Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 101, June 9th 2019.

listor bara på internet

Lists with photos
efter Stockholmia 2019 offert, 36 lots direct saleauction 101 whole list 1-14790 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-473 with photos


stämplat Sverige lot 474-2871 Photos

Sverige ostämplat 2880-3639 , photos

Sverige provtryck 3640 -3668 photos

Sverige ** postfriskt 3669-5295, photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 5296-5548

Norge lot 8296- 8487, photos

Danmark lot 8488-8962 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 8963-9198, photos

Iceland lot 9799-9964 photos

Finland lot 9965-10476 , photos

Europa Albania- Russia 10477-11468 photos

Europa San M.- Turkey 11469-11933 photos

Europa , Tyskland. Germany 11934-13212 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 13213-13466 photos

non European countries 13467- 13557 ,photos

USA single lots 13558-14130 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 5549-5718

Sverige ark 5719-5776

Sverige häften , booklets 5778-6448

Sverige samlingar och partier 6373- 8295

Norge-HV,USa samlingar och partier 14131-ca 14790

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections