Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 103, September 29th 2019.

listor bara på internet

Lists with photos


auction 103 whole list 1-15358 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-845 with photos


stämplat Sverige lot 846-3614 Photos

Sverige ostämplat 3615-4368 , photos

Sverige provtryck 4369 -4397 photos

Sverige ** postfriskt 4398-6015, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 6016-6268

Norge lot 8956- 9146, photos

Danmark lot 9147-9618 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 9619-9852, photos

Iceland lot 9853-10607 photos

Finland lot 10608-11101 , photos

Europa Albania- Russia 11102-12091 photos

Europa San M.- Turkey 12092-12550 photos

Europa , Tyskland. Germany 12551-13818 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 13819-14054 photos

non European countries 14055- 14145 ,photos

USA single lots 14146-14708 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 6269-6438

Sverige ark 6439-6495

Sverige häften , booklets 6497-7154

Sverige samlingar och partier 7054- 8955

Norge-HV,USa samlingar och partier 14709-15358

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections