ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)
ARK

7061
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
7062
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
7063
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
7064
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
7065
ARK 100st 1-4ö nr 71-74 Lilla Riksvapnet 1911 900
7066
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
7067
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
7068
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
7069
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
7070 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
7071 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
7072 61-64 ** 1-4ö siffertyp MARGINAL 20 BLOCK 10 vågrätt x 2 lodrätt. F 4400:- BRA KVAL 500
7073 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
7074 62 2ö halvark , F 3500 400
7075 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
7076 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
7077 69 2ö,halvark 50 st 325
7078 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
7079 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
7080 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
7081 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
7082 71-74 100 ST HELARK 1200
7083 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7084 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7085 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
7086 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
7087 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
7088 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7089 75 5 ÖRE MEDALJONG VM KRONA F 15000 2500
7090 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
7091 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
7092 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
7093 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
7094 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
7095 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
7096 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
7097 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
7098 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7099 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
7100 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7101 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7102 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
7103 242C 15ö riksd. 4-sid 50 -block ½ ark, F 6250 sällsymt då alla ark skulle göras häftan 900
7104 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
7105 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
7106 318BC, CB LING 5ö LYXcentrerat helark med Breda marginaler ett märke 2 mm riss,sällsynt ark 10BC+10CB par F 8780 2400


TJÄNSTE ARK
7107
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
7108 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
7109 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
7110 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
7111 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
7112 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
7113 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
7114 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK