ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
LÖSEN frrån NEWPORT-MON SP 19 1864 över London till BURGSVIK GOTLAND, , flera Hamburg stpl, lösen not 108 öre. UTST monterat. 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
10
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
11
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
12
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
13 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
14
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

15
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
16
WARBERG RAKSTPL, PR-LYXSs 300
17
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
18
HERNÖSAND, RAKSTPL, LYXs 250
19
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
20
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
21
ÖREBRO RAKSTPL, PR-LYXSs 80
22
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
23
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
24 BJÄ-4K BJÄSTA 27-4-54, PR-LYX 4-K stpl 125
25 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
26 SOL-4-K SOLLEFTEÅ 27-11-44, PRAKT 4-KANTS 200
27 UDDE UDDEVALLA 100
28 WEN WENERSBORG 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
29
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
30
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
31 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

32 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
33 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
34 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
35 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
36 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
37 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
38 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
39 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
40 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
41 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
42 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
43 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
44 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
45 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
46 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
47 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
48 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
49 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
50 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
51 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
52 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
53 SKA SKARA -4-55 60
54 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

55 4-karb ARBOGA 9-2-58, PR-LYXS 100
56 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
57 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
58 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
59 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
60 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
61 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
62 4-KKÖP KÖPING 23-2-49, PRS 60
63 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
64 4-KMAL MALUNG 2-10-57, LYXS 200
65 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
66 4-KRAM RAMUNDEBODA 21-10-49, PRS 150
67 4-KSIG SIGTUNA 14-3-49, typ 2, PR-LYX OBJ 400
68 4-Kstr STRENGNÄS 28-11-38, LYX 300
69 4-KTIE TIELLMO 2-10-42, PR-LYX 150
70 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
71 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
72 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
73 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
74 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
75 car CARLSBORG 6-4-55, AB-PR 60
76 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
77 NYK NYKÖPING 5-8-52, PR 75
78 WAR WARBERG 29-1-42, PÅ BAKSIDAN 150
79 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
80 STO STOCKHOLM 17 st 1840-54, varav 7 blå 1840 150
81
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
82 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
83 2b UPSALA 28-7-56, 4-k stpl .Intyg HOW och Sjöman gott objekt. 500
84 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
85 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
86 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
87 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
88 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
89 3a1,4f 6 skill grå i par samt 8 skill matt gulorange på brev till St.Petersburg, Ryssland.stämplat STOCKHOLM 16.6.1857. Ett arkivveck genom 8 skilling. F 100000 Mycket sällsynt till Ryssland, FAntastiskt vackert. Intyg HOW mycket gott ex. 50000
90 4e 8sk , STH 13-11-, PRAKTSTÄMPEL 13-11-57 på dubbelportobrev (ca19x11cm) , svår nyans, lätt renoverat enligt intyg HOW 3,2,4,3 (1989) Fint Brev. 2400
91 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
92 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
93 7b2,11e2, 14Bd , 38öre porto till Holland 5+30+3ö Stockholm 3-9-68, Franco inom oval ram, transitstpl Södra St: Banan 4-9-68 och röd ankstpl Amsterdam 6 Sept 68 . Proveniance " Lauson H. Stone" ,såld 1990 på Göta då Stone sålde samlingen. Endast 2 kända med denna portosats. 8000
94 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
95 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
96 7d,9,11 47ö rek 5+12+30ö stpl STH 6-2-66, Intyg HOW mycket gott ex 3(3,3,3) (3,3,3) 2, Märkena har varit avlyfta isamband med tvättning av brevet. Signerat Sjöman 600
97 7d,9c2 STOCKHOLM 19-4-66, 5ö och 3x 12ö som 40ö porto (1 ö överfrankerat) till Waldenburg in SCHLESIEN , PREUSSEN. FRANCO stpl, blå Stralsund 22 4 IIr Berlin, AUSG 23-.
UNIKT OBJEKT
1500
98 7d,9c2 5ö+ 12ö på 17ö brev till Danmark från GÖTEBORG 13-8-66, 5ö är något def 550
99 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
100 8b 9 ÖRE VAPEN , 2ST PÅ NÄRPORTO 18 ÖRE TILL DANMARK, stpl HELSINGBORG 11-4-1864. Attest HOW praktobjekt 4, (4,5) 4,3. . Sällsynt i denna kvalitet . 8000
101 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
102 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
103 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
104 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
105 8d,16b1 Stockholm 17-8-67, par 20ö Lejon och 9 ö vapen på 49 ö brev till HOLLAND, Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,3,3)(4,4,4)4 , litet riss på höger 20ö. Fint Utställningsobjekt. 3500
106 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
107 9 DANSK NRS 1, FRA SVERRIG 8-2-72, KPHMN KB 8-2 , 2st köpenhamn stplpåbaksidan. PRAKT obj. 2000
108 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
109 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
110 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
111 9b1 STH 9-8-58, AB 12ö mörkblå 1858, svår 225
112 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
113 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
114 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
115 9c1 STH 14-9-60, PR-LYXS 150
116 9c2 12ö 4st på brev till ENGLAND, 3ö överfrankering stpl ESLÖV 30-5-70, not via Danmark och ank stpl. Fräscht med intyg Harbrecht, gott till mycket gott ex. På baksidan intressant notering 45+3ö. Brevet arkivveck. 1200
117 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
118 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
119 9c2 CARLSTAD 27-7-65, Vackert, "retur Upsala", anteckning"Afhemtas af egaren personligen." 100
120 9c3, 9c3, 11e2, 14Bf Brev frankerat med 30 öre och 2×12 öre samt 3 öre Liggande lejon, stämplat PKXP N:r 1 28.8.1871. Sänt till USA via Nordtyskland, Belgien och England. Brevet är eventuellt överfrankerat med 3 öre, till synes utan orsak. Mycket vackert kuvert från Hotell Rydberg. Intyg Obe: mycket gott till praktobjekt. 12000
121 9c3 12 öre på 5 öre underfrankerat brev, stämplat W.S.B 3.10.1866, sänt till Helsingör. Stämpel OTILLR:FRANCO, samt lösennotering ”7” sk, för 25 öre med avdrag för betalt porto. 5000
122 9c3 12ö NORRKÖPING 19-1-68, på postanvisningsbrev om 48 Riksdalrar.. Mycket gott -prakt utseende 2800
123 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
124 9c3 3st 12ö som 36ö porto t. England PRAKT stpl MALMÖ 16-4-71 1250
125 9c3 12ö med Nrs 1 och sido stpl Fra Sverrig , båtbrev från Malmö till Köpenhamn. Dekorativt. 1200
126 9c3 HORNDAL 7-2-70, lyxs superbt brev stämpel 400 + 3x för brev +LYX, LYX 1000
127 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
128 9c3 REGISTRERAS, I BLÄCK PÅ PRS brev ENGELHOLM 16-1-69 500
129 9c3 MALUNG 21-9-69, LYXs brev 400
130 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
131 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
132 9c3,14Bd 12ö 2st och 3ö 2st som UNIK KOMBINATION AV 30ö REK porto, vackert prs BJÖRNLUNDA 8-2-71. Brev med innehåll och sigill på baksidan. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
133 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
134 9d1 SÖDERHAMN 19-6-59, LYXstämpel ,PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN , enligt anteckning i brevet 350
135 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
136 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
137 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
138 9d1,c1 6st fina brev 4 med PRAKT LYX STPL , 4st tidiga stpl 1859-60, fin lot 250
139 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
140 9d3 Finland. 12 öre på 16 öre underfrankerat brevomslag, sänt från STOCKHOLM 15.11.1871 till Björneborg. Stämpel OTILLR:FRANCO samt lösennotering ”33 p”. Porto 40 p, plus straffavgift
10 p, med tillgodoräkning av 12 öre = 17 p., AB-PRAKT OBJEKT
3500
141 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
142 9d3,var STH 19-5-68, PRS. skruvavtryck 100
143 9f2 STH 23-11-60, VACKERT BREV 500
144 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
145 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
146 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
147 9i ab Westervik 31-1-62 125
148 9j AB-PR brev NYKÖPING 20-10-61, hög färgstyrka 500
149 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
150 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
151 9k STH 7-7-62, AB-PR 900
152 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
153 9l GEFLE 26-4-63, LYXS omv märke, extremt färgstarkt 100
154 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
155 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
156 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
157 10 3x24ö på 72 ö brev till DRESDEN, STH 27-3-65, vackert men förstärkt i överkanten och övre vänster märke delvis förbättrad stämpel mot brevets reparation. 750
158 10,14Bc2 24ö och 3ö på 27ö till TYSKLAND, avsänt STH 13-7-70, Franco och ank stpl. 300
159 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
160 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
161 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
162 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
163 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
164 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
165 10d1,11d1 4x30ö i 4strip s, 24ö (kht) 144ö STH 6-5-64 via Hamburg till HAAG HOLLAND krike. Intyg HOW mycket gott objekt. några nötta tänder mot brevets kant. Brevet är rengjort. Sällsynt brev F 24000 3(3x3,4,4) 2x3,3x2) 3 4000
166 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
167 10d2,11e2 UNIKT DUBBELPORTOBREV 108 öre till ITALIEN , 2X24ö OCH 2X 30ö stpl STH 18-2-68, Franco stpl, P.P. och ank stpl ROMA.INTYG NILS SVENSSON Gott objekt, Lätt skadade frankering. ENDA KÄNDA. UTST OBJ. 8000
168 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
169 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
170 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
171 10g1 ÅHRE 2-11-65 lyx 4-k stpl , LYXEXEMPALAR AV 24 Ö vapen 5,5,5, på brev till Norge. Intyg HOW 5,5,5,5 . LYXBREV. EN SAGOLIK PÄRLA! Lyx ex på LYX brev med 4-k stpl vet jag inte om jag sett innan detta brev. 20000
172 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
173 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
174 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
175 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
176 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
177 11d1 30ö i par och singel på betalt brev till Skottland med rättvända stämplar LIDKÖPING 17-6-67. Transit stpl Södra ST. banan, notering" Via Danmark" och ank stpl GLASGOW JU 22 67. Ett märke varianten "ORE". Brevet är lite medfaret i kanterna. 900
178 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
179 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
180 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
181 11e1 EKSJÖ 25-6-67, PR-LYXS BREV , ANK 29-6, på baksidan 4-k stpl STH 27 Jun 67. 900
182 11e2 11e2 Ryssland. Brevomslag frankerat med par av 30 öre Vapentyp stämplat STOCKHOLM 25.6.1868 sänt via Tyskland till Riga, överfrankerat med 1 öre för denna rutt men troligen avsett att gå direkt (till 30.6.1868 var direktportot 60 öre innan det sänktes till 38 öre). Facit för korrekt frankerade brev minst 40000. Denna befordringsväg är sällsynt. F för brev via Finland är 12000. 8000
183 11e2,14B c2, 30ö i par + 3ö =63ö t. FRANKRIKE. sTPL sTOCKHOLM 3-1-68. Intyg HOW 3 (2,3,3) (3,4,4), Mkt vackert obj. 2400
184 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
185 11e2,9d3, 14Be, 30ö+12ö+3ö = 45 ö till LONDON, via Danmark. SÄLLSYNT KOMBINATION OCH PRAKTKVALITET. Udersökt av HOW " äkta inga defekter eller rep." 2400
186 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
187 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
188 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
189 15b2 17Ö BREV TILL köpenhamn AB-PRAKT stpl STH 4-2-69, fint brev dock arkivveck Franko och ank stpl. 600
190 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
191 16b1 STH 11-4-66, PAR 20Ö PÅ BREV TILL TYSKLAND stpl 11 Dagen för 20ö Lejon. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2500
192 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
193 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
194 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
195 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
196 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
197 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
198 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
199 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
200 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
201 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
202 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
203 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
204 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
205 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
206 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
207 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
208 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
209 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
210 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
211 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
212 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
213 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
214 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
215 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
216 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
217 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
218 20g,21k 24f,25e , STOCKHOLM 25-2-75, FANTASTISK 4 FÄRGSFRANKATUR med 6ö grå 2x 12ö, 24ö och 30ö ringtyp t 14 = 84ö 2 VIKTKLASSEN TILL FRANKRIKE, ,röd PD stpl, blå Suede-erqulines 2 Mars 75. UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT av rang, Intyg Witschi "ECHT, nicht repariert" "ausserordentlich selten Postbeleg aus der frühen Briefmarkenzeit Schwedens,inbester erhaltung". 7000
219 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
220 20i,21 42ö till BORDEAUX , 6ö +3x 12ö fint brev F 4500kr Intyg HOW mycket gott obj. 3(3,3,5,5) ( 3,4,4,4,) 3, lätta åldersfläckar på brevet 1600
221 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
222 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
223 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
224 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
225 20j.21m,o 6ö +2x12 öre i 2 nyanser som UNIK kombination på rekommenderat brev sänt från ÅTVIDABERG 6.3.1877
till Danmark. Stämpel RECOMMENDERAS. Trots några ktt ett dekorativt brev MED ONOTERAD KOMBINATION I FACIT.
2500
226 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
227 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
228 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
229 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
230 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
231 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
232 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
233 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
234 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
235 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
236 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
237 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
238 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
239 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
240 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
241 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
242 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
243 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
244 21f Prakt brev med en svår nyans stpl första månad, Hernösand 20-7-72 600
245 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
246 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
247 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
248 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
249 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
250 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
251 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
252 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
253 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
254 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
255 21m BRUNNBY 3-8-76 PR-LYXS till Lund 100
256 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
257 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
258 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
259 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
260 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
261 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
262 22b,19b STOCKHOLM 22-4-73 till LISSABON, par 20 ö ringtyp t14 och 5ö , 45 öre porto till PORTUGAL med FRANCA stpl inom ram och ankomst stämpel på baksidan LISBOA 1-3-75, 6 brev kända med 45ö ringtyp till Portugal som är mycket . Detta är näst tidigast av de kända45öres breven. sällsynt adressland. kvalitets siffror 3-4, (3,3,3), 3-4 stpl på 20ö, 4 stpl på 5ö. lätt böjning genom 5ö, MYCKET GOTT TILL PRAKT OBJEKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 8000
263 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
264 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
265 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
266 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
267 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
268 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
269 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
270 23c ESKILSTUNA 8-7-77 20/20 på brev till LONDON, röd paid stpl, transit stpl pkxp nr 2 9-7-77, TYDLIGT DUBBELTRYCK 750
271 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
272 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
273 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
274 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
275 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
276 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
277 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
278 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
279 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
280 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
281 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
282 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
283 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
284 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
285 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
286 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
287 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
288 29c2 4Ö GRÅSVART på 6ö brevkort stpl STH 24-2-83 till Cöln Tyskaland, mycket gott till praktobjekt av sällsynt nyans. 4000
289 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
290 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
291 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
292 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
293 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
294 30b,32b par 5ö +12ö til Finland NAFVERQVARN 26-4-79, sido Nyköping 28-4-79, Finsk ANK stpl 1-5, samt ank Helsingfors 2-9-79. Dekorativt brev, ovanligt 500
295 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
296 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
297 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
298 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
299 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
300 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
301 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
302 32b JERFSÖ 25-10-77, skruvavtryck 100
303 32c JÖNKÖPING 18-10-77 till Grenna, 72öre rekbrev med 5strip +singel 12öre (ett ex kht) ringtyp t 13, Verkligen sällsynt med vågrätt 5-strip på brev. Mycket gott objekt 1000
304 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
305 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
306 32g 12Ö SORGEKANT , STH 8-11-84,PRS 100
307 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
308 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
309 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
310 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
311 33b STH C, 28.11.79, PRS till Wasa via St. Petersburg. ovanligt. 300
312 33d 20Ö till FINLAND MED FINSK JÄRNVÄGSSTPL och ANK 8-5 (83) 400
313 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
314 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
315 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
316 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
317 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
318 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
319 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
320 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
321 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
322 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
323 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
324 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
325 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
326 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
327 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
328 40,44, 50, Fk3 4x2+2x6+10 öre som tilläggsfrankering på 10-öres frankokuvert, sänt rekommenderat
med mottagningsbevis, från WESTERÅS 20.5.1892 till Indien. Notering ”avis de réception”.
Tre märken placerade på baksidan, 10/12 öre ngt. def. Ovanligt objekt.
7500
329 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
330 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
331 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
332 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
333 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
334 43,45 GUSTAF 3-1089, PRS Panvn, 5ö + par 10ö, sidostpl SÄTER 5-10-89 250
335 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
336 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
337 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till SCHWEIZ, Upsala 3-10-89, VEVEY 6-X-89 på5ö ringtyps märket , flera stämplar. Dekorativt 400
338 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
339 43c FRA SVERIGE L. på 5ö ringtyp med ph på 5ö brevkort till HAMBURG, ankomststpl. 3-9-88. PRAKTOBJ. 500
340 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
341 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
342 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
343 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
344 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
345 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
346 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
347 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
348 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
349 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
350 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
351 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
352 46a FRA SVERIGE på 2x20ö ringtyp ph till PARIS, tr+ank stpl blå Paris 2-10-87. Vackert 600
353 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
354 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
355 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
356 48,47 30+50ö på 80ö brev till Frankrike avstämplat STH 26-2-89, blå Paris stpl, brevet är lite medfaret i överkanten 200
357 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
358 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
359 52 HARSJÖN 24-6-1911, ankomststpl på vykort från Eskilstuna 24-6-11, D SÖ 1000 500
360 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
361 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
362 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
363 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
364 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
365 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
366 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
367 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
368 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
369 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
370 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
371 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
372 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
373 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
374 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
375 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
376 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
377 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
378 54 10 öre på mycket dekorativt brev med innehåll sänt till Danmark, och där tilläggsfrankerat med LYXs 10 öre vapentyp och eftersänt till Tyskland.
Stämplat PLK 322 6.1 1904, Kjöpenhavn och ank Hamburg,
600
379 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
380 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
381 54 STH 29-12 96 par 10ö ,ett ex hörnskada , till CHILE , ovanligt adressland 350
382 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
383 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
384 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
385 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
386 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
387 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
388 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
389 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
390 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
391 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
392 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
393 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
394 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
395 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
396 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
397 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
398 54v7 STH 8-1-02, 10Ö förskjuten tandning å brev. Verkligen sällsynt på brev. 600
399 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
400 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
401 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
402 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
403 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
404 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
405 56a,54 2x20ö+10ö Ass " 200", PR OREBERG 1-11-92, MKT VACKER TEXT. 250
406 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
407 59,61 ,69,76 4 EMMISSIONER PÅ ass TILL PARIS från KRISTIANSTAD 16-12-11, 50Ö DEF, unikt obj MED 4 OLIKA EMMISSIONER. aNK pARIS 18-12-11 300
408 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
409 62v4,v5 TRANÅS 20-11-10, 5st (3-strip +par) 2Ö alla med förskjuten siffra till ovalen och förskjuten märkestandning. UNIKT UTST.OBJ. 1500
410 64 RULL STÄMPEL GÖTEBORG 5-9-96, sällsynt brev (obet öpnings riss 5mm i brevet) 325
411 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
412 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
413 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
414 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
415 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
416 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
417 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
418 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
419 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
420 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
421 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
422 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
423 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
424 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
425 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
426 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
427 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
428 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
429 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
430 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
431 102-04 27ÖRE PÅ 55, 65 och 80ö REK brev IGELSTA 24-12-18, dekorativt 400
432 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
433 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
434 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
435 142Av2 5ö brun typ 2 med TYDLIG PLÅTSPRICKA S1 på kort STH 10-3-22, mycket sällsynt 1000
436 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
437 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
438 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
439 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
440 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
441 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
442 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
443 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
444 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
445 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
446 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
447 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
448 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
449 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
450 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
451 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
452 262BC PAQUEBOT TRINIDAD stpl på märkena MR 23-39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
453 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
454 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
455 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
456 269BC,C G V profil hö 10ö små siffror BC par + 4sid på Praktbrev STH 6-7-39 till Ljugarn. F 2500 550
457 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 400
458 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
459 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
460 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
461 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
462 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
463 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
464 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
465 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
466 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
467 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
468 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
469 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
470 600P STH BAN 20-2-78, Uppsala Domkyrka blått par provtryck på brev. Mycket sällsynt på brev. 250
471 1245A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
472 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
473 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
474 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
475 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
476 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
477 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
478 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
479 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
480 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
481 19,23,14 Assurerat (35530kr)adresskort till paket med 4x 50ö på framsidan och 5ö + 22x 20ö varav ett sammanhängande 16-BLOCK ( ngt särat i 2st 8-block) ett par märken med ktt pga placering. Vikt genom 8 blocken och tejpspår. STÖRSTA KÄNDA ENHET OCH STÖRSTA KÄNDA ANTAL PÅ FÖRSÄNDELSE. VACKERT Stpl SKELLEFTEÅ 19-3-01. 1500


LÖSEN PÅ BREV
482 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
483 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
484 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
485 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
486 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
487 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
488 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
489 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
490 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
491 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
492 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
493 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
494 7 RULL stpl JÖNKÖPING 2-2-97, PR, 5ö 300
495 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
496
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200
497
PS kort, TORESTORP 31-7-88, LYXS 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
498 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
499 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
500 420317 G.V.ROFIL HÖ. nr 276BB 20Ö RÖD PAR Stockholm PFFS 17-3-42, Bra kvalitet, svårt FDC. 1800
501 380129 259BC,CB på 2 illustrerade kuvert med 8-block med 2 par BC och ett med 2 par CB båda 8-blocken LYXs STH 29-1-38. oVANLIGT. 400
502 510601 nr 294, 304 85ö,1,70 kr Tre kronor, HALMSTAD 1-6-51, F 700 PRAKT 200
503 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
504 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
505
FR.P.S. Superb strike of THE VERY RARE "Frankrike per säck" cancel on Cover to Sweden from France with 20+40c Napoleon stamps from 29 sept 1869. The FR.P.S postmark was used only 14 Days 1-14 of October 1869 in order to estimate number of covers sent to Sweden. This cover has a clear superb LYX cancel struck perfectly horizontal which probably is the finest existing of the few known recorded of this rarity. F 15.000 (but a photy copy is included of a postage due cover sold by Frimärkskompaniet in 1999 for 35000 + commission20%) So this is an object of true"Lieberhaberwert". Rarley offered , spcially with covers with stamps.
Exhibition piece of high rang.
5500
506
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
507
One Penny Englad till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
508 1a Sth 14-11-56, lvht, intyg HOW 2,3,3 Gott ex. med vacker nästan hel stämpel 6000
509 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
510 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
511 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
512 2a STOCKHOLM 6-6-56, PRAKT 600
513 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
514 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
515 2a STH 15-1-56, PRS 4 SK 200
516 2a2 NORRKÖPING 30-?-55 250
517 2b STH 8-1-57 , dubbeltand 300
518 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
519 2c STH 22-8-56, fräscht ex , svårare nyans 300
520 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
521 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
522 2d GÖTEBORG 18-5-56, VACKER 1000
523 2d NEDERKALIX 26-12-55 klipp omv pr 4-k stämpel 300
524 2e STH 25-6-58, AB-PR 500
525 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
526 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
527 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
528 2e lätt stpl .ÖDE... 200
529 2e,var STH 25-8-57, LYXS , kartongppr, blå fläck under B i Bco 800
530 2f STH 28-8-57, PR-LYXstpl 350
531 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
532 2f KÖPING 26-12-57, AB 250
533 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
534 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
535 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
536 2h1,var 3-11-57, 4-k , Bruten ram upptill 250
537 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
538 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
539 2j1 NORRKÖPING 11-10-57, svår nyans 1500
540 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
541 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
542 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 15000
543 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
544 2k3 CARLSHAMN 19-10-57, PRAKTstpl , felfri 3,3,4, .Nyansintyg HOW. Ett mycket vackert märke. UTST. OBJ. 4000
545 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
546 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
547 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
548 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
549 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
550 2m GAMLEBY 25-6-58, PR-LYXS 1000
551 2m STH 14-1-58, PRAKTs, AB ex 400
552 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
553 2m lätt 4-k stpl 25- 225
554 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
555 2n NORRTELJE 21-6-58 600
556 2n STH 28-5-58. PRS, svaga ålders fläckar på baksidan, 3,3,4 mycket gott ex 500
557 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
558 2n WEXIÖ 11-5-58. PR 4-K STPL, ngt kht, tryckvar i nedre hö hörn som är avskilt. 350
559 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
560 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
561 3a1 STH 28-12-57, fräsch o vacker, tu fl. 1200
562 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
563 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
564 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
565 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
566 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
567 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
568 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
569 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
570 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
571 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
572 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
573 4f STOCKHOLM 8-9-57, UNDERBART VACKERT praktex enligt intyg ,HOW 4,5,3 "Luxustück" 1800
574 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
575 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
576 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
577 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
578 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
579 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
580 4f lätt st (Köping) 13-1-57, li tu fl. 750
581 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
582 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
583 4g CARLSHAMN 31-12-5(7) 8sk utflutet tryck på strimmigt papper, Intyg NS 1, 3,2-3 , en vht och 3 lätt vhtt. Mycket vackert ex av svår nyans. 1400
584 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
585 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
586 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
587 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
588 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
589 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
590 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
591 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
592 5a,var STH 7-2, TRYCKVAR I ÖVRE HÖ HÖRN, intyg HOW gott ex 2,3,2 5000
593 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
594 5e STH 11-6-58, litet hörnveck med svagt tu fl. Godtagbart ex med en verkligt lysande färgstyrka.F 27000 3500
595 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
596 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
597 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
598 6a2 1skill PRAKTEX intyg HOW 4,4,4 750
599 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
600 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
601 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
602 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
603 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450
604 6a3 3ö svart lokal PR-LYX stpl på brevstycke, mycket gott ex 450

6,5 VAPENMÄRKEN
605 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
606 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
607 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
608 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
609 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
610 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
611 7a1 STH 6-8-58, svagt veck, 1,3,3 180
612 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
613 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
614 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
615 7b1 DANSK NR stpl 3 Lübeck, svår 200
616 7b1 Link. 3-12-70 150
617 7b1 STH 5-12-66, vackert rufft ex 125
618 7b1,var GBG 1-3-65, 2 dubbeltänder, 3,3,3 75
619 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
620 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
621 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
622 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
623 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
624 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
625 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
626 7c1 STH 18-5-63, lodrätt veck 50
627 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
628 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
629 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
630 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 1800
631 7c2 LIDKÖPING 6-8-72, SUPERBT EX 1600
632 7c2 Nära LYXex FALKÖPING 29-1-72 1500
633 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
634 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
635 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
636 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
637 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
638 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
639 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
640 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
641 7c2 RONNEBY 26-9-72, PRS 250
642 7c2 SÖDERTELJE 18-9-72, LYXS obet 2:a stpl 225
643 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
644 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
645 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
646 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
647 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
648 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
649 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
650 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
651 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
652 7e1 Dansk pr NRS 1 200
653 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
654 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
655 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
656 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
657 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
658 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
659 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
660 7e2 LINKÖPING 18-7-71. PR-LYXS 200
661 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
662 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
663 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
664 7e2 ARVIKA 19-12-70, OMV PRS 100
665 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
666 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
667 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
668 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
669 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
670 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
671 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
672 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
673 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
674 7f HAL)MSTAD 27-5-72, vacker 70
675 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
676 8 9Ö VAPEN LUND 1-10-62, hel sidv stpl, något kht 200
677 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
678 8a ÖDESHÖG 2-3-61, 4-K stpl 500
679 8a 9ö fin färg svår nyans F 3300 400
680 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
681 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
682 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
683 8b MALMÖ 18-6-62, AB, F 3000 500
684 8b SKARA 11-7-, VACKER sign OP b, F 3000 500
685 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
686 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
687 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
688 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
689 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1800
690 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
691 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
692 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
693 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
694 8c stpl Hel..., sign Richter 400
695 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
696 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
697 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
698 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
699 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
700 8d OSKARSHAMN 11-9-65, färgstarkt ex 325
701 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
702 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
703 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
704 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
705 9 ÖSMO 21-6-69, SVÅR ORT 800
706 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
707 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
708 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
709 9 STOCKARYD 21-4-72,PRS,veck, F 800 300
710 9 LERUM 29-8-70, PRS, F 500 300
711 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
712 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
713 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
714 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
715 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
716 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
717 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
718 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
719 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
720 9a1 STH 12 AUG, färgstarkk 100
721 9b2 STRÅL stpl Robertsholm 225
722 9b2 STH 29-9-66, PRAKT 200
723 9b2 MISTERHULT 28-8-64, stpl F 200 100
724 9b3 ÅMÅL 6-6-69, PRAKT 125
725 9c1 NYLAND 5-7-60, LYXS 4-K stpl 250
726 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
727 9c2 FALKENBERG BALK stpl, PRS 500
728 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
729 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
730 9c2 3-strip med Dansk NRS 1, F 60X 300
731 9c2 MISTERHULT 5-9-64, stpl F 200 75
732 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
733 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
734 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
735 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
736 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
737 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
738 9c3 DANSK NRS 24 100
739 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
740 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS 100
741 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
742 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
743 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
744 9d1v10 12Ö FLÄTAN lätt stpl GÖ 16- 125
745 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
746 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
747 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
748 9d3 UPSALA 31-12-71, PR-LYXS 100
749 9e1 PHILIPSTAD 12-6- 100
750 9e2var HJO 22-4-64, LYXS, TRYCK NED HÖ 300
751 9g WISBY 8-6-61, PRS 12ö grönblå 100
752 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 1284125
150
753 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
754 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
755 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
756 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
757 9i GEFLE 16-11-62, PR-LYX 400
758 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
759 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
760 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
761 9k STH 30-6-62, F 950 300
762 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
763 9m PKXP Nr 3 NED 14-9-72, stpl F 300 150
764 9v7 12ö runda inhaket stpl hö, F 500 150
765 9var STH 3-5-67, 2 märkesbilder, klipp 150
766 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
767 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
768 10a STH 6-9-58, sidvänd 200
769 10a vc ex 4-k stpl 175
770 10b STH 27-1-63, AB 350
771 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
772 10c STH 8-11-59, AB 200
773 10c DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 200
774 10c STH 21-1-59, AB-PRS 200
775 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
776 10c STH 18-4-59, AB 3,3,3, lvht 150
777 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
778 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
779 10d1 Linköping 22-7-65, fantastisk färg 200
780 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
781 10d1 GRENNA 25-8-66, PRAKTstpl 200
782 10d1 NYKÖPING 8-7-61, PRS 150
783 10d1 LANDSKRONA 22-4-64, dubbeltand 100
784 10d1 ÖDESHÖG 5-6-62, 4-K stpl 100
785 10d1v2 STH -63, klipp, variant ÖRF 150
786 10d2 SUNDSVALL 9-11-70, PR-LYXS 300
787 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
788 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
789 10d2 NYKÖPING 6-8-68, PRS 250
790 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
791 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
792 10d2 TIERP 14-11-68, AB 125
793 10e SÖLVITSBORG 21-5-61, PRAKT 400
794 10e Bläckmakulerat omv W 250
795 10e STH 11-4-62, AB 110
796 10e 4-K stpl ... STAD 24-9-60, vacker 100
797 10e STH 20-10-62, lätt hel rättvänd stpl 100
798 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
799 10g1 ÅTVIDABERG 29-1-66, PRS 200
800 10g1 GBG 16-11-64, var R+e samman hängande 100
801 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
802 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
803 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
804 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
805 10h2 SOLLEFTEÅ 21-7-67, PR-LYXS 600
806 10i SUNNE 10-10-72, svår nyans 100
807 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
808 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
809 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
810 11 Dansk Nrs 3 , ktt svår stpl 200
811 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
812 11a ASKER(SUND) 4-K STPL 100
813 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
814 11b PRs STH 10-9-58, tidig st 200
815 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
816 11b,var RÅNEÅ 11-5-6x, 4-kstpl, färgat I 150
817 11b,var STH 10-6-61, liten utlöpare ned vä 100
818 11c GRISSLEHAMN 16-1- 125
819 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
820 11d2 TIERP 13-4-70, AB-PR 250
821 11d2 ÖSTERSUND 11-12-70, PRAKTS 250
822 11d2 SKENNINGE 23-8-71, AB-PR 200
823 11d2,var STH 20-1-, Färglinje i nedre marg, kt 125
824 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
825 11e2 LYXstpl STABY 19-5-71 PRAKT ex , lvht 1000
826 11e2 Wisby 9-8-71 275
827 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
828 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
829 11f Södertelje 9-2-72, prs 200
830 11f Stockholm Norr 5-6-72, hel sidvänd 100
831 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
832 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
833 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
834 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
835 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
836 11g SÖDERTELJE 8-8-72, PRS 200
837 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
838 11h SUNDSVALL 4-8-72, AB-PR 150
839 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
840 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
841 11h STH 31-5-72, VACKER 100
842 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
843 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
844 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
845 12 GBG 7-4 -68 200
846 12a Norrk. 15 3.6x 300
847 12a STH 14-7-65, färgstark 250
848 12a del 4-k stpl -60 175
849 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
850 12b STH 9-10-6X 200
851 12b WADSTENA 3-8-6x 200
852 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
853 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
854 12e WISBY 26-2-63, AB , F 1300 250
855 12e NORRTELJE 22-3-64, AB-PRS, 3 dubbeltänder, liten tu fläck 200
856 12f STH 29-10-66, AB 300
857 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
858 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
859 12f1 DANSK NRstpl 1, 50ö fint ex 250
860 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
861 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
862 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
863 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
864 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
865 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
866 12f2,var stpl ... EBORG 16-2?-70, dubbelram vä 200
867 12g2 WARBERG 16-6-72, mittstpl par, lvht 400
868 12g2 NYKÖPING 3-1-72, PRS 300
869 12g2 LINKÖPING 10-11-71, PRS, 2:a stpl vacker 300
870 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
871 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
872 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
873 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300
874 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
875 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
876 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
877 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
878 13a STH 2 TUR 11-29 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
879 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
880 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 600
881 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
882 13a Stjärnstpl, AB-Prs, 3,3,3-4, ktspts 500
883 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
884 13a STH 3 tur, 19-6, FELFRITT Gott ex 2,2,3 400
885 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
886 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
887 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
888 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
889 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
890 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
891 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
892 14Ab STH 1-8 3 TUR, kht, F 5500 550
893 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
894 14B par STH 27-3-72, var 200
895 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
896 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
897 14Bc1 RAGUNDA 22-1-6, BLÅ stpl 150
898 14Bc1,v3 FALUN 25-12-65, fläck på nos, kt, F 1100 200
899 14Bc2 UPSALA 10-9-68, LYXS 500
900 14Bc2 DANSK NRS 24, PR-LYXS., vht 300
901 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
902 14Bc2 ENKÖPING 23-2-69, PRS 200
903 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
904 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
905 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
906 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
907 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
908 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
909 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
910 14Be GBG 10-11-70 150
911 14Be FRANCO. inom ram 150
912 14Be MOHOLM 9-4-71, PRS 150
913 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
914 14Be DANSK NRS 1 100
915 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
916 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
917 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
918 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
919 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
920 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
921 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
922 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
923 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
924 14Bg UPSALA 5-11-72, PR-LYXS 200
925 14Bhvar HJORTQVARN 12-9-72, PR-LYXS kht 150
926 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
927 14Bvar Felperforerat genom märket 200
928 15 VACKER DANSK NRS 24 500
929 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
930 15a MALMÖ 4-7-66 450
931 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
932 15a CALMAR 25-11-66, vacker 17ö 300
933 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
934 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
935 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
936 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
937 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
938 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
939 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
940 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
941 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
942 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
943 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
944 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
945 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
946 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
947 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
948 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
949 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
950 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
951 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
952 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
953 16c PRs Östersund 5-7-70 200
954 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
955 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
956 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
957 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
958 16e KARLSBORG 4-5-72, PR-LYXS 400
959 16e GAMLEBY 21-1-71 350
960 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
961 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
962 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
963 16g SUPERB STPL LIDKÖPING 19-9-73 , PR-LYX EX 750
964 16g NÅS 30-4-72, PR 250
965 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
966 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
967 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600

16,5 RINGTYP T 14
968 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
969 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
970 17b STH 15-8- 6 tur 400
971 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
972 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
973 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
974 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
975 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
976 17c STH 1 TUR 23-10, PRAKT 150
977 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
978 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
979 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
980 17e STH 6 TUR 22-5, AB-PR 3-4,5,3-4 100
981 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
982 17f ÅMÅL 12-12-74, violett PRS 250
983 17f STH 6-9-76, PRS 200
984 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
985 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
986 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
987 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
988 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
989 17h,var NORA 9-9-77, 2märkesbilder 200
990 17v4 Ystad 6-6-76 100
991 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
992 18 FÄRILA 5-5-78 1000
993 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
994 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
995 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
996 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
997 18 HÖRBY 29-9-77, PRAKT stpl 350
998 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
999 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1000 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1001 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1002 18a ÖRNSKÖLDSVIK 10-10-77, PR-LYXS 1000
1003 18a 4ö HÄSTHOLMEN 28-9-78, prakt, INTYG HOW 4,3,4-5 750
1004 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
1005 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 400
1006 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 400
1007 18var 4ö med stor del av MARGINALVATTENMÄRKE ROSETT, stpl 23-12-77, gott objekt. Svår 5000
1008 18var KUDDBY 5-5-79, vitaa tryckprickar 200
1009 19a STH 4-9-73, PRs ,dragspelsveck 300
1010 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1011 19b STOCKH... 17-5-, DRAGSPESL 2 ST 200
1012 19b,var MSTAD 8-2-73, 2 märkesbilder 200
1013 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1014 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1015 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1016 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1017 19c,var stpl ...RBERG 22-X-74, övre ram saknas 200
1018 19cv2 hörnsrpl 75
1019 19d pr TIERP 12-8-74 400
1020 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
1021 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1022 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1023 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1024 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1025 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1026 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1027 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
1028 19f LAHOLM 1-3-76, LYXS 200
1029 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1030 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1031 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1032 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1033 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1034 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1035 19h Jönk. 18.1.78 200
1036 19h KARLSTAD 6-2-77, PRS 150
1037 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1038 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1039 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1040 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1041 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1042 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1043 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1044 20a STH Norr 21-10-72 800
1045 20a Falk..., Gott ex 600
1046 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1047 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
1048 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1049 20b HALMSTAD 9-3-73, PR-LYXS 400
1050 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1051 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1052 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1053 20c PRs GBG 1-12-73 900
1054 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
1055 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1056 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1057 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
1058 20e STH 12-...., F 700 200
1059 20g MALMÖ 9-1-75, LYXS + WÄRDE stpl 400
1060 20g GEFLE 20-4-75, HEL SIDVÄND, AB+ 250
1061 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1062 20g M... 18 -12 fint hörnstpl ex 150
1063 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1064 20h STH 23-7-74, AB-PR , TYPISK FÄRG 400
1065 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1066 20h HÄR... 225
1067 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1068 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1069 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1070 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1071 20i Örebro 16-7-75 250
1072 20i GBG 13-8-75 , ovanligt blå färg 200
1073 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1074 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1075 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1076 20j LINKÖPING 18-10-76, PR 350
1077 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1078 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1079 20j Forsvik 13-9-77, ab-prs 150
1080 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1081 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1082 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1083 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1084 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1085 20k GBG 5-1-78, PRAKT 400
1086 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1087 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1088 20k Stockholm C. 21-8-77, pr-lyxs, 2:a stpl 125
1089 21 ALNARYD 12-11-74, rättvänd AB-PRAKT stämpel, EXTREMT SÄLLSYNT , INTYG HOW kht ktt, godtagbart ex 1, 3, 3-4. K-LÄN Blekinge. Troligen 1-2 KÄNDA. f 8000:- 5000
1090 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1091 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1092 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1093 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1094 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1095 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1096 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1097 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1098 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1099 21a ÅNGBÅTS PXP N 28 11-10-72, F 3000 3000
1100 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1101 21g STH 31-5-73, PRS 100
1102 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1103 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1104 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1105 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1106 21m GRÖNSKÅRA 15-7-74 , delvis postalt bläckifylld 125
1107 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1108 21m,v2 WÄDDÖ 16-8-76, LYXS starkt spegeltr 150
1109 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1110 21n TVETEN 21-6-75, suddigt tryck 90
1111 21o SÖDRA MÖCKELBY 20-4-77, LYXS 150
1112 21v2 12ö starkt spegeltryck 1-3-77 100
1113 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1114 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1115 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1116 22d WERNAMO 11-12-76, LYXS 200
1117 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1118 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1119 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1120 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1121 22e KARLSTAD 13-8-75, PRAKT 200
1122 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1123 22ev3 WESTERÅS 30-11-75, LYXS, 2:a stpl 125
1124 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1125 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1126 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1127 22f pr-lyxs Örebro 18-1-76 350
1128 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1129 22f UPSALA 15-1-76, PRS 200
1130 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1131 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1132 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1133 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1134 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1135 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1136 22f,19g LIDKÖPING 26-12-75, LYXS klipp 200
1137 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1138 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1139 23 NORA 18877, LYXS 500
1140 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1141 23a TROSA 16-8-77, LYXS 350
1142 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1143 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1144 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1145 23b STH 3-5-77, PRS 125
1146 23c SKENINGE 15-1-78, PR-LYXS 250
1147 23c SANDHEM 16-4-77, PRS 250
1148 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1149 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1150 23cv2 GBG 12-10-77 200
1151 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1152 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1153 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1154 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1155 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1156 24d STH 6-2-73, PRS 400
1157 24d Stockholm 7-6-73, prs 300
1158 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1159 24d ASKERSUND 20-12-73 75
1160 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1161 24e KAL)MAR 1-3-73 90
1162 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1163 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1164 24fv2 RÅNEÅ 3-12-76, skuggad siffra 200
1165 24g ÅRJENG 23-10-76, PRAKTEX 600
1166 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1167 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1168 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1169 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1170 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1171 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1172 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1173 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1174 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1175 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1176 24h SOCKHOLM PAKET STADEN 29-5-78, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 400
1177 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1178 24h,v1 WINSLÖF 3-12-78, spegeltryck 225
1179 24i RYDAHOLM4-X-77 175
1180 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1181 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1182 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1183 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1184 25f HJO 3-12-74, PRAKT 200
1185 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1186 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1187 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1188 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1189 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1190 25h QVISTRUM 11-11-75, VIOLETT PRS 100
1191 25h SÖLVESBORG 12-7-76, PRS 100
1192 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1193 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1194 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1195 25i pr Linköping 10-10-77 300
1196 25i MALMÖ 19-1-77, LYXS 250
1197 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1198 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1199 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1200 25jv3 NÄRTUNA 1-1-77, RÄTTVÄND 50
1201 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1202 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1203 26a STH NORR 21?-7-72, fin a nyans, sign OP a 400
1204 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1205 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1206 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1207 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1208 26e DALSKOG 9-3-78, LYXS 300
1209 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1210 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1211 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1212 26f HUSUM 29-8-77, PRAKT men kt 150
1213 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1214 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1215 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1216 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1217 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1218 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1219 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1220 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1221 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1222 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1223 26g UPSALA 16-5-78, PRS 150
1224 26g GBG 12-1-78 125
1225 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1226 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1227 26g HULTERSTAD 100
1228 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1229 26h GBG 22-2-78, PR 450
1230 26h FREDRIKA 2-8-78, PR 350
1231 26h stpl -77 125
1232 26var ÅTORP 15-150ö 2 märkesbilder 200
1233 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1234 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1235 27c NORA 16-10-74, vacker 350
1236 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1237 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1238 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1239 27d STH PAKET 14-10-76, 4-BLOCK , 2 hö ex lorät veck som inte syns framifrån. F 6000:- 500
1240 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1241 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1242 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1243 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1244 27d STH 13-12-77 200
1245 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1246 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1247 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1248 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150

27,5 RINGTYP T 13
1249 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1250 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1251 28a SLITE 5-7-79 4-K , PR-LYXs par (något särat och förstärkt med fastsättare) 300
1252 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1253 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1254 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1255 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1256 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1257 28c MALMÖ 28-2-78, PRS, SVÅR NYANS 300
1258 28c UPSALA 16-4-78 200
1259 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1260 28d GBG 25-10-79, pr 200
1261 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1262 28d WADSTENA 5-3-78, PR 200
1263 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1264 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1265 28e GBG Lbr 23-2-81, PR-LYXs 200
1266 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1267 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1268 28h Superb lysande GRÖN stpl Stockholm 5-tur ,obetydliga fel attest LN 2000
1269 28h NYHEM 22-11-86, LYXS 200
1270 28h STÖLLET 25-8-86, PRAKTs 100
1271 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1272 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1273 29 BERG 28-6-84 100
1274 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1275 29b pr Gefle 9-6-80 225
1276 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1277 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1278 29b STH C 23-3-80, LYXS 150
1279 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1280 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1281 29b PRs STH 14-6-83 100
1282 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1283 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1284 29b SKARA 4-10-81, LYXS 100
1285 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1286 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1287 29e WAXHOLM 16-1-85, sign e OP 150
1288 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1289 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1290 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1291 29e prs STH C 5-1-85 75
1292 29v2 FRA SVERIGE, 4ö starkt spegeltryck 150
1293 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1294 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1295 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1296 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1297 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1298 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1299 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1300 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1301 30e FISKEBY 9-8-82 300
1302 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1303 30e STENSTORP 7-9-82, LYXS 150
1304 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1305 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1306 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1307 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1308 30h ÖSTERSUND 21-3-84, LYXs 150
1309 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1310 30i PR Westerås 16-11-84 150
1311 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1312 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1313 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1314 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1315 30k Nyland 21-10-86 125
1316 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1317 31a WÄRDE, PRS 300
1318 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1319 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1320 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1321 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1322 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1323 31e-fv3 HARESTAD 11-1082, skuggad siffra 100
1324 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1325 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1326 31h STH 4 TUR 14-8-83, PRS, svår nyans 100
1327 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1328 31j Pr-lyx Lindesberg 18-2-89 300
1329 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1330 31j WEXIÖ 12-12-84 PR-LYXS sign j O.P. 150
1331 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1332 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1333 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1334 32 ÅSLED 15-7-78, PRS, R-LÄN 500 400
1335 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1336 32 REK stpl, PRS, kt 200
1337 32a pr HJO 15-9-80 125
1338 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1339 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1340 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1341 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1342 32b SKJERPLINGE 20-11-78, F 400 150
1343 32b Röstånga 8-2-83, lyxs 150
1344 32b GBG 29-8-78, PR-LYXS ,sign b O.P. 100
1345 32bv LYX par Grafversfors 7-12-78 500
1346 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1347 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1348 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1349 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1350 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1351 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1352 32c WERNAMO 11-9-79, PR-LYXS 75
1353 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
1354 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
1355 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
1356 32d LIDKÖPING 27-2-80, LYXS 200
1357 32e vackert GRILLBY 18-9-80 125
1358 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
1359 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1360 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
1361 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
1362 32f KARLSHAMN 15-4-84, PRS 75
1363 32g ÖSTERSUND 4-1-84, PR-LYX 250
1364 32g WARA 14-2-84,PRAKT 200
1365 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
1366 32h PKXP No 22 14-9-84, PR-LYX 200
1367 32h BACKE 10-11-84, LYXS 150
1368 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
1369 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
1370 32var färgfyllningar upptill 250
1371 32var 12ö t 13 2märkesbilder i sidled...rnho 200
1372 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
1373 33 ENGELSK STPL " 383" 250
1374 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
1375 33 DANSKstpl nr 19, rättv 200
1376 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
1377 33 ANK 5-10, PRS kt 100
1378 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1379 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
1380 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
1381 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
1382 33a SUNDSVALL 9-5-78, PRS, sign "a O.P." 100
1383 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
1384 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
1385 33b DANSK NRS 19 vacker 150
1386 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
1387 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
1388 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1389 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
1390 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
1391 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
1392 33cv9 SOLLEFTEÅ 17-11-80 100
1393 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
1394 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
1395 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
1396 33e ANK 24-10, PRS 200
1397 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
1398 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
1399 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
1400 33e,var 2 märkesbilder ... BORG -84 200
1401 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
1402 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
1403 33f prakt Köping 21-7-85 150
1404 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
1405 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
1406 33v10 Stockholm 26-1-81, trippel variant, vit fyllning i oll, streckad siffra och förskjuten tandning. 200
1407 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
1408 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
1409 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1410 34c ÖSTERSUND 15-12-81, PR-LYXs 250
1411 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
1412 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
1413 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
1414 34d YSTAD 3-3-81 300
1415 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
1416 34d BJÖRKVIK 29-3-84, PRS 200
1417 34d ÖSTERSUND 7-7-79, PRs 175
1418 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
1419 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
1420 34e ALGUTSBODA 5-12-83, PRS 100
1421 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
1422 34f STH 20-9-83 200
1423 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
1424 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
1425 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
1426 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
1427 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
1428 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
1429 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
1430 34k ÖSTRA HUSBY 15-9-84, mkt vacker 125
1431 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
1432 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
1433 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
1434 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
1435 35a RAMNÄS 23-2-79, PR-LYXS 100
1436 35b HÖÖR 5-12-79, LYXS 300
1437 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
1438 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
1439 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
1440 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
1441 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
1442 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
1443 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
1444 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
1445 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
1446 35f,v12 MJÖLBY 26-7-81, variant "80" 125
1447 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
1448 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
1449 35h HEMSE 28-7-83, PRAKT 100
1450 35i PR Westerås 9-8-86 200
1451 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
1452 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
1453 35i PR Gagnef 12-4-84 125
1454 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
1455 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
1456 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
1457 35j,var FALKENBERG 6-8-87, LYXS utflutna bokstäver i Sverige 100
1458 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
1459 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
1460 36a Jönköping 18-2-79, pr-lyx 400
1461 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
1462 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
1463 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
1464 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
1465 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
1466 36e WESTERÅS 22-6-82 100
1467 36e SALA 9-8-82, PRS 75
1468 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
1469 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
1470 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
1471 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
1472 36h LYXstpl GRENNA 28-2-87 500
1473 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
1474 36h TIDAHOLM 25-4-85, PR 100
1475 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
1476 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
1477 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
1478 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
1479 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
1480 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
1481 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
1482 37 1 riksdaler t 13, JÖNKÖPING 2-3-78, FINT AB ex 600
1483 38 WÄRDE STÄMPEL 250
1484 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
1485 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
1486 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
1487 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
1488 38g PR Hernösand 7-9-87 250
1489 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
1490 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
1491 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100
1492 38h LANDSKRONA 14-5-87, OMV PRS 60

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1493 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
1494 39 KNISLINGE7-12-85, lyxavtryck, def ned 175
1495 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
1496 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
1497 39 BERGVIK 9-8-86, PR-LYX 150
1498 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
1499 39 BYSKE 14-2-85, PRAKT 100
1500 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
1501 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
1502 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
1503 39 ALBY 12-1886, PR-LYXS 90
1504 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
1505 39 ANK stpl omv 60
1506 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1507 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
1508 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
1509 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
1510 40a GBG FILIAL 27-11-94, P-LYXS 125
1511 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
1512 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
1513 40b KARLSTAD E. M. 3-4-93, nära LYX 500
1514 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
1515 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
1516 40b PR GEFLE 29-6-92 200
1517 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
1518 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
1519 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
1520 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
1521 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
1522 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
1523 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
1524 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
1525 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
1526 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
1527 41 RULL ST. JÖNKÖPING 29-1-97, prs 200
1528 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
1529 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
1530 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
1531 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
1532 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
1533 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
1534 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
1535 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
1536 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
1537 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
1538 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
1539 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
1540 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
1541 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
1542 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
1543 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
1544 42 pr Sandviken 13-3-89 150
1545 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
1546 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
1547 42b SYA 2-5-90 125
1548 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
1549 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
1550 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
1551 42c PKXP Nr 8C UPP. 17-11-88, PR-LYXS 150
1552 42c LINKÖPING 2-9-88, PRAKT 100
1553 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
1554 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
1555 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
1556 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
1557 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
1558 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
1559 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
1560 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
1561 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
1562 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
1563 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
1564 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
1565 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
1566 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
1567 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
1568 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
1569 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
1570 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
1571 43e STH 1-1-91, PRS 100
1572 43v3 5ö med delar av 2ph stpl ...RS -87 200
1573 44a pr STH 3-1-91 200
1574 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
1575 44a STH Rg. 30-6-89, PRAKT 200
1576 44a STH 5-10-89, prakt 200
1577 44a STH 26-9-89, PRS 125
1578 44a Ystad 12-6-89, AB 100
1579 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
1580 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
1581 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
1582 44b Båstad 29-6-92 500
1583 44b HJO 22-7-95, PRS 250
1584 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
1585 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
1586 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
1587 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
1588 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
1589 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
1590 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
1591 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
1592 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
1593 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
1594 44c STH 17-9-90 100
1595 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
1596 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
1597 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
1598 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
1599 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
1600 45 ÅNGBÅTSPKP. No 83 24-7-91, , spl 400 250
1601 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
1602 45 finsk KORK stpl i prakt 200
1603 45 HELSINGÖR 3 TOG 16-2, DANSK STPL 150
1604 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
1605 45 FRA SVERIIGE H. prakt stpl 100
1606 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
1607 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
1608 45 FRA SVERIIGE L. prakt stpl 75
1609 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
1610 45 UTLANDET, PR 60
1611 45 FRA ) SVERIIGE M 60
1612 45 FRA SVERIIGE H. sidvänd 50
1613 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
1614 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
1615 45v4 P.E.J.87, del av marginal PH upp vä, kht 100
1616 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
1617 46 ENGELSK STPL 383, prs 225
1618 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
1619 46 FRA SVERRIG , PRS 110
1620 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
1621 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
1622 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
1623 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
1624 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
1625 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
1626 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
1627 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
1628 46c BELLÖ 14-3-87, PR-LYX 250
1629 46c,var WADSTENA 4-12-89, BLÅ PRS,kt,ram vä 125
1630 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
1631 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
1632 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
1633 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
1634 47a GRENNA 20-12-86, PRAKT 100
1635 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
1636 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
1637 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
1638 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
1639 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
1640 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
1641 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
1642 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
1643 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
1644 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
1645 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
1646 47d SEGERSTAD 6-11-88, PRAKT 100
1647 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
1648 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
1649 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
1650 47f JULA 14-4-91, PR 200
1651 47f Ludvika 1-1-91 100
1652 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
1653 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
1654 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
1655 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
1656 47f KILA 22-3-90, PRS 75
1657 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
1658 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
1659 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
1660 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
1661 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
1662 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
1663 48a TORSÅS 19-9-88, PRAKT 100
1664 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
1665 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
1666 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
1667 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
1668 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
1669 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
1670 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
1671 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
1672 48d OSKARSHAMN 22-5-90, VIOLETT PRS 400
1673 48d MJELLBY 3-9-89, LYXS PR-LYXEX 400
1674 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
1675 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
1676 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
1677 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
1678 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
1679 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
1680 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
1681 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
1682 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
1683 48e ÖSTERVALLSKOG 13-4-93, PRAKT 150
1684 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
1685 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
1686 49a OSKARSHAMN 7-6-90, violett pr-LYXs 400
1687 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
1688 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
1689 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
1690 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
1691 49c WARA 24-1-95, PR-LYX 200
1692 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
1693 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
1694 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
1695 49c ÖRNSKÖLDSVIK 18-4-99, LYXS 100
1696 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
1697 49c,v4 KLINTEHAMN 19-10-91, PRS, försjutet mittparti 200
1698 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
1699 49d SKENE 6-10-97, LYXS 150
1700 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
1701 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
1702 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
1703 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
1704 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
1705 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
1706 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
1707 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
1708 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
1709 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
1710 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
1711 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
1712 51b BORÅS 27-10-LBR-08, PR 150
1713 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100
1714 51b,v2 LUND 2-1-95, PRS FÄRGKULA 350

51,5 OSCAR- LANDSTORM
1715 52 NRS 45, NORSK PRS 250
1716 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
1717 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
1718 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
1719 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
1720 52a1 ENÅNGER 8-7-91, LYXS, 80
1721 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
1722 52bVM1 5Ö BLEKT HUVUD ,NYKÖPING 20-4-93 150
1723 52bvm1+2 5Ö BLEKT HUVUD ,par omv vm och ett ex 2 vm kronor, kt, veck, MALMÖ 27-7 125
1724 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
1725 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
1726 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
1727 52v1 STH 13-7-10, 5ö otandat par på klipp 400
1728 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
1729 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
1730 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
1731 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
1732 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
1733 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
1734 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
1735 54 FJÄLLÅSEN 18-1-04, PRAKTS 200
1736 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
1737 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
1738 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
1739 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
1740 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
1741 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
1742 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
1743 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
1744 54 LIA 8-5-05, LYXS P-LYX 100
1745 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
1746 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
1747 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
1748 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
1749 54 nors stpl nr 45 100
1750 54 HOLMEJA 28-9-95, PRS 75
1751 54 KRÅKVIKEN 20-5-08, PRS 75
1752 54 PKXP No 8A 8-9-96, AB-PR 50
1753 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
1754 54V11 YSTAD 31-3-01, PLÅTSPRICKA 200
1755 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
1756 54v3 10ö partiellt spegeltryck, stpl 150
1757 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
1758 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
1759 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
1760 55 SMEDSÄNG 11-7-10. AB-PRS, kt, F150 100
1761 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
1762 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
1763 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
1764 55 Vendel 23-2-01, prs 50
1765 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
1766 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
1767 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
1768 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
1769 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
1770 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
1771 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
1772 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
1773 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
1774 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
1775 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
1776 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
1777 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
1778 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
1779 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
1780 57 STOREBRO 19-5-07, PR-LYXS 60
1781 57vm1 STH SÖD. 15-1-98 ,BLÅ PRS, omv vm 75
1782 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
1783 58 MEDALBY 25-2-11, PR-LYXS 100
1784 58 JÄMTLANDS SIKÅS 15-4-09, PRS, Zlän 75
1785 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
1786 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
1787 58 GARGBRO 7-4-10, PRS 60
1788 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
1789 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
1790 58var 30 ö par, övre stpl SALA 26-5-17, nedre (veck) stpl Insjön Pak 28-1-11, KURIOSA, 200
1791 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
1792 59a LULEÅ 24-2-93, PR-LYXS 50
1793 59b ÖSTERSUND 24-10 -92, PR 50
1794 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
1795 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
1796 61 FRA YSTAD 100
1797 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
1798 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
1799 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
1800 63 Jönköping rull stpl 15-6-96 75
1801 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
1802 63vm1+2 3ö 2omv kronor, stpl ...LEN 250
1803 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
1804 64 BORÅS 25-8-92, sidv BLÅ ,ktspts 125
1805 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
1806 64 P)AQUEB(OT 100
1807 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
1808 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
1809 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
1810 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
1811 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
1812 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
1813 65 Hörby 13-4-05 200
1814 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
1815 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
1816 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
1817 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
1818 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
1819 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
1820 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
1821 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
1822 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
1823 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
1824 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
1825 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
1826 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
1827 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
1828 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
1829 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
1830 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
1831 72 MARSTRAND 19-3-13, PR-LYXS 50
1832 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
1833 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
1834 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
1835 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
1836 75 VADSBRO 25-8-11 90
1837 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
1838 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
1839 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
1840 79 KORK STPL , PR-LYX 200
1841 79 FRA SVERIGE inom ram, 4-block 200
1842 79 JÖNKÖPING 22-5-17 PRAKT,LYX 100
1843 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
1844 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
1845 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
1846 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
1847 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
1848 82 KORK stpl, 5 udd inom cirkel, LYX,nr 76 350
1849 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
1850 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
1851 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
1852 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
1853 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
1854 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
1855 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
1856 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
1857 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
1858 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
1859 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
1860 86 TINGS NÖBBELÖF 4-11-11, PRS 150
1861 86 HULTABERG 21-5-19 70
1862 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
1863 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
1864 91 ONSALA 3-6-18, LYXS 100
1865 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
1866 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
1867 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
1868 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
1869 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
1870 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
1871 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
1872 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
1873 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
1874 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
1875 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
1876 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
1877 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
1878 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
1879 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
1880 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
1881 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
1882 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
1883 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
1884 107 STH 31-10-17, prs 60
1885 107var 5/4 öfirmaperforering 90
1886 110 FALKÖPING 28-7-19, PRS 150
1887 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
1888 111 STH 2-4-18, PR 100
1889 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
1890 111 STH 6-1 17, PRS 75
1891 114 LUND 16-7-18, PRS 100
1892 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
1893 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
1894 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
1895 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
1896 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
1897 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
1898 118 prc stpl ex 50
1899 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
1900 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
1901 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
1902 120 10/ 20ö LYXcentr stpl ex 150
1903 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
1904 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
1905 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 700
1906 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
1907 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
1908 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
1909 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
1910 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
1911 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
1912 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
1913 125 10Ö/ 5KR bra stpl ex 650
1914 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
1915 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
1916 136 GÖTEBORG 10-6-21, PRAKTs 90
1917 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
1918 136-38 Luftpost kpl stpl 2ö är cz med KPV 100
1919 137 BERGSHOLMEN 4-5-21, PRS 100
1920 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
1921 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
1922 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
1923 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
1924 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
1925 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
1926 138 STH 12-1-21, PR 100
1927 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
1928 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
1929 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
1930 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN
1931 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
1932 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
1933 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
1934 140Av2 STH 6-8-20, PLÅTSPRICKA 200
1935 140Ccx Gbg 12-5-21, prs 150
1936 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
1937 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
1938 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
1939 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
1940 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
1941 141 STH 27-7-22, PRS 75
1942 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
1943 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
1944 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
1945 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
1946 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
1947 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
1948 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
1949 142Ecx PLK 256 A 16-2-20, PR 125
1950 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
1951 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
1952 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
1953 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
1954 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
1955 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
1956 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
1957 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
1958 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
1959 144Cc HÄLLEFORSNÄS 4-3-22, PRS 75
1960 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
1961 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
1962 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
1963 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
1964 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
1965 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
1966 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
1967 144Ecx STH 14-6-27, vacker AB 200
1968 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
1969 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
1970 145Ecx 10ö extra brett märke 75
1971 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
1972 145Ecz GBG 16-1-29, PRS 110
1973 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
1974 146Ea STH 6-9-37, rättv stpl 100
1975 146Ea BORÅS 24-1-37, PRS, automattandn 70
1976 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
1977 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
1978 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
1979 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
1980 148C Finnskoga Höljes 24-11-21,prs 100
1981 148C Malmköping 30-6-21, PR-LYXS 100
1982 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
1983 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
1984 149C PLK 367 14-3-21, PR-LYXstpl 125
1985 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
1986 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
1987 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
1988 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
1989 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
1990 153 STRÖMSTAD 7-6-21, AB-PR 75
1991 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
1992 153c PLK 56 12-6-21, PR/ab 150
1993 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
1994 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
1995 156cx FRANSHAMMAR 4-4-25, LYXS 90
1996 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
1997 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
1998 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
1999 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
2000 162var HUDIKSVALL 11-3, DRAGSPEL 100
2001 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
2002 165a ÖDESHÖG 2-7-25, PR-LYXex ,A2ppr 100
2003 165BZ 80ö med KPV Sundsvall x-9-12-20, fin tandning F 350 60
2004 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
2005 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
2006 165cxz MALUNG 9-11-24 75
2007 165cz hörn STPL 21-7 60
2008 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
2009 168bz VOLLSJÖ 9-7-23, KPV mitt på, PR-LYX 1000
2010 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
2011 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
2012 173a TIBRO 11-2-26, LYXS 50
2013 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
2014 175A 3 st med Finska stpl,ex BÅTSILUETT 100
2015 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
2016 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
2017 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
2018 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
2019 179A pr STH 16 17-7-22 75
2020 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
2021 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
2022 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
2023 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
2024 183a RAMSELE 21-5- 27 50
2025 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
2026 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
2027 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
2028 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
2029 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
2030 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
2031 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
2032 189 40ö typ1 LYXcentr stpl ex 50
2033 189b TYP1 A2 PPR STPL -4-29 75
2034 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
2035 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
2036 194 FLEN 8-5-23, LYXs PR-LYXEX, 115ö A1 250
2037 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
2038 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2039 197 STH 8-8-26, LYXS 60
2040 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
2041 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
2042 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
2043 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
2044 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
2045 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
2046 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
2047 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
2048 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
2049 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
2050 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
2051 198 FRA SVERIGE, PRS 100
2052 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
2053 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
2054 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
2055 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
2056 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
2057 200 JORDBERGA 16-10-24, PRS 100
2058 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
2059 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
2060 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
2061 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
2062 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
2063 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
2064 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
2065 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
2066 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
2067 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
2068 201b 30 ö grönblå 11-10-(2)4 175
2069 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
2070 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
2071 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
2072 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
2073 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
2074 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
2075 203 KARLSBORG 19-8-24, LYXS pr-lyxex 250
2076 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
2077 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
2078 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
2079 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
2080 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
2081 203 40ö bra stpl ex 85
2082 203 SIMEÅ 13-9-24 80
2083 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
2084 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
2085 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
2086 205 MARKARYD 17-10-24, PRS 50 Ö 125
2087 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
2088 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
2089 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
2090 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
2091 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
2092 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
2093 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
2094 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
2095 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
2096 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
2097 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
2098 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
2099 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
2100 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
2101 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
2102 208 stpl 300
2103 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
2104 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
2105 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
2106 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
2107 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
2108 208 GULDSMEDSHYTTAN 7-10-24,prs 200
2109 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
2110 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
2111 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
2112 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
2113 209 2 kr, välc. stpl ex 490
2114 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
2115 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
2116 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
2117 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
2118 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
2119 210 5KR STPL BRA EX 700
2120 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
2121 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
2122 212cx STH 6-9-24, AB 150
2123 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
2124 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
2125 212cx bra stpl ex, F 450 100
2126 212cx sth 3... 9 100
2127 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
2128 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
2129 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
2130 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
2131 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
2132 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
2133 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
2134 214 bra stpl ex 75
2135 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
2136 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
2137 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
2138 216 prc. stpl ex 110
2139 216 KVÄNUM 1-11-24, lätt prs 100
2140 216 30ö lätt stpl 1 90
2141 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
2142 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
2143 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
2144 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
2145 216b 30 ö grönblå NORRKÖPING11-10- 160
2146 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
2147 216b STH 12-9-24, PRS 100
2148 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
2149 217 sidv Leksand 26-9-24 200
2150 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
2151 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
2152 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
2153 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
2154 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
2155 220 VÄSTERÅS 18-12-24, AB 150
2156 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
2157 221 60ö bra stpl ex 250
2158 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
2159 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
2160 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
2161 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
2162 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
2163 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
2164 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
2165 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
2166 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
2167 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
2168 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
2169 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
2170 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
2171 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
2172 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
2173 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
2174 225 5KR STPL BRA EX 550

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2175 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
2176 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
2177 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
2178 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
2179 233A MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
2180 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
2181 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
2182 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
2183 233b 4-block Borås 14-5-40 300
2184 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
2185 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
2186 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
2187 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
2188 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
2189 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
2190 238 sth 13-1-34, på klipp 100
2191 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
2192 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
2193 239C 5-5-34 Varnums.. 50
2194 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
2195 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
2196 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
2197 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
2198 241C FRA SVERIGE inom ram, på klipp 75
2199 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
2200 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
2201 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
2202 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
2203 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
2204 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
2205 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
2206 249 UMEÅ 5-8-36, PR-LYX 75
2207 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
2208 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
2209 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
2210 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
2211 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
2212 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
2213 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
2214 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
2215 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
2216 258 BORÅS 8-8-38, PRAKT 200
2217 258 5-strip,en rv. st. på varje märke Borås 17-1-39 200
2218 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
2219 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
2220 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
2221 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
2222 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
2223 259BC MALMÖ 9-X-38 140
2224 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
2225 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
2226 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
2227 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
2228 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
2229 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
2230 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
2231 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
2232 261BC KÖPMANHOLMEN 15-11-38, PR på klipp 200
2233 261BC PKXP 12-9-38, lätt mittstpl 100
2234 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
2235 262BC PKP 146 20-6-36, rättv stpl 140
2236 262CB ROMAN... 13.. 100
2237 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
2238 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
2239 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
2240 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
2241 266BC,CB 2 bra stpl par 150
2242 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
2243 266BCC 5-STRIP BCCCC, stpl, mkt sällsynt 300
2244 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
2245 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
2246 266CB BRA STPL PAR 95
2247 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
2248 266CCB JOHANSFORS 26-10-39, sällsynt 300
2249 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
2250 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
2251 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
2252 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
2253 267CB MALMÖ 21-6-39, PR 300
2254 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
2255 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
2256 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
2257 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
2258 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
2259 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
2260 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
2261 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
2262 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
2263 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2264 269CB G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2265 273BC BRA STPL PAR 550
2266 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
2267 273BC1 GÖTEBORG 13-9-40??, rättv stpl, bred 650
2268 273BC1 SKÄRKIND 4-9-40, PRAKT 600
2269 273BC1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2270 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
2271 273CB1 vackert par STH 700
2272 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
2273 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2274 273CB2 SÖDERTÄLJE 6-8-42, AB-PR 1000
2275 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
2276 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
2277 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
2278 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
2279 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
2280 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
2281 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
2282 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
2283 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
2284 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
2285 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
2286 281 RESELE KYRKBY 8-5-50, PR-LYX 60
2287 285 GBG 1-3-50, PRAKT 55ö 50
2288 298 YSTAD 17-5-49 40
2289 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
2290 304 GENARP A 17-7-53, 170ö LYX 100
2291 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
2292 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
2293 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
2294 318BC Flen 20-7-39 125
2295 318bc,cb båda en stpl centralt 140
2296 318CB BLOMBERG 24-7-40, PR-LYX 300
2297 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
2298 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
2299 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
2300 318CB Göteborg 8-10-40 100
2301 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
2302 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
2303 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
2304 320B1 MÖLNDAL 12-7-39, PRAKT 100
2305 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
2306 320BC BRA STPL PAR 550
2307 320BC GBG 24-11-40 550
2308 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
2309 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
2310 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
2311 320BC LYX marginal, STH 400
2312 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
2313 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
2314 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
2315 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
2316 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
2317 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
2318 320CB bra 10ö par ...OGABY4-6-40 500
2319 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
2320 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
2321 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
2322 320CB stpl par , en stpl 400
2323 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
2324 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
2325 320CB STH 3-11-39, fint par 350
2326 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
2327 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
2328 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
2329 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
2330 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
2331 321BB en lätt stpl F 275 75
2332 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
2333 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
2334 321BC lätt stpl 13-9- 100
2335 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
2336 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
2337 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
2338 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
2339 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
2340 321CB PKP 28-8-40, PR 125
2341 321CB FALUN 17-6-39, pr 125
2342 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
2343 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
2344 323 Broakulla 20-2-40 50
2345 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
2346 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
2347 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
2348 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
2349 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
2350 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
2351 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
2352 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
2353 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
2354 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
2355 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
2356 324CB STO... 28-9-40 200
2357 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
2358 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
2359 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
2360 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
2361 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
2362 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
2363 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
2364 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
2365 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
2366 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
2367 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
2368 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
2369 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
2370 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
2371 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
2372 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
2373 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
2374 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
2375 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
2376 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
2377 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
2378 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
2379 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
2380 332CB STH 24-10-46, LYX marginal 160
2381 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
2382 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
2383 335A pr Heberg 11-2-42 50
2384 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
2385 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
2386 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
2387 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
2388 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
2389 338 20Ö klipp BORE E 100
2390 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
2391 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
2392 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
2393 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
2394 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
2395 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
2396 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
2397 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
2398 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
2399 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
2400 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
2401 379A STH 24-11-48, pr 40
2402 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
2403 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
2404 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
2405 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
2406 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
2407 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
2408 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
2409 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
2410 418A ÅLED 20-3-61, LYX 15ö 60
2411 420A ÅLED 9-5-66, LYX 25Ö BRUN 50
2412 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
2413 428A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 40 ö 100
2414 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
2415 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
2416 429BB ESLÖV 24-12-67, PR-LYX 45ö orange 30
2417 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
2418 433B2 Örkelljunga 3-11-69 50
2419 437A GBG 3 L 13-1-72, PR, 85ö 35
2420 445 OLSFORS 23-7-53, LYX 10ö 100
2421 460 GLOMMETRÄSK 9-4-56, LYX 60ö 90
2422 462 Norsholm 14-6-63 50
2423 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
2424 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
2425 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
2426 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
2427 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
2428 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
2429 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
2430 506 PR GBG 2-6-60 50
2431 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
2432 511A HÄGGENÅS 4-3-61, LYXs 75
2433 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
2434 520 pr Boxholm 8-4-61 60
2435 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
2436 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
2437 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
2438 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
2439 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
2440 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
2441 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
2442 594B2 SKEE 10-12-66, LYX 100
2443 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
2444 624A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 45 ö 100
2445 631vm 3ö omvänt vm stpl ...TAD 12... 75
2446 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
2447 645B1 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
2448 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
2449 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
2450 657-62 6st VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 200
2451 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
2452 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
2453 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
2454 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
2455 666BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2456 668B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2457 669B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 40
2458 670BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2459 671BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2460 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
2461 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
2462 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
2463 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
2464 684 GBG 1-10-71, lyx 35
2465 694 GBG 3 6-11-71, PR-LYX 70ö 35
2466 695 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2467 696 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2468 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
2469 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
2470 699 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2471 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
2472 705 PARTILLE 25-10-71, ab-PRAKT 25
2473 705SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2474 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
2475 707SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2476 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
2477 712BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2478 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
2479 715BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2480 716A GBG 25-10-72, LYX 250
2481 716a Sjöbo 6-6-72, pr-lyx 45ö Nobel 60
2482 717B2 LOMMA 8-6-72, LYX 80
2483 718 ÅBY 72-5-6, LYX 70Ö 75
2484 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
2485 728A2 SALTSJÖBADEN 30-8-71, PR-LYX 55 ö 40
2486 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
2487 737 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
2488 740BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2489 741BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2490 742BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2491 743BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2492 743BB GBG 3 L 19-11-71, LYX, 65ö 50
2493 744BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2494 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
2495 750BB DJURSHOLM 2 D 11-2-71, LYX 65 ö 100
2496 754BB GBG 38 3-3-72, PR 55ö 40
2497 771 SIBBHULT 7-6-72, LYX 90
2498 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
2499 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
2500 787 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
2501 790SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
2502 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
2503 824SX2 SÖDERTÄLJE 30-7-74, PR 75
2504 914BB ÄNGELHOLM 31-10-76, PR-LYX 55ö 50
2505 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
2506 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
2507 930 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
2508 931 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
2509 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
2510 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
2511 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
2512 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
2513 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
2514 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
2515 981 STORMSJÖ 30-9-80, LYX 85Ö 100
2516 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
2517 982 AUKTSJAUR 31-6-80, LYX 1KR 100
2518 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
2519 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
2520 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
2521 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
2522 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
2523 1098 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 1,70 50
2524 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
2525 1112 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 2,5kr 40
2526 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
2527 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
2528 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
2529 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
2530 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
2531 1130B2 SJÖVIK A 16-6-80, LYX 150ö 100
2532 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
2533 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25TJÄNSTE

2534 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
2535 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
2536 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
2537 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
2538 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
2539 1c UMEÅ 24-2-77, PRAKTstpl, fin färg 200
2540 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
2541 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
2542 1e UMEÅ 16-9-80, AB-PR 100
2543 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
2544 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
2545 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
2546 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
2547 2c WISBY 29-4-82, LYXS 200
2548 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
2549 2c OSKARSHAMN 6-7-82, PRS 150
2550 2c WISBY 12-8-83, PRS 125
2551 3b RÖD stpl JÖNKÖPING 12-12-81, ovanl 400
2552 3b STH 8-6-76, PRS 175
2553 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
2554 3c ÖSTERSUND 9-11-82, PRS 150
2555 3c STH 12-12-79, AB-PR 100
2556 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
2557 3d Malmö 8-12-84, AB 100
2558 3d BOARP 6-1-85 100
2559 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
2560 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
2561 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
2562 4b SUNDSVALL 1-2-77, PRAKT 1000
2563 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
2564 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
2565 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
2566 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
2567 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
2568 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
2569 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
2570 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
2571 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
2572 4e NYDALA 14-12-78, PRAKT 250
2573 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
2574 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
2575 4e LIDKÖPING 13-9-77, AB 170
2576 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
2577 4e STIBY 27-2-78, AB 125
2578 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
2579 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
2580 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
2581 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
2582 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
2583 4v2 stpl ,Kartongppr,F450 100
2584 5 KRISTINEBERG 27-7-77, LYXS 200
2585 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
2586 5b MARIESTAD 8-12-78, PRAKT 100
2587 5b OSKARSHAMN 30-5-74, PRAKT 100
2588 5b LULEÅ 3-11-74, PRAKT 100
2589 5c GROLANDA 4-4-76, stpl 75 75
2590 5c1 WEsTERÅS 8-5-75, PRAKT EX 100
2591 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
2592 5d ENSLÖF 8-5-79, PR-LYXS, N HA, 250 200
2593 5e SKELLEFTEÅ 7-2-81, PRAKT 100
2594 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
2595 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
2596 5ev5 TNABERGSHAMMAR 27-11-78, PRS spegeltryck, stark hyssning iövre ram 175
2597 5v5 KÖPING 28-9-80, LYXS 200
2598 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
2599 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
2600 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
2601 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
2602 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
2603 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
2604 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
2605 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
2606 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
2607 6d LINDESBERG 27-5-83, PR-LYXS 300
2608 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
2609 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
2610 6d,v1 ELMEBODA 1-9-82, kartong ppr 250
2611 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
2612 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
2613 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
2614 6e EKOLSUND 20-5-82, AB-PRS 300
2615 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
2616 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
2617 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
2618 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
2619 6e Hernösand 200
2620 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
2621 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
2622 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
2623 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
2624 7 WEXIÖ 8-7-78, PR-LYXS 150
2625 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
2626 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
2627 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
2628 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
2629 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
2630 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
2631 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
2632 7c MORA 29-5-77, prs 110
2633 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
2634 7e NÄSBY 13-12-77, PRS 125
2635 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
2636 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
2637 8a kalmar 21-9-76, prs 100
2638 8d STH 29-11-79, ab 110
2639 8d HÄR... x3-8-83 75
2640 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
2641 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
2642 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
2643 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
2644 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
2645 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
2646 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
2647 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
2648 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
2649 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
2650 9b SKARA 3-8-77, LYXS 500
2651 9b Höör 4-9-79 400
2652 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
2653 9b STH c. 24-5-78, ab-prs 200
2654 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
2655 9c STH C. 6-9-80, AB 200
2656 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
2657 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
2658 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
2659 9d SÄFSJÖ 1-4-85, AB-PR 375
2660 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
2661 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
2662 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
2663 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
2664 9d WESTERÅS 3-3-80, LYXS, felfri 150
2665 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
2666 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
2667 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
2668 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
2669 11 6-BL STH utst 1897 100
2670 11d WISBY 15-7-05, PR-LYX 100
2671 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
2672 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
2673 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
2674 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
2675 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
2676 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
2677 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
2678 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
2679 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
2680 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
2681 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
2682 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
2683 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
2684 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
2685 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
2686 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
2687 14b JÖNKÖPING 12-4-89, PR-LYXS 75
2688 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
2689 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
2690 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
2691 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
2692 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
2693 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
2694 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
2695 14v3 5Ö SPEGELTRYCK MALMÖ 22-4-86 125
2696 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
2697 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
2698 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
2699 15b GBG 25-9-83, AB 120
2700 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
2701 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
2702 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
2703 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
2704 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
2705 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
2706 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
2707 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
2708 16Aa GBG 29-1-85, PRS fin a nyans 60
2709 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
2710 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
2711 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
2712 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
2713 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
2714 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
2715 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
2716 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
2717 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
2718 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
2719 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
2720 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
2721 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
2722 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
2723 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
2724 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
2725 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
2726 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
2727 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
2728 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
2729 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
2730 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
2731 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
2732 17a GÄLLERSTA 2-11-81, PRS 100
2733 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
2734 17d GÄLLERSTA 12-4-83, PRS 100
2735 17e OSKARSHAMN 16-8-84, sidv, lyxc 100
2736 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
2737 17v3 OSKARSHAMN 16-8-84, PRS 125
2738 18d OSKARSHAMN 10-2-85, PR-LYXS 75
2739 18e OSKARSHAMN 2-7-89, LYXS 100
2740 18e WEXIÖ 26-4-88, LYXS 100
2741 18e KATTHAMMARSVIK 3-7-90, PR-LYXS 75
2742 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
2743 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
2744 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
2745 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
2746 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
2747 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
2748 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
2749 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
2750 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
2751 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
2752 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
2753 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
2754 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
2755 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
2756 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
2757 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
2758 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
2759 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
2760 20b LINDESBERG 7-8-83, PRS 100
2761 20b STH 20-3-,vackert ex 60
2762 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
2763 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
2764 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
2765 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
2766 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
2767 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
2768 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
2769 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
2770 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
2771 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
2772 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
2773 20f WERNAMO 5-11-84, PRS av svåra olivaktigt gul F 2000 400
2774 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
2775 20v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
2776 20V4 24Ö SPEGELTRYCKsth -83 200
2777 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
2778 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
2779 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
2780 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
2781 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
2782 21v2 SLITE 3-1-99, 2 punkter efter Sverige 100
2783 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
2784 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
2785 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
2786 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
2787 22Aa LUND 26-7-82, OMV LYXS 125
2788 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
2789 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
2790 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
2791 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
2792 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
2793 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
2794 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
2795 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
2796 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
2797 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
2798 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
2799 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
2800 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
2801 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
2802 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
2803 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
2804 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
2805 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
2806 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
2807 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
2808 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
2809 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
2810 24B LÖSEN ÖRE 75
2811 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
2812 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
2813 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
2814 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
2815 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
2816 26 LYCKORNA 16-8-90, PR-LYXS 250
2817 26 ÖSTERSUND 15-5-91, PRS 125
2818 26 STH CARLBERG 12-12-89, PRS 100
2819 26c ÅRJENG 6-8-98, PRS 100
2820 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
2821 30vm1 5ö omv krona, hörnstpl ned hö 80
2822 31vm1 8ö omv krona, maskinstpl 1... 80
2823 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
2824 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
2825 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
2826 34 BRODALEN 14-12-12, PR-LYX 50
2827 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
2828 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
2829 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
2830 36 KARLSTAD 15-3-12, PR-LYX 50
2831 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
2832 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
2833 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
2834 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
2835 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
2836 41 LINDSTORP 10-9-18, PR 100
2837 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
2838 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
2839 44 VÄRMLANDS BJÖRNEBORG 18-1-19 150
2840 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
2841 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
2842 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
2843 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
2844 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
2845 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
2846 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
2847 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
2848 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
2849 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
2850 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
2851 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
2852 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
2853 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
2854 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
2855 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
2856 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
2857 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
2858 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
2859 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
2860 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
2861 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
2862 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
2863 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
2864 54 SOLLEFTEÅ 11-6-18, LYXS 50ö 100
2865 54 STH AFG 10-4-18, PR 75


LÖSEN
2866 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
2867 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
2868 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
2869 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
2870 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
2871 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
2872 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
2873 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
2874 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
2875 3 par RÖK 23-12-78 300
2876 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
2877 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
2878 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
2879 4b GBG 29-3-75, prc , hel sidv stpl 500
2880 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
2881 4b KALMAR 22-2-78, OM PRS 250
2882 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
2883 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
2884 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
2885 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
2886 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
2887 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
2888 5b ALTUNA 2-4-80, PRAKT 200
2889 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
2890 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
2891 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
2892 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
2893 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
2894 6 lätt hörn stpl ex 100
2895 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
2896 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
2897 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
2898 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
2899 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
2900 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
2901 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
2902 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
2903 6b 20ö prc, hörnstpl 95
2904 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
2905 6c Östadkulle 28-3-80, 20ö bra AB 150
2906 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
2907 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
2908 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
2909 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
2910 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
2911 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
2912 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
2913 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
2914 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
2915 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
2916 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
2917 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
2918 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
2919 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
2920 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
2921 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
2922 9 OINLÖST i blå färg 125
2923 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
2924 9b MALMÖ 1-4-74, PRS, 3,3,4 200
2925 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
2926 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
2927 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
2928 10 STH PAKET 2 9-4, pr-lyxc 150
2929 10a välc. stpl -74 150
2930 10a MALMÖ 17-11-75 150
2931 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
2932 10b STH pak 8-1-77 200
2933 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
2934 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
2935 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
2936 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
2937 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
2938 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
2939 10c LEKSAND 18-3-79, färgstarkt Praktex 300
2940 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
2941 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
2942 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
2943 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
2944 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
2945 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
2946 11 T-stpl rund ram 100
2947 11a2 STRÖMSTAD 7-2-89, LYX men tunn 250
2948 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
2949 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
2950 14e GBG PAK EXP 27-4-85, LYXS 200
2951 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
2952 14g LAXÅ 17-12-90, PR-LYXS 100
2953 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
2954 15b GBG PAK EXP 5-1-87, PRS 200
2955 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
2956 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
2957 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
2958 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
2959 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
2960 16c ALSEN 29-5-87, LYXS 250
2961 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
2962 16d SIGILLSTPL ? 200
2963 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
2964 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
2965 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
2966 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
2967 17a,v2 FAL(UN) 10-, F 1900+ 250
2968 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
2969 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
2970 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
2971 18a ALSEN 2-5-80, PRAKTs svår nyans 400
2972 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
2973 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
2974 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
2975 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
2976 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
2977 18c LÖNNSKOG 17-12-91, PRS 125
2978 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
2979 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
2980 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
2981 19 Kork stpl med Postorn+ R.B inom ram 300
2982 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
2983 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
2984 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
2985 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
2986 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
2987 19d BACKE 26-4-88, AB-PR 100
2988 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
2989 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
2990 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
2991 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
2992 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
2993 20c HAPARANDA 13-5-84, AB-PR 200


MILITÄRMÄRKEN
2994 1 svart militär stpl STH 200
2995 8 POSTANSTALTEN 1019, 23-11-40, PRS 125


ORTSSTÄMPLAR
2996
DJURÅS 4-1-15, sidv på USA märke 2 c 200
2997 77,79 ESTLAND, STOCKHOLM 21-10-36, prs klipp 150
2998 115,117 ESTLAND, STOCKHOLM 17-7-36, prs klipp 140
2999 131 England 2½p GÖTEBORG 10-4-13, AB-PRS 150
3000 153 USA 2C GÖTEBORG 21-9-03, 100
3001 183x HILLEBY 13-11-58 , BRD 10PF PAIR 200
3002 326 ENGLAND 5p, UDDEVALLA 30-3-68,prs 150
3003 1082 Spanien 2p , VARBERG 16-8-60 100
SVERIGE OSTÄMPLAT *

3004 1b (*) 3sk 1-2.4.1 , 3skilling ,signerad Roumet, ser ostämplad ut men har 3 svarta prickar som kan vara stämpelfärgstänk. Det är oklart hur de "stänktes" dit. Säljes med denna beskrivning och avgör själv . Godtagbart till gott ex av ett sällsynt frimärke , en något nött ht. Vackert ex som bör platsa i en ostämplad samling. 5000
3005 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3006 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3007 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3008 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
3009 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3010 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
3011 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3012 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
3013 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3014 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3015 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3016 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3017 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3018 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3019 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3020 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3021 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3022 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
3023 7a1 (*) 5ö mörkgrön, PR-LYXc , 1mm riss 500
3024 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3025 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3026 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3027 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3028 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3029 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3030 7c2 * AB ex ,lvht 300
3031 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3032 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3033 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3034 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3035 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
3036 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3037 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
3038 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
3039 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
3040 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
3041 8 PRAKTex F 5000 1750
3042 8b * 30ö , AB-PR 150
3043 8c * AB-PR ex 800
3044 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3045 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
3046 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3047 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3048 8d * AB ex , lvht 700
3049 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3050 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3051 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3052 9c3 * AB-PR 500
3053 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3054 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3055 9i (*) LYXc, AB 3,5,1, 3600 500
3056 9N1var * 12ö praktc. färgfläck under G, tu fl. 150
3057 10e * 24Ö PRCENTR, tu. fl. F 4500 350
3058 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3059 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3060 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
3061 11g *-(*) fräsch 30 ö, mc,tu fl. 250
3062 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
3063 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
3064 11N * AB ,3,3,3 200
3065 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
3066 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
3067 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
3068 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
3069 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
3070 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
3071 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
3072 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
3073 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
3074 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
3075 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
3076 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
3077 12N1 * 50 öre , AB ex 200
3078 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
3079 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
3080 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
3081 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
3082 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
3083 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
3084 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
3085 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
3086 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
3087 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
3088 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
3089 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
3090 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
3091 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
3092 14B * fräscht AB ex 225
3093 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
3094 14Bc1 * AB-PR 250
3095 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
3096 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
3097 14Bg * AB ex 200
3098 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
3099 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
3100 14BN * pr-lyxc 3ö nytryck 200
3101 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
3102 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
3103 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
3104 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
3105 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
3106 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
3107 16N *(*) 20ö Nytryck 1885, LYX 400
3108 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
3109 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
3110 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
3111 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
3112 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
3113 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
3114 19a * 5ö fräscht ex 400
3115 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
3116 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
3117 19b * fint AB ex 800
3118 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
3119 19b (*) 3,4,1, prc 450
3120 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
3121 19d * fräscht AB ex 900
3122 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
3123 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
3124 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
3125 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3126 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3127 20d * AB ex, lvht 700
3128 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3129 20j (*) bra AB centr 600
3130 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3131 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3132 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3133 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3134 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3135 20k (*) AB centr F 3000 375
3136 21 * 12ö t 14, Ab 350
3137 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3138 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3139 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3140 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3141 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3142 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3143 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3144 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3145 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3146 24d (*) 24ö LYX centr. fantastiskt vackert, minimal rispa (förtunning) på baksidan 1400
3147 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3148 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3149 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3150 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3151 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3152 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3153 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3154 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3155 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3156 28h * 3Ö , AB 120
3157 29 * mkt fräscht AB ex 300
3158 29b * fräscht AB ex 300
3159 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3160 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3161 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3162 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3163 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3164 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3165 30k * 5ö AB 225
3166 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3167 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3168 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3169 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3170 31b (*) 6ö 200
3171 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3172 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3173 31e 6ö PRAKTex 600
3174 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3175 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3176 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3177 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3178 31g * 6ö AB F 1300 300
3179 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3180 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3181 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3182 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3183 31j * 6ö fint AB 225
3184 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3185 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3186 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3187 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3188 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3189 32bv5 * AB 100
3190 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3191 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3192 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3193 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3194 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3195 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3196 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3197 33a * LYXc 700
3198 33a * bra AB ex , F 2200 500
3199 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3200 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3201 33b * ab 3,3,3 400
3202 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3203 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3204 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3205 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3206 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3207 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3208 33f * 20ö AB ex 375
3209 33v1 ** TRETIO/20 Fournierförfalskning 2ktt 600
3210 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3211 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3212 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3213 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3214 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3215 34 * 24ö PRAKTEX 200
3216 34 * 24ö AB-PR 175
3217 34gv3 * AB var . färglinje 200
3218 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3219 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3220 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
3221 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3222 39a * Praktex 600
3223 39a fräscht PR centr ex 500
3224 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3225 39b * PRAKT 700
3226 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3227 39c * AB-PR 600
3228 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3229 42 * 4-block bra AB F 960 250
3230 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3231 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3232 43 * AB 150
3233 43c * bra AB ex 150
3234 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3235 44a * prakt 100
3236 44b * 6ö prakt 75
3237 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3238 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3239 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3240 44c * LYX 120
3241 44c * 6ö ph, prakt 90
3242 44cv4 * prakt 150
3243 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3244 45 * PR-LYX 500
3245 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3246 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3247 45b * praktex 500
3248 45b * AB ex centr ned. 150
3249 45c * 10ö med PH, LYX 325
3250 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3251 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3252 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3253 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3254 46 * bra AB ex 250
3255 46a * 20Ö SVÅR NYANS, AB 3,3,4 F 1500 250
3256 47 * pr-lyx centr 500
3257 47 * AB ex 500
3258 47 * 30Ö AB-PR 450
3259 47 * bra AB ex, F 1500 275
3260 47d * 30 ö PH, AB 300
3261 48 * AB ex 300
3262 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3263 48b *(*) vc AB 350
3264 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3265 48e * 50ö bra AB 350
3266 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3267 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3268 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3269 52a * svår nyans 200
3270 52c * prakt 4-block 175
3271 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3272 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3273 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3274 52cv1 * F 700 225
3275 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3276 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3277 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3278 54d prakt 100
3279 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3280 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3281 55 * lyx 150
3282 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3283 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
3284 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
3285 57 * PRAKT 25ö 150
3286 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3287 57c * LYX F 400+50% 200
3288 57c *(*) 25ö prakt 170
3289 57e AB , svår nyans F 900 250
3290 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3291 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3292 57vm2 * AB 175
3293 57vm2 * lyx centr. 175
3294 58 * LYX 225
3295 58 *(*) pr-lyx 225
3296 58 * 30Ö lyx 200
3297 58 * prakt 175
3298 58 * AB-pr 150
3299 58b * LYX 225
3300 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
3301 59d * LYX F 1000+ 250
3302 59d * 50Ö lyx 250
3303 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
3304 60 AB F 1300 * 300
3305 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3306 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
3307 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3308 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
3309 61v4 * 4-block AB F1200 300
3310 61v4 * förskj. siffra 100
3311 65 * LYX, pr F 3000 975
3312 67 * pr-lyx 100
3313 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3314 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
3315 76P Wienerprov 10ö blå tandat marginalex , alltid u.g. (*) , fint ex 500
3316 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3317 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3318 77vm1 * AB-PR 225
3319 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3320 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
3321 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
3322 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3323 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3324 91 50ö , ostpl LYX 300
3325 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3326 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3327 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3328 102v * förskjutet påtryck 300
3329 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3330 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3331 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3332 119 * lyx 250
3333 119 * prakt 5 på 12ö 175
3334 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3335 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3336 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3337 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3338 137v4 * tryckvar. 60
3339 137v4 * tryckvar. 60
3340 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3341 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3342 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3343 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3344 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3345 141bz * bra AB ex F 600 175
3346 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3347 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3348 142Acxz *(*) SUPERB 200
3349 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3350 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3351 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3352 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3353 143Abz * PRAKT 1600
3354 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3355 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3356 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3357 143Cb * LYX 100
3358 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3359 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3360 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3361 144Acc * LYX 125
3362 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
3363 144Ccx * superb 250
3364 144Ccx * PRAKT 175
3365 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3366 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3367 144Ecxz * lyx 400
3368 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3369 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3370 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3371 146Ea * prakt 50
3372 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3373 147 * A2 PPR PRAKT 50
3374 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3375 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3376 148Acxz * 30ö LYX 200
3377 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3378 148C * PRAKcentr. 150
3379 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3380 149Ab * LYX 175
3381 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3382 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3383 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3384 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3385 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3386 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
3387 151C * superb 125
3388 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3389 151Cbz * superb 250
3390 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3391 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3392 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3393 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3394 152Acx * AB F 950 200
3395 153c * prakt , ljus violett 90
3396 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3397 154b * pr-lyxc. 175
3398 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
3399 155bz * 140Ö PR-LYX 200
3400 156a * prakt 35ö typ 1 125
3401 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
3402 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
3403 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
3404 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
3405 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
3406 157 * LYX 175
3407 158 * LYX 40ö typ 1 225
3408 158 *(*) LYX 200
3409 158 * 40ö prakt-lyx 190
3410 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
3411 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 300
3412 160 * 45ö LYX 290
3413 160 * prakt 225
3414 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
3415 160 45 ö typ 1 prakt * 200
3416 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
3417 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
3418 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
3419 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
3420 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
3421 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
3422 163a * 60ö typ 2, LYX 200
3423 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
3424 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
3425 165bz * prakt 90
3426 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
3427 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
3428 165cz * 80ö LYX 100
3429 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
3430 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
3431 166var * plåtspricka 100
3432 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
3433 167a * lyx 90ö 250
3434 167a * prakt 200
3435 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
3436 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
3437 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
3438 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
3439 167c * skifferblå, bra AB 250
3440 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
3441 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
3442 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
3443 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
3444 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
3445 176C * AB 4-block, F 900 200
3446 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
3447 177C * prakt 90
3448 177Ca * lyx 125
3449 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
3450 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
3451 184 *(*) 25ö orange superb 200
3452 186a * 30ö brun LYX 125
3453 186avar * extra högt märke 100
3454 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
3455 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
3456 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
3457 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
3458 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
3459 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
3460 189a * prakt, A1 175
3461 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
3462 189b * A2ppr, prakt 175
3463 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
3464 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
3465 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
3466 192a *(*) prakt 175
3467 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
3468 195 * LYX 45
3469 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
3470 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
3471 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
3472 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
3473 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
3474 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3475 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
3476 199 * LYX 4-block 200
3477 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
3478 201 * 30ö högsta LYX 110
3479 201b * LYX grönblå 375
3480 201b * 30ö grönblå praktex 300
3481 203 * 40 ö Kongress LYX 150
3482 203 * LYX 40 öre 140
3483 204 * pr-lyx 140
3484 205 * prakt 50ö 175
3485 206 * 60 öre LYXc. 200
3486 207 * 80ö LYX 200
3487 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
3488 208 * 1 KR PR-LYX 325
3489 208 * 1 KR lyx 300
3490 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
3491 209 * bra AB ex 550
3492 210 * 5kr Kongress, PR 1100
3493 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
3494 210 * bra AB ex 900
3495 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
3496 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
3497 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
3498 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
3499 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
3500 212cx * LYX 100
3501 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3502 214 * pr-lyx 100
3503 215 * Superb 25ö 150
3504 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
3505 216 * 30ö LYX 125
3506 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
3507 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
3508 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
3509 218 * LYX 175
3510 218 * 40 ö , LYX 100
3511 220 * 50ö UPU , LYX 175
3512 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
3513 221 * 60 ö , prakt 200
3514 221 *(*) 60ö LYX 200
3515 221 * 60ö , PR-LYX 175
3516 222 * 80ö , LYX 175
3517 223 * LYX 375
3518 223 * 1 kr 1924, prakt 275
3519 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
3520 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
3521 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
3522 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
3523 224 * prakt centr 350
3524 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
3525 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
3526 225 * 5KR, LYX 1000
3527 225 * Pr-lyxc. 900
3528 225 * 5KR UPU lyx 800
3529 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
3530 225 * 5KR , PRAKT 700
3531 225 * AB-PRc. 600
3532 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
3533 233a * 5kr slottet LYX 425
3534 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
3535 233b * prakt 700
3536 233b * AB , F 1700 500
3537 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
3538 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
3539 238 * prakt 100
3540 246-57 * prakt serie 250
3541 246-57 * kpl mkt bra serie 200
3542 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
3543 266BC * LYX 4-block 200
3544 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
3545 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
3546 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
3547 267BC CB, * 2 st 4-block 350
3548 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
3549 267CB * LYXpar 125
3550 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
3551 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
3552 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
3553 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
3554 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
3555 320B2 LYX F 440 100
3556 321BC+ CB * Linné 2 par 300
3557 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
3558 321BC * 15l Linné bra par 150
3559 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
3560 321bc,cb * 2 par Linné 300
3561 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
3562 321CB * Linné 4+3s par 150
3563 324BC * prakt 150
3564 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
3565 324CB * prakt 4- block 250
3566 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
3567 332C * PRAKT 75
3568 332CB * 5kr slottet fint par 350
3569 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3570 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
3571 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
3572 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
3573 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
3574 1b 4-bl AB F 2500 400
3575 1b * Lyxcentr 250
3576 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
3577 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
3578 3 * helfräscht AB ex 300
3579 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
3580 3a * 5 ö , PRAKT 325
3581 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
3582 3c * 5Ö PRAKT 300
3583 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
3584 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
3585 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
3586 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
3587 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
3588 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
3589 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
3590 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
3591 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
3592 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
3593 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
3594 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
3595 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
3596 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
3597 4f * mkt fräscht AB ex 650
3598 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
3599 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
3600 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
3601 4g * AB ex ,lvht 300
3602 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
3603 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
3604 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
3605 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
3606 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
3607 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
3608 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
3609 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
3610 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
3611 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
3612 7v1 *(*) 24ö OTANDAT fräscht ex, AB, F 6500 1600
3613 8 * 30ö PRAKT 1000
3614 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
3615 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
3616 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
3617 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
3618 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
3619 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
3620 15b * pr-lyx 120
3621 15b * PRAKT 6ö F 300 100
3622 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
3623 16A * 10ö typ1 , LYX 300
3624 17 *(*) prakt F 550 200
3625 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
3626 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
3627 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
3628 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
3629 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
3630 18b * 20ö fint ab ex 400
3631 18e * 20ö AB-PR 400
3632 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
3633 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
3634 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
3635 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
3636 18g * 20ö PR-LYX 700
3637 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
3638 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
3639 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
3640 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
3641 19 * 20ö LYX CENTR 30
3642 19c * 20ö LYX 40
3643 20c * 24ö Prakt, F 800 225
3644 20d * 24ö gul praktex 200
3645 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
3646 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
3647 20v2 * var. skadat i 225
3648 21 * 30ö LYX CENTR 80
3649 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
3650 22A * prc fräscht ex 300
3651 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
3652 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
3653 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
3654 22Ag * helfräscht AB 300
3655 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
3656 22Av2 * AB 350
3657 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
3658 25 * starkt spegeltryck 125
3659 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
3660 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
3661 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
3662 25v3 * "ÖKE" AB 75
3663 25v4 * F 150 75
3664 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
3665 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
3666 26av3 *(*) AB , I = 2 prickar, 300 100
3667 26av3 * i = två prickar, AB 90
3668 26b,v3 * 10/24ö, 4-BL pos1 v3 LYXc, AB-PR,820 175
3669 26b,var * 2 ex båda brott på V i SVerige, AB 125
3670 26b,var * 10/24ö, brott på o i tio, PR 100
3671 26v3 * AB F 300+ 100
3672 26v3 *(*) i = 2 prickar, PRAKT , F 400++ 100
3673 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
3674 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
3675 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
3676 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
3677 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
3678 46 * 8 ö linjer, prakt 65
3679 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
3680 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
3681 1 * prakt 200
3682 1 * 1Ö bra AB 110
3683 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
3684 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
3685 1v * pr-lyx 250
3686 1v * prakt ex F 650 200
3687 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
3688 2 * 3 Ö LYX 400
3689 2 *(*) pr-lyx ex 250
3690 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
3691 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
3692 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
3693 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
3694 2v * prakt 250
3695 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
3696 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
3697 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
3698 3 * pr-lyx 225
3699 3 * prakt ex 5ö t 14 175
3700 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
3701 3a * 5ö brun, PRAKT 225
3702 3a * 5ö AB-PR 200
3703 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
3704 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
3705 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
3706 4c * 6ö AB-PR 300
3707 4c * 6ö orange AB 300
3708 5 * LYX 100
3709 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
3710 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
3711 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3712 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
3713 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
3714 6b * 20Ö PRAKT 250
3715 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
3716 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
3717 6c * PRAKTex 225
3718 6c * prakt 225
3719 6d * LYX 400
3720 7 * prakt 225
3721 7 * 24ö grå AB 125
3722 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
3723 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
3724 7b * 24Ö AB 110
3725 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
3726 7c * 24ö PR-LYX 350
3727 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
3728 7cv *(*) pr , F750 200
3729 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
3730 8 pr-lyx 200
3731 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
3732 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
3733 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
3734 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
3735 9 * 50Ö ab-pr 400
3736 9 (*) 50 Ö LYX CENTRERAT 250
3737 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
3738 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
3739 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
3740 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
3741 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
3742 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
3743 10 (*) LYX centr , tunn 250
3744 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
3745 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
3746 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
3747 11var * felperforerat. 100
3748 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
3749 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
3750 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
3751 17 * LYX 24Ö 125
3752 17a * 24ö gråviolett praktex 500
3753 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
3754 17av2 * AB ex F 1000+ 275
3755 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
3756 17b * 24ö blålila, LYX 125
3757 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
3758 17c * 24Ö LYX 200
3759 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
3760 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
3761 18a * AB, mörk fin färg 125
3762 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
3763 20 * 1KR LYX 300
3764 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
3765 20 * AB-PR 100
3766 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
3767 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
3768 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
3769 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
3770 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

3771
Provtryck med OLV RUDBECK och Hjalmar Branting 20st i 4-block i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 1500
3772
Provtryck med OLV RUDBECK och Hjalmar Branting 20st i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 500
3773 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
3774 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
3775 EW ** GRÅ i 4-block ot. mellan horiz 200
3776 EW EWERTS, grönt 4-bl otandat horiz mellan märkena, tandat runt om. 125
3777 EW ** grön , par otand mellan 100
3778 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
3779 1 (*) 3SK FÄRGPROV ? på vitt ppr 500
3780 1 (*) 3SK FÄRGPROV ? på gulaktigt ppr 500
3781 1-5 (*) SVARTAVDRAG SKILLING BANCO kpl serie i 3-strip 600
3782 1-5 (*) SVARTAVDRAG SKILLING BANCO kpl serie i par 400
3783 60 (*) 1kr Färgprov typ N i otandat par , röd orange / ultramarinakt blå 450
3784 150P (*) Färgprov otandat par, hö ex lätt veck 1200
3785 1353-56var ** Häftesblock Stockholmia 86 III, med ofullständigt och förskjutet tryck. 300
3786 1705-07 SLANIA MAPP 5 okt 1991,Slania 70 år Minnes mapp med detaljgravyr av nr 1707 i färg och svartavdrag. Upplaga 8000st, nr 5238 /8000. 300
3787 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
3788 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
3789 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
3790 2265-66 ståltryck i grön färg 80
3791
EWERTS par ** grå felperf otandat vert. 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
3792 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
3793 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
3794 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
3795 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
3796 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
3797 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
3798 33 (*) Färgprov 15ö rödorange vm krona 200
3799 33 (*) Färgprov 15ö gråsvart vm krona 200
3800 33 (*) Färgprov 15ö stålblå vm krona 200
3801 33 (*) Färgprov 15ö lila vm krona 200
3802 33 (*) Färgprov 15ö gulorange vm krona 200
3803 33 (*) Färgprov 15ö blå/ gult ppr vm krona 200
3804 33 (*) Färgprov 15ö röd/ gult ppr vm krona 200
3805 33 (*) Färgprov 15ö blå vm krona 200
3806 33 (*) Färgprov 15ö gul vm krona 200
3807 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
3808 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
3809 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

3810 1-5 (*) SVARTAVDRAG SKILLING BCO kpl 200
3811 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
3812 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
3813 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
3814 7-12N2 NYTRYCK 1963 PÅ blad ur Handbok 200
3815 12F ** 50ö PARISFÖRFALSKNING 200
3816 13N2 ** BRUN lokal t 13 , BRA AB 700
3817 14Bh ** 4-BLOCK F 36000 1800
3818 14BN ** 3ö postfriskt Nytryck 1885, AB 300
3819 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
3820 17 ** AB-PR, lvht, 1700+ 500
3821 28d ** 3ö mycket fint 4-block 3,3,5, F 15000 3000
3822 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
3823 28var del av 2 märkesbilder, obet. gummi.ve. 200
3824 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
3825 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
3826 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
3827 32 ** 12ö ringtyp t 13 prakt 250
3828 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
3829 32 ** 12ö ringtyp t 13, fint AB ex 150
3830 32c ** 12ö djupblå, svår nyans att få ** 400
3831 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
3832 32g **/* 12ö 4-BLOCK 2 ex **, AB-PR 400
3833 32v4 ** 12ö mycket starkt spegeltryck 500
3834 33 ** 20 ö AB 1000
3835 33a ** 20ö karminakt mattröd, AB 1100
3836 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
3837 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
3838 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
3839 34 24ö hörnmarginalex, vackert 300
3840 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
3841 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
3842 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
3843 39a HÖRNMARGINAL 6-block Intyg HOW 3,3,5. sällsynt enhet 10000
3844 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
3845 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
3846 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
3847 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
3848 41 Prakt 125
3849 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
3850 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
3851 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
3852 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
3853 42 4-block bra AB 700
3854 42 4ö ljusgrå , ab-PR 4-BLOCK 600
3855 42 ** pr-lyx ex 500
3856 42 ** 4ö PR-LYX 450
3857 42 ** 4ö PRAKT 300
3858 43 ** 5ö ringtyp PH, bra AB ex 350
3859 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
3860 44 ** 6Ö AB 125
3861 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
3862 44a 6ö blålila, AB 110
3863 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
3864 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
3865 44c 6 öre med PH ,AB 125
3866 44c ** 6ö ringtyp PH AB-PR 100
3867 45 ** 10ö med PH, AB 500
3868 45 AB 500
3869 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
3870 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
3871 46 AB ex 20ö PH 400
3872 47 FRÄSCHT PRAKT 3000
3873 47f ** 30ö fräscht AB 4-BLOCK, F 21000 2100
3874 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
3875 48e ** 50Ö PR-LYX med lodrätt dragspel 1500
3876 50 LYX 6 hörnmarg block 400
3877 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
3878 50 ** 10/12ö SUPERB 200
3879 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
3880 50 PRAKT 50
3881 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
3882 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
3883 50v2 vc AB 250
3884 50v2 LYX-PRAKT EX med FÄRGKULA 250
3885 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
3886 51 ** 10ö/ 24ö vackert 25 block 500
3887 51 4-BLOCK ,AB 160
3888 51a ** 10/24ö orange, LYX 200
3889 51a PR-LYX 175
3890 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
3891 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
3892 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
3893 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
3894 52a1 AB-PRc, nett par nötta tspts 300
3895 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
3896 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
3897 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
3898 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
3899 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
3900 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
3901 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
3902 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
3903 52v2 spegeltryck , tydligt, AB 100
3904 52vm1 4-block, AB 45
3905 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
3906 52vm2 ** 5ö oscar vm 2kronor, PR 50
3907 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
3908 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
3909 53 ** 8Ö AB-PR 25
3910 53var ** 8ö blekt huvud, PR-LYX 100
3911 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
3912 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
3913 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
3914 54 ** 10ö LYX 175
3915 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
3916 54 LYX 100
3917 54 ** 10Ö LYX 100
3918 54 ** 10ö PRAKT 75
3919 54 pr-lyx 70
3920 54 ** 10ö PRAKT 70
3921 54a LYXcentr. vht 100
3922 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
3923 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
3924 54c 4-BLOCK , AB ,F 1400 225
3925 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
3926 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
3927 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
3928 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
3929 54P Dito omv vm+vm 2 kronor 500
3930 54P dito singel 100
3931 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
3932 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
3933 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
3934 55 bra AB 4-block F 2200 600
3935 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
3936 55 ** 15ö LYX färgpunkt i vä marg 500
3937 55 15ö PR-LYX 425
3938 55 15ö PRAKT 290
3939 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
3940 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
3941 55cvm2 AB 4-block F2400 700
3942 56 LYX 600
3943 56 ** 20Ö OSCAR, PRAKT 400
3944 56 ** 20Ö OSCAR PR-LYX 350
3945 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
3946 56v1 4-BLOCK ,PR 800
3947 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
3948 56v1 MARGINALPAR 450
3949 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
3950 56v1 bra marg 225
3951 57 ** 25ö PR, nyans 1000
3952 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
3953 57 ** 25ö AB-PR 200
3954 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
3955 57b ** 25 ö GULAKTIGT ORANGE, PRAKT 350
3956 58 PRAKT, F 2400 800
3957 58 BRA AB 400
3958 58b ** 30ö AB 250
3959 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
3960 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
3961 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
3962 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
3963 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
3964 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
3965 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
3966 60 1 kr Oscar LYX ** 3000
3967 60 1 KR PRAKT EX 1500
3968 60 AB-PR 1300
3969 60 ** 1 KR PRAKT 1300
3970 60 bra AB ex F 3500 900
3971 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
3972 60b 1 KR MYCKET FINT ab EX 750
3973 60v1 (*) 1KR OTANDAT hörnmarg ex 750
3974 61-64 4-block serie PRAKT 375
3975 61-64 4-block serie ab-pr 175
3976 61-64 4-block serie ab 160
3977 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
3978 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
3979 61v4 AB F 450 100
3980 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
3981 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
3982 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
3983 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
3984 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
3985 62c pr-lyx 4-block 260
3986 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
3987 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
3988 62c 2ö 4-block PRAKT 150
3989 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
3990 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
3991 64 ** 4ö LYX 250
3992 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
3993 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
3994 64 ** 4ö PR-LYX 100
3995 65 Hörnmarg 4-block 7000
3996 65 PRAKT-LYX 5 kr Posthus 3000
3997 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
3998 65 PRAKT 2000
3999 65 AB-PR garanti HOW 1600
4000 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
4001 66 LYX 4-BLOCK 1500
4002 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
4003 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
4004 66 pr-lyx 250
4005 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
4006 66 prakt 175
4007 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
4008 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
4009 67 hörnmarg 4-block prakt 900
4010 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
4011 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
4012 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
4013 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
4014 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
4015 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
4016 70 4ö prakt 50
4017 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
4018 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
4019 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
4020 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
4021 70vm 2 vm kronor i höjdledomvända,prakt 400
4022 70vm 4-block AB 400
4023 70vm AB 125
4024 70vm omv vm, AB 110
4025 70vmvar 4ö hörnmarg 4-block, PR-LYX, 2 ex vm 2 kronor, ovanligt 300
4026 70vmvar 4ö 4-block, PR-LYX, vm 2 kronor, ovanl 275
4027 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
4028 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
4029 74var 2 märkesbilder 100
4030 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
4031 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
4032 75 ** 5ö medaljong vm krona PR-LYX 4-BL 250
4033 75 ** 5ö vm krona prakt hörnmarg ex plåt I 100
4034 75 prakt 90
4035 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
4036 75P 5ö grön slutprov, par 500
4037 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
4038 76 10ö 4-block pr, 2 LYX ex ingår 500
4039 76 ** 10ö medaljong vm krona PR-LYX 4-bl 250
4040 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
4041 76 prakt 10ö 110
4042 76c 10ö hörnmarg 4-block, bra AB 190
4043 76Pvm 10ö Orange omv vm 900
4044 76Pvm 10ö grönakt blå ,omvvm 900
4045 77 1 krona ,AB 500
4046 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
4047 78 ** 5KR medaljong, LYX 30
4048 78 ** 5 KR Medaljong, LYX 25
4049 79bz ** LYX 200
4050 79bz ** 5ö medaljong LYX 200
4051 79bz ** 5ö LYX 100
4052 79bz ** PR-LYX 5ö medaljong 75
4053 79var ** 10ö extra tomt märkesfält vm kpv 200
4054 81var 4-bl.2 ex plåtspricka , gumve. 200
4055 81var 8ö,punkt i marg över kronan 50
4056 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
4057 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
4058 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
4059 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
4060 84b,bz ** 15ö PRAKT, flammigt tryck 100
4061 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
4062 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
4063 84d ** vacker vågr par 100
4064 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
4065 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
4066 84P 15ö brun slutprov,4-bl 800
4067 85 4-block med div plåtsprickor, AB vackert 350
4068 85 ** 20Ö VACKERT 6-BLOCK 250
4069 85a ** 20ö medaljong , PRAKT-LYX 200
4070 85bz ** 20ö KPV , PR-LYX 150
4071 85var 20ö AB-PR 4-BL, 2ex med partiellt spegeltryck 500
4072 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
4073 88 PRAKT 30ö 300
4074 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
4075 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
4076 88bz AB-PRAKT 200
4077 89Bz ** 35ö medaljong, vm kpv, pr 200
4078 90 40ö LYX 450
4079 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
4080 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
4081 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
4082 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
4083 91 ** 50ö LYX 1200
4084 91 ** 50ö medaljong , PR-LYX 900
4085 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
4086 91 50 öre AB 290
4087 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
4088 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
4089 91bz ** 50ö LYX 1250
4090 91Bz ** 50ö PRAKT 600
4091 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
4092 96 hörnmarg pr-lyxex 800
4093 96 1kr PRAKT 750
4094 96 1 kr medaljong, prakt 700
4095 96 1KR AB-PRAKT 500
4096 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
4097 96 ** 1KR , AB 300
4098 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
4099 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
4100 96var 1kr plåtsprickor(repor?) ,AB ,centr ned 250
4101 98 ** 2:12 medaljong , LYX 25
4102 98 ** 2:12 medaljong , PR-LYX 15
4103 99var 4-bl plåtsprickor genom medaljongen 100
4104 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
4105 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
4106 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
4107 104v3 27/80 dubbelt påtryck, snc 150
4108 105 PRAKT 5 / 2ö 50
4109 105-14 ** landstorm I kpl i liten specialfolder mrd tre kronor och posthorn från 1916 från BeklädnadsFöreningen Centralrådet. 500
4110 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
4111 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
4112 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
4113 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
4114 106 5 / 3ö LYX 75
4115 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
4116 106 PR-LYX 5/3ö 60
4117 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
4118 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
4119 107 PR-LYX 4ö 60
4120 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
4121 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
4122 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
4123 108 ** 5/5ö PR 60
4124 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
4125 109 5/ 6ö PR-LYX 60
4126 109 ** 5ö/6 ö PR 50
4127 109 5/6ö PRAKT 35
4128 110 ** 10ö/12 ö LYX 100
4129 111 10/20ö LYX 90
4130 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
4131 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
4132 112 10/24ö PRAKT 40
4133 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
4134 113 ** 10ö/30 ö PR-LYX 60
4135 114 10 / 50ö PR-LYX 55
4136 114 PRAKT 10 på 50ö 50
4137 114 ** 10ö/50 ö PR 45
4138 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , LYX 600
4139 115 PRAKT 450
4140 115 1ö AB-PR 200
4141 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
4142 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
4143 115 AB 1ö Landstorm II 150
4144 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
4145 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
4146 115-118 5 PÅ 1-6Ö, i 4-BLOCK AB-BA, F 3720 425
4147 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
4148 115var 2 märkesbilder 150
4149 118 PRAKT 125
4150 119 AB 4-block F3600 900
4151 119 PRAKT 5/12öre 650
4152 119 AB-PR 400
4153 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
4154 120 prakt 300
4155 120 ** 20ö ,PR 250
4156 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
4157 120 AB-PRAKT 175
4158 121 ** prakt 600
4159 121 ** 10 / 24Ö LANDSTORM II, PRAKT 475
4160 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
4161 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
4162 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
4163 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
4164 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
4165 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
4166 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
4167 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
4168 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
4169 123 10/50ö hörn marg 4 block pos1ex var URE , AB, F 2550+ 600
4170 123 bra AB ex 150
4171 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
4172 123 10/50ö normalex BA 100
4173 123a 50Ö AB 125
4174 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
4175 123v 10/50ö hörn marg 6 block pos3 var URE , BA, F 3550 550
4176 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
4177 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
4178 124 ** 1KR ,AB-PR 750
4179 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
4180 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
4181 124 AB ex 550
4182 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
4183 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
4184 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
4185 125 Prakt 700
4186 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
4187 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
4188 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
4189 125 ** Landstorm II 10/5 kr,LYX 600
4190 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
4191 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
4192 126 7+3/ 2ö, PR-LYX 80
4193 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
4194 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
4195 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
4196 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
4197 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
4198 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
4199 126cx 2ö omv linje AB 125
4200 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
4201 128 7+3 / 4Ö, LYX 75
4202 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
4203 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
4204 129 ** 7+3ö/ 5ö Landstorm III , PR-LYX 35
4205 131 12+8/12ö PRAKT 40
4206 131 ** 12+8ö/ 12ö Landstorm III , PR-LYX 35
4207 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
4208 132 ** 12+8ö/ 20ö Landstorm III , PR-LYX 40
4209 133 ** 12+8/ 24ö LYX 100
4210 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
4211 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
4212 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
4213 134 ** 12+8/ 30Ö PR-LYX 60
4214 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
4215 135 ** 12+8/ 50Ö PR-LYX 60
4216 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
4217 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
4218 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
4219 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
4220 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
4221 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
4222 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
4223 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
4224 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
4225 136cz 10/3ö LUFTPOST 4-BLOCK 2ex cz, AB 80
4226 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
4227 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
4228 138 PRAKT 300
4229 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
4230 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
4231 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
4232 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
4233 139b 3ö AGRG, LYX 200
4234 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
4235 139b AGRG AB 50
4236 140Aa ** 5ö grön typ1 agry, LYX ,sign KAN 350
4237 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
4238 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
4239 140Ab prakt 125
4240 140Ab prakt 120
4241 140Ab ** 5ö grön typ1 agrg, PR 70
4242 140Ab AB 50
4243 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
4244 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
4245 140Acx AB-PRAKT 475
4246 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
4247 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
4248 140Acx 5ö grön typ 1 , vm linjer, AB 225
4249 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
4250 140Ca 5ö GRÖN, 4-sid, agrg, PR- LYXex 175
4251 140Ca 4-block , AB 720 150
4252 140Ca ** 5ö grön typ1 agrg, AB-PRAKT 50
4253 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
4254 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT-LYX 150
4255 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
4256 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
4257 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
4258 140Ccx ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer PRAKT 75
4259 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
4260 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
4261 140Ccxz ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer+ KPV AB 200
4262 140cxz vackert par, F 1500 500
4263 141 5ö brunröd typ 1, LYX 900
4264 141Abz 5ö rödbrun , typ1 med KPV, PRAKT 800
4265 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
4266 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
4267 141b ** 5 ö brunröd typ1 PRAKT 500
4268 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
4269 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
4270 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
4271 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
4272 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
4273 142Abz ** 5Ö BRUN typ 2, AB-PR av svårt märke 2000
4274 142Abz ** 5ö brunröd i 3-strip tydligt KPV på alla märkena , AB. svårt märke F 2018 22.500:- 1000
4275 142Ac B papper , ab, F 2400 700
4276 142Ac B ppr AB , F 2400 600
4277 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
4278 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
4279 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
4280 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
4281 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt-lyx 120
4282 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
4283 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt 75
4284 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
4285 142Acxz ** 5ö brunröd typ 2, vm linjer+ KPV, PR 100
4286 142Ea 5ö brunröd t 13, A1 ppr, ABcentr . obet gummive. ,F 8500 850
4287 142Ea **-*(*) 5 ö brunröd A1 ppr, AB, liten matt rund prick i gummeringen. F 3500-6500 600
4288 142Ecc 5ö brun t13, vm omv linje, PR-LYX 250
4289 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
4290 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
4291 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
4292 142Ecc AB 90
4293 142Ecc AB 80
4294 143Aa A1, var.RENT TRYCK, LYX 100
4295 143Aa1 5ö PR , A1 60
4296 143Ac prakt 100
4297 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
4298 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
4299 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
4300 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
4301 143Acxz ** 5ö grön Lejon linjer + KPV, LYX 75
4302 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
4303 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
4304 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
4305 143Ca 4-block, PR-LYX 200
4306 143Ca ** 5ö grön typ 2, A1 ppr PR-LYX 100
4307 143Ca 5ö grön 4-sid A1ppr ,PRAKT- LYX 65
4308 143Ca ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 50
4309 143Ca ** 5ö grön 4-sid a1 ppr, PR-LYX 50
4310 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
4311 143Cc LYX 4-block 275
4312 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
4313 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
4314 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
4315 143Cc 4-BLOCK, AB VACKERT 80
4316 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
4317 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
4318 143Ea LYX , 5ö grön t 13 225
4319 143Ea PRAKT 150
4320 143Ea ** 5ö grön typ 2, A1 t 13 PRAKT 150
4321 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
4322 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
4323 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
4324 144 ** 10ö AGRY , PR-LYX 400
4325 144A AB-PR A2 ppr 200
4326 144A A2 10ö grön AB 150
4327 144Aa 10ö grön, AGRY, PRAKT 300
4328 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
4329 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
4330 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
4331 144Ab 10ö grön, A! ,PRAKT 250
4332 144Ab ** 10ö grön, a2 ppr,bra AB 150
4333 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
4334 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PR 300
4335 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
4336 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
4337 144Acc ** 10ö grön, omv linjer AB-PR 225
4338 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
4339 144Acc ** 10ö grön omv linjer, AB 125
4340 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, LYX 100
4341 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
4342 144Acxz ** 10ö grön, plåtskarv vä, PR 125
4343 144Ad ** 10Ö GRÖN Bppr, PR-LYX 225
4344 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
4345 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
4346 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid prakt 90
4347 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
4348 144Cbz ** 10ö grön, 4-sid VM KPV BRA AB 400
4349 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
4350 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
4351 144Ccx ** 10Ö grön 4sid, vm våglinjer, PR-LYX 425
4352 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
4353 144Ccx pr-lyx 300
4354 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
4355 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
4356 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
4357 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
4358 144Ecxz PRAKT 10ö grön t13, linje+kpv 450
4359 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
4360 145 ** 10Ö VIOLETT, LYX 125
4361 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
4362 145A ** 10 ö violett, LYX 100
4363 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
4364 145A prakt 50
4365 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
4366 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
4367 145C bra AB 4-block 125
4368 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
4369 145C PRAKT 70
4370 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
4371 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
4372 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
4373 145Ecx PRAKT 50
4374 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
4375 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
4376 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
4377 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
4378 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
4379 146Ca LYX A1 PAPPER 800
4380 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
4381 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
4382 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
4383 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
4384 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
4385 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
4386 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
4387 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
4388 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 50
4389 146Eb ** 10ö svartakt violett, LYX 225
4390 146Eb prakt 200
4391 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
4392 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
4393 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
4394 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
4395 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
4396 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
4397 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
4398 148Acxz PRAKT 200
4399 148Acxz ** 30Ö linjer + KPV , PR 200
4400 148Avar ** 30ö i felperf.par , FÄRGREPA mitt på 125
4401 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
4402 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
4403 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
4404 148C 30ö brun 4-block AB-BA, vackert och bättre än normalt på detta svåra märke. 500
4405 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
4406 148C 30ö brun 4-sid, PR-LYX 450
4407 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
4408 148C 30ö 4-BLOCK, 1 ex 2 ktt, mest BA centr 300
4409 148C AB-PR 250
4410 148C **/* 30ö brun 2 övre * 2 nedre ** välc. 250
4411 148C bra AB 200
4412 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
4413 148C ** 30ö 4-sid, bra AB 175
4414 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
4415 149a ** 10ö röd G.V en face, AGRY, prakt 350
4416 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
4417 149Aa 10ö , agry, LYX 550
4418 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
4419 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
4420 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
4421 149Ab ** 10Ö EN FACE, LYX 600
4422 149Ab 10ö AGRG , LYX 450
4423 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
4424 149Ab AB-PRAKT 200
4425 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
4426 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
4427 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
4428 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
4429 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
4430 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
4431 149Ac B ppr AB 150
4432 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
4433 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
4434 149b ** 10ö röd G.V en face, AGRG, prakt 400
4435 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
4436 149C bra AB 4-bl F 640 250
4437 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
4438 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
4439 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
4440 151A AB 200
4441 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, PR-LYXex av detta svåra märke. 5500
4442 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, AB-PRex av detta svåra märke. F 7500 3000
4443 151Ab AGRY, AB ex F 2500 1000
4444 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
4445 151Abz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 1000
4446 151Abz ** 20ö blå G V EN FACE KPV AB-PR 650
4447 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
4448 151Ad ** 20Ö EN FACE, B ppr, PRAKT 350
4449 151C Bra AB 4-BLOCK 400
4450 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
4451 151C ** 20Ö EN FACE, PR-LYX 225
4452 151C AB 125
4453 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
4454 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
4455 151Cb PRAKT 250
4456 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
4457 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
4458 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
4459 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
4460 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
4461 151Cbz ** 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 600
4462 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
4463 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
4464 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
4465 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
4466 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
4467 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
4468 152Abz AB-pr 175
4469 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
4470 152Abz AB 125
4471 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
4472 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
4473 152C AB 4-BLOCK 100
4474 152Cbz 20ö 4-block , AB, alla med KPV, F 1400 250
4475 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
4476 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
4477 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
4478 152Cbz BRA AB ex 110
4479 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
4480 152Cbz AB 60
4481 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
4482 153b LYX 200
4483 153b 20ö G. VASA ,PR-LYX 150
4484 153b ** 20ö Gustav Vasa, LYX 150
4485 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
4486 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
4487 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
4488 153bz AB 50
4489 153c pr-lyx 200
4490 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
4491 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
4492 154 110ö PR-LYX 600
4493 154 bra AB 300
4494 154a ** G. VASA 110ö AGRY, LYX 1200
4495 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
4496 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
4497 154Aa AB 1400 300
4498 154b ** 110ö Gustav Vasa, B ppr , LYX 1000
4499 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
4500 154b,var ** 110ö C. VASA, blått streck i nedre marginalen t.v. AB 3,3,5 250
4501 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
4502 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
4503 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
4504 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
4505 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
4506 155a AB ex F 3300 900
4507 155a ** 140ö G Vasa ,AGRG ppr, perfekt tandning , AB, 3,3,5, svårt märke 700
4508 155a agrg , AB 500
4509 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
4510 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
4511 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
4512 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
4513 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
4514 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
4515 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
4516 156 BRA AB 250
4517 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
4518 156 35ö gul, typ 1, AB 200
4519 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
4520 156cx ** 35ö gul typ 1 vm linjer , PR-LYX 700
4521 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
4522 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
4523 156cx AB 250
4524 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
4525 156cxz 35ö linje + KPV (ned vä), bra AB 3600 975
4526 156cxz ** 35Ö vm linjer + del av KPV, AB 800
4527 157 pr-lyx 35ö typ II 400
4528 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
4529 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
4530 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
4531 158 ** 40ö Postemblem typ1 , PR-LYX 500
4532 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
4533 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
4534 159a ** 40ö Postemblem typ1 A1 , PR-LYX 500
4535 159a prakt 400
4536 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
4537 159a **40 Ö TYP 2 , PR 250
4538 159a AB 225
4539 159a 40ö typ 2, LYXc 200
4540 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
4541 159b prakt 1000
4542 159bz ** 40ö postemblem vm KPV mitt på , svårt märke men ojämn tandning ner höger med kt-ft tand F 8500 400
4543 160 45 Ö TYP1 PRAKT 600
4544 160 45ö typ 1, AB-PR 450
4545 160 AB-PR 400
4546 160 AB 300
4547 161 45ö typ 2 PR-LYX 25
4548 162 pr-lyx 200
4549 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
4550 162B 60ö typ 1, A 2 PPR, AB 250
4551 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
4552 162cx fint AB 60ö linjer 550
4553 163 ** 60Ö TYP 2, A2,AB-PRAKT 450
4554 163a 60ö typ 2, A2 ppr LYX 1200
4555 163a ** 60ö Postemblem typ1 A2 , PRAKT 750
4556 163a ** 60Ö RÖDLILA TYP 2, A1ppr, pr-lyx 750
4557 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
4558 163b ** 60ö violettkarmin vitt ppr, PR-LYX 1600
4559 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
4560 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
4561 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
4562 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
4563 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
4564 165bz 80ö KPV, AB 150
4565 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
4566 165cx ** 80ö vm linjer, PRAKT-LYX 150
4567 167 90ö prakt 650
4568 167a ** 90ö A2 papper, LYX 1100
4569 167a ** 90 ö mattblå, A1, LYX 1100
4570 167a ** 90ö Postemblem typ1 A2 , PR-LYX 1000
4571 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
4572 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
4573 167a,b,c ** 90ö 3 olika F ca 8100, AB 1000
4574 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
4575 167b ** 90 ö vitt papper, PR-LYX 1600
4576 167b AB-pr 900
4577 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
4578 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
4579 167c 90ö SKIFFERBLÅ, PRAKT 1250
4580 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
4581 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
4582 167c 90ö skifferblå, sign BG, bra AB 750
4583 167c 90ö vitt ppr, AB 400
4584 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
4585 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
4586 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
4587 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
4588 169cx 110ö PR-LYX vm linje 50
4589 170a PR-LYX 95
4590 170b2 prakt 150
4591 171 prakt 120ö svart 650
4592 171 120ö svart, A2 PPR, AB-PRAKT 600
4593 171 ** 12ö svart, bra AB 390
4594 171 120 ö AB , F 1600 350
4595 173a ** PRAKT 90
4596 173a,var 140ö svart var intensivt tryck, PRAKT 125
4597 173c 140ö B ppr, prakt 50
4598 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
4599 174a 145ö pr-lyx 110
4600 174a 145ö PRAKT 95
4601 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
4602 174b 145ö, PR-LYX 110
4603 174b ** 145ö PR-LYX 110
4604 175 15ö ,A2, mörk violett, LYXcentr 100
4605 175A prakt-lyx rödviolett 250
4606 175A 15ö mörk violett, PR-LYX 250
4607 175A ** 15ö violett, PRAKT 200
4608 175Aa 15ö PRAKT 175
4609 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
4610 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
4611 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
4612 175C 4-block ab-prakt 400
4613 175Ca ** 15ö violett 4-block AB 225
4614 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
4615 175Cb * - *(*) 15ö 4-sid mat mörk ultramarin violett på A2 ppr, i PRAKT 4-BLOCK, svårt märke , F 2400+++ 500
4616 176A 15Ö TYP 1 , LYX 450
4617 176A 15ö röd typ 1, LYX 400
4618 176A prakt-lyx, A2ppr 300
4619 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
4620 176C ** 15Ö RÖD TYP1 4-SID PR-LYX 400
4621 176C prakt 200
4622 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
4623 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
4624 177Aa prakt 90
4625 177Aa prakt 90
4626 177Aa PR 75
4627 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
4628 177Ab Rent tryck ab f 700 250
4629 177Ac prov ppr, AB 200
4630 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
4631 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
4632 177Ca ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. A1 SUPERLYX 600
4633 177Ca ** 4-BLOCK 15ö röd typ 2,a1 ppr, AB 450
4634 177Ca ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 300
4635 177Cb 15ö röd typ 2, rent tryck, LYX 4-BLOCK 1400
4636 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
4637 177Cb 4-block , fint AB 800
4638 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
4639 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
4640 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
4641 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
4642 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
4643 177Cc 15ö röd vitt papper 4-sid, LYX 600
4644 177Cc 15Ö RÖD VITT PR, LYX 550
4645 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
4646 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
4647 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
4648 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
4649 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
4650 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
4651 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
4652 178A ** 15ö brun LYX 100
4653 178A ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 75
4654 178A 15ö brun, PR-LYX 70
4655 178A 15ö brun , PRAKT 60
4656 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
4657 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
4658 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
4659 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
4660 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
4661 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
4662 178Cvar vågr.brunt streck 100
4663 179Ac PRAKT AV ppr 800
4664 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
4665 179Af,bz ** G.V. Profil Vä., 15ö KPV, Pr-LYX 600
4666 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
4667 179Afvar färgstänk PRAKT 200
4668 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
4669 179b ** 20 ö G V Profil VÄ . AGRGppr PRAKT, sign KAn 500
4670 180a ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A1, Prakt-LYX 225
4671 180A 20ö röd, AB 80
4672 180b ** 20ö röd vitt ppr, LYX 550
4673 180b LYX 450
4674 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
4675 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
4676 180b prakt ex 300
4677 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
4678 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
4679 181a ** G.V. Profil Vä., 20ö orange A2 ,Pr-LYX 300
4680 183a LYX 250
4681 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
4682 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
4683 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
4684 184 ** G.V. Profil Vä., 25ö orange A3, Pr-LYX 500
4685 184 prakt 25ö orange 300
4686 184 25ö orange, AB 200
4687 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
4688 185 ** 30ö blå G. V. profil vä, PR-LYX A1 300
4689 186a ** G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 300
4690 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
4691 186b rent tryck PRAKT 400
4692 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
4693 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
4694 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
4695 186c,var ** 30ö vitt ppr kraftig färg med färgfläck på och bakom huvudet. Unik? 800
4696 187a ** 35ö G V profil vä. PR-LYX 500
4697 187b pr-lyx rent tryck 35ö 650
4698 189 40ö typ 1, PR-LYX 650
4699 189 40ö med hel rullbanderoll, ovanligt 225
4700 189a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ1 A1,P-LYX 750
4701 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
4702 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
4703 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
4704 191a LYX 45ö A1 600
4705 191a ** 45ö brun, A2ppr, LYX sign BG 475
4706 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
4707 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
4708 191b ** 45ö brun vitt ppr, PRAKT 50
4709 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
4710 191b prakt 45
4711 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
4712 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
4713 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
4714 192b ** 50 ö G V Profil VÄ A2 ppr, PR-LYX 500
4715 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
4716 192b 50ö grå, AB 200
4717 193 prakt 225
4718 193 ** 85Ö PR-LYX 200
4719 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
4720 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
4721 194 ** G.V. Profil Vä.,115ö brunröd A2 ,P-LYX 200
4722 194 115Ö PRAKT 150
4723 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
4724 194a ** 115ö brun, LYX A1 ppr 200
4725 195 145ö A2 ppr, SUPERB 200
4726 195 ** G.V. Profil Vä., 145ö gulgrön A2 ,LYX 175
4727 195 PR-LYX 100
4728 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
4729 196var pr. par med tryckvar 150
4730 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
4731 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
4732 197cx LYX 4-BLOCK 600
4733 197cx 10ö grön,vm, PRAKT centr 4-block 425
4734 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
4735 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
4736 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
4737 197cx prakt 170
4738 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
4739 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
4740 197cxz bra AB ex , 10ö linjer+KPV 300
4741 197cxz ngt ktt 200
4742 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
4743 199 4-BLOCK, FINT AB 250
4744 199 20ö PR-LYX 125
4745 199 ** 20Ö PRAKT 95
4746 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
4747 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
4748 200 ** 25ö PR-LYX 150
4749 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
4750 200 25ö Kongress, AB 90
4751 200 ** 25ö ab-pr 90
4752 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
4753 201 30ö Kongress, LYX 200
4754 201 30ö Kongress, PRAKT 125
4755 201 ** 30ö blå PRAKT 125
4756 201 AB 100
4757 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
4758 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
4759 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
4760 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
4761 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
4762 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
4763 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
4764 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
4765 201b Lyx men svgt ve. 250
4766 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
4767 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
4768 202 35ö Kongress, AB 100
4769 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
4770 203 ** 40ö grön PRAKT 200
4771 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
4772 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
4773 203 AB 125
4774 204 45ö , LYX EX 400
4775 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
4776 204 PRAKT 325
4777 204 ** 45 Ö PRAKT 250
4778 204 AB 45ö 200
4779 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
4780 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
4781 205 praktex 50 öre 325
4782 205 ** 50 Ö PRAKT 250
4783 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
4784 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
4785 206 60 öre PRAKT-LYX 500
4786 206 ** PR-LYX 60ö 400
4787 206 60ö Kongress, PR 325
4788 206 ** 60 Ö PRAKT 325
4789 206 AB 250
4790 207 LYX 80ö 475
4791 207 ** 80 Ö PRAKT 350
4792 207 ** PR-LYX 80ö 350
4793 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
4794 208 ** 1KR GRÖN, PR-LYX 550
4795 208 PRAKT 1 kr 475
4796 208 ** 1kr AB-PR 450
4797 208 AB 300
4798 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
4799 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
4800 209 ** 2kr vackert ex 600
4801 210 5 KR PR-LYX EX 2300
4802 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
4803 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
4804 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
4805 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
4806 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
4807 211-25 ** UPU 1924 KPL FIN SERIE, FLERA PRAKT EX 2KR , ALLA MED FIN TANDNING. 1200
4808 212 ** 10Ö LYX 75
4809 212cx bra AB 4-bl 300
4810 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
4811 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
4812 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
4813 212cx prakt 175
4814 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
4815 212cxz ** 10ö prakt linjer+ KPV mitt på 250
4816 214 PR-LYX 20ö 225
4817 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
4818 214 ** 20Ö PRAKT 125
4819 215 bra AB 4-bl 600
4820 215 ** 25Ö LYX 300
4821 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
4822 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
4823 216 4-BLOCK AB 500
4824 216 LYX 30ö 350
4825 216 30ö LYX 300
4826 216b ** 30ö grönblå föreningen, fint 4-block 1000
4827 216b 30ö Grönblå, AB 400
4828 216b 30Ö Grönblå AB 350
4829 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
4830 218 40ö PR-LYX 370
4831 218 PR-LYX 350
4832 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
4833 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
4834 219 ** 45ö , prakt 275
4835 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
4836 220 PRAKT 500
4837 220 50ö PR-LYX 500
4838 220 ** 50ö grå , prakt-LYX 450
4839 220 50 öre AB-pr 400
4840 220 ** 50ö Föreningen 1924, prakt 200
4841 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
4842 221 60ö PRAKTcentr 4-BLOCK, 1 ex 1ft 700
4843 221 60ö PR-LYX 475
4844 221 AB 60 ö 300
4845 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
4846 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
4847 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
4848 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
4849 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
4850 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
4851 223 1 KR Föreningen, AB 325
4852 224 2KR PRAKT 1500
4853 224 ** 2KR PRAKT 1250
4854 224 AB-prakt 1200
4855 224 ** 2 KR PRAKT 1000
4856 224 ** 2kr röd , PR-LYX 1000
4857 224 AB 900
4858 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
4859 225 5 kr, mkt vackert 2000
4860 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
4861 225 ** 5KR AB 1200
4862 225 prc. , kt F 5500 900
4863 225 LYXcentr, små veck 750
4864 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
4865 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
4866 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
4867 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
4868 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
4869 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
4870 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
4871 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
4872 226-30 PR-LYX SERIE 125
4873 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
4874 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
4875 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
4876 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
4877 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
4878 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
4879 232 50Ö LUFTPOST LYX 50
4880 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
4881 233a SLOTTET 5 KR GRÖN, SUPERB 1250
4882 233a prakt 1000
4883 233a ** 5KR gröna slottet, LYX 900
4884 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
4885 233a AB 550
4886 233a AB, naturlig gummirepa 300
4887 233b PRAKT 4-BLOCK 5500
4888 233b 4-BLOCK AB 3600
4889 233b AB 1000
4890 233b ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYXcentr 750
4891 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
4892 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
4893 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
4894 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
4895 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
4896 235C PR 4-BLOCK 100
4897 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
4898 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
4899 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
4900 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
4901 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
4902 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
4903 239C LYX 4-BLOCK 125
4904 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
4905 239E 5ö plåtskarvpar, PRAKT 50
4906 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
4907 240C ** 5Ö 4-BLOCK , PR-LYX 60
4908 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
4909 241A ** 10ö Riksd., PLÅTSKARV, vä PRAKT 30
4910 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
4911 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
4912 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
4913 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
4914 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, hö AB 45
4915 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
4916 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
4917 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
4918 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
4919 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
4920 248C ** 15 ö 4 -sidig LYX 60
4921 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
4922 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
4923 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
4924 249 20ö PR-LYX 125
4925 249 ** 20ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 50
4926 249var 20ö rullbanderoll SÅ 100
4927 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
4928 250 25ö PR-LYX 90
4929 251 ** 30Ö LYX 300
4930 251 30ö prakt 200
4931 251 30ö Postverket, AB 100
4932 251 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
4933 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
4934 252 35ö Postverket, PRAKT 75
4935 253 40ö Postverket, LYX 140
4936 253 40ö Postverket, PRAKT 75
4937 254 45ö Postverket, LYX 140
4938 254 45ö Postverket, PRAKT 90
4939 255 50ö Postverket, PRAKT 200
4940 255 50ö Postverket, AB 125
4941 256 60 ö LYX 400
4942 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
4943 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
4944 256 60ö Postverket, PRAKT 225
4945 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
4946 257 1 KR POSTVERKET, LYX 140
4947 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
4948 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
4949 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
4950 258 ** 50ö Bromma LYX 75
4951 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
4952 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
4953 258Var plåtskarvpar, vä ex bruten streckning till hö, ovanlig variant i par 300
4954 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
4955 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
4956 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
4957 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
4958 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
4959 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
4960 259BC bra par 75
4961 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
4962 259BC bra par, Swedenborg 65
4963 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
4964 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
4965 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
4966 259CB praktpar 100
4967 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
4968 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
4969 259CB bra par 75
4970 259CB bra par 65
4971 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
4972 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
4973 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
4974 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
4975 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
4976 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
4977 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
4978 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
4979 261BC PRAKT 4-BLOCK 150
4980 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
4981 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
4982 261BC bra par 70
4983 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
4984 261CB LYX 4-BLOCK 175
4985 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
4986 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
4987 261CB bra par 70
4988 261CB bra par 70
4989 262A ** 15Ö NYA SVERIGE 1938, LYX 25
4990 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
4991 262BC praktpar 175
4992 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
4993 262BC bra par 130
4994 262BC bra par, Delaware 15ö 100
4995 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
4996 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
4997 262C LYX 4-Block 100
4998 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
4999 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
5000 262CB bra par 150
5001 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
5002 266BC praktpar 200
5003 266BC bra par 135
5004 266BC bra par 5ö G V 80år 110
5005 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
5006 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5007 267BC LYX 4-BLOCK 500
5008 267BC bra par 210
5009 267BC bra par, 15ö G V 80år 200
5010 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
5011 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
5012 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 40
5013 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
5014 267CB ** 10-block CCCCB , cyls1 kn 72031, Pr 300
5015 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
5016 269B1 otandad vänster 200
5017 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
5018 269BC 10ö små siffror bra 4-block 400
5019 269BC Bra par 300
5020 269BC bra par, 10 Små siffror 260
5021 269BC 10ö små siffror vackert par 250
5022 269CB 4-BLOCK LYX marg 600
5023 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
5024 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
5025 273BC LYX par 750
5026 273BC LYX par utan färgstreck 750
5027 273BC bra par 600
5028 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
5029 273BC Bred marg ,kttspts 300
5030 273bc,cb 10Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB 1000
5031 273BC1 10ö PR-LYX 500
5032 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
5033 273BC2 ** 10Ö STORA SIFFROR utan streck, PRakt 400
5034 273CB prakt 4-block 1000
5035 273CB pr-lyx par 750
5036 273CB bra par 600
5037 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
5038 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
5039 273Cv1 10ö Felperforerat 150
5040 273v ** 10ö perf genom märkesbilden i par 200
5041 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
5042 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
5043 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
5044 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
5045 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
5046 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
5047 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
5048 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
5049 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
5050 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
5051 305 ** 1,75 kr tre kronor, LYX 60
5052 317v1 ** 3kr TRE KRONOR med Flour, 225
5053 318 kpl A,B,C F 97 530 150
5054 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
5055 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
5056 318BC prakt par 175
5057 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
5058 318BC BRA PAR, LING 120
5059 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
5060 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
5061 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
5062 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
5063 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
5064 318CB praktpar 175
5065 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
5066 318CB Bred marg 125
5067 318CB BRA PAR 120
5068 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
5069 320B1 LYX F 1100 325
5070 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
5071 320B2 bra ex 300
5072 320BC 10Ö Berzelius BLOCK BC, LYX MARG 600
5073 320BC bra par 500
5074 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
5075 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
5076 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
5077 320BC Berzelius, 3+ 4sid par 250
5078 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
5079 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
5080 320C ** 10ö Berz. LYX 50
5081 320CB pr-lyx par 650
5082 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
5083 320CB bra par 450
5084 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
5085 321B1 ** 15ö Linné LYX 75
5086 321B2 ** 15ö Linné LYX 125
5087 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
5088 321BB Prakt -lyxpar 175
5089 321BB 15ö Linné PR par 125
5090 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
5091 321BC LYX 4-BLOCK 1000
5092 321BC LYX PAR 600
5093 321BC praktpar 550
5094 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
5095 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
5096 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
5097 321C ** 15ö LINNÉ, LYX 4-blOCK 100
5098 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
5099 321CB 15ö Linne´4+3sid , LYX PAR 525
5100 321CB bra par LInnè 500
5101 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
5102 321CB bra par 450
5103 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
5104 323 50ö Linné, LYX 100
5105 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
5106 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
5107 324BB PRAKT BELLMAN 100
5108 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
5109 324BC 4-block prakt 500
5110 324BC, CB 2 BRA PAR 400
5111 324BC 4-block Bellman LYXmarginal 400
5112 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
5113 324BC Lyx 350
5114 324BC bra par 250
5115 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
5116 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
5117 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
5118 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
5119 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
5120 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
5121 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
5122 324CB bra par 225
5123 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
5124 326 ** 15ö SERGEL LYX 35
5125 326B1 ** 15ö SERGEL LYX 70
5126 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
5127 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5128 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5129 326BB 15ö Sergel, 4-block, PR-LYX 125
5130 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
5131 326BB prakt 80
5132 326BB ** 15ö SERGEL, LYX PAR 75
5133 327 50Ö SERGEL LYX 110
5134 328BB ** 15ö Bibeln BB 4-block 45
5135 329 90 öre Bibeln 75
5136 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
5137 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
5138 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
5139 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
5140 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
5141 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
5142 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
5143 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
5144 332BC ** SLOTTET 3+4 sid par, LYX 1000
5145 332BC obetydligt kt 550
5146 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
5147 332C ** 5KR BLÅ slottet 4 sid 4-block 400
5148 332CB SLOTTET 5 KR , PR-LYX 4-BLOCK 2000
5149 332CB LYX par 1400
5150 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
5151 332CB ** 5 KR SLOTTET 3+4 sid PR-LYX 900
5152 332CB ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 800
5153 332CB ** 5KR BLÅ slottet 3+4 sid par, PR 750
5154 332CB LYX men svag rostfl 600
5155 332CB ** slottet 3+4 sid par prakt margilnal 450
5156 333BB ** 5ö Hazelius BB 4-block 45
5157 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
5158 336 120 ÖBirgitta , LYX 175
5159 336 ** 120ö Birgitta 100
5160 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
5161 337 20 KR SVANAR, 200
5162 337BB,var ** 20 kr svanar 4-bl spegeltryck 100
5163 337C 20 kr svanar, LYX 475
5164 337C prakt 325
5165 337C 4-sid Svanar 300
5166 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
5167 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
5168 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
5169 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
5170 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
5171 340A2v3 ** 10ö Folkskolan streck i övre marg 50
5172 340A4,v3 ** 10ö Folkskolan strck i pannan, P-LYX 50
5173 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
5174 343 ** 60Ö SCHELE FINT 10 STRIP VIKT PÅ MITTEN 125
5175 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
5176 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
5177 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
5178 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
5179 471-75 kplserie 30
5180 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
5181 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
5182 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
5183 513B2,PI 15Ö plåtsår i ryggen, LYX 100
5184 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
5185 526BBPI 20ö Kungl. Biblioteket, med plåtsår+150 95
5186 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
5187 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
5188 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
5189 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 50
5190 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
5191 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
5192 1721 felskuret 200
5193 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
5194 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250


TJÄNSTE **

5195 1b ** 3ö gulaktigt brun, AB F 2018 1900 300
5196 2 ** 4ö fräscht F 5000 500
5197 11 ** 3ö LYX 75
5198 11a ** 2 ö LYX, SUPERB 200
5199 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
5200 11b ** 2 ö LYX, SUPERB 200
5201 11b ** 2ö prakt 4-block 60
5202 12 ** 3 ö LYX 100
5203 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
5204 12 ** 3ö PRAKT 25
5205 12b 4-bl AB-BA 100
5206 12B Ab 40
5207 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5208 12e ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5209 12e ** 3 ö LYX, SUPERB, gulaktigt papper 200
5210 12e prakt 4-block 175
5211 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
5212 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
5213 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
5214 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
5215 12h ** 3 ö olivakt gulbrun LYX, SUPERB 200
5216 13Ab AB 80
5217 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
5218 13B 4-block , prakt 100
5219 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
5220 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
5221 13Bb ** 4 ö svart LYX 200
5222 14 ** 5ö LYX-PRAKT 100
5223 15a AB 150
5224 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
5225 15b ** 6 ö blålila LYX, SUPERB 700
5226 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
5227 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
5228 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
5229 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
5230 15b pr-lyx 6ö 250
5231 15b 6ö AB-PRAKT 200
5232 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
5233 15b AB 125
5234 15b 6ö AB 100
5235 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
5236 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
5237 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
5238 15c Hörnmarginalex, AB 175
5239 15c 6ö bra AB 160
5240 16A ktspts annars prakt 200
5241 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
5242 16A ** 10ö typ1 AB 150
5243 16Aa prc, kt 100
5244 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
5245 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
5246 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
5247 17 4-block Ab, F 4000 750
5248 17b 12ö blå, AB-PRAKT 325
5249 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
5250 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
5251 18 bra AB ex 20ö röd 900
5252 18 PRc lit lodr. pappersrveck 350
5253 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
5254 19 ** 20ö blå AB-PR 4-block 110
5255 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
5256 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
5257 19v1 ** 20ö blå otandat hörn marg 4-block 350
5258 19v1 20ö blå otandat, marg ex sign Brun 90
5259 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
5260 20c ** , 24ö gulorange LYX SUPERB 1000
5261 20c 24ö 4-BLOCK , AB , F 6000, pos 3 variant skadat e i tjenstefrimärke. 800
5262 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
5263 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
5264 20d AB 4-block, F 5200 1000
5265 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
5266 20d 24 öre gul AB 1200 300
5267 20d 24ö gul marginalex Ab 200
5268 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
5269 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
5270 21l 30Ö prakt, f 800 250
5271 22A ** 50 ÖRE TYP 1 POSTFRISKT FINT EX 3,3,5 sällsynt fräscht 1500
5272 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
5273 22Ag ** 50ö röd typ 1 postfrisk, F 4800 400
5274 23 LYX 4-block 1000
5275 23 ** 50ö grå, PRAKT 175
5276 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
5277 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
5278 24B LYX 4-block 500
5279 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
5280 24B LYX 1 KR 250
5281 24B ** 1 kr LYX 250
5282 24B ** , 1 KR blå /brun LYX SUPERB 250
5283 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
5284 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
5285 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
5286 24B ** 1 kr PR-LYX, HÖRNMARGINALEX 155
5287 24B bra ab-pr 4-bl 150
5288 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
5289 24B ** 1kr PRAKT 100
5290 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
5291 25a 10ö/12ö LYX 300
5292 25a ** , 10/12ö blå LYX SUPERB 250
5293 25a 10ö/12ö P-LYX påtryck på 17v3 200
5294 25b 10/12ö marginal 4-BLOCK, AB 200
5295 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
5296 25var spegeltryck 150
5297 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
5298 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
5299 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
5300 26 10/24ö marginal 4-BLOCK, AB-PR 300
5301 26 ** 10/24Ö PR-LYX 150
5302 26b ** , 10/24ö gulorange LYX SUPERB 250
5303 26b ** 10ö/ 24ö 4-BLOCK, AB 200
5304 26b,v3 ** 10ö/ 24ö variant en ÖKE, AB 200
5305 26c ** 10ö/ 24ö vackert 10 block, AB-PR, pos 9 variant en prick över Ä " Årke" 550
5306 26c ** TJÄNSTE 10ö/ 24ö vackert 10 block 400
5307 26c prakt F 360 140
5308 26c,v2,v3 ** 10ö/ 24ö 10 block, AB-PR, pos 1 = 2 prickar över i, 9variant en ÖKE, pos 10 ft 500
5309 26e,var 10/24ö 4-block pos 4 stor färgfläck ab-pr 350
5310 26v4 4-bl ,AB 1 ex v4,F1120 350
5311 26var 10/ 24ö AB-PR, brott på T 110
5312 27-39 ** 1ö -5kr vm krona, många PR-LYX centr 350
5313 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
5314 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
5315 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
5316 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
5317 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
5318 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
5319 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
5320 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
5321 32 ** 10ö AB-PRAKT 4-BLOCK 225
5322 32 10ö PRAKT 150
5323 33 15ö orange provtryck (*) 200
5324 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
5325 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
5326 35 ** 25ö LYX 4-block 500
5327 35 ** 25ö Vm krona LYXc, gummive 100
5328 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
5329 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
5330 36 AB 4-block 125
5331 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
5332 36 ** små tjänste 30ö vm krona . prakt 75
5333 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
5334 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
5335 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . LYX, 150
5336 38 prakt 90
5337 38 ** 1KR PRAKT 75
5338 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
5339 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
5340 39 ** 5kr vackert 9-block 350
5341 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
5342 39 5KR PRAKT 100
5343 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
5344 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
5345 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
5346 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
5347 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
5348 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
5349 46 ** 8ö vm linjer, prakt 100
5350 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
5351 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
5352 46cz PRAKT 200
5353 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 100
5354 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 50
5355 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
5356 53 ** 35Ö LYX 100
5357 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
5358 54 ** 50Ö PR-LYX 40
5359 54B 50ö utan vm F 500 145
5360 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
5361 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
5362 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
5363 1 ** 1 ö svart färgstyka 10, AB, F900 225
5364 1 1Ö , AB 225
5365 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
5366 2 3ö BRA AB EX 300
5367 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
5368 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
5369 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
5370 2b ** 3ö PR-LYX 1000
5371 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
5372 2b ** 3ö AB-PR 500
5373 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
5374 2b ** 3ö AB 300
5375 2b ** 3ö fint AB ex 3,3,5, F 2018 1700 250
5376 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
5377 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
5378 3 ** 5ö brun BA 160
5379 3b * 5ö PRAKT 200
5380 4c ** 5ö obet kt, lvht, gott ex 2,3,5, F 2018 3500 300
5381 5 ** 12Ö AB-PRAKT 70
5382 5b ** 12 ö AB 40
5383 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
5384 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
5385 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
5386 6 AB F 1500 200
5387 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
5388 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
5389 8 30ö bra AB 250
5390 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
5391 8b ** 30Ö grön., AB 300
5392 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
5393 8c ** 30ö kraftigt mörkgrön, bra AB 400
5394 11 PRAKT 75
5395 11-19 4-BLOCK serie 1-50ö ( 3ö ett ex *) i bra AB centr block . (24ö ngt sprucket i perf) F ca 5200 550
5396 11a LYX 200
5397 11b LYX ** 200
5398 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
5399 11var kraftigt felperforerad 200
5400 11var spegeltryck 150
5401 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
5402 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
5403 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
5404 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
5405 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
5406 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
5407 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
5408 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
5409 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
5410 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
5411 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
5412 12c ab-pr 100
5413 12d 3ö PR-LYX 150
5414 12d 3ö PRAKT 100
5415 12d ** 3ö PR-LYX 100
5416 12e ** 3Ö LYX 300
5417 12e ** 3Ö prakt 100
5418 13 5ö ** LYX 250
5419 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
5420 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
5421 14 ** /* 5Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, POS 1 * 300
5422 14 PR-AB 4-BLOCK 200
5423 14 ** 6ö vackert 9-block 200
5424 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
5425 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
5426 14d prakt 125
5427 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
5428 14d ** 6ö gul. prakt 100
5429 14f ** 6ö PRAKT 75
5430 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
5431 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
5432 15 12Ö PR-LYX 175
5433 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
5434 15 12ö PRAKT 125
5435 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
5436 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
5437 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
5438 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
5439 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
5440 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
5441 16 ** 20ö PRAKT 100
5442 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
5443 16b ** 20ö 4-block, AB 140
5444 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
5445 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
5446 17a BA centr F 3600 350
5447 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
5448 17av2 AB ex F 3600 700
5449 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
5450 17b ** 24ö blålila, ab 125
5451 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
5452 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
5453 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
5454 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
5455 17bv2 prakt, F 1400+ 350
5456 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
5457 17d,v2 24ö rödlila, PR-LYXex med kort fot. på L. 400
5458 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
5459 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
5460 18 ** 30Ö LÖSEN T 13, PR-LYX 250
5461 18a ** 30 ö mörkt blågrön, PRAKT 600
5462 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
5463 18c ** 30ö 4-block, AB 120
5464 18d 30ö PRAKT 200
5465 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
5466 19 ** 50ö brun. prakt 100
5467 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
5468 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
5469 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
5470 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
5471 20 1kr bra AB 200
5472 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
5473 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
5474 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
5475 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
5476 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

5477 45 ** 10ö Oscar PH i lodr 5-strip, AB, 10000 1300
5478 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
5479 55 ** 15ö vågr hörnmarg 5-strip 3500 350
5480 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
5481 58vm2 30ö Oscar vågr 5 strip, 2vm ,fräscht BA centr hö. F 8500 850
5482 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
5483 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
5484 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
5485 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
5486 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
5487 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
5488 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
5489 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
5490 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
5491 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
5492 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
5493 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
5494 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
5495 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
5496 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
5497 105 ** 5ö/2ö lodr hörnmarg 5-strip 1 ex KPV 100
5498 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
5499 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
5500 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
5501 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
5502 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
5503 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
5504 143Acxz AB-PR 75
5505 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
5506 143Ecx 5ö grön t 13 PRAKT 30
5507 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
5508 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
5509 145A 10ö violett A2 ppr, AB 140
5510 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
5511 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
5512 146Ac 10ö Lejon violett A3 ppr, LYX 225
5513 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
5514 149Aa 10ö AGRY, 6-STRIP, ett ex *, AB F 4800 600
5515 152Aa ** 20ö G II A, PR-LYX 150
5516 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
5517 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
5518 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
5519 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
5520 165cc 80ö PR-LYX 400
5521 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 100
5522 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
5523 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
5524 172a RULLBANDEROLL MÄRKE , 1 MÄRKE 100
5525 173a 140ö AGRG, AB 175
5526 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
5527 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
5528 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
5529 179Ae 20ö violett, AB 250
5530 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
5531 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
5532 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
5533 187a 35ö, AB, F 5500 800
5534 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
5535 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
5536 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
5537 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
5538 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
5539 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
5540 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
5541 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
5542 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
5543 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
5544 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
5545 231 prakt 10ö 30
5546 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
5547 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
5548 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
5549 234A ** 10ö Lützen 5-strip PRAKT 80
5550 236 25ö blå Lützen 125
5551 237 90 ö Lützen, AB 700
5552 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
5553 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
5554 243 25ö Riksdagen, prakt 200
5555 246-57 ** POSTVERKET 5Ö-1KR kpl inkl de 3 4-sidiga i oftast PRAKTKVALITET, SÄLLSYNT UTBUD I DENNA KVALITET 3500
5556 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
5557 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
5558 247A 10ö Postverket PR-AB 125
5559 248API 15ö Postverket PRAKT 200
5560 249 Postverket PRAKT 20ö 400
5561 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
5562 251 AB 30ö Postverket 750
5563 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
5564 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
5565 253 40ö Postverket PRAKT 325
5566 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
5567 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
5568 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
5569 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
5570 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
5571 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
5572 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
5573 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
5574 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
5575 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
5576 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
5577 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
5578 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
5579 264 30ö Nya Sverige, PRAKT 150
5580 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
5581 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
5582 268 30öre GV 80år 375
5583 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
5584 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
5585 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
5586 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
5587 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
5588 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
5589 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
5590 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
5591 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
5592 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
5593 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
5594 283 50Ö G.V. profil hö 70
5595 284 50ö Tre kronor, LYX 60
5596 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
5597 285 55ö Tre kronor prakt 25
5598 287 65ö Tre kronor lyx 15
5599 288 70ö, Tre kronor prakt 75
5600 290 80ö Tre kronor 10
5601 291 85ö grön Tre kronor 10
5602 292 85ö brun Tre kronor 100
5603 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
5604 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
5605 296 110ö prakt, Tre kronor 100
5606 297 115ö LYX, Tre kronor 15
5607 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
5608 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
5609 301 145ö, pr, Tre kronor 75
5610 302 150ö rödviolett, Tre kronor 30
5611 303 150ö brun, lyx Tre kronor 20
5612 304 170ö röd Tre Kronor, 20
5613 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
5614 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
5615 307 185ö Tre kronor LYX 90
5616 310 210ö Tre kronor ,blå 125
5617 316 285ö Tre kronor ,lyx 70
5618 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
5619 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
5620 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
5621 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
5622 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
5623 323 prakt 50ö LINNÉ 325
5624 326A Sergel 10ö 90
5625 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
5626 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
5627 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
5628 327A Sergel 50ö, F 1750 350
5629 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
5630 329 BIBELN 90öre bra 350
5631 331 60Ö SKANSEN 250
5632 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
5633 339 Tessin 40ö prakt 475
5634 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
5635 343 60 Ö SCHELE LYX 200
5636 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
5637 353-57 Flottan KPL prakt 225
5638 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
5639 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
5640 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
5641 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
5642 360 60 ö PRESSEN 150
5643 362 90 ö RYDBERG F 375 125
5644 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
5645 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
5646 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
5647 367 90 ö LUND F 550 125
5648 371 TEGNER 40 ö 1946 20
5649 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
5650 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
5651 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
5652 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
5653 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
5654 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
5655 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
5656 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
5657 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
5658 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
5659 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
5660 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
5661 438 25 ö Polhem 25
5662 439 45 5 ö Polhem 5-STRIP 10
5663 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
5664 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
5665 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
5666 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
5667 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
5668 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
5669 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
5670 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
5671 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
5672 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
5673 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
5674 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
5675 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
5676 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
5677 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
5678 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
5679 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
5680 494 120ö Fotboll 25
5681 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
5682 496 Götstålet 170ö 60
5683 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
5684 501 90ö Vattenfall 65
5685 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
5686 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
5687 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
5688 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
5689 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
5690 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
5691 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
5692 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
5693 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
5694 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
5695 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
5696 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
5697 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
5698 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
5699 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
5700 525 90ö Alström 5-STRIP 20
5701 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
5702 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
5703 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
5704 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
5705 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
5706 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
5707 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
5708 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
5709 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
5710 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
5711 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
5712 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
5713 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
5714 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
5715 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
5716 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
5717 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
5718 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
5719 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35
5720 1718A 2,80 kr Rådjur 1992 6-strip FELSKURET **/*, ngt def. Kuriosa! 1000
5721 1718A 2,80 kr Rådjur 1992 Felskuret 5 strip 400
5722 1721 2,30 Friluftsfrämj. 1992 Felskuret 5 strip 400


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
5723 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
5724 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
5725 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
5726 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
5727 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
5728 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
5729 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
5730 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
5731 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
5732 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
5733 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
5734
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

5735 182 25 ö röd GV profil vänster 110
5736 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
5737 182 25 Ö RÖD G VI 100
5738 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
5739 232 50ö LUFTPOST 1932 150
5740 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
5741 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
5742 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
5743 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
5744 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
5745 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
5746 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
5747 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
5748 281 40ö olivgrön F 900 125
5749 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
5750 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
5751 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
5752 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
5753 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
5754 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
5755 293 90öre TRE KRONOR 250
5756 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
5757 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
5758 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
5759 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
5760 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
5761 305 1,75KR TRE KR 4000
5762 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
5763 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
5764 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
5765 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
5766 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
5767 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
5768 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
5769 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
5770 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
5771 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
5772 373 30ö NOBEL F 2000 300
5773 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
5774 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
5775 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
5776 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
5777 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
5778 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
5779 392 30Ö UPU 1949 50
5780 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
5781 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
5782 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
5783 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
5784 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
5785 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
5786 417 40ö grön GVI typ I 150
5787 421 30ö Blå GVI typ III 150
5788 425 40ö blå 90
5789 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
5790 430 45ö blå G.VI .A 90
5791 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
5792 439 40ö POLHEM 100
5793 439 45ö Polhem 100 rulle 100
5794 440A Petri 25ö 100 rulle 75
5795 442-44 G VI 70år F 1200 150
5796 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
5797 446 15 öre D.O. F 600 100
5798 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
5799 447 40 öre D.O. F 1200 250
5800 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
5801 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
5802 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
5803 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
5804 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
5805 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
5806 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
5807 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
5808 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
5809 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
5810 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
5811 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
5812 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
5813 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
5814 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
5815 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
5816 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
5817 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
5818 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
5819 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
5820 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
5821 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
5822 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
5823 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
5824 489 40ö SJÖpost 1958 750
5825 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
5826 490 15ö SJÖpost 1958 100
5827 494 120ö VM I FOTBOLL 300
5828 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
5829 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
5830 502 RÖDA KORS 1959 80
5831 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
5832 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
5833 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
5834 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
5835 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
5836 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
5837 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
5838 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
5839 522-23 PILO 30, 140ö 500
5840 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
5841 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
5842 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
5843 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
5844 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
5845 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
5846 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
5847 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
5848 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
5849 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
5850 681 45ö NOBEL 1969 100
5851 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
5852 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
5853 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
5854 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
5855 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
5856 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
5857 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
5858 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
5859 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
5860
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
5861
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
5862
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
5863
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
5864 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

5865
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
5866
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
5867
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
5868
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
5869
ARK 100st 1-4ö nr 71-74 Lilla Riksvapnet 1911 900
5870
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
5871
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
5872
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
5873
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
5874 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
5875 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
5876 61-64 ** 1-4ö siffertyp MARGINAL 20 BLOCK 10 vågrätt x 2 lodrätt. F 4400:- BRA KVAL 500
5877 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
5878 62 2ö halvark , F 3500 400
5879 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
5880 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
5881 69 2ö,halvark 50 st 325
5882 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
5883 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
5884 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
5885 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
5886 71-74 100 ST HELARK 1200
5887 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
5888 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
5889 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
5890 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
5891 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
5892 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
5893 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
5894 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
5895 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
5896 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
5897 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
5898 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
5899 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
5900 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
5901 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
5902 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
5903 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
5904 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
5905 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
5906 242C 15ö riksd. 4-sid 50 -block ½ ark, F 6250 sällsymt då alla ark skulle göras häftan 900
5907 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
5908
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
5909 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
5910 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
5911 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
5912 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
5913 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
5914 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
5915 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARKHÄFTEN

5916
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
5917 3 5ö oscar , fint häfte 1400
5918 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
5919 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
5920 9o 20X 7Ö MEDALJONG , 5 ex BZ 55
5921 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 55
5922 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
5923 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, bra 45
5924 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
5925 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, fint 40
5926 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
5927 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
5928 10o 20X 12ö MEDALJONG , 5 ex BZ 60
5929 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
5930 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
5931 10o,r 12ö Medaljong Häfte, omv, +rättv.10 ex KPV i var, fina 95
5932 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte, bra 40
5933 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
5934 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
5935 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
5936 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
5937 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
5938 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
5939 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
5940 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
5941 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
5942 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
5943 18Aa 20x 10ö Lejon violett TYP 2, på ovanliga A1 pappret, 1933, fräscht, bra tandning F 28000 6000
5944 21o NYSKICK, F 2500 800
5945 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
5946 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
5947 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
5948 21R G. V. 70 ÅR, MKT FINT 700
5949 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
5950 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
5951 21r omsl. framsida har varit vikt 475
5952 23-24r 10, 15ö 2 bra rättvända häften 450
5953 23o 10 Öre Lützen, vc 325
5954 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
5955 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
5956 23O 10 Lützen , AB-PR 150
5957 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
5958 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
5959 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
5960 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
5961 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
5962 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
5963 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
5964 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
5965 24r 15ö Lüzen , fräscht häfte 550
5966 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
5967 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
5968 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
5969 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
5970 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
5971 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
5972 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
5973 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
5974 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
5975 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
5976 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
5977 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
5978 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
5979 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
5980 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
5981 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
5982 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
5983 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
5984 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
5985 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
5986 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
5987 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
5988 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
5989 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
5990 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
5991 31 15ö Postverket, häfte nyskick , F2000+ 400
5992 31 8ex P1,delvis släppt 300
5993 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
5994 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
5995 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
5996 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
5997 31PII ett ex PII. 650
5998 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
5999 32O 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ . PRAKT 1000
6000 32r 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ .lätt vikt vid klammern. F 3500 450
6001 33BCo Swedenborg 3+4sid , PRAKT , märkena med SPEGELTRYCK. 600
6002 33CBo omv prakthäfte 750
6003 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
6004 33CBo SWEDENBORG 4+3sid omv, PRAKT 500
6005 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
6006 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
6007 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
6008 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
6009 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
6010 33CCo 10ö Swedenborg 150
6011 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
6012 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
6013 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
6014 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
6015 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
6016 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
6017 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
6018 34CB BREDA MARGINALER 750
6019 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
6020 34CB BRA HÄFTE 500
6021 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6022 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
6023 34CB K nr.,GODK. MARG 350
6024 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
6025 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
6026 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
6027 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
6028 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
6029 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
6030 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
6031 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
6032 35CB LYX-pr 800
6033 35CB ÄKTA men ngt smal 500
6034 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6035 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
6036 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
6037 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
6038 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
6039 36BC 5ö G.V. 80 år, prakthäfte, LYX marg 950
6040 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
6041 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
6042 38CBr 5 BREDA, 5 Smala par 750
6043 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
6044 38CCo Omv prakt-lyx 300
6045 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
6046 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
6047 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
6048 39BCr 10ö GV små siffror, superb marg, p-lyx 2800
6049 39CBo 10Ö SMÅ SIFFROR BRA MARG omv. 1500
6050 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
6051 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
6052 39CCo Nyskick 200
6053 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
6054 39CCr obet gemspår 150
6055 39CCr små sifror, omslagsveck 110
6056 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
6057 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
6058 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
6059 40CC 10ö BERZELIUS, PRAKT 375
6060 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
6061 42xaBCo 10ö stora siffror 3+4sid rättvända prakt centrerade inlagor med godkända till breda marginaler . 3800
6062 42xaBCo 10ö stora siffror 3+4sid omv prakt centrerade inlagor med godkända marginaler. 2500
6063 43B,BC 5ö Bellman 4-block kar i omslag 250
6064 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
6065 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
6066 48A1 20x15ö ,omslag stpl Borås 19-11-49,PR 200
6067 52 15ö Linnè PR-LYXcentr häfte 750
6068 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
6069 54xa GV 10ö violett, CYLS 1H 125
6070 55 Cyls 1, Sergel 900
6071 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
6072 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
6073 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
6074 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
6075 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
6076 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
6077 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
6078 56b 5ö matt gulakt. grön G.V. profil hö. ,VF 50
6079 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
6080 57 BIBELN 15ö 1941, CYLS 1, ab, very fine 160
6081 57 ett märke saknas,prlyx 150
6082 57v "III" ett ex saknas F 805 175
6083 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
6084 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
6085 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
6086 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
6087 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
6088 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
6089 60A Birg. 8 par F 480 100
6090 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
6091 61 Cyls 2, obet särad tander 20
6092 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
6093 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
6094 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
6095 64 Cyls2 h F 600 200
6096 64 5ö SCHELE, LYX 195
6097 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
6098 64 SCHEELE CYLS 2V, PRAKT 195
6099 64 SCHELE , bra F 500 150
6100 64 cyls 2h, i par saknas 100
6101 64A 5ö SCHEÉLE, PRAKT 120
6102 65 G V 85 år, cyls 2,lyx,1800 700
6103 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
6104 65 G V 85 år, välcentr märken 300
6105 66 spegeltryck 20 märken 200
6106 66 Cyls 1 h, oglättat 75
6107 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
6108 66 SKYTTET 10ö , CYLS 2 PRAKT 40
6109 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
6110 67 Montelius, cyls 1v, prakt 90
6111 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
6112 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
6113 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, CYLS2v, 50
6114 67 Montelius 5ö 40
6115 68 cyls 2h 95
6116 68 SJÖKARTAN CYLS 1h, bra 75
6117 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
6118 68 Sjökartan 5ö prakt 70
6119 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
6120 69 LYX 125
6121 69 FLOTTAN 10ö , PRAKT, CYLS 2 65
6122 69 Cyls 2 , ktt 50
6123 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
6124 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
6125 70 Cyls 2, LYX 300
6126 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
6127 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
6128 70 cyls 1h, nyskick 225
6129 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2 175
6130 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
6131 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
6132 72 cyls 1h F 660 225
6133 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
6134 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
6135 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
6136 72 Röda Korset 20ö bra 150
6137 73 Pressen, CYLS 2vä 35
6138 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2, lyx 35
6139 73 LYX 30
6140 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
6141 73 Pressen ,fräscht 20
6142 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
6143 74 Rydberg, LYX 125
6144 74 pr-lyx centrering 110
6145 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
6146 74 V. Rydberg F 250 80
6147 75 sparbanken CYLS 1 40
6148 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
6149 75 Sparbanken 10ö, 2st Cyls 1, cyls2 25
6150 75 Sparbanken 10ö 20
6151 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
6152 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
6153 76 Lund 15ö pr-lyx 50
6154 76 15ö Lund, Cyls1 50
6155 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
6156 76 Cyls 1, centr. hö 30
6157 77 Cyls 1h , prakt 150
6158 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
6159 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
6160 77 nyskick 100
6161 77 cyls 2 100
6162 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
6163 77 20ö LUND, prakt 100
6164 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
6165 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
6166 77 20ö LUND , AB-PR 70
6167 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
6168 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
6169 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 2, PR 25
6170 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
6171 79A
20
6172 79B pr 20
6173 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
6174 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
6175 80 cyls 1h , pr-lyx 140
6176 80 Lyx , NOBEL 125
6177 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
6178 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
6179 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
6180 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
6181 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
6182 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
6183 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
6184 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
6185 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
6186 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
6187 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
6188 83 20ö GV 40års jub 20
6189 85 Pionjärjubiléet 30
6190 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 1 30
6191 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
6192 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
6193 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
6194 86-87 F 140 50
6195 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
6196 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
6197 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1h 30
6198 88 cyls 1h 60
6199 88 Strindberg 35
6200 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
6201 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
6202 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 1, AB-PR 30
6203 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
6204 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
6205 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
6206 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
6207 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
6208 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
6209 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1h 20
6210 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
6211 93 cyls 2, prakt 85
6212 93A 20x25ö grå typ1 , CYLS 1, LYX 50
6213 93A 20 x 25 Ö 30
6214 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
6215 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
6216 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
6217 94 polhem cyls 2 40
6218 94 POLHEM 25Ö 25
6219 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
6220 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
6221 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
6222 95 cyls 2, pr 160
6223 95 Petri Cyls 1 130
6224 95 cyls 2 130
6225 95 Petri F 350++, 125
6226 95 Petri 1952, cyls 1 120
6227 95 PETRI CYLS 1, PR 100
6228 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
6229 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
6230 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
6231 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
6232 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
6233 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
6234 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
6235 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
6236 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
6237 97 cyls 1, lyx 20
6238 97 Cyls 2 20
6239 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
6240 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
6241 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
6242 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
6243 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
6244 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
6245 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
6246 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
6247 101 Idrottsrörelsen F 150 50
6248 101 cyls1 40
6249 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
6250 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
6251 102 cyls1 50
6252 102 Cyls 2 50
6253 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 1 50
6254 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
6255 102 Stockholm 700 år F 120 40
6256 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
6257 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
6258 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
6259 104 cyls 1h F 180 65
6260 104 TELEGRAFVERKET 60
6261 105 cyls 2, pr 100
6262 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
6263 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
6264 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
6265 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
6266 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
6267 108 Cyls 1, lyx 100
6268 108 Cyls 2, lyx 95
6269 108 Cyls 1 80
6270 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 2 65
6271 108 Lenngren f 200 60
6272 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
6273 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
6274 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
6275 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
6276 110A Atterbom F 220 75
6277 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , CYLS 1, P-LYX 50
6278 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
6279 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
6280 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
6281 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
6282 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
6283 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
6284 114 25ö JÄRNVÄGEN , VF 25
6285 115B Sjöräddningen F 350 115
6286 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
6287 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
6288 117C1b 20x30ö G.VI. blå typ2, havfet linje 31mm 200
6289 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
6290 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
6291 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
6292 118A1b 20x20ö G.VI. grå typ2, PRAKT /!, F 1000 250
6293 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
6294 118C2 20x25ö grå G VI A typ 2, pr-lyx 75
6295 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
6296 120B 15ö röd, SJÖPOST, utan snedstreck 15
6297 122a 20ö VM I FOTBOLL , snedstr, prakt 20
6298 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
6299 124 Lagerlöf F 100 35
6300 130 ARRENIUS 30
6301 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
6302 135 BRANTING 15ö 15
6303 136 SAS ,F 80 25
6304 136o SAS omv, CYLS 2 35
6305 136O SAS 40ö 15
6306 136R SAS 40ö 15
6307 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
6308 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
6309 140 30Ö PILO 40
6310 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
6311 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
6312 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
6313 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
6314 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
6315 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
6316 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
6317 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
6318 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
6319 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
6320 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
6321 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
6322 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
6323 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
6324 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
6325 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
6326 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
6327 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
6328 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
6329 160 Nobelpris 1903 F 100 35
6330 166A 20x 30 ö violett 35
6331 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
6332 167-68 1904 Nobel 55
6333 170Ao TELEUNIONEN, KN +3 80
6334 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
6335 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
6336 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 1 30
6337 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
6338 173 30 ö Nobel 1905 20
6339 174B Nobel 1905 60
6340 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
6341 186A1 20x45ö orange typ3,prakt F 700 175
6342 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
6343 197 Älghuvud, F 100 30
6344 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
6345 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
6346 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
6347 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
6348 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
6349 203RT SVERIGES RIKSBANK 4,50 KR, RT 25
6350 205A Nordiska Vildblommor 30
6351 205A Nordiska Vildblommor 25
6352 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
6353 205A VILDBLOMMAOR, 20
6354 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
6355 207 Kyrkornas värdssamfund 15
6356 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
6357 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
6358 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
6359 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
6360 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
6361 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
6362 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
6363 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
6364 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
6365 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
6366 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
6367 214A Liljefors 20
6368 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
6369 215-16 Nobel 1903 30
6370 218 10 x 50 ö grön G VI A 15
6371 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
6372 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
6373 222A kn+1,5, delat kors vä 100
6374 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
6375 222A EUROPA 1969, PRAKT 45
6376 225ART WASA 5,50 MED RT 30
6377 228A,B SAGOR 2 EX 90
6378 234A Näringsliv 30
6379 234B
30
6380 239
30
6381 252 Nobel 1911, Cyls 1 35
6382 253 Idrottsflickor, helt kn 25
6383 254 Sv. GLAS 30
6384 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
6385 262 G:VI: 90 år F 65 20
6386 270 Nordiska Museet F 130 40
6387 270A
40
6388 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
6389 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
6390 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
6391 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
6392 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
6393 354 Helt kn,+ cyls2 20
6394 357 LEVANDE NATUR 14 MARS 1985 trippel RT CYLS2, KN 82541 75
6395 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
6396 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
6397 371 Stockholmia 86 , knr 50
6398 371 Stockholmia 86 F 160 40
6399 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
6400 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
6401 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
6402 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
6403 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
6404 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

6405 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
6406 1O 8X 25Ö LYX 200
6407 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
6408 1O 8X25ö ,omv LYx 160
6409 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
6410 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
6411 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
6412 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
6413 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
6414 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
6415 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
6416 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
6417 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
6418 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
6419 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
6420 2o 10x10ö brun, LYX 25
6421 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
6422 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
6423 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
6424 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
6425 4Ar F 700 225
6426 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
6427 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
6428 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
6429 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
6430 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
6431 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
6432 4B Cyl 2v 30
6433 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
6434 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
6435 4R 4x25ö blå , LYX 30
6436 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
6437 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
6438 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
6439 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
6440 5BOV Kn 0,5+ 300
6441 5BOV cyls 2 fot F 565 200
6442 5BRV F 600 200
6443 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
6444 5OH 15+5ö , KN 70530 75
6445 5OH PR-LYX 50
6446 5OH
35
6447 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
6448 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
6449 5OV PRAKT 5+15Ö 200
6450 5OV KN 1, 7..., F 595 200
6451 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
6452 5OV 5+15Ö, OMV 150
6453 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
6454 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
6455 5RV 5+15ö PRAKT 200
6456 5RV 5+15Ö, Rättv 150
6457 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
6458 6OH cyls 1 F 450 150
6459 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
6460 6OV cyls 2 F 300 100
6461 6OV cyls 1 fot 85
6462 6OV F 200 60
6463 6RV snedstreck, lyx 70
6464 6RV snedstreck 60
6465 6RV utan snedstreck F 175 55
6466 8OH kn +3 "...465, F 650 225
6467 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
6468 11BOV KN 3 108.. 35
6469 12FOV CYLS1, KN +1 100
6470 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
6471 15Do kn +4 30
6472 16C1r
15
6473 16C1r
15
6474 18 Tjörnbroar 20
6475 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
6476 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
6477 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
6478 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
6479 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6480 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6481 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
6482 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6483 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6484 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
6485
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
6486
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
6487
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
6488
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

6489
Stor Kartong (flyttlåda för böcker) med häftes lager och häftespartier medaljong och framåt , högt värde. Fynd ? 17000
6490
Stor Kartong (flyttlåda för böcker) med häftes lager och häftespartier medaljong och framåt , högt värde. Fynd ? 7500
6491
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
6492
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
6493
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
6494
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
6495
Parti 7st Handgjorda häften H 10,23, 29, 30 , 36CBo, 38CBr, 40CBr (5par smal marg) , blandad kvalitet. F ca 25000 1800
6496
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
6497
Samling 125 häften varav ca 115 olika 1918-67, ex H9-10, 16 , 64, 67-68 ,Flottan 1944 10+20ö, 5kr slottet H 99, 110A, 131, div kungahäften m.m. Hög kvalitet 1600
6498
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
6499
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
6500
Häften 1940-60-tal i bra kvalitet. F 14.000 1500
6501
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
6502
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
6503
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
6504
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
6505
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
6506
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
6507
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
6508
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
6509
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
6510
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
6511
Bättre moderna G VI häftenmed bl a H 190 C RT. Facit 6.400 900
6512
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
6513
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
6514
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
6515
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
6516
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
6517
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
6518
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
6519
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
6520
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
6521
50 st häften a 20 kr i 8x 2,50 = 400 x 2,50kr i par eller 4block = bra till 5 eller 10 kr porton = nom 1000 660
6522
Kpl häften med 360 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra till 5 eller 10 kr porton) = nom 900 610
6523
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
6524
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
6525
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
6526
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
6527
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
6528
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
6529
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690 500
6530
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
6531
Ca 80 olika Häften Medaljong- 1965 flera bättre ,ex 10ö Lützen, 10ö Riksdagen 1935, H 54, H76-//, H80, H 96, H115, H131, H140, De handgjorda kan ha någon omslags imperfektion sen bra. Billigt 500
6532
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
6533
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
6534
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 F ca 2500 400
6535
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
6536
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
6537
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
6538
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
6539
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
6540
Automat Häftesparti ca 100st inkl t.ex HA6 kpl. F ca 3500 markeringar finns 350
6541
ca 78 olika häften 1940TAL-1974 MED FLERA BÄTTRE. 350
6542
kpl häften med 200 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra till 5 eller 10 kr porton) = nom 500 330
6543
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
6544
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
6545
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6546
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6547
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
6548
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
6549
TREVLIGT PARTI 125 OLIKA CA 40 AUTOMATHÄFTEN , bl.a. HA6 4 olikadubbletter 250
6550
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
6551
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
6552
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
6553
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
6554
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
6555
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
6556
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
6557
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
6558
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
6559
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6560
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6561
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6562
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
6563
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
6564
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
6565
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
6566
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
6567
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
6568
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
6569 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500


NOMINALVAROR

6570
100 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 16000
6571
50 RABATT HÄFTEN inom Norden 8200
6572
50 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 8000
6573
20 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 3200
6574
20 RABATT HÄFTEN inom Norden 3200
6575
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
6576
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
6577
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
6578
Parti 500st 6 kr märken Nom 3000 , 500st B-porto 1800
6579
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
6580
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
6581
10 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 1600
6582
10 RABATT HÄFTEN inom Norden 1600
6583
Parti 400st 6 kr märken Nom 2400 , 300st B-porto 1500
6584
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1300
6585
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
6586
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
6587
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1150
6588
Nominalparti Nom 2000 1000
6589
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
6590
Nominal Parti lösa märken , på blad, mycket häften mest 1980 tal Nominal 2200kr 900
6591
Nominal Parti lösa märken , några årsatser. mycket häften mest 1980 tal Nominal 2000kr 850
6592
5 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN Norden 800
6593
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
6594
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
6595
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 650
6596
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
6597
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
6598
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
6599
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
6600
4 rullar 2x 1,30+70ö,2,20kr= 100 x 5,50 porton nom 550 kr 350
6601
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
6602
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
6603
50st RABBATTMÄRKEN i par och block. 275
6604
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
6605
1 rabatthäfte norden 160


ARK PARTIER

6606
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
6607
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
6608
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
6609
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
6610
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
6611
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
6612
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
6613
Kilovara 1967 plomberad 350
6614
Kilovara 1967 plomberad 350
6615
Kilovara 1967 plomberad 325
6616
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
6617
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125
6618
174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
6619
144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
6620
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
6621
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
6622
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
6623
144Ecx 1 50 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 600


RULLPARTIER

6624
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
6625
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
6626
nr 277 25ö orange Prifil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
6627
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
6628
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
6629
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
6630
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
6631 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
6632
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3100
6633
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200


POSTFRISKA SERIER

6634
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
6635
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
6636
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
6637
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
6638
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
6639
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
6640
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
6641
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
6642
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
6643
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
6644
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
6645
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
6646
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
6647
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
6648
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
6649
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
6650
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
6651
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
6652
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
6653
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
6654
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
6655
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
6656
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
6657
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
6658
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
6659
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
6660
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
6661
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
6662
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
6663
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
6664
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
6665
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
6666
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
6667
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
6668
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
6669
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

6670
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
6671
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
6672
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
6673
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
6674
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
6675
ÅRSATS 1968, svår 700
6676
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
6677
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
6678
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 500
6679
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
6680
ÅRSBOK 1987-88 450
6681
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
6682
Årsbok 1990/91 utan tryck ( Årsbok 90/91) på kanten. Sällsynt? samt normal årsbok med tryck. 400
6683
Årsbok 2004 Nominal 570 375
6684
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
6685
Årsats frimärken 2007 , nominal ca 500 360
6686
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
6687
Årsbok 2005 Nominal 436 300
6688
Årsbok 2005 Nominal 436 300
6689
Årsbok 2003 275
6690
Årsats frimärken 1996 , nominal ca 300 275
6691
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
6692
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
6693
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
6694
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
6695
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
6696
1st ÅRSATS 1971, svår 225
6697
ÅRSATS 1972, 200
6698
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
6699
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
6700
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
6701
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
6702
ÅRSBOK 1991/92 175
6703
Årssats 1969 öppnad men kpl 175
6704
ÅRSBOK 1989-90 170
6705
ÅRSBOK 1989/90 170
6706
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
6707
ÅRSBOK 1988-89 165
6708
ÅRSATS 1973 150
6709
ÅRSATS 1973 150
6710
POSTENS förseglade årsats 1973 150
6711
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
6712
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
6713
ÅRSATS 1974 100
6714
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
6715
Årsbok 2006, inga frimärken 95
6716
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


6717
Postförseglat Kilovara 1966 425
6718
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
6719
KILOVARA 1973, förseglad 350
6720
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
6721
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
6722
Postförseglad kilovara 1972 325
6723
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
6724
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
6725
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
6726
Postförseglat Kilovara 1974 325
6727
Postförseglat Kilovara 1973 325
6728
Postförseglat Kilovara 1969 325
6729
Postförseklad kilovara 1969 325
6730
Postförseglad Kilovara 1965 325
6731
Postförseglad kilovara 1974 300
6732
Postförseglad kilovara 1969 300
6733
Postförseglad kilovara 1973 300
6734
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
6735
Postförseglad kilovara 1978 225
6736
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

6737
NORDISK FILATELI FÄRGLIKARE, blad 1-81 Sverige kpl i pärm. 600
6738
2st Harryy Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
6739
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
6740
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
6741
Färgskalan 212 Göransson , eftersökt användbar färgskala. 300
6742
Handboken över Sveriges Frankotecken del 1,2,3 med nytrycken av vapen. 300
6743
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
6744
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
6745
8 visirpårmar , ca 4,8 kg 200
6746
LEUCHTURMALBUM MED FICKOR 1870-88 för märken och häften , högt nypris. Grön klämfjäderpärm ca 2,9 kg. 200
6747
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
6748
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
6749
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
6750
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
6751
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
6752
Svart Schaubek klämfjäderpärm läder (imitation?) i nyskick bredd 29, höjd 30cm . 125
6753
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
6754
Bok "Svensk Posthistoria 1855-1925" : Jan Billgren o Sören Andersson,SFF Handbok D2 ,tryckt 1995 125
6755
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
6756
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
6757
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
6758
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
6759
Årsböcker 2012-14 3st upplaga ca 4-6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
6760
Esttettalbum pår . Fin. 75
6761
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


6762
Fyndlåda, Sverige 2 album **, diverse äldre vapen - lejon , tjänste stpl med mycket hög katalogvärde, även en del 1924 års , häften , årsatser, lösa märken, men även liten Norgesamling, div Schweiz och Tyskland med högt katalogvärde ca 2200 DM- 3500
6763
Fyndlåda, Banankartong HV , full, mycket sverige i insticksböcker m.m. , men usa och många länder. Mycket märken en del bättre. 3000
6764
Banankartong med 3 skokartonger fyllda med instickskort med massor av märken bl.a. många lite bättre vapen,flera Lejon och sen fram till 1990 tal , många tusen märken . Fynd ? 3000
6765
SAMLING STÄMPLAT4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
6766
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
6767
Parti stora tjänste stämplat */** på svarta kort i kasett ,omftattande dubblettparti med 37 st t 14 (F ca 8000) och 100 tals t 13 med ex 70 3ö mest **, 4st 6ö, ca 56st 12ö , över 100st 20ö röd, 16st 24ö, 33st 24A, 24B prakt 3-strip **, 4-block **, tj25 ca 20st **, tj25 5 stpl, tj 26 4 stpl, 13st **/*: tj 17F 2014 ca 49000 lite blandad kvalitet. 2000
6768
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
6769
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
6770
100 buntar 3,4,5,6,12,OCH 20Ö RINGTYP T 13 , verkar äldre. F 15.300 1500
6771
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
6772
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
6773
Fyndlåda, med ex bra Sverigealbum Lindner Falzlos (4kg), till 1969, istpl**/* , flera landstorm, 20 olika kongress o Föreningen, 8 BC-CB, Stockholmia 55 9-blockserie m.m., vidare div häften, kuriosa m.m. Totalt ca 7kg, 1000
6774
30 st intressanta 100 buntar (nr491 70 bunt) från gammalt lager. nr 332C-, 1941-1963, med många bättre högvalörer. ex 357, 447, 457 65ö Lenngren, 501, F ca 33100 2014, fina stämpelmöjlighetre. 900
6775
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
6776
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
6777
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
6778
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
6779
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
6780
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
6781
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
6782
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
6783
NR 305, 1,75KR TRE KRONOR 100 BUNT OVANLIGT. frän gammalt lager. f 7000 500
6784
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
6785
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
6786
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
6787
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
6788
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
6789
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
6790
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
6791
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
6792
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
6793
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
6794
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
6795
Finland , 32 gamla 100 buntar nr 58 samt , 1mk 8st 100 buntar nr 73, ser gammalt ut 350
6796
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
6797
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
6798
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
6799
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
6800
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
6801
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
6802
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
6803
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
6804
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
6805
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
6806
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
6807
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
6808
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
6809
Alladin ask med över 2000 st G V profil vänster bl.a. 200 av var 85ö 0ch 115ö. 300
6810
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
6811
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
6812
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
6813
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
6814
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
6815
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
6816
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
6817
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
6818
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
6819
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
6820
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
6821
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
6822
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
6823
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
6824
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
6825
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
6826
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
6827
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
6828
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
6829
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
6830
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
6831
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
6832
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
6833
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
6834
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
6835
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
6836
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
6837
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
6838
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
6839
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
6840
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
6841
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
6842
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
6843
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
6844
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
6845
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
6846
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
6847
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
6848
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
6849
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
6850
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
6851
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
6852
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
6853
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
6854
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
6855
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
6856
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
6857
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
6858
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
6859
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
6860
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
6861
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
6862
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
6863
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
6864
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
6865
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
6866
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
6867
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
6868
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
6869
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
6870
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
6871
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
6872
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
6873
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
6874
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
6875
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
6876
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
6877
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
6878
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
6879
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
6880
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
6881
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
6882
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
6883
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
6884
15 st bandmärkesbrev, 1920-38 2 lejon som lösen en med PR KORK stpl , 146E m.m. 400
6885
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
6886
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
6887
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
6888
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
6889
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
6890
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
6891
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
6892
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
6893
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
6894
24 FÖRSÄNDELSER VAPEN,14b, 8 RINGTYP, 9 OSCAR flera Hidingsta och 5 senare. 300
6895
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
6896
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
6897
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
6898
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
6899
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
6900
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
6901
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
6902
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
6903
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
6904
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
6905
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
6906
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
6907
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
6908
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
6909
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

6910
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
6911
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
6912
RINGTYP T14 OCH T13 mycket fin samling/parti i nyanser med PR-LYX STÄMPLAR, ENHETER OCH en del kuriosa. MÅnga riktigt fina märken se bilder på internet. Enheter som 4ö t 13 6-strip , 24ö 5-strip, 24ö 6-block, 30ö 5-stripm.m. 20000
6913
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 ochph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
6914
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 10000
6915
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
6916
Samling stämplat 1855-1966 (1059-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, , svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
6917
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
6918
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
6919
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
6920
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
6921
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
6922
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
6923
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
6924
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
6925
Vapen , nyanssamling 5ö, 22 st, 9ö 3 st, 12ö ca 100st många ultramarina, 24ö 35st, 30ö 7 st, 50ö 16st, Många bättr nyanser om än något blandad kval. Flera vackra stämplar. 4500
6926
SAMLING OSTÄMPLAT / POSTFRISKT 1858- 1974 I TJOCK VISIRPÄRM, INKL EN DEL NYANSER OCH NÅGRA DUBBLETTER. Flera ringtyp , Oscar, 5 kr posthus, bra tjänste och lösen, välfylld medaljong o framåt, ex 1kr kongress ** F 2014 ca 92.000:- med hänsyn taget för * ostpl priser. Några tidiga i blandad kvalitet sen mest bra ex 4500
6927
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
6928
RINGTYP T 14 samling i nyanser på gammaldags blad, 3ö ca 30st och 1 brev samt div par klipp med 14B, 4ö 5st +1 par, 5ö 38 st +par, 6ö 37 st och 3 par, ex 2 a nyanser, 5 x 20e, grå i nyanser 10st + 2 par, 12ö ca 60 st, 1 blandklipp med 14B, 20ö över 20st med 5x 22f, 20/20 7st, 24ö 21 st, 30ö 34 st + 2 klipp med 3ö, 50ö 10st, 1riksd 13st + 4-block. Fin gammal samling i yaser, en del PRAKT stämplaar och intressanta klipp m.m. Förmånligt utrop 4500
6929
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
6930
Samling Sverige stpl i Facit album med med 4sk , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 bra serie, bra serieer Landstorm I-II-III kpl, Kongressen kpl serie, 1928-49 nära kpl div tj änste och lösen ex L1-2, 11-20 med L17a. Mest fin kvalitet 4000
6931
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
6932
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
6933
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
6934
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
6935
FINT PARTI/ NYANSSAMLIG STORA TJÄNSTE T 14CA 115 ST PÅ VISIRBLAD MED MÅNGA PR-LYXS MÄRKEN och bra nyanser. MYCKET BRA OBJEKT.. 3700
6936
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
6937
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
6938
Bra samling stpl 1916-74 i tjockt visiralbummed bl.a. Landstorm I-II-III kpl i bra serier, bra bandmärken ex 139b, 20 olika kongro jubileum, ca 8 BC-CB, 269B1-B2 ,bättre BB par . Bra kvalitet. 3500
6939
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
6940
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
6941
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
6942
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
6943
Samling **/* 1891-1967 i visiralbum med ex nr 40-49 *, 90** praktex, 167c **, Kongress kpl **/* bra tandning, Föreningen med ex 40(AB) 50ö 80ö. 1kr -2kr i ** fina prakt ex, 5 kr * prakt, sen välfylld med bättre märken och serier. Bra kvalitet. 3500
6944
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
6945
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
6946
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
6947
Oskar nr 39-64, i tjock visirpärm med varianter, tydliga och mindre tydliga i 1000 tals märken , flera intressanta. Massor av vm1 och vm 2 på 5-50ö. Högt katalogvärde 3500
6948
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
6949
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
6950
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
6951
Ringtyp t 13 , bra stämplad nyans och variantsamling med ca 270 märken , inkl många varianter och flera Praktstpl. 3300
6952
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
6953
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
6954
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
6955
Fin samling stora tjänste T 14, i nyanser många praktstämplar, 6x3ö, 7x4ö, 5x5ö, 7x6ö med 2 grå, 9 x 12ö, 3x20ö, 8x24ö, 4x 30ö, 2x 50ö och 3x 1kr. Fin kvalitet. 3200
6956
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
6957
VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN KPL MEST POSTFRISKA EX . BL.A 80ö OCH 5 KR I PRAKTex **. Fca 13000 3000
6958
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
6959
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
6960
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
6961
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
6962
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
6963
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
6964
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
6965
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
6966
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
6967
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
6968
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
6969
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
6970
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
6971
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
6972
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
6973
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
6974
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 13, massor av nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 250 st inkl 1 riksdaler, 16 st 24ö. 3000
6975
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
6976
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
6977
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
6978
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
6979
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
6980
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
6981
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
6982
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
6983
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2700
6984
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
6985
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
6986
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
6987
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
6988
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
6989
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
6990
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
6991
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2500
6992
LÖSEN T 13 stpl från stor utställnings samling, KURIOSA STÄMPLAR, 16 OBJEKT sigill, kork , T-stpl, Eslöf 2ring. korkstpl. 6ö NON PAYE Outlöst, 20ö i 12block med WÄRDE stpl Hög Kvalitet. FIN LOT, 15 OBJEKT FALSKA OCH EFTERSTÄMPLADE KURIOSA INGÅR DESSUTOM. 2500
6993
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
6994
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
6995
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
6996
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
6997
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
6998
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
6999
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
7000
Bra parti ca 67 st tjänste t 14 med alla valörer och flera nyanser och många PR-LYX STÄMPLAR, F CA 24000 mest fin kvalitet, ex 10st 3ö, 3x4, 7x 5ö, 7st 6ö, 4 20ö, 14 st 24ö . Mycket prisvärd 2500
7001
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
7002
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
7003
Parti 19st stpl 4-skillingar, flera med varianter, aning blandad kvalitet men många fina intressanta 2500
7004
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
7005
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
7006
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
7007
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
7008
Ringtyp t 14 2 över kpl serier 26st, och 27 st med bättre nysner som 20 g, 24i ,27a, t 13 med 25st 3-1kr och 42st 3ö-1kr inkl fin riksdaler t 13, samt ringtyp Ph överkpl 24st, några 50-51 och oscar boktryck. Flera fina ex och en del PR-YX STÄMPLAR. FIN KVALITET 2400
7009
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
7010
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
7011
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
7012
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
7013
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
7014
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
7015
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
7016
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
7017
50 ST TJ 26 ,PÅTRYCK 10Ö PÅ 24Ö STORA TJ., I BRA STPL EX , ÄVEN PRAKT EX. 2000
7018
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
7019
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
7020
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
7021
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
7022
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
7023
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
7024
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
7025
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
7026
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
7027
Samling stpl i 2 album 1855-1980, def 8sk oräknad, vapen många ringtyp , flera bättre här och där, flera BC-CB, blandad kval men många bra ex. och en del prakts. F 2009 ca 26.000:- välfylld. 2000
7028
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
7029
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
7030
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
7031
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
7032
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
7033
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
7034
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
7035
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
7036
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
7037
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
7038
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
7039
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
7040
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
7041
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
7042
Bra samling ringtyp PH nr 40-51 på 16 visirblad , **/* stpl , ostpl av varje valör ingår ex 2 50ö, 2 30ö, prakt 4 block ** 4ö, 3ö , nr 51 ab-pr 10 block,** , samt några brev.Många prakt stpl . Ca 300 märken . Lågt utrop 2000
7043
VARIANTSAMLING RINGTYP 12ö T 14, 104 st + 1 brev. bl.a.stort dragspel, dubbelt dragspel, dubbelt partiellt spegeltryck, 2 märkesbilder på brev 1872, ort bläckmakulering DÖRARP, tryckvarianter m.m. Allt beskrivet på albumblad. Hög intressant samling! 2000
7044
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
7045
50st 5 kr posthuset F nr 65, i 25st vackert stpl par HÖG KVALITET. fIN INVESTERING. 2000
7046
SAMLING/PARTI RINGTYP PH I visiralbum m uppsatta i nyanser och även i dubbletter ex ca 100 2ö , 3ö ca 15 st, 230st 4ö, ca 250 5ö, 17st 6ö, ca 150 20ö, ca 130 x 30ö, över 100 50ö, ca 120 1kr och ca 65st nr 50, samt vacker nr 51. Flera fina stämplar, en del Praktstämplar. Varianter ?m.m. F ca 36000. Lågt utrop! 2000
7047
Bra samling stpl 1858-1969 i Facit album, flera vapen, Lejon, ringtyp t 14 kpl, tjänste och lösen t 14 kpl bra ringtyp 13 och ph, tjänste 11-25 med 22B, bra bandmärken, 144Ecx, 144Ccx, 162cx Kongress 5ö-2kr , 197cx, 211-220, 22-223, 212cxz. flera BC-CB ex, 324BC-CB, slottet BC sen nära kpl. Mest fin kvalitet. Högt värde 2000
7048
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
7049
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
7050
Mycket intressant parti vapen - ringtyp ca 650 märken i visirpärm , div 12ö vapen , och ringtyp , t14 med många 5 och 12ö i nyanser , 3 st riksdalrar och tryckvarianter, vidare massor t 13 i nyanser ocg varianter, samt PH dito, flera pr-lyx STÄMPKAR, NR 37 VACKER RIKSDALER , kt, INGÅR förstärkt vackert 8 block 50ö t 13, 80 ö medaljong borttvättat påtryck m.m. 2000
7051
Samling * /**på 10 visirblad med skilling banco kpl 1-5E4 kpl * F 14000, sen samling postfriskt på 10 blad inkl bättre som 90ö Bibeln, 120ö Birgitta Stockholmia 9-block serie. 2000
7052
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
7053
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
7054
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
7055
Postfriskt i lagerbok 1878-1949 samt Kungamärken G VI A 394-437, samt Stockholmia 1955 i 9-block serie, i princip troligen allt **, nr 30 med krackelerad gummi, diverse oscar till 50ö, 144 C i 4-block , 3st 151C, 177C par, 179 Abz i fint perfekt ** 5 strip ( F 7500kr) , 218 ** par, 219, , 234-37 med 5st 236. 240-45, 246-55, 262 BC i 18 block med 3st BC dito 261CB, vidare flera BC-CB inkl 273 BC bra par 10ö stora siffror, bra trekronor överkpl Högt värde , lågt utrop! 2000
7056
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
7057
ORTSTÄMLAR samlingca 700 st H-LÄN vapen - 1980 tal mest små märken fram till 1950 tal , 10-20 % är på klipp , massor olika och mindre orter RIKLIGTmed PRAKT LYX STÄMPLAR . 2000
7058
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
7059
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
7060
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
7061
LIGGANDE LEJON 14A par, 14-B 8st, 15 a1,b1,-b2 4 st, 7st PRAKTS 20ö.. Vackert parti med AB-PRAKT stämplar. F 2018 ca 18400 SOM NORMALEX 2000
7062
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
7063
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
7064
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
7065
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
7066
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
7067
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
7068
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
7069
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
7070
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
7071
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
7072
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
7073
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
7074
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
7075
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
7076
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
7077
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
7078
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
7079
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
7080
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
7081
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
7082
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
7083
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
7084
VARIANTSAMLING RINGTYP T PH ca 280 märken , Allt beskrivet på albumblad med tryckvarianter , , 2 märkesbilder 30ö ovanligt på ph, 30ö PH + del av marginal PH på baksidan, spegeltryck, 2 ph 4ö, 5ö,1kr flera förskjutna mittpartier, . praktstpl - lyxstp (ej varianter på dessa ),kuriosa stpl, Hög intressant samling! 1800
7085
RINGTYP T13 i visirpärm , 50x 28, 47x 4ö, 80x 6ö, över 200 5ö, ca 180 12ö, ca 150 20ö, 39st 24ö, ca 100 30ö, 71st 50ö, 55 st 1 kr och över 200 nr 39 oscar Boktryck utan PH. En del vackra -praktstäplar, och en del varianter. F ca 39000 Intressant 1800
7086
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
7087
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
7088
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
7089
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
7090
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
7091
Bra dyrt Verbisalbum standardsamling stpl 1855-1949 med 4sk, många vapen , lejon kpl, ringtyp t 14kpl med en del nyanser, sen en hel del bra märken och div tjänste och lösen . 1700
7092
NYANSSAMLING vapen 5ö 6st, 24ö 4st, 30ö 4st, 50ö 5 st, Lejon 14B 8st, 17ö 4 nyanser inkl grå, 20ö 5 st. F 2016 ca 19000, något blandad kvalitet men billigt. 1700
7093
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
7094
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
7095
Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PR-LYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
7096
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
7097
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
7098
Medaljong nr 75- 104 specialsamling i nyanser och varianter, många PR-LYX stämplar, vm varianter riktkors m.m. ca 800 märken Ser ut att vara bra nyanserat.( men inta alla märken är nyanserade) 1600
7099
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
7100
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
7101
3ö och 20ö LEJON, nr 14, 16 . Bra nyanssamling med flera PRAKT stämplar och bättre ntanser , ex 16b 3 st, 16f 4 st. 1500
7102
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
7103
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
7104
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
7105
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
7106
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
7107
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
7108
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
7109
Samling 1920-44 bandmärken nr 139-357 på gamla album blad ex nr 142Acc 142Ecc, , 144 Acc,,144Cbz, Ccx, 144E 2st , 145Ea,cx, 146Ea,b. 151Cbz 153 -55 med papper och vm. (inga kongress eller jubileum) , senare bl.a. 269B1,B2 Mycket Fin kval F 2009 ca 19500:- 1500
7110
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
7111
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
7112
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
7113
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
7114
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
7115
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
7116
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
7117
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
7118
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
7119
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
7120
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
7121
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
7122
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
7123
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
7124
Bra samling oscar boktryck nr 39 och 45 på 10 visirblad , stpl , ostpl 2st nr 39 *, 1 st nr 45* , samt 8 försändelser .Många prakt - LYX stpl . Ca 100 märken . Lågt utrop 1500
7125
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
7126
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
7127
30st 5 kr posthuset F nr 65, i 15st vackert stpl par HÖG KVALITET. 1500
7128
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
7129
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
7130
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
7131
Samling i 32 sid insticksbok (märken på 4sidor) , 3x 4sk, 8sk Banco, 4x 5ö vapen, 9ö, 21st ab-prs 12ö, 6st 24ö, 3x30ö, 2x 50ö, 3x 14B, 16, bättre ringtyp t 14, ex 4st 6ö inkl 20h, ringtyp t 13-ph, oscar med flera pr-lyx stpl. Något blandad kvalitet. 1500
7132
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
7133
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
7134
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
7135
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
7136
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
7137
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
7138
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
7139
47ST SVARTAVDRAG (provtryck?) av frimärken 1936- 66 ca 6 sista i färg, och ca 10st svartavdrag Provtryck ? Pv.tr Sth ex Riksdagen daterad 1934, Postverket 1936 , totalt 57st . Ovanligt matrial 1400
7140
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
7141
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
7142
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
7143
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
7144
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
7145
LEJON NR 14-16 NYANSSAMLING, 44 x 3ö, 17ö och 34 st 20ö, Lite bl kval. Bl.a ÅNGBÅTS stpl på3ör, 2st 14 Bv2, flera f nyanser. 1300
7146
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
7147
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
7148
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
7149
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
7150
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
7151
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
7152
Nyans samling Lejon stpl nr 14-16, på gamla alb. blad 15 x 14B, 15a,b,c (grå ktt) , 9x 20ö. något bl. kval. F 2009 ca 12.500 Flera vackra stpl. 1250
7153
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
7154
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
7155
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
7156
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
7157
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
7158
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
7159
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
7160
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
7161
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
7162
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
7163
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
7164
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
7165
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
7166
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
7167
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
7168
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
7169
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
7170
41st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
7171
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
7172
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
7173
Samling stämplat 1858- 66 på svarta visirblad liknande (dubbelsidiga Varic blad) vackra vapen, flera fina ringtyp 14, 13, ph nr 65, 179bz, , bättre 1924års 17 olika 233b m.m, mest Hög kvalitet flera praktstpl 1200
7174
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
7175
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
7176
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
7177
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
7178
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
7179
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
7180
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
7181
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
7182
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
7183
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
7184
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
7185
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
7186
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
7187
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
7188
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
7189
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
7190
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
7191
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
7192
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
7193
Parti 17 olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a. 273 CB1, fin kvalitet F1917 11000 1100
7194
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
7195
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
7196
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
7197
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
7198
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
7199
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
7200
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
7201
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
7202
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
7203
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
7204
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
7205
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
7206
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
7207
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
7208
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
7209
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
7210
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
7211
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
7212
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
7213
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
7214
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
7215
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
7216
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
7217
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
7218
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
7219
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
7220
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
7221
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
7222
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
7223
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
7224
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
7225
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
7226
Samling stpl i bra Facitalbum 1855-1990, bl.a. 4sk brun lokal kht, 5,3prs 12ö, 2x24ö 30ö vapen, nr 14, 16 flera ringtyp bla flera prs t 13., nr 44, 51, flera pr-lyxs oscar, nr 65, 105-14, 126-38, 8olika kongress,och 9 olika Förening inkl båda 60ö., 226-30 sen fåtal märken. Lite bl. kval men flera vackra stpl. 1000
7227
LYXSTÄMPLAR, 7 ST RINGTYP, 1 TJÄNSTE OCH 20ST OSCAR-MODERNT. totalt 28st. 1000
7228
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
7229
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
7230
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
7231
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
7232
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
7233
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
7234
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
7235
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
7236
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
7237
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
7238
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
7239
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
7240
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
7241
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
7242
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
7243
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
7244
147st ORTSTÄMPLAR PÅ 10 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 3 visirblad 1000
7245
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
7246
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
7247
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
7248
UPU 1924 NR 211-25 överkpl PRAKT serie på gamla albumblad, inkl 212cx, cxz, 216b , 2 ex av var 20,25, 35 och 60ö. 5kr pr-lyx. 1000
7249
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
7250
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
7251
PARTI stpl på 7 visirblad 1924-40 med 15st Kongress, 2x 197cx, bra en krona, Föreningen med fina kronvalörer 1-5 kr och 9st 20ö-80ö, många nr 240-57 med fina -pr-lyx stpl, 261BCCB, 262BC , högt värde fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
7252
Samling med stämplade dubbletter 1858- 2012 i 64 sidig insicksbok, flera vapen 7,11, 14B16, div ringtyp ex nr 20, 24, 44a, 51 nr 65, 28 olika landstorm, 7 olika kongress, NÅGRA BC-CBsen massor av märken och ca 140 olika märken medPR-LYX stämiar PÅ 1970 - moderna 1000
7253
UTSÖKT PARTI SMÅ TJÄNSTE, div vm krona med prs, 4block, m.m., vm linjer ca 50st 10ö med PR-LYX stpl, 8st pr-lyxs 35ö, omvända vm 8st 10ö flera prakts, 25ö cx, m.m Vackert partiab-pr, 30ö cx prs 1000
7254
Trevlig nyanssamling stpl bandmärken nr 140-189 på gamla albumblad , flaera nyanser papper och märken i antal, ex 144Ac i par, 5st 146Ca7st 146E ett 4-strip , 3st 151Aa, 6st 151Ab AGRY, fin färgstudie av 151A, 152A, 2st 185b, 4st nr 189 . Intressant 1000
7255
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
7256
Bra samling */** i 2 dyra Kabe album med fickor 1855- 1972, märken från nr 40, med tex nr 89**, flera högvalörer 1940 tal , 20kr svan 337C **, sen ganska välfylld med stockholmia 1955 i 9-block ,lite tjänste ex tj 15 i 4-block **, lösen t 13 kpl m.m. Utrop under albumpris. 1000
7257
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
7258
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
7259
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
7260
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
7261
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
7262
Utställningsmonterad samling **/* 1935-36 på rutade blad bla. 5-strip med 3st ** i var av Riksdagen 1935 5-25ö, 60ö och Postverket kpl i 5-strip 3 i var ** dock 5ö i 3-strip. 20-25ö 4-strip med 2**, div singlar och 4-block. Bra kvalitet. F 2018 för de ** ca 11.000 ( * icke räknade). 1000
7263
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
7264
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
7265
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
7266
RINGTYP T 13 MED PR-LYXSTÄMPLAR, riksdaler bara fint ex stpl 13-5-78. Billigt 1000
7267
SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68 BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA 7350:- 975
7268
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
7269
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
7270
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
7271
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
7272
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
7273
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
7274
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
7275
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
7276
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
7277
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
7278
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
7279
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
7280
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
7281
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
7282
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
7283
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
7284
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
7285
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
7286
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
7287
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
7288
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
7289
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
7290
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
7291
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
7292
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
7293
ARK 100st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
7294
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
7295
Insticksbok 16 sidor med vackra stämplar, vapen- bandmärken ca 100st samt diverse lösen och tjänste stpl ed några ostpl. F för bättre ca 18000:- 900
7296
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
7297
Samling stämplat i Leuchturm album 1855-1975 med 5,24och 30ö vapen, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div ringtyp, lösen t 14 kpl, t 13 kpl, kongress 5ö-80ö, 8 st BC-Cb par och en hel del märken. Mest bra kvalitet. 900
7298
BRA SAMLING 1874-1956 **/* I 32 SID INSTICKSBOK, BL.A. 75**, 75 vm2**, 126-35**, 139b prc **(gummive), en del bättre bandmärken, några 1224 **, flera BC-CB ** : 259BCCB, 261BC-CB, 262BC-CB , 267BC-CB (dock *), 324 BB-BC-CB **, TRE KRONOR , BÄTTRE HÖGVALÖRER 30-40 TAAL **tj 2*, tj 46**, L3*, L6*, L 8*, HÖGT VÄRDE. (F 2016 KANSKE 18.000 ) 900
7299
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
7300
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
7301
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
7302
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
7303
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
7304
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
7305
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
7306
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
7307
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
7308
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
7309
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
7310
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
7311
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
7312
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
7313
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
7314
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
7315
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
7316
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
7317
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
7318
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
7319
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
7320
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
7321
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
7322
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
7323
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
7324
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
7325
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
7326
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
7327
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
7328
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
7329
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
7330
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
7331
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
7332
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostäplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke ddelvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
7333
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
7334
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
7335
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
7336
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
7337
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
7338
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
7339
Parti ringtyp t 13 22st i alla valörer med PR-LYX stämplar ( 3 och 6ö AB) fin lot. 800
7340
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
7341
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
7342
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
7343
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
7344
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
7345
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
7346
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
7347
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
7348
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
7349
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
7350
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
7351
PARTI VACKRA-PR-LYX stämplar på3 visirblad vapen ringtyp, oscar -1960 tal och 9st senare. Bl.a 3x5ö 9ö, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 14-16 6st inkl 17ö, nr 207, 219 m.m.några ktt förekommer. nr 17-26 (ej23) nr 41 44, F märkesvärde ca 11.000 800
7352
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
7353
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
7354
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
7355
Ortstämplar på bandmärken A-Ö på Lejon -profil vä, ca 1470 st på albumblad , läsbara - PR -LYX stämplar. Lite blandad kvalitet. 800
7356
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
7357
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
7358
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
7359
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
7360
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
7361
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
7362
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
7363
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
7364
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
7365
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
7366
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
7367
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
7368
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
7369
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
7370
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
7371
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
7372
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
7373
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
7374
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
7375
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
7376
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
7377
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
7378
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
7379
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
7380
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
7381
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
7382
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
7383
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
7384
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
7385
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
7386
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
7387
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
7388
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
7389
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
7390
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
7391
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
7392
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
7393
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
7394
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
7395
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
7396
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
7397
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
7398
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
7399
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
7400
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
7401
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
7402
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
7403
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
7404
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
7405
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
7406
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
7407
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
7408
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
7409
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
7410
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
7411
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
7412
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
7413
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
7414
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
7415
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
7416
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
7417
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
7418
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
7419
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
7420
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
7421
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
7422
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
7423
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
7424
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
7425
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
7426
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
7427
Lagerbok **/* 60sidor 1891- 2004 ca 600 märken med bättre som 140Acx**, 144Ccx **, 149Abz**, 179Ae** 216B**, 233 a** 2 ktt, 323**, 327**, 329**, 357** , 320B1,B2 *, F för dessa ca 10.000 . En del nominal på slutet Dssutom div tjänste och lösen 700
7428
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
7429
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
7430
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
7431
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
7432
ORTSTÄMPLAR, ca 180 st mest 1980 tal. DE FLESTA PRAKT. 675
7433
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
7434
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
7435
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
7436
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
7437
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
7438
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
7439
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
7440
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
7441
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
7442
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
7443
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
7444
Bra samling bandmärken i pappaerssorter Lejon 140-148, mest ** med flera bättre, 145Ea, 146E, 147 i 5-strip. F 2017 för de ** men många * ingår oräknat. Lågt utrop 650
7445
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
7446
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
7447
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
7448
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
7449
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
7450
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
7451
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
7452
LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2 VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2 4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25, 5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:- 600
7453
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
7454
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
7455
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
7456
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
7457
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
7458
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
7459
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
7460
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
7461
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
7462
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
7463
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
7464
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
7465
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
7466
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
7467
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
7468
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
7469
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
7470
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
7471
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
7472
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
7473
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
7474
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
7475
Samling i visiralbum med ca 63 blad stämplat 1858- 1986 , med ex nr 7-11, 14, 16-22, 2x 24ö nr 24, 25-27, samt div tjänste stpl **/* och samling ** 1947-66. 600
7476
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
7477
Parti Militärmärken stpl / ostpl på 9 blad, Bl.A stpl M1, 2stpl M8, en del vackra stämplar, Ca 130 stpl och ca 90 ostpl. Vidare 2 blad Postanstalten stämplar och Fältpoststämplar 600
7478
Parti 4sk, vapen kpl med bra 9ö, 50ö par på utlandsbrevklipp, 5 ab-prs 12ö i nyanser, div ringtyp-oscar med vackra stämplar.totalt 45st. 600
7479
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
7480
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
7481
Samling stämplat 1877- 1948, några bättre ringtyp ex nr 41, 51, div landstorm, nr 136-38, band, 140Ca, 144Ccx, 144Cb par Av ppr, 145Ecx, 146 Ea, 148cx, 153a, 189, Kongress 5ö-40ö, Föreningen 5ö-80ö, tjänste ex nr 25-26 26 prs, små tjänste kpl, God kvalitet och en del vackra stämplar. 600
7482
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
7483
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
7484
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
7485
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
7486
ca 50 BREV till utlandet i pärm 2 ringtp , ett 3+12+6ö till Frankrike 1883, reva i brevet, sen oscar -1950 tla många till USA. Rek , censur m.m. 600
7487
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
7488
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
7489
Parti stpl tjänste på 8 visirblad med 19st t14, flera fina stämplar, många t 13 och små tj kpl med dubbletter. Vackra stämplar finns F 2016 ca 10.000 600
7490
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
7491
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
7492
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
7493
Samling ** i Leuchturm album med fickor, 1928-1966 med nära kpl 1941-66 ex 330-332C, 333-337C 4 sid svanar, 1943-66 kpl enligt album . Fin kvalitet, högt värde.. Även några häften. 600
7494
Samling mest ** 1891- 1966 i visirpärm, ex 177Cc'', 187C **, 240C-245** , 246-55 ** ngr ktt, tre kr kpl utm en 2kr, 327BB, bättre högvalörer, Tessin , Birgitta, 1943-66 ganska kpl. Fin kvalitet. lågt utrop 600
7495
Tjock visirpärn med stpl 4sk khtt, 5ö vapen flera 12ö, diverse ringtyp ex 2st 24ö, 6ö ph, oscar otandad + otandat par 10ö, nr 43 *(*) praktex, några bättre bandmärken 145Ea, 146Eb, från 1938 välfylld mest ** ,ex 3 serier birgitta nr 335-336 **, 333-334 **, 4st 4-block ur HA6 F över 1000 för dessa, Stockholmia 1955 i 9-blockserie ** m.m. En del prakt stämplar. 600
7496
BANDMÄRKEN på albumblad och 1 visir , ca 200st, samling/parti 140-195, ex flera kuriosa, felskurna, plåtspricka 142v2, 145v1 , bättre vm, ex 141bz, 179Abz, flera vm 165, , AV papper 5st 144Cb, 600
7497
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort ¤5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
7498
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
7499
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
7500
STORA TJÄNSTE 1kr, 1st t14, över 300 t 13 1kr typ1 , tj24A i nyanser på 10 visirblad, några varianter . F 2018 över 20.000 , vackra stämplar, enheter 600
7501
Ortstämpelsamling på små tjänste ca 470 olika A-Ö läsbara till Prakt, 600
7502
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
7503
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
7504
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
7505
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
7506
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
7507
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
7508
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
7509
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
7510
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
7511
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
7512
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
7513
Liten samlingRingtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
7514
BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63 500
7515
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
7516
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
7517
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
7518
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
7519
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
7520
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
7521
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
7522
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
7523
Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr 149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500. 500
7524
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
7525
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
7526
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
7527
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
7528
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
7529
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
7530
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
7531
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
7532
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
7533
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
7534
Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
7535
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
7536
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
7537
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
7538
Samling stpl 4sk vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp t14 dessa i mkt bl kval sen bra ringtyp 13 och ph inkl 2nyanser 6ö ph. F ca 12.000 500
7539
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
7540
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
7541
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
7542
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
7543
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
7544
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
7545
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
7546
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
7547
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
7548
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
7549
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
7550
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
7551
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
7552
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
7553
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
7554
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
7555
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
7556
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
7557
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
7558
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
7559
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
7560
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
7561
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
7562
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
7563
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
7564
16 st stora tjänste t 13, F nr tj 25 8 st , med små tryckvarianter och tj 26 4 st par där ena märket har samma varint "tryckskada t.v. om ö". F 2011 ca 5000, god kval 500
7565
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
7566
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
7567
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
7568
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
7569
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
7570
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
7571
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
7572
Parti stpl 4sk, 9 öre vapen, 14-16 kpl, och 9st extra 14B, 4x20ö nr 16, div tjänste t 14 , 233a,b m.m. på 1 visirblad. blandad kvalitet . billigt F 2011 ca 10.000.- 500
7573
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
7574
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
7575
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
7576
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
7577
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
7578
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
7579
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
7580
Kungamärken ** G.VI. A CA 500st, ex 6st nr 410**, HA6 kpl i häften. Bra värde. 500
7581
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
7582
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
7583
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
7584
RINGTYP 12ÖRE 43st t 14 med många tidiga nyanser med ett antal PRAKT stpl,samt 43st T13 med utvalda stämplar och mänga pr-lyxs. 500
7585
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
7586
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
7587
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
7588
Gammal samling stpl bandmärken nr 140-195 med massor av vm tandningar m.m. Billigt 500
7589
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
7590
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
7591
20st 30ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
7592
21st 24ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
7593
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
7594
2 välfyllda insticksböcker ostpl **/* , ca 1300 märken , ringtyp till 1970. 4 block 10ö oscar, 153b,c båda bz, 20 och 60ö Föreningen ** nr 214,221, massor högvalörer 1950 tal m.m. 500
7595
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
7596
47st ORTSTÄMPLAR PÅ 15 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 1 visirblad 500
7597
Parti ringtyp med PH på 3 visirblad, bra spridning på valörer, många vackra-PR-LYX stämplar, nyanser, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 110 märken bl.a. 2st 6ö, några nr 45 tillkommer. 500
7598
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
7599
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
7600
24 ö vapen 19st varav 17 på klipp, några PRAKT stämplar. 500
7601
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
7602
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
7603
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
7604
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
7605
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
7606
52 st 12öre VAPEN många vackra till PRAKT stämplar, 8 ultramarina nyanser samt 1 st k nyans, några varianter. Trevligt parti 500
7607
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
7608
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
7609
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärken, 156 cx i antal, 156cxz, högvalörer, vackra stämplar m.m. ca 850 gram. 500
7610
RINGTYP 12ö T 14 CA 180 ST PÅ GAMLA BLAD, MASSOR TIDIGA NYANSER , en del prakt stpl, m.m. 500
7611
Dubblettalbum 1858-1940-tal, mest stpl men även t.ex.postfriskt par 25 ö oscar nr 57 (F 1800), stpl bandmärken med bättre ex nr 162cx fint ex (F 1300) m.m hundratals , avän äldre klipp.Fynd ? 500
7612
Samling stora tjänste, 12, 24ö t 14, och 57 st t 13 i nyanser ex th´fin tj14a alla valörer och flera PR-LYX STPL och färger samt små tjänste kpl 500
7613
Parti ringtyp ca 350 st på 11 visirblad ca 25 st t 14. , ca 55st 4ö t 13. 16 st 24ö t 13, ca 90 st 1 kr ph, högt värde Flera PRAKT stämplar. 500
7614
Samling nr 136-258 på Safe dual blad stämplat med flera fina till pr-lyx stämplar, bättre märken136-38, lejon många vattenmärken, mycket fina ex: 153,189 ,5 olika kongress 233a,b , 238, 2017 ca 8000 500
7615
32 SIDOR INSTICKSBOK MED STÄMPLAT SVERIGE 1855-1946 ca 600märken , Samling med en del dubbletter och vm några fina märken, dyrare ex som def 4sk, div vapen, 72-74cx (600)140Acx (F 1400), 266CB, 318CB, några ostpl ex som 44a*, L20* 500
7616
Parti varianter ca 90 st ringtyp till ca 1930 på 6 visirblad tryckvarianter på ringtyp t 13, ph, spegeltryck, stämpel kuriosa, utländska stämplar på svenska märken och svenska på danska märken, samt ytterligare 21 mest välfyllda visirblad oscar-modernt med stämpelkuriosa m.m. 500
7617
CA 1000 ORTSTÄMPLAR i 32 sid insticksbok ringtyp- 1980 tal , många PR-LYX 500
7618
ca 3500st STOCKHOLMSSTÄMPLAR I tjock pärm Oscar , tidiga band -1940 tal , massora pr-lyxs, sorterat på stämpeltyper. 500
7619
NR 182 25ö röd , 40ST stpl ex(24st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 4000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 500
7620
Parti stämplat på gamla blad 1868-1918 bl.a 3 ultramarina 12ö vapen, fin vacker 24ö vapen, 11a,11b, felfri 50ö vapen, 3x 14B diverse ringtyp 11 st t 14 med felfri 27c, 59c vm1, 71cx, 72cx, 74cx, 74cxz( F 650) 500
7621
Intressant parti kuriosa stämplar på Ringtyp -Oscar 4 fina ringtypsklipp LYXs 383 Hull mar 30 1879 Sweden By Steamer, GBG ventilstpl, Tuna omb N, Norrköping Bikupe, Oscar lyx rullstpl , och ca 20 utländska stpl på Oscar, PR Kork stpl, fra sv ... 500
7622
Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600 475
7623
TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD. KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-. 475
7624
Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100 sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening, div stpl par m.m. F ca 9100 475
7625
34st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen . nr 9 h-j. 475
7626
Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner 1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
7627
16 sid insticksbok med div stpl märken några bättre som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar. 475
7628
PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57 st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260 m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
7629
PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval 450
7630
PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14, ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A 450
7631
RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX 3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet. 450
7632
Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5 st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra stpl. 450
7633
Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500 450
7634
Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad, många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A ,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003 ca 6250:-. LÅGT UTROP ! 450
7635
Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr 53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169 cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500 450
7636
Tjänste samling stpl inkl några t 14, många t13, ex 5 st 12ö Tj17, 20f, 4 st 50ö röd, tj46 m.fl F ca 6000 ngtbl kval men även flera PRS. 450
7637
Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock kt, ktt, bra st tj 46 m.m. 450
7638
Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö, 2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
7639
Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19 på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4, visirblad lösen *-(*). F ca 5000 450
7640
Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000 450
7641
Parti med 10 olika stämplade BC-CB par och 4block 324CB och 8 olika BB par 1938-40tal. F 5800 + BB ca 900 = 6700:- God kval. 450
7642
Parti stämplat på ca 20 fulla visirblad oscar-1936, många oscar -medaljong, flera vackra stämplar, vidare ca 11 52b, , många 151c, 189 m.m. F ca 6000+ 450
7643
Insticksbok med ** medaljong -50 tal, ex 3strip nr 245 60ö Riksdagen, nr 75, 6x 235A, 252, 305 i 5-strip 1,75kr 332C, tj 46, drygt 500 märken 450
7644
2 ALBUM MEST ** i strip och enheter men även ringtyp nr 34 24ö *, 58 ,30ö oscar* - 1940-50 tal , ex ** :266CB, 327BB, 329, ex par 120 ö Birgitta, 3 strip nr 305, 100-200 märken + några häften ingår 450
7645
Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36 kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat. 400
7646
1924-36 */** flera kpl serier F ca 3500 400
7647
BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA 145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca 4000 400
7648
PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23 pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:- 400
7649
Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54, div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
7650
Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m. 400
7651
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
7652
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
7653
Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö. 50ö, 3ö . F ca 7000 400
7654
Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera PRS bl.a.Trädet 90-91 400
7655
2 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o ringtyp. . 400
7656
16 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a. ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr 139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-7-52, 400
7657
Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö och 2x 1kr. En del PRAKT stpl. 400
7658
Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i 4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x 153, 2x 159bz, 168bz, m.m. 400
7659
Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30, 234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block. 400
7660
Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis även ** i serier eller parserier. 400
7661
Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35, 4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000 400
7662
Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex 145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval. 400
7663
Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
7664
Pati stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :- 400
7665
Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B ngt intorkadgummi F 7000 400
7666
Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
7667
ORTSSTÄMPLAR 41 st olika på 20 ö ringtyp nr 33 och 46, mest prakts ,något blandad kval. 400
7668
Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222, tj22,tj2prs197cx 400
7669
16 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
7670
Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även praktstämplar F ca 3300 400
7671
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
7672
Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö -1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
7673
Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85 20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar vara 2 ** i var. Fin kval. 400
7674
Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700 400
7675
Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip, 30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m. 400
7676
NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 5500 400
7677
NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7678
NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7679
Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok 1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre , nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr Oscar, m.m. 400
7680
TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA 20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser flera pr-lyxs. 400
7681
ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong 4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser. Bra. 400
7682
Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen märken, tj 7 m.m. 400
7683
Samling **/* 1928-60 i fickor på EW Larsson blad, med flera bättre. F ca 6500 god kval 400
7684
RINGTYP 28 KLIPP 5+20 Ö FLERA PRS, LÖSA EX 19ST 5Ö T 14 OCH 5ST 20/20 MEDRÄTTV STÄMPLAR, DIV 5 och 20Ö T 13. FLERA PR-LYXS. 400
7685
Parti vapen - 1940 tal , på 22 visirblad, många Oscar, delvis med utvalda stämplar. Lite blandad kval. 400
7686
Liten insticksbok med ca 400 märken , mest 1849-68 med ex 4st olika 4-block i 4 HA 6, även tj32 i 6 block ( F 1500) m.m. 400
7687
1 kr oscar nr 60 , 52 st med flera vackra stämplar och många prakts , aven några varianter och nyanser. 400
7688
PARTI BC-CB 9 OLIKA stpl ex, och drygt 5 olika BB par . F ca 4300:- fin kvalitet 400
7689
52b, 5 ö oskar med blekt huvud , 45 stämplade ex , F 8000 400
7690
54v12 10 ö oscar variant "ägget" 52 stämplade ex i nyanser stämplar m.m. F 2015 ca 4000:-, Ovanligt parti. 400
7691
Intressant dubblettlager små tjänste på 20 visir blad stpl */** delvis i enheter, ex ** nr 32-36, 38-39, 46stpl ex tj3824st, tj46 2st + en tj46cz, ett blad med tj11 ingår, även 2 brev. Vm stämplar m.m. 400
7692
32 sid insticksbok med stpl och /**/* bla flera ringtyp, ** band flera 10 ö lejon, div **/** 1928-30 tal ex 50ö Linné **, några lösen t 14 och tjänste t14 och 13m.m. En del vackra stämplar. 400
7693
Parti stpl /**/* Band -1924, med några bättre vm och stpl 25, 50, 60 ö Kongress Förening 50 och 2kr, samt div **/* 1924 års. F ca 6700 400
7694
Parti ca 68 enheter utländska stämplar . Fra Sverige, Engelska Hull, finska korkstpl, båtsilutter m.m.påSvenska märken ringtyp, Oscar och några band, även några svenska stämplar på Danska märken 400
7695
NYANSERAT PARTI/ SAMLING RINGTYP T 13 med 64st på ett visirblad, 4-10 av var valör ej nr 37, några bättre nyanser 30a, j, 32d, 34a, M.M. f CA 4300. god kvalitet 400
7696
PARTI RINGTYP **, nr 32m 3st nr 41, 4st nr 44 en v4, ett par 4-block. F 2014 ca 4500 400
7697
Parti lösen ** ca 30 st samt 20ö t14 inkl 4 st 4-block. 3st L11v2, F 2014 ca 5000 400
7698
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, 27 st på nr 61-64, och 80 st på nr 68-74 , flera fina på 3 visirblad. 400
7699
Samling med stämplade dubbletter 1858- 2012 i 64 sidig insicksbok, flera vapen , div ringtyp, nr 65, div landstorm, 8 olika kongress, sen massor av märken och många praktstämiar 400
7700
Parti 39 st ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 5 fina 6ö en del vackra stpl. 400
7701
12Ö VAPEN 47 st och 2 brev, 27 st i ultramarina nyanser, 2st 9g, några vackra stämplar. samt 2 brev. 400
7702
Parti MEST I UTVALD LYX CENTRERING ** nr 157, 321BB, 319CB, 259BC, Birgitta kpl och div G VI A CA 50 märken F 1000 för dessa , 730v1 Vaderkvarn med blank gummi . Tot F ca 3700 400
7703
Parti ringtyp , 3st t14, ca 90st t13 och ca 60 ringtyp 5ö PH alla med vackra stämplar, delvis prakt- lyx stämplar, bl.a. 18st fina + ett par prs 6ö nr 31, 400
7704
Stämplar på Oscar 55st varav 7st med utländska stämplar inkl norsk nrstpl 45, vacker finsk korkstploch 48st A-Ö mest PRAKTs, en 20ö ringtyp med finsk ANK och Från stpl i Prakt. 400
7705
Parti stämplat på 2 visirblad (ca 60 märken) , 1911- 1940 tal , bättre närken nr 75, 197cx, 216, 222 155 prs, 233a, b, 344 BB ,ca 15 PR-LYX stämplade och ca 20 st stämpelkuriosa , pr kork stpl , ångbåt, M.B., m.m. Mest mycket fin kvalitet. Intressant parti. 400
7706
Litet parti div på 3 gamla blad, mest tj och lösen ex tj 15 i fint ** 4-block F 2600, stpl fina ex tj 12,17, 20, Lösen med 6ö t 14. 400
7707
Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir, 267CB, BB par, högvalörer m.m. 375
7708
NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip. Nominal ca 600. Hög kat. 375
7709
Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208, 233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div 4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000 375
7710
Parti **/* på 2 visirblad drygt 100 märken inklusive 4block , bl.a. nr 32*, 144C**, tj15 6ö i bra ** 4-block. F 2011 ca 4250 bra kval 375
7711
Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla 3+5+20ö ringt 14 350
7712
PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S, HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000 350
7713
SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl 350
7714
Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca 3000:- 350
7715
RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3 AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt. 350
7716
PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155, INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162 2st **, 350
7717
Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken inkl ex 4 olika häften HA6. 350
7718
Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a 11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19 2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:- Bra kvalitet 350
7719
Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö, 2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
7720
Visirblad med vackra märken stora tjänste t13 ex tj18v2, 3x24ö,3x50ö, 4-strip24A,4-block 24 B, 2x nr 25, tj26. Flera praktstpl F ca 3200 (2007) 350
7721
PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och diverse på 2 visirblad. 350
7722
Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st ytterligare 24öre. F 3100 350
7723
Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker 9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt, nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st Oscar. Ett par prakts. F ca 3700 350
7724
Ca 350 st ORT stämplar i insticksbok. Många prakts . lite bl. kval. 350
7725
Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:- 350
7726
Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke (2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år. Många kungamärken , hällristningar m.m. 350
7727
Samling **/*stpl i Estettalbum 1941-57, ex kontrollerade Hazelius o Birgitta kpl serier **, 344 BB, många serier i gamla inslagna fickor, ganska kpl och delvis stpl dessutom. 350
7728
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
7729
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
7730
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
7731
Parti ca 170 st stämplat på 5 fulla visirblad vapen, ringtyp (70) oscar boktr 16st, medaljong. band. flera vackra stämplar, delvis PR-LYX 350
7732
Parti stpl lösen på 2 visirblad med 11st , 5v2, skaplig L7a 24ö rödviolett, t14, flera t 13 , något blandad kval F 2016 ca 6.800, lågt utrop 350
7733
Samling lösen t14 kpl 10 st och t 13 25 st i nyanser inkl alla valörer F ca 5500 350
7734
Parti ca 60 bättre märken kuriosa stpl div 4- block ex nr 30 5ö ringty i 4-block, bättre vm 141bz par,156cxz,, 321 CB F CA 6500 samt 2 visirblad göteborgs lokalpost 350
7735
Insticksbok samling WEATERÅS STÄMPLAR på några brev ca 80 märken samt klipp. VAPEN TILL MODERNT. 350
7736
Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F 2010 ca 5000:- 340
7737
PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet 325
7738
Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt, 25.35.60ö Riksdagen ** praktex. 325
7739
Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:- 325
7740
Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg. 325
7741
Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4 olika block HA6 325
7742
Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67, 75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca 4200 325
7743
Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr 2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
7744
Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress dock ftt. 300
7745
LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st, stpl, ngt bl kval, F ca 2800 300
7746
Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca 2700 300
7747
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 300
7748
Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a. nr 238 **, Bra kvalitet. 300
7749
Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB ** m.m. 300
7750
Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13 ex nr 17, 19v1,21 och 29 st små tj. Bra kvalitet. 300
7751
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, och en del bättre högval. F ca 2000 300
7752
Parti 10 olika 4-block **, 52 c ( 2st *) 25-53, 61,64,76, 79,82 144C. F ca 3500 300
7753
Parti nr strip ** 11st 165- 188 ,inkl 5 olika 9-strip bl.a. nr 187c , och 5-strip 173c. F ca 3800. Bra kvalitet 300
7754
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
7755
samling nr 269-283 i 4-block BB oc CC 10 st och 5-strip (30st) över kpl. 300
7756
Dublettparti stpl tj 15 och sen 1920-40 tal med 115-118, 216, BB par m.m. F ca 5000 300
7757
2 visirblad 1874- 1940 tal med drygt 60 stpl märken bl.a. 140Ccx prs 197cx, 3 bc-cb, blandad kval F ca 8000 (2007) 300
7758
Samling ** 1966-82 på förtrycksblad i album ,nominal ca 550 många bättre 300
7759
Parti ** ca 75 ex 1911-32 + 321BB, bl.a. 143Ecxz , 177C, 234-37.F ca 2600 300
7760
Parti stpl ca 50 st vapen -1940 tal, bl.a. bra 5ö vapen fin 30ö nr 11h, div ringtyp. bandmärken , 318BC m.m. F ca 2500. Flera Prakt stämlar. 300
7761
Parti ringtyp stpl på visirblad bl.a.mycket vacker 3 ö PH,och några nr 66-67 samt bra serier Landstorm I O III, F ca 3000 300
7762
Tjänste t 13 , samling stpl ca 46 st + div små tj. på gamla albumblad, bl.a. 3 st tj15 6ö i nyanser, flera vackra stpl. 300
7763
Parti 26 Danska stpl på ringtyp-oscar samt 15 rullstämplar GBG ,Fispong ,Jönk. 300
7764
Stora tjänste t 13, 4-block 2,3,5ö **, 30ö+50ö * samt par av Tj16A. F ca 3000 300
7765
Lützen parti ** med ex 5-strip 235, 236, 3strip 90ö, 6block av 234-35 4-sid. F ca 3.000 Fin kvalitet 300
7766
Ca 125 st 25 ö Oskar utan VM på 3 visirblad, flera vackra stpl. F CA 4200++ 300
7767
ORTSTÄMPELSAMLING Postombuds stämplar 33 objekt BD -LÄN både Lappland och Norrbotten , delvis på klipp nästan alla är olika. 300
7768
Parti stpl på visirblad ex 233b, 5 olika BC-Cb 266CB, 267bc-cb, 321 bc-cb, sen vackra -praktstämplar 21st oscar-modernt samt 12 olika häftesblock 1970-80tal vackert stp ex Näringsliv. F över 3000. Mycket Lågt utrop 300
7769
Parti STÄMPLAR på 5 visirblad ( ca 170st) , lite svårare i bl.kval och div vackra till PR-LYX 300
7770
nr 70 4ö lilla riksvapnet vm krona , 1000 stpl ex från gammalt lager F 10000 300
7771
Parti Landstorm I-III ca 44 st stpl /**/* på 6 visirblad, bl.a. nr 120 och 122 i ** 4-block. F 2014 ca 5000 300
7772
Parti intressanta stämplar och prakt stämplar på 3 visirbladex LYXs 30ö Lösen t 14, ringtyp, Oscar LYX U.W.H.J -87, CA 50 ST +44 STORA tJÄNSTE = ca 94 märken. 300
7773
Litet parti **/* tjänste och lösen, ex tj 3*, tj24B ** 4-block, L5* pr-lyx, L 17 o 20** m.m. 16 märken F 2014 ca 4300 300
7774
LÖSEN T13 , 14 ST ' OCH 5 st 4-block **/* frrån utställningssamling med utvald väl cntrerade. 300
7775
Parti 25st ostämplade stora tjänste t13 inkl 2-5ö ,6ö, 12ö, 20ö röd+blå, 24ö 30ö, 50ö röd typII tj22B, 1kr. , TJ 25-26 God kvalitet F 2015 ca 5800 300
7776
PARTI G V PROFIL VÄ, 42 märken mest 4-block ex nr 175C 4-bl 2 **, 178C 4 **/*, 6-bl **, nr 177Cc i praktex, div block 20ö. F 2015 ca 3800 BRA KVALITET 300
7777
2 visir blad ca 70 märken ostämplat och postfriskt, ex nr 19* ktt, 332 CB 10ö stora siffror **, 9 olika kongress 300
7778
Parti ca 180 märken ** POSTFRISKT på 6 svarta dubbelsidiga blad, ringtyp 3ö ph i 4-block , nr 52c hörnmarg 4-bl, 53 4-bl, 6 st oscar bl.a.nr 66, nr 75,76 , diverse 1940-50 tal.. F 2016 över 4000 300
7779
20st ringtypsklipp t 14, 5+ 20ö vackert till mittstpl LYXs klipp. 300
7780
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, på nr 149-51 A, C, ca 50st på 2 visirblad 300
7781
Parti 27 olika ** 4-block 1932- 43, ex 261BC-CB, 326BB 328BB , 344BB, 354BBofta pr-lyx kval 300
7782
Parti ** 5-strip 12olika 148-194, ex 169cxz, 188a, 194 F ca 3000 300
7783
LÖSEN T 13 parti på visirblad ca 64st (fåtal ostpl ingår) T 13 några intressanta stämplar. Mest bra kvalitet. F ca 17000 300
7784
Bra post över 100st vackra-PR-LYXS stämplar nr 20 1990 tal, bra spridning med ringtyp oscar ... 30 ringtyp, ca 30 oscar, ca 23st medaljong till 1940 tal, senare ca 20st och 5 tjänste. 300
7785
VISIRALBUM MED STPL DUBBLETTER VAPEN -1949 samt G VI A. KANSKE 1300 MÄRKEN några bättr ex , 145Ecxz, 146 e, 185b EN DEL PRAKT STÄMPLAR. 300
7786
STORA TJÄNSTE CA 45 PRAKTSTPL EX, samt en del vackert stpl, några varianter 5ö spegeltryck tj 12v2 3st, tj12aomv prs m.m. 300
7787
20ö STORA TJÄNSTE ,24st stpl ex med tryckvarianter, tj 18v2 2st, v 3 3st,( F 1500 för dessa 5st) flera PR-LYXStpl 300
7788
STORA TJÄNSTE ca 400st 30Ö brun tj 21 , ca 60 st 20ö blå PÅ 8 GAMLA INSTICKSBLAD , nyansstudie uppsatta per årtal på stämpel, många tidiga 30ö, flera PR-LYXS 300
7789
70 ST STÄMPLAR på OSCAR Boktryck,, de flesta i PR-LYXstpl. 300
7790
77 ST PR-LYX STÄMPLAR A-Ö på 5ö OSCAR , mest olika ORTER eller stämpeltyper , 300
7791
ca 60 st Järnvägspost stämplar på Oscar nr 45, 52, 54, Nästan alla i PR-LYX stämplar. 300
7792
Järnvägspost stämplar ringtyp- oscar-1940 tal i 16 sid insticksbok , över 600 st många pr-lyxs 300
7793
Ringtyp t 13 samlig / parti ca 115 st på gamla albumblad, nyanser, några prakt stpl varianter ex 35v11 F 300, 35v12 F 400, 8st 24ö inkl 34f citrongul, samt någr ringtyp PH ex 47b. bra kvalitet 300
7794
Nr 342 BB ,5 ö Schele, 50 st stämplade par. F 2500 275
7795
RINGTYP PH ALBUMBLAD MED 22 EX STPL+ NR 50-51**/*.BL.A 2 EX 3ö, 3 OLIKA NYANSER AV 6 öre, F CA 2100 275
7796
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 275
7797
Samling nr 230-322 * , inkl 226-28 kpl * men nr 233 är stpl, vidare 269B2, 320-22 kpl. Fin kvalitet . F ca 2500 275
7798
Parti ca 90 märken ** nr 165- 187 i strip. Ex 6-strip ** 187c . F ca 2200 275
7799
10 olika märken eller par ** 1924-40. ex 236, 324 CB BELLMAN 3+4 par, F 2011 ca 3200kr, 220 ktt annars fin kvalitet 275
7800
TJÄNSTE T13 kpl i god kvalitet inkl 22B(kht) några praktstpl F 1995-6, ca 2400 270
7801
LÖSEN 3 st t 14 , 23 st t13 **/* alla valörer. Bra kval F 2003 ca 2300:-. 260
7802
PARTI STORA TJÄNSTE BLA 17 ST T 14(ej 12öres) MEN MED DEFEKTER KTT etc F över 5000 250
7803
50 öre Ringtyp t 13 25 bra ex på albumblad 250
7804
PARTI CA 35 OLIKA BANDMÄRKEN LEJON OCH POSTEMBLEM . B.LA NR 146Ca, 159 250
7805
Parti tjänste och lösen på 5 visirblad **/* ,16st stora tj med 6ö 12ö, 30ö, tj27-39, lösen t13 18st med alla valörer med bra 24ö, 1kr. 250
7806
Litet parti Tjänste och lösen ca 50 ex , bla. stpl 2st tj 3, 2x tj 8, tj 44, tj 54 PRS, L1 m.fl . 250
7807
Samling 1910-70 i Facit album, bl.a. några Tre kronor, 328-29 kpl serie Bibeln, välfylld 1960 tal med bl.a. Bildstenspar. 250
7808
Parti 28 st stora tjänste stpl t 14 ej 12ö, def eller rep F 2007 ca 12.000. en del fina färger. 250
7809
Provtryck, svartavdrag ca 13 olika 1965 - 2000 tal 250
7810
Parti ca 125 märken varav ca 60 med PRAKT stämplar mest Oskar ngt ringtyp m.m. Div lösen t13 och 2x 233b ktt på klipp. F ca 1500 + 60 prs 250
7811
Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 3750:-.God kvalitet. 250
7812
Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 3700:-.God kvalitet. 250
7813
Samling lösen stpl på gamla albumblad nr 3, samt t 13 överkpl med ett par prs 250
7814
ORTSTÄMPLAR, X län, ca 155 st mest PRS och AB-PRs ringtyp -1950 tal. Något bl.kval 250
7815
26 st bättre Oscarsstämplar läsbara till prakt Postal 2150, bl.a. Skogså, Skjettelljunga 250
7816
STORA TJÄNSTE, tj 23 50ö grå ca 185 st på visirblad, flera PRAKT stämplar, många par och ett 3-strip.samt över 100 1kr med många enheter F 2018 över 5000 250
7817
ca 350st STOCKHOLMSSTÄMPLAR I 16 sid insticksbok Oscar -1940 tal , många pr-lyxs 250
7818
Vackra - PR-LYX stämplar över 150 st, inkl över 30 ringtyp, några oscar,sen mest 1930-50 tal, samt 34 st olika LYXex stpl Kiruna 1997-2003. 250
7819
4-block stl, 5, 10, 15, 25,30 ,50ö och 1 kr i bra stpl 4-block. 250
7820
TJÄNSTE parti stpl bl.a. j19 prakt, nr 20d prs, 27-54 225
7821
Parti stämplat+ ngt ostpl. ca 80 ex :Tjänste , ringtyp m.m F ca 6000 men oftast med defekter. 225
7822
Parti **på 2 visirblad med ex nr 173a, 238, 268, 336, 227 i 4-block. F ca 2000 225
7823
Tjänste stora + små på albumblad, t 14 5ö, 6ö, 6ö grå 12ö, 24ö, tj 25-26 m.m. F ca 4000 men blandad kvalitet. 225
7824
Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca 1700 hög kvalitet 225
7825
nr 70 4ö lilla riksvapnet vm krona , 700 stpl ex från gammalt lager F 7000 225
7826
Samling ** postfriskt 1965-79 i visiralbum . 1,7kg ,Nominal ca 375 kr 225
7827
4 ST HELARK NR 74 ALLA MED NR 74v2. 200
7828
50st nr 509 AB-PR-LYX stpl ex. 200
7829
1000 olika Sverige 200
7830
Samling **/* 1951-1969 på visirblad , många kpl serier. Nominal ca 300 200
7831
Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca 1650 hög kvalitet 200
7832
Vapen serie i nytryck ostpl 1963 på blad 200
7833
Bra Facit album 1855-1975 med en del märken ex 30 ö kongress. 200
7834
Parti stämplat 6 bättre märken ex 233b, tj2 och 5 par ex 261 BC-CB, 321BB 321CB, 324BC . F 2010 ca 3800 200
7835
25st varav ca 20 st Utländska stämplar på svenska märken och 5 kuriosa mest ringtyp-oscar. 200
7836
ca 42 stpl märken på visirblad4SK på klipp lite def, 17X 12Ö VAPEN varav 6 ultra, 9a,9d1 vacker, några PRAKTs. diverse ringtyp ex 3st nr 34 24ö, 2 spegeltryck 12ö , F över 2000 200
7837
50ST NR 66 20Ö oSKAR UTAN VM, f 6500 200
7838
Parti lösen **/* ca 50 x alla valörer utom 24ö, inkl 8 st 4-block. F 2014 ca 3000 200
7839
KUMLA STÄMPLAR CA 150st oscar-1970 tal, flera pr-lyxs 200
7840
KÖPING STÄMPLAR CA 270 st på 7 visirblad Vapen 4-k stpl-1970 tal, flera pr-lyxs 200
7841
LANDSKRONA STÄMPLAR CA 230 st på 7 visirblad Vapen 12Ö LYXS -1970 tal, flera pr-lyxs 200
7842
LIDINGÖ STÄMPLAR CA 150 st på 6 visirblad NR 64 -1970 tal, flera pr-lyxs 200
7843
SAMLING JULMÄRKEN PÅ 4 VISIRBLAD 1904-1981, DRYGT 200ST SAMT LITE SVARSLÖSEN. mest ostpl men delvis stpl. 200
7844
ÅTVIDABERG 22 ST PR-LYXSpl märken 12ö vapen, 14B kt, 16,17, 34 m.fl - 1924, + 2 senare 200
7845
1000 olika Sverige stämplat för ca 1990. 200
7846
NOBEL , PARTI STRIP OCH HÄFTEN 1961-90 TAL nominal ca 330 200
7847
Lot FDC 18-6-41 till 1959, bla Birgitta 2x 16-5-55 ett illustrerat( totalt 3illustr), 1-7-55, F ca 1100 190
7848
NR 61-64, parti 4-block, 5 strip 1ö, 3st 4ö i par och singel. Nyanser ex 61a i 4-block. Bra kvalitetF 2014 ca 1720:- 175
7849
SVERIGE 40 ST 30 Ö PH RINGTYPSKLIPP NÅGRA PRAKTSTÄMPLAR. 150
7850
150 st 60ö Postverket nr256 flera PRstpl 150
7851
Parti tjänste stora + små + lösen på 3 blad stpl ca 60 st. F ca 2000 150
7852
KUNGSBACKA STÄMPLAR CA 115st på 3 visirblad vapen-1970 tal, flera pr-lyxs 150
7853
LIDKÖPING STÄMPLAR CA 140 st på 5 visirblad Vapen -1970 tal, flera pr-lyxs 150
7854
LAHOLM STÄMPLAR CA 100 st på 3 visirblad Vapen -1970 tal, flera pr-lyxs 125
7855
OSCAR MED OMV VM 10X5ö 2x 8ö, 5x 10ö, 30ö, med 2 vm 3x 10ö, 25ö. F ca 800, några pr-lyxs 100
7856
Parti OSCAR -1940 tal och fåtal modernare , drygt 150 märken . De allra flesta med PR-LYX stämplar.


PARTIER SVERIGEPARTIER SVERIGE
7857
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen 6500
7858
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2014 40.000 BRA KVALITET, ex några praktex som 5 kr posthus, 2 kr kongress, 5kr Kongr och 5kr Föreningen i AB-PR. 5000
7859
RINGTYP T 14, 74 ST. Bl.a. 4ö 3st, 6ö 12, 20ö 14, 23 2, 24 8, 26 5st. MÅNGA PRAKT-LYXSTÅMPLAR .BRA PARTI 4000
7860
100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex. 3700
7861
PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
7862
NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl ** postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
7863
UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen , 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot. 2200
7864
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3ö 14A 3ö, 14B 5st och 20ö 6st av var nr 14 och 16. F 2011 ca 33000:- 2200
7865
50 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 2000
7866
KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat, utsökta kronvalörer. 1900
7867
Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2, 158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168 e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet. 1900
7868
20 olika BC-CB, (alla utom 273 och 332, ) fin kval ex 267BC, 318-269-320-324 bc-cb i prakt kval. (266CB+321bc-cb är ostpl*). F ca 12.500 1800
7869
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3och 20ö 6 av var nr 14 och 16. F 2011 ca 27600:- 1800
7870
Liggande lejon 4x 3ö, 2x 17ö, 7 x20ö ostämplat, lite blandad gummi (*) - * men men ser bra ut. F 2013 ca 40.000:- 1800
7871
KONGRESS KPL NR 196-210 **/* ett par ex **,F ca 8000. Bra tandning.
1700
7872
PARTI POSTFRISKT BL.A. FINT 4-BLOCK 146Ca, 140Acx, Tj15,246-257 Postverket kpl m.m. F ca 9000 (1998) BRA KVALITET. 1600
7873
KONGRESS KPL VACKER OSTPL SERIE ,INKL 10 ö cx **. 1600
7874
PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
7875
Kongress nr 196-210 * ostpl Praktserie 1600
7876
21 ST LYXs RINGTYP T 13, 2-5 AV VAR 5,6,12,20 och 30ö. NYANSER. SUBERB LOT. 1500
7877
KONGRESS OSTPL SERIE MED BRA TANDN 1400
7878
FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL AB-PRAKT serie ,bra tandn. 1400
7879
196-210 * ,5ö-5kr KONGRESS ostpl serie 5 kr i PRAKT, 10 ö cx ** . F 6300+ 1400
7880
PARTI POSTFRISKA ** 5-STRIP(några 6-strip), 1949-1968, ALLA ÄR OLIKA F(95). ca 8500, flera högvalörer 1300
7881
211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL 20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800 1300
7882
Föreningen nr 211-25 5ö-5 KR kpl * bra serie 1300
7883
14 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller omvända prs. Bra kval. 1250
7884
Parti stämplat på 8 instickskort, 4sk , 8st 5ö vapen, 9ö, över 100st 12ö, 5st 24ö3x30ö och 2x50ö vapen, 9st 14B, fin 17ö Lejon nr 15, 10st 20ö nr 16, och 2st nr 51. Högt värde, flera praktstämplar, en del varianter.. Intressant. 1250
7885
Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö, ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
7886
PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par) några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
7887
Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval F 2003 ca 8200:- 1200
7888
6 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier ** 1200
7889
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1200
7890
**/*/(*) OSTÄMPLAT, LOT 20 ST RINGTYPSMÄRKEN, no 17, 17c,19c, 20i, 4st t13 inkl 33a, 40-44,46-47, 49, 42 i 4-bl. F ca 15.000:- mest GOD KVAL 1200
7891
7 st ringtyp t14 3ö 4st , 6ö, 12ö, 20ö F ca 18000 Ngt blandad kval. (*) -' 1200
7892
14 ST OLIKA BC-CB PAR I MKT BRA KVALITET, F CA 5500:-. 1100
7893
FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA . 1100
7894
Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14, 3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:- 1100
7895
Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7, 13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
7896
50Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt 1100
7897
10 st 4-skilling Bano ,4-5 hela och de andra med någon kt, en tryckvariant stor prick mellan LL och B 1100
7898
LÖSEN * OSTÄMPLAD SERIE MED ETT PAR **, T 14 KPL MED 5 Ö **, EXTRA 24Ö L7a, T 13 KPL MED EXTRA L17a. F CA 18000 1100
7899
STOCKHOLMIA 9-BLOCK 1955 5 SATSER **. 1000
7900
31 st 20ö LEJON nr 16, 5 a-nyanser, flera b och f m.m. bl.kval. 1000
7901
Urvalshäfte **/* nr 75-, bl.a. ** NR 75-76 88,213-222 234-37, Många dyra bandmärken **/ * f lera prakt. Bra kvalitet. 1000
7902
Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot ca 270 märken. 1000
7903
Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c 30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc. 151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot. 1000
7904
** 5-50ö PARIS förfalskningar, kpl serie 5ö *, 9-50ö ** och praktcentr. 1000
7905
Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika. bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c... F 10020:- 1000
7906
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1000
7907
Ringtyp med ph 23st +par 30ö blå prs STH-87 ,samt PRs 4-block 2ö suveränt vackert men ett ex ktt-ft.. + mest PR-LYX stämplar, alla valörer . Fint parti 1000
7908
14-16 Liggande lejon 3 serier mest AB-PRAKT stpl 1000
7909
NR 216, 30 ö föreningen, 25 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 7500+ 1000
7910
RINGTYP T 13 PR-LYX stplSERIE NR 28-36+38, 15 inkl några nyanser EX 1000
7911
30 ö RINGTYP T 14,CA 125 st stpl ex på alb blad . många nyanser., God kvalitet F ca 10000 950
7912
OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER , endel nyanser. Bra kval. 900
7913
LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca 10.000:-. 900
7914
RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö, 3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000 900
7915
Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr 175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun och praktex 30ö brun på vitt papper. 900
7916
Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A, A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet flera praktcentr. 900
7917
20 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
7918
Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band, F 2007 ca 15000 mest god kval 900
7919
RINGTYP 30ö t 14 , 50st stämplade ex i nyanser, många vackra stämplar även blå stpl, varianter m.m. 900
7920
Parti ringtyp med PH 29 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer ex3x3ö, 2x6ö, fin lot. 900
7921
50 öre vapen 8st fina ex i flera tidiga nyanser , nyanser. 900
7922
OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite varierande kval. 850
7923
14 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER 850
7924
PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d. BRA KVAL.ca 6000 800
7925
Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02 7765:- 800
7926
NR 20 b-h (ej c), 22ex stpl 6ö ringtyp t 14 i nyanser bl.a. 3 st grå inkl 20h ngt bl kval . F ca 10.000:- 800
7927
Parti 5 st 4-skill banco , bl.a. c -nyans på klipp, goda ex. , ett ex vht. 800
7928
4SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m 800
7929
Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a. 2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 149-51, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:- 800
7930
Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C 155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000 800
7931
Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex 179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C ,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600 :- bra kvalitet . delvis Prakt centr 800
7932
50Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
7933
Vacker stpl vapenserie AB-PRS, 50ö pr men litet riss, och 24ö vapen på brev 800
7934
Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a. 3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000 800
7935
24ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser .BRA. 800
7936
Liggande lejon lot 3 SERIER , 3 NYANSER 17Ö, FLERA prakt stpl. 800
7937
5 KR POSTHUS 20 ST BRA STPL EX, nr 65 800
7938
STORA TJÄNSTE T 13 serie med PR-LYX STÄMPLAR , 20ST NR TJ11-26 INKL 22BLYX men vht, flera myckt vackra. 800
7939
Parti ringtyp t 13 32 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer utom nr 37, ex 5st 3ö, 3x24ö. 800
7940
PARTI VAPEN 1-3 AV VAR VALÖR I NYANSER, MYCKET FIN KVALITET. 2 fina 50ö flri bra 9ö ODESHÖG 25-11 800
7941
TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts stpl. UTSÖKT PARTI 750
7942
Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23 F-04 ca 3750:- Bra kvalitet. 750
7943
Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl 10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra kvalitet. 750
7944
Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3 , 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F ca 27000 (F 2007) 750
7945
parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 6 små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i 4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24ö nr 34, nr 44, 66, 3x 66 75, 2 st 189b. F ca 10.000 (2007) 750
7946
10 mkt ovanliga kombinationer postanvisningsklipp 1888- 90 , bla. nr 43+45+50, 2x6ö+3ö+1ö, 750
7947
Postfriskt parti Medaljong -1946 i pergamyntpåsar, inkl flera bättre ex, 148Acx 4-strip, 226-30 prakt serie, riksdagen 5ö-60ö, par 35ö postverket, 261-65 inkl 262CB, BB par högvalörer m.m. F 2008 ca 8500 750
7948
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
7949
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
7950
PARTI ** oscar -1938 , diverse oscar medaljong band ex 155 i par, div nr 211-68 riksdagen, postverket , ex par 262-65 .fint 3strip nr 268 Lite bl kval. F 2009 ca 15.000:- 750
7951
nr 66 100 ex i par och 3-strip bra kval F 13.000 750
7952
Parti 18st ostpl **/* 5 st ringtyp t 14, nr 8N1, 31 praktex 6ö nr 44**, 43** kt, 6st lösen. F 2013 ca 15500:- lite bl.kval 750
7953
Parti 5ö ringtyp med PH 16 st med PRAKT-LYX stämplar , fin lot. 750
7954
STORA TJÄNSTE T 14 ,kpl serie med 6ö grå F 2015 6600. vackra ex 750
7955
N3 47 30 Ö RINGTYP PH 20 st med PR-LYXs stämplar, en superb Falerum och en Blå Gnesta ingår, dessutom blå Wernamo utan årtal, en 47b svåra nyansen totalt 22st. 750
7956
211-224 * ostämplat 5ö- 2 kr UPU 1924. F 4900 (98). BRA KVALITET 700
7957
PARTI OSTÄMPLAT * 15 EX NR 14-52 + 4 st tjänste t13 . Bl.a. 31(kt),32,44,46,49,39,45. F -99 ca 7500:-. 700
7958
PARTI PRAKT -LYX EX **/* 1891- 1924 14 st bättre utvalda ex, BL.A. NR 55-56,88, 115,119,122, 149Abz, 205. 700
7959
Parti ** 1878-1939, 3 -strip 12ö ringtyp t13, nr 67,88, 3-strip 110ö Gustav Vasa, Tj 23,tj 26 m.fl F ca 7000. 700
7960
6 ö RINGTYP T 14, 16 st stpl ex, 1 grå. God kvalitet F ca 6000 700
7961
TJ 33, 15ö BRUN 132 mest st PR-LYX ex med många orts stpl. UTSÖKT PARTI 700
7962
Parti 19 olika GV profil vänster ** inkl ex 175A , 176A 179e,f,bz, 181 , 183a,b ,185, 187, 192b. F 2005 ca 6600 :- bra kvalitet . 700
7963
Parti 30 olika GV profil vänster * någon ** inkl ex 177Aa,b, 177Cb, 179e, 180-81a,b , 183a,b, 184, 186a,b 187a,b,c, 190a,b ,191a, 192a. F 2005 ca 6500 :- bra kvalitet . 700
7964
Parti 35 olika inkl någon nyans ostpl * nr 28-67 ,enstaka ** ex nr 44 , * nr 31,34 2-20ö ringtyp PH, nr 39, 45, 52-59, 59c nr F 2005 ca 11.000:- mest god kval 700
7965
24 öre vapen 20 ganska bra ex stpl , nästan alla hela. 700
7966
nr 43, 5ö ringtyp PH 18 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 700
7967
Parti ringtyp t 13, , 23x 24ö Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 700
7968
13 st olika stämplade C-CB par och 321BB F ca 6000 700
7969
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 24 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.400:- 700
7970
Ringtyp t 14 12öre 7 st 3-strip på klipp, mycket sällsynt post. stpl 1872 21c, 4x 1873, 2x 74. 3-strip 40x 700
7971
Parti 31 st AB-PR-LYXstämplar, 4sk sidvänd hel, 14 ringtyp ex nr 27, 35v5, 4 tjänste och 12 oscar - medaljong. flera PR-LYXs. 700
7972
15ST STORA TJÄNSTE MED PR-LYX stämplar, vacker lot 700
7973
Parti * -(*) nr6-46 ** 12 olika märken ex 6a3,9,9h, 11h, 12, 17 , blandad kvalitet F 2017 30000:- 700
7974
Parti stämplat på ca 23 instickskort med stpl Stora ( ca 500st) och små tjänste INKL FLERA VM CX (ca300st), F 2018 ca 15000, t14 i lite blandad kval t 13 i mest bra kval med många pr-lyx stämplar, bättre valörer ex 2st tj 15, 700
7975
18 st nr 20 6ö ringtyp bl.a. c nyans, h nyans, mest bra kval. 675
7976
12 st stpl 1 riksdaler ringtyp t 14 inkl 5 st a nyanser stpl samma datum från samma brev, rekonstr 3-block + par2, 3 st b nyanser och 2st par 27d . F ca 10.000:- 675
7977
PARTI STÄMPLAT NÅGRA VAPEN, RING- TYP T14 KPL,PH KPL NR 65,L 6,L10 M.M. F ca 6000 650
7978
RINGTYP T 13 SERIE MED MEST PRAKT EX NR 28-36+38 650
7979
LÖSEN T14+13 kpl stpl +6 ostpl, F 650
7980
30 öre vapen , parti med 21 st stpl ex, nyanser , flera vackra stpl , ngt bl kval. F ca 6000 650
7981
8 vackra vapenmärken 10a, d2,g, 11a,b,f, 12a,d. F 3200 vackra stpl 650
7982
parti 4sk 2x5ö vapen 5x nr 9, 2 ab-prs 24ö, ab-prs 30ö, 50ö vapen, 3x 14B 17ö lejonrv stpl, 2x 20ö . F ca 4500 ngt bl kval 650
7983
96ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med delvis PRAKT-LYX stämplar, nyanser , varianter m.m. många a nyansr. 650
7984
PARTI VAPEN 30Ö 18ST I NYANSER, FIN KVALITET. 650
7985
NR 28-36+38 SERIE MEST PRAKT EX 625
7986
KONGRESS 5ö-80ö **-* F över 2000+ ngr prakt 625
7987
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */**, (ej 22B,24A) bl.a ** Tj 18(kht),21(2st), 23(2st), flera väl centr ex F 6700 600
7988
OSCAR NR 52-50, + 52c, 66-67, mkt fräsch serie F ca 3600 600
7989
Parti Kongress 5ö- 80ö ** postfriska inkl 197cx . 80ö med kt. F ca 4600. 600
7990
BB-PAR parti stpl + nr 321 BC,CB.Bl.a. 321 BB 10st, 338 15st,nr 350 44st, 352 15 st. F över 6000 (1998) 600
7991
Parti stpl på 14 instickskort bl.a 2x nr 10, nr 14,16,18,23,24 (2), 47 lyxs., Tj4,Tj9, 269B m fl. ca 170 märken. 600
7992
19 ST 30 ö VAPEN STPL , NYANSER , vackra stpl , bl.kval 600
7993
RINGTYP PH, alla valörer 50st +2x nr 51, 4x 50. CA ½ PRAKTSTÄMPLAR, EX PRAKTEX 6ö. 600
7994
10st klipp med par 20ö Lejon nr16 , många olika nyanser. 600
7995
Parti Ringtypsklipp bl.a. 33ö Panvn t14, 3+5+30ö =38ö (Rysslandsbrev) , nr 22f , 23, bland tandningar , m.m . Intressant. 600
7996
RINGTYP 13+PH 34ST MEST PRAKTS. VACKER LOT. 600
7997
PARTI 12 st ostpl märken nr 59,77, 141,144Ccx,154,158-59, 163a,b , 167a,b ,177Cc. AB-PRAKTcentr. F 7700 600
7998
6 st 50ö vapen vackra ex i ngt bl.kval. Tidiga nyanser . 600
7999
Parti 8 ostpl märken med utvald PR-LYXcentrering, nr 77, 82, 202,203, 216b 30ö grönblå, 217-19. 600
8000
Parti Tjänste */** bl.a. nr 1, 2, 8 ibl kval sen god kval med 18 stora t 13 ex 6ö, 10ötyp1, 12ö, 50ö(*) 2 nyanser 30ö ** tj23**, 24-26 och små tj kpl. F 2006 ca 9300:- 600
8001
nr 43, 5ö ringtyp PH 28 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 600
8002
13ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, fin lot 600
8003
12ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, mycket fin lot 600
8004
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKT-LYX STÄMPLAR. 600
8005
Ringtyp- medaljong 27st */** i mest god kval. F ca 6200:- 600
8006
12öre vapen 14st a nyanser 9x a1 och 5x a2, Fin kvalitet i olika färgstyrkor F 4150 600
8007
tj 25 PÅTRYCK 10ö/12ö, 38 st ** , inkl 4st med spegeltryck, 5x 4-block, små tryckvar färgprickar m.m. F 2011 ca 10.000:- 600
8008
50 öre vapen 6 st stpl ex i nyanser god kval 600
8009
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 600
8010
Parti 20 märken med vackra-prakt stämplar , 4sk, 30-50ö vapen, vacker AB serie Lejon nr 14-17 och ringtypt14 5 st inkl 1 riksd. samt 8 t 13 med 6st 24ö. Enstaka kt. Lågt utrop! 600
8011
17 st ringtyp t 13 1-3 av var valör utom nr 37, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 600
8012
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 100st stämplade ex på AV papper F 25.000:- 600
8013
140A 250 st i 2 pergamynt kuvert från gammalt lager, F 12.500:-. Ganska ovanligt märke i dessa kvantiteter 600
8014
RINGTYP PH 3Ö 5ST AV VAR NYANS 41a,b,c och 6ö 2 av var nyans 44a,b,c F 2017 6000, BRA KVALITET NÅGRA PRAKT STÄMPLAR 600
8015
parti ** postfriskt 34 olika ex nr 41, 44, 50-54, 61-64, 67,85, 96 1 kr, tj19v1 , 324CB, 321 BB 259bc-cb, 2612cb 6olika högvalörer 1940 tral ex Bibel 90ö. Fin kvalitet F 2018 ca 8200 600
8016
Parti ringtyp 25 st t14 med alla valörer och t ex 4 st fina 6ö inkl grå, F 6000 för t 14 vidare, fina ringtyps klipp 5+20ö t 13 inkl 2 blandklipp t14+13, div ringtyp ph m.m. Totalt ca 95 märken F 7300 600
8017
Gammalt urvalshäfte stpl . Kvar finns ex 5,24,50ö vapen 3,20 ö lejon , nr 17h, 20, 24-26, 38-51, div bandm. m.m. ,F 6000 575
8018
Parti ** 4-block 11 olika, bl.a tj21 30ö fint block, L15, nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5200:- Bra kvalitet 575
8019
PARTI **/* nr 34- 75vm2 , ex nr 39-42, 66-67,76 i 4-block, tj15,tj17,tj20 , tj 25-26.Ca 42 märken Fca 6000. bra kval. 550
8020
Parti 17ostpl märken ringtyp- medaljong. Bl.a. nr 29, 41-42, 65 Posthuset, bra ex, 77, 88,90,91,96. F ca 7500:- (2005) mest bra kval. 550
8021
Kongress ** 5ö- 1 kr, normal kvalitet F ca 5300 550
8022
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, och ett klipp, mest bra stpl. 550
8023
12 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F 5200 550
8024
11ST STORA TJÄNSTE ostpl 3,5 o 6ö t14, nr 13 A 15, 16Aa, 21, 22A, 23 24, 26, vackra ex men några småfel F 2011 ca 6700:- Lågt utrop 550
8025
KONGRESS 5-50ö ** F 3050:- 500
8026
Parti stpl drygt 40 st lite bättre äldre märken . Bl.a 2 st 24ö vapen, Lösen 6ö t 14, L7a(tu), dyrare tjänstemärkent14, 6ö t13, Tj25+26 m.m. mkt bl.kval. F 1998 ca 8000 500
8027
26 ST RINGTYP MED PRAKT-STÄMPLAR, bl.a . 12 st 5 ö T 14. 500
8028
30 öre Lejon 4 -sid tandning F nr 148 C, 100 stpl ex i kvalitet mycket bättre än normalt. F 2800+ 500
8029
PARTI STPL MÄRKEN NR 236-339, ÄVEN BB PAR. F CA 10500:- 500
8030
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */ **, 2,4,5,12,30, 10/12Ö **. F ca 5800. Mest AB kval. 500
8031
RINGTYP PARTI * 2x3ö(*)+ 12ö(*) T14, 3,4,6,12,20ö och 24ö t13 . F ca 8400 500
8032
Parti 27st ringtyp PH **/* 2-20ö .F ca 6500. 500
8033
Postens Presentbok med ca 40 märken 1920-70, inkl bättre nr 140Ac, 149A, 151A , 153-55, 240-45 ...F ca5300 500
8034
RINGTYP T13 , 32 ST+ (3-strip 1kr) MED PRAKT STPL. Alla valörer utom nr37. 500
8035
169cxz, 110ö Postemblem 24st , F 6000 500
8036
PARTI ** 1920-50 TAL, bla 5-strip nr 165cc, 283, 285-93, 296-98, 466, 148A spegeltryck , F 2002 ca 5000kr 500
8037
Instickskort med ca 60 st (+ 5-strip nr 152) felperforerade och felskurna bandmärken nr 139-192. Bra lot. 500
8038
Parti ca 150st 1911-86 ** med några bättre märken serier, div medaljong, Bibeln, G V 85 år m.m. 500
8039
Parti 3-6-strip av 8 olika Lejon nr 141-48. Bl.a. 4-strip nr 141, 5-strip nr 147 25ö. F ca 7200 500
8040
Parti 10 olika Postemblem **/* inkl 160 3-strip prakt centr, flera i par ex :156, 163, 167, 171 m.m. F 2005 ca 7.000 :- Bra kval. 500
8041
Parti 9olika Postemblem **/* i plåtskarvpar inkl 156, 157, 158, 160, 162, 165cxz 165cc 169a,cx även 162 i felperf 3-strip 157 med plåtskarvsiffra. F 2005 ca 5.800 :- mest bra kvalitet . 500
8042
Parti 10olika , mest i par o strips , GV profil vänster **/* inkl ex 175A 2, 176A 3 176C 4 block, 180 3 , 181 5-strip **, 183 4,186. F 2005 ca 5.400 :- bra kvalitet . 500
8043
Parti 25 olika GV profil vänster * inkl ex 179e-, 180-81a,b , 183-88, 190a,b 191, 192a. F 2005 ca 4400 :- bra kvalitet . 500
8044
7 klipp från samlingslösen, bl.a bredmarginaliga 3+4 och 4+3 sid par nr 332 5 kr slottet, 4 st 337C m.m. 500
8045
10 st ringtyp ostpl (*) nr 17 2st, 28-29, 31 2st, 32 3st och 38. F 12000 bl. kval 500
8046
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300 500
8047
Kongress 10 olika **/* 5-35ö + 60-80ö+1kr, Föreningen 5-20ö+35-80ö *. Bra kvalitet. F ca 4100 500
8048
PARTI 14 OLIKA 4-BLOCK NR 52,54, 61-64, 75-76. 79, 82, 84, 136-38 **/* . bla 50 ö luftpost helt **. F 4200 fin kval 500
8049
Liten insticksbok ** bl.a trekr 5-strip 13 olika, inkl120 ljusblå, 1,75, 1,80, 1,85, 2,15, 2,55, 2,85 div hällristningar och G.VI .A inkl HA 6 kpl 4st. 500
8050
Ringtyp enheter nr 23 i par, nr 30 3-strip pr, 33 5strip och 4-strip, 35 prs 3-strip. 500
8051
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, bl.a. 2 st 6ö , och 2 klipp, mest rättv prydliga stpl 500
8052
TJ 24 1 KR 14-block+8+6+3 par alla stpl STH 14-12-01,trol från samma ark 500
8053
TJÄNSTE ENHETER ** 6ö 6-block (2 ex ktt)3ö e nyans 33st flera 10-bl, några tj26 m.m. F ca 8000 mest god kval 500
8054
Parti ** 20 olika G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175A ,C 2 nyanser, 176A ,183,185a, 193-95 F ca 5200 God kval. 500
8055
48 ST 5 ö ringtyp PH med PR-LYX stämplar, flera lite mindre orter 500
8056
nr 49, 1 kr ringtyp PH 10 st med PRAKTs , 5 AB-PRS par och 2 varianter , flera nyanser . Vacker lot 500
8057
12ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR, NYANSER. 500
8058
10ST 6 Ö RINGTYP T 13 MED PR-AB STÄMPLAR, NYANSER. FI n LOT. 500
8059
Parti Lösen t 13, , 45x 50ö Vackra Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 500
8060
Ringtyp 18 st- nr 64, totallt ca 30st */(*) i mest god kval. bl.a. nr 28, 31, 32, 47, 49 F ca 7500:- 500
8061
72 st 6ö ringtyp T13 NR 38, god kval , nyanser , månnga vackra, några PRstämplar. 500
8062
NR 65 5 KR POSTHUS 10 bra stpl ex 500
8063
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 18 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 6300:- 500
8064
3öre ringtyp nr 17 , 11 st med PR-LYX STÄMPLAR 500
8065
10 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 500
8066
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 500
8067
Ringtyp t14 16st 5-30ö + 3-strip 12ö på klipp ÖSB-74 några PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl ex 4st 20 ö med Finsk ANK stpl en 22f, nyanser som bra 6ö grå , 24ö citrongul... Bra. 500
8068
Lösen t 13 bra parti 24 st t13 1-7 av var , de flesta AB-PRAKT stämplar , vacker lot. 500
8069
5 KR POSTHUS, 15 bra stpl ex någon Praktstpl och en med delar av 4 vm kronor i sidled. 500
8070
14 st ringtyp PH 1-3 av var valör utom nr 40-49, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 500
8071
PARTI ** postfriskt 1934-38 bl.a. bra serie Postverket 1936. 500
8072
7ST STORA TJÄNSTE MED varianter 18v2,v3, 19v2 1kr 24A förskjutna färger isär och kraftigt ihop ,24B felperforerad. 500
8073
Parti stora tjänste ** 21st + 2 4-block tj 25 med ex nr 17 , 19 prakt, 24B pr-lyx, trestrip nr 25-26m.m. F 2014 ca 6000 fin kvalitet. 500
8074
30 öre vapen 10st med mest fina AB stämplar , nyanser. 500
8075
10st PRAKT stpl 50ö röd stora tjänste tj22. Vacker t parti 500
8076
Serie ringtyp med PH nr 40-49 med PR-LYX stämplar. 500
8077
144Cbz 10 stpl ex, mest god kvalitet F 15.000 500
8078
20st stämplade 24ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
8079
20st stämplade 30ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
8080
Parti Lejon 10st 3ö nr 14B, en 17ö nr 15, och 14 st 20ö nr 16 i nyanser , stpl ex. 500
8081
16 PR-LYX stämplade Välgörenhets märken 1904-11 och 1 1916, inkl kuriosa som Wärde stpl, Ångbåts stpl mnr 107 , rakstpl TANTO, .. fin ovanlig lot. 500
8082
nr 24-25 24öre ringtyp t 14 och 30ö 15st av var . Bra kval F ca 6600 500
8083
nr 26, 10st fina stpl ex. F 4000 500
8084
NR 48 50 Ö RINGTYP PH 24 st I NYANS sammanställning 48a, 7x48b, 5sx48c, 6x 48d, 5x 48e delvis PR-LYXs stämplar, Bra lot! 500
8085
Parti ** medaljong-1936 ** 18 olika märken ex nr 84, 145A, 167b (F 3500 gummiveck) 172, 174, 258 fin kvalitet F 2017 5000 500
8086
PARTI VAPEN 12ST ALLA VALÖRER, FLERA PRAKTSTÄMPLAR. 500
8087
NR 168c-d 1kr orange på vitt papper 125 stpl ex i god kvalitet, F 10000 475
8088
8ST ADRESSKORT TILL PAKET 7 MED PFSK, EN MED RINTYP PH 1KR, ÖVRIGA MED OLIKA OSCARS FRANKERINGAR 450
8089
30ö VAPEN PÅ KLIPP MED 1-3stpå varje 3x2,2x3 och singel ;totalt 13st. 450
8090
PARTI 18 ÄLDRE EX stpl, 2 st 50ö vapen ,nr 16, 2x nr20,23,, tjänste 5+1kr t14, tj 22 LYXs men kt m.fl. F ca 5000 ngt bl kval.Några prs. 450
8091
Lösen t 13 kpl **/* ,18st , nyanser ex välc L17a , flera prakt. 450
8092
PARTI 24 ST olika märken ca 1982 alla LYXS SILJANSNÄS 1982. 450
8093
10 st nr 179 Abz ,välc. bra tandn. F 4000 450
8094
20 st nr 159 Abz ,prc. bra tandn. F 6000 450
8095
Parti * nr 143-162, 19 st bättre bandmärken ex nr 151Ac,d, 152Acz, 153-55+ 155a, 156-159. F ca 5600 450
8096
Parti 11olika och 5 extra papper eller nyanser GV profil vänster **/* i plåtskarvpar inkl175A, 176A 2st, 176C, 180, 181 2st, 183,185 192a,b . F 2005 ca 5.250 :- bra kvalitet . 450
8097
Parti ca 50 st */** med bla nr 17 (*) 45* 55*, tj 15** även div stämplat 14B, 73cxz, L6, 223 450
8098
nr 43, 5ö ringtyp PH 24 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 450
8099
100 st stpl BB PAR Schele 342BB, F 5000 från gammalt lager. 450
8100
Lösen t14 kpl serie med 2 extra F 4200 450
8101
LÖSEN 8 olika stpl 4-block, 3ö t 14 Hudiksvall samt 1-12ö t 13 div orter, 24ö vackert PITEÅ 26-490, 30ö. 450
8102
LANDSTORM I-III 12 olika märken med rättvändastpl delvis prakts, ovanligt. 450
8103
5 KR POSTHUS nr 65 16 fina lätt stpl ex 450
8104
20st stämplade 5ö vapen i god kvalitet, nyanser 450
8105
Parti 33 ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 3 fina 6ö en PRAKT-AB stämplar 450
8106
nr 20 b,d-e, g, i-k, 6 ö ringtyp t 14 7st fina stpl ex. olika nyanser F 3650 450
8107
324 BB BELLMANN 3+3 SID PAR 70 ST stpl. F 4900 425
8108
7 ST STPL par, 318 BC-CB, 321 BC, 324BC-CB, 332BC-CB. Bra kval förutom slotten med någon kt. F 4900 425
8109
NR 109 6ö Landstorm 61 st stpl ex F 4575 400
8110
PARTI OSTÄMPLADE BAND-MÄRKEN c 50 st i blandad kvalitet F ca 7000 400
8111
PARTI 15 OLIKA BANDMÄRKEN OSTPL MELLAN 142Abz och nr 175.Bl.a skapliga 142Abz,146Ca, 143Ea,145Ea F ca 4000:- 400
8112
Parti PROFIL VÄNSTER * /** mest * ca 30 olika och flera bättre och mest bra tandning F ca 5000:- 400
8113
4 FELFRIA VACKRA 24 ö vapen i olika nyanser. 400
8114
PARTI **/* TJ 27-54 , ex 46 **, samt lösen t 13 kpl **/* ex 12ö praktex **, 24 ö bra AB **. 400
8115
10 MÄRKEN 41,44 ri, 51 TJ24-26, L11,12,14,15 ** MED PRAKTCENTR. 400
8116
15st brev1883-1890-tal, bla. 12+30ö 1883, 10/12ö singel, flera vackra stpl. 400
8117
50ö vapen 12d,f1,f2,g2,h , lite bl.kval. F 2003 ca 3300 400
8118
Vapenserie med extra nyanser stpl i ngt bl kval. 400
8119
Samling häftes block och block ** 1970- 1985 verkar kpl inkl alla bättre som Näringsliv, sagor, Fåglar ... Nominal ca 620:- 400
8120
PARTI STORA TJÄNSTE med PR-LYX stpl 33st t13 11x 10ö, 4x12ö., 24ö, 4x 50ö röd m.fl. Dessutom 4ö-5ö t14. Några småfel. 400
8121
Parti ca 40 olika märken bl.a. 96bz, 199, 201, 329 BB, 333BB högvalörer 1950 tal m.m F .04 ca 4000 400
8122
Litet parti Bandmärken **/* med bl.a praktex nr 177Cc,183 400
8123
Parti stpl medaljong bl.a. nr 75 vm2 i 2ex med 2 vm i sidled och i höjdled, nr75, ett ar intressanta stämplar bl.a båtsiluettstpl, samt serie nr 136-38. F ca 2500:- 400
8124
PARTI 21 st med Prakt eller kuriosa stpl, bl.a. tj2a,b med pr-lyxs, 8 ringtyp m.m. Vidare 5 bättre märken nr 11,20,24 ,26,44 (F 1925:- för dessa 5st) 400
8125
BLÄCKMAKULERINGAR, 45 s ringtyp- nr 144, mest oscar men ex 2st lösen t 14 1ö L1 400
8126
nr 48, 50ö ringtyp PH 14 st i nyanser med PRAKT STÄMPLAR 400
8127
18ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar 400
8128
12ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser . 400
8129
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKTSTÄMPLAR, 6ö ab-prs. 400
8130
100 st stpl BB PAR Schele342BB, F 5000 från gammalt lager. 400
8131
Parti ca 75 st bandmärken **/* nr 140-195 bl.a. nr 148C**, 154**, 183b**187**, 174c **, 175A**, 193-95** ,167*, 171 * m.m. F 2011 ca 6500:- god kval 400
8132
50 öre vapen 8 st stpl ex i nyanser mkt blandad kval F ca 7000 400
8133
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 400
8134
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 100 stpl ex från gammalt lager, F 13.000 400
8135
24 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-192. Trevligt parti.mest Fra Sverige., Kjöpenhamn och Danska nr stpl. 400
8136
Parti 13 st ostpl nr 20 (*) 6 ö t 14 , sen ex 52c, 66-67 **, ex nr 60 * F2013 ca 7200 god kval 400
8137
Parti stpl nr 68-3, bl.a ca 120st nr 69 2ö vm krona, 3st nr 75, ca 60st 5kr nr 78, ca 50st 4-10 -block stpl medaljong 5-50ö, F 2014 ca 10.000 en del vackra stämplar. 400
8138
9 H , 12ÖRE ULTRAMARIN, 9ST STPL SAMMA DAG HERNÖSAND 5-1-62, troligen från samma brev, särad enhet? 400
8139
75st 50ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 5250:- 400
8140
Parti ca 50 st ringtyp t 14 , ex 22f, 5x 24ö, 50ö flera vackra. 400
8141
Vapen serie med bra 9ö och några andra märken 400
8142
324BB Bellman 100 par på klipp, bra kval Fca 7000 400
8143
nr 26 50öre ringtyp t 14 10st i Bra kval F 4000 400
8144
Serie ringtyp PH + nr 50 MED PR-LYXSTÄMPLAR 400
8145
Tj 6a-e, cv2, 20ö stora tjänste t 14 5 olikanyanser + ett ex kartongpapper. F ca 3100, Vackra ex 400
8146
nr 26a,c-g, 6st stpl ex. olika nyanser F 4200 400
8147
189 40ö GV profil vä typ 1 , 16 bra ex inkl 3-strip och 2 par F 4800 400
8148
PARTI LEJON 12 st nr 14 B i nyanser, fina stämplar, en f nyans 24-11-71, 2st huvudtyp III 14Bv2, en variant 2 märkesbilder. mkt fin kvalitet. 400
8149
Nr 168c-d, 1 kr vitt papper, 60 st, F 4500 390
8150
VAPEN-LEJON stpl ,ostpl mest med småfel, 8 st. F ca 10.700:- 375
8151
NR 212 50 STPL EX VARAV 10 ST 4-BLOCK. BRA KVAL. F (98) 2750:-. 375
8152
Parti 23 st nr 41 -64 **/* 3x nr 55, 56-58, 59a,c,d, 66 , omv vm 52c,53. F ca 5000:- 375
8153
20st bra stpl 10-block , 1ö riksvapen nr 68. F 8000:- räknat som 40x4-block. 375
8154
Parti 22 olika GV profil vänster */** mest * inkl par ex 176A 3strip 180a, 183a , singel 175,A,C ,176A 179f, 180-83 , 185-86, 191-95. F 2005 ca 4000 :- bra kvalitet . 375
8155
18ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr 32 med PRAKT-LYX stämplar, ngn kt, orter 375
8156
169cx, 110ö Postemblem vm linjer 90st på albumblad gammalt bra lager F3600 365
8157
LÖSEN T 13 ÖVERKPL SERIE OSTPL *, ALLA MED PR-LYX CENTR.1 KR *-(*) F ca 1900 för PRAKT 350
8158
25 ST NR 66 20öre OSCAR UTAN VM i PAR,STRIP,SINGEL BRA KVAL. F 3250 350
8159
Parti 4sk Vapen,2x5,12ö,24-50ö, nr 14B,16, 3x 66 m.m ngt bl.kval. F 1997 ca 3000 350
8160
10 ST NR 35 30 ÖRE RINGTYP T 13 MED PRAKTSTÄMPLAR, FLERA J NYANSER. 350
8161
PARTI 11 olika stora tjänste * ex nr 13A,15, 21, 22A 3ktt, 22B tu.fl. 25-26 i PR -LYX. F CA 3400 350
8162
3ö ringtyp PH, nr 41a-c, 5 stpl bra ex av var nyans . F 3000++ 350
8163
24öre Stora tjänste 14 st stpl ex 2x tj20a, 4x b, 8 x c. Delvis någon kt. F 3080 350
8164
BLÄCKMAKULERINGAR, 20 st lösen varav 7st t 14 1ö+2x3ö ex v2x, 2x30ö, T13 bl.a 8 olika valörer, 1 st oscar, 350
8165
RINGTYP 50ö t 13 , 50st stpl ex 3500 350
8166
nr 152C G II Adolf i nyanser 40st ** , och en 152bz F 6500 350
8167
RINGTYP 3ö PH nr 41 , 20stpl ex i god kvalitet alla med bara en stpl. F 4000 350
8168
Lösen t 13 bra parti 42 st t13**/* 1ö -1kr flera Prakt ex ** 3-12ö, F ca 3600 350
8169
6ö ringtyp med PH 9 st , 3 av var nyans F 4500 350
8170
Ca 30 st märken vapen- ringtyp med delvis varianter, bla. dragspel på 12ö ringtyp, spegeltryck 5 klipp med 20/20. F ca 3000? 350
8171
POSTSKOLAN , 25 olika märken 10ö-9kr och några etiketter rek, Värde .. 350
8172
6ST STÄMPLADE 4-BLOCK STORA TJÄNSTE, 3ö, 5ö, 20ö, 30ö, 50ö, 1kr. F 2014 ca 2000:-, OVANLIGA 350
8173
45st bra , flera vackra stämplar nr 66 20 ö Oscar utan vm i kuvert F 2014 5850 kr 350
8174
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 65st stämplade ex på AV papper F 16.250:- 350
8175
Ringtyp serie t 14 med bra 4ö och t 13 (ej nr 37) 350
8176
336, 120ö Birgitta, 40 stpl ex 350
8177
334, 1KR Hazelius, 100 stpl ex i slutet pergamyntkuvert, Fynd? 350
8178
NR 201, 30 ö Kongress, 14 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 2800+ 350
8179
Parti ** med ex nr 240-57 riksdagen och Postverket kpl samt några lösen märken F ca 4100 350
8180
3öTILL 50ö, 1kr ringtyp T13 MED PR-LYX STÄMPLAR, några ktt på 24,30ö, ngån ktspts 350
8181
100 st stpl BB PAR Schele342BB, F 5000 från gammalt lager. 340
8182
BANDMÄRKEN NR 141-155 PARTI ca 37 ST, varav 30 olika, BAANDMÄRKEN MELLAN GOD KVALITET F ca 3000 325
8183
8st 30 ö vapen bl.a. c-nyans, ngt bl.kval. 325
8184
Parti postemblem 8 olika ,bl.a. nr 156, 162, F ca 3800 325
8185
Tj 15 * ostpl 6ö t 13 , kanske ngn **, 10st + 4-block. i god kvalitet. F 2011 över 4000:- 325
8186
NR 342 BB ,5 ö Scheele parti 50 st stämplade BBpar (varav 5st 4-block) F 1998 2500 300
8187
PARTI VAPEN stpl mest def, men bra 5 ö, 6 st 50 öre ingår F ca 6100 300
8188
148C 30 ö LEJON 4sid tandn. 20st AB-PRstpl ex, svårt märke flera orter. 300
8189
SVE Tj25-25, 8 stpl ex av var.F 98 2640 300
8190
353-56A FLOTTAN 10,20,30,40ö i 100 strip, F 2700:-. 300
8191
146Ca ,10Ö LEJON A1 PPR 20 ST, F3200 300
8192
266-68 KPL SERIE STPL INKL BRA BRED MARG. BC,CB PAR 4 OLIKA, F -99 1520:- 300
8193
nr 324 BB BELLMAN 50 st stpl par F 3000 300
8194
LÖSEN T 13 KPL * ngn** 18 ST inkl 3 st 24ö varav en grålila. Flera praktex. 300
8195
Parti lösen **/* 5,12,30 och 50ö t14 samt 37st t13 1-50ö inkl L17a. F ca 4500:-. Blandad kvalitet 300
8196
PARTI 5 ST MED UTLÄNDSKA STPL nr 7 nrs 24, nr20 Blå ANK stpl, 22f Fra Sverrig, nr 33 ANK 11-8, nr 33 nrs 383. 300
8197
2brev+2 Vyk t. Tjeckoslowakien 1927-46 300
8198
Parti RINGTYP PH 28st alla valörer inkl 3 st 6ö (ejPrs) annars med PRAKTs 300
8199
144Acc 15st stpl ex. F 3000 300
8200
Parti nr 146-162, 13 st bättre bandmärken ex nr 151Ac, 153-55, 156-159. F ca 3200 bra kvalitet 300
8201
30ö vapen 7st :11a, a,b,d1,d2,e1,h , ganska vackra ex , lite bl.kval. F-03 2300 300
8202
** parti kombinationshäftesblock 1966-82 , verkar komplett 300
8203
7st olika Landstorm 2 med prakt-lyx centrering nr 115-20+122 300
8204
18 olika ringtyp med (AB-) PR stpl FALUN bl.a nr 17,19c, ,40-44, 46-49 300
8205
Parti stora tjänste T 14: 3x 5ö , 6x12ö, 20ö, 50ö (tunn) , t 13 2x24ö och 2st tj24A. F 3700:- 300
8206
Parti 20 olika GV profil vänster */** mest * inkl 175,A,C ,176A 179f, bz **, 180-83 , 185-87, 188a 192a-95. F 2005 ca 4000 :- mest bra kvalitet . 300
8207
Blad med 21 stpl märken F ca 3200 , nr 14-38, ex nr20,24-27 med 2x50önr 26. god kval. 300
8208
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 10st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 3000 300
8209
Stora Tänste ** t 13 2ö-10ö tj16A (gummirepor) , tj21 **, 23**, 25 **, och 12 +24 ö *. F ca 3400 fin kval 300
8210
25ö medaljong, 21 st pr-lyxs ex 300
8211
Parti lösen nr 2 och 31 ex 11-20 **/* , inkl L18a . Alla valörer ingår. F ca 3800 (2007) 300
8212
10 ST FINSKA STPL PÅ VAPEN RINGTYP, nr 7 Ank, kht, nr 14B blå Ank, nr 21 ank, 33 korkstp. m.m. 300
8213
TJÄNSTE ENHETER stpl ,tj 24 ,1 KR 10-block+2x 4-strip par alla stpl STH 14-1-02,trol från samma ark, vidare 16 ex bl.a. 2 x 5-strip 19-8-01, + 21 st i div par-5-strip. 300
8214
BLÄCKMAKULERINGAR, 13 st lösen varav 4 t 14 1ö+3x30ö, 5 st oscar,och nr 71+73 korkstpl.. 300
8215
32ST 12 Ö RINGTYP T 13 32v4 MED SPEGELTRYCK, flera kraftiga en 21v2 300
8216
RINGTYP T14, 12ö 10st och 12ö t 13 7st med tryckvarianter mest storavita prickar m.m, Intressant 300
8217
LITET PARTI ( 1-3 av var)** 1938-42 MED HÖGVALÖRER NR 259, 268, 322 2st, 323 3-strip 331 m.m. fin kval F 2009 ca 2400 300
8218
Parti **/* med ex tj18 2 st *, tj11 6-bl tj13 5-strip, nr 64, 74 4-bl , 75 prc 3-strip F ca 5000 300
8219
Parti STÄMPELKURIOSA på LÖSEn märken 13 st rek, wärde, oinlöst röd, blå stpl m.m. Intressant 300
8220
RINGTYP parti 8 st ex nr41, 3 olika nyanser 6ö 44a-c, nr 51 m.m. F ca 2500 300
8221
30 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-64. Trevligt parti.mest Fra Sverige, Kjöpenhamn . 300
8222
OSCAR 8 st bra mycket gott ex nr 39a, sen 2xnr 45, 2 x 25ö, 30ö, 50ö 59c och 1kr i lite blandad kval. F 2013 ca 6500 300
8223
20 ö lejon nr 16 5st med tryckvarianter och vacker 3ö. 300
8224
Intressanta stämplar på 14 ringtyp , jvg, försöks, utländska. 300
8225
Parti stpl ca 45st st 4-9 -block stpl medaljong 5-50ö, bl.a. mycket vackert 9-block 25ö Laholm 19-11-12 ,en del vackra stämplar. 300
8226
nr 66 20 öre utan vm , 50st stpl i fin kvalitet, flera par. F 6500:- 300
8227
Parti fina AB-PR ex nr 60, 91, 96, 156a,cx, 159a, samt div lösen **. F 2014 ca 5150:- 300
8228
305 , 1,75KR tRE kRONOR 7ST MED ab-prakt STÄMPLAR OCH 2 VACKRA PAR, SVÅRT MÄRKE ATT FÅ VACKER 300
8229
nr 316 2,85kr, TRE KRONOR , 100 stpl ex F 2015 4000 300
8230
WISBY stämplar, 13st flera bttre märken 22f, 24, 27, tj1,2 flera prs. märkesvärde 2300 300
8231
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 40st stämplade ex på AV papper F 10.000:- 300
8232
Lejon nr 140-146 18 olika och 146C i 4block , e nr 146Ca singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 4000:- 300
8233
Oscar ** parti 5,8,10ö i 4-block, 52c i par, 52c, AB-PR ex av nr 66-67. F 2014 ca 3230:- Bra kvalitet. 300
8234
BB par på klipp 1940- 55 bl.a. 25 st Bellman kanske 200st totalt. Fina stämplar finns. F ca 4500 bra kval 300
8235
Stora Tjänste 10st varianter ex 13A 3 punkter över Ö, tj18v2+v3, 19v2 (F 750), 20v1 (F 600)21v3m.m. 300
8236
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PR-LYXSTÄMPLAR 300
8237
Parti ** G V profil vä 11olika 148-194, ex 183b, 187,190b, 192-194 F 2016 ca 3600 fin kvalitet 300
8238
Parti * 149-189 ** 19 olika märken ex nr 149Ab, 157-160,167a, 167b, 171 174a, fin kvalitet F 2017 3600 300
8239
nr 266-68 kpl med 4 olika BC,CB par stämplat god kval. F 1360:- 275
8240
4 brev, 5 framsidor, och ett ngt nedklippt prs brev = 10 st. Alla vackert stämplade och ett brev prs med a-nyans (kht) 275
8241
Nr 34, 24ö ringtyp t13, 7 bra ex . a-nyans med AB-PRS LIDKÖPING 6-11-78. 275
8242
RINGTYP PH 8 st *+ nr 51 ** , 5ö, 2x6ö 20ö 3nyanser 50ö , 1kr. F 2009 ca 7500 ser bra ut men blandad kval 275
8243
nr 145A 10ö lejon i nyanser 35st ** F 5000 275
8244
PARTI NR 266-68 KPL STPL MED 266BC,CB OCH 267BC,CB F ca 1360 270
8245
Nr 16 20 Ö LEJON 5 ST OLIKA NYANSER f ca 2100 270
8246
NR 35 j 3 ST PRAKT EX i OLIKA FÄRGSTYRKOR 270
8247
Stora Tjänste 5st * AB-PRcentr 20ö, 30ö,50ö röd typ2, tj25-26 . F ca 2000;- 260
8248
Ringtyp 1 kr PH 21st varav ca 8 st med praktstämplar 250
8249
LÖSEN T 13 L11-20* 2-3 ex av var I FRÄSCHA AB-PR ex. F ca 1800:- 250
8250
31 ST LÖSEN T 13 ALLA VALÖRER ,FLERA VACKRA STPL, ngn kt 250
8251
168c,1 kr Postemblem Bppr 20st F4000 250
8252
Vapen 9x12ö , 4x 24ö, 30ö, 4st 3 ö lejon, nyanser. 250
8253
Parti ** 4-block 10 olika bl.a. 4 olika ur HA6 nr 416, 329BB, 333BB, 406DD1, 335C DD2, F 2400 250
8254
Ringtyp T13 kpl ej nr 37 med prakt stpl 1kr AB 250
8255
Parti * G.V. PROFIL vä , nr 175-192a,c ,17 olika. bl.a.176A, 180a,b 183a,b, 184 ,185a,c 186a,b , 187a,c... F ca 3100 (F2006) 250
8256
RINGTYP, 4 st t14, 21st t 13 ,bl.a. LYXs 33d Kopparberg-83, 2 ab-prs nr 34, m.m. 250
8257
12 öre lösen t 13 , 10 ** ex 8 AB. F 2400, nyanser och 2 par 250
8258
168c-d 1kr A3 vitt papper 36 stpl ex.od kval F 2880 250
8259
Parti 3 st ringtyp ex 3ö, 10st Oscar och 10ö medalj med mycket vackra FRA SVERIGEstämplar. Danska stpl i utvald kvalitet. 250
8260
parti med div vackra-praktstpl ringtyp-oscarsklipp, Stockholmia 9-block serie **, 20ö medaljong ** i 4-strip, 486A 5-strip**. 250
8261
RINGTYP PH 11st +LYXs klipp, bl.a. 4 x 6ö inkl prs a nyans, 2prs 50ö, 2prs 1kr F ca 2100 fin kval 250
8262
Bellmann nr 324BB 60 stpl par F 4200 250
8263
LANDSTORM 1 kpl *, III kpl **, Luftpost kpl ** med prc 4/50ö. F ca 1700 250
8264
Stämpelparti , kuriosa, pca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot, FRA SVERIGE 250
8265
LÖSEN T 14 6 st stpl nr 5 med tryckvarianter , 2 ex v2, samt ett 4-block stpl Hessleholm 14-3-77 med v2 pos4. 250
8266
STPL PARTI BL.A. 35 ST RINGTYP 10 PÅ 12Ö NR 50 FLERA STPL FÖRSTA MÅNADEN, 2X TJ 15, 10st tj11, tj24 4st, 2st 35ö kongress. F ca 3300 250
8267
UTLÄNDSKA STÄMPLAR på ringtyp-band 10 st , bra till PRAKTs 250
8268
BELLMAN NR 324bb 50 stpl par god kval. F 3500 250
8269
21 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 5000 250
8270
328BB Bibeln 31 par på klipp, bra kval Fca 4000 250
8271
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRAKT STÄMPLAR 250
8272
241C 10ö 4-sidig Riksdagen 1935, 240 st stpl ex från gammalt lager F 13.200 kr 250
8273
TJ1 3ö 3st PRAKTSTPL LIDKÖPINGex i ol nyans 230
8274
Parti * ostpl nr 9,28 (3st),nr 32(2st) F 3280 225
8275
PARTI **/* bl.a. 13 mest prakt centr Stora tjänste ex 30ö pr *, 6ö ab-pr **, vidare nr 88**, 88bz**, 165cc**. F ca 2600 225
8276
SIFFERTYP nr 61-63 ** 1Ö 87st i arkdelar, 2ö 5 st, 3ö över 100st F ca 2800 225
8277
2 serier Lösen t 13 * i nyanser, delvis prakt centr F 1800 225
8278
Sergel nr 326BB 60 stpl par 3300 225
8279
Stämpelparti , 17 klippnr 63-72 , Fra Sverige och Fra Ystad 3st , 2 båtsiluetter ,1 paquebot div sjöpoststpl. Vackra. 225
8280
SVE .P-LYXstpl BREV 21 st mest 1980-t. 200
8281
SV 7 ST LYXSTPL RINGTYPSKLIPP 30Ö PH. 200
8282
15Ö FÖRENINGEN 10 ST 4 BLOCK STPL, DELVIS PRS. 200
8283
22 st PR-LYXst märken, ex tj7,17 ngn kt 200
8284
nr 35 30ö ringtyp t 13 5st 3-strip inkl prs 35g, 3 par och 11 lösa , vackra. 200
8285
47a-f ett prs 30ö av var nyans. 200
8286
Liten lot **/* bl.a. nr 151Abz * PR, 142Acx i 5 strip 3ex **. Totalt 21 märken. 200
8287
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter 200
8288
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter. Nr 43,46,47 200
8289
10st bra stpl 10-block , 1ö nr 68. F 4000:- räknat som 20x4-block. 200
8290
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 32 stpl ex från gammalt lager, flera par F2011 4160:- 200
8291
** Litet parti med ex 50-51 i 4-block 10/24ö i PRAKT, 148a felskuret par m.m. 200
8292
16 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 3500 200
8293
Parti Ventilstämplar ppå ringtyp t 138st Göteborg bl.a. 24ö, samt 12ö Wenersborg-79 F ca 1800 200
8294
Stockholmia 1955 Nr 471-75 9block** , serie** och FDC 1-7-1955, 200
8295
144Cc Lejon 10ö grön 4-sidig 95st bra stämplade ex på B ppr F 5.700:- 200
8296
PAR ca 154st stpl par , BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. Rättvända stämplar 200
8297
VARIANTER, drygt 40st stämplade ex ringtyp 14- 1970 tal nr 21, 32 2 märkesbilder, felperforerade band ex 140Acx, plåtskarvsiffror 3st synliga m.m. 200
8298
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRKT STÄMPLAR 200
8299
5 ST BLAND FRANKERADE KLIPP OSCAR BOKTRYCK+ RINGTYP MM 180
8300
10st66 bra ex i par.F1300 180
8301
NR 36, 10 EX med RVst 160
8302
15 ö FÖRENINGEN NR 213, BRA STPL EX f (98) 1350:- 160
8303
PARTI 11 ST UTLÄNDSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR, DELVIS DEF. 150
8304
47a-f ett AB-PR 30ö av var nyans. 150
8305
NATIONALMUSEUM 1942 NR 338 BB 50 stpl par god kval. F 2250 150
8306
NOBEL 1946 NR 374 BB 50 stpl par god kval. F 2000 150
8307
Litet parti ca klipp ex 9st 120ö Birgitta ettmed 3st, div högvalörer 1940 tal, 4 strip 168c , div stämplarm.m. F ca 1800 150
8308
Medaljong 13 olika hörnmarginalnr 4- block 150
8309
LÖSEN T 13 20 EX OSTPL med FRÄSCHL 1 kr,L20 M.M. Fca 800 125
8310
30st nr 66 i kuvert F 2014 4050 kr 125
8311
Svanar NR 337BB 50 stpl par god kval. F 850 100
8312
ca 60st 30ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 1040:- 100
8313
366BB Lund 20ö 38 par på klipp, bra kval Fca 1200 100
8314
366BB Schele 5ö 30 par på klipp, bra kval Fca 1500 100
8315
MONTELIUS 1943 NR 349 BB 50 stpl par god kval. F 700 80
8316
Litet parti ca 50 st **/* 1891-1940-tal mest * som nr 160, 165bz, 171 ngt ktt, 184, 194-95, 320B2
NORGE

8317 1 Bläckmakulerad, sign. Moldenaur 800
8318 1 4sk large margins, used Towncancel 700
8319 1 prakt balkstpl 600
8320 1 CHRISTIANIA 14-7, bra stpl ex 350
8321 1 4SK reprint/ Forgery **wmk 200
8322 1v3 4SK variant spjälkat hörn, VF used 1800 450
8323 2 2 skill Oscar, ostämplad delvis gummerad med restgummi som ej kan verifieras,, MARGINAL VATTENMÄRKE ROSETTSLINGOR ca 1cm!!! i övre höger hörn. Attest ENGERS bruten tand i hö marg, Stjärnmärkt i Facit, Utställningsobj.
RARITET.
3500
8324 2 Bergen 16-7-61, prs 2sk 600
8325 2 prs Bergen 16-4-61, liten tu.fl. 400
8326 2 TÖNSBERG 16-6-59, PRS, 2:a stpl 350
8327 2 3skill CHRISTIANIA 19-2-5 300
8328 2 2sk ENGELSH HULL 383, LYX men ngt nötta tänder till vä. veck, men vacker 250
8329 2vm 2KR, TJÖMÖ 17-3-55, tydlig del av hörn marginal vattenmärke ned hö., Bläckmak. Sällsynt. 1400
8330 2vm 2sk Oscar med stor del av hörmmarginalvm , nummerstpl F 4000 1200
8331 2vm 2KR, tydlig del av hörn marginalvattenmärke ned hö., Bläckmak. Sällsynt 700
8332 3 3SK 4 FINA EX MED OLIKA STPL 500
8333 3 3sk Osk. prs CHRISTIANSTAD 17-11-68 400
8334 3 TÖNSBERG 13-5-62, PRS 325
8335 3 3sk grå STRECKSTPL, AB-PR 300
8336 3 3SK,Blå stpl Christiania, F-VF 200
8337 4 4sk prs nr 172 100
8338 4 4sk, STENKJARE, VF-EF 100
8339 5 8SK ,5 vackert stpl ex 500
8340 5 8sk Oscar sidv stpl DRAMMEN,VF 150
8341 5v1 8skill Oscar , Bergen 3-9, spegeltryck 200
8342 8 4skill nrs 76 75
8343 9 8skill, TVEDSTRAND 7-10 , VF 160
8344 9 8SKILL rosa, stpl SED.., VF 110
8345 9 8 SKILL rosa , CHRISTIAN 7... 100
8346 10 **/*(*) 24sk , VF 2 copies ** 650
8347 11 1skill1 prs + 2:stpl Christiania 11-4-72 100
8348 11,14 1SKILL1 in strip of 3 + 3skill in pair= 11 skill COVER TO SCHWEIZ, VF used CHRISTIANIA 22-9-71. RARE. 6000
8349 12 2skill 2, välcentr hörnstpl ex 110
8350 14 prsTRÖGSTAD Jernveg 28-5-70,defhörn 100
8351 15v 8skill8, nr stpl 35, hel rv, F från 5000:- 950
8352 17a 2sk gråblå, ...STIANIA 21-2-73, välcentr 400
8353 19ab 4 sk matt violett MOSS 30-4-73, F 2000 400
8354 35 1,50 KR OSCAR II, VF used 100
8355 41 12ö mattgrön , PR-LYX stpl CHRISTIANIA 15-VIII-84 ,singel på brev till GNOSJÖ SVERIGE , Intyg Lasse Nielsen PRAKTOBJEKT. F 25000+ 7000
8356 41 12ö mattgrö, FRA) NORGE, SUPERB 1400
8357 53 10ö tre ex nyanser kht, def. F 7500 200
8358 77 10ö på vykort till ungern , ab-prs TRONDHJEM 9-XII- 03, ank stpl 200
8359 87b kr1.00 på2sk2, FARS... 30-V-10, AB-PRs 200
8360 88b kr 1,50/ 2sk2 KRIS... 13, kt 200
8361 90 1 kr små perlor, ..tiania, VF 150
8362 90 1KR små perlor, CHRISTI . 20-IX-08 100
8363 91 ** 1,50 kr Hakkon II små perlor, F 2600 500
8364 91 1½KR små perl ...stiania X-11, VF-EF 250
8365 92 2kr små pärlor, KRISTIANIA 23-X-09,PR 600
8366 92 2KR små perl ...ANIA, VF 300
8367 93 1 kr stora perlor, bra stpl ex 400
8368 106 10ö på vykort till SOUTH AFRICA , prs KRISTIANIA 7-VI-12, 200
8369 118 ** 40 ö grön posthorn , PR-LYX 325
8370 118 ** 40 ö grön posthorn , PR-LYX 300
8371 118 ** 40 ö grön posthorn , PRc par 300
8372 118 ** 40 ö grön posthorn , LYXcentr 200
8373 118 ** 40 ö grön posthorn , VF 150
8374 118 ** 40 ö grön posthorn , VF 125
8375 123-25 5-20Ö, vf-ef USED 50
8376 128 * 25 ö röd, prakt 100
8377 130var ** 10ö SVALBARD extremt rufftandat. LYXcentr 100
8378 139 20ö RÖD, T stpl, PRAKT 50
8379 155 ** 15ö blackish blue Polar bear ,VF 115
8380 178 VOSS 15-VII-30, PRAKT 15ö 50
8381 181 ** 15ö Nordkapp PR LYX marg 4-block 60
8382 181 ** 15ö Nordkapp LYX 50
8383 181-83 *(*) 15-30ö Nordkap 1, 30ö prakt-lyx 270
8384 186-88 20-55ö Nordkap 1957, VF used 140
8385 189 20ö RÖD STRUSSHAMN 21-XII-24 60
8386 194-97 ** 10-30ö HOLBERG, 4-BLO, PR SERIE 700
8387 198-201 ** NANSEN 1 , VF 4-BLOCK SET 400
8388 213 10ö grön, T stpl, PRAKT 50
8389 237-40 ** Haakon VII1937-38 1-5kr 4-block, VF 175
8390 255 ** Nansen II, 10+10 co.marg 9-block, VF 75
8391 264 ** LEGIONEN 20+80Ö, PR-LYX 200
8392 265 *(*) Universitetet LYX 75
8393 308-11 ** Nordraak 10-30ö , 4-blockserie ,PR 120
8394 321-23 Skeppsbrott , 3 hörnstpl serier 100
8395 321-23 Skeppsbrott , hörnstpl serie 40
8396 390 ** 25ö grå Haakon VII, LYX 100
8397 390 ** 25ö grå Haakon VII, PR-LYX 60
8398 390 ** 25ö grå Haakon VII, prakt 50
8399 398 ** pr-lyxcentr 60ö Haakon VII 50
8400 398 60ö Hakkon, T stpl, PRAKT 50
8401 413-15 NORDKAP IV 1953, VF used cpl set 150
8402 413-15 NORDKAP IV 1953, VF used cpl set 120
8403 413-15 ** NORDKAP IV kpl 20,30,55 ö , VF 100
8404 413-15 NORDKAP IV 1953, VF used cpl set 85
8405 418 BERGEN 25-4-54, PR-LYX, 30ö 60
8406 426-27 ** NORWEX 1955 , FIN serie 125
8407 426-28 ** NORWEX 55 KPL vF 125
8408 426-28 ** 20-55ö NORWEX , EF, PRAKT 110
8409 426-28 ** NORWEX kpl PR-LYX serie 100
8410 426-28 ** 20-50ö NORWEX kpl, prakt 90
8411 430 90ö Hakkon, T stpl, PRAKT 50
8412 436 ** 70ö gråbrun Haakon VII, LYX 70
8413 436 ** 70ö gråbrun Haakon VII, PRAKT 45
8414 451-60... ** Olav V 25ö-10 kr 21 olika . F ca 1100 360
8415 451-60 ** Olav V 10 olika 1958-59, F ca 600 200
8416 455-60 ** Olav 1958-59 kpl inkl 58-60x, Fca 630 200
8417 456-460 ** 1-5 kr OLAV V 175
8418 456-60 ** OLAV V 1-10 KR , VF, F ca 700 240
8419 456-60 ** OLAV 1-10 KR, VF 150
8420 456-60a ** 1-10kr Olav V på vanl. ppr. F 700 175
8421 457b ** 1,50 kr Olav, fosfrc. ppr, LYX 50
8422 459 ** 5kr violet OLAV V, LYX 200
8423 459 ** 5 KR OLAV V , VF 120
8424 468 ** 50ö gulbrun OLAV V, PRAKT 25
8425 468 ** 50ö OLAV gulbrun, PR 25
8426 506 ** OLAV V, 50ö RÖD, PRAKT 25
8427 515-55a ** 25-90ö Stiliserade motiv vanligt papper 13 olika ,hörnmarg 4-bl, PRAKT 475
8428 554A ** 30ö grön 2-sid , 4-strip , pr, F 160 45
8429 633 100ö blåviolet Sjusjöen 29-2-77, lyx 50
8430 683 80ö , HOV 2-2-73, SUPERB 50
8431 897 2,00 kr FÖRDE 13-9-82, PRAKT 40
8432 1169 4kr, NÖRVED 03-06-93, LYX 50
8433 1246 10KR, REDALEN 08-11-96, LYX 35


TJÄNSTE
8434 9-20 ** 6olika 2,15,25,30,70,100 ö PR-LYX 100
8435 9-20 ** 6olika 2,15,25,30,70,100 ö PR-LYX 90
8436 13 ** 15ö OFF SAK, LYX marginal ex 50
8437 16-20 ** 3olika ,30,70,100 ö PR-LYX 150
8438 21 ** 5ö LILA 1934 OFF SAK, SUPER LYX 100
8439 21 ** 5ö lila OFF SAK, LYX obet gummiböj 35
8440 22 ** 7ö orange 1937 OFF SAK, LYX 200
8441 22 ** 7ö orange 1937 OFF SAK, PR-LYX 130
8442 23 ** 10ö grön 1934 OFF SAK, LYX 75
8443 23 ** 10ö grön 1934 OFF SAK, PR-LYX 40
8444 23 ** 10ö grön 1934 OFF SAK, PR-LYX 25
8445 25 ** 20ö röd 1934 OFF SAK, LYX 75
8446 26 ** 35ö lila 1934 OFF SAK, LYX 50
8447 26 ** 35ö lila 1934 OFF SAK, PR-LYX 25
8448 26 ** 35ö lila 1934 OFF SAK, pr-LYX 20
8449 27 ** 40ö grå 1934 OFF SAK, LYX 50
8450 27 ** 40ö grå 1934 OFF SAK, LYX 40
8451 27 ** 40ö grå 1934 OFF SAK, LYX 30
8452 28 ** 60ö blå 1935 OFF SAK, LYX 40
8453 28 ** 60ö blå 1935 OFF SAK, PR-LYX 30
8454 28 ** 60ö blå 1935 OFF SAK, PR-LYX 25
8455 29-39 ** OFF SAK 1937-38 vm ph, kpl serie 90
8456 29-39 ** OFF SAK 1937-38 vm ph, kpl serie 80
8457 29-39 ** OFF SAK 1937-38 vm ph, kpl serie 75
8458 63 Solkors 35ö violett, bra stpl ex 40
8459 115-16 ** Tjänste 2kr, 5KR rödlila, pr-lyx 65
8460 116 ** Tjänste 5KR rödlila, 1973, LYX 50
8461 136 ** Tjänste 5KR ljust rödlila, marginalpar 100


LÖSEN
8462 1c * LYKKEBREVET * 1 DEL 125


RETURMÄRKEN
8463
**Julmärke 1946 med Dragspel 200


HÄFTEN
8464 50 NORWEX 1980 2st ett ex knr 011719 30
8465 53-57 , 59 FÅGLAR, BIRDS 6 olika häften 110
8466 53-57 FÅGLAR, BIRDS 5 olika häften 90
8467 58,60-61 Julmotiv 3 olika häften 1,75, 2kr, 2,50kr 75
8468 59 FÅGLAR Svalbard , BIRDS 10x 2,50kr 30
8469 59 FÅGLAR, BIRDS 10x 2,50kr 25
8470 59a FÅGLAR, BIRDS 10x 2,50kr 25
8471 60 Julmotiv 10x 2kr 1983, kn 056904 30
8472 61 Julmotiv 10x 2,50kr 1983 30
8473 62 Eventyr 1982 10x2 kr,kn 067602 F 225+ 55
8474 62-63 Eventyr 1982 2 olika, F 450 100
8475 62a Eventyr 1982 10x 2kr ,, F 225 85
8476 62a,63b Eventyr 1982 10x 2kr ,10x2,5 kr, F 450 85
8477 63 Eventyr 1982 10x2,5 kr, F 225 50
8478 63b Eventyr 1982 10x2,5 kr, F 225 45
8479 64-65b JUL 1985 2st 10x2kr ,2,50 kr, F 450 100
8480 65b FÅGLAR, BIRDS 10x 2,50kr 70
8481 65b FÅGLAR, BIRDS 10x 2,50kr 60
8482 66-67b Julpost 1986 10x 2,10kr obet fl.+ 2,50 kr 60
8483 66a JUL krans 1985 10x 2,00 60
8484 66a JUL krans 1985 10x 2,00 55
8485 66a JUL 1986 10x 2,10 50
8486 66a,67b JUL 1986 10x 2,10 10x 2,50 90
8487 67b JUL 1986 10x 2,50 50
8488 68a Matsopper 10x 2,70 kr 40
8489 68a Matsopper 10x 2,70 kr 35
8490 72 LUDVIG 1988 , 10X 2,90 kn 004971 45
8491 72a LUDVIG 1988 , 10X 2,90 45
8492 72b LUDVIG 1988 , 10X 2,90 kn 010523 50
8493 73 Matsopper 10x 3kr, kn 063084 40
8494 73b Matsopper 10x 3kr, kn 057991 45
8495 74 Jul 1989 10x 3kr, kn 037624 45
8496 74a Jul 1989 10x 3kr 45
8497 74b Jul 1989 10x 3kr, kn 080970 50
8498 75 ORKIDÉER 10x3,20kr kn 054207 40
8499 75 ORKIDÉER 10x3,20kr kn 037109 35
8500 75a ORKIDÉER 10x3,20kr 35
8501 76b Jul 1990 10x 3,2kr, kn 046600 40
8502 76b Jul 1990 10x 3,2kr, kn 031065 35
8503 77 Jul 1991 10x 3,2kr, kn 051218 30
8504 77b Jul 1991 10x 3,2kr, kn 008016 40
8505 78b ORKIDÉER 10x 3,30 kr, kn 024175 40
8506 81b Jul 1993 10x 3,50 kr kn 024566 45
8507 82 Fjärilar 10x 35 kr 35
8508 83b JULPOST 1994 10x 3,50 , kn 015552 40
8509 84 Skogsbär 1 1995 8x3,50kr ,kn 051481 35
8510 87,93 H96 ,Postverket 350 år, 3 olika häften 90DANMARKBREV, DANMARK
8511
Danmark , Tyskland. Vykort i färg (Priz Adalbert) frankerat med 10 pf röd sänt till Schweiz stämplat fyrkant KORSØR-KIEL DPSK POSTKT No 4. 80/E7. Ankomststämpel MACOLIN 1.VIII.03 på framsidan. 400
8512 2 brev prs nr 23,Haderslev 29-7-53 325
8513 2IV N ätt litet brev med praktst.4rbs nr.stpl 1,lite smutsigt i övr Prakt 300
8514 2IVc 4 RBS mörk kastanjebrun , LYXs 28 på brev att. Grönlund 1800
8515 7 Brev 4sk med POSTFÖRSKOTT från Köpenh. t. Roskilde t.1862 750
8516 7i A wonderful pre printed COD ”Fra Udgiveren af Langelands Avis” sent
from ”RUDKIØBING 2.5.” to Odense. Fee for COD ”4” and receipt ”2”
paid cash and two ledger Nos noted. Containing a printed bill. Sign.
Møller. EXCELLENT.
1300
8517 21a 3sk par , LANDSKRONA 10-5-71, LYXS , SUVERÄNT VACKERT 2500
8518 21d 3sk tvåfärgad 4-tryck i färgstarkt par på brev till SVERIGE och stämplat endast LANDSKRONA 29-3-74 mitt på paret. Mycket dekorativt PRAKT OBJEKT. 2750
8519 27 Danmark Facit 21, 22, 27 brev, Brev frankerat med 3 (3:e tryck), 4 (9:e tryck) och 48 skilling sänt till England 1873. Stämplat KJØBENHAVN K.B. 20.10 ocj med röd mottagningsstämpel LONDON PAID xx.73. AFA 17, 18 och 21. Kuvertet med veck, märkena har några korta tänder. Intyg Møller. 2800
8520 28,29 3ö 4-strip+4ö på 4ö Francokuv. sänt t. Österrike,1894 900
8521 29,31 Pkxp Nr 2 upp 26.4.1881 på brev från Köbenhavn till Frånö. Runt hörn på 8 öre, Mycket gott obj. 350
8522 29a 4ö I-TRYCKpå vackert brev nrst 91+ sidost Silkeborg brev daterat 4-5 1875 250
8523 32 Danmark AFA 26 eller Facit 32 brev, Sverige. Brev sänt från Köpenhamn till Norge frankerat med 12 öre stämplat MALMÖ 6.5.80 och med "Från DANMARK bredvid. PÅ baksidan transit PKXP No 2 UPP 7.5.80. PR-LYX 900
8524 34 Brev t. Skottland 15-6-77,ankstpl. 400
8525 34 Brev t. Paris 1882 ngt ktt F 900+ 200
8526 53 5ö t. Sverige, stpl PKXP 2A INR U 3-5- 1902, och "FRÅN DANMARK" ab-PR 125
8527 53 5ö t. Sverige, stpl PKXP 2C INR U 21-8- 1902, och "FRÅN DANMARK" AB 100
8528 54 10ö t. Sverige, stpl MALMÖ 11-11-99 och "FRÅN DANMARK" i ram, AB-PR 250
8529 54 10ö t. Sverige, stpl PKXP 2B INR U 10-6-1904, oCH "FRÅN DANMARK" 125
8530 57 Danmark , Tyskland. Vykort (Korsør Havn) frankerat med ett par 5 øre grön sänt till Lübeck stämplat fyrkant KORSØR-KIEL DPSK POSTKT No 1. 21/12. Ankomststämpel samma dag på framsidan. 400
8531 84,131 på vykort till Sverige F 300 100
8532 10 1kr brun Postfaerge på mkt vacker försändelse attest LN. mkt gott objekt 3000
8533 4 4sk brev nrs 168, BAHNHOF ALTONA 100
8534 4v7 4sk stum PR-LYX stpl på brev från Rendsburg 25-9-55 till Sclesvig. F från 1200 500
8535 7 4sk med supermarginaler brev nrs 65, SLAGELSE 26-5-62 250
8536 7 4sk brev nrs 2, KDOPA HAMBURG 17-12 till Köpenhamn 200
8537 7 4sk brev LYX nrs 51, Odense 7-9-59 200
8538 7var 4sk MARGINALEX på brev nrs 1, 2 olika sido stpl Köpenhamn till Aarhus. 500
8539 13 4sk brev nrs 218, sidostpl RANDERS . JB.P.E 1 TOG, PRAKT 150


FRIMÄRKEN DANMARK

8540
CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I BLÅ FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT LIKA OBJEKT SÅLD SOM LOT 4090 PÅ HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000 FÖR DK 6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT UTROP. 2500
8541
CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I BRUN FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT LIKA OBJEKT MEN BLÅ SÅLD SOM LOT 4090 PÅ HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000 FÖR DK 6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT UTROP. 2500
8542
CHR IX 1904 , A JACOBSENS ESSAY I RÖD FÄRG ARKDEL MED 35 MÄRKEN. EXAKT LIKA OBJEKT MEN BLÅ SÅLD SOM LOT 4090 PÅ HÖILANDS AUKTION 2-5MAJ 2000 FÖR DK 6000 +25 % 0 ca SEK 10.000:- LÅGT UTROP. 2500
8543 1 2RBS lätt inklippt nedtill lätt nrstpl 900
8544 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
8545 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
8546 2 4 RBS 10ST BEGAGNADE EX i fin kvalitet nyanser. 450
8547 2 Thile 2, position 100 400
8548 2 PRex på klipp nrstpl 88 250
8549 2 4RBS SUPERB ringstpl 200
8550 2 rv stpl 5 100
8551 2 4RBS REPRINT 1984 ** 100
8552 2I 4R.B.S Ferslew, SUBERB ringstpl 500
8553 2I 4 rbs Ferslew, pr-lyx ring stpl 250
8554 2I 4 RBS FERSLEW PRAKT 200
8555 2I Stum PR stpl 200
8556 2I 4 rbs Ferslew , ab-prakt ex ringstpl 200
8557 2I 2RBS FERSLEW, AB-PR stum stpl 150
8558 2 I,var 4 RBS pr stpl, bra marg, prick vid spiror 200
8559 2II 4R.B.S Thile I, SUBERB ringstpl 300
8560 2II 4 RBS PRAKT Nrst 28 250
8561 2II 4 RBS, SUPERB stpl, 4 MARG 150
8562 2II 4 RBS stum stpl 125
8563 2II 4 RBS nrstpl 60 125
8564 2II 4 RBS nr stpl 29 125
8565 2IIA 4RBS thile IIIA svartbrun, nrs 41?, VF 100
8566 2IIb 4RBS thile IIIA svartbrun, nrs 57?, VF 110
8567 2III 2rbs SVARTBRUN , LYXS PRAKTEX 250
8568 2III 4RBS, NRS 28, 4 marginaler 60
8569 2IIIA THIELE IIA PRs nr 121 300
8570 2IIIA PRs nr 68 (Stege) 175
8571 2IIIA Rättv. stpl nr 118 150
8572 2IIIA Thile IIA, 4marg omv nrs 24, tr.LN 125
8573 2IIIAv1 plåt 1 nr 45, 4 marg nrs 1 300
8574 2IIIB THILE II B, svartbrun, VF nrs 62 140
8575 2IIIv2 2rbs 3 sidor privattandat , 2000, 200
8576 2IIIvar 4RBS no29, var in uper right corner, VF 250
8577 2IIv2 4-marg, prs stum stpl, tr LN 400
8578 2IV 4 rbs spegeltryck 400
8579 2IV Nr stpl 72, tryckvar. inbuktad ram 150
8580 2IVb 4 RBS KASTANJEBRUN LYXst 67, utlåtande LN. 900
8581 2IVc 4RBS gråbrun, nrs 1 marginalex med del av vm bokstäver i hö marginal. Sällsynt vattenmärkesvariant. 600
8582 2IVe 2RBS NÖTBRUN, bra marginaler, nrs 32? F 2700 500
8583 3 2sk FANTASTIC copy with absulute superb margins all arund, plate I No 60, cancel no 1, sign Möller BPP. EXTREMELY RARE WITH THIS BRAD MARGINS. SUPERB 1200
8584 3 2SK blue, FANTASTIC COPY,with parts of neighbouring stamps on all 4 sides, numeral cancel 181, 800
8585 3 2Sk, 3copies in shades, all VF used 375
8586 3 2sk 3 shades, nice used 300
8587 3 2sk blå, NRs 1, bra ex 150
8588 3 2sk, VF lightly used 100
8589 3 2sk nrs 3, bra marginaler 100
8590 3c 2sk mörkblå, nrs 1 bra marginaler 100
8591 3c 2SK , 4 arginaler, knapp hö, NRS 60
8592 4 4sk punkterad grund, 3 nyanser, VF 120
8593 4 4sk punkterad grund, PRAKTnrs 1 100
8594 4v8 STUM stpl, Ab-pr 200
8595 4var 4sk , dragspel nrs 16 200
8596 5 Danmark 8sk lodrätt par ostämplat , nedre ex ngt inklippt 750
8597 5 8sk 4 good margins cancel no 16, VF 150
8598 5a 8sk gulgrön lätt nrstpl5?, 4 marginaler 100
8599 6 16sk , r.v.nrs 181, v.f. 500
8600 6 16sk violettgrå, nrs 1, 4 marginaler, VF 375
8601 6 16sk breda marginaler nrs 1 250
8602 6 LYXs Nr 1 ,1 hörn ngt inkl. 200
8603 6 16sk used nr 1, 4 margins lose at bottom. F 1800 200
8604 6 16 sk intressant förfalskning 150
8605 6av1 AFA 6 Ia, Prs nr 1,2500 Dkk 650
8606 7 rekonstruerat 4-strip 3strip+1ex ,nrst 1 300
8607 7 4sk linjerad grund, 3 nyanser, VF 90
8608 7 4sk prs nr 2 Hamburg 50
8609 8 *(*) 8sk bra marg nästan ** men gummiveck. F 5500++ 1000
8610 8 8sk nrs 182, 3 jättemarg.(2märke)+ 1 ok 250
8611 8 8sk linjerad grund, NRs 1, VF, F 1400 160
8612 8 8sk grön våglinj.bakgrund, 4 marg nrs 1 150
8613 11 2sk PR-LYXS 18 200
8614 11 2sk klarblå nrs 1 80
8615 11-15 2-16sk stpl godtagbara till goda ex F 4200 350
8616 11var 2sk nrs 1, ngt kt, del av vm bokstäver nedtill 100
8617 12 3sk VF used no 1, wellc., F 700 175
8618 12 3sk var margi