Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 120, April 17th 2022


auk 120 sid 1-40 som PDF fil, auction 120 pages 1-40 in PDF small size 2,7Mbauk 120 sid 1-40 som PDF fil, auction 120 pages 1-40 in PDF quality size with high quality photos that can be enlarged 75 Mb


Ladda gärna ner 75 Mb katalogen till er dator och förstora den i er PDF läsare så kan ni se de stämplade märkena i tydlighet utan att vara uppkopplade mot internet.


Budblankett , bid sheet if you want to bid by postal mail.

listor bara på internet

Lists with photos

Auktion 120. Det finns 2 sätt att se singelobjekten: överst med bilderna i samma format och

Längst ned i denna spalt är listor med full storlek bilder direkt laddade.

Auction 120: There are two ways of looking at the single items. First with pictures in same size and

at end in this column are lists with fullsize pictures directloaded.


auction 120 whole list 1-18709 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-639 with photos


Sweden :extra covers , lot 16001-16335 with photos


Stämplat Sverige Foto lot 640-2748.

stämplat Sverige under 250 extra lista bara på internet lot 16356 -17904 Photos

P>

stämplat Sverige några block ej på fotobladen m.m.

Sverige ostämplat 2749-3602, photos

Sverige provtryck 3603-3628 photos

Sverige ** 3629-5579 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 5580-5583

Sverige ark 6134-6321 många med bilder

Norge lot 8789- 8989 ,photos

Danmark lot 8990-9635 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 9636 - 9926 photos

Iceland lot 9927-10683 photos

Finland lot 10684-11255 photos

Europa Albania- Russia 11256- 12356 photos

Europa San M.- Turkey 12357 -12853 photos

Europa , Tyskland. Germany 12854 -14200 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 14201 -14412 photos

non European countries 14413 - 14500 ,photos

USA single lots 14501 -15068 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 5854 -6026

Sverige ark 6027-6103

Sverige häften , booklets 6105-6921

Sverige partier häften , booklets lots 6820-6921

Sverige samlingar och partier 6820-8788

Norge-HV,USA samlingar och partier 15069-15742

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections

Nedan är listor med full storlek bilder direkt laddade. Below are lists with fullsize pictures directloaded.

Sweden :covers , lot 1-639 with photos


Sweden :extra covers , lot 16001-16335 with photos

stämplat Sverige under 250 extra lista bara på internet lot 16356 -17904 Photos

Sverige ostämplat 2749-3602, photos

Sverige provtryck 3603-3628 photos

Sverige ** 3629-5579 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 5580-5583

Sverige ark 6134-6321 många med bilder

Norge lot 8789- 8989 ,photos

Danmark lot 8990-9635 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 9636 - 9926 photos

Iceland lot 9927-10683 photos

Finland lot 10684-11255 photos

Europa Albania- Russia 11256- 12356 photos

Europa San M.- Turkey 12357 -12853 photos

Europa , Tyskland. Germany 12854 -14200 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 14201 -14412 photos

non European countries 14413 - 14500 ,photos

USA single lots 14501 -15068 photos