Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 105, Januray 19th 2020

listor bara på internet

Lists with photos


auction 105 whole list 1-15568 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-560 with photos


stämplat Sverige lot 561-3945 Photos

Sverige ostämplat 3946-4688, photos

Sverige provtryck 4689-4717 photos

Sverige ** postfriskt 4718-6288, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 6289-6541

Norge lot 9216- 9405, photos

Danmark lot 9406-9868 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 9869-10098, photos

Iceland lot 10099-10852 photos

Finland lot 10853-11340 , photos

Europa Albania- Russia 11341-12323 photos

Europa San M.- Turkey 12324-12782 photos

Europa , Tyskland. Germany 12783-14045 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 14046-14274 photos

non European countries 14275- 14366 ,photos

USA single lots 14367-14919 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 6542-6711

Sverige ark 6712-6767

Sverige häften , booklets 6768-7403

Sverige partier häften , booklets lots 7310-7403

Sverige samlingar och partier 7310- 9215

Norge-HV,USA samlingar och partier 14920-15568

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections