Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 102, July 14th 2019.

listor bara på internet

Lists with photos


auction 102 whole list 1-17407 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-567 with photos


stämplat Sverige lot 568-4007 Photos

Sverige ostämplat 4022-4753 , photos

Sverige provtryck 4754 -4801 photos

Sverige ** postfriskt 4802-7517, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7518-8231

Norge lot 10958- 11149, photos

Danmark lot 11150-11624 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11625-11858, photos

Iceland lot 11859-12619 photos

Finland lot 12620-13130 , photos

Europa Albania- Russia 13131-14121 photos

Europa San M.- Turkey 14122-14584 photos

Europa , Tyskland. Germany 14585-15854 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15855-16093 photos

non European countries 16093- 16184 ,photos

USA single lots 16185-16750 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 8231-8401

Sverige ark 8402-8459

Sverige häften , booklets 8460-9120

Sverige samlingar och partier 9045- 10957

Norge-HV,USa samlingar och partier 16751-ca 17407

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections