Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 113, February 14th 2021

listor bara på internet

Lists with photos


auction 111 whole list 1-15811 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-835 with photos


stämplat Sverige lot 836-4257 Photos

Sverige ostämplat 4258-5031, photos

Sverige provtryck 5032-5056 photos

Sverige ** postfriskt 5057-6679, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 6680-6962

Norge lot 9854 - 10050, photos

Danmark lot 10051-10546 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 10546 -10762 photos

Iceland lot 10763-11486 photos

Finland lot 11487-12049, photos

Europa Albania- Russia 12050- 13002 photos

Europa San M.- Turkey 13003 -13452 photos

Europa , Tyskland. Germany 13453 -14696 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 14697-14908 photos

non European countries 14909- 14995 ,photos

USA single lots 14996-15551 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 6963-7128

Sverige ark 7129-7189

Sverige häften , booklets 7189-8003

Sverige partier häften , booklets lots 7907-8003

Sverige samlingar och partier 7907-9853

Norge-HV,USA samlingar och partier 15552-16201

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections