ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN

.jpg

,5 SKILLING BANCO
.jpg
752 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
753 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
754 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
755 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
756 2 otydlig stpl Svenljunga? 27-6- 250
757 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
758 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
759 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
760 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
761 2a2 GEFLE 27-X-56, rättv 300
762 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
763 2c 4sk stpl upp hö, färgstarkt gott ex 400
764 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
765 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
766 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
767 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
768 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
769 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
770 2e STH 13-3-57, sidv. vacker 250
771 2e lätt stpl .ÖDE... 200
772 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
773 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
774 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
775 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
776 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
777 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
778 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
779 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
780 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
781 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
782 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
783 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
784 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
785 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
786 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
787 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
788 2n NORRTELJE 21-6-58 600
789 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
790 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
791 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
792 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
793 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
794 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
795 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
796 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
797 4a nummerstämpel 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 8sk reparerad. 750
798 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
799 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
800 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
801 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
802 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
803 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
804 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
805 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
806 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
807 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
808 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
809 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
810 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
811 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
812 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
813 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
814 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
815 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
816 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
817 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
818 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
819 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
820 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
821 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
822 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
823 5c NORRKÖPING 16-1-58, 24 skill bco, orangeaktigt röd. Felfritt färgfriskt
exemplar. Intyg Grenstedt MYCKET GOTT EX och HOW .
6000
824 5e 24 skill brownish-red, blurred print on medium thick paper. Very nice canc. STOCKHOLM 29.6.1858 (näst sista dagen före örevalörerna) . Cert. HOW 3,3,3. "Färgfriskt märke av en ovanlig nyans". Very nice copy. Extremt färgstarkt 10000
825 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
826 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
.jpg
827 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
828 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
829 6a2 1SK 3,3,4 pr stjärnstpl, mkt gott ex 600
830 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
831 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
832 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
833 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
834 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500

6,5 VAPENMÄRKEN
.jpg
835 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
836 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
837 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
838 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
839 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
840 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
841 7a2 nrs 1 , DANSK, på svåra mörkgröna , signerad O.P. a2 750
842 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
843 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
844 7b1 Link. 3-12-70 150
845 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
846 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
847 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
848 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
849 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
850 7c1 CALMAR 26-5-62, PRS , svår nyans 800
851 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
852 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
853 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
854 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
855 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
856 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
857 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
858 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
859 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
860 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
861 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
862 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
863 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
864 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
865 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
866 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
867 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
868 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
869 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
870 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
871 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
872 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
873 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
874 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
875 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
876 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
877 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
878 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
879 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
880 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
881 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
882 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
883 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
884 7e2,16e 5ö vapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
885 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
886 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
887 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
888 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
889 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
890 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
891 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
892 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
893 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
894 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
895 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
896 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
897 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
898 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
899 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
900 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
901 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
902 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
903 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
904 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
905 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
906 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
907 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
908 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
909 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
910 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
911 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
912 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
913 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
914 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
915 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
916 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
917 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
918 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
919 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
920 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
921 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
922 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
923 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
924 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
925 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
926 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
927 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
928 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
929 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
930 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
931 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
932 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
933 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
934 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
935 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
936 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
937 9b1 WEXIÖ 15-3-59,4-k stpl extrem färgstyrka 350
938 9b2 WREDSTORP 5-12-64, LYXS T NÄ 300
939 9b2 MARIESTAD 10-11-64, LYXS klipp 200
940 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
941 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
942 9c1 GOTHEBORG 30-5-60, BLÅ PRS 200
943 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
944 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
945 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
946 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
947 9c2 STH 20-6-66, LYXS 200
948 9c2 BURGSVIK 4-7-65, LYXS 200
949 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
950 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
951 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
952 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
953 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
954 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
955 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
956 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
957 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
958 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
959 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
960 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
961 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
962 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
963 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
964 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
965 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
966 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
967 9c3 DANSK NRS 24 100
968 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
969 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS klipp 100
970 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
971 9c3 MORA 31-12 4-K stpl vacker 100
972 9c3 FALUN 20-6-67, LYXS klipp 100
973 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
974 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
975 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
976 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
977 9c3 Engelholm 23-6-70, prs 75
978 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
979 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
980 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
981 9d1 WISBY 21-6-60, LYXS 200
982 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
983 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
984 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
985 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 12 84125
150
986 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
987 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
988 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
989 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
990 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
991 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
992 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
993 9k STH 30-6-62, F 950 300
994 9m PKXP Nr 1 NED 5-6-72, PR-LYX 300
995 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
996 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
997 9m FILIPSTAD 26-4-72, AB-PR fin färg 100
998 9var 3st 12ö med extrema dubbel-trippeltänder 200
999 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
1000 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
1001 10a vc ex 4-k stpl 175
1002 10b STH 27-1-63, AB 350
1003 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
1004 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
1005 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
1006 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
1007 10d1 HEDEMORA 31-7-62, PRS 200
1008 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
1009 10d2 SÖDRA ST. BANAN 9-10-67, PRAKT 300
1010 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
1011 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
1012 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
1013 10e Bläckmakulerat omv W 250
1014 10e STH 11-4-62, AB 110
1015 10f2 RECOM. stpl+ PD, unik makulering? 1000
1016 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1017 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
1018 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
1019 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
1020 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
1021 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
1022 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
1023 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
1024 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
1025 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
1026 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
1027 11b ÅTVIDABERG 2-2-62, PRAKT 400
1028 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
1029 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1030 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
1031 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
1032 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
1033 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
1034 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
1035 11e2 30 öre brun. Prakt-Lyxexemplar st LIDKÖPING 14.6.70. Intyg Obe 4,4,4-5 1600
1036 11e2 Wisby 9-8-71 275
1037 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
1038 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
1039 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
1040 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
1041 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
1042 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
1043 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
1044 11g Upsala 1-5-72, VACKER 150
1045 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
1046 11h ENGELHOLM 7-9-72, LYXS 500
1047 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
1048 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
1049 11h STH 31-5-72, VACKER 100
1050 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
1051 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
1052 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
1053 12 GBG 7-4 -68 200
1054 12a Norrk. 15 3.6x 300
1055 12a STH 14-7-65, färgstark 250
1056 12a del 4-k stpl -60 175
1057 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
1058 12b STH 9-10-6X 200
1059 12b WADSTENA 3-8-6x 200
1060 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
1061 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
1062 12f STH 29-10-66, AB 300
1063 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
1064 12f1 Carlshamn 16-10-66 prs, vht 250
1065 12f1 MALUNG 29-1-66, PRS , 2:a stpl 225
1066 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
1067 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
1068 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
1069 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
1070 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
1071 12f2 MARIESTAD 29-11-71, omv PRS 200
1072 12f2var 50ö FANTASTISKT TJOCKT STYVT KARTONGPPR, stpl STH 20-12-67, OSANNOLIKT PAPPER 1000
1073 12g2 FALUN 16-2-69, PRS 350
1074 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
1075 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
1076 12h FRA SVERIGE 26-7-73, PRAKT 1000
1077 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
1078 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
1079 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
.jpg
1080 13 STO ... lätt stpl, dubbeltand ned vä gott ex 500
1081 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
1082 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
1083 13a STH 2 TUR 11-9 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
1084 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 900
1085 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
1086 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
1087 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
1088 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
.jpg
1089 14A NORRKÖPING -64, rättvänd stpl , 3ö olivaktigt gulbrun typ 1 700
1090 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
1091 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
1092 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
1093 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
1094 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
1095 14B par STH 27-3-72, var 200
1096 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
1097 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
1098 14Bc1,var 3ö EXTREM RUFFTandning, 8-8-6x 200
1099 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
1100 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
1101 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
1102 14Bd 3 öre typ II. Mycket vackert vågrätt 4-strip
(kt , pos3 är TYP III), där varje märke stämplats med
ringstämpel ”1”. UNIK ENHET MED UTLÄNDSK STÄMPEL?
2000
1103 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
1104 14Bd STH 29-12 4 TUR, PRS, dubbeltand 200
1105 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
1106 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
1107 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
1108 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
1109 14Be BLÅ FINSK ANKstpl 7-6 200
1110 14Be GBG 10-11-70 150
1111 14Be FRANCO. inom ram 150
1112 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
1113 14Be DANSK NRS 1 100
1114 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
1115 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
1116 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
1117 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
1118 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
1119 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
1120 14Bg KÖPING 4-10-72, LYXS 500
1121 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
1122 14Bg STH 15-12 3 TUR, PRS 200
1123 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
1124 15 VACKER DANSK NRS 24 500
1125 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
1126 15a KALMAR 18-5-66, sign, AB-PRAKT 750
1127 15a MALMÖ 4-7-66 450
1128 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
1129 15b1 WESTERVIK 3-10-67, PRAKTEX 1000
1130 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
1131 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
1132 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
1133 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
1134 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
1135 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
1136 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
1137 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
1138 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
1139 15b2 HALMSTAD 21-10-67, PRS 500
1140 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
1141 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
1142 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
1143 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
1144 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
1145 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
1146 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
1147 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
1148 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
1149 16a STH 23-6-66, välcebtr AB 125
1150 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
1151 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
1152 16b2 STH 26-3-67, pr-lyxcentr 100
1153 16c PRs Östersund 5-7-70 200
1154 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
1155 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
1156 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
1157 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
1158 16e STABY 15-10-69 LYXS 250
1159 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
1160 16e JÖNKÖPING 28-6-71, PRS 200
1161 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
1162 16g NÅS 30-4-72, PR 250
1163 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
1164 16g HERNÖSAND 20-12-72, PR-LYXS 250
1165 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
1166 16g RAMSBERG 12-3-73 125
1167 16g NYKÖPING 8-2-72, AB-PR 100
1168 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600
1169 16v2 ESKILST... ÖPPEN 0 nedtill F 1000 200

16,5 RINGTYP T 14
.jpg
1170 17 BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 100
1171 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
1172 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
1173 17b STH 15-8- 6 tur 400
1174 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
1175 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
1176 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
1177 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
1178 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
1179 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
1180 17e GBG 28-1-76, PR-LYX 350
1181 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
1182 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
1183 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
1184 17f STH 6-9-76, PRS 200
1185 17f MARIESTAD 23-9-75, PRAKTEX 150
1186 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
1187 17f STH 16-2-76 1 TUR, PRS 100
1188 17fv4 STH 6 TUR 6-3, 2 märkesbilder, F 1500 250
1189 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
1190 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
1191 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
1192 17g ÖSTRA TORP 9-5-76, LYXS, del av Rekommenderas stpl 200
1193 17g STH 22-7- 3 TUR, PRS utan årtal 150
1194 17g STH 21-6-76 6 TUR, PRS 150
1195 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
1196 17v4 Ystad 6-6-76 100
1197 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
1198 18 FÄRILA 5-5-78 1000
1199 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
1200 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
1201 18 WÄDERSTAD 17-9-78 PRAKT 4ö 4,4,4 600
1202 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
1203 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
1204 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
1205 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1206 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1207 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1208 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 600
1209 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 600
1210 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1211 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1212 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1213 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1214 19c WESTERÅS 20-7-73, PRS 200
1215 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1216 19cv2 hörnsrpl 75
1217 19d pr TIERP 12-8-74 400
1218 19d,22c WARBERG 6-8-75, PRAKTKLIPP 125
1219 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1220 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1221 19e KIL 14-9-74, PRAKT stpl par i svåra nyansen. ,mycket svår i prs par. UTST obj. 700
1222 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1223 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1224 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1225 19e,22d WEXIÖ 18-3-75 5Ö SVÅRA NYANSENoch 20ö på klipp F 650 175
1226 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1227 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1228 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1229 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1230 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1231 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1232 19g,20e UDDEVALLA 19-2-75, PRAKT klipp 100
1233 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1234 19gv3 MALMÖ 15-12-74, 2 märkesbilder F1500 350
1235 19h Jönk. 18.1.78 200
1236 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1237 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1238 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1239 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1240 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1241 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1242 19hv WESTERÅS 4-5-78, PR-LYXS skugg 5 100
1243 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1244 19hv5 NORRTELJE 20-11-77, LYXS 125
1245 19hv5 NYKÖPING 9-5-77, PRAKTstpl 75
1246 19hv5,33a OSKARSHAMN 22-10- 77, t 14+ t 13 100
1247 20a STH Norr 21-10-72 800
1248 20a Falk..., Gott ex 600
1249 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1250 20a G... 2X- 18... välc fin a nyans 400
1251 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1252 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1253 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1254 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1255 20c PRs GBG 1-12-73 900
1256 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1257 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1258 20e STH 12-...., F 700 200
1259 20e,19f BORÅS 10-1-76, LYXS klipp 125
1260 20f,g,h 3st grå , Wexiö,Örebro, Landskrona 21-10-74. F 2600 400
1261 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1262 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1263 20h Grythyttehed 4-9-74, LYXs blåkritestreck 350
1264 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1265 20h HÄR... 225
1266 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1267 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1268 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1269 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1270 20i Örebro 16-7-75 250
1271 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1272 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1273 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1274 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1275 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1276 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1277 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1278 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1279 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1280 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1281 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1282 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1283 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1284 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1285 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1286 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1287 21 HIMMEL)SÄNDA 10-6-76, stpl F 1200 ,D 200
1288 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1289 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1290 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1291 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1292 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1293 21 Kållerstad 27-6-75, PRS, kht F SM 175 100
1294 21 STOBY 31-8-75, L SK 75
1295 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1296 21e P.K.X.P NR 3. UPP 18-9-72, PR-LYX 200
1297 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1298 21k JÖNKÖPING 25-3-74, PRAKTEX 100
1299 21k P.K.X.P NR 1 UPP 18-9-73, PR- LYXS 75
1300 21k P.K.X.P NR 6 UPP 3-8-74, PR-LYXS 75
1301 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1302 21l STH NORR 29-4-75, PR-LYXS 125
1303 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1304 21l P.K.X.P NR 2 NED 13-4-74, PR- LYXS 100
1305 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1306 21m P.K.X.P NR 9 22-5-74, PR-LYXEX 200
1307 21m WIMMERBY 8-11-75, LYXS pr 4,3,5 150
1308 21m Broddbo 14-4-75, PR-LYXS 125
1309 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1310 21m HSB 16-6-76, PR-LYXS 100
1311 21m LAHOLM 24-7-76, PR-LYXS 100
1312 21m WADSTENA 11-12-74, PRAKT 100
1313 21m P.K.X.P NR 16 UPP 24-3-75, PRS, stpl F 100 100
1314 21m HERNÖSAND 21-9-74, PRAKTEX 100
1315 21m WADSTENA 11-3-78, PRS 75
1316 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1317 21n ÄPPELBO 5-7-75, PRS 100
1318 21o P.K.X.P NR 20A 20-9-74, LYXS 100
1319 21o ÅLAND 19-9-77, PRAKTs 75
1320 21p LÄNNÄS 5-8-76, PRS 100
1321 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1322 21var Ö.W.J 3-5-77, MÅNGA VITA FLÄCKAR 150
1323 22c SKÖFDE 6-8-73, LYXS 400
1324 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1325 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1326 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1327 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1328 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1329 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1330 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1331 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1332 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1333 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1334 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1335 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1336 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1337 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1338 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1339 22f PITEÅ 22-4-76 rättv stpl 90
1340 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1341 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1342 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1343 22h 383 ENGELSK STPL 125
1344 22h TROSA 3-2-78, PRS 100
1345 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1346 22hv2 STH 23-37 x, starkt förskjuten tandning 350
1347 23 NORA 18877, LYXS 500
1348 23 FRA SVERRIG 18-9-76, PRS 200
1349 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1350 23a MALMÖ 27-3-77, vacker sidv. 100
1351 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1352 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1353 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1354 23b STH 3-5-77, PRS 125
1355 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1356 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1357 23cv2 GBG 12-10-77 200
1358 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1359 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1360 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1361 24a STH 17-8-72, omv prs, del röd utländsk 150
1362 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1363 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1364 24d WISBY 13-8-74, PRAKTEX lyx centr 350
1365 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1366 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1367 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1368 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1369 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1370 24g GEFLE 9-9-77, PR-LYXs 400
1371 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1372 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1373 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1374 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1375 24g BERGVIK 20-3-78, PR-LYXS 150
1376 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1377 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1378 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1379 24g BURTRÄSK 15-12-76, OMVPRS 100
1380 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1381 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1382 24i BO)RGSTENA 29-12-75, LYXcentr citron, F 800 200
1383 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1384 25c STH 7-2-73, MYCKET FINT sidv stpl 150
1385 25c,21e STH 8-3-73, pr-lyxs 42 Ö KLIPP 250
1386 25d2 KUNGSBACKA 10-3-75, LYXs , 2:a stpl 125
1387 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1388 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1389 25f BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 200
1390 25g JÖNKÖPING 19-4-76, PRS 100
1391 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1392 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1393 25h ROMA 2-12-79, PR-LYX 250
1394 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1395 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1396 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1397 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1398 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1399 25i pr Linköping 10-10-77 300
1400 25i BERGVIK 1-1-77, PR-LYXS 200
1401 25j ÅKERSBERG 29-4-77, PRS 150
1402 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1403 25j FALKENBERG 2-2-77, AB-PR stpl 75
1404 25j SKÖFDE 11-9-78, sidvänd fin , F 200 60
1405 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1406 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1407 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1408 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1409 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1410 26a stpl ... 6 upp -72, kt, F 1800 200
1411 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1412 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1413 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1414 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1415 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1416 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1417 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1418 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1419 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1420 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1421 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1422 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1423 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1424 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1425 26g HJORTQVARN 17-4-77, AB-PR 150
1426 26g GBG 12-1-78 125
1427 26g STH 30-11-77, PRAKTS 125
1428 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1429 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1430 26g HULTERSTAD 100
1431 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1432 26h GBG 22-2-78, PR 450
1433 26h stpl -77 125
1434 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1435 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1436 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1437 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1438 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1439 27d WISBY 16-2-76, pr-lyxs 750
1440 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1441 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1442 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1443 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1444 27d STH 13-12-77 200
1445 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1446 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1447 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1448 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150
1449 27d UPSALA 19-12? -77 100

27,5 RINGTYP T 13
.jpg
1450 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1451 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1452 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1453 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1454 28a ELMHULT 23-12-78, VIT TRYCKFLÄCK 100
1455 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1456 28b STH 4-5-78, PR 110
1457 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1458 28b GEFLE 29-9-77, TIDIG sidvänd 100
1459 28b STH 4 TUR 1-10-77, PR-LYXS 100
1460 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1461 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1462 28d GÖTEBORG 3-5-79, PR-LYX nyansintyg O.P 250
1463 28d GBG 25-10-79, pr 200
1464 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1465 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1466 28d PKXP Nr 5 UPP 6-3-82, PRS 100
1467 28d STH 5 TUR 4-10-80, PRS 100
1468 28d GEFLE 11-5-82, PRS 100
1469 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1470 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1471 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1472 28e STH1 TUR 17-10-82, PRS 100
1473 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1474 28v2 GBG 1-11- mycket starkt spegeltryck 200
1475 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1476 29 BERG 28-6-84 100
1477 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1478 29b pr Gefle 9-6-80 225
1479 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1480 29b BÅNGHAMMAR 6-3-83, PRAKT 200
1481 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1482 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1483 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1484 29b PRs STH 14-6-83 100
1485 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1486 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1487 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1488 29d ÅKERSTRÖM 12-4-84, PRS , 2:a stpl, P BO F 100 100
1489 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1490 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1491 29e STH 24-9-84 1 TUR, LYXS 125
1492 29e PKXP NO 25 A 3-1-87 PRAKTEX 110
1493 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1494 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1495 29e STH LGL 5-3-84, PRAKT 100
1496 29e P.K.X.P NR 17 17-4-84, prs 100
1497 29e prs STH C 5-1-85 75
1498 29v2,v6 Malmö 8-11-81, mycket starkt spegeltryck med skuggad siffra 200
1499 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1500 30b SMEDJEBACKEN, LYXS 250
1501 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1502 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1503 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1504 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1505 30b NÄSSJÖ 31-1-82, PR-LYXS 100
1506 30b NYKÖPING 19-4-82, PR 75
1507 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1508 30bv9 EKSJÖ 12-2-83, PRS, vit fläck på SV 100
1509 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1510 30c ÖREBRO 1-8-79, PR-LYXS 75
1511 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1512 30e FISKEBY 9-8-82 300
1513 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1514 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1515 30e ENÅNGER 20-8-82, PRAKT 100
1516 30e FJELLBACKA 24-3-83, LYXS klipp 100
1517 30e GEFLE 29-11-82, PRS 50
1518 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1519 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1520 30f RÖK 10-11-83, LYXS 125
1521 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1522 30f STOREBRO 24-5-83, PR 100
1523 30g KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ PR-LYXAVTRYCK, på klipp, R3 300
1524 30g BILLINGE 22-12-83, PR, lvht 100
1525 30g KÖPING 15-1-84, PR-LYXS 80
1526 30h KISA 19-2-84, PR-LYXS 125
1527 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1528 30i PR Westerås 16-11-84 150
1529 30i PITEÅ 2-9-85, PRAKT 150
1530 30i REJMYRA 23-5-86, LYXS 150
1531 30i OUSBY 10-6-85, LYXS 125
1532 30i EDSVALLA 2-6-85, PR-LYXS 90
1533 30i SKÖFDE 30-10-85, PRS 50
1534 30i,33f DEROME 16-12-85, LYXS klipp 150
1535 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1536 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1537 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1538 30k Nyland 21-10-86 125
1539 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1540 30k GRENNA 25-7-86, PR-LYXS 80
1541 30k JÖNKÖPING 8-6-85, PRS 50
1542 31c HÖRBY 2-9-79, PRS 125
1543 31d KUNGSBACKA 22-4-80, LYXS 250
1544 31d KALMAR 14-6-78, PR 200
1545 31d STH 1 TUR 11-9-80, PRAKTEX 150
1546 31d STH 22-6-80 5 TUR, PRS 125
1547 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1548 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1549 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1550 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1551 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1552 31g KRISTINEHAMN 13-3-83, PR-LYX 300
1553 31g NELHAMMAR 2-3-82, LYXS PAR 300
1554 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1555 31g STH 2-1-84 5 TUR, PR-LYXS 150
1556 31g GBG 27-5-85, PRS 140
1557 31g STH 14-5- 1 TUR, PR-LYXS 110
1558 31g KRISTINEHAMN 11-7-83, PRS 100
1559 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1560 31h 6ö svår nyans mjukt ppr ...SÅS -83 50
1561 31i WREDSTORP 26-2-85, LYXS 300
1562 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1563 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1564 31j STH 6 TUR 6-9- 84, PR-LYXS 125
1565 31j SKANÖR 19-6-85, PRAKTS 100
1566 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1567 31k STH 15-11-83, 5 TUR, LYXS 200
1568 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1569 31k MALMÖ 6-11-84, PR 150
1570 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1571 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1572 32 REK stpl, PRS, kt 200
1573 32 GBG BIKUPE stpl 16-2-82 125
1574 32 ANDRARUM 24-4-83, RÄTTV. L-SK 250 125
1575 32 LÅNGARED 19-4-84, PR LYXS , tunn fläck 100
1576 32 WÄRDE stpl 100
1577 32a pr HJO 15-9-80 125
1578 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1579 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1580 32b WÅMHUS 22-8-83, PR-LYX 200
1581 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1582 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1583 32b FINJA 16-11-82, BLÅ PRS, Nst 16 150
1584 32b HALMSTAD 14-4-83, PRAKT 110
1585 32b PKXP Nr 2 UPP 8-12-77, PR-LYXS 100
1586 32b BREDARYD 1-10-78, PRAKT 100
1587 32b ÅRSUNDA 20-7-83, LYXS 100
1588 32b P.K.X.P NR 5 NED 28-8-80, LYXS 100
1589 32b P.K.X.P NR 52 20-6-82, PR-LYXS 100
1590 32b STH 7 25-7-82, PRAKTEX 80
1591 32b P.K.X.P NR 10A UPP 14-3-83, LYXS 75
1592 32bv10 STH 7 20-12-82, PR-LYX skuggade 1 200
1593 32bv10 SVINSTAD 16-11-78, PR-LYXS 100
1594 32Bv10 KARLSTAD 2-12-82, PRS 75
1595 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1596 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1597 32c P.K.X.P NR 24 1-5-82, pr-lyx ex 250
1598 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1599 32c P.K.X.P NR 1 UPP 1-10-80, LYXS 150
1600 32c ÅSENHÖGA 10-2-82, PR-LYXS 125
1601 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1602 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1603 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1604 32c KARLSBORG 14-9-82, PR-LYXS 100
1605 32c PKXP. Nr 17, 3-11-81, LYXS 100
1606 32c GRIMSLÖF 7-4-78, PR 100
1607 32c STAFRE 18-10-83, PRAKT 100
1608 32c P.K.X.P NR 18 UPP 5-8-81, LYXS 100
1609 32c P.K.X.P NR 33 4-7-79, LYXS 100
1610 32c ÅLSHULT 10-7-78, PR-LYXS 100
1611 32c HÖÖR 10-2- 83, PR 90
1612 32c K.E.J. 30-9-82, PR-LYXS 75
1613 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
1614 32cv3 MALUGN 13-7, mkt starkt spegeltryck 100
1615 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
1616 32cv6 12ö 3 st DRAGSPEL STPL ...geiho.. 200
1617 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
1618 32d SMEDJEBACKEN 24-2-80, LYXS 150
1619 32d MALMÖ 3-8-80, PRS 100
1620 32d WESTERÅS 12-3-80, PRS 90
1621 32e WEXIÖ 1-9-81, LYXS 200
1622 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
1623 32e P.K.X.P NR 8 UPP 18-5-80 LYXS 100
1624 32e PKXP. Nr 5. UPP 22-7-80, PR-LYXS 95
1625 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1626 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
1627 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
1628 32g BORÅS 19-5-85, LYXS 3-STRIP 300
1629 32g GAGNEF 16-11-83, LYXS 150
1630 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
1631 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
1632 32h KARLSTORP 18-4-88, PR-LYXS 100
1633 32I P.K.X.P NR 2 B UTR U 19-10-83, PR-LYXS 100
1634 32m P.K.X.P NR 20C 9-4-76, PRS , stpl F 75 50
1635 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
1636 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
1637 33 ENGELSK STPL " 383" 250
1638 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
1639 33 ANK 9-5- PRS 20ö Finsk stpl 125
1640 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
1641 33 ANK 5-10, PRS kt 100
1642 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1643 33a HANGÖ 14-2-78, FINSK PRS 250
1644 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
1645 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
1646 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
1647 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
1648 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
1649 33b DANSK NRS 19 vacker 150
1650 33b QVISTRUM 3-8-82, PR-LYXS 150
1651 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
1652 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
1653 33b STRÖMSTAD 18-12-79, PR-LYXS 100
1654 33b TORSÅKER 9-2-81, PR-LYXS 100
1655 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1656 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
1657 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
1658 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
1659 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
1660 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
1661 33d ANK 17-8- PR-LYXS 20ö Finsk stpl 200
1662 33d STH C. 18-3-80, PR-LYX 150
1663 33d FORSMARK 5-3-83, PR-LYX 150
1664 33d KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ på klipp, R3 100
1665 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
1666 33e ANK 24-10, PRS 200
1667 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
1668 33e WREDSTORP 29-4-85, pr- LYXS 200
1669 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
1670 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
1671 33e RÅDA 6-11-84, PR 95
1672 33e SÖDERHAMN 14-9-83, PRS 50
1673 33f WESTERVIK 6-10-85, LYXEX 5,5,5 900
1674 33f SKÅRED 23-4-85, LYXS 300
1675 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
1676 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
1677 33f UPSALA 1-3-86, PR-LYXEX 200
1678 33f HANGÖ 8-1-86, FINSK PRS 200
1679 33f HELSINGFORS 4-6-85, finsk stpl 200
1680 33f prakt Köping 21-7-85 150
1681 33f BJUF 25-4-86, BLÅ stpl 150
1682 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
1683 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
1684 33f KÄRRGRUFVAN 15-12-84, PR-LYXS 110
1685 33f KÄRRGRUFVAN 13-12-84, PR-LYXS 100
1686 33f SÖDERKÖPING 26-4-85, PR-LYXS 100
1687 33f BI HÖRKEN 6-11-85, PR-LYXS 100
1688 33f KATRINEHOLM 13-7-85, PR-LYXS 90
1689 33f HÖRBY 12-2-85, PR 90
1690 33f ANEBY 9-2-86, PRS 75
1691 33f WARA 14-1-84, PRS 60
1692 33f FORS STATION 4-11-85, OMV LYX 50
1693 33fv8 MÖNSTERÅS 30-7-84, PRS 2märkesbilder , F 600 200
1694 33v1F tretio/20 Nässjö 27-8-72, lyxs facsimile 150
1695 33v8 QVISTRUM 19-5-84, PRS , 2 märkesbilder 200
1696 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
1697 34 KOLSEBRO 17-4-78, rättv H SM 250 100
1698 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
1699 34a STH 27-8-(78)
1700 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1701 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
1702 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
1703 34c TUMBA 11-2-82, PR men 2:a stpl 125
1704 34c KALMAR 3, + WÄRDE stpl , ovanligt 125
1705 34c MOHOLM 1-6-82, PRAKTex på klipp 125
1706 34c ÖDESSTUGU 3-12-82, PRS klipp 100
1707 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
1708 34cv5 Ornäs 15-1-, starkt förskjuten tandning 150
1709 34d YSTAD 3-3-81 300
1710 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
1711 34d JERFSÖ 2-6-81, PRS 100
1712 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
1713 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
1714 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
1715 34f STH 20-9-83 200
1716 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
1717 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
1718 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
1719 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
1720 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
1721 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
1722 34f K)RISTINEHAMN 19-3-84, AB , citrongul, fräscht ex 3,3,3 90
1723 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
1724 34k STH T.E. 23-12-85, LYXSTPL 250
1725 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
1726 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
1727 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
1728 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
1729 35av12 NORA 7-4-79, stor vit fläck 250
1730 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
1731 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
1732 35b HERNÖSAND 11-8-88, LYXS 100
1733 35b2 LILLA EDET 2-8-88, PR-LYX 250
1734 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
1735 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
1736 35c LIDKÖPING 18-6-78, PRS 300
1737 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
1738 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
1739 35d FRÖVI 24-9-81, PRAKT 100
1740 35d NÄFLINGE 14-1-82, PRS, L SK 100
1741 35d NORRKÖPING BIKUPE stpl23-6-82 100
1742 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
1743 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
1744 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
1745 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
1746 35fv12 BODEN 24-8-81, LYXS, variant "80" 250
1747 35fv12 GBG ventilstp 6-11-79, par vanlig och nedre variant "80", kt, ovanlig i par 200
1748 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
1749 35i SÖDERHAMN 1-7-85, PR-LYXS 3-STRIP 300
1750 35i PR Westerås 9-8-86 200
1751 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
1752 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
1753 35i PR Gagnef 12-4-84 125
1754 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
1755 35i MOHOLM 15-6-86, PRS 100
1756 35i STRENGNÄS 19-10-85, PRS 50
1757 35j WREDSTORP 27-9-86, pr-lyxs 175
1758 35j NYKÖPING 19-8-85, PRS PAR 125
1759 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
1760 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
1761 35j NÅS 8-4-86, PR-LYXS 100
1762 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
1763 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
1764 36 WÄRDE stpl 200
1765 36c TÄRNSJÖ 19-12-80, LYXEXEMPLAR 1000
1766 36d GBG BIKUPE stpl 27-4-82 100
1767 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
1768 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
1769 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
1770 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
1771 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
1772 36e WESTERÅS 22-6-82 100
1773 36e SALA 9-8-82, PRS 75
1774 36f NORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 4-12-82, SUPERB LYX stämpel 800
1775 36f WREDSTORP 27-1-84, LYXS par 300
1776 36f torsås 13-4-84, praktex 250
1777 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
1778 36f KATRINEHOLM sidv. LYX avtryck, pr-lyx centr , mycket vacker 200
1779 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
1780 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
1781 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
1782 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
1783 36h HÖGANÄS 19-3-86, LYXS 200
1784 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
1785 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
1786 37 KIL 1-12-79, PR-LYXS 2000
1787 37 BORENSBERG 19-9-78, PRAKTSTÄMPLAT i bra centrering 1900
1788 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
1789 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
1790 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
1791 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
1792 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
1793 38 WÄRDE STÄMPEL 250
1794 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
1795 38a STH 10-5-78, 12 block F för 3x 4-block 5250:- , ngn kt 300
1796 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
1797 38a STH PAKET 15-10-79, PR 125
1798 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
1799 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
1800 38g LULEÅ 11-5-87, LYXS PAR 300
1801 38g PR Hernösand 7-9-87 250
1802 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
1803 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
1804 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
.jpg
1805 39 U.W. 27-5-86, LYX 300
1806 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
1807 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
1808 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
1809 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
1810 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
1811 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
1812 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
1813 39 STEHAG 12-10-85, BLÅ PRS 100
1814 39 K.S.J 14-1-86, PRS, F 125+ 100
1815 39 Ö.W.J. 17-12-85, PR-LYX 100
1816 39 FORSMARK 23-6-86, PRAKT 100
1817 39 KARLSHAMN 20-2-85, LYXS 100
1818 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
1819 39 MOLKOM 9-5-85, PR-LYXS 75
1820 39 ANK stpl omv 60
1821 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
.jpg
1822 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
1823 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
1824 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
1825 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
1826 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
1827 40av4 ÅRJENG 23-2-93, LYXS smal siffra 200
1828 40b KARLSTAD E. M. 31-12-93, nära LYX 300
1829 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
1830 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
1831 40b PR GEFLE 29-6-92 200
1832 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
1833 40b RAMSELE 2-9-96, PR-LYXS 200
1834 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
1835 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
1836 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
1837 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
1838 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
1839 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
1840 40c ASKERSUND 10-3-93, PR-LYXS färgstark 200
1841 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
1842 40C LUND 16-3-92, PRS 100
1843 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
1844 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
1845 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
1846 41a GRÄSTORP 14-6-89, AB-PR 100
1847 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
1848 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
1849 41b LAXÅ 13-10-91, suberp stpl 200
1850 41b JÖNKÖPING 21-2-89, AB-PR 150
1851 41b SANDSJÖ 19-1-92, BLÅ stpl ovanlig 150
1852 41b BERGFORS 1-11-88, PR 150
1853 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
1854 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
1855 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
1856 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
1857 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
1858 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
1859 41c Nyköping 24-8-93, lyxs 200
1860 41c URÅSA 5-1-93, PR-LYXS 3ö 200
1861 41c GRÄNGESBERG 14-2-93, PR-LYXS 200
1862 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
1863 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
1864 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
1865 41c WEXIÖ 8-11-92, PRS 125
1866 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
1867 41c MORA 29-9-92, PR 100
1868 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
1869 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
1870 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
1871 41v2 PKXP No 71 25-5-92, 2märkesbilder, sälsymt på PH 250
1872 42 pr Sandviken 13-3-89 150
1873 42a WRETSTORP 10-8-88, PR-LYXEX 300
1874 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
1875 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
1876 42b SKENINGE 16-6-88, PRAKT 150
1877 42b SYA 2-5-90 125
1878 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
1879 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
1880 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
1881 42c STH 5 TUR 5-11-89, praktex 150
1882 42c SKELLEFTEÅ 9-10-89, PR-LYXS 100
1883 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
1884 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
1885 42d PKXP No 29 28-7-88, PR-LYX 175
1886 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
1887 42d UPSALA 16-6-91, PRAKT-LYX 150
1888 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
1889 42d KARLSTAD F.M. 27-4-91, PRAKT 100
1890 42d STH 1 TUR 26-9-90, PRAKT 100
1891 42d MALMÖ 23-6-90, PR 50
1892 42e Örebro 16-1-91, pr-lyxs 125
1893 42v2 GBG FILIAL 2-7?-92, FT, 2märkesbilder, sälsymt på PH 100
1894 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
1895 43a SÄTER 25-4-87, LYXS 125
1896 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
1897 43a ELFDALEN 15-6-87, PR-LYXS 100
1898 43b RANSÄTER 19-6-88, LYXS SUPERB 500
1899 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
1900 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
1901 43b FINSPONG 3-2-89, PR-LYX 200
1902 43b FRÖVI 6-5-89, LYXS 200
1903 43b STH 4 TUR, 6-3-89. LYXS, PR-LYXEX 200
1904 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
1905 43b LIDKÖPING 18-6-90, LYXS 150
1906 43b KÄRRGRUFVAN 22-1-87, PR-LYX 125
1907 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
1908 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
1909 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
1910 43b GIMO 27-9-88, PR-LYXS 75
1911 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
1912 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
1913 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
1914 43c TÅNNÖ 1-9-88, SUPERB STPL 100
1915 43c STUGSUND 28-3-90, PR-LYXS 75
1916 43c BACKAMO 4-7-88, PRS 50
1917 43d WERNAMO 28-4-90, BLÅ LYXS 500
1918 43d STORFORS 13-12-90, LYXS 200
1919 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
1920 43d RÄTTVIK 19-28-90, LYXS 150
1921 43d GYSINGE13-11-90, PR-LYX 125
1922 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
1923 43d FÄGRED 20-6-91, PRS 60
1924 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
1925 43e LJUSDAL 15-7-90, PRAKT 125
1926 43e ÖJEBYN 4-2-91, PRS 100
1927 43v2 ÖREBRO-HALSBERG13-9-88, PRS, starkt spegeltryck 75
1928 43v3 5ö 2 märkesbilder 7-7-88, F 600 200
1929 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
1930 44a STH 5-10-89, prakt 200
1931 44a STH 26-9-89, PRS 125
1932 44a Ystad 12-6-89, AB 100
1933 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
1934 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
1935 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
1936 44b Båstad 29-6-92 500
1937 44b PKXP No 24B 11-6-92, AB-PR 200
1938 44b LUND 4-12-91, LYXS ,2:a stpl 200
1939 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
1940 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
1941 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
1942 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
1943 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
1944 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
1945 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
1946 44c ROSERSBERG 5-10-91, PRS 6ö ph 150
1947 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
1948 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
1949 44c STH 17-9-90 100
1950 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
1951 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
1952 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
1953 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
1954 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
1955 45 STEHAG 3-8-87, LYXS 300
1956 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
1957 45 finsk KORK stpl i prakt 200
1958 45 U.W.H.J. 8-9-87, LYXEX 200
1959 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
1960 45 HELSINGÖR JB PE 20-4 4:a tog, sidv 100
1961 45 P.F.J 20-3-89, LYXS 100
1962 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
1963 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
1964 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
1965 45 H.E.J 25-5-88, PRAKTEX 75
1966 45 H.S.B 14-9-87, LYXS 75
1967 45 L.S.S. 30-11-86, PRS PAR på klipp 75
1968 45 UTLANDET, PR 60
1969 45 FRA ) SVERIIGE M 60
1970 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
1971 45 HOFMANTORP 1-11-87 PRS G ,SM 50
1972 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
1973 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
1974 46 FRA SVERRIG , PRS 110
1975 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
1976 46a UDDEVALLA 19-1-88, SUPERB 300
1977 46a WREDSTORP 28-9-88, LYXS klipp 200
1978 46a ANK 15-9 PRS 20ö ph , Finsk stpl 200
1979 46a UPSALA 22-11-86, BLÅ PR-LYXS 150
1980 46a DELSBO 6-7-89, LYXS 100
1981 46a UDDEVALLA 27-1-87, PRS 75
1982 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
1983 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
1984 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
1985 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
1986 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
1987 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
1988 46b SKENINGE 29-3-87, PRAKT 100
1989 46B Grenna 10-8-89, pr-lyxs 90
1990 46b SKANÖR 20-8-88, PRS 75
1991 46b Hernösand 14-1-89, prs 40
1992 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
1993 46c TOSSENE 18-3-88, PRAKT 100
1994 46c TORSÅKER 3-7-89, PR 80
1995 46c GBG 31-8-83, PR 60
1996 46c SKARA 9-8-88, PR-LYXS 60
1997 46c WAGNHÄRAD 12-10-88, PR-LYXS 60
1998 46d Sillerud 10-7-90, , Superb nyanserd O.P: 400
1999 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
2000 46d VERNAMO 14-9-90, PR 100
2001 46d GAMLA UPSALA 20-12-90, PR-LYXS 100
2002 46d STÖRLINGE 7-1-86, PRS 75
2003 46d JONSERED 31-3-90, LYXS 70
2004 46d FRÖLUNDA 1-1-91, PRS 50
2005 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
2006 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
2007 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
2008 47a WESTANFORS 20-5-88, PR 100
2009 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
2010 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
2011 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
2012 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
2013 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
2014 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
2015 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
2016 47c SÖDERÅKRA 8-5-88, LYXS 90
2017 47c WINGÅKER 24-9-88, PRS 90
2018 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
2019 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
2020 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
2021 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
2022 47d ÖREBRO 7-10-91, PRS 75
2023 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
2024 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
2025 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
2026 47e ÖRESUNDSBRO 16-5-91, PRS 75
2027 47f BROKIND23-12-90, SUPERB 300
2028 47f Ludvika 1-1-91 100
2029 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
2030 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
2031 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
2032 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
2033 47f ÅLEM 9-7-91, PR-LYXS 100
2034 47f MARSTRAND 5-9-91, LYXS 100
2035 47f MOTALA 4-1-91, PR-LYXS 100
2036 47f MELLERUD 26-11-91, 90n 100
2037 47f TECKOMATORP 12-2-91,PRS 100
2038 47f ÅBY 5-7-91, PR-LYXS 100
2039 47f MARSTRAND 12-11-90, LYXS 100
2040 47f BETTNA 21-7-91, PR 90
2041 47f KILA 22-3-90, PRS 75
2042 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
2043 47f ORSA 29-4-91, PR-LYXS 50
2044 47f LEKSAND 19-11-90, PRS 50
2045 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
2046 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
2047 48a BORÅS, nära LYXPAR 600
2048 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
2049 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
2050 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
2051 48a KÄRRGRUFVAN 25-6-87 100
2052 48b ÅLEM 5-3-88, SUPERB stpl 500
2053 48B HERNÖSAND 10-2-90 , LYX ,nyansintyg O.P 500
2054 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
2055 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
2056 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
2057 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
2058 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
2059 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
2060 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
2061 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
2062 48d ÅRJENG 18-6-91, PR-LYX ex ,n 14 300
2063 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
2064 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
2065 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
2066 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
2067 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
2068 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
2069 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
2070 48d UDDELVALLA 14-6-92, PRS 75
2071 48dvar SÄTER 12-11-89, spegeltryck av nedre ramarna 125
2072 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
2073 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
2074 48e LIDKÖPING 14-12-91, PR-LYX 200
2075 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
2076 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
2077 48e GEFLE 3-8-91, PRS 100
2078 49a LUND 27-5-90, LYXS 125
2079 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
2080 49b JÖNKÖPING 18-1-92, PR-LYX 200
2081 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
2082 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
2083 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
2084 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
2085 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
2086 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
2087 49c WEXIÖ 20-4-95, PRAKT 100
2088 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
2089 49d SKENE 6-10-97, LYXS 250
2090 49d FINSPONG 31-12-99, PR-LYX, Sista dag på århundradet! 250
2091 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
2092 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
2093 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
2094 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
2095 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
2096 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
2097 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
2098 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
2099 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
2100 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
2101 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
2102 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
2103 50 FORSA STRÖM 3-12-89, PRS 75
2104 50 SKREDSVIK 20-1-90, O BO, stpl 100 75
2105 50v1 10/12ö stpl 8-8- extremt spegeltryck 150
2106 51 WISBY 26-10-89, första månad, ab-pr 110
2107 51 SÖDERHAMN 18-2-90, AB-PRS 100
2108 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
2109 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100

51,5 OSCAR- LANDSTORM
.jpg
2110 52 NRS 45, NORSK PRS 250
2111 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
2112 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
2113 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
2114 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
2115 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
2116 52b PKXP no 6 A 21-5 , mycket blekt huvud 50
2117 52b1 SKENE 13-11-93, PRAKT 120
2118 52c RULLstpl PKXP NR 8 A 2-9-96, PRAKTS par 5ö 125
2119 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
2120 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
2121 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
2122 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
2123 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
2124 53 VARBERG 14-7-10 LYXS 8ö 200
2125 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
2126 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
2127 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
2128 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
2129 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
2130 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
2131 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
2132 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
2133 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
2134 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
2135 54 RULLstpl PKXP NR 24A 1-10-96, sidv PRAKTS , F 200 125
2136 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
2137 54 KÖJAVIKEN 16-2-11, omv stpl F 250 Y Å 110
2138 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
2139 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
2140 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
2141 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
2142 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
2143 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
2144 54 nors stpl nr 45 100
2145 54 STRENGNÄS LBR 25-2-11, LYX 100
2146 54 Lantbrevbärere 2 , Gärds Köp. -Gringelstad 19-1-1900 F 125 75
2147 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
2148 54c WREDSTORP 12-4-93, LYX 100
2149 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
2150 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
2151 54vm10 Tossene 5-10-92, VM delar av 4 vm 1500
2152 54vm11 SÖDERÅKRA 27-2-92, prs, VM krona upptill och tydligt vm längs hela märket KPV nedtill, raritet i denna tydlighet 3500
2153 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
2154 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
2155 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
2156 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
2157 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
2158 55 Vendel 23-2-01, prs 50
2159 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
2160 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
2161 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
2162 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
2163 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
2164 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
2165 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
2166 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
2167 57 MYCKELGENSJÖ 2-1-12, svår stpl praktex 4,3,5 250
2168 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
2169 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
2170 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
2171 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
2172 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
2173 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
2174 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
2175 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
2176 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
2177 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
2178 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
2179 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
2180 58var SOLLEFTEÅ 26-1-02, PR-LYXS färgflamma i ö hö marginal 100
2181 59 ÖFRE SVARTLÅ 1-1-12, F 100 75
2182 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
2183 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
2184 60 LUND 13-5-10, PRAKT 150
2185 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
2186 60 KARLSTAD EM 21-10-01, PRAKT 100
2187 60 LJUSDAL 28-9-02, PRS 100
2188 60 HÖÖR 7-11-06 PR-LYXS 100
2189 60 BÅSTAD 12-8-11, PRS 1kr 75
2190 60c Hernösand 25-4-05 , violettakt karmin F 1000 175
2191 60c ORSA 23-8- , violettakt karmin F 500 100
2192 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Halms...27-9-10, F 1400 175
2193 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
2194 61 RÄPPE 17-1-1900 40
2195 61vm4 NORRKÖPING 1-3-18, 4-block 1ö OMV VM OCH SMÅ DELAR V 2VM. SVÅRT VM 4X400= 1600+, OCH I 4-BLOCK! 400
2196 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
2197 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
2198 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
2199 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
2200 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
2201 64 P)AQUEB(OT 100
2202 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
2203 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
2204 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
2205 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
2206 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
2207 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
2208 65 Hörby 13-4-05 200
2209 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
2210 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
2211 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
2212 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
2213 65 GEFLE 1-4-05, PRAKT 100
2214 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
2215 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
2216 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
2217 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
2218 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
2219 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
2220 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
2221 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
2222 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
2223 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
2224 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
2225 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
2226 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
2227 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
2228 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
2229 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
2230 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
2231 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat 5-strip Göteborg 20-1- , mycket ovanlig enhet 350
2232 75 VESTERÅS LBR 23-7-11,PRAKTEX 200
2233 75 PARTILLED 11--7-11, AB-PRS 100
2234 75 MALMÖ 8-6-11 AB-PR 100
2235 75 VADSBRO 25-8-11 90
2236 75 STH 7-11, rättvänd 75
2237 75 HALMSTAD 9-6-11, AB 60
2238 75vm2 STH 2 TUR 8-9-11, 2VM 1/3+2/3 kronor, F 900 200
2239 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
2240 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
2241 76vm2 10ö 2vm horiz, BOM... 3-6 50
2242 76vm2,4 10ö 2vm horiz, vertikalt, båda nästan mitt itu, bra stpl ex 200
2243 77 YSTAD 11-11-11, PRS 100
2244 77 GÖTEBORG 21-6-13, PR-LYX 100
2245 77 TRÄLLEBORG 27-9-19, PRAKT 75
2246 77vm2,4 1kr 2vm horiz nästan mitt itu, Vertikalt AB-PR stpl 5-4-20 200
2247 78vm2 stpl 13-12 ,5kr 2 kronor i horiz. , rufft. 50
2248 78vm4 HAPAR 24-11-17 ,5kr 2 kronor i höjdlet 60
2249 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
2250 79 KORK STPL , PR-LYX 200
2251 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
2252 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
2253 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
2254 79 Jörn 16-6-18, pr-lyxs 40
2255 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
2256 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
2257 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
2258 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
2259 82 KJÖBENHAVN 9-7-17, prs 3-strip 150
2260 82 SASSNITZ-TRELLEBORG 8-11-16, PR 100
2261 82 SVANÖBRUK 6-4-16, PR-LYX 100
2262 82 YXSKAFTKÄLEN 2-15-18, PRS, F 125 75
2263 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
2264 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
2265 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
2266 83 ROSENHOLM 29-1-19, PRS, K län 100
2267 83 ROGSLÖSA 5-6-19, PR-LYXS 100
2268 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
2269 84 GÖTA 22-4-20, LYX 200
2270 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
2271 84 STH 6-11-19, PR-LYX 60
2272 84 GÖTA 7-5-20, PR-LYX, rufftandat 60
2273 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
2274 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
2275 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
2276 84 LÅNGTRÄSK 9-6-19, PRS 50
2277 84 KUIVAKANGAS 2-1-20 BD 50
2278 84 STÄLLDALEN 18-12-19, PR-LYXS 50
2279 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
2280 85var GUSTAFSFORS 20-4-22, PR-LYXS, blå färg anhopning upp vä 60
2281 86 TORNEÅ TORIO 20-12-18 Finsk stpl 100
2282 86 BACKA STATION 8-11-13, PRS 60
2283 86 MARKARYD 25-7-13, PR-LYX 50
2284 88 Turrkku ÅBO 18-IV-14 finsk Båtsiluett stämpel 100
2285 88 LÄKATRÄSK 4-1-20, LYXsBD 60
2286 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
2287 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
2288 91 VARNUMSKULLE 24-7-21, rättv. stpl F 500 250
2289 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
2290 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
2291 95 KRÅNGEDE 8-12-23, PRS 90ö 50
2292 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
2293 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
2294 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
2295 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
2296 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
2297 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
2298 101 LÅNGARED 4-7-18, LYXS PAR 100
2299 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
2300 102 EKSJÖ 21-2-19, PRAKT, svårt märke 200
2301 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
2302 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
2303 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
2304 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
2305 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
2306 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
2307 105 STRÄNGNÄS 6-2-20, AB-PR 100
2308 105 UNNARYD 24-4-17, PRAKT 100
2309 105 sth 7-11-17, prs 75
2310 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
2311 105cx STH 12-4-17, vackert par 350
2312 105cx STH 12-4-17, vackert ex 250
2313 105cx STH 12- hörnstpl välc. vackert ex 200
2314 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
2315 106cz YTTERÅN 17-5-17, PRAKT tydl KPV 150
2316 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
2317 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
2318 107 STH 31-10-17, prs 60
2319 107var 5/4 öfirmaperforering 90
2320 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
2321 110cz LANDSKRONA 15-11-17, tydl KPV 100
2322 111 STH 2-4-18, PR 100
2323 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
2324 111 STH 6-1 17, PRS 75
2325 112 SÖDERHAMN 11-5-18, PRS 150
2326 112 APLARED 18-1-18, PR-LYXS 10/20ö 150
2327 114 LUND 16-7-18, PRS 100
2328 114 PKXP No 54 A 22-11-18, pr 100
2329 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
2330 115 5/1Ö LYX centrerat hönstpl ned vä 100
2331 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
2332 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
2333 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
2334 116 5/3Ö LYX centrerat hönstpl ned hö 60
2335 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
2336 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
2337 117 5/5ö pr-lyxcentr 50
2338 117a,b 5/5Ö 2 st pr-LYX centrerade hörnstpl ex 100
2339 117var 5/5ö 2 märkesbilder 75
2340 118 prc stpl ex 50
2341 118 5/6ö prentr, hörnstpl ned vä -17 40
2342 118a,b 5/6Ö 2 st pr-LYX centrerade 4-block stpl 150
2343 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
2344 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
2345 119 5/12ö prakt centr, hörnstpl upp vä 60
2346 119a 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på vitt papper stpl STH 7-1-18 250
2347 119b 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på gulakt ppr papper stpl STH 7-1-18 250
2348 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
2349 120 10/20ö LYXcentr, hörnstpl upp vä 200
2350 120var 10/20ö 2 märkesbilder, hörnstpl ned vä 75
2351 121 10/24ö STH 26-2-18, PRAKT STPL 400
2352 121 10/24ö hörnstpl upp hö 5. A, PR-LYXcentr 250
2353 121 10/24ö STH 12-8-18, PRAKTS 250
2354 121 10/24ö absolut LYXcentr stpl ned vä 250
2355 122 10/30ö Pr-LYXcentr, STH 9-1-17 70
2356 122 10/30ö Pr-LYXcentr, hörnstpl upp vä 50
2357 123av 10/50ö variant URE, STH-18, F 1300 250
2358 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
2359 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
2360 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
2361 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
2362 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
2363 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
2364 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
2365 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
2366 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
2367 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
2368 125var 10/5 kr hörnstpl ned hö, variant starkt blått streck i övre marginal 1000
2369 126-35 Landstorm III kpl stpl 4-BLOCK serie, VF 125
2370 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2371 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2372 126var 2 påtryck synliga , delar upptill, stpl 150
2373 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
2374 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
2375 138 BJÖRNERÖD 18-5-21, LYX stpl 300
2376 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
2377 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
2378 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
2379 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
2380 138 DJURSHOLM 21-10-21, R 125
2381 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
2382 138 STH 12-1-21, PR 100
2383 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
2384 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
2385 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
2386 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN,
Numrering mest ej krångliga Facit 2022

.jpg
2387 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
2388 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
2389 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 11-27, F 700 200
2390 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 7-11, F 700 150
2391 139b 3ö AGRG, PAR STH 14-4-28, F 1400 200
2392 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
2393 139bv 3ö AGRG ppr, retuch Higlett F 700+350 stpl 11-27, svår på agrag 250
2394 139var STH 15- 3Ö PAR 2 MÄRKESBILDER 110
2395 139var STH 15- 3Ö plåtskarv par 2 MÄRKESBILDER 100
2396 140Ab STH 21-12-20, PRS 50
2397 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och del av KPV, stpl -24, svårt vm F 7500 1400
2398 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
2399 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
2400 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
2401 140Ccx 5ö typ1 vm linjer, välc stpl -(2)0, fin perfekt tandning 100
2402 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
2403 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
2404 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
2405 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
2406 141bz MALMÖ 13-2-22, plåtskarfpar F 800 125
2407 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
2408 142Aa ÅNGBÅTS PSP No 77 24-5-1922, PRS, F 800 400
2409 142Abz GÖTEBORG 20-12-23, LYX 500
2410 142Abz PLK 9-9-28 , prakt vm KPV , F 400 200
2411 142Abz GBG 12-23 vm KPV , F 400 100
2412 142Abz stpl 9-8 , pr-lyxcentr vm KPV , F 400 80
2413 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
2414 142Abz maskinstpl upptill, välc tydl vm KPV 75
2415 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,PRS par F 800 125
2416 142bz F)ÅKER 9-5-23 F 400 90
2417 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,AB-PRS F 400 80
2418 142cc VÄST... 21-9, PR centrF375 90
2419 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
2420 142Ea GBG -11-24, nära PRAKT 500
2421 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
2422 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
2423 142Ea KARLSTAD 11-10-25 200
2424 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
2425 142Ecx KATRINEHOLM LBR 20-8-25, PRS 60
2426 142Ecxz stpl... VIS)LANDA 27-6-25, tydl KPV 60
2427 143a FLÄDIE 22-7-29, PAR PR-LYXS 60
2428 143Aa SKEBOKVARN 12-2-32, PRS PAR 50
2429 143Acc stpl 9-1-26, omv vm 50
2430 143Acz NORRKÖPING 11-10-27 5-strip omv vm sällsynt i 5-strip F 1375 2000
2431 143Acz NORRKÖPING 18-10-27 5-strip omv vm och KPV sällsynt i 5-strip F 13500 1500
2432 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 5-strip omv vm och KPV en ngt kt sällsynt i 5-strip F 13500 1100
2433 143Acz hörnstpl ned vä PKP 11-, perfekt tandning tydligt KPV F 2700 600
2434 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 par omv vm och KPV hlö ex praktstpl F 5400 500
2435 143Ad KUTTABODA 14-2-33, PRAKT, stpl 125 150
2436 143Ae 5ö B ppr stpl 24-12-23? välcentr F 1500 300
2437 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
2438 143Ca Lysekil 16-4-34, lyxs 200
2439 143Ca TOBO 2-3-36, pr-lyx 200
2440 143Cc Dala Järna 14-12-38, 60 60
2441 143Eb MULLSJÖ 25-5-33, PR-LYXS 125
2442 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
2443 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
2444 144A ÅNGBÅTS PKXP No 167 11-11-21, klipp, stpl F 100 100
2445 144A MARINPOST 40 25-6-45, PR 100
2446 144A BASARRÖ12-6-23, PR-LYXS 60
2447 144A ÅNGBÅTS 151 11-7-24 50
2448 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
2449 144Acc FALKENBERG 17-12-24, LYXS PAR, F 480 150
2450 144Acx PR-LYXS KORKSTPL 125
2451 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
2452 144Acx MÅLSRYD 25-2-24, LYXS , plåtskarv hö 50
2453 144Acz STH 20-5-2(4) välcentr svårt vm 350
2454 144Acz streckstpl, praktcentr tydl KPV+/ 200
2455 144Acz ÖRE... 23-4-2... tydligt KPV F 1600 175
2456 144Avar stpl ... slöf 7-21, 2 märkesbilder sidled 100
2457 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
2458 144CBZ NORBERG 20-9-21, AB-PR, F 1500+ 375
2459 144CBZ ÖREBRO 22-12-21, PAR, F 3000 350
2460 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
2461 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
2462 144Ccx stpl ...ALA 24-6-25, , F 900+ 175
2463 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
2464 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
2465 144Ccx stpl ...29-7 , F 900+ 150
2466 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
2467 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
2468 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
2469 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
2470 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
2471 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer stpl -20, F 400 110
2472 144Ecx Stoc... -22 75
2473 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
2474 145A PR-LYXS KORKSTPL 150
2475 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
2476 145C KARLSKRONA 4-12-31, PR-LYX 200
2477 145C LIDINGÖ 5-1-34, PRS 75
2478 145C BÅSTAD 15-2-27, PRAKTEX 75
2479 145Ea 10ö violett t 13, rättv stpl 4- lbr, vackert 75
2480 145Ecx STH PFFS 7-4-30, lilla stpl , svag PRS 100
2481 145Ecx 10ö extra brett märke 75
2482 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
2483 145Ecxz stpl ... ORG 7, LBR 80
2484 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
2485 146Avar 10ö extra högt stpl 12.. 125
2486 146Cc SPERLINGSHOLM 16-4-36, PR, N HA 150
2487 147var ÖFVERLIDA 10-1-24, LYXS 90
2488 147var ÖFVERLIDA 28-4-23, 2 MÄRKESBILDER 75
2489 148Acx ÄNGELHOLM 2-11-27, AB-PR 120
2490 148Acxvar stpl STAD 27-2-24?,nära HEL plåtskarv SIFFRA 2 125
2491 148Acxz STH 27-11-22, PRS tydl vm , F 800 175
2492 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
2493 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
2494 148Avar NO)RDANTJÄL 20-1- 21 felperf i sidled 100
2495 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
2496 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
2497 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
2498 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
2499 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
2500 151Aa Stpl 22-12-20, agrg ultramarinktigt blå 150
2501 151Aa ULTRAMARINBLÅ 20Ö EN fACE stpl 2X-11-2X pr-lyx centr 150
2502 151Ac FREDROS 26-6-21, PRS 100
2503 151Ac FRINNARYD 3-5-20, PRS PAR 50
2504 151Ae 20ö blå otonat tryckvälc. F 1800 500
2505 151Avar mangen 15-4-21, prs 2 MÄRKESBILDER i sidled 150
2506 151Avar stpl 13 6 -21, 2 MÄRKESBILDER i höled 60
2507 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
2508 151Cbz HALMSTAD 13-10-21, PR , tydl kpv F500 250
2509 151Cbz VÄ... 7.12.21, pr-lyxcentr , tydl kpv F500 125
2510 152A NÖSUND 28-7-20,prakt- LYXs FDC stpl klipp 200
2511 152Acx 20ö G II A 5-strip 29-12-20, F 2000 300
2512 152Acx 20ö vm linjer PR-LYXcentr delstpl vä -20? 100
2513 152Acx KRISTINEHAMN 23-9-20 bra AB ex 100
2514 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
2515 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
2516 152Acxz streck stpl bra ex, vacker F2500 400
2517 152Acxz lätt stpl 5-21? bra ex, vacker F2500 275
2518 152Acxz rättv stpl 13-9. ngt kt men vacker F2500 250
2519 152C ROSFORS BRUK 21-5-21, BD/NB PRAKTS F 500 250
2520 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
2521 153b GLANSHAMMAR 14-6-21, AB-PR svår 20ö G.Vasa 110
2522 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
2523 153c KALMAR 14-6-21, RÄTTV STPL 125
2524 154 ÖSTRA KARUP 20-12-22, PRS VM KPV 125
2525 154 RÅNEÅ 28-7-21, PRS 100
2526 154b TROSA 14-9-21, PR-LYXS 150
2527 154bz SÖLVESBORG 21-7-21, AB-PRkpv mitt på 100
2528 154bz TRELLEBORG 20-5-22, omv , kpv mitt på 100
2529 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
2530 155 KARLSKRONA 13-1-22 100
2531 155a omv stpl 1-9 LYX centr 50
2532 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
2533 156 VÄCKELSÅNG 14-5-23, PR-LYXS, A1 60
2534 156 HEDENSBERG 23-10-24, PRAKTEX, A1 50
2535 156 HÄSTVEDA 20-8-24, PRAKTEX, A1 50
2536 156 TOLLARP 27-7-24, PRAKTEX, A1 50
2537 156 MORA 30-3-25, PrAKT, A1 50
2538 156cx STÄLLDALEN 7-11-24, PR-LYXS 60
2539 156cx VRETSTORP 31-3-27, PRS 60
2540 156cxz ALINGSÅS 11-12-23, AB-PR 250
2541 156cxz ADRESS... HUSNUMMER, PRCENTR 175
2542 156cxz ALBY 28-3-25, AB-PRS kpv mitt på 150
2543 157 STAFFANSTORP 28-4-26 ,PR-LYX, A2 75
2544 157 DEJEFORS BRUK 2-9-26, PR-LYX, 60
2545 157 ALINGSÅS 28-3-27 , PR-LYX, A2 60
2546 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
2547 157 BÅNGBRO 2-9-23, LYXS, A1 50
2548 157 JÄFREBYN 10-4-26, PR-LYXS, A2, obet kt 50
2549 157 ÖRTOFTA 19-7-26 ,LYXS, A2 50
2550 157 HÄSTHOLMEN 5-6-26,LYXS, A1 40
2551 157 LJUNGBY 12-4-28, PR-LYXS, A1 40
2552 157 ALFVESTA 9-5-25, Prs, A2 35
2553 157 GBG 3-10-24, PRAKTEX, A1 30
2554 157 MOTALA VERKSTAD 26-10-25, Prs, A2 30
2555 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
2556 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
2557 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
2558 162cx STH 2-7-25, högt fint ex 200
2559 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
2560 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
2561 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
2562 165cxz MALUNG 9-11-24 75
2563 165cz hörn STPL 21-7 60
2564 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
2565 168bz stpl ... ÄNG -27 välc , 1kr vm KPV ,F 650 125
2566 168bz stpl 20-12-22, 1kr vm kpv tydligt 90
2567 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
2568 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
2569 169cxz MALUNG 13-11-24 ,110ö linje + kpv 100
2570 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
2571 175Acx vackert ex stpl... 1 B 22-5- 1000
2572 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
2573 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
2574 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
2575 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
2576 179A pr STH 16 17-7-22 75
2577 179AfBZ FÄRJESTADEN 17-8-21, 3-strip F 1500 300
2578 179AfBZ Pr-lyxcentr stpl 21 100
2579 179AfBZ DREF 19/10 F 500 90
2580 179AgBZ Trollhättan 14-7 20ö vm KPV svåra nyansen, F 1500 300
2581 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
2582 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
2583 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
2584 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
2585 183a RAMSELE 21-5- 27 50
2586 184 FOLKESTA 26-4-37, PR 60
2587 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
2588 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
2589 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
2590 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
2591 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
2592 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
2593 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
2594 189 ESKILSTUNA 31-7-30, PRS 125
2595 189a STH 9-2-25, rättv stpl 140
2596 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
2597 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
2598 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
2599 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

.jpg
2600 196 RIMBO 22-4-27, LYXS 100
2601 196 SJP 142 13-7-24, PRS 5ö 100
2602 196 LJUNGBY 6-8-24, PRAKT 60
2603 197 SJP 142 13-7-24, PRS 10ö 100
2604 197 STH 8-8-26, LYXS 60
2605 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
2606 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
2607 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
2608 197cx PKP 345 20-7-24 PRAKT stpl 130
2609 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
2610 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
2611 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
2612 197cx STH 24-8-24, hel rättvänd stpl 120
2613 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
2614 197cx DEGERSELET 5-8-24, PR-LYXS 2:a stpl 100
2615 197cx STH 26-8-24, PRAKTstpl 100
2616 197cxz OXELÖSUND 13-9-24, PRAKTEX, TYDLIGT KPV TVÄRS ÖVER MÄRKET 450
2617 197cxz STPL ... RÅSEN -24, pr-lyxcentr 400
2618 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
2619 197cxz STH 13-7-24, AB-PR maskinstpl, ovanligt fin tandning KPV mitt på 350
2620 197cxz STH PAK EXP 20-10 24?, KPV tvärs över 300
2621 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
2622 197cxz stpl gata och husnummer , perfekt KPV över hela märket F 1700 275
2623 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
2624 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
2625 198 FRA SVERIGE, PRS 100
2626 198 Ryssby 26-4-24, lyxs 100
2627 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
2628 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
2629 199 VÄSTERVIK 9-6-24, mittstpl par ovanligt 100
2630 199 SLITE 15-8-24, PRS 75
2631 199 BENGTSFORS 28-2-25, OMV PRAKTs 60
2632 199 VAXHOLM 22-10-24, PRS, 2:a stpl 60
2633 199 HUNNEBOSTRAND 14-8-24, PRS 50
2634 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
2635 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
2636 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
2637 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
2638 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
2639 200 STH 16-8-24, PRS 25ö 100
2640 200 Gunnarskog 1-11-24, prs 100
2641 200 FLOBY 25-11-24, PRS 100
2642 200 ÖDÅKRA 24-1-26, PRAKTS 100
2643 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
2644 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
2645 200 ASKERSUND 11-8-24 60
2646 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
2647 201 STH 6-9-24, PRAKTEX 150
2648 201 FALKENBERG 17-2-26, LYXS 150
2649 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
2650 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
2651 201 GBG 8-12-24, PRAKT 100
2652 201 STRENGNÄS 20-1-25, PRAKTs 80
2653 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
2654 201 RÄVLANDA 4-8-24, PR 75
2655 201 NORRKÖPING 18-2-25, lätt prs 60
2656 201 STH 15-7-24, plåtskarv hö 50
2657 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
2658 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
2659 201b STH 22-9-24, OMV PRS 30Ö GRÖNBLÅ f 1300 300
2660 201b LIMHAMN 17-12-24, PRS GRÖNBLÅ 300
2661 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
2662 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
2663 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
2664 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
2665 202 JACOBSBERG 12-9-24, svag LYxplacerad stpl 100
2666 202 ESKILSTUNA 29-8-24, PRAKT 35ö 100
2667 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
2668 202 Björneröd 10-10- rättv stpl pr-lyxcentr 75
2669 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
2670 202 35ö hel praktplacerad stpl NORRKÖPING 30-6-25 60
2671 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
2672 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
2673 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
2674 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
2675 203 LUNDSBRUNN 7-10-24, LYXS 40ö 100
2676 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
2677 203 40ö bra stpl ex 85
2678 203 SIMEÅ 13-9-24 80
2679 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
2680 203 STH 8-4-25, hel rättv stpl 75
2681 203 OFVANÅKER 12-9-24, sidv stpl 75
2682 203 40ö stpl ... RUD 30-6-25 60
2683 204 STH 2-8-24, PRAKT 150
2684 204 SKILLINGARYD 3-3-25, PR-LYXS 45Ö 125
2685 204 STABBARPS GRUFVA 29-12-24, PRS 100
2686 204 SANDVIKEN 12-9-24, PRS 45ö 100
2687 204 ÖSTHAMMAR 22-12-24, sidv stpl 80
2688 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
2689 205 FRÄNSTA 5-12-24, PRS 50Ö 150
2690 205 Tenhult 29-8-24, pr-lyxs 150
2691 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
2692 205 FALUN 14-11-24, PRAKT 50ö 125
2693 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
2694 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
2695 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
2696 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
2697 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
2698 205 LINDESBERG 30-9-24, PRALKTS ,kt 100
2699 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
2700 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
2701 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
2702 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
2703 206 STH 17-8-24, PRAKT 60 Ö 300
2704 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
2705 206 STH 3-10-24, PRAKT 60ö 200
2706 206 60Ö stpl ...TFORS , VÄLCENTR 140
2707 206 SÄFSJÖ 15-8-24, PRS 60Ö 125
2708 206 ÖSTHAMMAR 14-12-24, AB sidvänd 125
2709 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
2710 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
2711 207 HÖGSBY 7-11-24, PRS 80Ö 125
2712 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
2713 207 HÖÖR 30-7-24, första månad 100
2714 207 MALMÖ 15-10-24, 80ö prs 100
2715 207 STH 8-6-26, PR-LYXS 100
2716 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
2717 207 SÄFFLE 16-8-24, AB 75
2718 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
2719 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
2720 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
2721 208 HVETLAND 17-7-24, AB-PR först månad 250
2722 208 TYRINGE 14-7-24, RS 11 DAG 250
2723 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
2724 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
2725 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
2726 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
2727 208 JACOBSBERG 12-9-24, ktt LYXstpl 200
2728 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
2729 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
2730 208 STH 27-8-24, 1kr på klipp 150
2731 209 GBG 7-7-24, 3-DAG, PRAKTstpl 600
2732 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
2733 209 STH 27-8-24, 2kr på klipp 500
2734 209 2 kr, välc. stpl ex 490
2735 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
2736 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
2737 210 STH 4-7-24, PR-LYXex stpl första dagen 2500
2738 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
2739 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
2740 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
2741 210 BORÅS 28-11-24, mycket fin 5kr , mycket fin tandning och sidvänd stpl 1000
2742 210 VÄNERSBORG 16-10-24, fin 5 kr 750
2743 210 5KR STPL BRA EX 700
2744 211-225 UPU BRA STPL SERIE 5ö -5kr 1000
2745 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
2746 212cx JÖNKÖPING 2-10-24, PRAKT 200
2747 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
2748 212cx STH 6-9-24, AB 150
2749 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
2750 212cx JÖNKÖPING 17-9-24, lätt prs 130
2751 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
2752 212cx JÖNKÖPING 12-9-24, ab-pr 125
2753 212cx bra stpl ex, F 450 100
2754 212cx sth 3... 9 100
2755 212cx J)ÖNKÖPING 2-12-24, AB-PR 100
2756 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
2757 212cxz 10ö perfekt KPV tvärs över, lätt stpl ...8-9, pr-lyxcentr. F 1800 300
2758 212cxz JÖNKÖPING 13-10-24, AB tydligt KPV 300
2759 212cxz MASKINSTPL, praktcentr tydligt KPV tvärsöver 300
2760 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
2761 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
2762 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
2763 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
2764 214 STABBARPS GRUFVA 31-12-24 100
2765 214 SKÖNVIK 27-8-24, AB-PR 100
2766 214 UPPSALA 8-11-24, AB-PR 100
2767 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
2768 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
2769 214 bra stpl ex 75
2770 214 GBG 2-12-24 hel rättv 75
2771 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
2772 215 VIKARBYN 29-5-25, PR-LYXS 150
2773 215 LILJEHOLMEN 5-5-25, PR-LYXS 110
2774 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
2775 215 ARVIKA 20-9-24, AB-PR 100
2776 215 ÅTVIDABERG 17-9-24 AB-PRS 90
2777 215 LJUSDAL 12-12 RÄTTV STPL 80
2778 215 EKSJÖ 5-9-2(4) RÄTTV STPL 75
2779 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
2780 216 prc. stpl ex 110
2781 216 JACOBSBERG 12-9-24, rättvänd stpl 100
2782 216 sunne 2-11-24, prs 100
2783 216 30ö lätt stpl 1 90
2784 216 STH 12-9-24, hel sidvänd 80
2785 216 Ronneby 3-10-24, fin 30ö 80
2786 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
2787 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
2788 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
2789 216avar MALMÖ 11-1-15, hel plåtskarvlinje 100
2790 216b MALMÖ 2-11-24, PRS 200
2791 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
2792 216b JÖNKÖPING 29-9-24, AB-PRS 150
2793 216b ERKEN 14-9-24 125
2794 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
2795 216b NORRKÖPING 12-9-24, AB-PRS 120
2796 216b STH 12-9-24, PRS 100
2797 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
2798 216b STH 14-10-24, grönblå 100
2799 216b STO... 16-10-24, AB-PRS 100
2800 217 sidv Leksand 26-9-24 200
2801 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
2802 217 STH 13-11-24, AB-PRAKT 110
2803 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
2804 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
2805 218 STH 19-10-25, PRS 100
2806 218 GBG 8-9-24, PRS 100
2807 218 40ö fint ex stpl 3-11-24 90
2808 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
2809 219 STH Kongress 24-8-24 9 dag, AB-PRS 100
2810 220 STH 26-11-25, LYXs 50ö UPU 300
2811 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
2812 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
2813 220 ORSA 29-10-24, fin stpl , LYX centr 50ö 125
2814 220 DJURSHOLM 15-1-25, PRS 50ö 125
2815 220 ESKILSTUNA 9-12-24, AB 100
2816 221 60ö bra stpl ex 250
2817 221 ÖRNSKÖLDSVIK 28-12-24, lätt rv stpl 200
2818 221 ÅSTORP 16-10-24, sidvänd fin stpl, 60ö 175
2819 221 STH 4-12-24, fin 60ö 175
2820 221 GÖTENE 15-9-24, PRS 2: a stpl 175
2821 221 JACOBSBERG 12-9-24, PRAKT stpl 150
2822 221 STH Congres 16-8-24, FDC stpl klipp 125
2823 222 HALMSTAD 9-12-24, AB-PR 100
2824 222 stpl -27 hörnstpl prakt centr 75
2825 223 JACOBSBERG 12-9-24, LYXstpl 400
2826 223 Borgvattnet 28-8-24, prakt FÖRSTA MÅNAD 400
2827 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
2828 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
2829 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
2830 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
2831 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
2832 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
2833 223 LIT 13-12-24, hel sidvänd stpl 225
2834 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
2835 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
2836 223 STH 18-11-24, lyxcentr 1kr 200
2837 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
2838 223 LY(SEKI)L 18-10-27 175
2839 223 STH 19-8-24, 1kr på klipp 4 DAG 175
2840 224 STH 20-8-24, par 2kr på klipp 5 DAG 300
2841 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
2842 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
2843 224 stpl ...HOLM 5-29 , 2KR plåtskarv ned 160
2844 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
2845 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
2846 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
2847 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
2848 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
2849 225 5KR STPL BRA EX 550
2850 225 STH 27-9-24, mkt fin 5 kr 550
2851 225 5 kr UPU hörn stpl vä BOR.. 6 550
2852 225 UPPSALA 3-3-25, 5KR fint AB ex 500
2853 225 5 kr UPU hörn stpl upp hö, fin 5kr 500
2854 225 STH 27-8-24, 5kr på klipp 12 DAG 500
2855 225 JACOBSBERG 12-9-24, svag omv stpl 450

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

.jpg
2856 226 STH 17-8-28 PRAKT 5ö 60
2857 227 GBG 19-8-28, PRAKT 10ö 75
2858 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
2859 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
2860 229 MALMÖ 6-9-32, PR-LYXS 75
2861 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
2862 233a STH 14-11-33, PRstpl 10-block med postfrisk gummering 350
2863 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
2864 233a STH 14-11-33, PR-AB stpl 4-block 200
2865 233a MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
2866 233a MORA 25-5-35, PRAKT 100
2867 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
2868 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
2869 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
2870 233a STH 11-12-34, SIDV VACKER 50
2871 233a STH 27-8-37, AB-PRS 50
2872 233b 4-block Borås 14-5-40 300
2873 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
2874 233b STH 31-10-39, PRS 4-BLOCK 200
2875 233b STH 4 1-2-40, PR-LYXS MITTstpl 4-block 200
2876 233b GBG 29-11-39, PR-AB stpl 4-block 200
2877 235A Ystad 16-11-32, pr-lyxex 60
2878 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
2879 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
2880 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
2881 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
2882 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
2883 238 sth 13-1-34, på klipp 100
2884 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
2885 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
2886 239C SUNNE 13-1-34, PR-LYXS 75
2887 239C STRÄNGNÄS 31-3-34, PRS, svår 55
2888 239C 5-5-34 Varnums.. 50
2889 239C STRÄNGNÄS 2-6-34, PRS, svår att få vacker 50
2890 239E STH PFFS 12-12-33, LYXS , svår 200
2891 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
2892 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
2893 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
2894 240API FLAGGSTÅNG, stpl A... 6 F 500 100
2895 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
2896 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
2897 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
2898 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
2899 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
2900 248APII Sth 2-4-36, VIT HOV i mitten av 3-strip 100
2901 248APII ÖSMO 3-6-36, PR-LYXS, VIT HOV 75
2902 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
2903 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
2904 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
2905 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
2906 249 VAXHOLM 23-6-36, PR-LYXS, hel plåtskarv hö 60
2907 249 NORRLIMSTA 23-6-36, PRS 60
2908 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
2909 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
2910 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
2911 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
2912 254 HASSLERÖR 8-5-37, PR-LYX 40ö 75
2913 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
2914 255 VÄRMLANDS NYSÄTER 26-10-36, PR-LYX 100
2915 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
2916 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
2917 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
2918 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
2919 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
2920 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
2921 258 STH BROMMA AERODROM 23-5-36, PRAKT FDC stpl 100
2922 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
2923 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
2924 259BC MALMÖ 9-X-38 140
2925 259BC HASSLARP 27-10-38, AB-PR 125
2926 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
2927 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
2928 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
2929 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
2930 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
2931 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
2932 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
2933 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
2934 261C OSKARSTRÖM 12-3-38, PR-LYX 100
2935 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
2936 261CB NORA 13-9-38 100
2937 262B FKMB SLITE ROMAKLOSTER 18-10-38 60
2938 262CB KINSTABY 16-6-38, AB-PRS 150
2939 262CB MALMÖ 24-11-38, bra AB 125
2940 262CB STPL -39 110
2941 262CB ROMAN... 13.. 100
2942 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
2943 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
2944 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
2945 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
2946 266BC,CB 2 bra stpl par 150
2947 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
2948 266CB OXELÖSUND 30-6-3-38, fint 4-block 150
2949 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
2950 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
2951 266CB STH 20-8-(38) 100
2952 266CB BRA STPL PAR 95
2953 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
2954 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
2955 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
2956 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
2957 267BC ANDERSTORP 10-4-39, AB-PR 150
2958 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
2959 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
2960 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
2961 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
2962 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
2963 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
2964 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
2965 269B2 VÄSTERÅS 16-10-39, PRAKT F 650+pr 250
2966 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
2967 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
2968 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
2969 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2970 269CB Hemfjäll 12-1-40, PRAKT klipp 450
2971 271C RONNEBY LBR 30-4-48, PR-LYX 60
2972 272 UXBRIDGE MIDDX. 8 JLY 1949, PRS PAR , ENGELSK UNIK stpl på svenskt märke 300
2973 273BC BRA STPL PAR 550
2974 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
2975 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
2976 273CB1 vackert par STH 700
2977 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
2978 273CB1 STH 17-1-40 LYX marginal 400
2979 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2980 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
2981 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
2982 276A IMFORSMO 21-5-46, LYXS KLIPP 100
2983 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
2984 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
2985 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
2986 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
2987 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
2988 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
2989 277 RÖNNINGE 31-7-46, LYXS 100
2990 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
2991 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
2992 281 RÖFORS 24-8-51, PR-LYXS 90
2993 289 UPPSALA 1 10-3-55, PR 75ö svår 100
2994 298 YSTAD 17-5-49 40
2995 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
2996 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
2997 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
2998 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
2999 318BC Flen 20-7-39 125
3000 318BC STH 4-3-39, RÄTTV LÄTT STPL AB-PR 120
3001 318bc,cb båda en stpl centralt 140
3002 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
3003 318CB LIT 18-10-39, PR-LYXS 200
3004 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
3005 318CB MALMÖ 29-3-39, AB-PR 4-BLOCK 150
3006 318CB PKP 198 19-1-40, AB-PR 120
3007 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
3008 318CB Göteborg 8-10-40 100
3009 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
3010 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
3011 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
3012 320B1 BINGSJÖ 6-2-41, PRAKT 125
3013 320B1 JÄR?FLOTTA 21-2-40 vacker 60
3014 320B1 stpl ... ÄNG 17-11-39, bred marg 50
3015 320B1,B2 10Ö STPL KR, 19-7-20, 2 FINA EX 60
3016 320B2 SUNDSVALL 22-7-39, hel sidv stpl 70
3017 320B2 STH 1 rättv stpl 55
3018 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
3019 320BC BRA STPL PAR 550
3020 320BC GBG 24-11-40 550
3021 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
3022 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
3023 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
3024 320BC LYX marginal, STH 400
3025 320BC KARLSTAD, PR KLIPP 26-2-40 350
3026 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
3027 320BC STH 30-1-40, ab-prs klipp, lyx marg 300
3028 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
3029 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
3030 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
3031 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
3032 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
3033 320CB bra 10ö par ...OGABY 4-6-40 500
3034 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
3035 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
3036 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
3037 320CB del FDC stl 1939, SUPERLYXMARGINAL 450
3038 320CB stpl par , en stpl 400
3039 320CB 10Ö BERZELIUS, lätt rättvänd maskinstpl STH 22-6-40 400
3040 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
3041 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
3042 320CB STH 3-11-39, fint par 350
3043 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
3044 320CB HJÄRNARP 7-2-40, ab-prs klipp 300
3045 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
3046 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
3047 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
3048 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
3049 321BB en lätt stpl F 275 75
3050 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
3051 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
3052 321BC lätt stpl 13-9- 100
3053 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
3054 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
3055 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
3056 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
3057 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
3058 321CB PKP 28-8-40, PR 125
3059 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
3060 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
3061 323 Broakulla 20-2-40 50
3062 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
3063 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
3064 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
3065 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
3066 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
3067 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
3068 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
3069 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
3070 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
3071 324CB STO... 28-9-40 200
3072 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
3073 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
3074 324CB PKP 290 24-3-40, PRS, 2:a stpl 175
3075 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
3076 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
3077 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
3078 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
3079 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
3080 326B1 ÅRE 17-9-40, LYX 100
3081 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
3082 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
3083 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
3084 327 ULRICEHAMN 5-1-42, PR 50ö Sergel 75
3085 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
3086 331 SNAVLUNDA 19-1-42, PR-LYX 60
3087 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
3088 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
3089 332BC GÄVLE 1 5-12-49, praktpar 400
3090 332BC Perfekt tandat par mittstpl uppåt S... F 350
3091 332BC STH Tull. 16-9-48, mittstpl bra par 350
3092 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
3093 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
3094 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
3095 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
3096 332BC STH BAN mittstpl ned 275
3097 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
3098 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
3099 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
3100 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
3101 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
3102 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
3103 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
3104 333B2 PKP 120 6-2-42, PR-LYX 100
3105 333B2 PKP 27-3-45, PR-LYX 70
3106 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
3107 335A pr Heberg 11-2-42 50
3108 335BB INSJÖN 24-9-42, PRAKTEX 125
3109 335BB KUSTFLOTTAN 22-5-42, sidvänd 100
3110 335BB HAJOM 7-7-42,ab-prs 100
3111 335BB STORVIK 13-4-42, VACKER SIDV 50
3112 336 TÄRNABY 13-12-41, PR 125
3113 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
3114 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
3115 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
3116 336 SKÖVDE D 2-11-44 , PRAKT 75
3117 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
3118 336 HEDEKAS 13-11-41, AB-PR 70
3119 336 POSTANS)TALTEN (1)170 11 -44 50
3120 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
3121 337C STOCKHOLM 21-2-47, PR 60
3122 338 20Ö klipp BORE E 100
3123 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
3124 340A3 SKAGERSBRUNN 18-7-42, AB-PR 60
3125 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
3126 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
3127 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
3128 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
3129 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
3130 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
3131 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
3132 344BB stpl...OLM -43 100
3133 354BB RUNSTEN 22-10-44, pr-lyxs 100
3134 358A HULTSFRED 26-4-45, -YXS 60
3135 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
3136 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
3137 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
3138 375 LÖRSTRAND 3-11-47, PR-LYX 75
3139 379A STH 24-11-48, pr 40
3140 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
3141 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
3142 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
3143 406DD2 LINKÖPING 31-5-61 rättvänd 50
3144 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
3145 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
3146 416DD1 GÄLLIVARE 12-6-60, AB-PR 75
3147 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
3148 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
3149 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
3150 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
3151 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
3152 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
3153 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
3154 462 Norsholm 14-6-63 50
3155 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
3156 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
3157 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
3158 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
3159 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
3160 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
3161 471-75 STOCKHOLMIA 1-7-1955, stpl 9-block serie, slät och fin FDC STPL . 900
3162 472 STH p.f.a. 21-1-75, lyxs 100
3163 473 STH p.f.a. 21-1-75, PRAKTstpl 50
3164 473 STH 21-1-75, PRAKTstpl 50
3165 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
3166 506 PR GBG 2-6-60 50
3167 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
3168 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
3169 520 pr Boxholm 8-4-61 60
3170 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
3171 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
3172 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
3173 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
3174 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
3175 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
3176 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
3177 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
3178 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
3179 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
3180 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
3181 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
3182 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
3183 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
3184 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
3185 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
3186 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
3187 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
3188 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
3189 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
3190 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
3191 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
3192 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
3193 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
3194 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
3195 716A GBG 25-10-72, LYX 250
3196 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
3197 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
3198 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
3199 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
3200 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
3201 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
3202 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
3203 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
3204 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
3205 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
3206 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
3207 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
3208 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
3209 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
3210 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
3211 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
3212 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
3213 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
3214 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
3215 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
3216 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
3217 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
3218 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3219 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
3220 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3221 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
3222 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
3223 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25
3224 1787 ÄLVSJÖ 29-03 -63?, OMV 9? 100TJÄNSTE

.jpg
3225 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
3226 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
3227 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
3228 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
3229 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
3230 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
3231 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
3232 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
3233 2b STH 27-8-81, PR-LYXS 200
3234 2b LJUNG 7-2-80, PRAKTEX klipp 200
3235 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
3236 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
3237 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
3238 3 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3239 3b STH 8-6-76, PRS 175
3240 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
3241 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
3242 3d Malmö 8-12-84, AB 100
3243 3d BOARP 6-1-85 100
3244 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
3245 3d NORRTELJE 18-11-84, PRAKTs, lvht 100
3246 3d KARLSTAD 17-9-81, sidv vacker 90
3247 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
3248 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
3249 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
3250 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
3251 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
3252 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
3253 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
3254 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
3255 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
3256 4c MARIESTAD 13-2-77, LYXS liten tunn fl 200
3257 4d BORREBY 29-9-75, LYXS kht L SK,F600 300
3258 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
3259 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
3260 4d HEDEM(ORA) 17-6 Blå stpl 110
3261 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
3262 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
3263 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
3264 4e STIBY 27-2-78, AB 125
3265 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
3266 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
3267 4f STH C. 30-12-81, PR-LYXS 6ö 150
3268 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
3269 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
3270 4g ENKÖPING 11-10-82, PR-LYXex 400
3271 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
3272 5 DANDERYD 24-3-77,LYXS, def övre vä hörn 12ö, svår stpl F 1000 150
3273 5 DANDERYD 24-3-77,def Klippt 12ö, svår stpl F 1000 125
3274 5 Jäderön 15-7-82, lyxs 100
3275 5 VEST-TIBBLE 12-11-78, stpl B U F 100 50
3276 5a UDDEVALLA 2-1-74, PR-LYXS 2:DAG , fåtal tidigare kända 500
3277 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
3278 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
3279 5c1, var KULLTORP 25-10-77PRS, var rambrott 100
3280 5dv4 KARLSTAD 12-10- 79, Ab, 2 stukade hörn 75
3281 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
3282 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
3283 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
3284 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
3285 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
3286 6a ALINGSÅS 20-3-74, PRS, 2stpl till, F850 120
3287 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
3288 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
3289 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
3290 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
3291 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
3292 6b STABY 19-1-84, sidv. 20ö, 3,3,3 150
3293 6b KA)RLSKRONA 13-12-77, AB 3,3,3 125
3294 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
3295 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
3296 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
3297 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
3298 6dv2 LANDSKRONA 3-7-83, AB-PRS, kartongpapper 150
3299 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
3300 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
3301 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
3302 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
3303 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
3304 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
3305 6e Hernösand 200
3306 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
3307 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
3308 6e WESTERÅS 31-5-83, AB-PR stpl 150
3309 6e SÄFSJÖ 7-9-83, sidv. pr-lyxcentr. 20ö 125
3310 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
3311 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
3312 7 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3313 7 STH 13-4-77, PRS 90
3314 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
3315 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
3316 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
3317 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
3318 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
3319 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
3320 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
3321 7c JÖNKÖPING 13-9-80, LYXS, pr-lyxex 300
3322 7c LINKÖPING 18-5-81, PR-LYX 250
3323 7c MALMÖ 21-4-75, PRS 100
3324 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
3325 7d2 LJUNGBY 16-11-80, 24öre tjänste t 14 kht citrongul signerad O.P. 7d2. Stjärnmärkt i Facit 2020. 4000
3326 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
3327 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
3328 7e CARLSKRONA 28-10-76, omv prs 75
3329 7e BORLÄNGE 17-6-78, sidb ab 3,3,3 75
3330 7e EKSHÄRAD 1-2-79, omv prs 60
3331 7e STH 11-7-78 AB 50
3332 7f ÖSTHAMMAR 3-2-80, PRS 75
3333 7g ENKÖPING 10-5-85, PR-LYXS 150
3334 8 Nämndö 8-4-82, ab-prs STPL 100 100
3335 8a N....A 24-11-74 90
3336 8d KRISTIANSTAD 20-5-79, PRS, intesivt svart 100
3337 8d STH 19-3-80,3,3,3 AB 90
3338 8d HÄR... x3-8-83 75
3339 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
3340 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
3341 8e KARLSKRONA 17-2-81, LYXS 250
3342 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
3343 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
3344 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
3345 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
3346 8ev2 MARIESTAD 22-12-79, PRS, EXTREMT TJOCKT KARTONGPAPPER, RARITET 400
3347 8fv2 KALMAR 18-2-79, kartongppr 100
3348 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
3349 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
3350 9a BORÅS 10-5-74, OMV PR-LYXS 250
3351 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
3352 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
3353 9b Höör 4-9-79 400
3354 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
3355 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
3356 9c STH C. 6-9-80, AB 200
3357 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
3358 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
3359 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
3360 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
3361 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
3362 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
3363 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
3364 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
3365 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
3366 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
3367 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
3368 11 2ö 17-block prs HVETLANDA 10-9-13 300
3369 11 6-BL STH utst 1897 100
3370 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
3371 12 JÖNKÖPING RULLSTPL 23-1-97 typ 2 sidvänd Lyx avtryck 100
3372 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
3373 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
3374 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
3375 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
3376 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
3377 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
3378 13Av2 HARG 14-1-89, PR, skadat E i SV. 150
3379 13Av3 HARG 16-1-91, lång stapel på A 90
3380 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
3381 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
3382 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
3383 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
3384 13B STHLM.1 .TJ BRE. 1-4-10, PR-LYXS 50
3385 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
3386 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
3387 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
3388 14 LANDA 4-8-89, PRAKT, stpl 75 75
3389 14 STH RG. 28-6-93, PR-LYXS 50
3390 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
3391 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
3392 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
3393 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
3394 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
3395 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
3396 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
3397 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
3398 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
3399 14v3 Svenljunga 12-4-87, starkt spegeltryck 250
3400 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
3401 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
3402 15b LIDKÖPING 5-11-95, AB-PRAKTex 200
3403 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
3404 15b GBG 25-9-83, AB 120
3405 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
3406 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
3407 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
3408 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
3409 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
3410 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
3411 15c WENERSBORG 8-9-84, AB-PR 125
3412 16A MÖRKÖ 28-11-89, LYXS 100
3413 16A Elghult 8-11-90, lyxs 100
3414 16A RÖ 27-4-88, BLÅ PR-LYXS 100
3415 16A HASSLERÖR 6-1-91, stpl 100 75
3416 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
3417 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
3418 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
3419 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
3420 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
3421 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
3422 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
3423 16Av3 LEKSAND 21-4-87, prs, starkt spegeltryck 200
3424 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
3425 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
3426 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
3427 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
3428 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
3429 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
3430 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
3431 16B VALSJÖ 18-11-1906, LYXs, pr-lyxex 125
3432 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
3433 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
3434 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
3435 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
3436 16B KARLBERG 12-11-1904, LYXS 100
3437 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
3438 16B DANDERYD 10-5-1902, LYXS 75
3439 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
3440 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
3441 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
3442 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
3443 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
3444 17 Stora Mellösa 28-7-84, pr-lyxs 100
3445 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
3446 17b OCKELBO 21-8-84, AB-PR 75
3447 17c MARIEHOLM 15-3-84, PRS 100
3448 17c DANDERYD 26-9-83, LYXS, kt, stpl 150 100
3449 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
3450 17v4 sth 20-9-93,extremt starkt spegeltryck 300
3451 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
3452 18v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
3453 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
3454 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
3455 19 KARLBERG 16-7-1904, LYXS 100
3456 19 STH 3-11-11, C 2 RBT, lyxs 100
3457 19 FURUSUND 6-6-12, PR-LYX 100
3458 19 ÖSTHAMMAR 15-10-00, PR-LYX 100
3459 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
3460 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
3461 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
3462 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
3463 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
3464 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
3465 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
3466 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
3467 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
3468 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
3469 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
3470 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
3471 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
3472 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
3473 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
3474 20b STH 20-3-,vackert ex 60
3475 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
3476 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
3477 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
3478 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
3479 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
3480 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
3481 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
3482 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
3483 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
3484 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
3485 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
3486 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
3487 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
3488 21 SVARTSJÖ 19-5-92, PR-LYX 150
3489 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
3490 21 FITTJA 6-8-1900, PR-LYX 100
3491 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
3492 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
3493 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
3494 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
3495 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
3496 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
3497 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
3498 22A OINLÖST 100
3499 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
3500 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
3501 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
3502 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
3503 22Ac STH 7-5-86, hel sidv LYXcentr 75
3504 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
3505 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
3506 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
3507 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
3508 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
3509 22Ae VEST-TIBBLE 25-3-90, AB-PR, B U 100 100
3510 22Ae RÄTANSBYN 29-4-92, sidvänd 75
3511 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
3512 22Af STABY 29-1-89, PRS 100
3513 22Ag SÖDERHAMN 23-8-92, stpl 6-block 50ö röd . Finns bara 1 större block. Mycket sällsynt 1500
3514 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
3515 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
3516 22Ag VIKSTA 11-9-91, PRAKT 200
3517 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
3518 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
3519 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
3520 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
3521 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
3522 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
3523 22B FALUN 15-12-92, vacker typ 2 300
3524 22B ÖRBYHUS 14-12-94, AB3,3,3 300
3525 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 11-11-96 typ 2 sidvänd pr-Lyx avtryck 125
3526 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
3527 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
3528 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
3529 23b WREDSTORP 11-10-99, pr- LYXs 75
3530 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
3531 24B LÖSEN ÖRE 75
3532 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
3533 25 UMEÅ 13-3-90 PR-LYXS 150
3534 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
3535 25 WEXIÖ 10-1-90, PRS 100
3536 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
3537 25a HERNÖSAND 20-1-90, LYXS 150
3538 25a,b,c 10/12ö 3 olikan nyanser 125
3539 25av4 KRISTINEHAMN 20-12-89, PRS 125
3540 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
3541 25bv4 blå hörnstpl i= prickar 100
3542 25c LINKÖPING 17-5-91, PRS 100
3543 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
3544 29 KALMAR 27-5-12, PR-LYXs 4ö 60
3545 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
3546 31vm 8ö omv krona, STOCK... 30-x-x 90
3547 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
3548 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
3549 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
3550 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
3551 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
3552 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
3553 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
3554 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
3555 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
3556 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
3557 39 LUDVIKA 22-8-17, PRAKT-LYX 200
3558 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
3559 39 MARIESTAD 3-10-18, vacker 5 kr 100
3560 39 LÖSEN ÖRE PRAKTEX 75
3561 40cz 1Ö TYDL kpv, HÖRNSTPL UPP HP 50
3562 41 SKÖFDE LBR 20-90-18, LYXS 100
3563 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
3564 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
3565 43cxz UMEÅ 14-2-17, prs, F 300++ 200
3566 43cxz UMEÅ x-10-15 tydl kpv, 4ö, F 300++ 90
3567 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
3568 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
3569 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
3570 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
3571 44 STH 1 26-6-40 4 TUR, PRS 50
3572 45cz VIKARBYN 28-8-18, AB-prakts7ö 75
3573 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
3574 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
3575 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
3576 46 8ö vm linjer, stpl 29- 100
3577 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
3578 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
3579 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
3580 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
3581 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
3582 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
3583 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
3584 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
3585 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
3586 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
3587 51cc VÄXJÖ 29-11-17, LYX EX 150
3588 51cx NYKÖPING 22-5-16, omv vm, PRS 300
3589 51cx RÖNNINGE 6-3-18,omv vm, AB- PR,500 200
3590 51cx 25ö stpl ... D 4.. praktc.,omv vm, PR,500 125
3591 51cxz SÖD)ERTÄLJE 1-8-11, AB-PR omv linjer + tydligt KPV, F 1500, svår i denna kvalitetet 750
3592 51cz VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXex 100
3593 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
3594 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
3595 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
3596 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 10-LBR, F 750 225
3597 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 27-2?, F 750 200
3598 52cz NYKÖPING 9-9-19, LYXS 50
3599 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
3600 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
3601 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
3602 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
3603 54 STH AFG 10-4-18, PR 75
3604 54 VÄSTERÅS 8-4-18, PRS, 50Ö 50


LÖSEN
.jpg
3605 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
3606 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
3607 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
3608 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
3609 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
3610 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
3611 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
3612 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
3613 2bvar HUDIKSVALL 14-3, extremt snedc 125
3614 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
3615 3 par RÖK 23-12-78 300
3616 3 5ö lösen felpef margilnalex stpl 90
3617 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
3618 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
3619 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
3620 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
3621 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
3622 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
3623 5 RESVILLE 13-4-80, PRS, vit fläck 100
3624 5 STH ANK A 29-7-74, sidvänd 60
3625 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
3626 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
3627 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
3628 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
3629 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
3630 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
3631 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
3632 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
3633 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
3634 6 lätt hörn stpl ex 100
3635 6 20ö med wärde stpl 100
3636 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
3637 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
3638 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
3639 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
3640 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
3641 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
3642 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
3643 6b 20ö prc, hörnstpl 95
3644 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
3645 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
3646 7a 24ö rödviolett, LYX cent. hörn stpl upp vä 600
3647 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
3648 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
3649 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
3650 7avar 24ö rödviolett 2 märkesbilder ...VEKE ? , 17-2-77 nyans F 3000 300
3651 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
3652 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
3653 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
3654 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
3655 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
3656 8 SKYTTS HVELLINGE 30-8-78, sidvänd fin, 3,3,3, stpl M SK 250 200
3657 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
3658 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
3659 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
3660 8b WATTHOLMA 16-2-82, PRcentr, sidv stpl 125
3661 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
3662 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
3663 8b1 FÄRILA 5-10-77, AB 3,3,3 90
3664 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
3665 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
3666 9 OINLÖST i blå färg 125
3667 9 50ö praktcentr stpl upp hö 75
3668 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
3669 9b FÄRILA 22-10-77 125
3670 9c ÅTVIDABERG 12-7-78, PRAKTS 300
3671 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
3672 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
3673 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
3674 10a välc. stpl -74 150
3675 10a MALMÖ 17-11-75 150
3676 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
3677 10b STH pak 8-1-77 200
3678 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
3679 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
3680 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
3681 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
3682 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
3683 10b N)ÄSVI... 25, prc fint ex 110
3684 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
3685 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
3686 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
3687 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
3688 10c 1 KR LYX CENTR ...RSUND 8-X-77 150
3689 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
3690 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
3691 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
3692 11 T-stpl rund ram 100
3693 11 KINNA 14-4-89, PRAKT 100
3694 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
3695 13g T stpl 200
3696 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
3697 14d KÅRSTA 14-2-87, BLÅ stpl 100
3698 14f RÅNÄS 17-9-89, PRS 100
3699 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
3700 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
3701 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
3702 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
3703 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
3704 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
3705 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
3706 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
3707 16c WESTERÅS 12-3-86, PR-LYXS 20ö 200
3708 16d SIGILLSTPL ? 200
3709 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
3710 16e2 SKUTSKÄR 18-1-91, PR-LYXS 100
3711 17 24Ö 2 MÄRKESBILDER stpl ...olm 150
3712 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
3713 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
3714 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
3715 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
3716 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
3717 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
3718 18 DÅDESJÖ 20-8-86, VACKER stpl, stpl F 100 100
3719 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
3720 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
3721 18a SVENNEVAD 22 fin 30ö djupt blågrön 150
3722 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
3723 18b KUNGSBACKA 14-12-82, LYXS 300
3724 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
3725 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
3726 18c ÖREGRUND 16-5-87, PRS 100
3727 18d ROSSÖN 15-11-90, PRS 100
3728 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
3729 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
3730 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
3731 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
3732 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
3733 19b 50ö mörkt orangbrun, pr-lyxc 29-3-79 50
3734 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
3735 19d RÄTTVIK 17-12-87, LYXS 200
3736 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
3737 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
3738 19d ARVIKA 23-7-90, PRS 125
3739 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
3740 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
3741 20 HAPARANDA 21-11-91, PRS 100
3742 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
3743 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
3744 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
3745 20b STH 16-1-86, BLÅ stpl, pr-lyx centr 80
3746 20c stpl ... RNÖ 31-, PRAKTcentr 60
3747 20d BACKE 22-10-83, AB-PR 1KR 150
3748 20d STPL ... BY 13-3-90, PR-LYXcentr 70


MILITÄRMÄRKEN
.jpg


ORTSSTÄMPLAR
.jpg
3749
DJURÅS 4-1-15 LYXS USA MÄRKE 1C Washington 300
3750
STH 13-1-08 på SPANSKT MÄRKE 10c 200
3751
STOCKHOLM 28-8-21 på Estländskt otandat märke 5 Marka 200
3752
STOCKHOLM 2-11-2 på Estländskt märke 15 Marka 200
3753
GÖTEBORG 2-2-25 PRAKTS USA MÄRKE 8C 200
3754
Finsk 1mark med svensk stpl STH AFG 25-11-1X 125
3755
Engelsk 2½p Svensk ank stpl GBG 17-5-18, prakt klipp 125