Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 110, September 20th 2020

listor bara på internet

Lists with photos


auction 110 whole list 1-17733 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-864 with photos


stämplat Sverige lot 865-4436 Photos

Sverige ostämplat 4437-5140, photos

Sverige provtryck 5141-5170 photos

Sverige ** postfriskt 5171-7736, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7737-8424

Norge lot 11292 - 11495, photos

Danmark lot 11496-11996 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11997-12215, photos

Iceland lot 12216-12962 photos

Finland lot 12963-13532 , photos

Europa Albania- Russia 13532-14501 photos

Europa San M.- Turkey 14502 -14953 photos

Europa , Tyskland. Germany 14954-16210 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 16211-16430 photos

non European countries 16431-16518 ,photos

USA single lots 16519-17094 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 8425-8591

Sverige ark 8592-8655

Sverige häften , booklets 8657-9484

Sverige partier häften , booklets lots 9389-9484

Sverige samlingar och partier 9389-11291

Norge-HV,USA samlingar och partier 17095-17733

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections