Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 111, November 8th 2020

listor bara på internet

Lists with photos


auction 111 whole list 1-15811 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-523 with photos


stämplat Sverige lot 524-3752 Photos

Sverige ostämplat 3753-4532, photos

Sverige provtryck 4533-4567 photos

Sverige ** postfriskt 4568-6249, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 6250-6535

Norge lot 9397 - 9599, photos

Danmark lot 9600-10099 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11000-10317, photos

Iceland lot 10318-11043 photos

Finland lot 11044-11621 , photos

Europa Albania- Russia 11622-12586 photos

Europa San M.- Turkey 12587 -13037 photos

Europa , Tyskland. Germany 13038-14293 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 14294-14512 photos

non European countries 14513-14599 ,photos

USA single lots 14600-15811 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 6536-6702

Sverige ark 6703-6766

Sverige häften , booklets 6768-7592

Sverige partier häften , booklets lots 7497-7592

Sverige samlingar och partier 7497-9396

Norge-HV,USA samlingar och partier 15173-15811

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections