ObjNr catno Beskrivning Utrop


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
LÖSEN frrån NEWPORT-MON SP 19 1864 över London till BURGSVIK GOTLAND, , flera Hamburg stpl, lösen not 108 öre. UTST monterat. 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
10
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
11
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
12
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
13 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
14
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

15
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
16
WARBERG RAKSTPL, PR-LYXSs 300
17
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
18
HERNÖSAND, RAKSTPL, LYXs 250
19
MALMÖ , RAKSTPL, PRAKTs 150
20
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
21
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
22
ÖREBRO RAKSTPL, PR-LYXSs 80
23
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
24
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
25 BJÄ-4K BJÄSTA 27-4-54, PR-LYX 4-K stpl 125
26 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
27 SOL-4-K SOLLEFTEÅ 27-11-44, PRAKT 4-KANTS 200
28 UDDE UDDEVALLA 100
29 WEN WENERSBORG 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
30
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
31
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
32 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

33 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
34 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
35 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
36 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
37 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
38 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
39 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
40 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
41 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
42 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
43 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
44 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
45 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
46 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
47 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
48 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
49 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
50 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
51 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
52 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
53 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
54 SKA SKARA -4-55 60
55 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

56 4-karb ARBOGA 9-2-58, PR-LYXS 100
57 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
58 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
59 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
60 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
61 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
62 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
63 4-KKÖP KÖPING 23-2-49, PRS 60
64 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
65 4-KMAL MALUNG 2-10-57, LYXS 200
66 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
67 4-KRAM RAMUNDEBODA 21-10-49, PRS 150
68 4-KSIG SIGTUNA 14-3-49, typ 2, PR-LYX OBJ 400
69 4-Kstr STRENGNÄS 28-11-38, LYX 300
70 4-KTIE TIELLMO 2-10-42, PR-LYX 150
71 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
72 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
73 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
74 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
75 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
76 car CARLSBORG 6-4-55, AB-PR 60
77 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
78 NYK NYKÖPING 5-8-52, PR 75
79 WAR WARBERG 29-1-42, PÅ BAKSIDAN 150
80 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
81 STO STOCKHOLM 17 st 1840-54, varav 7 blå 1840 150
82
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
83 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
84 2b UPSALA 28-7-56, 4-k stpl .Intyg HOW och Sjöman gott objekt. 500
85 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
86 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
87 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
88 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
89 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
90 3a1,4f 6 skill grå i par samt 8 skill matt gulorange på brev till St.Petersburg, Ryssland.stämplat STOCKHOLM 16.6.1857. Ett arkivveck genom 8 skilling. F 100000 Mycket sällsynt till Ryssland, FAntastiskt vackert. Intyg HOW mycket gott ex. 50000
91 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
92 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
93 7b2,11e2, 14Bd , 38öre porto till Holland 5+30+3ö Stockholm 3-9-68, Franco inom oval ram, transitstpl Södra St: Banan 4-9-68 och röd ankstpl Amsterdam 6 Sept 68 . Proveniance " Lauson H. Stone" ,såld 1990 på Göta då Stone sålde samlingen. Endast 2 kända med denna portosats. 15000
94 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
95 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
96 7d,9c2 STOCKHOLM 19-4-66, 5ö och 3x 12ö som 40ö porto (1 ö överfrankerat) till Waldenburg in SCHLESIEN , PREUSSEN. FRANCO stpl, blå Stralsund 22 4 IIr Berlin, AUSG 23-.
UNIKT OBJEKT
2500
97 7d,9c2 5ö+ 12ö på 17ö brev till Danmark från GÖTEBORG 13-8-66, 5ö är något def 550
98 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
99 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
100 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
101 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
102 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
103 8d,16b1 Stockholm 17-8-67, par 20ö Lejon och 9 ö vapen på 49 ö brev till HOLLAND, Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,3,3)(4,4,4)4 , litet riss på höger 20ö. Fint Utställningsobjekt. 7500
104 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
105 9 DANSK NRS 1, FRA SVERRIG 8-2-72, KPHMN KB 8-2 , 2st köpenhamn stplpåbaksidan. PRAKT obj. 2000
106 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
107 9 WESTANFORS 24-6-70, PRS,2 st sido stpl STJERNVIK 24, 25-6-70. fint. 400
108 9 TORP 6-8-70, AB-PR 300
109 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
110 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
111 9a2,var STH 5-8-59, TRYCK VAR övre vä hörn, 2 dubbeltänder 175
112 9b-c3 TJELLMO 8-1-67, AB-PR REGISTRERAS BREV karteringssiffra 4 650
113 9b1 STH 9-8-58, AB 12ö mörkblå 1858, svår 225
114 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
115 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
116 9b3 PKXP NR 3 27-4-69, PR.LYX omv märke fin mörkblå färg 100
117 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
118 9c1 STH 14-9-60, PR-LYXS 150
119 9c1 STH 22-7-59, VACKERT 75
120 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
121 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
122 9c2 CARLSTAD 27-7-65, Vackert, "retur Upsala", anteckning"Afhemtas af egaren personligen." 100
123 9c2,var STH 8-7-64, AB-PR, färgfyllt L 150
124 9c2,var STH 10-3-65, PRAKT, dubbeltand 100
125 9c3, 9c3, 11e2, 14Bf Brev frankerat med 30 öre och 2×12 öre samt 3 öre Liggande lejon, stämplat PKXP N:r 1 28.8.1871. Sänt till USA via Nordtyskland, Belgien och England. Brevet är eventuellt överfrankerat med 3 öre, till synes utan orsak. Mycket vackert kuvert från Hotell Rydberg. Intyg Obe: mycket gott till praktobjekt. 12000
126 9c3 12 öre på 5 öre underfrankerat brev, stämplat W.S.B 3.10.1866, sänt till Helsingör. Stämpel OTILLR:FRANCO, samt lösennotering ”7” sk, för 25 öre med avdrag för betalt porto. 5000
127 9c3 12ö NORRKÖPING 19-1-68, på postanvisningsbrev om 48 Riksdalrar.. Mycket gott -prakt utseende 2800
128 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
129 9c3 3st 12ö som 36ö porto t. England PRAKT stpl MALMÖ 16-4-71 1250
130 9c3 12ö med Nrs 1 och sido stpl Fra Sverrig , båtbrev från Malmö till Köpenhamn. Dekorativt. 1200
131 9c3 HORNDAL 7-2-70, lyxs superbt brev stämpel 400 + 3x för brev +LYX, LYX 1000
132 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
133 9c3 REGISTRERAS, I BLÄCK PÅ PRS brev ENGELHOLM 16-1-69 500
134 9c3 MALUNG 21-9-69, LYXs brev 400
135 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
136 9c3 WINGÅKER 8-1-67, LYXS 200
137 9c3 12ö, SKARA 10-4-71, PR-LYXs 150
138 9c3,var GBG 10-12-67, LYXS, variant stor färgläck efter ÖRE 300
139 9c3,var SÖDERHAMN 7-6-67, PRAKT, litet skruvavtryck 150
140 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
141 9c3,14Bd 12ö 2st och 3ö 2st som UNIK KOMBINATION AV 30ö REK porto, vackert prs BJÖRNLUNDA 8-2-71. Brev med innehåll och sigill på baksidan. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
142 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
143 9d1 SÖDERHAMN 19-6-59, LYXstämpel ,PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN , enligt anteckning i brevet 350
144 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
145 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
146 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
147 9d1,c1 6st fina brev 4 med PRAKT LYX STPL , 4st tidiga stpl 1859-60, fin lot 250
148 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
149 9d3 Finland. 12 öre på 16 öre underfrankerat brevomslag, sänt från STOCKHOLM 15.11.1871 till Björneborg. Stämpel OTILLR:FRANCO samt lösennotering ”33 p”. Porto 40 p, plus straffavgift
10 p, med tillgodoräkning av 12 öre = 17 p., AB-PRAKT OBJEKT
3500
150 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
151 9d3,var STH 19-5-68, PRS. skruvavtryck 100
152 9d3,10d2 2x12ö+2x24ö=72ö i UNIK KOMBINATION på brevframsida till LONDON , stpl STH 26-11-70, Intyg HOW mycket gott objekt 3 (4x3) (3,3x4),3 . 3500
153 9e2 RÅDA 10-12-63, ab-PR 125
154 9f1 LYSEKIL 20-1-61, AB-PR BREV MED SVÅR NYANS, nyansintyg HOW 1000
155 9f2 STH 23-11-60, VACKERT BREV 500
156 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
157 9h extremt Färgfriskt ,stpl Westervik 18-1-62,ab-pr 300
158 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
159 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
160 9i ab Westervik 31-1-62 125
161 9i,var SÖDERHAMN 14-7-62, LYXs, stor blå tryckfläck under G, NÄRA LYXBREV 500
162 9j AB-pr stpl Fahlun 20-7-62 färgstarkt ex, intressant med anteckning EMB.bref 950
163 9j AB-PR brev NYKÖPING 20-10-61, hög färgstyrka 500
164 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
165 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
166 9k STH 7-7-62, AB-PR 900
167 9k Smedjebacken 17-5-62, prs, ngt rufft 750
168 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
169 9l GEFLE 26-4-63, LYXS omv märke, extremt färgstarkt 100
170 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
171 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
172 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
173 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
174 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
175 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
176 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
177 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
178 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
179 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
180 10d2,11e2 UNIKT DUBBELPORTOBREV 108 öre till ITALIEN , 2X24ö OCH 2X 30ö stpl STH 18-2-68, Franco stpl, P.P. och ank stpl ROMA.INTYG NILS SVENSSON Gott objekt, Lätt skadade frankering. ENDA KÄNDA. UTST OBJ. 14000
181 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
182 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
183 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
184 10g1 ÅHRE 2-11-65 lyx 4-k stpl , LYXEXEMPALAR AV 24 Ö vapen 5,5,5, på brev till Norge. Intyg HOW 5,5,5,5 . LYXBREV. EN SAGOLIK PÄRLA! Lyx ex på LYX brev med 4-k stpl vet jag inte om jag sett innan detta brev. 20000
185 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
186 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
187 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
188 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
189 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
190 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
191 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
192 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
193 11e1 EKSJÖ 25-6-67, PR-LYXS BREV , ANK 29-6, på baksidan 4-k stpl STH 27 Jun 67. 900
194 11e2 11e2 Ryssland. Brevomslag frankerat med par av 30 öre Vapentyp stämplat STOCKHOLM 25.6.1868 sänt via Tyskland till Riga, överfrankerat med 1 öre för denna rutt men troligen avsett att gå direkt (till 30.6.1868 var direktportot 60 öre innan det sänktes till 38 öre). Facit för korrekt frankerade brev minst 40000. Denna befordringsväg är sällsynt. F för brev via Finland är 12000. 8000
195 11e2,14B c2, 30ö i par + 3ö =63ö t. FRANKRIKE. sTPL sTOCKHOLM 3-1-68. Intyg HOW 3 (2,3,3) (3,4,4), Mkt vackert obj. 2400
196 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
197 11e2,9d3, 14Be, 30ö+12ö+3ö = 45 ö till LONDON, via Danmark. SÄLLSYNT KOMBINATION OCH PRAKTKVALITET. Udersökt av HOW " äkta inga defekter eller rep." 4000
198 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
199 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
200 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
201 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
202 16b1 STH 11-4-66, PAR 20Ö PÅ BREV TILL TYSKLAND stpl 11 Dagen för 20ö Lejon. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2500
203 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
204 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
205 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
206 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
207 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
208 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
209 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
210 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
211 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
212 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
213 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
214 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
215 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
216 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
217 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
218 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
219 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
220 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
221 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
222 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
223 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
224 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
225 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
226 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
227 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
228 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
229 20g,21k 24f,25e , STOCKHOLM 25-2-75, FANTASTISK 4 FÄRGSFRANKATURmed 6ö grå 2x 12ö, 24ö och 30ö ringtyp t 14 = 84ö 2 VIKTKLASSEN TILL FRANKRIKE, ,röd PD stpl, blå Suede-erqulines 2 Mars 75. UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT av rang, Intyg Witschi "ECHT, nicht repariert" "ausserordentlich selten Postbeleg aus der frühen Briefmarkenzeit Schwedens,inbester erhaltung". 16000
230 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
231 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
232 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
233 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
234 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
235 20j.21m,o 6ö +2x12 öre i 2 nyanser som UNIK kombination på rekommenderat brev sänt från ÅTVIDABERG 6.3.1877
till Danmark. Stämpel RECOMMENDERAS. Trots några ktt ett dekorativt brev MED ONOTERAD KOMBINATION I FACIT.
2500
236 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
237 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
238 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
239 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
240 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
241 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
242 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
243 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
244 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
245 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
246 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
247 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
248 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
249 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
250 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
251 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
252 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
253 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
254 21f Prakt brev med en svår nyans stpl första månad, Hernösand 20-7-72 600
255 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
256 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
257 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
258 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
259 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
260 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
261 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
262 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
263 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
264 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
265 21m BRUNNBY 3-8-76 PR-LYXS till Lund 100
266 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
267 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
268 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
269 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
270 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
271 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
272 22b,19b STOCKHOLM 22-4-73 till LISSABON, par 20 ö ringtyp t14 och 5ö , 45 öre porto till PORTUGAL med FRANCA stpl inom ram och ankomst stämpel på baksidan LISBOA 1-3-75, 6 brev kända med 45ö ringtyp till Portugal som är mycket . Detta är näst tidigast av de kända45öres breven. sällsynt adressland. kvalitets siffror 3-4, (3,3,3), 3-4 stpl på 20ö, 4 stpl på 5ö. lätt böjning genom 5ö, MYCKET GOTT TILL PRAKT OBJEKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 8000
273 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
274 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
275 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
276 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
277 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
278 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
279 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
280 23c ESKILSTUNA 8-7-77 20/20 på brev till LONDON, röd paid stpl, transit stpl pkxp nr 2 9-7-77, TYDLIGT DUBBELTRYCK 750
281 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3000
282 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
283 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
284 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
285 24g,21m Ringtyp 24+12ö = 36ö till USA. Sällsynt brev med stpl Stockholm 29-6-74, Franco stpl. och Via Tyskland. Brevet lätt tvättat och uppsnyggat. Intyg HOW Gott Objekt 2,3,3,2. F 20.000:- 2500
286 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
287 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
288 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
289 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
290 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
291 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
292 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
293 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
294 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
295 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
296 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
297 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
298 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
299 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
300 29c2 4Ö GRÅSVART på 6ö brevkort stpl STH 24-2-83 till Cöln Tyskaland, mycket gott till praktobjekt av sällsynt nyans. 4000
301 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
302 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
303 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
304 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
305 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
306 30b,32b par 5ö +12ö til Finland NAFVERQVARN 26-4-79, sido Nyköping 28-4-79, Finsk ANK stpl 1-5, samt ank Helsingfors 2-9-79. Dekorativt brev, ovanligt 500
307 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
308 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
309 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
310 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
311 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
312 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
313 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
314 32b JERFSÖ 25-10-77, skruvavtryck 100
315 32c JÖNKÖPING 18-10-77 till Grenna, 72öre rekbrev med 5strip +singel 12öre (ett ex kht) ringtyp t 13, Verkligen sällsynt med vågrätt 5-strip på brev. Mycket gott objekt 1000
316 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
317 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
318 32g 12Ö SORGEKANT , STH 8-11-84,PRS 100
319 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
320 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
321 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
322 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
323 33b STH C, 28.11.79, PRS till Wasa via St. Petersburg. ovanligt. 300
324 33d 20Ö till FINLAND MED FINSK JÄRNVÄGSSTPL och ANK 8-5 (83) 400
325 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
326 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
327 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
328 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
329 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
330 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
331 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
332 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
333 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
334 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
335 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
336 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
337 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
338 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
339 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
340 40,44, 50, Fk3 4x2+2x6+10 öre som tilläggsfrankering på 10-öres frankokuvert, sänt rekommenderat
med mottagningsbevis, från WESTERÅS 20.5.1892 till Indien. Notering ”avis de réception”.
Tre märken placerade på baksidan, 10/12 öre ngt. def. Ovanligt objekt.
7500
341 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
342 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
343 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
344 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
345 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
346 43,45 GUSTAF 3-1089, PRS Panvn, 5ö + par 10ö, sidostpl SÄTER 5-10-89 250
347 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
348 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
349 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till SCHWEIZ, Upsala 3-10-89, VEVEY 6-X-89 på5ö ringtyps märket , flera stämplar. Dekorativt 400
350 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
351 43c FRA SVERIGE L. på 5ö ringtyp med ph på 5ö brevkort till HAMBURG, ankomststpl. 3-9-88. PRAKTOBJ. 500
352 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
353 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
354 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
355 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
356 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
357 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
358 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
359 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
360 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
361 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
362 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
363 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
364 46a FRA SVERIGE på 2x20ö ringtyp ph till PARIS, tr+ank stpl blå Paris 2-10-87. Vackert 600
365 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
366 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
367 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
368 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
369 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
370 52 HARSJÖN 24-6-1911, ankomststpl på vykort från Eskilstuna 24-6-11, D SÖ 1000 500
371 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
372 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
373 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
374 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
375 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
376 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
377 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
378 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
379 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
380 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
381 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
382 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
383 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
384 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
385 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
386 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
387 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
388 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
389 54 10 öre på mycket dekorativt brev med innehåll sänt till Danmark, och där tilläggsfrankerat med LYXs 10 öre vapentyp och eftersänt till Tyskland.
Stämplat PLK 322 6.1 1904, Kjöpenhavn och ank Hamburg,
600
390 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
391 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
392 54 STH 29-12 96 par 10ö ,ett ex hörnskada , till CHILE , ovanligt adressland 350
393 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
394 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
395 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
396 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
397 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
398 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
399 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
400 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
401 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
402 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
403 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
404 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
405 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
406 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
407 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
408 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
409 54v7 STH 8-1-02, 10Ö förskjuten tandning å brev. Verkligen sällsynt på brev. 600
410 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
411 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
412 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
413 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
414 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
415 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
416 56a,54 2x20ö+10ö Ass " 200", PR OREBERG 1-11-92, MKT VACKER TEXT. 250
417 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
418 59,61 ,69,76 4 EMMISSIONER PÅ ass TILL PARIS från KRISTIANSTAD 16-12-11, 50Ö DEF, unikt obj MED 4 OLIKA EMMISSIONER. aNK pARIS 18-12-11 300
419 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
420 62v4,v5 TRANÅS 20-11-10, 5st (3-strip +par) 2Ö alla med förskjuten siffra till ovalen och förskjuten märkestandning. UNIKT UTST.OBJ. 1500
421 64 RULL STÄMPEL GÖTEBORG 5-9-96, sällsynt brev (obet öpnings riss 5mm i brevet) 325
422 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
423 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
424 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
425 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
426 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
427 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
428 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
429 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
430 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
431 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
432 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
433 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
434 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
435 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
436 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
437 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
438 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
439 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
440 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
441 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
442 102-04 27ÖRE PÅ 55, 65 och 80ö REK brev IGELSTA 24-12-18, dekorativt 400
443 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
444 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
445 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
446 142Av2 5ö brun typ 2 med TYDLIG PLÅTSPRICKA S1 på kort STH 10-3-22, mycket sällsynt 1000
447 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
448 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
449 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
450 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
451 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
452 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
453 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
454 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
455 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
456 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
457 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
458 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
459 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
460 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
461 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
462 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
463 262BC PAQUEBOT TRINIDAD stpl på märkena MR 23-39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
464 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
465 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
466 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
467 269BC,C G V profil hö 10ö små siffror BC par + 4sid på Praktbrev STH 6-7-39 till Ljugarn. F 2500 550
468 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 400
469 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
470 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
471 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
472 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
473 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
474 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
475 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
476 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
477 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
478 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
479 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
480 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
481 600P STH BAN 20-2-78, Uppsala Domkyrka blått par provtryck på brev. Mycket sällsynt på brev. 250
482 1245A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
483 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
484 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
485 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
486 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
487 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
488 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
489 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
490 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
491 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
492 19,23,14 Assurerat (35530kr)adresskort till paket med 4x 50ö på framsidan och 5ö + 22x 20ö varav ett sammanhängande 16-BLOCK ( ngt särat i 2st 8-block) ett par märken med ktt pga placering. Vikt genom 8 blocken och tejpspår. STÖRSTA KÄNDA ENHET OCH STÖRSTA KÄNDA ANTAL PÅ FÖRSÄNDELSE. VACKERT Stpl SKELLEFTEÅ 19-3-01. 1500


LÖSEN PÅ BREV
493 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
494 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
495 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
496 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
497 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
498 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
499 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
500 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
501 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
502 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
503 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
504 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
505 7 RULL stpl JÖNKÖPING 2-2-97, PR, 5ö 300
506 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
507
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200
508
PS kort, TORESTORP 31-7-88, LYXS 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
509 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
510 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
511 420317 G.V.ROFIL HÖ. nr 276BB 20Ö RÖD PAR Stockholm PFFS 17-3-42, Bra kvalitet, svårt FDC. 1800
512 380129 259BC,CB på 2 illustrerade kuvert med 8-block med 2 par BC och ett med 2 par CB båda 8-blocken LYXs STH 29-1-38. oVANLIGT. 400
513 510601 nr 294, 304 85ö,1,70 kr Tre kronor, HALMSTAD 1-6-51, F 700 PRAKT 200
514 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
515 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
516
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
517
One Penny Englad till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
518 1a Sth 14-11-56, lvht, intyg HOW 2,3,3 Gott ex. med vacker nästan hel stämpel 6000
519 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
520 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
521 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
522 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
523 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
524 2a STH 15-1-56, PRS 4 SK 200
525 2a2 NORRKÖPING 30-?-55 250
526 2b STH 8-1-57 , dubbeltand 300
527 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
528 2c Nyköping 20-10-55, pr-lyx 4-k STPL rufftandat 350
529 2c STH 22-8-56, fräscht ex , svårare nyans 300
530 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
531 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
532 2d GÖTEBORG 18-5-56, VACKER 1000
533 2d NEDERKALIX 26-12-55 klipp omv pr 4-k stämpel 300
534 2e STH 25-6-58, AB-PR 500
535 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
536 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
537 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
538 2e lätt stpl .ÖDE... 200
539 2e,var STH 25-8-57, LYXS , kartongppr, blå fläck under B i Bco 800
540 2f STH 28-8-57, PR-LYXstpl 350
541 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
542 2f KÖPING 26-12-57, AB 250
543 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
544 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
545 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
546 2h1,var 3-11-57, 4-k , Bruten ram upptill 250
547 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
548 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
549 2j1 NORRKÖPING 11-10-57, svår nyans 1500
550 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
551 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
552 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 15000
553 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
554 2k3 CARLSHAMN 19-10-57, PRAKTstpl , felfri 3,3,4, .Nyansintyg HOW. Ett mycket vackert märke. UTST. OBJ. 4000
555 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
556 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
557 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
558 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
559 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
560 2m GAMLEBY 25-6-58, PR-LYXS 1000
561 2m STH 14-1-58, PRAKTs, AB ex 400
562 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
563 2m lätt 4-k stpl 25- 225
564 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
565 2n NORRTELJE 21-6-58 600
566 2n STH 28-5-58. PRS, svaga ålders fläckar på baksidan, 3,3,4 mycket gott ex 500
567 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
568 2n WEXIÖ 11-5-58. PR 4-K STPL, ngt kht, tryckvar i nedre hö hörn som är avskilt. 350
569 2var 2 märkesbilder, lätt bågstpl 650
570 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
571 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
572 3a1 STH 28-12-57, fräsch o vacker, tu fl. 1200
573 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
574 3d STH 5-5-57, SUVERÄNT VACKERT EX AV SVÅRA GRÅBRUNA NYANSEN. Intyg HOW 3,4,3, lvht, mycket gott ex. En av de vackraste d nyanserna. 12000
575 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
576 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
577 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
578 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
579 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
580 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
581 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
582 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
583 4f STOCKHOLM 8-9-57, UNDERBART VACKERT praktex enligt intyg ,HOW 4,5,3 "Luxustück" 3500
584 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
585 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
586 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
587 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
588 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
589 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
590 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
591 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
592 4f lätt st (Köping) 13-1-57, li tu fl. 750
593 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
594 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
595 4g CARLSHAMN 31-12-5(7) 8sk utflutet tryck på strimmigt papper, Intyg NS 1, 3,2-3 , en vht och 3 lätt vhtt. Mycket vackert ex av svår nyans. 1400
596 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
597 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
598 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
599 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
600 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
601 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
602 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
603 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
604 5a,var STH 7-2, TRYCKVAR I ÖVRE HÖ HÖRN, intyg HOW gott ex 2,3,2 5000
605 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
606 5e STH 11-6-58, litet hörnveck med svagt tu fl. Godtagbart ex med en verkligt lysande färgstyrka.F 27000 3500
607 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
608 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
609 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
610 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
611 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
612 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
613 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
614 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450

6,5 VAPENMÄRKEN
615 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
616 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
617 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
618 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
619 7a1 GEFLE 8-6-59, AB-PRS dubbeltand 900
620 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
621 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
622 7a1 ARVIKA 11-6-59, fin mörkgrön 200
623 7a1 STH 6-8-58, svagt veck, 1,3,3 180
624 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
625 7a2 STH 8-9-67, NYANSINTYG HOW 400
626 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
627 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
628 7b1 DANSK NR stpl 3 Lübeck, svår 200
629 7b1 Link. 3-12-70 150
630 7b1 STH 5-12-66, vackert rufft ex 125
631 7b1,var GBG 1-3-65, 2 dubbeltänder, 3,3,3 75
632 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
633 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
634 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
635 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
636 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
637 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
638 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
639 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
640 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
641 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
642 7c2 LIDKÖPING 6-8-72, SUPERBT EX 1600
643 7c2 Nära LYXex FALKÖPING 29-1-72 1500
644 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
645 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
646 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
647 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
648 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
649 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
650 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
651 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
652 7c2 RONNEBY 26-9-72, PRS 250
653 7c2 SÖDERTELJE 18-9-72, LYXS obet 2:a stpl 225
654 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
655 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
656 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
657 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
658 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
659 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
660 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
661 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
662 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
663 7e1 Dansk pr NRS 1 200
664 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
665 7e1 GÖTE...17-8-66 EXTREM RUFFTANDN. 100
666 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
667 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
668 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
669 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
670 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
671 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
672 7e2 LINKÖPING 18-7-71. PR-LYXS 200
673 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
674 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
675 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
676 7e2 ARVIKA 19-12-70, OMV PRS 100
677 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
678 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
679 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
680 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
681 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
682 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
683 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
684 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
685 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
686 7f HAL)MSTAD 27-5-72, vacker 70
687 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
688 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
689 8a ÖDESHÖG 2-3-61, 4-K stpl 500
690 8a 9ö fin färg svår nyans F 3300 400
691 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
692 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
693 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
694 8b MALMÖ 18-6-62, AB, F 3000 500
695 8b SKARA 11-7-, VACKER sign OP b, F 3000 500
696 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
697 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
698 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
699 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
700 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
701 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
702 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
703 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
704 8c stpl Hel..., sign Richter 400
705 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
706 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
707 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
708 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
709 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
710 8d OSKARSHAMN 11-9-65, färgstarkt ex 325
711 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
712 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
713 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
714 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
715 9 ÖSMO 21-6-69, SVÅR ORT 800
716 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
717 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
718 9 LÖFVE(STAD) 31-10-71, rättvänd, F 800 350
719 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
720 9 STOCKARYD 21-4-72,PRS,veck, F 800 300
721 9 LERUM 29-8-70, PRS, F 500 300
722 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
723 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
724 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
725 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
726 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
727 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
728 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
729 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
730 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
731 9a1 STH 12 AUG, färgstarkk 100
732 9b2 STRÅL stpl Robertsholm 225
733 9b2 STH 29-9-66, PRAKT 200
734 9b2 MISTERHULT 28-8-64, stpl F 200 100
735 9b3 ÅMÅL 6-6-69, PRAKT 125
736 9c1 NYLAND 5-7-60, LYXS 4-K stpl 250
737 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
738 9c2 FALKENBERG BALK stpl, PRS 500
739 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
740 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
741 9c2 3-strip med Dansk NRS 1, F 60X 300
742 9c2 MISTERHULT 5-9-64, stpl F 200 75
743 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
744 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
745 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
746 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
747 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
748 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
749 9c3 DANSK NRS 24 100
750 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
751 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS 100
752 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
753 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
754 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
755 9d1v10 12Ö FLÄTAN lätt stpl GÖ 16- 125
756 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
757 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
758 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
759 9d3 UPSALA 31-12-71, PR-LYXS 100
760 9e1 PHILIPSTAD 12-6- 100
761 9e2var HJO 22-4-64, LYXS, TRYCK NED HÖ 300
762 9g WISBY 8-6-61, PRS 12ö grönblå 100
763 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 1284125
150
764 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
765 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
766 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
767 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
768 9i GEFLE 16-11-62, PR-LYX 400
769 9i GEFLE 17-10-61, PR-LYXS 150
770 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
771 9i,var STH 29-7-61, Högintressant ruff tandn 100
772 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
773 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
774 9k STH 30-6-62, F 950 300
775 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
776 9m PKXP Nr 3 NED 14-9-72, stpl F 300 150
777 9m KALMAR 15-5-72, MKT VACKER 150
778 9v7 12ö runda inhaket stpl hö, F 500 150
779 9var Klipp med märket särat före användandet 150
780 9var STH 3-5-67, 2 märkesbilder, klipp 150
781 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
782 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
783 10a STH 6-9-58, sidvänd 200
784 10a vc ex 4-k stpl 175
785 10a STH 4-7-5(8? 4 DAG?), FIN FÄRG 175
786 10b STH 27-1-63, AB 350
787 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
788 10c STH 8-11-59, AB 200
789 10c DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 200
790 10c STH 21-1-59, AB-PRS 200
791 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
792 10c STH 18-4-59, AB 3,3,3, lvht 150
793 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
794 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
795 10d1 Linköping 22-7-65, fantastisk färg 200
796 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
797 10d1 GRENNA 25-8-66, PRAKTstpl 200
798 10d1 NYKÖPING 8-7-61, PRS 150
799 10d1 LANDSKRONA 22-4-64, dubbeltand 100
800 10d1 ÖDESHÖG 5-6-62, 4-K stpl 100
801 10d1v2 STH -63, klipp, variant ÖRF 150
802 10d2 SUNDSVALL 9-11-70, PR-LYXS 300
803 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
804 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
805 10d2 NYKÖPING 6-8-68, PRS 250
806 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
807 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
808 10d2 TIERP 14-11-68, AB 125
809 10e SÖLVITSBORG 21-5-61, PRAKT 400
810 10e Bläckmakulerat omv W 250
811 10e STH 11-4-62, AB 110
812 10e 4-K stpl ... STAD 24-9-60, vacker 100
813 10e STH 20-10-62, lätt hel rättvänd stpl 100
814 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
815 10g1 ÅTVIDABERG 29-1-66, PRS 200
816 10g1 GBG 16-11-64, var R+e samman hängande 100
817 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
818 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
819 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
820 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
821 10h2 SOLLEFTEÅ 21-7-67, PR-LYXS 600
822 10i SUNNE 10-10-72, svår nyans 100
823 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
824 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
825 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
826 11 Dansk Nrs 3 , ktt svår stpl 200
827 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
828 11a Stockholm 7-7-58, 7 Dag 350
829 11a ASKER(SUND) 4-K STPL 100
830 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
831 11b PRs STH 10-9-58, tidig st 200
832 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
833 11b,var RÅNEÅ 11-5-6x, 4-kstpl, färgat I 150
834 11b,var STH 10-6-61, liten utlöpare ned vä 100
835 11c ARVI)KA 10-11-60, fin färg rosabrun F 1000 175
836 11c GRISSLEHAMN 16-1- 125
837 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
838 11d2 TIERP 13-4-70, AB-PR 250
839 11d2 ÖSTERSUND 11-12-70, PRAKTS 250
840 11d2 SKENNINGE 23-8-71, AB-PR 200
841 11d2,var STH 20-1-, Färglinje i nedre marg, kt 125
842 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
843 11e2 LYXstpl STABY 19-5-71 PRAKT ex , lvht 1000
844 11e2 Wisby 9-8-71 275
845 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
846 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
847 11f Södertelje 9-2-72, prs 200
848 11f Stockholm Norr 5-6-72, hel sidvänd 100
849 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
850 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
851 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
852 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
853 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
854 11g SÖDERTELJE 8-8-72, PRS 200
855 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
856 11h SUNDSVALL 4-8-72, AB-PR 150
857 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
858 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
859 11h STH 31-5-72, VACKER 100
860 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
861 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
862 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
863 12 GBG 7-4 -68 200
864 12a Norrk. 15 3.6x 300
865 12a STH 14-7-65, färgstark 250
866 12a del 4-k stpl -60 175
867 12a WE)XIÖ 10-3-62, kt, fin färg, 3,3,3 175
868 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
869 12b STH 9-10-6X 200
870 12b WADSTENA 3-8-6x 200
871 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
872 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
873 12e WISBY 26-2-63, AB , F 1300 250
874 12e NORRTELJE 22-3-64, AB-PRS, 3 dubbeltänder, liten tu fläck 200
875 12f STH 29-10-66, AB 300
876 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
877 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
878 12f1 DANSK NRstpl 1, 50ö fint ex 250
879 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
880 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
881 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
882 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
883 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
884 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
885 12f2,var stpl ... EBORG 16-2?-70, dubbelram vä 200
886 12g2 WARBERG 16-6-72, mittstpl par, lvht 400
887 12g2 NYKÖPING 3-1-72, PRS 300
888 12g2 LINKÖPING 10-11-71, PRS, 2:a stpl vacker 300
889 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
890 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
891 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
892 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300
893 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
894 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
895 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
896 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
897 13a STH 2 TUR 11-29 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
898 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
899 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
900 13a Stjärnstpl, AB-Prs, 3,3,3-4, ktspts 500
901 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
902 13a STH 3 tur, 19-6, FELFRITT Gott ex 2,2,3 400
903 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
904 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
905 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
906 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
907 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
908 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
909 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
910 14Ab STH 1-8 3 TUR, kht, F 5500 550
911 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
912 14B par STH 27-3-72, var 200
913 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
914 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
915 14Bb STH 8-12 5 tur, EXTREMT RUFFT. 350
916 14Bc1 RAGUNDA 22-1-6, BLÅ stpl 150
917 14Bc1,v3 FALUN 25-12-65, fläck på nos, kt, F 1100 200
918 14Bc2 UPSALA 10-9-68, LYXS 500
919 14Bc2 DANSK NRS 24, PR-LYXS., vht 300
920 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
921 14Bc2 ENKÖPING 23-2-69, PRS 200
922 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
923 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
924 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
925 14Bd extrem färgstyrka ,st 14.7 100
926 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
927 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
928 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
929 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
930 14Be GBG 10-11-70 150
931 14Be FRANCO. inom ram 150
932 14Be MOHOLM 9-4-71, PRS 150
933 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
934 14Be DANSK NRS 1 100
935 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
936 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
937 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
938 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
939 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
940 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
941 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
942 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
943 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
944 14Bg UPSALA 5-11-72, PR-LYXS 200
945 14Bhvar HJORTQVARN 12-9-72, PR-LYXS kht 150
946 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
947 14Bvar Felperforerat genom märket 200
948 15 VACKER DANSK NRS 24 500
949 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
950 15a MALMÖ 4-7-66 450
951 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
952 15a CALMAR 25-11-66, vacker 17ö 300
953 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
954 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
955 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
956 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
957 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
958 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
959 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
960 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
961 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
962 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
963 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
964 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
965 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
966 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
967 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
968 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
969 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
970 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
971 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
972 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
973 16c PRs Östersund 5-7-70 200
974 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
975 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
976 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
977 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
978 16e KARLSBORG 4-5-72, PR-LYXS 400
979 16e GAMLEBY 21-1-71 350
980 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
981 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
982 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
983 16g SUPERB STPL LIDKÖPING 19-9-73 , PR-LYX EX 750
984 16g NÅS 30-4-72, PR 250
985 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
986 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
987 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600
988 16var 2 märkesbilder , Extremt ovanlig på 20ö, STH 30-5-. ngt kht. 2000

16,5 RINGTYP T 14
989 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
990 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
991 17b STH 15-8- 6 tur 400
992 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
993 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
994 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
995 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
996 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
997 17c STH 1 TUR 23-10, PRAKT 150
998 17d NYKÖPING 2-1-74, lodrätt 4-STRIP Största kända enhet. 700
999 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
1000 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
1001 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
1002 17e STH 6 TUR 22-5, AB-PR 3-4,5,3-4 100
1003 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
1004 17f ÅMÅL 12-12-74, violett PRS 250
1005 17f STH 6-9-76, PRS 200
1006 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
1007 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
1008 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
1009 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
1010 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
1011 17h JÖNKÖPING 26-3-77, PRAKT 200
1012 17h,var NORA 9-9-77, 2märkesbilder 200
1013 17v4 Ystad 6-6-76 100
1014 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
1015 18 FÄRILA 5-5-78 1000
1016 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
1017 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
1018 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
1019 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
1020 18 HÖRBY 29-9-77, PRAKT stpl 350
1021 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
1022 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1023 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1024 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1025 18a ÖRNSKÖLDSVIK 10-10-77, PR-LYXS 1000
1026 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
1027 18var 4ö med stor del av MARGINALVATTENMÄRKE ROSETT, stpl 23-12-77, gott objekt. Svår 5000
1028 18var KUDDBY 5-5-79, vitaa tryckprickar 200
1029 19a STH 4-9-73, PRs ,dragspelsveck 300
1030 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1031 19b STOCKH... 17-5-, DRAGSPESL 2 ST 200
1032 19b,var MSTAD 8-2-73, 2 märkesbilder 200
1033 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1034 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1035 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1036 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1037 19c,var stpl ...RBERG 22-X-74, övre ram saknas 200
1038 19cv2 hörnsrpl 75
1039 19d pr TIERP 12-8-74 400
1040 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
1041 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1042 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1043 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1044 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1045 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1046 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1047 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
1048 19f LAHOLM 1-3-76, LYXS 200
1049 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1050 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1051 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1052 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1053 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1054 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1055 19h Jönk. 18.1.78 200
1056 19h KARLSTAD 6-2-77, PRS 150
1057 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1058 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1059 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1060 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1061 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1062 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1063 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1064 20a STH Norr 21-10-72 800
1065 20a Falk..., Gott ex 600
1066 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1067 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
1068 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1069 20b HALMSTAD 9-3-73, PR-LYXS 400
1070 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1071 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1072 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1073 20c PRs GBG 1-12-73 900
1074 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
1075 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1076 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1077 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
1078 20e STH 12-...., F 700 200
1079 20g MALMÖ 9-1-75, LYXS + WÄRDE stpl 400
1080 20g GEFLE 20-4-75, HEL SIDVÄND, AB+ 250
1081 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1082 20g M... 18 -12 fint hörnstpl ex 150
1083 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1084 20h STH 23-7-74, AB-PR , TYPISK FÄRG 400
1085 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1086 20h HÄR... 225
1087 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1088 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1089 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1090 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1091 20i Örebro 16-7-75 250
1092 20i GBG 13-8-75 , ovanligt blå färg 200
1093 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1094 20i STH 4 TUR, AB-PR 150
1095 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1096 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1097 20j LINKÖPING 18-10-76, PR 350
1098 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1099 20j FASTERNA 26-97x, vacker rättv, svår st 250
1100 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1101 20j Forsvik 13-9-77, ab-prs 150
1102 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1103 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1104 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1105 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1106 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1107 20k GBG 5-1-78, PRAKT 400
1108 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1109 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1110 20k Stockholm C. 21-8-77, pr-lyxs, 2:a stpl 125
1111 21 ALNARYD 12-11-74, rättvänd AB-PRAKT stämpel, EXTREMT SÄLLSYNT , INTYG HOW kht ktt, godtagbart ex 1, 3, 3-4. K-LÄN Blekinge. Troligen 1-2 KÄNDA. f 8000:- 5000
1112 21 LUNGSUND 1-6-75, S VÄR F 3500 2000
1113 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1114 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1115 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1116 21 TRÖGDS WALLBY 4-4-77, rättv stpl 600 300
1117 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1118 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1119 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1120 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1121 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1122 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1123 21a ÅNGBÅTS PXP N 28 11-10-72, F 3000 3000
1124 21b Stockholm 20-7-72, första månad 125
1125 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1126 21g STH 31-5-73, PRS 100
1127 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1128 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1129 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1130 21lv4 12ö stpl 75, tjocka siffror, klichékantlinje 100
1131 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1132 21m GRÖNSKÅRA 15-7-74 , delvis postalt bläckifylld 125
1133 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1134 21m,v2 WÄDDÖ 16-8-76, LYXS starkt spegeltr 150
1135 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1136 21n TVETEN 21-6-75, suddigt tryck 90
1137 21o SÖDRA MÖCKELBY 20-4-77, LYXS 150
1138 21v2 12ö starkt spegeltryck 1-3-77 100
1139 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1140 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1141 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1142 22d WERNAMO 11-12-76, LYXS 200
1143 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1144 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1145 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1146 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1147 22e KARLSTAD 13-8-75, PRAKT 200
1148 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1149 22ev3 WESTERÅS 30-11-75, LYXS, 2:a stpl 125
1150 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1151 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1152 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1153 22f pr-lyxs Örebro 18-1-76 350
1154 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1155 22f UPSALA 15-1-76, PRS 200
1156 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1157 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1158 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1159 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1160 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1161 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1162 22f,19g LIDKÖPING 26-12-75, LYXS klipp 200
1163 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1164 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1165 23 NORA 18877, LYXS 500
1166 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1167 23a TROSA 16-8-77, LYXS 350
1168 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1169 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1170 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1171 23b STH 3-5-77, PRS 125
1172 23c SKENINGE 15-1-78, PR-LYXS 250
1173 23c SANDHEM 16-4-77, PRS 250
1174 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1175 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1176 23cv2 GBG 12-10-77 200
1177 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1178 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1179 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1180 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1181 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1182 24d STH 6-2-73, PRS 400
1183 24d Stockholm 7-6-73, prs 300
1184 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1185 24d ASKERSUND 20-12-73 75
1186 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1187 24e KAL)MAR 1-3-73 90
1188 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1189 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1190 24fv2 RÅNEÅ 3-12-76, skuggad siffra 200
1191 24g ÅRJENG 23-10-76, PRAKTEX 600
1192 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1193 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1194 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1195 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1196 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1197 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1198 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1199 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1200 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1201 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1202 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1203 24h,v1 WINSLÖF 3-12-78, spegeltryck 225
1204 24i RYDAHOLM4-X-77 175
1205 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1206 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1207 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1208 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1209 25f HJO 3-12-74, PRAKT 200
1210 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1211 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1212 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1213 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1214 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1215 25h QVISTRUM 11-11-75, VIOLETT PRS 100
1216 25h SÖLVESBORG 12-7-76, PRS 100
1217 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1218 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1219 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1220 25i pr Linköping 10-10-77 300
1221 25i MALMÖ 19-1-77, LYXS 250
1222 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1223 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1224 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1225 25jv3 NÄRTUNA 1-1-77, RÄTTVÄND 50
1226 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1227 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1228 26a STH NORR 21?-7-72, fin a nyans, sign OP a 400
1229 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1230 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1231 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1232 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1233 26e DALSKOG 9-3-78, LYXS 300
1234 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1235 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1236 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1237 26f HUSUM 29-8-77, PRAKT men kt 150
1238 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1239 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1240 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1241 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1242 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1243 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1244 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1245 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1246 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1247 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1248 26g UPSALA 16-5-78, PRS 150
1249 26g GBG 12-1-78 125
1250 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1251 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1252 26g HULTERSTAD 100
1253 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1254 26h GBG 22-2-78, PR 450
1255 26h FREDRIKA 2-8-78, PR 350
1256 26h stpl -77 125
1257 26var ÅTORP 15-150ö 2 märkesbilder 200
1258 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1259 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1260 27c NORA 16-10-74, vacker 350
1261 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1262 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1263 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1264 27d STH PAKET 14-10-76, 4-BLOCK , 2 hö ex lorät veck som inte syns framifrån. F 6000:- 500
1265 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1266 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1267 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1268 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1269 27d STH 13-12-77 200
1270 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1271 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1272 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1273 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150

27,5 RINGTYP T 13
1274 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1275 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1276 28a SLITE 5-7-79 4-K , PR-LYXs par (något särat och förstärkt med fastsättare) 300
1277 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1278 28a STH 25-5-77, MYCKET TIDIG STPL 200
1279 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1280 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1281 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1282 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1283 28c MALMÖ 28-2-78, PRS, SVÅR NYANS 300
1284 28c UPSALA 16-4-78 200
1285 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1286 28d GBG 25-10-79, pr 200
1287 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1288 28d WADSTENA 5-3-78, PR 200
1289 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1290 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1291 28e GBG Lbr 23-2-81, PR-LYXs 200
1292 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1293 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1294 28h Superb lysande GRÖN stpl Stockholm 5-tur ,obetydliga fel attest LN 2000
1295 28h NYHEM 22-11-86, LYXS 200
1296 28h STÖLLET 25-8-86, PRAKTs 100
1297 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1298 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1299 29 BERG 28-6-84 100
1300 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1301 29b pr Gefle 9-6-80 225
1302 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1303 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1304 29b STH C 23-3-80, LYXS 150
1305 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1306 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1307 29b PRs STH 14-6-83 100
1308 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1309 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1310 29b SKARA 4-10-81, LYXS 100
1311 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1312 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1313 29e LUND 8-10-85, PRAKT 150
1314 29e WAXHOLM 16-1-85, sign e OP 150
1315 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1316 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1317 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1318 29e prs STH C 5-1-85 75
1319 29v2 FRA SVERIGE, 4ö starkt spegeltryck 150
1320 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1321 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1322 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1323 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1324 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1325 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1326 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1327 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1328 30e FISKEBY 9-8-82 300
1329 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1330 30e STENSTORP 7-9-82, LYXS 150
1331 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1332 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1333 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1334 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1335 30h ÖSTERSUND 21-3-84, LYXs 150
1336 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1337 30i PR Westerås 16-11-84 150
1338 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1339 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1340 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1341 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1342 30k Nyland 21-10-86 125
1343 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1344 31a WÄRDE, PRS 300
1345 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1346 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1347 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1348 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1349 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1350 31e-fv3 HARESTAD 11-1082, skuggad siffra 100
1351 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1352 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1353 31h STH 4 TUR 14-8-83, PRS, svår nyans 100
1354 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1355 31j Pr-lyx Lindesberg 18-2-89 300
1356 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1357 31j WEXIÖ 12-12-84 PR-LYXS sign j O.P. 150
1358 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1359 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1360 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1361 32 ÅSLED 15-7-78, PRS, R-LÄN 500 400
1362 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1363 32 REK stpl, PRS, kt 200
1364 32a pr HJO 15-9-80 125
1365 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1366 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1367 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1368 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1369 32b SKJERPLINGE 20-11-78, F 400 150
1370 32b Röstånga 8-2-83, lyxs 150
1371 32b GBG 29-8-78, PR-LYXS ,sign b O.P. 100
1372 32bv LYX par Grafversfors 7-12-78 500
1373 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1374 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1375 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1376 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1377 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1378 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1379 32c WERNAMO 11-9-79, PR-LYXS 75
1380 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
1381 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
1382 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
1383 32d LIDKÖPING 27-2-80, LYXS 200
1384 32e vackert GRILLBY 18-9-80 125
1385 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
1386 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1387 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
1388 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
1389 32f KARLSHAMN 15-4-84, PRS 75
1390 32g ÖSTERSUND 4-1-84, PR-LYX 250
1391 32g WARA 14-2-84,PRAKT 200
1392 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
1393 32h PKXP No 22 14-9-84, PR-LYX 200
1394 32h BACKE 10-11-84, LYXS 150
1395 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
1396 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
1397 32var färgfyllningar upptill 250
1398 32var 12ö t 13 2märkesbilder i sidled...rnho 200
1399 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
1400 33 ENGELSK STPL " 383" 250
1401 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
1402 33 DANSKstpl nr 19, rättv 200
1403 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
1404 33 ANK 5-10, PRS kt 100
1405 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1406 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
1407 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
1408 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
1409 33a SUNDSVALL 9-5-78, PRS, sign "a O.P." 100
1410 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
1411 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
1412 33b 20ö vågrätt 6-strip, verkligt sällsynt enhet, FALKENBERG 27-1-80 2000
1413 33b DANSK NRS 19 vacker 150
1414 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
1415 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
1416 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1417 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
1418 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
1419 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
1420 33cv9 SOLLEFTEÅ 17-11-80 100
1421 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
1422 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
1423 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
1424 33e ANK 24-10, PRS 200
1425 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
1426 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
1427 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
1428 33e,var 2 märkesbilder ... BORG -84 200
1429 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
1430 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
1431 33f prakt Köping 21-7-85 150
1432 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
1433 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
1434 33v10 Stockholm 26-1-81, trippel variant, vit fyllning i oll, streckad siffra och förskjuten tandning. 200
1435 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
1436 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
1437 34a DEGERFORS 16-7-78, PR-LYXS 200
1438 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1439 34c ÖSTERSUND 15-12-81, PR-LYXs 250
1440 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
1441 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
1442 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
1443 34d YSTAD 3-3-81 300
1444 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
1445 34d BJÖRKVIK 29-3-84, PRS 200
1446 34d ÖSTERSUND 7-7-79, PRs 175
1447 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
1448 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
1449 34e ALGUTSBODA 5-12-83, PRS 100
1450 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
1451 34f STH 20-9-83 200
1452 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
1453 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
1454 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
1455 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
1456 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
1457 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
1458 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
1459 34k ÖSTRA HUSBY 15-9-84, mkt vacker 125
1460 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
1461 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
1462 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
1463 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
1464 35a RAMNÄS 23-2-79, PR-LYXS 100
1465 35b HÖÖR 5-12-79, LYXS 300
1466 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
1467 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
1468 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
1469 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
1470 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
1471 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
1472 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
1473 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
1474 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
1475 35f,v12 MJÖLBY 26-7-81, variant "80" 125
1476 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
1477 35h 5-STRIP KALMAR 1-4-84 mycket ovalnig enhet 750
1478 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
1479 35h HEMSE 28-7-83, PRAKT 100
1480 35i PR Westerås 9-8-86 200
1481 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
1482 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
1483 35i PR Gagnef 12-4-84 125
1484 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
1485 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
1486 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
1487 35j,var FALKENBERG 6-8-87, LYXS utflutna bokstäver i Sverige 100
1488 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
1489 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
1490 36a Jönköping 18-2-79, pr-lyx 400
1491 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
1492 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
1493 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
1494 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
1495 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
1496 36e WESTERÅS 22-6-82 100
1497 36e SALA 9-8-82, PRS 75
1498 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
1499 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
1500 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
1501 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
1502 36h LYXstpl GRENNA 28-2-87 500
1503 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
1504 36h TIDAHOLM 25-4-85, PR 100
1505 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
1506 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
1507 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
1508 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
1509 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
1510 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
1511 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
1512 38 WÄRDE STÄMPEL 250
1513 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
1514 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
1515 38d ÖSTERSUND 18-8-82, LYXs 150
1516 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
1517 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
1518 38g PR Hernösand 7-9-87 250
1519 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
1520 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
1521 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100
1522 38h LANDSKRONA 14-5-87, OMV PRS 60

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1523 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
1524 39 KNISLINGE7-12-85, lyxavtryck, def ned 175
1525 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
1526 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
1527 39 BERGVIK 9-8-86, PR-LYX 150
1528 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
1529 39 BYSKE 14-2-85, PRAKT 100
1530 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
1531 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
1532 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
1533 39 ALBY 12-1886, PR-LYXS 90
1534 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
1535 39 ANK stpl omv 60
1536 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1537 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
1538 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
1539 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
1540 40a GBG FILIAL 27-11-94, P-LYXS 125
1541 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
1542 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
1543 40b KARLSTAD E. M. 3-4-93, nära LYX 500
1544 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
1545 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
1546 40b PR GEFLE 29-6-92 200
1547 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
1548 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
1549 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
1550 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
1551 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
1552 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
1553 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
1554 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
1555 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
1556 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
1557 41 RULL ST. JÖNKÖPING 29-1-97, prs 200
1558 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
1559 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
1560 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
1561 41b EKSHÄRAD 20-6-91, LYXS 125
1562 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
1563 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
1564 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
1565 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
1566 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
1567 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
1568 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
1569 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
1570 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
1571 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
1572 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
1573 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
1574 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
1575 42 pr Sandviken 13-3-89 150
1576 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
1577 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
1578 42b SYA 2-5-90 125
1579 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
1580 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
1581 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
1582 42c PKXP Nr 8C UPP. 17-11-88, PR-LYXS 150
1583 42c LINKÖPING 2-9-88, PRAKT 100
1584 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
1585 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
1586 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
1587 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
1588 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
1589 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
1590 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
1591 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
1592 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
1593 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
1594 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
1595 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
1596 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
1597 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
1598 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
1599 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
1600 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
1601 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
1602 43e STH 1-1-91, PRS 100
1603 43v3 5ö med delar av 2ph stpl ...RS -87 200
1604 44a pr STH 3-1-91 200
1605 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
1606 44a STH Rg. 30-6-89, PRAKT 200
1607 44a STH 5-10-89, prakt 200
1608 44a STH 26-9-89, PRS 125
1609 44a Ystad 12-6-89, AB 100
1610 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
1611 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
1612 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
1613 44b Båstad 29-6-92 500
1614 44b HJO 22-7-95, PRS 250
1615 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
1616 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
1617 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
1618 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
1619 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
1620 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
1621 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
1622 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
1623 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
1624 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
1625 44c STH 17-9-90 100
1626 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
1627 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
1628 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
1629 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
1630 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
1631 45 ÅNGBÅTSPKP. No 83 24-7-91, , spl 400 250
1632 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
1633 45 finsk KORK stpl i prakt 200
1634 45 HELSINGÖR 3 TOG 16-2, DANSK STPL 150
1635 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
1636 45 FRA SVERIIGE H. prakt stpl 100
1637 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
1638 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
1639 45 FRA SVERIIGE L. prakt stpl 75
1640 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
1641 45 UTLANDET, PR 60
1642 45 FRA ) SVERIIGE M 60
1643 45 FRA SVERIIGE H. sidvänd 50
1644 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
1645 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
1646 45v4 P.E.J.87, del av marginal PH upp vä, kht 100
1647 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
1648 46 ENGELSK STPL 383, prs 225
1649 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
1650 46 FRA SVERRIG , PRS 110
1651 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
1652 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
1653 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
1654 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
1655 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
1656 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
1657 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
1658 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
1659 46c BELLÖ 14-3-87, PR-LYX 250
1660 46c,var WADSTENA 4-12-89, BLÅ PRS,kt,ram vä 125
1661 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
1662 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
1663 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
1664 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
1665 47a GRENNA 20-12-86, PRAKT 100
1666 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
1667 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
1668 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
1669 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
1670 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
1671 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
1672 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
1673 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
1674 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
1675 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
1676 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
1677 47d SEGERSTAD 6-11-88, PRAKT 100
1678 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
1679 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
1680 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
1681 47f JULA 14-4-91, PR 200
1682 47f Ludvika 1-1-91 100
1683 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
1684 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
1685 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
1686 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
1687 47f KILA 22-3-90, PRS 75
1688 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
1689 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
1690 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
1691 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
1692 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
1693 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
1694 48a TORSÅS 19-9-88, PRAKT 100
1695 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
1696 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
1697 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
1698 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
1699 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
1700 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
1701 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
1702 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
1703 48d OSKARSHAMN 22-5-90, VIOLETT PRS 400
1704 48d MJELLBY 3-9-89, LYXS PR-LYXEX 400
1705 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
1706 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
1707 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
1708 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
1709 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
1710 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
1711 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
1712 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
1713 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
1714 48e ÖSTERVALLSKOG 13-4-93, PRAKT 150
1715 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
1716 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
1717 49a OSKARSHAMN 7-6-90, violett pr-LYXs 400
1718 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
1719 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
1720 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
1721 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
1722 49c WARA 24-1-95, PR-LYX 200
1723 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
1724 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
1725 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
1726 49c ÖRNSKÖLDSVIK 18-4-99, LYXS 100
1727 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
1728 49c,v4 KLINTEHAMN 19-10-91, PRS, försjutet mittparti 200
1729 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
1730 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
1731 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
1732 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
1733 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
1734 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
1735 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
1736 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
1737 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
1738 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
1739 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
1740 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
1741 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
1742 51b BORÅS 27-10-LBR-08, PR 150
1743 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100
1744 51b,v2 LUND 2-1-95, PRS FÄRGKULA 350

51,5 OSCAR- LANDSTORM
1745 52 NRS 45, NORSK PRS 250
1746 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
1747 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
1748 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
1749 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
1750 52a1 ENÅNGER 8-7-91, LYXS, 80
1751 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
1752 52bVM1 5Ö BLEKT HUVUD ,NYKÖPING 20-4-93 150
1753 52bvm1+2 5Ö BLEKT HUVUD ,par omv vm och ett ex 2 vm kronor, kt, veck, MALMÖ 27-7 125
1754 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
1755 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
1756 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
1757 52v1 STH 13-7-10, 5ö otandat par på klipp 400
1758 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
1759 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
1760 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
1761 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
1762 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
1763 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
1764 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
1765 54 FJÄLLÅSEN 18-1-04, PRAKTS 200
1766 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
1767 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
1768 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
1769 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
1770 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
1771 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
1772 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
1773 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
1774 54 LIA 8-5-05, LYXS P-LYX 100
1775 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
1776 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
1777 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
1778 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
1779 54 nors stpl nr 45 100
1780 54 HOLMEJA 28-9-95, PRS 75
1781 54 KRÅKVIKEN 20-5-08, PRS 75
1782 54 PKXP No 8A 8-9-96, AB-PR 50
1783 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
1784 54V11 YSTAD 31-3-01, PLÅTSPRICKA 200
1785 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
1786 54v3 10ö partiellt spegeltryck, stpl 150
1787 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
1788 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
1789 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
1790 55 SMEDSÄNG 11-7-10. AB-PRS, kt, F150 100
1791 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
1792 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
1793 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
1794 55 Vendel 23-2-01, prs 50
1795 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
1796 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
1797 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
1798 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
1799 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
1800 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
1801 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
1802 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
1803 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
1804 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
1805 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
1806 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
1807 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
1808 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
1809 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
1810 57 STOREBRO 19-5-07, PR-LYXS 60
1811 57vm1 STH SÖD. 15-1-98 ,BLÅ PRS, omv vm 75
1812 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
1813 58 MEDALBY 25-2-11, PR-LYXS 100
1814 58 JÄMTLANDS SIKÅS 15-4-09, PRS, Zlän 75
1815 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
1816 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
1817 58 GARGBRO 7-4-10, PRS 60
1818 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
1819 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
1820 58V4 2x30ö liten del av 2 märkesbilder i sidled och höjdled (F 1200) 200
1821 58var 30 ö par, övre stpl SALA 26-5-17, nedre (veck) stpl Insjön Pak 28-1-11, KURIOSA, 200
1822 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
1823 59a LULEÅ 24-2-93, PR-LYXS 50
1824 59b ÖSTERSUND 24-10 -92, PR 50
1825 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
1826 60 SEGMON 24-8-07, PRS 100
1827 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
1828 61 FRA YSTAD 100
1829 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
1830 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
1831 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
1832 63 Jönköping rull stpl 15-6-96 75
1833 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
1834 63vm1+2 3ö 2omv kronor, stpl ...LEN 250
1835 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
1836 64 BORÅS 25-8-92, sidv BLÅ ,ktspts 125
1837 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
1838 64 P)AQUEB(OT 100
1839 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
1840 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
1841 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
1842 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
1843 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
1844 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
1845 65 Hörby 13-4-05 200
1846 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
1847 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
1848 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
1849 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
1850 65 SKÅRE 13-6-14, PRS 125
1851 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
1852 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
1853 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
1854 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
1855 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
1856 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
1857 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
1858 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
1859 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
1860 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
1861 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
1862 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
1863 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
1864 72 MARSTRAND 19-3-13, PR-LYXS 50
1865 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
1866 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
1867 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
1868 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
1869 75 VADSBRO 25-8-11 90
1870 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
1871 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
1872 77 SILLERUD 5-7-18, LYXS 200
1873 78 HAPARANDA 7-12-17, PR-LYXS SVÅR 150
1874 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
1875 79 KORK STPL , PR-LYX 200
1876 79 FRA SVERIGE inom ram, 4-block 200
1877 79 JÖNKÖPING 22-5-17 PRAKT,LYX 100
1878 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
1879 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
1880 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
1881 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
1882 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
1883 82 KORK stpl, 5 udd inom cirkel, LYX,nr 76 350
1884 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
1885 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
1886 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
1887 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
1888 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
1889 82 FLYINGE 24-12-16, PR-LYX, rufftandat 50
1890 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
1891 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
1892 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
1893 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
1894 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
1895 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
1896 86 TINGS NÖBBELÖF 4-11-11, PRS 150
1897 86 HULTABERG 21-5-19 70
1898 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
1899 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
1900 91 ONSALA 3-6-18, LYXS 100
1901 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
1902 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
1903 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
1904 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
1905 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
1906 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
1907 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
1908 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
1909 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
1910 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
1911 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
1912 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
1913 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
1914 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
1915 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
1916 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
1917 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
1918 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
1919 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
1920 107 STH 31-10-17, prs 60
1921 107var 5/4 öfirmaperforering 90
1922 110 FALKÖPING 28-7-19, PRS 150
1923 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
1924 111 STH 2-4-18, PR 100
1925 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
1926 111 STH 6-1 17, PRS 75
1927 114 LUND 16-7-18, PRS 100
1928 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
1929 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
1930 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
1931 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
1932 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
1933 116var 5/3 Ö 4-BLOCK FELPERF 200
1934 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
1935 118 prc stpl ex 50
1936 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
1937 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
1938 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
1939 120 10/ 20ö LYXcentr stpl ex 150
1940 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
1941 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
1942 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
1943 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
1944 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
1945 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
1946 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
1947 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
1948 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
1949 125 10Ö/ 5KR bra stpl ex 650
1950 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
1951 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
1952 136 GÖTEBORG 10-6-21, PRAKTs 90
1953 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
1954 136-38 Luftpost kpl stpl 2ö är cz med KPV 100
1955 137 BERGSHOLMEN 4-5-21, PRS 100
1956 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
1957 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
1958 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
1959 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
1960 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
1961 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
1962 138 STH 12-1-21, PR 100
1963 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
1964 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
1965 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
1966 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN
1967 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
1968 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
1969 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
1970 140Av2 STH 6-8-20, PLÅTSPRICKA 200
1971 140Ccx Gbg 12-5-21, prs 150
1972 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
1973 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
1974 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
1975 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
1976 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
1977 141 STH 27-7-22, PRS 75
1978 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
1979 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
1980 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
1981 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
1982 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
1983 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
1984 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
1985 142Ecx PLK 256 A 16-2-20, PR 125
1986 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
1987 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
1988 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
1989 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
1990 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
1991 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
1992 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
1993 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
1994 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
1995 144Cc HÄLLEFORSNÄS 4-3-22, PRS 75
1996 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
1997 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
1998 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
1999 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
2000 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
2001 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
2002 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
2003 144Ecx STH 14-6-27, vacker AB 200
2004 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
2005 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
2006 145Ecx 10ö extra brett märke 75
2007 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
2008 145Ecz GBG 16-1-29, PRS 110
2009 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
2010 146Ea STH 6-9-37, rättv stpl 100
2011 146Ea BORÅS 24-1-37, PRS, automattandn 70
2012 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
2013 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
2014 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
2015 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
2016 148C Finnskoga Höljes 24-11-21,prs 100
2017 148C Malmköping 30-6-21, PR-LYXS 100
2018 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
2019 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
2020 149C PLK 367 14-3-21, PR-LYXstpl 125
2021 149C FRA SVERIGE inom ram 75
2022 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
2023 150var 15ö18-11-22, del av 3 märkesbilder 50
2024 151A KORK STPL ,LYXS , 20ö 100
2025 151Avar 20ö kraftigt felperf höjdled, 18-9-20 100
2026 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
2027 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
2028 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
2029 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
2030 153 STRÖMSTAD 7-6-21, AB-PR 75
2031 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
2032 153c PLK 56 12-6-21, PR/ab 150
2033 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
2034 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
2035 156 SJÖBO 21-1-25, PRAKT, A1 50
2036 156cx FRANSHAMMAR 4-4-25, LYXS 90
2037 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
2038 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
2039 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
2040 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
2041 162var HUDIKSVALL 11-3, DRAGSPEL 100
2042 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
2043 165a ÖDESHÖG 2-7-25, PR-LYXex ,A2ppr 100
2044 165BZ 80ö med KPV Sundsvall x-9-12-20, fin tandning F 350 60
2045 165cc,v 80ö PLÅTSPRICKA, tydlig, 80ö 150
2046 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
2047 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
2048 165cxz MALUNG 9-11-24 75
2049 165cz hörn STPL 21-7 60
2050 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
2051 168bz VOLLSJÖ 9-7-23, KPV mitt på, PR-LYX 1000
2052 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
2053 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
2054 173a TIBRO 11-2-26, LYXS 50
2055 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
2056 175A 3 st med Finska stpl,ex BÅTSILUETT 100
2057 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
2058 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
2059 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
2060 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
2061 179A pr STH 16 17-7-22 75
2062 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
2063 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
2064 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
2065 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
2066 183a RAMSELE 21-5- 27 50
2067 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
2068 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
2069 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
2070 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
2071 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
2072 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
2073 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
2074 189 40ö typ1 LYXcentr stpl ex 50
2075 189b TYP1 A2 PPR STPL -4-29 75
2076 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
2077 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
2078 194 FLEN 8-5-23, LYXs PR-LYXEX, 115ö A1 250
2079 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
2080 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2081 197 STH 8-8-26, LYXS 60
2082 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
2083 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
2084 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
2085 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
2086 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
2087 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
2088 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
2089 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
2090 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
2091 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
2092 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
2093 198 FRA SVERIGE, PRS 100
2094 198 STH CONGRESS 4-7-24, PR 1 DAG 75
2095 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
2096 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
2097 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
2098 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
2099 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
2100 200 JORDBERGA 16-10-24, PRS 100
2101 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
2102 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
2103 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
2104 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
2105 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
2106 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
2107 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
2108 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
2109 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
2110 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
2111 201b 30 ö grönblå 11-10-(2)4 175
2112 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
2113 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
2114 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
2115 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
2116 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
2117 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
2118 203 KARLSBORG 19-8-24, LYXS pr-lyxex 250
2119 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
2120 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
2121 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
2122 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
2123 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
2124 203 40ö bra stpl ex 85
2125 203 SIMEÅ 13-9-24 80
2126 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
2127 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
2128 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
2129 205 MARKARYD 17-10-24, PRS 50 Ö 125
2130 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
2131 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
2132 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
2133 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
2134 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
2135 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
2136 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
2137 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
2138 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
2139 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
2140 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
2141 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
2142 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
2143 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
2144 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
2145 208 stpl 300
2146 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
2147 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
2148 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
2149 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
2150 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
2151 208 GULDSMEDSHYTTAN 7-10-24,prs 200
2152 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
2153 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
2154 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
2155 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
2156 209 2 kr, välc. stpl ex 490
2157 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
2158 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
2159 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
2160 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
2161 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
2162 210 5KR STPL BRA EX 700
2163 211 MALMÖ S.J.A 26-5-37, PRS 50
2164 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
2165 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
2166 212cx STH 6-9-24, AB 150
2167 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
2168 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
2169 212cx bra stpl ex, F 450 100
2170 212cx sth 3... 9 100
2171 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
2172 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
2173 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
2174 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
2175 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
2176 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
2177 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
2178 214 bra stpl ex 75
2179 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
2180 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
2181 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
2182 216 prc. stpl ex 110
2183 216 KVÄNUM 1-11-24, lätt prs 100
2184 216 30ö lätt stpl 1 90
2185 216a MALMÖ 17-12-24, PAR, 2 PRAKT EX, mycket sällsynt enhet med 2 praktex 300
2186 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
2187 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
2188 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
2189 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
2190 216b 30 ö grönblå NORRKÖPING11-10- 160
2191 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
2192 216b STH 12-9-24, PRS 100
2193 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
2194 217 sidv Leksand 26-9-24 200
2195 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
2196 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
2197 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
2198 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
2199 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
2200 220 VÄSTERÅS 18-12-24, AB 150
2201 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
2202 221 60ö bra stpl ex 250
2203 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
2204 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
2205 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
2206 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
2207 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
2208 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
2209 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
2210 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
2211 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
2212 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
2213 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
2214 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
2215 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
2216 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
2217 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
2218 225 5KR STPL BRA EX 550

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2219 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
2220 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
2221 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
2222 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
2223 233A MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
2224 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
2225 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
2226 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
2227 233b 4-block Borås 14-5-40 300
2228 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
2229 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
2230 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
2231 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
2232 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
2233 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
2234 238 sth 13-1-34, på klipp 100
2235 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
2236 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
2237 239C 5-5-34 Varnums.. 50
2238 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
2239 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
2240 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
2241 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
2242 241C FRA SVERIGE inom ram, på klipp 75
2243 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
2244 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
2245 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
2246 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
2247 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
2248 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
2249 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
2250 249 UMEÅ 5-8-36, PR-LYX 75
2251 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
2252 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
2253 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
2254 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
2255 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
2256 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
2257 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
2258 257 HÖGERUD 3-3-37, PR-LYX 1KR 200
2259 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
2260 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
2261 258 BORÅS 8-8-38, PRAKT 200
2262 258 5-strip,en rv. st. på varje märke Borås 17-1-39 200
2263 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
2264 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
2265 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
2266 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
2267 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
2268 259BC MALMÖ 9-X-38 140
2269 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
2270 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
2271 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
2272 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
2273 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
2274 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
2275 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
2276 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
2277 261BC KÖPMANHOLMEN 15-11-38, PR på klipp 200
2278 261BC PKXP 12-9-38, lätt mittstpl 100
2279 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
2280 262BC PKP 146 20-6-36, rättv stpl 140
2281 262CB ROMAN... 13.. 100
2282 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
2283 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
2284 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
2285 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
2286 266BC,CB 2 bra stpl par 150
2287 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
2288 266BCC 5-STRIP BCCCC, stpl, mkt sällsynt 300
2289 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
2290 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
2291 266CB BRA STPL PAR 95
2292 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
2293 266CCB JOHANSFORS 26-10-39, sällsynt 300
2294 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
2295 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
2296 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
2297 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
2298 267CB MALMÖ 21-6-39, PR 300
2299 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
2300 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
2301 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
2302 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
2303 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
2304 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
2305 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
2306 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
2307 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
2308 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2309 269CB G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2310 271 RANTAJÄRVI 16-1-51, PR 50
2311 273BC BRA STPL PAR 550
2312 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
2313 273BC1 GÖTEBORG 13-9-40??, rättv stpl, bred 650
2314 273BC1 SKÄRKIND 4-9-40, PRAKT 600
2315 273BC1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2316 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
2317 273CB1 vackert par STH 700
2318 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
2319 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2320 273CB2 SÖDERTÄLJE 6-8-42, AB-PR 1000
2321 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
2322 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
2323 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
2324 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
2325 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
2326 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
2327 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
2328 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
2329 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
2330 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
2331 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
2332 281 RESELE KYRKBY 8-5-50, PR-LYX 60
2333 285 GBG 1-3-50, PRAKT 55ö 50
2334 298 YSTAD 17-5-49 40
2335 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
2336 304 GENARP A 17-7-53, 170ö LYX 100
2337 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
2338 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
2339 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
2340 318BC Flen 20-7-39 125
2341 318bc,cb båda en stpl centralt 140
2342 318CB BLOMBERG 24-7-40, PR-LYX 300
2343 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
2344 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
2345 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
2346 318CB Göteborg 8-10-40 100
2347 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
2348 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
2349 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
2350 320B1 MÖLNDAL 12-7-39, PRAKT 100
2351 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
2352 320BC BRA STPL PAR 550
2353 320BC GBG 24-11-40 550
2354 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
2355 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
2356 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
2357 320BC LYX marginal, STH 400
2358 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
2359 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
2360 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
2361 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
2362 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
2363 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
2364 320CB bra 10ö par ...OGABY4-6-40 500
2365 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
2366 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
2367 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
2368 320CB stpl par , en stpl 400
2369 320CB HÖRBY 5-7-40, mkt bred marg 400
2370 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
2371 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
2372 320CB STH 3-11-39, fint par 350
2373 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
2374 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
2375 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
2376 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
2377 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
2378 321BB en lätt stpl F 275 75
2379 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
2380 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
2381 321BC LUND 24-2-40 , sidv mittstpl 150
2382 321BC lätt stpl 13-9- 100
2383 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
2384 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
2385 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
2386 321CB LUND 8-3-40, LYXs 200
2387 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
2388 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
2389 321CB PKP 28-8-40, PR 125
2390 321CB FALUN 17-6-39, pr 125
2391 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
2392 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
2393 323 Broakulla 20-2-40 50
2394 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
2395 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
2396 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
2397 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
2398 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
2399 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
2400 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
2401 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
2402 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
2403 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
2404 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
2405 324CB STO... 28-9-40 200
2406 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
2407 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
2408 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
2409 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
2410 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
2411 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
2412 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
2413 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
2414 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
2415 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
2416 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
2417 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
2418 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
2419 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
2420 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
2421 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
2422 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
2423 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
2424 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
2425 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
2426 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
2427 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
2428 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
2429 332CB STH 24-10-46, LYX marginal 160
2430 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
2431 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
2432 335A pr Heberg 11-2-42 50
2433 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
2434 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
2435 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
2436 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
2437 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
2438 338 20Ö klipp BORE E 100
2439 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
2440 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
2441 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
2442 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
2443 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
2444 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
2445 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
2446 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
2447 359B2 ÖSTERSUND LBR 12-5-48, PR-LYX 50
2448 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
2449 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
2450 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
2451 379A STH 24-11-48, pr 40
2452 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
2453 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
2454 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
2455 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
2456 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
2457 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
2458 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
2459 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
2460 418A ÅLED 20-3-61, LYX 15ö 60
2461 420A ÅLED 9-5-66, LYX 25Ö BRUN 50
2462 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
2463 428A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 40 ö 100
2464 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
2465 429B1 JÖSSEFORS B 30-4-71, PR-LYX 75
2466 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
2467 429BB ESLÖV 24-12-67, PR-LYX 45ö orange 30
2468 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
2469 433B2 Örkelljunga 3-11-69 50
2470 437A GBG 3 L 13-1-72, PR, 85ö 35
2471 445 OLSFORS 23-7-53, LYX 10ö 100
2472 460 GLOMMETRÄSK 9-4-56, LYX 60ö 90
2473 462 Norsholm 14-6-63 50
2474 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
2475 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
2476 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
2477 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
2478 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
2479 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
2480 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
2481 506 PR GBG 2-6-60 50
2482 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
2483 511A HÄGGENÅS 4-3-61, LYXs 75
2484 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
2485 520 pr Boxholm 8-4-61 60
2486 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
2487 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
2488 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
2489 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
2490 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
2491 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
2492 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
2493 594B1 SKEE 10-12-66, LYX 100
2494 594B2 SKEE 10-12-66, LYX 100
2495 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
2496 608-09 H191 block 10 märken SVEG 15-667, prs 1 dag innan utgivningen! 100
2497 624A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 45 ö 100
2498 631vm 3ö omvänt vm stpl ...TAD 12... 75
2499 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
2500 645B1 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
2501 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
2502 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
2503 657-62 6st VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 200
2504 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
2505 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
2506 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
2507 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
2508 664B2 NORRTÄLJE KASSA 1 19-9-69, P-LYX 60
2509 666BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2510 668B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2511 669B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 40
2512 670BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2513 671BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2514 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
2515 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
2516 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
2517 675BB SÄRÖ 12-10-70, PR-LYX 35ö Sagor 75
2518 676BB SÄRÖ 12-10-70, PR-LYX 35ö Sagor 75
2519 679 ÅLED 5-3-70, LYX 30ö 100
2520 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
2521 684 GBG 1-10-71, lyx 35
2522 694 GBG 3 6-11-71, PR-LYX 70ö 35
2523 695 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2524 696 SUNNE 08-09-77 LBB 6, LYX 45ö blå 100
2525 696 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2526 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
2527 697 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2528 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
2529 699 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2530 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
2531 705 PARTILLE 25-10-71, ab-PRAKT 25
2532 705SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2533 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
2534 707 GBG 3 J 22-10-71, PR 70ö 25
2535 707SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2536 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
2537 712BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2538 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
2539 715BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2540 716A GBG 25-10-72, LYX 250
2541 716a Sjöbo 6-6-72, pr-lyx 45ö Nobel 60
2542 717B2 LOMMA 8-6-72, LYX 80
2543 718 SOLLEBRUK POB 2 8-1-71, LYX 70ö 100
2544 718 ÅBY 72-5-6, LYX 70Ö 75
2545 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
2546 728A2 SALTSJÖBADEN 30-8-71, PR-LYX 55 ö 40
2547 735SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
2548 736 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
2549 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
2550 737 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
2551 740BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2552 741BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2553 742BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2554 743BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2555 743BB GBG 3 L 19-11-71, LYX, 65ö 50
2556 744BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2557 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
2558 750BB DJURSHOLM 2 D 11-2-71, LYX 65 ö 100
2559 754BB GBG 38 3-3-72, PR 55ö 40
2560 771 SIBBHULT 7-6-72, LYX 90
2561 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
2562 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
2563 787 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
2564 790SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
2565 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
2566 824SX2 SÖDERTÄLJE 30-7-74, PR 75
2567 914BB ÄNGELHOLM 31-10-76, PR-LYX 55ö 50
2568 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
2569 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
2570 930 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
2571 931 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
2572 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
2573 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
2574 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
2575 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
2576 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
2577 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
2578 981 STORMSJÖ 30-9-80, LYX 85Ö 100
2579 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
2580 982 AUKTSJAUR 31-6-80, LYX 1KR 100
2581 986SX1 SUNNE LBB 6 17-11-76, PR-LYX 40
2582 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
2583 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
2584 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
2585 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
2586 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
2587 1098 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 1,70 50
2588 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
2589 1112 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 2,5kr 40
2590 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
2591 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
2592 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
2593 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
2594 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
2595 1130B2 SJÖVIK A 16-6-80, LYX 150ö 100
2596 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
2597 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25TJÄNSTE

2598 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
2599 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
2600 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
2601 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
2602 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
2603 1c UMEÅ 24-2-77, PRAKTstpl, fin färg 200
2604 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
2605 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
2606 1e UMEÅ 16-9-80, AB-PR 100
2607 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
2608 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
2609 2a WESTERÅS 5-8-80, PR-LYXS 125
2610 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
2611 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
2612 2c WISBY 29-4-82, LYXS 200
2613 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
2614 2c OSKARSHAMN 6-7-82, PRS 150
2615 2c WISBY 12-8-83, PRS 125
2616 3a UMEÅ 8-2-81, PRS 150
2617 3b RÖD stpl JÖNKÖPING 12-12-81, ovanl 400
2618 3b STH 8-6-76, PRS 175
2619 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
2620 3b BORÅS 16-3-81, vacker 100
2621 3c ÖSTERSUND 9-11-82, PRS 150
2622 3c STH 12-12-79, AB-PR 100
2623 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
2624 3d Malmö 8-12-84, AB 100
2625 3d BOARP 6-1-85 100
2626 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
2627 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
2628 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
2629 4a MALMÖ 4-8-74, pmv prs 140
2630 4b SUNDSVALL 1-2-77, PRAKT 1000
2631 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
2632 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
2633 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
2634 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
2635 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
2636 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
2637 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
2638 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
2639 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
2640 4e NYDALA 14-12-78, PRAKT 250
2641 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
2642 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
2643 4e LIDKÖPING 13-9-77, AB 170
2644 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
2645 4e STIBY 27-2-78, AB 125
2646 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
2647 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
2648 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
2649 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
2650 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
2651 4v2 stpl ,Kartongppr,F450 100
2652 5 KRISTINEBERG 27-7-77, LYXS 200
2653 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
2654 5a NYKÖPING 27-7-74, PRS 50
2655 5b MARIESTAD 8-12-78, PRAKT 100
2656 5b OSKARSHAMN 30-5-74, PRAKT 100
2657 5b LULEÅ 3-11-74, PRAKT 100
2658 5c GROLANDA 4-4-76, stpl 75 75
2659 5c1 WEsTERÅS 8-5-75, PRAKT EX 100
2660 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
2661 5d ENSLÖF 8-5-79, PR-LYXS, N HA, 250 200
2662 5e SKELLEFTEÅ 7-2-81, PRAKT 100
2663 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
2664 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
2665 5ev5 TNABERGSHAMMAR 27-11-78, PRS spegeltryck, stark hyssning iövre ram 175
2666 5v5 KÖPING 28-9-80, LYXS 200
2667 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
2668 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
2669 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
2670 6a GREN(NA) 5-3-8 fint ex 150
2671 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
2672 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
2673 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
2674 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
2675 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
2676 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
2677 6d LINDESBERG 27-5-83, PR-LYXS 300
2678 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
2679 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
2680 6d,v1 ELMEBODA 1-9-82, kartong ppr 250
2681 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
2682 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
2683 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
2684 6e EKOLSUND 20-5-82, AB-PRS 300
2685 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
2686 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
2687 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
2688 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
2689 6e Hernösand 200
2690 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
2691 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
2692 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
2693 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
2694 7 WEXIÖ 8-7-78, PR-LYXS 150
2695 7a GEFLE 3-1-74 , omv PRS 3-DAG, utst objekt 1000
2696 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
2697 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
2698 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
2699 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
2700 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
2701 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
2702 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
2703 7c MORA 29-5-77, prs 110
2704 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
2705 7e NÄSBY 13-12-77, PRS 125
2706 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
2707 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
2708 8a SKARA 17-1-74, PRS 17 DAG!, veck 125
2709 8a kalmar 21-9-76, prs 100
2710 8d STH 29-11-79, ab 110
2711 8d HÄR... x3-8-83 75
2712 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
2713 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
2714 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
2715 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
2716 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
2717 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
2718 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
2719 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
2720 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
2721 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
2722 9b SKARA 3-8-77, LYXS 500
2723 9b Höör 4-9-79 400
2724 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
2725 9b STH c. 24-5-78, ab-prs 200
2726 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
2727 9c STH C. 6-9-80, AB 200
2728 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
2729 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
2730 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
2731 9d SÄFSJÖ 1-4-85, AB-PR 375
2732 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
2733 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
2734 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
2735 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
2736 9d WESTERÅS 3-3-80, LYXS, felfri 150
2737 10b MALMÖ PAKET 16-12-78, FINT stämplat 16-BLOCK 1KR 4x4block F 14400kr UTST OBJ. 1000
2738 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
2739 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
2740 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
2741 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
2742 11 6-BL STH utst 1897 100
2743 11d WISBY 15-7-05, PR-LYX 100
2744 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
2745 12 10 block GBG 12-11-10, F.största enhet 250
2746 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
2747 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
2748 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
2749 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
2750 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
2751 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
2752 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
2753 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
2754 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
2755 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
2756 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
2757 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
2758 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
2759 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
2760 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
2761 14b JÖNKÖPING 12-4-89, PR-LYXS 75
2762 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
2763 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
2764 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
2765 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
2766 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
2767 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
2768 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
2769 14v3 5Ö SPEGELTRYCK MALMÖ 22-4-86 125
2770 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
2771 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
2772 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
2773 15b GBG 25-9-83, AB 120
2774 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
2775 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
2776 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
2777 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
2778 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
2779 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
2780 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
2781 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
2782 16Aa GBG 29-1-85, PRS fin a nyans 60
2783 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
2784 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
2785 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
2786 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
2787 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
2788 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
2789 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
2790 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
2791 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
2792 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
2793 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
2794 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
2795 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
2796 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
2797 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
2798 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
2799 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
2800 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
2801 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
2802 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
2803 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
2804 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
2805 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
2806 17a GÄLLERSTA 2-11-81, PRS 100
2807 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
2808 17d GÄLLERSTA 12-4-83, PRS 100
2809 17e OSKARSHAMN 16-8-84, sidv, lyxc 100
2810 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
2811 17v3 OSKARSHAMN 16-8-84, PRS 125
2812 18d OSKARSHAMN 10-2-85, PR-LYXS 75
2813 18e OSKARSHAMN 2-7-89, LYXS 100
2814 18e WEXIÖ 26-4-88, LYXS 100
2815 18e KATTHAMMARSVIK 3-7-90, PR-LYXS 75
2816 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
2817 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
2818 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
2819 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
2820 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
2821 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
2822 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
2823 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
2824 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
2825 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
2826 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
2827 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
2828 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
2829 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
2830 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
2831 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
2832 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
2833 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
2834 20b LINDESBERG 7-8-83, PRS 100
2835 20b STH 20-3-,vackert ex 60
2836 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
2837 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
2838 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
2839 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
2840 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
2841 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
2842 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
2843 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
2844 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
2845 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
2846 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
2847 20f WERNAMO 5-11-84, PRS av svåra olivaktigt gul F 2000 400
2848 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
2849 20v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
2850 20V4 24Ö SPEGELTRYCKsth -83 200
2851 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
2852 21 30ö 6 BLOCK ARVIDSJAUR 9-2-04, STÖRSTA KÄNDA ENHET (FACIT 2016). UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
2853 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
2854 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
2855 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
2856 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
2857 21v2 SLITE 3-1-99, 2 punkter efter Sverige 100
2858 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
2859 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
2860 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
2861 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
2862 22Aa LUND 26-7-82, OMV LYXS 125
2863 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
2864 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
2865 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
2866 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
2867 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
2868 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
2869 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
2870 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
2871 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
2872 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
2873 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
2874 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
2875 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
2876 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
2877 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
2878 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
2879 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
2880 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
2881 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
2882 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
2883 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
2884 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
2885 24B LÖSEN ÖRE 75
2886 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
2887 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
2888 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
2889 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
2890 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
2891 26 LUND 18-10-89, LYXS lodrätt par 300
2892 26 LYCKORNA 16-8-90, PR-LYXS 250
2893 26 ÖSTERSUND 15-5-91, PRS 125
2894 26 STH CARLBERG 12-12-89, PRS 100
2895 26c ÅRJENG 6-8-98, PRS 100
2896 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
2897 30vm1 5ö omv krona, hörnstpl ned hö 80
2898 31vm1 8ö omv krona, maskinstpl 1... 80
2899 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
2900 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
2901 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
2902 34 BRODALEN 14-12-12, PR-LYX 50
2903 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
2904 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
2905 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
2906 36 KARLSTAD 15-3-12, PR-LYX 50
2907 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
2908 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
2909 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
2910 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
2911 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
2912 41 LINDSTORP 10-9-18, PR 100
2913 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
2914 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
2915 44 VÄRMLANDS BJÖRNEBORG 18-1-19 150
2916 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
2917 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
2918 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
2919 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
2920 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
2921 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
2922 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
2923 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
2924 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
2925 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
2926 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
2927 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
2928 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
2929 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
2930 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
2931 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
2932 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
2933 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
2934 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
2935 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
2936 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
2937 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
2938 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
2939 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
2940 54 SOLLEFTEÅ 11-6-18, LYXS 50ö 100
2941 54 STH AFG 10-4-18, PR 75


LÖSEN
2942 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
2943 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
2944 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
2945 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
2946 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
2947 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
2948 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
2949 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
2950 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
2951 3 par RÖK 23-12-78 300
2952 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
2953 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
2954 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
2955 4b GBG 29-3-75, prc , hel sidv stpl 500
2956 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
2957 4b KALMAR 22-2-78, OM PRS 250
2958 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
2959 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
2960 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
2961 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
2962 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
2963 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
2964 5b ALTUNA 2-4-80, PRAKT 200
2965 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
2966 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
2967 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
2968 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
2969 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
2970 6 lätt hörn stpl ex 100
2971 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
2972 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
2973 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
2974 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
2975 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
2976 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
2977 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
2978 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
2979 6b 20ö prc, hörnstpl 95
2980 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
2981 6c Östadkulle 28-3-80, 20ö bra AB 150
2982 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
2983 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
2984 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
2985 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
2986 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
2987 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
2988 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
2989 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
2990 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
2991 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
2992 8a HERNÖSAND 11-1-74, 11 DAG, TU FL 100
2993 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
2994 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
2995 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
2996 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
2997 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
2998 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
2999 9 OINLÖST i blå färg 125
3000 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
3001 9b MALMÖ 1-4-74, PRS, 3,3,4 200
3002 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
3003 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
3004 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
3005 10 STH PAKET 2 9-4, pr-lyxc 150
3006 10a välc. stpl -74 150
3007 10a MALMÖ 17-11-75 150
3008 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
3009 10b STH pak 8-1-77 200
3010 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
3011 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
3012 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
3013 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
3014 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
3015 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
3016 10c LEKSAND 18-3-79, färgstarkt Praktex 300
3017 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
3018 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
3019 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
3020 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
3021 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
3022 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
3023 11 T-stpl rund ram 100
3024 11a2 STRÖMSTAD 7-2-89, LYX men tunn 250
3025 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
3026 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
3027 14e GBG PAK EXP 27-4-85, LYXS 200
3028 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
3029 14g LAXÅ 17-12-90, PR-LYXS 100
3030 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
3031 15b GBG PAK EXP 5-1-87, PRS 200
3032 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
3033 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
3034 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
3035 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
3036 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
3037 16c ALSEN 29-5-87, LYXS 250
3038 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
3039 16d SIGILLSTPL ? 200
3040 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
3041 16var Edsbruk 20-8-88, felperf 150
3042 16var Upsala -88 2 märkesbilder 100
3043 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
3044 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
3045 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
3046 17a,v2 FAL(UN) 10-, F 1900+ 250
3047 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
3048 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
3049 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
3050 18a ALSEN 2-5-80, PRAKTs svår nyans 400
3051 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
3052 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
3053 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
3054 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
3055 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
3056 18c LÖNNSKOG 17-12-91, PRS 125
3057 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
3058 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
3059 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
3060 19 Kork stpl med Postorn+ R.B inom ram 300
3061 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
3062 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
3063 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
3064 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
3065 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
3066 19d BACKE 26-4-88, AB-PR 100
3067 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
3068 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
3069 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
3070 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
3071 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
3072 20c HAPARANDA 13-5-84, AB-PR 200


MILITÄRMÄRKEN
3073 1 svart militär stpl STH 200
3074 8 POSTANSTALTEN 1019, 23-11-40, PRS 125


ORTSSTÄMPLAR
3075
DJURÅS 4-1-15, sidv på USA märke 2 c 200
3076 77,79 ESTLAND, STOCKHOLM 21-10-36, prs klipp 150
3077 115,117 ESTLAND, STOCKHOLM 17-7-36, prs klipp 140
3078 131 England 2½p GÖTEBORG 10-4-13, AB-PRS 150
3079 153 USA 2C GÖTEBORG 21-9-03, 100
3080 183x HILLEBY 13-11-58 , BRD 10PF PAIR 200
3081 326 ENGLAND 5p, UDDEVALLA 30-3-68,prs 150
3082 1082 Spanien 2p , VARBERG 16-8-60 100
SVERIGE OSTÄMPLAT *

3083 1a,var (*) 3skill med variant "dödskalle" i höger valörfält , Attest Frimärkshuset 1967 signerat Lundström , som kallar varianten "dödskalle" i ö. högra hörnet. Attest N.S. 1983 som kallar varianten "apkranium i högra valörfältet. Raritet." Intyg HOW godtagbart ex med några kvalitetsanmärkningar, 1.2.(-) "Förekommer ej med orginalgummi" tryck variant i höger 3. EN OSTÄMPLAD RARITET AV RANG, Av mig Björn 3 kända stämplade (dokumentation finns av dem) ex och denna då ytterst ovanliga ostämplade ex som troligen är UNIK, som ostämplad. Trots defekter mycket presentabelt utseende. Konstigt att Facit inte listar denna variant (men det kommer nog snart så passa på detta tillfälle) SUPER INTRESSANT för VARIANT SAMLAREN! 50000
3084 1E3 (*) troligen omgum., kht , 1,3,1 ,svårt märke 750
3085 1P * 3SK PARISFÖRFALSKNING, PRcentr 400
3086 2E2 * 4sk nytryck 1868, mkt gott ex 3,3,3, 700
3087 2E2 * -(*) 4sk 1868 delvis gummi FRÄSCHT EX 2,-3,3,2-3, SIGNERAD BG 600
3088 2E2 *-(*) 4skill 1868, fräscht ex 450
3089 2E3 Fräscht AB ex 800
3090 2E4 * 4 SKILL t 13 , eftertryck 1885, AB 3,3,4 475
3091 2E4 * 4sk t 13 1868 nytryck, fräscht 325
3092 3E3var (*) 6 sk gott ex 2,3,1 med stor del av HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE. 1000
3093 4 8sk ostpl. på framsidan men st. färg på baksidan 1500
3094 4E4 * 8sk eftertryck 1885, intyg Sjöman mycket gott ex 600
3095 4E4 (*) 8skill 1885 gott ex 2,3,1 500
3096 4F (*) förfalskning Replika, LYX centr 200
3097 6c * 20ö Lösen, PRAKT 250
3098 6E1 * , vackert 1skill 1868, obet gulnat hö 900
3099 6E2 (*) 3ö eftertryck 1868 , 2,3-4,1 300
3100 6EII * svart lokal eftertryck 2, vht, kt 250
3101 6N1 (') trol omgummerad, prc 3,4,1 400
3102 6N2 * 3ö svart 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
3103 7 * PRAKT EX F. 2500 800
3104 7-12 *-(*) vapenserie med 4x 12ö och 2x 50ö i nyanser. F 2011 ca 31000:- 2200
3105 7-12 *(*) vapenserie nytryck 1885, AB-PR 1100
3106 7-12 (*)Vapen Nytryck 1963 på blad ur handbok 150
3107 7-12N1 * 5-50Ö , 24O 30Ö svagt tunn fläck 750
3108 7a1 (*) 5ö mörkgrön ffräscht ex 500
3109 7a1 *, ab centr, tu fl, F 5000 450
3110 7b1 (*) 5ö grön LYXcentrerat, 3,5,1 600
3111 7b1 (*) 5Ö GRÖN PRAKTcentr 3,4,1 325
3112 7b2 5ö grön AB, centr, 3,,3,4 400
3113 7b2 (*)-* 5ö PRAKT centr, FÄRGFRISKT 300
3114 7b2 (*) 5Ö FRÄSCHT EX 200
3115 7b2 *-(*) 5ö ½ gummi, några pappersrester 200
3116 7b2 v4 * vc fräscht ex, var FFM 500
3117 7c1 (*) nyansint . HOW, F: 7000 650
3118 7c1 * ,fräscht godtagbart ex, kht, F7000 550
3119 7c2 (*) prc AB ex 350
3120 7c2 (*) Lyxcentr. fräscht ex,tu fl. 200
3121 7c2 (*) fräscht gott ex 2,3,1 200
3122 7d (*) intyg HOW 3,5,1,lyxc 700
3123 7d *, AB ex sign Sjöman. F2000 400
3124 7d * PR-LYX centr 5 ö 400
3125 7d * 5ö ljus grön, AB 3,3,3 300
3126 7d * 5Ö ljusgrön BRA CENT , kht, F 2500 200
3127 7f * 5ö fräscht AB ex 300
3128 7f fräscht ostpl ex, F 1700 200
3129 7N1,v4 *(*) 5ö FFM, prakt 400
3130 8b (*) 9ö ostpl praktcent, vht, 2lvhtt , 1,4,1 350
3131 8c * 9ö intyg Sjöman PRAKTex. F 5500 1900
3132 8c *, HOW 3,3,3,ktAB ex, 1200
3133 8d * 9ö , bra centr, sign Bühler, lvht, AB 1000
3134 8d (*) prakt centr,ABex 3,4,1 850
3135 8d (*) AB centr 700
3136 8d (*) 9Ö PRAKT centr, 3.4.1 500
3137 8d (*) 9 ö sign ex Sjöman gott ex 500
3138 8d (*) 9ö ostpl gott ex 2,2,1, F 3500 250
3139 8N1,var * 9ö prc, färgfläck t hö om skölden, tu. fl. 135
3140 9 (*) 3st nyanser 12ö vapen 300
3141 9b2 * 12ö mörkblå, ngt intorkat gummi 275
3142 9c1 * praktcentr, vht,f F2000 350
3143 9c1 (*) 12ö fräscht ex, ab-pr centr , F 2000 200
3144 9g (*) 12Ö GRÖNBLÅ, 3,4-5,1, lvht, Pr-LYXc 400
3145 9h * -(*) gummirester 12ö ultramarin, gott ex 2,3,1, F 3600 360
3146 9h (*) fin ultramarin färg, praktcentr, 350
3147 9h * - (*) 12ö ultramarin, ngt intorkad gummi 250
3148 9h1,v14 (*) 12ö ultra, vitt streck över 12, ådersfl. 400
3149 9m * AB ex F. 1800 500
3150 9N1 * ABex F.900- 200
3151 10 * mkt fräscht 4-block,signerad Sjöm. 1ex nålstick F. 24000 3800
3152 10a *-(*) 24 ö mörkt orange, PRc, 3,4,1 600
3153 10a * 24Ö MÖRK ORANGE, sign W.Balasse Bruxelles, praktcentrerat 500
3154 10d1 * 24ö PR-LYXcentr, kt, ab 3,4-5,3 700
3155 10d2 * AB centr. F 4000 600
3156 10d2 * 24ö AB, 3,3,3, F 4000 500
3157 10d2 (*) - * 24ö gott ex 2,3,1 400
3158 10d2 (*) 24ö mkt gott ex 3,4,1 praktcentr 350
3159 10e * HOW 3.3.3. ngt genomträng. gummering 1000
3160 10g1 * svår nyans, intyg HOW 2,3,3. ,vht,lvht, F5500 1600
3161 10g1 (*) 24ö gul LYXcentrerat, 3,5,1 1500
3162 10g1 (*) PRcentr e x av den svåra gula nyansen, förbättrad tandning , F 5500 550
3163 10h1 (*) 24ö rödorange 2, 3, 1 gott ex 400
3164 10h2 (*) AB centr. 600
3165 10N1 * 24ö prakt par, F 1800+ 400
3166 10N1 *(*) 24ö bra AB, T 13 250
3167 10N1 *(*) 24ö mkt fräscht AB ex 200
3168 11a *, variant färgfläck vid F. i frimärke ,god AB centr.5000 1000
3169 11b,d1,e1 *-(*) 30ö 3 olika nyanser, F 14000 1100
3170 11d1v4 Variant vitt streck över E i öre, ex Sjöman ,ktsptsar 500
3171 11e2 * 30ö gott-mkt gott ex 350
3172 11N1 * 30ö PRAKTEX Nytryck t 13 300
3173 11N1 * AB F 900 200
3174 11N1 * 30 ÖRE NYTRYCK 1885, AB 200
3175 11N1 * 30ö nytryck 1885, perf 13, 2ktt 100
3176 12h *(*) 50ö rosa nära **, 3,3,4 600
3177 12h *, tryckvariant stor färglös punkt över o i femtio 500
3178 12h (*) fräsch 50ö, 2,2,1 F 5000 400
3179 13a (*)-* 3ö brun lokal, 2,3,1, gott ex 700
3180 13a (*) felfritt AB centr,ngt rufft. 650
3181 13b (*) godtagbart ex F 5250 500
3182 13N1 * 3öre brun lokal , nytryck 1871, AB 500
3183 13N1 (*) AB-pr centr, F2300 400
3184 13N2 * , 3ö brun nytryck 1885, intyg Sjöman 400
3185 13N2 * 3ö brun 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
3186 14-16 3ö *, 17ö (*), 20ö *, goda ex 2,3,1 F 10100 800
3187 14-16 (*) 2 st ESSÄER, 33ö blå o röd 600
3188 14-16N1 * 3,17 och 20ö, 3ö svagt tunn fläck 500
3189 14bC1 (*) 3ö brun pr-lyxcentr, 3,4-5,1 250
3190 14Bc1v3 *, fräscht , fht, kt,F 140
3191 14Bc1v5 (*) 3ö REKORD FLÄCKEN PÅ S, största kända fläck av denna variant, stjärnmärkt ostämplad och i denna magnitud ett UNIKUM. trots ktt spetsar UTST OBJ. 5000
3192 14Bc2 * 3ö fräscht gott-mycket gott ex 250
3193 14Bc2 * fräscht AB, fin färg,F 2000 200
3194 14Bc2 (*) 3ö prc 3,4,1 fräscht 200
3195 14Bc2 * vc ,kt F 2000 150
3196 14Bd (*) 3ö Lejon PR-LYX CENTR , 3,4-5,1 250
3197 14Bd,v2 * 3Ö "TYP III" grundtyp 14, Ovanlig ost. 500
3198 14Be,v3 (*) 3ö fläck på NOS, stjärnmärkt i Facit 1500
3199 14Be,var * 3ö fårgprickar imarginalen 225
3200 14Bf (*) 3ö orangebrun, 3.4.1, F 2000 150
3201 14Bg * 3ö mycket fint ex 3,3,4 400
3202 14Bg,var * 3ö 2 märkesbilder 175
3203 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex, 2,2,4 150
3204 14Bh * , fräscht , centr uppåt 125
3205 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex 2,2,3 ,not . baks 125
3206 14Bhv2 * 3 ö huvudtyp 3, F 1100, 2,1,3 150
3207 14N * 3 ö t 13 , fräsch AB ex 200
3208 15a * ab centr, flera fasts.F6500 1200
3209 15a *-(*) 17ö stark färg, gott ex 2,3,1 800
3210 15a (*) 17ö LYXcentr 3,5,1 800
3211 15b1 (*) felfrittABcentr ex,ngt rufft 650
3212 15b2 * 17ö fräscht AB ex 3,3,3 1300
3213 15N * 17ö grå perf 13 Nytryck 1885, VF 175
3214 16a * 20ö PRAKTEX med dubbeltand nedtill, F 3600 900
3215 16a (*) 20ö prc ex, kt 200
3216 16b1 * 20ö prakt, 4,4-5, 3-4 600
3217 16b1 (*) fräsch vc. ABex. F 2600 400
3218 16b1 (*) 20ö brunakt röd, praktcenr , 3,4,1 400
3219 16b1 * 20ö PRAKT centr 400
3220 16b1 (*) 20ö brunakt or.röd AB, 3,4,1 350
3221 16e (*) ab-prc, (3,4,1 ,) F 2300 375
3222 16ev2 * 20ö ÖPPEN 0, sällsynt ostpl 1250
3223 17a,c * 3ö 2 nyanser 250
3224 17b * AB centr f 800 200
3225 17b * 3ö gulbrun, AB , 3, 3,4 100
3226 17c * 3Ö MÖRKT OR.BRUN, 250
3227 17c * 3ö mörkt orange brun, 3,3,4 färgstark 150
3228 17d * 3ö AB 150
3229 17d (*) 3ö t 14, fräscht ex 3,4,1 150
3230 17d,v2 PAR 3 hö ex v2, 1400 250
3231 17e (*) PRAKTc 200
3232 17e (*) 3ö t 14, fint ex pr-lyx centr. 3,4-5,1 150
3233 17f * -(*) 3ö LYXcentrerat 4-block, intorkad gummi. sällsynt välc. 500
3234 17f * 3ö T 14 gulakt or.brun, , AB-PRc 250
3235 17g (*) 3ö pr-LYXcentr par 3,4,1 fräscht 500
3236 17g (*) 3 ö suddigt tryck ,2,3,1 150
3237 18b (*) 4ö "SVART" (färgstyrka 9) ,LYXCENTRERAD , intyg Obe 2,5,1, (även intyg HOW) svagt veck, obet åldersfläckad, detta utan större betydelse för denna RARITET I OSTÄMLAT SKICK, ETT FÅTAL KÄNDA. 25000
3238 19 (*) ABcentr. f 2800 400
3239 19a (*) PRc AB ex, F 3200 800
3240 19a (*) AB-PRcentr 600
3241 19a * 5ö T 14 matt blåakt. grön , AB-PRc 500
3242 19b (*) 5ö PRAKT CENTR 3,4,1 300
3243 19c * 5ö LYXc, lvht, 3,4-5,1, fin färg 500
3244 19c,v2 (*) 5ö smaragdgrön, 2,3,1 gott ex 350
3245 19f (*) 5 ö , ovanligt ljus färg, 3,4,1 500
3246 19f (*) 5öre Praktcentr, vht 275
3247 19hv2 (*) 5ö starkt skuggad siffra, 2,3,1, F3500 450
3248 19v3 * kartongpapper, F 3500 500
3249 20a (*) sällsynt nyans,ngt def. F 7500 450
3250 20i (*) 6ö blålila , PRAKT -LYX centr, 3, 4-5,1 500
3251 20i * 6ö matt blålila, LYXc ,kt. 350
3252 20j (*) spår av gummering, 6ö AB-PRc 500
3253 21n (*) 12ö mörkblå fint ex 2,3,1 250
3254 21o,v9 (*) 12ö prc, omgummerad **, styvt kartongpapper, Lätt veck F 2500+v9 250
3255 22 * 20ö ringtyp t14, 2,2,3 gott ex, små åldersfläckar, F 9000 750
3256 22Aa * 50ö LYXcentr 250
3257 26c * 50ö mattrosa centr 3, gummi 3-4, några korta tandspetsar ,F 2013 7500 kr 750
3258 28-35,38 * OSTÄMPLAD SERIE RINGTYP T 13 utomnr 36-37. fräscha framifrån en del med fler fastsättare. nyanser ex2 st 3ö, 33c F 2011 ca 20000 1500
3259 28bvar (*) 3ö tryckfärgstreck i övre marg. 2,3,1 250
3260 28e * 3ö skarpt tryck, fräsch 125
3261 28g * 3ö färgstark, AB ex 250
3262 29b * 4ö PRAKT 700
3263 29b * 4ö ringtyp t 13, fräscht AB 3,3,4, F2100 300
3264 29c2 * 4ö SVART, STOR FÄRGRARITET ! FÅ KÄNDA. INTYG HOW 1,1,3 tu fl. Har tidigare kostat ca 50.000. 12000
3265 30b * AB ex, F 1500 600
3266 31 *(*) 6 ö PRAKT EX 450
3267 31c * - (*) 6 ö mattlia , lite hörnböj F 2500 225
3268 31f * 6ö ringtyp t 13 karminaktigt lila F 3500 250
3269 31g * 6ömkt gott ex 3,3,3, ngt ålderspåv gum 200
3270 31g (*) 6ö blåaktigt lila LYXcentr, ngt ktt 200
3271 31i * AB centr hö ,fräscht 200
3272 31j * PR-LYX ex F 2000 800
3273 31j * fräscht ex, vc F 1300 250
3274 31k * vc fräscht AB ex 350
3275 32 * 12ö LYXcentr 250
3276 32 * PRAKT F 400 125
3277 32 *(*) 12ö PRAKT 110
3278 33a * ,obet korta tspts. F.2400 500
3279 33a (*) 20ö karminaktigt röd , gott ex 2,3,1 200
3280 33b * ABcentr. lvht., F 2500 300
3281 33V1,N (*) tretio/tjugo NYTRYCK 1978 200
3282 39a * 10ö boktryck 1885, fräsct AB ex 250
3283 39b * 10 Ö Oscar Boktryck 1885, BRA AB 250
3284 39c * PR-LYX 850
3285 39c *(*) 10ö Oscar blekt karmin , PRAKT 475
3286 39c * 10 ö oscar utan ph, mycket gott ex 300
3287 42 * prakt 100
3288 42 * LYX 100
3289 42c *(*) 4ö RINGTYP PH, LYX 150
3290 42var * 4ö -PR-LYX centr, rambrott 100
3291 43d * 5ö LYX 250
3292 44a ostpl lyx 125
3293 44a prakt 100
3294 44c * PR-LYX, F 400+ 125
3295 44c * 6Ö , LYX centr 125
3296 44c *, PRAKT 100
3297 45c * 10 öre OSCAR Boktryck PR-LYX F 1100 475
3298 45c * 10ö Oscar PH , AB-PRAKT 200
3299 45c * AB fräscht 175
3300 45d * 10ö Oscar boktryck mattrosa 4-block något förstärkt F 2800-3500 350
3301 45d * ,PRc bra ex 250
3302 45d * 10ö boktryck mattrosa. fräscht AB-PR 125
3303 45d *(*) 10ö mattrosa nära ** , mycket gott ex 125
3304 46 *(*) 20öringtyp PH, nära PRAKT 225
3305 46 * AB ex, F 950 200
3306 46d * PAR vågr.20ö ljust orangeröd AB 1900 400
3307 46v1 * SPEGELTRYCK 200
3308 47 * 30ö PR-LYX f 2600 800
3309 47 * 30ö PH, BRA AB 375
3310 47f * 30ö orangeaktigt brun , F 2700 400
3311 47v3 *(*) 30öringtyp PH, bra AB SKUGGAD 3 300
3312 48c * AB centr hö , F 2000 225
3313 48e * PRAKT 400
3314 49 * 1KRöringtyp PH, PRAKT 250
3315 49 * 1KR PH ostämplat LYX centrerat 250
3316 49a AB-PR * 200
3317 49d * LYXc 300
3318 49d * 1kr, PRAKT 200
3319 52a2 * 5ö djupgrön, svår nyans 100
3320 52b * ABex centr ned ,F 2000 375
3321 52c,v1 * 5ö blågrön otandat bra ex ,F 1000 250
3322 52cv1 * marginal ex F. 1000 300
3323 52cv1 * bredrandigt marginalex 225
3324 52f * 5ö klargrön, svår nyans PR-LYXc 4-block F 3000 för AB , för PR ca 6000 600
3325 52v1 * 5ö otandat marginal par ,praktex 200
3326 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, PRAKTcentr dragspelsveck, F 2016 300 60
3327 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, AB, F 300 40
3328 54cv1 * otandat par F 1400 275
3329 54cv1 *(*)-** nästan **, F 700 225
3330 54d 4BL 2ex *,2**, f 1900+ 2 ex med gummiveck 350
3331 54dvm1 * 10ö extremt ljus färg, omv vm AB 175
3332 54e,v1 (*) 10ö oscar,otandat 4-block , 200
3333 54v1 * otandat hörnmargex 100
3334 54v1 *(*)10Ö OSKAR OTANDAT PRAKT 50
3335 55c * 15ö Oscar LYX F 350+ 175
3336 56 * prakt 20ö Oscar 90
3337 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, dragspelsvekPRcentr,F 1800 225
3338 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 220
3339 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 180
3340 56b * AB, lvht F 650 125
3341 56b,v1 * 20ö oscar klar ultramarinblå otandad PRAKT, F 2500 500
3342 56d * 20ö Oscar LYX F 350+ 175
3343 56d,v1 * 20ö oscar blå otandad PRAKT, F 600 125
3344 56v1 * otandat f 550 200
3345 56v1 * 20ö otandat praktex, F 550++ 180
3346 57var * variant par med starkt förskjutet vm. Delar av 4st olika vm kronor på ett märke. UNIKT?, 3000
3347 58 *, PRAKT 4-block, F 3000 800
3348 58 * LYX F 750++ 300
3349 58b * 30ö Oscar LYX F 750+ 250
3350 58b *(*) 30ö Oscar PRAKT F 750+ 150
3351 59a * ab F 1000 275
3352 59a * 50ö O II blåakt.grå, PR,sign Strandell 150
3353 59c * bra AB ex F 850 200
3354 59d * AB ex 175
3355 59dv1 50ö Otandat PR.ex.,F1800+ 600
3356 60 1 KR AB ex F 1400 375
3357 60 * 1KR I PAR, AB-PRAKT 350
3358 60v7 * 1kr förskjutet huvud, 3,3,3 , F 2500 350
3359 61a,v1 * 1ö siffertyp otandad PAR, F 700 170
3360 61b,v1 * 1ö siffertyp otandad PRAKT, F 350 100
3361 62a *(*) AB EX F 250 50
3362 64vm2 * 2 kronor i höjdled, kt 200
3363 65 * PRAKT ex F 2800 800
3364 65 * AB ex F 2000 500
3365 65 * 5kr posthus, pr-lyx 500
3366 66 * PR-LYX F 240+++ 100
3367 76 * Ab-PR 4-block F 320+ 90
3368 76 * LYX 50
3369 77a * PR-LYX ex F 1300 375
3370 77avm1 * omv vm PAR AB ex, F1500 350
3371 77vm1 * omv vm AB ex 175
3372 77vm2 * 1kr , delar 2 kronor, F 900 150
3373 84v * 15ö otandat, 150
3374 85bz *(*) 20ö medaljong KPV, tydligt , LYX 90
3375 88 * 30Ö lyx 90
3376 91 * LYX 275
3377 91 * 50ö medaljong LYX, pr F 800 200
3378 91bz * 50ö med tydligt KPV , LYX centr 175
3379 92 * 55 ÖRE LYX , Intyg HOW 5,5,4 9000
3380 92 * 55ö LYXEXEMPLAR, Intyg HOW 5,5,4. 8000
3381 94 (*) 80ö Medaljong , sannolikt borttvättat påtryck 400
3382 96 *, lyx centr 250
3383 96bz * LYX centr F 1000+ 350
3384 96bz * 1kr LYX, KPV mitt på 300
3385 100v2 4-BLOCK vc AB F 1200 250
3386 100v2 * AB ,F 300 90
3387 105-14 * PR-LYXSERIE 150
3388 105-14 * kpl vc serie 100
3389 105cx *(*) 2ö vm cx, PR-LYX 175
3390 115 * 5+5 / 1ö , nära LYX 150
3391 116 * högsta lyx 100
3392 116 * Prakt 75
3393 119 * PRAKT 175
3394 120 * LYX 150
3395 124 ostpl LYX ex 800
3396 125 * LYX 750
3397 127var * 7+3/3ö delar av 2 påtryck 200
3398 133v1 * 12på24ö förskjutet påtryck, AB 200
3399 138v *(*) 50ö/ 4ö LUFTPOST, vm krona, LYX 800
3400 138vm * 50ö luftpost, vm krona, LYX 750
3401 139var * par felperforerat i höjdled 75
3402 140A * LYX 50
3403 140Acxz * LYX ,Linjer+KPV 2500
3404 142Abz * 5Ö brunröd TYP 2 med KPV, PRAKT 400
3405 142Abz * lyxcentr,liten ppr.rest 300
3406 142Ac * 5ö brunröd, B ppr, LYX 400
3407 142Ac *(*) PRAKT F 900+++ 375
3408 142Acc *(*) 5ö brun typ2 vm \ AB 50
3409 142Acz * 5ö brun,omv linje KPV, PR-LYX, SVÅRT 1000
3410 142Ea *(*) 5 ö brunröd t 13, LYX 1750
3411 142p (*) 5ö ,otandorginalplåtsgravyr svart 750
3412 143Ab *(*) 5ö blekt gulaktigt grön typ2 PR , SVÅR F 1000++ 350
3413 143Ea *(*) LYX 150
3414 143Ea * 5ö Lejon grön t 13, PR-LYX 40
3415 144Aa * 10ö grön Lejon AGRY, PR-LYX 75
3416 144Abz * 10ö grön Lejon vm KPV, pr-lyx 125
3417 144Acc *(*) Lyx 125
3418 144Ca * 10ö grön, PR-LYX 4-block 100
3419 144Cbz * 10ö grön KPV, LYX 400
3420 145A * LYX 30
3421 145C * variant extra stort 50
3422 145Ea * 10Ö VIOLETT T 13 A2, SUPERB 150
3423 145Ea * LYX 65
3424 145Ecxz,var * 10 ö extremt litet automatmärke 200
3425 148Ac Prakt på A1 ppr F 300+ 150
3426 148Acxz * 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, PR-lyx 100
3427 148C * 30ö 4- sid, PR-LYX 150
3428 148C * PRAKTex 125
3429 148C * AB 70
3430 148cxz * 30ö LEJON med linjer +KPV, LYX 150
3431 149Ab * LYX AGRG 100
3432 151Abz * 20ö G.V. en face, PR -LYX på Bz ppr 300
3433 151Abz * 20ö vm KPV mitt på, PRAKT 250
3434 151Abz * 20ö G.V. en face, AB på Bz ppr 150
3435 151Ac * 20 ö En Face, AGRG, LYX 175
3436 151Ac * prakt 125
3437 151Ad * 20ö G.V. en face, PR -LYX på B ppr 125
3438 151Avar * 20ö blå Prakt, partiellt SPEGELTRYCK 200
3439 151C * 20ö G.V. en face4-SID , PR -LYX 100
3440 151Cbz ** 20ö en Face, 4-block 2 nedre bz, AB-PR , fF 4700 500
3441 152Ab * prakt 30
3442 152Abz *(*) 20Ö VM kpv, PR-LYX 75
3443 152Acx * 20Ö vm linjer, PRAKT 375
3444 152Acx * bra AB ex F 1400 300
3445 152Acx,v * 20ö spegeltryck, AB 200
3446 153a * Agry ,prakt 175
3447 153c,bz * 20ö G.Vasa, ljus violet, PR-PAR Bz ppr 200
3448 154-55 * 110-140ö G VASA PRAKT 200
3449 155a * PRAKT AGRG 475
3450 155a * 140ö G. Vasa, AGRG ppr, PRAKT 375
3451 155b * pr 90
3452 155bz * 140ö G.Vasa PRAKT Bz ppr 150
3453 156cx * LYX 250
3454 156cx * prakt 175
3455 156cx * 35Ö VM LINJER, prakt 175
3456 156cx * 35ö POSTEMBLEM typ1 vm linjer,PR 100
3457 156cxz * 35Ö GUL med linjer +KPV, PRAKT 350
3458 157 pr-lyx * 100
3459 157 * 35ö POSTEMBLEM typ2 A2 , PR-LYX 90
3460 158 * 140ö TYP 1, AGRG, PR-LYX 190
3461 159a * 140ö TYP 2, A1, PR-LYX 150
3462 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PR-LYX 80
3463 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PRAKT 60
3464 159b * PRAKT B ppr, F 900+++ 275
3465 159b * 40 ö svartakt grön, B ppr typ 2, PR-LYX 200
3466 159b * 40ö B PPR, PR 150
3467 159bz * 40ö , typ 2, KPV, PRAKT 750
3468 159bz *(*) 40ö Postemblem typ 2, BZ ppr, VM KPV, MITT PÅ , F 2000 450
3469 159bz *(*) 40Ö postemblem med KPV MITT PÅ, fastsättarskugga , nära ** 400
3470 160 * LYX 45ö Typ 1 250
3471 160 *, Plåtskarvpar med 2 linjer 200
3472 160 * 45ö brun plåtskarvpar PRLYX 200
3473 160 * 45 ö brun, a1 ppr typ 1, PR-LYX 150
3474 162 * dragspel 125
3475 162 *(*) 60 Ö PR-LYX 60
3476 162a * 60 ö typ 2, LYXc 75
3477 162a * 60ö POSTEMBLEM typ1 Agrg , PRAKT 40
3478 162a,b * 60ö postembl. AGRG+A1 ppr, PR-LYX 140
3479 162b * 60ö postemblem A1 ppr, PR-LYX 125
3480 162cx * 60ö plåtskarvpar, PRAKT 400
3481 162cx LYX-prakt 300
3482 162var * 60ö DRAGSPEL 150
3483 163a * 60 ö typ 2, PR-LYX 250
3484 163a * 60ö POSTEMBLEM typ2 , PRAKT-LYX 125
3485 163a * 60ö postembl. typ2 A2 ppr, PR-LYX 110
3486 163b * 60ö vitt ppr, LYX-PR, F 1400+PR 450
3487 165bz * ostpl LYXex F 250++ 100
3488 167a * 90 ö pr-lyx 150
3489 167b * 90 ö vitt ppr AB-PR 300
3490 167c *(*) PR 450
3491 167c * 90ö postembl. skifferblå A3 ,LYX 400
3492 168e * PRAKT B-PPR 350
3493 169cx * 110ö, LYX 50
3494 170b *(*) LYX 65
3495 171 *(*) LYX 300
3496 171 * PR-LYX 225
3497 171b *(*) 120ö svart, A2, PR-LYX 250
3498 175C * 15 Ö Violet 4-BLOCK prakt 100
3499 175Cb * 20ö mörk violett, a2 ppr, PRAKT 200
3500 175Cv * 15ö i par pos 2 PLÅTSPRICKA 250
3501 176A * PR-LYX 125
3502 176A *(*) 15ö röd GV, LYX 125
3503 176C * Lyx 100
3504 176Ca * 15 Ö RÖD TYP 1, 4-BLOCK AB 100
3505 177Ac1 * 15ö röd, LYX , prov A3 ppr 200
3506 177Ca * 15ö röd GV, PR-LYX 100
3507 177Cc * 15ö röd GV, LYX VITT PPR 200
3508 178C *, högsta lyx 50
3509 179Af,bz * 20ö violett, BZ ppr, PR 100
3510 179Agbz * bra AB,svårt märke,F1600 475
3511 180a * 20ö röd , A1 ppr, LYX 100
3512 180a * 20Ö RÖD G.V. profil vä, PR-LYX 75
3513 183a * 25Ö BLÅ, SPEGELTRYCK, lyx 40
3514 185b * 30ö lusblå, A1 ppr, PRAKT, svårt märke 1400
3515 186c *(*) 30ö vitt ppr, LYX, nästan ** minimal fläck i gummit, naturlig ? Svårt märke. 1250
3516 186c * 30ö vitt ppr, PRAKT 750
3517 186c * 30 ö brunA3, AB 600
3518 186c * 30ö vitt papper, PR-LYX 600
3519 187a * 35ö A2 ppr, LYX 200
3520 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt-lyx 175
3521 187b *(*) 35ö rent tryck, praktpar 150
3522 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt 125
3523 189a * 40Ö grön typ 1 G.V. profil vä, PR-LYX 150
3524 190b * 40ö grön vitt ppr, PR-LYX 200
3525 191a * 45ö brun G V profil vä, A1, PRAKT 60
3526 192a * 50Ö, AGRG ppr, PR-LYX 175
3527 197cxz *(*) ostpl LYXex 300
3528 200 * PR 75
3529 201 * LYX 100
3530 201 * PR 75
3531 203 * 40ö , LYX 150
3532 203 * PRAKT 100
3533 205 * PR-LYX 140
3534 206 * ostpl LYX ex 250
3535 206 * LYXc 200
3536 206 * 60ö , PR-LYX 200
3537 206 * prakt 175
3538 207 * pr-lyx 150
3539 208 *(*) PR-LYX 1 KR 250
3540 209 * (*) PR- LYX 875
3541 210 * 5KR. OSTPL LYX ex 1900
3542 210 * 5 kr. Prakt ex 1500
3543 212cx * PR 80
3544 212cxz *(*) 10Ö VM LINJER och KPV , LYX 300
3545 215 * 25Ö upu, lyx 90
3546 216 * pr-lyx 120
3547 216 * 30Ö LYX 100
3548 216b * Prakt, F700+100% 300
3549 216b * AB 30ö grönblå F 800 225
3550 218 * 40ö LYX centr, suberb centr 200
3551 218 * LYX F 200+ 100% 150
3552 218 * 40Ö UPU, LYX 125
3553 218 * VC 75
3554 220 * LYX 250
3555 220 * prakt 175
3556 222 *(*) OSTPL LYX ex 200
3557 223 * pr., var Bomb på jorden 350
3558 223 * LYX centrerat ex 300
3559 224 * LYX 700
3560 224 * vc 500
3561 224 * 2KR UPU, LYX 300
3562 225 * PR-LYX EX 1700
3563 225 * LYX 1600
3564 225 * bra AB ex 900
3565 225 * 5KR PR-LYX 750
3566 226-30 (*) G V 70är övertryck Makuleras, på blad 175
3567 226-30v (*) 5ö-30ö på blad ur bok Makuleras 300
3568 233a *, 5 Kr Slottet bra AB-PR ex 300
3569 233a * 5 kr slottet, LYX 275
3570 233a *(*) 5kr slpttet grön, LYX 200
3571 233b * 5 KR VITT PAPPER, lyx 800
3572 238 * lyx 90
3573 251 * LYX 90
3574 256 *, PR-LYX 140
3575 321BC, CB * PRAKT par, 2 OLIKA 350
3576 324CB */** bred marg , B ** 150
3577 332Ba * otandat hö, pr F 560 90
3578 332BC *(*) 5Kr blå slottet, LYX par 3+4sid 550
3579 332BC * C**, BRA par Slottet 450
3580 332BC * SLOTTET 5KR, 3+4 sid, PR-LYX 450
3581 332BC * slottet 5 kr AB-PR par 400
3582 332BC * 5 KR BLÅ SLOTTET 3+4sid, bra 350
3583 332BC * 5 kr slottet LYX par 3+4 350
3584 332BC * 5kr slottet 3+4 sid pr-lyxpar 300
3585 332bc-cb * 5kr slottet blå, 3+4, 4+3sid par 550
3586 332C * PR 75
3587 332CB * slottet 5 kr AB-PR par 400
3588 332CB * 5 kr slottet LYX par 3+4 325
3589 337C * 20 KR SVAN 4-SID VITT PPR, LYX 125
3590 337C * 20 KR SVAN 4-SID GRÅTT PPR, LYX 115
3591 337C * 20 kr 4-sidig Svanar, PRAKT 110
3592 340PI * 10ö streck i övre marginal 60
3593 358DPII * 20Ö skugga om kors, PR 100
3594 371A2b Stockholmia handpåtryck, 120
3595 371A2b Stockholmia handpåtryck, 90


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3596 1-10 * -(*) 3ö- 1kr Stora Tjänste t 14 kpl inkl 6 ö grå, godtagbara-mycket gott ex. 3ö ** F ca 51000:- Lågt utrop 3200
3597 1-5 * tjänste 3-12ö t 14 välc ex, 3ö kt. F 2011 ca 8000 800
3598 1a * 4-bl. AB fräscht, 3000 400
3599 1a * 3ö tjänste t 14,Bra AB 3,3,3-4 175
3600 1a * 3ö AB-PR 150
3601 1a * 3ö orangebrun, mycket gott ex 150
3602 1d * 3Ö GUBLRUN, MYCKET GOTT EX 125
3603 1e * 3ö mkt fräscht AB ex. 3,3,4 165
3604 1e,v2 *(*) nära **, 3ö prakt, kartong ppr 500
3605 2 (*) 4ö tj t 14 , GOTT EX 2,3,1 225
3606 3a *(*) , 5ö prakt 400
3607 3b * ostpl PR-LYXex; 1600 600
3608 3b * 5ö , AB -PR 225
3609 3b *(*) 5ö LYXcentr. 200
3610 3c * 5ö matt blågrön, AB-PRAKT 200
3611 4a * 6ö , mkt fräscht , knappt synligt hörnve 250
3612 4a (*) 6ö tj t 14 , färgfriskt GOTT EX 2,3,1 250
3613 4a * 6ö mkt fräscht ,men horiz. ve. F 2000 225
3614 4b *6Ö NORMALEX OSTPL 125
3615 4c (*) 6ö olivakt grå, PRcentr, lodr ve. 1,4,3 400
3616 4d * 6ö AB-PRAKT, fräscht ex 500
3617 4d * 6ö, praktcentr. , iten tu fl 225
3618 4d * 6ö mkt fräsch tunn tand. 200
3619 4d (*) 6ö blåakt violett, prc, tunn, 1,4,2 200
3620 4e *(*) , 6ö prakt, F 3300 600
3621 4e * 6ö LILA FRÄSCHT , AB 300
3622 4e * 6ö mkt fräscht ,litn färgfläck. F 2000 250
3623 4e * 6ö lila, AB-PRc, mkt fräsch min tu fl. 225
3624 4f * 6ö lila, AB-PR 600
3625 4f * bra AB ex F 2000 500
3626 4g * PRAKT ex 900
3627 4g * 6ö djuplila , AB , fräscht, fin färg 500
3628 6b * 20ö röd, PRAKT ex lvht. 2000
3629 8 * 30Ö, PRAKT-LYX , F 1400 200
3630 8 * 30Ö, AB-PRAKT , 125
3631 8d-e (*) 30ö brun, gott ex 2.3,1, 3400 200
3632 9 * 50 ö t14, PR-LYX centr fräscht ex, bra gummering dock spår av 2 fastsättare annars PR-LYX ex 1000
3633 9c * 50ö mattrosa, 3,3,3 mycket gott ex signerat Strandell, F 5500 800
3634 9c *(*) 50ö tj t 14, toppfräscht gummering, centr (2), 2-3,2,4, Facit 5500 400
3635 10 *, 1 KR T 14, tunn, välc godtagbart ex,bättre nyans F 20.000 1000
3636 13A * LYXc 100
3637 13Aa *(*) 4ö grå, AB 4-BLOCK, F 700 175
3638 15b * AB-PR 4-block F 1375+ 225
3639 15b * vc AB ex F 275 60
3640 15bvar * 6ö prakt, trycklös kula i hö valörfält 100
3641 16A *(*) 10ö typ1 , mycket fint ex 100
3642 16A * vc ostpl ex 75
3643 17 * prakt F 700 200
3644 17 * 12 öre AB f 450 110
3645 18 AB-PR, färgstarkt 475
3646 18 * ab ex centr vä f 1600 175
3647 18e * 20ö röd praktex ,F 2500 700
3648 18e * 20ö t 13 mattröd, fräscht ex 3,3,4 225
3649 18g * 20 ö ljust mattröd , AB fint ex 300
3650 18g * 20ö röd, mkt fräsch , en ngt kt, F 1600 275
3651 20b * 24ö orange, PRAKT , F 750 200
3652 20b * 24ö tjänste t 13, PR-LYXc 175
3653 21b * 30 ö gråaktigt brun, svår nyans 350
3654 21d (*) 30Ö mbrun, AB-PRAKTcentr 25
3655 21i * 30ö tjänste t 13 LYX , ovanligt F 125
3656 21k *30ö brun, prakt-lyx 100
3657 22A * 50ö röd typ 1 , praktex F 1800 375
3658 22A * 50 Ö RÖD, FRÄSCH ab EX, F1200 225
3659 22a * 50Ö RÖD TYP 1, mycket fräscht AB 200
3660 22Aa * 50ö PRC, svagt ve. mkt fräscht 175
3661 22Ac * 50ö rosa , fräscht ex F 2500 250
3662 22Ae * 50ö AB, fräscht 225
3663 22Ag * 50ö fräscht PRAKT ex 400
3664 22Ag *(*) 50ö karmin, bra AB 250
3665 22Ag * 50ö röd typ 1, AB fräscht ex 175
3666 22Av2 * AB , variant F 1200 275
3667 22B * 50 ö röd typ II, pr-lyx 4-block, F 12000:- 1500
3668 22B * 50ö röd 4-BL PRAKTc , 2ex obet tu fl. 650
3669 22B *(*) 50ö röd typ 2, bra AB nära ** 200
3670 22B (*) 50 Ö RÖD TYP 2, PRAKT centr 200
3671 23 * prakt F 250++ 70
3672 24A * 1 kr typ 1, tunn fl. 500
3673 24A * 1 kr typ 1, mkt fräsch, svagt tunn punkt 450
3674 25var * 10/12ö fläck på vä lejon, AB 150
3675 26b,c *(*) 10/24ö 2st nyanser i PR-LYX 100
3676 26var * 10/24ö PR-LYX, VARIANT ÖRF 100
3677 27-39 * kpl PR-LYX serie 200
3678 27-39 * kpl PRc serie 130
3679 39 * LYX 50


LÖSEN *
3680 1 *(*) 1Ö PR-LYX 300
3681 1 * 1Ö AB-PRAKT 125
3682 1 * prc , lvht 90
3683 1 * AB 80
3684 1,1v * 1Ö LÖSEN PAR vä ex kort fotstreck 150
3685 1-9 * LÖSEN T 14 1-50Ö AB+ CENTR F 7000 700
3686 2 *(*) 5Ö fräscht 4-BLOCK F 3000 300
3687 2 * 3ö LYX centrerat, lvht 200
3688 2a,b * 3ö 2 olika nyanser F 1300 125
3689 2b * 3Ö PRAKT 200
3690 2b * 3ö violettaktigt karmin PRAKT F 1200 150
3691 2b * 3ö AB-PR 125
3692 3 * LYX 300
3693 3 PR-LYX * 200
3694 3 * 5ö fräscht AB ostpl ex 200
3695 3 * AB 80
3696 3a * 5Ö, LÖSEN t14, AB-PRAKT, 600-1200 150
3697 3a * 5ö brun , AB-PR 110
3698 3v (*) KARTONGPPR, ngt tu, 50
3699 4 * vc AB ex F 1000++ 200
3700 4 (*) 6ö LYX centr 200
3701 4a * 6ö bra ab 250
3702 4c * 6ö AB 200
3703 5 * LYX 100
3704 6 * 20 öre , prakt 250
3705 6a * 20ö mkt fräscht AB ex , F 3800 1000
3706 6a * 20ö klarblå , pr-lyxcentr, li tu fl. 4400+ 450
3707 6a (*) PRc ,tu+hörnve F 3800 375
3708 6a (*) 20Ö KLARBLÅ, F 4400 350
3709 6b * 20ö PRAKT-LYX 250
3710 6b * vc AB 125
3711 6b * 20ö grönakt blå, AB-PR 125
3712 6c *(*) 20Ö PR-LYX 300
3713 6d * Lyx F 1100++ 400
3714 7b * 24ö grå, PRAKT, F 1000 225
3715 7c * 24Ö OLIVAKTIGT GRÅ, fint AB ex 3,3,4 90
3716 7c,v * 24ö olivakt grå, kort fotstreck. bra AB 120
3717 8 * AB-PR 125
3718 8a * PRAKT F 1100 200
3719 8b * PRAKT F 1100 200
3720 8B * 30 öre , bra AB 125
3721 9 * PRAKT ex F 3500- 750
3722 9c * 50ö AB 300
3723 10 * PRAKT ex F. 4200 1100
3724 10 * 1kr lösen t 14, prakt centr. 300
3725 10c * 1kr lösen t 14, starka färger AB centr. 275
3726 10v2 (*) 1kr t 14, kartong papper, F 3000 350
3727 11-20 *-** 1 KR är PRc, F ca900 200
3728 13A,var * 4ö var 3 prickar över ö, PRAKT 100
3729 16 * 20Ö LYX 100
3730 16 * LYX 75
3731 17 * PR 150
3732 17a * PRAKT, F 2500 700
3733 17a * 24ö LYX 100
3734 17a,v2 * fräsch 24ö grå kort fotstr, bra AB 250
3735 17av2 *(*) 24ö GRÅLILA, kort fotstreck på L, AB 350
3736 17bv * 24Ö PRAKT-LYX centr, kort L 100
3737 18a * 30ö mörkt blågrön, fräscht ab ex 150
3738 19var * 50ö gummerad på båda sidor 125
3739 20a * AB-PR 100
3740 20b * ostpl fräscht LYXc ex 200
3741 20c *(*) 1kr AB-PRAKT centr 4-block 200
3742 20d * 1KR PR-LYX 250
3743 20d * PRAKT F 700 175
3744 20e ** *(*) 1kr AB-(PRAKT) centr 4-block, POS 2-3 ÄR** , F ca 2400+ 400
3745 20v3 * 1kr brott på höger ram, svår variant 500
3746 20v3 (*) 1kr bruten ram till hö, ovanlig 500
3747 1 *(*) SVERIGES FÖRSTA FLYG 1912 90
3748 1 * FLYGPOST 1912, fint ex 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

3749
EWERTZ otandat röd margex, LYX 100
3750
EWERTZ otandat röd marginalpar, veck 50
3751 Ewerts ** 5ö ljust brunröd i vertikalt 5-strip tandat lodrätt, otandat horizontellt , mittex *. Ovanligt. 300
3752 Ewerts EVERTS marginal 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt, en kt 225
3753 Ewerts EVERTS 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt 200
3754 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
3755 Ewerts EVERTS marg 4-block, olivgrön ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
3756 Ewerts EVERTS marg 4-block, ljus röd ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
3757 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 4 sid 100
3758 1P 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
3759 54P (*) 10ö Otandat 4-BLOCK med färgprickar mellan märkena 400
3760 60P (*) Oscar huvud marginal ex med KPV lodrät i hö marg 300
3761 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1KR rödakt orang 250
3762 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1kr matt blå 250
3763 76 par otandad 10ö orange omv. vm krona 950
3764 76 (*) 10ö grön , otandat prov, vm krona 200
3765 76vm1 (*) 10ö orange , otandat marginal 4-block provtryck med omv vm 1400
3766 76vm1 (*) 10ö grönaktigt blå , otandat par provtryck med omv vm 750
3767 76vm1 (*) 10ö orange , otandat par provtryck med omv vm 750
3768 76vm1 (*) 10ö grönaktigt blå , otandat provtryck med omv vm 400
3769 79 par otandad 5ö orange 750
3770 79 5ö grön otand. par ,slutprov,(*) 400
3771 79 (*) 5ö brun otand par ,prov 400
3772 79 (*) 5ö rödbrun otand par ,prov 400
3773 79 otandad 5ö orange 375
3774 79 (*) 5ö orange otand prov 200
3775 179P 20ö .V: profil vä. GRAVYRPROV i blåviolettfärg på kartong med breda marginalet. Trots veck STOR RARITET OCH UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
3776 1778-83 Sport 1993 svartvit cylinderavdrag i block 100
3777 1917-22 Filmen 100 år orginalgravyr i svart 300
3778 Ewerts** Orange ,högintressant 21 block, Trippeltandat och delvis SÅGtandat Utmärkt studieobjekt 1000
3779 Ewerts** 4-block, 4sid ,otandat mellan märkena 150
3780 Ewerts** orange. 4 sidigt 4-bl 150
3781 Ewerts** Ewerts provmärke 1937,grå par otandat mellan märkena 100
3782 Ewerts** orange 4-sid par 75
3783
EWERTS prov grå 16-bl. delvis otandat vertikalt 250
3784
EWERTS grå 4-block ot vertik i mitten 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
3785 41P Tj, 2ö grön otandat marginalex ,vm linje. 300
3786
EWERTS prov grön 12-block. delvis otandat vertikalt, variant pos6 Färgfläck i pannan 300
3787
EWERTS prov grå 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
3788
EWERTS prov grön 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
3789
EWERTS prov grön 6-block. delvis otandat vertikalt 150
3790
EWERTS prov grönpar delvis otandat vertikalt 150
3791
EWERTS prov grå 5-strip. delvis otandat vertikalt 100POSTFRISKT SVERIGE
**

3792 6 svartavdrag 1930, 4-block 100
3793 7-12N1 ** vapenserie nytryck 1885, AB-PR 2300
3794 7N1 AB ,fräscht ex 450
3795 7N1 ** 5Ö AB-PRAKT 1885 350
3796 9N1 Fräscht AB ex 450
3797 9N1 ** 12Ö AB 1885 225
3798 11F **/* 30Ö 4-BL 2 ** PARIS förfalskning 750
3799 11N1 AB F 1600 375
3800 12F 50ö Parisförfalskn 225
3801 14Be ** 3ö mycket fräscht ex 3,3,5, F 6000 1400
3802 28d ** 3ö RINGTYP t 13, BRA AB 700
3803 30i ** 5ö LODRÄTT 3-STRIP MED NEDRE VÄNSTER HÖRNMARGINAL. Åldrad gummering men helfräscht framifrån. 1250
3804 31 6ö ringtyp t 13, AB 600
3805 31j ** 6ö bra AB F 3200 850
3806 31j ** 6ö , mycket gott ex 3,3,5 600
3807 32 ** 12Ö 4-BLOCK, AB F 3300 600
3808 32 **12ö prakt 400
3809 32 ** 12ö ringtyp t 13, PRAKT 400
3810 32 * 12ö PRAKT4BLOCK F 2200 250
3811 32cv5 4-block AB ,F 3000 700
3812 32h vc AB ex F 600++ 250
3813 33d 20ö mkt fräsch, F 5250 1500
3814 33f ** 20öre ringtyp t 13, AB ex 3,3,5 900
3815 33v1 TRETIO/20 NYTRYCK 1978 200
3816 33v1N Tretio NYTRYCK SFF (*) 200
3817 34 24ö ringtyp t 13, AB, 4-BLOCK 1100
3818 34 24ö ringtyp t 13, PR-LYX 750
3819 34 Vc AB ex 290
3820 34 AB ex centr nedåt f 1300 250
3821 34k ** 24ö mycket gott ex 200
3822 39 PRAKT 4-BLOCK intyg HOW, F 47500:- 14000
3823 39 BRA AB ex F 6000+ 2000
3824 40 2ö ringtyp PH, AB 15
3825 40a AB 4-block F190 50
3826 40a PR-LYX 50
3827 40b ** 2ö PR-LYX 75
3828 40b PR-LYX 50
3829 40b **2ö ph, PRAKT 50
3830 40cvar 2ö 9-BL pos 4 smal släng och mittex tryck var inbuktad 2, AB-PR 150
3831 40cvar 2ö par pos 1 punkt på 2, AB 65
3832 40cvar 2ö par pos 2 smal släng, AB 60
3833 40v5 ** 2ö smal siffra, 3,3,5 50
3834 41 3ö ringtyp PH, AB-PR 60
3835 41 3ö ringtyp PH, AB 30
3836 41a AB 60
3837 41b ** 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
3838 41b PRAKT 150
3839 41b ** 3ö PR 125
3840 41b ** 3ö fint AB ex 70
3841 41c ** 3Ö PH , LYX 400
3842 41c LYX 350
3843 41c ** 3ö PR-LYX 300
3844 41c PRAKT 125
3845 41c ** PRAKT 3 ö 100
3846 42 ** 4ö SUPERBT 4-BLOCK, nära alla LYX 2000
3847 42 ** 4ö LYX 750
3848 42 LYX EX 600
3849 42e ** 4ö ph ljusgrå, AB-PRAKT 4-BLOCK 600
3850 42var ** 4ö PH , ramlinje vä saknas delvis 400
3851 43 5ö i AB-PRAKT 10-BLOCK, sällsynt 5000
3852 43 MARGINAL 4block F 6500 2000
3853 43 PRAKT F 2200 750
3854 43 Vackert AB ex F 1300 450
3855 43 ** 5ö ringtyp PH , bra AB 450
3856 43 AB ex F 1300 275
3857 44 AB F 375 150
3858 44av4 ** 6ö skuggad siffra, AB 150
3859 44b ** 6 mörkt rödlila, LYX 450
3860 44b LYX-PR 350
3861 44b ** 6ö ph prakt 275
3862 44bv4 ** 6ö skuggad siffra, AB 170
3863 44c 4-block , vc, 1500 450
3864 44c **/* 6ö 4-block 2 nedre ** PR-LYX 400
3865 44c ** 6Ö PH SUPERB 400
3866 44c ** 6ö PR-LYX 300
3867 44c ** 6ö AB-PR 170
3868 45 ** 10ö Oscar med PH fint AB 550
3869 45 ** 10ö oscar med ph. 335 , VF, AB ex 250
3870 45 10ö Oskar Boktryck med PH, AB 225
3871 45b ** 2 nedre, * 2 övre . Fint fräscht 4-block, F 2009 ca 7000 1000
3872 45d AB ex F 1900 600
3873 45d ** 10ö mattrosa, FRÄSCHT AB 500
3874 46 AB F 1900 600
3875 46 ** 20ö ringtyp PH , mycket gott ex 550
3876 46d ** 20öre ringtyp t PH , bra AB ex 3,3,5 700
3877 47 30ö ringtyp PH PRAKT F. 7000 3900
3878 47 30ö ringtyp PH, AB, 4BLOCK 3200
3879 47 4- BLOCK AB F. 20000 2900
3880 47 30ö ringtyp PH, AB 550
3881 47a 4- BLOCK vc AB F. 20000 4500
3882 47d ** 30ö gråakt brun ,bra AB 1200
3883 48 ** 50ö PH fräscht ex centr ned, F 3700 375
3884 49 ABcentr hörnmarginal 4-block F 9600 2100
3885 49 ** 1KRONA P RINGTYP PH, PR-LYX 1400
3886 49 PR med utflutet tryck ned. 1200
3887 49 AB 500
3888 49 ** 1 KR RINGTYP PH, BRA AB 500
3889 49d ** 1KR PH, AB-PRAKT 800
3890 49d ** 1kr ringtyp t PH , AB-PRAKT ex 750
3891 50 ** 10/ 12ö LYX 125
3892 50 LYX 100
3893 50 ** 10/ 12ö PRAKT-LYX 60
3894 50-51 Påtryck 10ö/ 12 o 24ö ringtyp , AB 20
3895 50var ** 10/12ö 4-block AB, ett ex pos 4 färgfläck 100
3896 51 ** hörn 12-block 6vågrx 2 lodr, AB-PR 350
3897 51 ** LYX 10/ 24ö 300
3898 51 ** 6-block PR-LYX, ngt intorkad gummi 250
3899 51 LYX 200
3900 51 ** 10 /24ö LYX 200
3901 51 prakt 100
3902 51 ** 10/ 24Ö PR-LYX 100
3903 51b AB- 4block 160
3904 51b AB 40
3905 52 ** 5ö oscar, PR-LYX 50
3906 52-60 Oscar kpl serie ,AB ex inkl. 52c, 59c vm1 ,F ca 10000 2800
3907 52c ** 5ö Oscar blågrön, PR-LYX 4-BLOCK 1000
3908 52c ** 5ö Oscar blågrön, övre vä hörn 25-BLOCK, AB, FIN ENHET 8750:- 900
3909 52c ** 5ö Oscar blågrön,AB- PR 4-BLOCK 500
3910 52c ** 5ö oscar, 4-block AB 200
3911 52c 5ö blågrön Oskar , AB, 4-BLOCK 175
3912 52c AB EX F 300 80
3913 52c,vm2 ** 5ö oscar, PRAKT, liten del 1 vm 120
3914 52dv1 **/* marginal 4 BLOCK , 2 ex** F1700+ 375
3915 52v1 5ö OTANDAT 4block 700
3916 52v1 ** 5ö oscar, otandat 4-block PR-LYX, marginal med veck men LYX om tas bort 500
3917 52v1 **/* 3 st ** pos 1*, LYX 4-bl marg vä 400
3918 52v1 ** 5ö oscar, otandat PR-LYX, marginal par 250
3919 52vm1 ABcentr 4-Block 90
3920 53 LYX 100
3921 53 4-block vc AB F320 100
3922 53 ** 8Ö PRAKT-LYX 75
3923 53 prakt 50
3924 53 ** 8ö oscar, PR-LYX 50
3925 53 8ö violett Oskar , AB 15
3926 54 ** 10ö oscar PRAKTc 4-block ur häfte 100
3927 54 PRAKT F 190 75
3928 54a 4-block F2400 700
3929 54avm1 AB F 700 175
3930 54c AB 4-Block F 1600 500
3931 54c AB 4-block 2 ex * 500
3932 54c,v1 **/* 10ö oscar, otandat 4-block , 2 övre * nedre ** 750
3933 54d 4-block AB, F 3000 500
3934 54d 10ö rosakarmin suddigt tryck ,AB 150
3935 54d,vm1 ** 10ö oscar rosakarmin, omvänt vm, AB 190
3936 54ev1 **/* 10ö ö.marg 4-block, 2 **, F 1000 300
3937 54P 10ö provtryck på danskt papper (*) 6-block? 4 ex är def. klippta , 3 vänstra med KPV mitt på, 3 högra med vm dansk krona. Ovanligt 500
3938 54P ot.slutprov i org. färg 100
3939 54v1 Prakt 4-block, 2 ex *,F1000+ 325
3940 54v1,var 10ö ot. marg ex , rött fält i marginalen 150
3941 55 ** 15ö oscar, LYX 4-BLOCK 2000
3942 55 ** 15ö LYX 1000
3943 55 ** 15ö LYX 750
3944 55 ** 15ö oscar, PR-LYX 250
3945 55 AB F 650 200
3946 55a ** 15ö 6-BLOCK, BRA AB 600
3947 55a ** 15ö PR-LYX 500
3948 55c ** 15ö oscar,matt rödbrun AB 170
3949 56 ** 20ö LYX 750
3950 56 PRAKT 375
3951 56 ** 20ö LYX-PRAKT 300
3952 56 ** 20ö Oscar, PRAKTEX 250
3953 56 ** 15ö oscar, PR-AB 150
3954 56d 20ö PR-LYX 400
3955 56d ** 20ö , PR-LYX 375
3956 56d ** 20Ö oscar PRAKT-LYX, F 1100++ 350
3957 56d ** 20Ö oscar PRAKT, F 1100 250
3958 56vm1 ** 20ö oscar, omvänt vm, AB 175
3959 57 ** 25ö PR-LYX 600
3960 57 ** 25ö oscar,PRAKT 300
3961 57 *(*) 25ö Oscar LYX nära ** 200
3962 57a,vm1 25ö , variant färgkula under 25, AB 350
3963 57b ** 25ö oscar, AB 3,4x3,5 4-BLOCK 500
3964 57c *' LYX 900
3965 57vm ** 25ö orange, omv vm, bra AB 250
3966 58 4-block AB F6000 1500
3967 58 ** 30ö LYX 1300
3968 58 ** 30ö Oscar LYX ex 1200
3969 58 30ö prakt 700
3970 58 ** 30ö Oscar , prakt 650
3971 58 **/* 30 ö O.II. 4-block , AB-PR ,2 nedre ** 650
3972 58 ** 30ö AB-PRAKT PAR 500
3973 58 ABex F 1500 400
3974 58 ** 30ö AB-PRAKT 400
3975 58 ** 30Ö OSCAR , PRAKT 350
3976 58 ** 30Ö brun , bra AB 300
3977 58 ** 30Ö oscar, ab-pr 300
3978 58 30ö brun Oskar , AB-prcentr 175
3979 58vm 30ö brun Oskar , omv vm ,AB 180
3980 58vm1 Underbart fräscht hörnmarg.4-block, AB F 5400 + 1800
3981 58vm1 PR-LYX 1100
3982 58vm1 AB, F 1900 475
3983 59 ** 50ö PRAKT 700
3984 59cvm1 Ab-PR 4-block F 11400 3000
3985 59cvm1 Hörnmarg 4-block, AB 2200
3986 59cvm1 AB F 2600 800
3987 59d 50ö olivgrå, PRAKT 4-BLOCK, F 16000 3200
3988 59d 4-block, AB,F 9600 1800
3989 59d ** 50Ö GRÅ, PR-LYX 1250
3990 59d prakt 1000
3991 59d ** 50ö PRAKT 900
3992 59d 50ö olivgrå, AB-PRAKT 575
3993 59d ** 50ö BRA AB 500
3994 59d AB 395
3995 59d ** 50ö Oscar olivaktigt grå, F 2700 300
3996 59d,var ** 50 ö oscar blekt huvud, vacker 3,3,5 500
3997 60 ** 1 kr oscar, prakt 1250
3998 60 ** 1kr Oscar, bra AB postfriskt 900
3999 60 ** 1 KR OSCAR , AB 700
4000 60 1KR ** PR-LYXc , svagt digonalt hörnve 450
4001 60v7 ** 1 KR OSCAR förskj. huvud, AB 950
4002 61-64 PRAKT 4-bl. ser. Fca2000 500
4003 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB-PRAKT 275
4004 61-64 ** 1-4Ö SIFFERTYP, 4-BL ab-prat-lyx 200
4005 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB kval 175
4006 61-64 AB 100
4007 61-64 1-4ö SIFFERTYP kpl serie, AB 30
4008 61cvm1 ** 1ö omv vm ,4-Block PRAKT 250
4009 61v4 ** 1ö förskjuten siffra, PR-LYX 250
4010 61v4 ** 1ö förskjuten siffra, PRAKT 150
4011 62 ** 2ö hörn marg 10-block, PR-LYX 300
4012 62 2ö siffertyp PRAKT 15 Block , F 2100 300
4013 62 ** 2ö siffertyp, r-lyx HÖRNMARG 4-BL 150
4014 62 LYX 120
4015 62 ** 2Ö LYX 100
4016 62 2ö siffertyp 10 Block ,AB F 700 100
4017 62a 2Ö LJUSBLÅ, prakt F ca 750 275
4018 62a PRAKT F 500 + prakt 250
4019 62a AB F 500 175
4020 62a ** 2ö ljusblå,fräscht AB, F 500+ 150
4021 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 10-block 200
4022 62b ** 2Ö , fint AB-PR 4-block 160
4023 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 4-block 125
4024 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 40
4025 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 35
4026 62bVm1 4-block AB F 1400 ++ 225
4027 62bVm1 Ab F 350++ 60
4028 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 4-block 175
4029 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB 50
4030 63 3ö SIFFERTYP förskjuten siffra, AB, 90
4031 63 ** 3ö siffertyp, LYX 30
4032 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB-BA, 4-block 100
4033 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 30
4034 63vm1 AB 4-block 150
4035 63vm1 Omv vm ,par ,AB 80
4036 63vm1 prakt 75
4037 63vm1 Omv vm AB F 180 50
4038 64 ** 4ö LYX 250
4039 64 vc AB 4-Block 200
4040 64 PRAKT 100
4041 64 AB 50
4042 64a ** 4ö djup mattkarmin/blå , PRAKT 700+ 200
4043 64b ** 4ö mörkt brunaktigt karmin PRAKT 750
4044 64b ** 4ö mörkt brunakt. karmin, pr-lyxcentr 2 ngt ktt F 2500 200
4045 64d ** 4ö 20 block,AB, några särade tänder F 2011 ca 2900:- 300
4046 64d ** 4ö siffertyp4-BLOCK PR-LYX 200
4047 64d ** 4ö siffertyp PR-LYX 70
4048 65 5-KR Posthuset ** PR-LYX hörnmarg 4-block 9750
4049 65 5-KR Posthuset ** PRAKT-LYXex F 6500++ 3200
4050 65 ** 5kr POSTHUS, LYX 2000
4051 65 AB F 5000 1500
4052 65 5 kr posthus , AB-pr 1100
4053 66 LYX 400
4054 66 ** 20ö utan vm hörnmarg 4-block 350
4055 66 20ö utan vm Oskar , AB-PR 4-BLOCK 250
4056 66 ** Hörnmarg ex 200
4057 66 PR ex 200
4058 66 20ö PR-LYX 200
4059 66 20ö utan vm Oskar , PRAKT 150
4060 66 AB F 400 125
4061 67 4-BLOCK AB,F 2400 750
4062 67 ** 25Ö utan vm , fint hörnmarg 4-block 400
4063 68-70 4-BLOCK SERIE ,AB 125
4064 68-70 Vc serie 50
4065 68-70 Lilla riksvapnet vm krona kpl, AB 20
4066 68v1 ** 1ö Lilla riksvap , 6-bl. pos 5 v2 .AB 75
4067 68v1 ** 1ö Lilla riksvap , 4-bl. hömarg..LYX 40
4068 69 AB 4-Block F 180 60
4069 69 LYX-PR 35
4070 69 prakt 25
4071 70 ** 4 Ö, LYX 200
4072 70 Prakt 50
4073 70vm ** 4ö vm omvänd krona dessutom del av 2 vm i höjdled, AB, 250
4074 70vm,var 4ö 2 st omv vm i höjdled, PRAKT 4-BLO. 1200
4075 73cxz,v 18-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i marginalen lodrätt diamanttandning 5 nedre ex med marg. och totalt 12 ex cxz . 450
4076 73cxz,v 4-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i marginalen lodrätt diamanttandning 250
4077 73var Hörnmarg 8-block där nedre marginalen är dubbel perforerad horizontalt och delvis SÅG tandat vertikalt 300
4078 74v2 4ö variant skadat V , pos 5 2 i 10 block 55
4079 74v2 4ö variant skadat V , position 2 i 6 block 50
4080 75 ** 5ö vm krona LYX 250
4081 75 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK, PR F1400 250
4082 75 ** 5ö hörn marg 6-block, PR-LYXcentr 250
4083 75 AB 4-BLOCK 175
4084 75 ** 5ö LYX obetmat fl i gum 100
4085 75 PRAKT F. 350 90
4086 75 5ö G V medaljong, AB-BA, 4-block 75
4087 75vm2 5ö G V medaljong,vm 2 kronor, AB-BA 75
4088 75vm3 4-block BA 200
4089 76 ** 10ö LYX 4-BLOCK 500
4090 76 10ö PR-LYX 4-BLOCK 500
4091 76 10ö vm krona, PR-LYX 4-BLOCK 475
4092 76 10ö nedre hö hörnark marg 10-block,PR 450
4093 76 10ö G V medaljong, PRAKT-LYX , 4-BLOCK 400
4094 76 LYX 250
4095 76 ** 10ö hörn marg 4-block, PR-LYXcentr 200
4096 76 prakt 150
4097 76 10ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 110
4098 76 10ö G V medaljong, PRAKT-LYX 100
4099 76 10ö G V medaljong, AB 25
4100 76a ** 10ö LYX 4-BLOCK, liten del av vm2 500
4101 76c AB -PR 4block 400
4102 76var 10ö PR 4-BL, pos1rund punkt i marg. 360
4103 76var 10ö vm krona, PR, var röd prick 100
4104 76vm1 ** 10ö medaljong vm omvänd krona i 4-block AB , F2600 450
4105 77 * 1kr vm krona 4-block, Ab F 3000 300
4106 77vm1 ** 1kr omv vm , BRA AB, 3,3,5 F 1800 300
4107 77vm2 ** 1 kr 4-block vm delar 2 kronor, AB-PR 1500
4108 78var 4-block , AB, ett ex färgfläck i marg 100
4109 79abz ** 5ö PR-LYX 4-block, 2 nedre KPV 150
4110 79Bz ** 5ö lyx 4-BLOCK alla bz 300
4111 79P (*) otandat normalprov, i par 350
4112 79P (*) otandat normalprov 200
4113 79P (*) otandat normalprov,veck 100
4114 79var plåtspricka genom medalj. 200
4115 81var plåtspricka, gummive. 100
4116 82 PR 4-block 100
4117 82bz ** 10ö ab-PR 4-block, 2 övre KPV 50
4118 82bz ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 30
4119 82vm1 ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 25
4120 84 ** 15ö hörnmarg nr 4-block , nr 59, AB 300
4121 84 *' 15ö AB-PRAKT 4-BLOCK 200
4122 84 ** 15ö PR-LYXc hörnmarg 4-bl 200
4123 84a ** 15ö rödakt orange, LYX 200
4124 84a,bz ** 15Ö PRAKT 4-BLOCK 225
4125 84abz ** 15ö PR 4-block, 2 övre KPV 250
4126 84b ** 15Ö PRAKT-LYX 110
4127 84bz ** 15ö medaljong 4 block alla med vm KPV , PR-LYX 400
4128 84bz ** 15ö PRAKT 120
4129 84bz AB 75
4130 84d LYX 175
4131 84d **15Ö MEDALJONG AB-PR HÖRN MARG 4-BL 150
4132 84d ** 15ö PR-LYX 125
4133 84dbz vc, AB 75
4134 85 ** 20ö blå PR-LYX 250
4135 85 ** 20 Ö MEDALJONG LYX 250
4136 85 PRAKT 225
4137 85abz ** 20ö ab 4-block, 2 övre KPV 175
4138 85b 20ö LYX-PR hörnmargex, min gummive. 150
4139 85b 20 ö blå , PR-LYX 125
4140 85bz ** 20 Ö MEDALJONG par med KPV, AB 175
4141 85bz AB F 350 95
4142 85bz ** 20ö medaljong KPV del av , AB 50
4143 86a,bz ** 4-block 20ö PR-LYX, alla bz, F 1500+ 600
4144 86b ** 20ö pr-lyx 250
4145 88 ** 30 Ö MEDALJONG 8-BLOCK F 4000 400
4146 88 ** 30Ö LYX med riktkors nedhö 400
4147 88 ** 30 Ö, PR-LYX 300
4148 88 ** 30Ö LYX-PR 300
4149 88 ** 30ö PRAKT 200
4150 88 30ö G V medaljong, AB 4-BLOCK 200
4151 88 ** 30 Ö MEDALJONG BRA AB 75
4152 88a PR-LYX 30ö mörkbrun 400
4153 88a AB 150
4154 88bz AB EX 150
4155 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 150
4156 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 125
4157 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 100
4158 88d AB 150
4159 89 4-BLOCK,AB, F 1500 500
4160 89 35ö Medaljong, LYX 400
4161 89 LYX 35öre medalj. 350
4162 89 ** 35ö PRAKT 300
4163 89 PR- LYX 250
4164 89 ** 35 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 2400 250
4165 89 35ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 160
4166 89a ** 35ö PRAKT 4-BLOCK 600
4167 89b 35ö PR hörnmargex, 190
4168 89b 35ö PRAKT 150
4169 89BZ 35ö Medaljong, p- LYX, TYDLIGT kpv 350
4170 89bz 35ö VM KPV, PRAKT 250
4171 89bz ** 35ö medaljong KPV, tydligt ,PR-LYX 200
4172 89Bz PRAKT-AB 170
4173 89bz AB F 500 140
4174 90 ** 40ö LYX 4-block 1000
4175 90 LYXex 500
4176 90 PRAKT F 800 275
4177 90 vc AB, F550 135
4178 90a vc AB 4-block 700
4179 90a 40ö PR-LYX 475
4180 90a ** 40Ö oliv, PRAKT 225
4181 90a,bz 40ö, 4-BLOCK ,PR-LYX, alla med KPV 1800
4182 90b,var 40ö litet (dragspels)veck, PR-LYXc 250
4183 90Bz PRAKT 275
4184 91 PRAKT, F 2200 850
4185 91 ** 50 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 9000 750
4186 91 50ö PR-LYX 550
4187 91 AB F 1400 300
4188 91 50ö G V medaljong, tydligt KPV, AB 225
4189 91a ** 50ö grå. AB-PRAKT PAR, med övre HÖRN MARGINAL. 650
4190 91a ** 50ö grå. PRAKT, med övre marg 600
4191 91b ** 50ö PRAKT 4-BLOCK, F 2013 9200 1600
4192 91bz ** 50ö extra stort märke, AB-PR 500
4193 91bz AB F1700 400
4194 95 ** Hörnmarginal 4-block, siffra 1, Pr-Lyx 50
4195 95 ** 90ö PRAKT-LYX hörnmarg 4-BLOCK, 40
4196 96 ** 1KR MEDALJONG, PRAKT 650
4197 96 1KR övre marginal ex , bra AB 600
4198 96 * 1kr utan vm 4-block, AB F 3000 300
4199 96bz PRAKT 800
4200 96bz ** 1KR MEDALJONG, AB-PR, vm KPV 550
4201 97v3 påtryck kpl serie 8 st G V medaljong, AB 20
4202 97vm2 4-bl AB, 2 vm höjdled 125
4203 98 KR 2:12 , pr-lyx 4-block 60
4204 99var 4-bl pr, röda streck genom medaljongen 100
4205 100v2 4-BLOCK, vc AB 400
4206 100v2 AB F 350, förskjutet påtr. 110
4207 100(v2) ** 12/25 ö, ab-pr 4-block, något förskj påtryck 90
4208 100v3 12/25ö förskjutet påtryck G V medaljong, AB 100
4209 103 27/65ö, LYX 4-BLOCK 60
4210 104v3 ** 27/ 80ö AB, dubbelt påtryck 250
4211 105 PR-LYX 60
4212 105-114 ** 4-blockserie, 2,3,5,12,20 och 30ö PR-LYX övriga AB 2ö alla KPV, 3ö 2kpv. 700
4213 105-114 ** L I , LYX-serie 600
4214 105-114 ** Landstorm 1 4-block serie där 2,3,4,29ö har 2 st var med KPV , F ca 4700 600
4215 105-14 ** Landstorm 1 10-blockserie med övre vä hörn marginal, 3+50ö med kpv, F ca 10000 2500
4216 105-14 ** Landstorm 1 4-blockserie med övre marginal, 3+50ö med kpv, F ca 3800 600
4217 105-14 ** PR-LYX SERIE, 50ö kpv 300
4218 105-14 ** LANDSTORM I PR-LYX serie 50ö AB, 6 ÖKPV 250
4219 105-14 Landst. I kpl serie f 850 200
4220 105-14A **-*(*) Landstorm I på Orginal, VF set, 2, 3, 4, 12 och 30ö **. 1000
4221 105-14A PÅTRYCK på ORGINAL 2ex**,4*(*),4*, F 2500-3000 SÄLLSYNT 950
4222 105cx 4-BLOCK, LYX 750
4223 105cx 5ö/2ö vm cx /, AB-PR, 4-BLOCK 500
4224 105cx vc AB 4-BLOCK 400
4225 105cx PRAKT 150
4226 105cx vc AB F 400 125
4227 105cx ** 5/2ö vm linjer cx, AB 110
4228 105cxz vc AB 4-BL, alla med kpv 975
4229 106 ** 5/ 3ö PR-LYX 70
4230 106 ** 5/3ö prakt 60
4231 106 PR-LYX 50
4232 107 PR-LYX 50
4233 108 PR 50
4234 108 ** 5/5ö PRAKT 45
4235 109 ** 5/ 6ö PR-LYX 60
4236 109 PRAKT 50
4237 111 ** 10/20ö PR-LYX , tydligt KPV 125
4238 111 ** 10 / 20 ö PRAKT 45
4239 112 ** 10/24Ö , LYX 90
4240 113 ** 10 / 30 ö LYX 100
4241 114 PR-LYX 60
4242 114 ** 10 / 50ö PR-LYX 50
4243 114 ** 10 / 50 ö PRAKT 45
4244 115 ** 5+5 PÅ 1Ö, 4-BLOCK F 3200 300
4245 115 vc AB ex, F 650+ 225
4246 115+115v i par BA centr,F 1400+ 200
4247 115-18, 120, 122, 1ö-6ö, 20, 30ö Landstorm II 240
4248 116 ** 5på 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
4249 116 PR 3öre 200
4250 116 ** 10ö / 3ö, PRAKT 200
4251 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 6-BLOCK F 3300 300
4252 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 4-BLOCK F 2200 225
4253 117a ** 5på 5ö BRA AB 4-BLOCK 400
4254 117var ** 5/5ö ab-PRAKT, DRAGSPEL 150
4255 118b ** 5 på 6ö 4-BLOCK PRAKT,pos 2 * 400
4256 119 PRAKT 500
4257 119 Vc AB F950 300
4258 119 ** 5/ 12Ö AB-PRAKT 200
4259 119 5ö/ 12ö Landstorm II, bra AB 200
4260 119b ** 5 på 12ö 4-BLOCK AB-PRAKT, 800
4261 120 LYX-PR 400
4262 120 ** 10 PÅ 20Ö PR-LYX 350
4263 120 PRAKT 300
4264 120 ** 10Ö / 20Ö, PR-LYX Landstorm II 300
4265 120 ** 10Ö/ 20Ö PR-LYX EX 250
4266 120 ** 10ö/ 20ö bra AB ex 125
4267 120 ** 10/ 20ö AB-PR 110
4268 120 AB 100
4269 120a ** 10 på 20ö 4-BLOCK AB 400
4270 121 ** 10/24 ö PR-LYX 1000
4271 121 PRAKTEX 10 på 24 ö 800
4272 121 ** 10/24ö prakt 350
4273 121 AB ex F850 300
4274 121 10ö/ 24ö Landstorm II, bra AB 175
4275 121a,v1 ** 10 på 24ö 4-BLOCK AB-PR, pos2*, pos 2 och 4 v1 1000
4276 123 ** 10ö/ 50ö bra AB ex 200
4277 123 AB ex F 550 150
4278 123 10ö/ 50ö Landstorm II, AB 110
4279 123 ** 10 / 50 ö normalex 90
4280 123 normal ex 80
4281 123a ** 10+10 PÅ 50ö, 4-BLOCK F 2400 300
4282 123a ** BRA EX 10/50ö 200
4283 123b ** 10 på 50ö 4-BLOCK PRAKT 800
4284 123b ** 10+10 PÅ 50ö, 6-BLOCK F 3600 350
4285 123b ** 10 / 50ö, NORMALEX f 550 110
4286 124 10ö på 1 kr postfr.LYXex 2000
4287 124 ** 10Ö /1KR , SUPERB-PR-LYX 1500
4288 124 ** 10/ 1kr Landstorm II, LYX 1500
4289 124 PRAKT ex 1400
4290 124 ** 10/ 1KR PRAKT-LYX 1400
4291 124 ** 10ö /1kr PR-LYX, sällsynt i denna kval 1200
4292 124 ** 10ö/ 1Kr, PR-LYX påtryck lite förskj. vä 1200
4293 124 Välc: AB ex 1000
4294 124 **10ö på 1kr PRAKT 1000
4295 124 ** 10ö/ 1Kr BRA AB ex 600
4296 124 AB ex 575
4297 124 ** 10ö/ 1 kr fint ex 375
4298 124b **/*10 på 1KR 4-BLOCK LYX pos 1-3*, 4 **, bildmässigt kanske vackrastkända 4-block , svårt märke i dennacentrering 2500
4299 124v 10ö/1kr hörnmarg. 4-BLOCK,pos 4 v ,ab 2000
4300 125 ** hörnmarg 4-block, PRAKT 2500
4301 125 10ö/ 5KR hörnmarg. 4-BLOCK, PRAKT 2000
4302 125 LYX, 10 på 5kr 1000
4303 125 ** 10Ö/ 5KR LYX 800
4304 125 ** 10+ 4,90 På 5kr, PRAKT 650
4305 125 AB 550
4306 125 **10ö på 5kr vackert ex 500
4307 125 ** 10ö/ 5kr PRAKT-LYX 500
4308 125 ** 10ö / 5kr , bra ex 375
4309 125var **10ö på 5kr prakt, liten del av 3 vm 750
4310 125vm 10ö/ 5kr OMV VM, PRAKTEX 1100
4311 126 LYX 4-BLOCK 400
4312 126 PRAKT 4Block 250
4313 126 AB 4-block 140
4314 126 ** 7+3/ 2ö , PRAKT 50
4315 126-135 ** L III , LYX-serie 300
4316 126-35 ** 4- blockserie Landstorm III ,F 3000 500
4317 126-35 Landst III kpl serie F 750 175
4318 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX 4-block 500
4319 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX ex 200
4320 126cx AB 100
4321 126cx ** 7+7/2ö omv vm, bra Ab 100
4322 126cz ** 7+7/2ö tydl KPV, bra Ab 90
4323 127 ** LANDSTORM III 3ö 4-BL PR-LYX, 200
4324 128 PR-LYX 50
4325 129 PR-Lyx 50
4326 129 ** 7+3ö / 5 ö LYX, obet gummi ve 30
4327 130 ** LANDSTORM III 6ö 4-BL PR-LYX, 200
4328 131 ** LANDST.III 12ö 4-BL LYX 200
4329 131 ** 12+8/ 12ö , PRAKT 35
4330 132 PR-LYX 50
4331 132cz 20ö MED KPV, PR-LYX 70
4332 134 ** 12/30 ö , kpv, LYX 100
4333 134 PR-LYX 50
4334 135 ** LANDST.III 50ö 4-BL PR-LYX 175
4335 135 LYX-PR 50
4336 136 ** 10ö/3ö PRAKT- 4-BLOCK, 60
4337 136 PR-LYX 50
4338 136-38 4--Blockserie, AB-PR 750
4339 136-38 Luftpost 3olika, AB serie i 4-BLOCK 350
4340 136-38 kpl serie 150
4341 136-38 ** Luftpost 1920 AB-PR par serie 150
4342 136-38v3 ** 10-20-50ö , 4-block AB-PR, 50ö pos1 v3 F ca 2300 350
4343 136cz prakt 100
4344 136cz 10/3ö hörnmarg 4-bl, alla tydl KPV,AB 75
4345 136cz,v ** punkt mellan O o S 100
4346 136v4 ** 10/3ö 4-block , pos 1 punkt O . S 125
4347 136var 10/3ö 4-block pos 3 tryckvari S 100
4348 137 ** 20/2ö luftpost LYX 125
4349 137 PRAKT 50
4350 137cz ** 4bl 20/2ö luftpost 2 övre cz, F480 100
4351 137cz,v ** F-t samanhängande, ab 100
4352 137v4 ** 20/2ö 4-block , pos 4 punkt O . S 130
4353 137var 20ö Luftpost, svagt påtryck, AB-PR 4-BL 150
4354 138 ** 50/4ö luftpost, 4-block LYX centr 1000
4355 138 4 block PRAKT 600
4356 138 ** 50/4ö , fräscht 4-block, AB 350
4357 138 ** 50/4Ö LUFTPOST 1920 , LYX ,5,5,5 300
4358 138 ** 50/4ö Luftpost, pr-lyx , obet gummive. 100
4359 138cz 50/4ö KPV, 4-STRIP, F 3200 600
4360 138cz ** 50ö Luftpost vm KPV, PR 400
4361 138(cz) ** 50 /4ö LYX, eventullt lite KPVned 300
4362 138cz 50/4ö KPV, AB, F 800 200
4363 138V2 ** 50/4ö Luftpost, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 200
4364 138v3 50ö 4-block , pos3 skadad 5, Prakt 500
4365 138v3 ** 50ö/4ö PRAKT- 4-BLOCK,pos 3 v3 500
4366 138v3 ** 50/4ö 4-block , pos 1 skadad5, AB-PR 300
4367 138v3 ** /* par nedre v3 skadad 5 *, F 800 200
4368 138vm ** 50/4ö vm del av 2 kronor 600

138,5 BANDMÄRKEN **
4369 139b ** 3ö agrg, PR-LYX , mycket svårt 600
4370 139b ** 3ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 175
4371 139b ** 3ö AGRG , AB, plåtskarvlinje vä 120
4372 140A Plåtskarvoar, BA-AB 60
4373 140A 5ö grön Stående Lejon, AB 35
4374 140Aa AGRY ,PRAKT 175
4375 140Aa ** PRAKT, AGRG 175
4376 140Aa AB F 350 80
4377 140Aa ** 5ö agrg, fint AB plåtskarv vä 75
4378 140Ab ** 5Ö AGRG, GRÖN TYP 1, LYX 250
4379 140Ab ** 5Ö AGRG, LYX-PR 150
4380 140Ab PRAKT 140
4381 140Ab ** 5ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 125
4382 140Ab AB-PR, gummirepa 50
4383 140Ab,v1 ** 5ö grön typ 1,4-strip pos 3 dubbelnos F 2400 300
4384 140Acx PRAKT 500
4385 140Acx Plåtskarvlinje par centr vä.F.3400 300
4386 140Acx **/' 5ö grön typ 1,plåtskarvpar siffr 1 300
4387 140Acx ** 5ö grön typ 1 vm linjer, AB 3,3,5 250
4388 140Acx 5ö grön Stående Lejon, AB 225
4389 140C ** 5ö grön LEJON typ1 AGRG PR-LYX 175
4390 140Ca ** 4sid 4-block med plåtskarvlinje, AB 125
4391 140Ca ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 4-block 120
4392 140Ca ** 4sid par med plåtskarvlinje , AB 100
4393 140Ca 5ö grön Stående Lejon, 4-sid agrg ,AB 40
4394 140Ccx 4-sid SUPERBT EX, sign BG, 300
4395 140Ccx ** 5ö grön 4-sid Lejon typ 1 vm, PR-LYX 150
4396 140Ccx AB 4-BLOCK 125
4397 140Ccx PR 75
4398 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, 4-block 70
4399 140Ccx AB 35
4400 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, AB 30
4401 140Ccxz ** 5ö grön typ 1 , pr-lyx 4-block 2 övre cxz 900
4402 140Ccxz ** 5ö grön typ 1 ,LYXcentr linje + tydl kpv 400
4403 140Ccxz ** 5ö grön typ 1, AB 4-block 2 nedre cxz 400
4404 140Ccxz 4-sid linje + del av bokstav, Prakt 310
4405 140Ccxz F 1000 290
4406 141b 5ö typ 1 (antydan till KPV upptill) PR-LYX 900
4407 141b ** 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
4408 141b 5ö orangeakt brunröd TYP 1, PRAKT 700
4409 141b ** 5ö typ1, PR-LYX 500
4410 141b AB 375
4411 141b ** 5ö brunröd Lejon typ 1, AB-PR 350
4412 141b AB 275
4413 141b ** 5ö orangeakt. brunröd typ 1, AB 275
4414 141b 5ö brun typ 1 Stående Lejon, AB 200
4415 141bz PRAKT typ 1 , vm KPV 950
4416 141bz 5ö brunröd TYP 1, PRAKT, KPV tydligt 725
4417 141Bz ** 5öljust brunröd, KPV, vackert ab-pr 500
4418 141bz ** 5Ö brunröd TYP 1 med KPV, PRAKT 500
4419 141bz ** 5ö or.aktbrunröd typ 1,KPV mitt på, AB 300
4420 141bz ** 5ö brunröd med KPV , AB 300
4421 141bz 5ö brun typ 1 Stående Lejon, vm KPV 210
4422 142A ** 5Ö brunröd typ2 , pr 50
4423 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY ,LYXkontrollsiffra 2 150
4424 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 120
4425 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 100
4426 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX, kontrollsiffra 38 90
4427 142Aa ** -* 5ö brun typ2 AGRY , LYX, plåtskarv par pos 1* pos 2** 80
4428 142Aa ** 5ö brun, AGRY, par plåtskarvlinje 75
4429 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , PR-AB plåtskarvpar 60
4430 142Aa ** 5ö brun, AGRY, plåtskarvlinje vä 50
4431 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR, plåtskarv vä 50
4432 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR, plåtskarv HÖ 50
4433 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 , PRAKT k-siffra 10 40
4434 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-AB plåtskarv 35
4435 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 35
4436 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 30
4437 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , AB 30
4438 142Abz ** 5ö brun typ2 vm KPV , svår F 7500 750
4439 142Ac ** 5ö brun typ2 B papper, F 3000+ 900
4440 142Acc PRAKT 300
4441 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / LYX 200
4442 142Acx ** 5Ö BRUNRÖD VM LINJER, LYX 175
4443 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PR-LYX 110
4444 142Acx ** 5ö brunröd , vm linjer, Prakt 100
4445 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / prakt 100
4446 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PRAKT 75
4447 142Acx AB-PR 60
4448 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB-PRAKT 50
4449 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB plåtskarv hö 30
4450 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB 25
4451 142Acx 5ö brun typ 2 Stående Lejon, AB 25
4452 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 250
4453 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 240
4454 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv plåtskarv vä, pr 200
4455 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 150
4456 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 140
4457 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 100
4458 142Acz 5ö Brunröd omv linje,+liten del av kpv 1500
4459 142Ea ** 5ö brun typ2 A1 ppr, Ab , F 9000 1000
4460 142Ecc ** 5ö brunröd t13, LYX , ägar stpl 300
4461 142Ecc ** 5ö brun typ2 vm \ PRAKT 300
4462 142Ecc ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT-LYX, cc 250
4463 142Ecc ** 5ö brunröd t13, plåtskarvpar 250
4464 142Ecc 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 120
4465 142Ecx 5ö brunröd, PR-LYX 100
4466 142Ecx 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 15
4467 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 90
4468 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 75
4469 143Aa ** 5ö grön, A2, par med plåtskarvlinje 90
4470 143Abz ABc, vht, F 6500 1000
4471 143Ac PRAKT plåtskarvpar 175
4472 143Ac ** 5ö grön, A2, plåtskarvlinje par 50
4473 143Acc ** 5ö grön vm omv linjer, PR-LYX 120
4474 143Acc 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 30
4475 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje Lyx 75
4476 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje PR 40
4477 143Acx ** 5ö grön typ 2, cx, PR-LYX 25
4478 143Acxz ** 5ö grön typ2 vm / +KPV, PR-LYX 50
4479 143Acxz AB 25
4480 143Acxz ** 5ö Lejon vm linjer + KPV, AB 20
4481 143Acxz 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
4482 143Acz ** 5ö grön typ2 vm \ +KPV, tydligt, AB 500
4483 143Ad ** 5ö grön, A3, par plåtskarvlinje P-Lyx 100
4484 143Ad ** 5ö grön vitt ppr, PR-LYX 65
4485 143Ad 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
4486 143Ca ** 5ö grön typ2 vm 4-sid A1, LYX 4-block 250
4487 143Ca ** 5ö grön typ2 4-sid A1, pr 4-block 150
4488 143Ca ** 5 ö grön, 4 sid, PR-LYX 90
4489 143Ca ** 5ö grön typ 2, AB 4-block 75
4490 143Ca ** 5ö grön, A1, plåtskarvlinje hö LYX 75
4491 143Ca 5ö grön typ 2 4-sid Stående Lejon, AB 20
4492 143Cc ** 5 ö 4-sidig grön vitt ppr , Superb 150
4493 143Cc ** 5ö grön typ 2, A3 , AB 4-BLOCK 100
4494 143Cc ** 5ö Lejon A3, PR- LYX 50
4495 143Cc 5ö grön typ2 4-sid A3 Stående Lejon, AB 20
4496 143Ea ** 5ö grö t 13, pr-lyx 200
4497 143Ea AB 100
4498 143Ea 5ö grön typ2 T 13 Stående Lejon, AB 50
4499 143Eb PR 50
4500 143Eb ** 5ö Lejon t 13, PR-LYX 30
4501 143Eb 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB 15
4502 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR-LYX 35
4503 143Ecxz ** 5ö grön linje + kpv, PRAKT 25
4504 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR 20
4505 143Ecxz 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB-PR 15
4506 144Aa ** 10ö Lejon AGRY, PR- LYX 250
4507 144Aa ** 10ö grön Lejon AGRY, PR 200
4508 144Aa ** 10ö grön, Agry, plåtskarvlinje vä AB 150
4509 144Ab ** 10ö grön, PRAKT 325
4510 144Ab ** 10ö grön PRAKT-lyx 300
4511 144Ab 10ö A1, PR-LYX 300
4512 144Ab ** 10ö grön PRAKT 225
4513 144Ab ** 10ö grön Lejon B ppr, bra AB 3,3,5 150
4514 144Ab AB ex F 500 145
4515 144Ab ** 10ö grön Lejon A1 ppr, bra AB 3,3,5 140
4516 144Abz PRAKT , KPV tydligt 650
4517 144Abz ** 10ö lrjon grön, VM KPV F2000 300
4518 144Acc ** 10ö grön Lejon vm \ , AB 3,3,5 200
4519 144Acc ** 10ö grön Lejon vm \ , AB 3,3,5 175
4520 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, LYX, kontroll siffra12 60
4521 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, plåtskarvpar P-Lyx 50
4522 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, PR-LYX 45
4523 144Acx,var ** 10 ö grön extra stort märke 150
4524 144Acxz ** 10ö grön linjer + tydl kpv, LYX 300
4525 144Acxz ** 10ö grön Lejon vm /+ KPV, PR-LYX 250
4526 144Acxz ** 10ö grön, cxz, plåtskarvlinje par AB 175
4527 144Acxz PRAKT , 10ö grön 150
4528 144Acxz ab 80
4529 144Ad AB 120
4530 144Ad ** 10ö grön, Bppr, plåtskarvlinje vä AB 120
4531 144Ad 10ö grön B ppr Stående Lejon, AB 55
4532 144Ca AGRY PRAKT 4-block 400
4533 144Ca ** 4-BLOCK, AB-PR 200
4534 144Ca ** 10ö grön 4-sid AB A1 PPR 175
4535 144Ca ** 10ö grön LEJON typ1 AGRY PRAKT 125
4536 144Ca 10ö grön 4-sid Stående Lejon, AB 25
4537 144Cc AB 4-bl på Bppr; F1200 300
4538 144Cc ** 10 ö grön 4-block B ppr, bra AB 200
4539 144Cc 10ö grön B ppr,AB, F 500 90
4540 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon,ab 60
4541 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon, AB 4-BLOCK 50
4542 144Ccx ** LYX- PRAKT 4 BLOCK, mkt svårt 1400
4543 144Ccx PR-LYXex 500
4544 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm linjer, LYX 500
4545 144Ccx ** 10ö 4-sid vm linjer, LYX 500
4546 144Ccx ** 10ö 4-sid linjer +kpv mitt på PRc 300
4547 144Ccx 10Ö GRÖN 4-SID vm linjer, PRAKT 200
4548 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm lijer, bra AB 200
4549 144Ccx ** 10ö 4-sid vm linjer, PRAKT 200
4550 144Ccx AB ex F750 125
4551 144Ccx,v ** 10ö grön vm linjer PRAKT 4-BLOCK ,pos 3 plåtspricka 600
4552 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid linje+ KPV, PR-LYX, 1000
4553 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid Lejon vm /+KPV, ab- PRAKT 450
4554 144Ecx ** 10ö grön T13 Lejon vm /, LYX 75
4555 144Ecx 10ö grön t13 vm linjer Stående Lejon,AB 15
4556 144Ecxz ** 10ö grön t13 linjer +KPV, PRAKT PAR 650
4557 144Ecxz PRAKT 400
4558 144Ecxz ** 10ö grön t13 med linjer +KPV, PRAKT 400
4559 144Ecxz ** 10ö grön T-13 Lejon vm /+KPV, PR 400
4560 144Ecxz ** 10 ö grön t 13 .KPV mitt på, AB-PR 300
4561 145A ** 10Ö VIOLETT, TYP 1, A2, LYX 125
4562 145A ** 10ö violett typ1 , PR-LYX 90
4563 145A gråviolett PR-LYX 75
4564 145A ** 10ö violett typ 1, PR-LYX 75
4565 145A ** 10ö Lejon A2, Plåtskarvpar, prakt 75
4566 145A Violett PR-LYX 70
4567 145A ** 10ö violett typ 1, PRAKT 50
4568 145A ** 10ö violett,, plåtskarvlinje hö AB 40
4569 145A A1 ppr 35
4570 145A 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
4571 145C ** 10ö matt violett 6-BLOCK, PRAKT 290
4572 145C ** 10ö violett typ1 4-SID Lejon , LYX 250
4573 145C PRAKT 4-BL 150
4574 145C ** 10ö Lejon A1, 4sid 4-BLOCK PRAKT 140
4575 145C ** 10ö ljus violett 4-BLOCK, AB 125
4576 145C 10ö violett, BRA AB 4-BLOCK 110
4577 145C ** 10 ö violett 4-block bra AB 100
4578 145C PRAKT 50
4579 145C ** 10ö violett, plåtskarvlinje hö AB 40
4580 145C 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
4581 145Ea LYX 10ö violett t 13 350
4582 145Ea pr-LYX ex 10ö T 13 300
4583 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,LYX 300
4584 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , LYX 250
4585 145Ea PRAKT 200
4586 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 prakt-lyx 200
4587 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , PR-LYX 200
4588 145Ea ** 10 ö violett, T 13 PRAKT 140
4589 145Ea AB F 350 100
4590 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 PRAKT 100
4591 145Ea 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 60
4592 145Ecx ** 10ö violett SUPERBT BRETT EX 200
4593 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par p-lyx 75
4594 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 70
4595 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 40
4596 145Ecx 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 15
4597 145Ecxvar ** 10ö t 13, EXTREMT JUMBO EX, p-lyx 500
4598 145Ecxz 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 25
4599 145Ecxz,var **10ö Lejon violett , linje+ KPV , variant felperforerat som ovanligt smalt 60
4600 146A ** 10ö violett, LYX 100
4601 146Aa ** 10ö ultram.viol. , PR-LYX 200
4602 146Aa PRAKT prov ppr 175
4603 146Aa ** 10ö Lejon A3 prov ppr , Plåtskarvpar 175
4604 146Aa AB 100
4605 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 100
4606 146Aa 10ö violett typ 2, a3 prov ,AB 50
4607 146Aa,b ** 10ö violett, A1, A3 pprPRAKT 100
4608 146Ab ** 10ö ultramarinviolett, LYX 100
4609 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 90
4610 146Ab ** 10ö violett , A3 ppr, PRAKT-LYX 50
4611 146Ab PR 40
4612 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 35
4613 146Ab 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon,AB 15
4614 146Ac ** 10ö SVARTAKT viol. , PR-LYX 350
4615 146C ** 10ö violett , 4+6+4 BLOCK i nyanser 275
4616 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, AB-PRAKT 4-BL 1250
4617 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, 4-block ,AB 5600 800
4618 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX 700
4619 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX men min böjning 350
4620 146Ca 10ö violett typ 2, A1 Stående Lejon, prakt 300
4621 146Cb ** 10ö SVARTAKT VIOLETT A1 papper 4-block, AB-PR, stor bandmärkesraritet i 4-block 7500
4622 146Cc PRAKT 4-block 225
4623 146Cc ** 10ö ultramarinviolett, 4-sid PR-LYX 100
4624 146Cc ** 10Ö TYP 2 4sid plåtskarvpar, PR-LYX 100
4625 146Cc ** 10ö violett, pr 50
4626 146Cd ** 10ö SVARTAKT VIOLETT4-block, ab 250
4627 146Cd ** 10ö SVARTAKT viol. 4-sid , PR-LYX 200
4628 146Cd AB 95
4629 146Ea ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 160
4630 146Ea AB 70
4631 146Ea 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon ,AB 30
4632 146Ea,b ** 10ö Lejon violett, svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , 2ST AB-PR, F 700 150
4633 146Eb PRAKT 250
4634 146Eb ** 10ö Lejon svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , PR-LYX 250
4635 146Eb ** 10ö svartakt, plåtskarvlinje hö, AB-PR 90
4636 146Eb 10ö svartaktigt violett typ 2, T13 75
4637 147 25ö PRAKT 175
4638 147 AB 70
4639 147 25ö orange Stående Lejon ,AB 40
4640 148Aa ** 30ö agry, lyx 50
4641 148Acx ** 30ö LEJON cx, LYX-SUPERB 300
4642 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX, mini dragspel 125
4643 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjer, PR-LYX 110
4644 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 100
4645 148Acx ** 30ö LEJON cx, PR-LYX 100
4646 148Acx ** 30ö Lejon, vm linjer, P-LYX 100
4647 148Acx ** 30ö Lejon, vm / , PRAKT 100
4648 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjerPAR, AB 50
4649 148Acx 30ö brun A1 vm linje Stående Lejon ,AB 15
4650 148Acxz ** 30 ö brun , par AB, F 1200 250
4651 148Acxz ** 30ö BRUN, plåtskarvlinje par AB 200
4652 148Acxz ** 30ö par, F 1100 , AB-PR 150
4653 148Acxz ** 30Ö BRUN BRA KPV, FINT AB 150
4654 148Acxz ** 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, AB 100
4655 148API ** 15ö par , vä ex VIT HOV, PRAKT 100
4656 148C ** 30ö 4-sidig, SUBERBT EX 1100
4657 148C ** 30ö 4-sid 9-block fint F 7750 750
4658 148C ** 30ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB-PR 500
4659 148C ** 30ö Lejon, 4-sid PRAKT-AB 4-BLOCK 500
4660 148C 30ö brun 4-sid, LYX, ursprunglig obet gummi repa 400
4661 148C ** 30ö 4-sid, 4-block, AB , very fine 400
4662 148C ** 30ö LEJON BRUN, 4-BLOCK AB-PR 400
4663 148C ** 30ö Lejon, 4-SID PRAKT-LYX 400
4664 148C 30ö brun A1 4-sid Stående Lejon 4-block 300
4665 148C PR-LYX, svagt ve. 250
4666 148C ** 30ö Lejon , PlåtskarvVÄ, PRAKT 175
4667 148C 30ö brun A1 4-sidStående Lejon ,AB 125
4668 148Cvar ** 30 ö brun 4-block AB, variant bruna streck , färgfläck, undre märkena mycket större än de övre 400
4669 149-151A ** 10-20ö par-3strip serie, någon ursprunglig gummirepa F över 3600 300
4670 149Ab 10 ö röd G V en face, Agrg, AB 90
4671 149Abz ** 10Ö VM kpv BRA AB 350
4672 149Abz ** 10 ö En Face,vm KPV , PLÅTSKARV HÖ AB,F 2400 300
4673 149Abz ** 10 ö En Face,vm KPV , AB,F 2400 240
4674 149Abz 10 ö röd G V en face, vm KPV, Prakt men liten äldersfläck upptill 225
4675 149Ac ** 10 Ö praktpar, 400
4676 149Ac PR B-ppr 375
4677 149Ac ** 10ö PR-LYX 300
4678 149Ac ** 10ö röd B ppr , PRAKT 300
4679 149Ac 10ö röd, B ppr, prakt 250
4680 149Ac AB 160
4681 149Ad ** 10Ö ÖD AGRG, plåtskarv vä , bra AB 200
4682 149C 10Ö eN fACE 25- BLOCK AB-LYX sällsynt enhet 1000
4683 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 8-Block , inkl plåtskarv, extremt sällsynt stor rnhet i LYX 800
4684 149C LYXc 4-BLOCK 500
4685 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 4-Block 500
4686 149C AB 4-block 250
4687 149C ** 10ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB 175
4688 149C **10Ö EN FACE 4-bl plåtskarv helt på högra märkena, F 1100 175
4689 149C PR-LYX 150
4690 149C ** 10Ö 4-SID, RIKTPUNKT UPP HÖ 100
4691 149C AB 60
4692 149C 10 ö röd G V en face 35
4693 150 Marginalpar OTANDAT PROVTRYCK ,sällsynt 4500
4694 150var ** 15öplåtskarv par partiellt spegeltryck 150
4695 150var ** 15ö partiellt förskjutet spegeltryck 100
4696 151Abz ** 20 ö En Face,vm KPV 3-strip, F 10.500 900
4697 151Ac ** , 20ö AGRG , PRAKT 3-strip 650
4698 151Ac ** 20ö G.V. en face, AGRG, PR-LYX 500
4699 151Ac AB AGRG F. 950 200
4700 151Ac ** 20ö EN FACE, sign KAN, AB 200
4701 151Ac 20 ö blå G V en face, Agrg, AB 100
4702 151Ac,var ** 20 ö par FELPERFORERAT, F 2000+ 300
4703 151Ad ** 20ö en face, sign KAN, Bppr, PR-LYX 500
4704 151Ad ** 20ö en face, B ppr, PRAKT 375
4705 151Ad ** 20ö GV en face, AB-PR , B ppr 275
4706 151Ad 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 120
4707 151Avar ** 20ö 3-strip felperforerat, F 3000+ 400
4708 151Avar **/* 20ö PAR UTFLUTET TRYCK 400
4709 151C ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 600
4710 151C 4-BLOCK AB 550
4711 151C ** 20ö En Face PRAKT 4-BLOCK, 500
4712 151C ** 20ö 4-sid G.V. en face, LYX 500
4713 151C 20Ö EN fACE 4- BLOCK , BRA AB 450
4714 151C ** 20ö G V- en face, 4-block ,AB F 2400 350
4715 151C ** 20ö PR-LYX 350
4716 151C PRAKT 20ö 4-sid 350
4717 151C ** 20ö 4-sid G.V. en face, PR-LYX 250
4718 151C ** 20Ö 4-SID, EN FACE, AB-PR 150
4719 151C **20Ö EN FACE fint AB ex 3,3,5 125
4720 151Cb ** 20ö PR-LYX 225
4721 151Cb 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 75
4722 151Cbz ** 4-block 20ö En Face, AB 10.800:- 1200
4723 151Cbz 20ö 4-sid, PR-LYX 600
4724 151Cbz 20ö 4-sid vm kpv, PRAKT 400
4725 151Cbz 20 ö blå G V en face, 2 nedre med KPV ,4 block 400
4726 151Cbz ** 20ö vm KPV mkt fint ex tydl , F 1700 350
4727 151Cbz ** 20ö en face, KPV, AB 300
4728 151Cvar variant litet dragspel,ab-pr 200
4729 152Aa ** 20ö G II A. AGRG , LYX 150
4730 152Aa PR-LYX 50
4731 152Aa ** 20ö G. VI A, PR-LYX 50
4732 152Aa 20ö Blå G II A. Agrg, AB 15
4733 152Ab PRAKT Bppr 100
4734 152Ab ** 20 ö B ppr, LYXcentr 100
4735 152Ab ** , 20ö G II A B ppr , PRAKT 100
4736 152Ab ** 20ö G II A. Bppr , prakt 100
4737 152Ab 20ö Blå G II A. B ppr, AB 20
4738 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , 3-STRIP ,AB 400
4739 152Abz AB- PR par F 1500 350
4740 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , prakt-LYX 300
4741 152Abz AB-PRAKT med KPV 250
4742 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, 3-strip 1500 200
4743 152Abz ** 20ö G II ADOLF, AB,AB, BA 3 STRIP 27900 KR 200
4744 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, ab EX 3,3,5 125
4745 152Abz 20ö Blå G II A.tydligt vm KPV, AB 100
4746 152Acx vm linjer, AB, F 3500 900
4747 152Acx ** 20ö G II A vm linjer, bra AB 500
4748 152Acx ** 20Ö vältandat ex centr hö. F 3500 330
4749 152aVar ** G.II.A. spegeltryck 40
4750 152C ** 20ö G.II.A. LYX 250
4751 152C ** G.II.A. 4-sid LYX 125
4752 152C 4-block , AB 100
4753 152C ** 20ö G. VI A, PR-LYX 100
4754 152C ** , 20ö G II A B ppr 4-SID , PRAKT -LYX 100
4755 152C ** 20ö plåtskarvlinjepar 4sid, AB 75
4756 152C 20ö Blå G II A.4-sid, AB, 4-BLOCK 65
4757 152C ** , 20ö G II A B ppr MARG- PRAKTex 60
4758 152C 20ö Blå G II A.4-sid vm KPV, AB 50
4759 152C,bz ** 20ö G.II.A. 10-BL. , AB, 5 undre KPV 300
4760 152C,bz ** 20Ö 4-SID, G.II. tydligt KPV, AB 90
4761 152C,var ** 20ö G.II.A. PRAKT -ab 6-BLOCK , där de övre 3 märkena är betydligt större. 250
4762 152Ca ** 20Ö G II A marginalex , AB 35
4763 152Ca ** 20Ö G II Adolf fint ex , AB 30
4764 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK alla med KPV,PR 500
4765 152Cbz 4-block , LYX , 2 ex kpv, sign BG, svårt 400
4766 152Cbz 20Ö G II A. 4-BL 2 ex KPV, PR-LYX 350
4767 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK, 2 nedre KPV 125
4768 153a ** 120ö AGRY, PR-LYX 450
4769 153a ** Gustav Vasa AGRY, 3-strip, AB 350
4770 153a 20ö violett G. Vasa, Agry, BA 90
4771 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 120
4772 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 100
4773 153b ** 20ö "hyssjning" hö marg, PR 100
4774 153b AB 40
4775 153b 20ö violett G. Vasa, Bppr, AB 30
4776 153b,bz **/* 20ö G.Vasa violet, plåtskarvpar PRAKT Bz ppr, vä ex ** 160
4777 153bBz ** 20ö kpv, prakt 125
4778 153bz prakt 125
4779 153c AB 120
4780 153c 20ö ljus violett G. Vasa , AB 90
4781 153cbz AB-PR F. 750++ 300
4782 154 110ö plåtskarvpar i PR-LYX kvalitet 750
4783 154a AGRY, SUPERB 1100
4784 154a ** 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 500
4785 154a AGRY AB ex F1600 450
4786 154b ** 110ö Gustav Vasa, PRLYX 600
4787 154b ** 110ö G VASA AB-PRAKT PAR 500
4788 154b ** 110ö G VASA PRAKT 450
4789 154b AB,välcentr 300
4790 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, par, AB litet dragspel 500
4791 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, AB litet dragspel 300
4792 154bz plåtskarvpar,AB-BA, 4800 700
4793 155a ** 140 ö 4-STRIP ABcentr, svag böjnin i pappret , svårt strip F 13.200:_ 1250
4794 155a ** 140ö Gustav Vasa agrg, bra AB ,svår 800
4795 155a AGRG Fräscht ex centr hö 450
4796 155b PRAKT 350
4797 155b ** 140ö Gustav Vasa, PRLYX 300
4798 155b AB 200
4799 155b **140Ö plåtskarvlinje PAR 200
4800 155b ** 140ö G VASA. , PRAKT 160
4801 155b 140ö svart G. Vasa , Bppr, AB 80
4802 155bz 140ö tydligt KPV, PRAKT 400
4803 155bz AB F 1200 300
4804 155bz ** 140ö G Vasa, AB-PR 290
4805 155BZ ** 140ö G VASA bra AB 275
4806 155bz ** 140ö Gustav Vasa VM kpv , AB 250
4807 155BZ ** 140ö G VASA bra tandn 225
4808 156 PR-LYX 500
4809 156 ** 35ö A1 ppr, PRAKT 350
4810 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A2 ppr plåtskarvpar 300
4811 156 AB ex F.950 225
4812 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr , AB-PR 200
4813 156 ** 35ö typ1 , PR-LYX, gummi veck 150
4814 156a 35ö gul, Postemblem, AB 150
4815 156cx 35ö VM LINJE , PR-LYX 900
4816 156cx PR-LYX, 35ö typ 1 vm linjer 750
4817 156cx ** 35ö gul vm linjer, PR-LYX 750
4818 156cx ** 35Ö VM LINJER, prakt 650
4819 156cx PRAKT 550
4820 156cx ** 35ö Postemblem typ 1, vm / plåtskarvpar, PR-LYX 500
4821 156cxz 35ö vm linje +kpv, AB 1200
4822 157 PR-LYX, 35ö typ 2 550
4823 157 LYX-PRAKT 35 Ö TYP 2 500
4824 157 prakt 450
4825 157 AB-PRAKT 300
4826 157 AB 225
4827 158 ** 40ö Postemblem, LYX 750
4828 158 PR-LYX 600
4829 158 AB 300
4830 158 ** 40ö Postemblem typ 1,AGRG, AB 200
4831 159a ** AB-PRAKT 40ö 225
4832 159a ** 40ö Postemblem typ 2,A1, AB-PR 200
4833 159b 40ö svartakt.olivgrön typ 2 Postemblem, PR-LYX 800
4834 159b ** 40ö Postemblem typ 2, B ppr, PRAKT, sign KAN 750
4835 159b **40Ö TYP2 B ppr, bra AB F 3000 400
4836 160 ** 45ö Postemblem typ 1, AB 250
4837 161 ** 45 Ö pr-lyx 25
4838 162 60ö violettkarmin typ2 Postemblem, AB 200
4839 162 ** 60ö, PRAKT 175
4840 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR PR-LYX 400
4841 162a PRAKT 200
4842 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR AB 200
4843 162a ** 60ö Postemblem typ 1, AB-PR 125
4844 162a AB 100
4845 162cx ** 60ö vm linjer, PRAKT 1200
4846 162cx ** 60ö 3-strip vm cx, F 7200 600
4847 162cx AB F 2200 550
4848 162cx, var ** 60 ö cx, tryckfärgsfläck, AB 225
4849 163a **/* 4-strip 60ö A2 ppr, plåtskarvparet **, AB-PR F 4600 500
4850 163a AB F 1700 450
4851 163a ** 60ö typ 2, A1 ppr, PR, obet blyerts nr på baksidan 300
4852 163a ** 60ö Postemblem, typ 2, ab 300
4853 163a ** 60ö typ 2, AB 250
4854 163b AB ex F 2400 900
4855 163b ** 60ö vitt ppr AB F 3200 400
4856 165b,v ** 80ö Bppr plåtskarvpar ( 3-strip 3 ex *) hö ex plåtspricka, F 300+300+ 90+ 300 175
4857 165b,var **/* 80ö Bppr par med dubbelprägling 100
4858 165bz ** 80ö 4-strip med KPV , högintressant perforerad skarvremsa mellan 1-2 märket, sällsynt sätt att skarva . UTSTÄLLNINGS OBJEKT för specialisten, LYX kvalitet 1000
4859 165bz ** 80 ö Postemblem , PR-LYX 400
4860 165bz PRAKT 375
4861 165bz 80ö med kpv, PR-LYX 300
4862 165bz AB 275
4863 165bz ** 80ö vm KPV, prakt 250
4864 165c 80ö grön, vm KPV, Postemblem, AB 75
4865 165c ** 80Ö b PPR, ab 50
4866 165c 80ö grön, Postemblem, AB 30
4867 165c 80ö grön, vm linjer\, Postemblem, AB 25
4868 165cc PRAKT 100
4869 165cc AB 50
4870 165cx AB F250 100
4871 165cx ** 80ö Postemblem vm /, PR 100
4872 165cxz PRAKT 400
4873 165cxz ** 80ö Postemblem linjer+kpv tydligt, PR 275
4874 165cz 80ö , AB-PR omvlinjer+ KPV 200
4875 165cz ** 80ö Postemblem vm \ +KPV mitt på AB 200
4876 166a ** 85ö, A 2 ppr, LYX 150
4877 166a ** 85ö GRÖN A2 ppr, LYX 150
4878 166a ** 85 ö A2 ppr, LYX 90
4879 166a ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
4880 166a PRAKT 50
4881 166a ** 85ö plåskarvlinje par 50
4882 166b ** 85ö, A 3 ppr, LYX 150
4883 166b ** 85ö vitt papper, LYX 140
4884 166b ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
4885 166b PR 60
4886 166b AB 40
4887 166b 85ö grön vitt papper , Postemblem, AB 20
4888 167a **-*(*) 90ö Postemblem A1 ppr, PR-LYX plåtskarv par pos 1 * pos 2** 350
4889 167a AB 325
4890 167a ** 90ö ljusblå Postemblem A2 ppr, AB 300
4891 167b ** 90Ö POSTEMBLEM VITT ppr, PR-LYX 1500
4892 167b ** 90ö vitt ppr, PRAKT-LYX 1250
4893 167b ** 90ö blå , POSTEMBLEM A3, PR-LYX 1200
4894 167b ** 90ö blå Postemblem A3 ppr, prakt 700
4895 167b ** 90ö vitt ppr AB-Prakt F 3300 600
4896 167b 90Ö VITT PPR, normalex 500
4897 167b 90ö blå vitt papper , Postemblem, AB 325
4898 167c ** 90Ö SKIFFERBLÅ, LYX 1600
4899 167c ** 90ö vitt ppr, PR-LYX 1500
4900 167c 90ö skifferblå, AB 450
4901 168b ** 1kr plåskarvlinje hö 50
4902 168c PR A3 200
4903 168c AB ex 150
4904 168c 1kr rödakt orange A3 , Postemblem, AB 75
4905 168d AB 150
4906 168d 1kr gulakt orange A3 , Postemblem, AB 100
4907 169a AGRG 60
4908 169cx ** 110ö cxplåskarvlinje par, PR-LYX 90
4909 169cxz 110ö , PR-LYX, linje+KPV 130
4910 169cxz ** 110ö PRAKT, linjer + tydl KPV 125
4911 169cxz AB 60
4912 170a AB 60
4913 170b1 ** 115ö plåskarvlinje hö, PR 110
4914 170b1 ** 115ö rödbrun Postemblem A3 ppr, AB 100
4915 170b1 AB 80
4916 170b1 115ö brunröd, A3 Postemblem, AB 50
4917 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, LYX 200
4918 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, PR-LYX 180
4919 170b2 ** 115ö or.akt. ljusbrun, vitt ppr, LYX-PR 150
4920 170b2 PRAKT 125
4921 170b2 AB PR 95
4922 171 ** 120ö svart , PR-LYX 975
4923 171 ** 120ö svart, PR-LYX A2 PPR 900
4924 171 PR ,A2ppr 700
4925 171 ** 120ö svart A2 ppr, PR-KT-LYX 650
4926 171 Bra AB ex 500
4927 171 ** 120Ö SVART, AB-PR 300
4928 171a 120ö svart, PRAKT, sign BG A1 850
4929 171a ** 120ö SVART postembl A1ppr , P-LYX 750
4930 171a 120ö svart, Postemblem, AB 250
4931 172a ** 120ö rosalila, 3-STRIP PR-LYX A1 ppr 300
4932 172b 120ö rosa-lila, A3, Postemblem, AB 30
4933 173a ** 140ö Svart AGRG Postemblem PR 70
4934 173bz ** 140ö bz plåskarvlinje par PR-LYX 125
4935 173bz LYX-PR 110
4936 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem PR 150
4937 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem AB 75
4938 174a 145ö smaragdgrön, Postemblem, AB 30
4939 174b ** 145ö A 2 ppr, LYXc 100
4940 174b AB-PR 60
4941 174b 145ö grön, Postemblem, AB 20
4942 174c ** 145ö, PR-LYX ,A3 ppr 90
4943 174c pr 60
4944 174c A3 AB ex 40
4945 174c 145ö grön, A3, Postemblem, AB 20
4946 175A ** 15 Ö VIOLETT, A2ppr, prakt 200
4947 175A ** 15ö violett, G V profil vä, PRAKT 150
4948 175A AB 120
4949 175A ** 15Ö violett G.V. profil vä, A1, AB 90
4950 175Aa ** 15Ö violett, PLÅTSKARVLINJE VÄ, PR 125
4951 175Aa 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
4952 175C PRAKT-LYX 4-BLOCK 600
4953 175C ** 15 Ö VIOLETT, A1ppr, LYX 500
4954 175C 4-block matt violett, PR-AB 450
4955 175C LYX Plåtskarvpar 400
4956 175C ** 15ö violett A1ppr G.V. prof vä. AB 4-BLOCKsignerad BG 350
4957 175C AB 120
4958 175C 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
4959 175Ca ** 15ö A1 violett, 4-BLOCK, PR-LYX 600
4960 175Ca ** 15ö Profil vä violett, PR-LYX 200
4961 175Ca **15 ö plåtskarvpar 175
4962 175Ca **15 ö plåtskarv till vänster 80
4963 175Cb ** 20ö mörk violett, a2 ppr, par ktt, ftt F 4000 200
4964 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, LYX 550
4965 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, PR-LYX 375
4966 176A A1 ppr PRAKT 350
4967 176A ** 15ö röd, PRAKT 300
4968 176A AB-PR plåtskarvpar 275
4969 176A 15ö röd typ1 , plåtskarvpar, AB 275
4970 176A ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 200
4971 176A AB 130
4972 176A ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A2, AB 90
4973 176A 15ö röd typ1, G V. profil vä. ,AB 90
4974 176Aa PR-LYX 250
4975 176C 4 bl. 1ex obet. ve f 1600 450
4976 176C ** 15ö A1 ppr röd, 4-BLOCK, AB 400
4977 176C AB plåtskarvpar f 1200 250
4978 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 210
4979 176C ** 15ö röd 4-sid typ 1, bra par F 1300 175
4980 176C AB 150
4981 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje vä, AB 110
4982 177A ** 15 Ö RÖD, A2ppr, LYX 200
4983 177A ** 15ö A2ppr röd, LYX 150
4984 177A ** 15ö röd GV, LYX, A2ppr 100
4985 177Aa ** 15ö röd typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 90
4986 177Aa PR 75
4987 177Aa Vc 50
4988 177Aa 15ö röd typ2, G V. profil vä. ,AB 20
4989 177Ab Rent tryck ab f 1100 275
4990 177Ab 15ö röd typ2,rent tryck G V. profil vä. ,AB 175
4991 177Ac ** 15 Ö RÖD, A3ppr, LYX 375
4992 177Ac1 ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par, AB, vä ex veck , F2400 250
4993 177Ac1 **15ö röd rent tryck plåtskarvlinje vä, PR 250
4994 177Ac1 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 150
4995 177Ac2 15Ö RÖD VITT PPR, LYX plåtskarvpar 350
4996 177Ac2 ** 15ö röd, G V profil vä, PR-LYX 200
4997 177Ac2 ** 15ö röd G.V. profil vä. vitt ppr PR-LYX 175
4998 177Ac2 ** 15ö RÖD G.V. profil vä typ2, A3, 100
4999 177Ac2 AB ex på A3 ppr 75
5000 177Ac2 ** 15Ö RÖD VITT PPR, plåtskarvpar VÄ, AB 400 75
5001 177Ac2 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 50
5002 177C ** . 15ö röd typ2 ,4-Block prakt 600
5003 177C 4-BL AB 500
5004 177Ca 4-BLOCK AB 500
5005 177Ca ** 15ö A3 brun, 4-BLOCK, PR-LYX 400
5006 177Ca ** 15ö röd A1 G.V. prof vä.AB-PR 4-BL 375
5007 177Ca pr 300
5008 177Ca ** 15ö RÖD Profil vä , PR-LYX 300
5009 177Ca ** 15ö röd G.V. profil vä. PR-LYX 275
5010 177Ca 15ö röd, typ2 4-block 2 övre * nedre 2 ** 225
5011 177Ca AB 135
5012 177Cb LYX-PR 500
5013 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 275
5014 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 200
5015 177Cb 15ö röd typ2, 4-sid rent tryck G V. profil vä. ,AB 110
5016 177Cc AB 4-BLOCK F 3800 900
5017 177Cc 15ö röd, 4-Block, AB, A3 ppr 750
5018 177Cc LYX 600
5019 177Cc ** 15ö A3 ppr röd, vikt horiz. 4-Block AB 500
5020 177Cc **15ö röd vitt ppr, ab-praktcentr 4-block F 4000 500
5021 177Cc ** 15ö röd, 4-sid vitt pr, PRAKT 400
5022 177Cc ** 15ö G.V. röd vitt ppr, PR-LYX 400
5023 177Cc ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A3, PLÅTSKARVPAR , AB F 2000 300
5024 177Cc ** 15 Ö RÖD VITT PPR PRAKT 200
5025 177Cc 15ö röd typ2, 4-sid A3 G V. profil vä. ,AB 110
5026 177P (*)15ö, otandat orginalplåtsgravyr ,svart 750
5027 178A PRAKT plåtskarvpar 100
5028 178A ** 15ö brun pr-lyx 100
5029 178A PR 70
5030 178A 15ö orangeaktigt brun, prakt 65
5031 178A ** 15ö Brun, G V profil vä, A1, PR 50
5032 178A AB 30
5033 178A 15ö brun, A3 G V. profil vä. ,AB 20
5034 178C 4- BLOCK AB-PRAKT 200
5035 178C 15ö brun, PR-LYX 4-BLOCK 200
5036 178C ** 15ö brun A3 G.V. prof vä. AB 6-Block 150
5037 178C ** 15ö brun 4-block ab-pr 150
5038 178C ** 15ö PR-LYX 90
5039 178c ** 15Ö brun plåtskarv hö, ab-pr 40
5040 178C AB 35
5041 178C 15ö brun, 4-sid A3 G V. profil vä. , vacker 25
5042 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 350
5043 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1 ktt+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 250
5044 179Abz ** 20ö violett, vm KPV tydligt, LYX, plåskarv hö 600
5045 179Ac AV ppr, PRAKT 700
5046 179Ae ** 20Ö violett, Agry Plåtskarvlinje par, AB, 150
5047 179Ae agry PRAKT 120
5048 179Ae AB 80
5049 179Ae 20ö gråviolett, Agry G V. profil vä. ,AB 30
5050 179Af ** 20ö violett G.V. profil vä plåtskarvpar, ab-pr 200
5051 179Af 20ö violett, Bppr G V. profil vä. ,AB 50
5052 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, AB med plåtskarvlinje hö 250
5053 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, PR-LYX med skarvremsa hö 240
5054 179Avar ** 20Ö violett, PLÅTSKARVlinje par, AB, perforeringshål saknas 2uppifrån 200
5055 180a PRAKT 200
5056 180a AB 125
5057 180a 20ö röd G V. profil vä. ,AB 60
5058 180Aa ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 175
5059 180Ab ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 150
5060 180b ** 20ö karminaktigt röd, prakt 350
5061 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, 3-strip , prakt 350
5062 180b PRAKT 300
5063 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, LYX plåtskarv vä 250
5064 180b AB 200
5065 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, prakt 200
5066 180b ** 20 Ö RÖD, A3ppr, P-LYX 190
5067 180b ** 20Ö röd, A3 Plåtskarvlinje par, AB, 175
5068 181a LYX plåtskarv par 250
5069 181a AB 140
5070 181a ** 20ö orange , prakt 125
5071 181a ** 20ö orange plåtskarvpar , prakt 100
5072 181a AB 90
5073 181a 20ö orange G V. profil vä. ,AB 50
5074 181Aa ** 20ö orange G.V. A1ppr PRAKT--LYX 250
5075 183a **/* 25ö blå A2 ppr, 3-strip mittex ** LYX 300
5076 183a **/* 25ö BLÅ a1, par i PR-LYX kvalitet 250
5077 183a ** 30ö blå A1, LYX 175
5078 183a ** 25ö BLÅ, A1 Plåtskarvlinje par, AB, 160
5079 183a PRAKT 150
5080 183a ** 25ö prakt 120
5081 183a ** 30ö blå A1, plåtskarvp hö, PRAKT 100
5082 183a AB 90
5083 183a 25ö blå G V. profil vä. ,AB 50
5084 183a,b ** 25 öblå, PR-LYX 2st 275
5085 183b ** 25ö blå G.V. profil vä A3 , PR-LYX 300
5086 183b LYX 250
5087 183b ** 25ö blå, , A3 ,LYX,obet prick i gummi 100
5088 183b 25ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 50
5089 184 LYX plåtskarvpar 750
5090 184 PRAKT plåtskarv par 400
5091 184 ** 25ö orange G.V. profil vä PAR , PR-AB 300
5092 184 25ö orange A3 ppr ,Plåtskarvpar, AB 250
5093 184 AB 225
5094 184 ** 25ö orange G.V. profil vä plåtskarv hö , PRAKT 225
5095 184 ** 25ö orange, bra AB 190
5096 185a ** 30ö g v PROFIL VÄ PLÅTSKARVPAR 200
5097 185a AB F 500 125
5098 185a 30ö blå G V. profil vä. ,AB 50
5099 185a 30ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 20
5100 185b ** 30ö BLÅ G.V. profil vä A3 pr- LYX 75
5101 185c ** 30ö blå , A3, G V profil vä ,LYX 150
5102 185c ** 30Ö BLÅ, A3 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 100
5103 185c PR 50
5104 185c AB 30
5105 186a 30ö LYX 400
5106 186a LYX 350
5107 186a 30ö brun,sign BG A1, PRAKT 240
5108 186a prakt 200
5109 186a ab-PRplåtskpar ett ex* 200
5110 186a ** 30ö brun GV, PR-LYX A1 ppr 200
5111 186a AB, Spegeltryck 150
5112 186a 30ö brun G V. profil vä. ,AB 50
5113 186b ** 30ö brun , A2, G V profil vä ,LYX 500
5114 186b PRAKT 400
5115 186b ** 30Ö RENT TRYCK, PRAKT 400
5116 186b ** 30ö rent tryck, PR-LYX 400
5117 186b AB 250
5118 186b ** 30ö rent tryck, prakt 250
5119 186b ** 30ö rent tryck fint AB 150
5120 186b 30ö brun rent tryck G V. profil vä. ,AB 80
5121 186c ** GV profil vä 30Ö VITT PPR, PR-LYX 2400
5122 186c ** 30ö G.V. BRUN vitt ppr, PR-LYX 1800
5123 187a LYX 650
5124 187a ** 35ö Profil Vä, a1 ppr, lyx 600
5125 187a ** 35ö viol.karm. , A2, G V profil vä ,PLYX 400
5126 187a ** 35ö VIOLETTKARMIN GV, LYX A1 ppr 400
5127 187a 35ö violett G V. profil vä. ,PR-LYX 400
5128 187a 35ö violett G V. profil vä. ,AB 175
5129 187b 35ö violett rent tryck G V. profil vä. , AB 190
5130 187c ** 35ö profil vä, LYX 250
5131 187c AB 100
5132 187c 35ö violett vitt ppr G V. profil vä. , AB 35
5133 188a pr 25
5134 188a,b 40ö blå agry, A1 G V. profil vä. , AB 15
5135 189a ** 40ö grön G.V. typ1, A1 ppr , LYX 900
5136 189a ** 40Ö TYP1 3-STRIP , A1 PPR, PRAKT 750
5137 189a prakt plåtskarvpar 500
5138 189b ** 40ö typ1 A2 ppr, AB 300
5139 189b ** 40Ö A2 ppr, AB-PRAKT 300
5140 189b ** 40ö grön typ 1 A2 ppr, AB 275
5141 190 ** 40Ö grön typ 2, G V profil vä, PRAKT 300
5142 190a 40ö OLIVGRÖN TYP 2, LYX, A2 550
5143 190a ** 40ö grön typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 475
5144 190a ** 40ö grön typ II, A2 sign BG, ab-prakt 275
5145 190b LYX -PR A3 600
5146 190b ** 40ö grön A3 ppr GV profil vä , PR-LYX 600
5147 190b ** 40ö grön, A3 Plåtskarvlinje par, AB F 3000 400
5148 190b AB A3 ppr F.1400 250
5149 190b ** 40ö grön typ II, vitt ppr sign BG, ab 225
5150 190c 40ö olivgrön vitt ppr G V. profil vä. , AB 175
5151 191a ** 45ö brun G.V. profil vä A1 , LYX 600
5152 191a ** 45 ö brun, LYX 550
5153 191a ** 45ö brun PRAKT 300
5154 191a **/* 45ö brun PRAKT plåtskarvpar pos1** 250
5155 191a ** 45 ö brun, A1 ppr, plåtskarv hö AB-pr 225
5156 191a 45ö brun G V. profil vä. , AB 125
5157 191a 45ö brun vitt ppr G V. profil vä. , AB 15
5158 191b ** 45ö brun, A3 Plåtskarvlinje par, AB 40
5159 191b AB 35
5160 192a ** 50ö grå G.V. typ, AGRY, PR-LYX 600
5161 192A ** 50ö G.V. olivgrå, AB-PR 250
5162 192b ** 50ö A1 PPR, LYXEX 1000
5163 192b 50ö grå , A1 ppr, , LYX 900
5164 192b ** 50ö A2 ppr, LYX 700
5165 192b PRAKT 50ö 500
5166 192b ** 50ö grå GV, PR-LYX A1 ppr 500
5167 192b ** 50 ö A2 papper, F 1300 , 3,3,5 220
5168 192b ** 50 ö grå G V A2, LYX, obet gum. ve. 200
5169 192b 50ö grå vitt ppr G V. profil vä. , PR 15
5170 192c ** 50 ö grå G V A3, PR-LYX 25
5171 192c PR 15
5172 193 ** 85ö PRAKT ,A2 papper 200
5173 193 AB 85
5174 193 85ö grön G V. profil vä. , AB 50
5175 194 LYX-PR 190
5176 194 ** 115 A1 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 175
5177 194 ** 145 ö grön, A1 Plåtskarvlinje par, PR 125
5178 194 AB 70
5179 194 115ö brunröd G V. profil vä. , AB 50
5180 195 PRAKT 100
5181 195 AB 50
5182 195 145ö GRÖN G V. profil vä. , PR 50
5183 196 LYX 4-BLOCK 200
5184 196 PR-LYX 4-BLOCK 100
5185 196 ** PR-LYX 4-BLOCK 5Ö 100
5186 196 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK 80
5187 196 ** 5ö PRAKT-LYX 4-BLOCK 80
5188 196 PR-LYX 25
5189 196-210 ** 5ö- 5KR KONGRESS, komplett PRAKTSERIE 5000
5190 196-210 Kongress BRA kpl serie 2900
5191 197 4-BLOCK PRAKT-LYX 150
5192 197 ** 10Ö, LYX 4-BLOCK 150
5193 197 ** 10Ö, PR-LYX 4-BLOCK, 2 sär tänder 125
5194 197 ** 10Ö kONGRESS, PR-LYX 4-BLOCK 60
5195 197 AB 4-BLOCK 50
5196 197 ** 10Ö kONGRESS, PRAKT 4-BLOCK 50
5197 197 PR 20
5198 197cx PR-LYX 4-block 600
5199 197cx 4-BLOCK,god AB F 800 225
5200 197cx ** 10ö PRAKT vm linjer 200
5201 197cx PRAKT 150
5202 197cx PRAKT 125
5203 197cx ** 10ö Kongress vm linjer, PR-LYX 120
5204 197cx vc F 400 70
5205 197cx 10ö Kongress vm linjer, AB 50
5206 197cxz AB EX F 1200 325
5207 197cxz * 10ö vm kpv +linjer, AB 200
5208 197cxz 10ö Kongress vm linjer+KPV, AB 200
5209 198 PR-LYX 4-BLOCK 150
5210 198 ** 15Ö KONGRESS lyx 75
5211 198 15ö Kongress LYX 60
5212 198 ** 15ö , LYX-PRAKT 50
5213 199 PR-LYXc 4-BL,vikt i perf. 300
5214 199 ** marginal 4-BLOCK 20Ö , AB 240
5215 199 ** PAR 20Ö ,PRAKT 200
5216 199 ** 20Ö KONGRESS, SUPERB 200
5217 199 LYX 150
5218 199 LYX 150
5219 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, PR 100
5220 199 ** 20Ö KONGRESS, PR-LYX 100
5221 199 20öre PRAKT-AB 90
5222 199 20Ö PRAKT 90
5223 199 ** 20ö röd plåtskarvlinje hö 70
5224 199 20ö Kongress AB 60
5225 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 50
5226 200 ** 25ö KONGRESS, LYX 200
5227 200 PRAKT 175
5228 200 AB 90
5229 200 25ö Kongress AB-PR 75
5230 201 PRAKT 160
5231 201 AB 75
5232 201 ** 30ö LYXc ngt kt 75
5233 201 30ö Kongress AB 60
5234 201a ** 30Ö blå , LYX 200
5235 201a 30ö **, LYX -PR 190
5236 201b ** 30 Ö GRÖNBLÅ KONGRESS LYX 800
5237 201b GRÖNBLÅ PR-LYX svårt 750
5238 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress PR-LYX 500
5239 201b gröbl.bra AB ex 1500 400
5240 201b ** 30Ö GRÖNBLÅ KONGRESS AB 3,3,5 300
5241 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress AB 200
5242 202 LYX 250
5243 202 ** 35 ö svart , LYX 250
5244 202 ** 35 Ö KONGRESS LYX 250
5245 202 ** 35Ö pr-lyx 200
5246 202 ** 35Ö, PR 150
5247 202 AB, vc F 375 125
5248 202 35ö Kongress AB 50
5249 202var ** 35ö AB-PR, stor tryckfläck tv 110
5250 203 ** 40ö LYX 450
5251 203 40Ö PRAKT-LYX 250
5252 203 ** 40ö Kongress, pr-lyx 250
5253 203 ** 40 Ö KONGRESS LYX 250
5254 203 PRAKT 225
5255 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje hö, lyx 225
5256 203 PRAKT 200
5257 203 ** 40ö PRAKT 200
5258 203 40ö Kongress PR-LYX 200
5259 203 bra AB ex F 500 175
5260 203 ** 40 kongress, prakt 150
5261 203 ** 40ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 125
5262 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje vä, prc 100
5263 203 40ö Kongress AB 60
5264 204 4-BLOCK AB F2600 700
5265 204 PRAKT 350
5266 204 ** 45ö Kongress, pr-lyx 225
5267 204 vc, AB ex 190
5268 204 45ö Kongress PR 175
5269 204 ** 45ö kongress, prakt 150
5270 204 45ö Kongress PR 150
5271 204 ** 45ö brun plåtskarvlinje hö, AB 110
5272 204 ** 45ö kongress plåtskarv vä 100
5273 204 45ö Kongress AB 80
5274 205 ** 50ö bra AB 4-block 400
5275 205 ** 50Ö, PR-LYX 400
5276 205 ** 50ö LYX 375
5277 205 PRAKT 300
5278 205 ** 50Ö pr-lyx 300
5279 205 ** 50 ö PR-LYX 300
5280 205 ** 50ö Kongress, PRAKT 250
5281 205 50ö Kongress PR-LYX 225
5282 205 AB, 50Ö 175
5283 205 ** 50ö kongress Plåtskarvlinje hö, ab 125
5284 205 50ö Kongress AB 90
5285 206 ** 60Ö FINT 4-BLOCK 600
5286 206 AB F 800 250
5287 206 ** 60ö Kongress, PRAKT 250
5288 206 60ö Kongress PR-LYX 225
5289 206 60ö Kongress AB 100
5290 207 ** 80Ö Kongress, LYX 600
5291 207 PR F750 +100% 350
5292 207 ** 80Ö prakt 300
5293 207 ** 80 ö PR-LYX 300
5294 207 ** 80ö PRAKT 275
5295 207 ** 80 Ö PRAKT, 275
5296 207 80ö , AB 200
5297 207 80ö Kongress PR-LYX 200
5298 207 ** 80ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 150
5299 207 ** 80ö Kongress , pplåtskarv hö , ab-pr 150
5300 207 80ö Kongress AB 100
5301 208 ** 1kr PRAKT 4-BLOCK 1500
5302 208 ** 1 kr Kongress i 4-block , bra AB 950
5303 208 ** 1 kr LYX 800
5304 208 PRAKT 600
5305 208 Vc BRA EX 475
5306 208 ** 1KR KONGRESS PR-LYX 400
5307 208 ** 1KR , PRAKT 325
5308 208 1 KR PRAKT-LYX 325
5309 208 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB 200
5310 208 ** 1kr Kongress , bra marginalex 200
5311 208 1KR Kongress AB 125
5312 209 ** 2KR KONGRESS, LYX 1800
5313 209 ** 2 kr PR-LYX EX 1250
5314 209 ** 2 KR KONGRESS LYX 1200
5315 209 AB- PR centrering 1100
5316 209 ** 2 kr kongress, pr-lyx 950
5317 209 2KR Kongress PR-LYX 900
5318 209 ** 2KR KONGRESS, PRAKT 800
5319 209 ** 2KR vackert AB ex 700
5320 209 ** 2kr , PR-AB 600
5321 209 ** 2KR , FINT EX 500
5322 209 ** 2kr röd plåtskarvlinje upp, AB 500
5323 209 ** 2kr Kongress , bra AB-PRAKTex 400
5324 209 2KR Kongress AB 350
5325 210 ** 5KR KONGRESS, LYX 3000
5326 210 ** 5 KR PR-LYXEX 2500
5327 210 ** 5KR Kongress, LYX 2500
5328 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
5329 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
5330 210 PRAKTex, 5 KR 2100
5331 210 ** 5KR KONGRESS PR-LYX 2000
5332 210 5 KR, AB-PR 1900
5333 210 ** 5 kr bra AB ex 1100
5334 210 5 KR PRAKTc, obet gummiveck 700
5335 210 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned,pr-lyccentr, gummiveck 600
5336 211 ** 5ö PRAKT 4-BLOCK 75
5337 211 PR-LYX 60
5338 211 ** 5ö UPU 1924, PRAKT 30
5339 211-14 4st 4-block 5-15ö**, 20ö prc *, F 1100 175
5340 211-225 5Ö-5KR FÖRENINGEN, bra serie 2000
5341 212 LYX 4-BLOCK 200
5342 212 PRAKT 4-BLOCK 100
5343 212 ** 10ö UPU 1924, LYX 50
5344 212 PRAKT 25
5345 212cx AB-PR 4-BLOCK 350
5346 212cx 10ö vm linjer, PRAKT 4-block 300
5347 212cx ** 10ö linjer PR- LYX 200
5348 212cx PRAKT 175
5349 212cx 10ö VM LINJER, PRAKT 120
5350 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 110
5351 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 100
5352 212cx AB F 300 75
5353 212cx 10ö vm linjer FÖRENINGEN, AB 75
5354 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer Bra AB 60
5355 212cxz ** 10ö prakt linje +KPV mitt på 300
5356 212cxz ** 10ö kpv, PRAKT centr , normal tndn 200
5357 212cxz 10ö vm linje+ KPV, normal tandning 160
5358 213 ** 15ö PR-LYX 4-BLOCK 125
5359 213 ** 15ö UPU, LYX 100
5360 213 AB 4-BLOCK 50
5361 213 LYX-PR 40
5362 214 ** 20ö UPU 1924 LYX 300
5363 214 ** 20ö röd, prakt 200
5364 214 ** 20Ö PR-LYX 200
5365 214 ** 20ö UPU 1924, PR-LYX 200
5366 214 AB 100
5367 214 20ö FÖRENINGEN, AB 50
5368 214var 20ö spegeltryck, PR centr 110
5369 215 4-BLOCK ,AB F 2000 575
5370 215 AB 200
5371 215 25ö FÖRENINGEN, AB 60
5372 216 30ö blå, LYX -PRAKT 4-BLOCK 750
5373 216 ** 30ö 4-bl , prc, 2 väex veck, F 2000 250
5374 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, prakt 175
5375 216 AB ex 150
5376 216 ** 30ö marginal PRAKT EX 150
5377 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, AB 100
5378 216 30ö FÖRENINGEN, AB 60
5379 217 ** 35ö pr-lyx 300
5380 217 ** 35ö UPU, PR-LYX 300
5381 217 PRAKT ex 275
5382 217 ** 33ö 4-bl , vc, 2 nedre ex veck, F 2400 275
5383 217 AB 150
5384 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje vä, prakt 150
5385 217 ** 35Ö AB- PR 120
5386 217 35ö FÖRENINGEN, AB 70
5387 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje hö, kt 60
5388 218 Prakt 375
5389 218 ** 40ö föreningen Plåtskarvlinje hö, p-lyx 225
5390 218 40ö vc AB ex F 600 175
5391 218 ** 40Ö AB- PR 120
5392 218 40ö FÖRENINGEN, AB 90
5393 218 40ö FÖRENINGEN, AB 70
5394 219 vc AB 4-BLOCK, F3600 900
5395 219 PRAKT ex 475
5396 219 ** 45ö UPU 1924 PR -LYX 375
5397 219 ** 45ö LYXcentr , 2lvhtt, ser superb ut 200
5398 219 ** 45ö brun , ab-PRAKT 200
5399 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, prakt 200
5400 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, AB 100
5401 219 45ö FÖRENINGEN, AB 100
5402 220 ** 50Ö LYXc 4block, pos 3 *(*) 800
5403 220 LYX 600
5404 220 50ö LYX 4-BLOCK 3 ex *, 1 **, vackert 600
5405 220 ** 50ö grå, LYX 600
5406 220 ** 50ö PRAKT-LYX 475
5407 220 PRAKT 450
5408 220 ** 50Ö, PR-LYX 450
5409 220 50 ö bra AB ex F 900 325
5410 220 prc, liten fläck i gummit 200
5411 220 ** 50 ö PRAKT centr 175
5412 220 ** 50Ö UPU PRAKT centr 175
5413 220 50ö FÖRENINGEN, AB 100
5414 221 60 ö Prakt 450
5415 221 ** 60Ö UPU PRAKT PAR 450
5416 221 **/* 60Ö 4-block 2 nedre **, 350
5417 221 ** 60ö UPU, PRAKT 300
5418 221 AB ex F 900 290
5419 221 ** 60 ö AB-PRAKT centr 150
5420 221 60ö FÖRENINGEN, AB 125
5421 222 PRAKT 4-BLOCK 1600
5422 222 PRAKT 550
5423 222 AB-pr 250
5424 222 80ö FÖRENINGEN, prakt 175
5425 222 ** 80 Ö AB 150
5426 223 Ab-PR 1kr Föreningen 500
5427 223 ** 1KR FÖRENINGEN, PRAKT 500
5428 223 1 kr UPU, AB 325
5429 223 ** 1KR UPU, PRAKT 300
5430 223 1kr FÖRENINGEN, PRAKT 300
5431 223 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB-PR 250
5432 223 ** 1kr . AB 200
5433 223 1kr FÖRENINGEN,AB 175
5434 224 PR-LYX ex 2 kr 1600
5435 224 2 KR PRAKT 1400
5436 224 2kr FÖRENINGEN, PR-LYX 1200
5437 224 AB ex F 3200 950
5438 224 ** 2KR MYCKET FINT EX 700
5439 225 ** 5kr UPU PR-LYXex 2900
5440 225 5 kr PR-LYXcentr 2500
5441 225 ** 5KR FÖRENINGEN, PR-LYX 2500
5442 225 5 KR AB- PR 2300
5443 225 ** 5 KR LYX, natrlig limlinje 1700
5444 225 ** 5KR FÖRENINGEN, AB 1200
5445 225 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned, AB 800
5446 226-30 PRAKT 4-block SERIE 350
5447 226-30 (*) övertryck MAKULERAS, eftersökt 300
5448 226-30 G.V. 70års dagen PR-AB 4-Block serie 200
5449 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PR-LYX 160
5450 226-30 ** G V 70 ÅR, PR-LYX SERIE 150
5451 226-30 ** 5-30Ö pr-lyx SERIE 140
5452 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PR-LYX SERIE 130
5453 226-30 ** G V 70 år , PR-LYX serie 110
5454 226-30 AB -PR serie 90
5455 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PRAKT SERIE 90
5456 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PRAKT 80
5457 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie 35
5458 226-30mak (*) G.V. 70års Makueras övertryck 300
5459 226-30v (*) G V 70 ÅR, övertryck, MAKULERAS 300
5460 227 ** 10Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 4-BLOCK 75
5461 229 20Ö PR-LYX 4-block 90
5462 230 25Ö LYX 4-block 120
5463 230 ** 25Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 50
5464 230var ** SPEGELTRYCK, PR 75
5465 233a SUPERB 1600
5466 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, PRAKT 4-block 1500
5467 233a pr-LYX 5KR SLOTTET 1300
5468 233a PRAKT 1000
5469 233a ** 5kr gröna slottet LYX 650
5470 233a ** 5KR SLOTTET GRÖN, AB-PR 600
5471 233a ** 5KR GRÖNA SLOTTET, PR-LYX 600
5472 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, AB 475
5473 233a ** 5 kr slottet bra AB ex , F 2500 300
5474 233b LYX A3 ppr 4000 +100% 1950
5475 233b PR-LYX 1600
5476 233b ** 5kr gröna slottet vitt ppr, LYX EX 5,5,5 1500
5477 233b ** 5KR SLOTTET GRÖN, vitt ppr, P-LYX 900
5478 233b 5 kr slott vitt ppr, AB FINT EX F 3500 850
5479 233b ** 5kr slottet 1933, vitt ppr, PRAKT 750
5480 233b 5KR grön vitt ppr SLOTTET typ 1, AB 600
5481 234-37 KPL serie i PR-LYX ex 400
5482 234-37 10-90ö Lützen kpl serie 6 st , AB 75
5483 234A LYX 50
5484 234C PR-LYX 4- block 100
5485 234Cvar 4-strip med olika märkesstorlekar 100
5486 235 ** 15Ö PR-LYX 30
5487 235A LYX 50
5488 235A **15Ö Lützen , LYX 50
5489 235Av ** 15ö röd PAR vä ex FLAMMA, PR-LYX 300
5490 235C PR-LYX 4-block 200
5491 235C ** 10-BLOCK 15Ö , PR-LYX 150
5492 235C ** 15ö Lützen , pr-lyx 4-block 100
5493 235C ** 15 ö PR-LYX , Lützen 1935 50
5494 235C 15ö Lützen , AB 15
5495 236 LYX 75
5496 236 ** 25Ö Lützen plåtskarvp hö 25
5497 236 ** 25Ö Lützen PRAKT 25
5498 236 25ö Lützen , PRAKT 20
5499 237 PRAKT 200
5500 237 **90Ö Lützen , pr-LYX plåtskarvpar 200
5501 237 90Ö Lützen , AB 50
5502 238 ** 5ö postsparbanken typ1, lyx 4-block 500
5503 238 PR-LYX 4-BLOCK 5 ö typ1 400
5504 238 ** 5ö typ1, PRAKT 4-BLOCK 400
5505 238 ** 4-BLOCK TYP 1 5ö, PRAKT 400
5506 238 5ö typ 1 prakt 4-block 375
5507 238 ** 5ö Sparbanken 4-sid 6-block i prakt typ 1 kvar i häftesomslag 350
5508 238 ** 5 ö postbanken typ 1, LYX 300
5509 238 ** postsparbanken 5ö typ 1 , PRAKT 4-bl 250
5510 238 ** LYX 5ö typ 1 225
5511 238 ** 5ö postsparb. typ 1 4-bl plåtskarv vä 150
5512 238 ** 5Ö PRAKT 100
5513 238-39 Kpl sats 140
5514 238-39 ** 5ö Sparbanken typ 1+2 kpl 4st 100
5515 238-39 10-90ö postsparbanken kpl serie 4 st , AB 50
5516 238-39C ** 5ö Sparbanken 4-sid 4block typ 1+2 325
5517 239A 5ö LYX 60
5518 239A LYX 50
5519 239A ** 5ö PR-LYX 50
5520 239C LYX 4-block 150
5521 239C ** 5ö LYX 60
5522 239C LYX 50
5523 239C ** LYX 5ö 50
5524 240-45 Kpl PRAKT serie 350
5525 240-45 kpl serie F 975 275
5526 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , prakt 200
5527 240-45 ** riksdagen kpl serie 9st fin 160
5528 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , AB 125
5529 240C LYX 4- block 100
5530 240C 5ö riksd 4-block, PRAKT 35
5531 241C Vc 4-BL 50
5532 242A PR 30
5533 242A **15Ö Riksdagen 1935, prakt 15
5534 242A **15Ö Riksdagen 1935, pr 12
5535 242C PRAKT-4-BL 150
5536 242C 15ö riksd 4-block, PRAKT 150
5537 242C LYX 60
5538 243 PRAKT 60
5539 244 PRAKT 100
5540 244 ** 35Ö Riksdagen 1935, pr 50
5541 245 LYX par plåtskarvlinje 375
5542 245 ** 60ö riksdagen plåtskarv PAR, PR-LYX 225
5543 245 PRAKT 175
5544 245 ** riksdagen 60ö LYX 140
5545 245 ** 60ö riksdagen plåtskarv hö, PR-LYX 125
5546 245 ** 60Ö Riksdagen 1935, pr-lyx 90
5547 246-257 POSTVERKET KPL ** BRA SERIE 600
5548 246-48C ** 5-10ö ,15ö 2övre*(*) , en vit hov F500 75
5549 246-57 kpl serie nästan alla i prakt 1100
5550 246-57 ** 5ö-1kr Postverket 15st, P-LYX serie 800
5551 246-57 Postverket kpl ser. F 2800+ 750
5552 246-57 POSTVERKET KPL ** , BRA SERIE 600
5553 246-57 5-60ö Postverket kpl serie 15 st , AB 300
5554 246C PR 4-BLOCK 70
5555 246C 9-block ,ab-pr 50
5556 246C 5ö PR-LYX 4-BL 50
5557 246C PRAKT 30
5558 246P 5ö Postverket i violettkarmin färg med påtryck "MUSTER" i marginalex. Sällsynt. 600
5559 246var ** 5 vinröd, övertryck MUSTER, samt "gravörmakulering rispor i plåten" 750
5560 247C PR-LYX 4-block 90
5561 247C 10ö PRAKT 4-BL 50
5562 247C LYX-pr 40
5563 247C PR-LYX 25
5564 248APII 15ö LYX 3-strip, 1 ex VIT HOV 225
5565 248APII 15ö 3-strip mitt ex PII* 2 andra **, pr 75
5566 248C 15ö PR-LYX 4-BL 90
5567 248C,PI prakt 9-block 15ö, 3 ex PI 200
5568 248Cvar Vit hov AB 110
5569 249 PR 100
5570 249 20ö postverket, PR 100
5571 249 20ö Postverket , AB 25
5572 250 ** 25ö Postverket plåtskarv PAR 80
5573 250 ** 25ö Postverket plåtskarv hö, ab-pr 60
5574 250 25ö Postverket , AB 20
5575 251 LYXpar plåtskarv linje 400
5576 251 PR-LYX 325
5577 251 30ö postverket, LYX 250
5578 251 30 öre AB F500 150
5579 251 ** 30ö Postverket, PR-LYX 140
5580 251 ** 30ö Postverket plåtskarv hö 100
5581 251 30ö Postverket , AB 50
5582 252 PR-LYX, 35ö 100
5583 252 ** 35ö Postverket plåtskarv vä,PR 100
5584 252 35ö Postverket , AB 20
5585 253 LYX 100
5586 253 ** 40ö Postverket plåtskarv PAR, p-lyxc 75
5587 253 40ö Postverket , AB 20
5588 254 PRAKT ex F200++++ 100
5589 254 45ö Postverket , AB 25
5590 255 LYX 400
5591 255 ** 50ö postverket , par , PR-LYX 300
5592 255 ** 50ö Postverket plåtskarv PAR, PR 250
5593 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 225
5594 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 200
5595 255 ** 50 ö Postverket, PR-LYX 200
5596 255 AB F 600 175
5597 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 150
5598 255 50ö Postverket , AB 75
5599 256 60 ö Postverket, LYXex 500
5600 256 60 öre PRAKT 400
5601 256 ** 60 ö Postverket, LYX 400
5602 256 ** 60 ö PR-LYX 300
5603 256 ** 60öPostverket plåtskarv PAR, PR 300
5604 256 AB ex F800 250
5605 256 ** 60ö postverket , plåtskarvpar 250
5606 256 ** 60 ö Postverket, PRAKT 175
5607 256 ** 60öPostverket plåtskarv vä, PR 150
5608 256 1kr Postverket , PR 40
5609 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lyx 200
5610 257 ** 1kr postverket, LYX 100
5611 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lAB 100
5612 257 AB 75
5613 257 ** 1kr Postverket plåtskarv hö 40
5614 258 ** BROMMA , LYX 100
5615 258 ** 50Ö BROMMA, pr-lyx plåtskarvpar 60
5616 258 PRAKT 50
5617 258 ** Bromma par med rullbanderoll 50
5618 258 ** 50Ö BROMMA PLÅTSKARVPAR 40
5619 258 50ö Bromma, AB 15
5620 259-60 kpl A,B B C,F 470 110
5621 259-60 10-100 ö Swedenborg kpl serie 3st 20
5622 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, pr-lyx 125
5623 259API 10ö streck över 10, LYX (i mitt av 3-strip) 125
5624 259API streck över 10, lyx 60
5625 259B2,P1 ** 10ö streck över 10, PR-LYX, F 350++ 200
5626 259BC PRAKT 4-BLOCK 160
5627 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid par, PR-LYX 60
5628 259BC ** 10Ö Swedenborg , FINT PAR 40
5629 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid bra par 20
5630 259BC,P1 ** 10ö Swedenborg, hö ex , PI 150
5631 259bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 150
5632 259BCC LYX PAR 100
5633 259bccc 8-block 10ö 2bc par, pr-lyx övre marg 110
5634 259CB ** 10ö Swedenborg, PR 4-block 75
5635 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid par, PR-LYX 60
5636 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid bra par 20
5637 259CCB 10ö 4 +4+3 sid , 6-Block ,prakt 150
5638 259CCB LYX 100
5639 259CP1 **/*10ö 4-block PI pos 2, LYX 125
5640 259CPI Swedenborg, 4 sid, streck över 10, pr 100
5641 259CPI 4-block nedre vä ex PI 70
5642 259CPI 4-block nedre hö ex PI 70
5643 259CPI 4-block ett ex P I, F 110 60
5644 259Cv1 ** 10Ö 4-sid streck i övre marginal, PR 100
5645 259P1 streck över 10, LYX 125
5646 261-65 kpl inkl 11 0lika+ 4 par, F 2300 500
5647 26165 Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 375
5648 261-65 Delaware,Kplsats 9 olika F 1330 inkl 4B 250
5649 261-65 ** Delaware kpl serie 11 olika ,F 1250 200
5650 261-65 DELAWARE kpl serie 7st 40
5651 261B1 otandat vä 50
5652 261BC ** 5Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 125
5653 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 65
5654 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid bra par 30
5655 261BC,CB BRA PAR BC+CB 150
5656 261bc-cb ** 5ö 8-strip med BC , 4stC och CB 200
5657 261BCC 6-BLOCK BCC, F 490, PR 125
5658 261C PRAKT 4-block 40
5659 261CB PR-LYX par 100
5660 261CB ** 5ö LYX par 90
5661 261CB 5Ö 4+3 75
5662 261CB PRAKT PAR 5Ö 50
5663 261CB 5ö DELAWARE 4+3 sid bra par 30
5664 262-65 ** Delaware kpl serie 11 st med alla B 175
5665 262BC ** 15Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 170
5666 262BC ** 15ö PR-LYX par, lyxmarginal 150
5667 262BC
125
5668 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 60
5669 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid bra par 45
5670 262BC,CB 15ö 2 fina par 400
5671 262bc-cb ** 15ö 8-strip med BC , 4stC och CB 225
5672 262BCC ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
5673 262CB ** 4-BLOCK, PRAKT MARGINAL 200
5674 262CB ** 4-block 15ö , prakt 175
5675 262CB
125
5676 262CB 15ö DELAWARE 4+3 sid par, PR-LYX 60
5677 262CCB ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
5678 264var par med ett otandat perforerings hål 100
5679 265 PR-LYX 50
5680 266-67 ** bc-cb 5ö och 15ö 4-block 4+3s och 3+4sid , PRAKT f CA 4600 600
5681 266-68 kpl med 9 olika och 4 par , F 3100 500
5682 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 250
5683 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 200
5684 266-68 ** G V 80 ÅR kpl serie 9 st med alla B 175
5685 266-68 G V 80 år kpl serie 5st 40
5686 266BC 5Ö gv 80 år, PR-LYX 150
5687 266BC BRA marginal 125
5688 266BC 5ö prakt par 110
5689 266BC 5ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 40
5690 266bc-cb ** 5ö 2 bra 4-block BC+CB 250
5691 266BCC G V. 80 ÄR, PRAKT 3+4+4sid 140
5692 266CB ** 4-block 5ö , prakt 175
5693 266CB ** pr-lyxpar 140
5694 266CB PR 125
5695 266CB ** 5ö prakt par 100
5696 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 75
5697 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, bra 40
5698 267B2 otandat höger 80
5699 267BC 15ö GV 80år, PR-LYX 250
5700 267BC BRA PAR 200
5701 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, PRAKT 200
5702 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 80
5703 267bc,cb ** 15ö 2 fina par 400
5704 267bc-cb ** 15ö 12-strip med BC , 8stC och CB 400
5705 267BCCC ** 15Ö fint ovanligt strip BCCC 250
5706 267CB ** 4-block 15ö , prakt 225
5707 267CB ** 15 Ö G.V. 1938, LYX 220
5708 267CB ** 15Ö PAR FRÅN HÄFTE, cyls1v, LYX 200
5709 267CB 15ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 150
5710 267CB ** 15ö bra par 125
5711 267CB 15ö G V 80 år 4+3 sid fint par 75
5712 269-70 ** 10ö A. B1,B2 lodr C vågr.C lodr PARSERIE, + 20ö par. F 2011 3050:- 300
5713 269BC ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PR-LYX 500
5714 269BC ** 10ö små siffror, LYX par 375
5715 269BC LYX marg 350
5716 269BC ** 4-block bra marginal 275
5717 269BC BRA MARG 250
5718 269BC 10ö G.V.små siffror, LYX marginal 250
5719 269BC ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 200
5720 269BC 10ö G V små siffror år 3+4 sid Prakt 175
5721 269BC,CB **10ö G.V. små siffror, 2 fina par 300
5722 269bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 450
5723 269CB ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PRAKT 425
5724 269CB PR par 350
5725 269CB ** 4-marginalblock bra marginal 275
5726 269CB BRA PAR 250
5727 269CB ** 10ö Små siffror, PR-LYX 225
5728 269CB ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 210
5729 269CB ** 10ö små siffror 4´3 sid par, VF , AB 150
5730 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid fint par 150
5731 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid Praktc 140
5732 269CB ** 10ö små siffror, ngt smal arg 75
5733 27183 10ö G V stora siffror kpl serie 32st med 275AI, BB1, Av1,BBextra, F ca 250 35
5734 273BC Fint par stora siffr F2000 600
5735 273BC1 ** 10 ö stora siffror G.V. LYX 600
5736 273BC1 10ö PR-LYX par 550
5737 273BC1 10ö streck i rockkanten, PR 500
5738 273BC1 ** 10ö G V 3+4 SID, Marginal par , PR 500
5739 273BC1 10ö G V stora siffror år 4+3 pr-lyx par 400
5740 273BC2 ** 10ö G.V. 4-BLOCK. PRAKT MARG. 800
5741 273BC2 ** 10Ö G.V. Profil hö, LYX par 550
5742 273BC2 ** 10ö G.V. PROFIL HÖ. PRAKT 500
5743 273BCC1 G.V. 10ö violet 3+4+4sid LYX marg , samt CCB troligen från samma ark men smal marg. 550
5744 273CB ** PRAKT 4-BLOCK 900
5745 273CB G V stora siffror PR-LYX 700
5746 273CB god marg bra par 500
5747 273CB ** PRAKT men kt 200
5748 273CB1 10ö stora siffror med färgstreck, LYX 600
5749 273CB1 ** 10ö G V 4+3 SID, BRED MARG 500
5750 273CB1 Stora siffror, bra par 400
5751 273CB1 **, PR-LYX PAR 10ö stora siffror 400
5752 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 pr-lyx par 350
5753 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 BRA par 225
5754 273CB2 ** 10ö G V utan streck fint par 500
5755 273CB2 10ö G V stora siffror år 3+4 prakt par 375
5756 273CB2 ** 10Ö G.V. Profil hö, PRAKT par 350
5757 273CCB 9 block CCB med 3 par, dekorativ sällsynt enhet 900
5758 273CCB LYX marg 750
5759 273Cv ** 10Ö G.V. Profil hö, FELCENTRERAT 125
5760 273Cvar felperforerat par 350
5761 273v1 10ö stora siffror stark förskj. tandn. 100
5762 275CPI ** 15ö PR-LYX streck från örsnibb 75
5763 275CPI 9-block PI i mitten 50
5764 275CPI 15ö 9-block, strek vid örat i mitten 50
5765 275CPI F +45 30
5766 284-317 TRE KR kpl 200
5767 294-317 ** TRE KRONOR SERIE I LYX centrering 400
5768 305 1,75 kr LYX 70
5769 318-19 Ling kpl 3 olika och BC, CB par, F 700 150
5770 318-19 Ling kpl serie 3st 10
5771 318BC Ling 5ö 4-BLOCK, LYX MARG. 200
5772 318-BC Ling 3+4 sid PRAKT PAR 75
5773 318-BC Ling 3+4 sid BRA PAR 50
5774 318bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 350
5775 318bc-cb 5 ö ling 2 par med pr marg 150
5776 318BCC Ling 5ö 3+4+4 sid , LYX marg 150
5777 318bccc 8-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 250
5778 318bccc 8-block 5ö 2bc par, övre marg 150
5779 318CB 4-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 240
5780 318CB 5ö par, pr-lyx 110
5781 318CB ** 5ö Ling LYX marginal 100
5782 318-CB Ling 4+3 sid PRAKT PAR 75
5783 318-CB Ling 4+3 sid BRA PAR 50
5784 320-21CC ** 10+15ö Berz. + Linné 4-block 4-sid 70
5785 320B2 otandat höger, prakt 300
5786 320B2 ** 10ö Berz. otandat vä. PR-LYX 250
5787 320B2 bra ex 3-sid Berzelius,1100 200
5788 320BC Extremt bred marg 650
5789 320BC PRAKTmarginal,vc par 500
5790 320BC ** 10ö Berz. LYX marginal 500
5791 320BC ** 10ö Berzelius, fint par 300
5792 320BC ** PRAKTPAR 10Ö BERZELIUS 250
5793 320BC Berzelius 3+4 sid PRAKT par 250
5794 320BC Berzelius 3+4 sid bra par 200
5795 320CB 10ö Berzelius,4-BLOCK prakt marg. 650
5796 320CB bra par 500
5797 320CB ** 10ö berzelius, PR-LYX 500
5798 320CB 10ö Berzelius, SUPERB marginal 450
5799 320CB ** 10ö Berzelius, LYX marginal 275
5800 320CBvar Berzelius 4+3 sid PRAKT par, variant violett färkprick mellan märkena 290
5801 321B2 ** Linné 15ö lodr 4-strip,LYX, F 700+ 100
5802 321BB ** 15Ö LINNÉ, PRAKT-LYX PAR 150
5803 321BB 15ö Linné praktpar 100
5804 321BB Linné 15ö PRAKTPAR 75
5805 321BC Vackert par 500
5806 321BC ** LINNÉ LYX PAR 400
5807 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKTPAR 300
5808 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKT marginalPAR 250
5809 321BC 15ö Linné, LYX marg, ktspts 200
5810 321C PR 4-BL 75
5811 321CB PRAKT 4-BLOCK,F 3400 1000
5812 321CB PRAKT par 550
5813 321CB Linné 15ö 4+3 sid PRAKT- LYX PAR 300
5814 322 ** 30ö BLÅ, BEZELIUS, LYX 110
5815 323-34 Hazelius kpl med 3+3 sid par 35
5816 324-25 Bellmankpl med bb. bc,cb prakt marg 400
5817 324-25 Bellman kpl serieinkl BB par 5 st 50
5818 324BB 5ö Bellmann, 4-BLOCK, PRAKT 140
5819 324BB PR par 125
5820 324BB ** 5 ö Bellman, LYX PAR 125
5821 324BB 5ö Bellman 3+3 PRAKT par 45
5822 324BC ** 5ö Bellman 4-block 3+4s , LYX 300
5823 324BC,CB 2 pr-lyx par F 1600 550
5824 324bc-cb Bellman 2 praktpar 390
5825 324bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 375
5826 324bc-cb 5 ö BELLMAN 2 par med pr marg 275
5827 324BCC BELLMANN 3+4+4 sid , PR-LYX 275
5828 324CB ** 5ö Bellman, PR-LYX 250
5829 324CB ** 5ö Bellman 4-block 4+3s , god marg 200
5830 324CB 5ö Bellman 4+3 4-BLOCK 2 par 200
5831 324CB 5ö Bellman 4+3 PRAKT par 100
5832 324CCB BELMANN 4+4+3sid, LYX 250
5833 324CCB BELLMANN 4+4+3 sid ,ovanligt, Prmarg 225
5834 326-27 SERGEL kpl med 3+3 sid par 80
5835 326BB PR LYX 90
5836 326BB 15ö SERGEL 3+3 sid par 30
5837 326Bvar **SERGEL 15ö var liten + jumbo ex 100
5838 327 LYX 100
5839 327 ** 50ö Sergel, PRAKT 75
5840 328-29 BIBELN kpl 150
5841 328-29 BIBELN kpl pr-lyx serie 60
5842 329 prakt 75
5843 329 90ö BIBELN 40
5844 329-31 Skansen kpl serie 4 st med BB 40
5845 330-31 Skansen kpl serie 100
5846 331 PR 75
5847 332B1,2 2 st 3-sidiga från ark B2 i LYX 200
5848 332B1a 3-sid ot. vä F 1400 175
5849 332B2a 3-Sid ot. hö. F1400 175
5850 332Ba1,2 2 ex ot vä + ot hö, pr 300
5851 332Ba1,2 Slottet 3 sid ur ark skuret vä+ hö, prakt 200
5852 332Ba2 ** slottet 3 sid från ark, LYX 125
5853 332BC ** SLOTTET 5KR PR-LYX 4-BLOCK 2900
5854 332BC Slottet 5 kr 4+3s, LYX 1500
5855 332BC ** slottet 5 kr blå 3+4sid 4-block 1500
5856 332BC Slottet 5 krblå 3+4 sid BRA MARGINAL 1200
5857 332BC ** 4+3SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
5858 332BC ** 3+4SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
5859 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid LYX par 800
5860 332BC ** slottet 3+4 sid PAR 700
5861 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid par 650
5862 332BC 4-block slottet , ngt smal, C är LYX 460
5863 332BC ** SLOTTET 3+4 SID, praktmarg. kt 425
5864 332C LYX 4-block 800
5865 332C ** 4-SID 5 kr blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 500
5866 332C ** 4-SID SLOTTET,PRAKT 4-BLOCK 400
5867 332C ** LYXcentr 5 kr slottet 150
5868 332C ** 5KR SLOTTET PR-LYX 150
5869 332C 5 kr slottet , fint ex 125
5870 332C ** slottet 5KR , LYXcentr 125
5871 332C ** 5KR SLOTTET blå, prakt 100
5872 332CB ** 5 KR PR-LYX 1300
5873 332CB PR-LYX 1200
5874 332CB ** slottet 4+3 sid par, bra 700
5875 332CC ** 5kr undre marginal par knr 33579 225
5876 332CC ** 5kr undre marginal par knr ..851 200
5877 333-34 KPL Serie Hazelius 60
5878 333-34 ARTHUR HAZELIUS 1941 kpl serie 4st 30
5879 335-36 Birgitta kpl serie 130
5880 335-36 15ö-120ö Birgitta kpl serie med BB par 65
5881 335BB ** 15ö Birgitta 4-block 3+3sid 30
5882 336 LYX 120ö Birgitta 150
5883 336 ** 120 ö Birgitta, PR-LYX 150
5884 336 120Ö BIRGITTA PR-LYX 150
5885 336 120ö Birgitta, PRAKT 100
5886 336 ** 120ö Birgitta, prakt 100
5887 337BBv1 Spegeltryck 20 kr Svanar 90
5888 337BBv1 20 kr svanar blank gummering pr 40
5889 337BBvar 20kr svanar i 4-block med spegeltryck 100
5890 337C PRAKT 4-s SVANAR 375
5891 337C ** LYX 20kr Svanar A4 ppr 375
5892 337C ** PR-LYX 20kr Svanar A3 ppr 300
5893 337C ** 20 kr VITT PPR, PRAKT 300
5894 337C ** 20 kr svanar, prakt 275
5895 337C ** 20 kr marginalex 225
5896 338-36 20-40ö Nationalmuseum 150 år kpl serie med BB par 40
5897 338-39 Tessin kpl 90
5898 339 ** 40Ö TESSIN , LYX 100
5899 340-41 Folkskolan kpl 5 st 50
5900 340-41 10-90ö Folkskolan 100 år kpl serie 5st 20
5901 340A1,var streck genom tre kronor, 10ö prat 75
5902 340A3 LYX 40
5903 342-43 KPL SCHELE 60
5904 342-43 Scheele kpl serie med BB 4st 25
5905 344-46 kpl 60
5906 344-46 G V 85 ÅR kpl serie med BB 5st 40
5907 347-48 SKYTTERÖRELSEN kpl serie med BB 4st 15
5908 349-50 Montelius kpl serie med BB 4st 15
5909 350 LYX, 12ö Montelius 45
5910 353-56 Flottan kpl serie med BB 9st 30
5911 353-57 Flottan kpl 70
5912 359-60 Svensk press kpl serie med BB 4st 15
5913 361-62 Viktor Rydberg kpl serie med BB 4st 15
5914 363-64 Sparbankrörelsenkpl serie med BB 4st 10
5915 365-67 Lund kpl 30
5916 365-67 LUND kpl serie med BB 7st 20
5917 368-69 Lantbruksmöt. kpl serie med BB 4st 15
5918 370-71 Tegner. kpl serie med BB 4st 10
5919 372-713 Nobel. kpl serie med BB 4st 15
5920 374-75 Geijer kpl serie 4st med BB 15
5921 376-78 G V 40 år som regent kpl serie 7st med BB 10
5922 379-81 Pionjär 1948 kpl serie 5st med BB 10
5923 379-81 G V 90 ÅR kpl serie 7st med BB 10
5924 388-89 Lingiaden kpl serie med BB par 4 st 10
5925 390-92 UPU kpl serie med BB par 7 st 10
5926 394-97 SIFFERTYP 23 st med 8 par 25
5927 400var 10ö brun i 4 märkesbilder i svagt spegeltryck på otryckt papper , operf horiz. i mitten. 200
5928 406dd1,2 ** 25Ö G VI A. 2 ST 4-BLOCH 35
5929 406DD1var ** 25Ö PAR , variant extra stort 50
5930 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, LYX 50
5931 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, PR-LYX 40
5932 410var ** 30ö G :VI A: PAR med spegeltryck 150
5933 410var ** 30ö G :VI A: spegeltryck 100
5934 413SX2 5+15Ö G VI A , LYX 4-BLOCK 80
5935 413SX2 ** G IV A 15+5Ö PR-LYX 4-BLOCK 240 50
5936 413SX2 ** 5+15ö . PR-LYX 35
5937 416DD1,2 ** 30Ö G VI A. 2 olika par F 235 40
5938 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, P-LYX 80
5939 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, ab-pr 60
5940 416HA6 ** 30Ö G VI A. 4 OLIKA 4-BLOCK, F 1150 190
5941 416SX1 ** 30+10Ö LYX 100
5942 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned vä, pr-lyx 40
5943 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö upp vä, ab-pr 30
5944 440-41 Olaus Petri kpl serie med BB par , 4st 15
5945 442-44 G VI A 70 år med BB par , 7st 10
5946 445-48 Riksidrottsförbundet 50år 1953 kpl serie med BB par , 6st 15
5947 451-53 Telegrafverket 100 år 1953 kpl serie med BB par ,5st 15
5948 454-55 Vm på skidor 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
5949 456-58 Lenngren 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
5950 458-66 Hällristningar 50-95ö1954-64 kpl serie 9st 15
5951 469-70 Svenska Flaggan 10, 15ö 10
5952 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie 200
5953 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-blockserie 175
5954 471-475var ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie, 4 sk pos 8 med 2 blå färgfläckar ovan hö om kronan 225
5955 471-75 ** bra 4-block serie 100
5956 471-75 Sthlmia 55 kpl , + inträdesbiljett 35
5957 471-75 kpl ** 30
5958 471-75 ** bra vc serie 30
5959 471-75 Stockholmia 1955, kpl serie 5 st 20
5960 471-75bl Stockholmia 1955, kpl serie i 5 st 9-block 150
5961 471-75var ** 9-BL pr-lyx serie , 4sk pos8 variant färgfläck thill höger ovan kronan. 350
5962 476-77 Atterbom kpl 4 st inkl BB 15
5963 481-85 1956 3 st serier medd BB 25
5964 486-87 Sjöräddningsällskapet 1957 med BB 20
5965 490-499 Sverige 1958 4 serier kpl 40
5966 500-508 Sverige 1959 5 serier kpl 35
5967 509-520 Sverige 1960 6 serier kpl med BB par 30
5968 521-531 Sverige 1961 6 serier kpl med Bildsten par BB 100
5969 523-541 Sverige 1962 6 serier kpl med Bildsten par BB 25
5970 526BBPI ** 20ö 4-BL övre par hö plåtsår i hylla 75
5971 526P1 ** 20Ö plåtsår på hö ex, LYX 100
5972 528BB Bildsten 10 kr, 4-block 200
5973 528BB 10 KR BILDSTEN LYX 4-BLOCK 200
5974 528BB ** 10 kr BILDSTEN, PR-LYX 110
5975 528BB ** 10 kr Bildsten par, pr-lyx 90
5976 542-554 Sverige 1963 6 serier kpl med par BB 25
5977 555-560 Sverige 1964 3 serier kpl med par BB 20
5978 561-571 Sverige 1965 5 serier kpl med par BB 25
5979 563v1 Posthorn 1965, med flour. 75
5980 595-619 Sverige 1967 13 serier kpl med par BB 40
5981 620-48 Sverige 1968 11 serier kpl med par BB 70
5982 649-83 Sverige 1969 11 serier kpl med par BB 75
5983 684-718 Sverige 1970 14 serier kpl med par BB 75
5984 719-753 Sverige 1971 17 serier kpl med par BB, med extra 719 v2, 720v2, 729v2, 80
5985 730BB,v2 ** VÄDERKVARNAR BB blank gummi 100
5986 730BBv BLANK GUMMI, 75ö Öländsk Väderkvar. 125
5987 730BBv1 75ö Väderkvarn, blank gummi,4-Block 200
5988 730BBv2 ** 75ö Öländsk Väderkvarn, blank gum. 110
5989 730BBv2 75 ö öl. väderkvarn blank gummi 75
5990 754-806 Sverige 1972 15 serier kpl med par BB, ej nr 796-97 men med 768v2, 774v2 75
5991 809-853 Sverige 1973 13 serier kpl med par BB, ej nr 843-44 men med 818-19v2 837-42v2, 849v2 75
5992 854-907 Sverige 1974 13 serier kpl med par BB, och div flor. märken CarlXVI Gustav 75
5993 908-52 Sverige 1975 14 serier kpl med par BB, och div flour. 65
5994 953-988 Sverige 1976 14 serier kpl med par o block, och 953v2 m.fl flour. märken 65
5995 989-1029 Sverige 1977 12 serier kpl med par Block, och 989-90v1 (110kr) m.fl 70
5996 1030-1069 Sverige 1978 13 serier kpl med par Block, 70
5997 1051var ** 90Ö FÖRSKJUTEN FÄRG 200
5998 1070-1112 Sverige 1979 13 serier kpl med par Block, 60
5999 1705-07 ** BLOCK signerat Slania i marginalen 100
6000 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6001 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6002 124 ** 10ö på 1 krona, AB-PR 600
6003 143Ecxz ** 5ö t 13, LYX 40


TJÄNSTE **

6004 2 ** 4ö tj t 14 , trubbig ht. F 6000 350
6005 3 ** 5ö , AB 375
6006 3 ** 5ö prakt centr, 2 vhtt, F 2600 350
6007 3d ** 5ö t 14 , postfriskt AB ex F 2300 500
6008 11 ** 2ö LYX 4-BLOCK 200
6009 11 4- BLOCK LYX-PR 125
6010 11 ** 2ö PR-LYX 60
6011 11 ** 2ö LYX 50
6012 11 ** 2ö PR-LYX 50
6013 11 vc AB 4-block ,F 100 40
6014 11 LYX-PR 35
6015 12b lyxc, krackelerad gummi 100
6016 12b vc AB-pr F120 75
6017 12e AB 4-block 100
6018 13A ** 4Ö GRÅ, PRAKT 250
6019 13A ** 4ö fnt ex 150
6020 13A ** 4Ö GRÅ, AB 100
6021 13A AB , F 170 75
6022 13A ** 4ö centr vä BA , svårt märke 75
6023 13A ** 4Ö GRÅ, AB 75
6024 13Ac ** 4-block 4ö typ 1, AB, svårt F 2250+ 350
6025 13Ac 4-block AB, några obet särade tänder F 1500 300
6026 13Ac ** 4ö AB 80
6027 13B ** 4ö , PR-LYX 4-BLOCK 250
6028 13B ** 4ö PR-LYX 4-BLOCK 200
6029 13B PRAKT 4-block 100
6030 13B ** 4ö PR-LYX 100
6031 13B ** 4ö PR-LYX 90
6032 13B ** 4ö PRAKT 60
6033 13B AB 4-block F220 50
6034 14 ** 5ö LYX, 4-block 500
6035 14 ** 5ö PRAKT-AB, Hörn marg 4-block 125
6036 14 ** 5ö LYX 100
6037 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 100
6038 14 ** 5ö PR-LYX 100
6039 14 ** 5ö PRAKT-AB, 4-block 100
6040 14 ** 5ö PR-LYX 90
6041 14 LYX-PR 75
6042 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT 75
6043 14 ** 5ö LYX, gummiveck 75
6044 14 PRAKT 50
6045 15 AB 150
6046 15b ** 6ö PR-LYX 700
6047 15b ** 6ö PRAKT 400
6048 15b ** 4-block 6ö , AB 3st 1 BA, 3250+ 400
6049 15b ** 6Ö blålila PRAKT-LYX 300
6050 15b AB, F 650 150
6051 15b,var ** 6ö PRAKT, var hårstrå i gummering 300
6052 15c prakt-AB 180
6053 16B ** 10ö LYX 100
6054 16B ** 10Ö TYP 2, PR-LYX 70
6055 18 ** 20ö öd , postfriskt mycket gott ex 500
6056 18 ** 20Ö RÖD, AB 500
6057 18 felfritt ce. nedåt F4000 350
6058 18 fräscht ex ,fht, F 4000 225
6059 18g ** 20 ö ljust mattröd , par 900
6060 18g ** par 20Ö RÖD, BA( naturlig matt fläck i gum)+AB, F 8400 650
6061 18g,v2 ** 20Ö PRAKTEX, med starkt spegeltryck. F 7000++ Undeerbart fräscht ex. 1500
6062 19 ** 20ö blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
6063 19 ** 20ö blå, PR-LYX 4-BLOCK, F 880 225
6064 19 ** 20ö blå PR-LYX 4-block F ca 900 225
6065 19 ** 20ö blå PRAKT 4-BLOCK 175
6066 19 bra AB 4-block 150
6067 19 LYX-PR 100
6068 19 ** 20Ö BLÅ, PR-LYX 90
6069 19 AB 4-BLOCK ,2st * 80
6070 19 ** 20ö blå PR 75
6071 19c ** 20ö mörkblå , PR-LYX 4-BLOCK 300
6072 19c ** 20ö mörkblå , PRAKT 4-BLOCK 200
6073 19v 4-block ,PR-LYX F 1400 400
6074 19v 4-block ,2 st * 250
6075 19v vågrätt otandat par 175
6076 20 AB F 1300 275
6077 20b 24Ö 4-marginalBLOCK, AB, F 6500 1100
6078 20b 24Ö PR-LYX 900
6079 20b 24Ö PRAKT 500
6080 20b 24Ö AB, HÖRNMARG EX 250
6081 20b 24Ö SUBERB centr, ett par ktt 175
6082 20c ** 24ö PR-LYX 500
6083 20c AB 300
6084 20d 24ö GUL, prc, svagt ve. 1500 150
6085 21 fräscht 4-BL, AB ,F 2750 500
6086 21 ** 30 ö brun, PR 250
6087 21i ** 30Ö Hörn 4-block, AB-BA, F 3000 350
6088 21i ** 30ö fint AB marginal par F 1200 200
6089 21i ** 30ö fint AB F 600 150
6090 22B ** 50ö röd typ2, AB-9R 8-BLOCK, F CA 45000 4500
6091 22B ** 50ö röd typ 2, PRAKT 1500
6092 22B ** 50Ö RÖD TYP 2, AB-PR 1100
6093 22B ** 50ö typ 2 , vackert AB 600
6094 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB-PR, tjock ramlinje upp 1000
6095 22Bvar ** 50 ö typ 2, PRAKT 950
6096 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB 500
6097 23 LYX 4-BLOCK Fca 2600+ 1200
6098 23 AB 4-BLOCK 300
6099 23 ** 50 Ö GRÅ , LYXCENTR 250
6100 23 LYX 200
6101 23 ** 50Ö grå, PR-LYX 200
6102 23 ** 50ö grå stora tj t 13, PR-LYX 125
6103 23b ** 50ö grå, LYX 4-BLOCK 950
6104 23b ** 50 ö GRÅ, PR-LYX 160
6105 24 ** 1 kr typ 2 , LYX 225
6106 24 ** 1 KR LYX 150
6107 24 PR 90
6108 24B ** 1 kr LYX par med övre marginal 250
6109 24B ** 1KR STORA TJ TYP 2 , LYX 250
6110 24B ** 1 kr LYX 200
6111 24B LYX-PR 120
6112 25 AB 4-BLOCK F 1000 275
6113 25 VAR spegeltryck 150
6114 25 AB F 250 60
6115 26 vc 4-block F 1400 400
6116 26 PR 150
6117 26 vc AB f 350 75
6118 26b ** 4-block PR-LYX , F 1800+ 500
6119 26b,v4 ** hömarg 4-block pos3 "ÖKE" AB 350
6120 26d 4-block AB 375
6121 27-39 KPL SERIE F 1300 300
6122 28 ** 4ö PR-LYX 35
6123 29 ** 4Ö VM KRONA, PR-LYX 4-BL 60
6124 30-33 ** 5-15ö PR-LYX 100
6125 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 4-BLOCK 400
6126 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 150
6127 32 ** 10Ö VM KRONA ARK 10 BLOCK 275
6128 32 AB, 10ö 50
6129 34 ** 20ö PR-LYX 125
6130 34 ** 20Ö PR- LYX 125
6131 34 AB-PR, 20ö 100
6132 34 20ö PRAKT 100
6133 34 ** 20ö LYX 100
6134 35 ** 25Ö vm krona, LYX 4-BLOCK F 1100 500
6135 35 25ö LYX 125
6136 35 ** 25ö PRAKT 90
6137 35 PR 25ö 75
6138 36 LYXc. 30ö 100
6139 36 PRAKT 30ö 75
6140 36 AB 30ö 40
6141 37 ** 50ö PRAKT 75
6142 37 vc AB 50ö 50
6143 38 ** 1kr vm krona, p-LYX 4-BLOCK F1100 250
6144 38 ** 1 KR LYX 200
6145 38 ** 1 kr 4, block, AB 150
6146 38 LYX 1 kr 100
6147 38 AB , 1 kr vm krona 35
6148 39 ** 5 KR LYX 175
6149 39 5 kr PRAKT 125
6150 39 AB HÖRNMARG ex. 5 kr 75
6151 40 ** 1ö , LYXc 4-BLOCK, lätt vikt i perf 120
6152 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK,F 320 100
6153 40 ** 1Ö PR-LYX 4-BLOCK 50
6154 40 PR, 1ö vm linjer 25
6155 41 ** 2Ö LYX 4-BLOCK, svårt 100
6156 46 LYX 4-block 8ö 500
6157 46 ** 8Ö PR-LYX 4-BLOCK 500
6158 46 ** 8Ö VM LINJE +KPV, PRAKT 150
6159 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 100
6160 46 PRAKT 8 ö 90
6161 46cz 8ö 4-block AB-PR alla cz 400
6162 47cx ** 10Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 50
6163 52cx ** 30Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 100
6164 54 50ö 4-block AB 50
6165 163b ** 60ö postemblem vitt ppr, LYX 1600
6166 208 ** 1KR KONGRESS, LYX 750


LÖSEN **
6167 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, prakt 90
6168 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, bra AB 3,3,5 50
6169 1,1v 4-Block,AB, 1 ex var. F6500+ 900
6170 2 ** 3Ö LYX 2000
6171 2 ** 3ö Lösen t 14, PR-LYX, F 3300 1200
6172 2 ** 3ö Lösen t 14, PRAKT, F 3300 800
6173 2 ** 3Ö PRAKT, lvht, F 2700 500
6174 2 ** 3ö lösen, normalex F 1500 200
6175 2a ** 3Ö FRÄSCHT AB EX 3,3,5 300
6176 4a ** 6ö ab-prakt 1000
6177 4b 6ö PRAKT 4-BLOCK, F 27500 6000
6178 4b 6ö gul , PRAKT, F 5500 1100
6179 4b 6ö , AB 550
6180 4c 6ö t 14, PRAKTex 1100
6181 4c ** 6ö AB, fräscht, F 2500 400
6182 5 ** 12ö t14, PRAKT 4-BLOCK F ca 2500 450
6183 5 PRAKT-LYX, 12ö 200
6184 5 ** 12ö t14, PRAKT 200
6185 5a 12ö PR-LYX 4-BLOCK, F 2500+, 1ex v2 1100
6186 5v2 **12ö superb 4-block, pos4 V2, pos2 var 500
6187 5v2 ** 12ö t14, ab-PR 4-BL , pos2 v2 300
6188 5var ** 12ö vit fläck under 12, PR-LYX 250
6189 6d ** 20ö fräscht postfriskt ex, F 1700 175
6190 7bv ** 24ö olivgrå, AB med kort L, F 1700 + 250
6191 7c 24ö 4-BLOCK , AB-BA, F 7000, + 2 st v2 700
6192 7+L7v 4-BL AB, 1-2ex * 350
6193 8c Vc AB 4-block F7000 1800
6194 11 DUBBELT spegeltryck 300
6195 11 ** 1ö LYX 300
6196 11 ** 1ö svart, LYX 250
6197 11 LYXc 200
6198 11 vc AB-LYX 4-BL.,1 ex v2 150
6199 11 Spegeltryck 100
6200 11 LYX 100
6201 11-15 ** 1Ö 2sT, 3-12Ö I PRAKTEX 300
6202 11-19 ** 1,3,6,12,20.30 o 50ö i 4-BLOCK** , 3ö 2st *, F ca 4500 500
6203 11-20 ** välc-pr, men 1kr *. F ca 2000 300
6204 11a1v2 lodr. 3-strip ,P-lyx, v2 i mitt 275
6205 11a1v2 ** 1ö PR-LYX 4-block, pos1 v 200
6206 11a2v2 lodr. 3-strip ,PR, v2 i mitt 140
6207 11v2 Spegeltr. 4-bl., 1 ex v2 200
6208 11v2 PRAKT 1Ö 100
6209 11v2 **2 nyanser med långt fotstreck på L F ca 360 50
6210 11v2,var ** par 1ö, vä ex v2, SPEGELTRYCK, ab-pr 200
6211 12 ** 3ö 3 olika nyanser i Praktkvalitet 250
6212 12 LYX 200
6213 12 PRAKT 4-BLOCK 200
6214 12 ** 3ö LYX 160
6215 12 Spegeltryck, 3ö 125
6216 12 Spegeltryck 100
6217 12 AB F 240 60
6218 12c ** 3ö hög karmin ,4-Block PR-LYX, SVÅR NYANS F ca 3000 600
6219 12c LYX 275
6220 12d 3ö PRAKT -LYX 4-BLOCK 550
6221 12d ** 3ö LYX 4-BLOCK, 1 ex * 500
6222 12d ** 3ö matt karminröd ,4-Block AB-PR 225
6223 12d LYX-PR 3ö 200
6224 12e 3ö 4-BLOCK , AB 125
6225 13 pr-lyx, 5 ö 150
6226 13 PRAKT 100
6227 13a ** 5ö ljusbrun, AB-PR 4-BLOCK 125
6228 13d ** 5ö olivakt brun, PRAKT 100
6229 13f ** 5ö orangebrun ,4-Block AB-PR 150
6230 13h ** 5ö mörkbrun, 2 märkesbilder 60
6231 14 LYX, 6ö 250
6232 14 PRKT 4-block 250
6233 14 PRAKT 150
6234 14 ** 6ö , prakt-LYX 150
6235 14 6öre PRAKT 100
6236 14 Vc AB, F 180 75
6237 14b ** 6ö brunaktigt orange , 4-block ,AB 1000 175
6238 14b ** 6ö brunaktigt orange ,AB , F 270 175
6239 14b,v **/* 6ö brunakt or 4-bl 2 nedr2 **, KARTONGPAPPER 125
6240 14f ** 6ö PRAKT 4-block 200
6241 14g ** 6ö orange ,4-Block PRAKT 225
6242 15 ** 12Ö LÖSEN T13, LYX 500
6243 15 LYX 400
6244 15 ** 12ö , prakt 4-BLOCK 400
6245 15 ** 12ö , ab- prakt 4-BLOCK 275
6246 15 ** 12ö ,LYX 250
6247 15 ** 12Ö LÖSEN T13, PR-LYX 250
6248 15 ** 12ö , prakt -LYX par 225
6249 15 PR-LYX 200
6250 15 ** 12ö , prakt-LYX 200
6251 15 ** 12ö , prakt 100
6252 15a ** 12ö mattröd , AB-PR 4-BLOCK 200
6253 15b ** 12Ö AB ex 50
6254 15c ** 12Ö PRAKT -LYX ex 200
6255 15d 12ö PR-LYX par , ett ex var rambrott 250
6256 15d ** 12ö röd LYX-PR 250
6257 15e ** 12ö RÖD ,4-Block AB-PR 250
6258 15var ** 12ö ,ab-pr, ram def hö ned 100
6259 16 20ö LYX 300
6260 16 ** 20ö LYX-pr 175
6261 16 ** 20ö BLÅ T 13 PRAKT 150
6262 16 PR-LYX 20ö 125
6263 16 PRAKT 100
6264 16 ** 20Ö PRAKT 100
6265 16e2 ** 20ö blå LYX-PR 350
6266 17a ** 24ö grålila , BRA AB ex, F 4000 800
6267 17a ** 24ö AB centr, lätt veck, F 2012 4000kr 350
6268 17b ** 24ö LYX-pr 500
6269 17b ** 24ö blåakt lila LYX-PR 400
6270 17b ** 24Ö 4-BLOCK 2 VÄ EX L7v2, F 3000 300
6271 17b ** 24ö , ab-prakt 200
6272 17b ** 24Ö PRAKT centr, obet gummive 150
6273 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB 4-block, F 2250 500
6274 17d,v2 24ö rödlila, AB 4-block, F2250 ,2hö ex v2 350
6275 17d,v2 AB,4-block, 2 ex *, 2 ex v2 varav 1 **, F ca 1000 300
6276 17d,v2 24ö rödlila, par ,hö ex v2, AB F-03 1100 225
6277 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB -(PR) 160
6278 18b ** 30ö blågrön, AB-PR 75
6279 18e ** 30ö klargrön, fint AB 50
6280 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-LYX marginal 4 block, mycket sällsynt, F ca 2200 700
6281 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-AB hörn marginal 4 block, sällsynt vackert , 400
6282 19 **50ö Lösen t 13 hörnmarginal 10 block 225
6283 19 ** 50ö BRUNT 13 PRAKT 200
6284 19 ** 12ö , prakt-Lyx 175
6285 19c ** 50Ö gulaktigt gråbrun, bra AB 60
6286 19d ** 50ö , ab 4-BLOCK 275
6287 19e ** 50ö , ab- ba 4-BLOCK 200
6288 20 ** 1 krona blå/brun, PR-LYX 900
6289 20 ** LYX 1 KR 750
6290 20 1kr , mkt fint 4-block ,AB, F 3200 700
6291 20 ** 1KR PRAKT, F 2000 450
6292 20 ** 1KR 4 -BLOCK , 2 undre ** övre*, AB 400
6293 20 PRAKT 1 kr 375
6294 20 1 kr AB F 800 250
6295 20 ** 1 kr bra AB 250
6296 20 ** 1 kr bra AB 225
6297 20b 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 120
6298 20c ** 1 KR AB-PRAKT 225
6299 20d ** 1kr vackert AB 4-block 600
6300 20d 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 110
6301 20var * 1kr förskjutna tryckfärger, AB-PR 150
6302 54 ** 50Ö VM LINJER, PRAKT-LYX 100
6303 1 ** FLYGPOST 1912, LYX 4-BLOCK 900
6304 1 ** FLYGPOST 1912, hörnmarginal LYX 350
6305 1 ** FLYGPOST 1912, ab 150


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
6306 1 ** 1912 FLYGPOST, PRAKT 200
6307 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
6308 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
6309 1 HF1 FLYG 1912 LYX 4-BLOCK 1200
6310 1 ** Sveriges första Flygpost , PRAKT 3005- STRIP ** SVERIGE

6311 40c 2ö ph AB vågr 5-strip **, 60
6312 54a AB 5-STRIP 500
6313 54P ot. provtr vågr 5-strip 500
6314 56dv1 20ö Otandat,vågr.Lyx 1400
6315 58 30ö Oscar vågr marginal 5-strip, AB 1100
6316 59c ** 50ö blågrå, vågr 5-strip, AB-BA,13000 1800
6317 59d 50ö Oscar marginal 5-strip, AB,F 12000 2100
6318 61 5-strip 50
6319 61-64 ** 1-4ö siffertyp AB 5-strip 220
6320 61vm1 AB 5-STRIP, f 500 100
6321 62 2ö siffertyp AB F 350 125
6322 62 ** 2ö siffertyp AB 5-strip 75
6323 62bvm1 AB 5-STRIP F 1750 ++ 500
6324 62bvm1 AB-BA 5 STRIP 290
6325 63 3ö ,5-strip 20
6326 63vm1 3ö OMV VM. F900 200
6327 64 4ö 5-strip LYX F900+ 400
6328 69 2ö vm krona 5-strip 75
6329 74v2 4ö var.skadat V , i mitt av 7-strip , **/* 40
6330 76 AB-PR F1000+ 300
6331 78 5kr Medalj vågr. 40
6332 79 LYX-SUPERB 225
6333 79 AB 75
6334 79bz 5ö Medaljong Hörnmarg 5-strip.AB-PR 125
6335 82a 10ö Medaljong vågr AB-PR 5-STRIP 75
6336 82a,bz 10ö vågr AB-PR 5-STRIP, KPV mitt på 125
6337 82bz 10ö Medaljong 5-strip. vackert AB 125
6338 85 20 ö medaljong vågr LYX 5-strip, svårt 900
6339 85 20ö PRc 5-strip ö hö hörnmarg. gumve. 325
6340 88 30ö Medaljong ,AB 750
6341 89 35ö Medaljong ,AB 600
6342 97 1,98 på 5kr , 2 vm , prakt 100
6343 101 12/65 5-strip 30
6344 102 27/55 5-strip 20
6345 103 PR-LYX, F 150 50
6346 103 PR-LYX, F 150 50
6347 104 27/80ö 20
6348 104v2 27/80ö ljusblått påtr, vågr , F 250 70
6349 136 5-strip 75
6350 136cz ** 10/3ö Luftpost, 5-strip, prakt med KPV mitt på 175
6351 136cz 10ö Luftpost, marg 5-strip ,KPV 120
6352 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
6353 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
6354 137 5-strip 150
6355 137 ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, PR-LYX 150
6356 137 ** 20/2ö Luftpost, LYX 100
6357 137 20ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 75
6358 137 10ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 50
6359 137cz ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, LYX med KPV mitt på 300
6360 137cz 20ö Lftpost, vågr 5-strip tydl kpv , AB 250
6361 139a,var **/* 3ö pos 2-4**, felperforerat 5-strip 150
6362 139a,var **/* 3Ö AGRy 5 STRIP, SKARV REMSA 100
6363 139b 3 ö.AGRG ab-pr 1750+ 600
6364 139b ** 3Ö AGRG 5 STRIP 350
6365 139b 3 öre AGRG ,AB ,F 1750 300
6366 139b,var ** 3ö , felperforerat 5-strip,en kt 200
6367 140A AB-(PR) 5 STRIP 275
6368 140Aa ** 5ö agry, fint 5-strip AB F 2017 2250 450
6369 140Aa ** 5ö grön typ 1, AGRY, 2-3, AB 400
6370 140Aa ** 5ö grön typ 1, vikt mellan 2-3, AB 300
6371 140Aa ** 5ö agrg, fint 5-strip AB F 2017 1750 300
6372 140Ab **/* 5ö grön typ 1, POS 1,3,5 ÄR *, AB 125
6373 140Ab ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 75
6374 140Acx **/* 5ö grön typ 1, 4-str cx , pos 1o4 *, AB 500
6375 140Ca lodrätt 5-strip F 1000 + 150
6376 140Ccx vågr 5-strip F 750 150
6377 140Ccx 5ö grön 4-sid vm linje, vågr 5-strip 150
6378 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , LYX 300
6379 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , PR-LYX 200
6380 142Aa ** 5ö brunröd typ2, AB, A2 160
6381 142Aa **/* pos 1+3* 5ö brunröd typ2, AB, A1 rullbanderoll 150
6382 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 PPR 5-STRIP , AB 150
6383 142Acx ** 5ö brunröd typ2, AB, 5-strip 190
6384 142Acx ** 5ö matt brunröd typ2, AB, 5-strip 160
6385 142Ecx 5-stirp AB 30
6386 142Ecx 5-stirp AB 30
6387 142Ecxz ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT, cxz 250
6388 142Ecxz AB 5-strip 100
6389 143A LYX 5-strip på a1 ppr med RENT TRYCK 375
6390 143Aa ** 5ö Lejon A2, fint 5-strip prakt-LYX 200
6391 143Aa ** 5ö Lejon A1, fint 5-strip prakt 150
6392 143Aa ** 5ö grön typ 2, A2ppr , AB 60
6393 143Ac rent tryck, A2,PR-LYX 400
6394 143Ac rent tryck, A2, AB F900 260
6395 143Acc PR 5-strip F900++PR 400
6396 143Acc ** 5ö grön typ 2, cc, AB-BA, 5-strip 150
6397 143Acx 5ö grön , LYX 5-strip 125
6398 143Acx PR-LYX 50
6399 143Acx 5ö grön , prakt 5-strip 50
6400 143Acxz PRAKT 140
6401 143Acxz ** 5ö mörkgrön typ 2, cxz, AB 90
6402 143Acxz ** 5ö grön typ 2, cxz, AB 75
6403 143Ad ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip LYX 250
6404 143Ad AB 100
6405 143Cc 4-sid vitt ppr F500++ 140
6406 143Ea ** 5ö grön typ 1 ,a2 ppr, 5-strip 350
6407 143Ea **/* 5ö pos 1+4* ,a2 ppr, 4-strip, ab-pr 200
6408 143Ea 5ö t 13, PRAKT, 4 ex * mittex **, F950+ 150
6409 143Eb ** 5ö grön typ 1 ,A3 ppr, 5-strip, pr-lyxc 75
6410 143Eb ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip PR-LYX 50
6411 143Ecxz AB 50
6412 143Ecxz,v 5ö 6-strip ** var olika märkesbredd 100
6413 144Aa ** / * MITTEX *, PRAKT STRIP AGRY 950
6414 144Aa * ostpl , sign KAN 300
6415 144Abz ** 5-strip 10ö ljusgrön KPV, AB 9000 1400
6416 144Ac ** 5-strip 10ö Lejon grön på B ppr bra AB , F 2750 650
6417 144Acc *(*)-**,AB-PR F 600
6418 144Acx PRAKT 100
6419 144Acx ** 10ö grön cx ppr, ab, 5-strip 70
6420 144Ecx LYX 250
6421 144Ecxz ** 10ö grön t 13, cxz, AB ovanligt 2400
6422 145A ** 10ö 5-strip, A2 ppr, PR-LYX 300
6423 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A2ppr, PRAKT 290
6424 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A1ppr, PRAKT 275
6425 145A ** 10ö Lejon A2, fint 5-strip PR sign BG 200
6426 145A ** 10ö matt violett 5-strip, AB, A1ppr 160
6427 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 150
6428 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip ab-PR sign BG 140
6429 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 140
6430 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip AB 130
6431 145Ea HÖGSTA LYX 1500
6432 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,5-STRIP ,LYX 1200
6433 145Ea AB F 1800 A2 PPR 500
6434 145Ecx AB-PR 125
6435 145Ecx 10Ö LEJON VIOLETT TYP 1 t13 cx 5-str 90
6436 145Ecx ** 10ö violett 5-strip, CX ppr, AB 60
6437 145Ecxz ** 10ö Lejon , 5-strip variant olika märkesbredder 225
6438 145Ecxz F 950 200
6439 145Ecxz ** 10 Lejon violet, linje+KPV AB 5-STRIP 200
6440 146Aa ** 10ö MÖRKT violett 5-strip, A3 prov ppr, sign GG ovanlig färgvariant 600
6441 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 5-strip 400
6442 146Ab ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, , PRAKT 175
6443 146Ac AB, Svartaktigt violett 800
6444 146Ca 10ö viol. vågr ö marg PR-LYX 5-STRIP 2600
6445 146Ca 10ö viol. vågr AB-PR 6-STRIP 2000
6446 146E ** 10ö 5-strip, A3 ppr, LYX 400
6447 146Ea ** 10ö violett t 13, PRAKT 5-STRIP 400
6448 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT 275
6449 146Ea ** 10ö Lejon , 5-strip t 13, AB 225
6450 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, ab 150
6451 146Eb vc AB 5-strip f 1750 600
6452 146Eb ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT-AB 400
6453 147 PRAKT 650
6454 147 ** 25ö orange, 5-strip sign KAN, AB 400
6455 147 25ö orange, A2 ppr, AB 5-strip 325
6456 147 vc AB 5-STRIP 300
6457 148Aa AGRY ,AB 5-strip 100
6458 148Aa ** 30ö Lejon , 5-strip AGRY, AB 50
6459 148Aa,var 30ö AGRY**/*, mittex ** var stor färgfläck 100
6460 148Acx 30ö vm linjer **/* mittex **, AB-PR F370 75
6461 148Acxz ** 30ö brun CXZ ppr, fint 5-STRIP 325
6462 148Acxz AB , sign BG 300
6463 148Avar 30ö plåtskarvsiffror 1-2 200
6464 149Ac PRAKT 5-STRIP, 1 ex naturlig gummifläck 1400
6465 149C ** 10ö G V en Face, AB-PR marg 5-strip 250
6466 150Aa,b,c ** 15 ö 3 nyanser fina 5-STRIP 60
6467 150var **/* 15ö pos 2,4**, felperforerat 5-strip med partiellt spegeltryck 200
6468 150var ** 15ö GV en face stor färgfläck i pannan pos 1 100
6469 151A 20Ö EN FACE 5-STRIP , AB-PR 700
6470 151A AB , ngt centr hö 600
6471 151Ac PR-LYX 2500
6472 152A 4-strip LYX centr 200
6473 152a ** 20ö Gustav II Adolf AGRG papper, AB 100
6474 152a ** 20ö fint 5-strip agrg 75
6475 152Aa PRAKT 150
6476 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip, PR 125
6477 152Aa ** 20ö G.II.A. AB-PR 5-STRIP 90
6478 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 90
6479 152Aa AB 75
6480 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 60
6481 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 60
6482 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 50
6483 152Ab vc , B PPR F 750 175
6484 152C 4-sid 5-strip 150
6485 153c,bz 20ö ljus violett vm kpv AB-PR 5-STRIP 750
6486 153c,bz ** 20ö vm KPV F 4500 500
6487 153cbz 20ö liust violett ;vm KPV 800
6488 154a Agry, AB-PR, F 8000 1900
6489 154a **/* 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 5-strip, pos 1+5 är *, F(2010) 6200++ 950
6490 154a **/' 110ö 3-strip, AGRY ppr,AB MITTEX** 300
6491 155 140ö Vasa, LYX svårt i dena kvalitet 2400
6492 155 140ö Vasa, AB , F 3750 700
6493 155b 140öre, 1 ex svagt ve 600
6494 155b 3 ex **,2 *,F 2800 300
6495 155bz ** 140ö G Vasa med vm kpv 5-str F6500 650
6496 156 ** 35ö typ 1,A1 ppr, AB-PR 5-STRIP 1100
6497 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr F 5000 750
6498 156a AB-PR 1500
6499 156a A1, ABcentr 1100
6500 158 ** postemblem 40ö typ 1 , plåtskarv Ab 600
6501 159a ** 40ö typ 2 , A1 ppr, prakt 5-strip ,pos1 * 800
6502 159a 40ö typ2, PR-LYXcentr 4ex * ett **, 350
6503 159b PRAKT- LYX , 40 öre typ II 4500
6504 159b AB, centrerat F 12000 1900
6505 159b ** 40ö 5-strip, B ppr, AB, F 13.000 900
6506 160 AB F 8000 1700
6507 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr, LYX 5-strip 125
6508 161 A2 ppr AB 50
6509 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr,ab5-strip 30
6510 162 ** 60ö 5-strip, AGRG ppr, AB 400
6511 165 ** 80ö postenblem t A1 ppr, LYX 5-strip 60
6512 165Bz *-**,PR-LYX, 600
6513 165bz ** 80ö vm KPV hela bokstäver 5-strip, ab 600
6514 165cc ** 80ö postemblem vm linjer , PR 5-strip 225
6515 165cx 80ö vm linjer, PRAKT 500
6516 165cx ab, vm linjer 400
6517 165cx ** /* 80ö vm / LYX 5-strip pos 2* 400
6518 165cx AB ,sign BG 300
6519 166a ** 85ö grön, PR-LYX 5strip A2 300
6520 166a PR-LYX 175
6521 166a 85 ö grön A2 ppr, PRAKT 175
6522 166b 5ö vitt ppr, PRAKT 5-strip 225
6523 166b A3 ppr , vc AB 200
6524 166b ** 85Ö A3 ppr GRÖN 5-STRIP AB 150
6525 168 ** 1KR 5-strip, A1 ppr, AB 150
6526 168b PR-LYX, A2 500
6527 168b ** 5STRIP 1 kr A1 ppr, AB-PR 200
6528 168C ** 1kr AB- PR 5strip A3 vitt ppr 500
6529 168d **/* 1Kr pos 2+4 ** A3 ppr AB-PR 250
6530 169 pr-lyx 50
6531 169a AGRG,PR-LYXc F 1500+ 500
6532 169a 110ö AGRG, AB-PR 5-STRIP 400
6533 169cx 110ö vm , PRAKT 110
6534 169cx AB-PRAKT 100
6535 169cxz AB-PRAKT 5-strip 350
6536 169CXZ 110ö linjer +tydl KPV, AB-PR 5-STRIP 350
6537 169cxz *-**,LYX, 4 ex *,f 875++ 250
6538 170a ** 115ö 5-strip, A1 ppr, AB 160
6539 170b1 AB 5-strip, F 1875 400
6540 170b2 PRAKT F 1875++prakt 700
6541 170b2 115ö or.akt brun, vitt ppr, AB F 1875 300
6542 170b2 **/* 1,15Kr pos 2+4 ** A3 ppr PR-LYX 200
6543 172a PRAKT A2 650
6544 172a A2, AB-PR, 2 ex *,F 1050 275
6545 172b ** 120ö 5-strip, A3 ppr, AB 175
6546 173 A-ppr PRAKT 60
6547 173 A-ppr PRAKT 60
6548 173a AGRG, PR-LYX 300
6549 173a AB-PR ,AGRG, F 550+ 200
6550 173a ** 124Ö SVART AGRG, AB 5-s sign BG 150
6551 173a ** 140ö postenblem agrg ppr, AB 5-strip 140
6552 173Bz PR-LYX 275
6553 173bz AB VM KPV 100
6554 173c ** 140ö postenblem B ppr, AB 5-strip 120
6555 174b 145ö banderoll 6-strip, sign VA, PRAKT 250
6556 174b vc 5-strip F 850 225
6557 174b ** 145 Ö grön 160
6558 174b 145ö ändbanderoll strip, AB 125
6559 174Bz **140ö postembl vm KPV ,AB-PR 5-strip 190
6560 174c LYX 400
6561 174c 145ö vitt ppr, PR-LYX 300
6562 174c AB F 850 175
6563 174c ** 145ö 5-strip, A3 ppr, AB -PR 150
6564 174c **/* 145ö 5-strip, A3 ppr, AB POS 2,4** 100
6565 175A AB, rödviolett A1p. F 2000 600
6566 175A ** 15ö a1 violett 5-strip 250
6567 175Aa **/* 15ö 5-strip, A2 ppr, AB ,kt, pos2,4** 150
6568 175Aa **/* 15ö 5-strip, A1 ppr, AB , pos3** 110
6569 176A ** 15ö A2 ppr röd, 5-strip, AB 500
6570 177Aa AB, A2 F 600 170
6571 177Ab ** 15ö röd, hö ex 2ktt, PRc 5-STRIP 500
6572 177Ac2 PR-LYX 5-strip 600
6573 177Ac2 ** 15ö röd, PR-LYX 6-STRIP 450
6574 177Ac2 AB 250
6575 177Ac2 ** 15ö 5-strip, A3 ppr, AB ,ktt hö ex 175
6576 177Cc ** 15Ö brun G.V. profil vä 5-strip AB 150
6577 178A ** 15ö brun G.V. prakt 5-strip 225
6578 179Aa AGRY, LYX 150
6579 179Aa AGRY, AB 100
6580 179Ac 20ö AV ppr vackert AB 5-strip, F 7500 1100
6581 179Ac,v 15 öre på AV papper och med PLÅTSPRICKA PÅ mittmärket , 3-4 EX**, 1-2 ex *, signerad Menzinsky F MINST 6500++++ 2800
6582 179Ae PRAKT 500
6583 179Ae 20ö AGRY gråakt lila, F 1200, bra AB 225
6584 179Ae ** 20 ö violett i 2nyanser G.V. t 5-strip 200
6585 179Ae,v 5-strip 2ex**+3* , pos 3 plåtspricka 275
6586 179Af B-ppr, PRAKT 750
6587 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, vm KPV 5-strip bra AB 7500 1400
6588 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, 5-strip vm KPV bra AB med plåtskarv F 7500 1300
6589 180a AB-PR F 2500 650
6590 180a AB F 2500 550
6591 180Aa ** 20 ö röd 5-strip A1 ppr, AB 350
6592 180Ab ** 20 ö röd 5-strip A3 VITT PPR ppr, AB 600
6593 180b LYX 5-strip 1 ex *,F 3300++ 1400
6594 180b 20ö röd vitt pr, PRAKT 5-STRIP 1000
6595 180b AB, ett ex ändbanderoll 650
6596 181a AB- PRAKT F 2000++ 600
6597 181a ** 20 ö orange pr-lyxc 5-strip 375
6598 181Aa,b ** 20 ö or 5-strip A2+A3 ppr, PRAKT 400
6599 182Ab ** 25 ö röd LYX 50
6600 183a ** 25ö blå 5-strip, A1 ppr, LYX 700
6601 183b AB 2000 rullbander. 400
6602 183b ** 25Ö BLÅ 5-STRIP AB, VITT PPR 300
6603 183b **/* 25ö blå A3 ppr, 5-strip pos 2+4** 250
6604 184 PRAKT-LYX 5-strip 1800
6605 184 vc AB 5-strip F3750 900
6606 184 **/*(*) 25ö rangeA3 ppr, 5-strip pos 3*, LYX 350
6607 185a PRAKT 5-STRIP 850
6608 185a ** -* 30ö BLÅ G.V. profil vä A2 svår på A2 , AB 5-STRIP *,**,**,**,* F ca 2000 450
6609 185a ** 30ö BLÅ A1 ppr, 5-strip ,AB 350
6610 185A 25ö blå , AB 5-STRIP 325
6611 187A 35ö G.V. 4 ex *, ett **, AB, F 2700 325
6612 187c A3 PPR LYX 5-STRIP 850
6613 187c vc AB 425
6614 187c AB, med plåtskarv F 1750 350
6615 187c ** 35ö KARMIN 5-strip, A3 ppr, PR 350
6616 188a ** 40Ö BLÅ AGRY, PR-LYX 5 strip 95
6617 188a ** 40ö BLÅ G.V. profil vä Agry , pr 5-str 75
6618 188b ** 30ö blå 5-strip, A3 ppr, AB 100
6619 189 ** 40ö profil vä. olivgrön 5-strip PRAKT- LYX 1700
6620 189 ** 6-strip pos 3 * PRAKT F ca 7350 1400
6621 190a ** 5-strip 40ö grön G.V. typ2 , AB-PRAKT 1000
6622 190a **/* 40Ö TYP2 5-STRIP pos 2+4 ** , A2 PPR, LYX 750
6623 191b ** 45ö BRUN A3 ppr, 5-strip ,AB-BA 100
6624 191b **/* 45ö mattBRUN A3 ppr, 5-strip ,prakt pos 2+4** 75
6625 192 ** 85ö Gustav V profil vä A1, 5-strip AB 400
6626 192c PRAKT 75
6627 192c AB F 150 50
6628 193 AB ,A1 F 2375 sign KAN 500
6629 193 ** 85ö Gustav V profil vä A1, 5-strip PR 375
6630 193 ** 85ö grön A2 ppr, 5-strip ,AB 300
6631 193a ** 115ö brun G.V. profil vä A1 , PRAKT 250
6632 194 **/*115ö A2 ppr, 4strip ,pr-lyx pos 2+3** 300
6633 195 ** 145Ö grön, A1, PR-LYX 115? 650
6634 195 AB A2ppr 250
6635 195 ** 145Ö AB-PRAKT 5-STRIP, A1 ppr 200
6636 195 ** 145ö GRÖN 5-strip ppr, PR 200
6637 195 **145ö A2 ppr, 5-strip ,ab-pr-lyx 175
6638 195a A1 ppr, PRAKT F 950++ 300
6639 195a AB A1 200
6640 196 5Ö PRAKT 5-STRIP, vågr 90
6641 197cx AB , ett ex kt 275
6642 211 PR-LYX 200
6643 212cx AB-PR 5-STRIP 400
6644 216b 30ö grönblå, vågr AB, F7500 1200
6645 222 Vc AB F 4250+ 1400
6646 231 Pr, rullbanderoll 30
6647 231 PR-LYX 25
6648 231 PR-LYX 15
6649 234A AB-PR 75
6650 234A-37 10.15.25.90 ÖRE 2-sidiga 5- STRIP F 3550- 990
6651 234C 10ö lodr 5-strip, LYX 75
6652 234C 10ö lodr prakt 5-strip 60
6653 235A PR, 1ex plåtsprickor i marginalen 200
6654 235A PRAKT 125
6655 235A 15ö Lützen PRAKT 80
6656 235C 15ö lodr 5-strip, LYX-PR, nedre ex kt 80
6657 236 PRAKT-LYX 275
6658 236 AB 175
6659 236 ** 25Ö LüTZEN , PRAKT LYX 5-STRIP 150
6660 237 LYX-PR 1300
6661 237 AB- PRAKT, 90ö 1932 900
6662 237 AB- , 90ö 1932 675
6663 239 5ö t 13, PR-LYX 5-STRIP 175
6664 239A PRAKT-ab 150
6665 239A AB F 300 100
6666 239E PRAKT 5-STRIP 175
6667 239E AB- PR 75
6668 240A-45 ** Riksdagen kpl AB-PR 5-strip F 4775 550
6669 241A 10ö riksd. PRAKT 200
6670 242A 15ö riksd. LYX 200
6671 242A 15ö t, PR-LYX 5-STRIP 150
6672 242A **15ö Riksdagen, PR-LYX 5 STRIP 125
6673 242C 15ö riksd. 4-sid 10 -block 2x5vågr PR 300
6674 242C 15ö riksdagen 4-sid vågr 6-strip, LYX 300
6675 242C 15ö riksd. 4-sid vågr 5-strip, P-Lc 1exktt 125
6676 243 PRAKT 5-STRIP 450
6677 243 25ö riksd. AB F 700 125
6678 243Cc ** 5ö 4-sidig 5-strip vågrätt, ab-pr 200
6679 244 PRAKT 5-strip 550
6680 244 35ö riksd. skarvremsa, AB-PRc F 1250 150
6681 245 60 ÖRE LYX F 1750+++ 1100
6682 245 ** 60ö riksdagen PRAKT-LYXC 5-STRIP 550
6683 246-57 ** Postverket kpl 15st inkl 4-sidiga i 5-strip i AB-PRAKT kvalitet. Sällsynt. 3500
6684 246-57 ** 5ö-1kr 2 sidiga 4-strip serie, ( 30ö ett ex ktt) mest prakt centrering. F ca 12.000 för 4x 2 sidiga. 2000
6685 246A ** Postverket 1936 5ö pr-lyx 5-strip 100
6686 246A ** 5ö Postverket, PR-LYX 5 strip 100
6687 246A AB-PR 70
6688 246A ** 5ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 50
6689 246C 5ö lodr 5-strip AB-pr 50
6690 246C 5ö lodr 5-strip, PR 50
6691 247A ** 10ö POSTVERKET, PR 5-STRIP 80
6692 247A *(*) 10ö Postverket 1936 pr-lyx 4-strip 25
6693 248A *(*) 15ö Postverket 15ö pr-lyx 4-strip 35
6694 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 125
6695 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 100
6696 248API 15ö brottpå rockkanten, PR 5-strip 175
6697 248API 15ö , brott på rockkantF 275 90
6698 248C 15ö lodr 5-strip, AB 75
6699 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, F 375 + LYX, allaPI 200
6700 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, 1 ex PI 150
6701 249 ** 20ö Postverket, PRAKT 5-STRIP 400
6702 249 20öre PRAKT 375
6703 249 **-* Postv, 20ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 200
6704 249 ** 20ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 200
6705 249 ** 20ö postverket 5-strip 175
6706 250 **-* Postv, 25ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 150
6707 251 PRAKTc ,2st kttspts 900
6708 251 30 ö AB centr uppåt F2250 500
6709 251 ** Postverket 1936 30ö pr-AB 5-strip 450
6710 253 40 Ö LYX 400
6711 253 ** 40ö Postverket, LYX 5-STRIP 400
6712 253 ** 40ö POSTVERKET, LYX 5-STRIP, 1 ex del av ändbanderoll 300
6713 253 40 Ö F 825 5-strip 250
6714 253 ** 40ö Postverket, PR-LYX 5-STRIP 250
6715 253 * Postv, 40ö 4-strip 200
6716 254 45 Ö PRAKT 400
6717 254 45 Ö AB 5-strip F 900 275
6718 254 ** 45ö POSTVERKET, PR 5-STRIP, 225
6719 254 ** 45ö Postverket, PR-AB 5-STRIP 200
6720 255 50 ö, PRAKT F3000+ 1500
6721 255 ** 50ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP, 600
6722 255 * Postv, 50ö 4-strip , AB-PR 125
6723 255A 50ö PRAKT 6-STRIP f 3600++ 1100
6724 256 * Postv, 60ö 4-strip , LYX 200
6725 257 SUPERB alla i högst LYX 600
6726 257 ** 1KR Postverket, PR-LYX 5-STRIP 375
6727 257 ** 1KR Postverket, PRAKT 5-STRIP 250
6728 257 ** 1KR POSTVERKET, PR-LYXc 5-STRIP, kt, 1 ex del av ändbanderoll 200
6729 257 * Postv, 1KR 4-strip , PRAKT 60
6730 258 PRAKT Bromma 250
6731 258 ** 50ö 5-strip BROMMA, PR 110
6732 258 50ö Bromma , 3-stripmed rullbanderoll 100
6733 258 ** 50ö BROMMA1936 5-strip, vikt i perf 70
6734 259-60 ** 10ö, 100ö Swedenborg, pr 5-strip 110
6735 259-60 ** 10ö, 1kr Swedenborg 5-strip 100
6736 259A Swedenborg 35
6737 259A,PI Swedenborg 10ö ,PI i mitten av pr7-strip 150
6738 259A,PI Swedenborg 10ö , pos 4 PI 110
6739 259A-60 ** 10ö AB, 100ö PR 5-strip Swedenborg 125
6740 259API Mittex "streck över 10", prakt 100
6741 259B1 Swedenborg, 3 sid ot. vä, prakt 5-strip 250
6742 259B2 10ö lodr 3-sid F 750 250
6743 259C LYX 50
6744 259C LODR 5- STRIP 30
6745 259CB ** CCCB 4-STRIP 50
6746 259CBCB ** BCC...CCB 12-STRIP i 24 block 4 par 175
6747 260 PR-LYX 60ö Swedenborg 5- strip 150
6748 260 100ö , PR-LYX 5-STRIP 150
6749 261-65 ** 5-strip serie Delaware alla med kpl rullbanderoll stpl Värnamo 8-4-38, ovanlitg 500
6750 261C lodrätt 5-strip 40
6751 262C Lyxc. 5-strip 100
6752 262C ** 15ö lodr. 5-strip 50
6753 263 20 Ö PRc 75
6754 266-67 ** 5+15ö G V 80 ÅR FINA 5-STRIP 60
6755 266-67 ** 5ö (ett ex*) 15ö G.V. 70 ÅR pr 5-strip 40
6756 266-68 ** 5,15,30ö 5-strip 80 år 250
6757 266B1 otandat vä, 5- strip F 1000 300
6758 266B2 otandat vä, 5- strip F 1000 300
6759 267B1 15ö otandat vä i 5-strip, F 1500 350
6760 267B2 15ö otandat hö i 5-strip, F 1500 350
6761 267C lodrätt 5-strip 50
6762 268 ** 30ö G.V. 70 ÅR PRAKT 5-strip 275
6763 269A ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 20
6764 269bcccc ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
6765 269C lodrätt prakt 35
6766 269C vågrätt prakt 35
6767 269CB 6- STRIP MED CB PAR F 1100 400
6768 269ccccb ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
6769 270 ** 20ö röd små siffror G.V. PROFIL hö 40
6770 271-83 ** 5ö-50ö stora siffror G.V. PROFIL hö 125
6771 284 50ö TRE KRONOR 40
6772 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 750
6773 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 700
6774 286 LYX 60ö 60
6775 287 LYX 65ö 15
6776 288 LYX 70ö 100
6777 289 LYX 75ö 100
6778 292 5- STRIP 85ö brun 130
6779 293 5- STRIP 90ö 20
6780 295 5- STRIP 1,05kr 30
6781 296 LYX 1,10 kr 200
6782 296 1,10 kr violett , TRE KRONOR 100
6783 297 LYX 1,15KR 20
6784 298 PR, 1,20 kr rosalila 75
6785 299 1,20 kr ljusblå 100
6786 301 LYX 1,45 kr 150
6787 301 1, 45 KR 95
6788 302 LYX 1,50 rödviolett 60
6789 302 1,50 kr rödviolett 30
6790 303 LYX 1,50 kr brun 30
6791 304 PR 1,70kr röd 25
6792 305 LYX 1,75 KR 350
6793 305 1,75 KR TRE KR 100
6794 306 LYX 1,80 kr mörkblå 75
6795 306 1,80 kr mörkblå 50
6796 306 ** 1,80 kr TRE KR, LYX 5-strip 50
6797 307 LYX 1,85 kr blå 125
6798 307 1,85 kr blå 100
6799 310 LYX 2,10 kr blå 300
6800 310 ** 2,10 kr TRE KR, LYX 5-strip 150
6801 310 2,10 KR 125
6802 311 PR-LYX 2,15 kr olivgrön 125
6803 312 2,30 KR, LYX 300
6804 312 2,30 kr brun 175
6805 314 LYX 2,55 ö röd 100
6806 315 LYX 2,80 kr röd 30
6807 316 LYX 2,85 kr orangeröd 100
6808 317v Flourescens,godkänd av Gummesson, F4000, 1200
6809 318-19 ** LING 5Ö + 25Ö 5-STRIP 30
6810 318B1 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
6811 318B2 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
6812 318C PR-LYX Ling 4 sid 35
6813 318C Ling 5ö 4-sid lodrät 5-strip 25
6814 319 25ö Ling 40
6815 320-23 ** 10, 15, 30 ,50ö1kr Berz Linne 5-strip 500
6816 320-323 ** Vetenskapsakademien 4 olika 5-strip 500
6817 320B1 Berzelius 10ö otandad vä prakt 5-strip 1500
6818 320B1 10ö Berz. pr centr Lyx marg mycket svår 1200
6819 320B2 10Ö OTANDAT HÖ, F 6500, prakt 1500
6820 320C 5-STRIP CCCCC, PRAKT 80
6821 320C Berzelius 10 ö lodrätt 5-strip 50
6822 321B1 15ö Linné lodr.3 sid. Pr, en kht 200
6823 321B2 Linné prakt 5-strip otand hö, F 875 250
6824 321C 15ö Linné 5-strip lödrätt, prakt 90
6825 322 ** 30ö 5-strip Berzelius, PR-LYX 350
6826 322 30ö, PR-LYX 325
6827 323 50ö, LINNÉ LYX 400
6828 323 ** 50ö 5-strip LINNÉ, PR 250
6829 324-25 **BELLMAN 5, 35ö 5-strip 20
6830 324B1 Bellmann 3-sid ot. vä. pr5-strip F 800 200
6831 324B1 3s lodr, pr utseende,ålders gummi 100
6832 324B2 Bellmann 3-sid ot. hö. pr 5-strip F 800 200
6833 324B2 dito ot.hö, ålder gum, ngt särat 50
6834 324BC 6-strip BCCCCC 225
6835 324Bc ** BELLMAN 5ö, 6-strip BCCCCC 100
6836 324C Bellmann 4-sid VÅGRÄTT 50
6837 324C Bellmann 4-sid LODRÄTT 5-strip 35
6838 324CB ** BELLMAN 5ö, 6-strip CCCCCB 300
6839 324CB 6-strip CCCCCB 225
6840 324CB 6-strip ccccCB, bellman 200
6841 325 PR Bellman 35 ö 20
6842 326-27 ** 15ö, 50ö SERGEL, 5-strip , PR-LYX 500
6843 326A 15 ö Sergel PRAKT 150
6844 326A 15Ö SERGEL F 300 90
6845 327 50 öre SERGEL PR 1500+ 500
6846 327 ** 50ö 5-strip SERGEL, LYX 450
6847 328-29 ** BIBELN 5-STRIP 15, 90Ö 300
6848 329 90 Öre BIBELN PR-LYX F 1600 450
6849 330-31 ** SKANSEN 5-STRIP 10Ö+ 60Ö 200
6850 330A F 200 10ö Skansen 50
6851 331 60 öre SKANSEN PR 325
6852 331 ** 60ö 5-strip SKANSEN, AB-PR 200
6853 332A '** 5KR SLOTTET 5-STRIP 40
6854 333-34 '** 5ö+1kr( P-LYX) HAZELIUS 5-STRIP 175
6855 333A,var 5ö Hazelius,mittex "komma under trekr" 100
6856 334 ** 1 KR 5-strip HAZELIUS, PR 200
6857 334-333 ** Hazelius 1kr o 5Ö 5-STRIP 200
6858 335-36 ** 15ö + 120ö BIRGITTA, 5-STRIP 500
6859 336 120ö Birgitta PR-LYX F 2875 ++ 950
6860 336 PRAKT 120ö Birgitta 750
6861 336 ** 1,20 KR 5-strip BIRGITTA, LYX 600
6862 336-335 ** 120ö BIRGITTA rullbanderoll 5-STRIP 700
6863 337C 4-sid Svanar med marginal, Lyxc 1600
6864 338-39 ** 20ö + 40ö Tessin prakt, 5-STRIP 400
6865 339 40 Ö TESSIN F1450 475
6866 343 ** 60ö SCHELE , LYX 300
6867 343 ** 60ö 5-strip SCHELE, LYX 200
6868 344-46 ** 20, 30, 60Ö G.GV. 85ÅR, 5-STRIP, p-l 50
6869 347-48 ** 10, 90ö PRAKT-LYX skyttet 200
6870 348 90ö skyttet, LYX 150
6871 348 90ÖSKYTTET 100
6872 349-50 ** 5Ö, ab-pr 120ö LYX , Montelius 175
6873 350 ** 120ö 5-strip MONTELIUS, LYX 150
6874 351-52 ** 5Ö, ab-pr 60ö LYX , Sjökartan 175
6875 352 60 Ö SJÖKARTAN 150
6876 353-57 ** 10ö-90ö PR- LYX , FLOTTAN 250
6877 355 PR 30ö blå Flottan 15
6878 356 PR 40ö Flottan 20
6879 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
6880 357 PRAKT 5-strip 90 ö FLOTTAN 250
6881 357 ** 90ö 5-strip FLOTTAN, PR- LYX 125
6882 357 90öre 5 strip 110
6883 358A ** 20Ö RÖDA KORS , PR-LYX 15
6884 358DPII 5-STRIP mittex dp runt korset, PR 125
6885 359-60 ** 5ö, 60ö , PRESSEN PR-LYX 100
6886 360 60 ö PRESSEN 150
6887 361-62 ** 20, 90Ö RYDBERG, PR-LYX ,5-STRIP 100
6888 364 40 Ö ,Sparbanken LYX 30
6889 367 90 ö LUND F 375 125
6890 378 5-STRIP 60ö rödviolett , GV 40års jub 30
6891 410 ** G V typ1 30 ö röd , svår 175
6892 439 5-STRIP 40ö Polhem 10
6893 447 5-STRIP 40ö blå Idrott 20
6894 448 5-STRIP 1,40 kr brottning 60
6895 450 5-STRIP 1,70kr röd STHLM 700 år 40
6896 452 5-STRIP 40ö 20
6897 455 5-STRIP, 1kr blå 150
6898 458-66 50-95ö Hälristni. vågr 5-strip, PR-LYX 160
6899 459 5-STRIP 55ö röd Hällristningar 20
6900 461 5-STRIP 65ö Hällristningar 20
6901 463 5-STRIP 75ö Hällristningar 35
6902 466 5-STRIP , LYX 95ö Hällristningar 80
6903 477 5-STRIP1,40 kr Atterbom 70
6904 480 5-STRIP40 ö grön Ryttar OS 60
6905 482 5-STRIP 40ö blå Norden 1956 15
6906 485 5-STRIP 40ö orange Järnvägar 35
6907 486A 5-STRIP 30ö blå Sjöräddningen 70
6908 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
6909 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
6910 491 5-STRIP 40 ö olivgrön sjöpost 60
6911 494 5-STRIP1,20 kr Fotboll 30
6912 496 5-STRIP 30ö Götstålet 60
6913 506 5-STRIP 1,40 kr Domänverket 70
6914 508 5-STRIP 1,70 kr Arrhenius 90
6915 510 5-STRIP 80ö brun Världsflyktingåret 50
6916 516 5-STRIP 1,40 kr Fröding 40
6917 523 5-STRIP 1,40 kr PILO 90
6918 525 5-STRIP 90ö Alströmer 20
6919 533 5-STRIP 60
6920 535 5-STRIP 70
6921 547 5-STRIP 50
6922 563v1 Posthorn 1965, med flour., 5-STRIP 250


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **


5 - STRIP ** LÖSENRULLAR 100 i var om ej annat står.

6923 182 25 ö röd GV profil vänster 110
6924 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
6925 182 25 Ö RÖD G VI 100
6926 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
6927 232 50ö LUFTPOST 1932 150
6928 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
6929 260 100Ö Emanuel Swedenborg fin vc rulle 1200
6930 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
6931 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
6932 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
6933 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
6934 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
6935 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
6936 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
6937 281 40ö olivgrön F 900 125
6938 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
6939 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
6940 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
6941 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
6942 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
6943 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
6944 293 90öre TRE KRONOR 250
6945 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
6946 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
6947 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
6948 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
6949 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
6950 305 1,75KR TRE KR 4000
6951 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
6952 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
6953 329 Bibel n 90ö 100 rulle, fin 3000
6954 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
6955 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
6956 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
6957 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
6958 358A RÖDA KORSET 20Ö 1945, 100 rulle 100
6959 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
6960 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
6961 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
6962 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
6963 373 30ö NOBEL F 2000 300
6964 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
6965 375 100 rulle GJEJER 90ö 1947, välcentr 700
6966 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
6967 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
6968 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
6969 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
6970 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
6971 392 30Ö UPU 1949 50
6972 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
6973 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
6974 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
6975 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
6976 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
6977 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
6978 417 40ö grön GVI typ I 150
6979 421 30ö Blå GVI typ III 150
6980 425 40ö blå 90
6981 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
6982 430 45ö blå G.VI .A 90
6983 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
6984 439 40ö POLHEM 100
6985 439 45ö Polhem 100 rulle 100
6986 440A Petri 25ö 100 rulle 75
6987 442-44 G VI 70år F 1200 150
6988 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
6989 446 15 öre D.O. F 600 100
6990 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
6991 447 40 öre D.O. F 1200 250
6992 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
6993 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
6994 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
6995 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
6996 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
6997 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
6998 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
6999 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
7000 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
7001 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
7002 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
7003 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
7004 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
7005 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
7006 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
7007 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
7008 476A Atterbom 1955 20 ö 100 rulle , F 600 90
7009 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
7010 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
7011 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
7012 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
7013 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
7014 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
7015 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
7016 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
7017 489 40ö SJÖpost 1958 750
7018 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
7019 490 15ö SJÖpost 1958 100
7020 494 120ö VM I FOTBOLL 300
7021 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
7022 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
7023 502 RÖDA KORS 1959 80
7024 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
7025 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
7026 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
7027 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
7028 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
7029 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
7030 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
7031 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
7032 522-23 PILO 30, 140ö 500
7033 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
7034 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
7035 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
7036 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
7037 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
7038 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
7039 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
7040 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
7041 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
7042 596 2,70 kr vm i Handboll 1967, F 3400 400
7043 603 90ö VM i Bordtennis 1967, fin 100 rulle 200
7044 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
7045 681 45ö NOBEL 1969 100
7046 716 NOBELPRIS 45Ö 1969, 100rulle f800 80
7047 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
7048 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
7049 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
7050 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
7051 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
7052 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
7053 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
7054 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
7055 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
7056
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
7057
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
7058
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
7059
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
7060 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

7061
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
7062
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
7063
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
7064
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
7065
ARK 100st 1-4ö nr 71-74 Lilla Riksvapnet 1911 900
7066
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
7067
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
7068
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
7069
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
7070 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
7071 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
7072 61-64 ** 1-4ö siffertyp MARGINAL 20 BLOCK 10 vågrätt x 2 lodrätt. F 4400:- BRA KVAL 500
7073 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
7074 62 2ö halvark , F 3500 400
7075 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
7076 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
7077 69 2ö,halvark 50 st 325
7078 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
7079 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
7080 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
7081 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
7082 71-74 100 ST HELARK 1200
7083 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7084 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7085 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
7086 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
7087 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
7088 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7089 75 5 ÖRE MEDALJONG VM KRONA F 15000 2500
7090 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
7091 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
7092 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
7093 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
7094 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
7095 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
7096 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
7097 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
7098 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7099 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
7100 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7101 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7102 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
7103 242C 15ö riksd. 4-sid 50 -block ½ ark, F 6250 sällsymt då alla ark skulle göras häftan 900
7104 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
7105 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
7106 318BC, CB LING 5ö LYXcentrerat helark med Breda marginaler ett märke 2 mm riss,sällsynt ark 10BC+10CB par F 8780 2400


TJÄNSTE ARK
7107
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
7108 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
7109 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
7110 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
7111 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
7112 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
7113 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
7114 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARKHÄFTEN

7115
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
7116 3 5ö oscar , fint häfte 1400
7117 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
7118 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
7119 9o 20X 7Ö MEDALJONG , 5 ex BZ 55
7120 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 55
7121 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
7122 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, bra 45
7123 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
7124 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, fint 40
7125 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
7126 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
7127 10o 20X 12ö MEDALJONG , 5 ex BZ 60
7128 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
7129 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
7130 10o,r 12ö Medaljong Häfte, omv, +rättv.10 ex KPV i var, fina 95
7131 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte, bra 40
7132 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
7133 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
7134 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
7135 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
7136 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
7137 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
7138 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
7139 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
7140 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
7141 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
7142 18Aa 20x 10ö Lejon violett TYP 2, på ovanliga A1 pappret, 1933, fräscht, bra tandning F 28000 6000
7143 21o NYSKICK, F 2500 800
7144 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
7145 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
7146 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
7147 21R G. V. 70 ÅR, MKT FINT 700
7148 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
7149 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
7150 21r omsl. framsida har varit vikt 475
7151 23-24r 10, 15ö 2 bra rättvända häften 450
7152 23o 10 Öre Lützen, vc 325
7153 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
7154 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
7155 23O 10 Lützen , AB-PR 150
7156 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
7157 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
7158 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
7159 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
7160 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
7161 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
7162 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
7163 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
7164 24r 15ö Lüzen , fräscht häfte 550
7165 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
7166 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
7167 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
7168 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
7169 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
7170 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
7171 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
7172 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
7173 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
7174 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
7175 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
7176 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
7177 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
7178 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
7179 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
7180 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
7181 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
7182 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
7183 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
7184 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
7185 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
7186 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
7187 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
7188 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
7189 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
7190 31 15ö Postverket, häfte nyskick , F2000+ 400
7191 31 8ex P1,delvis släppt 300
7192 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
7193 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
7194 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
7195 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
7196 31PII ett ex PII. 650
7197 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
7198 32O 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ . PRAKT 1000
7199 32r 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ .lätt vikt vid klammern. F 3500 450
7200 33BCo Swedenborg 3+4sid , PRAKT , märkena med SPEGELTRYCK. 600
7201 33CBo omv prakthäfte 750
7202 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
7203 33CBo SWEDENBORG 4+3sid omv, PRAKT 500
7204 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
7205 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
7206 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
7207 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
7208 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
7209 33CCo 10ö Swedenborg 150
7210 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
7211 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
7212 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
7213 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
7214 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
7215 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
7216 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
7217 34CB BREDA MARGINALER 750
7218 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
7219 34CB BRA HÄFTE 500
7220 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
7221 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
7222 34CB K nr.,GODK. MARG 350
7223 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
7224 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
7225 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
7226 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
7227 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
7228 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
7229 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
7230 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
7231 35CB LYX-pr 800
7232 35CB ÄKTA men ngt smal 500
7233 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
7234 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
7235 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
7236 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
7237 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
7238 36BC 5ö G.V. 80 år, prakthäfte, LYX marg 950
7239 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
7240 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
7241 38CBr 5 BREDA, 5 Smala par 750
7242 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
7243 38CCo Omv prakt-lyx 300
7244 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
7245 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
7246 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
7247 39BCr 10ö GV små siffror, superb marg, p-lyx 2800
7248 39CBo 10Ö SMÅ SIFFROR BRA MARG omv. 1500
7249 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
7250 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
7251 39CCo Nyskick 200
7252 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
7253 39CCr obet gemspår 150
7254 39CCr små sifror, omslagsveck 110
7255 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
7256 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
7257 40CC 10ö BERZELIUS, PRAKT 375
7258 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
7259 41B,CBR Linné 15ö CB häfte lyxmarg och klart godkänd marginal, lätt vikt vid klammern. Billigt 3000
7260 42xaBCo 10ö stora siffror 3+4sid rättvända prakt centrerade inlagor med godkända till breda marginaler . 3800
7261 42xaBCo 10ö stora siffror 3+4sid omv prakt centrerade inlagor med godkända marginaler. 2500
7262 43B,BC 5ö Bellman 4-block kar i omslag 250
7263 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
7264 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
7265 48A1 20x15ö ,omslag stpl Borås 19-11-49,PR 200
7266 52 15ö Linnè PR-LYXcentr häfte 750
7267 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
7268 54xa GV 10ö violett, CYLS 1H 125
7269 55 Cyls 1, Sergel 900
7270 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
7271 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
7272 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
7273 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
7274 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
7275 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
7276 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
7277 56b 5ö matt gulakt. grön G.V. profil hö. ,VF 50
7278 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
7279 57 BIBELN 15ö 1941, CYLS 1, ab, very fine 160
7280 57 ett märke saknas,prlyx 150
7281 57v "III" ett ex saknas F 805 175
7282 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
7283 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
7284 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
7285 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
7286 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
7287 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
7288 60A Birg. 8 par F 480 100
7289 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
7290 61 Cyls 2, obet särad tander 20
7291 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
7292 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
7293 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
7294 64 Cyls2 h F 600 200
7295 64 5ö SCHELE, LYX 195
7296 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
7297 64 SCHEELE CYLS 2V, PRAKT 195
7298 64 SCHELE , bra F 500 150
7299 64 cyls 2h, i par saknas 100
7300 64A 5ö SCHEÉLE, PRAKT 120
7301 65 G V 85 år, cyls 2,lyx,1800 700
7302 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
7303 65 G V 85 år, välcentr märken 300
7304 66 spegeltryck 20 märken 200
7305 66 Cyls 1 h, oglättat 75
7306 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
7307 66 SKYTTET 10ö , CYLS 2 PRAKT 40
7308 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
7309 67 Montelius, cyls 1v, prakt 90
7310 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
7311 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
7312 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, CYLS2v, 50
7313 67 Montelius 5ö 40
7314 68 cyls 2h 95
7315 68 SJÖKARTAN CYLS 1h, bra 75
7316 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
7317 68 Sjökartan 5ö prakt 70
7318 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
7319 69 LYX 125
7320 69 FLOTTAN 10ö , PRAKT, CYLS 2 65
7321 69 Cyls 2 , ktt 50
7322 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
7323 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
7324 70 Cyls 2, LYX 300
7325 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
7326 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
7327 70 cyls 1h, nyskick 225
7328 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2 175
7329 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
7330 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
7331 72 cyls 1h F 660 225
7332 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
7333 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
7334 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
7335 72 Röda Korset 20ö bra 150
7336 73 Pressen, CYLS 2vä 35
7337 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2, lyx 35
7338 73 LYX 30
7339 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
7340 73 Pressen ,fräscht 20
7341 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
7342 74 Rydberg, LYX 125
7343 74 pr-lyx centrering 110
7344 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
7345 74 V. Rydberg F 250 80
7346 75 sparbanken CYLS 1 40
7347 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
7348 75 Sparbanken 10ö, 2st Cyls 1, cyls2 25
7349 75 Sparbanken 10ö 20
7350 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
7351 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
7352 76 Lund 15ö pr-lyx 50
7353 76 15ö Lund, Cyls1 50
7354 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
7355 76 Cyls 1, centr. hö 30
7356 77 Cyls 1h , prakt 150
7357 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
7358 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
7359 77 nyskick 100
7360 77 cyls 2 100
7361 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
7362 77 20ö LUND, prakt 100
7363 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
7364 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
7365 77 20ö LUND , AB-PR 70
7366 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
7367 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
7368 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 2, PR 25
7369 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
7370 79A
20
7371 79B pr 20
7372 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
7373 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
7374 80 cyls 1h , pr-lyx 140
7375 80 Lyx , NOBEL 125
7376 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
7377 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
7378 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
7379 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
7380 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
7381 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
7382 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
7383 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
7384 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
7385 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
7386 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
7387 83 20ö GV 40års jub 20
7388 85 Pionjärjubiléet 30
7389 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 1 30
7390 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
7391 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
7392 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
7393 86-87 F 140 50
7394 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
7395 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
7396 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1h 30
7397 88 cyls 1h 60
7398 88 Strindberg 35
7399 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
7400 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
7401 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 1, AB-PR 30
7402 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
7403 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
7404 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
7405 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
7406 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
7407 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
7408 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1h 20
7409 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
7410 93 cyls 2, prakt 85
7411 93A 20x25ö grå typ1 , CYLS 1, LYX 50
7412 93A 20 x 25 Ö 30
7413 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
7414 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
7415 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
7416 94 polhem cyls 2 40
7417 94 POLHEM 25Ö 25
7418 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
7419 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
7420 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
7421 95 cyls 2, pr 160
7422 95 Petri Cyls 1 130
7423 95 cyls 2 130
7424 95 Petri F 350++, 125
7425 95 Petri 1952, cyls 1 120
7426 95 PETRI CYLS 1, PR 100
7427 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
7428 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
7429 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
7430 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
7431 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
7432 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
7433 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
7434 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
7435 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
7436 97 cyls 1, lyx 20
7437 97 Cyls 2 20
7438 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
7439 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
7440 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
7441 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
7442 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
7443 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
7444 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
7445 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
7446 101 Idrottsrörelsen F 150 50
7447 101 cyls1 40
7448 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
7449 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
7450 102 cyls1 50
7451 102 Cyls 2 50
7452 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 1 50
7453 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
7454 102 Stockholm 700 år F 120 40
7455 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
7456 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
7457 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
7458 104 cyls 1h F 180 65
7459 104 TELEGRAFVERKET 60
7460 105 cyls 2, pr 100
7461 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
7462 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
7463 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
7464 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
7465 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
7466 108 Cyls 1, lyx 100
7467 108 Cyls 2, lyx 95
7468 108 Cyls 1 80
7469 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 2 65
7470 108 Lenngren f 200 60
7471 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
7472 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
7473 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
7474 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
7475 110A Atterbom F 220 75
7476 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , CYLS 1, P-LYX 50
7477 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
7478 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
7479 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
7480 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
7481 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
7482 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
7483 114 25ö JÄRNVÄGEN , VF 25
7484 115B Sjöräddningen F 350 115
7485 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
7486 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
7487 117C1b 20x30ö G.VI. blå typ2, havfet linje 31mm 200
7488 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
7489 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
7490 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
7491 118A1b 20x20ö G.VI. grå typ2, PRAKT /!, F 1000 250
7492 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
7493 118C2 20x25ö grå G VI A typ 2, pr-lyx 75
7494 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
7495 120B 15ö röd, SJÖPOST, utan snedstreck 15
7496 122a 20ö VM I FOTBOLL , snedstr, prakt 20
7497 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
7498 124 Lagerlöf F 100 35
7499 130 ARRENIUS 30
7500 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
7501 135 BRANTING 15ö 15
7502 136 SAS ,F 80 25
7503 136o SAS omv, CYLS 2 35
7504 136O SAS 40ö 15
7505 136R SAS 40ö 15
7506 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
7507 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
7508 140 30Ö PILO 40
7509 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
7510 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
7511 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
7512 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
7513 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
7514 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
7515 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
7516 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
7517 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
7518 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
7519 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
7520 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
7521 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
7522 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
7523 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
7524 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
7525 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
7526 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
7527 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
7528 160 Nobelpris 1903 F 100 35
7529 166A 20x 30 ö violett 35
7530 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
7531 167-68 1904 Nobel 55
7532 170Ao TELEUNIONEN, KN +3 80
7533 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
7534 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
7535 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 1 30
7536 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
7537 173 30 ö Nobel 1905 20
7538 174B Nobel 1905 60
7539 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
7540 186A1 20x45ö orange typ3,prakt F 700 175
7541 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
7542 197 Älghuvud, F 100 30
7543 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
7544 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
7545 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
7546 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
7547 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
7548 203RT SVERIGES RIKSBANK 4,50 KR, RT 25
7549 205A Nordiska Vildblommor 30
7550 205A Nordiska Vildblommor 25
7551 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
7552 205A VILDBLOMMAOR, 20
7553 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
7554 207 Kyrkornas värdssamfund 15
7555 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
7556 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
7557 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
7558 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
7559 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
7560 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
7561 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
7562 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
7563 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
7564 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
7565 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
7566 214A Liljefors 20
7567 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
7568 215-16 Nobel 1903 30
7569 218 10 x 50 ö grön G VI A 15
7570 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
7571 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
7572 222A kn+1,5, delat kors vä 100
7573 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
7574 222A EUROPA 1969, PRAKT 45
7575 225ART WASA 5,50 MED RT 30
7576 228A,B SAGOR 2 EX 90
7577 234A Näringsliv 30
7578 234B
30
7579 239
30
7580 252 Nobel 1911, Cyls 1 35
7581 253 Idrottsflickor, helt kn 25
7582 254 Sv. GLAS 30
7583 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
7584 262 G:VI: 90 år F 65 20
7585 270 Nordiska Museet F 130 40
7586 270A
40
7587 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
7588 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
7589 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
7590 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
7591 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
7592 354 Helt kn,+ cyls2 20
7593 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
7594 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
7595 371 Stockholmia 86 , knr 50
7596 371 Stockholmia 86 F 160 40
7597 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
7598 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
7599 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
7600 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
7601 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
7602 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

7603 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
7604 1O 8X 25Ö LYX 200
7605 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
7606 1O 8X25ö ,omv LYx 160
7607 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
7608 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
7609 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
7610 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
7611 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
7612 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
7613 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
7614 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
7615 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
7616 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
7617 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
7618 2o 10x10ö brun, LYX 25
7619 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
7620 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
7621 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
7622 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
7623 4Ar F 700 225
7624 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
7625 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
7626 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
7627 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
7628 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
7629 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
7630 4B Cyl 2v 30
7631 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
7632 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
7633 4R 4x25ö blå , LYX 30
7634 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
7635 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
7636 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
7637 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
7638 5BOV Kn 0,5+ 300
7639 5BOV cyls 2 fot F 565 200
7640 5BRV F 600 200
7641 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
7642 5OH 15+5ö , KN 70530 75
7643 5OH PR-LYX 50
7644 5OH
35
7645 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
7646 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
7647 5OV PRAKT 5+15Ö 200
7648 5OV KN 1, 7..., F 595 200
7649 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
7650 5OV 5+15Ö, OMV 150
7651 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
7652 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
7653 5RV 5+15ö PRAKT 200
7654 5RV 5+15Ö, Rättv 150
7655 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
7656 6OH cyls 1 F 450 150
7657 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
7658 6OV cyls 2 F 300 100
7659 6OV cyls 1 fot 85
7660 6OV F 200 60
7661 6RV snedstreck, lyx 70
7662 6RV snedstreck 60
7663 6RV utan snedstreck F 175 55
7664 8OH kn +3 "...465, F 650 225
7665 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
7666 11BOV KN 3 108.. 35
7667 12FOV CYLS1, KN +1 100
7668 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
7669 15Do kn +4 30
7670 16C1r
15
7671 16C1r
15
7672 18 Tjörnbroar 20
7673 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
7674 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
7675 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
7676 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
7677 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
7678 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
7679 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
7680 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
7681 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
7682 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
7683
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
7684
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
7685
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
7686
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

7687
Stor Kartong (flyttlåda för böcker) med häftes lager och häftespartier medaljong och framåt , högt värde. Fynd ? 17000
7688
Stor Kartong (flyttlåda för böcker) med häftes lager och häftespartier medaljong och framåt , högt värde. Fynd ? 7500
7689
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
7690
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
7691
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
7692
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
7693
Parti 7st Handgjorda häften H 10,23, 29, 30 , 36CBo, 38CBr, 40CBr (5par smal marg) , blandad kvalitet. F ca 25000 1800
7694
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
7695
Samling 125 häften varav ca 115 olika 1918-67, ex H9-10, 16 , 64, 67-68 ,Flottan 1944 10+20ö, 5kr slottet H 99, 110A, 131, div kungahäften m.m. Hög kvalitet 1600
7696
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
7697
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
7698
Häften 1940-60-tal i bra kvalitet. F 14.000 1500
7699
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
7700
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
7701
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
7702
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
7703
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
7704
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
7705
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
7706
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
7707
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
7708
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
7709
Bättre moderna G VI häftenmed bl a H 190 C RT. Facit 6.400 900
7710
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
7711
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
7712
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
7713
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
7714
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
7715
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
7716
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
7717
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
7718
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
7719
50 st häften a 20 kr i 8x 2,50 = 400 x 2,50kr i par eller 4block = bra till 5 eller 10 kr porton = nom 1000 660
7720
Kpl häften med 360 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra till 5 eller 10 kr porton) = nom 900 610
7721
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
7722
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
7723
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
7724
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
7725
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
7726
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
7727
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690 500
7728
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
7729
Ca 80 olika Häften Medaljong- 1965 flera bättre ,ex 10ö Lützen, 10ö Riksdagen 1935, H 54, H76-//, H80, H 96, H115, H131, H140, De handgjorda kan ha någon omslags imperfektion sen bra. Billigt 500
7730
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
7731
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
7732
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 F ca 2500 400
7733
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
7734
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
7735
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
7736
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
7737
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
7738
Automat Häftesparti ca 100st inkl t.ex HA6 kpl. F ca 3500 markeringar finns 350
7739
ca 78 olika häften 1940TAL-1974 MED FLERA BÄTTRE. 350
7740
kpl häften med 200 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra till 5 eller 10 kr porton) = nom 500 330
7741
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
7742
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
7743
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
7744
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
7745
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
7746
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
7747
TREVLIGT PARTI 125 OLIKA CA 40 AUTOMATHÄFTEN , bl.a. HA6 4 olikadubbletter 250
7748
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
7749
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
7750
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
7751
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
7752
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
7753
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
7754
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
7755
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
7756
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
7757
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7758
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7759
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7760
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
7761
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
7762
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
7763
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
7764
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
7765
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
7766
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
7767 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500
7768 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000


NOMINALVAROR

7769
100 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 16000
7770
50 RABATT HÄFTEN inom Norden 8200
7771
Serie årsatser 1989-2006 inkl 20 rabattmärken. Nominal 7800 4600
7772
20 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN 3200
7773
20 RABATT HÄFTEN inom Norden 3200
7774
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
7775
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
7776
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
7777
Parti 500st 6 kr märken Nom 3000 , 500st B-porto 1800
7778
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
7779
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
7780
10 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN 1600
7781
10 RABATT HÄFTEN inom Norden 1600
7782
Parti 400st 6 kr märken Nom 2400 , 300st B-porto 1500
7783
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
7784
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
7785
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1150
7786
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
7787
Nominal Parti lösa märken , på blad, mycket häften mest 1980 tal Nominal 2200kr 900
7788
Nominal Parti lösa märken , några årsatser. mycket häften mest 1980 tal Nominal 2000kr 850
7789
5 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN 800
7790
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
7791
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
7792
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
7793
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
7794
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
7795
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
7796
4 rullar 2x 1,30+70ö,2,20kr= 100 x 5,50 porton nom 550 kr 350
7797
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
7798
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
7799
50st RABBATTMÄRKEN i par och block. 275
7800
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200


ARK PARTIER

7801
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
7802
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
7803
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
7804
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
7805
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
7806
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
7807
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
7808
ÅRSATSER 1967, 1968, 1969 ÖPPNADE MEN INTAKTA. 350
7809
Kilovara 1967 plomberad 350
7810
Kilovara 1967 plomberad 350
7811
Kilovara 1967 plomberad 325
7812
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
7813
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125
7814
174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
7815
144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
7816
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
7817
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7818
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7819
144Ecx 1 50 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 600


RULLPARTIER

7820
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
7821
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
7822
nr 277 25ö orange Prifil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
7823
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
7824
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
7825
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
7826
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
7827 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
7828
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3100
7829
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200


POSTFRISKA SERIER

7830
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
7831
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
7832
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
7833
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
7834
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
7835
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
7836
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
7837
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
7838
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
7839
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
7840
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
7841
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
7842
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
7843
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
7844
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
7845
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
7846
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
7847
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
7848
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
7849
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
7850
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
7851
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
7852
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
7853
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
7854
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
7855
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
7856
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
7857
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
7858
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
7859
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
7860
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
7861
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
7862
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
7863
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
7864
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
7865
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

7866
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
7867
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
7868
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
7869
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
7870
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
7871
ÅRSATS 1968, svår 700
7872
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
7873
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
7874
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 500
7875
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
7876
ÅRSBOK 1987-88 450
7877
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
7878
Årsbok 1990/91 utan tryck ( Årsbok 90/91) på kanten. Sällsynt? samt normal årsbok med tryck. 400
7879
Årsbok 2004 Nominal 570 375
7880
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
7881
Årsats frimärken 2007 , nominal ca 500 360
7882
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
7883
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7884
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7885
Årsbok 2003 275
7886
Årsats frimärken 1996 , nominal ca 300 275
7887
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
7888
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7889
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7890
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
7891
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
7892
1st ÅRSATS 1971, svår 225
7893
ÅRSATS 1972, 200
7894
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
7895
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
7896
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
7897
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
7898
ÅRSBOK 1991/92 175
7899
Årssats 1969 öppnad men kpl 175
7900
ÅRSBOK 1989-90 170
7901
ÅRSBOK 1989/90 170
7902
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
7903
ÅRSBOK 1988-89 165
7904
ÅRSATS 1973 150
7905
ÅRSATS 1973 150
7906
POSTENS förseglade årsats 1973 150
7907
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
7908
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
7909
ÅRSATS 1974 100
7910
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
7911
Årsbok 2006, inga frimärken 95
7912
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


7913
Postförseglat Kilovara 1966 425
7914
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
7915
KILOVARA 1973, förseglad 350
7916
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
7917
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
7918
Postförseglad kilovara 1972 325
7919
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
7920
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
7921
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
7922
Postförseglat Kilovara 1974 325
7923
Postförseglat Kilovara 1973 325
7924
Postförseglat Kilovara 1969 325
7925
Postförseklad kilovara 1969 325
7926
Postförseglad Kilovara 1965 325
7927
Postförseglad kilovara 1974 300
7928
Postförseglad kilovara 1969 300
7929
Postförseglad kilovara 1973 300
7930
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
7931
Postförseglad kilovara 1978 225
7932
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

7933
NORDISK FILATELIS FÄRGLIKARE KPL SVERIGE Eftersökt. 750
7934
NORDISK FILATELI FÄRGLIKARE, blad 1-81 Sverige kpl i pärm. 600
7935
2st Harryy Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
7936
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
7937
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
7938
Färgskalan 212 Göransson , eftersökt användbar färgskala. 300
7939
Handboken över Sveriges Frankotecken del 1,2,3 med nytrycken av vapen. 300
7940
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
7941
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
7942
8 visirpårmar , ca 4,8 kg 200
7943
LEUCHTURMALBUM MED FICKOR 1870-88 för märken och häften , högt nypris. Grön klämfjäderpärm ca 2,9 kg. 200
7944
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
7945
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
7946
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
7947
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
7948
7 st Visirpärmar, bra, 4,2 kg 150
7949
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
7950
Svart Schaubek klämfjäderpärm läder (imitation?) i nyskick bredd 29, höjd 30cm . 125
7951
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
7952
Bok "Svensk Posthistoria 1855-1925" : Jan Billgren o Sören Andersson,SFF Handbok D2 ,tryckt 1995 125
7953
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
7954
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
7955
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
7956
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
7957
Årsböcker 2012-14 3st upplaga ca 4-6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
7958
Esttettalbum pår . Fin. 75
7959
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


7960
Fyndlåda, Sverige 2 album **, diverse äldre vapen - lejon , tjänste stpl med mycket hög katalogvärde, även en del 1924 års , häften , årsatser, lösa märken, men även liten Norgesamling, div Schweiz och Tyskland med högt katalogvärde ca 2200 DM- 3500
7961
Fyndlåda, Banankartong HV , full, mycket sverige i insticksböcker m.m. , men usa och många länder. Mycket märken en del bättre. 3000
7962
Banankartong med 3 skokartonger fyllda med instickskort med massor av märken bl.a. många lite bättre vapen,flera Lejon och sen fram till 1990 tal , många tusen märken . Fynd ? 3000
7963
SAMLING STÄMPLAT4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
7964
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
7965
Parti stora tjänste stämplat */** på svarta kort i kasett ,omftattande dubblettparti med 37 st t 14 (F ca 8000) och 100 tals t 13 med ex 70 3ö mest **, 4st 6ö, ca 56st 12ö , över 100st 20ö röd, 16st 24ö, 33st 24A, 24B prakt 3-strip **, 4-block **, tj25 ca 20st **, tj25 5 stpl, tj 26 4 stpl, 13st **/*: tj 17F 2014 ca 49000 lite blandad kvalitet. 2000
7966
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
7967
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
7968
ORTSTÄMPLAR LJ-MO I SKOKARTONG PÅ C6 KORT ORT FÖR ORT, cA 4000 ST LÄSBARA -PR-LYX en del på klipp. Billgt. Lite vapen- ringtyp, mest Oscar och framåt, flera lite bättre. 1800
7969
100 buntar 3,4,5,6,12,OCH 20Ö RINGTYP T 13 , verkar äldre. F 15.300 1500
7970
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
7971
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
7972
ca 1250 100 buntar Oscar-1970 tal, lågt utrop, ca 5,4 kg. 1000
7973
Fyndlåda, med ex bra Sverigealbum Lindner Falzlos (4kg), till 1969, istpl**/* , flera landstorm, 20 olika kongress o Föreningen, 8 BC-CB, Stockholmia 55 9-blockserie m.m., vidare div häften, kuriosa m.m. Totalt ca 7kg, 1000
7974
Dubblettk artotek stpl Sverige i 2 askar 1858-1987, 1000 tals märken endel bättre vapen -ringtyp. Stämplar ? 2,2 kg. 1000
7975
30 st intressanta 100 buntar (nr491 70 bunt) från gammalt lager. nr 332C-, 1941-1963, med många bättre högvalörer. ex 357, 447, 457 65ö Lenngren, 501, F ca 33100 2014, fina stämpelmöjlighetre. 900
7976
Medaljong 30 Ö I CA 9000 EX I 100 buntar, delvis parbuntar och vågr 3-stripsbuntar. Ser gammalt ut. 800
7977
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
7978
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
7979
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
7980
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
7981
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
7982
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
7983
ca 34st 100buntar ex nr 45, 157, många högvalöer ca 1936-62 ex nr 252, 307, 332B,333B, 343, 352, 362, 369, 373, 381 , 447, 452, 477, 480, 489,505B, 506, 508, tj19, 43 F2014 ca 24600 inga M räknade 500
7984
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
7985
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
7986
NR 305, 1,75KR TRE KRONOR 100 BUNT OVANLIGT. frän gammalt lager. f 7000 500
7987
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
7988
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
7989
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
7990
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
7991
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
7992
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
7993
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
7994
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
7995
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
7996
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
7997
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
7998
Finland , 32 gamla 100 buntar nr 58 samt , 1mk 8st 100 buntar nr 73, ser gammalt ut 350
7999
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
8000
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
8001
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
8002
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
8003
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
8004
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
8005
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
8006
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
8007
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
8008
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
8009
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
8010
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
8011
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
8012
Alladin ask med över 2000 st G V profil vänster bl.a. 200 av var 85ö 0ch 115ö. 300
8013
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
8014
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
8015
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
8016
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
8017
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
8018
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
8019
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
8020
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
8021
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
8022
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
8023
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
8024
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
8025
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
8026
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
8027
Spännande dödsboparti klipp i 10 askar . en genuin livstids ihopsamlandes av brevklipp från egen korrespondans. Mannen var född 1915. En orörd iivstids frimärksklipp från många länder. Vikt ca 4,8kg inklusive askar. Fynd ? Nöje att gå igenom! 200
8028
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
8029
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
8030
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
8031
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
8032
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
8033
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
8034
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
8035
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
8036
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
8037
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
8038
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
8039
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
8040
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
8041
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
8042
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
8043
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
8044
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
8045
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
8046
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
8047
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
8048
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
8049
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
8050
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
8051
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
8052
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
8053
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
8054
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
8055
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
8056
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
8057
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
8058
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
8059
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
8060
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
8061
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
8062
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
8063
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
8064
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
8065
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
8066
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
8067
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
8068
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
8069
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
8070
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
8071
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
8072
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
8073
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
8074
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
8075
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
8076
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
8077
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
8078
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
8079
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
8080
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
8081
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
8082
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
8083
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
8084
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
8085
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
8086
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
8087
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
8088
15 st bandmärkesbrev, 1920-38 2 lejon som lösen en med PR KORK stpl , 146E m.m. 400
8089
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
8090
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
8091
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
8092
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
8093
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
8094
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
8095
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
8096
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
8097
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
8098
24 FÖRSÄNDELSER VAPEN,14b, 8 RINGTYP, 9 OSCAR flera Hidingsta och 5 senare. 300
8099
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
8100
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
8101
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
8102
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
8103
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
8104
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
8105
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
8106
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
8107
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
8108
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
8109
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
8110
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
8111
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
8112
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
8113
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

8114
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 40000
8115
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 35000
8116
RINGTYP T14 OCH T13 mycket fin samling/parti i nyanser med PR-LYX STÄMPLAR, ENHETER OCH en del kuriosa. MÅnga riktigt fina märken se bilder på internet. Enheter som 4ö t 13 6-strip , 24ö 5-strip, 24ö 6-block, 30ö 5-stripm.m. 24000
8117
Bra samling stämplat i Facitalbum 1955- 1972 nästan helt kpl med skillingarna 3-24sk inkl flera 4sk i nyanser inkl grå, svart o brun lokal, vapen i nyanser, Lejon med 14A, 2x17ö, ringtyp helt kpl med flera nyanser och prakt stämplar, , band med ex 140Acx, 142Abz, 142Acz, 142Ea 142Ecc, 144Acz, 162cx, landstorm I-II-III i fina stpl serier, fina serier 1924 kpl och alla BC-CB, sen i princip kpl med tjänste och lösen kpl inkl extra nyanser. Skillingarna i blandad kvalitet sen mycket bra kval. Flera PR stpl. 20000
8118
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 ochph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 17500
8119
Samling stämplat i tjockt visiralbum1855-1972 med alla skillingar, vapen överkpl, 14-16 i antal, ringtyp helt kplinkl exmånga extra nyanser, Landstorm I-II-III kpl med bra 124-125, rikligt med bandmärken, Kongress och Föreningen kpl serier, nästan alla BC-CB, tjänste och lösen kpl. Skillingarna i blandad kvalitet sen mest god-mycket god kval 15000
8120
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 10000
8121
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9500
8122
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 9000
8123
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 9000
8124
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 9000
8125
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
8126
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagenoch Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7500
8127
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 7000
8128
10ö OSCAR, ca 300 st på visirblad, alla med PRAKT-LYX stämplar , många orter. Fin kvalitet . Utsökt lot. 6000
8129
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 6000
8130
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpappaer, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 6000
8131
ORTSTÄMPLAR på ca 20 visirblad och ca 1400 märken mest Oscar-medaljong, sorterat länsvis och A-Ö. Länen X, Z, AC och BD har även bandmärken 1920-40tal. Nästan bara PRAKT-LYX STÄMPLARE. Trevligt parti, även en del lite bättre. 6000
8132
Vapen , nyanssamling 5ö, 22 st, 9ö 3 st, 12ö ca 100st många ultramarina, 24ö 35st, 30ö 7 st, 50ö 16st, Många bättr nyanser om än något blandad kval. Flera vackra stämplar. 5000
8133
Samling 1980-90 i album med 400 olika märken och par med LYX stämplar . Många olika orter. 5000
8134
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 5000
8135
SAMLING i fin kvalitetpå visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4500
8136
SAMLING stpl 1858-1949 i Estettalbum, bra vapen-ringtyp ex 3x nr 10, 6x 14B 3x 16, bra nr 18 4ö ringtyp t 143x 20, 2x nr 27, 5x tj8, 2x tj9, tj 2B, bättre band, bra 24års inkl ex 215-222, 17 olika BC-CB par, m.m. Flera praktstämplar . Bra kval. F 2007 ca 50.000 4500
8137
SAMLING OSTÄMPLAT / POSTFRISKT 1858- 1974 I TJOCK VISIRPÄRM, INKL EN DEL NYANSER OCH NÅGRA DUBBLETTER. Flera ringtyp , Oscar, 5 kr posthus, bra tjänste och lösen, välfylld medaljong o framåt, ex 1kr kongress ** F 2014 ca 92.000:- med hänsyn taget för * ostpl priser. Några tidiga i blandad kvalitet sen mest bra ex 4500
8138
Genuin samling stämplat i 2 pärmar (ca 5,1 kg)1855-1949 med 2 fina 4skill, många vapen minst 2 av var, några brev, 14-16 2-4 av var, ringtyp t 14 kpl med t.ex 4 riksdalrar, , ringtyp 13 med ex 6st 24ö (ej nr 37), ph 2-10 av var, massor av Oscar i nyanser och utvalda pr-lyxs stämplar, nr 51, 65, div landstorm, bandmärken i vm, 20 olika 1924 + båda 10ö cx, ca 10 olika BC-CB ex 10ö Berzelus BC, välfylld. Vapen - ringtyp 14 lite blandad kvalitet sen god. Flera PRakt stämplar här o där. 4500
8139
FINT PARTI/ NYANSSAMLIG STORA TJÄNSTE T 14CA 115 ST PÅ VISIRBLAD MED MÅNGA PR-LYXS MÄRKEN och bra nyanser. MYCKET BRA OBJEKT.. 4200
8140
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 4000
8141
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 4000
8142
Samling i album 1995-2003 kpl ? och med ca 800 LYX stpl (Kiruna) olika märken eller par och några block . 4000
8143
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
8144
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 4000
8145
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 4000
8146
Samling **/* 1891-1967 i visiralbum med ex nr 40-49 *, 90** praktex, 167c **, Kongress kpl **/* bra tandning, Föreningen med ex 40(AB) 50ö 80ö. 1kr -2kr i ** fina prakt ex, 5 kr * prakt, sen välfylld med bättre märken och serier. Bra kvalitet. 4000
8147
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
8148
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 4000
8149
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
8150
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3800
8151
Pärm vapen -, ex 28st 5ö vapen , 3st 9ö, 32 st 24ö, 18ST 30Ö, 5 ST 50Ö, 3x 14B, 7st nr 16, många ringtyp t 14 (ca 46st) ex 4st 6ö med 2 grå nyanser, 24a, många t 13-ph över 210 st, med ex 4st nr 34 inkl 34 f citrongul, , 2 st nr 44, flera prakt stämplar, kuriosa stämplar, varianter, R (REK) stpl på nr 35, färgade stämplar., 9 pr-lyxstpl stora tjänste med 3at 24ö, ca 30 lösen några prs, vackra medaljong med 2x 75, par **, flera olika valörer med PR-LYX stpl. Lågt utrop. 3600
8152
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 7000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 1995 ca 33. 000:- 3500
8153
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
8154
RINGTYP T 13 parti 78 ST varav ca 70st MED PRAKT OCH LYXSTÄMPLAR . Många nyanser och alla valörer utom 1 riksdaler. Ex 9 st 50ö. Nr 23+19 varsinn prakt- lyxstpl på klipp ingår. MÅNGA PRAKTEX. 3500
8155
Samling stpl 1855 -1890 med 2x 4sk, vapn kpl med 3st prs 24ö, 2x 50ö, Lejon med 4x3ö, 2 st prs 17ö, 7st 20ö mestadels prs, en del vackra ringtyp t 14, och ca 74 st ringtyp 13o Ph. Flera PR-LYXS. Även nr 11*, 13*, 3500
8156
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3500
8157
Bra samling stpl 1916-74 i tjockt visiralbummed bl.a. Landstorm I-II-III kpl i bra serier, bra bandmärken ex 139b, 20 olika kongro jubileum, ca 8 BC-CB, 269B1-B2 ,bättre BB par . Bra kvalitet. 3500
8158
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
8159
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
8160
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
8161
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
8162
Oskar nr 39-64, i tjock visirpärm med varianter, tydliga och mindre tydliga i 1000 tals märken , flera intressanta. Massor av vm1 och vm 2 på 5-50ö. Högt katalogvärde 3500
8163
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
8164
SAMLING STÄMPLAT 1855- 1971 I Facit album, 4sk, vapen kpl, Lejon kpl med fin praktstpl 17ö, ringtyp kpl ( ej nr 37) flera nyanser och ett brev med 2x6ö t 14, Landstormen nr 105-35 helt kpl med bra högvalörer nr 124-25, fint bandmärkesavsnitt med bra 162cx, kongress till 1kr Förening till 80ö, flera BC-CB par, diverse tjänste, och lösen : Lågt Utrop. 3500
8165
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
8166
Ringtyp t 13 , bra stämplad nyans och variantsamling med ca 270 märken , inkl många varianter och flera Praktstpl. 3300
8167
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
8168
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
8169
Fin samling stora tjänste T 14, i nyanser många praktstämplar, 6x3ö, 7x4ö, 5x5ö, 7x6ö med 2 grå, 9 x 12ö, 3x20ö, 8x24ö, 4x 30ö, 2x 50ö och 3x 1kr. Fin kvalitet. 3200
8170
VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN KPL MEST POSTFRISKA EX . BL.A 80ö OCH 5 KR I PRAKTex **. Fca 13000 3000
8171
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
8172
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
8173
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
8174
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
8175
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
8176
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
8177
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
8178
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
8179
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
8180
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
8181
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
8182
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
8183
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
8184
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
8185
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 13, massor av nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 250 st inkl 1 riksdaler, 16 st 24ö. 3000
8186
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
8187
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
8188
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
8189
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
8190
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
8191
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
8192
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
8193
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
8194
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2700
8195
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
8196
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
8197
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
8198
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
8199
Samling, 1886-1977 postfriskt ** i 2 visiralbum med t.ex. nr 45 ** AB ex, 145Ea, 177Aa,c, 190b, 238, 245-58, 259-65 kpl med alla 3-sid, 266CB, 266-68 kpl, 284-317 kpl Tre kronor, 318BC-CB, 320-23 inkl 321BB, 324BB, 326-29, 330-36, 338-392 F ca 22000 till 1949. 1949-1977 med de flesta märken och en del häften F ca 6000. Totalt Facit 2011 ca 28.000 i mycket bra kval. 2600
8200
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
8201
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
8202
2 fina Leuckturmalbum med fickor 1966-92, med frimärken och häften nästan kpl. Nominal ca 4500 2500
8203
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
8204
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2500
8205
LÖSEN T 13 stpl från stor utställnings samling, KURIOSA STÄMPLAR, 16 OBJEKT sigill, kork , T-stpl, Eslöf 2ring. korkstpl. 6ö NON PAYE Outlöst, 20ö i 12block med WÄRDE stpl Hög Kvalitet. FIN LOT, 15 OBJEKT FALSKA OCH EFTERSTÄMPLADE KURIOSA INGÅR DESSUTOM. 2500
8206
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
8207
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
8208
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
8209
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
8210
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
8211
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
8212
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
8213
Bra parti ca 67 st tjänste t 14 med alla valörer och flera nyanser och många PR-LYX STÄMPLAR, F CA 24000 mest fin kvalitet, ex 10st 3ö, 3x4, 7x 5ö, 7st 6ö, 4 20ö, 14 st 24ö . Mycket prisvärd 2500
8214
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
8215
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
8216
Parti 19st stpl 4-skillingar, flera med varianter, aning blandad kvalitet men många fina intressanta 2500
8217
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
8218
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
8219
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
8220
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
8221
Ringtyp t 14 2 över kpl serier 26st, och 27 st med bättre nysner som 20 g, 24i ,27a, t 13 med 25st 3-1kr och 42st 3ö-1kr inkl fin riksdaler t 13, samt ringtyp Ph överkpl 24st, några 50-51 och oscar boktryck. Flera fina ex och en del PR-YX STÄMPLAR. FIN KVALITET 2400
8222
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
8223
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
8224
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
8225
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
8226
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
8227
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
8228
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
8229
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
8230
50 ST TJ 26 ,PÅTRYCK 10Ö PÅ 24Ö STORA TJ., I BRA STPL EX , ÄVEN PRAKT EX. 2000
8231
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
8232
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
8233
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
8234
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
8235
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
8236
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
8237
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
8238
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
8239
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
8240
Samling stpl i 2 album 1855-1980, def 8sk oräknad, vapen många ringtyp , flera bättre här och där, flera BC-CB, blandad kval men många bra ex. och en del prakts. F 2009 ca 26.000:- välfylld. 2000
8241
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
8242
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
8243
Samling stpl i Verbisalbum 1855 -1949 med ex 2 bra 4skill, flera vapen några prs, div ringtyp bra nr 65, 121 5 kr Föreningen, div tjänste och lösen m.m. Bra värde 2000
8244
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
8245
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
8246
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
8247
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
8248
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
8249
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
8250
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
8251
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
8252
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
8253
Dubblettlager stämplat i 2 pärmar 1936 Bromma till 1941 Slottet. Tusentals märken med flera bättre som drygt 40 st Bromma, många BC-CB par, vBB par, vackra stämplar. lite blandad kval. F 2014 ca 72000:-. 2000
8254
BRA samling ostl **/* i Schabekalbum med fickor 1858-1975, med nr 7 (*), 33 (*), 42, 44, 48*, flera landstorm, en del bättre AND, 151a **, 153-55 *, 180b**, 15 OLIKA KONGR-FÖRENING MED EX BÅDA 60Ö, bra serier 234-258 , sen välfylld med de de flesta serier ** och 7 BC-CB **, några tjänste som tj3 (*) tj 20 ** m.m. fin kvalitet.Högt värde. Billigt 2000
8255
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
8256
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
8257
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
8258
Bra samling ringtyp PH nr 40-51 på 16 visirblad , **/* stpl , ostpl av varje valör ingår ex 2 50ö, 2 30ö, prakt 4 block ** 4ö, 3ö , nr 51 ab-pr 10 block,** , samt några brev.Många prakt stpl . Ca 300 märken . Lågt utrop 2000
8259
VARIANTSAMLING RINGTYP 12ö T 14, 104 st + 1 brev. bl.a.stort dragspel, dubbelt dragspel, dubbelt partiellt spegeltryck, 2 märkesbilder på brev 1872, ort bläckmakulering DÖRARP, tryckvarianter m.m. Allt beskrivet på albumblad. Hög intressant samling! 2000
8260
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
8261
50st 5 kr posthuset F nr 65, i 25st vackert stpl par HÖG KVALITET. fIN INVESTERING. 2000
8262
SAMLING/PARTI RINGTYP PH I visiralbum m uppsatta i nyanser och även i dubbletter ex ca 100 2ö , 3ö ca 15 st, 230st 4ö, ca 250 5ö, 17st 6ö, ca 150 20ö, ca 130 x 30ö, över 100 50ö, ca 120 1kr och ca 65st nr 50, samt vacker nr 51. Flera fina stämplar, en del Praktstämplar. Varianter ?m.m. F ca 36000. Lågt utrop! 2000
8263
Lagerbok, 48 sidor Oscar 1891- 1956, bl.a div Oskar **/*, 5 kr posthus nr 65 *, **/* , flera bättre medaljong, nr76*, 96*, diverse landstorm, många lite bättre band 139-195 ex 149A**, 156cx*, 158 5 strip ** (F 6000159**. 159b**, 163** (1800), 169cx 5strip **, 168d **, 177A 9 st **, 190 **193-194**, kongress 5ö-60ö**, 1kr **, 217-21**, 224 2kr *. 234-37 **. många postverket **, massor tre kronor**, 318BC 4-block, 321 BC **, många bra högvalörer 1940 tal, 322-23, 327, 329, 334, 336 etc... Mycket högt värde Lågt utrop ca 1500-2000 märken 2000
8264
Bra samling stpl 1858-1969 i Facit album, flera vapen, Lejon, ringtyp t 14 kpl, tjänste och lösen t 14 kpl bra ringtyp 13 och ph, tjänste 11-25 med 22B, bra bandmärken, 144Ecx, 144Ccx, 162cx Kongress 5ö-2kr , 197cx, 211-220, 22-223, 212cxz. flera BC-CB ex, 324BC-CB, slottet BC sen nära kpl. Mest fin kvalitet. Högt värde 2000
8265
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
8266
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
8267
Mycket intressant parti vapen - ringtyp ca 650 märken i visirpärm , div 12ö vapen , och ringtyp , t14 med många 5 och 12ö i nyanser , 3 st riksdalrar och tryckvarianter, vidare massor t 13 i nyanser ocg varianter, samt PH dito, flera pr-lyx STÄMPKAR, NR 37 VACKER RIKSDALER , kt, INGÅR förstärkt vackert 8 block 50ö t 13, 80 ö medaljong borttvättat påtryck m.m. 2000
8268
Samling * /**på 10 visirblad med skilling banco kpl 1-5E4 kpl * F 14000, sen samling postfriskt på 10 blad inkl bättre som 90ö Bibeln, 120ö Birgitta Stockholmia 9-block serie. 2000
8269
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
8270
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
8271
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
8272
Postfriskt i lagerbok 1878-1949 samt Kungamärken G VI A 394-437, samt Stockholmia 1955 i 9-block serie, i princip troligen allt **, nr 30 med krackelerad gummi, diverse oscar till 50ö, 144 C i 4-block , 3st 151C, 177C par, 179 Abz i fint perfekt ** 5 strip ( F 7500kr) , 218 ** par, 219, , 234-37 med 5st 236. 240-45, 246-55, 262 BC i 18 block med 3st BC dito 261CB, vidare flera BC-CB inkl 273 BC bra par 10ö stora siffror, bra trekronor överkpl Högt värde , lågt utrop! 2000
8273
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
8274
ORTSTÄMLAR samlingca 700 st H-LÄN vapen - 1980 tal mest små märken fram till 1950 tal , 10-20 % är på klipp , massor olika och mindre orter RIKLIGTmed PRAKT LYX STÄMPLAR . 2000
8275
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
8276
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
8277
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
8278
LIGGANDE LEJON 14A par, 14-B 8st, 15 a1,b1,-b2 4 st, 7st PRAKTS 20ö.. Vackert parti med AB-PRAKT stämplar. F 2018 ca 18400 SOM NORMALEX 2000
8279
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
8280
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
8281
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
8282
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
8283
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
8284
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
8285
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
8286
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
8287
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
8288
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
8289
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
8290
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
8291
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
8292
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
8293
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
8294
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
8295
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
8296
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
8297
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
8298
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
8299
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
8300
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
8301
VARIANTSAMLING RINGTYP T PH ca 280 märken , Allt beskrivet på albumblad med tryckvarianter , , 2 märkesbilder 30ö ovanligt på ph, 30ö PH + del av marginal PH på baksidan, spegeltryck, 2 ph 4ö, 5ö,1kr flera förskjutna mittpartier, . praktstpl - lyxstp (ej varianter på dessa ),kuriosa stpl, Hög intressant samling! 1800
8302
RINGTYP T13 i visirpärm , 50x 28, 47x 4ö, 80x 6ö, över 200 5ö, ca 180 12ö, ca 150 20ö, 39st 24ö, ca 100 30ö, 71st 50ö, 55 st 1 kr och över 200 nr 39 oscar Boktryck utan PH. En del vackra -praktstäplar, och en del varianter. F ca 39000 Intressant 1800
8303
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
8304
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
8305
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
8306
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
8307
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
8308
Album ca 53 visirblad (2,2 kg) postfriskt ( en del ostämplat oräknat) medaljong-1960 tal. ex nr 84 4-block **141 par **, 144Acxz 5-strip, 149A, 153a,b-154-155, 165cx par 175A par, 179Ae par, 180a 2st, 181a 2st, 183a 2st, 185a par, 226-30 parserie, bra postverket 2x 30ö, 50ö par4strip 1 kr, nr 336** div 5-strip: 2x Montelius 120ö, sjökartan 60ö, 60 ö Scheele. Högt värde. 1700
8309
Bra dyrt Verbisalbum standardsamling stpl 1855-1949 med 4sk, många vapen , lejon kpl, ringtyp t 14kpl med en del nyanser, sen en hel del bra märken och div tjänste och lösen . 1700
8310
NYANSSAMLING vapen 5ö 6st, 24ö 4st, 30ö 4st, 50ö 5 st, Lejon 14B 8st, 17ö 4 nyanser inkl grå, 20ö 5 st. F 2016 ca 19000, något blandad kvalitet men billigt. 1700
8311
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
8312
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
8313
Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PR-LYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
8314
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
8315
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
8316
Medaljong nr 75- 104 specialsamling i nyanser och varianter, många PR-LYX stämplar, vm varianter riktkors m.m. ca 800 märken Ser ut att vara bra nyanserat.( men inta alla märken är nyanserade) 1600
8317
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
8318
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
8319
3ö och 20ö LEJON, nr 14, 16 . Bra nyanssamling med flera PRAKT stämplar och bättre ntanser , ex 16b 3 st, 16f 4 st. 1500
8320
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
8321
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
8322
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
8323
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
8324
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
8325
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
8326
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
8327
Samling 1920-44 bandmärken nr 139-357 på gamla album blad ex nr 142Acc 142Ecc, , 144 Acc,,144Cbz, Ccx, 144E 2st , 145Ea,cx, 146Ea,b. 151Cbz 153 -55 med papper och vm. (inga kongress eller jubileum) , senare bl.a. 269B1,B2 Mycket Fin kval F 2009 ca 19500:- 1500
8328
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
8329
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
8330
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
8331
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
8332
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
8333
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
8334
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
8335
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
8336
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
8337
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
8338
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
8339
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
8340
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
8341
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
8342
Bra samling oscar boktryck nr 39 och 45 på 10 visirblad , stpl , ostpl 2st nr 39 *, 1 st nr 45* , samt 8 försändelser .Många prakt - LYX stpl . Ca 100 märken . Lågt utrop 1500
8343
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
8344
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
8345
30st 5 kr posthuset F nr 65, i 15st vackert stpl par HÖG KVALITET. 1500
8346
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
8347
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
8348
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
8349
Samling i 32 sid insticksbok (märken på 4sidor) , 3x 4sk, 8sk Banco, 4x 5ö vapen, 9ö, 21st ab-prs 12ö, 6st 24ö, 3x30ö, 2x 50ö, 3x 14B, 16, bättre ringtyp t 14, ex 4st 6ö inkl 20h, ringtyp t 13-ph, oscar med flera pr-lyx stpl. Något blandad kvalitet. 1500
8350
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
8351
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
8352
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
8353
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
8354
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
8355
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
8356
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
8357
47ST SVARTAVDRAG (provtryck?) av frimärken 1936- 66 ca 6 sista i färg, och ca 10st svartavdrag Provtryck ? Pv.tr Sth ex Riksdagen daterad 1934, Postverket 1936 , totalt 57st . Ovanligt matrial 1400
8358
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
8359
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
8360
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
8361
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
8362
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
8363
LEJON NR 14-16 NYANSSAMLING, 44 x 3ö, 17ö och 34 st 20ö, Lite bl kval. Bl.a ÅNGBÅTS stpl på3ör, 2st 14 Bv2, flera f nyanser. 1300
8364
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
8365
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
8366
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
8367
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
8368
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
8369
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
8370
Nyans samling Lejon stpl nr 14-16, på gamla alb. blad 15 x 14B, 15a,b,c (grå ktt) , 9x 20ö. något bl. kval. F 2009 ca 12.500 Flera vackra stpl. 1250
8371
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
8372
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
8373
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
8374
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
8375
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
8376
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
8377
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
8378
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
8379
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
8380
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
8381
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
8382
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
8383
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
8384
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
8385
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
8386
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
8387
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
8388
41st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
8389
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
8390
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
8391
Samling stämplat 1858- 66 på svarta visirblad liknande (dubbelsidiga Varic blad) vackra vapen, flera fina ringtyp 14, 13, ph nr 65, 179bz, , bättre 1924års 17 olika 233b m.m, mest Hög kvalitet flera praktstpl 1200
8392
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
8393
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
8394
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
8395
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
8396
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
8397
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
8398
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
8399
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
8400
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
8401
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
8402
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
8403
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
8404
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
8405
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
8406
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
8407
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
8408
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
8409
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
8410
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
8411
Parti 17 olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a. 273 CB1, fin kvalitet F1917 11000 1100
8412
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
8413
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
8414
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
8415
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
8416
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
8417
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
8418
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
8419
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
8420
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
8421
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
8422
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
8423
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
8424
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
8425
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
8426
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
8427
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
8428
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
8429
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
8430
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
8431
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
8432
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
8433
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
8434
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
8435
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
8436
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
8437
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
8438
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
8439
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
8440
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
8441
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
8442
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
8443
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
8444
Samling stpl i bra Facitalbum 1855-1990, bl.a. 4sk brun lokal kht, 5,3prs 12ö, 2x24ö 30ö vapen, nr 14, 16 flera ringtyp bla flera prs t 13., nr 44, 51, flera pr-lyxs oscar, nr 65, 105-14, 126-38, 8olika kongress,och 9 olika Förening inkl båda 60ö., 226-30 sen fåtal märken. Lite bl. kval men flera vackra stpl. 1000
8445
LYXSTÄMPLAR, 7 ST RINGTYP, 1 TJÄNSTE OCH 20ST OSCAR-MODERNT. totalt 28st. 1000
8446
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
8447
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
8448
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
8449
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
8450
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
8451
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
8452
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
8453
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
8454
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
8455
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
8456
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
8457
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
8458
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
8459
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
8460
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
8461
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
8462
147st ORTSTÄMPLAR PÅ 10 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 3 visirblad 1000
8463
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
8464
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
8465
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
8466
UPU 1924 NR 211-25 överkpl PRAKT serie på gamla albumblad, inkl 212cx, cxz, 216b , 2 ex av var 20,25, 35 och 60ö. 5kr pr-lyx. 1000
8467
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
8468
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
8469
Samling stämplat 1855- 1947 i album, bl.a. 4sk banco, nr 10a, 5,24,30.50ö vapen, ett par bättre ringtyp som 6ö grå , 11 olika kongress, 10 olika föreningen nr 217, lite tjänste tj10 15, L 17a m.m. Bra värde 1000
8470
PARTI stpl på 7 visirblad 1924-40 med 15st Kongress, 2x 197cx, bra en krona, Föreningen med fina kronvalörer 1-5 kr och 9st 20ö-80ö, många nr 240-57 med fina -pr-lyx stpl, 261BCCB, 262BC , högt värde fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
8471
Samling med stämplade dubbletter 1858- 2012 i 64 sidig insicksbok, flera vapen 7,11, 14B16, div ringtyp ex nr 20, 24, 44a, 51 nr 65, 28 olika landstorm, 7 olika kongress, NÅGRA BC-CBsen massor av märken och ca 140 olika märken medPR-LYX stämiar PÅ 1970 - moderna 1000
8472
Visirpärm med 4sk vacker men kht, över 80st 12ö vapen flera praktstpl 6st bra 24ö, 3x14B, 5x 20ö nr 16, div t 14 som 22f, 2x 24öflera ringtyp 13 ph delvis prakts, 4 visirblad oscar 2x posthus nr 65, div bandmärken sen fåtal senar ex 233a,b 320B1,B2. Vidare bra tjänste t 14 7 olika i fin kvalitet (F 2750) ) 5 visirblad stora tj t 13 med ex fekfri 22B ( F 1500) Lösen 23 st (F ca1900) F 2017 ca 15.600 flera prs 1000
8473
UTSÖKT PARTI SMÅ TJÄNSTE, div vm krona med prs, 4block, m.m., vm linjer ca 50st 10ö med PR-LYX stpl, 8st pr-lyxs 35ö, omvända vm 8st 10ö flera prakts, 25ö cx, m.m Vackert partiab-pr, 30ö cx prs 1000
8474
Trevlig nyanssamling stpl bandmärken nr 140-189 på gamla albumblad , flaera nyanser papper och märken i antal, ex 144Ac i par, 5st 146Ca7st 146E ett 4-strip , 3st 151Aa, 6st 151Ab AGRY, fin färgstudie av 151A, 152A, 2st 185b, 4st nr 189 . Intressant 1000
8475
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
8476
Bra samling */** i 2 dyra Kabe album med fickor 1855- 1972, märken från nr 40, med tex nr 89**, flera högvalörer 1940 tal , 20kr svan 337C **, sen ganska välfylld med stockholmia 1955 i 9-block ,lite tjänste ex tj 15 i 4-block **, lösen t 13 kpl m.m. Utrop under albumpris. 1000
8477
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
8478
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
8479
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
8480
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
8481
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
8482
Utställningsmonterad samling **/* 1935-36 på rutade blad bla. 5-strip med 3st ** i var av Riksdagen 1935 5-25ö, 60ö och Postverket kpl i 5-strip 3 i var ** dock 5ö i 3-strip. 20-25ö 4-strip med 2**, div singlar och 4-block. Bra kvalitet. F 2018 för de ** ca 11.000 ( * icke räknade). 1000
8483
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
8484
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
8485
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
8486
RINGTYP T 13 MED PR-LYXSTÄMPLAR, riksdaler bara fint ex stpl 13-5-78. Billigt 1000
8487
SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68 BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA 7350:- 975
8488
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
8489
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
8490
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
8491
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
8492
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
8493
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
8494
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
8495
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
8496
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
8497
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
8498
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
8499
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
8500
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
8501
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
8502
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
8503
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
8504
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
8505
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
8506
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
8507
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
8508
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
8509
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
8510
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
8511
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
8512
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
8513
ARK 100st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
8514
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
8515
Insticksbok 16 sidor med vackra stämplar, vapen- bandmärken ca 100st samt diverse lösen och tjänste stpl ed några ostpl. F för bättre ca 18000:- 900
8516
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
8517
Samling stämplat i Leuchturm album 1855-1975 med 5,24och 30ö vapen, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div ringtyp, lösen t 14 kpl, t 13 kpl, kongress 5ö-80ö, 8 st BC-Cb par och en hel del märken. Mest bra kvalitet. 900
8518
BRA SAMLING 1874-1956 **/* I 32 SID INSTICKSBOK, BL.A. 75**, 75 vm2**, 126-35**, 139b prc **(gummive), en del bättre bandmärken, några 1224 **, flera BC-CB ** : 259BCCB, 261BC-CB, 262BC-CB , 267BC-CB (dock *), 324 BB-BC-CB **, TRE KRONOR , BÄTTRE HÖGVALÖRER 30-40 TAAL **tj 2*, tj 46**, L3*, L6*, L 8*, HÖGT VÄRDE. (F 2016 KANSKE 18.000 ) 900
8519
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
8520
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
8521
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
8522
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
8523
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
8524
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
8525
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
8526
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
8527
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
8528
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
8529
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
8530
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
8531
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
8532
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
8533
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
8534
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
8535
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
8536
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
8537
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
8538
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
8539
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
8540
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
8541
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
8542
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
8543
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
8544
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
8545
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
8546
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
8547
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
8548
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
8549
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
8550
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
8551
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
8552
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostäplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke ddelvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
8553
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
8554
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
8555
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
8556
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
8557
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
8558
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
8559
Parti ringtyp t 13 22st i alla valörer med PR-LYX stämplar ( 3 och 6ö AB) fin lot. 800
8560
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
8561
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
8562
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
8563
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
8564
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
8565
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
8566
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
8567
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
8568
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
8569
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
8570
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
8571
PARTI VACKRA-PR-LYX stämplar på3 visirblad vapen ringtyp, oscar -1960 tal och 9st senare. Bl.a 3x5ö 9ö, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 14-16 6st inkl 17ö, nr 207, 219 m.m.några ktt förekommer. nr 17-26 (ej23) nr 41 44, F märkesvärde ca 11.000 800
8572
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
8573
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
8574
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
8575
Ortstämplar på bandmärken A-Ö på Lejon -profil vä, ca 1470 st på albumblad , läsbara - PR -LYX stämplar. Lite blandad kvalitet. 800
8576
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
8577
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
8578
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
8579
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
8580
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
8581
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
8582
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
8583
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
8584
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
8585
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
8586
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
8587
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
8588
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
8589
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
8590
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
8591
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
8592
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
8593
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
8594
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
8595
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
8596
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
8597
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
8598
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
8599
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
8600
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
8601
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
8602
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
8603
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
8604
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
8605
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
8606
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
8607
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
8608
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
8609
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
8610
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
8611
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
8612
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
8613
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
8614
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
8615
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
8616
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
8617
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
8618
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
8619
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
8620
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
8621
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
8622
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
8623
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
8624
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
8625
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
8626
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
8627
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
8628
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
8629
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
8630
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
8631
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
8632
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
8633
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
8634
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
8635
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
8636
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
8637
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
8638
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
8639
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
8640
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
8641
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
8642
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
8643
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
8644
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
8645
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
8646
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
8647
Lagerbok **/* 60sidor 1891- 2004 ca 600 märken med bättre som 140Acx**, 144Ccx **, 149Abz**, 179Ae** 216B**, 233 a** 2 ktt, 323**, 327**, 329**, 357** , 320B1,B2 *, F för dessa ca 10.000 . En del nominal på slutet Dssutom div tjänste och lösen 700
8648
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
8649
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
8650
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
8651
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
8652
ORTSTÄMPLAR, ca 180 st mest 1980 tal. DE FLESTA PRAKT. 675
8653
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
8654
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
8655
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
8656
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
8657
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
8658
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
8659
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
8660
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
8661
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
8662
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
8663
5Ö TJÄNSTE T 14, 15 fina ex med AB och ett par PRAKT stämplar. Bra kvalitet F 6000+ 650
8664
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
8665
Bra samling bandmärken i pappaerssorter Lejon 140-148, mest ** med flera bättre, 145Ea, 146E, 147 i 5-strip. F 2017 för de ** men många * ingår oräknat. Lågt utrop 650
8666
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
8667
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
8668
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
8669
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
8670
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
8671
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
8672
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
8673
LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2 VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2 4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25, 5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:- 600
8674
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
8675
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
8676
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
8677
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
8678
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
8679
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
8680
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
8681
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
8682
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
8683
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
8684
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
8685
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
8686
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
8687
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
8688
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
8689
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
8690
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
8691
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
8692
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
8693
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
8694
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
8695
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
8696
Samling i visiralbum med ca 63 blad stämplat 1858- 1986 , med ex nr 7-11, 14, 16-22, 2x 24ö nr 24, 25-27, samt div tjänste stpl **/* och samling ** 1947-66. 600
8697
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
8698
Parti Militärmärken stpl / ostpl på 9 blad, Bl.A stpl M1, 2stpl M8, en del vackra stämplar, Ca 130 stpl och ca 90 ostpl. Vidare 2 blad Postanstalten stämplar och Fältpoststämplar 600
8699
Parti 4sk, vapen kpl med bra 9ö, 50ö par på utlandsbrevklipp, 5 ab-prs 12ö i nyanser, div ringtyp-oscar med vackra stämplar.totalt 45st. 600
8700
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
8701
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
8702
Samling stämplat 1877- 1948, några bättre ringtyp ex nr 41, 51, div landstorm, nr 136-38, band, 140Ca, 144Ccx, 144Cb par Av ppr, 145Ecx, 146 Ea, 148cx, 153a, 189, Kongress 5ö-40ö, Föreningen 5ö-80ö, tjänste ex nr 25-26 26 prs, små tjänste kpl, God kvalitet och en del vackra stämplar. 600
8703
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
8704
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
8705
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
8706
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
8707
ca 50 BREV till utlandet i pärm 2 ringtp , ett 3+12+6ö till Frankrike 1883, reva i brevet, sen oscar -1950 tla många till USA. Rek , censur m.m. 600
8708
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
8709
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
8710
Genuint parti stämplat i gammal pärm, vapen- 1944 och massor små tjänste ex 6st tj 46 . Ca 4000 märken samt en del ** och utlandet. Stämplar ? 600
8711
Parti stpl tjänste på 8 visirblad med 19st t14, flera fina stämplar, många t 13 och små tj kpl med dubbletter. Vackra stämplar finns F 2016 ca 10.000 600
8712
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
8713
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
8714
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
8715
Samling ** i Leuchturm album med fickor, 1928-1966 med nära kpl 1941-66 ex 330-332C, 333-337C 4 sid svanar, 1943-66 kpl enligt album . Fin kvalitet, högt värde.. Även några häften. 600
8716
Samling mest ** 1891- 1966 i visirpärm, ex 177Cc'', 187C **, 240C-245** , 246-55 ** ngr ktt, tre kr kpl utm en 2kr, 327BB, bättre högvalörer, Tessin , Birgitta, 1943-66 ganska kpl. Fin kvalitet. lågt utrop 600
8717
Tjock visirpärn med stpl 4sk khtt, 5ö vapen flera 12ö, diverse ringtyp ex 2st 24ö, 6ö ph, oscar otandad + otandat par 10ö, nr 43 *(*) praktex, några bättre bandmärken 145Ea, 146Eb, från 1938 välfylld mest ** ,ex 3 serier birgitta nr 335-336 **, 333-334 **, 4st 4-block ur HA6 F över 1000 för dessa, Stockholmia 1955 i 9-blockserie ** m.m. En del prakt stämplar. 600
8718
BANDMÄRKEN på albumblad och 1 visir , ca 200st, samling/parti 140-195, ex flera kuriosa, felskurna, plåtspricka 142v2, 145v1 , bättre vm, ex 141bz, 179Abz, flera vm 165, , AV papper 5st 144Cb, 600
8719
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort ¤5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
8720
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
8721
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
8722
STORA TJÄNSTE 1kr, 1st t14, över 300 t 13 1kr typ1 , tj24A i nyanser på 10 visirblad, några varianter . F 2018 över 20.000 , vackra stämplar, enheter 600
8723
Ortstämpelsamling på små tjänste ca 470 olika A-Ö läsbara till Prakt, 600
8724
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
8725
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
8726
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
8727
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
8728
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
8729
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
8730
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
8731
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
8732
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
8733
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
8734
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
8735
Liten samlingRingtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
8736
BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63 500
8737
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
8738
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
8739
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
8740
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
8741
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
8742
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
8743
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
8744
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
8745
Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr 149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500. 500
8746
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
8747
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
8748
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
8749
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
8750
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
8751
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
8752
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
8753
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
8754
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
8755
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
8756
Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
8757
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
8758
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
8759
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
8760
Samling stpl 4sk vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp t14 dessa i mkt bl kval sen bra ringtyp 13 och ph inkl 2nyanser 6ö ph. F ca 12.000 500
8761
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
8762
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
8763
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
8764
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
8765
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
8766
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
8767
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
8768
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
8769
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
8770
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
8771
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
8772
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
8773
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
8774
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
8775
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
8776
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
8777
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
8778
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
8779
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
8780
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
8781
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
8782
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
8783
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
8784
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
8785
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
8786
16 st stora tjänste t 13, F nr tj 25 8 st , med små tryckvarianter och tj 26 4 st par där ena märket har samma varint "tryckskada t.v. om ö". F 2011 ca 5000, god kval 500
8787
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
8788
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
8789
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
8790
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
8791
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
8792
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
8793
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
8794
Parti stpl 4sk, 9 öre vapen, 14-16 kpl, och 9st extra 14B, 4x20ö nr 16, div tjänste t 14 , 233a,b m.m. på 1 visirblad. blandad kvalitet . billigt F 2011 ca 10.000.- 500
8795
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
8796
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
8797
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
8798
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
8799
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
8800
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
8801
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
8802
Kungamärken ** G.VI. A CA 500st, ex 6st nr 410**, HA6 kpl i häften. Bra värde. 500
8803
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
8804
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
8805
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
8806
RINGTYP 12ÖRE 43st t 14 med många tidiga nyanser med ett antal PRAKT stpl,samt 43st T13 med utvalda stämplar och mänga pr-lyxs. 500
8807
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
8808
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
8809
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
8810
Gammal samling stpl bandmärken nr 140-195 med massor av vm tandningar m.m. Billigt 500
8811
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
8812
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
8813
20st 30ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
8814
21st 24ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
8815
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
8816
2 välfyllda insticksböcker ostpl **/* , ca 1300 märken , ringtyp till 1970. 4 block 10ö oscar, 153b,c båda bz, 20 och 60ö Föreningen ** nr 214,221, massor högvalörer 1950 tal m.m. 500
8817
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
8818
47st ORTSTÄMPLAR PÅ 15 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 1 visirblad 500
8819
Parti ringtyp med PH på 3 visirblad, bra spridning på valörer, många vackra-PR-LYX stämplar, nyanser, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 110 märken bl.a. 2st 6ö, några nr 45 tillkommer. 500
8820
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
8821
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
8822
24 ö vapen 19st varav 17 på klipp, några PRAKT stämplar. 500
8823
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
8824
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
8825
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
8826
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
8827
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
8828
52 st 12öre VAPEN många vackra till PRAKT stämplar, 8 ultramarina nyanser samt 1 st k nyans, några varianter. Trevligt parti 500
8829
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
8830
Visiralbum, 16 sid och 32 sid insticksböcker med ca 1400 stpl märken, ex. vackra ringtyps klipp, ca 100 ringtyp, Oscar med en del fina stämplar, medaljong till bandmärken och några BC-CB parm.n. 500
8831
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
8832
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärken, 156 cx i antal, 156cxz, högvalörer, vackra stämplar m.m. ca 850 gram. 500
8833
RINGTYP 12ö T 14 CA 180 ST PÅ GAMLA BLAD, MASSOR TIDIGA NYANSER , en del prakt stpl, m.m. 500
8834
Dubblettalbum 1858-1940-tal, mest stpl men även t.ex.postfriskt par 25 ö oscar nr 57 (F 1800), stpl bandmärken med bättre ex nr 162cx fint ex (F 1300) m.m hundratals , avän äldre klipp.Fynd ? 500
8835
Samling stora tjänste, 12, 24ö t 14, och 57 st t 13 i nyanser ex th´fin tj14a alla valörer och flera PR-LYX STPL och färger samt små tjänste kpl 500
8836
Parti ringtyp ca 350 st på 11 visirblad ca 25 st t 14. , ca 55st 4ö t 13. 16 st 24ö t 13, ca 90 st 1 kr ph, högt värde Flera PRAKT stämplar. 500
8837
Samling nr 136-258 på Safe dual blad stämplat med flera fina till pr-lyx stämplar, bättre märken136-38, lejon många vattenmärken, mycket fina ex: 153,189 ,5 olika kongress 233a,b , 238, 2017 ca 8000 500
8838
32 SIDOR INSTICKSBOK MED STÄMPLAT SVERIGE 1855-1946 ca 600märken , Samling med en del dubbletter och vm några fina märken, dyrare ex som def 4sk, div vapen, 72-74cx (600)140Acx (F 1400), 266CB, 318CB, några ostpl ex som 44a*, L20* 500
8839
Parti varianter ca 90 st ringtyp till ca 1930 på 6 visirblad tryckvarianter på ringtyp t 13, ph, spegeltryck, stämpel kuriosa, utländska stämplar på svenska märken och svenska på danska märken, samt ytterligare 21 mest välfyllda visirblad oscar-modernt med stämpelkuriosa m.m. 500
8840
CA 1000 ORTSTÄMPLAR i 32 sid insticksbok ringtyp- 1980 tal , många PR-LYX 500
8841
ca 3500st STOCKHOLMSSTÄMPLAR I tjock pärm Oscar , tidiga band -1940 tal , massora pr-lyxs, sorterat på stämpeltyper. 500
8842
NR 182 25ö röd , 40ST stpl ex(24st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 4000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 500
8843
Parti stämplat på gamla blad 1868-1918 bl.a 3 ultramarina 12ö vapen, fin vacker 24ö vapen, 11a,11b, felfri 50ö vapen, 3x 14B diverse ringtyp 11 st t 14 med felfri 27c, 59c vm1, 71cx, 72cx, 74cx, 74cxz( F 650) 500
8844
Intressant parti kuriosa stämplar på Ringtyp -Oscar 4 fina ringtypsklipp LYXs 383 Hull mar 30 1879 Sweden By Steamer, GBG ventilstpl, Tuna omb N, Norrköping Bikupe, Oscar lyx rullstpl , och ca 20 utländska stpl på Oscar, PR Kork stpl, fra sv ... 500
8845
Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600 475
8846
TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD. KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-. 475
8847
Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100 sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening, div stpl par m.m. F ca 9100 475
8848
34st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen . nr 9 h-j. 475
8849
Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner 1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
8850
16 sid insticksbok med div stpl märken några bättre som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar. 475
8851
PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57 st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260 m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
8852
PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval 450
8853
PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14, ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A 450
8854
RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX 3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet. 450
8855
Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5 st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra stpl. 450
8856
Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500 450
8857
Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad, många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A ,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003 ca 6250:-. LÅGT UTROP ! 450
8858
Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr 53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169 cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500 450
8859
Tjänste samling stpl inkl några t 14, många t13, ex 5 st 12ö Tj17, 20f, 4 st 50ö röd, tj46 m.fl F ca 6000 ngtbl kval men även flera PRS. 450
8860
Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock kt, ktt, bra st tj 46 m.m. 450
8861
Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö, 2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
8862
Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19 på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4, visirblad lösen *-(*). F ca 5000 450
8863
Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000 450
8864
Parti med 10 olika stämplade BC-CB par och 4block 324CB och 8 olika BB par 1938-40tal. F 5800 + BB ca 900 = 6700:- God kval. 450
8865
Parti stämplat på ca 20 fulla visirblad oscar-1936, många oscar -medaljong, flera vackra stämplar, vidare ca 11 52b, , många 151c, 189 m.m. F ca 6000+ 450
8866
Insticksbok med ** medaljong -50 tal, ex 3strip nr 245 60ö Riksdagen, nr 75, 6x 235A, 252, 305 i 5-strip 1,75kr 332C, tj 46, drygt 500 märken 450
8867
2 ALBUM MEST ** i strip och enheter men även ringtyp nr 34 24ö *, 58 ,30ö oscar* - 1940-50 tal , ex ** :266CB, 327BB, 329, ex par 120 ö Birgitta, 3 strip nr 305, 100-200 märken + några häften ingår 450
8868
Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36 kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat. 400
8869
1924-36 */** flera kpl serier F ca 3500 400
8870
BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA 145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca 4000 400
8871
PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23 pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:- 400
8872
Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54, div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
8873
Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m. 400
8874
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
8875
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
8876
Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö. 50ö, 3ö . F ca 7000 400
8877
Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera PRS bl.a.Trädet 90-91 400
8878
2 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o ringtyp. . 400
8879
16 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a. ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr 139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-7-52, 400
8880
Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö och 2x 1kr. En del PRAKT stpl. 400
8881
Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i 4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x 153, 2x 159bz, 168bz, m.m. 400
8882
Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30, 234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block. 400
8883
Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis även ** i serier eller parserier. 400
8884
Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35, 4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000 400
8885
Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex 145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval. 400
8886
Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
8887
Pati stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :- 400
8888
Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B ngt intorkadgummi F 7000 400
8889
Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
8890
ORTSSTÄMPLAR 41 st olika på 20 ö ringtyp nr 33 och 46, mest prakts ,något blandad kval. 400
8891
Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222, tj22,tj2prs197cx 400
8892
16 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
8893
Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även praktstämplar F ca 3300 400
8894
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
8895
Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö -1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
8896
Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85 20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar vara 2 ** i var. Fin kval. 400
8897
Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700 400
8898
Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip, 30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m. 400
8899
NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 5500 400
8900
NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8901
NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8902
Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok 1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre , nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr Oscar, m.m. 400
8903
TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA 20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser flera pr-lyxs. 400
8904
ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong 4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser. Bra. 400
8905
Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen märken, tj 7 m.m. 400
8906
Samling **/* 1928-60 i fickor på EW Larsson blad, med flera bättre. F ca 6500 god kval 400
8907
RINGTYP 28 KLIPP 5+20 Ö FLERA PRS, LÖSA EX 19ST 5Ö T 14 OCH 5ST 20/20 MEDRÄTTV STÄMPLAR, DIV 5 och 20Ö T 13. FLERA PR-LYXS. 400
8908
Parti vapen - 1940 tal , på 22 visirblad, många Oscar, delvis med utvalda stämplar. Lite blandad kval. 400
8909
Liten insticksbok med ca 400 märken , mest 1849-68 med ex 4st olika 4-block i 4 HA 6, även tj32 i 6 block ( F 1500) m.m. 400
8910
1 kr oscar nr 60 , 52 st med flera vackra stämplar och många prakts , aven några varianter och nyanser. 400
8911
PARTI BC-CB 9 OLIKA stpl ex, och drygt 5 olika BB par . F ca 4300:- fin kvalitet 400
8912
52b, 5 ö oskar med blekt huvud , 45 stämplade ex , F 8000 400
8913
54v12 10 ö oscar variant "ägget" 52 stämplade ex i nyanser stämplar m.m. F 2015 ca 4000:-, Ovanligt parti. 400
8914
Intressant dubblettlager små tjänste på 20 visir blad stpl */** delvis i enheter, ex ** nr 32-36, 38-39, 46stpl ex tj3824st, tj46 2st + en tj46cz, ett blad med tj11 ingår, även 2 brev. Vm stämplar m.m. 400
8915
32 sid insticksbok med stpl och /**/* bla flera ringtyp, ** band flera 10 ö lejon, div **/** 1928-30 tal ex 50ö Linné **, några lösen t 14 och tjänste t14 och 13m.m. En del vackra stämplar. 400
8916
Parti stpl /**/* Band -1924, med några bättre vm och stpl 25, 50, 60 ö Kongress Förening 50 och 2kr, samt div **/* 1924 års. F ca 6700 400
8917
Parti ca 68 enheter utländska stämplar . Fra Sverige, Engelska Hull, finska korkstpl, båtsilutter m.m.påSvenska märken ringtyp, Oscar och några band, även några svenska stämplar på Danska märken 400
8918
NYANSERAT PARTI/ SAMLING RINGTYP T 13 med 64st på ett visirblad, 4-10 av var valör ej nr 37, några bättre nyanser 30a, j, 32d, 34a, M.M. f CA 4300. god kvalitet 400
8919
PARTI RINGTYP **, nr 32m 3st nr 41, 4st nr 44 en v4, ett par 4-block. F 2014 ca 4500 400
8920
Parti lösen ** ca 30 st samt 20ö t14 inkl 4 st 4-block. 3st L11v2, F 2014 ca 5000 400
8921
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, 27 st på nr 61-64, och 80 st på nr 68-74 , flera fina på 3 visirblad. 400
8922
Samling med stämplade dubbletter 1858- 2012 i 64 sidig insicksbok, flera vapen , div ringtyp, nr 65, div landstorm, 8 olika kongress, sen massor av märken och många praktstämiar 400
8923
Parti 39 st ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 5 fina 6ö en del vackra stpl. 400
8924
32 sid insticksbok med ca 800 BB par 1940- ca år 2000. Bra kvalitet 400
8925
12Ö VAPEN 47 st och 2 brev, 27 st i ultramarina nyanser, 2st 9g, några vackra stämplar. samt 2 brev. 400
8926
STÄMPL AR CA 1600st märken ringtyp- ca 1950 inkl ca hälften oscar, på blad och i plastfickor .Läsbara-PR-LYX 400
8927
Parti MEST I UTVALD LYX CENTRERING ** nr 157, 321BB, 319CB, 259BC, Birgitta kpl och div G VI A CA 50 märken F 1000 för dessa , 730v1 Vaderkvarn med blank gummi . Tot F ca 3700 400
8928
Samling /Parti **/*/(*) på 7 visirblad, ca 110 märken , ex 50ö vapen, , nr 28, 56-59, 162b,c i varsitt 5-strip ** ( F 1350), diverse bandmärken ex 153-55. F 2017 ca 30000, något blandad kvalitet 400
8929
Parti ringtyp , 3st t14, ca 90st t13 och ca 60 ringtyp 5ö PH alla med vackra stämplar, delvis prakt- lyx stämplar, bl.a. 18st fina + ett par prs 6ö nr 31, 400
8930
Stämplar på Oscar 55st varav 7st med utländska stämplar inkl norsk nrstpl 45, vacker finsk korkstploch 48st A-Ö mest PRAKTs, en 20ö ringtyp med finsk ANK och Från stpl i Prakt. 400
8931
Parti stämplat på 2 visirblad (ca 60 märken) , 1911- 1940 tal , bättre närken nr 75, 197cx, 216, 222 155 prs, 233a, b, 344 BB ,ca 15 PR-LYX stämplade och ca 20 st stämpelkuriosa , pr kork stpl , ångbåt, M.B., m.m. Mest mycket fin kvalitet. Intressant parti. 400
8932
Litet parti div på 3 gamla blad, mest tj och lösen ex tj 15 i fint ** 4-block F 2600, stpl fina ex tj 12,17, 20, Lösen med 6ö t 14. 400
8933
Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir, 267CB, BB par, högvalörer m.m. 375
8934
NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip. Nominal ca 600. Hög kat. 375
8935
Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208, 233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div 4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000 375
8936
Parti **/* på 2 visirblad drygt 100 märken inklusive 4block , bl.a. nr 32*, 144C**, tj15 6ö i bra ** 4-block. F 2011 ca 4250 bra kval 375
8937
Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla 3+5+20ö ringt 14 350
8938
PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S, HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000 350
8939
SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl 350
8940
Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca 3000:- 350
8941
RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3 AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt. 350
8942
PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155, INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162 2st **, 350
8943
Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken inkl ex 4 olika häften HA6. 350
8944
Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a 11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19 2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:- Bra kvalitet 350
8945
Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö, 2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
8946
Visirblad med vackra märken stora tjänste t13 ex tj18v2, 3x24ö,3x50ö, 4-strip24A,4-block 24 B, 2x nr 25, tj26. Flera praktstpl F ca 3200 (2007) 350
8947
PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och diverse på 2 visirblad. 350
8948
Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st ytterligare 24öre. F 3100 350
8949
Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker 9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt, nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st Oscar. Ett par prakts. F ca 3700 350
8950
Ca 350 st ORT stämplar i insticksbok. Många prakts . lite bl. kval. 350
8951
Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:- 350
8952
Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke (2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år. Många kungamärken , hällristningar m.m. 350
8953
Samling **/*stpl i Estettalbum 1941-57, ex kontrollerade Hazelius o Birgitta kpl serier **, 344 BB, många serier i gamla inslagna fickor, ganska kpl och delvis stpl dessutom. 350
8954
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8955
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8956
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8957
Parti ca 170 st stämplat på 5 fulla visirblad vapen, ringtyp (70) oscar boktr 16st, medaljong. band. flera vackra stämplar, delvis PR-LYX 350
8958
Parti stpl lösen på 2 visirblad med 11st , 5v2, skaplig L7a 24ö rödviolett, t14, flera t 13 , något blandad kval F 2016 ca 6.800, lågt utrop 350
8959
Samling lösen t14 kpl 10 st och t 13 25 st i nyanser inkl alla valörer F ca 5500 350
8960
Parti ca 60 bättre märken kuriosa stpl div 4- block ex nr 30 5ö ringty i 4-block, bättre vm 141bz par,156cxz,, 321 CB F CA 6500 samt 2 visirblad göteborgs lokalpost 350
8961
Insticksbok samling WEATERÅS STÄMPLAR på några brev ca 80 märken samt klipp. VAPEN TILL MODERNT. 350
8962
Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F 2010 ca 5000:- 340
8963
PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet 325
8964
Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt, 25.35.60ö Riksdagen ** praktex. 325
8965
Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:- 325
8966
Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg. 325
8967
Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4 olika block HA6 325
8968
Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67, 75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca 4200 325
8969
Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr 2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
8970
Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress dock ftt. 300
8971
LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st, stpl, ngt bl kval, F ca 2800 300
8972
Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca 2700 300
8973
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 300
8974
Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a. nr 238 **, Bra kvalitet. 300
8975
Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB ** m.m. 300
8976
Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13 ex nr 17, 19v1,21 och 29 st små tj. Bra kvalitet. 300
8977
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, och en del bättre högval. F ca 2000 300
8978
Parti 10 olika 4-block **, 52 c ( 2st *) 25-53, 61,64,76, 79,82 144C. F ca 3500 300
8979
Parti nr strip ** 11st 165- 188 ,inkl 5 olika 9-strip bl.a. nr 187c , och 5-strip 173c. F ca 3800. Bra kvalitet 300
8980
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
8981
samling nr 269-283 i 4-block BB oc CC 10 st och 5-strip (30st) över kpl. 300
8982
Dublettparti stpl tj 15 och sen 1920-40 tal med 115-118, 216, BB par m.m. F ca 5000 300
8983
2 visirblad 1874- 1940 tal med drygt 60 stpl märken bl.a. 140Ccx prs 197cx, 3 bc-cb, blandad kval F ca 8000 (2007) 300
8984
Samling ** 1966-82 på förtrycksblad i album ,nominal ca 550 många bättre 300
8985
Parti ** ca 75 ex 1911-32 + 321BB, bl.a. 143Ecxz , 177C, 234-37.F ca 2600 300
8986
Parti stpl ca 50 st vapen -1940 tal, bl.a. bra 5ö vapen fin 30ö nr 11h, div ringtyp. bandmärken , 318BC m.m. F ca 2500. Flera Prakt stämlar. 300
8987
Parti ringtyp stpl på visirblad bl.a.mycket vacker 3 ö PH,och några nr 66-67 samt bra serier Landstorm I O III, F ca 3000 300
8988
Tjänste t 13 , samling stpl ca 46 st + div små tj. på gamla albumblad, bl.a. 3 st tj15 6ö i nyanser, flera vackra stpl. 300
8989
Parti 26 Danska stpl på ringty