ObjNr catno Beskrivning Startprice saml


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

8115 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
8876
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
8973
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
8982
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
8987
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
8992
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
9002
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
9003
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
9229
VYKORT, samling ca 100 Oskarsfrankerade mest färgkort i gammalt brefkorts i mycket fint skick. Några skickade utomlands. Många intressanta motiv, spårvagnar, ångbåtar m.m. 4500
9234
16st försändelser med siffertyp nr 61-64, bl.a. 2st satsbrev, 3 pfsk, en tidning med 4ö, lokal trycksak, flera till utland ex USA Schweiz, 800
9281
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
9282
Samling stämplat 1855 -1983 i 2 Facit Lyx album, skilling Banco kpl, nr 6-51 kpl med många nyanser på vapen-ringtyp, Landstorm I,II,III fina stämplade serier, bättre bandmärken 142Ea, 144Ccx, Kongress och Föreningen kpl och alla BC-CB paren senare nära kpl. Tjänste och lösen kopletta med ex. fin tj22B. Högt värde. Skillingarna i något blandad kvalitet sen mest fin -myckt fin kvalitet. 22000
9283
Samling stämplat 1855 - 1989 i 2 Safe album , välfylld med de flesta märken (ej 55o80ö). skillingarna kpl men i blandad kvalitet, vapen - 1924 i princip kpl., flera BC-CBm.m. 20000
9284
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
9285
STORA TJÄNSTE T 13 samling PRAKT-LYX stämplade ex ca 390 st alla valörer ingåroch många nyanser. Men framför allt mycket hög stämpelkvalitet. Underbart vackert parti. 10000
9286
Samling stämplat Sverige i grönt Leuchturmalbum 1855-1973(och 2 senare album), med 4-24 sk, vapen - ringgtyp kpl, Landstorm, Kongress, Förening och många BC-CB par, tjänste och lösen. . Fin kvalitet med många fina stämplar . (Nr 175-195 saknas) (Obs intyg ingår ej även om notering kan finnas. ) 10000
9287
Samling ostämplat (*)/ */** Sverige i grönt Leuchturmalbum 1855-1969 (och 2 senare album nära komplett till 2009) och , med 3-24 sk, vapen , lejon, många ringgtyp , bra oscar , medaljong, kpl Landstorm, Kongress, Förening och många BC-CB par, diverse tjänste och lösen. Mest fin kvalitet . Obs intyg ingår ej även om notering kan finnas. markeringar ** eller * är gjorda av samlaren och bör stämma men ingen garanti. 10000
9288
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
9289
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
9290
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
9292
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
9293
RINGTYP T 14, stort dubblettpartipå visirblad, 176st 3ö , 3st 4ö, ca 340 5ö, 38x 6ö, ca 240 12ö, ca 170 20ö inkl blekoranga, 10x 20/20, 41x 24ö, 220x 30ö, 21x 50ö. 14 x 1 riksdaler. F 2020 ca efter blligaste nyans 121000 kr 8000
9294
Blå pärm med omfattande samling vapen -ringtyp med nyanser och massor vackra stämplar.
Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner. (Intyg ingår ej de hittades inte i dödsboet.)
8000
9295
Röd insticksbok 64 sidor, 10 st 4sk, 8sk, vapen i antal ex 5x 9ö, bra ringtyp t 14, t 13, ph , Föreningen med t.ex flera kronvalörer. Sen välfyllt med dubbletter och vackra stämplar till 1949 + GVI A.
En del lappar sitter kvar på märken som ej ingår. Se märkena och ej lapparna. Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner.
8000
9296
Samling stämplat i Facit album 1855-1961, 2x 4sk, vapen lejon o ringtyp t14 överkompletta, nr 28-36, 39-51, Landstorm I-II-III fina kpl stpl serier, en del bättre band 144Ccx, 144-146E, 162cxKongress och förening 1924 kompletta, några BC-CB par, tänste och lösen kpl. Högt värde god kvalitet. 7000
9297
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
9298
Stora Tjänste t 14-13 och små samt lösen samling stämplat i nyanser, ex 4x tj1, 4x 4ö tj 2, flera 6ö inkl grå, 8x12ö, 5x20ö, 7x24ö, 6x 30ö, 5x 50ö, 2x 1kr, t 13 4-12 st av varje valör, tj 22B 2st, små tj kpl några cx ex 51-52cx, Lösen t 14 2-4 av varje ex 3st 6ö, 4x 24ö inkl L 7a, och t 13 4-7 av var ex 5 24ö inkl L17a praktstpl HOSSMO 5-11-84, 5x 1kr. En del varianter ingår. Högt värde och mest god-mycket god kvalitet. 5000
9299
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
9301
Parti vapen 31 x 5ö en ostpl, 10st 9ö, ca 50 34ö, 26x 30ö, 17st 50ö , Intressant parti i blandad kval, högt värde. Många nyanser 5000
9303
Bra Samling 1978 - 1941 på rutade albumblad många fina ringtyp t13 med flera praktex i nyanser, vidare så oscar, medaljong , bandmärken, och senar i fin kvalitet och en del PR-LYX, Ex 142Ea, 144A par på AV ppr 144 AC en är (*) , 144Cbz,cx, 162cx, Kongress och förening med valörer till 1kr, 10 tal BC-CB m.m. Många verkligt vackra märken 4500
9304
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
9305
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
9306
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
9307
Samling 1855- 1970 i tre Estettalbum, 4sk , vapen kpl, lejon kpl ringtyp t 14 kpl, t13, ph, en del bättre band som 142Ea, Kongress till 2kr Föreningn till 2 r, många BC cB som bra 320BC-CB, tjänste t 14 kpl, lösren kpl m.m. Högta värde. En del Praktstpl 4000
9309
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
9310
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
9311
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
9313
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
9314
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
9316
RINGTYP med ph nr 40-51,stort dubblettparti på visirblad, 113x2ö, 59st 3ö , 70st 4ö, ca 168 5ö, 33x 6ö, ca 64 20ö 110x 30ö, 116x 50ö. 120 x 1kr, 65x 10/12ö, 4x 10/24ö. F 2020 ca efter blligaste nyans 53000 kr 3500
9319
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
9320
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
9323
Trevligt gammalt investeringsparti stämplat från 1976 Köparen betalade ca 11000 för denna del av investering 1976. Innehåller, 6 st 4 skillingar, ca 150 ringtyps klipp med praktstämplar,25 st 3öre ringtyp ph nr 41, 15 st 6öre ringtyp ph nr 44, diverse senare bra märken . Högt katalogvärde. God kvalitet. 3200
9324
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
9325
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
9329
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
9330
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
9331
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
9332
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
9333
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
9334
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
9336
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
9339
Samling 5-strip ** postfriska 1920 -40 tal 142Ecxz, 144Ecx,168d, 169cx,cxz,174, 194, 254, 269B16-strip, 269B2 7 strip, ca 21 olika tre kr, 260, 327 Sergel , 330-331, 348 360 352 m.fl. F 2022 34000 fin kvalitet 3000
9343
Brun pärm med fint dubblettlager vapen ringtyp och några blad vackra oscar-medaljong. Många fina stämplar.
Många märken inköpta som singel objekt på olika auktioner.En del lappar sitter kvar på märken som ej ingår. Se märkena och ej lapparna.
3000
9344
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
9347
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
9349
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
9352
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
9353
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
9356
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
9357
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
9360
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
9364
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
9367
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
9372
Samling ostämplat - postfriskt, (')- * - **, 1865-1920 svart och brun lokal i nytryck , 14B, nr 17, 20, flera ringtyp t 13 och PH, oscar med nyanser 52a1, 54d**, -medaljong , många tjänste även 3 t 14, lösen med många t 14, div Landstorm och Lejon. En del bättre ** har setts som nr 44, 119, 142Ecc m.fl 2500
9373
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
9376
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
9379
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
9381
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
9382
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
9402
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
9404
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
9412
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
9414
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div extra märkenmed vm kpv ,samt Luftpost med ex 50ö vm krona stpl ex ( F 2022 5500 för denna 138vm)) fin kvalitet 2000
9415
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
9446
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
9449
Samling stämplat tjänste t14 27st ex 2x 50ö, 5x 1 kr , 13 71st ex 4x6ö , fin tj 22B, +3x tj25, 4x tj 26 i nyanser samt små tjänste kpl.på gamla album blad, alla valörer . F 2022 ca 21000 fin mest Kvalitet 1700
9453
Samling stora tjänste med nyanser **/* 2x tj 1 sen t 13 med t.ex 6ö 8st samt postfriskt fint 6-block, 2x 16A, 2x 12ö, 20ö röd , 22A , 22B. Mest fin kvalitet F 2020 ca 18800 1600
9487
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
9489
NYANSUPPSTÄLLNING 6 ÖRE RINGTYP T 14, NR 20b-20k, 30st F 2020 då c nyanserna ( ngt tveksamma) räknade som b 17.600kr 1500
9495
Samling/ parti ** postfriskt Oscar- 1942 ex 52c i 4-bl, nr 6, 76, 85,126-35,155bz, 175A par, 181a 3-strip, 185a 3-srip, 240-44, 261-62BC-CB, 318BC, 320BC, 321BB, 324BB, 326-29, 332C slottet 4-s, Birgitta kpl, 337C 4-sid Svan m.m. Bra kvalitet F 2022 ca 22000 1500
9497
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
9507
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
9509
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
9520
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
9545
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
9559
Samling på gamla albumblad stora tjänste t 14 i nyanser 42 st varav 76ö, 6x 30ö, 3x50ö, 4x 1 kr del vackra stämplar. Mest god kvalitetF 2020 ca 20300:- 1100
9560
Parti stora tjänste med nyanser T 14 14 st F 4600 T 13 massor på 10 fulla visirblad F ca 7000 , små tjänste vm krona F3600, småtjänste vm linjer bara omv vm F ca 4900, Total F 2020 ca 20.000kr Lite blandad kval. 1100
9564
Blå insticksbok 32 sidor med **/* dubbletter, med flera bättre som ett par vapen, diverse ringtyp, Oscar Posthus , bandmärken, 1924 års märken med bättre, m.m. Fördelaktigt utrop! 1000
9619
Samling i Insticksbok 32sidor, vapen -1966, inkl nyanser papper vm, lite varianter m.m. En del bättre märken. 1000
9643
Trevlig samling rintyp t 14 i nyanser, br 3ö 7st inkl praktex, fin 4ö , alla valörer 12ö 15st flera 24ö. Bra 1000
9681
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
9689
Samling lösen t14 och 13 på gamla albumblad stämplat och ostämplat delvis flera nyanser 2x 1ö, 2x3ö, 3x5ö 20ö, 3 x24ö inkl färgstark felfri L7a, 2x 30ö 3x 50ö t 14, 49st t 13 med 3x 24ö, 5x 1kr. Bra kvalitet ex sällsynt röd stpl på L 19. F 2020 ca 14.400:- 900
9692
Lösen t13 överkpl ra serie **/* i 4-block 17st med tex 3st 50ö block, 2st 1 kr blockF 2022 ca 10.000 900
9695
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
9967
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
10018
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
10043
Parti felfri svart lokal, 15 PR-LYXS klipp 12ö vapen, 3 prs nr 38,45,46. 500
10061
Ca 600 ortstämplar i 2 x16sid insticksböcker Oscar-modernt. Flera vackra. Från Sterbhus. Flera 25ö kongress ilite blandad kval. 500
10096
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
10155
17st 151Cbz stämplade F 2020 9200 kr 400
10156
PRAKT ORTSTÄMPLAR T--U-LÄN VÄSTMANLAND 70ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 400
10207
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
10247
PRAKT ORTSTÄMPLAR G-LÄN SM 50 ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 300
10287
50ST NR 66 20Ö oSKAR UTAN VM, f 6500 200
10299
NR 61-64, parti 4-block, 5 strip 1ö, 3st 4ö i par och singel. Nyanser ex 61a i 4-block. Bra kvalitetF 2014 ca 1720:- 175
10313
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen 6500
10314
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2014 40.000 BRA KVALITET, ex några praktex som 5 kr posthus, 2 kr kongress, 5kr Kongr och 5kr Föreningen i AB-PR. 5000
10315
100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex. 3700
10316
PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
10317
NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl ** postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
10318
UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen , 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot. 2200
10319
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3ö 14A 3ö, 14B 5st och 20ö 6st av var nr 14 och 16. F 2011 ca 33000:- 2200
10320
30ö Stora tjänste t 14, tj8, 20st med AB-PR-LYX stämplar . Fin kvalitet 2000
10321
KONGRESS NR 196-210 INKL 187cx, OCH vÄRLDSPOSTFÖRENINGEN NR 211-225 inkl 212 cx 2st, samt 216 FDC klipp och 233a,b. Bra kvalitet 2000
10322
KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat, utsökta kronvalörer. 1900
10323
Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2, 158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168 e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet. 1900
10324
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3och 20ö 6 av var nr 14 och 16. F 2011 ca 27600:- 1800
10325
Liggande lejon 4x 3ö, 2x 17ö, 7 x20ö ostämplat, lite blandad gummi (*) - * men men ser bra ut. F 2013 ca 40.000:- 1800
10328
PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
10330
Parti utländska stämplar på 12ö vapen, 3 tyska och 3 Engelska i blandad kval en finsk, och 14 Danska i fin kval ex LYXs Fra Sverrig, fin nr 3, bra nr 227, nr1 RÖD!, blå m.m. Intressant. 1500
10332
FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL AB-PRAKT serie ,bra tandn. 1400
10334
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
10336
211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL 20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800 1300
10338
14 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller omvända prs. Bra kval. 1250
10339
Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö, ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
10340
PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par) några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
10341
Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval F 2003 ca 8200:- 1200
10342
6 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier ** 1200
10344
7 st ringtyp t14 3ö 4st , 6ö, 12ö, 20ö F ca 18000 Ngt blandad kval. (*) -' 1200
10345
FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA . 1100
10346
Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14, 3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:- 1100
10347
Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7, 13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
10348
50Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt 1100
10349
10 st 4-skilling Bano ,4-5 hela och de andra med någon kt, en tryckvariant stor prick mellan LL och B 1100
10352
Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot ca 270 märken. 1000
10353
Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c 30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc. 151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot. 1000
10355
Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika. bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c... F 10020:- 1000
10356
14-16 Liggande lejon 3 serier mest AB-PRAKT stpl 1000
10357
NR 216, 30 ö föreningen, 25 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 7500+ 1000
10358
Bellman 324 BB 300 stämplade par ur gammalt lager F 21000 1000
10359
Variant lot! 24 öre ringtyp t13, nr 34, 26st bra ex , flera AB-Pr stämplar, Kuriosa intressant lot då alla har nästan full orginal gummering kvar. Flera ser postfriska ut. Fin gummeringsstudie på nyanser som man sällan ser som **: UNIKT Parti. 1000
10360
50ö Stora tjänste t 14, tj9, 9st med AB-PR stämplar . F 9000 1000
10361
5Ö VAPEN 14ST fina ex, ett par PR-LYXstämplar och nyanser t.ex 7a1 1000
10362
RINGTYP T14 kpl, t 13 kpl utom nr 37, PH kpl , en del nyanser totalt 42 st. Praktstämpler ex nr 23 och 26. Fin kvalitet 1000
10363
Parti 14 äldre ostpl * märken vapen 9 (*) ,12,30ö ringtyp nr 19 34 46-47, -Oscar 39 ('), 45, 58, 60 samt nr 91. Något bl kval . 9 ö *. F 2022 ca 18.800 1000
10365
OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER , endel nyanser. Bra kval. 900
10366
LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca 10.000:-. 900
10367
RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö, 3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000 900
10368
Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr 175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun och praktex 30ö brun på vitt papper. 900
10369
Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A, A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet flera praktcentr. 900
10370
20 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
10371
Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band, F 2007 ca 15000 mest god kval 900
10372
RINGTYP 30ö t 14 , 50st stämplade ex i nyanser, många vackra stämplar även blå stpl, varianter m.m. 900
10373
Parti ringtyp med PH 29 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer ex3x3ö, 2x6ö, fin lot. 900
10374
50 öre vapen 8st fina ex i flera tidiga nyanser , nyanser. 900
10375
OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite varierande kval. 850
10376
14 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER 850
10377
PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d. BRA KVAL.ca 6000 800
10378
Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02 7765:- 800
10379
4SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m 800
10380
Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a. 2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 149-51, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:- 800
10381
Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C 155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000 800
10382
Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex 179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C ,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600 :- bra kvalitet . delvis Prakt centr 800
10383
50Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
10384
Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a. 3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000 800
10385
24ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser .BRA. 800
10386
5 KR POSTHUS 20 ST BRA STPL EX, nr 65 800
10387
STORA TJÄNSTE T 13 serie med PR-LYX STÄMPLAR , 20ST NR TJ11-26 INKL 22BLYX men vht, flera myckt vackra. 800
10388
Parti ringtyp t 13 32 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer utom nr 37, ex 5st 3ö, 3x24ö. 800
10389
14st 5ö vapen i nyanser, bl.a 7c1 med 4-k stpl och 4st 9öre vapen i nyanser. Mycket blandad kvalitet 800
10390
TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts stpl. UTSÖKT PARTI 750
10391
Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23 F-04 ca 3750:- Bra kvalitet. 750
10392
Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl 10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra kvalitet. 750
10393
Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3 , 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F ca 27000 (F 2007) 750
10394
parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 6 små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i 4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24ö nr 34, nr 44, 66, 3x 66 75, 2 st 189b. F ca 10.000 (2007) 750
10395
10 mkt ovanliga kombinationer postanvisningsklipp 1888- 90 , bla. nr 43+45+50, 2x6ö+3ö+1ö, 750
10396
Postfriskt parti Medaljong -1946 i pergamyntpåsar, inkl flera bättre ex, 148Acx 4-strip, 226-30 prakt serie, riksdagen 5ö-60ö, par 35ö postverket, 261-65 inkl 262CB, BB par högvalörer m.m. F 2008 ca 8500 750
10397
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
10398
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
10399
PARTI ** oscar -1938 , diverse oscar medaljong band ex 155 i par, div nr 211-68 riksdagen, postverket , ex par 262-65 .fint 3strip nr 268 Lite bl kval. F 2009 ca 15.000:- 750
10400
nr 66 100 ex i par och 3-strip bra kval F 13.000 750
10401
Parti 18st ostpl **/* 5 st ringtyp t 14, nr 8N1, 31 praktex 6ö nr 44**, 43** kt, 6st lösen. F 2013 ca 15500:- lite bl.kval 750
10402
Parti 5ö ringtyp med PH 16 st med PRAKT-LYX stämplar , fin lot. 750
10404
5 kr POSTHUS, 15 st mycket fina stpl ex inkl 3 st par.många AB-PR stpl 750
10405
211-224 * ostämplat 5ö- 2 kr UPU 1924. F 4900 (98). BRA KVALITET 700
10406
PARTI OSTÄMPLAT * 15 EX NR 14-52 + 4 st tjänste t13 . Bl.a. 31(kt),32,44,46,49,39,45. F -99 ca 7500:-. 700
10407
PARTI PRAKT -LYX EX **/* 1891- 1924 14 st bättre utvalda ex, BL.A. NR 55-56,88, 115,119,122, 149Abz, 205. 700
10408
Parti ** 1878-1939, 3 -strip 12ö ringtyp t13, nr 67,88, 3-strip 110ö Gustav Vasa, Tj 23,tj 26 m.fl F ca 7000. 700
10409
TJ 33, 15ö BRUN 132 mest st PR-LYX ex med många orts stpl. UTSÖKT PARTI 700
10410
Parti 19 olika GV profil vänster ** inkl ex 175A , 176A 179e,f,bz, 181 , 183a,b ,185, 187, 192b. F 2005 ca 6600 :- bra kvalitet . 700
10411
Parti 30 olika GV profil vänster * någon ** inkl ex 177Aa,b, 177Cb, 179e, 180-81a,b , 183a,b, 184, 186a,b 187a,b,c, 190a,b ,191a, 192a. F 2005 ca 6500 :- bra kvalitet . 700
10412
Parti 35 olika inkl någon nyans ostpl * nr 28-67 ,enstaka ** ex nr 44 , * nr 31,34 2-20ö ringtyp PH, nr 39, 45, 52-59, 59c nr F 2005 ca 11.000:- mest god kval 700
10413
nr 43, 5ö ringtyp PH 18 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 700
10415
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 24 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.400:- 700
10416
Ringtyp t 14 12öre 7 st 3-strip på klipp, mycket sällsynt post. stpl 1872 21c, 4x 1873, 2x 74. 3-strip 40x 700
10417
15ST STORA TJÄNSTE MED PR-LYX stämplar, vacker lot 700
10418
Bellman 324 BB 200 stämplade par F 14000 700
10420
Parti * -(*) nr6-46 ** 12 olika märken ex 6a3,9,9h, 11h, 12, 17 , blandad kvalitet F 2017 30000:- 700
10421
Parti ostämplat, ex nr 15 (*) 17ö Lejon kht, F nr 40-49 * ( 50, 1 kr prakt centr men u.g.), 52-59, 105-14, 126-35, bättre band ellan 140-195 ex 155a, 246-57 och diverse senare serier, F 2020 ca 21000 lågt utrop 700
10422
Parti vapen , lejon ringtyp, nr 7-51 (*) , * , ** ostpl- postfriskt bl.a 5ö (') variant vapen accent över ö hö 5, 12ö vapen 9g kht, 50ö vapen ktt, div ringtyp Ph ** flera 2ö, 6ö 4st ** i ngt särat 4-block, 10st ** nr 50 och 4x51**. F 2020 ca 21500 700
10423
24ö VAPEN 14 st stpl ex, flera vackra stämplar 700
10425
12 st stpl 1 riksdaler ringtyp t 14 inkl 5 st a nyanser stpl samma datum från samma brev, rekonstr 3-block + par2, 3 st b nyanser och 2st par 27d . F ca 10.000:- 675
10426
Parti ** 1924-36, med par 197cx, 222 80ö, kpl serier 226-30, 234-37, 240-45, mest praktserie POSTVERKET 1936. Fin kvalitet F ca 6800 675
10427
PARTI STÄMPLAT NÅGRA VAPEN, RING- TYP T14 KPL,PH KPL NR 65,L 6,L10 M.M. F ca 6000 650
10428
RINGTYP T 13 SERIE MED MEST PRAKT EX NR 28-36+38 650
10429
30 öre vapen , parti med 21 st stpl ex, nyanser , flera vackra stpl , ngt bl kval. F ca 6000 650
10430
8 vackra vapenmärken 10a, d2,g, 11a,b,f, 12a,d. F 3200 vackra stpl 650
10431
parti 4sk 2x5ö vapen 5x nr 9, 2 ab-prs 24ö, ab-prs 30ö, 50ö vapen, 3x 14B 17ö lejonrv stpl, 2x 20ö . F ca 4500 ngt bl kval 650
10432
PARTI VAPEN 30Ö 18ST I NYANSER, FIN KVALITET. 650
10433
NR 28-36+38 SERIE MEST PRAKT EX 625
10434
KONGRESS 5ö-80ö **-* F över 2000+ ngr prakt 625
10435
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */**, (ej 22B,24A) bl.a ** Tj 18(kht),21(2st), 23(2st), flera väl centr ex F 6700 600
10436
OSCAR NR 52-50, + 52c, 66-67, mkt fräsch serie F ca 3600 600
10437
Parti Kongress 5ö- 80ö ** postfriska inkl 197cx . 80ö med kt. F ca 4600. 600
10438
BB-PAR parti stpl + nr 321 BC,CB.Bl.a. 321 BB 10st, 338 15st,nr 350 44st, 352 15 st. F över 6000 (1998) 600
10439
19 ST 30 ö VAPEN STPL , NYANSER , vackra stpl , bl.kval 600
10440
RINGTYP PH, alla valörer 50st +2x nr 51, 4x 50. CA ½ PRAKTSTÄMPLAR, EX PRAKTEX 6ö. 600
10441
10st klipp med par 20ö Lejon nr16 , många olika nyanser. 600
10442
Parti Ringtypsklipp bl.a. 33ö Panvn t14, 3+5+30ö =38ö (Rysslandsbrev) , nr 22f , 23, bland tandningar , m.m . Intressant. 600
10443
RINGTYP 13+PH 34ST MEST PRAKTS. VACKER LOT. 600
10444
PARTI 12 st ostpl märken nr 59,77, 141,144Ccx,154,158-59, 163a,b , 167a,b ,177Cc. AB-PRAKTcentr. F 7700 600
10445
6 st 50ö vapen vackra ex i ngt bl.kval. Tidiga nyanser . 600
10446
Parti 8 ostpl märken med utvald PR-LYXcentrering, nr 77, 82, 202,203, 216b 30ö grönblå, 217-19. 600
10447
Parti Tjänste */** bl.a. nr 1, 2, 8 ibl kval sen god kval med 18 stora t 13 ex 6ö, 10ötyp1, 12ö, 50ö(*) 2 nyanser 30ö ** tj23**, 24-26 och små tj kpl. F 2006 ca 9300:- 600
10448
nr 43, 5ö ringtyp PH 28 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 600
10449
13ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, fin lot 600
10450
12ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, mycket fin lot 600
10451
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKT-LYX STÄMPLAR. 600
10452
Ringtyp- medaljong 27st */** i mest god kval. F ca 6200:- 600
10453
tj 25 PÅTRYCK 10ö/12ö, 38 st ** , inkl 4st med spegeltryck, 5x 4-block, små tryckvar färgprickar m.m. F 2011 ca 10.000:- 600
10454
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 600
10455
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 100st stämplade ex på AV papper F 25.000:- 600
10456
140A 250 st i 2 pergamynt kuvert från gammalt lager, F 12.500:-. Ganska ovanligt märke i dessa kvantiteter 600
10457
RINGTYP PH 3Ö 5ST AV VAR NYANS 41a,b,c och 6ö 2 av var nyans 44a,b,c F 2017 6000, BRA KVALITET NÅGRA PRAKT STÄMPLAR 600
10458
parti ** postfriskt 34 olika ex nr 41, 44, 50-54, 61-64, 67,85, 96 1 kr, tj19v1 , 324CB, 321 BB 259bc-cb, 2612cb 6olika högvalörer 1940 tral ex Bibel 90ö. Fin kvalitet F 2018 ca 8200 600
10459
LÖSEN T14 ostämplat * 1ö-50ö en 1ö(*), 20ö liten tu fl. F 2018 ca 8400 600
10460
5ö Oscar blekta huvuden 100st flera 52b2 ingår. F 2022 ca 18000 600
10462
Gammalt urvalshäfte stpl . Kvar finns ex 5,24,50ö vapen 3,20 ö lejon , nr 17h, 20, 24-26, 38-51, div bandm. m.m. ,F 6000 575
10463
Parti ** 4-block 11 olika, bl.a tj21 30ö fint block, L15, nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5200:- Bra kvalitet 575
10464
PARTI **/* nr 34- 75vm2 , ex nr 39-42, 66-67,76 i 4-block, tj15,tj17,tj20 , tj 25-26.Ca 42 märken Fca 6000. bra kval. 550
10465
Parti 17ostpl märken ringtyp- medaljong. Bl.a. nr 29, 41-42, 65 Posthuset, bra ex, 77, 88,90,91,96. F ca 7500:- (2005) mest bra kval. 550
10466
Kongress ** 5ö- 1 kr, normal kvalitet F ca 5300 550
10467
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, och ett klipp, mest bra stpl. 550
10468
12 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F 5200 550
10469
11ST STORA TJÄNSTE ostpl 3,5 o 6ö t14, nr 13 A 15, 16Aa, 21, 22A, 23 24, 26, vackra ex men några småfel F 2011 ca 6700:- Lågt utrop 550
10470
KONGRESS 5-50ö ** F 3050:- 500
10471
Parti stpl drygt 40 st lite bättre äldre märken . Bl.a 2 st 24ö vapen, Lösen 6ö t 14, L7a(tu), dyrare tjänstemärkent14, 6ö t13, Tj25+26 m.m. mkt bl.kval. F 1998 ca 8000 500
10472
26 ST RINGTYP MED PRAKT-STÄMPLAR, bl.a . 12 st 5 ö T 14. 500
10473
30 öre Lejon 4 -sid tandning F nr 148 C, 100 stpl ex i kvalitet mycket bättre än normalt. F 2800+ 500
10474
PARTI STPL MÄRKEN NR 236-339, ÄVEN BB PAR. F CA 10500:- 500
10475
RINGTYP PARTI * 2x3ö(*)+ 12ö(*) T14, 3,4,6,12,20ö och 24ö t13 . F ca 8400 500
10476
Parti 27st ringtyp PH **/* 2-20ö .F ca 6500. 500
10477
Postens Presentbok med ca 40 märken 1920-70, inkl bättre nr 140Ac, 149A, 151A , 153-55, 240-45 ...F ca5300 500
10478
169cxz, 110ö Postemblem 24st , F 6000 500
10479
PARTI ** 1920-50 TAL, bla 5-strip nr 165cc, 283, 285-93, 296-98, 466, 148A spegeltryck , F 2002 ca 5000kr 500
10480
Instickskort med ca 60 st (+ 5-strip nr 152) felperforerade och felskurna bandmärken nr 139-192. Bra lot. 500
10481
Parti ca 150st 1911-86 ** med några bättre märken serier, div medaljong, Bibeln, G V 85 år m.m. 500
10483
Parti 10olika , mest i par o strips , GV profil vänster **/* inkl ex 175A 2, 176A 3 176C 4 block, 180 3 , 181 5-strip **, 183 4,186. F 2005 ca 5.400 :- bra kvalitet . 500
10484
Parti 25 olika GV profil vänster * inkl ex 179e-, 180-81a,b , 183-88, 190a,b 191, 192a. F 2005 ca 4400 :- bra kvalitet . 500
10485
7 klipp från samlingslösen, bl.a bredmarginaliga 3+4 och 4+3 sid par nr 332 5 kr slottet, 4 st 337C m.m. 500
10486
10 st ringtyp ostpl (*) nr 17 2st, 28-29, 31 2st, 32 3st och 38. F 12000 bl. kval 500
10487
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300 500
10488
Kongress 10 olika **/* 5-35ö + 60-80ö+1kr, Föreningen 5-20ö+35-80ö *. Bra kvalitet. F ca 4100 500
10489
Liten insticksbok ** bl.a trekr 5-strip 13 olika, inkl120 ljusblå, 1,75, 1,80, 1,85, 2,15, 2,55, 2,85 div hällristningar och G.VI .A inkl HA 6 kpl 4st. 500
10490
Ringtyp enheter nr 23 i par, nr 30 3-strip pr, 33 5strip och 4-strip, 35 prs 3-strip. 500
10491
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, bl.a. 2 st 6ö , och 2 klipp, mest rättv prydliga stpl 500
10492
TJ 24 1 KR 14-block+8+6+3 par alla stpl STH 14-12-01,trol från samma ark 500
10493
TJÄNSTE ENHETER ** 6ö 6-block (2 ex ktt)3ö e nyans 33st flera 10-bl, några tj26 m.m. F ca 8000 mest god kval 500
10494
Parti ** 20 olika G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175A ,C 2 nyanser, 176A ,183,185a, 193-95 F ca 5200 God kval. 500
10495
48 ST 5 ö ringtyp PH med PR-LYX stämplar, flera lite mindre orter 500
10496
nr 49, 1 kr ringtyp PH 10 st med PRAKTs , 5 AB-PRS par och 2 varianter , flera nyanser . Vacker lot 500
10497
12ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR, NYANSER. 500
10498
10ST 6 Ö RINGTYP T 13 MED PR-AB STÄMPLAR, NYANSER. FI n LOT. 500
10499
Parti Lösen t 13, , 45x 50ö Vackra Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 500
10500
Ringtyp 18 st- nr 64, totallt ca 30st */(*) i mest god kval. bl.a. nr 28, 31, 32, 47, 49 F ca 7500:- 500
10501
72 st 6ö ringtyp T13 NR 38, god kval , nyanser , månnga vackra, några PRstämplar. 500
10502
NR 65 5 KR POSTHUS 10 bra stpl ex 500
10503
3öre ringtyp nr 17 , 11 st med PR-LYX STÄMPLAR 500
10504
10 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 500
10505
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 500
10506
Ringtyp t14 16st 5-30ö + 3-strip 12ö på klipp ÖSB-74 några PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl ex 4st 20 ö med Finsk ANK stpl en 22f, nyanser som bra 6ö grå , 24ö citrongul... Bra. 500
10507
Lösen t 13 bra parti 24 st t13 1-7 av var , de flesta AB-PRAKT stämplar , vacker lot. 500
10508
14 st ringtyp PH 1-3 av var valör utom nr 40-49, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 500
10509
PARTI ** postfriskt 1934-38 bl.a. bra serie Postverket 1936. 500
10510
7ST STORA TJÄNSTE MED varianter 18v2,v3, 19v2 1kr 24A förskjutna färger isär och kraftigt ihop ,24B felperforerad. 500
10511
30 öre vapen 10st med mest fina AB stämplar , nyanser. 500
10513
10st PRAKT stpl 50ö röd stora tjänste tj22. Vacker t parti 500
10514
Serie ringtyp med PH nr 40-49 med PR-LYX stämplar. 500
10515
144Cbz 10 stpl ex, mest god kvalitet F 15.000 500
10516
20st stämplade 30ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
10517
Parti Lejon 10st 3ö nr 14B, en 17ö nr 15, och 14 st 20ö nr 16 i nyanser , stpl ex. 500
10518
16 PR-LYX stämplade Välgörenhets märken 1904-11 och 1 1916, inkl kuriosa som Wärde stpl, Ångbåts stpl mnr 107 , rakstpl TANTO, .. fin ovanlig lot. 500
10519
nr 24-25 24öre ringtyp t 14 och 30ö 15st av var . Bra kval F ca 6600 500
10520
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
10521
nr 26, 10st fina stpl ex. F 4000 500
10523
NR 48 50 Ö RINGTYP PH 24 st I NYANS sammanställning 48a, 7x48b, 5sx48c, 6x 48d, 5x 48e delvis PR-LYXs stämplar, Bra lot! 500
10524
Parti ** medaljong-1936 ** 18 olika märken ex nr 84, 145A, 167b (F 3500 gummiveck) 172, 174, 258 fin kvalitet F 2017 5000 500
10525
Vapen kpl med 2x 30ö, och Lejon kpl F nr 7-12 och 14-16, bra serier några vackra stpl. 500
10526
RINGTYP T 13 nr 28-36+nr 38, LYX stpl serie, 1kr även del av Wärde stpl (ovanligt) 500
10527
Slottet 5kr grön på vitt pappaer nr 233b, 15 st stämplade bra ex.F 2022 5250kr 500
10528
NR 168c-d 1kr orange på vitt papper 125 stpl ex i god kvalitet, F 10000 475
10530
30ö VAPEN PÅ KLIPP MED 1-3stpå varje 3x2,2x3 och singel ;totalt 13st. 450
10531
PARTI 18 ÄLDRE EX stpl, 2 st 50ö vapen ,nr 16, 2x nr20,23,, tjänste 5+1kr t14, tj 22 LYXs men kt m.fl. F ca 5000 ngt bl kval.Några prs. 450
10532
Lösen t 13 kpl **/* ,18st , nyanser ex välc L17a , flera prakt. 450
10533
PARTI 24 ST olika märken ca 1982 alla LYXS SILJANSNÄS 1982. 450
10534
10 st nr 179 Abz ,välc. bra tandn. F 4000 450
10535
20 st nr 159 Abz ,prc. bra tandn. F 6000 450
10536
Parti * nr 143-162, 19 st bättre bandmärken ex nr 151Ac,d, 152Acz, 153-55+ 155a, 156-159. F ca 5600 450
10537
Parti 11olika och 5 extra papper eller nyanser GV profil vänster **/* i plåtskarvpar inkl175A, 176A 2st, 176C, 180, 181 2st, 183,185 192a,b . F 2005 ca 5.250 :- bra kvalitet . 450
10538
Parti ca 50 st */** med bla nr 17 (*) 45* 55*, tj 15** även div stämplat 14B, 73cxz, L6, 223 450
10539
nr 43, 5ö ringtyp PH 24 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 450
10541
LÖSEN 8 olika stpl 4-block, 3ö t 14 Hudiksvall samt 1-12ö t 13 div orter, 24ö vackert PITEÅ 26-490, 30ö. 450
10542
LANDSTORM I-III 12 olika märken med rättvändastpl delvis prakts, ovanligt. 450
10543
5 KR POSTHUS nr 65 16 fina lätt stpl ex 450
10544
nr 20 b,d-e, g, i-k, 6 ö ringtyp t 14 7st fina stpl ex. olika nyanser F 3650 450
10545
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 100 st stämplade ex i kuvert, F 9000 450
10546
Stora tjänste överkpl serie stpl med 3x5ö, 3x 24ö.fin kvalitet mest AB F 2018 ca 6150 450
10547
324 BB BELLMANN 3+3 SID PAR 70 ST stpl. F 4900 425
10549
NR 109 6ö Landstorm 61 st stpl ex F 4575 400
10550
PARTI OSTÄMPLADE BAND-MÄRKEN c 50 st i blandad kvalitet F ca 7000 400
10551
PARTI 15 OLIKA BANDMÄRKEN OSTPL MELLAN 142Abz och nr 175.Bl.a skapliga 142Abz,146Ca, 143Ea,145Ea F ca 4000:- 400
10552
Parti PROFIL VÄNSTER * /** mest * ca 30 olika och flera bättre och mest bra tandning F ca 5000:- 400
10553
4 FELFRIA VACKRA 24 ö vapen i olika nyanser. 400
10554
PARTI **/* TJ 27-54 , ex 46 **, samt lösen t 13 kpl **/* ex 12ö praktex **, 24 ö bra AB **. 400
10555
10 MÄRKEN 41,44 ri, 51 TJ24-26, L11,12,14,15 ** MED PRAKTCENTR. 400
10556
15st brev1883-1890-tal, bla. 12+30ö 1883, 10/12ö singel, flera vackra stpl. 400
10557
50ö vapen 12d,f1,f2,g2,h , lite bl.kval. F 2003 ca 3300 400
10558
Vapenserie med extra nyanser stpl i ngt bl kval. 400
10560
Parti ca 40 olika märken bl.a. 96bz, 199, 201, 329 BB, 333BB högvalörer 1950 tal m.m F .04 ca 4000 400
10561
Litet parti Bandmärken **/* med bl.a praktex nr 177Cc,183 400
10562
Parti stpl medaljong bl.a. nr 75 vm2 i 2ex med 2 vm i sidled och i höjdled, nr75, ett ar intressanta stämplar bl.a båtsiluettstpl, samt serie nr 136-38. F ca 2500:- 400
10563
PARTI 21 st med Prakt eller kuriosa stpl, bl.a. tj2a,b med pr-lyxs, 8 ringtyp m.m. Vidare 5 bättre märken nr 11,20,24 ,26,44 (F 1925:- för dessa 5st) 400
10564
BLÄCKMAKULERINGAR, 45 s ringtyp- nr 144, mest oscar men ex 2st lösen t 14 1ö L1 400
10565
nr 48, 50ö ringtyp PH 14 st i nyanser med PRAKT STÄMPLAR 400
10566
12ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser . 400
10567
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKTSTÄMPLAR, 6ö ab-prs. 400
10568
50 öre vapen 8 st stpl ex i nyanser mkt blandad kval F ca 7000 400
10569
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 100 stpl ex från gammalt lager, F 13.000 400
10570
24 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-192. Trevligt parti.mest Fra Sverige., Kjöpenhamn och Danska nr stpl. 400
10571
Parti 13 st ostpl nr 20 (*) 6 ö t 14 , sen ex 52c, 66-67 **, ex nr 60 *- (*) F2013 ca 7200 god kval 400
10572
Parti stpl nr 68-3, bl.a ca 120st nr 69 2ö vm krona, 3st nr 75, ca 60st 5kr nr 78, ca 50st 4-10 -block stpl medaljong 5-50ö, F 2014 ca 10.000 en del vackra stämplar. 400
10573
9 H , 12ÖRE ULTRAMARIN, 9ST STPL SAMMA DAG HERNÖSAND 5-1-62, troligen från samma brev, särad enhet? 400
10574
75st 50ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 5250:- 400
10575
Parti ca 50 st ringtyp t 14 , ex 22f, 5x 24ö, 50ö flera vackra. 400
10577
Serie ringtyp PH + nr 50 MED PR-LYXSTÄMPLAR 400
10578
Tj 6a-e, cv2, 20ö stora tjänste t 14 5 olikanyanser + ett ex kartongpapper. F ca 3100, Vackra ex 400
10579
nr 26a,c-g, 6st stpl ex. olika nyanser F 4200 400
10580
189 40ö GV profil vä typ 1 , 16 bra ex inkl 3-strip och 2 par F 4800 400
10581
MEDALJONG VARIANTER 21st stpl med RIKTKORS 7 olika valörer , 400
10582
Ringtyp t14 överkomplett serie med ex 5st 6ö inkl 20h, 5x20ö inkl 22f, 6x 30ö . F 2018 ca 7000 400
10583
12ö Vapen ,32st med AB-PRAKT stämplar, bl.a LOS 8-11-70 ( F 400), Los 11-9-69, Ljusne 8-11-71, ett par ultramarina nyanser. God kvalitet 400
10584
6 instickskort märken 14B- oscar, medaljong band och några1960 tal. Totalt 58 objekt bl.a. 197cxz ( 1700), L6, M3, och många praktstämplar. 400
10586
Nr 168c-d, 1 kr vitt papper, 60 st, F 4500 390
10588
VAPEN-LEJON stpl ,ostpl mest med småfel, 8 st. F ca 10.700:- 375
10589
NR 212 50 STPL EX VARAV 10 ST 4-BLOCK. BRA KVAL. F (98) 2750:-. 375
10590
Parti 23 st nr 41 -64 **/* 3x nr 55, 56-58, 59a,c,d, 66 , omv vm 52c,53. F ca 5000:- 375
10591
20st bra stpl 10-block , 1ö riksvapen nr 68. F 8000:- räknat som 40x4-block. 375
10592
Parti 22 olika GV profil vänster */** mest * inkl par ex 176A 3strip 180a, 183a , singel 175,A,C ,176A 179f, 180-83 , 185-86, 191-95. F 2005 ca 4000 :- bra kvalitet . 375
10593
18ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr 32 med PRAKT-LYX stämplar, ngn kt, orter 375
10596
LÖSEN T 13 ÖVERKPL SERIE OSTPL *, ALLA MED PR-LYX CENTR.1 KR *-(*) F ca 1900 för PRAKT 350
10597
25 ST NR 66 20öre OSCAR UTAN VM i PAR,STRIP,SINGEL BRA KVAL. F 3250 350
10598
Parti 4sk Vapen,2x5,12ö,24-50ö, nr 14B,16, 3x 66 m.m ngt bl.kval. F 1997 ca 3000 350
10599
10 ST NR 35 30 ÖRE RINGTYP T 13 MED PRAKTSTÄMPLAR, FLERA J NYANSER. 350
10601
PARTI 11 olika stora tjänste * ex nr 13A,15, 21, 22A 3ktt, 22B tu.fl. 25-26 i PR -LYX. F CA 3400 350
10602
3ö ringtyp PH, nr 41a-c, 5 stpl bra ex av var nyans . F 3000++ 350
10603
24öre Stora tjänste 14 st stpl ex 2x tj20a, 4x b, 8 x c. Delvis någon kt. F 3080 350
10604
BLÄCKMAKULERINGAR, 20 st lösen varav 7st t 14 1ö+2x3ö ex v2x, 2x30ö, T13 bl.a 8 olika valörer, 1 st oscar, 350
10605
RINGTYP 50ö t 13 , 50st stpl ex 3500 350
10606
nr 152C G II Adolf i nyanser 40st ** , och en 152bz F 6500 350
10607
RINGTYP 3ö PH nr 41 , 20stpl ex i god kvalitet alla med bara en stpl. F 4000 350
10608
Lösen t 13 bra parti 42 st t13**/* 1ö -1kr flera Prakt ex ** 3-12ö, F ca 3600 350
10609
6ö ringtyp med PH 9 st , 3 av var nyans F 4500 350
10610
Ca 30 st märken vapen- ringtyp med delvis varianter, bla. dragspel på 12ö ringtyp, spegeltryck 5 klipp med 20/20. F ca 3000? 350
10611
POSTSKOLAN , 25 olika märken 10ö-9kr och några etiketter rek, Värde .. 350
10612
6ST STÄMPLADE 4-BLOCK STORA TJÄNSTE, 3ö, 5ö, 20ö, 30ö, 50ö, 1kr. F 2014 ca 2000:-, OVANLIGA 350
10613
45st bra , flera vackra stämplar nr 66 20 ö Oscar utan vm i kuvert F 2014 5850 kr 350
10614
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 65st stämplade ex på AV papper F 16.250:- 350
10615
Ringtyp serie t 14 med bra 4ö och t 13 (ej nr 37) 350
10616
336, 120ö Birgitta, 40 stpl ex 350
10617
334, 1KR Hazelius, 100 stpl ex i slutet pergamyntkuvert, Fynd? 350
10618
NR 201, 30 ö Kongress, 14 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 2800+ 350
10619
Parti ** med ex nr 240-57 riksdagen och Postverket kpl samt några lösen märken F ca 4100 350
10621
3öTILL 50ö, 1kr ringtyp T13 MED PR-LYX STÄMPLAR, några ktt på 24,30ö, ngån ktspts 350
10623
BANDMÄRKEN NR 141-155 PARTI ca 37 ST, varav 30 olika, BAANDMÄRKEN MELLAN GOD KVALITET F ca 3000 325
10624
8st 30 ö vapen bl.a. c-nyans, ngt bl.kval. 325
10625
Parti postemblem 8 olika ,bl.a. nr 156, 162, F ca 3800 325
10626
Tj 15 * ostpl 6ö t 13 , kanske ngn **, 10st + 4-block. i god kvalitet. F 2011 över 4000:- 325
10629
OSCAR med omvända vm, 5-50ö 17st i nyanserex 2av var 20-30ö, 3st 50ö, samt nr 61o 62 vm1. Bra värde fint stpl 300
10630
NR 342 BB ,5 ö Scheele parti 50 st stämplade BBpar (varav 5st 4-block) F 1998 2500 300
10631
PARTI VAPEN stpl mest def, men bra 5 ö, 6 st 50 öre ingår F ca 6100 300
10632
148C 30 ö LEJON 4sid tandn. 20st AB-PRstpl ex, svårt märke flera orter. 300
10633
JÖNKÖPING RULL 3 st på 5ö brevkort (hålslagna) och 11 st lösa mest Jönk.1896. flera pratavtryck 300
10634
353-56A FLOTTAN 10,20,30,40ö i 100 strip, F 2700:-. 300
10635
146Ca ,10Ö LEJON A1 PPR 20 ST, F3200 300
10636
266-68 KPL SERIE STPL INKL BRA BRED MARG. BC,CB PAR 4 OLIKA, F -99 1520:- 300
10637
nr 324 BB BELLMAN 50 st stpl par F 3000 300
10638
LÖSEN T 13 KPL * ngn** 18 ST inkl 3 st 24ö varav en grålila. Flera praktex. 300
10639
Parti lösen **/* 5,12,30 och 50ö t14 samt 37st t13 1-50ö inkl L17a. F ca 4500:-. Blandad kvalitet 300
10640
PARTI 5 ST MED UTLÄNDSKA STPL nr 7 nrs 24, nr20 Blå ANK stpl, 22f Fra Sverrig, nr 33 ANK 11-8, nr 33 nrs 383. 300
10642
Parti RINGTYP PH 28st alla valörer inkl 3 st 6ö (ejPrs) annars med PRAKTs 300
10643
144Acc 15st stpl ex. F 3000 300
10644
Parti nr 146-162, 13 st bättre bandmärken ex nr 151Ac, 153-55, 156-159. F ca 3200 bra kvalitet 300
10645
30ö vapen 7st :11a, a,b,d1,d2,e1,h , ganska vackra ex , lite bl.kval. F-03 2300 300
10646
Litet parti ca 50 st **/* 1891-1940-tal mest * som nr 160, 165bz, 171 ngt ktt, 184, 194-95, 320B2 300
10648
7st olika Landstorm 2 med prakt-lyx centrering nr 115-20+122 300
10649
Parti stora tjänste T 14: 3x 5ö , 6x12ö, 20ö, 50ö (tunn) , t 13 2x24ö och 2st tj24A. F 3700:- 300
10650
Parti 20 olika GV profil vänster */** mest * inkl 175,A,C ,176A 179f, bz **, 180-83 , 185-87, 188a 192a-95. F 2005 ca 4000 :- mest bra kvalitet . 300
10651
Blad med 21 stpl märken F ca 3200 , nr 14-38, ex nr20,24-27 med 2x50önr 26. god kval. 300
10652
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 10st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 3000 300
10653
Stora Tänste ** t 13 2ö-10ö tj16A (gummirepor) , tj21 **, 23**, 25 **, och 12 +24 ö *. F ca 3400 fin kval 300
10654
25ö medaljong, 21 st pr-lyxs ex 300
10655
Parti lösen nr 2 och 31 ex 11-20 **/* , inkl L18a . Alla valörer ingår. F ca 3800 (2007) 300
10656
10 ST FINSKA STPL PÅ VAPEN RINGTYP, nr 7 Ank, kht, nr 14B blå Ank, nr 21 ank, 33 korkstp. m.m. 300
10657
TJÄNSTE ENHETER stpl ,tj 24 ,1 KR 10-block+2x 4-strip par alla stpl STH 14-1-02,trol från samma ark, vidare 16 ex bl.a. 2 x 5-strip 19-8-01, + 21 st i div par-5-strip. 300
10658
BLÄCKMAKULERINGAR, 13 st lösen varav 4 t 14 1ö+3x30ö, 5 st oscar,och nr 71+73 korkstpl.. 300
10659
32ST 12 Ö RINGTYP T 13 32v4 MED SPEGELTRYCK, flera kraftiga en 21v2 300
10660
RINGTYP T14, 12ö 10st och 12ö t 13 7st med tryckvarianter mest storavita prickar m.m, Intressant 300
10661
LITET PARTI ( 1-3 av var)** 1938-42 MED HÖGVALÖRER NR 259, 268, 322 2st, 323 3-strip 331 m.m. fin kval F 2009 ca 2400 300
10662
Parti **/* med ex tj18 2 st *, tj11 6-bl tj13 5-strip, nr 64, 74 4-bl , 75 prc 3-strip F ca 5000 300
10663
Parti STÄMPELKURIOSA på LÖSEn märken 13 st rek, wärde, oinlöst röd, blå stpl m.m. Intressant 300
10665
30 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-64. Trevligt parti.mest Fra Sverige, Kjöpenhamn . 300
10666
OSCAR 8 st bra mycket gott ex nr 39a, sen 2xnr 45, 2 x 25ö, 30ö, 50ö 59c och 1kr i lite blandad kval. F 2013 ca 6500 300
10667
Intressanta stämplar på 14 ringtyp , jvg, försöks, utländska. 300
10668
Parti stpl ca 45st st 4-9 -block stpl medaljong 5-50ö, bl.a. mycket vackert 9-block 25ö Laholm 19-11-12 ,en del vackra stämplar. 300
10669
nr 66 20 öre utan vm , 50st stpl i fin kvalitet, flera par. F 6500:- 300
10670
Parti fina AB-PR ex nr 60, 91, 96, 156a,cx, 159a, samt div lösen **. F 2014 ca 5150:- 300
10672
nr 316 2,85kr, TRE KRONOR , 100 stpl ex F 2015 4000 300
10673
WISBY stämplar, 13st flera bttre märken 22f, 24, 27, tj1,2 flera prs. märkesvärde 2300 300
10674
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 40st stämplade ex på AV papper F 10.000:- 300
10676
Oscar ** parti 5,8,10ö i 4-block, 52c i par, 52c, AB-PR ex av nr 66-67. F 2014 ca 3230:- Bra kvalitet. 300
10678
Stora Tjänste 10st varianter ex 13A 3 punkter över Ö, tj18v2+v3, 19v2 (F 750), 20v1 (F 600)21v3m.m. 300
10679
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PR-LYXSTÄMPLAR 300
10680
Parti ** G V profil vä 11olika 148-194, ex 183b, 187,190b, 192-194 F 2016 ca 3600 fin kvalitet 300
10681
Parti * 149-189 19 olika märken ex nr 149Ab, 157-160,167a, 167b, 171 174a, fin kvalitet F 2017 3600 300
10682
LÖSEN T14 ostämplat * 12ö 14 st med tryckvarianter samt dito 4x1ö (*) F ca 3200+ var 300
10683
16st ringtyp med järnvägsstämplar 2 , 15 olika, flera fina. 300
10684
LUFTPOST 1920, parti ** inkl 7 serier kpl, nr 136 59st mest i 4-9 block, 137 28 st i 4-6 block, 138 7st ( 2st Gummive). F ca 7000 300
10686
25 ö Oscar utan vm 90st stämplade ex nr 67, F 3150 300
10687
4ö lilla riksvapnet nr 74cx, omv vm /,40st stämplade ex F 8000 300
10688
KARLSLUND AB-PRAKTstämplar 17 ringtyp,11 Oscar, 3 tjänste =31 st (bl.a. 21a 4st klipp men veck. 300
10689
11 st OSCAR ** 3X5Ö VARAV EN 52f SVÅR NYANS, 8Ö, 10Ö 10Ö OMV VM, 2ST NR 66, NR 67. F 2022 3300 300
10690
65st olika märken 1972-82 MED PR-LYX stämplar , flera Huddinge. 300
10691
nr 266-68 kpl med 4 olika BC,CB par stämplat god kval. F 1360:- 275
10693
Nr 34, 24ö ringtyp t13, 7 bra ex . a-nyans med AB-PRS LIDKÖPING 6-11-78. 275
10694
RINGTYP PH 8 st *+ nr 51 ** , 5ö, 2x6ö 20ö 3nyanser 50ö , 1kr. F 2009 ca 7500 ser bra ut men blandad kval 275
10695
nr 145A 10ö lejon i nyanser 35st ** F 5000 275
10696
PARTI NR 266-68 KPL STPL MED 266BC,CB OCH 267BC,CB F ca 1360 270
10697
Nr 16 20 Ö 6st LEJON med 5 ST OLIKA NYANSER en nrs 3 F ca 2100 270
10698
NR 35 j 3 ST PRAKT EX i OLIKA FÄRGSTYRKOR 270
10699
Ringtyp 1 kr PH 21st varav ca 8 st med praktstämplar 250
10700
LÖSEN T 13 L11-20* 2-3 ex av var I FRÄSCHA AB-PR ex. F ca 1800:- 250
10701
168c,1 kr Postemblem Bppr 20st F4000 250
10702
Parti ** 4-block 10 olika bl.a. 4 olika ur HA6 nr 416, 329BB, 333BB, 406DD1, 335C DD2, F 2400 250
10703
Ringtyp T13 kpl ej nr 37 med prakt stpl 1kr AB 250
10704
Parti * G.V. PROFIL vä , nr 175-192a,c ,17 olika. bl.a.176A, 180a,b 183a,b, 184 ,185a,c 186a,b , 187a,c... F ca 3100 (F2006) 250
10705
RINGTYP, 4 st t14, 21st t 13 ,bl.a. LYXs 33d Kopparberg-83, 2 ab-prs nr 34, m.m. 250
10706
12 öre lösen t 13 , 10 ** ex 8 AB. F 2400, nyanser och 2 par 250
10708
168c-d 1kr A3 vitt papper 36 stpl ex.od kval F 2880 250
10709
Parti 3 st ringtyp ex 3ö, 10st Oscar och 10ö medalj med mycket vackra FRA SVERIGEstämplar. Danska stpl i utvald kvalitet. 250
10710
parti med div vackra-praktstpl ringtyp-oscarsklipp, Stockholmia 9-block serie **, 20ö medaljong ** i 4-strip, 486A 5-strip**. 250
10711
Bellmann nr 324BB 60 stpl par F 4200 250
10712
LANDSTORM 1 kpl *, III kpl **, Luftpost kpl ** med prc 4/50ö. F ca 1700 250
10715
STPL PARTI BL.A. 35 ST RINGTYP 10 PÅ 12Ö NR 50 FLERA STPL FÖRSTA MÅNADEN, 2X TJ 15, 10st tj11, tj24 4st, 2st 35ö kongress. F ca 3300 250
10716
UTLÄNDSKA STÄMPLAR på ringtyp-band 10 st , bra till PRAKTs 250
10718
21 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 5000 250
10720
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRAKT STÄMPLAR 250
10721
241C 10ö 4-sidig Riksdagen 1935, 240 st stpl ex från gammalt lager F 13.200 kr 250
10722
Parti ** på 2 visirkort ca 40 st medaljong- 1940, bl.a. F nr 166a,b, 188a 3strip 197cx, 4-block 196-98, 200,261BC, 321BB F 2018 ca 4400 + div ** i kuvert oräknat. 250
10725
Parti * ostpl nr 9,28 (3st),nr 32(2st) F 3280 225
10726
Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca 1700 hög kvalitet 225
10727
2 serier Lösen t 13 * i nyanser, delvis prakt centr F 1800 225
10728
Stämpelparti , 17 klippnr 63-72 , Fra Sverige och Fra Ystad 3st , 2 båtsiluetter ,1 paquebot div sjöpoststpl. Vackra. 225
10729
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 20 st stämplade ex i kuvert och 60st 143Eb t, F 2520 225
10732
15Ö FÖRENINGEN 10 ST 4 BLOCK STPL, DELVIS PRS. 200
10733
nr 35 30ö ringtyp t 13 5st 3-strip inkl prs 35g, 3 par och 11 lösa , vackra. 200
10734
47a-f ett prs 30ö av var nyans. 200
10735
Liten lot **/* bl.a. nr 151Abz * PR, 142Acx i 5 strip 3ex **. Totalt 21 märken. 200
10736
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter 200
10737
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter. Nr 43,46,47 200
10738
10st bra stpl 10-block , 1ö nr 68. F 4000:- räknat som 20x4-block. 200
10739
Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca 1650 hög kvalitet 200
10740
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 32 stpl ex från gammalt lager, flera par F2011 4160:- 200
10741
** Litet parti med ex 50-51 i 4-block 10/24ö i PRAKT, 148a felskuret par m.m. 200
10742
16 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 3500 200
10743
Parti Ventilstämplar ppå ringtyp t 138st Göteborg bl.a. 24ö, samt 12ö Wenersborg-79 F ca 1800 200
10744
144Cc Lejon 10ö grön 4-sidig 95st bra stämplade ex på B ppr F 5.700:- 200
10745
PAR ca 154st stpl par , BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. Rättvända stämplar 200
10746
5 ST BLAND FRANKERADE KLIPP OSCAR BOKTRYCK+ RINGTYP MM 180
10747
10st66 bra ex i par.F1300 180
10748
NR 36, 10 EX med RVst 160
10749
15 ö FÖRENINGEN NR 213, BRA STPL EX f (98) 1350:- 160
10750
PARTI 11 ST UTLÄNDSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR, DELVIS DEF. 150
10751
47a-f ett AB-PR 30ö av var nyans. 150
10752
LÖSEN T 13 20 EX OSTPL med FRÄSCHL 1 kr,L20 M.M. Fca 800 125
10753
30st nr 66 i kuvert F 2014 4050 kr 125
10754
27 ö Medaljong NR 87 ,100st stämplade ex 110
10755
ca 60st 30ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 1040:- 100
16665
NORGE, HEDMARK ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 500 st i 20 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter mest 1930-70 tal. Underbar samling. 5000
16666
NORGE, BUSKERUD ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 510 st i 16 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER mest 1930-70 tal. Underbar samling. 5000
16667
NORGE, ORTSTÄMPLAR, insticksbok 32 sidor med ca 815 pr-lyx stämplar på Haakon VII och Olav, samt tjänstefrimärken, några är på par eller 4-block. Mycket fin lot. 4000
16668
NORGE, ,ORTSTÄMPLAR,1920-80 tal ca 600 st i 30 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER ca 100 ex på 4sid par. Underbar lot! 4000
16669
NORGE, VEST-AGDER ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 255 st i 16sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER mest 1930-70 tal. Underbar samling. 3500
16705
Danmark , samling stpl ( fåtal ostpl) i album, 1851- 2006, 11 skillingar,inkl bra 4 RBS div örevalörer praktstpl 50ö CHR IX nr 67 , en del lite bättre som 5 kr posthus,201-21 3x 4-block * ,278-80 3 H1,H2,H3 ** (F 1350) sen välfylld 1924-96 nästan kpl stpl (luftpost bara 10ö nr 213, nr 215*), Thuleset m.m. 1000
16730
Danmark, fint parti 9 olika skillingar, 3ö nr 28 i ultramarin nyans (F 450), 5öre ( F 750) och 20ö. F 2022 ca 4000 mest fin kvalitet 300
16733
Danmark 10 ST DANSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR 1872-1931. Delvis PRS 250
16774
Grönland , 5 olika Pakkeporto i PR_LYX centr nr 4,9, 11, 17-18 F ca 4000 700
16783
DVI, SAMLING 64 märken stpl /* någranyanser på tvåfärgade men ca 58 olika märken. F 2020 ca 26750 något blandad kvalitet. 1900
16794
ISLAND 1 gammal 100 bunt 2 kr CHR X nr 143 , F 2022 30000 1500
16895 173-87 Island * ALLTINGET (173-87) 1930 12 OLIKA 3-40 AUR + 5kr och 10kr VF * f CA 1250 150
16958
BELGIUM, lot used 31 x Mi 4 20c imperf. ( 11 with 4 margins) and 2 Fine copies 40c Mi no 5. Mi ca 450 Euro 375
16967
England, collection used in 32 page stockbook 1840- ca 1999 one penny black fold, 6p no 5 slightly cut into embossing, , many Victoria and Eduard stamps with better, high value , mixed quality in beginning.and some Gurnsey Isle of Man, and Jersey /used** in back. 2000
16969
ENGLAND, mi 13-83, ca 40 different used copies Mi ca 3300 Euro 1400
16971
ENGLAND, mi no 30 6d ca 107 stamps on paper (can easily be washed off) Very mixed t quality and defects. Mi ca 4280 Euro 700
16988
FRANKRIKE parti helark, äldre Yvert ca 11000 Franc 400
17000
Italien collection prephilately ,ca 50 covers with different beautiful cancellations 2000
17095
Tyska Kolonier, German Colonies, Deutsche Kolonien, nice collection many areas, Mi ca 16000 Euro VF quality 18000
17098
Germany Berlin all used collection 1946–1990 in Schaubek album without stamp mounts. Starts with Trizone Block 12 A and 12 B, Bizone Block 1 and incl black overprints, 1-20 used, red overprints 21-34 used no 35-139 cpl and rest seems cpl incl mini sheets and booklets but not Berlin block 1. Very Fine quality. Low estimate. 3500
17132
BRD, quality collection VF used in Lighthouse album 1949-68. All better early sets with one round cancellation and with carfully selected good perforations. ALMOST CPL incl blocks ex Beethovenblock. Mi over 6000 Dm. 3500
17219
Austria special collection 50g-20s "stifte und Klöster" ca 1984-1992, in 3 thick visiralbums. Many stamps and ca 800 with superb (PR-LYX) cancellations incl many different, also units, blocks, and nice cancels on pieces. Fantastic lot.. Ca 6 kg. 3000
17237
Österrike: Lombardiet and Venezien, large collection in visiralbum, with 3x no 1 one (*), 8x no 2 one(*)ca 150 x no3, 70x no 4 30c, ca 110x no 5, 12x no 6 2S, 6x no 7 3S, 7 I 2, 7II 6 copies, no 8 6, no9 ca 150 copies, 38xno 10, 35x no 11, ca 80 x no 12 6x no 13, 8x 14, 7x 15, 28x 16 6x 18, no 19 1 good used and 5 *, 30x no 20, ca 95 x no 21, no 22 ca 55, no 23 ca 25 copies, and also various reprints and 26 covers. Many interesing cancellations, papers shades etc. Very Hig value and chances. 10000
17268
South America , ca 1860-1960 in large Schaubek binder eith cassette with stamps in pockets on albumpages, e.g. Colombia, Ecuador, Peru... 600
17283
USA, 35 stamps 1861-1870 with very interesting cancellations. Mixed quality 1000
17291
USA, 27 stamps 1851-1870 with interesting cork cancellations. Mixed quality 750