Welcome to Björn Jarlvik Philately´s website

Välkommen till Björn Jarlvik Filatelis hemsida
Last auction 112 was on Sunday January 10th 2021 at 20:00 . Thank you for all the bids.

ca 16899 lots with lists are only seen on internet. Printed catalogue of collections and lots lot 1- 2759 is sent December 15th to customers who have bougth collections before.


Invoices to bidders will be mailed with e-mails and PDF attachment for the invoice on Wednesday 13th of January to all buyers. If you bid by ordinary mail or telephone we send invoice with ordinare postal letters on Wednesday 13th.


The auction lists are still available in left frame
A complete list , lot 1-16899 without photos is seen left frame, and also parts of lists with photolinks.

If you are interested to buy any lot that was not sold. Most of them are still for sale at startprice + 20%+ postage.

A complete list , lot 1-16899 without photos is seen left frame, and also parts of lists with photolinks.If You want an e-mail when future catalogues are ready please send your e-mail address to me. All bids sent by e-mail will be confirmed with e-mail.


Senaste auktion nr 112 var söndagen 10 januari 2021 klockan 20.00.

Fakturor till alla svenska budgivare som bjöd via e-mail skickas med e-mail inklusive PDF fakturor onsdag 13 januari. Tack för de många buden.
De som bjöd per brev eller telefon får fakturor med vanlig post, som postas 13 januari.

En 20 sidor tryckt katalog har skickats den 15 december till kunder som tidigare köpt samlingar och partier.
Singel objekt med listor bara på internet.

En komplett lista auk 112 , lot 1-16899 utan foton finns i vänstra ramen.
Listor på olika delar med fotolänkar finns också .Är ni intresserad att köpa osålda objekt så är de flesta till salu för utrop + 20% +porto. Skicka mail vilka ni är intresserad av eller ring.


Alla bud som skickas med e-mail kommer att bekräftas med e-mail tillbaka. Vill ni ha en e-mail när katalogen eller framtida kataloger är klara på internet så skicka er e-mailadress till mig.
Vi har frimärksauktioner flera gånger om året.

We have several stampauctions every year.

Många 1000-tals objekt.
Many 1000´s lots.
We accept bids sent by e-mail. All bids sent by e-mail will be confirmed with e-mail.
send e-mail to Björn Jarlvik Filateli

This webpage started March 20th 2003. It is quickly constructed by Björn Jarlvik. I hope to improve it to future auctions.

Björn Jarlvik Filateli
Box 9110
102 72 Stockholm
Sweden
tel. +46(0) 8 669 26 86 (fax is no longer available :Call +46706504926, or scan and e-mail instead)
tel. international +46 8 669 26 86
mobile phone 070- 650 49 26,+46706504926 e-mail : bj@jarlvik.com
e-mail 2 : bj@jarlvik.net