Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 129, 10 september 2023

listor bara på internet

Lists with photos

Auktion 129. Det finns 2 sätt att se singelobjekten: överst med bilderna i samma format och

Längst ned i denna spalt är listor med full storlek bilder direkt laddade.

Auction 129: There are two ways of looking at the single items. First with pictures in same size and

at end in this column are lists with fullsize pictures directloaded.


auction 129 whole list 1-17817 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-892 with photos


stämplat Sverige 893 -4438 Photos

Sverige ostämplat 4439-5299, photos

Sverige provtryck 5300-5319 photos

Sverige ** 5320-7310 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7311-7566

Sverige ark 7756-7836 många med bilder

Norge lot 10618- 10789 ,photos

Danmark lot 10790-11843 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11844 - 12101 photos

Iceland lot 12102-12757 photos

Finland lot 12758-13291 photos

Finland biområden lot 13282-13291 photos

Europa Albania- Russia 13292- 14234 photos

Europa San M.- Turkey 14235 -14675 photos

Europa , Tyskland. Germany 14676 -15970 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15971 -16146 photos

non European countries 16147 - 16217 ,photos

USA single lots 16218 -16640 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 7567-7755

Sverige ark 7756-7836

Sverige häften , booklets 7837-8666

Sverige partier häften , booklets lots 8577-8666

Sverige samlingar och partier 8577-10617

Norge-HV,USA samlingar och partier 16641-17324

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections

Nedan är listor med full storlek bilder direkt laddade. Below are lists with fullsize pictures directloaded.

Sweden :covers , lot 1-892 with photos


stämplat Sverige 893 -4438 Photos

Sverige ostämplat 4439-5299, photos

Sverige provtryck 5300-5319 photos

Sverige ** 5320-7310 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7311-7566

Sverige ark 7756-7836 många med bilder

Norge lot 10618- 10789 ,photos

Danmark lot 10790-11843 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11844 - 12101 photos

Iceland lot 12102-12757 photos

Finland lot 12758-13291 photos

Finland biområden lot 13282-13291 photos

Europa Albania- Russia 13292- 14234 photos

Europa San M.- Turkey 14235 -14675 photos

Europa , Tyskland. Germany 14676 -15970 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15971 -16146 photos

non European countries 16147 - 16217 ,photos

USA single lots 16218 -16640 photos