ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
3001
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
3002
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
3003
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
3004
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
3005
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
3006
Brev 1847 till Fjerdingsmannen i Kolagården . anteckning FORT. 400
3007
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
3008
1759 KRONOBREV MED SLINGA TILL angående civilmål, PRAKT 250
3009
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
3010
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
3011
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
3012
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
3013
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
3014
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
3015
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
3016
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
3017
Begäran om återtagande 27-9-95, blankett nr 131 September1893 200
3018
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
3019
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
3020
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
3021
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
3022
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

3023 ARB ARBOGA 1829, AB inehåll 175
3024 BOR BORÅS PR-LYX, 1824
3025 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
3026 SKA SKARA , AB 100
3027 UDD UDDEVALLA , AB 150
3028 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
3029
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
3030
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

3031 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
3032 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
3033 BågsCAL CALMAR 9-2-37, PR-LYX 200
3034 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
3035 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
3036 BågsGEF GEFLE, 26-8-32,typ2,ab 250
3037 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
3038 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
3039 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
3040 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
3041 BågsSal SALA 16-6-36 , PRAKT 175
3042 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
3043 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
3044 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
3045 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

3046 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
3047 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
3048 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
3049 4-KSal SALA 30-5-50,PRS, tejp fl. TYP 2, F 600 150
3050 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
3051 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
3052 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
3053 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
3054 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
3055 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
3056 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
3057 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
3058 GÖT GÖTHEBORG 28-4-46, Typ6? på baksid 50
3059 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
3060 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
3061 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
3062 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
3063 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
3064 MAR MARIESTAD 5-6-47, PR 75
3065 NYK NYKÖPING 30-9-50, PR-LYX TYP 1 75
3066 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
3067 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
3068 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
3069
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
3070 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
3071
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
3072 2a STOCKHOLM 20-7-55, LYXS 4sk på fint brev Första Månaden 2500
3073 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
3074 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
3075 2a 4 skill blå, tunt papper, på PR-LYXs brev
sänt från STOCKHOLM 1.4.1856 till Trosa.
800
3076 2a GÖTHEBORG 7-6-56, +Bläckkors 500
3077 2a,var ÖREBRO 24-7-55, 4-K stpl rättvänt LYX avtryck på 4sk med 2:a märkesbild synligt på tänderna. Signerad Thorsson lev 1b. Kanonobjekt för första månads samlaren av Svenska frimärken. 1600
3078 2b GRYTHYTTEHED 29-7-55, PR-LYX 4 K stpl FÖRSTA MÅNADEN på litet vackert brev. 2500
3079 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
3080 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
3081 2e,2h1 STH 24-3-57, 2olika nyanser av 4sk Banco på topp fräscht brev till Östersund. Mycket gott till Praktobjekt. 5000
3082 2g STOCKHOLM 20.8.57. 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. enormt fräscht. PR-LYX brev 3000
3083 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
3084 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
3085 2h1,var CARLSHAMN 13.8.57 , AB-PRAKTstpl. 4 skill bco, ljusblå på vackert brev med på brev ovanliga varianten PYRA. 1000
3086 2i NORRTELJE 5-11-57, 4sk gråultramarin p AB-PRAKT brev till STH. Mycket fint fräscht objekt. 1800
3087 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
3088 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
3089 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
3090 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
3091 7b1,9h, 11b 47Ö REKframsida 5+12ö ultramarin, 30ö LINKÖPING 28-9-62 till Sköfde, färgfriskt 350
3092 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
3093 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
3094 7d,11e1 STOCKHOLM 19.7.66, röd PD och FRANCO. 30 öre i 2 och 5 öre på 65ö
vackert brev (arkivveck) till England , blå Stralsund 21-7 Berlin stpl på baksidan.
900
3095 7e1,9b2 STH 31-5-66 , 12+5Ö=17Ö till DANMARK, fint mycket gott objekt 1000
3096 8b 9 ÖRE VAPEN , 2ST PÅ NÄRPORTO 18 ÖRE TILL DANMARK, stpl HELSINGBORG 11-4-1864. Attest HOW praktobjekt 4, (4,5) 4,3. . Sällsynt i denna kvalitet . 5600
3097 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
3098 8d,16b1 Stockholm 17-8-67, par 20ö Lejon och 9 ö vapen på 49 ö brev till HOLLAND, Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,3,3)(4,4,4)4 , litet riss på höger 20ö. Fint Utställningsobjekt. 2400
3099 9 BLÄCKMAK på brev till FELLINGSBRO 300
3100 9,10 12+24ö=36ö t. England AB-PRst STH 31-5-71 900
3101 9a1 SH 28-7-58, 12ö första månad 500
3102 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
3103 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
3104 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
3105 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
3106 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
3107 9c2 W.S.B 17-4-66, PRAKT brev 250
3108 9c2,v13 STH 12-5-65, punkt i G 300
3109 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
3110 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
3111 9c3 Stenung STRÅLSTÄMPEL I LYXAVTRYCK Praktbrev intyg HOW 4,4,5,4, O län. Ett av de vackraste breven med strålstämpel överhuvudtaget! 5000
3112 9c3 12öre mycket fint Postanvisningsbrev UMEÅ 5-4-69, AB-PRAKTOBJEKT 1700
3113 9c3 EKOLSUND 24-4-67, Prakt Tredjeståndsvikt 600
3114 9c3 par 12ö = 24ö GBG 15-2-70, AB. 200
3115 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
3116 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
3117 9l STH 1-5-63, PRS, extremt färgstark 200
3118 9l SÖDERHAMN 17-5-63, PRS, färgstark 150
3119 10 3x24ö på 72 ö brev till DRESDEN, STH 27-3-65, vackert men förstärkt i överkanten och övre vänster märke delvis förbättrad stämpel mot brevets reparation. 500
3120 10,14Bc2 24ö och 3ö på 27ö till TYSKLAND, avsänt STH 13-7-70, Franco och ank stpl. 200
3121 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
3122 10a? WENERSBORG 9-2-63, 24Ö VACKERT 200
3123 10a,9d1 36ö st HALMSTAD 4-6-60 750
3124 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
3125 10d1,11d1 4x30ö i 4strip s, 24ö (kht) 144ö STH 6-5-64 via Hamburg till HAAG HOLLAND krike. Intyg HOW mycket gott objekt. några nötta tänder mot brevets kant. Brevet är rengjort. Sällsynt brev F 24000 3(3x3,4,4) 2x3,3x2) 3 2500
3126 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
3127 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
3128 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
3129 10d2,11d2 STH NORR 25-1-71, 24+30Ö ( ett par ktt) på vackert brev till KANADA, 54Ö porto. F 32000 5000
3130 10d2,11e2 UNIKT DUBBELPORTOBREV 108 öre till ITALIEN , 2X24ö OCH 2X 30ö stpl STH 18-2-68, Franco stpl, P.P. och ank stpl ROMA.INTYG NILS SVENSSON Gott objekt, Lätt skadade frankering. ENDA KÄNDA. UTST OBJ. 4800
3131 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
3132 10e STH 30-8-60, vacker 24ö brev 200
3133 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
3134 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
3135 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
3136 10h2,9c2 GÖTEBORG 27.1.71 24 och 12 öre på mycket vackert brev till Schweiz på baksidan transit- och ankomststämplar 1500
3137 10i,14B STH 17-6-72, 24+3ö som 27ö porto till STETTIN, flera stämplar UNDERBART BREV MED SVÅRA 24 ö i nyansen. 1200
3138 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES 2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F 16000 vackert och fräscht 6000
3139 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
3140 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
3141 11b LINKÖPING 11-12-62, 30ö i par till Finland , vackert med intressant 4-kstpl på baksid STH 13 DES 63. Vackert mycket gott obj. 800
3142 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
3143 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
3144 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
3145 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
3146 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
3147 11d2 GÖTEBORG 25-11-69, par 30ö vapen på brev till MARSTRAND, mycket gott objekt. Ovanligt 5 dubbelt porto 1200
3148 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
3149 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
3150 11e1,14Bc1 STH 12-2-66, per 30ö (en kht), 3ö på 63ö porto till Frankrike, Sällsynt portosats. AB-PRAKT Utseende med röd P.D. , franco inom ram, blå Paris stpl , Intyg Sjöman. 1800
3151 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
3152 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
3153 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
3154 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
3155 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
3156 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
3157 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
3158 14Bbv3 STH 8-10-6 TUR, fläck på nos, prs, arkiveck. Svår variant på brev 1000
3159 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
3160 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
3161 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
3162 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
3163 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
3164 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
3165 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
3166 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
3167 14Bg 3ö i horizontellt 3-strip vilket är ovanligt på mycket vacker , ankomststämplad, trycksak till DANZIG. Sällsynt mycket gott objekt (en 3ö liten hörnskada) utställningsobjekt med praktutseende. F 40.000 och bara 4 kända med denna kombination. 10000
3168 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
3169 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
3170 14Bh,21e Stockholm 9-10-72 PRAKT stpl blandfrankerat brev med par 12ö ringtyp t 14 och 3 ö Lejon på 27ö brev till Tyskland, transit och ankomststpl på baksidan. Mycket gott -PRAKT objekt. F 14000+ 3000
3171 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
3172 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
3173 15b2 17Ö BREV TILL köpenhamn AB-PRAKT stpl STH 4-2-69, fint brev dock arkivveck Franko och ank stpl. 400
3174 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
3175 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
3176 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
3177 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
3178 16e,7b2 GBG 19-11-69 2x20ö+5ö=45ö till London 550
3179 16g Mixed Franking on fantastic 28ö cover 16g, 17d, 19c ( SIGNED O.P. on back) FINLAND Stockholm-Åbo route. Only Finnish boxed cancellation ANK 3.7 on Swedish stamps 3+5+20 öre on letter dated "Stockholm d: 1 Juli 1873". Ship notation "pr Volontaire". Sent to Björneborg, Finland. Superb cover. F 15000 +++++ superb + foregn cancels. Exhibition Piece. 12500

16,5 RINGTYPSBREV
3180 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
3181 17a MALMÖ 8-1-73, PRS PAR 3Ö I a NYANS PÅ TRYCKSAK, DATERAD LONDON 7-1-73 sänt till KRISTINEHAMN, UTST OBJ. 2000
3182 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
3183 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
3184 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
3185 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
3186 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
3187 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
3188 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
3189 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
3190 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
3191 20b STH 6-5-73, 6Ö PR-LYXs trycksak 300
3192 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
3193 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
3194 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
3195 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
3196 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
3197 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
3199 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
3200 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
3201 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
3202 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
3203 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
3204 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
3205 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
3206 21c WARBERG 15-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 450
3207 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
3208 21c SUNDSVALL 29-12-72, sidost 30-10 100
3209 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
3210 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
3211 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
3212 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
3213 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
3214 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
3215 21j ÖRNSKÖLDSVIK 18-7-73, BLÅ PRS, lätt arkivveck. Mycket dekorativt. 750
3216 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
3217 21j TÖREBODA 26-7-73, PR-LYX BREV 250
3218 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
3219 21j Pkxp nr 5 NED 15-8-72, sido stpl Pkxp nr 7 UPP 15-8-72, ab-prs, arkiv ve 100
3220 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
3221 21k 12ö sorgebrev, Westerås 3-3-74, kt 200
3222 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
3223 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
3224 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
3225 21m,var WESTERVIK 7-9-76, AB-PR, FELPERFORERAD 2 märkebilder 500
3226 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
3227 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
3228 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
3229 21p 12ö Gillberga 4-5-77, pr-lyx 300
3230 23 20/20 på brev till Frankrike, GBG 21-9-77, mycket gott objekt, flera stpl. 1000
3231 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
3232 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
3233 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
3234 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
3235 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
3236 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
3237 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
3238 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
3239 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
3240 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
3241 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
3242 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
3243 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
3244 28b MALMÖ 25-7-77, mycket tidigt brev för 3 ö t 13 500
3245 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
3246 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
3247 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
3248 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
3249 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
3250 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
3251 29e, 33f, 35i ,4 öre, 20 öre (2 ex) samt 30 öre som OVANLIGT 74 öres assporto stämplat STOCKHOLM 14.9.84., baksidan transit MISTERHULT16-9-84, 1000
3252 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
3253 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
3254 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
3255 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
3256 30i,bke ÅNGBÅTS PXP Nr 138 22-8-89 till BELGIEN, sällsynt med ångbåts stämplar till utlandet och sällsynt till svåra Belgien. 800
3257 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
3258 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
3259 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
3260 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
3261 31i HURFVA 1-4-84 ,AB-PR, 6ö på brevk. 200
3262 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
3263 31j 6ö på brefkort, OXIE 26-11-84, AB-PR 150
3264 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
3265 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
3266 32a STH 19-5-77,PR-LYXS 12ö PÅ BREV TILL NORGE, MYCKET TIDIG för 12ö ringtyp t 13, troligen TIDIGAST KÄNDA 12ö T 13 PÅ UTLANDSBREV, och endast ett par tidigare kända över huvud taget, UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
3267 32a 12öre på brev daterat 23/5 1877 stpl PKXP NR34 24-5-77 sänt till OROUST, ETT AV DE ALLRA TIDIGAST KÄNDA BREVEN MED 12ÖRE RINGTYP T 13. UTS. OBJ. 2500
3268 32a Frankrike. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM K.E. 24.9.1877.
T-stämpel samt ”17” (Centimes) avseende värdet på det i Sverige betalda portot.
1500
3269 32a STH 12-6-77, pr , TIDIG, privat 250
3270 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
3271 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
3272 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
3273 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
3274 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
3275 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
3276 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
3277 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
3278 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
3279 33a 2x20ö =40ö dubbelportbrev STH 18-10- 78 ,till PORTUGAL, anks Porto. AB,ngn kt. Mycket SÄLLSYNT adressland. 1500
3280 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
3281 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
3282 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
3283 34j,32h, 54a, TROSA 24-5-92, 24+24+12+10Ö PÅ 70 Ö ASSBREV till STH, PR-LYX STÄMPLAR 1100
3284 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
3285 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
3286 35d,33b,32d 30+20+12ö= 62ö ASS brev, AB , WISSEFJÄRDA 18-1-80, till Gnösjö. sidostpl PKXP 19-1-80. 600
3287 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
3288 35i 60Ö sällsynttredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
3289 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
3290 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
3291 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
3292 39 4X10Ö 40Ö 2:A VIKTKLASS STH 5 28-7-85 till FRANKRIKE, på baksid bild på STH grand Hotel, ovanligt 400
3293 39 4x10ö 40ö 2:A VIKTKLASS stpl Pkxp no 34 8-1-86,ank stpl, ovanligt 400
3294 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
3295 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
3296 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
3297 41b,64 JACOBSBERG 23-1-98, fin 10ö brev 300
3298 41c 3Ö 3-STRIP RINGTYP ph + 1 Ö SIFFERTYP PKXP No 87 B 28-6-02 400
3299 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
3300 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
3301 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
3302 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
3303 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
3304 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
3305 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
3306 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
3307 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
3308 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
3309 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
3310 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
3311 45 vÅGRÄTT 5-STRIP (EXTREMT SÄLLSYNT)10 öre på mycket vackert adresskort till paket sänt från TORESTORP 18.12.1888 till Boarp. 600
3312 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
3313 45 ÅNGBÅTS PXP No 123 29-6-89, PR-LYXS PAR på brev till BREMEN , tyskland. underbart stpl avtryck. 200
3314 45v6 10ö par GEFLE 23-9-91, förskjuten tand 400
3315 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
3316 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
3317 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
3318 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
3319 46,43 KARLSBORG 3-4-89, LYXS Postanvisn. 200
3320 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
3321 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
3322 46c GBG 28-3-87, dubbelporto brev till Frankrike, blå Paris stpl , ank stplar 500
3323 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
3324 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
3325 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
3326 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
3327 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
3328 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
3329 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
3330 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
3331 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
3332 48,47 30+50ö på 80ö brev till Frankrike avstämplat STH 26-2-89, blå Paris stpl, brevet är lite medfaret i överkanten 120
3333 51 STH 18-10-89, 2X 10/24ö TILL BELGIEN, OVANLIGT, transit , ank stpl sällsynt till Belgien , försa månad för påtrycksmärkena 600
3334 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
3335 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
3336 52 5ö på 5ö brevkort till ISLAND stpl STH 1899, ank stpl REYKJAVIK 29-1-1900 600
3337 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
3338 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
3339 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
3340 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
3341 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
3342 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
3343 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
3344 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
3345 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
3346 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
3347 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
3348 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
3349 52cv12 HAPARANDA 6-11-95, par 5ö hö ex med variant kommatecknet , ovanlig på brev i par 150
3350 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
3351 5361,68 SÖLVESBORG 22-9-14 till Malmö Pr 150
3352 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till Engaland, Malmö 25-6-07. 200
3353 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
3354 54 Mycket dekorativt tryckt brev med bild på Lejon och sköld MZ( Fabriksmärke M.Zadig. 4x10ö=40öREKbrev till ISLAND stpl MALMÖ Bref Utr. 4-1-1905. Transit stpl Köpenhamn och ank stpl Reykjavik 16-1-01 på baksidan. En Pärla. 2800
3355 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
3356 54 FINSPONG RULL stpl 21-2-07, 10ö i 3-strip på adr kort till paket 275
3357 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
3358 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
3359 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
3360 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
3361 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
3362 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
3363 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
3364 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
3365 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
3366 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
3367 59c,58 50+30ö=80ö tredubbeltporto + rek till Schweiz, stpl SPJUTSBYGD 22-9-1900, ank THUN 24-IX-00. PRAKTOBJ. 500
3368 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
3369 60,55,54 ÖRNSKÖLDSVIK 27-3-06 1KR 40Ö ASS brev i litet format för 1kr brev, till Hjerpen 400
3370 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
3371 60,59,54 STH 16 23-11-05 paketadresskort för paket med Wärde etikett och assurerat för 5000 kr sänt till Herräng. Innehåll Sedlar. Ovanligg försändelse med 1 kr.Oscar. 500
3372 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
3373 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
3374 64 JÖNKÖPING RULL stpl 4-9-96, prakt stpl 350
3375 76200 10ö MEM 19-7-11 TILL ISLAND 200
3376 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
3377 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
3378 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
3379 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
3380 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
3381 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
3382 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
3383 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
3384 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
3385 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
3386 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
3387 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
3388 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
3389 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
3390 99v1 NORRKÖPING 23-11-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i sidled , F 500 + på brev 125
3391 105-113 Uppsala 2-4-18 6st =40ö Landstorm1 250
3392 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
3393 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
3394 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
3395 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
3396 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
3397 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
3398 136-38 ÅLBERGA GÅRD 22-2-22, satsbrev Luftpost 300
3399 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
3400 143A GBG 11-10-33 9X5ö lejon grön på 45ö EXPRESS brev, sällsynt 150
3401 145C,143C KALMAR 29-10-30, intressant lösenbelagt brev 5ö stpl Kalmar 30-10-30, med innehåll sänt från IVAR KRUGER ( den kände finansmannen) som tackar författaren Waldemar för en bok. Vidare kommentar av brevsamlaren att Ivar Kruger ofta frankerade för lågt. Signerat en av de mest kända finansmännen genom tiderna Ivar Kruger 300
3402 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
3403 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
3404 146A,var JÖNKÖPING 25-1-36, HALVERAD 500
3405 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
3406 151A TANDSBYN 1-11-20, LYXS t. ÅNGSTA 100
3407 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
3408 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
3409 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
3410 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
3411 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
3412 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
3413 179A SÖLVESBORG 20/9 till Toftehög 20 öre violett, tvåsid. Mycket kraftig
PLÅTSPRICKA från hals till hjässa. RARITET PÅ BREV
2500
3414 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
3415 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
3416 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
3417 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
3418 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
3419 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
3420 203,68 KARLSKRONA 5-8-24 , 60ö+2x1ö REK 400
3421 205,212 STH 7-10-24 50ö kongress +10ö UPU på värde pfsk brev till Simrishamn 300
3422 212,91 1 FLYG FRANKRIKE -USA 10ö,65ö STH HANNOVER 23-5 -39, sen Marseille 25-V-39, N-Y. 27- May-, RAHWAY N.J.29 MAY 1939, Sällsynt ( tidigare pris 1500kr) 500
3423 217,145 DJURSHOLM 5-1-28, 45ö REK till Frankrike lösenbelagt med 30c franskt märke. Vackert och ovanligt. 500
3424 222 ÖSTERSUND 9-9-27 80Ö EXPRESSBREVtill STH ank 10-9-27, mycket sällsynt försändelse 1200
3425 223,205 STH 28-12-24, 1KR +50Ö REK till Tyskland , ank stpl LEIPZIG 30-12-24. Ovanligt . F 9000 1200
3426 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
3427 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
3428 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
3429 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
3430 233a 5 kr 4 block + singel. +163b, 167b, 191b som lösen stpl NORRKÖPING 1-3-38 300
3431 233b, 294 3strip, 279 3strip STH 29-5-41 8kr 30 ö Luftpost till ARGENTINA, ank stpl censuröppnat 1000
3432 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
3433 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
3434 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
3435 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
3436 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
3437 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
3438 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
3439 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
3440 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
3441 252 SÖDERTELJE 20-2-36, 35Ö single på REK, stpl första dagen , ovanligt 100
3442 254 HALMSTAD 19-8-38, par 45ö 100
3443 255 GBG 5-4-36, 50Ö single på Luftpost till Frankrike, ovanligt 175
3444 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
3445 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
3446 257,181b SORSELE 27-11-36,PRAKT stpl 1kr , 20ö vitt ppr på adr.kort för paket 250
3447 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
3448 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
3449 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
3450 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
3451 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
3452 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
3453 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
3454 336,330A KOLSVA 27-11-41, 120ö Birgitta + 2x 10ö Skansen på Luftpostbrev till USA 500
3455 341 STH3-11-42, 90Ö Folkskolan EXPRESS till Tyskland 150
3456 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
3457 346 STH 22-8-43, 60Ö GV 85år single express till Finland 200
3458 348 STH 27-11-43, 90ö Skyttet single till BELGISKA KONGO, censur, flera ankstpl 300
3459 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
3460 352 STH 27-9-44, 60ö Sjökartan Expressbrev till Finland, ank.stpl 150
3461 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
3462 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
3463 369 STH 15-9-48, Express brev 60ö till GBG 50
3464 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
3465 373 Vetlanda 9-4-47, 30ö Nobel, till sydafrika stpl JOHANNISBURG 22-7-47 på märket, sen eftersänt till Sv. 125
3466 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
3467 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
3468 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
3469 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt kuvert. OVANLIGT. 1000
3470 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
3471 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
3472 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
3473 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
3474 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
3475 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100


TJÄNSTE PÅ BREV
3476
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
3477 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
3478 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
3479 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
3480 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
3481 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
3482 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
3483 7 SÄMB 14-2-83, 24ö på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 200
3484 7e HERRLJUNGA 20-7-77, LYXEX 5,5,5 PÅ LYX BREV. sÄLLSYNT KVALITET 1500
3485 7e Wexiö 4-11-79 LYXs emb bref till Ryssby 300
3486 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
3487 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
3488 16A GBG 21-11-94, PRAKTS TELEGRAM 300
3489 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
3490 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
3491 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
3492 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
3493 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
3494 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
3495 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
3496 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
3497 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
3498 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
3499 41,44 TIBRO 28-1-19, TELEGRAM inom Tibro 200
3500 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
3501 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
3502 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
3503 1 JÖNKÖPING 27-9-29 , vacker svart militär på fint brev 800
3504 1 obegagnat med märke kvar 225
3505 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200
3506 8 ** grön militär i helt kuvert 100


HELSAKER
3507 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
3508 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
3509 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
3510 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
3511 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
3512 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
3513 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
3514 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
3515
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
3516 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
3517
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
3518
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
3519
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
3520 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
3521 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
3522 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
3523 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
3524 321101 Lützen, alla valörer med tvåsidig tandning. sth 1-11-32, PRSF 3000 1100
3525 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
3526 380408 5ö Delaware på FDC stpl program av firandet av Pennsylvanias forefathers day 100
3527 390322 269 BC 22-3-1939, Gustaf V, profil höger, typ I, 10 öre med BC-par i fyrblock 600
3528 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
3529 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
3530 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
3531 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
3532 520701 STH 1-7-52 nr 284 50Ö TRE KR FDC 100
3533 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
3534 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
3535 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
3536 520725 G.VI. A 20 , 25Ö NR 403A, 405A, F 300 80
3537 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
3538 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
3539 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
3540 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
3541 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
3542 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
3543 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
3544 540204 G.VI. A , 25Ö BLÅ NR 406A, F 300 80
3545 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
3546 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
3547 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
3548 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
3549 550701 STH 1-7-55 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE PÅ VARSITT BREV o SÄLLSYNT 1250
3550 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
3551 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
3552 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
3553 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
3554 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
3555 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
3556 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
3557 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
3558 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
3559 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
3560 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
3561 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
3562 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
3563 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
3564 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
3565 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
3566
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
3567 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
3568 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
3569 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
3570 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
3571 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
3572 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
3573 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
3574 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
3575 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
3576 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
3577 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
3578 40,41 SMEDSTORP 18-8-91, 2+3ö panvkl 100
3579 40,42, 56Iv7, KOLBÄCK 20-9-91, 2+4+20ö(kht) unikkombination? 250
3580 40,54 KOLBÄCK 13-8-91, 3x2ö+2x10ö ngn kt, unik kombination? panvn klipp 300
3581 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
3582 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
3583 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
3584 41,42,46 RAUS 17-3-90, 3+4+20ö, ovanl panvkl 250
3585 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
3586 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
3587 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
3588 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
3589 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
3590 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
3591 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
3592 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
3593 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
3594 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
3595 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75
3596
FR.P.S. Superb strike of THE VERY RARE "Frankrike per säck" cancel on Cover to Sweden from France with 20+40c Napoleon stamps from 29 sept 1869. The FR.P.S postmark was used only 14 Days 1-14 of October 1869 in order to estimate number of covers sent to Sweden. This cover has a clear superb LYX cancel struck perfectly horizontal which probably is the finest existing of the few known recorded of this rarity. F 15.000 (but a photy copy is included of a postage due cover sold by Frimärkskompaniet in 1999 for 35000 + commission20%) So this is an object of true"Lieberhaberwert". Rarley offered , spcially with covers with stamps.
Exhibition piece of high rang.
3600

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
3597 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
3598 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, bruten hörntand.
Intyg HOW 1.3.3 (2017).
5000
3599 1b 3 skill bco. Mycket färgfriskt exemplar med del av fyrkantstämpel UPSALA 11.9.56, dock , kt, vht och mycket svag tunn fläck . Godtagbart ex i hög färgstyrka 4500
3600 1b Praktstämpel STOCKHOLM 1.10.56, dock rep. 3200
3601 1b GEFLE 11-12-56, AB-PRAKT stpl , men khtt, tunn fläck med spjälkning i pappret på baksidan. ära godtagbart ex. ej reparerad. 2500
3602 2a GYSINGE 11-7-55, 11 DAG, LYXS klipp, intyg HOW 3,2,5. Mycket fint. 1500
3603 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
3604 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
3605 2a STH 28 JULI 5(5), ngt kht 200
3606 2a1 SÖDERHAMN 28.7.55, PR-LYX stpl klipp Första månaden. 1250
3607 2a2 STH 25-2-56 VACKERT KLIPP 250
3608 2b BORÅS 5-4-80., PRAKT 125
3609 2c STH 2-7-55, 2 DAG! PRAKTSTÄMPEL, kt, . Intyg HOW 3,3,4 2000
3610 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
3611 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
3612 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
3613 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
3614 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
3615 2d ESKILSTUNA 4K STPL 500
3616 2e STH 22-1-56, fint ex 225
3617 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
3618 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c 950
3619 2f EKESJÖ 15-5-57, PRAKT-LYXS, F1500 350
3620 2f STH 23-8-57, PRS klipp 250
3621 2g STH 16-6-57, klipp 400
3622 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
3623 2h1 NYKÖPING 11-2-57, omv prs 300
3624 2h2 MÖNSTERÅS 2x-1-57 4-K 300
3625 2h2 Nyköping 11-1-57, vacker 4k stpl 275
3626 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
3627 2i prc lätt 4-k st, 2 ngt ktt ,gott ex 450
3628 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
3629 2j1 rv 4-k.st.,sign Sjöm. n.i.HOW 1200
3630 2j1 STH 3-11-57, PRS 1000
3631 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
3632 2j2 STH 2-10-57, helt utfluten färg som en tavla, underbart intryck när denna utflutnad mättas helt, mervärde, signerad och intyg Strandell. Variant Pyra. 1500
3633 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
3634 2k1 UPSA...8.. 4SK TURKOS, intyg NS , 1-2,4-5,1 ,2vhtt, 2 ngt kt, Verkligen fin färg. 3000
3635 2l ÖRNSKÖLDSVIK 8-4-58, PRS, st 1500 1000
3636 2m PR-LYXs STH 15-3-58 1100
3637 2m ab-Prex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
3638 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
3639 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
3640 2m,var SOLLEFTEÅ 28-4-58, F.YRA, 2 ngt ktt 150
3641 2m-n ÅTORP 21-4-58, LYX 4 K stpl F 2000 2kttspetsar, på 4sk blå -mörkblå. 900
3642 2n STH 18-5-58, fin färg, vht 300
3643 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
3644 3 HALMSTAD 5-10-39, rättv stpl 40
3645 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
3646 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
3647 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
3648 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
3649 3e hel fräscht ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 5000
3650 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
3651 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
3652 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
3653 4 DANSK NRS 3 LüBECK, ovanlig på 8sk ( något förstärkt tand) 1500
3654 4 prakt nr stpl 3, Lübeck, bra tandn., ngt ofräsch men mkt sällsynt 1100
3655 4a LULEÅ 19.11.55. PRAKT 4-K på 2 fräscha 8 skillingar på klipp vä ex variant "prick i avbrutet S" Intyg HOW (2007) ”mycket gott objekt”3(3,3) 4 2600
3656 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
3657 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
3658 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
3659 4a,var STH 29-2-56, PRS, 800
3660 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtagbart ex 800
3661 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
3662 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
3663 4b GEFLE 30-7-56, ab-prs, riss 500
3664 4d STH 17-6-57, fint gott-mycket gott ex av svår nyans F 14000 2400
3665 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
3666 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
3667 4e SKENNINGE 30-11-56, 8sk matt olivaktigt gul, svår nyans F 11.000, Intyg HOW 3,3,3 felfri mycket gott ex 4000
3668 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
3669 4f ULLÅNGER 25-4-58, LYXS 8sk praktcentrereat. Intyg HOW 1,4,5, med mikroskopiska anmärkningar. Inget som man ser med blotta ögonen.
ETT AV DE BILDMÄSSIGT VACKRASTE KÄNDA EXEMPLAREN.
5000
3670 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
3671 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
3672 4f TROSA 2-7-5(5) 4-K srpl , 2 .A DAG? TUNN FL. MYCKET VACKER 1000
3673 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
3674 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
3675 4h STH 9-4-58, helsidvänd stpl , intyg HOW felfritt mycket gott ex 3,3,3. En lite svårare nyans 2400
3676 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
3677 4h STH 23-3-58, karteringssiffra 12 i bläck, sign Strandell, vackert ex 900
3678 5b ÖDESHÖG 2-5-57, omv prs, 2kht. vacker 2000
3679 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
3680 6a1 PR stjärnstpl, centr hö, tunn F 7500 600
3681 6a1 stpl Förfalskning 200
3682 6a2 "silvergrå" ljus färg, ovanlig PRAKT stpl 1500
3683 6a2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 1000
3684 6a2 PR-LYX stjärnstämpel 1 skill bco, praktex 4,4,4 lvht 1000
3685 6a2 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3 900
3686 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö 750
3687 6a2 1skill PRAKTEX intyg HOW 4,4,4 500
3688 6a2 torrt kornigt tryck, stjärnstpl upp ngt vä. ,rissi hö marginal, godt. ex 1, 3,3. 450
3689 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
3690 6a3 AB ex, vackert stpl, lvht 800
3691 6a3 stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
3692 6a3 STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
3693 6a3 2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
3694 6a3 gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
3695 6a3 STH 6 TUR+ bläckmak, kt 350
3696 6a3 stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
3697 6a3 del av 2 stjärn stpl, tunn 300
3698 6a3 3ö svart lokal PR-LYX stpl på brevstycke, mycket gott ex 300
3699 6F svart lokal stpl, gammal förfalskning 200

6,5 VAPENMÄRKEN
3700 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
3701 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
3702 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
3703 7a1 STH 15-6-60, AB 200
3704 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
3705 7b1 WISBY 31-3-66, PRS 200
3706 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
3707 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
3708 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
3709 7b2 ARVIKA 18-7-70, PRAKT-LYXstämpel 250
3710 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
3711 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
3712 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
3713 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
3714 7c1 YSTAD 31-5-62, OMV stpl 250
3715 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
3716 7c1 STH 31-12-6, bra ex svår nyans 200
3717 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 1100
3718 7c2 LIDKÖPING 10-10-71, PR-LYX 800
3719 7c2 SKARA 14-4-71, PRAKTEX, skarp stpl 500
3720 7c2 SKENINGE 16-7-65 PR-LYXS 27-9-71 200
3721 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
3722 7c2 CARLSTAD 1-2-71, AB vackert 100
3723 7c2 WINGÅKER 6-4-71, AB-PR 100
3724 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
3725 7d KB(aus ) SCHW(EDEN), veck men vacker 200
3726 7d DANSK NRS 1, dubbeltand 150
3727 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
3728 7d Dansk nrs 1 125
3729 7d GISLAVED 15-2 110
3730 7d-e1 ÖSTRA HUSBY 13-12-65, ljusgrön med lite blåaktigt inslag ( e1 dock kom 1866) 150
3731 7dv4 STH 19-10-66, FFM 200
3732 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
3733 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
3734 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
3735 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
3736 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
3737 7f WISBY 17-4-72, PR-LYXS 200
3738 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
3739 7f WEXIÖ 6-11-72, PR-AB 100
3740 7f ARBOGA 14-3-73, LYXS, 2:a stpl del 100
3741 8a DANSK NRS 24, vackert 750
3742 8a STH 13-12-59, 2dubbeltänder , AB klipp 650
3743 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
3744 8b 9ö 23-5-62, LYXc sign George Bühler 350
3745 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
3746 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
3747 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1100
3748 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
3749 8c LANDSKRONA 6-11-63, AB 600
3750 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
3751 8c,var 9ö Dansk stpl 1, variant öppen 9 upp vä 500
3752 8c,var UPSALA 19-2-66, kartong ppr 475
3753 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
3754 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
3755 8d 9ö ...(Lan)dskro(na), prc felfri, vackert ex 500
3756 8d STH 4-3-70, mycket gott ex 450
3757 9 12ö STJÄRNSTPL 200
3758 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
3759 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
3760 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
3761 9a SÖDERHAMN 30-10-58, PRAKT 200
3762 9a1 STH 30-7-58, fint klipp 200
3763 9a1 4-k Mönsterås-59, ab-pr klipp 200
3764 9a1 JÖNKÖPING 11-11-58, VACKER 150
3765 9a1 STH 12-9-60, prs, färgstark 100
3766 9a2 hyssning upptill, ...UDIKSV.. 100
3767 9a2 LINKÖPING 28-8-58, AB-PR 75
3768 9b1 LINKÖPING 19-6-59, 2 dubbeltänder 150
3769 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
3770 9b2 CALMAR 13-8-65, LYXS 200
3771 9b2 LYCKSELE 15-10-66, PR-LYXS 200
3772 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
3773 9b2 ÅTVIDABERG 15-1-66 PR-LYXS 100
3774 9b3 BORGHOLM 13-4-69, PRS 100
3775 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
3776 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
3777 9b3,var SÖDRA ST. BANAN 8-9- 67, MARGINALVATTENMÄRKE LINJE på höger sida, pr-lyxs 2000
3778 9b3,var SKENINGE 17-4-67, PRS accang över T 100
3779 9c2 HOFVA STRÅLSTÄMPEL ,AB-PRAKT EX 1000
3780 9c2 LYX Köping 12-6-66 500
3781 9c2 TORSÅKER 30-12-65, SUPERB LYXs n10 ,w 300
3782 9c2 Hjo 13-8-63 Lyxs n10 typ 2 ,R, pr-lyxex 250
3783 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
3784 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
3785 9c2 BOLLNÄS 21-4-65, PR 150
3786 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
3787 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
3788 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
3789 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
3790 9c2 WÅRGÅRDA 24-10-65, båttre stpl 75
3791 9c2v9 Norrköping 3-4?-66, brott i V 150
3792 9c3 SKARA 23-7-68, SUPERB LYXs N10 22mm 500
3793 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
3794 9c3 BORN 29-10-70, PR-LYX n10, W, F175 300
3795 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
3796 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
3797 9c3 Mora 26-11-67 Prakt n10 typ 1 W 200
3798 9c3 Höör 26-4-67 PraktLyxs n10 typ 2 ,M 140
3799 9c3 FRÖVI 25-11-70, PRS, F 200 100
3800 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
3801 9c3 Katrineholm 30-3-68 Prakt n10 typ 1 D 100
3802 9c3 PKXP. N:R 1 10-12-71, PRS 75
3803 9c3 WESTERVIK 26-11-67, PR 75
3804 9d1 Uddevalla15-6-60, prakt 200
3805 9d1 STH 17 OCT 60 4-K , ovanligt ljus färg 100
3806 9d3 Skeninge 19-12-68 PR-Lyx n10 typ 3 ,E 200
3807 9e1 YSTAD 30-7-60, PRS klipp 100
3808 9g STH 11-4, 2 dubbeltänder 50
3809 9h ÖSTERSUND 10-8-62 100
3810 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
3811 9h STH 21-2-62, dubbeltänder, färgstark 75
3812 9h,var 12ö stpl4/7 62, spjälkat hörn ned hö 100
3813 9h1 STH 17-3-62, pr sign O.P h1 100
3814 9k STHCKH... JUL, svår nyans 200
3815 9m 3-strip FRA SVERRIG 7-6-72, vä ex ktt 250
3816 9m Örtofta 22-8-72, rättv, F 350 225
3817 9v15 LINDES... 8-4, färgfläck t.v. om skölden 100
3818 9var ENGELHOLM 2-5-67, klipp ,blått streck i nedre marginalen 100
3819 10 FIGEHOLM 15-10-72, PRS, tu fl. F 400+ 200
3820 10a SUNNE 11-5-61, fin färg 125
3821 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
3822 10b1 CHRIS... 18 200
3823 10b1 STH 21-1-59, bra AB 200
3824 10b1 STH 8-5-63 175
3825 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
3826 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
3827 10c STH 7-7-59 175
3828 10c GEFLE 31-7-59, fint ex 150
3829 10c EKSJÖ ljus färg 100
3830 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
3831 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
3832 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
3833 10d1 NORRKÖPING 8-1-67, AB-PRS, rufft. 150
3834 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
3835 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
3836 10d1 Örnsköld(svik) 20-8, DUBELTAND 100
3837 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
3838 10d2 OSKARSHAMN 3-8-70, PR-LYXS 500
3839 10d2 pr Westerås 8-10-71 400
3840 10d2 UPSALA 1-11-70 300
3841 10d2 prs Westervik 9-7-68 250
3842 10d2 NORRKÖPING 22-10-68 AB-PR 200
3843 10d2 PKXP Nr 3 20-12-69. PRS 150
3844 10d2 KRISTINEHAMN 16-6-68, vacker 125
3845 10d2 STH 9-11-68, omv prs, tryckvar upp hö 100
3846 10f1 STH 7-11-62, AB, dubbeltand 350
3847 10f1 ÖDESHÖG 26-7-63, fin färg LYXcentr, sign O.P. f1 250
3848 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
3849 10f2 ULRICEHAMN 18-1-67, PRS, 2 :a stpl 100
3850 10h1 STH 30-?-66, LYXcentr 125
3851 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
3852 10h2 CIM)BRITSHAMN 8-2-72, AB,sign Lange 100
3853 10i PKXP Nr 1 NED 7-9-72, svår nyans 200
3854 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
3855 10i GBG 3-5, ojämt tryck 150
3856 10i LUND 16-?-72 150
3857 10i,var STH NORR 3-6, streck genom skölden 200
3858 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000 300
3859 11 Laholm 27-5-72 200
3860 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
3861 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
3862 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
3863 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
3864 11a STH 11-10-58, fin färg, dubbeltand, kt 100
3865 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
3866 11b STH 24-12-63, PR, streck ned vä 300
3867 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
3868 11b MOTALA 29-11-64, färgkula vid k 150
3869 11b Dansk nrs 2 hamburg 150
3870 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
3871 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
3872 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
3873 11d2 MALMÖ 5-10-69, rv stpl 200
3874 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
3875 11e1 WESTERVIK 28-11-64, PRAKTEX 400
3876 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
3877 11e1var 30ö extrem färgmättnad stpl 125
3878 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
3879 11e2 pr Mariestad 17-4-74 800
3880 11e2 STEHAG 1-5-71 PRAKTEX 500
3881 11e2 BORÅS 13-12-69, LYXS,lvht 300
3882 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
3883 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
3884 11e2 GEFLE 26-9-71, välc. fint ex 100
3885 11e2 OSKARSHAMN 10-2-69, bra Ab 100
3886 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
3887 11f STH NORR 17-5-72 75
3888 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
3889 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
3890 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
3891 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
3892 11h STH 31-5-72, BRA AB ex 150
3893 11h SOL...., hörn stpl, utgår 100
3894 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
3895 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
3896 12b ÅBY 22-6-63, AB-PR 400
3897 12b GBG 10-8-65 200
3898 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
3899 12b OSKARSHAMN 24-, välcentr vackert ex 200
3900 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
3901 12c STH 9-11-63, FIN FÄRG 200
3902 12c STH 4-8-61, KLAR MÖRK KARMIN. 200
3903 12d Wenersborg 24-5-63, PRS, liten tu fl 350
3904 12d NY?KÖPING 27-2-62, vacker rättv stpl 175
3905 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
3906 12e rättv stpl 27-9-63 250
3907 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
3908 12f1 KRISTINEHAMN 24-3-66, AB-PR 450
3909 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
3910 12f1 LINKÖPING 1-5-65, AB-PR 400
3911 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
3912 12f1 LINKÖPING 10-11-65, oVm prs, sign BG 250
3913 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
3914 12f2 ALINGSÅS 10-4-69, PR-LYXstpl 800
3915 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
3916 12f2 STH 23-11-67, AB 290
3917 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
3918 12f2 LYSEKIL 12-7-66, vacker stpl 150
3919 12g1 tryckvar 50ö stukat hörn ned hö, 25-1-67 200
3920 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
3921 12g2 TROSA 26-12-68, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 1200
3922 12g2 STH NORR 13-4-75, AB-PR ktspts 300
3923 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
3924 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
3925 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
3926 12g2 STH 1-1872 200
3927 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
3928 12h Gefle 22-4-7(2) 200

12,5 BRUN LOKAL
3929 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
3930 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
3931 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
3932 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
3933 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
3934 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
3935 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
3936 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
3937 13a NORRKÖPING 30..., fint ex 700
3938 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
3939 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
3940 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475
3941 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 400
3942 13F brun lokal stjärn stpl, äldre förfalskning 225
3943 13F brun lokal kork stpl, äldre förfalskning 200

13,5 LIGGANDE LEJON
3944 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
3945 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
3946 14Ac STH 4 TUR ?-12, MYCKET BRA EX 1100
3947 14Ac STH 28-1-1 TUR, kt , AB 900
3948 14Ac STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
3949 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
3950 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX 700
3951 14Bb STH 2 TUR 2-3, fin färg 600
3952 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
3953 14Bb sth 7-4-5 tur , prS signerad O.P. b 500
3954 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
3955 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
3956 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
3957 14Bc2 STH 20-5- 2 TUR, PR-LYX EX 850
3958 14Bc2 DANSK NRS 1 100
3959 14Bc2,v2 STH 28-12-, 1 TUR 100
3960 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
3961 14Bd DANSK NRS 1, AB-PR 200
3962 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
3963 14Bd Upsala 9.5.70, omv prs 100
3964 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
3965 14Bdv2 MALMÖ 15-6-69, PR-LYXS PAR hö typ 3 250
3966 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
3967 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
3968 14Be GBG 18-11-69, PRS, färgfläck under lejonet. 400
3969 14Be ÖKNE 16-1-72, LYX men 2 stpl del 300
3970 14Be STH 22-5-72, PRS 250
3971 14Be GRYTHYTTEHED 1-7-71, PR-LYXS 250
3972 14Be WESTERVIK 13-7-71, PRS 250
3973 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
3974 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
3975 14Be-d STH Norr 1-12-70, prs 200
3976 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
3977 14Bev4 STH 1 TUR 6-, CIGARR 350
3978 14Bf ....nberg 19-8-71 150
3979 14Bf Underbar färg, ...köping -72 150
3980 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
3981 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
3982 14Bfv2 typ III, + extremt tunnt ppr,-72 200
3983 14Bg U,W,H,J, 12-2-72, PR-LYXS 300
3984 14Bg LIDKÖPING 1-7-72, PRS FÖRSTA DAG FÖR RINGTYP 300
3985 14Bg EKSJÖ 24-2-73, LYXS sign ex Sjöman 300
3986 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
3987 14Bg gbg 11-2-73, prs 150
3988 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
3989 14Bg,v3 Pkxp nr 1 NED, fläck på nos 200
3990 14Bg,var KISA 16-9-72, felperf 150
3991 14Bgvar 2 märkesbilder Vingå.. 25-10 200
3992 14Bh RÅNNUM 8-9-72, PRS, stpl F 400 200
3993 14Bh SUNDSVALL 15-8-72, PRS 200
3994 14Bhvar STO)KHOLM 5- , felperf 2 märkesbilder 125
3995 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
3996 15 MALMÖ 19-3-69, OMV LYXS 400
3997 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT 1250
3998 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs 500
3999 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
4000 15a CARLSHAMN 8-2-67, PRS , 2: stpl 400
4001 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375
4002 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat 350
4003 15a GBG 13-11-66, färgstark 350
4004 15a LAHOLM 14-8-68, lätt rättv stpl 300
4005 15a STH 15-7-68, lvht PRS 300
4006 15a JÖNKÖPING 21-3 250
4007 15aVAR 17ö MARGINALVATTENMÄRKE linje i vänster marginal. EXTREMT SÄLLSYNT PÅ 17ö. UTST. OBJ. 5000
4008 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl 750
4009 15b1 DANSK NRS 1,AB-PRS 500
4010 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450
4011 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand 400
4012 15b1 MORA 1-6-66, VACKER 17ö 400
4013 15b1 STH 26-9-67, AB-PRS 400
4014 15b1 CIMBRITSHAMN 13, fin 17ö 200
4015 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69 2500
4016 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
4017 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
4018 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
4019 15b2 MÖNSTERÅS 19-3-69, PRAKTEX 1000
4020 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
4021 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
4022 15b2 SUNDSVALL 1-8-68, ab-prakt 750
4023 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500
4024 15b2 ÅTVIDABERG 15-2-71, LYXS PRAKTex 4,3,5 500
4025 15b2 Klipp FRA SVERRIG 2-7-(1870?) 475
4026 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert 400
4027 15b2 DANSK NRS 1, VACKERT EX 400
4028 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400
4029 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB 375
4030 15b2 LANDSKRONA 2-6-69, rambrott ned 300
4031 15b2 ANDERSLÖF 13-9-67, AB 300
4032 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
4033 15b2 DANSK NRS 1, 3,4,3 250
4034 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
4035 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
4036 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
4037 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
4038 15c YSTAD 4-6-69, AB-PRAKTs AB ex 2000
4039 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000
4040 15c MALMÖ 17-7-72, 17ö grå prakt centr , sidvänd stpl, vackert mycket gott ex signerat Strandell. 1900
4041 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht 1000
4042 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000
4043 15c GBG 24-12-71, ktt i hörn upp hö 500
4044 16a RÅDA 20-11-66, PRS, svår nyans 500
4045 16a Södertelje 17-xx-66 125
4046 16b1 NORRKÖPING 31-10-66, vackert par av svår nyans 250
4047 16b1 BLÅ DANSK NRS 1 100
4048 16b2 STH 9-8-67, AB-PRS 150
4049 16c SÖLVE... 2-4 100
4050 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
4051 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
4052 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
4053 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
4054 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel 200
4055 16g PKXP NR 2 9-3-73, PRAKTS 200
4056 16g WARBERG 13-4-73 PRAKT 200
4057 16g ÅMÅL 9-8-72, PRS 200
4058 16g prs Luleå 29-3-73 150
4059 16g CARLSTAD 31-10-72, PRS, 2 :a stpldel 110
4060 16g LYCKSELE 17-2-74, PRS, 2:a stpl 100
4061 16g NYA KOPPARBERGET 28-3-73 75

16,5 RINGTYP T 14
4062 17a STH 16-11 2 TUR, 3,3,3 svår nyans 200
4063 17b STH 2 TUR 24-2-, AB-PR sign O.P 400
4064 17b MARIESTAD 15-4-73, AB-PRS 300
4065 17b ÖREBRO 11-2-73 mycket gott ex 3,3,3 200
4066 17c STH 28-12-72, AB-PR 100
4067 17c STH 19-3 1 TUR, AB-PR 100
4068 17d OSKARSHAMN 10-11-73, PR-LYXEX 1000
4069 17d HERNÖSAND 30-12-73, LYXS 300
4070 17d LAHOLM 4-3-73, prs, färgstark 100
4071 17e STH 6 TUR 25-8 , PRAKT 250
4072 17e LJUSDAL 21-9-74, PR-LYXS 200
4073 17e GRENNA 13-10-74, PR-LYXS 200
4074 17e GILLBERGA 4-7-76, PR-LYXS 200
4075 17e STH 2 TUR 7-10-75, rv Stpl 100
4076 17e CARLSTAD 22-9-73, omv pr-lyxs 100
4077 17e,25 33ö PANVN klipp , PRS STH NORR-76 650
4078 17f GÖTEBORG 18-6-76, Superbt VACKER 1500
4079 17f STH 1 TUR, PRAKTEX 4,4,4 200
4080 17f ÅMÅL 29-5-75, PRS 200
4081 17f ÖREBRO 19-4-76, LYXS 200
4082 17f STH 6 TUR 11-3-76, PRS 100
4083 17g FRÖSVED 8-1-77, PRS, dubbeltand 200
4084 17g STH 3 TUR 11-1-75, PRS suddigt tryck 200
4085 17g Husum 6-4-77, pr-lyxs 200
4086 17g PR STH 4 TUR 9-5-76 100
4087 17g STH 6 TUR 27-3, AB-PRS 100
4088 17g GBG 12-3-75, starkt suddigt tryck 100
4089 17g,25h JÖNKÖPING 25-8-76, PRS 3+25 postanvisningsklipp, ovanligt 400
4090 17g,v4 NORRKÖPING 16-9-76, prs skugg siffra 100
4091 17g,var KARLS..., bokstäver i Sverige igenflutna 100
4092 17gv6 WINGÅKER 22-9-76, DRAGSPEL, prs 400
4093 17h GBG 28-4-77, PRS 100
4094 17v2 STH 2-5-77, 3 TUR, SPEGELTRYCK svagt ålderspåverkad, F 1500 350
4095 18 LIDKÖPING 10-1-80, PRS 800
4096 18 GBG 22-5-77, LYX men liten 2 :astpl 700
4097 18 WIMMERBY 11-2-78, AB-PR 500
4098 18 ROTEBRO 16-5-79, AB-PR 400
4099 18 MALMÖ 5-11-78, PR-LYXS 400
4100 18 FRÖVI 8-10-7, ganska mörk 350
4101 18 STH 19-6-7(8), Välcentr vackert 300
4102 18 WESTERGARN 30-10-78, PRS 300
4103 18 STH 10-1-79, AB-PRS 250
4104 18 KLIPPAN 19-9-78, + REK stpl 250
4105 18 MALMÖ 9-9-78, PRS, r del av ekstpl 250
4106 18 STH 7-6-78 250
4107 18 KRISTIANSTAD 27-4-77, lätt sidvänd 250
4108 18 G(ÖTEBO)RG 31-12-78 AFG AFD 200
4109 18 GOTT EX STPL ...ONA 26-10-78 200
4110 18 GRIPENBERG 19-7-77, AB-PRAKTS 175
4111 18a HÖRBY 29-3-78, LYXS, FÄRGSTYRKA 7 400
4112 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 240
4113 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 240
4114 18a 4Ö VACKERT HÖRNSTPL 18- 200
4115 18var flammigt tryck ned vä, stpl 9-11-78, prc 250
4116 19 LULEÅ 14-3-76, prakt 125
4117 19,22 BLÅ HEDEMORA 26-8-76, PRS klipp 200
4118 19a MALMÖ+ 18-10-73, AB 200
4119 19b MALMÖ 11-5-74, PRS 2:a stpl 250
4120 19b Linköping 9-3-74, ab-prs, SVÅR NYANS 125
4121 19b STH 17-3, litet dragspel 100
4122 19c KALMAR 7-1-74, PRAKT, 4,5,4 350
4123 19c NORRKÖPING 8-8-73, omv prakt 175
4124 19c,v2 HAL)MSTAD 4-6-73 60
4125 19d ÅMOT 12-10-74, PRAKT 200
4126 19d HULL JY 74, del av 383 200
4127 19d HERNÖSAND 8-12-73, PRS 150
4128 19d BÅSTAD 21-7-74, PRS 125
4129 19e FILIPSTAD 9-6-74, AB-PR 250
4130 19e LAHOLM 29-6-74 200
4131 19e ÖREBRO 27-8-74, MYCKET VACKER 200
4132 19e KISA 9-12-74, AB 175
4133 19e HUDIKSVALL 2-8-74, AB-PR svår nyans 175
4134 19e FILI)PSTAD -74, färgstark F 550 150
4135 19f SKENINGE 26-4-76, LYX 1000
4136 19f KARLSBORG 19-3-76, PR-LYXS, sign Strandell 250
4137 19f HUDIKSVALL 19-12-75, PRAKT , BLÅ STPL 200
4138 19f STÖLLET 17-11-77, PR-LYXS 200
4139 19f STH NORR 9-10-75, PRAKT 150
4140 19f KRISTIANSTAD 31-10-76, PRAKT 125
4141 19f KARLSTAD 19-9-76, PRAKT 100
4142 19f NORRKÖPING 8-9-75 lätt prs 100
4143 19f,v5 BACKE 11-11-77, PRS tät färg 100
4144 19g 5 öre i 6-block stämplat Tågarp 31-1-76, STÖRSTAKÄNDA ENHET 14000
4145 19g WESTERÅS 12-3-77, LYX 750
4146 19g NORBERG 18-10-78, LYXS PR-LYXEX 300
4147 19h Malmö 3-8-76,pr 350
4148 19h Malmö Pak 9-9-77, prakt 200
4149 19h Linköping 27-11-77, prakt 200
4150 19h ÅTORP 15-6-76, PRAKT 150
4151 19h HALSBERG 24.9-76, PRS 100
4152 19h Waldemarsvik 24-9-77, prs 100
4153 19h WALDEMARSVIK 11-7-77, PRS 90
4154 19h SKARA 19-9-77, PR-LYXs 75
4155 19h,33a SANDVIKEN 25-5-78, PR-LYXS klipp 150
4156 19hv2 EKSJÖ 31-1-77, PR-LYXS 125
4157 19hv5 ÖSTRA HUSBY 22-12-70, PRS 125
4158 20a 6ö mörklila, LYX centr ... HOLM -72, underbart ex i 1962 års Facit så var detta ett idealex. Tiderna förändras. Men det är ett osedvanligt fint ex 900
4159 20a Skutskär 16-11-72 750
4160 20a STH ANK A 12-10-72, 500
4161 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
4162 20b HERNÖSAND 16-6-73, PRS 200
4163 20b STH 24-8-72, LYXS, 2:a stpl 140
4164 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
4165 20c Pkxp nr 1 18-10, fint ex 300
4166 20c ÖSTERSUND 20-11-73, vackert stpl kl 300
4167 20e STH 1 TUR , LYXS SVÅR NYANS 1000
4168 20e PKXP No 10 UPP 24-6-74, prs par SÄLLSYNT F 1400 350
4169 20e 6ö lätt hornstpl 74, F 700 100
4170 20g NORRKÖPING 21-12-74, PRAKT 500
4171 20g MALMÖ 29-4-75, PRAKTS 300
4172 20g GBG 24-10-74, AB-PRS 250
4173 20g STH 25-7-74, PRS 250
4174 20g STH 17-7-74, AB-PRS 250
4175 20g GRÖTTLINGBO 5- , STPL 1500 250
4176 20g PAJALA 18-7-75, vacer stpl, 3,3,3 225
4177 20g starkt olivgrå, ...8B. UPP 27-11 200
4178 20g STH 13-7-74, AB 200
4179 20g GBG 11-9-75, PRS 3,3,4 200
4180 20g hörnstpl-74, färgstark olivgrå 200
4181 20g,v4 STH 5-11-74 250
4182 20h MALMÖ 31-7-74, AB-PRS 300
4183 20h stpl ...BODA -74 200
4184 20h LED? 2-7 omv stpl blåaktigt grå 200
4185 20h GBG 12-11-74, sidv stpl 150
4186 20i HOFORS 1-4-76, N HA ,Stpl F 1500 900
4187 20i STH SÖDER 12-1-76, AB-PR 250
4188 20j KÖPING 14-7-78, LYXS PRAKTEX 500
4189 20j MALÖGA 29-3-77, S VÄR f 500 350
4190 20j ÖREBRO 2-1-77, PRAKT 300
4191 20j WALLA 20-8-76, AB-PRAKT 250
4192 20j HOFMANTORP 30-6-77, PRS 200
4193 20j STH 20-12-76, AB-PR 175
4194 20j GBG 31-1-76, hel sidvänd 125
4195 20j,v8 Upsala 25-3-76, prakt 400
4196 20jv6 6Ö ...eda 77, KT, dragspel 400
4197 20k SKARA 7-9-77, PR-LYXS 350
4198 20k STH 3-8-76, PRAKT 300
4199 20k STH C. 18-1-77, PRS 200
4200 20k UPSALA 26-4-77, AB-PRS 200
4201 20k PKXP Nr 32 25-5-77, vackert par ,klipp 200
4202 20k STH NORR 2-3-78, WÄRDE stpl 125
4203 20kv1 STH 19-3 1 TUR MKT färgstarkt ex med mycKet tydligt SPEGELTRYCK 750
4204 20v3 Kristineh. var färgstreck 125
4205 21 FINJA BLÄCKMAKULERING, kht, även 12ö med FINJA 3-5-75 800
4206 21 FOGELFORSS 17.9.74 (två ktt). LYX-stämpel !Postal: 350:- 450
4207 21 BILLESHOLM 13-7-76, ft, M SK, F 800 275
4208 21 U.W. 15-1-76, PRAKT 250
4209 21 SVENLJUNGA 8-11-76, BLÅ PR-LYXS 250
4210 21 WINTERÅSA 12-3-76, svår 200
4211 21 WÅNGABY 9-12-76 150
4212 21 RASBO 15-5-75, PRs 100
4213 21 SKORPED 11-5-76, AB-PRS 100
4214 21 TORNE 19-2-75 100
4215 21 NÄRTUNA 7-2-77, PR-LYXS 100
4216 21 BOLSTAD 20-7-76, vackert klipp st 200 100
4217 21 KLEF 2-8-77, LYXS 100
4218 21a STH 9-7-72, 9 DAG 250
4219 21a STH 23-7-72, 23 dag, PRAKT 200
4220 21a ÅRSET 13-9-72, PR sign O.P 200
4221 21a STH 12-7-72, 12 DAG 150
4222 21a W.A.J. 29-8-72, PRS, tunn fl 100
4223 21a STH 30-7-72, AB-PR första månaden 100
4224 21c WADSTENA 29-9-72, PR-LYX 250
4225 21c NORRKÖPING 31-12-72, PRAKT matt färg 100
4226 21c,v6 TRO)LLHÄTTAN 10-8, DRAGSPEL 200
4227 21c,var WESTERÅS 11-11-72, klipp, märket uppvikt innan stämpling och stämplat delvis på baksidan. ganska unikt 300
4228 21d STH 13-9-72, PR-LYXS 300
4229 21d LIDKÖPING 15-2-73, LYXS 300
4230 21d GBG 12-12-72, PRS 150
4231 21d GÖTEBORG 28-4-73, PRAKT 100
4232 21d OSKARSHAMN 19-2-73, PRS 100
4233 21e FALUN 6-11-72, PR-LYXS 200
4234 21e STH 27-12-72, PR-LYXS 100
4235 21ev6 STH 29-10-72, DRAGSPEL 250
4236 21g Figeholm 25-8-73 Lyx n10 ,H, PR-LYX ex 300
4237 21g PKXP Nr 1 NED 26-5-73 PRAKT 200
4238 21h FLISERYD 7-2-73, PRS 75
4239 21i SÄTER 17-2-73, PR-LYX 200
4240 21i,v6 WARBERG 28 , DRAGSPEL 200
4241 21j 3-STRIP GBG 18-10-73, AB, F 1320 300
4242 21j EKSJÖ 27-10-73, PR 200
4243 21j Storvik 2-10-73 100
4244 21k ESLÖF 7-10-73, PR-LYXS 200
4245 21k MÖLNBO 12-1-74, PRAKT-LYXS 125
4246 21k NORRKÖPING 8-2-74, PR 100
4247 21kvar FLODA 13-3-74, LYXs 2 märkesbild 100
4248 21l RÅDA 30-7-75, PR-LYXS, stark färg 250
4249 21l GBG 15-6-76, AB-PR 75
4250 21m KÅRSTA 10.7.75. Praktexemplar! Postal: 500:- B 600
4251 21m PAR HELSINGBORG 14-8-76, PRAKT 300
4252 21m Lessebo 5-6-76, prakt 200
4253 21m Sandhem 25-4-74, prakt 200
4254 21m SKÖFDE 3-11-74, LYXS 200
4255 21m GBG 6-9-75, prakt 150
4256 21m PKXP 10B UPP 18-10-74, LYXS 150
4257 21m HORN 25-4-74, PRS 125
4258 21m LJUNG 21-7-77, PRAKT 100
4259 21m Wimmerby 27-10-76, pr 100
4260 21m OSKARSHAMN 6-12-74, PR-lyxS 75
4261 21m,v7 MARIEDAM 8-2-76, PR-LYX 200
4262 21mv2 KRISTINEHAMN 7-3-75, PR spegeltr 100
4263 21n TROSA 23-1-76, PR-LYXS 150
4264 21o DEJE 23-4-77, PR-LYX ex 350
4265 21o TROSA 1-10-75, LYXS 300
4266 21o GBG 15-1-75, PRAKT 150
4267 21o SNAFLUNDA 26-9-77, PRS 100
4268 21o MARIEFRED 24-1-77, PR 100
4269 21o NORRTELJE 28-8-77, LYXS 100
4270 21p U.W.H.J. 1-7-76, PR-LYXS 200
4271 21p,var KAFLÅS 14-9-76, PRS, skruvavtryck 100
4272 21v4 ÅNGBÅS no 18, 22-3-76, stpl 500, var v4 F 1000 300
4273 21,var GEFLE 12-9-75 , färglinje i nedre marg 100
4274 22a Pr-lyxs Sthlm 24-5-73 750
4275 22a STH 16-4-73, PRAKT 400
4276 22c PRS "383", Hull, , Engelsk stpl 350
4277 22c OSKARSHAMN 14-10-74, PRAKT 200
4278 22c ARBOGA 26-6-73, LYXS 200
4279 22c Gefle 20-7-74 100
4280 22e ÖREBRO 28-9-75, PRAKT 400
4281 22e ANK 16-1, VIOLETT FINSK STPL 300
4282 22e Warberg 28-9-75, prakt 200
4283 22e Westerås 25-11-76, prakt 200
4284 22e STRENGNÄS 20-7-76, PR-LYXS 150
4285 22e BERG 27-4-76, AB-PR,obet kt 75
4286 22f prakt GAMLEBY 2-12-75 600
4287 22f UPSALA 6-11-75, PRAKT 500
4288 22f LINKÖPING 2-1-76, AB-PR 250
4289 22f STH 28-12-75 200
4290 22f KARLSTAD 31-6-76, PRS 200
4291 22f YSTAD 6-9-75, PRS ,2:a stpl 125
4292 22f PITEÅ 2-X-76, 20ö blekorange 110
4293 22f,19 ESLÖF 1-11-75, LYXS KLIPP 300
4294 22f,19 ANDERSLÖF 30-10-75, LYXS klipp 200
4295 22f,19f prs kl. Upsala 12-12-75 200
4296 22g,19 SUPERB stpl LUND 5-4-77 200
4297 23 PKXP. No 2 upp 15-10-77, PRAKT 250
4298 23 Svenljunga 6-3-77, BLÅ stpl, RÄTTV., extremt tydligt dubbeltryck 200
4299 23 STH NORR 14-1-77, PRS 200
4300 23 Lidköping 19-6-77, pr klipp 150
4301 23,19 LAHOLM 22-12-78, TIDIG STPL 300
4302 23,19 ELFDALEN 4-6-77, PR-LYXS klipp 200
4303 23a HERNÖSAND 5-6-77, LYXS 500
4304 23a UPSALA 20-1-78, LYX men 2:stpl 200
4305 23a KARLSTAD 15-9-77, PRS klipp 150
4306 23a Upsala 28-12-77, prs 125
4307 23a,19 Jönköping 3-4-77, pr-lyxs klipp 150
4308 23a,19h LYXs klipp HJORTQVARN 18-7-77 200
4309 23b WIMMERBY 29-4-77, LYXS 750
4310 23b ÖREBRO 25-4-77, PRS 200
4311 23b JÖNKÖPING 25-8-77, PRS 200
4312 23b,19f LIDKÖPING 18-5-77, PRS klipp 200
4313 23b,19h KRISTIANSTAD 25-6-77, PR-LYXS klipp 200
4314 23c FILIPSTAD 3-2-77, LYX 3000
4315 23c ENGELSK PR-LYXS 383, LYX centr 400
4316 23c SKARA 7-7-77, prakt 350
4317 23c NYKÖPING 17-12-76, tidig stpl 300
4318 23c K.B. AUS SCHWEDEN 20/20 250
4319 23c PKXP No 17 7-3- 77, PRS 20/20 200
4320 23c ÖSTRA KARUP 5-7-77, PRS , 2:a stpl 100
4321 24 383 på HULL JU 6, DEKORATIV 300
4322 24a,v2 GBG 7-6-73, skugg siffror, ktspts 200
4323 24av4 skugg siffror, stpl 15-- 150
4324 24d WISLANDA 16-1-75, PRAKT EX 4, 4-5,4 600
4325 24d LUND 17-3-74, AB-PRAKT 300
4326 24d HÖÖR 27-10-73, fin välc 300
4327 24d ASKERSUND 1-1-78, PRS 200
4328 24d PKXP Nr 2 NED 15-1-75, AB 125
4329 24d WALDEMARSVIK 1-1- 110
4330 24d NORRKÖPING 27-2-75 100
4331 24dv2 Ovanåker 5-10-74, vackert ex 200
4332 24dv2 NORRKÖPING 17-11-73, AB 150
4333 24f LOS 5-7-74, PRS 300
4334 24f PKXP Nr 2510-4-76, PR S obet ktspts 300
4335 24f HERNÖSAND 3-7-74, PR-LYXS 300
4336 24f ARBOGA 12-4-77, PRS 250
4337 24f GBG 30-5-74, BLÅ sidv stpl 200
4338 24f SKENINGE 1-4-75, AB-PRS 200
4339 24f stpl ... UM 27-8-78, Dragspel 200
4340 24f JÖNKÖPING 13-1-75, AB-PRS 150
4341 24g NYKÖPING 5-10-77, PR-LYXs 400
4342 24g LUND 5-7-77, LYXS 350
4343 24g WALLA 3-4-78, PRS 300
4344 24g ARBOGA 13-2-77, PR-LYXS 300
4345 24g Filipstad 1-3-78 LYXS n16 S 300
4346 24g HUDDUNGEBY 8-5-78, ab-pr 275
4347 24g WAXHOLM 15-3-80, PRS 200
4348 24g LITH 26-6-77, PR-LYXS 200
4349 24g Skeninge 4-3-78, PR-LYXS 200
4350 24g NORBERG 10-12-77, PRS 100
4351 24h STOCKHOLM PAKET STADEN 29-5-78, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 240
4352 25 KLÖFSJÖ 23.6.75 (kt). Praktstämpel! Postal: 1200:- Z 750
4353 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
4354 25c STH 16-1-73, BRA AB, sign O.P 200
4355 25c STH 27-2-73, rättv mycket svår nyans, sign O.P. 25a2 200
4356 25d SKÖFDE 11-6-73, PR-LYX 1600
4357 25d HOVFA 6-6-74 150
4358 25d SÖDERHAMN 20-4-73, AB-PR 150
4359 25d OUSBY 30-8-73, VACKERT 100
4360 25e ALINGSÅS 29-11-73, LYXS 300
4361 25e SALA 10-5-74, prakt 225
4362 25e BORÅS 12-6-74, PRAKT 200
4363 25e STH 28-6-73, ab-PR 150
4364 25e STH 24-5-73 125
4365 25e INGATORP 2-3-74, PRS 125
4366 25f ÅRSET 19-4-77, PRAKT 200
4367 25f HÄGERSTAD 10-1-75, PRS 150
4368 25f,v3 BRUNSBERG 11-12-74 100
4369 25f,v6 HUSUM 8-12-74, PRAKTEX 300
4370 25g MÖRBY 21-3-77, Lyxc. PRAKTEX 350
4371 25g ASKERSUND 13-4-75, LYXS 300
4372 25g WÄRDE STPL, kt 150
4373 25h Oppmanna 5-4-76, prs 350
4374 25h STENSTORP 18-11-76, PRAKT 200
4375 25h LIMMARED 27-7-77, PR-LYXS 200
4376 25h KUNGSBACKA 31-8-76, LYXS 4,3,5 200
4377 25h SKENINGE 7-1-76, PRS 100
4378 25i BETTNA 21-9-77, LYXS 300
4379 25i prs Wexiö 24-4-77 125
4380 25i-j KISA 20-6-77, SUPERB 1000
4381 25j BLÄCKmakulerad (Ram)qvilla 21-2, kt 800
4382 25j Wadstena 23-2-77, prs 400
4383 25j OPPMANNA 21-8-77 PR, färgstark 250
4384 25j HEDENSBERG 15-10-77, PRAKT 200
4385 25j HEMSE 16-1-78, PRS, rostprick. 100
4386 26a ESKILSTUNA 9-11-73, F 1800 300
4387 26c NYLAND 19-4-74, PRS, ktspts 150
4388 26c DALKARLS... 9 välc fint ex 100
4389 26d DELSBO 11-5-74, PRS 200
4390 26d KÄRDA 20-11-74, PRS 200
4391 26d FALKENBERG 5-3-7(4), VACKER 150
4392 26d ÅSELE 28-9-75, OMV PR-LYXS 125
4393 26d TÅGAR(P) 3- 100
4394 26d (JER)?SNÄS 31-8-75, fin 50ö 100
4395 26e S)ÖDRA WI 6-1-76, rättv stpl 100
4396 26f HÖÖR 15-3-77, PRAKT, sign Strandell 750
4397 26f LÄNGHEM 15-2-79, PRS 400
4398 26f STH SÖD. 1-6-78, AB-PR 200
4399 26f NORRKÖPING 7-10-78, bra AB 100
4400 26f STH 7-3-76, OMV RS 100
4401 26f KRYLBO 29-5-77, AB 3,3,3, ktspts 100
4402 26g WEDDIGE 19-2-76, PR-LYXS 700
4403 26g PR STH pak c 6-2-78 500
4404 26g Landskrona 12-3-76,prakt 400
4405 26g WALÖ 11-6-78, PRAKTEX 400
4406 26g Wifstavarf 22-1-78, prakt 400
4407 26g TUNABERGSHAMMAR 9-8-81, PRS 300
4408 26g KARLSTAD 5-4-78, AB-PRAKT 300
4409 26g STH PAKETSTADEN18-4-78, PR-LYXS 300
4410 26g BORÅS 1-6-78, PRS 300
4411 26g FILIPSTAD 14-4-78, PR-LYXS, lvht 300
4412 26g BÅSTAD 23-5-79, PRS 250
4413 26g ab-pr STH pak 24-1-79 250
4414 26g FAGERSANNA 18-8-77, PRS 250
4415 26g FASTERNA 19-2-76, AB-PR, B U , F 350 250
4416 26g NYKÖPING 27-12-76, PRS,mkt färgstark 200
4417 26g Hernösand 4-77-77, LYXc 200
4418 26g TROLLHÄTTAN 16-10-76, AB-PRAKT 200
4419 26g HERNÖSAND 1-4-78, PRS, färgstark 200
4420 26g BERGVIK 15-10-76, AB 200
4421 26g TÖCKSFORS 19-7-77, PRS 200
4422 26g G)RYT 1-8-76, FÄRGSTARK 200
4423 26g FAGERSANNA 6-4-77, rättvänd 150
4424 26g GEFLE 1-4-78, AB stark färg 125
4425 26g NORRKÖPING 3-6-78, PRS 110
4426 26g KARLSTAD 9-4-78, AB 100
4427 26g stpl ...GUN -76, LYXcentr 100
4428 26g LJUNGBY 18-2-78, rättv stpl 100
4429 26h stpl ... KÖPING 30-3-78 100
4430 27a KISA 12-12-72, VACKER a nyans 200
4431 27a GEFLE 14-12-72, vht 150
4432 27a PKX 18.6.1873, vackert ex 125
4433 27c WESTERÅS 14-2-78, PRAKT 900
4434 27c STH 22-1-75, PR-LYXS 500
4435 27c ARBOGA 24-1-74, mkt vacker 350
4436 27c omv prs GBG Pak 2-4-77 250
4437 27c NEDERKALIX 11-1-78, prc vacker 200
4438 27c NORRKÖPING 13-9-86, mycket fint 175
4439 27d LIDKÖPING 17-11-77, lvhtt, pr-lyxs 400
4440 27d EKSJÖ 18-4-77, PR-LYS 400
4441 27d LINDESBERG 29-6-77, AB-PR 350
4442 27d MALMÖ PAKET 14-10-77, LYXs + 2:a st 300
4443 27d LYSEKIL 5-11-77, PRAKT stpl 300
4444 27d MALMÖ PAKET 19-478, AB-PRAKTEX 300
4445 27d HEDEMORA 14-9-77, rättv stpl 150
4446 27d STH PAKET 9-10-76, AB 150

27,5 RINGTYP T 13
4447 28 LAXÅ 12-1-84, PR-LYX 1500
4448 28 GBG BIKUPE stpl 150
4449 28 383, HULL , ENGELSK STPL 150
4450 28a 4-block MALMA 14-1-79 rv stpl ,AB F 2100 750
4451 28a ÅMÅL 15-7-78, LYXS 300
4452 28a LIDKÖPING 23-2-78, PRAKT 200
4453 28a MALMÖ 16-7-78, PRAKT 200
4454 28a JÖNKÖPING 27-11-78, PR-LYXS, N16 125
4455 28b MARKARYD 20-12-78, PR-LYXs 4-STRIP 600
4456 28b ALINGSÅS 5-5-78, LYXstpl 450
4457 28b RINGARUM 22-6-78, PRAKT klipp 300
4458 28b STH 6 TUR 13-3-78, LYXS 250
4459 28b PR ÖREBRO 7-2-78 200
4460 28b STH 5 TUR 21-8-79, PR 200
4461 28bv2 STH 4 Tur 1-80, starkt spegeltryck 125
4462 28c GBG 14-3-7(8), svår nyans 150
4463 28c HÄRADSBÄCK 22-2-78, kt, omv prs 150
4464 28c WIMMER(BY LYXCentr 150
4465 28c Mariefred 10-7-78, SVÅR NYANS 125
4466 28c STH 1 TUR 30-3 78, kt sign O.P 100
4467 28d STH L.L. 10-1-84, PRS 200
4468 28d Upsala 4-9-79, prs 150
4469 28d STH C. 7-10-84, PRS 150
4470 28d Motala 23-11-80 100
4471 28d STH 4 TUR 13-1-79 100
4472 28d GEFLE 1-7-79, PRS 100
4473 28d,var vit tryckfläck under 3, stpl 15-4-82 100
4474 28dv3 pr PAR Westerås 12-12-84 200
4475 28e ÖREBRO 4-3-81, LYX 1000
4476 28e ESKILSTUNA 23-10-82, LYXS 3ö orangebrun ej skarpt tryck 200
4477 28e WADSTENA 3-10-82, PRS 150
4478 28e DALUM 8-11-93, PRAKTs 150
4479 28e INGATORP 10-8-81, PRS 100
4480 28e ASKERSUND 27-1-82, PRS 100
4481 28e GBG VENTILstpl 5-2?-79 100
4482 28e GBG Llbr 17-8-80, prs 100
4483 28g BORÅS 20-2-93, PRAKT svår nyans 200
4484 28h Gnesta 12-1-85, lyxs 400
4485 28h ASKERSUND 25-4-87, LYXS 400
4486 28v2 3ö mkt starkt spegeltryck 150
4487 29 KLIPPAN 1-4, PR-LYX 200
4488 29 REKSTPL + MALMÖ 5-6-79, TIDIG 100
4489 29a Pkxp N17 ned 24-8-79, LYX men ktspts 300
4490 29a KALMAR 1-10-79, PR-LYXS 200
4491 29a prs Rätan 4-10-79 100
4492 29a WILLANDS WÅNGA 24-11-81, AB-PR 100
4493 29b BORÅS 1-8-81, SUPERLYX stpl 1000
4494 29b KNISTA 7-5-81, PR-LYX 750
4495 29b STH 11-5-83, PR-LYX 300
4496 29b STH L.G.L. 6-3-83, PR-LYX 300
4497 29b STH NORR 14-6-83, PR-LYXS 300
4498 29b STH 25-7-81, PR-LYX 300
4499 29b LYXs Lund 30-1-82 200
4500 29b STOCKHOLM SÖD. 5-1-81, PR-LYX 200
4501 29b STH 19-7-80, LYXS 150
4502 29b KARLSTAD 6-7-81, PR-LYXs 150
4503 29b RAGUNDA 8-1-81, PRAKT 125
4504 29b FORSHEM 8-11-81, PRS 125
4505 29b Ystad 1-7-72, pr-lyxs 100
4506 29b STH LGL 6-5-83, PRS 100
4507 29b1 GEFLE 26-8-82 ( köpt på Anteba auktion 88? som LYXexemplar obj1951 för 550+15%) 400
4508 29b2 EKSJÖ 18-11-82, 4 ö ljusgrå, SUPERB, signerad BG b2 2000
4509 29b2 KARLSTAD 14-8-82, LYXS 4ö grå 300
4510 29c1 MALMÖ 29-10-82, prs 200
4511 29c1 RÅDA 11-1-83, PR-LYXS 200
4512 29c1 ÖREBRO 12-12-82, lyxS ktspts 100
4513 29c1 JÖNKÖPING 14-10-82 60
4514 29d MALMÖ 7-10-83, PRS typiskt mjukt ppr 100
4515 29e LUND 20-3-86, Superb 750
4516 29e RÖSTÅNGA 13-3-86, LYX 600
4517 29e BJÖRKVIK 13-3-88, LYXS 400
4518 29e MANTORP 5-12-84, PRAKT 300
4519 29e SVENSTA 21-1-85, PR-LYX 300
4520 29e KIL 25-1-85, PR-LYXS 150
4521 29e Sala 17-10-84, PRAKT 125
4522 29e Röstånga 9-8-86, lyxs 125
4523 29e STH NORR 17-9-84, PRS 125
4524 29e PKXP No 52 31-12-84, PR 125
4525 29e ÖSTRA TORP 27-5-86, PR men ktspts 125
4526 29e GEFLE 4-11-84, 100
4527 29e Upsala 20-12-85, prs 100
4528 29e Wester Björsäter 8-1-85 100
4529 29e JAKOBSBERG 11-10-85, PRS 100
4530 29e LUND 14-8-86, PRAKTs 100
4531 29e LOFTAHAMMAR 13-6-87, AB-PR 90
4532 29ev5 STH 2-1-85, PRS. F 1000 250
4533 30a TORSHÄLLA 25-6-78, 4BLOCK a nyans, vackert stpl F 5400 1000
4534 30a FILIPSTAD 16-8-79, PR-LYXs 250
4535 30a BORGHOLM 23-5-78, sidv fin 50
4536 30a,33a GAMLEBY 18-9-78, PR-LYXS klipp 75
4537 30b HELLEFORSNÄS 12-7-80, LYX , kan inte bli mycket bättr som 4-block, otroligt sällsynt vackert 4-block, UTST OBJ: 2000
4538 30b ÖLME 5-1-82, PR-LYX 300
4539 30b RAUS 25-4-82, LYXS 225
4540 30b STH L.L. 10.11.81, LYXS 200
4541 30b WESTERÅS 28-8-80, LYXS 200
4542 30b STH PAKET STADEN 2-10-80, LYXS 200
4543 30b JÖNKÖPING 30-8-80, LYXS 150
4544 30b STENSTORP 2-7-78, PRAKT 100
4545 30b,33d NORRKÖPING BIKUPE stpl 18-9-81, LYX AVTRYCK PÅ KLIPP 250
4546 30b,v5 HESSLEHOLM 13-4-80, PR-LYX ex klipp 200
4547 30b-c ELFKARLEÖ 3-7-80, LYX 500
4548 30bv2 SALA 13-12-81, PRAKT, SPEGELTRY 125
4549 30bv9 HÖGFORS 18-11-81, 3 ex på klipp med pr-lyxs, ett ex v9, vit fläck vid SV i Sverige 125
4550 30d KIL 8-11-82, LYX 1000
4551 30d GAGNEF 9-6-82, PR-LYX 200
4552 30d SALA 6-6-82, LYXS 200
4553 30d BORÅS 1-4-81, PRAKT 3-STRIP 100
4554 30d,33d BETTNA 19-10-81, PR KLIPP 100
4555 30e JÖNKÖPING 6-5-82, PR-LYX 200
4556 30e OSKARSHAMN 10-7-82 PR-LYX EX 200
4557 30e HERRLJUNGA 3-4-83, LYXS 200
4558 30e TUN 24-10-83, PRAKT 150
4559 30e WESTERÅS 2-11-82, LYXS 125
4560 30e WARA 2-9-82, PR, ljus blek färg 100
4561 30g BJÖRKETORP 15-9-83, LYXS 400
4562 30g SÄFJÖSTRÖM 17-9-83, LYX 300
4563 30g STRENGNÄS 3-12-83, LYXS 300
4564 30g SKÖFDE 28-8-83, LYXS svår nyans 200
4565 30g KIL 19-8-83, PR-LYXs 125
4566 30g SÖDERHAMN 11-7-83, PRS, svår nyans 100
4567 30h KOPPARBERG 16-10-84, LYXS 250
4568 30h MALMÖ 22-7-84, PR-LYX 200
4569 30h KLIPPAN 4-11-84, PRAKT 100
4570 30h,33e GLIMÅKRA LYXS postanvisningsklipp 100
4571 30i NOR 23-9-86, superb 600
4572 30i MUNKTORP 1-10-85, LYXS pr-lyxex 250
4573 30i KISA 6-10-85, PRAKT 200
4574 30i WIMMERBY 2-7-85, PR-LYX ex 200
4575 30i UPSALA 9-7-86, PR-LYX 150
4576 30i WARA 9-2-86, PR-LYXs 125
4577 30i IGELSTORP 1-5-85, PRS 100
4578 30j HERNÖSAND 17-11-84, LYXS svår nyans 350
4579 30j KÄRRGRUFVAN 15-1-85, PRS, nyans 150
4580 30k LENHOFDA 14-4-86, LYX 5,5,5 4000
4581 30k UPSALA 26-5-85, LYX 300
4582 30k Finspong 28-5-86, pr-lyx 300
4583 30k KIL 26-8-86,PR-LYX 250
4584 30k FORSMARK 18-11-86, LYXS 150
4585 30k KLOTEN 3-7-86, PR-LYXs 150
4586 30k FRA SVERRIG, PR 150
4587 30k KARLSTAD 4-11-85, PR-LYX 125
4588 31 utländsk 2 ring stpl 250
4589 31a FINSK KORK stpl 200
4590 31b LÖNNEBERGA 28-12-80. PRS 100
4591 31c GBG Perforerings stpl 7-6-80 200
4592 31c STH 5 TUR 11-11-82, PR 200
4593 31c STH NORR 27-1-79 100
4594 31c,v5 KAL... 1-2-80, färglinje, tydlig 100
4595 31d Pkxp 17 ned 11-10-79 150
4596 31dv5 BÅSTAD 6-11 + 18-10-79, 2 PRS ex 150
4597 31dv5 HELSINGBORG 18-11-79, kraftig linje 150
4598 31e NORRKÖPING BIUPE 12-11-82, PRS 350
4599 31e STH 19-6-83, prs 100
4600 31e p-lyxs Östmark 22-12-81 100
4601 31e,32 6ö+12ö par på Panvklipp Malmö 28-7-85, 350
4602 31f WÄSBY 8-12-81, PRS 150
4603 31g Westerby 19-9-82, LYXS PR-LYXex 300
4604 31g STÄLLDALEN 21.8-83, PR 200
4605 31g P.F.J. 5-8-83, PRAKT, lvht 150
4606 31g PKXP . No.17? 29-11-83, PR-LYXS 150
4607 31g STH 26-7-83, PR 125
4608 31g STH 6-10-83, PRS 125
4609 31g STH 5-2-1 tur, prs 100
4610 31g GEFLE 28-3-82, PRS 100
4611 31h LIDKÖPING 8-10-83, PRS, mkt svår nyans 300
4612 31h STH 3 TUR 1-8-83, vacker , svår nyans 125
4613 31h NORRKÖPING 9-9-83, AB-PR, svår nyans 100
4614 31h GBG 11-10-83, vacker sidv svår nyans 100
4615 31i STÖLLET 6-11-84, LYXS 200
4616 31i STH 1 TUR 9-1-84, PR-LYXS 110
4617 31j STH 2 TUR 24-5-84, LYX 2000
4618 31j STH 5 TUR LYX 800
4619 31j BREDGRIND 4-6-85, LYXS 500
4620 31j WISBY 15-6-88, PR-LYX 300
4621 31j Westerås 30-5-84 250
4622 31j MALMÖ 1-12-84, PRAKT 250
4623 31j STH Ö M. 27-1-85, PRAKT 200
4624 31j RAGUNDA 9-2-85, LYXS 200
4625 31j ÖSTERSUND 20-2-84, PR-LYXS 200
4626 31j BORÅS 16-12-86, PRAKT 200
4627 31j STH LL 3-12-88, PRAKT 200
4628 31j STH 4 2-5-84, PAR vä ex LYXs 200
4629 31j WISBY 7-10-97, OMV LYX 100
4630 31k STH LL 11-4-86, PRS 150
4631 31k STH LL 18-1-85 100
4632 31k SKARA 10-5-84, PRS 100
4633 31k,e,d 6ö 4st i 3olika nyanser på Panvkl. Malmö 13-4-81, ett ex LYX 400
4634 32 HEL)SINGÖR 4 TOG 4-11, DANSK STPL 200
4635 32 NERIKES KIL 28-11-82, LYXs 150
4636 32 DANSK NRS 19 150
4637 32 GBG Perforerings stpl 27-5-80 100
4638 32 GÄRDSRUM 10-8-78, AB-PR , F 250 100
4639 32 DANSK NRS 24 75
4640 32 FRÖDINGE 16-5-81, PRS F 75 50
4641 32a STOCKHOLM 31-12-77,prakt 150
4642 32a WESTERÅS 31-7-77, PR 100
4643 32avar GBG 10-8-77, felrivet ex på klipp 100
4644 32b ÖREBRO 1-11-81, LYXS 300
4645 32b STH 17-8-80, LYXS PR-LYXEX 250
4646 32b GBG VENTILstpl 11-7-78, PRS 200
4647 32b K.S.J. 15-3-79, PR-LYX 200
4648 32b GBG VENTIL stpl 3-6-79, pr-lyxs 200
4649 32b MISTELÅS 6-6-83, LYXS 200
4650 32b ASKERSUND 19-10-77, PR-LYXS klipp 150
4651 32b GLANSHAMMAR 1-6-78, LYXS 150
4652 32b STH 16-00-80, LYXS PR-LYXEX 150
4653 32b KLÅGERUP 27-7-78, PRAKT 125
4654 32b JULARBO 29-12-81, PR 100
4655 32b PKXP Nr 21A 22-10-78, PR-LYXS 100
4656 32b PKXP Nr 3 11-4-83, PR 100
4657 32b GBG BIKUPE stpl 18-3-82, sidvänd 100
4658 32b,var FELPERFORERAT, ...PING 6-10-80 200
4659 32b,var 12ö DRAGSPEL I övre vä hörn 150
4660 32c SLITE 19-2-79, LYX 4-K STPL 250
4661 32c KLOTEN 21-4-81, PR-LYX EX 250
4662 32c TUNA 11-12-81, LYXS omv N 200
4663 32c STORÅ 11-8-79, LYXS 200
4664 32c STH 2-11-82, LYXS 200
4665 32c STH C 19-8-82, PR-LYX 150
4666 32c Horndal 6-5-82, pr 125
4667 32c PKP. No 51 29-3-82, PR-LYXS 125
4668 32c STH 8 26-6-82, PRAKT 125
4669 32C GDJ 9-7-81, PR-LYXS 100
4670 32c REKARNE 3-3-80, PR-LYXS 100
4671 32c GBG BIUPE 9-6-82, pr-lyxs, ngt kt 100
4672 32c NORRKÖPING 28-6-79, PRAKT 100
4673 32c,v7 FA)LERUM 3-3-80, VIT KIL 350
4674 32c,var WISBY, DRAGSPEL 250
4675 32d prs Nya Kopparberget 11-4-80 100
4676 32e Lyxs Kungsbacka 1-3-84 300
4677 32e Snaflunda 17-9-80, pr 100
4678 32e BERSBO 20-4-80, LYXS, N16 100
4679 32f TIDAHOLM 5-3-84, 4-BLOCK av svåra f-nyansen. UNIK? F 10.000:- UTST OBJ. 2500
4680 32f JULARBO 8-3-84, PRS , svår nyans 100
4681 32f,v4 starkt spegeltr, prs Vesterfernebo1-4-84 100
4682 32g BERGSLAGSHÖRKEN 7-7-84, PR 100
4683 32g BROBY 8-3-84, PR 100
4684 32g SVARTÅ 25-2-84, LYXS 100
4685 32g LIMA 9-11-84, PRS 75
4686 32h MOTALA 4-7-84, LYXS 150
4687 32h Karlsh. 3-11-84 100
4688 32h WRETEN 12-8-84, PRAKT 100
4689 32h HÖCKGÅRDEN 26-10-83, PRS 100
4690 32h JULARBO 16-11-83, LYXS n 16 100
4691 32h,v4 STH 22-12-84, PRAKT, extrem spegeltr 150
4692 32h,var FELPERF. ,NYKÖPING 23-12-84 225
4693 32v2 JERNA 26-4-83, PRAKT, spegeltryck 125
4694 33 ÅNGBÅTS PXP NO 5 23-8-82, I BLÅ FÄRG, AB-PR 350
4695 33 K.B aus Schweden, kt 200
4696 33 JÄRBO 20-12-85, PRAKT-LYXS 100
4697 33a Lyxs Walåsen 6-9-79 900
4698 33a KARLSHAMN 6-7-79, SUPERLYXstpl 400
4699 33a HÖRBY 12-6-78, LYXs 250
4700 33a ÖDESHÖG 18-12-78, LYXS, ovanl ljus 200
4701 33a JÖNKÖPING 9-11-78, PR-LYXS 150
4702 33a ESKILSTUNA 29-3-79, PRAKT 100
4703 33a SNAFLUNDA 10-11-79, PRAKT 100
4704 33a ÖSTRA HUSBY 1-7-78, PR 100
4705 33a LOS 11-5-79, PR-LYXS 100
4706 33a,var SKENE 12-4-78, DRAGSPEL, riss 100
4707 33b EDSBRUK 14-4-80, LYXS 200
4708 33b MÖLNDAL 10-3-81, LYXS 200
4709 33b SKÖFDE 18-1-82, PR-LYXS 125
4710 33b MARIESTAD 16-1-82, LYXS 125
4711 33b SÖDERKÖPING 7-11-80, PRAKT 100
4712 33b,19e SLITE 10-981, LYXS 4-K 200
4713 33b,30b GÖTEBORG VENTIL stpl 13-11-79, klipp 150
4714 33b,var stpl BO..., stark färg på baksidan v6? mycket ovanligt med så lysande tryckfärg på baksidan. 1000
4715 33c FALUN 13-4-81, PR-LYXS 200
4716 33c SPARREHOLM 8-2-81, PR 100
4717 33c,v14 ESKILSTUNA 7-4-81, BLÅ LYXS 150
4718 33c,v9, v10 Mariestad 12-1-81, LYXs 150
4719 33cv9 KARLSHAMN 21-11-80, ojämna siffror 100
4720 33d HJORTED 9-12-81 LYXS, stpl F 350 250
4721 33d 383 ENGELSK STPL HULL 200
4722 33d TORSHÄLLA 19-12-83, LYXS 200
4723 33d MÖRBYLÅNGA 16-4-82, LYXS 150
4724 33d NYKÖPING 5-3-83, PRAKT 150
4725 33d STENSTORP 11-2-82, LYXS 150
4726 33d HALSBERG 25-1-83, LYXS 150
4727 33d HJO 24-5-80, PRAKTEX 150
4728 33d STRÖMSTAD 31-12-82, LYXS 125
4729 33d STH 7 10-2-84, LYXS 100
4730 33d ÅTVIDABERG 29-8-82, lyxs 100
4731 33d DANSK NR S 24, AB-PRS 75
4732 33d BLÄCKMAK KORS 75
4733 33d,v6 20ö spegeltryck , prs Kalmar 17-7-81 100
4734 33e Finsk Lyx stpl HANGÖ 20-12-83 400
4735 33e TIBRO 7-12-83, PR-LYX, typisk nyans 200
4736 33e NORRKÖPING 2-2-84, PR-LYX 150
4737 33e ÖREBRO 3-4-84, PR-LYXS 150
4738 33e STH T.E. 28-1-843, LYXS 150
4739 33e HÖRBY 19-5-84, PR-LYXS 125
4740 33e Strengnäs 21-11-84 100
4741 33e Sköfde 30-12-85 100
4742 33e STH 5-5-84, PRAKT 100
4743 33e LUND 21-10-84, LYXS 100
4744 33f GAMLEBY 10-8-85, SUPERB 350
4745 33f UPSALA 24-2-86, PR-LYX 200
4746 33f SKÖFDE 30-4-86, PR-LYX 200
4747 33f ÖSTERSUND 9-4-86, LYXS 200
4748 33f TRELLEBORG 9-7-86, LYXS 150
4749 33f UPSALA 1-2-86, LYXS 150
4750 33f UPSALA 15-2-86, BLÅ pr-lyxs klipp 150
4751 33f MARMA 29-1-86, PRAKT 125
4752 33f ÖSTERSUND 3-2-86, PR-LYX 125
4753 33f ÅLEM 10-8-86, PR-LYXS 125
4754 33f ÅRJENG 14-1-86, LYXS 125
4755 33f pr Halmstad 7-2-85 100
4756 33f ÅNGE 1-3-85, LYXS 100
4757 33f Mjölby 17-3-86, , PRAKT 100
4758 33f BORENSBERG17-7-86, PR-LYXS 100
4759 33f TUNA 8-3-86, omv N ,pr-lyxs 100
4760 33f WIMMERBY 14-7-84, PR-LYXS 100
4761 33f RASBO 12-2-86, LYXS 100
4762 33var STH 8 30-12-92, PR-LYXS 2 märkesbilder 200
4763 34a BRÖSARP 17-4-78, PRAKTs 250
4764 34a STH 17, typisk färg 100
4765 34a LJUSDAL? 10-3-78, typisk färg§100 100
4766 34b BERGSJÖ 6-12-78, AB-PR, sign O.P 150
4767 34b ÅNGE 9-11-78 100
4768 34c KUNGSBACKA 21-7-79, LYXS obet kttsptsar 300
4769 34c HÖÖR 23-3-81, P-LYXS 225
4770 34c HJO 10-3-81, PR 200
4771 34c NYLAND 26-2-82, PRS 200
4772 34c STENSTORP 1-6-82, PR-LYXS 200
4773 34c KRISTIANOPEL 7-6-82, PR-LYXS 200
4774 34c KIL 20-10-81, prs , 3,3,4 110
4775 34c Forssa 22-12-78, rv stpl 100
4776 34c ÅKERSBERG 28-11-80, PR-LYXS, kt 100
4777 34c Norrköping 6-7-78 75
4778 34d ÖSTRA HUSBY 4-8-80, PR-LYXS 250
4779 34d ULRICEHAMN 17-2-81, LYXs, ktspts 200
4780 34d HALLSBERG 1-8-80, PRS 200
4781 34d TIDAHOLM 10-3-80, PRLYXS 200
4782 34d QVISTRUM 17-8-80, PR-LYXS 200
4783 34d RUTE 2-3-81, PR-LYXS 200
4784 34d WRETEN 9-4-81, PRAKT 200
4785 34d BERGVIK 21-6-82, LYXS 200
4786 34d Grenna 20-4-82, prakt 200
4787 34d SÖLJE 24-12-82, PR-LYXs 175
4788 34d Sollefteå 27-3-81, AB ex 150
4789 34d KÖPING 18-8-82, AB-PR 150
4790 34d UPSALA 5-5-82, PRS 150
4791 34d WARA 3-12-79, PRS 150
4792 34d HÄGGEBY 14-2-83, PR-LYXs 150
4793 34d TJÄRAN 28-2-83,rättvänd ovanlig stpl 125
4794 34d Tjellmo 22-2-81 100
4795 34e KLOTEN 7-8-83, PR-LYX 400
4796 34e KUNGSBACKA 7-7-83 LYXS 300
4797 34e STRÖM 5-10-83, LYXS 250
4798 34e HJO 9-11-82, PR-LYXS 200
4799 34e TORSBY 20-11-82, PR-LYXs 200
4800 34e HUDIKSVALL 8-5-83, PRS 200
4801 34e RANSÄTER 18-8-84, PRAKT 200
4802 34e Pkxp no 46C 12-12-82 125
4803 34e LUND 9-4-83, PRS. 2: a stpl 125
4804 34e NYLAND 25-8-83, hel sidv. 100
4805 34e KÄRRGRUFVAN 8-6-83, vacker stpl 100
4806 34e LULEÅ 15-1-83, AB-PR 100
4807 34e ALMVIK 8-8-83, PR-LYXS kt 100
4808 34e,31g MALMKÖPING 8-9-83, dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 350
4809 34e,v3 we)sterås 9-12-82, Färglinje vä 1917 v8 150
4810 34ev8,31f GRENNA 6-7-82 , dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 400
4811 34f WOXNA 25-5-84, CITRONGUL, PRS 400
4812 34f HARLÖSA 25-3-8 fräsch citrongul, sign O.P 200
4813 34f LINKÖPING 10-12-83, citrongul 125
4814 34g UDDEVALLA 26-11-83, PR-LYXS 150
4815 34g,v8 UPSALA 9-5-84, PRS linje i marginalen 100
4816 34gv2 STRENGNÄS 14-4-84 PR-LYXs, spegeltr 300
4817 34h ÅTVIDABERG 4-6-84, LYXS 500
4818 34j LJUSNE 28-8-84, PRS 200
4819 34k ANUNDSJÖ 7-10-84, LYXS 250
4820 34k HÖÖR 16-4-86, PRS 200
4821 34k STH Norr23-12-84,LYXS, 2:a st, sign BG 200
4822 34k STH rg 12-2-90, PR-LYXS 200
4823 34k HELSINGBORG 5-1-85, AB-PR 150
4824 34k GBG 15-7-84 AB-PR KLIPP 125
4825 34v3 STH 4 19-1-84, färglinje ned vä 150
4826 35a HÖÖR 16-6-78, PR, hög färgstyrka 200
4827 35a MAGNESKOG 27-1-79, LYXS, ngt kt 200
4828 35a Kumla 25-10-77, prakt 100
4829 35a ÅSHEDA 30-7-79, PR-LYXS 100
4830 35a STH NORR 6-7-78, PRALT 100
4831 35a,v6 vit fyllning i 0, ...NÄS 18-12-78 100
4832 35a,v7 MARIESTAD 10-11-79, PR-LYX 500
4833 35b GBG BIKUPEstpl 21-4-82, PRS 150
4834 35b DUFVED 4-12-83, PRAKT 100
4835 35b ÅTVIDABERG 11-10-80 , LYXS klipp 100
4836 35b NÄSÅKER 16-6-82, PRS 75
4837 35b,var MARIEDAM 8-3-79, PRS vita prickar 100
4838 35b1 KUNGSBACKA 22-9-79, LYXS 250
4839 35b1 UPSALA 19-1-78, PR 100
4840 35b1v9 FINSPONG 26-3-78, LYXS 200
4841 35b2v2 Malmö Paket 1-10-83, mkt stark spegeltryck 200
4842 35c HORNDAL 13-5-78, svår nyans 125
4843 35d HOLMSVEDEN 19-2-83, pr-lyx 300
4844 35d JÄDERÖN 25-12-79, LYXS 250
4845 35d KÖPING 20-8-79, PRAKT 200
4846 35d UDDEHOLM 20-1-81, PR-LYXS 200
4847 35d KIL 27-5-82, PR-LYX 200
4848 35d ÅSBO-FAGERHULT 19-12-80, PRS 150
4849 35d LINNERYD 17-11-809, PRS 150
4850 35d JÖNKÖPING 2-7-80, LYXS 125
4851 35d EKOLSUND 4-9-82, PR-LYXS 125
4852 35ev12 STORFORS 1-11-81, PRS"80" 200
4853 35f WERNAMO 11-4-81, SUPERB 400
4854 35f KÄRRGRUFVAN 5-4-81, PR-LYXEX 250
4855 35f TRELLEBORG 20-10-81, PRAKT 200
4856 35f STORÅ 5-5-81, LYXS 125
4857 35f STRENGNÄS 26-2-81, LYXS 100
4858 35f LJUNG 21-7-81, PRS 75
4859 35g STH PAKET C 26-4-82, BLÅ STPL 100
4860 35g,v8 UDDEVALLA 1-3-82, skugg siffror, PRS 75
4861 35h ÅSBO-FAGERHULT 22-4-84, SUPERB 400
4862 35h UDDEVALLA 1-5-84, LYXS 200
4863 35h GRENNA 4-4-84, LYXS 200
4864 35h HUSQVARNA 2-6-84, PR 150
4865 35h MJÖLBY 4-4-84, PR-LYXS 100
4866 35h,v8 BORÅS 9-1-85, PRS, skugg siffror 100
4867 35i ÅKER 17-4-86, SUPERB 800
4868 35i SÖDERTELJE 21-9-85, LYX 300
4869 35i FORSMARK 27-1-86, PR-LYX 275
4870 35i MARSTRAND 111-7-85, LYXS 250
4871 35i GNESTA 8-9-86, LYXS 250
4872 35i ALINGSÅS 29-12-86, LYXS 250
4873 35i HESSLUNDA 27-4-85, LYXS 250
4874 35i KRISTINEHAMN 5-8-86, LYXS 200
4875 35i STH PAK 10-5-84, PRAKT 150
4876 35i STH NORR 7-9-85, PR 150
4877 35i NÄSSJÖ 5-10-84, PR-LYX 150
4878 35i LENNARTSFORS 18-3-86, PR-LYXS 125
4879 35i RÖSTÅNGA 1-1-86, PRS 100
4880 35i NORRKÖPING 6-12-84, PR-LYXS 100
4881 35i,v6 HELSINGBORG 9-9-85, vit fyllning i = 100
4882 35iv8 30ö skuggade siffror i 4-block SALSTAD 26-6-85, F 4800 500
4883 35j TJÖRNARP 6-11-86, PR-LYXS 250
4884 35j KÖPING 22-4-86, SUPERB STPL 250
4885 35j HÄFLA 3-8-86, PR-LYX 200
4886 35j LINKÖPING13-5-86, LYXS 150
4887 35j STRENGNÄS 16-9-86, LYXS 125
4888 35j FRISTAD 19-4-86, PRAKT 125
4889 35j SMEDJEBACKEN 25-8-86, PR-LYXs 125
4890 35j LUND 22-4-86, PR-LYXS 100
4891 35j TIDERUM 1-9-86, PR-LYXS 100
4892 35var HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE tydligt ca 1/3 in i märket, stp-84 4000
4893 35var Torsby 4I bläck/8, kt,extremt utflutet tryck 150
4894 36 NYKÖPING 23-9-87, PRAKT 125
4895 36a HELGUM 4-12-78, LYX 1000
4896 36a BERGVIK 23-10-79, PR-LYX 250
4897 36a ASKERSUND 17-3-79, PR-LYXS 200
4898 36a HÖRBY 8-7-78, PRS 100
4899 36a STH SÖD 18-11-79, PRS 100
4900 36b MARIESTAD 25-10-79, LYXS 400
4901 36c ÖREBRO 21-7-82, LYXS 200
4902 36c HELGUM 14-8-81, PRS 100
4903 36c JÖNKÖPING 2-6-82, PRS 100
4904 36c RISEBERGA 29-11-81 100
4905 36d STPL 2 RINGAR !!! 200
4906 36d ODENSVIHOLM 27-6-80, PRAKT 200
4907 36d OSKARSHAMN 23-12-80, PRS 100
4908 36e STH LGL 16-7-83, LYXS 250
4909 36e ESKILSTUNA 5-9-84, PR-LYX 200
4910 36e OXIE 27-2-82, PR-LYXs 150
4911 36e STH NORR 30-9-85, LYXS 150
4912 36e KARLSTAD 8-11-83, PR-LYXS 75
4913 36f WRETEN 6-1-83, PR-LYX 400
4914 36f SÖDERKÖPING 14-12-85, LYXS 200
4915 36f DALA HUSBY 17-5-84, LYXS 200
4916 36f MALMÖ PAKET 17-10-84, PRS 150
4917 36f HALMSTAD 6-10-82, PR 125
4918 36f LEUFSTA BRUK 20-12-83, LYXS kttsptsar 100
4919 36f OUSBY 26-1-83, PR 100
4920 36f GAGNEF 27-2-84, PRS 100
4921 36f RINGARUM 2-5-82, PRS 100
4922 36h HERRLJUNGA 13-5-86, LYX 750
4923 36h IMMELN 26-7-86, LYX 700
4924 36h 4-block Ab-pr st Östersund-86 600
4925 36h pr-lyx Sköfde 3-9-86 300
4926 36h LUND 22-5-85,PR-LYXEX 300
4927 36h RINGARUM 2-2-87, LYXS 200
4928 36h ÖSTERSUND 12-5-86, PRAKT 200
4929 36h HÖRNÄS 31-1-87, PR-LYXS 150
4930 36h HERRLJUNGA 20-12-84, PR 150
4931 36h Halmstad 26-2-85, pr-lyxs 150
4932 36h HJO 3-11-85, PRAKT 150
4933 36h TIBRO 20-7-86, PRAKT 100
4934 36h NÄFVEQVARN 26-4-87, PRS 75
4935 36h,var VIBY 2-01 (omv 10) -86, PRS, ktspts 150
4936 36hv2 PR par SÄfve 7-5-85, med extremt tydligt spegeltryck 600
4937 36v2 50ö i par med spegeltr., Neder Luleå-84 150
4938 37 MOTALA 26-2-78, PRAKT 4000
4939 37 PR stpl KISA 4-6-78 3000
4940 37 HALMSTAD 9-10-78, PR-LYXS 2500
4941 37 ÖREBRO 21-12-78 , PRAKT stpl 1 Riksd. Intyg Sjöman felfritt 3,3,4 1500
4942 37 1 RIKSDALER T 13, stpl ...and 27-x-78 1100
4943 37 STH paket, praktcentr fint ex 1000
4944 37 HALM... 6-3, FIN RIKSDALER T 13 800
4945 37 1 RIKSDALER t13, SUNDS..24-5 gott ex 700
4946 38a SÖDERHAMN 7-9-78, AB-PR 125
4947 38c 10 Block , WEXIÖ 9-2-81, ab-prs, 1 ex ktt 500
4948 38c KOPPARBERG 22-3-83, SUPERB STPL 400
4949 38d GÖBEBORG PAK EXP 26-8-87, P-LYXS 300
4950 38d STH PAKET 11-7-83, LYXS 300
4951 38dv3 Laholm 16-8-83, prs,ca 1mm förskj tryck 170
4952 38e TORSHÄLLA 7-5-86, AB-PR 175
4953 38g LINKÖPING10-11-87, LYX 1000
4954 38g NEDERKALIX 4-5-87, PR-LYXEX 500
4955 38g Nyköping 17-12-87, pr-lyx 400
4956 38g BORÅS 14-6-85 LYX obet 2:a stpl 250
4957 38g ÖREBRO 30-1-86, PRAKT 200
4958 38g BRUZAHOLM 2-5-88, PR 200
4959 38g SEFFLE 23-1-88, PRS 150
4960 38g UPSALA 29-11-86, AB-PR 100

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
4961 39 BOLSTAD 8-3-86, PR-LYXEX, P-DAL SVÅR STPL F 1500+LYX 1500
4962 39 FINSPONG 20-12-85, 4-BLOCK 300
4963 39 B)OLSTAD 11-3-86, P,DAL SVÅR F 1500 250
4964 39 PARIS 8JAN 85,svensk stpl del under 200
4965 39 SLITE 21-4-86, 4-k 150
4966 39 ÅNGBÅTS PXP nr 82 28-8-85, PRAKT-LYX 150
4967 39 JENNY 30-9-85 sidvänd 100
4968 39 FRA) SVERIGE M., PRS 100
4969 39 LARF 24-7-85, PR 100
4970 39 PKXP No 16 B 2-7-85, PRAKTEX 75
4971 39 LILLSJÖDAL 6-11-85, PRS 60
4972 39 SVERIGE M. 50
4973 39 SÖDRA WI 17-12-85, PRS 50
4974 39 WASSMOLÖSA 18-1-85, PR-LYXS 50
4975 39 WESTERVIK 23-11-85, PR 50
4976 39a PKXP 23 11-4-85. Nst 16, F 100 100
4977 39av4 STH 19-12-85, Mustasch, veck 120
4978 39v4 FINSP.. 14. Hela mustaschen. F 1100 250
4979 39v8 SÄ)FVAR 1-1-85, FDC stpl F 750 150
4980 39vb4 STOCKH 1-, Mustasch, gott ex 200

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
4981 40a 40a 2ö WAXHOLM 27-12-91 90
4982 40a ENKÖPING22-8-91, AB-PR 75
4983 40a,v1 PKXP No 5-4-93 ,2 med smal släng 75
4984 40b GÖTEBORG 12-9-91, PRAKT 200
4985 40b RAMSELE 13-6-97, PRAKT 200
4986 40b MÖNSTERÅS 15-9-93, ktspts, LYXS 125
4987 40b STH 5 TUR 10-12-92, PR 100
4988 40b STH RG 18-3-92, AB-PR 90
4989 40b STH 16-3-92, PRS 75
4990 40b,var ARVIKA 19-1-93, punkt framför Frimärke 100
4991 40c PKXP NO 8C UPP 6-5-92 150
4992 41a PKXP. No. 25 A 16-5-91, PRS 150
4993 41a UDDEVALLA 14-12-91, PRS 125
4994 41a ÖREBRO 22-8-91, AB-PR 100
4995 41a STH C 5 23-10-89, AB-PRS par 100
4996 41b MALMÖ 7-1-90, PRS 200
4997 41b UPSALA 26-9-92, PR-LYXS 200
4998 41b SVARTÅ 13-8-89, PRAKTs 200
4999 41b PKXP NO 80 2-7-90, 2 prs ex på klipp 200
5000 41b MALMÖ 29-4 91, PR-LYXS 150
5001 41b NYKÖPING 19-11-89, PRS 150
5002 41b YSTAD 6-9-88, PRS 125
5003 41b SÖDERHAMN 21-11-90, AB-PR 100
5004 41c 4-block sen stpl Grycksbo 30-6 200
5005 41c KARLSKRONA 10-4-93, LYXS, lvhtt 200
5006 41c LINKÖPING 7-4-93, PRS 200
5007 41c NYKÖPING 17-2-93, PR 150
5008 41c VEDEVÅG 18-6-89, PRS 150
5009 41c HELSINGBORG LBR 23-3-05 3ö par 150
5010 41c MALMÖ 2-3-92, hel sidvänd 100
5011 42 Malmö 2-3-92, prakt 200
5012 42 BLÅ stpl SANDSJÖ 16-6-92, Rättvänd 200
5013 42a GBG 17-10-87, PRAKT 100
5014 42b Örebro 15-8-89, pr 150
5015 42b ARBOGA 31-1-89, LYXs 125
5016 42b LUND 4-7-89, PRAKT 100
5017 42c STUGUN 11-5-89, PR-LYX 200
5018 42c STH ÖM 11-6-98, PR 150
5019 42c STH 8-9-88, PRAKT 100
5020 42d SÖLVESBORG 31-12-91, PR-LYX 300
5021 42d ÖREBRO -HALLSBERG 11-5-92, PR-LYX 200
5022 42d ÅNGBÅTS PXP. N:o 85, 12-8-91, LYXS 200
5023 42d OSLÄTTFORS 19-4-92, PRAKT 200
5024 42d JÖNKÖPING 9-12-90, PR 130
5025 42d PKXP No 17B 11-10-90, PRAKT 125
5026 42d PKXP Nr 8 A UPP 2-5-92, LYXS 110
5027 42d Halmstad 8-5-91, pr 100
5028 42d ÖREBRO 14-7-92, PR-LYX men ktspts 100
5029 42d KARLSTAD FM 6-9-92,PRS 100
5030 42d SÖRBYTORP 29-10-91, VIOLETT stpl 100
5031 42d ÖSTERSUND 25-7-91, PRAKT 100
5032 43a EMARP 15-1-87, PRS, ngt kt, stpl F 150 100
5033 43a HEDENSÖ 15-7-87, PR 100
5034 43b LANDSORT 27-4-88, ab-pr, svår F 300 200
5035 43b SKARA 17-3-88, PR-LYX 200
5036 43b SKIRÖ 4-2-88, LYXS 150
5037 43b Lyxs STH 30-11-88 100
5038 43b Wadstena 31-3-88, praktex 100
5039 43b PKXP No 10 UPP 27-3-87, PR-LYXS 100
5040 43b VALLBERGA 31-1-88, PRS 100
5041 43b FAKENBERG 5-4-87, PR-LYXS 100
5042 43b SUNNE 6-3-87, PRAKT 100
5043 43b KARLSHAMN 11-11-87, PR 100
5044 43b WEXIÖ 12-7-87, PR-LYXs 100
5045 43b GUNNARSTORP 23-11-87, BLÅ OMV PRS 100
5046 43b SKARA 12-4-88, PRAKT 100
5047 43b STRÖM 13-1-90, PRAKT 100
5048 43b STORÅ 20-12-89, PR, nära postfrisk gummi kvar på baksidan, ovanligt 100
5049 43b MÖNSTERÅS 7-3- 88, PR-LYXS 100
5050 43b VAXHOLM 19-5-89, PR-LYXS 70
5051 43b LÅNGRÅDNA 22-1-87, LYXS klipp 50
5052 43b,46 VESTERVIK 8-11-87, LYX klipp 200
5053 43b,46 LÅNGRÅDNA 5-1-87, LYXS klipp 100
5054 43c WESTERÅS 20-12-86, BLÅ stpl PRAKT 200
5055 43c pr Grythyttehed 16--8-88 150
5056 43c NERIKES BO 7-1-90, LYXS 150
5057 43c STUGSUND 18-10-88, P-LYXS 100
5058 43c STH öm 26-4-89, pr-lyxs 100
5059 43c HJO 14-12-88, PRAKT 100
5060 43c SEGLINGSBERG 15-4-90, PR-LYXS 100
5061 43c LANDBERGA 11-8-89, PRS f 100 100
5062 43c ENKÖPING 28-12-89, 60
5063 43d LYX Jönköping 23-3-91 500
5064 43d LYXs ÄS 30-7-90 150
5065 43d Lyxs STH 4-tur 19-9-90 125
5066 43d Kingelstad 26-10-90, pr 125
5067 43d prakt Linköping 18-1-90 100
5068 43d ÅRSET 13-10-90, LYXS 100
5069 43d MALMA 20-9-90, PRS 75
5070 43d TÅGARP 21-6-90, PRS 75
5071 43d Virserum 11-6-90, prs 60
5072 43d STH 18-6-91, PRAKT 50
5073 43v2 LJUNGSKILE 10-8-88, LYXS spegeltryck 100
5074 44a LUND 17-3-90, LYXS 4,3,5 300
5075 44a ÖREBRO 21-3-90, PR-LYXS 250
5076 44a KOPPARBERG 30-1-90, AB-PR, lvht 250
5077 44a Sköfde 24-9-91, ab-prs 200
5078 44a HELSINGBORG 14-8-90, PRS 200
5079 44a KÖPING 10-2-89, AB-PRS 175
5080 44a Gräsmark 12-12-92 150
5081 44a,b,c 6ö PH et mkt bra AB ex av var nyans 450
5082 44a,v4 STH 18-1-90, PRAKT , skuggad siffra 225
5083 44b HJORTQVARN 26-7-89, PRAKT 300
5084 44b BERGVIKSMO 5-7-92, PRS 250
5085 44b ÖREBRO 28-1-91, PRS 200
5086 44b PKXP 26-8-91, AB-PR 150
5087 44c Nyköping 13-3-93, pr-lyxs 450
5088 44c STH SÖD 21-4-92, PRAKT 375
5089 44c UPSALA 20-6-93, PR 300
5090 44c STUGSUND 8-2-93, AB-PRS 150
5091 44c GÖTLUNDA 18-12-93 150
5092 45 AUS SCHWEDEN PER STRALSUND,tu 200
5093 45 STOBY 17-10-88, rv F 350 200
5094 45 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 200
5095 45 HELSINGÖR JB PE, 23-2, Dansk stpl 200
5096 45 SKÄLLVIK 5-9-87, AB-PRS E ÖG 350, röd fläck 150
5097 45 BLÅ PARIS ETRANGER 24 JAN 87, 10ö par på klipp Upsala 21-1-87 150
5098 45 H.S.B. 29-12-88, PR-LYX 100
5099 45 ÅNGBÅTS PXP No 23 11-12-86, PRAKTS 100
5100 45 Sonstorp 14-7-91, pr-lyx 100
5101 45 FALERUM 27-9-90, PR 75
5102 45 L.S.S. 11-12-86, PRS 60
5103 45 ÅNGBÅTS PXP No 87 3-8-89, PRAKTS 60
5104 45 MÖNSTERÅS 7-8-87, LYXS 50
5105 45 RUMSKULLA 29-7-91, PR 50
5106 45 LÅNGASJÖ 21-4-88, PR-LYXS 40
5107 45 MÖNSTERÅS 4-12-88, LYXS 40
5108 45 PÅSKALLAVIK 17-5-87, PR-LYXS 40
5109 45 FRA SVERIGE M. 30
5110 45b,v5 bortfallen ram vä. stpl 11-12-86 100
5111 45d Wirserum 16-1-89, prs 40
5112 45d,v5 bortfallen ram hö+ vä ...Iestad 17-12-88 150
5113 45v3 STH 8- ,, var delar 2 ph , kt 75
5114 45V5 JÖNK. 10-12-91 bortfallen ram hö 150
5115 45v5 2 st bortfallen ram vä (kt) hö 100
5116 46 FINSK KORKSTPL I LYX 400
5117 46 20ö FINSK KORK STPL 200
5118 46 FRA SVERIGE M , PRS 125
5119 46 LIT 13-11-87, PRS 75
5120 46a KÄRRGRUFVAN 11-9-86, svag ramlinje 200
5121 46a PÅLGÅRD 28-5-88 150
5122 46a FJÄL 8-5-89, LYXS PR-LYXEX 150
5123 46a JERFSÖ 9-9-87, PR-LYX 125
5124 46a ARVIKA 17-4-87, PR 100
5125 46a MÖRSILL 15-7-87, PR-LYXS 100
5126 46a BERGVIK 11-5-89, PR-LYXS 100
5127 46a KRISTINEHAMN 20-10-87, PR-LYXs 100
5128 46a RAMSBERG 16-7-87, PR-LYXs 100
5129 46a BARKÅKRA 11-2-88, PRAKT 100
5130 46a U)TLANDET 75
5131 46a ALBY 4-9-87, PR-LYXS 75
5132 46b KATRINEHOLM 10-8-99, LYXS 200
5133 46b LJUNGSKILE 21-4-88, PR-LYX 200
5134 46b SILLERUD 14-10-87, PR-LYX 200
5135 46b RÅNÄS 20-3-88, BLÅ PR STPL 100
5136 46b LYCKSELE 25-8-88, PRAKT 4,4,4 100
5137 46b LILLEBYN 15-12-89, PRS, P ,DAL, F125 100
5138 46b KARLSKRONA 9-8-87, LYXS 100
5139 46b LJUSNE 30-3-89, PR-LYXs 75
5140 46c WÄDDÖ 23-5-88, LYXS 125
5141 46c MOLKOM 22-7-88, PRAKT 100
5142 46c MYSKJE 30-5-90, PR-LYXS 100
5143 46c MARMA 12-10-88, PR-LYXS 100
5144 46c KÄRRGRUFVAN 26-4-88, LYXS 100
5145 46c KÖPING 17-12-89, LYXS 100
5146 46c ERTEMARK 29-4-89, PRAKT 100
5147 46c ÄLGHULT 22-10-88, LYXS 100
5148 46c,43b SLITE 6-11-88, 4-K stpl LYX klipp 200
5149 46d KARSJÖ 6-3-90, LYXS 110
5150 46d Köping 5-6-90, prakt 100
5151 46d LOS 20-12-90, PR-LYXS 100
5152 46d FRA) SVERIGE M , PRS 100
5153 46d CHARLOTTENBERG 21-6-90, PR 100
5154 46d BILLINGE 10-6-90, PR-LYXS 100
5155 46d JERNA 15-2-91, LYXS 100
5156 46d ÅLEM 3-5-91, LYXS 100
5157 47 HALL-MARBY 1-11-88, bht stpl F 250 100
5158 47a Söderfors 7-12-86, prakt 100
5159 47a LINKÖPING 17-8-87, PRKT 100
5160 47a LINKÖPING 13-7-87, LYXS 100
5161 47a MARIESTAD 24-9-87, PR-LYXs 100
5162 47a SALEBY 16-8-87, PR-LYXs 100
5163 47a VAXHOLM 12-7-87, PRAKT 50
5164 47b SKENINGE 3-6-87, LYXS, svår nyans 500
5165 47b FORSVIK 18-2-88, PR-LYXex 300
5166 47b TÅGARP 28-5-87, PR 250
5167 47b ESKILSTUNA 25-7-87, PR 200
5168 47b FRÄNSTA 24-8-87, PRAKT 200
5169 47b EKSJÖ 1-6-87, rv stpl 100
5170 47b Hernösand 10-6-87, F 140, nyans 75
5171 47b ESKILSTUNA 23-7-87 AB-PR 50
5172 47c PR-LYX par, Örebro 2-10 89 500
5173 47c pr ÄS 30-9-8 200
5174 47c OSKARSHAMN 20-1-89, PR-LYX 200
5175 47c PÅLGÅRD 4-4-88 175
5176 47c ÄS 22-6-88, LYXS 150
5177 47c pr Linköping 18-11-87 100
5178 47c Lidköping 26-5-87, lyxs 100
5179 47c GBG FILIAL 28-11-88, PRAKTEX 100
5180 47c FLEN 15-7-87, PRAKT, 4,4,4 100
5181 47c HARESTAD 31-1-88, PRAKT 100
5182 47d GARPENBERG 11-12-88, PR-LYX 200
5183 47d Arvika 11-10-89 p-LYX EX n10 23mm 200
5184 47d HJO 3-5-89, prakt 125
5185 47d Elghult 18-7-88, Prakt 100
5186 47d Luleå 19-11-88, prakt 100
5187 47d TRÄDET 26-10-88, PR 100
5188 47d SUNDBYBERG 22-4-89, PRAKT 4,4,4 100
5189 47d ÖREGRUND 30-9-89, PRAKT 4,4,4 100
5190 47e STH Pak 8-9-90, prakt 125
5191 47e KARLEBY 10-1-91, PRS 100
5192 47e HAGFORS 18-9-91, PR-LYXS 100
5193 47e KLINTEHAMN 3-9-89, LYXs 100
5194 47f Mora 8-6-91, pr-lyx 250
5195 47f Ludvika 14-9-90, pr-lyxex 200
5196 47f KARLSTAD F.M. 30-5-90, PR-LYXS 150
5197 47f JUNSELE 6-8-90, LYXS 150
5198 47f Kolbäck 22-1-92, lyxs 125
5199 47f ENGÖSUND 21-11-90, PR-LYXS 100
5200 47f NÖBBELED 5-9-91, AB-PRS, stpl 100 100
5201 47f WÄRDE STPL 100
5202 47f STRÖMSTAD 6-1-92, PR 100
5203 47f UPSALA 30-6-91, LYXS 100
5204 47f KARLSKRONA 29-1-29, PR-LYXs 100
5205 47f TUN 18-7-90, PRS 100
5206 47f HJO 23-9-91, PRS 60
5207 48a Violett LYXst Wadstena 14-2-88 , obet bläckstreck på baks 400
5208 48a STH PAK STADEN 2-9-89, LYXS 125
5209 48a LINK. 29.10.89,p-lyx st 100
5210 48a KUNGSBACKA 9-12-87, par vackert 100
5211 48b ARBOGA 27-1-89, LYXS 250
5212 48b UDDEVALLA 26-4-90, VIOLETT PRS 200
5213 48b STRENGNÄS 11-9-88, LYXS 200
5214 48b LULEÅ 6-4-89 100
5215 48b LOS 15-3-88, PRAKT 100
5216 48c MJÖLBY 20-6-89, LYX 1000
5217 48c MORA 16-6-88, PR-LYX 250
5218 48c SÖDERHAMN 8-1-90, LYXS 200
5219 48c KÅREHOGEN 4-11-88, PR-LYX 200
5220 48c NORBERG 28-11-89, PR-LYXS 175
5221 48c BÖSSGÅRD 24-4-89, PRS stpl 200 125
5222 48c KALLINGE 1-8-80, PRS K BL F 150 125
5223 48c Svanskog 26-5-89 100
5224 48c Finspong 13-11-88, PRAKT 100
5225 48c LJUSNE 8-2-89, LYXS 100
5226 48c KROKSTAD 4-3-89, MKT VACKER 75
5227 48c FRÄNSTA 13-10-88, PR 75
5228 48d NORA 4-11-90, PR-LLYXS 250
5229 48d OSKARSHAMN 4-9-90, PR-LYX 250
5230 48d MJÖLBY 13-9-90, LYXS 200
5231 48d STH Carlbergsv. 5-12-89, pr 200
5232 48d MÖNSTERÅS 16-7-91, PR 150
5233 48d KRISTIANSTAD 23-10-90, PR-LYX 150
5234 48d Frövi 28-9-90, praktex 100
5235 48d HALMSTAD 19-11-90, LYXS 100
5236 48d PITEÅ 28-7-90, PR-LYXS 100
5237 48d QVISTRUM 10-9-91, PR-LYXS 75
5238 48d FALERUM 6-8-91, PR 75
5239 48e ÅSBY FAGERJHULT 9-10-91, PR-LYX, färgstark, dragspelsveck 350
5240 48e SUNNE 16-1-92, PR-LYXs 150
5241 48e GBG 27-6-91, LYXS 150
5242 48e SVARTSJÖ 12-5-92, PRS 100
5243 48e HÖKEDALEN 12-9-91, PRS 90
5244 49a WADSTENA 9-8-88, PRAKT 200
5245 49a ÖREBRO 27-9-90, PRAKT 200
5246 49a STH SÖD14-9-99, lysande BLÅ stpl 200
5247 49a NÄSBYHOLM 6-12-88, PR-LYXS 150
5248 49a Ystad 23-11-89, prs 100
5249 49a STRÖMSTAD 6-3-88, PR 100
5250 49a NORRKÖPING 5-6-89, PRS 100
5251 49a PITEÅ 13-12-90, PRS 60
5252 49b HESSLEHOLM 15-3-92, GRÖN omv ,kt 200
5253 49b UPSALA 5-8-91, par 1mm förskj mitt 100
5254 49b STUGSUND 8-1-94, PR 100
5255 49c HERNÖSAND30-4-96, SUPERB 400
5256 49c FALUN 28-8-90, LYXS, PR-LYXcentr 300
5257 49c STH PAKET 12-6-96, superb 200
5258 49c NYKÖPING 19-6-91, PRAKT 200
5259 49c STRENGNÄS 6-6-98, LYXS 200
5260 49c WARBERG 12-9-98, LYXS 200
5261 49c BACKE 18-12-93, LYXS 200
5262 49c SÖLVESBORG 17-4-97, PR-LYX 200
5263 49c ASKERSUND 15-10-96, PRAKT 150
5264 49c 6-block STH -95, AB 100
5265 49c OCKELBO 16-1-03, PRS 100
5266 49c NORDMALING 22-11-92, pr 100
5267 49c MALMKÖPING 15-11-96, PR-LYXS 100
5268 49c VAXHOLM 21-8-93, PRAKT 100
5269 49c STH St. PAKET 12-6-96, prakt 75
5270 49c WRETSTORP 7-3-1901, hel sidv 70
5271 49d HÖÖR 31-7-97, PR-LYX 250
5272 49d NYKÖPING 25-4-99, PR-LYX 200
5273 49d VARBERG 21-8-1900,PRAKT 200
5274 49d ÖREBRO 13-4-93, LYXS 150
5275 49d UDDEVALLA 13-5-97, PRAKT 125
5276 49d JETTENDAL 27-10-01, PR 100
5277 49d HUDIKSVALL 30-3-96, PR-LYXS 100
5278 49d SKENE 6-10-97, LYXS 100
5279 49v4 STH NORR 9-12-89, förskj mittparti 150
5280 49v4 ÖFVERTORNEÅ 16-11-94, 1mm förskjut 100
5281 49v4 LA...NA 2-1892, , CA 1mm förskjut 50
5282 49var LULEÅ 2-4-90, PR-LYXS, GRAVYRSKADA MELLAN KRONORNA 200
5283 50 LAHOLM 7-12-90, PR-LYXS 100
5284 50 HÅKANTORP 4-11-89, PR 100
5285 50 BERGVIK 13-11-89, PRS 100
5286 50 TORSTUNABY 11-11-89, omv prs , st 75 75
5287 50a FRA ) SVERIGE L, PRAKT 150
5288 51b KÖPING 21-9-91, PRS 200
5289 51v2 upsala 18-10-92, ab-prs, FÄRGKULA 200
5290 51var SU)NDSVALL 18-2-90, defekt påtryck 125
5291 51,5 BAYERN 3 PF SVENSK STPL 20-6-02, PR-LYXS, kt 400
5292 51,5 NORGE nr 245, stpl FRÅN NORGE 200
5293 51,5 4Mk REICH stpl LUND 2-4-28, kt 200
5294 51,5 10Ö DANMARK prs MALMÖ 8?-1-01 200
5295 51,5 Grekland 4,5 DR SUNDSVALL 9-11-62 150

51,5 OSCAR- LANDSTORM
5296 52 ÖLANDS SKOGSBY 13-9-10, PR-LYXs stpl 350 300
5297 52 BERLIN SASSNITZ Bahnpost 27-8-10 200
5298 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, PRS 100
5299 52 FRA Sverige i ram ,pr 70
5300 52 VEXBO 20-5-04, PR-LYXS 60
5301 52 ASEA , skyddsperf 50
5302 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, AB 50
5303 52 Runsten 16-8-99, prakt 40
5304 52a MÅLILLA STATION 2-6-11, LYXS par på klipp 75
5305 52a1 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
5306 52a1,v11 2 st linje upp+ ned, 7-7+28-5-91 50
5307 52a2 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 100
5308 52b GISLAVED 30-11-93, PR-LYXS 150
5309 52b STH 12-5-93 100
5310 52b LJUSDAL 30-4-93, PRS 100
5311 52b RÅDA 26-6-93, sidv 50
5312 52b1 RAMVIK 28-8-93, prs klipp, mkt blekt huv 125
5313 52c HJORTEDS STATION 13-2-93, PRS 100 50
5314 52c,v11 NYBRO 11-2-02, LYXS 60
5315 52cv14 Gefle 13-2-95, 3-strip pos 3 blixt i 5 150
5316 52cv14 Åkersberg 18-2-96 klipp 5ö blixt i 5+10ö 100
5317 52cv14 19-1-93 , blixt i 5 60
5318 52v14 STH 8-9-98 , blixt i 5 100
5319 53 LJUNGBY 26-7-1911, EXTREM LYXS 700
5320 53 KRISTINEHAMN 24-4-11, PR 150
5321 53 STH 7 1 TUR 11-10-11, PRAKT 125
5322 53 MALMÖ 5-12-07, PRS 100
5323 53 STH 1 AFG 20-6-12, LYXS 100
5324 53bvar HALLANDSÅS 23-3-15, LYXs, blekt huvud 250
5325 54 DALSTORP-STÅLARED 30-1-97, LYXS 500
5326 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på par 10ö 250
5327 54 KANTORP 24-1-02, SUPERB 200
5328 54 köpenhamn 3-7- ,PRS 200
5329 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på 2x 10ö på klipp 200
5330 54 PRÄSTBAKKE 30-2-92, PRS NORSK 200
5331 54 HORNSÖ 3-XI-99, AB, NORSK 200
5332 54 PRAKT KORK stpl 10ö på 10ö fk klipp 150
5333 54 WÄRDE STPL, PRAKT 125
5334 54 NORSK NRS 45 100
5335 54 NORSK STPL NR 45 100
5336 54 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 100
5337 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175 100
5338 54 TOFVERUM 17-9-98 PR, stpl 125 100
5339 54 bläckmak Mottagnings -bevis 80
5340 54 bläckmak Mottag... 75
5341 54 STRAND 19-2-93, PR-LYXS 75
5342 54 KJÖBENHAMN 4-2 70
5343 54 PKXP No 2 C 11-9-96, rullstpl 60
5344 54 SVERIGE i ram ,pr 60
5345 54 Virserum 16-2-98, pr-lyx 60
5346 54 ÖSTRA KARSBO 31-8-04, PRAKT 60
5347 54 ÅNGBÅTS PXP No 63 17-8-98, PRAKTS 50
5348 54 ÅNGBÅTS PXP No 59 5-7-01, PR-LYXs 50
5349 54 FRA SVERIGE M. 50
5350 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175, kt 50
5351 54 KÄLLUNGE 23-12-92, LYXS , tunn 50
5352 54 FÖRLÖSA 13-1-99 ,PR-LYXS 50
5353 54 GRÄSGÄRDE 17-5-01, PR-LYX 50
5354 54 LOFTA 21-4-96, LYXS 50
5355 54 LÖNNEBERGA 14-3-98 BLÅ PR-LYXS 50
5356 54 SKORPETORP 6-10-03, svår 50
5357 54 TIMMERNABBEN 9-8-10, PR 50
5358 54 TREKANTEN 18-11-03, PR-LYX 50
5359 54 Degerhamn 22-7-04, lyxs 50
5360 54 GRÄSGÅRD 23-3-95, PR-LYXS 50
5361 54 HOSSMO 9-5-11 PRS 40
5362 54 RUDA 1-7-01, PR-LYXS 40
5363 54 TORSÅS 7-2-05, PR 40
5364 54 SÖDRA MÖCLEBY 21-121-95, PR-LYX 40
5365 54 LINDÅS 16-9-00, PR S 35
5366 54A GULLRINGEN 19-8-03, ,LYXS på klipp 50
5367 54c vissefjerda 15-8-93, pr-lyxs KLIPP 40
5368 54ev11 KRISTIANSTAD 27-7-96, PRS, plåtspr 75
5369 54v3 STH 17-2-92 PARTIELLT SPEGELTRYCK TYDLIGT 250
5370 54v3 Litet Partiellt spegeltryck, ...ås 20-3-96 125
5371 54v7 JÖNKÖPING 29-10-96, prs klipp 250
5372 54v7 4st delav 2:a märkesbild, åt 4 olika håll 225
5373 54v7 BOLLNÄS 21-4-99, 2märkesbilder hö 150
5374 55 LOMMELANDA 28-1-03, prs svår F 150 150
5375 55 LJUNGSKILE 16-8-97, PR-LYX 100
5376 55 KULSTA 19-11-07, LYXS 100
5377 55 STH SÖD 4-8-98, BLÅ LYXS ex på klipp 100
5378 55 STOCKAMÖLLAN 28-9-12, AB-PR, stpl 175 75
5379 55 LOCKNEVI 11-2-00, PR-LYX 75
5380 55 KÄTTINGE 13-11-01, PR 50
5381 55 ALSJÖHOLM 23-12-02, PR-LYXS 50
5382 55v6 GODEGÅRD 30-11-02, lödskarvlinje 60
5383 56 WÄRDE. LYX 500
5384 56 FINSK KORKSTPL ILYX 250
5385 56 FRÅN UTLANDET 20ö par, PR 200
5386 56 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
5387 56 LORÅS 12-12-99, PRS , stpl F 125 100
5388 56 FINSK KORKSTPL I prakt 100
5389 56 SKOTTORP 9-8-03, PR-LYXS 60
5390 56 FRA SVERIGE M. 50
5391 56 LOVERSLUND 5-10-03, PR-LYXS 50
5392 56v8 KOMMATECKNET, 29-12-96 100
5393 57 HÖKÖPINGE 9-2-97, M SK , stpl a 500 = 1500 500
5394 57 STORDALEN 11-11-19xx BD L, F 400 125
5395 57 GAXA 20-1-06 100
5396 57 REPPLINGE 25-11-11, PRS, stpl 125 75
5397 57 WESTERVIK 5-12-10, LYXS 75
5398 57 ROSENFORS 9-4-11, PR-LYXS 40
5399 57 WIMMERBY 9-6-11, PR-LYXS 40
5400 57a RINGARUM 6-9-97, LYXS 100
5401 58 FÄRNABRUK 16-11-12, PRAKT ej noterad på Oscar 1500
5402 58 LILLESKOG 30-1-05, PR-LYXS 60
5403 58 LOFTA 5-4-94, LYXS 50
5404 58 ÖLANDS GRÄSGÅRD 10-9-11, PRS klipp 50
5405 58 LÄCKEBY 9-3-04, PR-LYXS 40
5406 58 VERKEBÄCK 12-8-92, PR-LYXS 40
5407 58v4 ÖSTERSU 18-3, 2 märkesbilder 175
5408 58v8 5st 30ö nyanser , Blekt huvud, stpl 100
5409 59c WÄRDE stpl. prs 150
5410 59c PAJALA 16-9-07 100
5411 59c JUNSELE 25-10-01, PR 75
5412 59c GAMLEBY 14-1-96, PR-LYXS 50
5413 59d PAJALA 29-3-11, SUPERB 350
5414 59d NYSÄTRA 26-11-07, PR-LYX 75
5415 60 SUNNE 14-6-01, PRAKT 200
5416 60 Tranås 24-1-12, prs 100
5417 60c GEFLE 3-8-07, AB-PR 100
5418 60c KATRINEHOLM 24-8-04, PRS 90
5419 60v9 LYCKSELE 3-2-04, AB-PR 100
5420 61 1ö med ringstpl utländsk stpl "WIH" 600
5421 62v5 stpl 1902 förskj siffra. 100
5422 62vm1 2ö omv vm ...KHO.. 3 75
5423 63 MORA 5-8-14, PR-LYX 75
5424 64 KJÖBENHAVN 25-10-0 100
5425 64 KÖPENHAMN 3-12-00, PRS 100
5426 64 LIATORP 17-7-96, PRAKT 60
5427 64 NYBORG 27-6-99, PRS 50
5428 64 Kungsbacka 6-3-96 40
5429 64 TIMMERNABBEN 19-4-03, omvPR-LYXS 40
5430 64var ÖFVERHÖRNÄS 20-6-03, PRS, 2 märkesbilder 200
5431 64vm1 4ö omv vm , NORRKÖPING 10-10-96 80
5432 65 SANDVIKEN 27-8-10, superb 500
5433 65 Prc 4-block, 2 Prs STH 17-8-19 300
5434 65 KÄFLINGE 20-12-20, PRAKT 300
5435 65 STH 14-9-08, lyxs 250
5436 65 UPSALA 25-7-12, PRS 200
5437 65 STH 18-12-15, LYXS PAR 175
5438 65 STH 6-4-17, PRAKTS 125
5439 65 GBGPAK 10-10-34, sen stpl kuriosa 125
5440 65 Malmö 18-2-18, LYXs +2:A STPL DEL 100
5441 65vm 5kr posthus med omv vm, Stock... 7- 475
5442 65vm2 BORGHOLM 5-8-17, 3 VM, pr-lyxs+2:a 250
5443 66 SKALSTUGAN 26-4-1(1) 100
5444 66 FINSPONG 21-10-11, PRS 50
5445 66 FIFLARED 18-11-12 50
5446 70 VALLSTA 19-1-11, PR 60
5447 71-74cx 1-4Ö STPL ALLA VM CX, f 800 125
5448 71-74cx 1-4ö , alla cx, stpl serie F 300 100
5449 72 FINSK KORK STPL, LYXS 200
5450 72 Kävlinge 29-11-18, pr 75
5451 72 STH 1 3 TUR 10-3-11 , PR-LYX 50
5452 72cxz 2ö omv vm +kpv, 18-3-15, F 650 125
5453 72v1 MJ... 25-9-18 100
5454 73 KORKSTPL I LYX PÅ 3ö 100
5455 73 3ö vm linjer +KPV,stpl GBG F 250 80
5456 73cx UMEÅ 25-4, vm cx 50
5457 73cx MAL)MÖ 6-1920, 3ö F 150 50
5458 74 BERGBY 9-12-14, PRS 60
5459 74cx ...JUNGA 6-6-1917, 4ö F 150 50
5460 74cx 4 ö omv linjer, stpl streck 40
5461 74cz,v2 ...gborg 8-18, skadat V 100
5462 74v2 STH 10-3-19, AB-PRS 125
5463 74v2 4 ö skadat v. 90
5464 74v2 GBG skadat V 50
5465 75 JÖNKÖPING 1-7-11, AB 125
5466 75 KUNGSBACKA 29-7-11, prc, hel sidv. 100
5467 75 STH 26-6-11, PRAKT 100
5468 75 SUNDSVALL 1-6-11 första dag för medaljong utan vm , intressant 100
5469 75 tidig stpl första månad 27-5-11 100
5470 75vm2 AMBJÖRNARP 23-9-11, vm 2 kronor 250
5471 76vm2 GARN 11-5-12, PR-LYXS 2 vm höjdled 125
5472 79 FINSK KORK STPL, PRS 100
5473 79 KÖFRA 20-4-13, PR 60
5474 79 ERKEN 22-10-16, PR-LYX 60
5475 80 KORKSTPL I P-LYX 7Ö 100
5476 81 HÖRNINGSHOLM 1.10.14. PRAKTAVTRYCK på rekonstr. par. B LÄN Postal: 3500:- 900
5477 81 3st skyddsperf 8+8+5ö , stpl 1913-19 100
5478 82 10ö partiellt spegeltryck 250
5479 82 PAQUEBOT inom ram, PR-LYXavtryck 250
5480 82 par med FINSK BÅTsiluett stpl 150
5481 82 RÖL-SMEDSTA 28-4-17, PRS svår, tu fl 100
5482 82 STORFORS 26-6-15, LYXS 100
5483 82 FINSK KORK STPL, PRS, 25- 100
5484 82 KORKSTPL I P-LYX 10Ö 75
5485 82 VESTERVIK 19-7-19, PR-LYX 50
5486 82 ÅTVIDABERG 14-3-12, lyxs 50
5487 82 WIMMERBY LBR 29-10-19, LYXklipp 40
5488 82C FRA SVERIGE I RAM, par 75
5489 82var etra högt, tjock tand upptill Klågerup- 16 60
5490 83 MÖLNBO 7-1-19, LYXS 200
5491 83 ESEBODA 5-9-18, PRS 75
5492 83 BÄCKABY 2-12-18, PRS 50
5493 84 Skalstugan 11-8-16, LYXS 250
5494 84 JÄDERS BRUK 13-7-19, PR-LYXS 40
5495 84var PLK 192 18-9-19, stora tänder ned 50
5496 85 BROARYD 12-8-17, PR-LYX 100
5497 86 STRÖMSUND 12-8-12, PRS 50
5498 86 Halmstad 21-11-13, PR 50
5499 88 RENGSJÖ 3-8-21, PRS par 100
5500 88 SKÄSTRA 14-9-21, LYXS 100
5501 88a 30ö partiellt spegeltryck stpl 1920 200
5502 89 ÄNGEBO 31-7-18, PRAKTs 35ö 60
5503 89 DEJEFORSBRUK 13-2-12, LYXS 50
5504 90 GUNNARSBYN 3-7-18, PRS 60
5505 90 KÄFLINGE 28-12-20, PRS 50
5506 91 Värsjö 12-8-20, lyxs 100
5507 91 BORGLUNDA 5-5-19, stpl 125 90
5508 91 TRÅNGSVIKEN 6-11-19, LYXS 50
5509 93 TIDAHOLM 2-4-18, PRS 65ö 50
5510 94 80ö stpl , borttvättad 27, anilin not baksid 300
5511 96 SANDHEM 28-7-21, PR 100
5512 96 STH 20-7-21, LYXS 100
5513 96var LINKÖP 25-5-, DRAGSPEL 250
5514 99v1 Förskjutet påtryck, stpl 3-11-16, F 400 150
5515 99v1 STH 4-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 100
5516 100 HÖCKESTAD 8-5-18, PRS 50
5517 100 FORSHEM 5-8-18, PR 50
5518 100v3 22-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 150
5519 100V3 FÖRSKJUTET PÅTRYCK, stpl 101 C, -18 125
5520 101 RINGÅS 4-6-18, PR 100
5521 101 HYBO 14-7-18, PRAKT 12/65 75
5522 101 KRISTINEHAMN E 14-6-18,PR 60
5523 101v1 12/65 ö förskj nedåt , 28-8- 125
5524 101v1 12/65ö förskj påtryck 29-6-18 60
5525 102 Kristianstad 17-3-18, prs 125
5526 103 VINGÅKER 30-6-1919, PRAKT , svårt märke 600
5527 105 FALKENBERG LBR 7-11-17, AB-PR 100
5528 105-14 LANDSTORM 1 , bra kpl stpl serie 175
5529 105-14 LANDSTORM 1 ,kpl serie stpl 110
5530 105cx 2ö ovanligt vm, bra stpl ex F 225
5531 106 STH 1-4-20, AB-PR 50
5532 107 MALMÖ 27-6-17, AB-PRS 10/ 4ö 70
5533 107cz 10/4ö KPV rakt över märket, ockholm 1 60
5534 110 PKXP 51C 2-4-17, PR 100
5535 110 MALMÖ 17-10-17, rv stpl , 10/12ö 75Z
5536 110 NORRKÖPING 28-2-17, PRS PAR 60
5537 110 STH 15-4-20, AB 50
5538 110var 10/12ö skyddsperforerad, sällsynt 100
5539 111 VADSTENA 10-8-17, PRAKT 150
5540 111 PLK 147 20-7-17, LYXS, 10 / 20ö 125
5541 111 GÄVLE 31-8-17, PRS 75Z
5542 111 MALMÖ 10-4-18, rv stpl , 10/20ö 65
5543 112 GBG 14-2-18, PRAKT 100
5544 112 Plk 203A 13-4-18 50
5545 113 STH -18, 10/30ö stpl 4-block 100
5546 114 Borås 6-10-17, pr 100
5547 114 STH 15-4-20, AB 50
5548 115 LYXc stplex 100
5549 115,115v 5ö på 1 ö vågr par, kort+långt L, PRC 95
5550 115-25 Landstorm II, kpl stpl serie, välc 1kr,5 kr 1800
5551 116 STH 30-12-16, AB-PR 100
5552 116 LYXc stpl ex 75
5553 116 ÖREBRO 28-6-18, AB-PRS klipp 50
5554 116var 2 st 3ö, olika storlek på nedre FEM ÖRE 200
5555 117 5+5Ö/ 5Ö , LYX CENTR 100
5556 117 5ö PR-LYXcentr, hörnstpl 75
5557 117 prakt centr stpl ex 50
5558 117a 5+5/5Ö LYXcentr 90
5559 117var 5/ 5 ö felperforerat, hörn stpl 125
5560 118 4-block 5/6ö pr-lyxcentr 150
5561 118 PKP 6-2-19, AB-PRS 100
5562 118 prc stpl ex 6ö 50
5563 118 5/ 6ö praktcentr 50
5564 118a 5+5/ 6ö PR- LYXcentr, stpl ..5-17 60
5565 119 5/12 Ö LYX CENTR 150
5566 119 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
5567 119var 5/12ö Pr-LYX centr, STH 15-2-1x, vit fläck t.v. om 1 75
5568 120 10/20 Ö LYX CENTR 150
5569 120 PRc stpl ex 100
5570 120 10/ 20ö 2 märkesbilder stpl 100
5571 120 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
5572 121 prakt-lyx centr ex 500
5573 121 10 på 24ö LYXcentr, hörnstpl ex, svårt 450
5574 121 10/24ö PR-LYX centr hörnstpl 400
5575 121 10/24Ö PR-LYX CENTR 250
5576 121 10/24ö praktcentr hörnstpl ex 225
5577 121 stpl normal ex 200
5578 121 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 200
5579 121 10/24ö välcentr stpl ex 9-3 200
5580 121 bra stpl 12- -1916 tidig, normalex 150
5581 121a 10+10 / 24ö LYXc st (SA)LA 14-8-19 450
5582 121b 10/24ö LYX centrerat, mkt fräsch färg 450
5583 121b,var 10/24ö def påtryck ned, ÖPE , sällsynt 450
5584 121v1 10/24ö hörnstpl , variant kort fot. på L 200
5585 122 PRcentr stpl ex 100
5586 122 STH -19 , rättvänd stpl 75
5587 122 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 70
5588 123 10/50 Ö PR-LYX CENTR 150
5589 123b 10/50ö pr-lyx centrerat lätt stpl ex 100
5590 124 PR-LYXcentr stpl ex 1400
5591 124 1kr välc, stpl 22-... upptill vä 1100
5592 124 bra stpl ex , 1918, FÖRSKJ PÅTRYCK, går in i perforeringen 1000
5593 124 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 1000
5594 124 stpl ex 800
5595 124 STH 12-, rättvänd stpl 750
5596 124 STH 26-12-17 rättv stpl 700
5597 124 bra stpl ex 600
5598 124v 10/1kr par STH hö ex variant F 9500 3000
5599 125 rv Sth 1-10- 1300
5600 125 MALMÖ stpl 900
5601 125 hörnstpl ex 900
5602 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 750
5603 125 10ö/ 5kr Lyx centr, hörnstpl 750
5604 125 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 700
5605 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
5606 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
5607 126-35 4-blockserie, extra bra mestmittst. serie 350
5608 126-35 bra 4-blockserie stpl 200
5609 136 Gävle Lbr 28-10-20, prs PAR 100
5610 136-38 vackert stpl serie 125
5611 136-38 Luftpost kl serie 95
5612 136-38 kpl stpl serie 90
5613 136-38 LUFTPOST BRA STPL SERIE 90
5614 136cz Nyköping 12-12-20, KPV mitt på 75
5615 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
5616 137 GBG 23-9-21, AB-PRS 4-strip 200
5617 137 MALUNG 27-6-21, PRS 100
5618 137 TÄLBO 25-8-21, PR 100
5619 137 LINKÖPING 21-9-21, PRS 100
5620 137 GBG 4-10-20, AB-PR 75
5621 137var NORBERG 23-12-20, par vä TP länkade 150
5622 138 FÄLLFORS 12-8-21, PR 200
5623 138 WAXHOLM 7-12-21, PRS 150
5624 138 HÖRBY 3-11-21, PR 150
5625 138 TOMELILLA 26-1-22, 3-strip 150
5626 138 DJURSHOLM 22-2-21, PRS PAR 150
5627 138 ..RSBO 29-3-21 100
5628 138 GRÄNNA 7-11-21, rättvänd 100
5629 138 HALLABRO 13-4-21, PRS 100
5630 138 GBG 29-10-21, PR 80
5631 138cz MORUP 6-12-21, PRS, KPV mitt på 375
5632 138cz UMEÅ 10 -11-21, vaxkert par F 1300 275
5633 138cz VM LINJER+kpv ...UM 27-2-21 f 650 200
5634 138cz PAR STH 3-2-x, hö ex KPV, F720 190
5635 138cz 50/4ö stpl 11-12 150
5636 138cz UMEÅ 18-11-20, vm KPV 150
5637 138cz,v3 DJURSHOLM 24-11-21, hö 5 bruten 250
5638 138v2 stpl 10-12, förskj. påtr. delvis utanför 150
5639 138v3 VÄRNAMO 3-12-20, vä ex v3 300
5640 138v3 VISINGSÖ 4-10-21, F 500 200
5641 138v3 stpl .T. 20-11-21, vä 5 inbuktning 175
5642 138v3 ÅTV... 6-8-21, 5 t.h. avbruten, F 500 175
5643 138vm 50ö på 4ö vm KRONA, hörnstpl 900

138,5 BANDMÄRKEN
5644 139 FKMB Rimbo- Norrtälje 11-9-32, prs 100
5645 139 NÄLDEN 19-1-33, PRAKT 60
5646 139 MALMÖ LBR 4-8-33, PRS 50
5647 139var par STPL 1913 !!!, Varberg 12-5-13 150
5648 140Ab STH 16 LBR 21-8-21, PRS, svårt märke 50
5649 140Acx GBG 275
5650 140Acx Lyxcentr stpl 10-4... 250
5651 140Acxz 5ötyp1 svårt vm. LYXcentr stpl 8? 2-21 2500
5652 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
5653 140Acxz 5ö grön typ1 linje+KPV mitt på, ST..., hörnstpl gott ex 2,3,1 perfekt tandning 2000
5654 140Acxz STH 21-8-20?, tydligt KPV ,kt, svårt märke F 7500 1000
5655 140Avar 2 MÄRKESBILDER I sidled, stpl 50
5656 140b VIKMANSHYTTAN 7-4-21, PRS 75
5657 140C 5ö AGRG, 4-SID, bra stpl ex 70
5658 140Ccx GBG 9-5-21, PRAKTS plåtskarvpar 100
5659 140Ccx stpl ...EM i öv vä hörn, fint ex 60
5660 141a STO... 29,9 AV PPR, välc fint ex, 1800 300
5661 141a AV ppr, stpl ...SHAMN, praktcentr 275
5662 141Aa 5ö brun AV ppr, st (Pr)emiobligat...ngt kt 160
5663 142Aa PLK 138 22-2-22, PR 75
5664 142Abz Svenljunga 19-2-24, Ab 410 125
5665 142Abz (Häf)la 28-4-24, vackert ex , F 300 100
5666 142Abz 5 ö brunröd typ 2, kpv mitt på, PR-LYXc 100
5667 142Abz kpv MTT PÅ, ...rvik -22, pr-lyx centr 100
5668 142Acc 5ö brunröd , omv linjer pr-lyxc.snummer 110
5669 142Acc omv linjer, LYXcentr.stpl ...LM -24 100
5670 142Acz omv linjer+KPV stpl 22-8-2.. 750
5671 142Acz FI.......D 15-5-25, F 3200 600
5672 142Av2 plåtskarvpar, vä ex plåtspricka 4-7-22 200
5673 142Ea 3-strip PRs STH 21-6-21,F 4200 1000
5674 142Ea 3-strip, VÄXJÖ 7-11-22, AB, F 4200 500
5675 142Ea .. ORPS... 21-11-23, PRAKTcentr 400
5676 142Ea STH 31-12-23, vacker t 13 A1 ppr 400
5677 142Ea 5ö brunröd t13, på A1 ppr, stpl 300
5678 142Ea GU)LLBRANDS(TORP 30-11-23 300
5679 142Ecc Lyxcentr stpl 27-8-2... 200
5680 143Acc stpl , pr-lyxcentr 75
5681 143Acz LJU..., omv linje + KPV 600
5682 143Acz omv linje + KPV, stpl ..RKÖ.. 30-1 450
5683 143Ad HÄLSINGBORG 30-10-35, PRAKT-LYX 300
5684 143Ad STH AVG 26-2-27, PR-LYXS 40
5685 143Avar BACKAMO 23-7-26,extra högt märke par 70
5686 144A 3-strip på klipp med Amerikanska stpl 1925 400
5687 144A MOLKOM 20-4-23, PR-LYX 50
5688 144Abz BÅTSILUETT STPL ,LYX men veck 200
5689 144Ac 10ö AV ppr, par ...VIK 1-8-22 400
5690 144Ac 10ö rön AV ppr, LYX centr stpl ex 300
5691 144Ac 10ö grön på AV ppr,, omv st ...A 275
5692 144Ac JÖNKÖP.. 23-7-2X, AV PPR, F 900 250
5693 144Ac AV ppr stpl, F 900 200
5694 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, lätt stpl vä 200
5695 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, stpl 12-4-2 4 tur, kt 125
5696 144Acc 3-strip omv linjer GBG 19-1-25, F 720 200
5697 144Acc Rv st Skeppsgården 13-10-24 90
5698 144Acx FREDRIKSBERG 18-10-24, PR 50
5699 144Acz PRc par rv stpl 29-10-24 700
5700 144Acz Tre strip omv linje +KPV, välc. F 4850 400
5701 144Acz stpl gott ex P.8-7, F 950 200
5702 144Acz SA... 5-7-2.. tydl vm obet ktspts 200
5703 144Cbz 10ö grön tydligt KPV, ...BO 18-7-22 300
5704 144Cbz PAR STPL 13-7-22, F 3000 250
5705 144Ccx prc STpl ex 150
5706 144Ccxz 4-SID VM LINJE+KPV STPL NED HÖ 350
5707 144Ecx STH 17-6-27, AB-PR, svår 200
5708 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer, prc 100
5709 144Ecx välc t13 grön, ...ISP 100
5710 144Ecx 10ö grön t 13, stpl 2-6- 70
5711 145A MALMÖ 4 LBR 13-7-31, PR-LYX 150
5712 145A REMMENDAL 8-6-31, PRAKT 100
5713 145A LYRESTAD 8-12-23, PR-LYXS 60
5714 145A tystberga 18-7-32, pr-lyxs 60
5715 145A GOTHEM 30-4-22, PRAKT 50
5716 145Av1 PLÅTSPRICKA stpl 10-5?, F 750 200
5717 145Avar PLÅTSPRICKA 10ö violett 200
5718 145Avar DALBY 24-4-, extra högt märke 50
5719 145Ea 10ö violett t 13, Lyxcentr 125
5720 145Ea 10ö violett typ 1 t13, välc stpl ex 75
5721 145Ecx STPL 11-10, LYX centr 10ö t 13 80
5722 145Ecx UPPSALA rättvänd 50
5723 145Ecxvar NORRKÖPING 16-8, automattandning 100
5724 146Ea ab-pr GBG 19-2-38 200
5725 146Ea,b 10ö viol. + svart.violett bra stpl ex 200
5726 146Eb stpl 3-strip F 1200 400
5727 146Eb TALLINN EESTII 15-12-35?, ESTLÄNDS 350
5728 146Eb, 143Eb violett rakst STH , F400 200
5729 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra pr-lyxc stpl 140
5730 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra prc stpl ex 115
5731 146Eb 10ö svartakt violett t 13, bra stpl ex 100
5732 146Eb 10ösvartakt violett, stpl 22-2 95
5733 146Eb SIDOSTPL VÄ, SVARTAKTIG t 13 95
5734 147 Lyxs Alby 5-11-25 80
5735 147 TYLLINGE 9-11-25, PR-LYX 50
5736 147C ESKILSTUNA LBR 22-2-38, LYXS 200
5737 147var 25ö , plåtskarvsiffra 3 ned+ upp ktt 100
5738 147var 25ö , plåtskarvsiffra 1 ned, stpl 10-24 100
5739 147var 25ö , plåtskarvsiffra 0 ned, stpl 31- 75
5740 147var 25ö , plåtskarvsiffra upp, stpl 21-10-24 60
5741 148A LINDSTORP 18-1-22, PR 50
5742 148A BLIDÖ 22-6-21, PRAKT 50
5743 148A WIMMERBY 30-1-24, PR 40
5744 148Acx 30ö lyxcentr lätt stpl ...ANFOR -1-26 75
5745 148Avar STH 27-12-23, delar 4 märkesbilder,ktt 200
5746 148C Vättersnäs 4-11-21, prakt 250
5747 148C ÄPPELBO 16-7-21, PR 200
5748 148C VANSBRO 26-11-21, AB-PR, vackert 50
5749 148C Nyland 31-10-21, prc, hel sidv 40
5750 149A SKEDSHULT 16-1-21, PR 50
5751 150 STH AVG LBR 3-10-22, LYXS 300
5752 150 LYSEKIL LBR 4-11-22, PR 150
5753 150 MALMÖ 1 29-11-37, PR-LYX 15ö 75
5754 151Aa par ÖSTERSUND 29-12-20, PRS vä ex ngt ktt 225
5755 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG, prc ..rsenals.. 225
5756 151Aa vc stpl ex F 600 160
5757 151Aa 20ö stpl ex ultramarinblå AGRG 150
5758 151Aa 20ö AGRG ultramarin blå, stpl -10 , kt 75
5759 151Aa 20ö AGRG ultra.blå 8-1-2x, kt 65
5760 151Ac PLK 282 A 27-12-20, PRAKT 60
5761 151Ac STH 22-10-20, LYXS 50
5762 151Ae 20Ö AGRY, rent tryck, lätt stpl F 1800 350
5763 151Af 20ö blekblå defekt kornigt tryck, stpl -20 1000
5764 151Af Blekblå delvis kornigt tryck , 14-12-20, kt 400
5765 151Av1 20ö ,plåtspricka STOCK...., ngt ktt 125
5766 151C KÖPING LBR 15-3-22, PR-LYXS 100
5767 152Acxz mkt bra vc ex, tydl KPV, F 2500 750
5768 152Acxz KPV+LINJE , bra stpl ex 2,3,1, F 2500 450
5769 153 GBG 6-2-27, PRS 100
5770 153 MOHEDA 6-6-21, PRS 100
5771 153 20ö stpl ... RFORS 8-X-21, perfekt tandn 75
5772 154 MALMÖ 2-6-21, LYXS 110ö 100
5773 154bz STOCKHOLM24-6-21, fint AB 70
5774 155a KRISTINEHAMN 5-4-22, BRA AB ,F160+ 60
5775 155bz FREDRIKSBERG 18-1-22, PRAKT 140ö 150
5776 155bz LINKÖPING 21-12-21, AB 70
5777 156 ENKÖPING 31-5-24, LYXS, A1 100
5778 156 OCKELBO 28-10-26, PR-LYX 75
5779 156 STH 2 AVG 21-10-27, PR-LYXS 50
5780 156cx HORNSÖ 20-12-24, PRAKT 100
5781 156cx PÅRYD 5-5-25, PR-LYXS 50
5782 156cxz prcentr ex Fällf...F 375 125
5783 156var STÄRNVIK 3-12-24, del av plåtskarv 2 200
5784 156var stpl... AMO, del av plåtskarv 0 150
5785 156var LUCKSTA 17-7, del av plåtskarv 0, 90
5786 156var stpl... HOLM 2-26, del av plåtskarv 0, kt 75
5787 157 RÅGGÄRD 11-12-25, LYXS 100
5788 157 ÅTVIDABERG 9-12-26, pr-lyx 60
5789 157 LOTTORP 11-4-29, PRAKT 40
5790 157var SÄTER 19-6-23, PRS, plåtsiffra 3 100
5791 158var Plåtspricka stpl 200
5792 159a STH AVG 9-12-27, PR 50
5793 159bz par med extremt flammigt och utflutet tryck,rv st 25-6-21 350
5794 160 LIMEDSFORSEN 7-8-23, PRAKT 75
5795 160 TOBO 8-10-24, AB-PRS 40
5796 162 Ockelbo 17-2-26 200
5797 162 VOLLSJÖ 24-9-25, PR-LYX 125
5798 162cx STH D 26-4-32, AB-PR 300
5799 162cx STH PF 3, PR-LYXcentr bra stpl ex 275
5800 162cx STH 2-7-2 200
5801 163a HIMMETA 20-6-32, PR 50
5802 163a ÖREBRO 1A 8-8-31, PR 40
5803 164 STH 1-12-22 PRS svår 1922 100
5804 165cx Transtrand 30-9-25, pr-lyx 200
5805 165cx ESKILSTUNA 24-7-24, PRS 60
5806 165cx,v PLÅTSPRICKA stpl -24 125
5807 166a Kumla 12-4-33, pr-lyx, A2 100
5808 166a STH 20 28-10-33, PRAKTEX 50
5809 167b NORBERG 1-7-20, LYXS 40
5810 168 DJURÅS 29-11-35, PR-LYXS 60
5811 168bz LANDSKRONA 19-4-22, ab-PR stpl 125
5812 169cx NORRKÖPING 27-10-24,, PRAKT-LYX 100
5813 169cx NORRKÖPING 17-6-24, PRS 60
5814 169cxz STH 27-2 FINT PAR 100
5815 169cxz MALMÖ 15-11-24, PRS 100
5816 169cxz TRÄLLEBORG 2-9-24, fint AB 90
5817 169cxz BORÅS 16-10-24, fint AB 80
5818 169cxz STH 6-3-25, AB 70
5819 170b FRÖVI 26-10-35, PRS 50
5820 174a FALKENBERG 15-11-32, PRAKT, A2 60
5821 175A Malmö 1 S.J. 25-11-23, pr-lyx 100
5822 175A FALKENBERG LBR 15-1-23, P-LYXS 50
5823 175A,v PLÅTSPRICKA, 15ö, välc , streckst 200
5824 175Av 15ö violett, Plåtspricka, stpk 4-8-25, F600 125
5825 176A MUNKFORS 26-4-26, PR-LYX 150
5826 176A GRÖNDAL 10-5-27, LYXS 100
5827 176A VÄRNAMO 2-1-32, LYXS 75
5828 176A PAJALA 3-2-26, PR-LYXS 60
5829 176A GULLABO 8-6-26 ,LYXS 50
5830 177Aa FORSHAGA 24-1-30, PR-LYX 100
5831 177Ac TREKANTEN 11-11-25, PR-LYX 50
5832 177Cb ROMA KLOSTER A 23-2-35, PR-LYXS 100
5833 177Cb MANTORP 3-3-33, LYXS 60
5834 177Cc PKP 315 C 16-9-33, PRS 50
5835 178C Runsten 13-2-38, prakt 40
5836 179A STH AVG 6-6-22, LYXS 75
5837 179A,v PLÅTSPRICKA,20ö 1-7- ...AVG 120
5838 179a,v1 20ö tydlig PLÅTSPRICKA, 21-10 fin tand. 200
5839 179Ac AV ppr, perfekt tandning, 19-8-21 125
5840 179Ac AV ppr 20ö , ktt svårt ppr, stpl 31-10-21 70
5841 179Afbz ÖDESHÖG 22-7 , F 400 95
5842 179Av Kraftig PLÅTspricka, svagt veck 275
5843 182 TOPPELADUGÅRD 11-10-22, PRS 25ö 100
5844 182 VÄXIÖ -10-22, 25ö röd , svår 1922 50
5845 183a GRÖNDAL 20-12-27, PR-LYX 100
5846 184 HUDIKSVALL 11-4-38, LYX 25ö orange 150
5847 184 STH 1-5-38, lyx 100
5848 184 HÅBYGÅRD 11-7-38, PRAKT 60
5849 184 STH 14 23-12-36, PRAKT 50
5850 185b MALMÖ 11-3-24, PRAKT 30ö ljusblå 200
5851 185b STYRSÖ 11-10-24, perfekt tandn, F 400 110
5852 186c STH 20-9-36, PR vitt ppr 50
5853 187a BORÅS 2-3-34, PR-LYXS 40
5854 189 MARIESTAD 19-5-29, AB-PR 225
5855 189 ÅMOTFORS 2-1-33, PRS 200
5856 189 STH PFFS 6-8-38, PR men tu fl, svår 125
5857 189 40ö grön typ 1 , pr-lyxcentr stpl ...LM 90
5858 189a SKARA 29-6-31, PR-LYX typ 1 , mycket svår i denna kvalitet 500
5859 189A LJUSDAL 29-4-31, vackert 3-strip 200
5860 189a VACKERT EX HÖRNSTPL 90
5861 190a ÖREBRO AVG AFD 2-6-33, PR svårt 75
5862 191b GBG 29-11-40, PR 40
5863 191b,var 45ö A 3 ppr DUBBELPRÄGLING stpl 100
5864 192b SILVERDALEN 27-5-35, PRAKT 50
5865 192c BANDER 3-3-38, PR-LYX 75
5866 193 ORSA 25-11-38, PRAKT 60
5867 194 Kumla 15-5-28, prakt 125
5868 194 MALMÖ 3-12-26, PRAKT 75
5869 194 MALMÖ 28-3-29, PRS 115ö 60

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

5870 196 HÖRBY 26-6-24, PR-LYX 5ö 75
5871 196 SÄFFLE 16-7-24, PR-LYXS 50
5872 197 TECKOMATORP 23-1-24, PAR LYXS 125
5873 197cx STH 11-9-24, PRS 225
5874 197cx STH 4-5-29, AB-PR 200
5875 197cx GBG Lbr 21-X-24, VACKERT EX 175
5876 197cx 10ö hörnstp ned hö, LYX centr 175
5877 197cx STH -8-24, VM LINJER BRA EX 150
5878 197cx DEGERSELET 2-12-24 140
5879 197cx husnumer och stpl linjer, pr-lyxcentr 125
5880 197cx ÖSTERSUND 9-, PRAKT centr bra ex 125
5881 197cx MALMÖ 20-7-24, PR-LYXS 125
5882 197cx DJURSHOLM 30-4-25, AB-PRAKT 100
5883 197cx BOLLNÄS 8-1924, fint stpl ex 100
5884 197cx 10ö vm linjer , fin tandning, stpl ned 100
5885 197cxz 10ö , vm KPV + linjer, bra stpl ex 400
5886 197cxz SALTSJÖ... 18- 400
5887 197cxz stpl ... YSTRAN... 3 tydligt kpv, 250
5888 197cxz 10ö tydl kpv, stpl GBG 11-11-24, kt 225
5889 199 STH 23-9-26, PR 150
5890 199 GUSTAFS 20-7-24, hel sidvänd 100
5891 199 ULRICEHAMN 21-7-24,AB-PRS 75
5892 199 STH 29-10-24, AB-PRS 75
5893 199var AVESTA 4-11-24, röd prick upp hö 125
5894 200 KINNA 8-1-25, PR-LYXS 150
5895 200 BORGSTENA 9-12-24, prs 125
5896 200 ÖSTERSUND 3-1-25, PRS 125
5897 200 GBG 22-12-24, PR-LYXstpl 120
5898 200 KNYPPLAN 4-11-24, AB 100
5899 200 NORRTÄLJE 8-10-24, PRS 25Ö 100
5900 200 BORÅS PAK 13-11-24? , VACKER 25Ö 100
5901 200 KNUTBY 4-10-24, 25ö AB-PR 90
5902 200 GBG 3-12-24, FN 25ö 50
5903 201 STH 20-10-24, pr 100
5904 201 HALLSBERG 6-8-24, PRS 90
5905 201 30ö bra stpl ex 75
5906 201 30ö prc, ... SJÖ 30-9-24 50
5907 201b HÄLSINGBORG 5-1-26, PRAKT 500
5908 201b 30ö grönblå prc stpl ex 300
5909 202 FALKENBERG 31-10-24, PRAKT-LYXS 175
5910 202 BORÅS PAK 29-10-25 , PRAKT 35Ö 150
5911 202 BORÅS PAK 7-10-25 , VACKER 35Ö 125
5912 202 ÖRSUNDSBRO 29-9-24, AB-PR 100
5913 202 35ö LYXcentr, KAR... 20-1-26 90
5914 202 MALMÖ 20-12-24, hel sidv stpl 90
5915 202 NORRKÖPING 24-7-24, vacker 35ö 90
5916 202 TECKOMATORP , 35ö 50
5917 203 SALA 9-4-25, PR 40Ö 200
5918 203 TECKOMATORP 222-8-24, 40ö prs 150
5919 203 BORÅS PAK 9-11-26 , VACKER 40Ö 125
5920 203 40ö bra stpl ex 100
5921 203 40Ö bra stpl ex 100
5922 203 GBG 11-12-24, hel sidvänd 100
5923 203 SKÖNSBERG 8-9-24, LYXS 100
5924 203 STH 15-8-24, sidv , prc 90
5925 203 40ö vackert hörnstpl ex 75
5926 203 40Ö PR-LYXcentr, liten hörnstpl 75
5927 203 40ö ...STA -7-8-24, PR 75
5928 204 KUNGSBACKA 14-3-25, AB-PR 175
5929 204 BORÅS 31-12-24, OMV PRS 125
5930 204 KUMLA 18-9-24, PRS 45ö 125
5931 204 45ö , lyxcentr stpl 31-7-24 första månad 120
5932 204 45ö bra stpl ex 100
5933 204 ARVIDSJAUR 1-12-24, LYXcentr 100
5934 204 GBG 14-11-24, VACKER 45Ö 100
5935 204 45ö vackert hörnstpl ex 80
5936 205 KJÖBFENHAVN 17-7-24, omv prs på 50ö 200
5937 205 FORSMARK 6-3-25, PRAKT 200
5938 205 GUNNARSTORP 8-11-24, PR-LYXS 200
5939 205 HÖKÖN 6-8-24, AB-PR 50ö 150
5940 205 DROE? 30-924, vacker stpl 150
5941 205 Helsingborg 28-7-24, prs 50ö 150
5942 205 50ö LYX centr perfekt centr, stpl37 100
5943 205 Rådom 1-10-24 100
5944 205 LIDKÖPING 22-9-24, AB-PR 95
5945 206 SVARTVIK 24-12-34, PRS 60 Ö 250
5946 206 Hvetlanda 4-3-25, 60ö svag hel rv stpl 200
5947 206 BORÅS 16-2-24, PRS, 2:a stpl, 60ö 200
5948 206 60ö STPL ..LLHOLM 16-11-24, bra ex 200
5949 206 TYRINGE 22-8-24, AB-PR 200
5950 206 BOR 11-5-25, PRAKT stpl 200
5951 206 60ö BRA STPL EX 175
5952 206 Lätt stpl 60ö 150
5953 206 A... 2-11-2 , fin 60ö 150
5954 206 BORÅS PAK 6-11-25 , VACKER 60Ö 125
5955 207 MOTALA 15-8-24, PR 80ö 200
5956 207 HJO 29-12-24, 80ö hel sidv stpl 125
5957 207 STH 18-1-27, PRS 125
5958 207 STH 1 29-12-24, LYXS 80ö 125
5959 207 80ö BRA STPL EX, (MALMÖ) 1-25 110
5960 207 80ö stpl ...UM 80
5961 208 1 kr ,bra stpl ex 250
5962 208 prs STH 7-7-24 normal tandn 250
5963 208 SVÄNGSTA 8-12-24, AB-PRS 225
5964 208 HÄSTHOLMEN 30-9-24, PRS + postkkontoret stpl 200
5965 208 LOBONÄS 2-10-24, PRS 200
5966 208 SKARA 19-12-, vacker 1 kr 200
5967 208 S)VAOOAVA(RA , BRA 1KR 175
5968 208 HÖRNSTPL 5- , FIN 1 KR 175
5969 208 GBG 27-8-24, PR-LYXS 150
5970 209 Prakts HÄRADS 10-9-24 1250
5971 209 Prakt-lyxcentr. hörnstpl ex 950
5972 209 STH 28-8-24, OMV PRS 900
5973 209 Sundsvall 27-8-24, omv prakts 750
5974 209 KARLSTAD 12-7-24, AB 700
5975 209 2KR BRA STPL EX 600
5976 209 BORÅS PAK 9-11-25, Vacker 2kr 600
5977 209 2kr stpl ...RHAMN 2- 500
5978 210 5kr M)ALMÖ ...1-25, mkt fint vältandat ex 2000
5979 210 Hörnstpl ex 900
5980 210 5 KR BRA STPL EX 750
5981 211 MORA 6-12-24, PR-LYX 65
5982 211 GÄFLE 19-7-25 LYXS 60
5983 211 PLK 216 B 15-9-24, PR-LYXS 50
5984 212cx T)ECKOMATO(RP, 10ö vm linjer 125
5985 212cx SUNDSVALL 4-2?-26, bra ex 100
5986 212cxz KPV + linjer, stpl ...Nyland ( 12-5-28) 550
5987 212cxz STH 1-10-24, AB-PRS 300
5988 214 MÖNSTERÅS 22-20 100
5989 214 NYKÖPING 20-10-25, VACKER 100
5990 214 STH 28-11-24 , hel stpl , 20ö 100
5991 215 25ö 4-BLOCK, STH 2-4-25, ovanligt 300
5992 215 GBG 7-1-25, prs 25ö 150
5993 215 ASKIM 3-11-24, PR 25ö 150
5994 215 RYDSGÅRD 15-9-24, LYXS 125
5995 216 GBG 22-9-24, AB-PR 125
5996 216 RABBALSHEDE 8-10-24 (svag prs) 100
5997 216 LIMMARED 11-9-2(4) 90
5998 216a FALUN PAKET 28-9-25, vag lyxplacerad 130
5999 216b GBG 29-10-24, AB-PR 30 ö grönblå 200
6000 216b STH 2 23-8-24, GRÖNBLÅ, AB 130
6001 216b STH 1 24-9-24, 30 ö grönblå 120
6002 216b STH 2 22-5-25, AB-PR 100
6003 217 STH 31-12-24, AB 160
6004 217 STPL ...OBERG 10-12-24, bra 35ö 145
6005 217 EDSVALLA 23-8-2 , rv stpl 125
6006 218 BORÅS 30-9-25 praktex 40ö 175
6007 218 BORÅS PAK 13-10-24? vacker 40ö 150
6008 218 40ö bra stpl ex 125
6009 218 KRISTINEHAMN 20-4-27 rv hel stpl 110
6010 218 BORÅS PAK 24-1-25, hel sidv 100
6011 219 STH 16 15-12-24, PRAKT 275
6012 219 STH 13-7-26, AB-PRS 160
6013 219 GRILLBY 29-10-2 150
6014 219 ÖFVERLIDA 31-12-24, AB-PR 45ö 130
6015 219 STH 7 K. 19-2-25, PR, 2:a stpl del 125
6016 219 RAGUNDA 9-12-24, hel sidv 125
6017 219 KRISTINEHAMN 16-1-25, AB-PR, 45ö 125
6018 219 STH 2-102(4), 45ö vackert 90
6019 219 DJUR)SHOLS DA(NDERYD 10- 80
6020 219 HYLTE... 3-1-... fin 45ö 75
6021 220 STH 4 PAK 3-11-24, PR-LYXS 250
6022 220 50ö Kristinehamn 6-9-24, prs 200
6023 220 BORÅS PAK 30-7-25, prakt 50ö 200
6024 220 HALMSTAD 5-12-24, vacker 175
6025 220 MALMÖ 24-12-24, PR 175
6026 220 SEFFLE 18-10-24, AB-PR, 50 ö 150
6027 220 TIDAHOLM 13-10-24, PRS 125
6028 221 STH 14-4-25, AB-PR 300
6029 221 STH 19 28-10-24, PRAKTS 250
6030 221 LIDINGÖ VILLASTAD 11-11-2X, fin 60ö 225
6031 221 Linköping 5-2-28, prs. 60ö 200
6032 221 STH -27 PRCENTR FIN 60Ö 200
6033 221 STH 19-9-24, OMV PRS 60ö 200
6034 221 60Ö UPU VÄLC hörnstpl upp vä 175
6035 221 ÅRJÄNG 14-11-24, vacker 100
6036 222 80ö BRA STPL EX ...KHOLM 8-10-24 110
6037 222 BORÅS PAK VACKER RÄTTV STPL 80Ö 100
6038 222 ÖFVERUM 21-11-24 75
6039 223 1KR 4-BLOCK mitstpl STH 9-11-29 750
6040 223 STH 3 KASSA 1 3-9-24, PRAKT 375
6041 223 prc. hörnstpl ex 300
6042 223 STH BAN 27-4-27 300
6043 223 1 kr bra hörnstpl ex 225
6044 223 BORÅS PAK 13-10-26, PRS 225
6045 223 MALMÖ 18-9-24, LYXS kt 200
6046 223 SKARA 13-12-24, vacker stpl 150
6047 224 pr par STH 8-10-29 600
6048 225 5Kr par STH 2-2-28, vackert mittstpl , perfekt tandning 1250
6049 225 STH 24-1-28, hel rv obet 2:a 750
6050 225 bra stpl 5 kr med marginal 700
6051 225 bra stpl ex 675
6052 225 ÄLVSERED 11-?-28, omv stpl, pr-lyx centr 600

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

6053 226 PKP 215 A 12-2-37, PR 75
6054 226 pr-lyx STH pffs 20-6-28 60
6055 226 PKP 452 23-29-29, PRS 60
6056 226-30 G.V. 70 ÅR, Kpl bra stpl serie 70
6057 227 Lyxs STH pffs 16-6-28 150
6058 227 SVENLJUNGA 16-6-28, PR 1 DAG 100
6059 227 SVENLJUNGA 16-6-28, LYXS FDC 100
6060 227 STH PFSS 16-6-28, Första dag 75
6061 228 pr STh c st 14-8-28 100
6062 228 KARLSTAD 29-6-28, PRAKT 70
6063 228 LUND 4-7-30, PR-LYXS 60
6064 228 TECKOMATORP 3-7-28, PRS 60
6065 228 PKP 415 26-9-28, PRAKT 50
6066 228 GRÄNGESBERG 3-7-28, PRS 50
6067 228 STH PFSS 16-6-28, Första dag, 15ö 50
6068 228var PLK 128 16-11-28, rött färgstreck upp vä 50
6069 229 STH pffs 16-6-28, FDC prakt 100
6070 230 BORÅS 19-10-37, LYXS 75
6071 233a 4-BLOCK, PR-LYX TOMELILLA 21-2-33 200
6072 233a NORRKÖPING 7-10-33, fint 4-block 200
6073 233a Fagersta 25-11-33 150
6074 233a BORÅS 16-7-32, PRS 125
6075 233a GBG 27-9-32, PRS 125
6076 233a HALMSTAD 15-10-35, AB-PR 100
6077 233a STAFFANSTORP 9-11-38. LYXS rekonstr par 100
6078 233a STH 20-10-34, PR 100
6079 233a GBG 10-2-39, PRS 75
6080 233a NORRKÖPING 19-8-37, PR 75
6081 233a STH 27-8-35, PRAKT 75
6082 233a,b 5kr 2st PR-LYXcentr ex, lätta delstpl 125
6083 233b 5kr slottet vitt ppr, lyxc stpl ex 120
6084 235A Runsten 30-3-33, prakt 30
6085 235Av SALA 4-1-35, PRS, FLAMMA 200
6086 235Av SKÖVDE 2-1-33, FLAMMA, PRAKT 150
6087 238 5ö typ 1, bra hörn stpl ex 110
6088 238 GBG 19-1-38 100
6089 239A SÖLVESBORG 30-1-34, PR 40
6090 239C gbg lbr 15-1-34, pr-lyxs 100
6091 239C FALKENBERG 5-2-34, PRS 50
6092 239E WALDEMARSVIK 13-2-33, AB-PRS 50
6093 240A STH 2 AVG 27-4-36, LYXS 55
6094 240API Vittskövle -35,prs,li tu fl. 125
6095 240API MARI... 11-7-33, Flaggstång 125
6096 240PI 5ö FLAGGSTÅNG, pr-lyx centr 3-4-35 150
6097 240PI TORSÅS 12-3, par hö ex Flaggstång 125
6098 240PI 5ö lätt stpl Flaggstång 100
6099 240PIII par hö ex vita fläcken , kt,streck stpl, 100
6100 241A STH 24 16-5-37, PR 50
6101 241C LJUSDAL LBR 29-5-35, PR 60
6102 241C SÄFFLE D 29-1-35 , AB-PR 50
6103 241C VENTZELHOLM 20-1-35, PR-LYXS 50
6104 241C YSTAD 15-4-35, PR 50
6105 242A ALSTERS STATION 29-1-35, LYXS 75
6106 242A GREVIE 19-3-35, LYXS 60
6107 242A VOLGSELE 21-5-35, PR-LYX 60
6108 242A MORTORP 20-5-35, LYXS 50
6109 242C LINDSTORP 11-3-35, PR 50
6110 243 RÅSUNDA 30-4-35, LYXS 70
6111 244 LOMSJÖ 9-5-35, pr 50
6112 244 ESLÖV 29-4-35, PRS 40
6113 245 KÖPING 4-4-35, PR 60Ö 50
6114 246A Tjörnarp 20-2-36, prakt 100
6115 246A Skattungbyn 1-11-36, LYXs , ngt kt 75
6116 246A SÖLVESBORG 19-8-36, LYXS 60
6117 246A STIGTOMTA 14-2-38, PR 40
6118 247C ÖFVERTÄNGER 30-3-36, LYXS 10ö 150
6119 248A RÄPPLINGE 19-4-36, LYXS 100
6120 248A PKP 281 14-5-36, PR-LYX 60
6121 248A NYKROPPA 4-3-36, LYXS 50
6122 248APII BORGVIKSBRUK 5-5-36, PR, vit hov 75
6123 248C FRA SVERIGE I RAM 50
6124 249 JÄRNFORSEN POMB 1 15-12-36, P-LYX 200
6125 250 Tjörnarp 20-2-36, Lyx plåtskarvpar 200
6126 250 UDDEVALLA 18-12-36, PR-LYX 25ö 100
6127 251 TURKU 10-VI-36 ÅBO, LYXS 300
6128 251 HÖGANÄS A 30-7-36 LYXS 100
6129 251 Tjörnarp 20-2-36, prakt 75
6130 251 OCKELBO 9-5-36, PRAKT 60
6131 251 HÄSSLEHOLM 6-9-36, PR-LYXS, 30ö 50
6132 252 Gropen 30-9-36, pr-lyx 35Ö 150
6133 252 EKOLSUND 6-4-36, PR-LYX 35ö 150
6134 252 FAGERVIKSVERKEN 1-6-36, LYXs 35ö 125
6135 252 Tjörnarp 20-2-36, lyxs 35ö 100
6136 252 MÖLLTORP 27-10-37, PR-LYX 100
6137 252 GBG 23-5-36, LYXS 100
6138 252 KALLSEDET POMB 1 23-7-36, LYXS 35ö, stämpel F postal 125kr 100
6139 252 UDDEHOLM 23-11-36, PR-LYX 35ö 100
6140 252 FURUSUND 31-12-36, PR 35ö 60
6141 252 KUNGSHUSBY 24-2-37, PR-LYXS 50
6142 253 BRÄCKE 10-12-37, PRAKT 70
6143 253 HOVA 15-3-37 PR-LYXS 40ö 60
6144 253 STH 20 10-6-37 PRS, nr 430 på framsid 50
6145 255 MJÖBÄCK 11-4-37, LYXS 150
6146 255 GÄLLERSTA 21-9-36, PR-LYX 50ö 100
6147 255 LÅNGTRÄSK 6-5-37, PRAKT 75
6148 255 GBG A 15-6-36, LYXS 60
6149 255 VIMMERBY 25-3-57, PR 50Ö 50
6150 256 BY KYRKBY 28-5-36, PRAKT, svår valör 75
6151 256 gbg pak 18-12-36, pr 60ö svår 75
6152 256 HID 25-1-37, PR-LYXS 60ö 65
6153 256 STH 5 J 22-7-36, PR-LYXS 50
6154 257 BORÅS PAK 18-4-36, PR-LYX 250
6155 257 LÖFBERGA 10-4-36, PRAKT 90
6156 257 EKSJÖ 25-2-36, PR-LYXS, ngt ktt 60
6157 257 SKARVSJÖBY 23-2-39, PRS 60
6158 257 BJURHOLM 20-11-36, VACKER 1 KR 50
6159 258 4-STRIP varje märke pr-lyx Borås -37 225
6160 258 Borås 8-8-38, pr-lyxs 100
6161 258 Hasselfors 8-8-36 100
6162 258 MALMÖ SJ. A. 23-3-38, PR 100
6163 258 MALMÖ PAK A 30-7-36, PRAKT 100
6164 258 Borås Pak 12-11-37, PRS 75
6165 258 MALMÖ 6-6-36, PR 50
6166 259A STH 2 16-6-38, PR-LYXex 60
6167 259A NORA 2-12-38, PR-LYX 50
6168 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, stpl 75
6169 259B1 SPÅNGA LBR 31-8-39, PRAKT 40
6170 259BC LIDINGÖ 1 18-7-38, rv stpl 150
6171 259BC STOC)KHOLM 7 8-39, fint par 150
6172 259BC PKP 335 25-6-39, AB-PR 150
6173 259BC 10ö lätt maskinstpl par bra marg 135
6174 259BC BORLÄNGE 16- 125
6175 259BC YSTAD 29-8-38, AB 125
6176 259BC UMEÅ 4-11-39, rättv stpl 120
6177 259BC bra stpl par 110
6178 259BCC LANDSKRONA, BRA MARG 150
6179 259CB VIGGE 5-3-38, AB-PR 150
6180 259CB RYDBO 27-5-39, AB-PR 150
6181 259CB 10ö bra stpl par 130
6182 259CB GBG LBR 18-8-38, fint par på klipp 125
6183 259CB PKP 322 7-9-38, rättv stpl 110
6184 259CB STH 11-5-38, rättvänd stpl 100
6185 261A TISSLESKOG 21-6-38, PRS 100
6186 261B1 ÖSMO 20-938, PR 75
6187 261BC GÖTEBORG 10-5-39, PRAKT 250
6188 261BC GBG LBR 24-1-39, AB-PR 150
6189 261BC Rättv (STH) 22-5-38, 100
6190 261C POSTDIREKTIONEN 30-8-38, LYXS klip 60
6191 261CB GÖTEBORG 20-5-39, Mittstpl 125
6192 261CB FALKÖPING 8-, Rättvänd stpl 100
6193 261CB STH LBR -38 rättvänd stpl 100
6194 262A KALIX A 7-6-38, LYXS 75
6195 262A SPÅNGA 2-9-38, LYX 75
6196 262A FLEN LBR 20-8-38, LYXS 60
6197 262B1 STORVIK LBR 26-9-38, PR 100
6198 262BC SORSELE 18-5-38, 4-BLOCK 250
6199 262BC HERNÖSAND 21-9-38 150
6200 262BC NORSJÖ 6-10-38, rättv stpl 125
6201 262C ULRICEHAMN 18-6-38LYXS 70
6202 262CB STO... , 15ö bra stpl par 150
6203 262CB SKELLEFTEHAMN 10-8-38M rättvänd stpl 150
6204 263 NYKVARN 24-11-38, LYX 250
6205 263 ANEBY 21-12-38, PR-LYX 20ö 75
6206 263 GRÄNNA 18-7-38, PR-LYX 20ö 60
6207 264 STH 6 J 19-8-38, PR-LYX 60
6208 265 STH AVG LBR 29-8-40, LYX 100
6209 265 STH 3 25-10-39, LYXS 90
6210 265 LILLHAGEN 17-1-39, LYXS 50
6211 265 STH 5 10-6-39, PR-LYX 50
6212 266Avar STORRUMAN 15-10-38, 2st felskurna på klipp 75
6213 266Avar STRUMAN 15-10-38, felskuret på klipp 50
6214 266BC TOFTEHÖG 18-3-39, PR 175
6215 266BC GÄVLE 1 LBR 23-8-39, PR 175
6216 266BC STH 29-6-38, mittst 4-block, bred marg 150
6217 266BC UPPSALA , SUPER MARG 140
6218 266BC HÄLSINGBORG 29-6-38, AB-PR 125
6219 266BC rv st -38 100
6220 266BC LUND 1 x-7-x-, mkt bred marg 100
6221 266BC rättv stpl 3-4-39 100
6222 266BC rättvänd stpl 26-12.. 75
6223 266BC GBG -39 rättv stpl bred marg 70
6224 266CB GBG 30-6-38, fint 4-block 150
6225 266CB BORÅS 26-12?38, AB-PR 150
6226 266CB GBG 24-5-39, extremt bred marg 120
6227 266CB BRA STPL PAR 110
6228 266CB PKP 81 A 22-6-39, bra par 110
6229 266CB Helsingborg 17-7-39, ab-pr 110
6230 266CB BRA STPL PAR 5ö GV 80 ÅR 100
6231 266CB VARBERG 21-3-39, LYX marginal 100
6232 266CB EMMABODA 28-11-39 100
6233 266CB NORRKÖPING 1-7-38, rättv. tidig 100
6234 267A Falkenberg 5-8-39, pr-lyx 50
6235 267B1 PKXP No 42 B, 22-1-39, PR-LYXS, supermarginal 50
6236 267BC PKP 310 A 3-3-39, PRAKT 250
6237 267BC PKP 379 7-10-38, LYXS, 2:a stpl 150
6238 267BC GÄVLE 1 LBR 23-5-39, VACKERT PAR 150
6239 267BC ÖRNSKÖLDSVIK 12-2-38, rv stpl 125
6240 267BC SKELLEFTEÅ 19-10-38, rättv stpl 125
6241 267BC bra stpl -39 3+4sid par 110
6242 267BC rv stpl ..NSBODA 6-12-38 110
6243 267BC SOR)SELE rättv stpl 110
6244 267BC MALMÖ 17-12-38, omv 110
6245 267BC ÖVERKALIX POMB 2 8-6-39, bra par 100
6246 267BC HÖRBY LBR 25-4-39, klipp 100
6247 267BC HELSINGBORG 8-11-38, AB 100
6248 267C PKP 128 12-5-39, superb, obet ktspts 100
6249 267C BULLAREN 1-3-39, PR-LYX 100
6250 267C KUMLA LBR 16-5-38, PRAKT 50
6251 267C GBG 1 LBR 4-11-39, LYXS 40
6252 267CB HEDE 19-10-39, PR 4-BLOCK 275
6253 267CB BLATTNIKSELE 6-4-39, AB-PR 4-BLO 250
6254 267CB Supermarginal ,rv Alingsås 20-6-38 200
6255 267CB PKP 272 10-12-38, AB-PRS 150
6256 267cb PITEÅ 23-1-39, SUPER MARG 150
6257 267CB LINKÖPING 7-9-38, AB-PR 150
6258 267CB KRISTIANSTAD 16-11-38, PRS 140
6259 267CB SUNDSVALL LBR 5-4-39, AB-PR 140
6260 267CB Fkmb Sundsvall-Hudiksv.-39 125
6261 267CB supermarginal ,stpl 17-4-38,ktspts 125
6262 267CB LÖDÖSE 26-10-39, RÄTTV STPL 120
6263 267CB K)ALLRÖR 8-12-38, AB 110
6264 267CB ESLÖV 19-10-38, PRS, kt 100
6265 267CB VÄSTERÅS 1 LBR 25-2-38, sidv 100
6266 267CB stpl 19-1-39, bred marginal 100
6267 269B2 LUND 1 LBR 20-7-39, PRS 200
6268 269BC BRA STPL PAR 5-1940 500
6269 269BC bra stpl par 300
6270 269CB STH H 9-6-39, BRA PAR 500
6271 269CB BORÅS 8-4-40, PRS, 2:a stpl 500
6272 269CB HAGFORS 23-4-4+, rättvänd 350
6273 269CB bra stpl par 300
6274 271 VIBORG 18-8-51, DANSK PRS 200
6275 271 RUDA 30-11-51, LYX 100
6276 271 ROSENFORS 19-2-49, PR-LYXS 40
6277 271 OTTENBYGÅRD 31-12-52, prs klipp 40
6278 273A Östervåla 15-9-42, prakt 100
6279 273A ÄLMHULT A 23-8-41, PR-LYX 50
6280 273BC1 GBG 28-6-(4)0, BRA PAR 500
6281 273BC2 PKXP 31-7-40, mycket fint par 550
6282 273BC2 KLINTEHAMN 2-11-40, AB-PR 550
6283 273BC2 FJÄLKINGE 21-10-46, FINT PAR 400
6284 273CB PKP 359, 500
6285 273CB1 VITABY 7-4-42, PRAKTEX 1000
6286 273CB1 BRA STPL PAR 10ö stora siffror 600
6287 273CB1 STH 19 G 21-11-40, LYXMARG klipp 550
6288 273CB1 lätt rättv stpl SA-NGA?, 300
6289 273CB2 DIKANÄS 27-8-40, mycket fint par 550
6290 273CB2 BORÅS 3-8-40, rättv stpl, utan färgstreck 500
6291 274BB GENERALSTYRELSEN 28-MAJ 1949 pr 60
6292 275A STH 16 8-4-49, LYX 100
6293 275C HIDINGEBRO 23-7-48, LYX 100
6294 275C HARALDSMÅLA 7-7-51, p-LYX 40
6295 276A LJUNGAVERK 3-8-42, LYXS 100
6296 276A ÖREBRO 1 LBR 10-7-44, LYXS 50
6297 276A ALSTERBRO 4-12-50,LYX 50
6298 276A KUITAINEN 28-5-42, PRAKT 50
6299 276A STH 2 AVG 11-6-43, LYX 50
6300 276A GÄRDSLÖSA 20-1-51, LYXS, klipp 30
6301 276B1 GBG 1 30-12-43, LYX 75
6302 276BB FKMB BODEN-LULEÅ II 2-2-44, PRS 50
6303 277 STH 14 C 5-12-40, SUPERB 100
6304 277 BLAIKEN 10-10-40, LYXS 100
6305 277 LÅNGSHYTTAN 30-9-42, PR-LYX 75
6306 277 PORSI 6-11-41, PR KLIPP 25ö orange 60
6307 277 Bastuträsk 1945-11-02 pr-lyx 25ö AC län 60
6308 277 TRETJÄRN 3-10-45, PR 50
6309 277 ÖVERTÄNGER 15-11-41, PRAKT 50
6310 277 DROTTNINGSKÄR 26-10-41, PRS 50
6311 277 SÄVSJÖ 2-7-41, pr 50
6312 277 HJORTED 19-8-41 pr-LYXS 50
6313 277 STH 12 L 15-11-45, LYXS 50
6314 277 STH 5 F 28-11-45, PR-LYXS 50
6315 277 VERLEBO 20-8-41, PR på klipp 30
6316 279 STENSTORP C 3-4-41, LYXS 60
6317 279 FLISBY 5-5-41, LYX 60
6318 279 SKURUP 31-3-42, PR 50
6319 279 VARBERG 5-1-42, PR-LYX 30Ö 50
6320 279 SÄVSJÖ E 20-1-42, PR 40
6321 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, St 1-51, kt 50
6322 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, 7-51, 2ktt 45
6323 280 UNDERSÅKER 6-7-43, LYXS 35ö 50
6324 281 SUNNE 1-10-46, LYX 200
6325 281 LUND 1 H 11-1-46, LYX 100
6326 281 HJORTHAGEN 31-7-50, LYX 100
6327 281 BIE 9-4-43, PR-LYX 75
6328 281 FLEN B 12-2-52, PR-LYX 60
6329 281 ANDERSLÖV 22-9-43, PR 50
6330 283 FRÖDINGE 30-4-42, PR-LYX 50
6331 283 VÄSTERÅS 8-10-42, PR-LYX 50
6332 286 SÖDRA SUNDERBYN 19-12-42, LYXS 70
6333 286 STORSJÖ 28-5-45, LYXS KLIPP 50
6334 286 STÄLLDALEN 9-10-47, LYXS 30
6335 286 TRANEBERG 22-12-42, LYXS 30
6336 291 Rättvänd 8-6-25, 35 ö 50
6337 292 MORA 23-11-60 , PRAKT 85ö brun 60
6338 293 SJÖBO 15-11-41, LYXS 100
6339 294 NORRKÖPING 12 C 16-12-64, LYX 60
6340 294 BLEKET 22-12-42, PRS 50
6341 296 ÄLVSERED 11-5-51, PR-LYXS 110ö 60
6342 296 STH 20 16-7-48, PR-LYXEX 60
6343 296 ÅLBERGA 30-11-51, PR 40
6344 300 BANDHAGEN 24-6-65, PR 120ö blå 100
6345 301 STH 20 K 7-12-43, P-LYX 50
6346 301v 1,40 FLOUR b... PAR 15-4-6X 100
6347 304 HEMSE 24-4-57, LYX 75
6348 304 HAMMARBYHÖJDEN A 17-3-56, PR-LYX 60
6349 304 LEKSAND C 11-3-59, PR 170ö 30
6350 304 WIMMERBY 10-9-57, LYXklipp 30
6351 305 1,75 TRE KR, 5-STRIP, FLEN 13-2-53 150
6352 305 GBG 3 J 20-12-52, hel sidv , svårt märke 125
6353 305 SNDVIKEN 18-1-52, 1,75 tre kr 100
6354 305 HAKKASBYN 12-8-52, PRS 100
6355 308 STH 19 17-10-56, LYX 60
6356 310 MALMÖ 1 6-10-56, LYX 2,10kr svår 300
6357 310 BERGHEM 15-12-59, LYX, 2,10KR 200
6358 310 STH 20 22-8-56, LYXS, svårt märke 100
6359 313 GÖTEBORG 30 C, 28-1-65, PR-LYX 35
6360 317 HÅLLAND 15-1-65, PR-LYX 60
6361 317 TANDSBYN 23-2-66, PR svårt märke 50
6362 317V1 ENKÖPING 15-11-69 3kr med florescens. F 500 175
6363 317V1 ARLÖV 15-1-72 klipp med 3kr 3kr med florescens. F 500 150
6364 317V1 RO... 11-1269 klipp med 3kr 3kr med florescens. F 500 140
6365 318BC GBG 7-10-39, PRS 200
6366 318BC VEDEVÅG 21-5-40, vackert 6-block 200
6367 318BC SÄVSJÖ 23-6--39?, ser LYX ut 125
6368 318BC stpl 28-2-39 100
6369 318BC HAGFORS 2.4.40 vackert 100
6370 318BC GBG 21-6-40, AB-PR PAR 100
6371 318BC STH AVG LBR 21-2-40 75
6372 318CB STORA ESSINGEN 14-5-39, PR-LYX 250
6373 318CB GBG LBR 24-3-39, PRAKT 150
6374 318CB SKELLEFTEÅ 31-3-38, ab med nr marg 125
6375 318CB BOLIDEN 27-4-39, LYXS 4-block 125
6376 318CB bra stpl par, 100
6377 318CB YSTAD 31-5-40, AB-PR 100
6378 320B1 POSTANSTALTEN 1176 10-5-40, PR 125
6379 320B2 BÅSTAD LBR A 3-5-40, PR 125
6380 320B2 MALMÖ D 3-9-54, PR-LYX 100
6381 320B2 RÄTTVIK 14-9-40, PR 90
6382 320B2 RÄTTVIK 16-6-39, AB-PR 60
6383 320BC MALMÖ 12 1-2-40, AB-PR 675
6384 320BC MÖRBY 2-6-42, PRAKT 600
6385 320BC ,259C klipp Hessleholm 4-3-40, AB-PR 550
6386 320BC NISSAFO(RS) 1-12-4. fint par 550
6387 320BC STH 12-X-39, mkt fint ex på ovanl klipp 500
6388 320BC STOCKHOLM15-8-40, hel sidv stpl 500
6389 320BC lätt stpl lnjer, LYX MARG 475
6390 320BC STH 6-5-40, rättv stpl , klipp 450
6391 320BC YSTAD 7-9-39- 2 , AB-PR stpl 450
6392 320BC LIDINGÖ 13-10-39, rättv stpl 400
6393 320BC BOLIDEN 10-1-39, PRS 4-BLOCK , övre ex obt litet riss. 300
6394 320CB GRÄSMARK POMB 1 19-8-39, LYXS+2a 600
6395 320CB HEMFOSA 11-11-39, vackert par 500
6396 320CB ULRICEHAMN E 18-11-39, PR-LYXS klipp + 2:a stpl 500
6397 320CB SPÅNGA 2-12-40, lätt LYXplacerad stpl 500
6398 320CB BOLIDEN 10-1-5-40, PRS 4-BLOCK , 500
6399 320CB VÄNERSBORG 19-11-39, bred marg 450
6400 320CB BRA STPL PAR 425
6401 320CB stpl 4-2-41, bra marg. 400
6402 320CB LUDVIKA 18-1-40, VACKERT PAR 375
6403 320CB supermarginal, stpl 1941 LBR 375
6404 321A KVÄNUM 16-10-39, LYXS 75
6405 321A FÄLTPOST 162 22-7-40, LYXS 75
6406 321A MUNKEDAL 12-4-40, PR-LYX 60
6407 321A FÅGELFORS 17 -9 40 , PR-LYXS klipp 30
6408 321A Vissefjerda 1-10-40, PRAKT 30
6409 321BB BURGSVIK 1-7-40, PRS 200
6410 321BB ESLÖV 7-9-40, PR 150
6411 321BB PKP 341C 12-11-40, AB-PR 110
6412 321BB AVESTA 1-3-41, PRAKT 100
6413 321BB SUNDHOLMEN 18-10-40, 2 prs 100
6414 321BB SKIVED 21-5-40 Sidvänd lyxcentr 100
6415 321BC BURESJÖN 30-11-39, PR-LYX 400
6416 321BC DOROTEA 14-3-40, pr-lyx 350
6417 321BC VÄSTERÅS K 3-4- 40, PRAKT 225
6418 321BC GBG 8-2-40, prakt 200
6419 321BC STH 21-9-39, AB+ PRS 150
6420 321BC KÖINGE 7-8-39, PR-LYXS, ktspts 150
6421 321BC SANKT OLOF 5-4-40, PRS 150
6422 321BC Mora 15-10-39, rv stpl 125
6423 321BC Smedstorp 31-8-39 125
6424 321BC KRISTIANSTAD 6-5-40, pr-lyxs klipp 125
6425 321BC SORSELE 8-11-39, OMV PR-LYXS 110
6426 321BC STH 3 6-12-39, skyddsperf Å&Å 100
6427 321BC SKANSHOLM 11-1-40, PRS 2stpl 100
6428 321BC SORSELE 1-2-40, rättvänd 100
6429 321C HUDDINGE 19-3-41, LYX 100
6430 321C ENERYDA 23-3-40, PR 40
6431 321CB MALMÖ 13-11-39, AB-PRS 150
6432 321CB TORNEGÅRD 7-9-39, AB-PR 150
6433 321CB MESELEFORS 29-11-39, AB-PR 150
6434 321CB 15ö Lyx marg, Pk....26-9-39 110
6435 321CB PKP 61 7-4-40, rättv stpl 110
6436 323 STH 50 16-7-40, P-LYX 50
6437 324A KILLEBERG 4-11-40, PR-LYX 50
6438 324A FRITSLA POMB 1 24-1-41, PRS 40
6439 324A ÖSTERÄNG 28-7-41, PR 40
6440 324BB ÖREBRO 1 A 1-4-41, PRAKT 50
6441 324bc 4-block KALMAR 1 B 13-9-40. PRS 250
6442 324BC BRA STPL PAR 200
6443 324BC BRA STPL PAR, ESKILST 200
6444 324BC KIVIK 31-1-4., vackert par 200
6445 324BC HALSBERG 5-8-40, ab-prs 150
6446 324BC MÖLNDAL LBR 11-7-40, rättvänd stpl 120
6447 324BC MÖLNDAL LBR 12-9-40, rättvänd stpl 120
6448 324CB YSTAD 20-12-40, 6-block, mkt bred marg 300
6449 324CB ÖREBRO 1 LBR 3-5-40, PRAKT 250
6450 324CB MALMÖ , FINT PAR 200
6451 324CB STH 16-8-40, AB-PR 200
6452 324CB stpl ....viken 29-3-40, bra stpl par 175
6453 324CB GLIMMINGSTORP 19-11-40, LYXS 2:st 150
6454 325 OSBY A 2-10-40, P-LYX 65
6455 325 HARG 22-5-40, LYXS 60
6456 325 MJÄLLOM 14-1-41, PR-LYXS 50
6457 326 ARVÅN 22-5-41, PRAKT 40
6458 326A TÄXAN POMB 1 30-1-41, LYXS 75
6459 326A GBG 1 LBR C 17-3-41, LYXS 60
6460 326A POSTANSTALTEN 8 NOV 40, violett 50
6461 326A HJORTKVARN 15-2-41, PRAKT 35
6462 326B2 GROPEN 4-4-41, PR-LYX 50
6463 326v2 ...HAMMAR 10-1-41, streck ÖVER 1740 140
6464 326v2 hörn stpl LBR, streck ÖVER 1740 100
6465 326v2 par GEF..., HÖ EX streck ÖVER 1740 100
6466 326v3 SLESKOG 27-3-41, streck i 0-SE 140
6467 326v3 INGSBRO 3-2, streck i 0-SE 125
6468 327 JÖNKÖPING 18-12-40, PR-LYX 100
6469 328A OSLO 17-11-41, PRS ktspts 200
6470 328A MÖRLUNDA 9-6-41 , LYXS 50
6471 328BB PKP 221 21-11-41, PRAKT 75
6472 328v2P 5st stpl ex i olika stadier av plåtsår i R, F 1250 250
6473 328v2P S...VIK 22-8-41, plåtsår i R 75
6474 329 STH AVG PAK B 2-12-41, LYX 100
6475 329 STH 26 C 17-6-41, PR-LYX 50
6476 331 VÄRSJÖ 26-1-42, LYXS 100
6477 331 LANDSKRONA B 5-3-41, PR-LYX 70
6478 331 EDSBRO 11-5-42 30
6479 332A STH 3 2-11-65, LYX 100
6480 332BC KRISTIANSTAD E 2-8-49, PR-LYX 4-BL 1000
6481 332BC VÄSTERÅS 29-7-49, omv prs 450
6482 332BC B)ORÅS 11-X-XX, BRA STPL PAR 350
6483 332BC STOCK... , perfekt tandat 3+4sid par 350
6484 332BC STH TULL 22-3-51 300
6485 332C SANDVIKEN D 19-3-51, PR 40
6486 332CB MYCKET BRA STPL PAR SLOTTET, STH 26 450
6487 332CB STPL -40, mkt fint par 375
6488 332CB STO... 16-X-51 , perfekt tandat par 375
6489 332CB Fint par ...AMMARBY... 23-11 300
6490 332CB LJUNGBY 22-5-50 250
6491 332CB Slottet 4+3sid stpl ...ILL, 2 ktt 150
6492 333A TORSÅS 2-12-41, PR 40
6493 333Av1 streckstpl 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 75
6494 333Av1 ...holm 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 60
6495 333BB STH 11-2-(4)1 50
6496 334 pr STH 8-5-46 100
6497 334 pr Filipstad 29-7-48 50
6498 335A Köping 24-1-42 75
6499 335A STH 30-6-43, lyxs 75
6500 335A ÖLANDS LINDBY 21-3-42, LYXS 50
6501 336 BORRBY 24-9-43, PR 120ö 100
6502 336 GRIPENBERG 12-6-42, PRS 70
6503 337C AB-PR 10-Block på kl,STH-56 300
6504 337C 4-bl, RV mittstpl OSBY 29-12-53 200
6505 337C STOCKHOLM 8 7-1-53, PR 4- BLOCK 150
6506 338B1 POSTANSTALTEN 1207 22-4-43, PR 50
6507 340A2v3 TOLA(RP)3X- -42 10ö kt, Folkskolan streck i övre marg 40
6508 340A3 ÖSTERSUND 13-7-42, vacker 75
6509 342BB POSTANSTALTEN 1516 23-4-43, PR 75
6510 343 NORDANÅSBY POMB 1 13-1-43, PR-LYX 100
6511 343 GBG 8 3-8-43, pr-lyx 50
6512 344A KINNARP 27-7-43,PR 35
6513 344BB STH 3 A 26-6-43, PRAKT 4-BLOCK 500
6514 344BB PKP 230 B 24-8-43. PR+ab STPL PAR 200
6515 344BB ORSA 19-5-43, bra par stpl 1943 200
6516 344BB SKOG 27-7-43, bra par 175
6517 344BB Hälsi... 6-10-4(3) 150
6518 346 POSTANSTALTEN 30-6-45 ,1738, P-LYX 100
6519 346 pr Tureberg 23-11-43 60
6520 346 EMMABODA 21-7-43, PR 60
6521 347BB GÅRDBY 10-11-43, pr 40
6522 348 Silinge 8-8-44,pr 75
6523 348 SKILLINGARYD 3-8-43, PR-LYX 70
6524 348 EMMABODA 28-1-44, PR-LYXS 90 ö 60
6525 348 UTANBRO 4-2-44, PR 50
6526 349A KÄTTINGE 21-12-43, PR 40
6527 349B2 ASKERÖD 1-5-44, PR-LYXS 60
6528 350 SUNDSBRUK 9-3-44, PRS 60
6529 353A KARLSVIK 31-3-45, PR-LYX min ktspts 100
6530 353BB ORSA 1-3-45, PRAKT svårt par 150
6531 358A PKP 378 B 7-6-45, LYXS 50
6532 358ADPII stpl 24-7-45, skuggat runt korset 125
6533 359A STH AVG LBR 13-10-45, PR-LYX 75
6534 359AvP STH 8-9-46 , 3ex på klipp AUTOMAT SKURNA, mittex var bruten penna 150
6535 359AvP STH 20-11 , klipp, var bruten penna 75
6536 359B2PI STH 8C 22-12-45, PR, men 2 ktspets 125
6537 359BBvP stpl stjärna upp, vä ex var bruten penna 100
6538 361B2 RIMBO 5-8-43, PR, extra stort 50
6539 361BB STH 12-12-45, AB-PR 25
6540 362 WIMMERBY 28-1-46, LYXklipp 90ö 30
6541 365BB HÄRNÖSAND 29-7-47,upp.del anilinstpl 90
6542 366A GBG LBR 10-9-46, PR-LYX 75
6543 366B2 LJUSARP 23-5-47, LYX 100
6544 368A MÄLARHÖJDEN 17-9-46, LYX 100
6545 368A BILLINGE 21-12-46, LYXS 60
6546 369 KOSTA 14-2-47, PR-LYX 75
6547 369 ÅSELE 22-10-46, PR-LYX 50
6548 369 STACKETORP 17-12-46, PR LYXs klipp 40
6549 369A Gårdveda 30-11-46, p-LYXS på klipp 50
6550 371 YTTERTURINGEN 9-1-47, pr-lyx 40ö 75
6551 371 KRISTIANSTAD 17-7-47, PR 40
6552 371 GARGNÄS 9-4-47, PRAKT 35
6553 372A VÄTÖ 7-6-47, LYXS 60
6554 375 ÖREBRO 21-10-47, PR 50
6555 377A VELLINGE 8-1-48, PR-LYX 60
6556 378 LUND 1 C 15-9-48, LYX 100
6557 378 KIRUNA 8-12-47, PRS 30
6558 379A HEBY 7-12-48, PRAKT 40
6559 381 BRÄCKE POB 3 1-6-51, LYX 1 kr 200
6560 381 STH 3-12-52, PR-LYX 75
6561 382A STH pffs 29-12-48, lyxs 50
6562 383B2 SV FN BATALJONEN 25-3-57 50
6563 383BB STH AVG LBR 11-9-48, PR-LYXS 100
6564 387 MALMÖ PAK B 8-6-50, PR-LYXS 50
6565 389A VÅLDALEN 15-8-49, PR-LYX 50
6566 389A STH 4 L 8-12-49, PRAKT 50
6567 391B2 MÖRTFORS 11-10-57, PR-LYX 50
6568 394Ab ENSKEDE 1 L 29-10-64, PR-LYX 50
6569 394BBb KOLSVA 9-2-68, PR-LYX 50
6570 395TB MALMÖ 18-11-65, PR-LYX 150
6571 400A DYNEKÄRR 17-4-57, LYX KLIPP 50
6572 403A HORNSÖ 9-2-55, PR-LYX 20ögrå 50
6573 404A KULLTORP 10-3-52, PR-LYX 25ö grå 75
6574 404B1 SÖDERTÄLJE 11-6-52 , PR-LYX 25ö 60
6575 404B1 UPPLANDS VÄSBT 29-1-54 , PR-LYX 25ö grå 50
6576 405 MÖRBYLÅNGA 2-10-53, PR-LYX på kl 40
6577 405 ÖLANDS EKETORP 2-10-56, sidv klipp 25
6578 405A ÅSARNA 14-10-52, PR-LYX 25Ö 50
6579 405B2 VÄNERSBORG 24-2-54, PR-LYX 60
6580 406 WIMMERBY POMB 2 5-12-56, LYXklipp 60
6581 406 VERKEBÄCK POB 1 16-2-57, PRS klipp 40
6582 406A FLEROHOPP 8-10-54, LYXS klipp 50
6583 406A TORNGÅRD 2-10-54, LYXS klipp 50
6584 406A LOFTAHAMMAR 1-10-54 ,PR- LYXS kl 40
6585 406B2 FÄRJESTADEN 12-10-54, LYS klipp 40
6586 406D1 VÄSTERÅS 3-2-56, PR 50
6587 406DD PKP 22 9-12-60, PRAKT 100
6588 406DD1 ÄNGELHOLM 9-11-62, LYX 200
6589 409 HAMMERDAL 19-2-54, PR-LYX 50
6590 410 DIKANÄS 16-3-55, LYX 100
6591 412 TILLBERGA 26-3-55, PR-LYX 40Ö grön 60
6592 413 LÅNGRÅDNA 31-3-59, LYXS klipp 30
6593 413A HULTARP 21-9-57, PR-LYXS klipp 40
6594 414A SÖDERKÖPING B 16-11-60, LYXS 60
6595 414A BJÄRGES 3-10-60, PR-LYX 50
6596 414BB STORA VIKA A 31-1-63, PRAKT 50
6597 415 NYKVARN 29-8-62, LYX 60
6598 416A TUNA 13-5-60, LYX 100
6599 416A AVESTA 1 E 31-10-60, PR-LYX 60
6600 416A RUDA 20-1-51, LYX 50
6601 416B1 MAGLEHEM 29-10-57, PR-LYX 75
6602 416B1 SMEDJEBACKEN C 2011-58, PR-LYX 60
6603 416B1 VISINGSÖ 7-4-59, PR-LYX 50
6604 416B2 SVENSTAVIK 4-10-60, PR-AB 30
6605 416DD1 , sx1 i LYX 4-bl STHG PFA 30-10-58 150
6606 418A MORA 16-3-62, LYX 75
6607 419A MÖLNLYCKE POB 1 21-6-67, 3-str 2 prs 75
6608 420A KÅLLTORP 15-1-65, PR-LYX 60
6609 421A ALBACKEN 20-1-62, PR 30ö blå 40
6610 422A HÄRRYDA POB 1 19-10-67, PR 40
6611 427 VÄRMSKOG 24-8-64, PR 40
6612 428A SAMMAKKO 10-5-65, PR-LYX 50
6613 428A PÅLSBODA A 12-7-66, PR 30
6614 428B1 KALIX 1 E 26-12-66 PR-LYX 40
6615 428B2 VIKARBYN B 26-11-65, LYX 100
6616 429A HÄLLEFORS 5-9-67, PR-LYX 40
6617 429B2 HUARÖD 28-10-67, PR 40
6618 431 TRÄDET 15-12-65, PRAKT 50
6619 433A STH 28 A 25-6-69, LYX 55ö 50
6620 433B1 MISTERHULT 3-2-71, LYX 50
6621 443B2 KRAMFORS B 10-4-53, LYX 75
6622 449A LYSEKIL 28-12-53, PR-LYX 60
6623 450 LATORPSBRUK 9-11-53, PR-LYX 50
6624 451B2 KISA 2-9-62, LYX 25 ö telegrafverket 200
6625 454A ADELSÖ 1-7-54, PR-LYX 50
6626 454A STH 12 17-5-54, PR-LYX 40
6627 456A STACKETORP 13-9-54, PRAKT 50
6628 458 SORSELE A 26-9-61 ,LYX 125
6629 458 STOCKHOLM 27 D 19-6-58, PR-LYX 50
6630 458 HEDVIGSDAL 31-3-60, PR-LYX 50ö 50
6631 460 STENKULLEN 9-5-59, PR-LYX 50
6632 461 VÄSTERÅS 2 30-1-56, PR-LYX 65ö 50
6633 462 Moliden 13-11-67, PR-LYX 70Ö 100
6634 462 ASARUM A 6-2-63, LYX 100
6635 462 ALINGSÅS 21-10-63 AVG PR-LYX 60
6636 462 MARIANNELUND 12-7-63, PR-LYX 60
6637 462 HÖGANÄS 16-8-63, PR-LYX 50
6638 464 NÄR 16-3-62, PRAKT 50
6639 467A STAFFANSTORP 7-1-56, PRAKT-LYX 40
6640 467A ÖRSJÖ 26-10-55, PR LYXS 30
6641 467B1 MÖRTFORS 31-8-62, LYX 100
6642 467B1 LILLHAGEN 27-8-58, PR-LYX 60
6643 469 SKURUP A 19-5-56, PR-LYX 50
6644 471 ÅRYD 2-7-55, PRAKT 125
6645 471-75 Stockholmia 1955 , FDC stpl 9-blocksats, sällsynta 1300
6646 471-75 STOCKHOLMIA BLOCKSATS,BRA STPL 750
6647 471-75 bra stpl -1955 9-blockserie 700
6648 471-75 6-block serie LYXs STH 3-7-55 150
6649 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie utst st 35
6650 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie 30
6651 472 ÅRYD 2-7-55, PRAKT-LYXEX 250
6652 474 ÅRYD 2-7-55, PRAKT-LYXEX 250
6653 478B2 KARLSKRONA 28-11-57, PR-LYX 50
6654 480 UDDEHOLM 5-6-56, PRS 50
6655 481 GÄVLE B 25-2-57, PR-LYX 50
6656 483A KRISTINEBERG 17-3-57, PR 40
6657 483BB KISA 16-2-57, PR-LYX 100
6658 486B2 BILLESHOLM 22-3-58, PR-LYX 50
6659 488B1 VARGÖN 29-4-58, PR-LYX 75
6660 495A HUSKVARNA G 10-12-58, PR-LYX 50
6661 496 SV FN BATALJONEN24-4-60 EGYPTEN 50
6662 505A FARINGE 12-10-59, PR-LYX 50
6663 505A KÖPINGSVIK 5-1-60, PR-LYX 30ö, 30
6664 506 VÄRNHEM 22-1059, PR-LYX 50
6665 509A PKP 7-5-60, LYX 75
6666 509A GULLBRANDSTORP 5-7-60, PR 30ö 50
6667 519BB BURGSVIK A 3-5-61, LYX 150
6668 520 FU 6-2-63, LYX 100
6669 520 GETINGE 21-6-61, PR-LYX 75
6670 520 UNDROM 13-1-62, PR-LYX 50
6671 521A VÄSTERÅS 2 24-2-61, PR-LYXS 40
6672 521BB VÄNERSBORG 16-3-61, PR-LYX SAS 200
6673 524A DJURSHOLM 2 E 17-11-61, PR-LYX 50
6674 526A MORA 25-4-62, PR-LYX 50
6675 526API SÄFFLE14-2-62, streck på tryckpressen
6676 526B2PI Lätt stpl, streck på tryckpressen 50
6677 533 ÄSKLOSTER 4-10-63, PR-LYX 50
6678 535 ÄLVDALEN C 1-4-63 50
6679 541 LÅNGVIKSMON 6-2-64, LYX 100
6680 541 KUNGSÖR A 15-12-64, PRAKT 40
6681 544A ÅTVIDABERG 8-4-63, PR-LYX 75
6682 544B1 LÅNGBAN 6-8-63, PR-LYX 60
6683 544B2 SLITE 12-12-63, PR-LYX 40
6684 545 ÅMÅTSFORS 12-12-66, PR 40
6685 546A STH 90 D 30-7-63, LYX 75
6686 546A STH 90 D 30-7-63, PRLYX 40
6687 550 GÄLLÖ A 8-11-63, PR-LYX 60
6688 550 HALMSTAD 7 E 17-12-68, PR-LYX 50
6689 551A MALMÖ 1 P 25-10-63, PR-LYX 50
6690 563 brålanda 14-3-73, lyx 60
6691 566A FELLINGSBRO 30-11-65, PR-LYX, 40ö 50
6692 586 HÄRRYDA POB 1 9-5-67, PR 75
6693 658 TROLLHÄTTAN 20-10-69, LYX 60
6694 705SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX 70ö 150
6695 706SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX S 2 :a stpl 40
6696 743B2 LINKÖPING 1 8-1-73, PR-LYX 40
6697 744BB GBG 53 A 11-10-72, LYX 65ö 50
6698 799 SMÅLANDSSTENAR 11-1-73, PR-LYX 75Ö 40
6699 825 MÖLNDAL 1 G 8-9-73, 75ö , LYX 75
6700 865 MÖLNDAL 30-11-74, 35ö , LYX 60
6701 870 HÄLLEKIS A 14-4-76, LYX 1KR 50
6702 900 LINKÖPING B13-12-71, PR-LYX, 45Ö 50
6703 919A MORJÄRV 13-9-77, LYX, 1,10 KR 75
6704 919A VÄRNAMO 1 26-2-80, LYX, 1,10 KR 60
6705 939SX1v STH PFA 23-08-77, LYXS 90ö scout, enögde scout HÖ, 100
6706 939SX1v 90ö scout, klipp enögde scout vä, stpl 29-10-75 på klipp 75
6707 950 SURTE 2 12-12-75, PR-LYX ,90ö Nobel 40
6708 952A PKP 211 3-8-78, LYX, 1,30 KR 60
6709 952A VÄRNAMO 2 B 28-10-79, LYX, 1,30 KR 50
6710 952B2 NYKVARN 26-4-78, LYX, 1,30 KR 60
6711 956-57 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 1,30+ 3,40kr 150
6712 961 BORÅS 1 14-5-76, LYX 1,30 KR 60
6713 962-66 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 85ö 5 olika 150
6714 967 BORÅS 1 19-6-76, LYX 85ö 70
6715 968 BORÅS 1 19-6-76, LYX 1,90 KR 70
6716 976 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 60
6717 979 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 75
6718 980 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 75
6719 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 6 olika 125
6720 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 3 par 100
6721 987-88 BORÅS 1 17-11-76, LYX 1KR+ 1,30 KR 100
6722 989-90 BORÅS 1 10-2-77, LYX 1KR+ 1,30 K 100
6723 1000-5 BORÅS 1 3-5-77, P-LYX 5x 95ö 100
6724 1007 BORÅS 1 3-5-77, LYX 1,40 KR 50
6725 1008-10 Borås 20-9-77, 45,70, 110ö. LYX 100
6726 1016-20 Borås 8-10-77, 5st 110ö Lokaltrafik ,lyx 150
6727 1022 VETLANDA 21-121-77, LYX 75Ö 50
6728 1042 ÖVERKALIX 2-4-79, PR-LYX 50
6729 1058SX GBG 53 R 29-09-79, LYX 1,30KR 50
6730 1059SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, PR-LYX 50
6731 1060SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, LYX 60
6732 1079 Vittsjö a 11-7-80, LYX 1,30KR 60
6733 1082 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
6734 1083 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
6735 1108 KORPILOMBOLO A 8-11-80, LYX 1,30Kr 60
6736 1109 OFFERDAL 19-11-79, LYX, 130ö 60
6737 1114BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
6738 1116BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
6739 1122B2 HORN 18-12-80, LYX, inrikespost 50
6740 1130B2 HALLSTAVIK 1 G 21-8-80, LYX, 1,50 KR 100
6741 1166 PKP 901 br B Polcirkeln 5-7-82, 1,65kr 50
6742 1176 EKERÖ 28-4-82, LYX 1,50 kr 50
6743 1177 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 40
6744 1178 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 60
6745 1197 NORRKÖPING 8-3-82 D, LYX 50
6746 1238 KVILLSFORS C 30-5-83 , LYX , 1,65 kr 60
6747 1411 SLÖINGE 5-3-878, LYX 2,10KR 75
6748 1668var 5KR fisk på klipp stpl 92?, utan text under märket . Intressant VARIANT 250
6749 1668var 5KR fisk Posten SV. 990816, utan text under märket bara litet spår av texten . Intressant VARIANT 200TJÄNSTE

6750 1a DANDERYD (stpl troligen F 1000) 120
6751 1a Linköping 12- 100
6752 1b MARIESTAD 25-3-74, AB-PR 150
6753 1b GEFLE 30-3-78, PR 150
6754 1b SKÖFDE , omv prs 125
6755 1b ARVIKA 7-11-79, LYXS 125
6756 1b 3ö st (MAR)IESTAD 4-7-74, AB 110
6757 1b WISBY 23-2-77, OMV PRS 90
6758 1c SKELLEFTEÅ 22-5-77, PR 200
6759 1c WISBY 19--10-77, LYXS 200
6760 1c FALKÖPING 3-7-78, AB 120
6761 1c LIDKÖPING 21-7-77, AB-PR 110
6762 1c rv Hernö... 8-7-77 100
6763 1c LJUNGBY 20-9-79, PRS, 3,3,4 100
6764 1d WISBY 13-6-79, PR 200
6765 1d KÖPING 31-12-80, PRS 150
6766 1d KARLSTAD 25-5-78, OMV LYXS 100
6767 1dv2 STH 7-12-78, kartongppr, Ab 175
6768 1e LIDKÖPING 2-11-81, AB 100
6769 1e S)UNDSVALL omv stpl 100
6770 1e STH C. 11-, VÄLC. VACKERT 70
6771 2a SKÄRKIND 27-2-83, AB-PR 225
6772 2a WESTERÅS 25-2-80, PRS 200
6773 2a ÖRNSKÖLDSVIK 31-3-81, PRS 200
6774 2a MULSERYD 8-7-80, vackert AB 175
6775 2b HÄGERSTAD 8-2-81, PR 250
6776 2b Umeå 21-12-81, AB-PRs 200
6777 2b UMEÅ 21-2-80, AB-PRS 100
6778 2c LULEÅ 4-3-82, PRS 225
6779 2c SKANÖR 2-6-82, PRAKTs 200
6780 2c UMEÅ 7-9-81, PR-LYXS 200
6781 2c NYKÖPING 23-5-81, PRAKT 200
6782 2c STH C. 17-5-81, prs, 4ö ljusgrå, lvht 175
6783 2c FALKÖPING 2-8-82, OMV PRS 175
6784 2c KALMAR 26-2-81, AB-PRS 175
6785 2c GEFLE 3-6-, AB-PR 175
6786 2c KARLSTAD 30-7-80 PR-LYXS 170
6787 2c Östersund 4-5-82, PRS 150
6788 2c ÖREBRO 18-1-82, AB , prc 125
6789 2c ÖSTERSUND 24-11-80, rättvänd stpl 100
6790 2c STH C 7-5-81, AB 100
6791 2var SOLLEFTEÅ16-7-80, tre punkter över ö 200
6792 3 5ö RÖD STPL ...PING -81 200
6793 3 MALMA 3-4-78? vacker rättvänd 100
6794 3a Hernösand 19-10-77 125
6795 3b Sollebrunn 29-11-83 150
6796 3b Luleå 19-1-76 100
6797 3b bra stpl ex, STH 11-12 100
6798 3b ÖREBRO 12-12-85, AB 95
6799 3b VERNAMO 1-3- rättvänd, prCENTR 90
6800 3c KR...tad 13-7-82 100
6801 3c Luleå 7-2-79 100
6802 3d NORRKÖPING 2 TUR 24-5-87, P-LYXS 200
6803 3d BJÖRKETORP 14-1-86, AB-PR 150
6804 3d omv Skara 18-4-82 125
6805 3d GEFLE 16-4-85 100
6806 3d NYKÖPING 16-4-84, AB 75
6807 4a STH 14-1-74, 14:e dag!, kt,AB 100
6808 4a MARIESTAD 1-7-74, PRS, vht 100
6809 4b 6ö grå SÖDERHAMN 29-9-76, PRAKT 800
6810 4b ULRICEHAMN 1-12-76, PR-LYXS 500
6811 4b BARNARP 4- ,kt, stpl F 800 400
6812 4c WISBY 18-9-75, PRAKT 6 ö olivaktigt grå 450
6813 4c GBG 8-5-75, AB 400
6814 4c GEFLE 1-7-74, AB, lite bläck påbalsid 300
6815 4c HALMSTAD 10-12-75, fin 6 ö grå 300
6816 4d ÖSTANBRO 4-10-76,pr-lyx 1000
6817 4d KRISTIANSTAD 17-4-75 250
6818 4d LÅNGASJÖ27-3-79, AB 200
6819 4d NO(RRB)O 13-11-75, fint ex 125
6820 4e WÄRDE stpl , PRAKT 6ö 450
6821 4e NORRKÖPING 19-8-79, PRAKT 400
6822 4e MULSERYD 6-8-78, PRS 200
6823 4e HÖRBY 6-2-79, AB-PR 200
6824 4e LIDKÖPING 8-8-77, vackert 200
6825 4e HÖRBY 15-2-79, LYX men svagt tunn 150
6826 4f WESTERVIK 17-6-83, AB 175
6827 4g ÖRSUNDSBRO 12-2-82, PR 400
6828 4g NÅS 29-9-82, AB-PRS 200
6829 5 SKÖFDE 1-1-74, FÖRSTA DAG STÄMPEL, FINT EX NGT KHT, RARITET och utställningsobjekt 6000
6830 5 GRÖTTLINGBO 4.7.1876. Lyxplacerat avtryck från en kortlivad ort (vht). I GO F 2500 900
6831 5 BOTHOLM 29-8-75, PRS 29-8-75, svår stpl 500
6832 5 MALÖGA 10-1-77, st gnmsl 2 stpl F 800 225
6833 5a KLINTEHAMN 7-8-76, PR-LYX 150
6834 5a STH NORR 9-1-74, 9-DAG, prs klipp 100
6835 5a HERNÖSAND 26-10-74, PR-LYXS 100
6836 5b,var UMEÅ 11-2-76, PRS, 2 märkesbilder 800
6837 5c1 ÖREBRO 12-6-74, PR 100
6838 5c1 AXVALL 13-6-77, PRAKT 100
6839 5c2,VAR GÄLLERSTA 15-7-78, PR, FÄRGKULA upp hö ovan 12 ovalen 150
6840 5d HÄSTHOLMEN 22-7-78, LYX men lvht 200
6841 5d HELSINGBORG 6-2-79, PR-LYXS 100
6842 6a GEFLE 6-6-, mycket vackert ex 200
6843 6a STH 10-9-78, välcentr AB 170
6844 6b Mariestad 20-3-77, ab-pr 300
6845 6b KALMAR 10-1-79, hel sidvänd AB 200
6846 6b OSKARSHAMN 14-10-78, vacker 20ö 200
6847 6b LULEÅ 13-4-79 150
6848 6c,v2 STH 29-9-81, kartong ppr AB 3,3,3 200
6849 6e NYKÖPING 9-3-83, PRS 350
6850 6e SÖSDALA 29-9-82,BRA AB EX 250
6851 6e WESTERÅS 30-11-83, vackert ex 250
6852 6e HÖÖR 2-1-83,ab-pr ex 200
6853 6e KALMAR 13-10-82, omv pr 200
6854 6e,v2 SUNDSVALL 23-5-83, kartong ppr 325
6855 6e,v2 LULEÅ 13-7-81, PRS, tjockt kartong ppr 300
6856 6j STH 14-6-80, AB, tydlig vira mark i ppr 150
6857 6v2 LULEÅ29-12-80, PRS, lodr veck men tjockt kartongpapper, intressant 150
6858 7 WES)TRA BODA 16-11-76, AB stpl 100 100
6859 7 ULLÅNGER 10-11-74, AB-PRS 100
6860 7a WENERSBORG 18-11-74, PRAKT 200
6861 7a Wisby 10-10-74, prs klipp 150
6862 7a SKOG 18-12-74, AB-PR 150
6863 7b Westerås 18-12-78,lyxs pr.ex 250
6864 7b 24ö WÄRDE PRstpl,ktspts 150
6865 7b HERNÖSAND 15-3-78, PRAKT 150
6866 7b SKARA 27-10-79, helsidv stpl, AB 100
6867 7d MALMÖ 1-7-75, PRS ,AB, ktspts 150
6868 7d1 STRENGNÄS 10-1-80, 24ö gul, LYXs 200
6869 7d1 STH 15-11-80, 24ö gul 150
6870 7d1 MORA 1-7-81, PRS 125
6871 7e,var GEFLE 4-6-79, vit fl över vä 24, omv prs 75
6872 7fv2 Umeå 4-1-79, randigt kartongppr 225
6873 7fv2 KRIS)TIANSTAD 23-10-78, kartongppr 100
6874 7g STH 16-11-80, PR-LYXS 150
6875 7g HELSINGBORG, PR-LYXS 150
6876 7g WEXIÖ 25-10-92, PRS 150
6877 7g MALMÖ 21-12-80, PR-LYXS 125
6878 7g GBG 16-5-81, AB 75
6879 7g WENERSBORG 27-1-80, AB 75
6880 8 rv Malmö 100
6881 8 ENSLÖF 12-10-80, vacker AB 100
6882 8c GAGNEF 12-12-79 100
6883 8d STH 3-7-79, PRS 125
6884 8d KRISTIANSTAD 6-11-79, AB 100
6885 8d,v2 SVARTVIK 8-7-80, PRS, kartong ppr 150
6886 8v2 Extremt tjockt Kartongppr STH 21-1-79 AB F600, raritet 400
6887 9b ÅMÅL 8-3-77, LYXstpl, liten del av Wärde stämpel förtar ej intrycket från detta suberba ex 500
6888 9b Arboga 22-9-77, tu fl. 175
6889 9c WOLLSJÖ 1-5-80, fint AB 250
6890 9c WI)SBY 6-2-79, fint ex 50ö 200
6891 9d LULEÅ 8-7-81, AB 200
6892 9d STH 2-3-80, OMV PRS 175
6893 10 blå HAPA... , svart STH 28-11, ovanligt 150
6894 10 fint hörnstpl ex 125
6895 10b MALMÖ 20-2-77, LYXS 4,3,5, lvht 200
6896 10b LINKÖPING 4-7-77, PRAKTS, lätt hö ve 120
6897 10c STH 9-7-79, AB-PRS 175
6898 10c BRANDSTORP 22-7-82, sidv färgstark 150
6899 10c STH 23-4-79, omv stpl 125
6900 10c MARIESTAD 24-2-77, PR-LYXS 100
6901 10d JÖNKÖPING 17-1-80, LYXcentr ,sidv st 150
6902 10g STH 2-6-82 200
6903 10g LINKÖPING 18-3-81?, LYXc vackert ex 175
6904 10g HER)NÖSAND -82 125
6905 10var STH 29-3, mellanr um mellan färgerna 100
6906 11 2ö 3-strip JÖNK RULL stpl 23-111-96 300
6907 11 VÄNERSBORG 17-10-12, PR-LYX 100
6908 11 ÖSTERSUND 4-8-00, PR-LYX 100
6909 11a TUMBA 14-8-91, PRAKT 125
6910 11a TORSBY 5-3-92, LYXS 100
6911 11var ÖSTERSUND 10-4-1905, 2 MÄRKESBILDER 200
6912 12 10-BLOCK 3 ö GBG 12-11-10 200
6913 12 VOLLSJÖ 4-10-1900, PR-LYX 150
6914 12a STABY 7-11-82, PRS, 2 kttsptsar 200
6915 12a UPSALA 15-8-82, omv prs 100
6916 12a HALMSTAD 6-4-82, svår nyans 75
6917 12b KISA 21-4-83, prs, SVÅR NYANS 100
6918 12g MORA 15-4-15, LYXS 100
6919 12var 3ö felperf ,Nyköping 30-5, obet rispa 350
6920 13A LINDESBERG 16-991, BLÅ PRS 200
6921 13B STH 1 TJ BR 19-11-10, PR 50
6922 14 GÅSBORNSHYTTAN 18-7-11, LYXS 100
6923 14 JÖRLANDA 23-9-07, LYXS 50
6924 14a KUNGSBACKA 6-4-86, PRAKT-AB 150
6925 14a KARLSTAD 16-2-87, PRS 100
6926 14c 5ö 4-block, Östersund 3-9-90, prakt 200
6927 14e HÖCKGÅRDEN 30-12-92, PR-LYX 150
6928 14e ÖSTERHANNINGE 18-5-98, PR-LYXS 100
6929 14f LOCKNEBYN 12-7-00, LYXS 150
6930 15a HÄGERSTAD 12-10-83, rättv stpl 150
6931 15b HALMSTAD 5-2-93, PR-LYX 1000
6932 15b HALMSTAD 24-5-94, PRS 300
6933 15b HEDEMORA 13-7-96, LYXS 250
6934 15b SVARTSJÖ 30-3-85,tryckvar i hö valörfält 200
6935 15c AB Hernösand 25-6-92 175
6936 15c STRÖMSTAD 17-3, VACKERT 175
6937 16A HERREVADSKLOSTER 23-9-90, PRS 125
6938 16A HULTSFERD 4-5-92, LYXstpl PR-LYXex 125
6939 16A ENGELHOLM 20-9-89, stark BLÅ färg, bht 100
6940 16Aa KARLSTAD 1-1-85 , FÖRSTA DAG! 5000
6941 16Aa STH NORR 2-1-85 , LYXS ANDRA DAG! 1000
6942 16Ad GODEGÅRD 7-6-91, LYX 100
6943 16Af BERNSHAMMAR 18-7-94, P-LYXS 60
6944 16Afv2 HÄRADS 18-3-96, LYXS , 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 125
6945 16Afv2 WESTERÅS 17-5-95 PRSS , kt, 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 50
6946 16B ÅNGBÅTS PXP 165? 27-11-00, 200
6947 16B OSKARSHAMN 25-1-98, LYX 100
6948 16B JÖNKÖPING 5-12-96, PR RULL stpl 100
6949 16B IGGESUND 8-6-96, BLÅ STPL 100
6950 16B ESPHULT 21-1-98, LYXS 100
6951 16B STHLM 1 TJ .BR 30-3-10, PR-LYXS 75
6952 17b NORRA DEGERFORS 4-10-83, PRAKT 200
6953 17b HERNÖSAND 13-5-82, LYXS 200
6954 17b ÅSHEDA 11-1-84, PRAKTEX 200
6955 17b wenersborg 11-3-84, prs 100
6956 17cvar LINKÖPING 22-7-83, PRS, vit fläck vä 12 100
6957 17d MÅLILLA 5-12-84, PRS 125
6958 17d UDDEVALLA 26-6- 50
6959 17e MARIESTAD 10-9-84, AB-PR 100
6960 18e,v2 Jönköping 10-1-88, ej färgfylldab., ab-pr 200
6961 18e,v2 NORBERG 4-2-88, pr-lyxs, ej färgfyllda 175
6962 18v2 HERNÖSAND 2-6-86, LYXS , ej färg b. 200
6963 18v2 Hernösand 28-6-89 100
6964 19 LÖSEN ÖRE violett stpl 75
6965 19 UMEÅ 26-2-95, PR-lyx 75
6966 19a LINKÖPING 23-8-92, LYXS 100
6967 19c FALUN 9-5-99, LYXS 100
6968 19c WESTERVIK 2-5-96, PR-LYX 100
6969 19c TÖREBODA 17-8-95, PR-LYX 100
6970 19d WESTERÅS 15-4-04, LYXS 100
6971 19v2 STORA MELLÖSA 23-5-92, pr saknar M 250
6972 19v2 YSTAD 7-5-92 saknar M ihö oval 200
6973 20b BERGA 18-6-83, PRAKT 200
6974 20b HELSINGBORG 5-9-82, PRAKT 200
6975 20b GEFLE 3-3-88, PRS 100
6976 20b NORBERG 29-5-87, PRS 100
6977 20c BODEN 28-12-84, LYXS 200
6978 20c NÄSHULT 4-11-82, PR-YX 200
6979 20c UPSALA 30-12-84, PR-LYXS 150
6980 20c NORSHOLM 3-11-82, PR-LYXS 125
6981 20c HEDEMORA 30-4-84, AB-PR 100
6982 20c SMEDJEBACKEN 21-5-84, AB 75
6983 20C,var KORPILOMBOLO 15-12-82, sista E saknas i hö oval 200
6984 20d SMEDJEBACKEN 30-5-84, PRS 125
6985 20d SUNNE 20--3-85, svårare nyans F 350 100
6986 21 JÖKÖPING RULL stpl 14-10-96, LYXS 250
6987 21b,v4 TÅGARP 1-9-85, BLÅ LYX Spegeltryck 300
6988 21d MARSTRAND 27-5-87, LYXS 200
6989 21f KARLSBORG 8-3-92, OMV LYX 50
6990 21hvar ASKERSUND 9-9-90, tryck hö hörnen 100
6991 21i SANDHAMN 9-5-96, PR-LYX 100
6992 21v3 NORA 11-11-90, 2 punkter efter E 90
6993 22A 50öre i 4-BLOCK med marginal stpl OINLÖST, UTST OBJ 3000
6994 22A BROBY 22-4-91, PRAKT 200
6995 22A STORLIEN 7-11-89, PR-LYXS 100
6996 22Aa ARBOGA 5-7-88, PR-LYXS 100
6997 22Ac JÖNKÖPING 20-5-87, LYXS 200
6998 22Ac FRÅNÖ 3-11-90, PRAKT 150
6999 22Ad KALMAR 7-2-89,AB 95
7000 22Ad,v2 50ö skadat i, ...LULEÅ -87F 600 175
7001 22Ae MALMÖ PAKET 14-11-90, PR-LYXS 125
7002 22Ae STH C 4. 1-6-89, PRS 100
7003 22Ae KRISTIANSTAD 1-12-90, WÄRDE stpl 100
7004 22Af ÖFVERTORNEÅ 6-5-91, PRS 100
7005 22Af LJUNGSKILE 30-4-92, PRS 100
7006 22Af,v1 KARLSBORG 30-5-90, P-LYXS skadat E 250
7007 22Ag KARLSKRONA 13-4-, PRS 110
7008 22Ag MARIESTAD 10-8-92, PRS 100
7009 22Ag RAUS 19-11-91 100
7010 22Ag RÄTANSBYN 9-4-92, AB-PRS 90
7011 22Ag MOLKOM 18-1-92 60
7012 22Ag, var 50ö postfrisk gumering kvar stpl FS...19-9-94, OVANLIGT 150
7013 22B TIDAVAD 9-2-93, pr-lyxs 1000
7014 22B KRISTIANSTAD 17-2-93, AB-PRAKT 650
7015 22B LIDKÖPING 13-4-98, PRS 500
7016 22B KALFSUND 29-4-190(0) 400
7017 22B KARLSKRONA 3-6-93, vacker men tunn 190
7018 22f ESPÖ 14-9-94, hel sidv, fint ex 100
7019 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 2-9-96, LYXS 300
7020 24Ae ÅSELE 22-9-93, PRAKT 125
7021 24Ae STH S 14-6-94, LYXS 100
7022 24e KARLSKRONA 29-4-91, PR 100
7023 25v4 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 90
7024 25var STH 5-3-xx, var defpåtryck hö krona 75
7025 26 Torsby 8-8-95, prakt 200
7026 26 SKÖFDE 7-6-91, PRS 100
7027 26b,var prc stpl ...TAV ..6, brott på E o ram till hö 75
7028 26v3 i = 2 prickar, stpl ...STAVAL... 175
7029 26v3 Ö)STAVAL(L, i= prickar, F 500 165
7030 26v3 Helsingb. 16-12-89, F400 150
7031 26v3 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 100
7032 26v3 i= 2 prickar ,tydl var, 2 stpl 95
7033 30vm WIMMERBY 13-5-12, PRS 3-STRIP 300
7034 31 TUN 11-4-18, LYX 4-BLOCK 125
7035 31 8ö 4-block BORLÄNGE 8-9-18, LYXS 100
7036 33 GÖTEBORG 1-4-11, PR-LYXS 50
7037 33 ÖRNSKÖLDSVIK 2-8-19, PR-LYXS 50
7038 33 KARLSKRONA 1-11-11, PR-LYXS 50
7039 35 SALTSJÖBADEN 6-10-15, PRS 50
7040 37 STH 13-3-11, 50 Ö LYXS 70
7041 37 SUNDSVALL 3-8-16, PR 50
7042 39 ÖREBRO 1-5-17, PRAKT 5 200
7043 39 KRISTIANSTAD 6-2-18, PRAKT 150
7044 39 PRAKT4-BLOCK STPL STH 1916, F 250 100
7045 39 Borlänge 1-12-17, prklipp 100
7046 39 Borlänge 1-7-18, 5 kr 3-strip prklipp 100
7047 40-54 vm linjer kpl serie inkl extra 8ö cz, F 800 175
7048 41cx TÅ... 9--, VM cx 50
7049 43cx STH 20-3-16, AB-PR 50
7050 44 GÖTEBORG PAK 15-5-17, LYXS 50
7051 45 VÄSTERÅS 27-12-19, PR-LYXS svår 7ö 150
7052 45 STH 18-12-18, PRAKT 7ö svår 100
7053 46 8ö 3-strip, PLK 228 28-3-1919, ovanligt 250
7054 46cz 8ö 3-strip, 24-2-1919, ovanligt tydl KPV 450
7055 47 SKATTKÄRR 16-1-14, PR-LYXS 75
7056 47 PLK 405 a 3-1-16, LYXS 50
7057 47 RIMBO 4-5-17, PRS 10 ö 30
7058 47cx VÄNERSBORG 11-2-15, PR-LYX 150
7059 47cx STH 1 TJ BR 9-4-15, LYXS 110
7060 47cx GBG 13-2-15, LYXS 100
7061 47cx STH 1 TJ BR 9-1-15, PLYXS 75
7062 50 20ö linjer+ KPV, 20ö stpl 75
7063 50 VISBORGS SLÄTT 5-5-14, PRS 50
7064 51 REFVINGEHED 2-5-19. PR-LYX 150
7065 51 ÖREBRO 29-12-16, PR-LYXS 60
7066 51 ÖREBRO AFG AFD 7-3-17 PR-LYXS 50
7067 51 BRÄNNARP 10-6-20, PRS 50
7068 51cx PKP... 8-9-1. 25Ö OMV VM F 500 150
7069 52cx STRÄNGNÄS 1-4-16, PRAKT 150
7070 52cx FALKÖPING 16-12-14, AB-PR, cx F 200 125
7071 52cx 30ö stpl ..NERSBOR- 16 50
7072 53 VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXS 75
7073 57 ÖSTERFORSSA 18-2-10, Y Å, F 125 100


LÖSEN
7074 1 oinlöst 200
7075 1 Hackås 18-11-78 125
7076 1 OINLÖST på 1ö lösen 125
7077 2 15-block, AB-PR centr,Hudiksvall stpl 1879 900
7078 2 4-BLOCK 3ö orderst Hudiksvall 375
7079 2 FINSK KORK STPL, PRS 250
7080 2 LYSE 26-4-90, 3 ö t 14, PRAKTS 175
7081 2 3ö 2 nyanser stpl 74, välcentr 175
7082 2b KNISLINGE 27-6-79, färgstark 3ö 100
7083 2b,v NÄSRÄM, kartong ppr, F 500 100
7084 3 21 BLOCK STPL FÄRILA 1-10-78, STÖRSTA KÄNDA ENHET. UTST OBJ. 2000
7085 3 ESLÖF ODATERAD 2 RINGSTPL 100
7086 3a 5ö brun, hörnstpl ... tor.., ab-prc 100
7087 3b OINLÖST PRS på 5ö 250
7088 4 var: 2märkesbilder 150
7089 4a hörn stpl ... ÄS, 175
7090 4a 6ö orangegul , hörnstpl 150
7091 4a STH ANK A 6-1-75 100
7092 4b 6ö PR-LYXc, hörnstpl ex 200
7093 4b MALMÖ 27-4-75, omv stpl , AB 3,3,3 175
7094 4b KUNGSBACKA 18-9-78, AB-PRS 150
7095 4c 6ö PR-LYXc 4-BLOCK, RARITET i denna centrering, order st Hudiksvall-79 800
7096 4c LJUSDAL 19-1-80, PRS, 2:a stpl 300
7097 4c par omv prs Yxnerum 4.4.77 200
7098 5 12ö 29-BLOCK, (8 lodr.x 3vågr + 5 ex till vågr)stpl MOSÅS 9-5-78. EXCEPTIONELLT BLOCK. 2500
7099 5 KÄRRGRUFAN 20-3-84, PRS 75
7100 6 BOARYD på 20ö, stpl 800 250
7101 6a SKARA 29-4-74, PR-LYXc, fin färg 1800 675
7102 6a 20ö klarblå, lätt stpl + bläck, F 2500 350
7103 6a prc , stpl 74,tunn 275
7104 6d F(ALKENBE)RG 21-5-79, LYXcentr 110
7105 7bv prc. hörnstpl ex 150
7106 8 RIMFORSSA 5-6-80, PRS 150
7107 8 Kalmar 26-10-81 100
7108 8a blåakt. grön hörnstpl 18, pr-lyx centr 125
7109 8b FALKÖPING 29-8-79, PR 900
7110 8c ÅTVIDABERG 18-9-78, lyxs ,2:a stpl 200
7111 8d 30ö mörkgrön hörnstpl ...al, pr-lyx centr 90
7112 9a prc stpl , litet dragspel 75
7113 9b STH PAKET 8-9-74, AB 125
7114 9b STPL 28-10-78, PRcentr 120
7115 9b STH PAK 6- 110
7116 9b,3b 2x50ö+2x5ö, på kl. KUNGELF 5-3-77 200
7117 9d DJURA 17-4-79 AB 3,3,3 100
7118 10 PR-LYXC. stpl ...SELE.. 175
7119 10 MYCKELÅSEN 25-6-42, LYXS 100
7120 10a 1 KR lodr 6-strip, mycket vackert stpl GBG 31-5-75, F 6x 600 =3600 900
7121 10b 4-BLOCK på Tyskt klipp, rv st STh 5-3-74 500
7122 10b Malmö Pak 9-6-77, omv 200
7123 10b PR-lyxc stpl Malmö 200
7124 10b STPL ... ERGBY 22-2-82, 100
7125 10c STH Ank A 9-11-78, blå stpl , 1 kr 200
7126 10var hyssjning prc,19-3-77 2:astpl 75
7127 11 REK STPL , PR , ktspts 75
7128 12d 3Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
7129 12d EKEDALEN 18-7-90, OMV LYXS 125
7130 12d GULLSPÅNG 2-1-89, sidv 50
7131 13hvar 5ö felperf. par hö ex 2 märkesbilder, STOCK HOLMPAKET 28-1-90 200
7132 14d GBG PAK EXP 29-4-85, PRS 100
7133 14e GBG PAK.EXP 4-7-85, PR-LYXS 75
7134 14f STRÅTJÄRA 27-5-91, PR-LYXS 150
7135 14f MARSTRAND 6-7-89, sidv 75
7136 15 12ö 4-block WÄRDE stpl 300
7137 15 12ö LYX centr H...RG 2 -90 100
7138 15d SVENSKÖP 23-12-88 75
7139 16 20ö 4-block WÄRDE stpl , pr 250
7140 16b ENGÖSUND 4-1-87 70
7141 16e LEKSAND 16-10-91, PR-LYXS 100
7142 16e2 20Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
7143 17a 24 ö grålila , stpl ...SÖ 5-3-83?, välcentr 375
7144 17a R... 16-11-80, bra stpl grålila 300
7145 17a PITEÅ 25-6-, pr-lyx centr 300
7146 17a T STPL 24Ö GRÅLILA ktspts, F 1900 225
7147 17a GBG 1-9-82, tu fl. 200
7148 17dv2 24ö hörnstpl :::BOR:: kort fotstr på L 50
7149 18 TÖREBODA 18-11-91 100
7150 18 WÄRDE STPL 30ö 100
7151 18b BÅSTAD 0-12-(8)0 60
7152 18c RÄTTVIK 8-5-84, PRAKT 200
7153 18c REKARNE 16-11-90, PR 150
7154 18c ROSSÖN 6-6-91, PRS 125
7155 18d BACKE 7-5-89, prs 100
7156 18d REK stpl i PRAKT 100
7157 18e TORSÅS 21-4-88, PRS 90
7158 18e BRASTAD 26-12-89, PRS 75
7159 18e UDDEHOLM 3-5-89, PRS 75
7160 18f GIMO 11-5-90, AB-PR 60
7161 18var PARTIELLT DUBBELTRYCK stämplat ex UNIK ? 5000
7162 19 FINNERÖDJA 27-12-89, PRS 75
7163 19a ÅTVIDABERG 17-10-78, lyxs 125
7164 19b SKINNSKATTEBERG 30-5-87, rv stpl 80
7165 19d WÄLINGE 24-10-84, omv stpl 150
7166 19d LIMA 5-2-82, prs 100
7167 19d HAPARANDA 29-3-90, PRS 100
7168 19d ÅLEM 14-3-88, PRS 100
7169 20 2st förskjutna tryck blå/brun färg, mellanrum och överlappande 150
7170 20 ANEBY 3-4-88, omv LYXS 100
7171 20a-d 1kr ,4 välcentr ex i olika nyans 200
7172 20d RESELE 16-12-88, PRS 200
7173 20var stpl ÖR 2-12-90, överlappande färger 200
7174 20var GBORG, överlappande brun och blå färg 90
7175 20var HÄ... 30-11-8.. liten tryck var ned vä 75


MILITÄRMÄRKEN
7176 6 DRAGSPEL stpl ex 300
7177 8 FÄLTPOSTEN 27-8-40, PRS klipp 200


ORTSSTÄMPLAR
7178
USA 5C GÖTEBORG 26-12-52, PRS 300
7179
NYKÖPING 24-7-14,PRS på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 225
7180
finsk 25p med pr korkstpl och sth lm stpl 17-9-93 200
7181
STH . 2811-91, finsk 5+20p prs klipp 200
7182
GBG 15-7-40 USA 8C par klipp 200
7183
LINDOME 28-8-39, på ENGLAND ½+1d 200
7184
NYKÖPING 24-7-14,PRS 2:a stpl del på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 175
7185
STH K.E. 29-6 88, finsk 25p prs 150
7186
STH K.E. 22-2-90, finsk 25p prs klipp 150
7187
STH K.E. 25-7-90, finsk 25p prs klipp 125
7188
STH 25-8-0X 25-8, PÅ USA 2C 125
7189
SKÖFDE LBR 18-10-, PÅ USA 5C 125
7190
ALINGSÅS 5-12-77, PÅ USA 31C 125
7191
STH . 3-8-02, finsk 10 blå prs klipp 100
SVERIGE OSTÄMPLAT *

7192 1b (*) 3sk 1-2.4.1 , 3skilling ,signerad Roumet, ser ostämplad ut men har 3 svarta prickar som kan vara stämpelfärgstänk. Det är oklart hur de "stänktes" dit. Säljes med denna beskrivning och avgör själv . Godtagbart till gott ex av ett sällsynt frimärke , en något nött ht. Vackert ex som bör platsa i en ostämplad samling. 5000
7193 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
7194 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
7195 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
7196 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
7197 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
7198 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
7199 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
7200 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
7201 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
7202 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
7203 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
7204 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
7205 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
7206 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
7207 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
7208 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
7209 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
7210 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
7211 7a1 (*) 5ö mörkgrön, PR-LYXc , 1mm riss 500
7212 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
7213 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
7214 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
7215 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
7216 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
7217 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
7218 7c2 * AB ex ,lvht 300
7219 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
7220 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
7221 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
7222 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
7223 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
7224 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
7225 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
7226 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
7227 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
7228 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
7229 8 PRAKTex F 5000 1750
7230 8b * 30ö , AB-PR 150
7231 8c * AB-PR ex 800
7232 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
7233 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
7234 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
7235 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
7236 8d * AB ex , lvht 700
7237 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
7238 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
7239 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
7240 9c3 * AB-PR 500
7241 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
7242 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
7243 9i (*) LYXc, AB 3,5,1, 3600 500
7244 9N1var * 12ö praktc. färgfläck under G, tu fl. 150
7245 10e * 24Ö PRCENTR, tu. fl. F 4500 350
7246 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
7247 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
7248 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
7249 11g *-(*) fräsch 30 ö, mc,tu fl. 250
7250 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
7251 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
7252 11N * AB ,3,3,3 200
7253 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
7254 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
7255 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
7256 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
7257 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
7258 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
7259 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
7260 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
7261 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
7262 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
7263 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
7264 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
7265 12N1 * 50 öre , AB ex 200
7266 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
7267 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
7268 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
7269 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
7270 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
7271 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
7272 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
7273 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
7274 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
7275 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
7276 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
7277 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
7278 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
7279 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
7280 14B * fräscht AB ex 225
7281 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
7282 14Bc1 * AB-PR 250
7283 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
7284 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
7285 14Bg * AB ex 200
7286 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
7287 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
7288 14BN * pr-lyxc 3ö nytryck 200
7289 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
7290 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
7291 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
7292 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
7293 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
7294 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
7295 16N *(*) 20ö Nytryck 1885, LYX 400
7296 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
7297 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
7298 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
7299 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
7300 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
7301 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
7302 19a * 5ö fräscht ex 400
7303 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
7304 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
7305 19b * fint AB ex 800
7306 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
7307 19b (*) 3,4,1, prc 450
7308 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
7309 19d * fräscht AB ex 900
7310 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
7311 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
7312 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
7313 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
7314 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
7315 20d * AB ex, lvht 700
7316 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
7317 20j (*) bra AB centr 600
7318 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
7319 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
7320 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
7321 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
7322 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
7323 20k (*) AB centr F 3000 375
7324 21 * 12ö t 14, Ab 350
7325 21 (*) 3,4,1, prc. 250
7326 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
7327 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
7328 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
7329 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
7330 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
7331 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
7332 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
7333 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
7334 24d (*) 24ö LYX centr. fantastiskt vackert, minimal rispa (förtunning) på baksidan 1400
7335 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
7336 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
7337 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
7338 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
7339 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
7340 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
7341 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
7342 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
7343 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
7344 28h * 3Ö , AB 120
7345 29 * mkt fräscht AB ex 300
7346 29b * fräscht AB ex 300
7347 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
7348 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
7349 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
7350 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
7351 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
7352 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
7353 30k * 5ö AB 225
7354 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
7355 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
7356 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
7357 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
7358 31b (*) 6ö 200
7359 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
7360 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
7361 31e 6ö PRAKTex 600
7362 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
7363 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
7364 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
7365 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
7366 31g * 6ö AB F 1300 300
7367 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
7368 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
7369 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
7370 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
7371 31j * 6ö fint AB 225
7372 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
7373 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
7374 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
7375 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
7376 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
7377 32bv5 * AB 100
7378 32bvar * skruvavtryck, AB 90
7379 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
7380 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
7381 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
7382 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
7383 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
7384 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
7385 33a * LYXc 700
7386 33a * bra AB ex , F 2200 500
7387 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
7388 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
7389 33b * ab 3,3,3 400
7390 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
7391 33c * hög färg. ft. F 2400 140
7392 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
7393 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
7394 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
7395 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
7396 33f * 20ö AB ex 375
7397 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
7398 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
7399 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
7400 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
7401 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
7402 34 * 24ö PRAKTEX 200
7403 34 * 24ö AB-PR 175
7404 34gv3 * AB var . färglinje 200
7405 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
7406 34h * Randigt papper, 24 öre 200
7407 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
7408 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
7409 39a * Praktex 600
7410 39a fräscht PR centr ex 500
7411 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
7412 39b * PRAKT 700
7413 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
7414 39c * AB-PR 600
7415 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
7416 42 * 4-block bra AB F 960 250
7417 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
7418 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
7419 43 * AB 150
7420 43c * bra AB ex 150
7421 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
7422 44a * prakt 100
7423 44b * 6ö prakt 75
7424 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
7425 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
7426 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
7427 44c * LYX 120
7428 44c * 6ö ph, prakt 90
7429 44cv4 * prakt 150
7430 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
7431 45 * PR-LYX 500
7432 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
7433 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
7434 45b * praktex 500
7435 45b * AB ex centr ned. 150
7436 45c * 10ö med PH, LYX 325
7437 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
7438 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
7439 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
7440 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
7441 46 * bra AB ex 250
7442 46a * 20Ö SVÅR NYANS, AB 3,3,4 F 1500 250
7443 47 * pr-lyx centr 500
7444 47 * AB ex 500
7445 47 * 30Ö AB-PR 450
7446 47 * bra AB ex, F 1500 275
7447 47d * 30 ö PH, AB 300
7448 48 * AB ex 300
7449 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
7450 48b *(*) vc AB 350
7451 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
7452 48e * 50ö bra AB 350
7453 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
7454 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
7455 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
7456 52a * svår nyans 200
7457 52c * prakt 4-block 175
7458 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
7459 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
7460 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
7461 52cv1 * F 700 225
7462 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
7463 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
7464 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
7465 54d prakt 100
7466 54v2 * prakt, spegeltryck 75
7467 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
7468 55 * lyx 150
7469 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
7470 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
7471 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
7472 57 * PRAKT 25ö 150
7473 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
7474 57c * LYX F 400+50% 200
7475 57c *(*) 25ö prakt 170
7476 57e AB , svår nyans F 900 250
7477 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
7478 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
7479 57vm2 * AB 175
7480 57vm2 * lyx centr. 175
7481 58 * LYX 225
7482 58 *(*) pr-lyx 225
7483 58 * 30Ö lyx 200
7484 58 * prakt 175
7485 58 * AB-pr 150
7486 58b * LYX 225
7487 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
7488 59d * LYX F 1000+ 250
7489 59d * 50Ö lyx 250
7490 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
7491 60 AB F 1300 * 300
7492 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
7493 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
7494 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
7495 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
7496 61v4 * 4-block AB F1200 300
7497 61v4 * förskj. siffra 100
7498 65 * LYX, pr F 3000 975
7499 67 * pr-lyx 100
7500 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
7501 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
7502 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
7503 77vm1 * omv vm AB F 900 300
7504 77vm1 * AB-PR 225
7505 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
7506 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
7507 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
7508 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
7509 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
7510 91 50ö , ostpl LYX 300
7511 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
7512 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
7513 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
7514 102v * förskjutet påtryck 300
7515 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
7516 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
7517 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
7518 119 * lyx 250
7519 119 * prakt 5 på 12ö 175
7520 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
7521 126-35 * PR-LYX SERIE 150
7522 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
7523 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
7524 137v4 * tryckvar. 60
7525 137v4 * tryckvar. 60
7526 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
7527 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
7528 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
7529 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
7530 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
7531 141bz * bra AB ex F 600 175
7532 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
7533 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
7534 142Acxz *(*) SUPERB 200
7535 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
7536 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
7537 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
7538 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
7539 143Abz * PRAKT 1600
7540 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
7541 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
7542 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
7543 143Cb * LYX 100
7544 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
7545 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
7546 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
7547 144Acc * LYX 125
7548 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
7549 144Ccx * superb 250
7550 144Ccx * PRAKT 175
7551 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
7552 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
7553 144Ecxz * lyx 400
7554 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
7555 145Ea * lyx 10ö t 13 90
7556 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
7557 146Ea * prakt 50
7558 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
7559 147 * A2 PPR PRAKT 50
7560 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
7561 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
7562 148Acxz * 30ö LYX 200
7563 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
7564 148C * PRAKcentr. 150
7565 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
7566 149Ab * LYX 175
7567 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
7568 149Ac *(*) 10ö LYX 125
7569 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
7570 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
7571 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
7572 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
7573 151C * superb 125
7574 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
7575 151Cbz * superb 250
7576 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
7577 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
7578 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
7579 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
7580 152Acx * AB F 950 200
7581 153c * prakt , ljus violett 90
7582 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
7583 154b * pr-lyxc. 175
7584 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
7585 155bz * 140Ö PR-LYX 200
7586 156a * prakt 35ö typ 1 125
7587 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
7588 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
7589 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
7590 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
7591 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
7592 157 * LYX 175
7593 158 * LYX 40ö typ 1 225
7594 158 *(*) LYX 200
7595 158 * 40ö prakt-lyx 190
7596 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
7597 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 150
7598 160 * 45ö LYX 290
7599 160 * prakt 225
7600 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
7601 160 45 ö typ 1 prakt * 200
7602 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
7603 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
7604 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
7605 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
7606 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
7607 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
7608 163a * 60ö typ 2, LYX 200
7609 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
7610 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
7611 165bz * prakt 90
7612 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
7613 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
7614 165cz * 80ö LYX 100
7615 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
7616 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
7617 166var * plåtspricka 100
7618 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
7619 167a * lyx 90ö 250
7620 167a * prakt 200
7621 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
7622 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
7623 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
7624 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
7625 167c * skifferblå, bra AB 250
7626 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
7627 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
7628 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
7629 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
7630 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
7631 176C * AB 4-block, F 900 200
7632 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
7633 177C * prakt 90
7634 177Ca * lyx 125
7635 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
7636 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
7637 184 *(*) 25ö orange superb 200
7638 186a * 30ö brun LYX 125
7639 186avar * extra högt märke 100
7640 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
7641 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
7642 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
7643 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
7644 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
7645 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
7646 189a * prakt, A1 175
7647 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
7648 189b * A2ppr, prakt 175
7649 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
7650 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
7651 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
7652 192a *(*) prakt 175
7653 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
7654 195 * LYX 45
7655 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
7656 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
7657 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
7658 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
7659 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
7660 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
7661 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
7662 199 * LYX 4-block 200
7663 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
7664 201 * 30ö högsta LYX 110
7665 201b * LYX grönblå 375
7666 201b * 30ö grönblå praktex 300
7667 203 * 40 ö Kongress LYX 150
7668 203 * LYX 40 öre 140
7669 204 * pr-lyx 140
7670 205 * prakt 50ö 175
7671 206 * 60 öre LYXc. 200
7672 207 * 80ö LYX 200
7673 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
7674 208 * 1 KR PR-LYX 325
7675 208 * 1 KR lyx 300
7676 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
7677 209 * bra AB ex 550
7678 210 * 5kr Kongress, PR 1100
7679 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
7680 210 * bra AB ex 900
7681 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
7682 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
7683 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
7684 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
7685 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
7686 212cx * LYX 100
7687 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
7688 214 * pr-lyx 100
7689 215 * Superb 25ö 150
7690 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
7691 216 * 30ö LYX 125
7692 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
7693 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
7694 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
7695 218 * LYX 175
7696 218 * 40 ö , LYX 100
7697 220 * 50ö UPU , LYX 175
7698 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
7699 221 * 60 ö , prakt 200
7700 221 *(*) 60ö LYX 200
7701 221 * 60ö , PR-LYX 175
7702 222 * 80ö , LYX 175
7703 223 * LYX 375
7704 223 * 1 kr 1924, prakt 275
7705 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
7706 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
7707 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
7708 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
7709 224 * prakt centr 350
7710 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
7711 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
7712 225 * 5KR, LYX 1000
7713 225 * Pr-lyxc. 900
7714 225 * 5KR UPU lyx 800
7715 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
7716 225 * 5KR , PRAKT 700
7717 225 * AB-PRc. 600
7718 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
7719 233a * 5kr slottet LYX 425
7720 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
7721 233b * prakt 700
7722 233b * AB , F 1700 500
7723 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
7724 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
7725 238 * prakt 100
7726 246-57 * prakt serie 250
7727 246-57 * kpl mkt bra serie 200
7728 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
7729 266BC * LYX 4-block 200
7730 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
7731 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
7732 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
7733 267BC CB, * 2 st 4-block 350
7734 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
7735 267CB * LYXpar 125
7736 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
7737 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
7738 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
7739 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
7740 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
7741 320B2 LYX F 440 100
7742 321BC+ CB * Linné 2 par 300
7743 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
7744 321BC * 15l Linné bra par 150
7745 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
7746 321bc,cb * 2 par Linné 300
7747 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
7748 321CB * Linné 4+3s par 150
7749 324BC * prakt 150
7750 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
7751 324CB * prakt 4- block 250
7752 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
7753 332C * PRAKT 75
7754 332CB * 5kr slottet fint par 350
7755 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
7756 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
7757 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
7758 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
7759 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
7760 1b 4-bl AB F 2500 400
7761 1b * Lyxcentr 250
7762 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
7763 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
7764 3 * helfräscht AB ex 300
7765 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
7766 3a * 5 ö , PRAKT 325
7767 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
7768 3c * 5Ö PRAKT 300
7769 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
7770 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
7771 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
7772 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
7773 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
7774 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
7775 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
7776 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
7777 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
7778 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
7779 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
7780 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
7781 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
7782 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
7783 4f * mkt fräscht AB ex 650
7784 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
7785 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
7786 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
7787 4g * AB ex ,lvht 300
7788 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
7789 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
7790 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
7791 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
7792 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
7793 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
7794 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
7795 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
7796 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
7797 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
7798 8 * 30ö PRAKT 1000
7799 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
7800 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
7801 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
7802 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
7803 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
7804 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
7805 15b * pr-lyx 120
7806 15b * PRAKT 6ö F 300 100
7807 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
7808 16A * 10ö typ1 , LYX 300
7809 17 *(*) prakt F 550 200
7810 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
7811 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
7812 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
7813 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
7814 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
7815 18b * 20ö fint ab ex 400
7816 18e * 20ö AB-PR 400
7817 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
7818 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
7819 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
7820 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
7821 18g * 20ö PR-LYX 700
7822 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
7823 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
7824 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
7825 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
7826 19 * 20ö LYX CENTR 30
7827 19c * 20ö LYX 40
7828 20c * 24ö Prakt, F 800 225
7829 20d * 24ö gul praktex 200
7830 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
7831 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
7832 20v2 * var. skadat i 225
7833 21 * 30ö LYX CENTR 80
7834 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
7835 22A * prc fräscht ex 300
7836 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
7837 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
7838 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
7839 22Ag * helfräscht AB 300
7840 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
7841 22Av2 * AB 350
7842 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
7843 25 * starkt spegeltryck 125
7844 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
7845 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
7846 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
7847 25v3 * "ÖKE" AB 75
7848 25v4 * F 150 75
7849 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
7850 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
7851 26av3 *(*) AB , I = 2 prickar, 300 100
7852 26av3 * i = två prickar, AB 90
7853 26b,v3 * 10/24ö, 4-BL pos1 v3 LYXc, AB-PR,820 175
7854 26b,var * 2 ex båda brott på V i SVerige, AB 125
7855 26b,var * 10/24ö, brott på o i tio, PR 100
7856 26v3 * AB F 300+ 100
7857 26v3 *(*) i = 2 prickar, PRAKT , F 400++ 100
7858 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
7859 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
7860 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
7861 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
7862 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
7863 46 * 8 ö linjer, prakt 65
7864 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
7865 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
7866 1 * prakt 200
7867 1 * 1Ö bra AB 110
7868 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
7869 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
7870 1v * pr-lyx 250
7871 1v * prakt ex F 650 200
7872 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
7873 2 * 3 Ö LYX 400
7874 2 *(*) pr-lyx ex 250
7875 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
7876 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
7877 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
7878 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
7879 2v * prakt 250
7880 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
7881 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
7882 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
7883 3 * pr-lyx 225
7884 3 * prakt ex 5ö t 14 175
7885 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
7886 3a * 5ö brun, PRAKT 225
7887 3a * 5ö AB-PR 200
7888 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
7889 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
7890 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
7891 4c * 6ö AB-PR 300
7892 4c * 6ö orange AB 300
7893 5 * LYX 100
7894 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
7895 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
7896 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
7897 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
7898 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
7899 6b * 20Ö PRAKT 250
7900 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
7901 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
7902 6c * PRAKTex 225
7903 6c * prakt 225
7904 6d * LYX 400
7905 7 * prakt 225
7906 7 * 24ö grå AB 125
7907 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
7908 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
7909 7b * 24Ö AB 110
7910 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
7911 7c * 24ö PR-LYX 350
7912 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
7913 7cv *(*) pr , F750 200
7914 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
7915 8 pr-lyx 200
7916 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
7917 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
7918 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
7919 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
7920 9 * 50Ö ab-pr 400
7921 9 (*) 50 Ö LYX CENTRERAT 250
7922 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
7923 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
7924 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
7925 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
7926 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
7927 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
7928 10 (*) LYX centr , tunn 250
7929 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
7930 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
7931 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
7932 11var * felperforerat. 100
7933 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
7934 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
7935 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
7936 17 * LYX 24Ö 125
7937 17a * 24ö gråviolett praktex 500
7938 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
7939 17av2 * AB ex F 1000+ 275
7940 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
7941 17b * 24ö blålila, LYX 125
7942 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
7943 17c * 24Ö LYX 200
7944 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
7945 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
7946 18a * AB, mörk fin färg 125
7947 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
7948 20 * 1KR LYX 300
7949 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
7950 20 * AB-PR 100
7951 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
7952 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
7953 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
7954 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
7955 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

7956 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
7957 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
7958 EW ** GRÅ i 4-block ot. mellan horiz 200
7959 EW EWERTS, grönt 4-bl otandat horiz mellan märkena, tandat runt om. 125
7960 EW ** grön , par otand mellan 100
7961 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
7962 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
7963 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
7964 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
7965 2265-66 ståltryck i grön färg 80
7966
EWERTS par ** grå felperf otandat vert. 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
7967 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
7968 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
7969 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
7970 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
7971 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
7972 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
7973 33 (*) Färgprov 15ö rödorange vm krona 200
7974 33 (*) Färgprov 15ö gråsvart vm krona 200
7975 33 (*) Färgprov 15ö stålblå vm krona 200
7976 33 (*) Färgprov 15ö lila vm krona 200
7977 33 (*) Färgprov 15ö gulorange vm krona 200
7978 33 (*) Färgprov 15ö blå/ gult ppr vm krona 200
7979 33 (*) Färgprov 15ö röd/ gult ppr vm krona 200
7980 33 (*) Färgprov 15ö blå vm krona 200
7981 33 (*) Färgprov 15ö gul vm krona 200
7982 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
7983 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
7984 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

7985 1-5 (*) SVARTAVDRAG SKILLING BCO kpl 200
7986 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
7987 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
7988 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
7989 7-12N2 NYTRYCK 1963 PÅ blad ur Handbok 200
7990 12F ** 50ö PARISFÖRFALSKNING 200
7991 13N2 ** BRUN lokal t 13 , BRA AB 700
7992 14Bh ** 4-BLOCK F 36000 1800
7993 14BN ** 3ö postfriskt Nytryck 1885, AB 300
7994 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
7995 17 ** AB-PR, lvht, 1700+ 500
7996 28d ** 3ö mycket fint 4-block 3,3,5, F 15000 3000
7997 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
7998 28var del av 2 märkesbilder, obet. gummi.ve. 200
7999 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
8000 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
8001 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
8002 32 ** 12ö ringtyp t 13 prakt 250
8003 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
8004 32 ** 12ö ringtyp t 13, fint AB ex 150
8005 32c ** 12ö djupblå, svår nyans att få ** 400
8006 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
8007 32g **/* 12ö 4-BLOCK 2 ex **, AB-PR 400
8008 32v4 ** 12ö mycket starkt spegeltryck 500
8009 33 ** 20 ö AB 1000
8010 33a ** 20ö karminakt mattröd, AB 1100
8011 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
8012 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
8013 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
8014 34 24ö hörnmarginalex, vackert 300
8015 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
8016 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
8017 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
8018 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
8019 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
8020 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
8021 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
8022 41 Prakt 125
8023 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
8024 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
8025 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
8026 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
8027 42 4-block bra AB 700
8028 42 4ö ljusgrå , ab-PR 4-BLOCK 600
8029 42 ** pr-lyx ex 500
8030 42 ** 4ö PR-LYX 450
8031 42 ** 4ö PRAKT 300
8032 43 ** 5ö ringtyp PH, bra AB ex 350
8033 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
8034 44 ** 6Ö AB 125
8035 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
8036 44a 6ö blålila, AB 110
8037 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
8038 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
8039 44c 6 öre med PH ,AB 125
8040 45 ** 10ö med PH, AB 500
8041 45 AB 500
8042 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
8043 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
8044 46 AB ex 20ö PH 400
8045 47 FRÄSCHT PRAKT 3000
8046 47f ** 30ö fräscht AB 4-BLOCK, F 21000 2100
8047 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
8048 48e ** 50Ö PR-LYX med lodrätt dragspel 1500
8049 50 LYX 6 hörnmarg block 400
8050 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
8051 50 ** 10/12ö SUPERB 200
8052 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
8053 50 PRAKT 50
8054 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
8055 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
8056 50v2 vc AB 250
8057 50v2 LYX-PRAKT EX med FÄRGKULA 250
8058 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
8059 51 ** 10ö/ 24ö vackert 25 block 500
8060 51 4-BLOCK ,AB 160
8061 51a ** 10/24ö orange, LYX 200
8062 51a PR-LYX 175
8063 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
8064 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
8065 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
8066 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
8067 52a1 AB-PRc, nett par nötta tspts 300
8068 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
8069 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
8070 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
8071 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
8072 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
8073 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
8074 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
8075 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
8076 52v2 spegeltryck , tydligt, AB 100
8077 52vm1 4-block, AB 45
8078 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
8079 52vm2 ** 5ö oscar vm 2kronor, PR 50
8080 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
8081 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
8082 53 ** 8Ö AB-PR 25
8083 53var ** 8ö blekt huvud, PR-LYX 100
8084 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
8085 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
8086 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
8087 54 ** 10ö LYX 175
8088 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
8089 54 LYX 100
8090 54 ** 10Ö LYX 100
8091 54 ** 10ö PRAKT 75
8092 54 pr-lyx 70
8093 54 ** 10ö PRAKT 70
8094 54a LYXcentr. vht 100
8095 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
8096 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
8097 54c 4-BLOCK , AB ,F 1400 225
8098 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
8099 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
8100 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
8101 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
8102 54P Dito omv vm+vm 2 kronor 500
8103 54P dito singel 100
8104 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
8105 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
8106 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
8107 55 bra AB 4-block F 2200 600
8108 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
8109 55 ** 15ö LYX färgpunkt i vä marg 500
8110 55 15ö PR-LYX 425
8111 55 15ö PRAKT 290
8112 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
8113 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
8114 55cvm2 AB 4-block F2400 700
8115 56 LYX 600
8116 56 ** 20Ö OSCAR PR-LYX 350
8117 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
8118 56v1 4-BLOCK ,PR 800
8119 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
8120 56v1 MARGINALPAR 450
8121 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
8122 56v1 bra marg 225
8123 57 ** 25ö PR, nyans 1000
8124 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
8125 57 ** 25ö AB-PR 200
8126 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
8127 57b ** 25 ö GULAKTIGT ORANGE, PRAKT 350
8128 58 PRAKT, F 2400 800
8129 58 BRA AB 400
8130 58b ** 30ö AB 250
8131 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
8132 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
8133 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
8134 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
8135 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
8136 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
8137 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
8138 60 1 kr Oscar LYX ** 3000
8139 60 1 KR PRAKT EX 1500
8140 60 AB-PR 1300
8141 60 ** 1 KR PRAKT 1300
8142 60 bra AB ex F 3500 900
8143 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
8144 60b 1 KR MYCKET FINT ab EX 750
8145 60v1 (*) 1KR OTANDAT hörnmarg ex 750
8146 61-64 4-block serie PRAKT 375
8147 61-64 4-block serie ab-pr 175
8148 61-64 4-block serie ab 160
8149 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
8150 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
8151 61v4 AB F 450 100
8152 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
8153 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
8154 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
8155 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
8156 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
8157 62c pr-lyx 4-block 260
8158 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
8159 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
8160 62c 2ö 4-block PRAKT 150
8161 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
8162 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
8163 64 ** 4ö LYX 250
8164 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
8165 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
8166 64 ** 4ö PR-LYX 100
8167 65 Hörnmarg 4-block 7000
8168 65 PRAKT-LYX 5 kr Posthus 3000
8169 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
8170 65 PRAKT 2000
8171 65 AB-PR garanti HOW 1600
8172 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
8173 66 LYX 4-BLOCK 1500
8174 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
8175 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
8176 66 pr-lyx 250
8177 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
8178 66 prakt 175
8179 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
8180 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
8181 67 hörnmarg 4-block prakt 900
8182 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
8183 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
8184 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
8185 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
8186 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
8187 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
8188 70 4ö prakt 50
8189 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
8190 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
8191 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
8192 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
8193 70vm 2 vm kronor i höjdledomvända,prakt 400
8194 70vm 4-block AB 400
8195 70vm AB 125
8196 70vm omv vm, AB 110
8197 70vmvar 4ö hörnmarg 4-block, PR-LYX, 2 ex vm 2 kronor, ovanligt 300
8198 70vmvar 4ö 4-block, PR-LYX, vm 2 kronor, ovanl 275
8199 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
8200 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
8201 74var 2 märkesbilder 100
8202 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
8203 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
8204 75 ** 5ö medaljong vm krona PR-LYX 4-BL 250
8205 75 ** 5ö vm krona prakt hörnmarg ex plåt I 100
8206 75 prakt 90
8207 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
8208 75P 5ö grön slutprov, par 500
8209 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
8210 76 10ö 4-block pr, 2 LYX ex ingår 500
8211 76 ** 10ö medaljong vm krona PR-LYX 4-bl 250
8212 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
8213 76 prakt 10ö 110
8214 76c 10ö hörnmarg 4-block, bra AB 190
8215 76Pvm 10ö Orange omv vm 900
8216 76Pvm 10ö grönakt blå ,omvvm 900
8217 77 1 krona ,AB 500
8218 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
8219 78 ** 5KR medaljong, LYX 30
8220 78 ** 5 KR Medaljong, LYX 25
8221 79bz ** LYX 200
8222 79bz ** 5ö medaljong LYX 200
8223 79bz ** 5ö LYX 100
8224 79bz ** PR-LYX 5ö medaljong 75
8225 79var ** 10ö extra tomt märkesfält vm kpv 200
8226 81var 4-bl.2 ex plåtspricka , gumve. 200
8227 81var 8ö,punkt i marg över kronan 50
8228 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
8229 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
8230 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
8231 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
8232 84b,bz ** 15ö PRAKT, flammigt tryck 100
8233 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
8234 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
8235 84d ** vacker vågr par 100
8236 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
8237 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
8238 84P 15ö brun slutprov,4-bl 800
8239 85 4-block med div plåtsprickor, AB vackert 350
8240 85 ** 20Ö VACKERT 6-BLOCK 250
8241 85a ** 20ö medaljong , PRAKT-LYX 200
8242 85bz ** 20ö KPV , PR-LYX 150
8243 85var 20ö AB-PR 4-BL, 2ex med partiellt spegeltryck 500
8244 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
8245 88 PRAKT 30ö 300
8246 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
8247 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
8248 88bz AB-PRAKT 200
8249 89Bz ** 35ö medaljong, vm kpv, pr 200
8250 90 40ö LYX 450
8251 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
8252 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
8253 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
8254 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
8255 91 ** 50ö LYX 1200
8256 91 ** 50ö medaljong , PR-LYX 900
8257 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
8258 91 50 öre AB 290
8259 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
8260 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
8261 91bz ** 50ö LYX 1250
8262 91Bz ** 50ö PRAKT 600
8263 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
8264 96 hörnmarg pr-lyxex 800
8265 96 1kr PRAKT 750
8266 96 1 kr medaljong, prakt 700
8267 96 1KR AB-PRAKT 500
8268 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
8269 96 ** 1KR , AB 300
8270 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
8271 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
8272 96var 1kr plåtsprickor(repor?) ,AB ,centr ned 250
8273 98 ** 2:12 medaljong , LYX 25
8274 98 ** 2:12 medaljong , PR-LYX 15
8275 99var 4-bl plåtsprickor genom medaljongen 100
8276 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
8277 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
8278 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
8279 104v3 27/80 dubbelt påtryck, snc 150
8280 105 PRAKT 5 / 2ö 50
8281 105-14 ** landstorm I kpl i liten specialfolder mrd tre kronor och posthorn från 1916 från BeklädnadsFöreningen Centralrådet. 500
8282 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
8283 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
8284 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
8285 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
8286 106 5 / 3ö LYX 75
8287 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
8288 106 PR-LYX 5/3ö 60
8289 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
8290 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
8291 107 PR-LYX 4ö 60
8292 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
8293 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
8294 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
8295 108 ** 5/5ö PR 60
8296 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
8297 109 5/ 6ö PR-LYX 60
8298 109 ** 5ö/6 ö PR 50
8299 109 5/6ö PRAKT 35
8300 110 ** 10ö/12 ö LYX 100
8301 111 10/20ö LYX 90
8302 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
8303 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
8304 112 10/24ö PRAKT 40
8305 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
8306 113 ** 10ö/30 ö PR-LYX 60
8307 114 10 / 50ö PR-LYX 55
8308 114 PRAKT 10 på 50ö 50
8309 114 ** 10ö/50 ö PR 45
8310 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , LYX 600
8311 115 PRAKT 450
8312 115 1ö AB-PR 200
8313 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
8314 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
8315 115 AB 1ö Landstorm II 150
8316 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
8317 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
8318 115-118 5 PÅ 1-6Ö, i 4-BLOCK AB-BA, F 3720 425
8319 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
8320 115var 2 märkesbilder 150
8321 118 PRAKT 125
8322 119 AB 4-block F3600 900
8323 119 PRAKT 5/12öre 650
8324 119 AB-PR 400
8325 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
8326 120 prakt 300
8327 120 ** 20ö ,PR 250
8328 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
8329 120 AB-PRAKT 175
8330 121 ** prakt 600
8331 121 ** 10 / 24Ö LANDSTORM II, PRAKT 475
8332 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
8333 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
8334 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
8335 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
8336 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
8337 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
8338 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
8339 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
8340 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
8341 123 10/50ö hörn marg 4 block pos1ex var URE , AB, F 2550+ 600
8342 123 bra AB ex 150
8343 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
8344 123 10/50ö normalex BA 100
8345 123a 50Ö AB 125
8346 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
8347 123v 10/50ö hörn marg 6 block pos3 var URE , BA, F 3550 550
8348 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
8349 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
8350 124 ** 1KR ,AB-PR 750
8351 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
8352 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
8353 124 AB ex 550
8354 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
8355 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
8356 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
8357 125 Prakt 700
8358 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
8359 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
8360 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
8361 125 ** Landstorm II 10/5 kr,LYX 600
8362 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
8363 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
8364 126 7+3/ 2ö, PR-LYX 80
8365 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
8366 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
8367 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
8368 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
8369 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
8370 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
8371 126cx 2ö omv linje AB 125
8372 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
8373 128 7+3 / 4Ö, LYX 75
8374 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
8375 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
8376 129 ** 7+3ö/ 5ö Landstorm III , PR-LYX 35
8377 131 12+8/12ö PRAKT 40
8378 131 ** 12+8ö/ 12ö Landstorm III , PR-LYX 35
8379 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
8380 132 ** 12+8ö/ 20ö Landstorm III , PR-LYX 40
8381 133 ** 12+8/ 24ö LYX 100
8382 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
8383 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
8384 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
8385 134 ** 12+8/ 30Ö PR-LYX 60
8386 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
8387 135 ** 12+8/ 50Ö PR-LYX 60
8388 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
8389 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
8390 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
8391 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
8392 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
8393 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
8394 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
8395 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
8396 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
8397 136cz 10/3ö LUFTPOST 4-BLOCK 2ex cz, AB 80
8398 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
8399 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
8400 138 PRAKT 300
8401 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
8402 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
8403 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
8404 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
8405 139b 3ö AGRG, LYX 200
8406 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
8407 139b AGRG AB 50
8408 140Aa ** 5ö grön typ1 agry, LYX ,sign KAN 350
8409 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
8410 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
8411 140Ab prakt 125
8412 140Ab prakt 120
8413 140Ab ** 5ö grön typ1 agrg, PR 70
8414 140Ab AB 50
8415 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
8416 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
8417 140Acx AB-PRAKT 475
8418 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
8419 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
8420 140Acx 5ö grön typ 1 , vm linjer, AB 225
8421 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
8422 140Ca 5ö GRÖN, 4-sid, agrg, PR- LYXex 175
8423 140Ca 4-block , AB 720 150
8424 140Ca ** 5ö grön typ1 agrg, AB-PRAKT 50
8425 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
8426 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT-LYX 150
8427 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
8428 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
8429 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
8430 140Ccx ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer PRAKT 75
8431 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
8432 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
8433 140Ccxz ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer+ KPV AB 200
8434 140cxz vackert par, F 1500 500
8435 141 5ö brunröd typ 1, LYX 900
8436 141Abz 5ö rödbrun , typ1 med KPV, PRAKT 800
8437 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
8438 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
8439 141b ** 5 ö brunröd typ1 PRAKT 500
8440 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
8441 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
8442 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
8443 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
8444 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
8445 142Abz ** 5Ö BRUN typ 2, AB-PR av svårt märke 2000
8446 142Abz ** 5ö brunröd i 3-strip tydligt KPV på alla märkena , AB. svårt märke F 2018 22.500:- 1000
8447 142Ac B papper , ab, F 2400 700
8448 142Ac B ppr AB , F 2400 600
8449 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
8450 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
8451 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
8452 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
8453 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt-lyx 120
8454 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
8455 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt 75
8456 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
8457 142Acxz ** 5ö brunröd typ 2, vm linjer+ KPV, PR 100
8458 142Ea 5ö brunröd t 13, A1 ppr, ABcentr . obet gummive. ,F 8500 850
8459 142Ea **-*(*) 5 ö brunröd A1 ppr, AB, liten matt rund prick i gummeringen. F 3500-6500 600
8460 142Ecc 5ö brun t13, vm omv linje, PR-LYX 250
8461 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
8462 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
8463 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
8464 142Ecc AB 90
8465 142Ecc AB 80
8466 143Aa A1, var.RENT TRYCK, LYX 100
8467 143Aa1 5ö PR , A1 60
8468 143Ac prakt 100
8469 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
8470 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
8471 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
8472 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
8473 143Acxz ** 5ö grön Lejon linjer + KPV, LYX 75
8474 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
8475 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
8476 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
8477 143Ca 4-block, PR-LYX 200
8478 143Ca ** 5ö grön typ 2, A1 ppr PR-LYX 100
8479 143Ca 5ö grön 4-sid A1ppr ,PRAKT- LYX 65
8480 143Ca ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 50
8481 143Ca ** 5ö grön 4-sid a1 ppr, PR-LYX 50
8482 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
8483 143Cc LYX 4-block 275
8484 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
8485 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
8486 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
8487 143Cc 4-BLOCK, AB VACKERT 80
8488 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
8489 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
8490 143Ea LYX , 5ö grön t 13 225
8491 143Ea PRAKT 150
8492 143Ea ** 5ö grön typ 2, A1 t 13 PRAKT 150
8493 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
8494 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
8495 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
8496 144A AB-PR A2 ppr 200
8497 144A A2 10ö grön AB 150
8498 144Aa 10ö grön, AGRY, PRAKT 300
8499 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
8500 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
8501 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
8502 144Ab 10ö grön, A! ,PRAKT 250
8503 144Ab ** 10ö grön, a2 ppr,bra AB 150
8504 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
8505 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
8506 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
8507 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
8508 144Acc ** 10ö grön omv linjer, AB 125
8509 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, LYX 100
8510 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
8511 144Acxz ** 10ö grön, plåtskarv vä, PR 125
8512 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
8513 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
8514 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid prakt 90
8515 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
8516 144Cbz ** 10ö grön, 4-sid VM KPV BRA AB 400
8517 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
8518 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
8519 144Ccx ** 10Ö grön 4sid, vm våglinjer, PR-LYX 425
8520 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
8521 144Ccx pr-lyx 300
8522 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
8523 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
8524 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
8525 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
8526 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
8527 145 ** 10Ö VIOLETT, LYX 125
8528 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
8529 145A ** 10 ö violett, LYX 100
8530 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
8531 145A prakt 50
8532 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
8533 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
8534 145C bra AB 4-block 125
8535 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
8536 145C PRAKT 70
8537 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
8538 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
8539 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
8540 145Ecx PRAKT 50
8541 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
8542 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
8543 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
8544 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
8545 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
8546 146Ca LYX A1 PAPPER 800
8547 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
8548 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
8549 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
8550 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
8551 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
8552 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
8553 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
8554 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
8555 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 50
8556 146Eb ** 10ö svartakt violett, LYX 225
8557 146Eb prakt 200
8558 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
8559 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
8560 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
8561 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
8562 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
8563 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
8564 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
8565 148Acxz PRAKT 200
8566 148Acxz ** 30Ö linjer + KPV , PR 200
8567 148Avar ** 30ö i felperf.par , FÄRGREPA mitt på 125
8568 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
8569 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
8570 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
8571 148C 30ö brun 4-block AB-BA, vackert och bättre än normalt på detta svåra märke. 500
8572 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
8573 148C 30ö brun 4-sid, PR-LYX 450
8574 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
8575 148C 30ö 4-BLOCK, 1 ex 2 ktt, mest BA centr 300
8576 148C AB-PR 250
8577 148C **/* 30ö brun 2 övre * 2 nedre ** välc. 250
8578 148C bra AB 200
8579 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
8580 148C ** 30ö 4-sid, bra AB 175
8581 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
8582 149a ** 10ö röd G.V en face, AGRY, prakt 350
8583 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
8584 149Aa 10ö , agry, LYX 550
8585 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
8586 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
8587 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
8588 149Ab ** 10Ö EN FACE, LYX 600
8589 149Ab 10ö AGRG , LYX 450
8590 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
8591 149Ab AB-PRAKT 200
8592 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
8593 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
8594 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
8595 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
8596 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
8597 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
8598 149Ac B ppr AB 150
8599 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
8600 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
8601 149b ** 10ö röd G.V en face, AGRG, prakt 400
8602 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
8603 149C bra AB 4-bl F 640 250
8604 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
8605 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
8606 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
8607 151A AB 200
8608 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, PR-LYXex av detta svåra märke. 5500
8609 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, AB-PRex av detta svåra märke. F 7500 3000
8610 151Ab AGRY, AB ex F 2500 1000
8611 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
8612 151Abz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 1000
8613 151Abz ** 20ö blå G V EN FACE KPV AB-PR 650
8614 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
8615 151Ad ** 20Ö EN FACE, B ppr, PRAKT 350
8616 151C Bra AB 4-BLOCK 400
8617 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
8618 151C ** 20Ö EN FACE, PR-LYX 225
8619 151C AB 125
8620 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
8621 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
8622 151Cb PRAKT 250
8623 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
8624 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
8625 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
8626 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
8627 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
8628 151Cbz ** 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 600
8629 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
8630 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
8631 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
8632 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
8633 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
8634 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
8635 152Abz AB-pr 175
8636 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
8637 152Abz AB 125
8638 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
8639 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
8640 152C AB 4-BLOCK 100
8641 152Cbz 20ö 4-block , AB, alla med KPV, F 1400 250
8642 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
8643 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
8644 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
8645 152Cbz BRA AB ex 110
8646 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
8647 152Cbz AB 60
8648 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
8649 153b LYX 200
8650 153b 20ö G. VASA ,PR-LYX 150
8651 153b ** 20ö Gustav Vasa, LYX 150
8652 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
8653 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
8654 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
8655 153bz AB 50
8656 153c pr-lyx 200
8657 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
8658 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
8659 154 110ö PR-LYX 600
8660 154 bra AB 300
8661 154a ** G. VASA 110ö AGRY, LYX 1200
8662 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
8663 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
8664 154Aa AB 1400 300
8665 154b ** 110ö Gustav Vasa, B ppr , LYX 1000
8666 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
8667 154b,var ** 110ö C. VASA, blått streck i nedre marginalen t.v. AB 3,3,5 250
8668 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
8669 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
8670 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
8671 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
8672 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
8673 155a AB ex F 3300 900
8674 155a ** 140ö G Vasa ,AGRG ppr, perfekt tandning , AB, 3,3,5, svårt märke 700
8675 155a agrg , AB 500
8676 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
8677 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
8678 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
8679 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
8680 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
8681 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
8682 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
8683 156 BRA AB 250
8684 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
8685 156 35ö gul, typ 1, AB 200
8686 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
8687 156cx ** 35ö gul typ 1 vm linjer , PR-LYX 700
8688 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
8689 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
8690 156cx AB 250
8691 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
8692 156cxz 35ö linje + KPV (ned vä), bra AB 3600 975
8693 156cxz ** 35Ö vm linjer + del av KPV, AB 800
8694 157 pr-lyx 35ö typ II 400
8695 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
8696 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
8697 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
8698 158 ** 40ö Postemblem typ1 , PR-LYX 500
8699 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
8700 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
8701 159a ** 40ö Postemblem typ1 A1 , PR-LYX 500
8702 159a prakt 400
8703 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
8704 159a **40 Ö TYP 2 , PR 250
8705 159a 40ö typ 2, LYXc 200
8706 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
8707 159b prakt 1000
8708 159bz ** 40ö postemblem vm KPV mitt på , svårt märke men ojämn tandning ner höger med kt-ft tand F 8500 400
8709 160 45ö typ 1, AB-PR 450
8710 160 AB-PR 400
8711 160 AB 300
8712 161 45ö typ 2 PR-LYX 25
8713 162 pr-lyx 200
8714 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
8715 162B 60ö typ 1, A 2 PPR, AB 250
8716 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
8717 162cx fint AB 60ö linjer 550
8718 163 ** 60Ö TYP 2, A2,AB-PRAKT 450
8719 163a 60ö typ 2, A2 ppr LYX 1200
8720 163a ** 60ö Postemblem typ1 A2 , PRAKT 750
8721 163a ** 60Ö RÖDLILA TYP 2, A1ppr, pr-lyx 750
8722 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
8723 163b ** 60ö violettkarmin vitt ppr, PR-LYX 1600
8724 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
8725 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
8726 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
8727 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
8728 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
8729 165bz 80ö KPV, AB 150
8730 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
8731 165cx ** 80ö vm linjer, PRAKT-LYX 150
8732 167 90ö prakt 650
8733 167a ** 90ö A2 papper, LYX 1100
8734 167a ** 90 ö mattblå, A1, LYX 1100
8735 167a ** 90ö Postemblem typ1 A2 , PR-LYX 1000
8736 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
8737 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
8738 167a,b,c ** 90ö 3 olika F ca 8100, AB 1000
8739 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
8740 167b ** 90 ö vitt papper, PR-LYX 1600
8741 167b AB-pr 900
8742 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
8743 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
8744 167c 90ö SKIFFERBLÅ, PRAKT 1250
8745 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
8746 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
8747 167c 90ö skifferblå, sign BG, bra AB 750
8748 167c 90ö vitt ppr, AB 400
8749 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
8750 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
8751 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
8752 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
8753 169cx 110ö PR-LYX vm linje 50
8754 170a PR-LYX 95
8755 170b2 prakt 150
8756 171 prakt 120ö svart 650
8757 171 ** 12ö svart, bra AB 390
8758 171 120 ö AB , F 1600 350
8759 173a ** PRAKT 90
8760 173a,var 140ö svart var intensivt tryck, PRAKT 125
8761 173c 140ö B ppr, prakt 50
8762 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
8763 174a 145ö pr-lyx 110
8764 174a 145ö PRAKT 95
8765 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
8766 174b 145ö, PR-LYX 110
8767 174b ** 145ö PR-LYX 110
8768 175 15ö ,A2, mörk violett, LYXcentr 100
8769 175A prakt-lyx rödviolett 250
8770 175A 15ö mörk violett, PR-LYX 250
8771 175A ** 15ö violett, PRAKT 200
8772 175Aa 15ö PRAKT 175
8773 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
8774 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
8775 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
8776 175C 4-block ab-prakt 400
8777 175Ca ** 15ö violett 4-block AB 225
8778 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
8779 175Cb * - *(*) 15ö 4-sid mat mörk ultramarin violett på A2 ppr, i PRAKT 4-BLOCK, svårt märke , F 2400+++ 500
8780 176A 15Ö TYP 1 , LYX 450
8781 176A 15ö röd typ 1, LYX 400
8782 176A prakt-lyx, A2ppr 300
8783 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
8784 176C ** 15Ö RÖD TYP1 4-SID PR-LYX 400
8785 176C prakt 200
8786 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
8787 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
8788 177Aa prakt 90
8789 177Aa PR 75
8790 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
8791 177Ab Rent tryck ab f 700 250
8792 177Ac prov ppr, AB 200
8793 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
8794 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
8795 177Ca ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. A1 SUPERLYX 600
8796 177Ca ** 4-BLOCK 15ö röd typ 2,a1 ppr, AB 450
8797 177Ca ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 300
8798 177Cb 15ö röd typ 2, rent tryck, LYX 4-BLOCK 1400
8799 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
8800 177Cb 4-block , fint AB 800
8801 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
8802 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
8803 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
8804 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
8805 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
8806 177Cc 15ö röd vitt papper 4-sid, LYX 600
8807 177Cc 15Ö RÖD VITT PR, LYX 550
8808 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
8809 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
8810 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
8811 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
8812 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
8813 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
8814 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
8815 178A ** 15ö brun LYX 100
8816 178A ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 75
8817 178A 15ö brun, PR-LYX 70
8818 178A 15ö brun , PRAKT 60
8819 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
8820 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
8821 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
8822 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
8823 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
8824 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
8825 178Cvar vågr.brunt streck 100
8826 179Ac PRAKT AV ppr 800
8827 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
8828 179Af,bz ** G.V. Profil Vä., 15ö KPV, Pr-LYX 600
8829 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
8830 179Afvar färgstänk PRAKT 200
8831 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
8832 179b ** 20 ö G V Profil VÄ . AGRGppr PRAKT, sign KAn 500
8833 180a ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A1, Prakt-LYX 225
8834 180A 20ö röd, AB 80
8835 180b ** 20ö röd vitt ppr, LYX 550
8836 180b LYX 450
8837 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
8838 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
8839 180b prakt ex 300
8840 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
8841 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
8842 181a ** G.V. Profil Vä., 20ö orange A2 ,Pr-LYX 300
8843 183a LYX 250
8844 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
8845 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
8846 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
8847 184 ** G.V. Profil Vä., 25ö orange A3, Pr-LYX 500
8848 184 prakt 25ö orange 300
8849 184 25ö orange, AB 200
8850 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
8851 185 ** 30ö blå G. V. profil vä, PR-LYX A1 300
8852 186a ** G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 300
8853 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
8854 186b rent tryck PRAKT 400
8855 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
8856 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
8857 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
8858 186c,var ** 30ö vitt ppr kraftig färg med färgfläck på och bakom huvudet. Unik? 800
8859 187a ** 35ö G V profil vä. PR-LYX 500
8860 187b pr-lyx rent tryck 35ö 650
8861 189 40ö typ 1, PR-LYX 650
8862 189 40ö med hel rullbanderoll, ovanligt 225
8863 189a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ1 A1,P-LYX 750
8864 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
8865 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
8866 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
8867 191a LYX 45ö A1 600
8868 191a ** 45ö brun, A2ppr, LYX sign BG 475
8869 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
8870 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
8871 191b ** 45ö brun vitt ppr, PRAKT 50
8872 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
8873 191b prakt 45
8874 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
8875 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
8876 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
8877 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
8878 192b 50ö grå, AB 200
8879 193 prakt 225
8880 193 ** 85Ö PR-LYX 200
8881 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
8882 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
8883 194 ** G.V. Profil Vä.,115ö brunröd A2 ,P-LYX 200
8884 194 115Ö PRAKT 150
8885 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
8886 194a ** 115ö brun, LYX A1 ppr 200
8887 195 145ö A2 ppr, SUPERB 200
8888 195 ** G.V. Profil Vä., 145ö gulgrön A2 ,LYX 175
8889 195 PR-LYX 100
8890 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
8891 196var pr. par med tryckvar 150
8892 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
8893 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
8894 197cx LYX 4-BLOCK 600
8895 197cx 10ö grön,vm, PRAKT centr 4-block 425
8896 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
8897 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
8898 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
8899 197cx prakt 170
8900 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
8901 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
8902 197cxz bra AB ex , 10ö linjer+KPV 300
8903 197cxz ngt ktt 200
8904 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
8905 199 4-BLOCK, FINT AB 250
8906 199 20ö PR-LYX 125
8907 199 ** 20Ö PRAKT 95
8908 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
8909 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
8910 200 ** 25ö PR-LYX 150
8911 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
8912 200 25ö Kongress, AB 90
8913 200 ** 25ö ab-pr 90
8914 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
8915 201 30ö Kongress, LYX 200
8916 201 30ö Kongress, PRAKT 125
8917 201 ** 30ö blå PRAKT 125
8918 201 AB 100
8919 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
8920 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
8921 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
8922 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
8923 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
8924 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
8925 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
8926 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
8927 201b Lyx men svgt ve. 250
8928 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
8929 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
8930 202 35ö Kongress, AB 100
8931 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
8932 203 ** 40ö grön PRAKT 200
8933 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
8934 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
8935 203 AB 125
8936 204 45ö , LYX EX 400
8937 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
8938 204 PRAKT 325
8939 204 ** 45 Ö PRAKT 250
8940 204 AB 45ö 200
8941 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
8942 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
8943 205 praktex 50 öre 325
8944 205 ** 50 Ö PRAKT 250
8945 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
8946 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
8947 206 60 öre PRAKT-LYX 500
8948 206 ** PR-LYX 60ö 400
8949 206 60ö Kongress, PR 325
8950 206 ** 60 Ö PRAKT 325
8951 206 AB 250
8952 207 LYX 80ö 475
8953 207 ** 80 Ö PRAKT 350
8954 207 ** PR-LYX 80ö 350
8955 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
8956 208 ** 1KR GRÖN, PR-LYX 550
8957 208 PRAKT 1 kr 475
8958 208 ** 1kr AB-PR 450
8959 208 AB 300
8960 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
8961 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
8962 209 ** 2kr vackert ex 600
8963 210 5 KR PR-LYX EX 2300
8964 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
8965 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
8966 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
8967 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
8968 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
8969 212 ** 10Ö LYX 75
8970 212cx bra AB 4-bl 300
8971 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
8972 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
8973 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
8974 212cx prakt 175
8975 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
8976 212cxz ** 10ö prakt linjer+ KPV mitt på 250
8977 214 PR-LYX 20ö 225
8978 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
8979 214 ** 20Ö PRAKT 125
8980 215 bra AB 4-bl 600
8981 215 ** 25Ö LYX 300
8982 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
8983 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
8984 216 4-BLOCK AB 500
8985 216 LYX 30ö 350
8986 216 30ö LYX 300
8987 216b ** 30ö grönblå föreningen, fint 4-block 1000
8988 216b 30ö Grönblå, AB 400
8989 216b 30Ö Grönblå AB 350
8990 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
8991 218 40ö PR-LYX 370
8992 218 PR-LYX 350
8993 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
8994 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
8995 219 ** 45ö , prakt 275
8996 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
8997 220 PRAKT 500
8998 220 50ö PR-LYX 500
8999 220 ** 50ö grå , prakt-LYX 450
9000 220 50 öre AB-pr 400
9001 220 ** 50ö Föreningen 1924, prakt 200
9002 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
9003 221 60ö PRAKTcentr 4-BLOCK, 1 ex 1ft 700
9004 221 60ö PR-LYX 475
9005 221 AB 60 ö 300
9006 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
9007 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
9008 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
9009 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
9010 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
9011 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
9012 223 1 KR Föreningen, AB 325
9013 224 2KR PRAKT 1500
9014 224 ** 2KR PRAKT 1250
9015 224 AB-prakt 1200
9016 224 ** 2 KR PRAKT 1000
9017 224 ** 2kr röd , PR-LYX 1000
9018 224 AB 900
9019 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
9020 225 5 kr, mkt vackert 2000
9021 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
9022 225 ** 5KR AB 1200
9023 225 prc. , kt F 5500 900
9024 225 LYXcentr, små veck 750
9025 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
9026 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
9027 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
9028 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
9029 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
9030 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
9031 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
9032 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
9033 226-30 PR-LYX SERIE 125
9034 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
9035 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
9036 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
9037 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
9038 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
9039 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
9040 232 50Ö LUFTPOST LYX 50
9041 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
9042 233a SLOTTET 5 KR GRÖN, SUPERB 1250
9043 233a prakt 1000
9044 233a ** 5KR gröna slottet, LYX 900
9045 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
9046 233a AB 550
9047 233a AB, naturlig gummirepa 300
9048 233b PRAKT 4-BLOCK 5500
9049 233b 4-BLOCK AB 3600
9050 233b AB 1000
9051 233b ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYXcentr 750
9052 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
9053 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
9054 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
9055 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
9056 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
9057 235C PR 4-BLOCK 100
9058 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
9059 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
9060 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
9061 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
9062 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
9063 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
9064 239C LYX 4-BLOCK 125
9065 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
9066 239E 5ö plåtskarvpar, PRAKT 50
9067 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
9068 240C ** 5Ö 4-BLOCK , PR-LYX 60
9069 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
9070 241A ** 10ö Riksd., PLÅTSKARV, vä PRAKT 30
9071 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
9072 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
9073 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
9074 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
9075 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, hö AB 45
9076 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
9077 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
9078 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
9079 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
9080 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
9081 248C ** 15 ö 4 -sidig LYX 60
9082 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
9083 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
9084 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
9085 249 20ö PR-LYX 125
9086 249 ** 20ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 50
9087 249var 20ö rullbanderoll SÅ 100
9088 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
9089 250 25ö PR-LYX 90
9090 251 ** 30Ö LYX 300
9091 251 30ö prakt 200
9092 251 30ö Postverket, AB 100
9093 251 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
9094 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
9095 252 35ö Postverket, PRAKT 75
9096 253 40ö Postverket, LYX 140
9097 253 40ö Postverket, PRAKT 75
9098 254 45ö Postverket, LYX 140
9099 254 45ö Postverket, PRAKT 90
9100 255 50ö Postverket, PRAKT 200
9101 255 50ö Postverket, AB 125
9102 256 60 ö LYX 400
9103 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
9104 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
9105 256 60ö Postverket, PRAKT 225
9106 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
9107 257 1 KR POSTVERKET, LYX 140
9108 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
9109 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
9110 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
9111 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
9112 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
9113 258Var plåtskarvpar, vä ex bruten streckning till hö, ovanlig variant i par 300
9114 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
9115 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
9116 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
9117 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
9118 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
9119 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
9120 259BC bra par 75
9121 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
9122 259BC bra par, Swedenborg 65
9123 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
9124 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
9125 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
9126 259CB praktpar 100
9127 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
9128 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
9129 259CB bra par 75
9130 259CB bra par 65
9131 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
9132 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
9133 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
9134 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
9135 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
9136 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
9137 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
9138 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
9139 261BC PRAKT 4-BLOCK 150
9140 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
9141 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
9142 261BC bra par 70
9143 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
9144 261CB LYX 4-BLOCK 175
9145 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
9146 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
9147 261CB bra par 70
9148 261CB bra par 70
9149 262A ** 15Ö NYA SVERIGE 1938, LYX 25
9150 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
9151 262BC praktpar 175
9152 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
9153 262BC bra par 130
9154 262BC bra par, Delaware 15ö 100
9155 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
9156 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
9157 262C LYX 4-Block 100
9158 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
9159 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
9160 262CB bra par 150
9161 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
9162 266BC praktpar 200
9163 266BC bra par 135
9164 266BC bra par 5ö G V 80år 110
9165 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
9166 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
9167 267BC LYX 4-BLOCK 500
9168 267BC bra par 210
9169 267BC bra par, 15ö G V 80år 200
9170 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
9171 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
9172 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 40
9173 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
9174 267CB ** 10-block CCCCB , cyls1 kn 72031, Pr 300
9175 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
9176 269B1 otandad vänster 200
9177 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
9178 269BC 10ö små siffror bra 4-block 400
9179 269BC Bra par 300
9180 269BC bra par, 10 Små siffror 260
9181 269BC 10ö små siffror vackert par 250
9182 269CB 4-BLOCK LYX marg 600
9183 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
9184 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
9185 273BC LYX par 750
9186 273BC LYX par utan färgstreck 750
9187 273BC bra par 600
9188 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
9189 273BC Bred marg ,kttspts 300
9190 273bc,cb 10Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB 1000
9191 273BC1 10ö PR-LYX 500
9192 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
9193 273BC2 ** 10Ö STORA SIFFROR utan streck, PRakt 400
9194 273CB prakt 4-block 1000
9195 273CB pr-lyx par 750
9196 273CB bra par 600
9197 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
9198 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
9199 273Cv1 10ö Felperforerat 150
9200 273v ** 10ö perf genom märkesbilden i par 200
9201 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
9202 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
9203 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
9204 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
9205 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
9206 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
9207 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
9208 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
9209 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
9210 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
9211 305 ** 1,75 kr tre kronor, LYX 60
9212 317v1 ** 3kr TRE KRONOR med Flour, 225
9213 318 kpl A,B,C F 97 530 150
9214 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
9215 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
9216 318BC prakt par 175
9217 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
9218 318BC BRA PAR, LING 120
9219 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
9220 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
9221 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
9222 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
9223 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
9224 318CB praktpar 175
9225 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
9226 318CB Bred marg 125
9227 318CB BRA PAR 120
9228 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
9229 320B1 LYX F 1100 325
9230 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
9231 320B2 bra ex 300
9232 320BC 10Ö Berzelius BLOCK BC, LYX MARG 600
9233 320BC bra par 500
9234 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
9235 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
9236 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
9237 320BC Berzelius, 3+ 4sid par 250
9238 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
9239 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
9240 320C ** 10ö Berz. LYX 50
9241 320CB pr-lyx par 650
9242 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
9243 320CB bra par 450
9244 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
9245 321B1 ** 15ö Linné LYX 75
9246 321B2 ** 15ö Linné LYX 125
9247 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
9248 321BB Prakt -lyxpar 175
9249 321BB 15ö Linné PR par 125
9250 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
9251 321BC LYX 4-BLOCK 1000
9252 321BC LYX PAR 600
9253 321BC praktpar 550
9254 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
9255 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
9256 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
9257 321C ** 15ö LINNÉ, LYX 4-blOCK 100
9258 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
9259 321CB 15ö Linne´4+3sid , LYX PAR 525
9260 321CB bra par LInnè 500
9261 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
9262 321CB bra par 450
9263 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
9264 323 50ö Linné, LYX 100
9265 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
9266 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
9267 324BB PRAKT BELLMAN 100
9268 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
9269 324BC 4-block prakt 500
9270 324BC, CB 2 BRA PAR 400
9271 324BC 4-block Bellman LYXmarginal 400
9272 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
9273 324BC Lyx 350
9274 324BC bra par 250
9275 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
9276 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
9277 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
9278 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
9279 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
9280 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
9281 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
9282 324CB bra par 225
9283 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
9284 326 ** 15ö SERGEL LYX 35
9285 326B1 ** 15ö SERGEL LYX 70
9286 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
9287 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
9288 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
9289 326BB 15ö Sergel, 4-block, PR-LYX 125
9290 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
9291 326BB prakt 80
9292 326BB ** 15ö SERGEL, LYX PAR 75
9293 327 50Ö SERGEL LYX 110
9294 328BB ** 15ö Bibeln BB 4-block 45
9295 329 90 öre Bibeln 75
9296 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
9297 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
9298 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
9299 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
9300 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
9301 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
9302 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
9303 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
9304 332BC ** SLOTTET 3+4 sid par, LYX 1000
9305 332BC obetydligt kt 550
9306 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
9307 332C ** 5KR BLÅ slottet 4 sid 4-block 400
9308 332CB SLOTTET 5 KR , PR-LYX 4-BLOCK 2000
9309 332CB LYX par 1400
9310 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
9311 332CB ** 5 KR SLOTTET 3+4 sid PR-LYX 900
9312 332CB ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 800
9313 332CB ** 5KR BLÅ slottet 3+4 sid par, PR 750
9314 332CB LYX men svag rostfl 600
9315 333BB ** 5ö Hazelius BB 4-block 45
9316 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
9317 336 120 ÖBirgitta , LYX 175
9318 336 ** 120ö Birgitta 100
9319 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
9320 337 20 KR SVANAR, 200
9321 337BB,var ** 20 kr svanar 4-bl spegeltryck 100
9322 337C 20 kr svanar, LYX 475
9323 337C prakt 325
9324 337C 4-sid Svanar 300
9325 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
9326 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
9327 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
9328 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
9329 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
9330 340A2v3 ** 10ö Folkskolan streck i övre marg 50
9331 340A4,v3 ** 10ö Folkskolan strck i pannan, P-LYX 50
9332 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
9333 343 ** 60Ö SCHELE FINT 10 STRIP VIKT PÅ MITTEN 75
9334 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
9335 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
9336 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
9337 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
9338 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
9339 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
9340 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
9341 513B2,PI 15Ö plåtsår i ryggen, LYX 100
9342 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
9343 526BBPI 20ö Kungl. Biblioteket, med plåtsår+150 95
9344 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
9345 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
9346 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
9347 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 50
9348 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
9349 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
9350 1721 felskuret 200
9351 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
9352 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250


TJÄNSTE **

9353 1b ** 3ö gulaktigt brun, AB F 2018 1900 300
9354 11 ** 3ö LYX 75
9355 11a ** 2 ö LYX, SUPERB 200
9356 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
9357 11b ** 2 ö LYX, SUPERB 200
9358 11b ** 2ö prakt 4-block 60
9359 12 ** 3 ö LYX 100
9360 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
9361 12 ** 3ö PRAKT 25
9362 12b 4-bl AB-BA 100
9363 12B Ab 40
9364 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
9365 12e ** 3 ö LYX, SUPERB 200
9366 12e ** 3 ö LYX, SUPERB, gulaktigt papper 200
9367 12e prakt 4-block 175
9368 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
9369 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
9370 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
9371 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
9372 12h ** 3 ö olivakt gulbrun LYX, SUPERB 200
9373 13Ab AB 80
9374 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
9375 13B 4-block , prakt 100
9376 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
9377 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
9378 13Bb ** 4 ö svart LYX 200
9379 14 ** 5ö LYX-PRAKT 100
9380 15a AB 150
9381 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
9382 15b ** 6 ö blålila LYX, SUPERB 700
9383 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
9384 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
9385 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
9386 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
9387 15b pr-lyx 6ö 250
9388 15b 6ö AB-PRAKT 200
9389 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
9390 15b AB 125
9391 15b 6ö AB 100
9392 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
9393 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
9394 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
9395 15c Hörnmarginalex, AB 175
9396 15c 6ö bra AB 160
9397 16A ktspts annars prakt 200
9398 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
9399 16A ** 10ö typ1 AB 150
9400 16Aa prc, kt 100
9401 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
9402 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
9403 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
9404 17 4-block Ab, F 4000 750
9405 17b 12ö blå, AB-PRAKT 325
9406 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
9407 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
9408 18 bra AB ex 20ö röd 900
9409 18 PRc lit lodr. pappersrveck 350
9410 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
9411 19 ** 20ö blå AB-PR 4-block 110
9412 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
9413 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
9414 19v1 ** 20ö blå otandat hörn marg 4-block 350
9415 19v1 20ö blå otandat, marg ex sign Brun 90
9416 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
9417 20c ** , 24ö gulorange LYX SUPERB 1000
9418 20c 24ö 4-BLOCK , AB , F 6000, pos 3 variant skadat e i tjenstefrimärke. 800
9419 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
9420 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
9421 20d AB 4-block, F 5200 1000
9422 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
9423 20d 24 öre gul AB 1200 300
9424 20d 24ö gul marginalex Ab 200
9425 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
9426 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
9427 21l 30Ö prakt, f 800 250
9428 22A ** 50 ÖRE TYP 1 POSTFRISKT FINT EX 3,3,5 sällsynt fräscht 1500
9429 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
9430 22Ag ** 50ö röd typ 1 postfrisk, F 4800 400
9431 23 LYX 4-block 1000
9432 23 ** 50ö grå, PRAKT 175
9433 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
9434 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
9435 24B LYX 4-block 500
9436 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
9437 24B LYX 1 KR 250
9438 24B ** 1 kr LYX 250
9439 24B ** , 1 KR blå /brun LYX SUPERB 250
9440 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
9441 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
9442 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
9443 24B ** 1 kr PR-LYX, HÖRNMARGINALEX 155
9444 24B bra ab-pr 4-bl 150
9445 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
9446 24B ** 1kr PRAKT 100
9447 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
9448 25a 10ö/12ö LYX 300
9449 25a ** , 10/12ö blå LYX SUPERB 250
9450 25a 10ö/12ö P-LYX påtryck på 17v3 200
9451 25b 10/12ö marginal 4-BLOCK, AB 200
9452 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
9453 25var spegeltryck 150
9454 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
9455 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
9456 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
9457 26 10/24ö marginal 4-BLOCK, AB-PR 300
9458 26 ** 10/24Ö PR-LYX 150
9459 26b ** , 10/24ö gulorange LYX SUPERB 250
9460 26b ** 10ö/ 24ö 4-BLOCK, AB 200
9461 26b,v3 ** 10ö/ 24ö variant en ÖKE, AB 200
9462 26c ** 10ö/ 24ö vackert 10 block, AB-PR, pos 9 variant en prick över Ä " Årke" 550
9463 26c ** TJÄNSTE 10ö/ 24ö vackert 10 block 400
9464 26c prakt F 360 140
9465 26c,v2,v3 ** 10ö/ 24ö 10 block, AB-PR, pos 1 = 2 prickar över i, 9variant en ÖKE, pos 10 ft 500
9466 26e,var 10/24ö 4-block pos 4 stor färgfläck ab-pr 350
9467 26v4 4-bl ,AB 1 ex v4,F1120 350
9468 26var 10/ 24ö AB-PR, brott på T 110
9469 27-39 ** 1ö -5kr vm krona, många PR-LYX centr 350
9470 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
9471 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
9472 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
9473 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
9474 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
9475 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
9476 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
9477 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
9478 32 ** 10ö AB-PRAKT 4-BLOCK 225
9479 32 10ö PRAKT 150
9480 33 15ö orange provtryck (*) 200
9481 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
9482 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
9483 35 ** 25ö LYX 4-block 500
9484 35 ** 25ö Vm krona LYXc, gummive 100
9485 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
9486 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
9487 36 AB 4-block 125
9488 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
9489 36 ** små tjänste 30ö vm krona . prakt 75
9490 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
9491 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
9492 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . LYX, 150
9493 38 prakt 90
9494 38 ** 1KR PRAKT 75
9495 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
9496 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
9497 39 ** 5kr vackert 9-block 350
9498 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
9499 39 5KR PRAKT 100
9500 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
9501 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
9502 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
9503 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
9504 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
9505 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
9506 46 ** 8ö vm linjer, prakt 100
9507 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
9508 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
9509 46cz PRAKT 200
9510 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 100
9511 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 50
9512 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
9513 53 ** 35Ö LYX 100
9514 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
9515 54 ** 50Ö PR-LYX 40
9516 54B 50ö utan vm F 500 145
9517 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
9518 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
9519 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
9520 1 ** 1 ö svart färgstyka 10, AB, F900 225
9521 1 1Ö , AB 225
9522 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
9523 2 3ö BRA AB EX 300
9524 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
9525 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
9526 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
9527 2b ** 3ö PR-LYX 1000
9528 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
9529 2b ** 3ö AB-PR 500
9530 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
9531 2b ** 3ö AB 300
9532 2b ** 3ö fint AB ex 3,3,5, F 2018 1700 250
9533 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
9534 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
9535 3 ** 5ö brun BA 160
9536 3b * 5ö PRAKT 200
9537 4c ** 5ö obet kt, lvht, gott ex 2,3,5, F 2018 3500 300
9538 5 ** 12Ö AB-PRAKT 70
9539 5b ** 12 ö AB 40
9540 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
9541 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
9542 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
9543 6 AB F 1500 200
9544 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
9545 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
9546 8 30ö bra AB 250
9547 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
9548 8b ** 30Ö grön., AB 300
9549 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
9550 8c ** 30ö kraftigt mörkgrön, bra AB 400
9551 11 PRAKT 75
9552 11-19 4-BLOCK serie 1-50ö ( 3ö ett ex *) i bra AB centr block . (24ö ngt sprucket i perf) F ca 5200 550
9553 11a LYX 200
9554 11b LYX ** 200
9555 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
9556 11var kraftigt felperforerad 200
9557 11var spegeltryck 150
9558 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
9559 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
9560 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
9561 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
9562 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
9563 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
9564 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
9565 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
9566 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
9567 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
9568 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
9569 12c ab-pr 100
9570 12d 3ö PR-LYX 150
9571 12d 3ö PRAKT 100
9572 12d ** 3ö PR-LYX 100
9573 12e ** 3Ö LYX 300
9574 12e ** 3Ö prakt 100
9575 13 5ö ** LYX 250
9576 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
9577 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
9578 14 ** /* 5Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, POS 1 * 300
9579 14 PR-AB 4-BLOCK 200
9580 14 ** 6ö vackert 9-block 200
9581 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
9582 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
9583 14d prakt 125
9584 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
9585 14d ** 6ö gul. prakt 100
9586 14f ** 6ö PRAKT 75
9587 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
9588 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
9589 15 12Ö PR-LYX 175
9590 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
9591 15 12ö PRAKT 125
9592 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
9593 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
9594 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
9595 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
9596 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
9597 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
9598 16 ** 20ö PRAKT 100
9599 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
9600 16b ** 20ö 4-block, AB 140
9601 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
9602 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
9603 17a BA centr F 3600 350
9604 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
9605 17av2 AB ex F 3600 700
9606 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
9607 17b ** 24ö blålila, ab 125
9608 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
9609 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
9610 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
9611 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
9612 17bv2 prakt, F 1400+ 350
9613 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
9614 17d,v2 24ö rödlila, PR-LYXex med kort fot. på L. 400
9615 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
9616 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
9617 18 ** 30Ö LÖSEN T 13, PR-LYX 250
9618 18a ** 30 ö mörkt blågrön, PRAKT 600
9619 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
9620 18c ** 30ö 4-block, AB 120
9621 18d 30ö PRAKT 200
9622 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
9623 19 ** 50ö brun. prakt 100
9624 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
9625 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
9626 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
9627 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
9628 20 1kr bra AB 200
9629 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
9630 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
9631 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
9632 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
9633 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

9634 45 ** 10ö Oscar PH i lodr 5-strip, AB, 10000 1300
9635 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
9636 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
9637 58vm2 30ö Oscar vågr 5 strip, 2vm ,fräscht BA centr hö. F 8500 850
9638 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
9639 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
9640 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
9641 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
9642 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
9643 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
9644 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
9645 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
9646 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
9647 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
9648 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
9649 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
9650 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
9651 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
9652 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
9653 105 ** 5ö/2ö lodr hörnmarg 5-strip 1 ex KPV 100
9654 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
9655 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
9656 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
9657 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
9658 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
9659 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
9660 143Acxz AB-PR 75
9661 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
9662 143Ecx 5ö grön t 13 PRAKT 30
9663 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
9664 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
9665 145A 10ö violett A2 ppr, AB 140
9666 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
9667 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
9668 146Ac 10ö Lejon violett A3 ppr, LYX 225
9669 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
9670 149Aa 10ö AGRY, 6-STRIP, ett ex *, AB F 4800 600
9671 152Aa ** 20ö G II A, PR-LYX 150
9672 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
9673 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
9674 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
9675 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
9676 165cc 80ö PR-LYX 400
9677 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 60
9678 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
9679 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
9680 172a RULLBANDEROLL MÄRKE , 1 MÄRKE 100
9681 173a 140ö AGRG, AB 175
9682 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
9683 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
9684 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
9685 179Ae 20ö violett, AB 250
9686 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
9687 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
9688 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
9689 187a 35ö, AB, F 5500 800
9690 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
9691 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
9692 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
9693 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
9694 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
9695 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
9696 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
9697 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
9698 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
9699 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
9700 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
9701 231 prakt 10ö 30
9702 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
9703 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
9704 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
9705 234A ** 10ö Lützen 5-strip PRAKT 80
9706 236 25ö blå Lützen 125
9707 237 90 ö Lützen, AB 700
9708 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
9709 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
9710 243 25ö Riksdagen, prakt 200
9711 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
9712 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
9713 247A 10ö Postverket PR-AB 125
9714 248API 15ö Postverket PRAKT 200
9715 249 Postverket PRAKT 20ö 400
9716 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
9717 251 AB 30ö Postverket 750
9718 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
9719 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
9720 253 40ö Postverket PRAKT 325
9721 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
9722 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
9723 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
9724 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
9725 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
9726 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
9727 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
9728 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
9729 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
9730 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
9731 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
9732 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
9733 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
9734 264 30ö Nya Sverige, PRAKT 150
9735 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
9736 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
9737 268 30öre GV 80år 375
9738 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
9739 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
9740 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
9741 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
9742 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
9743 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
9744 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
9745 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
9746 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
9747 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
9748 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
9749 283 50Ö G.V. profil hö 70
9750 284 50ö Tre kronor, LYX 60
9751 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
9752 285 55ö Tre kronor prakt 25
9753 287 65ö Tre kronor lyx 15
9754 288 70ö, Tre kronor prakt 75
9755 290 80ö Tre kronor 10
9756 291 85ö grön Tre kronor 10
9757 292 85ö brun Tre kronor 100
9758 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
9759 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
9760 296 110ö prakt, Tre kronor 100
9761 297 115ö LYX, Tre kronor 15
9762 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
9763 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
9764 301 145ö, pr, Tre kronor 75
9765 302 150ö rödviolett, Tre kronor 30
9766 303 150ö brun, lyx Tre kronor 20
9767 304 170ö röd Tre Kronor, 20
9768 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
9769 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
9770 307 185ö Tre kronor LYX 90
9771 310 210ö Tre kronor ,blå 125
9772 316 285ö Tre kronor ,lyx 70
9773 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
9774 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
9775 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
9776 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
9777 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
9778 323 prakt 50ö LINNÉ 325
9779 326A Sergel 10ö 90
9780 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
9781 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
9782 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
9783 327A Sergel 50ö, F 1750 350
9784 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
9785 329 BIBELN 90öre bra 350
9786 331 60Ö SKANSEN 250
9787 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
9788 339 Tessin 40ö prakt 475
9789 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
9790 343 60 Ö SCHELE LYX 200
9791 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
9792 353-57 Flottan KPL prakt 225
9793 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
9794 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
9795 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
9796 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
9797 360 60 ö PRESSEN 150
9798 362 90 ö RYDBERG F 375 125
9799 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
9800 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
9801 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
9802 367 90 ö LUND F 550 125
9803 371 TEGNER 40 ö 1946 20
9804 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
9805 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
9806 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
9807 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
9808 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
9809 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
9810 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
9811 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
9812 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
9813 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
9814 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
9815 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
9816 438 25 ö Polhem 25
9817 439 45 5 ö Polhem 5-STRIP 10
9818 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
9819 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
9820 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
9821 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
9822 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
9823 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
9824 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
9825 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
9826 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
9827 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
9828 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
9829 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
9830 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
9831 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
9832 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
9833 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
9834 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
9835 494 120ö Fotboll 25
9836 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
9837 496 Götstålet 170ö 60
9838 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
9839 501 90ö Vattenfall 65
9840 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
9841 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
9842 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
9843 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
9844 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
9845 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
9846 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
9847 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
9848 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
9849 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
9850 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
9851 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
9852 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
9853 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
9854 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
9855 525 90ö Alström 5-STRIP 20
9856 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
9857 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
9858 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
9859 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
9860 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
9861 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
9862 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
9863 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
9864 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
9865 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
9866 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
9867 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
9868 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
9869 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
9870 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
9871 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
9872 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
9873 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
9874 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
9875 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
9876 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
9877 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
9878 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
9879 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
9880 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
9881 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
9882 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
9883 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
9884 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
9885 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
9886
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

140
174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
141
144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
143
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
145
144Ecx 1 50 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 600
9887 182 25 ö röd GV profil vänster 110
9888 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
9889 182 25 Ö RÖD G VI 100
9890 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
9891 232 50ö LUFTPOST 1932 150
9892 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
9893 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
9894 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
9895 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
9896 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
9897 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
9898 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
9899 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
9900 281 40ö olivgrön F 900 125
9901 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
9902 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
9903 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
9904 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
9905 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
9906 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
9907 293 90öre TRE KRONOR 250
9908 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
9909 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
9910 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
9911 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
9912 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
9913 305 1,75KR TRE KR 4000
9914 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
9915 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
9916 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
9917 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
9918 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
9919 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
9920 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
9921 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
9922 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
9923 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
9924 373 30ö NOBEL F 2000 300
9925 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
9926 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
9927 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
9928 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
9929 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
9930 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
9931 392 30Ö UPU 1949 50
9932 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
9933 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
9934 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
9935 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
9936 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
9937 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
9938 417 40ö grön GVI typ I 150
9939 421 30ö Blå GVI typ III 150
9940 425 40ö blå 90
9941 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
9942 430 45ö blå G.VI .A 90
9943 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
9944 439 40ö POLHEM 100
9945 439 45ö Polhem 100 rulle 100
9946 440A Petri 25ö 100 rulle 75
9947 442-44 G VI 70år F 1200 150
9948 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
9949 446 15 öre D.O. F 600 100
9950 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
9951 447 40 öre D.O. F 1200 250
9952 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
9953 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
9954 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
9955 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
9956 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
9957 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
9958 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
9959 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
9960 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
9961 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
9962 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
9963 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
9964 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
9965 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
9966 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
9967 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
9968 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
9969 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
9970 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
9971 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
9972 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
9973 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
9974 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
9975 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
9976 489 40ö SJÖpost 1958 750
9977 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
9978 490 15ö SJÖpost 1958 100
9979 494 120ö VM I FOTBOLL 300
9980 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
9981 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
9982 502 RÖDA KORS 1959 80
9983 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
9984 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
9985 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
9986 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
9987 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
9988 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
9989 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
9990 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
9991 522-23 PILO 30, 140ö 500
9992 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
9993 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
9994 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
9995 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
9996 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
9997 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
9998 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
9999 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
10000 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
10001 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
10002 681 45ö NOBEL 1969 100
10003 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
10004 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
10005 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
10006 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
10007 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
10008 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
10009 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
10010 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
10011 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
10012
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
10013
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
10014
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
10015
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
10016 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

10017
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
10018
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
10019
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
10020
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
10021
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
10022
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
10023
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
10024
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
10025 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
10026 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
10027 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
10028 61,62,63 1,2, 3 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i , några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. F ca 10000 700
10029 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
10030 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
10031 61-64 ** 1-4ö siffertyp MARGINAL 20 BLOCK 10 vågrätt x 2 lodrätt. F 4400:- BRA KVAL 500
10032 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
10033 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
10034 62 2ö halvark , F 3500 400
10035 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
10036 68-70 ** Lilla riksvapnet 1,2,4ö med vm krona i välcentrerade 100 ark 1100
10037 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
10038 69 2ö,halvark 50 st 325
10039 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
10040 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
10041 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
10042 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
10043 71-74 100 ST HELARK 1200
10044 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
10045 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
10046 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
10047 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
10048 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
10049 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
10050 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
10051 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
10052 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
10053 100-104 MEDALJONG 100 ARK 12/25, 12/65, 27/55, 27/65,OCH 27/80Ö , några fastsättare i marginalerna F 10.700+ KPV märken samt stämplat ark av nr 99 medföljer. 800
10054 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
10055 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
10056 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
10057 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
10058 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
10059 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
10060 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
10061 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
10062 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
10063 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
10064 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
10065 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
10066 149C ** 10ö G.V. En Face 45 st i arkdel , cyls 1-2 i övre marginal, F 2018 13.500 kr 700
10067 151Cbz ** 20ö G.V. En Face 30 10 vågr 3 lodr, övre 10 med BZ ( 2 är*, samt en bz ft ) , 2st ej bz är def (riss )F 2018 för 7st bz 12600 och 18st 151C 12600= 25.200 kr 1500
10068 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
10069 212-13 ** 10ö-15Ö UPU 1924 2X helark 40st i var AB-PRAKT F 4200 400
10070 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
10071
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
10072 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
10073 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
10074 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
10075 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
10076 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
10077 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
10078 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
10079
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

10080
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
10081 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
10082 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
10083 9o 20X 7Ö MEDALJONG , 5 ex BZ 55
10084 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
10085 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, bra 45
10086 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
10087 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, fint 40
10088 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
10089 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
10090 10o 20X 12ö MEDALJONG , 5 ex BZ 60
10091 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
10092 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
10093 10o,r 12ö Medaljong Häfte, omv, +rättv.10 ex KPV i var, fina 95
10094 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte, bra 40
10095 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
10096 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
10097 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
10098 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
10099 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
10100 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
10101 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
10102 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
10103 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
10104 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
10105 21o NYSKICK, F 2500 800
10106 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
10107 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
10108 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
10109 21R G. V. 70 ÅR, MKT FINT 700
10110 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
10111 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
10112 21r omsl. framsida har varit vikt 475
10113 23-24r 10, 15ö 2 bra rättvända häften 450
10114 23o 10 Öre Lützen, vc 325
10115 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
10116 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
10117 23O 10 Lützen , AB-PR 150
10118 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
10119 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
10120 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
10121 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
10122 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
10123 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
10124 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
10125 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
10126 24r 15ö Lüzen , fräscht häfte 550
10127 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
10128 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
10129 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
10130 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
10131 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
10132 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
10133 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
10134 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
10135 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
10136 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
10137 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
10138 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
10139 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
10140 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
10141 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
10142 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
10143 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
10144 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
10145 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
10146 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
10147 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
10148 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
10149 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
10150 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
10151 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
10152 31 15ö Postverket, häfte nyskick , F2000+ 400
10153 31 8ex P1,delvis släppt 300
10154 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
10155 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
10156 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
10157 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
10158 31PII ett ex PII. 650
10159 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
10160 32O 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ . PRAKT 1000
10161 32r 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ .lätt vikt vid klammern. F 3500 450
10162 33BCo Swedenborg 3+4sid , PRAKT , märkena med SPEGELTRYCK. 600
10163 33CBo omv prakthäfte 750
10164 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
10165 33CBo SWEDENBORG 4+3sid omv, PRAKT 500
10166 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
10167 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
10168 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
10169 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
10170 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
10171 33CCo 10ö Swedenborg 150
10172 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
10173 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
10174 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
10175 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
10176 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
10177 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
10178 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
10179 34CB BREDA MARGINALER 750
10180 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
10181 34CB BRA HÄFTE 500
10182 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
10183 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
10184 34CB K nr.,GODK. MARG 350
10185 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
10186 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
10187 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
10188 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
10189 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
10190 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
10191 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
10192 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
10193 35CB LYX-pr 800
10194 35CB ÄKTA men ngt smal 500
10195 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
10196 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
10197 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
10198 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
10199 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
10200 36BC 5ö G.V. 80 år, prakthäfte, LYX marg 950
10201 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
10202 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
10203 38CBr 5 BREDA, 5 Smala par 750
10204 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
10205 38CCo Omv prakt-lyx 300
10206 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
10207 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
10208 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
10209 39BCr 10ö GV små siffror, superb marg, p-lyx 2800
10210 39CBo 10Ö SMÅ SIFFROR BRA MARG omv. 1500
10211 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
10212 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
10213 39CCo Nyskick 200
10214 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
10215 39CCr obet gemspår 150
10216 39CCr små sifror, omslagsveck 110
10217 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
10218 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
10219 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
10220 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
10221 42xaBCo 10ö stora siffror 3+4sid omv prakt centrerade inlagor med godkända marginaler. 2500
10222 43B,BC 5ö Bellman 4-block kar i omslag 250
10223 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
10224 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
10225 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
10226 54xa GV 10ö violett, CYLS 1H 125
10227 55 Cyls 1, Sergel 900
10228 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
10229 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
10230 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
10231 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
10232 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
10233 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
10234 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
10235 56b 5ö matt gulakt. grön G.V. profil hö. ,VF 50
10236 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
10237 57 BIBELN 15ö 1941, CYLS 1, ab, very fine 160
10238 57 ett märke saknas,prlyx 150
10239 57v "III" ett ex saknas F 805 175
10240 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
10241 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
10242 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
10243 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
10244 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
10245 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
10246 60A Birg. 8 par F 480 100
10247 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
10248 61 Cyls 2, obet särad tander 20
10249 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
10250 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
10251 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
10252 64 Cyls2 h F 600 200
10253 64 5ö SCHELE, LYX 195
10254 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
10255 64 SCHEELE CYLS 2V, PRAKT 195
10256 64 SCHELE , bra F 500 150
10257 64 cyls 2h, i par saknas 100
10258 64A 5ö SCHEÉLE, PRAKT 120
10259 65 G V 85 år, cyls 2,lyx,1800 700
10260 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
10261 65 G V 85 år, välcentr märken 300
10262 66 spegeltryck 20 märken 200
10263 66 Cyls 1 h, oglättat 75
10264 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
10265 66 SKYTTET 10ö , CYLS 2 PRAKT 40
10266 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
10267 67 Montelius, cyls 1v, prakt 90
10268 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
10269 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
10270 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, CYLS2v, 50
10271 67 Montelius 5ö 40
10272 68 cyls 2h 95
10273 68 SJÖKARTAN CYLS 1h, bra 75
10274 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
10275 68 Sjökartan 5ö prakt 70
10276 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
10277 69 LYX 125
10278 69 FLOTTAN 10ö , PRAKT, CYLS 2 65
10279 69 Cyls 2 , ktt 50
10280 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
10281 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
10282 70 Cyls 2, LYX 300
10283 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
10284 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
10285 70 cyls 1h, nyskick 225
10286 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2 175
10287 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
10288 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
10289 72 cyls 1h F 660 225
10290 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
10291 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
10292 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
10293 72 Röda Korset 20ö bra 150
10294 73 Pressen, CYLS 2vä 35
10295 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2, lyx 35
10296 73 LYX 30
10297 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
10298 73 Pressen ,fräscht 20
10299 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
10300 74 Rydberg, LYX 125
10301 74 pr-lyx centrering 110
10302 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
10303 74 V. Rydberg F 250 80
10304 75 sparbanken CYLS 1 40
10305 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
10306 75 Sparbanken 10ö, 2st Cyls 1, cyls2 25
10307 75 Sparbanken 10ö 20
10308 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
10309 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
10310 76 Lund 15ö pr-lyx 50
10311 76 15ö Lund, Cyls1 50
10312 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
10313 76 Cyls 1, centr. hö 30
10314 77 Cyls 1h , prakt 150
10315 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
10316 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
10317 77 nyskick 100
10318 77 cyls 2 100
10319 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
10320 77 20ö LUND, prakt 100
10321 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
10322 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
10323 77 20ö LUND , AB-PR 70
10324 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
10325 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
10326 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 2, PR 25
10327 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
10328 79A
20
10329 79B pr 20
10330 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
10331 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
10332 80 cyls 1h , pr-lyx 140
10333 80 Lyx , NOBEL 125
10334 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
10335 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
10336 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
10337 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
10338 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
10339 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
10340 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
10341 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
10342 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
10343 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
10344 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
10345 83 20ö GV 40års jub 20
10346 85 Pionjärjubiléet 30
10347 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 1 30
10348 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
10349 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
10350 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
10351 86-87 F 140 50
10352 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
10353 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
10354 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1h 30
10355 88 cyls 1h 60
10356 88 Strindberg 35
10357 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
10358 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
10359 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 1, AB-PR 30
10360 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
10361 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
10362 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
10363 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
10364 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
10365 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
10366 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1h 20
10367 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
10368 93 cyls 2, prakt 85
10369 93A 20x25ö grå typ1 , CYLS 1, LYX 50
10370 93A 20 x 25 Ö 30
10371 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
10372 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
10373 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
10374 94 polhem cyls 2 40
10375 94 POLHEM 25Ö 25
10376 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
10377 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
10378 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
10379 95 cyls 2, pr 160
10380 95 Petri Cyls 1 130
10381 95 cyls 2 130
10382 95 Petri F 350++, 125
10383 95 Petri 1952, cyls 1 120
10384 95 PETRI CYLS 1, PR 100
10385 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
10386 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
10387 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
10388 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
10389 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
10390 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
10391 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
10392 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
10393 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
10394 97 cyls 1, lyx 20
10395 97 Cyls 2 20
10396 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
10397 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
10398 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
10399 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
10400 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
10401 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
10402 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
10403 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
10404 101 Idrottsrörelsen F 150 50
10405 101 cyls1 40
10406 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
10407 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
10408 102 cyls1 50
10409 102 Cyls 2 50
10410 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 1 50
10411 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
10412 102 Stockholm 700 år F 120 40
10413 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
10414 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
10415 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
10416 104 cyls 1h F 180 65
10417 104 TELEGRAFVERKET 60
10418 105 cyls 2, pr 100
10419 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
10420 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
10421 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
10422 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
10423 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
10424 108 Cyls 1, lyx 100
10425 108 Cyls 2, lyx 95
10426 108 Cyls 1 80
10427 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 2 65
10428 108 Lenngren f 200 60
10429 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
10430 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
10431 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
10432 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
10433 110A Atterbom F 220 75
10434 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , CYLS 1, P-LYX 50
10435 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
10436 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
10437 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
10438 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
10439 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
10440 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
10441 114 25ö JÄRNVÄGEN , VF 25
10442 115B Sjöräddningen F 350 115
10443 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
10444 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
10445 117C1b 20x30ö G.VI. blå typ2, havfet linje 31mm 200
10446 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
10447 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
10448 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
10449 118A1b 20x20ö G.VI. grå typ2, PRAKT /!, F 1000 250
10450 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
10451 118C2 20x25ö grå G VI A typ 2, pr-lyx 75
10452 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
10453 120B 15ö röd, SJÖPOST, utan snedstreck 15
10454 122a 20ö VM I FOTBOLL , snedstr, prakt 20
10455 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
10456 124 Lagerlöf F 100 35
10457 130 ARRENIUS 30
10458 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
10459 135 BRANTING 15ö 15
10460 136 SAS ,F 80 25
10461 136o SAS omv, CYLS 2 35
10462 136O SAS 40ö 15
10463 136R SAS 40ö 15
10464 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
10465 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
10466 140 30Ö PILO 40
10467 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
10468 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
10469 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
10470 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
10471 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
10472 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
10473 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
10474 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
10475 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
10476 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
10477 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
10478 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
10479 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
10480 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
10481 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
10482 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
10483 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
10484 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
10485 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
10486 160 Nobelpris 1903 F 100 35
10487 166A 20x 30 ö violett 35
10488 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
10489 167-68 1904 Nobel 55
10490 170Ao TELEUNIONEN, KN +3 80
10491 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
10492 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
10493 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 1 30
10494 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
10495 173 30 ö Nobel 1905 20
10496 174B Nobel 1905 60
10497 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
10498 186A1 20x45ö orange typ3,prakt F 700 175
10499 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
10500 197 Älghuvud, F 100 30
10501 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
10502 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
10503 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
10504 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
10505 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
10506 203RT SVERIGES RIKSBANK 4,50 KR, RT 25
10507 205A Nordiska Vildblommor 30
10508 205A Nordiska Vildblommor 25
10509 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
10510 205A VILDBLOMMAOR, 20
10511 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
10512 207 Kyrkornas värdssamfund 15
10513 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
10514 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
10515 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
10516 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
10517 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
10518 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
10519 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
10520 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
10521 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
10522 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
10523 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
10524 214A Liljefors 20
10525 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
10526 215-16 Nobel 1903 30
10527 218 10 x 50 ö grön G VI A 15
10528 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
10529 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
10530 222A kn+1,5, delat kors vä 100
10531 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
10532 222A EUROPA 1969, PRAKT 45
10533 225ART WASA 5,50 MED RT 30
10534 228A,B SAGOR 2 EX 90
10535 234A Näringsliv 30
10536 234B
30
10537 239
30
10538 252 Nobel 1911, Cyls 1 35
10539 253 Idrottsflickor, helt kn 25
10540 254 Sv. GLAS 30
10541 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
10542 262 G:VI: 90 år F 65 20
10543 270 Nordiska Museet F 130 40
10544 270A
40
10545 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
10546 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
10547 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
10548 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
10549 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
10550 354 Helt kn,+ cyls2 20
10551 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
10552 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
10553 371 Stockholmia 86 , knr 50
10554 371 Stockholmia 86 F 160 40
10555 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
10556 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
10557 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
10558 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
10559 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
10560 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

10561 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
10562 1O 8X 25Ö LYX 200
10563 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
10564 1O 8X25ö ,omv LYx 160
10565 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
10566 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
10567 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
10568 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
10569 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
10570 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
10571 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
10572 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
10573 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
10574 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
10575 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
10576 2o 10x10ö brun, LYX 25
10577 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
10578 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
10579 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
10580 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
10581 4Ar F 700 225
10582 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
10583 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
10584 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
10585 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
10586 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
10587 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
10588 4B Cyl 2v 30
10589 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
10590 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
10591 4R 4x25ö blå , LYX 30
10592 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
10593 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
10594 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
10595 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
10596 5BOV Kn 0,5+ 300
10597 5BOV cyls 2 fot F 565 200
10598 5BRV F 600 200
10599 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
10600 5OH 15+5ö , KN 70530 75
10601 5OH PR-LYX 50
10602 5OH
35
10603 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
10604 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
10605 5OV PRAKT 5+15Ö 200
10606 5OV KN 1, 7..., F 595 200
10607 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
10608 5OV 5+15Ö, OMV 150
10609 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
10610 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
10611 5RV 5+15ö PRAKT 200
10612 5RV 5+15Ö, Rättv 150
10613 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
10614 6OH cyls 1 F 450 150
10615 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
10616 6OV cyls 2 F 300 100
10617 6OV cyls 1 fot 85
10618 6OV F 200 60
10619 6RV snedstreck, lyx 70
10620 6RV snedstreck 60
10621 6RV utan snedstreck F 175 55
10622 8OH kn +3 "...465, F 650 225
10623 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
10624 11BOV KN 3 108.. 35
10625 12FOV CYLS1, KN +1 100
10626 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
10627 15Do kn +4 30
10628 16C1r
15
10629 16C1r
15
10630 18 Tjörnbroar 20
10631 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
10632 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
10633 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
10634 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
10635 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
10636 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
10637 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
10638 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
10639 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
10640 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
10641
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
10642
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
10643
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
10644
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

1
Stor Kartong (flyttlåda för böcker) med häftes lager och häftespartier medaljong och framåt , högt värde. Fynd ? 17000
2
Stor Kartong (flyttlåda för böcker) med häftes lager och häftespartier medaljong och framåt , högt värde. Fynd ? 7500
3
Samling 20st med 19 olika handgjorda häften H23r,o, H24, H 25I not typ1 på omslaget, 26o, H29-31 , 33CC,BC,CB, 3434CB, 35CC,BC, 36BC, 38CC, 39CC, 40CC OCH 41CC. f 2018 ca 36000 Mest fin kvalitet. 3000
4
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
5
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
6
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
7
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
8
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
9
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
10
Parti 7st Handgjorda häften H 10,23, 29, 30 , 36CBo, 38CBr, 40CBr (5par smal marg) , blandad kvalitet. F ca 25000 1800
11
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
12
Samling 125 häften varav ca 115 olika 1918-67, ex H9-10, 16 , 64, 67-68 ,Flottan 1944 10+20ö, 5kr slottet H 99, 110A, 131, div kungahäften m.m. Hög kvalitet 1600
13
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
14
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
15
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
16
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
17
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
18
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
19
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
20
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
21
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
22
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
23
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
24
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
25
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
26
Bättre moderna G VI häftenmed bl a H 190 C RT. Facit 6.400 900
27
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
28
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
29
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
30
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
31
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
32
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
33
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
34
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
35
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
36
50 st häften a 20 kr i 8x 2,50 = 400 x 2,50kr i par eller 4block = bra till 5 eller 10 kr porton = nom 1000 660
37
Kpl häften med 360 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra till 5 eller 10 kr porton) = nom 900 610
38
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
39
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
40
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
41
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
42
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
43
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
44
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
45
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
46
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
47
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
48
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
49
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
50
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
51
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
52
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
53
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
54
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
55
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
56
Automat Häftesparti ca 100st inkl t.ex HA6 kpl. F ca 3500 markeringar finns 350
57
ca 78 olika häften 1940TAL-1974 MED FLERA BÄTTRE. 350
58
kpl häften med 200 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra till 5 eller 10 kr porton) = nom 500 330
59
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
60
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
61
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
62
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
63
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
64
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
65
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
66
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
67
Ca 30 olika Häften Medaljong- 1965 flera bättre ,exempelH10, 16, 10ö lite veck i omsl. Lützen,,H 69 H73,,76, H80, H140, Billigt 250
68
TREVLIGT PARTI 125 OLIKA CA 40 AUTOMATHÄFTEN , bl.a. HA6 4 olikadubbletter 250
69
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
70
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
71
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
72
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
73
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
74
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
75
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
76
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
77
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
78
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
79
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
80
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
81
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
82
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
83
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
84
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
85
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
86
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
87
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
88
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
89 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500


NOMINALVAROR

90
100 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 16000
91
50 RABATT HÄFTEN inom Norden 8200
92
50 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 8000
93
20 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 3200
94
20 RABATT HÄFTEN inom Norden 3200
95
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
96
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
97
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
98
Parti 500st 6 kr märken Nom 3000 , 500st B-porto 1800
99
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
100
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
101
10 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 1600
102
10 RABATT HÄFTEN inom Norden 1600
103
Parti 400st 6 kr märken Nom 2400 , 300st B-porto 1500
104
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1300
105
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
106
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
107
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1150
108
Nominalparti Nom 2000 1000
109
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
110
Nominal Parti lösa märken , på blad, mycket häften mest 1980 tal Nominal 2200kr 900
201
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
111
Nominal Parti lösa märken , några årsatser. mycket häften mest 1980 tal Nominal 2000kr 850
112
5 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN Norden 800
113
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
114
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
115
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 650
116
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
117
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
118
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
119
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
120
4 rullar 2x 1,30+70ö,2,20kr= 100 x 5,50 porton nom 550 kr 350
121
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
122
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
123
50st RABBATTMÄRKEN i par och block. 275
124
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
125
1 rabatthäfte norden 160


ARK PARTIER

126
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
127
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
128
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
129
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
130
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
131
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
132
ARKPARTI ** , arkdelar, nr 40 2ö ph i något särat 100 ark, 2x 50 block nr 61 50block nr 63, 27ö medaljong ark, nr 71 2 ark m.m. F 2018 ca 10.000 500
133
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
134
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
135
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
138
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
139
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125


RULLPARTIER

160
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3100
146
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
147
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
148
nr 277 25ö orange Prifil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
142
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
149
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
150
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
151
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
144
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
152
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
153
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
154
52 rullar 48x100, 4x200 märken, 1940 tal och framåt. Nominal 550kr massor märken 400
155
25 olika 100 rullar 1947-64, Nominal 500 350
156
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
157
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
158 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
159 521A SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300


POSTFRISKA SERIER

161
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
162
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
163
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
164
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
165
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
166
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
167
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
168
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
169
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
170
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
171
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
172
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
173
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
174
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
175
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
176
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
177
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
178
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
179
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
180
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
181
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
182
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
183
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
184
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
185
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
186
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
187
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
188
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
189
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
190
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
191
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
192
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
193
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
194
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
195
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
196
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
197
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

198
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
199
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
200
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
202
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
203
ÅRSATS 1968, svår 700
204
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
205
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
206
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 500
207
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
208
ÅRSBOK 1987-88 450
209
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
210
Årsbok 1990/91 utan tryck ( Årsbok 90/91) på kanten. Sällsynt? samt normal årsbok med tryck. 400
136
Årsatser 1967, 1968, 1969 öppnade men fina 400
211
Årsbok 2004 Nominal 570 375
212
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
213
Årsats frimärken 2007 , nominal ca 500 360
137
Årsats 1970 mycket fin , svår 350
214
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
215
Årsbok 2005 Nominal 436 300
216
Årsbok 2005 Nominal 436 300
217
Årsbok 2003 275
218
Årsats frimärken 1996 , nominal ca 300 275
219
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
220
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
221
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
222
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
223
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
224
1st ÅRSATS 1971, svår 225
225
ÅRSATS 1972, 200
226
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
227
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
228
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
229
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
230
ÅRSBOK 1991/92 175
231
Årssats 1969 öppnad men kpl 175
232
ÅRSBOK 1989-90 170
233
ÅRSBOK 1989/90 170
234
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
235
ÅRSBOK 1988-89 165
236
ÅRSATS 1973 150
237
ÅRSATS 1973 150
238
POSTENS förseglade årsats 1973 150
239
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
240
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
241
ÅRSATS 1974 100
242
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
243
Årsbok 2006, inga frimärken 95
244
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


245
Postförseglat kilo 1944 ,1120 Gram, sällsynt, ovanligt utbud 1900
246
Postförseglat kilo 1944 ,ca 1110 Gram, sällsynt, ovanligt utbud 1800
247
Postförseglat kilo 1945 ,ca 1144 Gram, sällsynt, ovanligt utbud 1800
248
Postförseglat kilo 1949 ,ca 1144 Gram, sällsynt, ovanligt utbud 1800
249
Postförseglat Kilovara 1966 425
250
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
251
KILOVARA 1973, förseglad 350
252
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
253
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
254
Kilovara 1967 plomberad 350
255
Kilovara 1967 plomberad 350
256
Postförseglad kilovara 1972 325
257
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
258
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
259
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
260
Postförseglat Kilovara 1974 325
261
Postförseglat Kilovara 1973 325
262
Postförseglat Kilovara 1969 325
263
Postförseklad kilovara 1969 325
264
Postförseglad Kilovara 1965 325
265
Kilovara 1967 plomberad 325
266
Postförseglad kilovara 1974 300
267
Postförseglad kilovara 1969 300
268
Postförseglad kilovara 1973 300
269
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
270
Postförseglad kilovara 1978 225
271
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

272
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1936 , inbundet skinnband i verkligen fint skick, En bok pärla. 780 gram. 500
273
2st Harryy Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
274
ATLAS: Handboken över Sveriges maskingjorda och automahäften i 2 pärmar ca 3,7kg. Eftersökt. 400
275
Variant handboken :"Handbok över avarter, på Svenska Bandmärken 1920-36" , i 2 pärmar, 2,6 kg, Leif Andersson, Roland Frahm, Kjell Nilsson 1981. Eftersökt 400
276
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
277
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
278
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
279
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
280
Färgskalan 212 Göransson , eftersökt användbar färgskala. 300
281
Handboken över Sveriges Frankotecken del 1,2,3 med nytrycken av vapen. 300
282
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
283
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
284
8 visirpårmar , ca 4,8 kg 200
285
LEUCHTURMALBUM MED FICKOR 1870-88 för märken och häften , högt nypris. Grön klämfjäderpärm ca 2,9 kg. 200
286
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
287
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
288
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
289
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
290
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
291
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
292
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
293
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
294
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
295
Svart Schaubek klämfjäderpärm läder (imitation?) i nyskick bredd 29, höjd 30cm . 125
296
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
297
Bok "Svensk Posthistoria 1855-1925" : Jan Billgren o Sören Andersson,SFF Handbok D2 ,tryckt 1995 125
298
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
299
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
300
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
301
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
302
Årsböcker 2012-14 3st upplaga ca 4-6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
303
Esttettalbum pår . Fin. 75
304
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


305
STORT DUBBLETTLAGER (F ca 200.000 kr ) mest ** I 9 KASSETTER, huvudvärdet på ** 1930-60 tal med många bra högvalörer ex ca 70 st 60ö Delaware nr 265, , 13 st nr 268 30ö, 20x 326BB, 10 st nr 327, ca 30 90ö Bibeln nr 329, många skansen, Hazelius, 21 st 120ö Birgitta, ca 50st 60ö Schele etc.,
även en del tidigare bättre från 1870 tal -1920 tal men */** och lite stämplat. Lågt utrop.
6000
306
BANANLÅDA MED ENORM MÄNGD STÄMPLADE FRIMÄRKEN över160000st, i buntar 1930-40 tal och kunga märken 1950-60 tal. MÅNGA BÄTTRE SOM Lützen, Riksdagen och Postverket 1936 F för dessa ca 132.000 , sen många högvalörer 1940 tal, ca KG 3500
307
Fyndlåda, Sverige 2 album **, diverse äldre vapen - lejon , tjänste stpl med mycket hög katalogvärde, även en del 1924 års , häften , årsatser, lösa märken, men även liten Norgesamling, div Schweiz och Tyskland med högt katalogvärde ca 2200 DM- 3500
308
Fyndlåda, Banankartong HV , full, mycket sverige i insticksböcker m.m. , men USA och många länder. Mycket märken en del bättre. 3000
309
Banankartong med 3 skokartonger fyllda med instickskort med massor av märken bl.a. många lite bättre vapen,flera Lejon och sen fram till 1990 tal , många tusen märken . Fynd ? 3000
310
SAMLING STÄMPLAT4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
311
STOR FLYTTLÅDA MED ENORM MÄNGD STÄMPLADE FRIMÄRKEN, MÅNGA BÄTTRE SOM 144C , ca 250 av var (241C,42C, 244, 245), några hundra, buntar Postverket ex 7x 246C, 247C, 248C, 2x 250, 2x40ö,45ö, 2x 60ö, ca 200st 20ö nr 249 i kuvert, F för dessa ca 50.000massor högvalörer 1930-60 tal, SEN MYCKET MÄRKEN 1950-FRAMÅT 2500
312
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
313
Parti stora tjänste stämplat */** på svarta kort i kasett ,omftattande dubblettparti med 37 st t 14 (F ca 8000) och 100 tals t 13 med ex 70 3ö mest **, 4st 6ö, ca 56st 12ö , över 100st 20ö röd, 16st 24ö, 33st 24A, 24B prakt 3-strip **, 4-block **, tj25 ca 20st **, tj25 5 stpl, tj 26 4 stpl, 13st **/*: tj 17F 2014 ca 49000 lite blandad kvalitet. 2000
314
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
315
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
316
100 buntar 3,4,5,6,12,OCH 20Ö RINGTYP T 13 , verkar äldre. F 15.300 1500
317
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
318
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
319
4 askar ca 450 BUNTAR NÅGON OSCAR MEN MEST 1930-40-50 TAL ex nr 263, 85ö brun Tre kr har skymtats, Fynd? 2,4 kg. 1000
320
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
321
Ask , stämplade dubbletter i pergamyntkuvert 12ö vapen - 1940 tal, ex många ringtyp t 13 ca 80 6ö, många 50ö, flera 1kr,, ca 100 st 168c-d F 8000:- , ca 150 BB par Hazelius ( F 6000), ca 25 120ö birgitta, Skyhögt katalogvärde . Fynd? 1000
322
FLYTTLÅDA dubblett lager stämplat i 9 insticksalbum, med 5st 64sid insticksböcker vapen - 1990 tal , massor lite bätre märken 1855-1940 tal, även en insticks bik ** medaljong -1940 tal med en del högalörer. Tungt. 1000
323
RINGTYP T 13 , 3Ö, 4Ö, 5Ö6Ö, 20Ö ,30Ö, 50Ö, 10/12Ö I VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 27000 1000
324
30 st intressanta 100 buntar (nr491 70 bunt) från gammalt lager. nr 332C-, 1941-1963, med många bättre högvalörer. ex 357, 447, 457 65ö Lenngren, 501, F ca 33100 2014, fina stämpelmöjlighetre. 900
325
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
326
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
327
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
328
ca 380st 100 buntar profil hö 5ö-50ö ,vikt ca 1250 gram 1939- 1940 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 750
329
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
330
16st 100 buntar STORA TJÄNSTE 3x 2ö tj 11,tj 18 20Ö röd, 8x30ö, 2x 50ö grå tj 23, 2x tj24B FYND STÄMPLAR VARIANTER? F 2017 17300:- 650
331
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
332
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
333
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
334
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
335
143 A Lejon 5ö grön 2 sidig , 100 st 100 buntar, gammal tråd. 600
336
Ask 38 olika buntar ca 100 i var, band märken1920-30 tal, nr 142cx- nr 194 . ex 142cx, 144cx, 156-57,158 och ovanligare 193-194 Fynd ? Högt katalogvärde 600
337
Dubblettkartotek stämplat i 2 skokartonger, tusntals märken i pergamyntkuvert och kuvert oscar till 1940 tal, mycket bandmärken, div 1924 år inkl 1 kr kongress m.m., Fynd chanans på vackra stämplar, vm varianter m.mIntressant. total Vikt ca 2,1 kg. 600
338
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
339
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
340
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
341
NR 305, 1,75KR TRE KRONOR 100 BUNT OVANLIGT. frän gammalt lager. f 7000 500
342
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
343
DUBBLETTLAGER stämplat oscar -1950 tal i kartong ca 1,9 kg, tusentals märken i kuvert, div oscar- medaljong, intressanta 1920 tals bandmärken, mycket 1940 tal, fyndchans på vm och stämplar. 500
344
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
345
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
346
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
347
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
348
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
349
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
350
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
351
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
352
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
353
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
354
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
355
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
356
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
357
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
358
Cigarr Ask 40 st 100 buntar 100 i var medaljong varav 31 st 25ö och 9st 5-30ö. Intressant. 400
359
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
360
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
361
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
362
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
363
RINGTYP T 13 , 4Ö, 5Ö, 20Ö ,30Ö, VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 7300 400
364
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
365
Finland , 32 gamla 100 buntar nr 58 samt , 1mk 8st 100 buntar nr 73, ser gammalt ut 350
366
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
367
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
368
144 A Lejon 10ö grön 2 sidig , 35 st 100 buntar, gammal tråd. 350
369
ca 125 st 100 buntar 1940 tal småformatiga, många olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken. 350
370
Parti över 300gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 350
371
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
372
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
373
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
374
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
375
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
376
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
377
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
378
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
379
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
380
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
381
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
382
147 Lejon 25ö orange 2 sidig , 14 st 100 buntar, gammal tråd. 300
383
142 A Lejon 5ö brun 2 sidig , 30 st 100 buntar, gammal tråd. 300
384
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
385
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
386
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
387
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
388
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
389
Ask Ca 1 kg frimärken,massor 1000tals ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
390
Ask Ca 550gr frimärken, 1000tals inkl ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
391
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
392
Alladin ask med över 2000 st G V profil vänster bl.a. 200 av var 85ö 0ch 115ö. 300
393
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
394
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
395
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
396
140 A Lejon 5ö grön TYP 1 , 1 st 100 buntar, gammal tråd.. F 5000 250
397
143 -148 Lejon 5ö ,10,25,30Ö , 30 st 100 buntar, gammal tråd. 250
398
Ask Ca 80 buntar ca 100 i var, 5 oscar , några medaljong , många band 1920-30 tal, till ca 1940 tal, 4 tyska äldre buntar ingår. 250
399
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
400
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
401
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
402
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
403
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
404
Ask Ca 44 buntar ca 100 i var, band märken1920-30 tal, nr 142cx- nr 192 . Fynd ? 225
405
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
406
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
407
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
408
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
409
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
410
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
411
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
412
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
413
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
414
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
415
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
416
Grovtandade små bandmärken 1920-36 ca 2kg stämplade märken i ask. 200
417
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
418
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
419
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
420
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
421
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
422
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
423
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
424
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
425
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
426
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
427
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
428
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
429
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
430
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
431
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
432
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
433
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
434
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
435
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
436
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
437
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
438
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
439
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
440
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
441
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
442
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
443
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
444
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
445
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
446
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
447
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
448
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
449
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
450
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
451
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
452
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
453
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
454
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
455
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
456
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
457
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
458
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
459
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
460
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
461
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
462
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
463
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
464
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
465
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
466
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
467
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
468
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
469
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
470
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
471
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
472
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
473
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
474
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
475
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
476
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
477
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
478
15 st bandmärkesbrev, 1920-38 2 lejon som lösen en med PR KORK stpl , 146E m.m. 400
479
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
480
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
481
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
482
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
483
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
484
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
485
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
486
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
487
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
488
24 FÖRSÄNDELSER VAPEN,14b, 8 RINGTYP, 9 OSCAR flera Hidingsta och 5 senare. 300
489
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
490
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
491
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
492
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
493
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
494
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
495
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
496
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
497
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
498
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
499
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
500
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
501
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
502
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
503
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

504
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
505
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
506
Mycket omfattande nyans samling vapen och Lejon nr 7-12, 14-16. stämplat och några ostpl ingår samt vapenserie Parisförfalskningar,och några bättre vapenbrev 24000
507
Samling stämplat 1855-1916 med några **/* ,flera 4sk inkl gråultra nr 2i, pr-lyxs 8sk,, svart o brun lokal, 14A, omfattande nyanssanling vapen , lejon, ringtyp 14, 13 , ph , tjänste ex praktex 6ö grå, praktex 22B o lösen , medaljong i nyanser , samt kpl fina serier landstorm I,II,III. Massor vackra till PR-LYX STÄMPLAR, några ex med småfel men huvudsaken mycket fin kvalitet. ÄVEN VARIANTER. En riktigt ovanlig samling med många utsökta ex. 20000
508
Samling i Facit album 1855- 1966 med alla skillingar, vapen- ringtyp överkpl, Landstorm I,II,II i fina serier , Kongress o Förening kpl, tjänste och lösen kpl. Skillingarna i blandad kvalitet sen mest god.. Nära kpl enligt album 1855-1955 inkl BC-CB. 16000
509
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 ochph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
510
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 10000
511
Fantastisk samling stämplade Bandmärken1920-36 mycket omfattande i pappers sorter, vattenmärken , nyanser, PR-LYX stämplar och varianter, bl.a. 140Acx par, 140Acxz (F 7500), 141a, 5nyanser 141bz, 142Acz sign KAN,142Aa, flera 142Ecc, 143Acz, 144Cbz, Ccx 2st, Ccxz, 144Ecxz AB-PRS 3-STRIP (f 7200), 148 Acxz, många varianter på Lejon, En Face många nyanser papper, och varianter fin 152Acxz, 179gBz aB-PR RIMFORSA 23-7-21, FINA SERIER BRA STÄMPLAR KONGRESS o FÖRENINGEN inkl bäda cx och grönblå, varianter 235 PI, 240 PI, PIII, 258RI. Även Militärmärken M1-M9. Sällsynt hög kvalitet och flera svåra märken.Förmånligt utrop. 10000
512
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
513
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, , svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
514
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
515
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
516
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
517
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
518
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
519
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
520
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
521
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
522
Vapen , nyanssamling 5ö, 22 st, 9ö 3 st, 12ö ca 100st många ultramarina, 24ö 35st, 30ö 7 st, 50ö 16st, Många bättr nyanser om än något blandad kval. Flera vackra stämplar. 4500
523
SAMLING OSTÄMPLAT / POSTFRISKT 1858- 1974 I TJOCK VISIRPÄRM, INKL EN DEL NYANSER OCH NÅGRA DUBBLETTER. Flera ringtyp , Oscar, 5 kr posthus, bra tjänste och lösen, välfylld medaljong o framåt, ex 1kr kongress ** F 2014 ca 92.000:- med hänsyn taget för * ostpl priser. Några tidiga i blandad kvalitet sen mest bra ex 4500
524
Tjock visirpärm med stämplade dubbletter 1855- 1920, 2x 4sk, 3x 5ö vapen + en ostpl, 9ö, ca 110st 12ö, 2x 24ö, 7st 30ö, 59ö, 14x 14, 5 x 2+ö nr 16, massor ringtyp t 14 med alla valörer ex 15x6ö, 7x 24ö, 3x 50ö ,3x 1 riksd, , många ringtyp t 13 ca 40-50 av var 3,4,6ö, 33x 24ö med 3 citrongula, 5x 41, 10 x 6ö ph nr 44, nr 45- medaljong ofta 1 visirblad av varje märke, sen många Landstorm, tjänste och lösen med många t 14 och praktstpl t 13 tj, och små tjänste. Massor fina AB-PRakt stämplar. F 2018 ca 75000 + många fina stämplar. 4500
525
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
526
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
527
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
528
Samling Sverige stpl i Facit 1855- 1949 album med med 4sk , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 bra serie, bra serieer Landstorm I-II-III kpl, Kongressen kpl serie, 1928-49 nära kpl div tj änste och lösen ex L1-2, 11-20 med L17a. Mest fin kvalitet 4000
529
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
530
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
531
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
532
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
533
Samling stämplati visiralbum 1855-1955, 4sk vapenöver kpl med 9ö attest Sjöman (4),4,4 mycket gott till praktex, vacker serie Lejon 3, 17, 20ö, ringtyp t 14 överkpl inkl 20h, ringtyp t 13 kpl med 1 riksdaler och en del pr-lyxs, ph kpl med 2 6ö, oscar inkl 4-block 1 krona, 2x posthus,71-74cx, nr 75, LANDSTORM I-II-III i fina stpl serier, bättre band 144Ccx, 144Ccxz (F 2400) , 144E, 146Ea,b, 2x 159bz, 179bz, kongress 5-80ö, Föreningen kpl serie, 15 olika BC-CB, tjänste 8 olika t 14, 2x tj15, tj25 2st, tj46,tj 52cx och några bättre lösen. F 2018 ca 65.000 mest god kvalitet 3800
534
FINT PARTI/ NYANSSAMLIG STORA TJÄNSTE T 14CA 115 ST PÅ VISIRBLAD MED MÅNGA PR-LYXS MÄRKEN och bra nyanser. MYCKET BRA OBJEKT.. 3700
535
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
536
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
537
Bra samling stpl 1916-74 i tjockt visiralbummed bl.a. Landstorm I-II-III kpl i bra serier, bra bandmärken ex 139b, 20 olika kongro jubileum, ca 8 BC-CB, 269B1-B2 ,bättre BB par . Bra kvalitet. 3500
538
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
539
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
540
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
541
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
542
Samling **/* 1891-1967 i visiralbum med ex nr 40-49 *, 90** praktex, 167c **, Kongress kpl **/* bra tandning, Föreningen med ex 40(AB) 50ö 80ö. 1kr -2kr i ** fina prakt ex, 5 kr * prakt, sen välfylld med bättre märken och serier. Bra kvalitet. 3500
543
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
544
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
545
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
546
Oskar nr 39-64, i tjock visirpärm med varianter, tydliga och mindre tydliga i 1000 tals märken , flera intressanta. Massor av vm1 och vm 2 på 5-50ö. Högt katalogvärde 3500
547
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
548
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
549
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
550
Ringtyp t 13 , bra stämplad nyans och variantsamling med ca 270 märken , inkl många varianter och flera Praktstpl. 3300
551
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
552
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
553
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
554
Fin samling stora tjänste T 14, i nyanser många praktstämplar, 6x3ö, 7x4ö, 5x5ö, 7x6ö med 2 grå, 9 x 12ö, 3x20ö, 8x24ö, 4x 30ö, 2x 50ö och 3x 1kr. Fin kvalitet. 3200
555
Samling stämplat i Facit album 1855-1987, bl.a. 3 st 4sk, vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl med några nyanser ex 20h, ringtyp kpl förutom nr 37, Landstorm I-II-III kpl i fina stämplade serier, Konress till 1 kr, UPU till 80ö, ett antal BC-CB, från 1945 nästan kpl. Delvis blandad kvalitet men högt värde och fina nr 105-138. Lågt utrop 3200
556
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
557
VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN KPL MEST POSTFRISKA EX . BL.A 80ö OCH 5 KR I PRAKTex **. Fca 13000 3000
558
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
559
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
560
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
561
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
562
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
563
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
564
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
565
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
566
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
567
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
568
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
569
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
570
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
571
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
572
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
573
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
574
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 13, massor av nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 250 st inkl 1 riksdaler, 16 st 24ö. 3000
575
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
576
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
577
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
578
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
579
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
580
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
581
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
582
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
583
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
584
Vapen 1958 parti stämplat , 25 x 5ö, 2x 9ö, ca 270 12ö många nyanser och ultramarina , stämplarm.m., 24 st 24 ö, 28st 30ö och 7st 50ö . Något blandad kvalitet. Många nyanser . F 2018 ca 35.000 2800
585
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
586
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2700
587
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
588
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
589
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
590
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
591
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
592
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
593
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
594
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2500
595
LÖSEN T 13 stpl från stor utställnings samling, KURIOSA STÄMPLAR, 16 OBJEKT sigill, kork , T-stpl, Eslöf 2ring. korkstpl. 6ö NON PAYE Outlöst, 20ö i 12block med WÄRDE stpl Hög Kvalitet. FIN LOT, 15 OBJEKT FALSKA OCH EFTERSTÄMPLADE KURIOSA INGÅR DESSUTOM. 2500
596
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
597
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
598
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
599
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
600
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
601
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
602
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
603
Bra parti ca 67 st tjänste t 14 med alla valörer och flera nyanser och många PR-LYX STÄMPLAR, F CA 24000 mest fin kvalitet, ex 10st 3ö, 3x4, 7x 5ö, 7st 6ö, 4 20ö, 14 st 24ö . Mycket prisvärd 2500
604
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
605
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
606
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
607
Parti 19st stpl 4-skillingar, flera med varianter, aning blandad kvalitet men många fina intressanta 2500
608
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
609
Ringtyp t 14 och t 13, Totalt ca 400 märkenpå visirblad ; t 14 ca 17 x 3ö, 4ö, 6x6ö, ca40 st klipp med 12ö , 6x 24ö, 4x50ö, t 13 ca 60 x 3ö, 20x 4ö, över 80x6ö, över 150 st 24ö, 28st 50ö. En del är på klipp. En del Prakt stämplar, intressanta stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca t 149000+ t 13 45000= 54000 2500
610
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
611
RINGTYP 12ö t 13, ca 330st med AB-PR-LYX STÄMPLAR på 10 visirblad, MÅNGA OLIKA OCH MINDRE ORTER. Lite blandad kvalitet. 2500
612
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
613
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
614
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
615
Ringtyp t 14 2 över kpl serier 26st, och 27 st med bättre nysner som 20 g, 24i ,27a, t 13 med 25st 3-1kr och 42st 3ö-1kr inkl fin riksdaler t 13, samt ringtyp Ph överkpl 24st, några 50-51 och oscar boktryck. Flera fina ex och en del PR-YX STÄMPLAR. FIN KVALITET 2400
616
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
617
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
618
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
619
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
620
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
621
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
622
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
623
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
624
50 ST TJ 26 ,PÅTRYCK 10Ö PÅ 24Ö STORA TJ., I BRA STPL EX , ÄVEN PRAKT EX. 2000
625
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
626
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
627
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
628
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
629
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
630
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
631
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
632
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
633
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
634
Samling stpl i 2 album 1855-1980, def 8sk oräknad, vapen många ringtyp , flera bättre här och där, flera BC-CB, blandad kval men många bra ex. och en del prakts. F 2009 ca 26.000:- välfylld. 2000
635
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
636
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
637
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
638
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
639
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
640
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
641
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
642
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
643
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
644
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
645
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
646
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
647
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
648
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
649
Bra samling ringtyp PH nr 40-51 på 16 visirblad , **/* stpl , ostpl av varje valör ingår ex 2 50ö, 2 30ö, prakt 4 block ** 4ö, 3ö , nr 51 ab-pr 10 block,** , samt några brev.Många prakt stpl . Ca 300 märken . Lågt utrop 2000
650
VARIANTSAMLING RINGTYP 12ö T 14, 104 st + 1 brev. bl.a.stort dragspel, dubbelt dragspel, dubbelt partiellt spegeltryck, 2 märkesbilder på brev 1872, ort bläckmakulering DÖRARP, tryckvarianter m.m. Allt beskrivet på albumblad. Hög intressant samling! 2000
651
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
652
50st 5 kr posthuset F nr 65, i 25st vackert stpl par HÖG KVALITET. fIN INVESTERING. 2000
653
SAMLING/PARTI RINGTYP PH I visiralbum m uppsatta i nyanser och även i dubbletter ex ca 100 2ö , 3ö ca 15 st, 230st 4ö, ca 250 5ö, 17st 6ö, ca 150 20ö, ca 130 x 30ö, över 100 50ö, ca 120 1kr och ca 65st nr 50, samt vacker nr 51. Flera fina stämplar, en del Praktstämplar. Varianter ?m.m. F ca 36000. Lågt utrop! 2000
654
Bra samling stpl 1858-1969 i Facit album, flera vapen, Lejon, ringtyp t 14 kpl, tjänste och lösen t 14 kpl bra ringtyp 13 och ph, tjänste 11-25 med 22B, bra bandmärken, 144Ecx, 144Ccx, 162cx Kongress 5ö-2kr , 197cx, 211-220, 22-223, 212cxz. flera BC-CB ex, 324BC-CB, slottet BC sen nära kpl. Mest fin kvalitet. Högt värde 2000
655
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
656
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
657
Mycket intressant parti vapen - ringtyp ca 650 märken i visirpärm , div 12ö vapen , och ringtyp , t14 med många 5 och 12ö i nyanser , 3 st riksdalrar och tryckvarianter, vidare massor t 13 i nyanser ocg varianter, samt PH dito, flera pr-lyx STÄMPKAR, NR 37 VACKER RIKSDALER , kt, INGÅR förstärkt vackert 8 block 50ö t 13, 80 ö medaljong borttvättat påtryck m.m. 2000
658
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
659
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
660
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
661
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
662
Postfriskt i lagerbok 1878-1949 samt Kungamärken G VI A 394-437, samt Stockholmia 1955 i 9-block serie, i princip troligen allt **, nr 30 med krackelerad gummi, diverse oscar till 50ö, 144 C i 4-block , 3st 151C, 177C par, 179 Abz i fint perfekt ** 5 strip ( F 7500kr) , 218 ** par, 219, , 234-37 med 5st 236. 240-45, 246-55, 262 BC i 18 block med 3st BC dito 261CB, vidare flera BC-CB inkl 273 BC bra par 10ö stora siffror, bra trekronor överkpl Högt värde , lågt utrop! 2000
663
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
664
ORTSTÄMLAR samlingca 700 st H-LÄN vapen - 1980 tal mest små märken fram till 1950 tal , 10-20 % är på klipp , massor olika och mindre orter RIKLIGTmed PRAKT LYX STÄMPLAR . 2000
665
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
666
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
667
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
668
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
669
Lagerbok i visirpärm med 45 svarta 7-8 or ( 1,7kg) med stämplat Ringtyp t 14 till Landstorm och tjänste -lösen , nr 17-135 + många tj 1-54, Lösen ca 35 st , flera dyra märken ex nr 27, 3x nr 44 tj 6 kartongppr, tj 9, 3x tj 15 men framför allt massor av vackra-PR-LYX stämplar. 2000
670
TJÄNSTE, LÖSEN fin samling på kartongblad med 30 st tj t 14 , inkl 4x 5ö, 4x6 ö med grå, 4x24ö, 3x 30ö, 2st prs 50ö, 1kr, tjänste t 13 rikligt i nyanser, små tjänste, Lösen bra t 14 med alla valörer 1-4 av var inkl L7a, t 13 ca 90 st i nyanser inkl 17a . F ca 40.000 Billigt 2000
671
Samling stämplat med dubbletter, i 2 x 48 sidiga insticksböcker 3,2 kg , 1855-1970 tal, 4sk , vapen med 9ö, Lejon med 2x 17ö, flera bätre märken, nr 24,26, 27,123,136-38 , 2x posthus, 153-55bz, 159bz, bättre 1924 års, en del fina stämplar. 2000
672
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
673
Landstorm -luftpost överkpl landstorm I-II-IIsamling med en del vm kpv, Luftpost med 50ö vm krona stpl. 2000
674
HAWE SPECIALALBUM 1855 -1924 FÖR NYANSER OCH VM , VARIANTER, INKL 8SK kht, flera fina vapen. bra 12ö nyanser, 3x 5ö, 9ö bläck mak, 4x 24ö, , 5x 6ö ringtyp 14, 22f, 6x 24ö nr 34., 2bra nr 44, omfattande bandmärken i papper, nyanser, vm exnr 141a, 151Aa, kongress 5-35, 45-80ö fina *(*), Föreningen 5-20ö, 30-80ö mycket fina *(*), diverse landstorm, bättre tjänste och lösen ex 2x tj4, 3x tj15. Högt värde, fin kvalitet. 2000
675
Trevligt parti stämplat vapen- ringtyp och några bättre senare som nr , 65, 8x 136, 223, 4x 336, 2x 337C, några bättre vapen och ca 45st 12ö med ett ex UTROPSTECKNET dock 2 khtt, 12ö stpl MULLSJÖ,nyanser, grönblå, ultramarina, ringtyp bättre t14 , många ringtyp t 13 ca 170st många prakt stpl , och ph ca 85st med 6x3ö, 3x6ö, flera praktsstpl, enhetre ingår inkl fint stpl 9-block 12ö nr 32, fint 4-block 5ö nr 30, god kvalitet. 2000
676
SAMLING STÄMPLAT 1858- 1979 I 2 VISIRALBUM 4,4 kg, vapen, , nr 14-16, div ringtyp, oscar -band i nyanser, 1924 nr 197-208 197cx, inkl 201b UPU kpl inkl 10ö cx, sen välfylld men bara ett BC , En del vackra- prakt stämplar. 2000
677
Parti ostämplat (*) / * /** i 2 visirpårmar 3,6 kg 1000 tals märken 1858-1979 med många oscar-medaljong -band med en del ** , flera 1924 års, några ** som 205**, 207**, 215** 218 i par **, 233a *(*), 234-37 **240-45 ** , sen bättre 1940 tal ** med ex 320BC **LYX par, högvalörer**: 259,268, tre kr kpl ** 322-23, 326BB, 327, 329, 336 , 563v , tj 27-39** m.m. högt värde 2000
678
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
679
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
680
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
681
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
682
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
683
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
684
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
685
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
686
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
687
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
688
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
689
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
690
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
691
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
692
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
693
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
694
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
695
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
696
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
697
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
698
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
699
VARIANTSAMLING RINGTYP T PH ca 280 märken , Allt beskrivet på albumblad med tryckvarianter , , 2 märkesbilder 30ö ovanligt på ph, 30ö PH + del av marginal PH på baksidan, spegeltryck, 2 ph 4ö, 5ö,1kr flera förskjutna mittpartier, . praktstpl - lyxstp (ej varianter på dessa ),kuriosa stpl, Hög intressant samling! 1800
700
RINGTYP T13 i visirpärm , 50x 28, 47x 4ö, 80x 6ö, över 200 5ö, ca 180 12ö, ca 150 20ö, 39st 24ö, ca 100 30ö, 71st 50ö, 55 st 1 kr och över 200 nr 39 oscar Boktryck utan PH. En del vackra -praktstäplar, och en del varianter. F ca 39000 Intressant 1800
701
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
702
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
703
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
704
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
705
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
706
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
707
Bra dyrt Verbisalbum standardsamling stpl 1855-1949 med 4sk, många vapen , lejon kpl, ringtyp t 14kpl med en del nyanser, sen en hel del bra märken och div tjänste och lösen . 1700
708
NYANSSAMLING vapen 5ö 6st, 24ö 4st, 30ö 4st, 50ö 5 st, Lejon 14B 8st, 17ö 4 nyanser inkl grå, 20ö 5 st. F 2016 ca 19000, något blandad kvalitet men billigt. 1700
709
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
710
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
711
Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PR-LYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
712
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
713
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
714
Medaljong nr 75- 104 specialsamling i nyanser och varianter, många PR-LYX stämplar, vm varianter riktkors m.m. ca 800 märken Ser ut att vara bra nyanserat.( men inta alla märken är nyanserade) 1600
715
Dubblettparti ringtyp t14 , 13, ph på visirblad, 17x17, 75x19, 18xnr 20 6ö, ca170 x12ö nr 21, 3x22f, 4x24ö nr 249st 5öö nr 26, nr 28-50 flera ex alla valörer utom nr 37, ex 6st 24ö nr 34, Många vackra stämplar. F 2018 ca 25000 1600
716
Samling stpl i EW Larsson album 1858-1975, bl.a 9i, 14A, 14-16, 18, en del tj-lösen t 14, vackra-prs ringtyp t 13 ( ej nr 37), fina ringtyp ph , tjänstr t 13 flera fina, endel bättre vm 144Ccx, 156cxz, 165 cz, 179bz, kongress 5-80ö , 7 olika UPU, 7 olika BC-CB, och många vackra - praktstämplar. F 2018 ca 25.000 1600
717
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
718
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
719
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
720
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
721
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
722
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
723
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
724
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
725
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
726
Samling 1920-44 bandmärken nr 139-357 på gamla album blad ex nr 142Acc 142Ecc, , 144 Acc,,144Cbz, Ccx, 144E 2st , 145Ea,cx, 146Ea,b. 151Cbz 153 -55 med papper och vm. (inga kongress eller jubileum) , senare bl.a. 269B1,B2 Mycket Fin kval F 2009 ca 19500:- 1500
727
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
728
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
729
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
730
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
731
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
732
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
733
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
734
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
735
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
736
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
737
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
738
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
739
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
740
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
741
Bra samling oscar boktryck nr 39 och 45 på 10 visirblad , stpl , ostpl 2st nr 39 *, 1 st nr 45* , samt 8 försändelser .Många prakt - LYX stpl . Ca 100 märken . Lågt utrop 1500
742
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
743
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
744
30st 5 kr posthuset F nr 65, i 15st vackert stpl par HÖG KVALITET. 1500
745
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
746
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
747
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
748
Samling i 32 sid insticksbok (märken på 4sidor) , 3x 4sk, 8sk Banco, 4x 5ö vapen, 9ö, 21st ab-prs 12ö, 6st 24ö, 3x30ö, 2x 50ö, 3x 14B, 16, bättre ringtyp t 14, ex 4st 6ö inkl 20h, ringtyp t 13-ph, oscar med flera pr-lyx stpl. Något blandad kvalitet. 1500
749
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
750
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
751
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
752
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
753
Lagerbok vapen- medaljong 1858-1911 stämplat i fin kvalitet,vapen lejon ringtyp 14 med 7 x 6ö inkl grå, 5x 50ö, tj t 14 kpl många tj13 , div lösen , bättre ex som 6x nr 75 + 75 vm2, Flera vackra stämplar. F2018 över 40000:- 1500
754
Parti ringtyp t 14 på 4 visirblad ca 23x 3ö, ca 35x5ö, 22x6ö , ca 50 x 12ö , ca 53 20ö inkl 22a, 2x 22f, 3 st nr 23, 10 ok 24ö, 11x 30ö, 7st 50ö inkl 26a, 3x 1 riksdaler. F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god. 1500
755
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
756
Samling postfriska 5-strip i insticksbok , 1920- 1940. Bla bra grovtandade band, ex 143Acc, 146A 2nyanser b, c?, 166b,170b2, 185c,188a, 195, 239A,E, 258, 265, 270-317, MED TRE KR KPL FIN 5-STRIP SERIE, SEN T.EX 50Ö S NR 327, F 2018 ca 18000 1500
757
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
758
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
759
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
760
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
761
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
762
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
763
47ST SVARTAVDRAG (provtryck?) av frimärken 1936- 66 ca 6 sista i färg, och ca 10st svartavdrag Provtryck ? Pv.tr Sth ex Riksdagen daterad 1934, Postverket 1936 , totalt 57st . Ovanligt matrial 1400
764
RINGTYP PR-LYXS ex på klipp 25st, T 13, 2x20ö ,24 öre ringtyp t13, nr 34 11st, 30ö6st, 50ö 6st, Mycket fint parti. 1400
765
Samling stämplat i Verbisalbum med fickor 1855-1957, inkl 2 felfria 4 skillingar, vapen med 2x5ö, 9ö 3xav var 12-24-30ö, 2x 50ö. 6x 14B, 4x 20ö nr 16, flwera ringtyp, med ex 34f, 44, 101v1, 19st Landstorm I, många bandmärken, kongress till 50ö, några BC-CB, en del bättre tjänste. Prisvärd 1400
766
Kongress 54st 5ö-1kr och UPU 1924 46st bl.a. bra kpl serie 5ö-5kr , parti stämplat på 7 visirblad, hogt värde. 1400
767
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
768
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
769
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
770
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
771
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
772
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
773
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
774
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
775
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
776
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
777
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
778
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
779
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
780
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
781
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
782
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
783
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
784
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
785
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
786
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
787
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
788
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
789
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
790
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
791
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
792
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
793
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
794
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
795
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
796
41st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
797
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
798
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
799
Samling stämplat i Viking album 1858-1973, några vapen ringtyp, bättre som nr 65,75, 28 olika landstorm, 136-38, bättre band, kongress och Föreningen 5-80ö,inkl 10ö cx 197cx, 212 cx sen välfylld 120BC-CB inkl berzelius 320BC, 324CB, 1200
800
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
801
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
802
Stora Tjänste ca 2000 st stpl ex i tjock visirpärm varav 42 st T 14 med alla valörer (F 9300), och ca 61 fyllda visirblad med t 13, ex 50 st 2ö, 19x 3ö. 5x 6ö, 7x12ö, ca 240 st 20ö röd, ca 340 x 30ö i många nyanser, 10x 24ö, 11st 50ö röd, 10st tj 26, 5 st tj 26, de dyraste i något blandad kval. Men många ok och billigare med många PRAKT stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca 31000 1200
803
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
804
Bra nyanssamling på 6 visirblad, ringtyp t 14, 13, ph. ca 170 märken, ex 19e, 20f, 20h, 22a,f, 25c, 26a, 34f, 44a,b,c... fin kvalitet Verkar stämma. 1200
805
BANDMÄRKEN stämpalt nr 144--180 3st 16 sidiga insticksböcker fulla med tusentals märken , massor bättre papper och vattrnmärken, 141bz 3st, 142Abz 5st, 142cc, 142Ea, 142Ecxz 2st, 143Acc 4st, 144Acc 6st, 144Cc 22st AV pr, 144Cbz 3st, 144Ccx 6st, 144Ecx 2st, 144Acz 2st ngt ktt, 144Ac 2st AV ppr, 165bz 3st, 165cz 4st, 168bz 3st, 168a# ca 30st, 169cx ca 75st , 169cxz 6st, F 2018 ca 76000 då inga B papper eller tveksamma räknats. En hel del vackra ståmplar. 1200
806
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
807
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
808
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
809
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
810
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
811
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
812
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
813
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
814
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
815
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
816
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
817
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
818
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
819
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
820
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
821
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
822
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
823
Parti 17 olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a. 273 CB1, fin kvalitet F1917 11000 1100
824
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
825
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
826
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
827
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
828
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
829
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
830
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
831
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
832
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
833
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
834
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
835
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
836
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
837
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
838
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
839
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
840
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
841
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
842
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
843
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
844
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
845
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
846
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
847
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
848
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
849
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
850
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
851
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
852
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
853
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
854
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
855
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
856
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
857
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
858
Samling stpl i bra Facitalbum 1855-1990, bl.a. 4sk brun lokal kht, 5,3prs 12ö, 2x24ö 30ö vapen, nr 14, 16 flera ringtyp bla flera prs t 13., nr 44, 51, flera pr-lyxs oscar, nr 65, 105-14, 126-38, 8olika kongress,och 9 olika Förening inkl båda 60ö., 226-30 sen fåtal märken. Lite bl. kval men flera vackra stpl. 1000
859
LYXSTÄMPLAR, 7 ST RINGTYP, 1 TJÄNSTE OCH 20ST OSCAR-MODERNT. totalt 28st. 1000
860
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
861
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
862
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
863
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
864
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
865
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
866
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
867
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
868
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
869
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
870
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
871
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
872
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
873
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
874
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
875
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
876
147st ORTSTÄMPLAR PÅ 10 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 3 visirblad 1000
877
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
878
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
879
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
880
UPU 1924 NR 211-25 överkpl PRAKT serie på gamla albumblad, inkl 212cx, cxz, 216b , 2 ex av var 20,25, 35 och 60ö. 5kr pr-lyx. 1000
881
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
882
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
883
PARTI stpl på 7 visirblad 1924-40 med 15st Kongress, 2x 197cx, bra en krona, Föreningen med fina kronvalörer 1-5 kr och 9st 20ö-80ö, många nr 240-57 med fina -pr-lyx stpl, 261BCCB, 262BC , högt värde fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
884
UTSÖKT PARTI SMÅ TJÄNSTE, div vm krona med prs, 4block, m.m., vm linjer ca 50st 10ö med PR-LYX stpl, 8st pr-lyxs 35ö, omvända vm 8st 10ö flera prakts, 25ö cx, m.m Vackert partiab-pr, 30ö cx prs 1000
885
Trevlig nyanssamling stpl bandmärken nr 140-189 på gamla albumblad , flaera nyanser papper och märken i antal, ex 144Ac i par, 5st 146Ca7st 146E ett 4-strip , 3st 151Aa, 6st 151Ab AGRY, fin färgstudie av 151A, 152A, 2st 185b, 4st nr 189 . Intressant 1000
886
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
887
Bra samling */** i 2 dyra Kabe album med fickor 1855- 1972, märken från nr 40, med tex nr 89**, flera högvalörer 1940 tal , 20kr svan 337C **, sen ganska välfylld med stockholmia 1955 i 9-block ,lite tjänste ex tj 15 i 4-block **, lösen t 13 kpl m.m. Utrop under albumpris. 1000
888
SAMLING 1855 - 1955 stämplat och ostämplat **/* i Lindner album med fickor , 4 sk, 2x 5ö vapen 24, 30ö, ringtyp t 14 kplmed bra 4ö, 1 r nr 27a, nr 44, 65 25 olika Landstorm, bättre tjänste, 10 olika kongress, UpU ex 25,35,40ö, 238, bra lösen med 7 olika stpl ex, ex 1ö, 5,6,24,30ö. Mest fin kvalitet Högt värde. 1000
889
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
890
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
891
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
892
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
893
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
894
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
895
Utställningsmonterad samling **/* 1935-36 på rutade blad bla. 5-strip med 3st ** i var av Riksdagen 1935 5-25ö, 60ö och Postverket kpl i 5-strip 3 i var ** dock 5ö i 3-strip. 20-25ö 4-strip med 2**, div singlar och 4-block. Bra kvalitet. F 2018 för de ** ca 11.000 ( * icke räknade). 1000
896
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
897
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
898
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
899
RINGTYP T 13 MED PR-LYXSTÄMPLAR, riksdaler bara fint ex stpl 13-5-78. Billigt 1000
900
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
901
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
902
Variant lot! 24 öre ringtyp t13, nr 34, 26st bra ex , flera AB-Pr stämplar, Kuriosa intressant lot då alla har nästan full orginal gummering kvar. Flera ser postfriska ut. Fin gummeringsstudie på nyanser som man sällan ser som **: UNIKT Parti. 1000
903
Gammalt Harry Wennberg förtrycksalbum från 1929 med plats för nyanser , vm och varianter, med märken 1855-1928. Ingår 3 st 4sk, 3x 5ö vapen 11 12ö, 3x24ö, 3x 30ö, 50ö, 14B 3ö 4st, en del ringtyp ex 3st 3öph och 3st bra 6ö ph, nr 51, oscar landstorm band, 1924 med ex 197cx, 50ö till 1kr Kongress, 212cx, 216b, 1 kr UPU, divtjlösenm.m.. Intresant album något blandad kval. 1000
904
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
905
4-skillingar 18st i blandad kvalitet ett par bra sen delvis def. Nyanser, billigt trots kvalitet. 1000
906
Tjänste t14, 13 och små på 7 visirblad, t 14 22st i alla valörer ( F 8000) , ca 250 st t 13 med ex ca20st 12ö, 13st 24ö, 10st 50ö röd, , 6st tj25, 3st tj 26, 2st tj46, blandad kvalitetF 2018 totalt ca 22.000 1000
907
RULLSTÄMEL JÖNKÖPING 1896 specialsamling 44 st mest oscar, några tjänste o siffertyp samt 10 försändelser. Ganska ovanlig på försändelse. Bra kvalitet och olika typer. 1000
908
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
909
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
910
Samling stpl **/* 1855- 1949 i fint Verbis album med fickor. Ex felfri 4 sk, 2bra 5ö, fin 24ö-30ö vapen, 2x 14B, 3x 20ö Lejon, div bättre ringtyp , nr 27, 2x 44 ,medaljong kpl ostpl ej (55,80ö) , en del bättre landstorm, bandmärken, 20 olika 1924 års, valörer till 1kr, några BC-CB, tjänste t 14 kpl inkl grå 6ö , Lågt utrop 1000
911
3 öre liggande Lejonnr 14, 50 st stpl ex i mycket fin kvalitet 1000
912
Parti ringtyp t 13 och ph på ca 20 C6 kort med t.ex 21 st 24ö, 9st 6ö ph 3x3 nyanser, 11st 10/24 ö nr 51, även inkl ca 100 st nr 53 ca 100 st nr 66 och ca 100 nr 67. God kvalitet F2018 ca 31.000 1000
913
TJÄNSTE, Parti stämplat på visirblad, seriet t 14, rikligt över 250st, med t 13 ofta i nyanser på ca 18 visirblad, med ex 3 st 6ö, 30-40 PR-LYXS 10ö, 3x 12ö, nära 50 nr 18, 15 st 24ö, 5 st tj 22, samt 3 blad små tj. Många praktstämplar. F 2018 ca 16500 1000
914
64sid insticksbok samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-417 ca1100 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Massor PR-LYX 1000
915
SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68 BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA 7350:- 975
916
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
917
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
918
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
919
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
920
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
921
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
922
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
923
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
924
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
925
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
926
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
927
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
928
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
929
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
930
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
931
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
932
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
933
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
934
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
935
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
936
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
937
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
938
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
939
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
940
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
941
ARK 100st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
942
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
943
Insticksbok 16 sidor med vackra stämplar, vapen- bandmärken ca 100st samt diverse lösen och tjänste stpl ed några ostpl. F för bättre ca 18000:- 900
944
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
945
Samling stämplat i Leuchturm album 1855-1975 med 5,24och 30ö vapen, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div ringtyp, lösen t 14 kpl, t 13 kpl, kongress 5ö-80ö, 8 st BC-Cb par och en hel del märken. Mest bra kvalitet. 900
946
BRA SAMLING 1874-1956 **/* I 32 SID INSTICKSBOK, BL.A. 75**, 75 vm2**, 126-35**, 139b prc **(gummive), en del bättre bandmärken, några 1224 **, flera BC-CB ** : 259BCCB, 261BC-CB, 262BC-CB , 267BC-CB (dock *), 324 BB-BC-CB **, TRE KRONOR , BÄTTRE HÖGVALÖRER 30-40 TAAL **tj 2*, tj 46**, L3*, L6*, L 8*, HÖGT VÄRDE. (F 2016 KANSKE 18.000 ) 900
947
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
948
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
949
SAMLING STÄMPLAT I 16 SID INSTICKSBOK, 1856-1966, 6a2 kht, div ringtyp oscar bra ex nr 105-122, 126-38, nr 189, 1kr Kongress, 9st UPU inkl 60ö, 13 BC-CB (8 olika), några tjänste ex tj 25v4 med spegeltryck, och lösen. F 2018 ca 20.000, några prakt stämplar. 900
950
INSTICKSBOK 32SID, med ca 1500 BB par ca 1940-90 bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca en de l Block ex 2 Närinsliv, även en del Prakt stämplade märken. Högt katalogvärde . 900
951
Samling stämplat Tjänste och lösen Tjänste kpl nr 1-54, L 1-20 med FLERA NYANSER, VM M.M. stpl inkl bra 6ö grå och 2tj4 violett, vidare t 13 2st 6ö , 5x tj22A, tj22B 50ö röd typ 2, Lösen kpl 24ö är violett L 7a. Mest god kvalitetF 2018 TJ ca 12500 lösen 8500 = 21000kr Billigt 900
952
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
953
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
954
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
955
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
956
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
957
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
958
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
959
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
960
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
961
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
962
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
963
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
964
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
965
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
966
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
967
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
968
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
969
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
970
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
971
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
972
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
973
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
974
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
975
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
976
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
977
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
978
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
979
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
980
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
981
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
982
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
983
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostämplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke delvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
984
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
985
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
986
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
987
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
988
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
989
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
990
Parti ringtyp t 13 22st i alla valörer med PR-LYX stämplar ( 3 och 6ö AB) fin lot. 800
991
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
992
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
993
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
994
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
995
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
996
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
997
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
998
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
999
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
1000
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
1001
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
1002
PARTI VACKRA-PR-LYX stämplar på3 visirblad vapen ringtyp, oscar -1960 tal och 9st senare. Bl.a 3x5ö 9ö, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 14-16 6st inkl 17ö, nr 207, 219 m.m.några ktt förekommer. nr 17-26 (ej23) nr 41 44, F märkesvärde ca 11.000 800
1003
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
1004
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
1005
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
1006
Ortstämplar på bandmärken A-Ö på Lejon -profil vä, ca 1470 st på albumblad , läsbara - PR -LYX stämplar. Lite blandad kvalitet. 800
1007
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
1008
Ringtyp med PH på 5 visirblad över 150st varav ca 85 50, många 20ö, Några mycket fina PR-LYX stämplar, delvis på klipp. 800
1009
Parti stpl ca 350 st ringtyp med PH på 5 visirblad och 3 instickskort ca 35x 2ö, ex 24x3ö, 12x 6ö , F 2018 ca 15.000, lite blandad kvalitet men mest god och flera vackra stämplar. 800
1010
Parti stpl ca 670st st ringtyp t 13 på ca 11,5 visirblad delvis uppsatt i nyanser ca 55x3ö, 60x4ö, ca 130x5ö, ca 100x 6ö , ca 36 st 24ö, ca 50x30ö, ca 35 50ö, 27 x 1krona F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god och en del vackra stämplar. 800
1011
Samling stämplat på HAWE albumblad 1855- märken från 1858-1939 bl.a. 2x 50ö vapen nr17-26 med 3x 6ö, några prs ringtp 13 2fina 6ö ph, 200 , 201b, 202, 206-08 60-1kr föreningen, 233a,b, 238, div tjänste och lösen. F 2018 ca 17.500:- 800
1012
Bandmärken 139-194 samling ca 320 märken i nyanser, vm, stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 162 cx, fin kvalitet . 800
1013
Samling ca 1924-36 stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 197cx, 20-45, 60, 80ö, och 2kr Kongress,, 212cx,cxz och 9st 20ö-80ö, 226-30 med övertryck Makuleras ostpl på klipp ur bok, Lågt utrop. 800
1014
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
1015
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
1016
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
1017
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
1018
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
1019
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
1020
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
1021
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
1022
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
1023
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
1024
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
1025
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
1026
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
1027
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
1028
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
1029
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
1030
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
1031
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
1032
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
1033
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
1034
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
1035
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
1036
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
1037
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
1038
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
1039
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
1040
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
1041
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
1042
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
1043
Lagerbok ringtyp -, 7-800 märken 1878-1949 **/* , några ringtyp, oscar nr 67 **, massor bandmärken ex276C**, div 1924 års ex 1 kr UPU, , 238 4-block **,261 BC-CB **, 269B2 **många tre kronor, flera Lösen märkenF2018 ca 17000:- 750
1044
Gammalt insticksalum 28 sidor, märken landstorm div sen några lösen men mest 1938-49, med BC-CB, B och många BB par stämplat, F 2018 ca 23.000 750
1045
Intressant parti ringtyp t 14 på 2 visirblad med 21x 3, 14x 5ö, 5x 6ö, massor 12ö, 5x 24ö en stpl första månad, 5x 30ö , 5x 50ö, 1 riksdaler. F ca 10.000 massor nyanser, stämplar, spännande 750
1046
Intressant parti vapen-lejon nr 7-16 på 2 visirblad och 6 brev. 2x 5ö, 34x 12ö i nyanser, bläck mak m.m., 6x 24ö, 5 x 30ö inkl 11a, 3 hela 50ö, 6x 14B, 2x 15. Bra kvalitet F ca 8000 750
1047
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
1048
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
1049
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
1050
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
1051
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
1052
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
1053
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
1054
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
1055
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
1056
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
1057
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
1058
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
1059
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
1060
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
1061
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
1062
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
1063
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
1064
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
1065
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
1066
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
1067
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
1068
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
1069
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
1070
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
1071
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
1072
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
1073
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
1074
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
1075
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
1076
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
1077
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
1078
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
1079
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
1080
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
1081
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
1082
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
1083
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
1084
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
1085
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
1086
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
1087
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
1088
Lagerbok **/* 60sidor 1891- 2004 ca 600 märken med bättre som 140Acx**, 144Ccx **, 149Abz**, 179Ae** 216B**, 233 a** 2 ktt, 323**, 327**, 329**, 357** , 320B1,B2 *, F för dessa ca 10.000 . En del nominal på slutet Dssutom div tjänste och lösen 700
1089
Visiralbum 2,7 kg med märken **/* 1878-1974, några lösen, Landstorm I kpl *, div band, Tre kr kpl, 318BC, 321BB , från nr 327 50ö Sergel, verkar ganska kpl (ej 332Bc-Cb, ) bra 1940 tals serier. Billigt. 700
1090
Visirpärm stämplat Sverige , vapen ett par hundra ringtyp, och grovtandade band i mängd med bättre vm etc. Ex 7st 144Ccx, många nr 160, rikligt med olika vm nr 165, 168bz och många vackra stämplar 700
1091
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
1092
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
1093
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
1094
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
1095
Samling 1858- 1952 i sällsynt AROS album, uppsprucket i limningen av bladen dock, flera fina vapen 5ö och 12ö bl. 2st a nyanser, PRAKTstpl ringtyp t 13, diverse fra Sverige stämplar, fina oscar och sen praktstämplar lite här och där men ganska glest med märken. även div dubbletter på insticksblad flera 12ö ringtyp. God kval. 700
1096
Dubblettparti stpl 1921-70tal med ex 153-55, 233a,b, 11 olika BC-CB + 6-block LingBC, sen bara BB par 100 tals , många Bellmann, Sergel, NBibeln Skansen , Hazelius ... F 2018 ca 18000:- 700
1097
Samling bandmärken nr 139- 195, med mycket fin 142Ea (F 1200) , bra ex 140Acx (F 1400), 140Ca,Ccx, , 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146Ea, 151Aa par (F 1400) 152cx, fin ab-prs 153, 189 ... MÅNGA FINA -PRAKT stämplar. God kvalitet 700
1098
ORTSTÄMPLAR, ca 180 st mest 1980 tal. DE FLESTA PRAKT. 675
1099
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
1100
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
1101
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
1102
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
1103
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
1104
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
1105
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
1106
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
1107
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
1108
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
1109
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
1110
Bra samling bandmärken i pappaerssorter Lejon 140-148, mest ** med flera bättre, 145Ea, 146E, 147 i 5-strip. F 2017 för de ** men många * ingår oräknat. Lågt utrop 650
1111
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
1112
Samling ostämplat */** Tjänste och lösen Tjänstet 13 kpl nr 11-24 ca 20st stora tj t 13 inkl fin tj 22B * , Lösen L 1-9, 11-20 i nyanse. F 2018 catj 6500+ L 10800 = 17300 , mest god kval. 650
1113
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
1114
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
1115
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
1116
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
1117
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
1118
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
1119
LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2 VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2 4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25, 5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:- 600
1120
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
1121
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
1122
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
1123
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
1124
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
1125
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
1126
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
1127
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
1128
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
1129
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
1130
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
1131
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
1132
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
1133
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
1134
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
1135
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
1136
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
1137
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
1138
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
1139
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
1140
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
1141
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
1142
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
1143
Parti Militärmärken stpl / ostpl på 9 blad, Bl.A stpl M1, 2stpl M8, en del vackra stämplar, Ca 130 stpl och ca 90 ostpl. Vidare 2 blad Postanstalten stämplar och Fältpoststämplar 600
1144
Parti 4sk, vapen kpl med bra 9ö, 50ö par på utlandsbrevklipp, 5 ab-prs 12ö i nyanser, div ringtyp-oscar med vackra stämplar.totalt 45st. 600
1145
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
1146
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
1147
Samling stämplat 1877- 1948, några bättre ringtyp ex nr 41, 51, div landstorm, nr 136-38, band, 140Ca, 144Ccx, 144Cb par Av ppr, 145Ecx, 146 Ea, 148cx, 153a, 189, Kongress 5ö-40ö, Föreningen 5ö-80ö, tjänste ex nr 25-26 26 prs, små tjänste kpl, God kvalitet och en del vackra stämplar. 600
1148
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
1149
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
1150
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
1151
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
1152
ca 50 BREV till utlandet i pärm 2 ringtp , ett 3+12+6ö till Frankrike 1883, reva i brevet, sen oscar -1950 tla många till USA. Rek , censur m.m. 600
1153
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
1154
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
1155
Parti stpl tjänste på 8 visirblad med 19st t14, flera fina stämplar, många t 13 och små tj kpl med dubbletter. Vackra stämplar finns F 2016 ca 10.000 600
1156
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
1157
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
1158
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
1159
Samling ** i Leuchturm album med fickor, 1928-1966 med nära kpl 1941-66 ex 330-332C, 333-337C 4 sid svanar, 1943-66 kpl enligt album . Fin kvalitet, högt värde.. Även några häften. 600
1160
Samling mest ** 1891- 1966 i visirpärm, ex 177Cc'', 187C **, 240C-245** , 246-55 ** ngr ktt, tre kr kpl utm en 2kr, 327BB, bättre högvalörer, Tessin , Birgitta, 1943-66 ganska kpl. Fin kvalitet. lågt utrop 600
1161
Tjock visirpärn med stpl 4sk khtt, 5ö vapen flera 12ö, diverse ringtyp ex 2st 24ö, 6ö ph, oscar otandad + otandat par 10ö, nr 43 *(*) praktex, några bättre bandmärken 145Ea, 146Eb, från 1938 välfylld mest ** ,ex 3 serier birgitta nr 335-336 **, 333-334 **, 4st 4-block ur HA6 F över 1000 för dessa, Stockholmia 1955 i 9-blockserie ** m.m. En del prakt stämplar. 600
1162
BANDMÄRKEN på albumblad och 1 visir , ca 200st, samling/parti 140-195, ex flera kuriosa, felskurna, plåtspricka 142v2, 145v1 , bättre vm, ex 141bz, 179Abz, flera vm 165, , AV papper 5st 144Cb, 600
1163
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort ¤5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
1164
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
1165
Gammalt Lichtensteinalbum 1855-1938 med plats för nyanser, med en del bättre märken kvar, stämplat men även 234-37**, 261-65**, 266-68**, bl.stpl nr 20h. tj4 b , tj9tj18v3, tj 25-26. F ca 14000 600
1166
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
1167
STORA TJÄNSTE 1kr, 1st t14, över 300 t 13 1kr typ1 , tj24A i nyanser på 10 visirblad, några varianter . F 2018 över 20.000 , vackra stämplar, enheter 600
1168
Ortstämpelsamling på små tjänste ca 470 olika A-Ö läsbara till Prakt, 600
1169
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
1170
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
1171
Visirpärm ca 24 blad några ringtyp t.ex 5st 24ö t 13på klippmed AB-PRAKT stämplar, och sen mest postverket -bromma på på klipp. F2018 över 12000:- 600
1172
Lejon parti stpl 1863- 72, 22x3ö 2x 17ö, 15x20ö samt en ostpl 20ö 2khtt. Lite blandad kvalitet. några intressanta. 600
1173
OSCAR - MEDALJONG MYCKET FIN SAMLING PÅ ALBUMBLAD MED MÅNGA PRAKT-LYX STÄMPLAR, VM , nyanser m.m. CA 240 märken NR 39-104. 600
1174
Samling stämplat i "Fyrtorn" album 1858- 1959 med några hundra märken, många äldre som vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp tjänste m.m. högt värde men blandad kvalitet. 600
1175
Parti stämplat olika märken 1930-40 tal på 8 visirblad ex 238-39, 13 BC-CB par ex 258 CB, 267BC-CB ,320CB, 324BC-CB . God kvalitet. F 2018 ca 10.500 600
1176 ORTSTÄMPLAR, i 3 insticksalbum 16+16+24 sidor över 50 PR-LYXS RINGTYP T 13, ca 500 ab-pr-lyxs 10ö Oscar boktryck i blandad kvalitet, 4-500 oscar koppartryck flera valörer och diverse senare. 600
1177
Parti lösen stpl överkpl 19st t14 inkl alla valörer och 7a 24ö violett, t 13 21st alla valörer och inkl L17a 24 ö grålila. Blandad kvalitet. F 2018 15000 600
1178
16 sid insticksbok med tjänstemärkenoch lösen mest stämplat men äve en del **, tj div t 14, t13 , bra små tj med ex flera tj 38-39, tj 46 3st stplex, tj41cx 3st, tj 47cx, 48cx, Lösen ett par t 14, t 13 ex 5st var av 12ö och 1kr stpl. Blandad kvalitetF 2018 över 20.000kr Tj ca 15000 och lösen ca 5100 och dessutom ca 160st militärmärken stpl. 600
1179
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
1180
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
1181
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
1182
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
1183
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
1184
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
1185
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
1186
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
1187
Parti ** / * på 2 visirblad, 1891-1938, bl.a. 159b**, 151C **, 155 **, 144Ccx 4-block **, 177C 2st i 4block **, 267CB 4-block **, och en del till ** F för de ** 2018 ca 11.000 ostpl oräknaade. God kvalitet 550
1188
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
1189
Liten samlingRingtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
1190
BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63 500
1191
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
1192
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
1193
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
1194
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
1195
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
1196
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
1197
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
1198
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
1199
Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr 149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500. 500
1200
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
1201
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
1202
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
1203
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
1204
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
1205
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
1206
Nr 39 , 10ö Oscar boktryck, 16st Praktstpl och en 1-1-1885 första dag, samt envariant mustasch 500
1207
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
1208
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
1209
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
1210
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
1211
Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
1212
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
1213
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
1214
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
1215
Samling stpl 4sk vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp t14 dessa i mkt bl kval sen bra ringtyp 13 och ph inkl 2nyanser 6ö ph. F ca 12.000 500
1216
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
1217
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
1218
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
1219
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
1220
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
1221
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
1222
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
1223
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
1224
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
1225
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
1226
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
1227
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
1228
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
1229
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
1230
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
1231
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
1232
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
1233
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
1234
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
1235
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
1236
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
1237
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
1238
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
1239
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
1240
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
1241
16 st stora tjänste t 13, F nr tj 25 8 st , med små tryckvarianter och tj 26 4 st par där ena märket har samma varint "tryckskada t.v. om ö". F 2011 ca 5000, god kval 500
1242
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
1243
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
1244
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
1245
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
1246
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
1247
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
1248
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
1249
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
1250
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
1251
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
1252
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
1253
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
1254
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
1255
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
1256
Kungamärken ** G.VI. A CA 500st, ex 6st nr 410**, HA6 kpl i häften. Bra värde. 500
1257
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
1258
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
1259
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
1260
RINGTYP 12ÖRE 43st t 14 med många tidiga nyanser med ett antal PRAKT stpl,samt 43st T13 med utvalda stämplar och mänga pr-lyxs. 500
1261
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
1262
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
1263
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
1264
Gammal samling stpl bandmärken nr 140-195 med massor av vm tandningar m.m. Billigt 500
1265
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
1266
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
1267
20st 30ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
1268
21st 24ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
1269
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
1270
2 välfyllda insticksböcker ostpl **/* , ca 1300 märken , ringtyp till 1970. 4 block 10ö oscar, 153b,c båda bz, 20 och 60ö Föreningen ** nr 214,221, massor högvalörer 1950 tal m.m. 500
1271
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
1272
47st ORTSTÄMPLAR PÅ 15 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 1 visirblad 500
1273
Parti ringtyp med PH på 3 visirblad, bra spridning på valörer, många vackra-PR-LYX stämplar, nyanser, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 110 märken bl.a. 2st 6ö, några nr 45 tillkommer. 500
1274
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
1275
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
1276
24 ö vapen 19st varav 17 på klipp, några PRAKT stämplar. 500
1277
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
1278
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
1279
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
1280
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
1281
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
1282
52 st 12öre VAPEN många vackra till PRAKT stämplar, 8 ultramarina nyanser samt 1 st k nyans, några varianter. Trevligt parti 500
1283
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
1284
Samling stämplat och ostämplat 1938-70 på egen gjorda blad. Både stpl och ostpl i ganska kpl samling förutom att bara några BC-CB finns stpl, och inte alla parkomb på G.VI A.. Vackert monterat . Inskrift present från morfr 1983. Bra kvalitet 500
1285
12ö vapen 80 st på 2 visirblad, bl.a. 2st prakts LOS 2st + 2 ab F 400 styck , 2 st PRs Ljusne 22-7-71 F 300, FLERA ANDRA vackra -intressanta stpl till, NYANSER 500
1286
Samling stämplat i visiralbum 2,4 kg 1858-1949 bla felfria ex 5,12,34,30,50ö vapen, nr 14 ,16, div ringtyp, posthus, band m.m. Några fina stämplar. F 2018 ca 12000 500
1287
Fyndparti några 1000 märken, bl.a. div märken med bättre katalogvärde i plastfick ex nr 44, flera nr 66, 216, flera 305, vackra stämplar på visirblad, kanske 1000 PKP stämplar i plastfick och en el del annat. Ca 500gr 500
1288
48 sid insticksbok vapen 1858 - ca 1990 tal div vapen ringtyp , landstorm I kpl, div kongress o förening m.m. Många märken 500
1289
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
1290
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärke