Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 118, January 9th 2022

listor bara på internet

Lists with photos

Auktion 118. Det finns 2 sätt att se singelobjekten: överst med bilderna i samma format och

Längst ned i denna spalt är listor med full storlek bilder direkt laddade.

Auction 118: Thera are two ways of lookingat the single items. First with pictures in same size and

at end in this column are lists with fullsize pictures directloaded.


auction 118 whole list 1-17245 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-700 with photos


stämplat Sverige lot 701-3071 Photos

Sverige ostämplat 3072-3830, photos

Sverige provtryck 3831-3861 photos

Sverige ** postfriskt 3862-6744, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 6745-7520

Sverige ark 7829-7906 många med bilder

Norge lot 10307 - 10508,photos

Danmark lot 10509-11086 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11087 -11376 photos

Iceland lot 11377-12138 photos

Finland lot 12139-12693 photos

Europa Albania- Russia 12694-13753 photos

Europa San M.- Turkey 13754 -14244 photos

Europa , Tyskland. Germany 14245 -15543 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15544 -15762 photos

non European countries 15763 - 15851 ,photos

USA single lots 15852 -16398 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 7521 -7684

Sverige ark 7685-7758

Sverige häften , booklets 7760-8528

Sverige partier häften , booklets lots 8449-8528

Sverige samlingar och partier 8449-10305

Norge-HV,USA samlingar och partier 16399-17024

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections

Nedan är listor med full storlek bilder direkt laddade. Below are lists with fullsize pictures directloaded.

Sweden :covers , lot 1-700 with photos


stämplat Sverige lot 701-3071 Photos

Sverige ostämplat 3072-3830, photos

Sverige provtryck 3831-3861 photos

Sverige ** postfriskt 3862-6744, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 6745-7520

Sverige ark 7829-7906 många med bilder

Norge lot 10307 - 10508,photos

Danmark lot 10509-11086 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11087 -11376 photos

Iceland lot 11377-12138 photos

Finland lot 12139-12693 photos

Europa Albania- Russia 12694-13753 photos

Europa San M.- Turkey 13754 -14244 photos

Europa , Tyskland. Germany 14245 -15543 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15544 -15762 photos

non European countries 15763 - 15851 ,photos

USA single lots 15852 -16398 photos