Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 109, July 12th 2020

listor bara på internet

Lists with photos


auction 109 whole list 1-15673 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-809 with photos


stämplat Sverige lot 810-3451 Photos

Sverige ostämplat 3452-4252, photos

Sverige provtryck 4253-4289 photos

Sverige ** postfriskt 4290-6017, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 6018-6304

Norge lot 9211 - 9417, photos

Danmark lot 9418-9918 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 9919-10143, photos

Iceland lot 10144-10893 photos

Finland lot 10894-11466 , photos

Europa Albania- Russia 11467-12448 photos

Europa San M.- Turkey 12449 -12901 photos

Europa , Tyskland. Germany 12902-14159 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 14160-14381 photos

non European countries 14382-14469 ,photos

USA single lots 14469-15050 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 6305-6475

Sverige ark 6476-6540

Sverige häften , booklets 6541-7371

Sverige partier häften , booklets lots 7276-7371

Sverige samlingar och partier 7276-9210

Norge-HV,USA samlingar och partier 15051-15673

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections