Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 108, May 10th 2020

listor bara på internet

Lists with photos


auction 108 whole list 1-17258 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-544 with photos


stämplat Sverige lot 545-3842 Photos

Sverige ostämplat 3843-4559, photos

Sverige provtryck 4560-4593 photos

Sverige ** postfriskt 4594-7166, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7167-7861

Norge lot 10787 - 10992, photos

Danmark lot 10993-11497 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11498-11722, photos

Iceland lot 11723-12480 photos

Finland lot 12481-13056 , photos

Europa Albania- Russia 13057-14039 photos

Europa San M.- Turkey 14040 -14495 photos

Europa , Tyskland. Germany 14496-15757 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15758-15982 photos

non European countries 15983-16070 ,photos

USA single lots 16471-16652 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 7862-8032

Sverige ark 8033-8096

Sverige häften , booklets 8098-8928

Sverige partier häften , booklets lots 8833-8928

Sverige samlingar och partier 8833-10786

Norge-HV,USA samlingar och partier 16653-17298

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections