Welcome to Björn Jarlvik Philately´s website

Välkommen till Björn Jarlvik Filatelis hemsida
Last auction number 92 was on
Monday March 19th at 20:00 with lists on internet and a printed catalogue (16page printed catalogue with collections and lots).
Invoices will be sent with e-mail to e-mailbidders Tuesday nitht to Wednesday 21st.


Auktion nr 92 samlingar och partier var måndagen 19 mars 2018 klockan 20:00.
Fakturor från auk 92 skickas per e-mail till de som bjöd per e-mail och vanlig post till övrig, troligen natten till onsdag 22 mars.
Auction number 91 was on Sunday March 11th 2018 at 15:00.


Invoices from auk91 was sent by postal mail to all Swedish buyers probably on Tuesday 13th and with e-mail to foreig bidders who bid by e-mail ( invoices in PDF format attachment) and with ordinary postal mail to those who did not bid by e-mail.If there is any lot you are interested in you can send me an e-mail and I can see if it is unsold, then you can probably still buy it.

Lists with photolinks of auction 91 are still available in left column . ( 40 page printed catalogue with single items) The printed catalogue single items is available in PDF format now in left column. You can download it.


The printed catalogue 91 was mailed (posted February 15th) by postal mail to all Swedish customers that have bought stamps from us previously and foreign customers that have bought from us during the last 10 years.

Lists with photolinks are ready (singleitems) in left column and some collections pictures will be added when they are ready.

The printed catalogue 92 with collections and lots will be mailed (ca February 24th) by postal mail to all customers that have bought collections and lots from us , others have to order it.

The auction lists are now available in left frame
A complete list , lot 1-12238 without photos is seen left frame, and also parts of lists with photolinks will be added as soon as they are ready .
The auction catalogue 91 with 40 pages single items is also available in PDF format.

The auction catalogue 92 with 16 pages collections and lots is also available in PDF format Web lists auk 92 is at bottom of left column.If You want an e-mail when future catalogues are ready please send your e-mail address to me. All bids sent by e-mail will be confirmed with e-mail.


Auktion nr 92 samlingar och partier var måndagen 19 mars 2018 klockan 20:00.
Fakturor från auk 92 skickas per e-mail till de som bjöd per e-mail och vanlig post till övrig. troligen natten till onsdag 22/3.
Fakturor från auktion nr 91 (söndagen 11 mars 2018 klockan 15.00) skickades med vanlig post troligen tisdag 13mars till alla svenska budgivare,och till utländska budgivare per e-mail ( bifogar faktura i PDF format) troligen tisdag 13/1 till de som bjöd per e-mail och vanlig post till de övriga.
listor på internet finns fortfarande och
Om ni är intresserad av något objekt så kan ni skicka ett e-mail till mig och se om det finns kvar. Då kan det gå att köpa det fortfarande .

En komplett lista auk 91 ( bara singel objekt) , lot 1-12238 utan foton finns i vänstra ramen.
Listor på olika delar med fotolänkar på singel objekt finns nu,
och bilder på en del samlingar kommer att läggas till när de är klara .
De tryckta katalogerna nr91 på 40sid postades ca 15 februari 2018 ,respektive auktion 92 på 16 sidor sidor postas ca 24 Februari.

Auk 92 med samlingar och partier skickas bara till de som köpt samlingar och partier av oss tidigare, Övriga får beställa den.

Hela den 40 sidiga tryckta katalogen nr 91 finns även i PDF format i vänster spalt och auk 92 på 16 sidor finns från ca 22/2 i PDF format och listor längst ned i vä spalt. Det går att skriva ut den därifrån.

Alla bud som skickas med e-mail kommer att bekräftas med e-mail tillbaka. Vill ni ha en e-mail när katalogen eller framtida kataloger är klara på internet så skicka er e-mailadress till mig.
Vi har frimärksauktioner flera gånger om året.

We have several stampauctions every year.

Många 1000-tals objekt.
Many 1000´s lots.
We accept bids sent by e-mail. All bids sent by e-mail will be confirmed with e-mail.
send e-mail to Björn Jarlvik Filateli

This webpage started March 20th 2003. It is quickly constructed by Björn Jarlvik. I hope to improve it to future auctions. You can always e-mail me and tell me what could improve the website i your opinion.

Björn Jarlvik Filateli
Box 9110
102 72 Stockholm
Sweden
tel. (08) 669 26 86 (fax available on request ,call first +46706504926, but if you can scan and e-mail instead)
tel. international and +46 8 669 26 86, (fax call first +46706504926 and I will connect the fax or make an appointment in time , when you can fax to me at +4686692686)
mobile phone 070- 650 49 26,( international +46706504926)
e-mail 1 : bj@jarlvik.com
e-mail 2 : bj@jarlvik.net