPR, LYX 125
4287 337C * 20 KR SVAN 4-SID GRÅTT PPR, LYX 115
4288 337C * 20 kr 4-sidig Svanar, PRAKT 110
4289 340PI * 10ö streck i övre marginal 60
4290 358DPII * 20Ö skugga om kors, PR 100


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4291 1-10 * -(*) serie stora tjänste t 14, mycket vackra ex, några små fel . godtagbara till fina ex , bl.a. bra 20ö * 3,3,3, 24ö fint ex 2,3,1, 1 kr (*) sign O.P. 10 a . F 2018 3ö-1 kr 49200 3800
4292 1-10 * -(*) 3ö- 1kr Stora Tjänste t 14 kpl inkl 6 ö grå, godtagbara-mycket gott ex. 3ö ** F ca 51000:- Lågt utrop 3200
4293 1-5 * tjänste 3-12ö t 14 välc ex, 3ö kt. F 2011 ca 8000 800
4294 1a * 4-bl. AB fräscht, 3000 400
4295 1a * 3ö AB-PR 150
4296 1a * 3ö orangebrun, mycket gott ex 150
4297 1b * 3ö tjänste t 14, PRAKT, F 1100 225
4298 1bvar *3ö tjänste t 14, AB bruten ram upptill 125
4299 1c * 3ö gråbrun , mycket gott ex 3,3,4 150
4300 1d * 3Ö TJÄNSTE T 14, LYXcentr Praktex 400
4301 1d * 3ö tjänste t 14, AB-PRAKT, 140
4302 1d * 3Ö GUBLRUN, MYCKET GOTT EX 125
4303 1e (*) 3ö tjänste t 14, PRAKTcentrerat 120
4304 1e,v2 *(*) nära **, 3ö prakt, kartong ppr 500
4305 2 (*) 4ö tj t 14 , GOTT EX 2,3,1 225
4306 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummeringmycket gott ex 3,3,3-4 400
4307 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummering trots flera fastsättare, mycket gott ex 3,3,3 260
4308 2c * 4ö tjänste T 14, AB 3,3,3-4, F 2400 200
4309 3 * 5ö fräscht AB ostpl ex 200
4310 3a *(*) , 5ö prakt 400
4311 3b * ostpl PR-LYXex; 1600 600
4312 3b * 5ö , AB -PR 225
4313 3b *(*) 5ö LYXcentr. 200
4314 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,3-4 225
4315 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,4 200
4316 4a * 6ö tjänste T 14 färgstark praktex 3300 800
4317 4a * 6ö rödaktigt violett, bra AB 3,3,3-4 300
4318 4a * 6ö , mkt fräscht , knappt synligt hörnve 250
4319 4a (*) 6ö tj t 14 , färgfriskt GOTT EX 2,3,1 250
4320 4a * 6ö mkt fräscht ,men horiz. ve. F 2000 225
4321 4c * 6ö olivakt grå, mycket gott ex 3,3,3 600
4322 4c (*) 6ö olivakt grå, PRcentr, lodr ve. 1,4,3 400
4323 4d * 6ö, praktcentr. , iten tu fl 225
4324 4d * 6ö mkt fräsch tunn tand. 200
4325 4d (*) 6ö blåakt violett, prc, tunn, 1,4,2 200
4326 4e *(*) , 6ö prakt, F 3300 600
4327 4e * 6ö LILA FRÄSCHT , AB 300
4328 4e * 6ö mkt fräscht ,litn färgfläck. F 2000 250
4329 4e * 6ö lila, AB-PRc, mkt fräsch min tu fl. 225
4330 4e (*) 6ö t 14, välc. fräscht F 2200 175
4331 4f * 6ö lila, AB-PR 600
4332 4f * bra AB ex F 2000 500
4333 4f * 6ö tj t. 14 lila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 500
4334 4f * 6ö tj t. 14 djuplila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 400
4335 4f * mycket gott ex 6ö stora tjänste 225
4336 4f (') 6ö tj t. 14 lila PRAKT 2,3,1, 200
4337 4g * PRAKT ex 900
4338 4g * DJUPLILA mörk färg mycket gott ex 6ö 230
4339 4g * 6ö djuplila , svagt tunn fl. färgstark 200
4340 5b * 12ö tjänste T 14, AB 3,3,4, F 1600, stukade tryck hörn till vä. 225
4341 5b * 12ö tjänste T 14, AB 3,3,4, F 1600, övre hö hörn inbuktat i trycket 180
4342 5b *-(*) 12ö högblå, 2,4,2 , gott ex 175
4343 5e * 12ö tjänste T 14, AB 3,3,4, F 1600 200
4344 6a * 20ö röd kraftig färg, Prakt förutom svag åldersfläck på 2 tänder upp hö. F 8500 900
4345 7c * 24ö gulorange , PRAKT 4,4,4 ,F 13000 2000
4346 8d-e (*) 30ö brun, gott ex 2.3,1, 3400 200
4347 9b (*) 50ö t 14, pr-lyx centr , tunn. F 5500 500
4348 9c * 50ö mattrosa, 3,3,3 mycket gott ex signerat Strandell, F 5500 800
4349 9c * 50ö mattrosa svaga gummiveck 350
4350 9d * 50ö karminrosa 3,4,3-4, obet ktspts 500
4351 10 * 1kr stora tj t 14, praktcentr., mycket liten svag tunn punkt, kt, godtagbart ex av detta svåra märke. 1400
4352 10f * 1kr stpra tj t 14, prakt centr,kht, godtagbart ex. F 20000:- 1000
4353 13A 4Ö tj t 13, typ1, PR-LYX 110
4354 13A * LYXc 100
4355 13A 4ö tj t 13, typ1, PR 75
4356 13Aa *(*) 4ö grå, AB 4-BLOCK, F 700 175
4357 14a * 5ö stora tj t 13 matt blågrön, LYX centrerat ex. nyansintyg O.P. :a . NYANSRARITET känd i ca 2 ex. trots lite gummiveck Stjärnmärkt i Facit. Musei föremål! Garanterat vackrast kända! 10000
4358 15b * AB-PR 4-block F 1375+ 225
4359 15b * vc AB ex F 275 60
4360 15bvar * 6ö prakt, trycklös kula i hö valörfält 100
4361 16A *(*) 10ö typ1 , mycket fint ex 100
4362 16A * vc ostpl ex 75
4363 16Ab * 10ö typ1 rosa AB 3,3,3-4 75
4364 17 * prakt F 700 200
4365 17 * 12 öre AB f 450 110
4366 18 AB-PR, färgstarkt 475
4367 18 * ab ex centr vä f 1600 175
4368 18e * 20ö röd praktex ,F 2500 700
4369 18e * 20ö t 13 mattröd, fräscht ex 3,3,4 225
4370 18g * 20 ö ljust mattröd , AB fint ex 300
4371 18g * 20ö röd, mkt fräsch , en ngt kt, F 1600 275
4372 18g * 20ö ljust mattröd, 3,3,4 mkt fräscht ex 200
4373 20b * 24ö orange, PRAKT , F 750 200
4374 20b * 24ö tjänste t 13, PR-LYXc 175
4375 20b * 24Ö STORA TJ , PRAKTEX, F 750 140
4376 21b * 30 ö gråaktigt brun, svår nyans 350
4377 21d (*) 30Ö mbrun, AB-PRAKTcentr 25
4378 21i * 30ö tjänste t 13 LYX , ovanligt F 125
4379 21k * 30ö brun, prakt-lyx 100
4380 22A * 50ö röd typ 1 , praktex F 1800 375
4381 22A * 50 Ö RÖD, FRÄSCH ab EX, F1200 225
4382 22a * 50Ö RÖD TYP 1, mycket fräscht AB 200
4383 22Aa * 50ö LYXcentr 250
4384 22Aa * 50ö PRC, svagt ve. mkt fräscht 175
4385 22Ab2 * 50ö röd-rosaröd, nyansintyg O.P. b2, AB ex 3,3,3-4, svår nyans F 2500 400
4386 22Ac * 50ö rosa , fräscht ex F 2500 250
4387 22Ae * 50ö AB, fräscht 225
4388 22Ag * 50ö fräscht PRAKT ex 400
4389 22Ag *(*) 50ö karmin, bra AB 250
4390 22Ag * 50ö röd typ 1, AB fräscht ex 175
4391 22Av2 * AB , variant F 1200 275
4392 22B * 50 ö röd typ II, pr-lyx 4-block, F 12000:- 1500
4393 22B * 50ö röd 4-BL PRAKTc , 2ex obet tu fl. 650
4394 22B *(*) 50ö röd typ 2, bra AB nära ** 200
4395 22B (*) 50 Ö RÖD TYP 2, PRAKT centr 200
4396 23* *(*) 50Ö GRÅ, LYX 100
4397 24A * 1 kr typ 1, tunn fl. 500
4398 24A * 1 kr typ 1, mkt fräsch, svagt tunn punkt 450
4399 25v7 * 10/12ö, 4 stukade hörn , LYX 125
4400 25var * 10/12ö fläck på vä lejon, AB 150
4401 27-39 * kpl PR-LYX serie 200
4402 27-39 * kpl PRc serie 130
4403 39 * LYX 50


LÖSEN *
4404 1 *(*) 1Ö PR-LYX 300
4405 1 * 1Ö AB-PRAKT 125
4406 1 * 1ö fräscht AB 3,3,4 110
4407 1 * prc , lvht 90
4408 1 * AB 80
4409 1-10 **-* -(**) 3-6ö * 12ö ** övriga (*) F 17600 600
4410 1,1v * 1Ö LÖSEN PAR vä ex kort fotstreck 150
4411 1-9 * LÖSEN T 14 1-50Ö AB+ CENTR F 7000 700
4412 1v * 1ö Lösen T 14, PR-LYX 250
4413 2 *(*) 5Ö fräscht 4-BLOCK F 3000 300
4414 2 * 3ö LYX centrerat, lvht 200
4415 2a *(*) 3Ö bra AB 3,3,4 90
4416 2a,b * 3ö 2 olika nyanser F 1300 125
4417 2av * 3ö mycket tjockt kartongpapper, AB 175
4418 2b * 3ö AB-PR 125
4419 3 * LYX 300
4420 3 PR-LYX * 200
4421 3 * AB 80
4422 3a * 5ö brun Lösen t 14, PRAKT 200
4423 3a * 5ö Lösen T 14, PR-LYX 200
4424 3a * 5Ö, LÖSEN t14, AB-PRAKT, 600-1200 150
4425 3a * 5ö brun , AB-PR 110
4426 3a * 5ö brun AB 3,3,4 F 600 mycket fint ex 100
4427 3a * 5ö brun AB F 600 fint ex 75
4428 3b * 5ö mörkbrun PRAKT F 1200 175
4429 3b * 5ö fräscht AB 3,3,4 110
4430 3v (*) KARTONGPPR, ngt tu, 50
4431 4 * vc AB ex F 1000++ 200
4432 4 (*) 6ö LYX centr 200
4433 4a * 6ö bra ab 250
4434 4b * 6Ö Lösent 14 NORMALEX OSTPL 125
4435 4c * 6ö AB 200
4436 5 * LYX 100
4437 6 * 20 öre , prakt 250
4438 6a * 20ö mkt fräscht AB ex , F 3800 1000
4439 6a (*) PRc ,tu+hörnve F 3800 375
4440 6a (*) 20Ö KLARBLÅ, F 4400 350
4441 6b * 20ö PRAKT-LYX 250
4442 6b * vc AB 125
4443 6b * 20ö grönakt blå, AB-PR 125
4444 6c *(*) 20Ö PR-LYX 300
4445 6c * 20ö Lösen, PRAKT 250
4446 6d * Lyx F 1100++ 400
4447 6d * 20Ö LÖSEN t 14, PRAKT, F 1300 250
4448 7 * 24ö Lösen T 14, AB- PRAKT 125
4449 7 * 24ö olivakt grå, fräscht, lien tunn fl. F5000 100
4450 7b * 24ö grå, PRAKT, F 1000 225
4451 7c * 24Ö OLIVAKTIGT GRÅ, fint AB ex 3,3,4 90
4452 7c,v * 24ö olivakt grå, kort fotstreck. bra AB 120
4453 8 * 30Ö, PRAKT-LYX , F 1400 200
4454 8 * AB-PR 125
4455 8 * 30Ö, AB-PRAKT , 125
4456 8a * 30ö Lösen blåaktigt grön T 14, AB- PRAKT, F 3000 500
4457 8a * PRAKT F 1100 200
4458 8b * PRAKT F 1100 200
4459 8B * 30 öre , bra AB 125
4460 8b1 (*) 30ö Lösen grön T 14, LYX centr 175
4461 9 * PRAKT ex F 3500- 750
4462 9b *(*) 50Ö bra BA-AB F2700 250
4463 10 * PRAKT ex F. 4200 1100
4464 10c * 1kr lösen t 14, starka färger AB centr. 275
4465 10v2 (*) 1kr t 14, kartong papper, F 3000 350
4466 11-20 *-** 1 KR är PRc, F ca900 200
4467 13A,var * 4ö var 3 prickar över ö, PRAKT 100
4468 16 * 20Ö LYX 100
4469 16 * LYX 75
4470 16var * 20ö starkt felperforerad 150
4471 17 * PR 150
4472 17a * PRAKT, F 2500 700
4473 17a * 24Ö GRÅLILA 3,3,4, fräscht ex 225
4474 17a * 24ö LYX 100
4475 17a,b *8*) 24ö GRÅLILA, BLÅLIA 2 PRAKTex F 3250 450
4476 17a,bv * 24ö grålila och blålila med kort fotstr 175
4477 17a,v2 * fräsch 24ö grå kort fotstr, bra AB 250
4478 17av2 *(*) 24ö GRÅLILA, kort fotstreck på L, AB 350
4479 17bv * 24Ö PRAKT-LYX centr, kort L 100
4480 17bv2 * 24ö blåaktigt lila, kort fot på L, LYXc 100
4481 18a * 30ö mörkt blågrön, fräscht ab ex 150
4482 19v2 (*) 50ö extremt tjockt kartongpapper 100
4483 20 * 1kr lösen t 13, 3,3,3 50
4484 20a * AB-PR 100
4485 20b * ostpl fräscht LYXc ex 200
4486 20c *(*) 1kr AB-PRAKT centr 4-block 200
4487 20cv3 * 1KR , PRAKT, variant bruten ram, Ytterst sällsynt i denna kvalitet 1200
4488 20d * 1KR PR-LYX 250
4489 20d * PRAKT F 700 175
4490 20d * 1kr lösen t 13, LYX 150
4491 20d *(*) 1kr LÖSEN T13 PR-LYX, F 700 130
4492 20e ** *(*) 1kr AB-(PRAKT) centr 4-block, POS 2-3 ÄR** , F ca 2400+ 400
4493 20v3 * 1kr brott på höger ram, svår variant 500
4494 20v3 (*) 1kr bruten ram till hö, ovanlig 500
4495 20var * 1kr lösen t 13 överlappande färger, ab-pr 100
4496 1 *(*) SVERIGES FÖRSTA FLYG 1912 90
4497 1 * FLYGPOST 1912, fint ex 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

4498
Provtryck -FÄRGPROVER med OLOV RUDBECK och Hjalmar Branting 20st i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 1600
4499
EWERTZ otandat röd margex, LYX 100
4500
EWERTZ otandat röd marginalpar, veck 50
4501 Ewerts EVERTS marginal 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt, en kt 225
4502 Ewerts EVERTS 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt 200
4503 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
4504 Ewerts EVERTS marg 4-block, olivgrön ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
4505 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 4 sid 100
4506 1P 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
4507 54P (*) 10ö Otandat 4-BLOCK med färgprickar mellan märkena 400
4508 76vm1 (*) 10ö orange , otandat par provtryck med omv vm 750
4509 79 5ö grön otand. par ,slutprov,(*) 400
4510 79P (*) 5 ö G.V. wiener prov 1909medaljong otandat par i mörkblå färg 2000
4511 85P (*) 20 ö G.V. medaljong otandat övre marginal 4-block i mörkblå färg 1200
4512 85P (*) 20 ö G.V. medaljong otandat nedre marginal 4-block i mörkblå färg 1200
4513 1778-83 Sport 1993 svartvit cylinderavdrag i block 100
4514 1917-22 Filmen 100 år orginalgravyr i svart 300
4515 Ewerts** Orange ,högintressant 21 block, Trippeltandat och delvis SÅGtandat Utmärkt studieobjekt 1000
4516 Ewerts** orange. 4 sidigt 4-bl 150
4517 Ewerts** Ewerts provmärke 1937,grå par otandat mellan märkena 100
4518 Ewerts** orange 4-sid par 75
4519
EWERTS prov grå 16-bl. delvis otandat vertikalt 250


PROVTRYCK , TJÄNSTE
4520 41P Tj, 2ö grön otandat marginalex ,vm linje. 300
4521
EWERTS prov grön 12-block. delvis otandat vertikalt, variant pos6 Färgfläck i pannan 300
4522
EWERTS prov grå 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
4523
EWERTS prov grön 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
4524
EWERTS prov grön 6-block. delvis otandat vertikalt 150
4525
EWERTS prov grönpar delvis otandat vertikalt 150
4526
EWERTS prov grå 5-strip. delvis otandat vertikalt 100POSTFRISKT SVERIGE
**

4527 6 svartavdrag 1930, 4-block 100
4528 7-12N1 ** vapenserie nytryck 1885, AB-PR 2300
4529 7N1 AB ,fräscht ex 450
4530 7N1 ** 5Ö AB-PRAKT 1885 350
4531 8F ** 9Ö PARISFÖRFALSKNING , PRAKT 250
4532 9N1 Fräscht AB ex 450
4533 9N1 ** 12Ö AB 1885 225
4534 11F ** 30Ö PARISFÖRFALSKNING , PRAKT 250
4535 11N1 AB F 1600 375
4536 28d ** 3ö RINGTYP t 13, BRA AB 700
4537 28e ** 3ö brun prakt men lite intorkad gummi 400
4538 30i ** 5ö LODRÄTT 3-STRIP MED NEDRE VÄNSTER HÖRNMARGINAL. Åldrad gummering men helfräscht framifrån. 1250
4539 31 6ö ringtyp t 13, AB 600
4540 31j ** 6ö bra AB F 3200 850
4541 31j ** 6ö , mycket gott ex 3,3,5 600
4542 32 ** 12öre ringtyp t 13, LYXEX 1000
4543 32 ** 12Ö 4-BLOCK, AB F 3300 600
4544 32 ** 12ö ringtyp t 13, PRAKT 400
4545 32 ** 12ö ringtyp t 13 gummiveck 120
4546 32cv5 4-block AB ,F 3000 700
4547 32h ** 12ö ringtyp t 13, horiz . pr bra AB 275
4548 32h vc AB ex F 600++ 250
4549 32h ** 12ö ringtyp t 13, bra AB 200
4550 33v1 TRETIO/20 NYTRYCK 1978 200
4551 33v1N Tretio NYTRYCK SFF (*) 200
4552 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt hörn marginal 6-block vm i marginalen F2018 ca 10.000 gott obj 2,2,5 900
4553 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt 4-block F 7000 gott obj 2,2,5 500
4554 34 Vc AB ex 290
4555 34 AB ex centr nedåt f 1300 250
4556 34 ** 24öre ringtyp t 13, AB-PR 250
4557 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfrisk F 1400 140
4558 39 PRAKT 4-BLOCK intyg HOW, F 47500:- 14000
4559 39 BRA AB ex F 6000+ 2000
4560 40a AB 4-block F190 50
4561 40av7 ** 2öre ringtyp smal släng och punkt på 2 post 1-3 pos 4 vanlig, sällsynt block AB 200
4562 40b **2ö ph, PRAKT 50
4563 40cvar 2ö 9-BL pos 4 smal släng och mittex tryck var inbuktad 2, AB-PR 150
4564 41 3ö ringtyp PH, AB 30
4565 41a AB 60
4566 41b ** 3öre ringtyp PH LYX 275
4567 41b ** 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
4568 41b PRAKT 150
4569 41b ** 3ö PR 125
4570 41b ** 3ö ringtyp med ph, PRAKT 125
4571 41b */ ** 3öre ringtyp PH praktpar ,med variant streck framför 3** 120
4572 41b ** 3ö fint AB ex 70
4573 41bv3 ** 3öre ringtyp 4 block pos 2 skuggad siffra, F 1500 ++ 250
4574 41c ** 3Ö PH , LYX 400
4575 41c LYX 350
4576 41c ** 3ö PR-LYX 300
4577 41c ** 3 öre ringtyp PH, PR-LYX 175
4578 41c ** 3 öre ringtyp PH, PRKT , F 600 150
4579 41c PRAKT 125
4580 42 ** 4ö SUPERBT 4-BLOCK, nära alla LYX 2000
4581 42 ** 4ö LYX 750
4582 42d ** 4 öre ringtyp PH, ljusgrå PR F 1200 275
4583 42e ** 4ö ph ljusgrå, AB-PRAKT 4-BLOCK 600
4584 42var ** 4ö PH , ramlinje vä saknas delvis 400
4585 43 5ö i AB-PRAKT 10-BLOCK, sällsynt 5000
4586 43 MARGINAL 4block F 6500 2000
4587 43 Vackert AB ex F 1300 450
4588 43 ** 5 ÖRE RINGTYP MED ph, ab 3,3,5 300
4589 43 AB ex F 1300 275
4590 43 ** 5ö ringtyp PH, fräscht , ngt kht, 1500 150
4591 43d ** 5ÖRE RINGTYP PH LYX 1500
4592 44 AB F 375 150
4593 44b ** 6 mörkt rödlila, LYX 450
4594 44b LYX-PR 350
4595 44b ** 6ö ph prakt 275
4596 44c ** 6öre ringtyp PH marginal 4-block med stort PH i marginalen och pos 4 med variant stukat nedre vä hörn. Mycket fräsch AB-PR 500
4597 44c 4-block , vc, 1500 450
4598 44c **/* 6ö 4-block 2 nedre ** PR-LYX 400
4599 44c ** 6ö PR-LYX 300
4600 44c ** 6ö ringtyp med ph, PRAKT 200
4601 44c ** 6ö AB-PR 170
4602 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
4603 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB, 3,3,5 100
4604 44cv5 ** 6öre ringtyp PH med variant skuggad siffra i par med varianten stukat nedre vä hörn , PRAKT- LYX EX 500
4605 44cv5 ** 6öre ringtyp PH med variant skuggad siffra , PRAKTEX 300
4606 44cv5 ** 6öre ringtyp PH med varianter skuggad siffra och stukat nedre vä hörn. AB 200
4607 45 ** 10ö Oscar med PH fint AB 550
4608 45 ** 10ö oscar med ph. 335 , VF, AB ex 250
4609 45 10ö Oskar Boktryck med PH, AB 225
4610 45 ** 10ö Oscar ph, pr centr , lodr gummi ve 200
4611 45b ** 2 nedre, * 2 övre . Fint fräscht 4-block, F 2009 ca 7000 1000
4612 45d ** 10ö Oscar med PH mattrosa toppfräscht 4-block 3,3,5. F 2018 11.000 1600
4613 45d AB ex F 1900 600
4614 45d ** 10ö mattrosa, FRÄSCHT AB 500
4615 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 400
4616 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 350
4617 46 AB F 1900 600
4618 46 ** 20ö ringtyp PH , mycket gott ex 550
4619 46d ** 20öre ringtyp t PH , bra AB ex 3,3,5 700
4620 46d ** 20Ö ringtyp med PH, 3,3,5, fint AB 500
4621 46var ** 20öre Ringtyp PH , variant rambrott ned vä , AB-PRAKTex 1000
4622 47 30ö ringtyp PH, AB, 4BLOCK 3200
4623 47 4- BLOCK AB F. 20000 2900
4624 47a 4- BLOCK vc AB F. 20000 4500
4625 47d ** 30ö gråakt brun ,bra AB 1200
4626 47f ** 30Ö ringtyp med PH, kt, F 5000 500
4627 49 ABcentr hörnmarginal 4-block F 9600 2100
4628 49 PR med utflutet tryck ned. 1200
4629 49 AB 500
4630 49 ** 1 KR RINGTYP PH, BRA AB 500
4631 49d ** 1kr ringtyp t PH , AB-PRAKT ex 750
4632 50 LYX 100
4633 50-51 Påtryck 10ö/ 12 o 24ö ringtyp , AB 20
4634 50var ** 10/12ö LYX 4-BLOCK, pos 3 skadat påtryck 150
4635 50var ** 10/12ö 4-block AB, ett ex pos 4 färgfläck 100
4636 51 ** hörn 12-block 6vågrx 2 lodr, AB-PR 350
4637 51 ** LYX 10/ 24ö 300
4638 51 ** 6-block PR-LYX, ngt intorkad gummi 250
4639 51 LYX 200
4640 51 prakt 100
4641 51 ** 10/24Ö 1889, PRAKT 100
4642 51a ** 10/24 ö sällsynta nyansen rödaktigt orange i nedre vä hörnmarginal 6 block. Rödaktigt orange är mycket sällsyntare. 600
4643 51b ** 10/24 öre ringtyp PH, LYX 200
4644 51b AB 40
4645 52-60 Oscar kpl serie ,AB ex inkl. 52c, 59c vm1 ,F ca 10000 2800
4646 52a1 ** 5ö svagt gulaktigt djupgrön Oscar , 4 block pos 4** övriga *, F 7100 + 4-block 700
4647 52a2 ** 5ö djupgrön , PAR 2,2,5 F 4800 400
4648 52c ** 5ö Oscar blågrön, PR-LYX 4-BLOCK 1000
4649 52c ** 5ö Oscar blågrön, övre vä hörn 25-BLOCK, AB, FIN ENHET 8750:- 900
4650 52c ** 5ö Oscar blågrön,AB- PR 4-BLOCK 500
4651 52c ** 5ö blågrön Oscar, PRAKT 4-BLOCK 500
4652 52c ** 5ö blågrön Oscar, AB 4-BLOCK ,3,3,5 300
4653 52c ** 5ö blågrön Oscar, PRAKT -LYX 250
4654 52c ** 5ö oscar, 4-block AB 200
4655 52c ** 5ö Oskar blågrön, PRAKT 200
4656 52c AB EX F 300 80
4657 52c,vm2 ** 5ö oscar, PRAKT, liten del 1 vm 120
4658 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm, färgprick i övre marginal, prakt 200
4659 52dv1 **/* marginal 4 BLOCK , 2 ex** F1700+ 375
4660 52e ** 5ö Oscar , 4 block PR-LYX 225
4661 52g ** 5ö Oscar , 4 block pr-lyx 200
4662 52gvm1v ** 5ö Oscar , 4 block LYX pos 4 variant steck under r i öre. 400
4663 52v1 5ö OTANDAT 4block 700
4664 52v1 ** 5ö oscar, otandat 4-block PR-LYX, marginal med veck men LYX om tas bort 500
4665 52v1 **/* 3 st ** pos 1*, LYX 4-bl marg vä 400
4666 52v1 ** 5ö oscar, otandat PR-LYX, marginal par 250
4667 52VM2 **/' 5Ö OSCAR 4-BLOCK 2 övre *, 2högra ex vm2 2st till vä delav 2/3 krona 100
4668 53 LYX 100
4669 53 ** 8Ö PRAKT-LYX 75
4670 53 8ö violett Oskar , AB 15
4671 54 ** 10ö oscar PRAKTc 4-block ur häfte 100
4672 54a 4-block F2400 700
4673 54a ** 10ö Oskar vågr 3-strip 3,3,5 F 2700 400
4674 54a ** 10ö Oscar mattkarmin, PRAKT, F 900x2 förpr = 1800 375
4675 54a 10ö mattkarmin, fräscht par, F 1800 300
4676 54a ** 10ö Oscar mattkarmin, LYXcentr men något kht F 900 125
4677 54avm1 ** 10ö Oscar mattkarmin omv vm, PRAKT, F 1100 x2 förpr = 2200 röd prick i övre vä marginal 500
4678 54c AB 4-Block F 1600 500
4679 54c AB 4-block 2 ex * 500
4680 54c,v1 **/* 10ö oscar, otandat 4-block , 2 övre * nedre ** 750
4681 54cvar ** 10ö Oscar ljus armin, blekt huvud AB 175
4682 54d 4-block AB, F 3000 500
4683 54d 10ö rosakarmin suddigt tryck ,AB 150
4684 54ev1 **/* 10ö ö.marg 4-block, 2 **, F 1000 300
4685 54P ot.slutprov i org. färg 100
4686 54v1 Prakt 4-block, 2 ex *,F1000+ 325
4687 54v1 ** 10Ö OSCAR OTANDAT MARGINALEX 150
4688 54v1,var 10ö ot. marg ex , rött fält i marginalen 150
4689 54vm1 ** 10ö Oskar vågr par omv vm 100
4690 55 ** 15ö oscar, LYX 4-BLOCK 2000
4691 55 ** 15ö LYX 1000
4692 55 ** 15ö LYX 750
4693 55 ** 15ö oscar, PR-LYX 250
4694 55 AB F 650 200
4695 55a ** 15ö 6-BLOCK, BRA AB 600
4696 55a ** 15ö PR-LYX 500
4697 55a ** 15ö Oscar rödbrun, LYX 500
4698 55a ** 15ö Oscar rödbrun, PR-LYX 475
4699 55a ** 15ö Oscar rödbrun, AB 155
4700 55c ** 15ö Oscar matt rödakt brun, PRAKT 300
4701 55c ** 15Ö OSKAR 3-strip AB 3,3,5 2100 250
4702 55c ** 15ö Oscar matt rödakt brun, PRAKT 250
4703 56 ** 20ö LYX 750
4704 56 ** 20ö oscar , prakt 4-block, 3st är ** F 3300 för 3 pr ** 500
4705 56 ** 20Ö Oscar tonat tryck, PR-LYX 400
4706 56 PRAKT 375
4707 56 ** 20 ö oscar, marginal 4-Blpck AB 3,3,5 325
4708 56 ** 20ö LYX-PRAKT 300
4709 56 ** 20ö Oscar, PRAKTEX 250
4710 56 ** 15ö oscar, PR-AB 150
4711 56 ** 20Ö OSKAR ,AB 3,3,5 150
4712 56d 20ö PR-LYX 400
4713 56d ** 20ö , PR-LYX 375
4714 56e ** 20Ö Oscar tonat tryck, PR-LYX 500
4715 56var ** 20Ö Oscar , PR-LYX 4-BLOCK , pos 3 liten plåtspricka över Ö i vö öre, mellan pos3-4 blått streck i mitten 1000
4716 56vm1 ** 20ö oscar, omvänt vm, AB 175
4717 56vm2 ** 20 ö Oscar i hörnmarginal 10-block , 8 ST MED TYDLIGT 2 VM KRONOR, AB-PR kvalitet F 8600 2400
4718 57 ** 25ö Oscar LYX 800
4719 57 ** 25ö PR-LYX 600
4720 57 25ö orange,PR-LYX, F 1400 500
4721 57 ** 25ö oscar,PRAKT 300
4722 57a,vm1 25ö , variant färgkula under 25, AB 350
4723 57avm1 ** 25ö rödakt orange omv vm bra AB , F 2500 500
4724 57b ** 25ö Oscar orange, PRAKT 4 BLOCK 1000
4725 57vm ** 25ö orange, omv vm, bra AB 250
4726 58 4-block AB F6000 1500
4727 58 ** 30ö LYX 1300
4728 58 ** 30ö Oscar LYX ex 1200
4729 58 30ö prakt 700
4730 58 ** 30ö Oscar , prakt 650
4731 58 **/* 30 ö O.II. 4-block , AB-PR ,2 nedre ** 650
4732 58 ** 30ö AB-PRAKT PAR 500
4733 58 ABex F 1500 400
4734 58 ** 30ö AB-PRAKT 400
4735 58 ** 30Ö brun , bra AB 300
4736 58 ** 30Ö oscar, ab-pr 300
4737 58 ** 30ö oscar , prakt, ursprungliga gummiojämnheter F 2500 250
4738 58 30ö brun Oskar , AB-prcentr 175
4739 58a ** 30ö Oscar gulakt brun AB-PRAKT 350
4740 58avm1 ** 30ö Oscar gulakt brun, omv vm AB 275
4741 58d ** 30ö Oscar mörkbrun PRAKT 700
4742 58d ** 30ö Oscar mörkbrun PRAKT 500
4743 58vm 30ö brun Oskar , omv vm ,AB 180
4744 58vm1 Underbart fräscht hörnmarg.4-block, AB F 5400 + 1800
4745 58vm1 PR-LYX 1100
4746 58vm1 AB, F 1900 475
4747 59 ** 50ö PRAKT 700
4748 59cvm1 Ab-PR 4-block F 11400 3000
4749 59cvm1 Hörnmarg 4-block, AB 2200
4750 59cvm1 AB F 2600 800
4751 59d 50ö olivgrå, PRAKT 4-BLOCK, F 16000 3200
4752 59d 4-block, AB,F 9600 1800
4753 59d ** 50Ö GRÅ, PR-LYX 1250
4754 59d prakt 1000
4755 59d ** 50ö PRAKT 900
4756 59d 50ö olivgrå, AB-PRAKT 575
4757 59d,var ** 50 ö oscar blekt huvud, vacker 3,3,5 500
4758 60 ** 1kr Oscar, bra AB postfriskt 900
4759 60 ** 1 KR OSCAR , AB 700
4760 60 ** 1KR OSCAR, AB, 3,3,5, f 4400 500
4761 60a ** 1 kr Oscar postfriskt praktex , intyg N.S 4,4,5, F 7000 3000
4762 60a ** 1 kr oskar, postfrisk centr vä. 400
4763 60b ** 1 kr osjkar, AB-PR 1000
4764 60cv7 **/* 1 kr oscar violettaktigt karmin / grå, pos 4** 4-block , förskjutet huvud nedåt, rött färgstreck i mitten mellan märkena vertikalt, F ca 15500++ 1250
4765 60v7 ** 1 KR OSCAR förskj. huvud, AB 950
4766 61-64 PRAKT 4-bl. ser. Fca2000 500
4767 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB-PRAKT 275
4768 61-64 ** 1-4Ö SIFFERTYP, 4-BL ab-prat-lyx 200
4769 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB kval 175
4770 61cvm1 ** 1ö omv vm ,4-Block PRAKT 250
4771 62 ** 2ö hörn marg 10-block, PR-LYX 300
4772 62 2ö siffertyp PRAKT 15 Block , F 2100 300
4773 62 ** 2ö siffertyp, r-lyx HÖRNMARG 4-BL 150
4774 62a 2Ö LJUSBLÅ, prakt F ca 750 275
4775 62a AB F 500 175
4776 62a,b,c ** 2ö siffertyp 3 nyanser F 820 150
4777 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 10-block 200
4778 62b ** 2Ö , fint AB-PR 4-block 160
4779 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 4-block 125
4780 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 40
4781 62bVm1 4-block AB F 1400 ++ 225
4782 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 4-block 175
4783 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB 50
4784 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB-BA, 4-block 100
4785 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 30
4786 63vm1 AB 4-block 150
4787 63vm1 Omv vm ,par ,AB 80
4788 63vm1 prakt 75
4789 63vm1 Omv vm AB F 180 50
4790 64 vc AB 4-Block 200
4791 64 AB 50
4792 64b ** 4ö mörkt brunakt. karmin, pr-lyxcentr 2 ngt ktt F 2500 200
4793 64d ** 4ö 20 block,AB, några särade tänder F 2011 ca 2900:- 300
4794 65 5-KR Posthuset ** PR-LYX hörnmarg 4-block 9750
4795 65 5-KR Posthuset ** PRAKT-LYXex F 6500++ 3200
4796 65 ** 5 kr Posthuset, PR-LYX ex 2500
4797 65 ** 5 kr posthus 1903, LYX ex 2000
4798 65 AB F 5000 1500
4799 65 5 kr posthus , AB-pr 1100
4800 66 ** 20ö oskar utan vm, LYX 4-BLOCK 1000
4801 66 LYX 400
4802 66 ** 20ö oskar utan vm, AB-PR 4-BLOCK 400
4803 66 ** 20ö utan vm hörnmarg 4-block 350
4804 66 ** Hörnmarg ex 200
4805 66 PR ex 200
4806 66 AB F 400 125
4807 66 ** 20ö oscar utan vm LYXcentr 100
4808 67 ** 25 oskar utan vm hörn marginal 4-block prakt 700
4809 67 ** 25 oskar utan vm marginalpar AB-PR 300
4810 68-70 4-BLOCK SERIE ,AB 125
4811 68-70 Lilla riksvapnet vm krona kpl, AB 20
4812 69 LYX-PR 35
4813 70 ** 4 Ö, LYX 200
4814 70vm,var 4ö 2 st omv vm i höjdled, PRAKT 4-BLO. 1200
4815 70vm1 ** 4ö vm omv krona marginal LYXex 500
4816 70vm1 ** 4ö vm omv krona PRAKTex 275
4817 70vm1 ** 4ö vm omv krona marginal AB-praktex 200
4818 73cxz,v 18-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i marginalen lodrätt diamanttandning 5 nedre ex med marg. och totalt 12 ex cxz . 450
4819 73var ** 3ö marginal 6 block (8block men vikt i pef)med extra perforering i marginalen, praktcentr 225
4820 73var ** 3ö marginal 4 block med extra perforering i marginalen, praktcentr 200
4821 73var ** 3ö hörnmarginal 15 block med extra perforering i marginalen, praktcentr 200
4822 74v2 4ö variant skadat V , position 2 i 6 block 50
4823 75 AB 4-BLOCK 175
4824 75 ** 5ö LYX obetmat fl i gum 100
4825 75 ** 5Ö Medaljong vm krona , prkt 75
4826 75vm2 5ö G V medaljong,vm 2 kronor, AB-BA 75
4827 75vm2,4 ** 5Ö 2st Medaljong vm 2 kronor i höjd och horiz , F 1950 200
4828 76 10ö PR-LYX 4-BLOCK 500
4829 76 10ö vm krona, PR-LYX 4-BLOCK 475
4830 76 10ö nedre hö hörnark marg 10-block,PR 450
4831 76 ** 10Ö MEDALJONG VM KR,PR- LYX 225
4832 76 ** 10ö hörn marg 4-block, PR-LYXcentr 200
4833 76 prakt 150
4834 76 10ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 110
4835 76 10ö G V medaljong, AB 25
4836 76c AB -PR 4block 400
4837 76var 10ö PR 4-BL, pos1rund punkt i marg. 360
4838 76var 10ö vm krona, PR, var röd prick 100
4839 76vm1 ** 10ö medaljong vm omvänd krona i 4-block AB , F2600 450
4840 76vm2 ** 10ö delar av 2 vm mitt itu i höjdled, AB 150
4841 77 ** 1kr medaljong vm krona AB 300
4842 77 ** 1kr medaljong vm krona bra AB 250
4843 77vm1 ** 1kr omv vm , BRA AB, 3,3,5 F 1800 300
4844 77vm2 ** 1 kr 4-block vm delar 2 kronor, AB-PR 1500
4845 78var 4-block , AB, ett ex färgfläck i marg 100
4846 79 ** 5ö hörnmargex med plåtnr 42 50
4847 79bz ** 5ö Medlajong, KPV tvärsöver, PRAKT 50
4848 79bz ** 5ö Medlajong, KPV tvärsöver, PRAKT 45
4849 79P (*) otandat normalprov, i par 350
4850 79P (*) otandat normalprov 200
4851 79P (*) otandat normalprov,veck 100
4852 82 ** 10 ö Medaljong pr4-block 100
4853 82bz ** 10ö Medlajong, , PRAKT 40
4854 82bz ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 30
4855 82vm1 ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 25
4856 84 *' 15ö AB-PRAKT 4-BLOCK 200
4857 84a ** 15ö Medaljong PR- LYX HÖRNMARG 100
4858 84abz ** 15ö PR 4-block, 2 övre KPV 250
4859 84bz ** 15ö PRAKT 120
4860 84bz AB 75
4861 84dbz vc, AB 75
4862 84var ** 15ö starkt rufftandat, bra AB 50
4863 85 PRAKT 225
4864 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 11, pr 130
4865 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 21, pr 125
4866 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 13, ab-pr 110
4867 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 9, 100
4868 85b ** 20ö medaljong blå, PRAKT 90
4869 85bz ** 20ö Medaljong PR-LYX marginal ex 200
4870 85bz ** 20 Ö MEDALJONG par med KPV, AB 175
4871 85bz AB F 350 95
4872 88 ** 30 Ö MEDALJONG BRA AB 75
4873 88bz AB EX 150
4874 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 150
4875 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 125
4876 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 100
4877 88d ** 30Ö MEDALJONG , PRAKT 250
4878 88d AB 150
4879 89 ** 35ö Medaljong PR-LYX 250
4880 89 ** 35ö mealjong , AB 60
4881 89a ** 35ö PRAKT 4-BLOCK 600
4882 89b 35ö PR hörnmargex, 190
4883 89BZ 35ö Medaljong, p- LYX, TYDLIGT kpv 350
4884 89bz 35ö VM KPV, PRAKT 250
4885 89Bz PRAKT-AB 170
4886 89bz AB F 500 140
4887 90 PRAKT F 800 275
4888 90 ** 40ö Medaljong PR-LYX 250
4889 90 vc AB, F550 135
4890 90a vc AB 4-block 700
4891 90b,var 40ö litet (dragspels)veck, PR-LYXc 250
4892 90Bz PRAKT 275
4893 90Bz ** 40Ö MEDALJONG prakt vm KPV 200
4894 90bz ** 40ö bra AB marginalex med KPV 110
4895 91 ** 50 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 9000 750
4896 91 AB F 1400 300
4897 91 50ö G V medaljong, tydligt KPV, AB 225
4898 91a ** 50ö grå. AB-PRAKT PAR, med övre HÖRN MARGINAL. 650
4899 91bbz ** 50Ö MEDALJONG , tydligt KPV, AB 300
4900 91bz ** 50ö extra stort märke, AB-PR 500
4901 91bz AB F1700 400
4902 91bz ** 50ö medaljong tydligt KPV, AB F 2200 300
4903 96 ** 1kr marginal hörn 4-block , AB 900
4904 96 ** 1KR Medaljong ab-PR hörnmarginal 500
4905 96bz PRAKT 800
4906 97-104 påtryck kpl serie 8 st G V medaljong, AB 20
4907 97vm2 4-bl AB, 2 vm höjdled 125
4908 98 KR 2:12 , pr-lyx 4-block 60
4909 99var 4-bl pr, röda streck genom medaljongen 100
4910 100 ** 12/25Ö, MEDALJONG, LYX 4-BLOCK 200
4911 100v2 4-BLOCK, vc AB 400
4912 100v3 12/25ö förskjutet påtryck G V medaljong, AB 100
4913 102bz ** 277%% Ö medaljong , LYX 4-block alla med KPV 60
4914 103 27/65ö, LYX 4-BLOCK 60
4915 105-114 ** 4-blockserie, 2,3,5,12,20 och 30ö PR-LYX övriga AB 2ö alla KPV, 3ö 2kpv. 700
4916 105-114 ** Landstorm 1 4-block serie där 2,3,4,29ö har 2 st var med KPV , F ca 4700 600
4917 105-114 ** Landstorm I välc. serie 200
4918 105-14 ** Landstorm 1 10-blockserie med övre vä hörn marginal, 3+50ö med kpv, F ca 10000 3500
4919 105-14 ** Landstorm 1 4-blockserie med övre marginal, 3+50ö med kpv, F ca 3800 600
4920 105-14 ** PR-LYX SERIE, 50ö kpv 300
4921 105-14 ** LANDSTORM I PR-LYX serie 50ö AB, 6 ÖKPV 250
4922 105-14 Landst. I kpl serie f 850 200
4923 105-14A PÅTRYCK på ORGINAL 2ex**,4*(*),4*, F 2500-3000 SÄLLSYNT 950
4924 105cx 4-BLOCK, LYX 750
4925 105cx 5ö/2ö vm cx /, AB-PR, 4-BLOCK 500
4926 105cx vc AB 4-BLOCK 400
4927 105cx PRAKT 150
4928 105cx vc AB F 400 125
4929 105cx ** 5/2ö vm linjer cx, AB 110
4930 105cxz vc AB 4-BL, alla med kpv 975
4931 106 ** 5/ 3ö PR-LYX 70
4932 106 PR-LYX 50
4933 106 ** 5/3ÖPRAKT 45
4934 108 PR 50
4935 108 ** 5/5 Ö PR-LYX 50
4936 109 ** 5/ 6Ö PRAKT - LYX 4-BLOCK 125
4937 109 ** 5/ 6ö PR-LYX 60
4938 109 ** 5/6Ö PRAKT-LYX 55
4939 111 ** 10/20ö PR-LYX , tydligt KPV 125
4940 111 ** 10/20 ö , /+kpv PRAKT 90
4941 111cz ** 10/ 20Ö PRAKT 4-BLOCK 2 övre KPV 125
4942 112 ** 10/24 ö , /+kpv TVÄRSÖVER AB 85
4943 113 ** 10/30 ö , /+kpv TVÄRSÖVER PR-LYX 150
4944 114 ** 10/ 50Ö PRAKT 4-BLOCK 100
4945 114 PR-LYX 60
4946 115 ** 5+5 PÅ 1Ö, 4-BLOCK F 3200 300
4947 115 vc AB ex, F 650+ 225
4948 115 ** 5/1ö AB-PRAKT 200
4949 115+115v i par BA centr,F 1400+ 200
4950 115-18, 120, 122, 1ö-6ö, 20, 30ö Landstorm II 240
4951 116 ** 5på 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
4952 116 PR 3öre 200
4953 116 ** 5+5/3Ö PRAKT LANDSTORM II 200
4954 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 6-BLOCK F 3300 300
4955 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 4-BLOCK F 2200 225
4956 117a ** 5på 5ö BRA AB 4-BLOCK 400
4957 117var ** 5/5ö ab-PRAKT, DRAGSPEL 150
4958 118 ** 5+5/6Ö PRAKT LANDSTORM II 100
4959 118b ** 5 på 6ö 4-BLOCK PRAKT,pos 2 * 400
4960 119 ** 5/ 12ö Landstorm II , prakt-LYX 700
4961 119 ** 5/ 12Ö AB-PRAKT 200
4962 119 5ö/ 12ö Landstorm II, bra AB 200
4963 119b ** 5 på 12ö 4-BLOCK AB-PRAKT, 800
4964 120 PRAKT 300
4965 120 ** 10Ö / 20Ö, PR-LYX Landstorm II 300
4966 120 ** 10Ö/ 20Ö PR-LYX EX 250
4967 120 ** 10ö/ 20ö bra AB ex 125
4968 120 ** 10/ 20ö AB-PR 110
4969 120 AB 100
4970 120a ** 10 på 20ö 4-BLOCK AB 400
4971 121 ** 10/24 ö PR-LYX 1000
4972 121 AB ex F850 300
4973 121 10ö/ 24ö Landstorm II, bra AB 175
4974 121a,v1 ** 10 på 24ö 4-BLOCK AB-PR, pos2*, pos 2 och 4 v1 1000
4975 122var ** 10/30Ö FELPERF. 2 MÄRKESBILDER 100
4976 123 ** 10/50Ö MARGINAL 4-BLOCK F 2600 350
4977 123 ** 10ö/ 50ö bra AB ex 200
4978 123 AB ex F 550 150
4979 123 10ö/ 50ö Landstorm II, AB 110
4980 123 ** 10 / 50 ö normalex 90
4981 123 normal ex 80
4982 123a ** BRA EX 10/50ö 200
4983 123b ** 10 på 50ö 4-BLOCK PRAKT 800
4984 123b ** 10 / 50ö, NORMALEX f 550 110
4985 124 10ö på 1 kr postfr.LYXex 2000
4986 124 ** 10Ö /1KR , SUPERB-PR-LYX 1500
4987 124 ** 10/ 1kr Landstorm II, LYX 1500
4988 124 PRAKT ex 1400
4989 124 ** 10/ 1KR PRAKT-LYX 1400
4990 124 ** 10ö /1kr PR-LYX, sällsynt i denna kval 1200
4991 124 ** 10ö/ 1Kr, PR-LYX påtryck lite förskj. vä 1200
4992 124 Välc: AB ex 1000
4993 124 ** 10Ö/1KR LANDSTORM II, PR-LYX 900
4994 124 ** 10ö/ 1Kr BRA AB ex 600
4995 124 ** 10ö på 1 krona, AB-PR 600
4996 124 AB ex 575
4997 124 ** 10ö/ 1 kr fint ex 375
4998 124v 10ö/1kr hörnmarg. 4-BLOCK,pos 4 v ,ab 2000
4999 124v ** 10/1kr bruten vä ram, 3,3,5 mycket gott ex F 5000 1400
5000 125 ** hörnmarg 4-block, PRAKT 2500
5001 125 10ö/ 5KR hörnmarg. 4-BLOCK, PRAKT 2000
5002 125 LYX, 10 på 5kr 1000
5003 125 ** 10Ö/ 5KR LYX 800
5004 125 ** 10+ 4,90 På 5kr, PRAKT 650
5005 125 AB 550
5006 125 **10ö på 5kr vackert ex 500
5007 125 ** 10ö/ 5kr PRAKT-LYX 500
5008 125 ** 10Ö/ 5KR, LYXEX 500
5009 125 ** 10ö / 5kr , bra ex 375
5010 125var **10ö på 5kr prakt, liten del av 3 vm 750
5011 125vm 10ö/ 5kr OMV VM, PRAKTEX 1100
5012 125vm2 ** 10ö/ 5kr prakt 4-block , de 2 övre med delar av 3 vm. F 9600 + prakt 1500
5013 126 LYX 4-BLOCK 400
5014 126 PRAKT 4Block 250
5015 126 ** 7+3 / 2ö Landstorm III LYX 150
5016 126 AB 4-block 140
5017 126 ** 7+3ö/ 2ö PRAKT LANDSTORM III 70
5018 126 ** 7+3/ 2ö , PRAKT 50
5019 126-135 ** Landstorm III braserie 140
5020 126-35 Landst III kpl serie F 750 175
5021 126-35 ** Landstorm III AB-PRAKT serie 175
5022 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX 4-block 500
5023 126cx AB 100
5024 126cx ** 7+7/2ö omv vm, bra Ab 100
5025 126cz ** 7+7/2ö tydl KPV, bra Ab 90
5026 127 ** LANDSTORM III 3ö 4-BL PR-LYX, 200
5027 128 ** 7Ö/4ö LANDSTORM III, LYX 75
5028 128 ** 7+3 / 4ö Landstorm III LYX 70
5029 128 PR-LYX 50
5030 129 PR-Lyx 50
5031 129 ** 7+3ö / 5 ö LYX, obet gummi ve 30
5032 130 ** LANDSTORM III 6ö 4-BL PR-LYX, 200
5033 130 ** 7+3 / 6ö Landstorm III LYX 60
5034 131 ** LANDST.III 12ö 4-BL LYX 200
5035 131 ** 12+8ö/ 12ö PR LANDSTORM III 45
5036 131 ** 12+8 / 12ö Landstorm III PR-LYX 45
5037 131 ** 12+8/ 12ö , PRAKT 35
5038 132 PR-LYX 50
5039 133 ** 12+8 / 24ö Landstorm III LYX 75
5040 134 ** 12/30 ö , kpv, LYX 100
5041 134 ** 12+8ö/ 30ö PR LANDSTORM III 45
5042 134 ** 12+8 / 30ö Landstorm III PRAKT 40
5043 135 ** LANDST.III 50ö 4-BL PR-LYX 175
5044 136 ** 10/3ö 4-block PR-LYX 150
5045 136 ** 10/ 3ö PR-LYX 4-BLOCK 100
5046 136 ** 10ö/3ö PRAKT- 4-BLOCK, 60
5047 136-38 4--Blockserie, AB-PR 750
5048 136-38 Luftpost 3olika, AB serie i 4-BLOCK 350
5049 136-38 kpl serie 150
5050 136-38 ** Luftpost 1920 AB-PR par serie 150
5051 136-38 ** Luftpost bra serie AB-PR 120
5052 136-38v3 ** 10-20-50ö , 4-block AB-PR, 50ö pos1 v3 F ca 2300 350
5053 136cz ** 10/3ö AB 6-block övre höger hörm marginal, KPV i övre marginal och mittöver nedre 3 märkena , F 430+ 125
5054 136cz prakt 100
5055 136cz ** 10/3ö 6-block övre vänster hörm marginal, KPV i övre marginal och mittöver nedre 3 märkena , F 430+ 100
5056 136cz 10/3ö hörnmarg 4-bl, alla tydl KPV,AB 75
5057 136v3 ** 10/3ö förskjutet påtryck, , nästan hela tjänstefrimärke utan påtryck, sällsynt, övre hö marginalpar F 1300 300
5058 136var 10/3ö 4-block pos 3 tryckvari S 100
5059 137 ** 20/2ö LYX-PR 4-BLOCK 200
5060 137 ** 20/2ö ned marginal 9-block AB 100
5061 137 ** 20/2ö LYX 100
5062 137cz ** 20/2ö PR 6-BLOCK, 3 övre KPV tvärsöver , F 720 + prakt 200
5063 137cz ** 20/2ö PR 4-BLOCK,23 övre KPV tvärsöver , F 440 + prakt 160
5064 137cz ** 20/2ö LYX KPV 120
5065 137cz ** 20/2ö PR KPV tvärsöver 110
5066 137cz ** 4bl 20/2ö luftpost 2 övre cz, F480 100
5067 137cz ** 20/2ö AB-PR 4-BLOCK,23 övre KPV tvärsöver , F 440 90
5068 137cz,v ** F-t samanhängande, ab 100
5069 137v2 ** 20/2ö förskjutet påtryck, , nästan hela tjänstefrimärke utan påtryck, sällsynt, vänster ned marginal 6-block F 3900 350
5070 137v2 ** 20/2ö förskjutet påtryck, delar av 2 påtryck vö hörnmarginal par F 1300+ +PR-LYX, KPV I marginalen 300
5071 137v3 ** 20l/ 2ö Luftpost, färgkula i hö 2 100
5072 137v4 ** 20/2ö 4-block , pos 4 punkt O . S 130
5073 137var 20ö Luftpost, svagt påtryck, AB-PR 4-BL 150
5074 138 ** 50/4ö luftpost, 4-block LYX centr 1000
5075 138 4 block PRAKT 600
5076 138 ** 50/4Ö LUFTPOST 1920 , LYX ,5,5,5 300
5077 138 ** 10/50Ö par med KPV mitt på F 1800 250
5078 138 ** 50/4Ö LUFTPOST, PR-LYX 200
5079 138 ** Luftpost 50ö 50/4, prakt 110
5080 138 ** 50/4ö Luftpost, pr-lyx , obet gummive. 100
5081 138cz 50/4ö KPV, 4-STRIP, F 3200 600
5082 138cz ** 50ö Luftpost vm KPV, PR 400
5083 138(cz) ** 50 /4ö LYX, eventullt lite KPVned 300
5084 138cz 50/4ö KPV, AB, F 800 200
5085 138cz ** 50/4ö AB EX kpv tvärsöver, F 900 180
5086 138cz ** 50/4 ö LUFTPOST, linje + KPV, bra AB 125
5087 138cz ** 50/4ö AB EX kpv tydligt, F 900 120
5088 138v3 50ö 4-block , pos3 skadad 5, Prakt 500
5089 138v3 ** 50ö/4ö PRAKT- 4-BLOCK,pos 3 v3 500
5090 138v3 ** 50/4ö 4-block , pos 1 skadad5, AB-PR 300
5091 138v3 ** /* par nedre v3 skadad 5 *, F 800 200

138,5 BANDMÄRKEN **
5092 139Ab ** 3ö Lilla Riksvapnet AGRG , pr-lyx 275
5093 139b ** 3ö AGRG , AB, plåtskarvlinje vä 120
5094 139b ** 3ö Lilla Riksvapnet AGRG , 2 märkesbilder 75
5095 140A Plåtskarvoar, BA-AB 60
5096 140A 5ö grön Stående Lejon, AB 35
5097 140Aa ** 5ö grön typ1 AGRG LYX-PR 200
5098 140Aa ** 5Ö GRÖN LEJON TYP1 , PR-LYX, plåtskarvlinje hö 190
5099 140Aa AGRY ,PRAKT 175
5100 140Aa AB F 350 80
5101 140Aa ** 5ö agrg, fint AB plåtskarv vä 75
5102 140Ab ** 5Ö AGRG, LYX-PR 150
5103 140Ab PRAKT 140
5104 140Ab ** 5ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 125
5105 140Ab ** 5ö grön Lejon typ 1 , agrg ppr, PRAKT 120
5106 140Ab ** 5Ö GRÖN TYP 1, PRAKT 100
5107 140Ab ** 5Ö GRÖN LEJON TYP1 , plåtskarvlinje par F 700 100
5108 140Ab AB-PR, gummirepa 50
5109 140Acx **/' 5ö grön typ 1,plåtskarvpar siffr 1 300
5110 140Acx ** 5ö grön typ 1 vm linjer, AB 3,3,5 250
5111 140Acx ** 5ö Lejon typ 1 vm linje, plåtskarv vä 250
5112 140Acx 5ö grön Stående Lejon, AB 225
5113 140C ** 5ö grön LEJON typ1 AGRG PR-LYX 175
5114 140Ca ** 5ö grön typ I 4-sid, 4-block, bra AB 175
5115 140Ca ** 4sid 4-block med plåtskarvlinje, AB 125
5116 140Ca ** 5Ö GRÖN LEJON TYP1 , 4-sid, PRAKT 125
5117 140Ca ** 5ö grön typ I 4-sid, prakt- AB 110
5118 140Ca ** 4sid par med plåtskarvlinje , AB 100
5119 140Ca ** 5ö grön typ1 AGRG PRAKT 4-SID 80
5120 140Ca ** 5ö grön typ I 4-sid, bra AB 75
5121 140Ca 5ö grön Stående Lejon, 4-sid agrg ,AB 40
5122 140Ccx 4-sid SUPERBT EX, sign BG, 300
5123 140Ccx AB 4-BLOCK 125
5124 140Ccx ** 5Ö GRÖN LEJON TYP1 , 4-SID extremt tjock plåtskarvlinje vä, kt 100
5125 140Ccx PR 75
5126 140Ccx ** 5ö grön typ1 PRAKT 4-SID 75
5127 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, 4-block 70
5128 140Ccx AB 35
5129 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, AB 30
5130 140Ccxz ** 5ö grön typ 1 , pr-lyx 4-block 2 övre cxz 900
5131 140Ccxz 4-sid linje + del av bokstav, Prakt 310
5132 140Ccxz F 1000 290
5133 141Abz ** 5ö Lejon brunröd vm KPV, PR-LYX ex av svårt märke 1000
5134 141b 5ö typ 1 (antydan till KPV upptill) PR-LYX 900
5135 141b ** 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
5136 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PR plåtskarvlinje par, 3000+ 750
5137 141b 5ö orangeakt brunröd TYP 1, PRAKT 700
5138 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , AB plåtskarvlinje par, 3000+ 500
5139 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PRAKT 500
5140 141b AB 375
5141 141b ** 5ö brunröd Lejon typ 1, AB-PR 350
5142 141b 5ö brun typ 1 Stående Lejon, AB 200
5143 141bvar ** 5ö brunröd typ 1, 2 märkesbilder F 1500 150
5144 141bz PRAKT typ 1 , vm KPV 950
5145 141bz ** 5ö brunröd typ1 KPV mitt på, Prakt 750
5146 141bz 5ö brunröd TYP 1, PRAKT, KPV tydligt 725
5147 141bz ** 5ö brunröd med KPV , AB 300
5148 141bz 5ö brun typ 1 Stående Lejon, vm KPV 210
5149 142Acx ** 5ö brunröd , vm linjer, Prakt 100
5150 142Acxz ** 5ö Lejon brunröd, vm / + KPV. LYX 350
5151 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 240
5152 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv plåtskarv vä, pr 200
5153 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 140
5154 142Ecc ** 5Ö Lejon brunröd t 13 vm \, PRAKT- LYX 450
5155 142Ecc ** 5ö brunröd t13, LYX , ägar stpl 300
5156 142Ecc ** 5ö brun typ2 vm \ PRAKT 300
5157 142Ecc ** 5Ö Lejon brunröd t 13 vm \, PRAKT 300
5158 142Ecc ** 5ö brunröd t13, plåtskarvpar 250
5159 142Ecxvar ** 5ö brun Lejon T 13, par med smalt och mycket brett märke, KURIOSA 100
5160 143Aa ** 5ö grön, A2, par med plåtskarvlinje 90
5161 143Aa ** 5Ö GRÖN lEJON a1 PPR, PR 25
5162 143Ac PRAKT plåtskarvpar 175
5163 143Ac ** 5ö grön rent tryck PR-LYX 125
5164 143Ac ** 5ö grön, A2, plåtskarvlinje par 50
5165 143Acc ** 5ö grön vm omv linjer, PR-LYX 120
5166 143Acc 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 30
5167 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje Lyx 75
5168 143Acx ** 5ö grön typ 2, cx, PR-LYX 25
5169 143Acxz ** 5ö grön typ2 vm /+KPV, LYX 70
5170 143Acxz ** 5ö grön typ2 vm / +KPV, PR-LYX 50
5171 143Acxz ** 5ö grön typ2 vm /+KPV, prakt 50
5172 143Acxz AB 25
5173 143Acxz ** 5ö Lejon vm linjer + KPV, AB 20
5174 143Acxz ** 5ö grön Lejon vm /+ KPV, LYXc ngt kt 20
5175 143Acxz 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
5176 143Ad ** 5ö grön Lejon A3 ppr, LYX 125
5177 143Ad ** 5ö grön Lejon A3 ppr, LYX plåtskarvpar 125
5178 143Ad ** 5ö grön vitt ppr, PR-LYX 65
5179 143Ad 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
5180 143Ca ** 5ö grön typ2 vm 4-sid A1, LYX 4-block 250
5181 143Ca ** 5ö grön typ2 4-sid A1, pr 4-block 150
5182 143Ca ** 5Ö GRÖN LEJON TYP2 , 4-SID PR-LYX plåtskarvlinje par 100
5183 143Ca ** 5 ö grön, 4 sid, PR-LYX 90
5184 143Ca ** 5ö grön, A1, plåtskarvlinje hö LYX 75
5185 143Ca 5ö grön typ 2 4-sid Stående Lejon, AB 20
5186 143Cavar ** 5ö grön Lejon A1 ppr, AB, partiellt spegeltryck 100
5187 143Cc ** 5ö grön typ 2, A3 , AB 4-BLOCK 100
5188 143Cc ** 5ö lejon grön A3ppr , 4-block bra AB 100
5189 143Cc ** 5ö Lejon A3, PR- LYX 50
5190 143Cc 5ö grön typ2 4-sid A3 Stående Lejon, AB 20
5191 143Cd ** 5ö grön Lejon A1 ppr, AB,-PR 4-BL 90
5192 143Ea ** 5ö Lejon grön t 13, LYX 250
5193 143Ea ** 5ö grö t 13, pr-lyx 200
5194 143Ea ** 5ö lejon grön t 13 A2ppr , PR-LYX 200
5195 143Ea ** 5Ö T 13 JUMBO EX, A2,ppr 150
5196 143Ea ** 5ö lejon grön t 13 A2ppr , PR-LYX 125
5197 143Ea AB 100
5198 143Ea 5ö grön typ2 T 13 Stående Lejon, AB 50
5199 143Eb PR 50
5200 143Eb **5ö Lejon t 13 A3 ppr, pr-lyx 25
5201 143Ecx ** 5Ö T 13 vm linjerPRAKT 30
5202 143Ecxz ** 5Ö T 13 JUMBO EX, PRAKT 125
5203 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR-LYX 35
5204 143Ecxz ** 5ö grön linje + kpv, PRAKT 25
5205 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR 20
5206 143Ecxz 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB-PR 15
5207 144A ** 10Ö Lejon grön, A2 ppr, LYX 400
5208 144A ** 10Ö Lejon grön, A2 ppr, LYX-PR 350
5209 144A ** 10Ö Lejon grön, A2 ppr, PR 250
5210 144A ** 10Ö Lejon grön, A2 ppr, PR Plåtskarvpar 250
5211 144Aa ** 10ö grön, Agry, plåtskarvlinje vä AB 150
5212 144Ab ** 10ö grön, PRAKT 325
5213 144Ab ** 10ö grön PRAKT-lyx 300
5214 144Ab ** 10ö grön praktex 4,4,5 250
5215 144Ab ** 10ö grön PRAKT 225
5216 144Ab ** Lejon 10ö grön A1 ppr, PR-LYX 225
5217 144Ab ** 10ö grön Lejon B ppr, bra AB 3,3,5 150
5218 144Ab AB ex F 500 145
5219 144Ab ** 10Ö Lejon grön, A1 ppr, AB 110
5220 144Abz PRAKT , KPV tydligt 650
5221 144Abz ** 10ö grön mkt tydl KPV, praktcentr , litet gummiveck. 2 ngt kttsptsar 175
5222 144Acc ** 10Ö Lejon grön, A2 ppr, vm \, LYX 550
5223 144Acc ** 10ö grön Lejon vm \ , AB 3,3,5 175
5224 144Acx ** 10ö grön vm / LYX 75
5225 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, LYX, kontroll siffra12 60
5226 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, plåtskarvpar P-Lyx 50
5227 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, PR-LYX 45
5228 144Acx,var ** 10 ö grön extra stort märke 150
5229 144Acxz ** 10ö grön Lejon vm /+ KPV, PR-LYX 250
5230 144Acxz ab 80
5231 144Ad ** 10ö Lejon grön B ppr , pr-lyx 250
5232 144Ad AB 120
5233 144Ad ** 10ö grön, Bppr, plåtskarvlinje vä AB 120
5234 144Ad 10ö grön B ppr Stående Lejon, AB 55
5235 144Ca ** lejon 10ö grön, 4-block agry PR- LYX 500
5236 144Ca AGRY PRAKT 4-block 400
5237 144Ca 10Ö GRÖN 4SID PR-LYX 4-BLOCK 400
5238 144Ca ** lejon 10ö grön, agry LYX 250
5239 144Ca ** 10ö grön 4-sid AB A1 PPR 175
5240 144Ca ** 10ö grön LEJON typ1 AGRY PRAKT 125
5241 144Ca ** 10Ö grön Lejon A1 ppr, PRAKT 100
5242 144Ca ** 10ö grön Lejon 4-sid, A1 ppr ab-pr 75
5243 144Ca 10ö grön 4-sid Stående Lejon, AB 25
5244 144Cbz ** 10Ö grön 4s vm BZ, 3,5,3 ab ,F 3500 400
5245 144Cc AB 4-bl på Bppr; F1200 300
5246 144Cc ** 10 ö grön 4-block B ppr, bra AB 200
5247 144Cc 10ö grön B ppr,AB, F 500 90
5248 144Cc **10Ö GRÖN 4sid B ppr, 3,5,3 ab ,F 400 60
5249 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon,ab 60
5250 144Ccx PR-LYXex 500
5251 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm linjer, LYX 500
5252 144Ccx ** 10ö 4-sid linjer +kpv mitt på PRc 300
5253 144Ccx 10Ö GRÖN 4-SID vm linjer, PRAKT 200
5254 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm lijer, bra AB 200
5255 144Ccx AB ex F750 125
5256 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid Lejon vm /+KPV, ab- PRAKT 450
5257 144Ecx ** 10Ö Lejon grön, t 13 vm /, LYX 150
5258 144Ecx ** 10Ö Lejon grön, t 13 vm /, LYX 125
5259 144Ecx 10ö grön t13 vm linjer Stående Lejon,AB 15
5260 144Ecxz PRAKT 400
5261 144Ecxz ** 10ö grön t13 med linjer +KPV, PRAKT 400
5262 144Ecxz ** 10 ö grön t 13 .KPV mitt på, AB-PR 300
5263 145A ** 10Ö Lejon violettt typ 1, LYX 150
5264 145A ** 10ö violett typ1 , PR-LYX 90
5265 145A ** 10ö violett typ 1, PR-LYX 75
5266 145A ** 10ö Lejon A2, Plåtskarvpar, prakt 75
5267 145A ** 10ö lejon violett, a2ppr, PRAKT 75
5268 145A Violett PR-LYX 70
5269 145A ** 10ö violett typ 1, PRAKT 50
5270 145A ** 10ö violett,, plåtskarvlinje hö AB 40
5271 145A 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
5272 145Avar ** 10Ö Lejon violettt typ 1, PARTIELLT SPEGELTRYCK PAR, PRAKT 200
5273 145C ** 10ö matt violett 6-BLOCK, PRAKT 290
5274 145C ** 10Ö Lejon violettt typ 1, 4-SID LYX 200
5275 145C ** 10Ö Lejon violettt typ 1, 4-SID PRAKT 6-BLOCK 200
5276 145C PRAKT 4-BL 150
5277 145C ** 10ö Lejon A1, 4sid 4-BLOCK PRAKT 140
5278 145C ** 10ö ljus violett 4-BLOCK, AB 125
5279 145C 10ö violett, BRA AB 4-BLOCK 110
5280 145C PRAKT 50
5281 145C ** 10ö violett, plåtskarvlinje hö AB 40
5282 145C 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
5283 145Ea LYX 10ö violett t 13 350
5284 145Ea pr-LYX ex 10ö T 13 300
5285 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PR-LYX 300
5286 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , LYX 250
5287 145Ea PRAKT 200
5288 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 prakt-lyx 200
5289 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , PR-LYX 200
5290 145Ea ** 10ö lejon violett, T 13 a2ppr, PR-LYX 200
5291 145Ea ** 10ö Lejon violett t 13 150
5292 145Ea ** 10ö lejon violett, T 13 a2ppr, PRAKT 150
5293 145Ea ** 10 ö violett, T 13 PRAKT 140
5294 145Ea AB F 350 100
5295 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 PRAKT 100
5296 145Ea 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 60
5297 145Ecx ** 10ö violett SUPERBT BRETT EX 200
5298 145Ecx ** 10Ö Lejon violettt typ 1, vm / T 13 PLÅTSKARVPAR I LYX 200
5299 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par p-lyx 75
5300 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 70
5301 145Ecx ** 10ö violett Lejon t13, PR-LYX 50
5302 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 40
5303 145Ecx 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 15
5304 145Ecxz ** 10Ö Lejon violettt typ 1, vm / + kpv T 13 LYX 200
5305 146Aa ** 10Ö lEJON VIOLETT PROV PAPPER, plåtskarv par i pr-lyx 250
5306 146Aa ** 10ö Lejon A3 prov ppr , Plåtskarvpar 175
5307 146Aa AB 100
5308 146Aa ** 10Ö LEJON VIOLETT PROV PAPPER, prakt 90
5309 146Aa 10ö violett typ 2, a3 prov ,AB 50
5310 146Aa,b ** 10ö violett, A1, A3 pprPRAKT 100
5311 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 90
5312 146Ab ** 10ö violett typ 2, LYX-PR plåtskarvpar 65
5313 146Ab ** 10ö violett , A3 ppr, PRAKT-LYX 50
5314 146Ab PR 40
5315 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 35
5316 146Ab ** 10Ö LEJON VIOLETT A3 ppr, plåtskarv hö 30
5317 146Ab 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon,AB 15
5318 146Ad ** 10ö svartakt violett Lejon typ2 , AB 150
5319 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, AB-PRAKT 4-BL 1250
5320 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, 4-block ,AB 5600 800
5321 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX 700
5322 146Ca ** 10ö ultramarinakt violett, PR-LYX 500
5323 146Ca ** 10ö ultramarinakt violett, AB sign KAN 400
5324 146Cb ** 10ö SVARTAKT VIOLETT A1 papper 4-block, AB-PR, stor bandmärkesraritet i 4-block 7500
5325 146Cc PRAKT 4-block 225
5326 146Cc ** 10Ö TYP 2 4sid plåtskarvpar, PR-LYX 100
5327 146Cc ** 10ö violett, PR 4-BL 100
5328 146Cc ** 10Ö LEJON VIOLETT A3 ppr, Superb 100
5329 146Cc ** 10ö violett, pr 50
5330 146Cc ** 10Ö Lejon violett, A3 ppr. ab-pr 50
5331 146Cd ** 10ö svartakt violett Lejon typ2 , LYX 300
5332 146Cd ** 10ö SVARTAKT VIOLETT4-block, ab 250
5333 146Cd ** 10ö SVARTAKT viol. 4-sid , PR-LYX 200
5334 146Cd ** 10ö svartakt violett Lejon typ2 , P-LYX 200
5335 146Cd AB 95
5336 146Cd ** 10ö svartakt violett Lejon typ2 , AB 75
5337 146Ea ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 160
5338 146Ea ** 10Ö LEJON VIOLETT A3 ppr, pr-lyx 125
5339 146Ea AB 70
5340 146Ea 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon ,AB 30
5341 146Ea,b ** 10ö Lejon violett, svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , 2ST AB-PR, F 700 150
5342 146Eb ** 10ö Lejon svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , PR-LYX 250
5343 146Eb ** 10ö svartakt, plåtskarvlinje hö, AB-PR 90
5344 146Eb 10ö svartaktigt violett typ 2, T13 75
5345 147 25ö PRAKT 175
5346 147 ** 25Ö Lejon , AGRG AB 75
5347 147 AB 70
5348 148Aa ** 30ö agry, lyx 50
5349 148Aavar ** 30ö AGRY, 3- strip 2 märkesbilder 200
5350 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjer, PR-LYX 110
5351 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 100
5352 148Acx ** 30ö LEJON cx, PR-LYX 100
5353 148Acx ** 30ö Lejon, vm linjer, P-LYX 100
5354 148Acx ** 30ö Lejon, vm / , PRAKT 100
5355 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjerPAR, AB 50
5356 148Acx 30ö brun A1 vm linje Stående Lejon ,AB 15
5357 148Acxz ** 30ö lejon vm /+kpv, LYX, svår 550
5358 148Acxz ** 30 ö brun , par AB, F 1200 250
5359 148Acxz ** 30ö BRUN, plåtskarvlinje par AB 200
5360 148Acxz ** 30ö lejon vm /+kpv, LAB-PR, svår 175
5361 148Acxz ** 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, AB 100
5362 148API ** 15ö par , vä ex VIT HOV, PRAKT 100
5363 148C 30ö brun 4-sid, LYX, ursprunglig obet gummi repa 400
5364 148C ** 30ö LEJON BRUN, 4-BLOCK AB-PR 400
5365 148C ** 30ö prakt 350
5366 148C ** 30Ö Lejon 4-SID plåtskarvpar AB-PR 300
5367 148C PR-LYX, svagt ve. 250
5368 148C ** 30ö Lejon 4-sid normalex 75
5369 148CDp ** 30ö PRAKT DUBBEL RAM Höger 300
5370 148CDp ** 30ö AB -PRAKT DUBBEL RAM Höger, VARIANT EJ GENOM TRÄNGANDE PERFORERING MOT NEDRE MARGINAL 200
5371 149-151A ** 10-20ö par-3strip serie, någon ursprunglig gummirepa F över 3600 300
5372 149Aa ** 10ö En Face, AGRY ppr, pr-lyx 500
5373 149Aa ** 10ö röd G.V. En face, AGRY, PRAKT 300
5374 149Aavar **10ö G. V en face agry extremt tjock plåtskarvlinje hö 200
5375 149Ab 10 ö röd G V en face, Agrg, AB 90
5376 149Abz ** 10Ö VM kpv BRA AB 350
5377 149Abz ** 10 ö En Face,vm KPV , AB,F 2400 240
5378 149Ac ** 10ö röd G.V. En face, LYX 500
5379 149Ac **10ö G. V en face B ppr, PR-LYX 400
5380 149Ac ** 10ö PR-LYX 300
5381 149Ac ** 10ö röd B ppr , PRAKT 300
5382 149Ac ** 10ö G.V. En Face, prakt 250
5383 149Ac ** 10ö röd G.V. En face, BRA AB 175
5384 149Ac AB 160
5385 149Ad ** 10Ö ÖD AGRG, plåtskarv vä , bra AB 200
5386 149C ** 18 block 6x3 2 märken med dragspel, AB-PR 900
5387 149C ** 21 block 7x3 AB-PRF 2020 6300 700
5388 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 4-Block 500
5389 149C AB 4-block 250
5390 149C ** 10ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB 175
5391 149C **10Ö EN FACE 4-bl plåtskarv helt på högra märkena, F 1100 175
5392 149C PR-LYX 150
5393 149C AB 60
5394 149C 10 ö röd G V en face 35
5395 150var ** 15öplåtskarv par partiellt spegeltryck 150
5396 150var ** 15ö partiellt förskjutet spegeltryck 100
5397 151A ** 20Ö En Face 2 märkesbilder 125
5398 151Ac ** , 20ö AGRG , PRAKT 3-strip 650
5399 151Ac 20ö EN FAce, LYX centr AGRG 350
5400 151Ac AB AGRG F. 950 200
5401 151Ac ** 20ö EN FACE, sign KAN, AB 200
5402 151Ac ** 20ö G.V. EN FACE, B ppr, bra AB 3,3,5 175
5403 151Ac 20 ö blå G V en face, Agrg, AB 100
5404 151Ad ** 20ö en face, B ppr, PRAKT 375
5405 151Ad ** 20ö GV en face, AB-PR , B ppr 275
5406 151Ad ** 20Ö En Face 2 märkesbilder 125
5407 151Ad 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 120
5408 151C ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 600
5409 151C 4-BLOCK AB 550
5410 151C ** 20ö En Face PRAKT 4-BLOCK, 500
5411 151C ** 20ö 4-sid G.V. en face, LYX 500
5412 151C 20Ö EN fACE 4- BLOCK , BRA AB 450
5413 151C ** 20ö G V- en face, 4-block ,AB F 2400 350
5414 151C ** 20ö PR-LYX 350
5415 151C PRAKT 20ö 4-sid 350
5416 151C ** 4 BLOCK bra AB I HÄFTESOMSLAG, not 4 på framsidan , vikt vid klammern -bl F 2800 300
5417 151C ** 20Ö EN FACE 4-SID PR-LYX 250
5418 151C ** 20Ö En Face 4-sid, PRAKTEX 200
5419 151C ** 20Ö 4-SID, EN FACE, AB-PR 150
5420 151C **20Ö EN FACE fint AB ex 3,3,5 125
5421 151Cb ** 20ö PR-LYX 225
5422 151Cb 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 75
5423 151Cbz 20ö 4-sid, PR-LYX 600
5424 151Cbz ** 20ö en Face, 4-block 2 nedre bz, AB-PR , fF 4700 500
5425 151Cbz ** 4 BLOCK 20ö AB 2 nedre 2 vm KPV, F 2020 5000 450
5426 151Cbz ** 20 ö en Face, prcentr, kt F 1800 200
5427 151Cvar variant litet dragspel,ab-pr 200
5428 152Aa ** 20ö G II A. AGRG , LYX 150
5429 152Aa 20ö G. II .A. PR-LYX AGRG 60
5430 152Aa PR-LYX 50
5431 152Aa ** 20ö G. VI A, PR-LYX 50
5432 152Aa 20ö Blå G II A. Agrg, AB 15
5433 152Aavar ** 20ö G.II.A. agrg par partiellt spegeltryck 150
5434 152Aavar ** 20ö G.II.A. agrg partiellt spegeltryck 100
5435 152Ab PRAKT Bppr 100
5436 152Ab ** 20ö G II A. Bppr , prakt 100
5437 152Ab 20ö Blå G II A. B ppr, AB 20
5438 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , 3-STRIP ,AB 400
5439 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , prakt-LYX 300
5440 152Abz ** 20Ö G.II.A PRAKT VM KPV 275
5441 152Abz AB-PRAKT med KPV 250
5442 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, 3-strip 1500 200
5443 152Abz ** 20ö G II ADOLF, AB,AB, BA 3 STRIP 27900 KR 200
5444 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, ab EX 3,3,5 125
5445 152Acx ** 20ö G II A vm linjer, bra AB 500
5446 152Acx ** 20Ö vältandat ex centr hö. F 3500 330
5447 152aVar ** G.II.A. spegeltryck 40
5448 152C ** 20ö G.II.A. LYX 250
5449 152C ** G.II.A. 4-sid LYX 125
5450 152C 4-block , AB 100
5451 152C ** 20ö G. VI A, PR-LYX 100
5452 152C ** , 20ö G II A B ppr 4-SID , PRAKT -LYX 100
5453 152C ** 20Ö G.VASA4-SID PR-LYX 100
5454 152C 20ö Blå G II A.4-sid, AB, 4-BLOCK 65
5455 152C ** , 20ö G II A B ppr MARG- PRAKTex 60
5456 152C 20ö Blå G II A.4-sid vm KPV, AB 50
5457 152C ** 20ö G II A ,fint AB 3,3,5 40
5458 152C ** 20ö G II A , prakt 4 sid 40
5459 152C,bz ** 20ö G.II.A. 10-BL. , AB, 5 undre KPV 300
5460 152C,bz ** 20Ö 4-SID, G.II. tydligt KPV, AB 90
5461 152C,var ** 20ö G.II.A. PRAKT -ab 6-BLOCK , där de övre 3 märkena är betydligt större. 250
5462 152Ca ** 20Ö G II A marginalex , AB 35
5463 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK alla med KPV,PR 500
5464 152Cbz 4-block , LYX , 2 ex kpv, sign BG, svårt 400
5465 152Cbz 20Ö G II A. 4-BL 2 ex KPV, PR-LYX 350
5466 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK, 2 nedre KPV 125
5467 153a ** 120ö AGRY, PR-LYX 450
5468 153a ** Gustav Vasa AGRY, 3-strip, AB 350
5469 153a ** 20ö Gustav Vasa, AGRY ppr, ab 3,3,5 175
5470 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, lodr ve , F 950 95
5471 153a 20ö violett G. Vasa, Agry, BA 90
5472 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 120
5473 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 100
5474 153b ** 20ö "hyssjning" hö marg, PR 100
5475 153b ** 20ö Gustav Vasa , prakt 90
5476 153b AB 40
5477 153b 20ö violett G. Vasa, Bppr, AB 30
5478 153b,bz **/* 20ö G.Vasa violet, plåtskarvpar PRAKT Bz ppr, vä ex ** 160
5479 153bz prakt 125
5480 153c AB 120
5481 153c 20ö ljus violett G. Vasa , AB 90
5482 153c ** 20ö G. Vasa ljus violett 70
5483 154 110ö plåtskarvpar i PR-LYX kvalitet 750
5484 154a AGRY, SUPERB 1100
5485 154b ** GUSTAV VASA 110Ö , LYX 1000
5486 154b ** 110ö G VASA PRAKT 450
5487 154b AB,välcentr 300
5488 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, par, AB litet dragspel 500
5489 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, AB litet dragspel 300
5490 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV mitt över ppr,AB 3,3,5, F 2800 500
5491 155a ** 140 ö 4-STRIP ABcentr, svag böjnin i pappret , svårt strip F 13.200:_ 1250
5492 155a ** 140ö Gustav Vasa agrg, bra AB ,svår 800
5493 155a AGRG Fräscht ex centr hö 450
5494 155b ** 140ö G Vasa, Prakt 250
5495 155b AB 200
5496 155b ** 140ö G VASA. , PRAKT 160
5497 155b ** 140Ö gUSTAV vASA, PLÅTSKARV VÄ 150
5498 155b 140ö svart G. Vasa , Bppr, AB 80
5499 155bz ** GUSTAV VASA 140Ö KPV, AB-PR 475
5500 155bz AB F 1200 300
5501 155BZ ** 140ö G VASA bra AB 275
5502 156 PR-LYX 500
5503 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A2 ppr plåtskarvpar 300
5504 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr , AB-PR 200
5505 156 ** 35ö Postemblem A1 ppr, AB 3,3,5 175
5506 156 ** 35ö typ1 , PR-LYX, gummi veck 150
5507 156 ** 35ö Postemblem A1 ppr AB 125
5508 156a 35ö gul, Postemblem, AB 150
5509 156cx 35ö VM LINJE , PR-LYX 900
5510 156cx PR-LYX, 35ö typ 1 vm linjer 750
5511 156cx ** 35Ö VM LINJER, prakt 650
5512 156cx ** 35ö Postemblem typ 1, vm / plåtskarvpar, PR-LYX 500
5513 157 PR-LYX, 35ö typ 2 550
5514 157 prakt 450
5515 157 ** 35Ö Postemblem , praktex, A1 ppr 350
5516 157 AB 225
5517 158 PR-LYX 600
5518 158 ** 40ö Postemblem typ 1 A1 ppr PR 300
5519 158 ** 40ö Postemblem typ 1,AGRG, AB 200
5520 158 ** 40Ö POSTEMBLEM typ 1, AB 200
5521 158 ** 40ö Postemblem typ1 , AB 3,3,5, ursprungliga gunnirepor F 1200 175
5522 158a ** 40ö typ 1, plåtskarv vä. PRAKT 350
5523 159a ** 40ö Postemblem typ 2, PRAKT plåtskarvpar 400
5524 159a ** 40ö Postemblem typ 2, PRAKT 300
5525 159a ** AB-PRAKT 40ö 225
5526 159a ** 40ö Postemblem A1 ppr, bra AB 225
5527 159a ** 40ö Postemblem typ 2,A1, AB-PR 200
5528 159a ** 40Ö POSTEMBLEM typ 2 A1 ppr, AB 125
5529 159b ** 40ö Postemblem typ 2 B ppr PR 500
5530 159b ** 40ö postemblem, AB 3,3,5 F 3000 325
5531 162 60ö violettkarmin typ2 Postemblem, AB 200
5532 162 ** 60ö, PRAKT 175
5533 162 ** 60ö postemblem, prakt 175
5534 162a PRAKT 200
5535 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR AB 200
5536 162a ** 60ö Postemblem typ 1, AB-PR 125
5537 162a AB 100
5538 162cx ** 60ö 3-strip vm cx, F 7200 600
5539 162cx AB F 2200 550
5540 162cx ** 60Ö POSTEMBLEM vm /, AB 500
5541 162cx ** 60Ö POSTEMBLEM vm /, AB 350
5542 162cx ** 60 ö vm linje perfekt tandning F 2500 275
5543 162cx, var ** 60 ö cx, tryckfärgsfläck, AB 225
5544 163a **/* 4-strip 60ö A2 ppr, plåtskarvparet **, AB-PR F 4600 500
5545 163a AB F 1700 450
5546 163a ** 60ö typ 2, A1 ppr, PR, obet blyerts nr på baksidan 300
5547 163a ** 60ö Postemblem, typ 2, ab 300
5548 163a ** 60ö typ 2, AB 250
5549 163b ** 60ö Postemblem vitt ppr, bra AB 3,3,5 500
5550 163b ** 60Ö postemblem A3 ppr , LYX ,men kt 350
5551 164 ** 70ö Postemblem , LYX plåskarvpar 60
5552 165b,v ** 80ö Bppr plåtskarvpar ( 3-strip 3 ex *) hö ex plåtspricka, F 300+300+ 90+ 300 175
5553 165bz ** 80ö 4-strip med KPV , högintressant perforerad skarvremsa mellan 1-2 märket, sällsynt sätt att skarva . UTSTÄLLNINGS OBJEKT för specialisten, LYX kvalitet 1000
5554 165bz PRAKT 375
5555 165bz 80ö med kpv, PR-LYX 300
5556 165bz AB 275
5557 165bz ** 80ö vm KPV, prakt 250
5558 165c 80ö grön, vm KPV, Postemblem, AB 75
5559 165c ** 80Ö b PPR, ab 50
5560 165c 80ö grön, Postemblem, AB 30
5561 165c 80ö grön, vm linjer\, Postemblem, AB 25
5562 165cc PRAKT 100
5563 165cc AB 50
5564 165cx AB F250 100
5565 165cx ** 80ö Postemblem vm /, PR 100
5566 165cx ** 80ö postemblem vm / , AB, F 300 60
5567 165cz 80ö , AB-PR omvlinjer+ KPV 200
5568 165cz ** 80ö Postemblem vm \ +KPV mitt på AB 200
5569 166a PRAKT 50
5570 166b PR 60
5571 166b AB 40
5572 166b 85ö grön vitt papper , Postemblem, AB 20
5573 167a ** 90ö Postemblem A2 ppr bra AB 400
5574 167a AB 325
5575 167b ** 90ö vitt ppr, PRAKT-LYX 1250
5576 167b ** 90ö vitt ppr AB-Prakt F 3300 600
5577 167b 90Ö VITT PPR, normalex 500
5578 167b ** 90ö postemblem, AB 3,3,5 F 3500 400
5579 167b 90ö blå vitt papper , Postemblem, AB 325
5580 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 600
5581 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 450
5582 168 ** 1kr postemblem prakt 75
5583 168b ** 1kr plåskarvlinje hö 50
5584 168c PR A3 200
5585 168c AB ex 150
5586 168c 1kr rödakt orange A3 , Postemblem, AB 75
5587 168d AB 150
5588 169cxz ** 110ö PRAKT, linjer + tydl KPV 125
5589 169cxz AB 60
5590 170a ** 115ö Postemblem A2 ppr, PRAKT 80
5591 170a AB 60
5592 170b1 ** 115ö plåskarvlinje hö, PR 110
5593 170b1 ** 115ö rödbrun Postemblem A3 ppr, AB 100
5594 170b1 AB 80
5595 170b1 115ö brunröd, A3 Postemblem, AB 50
5596 170b2 PRAKT 125
5597 170b2 AB PR 95
5598 171 ** 120ö Postemblem svart, PR-LYX 1200
5599 171 PR ,A2ppr 700
5600 171 Bra AB ex 500
5601 171 ** 120ö Postemblem svart, LYXcentr 350
5602 171 ** 120Ö SVART, AB-PR 300
5603 171 ** 120ö svart POSTEMBLEM A2ppr AB 300
5604 171a 120ö svart, PRAKT, sign BG A1 850
5605 171a 120ö svart, Postemblem, AB 250
5606 172a ** 120ö rosalila, 3-STRIP PR-LYX A1 ppr 300
5607 172b 120ö rosa-lila, A3, Postemblem, AB 30
5608 173a ** 140ö Svart AGRG Postemblem PR 70
5609 173bz ** 140ö bz plåskarvlinje par PR-LYX 125
5610 173c ** 140ö svart POSTEMBLEM B sign B.G: B, prakt 50
5611 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem PR 150
5612 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem AB 75
5613 174a ** 145ö postembl smargdgrön, plåtlinje 70
5614 174a 145ö smaragdgrön, Postemblem, AB 30
5615 174b AB-PR 60
5616 174b 145ö grön, Postemblem, AB 20
5617 174c ** 145ö Postemblem A3 plåtskarv hö, PR-LYX 100
5618 174c pr 60
5619 174c A3 AB ex 40
5620 174c 145ö grön, A3, Postemblem, AB 20
5621 175a ** 15ö violett G.V.profil vä A1ppr. PR plåtskarvpar 200
5622 175A ** 15ö violett, G V profil vä, PRAKT 150
5623 175A ** 15ö G.V. profil vä, prakt A1 ppr 150
5624 175A AB 120
5625 175A ** 15ö G.V. profil vä, bra AB 100
5626 175A ** 15Ö violett G.V. profil vä, A1, AB 90
5627 175Aa **15Ö G.V. profil vä. A1 ppr , PRAKT 200
5628 175Aa ** 15Ö violett, PLÅTSKARVLINJE VÄ, PR 125
5629 175C 4-block matt violett, PR-AB 450
5630 175C LYX Plåtskarvpar 400
5631 175C ** 15ö violett A1ppr G.V. prof vä. AB 4-BLOCKsignerad BG 350
5632 175C AB 120
5633 175C ** 15ö G.V. profil vä,AB prakt A1 ppr 95
5634 175C 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
5635 175Ca **15 ö plåtskarvpar 175
5636 175Ca **15 ö plåtskarv till vänster 80
5637 175Cb ** 15ö G.V. A2 ppr, marg. ex PR-AB 500
5638 175Cb ** 20ö mörk violett, a2 ppr, par ktt, ftt F 4000 200
5639 176A A1 ppr PRAKT 350
5640 176A ** 15ö röd, PRAKT 300
5641 176A AB-PR plåtskarvpar 275
5642 176A 15ö röd typ1 , plåtskarvpar, AB 275
5643 176A ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 200
5644 176A **15ö röd typ1 G.V. profil vä, plåtskarv vä 175
5645 176A AB 130
5646 176A 15ö röd typ1, G V. profil vä. ,AB 90
5647 176C ** 15ö röd G .V: profil vä, lyx 4-block, mycket sällsynt med LYX 4-bl 1100
5648 176C 4 bl. 1ex obet. ve f 1600 450
5649 176C ** 15ö A1 ppr röd, 4-BLOCK, AB 400
5650 176C **15Ö G.V. profil vä. A1 ppr , PR-LYX plåtskarv höger 275
5651 176C AB plåtskarvpar f 1200 250
5652 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 210
5653 176C ** 15ö röd 4-sid typ 1, bra par F 1300 175
5654 176C AB 150
5655 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje vä, AB 110
5656 176Ca ** 15ö röd G.V.profil vä A1ppr. PR 200
5657 177Aa ** 15ö röd typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 90
5658 177Aa PR 75
5659 177Aa Vc 50
5660 177Aa 15ö röd typ2, G V. profil vä. ,AB 20
5661 177Ab Rent tryck ab f 1100 275
5662 177Ab 15ö röd typ2,rent tryck G V. profil vä. ,AB 175
5663 177Ac1 ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par, AB, vä ex veck , F2400 250
5664 177Ac1 **15ö röd rent tryck plåtskarvlinje vä, PR 250
5665 177Ac1 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 150
5666 177Ac2 ** 15ö RÖD G.V. profil vä typ2, A3, 100
5667 177Ac2 AB ex på A3 ppr 75
5668 177Ac2 ** 15Ö RÖD VITT PPR, plåtskarvpar VÄ, AB 400 75
5669 177Ac2 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 50
5670 177C ** . 15ö röd typ2 ,4-Block prakt 600
5671 177C 4-BL AB 500
5672 177Ca 4-BLOCK AB 500
5673 177Ca ** 15ö G.V profil vä. 4-SID A1, LYX 500
5674 177Ca ** 15ö röd A1 G.V. prof vä.AB-PR 4-BL 375
5675 177Ca pr 300
5676 177Ca ** 15ö RÖD Profil vä , PR-LYX 300
5677 177Ca 15ö röd, typ2 4-block 2 övre * nedre 2 ** 225
5678 177Ca **15ö röd typ2 G.V. profil vä, prakt 4,4,5 225
5679 177Ca AB 135
5680 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 275
5681 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 200
5682 177Cb 15ö röd typ2, 4-sid rent tryck G V. profil vä. ,AB 110
5683 177Cc AB 4-BLOCK F 3800 900
5684 177Cc 15ö röd, 4-Block, AB, A3 ppr 750
5685 177Cc LYX 600
5686 177Cc ** 15ö A3 ppr röd, vikt horiz. 4-Block AB 500
5687 177Cc **15ö röd vitt ppr, ab-praktcentr 4-block F 4000 500
5688 177Cc ** 15ö röd, 4-sid vitt pr, PRAKT 400
5689 177Cc ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A3, PLÅTSKARVPAR , AB F 2000 300
5690 177Cc ** 15ö G.V. prifil vä. AB -PR vitt ppr 225
5691 177Cc ** 15 Ö RÖD VITT PPR PRAKT 200
5692 177Cc 15ö röd typ2, 4-sid A3 G V. profil vä. ,AB 110
5693 178 ** 15ö brun G.V.profil vä A3ppr. PR plåtskarvpar 90
5694 178A PRAKT plåtskarvpar 100
5695 178A PR 70
5696 178A ** 15ö Brun, G V profil vä, A1, PR 50
5697 178A AB 30
5698 178A 15ö brun, A3 G V. profil vä. ,AB 20
5699 178C 4- BLOCK AB-PRAKT 200
5700 178C ** 15ö brun A3 G.V. prof vä. AB 6-Block 150
5701 178C ** 15ö brun 4-block ab-pr 150
5702 178C '' 15Ö G.V. profil vä. A1 ppr , PR-AB plåtskarv höger 70
5703 178c ** 15ö brun 4-sid, PR 60
5704 178c ** 15Ö brun plåtskarv hö, ab-pr 40
5705 178C AB 35
5706 178C 15ö brun, 4-sid A3 G V. profil vä. , vacker 25
5707 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 350
5708 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1 ktt+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 250
5709 179Ae ** 20Ö violett, Agry Plåtskarvlinje par, AB, 150
5710 179Ae agry PRAKT 120
5711 179Ae **grålila 20ö AGRY, PRAKT plåtskarvpar 120
5712 179Ae AB 80
5713 179Ae ** grålila 20ö AGRY, PRAKT 75
5714 179Ae 20ö gråviolett, Agry G V. profil vä. ,AB 30
5715 179Af '' 20Ö G.V. profil vä. B ppr ,LYX 400
5716 179Af ** 20ö violett G.V. profil vä plåtskarvpar, ab-pr 200
5717 179Af ** 20ö G.V. profil vä. B ppr , plåtskarv 80
5718 179Afbz ** 20ö G.V. profil vö B ppr med del av KPV nedtill, PRAKT 250
5719 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, PR-LYX med skarvremsa hö 240
5720 179AfBz ** 20ö G.V. profil vä. B ppr , 1 mm KPV nedtill PAR F 3000 225
5721 179AfBz ** 20ö G.V. profil vä. B ppr , 2 mm KPV nedtill F 1500 + PRAKT 200
5722 179Afbz ** 20ö G.V. profil vö B ppr med liten del av KPV nedtill, LYXcentr 175
5723 180 ** 20ö röd G. V profil vä. bra AB 150
5724 180a PRAKT 200
5725 180a AB 125
5726 180a 20ö röd G V. profil vä. ,AB 60
5727 180b ** 20ö karminaktigt röd, prakt 350
5728 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, 3-strip , prakt 350
5729 180b PRAKT 300
5730 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, LYX plåtskarv vä 250
5731 180b AB 200
5732 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, prakt 200
5733 181a LYX plåtskarv par 250
5734 181a AB 140
5735 181a ** 20ö orange , prakt 125
5736 181a ** 20ö orange plåtskarvpar , prakt 100
5737 181a AB 90
5738 181a 20ö orange G V. profil vä. ,AB 50
5739 183a **/* 25ö blå A2 ppr, 3-strip mittex ** LYX 300
5740 183a **/* 25ö BLÅ a1, par i PR-LYX kvalitet 250
5741 183a ** 25ö BLÅ, A1 Plåtskarvlinje par, AB, 160
5742 183a PRAKT 150
5743 183a ** 25ö blå G.V. profil vä, prakt A1 ppr 150
5744 183a ** 25öG.V. profil vä, PRAKT 125
5745 183a ** 25ö prakt 120
5746 183a ** 30ö blå A1, plåtskarvp hö, PRAKT 100
5747 183a AB 90
5748 183a 25ö blå G V. profil vä. ,AB 50
5749 183b ** 25Ö BLÅ PLÅTSKARVPAR, bra AB 175
5750 183b ** 25ö blå, , A3 ,LYX,obet prick i gummi 100
5751 183b 25ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 50
5752 184 LYX plåtskarvpar 750
5753 184 PRAKT plåtskarv par 400
5754 184 ** 25ö orange G.V. profil vä PAR , PR-AB 300
5755 184 ** 25Ö orange G.V. profil vä.A3 ppr , PR 300
5756 184 25ö orange A3 ppr ,Plåtskarvpar, AB 250
5757 184 AB 225
5758 184 ** 25ö orange G.V. profil vä plåtskarv hö , PRAKT 225
5759 184 ** 25ö orange, bra AB 190
5760 184 ** 25Ö orange G.V. profil vä.A3 ppr , plåtskarv höger 175
5761 185a ** 30ö g v PROFIL VÄ PLÅTSKARVPAR 200
5762 185a AB F 500 125
5763 185a 30ö blå G V. profil vä. ,AB 50
5764 185a 30ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 20
5765 185c PR 50
5766 185c AB 30
5767 186a LYX 350
5768 186a 30ö brun,sign BG A1, PRAKT 240
5769 186a prakt 200
5770 186a ab-PRplåtskpar ett ex* 200
5771 186a ** 30ö brun GV, PR-LYX A1 ppr 200
5772 186a AB, Spegeltryck 150
5773 186a 30ö brun G V. profil vä. ,AB 50
5774 186b PRAKT 400
5775 186b ** 30Ö RENT TRYCK, PRAKT 400
5776 186b AB 250
5777 186b ** 30ö rent tryck, prakt 250
5778 186b ** 30öG.V. profil vä, brun rent tryck PR 250
5779 186b 30ö brun rent tryck G V. profil vä. ,AB 80
5780 186c ** 30Ö brun G.V. profil vä.A3 ppr , AB-PR 1300
5781 187a ** 35ö viol.karm. , A2, G V profil vä ,PLYX 400
5782 187a 35ö violett G V. profil vä. ,PR-LYX 400
5783 187a 35ö violett G V. profil vä. ,AB 175
5784 187b 35ö violett rent tryck G V. profil vä. , AB 190
5785 187c AB 100
5786 187c 35ö violett vitt ppr G V. profil vä. , AB 35
5787 187Ca **35ö G.V. profil vä, AB 3,3,5, F 1200 225
5788 188a pr 25
5789 188a,b 40ö blå agry, A1 G V. profil vä. , AB 15
5790 189a ** 40ö grön G.V.profil vä typ1, LYX 800
5791 189a ** 40Ö TYP1 3-STRIP , A1 PPR, PRAKT 750
5792 189a prakt plåtskarvpar 500
5793 189b ** 40ö typ1 A2 ppr, AB 300
5794 189b ** 40Ö A2 ppr, AB-PRAKT 300
5795 190 ** 40Ö grön typ 2, G V profil vä, PRAKT 300
5796 190a ** 40ö grön typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 475
5797 190a ** 40ö grön G.V.profil vä typ 2 A2ppr. PR 300
5798 190a ** 40ö grön typ 2 G.V. profil vä.A1 ppr , PRAKT 275
5799 190b ** 40ö grön A3 ppr GV profil vä , PR-LYX 600
5800 190b ** 40ö grön, A3 Plåtskarvlinje par, AB F 3000 400
5801 190b ** 40ö grön typ II, vitt ppr sign BG, ab 225
5802 190c 40ö olivgrön vitt ppr G V. profil vä. , AB 175
5803 191a ** 45ö brun G.V. profil vä.A1 ppr , LYX 750
5804 191a ** 45 ö brun, LYX 550
5805 191a ** 45ö brun G V profil vä A1 ppr,LYX 500
5806 191a ** 45ö brun PRAKT 300
5807 191a **/* 45ö brun PRAKT plåtskarvpar pos1** 250
5808 191a ** 45 ö brun, A1 ppr, plåtskarv hö AB-pr 225
5809 191a 45ö brun G V. profil vä. , AB 125
5810 191a 45ö brun vitt ppr G V. profil vä. , AB 15
5811 191b ** 45ö brun, A3 Plåtskarvlinje par, AB 40
5812 191b AB 35
5813 192a ** 50ö profil vä, AGRY, PRAKT 450
5814 192a ** 50ö grå G.V. profil vä. A2 ppr , AB 300
5815 192A ** 50ö G.V. olivgrå, AB-PR 250
5816 192b PRAKT 50ö 500
5817 192b ** 50ö grå G.V.profil vä typ 2 A1ppr. PR 300
5818 192b ** 50 ö grå G V A2, LYX, obet gum. ve. 200
5819 192b ** 50ö G.V. profil vä, plåtskarvlinje, ab,a1 175
5820 192b 50ö grå vitt ppr G V. profil vä. , PR 15
5821 192c PR 15
5822 193 ** 85ö PRAKT ,A2 papper 200
5823 193 AB 85
5824 193 85ö grön G V. profil vä. , AB 50
5825 194 AB 70
5826 194 115ö brunröd G V. profil vä. , AB 50
5827 194a ** 115ö brun G.V. profil vä A1 , PRAKT 250
5828 195 ** 145 ö grön, A1 Plåtskarvlinje par, PR 125
5829 195 PRAKT 100
5830 195 AB 50
5831 195 145ö GRÖN G V. profil vä. , PR 50
5832 196 LYX 4-BLOCK 200
5833 196 PR-LYX 4-BLOCK 100
5834 196 ** PR-LYX 4-BLOCK 5Ö 100
5835 196 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK 80
5836 196 ** 5ö PRAKT-LYX 4-BLOCK 80
5837 196-210 ** 5ö- 5KR KONGRESS, komplett PRAKTSERIE 5000
5838 196-210 Kongress BRA kpl serie 2900
5839 197 4-BLOCK PRAKT-LYX 150
5840 197 ** 10Ö, LYX 4-BLOCK 150
5841 197 ** 10Ö, PR-LYX 4-BLOCK, 2 sär tänder 125
5842 197 ** 10Ö kONGRESS, PR-LYX 4-BLOCK 60
5843 197 AB 4-BLOCK 50
5844 197 ** 10Ö kONGRESS, PRAKT 4-BLOCK 50
5845 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö, PR 40
5846 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö 30
5847 197 PR 20
5848 197,197cx ** 10 ö KONGRESS ,par , par vm cx1720 225
5849 197cx PR-LYX 4-block 600
5850 197cx 4-BLOCK,god AB F 800 225
5851 197cx ** 10ö PRAKT vm linjer 200
5852 197cx ** 10ö Kongress vm linjer 4-bl AB 200
5853 197cx ** 10ö kongress med vm linje, PR-LYX 175
5854 197cx PRAKT 150
5855 197cx PRAKT 125
5856 197cx ** 10ö Kongress vm linjer, PR-LYX 120
5857 197cx ** 10ö Kongress vm linjer, LYXcentr 100
5858 197cx ** 10Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 75
5859 197cx vc F 400 70
5860 197cx 10ö Kongress vm linjer, AB 50
5861 197cxz AB EX F 1200 325
5862 197cxz * 10ö vm kpv +linjer, AB 200
5863 198 PR-LYX 4-BLOCK 150
5864 198 ** 15Ö kONGRESS ,LYXEX 100
5865 198 ** 15ö , LYX-PRAKT 50
5866 199 PR-LYXc 4-BL,vikt i perf. 300
5867 199 ** marginal 4-BLOCK 20Ö , AB 240
5868 199 ** PAR 20Ö ,PRAKT 200
5869 199 ** 20Ö KONGRESS, SUPERB 200
5870 199 LYX 150
5871 199 LYX 150
5872 199 ** 20 ö KONGRESS ,PAR, AB 110
5873 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, PR 100
5874 199 ** 20Ö KONGRESS, PR-LYX 100
5875 199 ** 20Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 100
5876 199 20öre PRAKT-AB 90
5877 199 20Ö PRAKT 90
5878 199 ** 20ö röd plåtskarvlinje hö 70
5879 199 ** 20Ö Kongress plåtskarv hö 60
5880 199 20ö Kongress AB 60
5881 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 50
5882 199a ** 20ö röd Kongress 1924, LYX 100
5883 200 ** 25 ö KONGRESS ,Superlyx 300
5884 200 ** 25Ö kONGRESS, LYX 250
5885 200 ** 25ö KONGRESS, LYX 200
5886 200 **25 ö Kongress, prakt-lyx 3-strip 200
5887 200 PRAKT 175
5888 200 ** 25ö Kongress vågr par, AB-PR 125
5889 200 AB 90
5890 200 ** 25Ö Kongress PR-LYX 90
5891 200 ** 25ö Kongress PRAKT 90
5892 200 25ö Kongress AB-PR 75
5893 201 ** 30Ö Kongress LYX 200
5894 201 PRAKT 160
5895 201 AB 75
5896 201 ** 30ö LYXc ngt kt 75
5897 201 30ö Kongress AB 60
5898 201a ** 30 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYX 300
5899 201a ** 30 ö kongress prakt 4-block 225
5900 201a ** 30Ö blå , LYX 200
5901 201a 30ö **, LYX -PR 190
5902 201a ** 30ö Kongress blå, , PR-LYX 125
5903 201a ** 30Ö Kongress PR-LYX 120
5904 201a ** 30ö blå Kongress 1924, praktex 100
5905 201b ** 30 Ö GRÖNBLÅ KONGRESS LYX 800
5906 201b GRÖNBLÅ PR-LYX svårt 750
5907 201b gröbl.bra AB ex 1500 400
5908 201b ** 30Ö GRÖNBLÅ KONGRESS AB 3,3,5 300
5909 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress AB 200
5910 202 LYX 250
5911 202 ** 35 ö svart , LYX 250
5912 202 ** 35 Ö KONGRESS LYX 250
5913 202 ** 35Ö pr-lyx 200
5914 202 ** 35ö Kongress 4-BL 2 VÄ EX ** ab-pr 200
5915 202 ** 35Ö, PR 150
5916 202 AB, vc F 375 125
5917 202 ** 35ö Kongress Prakt 120
5918 202 **35 ö Kongress, prakt 100
5919 202 35ö Kongress AB 50
5920 202var ** 35ö AB-PR, stor tryckfläck tv 110
5921 203 ** 40ö LYX 450
5922 203 40Ö PRAKT-LYX 250
5923 203 ** 40ö Kongress, pr-lyx 250
5924 203 ** 40 Ö KONGRESS LYX 250
5925 203 PRAKT 225
5926 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje hö, lyx 225
5927 203 PRAKT 200
5928 203 ** 40ö PRAKT 200
5929 203 ** 40Ö KONGR. plåtskarv hö , PR-Lyx 200
5930 203 40ö Kongress PR-LYX 200
5931 203 bra AB ex F 500 175
5932 203 ** 40 ö KONGRESS ,PAR, AB 175
5933 203 ** 40 kongress, prakt 150
5934 203 ** 40ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 125
5935 203 ** 40ö grön Kongr. blå,AB plåtskarv hö 110
5936 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje vä, prc 100
5937 203 ** 40Ö Kongress plåtskarv vä 90
5938 203 40ö Kongress AB 60
5939 204 4-BLOCK AB F2600 700
5940 204 ** 45Ö kONGRESS ,LYXEX 500
5941 204 PRAKT 350
5942 204 ** 45ö brun Kongress PR-LYX 250
5943 204 ** 45ö Kongress, pr-lyx 225
5944 204 vc, AB ex 190
5945 204 45ö Kongress PR 175
5946 204 ** 45ö kongress, prakt 150
5947 204 ** 45ö brun Kongress , PRAKT 150
5948 204 45ö Kongress PR 150
5949 204 ** 45ö brun plåtskarvlinje hö, AB 110
5950 204 ** 45ö kongress plåtskarv vä 100
5951 204 45ö Kongress AB 80
5952 204 ** 45ö brun Kongress AB 75
5953 205 ** 50Ö KONGRESS LYXEX 500
5954 205 ** 50ö bra AB 4-block 400
5955 205 ** 50Ö, PR-LYX 400
5956 205 ** 50 ö kongress prakt 4-block 400
5957 205 ** 50ö grå Ö KONGRESS, LYX 375
5958 205 PRAKT 300
5959 205 ** 50Ö pr-lyx 300
5960 205 ** 50 ö PR-LYX 300
5961 205 ** 50ö Kongress, PRAKT 250
5962 205 **- *50ö Kongress 4-BL pos 3 ** ab-pr 250
5963 205 ** 50 ö KONGRESS ,PAR, AB 225
5964 205 50ö Kongress PR-LYX 225
5965 205 ** 50ö kongress Plåtskarvlinje hö, ab 125
5966 205 50ö Kongress AB 90
5967 206 ** 60Ö FINT 4-BLOCK 600
5968 206 ** 60Ö KONGR. LYX 600
5969 206 ** 60ö Kongress PR-LYX 350
5970 206 ** 60 ö KONGRESS ,PAR, AB-PRcentr 300
5971 206 ** 60ö RÖDLILA Kongress PR-LYX 300
5972 206 AB F 800 250
5973 206 ** 60ö Kongress, PRAKT 250
5974 206 60ö Kongress PR-LYX 225
5975 206 ** 60ö Kongress plåskarv hö 150
5976 206 60ö Kongress AB 100
5977 207 ** 80Ö Kongress, LYX 600
5978 207 ** 80Ö kONGRESS ,LYXEX 550
5979 207 PR F750 +100% 350
5980 207 ** 80Ö prakt 300
5981 207 ** 80 ö PR-LYX 300
5982 207 ** 80Ö kONGRESS , PR -LYXEX plåtskarvlinje hö 300
5983 207 ** 80ö PRAKT 275
5984 207 ** 80 Ö PRAKT, 275
5985 207 ** 80ö Kongress PR plåtskarv vä 225
5986 207 80ö , AB 200
5987 207 80ö Kongress PR-LYX 200
5988 207 ** 80ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 150
5989 207 ** 80ö Kongress , pplåtskarv hö , ab-pr 150
5990 207 80ö Kongress AB 100
5991 207var ** 80ö plåtskarvlinje vä bra AB 100
5992 208 ** 1kr PRAKT 4-BLOCK 1500
5993 208 ** 1 kr Kongress i 4-block , bra AB 950
5994 208 ** 1 kr LYX 800
5995 208 **1 kr ö kongress AB-prakt 4-block 750
5996 208 PRAKT 600
5997 208 Vc BRA EX 475
5998 208 ** 1KR , PRAKT 325
5999 208 1 KR PRAKT-LYX 325
6000 208 ** 1 KR KONGRESS , fint AB 250
6001 208 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB 200
6002 208 ** 1kr Kongress , bra marginalex 200
6003 208 1KR Kongress AB 125
6004 209 ** 2KR KONGRESS, LYX 1800
6005 209 ** 2kr ö kongress AB 4-block f9600 1600
6006 209 ** 2 kr PR-LYX EX 1250
6007 209 ** 2 KR KONGRESS LYX 1200
6008 209 AB- PR centrering 1100
6009 209 ** 2 kr kongress, pr-lyx 950
6010 209 2KR Kongress PR-LYX 900
6011 209 ** 2KR KONGRESS, PRAKT 800
6012 209 ** 2KR vackert AB ex 700
6013 209 ** 2kr , PR-AB 600
6014 209 ** 1 kr kONGRESS , PR -LYXEX 600
6015 209 ** 2KR , FINT EX 500
6016 209 ** 2kr röd plåtskarvlinje upp, AB 500
6017 209 ** 2 KR KONGRESS , fint AB med plåtskarvlinje nedtill 450
6018 209 ** 2kr Kongress , bra AB-PRAKTex 400
6019 209 2KR Kongress AB 350
6020 210 ** 5 KR PR-LYXEX 2500
6021 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
6022 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
6023 210 PRAKTex, 5 KR 2100
6024 210 5 KR, AB-PR 1900
6025 210 ** 5 kr bra AB ex 1100
6026 210 5 KR PRAKTc, obet gummiveck 700
6027 210 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned,pr-lyccentr, gummiveck 600
6028 211 PR-LYX 60
6029 211 ** 5ö UPU 1924, PRAKT 30
6030 211-14 4st 4-block 5-15ö**, 20ö prc *, F 1100 175
6031 211-225 5Ö-5KR FÖRENINGEN, bra serie 2000
6032 212 ** 10ö UPU vmlinje + KPV, LYX 600
6033 212 LYX 4-BLOCK 200
6034 212 PRAKT 4-BLOCK 100
6035 212 ** 10ö UPU 1924, LYX 50
6036 212 PRAKT 25
6037 212cx AB-PR 4-BLOCK 350
6038 212cx 10ö vm linjer, PRAKT 4-block 300
6039 212cx ** 10ö UPU vm linjer, AB-PR 4-block, plåtskarvlinje vä F 1200 250
6040 212cx ** 10ö UPU vm linjer 4-bl LYXcentr 225
6041 212cx ** 10ö linjer PR- LYX 200
6042 212cx PRAKT 175
6043 212cx 10ö VM LINJER, PRAKT 120
6044 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 110
6045 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 100
6046 212CX ** 10Ö UPU vm / PRAKT , 100
6047 212cx AB F 300 75
6048 212cx 10ö vm linjer FÖRENINGEN, AB 75
6049 212cx ** 10ö UPU vm linjer, bra AB 70
6050 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer Bra AB 60
6051 212cxz ** 10ö UPU vm linjer +KPV LYX 400
6052 212cxz ** 10ö UPU vm linjer+KPV perfekt tandn 225
6053 212cxz ** 10ö kpv, PRAKT centr , normal tndn 200
6054 213 ** 15ö PR-LYX 4-BLOCK 125
6055 213 ** 15ö UPU, LYX 100
6056 213 AB 4-BLOCK 50
6057 213 LYX-PR 40
6058 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , PRc 400
6059 214 ** 20ö UPU 1924 LYX 300
6060 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , AB 250
6061 214 ** 20ö röd, prakt 200
6062 214 ** 20Ö PR-LYX 200
6063 214 ** 20ö UPU 1924, PR-LYX 200
6064 214 ** 20ö UPU PAR , AB 200
6065 214 ** 20ö UPU , PR-LYX 150
6066 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PR 125
6067 214 ** 20ö UPU praktex 110
6068 214 AB 100
6069 214 ** 20ö UPU praktex 95
6070 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PRc 90
6071 214 20ö FÖRENINGEN, AB 50
6072 214var 20ö spegeltryck, PR centr 110
6073 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , PRAKT-LYX 750
6074 215 4-BLOCK ,AB F 2000 575
6075 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , AB 325
6076 215 ** 25ö upu 1924. PR-LYXex 225
6077 215 ** 25öUPU , prakt 225
6078 215 AB 25ö kongress 200
6079 215 ** 25ö Föreningen , PRAKT 100
6080 215 25ö FÖRENINGEN, AB 60
6081 216 ** 30ö UPU 1924 , LYX 375
6082 216 ** 30öUPU , prakt-LYX 275
6083 216 ** 30ö 4-bl , prc, 2 väex veck, F 2000 250
6084 216 ** 30ö UPU prakt- LYX ex 200
6085 216 ** 30ö UPU , PRAKT 200
6086 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, prakt 175
6087 216 AB ex 150
6088 216 ** 30ö marginal PRAKT EX 150
6089 216 ** 30ö UPU prakt ex 125
6090 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, AB 100
6091 216 30ö FÖRENINGEN, AB 60
6092 216a ** 30ö Föreningen plåtskarv hö , PR-ab 100
6093 216a ** 30Ö BLÅ UPU 1924, AB-PR 90
6094 216b ** 30Ö GRÖNBLÅ UPU , AB F 1600 200
6095 217 ** 35ö pr-lyx 300
6096 217 ** 35ö UPU, PR-LYX 300
6097 217 PRAKT ex 275
6098 217 ** 33ö 4-bl , vc, 2 nedre ex veck, F 2400 275
6099 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR-Lyx 250
6100 217 ** 35ö upu 1924. PR-LYXex 250
6101 217 ** 35ö UPU , prakt 175
6102 217 ** 35ö UPU PRAKT ex 160
6103 217 AB 150
6104 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje vä, prakt 150
6105 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR 150
6106 217 ** 35ö svart UPU 1924, PRAKT 150
6107 217 ** 35Ö AB- PR 120
6108 217 35ö FÖRENINGEN, AB 70
6109 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje hö, kt 60
6110 218 ** 40ö UPU LYX ex 400
6111 218 ** 40ö Ö UPU 1924 , LYX 400
6112 218 Prakt 375
6113 218 ** 40ö föreningen Plåtskarvlinje hö, p-lyx 225
6114 218 ** 40ö UPU PRAKT-LYX ex 190
6115 218 40ö vc AB ex F 600 175
6116 218 ** 40ö UPU PRAKT ex 160
6117 218 ** 40Ö AB- PR 120
6118 218 40ö FÖRENINGEN, AB 90
6119 218 40ö FÖRENINGEN, AB 70
6120 219 vc AB 4-BLOCK, F3600 900
6121 219 PRAKT ex 475
6122 219 ** 45ö UPU 1924 PR -LYX 375
6123 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , PR 275
6124 219 ** 45ö LYXcentr , 2lvhtt, ser superb ut 200
6125 219 ** 45ö brun , ab-PRAKT 200
6126 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, prakt 200
6127 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 200
6128 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 125
6129 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, AB 100
6130 219 45ö FÖRENINGEN, AB 100
6131 220 ** 50Ö LYXc 4block, pos 3 *(*) 800
6132 220 LYX 600
6133 220 ** 50ö grå, LYX 600
6134 220 ** 50ö PRAKT-LYX 475
6135 220 PRAKT 450
6136 220 ** 50Ö, PR-LYX 450
6137 220 50 ö bra AB ex F 900 325
6138 220 ** 50ö UPU 1924 , PRAKT 300
6139 220 prc, liten fläck i gummit 200
6140 220 ** 50 ö PRAKT centr 175
6141 220 ** 50Ö UPU PRAKT centr 175
6142 220 ** 50ö UPU BRA AB 3,3,5 175
6143 220 50ö FÖRENINGEN, AB 100
6144 221 60 ö Prakt 450
6145 221 ** 60Ö UPU PRAKT PAR 450
6146 221 ** 60ö upu 1924. PR-LYXex 350
6147 221 ** 60ö UPU, PRAKT 300
6148 221 AB ex F 900 290
6149 221 ** 60 ö AB-PRAKT centr 150
6150 221 60ö FÖRENINGEN, AB 125
6151 222 PRAKT 4-BLOCK 1600
6152 222 PRAKT 550
6153 222 ** 20Ö Kongress, PRAKT 15 block, 3 horiz. x 5 vågrätt. Bra block F 3600+ 500
6154 222 ** 80öUPU , prakt-LYX 375
6155 222 AB-pr 250
6156 222 ** 80ö UPU PRAKT ex 200
6157 222 80ö FÖRENINGEN, prakt 175
6158 222 ** 80 Ö AB 150
6159 223 Ab-PR 1kr Föreningen 500
6160 223 ** 1KR FÖRENINGEN, PRAKT 500
6161 223 ** 1KR UPU, PRAKT 300
6162 223 1kr FÖRENINGEN, PRAKT 300
6163 223 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB-PR 250
6164 223 ** 1kr . AB 200
6165 223 1kr FÖRENINGEN,AB 175
6166 223var ** 1kr plåtskarvlinje upptill bra AB 200
6167 224 PR-LYX ex 2 kr 1600
6168 224 2 KR PRAKT 1400
6169 224 2kr FÖRENINGEN, PR-LYX 1200
6170 224 AB ex F 3200 950
6171 225 ** 5kr UPU PR-LYXex 2900
6172 225 5 kr PR-LYXcentr 2500
6173 225 ** 5KR FÖRENINGEN, PR-LYX 2500
6174 225 5 KR AB- PR 2300
6175 225 ** 5 KR LYX, natrlig limlinje 1700
6176 225 ** 5kr Föreningen plåtskarv ned , PRakt 1500
6177 225 ** 5kr UPU 1924PR- LYXEX 1500
6178 225 ** 5KR FÖRENINGEN, AB 1200
6179 225 ** 5kr Ö UPU 1924 , LYX centrerad 1000
6180 225 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned, AB 800
6181 226-30 (*) 5-30ö 4-block serieövertryck makuleras utkom (*) i inklistrade böcker. 1000
6182 226-30 ** 5-30ö övertryck makuleras utkom (*) i inklistrade böcker., men detta är postfriskt vilket är mycket ovanligt 500
6183 226-30 PRAKT 4-block SERIE 350
6184 226-30 (*) övertryck MAKULERAS, eftersökt 300
6185 226-30 G.V. 70års dagen PR-AB 4-Block serie 200
6186 226-30 ** 5-30ö G V. 70 år, ABPR- 4-BLOCK 175
6187 226-30 ** G V 70 ÅR, PR-LYX SERIE 150
6188 226-30 ** 5-30Ö pr-lyx SERIE 140
6189 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PR-LYX SERIE 130
6190 226-30 ** G V 70 år , PR-LYX serie 110
6191 226-30 AB -PR serie 90
6192 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PRAKT SERIE 90
6193 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PRAKT 80
6194 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie 35
6195 226-30mak (*) G.V. 70års Makueras övertryck 300
6196 226-30v (*) G V 70 ÅR, övertryck, MAKULERAS 300
6197 226-30v (*) 5-30ö G V. 70 år, övertr Makuleras 225
6198 227 ** 10Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 4-BLOCK 75
6199 227 ** 10ö G.V. 70år LYX 60
6200 229 20Ö PR-LYX 4-block 90
6201 230 25Ö LYX 4-block 120
6202 230 ** 25ä G.V. 70 ÅR, LYX 75
6203 230 ** 25Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 50
6204 230 ** 30ö G.V. 70år PR- LYX 40
6205 231 ** 50ö luftpost , LYX, SUPERB 100
6206 233a SUPERB 1600
6207 233a pr-LYX 5KR SLOTTET 1300
6208 233a PRAKT 1000
6209 233a ** 5kr gröna slottet LYX 650
6210 233a ** 5KR SLOTTET GRÖN, AB-PR 600
6211 233a ** 5KR GRÖNA SLOTTET, PR-LYX 600
6212 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, AB 475
6213 233a ** 5 KR SLOTTET 1933, AB-PR 3,3-4,5 450
6214 233a ** 5 kr slottet bra AB ex , F 2500 300
6215 233b LYX A3 ppr 4000 +100% 1950
6216 233b PR-LYX 1600
6217 233b ** 5 kr gröna slottet vitt ppr, LYX 1500
6218 233b ** 5KR SLOTTET GRÖN, vitt ppr, P-LYX 900
6219 233b 5 kr slott vitt ppr, AB FINT EX F 3500 850
6220 233b 5KR grön vitt ppr SLOTTET typ 1, AB 600
6221 233b ** 5kr slottet vitt ppr, AB 3,3,5 550
6222 234-37 10-90ö Lützen kpl serie 6 st , AB 75
6223 234-37A 10-90Ö Lützen 2 sid, F 645 100
6224 234A LYX 50
6225 234C PR-LYX 4- block 100
6226 234C ** 10 ö Ltzen 4-sid, prakt-LYX 25
6227 234Cvar 4-strip med olika märkesstorlekar 100
6228 235 ** 15Ö PR-LYX 30
6229 235A LYX 50
6230 235A **15Ö Lützen , LYX 50
6231 235A ** 15ö Lützen , LYX 50
6232 235A ** 15ö Riksdagen 1935 pr-LYXex 25
6233 235Av ** 15ö röd PAR vä ex FLAMMA, PR-LYX 300
6234 235C PR-LYX 4-block 200
6235 235C ** 10-BLOCK 15Ö , PR-LYX 150
6236 235C ** 15ö Lützen , pr-lyx 4-block 100
6237 235C ** 15 ö PR-LYX , Lützen 1935 50
6238 235C 15ö Lützen , AB 15
6239 236 LYX 75
6240 236 ** 25Ö Lützen plåtskarvp hö 25
6241 236 ** 25Ö Lützen PRAKT 25
6242 236 25ö Lützen , PRAKT 20
6243 237 PRAKT 200
6244 237 **90Ö Lützen , pr-LYX plåtskarvpar 200
6245 237 90Ö Lützen , AB 50
6246 238 ** 5ö postsparbanken typ1, lyx 4-block 500
6247 238 PR-LYX 4-BLOCK 5 ö typ1 400
6248 238 ** 5ö typ1, PRAKT 4-BLOCK 400
6249 238 ** 4-BLOCK TYP 1 5ö, PRAKT 400
6250 238 5ö typ 1 prakt 4-block 375
6251 238 ** 5ö Sparbanken 4-sid 6-block i prakt typ 1 kvar i häftesomslag 350
6252 238 ** 5 ö postbanken typ 1, LYX 300
6253 238 ** postsparbanken 5ö typ 1 , PRAKT 4-bl 250
6254 238 ** LYX 5ö typ 1 225
6255 238 ** 5Ö PRAKT 100
6256 238-39 Kpl sats 140
6257 238-39 ** 5ö Sparbanken typ 1+2 kpl 4st 100
6258 238-39 10-90ö postsparbanken kpl serie 4 st , AB 50
6259 238-39C ** 5ö Sparbanken 4-sid 4block typ 1+2 325
6260 239A LYX 50
6261 239A ** 5ö PR-LYX 50
6262 239C LYX 4-block 150
6263 239C LYX 50
6264 239C ** LYX 5ö 50
6265 239C ** 5Ö POSTSPARBANKEN, PR-LYX 40
6266 239E ** 5Ö POSTBANKEN T 13 PLÅTSKARVPAR PRAKT 50
6267 240-42C ** 5,10,15ö Riksdagen 3 prakt 4-block 150
6268 240-45 ** RIKSDAGEN 9 OLIKA, LYXSERIE 500
6269 240-45 Kpl PRAKT serie 350
6270 240-45 kpl serie F 975 275
6271 240-45 ** SERIE RIKSDAGENI ab-pr 200
6272 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , prakt 200
6273 240-45 ** riksdagen kpl serie 9st fin 160
6274 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , AB 125
6275 240C LYX 4- block 100
6276 240C 5ö riksd 4-block, PRAKT 35
6277 241 ** 10ö Riksd. 4-sid plåtsk. vä ,4-block LYX 100
6278 241 ** 10ö Riksdagen 4-sid , LYX 50
6279 241 ** 10ö Riksdagen 4-sid plåtsk. hö , LYX 45
6280 241 ** 10ö Riksdagen 4-sid plåtsk. vä , LYX 45
6281 241A ** 10ö Riksdagen , prakt 25
6282 241C Vc 4-BL 50
6283 242A PR 30
6284 242A **15Ö Riksdagen 1935, prakt 15
6285 242A **15Ö Riksdagen 1935, pr 12
6286 242C PRAKT-4-BL 150
6287 242C 15ö riksd 4-block, PRAKT 150
6288 242C LYX 60
6289 243 PRAKT 60
6290 244 PRAKT 100
6291 244 ** 35Ö Riksdagen 1935, pr 50
6292 245 LYX par plåtskarvlinje 375
6293 245 PRAKT 175
6294 245 ** riksdagen 60ö LYX 140
6295 245 ** 60Ö Riksdagen 1935, pr-lyx 90
6296 246-257 POSTVERKET KPL ** BRA SERIE 600
6297 246-48C ** 5-10ö ,15ö 2övre*(*) , en vit hov F500 75
6298 246-57 kpl serie nästan alla i prakt 1100
6299 246-57 ** 5ö-1kr Postverket 15st, P-LYX serie 800
6300 246-57 Postverket kpl ser. F 2800+ 750
6301 246-57 POSTVERKET KPL ** , BRA SERIE 600
6302 246-57 5-60ö Postverket kpl serie 15 st , AB 300
6303 246C PR 4-BLOCK 70
6304 246C 9-block ,ab-pr 50
6305 246C 5ö PR-LYX 4-BL 50
6306 246var ** 5 vinröd, övertryck MUSTER, samt "gravörmakulering rispor i plåten" 750
6307 246var ** 5ö par med skarvremsa, 2 plåtskarvlinjer 125
6308 247C PR-LYX 4-block 90
6309 247C 10ö PRAKT 4-BL 50
6310 247C PR-LYX 25
6311 248APII 15ö LYX 3-strip, 1 ex VIT HOV 225
6312 248Av ** 15ö röd brott på rockkanten, PR-LYX 30
6313 248C 15ö PR-LYX 4-BL 90
6314 248C ** 15ö postverket 4 sid, LYX 50
6315 248C,PI prakt 9-block 15ö, 3 ex PI 200
6316 248Cvar Vit hov AB 110
6317 249 PR 100
6318 249 20ö postverket, PR 100
6319 249 ** 20ö Postverket praktex 55
6320 249 20ö Postverket , AB 25
6321 250 ** 25ö Postverket plåtskarv hö, ab-pr 60
6322 250 25ö Postverket , AB 20
6323 251 PR-LYX 325
6324 251 30ö postverket, LYX 250
6325 251 30 öre AB F500 150
6326 251 ** 30ö Postverket, PR-LYX 140
6327 251 ** 30ö Postverket, pr-lyx 125
6328 251 ** 30ö Postverket plåtskarv hö 100
6329 251 30ö Postverket , AB 50
6330 252 ** 35ö Postverket plåtskarv vä,PR 100
6331 252 35ö Postverket , AB 20
6332 253 ** 40ö Postverket plåtskarv PAR, p-lyxc 75
6333 253 40ö Postverket , AB 20
6334 254 PRAKT ex F200++++ 100
6335 254 45ö Postverket , AB 25
6336 255 LYX 400
6337 255 ** 50ö postverket , par , PR-LYX 300
6338 255 ** 50ö Postverket plåtskarv PAR, PR 250
6339 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 225
6340 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 200
6341 255 ** 50 ö Postverket, PR-LYX 200
6342 255 AB F 600 175
6343 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 150
6344 255 ** 50 ö Posteverket, praktex 100
6345 255 50ö Postverket , AB 75
6346 256 60 ö Postverket, LYXex 500
6347 256 60 öre PRAKT 400
6348 256 ** 60 ö Postverket, LYX 400
6349 256 ** 60 ö PR-LYX 300
6350 256 ** 60öPostverket plåtskarv PAR, PR 300
6351 256 ** 60ö postverket , LYX 300
6352 256 AB ex F800 250
6353 256 ** 60 ö Postverket, PRAKT 175
6354 256 ** 60 ö Posteverket, praktex 175
6355 256 ** 60öPostverket plåtskarv vä, PR 150
6356 256 ** 60ö Postverket 1936 Praktex 150
6357 256 ** 60ö Postverket AB- praktex 150
6358 256 1kr Postverket , PR 40
6359 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lyx 200
6360 257 ** 1kr postverket, LYX 100
6361 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lAB 100
6362 257 AB 75
6363 258 ** BROMMA , LYX 100
6364 258 ** 50ö Bromma, LYX 60
6365 258 PRAKT 50
6366 258 ** Bromma par med rullbanderoll 50
6367 258 ** 50Ö BROMMA PLÅTSKARVPAR 40
6368 258 50ö Bromma, AB 15
6369 259-60 kpl A,B B C,F 470 110
6370 259-60 10-100 ö Swedenborg kpl serie 3st 20
6371 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, pr-lyx 125
6372 259API 10ö streck över 10, LYX (i mitt av 3-strip) 125
6373 259API streck över 10, lyx 60
6374 259B2,P1 ** 10ö streck över 10, PR-LYX, F 350++ 200
6375 259B2var ** 10ö Swedenborg tydligt spegeltrck 100
6376 259BC PRAKT 4-BLOCK 160
6377 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid par, PR-LYX 60
6378 259BC ** 10Ö Swedenborg , FINT PAR 40
6379 259bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 150
6380 259BCC LYX PAR 100
6381 259bccc 8-block 10ö 2bc par, pr-lyx övre marg 110
6382 259CB ** 10ö Swedenborg tydligt spegeltrck, 4+3 sid 4-block 200
6383 259CB ** 10ö Swedenborg partiellt spegeltrck, 100
6384 259CB ** 10ö Swedenborg, PR 4-block 75
6385 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid par, PR-LYX 60
6386 259CCB 10ö 4 +4+3 sid , 6-Block ,prakt 150
6387 259CCB LYX 100
6388 259CP1 **/*10ö 4-block PI pos 2, LYX 125
6389 259CPI Swedenborg, 4 sid, streck över 10, pr 100
6390 259CPI ** 10ö swedenb. 4-bl pos 4 PI 75
6391 259CPI 4-block nedre vä ex PI 70
6392 259CPI 4-block nedre hö ex PI 70
6393 259CPI 4-block ett ex P I, F 110 60
6394 259Cv1 ** 10Ö 4-sid streck i övre marginal, PR 100
6395 259P1 streck över 10, LYX 125
6396 261-65 kpl inkl 11 0lika+ 4 par, F 2300 500
6397 26165 Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 375
6398 261-65 Delaware,Kplsats 9 olika F 1330 inkl 4B 250
6399 261-65 ** Delaware kpl serie 11 olika ,F 1250 200
6400 261-65 ** DELAWARE 2sidiga och 2 3 sidiga 5ö F 925 125
6401 261-65 DELAWARE kpl serie 7st 40
6402 261B1 otandat vä 50
6403 261BC ** 5ö Delaware 3+4 sid, LYX par 150
6404 261BC ** 5Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 125
6405 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 65
6406 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid bra par 30
6407 261BC,CB BRA PAR BC+CB 150
6408 261bc-cb ** 5ö 8-strip med BC , 4stC och CB 200
6409 261BCC 6-BLOCK BCC, F 490, PR 125
6410 261C PRAKT 4-block 40
6411 261CB ** 5Ö DELAWARE, 4-BLOCK LYX 200
6412 261CB PR-LYX par 100
6413 261cb ** 5Ö dELAWARE, 4-BLOCK , lyx MARGINAL 100
6414 261CB ** 5ö LYX par 90
6415 261CB 5Ö 4+3 75
6416 261CB PRAKT PAR 5Ö 50
6417 261CB 5ö DELAWARE 4+3 sid bra par 30
6418 262-65 ** Delaware kpl serie 11 st med alla B 175
6419 262BC ** 15Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 170
6420 262BC ** 15ö PR-LYX par, lyxmarginal 150
6421 262BC
125
6422 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 60
6423 262BC ** 15ö Delaware 3+4 sid, bra marginal 50
6424 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid bra par 45
6425 262BC,CB 15ö 2 fina par 400
6426 262bc-cb ** 15ö 8-strip med BC , 4stC och CB 225
6427 262BCC ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
6428 262CB ** 4-BLOCK, PRAKT MARGINAL 200
6429 262CB ** 4-block 15ö , prakt 175
6430 262CB
125
6431 262CB 15ö DELAWARE 4+3 sid par, PR-LYX 60
6432 262CCB ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
6433 264var par med ett otandat perforerings hål 100
6434 265 PR-LYX 50
6435 266-67 ** bc-cb 5ö och 15ö 4-block 4+3s och 3+4sid , PRAKT f CA 4600 600
6436 266-67 ** serie G.V 80 år inkl 3 sidiga 5ö 2st och 15 ö 2 st 10 olik F 1360 170
6437 266-68 kpl med 9 olika och 4 par , F 3100 500
6438 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 250
6439 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 200
6440 266-68 ** G V 80 ÅR kpl serie 9 st med alla B 175
6441 266-68 G V 80 år kpl serie 5st 40
6442 266BC ** 5Ö G.V. 1938, 10-block med super lyx marginal kvar i häftesomslag 400
6443 266BC 5Ö gv 80 år, PR-LYX 150
6444 266BC BRA marginal 125
6445 266BC 5ö prakt par 110
6446 266BC 5ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 40
6447 266bc-cb ** 5ö 2 bra 4-block BC+CB 250
6448 266BCC G V. 80 ÄR, PRAKT 3+4+4sid 140
6449 266CB ** pr-lyxpar 140
6450 266CB PR 125
6451 266CB ** 5Ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 125
6452 266CB ** 5ö prakt par 100
6453 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 75
6454 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, bra 40
6455 267B2 otandat höger 80
6456 267BC ** 15Ö G.V.80 ÅR, PRAKT 4-BLOCK 300
6457 267BC 15ö GV 80år, PR-LYX 250
6458 267BC BRA PAR 200
6459 267BC ** 15ö G.V. 1938, 4-block bra marginal 200
6460 267BC ** G.V.80 ÅR 4+3 sid 4-block 200
6461 267BC ** 15Ö G.V.80 ÅR, LYX MARGINAL, SPEGELTRYCK 200
6462 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, PRAKT 200
6463 267BC ** 15Ö G.V.80 ÅR, LYX MARGINAL 150
6464 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 80
6465 267bc,cb ** 15ö 2 fina par 400
6466 267bc-cb ** 15ö 12-strip med BC , 8stC och CB 400
6467 267BCCC ** 15Ö fint ovanligt strip BCCC 250
6468 267CB ** 15ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 250
6469 267CB ** 4-block 15ö , prakt 225
6470 267CB ** 15Ö PAR FRÅN HÄFTE, cyls1v, LYX 200
6471 267CB ** 15Ö G,V, 80 år, LYX MARG 175
6472 267CB 15ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 150
6473 267CB ** 15ö bra par 125
6474 267CB 15ö G V 80 år 4+3 sid fint par 75
6475 268 ** 30ö blå Gustaf V 80 år, LYX 125
6476 268 ** 30ö blå Gustaf V 80 år, PR-LYX 100
6477 268 ** 30ö blå Gustaf V 80 år, PR-LYX 80
6478 269-70 ** 10ö A. B1,B2 lodr C vågr.C lodr PARSERIE, + 20ö par. F 2011 3050:- 300
6479 269B1B2 ** G.V.profil hö 10ö små siffror 2x 3sid F 1400 150
6480 269BC ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PR-LYX 500
6481 269BC ** 10ö små siffror, LYX par 375
6482 269BC LYX marg 350
6483 269BC BRA MARG 250
6484 269BC 10ö G.V.små siffror, LYX marginal 250
6485 269BC ** 10ö G V. profil hö, LYX par 250
6486 269BC ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 200
6487 269BC 10ö G V små siffror år 3+4 sid Prakt 175
6488 269BC,CB **10ö G.V. små siffror, 2 fina par 300
6489 269bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 450
6490 269CB ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PRAKT 425
6491 269CB PR par 350
6492 269CB ** G.V profil hö 10ö små siffror, PRAKT 4-block 300
6493 269CB ** 4-marginalblock bra marginal 275
6494 269CB BRA PAR 250
6495 269CB ** 10ö Små siffror, PR-LYX 225
6496 269CB ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 210
6497 269CB ** 10ö små siffror 4´3 sid par, VF , AB 150
6498 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid fint par 150
6499 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid Praktc 140
6500 269CB ** 10ö små siffror, ngt smal arg 75
6501 273BC1 ** 10 ö stora siffror G.V. LYX 600
6502 273BC1 10ö PR-LYX par 550
6503 273BC1 10ö streck i rockkanten, PR 500
6504 273BC1 ** 10ö G V 3+4 SID, Marginal par , PR 500
6505 273BC1 **, PR PAR 10ö stora siffror, färgstreck 400
6506 273BC1 10ö G V stora siffror år 4+3 pr-lyx par 400
6507 273BC2 ** 10Ö G.V. Profil hö, LYX par 550
6508 273BCC1 G.V. 10ö violet 3+4+4sid LYX marg , samt CCB troligen från samma ark men smal marg. 550
6509 273CB ** PRAKT 4-BLOCK 900
6510 273CB ** 10ö G V 4+3 SID, BRED MARG 500
6511 273CB1 G V stora siffror PR-LYX, färgstreck 700
6512 273CB1 god marg bra par, Stora siffror färgstre. 500
6513 273CB1 Stora siffror, bra par färgstreck 400
6514 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 pr-lyx par 350
6515 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 BRA par 225
6516 273CB1 ** PRAKT men kt, färgstreck 200
6517 273CB1 ** 10 ö stora siffror, praktmarginal 200
6518 273CB2 ** 10ö G V utan streck fint par 500
6519 273CB2 10ö G V stora siffror år 3+4 prakt par 375
6520 273CB2 ** 10Ö G.V. Profil hö, PRAKT par 350
6521 273CBx ** 10ö G.V. profil hö, lyx MARGINAL 350
6522 273CCB 9 block CCB med 3 par, dekorativ sällsynt enhet 900
6523 273CCB1 Stora siffror LYX marg, färgstreck 750
6524 273Cv ** 10Ö G.V. Profil hö, FELCENTRERAT 125
6525 273Cvar felperforerat par 350
6526 273v1 10ö stora siffror stark förskj. tandn. 100
6527 275CPI ** 15ö PR-LYX streck från örsnibb 75
6528 275CPI 9-block PI i mitten 50
6529 275CPI 15ö 9-block, strek vid örat i mitten 50
6530 275CPI F +45 30
6531 284-317 TRE KR kpl 200
6532 284-318 Tre Kronor serie i 3-strip fin kvalitet 600
6533 294-317 ** TRE KRONOR SERIE I LYX centrering 400
6534 305 1,75 kr LYX 70
6535 318-19 Ling kpl 3 olika och BC, CB par, F 700 150
6536 318-19 Ling kpl serie 3st 10
6537 318BC Ling 5ö 4-BLOCK, LYX MARG. 200
6538 318BC ** 5Ö LING LYX 4-BLOCK 200
6539 318-BC Ling 3+4 sid PRAKT PAR 75
6540 318-BC Ling 3+4 sid BRA PAR 50
6541 318bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 350
6542 318bc-cb 5 ö ling 2 par med pr marg 150
6543 318BCC Ling 5ö 3+4+4 sid , LYX marg 150
6544 318bccc 8-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 250
6545 318bccc 8-block 5ö 2bc par, övre marg 150
6546 318CB 4-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 240
6547 318CB 5ö par, pr-lyx 110
6548 318CB ** 5ö Ling LYX marginal 100
6549 318-CB Ling 4+3 sid PRAKT PAR 75
6550 318-CB Ling 4+3 sid BRA PAR 50
6551 320-21 ** serie Vetenskapsakademien inkl 3 sidiga 10ö 2st och 15 ö 2 st 10 olik F 3250 350
6552 320-21CC ** 10+15ö Berz. + Linné 4-block 4-sid 70
6553 320B2 otandat höger, prakt 300
6554 320B2 ** 10ö Berz. otandat vä. PR-LYX 250
6555 320B2 bra ex 3-sid Berzelius,1100 200
6556 320BC Extremt bred marg 650
6557 320BC PRAKTmarginal,vc par 500
6558 320BC ** 10ö Berz. LYX marginal 500
6559 320BC ** 10ö Berzelius, fint par 300
6560 320BC ** 10ö Berzelius, LYX par 275
6561 320BC ** PRAKTPAR 10Ö BERZELIUS 250
6562 320BC ** 10ö Berzelius 3+4 LYX marginal 250
6563 320BC Berzelius 3+4 sid bra par 200
6564 320CB 10ö Berzelius,4-BLOCK prakt marg. 650
6565 320CB bra par 500
6566 320CB ** 10ö berzelius, PR-LYX 500
6567 320CB 10ö Berzelius, SUPERB marginal 450
6568 320CB ** 10ö Berzelius, LYX marginal 275
6569 320CB ** 10ö Berzelius, par med prakt marginal 225
6570 320CBvar Berzelius 4+3 sid PRAKT par, variant violett färkprick mellan märkena 290
6571 321B2 ** Linné 15ö lodr 4-strip,LYX, F 700+ 100
6572 321BB ** 15Ö LINNÉ, PRAKT-LYX PAR 150
6573 321BB 15ö Linné praktpar 100
6574 321BB Linné 15ö PRAKTPAR 75
6575 321BB **15 ö LInné 3+3 sid par 60
6576 321BC Vackert par 500
6577 321BC ** LINNÉ LYX PAR 400
6578 321BC 15ö Linné, LYX marg, ktspts 200
6579 321C ** Linné 15ö 4-sid 4 block , LYX 100
6580 321C ** Linné 15ö 4-sid 4 block , partiellt spegeltryck 100
6581 321C PR 4-BL 75
6582 321CB PRAKT 4-BLOCK,F 3400 1000
6583 321CB ** Linné 15ö, prakt 4-block LYX marginal 700
6584 321CB PRAKT par 550
6585 321CB ** Linné 15ö, praktpar LYX marginal par 375
6586 321CB Linné 15ö 4+3 sid PRAKT- LYX PAR 300
6587 321CB ** Linné 15ö, fint par 275
6588 322 ** 30ö BLÅ, BEZELIUS, LYX 110
6589 323-34 Hazelius kpl med 3+3 sid par 35
6590 324-25 Bellmankpl med bb. bc,cb prakt marg 400
6591 324-25 Bellman kpl serieinkl BB par 5 st 50
6592 324B2 ** BELLMAN 3 SID otandad hö , F 160 25
6593 324BB 5ö Bellmann, 4-BLOCK, PRAKT 140
6594 324BB PR par 125
6595 324BB ** 5 ö Bellman, LYX PAR 125
6596 324BB ** 5ö Bellman 3+3s par, PR-LYX 90
6597 324BB ** 5ö Bellman 3+3s par, PR-LYX 80
6598 324BB 5ö Bellman 3+3 PRAKT par 45
6599 324BC ** 5ö Bellman 4-block 3+4s , LYX 300
6600 324BC ** BELLMAN 3+4 SID PAR 100
6601 324BC,CB 2 pr-lyx par F 1600 550
6602 324bc-cb Bellman 2 praktpar 390
6603 324bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 375
6604 324bc-cb 5 ö BELLMAN 2 par med pr marg 275
6605 324BCC BELLMANN 3+4+4 sid , PR-LYX 275
6606 324CB ** 5ö Bellman, PR-LYX 250
6607 324CB ** 5ö Bellman 4+3s par, PR-LYX 200
6608 324CB 5ö Bellman 4+3 4-BLOCK 2 par 200
6609 324CB 5ö Bellman 4+3 PRAKT par 100
6610 324CCB BELMANN 4+4+3sid, LYX 250
6611 324CCB BELLMANN 4+4+3 sid ,ovanligt, Prmarg 225
6612 326-27 SERGEL kpl med 3+3 sid par 80
6613 326-327 ** 15, 50 Ö sERGEL, PR, AB 75
6614 326BB PR LYX 90
6615 326BB 15ö SERGEL 3+3 sid par 30
6616 326Bvar **SERGEL 15ö var liten + jumbo ex 100
6617 327 ** 50Ö SERGEL, PR- LYX 110
6618 327 LYX 100
6619 327 ** 50ö Sergel, PRAKT 75
6620 328-29 BIBELN kpl 150
6621 328-29 BIBELN kpl pr-lyx serie 60
6622 329 prakt 75
6623 329 90ö BIBELN 40
6624 329-31 Skansen kpl serie 4 st med BB 40
6625 330-31 Skansen kpl serie 100
6626 330-31 ** SKANSEN kpl praktserie F 370 85
6627 330-31 ** Skansen kpl fin serie F 370 60
6628 331 PR 75
6629 332Av1 ** 5kr slottet 1969, gul flouresens, i PAR PR-LYX 1500
6630 332Av1 ** 5kr slottet 1969, gul flouresens, PR-LYX 1000
6631 332Av1 ** 5kr slottet 1969, gul flouresens, PRAKT 800
6632 332B1,2 2 st 3-sidiga från ark B2 i LYX 200
6633 332B1a 3-sid ot. vä F 1400 175
6634 332B2a 3-Sid ot. hö. F1400 175
6635 332Ba1,2 2 ex ot vä + ot hö, pr 300
6636 332Ba1,2 Slottet 3 sid ur ark skuret vä+ hö, prakt 200
6637 332Ba2 ** slottet 3 sid från ark, LYX 125
6638 332BC ** SLOTTET 5KR PR-LYX 4-BLOCK 2900
6639 332BC Slottet 5 kr 4+3s, LYX 1500
6640 332BC ** slottet 5 kr blå 3+4sid 4-block 1500
6641 332BC Slottet 5 krblå 3+4 sid BRA MARGINAL 1200
6642 332BC ** 4+3SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
6643 332BC ** 3+4SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
6644 332BC ** slottet 3+4 sid PAR 700
6645 332BC ** slottet praktpar 3+4 sid 600
6646 332BC 4-block slottet , ngt smal, C är LYX 460
6647 332BC ** SLOTTET 3+4 SID, praktmarg. kt 425
6648 332C LYX 4-block 800
6649 332C ** 4-SID 5 kr blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 500
6650 332C ** 4-SID SLOTTET,PRAKT 4-BLOCK 400
6651 332C ** 4 SID slottet 5kr 4-BLOCK , LYX-PR 400
6652 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , 4-BLOCK 300
6653 332C ** LYXcentr 5 kr slottet 150
6654 332C ** 5KR SLOTTET PR-LYX 150
6655 332C ** 5kr 4-sid slottet LYX 150
6656 332C ** 4 SID slottet 5kr, LYX 150
6657 332C 5 kr slottet , fint ex 125
6658 332C ** slottet 5KR , LYXcentr 125
6659 332C ** 5kr slottet 1941, bra ex 110
6660 332C ** 5KR SLOTTET blå, prakt 100
6661 332CB ** 5 KR PR-LYX 1300
6662 332CB PR-LYX 1200
6663 332CC ** 5kr undre marginal par knr 33579 225
6664 332CC ** 5kr undre marginal par knr ..851 200
6665 333-34 KPL Serie Hazelius 60
6666 333-34 ARTHUR HAZELIUS 1941 kpl serie 4st 30
6667 335-36 Birgitta kpl serie 130
6668 335-36 15ö-120ö Birgitta kpl serie med BB par 65
6669 336 LYX 120ö Birgitta 150
6670 336 ** 120 ö Birgitta, PR-LYX 150
6671 336 120Ö BIRGITTA PR-LYX 150
6672 336 ** 120ö Birgitta, prakt 100
6673 337BBv1 Spegeltryck 20 kr Svanar 90
6674 337BBvar 20kr svanar i 4-block med spegeltryck 100
6675 337C ** övre arkmarginal 10-block , sällsynt 2600
6676 337C ** 5KR BLÅ SVANAR , PR-LYX 4-BLOCK 1200
6677 337C ** 20 KR SVANAR, PRAKT 4-BLOCK 800
6678 337C PRAKT 4-s SVANAR 375
6679 337C ** LYX 20kr Svanar A4 ppr 375
6680 337C ** 20 KR SVANAR, LYX 350
6681 337C ** PR-LYX 20kr Svanar A3 ppr 300
6682 337C ** 20 kr VITT PPR, PRAKT 300
6683 337C ** 20 kr svanar, prakt 275
6684 337C ** 20 kr marginalex 225
6685 337C ** 20kr 4-sid svan, vitt ppr, prakt 200
6686 337C ** 4 SID SVAN pr-lyx marginalex 200
6687 337C ** 4 SID SVAN PRAKT 150
6688 338-36 20-40ö Nationalmuseum 150 år kpl serie med BB par 40
6689 338-39 Tessin kpl 90
6690 339 ** 40Ö TESSIN , LYX 100
6691 340-41 Folkskolan kpl 5 st 50
6692 340-41 10-90ö Folkskolan 100 år kpl serie 5st 20
6693 340A3 LYX 40
6694 342-43 KPL SCHELE 60
6695 342-43 Scheele kpl serie med BB 4st 25
6696 344-46 kpl 60
6697 344-46 G V 85 ÅR kpl serie med BB 5st 40
6698 347-48 SKYTTERÖRELSEN kpl serie med BB 4st 15
6699 349-50 Montelius kpl serie med BB 4st 15
6700 350 LYX, 12ö Montelius 45
6701 353-57 Flottan kpl 70
6702 359-60 Svensk press kpl serie med BB 4st 15
6703 361-62 Viktor Rydberg kpl serie med BB 4st 15
6704 363-64 Sparbankrörelsenkpl serie med BB 4st 10
6705 365-67 Lund kpl 30
6706 365-67 LUND kpl serie med BB 7st 20
6707 368-69 Lantbruksmöt. kpl serie med BB 4st 15
6708 370-71 Tegner. kpl serie med BB 4st 10
6709 372-713 Nobel. kpl serie med BB 4st 15
6710 374-75 Geijer kpl serie 4st med BB 15
6711 376-78 G V 40 år som regent kpl serie 7st med BB 10
6712 379-81 G V 90 ÅR kpl serie 7st med BB 10
6713 388-89 Lingiaden kpl serie med BB par 4 st 10
6714 390-92 UPU kpl serie med BB par 7 st 10
6715 406dd1,2 ** 25Ö G VI A. 2 ST 4-BLOCH 35
6716 406DD1var ** 25Ö PAR , variant extra stort 50
6717 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, LYX 50
6718 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, PR-LYX 40
6719 410var ** 30ö G :VI A: PAR med spegeltryck 150
6720 410var ** 30ö G :VI A: spegeltryck 100
6721 413SX2 5+15Ö G VI A , LYX 4-BLOCK 80
6722 413SX2 ** G IV A 15+5Ö PR-LYX 4-BLOCK 240 50
6723 413SX2 ** 5+15ö . PR-LYX 35
6724 416DD1,2 ** 30Ö G VI A. 2 olika par F 235 40
6725 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, P-LYX 80
6726 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, ab-pr 60
6727 416HA6 ** 30Ö G VI A. 4 OLIKA 4-BLOCK, F 1150 190
6728 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned vä, pr-lyx 40
6729 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö upp vä, ab-pr 30
6730 440-41 Olaus Petri kpl serie med BB par , 4st 15
6731 442-44 G VI A 70 år med BB par , 7st 10
6732 445-48 Riksidrottsförbundet 50år 1953 kpl serie med BB par , 6st 15
6733 451-53 Telegrafverket 100 år 1953 kpl serie med BB par ,5st 15
6734 454-55 Vm på skidor 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
6735 456-58 Lenngren 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
6736 458-66 Hällristningar 50-95ö1954-64 kpl serie 9st 15
6737 469-70 Svenska Flaggan 10, 15ö 10
6738 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie 200
6739 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-blockserie 175
6740 471-475var ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie, 4 sk pos 8 med 2 blå färgfläckar ovan hö om kronan 225
6741 471-75 ** bra 4-block serie 100
6742 471-75 Sthlmia 55 kpl , + inträdesbiljett 35
6743 471-75 kpl ** 30
6744 471-75 ** bra vc serie 30
6745 471-75 Stockholmia 1955, kpl serie 5 st 20
6746 471-75bl Stockholmia 1955, kpl serie i 5 st 9-block 150
6747 471-75var ** 9-BL pr-lyx serie , 4sk pos8 variant färgfläck thill höger ovan kronan. 350
6748 476-77 Atterbom kpl 4 st inkl BB 15
6749 478-85 1956 3 st serier medd BB 25
6750 486-87 Sjöräddningsällskapet 1957 med BB 20
6751 490-499 Sverige 1958 4 serier kpl 40
6752 500-508 Sverige 1959 5 serier kpl 35
6753 509-520 Sverige 1960 6 serier kpl med BB par 30
6754 521-531 Sverige 1961 6 serier kpl med Bildsten par BB 100
6755 523-541 Sverige 1962 6 serier kpl med Bildsten par BB 25
6756 526BBPI ** 20ö 4-BL övre par hö plåtsår i hylla 75
6757 526P1 ** 20Ö plåtsår på hö ex, LYX 100
6758 528BB Bildsten 10 kr, 4-block 200
6759 528BB 10 KR BILDSTEN LYX 4-BLOCK 200
6760 528BB ** 10 kr BILDSTEN, PR-LYX 110
6761 528BB ** 10 kr Bildsten par, pr-lyx 90
6762 542-554 Sverige 1963 6 serier kpl med par BB 25
6763 555-560 Sverige 1964 3 serier kpl med par BB 20
6764 561-571 Sverige 1965 5 serier kpl med par BB 25
6765 595-619 Sverige 1967 13 serier kpl med par BB 40
6766 620-48 Sverige 1968 11 serier kpl med par BB 70
6767 649-83 Sverige 1969 11 serier kpl med par BB 75
6768 684-718 Sverige 1970 14 serier kpl med par BB 75
6769 719-753 Sverige 1971 17 serier kpl med par BB, med extra 719 v2, 720v2, 729v2, 80
6770 730BB,v2 ** VÄDERKVARNAR BB blank gummi 100
6771 730BBv BLANK GUMMI, 75ö Öländsk Väderkvar. 125
6772 730BBv1 75ö Väderkvarn, blank gummi,4-Block 200
6773 730BBv2 ** 75ö Väderkvarn blank Gummi, LYX 125
6774 730BBv2 ** 75ö Öländsk Väderkvarn, blank gum. 110
6775 730BBv2 ** 75ö Väderkvarn blank Gummi, pr 75
6776 730BBv2 75 ö öl. väderkvarn blank gummi 75
6777 754-806 Sverige 1972 15 serier kpl med par BB, ej nr 796-97 men med 768v2, 774v2 75
6778 809-853 Sverige 1973 13 serier kpl med par BB, ej nr 843-44 men med 818-19v2 837-42v2, 849v2 75
6779 854-907 Sverige 1974 13 serier kpl med par BB, och div flor. märken CarlXVI Gustav 75
6780 908-52 Sverige 1975 14 serier kpl med par BB, och div flour. 65
6781 953-988 Sverige 1976 14 serier kpl med par o block, och 953v2 m.fl flour. märken 65
6782 989-1029 Sverige 1977 12 serier kpl med par Block, och 989-90v1 (110kr) m.fl 70
6783 1030-1069 Sverige 1978 13 serier kpl med par Block, 70
6784 1070-1112 Sverige 1979 13 serier kpl med par Block, 60
6785 1705-07 ** BLOCK signerat Slania i marginalen 100
6786 2192 Ceslaw Slanias 1000 frimärke 2000-03-17, minnesfolder med** block 50kr, FDC och numrerat svartavtryck i vacker beskrivande folder 100
6787 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6788 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6789 143Ecxz ** 5ö t 13, LYX 40


TJÄNSTE **

6790 1 ** 3Ö tjänste t 14, praktex 1000
6791 1 ** 3Ö tjänste t 14, par fräscht, 3,3,5 900
6792 1 ** 3ö tjänste t 14, praktex 750
6793 1 ** 3ö tjänste t 14, Ab 3,3,5 350
6794 1var ** 3ö tjänste t 14, AB bruten ram upptill 500
6795 1var ** 3ö tjänste t 14, AB bruten ram nedtill 450
6796 11 ** 2ö LYX 4-BLOCK 200
6797 11 4- BLOCK LYX-PR 125
6798 11 ** 2ö PR-LYX 60
6799 11 ** 2ö LYX 50
6800 11 ** 2ö PR-LYX 50
6801 11 vc AB 4-block ,F 100 40
6802 11 LYX-PR 35
6803 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 4-bl 150
6804 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX övre vä marginal 12 hörn block 150
6805 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste P-LYX 4-bl 110
6806 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX nedre marginal 10- block 100
6807 12 ** 3Ö STORA TJ T 13, LYX 50
6808 12b lyxc, krackelerad gummi 100
6809 12b vc AB-pr F120 75
6810 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 200
6811 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 160
6812 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 110
6813 12e AB 4-block 100
6814 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 100
6815 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 90
6816 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 80
6817 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre vä hörn marginal 8-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 80
6818 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 50
6819 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste vä marginal 10-BLOCK lite bättre nyans F ca 600 50
6820 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre hö hörn marginal 5-strip lite bättre nyans F ca 300 50
6821 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste par pos 30-31, pos 3 rambrott lite bättre nyans F ca 120+ 40
6822 12ev2 3 ö stora tjänste , pr-lyx 4-block pos4 v2, F ca 600 +prakt= 1200 300
6823 12ev2 ** felcentrerat 3 ö stora tjänste , 4-block pos2 v2, märkesbilden ut i marginalen F ca 700 + 200
6824 12ev2 **3 ö stora tjänste , v2 skadat E prakt, F 400+pr 100% = 800 200
6825 12ev2 ** 3ö orangebrun stora tjänste nedre margina 15-BLOCK lite bättre nyans F ca 1200 175
6826 12ev2 3 ö stora tjänste , pr-ab 9-block pos3 v2, F ca 700 + 150
6827 12ev2 ** 3 ö stora tjänste , 9-block pos 9 v2, F ca 700 + 150
6828 12ev3 ** 3 ö stora tjänste , pr-ab 9-block pos5 mittex v3 i prakt, F ca 1000 + 250
6829 12ev3 **3 ö stora tjänste , v3, skadat ben AB 150
6830 13A ** 4Ö GRÅ, PRAKT 250
6831 13A ** 4ö fnt ex 150
6832 13A ** 4Ö GRÅ, AB 100
6833 13A AB , F 170 75
6834 13A ** 4ö centr vä BA , svårt märke 75
6835 13A ** 4Ö GRÅ, AB 75
6836 13Ac ** 4-block 4ö typ 1, AB, svårt F 2250+ 350
6837 13Ac 4-block AB, några obet särade tänder F 1500 300
6838 13Ac ** 4ö AB 80
6839 13B ** 4ö , PR-LYX 4-BLOCK 250
6840 13B ** 4ö PR-LYX 4-BLOCK 200
6841 13B PRAKT 4-block 100
6842 13B ** 4ö PR-LYX 100
6843 13B ** 4ö PR-LYX 90
6844 13B ** 4ö PRAKT 60
6845 13B AB 4-block F220 50
6846 14 ** 5ö LYX, 4-block 500
6847 14 ** 5ö PRAKT-AB, Hörn marg 4-block 125
6848 14 ** 5ö LYX 100
6849 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 100
6850 14 ** 5ö PR-LYX 100
6851 14 ** 5ö PRAKT-AB, 4-block 100
6852 14 ** 5ö PR-LYX 90
6853 14 LYX-PR 75
6854 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT 75
6855 14 ** 5ö LYX, gummiveck 75
6856 14 ** 5ö stora tj. 4-block, Ab 3,3,5, F 400 60
6857 14 PRAKT 50
6858 15 AB 150
6859 15b ** 6ö PR-LYX 700
6860 15b ** 6ö PRAKT 400
6861 15b AB, F 650 150
6862 15b,var ** 6ö PRAKT, var hårstrå i gummering 300
6863 15c prakt-AB 180
6864 16B ** 10 ö röd typ 2, LYX 125
6865 16B ** 10ö LYX 100
6866 16B ** 10Ö TYP 2, PR-LYX 70
6867 16B ** 10 ö röd typ 2, PRAKT 50
6868 18 ** 20Ö RÖD, AB 500
6869 18 fräscht ex ,fht, F 4000 225
6870 18g ** 20 ö ljust mattröd , par 900
6871 18g ** par 20Ö RÖD, BA( naturlig matt fläck i gum)+AB, F 8400 650
6872 19 ** 20ö blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
6873 19 ** 20ö stora tj. 4-block, PR 4,4,5, F 1200 250
6874 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 250
6875 19 ** 20ö stora tj. , PR 4,4,5, F 1200 250
6876 19 ** 20ö blå, PR-LYX 4-BLOCK, F 880 225
6877 19 ** 20ö blå PR-LYX 4-block F ca 900 225
6878 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 200
6879 19 ** 20ö blå PRAKT 4-BLOCK 175
6880 19 ** 20ö blå stora tj hörnmarginal 8-block F ca 1200 160
6881 19 bra AB 4-block 150
6882 19 ** 20ö stora tj. 4-block, AB 3,3,5, F 600 125
6883 19 ** 20ö blå , LYX 110
6884 19 LYX-PR 100
6885 19 ** 20ö BLÅ stora tj. PR-LYX 100
6886 19 ** 20Ö BLÅ, PR-LYX 90
6887 19 AB 4-BLOCK ,2st * 80
6888 19 ** 20ö blå PR 75
6889 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 45
6890 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 35
6891 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 30
6892 19c ** 20ö mörkblå , PR-LYX 4-BLOCK 300
6893 19c ** 20ö mörkblå , PRAKT 4-BLOCK 200
6894 19v 4-block ,PR-LYX F 1400 400
6895 19v 4-block ,2 st * 250
6896 19v vågrätt otandat par 175
6897 20 AB F 1300 275
6898 20b 24Ö 4-marginalBLOCK, AB, F 6500 1100
6899 20b 24Ö PR-LYX 900
6900 20b 24Ö PRAKT 500
6901 20b 24Ö AB, HÖRNMARG EX 250
6902 20b 24Ö SUBERB centr, ett par ktt 175
6903 20c ** 24ö PR-LYX 500
6904 20c AB 300
6905 20d 24ö GUL, prc, svagt ve. 1500 150
6906 21 fräscht 4-BL, AB ,F 2750 500
6907 21 ** 30ö marginal 9-block pos F ca 6000 500
6908 21i ** 30Ö Hörn 4-block, AB-BA, F 3000 350
6909 21i ** 30ö fint AB marginal par F 1200 200
6910 21i ** 30ö fint AB F 600 150
6911 21k ** 30ö PRAKT EX, F 950 225
6912 22B ** 50ö röd typ2, AB-PR 8-BLOCK, F CA 45000 4500
6913 22B ** 50ö röd typ 2, PRAKT 1500
6914 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB-PR, tjock ramlinje upp 1000
6915 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB 500
6916 23 LYX 4-BLOCK Fca 2600+ 1200
6917 23 ** 50 Ö GRÅ , LYXCENTR 250
6918 23 LYX 200
6919 23 ** 50Ö grå, PR-LYX 200
6920 23 ** 50ö grå stora tj t 13, PR-LYX 125
6921 23b ** 50ö grå, LYX 4-BLOCK 950
6922 23b ** 50 ö GRÅ, PR-LYX 160
6923 24 ** 1 kr typ 2 , LYX 225
6924 24 ** 1 KR LYX 150
6925 24 PR 90
6926 24B ** 1 kr LYX par med övre marginal 250
6927 24B ** 1KR STORA TJ TYP 2 , LYX 250
6928 24B ** 1 kr LYX 200
6929 24B ** 1KR stora TJ typ 2, PR-LYX 140
6930 24B LYX-PR 120
6931 25 AB 4-BLOCK F 1000 275
6932 25 VAR spegeltryck 150
6933 25 AB F 250 60
6934 25av4 ** 10/12ö hörnmarginal 9-block pos 1 v4 F ca 2600 300
6935 25bv6 ** 10/12ö ljusblå, bra AB, starkt spegeltryck F ca 1000 för ** 325
6936 25v5 ** 10/12Ö VARIANT ÖKEfint AB 3,3,5 200
6937 26 vc 4-block F 1400 400
6938 26 PR 150
6939 26d 4-block AB 375
6940 27-39 KPL SERIE F 1300 300
6941 29 ** 4 ö vm krona små TJ lyx 4-BL pr F280 125
6942 29 ** 4Ö VM KRONA, PR-LYX 4-BL 60
6943 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 4-BLOCK 400
6944 31 ** 8Ö LYX 4-BLOCK 100
6945 32 ** 10Ö VM KRONA ARK 10 BLOCK 275
6946 32 ** 10ö hörnmarginal 10-block, F 2500 250
6947 32 AB, 10ö 50
6948 34 ** 20ö hörnmarginal 10-block, AB-PR F 1750 225
6949 34 ** 20ö PR-LYX 125
6950 34 ** 20Ö PR- LYX 125
6951 34 ** små tj 20ö vm krona, LYX 125
6952 34 AB-PR, 20ö 100
6953 34 20ö PRAKT 100
6954 34 ** 20ö små tjänste PRAKT-LYX ex, 90
6955 34 ** 20ö lilla tj. vm krona, Praktex 90
6956 34 ** 20ö små tjänste PRAKT ex, F 275 60
6957 35 ** 25Ö vm krona, LYX 4-BLOCK F 1100 500
6958 35 ** 25ö hörnmarginal naturlig gummive.10-block, PR F 2750 250
6959 35 25ö LYX 125
6960 35 ** 25ö PRAKT 90
6961 35 PR 25ö 75
6962 36 ** 50ö hörnmarginal 10-block, AB-PR F 1750++ 225
6963 36 LYXc. 30ö 100
6964 36 PRAKT 30ö 75
6965 36 AB 30ö 40
6966 37 vc AB 50ö 50
6967 38 ** 1kr vm krona, p-LYX 4-BLOCK F1100 250
6968 38 ** 1kr små tjänste vm krona LYX 250
6969 38 ** 1 KR LYX 200
6970 38 LYX 1 kr 100
6971 38 ** 1 KR PR-LYX 75
6972 38 AB , 1 kr vm krona 35
6973 39 ** 5kr marginal 12-block, PRAKT F 4500++ 450
6974 39 ** 5 KR LYX 175
6975 39 ** 5kr små tjänste LYX ex 160
6976 39 5 kr PRAKT 125
6977 39 ** 5kr marginal PRAKT-LYX ex 125
6978 39 ** 5kr små tjänste PRAKT ex, f 375 90
6979 39 AB HÖRNMARG ex. 5 kr 75
6980 40 ** 1ö , LYXc 4-BLOCK, lätt vikt i perf 120
6981 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK,F 320 100
6982 40 ** 1Ö PR-LYX 4-BLOCK 50
6983 40 PR, 1ö vm linjer 25
6984 41 ** 2Ö LYX 4-BLOCK, svårt 100
6985 43cx ** 4ö små tj vm /, AB 25
6986 43cxz ** 4ö omv linjer + KPV påalla märken i prakt hörn marginal 4-block 400
6987 43cxz ** 4ö små tj vm /+ KPV, AB F 300 90
6988 44cx ** 5ö små tj vm /, AB-PR, 4-BL, F 600++ 200
6989 46 LYX 4-block 8ö 500
6990 46 ** 8Ö PR-LYX 4-BLOCK 500
6991 46 ** 8Ö VM LINJE +KPV, PRAKT 150
6992 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 100
6993 46 PRAKT 8 ö 90
6994 46cc ** 8ö SMÅ TJÄNSTE vm \, LYXmarg. ex 160
6995 46cc ** 8ö vm \ , LYX 150
6996 46cc ** 8ö SMÅ TJÄNSTE vm \, praktex 90
6997 46cz ** 8ö hörnmarginal 20 block där 15 st har delar av KPV.,ovanlig F 8750 750
6998 46cz 8ö 4-block AB-PR alla cz 400
6999 46cz ** 8ö 4 block där ALLA har delar av KPV.,ovanlig AB-PR F 2000++ 400
7000 46cz ** 8ö marginal 4 block där ALLA har delar av KPV,ovanlig AB F 2000 225
7001 46cz ** 8ö delar av KPV, AB-pr F 500 150
7002 46cz ** 8ö delar av KPV, AB F 500 90
7003 49 ** 15Ö SMÅ TJÄNSTE VM \, lyx 50
7004 163b ** 60ö postemblem vitt ppr, LYX 1600
7005 208 ** 1KR KONGRESS, LYX 750


LÖSEN **
7006 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, prakt 90
7007 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, bra AB 3,3,5 50
7008 1 ** 1ö Lösen t14, bra AB 300
7009 1 ** 1Ö LÖSEN T 14 POSTFRISK 200
7010 1 ** 1ö Lösen t14, centr ned vä. F 1700 160
7011 1,1v 4-Block,AB, 1 ex var. F6500+ 900
7012 1-9 ** Lösen t 14, 1ö-50ö postfriska F 2020 22600 2300
7013 2 ** 3ö Lösen t 14, PR-LYX, F 3300 1200
7014 2 ** 3ö Lösen t 14, PRAKT, F 3300 800
7015 2 ** 3ö PRAKT , F 3500 600
7016 2 ** 3Ö PRAKT, lvht, F 2700 500
7017 2 ** 3ö röd, Lösen t 14 , AB 3,3,5 , F 1700 250
7018 2a ** 3Ö FRÄSCHT AB EX 3,3,5 300
7019 4 ** 6ö orange,Lösen t 14 AB 3,3,5 F 3500 400
7020 4a ** 6ö ab-prakt 1000
7021 4b 6ö PRAKT 4-BLOCK, F 27500 6000
7022 4b ** 6Ö gul lösen t 14 , AB 3,3,5 F 3600 600
7023 4b 6ö , AB 550
7024 4c 6ö t 14, PRAKTex 1100
7025 4c ** 6ö AB, fräscht, F 2500 400
7026 5 ** 12ö t14, PRAKT 4-BLOCK F ca 2500 450
7027 5 PRAKT-LYX, 12ö 200
7028 5a 12ö PR-LYX 4-BLOCK, F 2500+, 1ex v2 1100
7029 5v2 **12ö superb 4-block, pos4 V2, pos2 var 500
7030 5v2 ** 12ö t14, ab-PR 4-BL , pos2 v2 300
7031 5var ** 12ö vit fläck under 12, PR-LYX 250
7032 7bv ** 24ö olivgrå, AB med kort L, F 1700 + 250
7033 7c 24ö 4-BLOCK , AB-BA, F 7000, + 2 st v2 700
7034 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, AB-PR 500
7035 7c ** 24ö Lösen t 14 , AB-PR 3,3-4,5 , F 1800++ 400
7036 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, bra AB 375
7037 7+L7v 4-BL AB, 1-2ex * 350
7038 8 ** 30ö lösen t 14, mycket fint 300
7039 8c Vc AB 4-block F7000 1800
7040 8c ** 30ö Lösen t 14 , AB 3,3,5 , F 1900 220
7041 11 ** 1ö LYX 300
7042 11 ** 1ö svart, LYX 250
7043 11 LYXc 200
7044 11 vc AB-LYX 4-BL.,1 ex v2 150
7045 11 Spegeltryck 100
7046 11 LYX 100
7047 11-15 ** 1Ö 2sT, 3-12Ö I PRAKTEX 300
7048 11-19 ** 1,3,6,12,20.30 o 50ö i 4-BLOCK** , 3ö 2st *, F ca 4500 500
7049 11-19 ** Lösen t 13 1-50ö **, 1kr *, 1ö 4st. F 2018 ca 2200 200
7050 11-20 ** välc-pr, men 1kr *. F ca 2000 300
7051 11a1v2 lodr. 3-strip ,P-lyx, v2 i mitt 275
7052 11a2v2 lodr. 3-strip ,PR, v2 i mitt 140
7053 11v2 Spegeltr. 4-bl., 1 ex v2 200
7054 11v2 PRAKT 1Ö 100
7055 11v2 **2 nyanser med långt fotstreck på L F ca 360 50
7056 11v2,var ** par 1ö, vä ex v2, SPEGELTRYCK, ab-pr 200
7057 12 ** 3ö 3 olika nyanser i Praktkvalitet 250
7058 12 LYX 200
7059 12 PRAKT 4-BLOCK 200
7060 12 ** 3ö LYX 160
7061 12 Spegeltryck, 3ö 125
7062 12 Spegeltryck 100
7063 12c ** 3ö hög karmin ,4-Block PR-LYX, SVÅR NYANS F ca 3000 600
7064 12c LYX 275
7065 12d 3ö PRAKT -LYX 4-BLOCK 550
7066 12d ** 3ö LYX 4-BLOCK, 1 ex * 500
7067 12d ** 3ö matt karminröd ,4-Block AB-PR 225
7068 12d LYX-PR 3ö 200
7069 12d ** 3Ö LÖSEN T 13 PR-LYX 150
7070 12e 3ö 4-BLOCK , AB 125
7071 13 pr-lyx, 5 ö 150
7072 13 PRAKT 100
7073 13a ** 5ö ljusbrun, AB-PR 4-BLOCK 125
7074 13d ** 5ö olivakt brun, PRAKT 100
7075 13f ** 5ö orangebrun ,4-Block AB-PR 150
7076 13g ** 5ö lösen t 13, AB-PR-LYX 4-bl 100
7077 13h ** 5ö mörkbrun, 2 märkesbilder 60
7078 14 LYX, 6ö 250
7079 14 PRKT 4-block 250
7080 14 PRAKT 150
7081 14 ** 6ö , prakt-LYX 150
7082 14 6öre PRAKT 100
7083 14 ** 6Ö PR-LYX 100
7084 14 Vc AB, F 180 75
7085 14b ** 6ö brunaktigt orange , 4-block ,AB 1000 175
7086 14b ** 6ö brunaktigt orange ,AB , F 270 175
7087 14b,v **/* 6ö brunakt or 4-bl 2 nedr2 **, KARTONGPAPPER 125
7088 14f ** 6ö PRAKT 4-block 200
7089 14f ** 6Ö T 13, PRAKT 50
7090 14g ** 6ö orange ,4-Block PRAKT 225
7091 15 ** 12Ö LÖSEN T13, LYX 500
7092 15 LYX 400
7093 15 ** 12ö , prakt 4-BLOCK 400
7094 15 ** 12ö , ab- prakt 4-BLOCK 275
7095 15 ** 12ö ,LYX 250
7096 15 ** 12Ö LÖSEN T13, PR-LYX 250
7097 15 ** 12ö , prakt -LYX par 225
7098 15 PR-LYX 200
7099 15 ** 12ö , prakt-LYX 200
7100 15 ** 12Ö LÖSEN T 13, PRAKT-LYX 125
7101 15 ** 12ö , prakt 100
7102 15a ** 12ö mattröd , AB-PR 4-BLOCK 200
7103 15b ** 12Ö AB ex 50
7104 15c ** 12Ö PRAKT -LYX ex 200
7105 15d 12ö PR-LYX par , ett ex var rambrott 250
7106 15e ** 12ö RÖD ,4-Block AB-PR 250
7107 15var ** 12ö ,ab-pr, ram def hö ned 100
7108 16 20ö LYX 300
7109 16 ** 20ö LYX-pr 175
7110 16 ** 20ö BLÅ T 13 PRAKT 150
7111 16 ** 20Ö, LYX men ursprunglig gummi repa 150
7112 16 ** 20Ö LÖSEN T 13, PRAKT-LYX 150
7113 16 PRAKT 100
7114 16 ** 20Ö PRAKT 100
7115 16 ** 20ö lösen t13, PRAKT 100
7116 16 ** 20ö lösen t 13, prakt F 360 100
7117 16 ** 20ö lösen t 13, AB- prakt 40
7118 16b ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 150
7119 16c ** 20Ö LÖSEN T 13, LYXcntr, ktspts 75
7120 16d ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 100
7121 16e2 ** 20ö blå LYX-PR 350
7122 16v1 ** 20Ö Lösen t 13 KARTONGPAPPAR, i denna tjocklek raritet 250
7123 16var ** 20ö 4-block, 2 märkesbilder 125
7124 17a ** 24ö grå lila, Lösen t 13, F 4500 400
7125 17a ** 24ö AB centr, lätt veck, F 2012 4000kr 350
7126 17b ** 24Ö 4-BLOCK 2 VÄ EX L7v2, F 3000 300
7127 17b ** 24Ö PRAKT centr, obet gummive 150
7128 17b ** 24ö lösen t 13, AB- prakt 150
7129 17b ** 24ö bra AB, vit prick i ringen 125
7130 17bv2 ** 24ö lösen t 13, kort fot på L, bra AB 140
7131 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB 4-block, F 2250 500
7132 17d,v2 24ö rödlila, AB 4-block, F2250 ,2hö ex v2 350
7133 17d,v2 AB,4-block, 2 ex *, 2 ex v2 varav 1 **, F ca 1000 300
7134 17d,v2 24ö rödlila, par ,hö ex v2, AB F-03 1100 225
7135 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB -(PR) 160
7136 17dv2 ** 24ö kort fot på L, 2 märkesbilder 125
7137 17dv2 ** 24ö 2 märkesbilder 100
7138 18b ** 30Ö LÖSEN T 13, PRAKT 150
7139 18b ** 30ö blågrön, AB-PR 75
7140 18e ** 30ö klargrön, fint AB 50
7141 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-LYX marginal 4 block, mycket sällsynt, F ca 2200 700
7142 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-AB hörn marginal 4 block, sällsynt vackert , 400
7143 19 **50ö Lösen t 13 hörnmarginal 10 block 225
7144 19 ** 50ö BRUNT 13 PRAKT 200
7145 19 ** 12ö , prakt-Lyx 175
7146 19d ** 50ö , ab 4-BLOCK 275
7147 19e ** 50ö , ab- ba 4-BLOCK 200
7148 19var 50ö 4-block **/* två vänstra märkena med varsin färgkula. 200
7149 20 ** LYX 1 KR 750
7150 20 1kr , mkt fint 4-block ,AB, F 3200 700
7151 20 ** 1KR 6-block 4st **, pos 2,5 är *, F 4200 AB-PRAKT fint fräscht 700
7152 20 ** 1KR PRAKT, F 2000 450
7153 20 ** 1KR 4 -BLOCK , 2 undre ** övre*, AB 400
7154 20 PRAKT 1 kr 375
7155 20 1 kr AB F 800 250
7156 20 ** 1 kr bra AB 250
7157 20 ** 1 kr bra AB 225
7158 20b ** 1 kr bra AB, F 900 225
7159 20b 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 120
7160 20c ** 1 KR AB-PRAKT 225
7161 20d ** 1kr vackert AB 4-block 600
7162 20d ** 1kr , Lösen t 13, bra AB 3,3,5 200
7163 20d 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 110
7164 20dv ** 1kr lösen t 13, fint 4 block , pos 4 övre vä hörn avrundat, tryckvar, Bra AB 3600 700
7165 20var * 1kr förskjutna tryckfärger, AB-PR 150
7166 20var ** 1kr lösen t 13, felperf. marg ex F 900 125
7167 41 ** 2Ö VM LINJER, LYX 4-BLOCK 50
7168 54 ** 50Ö VM LINJER, PRAKT-LYX 100
7169 1 ** FLYGPOST 1912, hörnmarginal LYX 350
7170 1 ** FLYGPOST 1912, ab 150


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
7171 1 ** 1912 FLYGPOST, PRAKT 200
7172 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
7173 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
7174 1 HF1 FLYG 1912 LYX 4-BLOCK 1200
7175 1 ** Sveriges första Flygpost , PRAKT 3005- STRIP ** SVERIGE

7176 40c 2ö ph AB vågr 5-strip **, 60
7177 54a AB 5-STRIP 500
7178 58 30ö Oscar vågr marginal 5-strip, AB 1100
7179 59c ** 50ö blågrå, vågr 5-strip, AB-BA,13000 1800
7180 59d 50ö Oscar marginal 5-strip, AB,F 12000 2100
7181 61 5-strip 50
7182 61vm1 AB 5-STRIP, f 500 100
7183 62 2ö siffertyp AB F 350 125
7184 62 ** 2ö siffertyp AB 5-strip 75
7185 62bvm1 AB 5-STRIP F 1750 ++ 500
7186 62bvm1 AB-BA 5 STRIP 290
7187 63 3ö ,5-strip 20
7188 63vm1 3ö OMV VM. F900 200
7189 69 2ö vm krona 5-strip 75
7190 74v2 4ö var.skadat V , i mitt av 7-strip , **/* 40
7191 79bz 5ö Medaljong prakt 7-strip, KPV mitt på 150
7192 79bz 5ö Medaljong Hörnmarg 5-strip.AB-PR 125
7193 82a 10ö Medaljong vågr AB-PR 5-STRIP 75
7194 82a,bz 10ö vågr AB-PR 5-STRIP, KPV mitt på 125
7195 82bz 10ö Medaljong 5-strip. vackert AB 125
7196 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 110
7197 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 100
7198 85 20ö PRc 5-strip ö hö hörnmarg. gumve. 325
7199 85bz 20ö Medaljong ** prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 2000+ pr 400
7200 88 30ö Medaljong ,AB 750
7201 88bz 20ö Medaljong ** ab prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 4250 700
7202 89 35ö Medaljong ,AB 600
7203 95 90ö Medaljong ** ab prakt marg 6-strip, 25
7204 97 1,98 på 5kr , 2 vm , prakt 100
7205 97bz-98 kr1,98, kr 2,12 Medaljong ** ab,ab- prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 200 40
7206 101 12/65 5-strip 30
7207 103 PR-LYX, F 150 50
7208 104 27/80ö 20
7209 126cz 7+7/2 ö vm linjer och KPV fint AB-PR 5-strip 500
7210 136cz ** 10/3ö Luftpost, 5-strip, prakt med KPV mitt på 175
7211 136cz 10ö Luftpost, marg 5-strip ,KPV 120
7212 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
7213 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
7214 137 5-strip 150
7215 137 ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, PR-LYX 150
7216 137 ** 20/2ö Luftpost, LYX 100
7217 137 10ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 50
7218 137cz ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, LYX med KPV mitt på 300
7219 137cz 20ö Lftpost, vågr 5-strip tydl kpv , AB 250
7220 139a,b ** Lilla riksvapnet 1920 2 5-strip olika papper 139b i PR-LYX , svårt 800
7221 139a,b ** Lilla riksvapnet 1920 2 5-strip olika papper 139b i AB 350
7222 139a,b ** Lilla riksvapnet 1920 2 5-strip olika papper 139b i AB-BA normalkval, a prakt 325
7223 139a,b ** Lilla riksvapnet 1920 2 5-strip olika papper F 3000 250
7224 139avar ** Lilla riksvapnet 1920 10-strip,ojämt skuret med olika märkeshöjd , sällsynt 200
7225 139avar ** Lilla riksvapnet 1920 5-strip,sällsynt, dubbel skarv med skarvlinjer postalt ihopfogade. 200
7226 139avar ** Lilla riksvapnet 1920 5-strip, olika märkeshöjd ochpartiellt spegeltryck 200
7227 139avar ** Lilla riksvapnet 1920 7-strip,ojämt skuret med olika märkeshöjd , sällsynt 130
7228 139avar ** Lilla riksvapnet 1920 9-strip,ojämt skuret med olika märkeshöjd , sällsynt 125
7229 139avar ** Lilla riksvapnet 1920 5-strip, ett ex dragspel 100
7230 139avar ** Lilla riksvapnet 1920 5-strip,sällsynt, skarvlinjer postalt ihopfogade med olika märkesbildhöjd och riktpunkt. 75
7231 139b 3 ö.AGRG ab-pr 1750+ 600
7232 139b ** 3Ö AGRG 5 STRIP 350
7233 139b 3 öre AGRG ,AB ,F 1750 300
7234 139b,var ** 3ö , felperforerat 5-strip,en kt 200
7235 139va *** 3ö lilla riksvapnet 1920, partiellt spegeltryck 125
7236 140A AB-(PR) 5 STRIP 275
7237 140Aa ** 5ö agry, fint 5-strip AB F 2017 2250 450
7238 140Aa ** 5ö grön typ 1, AGRY, 2-3, AB 400
7239 140Aa ** 5ö grön typ 1, vikt mellan 2-3, AB 300
7240 140Aa ** 5ö agrg, fint 5-strip AB F 2017 1750 300
7241 140Ab **/* 5ö grön typ 1, POS 1,3,5 ÄR *, AB 125
7242 140Ab ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 75
7243 140Acx **/* 5ö grön typ 1, 4-str cx , pos 1o4 *, AB 500
7244 140Ca lodrätt 5-strip F 1000 + 150
7245 140Ccx ** 5ö grön typ 1 Lejon vm ppr, fint 5-strip 175
7246 140Ccx vågr 5-strip F 750 150
7247 140Ccx 5ö grön 4-sid vm linje, vågr 5-strip 150
7248 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust brunröd , pr-lyx 5-strip , OVANLIGT I DENNA CENTRERING 2400
7249 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust orangeaktigt brunröd , 5-strip AB F 7500 1200
7250 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , LYX 300
7251 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , PR-LYX 200
7252 142Aa ** 5ö brunröd typ2, AB, A2 160
7253 142Aa **/* pos 1+3* 5ö brunröd typ2, AB, A1 rullbanderoll 150
7254 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 PPR 5-STRIP , AB 150
7255 142Acc ** 5ö lejon brun omv vm AB-PRC 5-strip F 4500 600
7256 142Acx ** 5ö brunröd typ2, AB, 5-strip 190
7257 142Acx ** 5ö matt brunröd typ2, AB, 5-strip 160
7258 142Acxz ** 5ö brun Lejon vm /+kpv, fint AB 5-strip 600
7259 142Ecx 5-stirp AB 30
7260 142Ecx ** 5ö Lejon brun 5-strip A2 ppr, AB 20
7261 142Ecxz ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT, cxz 250
7262 142Ecxz AB 5-strip 100
7263 143A LYX 5-strip på a1 ppr med RENT TRYCK 375
7264 143A ** 5ö Lejon grön 5-strip A2 ppr, PR 95
7265 143Aa ** 5ö Lejon A2, fint 5-strip prakt-LYX 200
7266 143Aa ** Lejon 5ö grön , A2 pr-lyx5-strip 175
7267 143Aa ** 5ö Lejon A1, fint 5-strip prakt 150
7268 143Aa ** Lejon 5ö grön , A1 ab-pr 5-strip 75
7269 143Aa ** 5ö grön typ 2, A2ppr , AB 60
7270 143Ac rent tryck, A2,PR-LYX 400
7271 143Ac rent tryck, A2, AB F900 260
7272 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm bra AB 5-strip 250
7273 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm AB 5-strip 175
7274 143Acc ** 5ö grön typ 2, cc, AB-BA, 5-strip 150
7275 143Acx 5ö grön , LYX 5-strip 125
7276 143Acx ** 5Ö grön Lejon vm linjer, PR-LYX 5-strip med plåtskarv 60
7277 143Acx PR-LYX 50
7278 143Acx 5ö grön , prakt 5-strip 50
7279 143Acx ** 5ö Lejon grön vm / 5-strip AB-PR 30
7280 143Acxz ** 5Ö GRÖN LEJON TYP 2, PR 5-strip 150
7281 143Acxz PRAKT 140
7282 143Acxz ** 5ö mörkgrön typ 2, cxz, AB 90
7283 143Acxz ** 5ö grön typ 2, cxz, AB 75
7284 143Acxz ** 5Ö grön Lejon vm linjer, AB 5-strip 75
7285 143Ad ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip LYX 250
7286 143Ad ** Lejon 5ö grön , A3 LYX 5-strip 250
7287 143Ad ** 5Ö Ljon grön vitt ppr 5-strip PR-LYX 250
7288 143Ad ** Lejon 5ö grön , A3 PR-LYX 5-strip plåtskarlinje 180
7289 143Ad ** 5Ö GRÖN LEJON TYP 2 A3 ppr , PR 5-strip 150
7290 143Ad AB 100
7291 143Ad ** Lejon 5ö grön , A3 PRAKT 5-strip 100
7292 143Ad ** 5ö Lejon vitt ppr AB-PR 100
7293 143Ad ** 5ö grön Lejon A3 ppr, AB-pr 5-strip 90
7294 143Cc 4-sid vitt ppr F500++ 140
7295 143Ea ** 5Ö grön Lejon t13 A1, PR-LYX 5-strip 600
7296 143Ea ** 5ö grön typ 1 ,a2 ppr, 5-strip 350
7297 143Ea **/* 5ö pos 1+4* ,a2 ppr, 4-strip, ab-pr 200
7298 143Ea 5ö t 13, PRAKT, 4 ex * mittex **, F950+ 150
7299 143Eb ** 5Ö Lejon grön vitt ppr 5-strip PR-LYX 125
7300 143Eb ** 5ö grön typ 1 ,A3 ppr, 5-strip, pr-lyxc 75
7301 143Ecx ** Lejon 5ö grön T13 VM / , PR-LYX 5-strip 100
7302 143Ecx ** Lejon 5ö grön T13 VM / , ab-pr 5-strip 25
7303 143Ecx ** 5ö Lejon grön 5-strip vm / t 13 20
7304 143Ecxz AB 50
7305 143Ecxz ** 5ö Lejon T 13 VM / + kpv, AB 50
7306 143Ecxz ** 5ö Lejon grönt 13 vm / + KPV 5-strip 40
7307 143Ecxz,v 5ö 6-strip ** var olika märkesbredd 100
7308 144Aa ** / * MITTEX *, PRAKT STRIP AGRY 950
7309 144Aa * ostpl , sign KAN 300
7310 144Abz ** 5-strip 10ö ljusgrön KPV, AB 9000 1400
7311 144Ac ** 5-strip 10ö Lejon grön på B ppr bra AB , F 2750 650
7312 144Acc *(*)-**,AB-PR F 600
7313 144Acx PRAKT 100
7314 144Acx ** Lejon 10ö grön vm / , prakt 5-strip 90
7315 144Acx ** Lejon 10ö grön vm / , ab-pr 5-strip 50
7316 144Acx ** 10ö Lejon grön vm/ 5-strip AB 40
7317 144AEcx ** 10ö Lejon grönt 13 vm / 5-strip 50
7318 144Ecx LYX 250
7319 144Ecx ** 10ö Lejon grön vm/ 5-strip t 13 LYX 250
7320 144Ecx ** Lejon 10ö grön t.13 vm / ,prakt 5-strip 125
7321 144Ecx ** Lejon 10ö grön t.13 vm / ,AB 5-strip , plåtskarvlinje 70
7322 144Ecxz ** 10ö grön t 13, cxz, AB ovanligt 2400
7323 145A ** 10ö Lejon violett typ 1 5-strip , LYX 350
7324 145A ** 10ö 5-strip, A2 ppr, PR-LYX 300
7325 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A2ppr, PRAKT 290
7326 145A ** 10ö Lejon A2, fint 5-strip PR sign BG 200
7327 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 150
7328 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip ab-PR sign BG 140
7329 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 140
7330 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip AB 130
7331 145Ea HÖGSTA LYX 1500
7332 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,5-STRIP ,LYX 1200
7333 145Ea AB F 1800 A2 PPR 500
7334 145Ea ** Lejon 10ö violett A2 ppr, AB 5-strip 250
7335 145Ecx ** Lejon 10ö violett vm /, LYX 5-strip 250
7336 145Ecx ** 10ö Lejon violett 13 vm / 5-strip, P-LYX 175
7337 145Ecx AB-PR 125
7338 145Ecx ** Lejon 10ö violett vm /, prakt 5-strip 100
7339 145Ecx 10Ö LEJON VIOLETT TYP 1 t13 cx 5-str 90
7340 145Ecx ** 10ö violett 5-strip, CX ppr, AB 60
7341 145Ecx ** 10ö Lejon violett typ 1 5-strip vm / t 13 60
7342 145Ecxz ** 10ö Lejon , 5-strip variant olika märkesbredder 225
7343 145Ecxz F 950 200
7344 145Ecxz ** 10 Lejon violet, linje+KPV AB 5-STRIP 200
7345 146Aa ** 10ö MÖRKT violett 5-strip, A3 prov ppr, sign GG ovanlig färgvariant 600
7346 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 5-strip 400
7347 146Ab ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, , PRAKT 175
7348 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR-LYX 150
7349 146Ab ** Lejon 10ö violett A3, ab-prakt 5-strip 90
7350 146Ab ** Lejon 10ö violett A3, ab-prakt 5-strip 80
7351 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 70
7352 146Ab ** Lejon 10ö violett A3, ab-prakt 5-strip 70
7353 146Ab ** 10ö Lejon violett typ 2 5-strip AB-pr 70
7354 146Ac AB, Svartaktigt violett 800
7355 146Ca 10ö viol. vågr ö marg PR-LYX 5-STRIP 2600
7356 146Ca 10ö viol. vågr AB-PR 6-STRIP 2000
7357 146E ** 10ö 5-strip, A3 ppr, LYX 400
7358 146Ea ** 10ö violett t 13, PRAKT 5-STRIP 400
7359 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT 275
7360 146Ea ** 10ö Lejon , 5-strip t 13, AB 225
7361 146Ea ** 10ö Lejon violett typ 2 5-strip t 13 175
7362 146Eb vc AB 5-strip f 1750 600
7363 146Eb ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT-AB 400
7364 146Eb ** 10ö svartaktviolett t13 , AB plåtskarv 375
7365 147 PRAKT 650
7366 147 ** 25ö orange, 5-strip sign KAN, AB 400
7367 147 25ö orange, A2 ppr, AB 5-strip 325
7368 147 vc AB 5-STRIP 300
7369 148Aa AGRY ,AB 5-strip 100
7370 148Aa ** 30ö Lejon , 5-strip AGRY, AB 50
7371 148Aa,var 30ö AGRY**/*, mittex ** var stor färgfläck 100
7372 148Ab ** 30ö AGRY , AB-PR plåtskarv 70
7373 148Ab ** 30ö AGRY , AB F 250 40
7374 148Ab ** 30ö AGRg , pr-lyx 5-strip 40
7375 148Acx 30ö Lejon brun vm linjer AB, F 800 110
7376 148Acx 30ö vm linjer **/* mittex **, AB-PR F370 75
7377 148Acxz ** 30ö brun CXZ ppr, fint 5-STRIP 325
7378 148Acxz AB , sign BG 300
7379 148Avar 30ö plåtskarvsiffror 1-2 200
7380 149Aavar ** 10ö felskuret 2märkesbilder, 3st ** 2 st * pos 1+5 * 700
7381 149Ac PRAKT 5-STRIP, 1 ex naturlig gummifläck 1400
7382 149C ** 10ö G V en Face, AB-PR marg 5-strip 250
7383 150Aa,b,c ** 15 ö 3 nyanser fina 5-STRIP 60
7384 150var **/* 15ö pos 2,4**, felperforerat 5-strip med partiellt spegeltryck 200
7385 150var ** 15ö GV en face stor färgfläck i pannan pos 1 100
7386 151A 20Ö EN FACE 5-STRIP , AB-PR 700
7387 151Ac PR-LYX 2500
7388 152A 4-strip LYX centr 200
7389 152a ** 20ö G.II.A. AGRG ppr 5-strip PRAKT 200
7390 152a ** 20ö Gustav II Adolf AGRG papper, AB 100
7391 152a ** 20ö G.II.A. AGRG ppr 5-strip AB 90
7392 152a ** 20ö fint 5-strip agrg 75
7393 152Aa PRAKT 150
7394 152Aa ** 20ö G.II.A. AB-PR 5-STRIP 90
7395 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 90
7396 152Aa ** G.II.A. 20ö AGRG, 5-strip, plåtskarv 90
7397 152Aa AB 75
7398 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 60
7399 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 60
7400 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 50
7401 152Aa,var ** 20ö G. II.A agrg , fint 5-strip lite extra högt 125
7402 152Ab vc , B PPR F 750 175
7403 152Abz ** G.II.A. 20ö vm KPV mitt på, 5-strip, bra AB , F 4500 750
7404 152avar ** 20ö G.II.A. AGRG ppr 5-strip AB PRAKT, PARTIELLT SPEGELTRYCK 300
7405 152b ** 20ö G.II.A. AGRG ppr 5-strip AB 150
7406 152C 4-sid 5-strip 150
7407 153b ** 20ö mörk violet 5-strip AB 200
7408 153bz ** 20Ö G. VASA, VM KPV, F 2500 200
7409 153c,bz 20ö ljus violett vm kpv AB-PR 5-STRIP 750
7410 153c,bz ** 20ö vm KPV F 4500 500
7411 153cBz ** 20ö G. Vasa ljus violett vm KPV ,prakt 5-strip F 4750 1000
7412 153cbz 20ö liust violett ;vm KPV 800
7413 153cBz ** 20ö ljus violet 5-strip med KPV AB 600
7414 154 ** 110ö G. Vasa ,prakt-lyx 5-strip F 8000 1500
7415 154a Agry, AB-PR, F 8000 1900
7416 154a **/* 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 5-strip, pos 1+5 är *, F(2010) 6200++ 950
7417 154a **/' 110ö 3-strip, AGRY ppr,AB MITTEX** 300
7418 155 140ö Vasa, LYX svårt i dena kvalitet 2400
7419 155bz ** 140ö G. Vasa ,AB-prakt 5-strip F 7500 1200
7420 155bz ** 140ö G Vasa med vm kpv 5-str F6500 650
7421 156 ** 35ö typ 1,A1 ppr, AB-PR 5-STRIP 1100
7422 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr F 5000 750
7423 156a AB-PR 1500
7424 156a A1, ABcentr 1100
7425 159a 40ö typ2, PR-LYXcentr 4ex * ett **, 350
7426 159b AB, centrerat F 12000 1900
7427 159b ** 40ö 5-strip, B ppr, AB, F 13.000 900
7428 161 ** 45ö Postemblem PR-LYX 5-strip 110
7429 161 ** 45ö Postemblem 3st 5-strip,nyanser 75
7430 161 A2 ppr AB 50
7431 161 ** 45Ö TYP 2, POSTEMBLEM,A2, AB-PR 40
7432 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr,ab5-strip 30
7433 162a ** 60ö postemblem AB-PR 5-strip 500
7434 163b ** 60ö vitt papper mycket gott 5 strip, 3,5x3,5x5 AB F 17500 1500
7435 165a ** 80 ö postemblem ,5-strip AGRG, A1, A2, 3 st 5-strip ,olika papper 40
7436 165avar ** 80 ö postemblem ,5-strip med spegeltryck förskjutet 200
7437 165Bz *-**,PR-LYX, 600
7438 165bz ** 80ö vm KPV hela bokstäver 5-strip, ab 600
7439 165cc ** 80ö postemblem vm linjer , PR 5-strip 225
7440 165cx ** 80 ö postemblem ,5-strip vm / PR-LYX 600
7441 165cx 80ö vm linjer, PRAKT 500
7442 165cx ** 80ö postemblem vm / PR -LYX 5-strip 450
7443 165cx ab, vm linjer 400
7444 165cx ** /* 80ö vm / LYX 5-strip pos 2* 400
7445 165cx AB ,sign BG 300
7446 165cx ** 80 ö postemblem ,5-strip vm / AB 250
7447 165cxz ** 80 ö postemblem ,5-strip vm / + KPV upptill AB-PR, F 5000 500
7448 166a 85 ö grön A2 ppr, PRAKT 175
7449 166b 5ö vitt ppr, PRAKT 5-strip 225
7450 166b A3 ppr , vc AB 200
7451 166b ** 85Ö A3 ppr GRÖN 5-STRIP AB 150
7452 166b ** 85ö blågrön vitt ppr 5-strip,AB 150
7453 168 ** 1KR 5-strip, A1 ppr, AB 150
7454 168a ** 1kr postemblem AGRY ppr 5-strip,AB 200
7455 168b ** 5STRIP 1 kr A1 ppr, AB-PR 200
7456 168b ** 1kr Postemblem PR 5-strip, A2 175
7457 168b ** 1kr postemblem 5-strip A1 ppr bra AB 175
7458 168C ** 1kr AB- PR 5strip A3 vitt ppr 500
7459 168d **/* 1Kr pos 2+4 ** A3 ppr AB-PR 250
7460 169 pr-lyx 50
7461 169a AGRG,PR-LYXc F 1500+ 500
7462 169a 110ö AGRG, AB-PR 5-STRIP 400
7463 169a ** 80 ö postemblem ,5-strip pr-lyx agrg 70
7464 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
7465 169b ** 80 ö postemblem ,5-strip A1, AB 15
7466 169cx 110ö vm , PRAKT 110
7467 169cx AB-PRAKT 100
7468 169cxz AB-PRAKT 5-strip 350
7469 169CXZ 110ö linjer +tydl KPV, AB-PR 5-STRIP 350
7470 169cxz *-**,LYX, 4 ex *,f 875++ 250
7471 169cxz ** 110ö vm / + KPV 5-strip F2020 1750 175
7472 169cxz ** 110ö vm / 5-strip prakt 110
7473 170b1 AB 5-strip, F 1875 400
7474 170b1 ** 115ö vitt ppr rödbrun 5-strip prakt 250
7475 170b2 PRAKT F 1875++prakt 700
7476 170b2 115ö or.akt brun, vitt ppr, AB F 1875 300
7477 170b2 **/* 1,15Kr pos 2+4 ** A3 ppr PR-LYX 200
7478 171 ** 120ö svart A2ppr 5-strip AB-prakt 1500
7479 172a PRAKT A2 650
7480 172a ** 120ö rosalila 5-strip prakt 325
7481 172a A2, AB-PR, 2 ex *,F 1050 275
7482 172a ** 120ö Postemblem A2 5-strip, A2 200
7483 172b ** 120ö 5-strip, A3 ppr, AB 175
7484 173a ** AGRG 140ö svart, PR-LYX 5 strip F 700+ 225
7485 173a AB-PR ,AGRG, F 550+ 200
7486 173a ** 124Ö SVART AGRG, AB 5-s sign BG 150
7487 173a ** 140ö postenblem agrg ppr, AB 5-strip 140
7488 173Bz PR-LYX 275
7489 173bz ** 1,40kr postemblem 5-strip,KPV, PR 200
7490 173bz ** 140ö svart KPVr 5-strip prakt 200
7491 173bz ** 140ö Postemblem A2 5-strip, A2 125
7492 173c ** 140ö postenblem B ppr, AB 5-strip 120
7493 174b 145ö banderoll 6-strip, sign VA, PRAKT 250
7494 174b vc 5-strip F 850 225
7495 174b 145ö ändbanderoll strip, AB 125
7496 174Bz **140ö postembl vm KPV ,AB-PR 5-strip 190
7497 174c 145ö vitt ppr, PR-LYX 300
7498 174c AB F 850 175
7499 174c ** 145ö 5-strip, A3 ppr, AB -PR 150
7500 174c **/* 145ö 5-strip, A3 ppr, AB POS 2,4** 100
7501 175A AB, rödviolett A1p. F 2000 600
7502 175A ** 15ö a1 violett 5-strip 250
7503 175Aa **/* 15ö 5-strip, A2 ppr, AB ,kt, pos2,4** 150
7504 175Aa **/* 15ö 5-strip, A1 ppr, AB , pos3** 110
7505 176A ** 15ö A2 ppr röd, 5-strip, AB 500
7506 177Aa AB, A2 F 600 170
7507 177Ab ** 15ö röd, hö ex 2ktt, PRc 5-STRIP 500
7508 177Ac2 ** 15ö röd, PR-LYX 6-STRIP 450
7509 177Ac2 AB 250
7510 177Ac2 ** 15ö 5-strip, A3 ppr, AB ,ktt hö ex 175
7511 177Cb ** 15ö röd G.V profil vö. rent tryck mycket fint marginal 5-strip sign B.G , F 5000 1000
7512 177Cc ** 15Ö brun G.V. profil vä 5-strip AB 150
7513 178A ** 15ö brun G.V. prakt 5-strip 225
7514 179Aa AGRY, LYX 150
7515 179Aa AGRY, AB 100
7516 179Ac 20ö AV ppr vackert AB 5-strip, F 7500 1100
7517 179Ac,v 15 öre på AV papper och med PLÅTSPRICKA PÅ mittmärket , 3-4 EX**, 1-2 ex *, signerad Menzinsky F MINST 6500++++ 2800
7518 179Ae PRAKT 500
7519 179Ae ** 20ö G.V. profil vä. gråakt lila AGRY 5-strip bra AB 240
7520 179Ae 20ö AGRY gråakt lila, F 1200, bra AB 225
7521 179Ae ** 20 ö violett i 2nyanser G.V. t 5-strip 200
7522 179Ae ** 20ö gråviolett 20 ö En Face på AGRY ppr, bra AB , F 1250 175
7523 179Ae ** 20ö G.V. profil vä. gråakt lila AGRY 5-strip AB f 1250 150
7524 179Ae ** 20ö gråviolett 20 ö En Face på AGRY ppr, 5 strip med plåtskarv , F 1250 150
7525 179Ae ** 20ö gråviolett 20 ö En Face på AGRY ppr, AB , F 1250 125
7526 179Ae,v 5-strip 2ex**+3* , pos 3 plåtspricka 275
7527 179Af B-ppr, PRAKT 750
7528 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, vm KPV 5-strip bra AB 7500 1400
7529 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, 5-strip vm KPV bra AB med plåtskarv F 7500 1300
7530 180 ** 20ö röd G. V profil vä. bra AB, 5-strip med förskjutet spegeltryck F 2750++ 500
7531 180a AB-PR F 2500 650
7532 180Ab ** 20 ö röd 5-strip A3 VITT PPR ppr, AB 600
7533 180b LYX 5-strip 1 ex *,F 3300++ 1400
7534 180b AB, ett ex ändbanderoll 650
7535 181a AB- PRAKT F 2000++ 600
7536 181Aa,b ** 20 ö or 5-strip A2+A3 ppr, PRAKT 400
7537 181b ** 20ö vitt ppr G.V.profil vä. PR 5-strip 20
7538 183b AB 2000 rullbander. 400
7539 183b ** 25Ö BLÅ 5-STRIP AB, VITT PPR 300
7540 184 PRAKT-LYX 5-strip 1800
7541 184 vc AB 5-strip F3750 900
7542 184 **/*(*) 25ö rangeA3 ppr, 5-strip pos 3*, LYX 350
7543 185a PRAKT 5-STRIP 850
7544 185a ** -* 30ö BLÅ G.V. profil vä A2 svår på A2 , AB 5-STRIP *,**,**,**,* F ca 2000 450
7545 185A 25ö blå , AB 5-STRIP 325
7546 185c ** 30ö vitt ppr G.V.profil vä. PR 5-strip 175
7547 187A 35ö G.V. 4 ex *, ett **, AB, F 2700 325
7548 187c vc AB 425
7549 187c AB, med plåtskarv F 1750 350
7550 187c ** 35ö KARMIN 5-strip, A3 ppr, PR 350
7551 188a ** 40ö BLÅ G.V. profil vä Agry , pr 5-str 75
7552 188a ** 40 ö G.V. profil vä. AGRY 5-stripPR 75
7553 188a ** 40 ö G.V. profil vä. AGRY 5-strip PRAKT, plåtskarvlinje 50
7554 188a ** 40ö agry ppr G.V.profil vä. AB 5-strip 30
7555 188b ** 30ö blå 5-strip, A3 ppr, AB 100
7556 188b ** 40 ö G.V. profil vä. A1 5-strip PRAKT- lyx, plåtskarvlinje 25
7557 188b ** 40 ö G.V. profil vä. A1 5-strip PRAKT- lyx, plåtskarvlinje 20
7558 189 ** 40ö profil vä. olivgrön 5-strip PRAKT- LYX 1700
7559 189 ** 6-strip pos 3 * PRAKT F ca 7350 1400
7560 190a ** 5-strip 40ö grön G.V. typ2 , AB-PRAKT 1000
7561 190a **/* 40Ö TYP2 5-STRIP pos 2+4 ** , A2 PPR, LYX 750
7562 191a 45ö G.V.profil vä, A1 fint AB 5-strip 750
7563 191b ** 45ö BRUN A3 ppr, 5-strip ,AB-BA 100
7564 191b *** 45ö brun G.V. profil vä AB 95
7565 191b **/* 45ö mattBRUN A3 ppr, 5-strip ,prakt pos 2+4** 75
7566 191b ** 45ö brun A3ppr F 500 60
7567 192c PRAKT 75
7568 192c AB F 150 50
7569 193 ** 85ö grön PRAKT 5- str F 2500 600
7570 193 AB ,A1 F 2375 sign KAN 500
7571 193 ** 85ö grön A2 ppr, 5-strip ,AB 300
7572 193 ** 85ö grön AB 5- str F 2500 300
7573 193a 115ö G.V.profil vä, A1 fint PR 5-strip 400
7574 194 ** 115ö Gustav V profil vä A1, 5-strip pr 375
7575 194 **/*115ö A2 ppr, 4strip ,pr-lyx pos 2+3** 300
7576 194a 145ö G.V profil vä, A1 prakt 5-strip 200
7577 195 ** 115Ö grön, A1, PR-LYX 650
7578 195 AB A2ppr 250
7579 195 ** 145Ö AB-PRAKT 5-STRIP, A1 ppr 200
7580 195 ** 145ö GRÖN 5-strip ppr, PR 200
7581 195 **145ö A2 ppr, 5-strip ,ab-pr-lyx 175
7582 195 ** 145ö grön AB 5- str , A1 F 1000 110
7583 195a A1 ppr, PRAKT F 950++ 300
7584 195a AB A1 200
7585 196 5Ö PRAKT 5-STRIP, vågr 90
7586 200 ** 25Ö kongress AB_PR 3-strip vågr 160
7587 216b 30ö grönblå, vågr AB, F7500 1200
7588 222 Vc AB F 4250+ 1400
7589 230-31 ** Luftpost 10ö, 50ö, pr-lyx 5-STRIP 90
7590 231 Pr, rullbanderoll 30
7591 231 PR-LYX 25
7592 231 PR-LYX 15
7593 234A AB-PR 75
7594 234A ** 10ö LüTZEN PR-LYX 5str 65
7595 234A ** 10Ö LüTZEN, AB-PR 5-STRIP 40
7596 234A-37 10.15.25.90 ÖRE 2-sidiga 5- STRIP F 3550- 990
7597 234C 10ö lodr 5-strip, LYX 75
7598 234C 10ö lodr prakt 5-strip 60
7599 235A PR, 1ex plåtsprickor i marginalen 200
7600 235A PRAKT 125
7601 235A 15ö Lützen PRAKT 80
7602 235A ** 5-strip 15ö Lützen, PRAKT 70
7603 235A ** 15ö LüTZEN PR 5str 60
7604 235C 15ö lodr 5-strip, LYX-PR, nedre ex kt 80
7605 236 PRAKT-LYX 275
7606 236 AB 175
7607 236 ** 25Ö LüTZEN , PRAKT LYX 5-STRIP 150
7608 236var ** 25ö LüTZEN PR 5str, blåfärgat papper 200
7609 237 LYX-PR 1300
7610 237 AB- PRAKT, 90ö 1932 900
7611 237 AB- , 90ö 1932 675
7612 237 ** 90ö LüTZEN PR-lyx 5strip 600
7613 239 5ö t 13, PR-LYX 5-STRIP 175
7614 239A PRAKT-ab 150
7615 239A AB F 300 100
7616 239A ** 5öpostsparbanken 5-strp AB-PR 60
7617 239E PRAKT 5-STRIP 175
7618 239E ** 5ö Postsparbanken PR 5strip 90
7619 239E AB- PR 75
7620 239E ** 5ö Postsparbanken AB 5strip 45
7621 239E ** 5ö postsparbanken 5-strIp t13 AB 45
7622 241A 10ö riksd. PRAKT 200
7623 241A ** 10ö Riksdagen AB-PR 5str 150
7624 242A 15ö riksd. LYX 200
7625 242A 15ö t, PR-LYX 5-STRIP 150
7626 242A **15ö Riksdagen, PR-LYX 5 STRIP 125
7627 242C 15ö riksd. 4-sid 10 -block 2x5vågr PR 300
7628 242C 15ö riksdagen 4-sid vågr 6-strip, LYX 300
7629 242C 15ö riksd. 4-sid vågr 5-strip, P-Lc 1exktt 125
7630 243 PRAKT 5-STRIP 450
7631 243Cc ** 5ö 4-sidig 5-strip vågrätt, ab-pr 200
7632 244 PRAKT 5-strip 550
7633 245 60 ÖRE LYX F 1750+++ 1100
7634 245 ** 60Ö RIKSDAGEN PR-LYX 5-strip ** 600
7635 246-57 ** Postverket kpl 15st inkl 4-sidiga i 5-strip i AB-PRAKT kvalitet. Sällsynt. 3500
7636 246-57 ** 5ö-1kr 2 sidiga 4-strip serie, ( 30ö ett ex ktt) mest prakt centrering. F ca 12.000 för 4x 2 sidiga. 2000
7637 246A ** Postverket 1936 5ö pr-lyx 5-strip 100
7638 246A ** 5ö Postverket, PR-LYX 5 strip 100
7639 246A AB-PR 70
7640 246A ** 5ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 50
7641 246A ** 5ö Postverket AB-PR 5str 50
7642 246C 5ö lodr 5-strip AB-pr 50
7643 246C 5ö lodr 5-strip, PR 50
7644 246C ** 5ö 4sid postverket 5-strip bra PRAKT 50
7645 247 ** 5ö Postverket , prakt 5-strip 55
7646 247A ** 10ö POSTVERKET, PR 5-STRIP 80
7647 247A ** 10ö Postverket AB-PR-lyx plåsk. 5str 80
7648 247A ** 5-strip 10ö Postverket, PRAKT 75
7649 247A ** 10ö Postverket AB 5strip 50
7650 247A ** 10ö Postverket AB plåskarv 5strip 40
7651 247A *(*) 10ö Postverket 1936 pr-lyx 4-strip 25
7652 247C ** 10ö 4sid postverket 5-strip LYX 200
7653 248A ** 15ö postverket 6-strip AB 115
7654 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
7655 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
7656 248A ** 15ö Postverket AB 5strip 60
7657 248A ** 5-strip 15ö Postverket,AB- PRAKT 60
7658 248A *(*) 15ö Postverket 15ö pr-lyx 4-strip 35
7659 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 125
7660 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 100
7661 248API 15ö brottpå rockkanten, PR 5-strip 175
7662 248API 15ö , brott på rockkantF 275 90
7663 248APII ** 15ö postverket 5-strip AB, POS 5 VIT HOV 175
7664 248Av ** 15ö postverket brott på rockkanten , pr 5-strip 75
7665 248C ** 15ö 4sid postverket 5-strip AB-PR 100
7666 248C 15ö lodr 5-strip, AB 75
7667 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, F 375 + LYX, allaPI 200
7668 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, 1 ex PI 150
7669 249 20öre PRAKT 375
7670 249 ** 20ö postverket 5-strip PRAKT 300
7671 249 ** 20ö postverket 5-strip, PRAKT 250
7672 249 **-* Postv, 20ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 200
7673 249 ** 20ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 200
7674 249 ** 20ö Postverket AB 5strip 200
7675 249 ** 20ö postverket 5-strip 175
7676 250 ** 25ö postverket 4-strip, plåtskarvlinje I MITTEN LYX 200
7677 250 ** 25ö Postverket AB 5strip 150
7678 251 PRAKTc ,2st kttspts 900
7679 251 30 ö AB centr uppåt F2250 500
7680 251 ** Postverket 1936 30ö pr-AB 5-strip 450
7681 251 ** 30ö Postverket AB 5strip 450
7682 252 ** 35ö Postverket LYX 5strip 275
7683 252 ** 35ö postverket 5-striP bra AB 150
7684 253 ** 40ö Postverket, LYX 5-STRIP 400
7685 253 ** 40ö POSTVERKET, LYX 5-STRIP, 1 ex del av ändbanderoll 300
7686 253 40 Ö F 825 5-strip 250
7687 253 ** 40ö Postverket, PR-LYX 5-STRIP 250
7688 253 * Postv, 40ö 4-strip 200
7689 253 ** 40ö postverket 5-strip bra PRAKT 200
7690 253 ** 40ö postverket 5-strip, plåtskarvlinje 150
7691 253 ** 40ö Postverket särat 1+ 4 5strip 825 100
7692 254 45 Ö PRAKT 400
7693 254 45 Ö AB 5-strip F 900 275
7694 254 ** 45ö POSTVERKET, PR 5-STRIP, 225
7695 254 ** 45ö Postverket, PR-AB 5-STRIP 200
7696 254 ** 45ö postverket 5-strip bra ab-PRAKT 200
7697 255 50 ö, PRAKT F3000+ 1500
7698 255 ** 50ö Postverket PR 5strip 700
7699 255 ** 50ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP, 600
7700 255 * Postv, 50ö 4-strip , AB-PR 125
7701 255A 50ö PRAKT 6-STRIP f 3600++ 1100
7702 256 * Postv, 60ö 4-strip , LYX 200
7703 257 SUPERB alla i högst LYX 600
7704 257 ** 1KR Postverket, PR-LYX 5-STRIP 375
7705 257 ** 1KR postverket 5-strip bra PRAKT 275
7706 257 ** 1KR Postverket, PRAKT 5-STRIP 250
7707 257 ** 1KR POSTVERKET, PR-LYXc 5-STRIP, kt, 1 ex del av ändbanderoll 200
7708 257 * Postv, 1KR 4-strip , PRAKT 60
7709 258 PRAKT Bromma 250
7710 258 ** 50ö 5-strip BROMMA, PR 110
7711 258 50ö Bromma , 3-stripmed rullbanderoll 100
7712 258 ** 50ö Bromma AB-PR 5str, plåtsk linje 90
7713 258 ** 50ö BROMMA1936 5-strip, vikt i perf 70
7714 258 ** 50ö Bromma AB-PR 5-strip 65
7715 259-60 ** 10ö, 100ö Swedenborg, pr 5-strip 110
7716 259-60 ** 10ö, 1kr Swedenborg 5-strip 100
7717 259A Swedenborg 35
7718 259A,PI Swedenborg 10ö ,PI i mitten av pr7-strip 150
7719 259A,PI Swedenborg 10ö , pos 4 PI 110
7720 259A-60 ** 10ö AB, 100ö PR 5-strip Swedenborg 125
7721 259API 10ö Svedenborg pos 2 PI vikt mellan pos 2-3, ovanligt med variant 75
7722 259B1 Swedenborg, 3 sid ot. vä, prakt 5-strip 250
7723 259B1 ** 10ö Swedenborg lodr prakt 5-strip 125
7724 259B2 10ö lodr 3-sid F 750 250
7725 259B2 ** 10ö Swedenborg lodr prakt 5-strip 120
7726 259C LYX 50
7727 259C LODR 5- STRIP 30
7728 259CB ** CCCB 4-STRIP 50
7729 259CBCB ** BCC...CCB 12-STRIP i 24 block 4 par 175
7730 260 PR-LYX 60ö Swedenborg 5- strip 150
7731 261A ** 5 Ö DELAWARE, LYX 5-STRIP 60
7732 261C lodrätt 5-strip 40
7733 261CCB ** 5 Ö DELAWARE, 4+4+3SID PR-LYX 130
7734 262C Lyxc. 5-strip 100
7735 262C ** 15ö lodr. 5-strip 50
7736 263 20 Ö PRc 75
7737 266-67 ** 5+15ö G V 80 ÅR FINA 5-STRIP 60
7738 266-67 ** 5ö (ett ex*) 15ö G.V. 70 ÅR pr 5-strip 40
7739 266-68 ** 5,15,30ö 5-strip 80 år 250
7740 266B1 otandat vä, 5- strip F 1000 300
7741 266B1 ** 5ö G.V 80 år. lodr pr akt 5-strip 175
7742 266B2 otandat vä, 5- strip F 1000 300
7743 267B1 15ö otandat vä i 5-strip, F 1500 350
7744 267B2 15ö otandat hö i 5-strip, F 1500 350
7745 267C lodrätt 5-strip 50
7746 268 ** 30ö G.V. 70 ÅR PRAKT 5-strip 275
7747 268 **30Ö g.v. 80 ÅR 5-strip AB-PR 250
7748 269A ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 20
7749 269bcccc ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
7750 269C lodrätt prakt 35
7751 269C vågrätt prakt 35
7752 269CB 6- STRIP MED CB PAR F 1100 400
7753 269ccccb ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
7754 270 ** 20ö röd små siffror G.V. PROFIL hö 40
7755 270-284 ** 5strip serie Profil hö 10ö-20ö, 5-50ö 240
7756 271-83 ** 5ö-50ö stora siffror G.V. PROFIL hö 125
7757 284 50ö TRE KRONOR 40
7758 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR mest i PR-LYX 5-STRIP serie , ovanlig kvalitet 900
7759 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 750
7760 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 700
7761 286 LYX 60ö 60
7762 287 LYX 65ö 15
7763 288 LYX 70ö 100
7764 289 LYX 75ö 100
7765 292 5- STRIP 85ö brun 130
7766 293 5- STRIP 90ö 20
7767 295 5- STRIP 1,05kr 30
7768 296 LYX 1,10 kr 200
7769 296 1,10 kr violett , TRE KRONOR 100
7770 297 LYX 1,15KR 20
7771 298 PR, 1,20 kr rosalila 75
7772 299 1,20 kr ljusblå 100
7773 301 LYX 1,45 kr 150
7774 301 1, 45 KR 95
7775 302 LYX 1,50 rödviolett 60
7776 302 1,50 kr rödviolett 30
7777 303 LYX 1,50 kr brun 30
7778 304 PR 1,70kr röd 25
7779 305 LYX 1,75 KR 350
7780 306 LYX 1,80 kr mörkblå 75
7781 306 1,80 kr mörkblå 50
7782 306 ** 1,80 kr TRE KR, LYX 5-strip 50
7783 307 LYX 1,85 kr blå 125
7784 307 1,85 kr blå 100
7785 310 LYX 2,10 kr blå 300
7786 310 ** 2,10 kr TRE KR, LYX 5-strip 150
7787 310 2,10 KR 125
7788 310 ** 210ö Tre kr 5-strIp AB 50
7789 311 PR-LYX 2,15 kr olivgrön 125
7790 311 ** 215ö Tre kr 5-strIp LYX 50
7791 312 2,30 KR, LYX 300
7792 312 2,30 kr brun 175
7793 314 LYX 2,55 ö röd 100
7794 315 LYX 2,80 kr röd 30
7795 316 LYX 2,85 kr orangeröd 100
7796 318-19 ** LING 5Ö + 25Ö 5-STRIP 30
7797 318-19 ** Ling 5,25ö 5-strip PR-LYX 25
7798 318B1 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
7799 318B2 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
7800 318C PR-LYX Ling 4 sid 35
7801 318C Ling 5ö 4-sid lodrät 5-strip 25
7802 320-323 ** Vetenskapsakademien 4 olika 5-strip 500
7803 320B1 Berzelius 10ö otandad vä prakt 5-strip 1500
7804 320B1 10ö Berz. pr centr Lyx marg mycket svår 1200
7805 320B2 10Ö OTANDAT HÖ, F 6500, prakt 1500
7806 320C 5-STRIP CCCCC, PRAKT 80
7807 320C Berzelius 10 ö lodrätt 5-strip 50
7808 321B1 15ö Linné lodr.3 sid. Pr, en kht 200
7809 321B2 Linné prakt 5-strip otand hö, F 875 250
7810 321C 15ö Linné 5-strip lödrätt, prakt 90
7811 322 ** 30ö 5-strip Berzelius, PR-LYX 350
7812 322 30ö, PR-LYX 325
7813 322 ** 30ö Berzelius, prakt 5-strip 275
7814 323 ** 50ö Linné PR-LYX 5-strip 300
7815 323 ** 50ö Linné, prakt 5-strip 275
7816 323 ** 50ö 5-strip LINNÉ, PR 250
7817 324-25 ** Bellman 5,25ö 5-strip PR 25
7818 324B1 Bellmann 3-sid ot. vä. pr5-strip F 800 200
7819 324B1 3s lodr, pr utseende,ålders gummi 100
7820 324B2 Bellmann 3-sid ot. hö. pr 5-strip F 800 200
7821 324B2 dito ot.hö, ålder gum, ngt särat 50
7822 324BC 6-strip BCCCCC 225
7823 324Bc ** BELLMAN 5ö, 6-strip BCCCCC 100
7824 324C Bellmann 4-sid VÅGRÄTT 50
7825 324C Bellmann 4-sid LODRÄTT 5-strip 35
7826 324CB ** BELLMAN 5ö, 6-strip CCCCCB 300
7827 324CB 6-strip CCCCCB 225
7828 324CB 6-strip ccccCB, bellman 200
7829 325 PR Bellman 35 ö 20
7830 326-27 ** 15ö, 50ö SERGEL, 5-strip , PR-LYX 500
7831 326A 15 ö Sergel PRAKT 150
7832 326A 15Ö SERGEL F 300 90
7833 327 50 öre SERGEL PR 1500+ 500
7834 327 ** 50ö 5-strip SERGEL, LYX 450
7835 328-29 ** BIBELN 5-STRIP 15, 90Ö 300
7836 329 90 Öre BIBELN PR-LYX F 1600 450
7837 330-31 ** SKANSEN 5-STRIP 10Ö+ 60Ö 200
7838 330A F 200 10ö Skansen 50
7839 331 60 öre SKANSEN PR 325
7840 331 ** 60ö 5-strip SKANSEN, AB-PR 200
7841 333A,var 5ö Hazelius,mittex "komma under trekr" 100
7842 334 ** 1 KR 5-strip HAZELIUS, PR 200
7843 334-333 ** Hazelius 1kr o 5Ö 5-STRIP 200
7844 335-36 ** 15ö + 120ö BIRGITTA, 5-STRIP 500
7845 336 120ö Birgitta PR-LYX F 2875 ++ 950
7846 336 PRAKT 120ö Birgitta 750
7847 336 ** 5 STRIP 120ö Birgitta, LYX 700
7848 336 ** 1,20 KR 5-strip BIRGITTA, LYX 600
7849 336-35 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip LYX 700
7850 336-35 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip PRAKT 350
7851 338-39 ** 20ö + 40ö Tessin prakt, 5-STRIP 400
7852 339 40 Ö TESSIN F1450 475
7853 343 ** 60ö SCHELE , LYX 300
7854 343 ** 60ö 5-strip SCHELE, LYX 200
7855 344-46 ** 20, 30, 60Ö G.GV. 85ÅR, 5-STRIP, p-l 50
7856 347-48 ** 10, 90ö PRAKT-LYX skyttet 200
7857 348 90ö skyttet, LYX 150
7858 348 90ÖSKYTTET 100
7859 350 ** 120ö 5-strip MONTELIUS, LYX 150
7860 351-52 ** 5Ö, ab-pr 60ö LYX , Sjökartan 175
7861 352 60 Ö SJÖKARTAN 150
7862 355 PR 30ö blå Flottan 15
7863 356 PR 40ö Flottan 20
7864 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
7865 357 PRAKT 5-strip 90 ö FLOTTAN 250
7866 357 ** 90ö 5-strip FLOTTAN, PR- LYX 125
7867 357 90Ö fLOTTAN 5-STRIP ** 125
7868 357 90öre 5 strip 110
7869 360 60 ö PRESSEN 150
7870 364 40 Ö ,Sparbanken LYX 30
7871 367 90 ö LUND F 375 125
7872 375 Gjejer ** 90ö pr 5-strip 60
7873 378 5-STRIP 60ö rödviolett , GV 40års jub 30
7874 410 ** G V typ1 30 ö röd , svår 175
7875 439 5-STRIP 40ö Polhem 10
7876 447 5-STRIP 40ö blå Idrott 20
7877 448 5-STRIP 1,40 kr brottning 60
7878 450 5-STRIP 1,70kr röd STHLM 700 år 40
7879 452 5-STRIP 40ö 20
7880 455 5-STRIP, 1kr blå 150
7881 458-66 50-95ö Hälristni. vågr 5-strip, PR-LYX 160
7882 459 5-STRIP 55ö röd Hällristningar 20
7883 461 5-STRIP 65ö Hällristningar 20
7884 463 5-STRIP 75ö Hällristningar 35
7885 466 5-STRIP , LYX 95ö Hällristningar 80
7886 477 5-STRIP1,40 kr Atterbom 70
7887 480 5-STRIP40 ö grön Ryttar OS 60
7888 482 5-STRIP 40ö blå Norden 1956 15
7889 485 5-STRIP 40ö orange Järnvägar 35
7890 486A 5-STRIP 30ö blå Sjöräddningen 70
7891 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
7892 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
7893 491 5-STRIP 40 ö olivgrön sjöpost 60
7894 494 5-STRIP1,20 kr Fotboll 30
7895 496 5-STRIP 30ö Götstålet 60
7896 506 5-STRIP 1,40 kr Domänverket 70
7897 508 5-STRIP 1,70 kr Arrhenius 90
7898 510 5-STRIP 80ö brun Världsflyktingåret 50
7899 516 5-STRIP 1,40 kr Fröding 40
7900 523 5-STRIP 1,40 kr PILO 90
7901 525 5-STRIP 90ö Alströmer 20
7902 533 5-STRIP 60
7903 535 5-STRIP 70
7904 547 5-STRIP 50


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
7905 46cz ** 8ö marginal 5-STRIP AB med tydligt KPV.,ovanlig F 2500 400


5 - STRIP ** LÖSENRULLAR 100 i var om ej annat står.

7906
POSTSKOLAN 15ö grön fin 100 rulle, ovanligt. 400
7907 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
7908 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
7909 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
7910 174a 145Ö smaragdgrön Postemblem i fin 100 rulle, sällsynt nyans i rulle F 30000 6000
7911 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
7912 182 25 ö röd GV profil vänster 110
7913 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
7914 182 25 Ö RÖD G VI 100
7915 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
7916 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
7917 232 50ö LUFTPOST 1932 150
7918 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
7919 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7920 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
7921 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
7922 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
7923 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
7924 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
7925 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
7926 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
7927 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
7928 281 40ö olivgrön F 900 125
7929 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
7930 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
7931 284 50ö TRE KRONOR, fin 100 rulle 220
7932 284-317 284-317 Rullserie/ 100 serier tre kronor 34 st . 2,10 kr saknas MEN FINNS I 20ST 5STRIP , 1,70 öre , 2,55kr och 3kr 100st i rulldel ej kpl rulle, 1,45 ö endast 83st i rulle +17st . Högt katalogvärde och gammal investeringsfavorit. 9000
7933 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
7934 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
7935 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
7936 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
7937 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7938 293 90öre TRE KRONOR 250
7939 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
7940 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
7941 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7942 299 120ö BLÅ TRE KRONOR, fin 100 rulle 450
7943 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
7944 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
7945 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
7946 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
7947 305 1,75KR TRE KR 4000
7948 315 280ö TRE KRONOR, fin 100 rulle 250
7949 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
7950 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
7951 329 Bibeln 90ö 100 rulle, mycket bra dock notering på banderollen "1941 282A" F 2020 35000kr, lågt utrop 3000
7952 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
7953 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
7954 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
7955 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
7956 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
7957 343 60ö Scheele 1942, fin 100 rulle 1700
7958 360 60ö Svensk Press 1945, fin 100 rulle 850
7959 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
7960 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
7961 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
7962 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
7963 373 30ö NOBEL F 2000 300
7964 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
7965 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
7966 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
7967 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
7968 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
7969 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
7970 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
7971 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
7972 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
7973 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
7974 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , 5 st fina rullar, F 2500 250
7975 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , F 500 90
7976 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , F 500 85
7977 392 30Ö UPU 1949 50
7978 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
7979 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
7980 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
7981 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
7982 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
7983 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
7984 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
7985 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
7986 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
7987 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
7988 417 40ö grön GVI typ I 150
7989 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
7990 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
7991 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
7992 421 30ö Blå GVI typ III 150
7993 425 40ö blå 90
7994 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
7995 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
7996 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
7997 430 45ö blå G.VI .A 90
7998 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
7999 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
8000 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
8001 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
8002 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
8003 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
8004 439 40ö POLHEM 100
8005 439 45ö Polhem 100 rulle 100
8006 440A Petri 25ö 100 rulle 75
8007 441 140Ö OLAUS PETRI, fin 100 rulle 350
8008 442-44 G VI 70år F 1200 150
8009 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
8010 446 15 öre D.O. F 600 100
8011 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
8012 447 40 öre D.O. F 1200 250
8013 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
8014 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
8015 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
8016 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
8017 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
8018 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
8019 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
8020 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
8021 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
8022 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
8023 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
8024 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
8025 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
8026 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
8027 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
8028 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
8029 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
8030 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
8031 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
8032 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
8033 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
8034 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
8035 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
8036 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
8037 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
8038 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
8039 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
8040 489 40ö SJÖpost 1958 750
8041 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
8042 490 15ö SJÖpost 1958 100
8043 494 120ö VM I FOTBOLL 300
8044 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
8045 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
8046 502 RÖDA KORS 1959 80
8047 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
8048 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
8049 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
8050 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
8051 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
8052 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
8053 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
8054 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
8055 522-23 PILO 30, 140ö 500
8056 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
8057 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
8058 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
8059 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
8060 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
8061 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
8062 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
8063 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
8064 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
8065 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
8066 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
8067 681 45ö NOBEL 1969 100
8068 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
8069 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
8070 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
8071 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
8072 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
8073 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
8074
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
8075
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
8076
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
8077
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
8078 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

8079 44b 6 öre ringtyp med PH 48 block med många praktex, F 24000+ enhet 2500
8080 51 10ö/24 öre ringtyp bra helark 100st, F 14000 2200
8081 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
8082 55b ** 15ö oscar i helark 100 st, AB-PRAKT centrering, mycket fräscht ark med fina marginaler 9000
8083 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
8084 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
8085 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
8086 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
8087 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
8088 62 ½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
8089 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
8090 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
8091 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
8092 68vm2 2 st helark nr 68, ett med ca 10 ex med dlear av 2 vm, och pos 95 var SveFrige i praktex. 200
8093 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
8094 69 2ö,halvark 50 st 325
8095 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
8096 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
8097 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
8098 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
8099 71 25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
8100 71-74 5 st ark 1,2,3ö, 3ö omv vm, 4ö Lilla Riksvapnet 125
8101 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8102 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
8103 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
8104 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
8105 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
8106 74 ARK 3st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74, med mindre horiz. dragspelsveck. Syns mest från gummeringssidan. Ändock lite intresant studie. 200
8107 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8108 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
8109 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
8110 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
8111 81 8 ö medaljong , 3 st helark med plåt nr III, IV, V. samt på mitten nära särat ark plåt I, 500
8112 85,87 25ö ö medaljong ( 4 märken saknar marginal), 2 st hela 27öresark, 250
8113 87 27ö ö medaljong med blå linje i nedre marginal ( några spruckna tänder i marginalen nedtill) samt flera dragspelsveck 225
8114 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
8115 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
8116 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
8117 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
8118 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
8119 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
8120 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
8121 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8122 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
8123 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8124 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8125 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
8126 140Ccx 40-block 5ö Lejon grön 5x8st välcentrerat med flera prakt, F 10.000 1300
8127 229 20 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark 450
8128 230 30 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark, diagonalt veck över6 märken. 375
8129 262 15ö Delaware, helar med 9 BC par, 9 paroch 36 st C i mitten =72 märken F ca 8500 , bra marginaler 1500
8130 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
8131 318 ** LING HELARK nr 318C,BC-CB120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark , även några särade tänder i höger marginal F ca 9600 för lösa märken och par.breda Marginaler på paren, Cyls 1, kn 90699 900
8132 324 ** BELLMAN HELARK nr 3 24C,BC-CB 120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark ,10BC,10CB 80C F ca 16000 för lösa märken och par.Bra Marginaler på paren, Cyls 1, kn 31075. 1500
8133 469var 10 ö Flaggan , ark 50st där nedre tandningen är ojämn , 2 pos 2+7 märken är tandade högre upp än övriga. Intressant 200


TJÄNSTE ARK
8134
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
8135 12c,e 3 ö stora tjänste i bättre nyanser , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, 12c någrot sprucket horiz på mitt märkena . F ca 3000+600+400= 4000x 2= 8000 600
8136 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena . Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 700
8137 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena och mellan pos 1-5 och 5-10. Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 400
8138 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 x 20 st = F 80000kr 4000
8139 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 400
8140 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, .F ca 3000+600+400= 4000 600
8141 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3 AB, pos42 v2 ipr , .F ca 3000+600+800= 4400 550
8142 24B 1kr stora tjänste i fint AB-PR centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 550
8143 24B 1kr stora tjänste i fint AB centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 375
8144 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
8145 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
8146 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
8147 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
8148 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
8149 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
8150 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
8151 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
8152 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
8153 54 ** 50ö små tjänste med vm linjer, 10st med KPV .mycket fint A-PRAKT centrerat 100 ark. F 2020 7700 900

1 LÖSEN ARK
8154
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

8155
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
8156 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
8157 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
8158 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
8159 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
8160 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
8161 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
8162 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
8163 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
8164 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
8165 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
8166 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
8167 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
8168 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
8169 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
8170 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
8171 16R 20x20ö G.V profil vä 50
8172 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
8173 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
8174 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
8175 21o NYSKICK, F 2500 800
8176 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
8177 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
8178 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
8179 21o G.V. 70år 8x 5,10,15ö, svagt hrnböj på omslaget. 350
8180 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
8181 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
8182 23r 10ö Lützen rättv prakt centr. Bra 225
8183 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
8184 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
8185 23R 10ö Lützen 1932, PR-LYX RÄTTV häfte 200
8186 23R 10ö Ltüzen rättvänd , prakthäfte 200
8187 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
8188 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
8189 24O 15ö Lützen omvänd , prakthäfte 600
8190 24o 15ö Lützen omv. AB-PR centr F2200 400
8191 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
8192 24O 15ö Lützen 1932, ab-PR-LYXcentr , häfteS OMSLAG 3MM RISS f 2200 250
8193 25II Postsparbanken typ II helfräscht 400
8194 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
8195 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
8196 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
8197 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
8198 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
8199 29 5ö Postverket 1936, pr-lyx häfte 250
8200 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
8201 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
8202 29 5ö postverket fint häfte år 1935 175
8203 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
8204 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
8205 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
8206 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
8207 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
8208 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
8209 30 10ö Postverket 1936, prakt häfte 250
8210 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
8211 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
8212 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
8213 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
8214 30 10ö Postverket 10ö praktcentr fint häfte 200
8215 30 10ö Postverket , fint 175
8216 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
8217 30 10ö Postverket 10ö fint häfte 100
8218 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
8219 31 15ö Postverket 1936, fräscht häfte 400
8220 31 15ö Postverket 15ö fint häfte AB-PRAKT centr F 2500 350
8221 31 8ex P1,delvis släppt 300
8222 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
8223 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
8224 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
8225 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
8226 31PII ett ex PII. 650
8227 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
8228 31v 15ö Postverket , mycket fint pos 16 vit hov 450
8229 33BCo SWEDENBORG 10ä 4+3 sid omv 5 LYX marginal 5 ok. 400
8230 33BCR 10ö Swedenborg mörkgrått omslag, SUPERLYX MARGINALER, extremt breda 600
8231 33BCr SWEDENBORG 10ö 4+3 sid rättvänt PR-LYX marginal , övre block pos4 P1, F 2020 3700 600
8232 33CBo omv prakthäfte 750
8233 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
8234 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
8235 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
8236 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
8237 33CBr 10ö Swedenborg, mörgrått omslag, pr-lyxcentr MÄRKEN MED BRED MARGINAL. rättvänd , prakthäfte 500
8238 33CBR 10ö Swedenborg grått omslag, 5 godkända marginaler 5 lite smala 180
8239 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
8240 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
8241 33CCr 10ö Swedenborg, ljusgrått omslag, pr-lyxcentr pos 4 v1 PI rättvänd , prakthäfte 200
8242 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
8243 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
8244 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
8245 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
8246 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
8247 34CB BREDA MARGINALER 750
8248 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
8249 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
8250 34CB BRA HÄFTE 500
8251 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8252 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
8253 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
8254 34CB 5Ö DELAWARE 3+4SID LYX MARGINAL 400
8255 34CB 5ö NYA SVERIGE 4+3 sid , PR-LYX marginaler 400
8256 34CB K nr.,GODK. MARG 350
8257 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
8258 34CB 5Ö DELAWARE, breda marginaler, 4mm riss i omslag. F 2475 300
8259 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
8260 34CC 2ST 5Ö DELAWARE, "ÄKTA PAR" ETT CYLS 1 hö + kn 74... det adra KN ..591. Sällsynt med 2 häften i följd. 1000
8261 34CC 5Ö DELAWARE 4+4 sid kn ..098 och culs 1 hö, PRAKT 250
8262 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
8263 34CC 5ö Nya Sverige , kn +3 ,kn ..443 160
8264 34CC 5ö Nya Sverige , kn 99..., lätt vikt vid klammern 120
8265 34CCvar 5ö Nya Sverige , kn+3 ..431 men förskjutet så bara halva siffrorna syns, lätt vikt vid klammern 150
8266 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
8267 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
8268 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
8269 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
8270 35BC Booklet H35BC postfrisk, 1938 New Sweden 18 × 15 öre brown, perf on 3+4 sides. Very fine condition. BRED MARGINAL F 3600 600
8271 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
8272 35BC,CB 15ö NYA SVERIGE 3+4 och 4+3 sid , PR-LYX marginaler 950
8273 35CB LYX-pr 800
8274 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
8275 35CB 15Ö DELAWARE,PR-LYX MARGINAL 600
8276 35CB ÄKTA men ngt smal 500
8277 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8278 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
8279 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
8280 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
8281 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
8282 36BCr 5ö G.V.V 80 år Rättvänd 3+4sid häfte med LYXMARGINALR, prakthäfte 800
8283 36CC 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte 200
8284 38BCr LING 20X5Ö CYLS 2 hö, LYX MARGINALER pr-lyx häfte 800
8285 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
8286 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
8287 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
8288 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
8289 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
8290 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
8291 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
8292 39CCr obet gemspår 150
8293 39CCr små sifror, omslagsveck 110
8294 39CCr,o 2st 10ö Typ 1 G. V. profil hö småsiffror 350
8295 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
8296 40BCo Berzelius 10ö omv LYX marginaler, LYX 3200
8297 40BCR BERZELIUS 10Ö 10 BC PAR I pr-lyx, Position 2 i 2 10 blocket med Plåsår 320v3, Prakthäfte 3000
8298 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
8299 40CCo 10ö Berzelius, 4sid , LYX häfte. F 1500 450
8300 40CCo Berzelius 10ö omv med stämplade inlagor VETLANDA 11-1-40, ovanligt, vikt vid klammern 200
8301 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
8302 41AbCBr Linnè 15ö häfte med 5 Lyxpar och en inlaga äkta men godkänd -smal marginal. Lätt vikt vid klammern. F 17000 1700
8303 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
8304 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
8305 53 5ö Bellman , prakthäfte 550
8306 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
8307 54yb 10ö profil hö, prakt-lyx centr CYLS1 H, F 1800 350
8308 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
8309 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
8310 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
8311 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
8312 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
8313 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
8314 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
8315 55b SERGEL 15ö bra häfte 300
8316 55b 15ö Sergel, fräscht häfte F 1600 275
8317 57 ett märke saknas,prlyx 150
8318 57v Bibeln 18x15ö, III på inhäftningsremsan + 850och pos 17 Plåsår i R +250, F 2022dubbelvariant 900+850+250 =2000 500
8319 57v Bibeln 18x15ö, III på inhäftningsremsan + 850och pos 17 Plåsår i R +250, F 2022dubbelvariant 900+850+250 =2000 400
8320 57v "III" ett ex saknas F 805 175
8321 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
8322 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
8323 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
8324 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
8325 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
8326 58b 50 ö Skansen , mörkgrått prakthäfte 140
8327 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
8328 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
8329 60A 15ö Birgitta GLÄTTAT OMSLAG. pRAKT 180
8330 60A Birg. 8 par F 480 100
8331 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
8332 60B Birgitta 15ö cyls 1, LYX HÄFTE 250
8333 61 Cyls 2, obet särad tander 20
8334 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
8335 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
8336 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
8337 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
8338 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
8339 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
8340 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
8341 64 Cyls2 h F 600 200
8342 64 5ö SCHELE, LYX 195
8343 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
8344 64 SCHELE , bra F 500 150
8345 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
8346 64 5 ö scheele, prakt 110
8347 64 cyls 2h, i par saknas 100
8348 65 kungen 85år 20x 20ö. CYLS 2, PRAKT 500
8349 65 G.V.85år 20x20ö cyls2, PR-LYX 400
8350 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
8351 65 G V 85 år, välcentr märken 300
8352 65 20ö G.V. 85 ÅR, PRAKT 200
8353 65 G.V.85år 20x20ö mycket fräscht häfte 170
8354 66 spegeltryck 20 märken 200
8355 66 Cyls 1 h, oglättat 75
8356 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
8357 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
8358 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
8359 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
8360 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
8361 67 Montelius 5ö 40
8362 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
8363 68 Sjökartan 5ö prakt 70
8364 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
8365 69 LYX 125
8366 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
8367 69 Cyls 2 , ktt 50
8368 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
8369 69 10ö Flottan 1944, cyls 2 50
8370 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
8371 70 Cyls 2, LYX 300
8372 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
8373 70 cyls 1h, nyskick 225
8374 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
8375 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
8376 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
8377 71I 15ö G.V. PROFIL HÖ TYP 1, 110
8378 72 cyls 1h F 660 225
8379 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
8380 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
8381 72 20ö röda kors, cyls 2, prakt 450+400 200
8382 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
8383 72 Röda Korset 20ö bra 150
8384 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
8385 72 Röda Kors 1945, lyx centr 80
8386 73 Pressen, CYLS 2vä 35
8387 73 LYX 30
8388 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
8389 73 Pressen ,fräscht 20
8390 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
8391 74 Rydberg, LYX 125
8392 74 pr-lyx centrering 110
8393 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
8394 74 V. Rydberg F 250 80
8395 75 Sparbanken 3häften neutral, cyls1, cyls2 80
8396 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
8397 75 Sparbanken 10ö 20
8398 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
8399 76 15ö LUND neutral, cyls1, cyls2 125
8400 76 3st 15ö LUND CYLS 1 , pr-lyx 100
8401 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
8402 76 Lund 15ö pr-lyx 50
8403 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
8404 76 Cyls 1, centr. hö 30
8405 76v2 15ö LUND tryck färgfläck på inhäft. remsan 100
8406 77 Cyls 1h , prakt 150
8407 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
8408 77 nyskick 100
8409 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
8410 77 20ö LUND, prakt 100
8411 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
8412 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
8413 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
8414 77 20ö LUND , AB-PR 70
8415 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
8416 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
8417 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
8418 79A
20
8419 79B pr 20
8420 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
8421 79B2var Tegner, förskjutet omslag liten del av text upptill, skuret i texten nedtill 200
8422 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
8423 80 cyls 1h , pr-lyx 140
8424 80 Lyx , NOBEL 125
8425 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
8426 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
8427 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
8428 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
8429 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
8430 81 5ö Gjejer Cyls 2 prakt 25
8431 81 5ö GEIJER CYLS 2 , AB-PRAKT 20
8432 82 3st 20ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 150
8433 82 3st 10ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 80
8434 82 20ö 40års jub , cyls1, 60
8435 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
8436 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
8437 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
8438 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
8439 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
8440 83 20ö GV 40års jub 20
8441 85 Pionjärjubiléet 30
8442 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
8443 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
8444 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
8445 86-87 F 140 50
8446 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
8447 88 cyls 1h 60
8448 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
8449 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
8450 89 2st 15ö Lingiaden cyls1,cyls 2 ab-prakt 125
8451 89 15ö Lingiaden cyls1 prakt 75
8452 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
8453 90 6 st 20ö UPU neutral, cyls1, cyls2, cyls1h, cyls2v,h 150
8454 90 10ö UPU äkta par cyls2hö, cyls2 vä 120
8455 90 10ö UPU par cyls1hö, cyls1 vä 90
8456 90 3 st10ö UPU neutral, cyls1, cyls2 50
8457 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
8458 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
8459 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
8460 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
8461 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
8462 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
8463 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
8464 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
8465 94 POLHEM 25Ö 25
8466 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
8467 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
8468 95 3st 25ö Petri 1952, neutral ,cyls1,cyls 2 175
8469 95 cyls 2, pr 160
8470 95 Petri Cyls 1 130
8471 95 cyls 2 130
8472 95 Petri F 350++, 125
8473 95 PETRI CYLS 1, PR 100
8474 95 25ö Petri 1953, cyls 1 prakt 100
8475 95 25ö Petri 1953, cyls 2 prakt 100
8476 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
8477 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
8478 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
8479 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
8480 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
8481 97 3st G.VI.A 70år 20x10ö1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
8482 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
8483 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
8484 97 cyls 1, lyx 20
8485 97 Cyls 2 20
8486 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
8487 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
8488 98 3st G.VI.A 70år 20x25ö 1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
8489 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
8490 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
8491 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
8492 99 5kr blå slottet 20x5kr fint häfte 150
8493 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
8494 99 SLOTTET HÄFTE 20X 5 KR STRECKPERFORERAD RYGG 110
8495 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
8496 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 150
8497 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 140
8498 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 135
8499 99B2ba1 20x 5kr Slottet bigad rygg, ab-praktcentr 175
8500 99B2ba2 20x 5kr Slottet bigad rygg, praktcentr 200
8501 100A2 20X 20Ö GRÅ ljusgrått omslag, prakt 500
8502 101 3st Idrottsrörelsen 70år 20x10ö 1953, neutral,cyls1,cyls 2 90
8503 101 Idrottsrörelsen F 150 50
8504 101 cyls1 40
8505 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
8506 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
8507 102 cyls1 50
8508 102 Cyls 2 50
8509 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
8510 102 Stockholm 700 år F 120 40
8511 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
8512 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 2 70
8513 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
8514 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte 55
8515 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
8516 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 50
8517 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
8518 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
8519 104 TELEGRAF VERKET 3st 1953, neutral,cyls1,cyls 2 150
8520 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte cyls 2 75
8521 104 cyls 1h F 180 65
8522 104 TELEGRAFVERKET 60
8523 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte 40
8524 105 cyls 2, pr 100
8525 105 20x20ö VM på skidor, cyls 1 prakt 90
8526 105 20x20ö VM på skidor, cyls 2 prakt 90
8527 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
8528 105 20x20ö VM på skidor, 50
8529 108 Cyls 1, lyx 100
8530 108 Cyls 2, lyx 95
8531 108 Cyls 1 80
8532 108 Lenngren fint häfte cyls 1 80
8533 108 Lenngren fint häfte cyls 2 80
8534 108 Lenngren f 200 60
8535 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
8536 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
8537 108 Lenngren fint häfte grått omslag 50
8538 108 LENNGREN prakthäfte 20x20ö 50
8539 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
8540 110A Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
8541 110A Atterbom F 220 75
8542 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
8543 110B Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
8544 111 Olympiaden 3st 20x20ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
8545 111 Olympiaden 20x20ö 1956, cyls 2 45
8546 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
8547 111 Olympiaden 20x20ö 1956, 30
8548 112 Olympiaden 3st 20x25ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
8549 113A1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ömed snedstreck, Prakt, F 400+ 90
8550 113A2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck 25
8551 113B1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö MED snedstreck, F 400 90
8552 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 utan snedstreck, LYX F 150 50
8553 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck, F 150 30
8554 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
8555 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
8556 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, LYX 60
8557 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYX 50
8558 114A2a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, pr-LYX 60
8559 114A2b Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYXc 45
8560 115B Sjöräddningen F 350 115
8561 115B Sjöräddningen 20x30ö, LYX 100
8562 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
8563 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 60
8564 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
8565 117D 20x 30ö G.VI.A blå , fetskiljelinje över hela häftesomslaget svagt hörnveck på omslaget, mycket svårt häfte F 2019 8000 800
8566 119A1 Helikopterpost 20x 30ö med snedstreck , LYX 110
8567 119B Helikopterpost 20x 30ö PR- LYX 60
8568 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
8569 120A1 SJÖPOST 20x 15ö med |/ snedstreck , LYX 100
8570 120B SJÖPOST 20x 15ö utan snedstreck , pr-LYXcentr 25
8571 121A1a 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,3 svårt, Prakt 125
8572 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 45
8573 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 30
8574 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
8575 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 PRAKT 35
8576 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 30
8577 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 35
8578 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 25
8579 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 20
8580 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR-LYX 30
8581 125a Selma Lagerlöf 20x25ö |/ PR-LYX 25
8582 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR 25
8583 127 röda korset år 20x 30ö prakt 35
8584 128 Heidenstam 20x15ö PR-LYX 30
8585 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö förskjutet spegeltryck , LYX 100
8586 130 ARRENIUS 30
8587 130 Svante Arrhenius 20x15ö prakt 18
8588 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
8589 131 ZORN 20x 30ö bra häfte 60
8590 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
8591 132 Världsflyktingåret 20x20ö bra häfte 20
8592 133B Skytteväsendet 20x20ö pr 20
8593 134 FRÖDING 20X30Ö LYX 35
8594 134 FRÖDING 20X30Ö pr-LYX 30
8595 135 Branting 20x15ö fint häfte 18
8596 135 BRANTING 15ö 15
8597 135 Branting 20x15ö bra häfte 15
8598 136 SAS ,F 80 25
8599 136O 4ST OLIKA SAS 1961 NEUTRAL CYLS1 CYLS 2, kn 19830 100
8600 136O SAS 1961 äkta par kn 305+57, pr 75
8601 136O SAS 1961 äkta par kn 302+20, pr 70
8602 136o SAS omv, CYLS 2 35
8603 136O SAS 40ö 15
8604 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
8605 140 Pilo 20x30ö prakt 55
8606 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
8607 140 30Ö PILO 40
8608 140 Pilo 20x30ö prakt, bra häfte 40
8609 141 Alströmer 20x15ö prakt 15
8610 142 svenskt tryck, fint häfte 18
8611 142v 20ö Kunglga Biblioteket pos 12 PI 125
8612 143B2 BILDSTEN 1961 STRECKPERF RYGG, MÖRKGRÖNT, LYX 1400
8613 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
8614 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
8615 145 Lokalbrevbäringen 20x30ö ,prakt 22
8616 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
8617 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 25
8618 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 22
8619 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
8620 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
8621 149a Sv Byggnadsminnen 20x15ö 20
8622 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
8623 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö , kn 2+3 äkta par 82+413 120
8624 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 1 40
8625 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 40
8626 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
8627 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
8628 150Ar+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö , pr, 2st 40
8629 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2st kn 2 77..., kn +3 275 40
8630 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2+ kn 2 nr 73... 40
8631 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
8632 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 30
8633 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
8634 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
8635 150Br+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2ST 40
8636 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
8637 151-152 G VI. A. 80 år 20+15ö, 35+10ö 15
8638 154 VM I ISHOCKEY 1963 20X25Ö 20
8639 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 25
8640 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 22
8641 155 Antihungerkampanjen 20x35ö 18
8642 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3...., pr 70
8643 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3.... 60
8644 156R+O Ingenjörskonst 10x50ö rättv , omv 60
8645 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
8646 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
8647 157-158 Medicinalstyrelsen 25+35ö 2 olika 60
8648 158 Medicinalstyrelsen 35ö 35
8649 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
8650 159 20x20ö byggnadsminnen 15
8651 160 Nobelpris 1903 F 100 35
8652 160a,b Nobel 1903 a omslags veck 45
8653 162 Karlfält 20
8654 167-168 Nobel 1964 30+40ö 40
8655 167-68 1904 Nobel 55
8656 169 BYGGNADSMINNEN 1965 20X30Ö 30
8657 170AaO 60ö Teleunionen, 6 häften 5 st med olika markeringar 150
8658 170AaR 60ö Teleunionen, LYX 60
8659 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
8660 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag KN +3 .. 909 , PR-LYX F 3100 625
8661 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag PR-LYX F 3100 600
8662 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
8663 171A,B EUGEN 2 olik astyrm + utan 30
8664 172A,B BREMER 2 olika 30
8665 173 NOBEL 20X30Ö 1965, RT 50
8666 173 NOBEL 20X30Ö 1965 20
8667 173-174 NOBEL 20X30Ö , 20x 40ö1965, stpl SÖLVESBORG 5-3-66 på omslagen , märkena **, ovanligt 70
8668 174A Nobel 20x40ö, \ PRAKT 35
8669 174B Nobel 1905 60
8670 174B Nobel 20x40ö, |\ PRAKT 35
8671 175Ao Nathan Söderblom 4st omvända RT, cyls1, 2, neutral 100
8672 175Ao Nathan Söderblom fint häfte 20
8673 175Br,o Nathan Söderblom RV, OMV 2ST 50
8674 179 Representationsref. , bra häfte, + häfte stpl FDC Sölvesborg 12-5-65 på framsidan med ** märken 35
8675 179RT Representationsref. , bra häfte me RT 45
8676 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
8677 181 Almqvist 1966, prakt häfte 18
8678 181 Almqvist 1966, fint häfte 15
8679 197 Älghuvud, F 100 30
8680 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
8681 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
8682 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
8683 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
8684 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
8685 205A Nordiska Vildblommor 30
8686 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
8687 205A VILDBLOMMAOR, 20
8688 207 Kyrkornas värdssamfund 15
8689 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
8690 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
8691 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
8692 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
8693 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
8694 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
8695 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
8696 214A Liljefors 20
8697 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
8698 219 20x 55ö G.VI A, 3 häften sammnahörande äkta par Kn3+2 KN 79861, +Cyls1v 150
8699 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
8700 222A kn+1,5, delat kors vä 100
8701 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
8702 228A,B SAGOR 2 EX 90
8703 234A SVENSKT NÄRINGSLIV RT 8x 2 mm 100
8704 234A SVENSKT NÄRINGSLIV RT 6x3,5mm 80
8705 234A Näringsliv 30
8706 234B SVENSKT NÄRINGSLIV RT 8x 2 mm 100
8707 234B
30
8708 239
30
8709 253 Idrottsflickor, helt kn 25
8710 254 Sv. GLAS 30
8711 258A2 Öländsk Väderkvarn, med centralt regm. F 2200 400
8712 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
8713 262 G:VI: 90 år F 65 20
8714 270 Nordiska Museet F 130 40
8715 270A
40
8716 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
8717 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
8718 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
8719 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
8720 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
8721 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, små veck 150
8722 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
8723 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering 300
8724 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering 225
8725 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering obet skrynklighet 150
8726 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
8727 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
8728 354 Helt kn,+ cyls2 20
8729 357 Levande natur 3 häften RT, RT+kn, cyls1+kn 50
8730 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
8731 371 Stockholmia 86 , knr 50
8732 371 Stockholmia 86 F 160 40
8733 371A2b Stockholmia handpåtryck, 120
8734 371A2b Stockholmia handpåtryck, 90
8735 414var Europa 1991 rymden felskuret häfte och märken nära mitt itu med 4 kr överst. Modern Raritet 1000
8736 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
8737 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
8738 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
8739 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
8740 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
8741 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

8742 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
8743 1O 8X 25Ö LYX 200
8744 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
8745 1O 8X25ö ,omv LYx 160
8746 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
8747 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
8748 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
8749 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
8750 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
8751 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
8752 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
8753 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
8754 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
8755 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
8756 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
8757 4Ar F 700 225
8758 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
8759 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
8760 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
8761 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
8762 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
8763 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
8764 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
8765 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
8766 4R 4x25ö blå , LYX 30
8767 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
8768 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
8769 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
8770 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
8771 5BOV Kn 0,5+ 300
8772 5BRV F 600 200
8773 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
8774 5OH 15+5ö , KN 70530 75
8775 5OH PR-LYX 50
8776 5OH
35
8777 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
8778 5OV PRAKT 5+15Ö 200
8779 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
8780 5OV 5+15Ö, OMV 150
8781 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
8782 5RV 5+15ö PRAKT 200
8783 5RV 5+15Ö, Rättv 150
8784 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
8785 6OV F 200 60
8786 6RV snedstreck, lyx 70
8787 6RV snedstreck 60
8788 6RV utan snedstreck F 175 55
8789 8OH kn +3 "...465, F 650 225
8790 11BOV KN 3 108.. 35
8791 12FOV CYLS1, KN +1 100
8792 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
8793 15Do kn +4 30
8794 16C1r
15
8795 16C1r
15
8796 18 Tjörnbroar 20
8797 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
8798 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
8799 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
8800 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
8801 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
8802 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
8803 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
8804 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
8805
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

8806
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
8807
SKOASK HÄFTEN 1963- 71 med massor bättre häften i antal. Många Nobel . Nominal ca 3000 2000
8808
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
8809
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
8810
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
8811
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
8812
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
8813
Samling häften i 2 visirpärmar , ex H9r,o, H10r, o, H16r,o, H23o, H 26o, H2815ö Riksdagen, H29, H48, H 66-70, 74-99, välbesatt H 101 -H 238. En del markeringarLågt utrop 1400
8814
Samling i 2 visiralbumhäften medaljong 2x H9 , 2x H10, H16 2r+o,10ö Lützen, 5+15 ö Riksdagen, 5ö Postverket, H 48 15ö, från H66 mycket välfylld utom de allra dyraste, inkl flera kungahäften, Högt värde fin kvalitet. 1400
8815
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
8816
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
8817
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
8818
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
8819
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
8820
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
8821
H228 Svenska Sagor 1969, 72 Häften F minst 14400kr 900
8822
H 228 SVENSKA SAGOR 1969 , 85 ST HÄFTEN f 17000 850
8823
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
8824
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
8825
H 238 Svenska Fåglar, 100st med massor av markeringar F minst 10000 kr 750
8826
H 238 Svenska Fåglar, 100st med massor av markeringar F minst 10000 kr 700
8827
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
8828
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
8829
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
8830
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
8831
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
8832
205 Vildblommor 1968 59 st F minst 8260kr 600
8833
H 170 Teleunionen 35st 29 Rättv. o 6 omv. F minst 8000 600
8834
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
8835
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
8836
H 214 Bruno Liljefors 1968 90 häften F minst 7200 550
8837
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
8838
H 249 GAMMALDAGS JUL 63 HÄFTEN FCA 8000 500
8839
Parti ej kpl häften ca 45 st1933-1964 ex 14st 239C, 2 par 261Bc, 4-block 262BC, 14st 247C14X 245C, 10X 246C, F CA 9000 för kvarvarande märken 500
8840
205 Vildblommor 1968 ca 47 st F minst 6580 500
8841
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
8842
H 86 Gustaf V 90 år 1948, 50 st häften 10Ö i 10 buntar med orginal banderoll. postpris var 200kr 1948 ,F 6250 400
8843
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
8844
Häften med markeringar ca 50st 1981-89 olika eller olika markeringar nominal 740 400
8845
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
8846
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
8847
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
8848
H 249 Gammal Jul 34st F minst 350
8849
H 234 Svenskt Näringsliv 15st A+ 15 B = 30 st F ca 4000 325
8850
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
8851
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
8852
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
8853
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
8854
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
8855
Parti kpl häften ca 37 olika st 1942-1960tal mest 1950-tal. God kval. 300
8856
HA22 SKYDDA DJUREN 1973, ca 50st A och 35 st B (utan flour). F 1750+2100 = 3850 , nominal 425 300
8857
H 253 Idrottsflickor 1972 37 st , F 3700 300
8858
H251 , H 252 1970 Nobel 1910 40st av var F ca 4800, F ca 1700 300
8859
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
8860
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
8861
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
8862
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
8863
H 222 EUROPA 1969 , 17 ST HÄFTEN f 3400 250
8864
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
8865
HA 18 Tjörnbroar ca 41 häften F minst 2460 250
8866
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
8867
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
8868
H 262 Gustaf VI90 år 1972, 39st häften F 2340:- 225
8869
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
8870
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
8871
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
8872
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
8873
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
8874
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
8875
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
8876
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
8877
H 2225 Regalskeppet WASA 17 st häften. F 1275 populärt häfte 200
8878
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
8879
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
8880
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
8881
Parti kpl häften ca 40 olika st 1950-1960tal ex Pilo, Atterbom . Dessutom 2 äkta par Skridsko + DrottningholmGod kval. 200
8882
H 176 A,B Skridsko VM 1966ca 47st nästan alla med markeringar, Fynd? 200
8883
H 245 Musikaliska Akademien 200 år 1971 50 häften varav ca 20 med RT. F ca 1750 200
8884
H162b Karlfält 20 häften F 3000 200
8885
H 225 WASA 20 häften , 5st med RT F ca 1600 200
8886
H232 Polcirkeln 42st F 2500 200
8887
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8888
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8889
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8890
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
8891
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
8892
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
8893
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
8894
H229 , H 230 1969 18+13 stNobel 1909, F ca 1700 150
8895
H251 18st , H 252 21 st 1971 Nobel 1911 F ca 1900, nominal ca 230 150
8896
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
8897
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
8898
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
8899
H 189 VM i Bordtennis 11st F 990 100
8900
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
8901 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

8903
2000 st äldre rabattmärken ( motsvarar 100 häften) giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 39kr per märke : totalt 2000 märken . Max frankeringsvärde 78000kr 19000
8902
100 st äldre rabatthäften giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 39kr per märke : totalt 100x20 =2000 märken . Max frankeringsvärde 18500
8904
50 st äldre rabatthäften giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 45kr per märke : totalt 50x20 =1000 märken 9000
8905
Serie årsböcker 1987/88-2015 inkl många brev märken (13kr) Nominal ca 14.500 8000
8906
Brevmärken 1000st i fin kvalitet , nominal 1300 7400
8907
10 Rullar föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt frankering porto, nominal 12000 6400
8908
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
8909
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
8910
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
8911
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1900
8912
10 st äldre rabatthäften giltiga i Norden 1900
8913
10 st äldre rabatthäften = 200 märken giltiga i Norden , max 39 kr frankeringsvärde per märke (100gram till Norden) 1850
8914
rabattmärken = 200 märken giltiga i Norden , max 7800 kr frankeringsvärde per märke (100gram till Norden) 1800
8915
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
8916
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
8917
Parti 400st a 6 kr /föreningsbrev märken Frankeringsvärde 2400 kr, 1400
8918
2 Rullar föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt frankering porto, nominal 2400 1200
8919
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
8920
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
8921
Nominalparti Nom 2000 1000
8922
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
8923
Nominalpost Sverige , nominal 2500 1000
8924
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 950
8925
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 900
8926
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
8927
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
8928
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
8929
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1300 750
8930
Samling 5-strip ** I INSTICKSBOK 1978- 1985 kpl och en del 1986 Nominal ca 1500 750
8931
Rulle föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt farnkering nu med 12 kr porto, nominal 1200 600
8932
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
8933
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
8934
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
8935
2 st äldre rabatthäften giltiga i Norden, frankeringsvärde 1560 kr 375
8936
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 650 360
8937
4 rullar 2x 1,30+70ö, 2,20kr= 50 x 11kr porton nom 550 kr 350
8938
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
8939
Svensk Flyghistoria 1984 , oöppnad 50 bunt i postens orginalförpackning , postpris 600 kr vackra block 300
8940
MUSIK I SVERIGE 1983 , oöppnad 50 bunt i postens orginalförpackning , postpris 575 kr 290
8941
1 st äldre rabatthäften giltiga i Norden, frankeringsvärde 780 kr 190


ARK PARTIER

8942
Små tjänste vm linjer Ark parti fina helark 2 öorange , tj 41, 75 st helark F 3000 900
8943
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
8944
20 st helark 2ö lilla riksvapnet nr 72 500
8945
Små tjänste vm linjer 3st fina 100 Ark, helark 20ö,25ö, 35 ö tj 50 51,53 F 4100+ 450
8946
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 8000 450
8947
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
8948
Små tjänste vm linjer 2st fina 100 Arkf 25ö, tj51 F 3600 350
8949
Små tjänste vm linjer Ark parti fina helark 2ö, tj 41, 20 st helark F 8000 300
8950 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000 200
8951 103 nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125


RULLPARTIER

8952
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3000
8953
nr 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
8954
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
8955
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
8956
nr 277 25ö orange Profil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
8957
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
8958
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
8959
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
8960
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
8961
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
8962
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
8963
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
8964
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
8965
SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300
8966
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
8967 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750


POSTFRISKA SERIER

8968
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
8969
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
8970
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
8971
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
8972
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
8973
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
8974
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
8975
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
8976
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
8977
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
8978
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
8979
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
8980
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
8981
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
8982
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
8983
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
8984
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
8985
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
8986
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
8987
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
8988
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
8989
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
8990
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
8991
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
8992
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
8993
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
8994
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
8995
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
8996
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
8997
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
8998
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
8999
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
9000
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
9001
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
9002
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
9003
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
9004
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

9005
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
9006
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
9007
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
9008
Årsatser frimärken 37 st 1974-80 4x1974, 4x75, 8x76, 6x77, 5x78 10x 1979 och 5x 1980. Bra presenter och bra nominal.. 1000
9009
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
9010
Årsats1967 oöppnad toppskick 800
9011
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
9012
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
9013
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
9014
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
9015
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
9016
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
9017
POSTENS förseglade årsats 1969 550
9018
POSTENS förseglade årsats 1968 500
9019
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
9020
ÅRSBOK 1987-88 450
9021
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 400
9022
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
9023
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
9024
POSTENS förseglade årsats 1970 350
9025
POSTENS förseglade årsats 1970 350
9026
POSTENS förseglade årsats 1970 350
9027
POSTENS förseglade årsats 1970 350
9028
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
9029
Årsbok 2005 Nominal 436 300
9030
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
9031
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
9032
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
9033
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
9034
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
9035
ÅRSATS 1972, 200
9036
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
9037
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
9038
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
9039
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
9040
ÅRSBOK 1991/92 175
9041
ÅRSBOK 1989-90 170
9042
ÅRSBOK 1989/90 170
9043
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
9044
ÅRSBOK 1988-89 165
9045
Årsats 1972, fint skick 160
9046
ÅRSATS 1973 150
9047
ÅRSATS 1973 150
9048
POSTENS förseglade årsats 1973 150
9049
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
9050
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
9051
Årsats 1973, fint skick 150
9052
ÅRSATS 1974 100
9053
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
9054
Årsbok 2006, inga frimärken 95
9055
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


9056
KILOVARA 1973, förseglad 350
9057
Kilovara 1967 plomberad 350
9058
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
9059
Postförseglat Kilovara 1973 325


TILLBEHÖR

9060
Nordisk Filatelis färglikare kpl i fin special pärm . 750
9061
Nordisk Filatelis färglikare kpl Sverige i fin special pärm . 700
9062
Leveranslikaren med omfattande vägledning i text på ca 37 sidor. Bilder på 340 skillingar. Allt i finNordisk Filateli pärm. 460 gram 600
9063
Svart Leuchturmalbum Sverige blad med fickor 1908-14 och kassett 31x32cm , Nyskick. Stängs med metallstångsvred. 500
9064
Grönt klämfjäder Leuchturmalbum Sverige 29x31cm blad med fickor 1973-2000 , Nyskick. 500
9065
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
9066
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
9067
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
9068
Färg guide Color Guide : Michel "Farbenführer" 47 sidor . 150 gram 300
9069
Yvert & Tellier -Champion catalogue DE Timbres-Poste 1936 Hela världen-all world. Inbunden fin vinröd katalog i bra skick. Raritet. 950 gram. 300
9070
Michel Europa 1960, inbunden katalog i fint skick . Sällsynt i detta skick. 1,45 kg 300
9071
Michel "Farben Führer" färgguide, 300
9072
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
9073
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
9074
Sveriges Frankoteckeb 1855-1963 i en inbunden 4,5cm tjock bok . Bra skick , 2kg. 250
9075
ATLAS handbok över Svenska Automathäften 1998 i A¤ pärm HA1-HA 26. 1,5 kg. 250
9076
Stanley Gibbons "Farben Führer" färgguide 250
9077
Röd , Leuchturmalbum Sverige med kassett 25x32cm 8 svartablad och 21 genomskinliga blad 1or-4or, Nyskick. 200
9078
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
9079
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
9080
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
9081
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
9082
VISIRBLAD 80st svarta 3delade för brev, 4 bloc och singel i fin visirpårm. 2,97 kg. 175
9083
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
9084
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
9085
Mörkgrön SAFE Dual pärm 14 ringar kläm pärm 30cn vågr 31cm lodr. 150
9086
Island: Postal Rates in Iceland 1870-1997 Brian Flack 173 pages Published by :The Scandinavia Philatelic Society 1998. 625 gram 150
9087
Bok :Trelleborg- Sassnitz 1897-1945 Ingemar Wågerman, Sveriges Filatelist Förbund Specialhandbok nr 26 1990. 145 sidor 500 gram. 150
9088
Stanley Gibbons Color Guide 40 grams. 150
9089
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
9090
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
9091
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
9092
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
9093
Esttettalbum pår . Fin. 75
9094
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


9095
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
9096
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
9097
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 165 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 6000 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 2000
9098
Stort parti flera 1000 vackra stämplar ringtyp - 1950 tal inkl många oscar i 2 visiralbum, och 2 st 32 sidiga insticksböcker, samt enklare samling på albumblad Ca 5kg. 2000
9099
STÄMPELSAMLING i pergamyntkuvert A-Ö mest 1940-50 tal men även några Oscar, -grovtandat band och 1960-och senare tal. Allt i 1500-2000 pergamyntkuvert med påskriven ort ofta fler i varje kuvert. Allt är på klipp. Många PR-LYX ex och pr-lyx avtryck. 1800
9100
Parti olika häften 1985-2009 LYX stämplade Kiruna eller Stockholm, inköpsvärden ca 2500+ 500 brevmärken 6500 +120 julmärken 1460 = ca 10500 , 370 gram. 1800
9101
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
9102
Ringtyp ph oscar- siffertyp och lilla riksvapnet nr 40-74 dubblettlager postfriskt ** i pergamyntkuver med flera bättre 40-42, 44, många nr 50, 4-bl 51, 4st 52c, 4 53vm, 23 st 10ö flera omv vm, 20ö oscar , 4st 20ö utan vm, 56, 5st 66, 30ö par räknat som * då gummi oregelbundheter, 50 ö oscar, 13x 62, 4x 4ö nr 64 , 40serier 68-70... många vm, omv vm.. F 2020 ca 28.000:- 1100
9103
Fyndlåda, med bl.a. 100 tals PR-LYX stämplar i ask, tjänste , Oscar m.m. Diverse märken på visirblad, 50 gamla 1800 tals Kungörelser , även tidigare ? 1000
9104
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
9105
Flottan 1944 nr355-57 , 50-100 BUNTAR 30ö 300st , 40 ö 600st och 90 ö 600st F 2022 22800 kr 800
9106
Dubblettlager postfriskt ** i pergamyntkuver Medaljong nr 75-104 r med flera bättre 10st nr 75 5ö vm krona, nr 76 10st, 19st 5kr, 31st 5ö nr 79, ca 22x10ö, 6x 15ö, 5x20ö, 85bz, 30ö, 30ö bz, 35ö, 50ö, många påtrycksmärke. . många vm, omv vm.. F 2020 ca 15.000:- 750
9107
BUNTAR 1939-46 om 46 st lite bättre högvalörer m.m. F över 20000,och ca 45st M märken , MÅNGA OLIKA VALÖRER.. 750
9108
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
9109
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
9110
Postemblem 35ö -115 ö, 68 st 100 buntar, många olika valörer. 600
9111
Postemblem 35ö 14st, 40ö 5st, 45ö 4st, 1x1kr, 1st 1,45krtotalt 25 st 100 buntar i lite roligare valörer valörer. Högt katalogvärde. 600
9112
19 olika HÖGVALÖRER på singelfrankerade brev 1930-40 tal. Fint parti 600
9113
16 sid insticksbok med ca 150 olika LYX märken/par ca 17 olika häften och ca 20 block eller miniark, allt LYXs 1985-2009 LYX mest Kiruna . 600
9114
BUNTAR om 100, ca 171 st G.V. PROFIL HÖGER , MÅNGA OLIKA VALÖRER.. 600
9115
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
9116
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
9117
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 2700 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 500
9118
Flyttlåda FDC 1940 tal - ca 1983, bla en del bättre 1940 -60 tal, ec Bildsten, Ales Stenar , Kunga FDC G-VI .A., ibland 2 av var. Billigt 500
9119
BUNTAR TRE KRONOR 50ST EN DEL lite bättre 70Ö, 85Ö, 1,50 rödviolett, m.m. F över 10000 för ej M märken 500
9120
Serie Årsböcker 1987/88 kpl( Svår första F 2000 för denna) och 14 st årsböcker till 188/89- 2002 utan frimärken . 450
9121
BB par 100st Hazelius nr 333BB i fin kvalitet vackra stämplar finns F 7000 450
9122
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
9123
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
9124
FDC Ca 61 olika 26/1 2006- 14-11 2013, (Nominal) 2700kr 400
9125
BREVPARTI 18 st EX 20 Ö RINGTYP T 13 TILL ENGLAND 1882, 4Ö NR 29 PÅ 6Ö BREVKORT TILL TYSKLAND 1882, 2X6Ö NR 31 LYXS STH 29-1-84, 8 ringtypsbrev till och 2st 12ö vapen, 7 försändelser till ex 5x tj11 slarvigt öppnat. 400
9126
NR 193-94 2 100 buntar av varje 400 märke F8000 400
9127
Nr 378 60ö G.V. 40års juileum som regent ca 575 st i 50-100 buntar. F 2022 över 8000 kr 400
9128
BB par 100st SERGEL nr 326BB i fin kvalitet med flera vackra stämplar F 5500 400
9129
BB par 100st Slottet nr 332BB i fin kvalitet F 5000 400
9130
Tre Kronor 50ö -3kr ö, flera 188 st 100 buntar, många olika valörer.Fynd? 400
9131
Profil hö nr 269-283 5ö-50ö ö, flera ca 200 st 100 buntar, många olika valörer. Fynd? 400
9132
FDC 19 olika 1935-49, ett med Bellman 324A,BC,325, ett med 324A,CB ,325, vidare Riksdagen 1935, Bibeln Birgitta ... . även Bra kvalitet Även 4 st senare ingår PetriSjöräddningen och illustrerat FDC med nr 471-75 3-24sk. 400
9133
Postens Årsböcker första 1987/88 kpl med märken F 2000 för denna. Vidare 20st årsböcker till utan frimärken1988/99- 2003 , 2005, 2007, 2010-2012. 400
9134
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
9135
BB par 100st Schele 5ö nr 343 BB i fin kvalitet vackra stämplar finns 2022 F 5000 375
9136
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
9137
BB par 100st av var 20kr Svanar, 337BB, nr347 BB 10ö, 351BB 5ö i god kvalitet F 2022 5700 350
9138
BB par 100st Nationalmuseum 20ö nr 338BB i fin kvalitet vackra stämplar finns 2022 F 4500 350
9139
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
9140
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
9141
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
9142
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
9143
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
9144
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
9145
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
9146
HÄFTEN/ häftesblock eller block PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1990- 2000tal, Nomiinal betalt ca 1400 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häfteesblock o block. 300
9147
BB par 100st Nobel 20ö nr 372 BB i fin kvalitet vackra stämplar ? 2022 F 4000 300
9148
Postens Årsböcker första 1987/88 kpl med märken F 2000 för denna. Vidare 5st årsböcker till utan frimärken1988/99- 93/94. 300
9149
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
9150
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
9151
100 buntar av varje nr 93 och 101 , 65ö och 12/65ö medaljong F 3100 250
9152
Parti ca 17 olika häften 1997-2002 LYX stämplade Kiruna ,4 st block, , inköpsvärden över 1000kr (brevmärken 13), och ca 20 LYXs märken. 250
9153
BUNTAR TRE KRONOR 16ST olika valörer EN DEL lite bättre 70Ö, 55Ö, 1,50 rödviolett, 215ö m.m. F över 5000 för ej M märken 250
9154
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
9155
Portfölj full med FDC, mest Sverige 1970 tal totalvikt 5.4 kg 225
9156
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
9157
BB par 100st Rydberg 20ö nr 361BB i fin kvalitet vackra stämplar ? 2022 F 2800 200
9158
Tre Kronor 50ö -3kr ö, 19 olika valörer st 100 buntar, många olika valörer. 200
9159
BUNTAR 1939-46 om 9 st lite bättre högvalörer m.m. F över 4600, 200
9160
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
9161
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
9162
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
9163
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
9164
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
9165
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
9166
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
9167
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
9168
16 BREV MED DUPPELPRÄGLINGAR OCH PLÅTSÅR på försändelser , 6st nr 139, 3st nr 140, nr 145, 153, 179, och 4st postverket. ex Roland Frahm. Ovanligt parti 1000
9169
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
9170
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
9171
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
9172
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
9173
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
9174
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
9175
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
9176
NR 40 RINGTYP PH 2Ö 100 BUNT, F 2020 7000 600
9177
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
9178
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
9179
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
9180
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
9181
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
9182
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
9183
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
9184
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
9185
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
9186
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
9187
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
9188
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
9189
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
9190
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
9191
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
9192
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
9193
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
9194
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
9195
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
9196
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
9197
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
9198
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
9199
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
9200
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
9201
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
9202
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
9203
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
9204
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
9205
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
9206
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
9207
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
9208
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
9209
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
9210
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
9211
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
9212
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
9213
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
9214
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
9215
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
9216
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
9217
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
9218
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
9219
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
9220
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
9221
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
9222
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
9223
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
9224
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
9225
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
9226
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
9227
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
9228
VYKORT, samling Oskarsfrankerade färgkort från ca 1893-1903 varav 38 st med hälsning från och 26st med ortsnamn på framsidan adresserade på baksidan och meddelande text på framsidan, Mycket fint skick. Några skickade utomlands. 6500
9229
VYKORT, samling ca 100 Oskarsfrankerade mest färgkort i gammalt brefkorts i mycket fint skick. Några skickade utomlands. Många intressanta motiv, spårvagnar, ångbåtar m.m. 4500
9230
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
9231
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
9232
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
9233
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
9234
16st försändelser med siffertyp nr 61-64, bl.a. 2st satsbrev, 3 pfsk, en tidning med 4ö, lokal trycksak, flera till utland ex USA Schweiz, 800
9235
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
9236
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
9237
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
9238
Brev, ca 55st med PR-LYX stämplar. ca 1930-50 tal. Vackert parti. 600
9239
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
9240
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
9241
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
9242
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
9243
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
9244
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
9245
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
9246
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
9247
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
9248
16 BREV 1940 tal till USA, flygbrev , en del intressanta frankeringar 2st Nobel BB par, högvalörer m.m. 500
9249
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
9250
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
9251
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
9252
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
9253
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
9254
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
9255
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
9256
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
9257
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
9258
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
9259
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
9260
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
9261
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
9262
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
9263
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
9264
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
9265
HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, 10 BREV 45Ö 4st äktgångna Första Dagen 2/91967 , 3/9 2 :a dagen , 3st 4/9 , 5/9 2st och 2 tidiga 35ö brev. Intressant tidig dokumentation av denna viktiga händelse i Sverige. 300
9266
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
9267
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
9268
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
9269
20 st brev med PR-LYX STÄMPLAR, mest 1940 tal 250
9270
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
9271
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
9272
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
9273
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
9274
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
9275
FDC BRUKSMÄRKEN 1939-02-10 - -660418 , 16 olika FDC med mest G.VI. A flera bättre HA block 3-9-62 2 olika . F ca 2000 fin kvalitet 350
9276
ILLUSTRERADE FDC ca 23 olika 1941-1955 och 7st 1960-68. Många vackra och bättre. 300
9277
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
9278
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
9279
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

9280
Fantastisk nyanssamling stora tjänste t 14 ca 105 ex och t 13 ca 245 exmed massor PRAKT-LYX stämplar, en del enheter som Tj 22A 4 -bl med Oinlöst stpl, flera varianter. En samling i mycket fin kvalitet med många svåra PR-LYX ex. 30000
9281
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
9282
Samling stämplat 1855 -1983 i 2 Facit Lyx album, skilling Banco kpl, nr 6-51 kpl med många nyanser på vapen-ringtyp, Landstorm I,II,III fina stämplade serier, bättre bandmärken 142Ea, 144Ccx, Kongress och Föreningen kpl och alla BC-CB paren senare nära kpl. Tjänste och lösen kopletta med ex. fin tj22B. Högt värde. Skillingarna i något blandad kvalitet sen mest fin -myckt fin kvalitet. 22000
9283
Samling stämplat 1855 - 1989 i 2 Safe album , välfylld med de flesta märken (ej 55o80ö). skillingarna kpl men i blandad kvalitet, vapen - 1924 i princip kpl., flera BC-CBm.m. 20000
9284
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
9285
STORA TJÄNSTE T 13 samling PRAKT-LYX stämplade ex ca 390 st alla valörer ingåroch många nyanser. Men framför allt mycket hög stämpelkvalitet. Underbart vackert parti. 10000
9286
Samling stämplat Sverige i grönt Leuchturmalbum 1855-1973(och 2 senare album), med 4-24 sk, vapen - ringgtyp kpl, Landstorm, Kongress, Förening och många BC-CB par, tjänste och lösen. . Fin kvalitet med många fina stämplar . (Nr 175-195 saknas) (Obs intyg ingår ej även om notering kan finnas. ) 10000
9287
Samling ostämplat (*)/ */** Sverige i grönt Leuchturmalbum 1855-1969 (och 2 senare album nära komplett till 2009) och , med 3-24 sk, vapen , lejon, många ringgtyp , bra oscar , medaljong, kpl Landstorm, Kongress, Förening och många BC-CB par, diverse tjänste och lösen. Mest fin kvalitet . Obs intyg ingår ej även om notering kan finnas. markeringar ** eller * är gjorda av samlaren och bör stämma men ingen garanti. 10000
9288
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
9289
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
9290
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
9291
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
9292
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
9293
RINGTYP T 14, stort dubblettpartipå visirblad, 176st 3ö , 3st 4ö, ca 340 5ö, 38x 6ö, ca 240 12ö, ca 170 20ö inkl blekoranga, 10x 20/20, 41x 24ö, 220x 30ö, 21x 50ö. 14 x 1 riksdaler. F 2020 ca efter blligaste nyans 121000 kr 8000
9294
Blå pärm med omfattande samling vapen -ringtyp med nyanser och massor vackra stämplar.
Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner. (Intyg ingår ej de hittades inte i dödsboet.)
8000
9295
Röd insticksbok 64 sidor, 10 st 4sk, 8sk, vapen i antal ex 5x 9ö, bra ringtyp t 14, t 13, ph , Föreningen med t.ex flera kronvalörer. Sen välfyllt med dubbletter och vackra stämplar till 1949 + GVI A.
En del lappar sitter kvar på märken som ej ingår. Se märkena och ej lapparna. Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner.
8000
9296
Samling stämplat i Facit album 1855-1961, 2x 4sk, vapen lejon o ringtyp t14 överkompletta, nr 28-36, 39-51, Landstorm I-II-III fina kpl stpl serier, en del bättre band 144Ccx, 144-146E, 162cxKongress och förening 1924 kompletta, några BC-CB par, tänste och lösen kpl. Högt värde god kvalitet. 7000
9297
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
9298
Stora Tjänste t 14-13 och små samt lösen samling stämplat i nyanser, ex 4x tj1, 4x 4ö tj 2, flera 6ö inkl grå, 8x12ö, 5x20ö, 7x24ö, 6x 30ö, 5x 50ö, 2x 1kr, t 13 4-12 st av varje valör, tj 22B 2st, små tj kpl några cx ex 51-52cx, Lösen t 14 2-4 av varje ex 3st 6ö, 4x 24ö inkl L 7a, och t 13 4-7 av var ex 5 24ö inkl L17a praktstpl HOSSMO 5-11-84, 5x 1kr. En del varianter ingår. Högt värde och mest god-mycket god kvalitet. 5000
9299
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
9300
RINGTYP T 13,stort dubblettparti på visirblad, 240st 3ö , 310st 4ö, ca 260 5ö, 210x 6ö, ca 470 12ö, ca 350 20ö inkl, , 65x 24ö, 130x 30ö, 190x 50ö. 1 x 1 riksdaler.47 x 1kr. F 2020 ca efter blligaste nyans 78000 kr 5000
9301
Parti vapen 31 x 5ö en ostpl, 10st 9ö, ca 50 34ö, 26x 30ö, 17st 50ö , Intressant parti i blandad kval, högt värde. Många nyanser 5000
9302
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
9303
Bra Samling 1978 - 1941 på rutade albumblad många fina ringtyp t13 med flera praktex i nyanser, vidare så oscar, medaljong , bandmärken, och senar i fin kvalitet och en del PR-LYX, Ex 142Ea, 144A par på AV ppr 144 AC en är (*) , 144Cbz,cx, 162cx, Kongress och förening med valörer till 1kr, 10 tal BC-CB m.m. Många verkligt vackra märken 4500
9304
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
9305
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
9306
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
9307
Samling 1855- 1970 i tre Estettalbum, 4sk , vapen kpl, lejon kpl ringtyp t 14 kpl, t13, ph, en del bättre band som 142Ea, Kongress till 2kr Föreningn till 2 r, många BC cB som bra 320BC-CB, tjänste t 14 kpl, lösren kpl m.m. Högta värde. En del Praktstpl 4000
9308
LYX(-Prakt) stämplar ca 875 massor olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2008 på 33 visirblad.. Ett 40 tal 4-block tillkommer. 3800
9309
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
9310
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
9311
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
9312
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
9313
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
9314
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
9315
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
9316
RINGTYP med ph nr 40-51,stort dubblettparti på visirblad, 113x2ö, 59st 3ö , 70st 4ö, ca 168 5ö, 33x 6ö, ca 64 20ö 110x 30ö, 116x 50ö. 120 x 1kr, 65x 10/12ö, 4x 10/24ö. F 2020 ca efter blligaste nyans 53000 kr 3500
9317
Smling stämplat i 2 Estett album 1855-1932 och **/* 1935-1969 , 4sk, svart o brun lokal, vapen vapen överkpl 2-3 av var men 9öbra en, Lejon 2 serier, ringtyp t 14 i nyanser ex 5st 6ö, ringtyp t 13( ej nr 37) o ph med nyanser, div Landstorm Io III kpl, bättre bandmärken 14Ea, 62cx, och fler bättre vm., Kongress 11 olika ex 1 kr, Frenigen till 2 kr, från 1936 mest **/* ex riksdagen o postverket kpl ** 3500
9318
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5800 mervärde för blad och brevmärken. 3300
9319
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
9320
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
9321
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
9322
Samling 5-strip ** några grovtandade band och 1938-1978, verkar helt kpl, no nr 259- 1054 Alla bra högvalörer 1930-40-50 tal finns, även kungamärken . Högt värde mycket hög kvalitet. Ca 2,3 kg. 3200
9323
Trevligt gammalt investeringsparti stämplat från 1976 Köparen betalade ca 11000 för denna del av investering 1976. Innehåller, 6 st 4 skillingar, ca 150 ringtyps klipp med praktstämplar,25 st 3öre ringtyp ph nr 41, 15 st 6öre ringtyp ph nr 44, diverse senare bra märken . Högt katalogvärde. God kvalitet. 3200
9324
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
9325
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
9326
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
9327
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
9328
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
9329
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
9330
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
9331
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
9332
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
9333
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
9334
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
9335
Samling stämplat 1891 -1966 i 3 Estett album, med ex 61-64vm1, 5kr posthus, 2x nr 75, 76vm1 2st, 71-74 omv vm, Landstorm överkpl serier I-II-III, en del bättre band i vm, ex 144Ccx, 44Ecx, 146E, 156cxz, 162cx, 179Abz, 185b, 189a,b, 4st 153 inkl bz, Kongress 5ö-1kr, UPU kpl 5ö-5kr. 16 olika BC CB par, 269B1,B2344BBstpl 1943, många BB par Sx block m.m. F 2020 ca 50.000 Mest fin kvalitet ocgh en del PR-LYX stämplar 3000
9336
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
9337
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
9338
Samling ** i fint Safe Dualalbum 1855-1936 ( några * ingår oräknade)med märken** från 1891 nr 40 , 50-51 oscar5,8.10.25 och 50ö **, nr 61-64, 75-76, medaljong t.ex 30-50ö , div landstorm ex 126-35, 138, band 151C, 163, 168c. 175C, 187a,c, 191a, KONGRESS OCH FÖRENING kpl ** serier , Lüutze, div riksdagen, några postverket. Små tjänste är kpl fina serier. Lågt utrop 3000
9339
Samling 5-strip ** postfriska 1920 -40 tal 142Ecxz, 144Ecx,168d, 169cx,cxz,174, 194, 254, 269B16-strip, 269B2 7 strip, ca 21 olika tre kr, 260, 327 Sergel , 330-331, 348 360 352 m.fl. F 2022 34000 fin kvalitet 3000
9340
Samling postfriskt 1960-98 i 2 dyra Leuchtturm album med fickor 5500 samt ca 66 rabattmärken med frankeringsvärde upp till ca 2376kr, så totalt frankeringsvärde ca 7800 kr samt en del provtryck , specimenhäften m.m. 3000
9341
Omfattande parti i visirpärm och 2 16 sid insticksböcker med stämplat/**/* mängder märken ringtyp - ca 1960, många bättre märken ex 10st nr 44 stpl, många nr 41, flera ringtyp , nr 224-25 * 2-5kr UPU, Kongress 5-80ö *, div stpl föreninen , mycket ** 1940 tal med många bättre, en del bra bandmärken ex 167 b 90ö vitt papper *, Mycket att plocka med och lågt utrop. 3000
9342
Samling stämplat och en del ostämplat , 1855-1924 medd 4sk, vapen kpl, ringtyp t 14 kpl med fin 4ö, tjänste t 14 kpl, 27 olika Landstorm *, bra lösen t 13 *, Kongress 5ö-1kr *, UPU nr 211-225 kpl 5ö-5kr. 3000
9343
Brun pärm med fint dubblettlager vapen ringtyp och några blad vackra oscar-medaljong. Många fina stämplar.
Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner.En del lappar sitter kvar på märken som ej ingår. Se märkena och ej lapparna.
3000
9344
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
9345
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
9346
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
9347
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
9348
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
9349
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
9350
Bra försäljnings pärm med **/* oscar-1961 på ca 41 fulla visirblad, ex ** nr51, 67 prakt, 88, 91,div landstorm , 155, 156, 175, 185, 192-93, div 1924 års, 234-37, 240-45,9 olika BC-CB ex 269CB, 266-68, Trekronor kplmed dubbletter och därefter nästan alla serier ingår ** inkl 4 sid slott nr 332 C, 337C 4 sid svan, ostämpla t.ex,1-5 kr UPU 2 kr prakt, 5 kr pr-lyxex *, Bra kvalitet . Högt värde 2800
9351
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
9352
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
9353
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
9354
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
9355
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
9356
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
9357
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
9358
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
9359
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
9360
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
9361
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
9362
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
9363
Samling stämplat (med en del ostämplat-**) i Facit album 1858-1967, diverse vapen, lejon ringtyp t 14 5 st Lösen t 14 ostpl 3-6ö,24ö, 50ö, lösen t 13 kpl ostpl, nr 28-36, 39-51 , TJ 11-26, KONGRESS STPL 5Ö-2KR, FÖRENONGEN KPL STPL 5Ö-5KR, några BC-CB. mest bra kval. 2500
9364
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
9365
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
9366
Samling ** postfriskt 1938-71 i Lindner Falzlosalbum ca 1,8 kgmed samling par och inkl alla BC-CB par utom slottet 332CB, nära kpl med nära alla kunga G IV block t.ex 4x4 olika ur HA6, Stockholmia i 9 blockserie, hela häften 1967-70 m.m. Högt värde ! 2500
9367
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
9368
CIMBRITSHAMN / SIMBRISHAMN stämpelsamling, RAk stpl ( F 2500) - 2005 i visirpärm, 6 st 4-k stpl förfil, 3x 4sk 4-k stpl (1def), 8 zt vapen med 4-k stpl + 2 brev, 23 cirkelstämplar på vapen,och 4 brev, 35 ringtyp + 3brev inkl nr 26, 2x 41, 44, ca 120 Oscar, många försändelser, 30 tal medaljong till band, över 30 tjänste inkl tj 9, ca 200 modernare märken 1930 tal framåt ex nr 238, Sammanlagt ingår ca 65 försändelser. 2500
9369
Visiralbum **/* ex 14B,Oskar kpl nr 39, 45, 52-60 med en del nyanser och block, bättre medaljong delvis i 4-block, diverse kongress ch förening ex 197cx i 4-strip **, 226-330 i 4-bl **, div små tjänste, bättre 1930-40 tal ex 15 block 318 inkl 3 BC**, 322 30 ö berz LYX 3-strip, Bellman 324 BC**, 332 C **, 233A *(*). div blocm.m. Högt värde god kvalitet 2500
9370
Lagerbok stämplat tjänste t14 och t 13 i nyanser, små tj med många vm cx, och lösen t 14 och t 13 : alla märken ingår och delvis i nyanser 3x tj1, 3x tj2, 4 x tj 3, 4 x tj 4 inkl grå, 9st 24ö, 2x tj 9..., t 13 med ex 5x6ö, 8x 12ö, 8x 24ö, 6x tj22A, bra tj 22B, 3x tj25, 4x tj 26, tj 46 6st + en cz, F 2020 ca 55000 även över 100 Militär märken ingår ex M3, M8 allt är stämplat. Mest god kvalitet. 2500
9371
Fin samling stämplat 1855- 1950, 4 sk , en del vapen typ, lejon , ringtyp väfylld , en del bättre 1924 års,många lite bättre serier . Bra kvakitet. en del PR-LYXstpl 2500
9372
Samling ostämplat - postfriskt, (')- * - **, 1865-1920 svart och brun lokal i nytryck , 14B, nr 17, 20, flera ringtyp t 13 och PH, oscar med nyanser 52a1, 54d**, -medaljong , många tjänste även 3 t 14, lösen med många t 14, div Landstorm och Lejon. En del bättre ** har setts som nr 44, 119, 142Ecc m.fl 2500
9373
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
9374
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
9375
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
9376
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
9377
32 sid insticksbok massor stämplade dubbletter 1855-1960 , ex 3x 4sk Bco, vapen kpl, 17ö Lejon med attest Sjöman,ringtyp t 14 kpl, diverse ringtyp till band , Kongress och bra Föreningen komplett, senare ex 471-75. Blandad kvalitet men prisvärt utrop. 2300
9378
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
9379
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
9380
Samling stämplat i EW Larsson album 1866-1891 och däredfter ostämplat, bla . nr 14-16, 17-27 med 27a omv pr-lyxs, mycket bra bandmärken ostpl kongress till 60ö, Föreningen till 2 kr, 233a, 337C **, 1932-64 kpl enligt album, vidare 2 album 1965-74 mest **. Prisvärd. 2200
9381
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
9382
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
9383
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
9384
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
9385
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
9386
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
9387
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
9388
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
9389
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
9390
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
9391
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
9392
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
9393
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
9394
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
9395
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
9396
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
9397
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
9398
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
9399
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
9400
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
9401
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
9402
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
9403
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
9404
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
9405
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
9406
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
9407
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
9408
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
9409
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
9410
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
9411
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
9412
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
9413
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
9414
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div extra märkenmed vm kpv ,samt Luftpost med ex 50ö vm krona stpl ex ( F 2022 5500 för denna 138vm)) fin kvalitet 2000
9415
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
9416
Bra samling stpl 1855-1940 i album, 2x4sk bra vapen överkpl med fin 9ö, 2 pr-lyxs 12övapen fina 50ö, bra 17ö lejon, ringtyp t 14 kpl, nr 28-51 (ej nr 37),, div landstorm, kongress och förenig 5ö-1kr, 212cxz, flera bättre tjänste och lösen. Högt värde god kvalitet. F ca 30000 2000
9417
ORTSTÄMPLAR , special samling PR-LYX stämplarMOTALA förfilateli - 1953 drygt 50 försändelser och många lösa märken på ett visirblad per stämpeltyp 29st olika. Bok om Motala lokalpost med nytryck ingår. Många första och senast kända avstämplingar per stämpeltyp ingår. 2000
9418
Vapenmärken ca 18 x5ö, 13x 24ö, 8 30ö, 3x 50ö, ca 80 st 12ö ( + 140 st 12 i kuvert i blandad kvalitet),och ca 45 st ringtyp t 14, något blandad men mest god kvalitet. 3 insicks sidor och 3 instickskort och kuvert 2000
9419
PARTI POSTFRISKT 100 tals märken ** i album 1890tal- 1940 tal och några senare häften med markeringar , Bl.a mycket tjänste mest små tjänste med bättre valöre men även tj 23-24 ,, 144E 5-strip 259 BC 4-block ,260 i 5-strip 269B1 par, 69B2 par 324 BB, 327 i par, 329 F 2022 ca 38000 2000
9420
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
9421
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
9422
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
9423
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
9424
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
9425
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
9426
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
9427
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
9428
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
9429
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
9430
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
9431
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
9432
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
9433
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
9434
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
9435
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
9436
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
9437
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
9438
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
9439
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
9440
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
9441
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
9442
INSTICKSBOK 32 sidor ca1200 stämplade BB-par (20 olika) 1939-47 ca. 100 av var Bellman, Sergel, Hazelius and Scheele etc. F 2022 ca 60000. 1800
9443
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
9444
Samling stämplat 1855-1969 i fint Schaubek klämfjäder album, med 4sk, felfri svart lokal vapen kpl, Lejon kpl, Landstorm I, III, 136-38, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, ca 6 BC-CB par, 1940-69 nära kpl. Mest bra kvalitet 1750
9445
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
9446
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
9447
Samling stämplat vapen, i nyanser på gamla album blad, 6x 5ö, 9ö, 11x12ö , 24ö 9st, 30ö 5st och 4 st 50ö samt 7x 3ö, 17ö och 8st 20ö Lejon. 1700
9448
Samling stämplat ringtyp t14, 13 och ph nr 17-51, , i nyanser på gamla album blad, alla valörer utom nr 37, ex.9st 6ö t14 med 2 st grå, 5x 24ö, 5x 50ö, 3x riksdalern, T 13 med 8x24ö, 7x 1kr, 3x 3ö nr 41, 3x 6ö nr 44. Högt värde 1700
9449
Samling stämplat tjänste t14 27st ex 2x 50ö, 5x 1 kr , 13 71st ex 4x6ö , fin tj 22B, +3x tj25, 4x tj 26 i nyanser samt små tjänste kpl.på gamla album blad, alla valörer . F 2022 ca 21000 fin mest Kvalitet 1700
9450
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
9451
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
9452
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
9453
Samling stora tjänste med nyanser **/* 2x tj 1 sen t 13 med t.ex 6ö 8st samt postfriskt fint 6-block, 2x 16A, 2x 12ö, 20ö röd , 22A , 22B. Mest fin kvalitet F 2020 ca 18800 1600
9454
Samling stämplat lösen t14 24st , 13 48st i nyanser på gamla album blad, alla valörer . F ca 16000 fin Kvalitet 1600
9455
Samling **/* 1928-41 mest i 3-strip med 2 ex **och i 4-block (2-4st **) . Bra högvalörer t.ex.nr 260, 268, 322, 323, 327, 329, 331, 334, 336, 226-30 i 4-bl, Postverket kpl serie, några BC-CB, ex 369 CB. God kvalitet F1995 ca 16000:- 1500
9456
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
9457
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
9458
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
9459
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
9460
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
9461
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
9462
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
9463
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
9464
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
9465
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
9466
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
9467
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
9468
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
9469
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
9470
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
9471
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
9472
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
9473
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
9474
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
9475
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
9476
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
9477
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
9478
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
9479
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
9480
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
9481
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
9482
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
9483
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
9484
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
9485
Parti ostpl */** samt några (*) stora tjänste t14 och 13 och några små tj på 5 visirblad Bl.a 6st 3ö tj1 , 4st tj 3 5ö, 6ö tj4(*) . t 13 ex 2x 20ö, 50ö röd, bra 4-block 6ö ** t13 F 3250 för denna bara, Totalt F 2018 ca 20.500 1500
9486
WREDSTORP samling 10 försändelser vapen -1994, drygt 50 st AB-PR-LYXS vapen ringtyp, Oskar , tänste och några senare. 1500
9487
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
9488
Stämpelsamling, rest av livsverk vapen, ringtyp oscar i olika stämpeltyper.ca 50 12ö vapen inkl bågstpl Fahlköping, Många vackra -PR-LYX stämplar. 1500
9489
NYANSUPPSTÄLLNING 6 ÖRE RINGTYP T 14, NR 20b-20k, 30st F 2020 då c nyanserna ( ngt tveksamma) räknade som b 17.600kr 1500
9490
Parti ringtyp t 14, 13, ph på 13 insticks blad A4, frimärken på 24 sidor. flera t 14 , ex 4ö, 9st 6ö inkl nyanser 20e, 2st grå, 3x24ö, 5x 30ö, 3x 50ö, 2x riksdalern, t 14 dock blandad kvalitet. , ca 900 st ringtyp 13 och ph inkl 24ö och några 6ö ph. Även en del tjänste och Oscar. 1500
9491
Parti Oscar-1924 på ca 23 visirblad drygt 100st nr 39, ca 320 st nr 45 , ca 100 oscar koppartryck, diverse landstorm, ca 30st kongress med alla valörer till 1 kr, och ca 30st UPU med alla valörer 5ö- 1 kr. , ett par brev diverse band. Många utvalda stämplar. 1500
9492
Samling LYX ståmplade märken FÖRSTA DAGEN, 1956-67, ca 163 olika märken. SÄLLSYNT SAMLING på enstaka märken och LYX. 1500
9493
Samling stämplat oscar - 1938 .på gamla album blad, bl.a. nr 65,75 Landstorm 36st , bra bandmärken , ex 142Ea, 144 Cbz, cx, cxz ( F 4800 för dessa 3) 144 Ecx 2st, 16Ea,b, 3x 153, 162cx, Kongress och Förening båda 5ö-1kr inkl 10öcx, . F 2022 ca 2500 mest god -mycket Kvalitet.Billigt. 1500
9494
Insticksbok 10sidor med dubblettparti ca 900 stringtyp t 13 alla valörer i antal utom nr 37, ex ca 150 x6ö, 70st 24ö, 100 x 50ö, 64x 1kr blandad kvalitet, men massor nyanser Varianter? F 2022 ca 54000 1500
9495
Samling/ parti ** postfriskt Oscar- 1942 ex 52c i 4-bl, nr 6, 76, 85,126-35,155bz, 175A par, 181a 3-strip, 185a 3-srip, 240-44, 261-62BC-CB, 318BC, 320BC, 321BB, 324BB, 326-29, 332C slottet 4-s, Birgitta kpl, 337C 4-sid Svan m.m. Bra kvalitet F 2022 ca 22000 1500
9496
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
9497
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
9498
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
9499
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
9500
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
9501
KONGRESS OCH fÖRENING, LAGERBOK stpl /**/* ex postfriska 196-206, 208, 197cx 13st varav 2st 4-block, 23st 15ö i block F ca 11000 för Kongress **, UPU ** 5-45ö, 60, 80ö , med 10ö cx,cxz, F UPU ** ca 7200, div stpl dubbl Kongress 5-ö-1kr, UPU 5ö-2kr div extra inkl 197cx 2st, cxz, 212 cx 3st., 216b F stp ca 12800+ 8800. F 2020 totalt ca 31000 1400
9502
Samling stpl /*/** i fint Leuchturm album med fickor 1855-1959, bl.a fint stpl 8sk men riss, div vapen -ringtyp ex 6ö grå, 27a, nr 65, 105-14 **, 207 **, 221-223 ** 60-1kr UPU, några BC-CB stpl, 321BB **, många tjänste lösen inkl L6a (*),