Welcome to Björn Jarlvik Philately´s website

Välkommen till Björn Jarlvik Filatelis hemsida

Our last auction number 99, 24th of February is still seen on our website.

Auction number 99 was Sunday February 24th 2019 at 20:00.
Invoices to bidders will be mailed with postal mail (no e-mails) on Tuesday 26th of February to Swedish buyers. Foreign bidders , who bid by e-mail, will receive e-mails with invoice in PDF files latest 27th of February .

A printed 16 page catalogue of collections and lots no1-2725 was sent 6th of February to all that have bought collections and lots from us. Single item lots number 3000-16222 with lists only on internet.


The auction lists are still available in left frame.
If you are interested to buy any lot that was not sold. Most of them are still for sale at startprice + 20%+ postage.

Lists with photolinks can be seen in left column
If You want an e-mail when future catalogues are ready please send your e-mail address to me. All bids sent by e-mail will be confirmed with e-mail.


Senaste auktion nr 99 var söndagen 24 februari 2019 klockan 20:00.


fakturor till alla svenska budgivare skickas med posten (inga e-mail) tisagen 26 februari eller senast onsdag 27 februari Budgivare från utlandet som bjöd med e-mail får e-mailfakturor senast onsdag 27 februari. Foreign e-mailbidders receive e-mail latest 27th of FebruaryÄr ni intresserad att köpa osålda objekt så är de flesta till salu för utrop + 20% +porto. Skicka mail vilka ni är intresserad av eller ring.


Auktion 99 var 24/2 20:00 med tryckt katalog över ca 2725 samlingar och partier. Katalogen skickas 6 Februari till alla som köpt samlingar och partier av oss tidigare. Katalogen finns också tillgänglig i PDF format i vänstra kolumnen
Singel objekt 3000-16222 med Listor bara på internet ingen tryckt katalog.

En komplett lista , lot 1-16222 utan foton finns i vänstra ramen.

Listor på olika delar med fotolänkar finns också och en del utan fotolänkar.


Alla bud som skickas med e-mail kommer att bekräftas med e-mail tillbaka. Vill ni ha en e-mail när katalogen eller framtida kataloger är klara på internet så skicka er e-mailadress till mig.
Vi har frimärksauktioner flera gånger om året.

We have several stampauctions every year.

Många 1000-tals objekt.
Many 1000´s lots.
We accept bids sent by e-mail. All bids sent by e-mail will be confirmed with e-mail.
send e-mail to Björn Jarlvik Filateli

This webpage started March 20th 2003. It is quickly constructed by Björn Jarlvik. I hope to improve it to future auctions.

Björn Jarlvik Filateli
Box 9110
102 72 Stockholm
Sweden
tel. (08) 669 26 86
tel. international +46 8 669 26 86
mobile phone 070- 650 49 26, e-mail 1 : bj@jarlvik.com
e-mail 2 : bj@jarlvik.net