ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg
1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
3
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
4
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
5
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
6
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
7
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
8
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
9
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
10
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
11 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
12
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

.jpg
13
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
14
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
15
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
16
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
17
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
18
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
19 4-KCHR CHRISTIANSTAD 22-10-53, GRÖN STÄMPEL 250
20 AVE AVESTAD , RAK stpl till GYSINGE F2000 500
21 CAR CARLSTAD RAKstpl i LYX till CARLSHAMN , 100++ 200
22 HAL HALMSTAD PRavtryck RAKstpl till GBG, F 250 125
23 HAL HALMSTAD AB RAKstpl till GBG, F 250 90
24 HEL HELSINGBORG RAKstpl AB, ttill GBG 100
25 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
26 MAR MARIEFRED RAKstpl PRAKT till STH karteringsiffra 25, F 800 400
27 MAR MARIESTAD RAKstpl PRAKT-LYX till GBG, 150
28 RakMot MOTALA i Prakt-Lyxkvalitet på brevomslag. F 3500 1100
29 RUN RUNNEBY prakt rakstpl på rekommenderat brev , F 2500 900
30 SKA SKARA RAKstpl LYX till Mariestad, F 200 300
31 SME SMEDLEBACKEN RAKs till Ramundeboda , F 2500 750
32 UDD UDDEVALLA RAKstpl PR avtryck till Kongelf, F 300 150
33 UDD UDDEVALLA RAKstpl AB avtryck till GBG, F 300 90
34 UDDE UDDEVALLA 100
35 UPS UPSALA RAKstpl AB-PR REK till GBG 70
36 WEN WENERSBORG RAKstpl PRAKT till GBG F 200 125
37 ÖRE ÖREBRO RAKstpl AB-PR t. STH, F 150+++ 60


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
.jpg
38
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
39
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
40 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

.jpg
41 BOR BORÅS 7-10-31,BÅGs TYP 1,PRAKT till Jönköping F 800 400
42 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
43 BågDAL DALARÖ 24-10-36, typ 2. PRAKT- LYX
stämpel brev. F 1500
750
44 BågDAL DALARÖ 8.11.33, typ 1. PRAKT
stämpel brev. F 1500
700
45 BågGag GAGNEF 24.8.31, typ 1. Lyxavtryck på
fribrevsomslag. F 2000
600
46 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
47 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
48 BågHör HÖRBY 2.11.30, typ 1. Prakt- LYX stämpel. F 2500 1200
49 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
50 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
51 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
52 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
53 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
54 BågMed MEDEVI 22.7.32, typ 1. Rättvänt avtryck aven sällsynt stämpel på vackert brev. F 8000 1800
55 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
56 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
57 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
58 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
59 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
60 BågSÄT SÄTHER 14-7-32, PRAKT BÅGstpl typ 1 W-LÄN till Falun, F 1500 500
61 BågSÄT SÄTHER 28-1-35, LYX BÅGstpl typ 2 W-LÄN till Falun, F 1000 500
62 BågTro TROSA 18.2.33, typ 1. Lyxstämpel .F 1500 750
63 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
64 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
65 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
66 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
67 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
68 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 3 PR-LYX till KOSTA GLASBRUK F 500 250
69 FAHL FAHLUN BÅGs 4-9-31 TYP 1 PRAKT till STH F 800 400
70 FAHL FAHLUN BÅGs 4-8-53 PR-LYXTYP till STH F 250 125
71 FAHL FAHLUN BÅGs 31-7-44 TYP 4 till STH F 250 70
72 GEF GEFLE 26-7-34 BÅGs TYP , LYX 600
73 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
74 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
75 HAL HALMSTAD 4-9-35 BÅGs TYP LYX Falköping 200
76 HEL HELSINGBORG 18-6-35 BÅGs TYP LYX GBG 300
77 HER HERNÖSAND 28-12-34 BÅGs TYP 3 PRAKT till STH F 3500 1600
78 KÖP KÖPING14-11-34, BÅGs TYP 2 AB-PR till WIK, F 800 300
79 NYK NYKÖPING 14-5-46 BÅGs TYP 3, AB 50
80 RUN RUNNEBY 12-9-54 BÅGs TYP 3 PRAKT avtryck till HELSINGÖR DANMARK, F 250 150
81 RUN RUNNEBY 23-5-53 BÅGs TYP 3 PR-LYX till Carlshamn, F 250 125
82 SKA SKARA 2-7-1855 BÅGs, omvänd pr-lyxavtryck 2 DAGEN SEN FRIMÄRKETS INFÖRANDE, 500
83 STO STOCKHOLM 9-11-38 , BÅGs TYP 4 ELLER 9 PR-LYXavtryck till Mariefred 300
84 STO STOCKHOLM 18-2-34, BÅGs TYP 100
85 STR STRENGNÄS 17-2-55 BÅGs TYP 3 PRAKT till WESTERÅS , F 600 300
86 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200
87 WES WESTERÅS 15-10-36 BÅGs TYP 4 LYX REK till Falun 150
88 WES WESTERÅS 18-1-45 2st BÅGs TYP 4 PR-LYX till Falun 100
89 WES WESTERÅS 23-9-37 BÅGs TYP 4 LYX till Falun 75
90 WES WESTERÅS 19-6-41 BÅGs TYP 3 AB till STH 35
91 öre ÖREBRO X-2-32 BÅGs TYP 2 TILL gbg 200
92 ÖST ÖSTERSUND 3-5-31 BÅGs TYP 1 LYX till STH, F 500 300
93 ÖST ÖSTERSUND 2-8-33 BÅGs TYP 1 pr- LYX till STH, F 500 200
94 ÖST ÖSTERSUND 31-12-30 BÅGs TYP 1 AB till Hernösand, F 500 175
95 ÖST ÖSTERSUND 24-6-40 BÅGs TYP 2 LYXS till STH, F 200 150
96 ÖST ÖSTERSUND 8-6-34 BÅGs TYP 2 till STH, F 200 90
97 ÖST ÖSTERSUND 15-1-42 BÅGs TYP 2 AB till GBG, F 200 80FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

.jpg
98 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
99 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
100 4-KCHR CHRI STINESTAD 15-1-53, TIDIGT AVTRYCK AV DEN GRÖNA STÅMPELN F 300 150
101 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
102 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
103 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
104 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
105 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
106 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
107 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
108 4-KWad WALDEMARSWIK 29.1.53. Praktstämpel på brev daterat Wiken. F 2500 800
109 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
110 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
111 ALI ALINSÅS 11-8-44 4-K stpl TYP 1 ,175 125
112 AVE AVESTA 24-1-43, 4-K PR t. Smedjeb. 60
113 AVE AVESTA 27-8-49, 4-K stpl AB , F 125 40
114 BOR BORÅS 8-10-39 4-K typ 2 t. LYXs till SKÖFDE F 350 200
115 BOR BORÅS 20-9-38, 4-K stpl lyx 200
116 BOR BORÅS 19-10-56 4-K typ 5 t. PR till ALINGSÅS F 500 175
117 BOR BORÅS 23-11-53 4-K typ 4 F400 125
118 BOR BORÅS 27-10-52 4-K typ 4 t. AB till EKERÖ F 400 100
119 BOR BORÅS 27-9-49 4-K typ 3 t . AB-PR till GBG F 175 90
120 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
121 CAL CALMAR 4-K stpl 1-3-40, LYX typ 2 500 250
122 CAR CARLSKRONA 25-6-44 ,4-K typ 3 , PRAKT, F 1000 500
123 CAR CARLSKRONA 12-1-44 4-K typ 3 , ngt svag, F 1000 200
124 CAR CARLSKRONA 26-7-44 4-K typ 3 , AB, F 1000 200
125 CAR CARLSKRONA 16-4-47 ,4-K typ 6 , AB-PRAKT, F 500 160
126 CAR CARLSTAD 8-5-36 4-K typ , PR-LYX 150
127 CAR CARLSBORG 10-5-46 4-K typ 1 , lyx 125
128 CAR CARLSKRONA 26-11-47 ,4-K typ 4 , LYX stpl, F 125 100
129 CAR CARLSBORG 15-12-43, 4-K stpl LYX TYP 1 100
130 CAR CARLSKRONA 6-8-46 4-K stpl TYP4 LYX 100
131 CAR CARLSTAD 27-10-53 4-K stpl , PRAKT-LYX , TYP 7 90
132 CAR CARLSTAD 21-3-53 4-K typ 7 , PRS 50
133 CHR CHRISTIANSTAD 23-8-52, LYX 4-K stpl TYP 4 150
134 CHR CHRISTIANSTAD 3-8-45, LYX 4-K stpl 80
135 CIM CIMBRITSHAMN 20-10-43, 4-k , PR 100
136 EKO EKOLSUND 3-4-55, 4-k PRAKT f 300 150
137 ESK ESKILSTUNA 23-8-47, ngt suddig 4-K 75
138 ESK ESKILSTUNA 6-4-41 4-K stpl TYP 1,300 50
139 FAL FALKENBERG 10-2-55 4-K stpl framsida 50
140 GAG GEGNEF 12-1-53, 4-K PR-LYX TYP1 75
141 GAG GEGNEF 16-4-56, 4-K PR-LYX TYP 1 70
142 GAG GAGNEF 15-1-40 4-K typ 1 PR-LYX t. Fahlun F 100 60
143 GAG GEGNEF 27-8-59, 4-K PR-LYX TYP 60
144 GEF GEFLE 4-3-47, PR-LYX 4-K till Fahlun 100
145 GEF GEFLE 5-3-43 4-K stpl PR 50
146 GÖT GÖTHEBOERG 30-12-47 4-K stpl AB 40
147 HAL HALMSTAD 2-8-39, PR 4-K typ 2, PR 300
148 HAL HALMSTAD 15-8-53, PR 4-K typ , AB-PR 300
149 HEL HELSINGBORG 4-6-45 4-K vackert 100
150 HER HERNÖSAND 22-5-51, 4-K PRAKT 200
151 HER HERNÖSAND 28-7-44 4-K typ 2 t. STH F 250+ 175
152 HUD HUDIKSVALL 18-9-37 4-K typ 1 till STH 200
153 HUD HUDIKSVALL 18-12-43, 4-K typ 2 ,AB ,REK till STH 100
154 HVE HVETLANDA 25-7-51, 4-k typ 2 PR-LYX t. Jönk. 125
155 JÖN JÖNKÖPING 15-8-51 4-K typ 5 LYX 150
156 JÖN JÖNKÖPING 11-12-47 LYX 4-K stpl ,T5 100
157 JÖN JÖNKÖPING 21-7-46 4-K typ 5 PR-LYX 75
158 JÖN JÖNKÖPING 17-11-46, pr, 4k typ 5 70
159 KON KONGSBACKA 21-12-51, 4-K typ 2 125
160 KON KONGSBACKA 3-4-42, 4-K typ 1 100
161 KON KONGELF 15-7-52, PR 4-K stpl TYP2 100
162 KÖP KÖPING 19-4-53 4-K typ 3 PR-LYX 400 225
163 KÖP KÖPING 17-7-53 4-K TYP3 PRAKTAVTRYCK till Wik F400 160
164 KÖP KÖPING 2-8-53 4-K TYP3 till Wik F400 150
165 LAN LANDSKRONA 21-6-38, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 200 125
166 LID LIDKÖPING 12-5-58, 4-K stpl PR, T 2 40
167 LIN LINKÖPING 23-6-38, LYX 4-K stpl 75
168 LIN LINKÖPING 13-11-51, 4-K stpl PR 60
169 LUN LUND 12-5-39, LYX 4-K stpl T 1 F 250 200
170 LUN LUND 26-4-58, AB 4-K stpl F 500 175
171 LUN LUND 5-7-50, AB 4-k stpl 100
172 LUN LUND 17-4-54 BLÅ, AB 4-K stpl T 1 F 250 60
173 MAL MALMÖ 15-4-56, PRAKT 4-K typ 10 125
174 MAL MALMÖ 14-5-46, AB 4-K 60
175 MAL MALMÖ 5-8-45, LYX 4-K stpl 60
176 MAL MALMÖ 7-9-48, P-LYX 4-K stpl 60
177 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
178 NOR NORRKÖPING 26-10-45 4-K typ , PR-LYX till STH 90
179 NOR NORRKÖPING 19-5-47, PR4-K stpl 75
180 NYK NYKÖPING 17-7-52 4-K typ 100
181 NYK NYKÖPING 19-8-49 4-K 60
182 RAM RAMUNDEBODA 5-11-55, PRAKT 4-K 150
183 RAM RAMUNDEBODA 13-10-54, AB 4-K 90
184 SKÖ SKÖFDE 7-6-50, LYX 4-K stpl 125
185 SKÖ SKÖFDE 21-4-52, AB-PR 4-K till GBG 70
186 SLI SLITE 15-3-58, LYX 4-K till STH 200
187 SME SMEDJEBACKEN 30-7-53 4-K stpl AB TYP 3 F 600 160
188 SME SMEDJEBACKEN 3-8-38 OMV J 4-K stpl, TYP 1 F 400 150
189 SMED SMEDJEBACKEN 8-5-58 typ3, 4-k, F600 200
190 SMED SMEDJEBACKEN 23-8-54 typ2, 4-k 60
191 SMED SMEDJEBACKEN 3-2-40 typ2, 4-k 50
192 STR STRÖMSTAD 20-8-38 4-K LYX avtryck 250
193 str STRÖMSHOLM 2-4-55, 4-K fint 100
194 STRÖ STRÖMSTAD 25-10-39, PR 4-K stpl 300 125
195 STRÖ STRÖMSHOLM 16-5-53, PR 4-K stpl 200 100
196 SVE SVENLJUNGA 20-7-50 PR-LYX 4-K stpl 200
197 SÄT SÄTHER 15-2-45, PR-LYX 4-K stpl T 1 150
198 SÄT SÄTHER 26-4-45 ,PRAKT 4-K typ 1 till Fahlun 125
199 SÄT SÄTHER 3-2-58 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 100
200 SÄT SÄTHER 14-9-67 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 70
201 THO THORSHÄLLA 3-10-52 svag 4-K stpl 100
202 UDD UDDEVALLA 5-11-39 PR 4-K , F 150 100
203 UPS UPSALA 13-2-42, 4-K LYXOBJEKT till STH 200
204 UPS UPSALA 3-1-56, 4-K TYP 5 pr till GBG 150
205 UPS UPSALA 30-7-43 4-K stpl 75
206 UPS UPSALA 25-1-38 40
207 WAX WAXHOLM 20-7-46, PR 4-K stpl REK TILL FAHLUN, TYP 1 F 500 250
208 WEN WENERSBORG 16-3-49, PR 4-K stpl T3 150
209 WEN WENERSBORG 31-8-47, AB-pr 4-K t 3 110
210 WEN WENERSBORG 1-11-39, AB-PR 4-K 100
211 WEN WENERSBORG 23-8-47, AB 4-K TYP 3 100
212 WEN WENERSBORG 9-6-46, AB-pr 4-K 75
213 WEN WENERSBORG 17-3-19, PR 4-K stpl T3 50
214 WEX WEXIÖ 17-9-53 , LYX 4-K stpl REK 125
215 YST YSTAD 21-3-46, PR 4-K stpl TYP 1 75
216 ÅBY ÅBY 3-9-54, BLÅ 4-K LYX T Engelholm 400
217 ÅMÅ ÅMÅL 16-4-43, PR 4-K stpl TYP 2 F 200 150
218 öre ÖREBRO 14-5-51 4-K , PR-LYX 100
219 öre ÖREBRO 2-11-51 4-K , PR-LYX till Arboga 100
220 öre ÖREBRO 20-6-39 4-K , PR 100
221 ÖRE ÖREBRO 3-4-54, PR-LYX 4-K stpl 100
222 öre ÖREBRO 13-8-58 4-K , PR 80
223 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75
224 ÖST ÖSTERSUND 17-1-47, 4-K LYX t STH 120
225 ÖST ÖSTERSUND 18-7-50, 4-K LYX t Fahlun 110
226 ÖST ÖSTERSUND 2-8-46, LYX avtryck 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
.jpg
227
31 brev med olika CIRKELSTÄMPLAR 1843-1973 . Många fina. 500
228 CAL CALMAR 18-8-83, PR 60
229 HED HEDEMORA 3-4-54, cirkelstpl Praktbrev 50
230 STO STOCKHOLM 4-5-52, BLÅ cirkelstpl, LYXOBJEKT 125
231 STO STOCKHOLM 9-9-55, BLÅ cirkelstpl 75
232
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION
.jpg


BREV , Frimärkta försändelser
.jpg
233 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
234 2a STRENGNÄS 29-10-55 BÅG stämpel ( F 2000 + 3GÅNGER FÖR BREV) , 4sk I MÖRK a-nyans på brev till Trosa 1000
235 2a SÖDERHAMN 4-3-56, vackert stpl 4sk brev 500
236 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
237 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
238 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
239 2e UPSALA 29-10-57, AB-PRAKT 4-KANT STPL BREV 600
240 2g(c) 4sk HÖGBLÅ på brev med bågstpl ENKÖPING 26-5-57,intressant specielikning av bevet 1500
241 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
242 2k1 4 SKILLING TURKOS i underbar färg stpl STH 29-9-57, till GBG, ktt ftt, Intyg Sjöman godtagbart obj. F 60000, trots tand def ett genuint brev med fantastiskt turkos 4sk. 7000
243 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
244 2m TROSA 4-K stpl på PRAKTBREV till Nyköping.sido pr-lyx stpl TROSA 3000
245 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
246 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
247 7B2 7b2, 14Bd, 16b1 Brevomslag till RIGA från GEFLE 6.10.1868 med 28 öres frankering (rätt porto var 38ö). Mycket sällsynt underfrankeringsom dessutom gått posttjänstemännen obemärkt
förbi vilket är mycket ovanligt. Utlåtande HOW "äkta och sammanhörande" lätt rengjort. . Unik Försändelse. F minst 13000 för 38ö portot
6000
248 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
249 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
250 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
251 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
252 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
253 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
254 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
255 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
256 8d,7d 9 och 5 öre (kht), på mycket vackert
men överfrankerat brev, med varsin stämpel NORRKÖPING 26.6.57. Rolig kombination . Intyg HOW.
2000
257 9 12 öre. LYXcentrerat exemplar på brev med not ”Härmed postanvisning” LYXstpl på omvänt märke SUNDSVALL 12.3.68. 2000
258 9 12 öre på brev (reva nedtill i brevet) till Dalarö PRAKT stämplat ÅNGBÅTS PXP No 16 14.9.70. Sällsynt på vapenbrev 1300
259 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
260 9 STORA RÖR 3-8-68 , till Calmar 400
261 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
262 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
263 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
264 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
265 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
266 9c1 RAMUNDEBODA 25-7-60, rättvänd 4-K stpl. F 500x3 för brev= 1500 300
267 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
268 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
269 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
270 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
271 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
272 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
273 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
274 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
275 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
276 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
277 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
278 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
279 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
280 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
281 9i BOLLNÄS 20-10-62, PRAKTBREV 200
282 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
283 9i SÖDERHAMN 21-1-62, PRS 150
284 9i ab Westervik 31-1-62 125
285 9i STH 1-8-62, PRS 125
286 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
287 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
288 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
289 9l SÖDERHAMN 20-6-63, PRS 100
290 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
291 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
292 10,14Bc2 24ö och 3ö på 27ö till TYSKLAND, avsänt STH 13-7-70, Franco och ank stpl. 600
293 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
294 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
295 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
296 10c STH 28-2-59 24ö till Arendal , fint 400
297 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
298 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
299 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
300 10d1 JÖNKÖPING 6-2-64, PR-LYX STPL 48 ö brev 4-dubbelt porto, även pr-lyxcentr märken. eN PÄRLA 1250
301 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
302 10d2,14Be STH 6-10-70 , 24+3Ö = 27Ö TILL BERLIN, 3 transit. stplPRAKTOBJEKT 1250
303 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
304 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
305 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
306 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
307 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
308 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
309 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
310 11d1 Färgstarka 30 öre mörkbrun, 1865 års perforering. 2 ex.på brev sänt från STOCKHOLM 21.2.1865 till Finland, med notering ”via Grisslehamn”. 750
311 11d2 3x30ö på 90ö brev till Finland med sällsynta 1½ portot. stämplat bara med Finska ANK stämplar ANK 23-10, lite slarvigt öppnat upptill. Gott-mycket gott objekt. F 18000 2400
312 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
313 11d2,9c3, 15a, 30 öre (bht), 12 öre samt 17 öre Lejon som unik kombination av det ovanliga 59-öres portot till Ryssland st NORRKÖPING 10.2.68, blå franco inom ram och Fanco och på baksidan Södra St. Banan 12-2-68 och blå Stralsund 13-2- Berlin. Intressant brev som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 18000
314 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
315 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
316 11f,10d2 GEFLE 6-6-69, 24+30Ö VAPEN =54 Ö BREV TILL USA via Hamburg, Franco stpl. Intyg HOW mycket gott objekt. 3(5,5) (3,3) 3. F 22000 6000
317 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
318 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
319 12g1 50 öre violettaktigt rosa, 1855 års tandning. Singel på stor del av brevframsida till Paris,
stämplad STOCKHOLM 25.6.1868.
50 öre som singelfrankering
är sällsynt.
3000
320 12g2,8c 50 och 9 öre på brev till Schweiz st STOCKHOLM 29.5.67. Franco inom ram på baksidan blå Stralsund 31 5 Berlin, Horgen och Zürich 1 Jun 67, Ett objekt med ett intressant porto som endast gällde till orter nära tyska gränsen, denna portokombination känd i 3 exemplar. Mycket vackert objekt med felfria märken som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 20000
321 12g2,9c3 Intressant skeppsbrev "via Preussen" till RIGA med 50+12ö vapen med bara Danska nummerstpl 1 samt blå sidostpl FRA SVERRIG 12-1-68 sällsynt blandning svart och blå stämplar , intyg HOW 3,3,3,3 mycket gott objwkt, samt intyg Carl Aage Möller. 15000
322 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
323 14Bh,24c 3+24 öre på PR-LYX stpl brevomslag sänt från GÖTEBORG 3.4.1873 till Tyskland. Intyg HOW, arkivveck genom 3-öringen och 24 öre med kt ,gott objekt 2 (2,4)(4,5) 3(1992). F 2020 14000 2500
324 15b2 17Ö BREV TILL köpenhamn AB-PRAKT stpl STH 4-2-69, fint brev dock arkivveck Franko och ank stpl. 1000
325 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
326 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
327 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
328 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
329 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
.jpg
330 17 3-strip +3 öre på inrikes brev sänt från STOCKHOLMC 20.8.1875 till FÅRÖ Gotland. vISBY 21-8-75 PÅ BAKSIDAN. 650
331 17 4x3 öre på brev st. ÖRKENED 28.2.1875.Sido stl Hult och Hessleholm Ett par nötta tänder pga av placeringen av märket Med returanteckning. 600
332 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
333 17,19,25 Göteborg 13-12-75 3+5+30ö på 38 på sällsynt REK brev till Berlin, etikett Eingeschreiben" transit stpl Kiel15-12, Ovanligt. 1250
334 17a,24d MALMÖ 13-11-72, AB-PRAKT brev till BERLIN 3Ö svåra a nyansen 1000
335 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
336 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
337 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
338 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
339 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
340 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
341 17f 3 öre gulaktigt orangebrun . Fyra ex. i formav två par, som trevlig kombination på brev sänt
från GÖTEBORG 25.10.1875 till Norge.PKXP NR 7 UPP 30-10-75 på baksidan SÄLLSYNT KOMBINATIONF 3000
1200
342 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
343 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
344 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
345 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
346 17g 3 öre i felfritt lodrätt 4-strip på inrikes brevstämplat PKXP Nr 17 NED 7.10.76. AB-PRAKTOBJ. STÖRSTA KÄNDA
enhet på brev.
2000
347 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
348 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
349 18 4ö på 6öre brevkort till ITALIEN avsänt STH 6-8-78, praktobjekt TILL OVANLIGT ADRESSLAND. 5000
350 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
351 18 PKXP Nr 8A 3-11-78, 4Ö RINGTYP T 14 i 3-strip på inrikes brev till DEJE, Hö 4ö kht. Mycket gott objekt 3 (4,3,3) (3x3),3. F 13.000 1500
352 18a,25i 4 öre i 2 exemplar och 30 öre på mycket
25 i . vackert rekbrev till Tyskland stämplat STOCKHOLM C 6.2.77 och på brevet ”REKOMMENDERAS” inom ram. Sällsynt utlands rek med t 14.
5000
353 19 PKXP Nr 17 NED 17-2-76 4x 5ö ringtyp t 14 på brev till HELSINGFORS "via Tyskland"blå aANK stpl 23-2 på framsidan, transit stpl på baksidan PKXP Nr 2 18-2-76, Rysk stpl 19 Feb -76. Sällsynt med 4x5ö t 14 till utlandet 2000
354 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
355 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
356 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
357 20b,25d2 6 och 30 öre på mycket vackert brev till
London enbart makulerat med engelska stämplar ”HULL JA 14 74” och ”383”. rod och svart Londonstämplar på baksidan.Trotsreva, ett FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1 200
7500
358 20c NORRKÖPING 16-10-73, AB-PRAKT BREV med svår nyans. 1000
359 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
360 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
361 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
362 20g STH 19-3-75, par 6ö grå till Norge, transit stpl CHRISTIANIA 23-3-75, på framsidan och PKXP Nr 7 UPP22-3-75 och MOSS 25-3-75, YTTERST SÄLLSYNT MED 2 x 6ö grå till Norge, Fåtal kända. 3000
363 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
364 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
365 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
366 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
367 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
368 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
369 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
370 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
371 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
372 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
373 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
374 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
375 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
376 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
377 21 HALMSTAD 23-11-74 till KÖPENHAMN, ank stpl 100
378 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
379 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
380 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
381 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
382 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
383 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
384 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
385 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
386 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
387 21ev7 P.K.X.P NR 1 UPP 15-3-73, LYXS 200
388 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
389 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
390 21j 12 öre blekblå i 3 exemplar på vackert brev till Amsterdam stämplat ”Fra Sverrig” 4.10.73 samt ankomststämplad på baksidan. Trots arkivveck på brevet och överfrankering etttrevligt objekt. 3000
391 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
392 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
393 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
394 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
395 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
396 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
397 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
398 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
399 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
400 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
401 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
402 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
403 21o NORRALA 13-5-77, LYXs pr-lyxbrev 250
404 21P TUMBA 7-5-77, BLÅ PRAKTSTPL , PRAKT OBJ. 800
405 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
406 22,19,17 28 Öre bläckmakulerat brev till ÅBO 1500
407 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
408 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
409 22e 20ö med violett ANK STPL på mycket vackert brev till ÅBO Finland. Extremt sällsynt med violettk stpl 4000
410 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
411 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
412 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
413 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
414 22f,19g UPSALA 15-2-76, 5ö+20ö blekorange (en kht pga lite plats för frimärkena ) på REVERSAL å POSTFÖRSKOTT. blankett nr 85 sänt till Westerås och inlöst där 18 feb. 1876. Sällsynt försändelse i mycket gott objekt. UTST OBJ! F 11000 3800
415 22g 20 öre på vackert brev till Berlin enbart
makulerat med dansk stämpel ”Fra Sverrig” 1.5.76.
1500
416 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
417 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
418 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3500
419 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
420 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
421 24e,21j NORRKÖPING 22-9-73, 24+12ö =36ö till BELGIEN (ENDST 2 KÄNDA) lite slarvigt öppnat. Franco inom ram, ,Pkxp nr 2 ned 23-9-73, ank stpl Antwerpen 25 Sep 1873. Mycket ovanligt tidigt ringtyp t 14 brev till Balgien. 8000
422 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
423 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
424 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
425 25e 30 öre brun, slätt tryck. Singelfrankering
på brev, överfrankerat med två öre, sänt från UPSALA 1.5.1874 till Helsingfors. Intyg Obe: praktobjekt 4, 4, 4 (1981).
1000
426 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
427 25g Sweden Facit 25g, 21l used, 12+2×30 öre (pair) on very fine 2-fold cover sent from GÖTEBORG 8.5.1875 to Great Britain. Transit PKXP No 2 NED 9.5.1875 and arrival pmk LONDON PAID 11.MY.75. UNIQUE combination according to Ferdén (another cover is sent after the postage period). Ex. Frimärkshuset 1981. Certificate HOW VF cover 3(2,2,5)(2,3,3)3 no faults . 6000
428 26c,24f 50 och 24 öre i vackra exemplar på assbrev med dubbelt porto stämplat JÖNKÖPING 5.11.74, uppräkningsavgiften kontant betald.
Ovanligt F 8000 för uppräkningsbrev med dubbeltporto. F 6000 för 74 ö ASS. Ovanligt.
2500
429 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
430 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
431 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
432 28a FILIPSTAD 21-2-78, PR-LYXBRV till Carlstad. 500
433 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
434 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
435 28d EDSBERG 5-9-82, 3ö 8st varav ett 6-strip. 8x3ö som 24ö dubbelportobrev. UNIK FRANKERING? utställnings objekt! 4000
436 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
437 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
438 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
439 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
440 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
441 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
442 29b,35g STOCKHOLM 10.1.82 ,4 öre (2 ex) och 30 öre som 38 öres porto på rekbrev till Prag stämplat och med tysk reketikett. Ovanlig destination.Ankstpl PRAG 14-1 Intyg HOW (1998) ”mycket gott objekt”. 3000
443 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
444 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
445 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
446 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
447 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
448 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
449 30e STH 17-7-82, BAKSID PKXP No 7 a 17-7-82 till TRYCKSAK RISÖR DANMARK, mycket vacker 500
450 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
451 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
452 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
453 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
454 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
455 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
456 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
457 32c HELSINGBORG 28-8-82, ovanligt 12ö ringtyp TJÄNSTEBREV TILL HELSINGÖR, ankst baksid. 300
458 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
459 33a 20 öre. Mycket vackert brev AB-PRAKT till Finland enbartmakulerat med FINSKA JERNVÄGENS
POSTKUPÉEXPEDITION 1877.
1500
460 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
461 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
462 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
463 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
464 33d 20 öre på brev till Frankrike enbart stämplat med dansk stämpel ”Fra Sverige”. 1000
465 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
466 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
467 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
468 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
469 33f HANGÖ 24-4-81, 20ö ringtyp t 13. med bara finsk stpl märket perfekt bundet till brevet, ank stpl på baksidan 24-4-81. Mycket gott till Praktobjekt! 1200
470 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
471 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
472 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
473 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
474 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
475 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
476 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
477 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
478 39 P.F.J 3-5-86, PR-LYX BREV 200
479 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
480 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
481 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
482 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
483 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
484 43 FLEN -ESKILSTUNA 23-3-91 ,5ö vågrätt 4strip ,ett ex kht, sällsynt 20ö kombination till ÖSTERRIKE, ank stpl 250
485 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
486 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
487 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
488 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
489 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
490 43c,45 GUNNARSTORP 21-12-88,n14, BLÅ stämplar på panvn. SÄLLSYNT 350
491 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
492 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
493 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
494 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
495 45 FRÅN UTLANDET på par 10ö Oscar (en kht) Boktryck till ÅBO , tr stpl Hangö 29-1-91 på framsidan och ÅBO-FINLAND 30-1-91 på baksidan. PR-LYX utseende. 500
496 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
497 45 UPSALA 29-1-89, PAR på brev till WITKOWITZ I Mähren, eftersent till Budapest, pkxp stpl , ankstpl Witkowitz och senare Budapest. Intressant 400
498 45 UPSALA 8-11-88, PAR på brev till KATOWITZ i OBERSCHLESIEN , transit pkxp och AUSburg 11-11-88. Ovanlig adress. 300
499 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
500 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
501 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
502 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
503 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
504 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
505 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
506 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
507 46b BORLÄNGE 17-10-89., 2X20Ö = 40Ö REK, VACKERT 300
508 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
509 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
510 47c WESTERVIK 5-3-88, 30Ö MÖRKBRUN PÅ PANVN , LYX OBJEKT, MÄRKET 5,5,5 ock försändelsen också LYXutseende. Sällsynt med försändelser i LYX 600
511 47f KARLSBY 9-10-91, PR-LYXS BREV 200
512 48,47 30+50ö på 80ö brev till Frankrike avstämplat STH 26-2-89, blå Paris stpl, brevet är lite medfaret i överkanten 400
513 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000
514 51 3x10/24ö 30ö rekbrev Uppsala 17-5-05 till Sth. 400

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
.jpg
515 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
516 52 POSTIL.K. R.P. 10 VIII 02, finsk stpl på 5ö Oscar till BJÖRNEBORG, ankstpl på baksidan 10.VIII.02 , Avsändare Nyman & Schultz STH. Sällsynt. 1000
517 52 RAUMO RAUMA 28.X.X 09, praktfull stpl som perfekt binder 5ö oscar till brevet ankstpl JAKOBSTAD 20-X-09, PRAKTobj. 500
518 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
519 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
520 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
521 52 STOCKHOLM 13-6-1898 Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre on US stamped envelope 2 c, posted in Sweden and sent locally within STOCKHOLM 19.6.1898. The cover somewhat carelessly opened. Interesting item with content. 300
522 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
523 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
524 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
525 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
526 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
527 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
528 52 NERIKES VINÖ 9-12-04, LYXS vykort 150
529 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
530 52 SPARRSÄTRA 7-6-10 , PRS vyk, stpl F100 75
531 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
532 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
533 52c 2x1ö,3ö,5ö oscar på 10ö francokuvert Avsänt KRISTIANSTAD 5-3-94 till London, tr och ank stpl på baksidan. Ovanlig kombination 125
534 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
535 53,61 STH 18-11-13 2x1ö+8ö till Österrike. 100
536 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
537 53,62 STH NYA POSTHUSET INVIGNINGEN 27-10-1903, 2 PRS ex 8+2ö på oadresserat kuvert 300
538 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
539 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
540 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
541 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
542 54 10 öre on postcard sent from ED 31.1.1906 to Luxembourg. Scarce destination. 500
543 54 SALTSJÖBADEN 15-12-1897, 18st 10ö ( ett par ktt) Oscar 13 på framsidan och 5 på baksidan av 180ö REK till England, flera transit och ank stpl. 5 sigill på baksidan av denna spektakulära försändelse. 500
544 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
545 54 HELSINGFORS HELSINKI 23-VI-07 prakt stpl mitt över par 10ö oscar , vackert bundet till brevet till LAHTIS ankstpl på baksidan. Sällsynt bara finska makuleringar. 400
546 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
547 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
548 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
549 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
550 54 STH 21-3-04,VYK. till UNGERN, ank stpl Ovanligt adressland 300
551 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
552 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
553 54 UPSALA 30-8 -03,VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 250
554 54 Fra Sverige M på välc par 10ö till Schweiz, ank stpl BASEL 13.IV.99, PR 250
555 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
556 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
557 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
558 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
559 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
560 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
561 54 UPSALA 30-8 (03),VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 200
562 54 STH 18-2-08 till SCHWEIZ 2x10ö och Tuberkolosmärke, ankstpl som träffar 10ö oscar, intressant stpl på baksid. 200
563 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
564 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
565 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
566 54, fk6 10 öre som tilläggsfrankering på 10 öre frankokuvert st. SANDHEM 18.8.97 sänt till Buitenzorg på Java, ankst. BATAVIA och BUITENZORG 14.9.97, eftersänt och ankomststämplat ADEN OC.9.97. (totalt 5 stämplar på baksidan) UNIKT OBJEKT. 2000
567 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
568 54,kb 10ö oscar på 10ö kortbrev med hel rivkant till KÖNIGSBERG, stpl KJÖBENHAVN 13-7-03, ankstpl 14/7. Mycket ovanligt. 300
569 55 Spöland 15-9-11, LYXs 15ö oscar på internationell postanvisning till NORGE 300
570 55,62 UPPSALA 14-12-09, 15ö+2ö pfsk med retuer stpl, stpl etikett ej efterfrågad på baksidan 150
571 56 KPXP No 4 stpl på 20ö Oscar brev till Hangö stpl Postilj.k .H.H 5-V-97 på baksidan 400
572 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
573 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
574 56 FRÅN UTLANDET på 20ö Oscar brev ankstpl Helsingfors 15-IV-03 på baksidan. PR-LYX utseende. 200
575 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
576 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
577 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
578 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
579 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
580 59d LIMHAMN 20-3-05,PR-LYXs ADRKORT 100
581 59var 50ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .och nr 67 25ö på PFSK adr kort STH 24-3-11 till Mässbacken 200
582 60,56 20 öre + 1 kr on address card for parcel sent from STOCKHOLM 16 14.5.08 to Denmark. Cancellations KJØBENHAVN B 1.POST 16.5, and HELSINGØR 16.5.08. 300
583 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
584 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 29-4-01, AB-PRAKT brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
585 61-64 PKXP 10 A UPP 25-8-98, vackert brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
586 63 3Ö PÅ 2Ö Frankokuvert = 5 ö trycksaksporto till BELGIEN, OVANLIGT 200
587 66var 20ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .på PFSK adr kort Finspong 18-3-11 till Fågelsjö 100
588 75,66 STH 15-5-11, 5Ö MEDALJONG VM KRONA STPL 8 AAGEN i blandfrankering med 20ö Oskar, på PFSK till GNOSJÖ. UTST. OBJ. 750
589 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
590 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
591 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
592 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
593 79,86 5 öre with large portion of guide cross + 2x25 öre on special delivery cover sent from STOCKHOLM 2.11.19 to Germany. On back, pneumatic mail pmk BERLIN 4.11.19 in transit. 300
594 81 UPSALA 18-8-15, 8ö medaljong singel på Trycksak F 350 100
595 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
596 82 FRÅN UTANDET på par 10ö medaljong på fantastiskt illustrerat brev med en färgstark VIKING,samt illustrerad baksida. Ank/tr stpl Turku,Hangö på baksidan. 500
597 82 TURKU ÅBO BÅTSILUETT 25-IV-13 stämpel på 10ö medaljong på kortbref 10ö medaljong med hel rivkant kvar. änt till Helsingors , ankstpl på baksidan. 500
598 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
599 82 ÅBO 10-IV-14, stpl mitt på 10ö medaljong på glad påsk vykort till Åbo . oVANLIGT BARA MED FINSK STÄMPEL 400
600 82 GBG 12-12-11 10ö på vykort (lätt veck) till CANTON KINA. stämplar Canton 6-1-12 och Shanghai 2-1-12. 400
601 82 Turku-Åbo 29-V-13, på10ö medaljong perfekt bundet till vykortet, samt Fra Sverige stpl, ank stpl BORGÅ . PR-LYX obj 300
602 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
603 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
604 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
605 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
606 85 20 öre blue on cover to Italy with censorship, cancelled Stockholm 17.8.16. 300
607 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
608 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
609 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
610 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
611 88 30ö medaljong som lösen31-12- på 5c cencurerad försändelse från ARGENTINA . T stpl SANTIAGO 500
612 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
613 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
614 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
615 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
616 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
617 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
618 91,149A VASSEN 5-3-21, panvn till Korpikå 7-3-21, blandfrankering 100
619 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
620 140A,151 TOLLARP 19-4-21, PKXP No 75, på vykort till Österrike, ovanlig kombination 150
621 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
622 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
623 142Evar KALMAR 1-7-25, 5ö brunröd 3 helt felskurna på brev 300
624 143Avar BORÅS 10-9-30, 5Ö + 10 ö brevkortsurklipp som tilläggsfrankering , ovanligt 100
625 143Cc FRA SVERIGE 3X5ö 4sid brev avsänt Viken ankstpl Köpnehamn 13-4-37, vackert 175
626 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
627 143E 3FELSKURNA 5ö på brev PKP 75? 17-3-27 till GBG. 100
628 143Ebvar ENSKDE 1-11-36, 5ö grön t 13 2st helt felskurna på brev 150
629 145A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
630 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
631 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
632 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
633 146Evar PKP No57? 9-3-4710ö VIOLETT t 13, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö 143E 250
634 149A HALMSTAD 18-8-21, 4x10ö Prakt REK 200
635 149Avar PLK 77C 9-8-21, 2x 10ö En Face varav en felperforerad. ovanligt på brev 125
636 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
637 178A VARBERG 13-2-39 2x15ö TILL BRASILIEN, ms "Gripsholm" 200
638 180a KJÖBENHAVN 9-2-23, prs på märket och Fra Sverige inom ram sidostpl till Köpenhamn 200
639 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
640 183a BRÄKNE HOBY 10-5-26 till GREKLAND, ovanl adressland, ankstpl 17-5-26. 150
641 185b STH 3-10-24 30Ö LJUSBLÅ på brev till AMSTERDAM, SÄLLSYNT PÅ BREV 400
642 187a GBG 19-9-33, PRS uftpostbrev till österrike, Röd 2Mit Luftpost Beförderet" Berlin. 100
643 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
644 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
645 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
646 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
647 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
648 196,210 GÖTEBORG 21-10-24 5+5ö på 10öre bke skickat till COSTA RICA ! RARITET 1200
649 216,211 GBG 12-9-24, REK till Björneborg 125
650 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
651 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
652 232,231 145Ax2, 183a, STH 15-5-30 luftpost till AMSTERDAM , 6 DAG för Luftpostmärkena 200
653 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
654 238,239 STH PFFS 9-3-34, 238,239C,E varsitt ex med AB-PRAKT stpl på brev 150
655 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
656 259Avar ,319aVAR BORÅS 12-11-39, SVEDENBORG10ö VIOLETT, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö Ling 250
657 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
658 261BC NÄSHAMN LBR 17-9, 3+4sid par på vyk 100
659 261BC PKP 7-3-39? 75
660 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
661 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
662 266Avar STH 26-12-38, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 200
663 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
664 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 500
665 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
666 271Avar FALKENBERG 24-, 5ö grön 3st helt felskurna på vykort till Danmark 200
667 273BB , 273B , 281 40ö+4x10ö Flygbrev till USA, eftersänt. 40ö lite uppvikt och stpl på baksidan. 100
668 294 STH 10-9-43, 1939 Three Crowns 1 Kr orange on express Air mail cover to Prague, with censorship. 150
669 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
670 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
671 318Avar STH 1-5-06, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 250
672 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
673 318CB STH 29-9- 39, 4+3SID PAR PÅ VYK. 100
674 321Avar 15ö Linné uppvikt och stpl delvis på baksidan .på brev GÄVLE 21-9-39, PR, ovanligt 100
675 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
676 324Avar NORRKÖPING 1-8-40, 5ö grön 3st helt felskurna på brev 300
677 324CB UPSALA LBR C 23-6-40, 5ö Bellmann CB par 3+4sid på vykort 150
678 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
679 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
680 338A Nationalmuseum 150 years 20 öre in pair on Air mail cover to Prague, cancelled Fältpost 25-1-1943 with censorship 300
681 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
682 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
683 349Avar MAKULERAS stpl, 5ö grön 2st helt felskurna på brevframsida 150
684 359Avar STH 3-6-46, 5ö grön 4st helt felskurna på brev 250
685 368Avar STH 29-10-46, 5ö grön 3 st helt felskurna på brevframsida 200
686 373,372A Göteborg-New York5-5-47, blå Received stpl May 11 -47 YMCA. Svenska America linjen. 100
687 375,277 STH 29-7-47, 90ö Gjejer + 2x 25ö på EXPRESS brev till USA 250
688 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
689 428Bvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö på brev STH 21-11-64, Kuriosa 200
690 428Dvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö, 15ö på brev STH 17-11-64, Kuriosa 150
691 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
692 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
693 611A1 VEGBY 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
694 611A1 GNOSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
695 611A2 MULLSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
696
KJÖBENHAVN-HELSINGÖR 4-42 TOG, FRA SVERIGE, K OMB 6 4-4-95Brefkort 5ö, SÄLLSYNT STPL 250
697 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
698 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
699 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
700 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
.jpg
701 4a GAGNEF 2-12-74 PR-LYXstpl 2st 6ö tjänste t 14 på underbart vackert PRAKT-LYX brev 750
702 4c MÄRSTA 14.5.77. , 6 öre grå i 2 exemplar på vackert brev 750
703 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
704 13A Fagerås 5-1-83, 2X4Ö VA CKERT 100
705 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
706 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
707 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
708 17 WREDSTORP 29-8-82, PR-LYXEX på brev till Askersund 150
709 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
710 33d 20 öre på brev 1883 med dubbelt porto till Ryssland där det stämplats med ”T” och lösen ”14 K”. 2000


LÖSEN PÅ BREV
.jpg
711 2a Sweden Facit Postage due L2a, 3a, 6c, 8b2, 9b, 10a cover, 3+5+4×20+17×30+2×50 öre + 2×1 kr, or in total 898 öre, on back of address letter for unpaid parcel sent from KIØBENHAVN 8.3 to KRISTIANSTAD 22.3.1876. Interesting item overcrowded with stamps. According to regulations postage due stamps were to be placed at the back of postal items. Some faults due to placement of stamps of less importance. Signed O.P. 2a, L3a,L6c, L8b, L9b, L10a . EXHIBITION ITEM. 6000
712 9,5 50+12 öre som lösen på underfrankerad helsak
med tilläggsfrankering 2 cent Jefferson
orange, stämplad EDISTO MAY 5 (1878). Lösenmärkena ej makulerade.
800
713 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
714 20 1kr lösent 13 i 24 block på paketkort från Tyskland med värde angivelse. Sänt till Axel Brandt i låda med afseende 2 oljemålningar. Försändelsen har lösenbelagts med 24kr 68 öre vid ankomsten betalt med 24block 1kr 3x5ö,50ö,3ö, bläckmakulerade, Största kända enhet av 1kr på försändelse. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 4000
715 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
716 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
717 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
718 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
719 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
720 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
721 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
722 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
723 5var Kristianstad 13-4-41, militärkorts urklipp använt på brev 125
724 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
725 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
.jpg
726 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
727 BKE TURKU ÅBO 27-X-13 BÅTSILUETT stämpel 10ö Medaljong brevkort sänt till St: Petersburg Ryssland. Ovanligt 500
728 7Abke RUL Lstpl JÖNKÖPING 23-12-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Lund. 200
729 7bke RULLstpl GÖTEBORG 22-8-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Ösbo Bohr. 300
730 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 30-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 200
731 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 31-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 150
732 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
.jpg
733
STH 31-7-37, FRÅN ESTLAND i ram10 ESTLAND TILL SVERIGE F 2000 600
734
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
.jpg
735 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
736
10 olika FDC 1936-1945 Postverket, Bromma , nr 266-68,318-19, 328-29, 333-34, 338-39 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 1300 200
737
7olika FDC 1936-1945 , Brommar 358 , nr 318-19, 333-34, 338-39 , 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 700 120
738 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England 50
739 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, till. England 25
740 380616 266-68 FDC STH 16-6-38, G.V. 70ÅR 30
741 390225 318-19 LING STH 25-2-39, FDC 30
742 400830 333-34 Hazelius FDC 30-8-41 30
743 410511 328-29 BIBELN 11-5-41, fdc 35
744 420629 338-39 Nationalmuseum FDC STH 29-6-42 30
745 430616 344-46 INKL Svåra BB par på FDC stpl kort. Sällsynt 350
746 430616 nr 344-46, G.V. 85ÅR 16-6-43 med BB 75
747 450529 FDC Pressen 29-5-45, 2 illustrerade seie och ett med LYXs 4-block 50
748 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
749 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
750
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
751
One Penny England till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100