Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 130, 29 October 2023

listor bara på internet

Lists with photos

Auktion 130. Det finns 2 sätt att se singelobjekten: överst med bilderna i samma format och

Längst ned i denna spalt är listor med full storlek bilder direkt laddade.

Auction 130: There are two ways of looking at the single items. First with pictures in same size and

at end in this column are lists with fullsize pictures directloaded.


auction 130 whole list 1-18601 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-1070 with photos


stämplat Sverige 1071 -5055 Photos

Sverige ostämplat 5056-5783, photos

Sverige provtryck 5783-5814 photos

Sverige ** 5815-8326 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 8327-8958

Sverige ark 9146-9226 många med bilder

Norge lot 11999- 12167 ,photos

Danmark lot 12168-13167 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 13168 - 13419 photos

Iceland lot 13420-14062 photos

Finland lot 14063-14593 photos

Finland biområden lot 14585-14593 photos

Europa Albania- Russia 14593- 15527 photos

Europa San M.- Turkey 15528 -15964 photos

Europa , Tyskland. Germany 15965 -17250 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 17251 -17426 photos

non European countries 17427 - 17497 ,photos

USA single lots 17498 -17917 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 8959-9145

Sverige ark 9146-9226

Sverige häften , booklets 9227-10050

Sverige partier häften , booklets lots 9959-10050

Sverige samlingar och partier 9959-11998

Norge-HV, USA samlingar och partier 17918-18601

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections

Nedan är listor med full storlek bilder direkt laddade. Below are lists with fullsize pictures directloaded.

Sweden :covers , lot 1-1070 with photos


stämplat Sverige 1071 -5055 Photos

Sverige ostämplat 5056-5783, photos

Sverige provtryck 5783-5814 photos

Sverige ** 5815-8326 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 8327-8958

Sverige ark 9146-9226 många med bilder

Norge lot 11999- 12167 ,photos

Danmark lot 12168-13167 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 13168 - 13419 photos

Iceland lot 13420-14062 photos

Finland lot 14063-14593 photos

Finland biområden lot 14585-14593 photos

Europa Albania- Russia 14593- 15527 photos

Europa San M.- Turkey 15528 -15964 photos

Europa , Tyskland. Germany 15965 -17250 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 17251 -17426 photos

non European countries 17427 - 17497 ,photos

USA single lots 17498 -17917 photos