Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 106, February 16th 2020

listor bara på internet

Lists with photos


auction 106 whole list 1-15568 no photolinksauk 106 sid 1-16 som PDF fil, auction 106 pages 1-16 in PDFBudblankett , bid sheet if you want to bid by postal mail.

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 3001-3822 with photos


stämplat Sverige lot 3823-6513 Photos

Sverige ostämplat 6514-7237, photos

Sverige provtryck 7238-7283 photos

Sverige ** postfriskt 7284-9904, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 9905-10606

Norge lot 11360- 11549, photos

Danmark lot 11550-12007 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 12008-12236, photos

Iceland lot 12237-12986 photos

Finland lot 12987-13474 , photos

Europa Albania- Russia 13475-14450 photos

Europa San M.- Turkey 14451-14909 photos

Europa , Tyskland. Germany 14910-16157 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 16158-16381 photos

non European countries 16382- 16471 ,photos

USA single lots 16472-17023 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 10607-10776

Sverige ark 10777-10830

Sverige häften , booklets 10831-11359

Sverige partier häften , booklets lots 1-96

Sverige samlingar och partier 1- 2033

Norge-HV,USA samlingar och partier 2034-2704

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections