ObjNr catno Beskrivning Startprice saml slutresultat
9286
Samling stämplat Sverige i grönt Leuchturmalbum 1855-1973(och 2 senare album), med 4-24 sk, vapen - ringgtyp kpl, Landstorm, Kongress, Förening och många BC-CB par, tjänste och lösen. . Fin kvalitet med många fina stämplar . (Nr 175-195 saknas) (Obs intyg ingår ej även om notering kan finnas. ) 10000 24200
9287
Samling ostämplat (*)/ */** Sverige i grönt Leuchturmalbum 1855-1969 (och 2 senare album nära komplett till 2009) och , med 3-24 sk, vapen , lejon, många ringgtyp , bra oscar , medaljong, kpl Landstorm, Kongress, Förening och många BC-CB par, diverse tjänste och lösen. Mest fin kvalitet . Obs intyg ingår ej även om notering kan finnas. markeringar ** eller * är gjorda av samlaren och bör stämma men ingen garanti. 10000 26000
9294
Blå pärm med omfattande samling vapen -ringtyp med nyanser och massor vackra stämplar.
Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner. (Intyg ingår ej de hittades inte i dödsboet.)
8000 27665
9295
Röd insticksbok 64 sidor, 10 st 4sk, 8sk, vapen i antal ex 5x 9ö, bra ringtyp t 14, t 13, ph , Föreningen med t.ex flera kronvalörer. Sen välfyllt med dubbletter och vackra stämplar till 1949 + GVI A.
En del lappar sitter kvar på märken som ej ingår. Se märkena och ej lapparna. Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner.
8000 19800
9343
Brun pärm med fint dubblettlager vapen ringtyp och några blad vackra oscar-medaljong. Många fina stämplar.
Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner.En del lappar sitter kvar på märken som ej ingår. Se märkena och ej lapparna.
3000 9350
9564
Blå insticksbok 32 sidor med **/* dubbletter, med flera bättre som ett par vapen, diverse ringtyp, Oscar Posthus , bandmärken, 1924 års märken med bättre, m.m. Fördelaktigt utrop! 1000 4510