Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net


auk 99 sid 1-16 som PDF fil, auction 99 pages 1-16 in PDFauction 99 whole list 1-16222 no photolinks


Sverige samlingar, partier, nominalvaror m.m. 1-2041

Norway- Scandinavia , Europa , All world, USA Collections and lots 2042-2738

Lists with photos auction 99

Bilder på intyg auc 99 , Pictures of certificates

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Sweden :covers , lot 3001-3596 with photos


stämplat Sverige lot 3597-7177 with Photos


Sverige ostämplat 7192-7955 photos

Sverige provtryck 7956-7984 photos

Sverige ** postfriskt 7985-9633 photos

Sverige 5-strip ** 9634-9886

Norge lot 10645-10836 photos

Danmark lot 10837-11245 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11246-11477, photos

Iceland lot 11478- 12253 photos

Finland lot 12254-12616 , photos

Europa Albania- Russia 12617 -13624 photos

Europa San M.- Turkey 13625- 14102 photos

Europa , Tyskland. Germany 14103-15328 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15329-15557 photos

non European countries 15558- 15650 ,photos

USA single lots 15651-16222 photos

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Bilder ur en del samlingarauk 99 , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Parts of list without photos


Sverige rullar 9887-10016

Sverige ark 10017-10078

Sverige häften , booklets 10080-10644

Sverige häftes samlingar -partier, 1-89 booklet lots

Sverige samlingar, partier, nominalvaror m.m. 1-2041

Norway- Scandinavia , Europa , All world, USA Collections and lots 2042-2738