ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Förfilateli brev från Lübeck till STH med blå stpl STOCKHOLM 1 JULI 1855 dvs sammma dag som de första Svenska frimärkena kom ut. Intressant. 10000
2
"VIA D&T" inom ram LYX Dirigeringsstämpel på obetalt brevkuvert från okänd ort i Sverige via "PKXP nr 2, 22.3.1875" sänt till Galesburg, Illinois, USA, via Chicago 8/4. Även BLÅ "U.S.CURRENCY 16". Postal 6.000 kr 3000
3
Brev från MALAGA 2 JUN 1860 , via Paris till Stockholm, dekorativ RÖD stpl SPANIEN, transit stpl bak, not 144 , 8 i blått. 800
4
4SK Stockholm Lösenstpl typ 2,Lyxbrev 9-10-56 500
5
18öre LÖSEN stämpel på brev med innehåll från Köpenhamn 2-1-62 till LANDSKRONA 4-1-62, nrstpl 1, PR-LYX objekt 450RAKSTÄMPLAR , N.st4

6 RakKÖP KÖPING , PRAKT , 1825 500
7 RakMAR MARIEFRED, PR 400
8 SIG SIGTUNA RAKSTPL, PRAKTbrev till Upsala 900


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

9
FJÄDER OCH KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1807 700
10
3ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1831 400
11
LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1814 300
12
2ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1831 275
13 BågBor BORÅS 30-11-36, PRAKT, militärankn 300
14 BågChr CHRISTIANSTAD 3-4-31, PR-LYX typ 1 400
15 BågGÖT GÖTHEBORG 17-11-32, TYP 2, PRAKT 300
16 BågHal HALMSTAD 13-6-31, LYXS, 2 viktklass 350
17 BågRUN RUNNEBY 24-11-1836 sällsynt BÅGstpl i PRAKT på brev till WEXIÖ, F 6000 3000
18 BågSto STOCKHOLM 13-3-34, typ4 , PR ,F2000 till MANDAL , NORGE 1000
19 BågSTO STOCKHOLM 7-1-34, PR, typ 4 900
20 BågSTO STOCKHOLM 17-1-46, typ 12 400
21 BågSto STOCKHOLM 15-5-34, typ5 , PR ,F 800 300
22 BågStre STRENGNÄS 29-9-53, PRAKT 350
23 BågSÖL SÖLVITSBORG 9-8-31, BÅGSTPL I LYX . F 3500 2000
24 BågWes WESTERÅS 20-12-33, PRAKT-LYXs, t2 400
25 NOR NORRKÖPING 1-7-1835 BÅGst typ 4 till STH , REK i 2 viktklass, PRAKT 400
26 NOR NORRKÖPING 1-2-1835 BÅGst typ 4 till STH , i 2 viktklass AB 300
27 NOR NORRKÖPING 11-1-1832 BÅGst typ 1 till Lund med innehåll, AB-PR 275
28 WAL WALDEMARSVIK 25-3-51, PRAKT 4-k stpl, F 2500, svår 1000FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

29 4-kGöt GÖTHEBORG 2-2-39, typ 1 prs på baksid, BREV TILL MANDAL , NORGE 250
30 4-kGöt GÖTHEBORG 1-2-44 typ 4 prs på baksid, BREV TILL MANDAL , NORGE 250
31 4-kHer HERNÖSAND 29-7-52, PRAKT 300
32 4-kWen WENERSBORG 26-10-47 typ 4 ab -PR 750
33 4-kÅby ÅBY 7-12-54, typ 2 BLÅ, LYX 400
34 4k-Wa Warberg 3-11-54, BLÅ,ab-ba 400
35 SAL SALA 13-3-51 TYP 2 PR 300


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
36 GAG GAGNEF 27-1-36, PR-LYXS 350
37 2 11 st fina 4-skillingsbrev ex 4-k stpl Upsala, Ödeshög, många olika nyanser 4400
38 2a NYA KOPPARBERGET 28-3-56, PR-LYX 4-KANT stpl , LYX centrerat märke, samma ort som gula 3-skillingen 1500
39 2a UPSALA 29-7-55, 4-K stpl FÖRSTA MÅNAD 900
40 2a2 GÖTEBORG 2-8-56, 4sk tätt bottentryck på fräscht brev till Wassbacken. 500
41 2avar STH ANKstpl 20 Nov 55, VARIANT STOR BLÅ FÄRGKULA UNDER VE 600
42 2c 4sk extremt färgstark högblå på brev med innehåll daterat VISBY 23 OCT 1856, stämplat med STH ANKOMST stpl 25 OCT 56, 1600
43 2c 4sk HÖGBLÅ, AB-PRS STH 20-6-56 1500
44 2c HUDIKSVALL 3-10-56, AB-PRAKT brev , nyansintyg HOW 1500
45 2c ÖREBRO 4-K STPL 17-11-55, PRAKTstpl, ktt, Intyg n.S 900
46 2cvar GEFLE 7-8-56, MYCKET FÄRGSTARK HÖGBLÅ 4SK MED 2 MÄRKESBILDER på brev AB-PRS 1000
47 2e ESKILSTUNA UTAN RAM 24-11-56, fint brev med intyg N.S. 1000
48 2e BOLLNÄS 13-3-56, LYX 4-K stpl brev till STH elev vid muskaliska Akademien. 1000
49 2e STH 14-11-56, PRAKT brev till Hudiksvall 750
50 2e STH 30-3-58, varianten F.YRA. AB-PR 700
51 2e STH 20-11-56, PRAKT stpl fräscht brev till ARBOGA,signerat Sjöman 700
52 2e STH 10-11-56, AB-PR till KONGL UPLANDS REGEMENTE, toppfräscht 600
53 2ev6 STH 17-11-57, praktex 4SK F.YRA , brev 1100
54 2evar UPSALA 3-11-56, 4-K stpl , variant PYRA 650
55 2f NYKÖPING 2-9-57, PRAKT 4-K stpl brev 800
56 2f ARBOGA 22-1-58, PR 4-KANT stpl brev framsida till Örebro 750
57 2f GEFLE 5-8-57, PRS på omv märke till Kongl. Krigs Collegium. 600
58 2f STH 14-8-57, 4 sk PRAKTBREV 500
59 2h1var ESKILSTUNA 17-5-58, Prakt fräscht brev med extremt tydlig variant F.YRA 800
60 2lvar STH 4-12-57, PRS på märke med 2 märkesbilder, MYCKET FRÄSCHT 800
61 2lvar WESTERÅS 4-4-56, övre vä hörn spjälkat itrycket 500
62 2m KÖPING 22-3-58, FELPERFORERAT MÄRKE MED praktavtryck 4-k stpl + sido stpl. MYCKET VACKERT 1000
63 2m GEFLE 22-5-58, anteckning angeläget, toppfräscht med vacker handstil 600
64 4a 8 skill bco orange. Felfritt exemplar på mycket vackert ovanligt tjänstebrev (obetydligt arkivveck) med dubbelt porto, makulerat med bågstämpel ENKÖPING 2.11.55 i Praktkvalitet. Ex Gustaf Johansson. Intyg Harbrecht 4,3,4-5,4 "Praktobjekt" (1989). 9000
65 4f,2e 8 skilling Banco i 2 ex och 4sk som 20sk porto på rekonstruerat brev till Finland. Brevstycket med märkena har klippts ut och senare återmonterats på det ursprungliga brevet. Trotsatt 4sk har några ktt., ett mycket vackert och ovanligt objekt med lätta 4-kantstämplar NYKÖPING 31-12-57. stpl Franco inom oval ram samt på baksidan Stockholm transitstämpel 1 JAN 58 6500
66 6a1 praktstpl 1skill på brev (borttagen för kvalitetskontroll och ditsatt med fastsättare) , sällsynt brev med Lokalbref 1st Tn 14-11-56 på baksidan, F 12000 för brev , men bara märket F 7500 och mycket gott ex 2000
67 6a1,4f A very beautiful and fresh cover to Russia with pair of 6 Sk. Bco grey
and 8 Sk. Bco dull orange yellow with very clear “STOCKHOLM
16.6 1857”. a vertical fold through 8 Sk.
Bco. F=100.000. . Cert. Obermüller Wilén. VERY FINE.
40000
68 6a3 3ö AB-PRAKT ex (3,3,4) på brevframsida med bakflik stpl Lokalbrev 1 tur 26-4-1861. mycket vackert märke , prydlig adressering. 700
69 7b2, 7b2+9c3+11e2. Very scarce 59 öre rate to Switzerland via Northern Germany with 5 öre green, pair of 12 öre blue together with 30 öre brown “CARLSTAD 13.3 1868”. Minor faults due to placement. F=38.000. Only
three covers known with this combination. Cert. Obermüller Wilén.
FINE - VERY FINE
18000
70 7b2,9c3 DANSKA nrstp 1 på 5 och 12ö vapen på 17ö portobrev till Köpnhamn (blå ank stpl på baksidan), svagt arkivveck brör 5ö. Dekorativ BLÅ FRA SVERRIG 13-6-68. Mycket gott objekt 2000
71 7c2 11e2,14Bd, STH 4-1-71 38ö brev Till LIBAU i RYSSLAND, Intyg n:S fräschör . Praktfullt brev ex Bengt Schelé. 5000
72 7d,11d1 65öre brev 5ö (kt,kht )+par 30ö till LONDON stämplat med bara DANSKA rättvända nummerstämplar 24. MYCKET GOTT OBJEKT 4000
73 7d1 24ö gul på brev med rättvänd BLÅ HUDIKSVALL 16-11-75, stpl lyxavtryck , notering Emb.Brf no 231 till BOLLNÄS. 600
74 8a 9 öre vapen singel på brev i enormt färgstark och mörkt ex. stämplat NORRKÖPING 27-7-1859 ankomststämplat ?, brevet har en notering på insidan Stockholm 26-Juli 1859 Herr Meyerson, ank notering 28/7. Intyg Sjöman "inga spår av något annat, bortfallet märke". Mycket gott objekt. Kan denextrmt mörka 9öringen misstagits för en 12ö?
Detta är en filatelistisk kändis som såldes på FH auktion 1969 för då 3000 kr , vilket borde vara säkert motsvarande 50.000 kr idag. Hursom helst enastående färg !
5000
75 8c, 14Bc1, 9c2 , 12öre på högintressant brev stpl THORSHÄLLA 12-7-64 till Malmö, där eftersänt med ny ovanlig frankering 9ö (ngt def)+3ö till HELSINGBORG , avstpl MALMÖ 14-7-64. UNIKT? 5000
76 8c,10e, 11c , 9,24,30ö vapen på 63ö brev till Tyskland. Vackra rättvända stämplar STH 18-12-60 på märkena och Franco och Aus Schweden vid sidan samt 3 stämplar på baksidan . "några små, svaga s.k. rostfläckar" Intyg Sjöman mycket gott objekt 4000
77 8c,12b 9+50ö= 59 öre REK dubbelt porto+ rekavgift. STOCKHOLM 12-9-64 .Intyg HOW 13(3,3) (3,3) 3 Mycket gott objekt . Ovanligt 7500
78 8c,14BC1 MALMÖ 12-1-66, PRAKTSTÄMPLAT brev 9+3ö till RONNEBY. OVANLIG KOMB. 5000
79 8d,14Bc1 ESKILSTUNA 11-7-65, 9ö i extremt färgmättad färgstyrka,(NYANSRARITET) och 3ö på brev till Örebro . Intyg Lasse Nielsen mycket gott obj. UTSTÄLLNINGSOBJEKT med denna exceptionella 9ö färgraritet. 6000
80 9 STENUNG STRÅLSTÄMPEL , LYXAVTRYCK PÅ , karterinssiffra 24, til Fru Anna Ring... i Stenungsund? 6000
81 9 STORA RÖR 3-11-65, stpl 1200+brev 500
82 9 STORA RÖR 3-8-68, F 800+ ca brev 3x = Postal ca 2400 400
83 9 RAMUNDEBODA 8-7-59, PRAKT 4-K stpl, n7 400
84 9 LYX stpl CALMAR 6-5-65 på brev 300
85 9a1 WISBY 5-8-58,EXTREM FÄRGSTYRKA, AB-PRAKT 750
86 9b1 LYXs GEFLE 6-4-59,praktbrev 700
87 9b1 BJÖRNLUNDA 21-7-59, LYXS 600
88 9b2 TREDJESTÅNDSVIKT BREV med obetydlig papperskada,st HAPARANDA 18-7-66,PRS 750
89 9b2 NORA 10-10-64, 2st 12ö vapen dubbelportobrev till Hvetlanda 300
90 9b2 RÅNEÅ 9-6-64, 4_k stpl brevframsida i Praktkvalitet stpl F 300+ brev+ 200
91 9b3 12ö "svartblå" sällsynt mörk, Göteborg 31-8-69, Ab 900
92 9b3 CARLSTAD 3-6-69, PRAKT 400
93 9b3 ÅMÅL 12-5-70, LYXS n10 typ 3 350
94 9c1 BLÅ PRAKT stpl GÖTHEBORG 12-10-58, underbart objekt. 1000
95 9c1 BJÖRNLUNDA 8-8-59, PR -LYXs 400
96 9c2 ÅHUS 10-5-64, TREDJESTÅNDSVIKT brev till LUND. Superbt vackert. 1000
97 9c2 LINKÖPING 19-8-63, vackert Tredjeståndsvikt brevmed innehåll 500
98 9c3 ÖSTERSUND 4-7-70, LYX sidostpl WEMDALEN 6-7-70. Skickat till SVEG. Ett absolut LYX objekt, maärke 5,5,5, och alt på brevet LYX. OTROLIGT SÄLLSYNT I DENNA KVALITET. 2000
99 9c3 RAGUNDA 27-2-70, sidvänt 12ö med LYX avtryck stpl .F 250
100 9c3 STH 18-11-70, LYXS till Winslöf 225
101 9c3 Karlsborg 2-4-69, pr-lyxs 200
102 9c3 NYA KOPPARBERGET 14-4-70, PR-LYXS 200
103 9e1 GEFLE 8-11-60, PRAKTBREV 150
104 9f1 LYSEKIL 29-1-61, 12Ö MÖRKT ULTRAMARINAKTIGT BLÅ I EXTREM FÄRGSTYRKA, till Uddevalla,Utställningsobjekt 2000
105 9f2 STH 9-11-60, par på "Emb.brf" i 2 :a vikt klassen till Engelholm, sällsynt nyans i par på brev. Tidigt Tjänstebrev. 700
106 9h Telegram envelope with 12 öre “YSTAD 19.3 1862”. Stamp with smal
imperfections. Cert. Obermüller Wilén. FINE & RARE with 12ö "ultramarin"
3000
107 9h,10a PR. CALMAR 18-4-62 fina färger 2300
108 9h1 STH 31-10-62, vackert brev med innehåll till Stjernhof, fin handskrift 150
109 9i FALKENBERGS BALK stämpel med 2 balkar på brev från Göteborg 10-11-62 . Nyansintyg HOW 9i matt ultramarin. 8000
110 9i 12ö STRÖMSHOLM 17-9-62, PR-LYX 400
111 9i BJÖRNLUNDA 18-7-61, P-LYXS 300
112 9i GEFLE 3-10-61, PRS FINT BREV 250
113 9j WIMMERBY 29-7-62, VACKERT BREV TILL LÖJTNANT på Calmar regemente 200
114 9j2 NYKÖPING 26-10-61, 12ö svartaktigt ultramarinblå LYX centrerad i Fantastisk färgstyrka på AB-PRAKT brev sign . O.P. 9j2. , även nyansintyg HOW. .Stjärnmärkt på brev. 8000
115 9l STH 4-2-63 12Ö SINGEL Fantastiskt 51ö underfrankerat brev (63ö porto) till BERLIN Lösen notering "5 3/4" Sgr för mellanskillnaden mellan porto /Sgr och tillgodoräknat 12 öre = 1 1/4 Sgr. Wfr "3 2/3" Sgr . Stämplar BL.A. aus schweden , hamburg kspa (d) OCH hAMBURG. mYCKET OVANLIGT MED UNDERFRANKERADE BREV FÖRE 1865. iNTYG how 3,2,3,3 . mYCKET GOTT OBJ. 12000
116 9l 12 öre blå med tätt bottentryck på brev stämplat STOCKHOLM 27.5.63 och sidostämpel REGISTR: inom ram. Sällsynt försändelse. Signerad O.P. 9l på baksidan. 3000
117 9l 3x12ö brev daterat HERNÖSAND 11-8-63,2 svaga arkivve. medtaget på ångbåt och stämplat STH 12-8-63 vid ankomsten till STH OCH SÄNTS till DANMARK HELSINGÖR, högintressant objekt. 1200
118 9m ÅNGBÅTS PXP. No 32. 17-7-1872 PRAKTOBJEKT, intyg HOW 4,3,4,4, MYCKET SÄLLSYNT MED SÅ FINA VAPENBREV MED ÅNGBÅTS stämplar. UTSTÄLLNINGS objekt 3000
119 9m 12ö Grönaktigt ljusblå LYX Göteborg 18-7-72 1000
120 9m FRA SVERRIG 6-6-72, AB-PRS märke på vackert brev tillDanmark 800
121 10, 9 36 öre vapenbrev till SCHWEIZ PRAKT obj. st Stockholm 11-3 1871 ,ankst. Langau 17-3-71 6000
122 10a GÖTHEBORG 12-11-62 300
123 10b(2)+ 9e på vackert brev 5-dubbelt porto STH 2-2-60 2500
124 10b1 RÅDA 4-10-59, 24 brunorange till Norge, mycket vackert. 1000
125 10c svår nyans på brev, STH 20-12-58 700
126 10d1 GEFLE 5-10-65, 24ö par på 48ö 4-dubbelt portobrev. i AB-PRAKTkvalitet. 1000
127 10d1 SKENE 20-7-61, PR-LYX brev till GBG 700
128 10d1,v2 GEFLE 6-8-64, prs, 24ö (omv) ÖRF. 700
129 10d1,11b Brev till England via Nordtyskland och Ostende med Vapentyp 2 x 24öre samt 2x30öre = 108 öre ,stämplat Gefle 19-9-60 och med dekorativa röda st Fraanco,P, Aus Schweden och London Paid Sp 22 1860, Intyg HOW ngn nött tand, 3(2,2,3,3),3-4,3 Mycket Gott Obje 6000
130 10d2 HERNÖSAND 22-5-68 , PRS, 24ö( omv) 300
131 10d2,11d 24ö,par 30ö på 84 ö på större del av brevframsida STH 26-4-70 till PARIS . Intyg LASSE NIELSEN Very fine copies. 500
132 10d2,11d2 24ö+2x30ö= 84ö till FRANKRIKE,vackert stpl HUDIKSVALL 17-9-68, transit och ankomststämplar. Vackert AB-PRAKT. 4000
133 10d2,16 par 24ö, 20ö på klipp från 68ö brev till(Schweiz) Intressant 500
134 10d2,9c3 CIMBRISHAMN 20-9-71, 36ö till London, 500
135 10f1 GEFLE 2-7-63, FINT 4 DUBBELT PORTO brev med sällsynta nyanser. Sign O.P. 10 f1 1000
136 10f2 STH 18-7-71, AB-PRS 3-STRIP på dubbelporto brev till London.ank stpl London JY 24. mycket gott obj, sällsynt 2500
137 10f2,9c3 STH 14-7-71, 36ö till LONDON, intyg HOW 3(3,3) (3,4) 4 750
138 10g GBG 17-5-65 TILL NORGE mycket vackert 750
139 10g1 STH 2-1-65, 24ö till Norge, Superbt vackert, Intyg Kaiser 1000
140 10h2 UPSALA 29-1-72, 3X 24Ö på 72Ö DUBBELPORTOBREV till London. röd ank stpl Intyg NS mycket gott objekt, en lvht. DUBBELPORTO ÄR SÄLLSYNTARE ÄN VAD MAN KAN TRO DÅ DET FINNS MASSOR 36Ö PORTOBREV. 5000
141 10v2 24 öre variant ÖRF på brev Arboga 5-5-67 1500
142 11a,9b2, 14Bc1, CARLSKRONA 3-9-65, 30ö+12ö+3ö= 45 öre till HAMBURG TYSKLAND UNIK KOBINATION , trots märkena satta nära kanten som skapat slitna tänder och veck över 3+12ö är dettaett mycket intressant brev. Transit stpl SÖDRA ST. BANAN 4-9-65, ankomst stpl K.S.PA. HAMBURG 6-9-65. Intyg HOW 2(3x3)(3x3) 2 Gott objekt. UNIKT 4000
143 11a,9h 2 exemplar 30 öre mörkt rödbrunoch 12 öre klar ultramarin och 72 öres porto på brev (uppskuret) till Tyskland med blå stämplar HUDIKSVALL 21.7.62, på baksidan transit- och ankomststämplar. Ex Beckeman. Mycket sällsynt med blå stämplar till utlandet. Utställningsobjekt 8000
144 11b RÅDA 13-5-62, par på brev till Finland, kt 500
145 11c STH 31-1-62, AB-PRAKT stpl 2st 30öre vapen i den svåra ljust rosaaktigt rödbruna nyansen på brev till ULEÅBORG, "via HAPARANDA". Vackert utställnings objekt. 3000
146 11d2 30 öre mörkbrun i 2 exemplar på mycket vackert brev till Holland med dubbelt porto, stämplat STOCKHOLM 22.3.70 och ankomststämplat 26.3.70. Enligt Facit ett av endast 2 kända. Signerat O.P. 11d2 12000
147 11e1 FALUN 14-6-1866, 4-strip 30ö vapen på 10 dubbelt porto brev. STÖRSTA KÄNDA ENHET PÅ BREV, enda kända med denna kombination och bara 3 kända brev 10-dubbelt porto.Intyg HOW enstaka kt, litet riss på ett märke, mycket gott objekt 3,3,4,3. UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG. 15000
148 11e1(3) 3st 30 ö vapen till London stpl Norrköping 9-1-65 flera transit o ankomst stpl 2200
149 11e2 PKXP Nr 1 19-9-69. 30ö singel till Tyskland (3ö överfrankerat), underbart dekorativt med sidostpl FRANCO, 2 stämplar på baksid. 2200
150 11e2 GÖTEBORG 18-9-71, AB-PRS tiill HOLLAND, transit och ank stpl Amsterdam 22 Sep 71.AB-PR. 1100
151 11e2, 14Be 63Ö "VAPEN to EGYPT ,3+2x30 öre on cover front sent from
STOCKHOLM 21.12.1869 to Egypt, via North Germany and Austria. Cancellations FRANCO and FRANCA. A couple of short perfs, the stamps have been removed and re-attached.
Scarce destination, with this combination only two cover (fronts) are known. Cert HOW 3 (2,3,3), 4, 3 (2000).
15000
152 11e2,9c3 HAPARANDA 13-1-71, PRAKTs REK i 2:a viktklassen med sigill och delar av snören på baksidan, lite medfaret, 30ö kht, vacker skrift fint helhetsintryck. F 4000 750
153 11f,10h,9m NORA 16-7-72 30+24+2x12ö =78 ÖRE ASS i andra viktklassen till Stockholm. Intyg HOW gott objekt en 12ö några nöttatänder pga. placeringeni brevkanten. ENDA KÄNDA 78Ö ASS. En 12ö variant "Färgboll". till högerom Ä. 8000
154 11h WEXIÖ 28-10-72, PR-LYXS 30ö på REK brev till Stockholm 1000
155 12a,10c SIGTUNA 19-2-60, 74Ö REK brev fina färgnyanser F 6000 1200
156 12a,14c 3 och 6ö Lösen t 13 som lösen på Tyskt inrikes porto brevkortBLÅ stämplar STH ANK.A. 29-11-80, T inomram, Obetalt i blå färg. dekorativt. 1400
157 12d,10g1 GÖTEBORG 26-10-64, 98ö ASSbrevframsida, , PAR 24Ö+50Ö till CARLSTAD, TOPPFRÄSCHT 1800
158 12d,11e1 50 öre klar karmin i 3-strip samt 30 öre brun placerade på baksidan av vackert drottningbrev (uppskuret för montering) med bevarat innehåll, till Holland stämplat STOCKHOLM 2.2.64. Intressant och sällsynt objekt, några nötta tänder i ovankant. Endast 2 Vapenbrev kända med detta porto. Sign och intyg Sjöman "Mycket gott objekt" (1967). Brevet är skrivet av drottning Luise (Lovisa) av Sverige maka till konung Carl XV Johan. F 28000 15000
159 12f1 12f1 +9d2 ,10d1 Scarce 86 öre rate on cover to France via prussia with 12 öre light blue together with 24 öre orange and 50 öre carmine rose “STOCK HOLM 4.12 1866”, transit and arrival canc. on back. One backflap is partly cut see certificate HOW "Praktobjekt 4 (3,4,4) (4,4,4) 4, F 27000 7000
160 12f2,10d2 Beautiful 4th rate insured cover with pair of 24 öre orange together with 50 öre carmine rose “LILLAEDET 9.1 1870”. 50 öre with one short corner perf. Seals and strings on back. F=9.000. FINE & SCARCE. 2600
161 14Aa STH 14-10-5 TUR , liten nötning på brevet. .(gott-)mycket gott objekt 3,3,3 .F 6000 800
162 14B 3ö två par, PR-LYXs Pkxp. Nr1 10-6-71 900
163 14B 3ö TREDJESTÅNDSVIKT brev STH 12-5- 2 TUR till DJURGÅRDEN arkivve. 600
164 14Ba mkt fint brev STH 2tur 22-2 . nyansintyg ,HOW ,ab F 4800 1400
165 14Bc2,v4 3öre Lejon i par, ett ex med variant "cigarr". , prs Stockholm 26-4-,6 tur, mkt sällsynt 2500
166 14Bc216 FRA SVERRIG 12.4.1870 4 (4,3,3,3)(3,4,4) Praktbrev 2x3+2x20 öre on cover dated ”Landskrona 11 Apr” sent via Denmark to Great Britain. Cancellations FRA SVERRIG 12.4.1870, KIØBENHAVN 12.4 and LONDON EC PAID14.AP.70. Superb. 4000
167 14Bc2v3 STH 2 tur 1-3- (69, daterad 25 Feb 1869 inuti. PAR V "FLÄCK PÅ NOS" 3 + vanlig på fint brev. Sällsynt 1500
168 14Bd MARIESTAD 29-5-72, AB-PRAKTstpl 4x 3ö Lejon på förnämligt brev 1250
169 14Bd STOCKHOLM 18-8-68, 4x3Ö några nötta tänder gott-mycket gott objekt 600
170 14Bf 4st 3öre (1 ex kht) vackert stpl YSTAD 11-7-71, Mycket gott obj. Svår nyans 1200
171 14Bf,9c3 3ö typ II brunorane i par och 2ex 12ö vapen på mycket sällsynt 30öres kombination PKXP Nr1 23-11-71 till AMSERDAM , ankomststpl 25 Nov 71. 2500
172 14Bg GBG 9-4-72, 3ö par på trycksak, Årsberättelse för "Liverpool and London and Globe Insurance Company". 300
173 15b2 17öre till Danmark mycket vackert Uddevalla 21-6-69 2250
174 15b2 17 öre på PR-LYX stpl brev Uddevalla 11-5-69 t. Danmark 2200
175 15c 17ö GRÅ och 24ö vapen på 41ö brevdel till ITALIEN (namnet bortrivet). Vackert stpl STH 7-1-70, attest och sign ENRO DIENA, Flera transit och ankomst stämplar. F för helt brev 180.000:- UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 6000
176 16a 2x20ö = 40ö Stockholm 27-8-66 till ÖSTERRIKE vackert brev obet anmärkning , Intyg HOW mycket gott objekt 3,5,3,3. Söllsynt brev. 4000
177 16a 20ö i par på AB-PR brev till Tyskland st GBG 14-9-67. Stpl Francoi blått och inom ram samt 3 transit/ ank stpl. 2300
178 16b1 20 öre prc par , st GBG 8-8-67 på 40 ö brev till TYSKLAND Mycket gott objekt. 1600
179 16b1 WSB 21-9-67, PRAKTstpl 2x20ö till STETTIN,TYSKLAND , FRANCO, 3 stämplar på baksidan 1200
180 16b1 20ö i par på 40ö brev till Tyskland, STOCKHOLM 16-7-67, FRANCO . inom ram cch blå Stralsund på baksidan. Mycket gott objekt men arkivveck i övre märket. 700
181 16b1,7b1 STH 7-10-66, 20+5ö= 25 Ö till TYSKLAND , Franco stpl inom ram , arkiveck, men praktutseende, stpl baksidan K.D.O.P. 10-10 1800
182 16b2 par på br t. Tyskland, stpl Göteborg 15-8-67, AB 1800
183 16b2 20 ö GBG 19-8-68 på AB-PRAKT br t NORGE 1600
184 16c 20 öre Lejon i par( vä märke obet arkivveck) på brev till ÖSTERRIKE , AB-PR STPL Halmstad 25-9-68, blå FRANCO stpl inom ram , flera stpl på baksidan. Mycket gott objekt. 5000
185 16c MALMÖ 2-7-68, PRAKTFULLT brev till Tyskland 2x20ö=40ö ,Franco inomram i BLÅ färg, 3 stämplar på baksidan. 1400
186 16c ÖSTERSUND 8-12-68, prs, bläcknot. 20 ö till THRONDHJEM. 600
187 16d,7e2 STH 20-4-70 45Ö porto (20ö par + 5ö kht) till RIGA, MYCKET GOTT OBJEKT, transitstpl på baksidan. och ankstpl. 2800
188 16g,14Bg, 7c2, 28 öre till Finland ,st STH 24-4-1872, 20 öres märket är defekt redan innan stämplingen, vackert och fräscht 600

16,5 RINGTYPSBREV
189 17a MALMÖ 9-10-72. 3ö första nyansen på Mycket vacker tidig trycksak med adressetikett till Kristinehamn. Utställningsobjekt i Praktkvalitet. 2500
190 17a par 3ö a-nyans MALMÖ 1-11-72, trycksaken en spannmålsraporrt tryckt London 28 okt 1872.LYX ståmplat praktobjekt 1600
191 17a STH 15-11-4 TUR, par av svåra a nyansen på fint brev 1500
192 17c CARLSTAD 7-9-73 par 3ö prakt svårare nyans 300
193 17c,20b ARBOGA 4-1-75 litetbrev med 2x3öoch 6ö , ovanlig nyans 3ö och sällsynt kombination 1000
194 17c,21k MALMÖ 22-4-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, Mycket fint brev. 900
195 17c,21l ÖREBRO 15-2-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, AB.PRAKT , transit och ank stpl. 1200
196 17d,19c, 22d STOCKHOLM 21-10-73, trefärgsfrankatur till Christinestad i Finland, AB_PRAKT obj ANK stpl 20-10.Mycket vackert 900
197 17d,21 3ö och 12öre i par Ringtyp T 14 på 27 öre brev till Tyskland, fräscht och vackert, stpl Gefle 2-9-73 1100
198 17d,21 PKXP Nr 1 NED 6-6-73, PAR 12Ö OCH 2X3Ö = 30ö posrt till HARLINGEN, HOLLAND, UNIK KOMBINATION, på stor brevdel 500
199 17d,21m 3 öre (lite kort hörntand) och 2 exemplar 12 öre på underfrankerat brev till Finland stämplat STOCKHOLM 20.11.73 och PRAKT stämpel OTILLLR.. FRANCO. Fräscht mycket gott objekt. 3500
200 17e,21 3 ö+ 3x12ö på Rekommenderat brev till RYSSLAND, st WÄRNANÄS 23-9-78, transit stpl KALMAR 25-9-76, och ank st . Något medfaret men UNIKT OBJEKT. 5000
201 17e,21k GÖTEBORG 6-9-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, ankst PRAKT objekt 1500
202 17e,21m 3 OCH 12Ö I VARSITT PAR PÅ MYCKET VACKERT BREV daterat STOCKHOLM 28 OKT1874 , sänt till Helsingfors och endast makulerat med BLÅ FINSKA ANK stämplar. PRAKTOBJEKT, toppfräscht sign O.P. 17e,21m 5000
203 17e,var STH 18-7- 4 TUR, 3ö med DRAGSPEL 2000
204 17f 4 st praktcentrerade 3ö = 12ö brev med rättvända stpl GEFLE 17-1-76 600
205 17f ÅRJENG 25-10-77, tredjestånds skriven kungörelse till JERNSKOGS KYRKA. iNTRESSANT 300
206 17f,19f, 25g, Beautiful cover to Finland with the scarce 38 öre rate via Germany
25g and Russia with 3 öre yellowish orange brown and 5 öre green together with 30 öre orangish brown “UPSALA 6.5 1875”. F=12.000. Shade
by Olle Pettersson. VERY FINE & SCARCE
4000
207 17f,21m PKXP No1 NED 2-6-1874, 42ö (3öx2+12öx3 ) till Bordeaux Frankrike, violett PD stpl och 3stpl på baksid. Intyg NS gott-mycket gott objekt. Ovanlig kombination. 2200
208 17f,21m STH 6-11-74 27ö till Finland, underfarankerat med 1ö och OTILLR.FRANCO stpl i ram, obet medfaret. Ovanligt 1500
209 17g 17g, 20g, 22d brev, 28ö PORTO brev MYCKET OVANLIGT MED 6Ö GRÅ i kombination 3+6+20 öre (veck) som synnerligen dekorativ och ovanlig kombination på brev daterat "Stockholm 14 aug 1874", samt med notering "frco per Hangö". Sänt till Ekenäs, Finland. Märkena endast bläckmakulerade. 3000
210 17g STH 6 TUR 4-1(75) PRS Mycket vacker TRYCKSAK i Praktkvalitet innehållande fullmakt att teckna en firma. 200
211 17g Malmö 9-10-75, ab-pr trycksak 100
212 17g,19f, 22g, STH Norr 26-11-74 , 20ö,3x5ö, 3ö (några ktt) på vackert brev til BORGÅ FINLAND. KOMBINATIONEN bara känd i 2 ex, F 14000 +, intyg HOW mycket gott objekt 3(4x3,4) (4x3) 3. 6000
213 17g,21m PKXP Nr 1 NED 26-6-74, 2x3ö och 3x12ö på 42ö brev till FRANKRIKE, , många stämplar. en 12ö nära kanten och nötta tänder. Ovanlig komb. 2200
214 17g,21m 3 öre i par och 2 st 12öre på sällsynt brev t.Tyskland, prakt stämplar STH 9-6-76. Mottagare är sonson till skalden Tegnér 2000
215 17g,21m STH C.24-8-76, 3X3ö och 12ö 21ö , 20ö porto till EKENÄS Finland, ank (2)7-8 , ovanlig kombination 750
216 17g,25f SIGTUNA 9-6-1875, 33Ö 30+3Ö MITTSTÄMPLADE BRA BUNDET TILL BREVET SOM ÄR MYCKET DEKORATIVT OCH FELFRITT.. Sign O.P 17g, 25f. Utställningsobjekt 8000
217 18 4 öre Ringtyp t 14 på 6 öre brevkort till ENGLAND, prs Göteborg 16-6-79, ett utsökt PRAKTOBJEKT 8000
218 18 Beautiful 12 öre postal stationery envelope additionally franked
with two copies of 4 öre grey "LYXstämplar" “STOCKHOLM KE. 19.7 1878” sent to Russia with arrival canc. on back. Envelope slightly reduced at left. According to Facit only two such frankings known. Cert.
Obermüller Wilén. SUPERB 4(3,3) (5,5) 5
8000
219 18,19 20k, 4+2x5+ 6 öre as colouful and beautiful combination on large part of cover sent from Malmö to France. Cancellations FRA SVERRIG 6.5.1877, K 6.5, DANEMARK ERQUELINES 2
8.MAI.77 and BORDEAUX 9.MAI.77. Very scarce combination, only recorded to France according to Ferdén. Ex. Frimärkshuset 1977. Superb.
2000
220 18,25i 4 öre (2 ex) och 30 öre på ovanligt rekbrev till Finland stämplat STOCKHOLM 24.7.77. Signerat på baksidan O.P 18a, 25i. Endast 2 kända av denna kombination och bara 10 REk kända med ringtyp 14 till Finland. 5000
221 18,26,32 ÖJEBYN 18-7-77, 4+50+50ö t 14 + 12ö t 13 på 116 ö UNIKT ASS brev. 2500
222 18a ,bke2 4öre RINGTYP T 14 välc. ex på 6ö bke 2 ,totalt 10ö , korrekt porto till TYSKLAND avsänt STH 24-8-78. PRAKTOBJEKT 3000
223 18a ,bke2 4öre RINGTYP T 14 PRAKT stpl KARLSTAD 11-5-77 på 6ö bke2 , 10Ö ö korrekt porto till LONDON.Kuriosa under 4ö sitter ett 3ö lösen. Kortet var tydligen felaktigt frankerat med 3+1 ö Lösen som var ogiltiga för denna frankering. 2200
224 18a,35b STH 2-4-78, UNIK Assbrev i 2 viktklassen 94ö , Intyg E.Harbrecht. Gott objekt, men rengjort och lite förstärkt kuvert. En 30ö ktt. 2000
225 18a,38b 4ö ringtyp t 14 och 1 kr t 13 på ASS brev SÖDERHAMN 25-2-80 til KARSJÖ., Små riss i brevet. mycket gott objekt.Sällsynt kombination 1600
226 18b Norrköping 4-6-79 .2st 4ö gråsvart ringtyp t14 och 12ö ringtyp t 13 på sällsynt blandfrankatur till Skottland . Endast 2 kända till Storbrittannien och unik till Skottland? (12ö defekt upptill redan vid frankeringen och innan stämplingen av brevet). gott- mycket gott objekt 2-3 (3,3,3),( 3,3,3) SIGNERAT O.P. 18b, 32b, Facit 9000 för brevkombinationen och 12000 för 18b på brev och bara märkesvärdet är F 2018 12000 kr. 6000
227 18b2,24g 19h, MAJORNA 1-7-77, PR-LYXS ASS med 4ö och 2x5ö samt 2x 24ö som UNIK KOMBINATION AV 62 öres portot.. Dessutom har kuvertet tidigare använts då insidan är frankerad med 12ö nr 21o JÖNKÖPING 18-3-777 sänt till Majorna. En liten hörndel av brevetsaknas. SAGOLIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Intyg HOW 3(4,4,4,5,5)(4,4,5,5,5,)3 10000
228 19a,14Bg, 16e, ESKILSTUNA 21-12-72 PR-LYXs, 3+20Ö (def hörn) Lejon och 5ö ringtyp a nyans (kht) 5 på 28ö trefärgs bland frankatur till Finland , på baksidan den sällsynta transit stpl STH Nr 7 22-12-72 ( stpl F 2000:-) ENDA KÄNDA med denna kombination. Högintressant 2200
229 19c,24f PKXP NR 1 NED 13.2.74. 5 öre i par (1 ex arkivveck) och 24 öre på vackert 34ö brev till Skottland stämplat PKXP NR 1 NED 13.2.74. 3000
230 19f PKXP NR 30-8-76, 4X5Ö I EXTREM FÄRGSTYRKA på sällsynt kombination till SCHWEIZ, UNIK ? öppningsriss i kuvertet 2000
231 19f.21n. 22e, STH NORR 14-8-75, 42ö till BOREAUX FRANKRIKE, Intyg Obe. Mycket gott obj 3, 3334, 33344 . Mycket vackert obj bara känt i 2 ex. 5000
232 20b ESLÖF 14-6-73, LYXs par , sidostämplat med ovanliga "4 TÅG" inom ram, Superbt Utställningsobjekt! 3500
233 20b,21, WENERSBORG 26-4-73, 6ö12ö ringtyp t 14 på 12ö frankokuvert till Puckerud. Ett par sigill på baksidan som har en flik bortkippt..Sällsynt kombination. 2000
234 20c AB-PRAKT br Karlshamn 28-2-1874 ,nyansintyg HOW, svår 3500
235 20c MÖLNDAL 8-12-73, Par 6ö svåra c nyansen , nyansintyg HOW 2000
236 20c SÖLVESBORG 24-8-74, LYXs till Trosa. En av de vackraste försändelser (trycksak med revisionsberättelse) med denna svåra nyans F 3000 ++++ UTST.OBJ. 2000
237 20c GÖTEBORG 4-1-74, 6ö svår nyans på brev till Uddevalla, F 3000 500
238 20d PKXP No 2 UPP 13-9-74, PRAKTs brev med 2 st 6ö 400
239 20d STH 29-11 1 TUR, VACKER RYCKSAK 200
240 20e AB-pr br.STH 24-11-74 F 2500+50% 1800
241 20e GÖTEBORG16-6-74, AB-PR Trycksak angående frakt från Hull till GBG,med svåra e nyansenF 2500 750
242 20e FILIPSTAD 23-2?-73, nyansintyg HOW , svår nyans F 2500 700
243 20f 6ö grå, STOCKHOLM 13-1-75 och sen 6 ö STH 15-1-75, TROLIGEN HAR DET UPPTÄCKTS ATT PORTOT VARIT 12Ö OCH INTE 6Ö .Postmästaren har då tillåtit avsändaren komplettera senare med 6ö. Posthistorist intressant utställningsobjekt. 6000
244 20g GÖTEBORG 23-9-74 Trycksak till Norge som lösenbelagts "Lösen 19 öre " i blåkrita, pga. det varit i 2 :a viktklassen? eller inte godkänts som trycksak ?. Underbart Utställningsobjekt. Sign O.P. 20g 2500
245 20g KARLSHAMN 31-12-74, 2st 6ö olivgrå på vackert brev till Ystad. Intyg Sjöman mycket gott obj. 1200
246 20g,21, 6ö grå + 12ö på 12ö FK , 30ö REK till Gnosjö, stpl Söderhamn 6-1874. Sällsynt objekt 6ö grå def hörn. Kanske unik kombination med 6ö grå. 500
247 20i SKÖFDE 3-9-75, underbart vacker trycksak omtillkännagivande om "att min ömt älskade make" JERNKRAMHANDLAREN ERIK DAHLIN " efter en långsam och tärande sjukdom " stilla och fridfullt afled ... 49 år gammal. Extremt elegant och fräsch bevarad försändelse med vacker skrift inuti. Svart sorgekant. EN PÄRLA. 600
248 20i GBG 11-10-75, 6ö par på brev 300
249 20j GBG 19-7-76, 2x6ö trycksak till Uddevalla. 250
250 20j,28b OTHEM 20-11-78, PRS blandfrankerat brev med par 3ö t13 +6ö t 14 1000
251 20k Linköping 20-1-78 6ö på tidigt BREFKORT 600
252 20k,21o 6ö rödlila+ 12ö på framsida av 12ö FK, 30ö REK STH SÖD 15-1-77, F 4000 för helt kuvert Praktfullt ! 300
253 20k,28b GÖTEBORG 2-3-78 blandtandat brev 6ö t 14 och 2st 3ö t 13 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. ENDAST 2 KÄNDA! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4000
254 21 LYX st BREV STH3-5-76 750
255 21 12Ö RINGTYP T 14 PÅ FK 12Ö , STPL pkxp nO 17 ned 21-12-76, Ovanlig komb. 250
256 21a SÄFSJÖ 25-8-72, första nyansen i par på dubbelporto brev till STH ,AB-PR 400
257 21a,10d2 UMEÅ 7-8-72, 12Ö RINGTYP T 14 och 24ö vapen kht,vht , Blandfrankering till LONDON. Mycket gott objekt, Ankstpl Röd London. ENDA KÄNDA i Facit 4000
258 21g GÖTEBORG 17-5-75, LYXS PR LYX brev med svårare nyans 500
259 21g DUFED 5-7-73, LYXS svagt arkivveck 250
260 21gv3 FRA SVERIGE 16-5-74 till Köpenhamn 500
261 21j EFVERÖD 1-11-75 PR stpl på TREDJESTÅNDSVIKT prakt brev till DEGERBERGA. 500
262 21j NYA KOPPARBERGET 27-6-73, LYXstpl 350
263 21l Gefle 7-7-75, afsänt Stockholm av "Palmborg" troligen båtbrev och stämplat vid ankomstem i GEFLE, Sällsynt med dubbelporto 1000
264 21m HALMSTAD 19-6-74, till Capt. Sebastian Tham via Köpenhamn 20-6 TILL IRLAND . Mycket sällsynt Adressland. Mycket gott objekt (obet kt upptill) med PRAKT stämplar. 5000
265 21m par 12ö till SCHWEIZ stpl PKXP NR 15 NED, ank stp Lausanne 5-VIII-76. Intyg Sjöman gott -mycket gott objekt 4ö överfrankerat. 600
266 21m RAGUNDA 31-12-74 12ö prakt fräscht 150
267 21n LULEÅ 1-3-75, anteckning Emb.bref ovanlig tjänsteförsändelse. 250
268 21n ÖSTERSUND 2-11-76,till Norge Trondhjem, på baksidan ÅRE 2-11-75, Vaerdalen 4-11-75, 125
269 22 20 öre orangered. SUPERB cover sent from Karlshamn
to London 1876, red London cancel.
500
270 22,19f,17e WADSTENA 30-11-74, PR-LYXS 28ö brev till Finland 400
271 22c HALMSTAD 10-10-75 , 20ö till Sebastian Tham i England, eftersänt till Russian Consulate i ANTWERPEN BELGIEN, extremt sällsynt eftersändning till Belgien .Unik? 3000
272 22d STH 6-12-75 2x 20ö RINGTYP T 14, 40ö dubbelt porto till FINLAND, ovanligt med t 14 , via Preussen, blå ANK stpl 12-12 1500
273 22e HEMSE 28-8-75, PRAKTBREV TILL HAMBURG., transit Malmö och ankomst stpl Hamburg 31 Aug 75. 500
274 22e,24g, 26f, SÖDERHAMN 11-9-75, DUBBELT PORTO 24Ö OCH ASS AVGIFT 50+20ö på EXTREMT sällsynt portosats 3 Kända 94Ö VARAV 2 KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. utstobj. intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 6000
275 22f 20ö blekorange på brev daterat 1875 till finland med VIOLETT ANK 15-8, UNDERBART UTSTÄLLNINGSOBJEKT . Har tillhört Grand Prix samlingen Stockholmia 55 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. 7000
276 22f KALMAR 17-10-75., 20öre blekorange på sorgekuvert till USA , röd stpl New Yortk binder även märket till brevet, ankomststpl RICHMOND 4 NOV. Sällsynt brev med intyg HOW gott -mycket gott objekt. 2-3.3,4,2 lätt klimatpåverkaat. Kanske unik blekornange till USA. 4000
277 22f STH C. 19-10-75, PRS 20Ö BLEKORANGE på utsökt brev till BORGÅ FINLAND,anteckning " fr ångbåt via Åbo", avs ALBERT BONNIER 2500
278 22g PKXP NR1 NED 23-8-75, 2x20ö till HOLLAND, sällsynt dubbelporto, ,ank stpl , lie brevpappersförlust. 1000
279 22g KATRINEHOLM 25-1-76, dubbelporto till Finland, sign Sjöman 750
280 22g TINGSRYD 5-12-75, LYXs brev till Finland "Via Tyskland" PKXP NR 2 7-12-75 och 2 ryska stämplar på baksidan. Intyg Sjöman mycket gott till PRAKT objekt. 500
281 22g STH LADL 19-10-76, PRS 20ö till MOSKVA, flera stämplar 400
282 22g ESKILSTUNA 25-6-76, 20ö t 14 till ENGLAND , ankstpl RÖD LONDON JU 26-76, PRAKT F 700+ 350
283 22g STH SÖDER 20-12-75 vackert brev via Berlin och ST:Petersburg till Helsingfors. 300
284 22h GBG 5-10-77, 20ö via HULL Oct 7 77 till GLASGOW ank 8-8-77, PRAKTFULLT BREV till Skottland 500
285 23b STH 24-7-77, 20/20 på vackert brev till Schweiz, , Ankstpl Neuchatel 27-VII-77. 1400
286 23c LYX centrerad 20/20ö stpl GÖTEBORG TILL PARIS, , blå ankstpl . PRAKTFULLT BREV 1500
287 23c STH NORR 11-8-77, 20/20 på brev till FINLAND, ANK 12-8, , skrift 2 och T i bläck . Lösen belagt pga varit i 2:a viktklassen ? AB-PRAKT obj. F3000+ 1200
288 24,17e FRA SVERRIG 29-1-73, Dansk stpl och Franco inom ram yill Tyskland. Dekorativt brev 1400
289 24b,21k STOCKHOLM 1-10-73 , 12och 24ö kht, på 36öre brev till LONDON. Röd ankomst stpl, Mycket gott objekt. 500
290 24c, 14Bh STOCKHOLM 10.9.72 ,24 öre gulorange och 3 öre Lejon typ II gråaktigt brun på vackert och ovanligt brev till Slesvig stämplat STOCKHOLM 10.9.72 och FRANCO. Intyg HOW "Gott objekt" (1991).(24 ö lite kort hörnskad som skett innan frankeringen- syns knappt i helhetsintrycket) 2500
291 24d PKXP NR 2 NED 15-4-74 , ovanligt 24ö dubbelporto till Kjöpenhamn, ankstpl 600
292 24d,19d,f Sällsynt 34ö porto till London 24ö och 2 olkia nyanser 5ö avsänt STH 13-3-75, något slarvigt öppnat. MYCKET GOTT OBJEKT 1400
293 24d,20c 24ö 2 ex (ett ex kt) samt 6ö som 54ö porto på sällsynt brev till KANADA stpl STOCKHOLM 27-8-75, transit och ank. stpl Mycket gott objekt 3 (4,4,2)(3,3,3) 3, F 20.000:- 6000
294 24d,21c PKXP NR 1 NED 23-4-73, till LONDON röd stpl London 26 AP 73, arkivveck men vackert 450
295 24f,17c MALMÖ 20-3-73 , 24 och3ö på 27 ö brev till TYSKLAND, ankst 500
296 24f,21 STH 16-4-73, 24+12Ö TILL SCHWEIZ, transit och ank stpl, OVANLIGT 3ö porto 3000
297 24g,21l Beautiful double rate cover to France with 12 öre ulmarish blue together
 with 24 öre dull orange in strip of three “STOCKHOLM 24.2 1875”.
Tear in envelope far away from the stamps. F=10.000+. Cert.
Obermüller Wilén. VERY FINE.
7000
298 25,17,19 STH 22-8-74, 38Ö TILL RIGA, mycket gott objekt.ank. stpl F 12000 2200
299 25d STRENGNÄS 11-3-73, 30ö REK med 2 WÄRDE stämplar, pr-lyx stämplat fräscht och vackert 300
300 25d,21 GBG 4-7-73, 30+12ö = 42ö TILL ORAN , ALGERIET, MEN Addressatens namn bortrivet. Sällsynt adressland , helt brev F 30.000 kr 1500
301 25e GRENNA 21-11-73, LYX stämplat Wärde brev .Intyg HOW. 3,4,5,3 750
302 25e,20b STH 7-10-73 PR-LYXs 30+6ö=36ö till LONDON, sällsynt kombination,svagt synliga arkivveck 2000
303 25f LYCKSELE 4-12-74, PRS 30ö svartakt 250
304 25f,17e 30 öre svartaktigt brun och 3 öre på vackert brev till Schweiz stämplat STOCKHOLM 19.6.74 och på baksidan ankomststämpel. Intyg HOW 3(3,3),(3,3) 3 (1998). Sign O.P. 25f,17d 8000
305 26,20 6 öre + 3x50 in strip of 3 öre in strip of three on insured cover with listed content, sent from GÖTEBORG 31.12.1874 to Gillberga. The second highest
postage and only recorded with this postage,according to Facit. 6ö corner defect and one 50ö worn perfs due to placed on edge of cover . F 9000 Very interesting
5000
306 26b,24f, 25e, Göteborg 8-5-73, 134ö ASS brev (4000 RIKSD) till CARLSTAD PUCKERUD, 50ö en kt, . Detta är det andra kända 134 ASS brevet och i en UNIK kombination. ej noterad i Facit. Mycket gott objekt. Utställningsobj. 3500
307 26b,7f 17d, 21g.GÖTEBORG 30-5-73 , 5ö vapen ,3ö ,12,50ö ringtyp t 14 på UNIK kombination och enda kända 70öre ASS porto , pga platsbrist har 3ö satts överkanten och blivit beskuren vid öppnandet, intyg HOW 2(,3,3,4)(3,3,4) MYCKET GOTT OBJEKT. UTST. OBJ 7000
308 26g,24f, 25h, Assbrev med i Facit HÖGSTA KÄNDA frankering med 4 st 50ö i två par, 24öre och 30 öre =254 öre (assavgift 230 öre och 24ö dubbelporto). Stpl Sthockholm 25-9-76, Intyg HOW 2,(2x3,4,4),3,2 en del ktt,rep ht, reparationer av kuvert. Gott objekt. 25000
309 27c,22e 1 RIKSDALER och 20ö ringtyp t 14 på Adressbrev "Härmed ett paket" UPSALA 22-12-74 TILL KALMAR Intyg HOW mycket gott objekt 3 (3,4) (3,3) 3 brevet är förstärkt 20ö några ktt mot kanten och nr 27 kht. F 2018 1 känt och F 25000 8000
310 28 STH C 23-8-79, 3Ö T 13 PR-LYX BREV 200
311 28,2 61-64b,WESTERVIK 23-2-93, 3ö ringtyp t 13, 1-4ö siffertyp och 5ö Oscar på 20ö brev till NEAPEL, 4ö i svår nyans b. (bakflik saknas. Intressant blandfrankering 300
312 28b GBG 3-12-80, 6ö brevkort till KÖPENHAMN 300
313 28c U.W.H.J 16-5-78, 3-STRIP och singel på vackert brev till Botilsäter. Mycket sällsynt med 4st 28c svåra nyansen på brev. 2000
314 28c,b,19h STH NORR 10-4-78, 3ö svåra c nyansen i 4 ex, samt 28b ,19h(riss) som unik 20ö porto till Frankrike. signerad på baksidan O.P. 28b, 28c(4st) 19h. Fantastisk kombination 2500
315 28d STH 3 TUR 24-1-80 , LYXS sorgebrev till fru Gummesson på Långholms Varfet 200
316 28d,30c, 35b, GAMLEBY 7-11-82, 3+5+30Ö på ovnligt REK via Hamburg med REK etikett , rysk stpl, 4 stämplar på baksidan.vackert och sällsynt med etikett 2500
317 28d,32e CHARLOTTENLUND 21-1-81, Paket adr kort medpar3ö+par 12ö, vackert mycket gott objekt. 300
318 28d,bke 2x3öpå 6ö brevkort till FINLAND STPL FRA SVERIGE på MÄRKENA och 6ö valören, ryska transitstämplar 2st. , K OMB 2. 4-6-79, ANK 9-6 . SÄLLSYNT OBJ. 1200
319 29a1,28e STH C 4-11-79, 4ö och par 3ö på brevkort till TYSKLAND. 700
320 29b STH 22-6-80, på 6ö brevkort till BERLIN, transit stpl, PRAKTOBJEKT4Ö 400
321 29b,35d 4 öre i 2 exemplar och 30 öre som 38 öres rekporto till Tyskland på trevligt brev stämplat ÖSTERSUND 20.5.80., transit stämplar på baksidan. 1800
322 29b,bke6 4ö på 6ö bke t. BELGIEN NORRKÖPING 12-10-83 nött baksida, sällsynt adressland 300
323 29,bke UPSALA 23-9-80, LYXS 4ö på 6ö brevkort till SCHWEIZ,( F 3000 för 2x5ö) . PRAKT -LYX fräscht 1000
324 29d KARSJÖ 4-3-84, 3 strip 1 ex def hörn, ändå sällsynt och vackert F 2000 400
325 29d,bke 4ö på 6ö brevkort till KÖNIGSBERG ,TYSKLAND FRA SVERIGE på MÄRKENA och 6ö valören, K OMB 5 4-5-83 ,PRAKTOBJEKT 1000
326 29e,31 STH 10-1-85, 4+6Ö=10 ö porto stpl 10 dag för 10ö portot. 300
327 29e,35i STH 9-9-85 MED 2X4Ö 0CH 30Ö = 38 REKPORTO TILL WIEN ÖSTRRIKE, OVANLIGT, mycket gott obj. ank stpl 3000
328 29e,45 STH SÖD 28-8-86, 2x4öoch 3x10ö Oscar på 38 ö REK brev till BERLIN.Ovanlig kombination. 1200
329 29var GBG BIKUPE STPL 15-6-82, på 4ö felriven på Brefkort. Intressant kuriosa 500
330 30,33 MÖRSIL 8-3-84 ASS 2x5ö+2x20ö = 50ö till NORGE, sällsynt men medfaret. 300
331 30c STH C. 23-9-79 Trycksak till Finland 300
332 30i STH 19-6-7 7-TUR (ovanlig 7 tur), 5öre lokalbrev som rreturnerat och belagd med lösen 5ö för porto och 6ö straff avgift. Intyg Sjöman på Engelska. "good item" 1000
333 30i DAGLÖSEN 22-12-86, 5-strip på postanvisning till Örebro. vackert. 300
334 31a STH 9-9-78, 6ö par till Landskrona 200
335 31a,v5 LINKÖPING 28-4-79, mkt vackert brevkort, 6ö med färglinje i marginalen 250
336 31e,32c WERSÅS 14-9-82, PR-LYXs 12+12+6Ö SOM 30ö REK till STH. Små öppningsriss i kuvertet. men Prakt utseende. 350
337 31g,32 KOPPARBERG 21-7-84, 6+12+12Ö = 30 Ö REK TILL STH. PRAKT, ovanlig komb. 500
338 31i GÖTEBORG 10-9-84, 6ö rödlila på mjukt papperpå intressant meddelande om ankommet gods. 300
339 31i HURFVA 8-2-84, Praktbrevkort 200
340 32 12öre i par = 24 öre stpl Malmö 2-9-79 till Schweiz 750
341 32b STH 24-8-78 par 12ö ringtyp t 13 till NEWARK NEW JERSEY , stämplar NEW YORK ,PAID B ALL, transit stpl Pkxp Nr 2 25-8-78 400
342 32b UPSALA 8-11-80, LYXstpl PR-LYX OBJ 200
343 32d GBG 20-3-80 , PR-LYXS på brevkort till PARIS, underbart objekt 500
344 32d GBG 11-3-80, LYXS 12ö svartaktigt blå, svåraste nyansen i UTST. kvalitet. 400
345 32e STAFRE 30-3-83, PRS brev till Nyhem 100
346 32var,35 MALMÖ 1-9-80, 12ö med 2 märkesbilder , 30ö på 42 ö rek . 350
347 33 20öre på brev till SKOTTLAND och där eftersänt. Märket enbart med ENGELSK Stämpel HULL 8 OC 82, "383". Sidostpl SWEDEN BY STEAMER. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
348 33 PKXP. NR 8C UPP 18-2-84,AB-PR, till England 250
349 33 20ö t. Frankr.PR.Pkxp34, 13-11-85 250
350 33a 20öre på brev till Finland makulerat med ÅBOs balkstämpel. Trots arkivveck en mycket sällsynt försändelse. 1500
351 33a GBG 13-4-78, 20ö till SPANIEN -JEREZ de la Frontera, ank stpl 10Apr 1878 300
352 33b ANK 4-10 mitt på 20ö märket och 2 sido stpl till WIBORG, Finland, transitstpl ÅBO 4-10-79. EN PÄRLA! 1500
353 33b STH 19-12-80, 20ö brev till IBIZA, BLÅ ankstpl YBIZA 27 DIC 80. Få kända brev till Balearerna. 1250
354 33b 20Ö RINGTYP T 13 till FINLAND, enart med finska stämplar HANGÖ 27-7-80 på märket och ANK 27-3 samt Finska Kupé Postexped. 32 No4 27-3-80 vid sidan. Vackert och ovanligt 1000
355 33b ANK 13-10 på 20ö ringtyp t 13 på brev till Finland, sidostpl Från UTLANDET. dekorativt och sällsynt 1000
356 33b BORÅS 8-8-82 20ö till HULL och återsänt, ank stpl HullAug 12 -82 och 2 transit stämplar PKXP NR 2 B UTR 9-8-82 och 16-8-82 på returen.Intressant 400
357 33b HUSQVARNA 30-8-80. PR-LYX brev till USA 400
358 33b MAJORNA 12-7-80, PRAKT obj till USA, ank Baltimore Jul 30, 3 transit stpl 400
359 33b MAJORNA 9-1-80 20ö till IRLAND, ANK stpl QUEENSTOWN Ja 13 1880. 350
360 33b PKXP No 2 19-12-80, till Neuchatel Schweiz, ankstpl 22-12-80, pr 300
361 33b STH K.E. 6.8.80 20Ö till GENT BELGIEN, ank stpl GAND 9-aout 80 300
362 33b PERSTORP 4-5-81 sido stpli LYX , ank stpl på baksidan, ab-prakt 250
363 33b KLÅGERUP 1-6-82, TILL OBER BAYERN, transit Malmö 2-6, ank PEISSENBERG 4-JUN 200
364 33d 20ö Numeral type perf 13 with Danish numeral cancellation 19 (Frederikshavn) used on Swedish stamps, 20 öre "ringtyp" perf 13 in strip of three, together with single line FRA SVERRIG and transit FREDERIKSHAVN 1.POST 30.11 (DENMARK Gothenburg–Frederikshavn route. ) on 3-fold cover sent to Germany. Arrival NIESKY 2.12.82.
Fantastic rare 3 fold rate in UNIQUE EXHIBITION ITEM.
18000
365 33d 20ö ringtyp t 13 på brev till BERLIN endast med tysk sttpl på märket "AUS SCHWEDEN PER STRALSUND" , STRALSUND 20-9-84, 1500
366 33d 20Ö med bara ANK 17-9 stpl på 20öres märket (ovanligt) och Från Utlandet 1000
367 33d FRA SVERIGE, PRS på märket, till Florens, Italien , dansk trnsit stp K OMB.6 3-5-82, ankstpl FIRENZE 600
368 33d GÖTEBORG BIKUPE stpl på brev till ENGLAND, ank stpl BIRKENHEAD12APR. UNIK STÄMPEL PÅ UTLANDSBREV? 600
369 33d STH 7 25-7-83, 20Ö TLL UKRAINSKA ODESSA ankomststämplar och diverse anteckningar. OVANLIGT 500
370 33d MALMÖ 26-2-83 , 2X20Ö TILL NEWCASTLE, ANK STPL MAR 1. ovanligt dubbelporto. 500
371 33d STH 7 26- 3-83, "via Preussen" ANK stpl 1-4, på baksidan rysk transit stpl. Intressant färdväg. 300
372 33e STOCKHOLM C. 4-3-84 till ön CAPRI utunför Neapel, frankerad på baksidan. Mycket ovanlig destination. 1500
373 33e LULEÅ8-11-86 vackert brev till USA 300
374 33f RAUS 24-1-85, par 20ö till USAtransit och ankstpl på baksidan. Ovanligt ubbelporto 750
375 33f NORRTELJE 3-10-86, 40Ö ASS BREV VACKERT 500
376 33f STH C 26-5- 85 TILL MAYFAIR LONDON, ankstpl ,tr.stpl, LÖSENBELAGT MED T stpl och blåkrita 2 (andra vikt) 28 lösenanteckning. Sällsynt 400
377 33f STH 1-7-85 till Tromsö , Poste restante!, tr pkxp no 58 8-8-85, PRAKTOBJ 300
378 33f STH 3-2-85, 20Ö till CANNES, blå transit stpl PARIS 5 MARS 85, ank Cannes 5Mar.PRAKTOBJEKT 300
379 33f STORLIEN 1-8-86, till USA ,ank stploch flera transitstämplar på baksidan 300
380 33f STH 29-7-85, 20Ö till ITALIEN , ank st 250
381 34, 35 24ö t13,2 st 30 ö = 84 ö ASSbrev STH 18-6-82,kuvert är ngt def, hörnklippt vid öppnandet. F över 2500:- 250
382 35,33,30 LJUSNE 4-7-85, PR-LYXs PFSK 13 kr ,framsida 300
383 35b WISBY 25-7-83 prakt stpl 30ö REK till Köpenhamn, 2 stämplar på baksidan. diverse blåkrite anteckningar. F 1500 + praktkvalitet 500
384 35d ÖSMO 25-4-80, 30ö Rek brev med 5 fräscha lacksigill från ovanlig ort till STH, mycket gott obj. 350
385 35d,32 ÖSMO 3-4-80, 42ö Rek brev med 5 fräscha lacksigill från ovanlig ort till STH, mycket gott obj. F 1000 500
386 35e SKÅRED 8-8-82, 30ö rek till NORGE, transit -ankomst stpl, PRAKT OB. F 1500 600
387 35f,v5 HVETLANDA 30-6-81, PRS 30ö sammanhängande siffror, sällsynt på brev 500
388 35h PLGRIMSTA 21-10-84 , 30Ö REK PRAKTs 300
389 35j 30ö på adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239. FALSTERBOBRUK 23-6-86, P-LYX 250
390 36,29,39 GÖTEBORG 9-12-85 Ringtyp t 13 2x50ö,2x8ö, 10ö Oscar boktr. 118ö REK BREV TILL HOLLAND i 5 :te Viktklassen till HOLLAND, ankstpl Utrecht 11-9-85. YTTERST SÄLLSYNT REK I 5 viktklass. UTST. OBJ Mycket gott objekt 7500
391 38,36 ,30 , STH 16-4-83, 1kr 2x50ö, par 5ö 210Ö ASSBREV för 3000 kr till RÖRÅS NORGE WÄRDE stpl, Pkxp No 7 B 17-4-83 PÅ BAKSIDAN. EN MYCKET OVANLIG FÖRSÄNDELSE 1500
392 39 10ö O.II. Boktr. i par på brev till ROBRT NOBEL I ISTRIEN Österike , st Stockh. 1-2-86 900
393 39 STRÖM 23-9-85, PRAKT stplBREV 75
394 40,64 bKe7B GERMANY German boxed cancellation K.B. AUS SCHWEDEN on Swedish stamps 2 öre Circle type perf 13 with ph, and 4 öre Bicoloured numeral type, together with LÜBECK 1 9-10V 5.9.93, on postal stationery card 5 öre. The postcard is dated ”Kalmar den 4/9 93” and sent to Germany with arrival pmk AUSG. No.2 5.9. Unusually late usage of the K.B. cancel. 1200
395 40a GBG LBR 26-7-92, 2ö ringtyp ph 3x1ö siffertyp på 5ö brevkort =10ö till HOLLAND ank stpl ROERMOND 28 JUL-92. DEKORATIVT 300
396 40b LUND 4-1-92, ab-prs BREV MED 10ST 2Ö VARAV ETT 4-bLOCK TILL TYSKLAND 1000
397 40b HÄGGENÅS 1-1-93, PAR 2Ö , prakt 150
398 40b,41b 2+3 öre on printed matter sent from LUND 25.4.93 to Germany. Transit K. OMB.3 25.4.93. Beautiful and scarce combination, 3K (three recorded) according to Ferdén, in which work
the item is also depicted.
1800
399 41,42,fk NÖRRKÖPING 17-8-1890 3+3+4Ö på 10ö frankokuvert = 20ö till LUXEMBURG, EXTREMT SÄLLSYNT ADRESSLAND PÅ RINGTYP 5000
400 43 5 ö till Finland STH 18-8-90, och returnerat till Stockholm 500
401 43.46 GNESTA 10-11-88, BLÅ LYXs PÅ panvn. 350
402 43,46 Postförskottbrev 5+2x20 öre on 2-fold cash on delivery cover sent from STOCKHOLM 14.8.1889 to Wisby. 350
403 43b 5 öre (2 ex) på 10 öres frankokuvert
till Turkiet stämplat STOCKHOLM
28.4.89 samt ankomststämpel CONSTANTINOPEL 5-5-89 . Ett
av få kända Ringtypsförsändelser till
Turkiet. UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
5000
404 43b,45 WESTERVIK 14-1-88, 5ö ringtyp och 3st 10ö oscar boktryck på Postförskottsbrev. Bakflik är lös. 400
405 43b,45 STRÖM 21-10-88, PRAKT stpl PANVN 75
406 43b,46c FUNÄSDALEN 25-5-88, PRS panvn 70
407 43,bke6 STH 17-3-91,PR, T. HOLLAND 300
408 43c FRA SVERRIG PÅ 5ö ringtyp pH på 5ö brevkort till Tyskland, PRAKT OBJ. ank stpl HANNOVER 12-12-88 600
409 43c,45 GUNNARSTORP 15-10-88, BLÅ STÄMPLAR, AB-PRAKT, DEKORATIV postanvisning 1000
410 43c,47f WEXIÖ 10-5-88, PRS Postförskottsbrev 5 kr, notering på baksida "På adressatens begäran har försändelsen qvarlegat öfver tiden" Retur från Norrköping 28-5-88 till Växjö. 450
411 43d 5 öre som tilläggsfrankering på 5 öres brevkort från Göteborg stämplat HULL MY 4 90 och med den ovanliga SWEDEN BY STEAMER. 1000
412 45 Intressant lot 2 assbrev från Byske 1890, det ena 10 öre överfrankerat, det andra detsamma men där överfrankeringen avlägsnats och platsen makulerats med stämpel. Ex Göran Hammarlund. 1000
413 45 10ö Oscar med PH i 3strip och singel på 40ö brev till Düsseldorf stämplat FRA SVERIGE M. , PRAKTBREV, transit och ankstpl. 700
414 45 L.S.S 4-4-87, AB-PR BREV TILL HOLLAND 500
415 45 HELSINGBORG 3-9-90 par 10ö till RYSSLAND, mycket dekorativt, ank stpl 400
416 45 HÄGGENÅS 19-5-86, PRS 3-strip på rek till Gnosjö, Z J, PRAKTOBJ 200
417 46 2 st 20 öre ringtyp med ph på dubbelporto brev stpl STH 23-10-86 t. RYSSLAND 3000
418 46a 20ö ipar på 40ö dubbelporto till RYSSLAND, st GBG via tr stpl baksid STH 7-11-86, ank st 31 okt.. Ovanligt porto. 1000
419 46b 20ö FRA SVERRIG till NISKY , TYSKLAND, TR o ankstpl NIESEY 1-2-88, PRAKT OBJEKT 1500
420 46b LUND 14-5-88 2x20ö REK till PRAG , transit Malmö 15-5-88,Ank Prag 16-5-88, ovanligt 40ö REK 1000
421 46b STH 6-8-89, 2x20Ö REK 40Ö till HAMBURG ANK stpl 11-3-90, vackert 600
422 46b Stockholm C 3. 16-11-87 ,20Ö TILL FINLAND, , "MED EXPRESS" PR-LYXOBJ. 300
423 46c STH 6-8-89, 3X20Ö REK 60Ö till KIEL, TYSKLAND, tr. o ank stpl Kiel 8-8-89 1500
424 46c STH C 6 30-6-88, PRS 20 ö till FRANKRIKE, BLÅ PARIS stpl 2 jun 88, 2 stpl baksidan. PRAKT OBJ 300
425 46c MAJORNA 25-2-89, TILL newport ENGLAND. , ankstpl, anteckning i rött LISBOA 300
426 46d GERMANY Malmö-Stralsund route. German circle cancellation STRALSUND 3-4N 20.10.90 on Swedish stamp 20 öre Circle type perf 13 with ph, together with boxed cancellation AUS SCHWEDEN PER STRALSUND on cover sent to Germany. Arrival pmk BESTELLT VOM POSTAMTE 61 7-8¼V. Superb. 2800
427 46d STH 22-12-90, 2X20Ö PÅ 40ö REKbrev till Finland, transit och Ank. stpl Ovanligt 500
428 46d HELSINGBORG 17-9-90 till RYSSLAND, AB-PR , 2 ryska stämplar på baksidan 300
429 47e RIDDARHYTTAN 3-6-89, PR-LYX 250
430 47f BODSJÖ 16-5-90, PRS 30ö REK 200
431 50 GBG 30-3-90 , 2X 10/12ö OCH 10Ö OSCAR på 10/12ö FK till HOLLAND , ANK ST. VACKERT 500
432 50 KARLSKRONA 24-7-90, 10/12ö på 10/12ö FK till TYSKLAND , ANK ST. 300
433 50 SPJUTSBYGD 24-5-98, 2ST 10/12ö till TYSKLAND, transit Trelleborg Sassnits ank stpl. PRAKTBREV 300
434 50 SPJUTSBYGD 27-7-97, 2ST 10/12ö till LONDON, transit Trelleborg Sassnits ank stpl 250
435 50,43 20ö till SACHSEN ringtyp 10/12ö , 5ö på 5ö kortbrev = 20ö stpl NORRTÄLJE 22-10-89, ank st BAUTZEN 26-10-89, fin försändelse. 300
436 50a,51a, STH Rg. 24-10-94,2x10/12ö,10/24ö på FK 5B, 40ö rek till Tyskland med samtliga provisorer. Intyg Sjöman.PR-LYX stpl mycket gott obj 800
437 51 GBG 14-1-90, 2X 10/24ö till Klippan 300
438 51 STH 24-12-94, 10/24ö + 2X 10Ö OSCAR, PÅ 10Ö FK till Linköping 300
439 51,64 30ö rek till Frankrike 10/24Ö , 5X4Ö PÅ 10Ö FK6 avsänt 19-4-96, ank stp ROUEN 23-4-96 300
440 51b LUND 20-8-90, 2X10/12Ö, 10/24Ö, FK 10/12ö , pr-lyxs till FK 5, 40ö rek till Tyskland med samtliga provisorer, mycket vackert 600

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
441 52 STH 26-8-09, par 5ö på vykort till CHILE, ank stpl Valpåariso 30 Sep 1909, Coquin(r? 3 oct. Mycket sällsynt destination.)o 800
442 52 WÄRDE stpl LYX ÖVER MÄRKET 5ö, vyk. 750
443 52 ROTTNESUND 8.3.1912, AB-PRAKT svår POSTAL 1500 + PÅ FÖRSÄNDELSE 600
444 52 5 öre på vykort med vy från Strömstad, makulerat med nummerstämpel 45 (Strömstad-Halden). Ankomststämplat SÖLVESBORG 6.7.03. 400
445 52 Ovanlig KORK stpl på 5ö OSCAR på brevkort 400
446 52 STH D4 18-6-04 till Constantinopel, ankst Const. Deutsche Post 23-504. 350
447 52 4-block , st (Malm)ö22-12-09 till Berlin, ovanligt med 4 bl 300
448 52 5ö brev med Malmömotiv till KÖPENHAMN där eftersänt och frankerat med 5ÖRE vapentyp och skickat till BERLIN. 300
449 52 10C SCHWEIZ stpl SEPEY 29-V-03 skickat till MALMÖ och vidaresänt 2-6-03 med 5ö Oscar till BJERRED. 300
450 52 Malmö 22-10-01 , 5ö på vykort till TUNIS, sällsynt adressland, ank. Dijon 24-10-01. 250
451 52 ÖSTERSUND 3-11-06, 5ö TRYCKSAK till EGYPTEN, sällsynt adressland 2 , ank. stpl 200
452 52 Ovanlig LÖSEN ÖRE stpl på 5ö OSCAR på brevkort lite vikt över kanten. 200
453 52 ÖSTERSUND 236-1003, Vyk. Hälsning från Jämtland 125
454 52 PILGRIMSTAD 18-4-04, PRS på vyk 60
455 52,54 5ö par +10ö = 20ö till PERU, stpl STOCKHOLM 22-6-02, synnerligen sällsynt adressland. Få kända. 3200
456 52,54 6st Oscarsförsändelser (2x5ö, 4x 10ö) med frimärken från 2 länder (3st är helsaker) eftersända eller tilläggsfrankeringar . Intressant post. 1000
457 52,61,62 UPPHÄRAD 8-8-03 , Vykort till Scweiz ank stpl Wetzikon -03 150
458 52,61,64 +4+5ö=10ö till Tyskland stpl FRA SVERIGE, sidostpl Köpenh. Helsingborg 21-7-09 350
459 52c,54 ,61,64 +101+4+5+10ö=20ö brev MALMÖ 23-7-96 tll GERA 30-7-96 Tyskland 150
460 52f STH UTST. 28-8-97, officiella brevkort 75
461 53 4X8ö Oscar,3x1öSiffertyp =35ö REK till Tyskland , avsänt UPSALA 9-9-09, samt välgörenhetsmärke. Ovanlig kombination 300
462 53,62 Linköping 13-11-03, 2x2ö, 2x 8ö Oscar på 10/12öFrancokuvert , REK till Norge 300
463 54 10ö oscar med NORSK ringstpl 45 på märket, brev till NORGE, ANK STPL KRISTIANIA 18-VII-01. SÄLLSYNT 1000
464 54 sth 18-5-09, vykort till COLOMBIA, ankstpl COLOMBO JU 5 09, SÄLLSYNT 800
465 54 2 st Tyska märken 10pf Germania prs Veltgast 23-2-09 till Linköping, vidaresänt t. Uppsala och sen t. Sth och försett med bläckmakulerad 10ö Oscar., prakt .4 stämplar på baksidan 600
466 54 STH LBR RÖDBOT. 30-6-10, 2x 10ö till LUXEMBURG, R5 , får kända 600
467 54 STH 22-12-04 , 10ö på TELEGRAM KORT till TASMANIA , ANK stpl FE 1 05, söllsynt ADRESS LAND 600
468 54 2st 10ö på vyk. t MEXICO , avsänt 1907-08 och 2 vyk till Sverige fråm Mexiko med ngt def märken. 500
469 54 FINSKA KORK stpl på brev ank stpl Hangö 31-5-97, trabsit ÅBO 30-V-97 500
470 54 2-par (som vågr 4-strip) på brev t.Finland stpl enbart FRÅN UTLANDET, ankstplar, anteckning "EXPRESS 400
471 54 STH 24-3-10, till LUXEMBURG, ankstpl 28-3 ovanligt adressland 400
472 54 PAR 10Ö MALMÖ 18-5-09 ,på brev till Kanarieöarna: TENERIFE, ankst21 may. 350
473 54 STH 20-10- 10ö på vyk. t MEXICO 300
474 54 10ö på vyk. t MEXICO , avsänt 1-8-08 FIN ANKST 16 AGO 08 300
475 54 ASKERÖD 13-1-97, JÖNK. RULLST 14-1-97 i prakt avtryck på baksidan 300
476 54 STH 13-4-10, Från AUGUST STRINDBERG till ANDERS ÖSTERLING. Se baksidan. Intressant. 300
477 54 10ö vykort med Malmömotiv till BREMEN, där eftersänt och frankerat med 2pf Germania 16-2-03, 300
478 54 ALSEN 1-6-1910 2x 10ö på PFSK brev i LYX kvalitet, Z, J 200
479 54,52 Adrk. med PFSK 5ö+4-strip 10ö FINSPONG RULLSTPL 26-2-07, AB-PR 300
480 54,52,61 10ö+5ö+1ö på 4ö fk PKXP No 92B 2-7-97 till BERLIN, PRAKT 150
481 54v1 10ö Otandat på utst mont brev framsida KRISTIANSTAD 7-6-190X, vacker 900
482 54v10 Pkxp no 57 B 23-4-1901,Trelleborg-Sassnitz, till UNGERN 500
483 56 STH 5 LINNÉG. 24-4-09, 20ö oskar till MONTE-CARLO, mycket ovanligt adressland, sbag ankomst stpl på baksidan 500
484 56 Violett Ovanlig LÖSEN ÖRE stpl på 3st 20ö OSCAR på brevdel. Lösen 60ö. 200
485 56a LUND 5-12-91, 6x20ö till TYSKLAND. OVANLIG ASS BREV. 500
486 57 KLÖFSJÖ 9-10-11, Z-J, PRAKT REK 125
487 58 STH 5-10-94 . 2st 30ö på 60Örek till FNLAND, MYCKET DEKORATIVT 300
488 58 LAXVIKEN 27-10-04, ASSbrev i prakt kvalitet, Z,J 200
489 59,56 LAXSJÖ 19-1-11, PRS ASS till Fölling, Z J 150
490 59c BOMSUND 12-11-98, LYXS 50Ö 2ST PÅ ADRESSKORT TILL PAKET. Z ,J 100
491 61-62 STH UTST. 30-9-97,färgkort slottet 75
492 61,62,79 NYLAND LBR 8-7-11 prakt , färgvykort 8 vyer Sundsvalltill Holland 200
493 61,64 ESKILSTUNA NBR 28-7-04 , 1+4ö på TRYCKSAK till BOLIVIA, ankomststämplat Bolivia LA PAZ 19 . Endast 3st kända trycksaker till Bolivia under denna period. Utställningsobjekt? 1200
494 61-64 1+2+3+4ö=10ö kpl sats på färgvykort Helsning från Malmö till Tyskland st endast med med FRA SVERIGE 500
495 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 19-12-1889! felställd siffra innan märkena kom ut!, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Kuriosa raritet 300
496 61-64 1-4ö satsbrev =10ö till KIEL 22-6-02 , Tyskland . Populärt satsbrev till utlandet. 300
497 61-64 Bjersjölagård 13-5-1901 , PRAKT stpl brev med hel sats 1,2,3,4 ö siffertyp 250
498 61-64 1-4ö på 10ö frankokuvert WESTERÅS 2-4-94 till Basel Schweiz, transit och ankstpl 250
499 61-64 LUND 25-8-99 , PRAKT-LYX stpl brev med hel sats 1,2,3,4 ö siffertyp 200
500 61-64 LUND 15-7-98 , PRAKT stpl brev med hel sats 1,2,3,4 ö siffertyp 150
501 61,74 MARSTRAND LBR 21-5-15 PR-LYXstpl 1 par, 4ö par =10ö vykort till SCHWEIZ 250
502 63,62 3+2öpå 5ö brevkort =10ö stpl MALMÖ POST9-4-93, Ank stpl Budapest .Prakt 300
503 63,62 3+2ö på 5ö fk, =10 ö Borås 1-4-93 till Wien via Trelleborg-Sassnitz 2-4-04 150
504 65 5 kr Posthus 2st ( en kht)och 50ö Oscar samt 3-strip 1 kr medaljong på Paket adr. avi stpl STH 2-1--12, SÄLLSYNT. 700
505 65,77,79 5 kr Posthuset i par +5ö och 1kr Medaljong på assurerat adresskort till inrikes paket st Uppsala 1 5-6-18. Vackert och mycketsällsynt objekt 4500
506 67, 76 REK brev Sth 10-11-11 , blandfrankering till Finland 350
507 73,99 SÖDERTÄLJE 9-9-19, 7+3ö på vylort till WESTERN AUSTRALIA, okänt i Facit . små veck i kortet ej i märkena. 800
508 79 5öre Medaljong på vykort prs GBG 16-8-16, sänt till ISLAND, lösenanteckning 10, T10 1000
509 79 vyk. st Köpenhavn 29-6-19 250
510 79,71 BRINGETOFTA 8-4-18, PRS försändelse 2x1ö en def, 5ö. stpl F 400 250
511 81,61 8ö medaljong och 2x1ö siffertyp Marstrand 10-1-16 till SCHWEIZ, vackert 200
512 82 MJÄLLBYBY 13-10-19, AB-PRS st 400 300
513 82 SUNNHULTSBRUNN 1-7-20 10ö vyk. P-LYXS STPL F 350 250
514 82 MALMÖ 18-12-16 , 2X10ö medaljong på censurerat brev till Argentina, ank st Buenos Aires 11-1-17. 250
515 85 20 ö Medaljong till Frankrike STH 18-11-15: belagd med Fransk CENSUR, etikett + violetta stpl 250
516 86 SUNNHULTSBRUNN 11-9-19 P-LYXS panvn STPL F 350 300
517 86 PÅLGÅRD 25ö medaljong LYXs REK 100
518 97 HÄLSINGBORG 19-10-17 , 1,98 kr medaljong på REK brev till WüRTEMBERG . div anteckningarstpl BEANSTANDEN, etikett Militärsicherheits unter Kriegsrecht ", Intressantgeöffnet. 600
519 105-14 Landstorm I kpl på brev STH 15-1-17, 350
520 124 10+90 på 1kr på inrikes brev från DEJE 31-7-1917, till Göteborg, ank stpl. LYXcentrerat ex. SÄLLSYNT 4500
521 124,125,119 LANDSTORM II 10/1kr, 10/5kr, 5/3ö på 25ö REK brev STH 29/12 1916 till Malmö. , 8 DAG( utkom 20/12), ytterst sällsynt med båda högvalörerna på samma brev. Dessutom tidig användning. 4000
522 136-138 Luftpost satsbrev MALMÖ 25-9-20 med etiketter Luftpost och Express til Malmö. Sällsynt 600
523 136-138 Luftpost satsbrev 10,20,50ö till USA, och varsinnförsändels med 10ö ipar, 20ö och 50ö+10öLejon 500
524 138 50ö Luftpost SINGEL PÅ PFSK HÖÖR 5-2-21 till Hunneberga, notering på baksidan FH 63 -678 690 kr. Mycket pengar 1963 400
525 138,149A Adreskort för paket 50ö Luftpost i par och 10ö en Face avsänt ÖSTERTIBBLE , stpl PLK 244 A 15-2-21 till STH 300
526 138,149A Adreskort för paket 50ö Luftpost och 60ö postemblem HÖÖR 29-10-20 till STH. 250
527 140av 5ö grön typ I PLÅTSPRICKA PLK 24-12-21, SÄLLSYNT PÅ BREV 750
528 142A Ppkxp no 8 b 23-12-23, god helgmärke 1923 50
529 143Avar 5ö Lejon HALVERAD på brev STH 9-6-33 til Norrköping. Sällsynt 700
530 146A,178A STH 18-5-37, luftpost till PANIEN, 200
531 149A Krokslätt15-7-21, AB-PR Svår stpl O VG F 400 + försändelse 350
532 161 HEDE 31-1-28, Adresskort med stor etikett Skrymmande 100
533 162 GÖTEBORG LUFT 12-8-23 till Vimmerby, REK etikett GÖTEBORG LUFT B:R 135. 400
534 177C Fra Sverige, Köpenh. 26-1-33 250
535 183 NORDISKA RESEKORT 5 ST med olika tryck årtal 1932, 34,35,36 och 1938, alla begagnade med olika frankeringar nr 183, 192b,c, 255, 319 stpl KARLSTAD 1932-39. Intressant mängd 1000
536 183A,231 MALMÖ 5-7-33 25Ö , 10Ö LUFTPOSTBREV till Spanien, transit Paris. 200
537 185b, 142A, 30ö Ljusblå prs GBG 27-8-24 300
538 185c 30+10ö (269)+ 5ö(318C)+ 25ö (319) = 70ö Hälsingborg 11-5-39 till SENEGAL. Ankomststpl Dakar 15Mai 39. Ytterst sällsynt. 400
539 191b SJÖBO 3-3-36, luftpostbrev RÖD LUFTPOST stämpel till TENERIFFA, transit BERLIN SASSNITZ, LAS PALMAS 600
540 192b 50ö G.V. profil vä. på NORDISKT RESEKORT RÖD stpl GÖTEBORG 16 AUJ 1930, toppkvalitet 400
541 200 25ö kongress i 4-block på brav LYX stpl STH RIKSDAGSHUSET 10-1-1935 300
542 201 30ö kongress blå i på brav PRAKT stpl STH RIKSDAGSHUSET 10-1-1935 125
543 202,204 Par 35+45ö Kongress på brev til BERN, SCHWEIZ, stämplat med maskinstpl 7-12-24, märkesvärde 1100 350
544 203,218 40ö Kongress och 40ö UPU på vykort STH 26-8-24, OVANLIGT BÅDA 40Ö. 400
545 208 1KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 900
546 209 2KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 1600
547 209 2kr kongress, 25ö,45ö och 5ö Lejon på FÖRSTA FLYGFÖRSÄNDELSE STH-LONDON 18-IV-28. OVANLIG FRANKERING 1200
548 210 5KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 2800
549 211-12 MORA 11-10-24, 5,10Ö superlyx stämlade på brev till STH 200
550 225 5 kr UPU 1924 paketklipp med 5kr , ft med inhak, och 20ö Kongress adresserat till SCHWEIZ, STH 24-8-24, INTRESSANT DOKUMENTATION 400
551 225,221 5 kr UPU 1924 framsida av paket med 5kr och 60ö adresserat till BERNE SCHWEIZ, STH 25-8-24, INTRESSANT DOKUMENTATION, BREV f 36000 1500
552 227 TRELLEBORG 6-12-28, t STH, PRAKT 100
553 229,227 ÖREGRUND 15-12-28, 10+20ör G.V. 70 år på PR-LYX brev tillSTH 200
554 230,227 BERGKVARA 6-12-28, REK BREV till STH i praktkvalitet 100
555 239C STH 8-1-34, 4x5ö på kortbrev kB32 15ö=35ö på LUFTpost till Tyskland, Röd Luftpost stämpel , ank.stpl. Dekorativt 250
556 240AP1, 242A(5st) ,Rek och express br brev till Norge med 5 öre med FLAGGSTÅNG ( ngt def) stpl Gävle 14-2-35 400
557 255,250 50ö, 35ö Postverket , 2st REK -36 ipr 125
558 258 FDC stämplat 50ö Bromma på vykort med utsikt från nybyggda(1935) Västerbron , stämplat 23-5-36 och sänt till Tyskland. Ovanlig REK FDC försändelse. 200
559 260 UMEÅ 29-1-38 stpl första dagen100 ö Swedenborg, singel PR-LYX obj 200
560 265,263 To CHINA -HONGKONG1938 New Sweden 60 öre carmine. Air mail letter, sent from Örebro to a crew member at m/s Ningpo, through a shipping agent in Hongkong 6.7.1938. R 4 according to Facit. 500
561 278, 360 ÄPPELVIKEN 5-7-46 ,60+25Ö REK med valutakontroll till SCHWEIZ 300
562 320CB,318 BERZELIUS 4+3 sid par oc par 5ö Ling på sällsynt CB försändelse till Spanien med spansk censur stämpel på baksidan. 400
563 323 STH 3-2-40 50Ö Linné , REK till Finland 200
564 333B2 NORDERÖ 1-1-42, 5Ö HAZELIUS , LYX 100
565 334,273A STH 2-6-43, 3strip 1kr Hazelius +10ö, på luftpostbrev till ARGENTINA, MED CENSUR 500
566 336 STH 11-10-41, Luftpost, express , valutakontroll till Berlin, med tysk censur öppnat. 900
567 337C STH 14 D 4-1-43, Luftpostbrev REK till Frankrike, Tysk censur Geföffnet , Valutakontroll. 400
568 360 STH 7-8-46, 60ö pressen singel på REK till Belgien, lUFTPOSTETIKKET, VALUTAKONTROLL, CENSUR, eftesänt?, Intressant 350
569 369 STH 25-6-46, första månad, 60ö PLantbruksm. Censurerat Luftpostbrev till Österrike. 200
570 375 90ö Gjejer 1kr r 380, m.fl BORÅS 20-9-58 till SCHWEIZ 200
571 501 MALMÖ 24-1-59, 90ö Vattenfall , Expressbrev till Karlskrona. 200
572 695-699 KIRUNA 11-8-70 H232 brevframsida med 10 block ur häfte med Express utdelning. Mycket sällsynt. 200
573 1467v Cirkus 2kr.10ö otandat provtryck skickat som brev GBG 7-12-87, TILL bORÅS, sÄLLSYNT ANVÄNDA FÖR PORTO OCH inom 2 månader från utgivningen. 400


TJÄNSTE PÅ BREV
574 1b 3ö t 14 i 4-block , SUNNE 18-2-76, trots lite böjt ett fantastiskt objekt. rent o fräscht mycket sällsynt. 2000
575 4c KARLSTAD 11-10-76, LYXstpl 6ö olivaktigt grå på LYX kungörelse . Sällsynt kvalitet 1200
576 4c LYCKSELE 27-8-75, prakt stpl 6ö grå på kungörelse 650
577 4c HERNÖSAND 31-8-76, 6ö olivaktigt grå på trycksak till Länstyrelsen i Örebro. PRAKT OBJ, FRÄSCHT 400
578 4d,5var STAFFANSTORP 7-2-78, SÄLLSYNT kombination 2x6ö+12ö , 12ö med tryckvariant stor blå färgfläck. 1200
579 4g,1d,17e FANTASTISK TJÄNSTEFÖRSÄNDELSE "Svensk Författningssamling" angående "Regeringsform" med 3ö t 14+ 2st 6ö t 14+3-strip 12ö. t13, några ktt, Intyg HOW 3(2, 3x3, 4, 4) mycket gott objekt. 5000
580 4j WESTERÅS 4-3-80 , 2x 6ö på Tredjeståndsvikt brev till St. Tuna. PR-LYX ståmplar 800
581 5 Tredjeståndsvikt 12ö tj brev ab-prs Westerås 21-6-75 250
582 5 FÖLLINGE 22-11-76, LYXS 12Ö tj brev 200
583 5d SÖDERTELJE 12-8-80, LYXS tj-bref, extremt vackert 250
584 5d SVARTSJÖ 1-4-81, LYXS tj bref 150
585 5e SIGTUNA 27-8-80, PR-LYXS 12Ö tj bref 140
586 5e UPSALA 10-3-79, PR-LYXS 12Ö tj bref 125
587 11 NÖRRKÖPING 5-5-17, 2ö 4-strip+ singel på mycket fint brev ,anks Linköping 6-5-17. 350
588 12a STH 30-9-82, 4-STRIP 3ö a-nyans , arkivve genomett märke ,.RARITET på brev. UTSTÄLLNINGS OBJEKT! 1500
589 17b BRUNFLO 25-10-84, PR-LYXs 12ö brev 200
590 23,14,19 LULEÅ 26-7- 1901, ASS BREV Med stpl "Uppräknadt" 3X50ö grå ett ex en kt, 20ö blå, 5ö= 165 ö ass för 5025kr. Mycket gott obj 1000
591 24B,19 STH 20-9-09, adresskort från Riksbanken till Norges Bank, innehåll "sedlar", Ankst Krisiania 22.III.09, .Intressant sdå tjänstemärkena inte skulle användas till utlandet. Sällsynt objekt. 1000
592 32 5st oika Telegram försändelser ex 10ö, 15ö vm krona 12ö vm linjer 400
593 41,44 TELEGRAMKUVERT 2+5ö=7ö MOHEDA 26-4-18, Tlegrafetikett försegling på baksidan(bruten vid öppnandet. 300


LÖSEN PÅ BREV
594 1 MILITÄRBREV obegagnat svart svarsmärke kvar ** 175
595 1v1c ** Svart militär FÄRGFLÄCK , prakt i kuv 300


HELSAKER
596
JÖNK. RULLST 10-9-96, LYX 5ö brevk. 300
597
5Ö BKE FREDRIKS HAVN 8-11 3post, saterat 8-11-94, bara DANSK STPL 300
598
6 ö bke NORRKÖPING BIKUPE typ 1b 11-12-82, fint 250
599 4Bke4 10ö stpl Pkxp 22-10-87 till Tyskland , Tysk stpl inom ram "WEGEN FEHLENDER WOHNUNGSANGABE VERSPÄTET BESTELLT.", SÄLLSYNT 600
600 6Bke 6 stpl FRA SVERIGE, till Köpenhamn 1881 300
601 6Bke6 6ö DANSKA stpl Nr 24, Helsingör,Fra Sverrig inom ram, K. OMB 6 27-10-80, prakt 400
602 6Bke6 6ö FRA SVERIGE,K.Omb-84 sänt till Danmark, prakt-lyx 300
603 33bke 15ö G.V. profil vä 18 olika stpl GBG 26-3-39, Kungsgatan o Uppsala Domkyrka saknas. 400
604 48 GERMANY Mi 48 20 pf Kiel-Gothenburg route. Swedish circle cancellation GÖTEBORG LBR 1.11.1891 on German stamp 20 pf, together with boxed FRÅN TYSKLAND,on cover front sent to Sweden. Postal: 15000:- 3000
605 233-35 LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish
circle cancellation STOCKHOLM 1 AVG 1.5.36 on Latvian stamps 5+10+20 s, Mi 233-35 together with boxed FRÅN LETTLAND, on cover sent to Sweden. Superb.
900


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
606
SASSNITZ- TRELLEBORG 27-VII-01, Bulgarien till Sverige 5på 5 brevkort , daterat Belgrad 24-6-01, sällsynt försändelse. 500
607 16 Norddeutscher Postbezirk 1 gr x3 HAMBURG 18-6-70, till Carlshamn , tr stpl bak Pkxp Nr 2 19-6-70. 425
608
Cover used JERUSALEM FE 4 1926 sent from the SWEDISH JERUSALEM SOCIETY in Palestine to Upsala , Sweden . Vere Rare with cover from Palesine. 700


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
609
Båtbrev från Lettland med den svåra "FrånLettland" inom ram i LYX kvalitet och märkena 10+20S bara med STOCKHOLM 5-9-1929 stämpel. 1000
610
FRÅN ESTLAND på Vykort från Riga 14/6 , märket stpl STOCKHOLM 16-6-27, LYX avtryck F 2000+++ 900
611 37 ESTONIA Tallinn-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 AVG. LBR.
4-5E 22.4.23, on Estonian stamps 2x5 M,together with boxed cancellation FRÅN ESTLAND, on postcard sent to Sweden. Unusually early usage of this “Från” cancel, earlier than stated in Facit, and likely the earliest recorded.
1400
612 102,104 ROMANIA Swedish circle cancellation
STOCKHOLM K.E. 9.12.1895 on Romanian stamps 2×5+15 bani, on backside of cover sent from BRAILA 5.DEC.95 to STOCKHOLM 1.TUR 10.12.1895.
Unique item.
1500
613 105-14 Landstorm I på FDC Stockholm 20-12-1916 adresserat till H.Lichtenstein i STH, Faktiskt 1 dag före den helt officiella utgivningsdagen. Mycket saällsynt. 5000
614 331206 STH 6-12-33, FDC Postsparbanken typ 1 i 9stpl ex och ett ostpl på fantastiskt FDC, Bara märkesvärdet är 4650 kr 500
615 360701 G.V profil vä 15,20,25,30ö KUGELPOSTEN 1-7-1936 110
616 390922 Tre Kronor 90ö 1kr, 1,20kr lila på varsitt kuvert STH 22-9-39 110
617 391120 Tre Kronor 85ö och1,45kr på varsitt kuvert STH 20-11-39 115
618 400204 324-25 Bellmann STH , 2PAR 324aa+325,+ 2st 324CB PAR , F 1400+ 275
619 410123 G.V. profil Höger 5ö 271A,BBoch 280 35ö , STH 23-1-41 30
620 420504 337C 20kr 4-sid Svanar STH, via Zürich 250
621 420504 SVANAR 4-sid STH TILL KISA 250
622 420506 illustrerat kuvert 20 KR SVANAR nr 337 STH 4-5-42 via Zürich till Linköping 450
623 420518 337C 20kr 4 -sid Svan STH 4-5-42 via Zürich 6-V-42 till Jönköping, LYX kvalitet 250
624 520701 Tre Kronor 50ö ,75ö 2kr, på kuvert STH 1-7-52 och 30ö brun , 40ö blå G.VI A på ett kuvert, dvs kpl totalt. F 475 110
625 520725 G.VI A 20ö grå, 25 röd Nyköping 25-7-52 75
626 540120 G.VI A 40ö grön, nr 412 STH 20-1-54 75
627 540204 G.VI A 25ö blå, STH 4-2-54, F300 75
628 540315 G.VI A 25ö blå, BB par nr 406BB STH 15-3-54 50
629 550701 SKILLING banco övertryck kpl STH 1-7-55 30
630 570601 G.VI A och siffertyp och Hällristningar 8 märken 2 BB par och 3 block ur HA5 och HA6 på samma kuvert, mycket ovanligt STH 1-6-57 300
631 570601 G.VI A och siffertyp 5 olika illustrerade FDC inkl block HA6 , 225
632 570601 Siffertyp 394-95 5,10ö A,B STH 1-6-57 illustrerat kuvert 30
633 571015 G.VI A 20ö,20öBB, 25,40ö STH 15-10-57 45
634 610320 G.VI A 15, 20ö,30ö STH 20-3-61, illustrerat FDC 30
635 610320 G.VI A HA 14 STH 26-5-65, illustrerat FDC 20
636 620702 Tre Kronor 1,05KR, 1,50 KR BRUN, sth 2-7-62, illustrerat FDC 30
637 621015 Siffertyp 15ö nr 397, och 2,15 Tre Kr. STH 15-10-62 35
638 640824 Tre Kronor tre olika FDC STH 24-8-64 ,24-9-65 ,12-1-67 , F 240 50
639 52b2,54a HAGFORS 28-5-93, 5Ö MYCKET BLEKT HUVUD med 2 gröna prickar och 10ö, PR-LYXS 100

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
640 1 PITEÅ 25-5-57, omv LYX stämpel, troligen några reparerade tänder ,men vacker 4000
641 1a 3skill bco ljust blåaktigt grön. Strålande vackert, välcentrerat och felfritt exemplar stämplat STOCKHOLM 30.12.56. Märket har extra fin tandning med nästan extra långa tänder. Brevstycket märket ursprungligen suttit på medföljer. Intyg HOW "Mycket gott exemplar" 3,4,3 (2021). 25000
642 1a GEFLE 6-9-1857, lätt rättvänd stämpel, lvht, Intyg Obe. 3,3,3 mycket gott ex 15000
643 1a 3 skill bco ljust blåaktigt grön. Mycket vackert, rent och synnerligen fräscht exemplar (obet kt, och bruen tandspetsi hö marginal) stämplat STOCKHOLM 6.1.57. Ex Ulf Ivarsson. Intyg Obe "Gott exemplar" (1985). Såld på Ebelauktionen ca 1980och då med utrop 12000kr. 10000
644 1a 3SK otydlig stpl Westerås) 6-4-58, ca 3mm riss i övre marginalen, Intyg Sjöman Godtagbart ex. 4000
645 1b Stockholm 24-5-57, PRAKT stpl 3sk på klipp , 2 ngt ktt, , Intyg HOW gott ex 2,2,4 9000
646 1b 3-skill med nästan hel rättvänd stpl MALMÖ 31-5-58, riss i nedre marginal. Intyg HOW 1,3,3 Godtagbart ex. 7000
647 1b Nummer stämpel 3 Lübeck, och del av K.B aus Schweden stpl, tunn fläck, kt , godtagbart ex 5000
648 1b STOCKHOLM 26-4-58, LYXS, Intyg N.S: 2 förstärkta hörntänder , 2 små riss i överkanten. Fin färg och LYXs. 4000
649 2 WEXIÖ 8-5-57, PRAKT 4-K stpl, fantastiskt färgstarkt ex 1000
650 2a WADSTENA 8-6-56, 4-k LYXs klipp 1000
651 2a NORRTELJE 10-3-56, BÅG stpl, PRS, stpl F 1500 500
652 2a GEFLE 16-4-56, PR-LYXS 400
653 2a 4sk mörkblå a-nyans, JÖNKÖPING 30-10-55, ovanlig färg 350
654 2a ALINGSÅS 29-1-56, PRAKT 4-K stpl, kt stpl F 1500 300
655 2avar 4sk otandad( klippt före frankeringen) på klipp med PRAKT 4-K stpl NYKÖPING 27-9-55, kuriosa 300
656 2c NYKÖPING 9-10-56, 4 sk högblå EXTREMT FÄRGSTARK, raritet i denna färgmättnad, PRAKT kvalitet, sign O.P. 2c 2200
657 2c ULRICEHAMN 16-9-56, PRAKT 4-K stpl 1000
658 2c LJUSDAL 10-11, 4-K stpl 800
659 2c PHILP...18 8- 4 k stpl. Fantastisk färgstyrka högblå 400
660 2c STH 8-5-5(6) rättvänd vacker stpl 400
661 2c Hudiksv. 10-7?, extremt fin högblå. kt,ft 250
662 2d 4 skill bco mattblå med tätt bottentryck. Felfritt exemplar på klipp med rättvänd fyrkantstämpel BOLLNÄS 19.5.56. Sign och intyg Sjöman "Praktobjekt" (1967)., samt sign O.P. 2d. 3000
663 2d STH 17-7-57, PRAKT-LYX stpl,säregen matt färg med mycket tätt bottentryck 1000
664 2e AVESTA 24-4-57, PRAKTEX 4-K stpl 1000
665 2e STOCKHOLM 4-9-57, LYXstpl Praktex 900
666 2e CARLSHAMN 12-11-57, LYXS 600
667 2e LYSEKIL 23-10, 4-K stpl 1500 500
668 2e CARLSBORG 6-8?-57, 4-K stpl ,F 2000 300
669 2e STH 19-3-57, rättvänd stpl, LYX centr. 250
670 2e rättvänd 4-k stpl 18-4-57 250
671 2e THORSHÄLLA 4-7-5(7) kht stpl F 2000 250
672 2e,var STH 6-11-56, rättv stpl på märke på klipp med 2 märkesbilder 500
673 2f ULRICEHAMN 1-7-57, prakts, intressant tryckvariant, KRAFTIGT BLÅTT TRYCK STRECK TVÄRS ÖVER MÄRKET. 1800
674 2f CARLSHAMN 25-9-5(7), fin 4sk 225
675 2g STRENGNÄS 19-1-57, färgstark högblå med AB-PRAKT stpl på klipp, n.i. HOW 1000
676 2h1 SÖDERHAMN 12-1-58, pr-lyxs 750
677 2h1 AVESTA 7-7-67, rättv 4-k stpl F 1500 400
678 2h1 NYKÖPING 21-3-57, PR-4K stpl 400
679 2h1 HVETLANDA 29-9-5(7) 4-K stpl 1500 250
680 2h1 UMEÅ 28-5 5, BÅG STPL 250
681 2h1 LINKÖPING 18-2-57, PR-LYXs ngt kht 200
682 2h1,var STH 4-6-57, ab-pr bristfälligt tryck vid S 400
683 2h2 KISA 11-9- 4 K STPL, F 2500 500
684 2h2 CARLSHAMN 31-1-57,PRS, färgprick på Y, variant PYRA 350
685 2i 4sk grå , WESTERÅS 17-8?-58, ett mycket vackert fräscht ex 1000
686 2i SÖDERHAMN 14-11-57, AB-PRS,lvht 600
687 2i GEFLE 1-X-57, 4sk gråultramarin kht, färgfriskt godtagbart ex 1,3,2-3 400
688 2i2 4 skill bco gråultramarin. Mycket fräscht Praktexemplar stämplat STOCKHOLM 23.10.57. Intyg Grenstedt (1982). ex Beckeman 2400
689 2i2 GEFLE 14-10-57, PRAKTstpl och även bläckkryss makulering. Sällsynt dubbel makulering 900
690 2j1 LINKÖPING 13.10.57.rättvänd stämpel 4 skill bco skifferblå. Mycket vackert exemplar , lvht Nyansintyg O.P. 1800
691 2j1 NORRKÖPING 11-6-5 , kt 600
692 2j2 4 skill bco gråultramarin. Felfritt mycket färgstarkt exemplar med starkt utflutet tryck på klipp med ankomststämpel STOCKHOLM 20 NOV 57. Intyg HOW "Praktobjekt" 4,4,5 (1990). 3000
693 2j2 STH 5-11-57, vackert, extremt utflutet tryck 800
694 2j2 MÖNSTERÅS 24-7-57, 4sk ultramarinakt blå, vht, rufftandad 4400 450
695 2j3 STH 20-11-57, 1-2 ktt 4SK SKIFFERGRÅ FANTASTISK FÄRG , nyansintyg HOW. 3000
696 2k2 BOLLNÄS 16.11.57,fyrkantstämpel, 4 skill bco ljust mattblå, turkosgruppen. Underbart vackert och färgstarkt exemplar på klipp av en sällsynt nyans med extremt utflutet tryck,. . Intyg Harbrecht 3,4,3 "Mycket gott objekt" (1993). Ex Beckeman. 4500
697 2k2 4SK TURKOSGRUPPEN på brevstycke lätt stpl 22-11-57, Intyg HOW felfritt 2,3,1 2500
698 2k3 4 skill bco ljust mattblå, turkosgruppen. Praktexemplar stämplat STOCKHOLM 16.10.57. Sällsynt i denna kvalitet. Intyg HOW på tyska "Praktexemplar 4,4,4" (1992). ex Beckeman, F 15000 + ca 2,5x för prakt=F ca 37500 9000
699 2k3 SÖDERHAMN 27.10.57. på klipp med LYXs ,4 skill bco ljust gråblå, turkosgruppen. Sign Sjöman och intyg HOW 4,3,5 "Praktobjekt" (1996). F2022 15000 + ca 2,5x för prakt=F ca 37500 9000
700 2k3 SÖDERHAMN 10-11-57, omvänd stpl, något def ktt. Godtagbart ex 1,3,3. Sign O.P. k3. F 15000 1250
701 2l 4-k stpl klipp 21-8? 58, övre höger hörn stor tryckvariant inbuktadram 500
702 2l 4sk enormt färgstark 27-5-58 300
703 2m NYKÖPING 22-4-58, PRAKT 4-K stpl 600
704 2m KÖPING 13-2-58, VACKER 300
705 2m SKARA 6-5-58, vacker sidvänd 250
706 2n1 GAMLEBY 8-6-58, PRS, horiz. veck. 300
707 2n1 4sk mörkblå , 2khtt, stpl 29-2-58, F 3000 250
708 3a1 STH 31-3-57, vackert ex obetydligt spår av bläck på baksidan, syns knappt. Sgnerad Strandell, centrering 3, stämpel 3, 3000
709 3a1 rv st 1857, int HOW 2.3.1 nötta tsp, trubbig ht , ett vackert ex 2500
710 3a1 6sk lätt rättv stpl 9-9-5, tu fl 1,3,2 1250
711 3c GEFLE 7-9-56, rättvänd stpl , PR-LYX centrerat, Intyg NS. lvht, vackert ex 3000
712 3c STH 6-11-57, kt, bläckstreck . 2,1,3 gott ex 1300
713 3d 6sk gråbrun på klipp kt, Intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex.Svår nyans F 24000 6500
714 3d STH 22-5-57, svår nyans F 24000, intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex , lvht, signerat Strandell och Thier. 6000
715 3d HALMST(AD) 18 2-X-... PRAKTCENTRERAD 6SK GRÅBRUN, intyg HOW 2,4,2 gott ex. F 24000 5000
716 3f 6-sk GRÅBRUN, st STH 18-6-58 felfritt, intyg HOW 3,3,3 F 13000 7500
717 3f STOCKHOLM 27-4-58, 6sk gråbrun, vacker mycket gott ex , intyg HOW 3,3,3 . F 13000 3800
718 3f NORRTELJE 12-4-58, PRS, lodr veck, godtagbart ex, vackert 1300
719 4 STH 21-10-56, hel sidvänd, fin komplett rufftandning, felfritt mycket gott ec 3,3,3 1500
720 4a+4av2 2st PRcentr 8-skillingar på brevstycke med central 4-kantstpl UPSALA 26-8-56 Intyg EH. 3.4.3, ett ex. med DUBBELÅTTA 7500
721 4avar STH 22-1-56, omv. prakts, variant felperorerad 2 märkesbilder synliga 900
722 4b Ek)esjö 10-2-56, gott ex 2,1,3 800
723 4b SUNDSVALL 24-10-56, PRS, ned vä 2 ngt ktt 700
724 4b STH 13-5-56, klipp arkivve med riss 500
725 4c GEFLE 24-12-56, 8sk citrongul med PR-LYX utsende , dock liten reparation i nedre marginalen se intyg HOW. nyans F 25000 4000
726 4c CITRONGUL 8SK NEDERKALIX 12-11- , nedre marginal rep. Nyansintyg HOW, Intyg Sjöman. Sällsynt nyans F 25.000:- 2000
727 4d 2x 8sk från samma brev SÖDERHAMN 14-10-56, vackert men def. F 16000 1400
728 4d GÖTHEBORG 8-4-57, mycket fin färg tunnfläck, F 14000 1400
729 4d KONGSBACKA 9-12-55, gul tunnt ppr, 2vht. F 14000 1100
730 4d Götheborg ? 7-1-57, ktt rep . Intyg Sjöman. Svår nyans F 10.000 1000
731 4d STH 8-1-57, PR-LYXS, men reparerad 1000
732 4e ULRICEH(AMN) 22-11-, signerad O.P 4 e, svår nyans 2000
733 4e STH 20-10-57,signerad O.P 4 e, svår nyans, även attest Obe. 2,3,1 felfritt. 2000
734 4e U)PSALA 22- , 8sk olivakt gul, fint gott ex 2,3,1 Signerad P.P. 4e 2000
735 4e UPS... 18.. prc. intyg Strandell, tu. fl. svår nyans, är nog d-nyans dock 1300
736 4e SOLLEFTEÅ 27-1-58, en rep tand enligt intyg Sjöman, svår nyans 1000
737 4f 8 skill bco matt gulorange. LYX stämplat suverent vackert exemplar (obet riss) enbart makulerat med LYX norsk rist-stämpel. Mycket sällsynt objekt. Intyg HOW 1, 3 ,5 (2001). Utställnings objekt! 4000
738 4f STH 17-2-57, Intyg HOW felfri 3,3,3 1400
739 4f ULRICEHAMN 18 56, 4-K stpl Intyg Obe. 3,4,3 mycket gott ex. är nog e-nyans -bättre 1200
740 4f STH 24-2-57, TOPPRÄSCH 8SK PÅ KLIPP 1100
741 4f THORSHÄLLA 25-1-57, omv stpl F1500 1000
742 4f 8 SK FINT GOTT EX 2,3,1. 750
743 4f Göth 2x-5 lätt stpl , obet kt 700
744 4g STH 22-1-58, intyg HOW 2,3,1 felfritt gott ex 1500
745 4g CARLSK(RONA) 28-6-, kht, ri, Intyg HOW 1,3,1, F 9000 1000
746 4h PRst STH 14-6-58,fht, godtagbart ex 800
747 4h GISLAWED 2-6-58 8sk signerad Sjjöman, gott - ycket gott ex. Stpl F 3000 750
748 4h AVESTA 20-5-58, rättvänd 4-k stpl, vht Postal: +1500:- 600
749 4h PITEÅ 7-6-58, AB-PS, kht, F 5500 500
750 5a STH 8-9-57, 24 sk första nyansen på räfflat tunnt silkespapper, PRAKT STÄMPLAT FELFRITT ex. Intyg HOW 3,3,4 . 8000
751 5c 24 skill bco orangeaktigt röd. PR-LYX centrerat och sällsynt vackert exemplar med rättvänd, heldragen och lätt stämpel CARLSHAMN 2.6.57. Intyg HOW 3,4,3 "Mycket gott exemplar" (1988). Ex Beckeman. Underbart ex- nära praktex bara en svag 2;a ? från ett 50000kr ex!!!!!!!! 12000
752 5c ÖDESHÖG 9-3 4- kant stpl , Intyg Sjöman, gott-mycket gott ex, kt, vht 4000
753 5c Sth 6-1-57, intyg HOW 2,1,3 lvht,br.t Gott ex 3750
754 5dvar STH 29-8-5, felfri 24sk med variant F.YRA, Intyg HOW gott ex 2,3,1 5000
755 5f RONNEBY 4-3-58, praktstpl 24sk i sista svåra nyansen , 1-2 ktt, Nyansintyg HOW. F 40000 6000
756 5f SÖDERHAMN 24-4-58, PRS, INTRESSANT RFFTANDNING, svagt tunn fläck 3500

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
757 6a2 1skill PRAKT stjärn stpl, 4,4,4,6Ab1 svart skarpt tryck. 1200
758 6a2 1 sk svart fin stjärnstpl , medelgod centr. lite vä. 3,3,3 6A b1 800
759 6a2 1skill PRAKT 2st stjärn stpl, lite centr hö,tydliga skillingtecken, lvht gott ex, 6Ad svart 550
760 6a3 3Ö PR-LYX SJÄRN STPL, dubbelt vä 1000
761 6a3 stjärn stpl och centr något upp, 3,3,3 750
762 6a3 intensivt svart, prs, 3,3,4 mycket gott ex 650
763 6a3 Prc. stpl, ktspts,kt 500
764 6a3 3ö fin stpl, ngt centr upp vä. ktspts, lvht, 3,3,3, mycket gott ex 500
765 6a3 3ö svart lokal felfritt ex 3,4,3 500
766 6a3 3ö svart lokal felfritt ex 3,3,3-4 AB-PRs 500
767 6a3 trippeltand hö, vacker stjärnstpl , kt, fin 450
768 6a3 PR sjärn stpl, ab-prc, obet nött tandn 300
769 6Aa 1 skill bco på tunt papper. Stämplat Praktexemplar. Intyg Sjöman (1969). 4500
770 6Ab 1 skill stjärn stpl,mitt på centr (3) ngt ned vä. mycket gott ex 3,3,3 600
771 6Ad svart lokal mittstpl , lite centr vä. signerad Sjöman mycket gott ex 3-4,3-4, 3-4 750
772 6B sjärnstpl LYXs 750
773 6B 3ö felfritt gott ex 2,2,3-4, fin stjärn stpl, centr ned vä. 350
774 6Ba STJÄRN stpl ngt hö, lite centr vä , ktsts 3,3-4, 3-4 500
775 6Bbv3 3 öre svart lokal med Prakt Stjärn stpl,, praktex , med varianten hack i nedre vä hörn. F 2x 3000 = 6000 +++, sign O.P. 6Bb 1200
776 6Bbv3 3öre svart lokal med vacker Stjärn stpl, , med varianten hack i nedre vä hörn. omtandad upptill F 2x 3000 = 6000 +++ 400

6,5 VAPENMÄRKEN
777 7 KB AUS SCHWEDEN 250
778 7a1 STH 9-8-59, mörkgrön 3 dubbeltänder höger sida 300
779 7a1 GRENNA 31-64, PRS fin färg, tu. fl. 250
780 7a1 STH 10-11-58, fin mörgrön färg 250
781 7a1 FAHLUN 11-2-82, vacker mörkgrön nyansintyg O:P 250
782 7a1 Wisby 21-2-65 rättv st, liten hörnvar upp 200
783 7a2 SLITE 9-3-67, PR-LYX 4-K stpl 500
784 7b1 BLÅ DANSK NUMMER stpl 200
785 7b1 ULLÅNGER 1-3-63, PRS obet 2: a stpl 175
786 7b1 STH 3 JAN 61, STH ANK stpl, fin färg 150
787 7b1 GÖTEBORG 25-11-65, AB-PR 150
788 7b1 CARLSTAD 25-6-61, fin rufftandning 125
789 7b1 DANSK NRstpl 1, fint ex 110
790 7b1v4 HALMSTAD , tät gön färg rufftandad, nära otandad på höger sida och början till , F.FM 175
791 7b1v4 WISBY 26-3-60, delad stpl , F.FM 125
792 7b1var STH 28-5-62, vit inlöpare i övre hö valörfät 125
793 7b1var STH 18-1-66, vit fläck mellan FEM och ÖRE 100
794 7b2 KRISTIANSTAD 11-1-69, PRAKT 500
795 7b2 Prakt Pkxp.nr 2 18-3-69 400
796 7b2 STRENGNÄS 23-9-70, PRAKT 350
797 7b2 BLÅ DANSK OMV PRS NR 1 250
798 7b2 GBG 18-6-69, AB-PRAKT 200
799 7b2 NORRKÖPING 29-3-70, AB-PRAKT 200
800 7c1 rv Oroust 20-10-63, lvhtt 300
801 7c1 LUND 5-4-62, sidvänd, välcentrerad 275
802 7c2 MOTALA 21-10-71, nära lyx 800
803 7c2 WALDEMARSVIK 21-2-72, PR-LYXS 400
804 7c2 MALMÖ 14-7-72, PRAKT 300
805 7c2 SKENE 16-1-72, PRAKT 250
806 7c2 STH 22-5-72, PRAKT 225
807 7c2 SKENNINGE 3-12-71, LYXS , 2:a stpl 200
808 7d STH 10-3-66, LYXEX 1500
809 7d K).B.AUS SCHW)EDEN 200
810 7d ENGELHOLM 12-3-65, sidvänd. LYX centr 150
811 7d SÖLVESBORG, hel sidvänd 150
812 7e1 4-STRIP MED 1855 ÅRS PERF. ENDAST ETT KÄNT I FACIT. fräscht mycket gott ex, 2ktt. Nyansintyg HOW.UTSTÄLLNINGSOBJEKT 12000
813 7e2 WEXIÖ 1-5-72, LYXstpl, är 7c2 750
814 7e2 STRENGNÄS 9-12-70, PR-LYX 600
815 7e2 TRELLEBORG 6-4-72, PRS. är 7c2 175
816 7e2 KLINTEHAMN 3-5-71, AB-PRAKT 130
817 7f SKENINGE 6-2-72, LYXS 600
818 7f SÖDERTELJE 17-6-73, PR-LYXS 250
819 7f FINSK ANK stpl 200
820 7f STH NORR 23-1-72, ljus färg 125
821 7f Nya kopparberget, 21-10-72 prs 100
822 7f,17 Klipp från blandfrankerat brev stpl STH 18-12-72 900
823 7f2 MALMÖ 16-12-72, PRAKTEX 500
824 7f2 WA)LSKOG 20-10-72, stpl F 800 225
825 7f2 KÖPING 15-3-73, PRS 200
826 7f2 LJUS FÄRG STPL ...SBERG 26-12-73, LYX centrerad 125
827 8a Dansk nrs 1, AB 3,3,3,F4050 600
828 8a LU... 2-6 bra nyans F 3000 500
829 8a WESTERÅS 4-9-58 nyansintyg O:P, FIN RÄTTV. stpl F 2022 3000kr 400
830 8a SÖDER... 30-10-6 , lvht, gott ex , färg 300
831 8b DANSK NRS 1, välcentrerat mycet fint 700
832 8b DANSK NRS 1, mycket fräsch 500
833 8b AUS SCHWEDEN, signBühler,o Wengel 500
834 8b,10d1, 9c2, CARLSTAD 30-11-63 45ö klipp från Tysklandsbrev 500
835 8b,v2 stpl 8-10-64, variant vitt streck, omtand. 300
836 8c NYLAND 29-4-66, PRAKT stpl 1000
837 8c AUS SCHWEDEN inom ram på fin 9ö 750
838 8c ÖSTERSUND 29-6-64, PRAKTS 9ö 750
839 8c GBG 3-5- 600
840 8c Dansk nrs 24, lvht, dubbeltand 600
841 8c MALMÖ 12-1-66, vacker 9 ö 500
842 8c LANDSKRONA 13-5-65, vacker 9ö 3,3,3 400
843 8c ÅTVIDABERG 8-9-63, AB-PRS 400
844 8c Dansk Nummerstämpel 1, felfritt ex 400
845 8c STH 27-9-65, rättvänd stpl 325
846 8c STH 2-7-63 vacker 9ö 3,4,3 300
847 8c HJO 21-3-66?, fint ex9ö 300
848 8c 9ö fint stpl ...ALA 300
849 8c,10f1 11a, PRAKTstpl klipp 63ö SÖDERHAMN 12-3-64 1300
850 8cvar 9ö stpl X-1-65, delvis otandad i övre högra hörn, toppfräscht 500
851 8d DANSK NRS 24, mycket gott ex 9ö 600
852 8d STH 28-4-65, Franco stpl, fantastisk färg 500
853 8d AUS SCHWEDEN stpl 400
854 8d GÖTEBORG 20-7-65, extrem färgstyrka, obet nötning i pappret bak. Prydlig. 350
855 8d HUDIKSVALL 5-9-6 , BLÅ stpl,dubbeltand färgstark 9ö 350
856 8d STH 22-3- dubbeltand, PR-LYXcentr 300
857 9 ÖNNESTAD STRÅL stpl på 12ö (4ftt) på klipp, mycket sällsynt , F6000 2500
858 9 ÅNGBÅTS PXP No 25 25-7-72, PRAKT- LYXS , en Pärla, mycket sällsynt i denna kvalitet 1500
859 9 ÅNGBÅTS PXP No 12 11-8-70, rättvänd stpl F 3000 1250
860 9 12ö ÅNGBÅTS PKXP Nr 12 7-2-70 1000
861 9 12 öre med sidvänd strålstämpel JÄDRAN. 800
862 9 ÅNGBÅTS PKP Nr 13 27-4-71, PR klipp 600
863 9 OTTENBY 30-1-70, PRS, F 1000 600
864 9 GUSTAFSFORS 23-8-70, PR-LYXS kht 500
865 9 ÅNGBÅTS PXP No 15 15-8-71, ngt svag, F 2500 500
866 9 ÅNGBÅTS PXP NR 17 6-5-72, fin sidvänd 500
867 9 Simonstorp 8-10-70, PRAKT 400
868 9 BLÄCK MAK LYCKE 26-6- 1866, ktt , men ovanligt 300
869 9 Stora Rör 3-12-66, svår stpl 200
870 9 KNIFSTA 18-8-70, PRS, vht,ktt F 400 200
871 9 383 Engelsk stpl 200
872 9 HULL JY 3 71 Engelsk stpl 200
873 9 HÄSTVEDA 4-3-72, AB-PRS, F 350 150
874 9 STORVIK 22-10-70, sidvänd, obet kt 100
875 9 BACKE 13-5-70, PRS, F 150 100
876 9a KO... 3-7-58, STPL 3 dje DAG! 200
877 9a1 STH 2-7-58, 2:a DAG, mycket vackert ex 1200
878 9a1 STH 5-7-58, 5:a DAG, PR-LYXS 500
879 9a1var GEFLE 22-8-58, PRS, färjlinje i övre marginal 200
880 9a2 MARIESTAD 2-9-58, PRAKTEX 300
881 9a2 STH 20-8-58, PRS 100
882 9b1 STH 8-11-58, PR-LYXS 200
883 9b1 DROTTNINGHOLM 31-5-59, rättv. nyans 100
884 9b2 STH 4-7-66, PRAKT-LYX 250
885 9b2 TORSÅKER 2-4-65, LYXS 250
886 9b2 MOTALA 23-6-64, PRAKT 2 dubbeltänder 150
887 9b2var U)PSALA 4-11-64, extremt rufftandad 200
888 9b3 BORN STRÅLSTPL, LYXAVTRYCK PÅ KLIPP 500
889 9b3 LJUSD(AL) 5-4-6(9) extrem svartblå 250
890 9b3 CARLSTAD 23-9-69, LYXS mycket mörk 200
891 9b3 STH 26-6-69, PRAKT 150
892 9c1 SÖDERHAMN 19-2-59, LYXS , PR-LYXEX 400
893 9c1 WESTERVIK 15-1-65, PR-LYXS 200
894 9c1 BORÅS 1-1-61, LYXS 150
895 9c2 STRENGNÄS 26-12-65, PR-LYX 250
896 9c2 RÅNEÅ 27-8-66, AB-PR 4-K stpl 150
897 9c2 STH 30-10-65, pr-lyx 150
898 9c2 STH 11-1-64, LYXS, dubbeltand 125
899 9c2 MOTALA 9-9-63, PRAKT, dubbeltänder 125
900 9c2 GBG 23-9-63, PR-LYXS 100
901 9c3 FALKÖPING 22-6-72, SUPERB 2000
902 9c3 ÅNGBÅTS PXP 6-9-70, BLÅ omvänd, LYXavtryck 2000
903 9c3 FALKÖPING 15-1-67, LYXS 300
904 9c3 LOS 2-11-70, PR-LYXS F 400 300
905 9c3 BLÄCKMAK 14-6-72, praktmakulering 250
906 9c3 KILSMO 18-6-70 18-6-70, PRAKT F 350 250
907 9c3 OUSBY 11-2-72, LYXS n 10 200
908 9c3 SÖDERTELJE 26-8-70, PR-LYX 200
909 9c3 STH 27-11-68, LYXS 150
910 9c3 Askersund 9-7-71, prs 125
911 9c3 bläckmak 12/10 100
912 9c3 KILSMO 6-6-72, STPL F 350 100
913 9c3 Askersund 12-9-71, prs 100
914 9c3 ULRICEHAMN 25-7-70, LYXS ,klipp 100
915 9c3 TORSÅKER 17-8-67, LYXS, kt 75
916 9c3var BLÄCKMAK 22/9, fläck i sköld 150
917 9d1 STRÖMSHOLM 24-8-60, PR 4-K stpl 150
918 9d1 STH 23-4-60, PR-LYXS 150
919 9d1 STH 29-8-59, PRS 125
920 9d1v12 HÖGANÄS 30-10-60, par 30ö och 12ö var streck över vä 12 på 63ö klipp Tysklandsporto 350
921 9d1var STH 6-4-60, PRAKT, inhak över vä 12 350
922 9d1var STH 7-12-59, stor färgfläck i ER 250
923 9d2 WIMMERBY 7-10-69, PRS, är 10d2 24ö 200
924 9d2 STH 26-7-64, PRAKTex 125
925 9d2 TROSA 5-3-6 rätvänd vacker 100
926 9d3 BRÖSARP 17-9-70, prs ,F 600 400
927 9d3 LJUSNE 7-5-70, LYXS stpl F 300 300
928 9g WISBY 20-4-61, LYXS 250
929 9g STABY 4-8-61 , prs, 4 överstpl 5, intressant 150
930 9h GAGNEF 5-4-62, LYX 4-k stpl på litet klipp 300
931 9h STH 4-11-62, 2 märkesbilder 125
932 9h1 STJÄRNstpl i PRAKT, på ultramarin 12ö 500
933 9h1 GAGNEF 29-11-62, PR 4-K stpl 150
934 9hv5 STH 5-5-62, färgstark, var ÖRF 200
935 9hvar STH 3-5--61 , MARGINALVATTENMÄRKE i hö marginal, ngt ktt, sällsynt på ultramarin 750
936 9hvar STH 3-2-62, blå färgfläck ned hö 100
937 9k TIERP 1-10-62, PRS, obet solkig baksid 400
938 9k ULLÅNGER 1.7.62, PR-LYXstpl 350
939 9k LUND 16-6-62, blå ultramarin F 950 200
940 9m LOS 23-4-72, PR-LYX EX stpl 400 400
941 9m STJERNHOF 23-9-72, VACKER SIDV. 175
942 9mvar BRÖSARP31-5-72, 2 märkesbilder, stpl F 600 200
943 9mvar 12ö 2 xxtremt snedc hörnmärken, stpl 150
944 9mvar SÖDERKÖPING 9-7-72, skymt 2:a märke 100
945 9v6 UTROPSTECKNET, PRAKTs Sth 23-4-68 1000
946 10 KB AUS SCHWEDEN 300
947 10 K).B.AUS SCHW)EDEN 250
948 10,14B 24ö+3ö ipar på klipp STH-70 300
949 10,21a Blandklipp 24ö vapen+ 12ö Ringtyp t14 som 36ö porto stpl Sundsvall 10-8-72 1000
950 10a CARLSHAMN 2-7-58, 2 :a DAG på ovanligare ort för så tidig , 2vht, intyg HOW 2,4,3 , , UTSTÄLLNINGS OBJEKT! 2800
951 10a HERNÖSAND 7-11-60 125
952 10a,var stpl ...ARLS... 9-, färg utlöparupp vä 350
953 10b1 NORRTELJE 23-6-59, PRAKT 1200
954 10b1 SÖDERHAMN 17-8-58, PRAKTs 1000
955 10b1,var STH 30-, färgfläck tv om skölden 250
956 10c STH 24-7-59 sidvänd , välcentr 350
957 10c STH 9-6-60, hel sidvänd 300
958 10c STH 22-7-59, vacker sidvänd 200
959 10c STH 27-2-62, ljust orangegul, aAB3,3,3 150
960 10c,11 par 24ö+par30ö =108ö Englandsport. F 2700 förAB 700
961 10d1 Rekonstruerat 4-BLOCK med 1855 års perforerig, 2 märken med def (ktt,nålstick).ENDA KÄNDA 4 -BLOCK av 1855års perforering, utlåtande och positionsbestämt (position 21-22,31-32) av EH 5000
962 10d1 KÖPING 20-11-66, PRKLIPP 250
963 10d1,11b GEFLE 7-11-61, vackert 108 ö klipp 600
964 10d2 ÅMOT PRAKT STRÅL stpl, Intyg HOW 3,3,4 , mycket sällsynt på 24ö ( finns i princip bara på 12ö) 2200
965 10d2 GEMLA rättvänd STRÅL stpl, Intyg HOW 3,3,3 , mycket sällsynt på 24ö ( finns i princip bara på 12ö) 1600
966 10d2 BÅSTAD 7-10-67, Praktex 4,5,4 500
967 10d2 STH 28-2-72, PRS klipp med 3x 24ö 400
968 10d2 KISA 21-3-70, LYXS 350
969 10d2 LUND 3-8-71, PRAKT 350
970 10d2 KRISTIANSTAD 22-4-70, PRS 300
971 10d2 WARBERG 27-5-68, PRS 250
972 10d2 HEDEMORA 1-10-68, AB-PR 200
973 10d2 24ö trestrip GBG 12-6-67 200
974 10d2 Hedemora 18-2-69, prs, 2:A STPL 200
975 10d2 CARLSTAD 13-2-68, AB-PR 150
976 10d2 CARLSTAD 27-5-68, sidvänd vacker 125
977 10d2 MOHOLM 14-11-67, PRAKT 125
978 10d2 GBG 30-10 , del av utländsk röd stpl 100
979 10d2 STH 26-4-64 pr-lyxcentr 100
980 10d2var GAMLEBY 7, färgfylld 4 i vä 24 150
981 10e WARBERG 21-10-60, PRAKTEX 600
982 10e GEFLE 23-1-61, PR 400
983 10e STH 11-12-63, AB-PRAKT 250
984 10e KÖPING 10-12-62, AB-PRS 150
985 10f1 GEFLE 26-4-62, PRS 350
986 10f1 STH 2-7-62, fin sidvänd 300
987 10f2 FALUN 31-5-69, PR-LYXS 400
988 10f2 LINKÖPING 13-7-69, PRAKT 300
989 10f2 MALUNG 12-8-69, LYXS 300
990 10f2 STABY 2-3-69, PRS 200
991 10g1 WISBY 9-9-65, PRAKT 300
992 10h1 SLITE 24-4-67, LYX 4-K stpl 1000
993 10h1 LIDKÖPING 24-11-66, PRAKT 350
994 10h1 SALA 15-2-66, PRS 200
995 10h2 KISA 12-5-70, PR-LYXex, sign O.P. h2 1000
996 10h2 STH 26-10-68, LYX 1000
997 10h2 OROUST 9-8-67, PRS 200
998 10h2 UMEÅ 21-11-68, PRS 200
999 10i ULRICEHAMN 18-4-72, LYXS , 2;a stpl 300
1000 10i1 Sundsvall 1-72, gulorange 200
1001 10i1 24ö orange ... SHAMN -72 175
1002 10i2 SÖDERHAMN 29-5-72, PRS, ngt ktspts 250
1003 10i2 PKXP)Nr 6 upp 1-7-72, 1 dag ringtyp 24ö gul 250
1004 10i2 STH NORR 1-6-72, VÄLcentr 200
1005 10i2 STRÖMSTAD 9-9-72 200
1006 10var 24ö 2 fina ex med liten färgutlöpare upptill i vä hörn. stpl STH 25-2, GBG 19 250
1007 11 Göteborg 1-7-72 , 1 dag för ringtyp 600
1008 11 ANK 15-9- FINSK stpl 250
1009 11,14B kl. par 30ö+3ö =63ö Frankrikeporto , STH 17-7-67 300
1010 11a STH 15-11-62, PRS 250
1011 11a STH 16-7-58, 16 :de DAG, 3 dubbeltänder 200
1012 11a STH 16-1-59, fin hel stpl 200
1013 11a STH 18-3-62, SIDVÄND, LYX centr 200
1014 11a HUDIKSVALL 11-8-59, BLÅ stpl 125
1015 11b BORÅS 8-6-64 PRAKT, dubbeltand vä 300
1016 11b STH 13-3-60, A-PRAKT stpl 200
1017 11b GEFLE 30-9-60, PRS 200
1018 11b STH 19-8-63, lyx CENTR HEL SIDV. 150
1019 11b STH 11-5-60, PRS 150
1020 11b MÅLILLA 28-11-64 AB-PRS, intressat rufftandning 125
1021 11bvar GBG 1-10-64, intressant vitt streck från E till hö marginal. 200
1022 11c UMEÅ 24-3-61, PAR med praktstämplar , sign O.P. 11c, sällsynt nyans i praktstpl par 2000
1023 11c LANDSKRONA 8-7-61, svår nyans 200
1024 11d1 BOLLNÄS 25-6-65, LYXs praktex 500
1025 11d1 NORA 16-6-66, PRS, flera dubbeltänder 200
1026 11d1 STH 29-1-65, omv PRS dubbeltnd hö 100
1027 11d1 ÖREBRO 4-4, färgmättad, Fin rufftandad 100
1028 11d1 SÖLVITSBORG 4-3-65, dubbeltand hö 75
1029 11d2 ÖSTERSUND 10-10-71, LYXs praktex INTYG HOW 4,4,4-5.. UNDERBART EX 2000
1030 11d2 30 öre mörkbrun. Praktexemplar stämplat KARLSHAMN 18.8.71. Intyg HOW 4,4,4 (1994). 900
1031 11d2 WISBY 29-7-71, LYXS 700
1032 11d2 ÅTVIDABERG 24-12-67, PRAKTEX 500
1033 11d2var FA(LKENB)ERG 23-7-68, vit fläck efter ÖRE 100
1034 11e1 STH 16-9-63, 4-STRIP, OVALIGT F 8250 1200
1035 11e1 GBG 16-5-65, 4-STRIP, OVALIGT F 8250 1200
1036 11e1 FALKÖPING 15-2-66, SUPERB men nedre hö ht har stämpelfärg 500
1037 11e1 WESTERVIK 16-9-66, PR 400
1038 11e1 MARIESTAD 14-11-66, PRAKT 4,5,4 300
1039 11e1 ESLÖF 13-11-66, PRS 200
1040 11e1 LYSEKIL 8-1-65, vackert ex 150
1041 11e1 MOTALA 8-8-65, AB-PRS 100
1042 11e1,7b1 STH -10-65, par 30ö+par 5ö på Praktfullt klipp från brevtill PORTUGAL BREV, stpl FRANCA i oval ram. 1000
1043 11e2 NORA 17-6-71, PRAKTstpl 400
1044 11e2 HUDIKSVALL 11-7-67, PR-LYXS 350
1045 11e2 CARLSTAD 17-8-71, PRAKTS 300
1046 11e2 JEMSHÖG 4-9-70, PR-LYXS 300
1047 11e2 ENKÖPING 28-12-67, PRS 250
1048 11e2 KATRINEHOLM 22-11-68, PRAKTs 200
1049 11e2 HASSLELFORS 1-5 , stpl F 1000 200
1050 11e2 UMEÅ 15-9-67, välc. sidv stpl 100
1051 11e2 WALDEMARSVIK 6-11-70 100
1052 11e2 ESKILSTUNA 13-4-71, AB-PRS 100
1053 11f EKSJÖ 30-12-71, PRAKTEX 400
1054 11f KÖPING 21-11-71, PR-LYXS 400
1055 11f fra sverige 28-1-62 250
1056 11f TIERP 3-12-71, PRS 200
1057 11f KARLSHAMN 3-12-72, AB-PRAKT 200
1058 11f EK)JSÖ 29-12-71, PR-LYX cntr 100
1059 11f OSKARSHAMN 6-12-71, AB 90
1060 11fv3 LANDS.. 2-1- , ORE stället för ÖRE 200
1061 11g KALMAR 28-4-72, PRAKT 4,4,4 400
1062 11g SALA 3-7-72, PRS 250
1063 11g GBG 12-4-72, fin sidvänd 100
1064 11gv3 stpl ...DS , ORE i stället för ÖRE, F 600 140
1065 11gv4 FINNERÖDJA 11-4-7, streck över E 225
1066 11h PR SKARA 16-7-72 650
1067 11h KISA 9-9-72, PRAKT 500
1068 11h NYA KOPPARBERGET 28-10-72, fin 120
1069 11h HES... 6-5-72,LYX centr 100
1070 11hv4 LINKÖPING 26-2-7, streck över E 200
1071 11var 30 ö vapen 6 st mest välcentr och med tryck variant utlöpare i nedre hö hörn 300
1072 12a STRÖMSTAD 30-9-5 rättvänd 4-K stpl 350
1073 12a STH 7-8-60, PRS, liten 2:a stpl 350
1074 12a STH 4-3-62, mycket vacker 300
1075 12a STH 10-5-59, omv praktstpl 275
1076 12a DANSK NRS 1, 2 dubbeltänder 200
1077 12b STH 4-2-65, PR-LYXS, liten del av röd utländsk stpl 700
1078 12b MALUNG 26-6-65, 4-k stpl ,dubbeltand 300
1079 12b GEFLE 23-12-60, PRAKTs 300
1080 12b TRELLEBORG 25-4-63, PRS, 2:a stpl 300
1081 12b GÖTEBORG 25-10-65 vacker sidvänd stpl 200
1082 12b WENERSBORG 3-1-64, PR-LYXventr 200
1083 12b STH 6-9-62, AB 150
1084 12c WARBERG 28-3-64, fin klar mörk karmin, signerad O.P. 12 d 300
1085 12d LUND 19-10-63, AB-PR., klar karmin 250
1086 12d WENERSBORG 9-3-64, PRS , bläck mak VG? 250
1087 12e ÖDESHÖG 8-1-64, fantastisk färg signerad O.P. 400
1088 12f1 GAMLEBY 5.6.66 ,välcentr. 50 öre karminrosa. Intyg Sjöman "Praktexemplar" (1970). Sällsynt vackert! 2500
1089 12f1 MARIESTAD 28-10-67, LYXS 50ö (praktex 4,3,5) 1000
1090 12f1 WISBY 24-1-66, naturligt lite ojämn tandning 500
1091 12f1 STH 1-3-65. intressant tryck 400
1092 12f1 FALKÖPING 5-4-65, AB-PRAKT 400
1093 12f1 MALMÖ 28-8-65, AB-PRAKT 350
1094 12f1 LINDESBERG 16-11-65, AB-PR 250
1095 12f1 STH 20-8-66, vacker sidvänd 200
1096 12f2 UPSALA 10-7-72, PRS 300
1097 12f2 EKSJÖ 1-11-71 200
1098 12f2var FALUN 23-1-68, PRS, öppen 0 i hö 50 500
1099 12g1 STH 23-7-66, PRAKTEX 1000
1100 12g1 PHILIPSTAD 29-11-66, AB-PRS 200
1101 12g2 AB-PRex Kalmar 19-11-68 1000
1102 12g2 DUFED 11-1-71, PRS 500
1103 12g2 WEXIÖ 12-6-72, PRAKT, lvht 500
1104 12g2 STH 15-3-70 350
1105 12g2 Jönköping 22-6-70, rättv. stpl. 300
1106 12g2 ÅMÅL 17-1-72, omv LYXs, sign Stolow 300
1107 12g2 BÅSTAD 17-1-69, fint ex 250
1108 12g2 SANDHEM 30-11-71, AB 250
1109 12g2 STH 16-8-69, sidvänd vacker 200
1110 12g2 GBG 24-7-71 BRA AB 175
1111 12h ÅRSET 4-3-73, LYX men 2:astpl 1500
1112 12h FJELLBACKA 27-11-72, AB 150
1113 12h STH 23-5-72, AB 150
1114 12h1 STH 12-9-62, underbart ex 100
1115 12m SKILLINGARYD 31-5-72, AB-PR, stpl F 500, är 9m 12ö 300

12,5 BRUN LOKAL
1116 13 stpl 30-4- 6. TUR , 2 avtrubbade ht. 300
1117 13a GBG 5-12-62, rättv svag stpl , AB 1100
1118 13a STH 1 TUR 13-5, prakt stpl 1000
1119 13a ARBO(GA) 4-7, Intyg L.N. gott ex, pr-lyxc. 650
1120 13a LU(nd) lätt stpl , gott ecx 2,3,2 400
1121 13b AB-PRAKTex STOCKHOLM 3-TUR 8-9, attest HOW 3.4,3-4 obet blå kritspår, AB F 4800 2200
1122 13b STH 15-9-4 TUR, AB-PRAKT, sign O.P.13 b 1000
1123 13b DANSK nrs 1, mycket ovanlig på brun lokal 1000
1124 13b Prakt stpl Klipp STH 28-8 750
1125 13b STH 27-7 3 TUR, mycket gott ex 600
1126 13b 3Ö STJÄRNSTPL mitt på centr vä 400
1127 13c STH 1 TUR 27-7, lvht 750

13,5 LIGGANDE LEJON
1128 14Aa STH 1 TUR 29-5-, pr-lyxcentr AB på klipp 1250
1129 14Aa STH 2 TUR 6-11, fin färg, tätt tryck, bra tandning, Nyansintyg O.P. Aa (F 2022) 900
1130 14Ac 3ö typ1 rödktigt brun STH 3-10 2 TUR,fint felfritt F 2022 14Ac 6000 900
1131 14Bb STH 1 TUR 13-4, PRS 500
1132 14Bc1 3 öre typ II brun. Vackert exemplar med sidvänd, ytterst sällsynt sigillstämpel MAJORNA. Kostade 500kr i Vajdas SFF offert 1960. Borde motsvara ca 20000kr idag! 2000
1133 14Bc1 K.B. AUS SCHWEDEN , PRS 300
1134 14Bc1 LANDSKRONA 30-12-65, LYXS obet 2:a 200
1135 14Bc1 STH 14-10-3 tur, dubbeltand 150
1136 14Bc1Var K.B AUS SCHWEDEN, rättvänd stpl 3ö med stor tryckfläck t.v om Lejonet, Intressant variant. UNIK? 1000
1137 14Bc2 STH 2 TUR 27-9-, PRAKT 250
1138 14Bc2,var STH 2 , 2, stor fläck vid S 500
1139 14Bc2,var STH 8-3-67, färgfläck på benet 250
1140 14Bc2v2 STH 2-9 4 TUR, PRAKTEX , FIN FÄRG 300
1141 14Bc2v4 STH 11-5-68, PRAKT 600
1142 14Bc2v4 Båstad 14-5-68, prs, färjlinje från nosen 250
1143 14Bd Vackert 3-strip Gefle 11-10-68 AB F ca 1150 500
1144 14Bd STH 3 TUR 4-5 PRAKTEX 250
1145 14Bd FINSK ANK stpl 200
1146 14Bd MALMÖ 2-11-69, PRS 125
1147 14Bdv3 STO 3 TUR, fläck på nos, tydlig, välc 350
1148 14Be Stockholm 18-11-70, PR-LYX ex intyg HOW 4,4,4-5 1000
1149 14Be PRAKTex STH 28-6-71 700
1150 14Be PKXP Nr 1, 5-5-69, AB-PR 100
1151 14Bev1 3 öre typ II med den mycket sällsynta varianten "RÄTTVÄNT TRYCK PÅ BAKSIDAN", stämplat GÖTEBORG 18.3.71. Trots mindre rep ett vackert exemplar av denna raritet. Intyg Sjöman (1973). Även nyanserad och variantbestämd O.P 14Bev1 ( F 2022) Mycket ovanligt stämplat Göteborg. Finns även stpl STH som är vanligare. 9000
1152 14Bf prs STH 1-12-71,lvht, svår nyans 250
1153 14Bg STH 4-7-73, 3ö+2x12 ö t 14, bland klipp 500
1154 14Bg SKENE 21-7-72, LYXS 300
1155 14Bg WESTERÅS 24-2-73, PRS 200
1156 14Bh 3 öre typ II gråaktigt brun. Mycket fräscht 6-block med distinkta stämplar GÖTEBORG 30.10.72. Ytterst ovanlig enhet. 4000
1157 14Bh HULL NO 11 72,KT, LYXS Engelsk stpl 300
1158 14Bh,var STH 1 TUR 11-10, suddigt tryck och streck på S 300
1159 15a FALUN 20-12-66, LYXEX men lvht 2000
1160 15a HÖGANÄS 21-1-67, LYXstplat praktex 4,3,5, hög färgstyrka 1500
1161 15a WEXIÖ 14-8-66, LYXS, FÄRGSTARK 1500
1162 15a STH 13-9-66, PRAKT 1000
1163 15a FALKENBERG 9-5-66, PR-LYXstpl 900
1164 15a HÅKANTORP 13-4-70, PRAKT 900
1165 15a DANSK NRS 24, PRAKT 800
1166 15a DANSK NRS 1 , dubbeltänder 600
1167 15a YSTAD 8-7-67,pr-lyxs 500
1168 15a DANSK NRS 24, PRS , mkt färgstark 500
1169 15a HALMSTAD 21-4-66 tidig stpl 21 DAG 350
1170 15a FALKENBERG 25-5-66,sidvänd. ABex 350
1171 15a Lyxc . hörnstpl Gefle 31 - 300
1172 15a STJERN... 4-10 300
1173 15a CHARLOTTENBERG 18-10-66, fin 17ö 275
1174 15a,b1,b2 17öre 3 nyanser i fin kval 900
1175 15b1 WESTERVIK 14-10-66, LYXstpl praktex. 1500
1176 15b1 SKENINGE 19-12-68, SUPERBT EX 1000
1177 15b1 AB-PR stpl LUND 20-11-66 650
1178 15b1 BORÅS 4-9-67, PRAKTstpl 500
1179 15b1 BJERSJÖLAGÅRD 12-7-66, AB-PRAKT 500
1180 15b1 BJERSJÖLAGÅRD 21-6-68, PRAKTklipp 500
1181 15b1 WSB 24-11-66, VACKER 450
1182 15b1 ENGELHOLM 30-6-66 rodakt lila, fint 350
1183 15b1 GEFLE2-2-71, AB-PRAKTstpl 300
1184 15b2 HESSLEHOLM 3-2-68, Intyg Sjöman PRAKT- LYXex 1800
1185 15b2 Praktex STH 3-8-69, attest HOW 4,4,5 1800
1186 15b2 FALKÖPING 2-6-66, LYXS, SUPERB STPL 1800
1187 15b2 Praktex me d Dansk Nr stpl 24, Intyg HOW 4,4,4 1750
1188 15b2 WESTERVIK 31-1-69, PRAKT 1500
1189 15b2 ÖSTERSUND 29-12-70, LYXstämpel, Intyg Sjöman. 1500
1190 15b2 GBG 22-10-68, PRAKTKLIPP 1250
1191 15b2 GÖTEBORG 21-3-68. PRAKTex på klipp 1200
1192 15b2 17 öre rödaktigt lila. Mycket vackert PRAKT exemplar stämplat K.B. aus SCHWEDEN. 1000
1193 15b2 Klipp Malmö 3-10-68, ni EH 950
1194 15b2 prs Calmar 30-9-67,färglinje 750
1195 15b2 DANSK NRS 227,tryckvar färgfl upp hö 750
1196 15b2 AB-PRs Wrigstad 12-4-69 500
1197 15b2 FRA SVERRIG 20-5-69, omv BLÅ prs 500
1198 15b2 HALMSTAD 13-7-68, AB-PR 500
1199 15b2 PKXP NR 2 27-3-69, PRAKTs 450
1200 15b2 STH 17-2-69, LYXS , 4,3,5 praktex 400
1201 15b2 felfritt stpl ex 17ö Lejon 350
1202 15b2 WARBERG 28-6-71, 17ö rödaktigt lila PRAKTstpl, obet ktspts 300
1203 15b2 17ö LYX centrerat ....PING 29-5-68, fin 250
1204 15c 17 öre grå. Välcentrerat och felfritt exemplar på klipp stämplat HALMSTAD 13.2.70. Intyg HOW 4,4,4 "Praktexemplar" (1993). F 14000 4500
1205 15c KALMAR 28-12-70, VERKLIGEN VACKERT AB-PRAKTex intyg Obe 3-4, 4, 3-4 2800
1206 15c GÖTEBORG 8-8?, lätt delstpl, Intyg Obe: minimalt riss "GOTT TILL MYCKET GOTT EX" 1000
1207 15c,7b2 17 öre grå och 5 öre Vapen i 2 exemplar på litet klipp med danska nummerstämplar "1". Brev med 17ö grå är Rariteter , även brevklipp är sällsynta. Unikt? med Danska stämplar på klipp 17ö grå med andra märken ? 4500
1208 16 RECOM. stpl okänt ursprung 300
1209 16 BLÅ KS(P.A.) Hamburg stpl 250
1210 16a STH 28-11-66, hel sidvänd 100
1211 16b1 FRA SVERI(GE) SUBERBT ex, lvht 600
1212 16b2 LIDKÖPING 7-6-67, PRS 250
1213 16c ÅHRE 25.7.67. 20 öre orangeröd. LYX centrerat Praktexemplar med 4-K stämpel , svår nyans att få i prakt 1000
1214 16c ANK 19-6, FINSK Stpl, vht 200
1215 16d 4x20ö i 2 par på klipp med DANSKA Nr stpl 1 och FRA SVERRIG 6-, Intyg Sjöman "Har troligen varit del av dubbelportobrev( 2 ggr 40öre) till Tyskland via Danmark." Mycket gott objekt. 4st 20ö på samma brev är en SUPERRARITET. Endast ett utlandsbrev känt med 4st 20ö och 2x5ö till England och endast ett inrikes med 4 st eller mer 20öringar på samma brev är känt. Endast 1 dubbelportobrev till Tyskland med 30+50ö=80 är känt. DETTA KLIPP ÄR SÅLEDES EN FANTASTISK DOKUMENTATION AV PORTOSÄLLSYNTHET av 20öres märkes frankering. Dessutom bara utländska stämpolar! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
1216 16d MOHOLM 6.10.69. LYX stämplat,20 öre tegelröd. Färgstarkt Praktexemplar svårare nyans att få i prakt 800
1217 16d WESTERÅS 13-7-70, LYXS , 2:a stpl, ljus färg 250
1218 16e lyxs Karlshamn 3-2-71 600
1219 16e PITEÅ 13-3-72, PRAKTEX 500
1220 16e PITEÅ 20-3-71, PRAKTEX 500
1221 16e KISA 25-12-71, LYXS 300
1222 16e OSKARSHAMN 3-4-72., PR-LYXS 250
1223 16e WEXIÖ 1-8-72, kt annars PR_LYX 200
1224 16e ÖSTERBY 13-12-69, PRS, STPL 250 200
1225 16e LYSEKIL 9-2-71, PRS 125
1226 16e STH 25-3-69, PRAKTs 100
1227 16e,17f, 19c, Ovanligt blandfrankerat klipp med 20ö Lejon och 3+5ö ringtyp t 14, (brev F 15000) dessutom bara blå FINSKA STÄMPLAR ANK 18-7, PRAKTklipp 900
1228 16e,var KÖP..., RAM brott till hö, mkt ovanligt 250
1229 16ev2 HE(MSE) 2-7, öppen 0 250
1230 16g NYLAND 5-5-72,kt annars LYX 400
1231 16g ÖSTERSUND 21-1-73, PR 300
1232 16g MALMÖ 22-3-73, LYXS 300
1233 16g RAMSBERG 25-5-73, PRAKT 250
1234 16g SÖD)ERTELJE 27-6-73, LYX centrerad 100
1235 16g ESKILS... LYX centrerad 100
1236 16g,17d 19c , Rekonstruerat BLANDfrankerat brevklipp, makulerat endast med Finsk ANKst 3-7 1300
1237 16gvar TRELLEBIRG 6-3-72, PRS extra tunnt ppr 125
1238 16v2 KLINTEHAMN 13-7-72, öppen 0 300
1239 16v3 NORDMAL.. 11-4, "SPIS" 1800
1240 16v3 STH 23-3-68 färglinje i vä marginal, kt 500
1241 16var GBG 19-11, utflutet tryck höger 500
1242 16var GÖTE... 8-, Stor färgfläck på huvudet 300

16,5 RINGTYP T 14
1243 17 LYXstpl 4-strip TÖREBODA 25-9-74, lyx centr,ett ex 3 ktt 2000
1244 17 blå ank 20-6, Finsk stpl 200
1245 17,25v2 33 öres postanvisningsklipp ab-pr stpl Linköping 4-2-75 500
1246 17a JÖNKÖPING 30-9-72, rekonstr par 350
1247 17a KAR)LSKRONA 2-11-72,fin a nyans 300
1248 17a MALMÖ 7-9-72, LYXstpl + 2:a stpl, signerat Strandell 300
1249 17a HÖÖR 3-11-72, OMV PRAKT stpl 250
1250 17c 3ö rekonstruerat 4 ex från brev med bara DANSKA NRS 24, OVANLIGT 500
1251 17c HÖRBY 31-3-73, FÄRGSTARKT 100
1252 17d 3 öre orangebrun på gulaktigt papper. Vackert 4-block stämplat STOCKHOLM NORR 14.2.73. Tidig nyans
UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
2000
1253 17d ULRICEHAMN 4-5-73, LYXS ,2 :a stpl 200
1254 17e ÖREBRO 26-2-74, PRAKT 200
1255 17e,25g SKENE 15-10-76, 30 och 3ö på ovanligt 33ö postanvisningsklipp 500
1256 17f TROSA 27-6-76 LYXS obet 2:a stpl 200
1257 17f,20j JÖNKÖPING 19-4-76, 3+6+3ö ovanlig 300
1258 17g ÖREBRO 3-8-76, LYXS 300
1259 17g STYRSÖ 14-7-77, PRAKT O VG 250
1260 17gv4 LINKÖPING 27-4-77, 2 märkesbilder, prs 250
1261 17h 3 öre olivaktigt orangebrun i mycket vackert 4-block med sidvända stämplar SJÖGÅRD 7.9.77. Sign O.P. 17h. Fantastiskt 4-block av sista svåra nyansen. Säkerligen enda kända av denna nyans och strålande vackert utställningsobjekt. 6000
1262 17h STH 21-3--77, LYXstpl praktex, nn16 250
1263 18 STENGÅRDSHULT 2-4-81, AB-PRS 550
1264 18 STH C. 22-11-78, PR-LYXS signerad Sjöman 500
1265 18 ÖNNESTAD 4-, 4Ö PAR ,mitt stpl par färgstyrka7, ganska mörk 450
1266 18 STH Norr 11-8-79, AB 3,3,3 400
1267 18 FORS STATION 12-4-79, PRS 400
1268 18 BOLLS... 1-6. tryckvar skadat SV 300
1269 18 Söderhamn 6-7-78, ab-prs 300
1270 18 ÖRTOFTA 1-5-77, AB-PRS 300
1271 18 GÖTEBORG 22-4-77, vacker 4ö 300
1272 18 Westervik 12-9-77. AB 300
1273 18 ARBOGA 19-10-80, PAR 4ö 300
1274 18 FELLINGSBRO 11-5-77, rv stpl 250
1275 18 WESTANFORS 10-5-80, AB-PRS 250
1276 18 SIGTUNA 29-8-79, AB 250
1277 18 4ö LYX centr stpl ...ERBY 7-1-80 225
1278 18a PRAKTex MANTORP 11-5-79,intyg EH,4,4,4 2500
1279 18a KARLSHAMN 30-9-78, LYXS 4Ö, praktex 2000
1280 18a STH 5-12-77, 4ö ljusgrå i PRAKTex 4,4,4. 1250
1281 18a ULRICEHAMN 7-6-79, LYXS 1200
1282 18a WARA 13-6-77, PRAKTS 300
1283 18a LUDVIKA 25-2-79, OMV PRS 200
1284 18v1 KALMAR 30-8-77, prs, del av R(ekommenderas) stpl, SPEGELTRYCK 1000
1285 18v4 GÖTEBORG 23-3-77, PRAKTs, 4ö med STOR DEL AV MARGINAL HÖRN VATTENMÄRKE, VACKRAST KÄNDA? 5000
1286 18var S)TOCHOL(M C. 2-, extremt snedcentr 150
1287 19 STRÖMBACKA 16-4-75,F1000 500
1288 19 SAXTORP 24-X 18.., Stpl M SK, F 1000 300
1289 19a blå ank , Finsk stpl 200
1290 19c 5 öre smaragdgrön. Vackert 4-block (några kt) med rättvända stämplar GRYTHYTTEHED 3.2.74. Mycket sällsynt med stämplade block av tidiga nyanser. ex Beckeman F 2022 17000kr 2500
1291 19c HERRHULT 23-11-73, PRS 150
1292 19e Östersund 19-11-74, AB-PR 750
1293 19e KARLSTAD 9-5-74, AB-PRS, svår nyans 400
1294 19e AB (S)ala 29-4-74, ab 300
1295 19f FJELLBACKA 23-11-74, sidvänd vacker 100
1296 19f,22d GAMLEBY 22-5-76, LYXS klipp 100
1297 19fv3 5 öre på Kartongpapper i vc 4-BLOCK stpl Söderhamn 6-7-75, AB F-96 11.250 2500
1298 19g SÖDERKÖPING 8-12-75, PRAKT 200
1299 19h EKSJÖ 17-11-77, PRAKTEX 200
1300 19h STH 1 TUR 5-1, PRAKT 100
1301 19h,23b TRELLEBORG 2-8-77, LYXS klipp 100
1302 19h,23c ENKÖPING 15-1-78, PRAKTS KLIPP 90
1303 19hv2 5ö 4-BLOCK SLITE 12-6-77, OVANLIGT , F 2013 7500 1200
1304 19hv5 RÅDA 27-12-76, LYXS, skuggad 5 125
1305 20a PRs BORÅS 1-8-72, sällsynt 2000
1306 20a LYSEKIL 1-1-73, PR-LYXS, 2:a stpl 1000
1307 20a HUDIKS(VALL 1-1-73, AB, första nyans 600
1308 20a TRELLE(BORG) 1-3- omv stpl fin a nyans 400
1309 20a STH NORR 10-11-72, färgstark 400
1310 20a TRELLE BORG 28-2- 73 2 stpl fin a nyans 350
1311 20a TRELLE BORG -73 2 stpl fin a nyans 300
1312 20b STH 15-7-73, LYXSP PRAKTEX 4,3,5 300
1313 20b STH 10-7-72, 10 DAG 200
1314 20b blå ANK 18-9 , Finsk stpl 200
1315 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö ( 2 kända) och endast ett fåtal kända på Rintyp t14 överhuvudtaget:
fht , godtagbart ex Göteborg 20-11-72 ( Den andra kända är stpl Göteborg 28-11-72)
5000
1316 20c Pkxp Nr 2 Upp 2-2-74, prs, svår nyans 650
1317 20c MAMÖ 5- svår nyans, nyansintyg O:P. 275
1318 20c STH 10-3-82, praktex 150
1319 20e,19f STABY 1-10-75, LYXS klipp 150
1320 20e,19f ASKERSUND 26-5-75, LYXS klipp 100
1321 20e,19f LJUNGBY 21-4-75, LYXS klipp 100
1322 20g PKXP Nr 9, 14-1-78, prs 300
1323 20g GRYTHYTTEHED 7-7-75, PRS PAR 300
1324 20g STH 21-12-74, PRS 250
1325 20g 383 Engelsk + hu)ll 23 250
1326 20g STH 1-4-75, OMV PRS 200
1327 20g Bläckmakulerat streck, olivgrå 150
1328 20h UP)SALA 9-8-74, 6ö blåaktigt grå 200
1329 20h GÖTEBORG 29-7-74, blåaktigt grå 150
1330 20i STH NORR 25-12-75 VACKERT , ngt kt 300
1331 20i,21 6+12ö(2st) prs kl.Åtorp-75,ve. 300
1332 20j TRENSUM 6-11-75, K BL. F 2000 1300
1333 20j GEFLE 4-1-77, PRAKT 400
1334 20j WOMB 5-6-79, PR-LYXS 3 lvhtt 250
1335 20j YSTAD 4-5-78, praktstpl 200
1336 20j ÖREBRO 18-8-76, AB-PR 200
1337 20j MALMÖ 17-6-76, PRS 200
1338 20j LIMMARED 15-12-75, vackert par 200
1339 20j RÖDDINGE 25-10-77, ovanlig stpl 100
1340 20j Göteborg 13-2-76 AB-PRS 100
1341 20j,v3 STH 17-2-76, färglinje i marginalen, Prs 250
1342 20k 6 öre rödaktigt lila. Vackert och fräscht 4-block (lvht, obet veck) stämplat DEJE 15.11.76. Ett av endast 3 kända 4-block. Intyg HOW (1997).3,3,(3,3,3) mycket gott objekt. Signerad O.P 20k. Vackert Utställningsobjekt. 10000
1343 20k GBG 18-11-78, PRS, 3,3,4 150
1344 21 TUNA 1-12-74 ( Hälsingland), Praktstämpel F 5000, intyg HOW 3,3,4 Stämpeln använd i Hälsningland 740101-751231. 3000
1345 21 ANNEFORS 12-9-77,n16, rättvänd svag PRAKT stpl, X,HÄL F 1500 1100
1346 21 SJOGERSTAD 23-3-76, PRAKTS R VG F 1500 1000
1347 21 KLÖFSJÖ 6.10.75. 12 öre. Vackert exemplar med Praktstämpel Ovanlig stämpel. F 1200+ 1000
1348 21 FOGELFORS 10-2-74, BLÄCK MAK, kht 800
1349 21 BJÖRKÖ 8-1-76, fin rättvänd , F 1200 600
1350 21 ESPÅS 14-7-77, PRS SVÅR f 800 500
1351 21 SALBO 28-3-73, PRS klipp U Väs , 600 400
1352 21 WÄRDE stpl i LYX AVTRYCK 400
1353 21 DANSK NR stpl 227, prs, f 600 400
1354 21 KARLSKRONA 17-6-76, BLÅ stpl vackert par 200
1355 21a RAGUNDA 23-8-72, PRS 100
1356 21c BERG 4-6-73, LYXS 150
1357 21e SÄTER 16-12-72, LYX men lodr. veck 250
1358 21e FIGEHOLM 17-1-74, PRAKTEX, st 10, H 125
1359 21e,7f STH 14-12-72, 5ö vapen 2x12ö ringtyp t 14 på vackert blandfrankerat klipp 500
1360 21f SKÖFDE 25-8-72, PRAKTEX av mycket svår nyans, n 10 250
1361 21g GBG 9-5-73, 3-STRIP vågrätt på klipp ovanligt F 1320+ 350
1362 21h HALMSTAD 25-12-72, PRS svårare nyans 125
1363 21i 12ö 3-strip FRA SVERIRIG 10-2-72,kht på klipp. mycket ovanligt. 400
1364 21k TORSBY 14-8-75, PR-LYX 300
1365 21l NORSHOLM 27-8-73, PRAKTE Nst 14 Y 150
1366 21l MARSVINSHOLM 22-8-75, PR 100
1367 21m SÄFVE 24-5-75, LYXS 200
1368 21m GBG 1-2-73, PR-LYX 150
1369 21m LAHOLM 18-4-76, LYXS 100
1370 21mv4 BORÅS 10-7-76, 2 märkesbilder 200
1371 21n KYRKEBO 1-2-76, R VG F 500 300
1372 21n HORRED 22-12-73, LYXS 200
1373 21n ÖSTRA EMTERVIK 16-2-76, PR 100
1374 21o FORSHEDA 26-5-77, BLÅ LYXS, sällsynt bht 200
1375 21o MARIEDAM 21-7-77, PRAKTEX 150
1376 21o PATHAHOLM 9-2-77, PRS 100
1377 21ov4 Bjersjö)LAGÅRD 25, 2märkesbilder 200
1378 21p SAL ... stor RAK stpl utländsk? 300
1379 21p KÅRSTA 5-11-76, ktspts, F 500 150
1380 21v6 12Ö DRAGSPEL, NR 3 19... 200
1381 21var SKULTUNA 26-9-76, PRS "OTANDAT" PAR , skuret före frankeringen, tandat mellan märkena. Mycket ovanligt på ringtyp t 14. Unikt! 500
1382 22,19 SÄTER 2-12-76 BLÅ PR-LYXS klipp
1383 22a YSTAD 8-2-73, PRS, 2: A STPL 225
1384 22c 20ö par praktklipp med Dansk stpl FRA SVERRIG,troligen från dubbelportobrev till Frankrike ( F 16000) 500
1385 22c LANDSKRONA 17-10-73, vackert par 200
1386 22c MALMÖ 4-5-75, PR-LYXS 125
1387 22cv4 TROSA 17-12-75, lyxs skuggad siffra 500
1388 22d ULRICEHAMN 6-1-75 , LYXS superb 500
1389 22e ANK 26-8- BLÅ FINSK stpl 300
1390 22e OFFERDAL 26-5-77, PR-LYXS 200
1391 22ev3 LINKÖPING 31-8-75, PRS, DRAGSPEL 400
1392 22ev3 ÖREBRO 2-2-76, PRS , DRAGSPEL 250
1393 22f PRs UPSALA 9-1-76 400
1394 22f WINGÅKER, PRS KLIPP 100
1395 22f ÖREBRO 24-3-, blekorange fint ex 50
1396 22f,19f NORDMALNIG 21-2-72, LYXS klipp 250
1397 22h TROSA 22-4-77, PR-LYXS 200
1398 23 ENGELSK NRS 383 200
1399 23a WESTERÅS 11-10-77, PR-LYXS 300
1400 23a,19h LUDVIKA 1-4-77, SUPERB stpl klipp 200
1401 23a,V2 HJO 25-9-77, PRS skugg siffra 250
1402 23b 20/20 i 3-STRIP , STÖRSTA KÄNDA ENHET, 2 KÄNDA, Nyansintyg HOW, stpl Göteborg11-9-7(7), UTSTÄLLNINGSOBJEKT 11000
1403 23b GRENNA 13-5-78, PR-LYXS 250
1404 23b LUND 24-6-77, LYXS 20/20 250
1405 23b GAGNEF 22-10-78, PRAKT stpl 200
1406 23c SKARA 22-2-77, PR-LYXS 250
1407 23c KALMAR 28-6-77, intressant tandning " haj tandad" på höger sida 250
1408 23c PKXP No 2 18-9-77, PRS, mycket tydligt dubbeltryck 200
1409 23cv4 ULRICEHAMN 9-9-77, lyxs , färglinje i höger marginal, 250
1410 24a STH 7-9-72, omv prs 250
1411 24c 383 ,+ HULL AP 27-73, båda mitt på 300
1412 24d BOLMSTAD 20-12-78, rättvänd svår, G SM F 1000 500
1413 24f ÖREBRO 30-11-76, rätv, pr-lyx centr 125
1414 24f LJUGARN 8-1-76, PRS 125
1415 24f STH 7-11-73, 24Ö gul 110
1416 24f KRISTIN... 2-7, LYXcentr 100
1417 24g TORÖ 1-3-76, PR-LYXs , B , SÖ , n16 svår F 1000++++ 1200
1418 24g FALKENBERG 16-4-78,PR-LYX 1000
1419 24g LYSEKIL 28-3-77, vackert 3-strip F 2800 400
1420 24g LINNERYD 3-4-77 LYXS 250
1421 24gv3 SKARA 26-5-77, 2 märkesbilder, F 1500 300
1422 24h KARLSTAD 23-3-77, AB-PR 100
1423 24i HYCK(LINGE) 5-6 200
1424 24i 24ö citrongul ...KÖPING 30-11-77 150
1425 25 HIMMETA 26-7-76, F 3500 2000
1426 25 LUNGSUND 30-(12) -7(6?),F 3500 1000
1427 25 NYDALA 5-12-77, fin Rättvänd, F 1200 600
1428 25d2 TÖREBODA 30-9-73 100
1429 25e 383 , DEL AV hull 200
1430 25e SMEDJEBACKEN 21-6-73, PRS 150
1431 25f HEDEMORA 29.10.74. 30 öre svartaktigt brun. Välcentrerat och mycket vackert vågrätt 3-strip med rättvända stämplar : vågrätt 3-strip på 30ö är extremt sällsynt och i denna kvalitet raritet och utställningsobjekt. 1500
1432 25h ULRICEHAMN 27-3-76 , PR-LYXS, 200
1433 25i WISKAN 28-7-77, PRS 100
1434 25ivar MALMÖ 27-8-76 , saknar ytterram på 3 sidor 400
1435 25ivar MALMÖ 20-12-76, tryckvar vit kula i ringen 125
1436 26 WÄRDE stpl i PRAKT , sällsynt 300
1437 26 UCKLUM 18-5-76 BLÅ LYXS 200
1438 26a GBG 12-9-73, LYXS liten 2:astpl 700
1439 26a Kristianst. 14-12-73,ab 2550 600
1440 26a WIMMERBY 24-2-73, AB ex 500
1441 26a HERNÖSAND 4-11-73, PR-LYXS, 2:a stpl del , mycket vacker a nyans 500
1442 26a DELSBO 14-8-73, ktspts, 3,4,4 F1800 400
1443 26a BORÅS 19-8-73LYXS och del av rekommenderas stpl 350
1444 26a STH 28-12-72, PRs , bht 300
1445 26a ENGELSK stpl 383 (HULL) , svår nyans 300
1446 26e 50 öre karmin. 4-block Perfekt centrerat och vackert stämplat UMEÅ 6.2.78. Intyg HOW (2000). 3,5 (3,2,2) Nyansierad O.P 26e. F 2022 8000 kr, Ex Beckeman. 2200
1447 26e BROTTBY 22-12-74, PRS, 2:a stpl 200
1448 26f Upsala 2-8-75, Ab-pr 350
1449 26g HARMÅNGER 5-12-76, mkt färgstark 500
1450 26g HÖÖR 15-6-77, LYX stpl praktex 4,3,5 500
1451 26g ÅSHEDA 9-3-78, PRALTEX 400
1452 26g GÖTLUNDA 17-12-79, PR-LYXS 300
1453 26g GODEGÅRD 19-8-77, hel rättvänd 150
1454 26g TÖREBODA 27-10-78, PRS , 2:a stpl 150
1455 26g UDDEVALLA 9-10-77, 100
1456 26h praktex BORRBY 26-5-77 700
1457 27 SALA 29-6-77, PRS 300
1458 27 GEFLE 12-6-77, hel sidvänd stpl 150
1459 27a HUDIKSVALL 10-12-73, omv prs 275
1460 27c fin välc. riksdaler stpl ...EHAMN 140
1461 27d NORBERG 19-4-77, PRS 500
1462 27d STH PAKET 25-5-77, PRAKT 4,4,4 500
1463 27d Engelsk LYX stpl 383 , men horiz veck 350
1464 27d Prs STH 8-6-78, liten 2:a stpl 300
1465 27d ENKÖPING 27-1-77, PRAKTstpl 300
1466 27d SUNDSVALL 5-5-75, hel sidvänd 200
1467 27d KARLSBORG 1-1-78, omvänd LYXs 200
1468 27d MALMÖ PAKET 26-9-76, AB 150

27,5 RINGTYP T 13
1469 28 FRA SVERIGE på 3ö i särat 4-block på klipp, mycket ovanligt 500
1470 28a FLODA 17-3-78, VACKER 125
1471 28b STH 1 TUR 1-6-77, PRS mycket tidig 250
1472 28c WALLÅKRA 13-7-78, PRS mörk c nyans 350
1473 28c omv prs STH 16-3-78,F 750 300
1474 28c GBG 13-3-78 2:a märkesbild , nyans 150
1475 28c MARIANNELUND 27-5-78, PRS, 2:A stpl 150
1476 28c MALMÖ 20-, fint av svåra mörka nynsen 100
1477 28d LYX STH 6 TUR 29-5-84 800
1478 28d FÖRA 29-5-82, ab-pr klipp N 16 , H ÖL, SVÅR STPL Postal 1000 500
1479 28d SKILLINGARYD 31-10-83, PRS 4-strip, vänster ex ktt, sällsynt enhet 300
1480 28d FRA SVERIGE , 3ö par,+ del av Dansk stpl, PRAKTOBJ 300
1481 28d TÅGARP 23-11-84, BLÅ PRS 250
1482 28d Sth söd 31-3-81, blå stpl 100
1483 28e HELSINGBORG 6-8-79, PR-LYX 250
1484 28e FORSVIK 11-11-81, PR-LYXEX 200
1485 28e ÅNGE 4-1-81, LYXstpl 200
1486 28e Lysekil 30-6-85, pr-lyxs, Nst 14, O LÄN 100
1487 28h 4-block GUNNILBO 16-2-86, AB F 2400 800
1488 28h VÄDERSTAD 1-10-89, LYXS, Nst 14, E 200
1489 28h UNNARYD 2-1-86, PRS 125
1490 29b (fra) SVERIGE, LYXstpl på 4ö 300
1491 29b ÅMÅL 18-10-81, LYXS 250
1492 29b GBG Lbr 19-4-83, PRAKT 100
1493 29c1 GEFLE 29-8-83, PRAKT 100
1494 29e STRENGNÄS 7-9-87, SUPERLYX stpl 400
1495 29e BREDGRIND 26-1-86, LYXS 250
1496 29e KARLSHAMN 14-8-86, PRS mörkt djupgrå färgstyrka 7-8, ovanligt 150
1497 29evar SUNDSVALL 22-9-84, AB-PR, vit kula 100
1498 29v5 VERNAMO 9-12-89, 2 märkesbilder 225
1499 29var ASKERSUND 7-9?, Utflutet tryck i , sällsynt Sverige , ngt kht 150
1500 30 FRA SVERIG(E) M. PRAKTEX 250
1501 30,33 NORRKÖPING BIKUPEstpl 9-9-81 LYX avtryck , på ringtyp klipp 20+5ö , enligt notering tidigast kända. 500
1502 30,33 ANKARSRUM 23-8-84, BLÅ LYXs 200
1503 30a SVEG 26-3-79, superb A NYANS 500
1504 30a TROSA 21-5-78, PR-LYXs 200
1505 30a TROSA 17-2-78, PR-LYXs 150
1506 30a EDSLESKOG 17-8-78, LYXs 4,3,5,n16 150
1507 30av6 WEDDIGE, par med stort DRAGSPEL 500
1508 30c MAJORNA 10-2-85, PR-LYXS 125
1509 30d STH PAKET C 9-12-80, 5-STRIP på klipp , fin enhet 250
1510 30h HALMSTAD 4-11-83, LYXEX 1200
1511 30h GREBBESTAD 5-8-84, PRAKT 100
1512 30i ÖDESHÖG 17-6-86, LYX 1000
1513 30i SKYLLBERG 26-10-84, vackert 4-block 125
1514 30i FISKEBY 9-8-86, Nst 14, E 100
1515 30k DÖRARP 22-12-86, prakt 6-block på klipp 500
1516 31b Malöga 11-2-78, stpl F 800 400
1517 31b WARA 15-7-82, PRS 125
1518 31d SYA 5-1-85, PR-LYXS 200
1519 31d PKXPNo 17 5-8-80, LYXS 200
1520 31d PKXP No 34 13-10-80, PR-LYXS 150
1521 31e STH TE 4-5-81, vackert 4-strip, ovanlig enhet 500
1522 31e STH TE 12-, vackert 4-strip, ovanlig enhet 350
1523 31e,v5 STH 21-3-81, 2 märkesbilder, f 1000 250
1524 31f 6ö vågrätt 5-strip några ktt, omv stämplar PKXP17 9-8-82. MYCKET SÄLLSYNT ENHET 2000
1525 31g GBG 11-6-83, vågrätt 4-strip , ett ex kht ,kt ,mycket sällsynt med vågr strip. 600
1526 31gv3 KÄRRGRUFVAN 8-10-84, LYXS skugg 6 250
1527 31I Skara 3-6-84, PRAKT 150
1528 31j SKARA 8-6-84, LYXS 250
1529 31j WESTRA HARG 6-9-86, PR 250
1530 31j ANKARSRUM 18-1-84, BLÅ PRS 200
1531 31j STH 21-5-84, PRAKT 200
1532 31j WISBY 9-2-87, PRAKT-LYXS 150
1533 31k Lyx STHLM PAK 7-3-85 750
1534 32 ÅNGBÅTS PXP No 96 21-7-81, F 400 200
1535 32 REKARNE 22-8-81, PRS D ,SÖ, F 100 80
1536 32a HELSINGBORG 16-11-77, PRAKT 200
1537 32b GBG 27-3-79, LYX 250
1538 32b INGARÖ 22-10-78, n16, B , U 200
1539 32c SLITE 15-5-78 4-K stpl , LYXS klipp 300
1540 32c SLITE 10-7-81, LYX 4-K stpl 250
1541 32c FINSPONG 25-2-83, vackert 4-block 250
1542 32c ÅNGBÅTS PXP No 24 8-6-78, PR, n 10 150
1543 32c MYCKLEBY 20-10-78, PRS djupblå O BO F 200 125
1544 32c SONSTORP 19-6-81, LYXS Nst16 , E 100
1545 32c-d ÅNGBÅTS PXP No 85 20-10-72 LYXS, 200
1546 32cvar SÖDERKÖPING 23-8-83, vitt streck ned vä 100
1547 32d PKXP No 9 3--9-80, PRAKT, svår nyans 150
1548 32ev13 LUDVIKA 8-8-80, streck över 12 F 200 100
1549 32f WÄDDÖ 15-4-84, LYXs ,Nst 16, B, SUPERBT EX AV SVÅR NYANS 300
1550 32fv6 DOMNARFVET 7-6-84, felperf. F 600 200
1551 32fvar AVESTA 13-2-84, 2märkesbilder, 32v6 F 2022 600+ svårnyans 250
1552 32h 6-block 12ö HELLESTAD 24-10-84, 300
1553 32h L.S.S 2-12-84, VIOLETT PR-LYXS 250
1554 32h ÅNGBÅTS PXP No107 21-8-84, PRLYXex , n16 200
1555 32var 12ö 3st med färgfyllda hörn, stpl en med ktt 200
1556 33 STRALSUND 17.6.79 på 20 öre ringtyp perf 13 omvLYX avtryck på brevstycke. 500
1557 33a lodr. 4-strip ab-prs Norrk. 13-5-79 350
1558 33a MALMÖ 27-10-77, LYX 300
1559 33a NORA 22-10-78, SUPERB 300
1560 33a KUMLA 6-5-79, PR-LYX 250
1561 33a SKÖFDE 16-11-77, LYXS 200
1562 33a ÅSHEDA 26-3-79, LYXS PR-LYXEX , n16 200
1563 33a RYDSGÅRD 10-7-78, PRAKT 125
1564 33av10 20Ö DRAGSPEL ,... BERG 25-10-77 200
1565 33avar SPARREHOLM 24-8-(78), sällsynt variant Ö helt färgfyllt 200
1566 33b Strengnäs 28-5-83, LYX 400
1567 33b SLITE 9-7-81, 4-K stplklipp 20ö LYXs 250
1568 33d LINKÖPING 4-4-80,LYX 300
1569 33d BLÄCKMAK ... KHOLM 1881 150
1570 33e WESTERÅS 16-1-84, PRAKT 100
1571 33f LJUSDAL 15-6-85, LYX EX 5,5,5 750
1572 33f 383 ENGELS STPL, PR ( HULL) 500
1573 33f FRISTAD 24-12-85, SUPERB 400
1574 33f VÅRVIK 24-8-86, LYX, n 14 350
1575 33f LILLA EDET 9-1-86, LYX 300
1576 33f HULL K4 SP 6 85, PRS, PRAKT 250
1577 33f MARSTRAND 9-7-86, LYXS 200
1578 33f 383, ENGELSK NRSTPL HULL, PRAKT 200
1579 33v1 NÄSSJÖ , Förfalskning Tretio/20 125
1580 34a KARLSTAD 24-7-78, fin a -nyans 100
1581 34a RÖDEBY 7-6-79, PRS 24ö 100
1582 34b LJUNGBY 10-3-79, LYXS 300
1583 34c JERFSÖ 25-7-81, PRAKT 250
1584 34c KÄRRGRUFVAN , PR-LYXS lvht 250
1585 34c HIDINGE 15-1-81, prs 200
1586 34d LUDVIKA 5-4-82, LYXS 250
1587 34f STH SÖD 29-9-82, PRS, citrongul 300
1588 34f GBG 11-8-83, typsk citrongul 125
1589 34k LUND 2-1-86, PR-LYX ex 500
1590 34k ANGELSTAD25-1-85, PRAKTEX 300
1591 34k SALA 11-2-85, PR-LYXS, 24ö gul 200
1592 35b 30ö 8-block , stpl RÅGELUND 15-12-82, och även svaga Göteborg 17-12-82, näst STÖRSTA ENHET. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 2000
1593 35b YSTAD 17-5-82, 30 ö i VÅGRÄTT 5-STRIP, EXTREMT SÄLLSYNT. 1000
1594 35bv9 QVISTRUM 8-11-81, LYXs skugg siffra 100
1595 35c DEGERBERGA 31-5-78, PRAKT svår nyans 400
1596 35c STH PAKET 1-7-78, LYXS 300
1597 35c TROSA 23-6-78, LYXS, mycket färgstark 300
1598 35f,v5 3st 30ö sammanhäng. siffror, 1ex kt 300
1599 35h GRYT 28-9-84, PRAKTex, Nst 16, E 100
1600 35h SKENE 6-9-86, LYXS 100
1601 35j KARLSHAMN 23-8-86, LYXS 200
1602 35v3 30ö SPEGELTRYCK starkt, Lobonäs 100
1603 36av6 50Ö 3 ST DRAGSPEL ,WAL... 39-5-78 350
1604 36c GEFLE 13-5-81, SUPERB 1000
1605 36c BACKE, 2-9-80, PRS 100
1606 36d MON 3-5-82, PRAKTstpl , n 16 125
1607 36e,var GEFLE 30-8-82 OCH anna stämpeltyp GEFLE 31-8- PÅ ETT PAR 50ö. 300
1608 36f WEXIÖ 9-7-83, LYX 1800
1609 36f JUNSELE 6-11-82, PR-LYX 400
1610 36f NORRKÖPING BIKUPE 22-12-82, pr 300
1611 36f STH PAK C. 9-10-84, 5-STRIP 250
1612 36f TIDAHOLM 13-8-84, PR 250
1613 36g Enastående LYXstpl RAGUNDA 4-6-84 svår nyans 1000
1614 36h STORÅ 1-5-86. PR-LYX 350
1615 36h ENGELHOLM 15-6-86, LYX pr.lyxex, n10 200
1616 37 ÅMÅL 14-5-79,n14 PRAKT stpl 1 riksdaler t 13, 1500
1617 37 HVETLANDA 8-1-81, 1RIKSD OMV LYXS 1400
1618 37 JÖNKÖPING 7-2-78, AB-PR , intyg SJÖMAN mycket gott- prakt 1300
1619 37 YSTAD -7-77, OMV PR-LYXS intyg Grönl 1250
1620 37 JÖNKÖPING 16-1-78, omvänd 1100
1621 37 LUL(EÅ) 19-2-7 fin riksdaler t 13 800
1622 38a NORA 19-12-79, LYXS 350
1623 38c HAPARANDA 11-2-84, vackert 6-block F ca 9x160 =1440 250
1624 38d Superb Westerås 26-7-83 700
1625 38v3 LJUSDAL 8-4-81, något försjutet mitt tryck, prs 4-block 500

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1626 39 WINGÅKER 28-3-85, förstärkt 5-strip, horizontalt är mycket sällsynt 500
1627 39 4-Block Fränsta 17-6-85, ett ex nålstick, 4 bl F 1000 300
1628 39 JÄDERÖN 1-4-91, PRS, SÖ 100
1629 39 JÖNKÖPING 21-12-85, LYXS 100
1630 39 HALMSTAD 11-1-86, LYXS 60
1631 39 FLÄSKJUM 20-1-85, PRAKTEX , svår200
1632 39aI STH C. 24-8-85, PR-LYXS 50
1633 39aII ESKILSTUNA 18-1-8, LYXS 100
1634 39c STRÖMSHOLM 20-5-85, PRAKT 70

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1635 40a BORÅS 10-4-93, AB-PRS 4-BLOCK 300
1636 40a DOROTEA 22-7-93, LYXS 250
1637 40a MÖNSTERÅS 30-5-92, LYXS, Nst 14, H 150
1638 40b GÖTLUNDA 30-8-93, PR-LYXex 300
1639 40b ARBOGA 2-7-92, PRS 100
1640 40c STH 24-12-91, 2 TUR, PR-LYX 250
1641 41a GBG filial 26-3-91, omv prs 60
1642 41b 3ö par vä es ktt, LYX stpl Aus Schweden per Stralsund inom ram. Ovanligt 300
1643 41b LUGNÅS 9-12-92, LYXs Nst 14 , R län 200
1644 41b MALMÖ POST 24-8-92 70
1645 41c ÅLEM 24-12-91, LYXS 300
1646 41c RAMSELE 12-1-92, LYXS 250
1647 41c LIMA 6-4-93, PR-LYXS 3ö ph 125
1648 41c ÖSTERSUND 2-9-92, PRALKT 125
1649 41c MALMÖ -PAKET 8-7-91, PRS Nst 14, M 100
1650 42 NORBERG 2-6-91, LYX 500
1651 42a STH 6-10- 1 TUR, LYXS 200
1652 42b ALBANO 23-2-89, SUPERB BLÅ stpl 250
1653 42b NÄFVEQVARN 17-1-91, PR-LYX 250
1654 42c PKXP No 43 C 21-2-88, LYXS 200
1655 42c PKXP No16 A 21-4-88, PRAKTEX 100
1656 42d NORRKÖPING 11-1-92, SUPERB 500
1657 42d MARSTRAND 24-2-90, NÄRA LYX 300
1658 42d STH C1 22-4-92, PRAKT 100
1659 43 KARLSHAMN 17-9-89, BLÅ stpl hel sidvänd 150
1660 43a FINSHYTTAN 25-11-87, LYXS 250
1661 43a HÖGSJÖ 4-6-87, LYXS 200
1662 43a LJUSDAL 23-11-87, PR-LYXex 200
1663 43b RÖK 8-8-87, LYXSTPL pr-lyx ex, Elän 250
1664 43b ÖSTHAMMAR 11-12-88, LYX 250
1665 43b ASKERSUND 29-5-88, PR-LYX 150
1666 43b RESELE 21-5-89, PR-LYX 150
1667 43b STH 1 TUR 4-8-87, PR-LYX 100
1668 43b ULRICEHAMN 18-3-90, pr-lyxs 100
1669 43c BROKIND 16-1-88, PR-LYX EX 250
1670 43c ÖSTERSUND 23-11-88, LYXS 125
1671 43d TORÖ 4-5-92, PR-LYXS Nst 16, B 100
1672 43d LINKÖPING 10-1-91, LYXS 100
1673 43d STH PAKET C. 6-7-90, LYXS 100
1674 43d ULRICEHAMN 1-6-90, pr-lyxs 90
1675 43e FORSHAMMAR 1-4-90, LYS PR-LYXex svår nyans 300
1676 43e LIDKÖPING 18-4-91, PRAKT svår nyans 100
1677 43v3 Surahammar 8-9-90 DEL 2 PH höjdled 300
1678 44a STH 30-4-89, PRAKT 250
1679 44a SÖDERHAMN 9-9-89, PRS 250
1680 44a STH ÖM 12-4-90, PRAKT 250
1681 44a LUND 10-1-91, PRS 150
1682 44b LUND 13-10-93, 4-BLOCK PÅ KLIPP, mycket ovanligt med 4-bl 6ö PH 1250
1683 44b ESKILSTUNA 26-9-95,PR 500
1684 44b KRISTIANSTAD 14-9-91, PR-LYX 400
1685 44b KATRINEHOLM 10-5-91, LYXS PR-LYXex 300
1686 44bv5 HÄR)NÖSAND 5-3-91skuggad siffra 150
1687 44c GBG -FILIAL 14-8-93, PR-LYXS 250
1688 44c UPSALA 1-192, PRS 200
1689 45 NORSK Nummer stpl 96, på 10ö oscarboktryck, Postal 4000, svår 1500
1690 45 MALMÖ 1-7-90,, LYXEX 200
1691 45 LJUSNE 8-7-88 , LYXex 150
1692 45 LJUSTERÖ 6-12-86, PR-LYXS n16 , R 3 100
1693 45 GUSTAFSFORS 25-5-91, LYXS 100
1694 45 BRÖSARP 2-9-87, LYXS 100
1695 45 LEKERYD 9-5-87, LYXS 100
1696 45 NÄSÅKER 22-2-89, PR-LYXEX 80
1697 45 GISSLARBO 6-1-91, LYXS 75
1698 45 HAGFORS 1-2-91, PR-LYXS 70
1699 45 ULRICEHAMN 26-7-86, PR-LYXs 60
1700 45 ULRICEHAMN 19-10-87, PR-LYXs 50
1701 45 NYKÖPING 14-5-87, LYXS 50
1702 45v5 LANDSST.. 10-12 , bortfallen ram upp vä. F 300 100
1703 45v5 SKILLINGARYD 29-10-86, bortfallen ram upp vä. kt F 300 50
1704 45var STH 20-6-88 10ö oscar med PH med brett pappersveck tillkommit innan perforeringen vilket gett upphov till EXTREMT BRETT MÄRKE. (pga detta ojämna hörntänder till höger. Fantastisk variant. 2000
1705 46 FRÖSUNDA 6-4-88, BLÅ PRS 200
1706 46a KARLSBORG 28-4-88, LYX 500
1707 46a KALMAR 1-12-87, RÖD stpl sällsynt 300
1708 46a 383, ENGELSK NRstpl HULL, PRAKT 200
1709 46b 383, ENGELSK NRstpl LYXstpl 350
1710 46b RYR 14-1-87, LYX 250
1711 46b SMEDJEBACKEN 15-7-87, PR-LYXex 250
1712 46b TJELLMO 30-12-89, LYXS, Nst 16, B 150
1713 46c WESTERÅS 6-6-87, LYX 250
1714 46c ÅMÅL 9-7-88, LYXSTPL PR-LYXEX 250
1715 46d KATRINEHOLM 29-10-89, LYXS 100
1716 46d GYSINGE 1-6-90, LYXS 100
1717 46d,VAR TROLLHÄTTAN 16-11- 1830, TIDIGAST KÄNDA ??, intressant felstpl 500
1718 46var Nyköping 10-10-87, del av marginal PH 500
1719 47a REGNA 31-5-87, SUPERB stpl, pr-lyxex 250
1720 47a GNESTA 17-7-88, BLÅ LYXS n10 250
1721 47a KRISTINEHAMN 1-12-87, LYXS 200
1722 47a ANKARSRUM 1-10-86, LYXS 150
1723 47a UPPHÄRAD 16-9-86, BLÅ OMV PRS 100
1724 47a ÅMOTS BRUK 4-12-86, PRAKT Nst 16, x 100
1725 47b TROLLHÄTTAN 18-1-88, PR-LYXS 125
1726 47c 12 BLOCK på klipp STÖRSTA KÄNDA ENHET, ett ex 2khtt, ett ex kt, även 4-strip på klippet m.m. UTST OBJ. 2000
1727 47c WERKEBÄCK 15-11-88, LYX 500
1728 47c SLITE 27-4-89, LYX 4-K stpl , PR-LYXEX 300
1729 47d Wadstena 18-12-87, violett PRS 300
1730 47d HALSBERG 5-7-89, PRAKT, sign O.P. 125
1731 47e WEXIÖ 1-8-89, PR-LYX 150
1732 47f GBG 25-5-91, PR-LYXS 100
1733 48a OSKARSHAMN 9-4-90, PRAKTEX 200
1734 48a STH 21-1-88, BLÅ PRS PAR 200
1735 48a MÄRSTA 16-5-87, BLÅ stpl 100
1736 48b STH PAKET 21-5-87, LYXs, Nst 16 , A 150
1737 48b STH PAKET STADEN 21-1-88, PRAKT 150
1738 48b BÄCKEFORS 5-4-88, PRAKT 150
1739 48b RANSÄTER 15-9-88, PR-LYXS 125
1740 48c LOFTAHAMMAR 21-11-89, LYX 300
1741 48c WADSTENA 28-4-88, LYXstpl, Nst 14, E 200
1742 48c LJUSTERÖ 22-6-88, LYXs n16 , B ,U 200
1743 48c VERNAMO 22-12-89, PR-LYXS 150
1744 48d HJO 27-11-93, 4-BLOCK 50 ö PRAKT 500
1745 48d Upsala 16-5-91,lvht, LYXs,pr 300
1746 48d GNESTA 22-10-90, LYXS 200
1747 48d LJUSTERÖ 27-10-90, PRS 100
1748 48e VESTERVIK 3-12-91, 4-BLOCK 50 ö PRAKT 500
1749 48e NORRA DEGERFORS 29-10-91, LYXS 150
1750 49 prakt WARA 10-12-93 300
1751 49a WADSTENA 25-9-87, PR-LYXex 200
1752 49a GILLBERGA 21-5-89, PRAKT 125
1753 49b pr-lyx LULEÅ 21-4-96 300
1754 49b KATRINEHOLM 27-9-91, LYXS 250
1755 49b ENGELHOLM 15-12-92, PR-LYX ex sign O.P. b 200
1756 49c FÄLTPOSTKONTORET 17.9.95, LYXSTÄMPELAVTRYCK på1 krona orangebrun och mörkblå på fräscht klipp. 700
1757 49c ARVIKA 24-10-98, PR-LYX 250
1758 49c WARBERG 26-5-97, SUPERB stpl 250
1759 49c SUNDVALL 1-12-94, LYXS 125
1760 49d(v6) STH 4-12-90 förskjutet mittpart i,pr-lyx 200
1761 50a MALMKÖPING 26-11-89, LYX 600
1762 50a RIMBO 11-11-89, LYXs 150
1763 50b GBG 11-1-90, LYXS 100
1764 51b WEXIÖ 22-3-90Mycket fint ex 125
1765 51b WEXIÖ 6-1-05 PR-LYXS 110

51,5 OSCAR- LANDSTORM
1766 52 DENMARK Ystad–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE Y on Swedish stamp,5 öre Oscar II. Superb and very scarce. Opinion HOW "no signs of manipulation". 1500
1767 52 HOFGÅRDEN 28-12-09, PR-LYXS, O BO STPL 800 800
1768 52 RÖHL-SMEDSTA 11-7-08, PRS PAR, stpl 1000:- , D SÖ 700
1769 52 DONSÖ 10-3-11, PRS, kht, stpl F 800 400
1770 52 THIVIERS AD BONG3i4 DEC, VACKER UTLÄNDSK STPL 300
1771 52 FINSK BÅTSILUETT stpl i PRAKT 250
1772 52 FREDRIKSBORG 30-7-07, Dansk stpl på klipp 200
1773 52 Rak stpl NG stora bokstäver 150
1774 52 FINSK KORK stpl prakt 100
1775 52a2 KORK stpl på klipp, prs 100
1776 52a2 RÄFLANDA 23-12-95, LYX 100
1777 52b2 BILLINGE 20-6-93, LYXS n14, blekt huvud , 2 små gröna prickar på kinden 150
1778 52cvm3 5ö blågrön , vm KRONA + KPV ovanligt på blågrön, stpl S...A 9-10-95 1000
1779 52f STH OMVÄND DATUM 7-11-98, pr 175
1780 53 SÄLLSYNT KORK stpl på 8ö 300
1781 53 BORÅS 12-12-11 4 TUR, PR-LYXS 200
1782 53 AVESTA 3-4-12, LYXS 150
1783 54 KARLSDALSBRUK 26-1-14, AB-PRS 600
1784 54 DALA-HUSBY 23-9-08, LYXEX 300
1785 54 GÖTENED 1-8-01, LYXEX 300
1786 54 VÅGRÄTT 6-STRIP 10ö med rull stpl FINSPONG 7-2-04, ovanlig enhet 3 högra ex veck. 300
1787 54 HARROWGATE 4PM JY 28 02, PRS 300
1788 54 MOTALA 5-3-95, LYX 250
1789 54 SJAELLAND... 18-1-00, DANSK PRS 250
1790 54 RAUMO 4-VII-00, Finsk stpl prs klipp 200
1791 54 AVIS DE PAYMENT, PRS 200
1792 54 AVIS DE PAYMENT, PRAKT BLÄCKMAKULERING PÅ KLIPP 200
1793 54 AVIS DE PAYMENT, PRAKT BLÄCKMAKULERING 200
1794 54 AVIS DE RECIP., PRAKT BLÄCKMAKULERING 200
1795 54 FÖR UPPRÄKNING BLÄCKMAKULERING ,på klipp 200
1796 54 Mottagningsbevis BLÄCKMAKULERING ,på klipp, PR-LYX 200
1797 54 MB Mottagningsbevis + BLÄCKMAKULERING PR 200
1798 54 BLÅ Mottagningsbevis inom ram, Praktklipp 200
1799 54 Violett Mottagningsbevis inom ram, Pr 200
1800 54 SCHEBO BRUK 18-17-04, fel datum 200
1801 54 MB Mottagningsbevis I RAM, PR-LYXS 150
1802 54 M.B. större textMottagningsbevis , Pr 150
1803 54 Rak stpl Ö DUFNÄ(s) 150
1804 54 WÄRDE PRAKTs 150
1805 54 KARSJÖ 41-9-04, fel datum 150
1806 54 VILSHULT 4-28-03, FEL MÅNAD 150
1807 54 SPANNARP 18-3-1898 årtal förskjutet 125
1808 54 FINSK KORK stpl 4 streck PR 100
1809 54 BJÖRKLINGE 27-1-98, LYXS, n 16 100
1810 54 WARA 27-6-94, LYXEX 100
1811 54 ULRICEHAMN L BR 20-5-00, LYXS klipp 50
1812 54a Katrineholm 25-11--91, lyxs 75
1813 54av7 10 öre med extrem felperforering så att 4 märkesbilder syns, stämplat STOCKHOLM 26.2.92. Sign O.P 54av7 (F 2022) Enda kända på a nyansen ? 3000
1814 54c ULRICEHAMN 4-12-94, pr 50
1815 54d LONDON GE OC 29-på klipp 200
1816 54d HULL OC 21 94, NR 383, par 10ö PR 200
1817 54d HAMBURG 11 -94 2-3N PR-LYXKLIPP 200
1818 54d PITEÅ 29-3-1893 omvänd månadssifra3 175
1819 54d FRA SVERIGE L. praktpar 125
1820 55 HERRÄNG 2-10-11, PRAKTs, n17 svår stpl , B , U, F 1000 1000
1821 55 par med ovanliga rektangulära kork stpl 200
1822 55 UTÖ 2-9-11, PR-LYXEX, m 14 150
1823 55 STH 1618-12-11 A 11 omvänd 11 125
1824 55 Åsumstorp 3-3-11, prs 75
1825 55v35 15ö PARTIELLT SPEGELTRYCK, stpl SKE... 5-11-1910 ,trots riss i övre högra hörn en raritet känd i ca 3 ex 1500
1826 56 HULL AP 22 -00, ENGELSK PR st 400
1827 56a,52b 20+5ö oscar panvn klipp med PR-LYX KORK stämplar samt violett stpl Linköping 16-5-92, dekorativt 200
1828 56b REK STPL R Sverige 150
1829 56v2 20ö tydligt spegeltryck, kt, ...SBORG 1-6-92 100
1830 56v3 20ö PARTIELLT SPEGELTRYCK , TYDLIGT, stpl V)RETEN13-9-92, svårt 1250
1831 57 SVÄNGSTA , Bläckmakulering 300
1832 58 JÄRLÅSA 11-1-11, PR-LYXS bara ettor 75
1833 59d TIMBA 15-10-07, LYXS 100
1834 60 1kr 3-strip stpl 31-7-00, första året 200
1835 60 violett makuleras 100
1836 60 JÖNKÖPING 14-4-06, PRAKT 100
1837 60b-c GISLAVED 14-4-04, LYXS 250
1838 60c TROLLHÄTTAN 29-X-05, vacker 150
1839 60d STH 25-4- svår nyans 650
1840 60v7 ÖREBRO 23-5-00 150
1841 61 REK stpl, LYX 250
1842 61-64vm 1-4ö stpl ...lätt stpl ... OMV VM KRONA 275
1843 61var 1ö stpl 30-1-92, VM DELAR AV 4 st vm kronor. OKÄND I FACIT 3500
1844 61vm3 stpl 11-893, 2 vm mitt itu vertikalt 300
1845 62b GBG 28-1-93, PR-LYX 70
1846 62v5 Förskjuten siffra , Maskinstpl streck 250
1847 63vm1 3Ö ... SÄTER 12-11-95, OMV VM 100
1848 64 SÄLLSYNT KORK stpl på 4ö SIFFERTYP 250
1849 64d SIGTUNA 3-6-99, LYXS , n 16 100
1850 64vm3 MALMÖ -98 4 öre VM ½krona och mycket stor del av KPV i högra marginalen. (något tanddef). Superraritet i denna tydlighet 1000
1851 65 4st 5 kr posthus, på ab-prs klipp NYKÖPING 5-5-25, ovanligt 400
1852 65 VARBERG 27-8-18, PR-LYX , 5kr 350
1853 65 prs 4-block STH 10-4-17, 5KR POSTHUS 350
1854 65 6strip 5 kr posthus, 12-6-17, ovanligt 350
1855 65 STH 16 RBT 13-7-16, PRAKT 300
1856 65 STH 1 AVG 1-4-17, PRAKT-LYX 300
1857 65 prakt STH 30-3-14 250
1858 65 prs 4-block STH 7-7-16, 5KR POSTHUS 250
1859 65 YSTAD 3-4-15, PR-LYXS 200
1860 65 MALMÖ 1 PAK 5-8-14, PR-LYXS 200
1861 65 (STH)M -17, 5kr posthus, välcentr 50
1862 65vm2 STH 7-12-17, PRS PAR Delar av 3 st vm, F 2000 250
1863 65vm2 STH 7-8-14, Del av 3 st vm, F 1000 200
1864 65vm2 STOCK.. 3.. , DELAR AV 3 VM 200
1865 65vmvar 5 kr med delar av 2 vm i höjdled, STH-6 300
1866 66 ÖSTERSUND 9-10-11, PRAKT 20ö utan vm 100
1867 67 SYSSLEBÄCK 19-8-11, LYXS 200
1868 70v stpl ...borg 1-11, SKADAT V, kt 250
1869 70vm ÖREBRO LBR 11-10-10, OMV KRONA 1000
1870 70vm 4ö stpl ...lätt stpl hö... OMV VM KRONA 600
1871 70vm 4ö omv krona, hörnstpl 325
1872 70vm STOCKH .. 8-2? 11, omv krona, tu fl. 300
1873 71 LÖNNEBERGA 12-3-17, LYXS 100
1874 73cxz STH 7-6-20 , 3ö svåra vm cxz 5-strip med hela KPV på alla märkena. F3250 600
1875 73cxz STH 16 10-7-20 PR par, stpl.3ö, F1200 300
1876 75 STH 8 K H 19-6-15, LYXS 4-block F1600 400
1877 76 ÖLANDS LINDBY 26-2-14, PR-LYXs ,H 125
1878 79 SIBBHULT 27-8-11, LYXS n33 100
1879 79 ÅFÄRD 4-10-11, PR-LYXex, n33 100
1880 79v3 5Ö VÄLC STPL 12-12, PARTIELLT SPEGELTRYCK, TYDLIGT 350
1881 80c SALTSJÖ-NACKA 2-7-19, PR-LYX 7ö, n33 200
1882 81a MALMÖ 3-5-13, LYXS 8ö, N46 200
1883 82 Braekebygden 29-10-14,prakt, Norsk stpl 400
1884 82 STIDSVIG 26-1-18, PR-LYX, n29 90
1885 82var STH 9-4-13, PARTIELLT SPEGELTRYCK 250
1886 84 GÄRSNÄS 24-10-18, PR-LYX, n33 150
1887 84 SNOGERÖD 27-7-18, LYX , n14 150
1888 85a SALTSJÖ- NACKA 16-1-19, PR-LYXEX, n33 150
1889 85bz ÄNGEBO 13-11-18, PR-LYX 20ö, n33 150
1890 85bz SVENSHÖGEN 8-9-13, PRAKT 60
1891 85var 20ö helt riktkors stpl 30-10-19 75
1892 86 AMBJÖRBY 26-3-16, LYXS 25ö, n33 200
1893 86 VAD 18-4-17, PR-LYXex 125
1894 86 VASSELHYTTAN 20-2-16, LYXS n14 125
1895 86 VIKSJÖFORS 20-2-13, LYXS, n33 125
1896 86 ÖDSMÅL 5-6-13, LYXS 25ö 75
1897 86c HALLANDSÅS 3-6-21, LYXS 25Ö PR-LYXEX, n 33 125
1898 88 HEMLING 4-12-20, LYXS 30ö, n 58p 100
1899 88bzVar 30Ö par, vä ex DRAGSPEL STPL 7-5-13, vä ex felfritt , hö ex kht, vm KPV 300
1900 89 SVÄRTAGÅRD 5-5-20, PR-LYXex, n14 150
1901 90 VÄJA 11-10-18, PR-LYXs n58p, svår 40ö 100
1902 90b STABBARPS GRUFVA 9-12-22, LYXs n14 200
1903 91 ÖSTRA TRANEMO 4-12-16, PR-LYX 50ö , n33 125
1904 96 PR Sundsvall 19-12-20 250
1905 96 VADSBRO 6-9-22, PR-LYXex ,n14 200
1906 96a NYKÖPING 5-1-21, PRAKT, n12 100
1907 97 MORA 3-7-18, VACKERT EX 75
1908 99v1 STH 12-7-18, förskjutet påtryck 150
1909 100 Kristianstad 10-7-18, LYX 100
1910 100 YSTAD BREF 25-6-18, LYXS 100
1911 100VAR delstpl 15, 4 påtryck 400
1912 102 KÄLLERYD 13-4-19, PR-LYX 27/55ö 500
1913 102 SIGTUNA 14-2-19, PRAKT, n 29 100
1914 102 LANDSKRONA 4-12-18, 27/55ö 60
1915 104v1 27/80ö förskjutet påtryck ...LEÅ 300
1916 105 STH 19-9-17, PRAKT 100
1917 105cx 5/2 ö vm / stpl ned vä ...BOR..., LYXcentr 200
1918 105cx 5/2 ö vm / stpl upp hö HA...28-2, välc 150
1919 105cxz 5/2ö vm / +delav KPV, stpl ...SIN...,F2600 300
1920 106 MARIESTAD 2-3-17, PRAKTEX 250
1921 107 MALMÖ 2-4-17, PR-LYXS 175
1922 107 STH 19-9-17, PR 100
1923 110 FÄRGELANDA 6-1-17, tidig stpl, PRAKT, n 33 200
1924 110 TIDAHOLM 23-7-18, PRS 150
1925 114 STH 5-6-17, PR-LYXS 150
1926 114 HUDIKSVALL 12-1-17, PRAKT 125
1927 115 SALA 19-8-19, praktklipp 100
1928 115 10/1ö stpl ... HOLM -18, PR-LYX centr 50
1929 115 5/1Ö Landstorm II, praktcentr 50
1930 116 SALA 19-8-19, praktklipp 100
1931 117 SALA 19-8-19, PR-LYX ex 500
1932 117var 5/ 5ö Landstorm 2 , felprf 150
1933 118 SALA 19-8-19, praktklipp 100
1934 119 SALA 19-8-19, praktklipp 200
1935 119 STH 30-12-16, tidig AB-PRS 100
1936 120 SALA 19-8-19, praktklipp 150
1937 120var ÖSTR... 8-12, 2 märkesbilder 150
1938 121 ÅBYGGEBY 7-7-19, AB-PRS klipp 250
1939 121 SALA 19-8-19, praktklipp 250
1940 121 KLIPP stpl första månad x-12-16 färgstarkt 200
1941 123 SALA 19-8-19, PR-LYX ex 400
1942 123 PRAKT REK STPL 250
1943 124 SALA 19-8-19, PR-LYX stpl ex 1400
1944 124 Landstorm II, 10ö / 1kr LYXcentr, stpl -18 1200
1945 124 PR-LYX centr stpl ex 10ö/ 1kr 1000
1946 124 STH D 3 12-3-18 800
1947 124 Bra stpl ex 10ö/ 1kr 600
1948 124 STH 12-1-17?, rättvänd stpl 600
1949 125 10/5KR lätt stpl 1918 välc 1100
1950 125 STH 3-4-19, PRS + 2:a stpl 950
1951 125 Landstorm II, 10ö /5kr LYXcentr, stpl -18 900
1952 125 10Ö PÅ 5KR , VACKERT STPL 1917 850
1953 125 SALA 19-8-19, praktklipp 800
1954 125 10/ 5KR lätt stpl 750
1955 125 Landstorm II, 10ö /5kr hörnstpl -18 750
1956 125 STH 10-10-18 omv prs 700
1957 125 10/ 5KR lätt stpl ST)OCKHL(M 600
1958 125 10Ö/ 5KR VÄLC STPL 10-1-17 600
1959 127cz REK Stpl , LYXs 200
1960 137v1 20ö/2ö LUFTPOST MED OMVÄNT PÅTRYCK, PRAKT KLIPP, FILIPSTAD 28-10-20, nstpl 14, F 13000, Utlåtande Peter Lorenzon 4000
1961 138 Edestads station 14-3-21, lyxs 300
1962 138 STH 6-7-21, PR-LYX 250
1963 138 BJÖRNERÖD 3-7-21, PRAKT 250
1964 138 TOREKOV 8-8-21, PRAKT 200
1965 138 VÅRVIK 21-10-21, PRAKT 200
1966 138 BOR 24-11-21, PRS 150
1967 138 AVESTA 10-6-21, välc vacker 125
1968 138 WAXHOLM 8-9-21, HEL SIDVÄND 100
1969 138cx 50/4ö vm cx, 3mm riss, stpl -21 550
1970 138cz BRÄKNE HOBY 1-10-21, PRS 225
1971 138cz VÄSTERÅS 20-2- F 700 200
1972 138cz FÄLLFORS 5-8-21, AB-PR 150
1973 138var stpl...NDA 6-4-21, RUFFTANDAD , delvis nära otandad, mycket sällsynt på 138 200

138,5 BANDMÄRKEN,
Numrering mest ej krångliga Facit 2022

1974 140Acx LINKÖPING 31-12 22, PRS, svårt märke 400
1975 140Acx LINKÖPING 15-11-20, PRS 300
1976 140Acx KATRINEHOLM 23-5-21, fint ex 225
1977 140Acx 5ö grön typ 1, vm / prc. hörnstpl ned vä 200
1978 141a AV ppr, PR-LYXc, stpl Statens .eobligati 300
1979 142Abz PKXP 68 A 4-4- TYDLIGT KPV 100
1980 142Ea PKXP 85. A 28-10-23, 3 strip A1 ppr 500
1981 142Ea 5ö brunröd t13 a1 ppr, LYX centr stpl 400
1982 142Ea MALM.. 14-11-23, A1 ppr t 13, bra AB ex 375
1983 142Ea FALKEN... 11-10-24, vacker 3,4-5,3 300
1984 142Ea NÄR... 1. A1 PPR , BRAEX, F 1200 275
1985 142Ea PL)k 296C, 6-12, LYXcentr 5ö t 13 A1ppr 250
1986 142Ea STH 15-11-25, sidvänd 250
1987 142Ecc ÖSTERSKÄR 5-10-24, VACKER sidv 350
1988 142Ecc 5ö brun t 13 omv vm, LYX c. husnummer 300
1989 142Ecc 5ö t13 omv vm, prc lätt stpl ,F 1200 250
1990 142Ecc PKP... 16-2, omv linjer t 13 250
1991 142Ecx ÅTVIDABERG 2-2-25 250
1992 143A UDDEVALLA 4-3-29, PR-LYXS, A2 ppr 60
1993 143Aa FLEN LBR 15-1-29, LYX A2 ppr 400
1994 143Acz 5ö grön lätt stpl 3-9-26, svårt vm 600
1995 143Acz 5GBG 25-11-25 5,ö grön omv linje + KPV 500
1996 143Acz 5ö grön omv linje + KPV, lätt stpl upp vä 450
1997 143Acz 5ö grön omv linje + KPV, stpl ..ARF..?ktt 250
1998 143Ad YSBY 4-5-37, LYX 350
1999 143C HERRÄNG 25-4-37, PR-LYX, A3 100
2000 143Ca GÖTEBORG LBR 17-10-28, LYX 250
2001 143Eb KIMSTAD 10-10-36, LYXS 200
2002 143Eb PKP 309 6-12-35, PR-LYXS
2003 143Ecxzv 5ö grön automatmärke nastan helt OTANDAT. Felklippt i automaten 300
2004 144Ac 10ö grön AV ppr, stpl ... RBRÅ... välc fin tandning F 1500 300
2005 144Ac 10ö grön AV ppr, stpl ... ODENG... 21-11-25 välc fin tandning F 1500 300
2006 144Ac NYKROPPA 14- , AV ppr , F 1400 275
2007 144Ac 10ö grön AV ppapper, stpl 1926 250
2008 144Acx Utländsk nrstpl 313,Rar.,ktt 400
2009 144Acz TORSBY 4-4-25, PRAKT svårt vm 1000
2010 144Acz 10Ö grön vm / +tydl KPV , ... ÄSS.. 31-10-24 mycket fint ex 400
2011 144Acz än)gelholm 7-6-24, BRA EX 350
2012 144Acz rv stpl Sköfde 8-12-24,f1425 300
2013 144Cbz VÄ)STERÅS 21-1-22, LYXcentr, tydl KPV 500
2014 144Cbz TROLLHÄTTAN, svag st, KPV tvärs över 350
2015 144Cbz Jönköping 30-5-25?,ab- PRS F 900 350
2016 144Cbz VEINGE 18-4-22, tydl KPV, F 1500 300
2017 144Cbz ÖREBRO? 28-8-28 ,AB, F 1500 300
2018 144Cbz PLK 225 A 30-12-21, AB-PR, F 1500 300
2019 144Cbz BR... 29-6 300
2020 144Cbz 10ö grön 4-sid, tydligt KPV, stpl ..LK 275
2021 144Cbz STH 13-11-22 par KPV mitt på F 3000 250
2022 144Cbz SKRIV TYDLIG, 10ö 4sid vm KPV 200
2023 144Ccx Par ULRICEHAMN 2-4-x, F 1200 300
2024 144Ccx HALMSTAD 14-6-23?, PRC, VACKERT 300
2025 144Ccx KULLSVEDEN 6-7-25, PRS F 900 300
2026 144Ecxz STH 26-6-25, rättvänd stpl svårt 500
2027 145A LYX ÖSMO 14-7-31 400
2028 145A Lyrestad 16-3-30, LYXS 250
2029 145A STRANDBADEN 28-5-31, PR-LYXS 100
2030 146A GBG 19-7-37, PR-LYXS 75
2031 146Cc ULRICEHAMN 14-1-36 , pr-lyx a3ppr 100
2032 147 ULRICEHAMN 9-3-26 PR-LYXex 100
2033 148Acxz 4-strip GBG 14-3-30, F 2400 300
2034 148C ULRICEHAMN 25-7-21, LYX 300
2035 148cxz KARLSHAMN 5-9-23, PRS PAR 250
2036 149a RÅSUNDA 7-1-21, PR-LYX 100
2037 149Ab TIDESRUM 10-12-20, PRS E ÖG F 300 300
2038 149Abz ÄTRAFORS 30-11-21, PRAKT 60
2039 151Af DEGERFORS 23-12-20 otonat tryck, ngt ktt svårt märke F 1600 250
2040 151Avar 20ö DRAGSPEL, ktt, stpl 22-1 100
2041 152 LÅNGRÅDNA 4-12-20, LYXS 125
2042 152A STH 16 RÖDBOT. 28-7-21, FDC LYXs klipp 200
2043 152A STH 16 RÖDBOT. 28-7-21, PAR PÅ FDC LYXs klipp 175
2044 152Acx TROSA 30-12-21, PRAKTstpl 200
2045 152Acxz stpl ... OKK 1-10-20, mkt tydl kpv, Prima 675
2046 152Acxz UMEÅ 11-8. bra tandn 600
2047 152Acxz stpl OP... 15-3? F 2500kr 350
2048 152Acxz hörn stpl, ngt kt, 20ö linje+ KPV F 2500 300
2049 152cxz STH 2-10-20, TYDLIGT KPV, extra högt märke, fint ex av svåra cxz 500
2050 152cxz 20ö vm linjer + KPV, lätt stpl Vänersb?, ngt kt F 2500 300
2051 152cxz 20ö G.II.A stpl 29-11, vältandad med / och KPV, F 2500 300
2052 153 FALUN PAKET 30-12-21, 5-STRIP 250
2053 153c FILIPSTAD 1-7-(20), vackert ex F 800 150
2054 155 VINGÅKER 1-7-21, AB-PRAKT 140ö 60
2055 156cx DIÖ 25-11-21, PRS 100
2056 157 SMÅLANDS RYDAHOLM 279-7-26, PR-LYX, n33 80
2057 157 KARUNGI 6-2-27, PRAKT, n 33 75
2058 158 MALMÖ 20-12-20, LYXS 40ö typ 1 100
2059 159b ALFHEM 8-8-21, LYXs P-LYXex 250
2060 162cx 60ö vm linjer lätt stpl -24?, LYX centr 300
2061 162cx STOCKHOLM 5 7-x-x, plåtskarv vä 250
2062 168bz STH 11-12-20, KPV MITT ÖVER MÄRKET 110
2063 175 TRÅNGSVIKEN 6-5-23, LYXS 200
2064 175Acx VAD)STENA 5-8-23, , 15ö violett G V profil vä. mycket fräscht ex med vm linjer 1500
2065 175Av Kristianstad 13-2-25, stor Plåtspricka 300
2066 175Ca ESLÖF 17-1-24, LYXEX på svåra A2 ppr 300
2067 176A VETTSTA 25-11-26, C U, POSTAL 2000 KR , x2-3 stämpelavtryck F 4-6000 2000
2068 177Cc HALNA 22-3-37, LYXS 100
2069 178C GBG LBR 28-3-37, LYX 150
2070 179Af,gbz 20ö 2 nyanser med KPV, stpl -21 300
2071 179Ag,bz 20ö 4-strip, vä ex ktt, LINDESBERG 29-8-21, Svår nyans.F 5600 1100
2072 179Ag,bz STH 7-6-7-21, tidig 4-strip, ngt ktt 20ö tydligt KPV F 6000 450
2073 179Ag,bz MALMÖ 13-7-21, tidig PAR 20ö F 3000 350
2074 182 KORSNÄS 7-2-22, tidig PRS 150
2075 183b 25Ö FLAMMIGT säreget tryck, 29-6-35 150
2076 184 VASSEN 1-12-38, LYXEX på klipp 150
2077 184 ORNÖ 7-9-38, PR-LYX 100
2078 186a YTTERISSJÖN 21-12-29, par 30öpå klipp 2 AB-PR stämplar av svåra F 400 AC L 350
2079 190a MALMÖ 3-5-32, PR-LYXS 40 grön 100
2080 190a EXPRESS i lila, PR-LYX ex 75

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2081 197 gbg 26-7-24, prakt 60
2082 197cx ÖSTERSUND LBR 14-7-24, PR 250
2083 197cx VALLNÄS 23-8-24, PR-LYXS 250
2084 197cx 10ö kongress vm /, stpl STO... 27 100
2085 197cxz ÄP)PPELVIKEN 7-24 , stpl första månad Tydligt KPV tvärsöver 300
2086 199 FLUGEBY 22-12-24, pr 150
2087 199 STH 22-7-24, pr-lyx stpl 100
2088 199 GÖTEBORG 31-7-24, Prakt först månad 100
2089 199VAR TR)OLLHÄTTAN 7-8-24, välc rättv stpl, 2 SMÅ DRAGSPEL 100
2090 200 Göteborg 31-12-24, prakt 100
2091 200 LÖKOM 10-10-24, PR-LYXS 100
2092 200 Piteå 7-6-25, pr 100
2093 201 PITEÅ 22-1-25, PRS 100
2094 201 REJMYRA 17-9-24, PRAKT 100
2095 201 ARVIKA 2-9-24, mittstpl 80
2096 201 KRISTIANSTAD 7-8-24 TIDIG AB-PR 75
2097 201b 30ö grönblå stpl ...ÄDDÖ 21-9-24, lyxc 300
2098 201b STH 30-10-24, PRS, kt 300
2099 201b ÅTVIDABERG 8-10-24, 30ö grönblå 250
2100 202 UDDEVALLA 17-10-24, LYXS 35ö 200
2101 202 TROLLHÄTTAN 28-6-25, LYX stpl 35ö 200
2102 203 KARLSBORG 13-9-24, PRAKTEX 40ö 150
2103 203 KUNGSBACKA X-8-25, fin tydlig stpl 125
2104 203 rättv stpl 28-7-24, första månad 90
2105 203 GÖT)EBORG -25 10-11 Pm, välc. vacker 75
2106 204 ONSALA 11-6-25, PR-LYXstpl 45ö 150
2107 205 ASA 19-9-24, PR-LYX 50ö kongr., n14 250
2108 205 MOSKOUJÄRVI 18-11-24, PRAKTs svår stämple F 300 200
2109 205 VÄSTERÅS 10-2-25, PRAKTEX 200
2110 205 KUNGSBACKA 26-2-35, PRAKTEX 50ö 200
2111 205 NYLAND 25-7-24, PR första månad 150
2112 205 ALINGSÅS 31-7-24,PRS första månad 125
2113 205 KULLÅKRA 1-8-24, fin 50ö 90
2114 205 HUDIKSVALL 16-7-24, FÖRSTA MÅNAD 75
2115 206 MOTALA VERKSTAD 27-8-24, LYXS 300
2116 206 LAXÅ 12-12-24, PRAKT 60ö 200
2117 206 MÖNSTERÅS 12-9-24, hel sidvänd stpl 60ö 160
2118 206 STH 13-11-25, sidvänd AB 60Ö 110
2119 207 MARSTRAND 21-8-24, lätt LYXstpl 150
2120 207 SUNDSVALL 3-9-24, vackert ex 100
2121 208 VÄDDÖ 11-8-24, PRAKTEX 500
2122 208 STH 7-7-24, 3 dje DAG!, omv PRs 350
2123 208 HALMS(TAD)7-11-28 hel rättvänd svag stpl, mycket fin tandning 350
2124 208 ENKÖPING 18-7-24, AB-PRS första månad 300
2125 208 H...HHOLM 19-9-24, FIN 1 KR 250
2126 208 VARBERG FM 16-8-24, PRS 225
2127 208 SÄFSJÖ 26-8-24, VACKER SIDVÄND250
2128 209 STH CONGRESS 4-7-24, LYXS FDC st 900
2129 209 HÄRNÖSAND 21-4-36, välc AB_PRAKT ex 700
2130 209 GBG 10-11-24, PRAKTstpl 2kr Kongres 700
2131 209 HUDIKSVALL 5-11-24, hel AB-PRs 650
2132 209 SÄFSJÖ 15-11 24, PRS 650
2133 209 2 kr, bra stpl ex 600
2134 209 STOCK stpl ned hö 600
2135 209 2kr HÖRNSTPL UPP HÖ -(19)24 600
2136 209 2kr kongress hörnstpl ned hö, vacker 550
2137 209 STH 7-12-25, AB-PRS , bra tadning 500
2138 209 VRIGSTAD 16-7-24, omv fin stpl 12 DAG 500
2139 209 MORA 25-9-24, PRS 500
2140 209 VETLANDA 4-12-bra 2kr 350
2141 209var BOLLNÄS 5-10-24, sidv, röd tryckprick i nedre marginalen 700
2142 210 BORÅS PAK 30-4-25, PRAKT -LYX 5 kr 3500
2143 210 MÖNSTERÅS 9-12-24, vacker rättvänd stpl , fin 5 kr 1500
2144 210 RÅDA 7-10-24, PR-LYX stpl 5 kr 1500
2145 210 FINSPÅNG 28-11-24, bra AB, 5 KR 1000
2146 210 VARBERG 30-7-24 fin 5 kr 1000
2147 210 BORÅS 5-3-26, LYXS 5KR 750
2148 211-25 UPU 1924 5ö-5kr fin stpl kpl serie 1200
2149 211-25 Bra serie Föreningen stpl (25ö ost) 1100
2150 212 KULLSVEDEN 9-2-25, PRAKT 60
2151 212cx LINKÖ(PING) 26-4-25 PR-LYXcentr 125
2152 214 HVETLANDA 1-12-24, PR 125
2153 214 KINNA 3-1-25, PRS 20ö 120
2154 214 SMÅLANDS ANNEBERG 11-2-25, AB-PR 100
2155 215 ÖSTERHANINGE 22-11-24, PR-LYXS 125
2156 215 KIL 18-12-24, PRS 125
2157 215 25ö LYX centr hörnstp 22-x-35 75
2158 216 HALMSTAD 23-4-25, PRAKTS 100
2159 216b ÖREBRO 10-2-25, PRAKR grönblå 200
2160 217 OSKARSHAMN 11-2-25 100
2161 217 35ö hel otydlig stpl 75
2162 217 35 Ö STPL 2-9-24, pr-lyx centr 75
2163 218 STH 8-1-25, 40ö PR-LYX centr par 150
2164 218 FASTNÄS 9-10-25, PRS 150
2165 218 YTTRHOGDAL 1-12-24, PRS 40ö 100
2166 218 40ö stpl ....HOLM3-12-24, fin tandning 80
2167 219 MOTALA VERKSTAD 22-9-24, PR-LYX, kt 100
2168 219 45ö rättv stpl ...UNA 31-12-24, vackert ex 80
2169 220 PLK 372A 16-8-24, PR-LYXS 200
2170 220 LÖGDEÅ 4-11-24, sidvänd 150
2171 220 OFORSEN 7-10-24, AB-PRS 130
2172 220 SÖD)ERFORS10-12-24 125
2173 220 HVETLANDA 3-12-24, rättv. Lyxcentr 50ö 125
2174 220 50 ö delstpl ... LM , LYX centr 120
2175 220 HAGASTRÖM 27-9-24, sidvänd 100
2176 220 50ö UPU svag rättvänd stpl 19-12-24 100
2177 221 ESKILSTUNA 11-12-24, PR-LYX 60Ö 300
2178 221 UPSALA 1-9-24, PRAKTEX 60ö 300
2179 221 HUNNEBOSTRAND 12-9-24, PR-LYXS 300
2180 221 lätt rättvänd stpl 2-1-25, LYXcentr 60ö 200
2181 221 ÖSTER JÖRN 12-6-25, PRS 60Ö 200
2182 221 OSBY 15-1-25, PRAKTEX 60 ö 200
2183 222 ARVIKA 20-8-24, prakt 200
2184 222 GÖTEBORG 15-1-25, LYXCENTR PR 120
2185 222 SÖDERKÖPING 15-11-24, omvänd, LYX centr 80
2186 223 STOCKHOLM 20-10-24, PRAKT 300
2187 223 ÖFVERLIDA 31-12-24, svag PRS 200
2188 223 HALLANDSÅS 21-12-24, PRS, 2:a stpl 150
2189 223-225 1+2+5kr ett bra stpl ex av var 1000
2190 223-25 1,2,5KR upu 1924, BRA STPL EX 750
2191 224 STH 3-3-29, mittstpl 4-block 2 kr UPU 600
2192 224 TROLLHÄTTAN 28-6-25, LYX stpl 2kr 500
2193 224 HÄRNÖSAND 27-8-24, PR-LYXS 500
2194 224 STH Congress 16-8-24, FDC klipp 300
2195 224 STH 23-11-328, hel stpl 300
2196 224 STH 1-8-29, prakt 2kr 200
2197 225 5 kr 4-block mitt stpl STH 13-10-27?, vackert PRAKT-LYXCENTR 2200
2198 225 STH 9-9-24, mittstpl 4-block 2 kr UPU 1500
2199 225 UPSALA 1-9-24, PRAKTEX 5KR 1000
2200 225 HÄRNÖSAND 27-8-24, LYXS 5KR 800
2201 225 5kr LYX centr hörnstpl ex 22- 700
2202 225 STH Congress 16-8-24, FDC klipp 700
2203 225 5KR UPU 1924, hörnstpl upp vä,pr-lyxc 700
2204 225 STH Kongress stpl 22-8-24 600
2205 225 GÖTEBORG 25-1-28, PRS 500

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2206 226 TRÄLLEBORG 4-3-29 5ö G.V. 70 år LYX 125
2207 226-30 5-25ö G.V. 70 år Prakt stämplad serie 100
2208 227 ÅTVIDABERG 12-9-28, PR-LYX 100
2209 227 GÖTEBORG 16-6-28, PRS första dag 100
2210 227 MARIEFRED 18-6-28, PR-LYX 100
2211 227 ÅTVIDABERG 12-9-28, PR-LYX 75
2212 227 STH 2 AVG 12-10-29 10ö G.V. 70 år PRAKT 60
2213 228 ÅMÅL BR 11-9-28, LYXEX 15ö, n58u 200
2214 228 GÖTEBORG 16-6-28, PRS första dag 75
2215 229 STH CST PER. 25-1-29 20ö G.V. 70 år PRAKT -LYXex 100
2216 229 STH 2 AVG 29-1-29 20ö G.V. 70 år PRAKT -LYX 80
2217 229 TRÄLLEBORG 12-3-29 20ö G.V. 70 år LYXs 75
2218 229 TRÄLLEBORG 4-3-29 20ö G.V. 70 år PRAKT -LYXs 60
2219 230 ÅTVIDABERG 27-11-28, PRAKT 75
2220 230 GÖTEBORG 16-6-28, PRS första dag 75
2221 233a ÅHUS 8-4-34, 100
2222 233b ESKILSTUNA 15-12-39, AB-PR 100
2223 233b HALMSTAD 3-4-42, AB-PRS 100
2224 234-37 STH PFFS 1-11-32, PRS FÖRSTA DAG STPL SERIE, OVANLIGT 400
2225 235A,v "Flamma", prc stpl TOMELILLA 20-3-33 250
2226 235API 15ö Lützen, maskinstpl var Flamman 100
2227 235C HJÖGGEBÖLE 24-7-35, LYXS 100
2228 238 STH 12-12-33, PRAKT 300
2229 238 KIRUNA 30-1-, välc. typ1 100
2230 239C TORSBY, LYXS KLIPP, svårt märke 125
2231 239C OSBY 7-3-34, LYXS svår att få LYXs 100
2232 247C HALMSTAD 11-4-36, , PR-LYX 75
2233 248A HARMÅNGER 26-6-36, LYXS, n58v 100
2234 250 VIA 12-12-36, LYX n 58v 125
2235 256 MALMÖ PAK 1 8-8-36, LYX, n59c 150
2236 257 STH 11-7-31, PR-LYXS 1 KR 100
2237 258DP1 STH 1 avg utr a6-7-36, PRAKT 300
2238 259API LIDINGÖ 17-6-38 vä ex PI 125
2239 259BC STH 9 B3-2-39, PRS 6-BLOCK , en kt 300
2240 259BC GRUNNEBO 19-8-38, PR 250
2241 259BC Sveg 29-3-39, prs, 2:astpl 200
2242 259C MALMÖ 12-3-38, LYXS 100
2243 259CB STH 1-11-38, AB-PR 200
2244 259CB STH 26-12-38, PRAKT maskin stpl 200
2245 259CB GNARP 7-6-38, PRAKT 200
2246 261A STOCKHOLM 7 A 14 8-9-38, LYX 200
2247 261Avar 5ö Delaware .Stämplat ex med SKARVAD PAPPERSREMSA. YTTERST SÄLLSYNT 1250
2248 261BC STH 6 j 16-5-38, prakt 300
2249 261BC VISBY 24-4-38, 20 DAG, PRAKT 250
2250 261CB MALMÖ 11-8-38, FINT PAR stpl 4 månad 100
2251 262A LINDERÖD 25-5-38, LYX n59b 200
2252 262A KOSTA 19-8-38, LYX 100
2253 262C ULRICEHAMN LBR 2-8-38, LYXS 35
2254 262CB PKP 102 A 26-6-38, AB-PR 150
2255 265 DOMNARVET 31-10-38, LYX 150
2256 266BC HEDEKÅS 18-2-39, PRAKTPAR, n59b 200
2257 266CB STORVIK PAK 21-2-39, PRAKT 200
2258 267A ULRICEHAMN LBR 18-10-38 , PR-LYX 50
2259 267BC ÅSELE 16-12-38, PR 200
2260 267BC LUND 28-2-39, SUPER marginal 150
2261 267CB MALMÖ 25-4-39, ab-prs, LYX marginal 150
2262 269B2 GÖTEBORG 8-5-38, PRAKT 200
2263 269BC PKP 123 12-9... vackert stpl par 10ö 500
2264 269BC LIT 23-7-40, LYXS, 2:a stpl 500
2265 269BC STH 19 1-11-39, AB-PRS 400
2266 269CB BERG... 5-1-40, mycket fint par 500
2267 269CB Ali(ngsås) 6-12-52 450
2268 269CB FALUN lbr 3(9) 450
2269 269CB Bra stpl PAR 400
2270 269CB 10ö små siffror stpl S... 20 375
2271 273BC1 STOCKHOLM 1 11-2-41, LYXs 1000
2272 273BC1 stpl F 2000 med rockstreck 650
2273 273BC1 BRA STPL PAR 600
2274 273BC1 BRA STPL PAR 10ö med streck i rockk. 550
2275 273BC1 rv Orsa 22-6-42, 500
2276 273BC1 10Ö MITTSPLNED 5-2-40, BRA PAR 500
2277 273BC2 Hjälstaby 3-7-40, pr 4-block på klipp 750
2278 273BCy PKP 2- rättvänd stpl, LYX marginal 400
2279 273CB1 MALMÖ 18-5-40, vackert par 500
2280 273CB1 ÄT... 12-1-41, mittstpl, bred marg 500
2281 273CB1 BRA STPL PAR 400
2282 273CB2 Lyx marg , stpl, utan färgstreck 550
2283 273CB2 STH 4-8-40, sidvänd , fint välc. par 450
2284 273CB2 ADELÖV 4-11-46, PRS 400
2285 273CB2 STOCKSUND 5-6-41, rättv stpl 350
2286 273CB2 Ö)REBRO 7-5, EXTREMT BRED MARGINAL obet kt 300
2287 276B2 HAMNEDA 27-9-46, LYXex extra stort,n14 250
2288 277 ULRICEHAMN B 22-8-41, pr-lyxex 60
2289 277 LÅNGEDRAG 29-11-40, PR-LYX 60
2290 283 KARLSBORG 8-12-53, Lys RÖD st, klipp 60
2291 284 TIMSFORS 11-10-52, PR-LYX 50 ö 100
2292 284 STH 5-5-55, PRAKT-LYX 75
2293 286 GNOSJÖ A 2-2-48, PR-LYX 60
2294 293 MALMÖ B 4-8-45, PR-LYX 50
2295 299 STH PFA 25-6-64, LYXs 75
2296 304 OSBY D 3-3-58, LYX 70
2297 305 STOCKHOLM 22-2-50 ngt svag LYX 250
2298 307 LERUM 28-10-67, PRAKT 1,85 100
2299 310 HALMSTAD 1 5-3-54, PR, 2,10kr 70
2300 311 STH PFA 15-10-62, LYXs, 2,15ö 75
2301 312 TÖREBODA 4-1-66, LYX 2,30 tre kr 150
2302 313 ASARUM 23-10-65, PR-LYX 2,50KR 75
2303 313 STH PFA 28-8-61, LYXs 30
2304 314 TIDAHOLM 23-2-65, PRAKT 100
2305 314 SUNDBYBERG 1-12-65, PR 75
2306 318Avar 5ö Ling 3st helt felskurna automat märken på klipp , maskinstpl 100
2307 318BC 6-block VÄNERSBORG 9-11-39, PRSmarg 250
2308 318BC HALMSTAD 1-8-39, PRAKTPAR 250
2309 318BC KÄRDA30-7-39, PRAKTPAR 125
2310 318C POSTANSTALTEN 1192 22-8-40, LYX 200
2311 318CB VRIGSTAD 3-12-39, PR-LYXS 200
2312 318CB KLÖ/FSJÖ 26-7-39, vacker 120
2313 318CB STH 13-7-40, AB-PR 100
2314 318CB LJUSDAL LBR 22-11-39, 75
2315 318CB HÄSSLEHOLM 1-11-38, PRS 75
2316 320BC HÄLSINGBORG 5-4-40, mkt bred marg 650
2317 320BC MALMÖ 1-3-40, PRS, AB-PR 650
2318 320BC STH 21-7-39, BRA MARG 550
2319 320BC FÄLTPOST 15(2) 10-6-40?, AB-PR 550
2320 320BC BRA STPL PAR 500
2321 320BC 10ö Berzelius, Lyx marg ... NGÖ 2-9-39 450
2322 320BC mittstpl upp 10-1-46, vackert 450
2323 320BC BRA STPL PAR 400
2324 320BC STH 27-3-40, RÄTTV STPL 400
2325 320BC STOCKHOLM 27-9-39 fint par tidig stpl 350
2326 320BC UP)SALA 43, 13 26 LYX marginal 350
2327 320BC STH stpl 250
2328 320BC BY KYRKBY 21-12-39, PRS, lite kttspts 200
2329 320CB UPPSALA LBR 29-2-40, PRAKTEX 750
2330 320CB GBG 16-5-40 700
2331 320CB Karlskrona 25-10-41, praktpar med övre marginal och Cyls 2 ö, Unikt objekt 600
2332 320CB ENSKEDE 12-9-39, AB-PR 500
2333 320CB STOCKHOLM 7-12-39, PRAKT 500
2334 320CB PKP 326 27-1-40, hel sidvänd ,vackert 400
2335 320CB Stpl ...SHAMN X-11-39 fint par 400
2336 321A KNIVINGARYD 12-8-39, LYXS 100
2337 321BC RAGVALDTRÄSK 5-12-39, LYX 350
2338 321BC STOCKARYD 5-12-39, PRAKT 200
2339 321BC PKP 112 B 21-12-39, fint 125
2340 321C LOS 27-12-39, LYX 100
2341 321C NORRKÖPING 1 8-8-39, LYXS 60
2342 321CB NYNÄSHAMN 3-12-39, AB-PR 125
2343 324A STORA SKEDEVI 7-4-41, PR 50
2344 324B2 EMMABODA LBR 10-4-41, LYXEX, n59c 250
2345 324BB SIGTUNA 11-1-41, LYXPAR n 59b 200
2346 324BC 4-block ,PRst Vesterås-42 400
2347 324BC SLITE 27-8-40, PRAKT 300
2348 324BC TORUP 11-3-40. AB-PR 250
2349 324BC HAGALUND 7-11-40. AB-PR 250
2350 324BC ÖREBRO 31-7-40, PRAKT-LYX PAR 250
2351 324cb STOCKHOLM 26-9-40, PRAKTPAR 250
2352 330A ARVSLINDAN 17-5-43, LYXS, n59c 100
2353 330BB DIÖ 1-6-42, PRAKT 75
2354 332B2 LINDOME B 5-6-65, LYXS 75
2355 332BC KLEMENSNÄS 23-9-52 4-BL, AB-PR 600
2356 332BC sth 27-7-49, prakt 500
2357 332BC 4-BLOCK, st 18-4-(5)3, nedre par 2 tu tä 425
2358 332BC MALMÖ 1-4-48, lätta sidv stpl 300
2359 332BC STH TULL16-1-47, FINT PAR BRED MARGINAL 300
2360 332BC GRUMS 27-11-53, LYX marginal 300
2361 332BC STO....ONTOR X-7-46, perfekt tandning 300
2362 332BC omv stpl 18-4-(5)3 250
2363 332C REMMESTORP 7-2-47, LYXS 5kr 100
2364 332CB MALMÖ 30-3-42, PR 4-BLOCK 650
2365 332CB St)ockholm, slottet perfekt par supertandning 400
2366 332CB MORA 31-8-45, LYX marginal 375
2367 332CB 5kr slottet 4+3 sid lätt mittstpl 300
2368 332CB UDDEVALLA 3-4-46, fint par 300
2369 332CB LM BAN. mittstpl upp, perfekt tandning 300
2370 332CB KARLSTAD 5-7-45, BRA PAR SLOTTET 250
2371 336 superb stpl Borrby 25-2-43 350
2372 337C SVENLJUNGA A 12-5-47, PRS 75
2373 344BB MALMKÖPING 17-9-43, AB-PR 400
2374 344BB ALINGSÅS 28-8-43, fint par stpl1943 200
2375 346 HÖNÖN 25-8-43, PRAKT 60
2376 349B2 GODEGÅRD 25-11-43, LYXS 100
2377 352 GULLSTORP 17-5-44, LYXS 200
2378 354BB STUVSTA 6-7-45, PR-LYXPAR n59b 200
2379 354BB ULRICEHAMN 8-7-46, prakt 100
2380 358B1 NYLAND LBR 11-10-45, LYX 150
2381 358BBv2 STH 27-2-43, vä ex skuggn. hö om kors 150
2382 365B2 GÖTEBORG 7-7-47, PRAKT, svårt märke 100
2383 366BB PKP 11-6-47, LYX 125
2384 368A ULRICEHAMN lbr 4-2-46, pr-lyxs 50
2385 368BB HALLSTAHAMMAR 13-1-47, LYXs 5Ö 100
2386 370BB Malung 24-8-47,LYX ex, YTTERST svårt märke att få i LYX 2000
2387 370BB HALLSTAHAMMAR 15-4-47, LYX 250
2388 383B STH TELEGRAF stpl19-7-56, LYX 125
2389 391BB HISSJÖN 8-12-49, PR-LYX 20ö par 100
2390 392 TORÖ 3-4-50, LYX 150
2391 394B2 STH PFA 122-5-59, LYXs, 5ö 35
2392 395BT STH PFA 05-07-77, LYXs, 10ö +textruta 50
2393 395TB STH PFA 05-07-77, LYXs, textruta+10ö 50
2394 397B1 ULRICEHAMN 1 b 02-09-82, LYX 75
2395 398D2 HARMÅNGERFJÄRDEN 11-2-86, LYX 200
2396 404 ÅKERSJÖN 3-4-53, LYX klipp 25ö grå 100
2397 405 LOFTA 30-1-53, LYX 100
2398 413SX1 STH PFA 1-6-57, P-LYXs,15+5ö 50
2399 413SX2 STH PFA 22-5-59, LYXs, 5ö+15Ö 60
2400 416 4st olika 4-bloch ur HA 16, LYXs STH PFA 250
2401 420A ULRICEHAMN a 23-9-64, LYX klipp 60
2402 428D4 ÖSTERSUND 1 C 20-10-66, LYX 300
2403 433A PITEÅ 1 28-2-69, LYX 55 Ö 150
2404 444 LULEÅ 1 D 31-3-53, LYXS 40+10ö 100
2405 462 STEHAG A 28-2-63, LYX, 70ö 200
2406 462 STH PFFS 1-6-57, LYXs, 70ö 70
2407 464 STH PFFS 1-6-57, LYXs, 80ö 70
2408 471-75 STOCKHOLMIA 7-7-55, prs 9-bl serie 1200
2409 471-75 9-block serie STH 8-7-55 900
2410 471-75 STOCKHOLMIA BRA STPL 9-BLOCK 750
2411 471-75 serie PR-LYX STH PFFS 13-7-55 400
2412 496 GULLASKRUV 2-10-58, PR-LYX 170ö 50
2413 497B2 ULRICEHAMN22-11-69, LYX 100
2414 558 STH PFA 12-6-64, LYXs, 60ö 60
2415 588SX FANAHOLM 29-12-66, LYXS 150
2416 602A STH PFA 11-4-67, LYX, 35ö 35
2417 603 STH PFA 11-4-67, LYX, 90ö 50
2418 713B2 SVARTÅ 12-12-70 LYX , 30ö Fåglar 60
2419 714B1 VARNHEM 29-5-71, LYX 200
2420 714BB KODE 20-11-70, LYXPAR, n58q 150
2421 714BB KÅGE 12-3-71, LYXPAR, n59b 125
2422 715B1 ESKILSTUNA 6-9-71, P-LYX , 30ö Fåglar 50
2423 715BB HJO 4-12-70, LYX , 30ö Fåglar 150
2424 743B1 UMEÅ 1 P 13-9-74, LYX 65ö 90
2425 818 MALMÖ 11 G 22-09-79, SUPERLYX 90ö 200
2426 1216 MARIESTAD 1 LBB 13 10-02-83, LYX 125
2427 1219 MARIESTAD 1 LBB 9 25-02-83, LYX 125
2428 1242 MARIESTAD 1 LBB 14 21-02-86, LYX 75
2429 1243 MARIESTAD 1 LBB 14 21-02-86, LYX 50TJÄNSTE

2430 1b ULRICEHAMN 19-4-75, LYXs 200
2431 1b PKXP .NR 12 UPP, LYXS 125
2432 1e UPSALA 17-2-77, PRAKT 200
2433 1e WISBY 14-3-79, PR-LYXS fin 3ö 110
2434 2b WÄDERSTAD 24-3-82, PR-LYXs 250
2435 2b LULEÅ 12-5-81, PRAKTEX 250
2436 2b FALUN 16-4-80, VACKER SIDVÄND 140
2437 2c HALMSTAD 14-7-82, PRS 250
2438 2c NYKÖPING 11-4-82, PRS 175
2439 3c FLODA 30-9-79, LYXS 200
2440 3c KÖPING 18-9-79, LYXS 150
2441 3d pr Helsingb. 5-4-83, lvht 250
2442 3d ULRICEHAMN 3-3-83, PRS 250
2443 4b MARIESTAD 22-7-76, PRAKT 6 ö grå 750
2444 4b GRIMSLÖF 15-2-76, PRAKT 6 ö grå 700
2445 4b GEFLE 16-9-75, min ktspts 250
2446 4b KARLSTAD 27-11-75, AB 3,3,3 sidv. 250
2447 4c INGARÖ 14-2-82, 6Ö OLIVAKT GRÅ 500
2448 4c JÖNKÖPING 21-10-75, AB-PR 400
2449 4c GÖTEBORG28-6-75, AB-PR 400
2450 4e WIKEN 8-3 utan årtal, LYXex utan årtal, kuriosa i bästa kvalitet. 500
2451 4f prakt Wärde stpl 500
2452 4g 6 öre. Vackert exemplar kt, vht med engelsk balkstämpel "551". Unikt objekt. 1000
2453 5 HESTRA 12-9-76, sidvänd svår stpl F 3000 900
2454 5d KULLTORP 27-9-81, LYXS 200
2455 6,3 MALMÖ 19-1-83, PANVN klipp 25ö tjänste 300
2456 6b NYDALA 7-12-28, AB-PRS, F 1200 700
2457 6b LAXÅ 1-2-82, PR-LYXex 500
2458 6b KALMAR 13-12-78, PRAKT 300
2459 6b JÖNKÖPING 27-5-80, PRS 275
2460 6b SÖDERKÖPING 16-11-77, PR-LYXS 200
2461 6b MALMÖ PAKET 18-1-80, PRAKTstpl 200
2462 6b STH NORR 25-10-76, PR-LYXS 200
2463 6b HVETLANDA 30-11-78, PR-LYXS 200
2464 6b KARLSBORG 12-5-79, omv pr-lyxs 140
2465 6d UMEÅ 3-6-80. LYXS, 2:a stpl del 350
2466 6d ARBOGA 21-1-85, PR 300
2467 6d ULRICEHAMN 18-6-81, LYXS 250
2468 6d HÖGANÄS 8-7-83, OMV LYXS 200
2469 6d MALMÖ PAKET 18-1-83,prs, 2:a stpl 140
2470 6d MALMÖ PAKET 18-1-83,prs, 2:a stpl 125
2471 6e NYKÖPING 14-9-81, PR-LYXS 300
2472 6ev2 MALMÖ 12-2-82, AB, kartongppr 150
2473 7b MALMÖ 4-10-76, 3 VACKRA stpl sällsynt 250
2474 7b TROSA 23-177, PR-LYXS 150
2475 7b HEDEMORA 19, BLÅ stpl 75
2476 7e NORRKILA 23-4-77, svår stpl , O, BO 100
2477 7g STH 23-8-81, PRS 100
2478 7g CARLSKRONA 25-1-79, hel stpl 75
2479 8a TJUREDA 19-2-76 ,G SM POSTAL 500 300
2480 8d ULRICEHAMN 3-12-78, LYXS 200
2481 9 KALMAR 15-3-82, PRAKTstpl 200
2482 9 ULRICEHAMN 30-1-81, LYXS horiz svagt veck 200
2483 9b STH 20-10-79, omvänd LYXs 200
2484 9b ÖREGRUND 3-12-75, PRS, kt 175
2485 9b FIGEHOLM 30-9?-77, vacker rättvänd 150
2486 10d STH C. 22-11-79, OMV LYXS 150
2487 10g BRANDSTORP 29-7-82, PRAKT stämpel 300
2488 11 PR 5-strip Kristianstad 13-7 -09 mkt sällsynt enhet 900
2489 11 Jönköping Rull stpl typ 1a 15-7-96 siffran 5 efter årtalet ,2Ö PAR sidv LYXavtryck 250
2490 11 KINNEVED 1-10-00, LYXS, N14 150
2491 11a ÅHUS 10-8-05, LYX 200
2492 11a LINKÖPING 10-4-97, RULLstpl 150
2493 11b STH C 10 5-10-91, LYX 200
2494 11c källunge 12-11-04, prakt 100
2495 11c KYRKHULT 6-11-06, prakt 100
2496 11d SYSSLEBÄCK 6-2-02, LYX 200
2497 11d KARLSBORG LBR 17-1-06, LYXS pr-lyx 150
2498 12 3ö 6-block Stenstorp 13-11-86, prs 250
2499 12a STH 7 2-2-86, PR, svår nyans 200
2500 12a Lundby Stommen 28-9-83, omv prs 100
2501 12b MALMÖ PAKET 29-8-89, PR-LYXS 100
2502 12c LIMA 3-5-90, LYXS 125
2503 12c VÄNNÄS 6-5-94, PRS, bruten ram upp 75
2504 12h PILAGÅRDEN 25-6-14, sidvänd , F SM stpl F 2500 300
2505 12h KARLSKRONA 3-6-10, LYXs 125
2506 12h ASKERSUND 14-8-10, LYXS 75
2507 13Aav4 QVILLE 23-2 2 punkter efter E 100
2508 13Aavar HJERTUM 30-1-84, tre punkter över Ö 150
2509 13Acvar UMEÅ 23-4-91 , tre punkter över Ö 200
2510 13Avar MARIESTAD 29-5-88, PRS, felperf. 125
2511 13Ba FILIPSTAD 26-10-95, LYX 200
2512 13Ba STH C 5 18-1-98 , LYXs 150
2513 13Ba HERNÖSAND 10-10-94, PR-LYX 140
2514 13Bb STH 12-3-07, LYX 200
2515 13Bb VESTERVIK 7-4-09 , PR-LYX klipp 160
2516 13Bb VENERSBORG , LYXs, PR-LYXEX 150
2517 14 WÄRDE inom ram, LYX stpl 500
2518 14 WÄRDE på 5ö , LYXS 250
2519 14a KROKSTAD 5-10-87, PR-LYX, svår nyans 300
2520 14a EDSBRUK 20-12-86, vacker a nyans 150
2521 14a 5ö blågrön T)IERP 20-X-85, F 300 90
2522 14c ÅMÅL 12-4-92, LYX, tidig nyans 300
2523 14d STRÖMSTAD 11-1-93, PR-LYX 200
2524 14e VESTERHISKE 11-1-92, PRS 50
2525 14f Nynäshamn 7-11-10, PR-LYX 100
2526 14h NYKÖPING 8-6-05, LYX 250
2527 14h ÖREBRO 18-4-04, SUPERB stpl 150
2528 14var stpl ...BY x0-6-04,och relief sämpel PASTORSEMBETET HJORTSBERGA 150
2529 15avar UPSALA 19-6-83, ngt ktt, RAM VÄ SAKNAS DELVIS 125
2530 15b MALMÖ 6-10-83, PRS 200
2531 15b LINDOME 31-12-03, PR-LYXS 150
2532 15bvar STH 7 19-10-83, vit prick vä valörfält 125
2533 15c LINKÖPING 11-5-91 250
2534 15c GÖTENED 7-3-93, PRS 250
2535 15c LJUNG 15-10-87, PRS 175
2536 16A ENVIKEN 16-2-90, 4-BLOCK . Facit ENDAST 2 KÄNDA i, UTST. OBJ. 3000
2537 16A Wadstena 14-3-89, violett lLYX avtryck 125
2538 16A KÅGERÖD 30-8-89, PR-LYXS i blå färg 100
2539 16Ac SKOGSTORP 3-10-90, LYX 150
2540 16Ac BISPGÅRDEN 5-12-90, PR-LYX 125
2541 16B BLÄCKMAK 15-5-03, PRAKT 100
2542 16B Högstorp 25-9-09, lyxs 75
2543 16v MOVIK 16-2-99, LYXs, spegeltryck, n14 125
2544 17a TORSBY 6-3-82, LYXS 250
2545 17a NÄSHULT 3-2-82, LYXS 150
2546 17b KARLSHAMN 2-12-82, PRAKT 200
2547 17c NYKÖPING 7-6-83, LYXS 150
2548 17c SKILLINGMARK 27-7-84, PR-LYXS 125
2549 17c BORRBY 29-7-82, PR-LYXS 125
2550 17c GREBBESTAD 19-9-83, LYXS 100
2551 17d GRÄSMARK 12-11-84, LYXS , SUPERBT UTSEENDE men 2 kttsptsar 250
2552 17d WIREDA 2-12-82, PRAKT 200
2553 17d GULLHOLMEN 15-12-84, LYXS ktspts 200
2554 17d LILLA EDET 1-3-83, PRAKTex 125
2555 17d JÖRLANDA 4-11-84, PRS 100
2556 17d,v4 RÄTTVIK 11-3-84, PRS, SPEGELTRYCK 350
2557 17e WIMMERBY 5-2-83, PR-LYXex 250
2558 17var 12ö 4st , 3prs, en omv prs, alla med rambrott , en tj v3 stukad ram 400
2559 18 ARVIKA 5-11-87, PR-LYX 100
2560 18a KARLSKRONA 29-5-85, PRAKT 200
2561 18a NORA 23-5-85, PRAKT 200
2562 18c MARIESTAD 4-11-84, PRAKT 150
2563 18e GBG 3-1-89, PRAKT 125
2564 18ev2 BILLINGSFORS 21-12-86, LYXS ej färgyllda bokstäver i TJUGO 300
2565 18f JÖNKÖPING 17-9-91, PR-LYX 150
2566 18g KARLSBORG 16-3-91, PR-LYX 200
2567 18v4 20ö röd spegeltryck, SKELLEFTEÅ 1-3-90,kt 125
2568 19 JÄRNBROTT 17-1-05, LYXS O VG 175 200
2569 19 FAGERSANNA 9-9-09, LYXS125 125
2570 19a STABY 28-10-93, SUPERB 250
2571 19a ÅRJENG 1-11-94, PR-LYXEX 200
2572 19b KRÄKLINGBO 17-4-96, LYXS färgstark 200
2573 19b NOTVIKEN 7-7-95, LYXS 100
2574 19c KLIPPAN 26-10-01, LYXEX 300
2575 19c VENERSBORG 27-2-09, SUPERB 200
2576 19c SYSSLEBÄCK 20-9-10, LYXS 200
2577 19d GNARP 26-9-99, LYX 250
2578 19d Torshälla 26-6-08, LYX 20ö blå 200
2579 19d DALA HUSBY 22-1-99, LYX 200
2580 19d FAGERSANNA 13-2-01, LYXS 150
2581 19d KARLSBORG 14-7-98, LYXS 150
2582 20a HJO 25-1-82, LYXS 200
2583 20b STH 24-11-83, PRAKTEX 200
2584 20b NORRKÖPING 21-6-83, PR-LYXS 150
2585 20c WEXIÖ 7-1-85, PRAKT 200
2586 20c MALMÖ 25-7-84, prakt 200
2587 20c QVIBILLE 25-9-84, PRS, kt 100
2588 20d 4-BLOCK 20öre tjänste i ovanligare nyans på brevstycke stpl HALMSTAD 18-5-94, samt Wärde stämplar . ENDA KÄNDA 4-BLOCK!, Intyg HOW 3,3 (4,4,4,2) mycket gott objekt 3000
2589 20d WÄRDE ,LYXS 24 ö gul 250
2590 20d SVARTSJÖ 1-9-84, LYXS, nyans F 00 200
2591 20f WAXHOLM 19-3-85, LYXS nyans F 2000 700
2592 20f MALMÖ 25-11-84, AB-PR nyans F 2000 400
2593 20f HÖRBY 8-12-84, olivaktigt gul, F 2000 400
2594 20f STH 5-11-84, omv, nyans F 2013 2000 300
2595 21b STH NORR 14-6-83, PR-LYXS 100
2596 21b STH 4-4-85, AB-PR 100
2597 21c WISBY 23-11-84, PR-LYXS 100
2598 21c KNISLINGE 12-4-86, LYXS 100
2599 21d OUSBY 23-7-86, PRAKT 150
2600 21d ARBOGA 15-3-88, PRS 125
2601 21e MARIESTAD 26-7-87, LYXS 100
2602 21f WIMMERBY 1-2-89, LYXS 150
2603 21f KÄRFSTA 26-6-90, LYXS 100
2604 21i SKÖFDE 28-1-99, LYX men vht 100
2605 21j SÖDERVÄRN 22-3-99, LYX 250
2606 21k ONSALA 1-9-04, , PRAKT 100
2607 21l ALSTAD 27-3-02. PR-LYX på klipp 125
2608 22 VERNAMO 27-10-93, LYXS 200
2609 22A LJUSDAL 31-3-1886, 4-BLOCK . AB-PR , få kända . Facit 2009 ENDAST 2 KÄNDA , UTST. OBJ. 2500
2610 22A UDDEVALLA26-4-88, PRAKTEX 125
2611 22Aa SÄFVAR 7-9-80, PR-LYX 300
2612 22Aa KARLSTAD 29-1-83, PR 150
2613 22Ab STH 19-8-85, AB 90
2614 22Ab2 WESTERÅS 29-9-88, LYXS 150
2615 22Ac HVETLANDA 2-12-85, PRS 100
2616 22AcV1 WIMMERBY 30-11-86, VÅGRÄTT PAR hö ex skadat E, extremt sällsynt i par 300
2617 22Acvar Stockholm 5-5-86, vit fläck hö 50 150
2618 22Ad UMEÅ 2-5-86, LYXEX 600
2619 22Ad KARLSBORG 31-1-90, PR-LYXS 150
2620 22Ad UMEÅ 4-10-87 PAR undre ex färgfläck 150
2621 22Ad SOLLEFTEÅ 1-7-95, LYXS , snedc 125
2622 22Ad SÖDERHAMN 7-2-91, prs 110
2623 22Ad ÖRNSKÖLDSVIK 8-9-86, PR-LYXS 100
2624 22Ad UDDEVALLA 29-6-87, hel sidvänd 90
2625 22Ae SÖDERKÖPING 16-9-91, PR-LYXS 150
2626 22Ae WESTERÅS 22-7-90, PR-LYXS 150
2627 22Ae STH 28-3-90, hel sidvänd, fint ex 100
2628 22Ae Åsheda 6-3-91, hel sidvänd 100
2629 22Ae ÅNGE 8-2-91, hel sidvänd 100
2630 22Af WENERSBORG 25-6-90, LYXS 125
2631 22Ag LINKÖPING 1-2-92, PR-LYX 250
2632 22Ag WAXHOLM 24-10-91, LYXS 200
2633 22Ag LINKÖPING 25-11-91, PRAKTEX 150
2634 22Ag BJURHOLM 28-8?94, vacker 150
2635 22Ag STHS 5-1-92, PRS 125
2636 22Ag MELLERUD 9-2-92, PR-LYXstpl 100
2637 22Ag WEXIÖ 22-1-92, PRS 100
2638 22Ag RÅNEÅ 13-9-92 , AB-PRS 75
2639 22B OROUST 12-2-94, 50ö typ 2, AB 425
2640 22B VENERSBORG 24-11-92, sidv, bra AB 400
2641 22B KARLSBORG 2-6-93, LYXS, tu fl. 300
2642 23 VETENSKAPSAKADEMIEN 17-12-15, 150
2643 23 ELLENÖ 14-5-10, LYXS, n14 125
2644 23 Vättak 24-8-94, prakt 100
2645 23a SUNNE 28-4-95, LYX 250
2646 23a TJÄLLMO 20-5-15, LYXS 150
2647 23a HEDEMORA 12-6-96, LYXS PRAKTEX 125
2648 23b SKÖFDE 2-9-05, PR-LYX 200
2649 23b GÖTENED 11-11-05, PR-LYX 150
2650 23b LINKÖPING 26-9-97, LYXS 125
2651 23c SKÖFDE 27-10-99, LYX 200
2652 23c MARSTRAND 14-10-06, LYXS 200
2653 23var MALMÖ 8-11-01, klipp, extremt snedc. 200
2654 24Ad HERNÖSAND 8-2-86, PRAKT 125
2655 24B SKUTSKÄR 19-9-17. LYX , SUPERLYX 2000
2656 24B STH RBT 16 21-8-14 , PR-LYX 200
2657 24B STH TJ BR 2-2-04, PR-LYX 150
2658 24B MOTALA 6.12.18, PR-LYX 150
2659 24B VÄRNAMO 7-12-14, PRAKT STPL 100
2660 24B,var stpl ....TERVI.. PLÅTSPRICKA? vid övre marginal till hö, stort blått streck. UNIK? 1000
2661 25 10Ö/12Ö LJUSBLÅ I OVANLIGT 6-BLOCK MED 2ST VARIANTEN ÖKE, pos 1+5. Unikt block. 1000
2662 25 KARLSKRONA 16-4-91?, BLÅ LYXS påtryck på tj17v3 200
2663 25a GAMMALSTORP 14-8-90, PR-LYXS 100
2664 25b GRÄSTORP 1-2-90, PRS 100
2665 25bv4 VADSBRO 25-3-02, PRS i = 2 delar 100
2666 26cv3 ÖST...SUN i = 2 prickar , F 500 100
2667 26e LINKÖPING 26-1-89, PR-LYXstpl 100
2668 26ev4 VISBY 12-1-03, PRS i = 2 prickar 90
2669 28 LYCKE 4-12-15, LYXS 4-BLOCK 300
2670 30vm MA-26... 5ö OMV KRONA 100
2671 31vm BORÅS 13-1-11, 8ö OMV KRONA, PRS 300
2672 32vm V)ÄNERSBORG 27-12-11, 10ö OMV KRONA 600
2673 32vm 10Ö OMV KRONA H... 27-3-11, ovanlig 500
2674 33vm 15ö omv kronarättv stad 4-10- , svår 1000
2675 33vm STH 20-11-17 PRS , 15ö OMV KRONA 500
2676 33vm 15Ö OMV KRONA , M TJ. B..., ovanlig 400
2677 35vm 25Ö stpl 5-4-18 OMV KRONA 700
2678 36vm HVETLANDA 5-11-12 30ö OMV KRONA 350
2679 36vm VETLANDA 9-7 -12 OMV KRONA 30ö 300
2680 37 MALMÖ 22-4-17, LYX 300
2681 37 VÄSTERVIK 13-X-15,VACKER 75
2682 46 GBG 12-6-20, 8ö linjer vågr 5-strip 500
2683 46 KÅLLANDSÖ 24-12-19, PRS 4-BLOCK 400
2684 46 ÖSTRA TRANEMO 9-4-20, PRS 4-BLOCK , 2;a stpl del, ovanligt 300
2685 53 JÖNKÖPING 30-12-12, PR-LYX 100
2686 53a KALMAR 22-8-17, PR-LYXEX 35ö, n 47 150


LÖSEN
2687 1-10 Lösen t 14 kpl serie mest Pr-LYX centr 500
2688 2 4-bl prc. lyxs Hudiksv. -79,utan datum 500
2689 2 Ljusdal 19-1-80 300
2690 4 Lyxc Yxne... 250
2691 4a ULRICEHAMN 13-4-74, PR-LYXS 250
2692 5 JERSTORP 23-4-78, PR-LYXS F SM 800 400
2693 5 FRA SVERIGE i ram tvärs överpå 12ö LÖSEN UNIK? 300
2694 6a STH 31-1-74, nyans F 1800 550
2695 6b LIMMARED , AB-PRS 20ö 150
2696 7a 24ö rödviolett, pr-lyx centr ,Bläckmak 400
2697 7a STH 18- 24ö rödviolett felfri fin färg F 3000 300
2698 7a,c 24ö rödviol 10-11-74 o grå Stor.., 2 felfria stpl ex F 3400 300
2699 7a,v STH PAKET 27-10-74, fint par med kort och långt fotstreck på L, UTST. OBJ då par är sällsynta på 24ö rödviolett. 1400
2700 7a,v STH 9-8-74, AB, praktcentr 600
2701 7av ULLERSÄTER21-6-8x, kort fot på L 500
2702 7cv 24ö stpl .SVALL, prc. kort fotstreck F550 100
2703 8 4-block Hudiksvall 19-2-79 500
2704 8b JUNSELE 24-7-79, LYXS 400
2705 9a STH ANK A 11-1-74, 11 DAG , svåra a nyansen, F 800 250
2706 10 STH pak no2 16-12-75, 4-block, några särade tänder lodr. 300
2707 10a STH PAK No 2, 6-block, nedre 2 veck, 400
2708 10a 1kr pr-lyxcentrerat stpl 8-4-74, F 700 100
2709 10b 1 KR LÖSEN 25-block, , en kht, sällsynt, vackert stpl MALMÖ 1-4-76, F 17400 1600
2710 11 KORK STPL I PR-LYX, på 1ö 300
2711 11 T-stpl i ram LYXs 1ö 250
2712 11 OSLÄTTFORS 20-12-91, LYXS 1ö, n 14 200
2713 11 HÖRLE 3-1-92, PRAKT 150
2714 11a1 STH Ank A CK 11-1-81, BLÅ pr-lyxs 300
2715 11a2 SUNDSVALL 5-8-91, PRAKT 200
2716 12 KORK STPL I LYX, på 3ö 300
2717 12 T-stpl i ram LYXs, 3ö 250
2718 12d HYBO 14-3-91, PR-LYX 3ö 250
2719 13f RÅDA 7-1-90, PR 100
2720 14c STH ANK A28-1-81, BLÅ stpl 100
2721 15 R Sverige i ram., PRS 12ö 250
2722 16 T-stpl i ram LYXs, 20ö 250
2723 17a MALMÖ 7-9-87, omv PRS, välcentr 350
2724 17a 24ö grålila stpl...NG 28-1-83 300
2725 17b SKELLEFTEÅ 3-12-91, PR-LYXS 250
2726 17b SKELLEFTEÅ 3-12-91, ab-prs, LYXcentr 200
2727 17b PITEÅ 19-4-90, PRS, 2:a stpl 200
2728 18a STÖLLET 14-4,EXTREM FÄRGSTYRKA 300
2729 18c MJÖLBY 12-11-89, LYXS 300
2730 18d LJUSNE 17-9-82, PR 300
2731 18evar 30ö Lösen felperforerad ...OLM 3-4-84 200
2732 19 3-STRIP med rakstpl H-vall 250
2733 19 LENNARTSFORS 1-1-88, LYXS 50ö 250
2734 19a,var WANÅS 15-12-79?, FELPERFORERAD 250
2735 20 1kr 9-block GUSTAVSBERG 26-12-88, AB-PRS 500
2736 20 prs LIMA 5-2-82 250
2737 20 OINLÖST P-L stpl på 2x1kr på klipp 250
2738 20a MALMÖ 19-9-78, svåra a nyans AB-PR 150
2739 20b LUND 29-11-82, sidvänd mycket vacker 150
2740 20d BACKE 28-8-88, PRS 1KR 150
2741 20v3 1KR stpl, kt,svår variant bruten ram tydlig 500
2742 20v3 SKELLEFTEÅ -1-87, RAMBROTT HÖ 300


MILITÄRMÄRKEN
2743 1 HÄLSINGBORG 19-9-36, PRS 500
2744 8 KRISTIANSTAD 18-12-41, breda marg 150
2745 13I ENKÖPING 27-4-90, LYXS 90
2746 13II ENKÖPING 10-10-90, LYXS 100


ORTSSTÄMPLAR
2747 122 SVENSK AB-prs (S)tockholm x-7-29 250
2748 139 SASSNITZ- TRELLEBORG 14-11-23 på tyskt märke 500millionen, PR 250
SVERIGE OSTÄMPLAT *

2749 1-5E4 * - ** 3-24sk nytryck 1885 t 13 , mycket fräsch serie i AB-prakt , 4sk är ** 5000
2750 1-5EII * 3-24 sk eftertryck II, alla mycket goda ex. fin fräsch serie 5000
2751 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
2752 2i2 (') 4 skill bco gråultramarin. Ostämplat och fräscht exemplar (något påbattrad ö.vä ht) av ett i ostämplat skick sällsynt märke. Intyg HOW 1,3,- godtagbart ex (1993).. Som ostämplad en stor raritet och stjärnmärkt i Facit 2022 Nyansintyg O.P 2i2. 30000
2753 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
2754 3EIIh * 6sk Eftertryck II pos h, sign Sjöman 700
2755 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
2756 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
2757 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
2758 6Aa (*) 1 skill bco på tunt papper. (TIDIGARE 6a1) F 2022 6 Aa F 45000 för (*) Vackert ostämplat exemplar (obet def) av detta sällsynta märke. Intyg HOW 2,3, - GOTT EX (1992). Mycket sällsynt som ostämplad. Typbestämd O.P. Aa. 7000
2759 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
2760 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
2761 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
2762 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
2763 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
2764 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
2765 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
2766 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
2767 7a2 * 5ö vapen mörkgrön 1867 fräscht LYX centr. ex 4,4-5,3-4, nyansintyg O.P.7 a2., F 7000 + prakt 2400
2768 7a2 ( *) 5ö vapen mörkgrön 1867 fin tät färg fräscht ex 2,3,1, nyansintyg O.P.7 a2., F 7000 1500
2769 7b1, e1, b2 * 3st ostpl 5ö vapen grön fräscht ex F 6000 500
2770 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
2771 7b1 (*) 5ö vapen grön fräscht ex 225
2772 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
2773 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
2774 7b1v4 (*) 5ö grön med variant FFM nyansintyg O.P 7b1,v4, STJÄRNMÄRKT I FACIT 2022 2500
2775 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
2776 7c1 (*) 5ö vapen gulgrön 1862 fräscht LYX centr. ex3,5,1, nyansintyg O.P:7c1. 1000
2777 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
2778 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
2779 7c2 * AB ex ,lvht 300
2780 7c2 (*) 5ö vapen gulgrön fräscht ex 200
2781 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
2782 7c2v4 (*) 5ö grön med variant FFM nyansintyg O.P 7c2,v4, STJÄRNMÄRKT I FACIT 2022 2000
2783 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
2784 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
2785 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
2786 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
2787 7e1 * 5ö blåaktigt grön 1855 års perf AB-PR 500
2788 7e2var *- ** 5ö blåakt. grön, nyansintyg O.P.7 e2, grön färganhopning till vä. lite ojämn gumering 400
2789 7f * 5öre vapen ljust gulgrön, AB 3,3,4 225
2790 8 PRAKTex F 5000 1750
2791 8a * 9 öre rödviolett. Enormt färgstarkt och fräscht ostämplat exemplar. Nyansintyg O.P. 8a. Suverän färgstyrka. 2000
2792 8b * 30ö , AB-PR 150
2793 8c * AB-PR ex 800
2794 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
2795 8c (*) 9öre fint ex 2,3,1 , nyansintyg O.P. 500
2796 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
2797 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
2798 8d * AB ex , lvht 700
2799 8d * 9ö PR-LYX centr 500
2800 9c1 * 12 ö blå 4 nyansr c1, d1, c2, h ultramarina är (*) F 2022 10.600 , mycket fräsch 3,3,4 1000
2801 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
2802 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
2803 9c2 *(*) 12 ö blå , mycket fräsch 3,3,4 450
2804 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
2805 9c3 * AB-PR 500
2806 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
2807 9d * 9 öre blåviolett. Topp fräscht ostämplat Praktexemplar. Intyg HOW (1986). 1900
2808 9g (*) 12ö grönblå praktc 3,4,1 AB F 5000 550
2809 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
2810 9m *(*) 12 ö blå , mycket fräsch 3,3,4 450
2811 10b1 * 24ö brungul, PR-LYX centrerat ex 1500
2812 10c (*) ljust orange gul 24ö AB-PRAKTcentr 500
2813 10c * ljust orange gul 24ö AB-PRAKTcentr, vht 450
2814 10d1 * 24ö vapen orangegul, PRAKT EX, nyansintyg O.P.F6000 1000
2815 10d2 * 24ö vapen orangegul, prakt 800
2816 10d2 (*) 24ö orange praktcentr 3,4,1 400
2817 10f2 * 24ö rödaktigt orange 3,3,3 400
2818 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
2819 10h1 * (*)24ö rödaktigt orange , pr-lyxcentr 800
2820 11b (*) 30ö rödbrun fräscht ex, dubbeltand 400
2821 11d1 * 30ö mörkbrun 1855 års perf 3,3,3 mycket gott ex 500
2822 11e1 * 30ö brun 1855 års perf Praktcentrerat 600
2823 11e1var (*) 30ö brun 1855 års perf en tunn tand, färgstreck under R 400
2824 11e2 * 30ö brun Praktcentrerat ex 600
2825 11f * 30ö ljusbrun, fint ostpl ex F 4500 500
2826 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
2827 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
2828 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
2829 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
2830 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
2831 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
2832 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
2833 12b (*) 50Ö vapen gott ex 2,3,1 med quadrupeltand, nyansintyg O.P 750
2834 12d (*) 50ö klar karmin, fräscht ex F 6000 500
2835 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
2836 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
2837 12f2 * 50ö vapen karminrosa PRAKTex 4,4,3-4, F 2022 8000 1500
2838 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
2839 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
2840 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
2841 12N1 * 50 öre , AB ex 200
2842 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
2843 13a * 3ö lokal olivbrun, 3,3,4, F2022 5500 650
2844 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
2845 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
2846 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
2847 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
2848 13FP * 3öre brun lokal Parisförfalskning, svår 500
2849 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
2850 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
2851 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
2852 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
2853 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
2854 13N2 * 3ö brun nytryck 1885, Praktex 500
2855 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
2856 13N2var * 3ö brun lokal nytryck i PRAKTex och tryckvariant utflutet tryck i övre höger hörn 650
2857 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
2858 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
2859 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
2860 14Bc1 * AB-PR 250
2861 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
2862 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
2863 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
2864 14Bg * AB ex 200
2865 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
2866 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
2867 14Bhvar * 3ö gråaktigt brun , 2 märkesbilder 225
2868 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
2869 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
2870 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
2871 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
2872 15b1 (*) 17ö lila fint ostpl ex AB- praktcentrering 1000
2873 15b1 (*) 17ö lila fint ostpl ex AB- praktcentrering 700
2874 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
2875 15c (*) 17ö gråö Förfalskningar 150
2876 16a (*) 20ö svagt brunakt. or.röd, int ex 400
2877 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
2878 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
2879 16g * 20ö Lejon fräscht ostpl ex 500
2880 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
2881 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
2882 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
2883 17f * 3ö LYXcentr, kt, 150
2884 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
2885 18a * 4 öre ringtyp t 14, superfäscht 3,3,4 600
2886 19a * 5ö fräscht ex 400
2887 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
2888 19b * fint AB ex 800
2889 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
2890 19b (*) 3,4,1, prc 450
2891 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
2892 19d * fräscht AB ex 900
2893 19e * 5 öre mörkt blåaktigt grön. Enormt färgstarkt, fräscht och mycket vackert ostämplat exemplar. Svår nyans. Nyansintyg 19e O.P. 2800
2894 19f * 5 öre ringtyp t 14, PRAKTEX, F 4800 700
2895 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
2896 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
2897 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
2898 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
2899 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
2900 20d * AB ex, lvht 700
2901 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
2902 20j (*) bra AB centr 600
2903 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
2904 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
2905 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
2906 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
2907 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
2908 20k (*) AB centr F 3000 375
2909 21 * 12ö t 14, Ab 350
2910 21 (*) 3,4,1, prc. 250
2911 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
2912 21e *(*) 12öre fint ospl ex 3,3,4 , bättre nyans F 2500 450
2913 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
2914 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
2915 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
2916 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
2917 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
2918 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
2919 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
2920 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
2921 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
2922 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
2923 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
2924 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
2925 25a2 * 30ö rödaktigt brun, bra ostplex 3,3,3 1500
2926 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
2927 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
2928 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
2929 26a *(*) 50öre rosa mycket fräscht ostämplat ex med mycket lätt spår av fastsättare. F 7500++ Intyg HOW 3,3,3-4 2200
2930 27a * 1 R. ett par brunafläckar, 2 pappers fastsätare . Gott ex 2,3,3 1000
2931 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
2932 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
2933 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
2934 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
2935 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
2936 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
2937 28h * 3Ö , AB 120
2938 29 * mkt fräscht AB ex 300
2939 29b * fräscht AB ex 300
2940 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
2941 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
2942 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
2943 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
2944 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
2945 30k * 5ö grön skarpt tryck, praktex. 4,4,4 350
2946 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
2947 30k * 5ö AB 225
2948 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
2949 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
2950 31b *(*) NÄRA ** 6Ö rödaktigt lila, svår nyans, nyansintyg O.P. , nära **,2500 400
2951 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
2952 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
2953 31b (*) 6ö 200
2954 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
2955 31c * 6Ö RINGTYP T 13, mattlila, 3,3,4 300
2956 31e 6ö PRAKTex 600
2957 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
2958 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
2959 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
2960 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
2961 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
2962 31g * 6ö AB F 1300 300
2963 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
2964 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
2965 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
2966 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
2967 31j * 6ö fint AB 225
2968 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
2969 31j * 6ö blåaktigt lila praktcentr, lvht 220
2970 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
2971 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
2972 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
2973 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
2974 32bv5 * AB 100
2975 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
2976 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
2977 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
2978 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
2979 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
2980 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
2981 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
2982 33a * LYXc 700
2983 33a * bra AB ex , F 2200 500
2984 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
2985 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
2986 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
2987 33b * ab 3,3,3 400
2988 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
2989 33c * hög färg. ft. F 2400 140
2990 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
2991 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
2992 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
2993 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
2994 33f * 20ö AB ex 375
2995 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
2996 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
2997 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
2998 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
2999 34 * 24ö PRAKTEX 200
3000 34 * 24ö AB-PR 175
3001 34gv3 * AB var . färglinje 200
3002 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3003 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3004 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
3005 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
3006 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3007 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
3008 39a * Praktex 600
3009 39a fräscht PR centr ex 500
3010 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3011 39b * PRAKT 700
3012 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3013 39c * AB-PR 600
3014 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3015 42 * 4-block bra AB F 960 250
3016 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3017 42c * 4ö ljusgrå, PRAKT LYX centr fräscht ex 125
3018 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3019 43 * AB 150
3020 43c * bra AB ex 150
3021 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3022 44a * prakt 100
3023 44b * 6ö prakt 75
3024 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3025 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3026 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3027 44c * LYX 120
3028 44c * 6ö ph, prakt 90
3029 44cv4 * prakt 150
3030 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3031 45 * PR-LYX 500
3032 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3033 45 * 10ö mattrosa, PR-LYX F 2022 1100 225
3034 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3035 45b * praktex 500
3036 45b * AB ex centr ned. 150
3037 45c * 10ö med PH, LYX 325
3038 45c * PRAKT-LYXex Oscar10ö karmin med PH, F 2022 1100 250
3039 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3040 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3041 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3042 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3043 46 * bra AB ex 250
3044 47 * pr-lyx centr 500
3045 47 * AB ex 500
3046 47 * 30Ö AB-PR 450
3047 47 * bra AB ex, F 1500 275
3048 47d * 30 ö PH, AB 300
3049 48 * AB ex 300
3050 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3051 48b *(*) vc AB 350
3052 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3053 48e * 50ö bra AB 350
3054 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3055 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3056 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3057 52a * svår nyans 200
3058 52b * 5ö oscar blåaktigt grön blekt huvud, vackerttypiskt ex F 2022 2600 400
3059 52c * prakt 4-block 175
3060 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3061 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3062 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3063 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3064 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3065 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3066 54d prakt 100
3067 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3068 54vm3 (*) 10ö oscar i tidig nyans (54c) med stor del av vm KPV vertikalt och liten del av vm krona. Okänt som ostämplat i Facit 1922. 3500
3069 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3070 55 * lyx 150
3071 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3072 56a * 20ö ultramarinakt blå typ 1, PR-LYX, svår nyans F 1600 för AB 400
3073 57 * PRAKT 25ö 150
3074 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3075 57b1 * 25ö oscar orange, PR-LYX, F 450+ 110
3076 57c * LYX F 400+50% 200
3077 57c *(*) 25ö prakt 170
3078 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3079 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3080 57vm2 * AB 175
3081 57vm2 * lyx centr. 175
3082 58 * LYX 225
3083 58 *(*) pr-lyx 225
3084 58 * 30Ö lyx 200
3085 58 *(*) 30ö oskar, mörkbrun, LYX 200
3086 58 * prakt 175
3087 58 * AB-pr 150
3088 58b * LYX 225
3089 59d * LYX F 1000+ 250
3090 59d * 50Ö lyx 250
3091 60 AB F 1300 * 300
3092 60c *(*) 1 kr ostpl PR-LYX 750
3093 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3094 60v7 *(*) nära **, 1 kr oscar AB-PRAKT, förskjutet huvud nära ovalen , F 2022 stjärnmärkt 1000
3095 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
3096 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3097 61v4 * 4-block AB F1200 300
3098 61v4 * förskj. siffra 100
3099 65 * LYX, pr F 3000 975
3100 65 * 5KR POSTHUSET, PRAKTEX 400
3101 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
3102 67 * pr-lyx 100
3103 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3104 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3105 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3106 77vm1 * AB-PR 225
3107 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3108 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3109 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3110 90 * 40ö Medaljong, LYX 80
3111 91 50ö , ostpl LYX 300
3112 92 * 55Ö MEDALJONG , PRAKTEX ,Intyg N.S. 4,4,4 8000
3113 92,94 (*) 55, 80 ö Förfalskningar 200
3114 94 * 80Ö MEDALJONG , PRAKTEX ,Intyg HOW 4,4,4 8000
3115 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3116 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
3117 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3118 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3119 102v * förskjutet påtryck 300
3120 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3121 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3122 105-14A * Landstorm I påtryck på orginal, bra ex 700
3123 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3124 119 * prakt 5 på 12ö 175
3125 123 * 10/50ö Landstorm II, pr-lyx 100
3126 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
3127 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3128 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
3129 125 *(*) 10Ö / 5KR, lyx 500
3130 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3131 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
3132 137 * 20/ 2ö Luftpost LYX 30
3133 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3134 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3135 137v4 * tryckvar. 60
3136 137v4 * tryckvar. 60
3137 138 * 50/4 ö Luftpost PR-LYX F 2022 600 90
3138 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3139 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3140 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3141 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3142 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3143 141bz * bra AB ex F 600 175
3144 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3145 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3146 142Acxz *(*) SUPERB 200
3147 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3148 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3149 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3150 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3151 142Ea *(*) 5ö Lejon brun t13 A1 ppr, skarvremsa på baksidan, AB-PR, F 2022 142Ed 2500 400
3152 143Abz * PRAKT 1600
3153 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3154 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3155 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3156 143Cb * LYX 100
3157 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3158 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3159 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3160 144Acc * LYX 125
3161 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
3162 144Ccx * superb 250
3163 144Ccx * PRAKT 175
3164 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3165 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3166 144Ecxz * lyx 400
3167 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3168 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3169 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3170 146Ea * prakt 50
3171 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3172 147 * A2 PPR PRAKT 50
3173 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3174 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3175 148Acxz * 30ö LYX 200
3176 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3177 148C * PRAKcentr. 150
3178 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3179 149Ab * LYX 175
3180 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3181 149Abz *(') 10ö G.V. EN FACE vm KPV, PRAKT 150
3182 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3183 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3184 151A * AGRG papper, lyx 90
3185 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3186 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3187 151C * superb 125
3188 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3189 151Cbz * superb 250
3190 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3191 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3192 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3193 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3194 152Acx * AB F 950 200
3195 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
3196 152Acx *(*) 20Ö G.II.A vm /, AB-PR 200
3197 153b * 20ö G. Vasa , LYX 50
3198 153c * prakt , ljus violett 90
3199 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3200 154b * pr-lyxc. 175
3201 154bz * 110ö Gustav Vasa, KPV tvärsöver,ab-prakt 125
3202 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
3203 155bz * 140Ö PR-LYX 200
3204 156 * 35ö Postemblem vm / , LYX 150
3205 156a * prakt 35ö typ 1 125
3206 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
3207 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
3208 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
3209 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
3210 157 * LYX 175
3211 158 * LYX 40ö typ 1 225
3212 158 *(*) LYX 200
3213 158 * 40ö prakt-lyx 190
3214 159 * 40ö Postemblem B papper, pr-lyx 200
3215 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
3216 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
3217 160 * 45ö LYX 290
3218 160 * prakt 225
3219 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
3220 160 45 ö typ 1 prakt * 200
3221 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
3222 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
3223 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
3224 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
3225 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
3226 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
3227 163a * 60ö typ 2, LYX 200
3228 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
3229 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
3230 165bz * prakt 90
3231 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
3232 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
3233 165cz * 80ö LYX 100
3234 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
3235 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
3236 166var * plåtspricka 100
3237 167 *(*) 90 ö Postemlem A3, LYX centr 200
3238 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
3239 167a * lyx 90ö 250
3240 167a * prakt 200
3241 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
3242 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
3243 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
3244 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
3245 167c * skifferblå, bra AB 250
3246 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
3247 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
3248 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
3249 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
3250 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
3251 176C * AB 4-block, F 900 200
3252 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
3253 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
3254 177C * prakt 90
3255 177Ca * lyx 125
3256 177Cb * 15Ö RÖD TYP2 , RENT TRYCK, LYXPAR 125
3257 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
3258 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
3259 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
3260 180a * 20Ö RÖD A1ppr , LYX-PR PAR 80
3261 184 *(*) 25ö orange superb 200
3262 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
3263 186a * 30ö brun LYX 125
3264 186avar * extra högt märke 100
3265 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
3266 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
3267 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
3268 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
3269 187b * 35ö rent tryck, prakt-Lyx 90
3270 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
3271 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
3272 189a * prakt, A1 175
3273 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
3274 189b * A2ppr, prakt 175
3275 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
3276 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
3277 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
3278 192a *(*) prakt 175
3279 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
3280 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
3281 195 * LYX 45
3282 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
3283 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
3284 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
3285 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
3286 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
3287 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3288 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
3289 199 * LYX 4-block 200
3290 201 * 30ö högsta LYX 110
3291 201b * LYX grönblå 375
3292 201b * 30ö grönblå praktex 300
3293 203 * 40 ö Kongress LYX 150
3294 203 * LYX 40 öre 140
3295 204 * pr-lyx 140
3296 205 * prakt 50ö 175
3297 206 * 60 öre LYXc. 200
3298 207 * 80ö LYX 200
3299 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
3300 208 * 1 KR PR-LYX 325
3301 208 * 1 KR lyx 300
3302 208 * 1 kr Kongress, lyx 250
3303 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
3304 209 * bra AB ex 550
3305 209 *(*) 2KR LYX 500
3306 210 * 5kr Kongress, PR 1100
3307 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
3308 210 * bra AB ex 900
3309 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
3310 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
3311 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
3312 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
3313 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
3314 212cx * LYX 100
3315 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3316 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
3317 214 * pr-lyx 100
3318 215 * Superb 25ö 150
3319 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
3320 216 * 30ö LYX 125
3321 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
3322 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
3323 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
3324 216b * 30ö UPU grönblå , prakt 150
3325 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
3326 217 * 35ö UPU SUPERBT LYXEX 200
3327 218 * LYX 175
3328 218 * 40 ö , LYX 100
3329 220 * 50ö UPU , LYX 175
3330 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
3331 221 * 60 ö , prakt 200
3332 221 *(*) 60ö LYX 200
3333 221 * 60ö , PR-LYX 175
3334 221 * 60ö UPU rödlila , PR-LYX 175
3335 222 * 80ö , LYX 175
3336 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
3337 223 * LYX 375
3338 223 * 1 kr 1924, prakt 275
3339 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
3340 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
3341 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
3342 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
3343 224 * prakt centr 350
3344 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
3345 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
3346 225 * 5KR, LYX 1000
3347 225 * Pr-lyxc. 900
3348 225 * 5KR UPU lyx 800
3349 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
3350 225 * 5KR , PRAKT 700
3351 225 * AB-PRc. 600
3352 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
3353 233a * 5kr slottet LYX 425
3354 233a * 5 kr slottet grön, plåtskarv vänster 125
3355 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
3356 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
3357 233b * prakt 700
3358 233b * AB , F 1700 500
3359 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
3360 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
3361 238 * prakt 100
3362 246-57 * prakt serie 250
3363 246-57 * kpl mkt bra serie 200
3364 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
3365 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
3366 266BC * LYX 4-block 200
3367 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
3368 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
3369 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
3370 267BC CB, * 2 st 4-block 350
3371 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
3372 267CB * LYXpar 125
3373 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
3374 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
3375 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
3376 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
3377 320B2 LYX F 440 100
3378 321BC+ CB * Linné 2 par 300
3379 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
3380 321BC * 15l Linné bra par 150
3381 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
3382 321bc,cb * 2 par Linné 300
3383 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
3384 321CB * Linné 4+3s par 150
3385 324BC * prakt 150
3386 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
3387 324CB * prakt 4- block 250
3388 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
3389 332C * PRAKT 75
3390 332CB * 5kr slottet fint par 350
3391 332CB * 5kr slottet 4+3 sid PR-LYX par 300
3392 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3393 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
3394 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
3395 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
3396 1b 4-bl AB F 2500 400
3397 1b * Lyxcentr 250
3398 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
3399 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
3400 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
3401 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
3402 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
3403 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
3404 3 * helfräscht AB ex 300
3405 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
3406 3a * 5 ö , PRAKT 325
3407 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
3408 3c * 5Ö PRAKT 300
3409 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
3410 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
3411 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
3412 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
3413 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
3414 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
3415 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
3416 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
3417 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
3418 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
3419 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
3420 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
3421 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
3422 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
3423 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
3424 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
3425 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
3426 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
3427 4g * AB ex ,lvht 300
3428 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
3429 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
3430 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
3431 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
3432 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
3433 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
3434 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
3435 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
3436 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
3437 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
3438 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
3439 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
3440 8 * 30ö PRAKT 1000
3441 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
3442 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
3443 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
3444 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
3445 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
3446 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
3447 15b * pr-lyx 120
3448 15b * PRAKT 6ö F 300 100
3449 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
3450 16A * 10ö typ1 , LYX 300
3451 17 *(*) prakt F 550 200
3452 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
3453 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
3454 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
3455 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
3456 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
3457 18b * 20ö fint ab ex 400
3458 18e * 20ö AB-PR 400
3459 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
3460 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
3461 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
3462 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
3463 18g * 20ö PR-LYX 700
3464 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
3465 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
3466 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
3467 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
3468 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
3469 19 * 20ö LYX CENTR 30
3470 19c * 20ö LYX 40
3471 20c * 24ö Prakt, F 800 225
3472 20cv1 *(*) 24ö gul Ä saknas hö AB-PR fräsch 275
3473 20d * 24ö gul praktex 200
3474 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
3475 20v2 * var. skadat i 225
3476 21 * 30ö LYX CENTR 80
3477 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
3478 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
3479 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
3480 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
3481 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
3482 22A * prc fräscht ex 300
3483 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
3484 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
3485 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
3486 22Ag * helfräscht AB 300
3487 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
3488 22Av2 * AB 350
3489 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
3490 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
3491 25 * starkt spegeltryck 125
3492 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
3493 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
3494 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
3495 25v3 * "ÖKE" AB 75
3496 25v4 * F 150 75
3497 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
3498 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
3499 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
3500 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
3501 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
3502 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
3503 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
3504 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
3505 46 * 8 ö linjer, prakt 65
3506 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
3507 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
3508 1 * prakt 200
3509 1 * 1Ö bra AB 110
3510 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
3511 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
3512 1-9 *- (*) 1-3,5+20Ö *, 6Ö, 24-50Ö (*) 7700 350
3513 1v * prakt ex F 650 200
3514 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
3515 2 * 3 Ö LYX 400
3516 2 *(*) pr-lyx ex 250
3517 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
3518 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
3519 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
3520 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
3521 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
3522 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
3523 2b * 3Ö LÖSEN PRAKT 200
3524 2b * 3ö violettakt karmin, PRAKT 150
3525 2v * prakt 250
3526 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
3527 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
3528 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
3529 3 * pr-lyx 225
3530 3 * prakt ex 5ö t 14 175
3531 3 * 5ÖRE BRUN AB-PRAKT 125
3532 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
3533 3a * 5ö brun, PRAKT 225
3534 3a * 5ö AB-PR 200
3535 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
3536 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
3537 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
3538 4c * 6ö AB-PR 300
3539 4c * 6ö orange AB 300
3540 5 * LYX 100
3541 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
3542 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
3543 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3544 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
3545 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
3546 6b * 20Ö PRAKT 250
3547 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
3548 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
3549 6c * PRAKTex 225
3550 6c * prakt 225
3551 6d * LYX 400
3552 7 * prakt 225
3553 7 * 24ö grå AB 125
3554 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
3555 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
3556 7b * 24Ö AB 110
3557 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
3558 7c * 24ö PR-LYX 350
3559 7c * 24ö olivgrå LÖSEN t 14 lLYX 300
3560 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
3561 7cv *(*) pr , F750 200
3562 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
3563 8 pr-lyx 200
3564 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
3565 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
3566 8a *30Ö BLÅAKTIGT GRÖN, bra AB ,F 3000 400
3567 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
3568 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
3569 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
3570 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
3571 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
3572 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
3573 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
3574 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
3575 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
3576 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
3577 11var * felperforerat. 100
3578 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
3579 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
3580 17 * LYX 24Ö 125
3581 17a * 24ö gråviolett praktex 500
3582 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
3583 17av2 * AB ex F 1000+ 275
3584 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
3585 17av2 * 24ö grålila , fräscht AB 3,3,4 F 1500 175
3586 17b * 24ö blålila, LYX 125
3587 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
3588 17c * 24Ö LYX 200
3589 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
3590 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
3591 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
3592 18a * AB, mörk fin färg 125
3593 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
3594 20 * 1KR LYX 300
3595 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
3596 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
3597 20 * AB-PR 100
3598 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
3599 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
3600 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
3601 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
3602 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

3603 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
3604 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
3605 EW ** GRÅ i 4-block ot. mellan horiz 200
3606 EW EWERTS, grönt 4-bl otandat horiz mellan märkena, tandat runt om. 125
3607 EW ** grön , par otand mellan 100
3608 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
3609 3 6sk ö medaljong SFF nytryck 75
3610 9P CARL XV ESSAY 12ö i blå färg och slät bakgrund, 2khtt. 500
3611 11P CARL XV ESSAY 30ö i blå färg och slät bakgrund, kht. 500
3612 12P CARL XV ESSAY 50ö i olivbrungul färg och slät bakgrund, 2khtt, nålstick. Ovanlig färg? 400
3613 60P (*) 1KR OSCAR PROVTRYCK hörnmarginal ex i d nyans mörkkarmin / gråaktigt svart , tryckt på K papper utan gummering. Utlåtande Peter Lorenzon 800
3614 85 (*) 20ö blå PROVTRYCK Marginal 4-block 1000
3615 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
3616 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
3617 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
3618 2265-66 ståltryck i grön färg 80
3619
EWERTS par ** grå felperf otandat vert. 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
3620 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
3621 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
3622 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
3623 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
3624 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
3625 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
3626 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
3627 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
3628 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

3629 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
3630 1F **3sk PARISFÖRFALSKNING, postfriskt , ovanligt ** 700
3631 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
3632 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
3633 9c2 ** 12ö vapen postfriskt AB-PR ex, lvht 1600
3634 21c ** 12ö matt ultramarinaktigt blå otroligt fräscht postfriskt ex med hörnmarginal med vm. ENDA KÄNDA 12ö ringtyp t 14 med hörnmarginal. Endast en handfull kända hörnmarginalex på ringtyp 4ö-1 riksdaler. FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT.F för bara postfrisk 21c ca 7500 5000
3635 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
3636 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
3637 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
3638 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
3639 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
3640 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
3641 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, bra AB marginal10-block, F 2022 2x5+2 x 800 = 9600 1000
3642 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, bra AB-PRAKT 4-block, med hörnmarginal med vattenmärke F 2022 5x 800 = 4000++ 600
3643 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, bra AB 4-block, F 2022 5x 800 = 4000 500
3644 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, AB-PRAKT 200
3645 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, marginalex 175
3646 33d ** 20 öre matt orangeröd. postfriskTtexemplar AV EN SÄLLSYNT NYANS SOM ** Nyansintyg O.P 33d F 2022 ca 6500 för nyansen men är svårare ** 1500
3647 33dv14 ** 20 öre matt orangeröd. Mycket fräscht par där det övre postfriska exemplaret har varianten "vit fyllning i 0:an". SOM ÄR STJÄRNMÄRKT I F 2022, nedre ex är *.
Nyansintyg O.P 33dv14. UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
3500
3648 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
3649 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
3650 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
3651 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
3652 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
3653 35 ** 25ö vm krona, LYX 200
3654 37 ** 50 ö vm krona, nära LYX 150
3655 38 ** 1 kr vm krona, PR- LYX 100
3656 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
3657 39 ** 5 kr vm krona, LYX 200
3658 39a ** 10ö boktryck utan PH, ab-pr 1500
3659 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
3660 40a ** 2ö PH , pr-lyxEX 75
3661 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
3662 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
3663 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
3664 41 Prakt 125
3665 41b ** 3ö ringtyp med PH, vackert hörn 20- BLOCK med ca 14 praktex , 3 märken med särade tänder , Fca 10500 1600
3666 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
3667 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
3668 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
3669 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
3670 42 4-block bra AB 700
3671 42 ** pr-lyx ex 500
3672 42 ** 4ö PRAKT 300
3673 42 ** 4ö ringtyp med PH, PRAKTEX 225
3674 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
3675 44 ** 6Ö AB 125
3676 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
3677 44a 6ö blålila, AB 110
3678 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
3679 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
3680 44c ** 6Ö RINGTYP MED PH PRAKT-AB 150
3681 44c 6 öre med PH ,AB 125
3682 45 ** 10ö med PH, AB 500
3683 45 ** 10Ö OSCAR BOKTRYCK med PH, AB 300
3684 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
3685 46 ** 20ö ringtyp med PH, vackert 4- BLOCK AB , F 15000 2500
3686 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
3687 46 ** 20ö ringtyp med PH, vackert AB ex 600
3688 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB 500
3689 46 AB ex 20ö PH 400
3690 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB-BA, F 3000 200
3691 47f ** 30ö fräscht AB 4-BLOCK, F 21000 2100
3692 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
3693 50 LYX 6 hörnmarg block 400
3694 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
3695 50 ** 10/12ö SUPERB 200
3696 50 ** 10/12ö ringtyp påtryck 1889, LYX 100
3697 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
3698 50 PRAKT 50
3699 50-51 ** 10/24ö ,10/12 ringtyp påtryck LYX 250
3700 50-51 ** 10/24ö ,10/12 ringtyp påtryck pr-lyx 150
3701 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
3702 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
3703 50v2 vc AB 250
3704 50v2 LYX-PRAKT EX med FÄRGKULA 250
3705 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
3706 51 ** 10/24ö ringtyp påtryck 1889, LYX 200
3707 51 4-BLOCK ,AB 160
3708 51a ** 10/24ö kraftigt rödorange marginal4-block, mycket svår i denna rödhet 500
3709 51a ** 10/24ö kraftigt rödorange marginalex, mycket svår i denna rödhet 225
3710 51a ** 10/24ö kraftigt rödorange mycket svår i denna rödhet 200
3711 51a PR-LYX 175
3712 51a ** 10/24ö rödorange svår nyans AB 100
3713 51b ** 10/24Ö ringtyp PRAKTEX 100
3714 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
3715 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
3716 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
3717 52a1 ** 5ö svagt gulakt. djupgrön, LYX EX 1900
3718 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
3719 52a1v11 5 öre svagt gulaktigt djupgrön. Vackert postfriskt mycket gott ex exemplar 3,3,5 med hel lödskarvlinje. F 2022 3500 + variant. En raritet variant på denna nyans och **. 1200
3720 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
3721 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
3722 52c ** Oscar 5 ö blågrön kvarts karta övre vä. AB-AB/Pr, fräsch . Facit 2020 10000 1200
3723 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR marginal 4-bl 350
3724 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR 4-bl 300
3725 52c ** Oscar 5 ö blågrön PRAKT 125
3726 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
3727 52c ** Oscar 5 ö blågrön bra AB 75
3728 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
3729 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
3730 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
3731 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm liten del ,LYX 350
3732 52d ** 5ö oscar ,PRAKT 4-BLOCK 160
3733 52d ** 5ö oscar , LYX 90
3734 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
3735 52g ** 5ö oscar tonat tryck, LYX 100
3736 52g ** 5ö oscar tonat tryck, PR-LYX 75
3737 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
3738 52v2 ** 5ö oscar ,grön säregen färg 4-BLOCK spegeltryck F 1600 300
3739 52v2 ** 5ö oscar ,grön säregen färg spegeltryck F 400 100
3740 52vm1 4-block, AB 45
3741 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
3742 53 ** 8ö Oscar, 10 block 5x2 i LYX, F 5000 för prakt. Fantastiskt Block! 900
3743 53 ** 8ö Oskar PR-LYX 40 BLOCK 8x5st, alla i PR-LYX F 8000, sällsynt kvalitet 800
3744 53 ** 8ö Oscar, marginal block 5x2 i PRAKT, F 2000 för prakt 300
3745 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
3746 53 ** 8ö Oscar, LYX,ex 200
3747 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
3748 53 ** 8ö Oscar, prakt 50
3749 53var ** 8ö blekt huvud, PR-LYX 100
3750 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
3751 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
3752 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
3753 54 ** 10ö LYX 175
3754 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
3755 54 LYX 100
3756 54 ** 10Ö LYX 100
3757 54 ** 10ö Oscar RÖD ,LYX, ur häfte 90
3758 54 ** 10ö PRAKT 75
3759 54 pr-lyx 70
3760 54 ** 10ö PRAKT 70
3761 54av1 ** 10ö otandat marginal 4-block F 6000 1000
3762 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
3763 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
3764 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
3765 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
3766 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
3767 54e1 ** 10ö Oscar, PRAKT 50
3768 54e2 ** 10ö Oscar, PRAKT 90
3769 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
3770 54g ** 10ö Oscar, PRAKT 50
3771 54P dito singel 100
3772 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
3773 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
3774 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
3775 55 bra AB 4-block F 2200 600
3776 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
3777 55 15ö PR-LYX 425
3778 55 15ö PRAKT 290
3779 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
3780 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
3781 55cvm2 AB 4-block F2400 700
3782 56 LYX 600
3783 56 ** 20Ö OSCAR PR-LYX 350
3784 56 ** 20ö oscar , PR-LYX centr 175
3785 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
3786 56c ** 20ö gråaktigt mattblå, PR-LYX 500
3787 56c ** 20ö gråaktigt mattblå, PRAKT 350
3788 56c ** 20ö gråaktigt mattblå, AB, F 1200 250
3789 56d ** 20ö blå, PRAKT F 1100 300
3790 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
3791 56v1 MARGINALPAR 450
3792 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
3793 56v1 bra marg 225
3794 57 ** 25ö PR, nyans 1000
3795 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
3796 57 ** 25ö AB-PR 200
3797 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
3798 57b2 **25ö Oscar gulor., PR-LYX, F 1400+ 450
3799 57vm4 ** 25ö oscar omvända kronor del 2st, F 2022 2300 300
3800 58 PRAKT, F 2400 800
3801 58 ** 30ö Oskar, PRAKT 500
3802 58 BRA AB 400
3803 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
3804 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
3805 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
3806 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
3807 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
3808 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
3809 59d ** 50ö Oscar, vacker AB ex 3,3,5 400
3810 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
3811 60 1 KR PRAKT EX 1500
3812 60 AB-PR 1300
3813 60 ** 1 KR PRAKT 1300
3814 60 bra AB ex F 3500 900
3815 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
3816 60b 1 KR MYCKET FINT AB EX 750
3817 60c ** 1kr mörk c-nyans , nära d. 3,3,5 postfriskt ex. Utlåtande P. Lorentzon. F 2022 6500 1600
3818 61-64 4-block serie PRAKT 375
3819 61-64 4-block serie ab-pr 175
3820 61-64 4-block serie ab 160
3821 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
3822 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
3823 61v4 AB F 450 100
3824 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
3825 61vm1 ** 1Ö siffertyp omv vm krona, PR-LYX 70
3826 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
3827 62 ** 2ö, PRAKT SIFFERTYP 60
3828 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
3829 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
3830 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
3831 62c pr-lyx 4-block 260
3832 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
3833 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
3834 62c 2ö 4-block PRAKT 150
3835 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
3836 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
3837 63vm1 ** 3ö siffertyp omv vm 4-bl AB, F 1000 200
3838 64 ** 4ö LYX 250
3839 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
3840 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
3841 64 ** 4ö PR-LYX 100
3842 65 Hörnmarg 4-block 7000
3843 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
3844 65 PRAKT 2000
3845 65 AB-PR garanti HOW 1600
3846 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
3847 65 ** 5kr Posthus, vacker AB ex 3,3,5 1000
3848 66 LYX 4-BLOCK 1500
3849 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
3850 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
3851 66 ** 20ö oscar utan vm LYX 4-BLOCK 800
3852 66 pr-lyx 250
3853 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
3854 66 prakt 175
3855 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
3856 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
3857 67 ** 25ö oscar utan vm i extremt ovanligt ljus (gulaktigt) orange för denna utgåva utan vm AB 4-BLOCK 3,4x3,5 mycket gott obj F 2600 600
3858 67 **25ö Oscar orange,LYX, F 1000+ 500
3859 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
3860 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
3861 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
3862 68-70 ** Lilla Riksvapnet vm krona , PR-LYX 90
3863 69 ** 2ö vm krona, LYX 100
3864 69 ** 2ö vm krona, LYX 80
3865 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
3866 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
3867 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 70
3868 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
3869 70 4ö prakt 50
3870 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
3871 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
3872 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
3873 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
3874 70vm 4-block AB 400
3875 70vm AB 125
3876 70vm omv vm, AB 110
3877 70vm1 ** 4ö omv krona, bra AB , F 950 200
3878 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
3879 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
3880 74var 2 märkesbilder 100
3881 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
3882 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
3883 75 ** 5ö vm krona,-LYX 200
3884 75 prakt 90
3885 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
3886 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
3887 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
3888 77 1 krona ,AB 500
3889 77 ** 1 kr medaljong vm krona ,AB 3,3,5 225
3890 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
3891 79bz ** 5ö medaljong KPV tydl. PR-LYX 60
3892 79var ** skarv par med förskjutning, ovanligt 300
3893 80 ** 7ö Medaljong, LYX 50
3894 82bz ** 10ö medaljong, tydlig KPV, PRAKT 50
3895 84 ** 15Ö MEDALJONG., rufft. PR-LYX 100
3896 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
3897 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
3898 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
3899 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
3900 84bz ** 15ö Medljong PR-LYX tydl KPV 90
3901 84bz ** 15ö medaljong vm KPV, bra AB 3,3,5 60
3902 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
3903 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
3904 84d ** vacker vågr par 100
3905 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
3906 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
3907 85 ** 20ö medaljong, praktex 90
3908 85abz ** 20ö medaljong vm KPV , LYX 300
3909 85bz ** 20ö medaljong vm KPV, bra AB 3,3,5 90
3910 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
3911 88 ** 30Ö , LYX ex 450
3912 88 PRAKT 30ö 300
3913 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
3914 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
3915 88bz AB-PRAKT 200
3916 88c ** 30ö brun medaljong PR-LYX med marginal 260
3917 89 ** 35ö medaljong, prakt- lyxex 200
3918 89a ** 35ö medaljong PR-LYX 200
3919 89Bz ** 35ö medaljong, vm kpv, pr 200
3920 90 ** 40ö medaljong PR-LYX 225
3921 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
3922 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
3923 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
3924 90bz ** 40 ö medaljong, bra AB 125
3925 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
3926 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
3927 91 50 öre AB 290
3928 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
3929 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
3930 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
3931 91bz ** 50ö medaljong , tydligt KPV 2200 300
3932 92 55 ö medaljong SFF nytryck 75
3933 96 hörnmarg pr-lyxex 800
3934 96 1kr PRAKT 750
3935 96 1 kr medaljong, prakt 700
3936 96 1KR AB-PRAKT 500
3937 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
3938 96 ** 1 KR MEDALJONG, BRA AB 3,3,5 390
3939 96 ** 1KR , AB 300
3940 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
3941 96 ** 1 kr medaljong postfriskt ex F 1800 175
3942 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
3943 96bz ** 1 KR MEDALJONG MED KPV mitt över märket, LYX EX 1300
3944 96bz ** 1kr medajong med KPV tydligt, LYX 1000
3945 96bz ** 1 KR MEDALJONG MED KPV mitt över märket, PR-LYX EX 800
3946 96bz ** 1kr medaljong, bra AB, KPV tvärsöver 400
3947 96bz ** 1 kr medaljong postfriskt marginal ex KPV mitt på F 2800 275
3948 96bz ** 1 KR MEDALJONG MED KPV mitt över märket, PR-LYX centr, 2 ktt, F 2800 200
3949 96var ** 1KR MEDALJONG, dragspelsveck, AB-PR 250
3950 96var ** 1 kr dragspelsveck, 200
3951 98 ** 2:12 medaljong , LYX 25
3952 99var 4-bl plåtsprickor genom medaljongen 100
3953 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
3954 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
3955 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
3956 101 ** 12/65 Ö MEDALJONG, PR-LYX 4-BL 50
3957 102 ** 27/55 Ö MEDALJONG, PR-LYX ex 25
3958 102Bz ** 27/55 Ö medalj. hörnmarg 6-bl plåtsiffra nr 3, 2 nedre ex KPV, PR-LYX 75
3959 102Bz ** 27/55 Ö medalj. marg 4-bl ala med KPV, PR-LYX 40
3960 102(v1) ** 27/55 Ö MEDALJONG, ½ FÖRSKJUTET PÅTRYCK , LYX ex 200
3961 102(v1) ** 27/55 Ö MEDALJONG, lite FÖRSKJUTET PÅTRYCK , LYX ex 75
3962 103 ** 27/65 ö Medaljong, LYX 50
3963 104v1 ** 27/80 förskjutet påtryck 300
3964 105 ** 5/ 2Ö LANDSTORM 1, LYX 90
3965 105 PRAKT 5 / 2ö 50
3966 105 ** 5/ 2ö Landstorm I , PR-LYX 50
3967 105-14 ** Landstorm I , bra serie med KPV, F 2500 500
3968 105-14 ** Landstorm I , praktserie 210
3969 105-14 ** Landstorm I , bra postfrisk serie 175
3970 105-14 ** Landstorm I , bra postfrisk serie 170
3971 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
3972 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
3973 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
3974 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
3975 105cx ** 5/ 2Ö LANDSTORM 1 MED VM / ,AB 200
3976 106 ** 5/ 3ö Landstorm I , LYX 100
3977 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
3978 106 PR-LYX 5/3ö 60
3979 106 ** 5/3Ö LANDSTORM I, PR-LYX 60
3980 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
3981 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
3982 107 PR-LYX 4ö 60
3983 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
3984 107 ** 5/ 4ö Landstorm I , PR-LYX 50
3985 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
3986 107CX 5/ 4Ö LANDSTORM 1 MED VM / , RARITET, PRAKTEX 4000
3987 107cz ** 5 / 4ö, vm KPV mitt på, LYX 200
3988 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
3989 108 ** 5/5ö PR 60
3990 108 ** 5/5Ö LANDSTORM I, PR-LYX 60
3991 108 ** 5/ 5Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 60
3992 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
3993 109 ** 5ö/6 ö PR 50
3994 109 ** 5/6Ö LANDSTORM I, PR-LYX 50
3995 109 5/6ö PRAKT 35
3996 109cz ** 5 / 6ö, vm KPV tvärsöver , LYX 200
3997 110 ** 10/ 12Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 60
3998 110 ** 10/12 Ö LANDSTORM I, LYX 30
3999 111 10/20ö LYX 90
4000 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
4001 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
4002 111 ** 10/20 Ö LANDSTORM I, PR-LYX 50
4003 111 ** 10/ 20Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 50
4004 112 ** 10/ 24ö Landstorm I , LYX 75
4005 112 ** 10/ 24Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 60
4006 112 ** 10/24 Ö LANDSTORM I, PR-LYX 50
4007 112 10/24ö PRAKT 40
4008 112CX ** 10ö/ 24Ö LANDSTORM 1 MED VM / , RARITET, AB , F 2022 6000 3000
4009 113 ** 10/30 Ö LANDSTORM I, LYX 100
4010 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
4011 113 ** 10/ 30Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 75
4012 113 ** 10/ 30ö Landstorm I , LYX 70
4013 113 ** 10/24Ö PR-LYX 60
4014 114 ** 10/ 50Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 60
4015 114 10 / 50ö PR-LYX 55
4016 114 PRAKT 10 på 50ö 50
4017 114 ** 10/ 50ö Landstorm I , Prakt 50
4018 114 ** 10ö/50 ö PR 45
4019 115 PRAKT 450
4020 115 1ö AB-PR 200
4021 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
4022 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
4023 115 AB 1ö Landstorm II 150
4024 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
4025 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
4026 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
4027 115v ** 5/1ö Landstorm II, lång fotstreck på L , bra ab 3,3,5 F 1100 250
4028 115var 2 märkesbilder 150
4029 117 ** 5/5ö Landstorm II, bra AB ex 125
4030 118 ** 5/ 6ö Landstorm II, PR-LYX 200
4031 118 PRAKT 125
4032 119 AB 4-block F3600 900
4033 119 PRAKT 5/12öre 650
4034 119 AB-PR 400
4035 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
4036 119a ** 5ö/ 12ö AB ex 3,3,5 200
4037 120 prakt 300
4038 120 ** 20ö ,PR 250
4039 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
4040 120 AB-PRAKT 175
4041 121 ** prakt 600
4042 121 ** 10 / 24Ö LANDSTORM II, PRAKT 475
4043 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
4044 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
4045 121av1 ** 10/24ö blåaktigt lila, AB-PR, kort fot L 400
4046 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
4047 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
4048 122 ** 10/30ö PR-LYX ex 200
4049 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
4050 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
4051 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
4052 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
4053 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
4054 123 ** 10ö/ 50ö fräscht välcentr AB ex 3,3,5 200
4055 123 bra AB ex 150
4056 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
4057 123 10/50ö normalex BA 100
4058 123a ** 10/ 50Ö LANDSTORM II, PRAKT 250
4059 123a 50Ö AB 125
4060 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
4061 123b ** 10/50 ö orangebrun, AB , 3,3,5 125
4062 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
4063 123var ** 10/50ö delar av 2 påtryck 200
4064 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
4065 124 ** 1KR ,AB-PR 750
4066 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
4067 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
4068 124 AB ex 550
4069 124b ** 10/ 1kr bra AB 450
4070 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
4071 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
4072 125 ** 10Ö/ 5KR Landstorm II, PRAKT 4-BL 1400
4073 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
4074 125 Prakt 700
4075 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
4076 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
4077 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
4078 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
4079 125 ** 10/ 50KR LANDSTORM II, PR-LYX 550
4080 125 ** 10Ö/ 5KR Landstorm II, PRAKT 500
4081 125 ** 10ö/ 5kr blå, PRAKTEX 4,4,5 450
4082 125vm1 ** 10/5kr OMV VM PR-LYX 1200
4083 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
4084 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
4085 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
4086 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
4087 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
4088 126-35 ** Landstorm III, prakt serie 210
4089 126-35 ** Landstorm III, bra serie 7/2ö LYX 180
4090 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
4091 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
4092 126cx ** 7+7/2ö , vm / bra AB , F 2022 550 140
4093 126cx 2ö omv linje AB 125
4094 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
4095 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
4096 128 ** 7ö/ 4ö LANDSTORM III, PR-LYX 50
4097 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
4098 130 ** 7ö/ 6ö LANDSTORM III, PR-LYX 50
4099 131 ** 12+8/12ö Landstorm III, PR-LYX 50
4100 131 12+8/12ö PRAKT 40
4101 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
4102 132 ** 12+8/20ö Landstorm III, LYX 75
4103 132 ** 12ö/ 20ö LANDSTORM III, PR-LYX 50
4104 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
4105 133 ** 12ö/ 24ö LANDSTORM III, PR 45
4106 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
4107 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
4108 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
4109 134 ** 12+8/30ö Landstorm III, PR-LYX 50
4110 134 ** 12ö/ 30ö LANDSTORM III, PR-LYX 45
4111 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
4112 135 ** 12ö/ 50ö LANDSTORM III, PR-LYX 50
4113 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
4114 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
4115 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
4116 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
4117 136 ** 10/10Ö LUFTPOST, PR-LYX 20
4118 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
4119 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
4120 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
4121 136-38 ** Luftpost 1920 kpl, fin serie 110
4122 136-38 ** LUFTPOST, kpl serie AB-PRAKT 100
4123 136-38 ** LUFTPOST, kpl serie AB 80
4124 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
4125 136var ** 10/10Ö LUFTPOST, PR-LYX, stora tänder nedtill 35
4126 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
4127 137 ** 20/2ö Luftpost , PR-LYX 4-BL 100
4128 137 ** 20/2ö Luftpost , LYXex 75
4129 137 ** 20/2ö LUFTPOST prakt 15
4130 137cz ** 20/2ö Luftpost , PR 4-BL, 2övre KPV mitt på 125
4131 137cz ** 20/2ö Luftpost , AB-PR hörn marginal 4-BLOCK , 2övre KPV mitt på 110
4132 137v2 ** 20/2ö LUFTPOST 2 påtryck 150
4133 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
4134 138 ** 50/4ö LUFTPOST 6-block, pr-lyx 400
4135 138 PRAKT 300
4136 138 ** 50/ 4öö Luftpost 1920 , Prakt, F 800 120
4137 138 ** 50/4ö LUFTPOST prakt 90
4138 138 ** 50/4ö LUFTPOST prakt 80
4139 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
4140 138v2 ** 50/4ö LUFTPOST förskjutet påtryck 150
4141 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
4142 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
4143 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
4144 139b 3ö AGRG, LYX 200
4145 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
4146 139b AGRG AB 50
4147 139var ** 3Ö 2 MÄRKESBILDER I HÖJDLED 90
4148 140A ** 5ö grön typ1 , AB-PR 80
4149 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
4150 140Aa ** 5ö Lejon 2 sid, grön TYP 1 AGRG , sign BG AB-PR 125
4151 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
4152 140Ab prakt 125
4153 140Ab prakt 120
4154 140Ab AB 50
4155 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
4156 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
4157 140Acx AB-PRAKT 475
4158 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
4159 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
4160 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
4161 140Ca ** 5ö Lejon 4 sid, grön TYP 1 PR-LYX 200
4162 140Ca 4-block , AB 720 150
4163 140Ca ** 5ö Lejon 4 sid, grön TYP 1 PR 125
4164 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
4165 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
4166 140Ccx ** 5ö Lejon 4 sid, grön TYP 1 PRAKT, sign BG 125
4167 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
4168 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
4169 140Ccx ** 5ö lejon grön 4s typ1 med vm, bra AB 80
4170 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
4171 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
4172 140cxz vackert par, F 1500 500
4173 141A ** 5ö brun B-ppr, PR-LYX EX 600
4174 141A ** 5ö brun B-ppr, PR-LYX centr 400
4175 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
4176 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
4177 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
4178 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
4179 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
4180 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
4181 141bz ** 5ö brunröd Lejon typ 1, PRAKT 500
4182 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
4183 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-LYX, F 900++ 400
4184 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
4185 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-AB, F 900++ 200
4186 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm AB, F 900++ 150
4187 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
4188 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
4189 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
4190 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
4191 142Acx ** 5ö brunröd, vm linjer, PRAKT 100
4192 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt 75
4193 142Acx ** 5ö Lejon brun vm /, prakt ,sign BG 70
4194 142Acx ** 5ö Lejon brun vm /, prakt-AB sliten plåt 55
4195 142Acx ** 5ö Lejon brun vm /, LYXcentr 50
4196 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
4197 142Ea ** 5ö brunröd t 13 på A1 ppr, sign BG A1, praktex 4,4,5, svår , F 2022 142Ed 3000
4198 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
4199 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
4200 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
4201 142Ecc AB 80
4202 143Aa1 5ö PR , A1 60
4203 143Ab ** 5ö Lejon A2 ppr, PR-LYX 40
4204 143Ac prakt 100
4205 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
4206 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
4207 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
4208 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
4209 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
4210 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
4211 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
4212 143C ** 5ö Lejon 4 sid, grön, PRAKT 60
4213 143Ca 4-block, PR-LYX 200
4214 143Ca ** 5ö Lejon 4 sid, grön,A1 PRAKT-LYX 70
4215 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
4216 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
4217 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
4218 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
4219 143Cc 4-BLOCK, AB VACKERT 80
4220 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
4221 143Cc ** 5ö Lejon 4 sid, grön, AR3 PRAKT 60
4222 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
4223 143Ea PRAKT 150
4224 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
4225 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
4226 143Eb ** 5ö t 13 par med plåtskarv AB 30
4227 143Eb ** 5ö Lejon grön t13 A3 ppr, sign BG 20
4228 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
4229 143Ecxz ** 5ö Lejon grön t13 vm / + KPV, PRAKT 20
4230 144A AB-PR A2 ppr 200
4231 144A A2 10ö grön AB 150
4232 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
4233 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
4234 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
4235 144Abz ** 10ö grön Lejon, KPV , sign BG, P-LYX 800
4236 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
4237 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
4238 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
4239 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
4240 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
4241 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT-LYX 150
4242 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT 125
4243 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT, NR 48 postal siffra på baksidan 120
4244 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
4245 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
4246 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid , AGRY PRAKT-LYX 175
4247 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
4248 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
4249 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
4250 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
4251 144Ccx ** 10ö Lejon grön 4-sid vm / , PRAKT 400
4252 144Ccx pr-lyx 300
4253 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
4254 144Ccx ** 10ö Lejon grön 4-sid , v m / PRAKT-LYX 300
4255 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
4256 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
4257 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
4258 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, LYX 100
4259 144Ecx ** 10ö lEJON GRÖN T 13 VM, LYX 100
4260 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX, plåtskarvpar 80
4261 144Ecx ** 10ö Lejon grön T 13 , vm / PRAKT-LYX 60
4262 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX 50
4263 144Ecxz 10ö Lejon t 13 linje + KPV, LYXex 1000
4264 144Ecxz ** 10ö grön T-13 Lejon vm /+KPV, PR 400
4265 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
4266 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
4267 145A ** 10 ö violett, LYX 100
4268 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
4269 145A prakt 50
4270 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
4271 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
4272 145C bra AB 4-block 125
4273 145C ** 10ö Lejon violett, A1 , LYX 125
4274 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
4275 145C PRAKT 70
4276 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
4277 145C ** 10ö Lejon violett, A1 , P-LYX, sign BG 60
4278 145E ** 10ö Lejon gråakt. violett t 13, A1 , PR-LYX 200
4279 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
4280 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
4281 145Ea ** 10ö violett typ1 , pr-lyx ex 200
4282 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2 PPR, prakt 110
4283 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2ppr, AB-prakt 90
4284 145Ecx ** 10ö Lejon . violett t 13, vm /LYX 60
4285 145Ecx PRAKT 50
4286 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
4287 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
4288 146A ** 10Ö LEJON violett, LYX 100
4289 146Aa ** 10ö violett prov A3 ppr, PR- LYX 200
4290 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
4291 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
4292 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX plåtskarv par 60
4293 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PRAKT 30
4294 146C ** 10ö Lejon violett, A3, PR-LYX 70
4295 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
4296 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
4297 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
4298 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
4299 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
4300 146Ca ** 10 ö Lejon vilett typ 2 på A1 ppr, 3,3,5 300
4301 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
4302 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
4303 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
4304 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
4305 146E ** 10ö Lejon violett t 13, A3, PR-LYX 90
4306 146Eb prakt 200
4307 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, PR-LYX 225
4308 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
4309 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
4310 147 ** 25ö agrg PR-LYX 25ö plåtskarv vä 125
4311 147 ** 25Ö orange Lejon, A1, AB 70
4312 148Aa ** 30ö Lejon brun AGRY, LYX 100
4313 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
4314 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
4315 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
4316 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
4317 148Acx ** 30ö Lejon brun vm /, PR-LYX 75
4318 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
4319 148Acxz PRAKT 200
4320 148Acxz ** 30ö Lejon, xm/ +KPV tydligt, AB-PR 200
4321 148Acxz ** 30ö fit AB ex 3,3,5 F 750 120
4322 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
4323 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
4324 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
4325 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
4326 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
4327 148C AB-PR 250
4328 148C bra AB 200
4329 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
4330 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
4331 149A ** 10ö G.V. EN FACE, AGRY PPR, AB 125
4332 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
4333 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
4334 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
4335 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
4336 149Ab ** 10Ö EN FACE, LYX 600
4337 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
4338 149Ab AB-PRAKT 200
4339 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
4340 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
4341 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
4342 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
4343 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
4344 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
4345 149Ac B ppr AB 150
4346 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
4347 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
4348 149b ** 10ö röd G.V en face, AGRG, prakt 400
4349 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
4350 149C ** 10ö g.v. en face 4 -sid, superbt LYXex 300
4351 149C bra AB 4-bl F 640 250
4352 149C ** 10ö En Face, LYX 210
4353 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
4354 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
4355 149C ** 10ö En Face, PR-LYX 170
4356 149C ** 10ö En Face, PR-LYX par 150
4357 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
4358 151a ** 20 ö En Face, AGRG ppr, fint 5-strip 800
4359 151A ** 20ö En Face, PRAKT, AGRG 350
4360 151A AB 200
4361 151A ** 20ö G.V. EN FACE, B ppr, AB-PR plåtskarv hö 200
4362 151A ** 20ö En Face, AB, AGRG 165
4363 151A ** 20ö En Face, AB, AGRG 130
4364 151Aa ** 20ö ultramarinblå G.V.EN FACE, AGRG AB-PRAKT F 9500+, shade certificate Norsten. 6000
4365 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, PR-LYXex av detta svåra märke. 5500
4366 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
4367 151Abz ** 20Ö GG.V. en face, VM kpv, Kkt, F3800 350
4368 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
4369 151C **20ö En Face blå 4sid övre marginal15 block 10 horisontellt (hel rad ur helark) med även 5 tillså blir 10block med övre 5strip till hö. Ovanligt med 10-strip: F 2020 10.500kr 600
4370 151C ** 20ö G.V. EN FACE, 4-BLOCK, PR-LYX 600
4371 151C Bra AB 4-BLOCK 400
4372 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
4373 151C ** 20ö En Face, 4-block med marginal och plåtskarvsiffra 0 i marginalen . F 2800+ 400
4374 151C ** 20ö En Face, PR-LYX 250
4375 151C AB 125
4376 151C ** 20Ö G.V.EN FACE, AB-PRAKT F 700 125
4377 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
4378 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
4379 151Cb ** 20ö En Face PR-LYX 300
4380 151Cb PRAKT 250
4381 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
4382 151Cb ** 20ö En Face PR-AB 175
4383 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
4384 151Cb ** 20ö En Face AB 110
4385 151Cb ** 20ö G II A.dolf AB-PR 95
4386 151Cbz ** 20ö En Face 4-bl alla med KPV, F minst 7200kr F 2022 1000
4387 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
4388 151Cbz ** 20ö En Face tydligt KPV, LYX 900
4389 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
4390 151Cbz ** 20ö en face PR-LYX med KPV 700
4391 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
4392 151Cbz ** 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 600
4393 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
4394 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
4395 151Cvar ** 20ö G.V. EN FACE 4-SID, B ppr, AB plåtskarv hö, blått streck i pannan 200
4396 152A ** 20Ö G.II.A. AGRG papper, PRAKT 40
4397 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
4398 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
4399 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
4400 152Abz AB-pr 175
4401 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
4402 152Abz AB 125
4403 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
4404 152Acx ** 20Ö G.II.A vm /, PR-LYX, SVÅRT 1400
4405 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
4406 152Acx ** 20ö .G.II.A. AB , 3,3,5 F 2022 3750 400
4407 152C ** 20Ö G.II.A. 4sid LYX ex 150
4408 152C AB 4-BLOCK 100
4409 152C ** G.II. A. 20ö 4-sid, PRAKTEX 75
4410 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
4411 152Cbz ** G.II. A. 20ö 4-s vm KPV tvärsöver, PR 190
4412 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
4413 152cBZ ** 20 ö G-II.A. kpv, PRAKT 125
4414 152Cbz BRA AB ex 110
4415 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
4416 152Cbz AB 60
4417 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
4418 153 ** 20ö G.VASA. PR, siffra 24 baksid 75
4419 153a ** 20Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT 200
4420 153a ** 20ö Gustav Vasa AGRY ppr, AB 3,3,5 150
4421 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
4422 153b ** 20ö G. VASA. PRAKT 95
4423 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
4424 153b,cBz ** Gustav Vasa 20ö 2 nyanser med KPV, F 2020 1450, 200
4425 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
4426 153bz AB 50
4427 153c pr-lyx 200
4428 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
4429 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
4430 153cBZ ** 20ö G. VASA. AB, F 2022 950 175
4431 154 110ö PR-LYX 600
4432 154 bra AB 300
4433 154a ** 110ö Gustav Vasa Praktex på AGRY 750
4434 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
4435 154a ** 110Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT, PLÅTSKARV HÖ 500
4436 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
4437 154Aa AB 1400 300
4438 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
4439 154b ** 110ö G.VASA. PRAKT 500
4440 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
4441 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
4442 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
4443 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
4444 155a ** 140ö AGRG ppr Gustav Vasa, PRAKT 1700
4445 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
4446 155a AB ex F 3300 900
4447 155a ** 140 ö Gustav Vasa AB-PRAKT, svår 900
4448 155a ** 140ö Gustav Vasa AGRG ppr, bra AB 800
4449 155a ** 140ö G Vasa ,AGRG ppr, perfekt tandning , AB, 3,3,5, svårt märke 700
4450 155a agrg , AB 500
4451 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
4452 155bz ** 140ö Gustav Vasa med KPV, Praktex 500
4453 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
4454 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
4455 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
4456 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
4457 156 ** 35ö postemblem typ1, PR-LYX 450
4458 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
4459 156 ** 35Ö Postemblem typ 1, A1 , PR-LYX 400
4460 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
4461 156 BRA AB 250
4462 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
4463 156 ** 35ö Postemlem typ 1 ,PRAKTEX sign BG A1 ppr 250
4464 156 35ö gul, typ 1, AB 200
4465 156 ** 35ö Postemlem typ 1 ,A1 ppr, AB 150
4466 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
4467 156cx ** 35Ö Postemblem typ 1,vm linjer / ,LYX 1100
4468 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
4469 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
4470 156cx AB 250
4471 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
4472 157 ** 35ö Postemlem typ 2 ,A1 ppr, PRAKT 400
4473 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
4474 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
4475 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
4476 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
4477 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
4478 158 ** 40 ö Postemlem typ 1 , sign BG, AGRG ppr, PRAKTcentr, svag gummiböj 150
4479 159 ** 40 ö Postemlem typ 2 , sign BG AI ppr, PRAKT 200
4480 159 ** 40 ö Postemlem typ 2 A1 , bra AB 175
4481 159 ** 40 ö Postemlem typ 2 , PRAKT 170
4482 159a prakt 400
4483 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
4484 159a 40ö typ 2, LYXc 200
4485 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
4486 159b ** 40ö B ppr prakt 1000
4487 160 ** 45ö Postemblem typ 1, LYX, svår i denna kvalitet 1500
4488 160 ** 45 ö Postemlem typ 1 , PRAKT 800
4489 160 AB-PR 400
4490 160 AB 300
4491 160 ** 45ö postembl. typ 1, plåtskarv vä,AB 300
4492 160 ** 45ö Postemblem typ 1, AB 210
4493 161 ** 45 ö Postemlem typ 2 A1 , LYX 60
4494 162 ** 60ö Postenblem AGRG ppr, LYX 500
4495 162 ** 60ö Postenblem AGRG ppr, PR-LYX 400
4496 162 ** 60ö Postenblem AGRG ppr, PR-LYXPLÅTSKARVPAR 400
4497 162 ** 60ö Postenblem AGRG ppr, PR-LYX 325
4498 162 ** 60 ö Postemlem typ 1 , sign BG AGRG PRAKT 175
4499 162 ** 60 ö Postemlem typ 1 , AGRG PRAKT 160
4500 162 ** 60 ö Postemlem typ 1 , AGRG Plåskarv hö, AB 100
4501 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
4502 162cx ** 60ö Postemblem 60ö vm /, PRAKTEX 900
4503 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
4504 162cx fint AB 60ö linjer 550
4505 163 ** 60 ö Postemlem typ 2 , A2 PRAKT 600
4506 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
4507 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
4508 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
4509 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
4510 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
4511 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
4512 165bz 80ö KPV, AB 150
4513 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
4514 165cx ** 80 ö Postemlem vm / , PR-LYX 175
4515 166 **85 ö Postemlem A2, LYX 150
4516 166 ** 85 ö Postemlem , A2ppr LYX 130
4517 166b 85ö blåakt mörkgrön, A2ppr F2022,LYX 150
4518 166c ** 85ö blåakt mörkgrön, A3ppr LYX 130
4519 167 90ö prakt 650
4520 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
4521 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
4522 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
4523 167b AB-pr 900
4524 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
4525 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
4526 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
4527 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
4528 167c 90ö skifferblå, sign BG, bra AB 750
4529 167c 90ö vitt ppr, AB 400
4530 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
4531 168 ** 1kr rödakt or. Posteml. , A3 ppr LYX 400
4532 168a ** 1kr Postemlem A1, AB, plåtskarv hö 75
4533 168c ** 1kr rödaktigt orange, A3 ppr, LYX 500
4534 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
4535 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
4536 169a ** 110ö agrg, sign BGAB-PR 90
4537 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
4538 169cx **110 ö Postemlem vm /, PR- LYX 35
4539 169cxvar ** 110ö vm / , stor plåtskarvlinje 40
4540 170 ** 115 ö Postemlem A2, LYX 170
4541 170a ** 115Ö POSETMBLEM , A1, LYX 200
4542 170a ** 115ö brunröd, A2 ppr, prakt 60
4543 170b ** 115Ö POSTEMBLEM , A3 ppr, prakt 125
4544 170b2 prakt 150
4545 171 prakt 120ö svart 650
4546 171 ** 12ö svart, bra AB 390
4547 171 120 ö AB , F 1600 350
4548 171 ** 120 ö svart Postemlem A2, bra AB 300
4549 171 ** 120ö svart Postembl , AB plåtskarv vä 250
4550 171 ** 120ö svart Postemblem , AB 225
4551 172a ** 120ö lilarosa postemblem, PR-LYX 125
4552 172a ** 120Ö POSTEMBLEM , A1 ppr, prakt 110
4553 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
4554 174a 145ö PRAKT 95
4555 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
4556 174b 145ö, PR-LYX 110
4557 174b ** 145ö PR-LYX 110
4558 174b ** 145ö Postemblem, PRAKT 70
4559 174c ** 145ö Postemblem vitt ppr, LYX 100
4560 174c ** 145ö Postemlem A3, prakt 50
4561 175A ** 15ö violett praktexa1 PPR 160
4562 175A ** 15ö violett praktex A1 ppr 140
4563 175Aa 15ö PRAKT 175
4564 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
4566 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
4567 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
4568 175C ** 15ö violett G. V. profil vä. PRAKT 150
4569 175C ** 15ö violett 4-sid praktex A1 ppr, AB 90
4570 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
4571 176A prakt-lyx, A2ppr 300
4572 176A ** 15Ö RÖD TYP 1, A 1 PPR, LYX 300
4573 176A ** 15ö röd G.V. profil vä. PRAKT, sign BG 250
4574 176A ** 15Ö röd G V profil vätyp 1, AB 110
4575 176C ** 15ö röd profil vä. 4-sid, LYXEX 600
4576 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
4577 176C ** 15ö röd profil vä. 4-sid, LYXEX 375
4578 176C ** 15ö röd profil vä. 4-sid, PR- LYXEX 300
4579 176C ** 15ö röd G.V. profil vä. PRAKT, sign BG 240
4580 176C ** G.V. 15 röd typ 1 ,4-BLOCK pos 4 *, plåtskarv block F 2100 225
4581 176C prakt 200
4582 176C ** 15ö röd profil vä. 4-sid, PRAKTEX 175
4583 176C ** 15ö röd G.V. profil vä. AB 110
4584 176Ca ** 15ö röd typ 1 G. V. profil vä. PRAKT 200
4585 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
4586 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
4587 177A ** 15ö röd typ 2, G. V. profil vä. PR-LYX 75
4588 177Aa prakt 90
4589 177Aa PR 75
4590 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
4591 177Aa ** 15ö röd G.V. profil vä.A1 ppr PRAKT, sign BG 45
4592 177Ab Rent tryck ab f 700 250
4593 177Ac prov ppr, AB 200
4594 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
4595 177Ad ** 15ö röd G.V. profil vä.A3 ppr PRAKT 140
4596 177Ad ** 15Ö RÖD TYP 2, A 3 PPR, PRAKT 90
4597 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
4598 177C ** 15ö röd typ 2, G. V. profil vä. PR-LYX 200
4599 177Ca ** 15Ö RÖD TYP 2, A 1 PPR, PRAKT, plåtskarv vänster 175
4600 177Ca ** 15ö röd G.V. profil vä.A3 ppr PRAKT 160
4601 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
4602 177Cb 4-block , fint AB 800
4603 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
4604 177Cb ** 15Ö RÖD TYP 2 rent tryck ,4-BLOCK A 1 PPR, AB, plåtskarv hö. F 4000 500
4605 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
4606 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
4607 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
4608 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
4609 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
4610 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
4611 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
4612 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
4613 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
4614 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
4615 178A ** 15ö brun G.V. profil vä.A3 ppr LYX 110
4616 178A ** 15ö brun, G. V. profil vä. LYX 75
4617 178A 15ö brun, PR-LYX 70
4618 178A 15ö brun , PRAKT 60
4619 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
4620 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
4621 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
4622 178C ** 15ö brun G.V. profil vä.A3 ppr LYX 150
4623 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
4624 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
4625 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
4626 178Cvar vågr.brunt streck 100
4627 179Ac PRAKT AV ppr 800
4565 179Ac ** 20ö G.V. profil vä på AV PPR, F2022 179Ab AV ppr, PRAKTEX, normalex F 1900 500
4628 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
4629 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
4630 179Afvar färgstänk PRAKT 200
4631 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
4632 180a ** 20ö röd , G. V. profil vä. PR, plåsk. hö 150
4633 180A 20ö röd, AB 80
4634 180b LYX 450
4635 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
4636 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
4637 180b prakt ex 300
4638 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
4639 180b ** 20ö röd G.V. profil vä. A3 ppr par AB 225
4640 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
4641 180var ** 20ö röd G.V. variant röd fläck hö marg. AB 3,3,5 110
4642 181 ** 20ö ORANGE G.V. profil vä. A1 ppr AB 80
4643 183 ** 25ö blå, G. V. profil vä. A3 ppr LYX 300
4644 183 ** 25ö blå, G. V. profil vä. A1ppr PR-LYX 175
4645 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
4646 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
4647 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
4648 183d ** 25ö BLÅ G.V. profil vä. A3 ppr PRAKT 120
4649 184 prakt 25ö orange 300
4650 184 ** 25ö G. V.orange profil vä. A3ppr P-LYX 250
4651 184 ** 25ö orange, G. V. profil vä. A3 ppr PR 210'
4652 184 25ö orange, AB 200
4653 184 ** 25ö orange, G. V. profil vä. A3 ppr PR 160
4654 184 ** 25ö or. G.V. profil vä. A3 ppr PRAKTC 125
4655 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
4656 185 ** 25ö blå G.V. profil vä. A3 ppr PRAKT 50
4657 185c ** 30ö mörkblå vitt ppr , PR-LYX 100
4658 186 ** 30ö G.V. profil Vä. A1 prakt 160
4659 186 ** 30ö brun G.V. profil vä. A2 ppr,plåskarv hö 95
4660 186a ** 30ö brun A1 ppr , PR-LYX 175
4661 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
4662 186b rent tryck PRAKT 400
4663 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
4664 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
4665 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
4666 186c,var ** 30ö vitt ppr vitt papper G.V. AB 3,3,5 800
4667 187 ** 35ö G.V. profil Vä. A2 PR-LYX 400
4668 187a ** 35ö karmin G.V. profil vä. A2 ppr, AB 190
4669 187b ** 35Ö RENT TRYCK , PRAKT 500
4670 187c ** 35ö violett vitt ppr , PR-LYX 150
4671 189 ** 40ö grön typ 1 G. V. profil vä. PR- LYX 700
4672 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
4673 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
4674 190a ** 40ö grön G.V. profil vä. A2 ppr, AB-PR pltskarv hö 190
4675 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
4676 190b ** 40ö G.V. profil Vä. A3 PRAKT, f 1500+ 300
4677 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
4678 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
4679 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
4680 191b prakt 45
4681 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
4682 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
4683 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
4684 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
4685 192b 50ö grå, AB 200
4686 192b ** 50ö grå G.V. profil vä. A1 ppr, AB 180
4687 193 ** 85ö G. V. profil vä. A1ppr LYX 500
4688 193 prakt 225
4689 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
4690 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
4691 194 115Ö PRAKT 150
4692 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
4693 195 ** 145ö G. V. profil vä. LYX 150
4694 195 PR-LYX 100
4695 195b ** 145ö G.V. profil Vä. A2 PRAKT 55
4696 196 ** 5Ö Kongress prakt-lyx 30
4697 196-208 **/ 5ö-1kr ( ej 80ö) i 4-block med 2 var ** , F 2020 ca 15.300 1500
4698 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
4699 196var pr. par med tryckvar 150
4700 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
4701 197 ** 10ö Kongress PR-LYX 4-BLOCK 100
4702 197 ** 10Ö Kongress LYX 60
4703 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
4704 197 ** 10Ö GRÖN pr-lyx EX 45
4705 197 ** 10ö Kongress, PR-LYX 35
4706 197cx LYX 4-BLOCK 600
4707 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
4708 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
4709 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
4710 197cx ** 10ö UPU vm linjer 3-strip AB-PR 200
4711 197cx prakt 170
4712 197cx ** 10ö grön Kongress vm / , PR-LYX 150
4713 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
4714 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
4715 197cx ** 10ö Kongress, vm linjer PR-AB 75
4716 197cxz ngt ktt 200
4717 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
4718 199 4-BLOCK, FINT AB 250
4719 199 20ö PR-LYX 125
4720 199 ** 20Ö Kongress , prakt 100
4721 199 ** 20Ö PRAKT 95
4722 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
4723 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
4724 200 ** 25ö PR-LYX 150
4725 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
4726 200 25ö Kongress, AB 90
4727 200 ** 25ö ab-pr 90
4728 201 ** 30ö Kongress 4-BL AB 250
4729 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
4730 201 30ö Kongress, LYX 200
4731 201 ** 30ö Kongress PR-LYX 200
4732 201 30ö Kongress, PRAKT 125
4733 201 ** 30ö blå PRAKT 125
4734 201 AB 100
4735 201 ** 30ö Kongress AB plåtskarv vä 70
4736 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
4737 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
4738 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
4739 201b ** 30Ö GRÖNBLÅ, LYX 1000
4740 201b **/* 30ö Kongress GRÖNBLÅ 4-block med 2 st ** AB-PRAKT, svårt 4-block, F 4500++ 900
4741 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
4742 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
4743 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
4744 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
4745 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
4746 201b Lyx men svgt ve. 250
4747 201b ** 30ö Kongress grönblå praktcentr 2ktt 200
4748 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
4749 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
4750 202 ** 35ö Kongress LYX 300
4751 202 ** 35ö svart KONGRESS , LYX 250
4752 202 ** 35ö svart Kongress , PR-LYX 150
4753 202 35ö Kongress, AB 100
4754 202 ** 35ö Kongress AB plåtskarv vä 80
4755 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
4756 203 ** 40ö Kongress 3-strip LYX 600
4757 203 ** 40ö Kongress PR-LYX plåtskarv vä 300
4758 203 ** 40ö grön PRAKT 200
4759 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
4760 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
4761 203 AB 125
4762 203 ** 40ö Kongress, praktex 100
4763 204 ** 45ö Kongress 3-strip LYX 750
4764 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
4765 204 PRAKT 325
4766 204 ** 45Ö Kongress , prakt-LYX 275
4767 204 ** 45 Ö PRAKT 250
4768 204 ** 45Ö Kongress, PR- LYX ex 250
4769 204 ** 45ö Kongress PR- LYX 250
4770 204 AB 45ö 200
4771 204 ** 45ö Kongress prakt 150
4772 204 ** 45ö Kongress AB plåtskarv vä 100
4773 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
4774 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
4775 205 praktex 50 öre 325
4776 205 ** 50ö svart Kongress , LYX 300
4777 205 ** 50 Ö PRAKT 250
4778 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
4779 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
4780 206 60 öre PRAKT-LYX 500
4781 206 ** PR-LYX 60ö 400
4782 206 60ö Kongress, PR 325
4783 206 ** 60 Ö PRAKT 325
4784 206 ** 60ö KONGRESS rödlila , PR-LYX 300
4785 206 ** 60Ö Kongress , prakt-LYX 300
4786 206 AB 250
4787 206 ** 60ö rödlila Kongress , PRAKT 250
4788 206 ** 60ö Kongress AB-PRAKT 200
4789 206 ** 60ö Kongress AB 150
4790 207 LYX 80ö 475
4791 207 ** 80ö Kongress LYX 450
4792 207 ** 80 Ö PRAKT 350
4793 207 ** PR-LYX 80ö 350
4794 207 ** 80ö Kongress , prakt-LYX 290
4795 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
4796 207 ** 80Ö Kongress, PR- LYX ex 250
4797 207 ** 80ö Kongress PR-LYX 250
4798 207 ** 80ö grön Kongress , plåtskarv hö, AB 150
4799 208 ** 1KR GRÖN, PR-LYX 550
4800 208 PRAKT 1 kr 475
4801 208 ** 1kr AB-PR 450
4802 208 ** 1 KR Kongress , prakt-LYX 400
4803 208 AB 300
4804 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
4805 208 ** 1Kr Kongress, AB-PR 200
4806 209 **/* 2 kr Kongress PRAKT 4-block med 2st **,F 6500++ prakt 1100
4807 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
4808 209 ** 2kr vackert ex 600
4809 209 ** 2KR Kongress , pr-lyx centr, diagonalt veck 250
4810 210 5 KR PR-LYX EX 2300
4811 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
4812 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
4813 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
4814 210 ** 5 kr Kongress , bra 5kr , 750
4815 211 ** 5ö UPU PR-LYXcentr 4-BLOCK 100
4816 211 ** 5ö UPU marginal 4-BLOCK 60
4817 211 ** 5Ö UPU , LYX 60
4818 211 ** 5ö UPU, LYX 60
4819 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
4820 211-25 ** UPU 1924 KPL FIN SERIE, FLERA PRAKT EX 2KR , ALLA MED FIN TANDNING. 1900
4821 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
4822 212 ** 10Ö LYX 75
4823 212 ** 10Ö UPU , LYX 60
4824 212 ** 10ö UPU, PR-LYX 45
4825 212cx bra AB 4-bl 300
4826 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
4827 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
4828 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
4829 212cx prakt 175
4830 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT-LYX 175
4831 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT 150
4832 212cx ** 10ö UPU, PR-LYX 140
4833 212cx ** 10ö grön UPU 1924 praktex 120
4834 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
4835 212cx ** 10Ö GRÖN VM /, pr-lyx, plåskarv hö 100
4836 212cx ** 10Ö UPU , bra ex vm / 75
4837 212cxz ** 10ö prakt linjer+ KPV mitt på 250
4838 214 ** 20Ö UPU 1924, LYXEX 250
4839 214 PR-LYX 20ö 225
4840 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
4841 214 ** 20Ö PRAKT 125
4842 214 ** 20ö UPU, PR-LYX 125
4843 215 bra AB 4-bl 600
4844 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
4845 215 ** 25ö UPU, PR-AB,plåtskarv vä 120
4846 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
4847 216 4-BLOCK AB 500
4848 216 LYX 30ö 350
4849 216 30ö LYX 300
4850 216 ** 30Ö UPU , bra ex 30ö 100
4851 216b 30Ö Grönblå AB 350
4852 217 ** 35Ö UPU , PRAKT 175
4853 217 ** 35ö UPU, PRAKTEX 130
4854 217 ** 35ö UPU, AB ,plåtskarv vä 120
4855 218 ** 40ö UPU, LYX 450
4856 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
4857 218 40ö PR-LYX 370
4858 218 PR-LYX 350
4859 218 ** 40ö UPU PRAKT-LYX 300
4860 218 ** 40ö UPU PRAKT 200
4861 218 ** 40ö UPU 1924, bra AB ex, F 600 140
4862 218 ** 40Ö UPU , AB, F 600 100
4863 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
4864 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX 400
4865 219 ** 45ö UPU, PR-LYX 350
4866 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
4867 219 ** 45ö UPU, PR-LYX 300
4868 219 ** 45ö , prakt 275
4869 219 ** 45ö brun UPU 1924 praktex 220
4870 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX, plåtskarv vä 200
4871 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
4872 220 PRAKT 500
4873 220 50ö PR-LYX 500
4874 220 ** 50ö UPU, LYX 500
4875 220 50 öre AB-pr 400
4876 220 ** 50ö UPU PRAKT 300
4877 220 ** 50 Ö UPU , PRAKT 200
4878 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
4879 221 60ö PR-LYX 475
4880 221 AB 60 ö 300
4881 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
4882 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
4883 221 ** 60 Ö UPU , PRAKT 225
4884 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
4885 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
4886 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
4887 222 ** 80ö UPU, prakt 250
4888 222 ** 80 Ö UPU , PRAKT 225
4889 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
4890 223 1 KR Föreningen, AB 325
4891 224 2KR PRAKT 1500
4892 224 ** 2KR PRAKT 1250
4893 224 AB-prakt 1200
4894 224 ** 2 KR PRAKT 1000
4895 224 AB 900
4896 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
4897 225 ** 5kr UPU, LYX 2800
4898 225 5 kr, mkt vackert 2000
4899 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
4900 225 ** 5KR UPU AB 1200
4901 225 prc. , kt F 5500 900
4902 225 ** 5kr UPU 1924, vältandat bra AB ex 800
4903 225 LYXcentr, små veck 750
4904 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
4905 225 ** 5kr UPU, BRA EX vältandat 750
4906 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
4907 226 **5ö G.V. 70 ÅR, LYX 100
4908 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
4909 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
4910 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
4911 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
4912 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal par serie i sällsynt kvalitet 175
4913 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
4914 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
4915 226-30 ** 5-25ö G.V. 70 år, 4-blockserie 1080 150
4916 226-30 PR-LYX SERIE 125
4917 226-30 ** 5-25ö G.V. 70 år, 4-blockserie 1080 120
4918 226-30 ** AB-PRAKT SERIE G V 70 år 75
4919 226-30 ** G.V. 70år 1928, 5-30ö PR serie 60
4920 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
4921 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
4922 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
4923 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
4924 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
4925 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
4926 227 ** 10Ö G.V. 70 ÅR, LYX plåtskarv vä 40
4927 229 ** 20Ö G.V. 70 ÅR, LYX 75
4928 230 ** 25Ö G.V. 70 ÅR, LYX 70
4929 231 ** 10ö Postflyg, PR-LYX 250
4930 231 ** 10ö Postflyg, LYX 60
4931 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
4932 233a prakt 1000
4933 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
4934 233a ** 5 KR GRÖNA SLOTTET, LYX 750
4935 233a AB 550
4936 233a AB, naturlig gummirepa 300
4937 233b 4-BLOCK AB 3600
4938 233b ** 5kr gröna slottet på vitt papper, LYX 1200
4939 233b AB 1000
4940 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
4941 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
4942 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
4943 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
4944 234C ** 10ö Lützen LYX 50
4945 234C ** 10ö Lützen PR-LYX 25
4946 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
4947 235C PR 4-BLOCK 100
4948 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
4949 235C ** 15Ö Lützen, prakt 4-block 75
4950 235C ** 15Ö Lützen PR-LYX 50
4951 236 **25ö Lützen LYX 60
4952 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
4953 237 ** 90 ö Lützen 3-strip med plåtskarvpar, i PR-LYXKVALITET 200
4954 237 ** 90 ö Lützen, LYX 200
4955 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
4956 237 ** 90 ö Lützen plåtskarvpar, AB 125
4957 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
4958 238 ** 5ö postsperbanken typ1 LYX 4-block 400
4959 238 ** 5Ö POSTSPARBANKEN typ1, PRAKT 160
4960 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
4961 238 ** Postsparbanken 5ö typ 1, PR-LYX 125
4962 238 ** 5Ö POSTSPARBAN TYP 1, AB PRAKT 50
4963 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
4964 238-39 ** Postsparbanken 4-sid typ1 +2, ab-pr 100
4965 239A ** Postsparbanken 2-sid , LYX 60
4966 239C LYX 4-BLOCK 125
4967 239C ** Postsparbanken 4-sid LYX 80
4968 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
4969 239C ** 5ö typ2 postsparbanken LYX 60
4970 239C ** Postsparbanken 5ö typ 2, PR 35
4971 239C ** 5ö typ2 postsparbanken prakt 20
4972 239E ** Postsparbanken 2-sid t 13 , LYX 60
4973 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
4974 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
4975 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
4976 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
4977 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
4978 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
4979 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
4980 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
4981 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
4982 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
4983 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
4984 246A ** 5ö POSTVERKET, PR-LYX 30
4985 247A ** 10ö POSTVERKET, LYX 60
4986 248A ** 15ö POSTVERKET, PR-LYX 40
4987 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
4988 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
4989 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
4990 248CPII ** 15ö Postverket , vit hov, AB 3,35 100
4991 249 20ö PR-LYX 125
4992 249 ** 20 ö Postverket,LYX 125
4993 249 ** 20ö POSTVERKET, PR 70
4994 249 ** 20ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 50
4995 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
4996 250 25ö PR-LYX 90
4997 250 ** 25ö POSTVERKET, PR 50
4998 251 30ö prakt 200
4999 251 ** 30 ö POSTVERKET, PR 120
5000 251 30ö Postverket, AB 100
5001 251 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
5002 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
5003 252 35ö Postverket, PRAKT 75
5004 253 40ö Postverket, LYX 140
5005 253 40ö Postverket, PRAKT 75
5006 253 ** 40 ö POSTVERKET, PRAKT 45
5007 253 ** 35 ö POSTVERKET, PRAKT 35
5008 254 45ö Postverket, PRAKT 90
5009 255 50ö Postverket, PRAKT 200
5010 255 ** 50ö POSTVERKET, PRAKT 140
5011 255 50ö Postverket, AB 125
5012 256 60 ö LYX 400
5013 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
5014 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
5015 256 ** 60 ö Postverket,LYX 250
5016 256 60ö Postverket, PRAKT 225
5017 256 ** 60ö POSTVERKET, LYX 200
5018 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
5019 257 1 KR POSTVERKET, LYX 140
5020 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
5021 257 ** 1kr POSTVERKET,PR- LYX 55
5022 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
5023 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
5024 258 ** 50ö Bromma , PR-LYX 50
5025 258 ** 50ö Bromma. LYX 50
5026 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
5027 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
5028 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
5029 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
5030 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
5031 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
5032 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
5033 259BC ** 10ö Swedenborg marg 4-bl pr 125
5034 259BC bra par 75
5035 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
5036 259BC ** 10ö Swedenborg ,PR -LYX par 70
5037 259BC bra par, Swedenborg 65
5038 259BC ** 10ö Swedenborg ,PRAKT par 65
5039 259BC ** 10ö Swedenborg, bra 4-block 65
5040 259BC ** 10ö Swedenborg praktpar 60
5041 259BC ** 10ö Swedenborg ,PRAKT par 55
5042 259BC ** 10ö Swedenborg ,PRAKT par 45
5043 259BC ** 10ö Swedenborg ,fint par 35
5044 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 35
5045 259BC,CB **10ö Swedenb ö 2 olika PR 4-BLOCK 150
5046 259BCv1 ** 10ö Swedenborg , LYX marginal, PR -LYX med streck överhö 10, F 350+ 175
5047 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
5048 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
5049 259C ** 10ö Swedenborg 4-bl pos4 P I, Prakt 100
5050 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
5051 259CB praktpar 100
5052 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
5053 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
5054 259CB bra par 75
5055 259CB bra par 65
5056 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
5057 259CB ** 10ö Swedenborg ,PR-LYX par 4+3 60
5058 259CB ** 10ö Swedenborg ,LYXmarg par 4+3 50
5059 259CB ** 10ö Swedenborg ,PRAKT par 4+3 sid 45
5060 259CB ** 10ö Swedenborg ,fint par 4+3 sid 40
5061 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
5062 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
5063 259CPI ** 10Ö Swedemborg 4-BL POS 2 pi 100
5064 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
5065 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
5066 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
5067 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
5068 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
5069 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
5070 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
5071 261BC bra par 70
5072 261BC ** 5ö Delaware, PR-LYX par 60
5073 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
5074 261CB LYX 4-BLOCK 175
5075 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
5076 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
5077 261CB bra par 70
5078 261CB bra par 70
5079 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
5080 262BC praktpar 175
5081 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
5082 262BC ** 15ö Delaware 4-Block PR-LYX 160
5083 262BC bra par 130
5084 262BC bra par, Delaware 15ö 100
5085 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
5086 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
5087 262C LYX 4-Block 100
5088 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
5089 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
5090 262CB bra par 150
5091 264var 30ö blå par med ett otandat perforeringshål, sällsynt 100
5092 265 ** 60Ö DELAWARE, LYX 50
5093 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
5094 266BC praktpar 200
5095 266BC **G.V.80år 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5096 266BC bra par 135
5097 266BC bra par 5ö G V 80år 110
5098 266BC ** g.v 80 ÅR PRAKTPAR 90
5099 266BC,CB **G.V.80år 5ö 2 olika PR-LYX 4-BLOCK 300
5100 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
5101 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5102 267BC LYX 4-BLOCK 500
5103 267BC bra par 210
5104 267BC ** G.V. 80 ÅR FINT 3+4SID PAR 120
5105 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
5106 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
5107 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
5108 267CB **G.V.80år 15ö LYXmarginal, 4-BLOCK 300
5109 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
5110 269B1 otandad vänster 200
5111 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
5112 269BC Bra par 300
5113 269BC bra par, 10 Små siffror 260
5114 269BC 10ö små siffror vackert par 250
5115 269BC ** 10ö G.V. prifil hö. små siffror superb LYXmarginal 200
5116 269BC,CB ** 10ö G.V. profil hö. 2 prakt 4-block 600
5117 269BC,CB ** 10ö G.V. profil hö. små siffror, breda 400
5118 269BC-CB **10ö små siffror, 2 par med praktmarginaler 500
5119 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
5120 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
5121 273BB1 ** 10ö BB 4-block i LYX 40
5122 273BC LYX par 750
5123 273BC LYX par utan färgstreck 750
5124 273BC bra par 600
5125 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
5126 273BC Bred marg ,kttspts 300
5127 273BC1 ** G.V profil hö, färgstreck, LYX par 600
5128 273BC1 10ö PR-LYX 500
5129 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
5130 273BC2 ** 10ö G.V. profil hö. 3+4s fint 4-block 450
5131 273CB prakt 4-block 1000
5132 273CB pr-lyx par 750
5133 273CB bra par 600
5134 273CB1 ** 10östora siffror ,med färgstreck, bra par 450
5135 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
5136 273CB2 ** 10ö G.V. profil hö. 4+3s LYX 4-block 700
5137 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
5138 273Cv1 10ö Felperforerat 150
5139 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
5140 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
5141 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
5142 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
5143 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
5144 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
5145 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
5146 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, pr-lyx 100
5147 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, AB 50
5148 282v2 ** 45ö G.V. profil hö, streck kind-krage 100
5149 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
5150 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
5151 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
5152 318 kpl A,B,C F 97 530 150
5153 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
5154 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
5155 318BC prakt par 175
5156 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
5157 318BC BRA PAR, LING 120
5158 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
5159 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
5160 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
5161 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
5162 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
5163 318CB praktpar 175
5164 318CB ** Ling 5ö 4+3sid , bra 4-BLOCK 175
5165 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
5166 318CB Bred marg 125
5167 318CB BRA PAR 120
5168 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
5169 318CB ** 5ö Ling 4+3 sid praktpar 80
5170 320B1 LYX F 1100 325
5171 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
5172 320B2 bra ex 300
5173 320BC bra par 500
5174 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
5175 320BC ** 10ö Berzelius, LYX marginal 325
5176 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
5177 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
5178 320BC ** 10ö Berzelius, praktpar, LYX marginal 300
5179 320BC Berzelius, 3+ 4sid par 250
5180 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
5181 320BC,CB ** 10ö Berzelius 2 prakt 4-block 750
5182 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
5183 320CB pr-lyx par 650
5184 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
5185 320CB bra par 450
5186 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
5187 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
5188 321BB Prakt -lyxpar 175
5189 321BB 15ö Linné PR par 125
5190 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
5191 321BC LYX 4-BLOCK 1000
5192 321BC praktpar 550
5193 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
5194 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
5195 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
5196 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
5197 321CB bra par LInnè 500
5198 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
5199 321CB bra par 450
5200 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
5201 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
5202 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
5203 324BB PRAKT BELLMAN 100
5204 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
5205 324BC 4-block prakt 500
5206 324BC, CB 2 BRA PAR 400
5207 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
5208 324BC Lyx 350
5209 324BC bra par 250
5210 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
5211 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
5212 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
5213 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
5214 324BC ** 5ö Bellman 3+4sid par , LYX marg 150
5215 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
5216 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
5217 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
5218 324BCC ** 5ö Bellman 6-block BCC , pr-lyx 320
5219 324CB ** 5ö Bellman 4-block , pr-lyx 275
5220 324CB bra par 225
5221 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
5222 326-27 ** Sergel kpl, 50ö PR-LYX 110
5223 326-27 ** Sergel kpl, 50ö PRAKT, F 700 90
5224 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
5225 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5226 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5227 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
5228 326BB prakt 80
5229 329 90 öre Bibeln 75
5230 330A ** 10ö Skansen, LYX 45
5231 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
5232 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
5233 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
5234 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
5235 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
5236 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
5237 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
5238 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
5239 332BC ** 5 kr slottet 3+4 sid par,LYXmarginal 900
5240 332BC obetydligt kt 550
5241 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
5242 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
5243 332CB ** SLOTTET perfekt PR-LYX PAR 1000
5244 332CB ** 5kr Slottet 4+3sid praktpar 900
5245 332CB ** 5kr slottet 4+3 SID, LYX MARGINAL 900
5246 332CB ** 5 kr slottet 3+4 sid par,LYXmarginal 900
5247 332CB LYX men svag rostfl 600
5248 333-334 ** Hazelius kpl serie F 275 50
5249 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
5250 335BB ** 15ö Birgitta , prakt par 25
5251 336 ** 120ö Birgitta 100
5252 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
5253 337 ** 20 kr 4-sid svan, LYX 300
5254 337 20 KR SVANAR, 200
5255 337C 20 kr svanar, LYX 475
5256 337C prakt 325
5257 337C 4-sid Svanar 300
5258 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
5259 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
5260 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
5261 337C ** 20 kr svanar, pr-lyx 150
5262 338-39 ** Nationalmuseum kpl serie 40ö i LYX 100
5263 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
5264 338-39 ** Nationalmuseum kpl serie 40ö i PR 60
5265 338BB ** 20ö Nationalmuseum , Lyx 4-bl 40
5266 338BB ** 20ö Nationalmuseum , prakt -Lyx par 20
5267 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
5268 340A2v3 ** 10ö Folkskolan streck i övre marg 50
5269 340A4,v3 ** 10ö Folkskolan strck i pannan, P-LYX 50
5270 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
5271 344-46 ** G V 85 år, kpl fin serie F 300 50
5272 351BB ** SJÖKARTAN 5Ö LYX 4-block 35
5273 351BB ** SJÖKARTAN 5Ö LYX 4-block 30
5274 351BB ** SJÖKARTAN 5Ö LYX par 20
5275 354BB ** 20ö Flottan , Lyx 4-block 100
5276 354BB ** 20ö Flottan , PR- Lyx 4-block 70
5277 354BB ** 20ö Flottan , PR- Lyx par 50
5278 410 ** 30ö röd G.VI.A. PR-LYX 30
5279 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
5280 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt-lyx 500
5281 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt 300
5282 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
5283 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
5284 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering 200
5285 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
5286 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
5287 471-75var ** Stockholmia 1955 9-blockserie där 3sk arket är felcentrerat i 9 arket. marginl till hö 3mm och till vä 1,7cm. Sällsynt variant 300
5288 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
5289 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
5290 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
5291 561BB ** 10kr Bildsten par, LYX 100
5292 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
5293 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
5294 938SX1v ** 2 par , de ena med enögda scouten 75
5295 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
5296 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
5297 1095-1098v1 ** BLOCK SVENSK ROKOKO 1979 UTAN NUMMER, LYX F 600+ 200
5298 1095-1098v1 ** BLOCK SVENSK ROKOKO 1979 UTAN NUMMER, bra kvalitet F 600 150
5299 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
5300 1721 felskuret 200
5301 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
5302 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250
5303 730BBv1 ** Öländsk Väderkvarn , blank gummi 100
5304 730BBv1 ** Öländsk Väderkvarn , blank gummi 90


TJÄNSTE **

5305 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
5306 1b ** 3Ö mycket fräscht AB, 3,3,5 250
5307 1d ** 3Ö PRAKT centr gummiveck 250
5308 3 ** 5ö tjänste t 14 pr-lyxcentr 500
5309 11 ** 3ö LYX 75
5310 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
5311 11b ** 2ö prakt 4-block 60
5312 12 ** 3 ö LYX 100
5313 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
5314 12 ** 3ö PRAKT 25
5315 12b 4-bl AB-BA 100
5316 12B Ab 40
5317 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5318 12e prakt 4-block 175
5319 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
5320 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
5321 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
5322 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
5323 13Ab AB 80
5324 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
5325 13B 4-block , prakt 100
5326 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
5327 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
5328 14 ** 5ö stora tjänste HÖGSTA LYX 200
5329 15 ** stora Tjänste 6ö övre ½ ark (övre marginal hörnen vinkelklippta ) LYX-PR-AB F ca 20000 1800
5330 15 ** stora Tjänste 6ö 25 block (½ark) med sido marginaler och pos 13 i mitten med variant färglös punkt efter 6 tj 15v1 PR-AB (Ba centr 5st.) F ca 19000 1500
5331 15a AB 150
5332 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
5333 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
5334 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
5335 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
5336 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
5337 15b pr-lyx 6ö 250
5338 15b 6ö AB-PRAKT 200
5339 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
5340 15b AB 125
5341 15b 6ö AB 100
5342 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
5343 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
5344 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
5345 15c Hörnmarginalex, AB 175
5346 15c 6ö bra AB 160
5347 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
5348 16A ** 10ö typ1 AB 150
5349 16Aa prc, kt 100
5350 16Ab ** 10ö rosa, mycket fräschF 1200 300
5351 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
5352 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
5353 16B ** 10ö röd stora tjänstetyp 2 , LYXex 100
5354 16B ** 10ö tjänste typ 2, Prakt 50
5355 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
5356 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
5357 17c ** 12ö matt ljusblå AB-PRAKT F 1200 250
5358 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
5359 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
5360 18 bra AB ex 20ö röd 900
5361 18g ** 20ö ljust mattröd AB-PRAKT F 4200 800
5362 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
5363 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
5364 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
5365 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
5366 20b ** 24ö orange PR-LYX ex fräsch 500
5367 20c ** 24ö gul fräscht svår nyans AB fräsch 300
5368 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
5369 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
5370 20d AB 4-block, F 5200 1000
5371 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
5372 20d 24 öre gul AB 1200 300
5373 20d 24ö gul marginalex Ab 200
5374 20dv1 ** 20ö gul Ä saknas, Prakt, F 2200++ 800
5375 21 ** 30ö brun , LYX EX , SUBERB 1000
5376 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
5377 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
5378 21 ** 30ö brun , PR-LYX EX , F 2022 950 300
5379 21 ** 30ö brun , marginal par, bra AB 200
5380 21 ** 30ö brun , PRAKTEX , F 2022 950 190
5381 21b ** 30ö tjänste t 13, F 600 75
5382 22A ** 50 ÖRE TYP 1 POSTFRISKT FINT EX 3,3,5 sällsynt fräscht 1500
5383 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
5384 22A ** 50ö röd LYX utseende, men lodrätt veck och 3mm riss, trots detta framifrån syns ej detta utan ser ut som LYX ** F 5000 500
5385 22A ** 50ö fräscht ex postfriskt men ursprunglig matthet i gummering, F 5000 300
5386 22Ag ** 50ö röd typ 1 postfrisk, F 4800 400
5387 22B ** 50 ö röd stora tjänste typ II , i sällsynt 10 block . bra AB-PRAKT 3,3,5F 2x4block(6x) = F för AB 48000 6000
5388 22B ** 50ö röd typ 2 ,PRAKTEX , F2022 8000 1100
5389 23 LYX 4-block 1000
5390 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
5391 23b ** 50ö grå , AB , F 2022 450 90
5392 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
5393 24B LYX 4-block 500
5394 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
5395 24B LYX 1 KR 250
5396 24B ** 1 kr LYX 250
5397 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
5398 24B ** 1kr stora tjänste typ 2, PR-LYX 200
5399 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
5400 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
5401 24B ** 1 kr PR-LYX, HÖRNMARGINALEX 155
5402 24B bra ab-pr 4-bl 150
5403 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
5404 24B ** 1kr PRAKT 100
5405 24B ** 1 kr typ 2 ,PRAKTEX , F2022 300 80
5406 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
5407 25a ** 10/12ö PR-LYX 4-block pos 4 påtryck på tj17v3 350
5408 25a ** 10/12ö ,PRAKT-LYX EX , F2022 450 140
5409 25bv6,v5 ** 10/12ö spegeltryck, 4block AB 3,3,5, pos3 ÖKE. F 4x400 för * x 2,5 för **= ca 4000 + Öke 500
5410 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
5411 25var spegeltryck 150
5412 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
5413 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
5414 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
5415 26c ** 10/24ö ,AB- PRAKT , F2022 350 70
5416 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
5417 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
5418 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
5419 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
5420 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
5421 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
5422 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
5423 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
5424 32 10ö PRAKT 150
5425 33 15ö orange provtryck (*) 200
5426 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
5427 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
5428 35 ** 25ö LYX 4-block 500
5429 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
5430 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
5431 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
5432 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
5433 36vm1 ** 1KR små tj omvänt vm krona, AB 3,3,5, sällsynt F 3500 900
5434 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
5435 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, 5 märken särade horizontellet på mitten . F 17.500 2200
5436 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, märken särade horizontellet på mitten . F 17.500, liten extraperforering nedtill höger i arket. Intressant 2100
5437 38 prakt 90
5438 38 ** 1KR PRAKT 75
5439 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
5440 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
5441 39 ** 5kr vackert 9-block 350
5442 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
5443 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
5444 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
5445 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
5446 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
5447 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
5448 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
5449 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
5450 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
5451 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
5452 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
5453 54v ** 50Ö UTAN VM I PRAKT 4-BLOCK , F ca 6000 för prakt 950
5454 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
5455 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
5456 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
5457 1 1Ö , AB 225
5458 1 ** 1ö Lösen t 14, fräscht ex F 2019 1700 200
5459 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
5460 2 3ö BRA AB EX 300
5461 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
5462 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
5463 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
5464 2b ** 3ö PR-LYX 1000
5465 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
5466 2b ** 3ö AB-PR 500
5467 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
5468 2b ** 3ö AB 300
5469 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
5470 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
5471 3 ** 5ö brun BA 160
5472 5b ** 12 ö AB 40
5473 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
5474 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
5475 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
5476 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
5477 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
5478 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKT 500
5479 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKTcentr 350
5480 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
5481 8b ** 30Ö grön., AB 300
5482 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
5483 11 PRAKT 75
5484 11a LYX 200
5485 11a1,a2 ** 1ö Lösen t13 , 2 praktex 100
5486 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
5487 11var kraftigt felperforerad 200
5488 11var spegeltryck 150
5489 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
5490 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
5491 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
5492 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
5493 12 ** 3ö Lösen t13 ,praktex 100
5494 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
5495 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
5496 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
5497 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
5498 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
5499 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
5500 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
5501 12c ab-pr 100
5502 12d 3ö PR-LYX 150
5503 12d 3ö PRAKT 100
5504 12d ** 3ö PR-LYX 100
5505 12e ** 3Ö prakt 100
5506 13b ** 5ö Lösen t 13 mörkbrun, PRAKTEX 80
5507 13c ** 5ö Lösen t 13 , LYX 300
5508 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
5509 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
5510 13g ** 5ö svartbrun , pr-lyx 150
5511 14 PR-AB 4-BLOCK 200
5512 14 ** 6ö vackert 9-block 200
5513 14 ** 6ö Lösen t13 ,praktex 100
5514 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
5515 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
5516 14d prakt 125
5517 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
5518 14d ** 6ö gul. prakt 100
5519 14f ** 6ö PRAKT 75
5520 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
5521 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
5522 15 12Ö PR-LYX 175
5523 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
5524 15 12ö PRAKT 125
5525 15 ** 12ö Lösen t13 , bra AB , F 300 50
5526 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
5527 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
5528 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
5529 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
5530 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
5531 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
5532 16 ** 20ö PRAKT 100
5533 16 ** 20ö Lösen t13 ,praktex 100
5534 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
5535 16b ** 20ö 4-block, AB 140
5536 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
5537 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
5538 17a BA centr F 3600 350
5539 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
5540 17av2 AB ex F 3600 700
5541 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
5542 17b ** 24ö blålila, ab 125
5543 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
5544 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
5545 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
5546 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
5547 17bv2 prakt, F 1400+ 350
5548 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
5549 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
5550 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
5551 18 ** 30ö Lösen t13 , bra AB 35
5552 18a ** 30 ö mörkt blågrön, PRAKT 600
5553 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
5554 18c ** 30ö 4-block, AB 120
5555 18d 30ö PRAKT 200
5556 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
5557 19d **4-block 50ö gulakt. orangebrun,3st ** pos 2 * med tryckvariant färgfält hö mitt , 2 nedre ex är ** och praktex F 2x650+240+80= 1630 300
5558 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
5559 19d ** 50ö gulakt. orangebrun, PR-LYX 225
5560 19d ** 50ö gulakt. orangebrun, PRAKT F 650 125
5561 19d ** lösen t13 50ö bra AB, 3,3,5 matt gulakt. orangebr 50
5562 19v2 ** 50ö Lösen t 13 Kartongppr 4-bl en kt 300
5563 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
5564 19var ** 50ö Lösen t q13, 2 märkesbilder 100
5565 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
5566 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
5567 20 ** 1KR LÖSEN T 13 , PR-LYX 600
5568 20 ** 1 kr lösen t 13, vackert par ab-PR 400
5569 20 **/* 1 kr lösen t 13, vackert 3 strip bra AB ex, mittex ** F 1500 250
5570 20 ** 1 kr lösen t 13, bra AB ex F 900 200
5571 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
5572 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
5573 13I,II ** MILITÄR typ1 +2, 50
5574 13II ** MILITÄR FÄLTPOST typ2, 25
5575 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
5576 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
5577 1 ** HF1 FLYG 1912 LYX hörnmarginalex 400
5578 1 ** HF1 FLYG 1912 LYX marginalex 350
5579 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

5580 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
5581 52g ** 5ö oscar tonat tryck, övre vä hörnmarginal 5-strip AB-PRAKT. fint! 250
5582 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
5583 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
5584 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
5585 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
5586 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
5587 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
5588 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
5589 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
5590 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
5591 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
5592 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
5593 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
5594 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
5595 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
5596 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
5597 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
5598 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
5599 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
5600 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
5601 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
5602 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
5603 136-38 ** 10/3ö, 20/2ö , 50 / 4ö Luftpost , AB 5-strip ett 136-37 1ex böjning, 138 2 exbjning vertikalt, F 2500 225
5604 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
5605 137cz ** 20/2ö Luftpost , AB hörn marginal 5-strip sällsynt KPV mitt på, F 900 ettex böjning 180
5606 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm 5-strip i LYX, F 4500+++ 1400
5607 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i LYX 600
5608 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i PRAKT 300
5609 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i AB F 1100 160
5610 143Acxz AB-PR 75
5611 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
5612 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
5613 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
5614 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip 600 600
5615 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip plåtskarv mellan pos 1-2 500
5616 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr , banderoll 6-strip F 2400 400
5617 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
5618 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX 6-strip 200
5619 146Ab ** 10ö violett A3 ppr,AB-pr 5-strip 150
5620 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 5-strip plåtskarv 75
5621 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
5622 146b,c ** 10ö lejon i 2 PR-LYX 5- strip ultramarinaktigt violett och svartaktigt violett F 2019 4150 900
5623 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
5624 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
5625 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
5626 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
5627 153b ** 20ö G. VASA. violett , PRAKT 5-strip , F 2022 1250++ 200
5628 153cBZ ** 20ö G. VASA. ljus violett med KPV, PRAKT 5-strip , F 2022 4750++ 950
5629 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
5630 165cc 80ö PR-LYX 400
5631 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 150
5632 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 120
5633 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
5634 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
5635 173a 140ö AGRG, AB 175
5636 174a ** 145ö smaragdgrön, Postemblem 5-strip i PR-LYX 500
5637 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
5638 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
5639 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
5640 179Ae 20ö violett, AB 250
5641 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
5642 179Afbz ** 20ö violett G V. profil vä. 5 strip tydligt vm KPV,bra AB F 2019 7500 1200
5643 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
5644 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
5645 187a 35ö, AB, F 5500 800
5646 187a ** 35Ö G.V. PROFIL vä. AB -5strip 700
5647 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
5648 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
5649 191b ** 45ö brun PR-LYX 5-strip A 3 papper 190
5650 192c ** 50ö G V PROFIL vä.LYX -5strip 100
5651 194 ** 115ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR -5strip 500
5652 195 ** 145ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR-LYX -5strip 220
5653 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
5654 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
5655 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
5656 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
5657 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 5- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 325
5658 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
5659 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 4- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 275
5660 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
5661 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 3- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 200
5662 227 ** G.V. 70år 1928, 10ö LYX 5-strip 100
5663 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
5664 228 ** G.V. 70år 1928, 15ö AB-PR 5-strip 50
5665 229 ** G.V. 70år 1928, 20ö AB 5-strip 50
5666 230 ** G.V. 70år 1928, 25ö LYX 5-strip 150
5667 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
5668 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
5669 231 prakt 10ö 30
5670 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
5671 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
5672 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
5673 236 25ö blå Lützen 125
5674 237 90 ö Lützen, AB 700
5675 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
5676 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
5677 243 25ö Riksdagen, prakt 200
5678 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
5679 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
5680 247A 10ö Postverket PR-AB 125
5681 249 Postverket PRAKT 20ö 400
5682 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
5683 251 AB 30ö Postverket 750
5684 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
5685 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
5686 253 40ö Postverket PRAKT 325
5687 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
5688 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
5689 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
5690 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
5691 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
5692 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
5693 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
5694 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
5695 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
5696 260 ** 100 ö Swedenborg LYX 5-strip 140
5697 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
5698 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
5699 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
5700 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
5701 263 ** 20ö Delaware, 5-strip 30
5702 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
5703 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
5704 268 30öre GV 80år 375
5705 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
5706 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
5707 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
5708 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
5709 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
5710 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
5711 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
5712 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
5713 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
5714 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
5715 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
5716 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 50
5717 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 40
5718 284 50ö Tre kronor, LYX 60
5719 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
5720 285 55ö Tre kronor prakt 25
5721 287 65ö Tre kronor lyx 15
5722 290 80ö Tre kronor 10
5723 292 85ö brun Tre kronor 100
5724 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
5725 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
5726 297 115ö LYX, Tre kronor 15
5727 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
5728 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
5729 301 145ö, pr, Tre kronor 75
5730 304 170ö röd Tre Kronor, 20
5731 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
5732 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
5733 307 185ö Tre kronor LYX 90
5734 310 210ö Tre kronor ,blå 125
5735 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
5736 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
5737 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
5738 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
5739 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
5740 323 prakt 50ö LINNÉ 325
5741 326A Sergel 10ö 90
5742 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
5743 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
5744 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
5745 327A Sergel 50ö, F 1750 350
5746 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
5747 329 BIBELN 90öre bra 350
5748 331 60Ö SKANSEN 250
5749 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
5750 336 ** 120ö Birgitta PR-LYX 5-STRIP 500
5751 339 Tessin 40ö prakt 475
5752 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
5753 343 60 Ö SCHELE LYX 200
5754 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 150
5755 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 100
5756 343 ** 60Ö SCHELE FINT 5 STRIP 75
5757 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
5758 353-57 Flottan KPL prakt 225
5759 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
5760 357 ** 90ö Flottan LYX 5-strip 350
5761 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
5762 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
5763 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
5764 360 60 ö PRESSEN 150
5765 362 90 ö RYDBERG F 375 125
5766 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
5767 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
5768 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
5769 367 90 ö LUND F 550 125
5770 369 **60Ö LANTBRUKSMÖTET 1946, PR 90
5771 371 TEGNER 40 ö 1946 20
5772 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
5773 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
5774 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
5775 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
5776 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
5777 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
5778 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
5779 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
5780 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
5781 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
5782 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
5783 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
5784 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
5785 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
5786 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
5787 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
5788 455 ** 1KR skid VM 1954, LYX 5-strip 100
5789 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
5790 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
5791 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
5792 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
5793 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
5794 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
5795 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
5796 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
5797 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
5798 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
5799 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
5800 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
5801 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
5802 494 120ö Fotboll 25
5803 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
5804 496 Götstålet 170ö 60
5805 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
5806 501 90ö Vattenfall 65
5807 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
5808 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
5809 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
5810 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
5811 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
5812 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
5813 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
5814 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
5815 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
5816 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
5817 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
5818 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
5819 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
5820 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
5821 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
5822 525 90ö Alström 5-STRIP 20
5823 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
5824 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
5825 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
5826 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
5827 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
5828 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
5829 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
5830 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
5831 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
5832 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
5833 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
5834 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
5835 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
5836 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
5837 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
5838 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
5839 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
5840 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
5841 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
5842 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
5843 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
5844 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
5845 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
5846 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
5847 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
5848 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
5849 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
5850 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
5851 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
5852 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
5853
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

5854
POSTSKOLAN 15ö grön fin 100 rulle, ovanligt. 400
5855 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
5856 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
5857 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
5858 174a 145Ö smaragdgrön Postemblem i fin 100 rulle, sällsynt nyans i rulle F 30000 6000
5859 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
5860 182 25 ö röd GV profil vänster 110
5861 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
5862 182 25 Ö RÖD G VI 100
5863 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
5864 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
5865 232 50ö LUFTPOST 1932 150
5866 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
5867 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
5868 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
5869 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
5870 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
5871 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
5872 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
5873 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
5874 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
5875 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
5876 281 40ö olivgrön F 900 125
5877 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
5878 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
5879 284 50ö TRE KRONOR, fin 100 rulle 220
5880 284-317 284-317 Rullserie/ 100 serier tre kronor 34 st . 2,10 kr saknas MEN FINNS I 20ST 5STRIP , 1,70 öre , 2,55kr och 3kr 100st i rulldel ej kpl rulle, 1,45 ö endast 83st i rulle +17st . Högt katalogvärde och gammal investeringsfavorit. 9000
5881 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
5882 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
5883 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
5884 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
5885 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
5886 293 90öre TRE KRONOR 250
5887 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
5888 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
5889 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
5890 299 120ö BLÅ TRE KRONOR, fin 100 rulle 450
5891 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
5892 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
5893 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
5894 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
5895 305 1,75KR TRE KR 4000
5896 315 280ö TRE KRONOR, fin 100 rulle 250
5897 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
5898 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
5899 329 Bibeln 90ö 100 rulle, mycket bra dock notering på banderollen "1941 282A" F 2020 35000kr, lågt utrop 3000
5900 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
5901 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
5902 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
5903 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
5904 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
5905 343 60ö Scheele 1942, fin 100 rulle 1700
5906 360 60ö Svensk Press 1945, fin 100 rulle 850
5907 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
5908 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
5909 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
5910 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
5911 373 30ö NOBEL F 2000 300
5912 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
5913 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
5914 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
5915 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
5916 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
5917 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
5918 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
5919 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
5920 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
5921 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
5922 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , 5 st fina rullar, F 2500 250
5923 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , F 500 90
5924 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , F 500 85
5925 392 30Ö UPU 1949 50
5926 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
5927 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
5928 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
5929 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
5930 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
5931 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
5932 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
5933 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
5934 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
5935 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
5936 417 40ö grön GVI typ I 150
5937 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
5938 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
5939 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
5940 421 30ö Blå GVI typ III 150
5941 425 40ö blå 90
5942 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
5943 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
5944 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
5945 430 45ö blå G.VI .A 90
5946 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
5947 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
5948 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
5949 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
5950 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
5951 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
5952 439 40ö POLHEM 100
5953 439 45ö Polhem 100 rulle 100
5954 440A Petri 25ö 100 rulle 75
5955 441 140Ö OLAUS PETRI, fin 100 rulle 350
5956 442-44 G VI 70år F 1200 150
5957 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
5958 446 15 öre D.O. F 600 100
5959 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
5960 447 40 öre D.O. F 1200 250
5961 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
5962 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
5963 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
5964 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
5965 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
5966 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
5967 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
5968 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
5969 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
5970 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
5971 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
5972 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
5973 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
5974 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
5975 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
5976 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
5977 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
5978 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
5979 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
5980 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
5981 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
5982 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
5983 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
5984 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
5985 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
5986 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
5987 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
5988 489 40ö SJÖpost 1958 750
5989 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
5990 490 15ö SJÖpost 1958 100
5991 494 120ö VM I FOTBOLL 300
5992 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
5993 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
5994 502 RÖDA KORS 1959 80
5995 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
5996 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
5997 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
5998 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
5999 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
6000 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
6001 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
6002 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
6003 522-23 PILO 30, 140ö 500
6004 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
6005 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
6006 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
6007 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
6008 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
6009 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
6010 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
6011 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
6012 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
6013 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
6014 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
6015 681 45ö NOBEL 1969 100
6016 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
6017 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
6018 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
6019 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
6020 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
6021 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
6022
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
6023
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
6024
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
6025
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
6026 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

6027
** BELLMAN HELARK nr 3 24C,BC-CB 120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark ,10BC,10CB 80C F ca 16000 för lösa märken och par.Bra Marginaler på paren, Cyls 1, kn 31075. 1500
6028
** LING HELARK nr 318C,BC-CB120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark , även några särade tänder i höger marginal F ca 9600 för lösa märken och par.breda Marginaler på paren, Cyls 1, kn 90699 900
6029 44b 6 öre ringtyp med PH 48 block med många praktex, F 24000+ enhet
6030 51 10ö/24 öre ringtyp bra helark 100st, F 14000 2200
6031 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
6032 55b ** 15ö oscar i helark 100 st, AB-PRAKT centrering, mycket fräscht ark med fina marginaler 9000
6033 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
6034 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
6035 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
6036 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
6037 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
6038 62 ½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
6039 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
6040 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
6041 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
6042 68vm2 2 st helark nr 68, ett med ca 10 ex med dlear av 2 vm, och pos 95 var SveFrige i praktex. 200
6043 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
6044 69 2ö,halvark 50 st 325
6045 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
6046 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
6047 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
6048 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
6049 71 25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
6050 71-74 5 st ark 1,2,3ö, 3ö omv vm, 4ö Lilla Riksvapnet 125
6051 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
6052 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
6053 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
6054 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
6055 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
6056 74 ARK 3st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74, med mindre horiz. dragspelsveck. Syns mest från gummeringssidan. Ändock lite intresant studie. 200
6057 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
6058 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
6059 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
6060 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
6061 81 8 ö medaljong , 3 st helark med plåt nr III, IV, V. samt på mitten nära särat ark plåt I, 500
6062 85,87 25ö ö medaljong ( 4 märken saknar marginal), 2 st hela 27öresark, 250
6063 87 27ö ö medaljong med blå linje i nedre marginal ( några spruckna tänder i marginalen nedtill) samt flera dragspelsveck 225
6064 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
6065 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
6066 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
6067 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
6068 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
6069 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
6070 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
6071 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6072 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
6073 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6074 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6075 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
6076 140Ccx 40-block 5ö Lejon grön 5x8st välcentrerat med flera prakt, F 10.000 1300
6077 229 20 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark 450
6078 230 30 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark, diagonalt veck över6 märken. 375
6079 262 15ö Delaware, helar med 9 BC par, 9 paroch 36 st C i mitten =72 märken F ca 8500 , bra marginaler 1500
6080 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
6081 469var 10 ö Flaggan , ark 50st där nedre tandningen är ojämn , 2 pos 2+7 märken är tandade högre upp än övriga. Intressant 200


TJÄNSTE ARK
6082
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
6083 12c,e 3 ö stora tjänste i bättre nyanser , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, 12c någrot sprucket horiz på mitt märkena . F ca 3000+600+400= 4000x 2= 8000 600
6084 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena . Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 700
6085 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena och mellan pos 1-5 och 5-10. Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 400
6086 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 x 20 st = F 80000kr 4000
6087 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 400
6088 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, .F ca 3000+600+400= 4000 600
6089 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3 AB, pos42 v2 ipr , .F ca 3000+600+800= 4400 550
6090 24B 1kr stora tjänste i fint AB-PR centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 550
6091 24B 1kr stora tjänste i fint AB centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 375
6092 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
6093 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
6094 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
6095 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
6096 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
6097 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
6098 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
6099 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
6100 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600
6101 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
6102 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
6103 54 ** 50ö små tjänste med vm linjer, 10st med KPV .mycket fint A-PRAKT centrerat 100 ark. F 2020 7700 900

1 LÖSEN ARK
6104
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

6105
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
6106 7O Gustaf V in Medallion 5 öre in two blocks of ten, inverted mounting. VF-EF
F=17.000. SCARCE
6000
6107 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
6108 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
6109 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
6110 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
6111 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
6112 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
6113 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
6114 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
6115 12BO Gustaf V in Medallion 20 öre in two blocks of ten. Size of cover 75 x
50 mm. Inverted mounting, ten stamps with clear watermarks letters
(KPV). Very fresh booklet with VF-superb stamps. F=20.000+. SCARCE.
7000
6116 12BR Gustaf V in Medallion 20 öre in two blocks of ten. Size of cover 75 x
50 mm. Very fresh booklet with VF stamps(AB) .F=20.000+. SCARCE.
5500
6117 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
6118 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
6119 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
6120 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
6121 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
6122 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
6123 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
6124 16R 20x20ö G.V profil vä 50
6125 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
6126 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
6127 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
6128 21o NYSKICK, F 2500 800
6129 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
6130 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
6131 21o Gustav V 70 är 1928, fräscht häfte 550
6132 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
6133 21o G.V. 70år 8x 5,10,15ö, svagt hrnböj på omslaget. 350
6134 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
6135 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
6136 23O 10 Lützen , AB-PR 150
6137 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
6138 23r 10ö Lützen rättv prakt centr. Bra 225
6139 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
6140 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
6141 23R 10ö Lützen 1932, PR-LYX RÄTTV häfte 200
6142 23R 10ö Ltüzen rättvänd , prakthäfte 200
6143 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
6144 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
6145 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
6146 24O 15ö Lützen omvänd , prakthäfte 600
6147 24o 15ö Lützen omv. AB-PR centr F2200 400
6148 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
6149 24O 15ö Lützen 1932, ab-PR-LYXcentr , häfteS OMSLAG 3MM RISS f 2200 250
6150 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
6151 25II Postsparbanken typ II helfräscht 400
6152 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
6153 25IIO 5ö postsparbanken omvänd , praktc. 225
6154 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
6155 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
6156 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
6157 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
6158 27O 10ö Riksdagen omvänt prakt häfte 250
6159 27R 10ö Riksdagen rättvänt fint häfte 250
6160 28 15ö Rikasdagen, PR-LYX cent märken , omslag med hörn böjning. 300
6161 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
6162 29 5ö Postverket 1936, pr-lyx häfte 250
6163 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
6164 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
6165 29 5ö postverket fint häfte år 1935 175
6166 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
6167 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
6168 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
6169 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
6170 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
6171 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
6172 30 10ö Postverket 1936, prakt häfte 250
6173 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
6174 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
6175 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
6176 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
6177 30 10ö Postverket 10ö praktcentr fint häfte 200
6178 30 10ö Postverket , fint 175
6179 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
6180 30 10ö Postverket 10ö fint häfte 100
6181 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
6182 31 15ö Postverket 1936, fräscht häfte 400
6183 31 15ö Postverket 15ö fint häfte AB-PRAKT centr F 2500 350
6184 31 8ex P1,delvis släppt 300
6185 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
6186 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
6187 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
6188 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
6189 31PII ett ex PII. 650
6190 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
6191 31v 15ö Postverket , mycket fint pos 16 vit hov 450
6192 32Bo 15ö brun profil vä 20st i fint omv häfte, lätt vikt vid klammern, fräscht F 4000 800
6193 33BCo SWEDENBORG 10ä 4+3 sid omv 5 LYX marginal 5 ok. 400
6194 33BCR 10ö Swedenborg mörkgrått omslag, SUPERLYX MARGINALER, extremt breda 600
6195 33BCr SWEDENBORG 10ö 4+3 sid rättvänt PR-LYX marginal , övre block pos4 P1, F 2020 3700 600
6196 33CBo omv prakthäfte 750
6197 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
6198 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
6199 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
6200 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
6201 33CBr 10ö Swedenborg, mörgrått omslag, pr-lyxcentr MÄRKEN MED BRED MARGINAL. rättvänd , prakthäfte 500
6202 33CBR 10ö Swedenborg grått omslag, 5 godkända marginaler 5 lite smala 180
6203 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
6204 33CCo 10ö Swedenborg 150
6205 33CCo 20x10ö Swedenborg 1938, ok häfte Lyx centr märken 150
6206 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
6207 33CCr 10ö Swedenborg, ljusgrått omslag, pr-lyxcentr pos 4 v1 PI rättvänd , prakthäfte 200
6208 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
6209 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
6210 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
6211 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
6212 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
6213 34CB BREDA MARGINALER 750
6214 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
6215 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
6216 34CB BRA HÄFTE 500
6217 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6218 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
6219 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
6220 34CB 5Ö DELAWARE 3+4SID LYX MARGINAL 400
6221 34CB 5ö NYA SVERIGE 4+3 sid , PR-LYX marginaler 400
6222 34CB K nr.,GODK. MARG 350
6223 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
6224 34CB 5Ö DELAWARE, breda marginaler, 4mm riss i omslag. F 2475 300
6225 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
6226 34CC 2ST 5Ö DELAWARE, "ÄKTA PAR" ETT CYLS 1 hö + kn 74... det adra KN ..591. Sällsynt med 2 häften i följd. 1000
6227 34CC 5Ö DELAWARE 4+4 sid kn ..098 och culs 1 hö, PRAKT 250
6228 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
6229 34CC 5ö Nya Sverige , kn +3 ,kn ..443 160
6230 34CC 5ö Nya Sverige , kn 99..., lätt vikt vid klammern 120
6231 34CCvar 5ö Nya Sverige , kn+3 ..431 men förskjutet så bara halva siffrorna syns, lätt vikt vid klammern 150
6232 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
6233 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
6234 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
6235 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
6236 35BC Booklet H35BC postfrisk, 1938 New Sweden 18 × 15 öre brown, perf on 3+4 sides. Very fine condition. BRED MARGINAL F 3600 600
6237 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
6238 35BC,CB 15ö NYA SVERIGE 3+4 och 4+3 sid , PR-LYX marginaler 950
6239 35CB LYX-pr 800
6240 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
6241 35CB 15Ö DELAWARE,PR-LYX MARGINAL 600
6242 35CB ÄKTA men ngt smal 500
6243 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6244 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
6245 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
6246 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
6247 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
6248 35CC 15Ö DELAWARE, kn 2+ 62..., lätt vikt vid klammern , F 1300 200
6249 36BCo 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte, LYX marginaler 700
6250 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
6251 36BCr 5ö G.V.V 80 år Rättvänd 3+4sid häfte med LYXMARGINALR, prakthäfte 800
6252 36CC 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte 200
6253 38BCr LING 20X5Ö CYLS 2 hö, LYX MARGINALER pr-lyx häfte 800
6254 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
6255 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
6256 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
6257 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
6258 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
6259 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
6260 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
6261 39CCr obet gemspår 150
6262 39CCr små sifror, omslagsveck 110
6263 39CCr,o 2st 10ö Typ 1 G. V. profil hö småsiffror 350
6264 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
6265 40BCo Berzelius 10ö omv LYX marginaler, LYX 3200
6266 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
6267 40BCR BERZELIUS 10Ö 10 BC PAR I pr-lyx, Position 2 i 2 10 blocket med Plåsår 320v3, Prakthäfte 3000
6268 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
6269 40CCo 10ö Berzelius, 4sid , LYX häfte. F 1500 450
6270 40CCo Berzelius 10ö omv med stämplade inlagor VETLANDA 11-1-40, ovanligt, vikt vid klammern 200
6271 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
6272 41AbCBr Linnè 15ö häfte med 5 Lyxpar och en inlaga äkta men godkänd -smal marginal. Lätt vikt vid klammern. F 17000 1700
6273 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
6274 52 15ö Linnè, prakt -LYXcentrerat, fint F 4200 500
6275 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
6276 53 5ö Bellman , prakthäfte 550
6277 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
6278 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
6279 54yb 10ö profil hö, prakt-lyx centr CYLS1 H, F 1800 350
6280 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
6281 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
6282 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
6283 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
6284 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
6285 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
6286 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
6287 55b SERGEL 15ö bra häfte 300
6288 55b 15ö Sergel, fräscht häfte F 1600 275
6289 57 15ö Bibeln, LYX häfte 225
6290 57 ett märke saknas,prlyx 150
6291 57v Bibeln 18x15ö, III på inhäftningsremsan + 850och pos 17 Plåsår i R +250, F 2022dubbelvariant 900+850+250 =2000 500
6292 57v Bibeln 18x15ö, III på inhäftningsremsan + 850och pos 17 Plåsår i R +250, F 2022dubbelvariant 900+850+250 =2000 400
6293 57v "III" ett ex saknas F 805 175
6294 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
6295 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
6296 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
6297 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
6298 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
6299 58b 50 ö Skansen , mörkgrått prakthäfte 140
6300 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
6301 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
6302 60A 15ö Birgitta GLÄTTAT OMSLAG. pRAKT 180
6303 60A Birg. 8 par F 480 100
6304 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
6305 60B Birgitta 15ö cyls 1, LYX HÄFTE 250
6306 61 Cyls 2, obet särad tander 20
6307 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
6308 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
6309 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
6310 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
6311 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
6312 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
6313 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
6314 64 Cyls2 h F 600 200
6315 64 5ö SCHELE, LYX 195
6316 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
6317 64 SCHELE , bra F 500 150
6318 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
6319 64 5 ö scheele, prakt 110
6320 64 cyls 2h, i par saknas 100
6321 65 kungen 85år 20x 20ö. CYLS 2, PRAKT 500
6322 65 G.V.85år 20x20ö cyls2, PR-LYX 400
6323 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
6324 65 G V 85 år, välcentr märken 300
6325 65 20ö G.V. 85 ÅR, PRAKT 200
6326 65 G.V.85år 20x20ö mycket fräscht häfte 170
6327 66 spegeltryck 20 märken 200
6328 66 Cyls 1 h, oglättat 75
6329 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
6330 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
6331 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
6332 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
6333 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
6334 67 Montelius 5ö 40
6335 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
6336 68 Sjökartan 5ö prakt 70
6337 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
6338 69 LYX 125
6339 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
6340 69 Cyls 2 , ktt 50
6341 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
6342 69 10ö Flottan 1944, cyls 2 50
6343 69 10ö Flottan 1944, cyls 1 40
6344 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
6345 70 Cyls 2, LYX 300
6346 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
6347 70 cyls 1h, nyskick 225
6348 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
6349 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
6350 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
6351 71I 15ö G.V. PROFIL HÖ TYP 1, 110
6352 72 cyls 1h F 660 225
6353 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
6354 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
6355 72 20ö röda kors, cyls 2, prakt 450+400 200
6356 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
6357 72 Röda Korset 20ö bra 150
6358 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
6359 72 Röda Kors 1945, lyx centr 80
6360 73 Pressen, CYLS 2vä 35
6361 73 LYX 30
6362 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
6363 73 Pressen ,fräscht 20
6364 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
6365 74 Rydberg, LYX 125
6366 74 pr-lyx centrering 110
6367 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
6368 74 V. Rydberg F 250 80
6369 75 Sparbanken 3häften neutral, cyls1, cyls2 80
6370 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
6371 75 Sparbanken 10ö 20
6372 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
6373 76 15ö LUND neutral, cyls1, cyls2 125
6374 76 3st 15ö LUND CYLS 1 , pr-lyx 100
6375 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
6376 76 Lund 15ö pr-lyx 50
6377 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
6378 76 Cyls 1, centr. hö 30
6379 76v2 15ö LUND tryck färgfläck på inhäft. remsan 100
6380 77 Cyls 1h , prakt 150
6381 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
6382 77 nyskick 100
6383 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
6384 77 20ö LUND, prakt 100
6385 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
6386 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
6387 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
6388 77 20ö LUND , AB-PR 70
6389 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
6390 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
6391 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
6392 79A
20
6393 79B pr 20
6394 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
6395 79B2var Tegner, förskjutet omslag liten del av text upptill, skuret i texten nedtill 200
6396 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
6397 80 cyls 1h , pr-lyx 140
6398 80 Lyx , NOBEL 125
6399 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
6400 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
6401 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
6402 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
6403 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
6404 81 5ö Gjejer Cyls 2 prakt 25
6405 81 5ö GEIJER CYLS 2 , AB-PRAKT 20
6406 82 3st 20ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 150
6407 82 3st 10ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 80
6408 82 20ö 40års jub , cyls1, 60
6409 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
6410 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
6411 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
6412 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
6413 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
6414 83 20ö GV 40års jub 20
6415 85 Pionjärjubiléet 30
6416 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
6417 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
6418 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
6419 86-87 F 140 50
6420 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
6421 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
6422 88 cyls 1h 60
6423 88 Strindberg 35
6424 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
6425 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
6426 89 2st 15ö Lingiaden cyls1,cyls 2 ab-prakt 125
6427 89 15ö Lingiaden cyls1 prakt 75
6428 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
6429 90 6 st 20ö UPU neutral, cyls1, cyls2, cyls1h, cyls2v,h 150
6430 90 10ö UPU äkta par cyls2hö, cyls2 vä 120
6431 90 10ö UPU par cyls1hö, cyls1 vä 90
6432 90 3 st10ö UPU neutral, cyls1, cyls2 50
6433 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
6434 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
6435 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
6436 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
6437 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
6438 93A 20 x 25 Ö 30
6439 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
6440 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
6441 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
6442 94 POLHEM 25Ö 25
6443 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
6444 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
6445 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
6446 95 3st 25ö Petri 1952, neutral ,cyls1,cyls 2 175
6447 95 cyls 2, pr 160
6448 95 Petri Cyls 1 130
6449 95 cyls 2 130
6450 95 Petri F 350++, 125
6451 95 PETRI CYLS 1, PR 100
6452 95 25ö Petri 1953, cyls 1 prakt 100
6453 95 25ö Petri 1953, cyls 2 prakt 100
6454 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
6455 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
6456 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
6457 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
6458 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
6459 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
6460 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
6461 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
6462 97 3st G.VI.A 70år 20x10ö1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
6463 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
6464 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
6465 97 cyls 1, lyx 20
6466 97 Cyls 2 20
6467 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
6468 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
6469 98 3st G.VI.A 70år 20x25ö 1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
6470 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
6471 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
6472 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
6473 99 5kr blå slottet 20x5kr fint häfte 150
6474 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
6475 99 SLOTTET HÄFTE 20X 5 KR STRECKPERFORERAD RYGG 110
6476 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
6477 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 150
6478 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 140
6479 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 135
6480 99B2ba1 20x 5kr Slottet bigad rygg, ab-praktcentr 175
6481 99B2ba2 20x 5kr Slottet bigad rygg, praktcentr 200
6482 100A2 20X 20Ö GRÅ ljusgrått omslag, prakt 500
6483 101 3st Idrottsrörelsen 70år 20x10ö 1953, neutral,cyls1,cyls 2 90
6484 101 Idrottsrörelsen F 150 50
6485 101 cyls1 40
6486 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
6487 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
6488 102 cyls1 50
6489 102 Cyls 2 50
6490 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
6491 102 Stockholm 700 år F 120 40
6492 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
6493 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 2 70
6494 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
6495 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte 55
6496 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
6497 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 50
6498 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 40
6499 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
6500 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
6501 104 TELEGRAF VERKET 3st 1953, neutral,cyls1,cyls 2 150
6502 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte cyls 2 75
6503 104 cyls 1h F 180 65
6504 104 TELEGRAFVERKET 60
6505 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte 40
6506 105 cyls 2, pr 100
6507 105 20x20ö VM på skidor, cyls 1 prakt 90
6508 105 20x20ö VM på skidor, cyls 2 prakt 90
6509 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
6510 105 20x20ö VM på skidor, 50
6511 108 Cyls 1, lyx 100
6512 108 Cyls 2, lyx 95
6513 108 Cyls 1 80
6514 108 Lenngren fint häfte cyls 1 80
6515 108 Lenngren fint häfte cyls 2 80
6516 108 Lenngren f 200 60
6517 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
6518 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
6519 108 Lenngren fint häfte grått omslag 50
6520 108 Lenngren fint häfte brunakt grått omslag 50
6521 108 LENNGREN prakthäfte 20x20ö 50
6522 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
6523 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
6524 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
6525 110A Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
6526 110A Atterbom F 220 75
6527 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
6528 110B Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
6529 111 Olympiaden 3st 20x20ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
6530 111 Olympiaden 20x20ö 1956, cyls 2 45
6531 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
6532 111 Olympiaden 20x20ö 1956, 30
6533 112 Olympiaden 3st 20x25ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
6534 113A1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ömed snedstreck, Prakt, F 400+ 90
6535 113A2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck 25
6536 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
6537 113B1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö MED snedstreck, F 400 90
6538 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 utan snedstreck, LYX F 150 50
6539 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck, F 150 30
6540 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
6541 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
6542 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
6543 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, LYX 60
6544 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYX 50
6545 114A2a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, pr-LYX 60
6546 114A2b Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYXc 45
6547 115B Sjöräddningen F 350 115
6548 115B Sjöräddningen 20x30ö, LYX 100
6549 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
6550 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 60
6551 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 50
6552 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
6553 117A1b 20x 30ö G.VI.A blå , fetskiljelinje , sneds \ I mycket svårt häfte F 2019 22000 4500
6554 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
6555 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
6556 117D 20x 30ö G.VI.A blå , fetskiljelinje över hela häftesomslaget svagt hörnveck på omslaget, mycket svårt häfte F 2019 8000 800
6557 119A1 Helikopterpost 20x 30ö med snedstreck , LYX 110
6558 119B Helikopterpost 20x 30ö PR- LYX 60
6559 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
6560 120A1 SJÖPOST 20x 15ö med |/ snedstreck , LYX 100
6561 120B SJÖPOST 20x 15ö utan snedstreck , pr-LYXcentr 25
6562 121A1a 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,3 svårt, Prakt 125
6563 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 45
6564 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 30
6565 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
6566 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 PRAKT 35
6567 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 30
6568 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 25
6569 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 35
6570 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 25
6571 123 GÖTSTÅLET 20x30ö , PR-LYX 30
6572 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 25
6573 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 20
6574 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR-LYX 30
6575 125a Selma Lagerlöf 20x25ö |/ PR-LYX 25
6576 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR 25
6577 126 Vattenfalsstyelsen 50 år 20x 30ö pr-lyx 30
6578 127 röda korset år 20x 30ö prakt 35
6579 127 Röda Korset år 20x 30ö bra häfte 25
6580 128 Heidenstam 20x15ö PR-LYX 30
6581 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö förskjutet spegeltryck , LYX 100
6582 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö bra häfte pr. 35
6583 130 ARRENIUS 30
6584 130 Svante Arrhenius 20x15ö prakt 18
6585 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
6586 131 ZORN 20x 30ö bra häfte 60
6587 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
6588 132 Världsflyktingåret 20x20ö bra häfte 20
6589 133B Skytteväsendet 20x20ö pr 20
6590 134 FRÖDING 20X30Ö LYX 35
6591 134 FRÖDING 20X30Ö pr-LYX 30
6592 135 Branting 20x15ö fint häfte 18
6593 135 BRANTING 15ö 15
6594 135 Branting 20x15ö bra häfte 15
6595 136 SAS ,F 80 25
6596 136O 4ST OLIKA SAS 1961 NEUTRAL CYLS1 CYLS 2, kn 19830 100
6597 136O SAS 1961 äkta par kn 305+57, pr 75
6598 136O SAS 1961 äkta par kn 302+20, pr 70
6599 136o SAS omv, CYLS 2 35
6600 136O SAS 40ö 15
6601 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
6602 140 Pilo 20x30ö prakt 55
6603 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
6604 140 30Ö PILO 40
6605 140 Pilo 20x30ö prakt, bra häfte 40
6606 141 Alströmer 20x15ö prakt 15
6607 142 svenskt tryck, fint häfte 18
6608 142v 20ö Kunglga Biblioteket pos 12 PI 125
6609 143B2 BILDSTEN 1961 STRECKPERF RYGG, MÖRKGRÖNT, LYX 1400
6610 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
6611 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
6612 145 Lokalbrevbäringen 20x30ö ,prakt 22
6613 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
6614 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 25
6615 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 22
6616 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
6617 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
6618 149a Sv Byggnadsminnen 20x15ö 20
6619 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
6620 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
6621 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö , kn 2+3 äkta par 82+413 120
6622 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 1 40
6623 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 40
6624 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
6625 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
6626 150Ar+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö , pr, 2st 40
6627 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2st kn 2 77..., kn +3 275 40
6628 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2+ kn 2 nr 73... 40
6629 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
6630 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 30
6631 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
6632 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
6633 150Br+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2ST 40
6634 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
6635 151-152 G VI. A. 80 år 20+15ö, 35+10ö 15
6636 154 VM I ISHOCKEY 1963 20X25Ö 20
6637 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 25
6638 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 22
6639 155 Antihungerkampanjen 20x35ö 18
6640 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3...., pr 70
6641 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3.... 60
6642 156R+O Ingenjörskonst 10x50ö rättv , omv 60
6643 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
6644 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
6645 157-158 Medicinalstyrelsen 25+35ö 2 olika 60
6646 158 Medicinalstyrelsen 35ö 35
6647 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
6648 159 20x20ö byggnadsminnen 15
6649 160 Nobelpris 1903 F 100 35
6650 160a,b Nobel 1903 a omslags veck 45
6651 162 Karlfält 20
6652 166A 20x 30 ö violett 35
6653 167-168 Nobel 1964 30+40ö 40
6654 167-68 1904 Nobel 55
6655 169 BYGGNADSMINNEN 1965 20X30Ö 30
6656 170AaO 60ö Teleunionen, 6 häften 5 st med olika markeringar 150
6657 170AaR 60ö Teleunionen, LYX 60
6658 170AbO 60ö Teleunionen, spegeltryck 100
6659 170AbR 60ö Teleunionen, spegeltryck 110
6660 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
6661 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
6662 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag KN +3 .. 909 , PR-LYX F 3100 625
6663 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag PR-LYX F 3100 600
6664 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
6665 171A,B EUGEN 2 olik astyrm + utan 30
6666 172A,B BREMER 2 olika 30
6667 173 NOBEL 20X30Ö 1965, RT 50
6668 173 NOBEL 20X30Ö 1965 20
6669 173-174 NOBEL 20X30Ö , 20x 40ö1965, stpl SÖLVESBORG 5-3-66 på omslagen , märkena **, ovanligt 70
6670 174A Nobel 20x40ö, \ PRAKT 35
6671 174B Nobel 1905 60
6672 174B Nobel 20x40ö, |\ PRAKT 35
6673 175Ao Nathan Söderblom 4st omvända RT, cyls1, 2, neutral 100
6674 175Ao Nathan Söderblom fint häfte 20
6675 175Br,o Nathan Söderblom RV, OMV 2ST 50
6676 179 Representationsref. , bra häfte, + häfte stpl FDC Sölvesborg 12-5-65 på framsidan med ** märken 35
6677 179RT Representationsref. , bra häfte me RT 45
6678 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
6679 181 Almqvist 1966, prakt häfte 18
6680 181 Almqvist 1966, fint häfte 15
6681 197 Älghuvud, F 100 30
6682 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
6683 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
6684 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
6685 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
6686 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
6687 205A Nordiska Vildblommor 30
6688 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
6689 205A VILDBLOMMAOR, 20
6690 207 Kyrkornas värdssamfund 15
6691 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
6692 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
6693 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
6694 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
6695 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
6696 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
6697 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
6698 214A Liljefors 20
6699 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
6700 219 20x 55ö G.VI A, 3 häften sammnahörande äkta par Kn3+2 KN 79861, +Cyls1v 150
6701 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
6702 222A kn+1,5, delat kors vä 100
6703 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
6704 228A,B SAGOR 2 EX 90
6705 234A SVENSKT NÄRINGSLIV RT 8x 2 mm 100
6706 234A SVENSKT NÄRINGSLIV RT 6x3,5mm 80
6707 234A Näringsliv 30
6708 234B SVENSKT NÄRINGSLIV RT 8x 2 mm 100
6709 234B
30
6710 239
30
6711 253 Idrottsflickor, helt kn 25
6712 254 Sv. GLAS 30
6713 258A2 Öländsk Väderkvarn, med centralt regm. F 2200 400
6714 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
6715 262 G:VI: 90 år F 65 20
6716 270 Nordiska Museet F 130 40
6717 270A
40
6718 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
6719 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
6720 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
6721 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
6722 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
6723 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, små veck 150
6724 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
6725 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering 300
6726 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering 225
6727 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering obet skrynklighet 150
6728 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
6729 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
6730 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
6731 354 Helt kn,+ cyls2 20
6732 357 Levande natur 3 häften RT, RT+kn, cyls1+kn 50
6733 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
6734 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
6735 371 Stockholmia 86 , knr 50
6736 371 Stockholmia 86 F 160 40
6737 371A2b Stockholmia handpåtryck, 120
6738 371A2b Stockholmia handpåtryck, 90
6739 414var Europa 1991 rymden felskuret häfte och märken nära mitt itu med 4 kr överst. Modern Raritet 1000
6740 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
6741 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
6742 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
6743 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
6744 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
6745 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

6746 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
6747 1O 8X 25Ö LYX 200
6748 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
6749 1O 8X25ö ,omv LYx 160
6750 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
6751 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
6752 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
6753 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
6754 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
6755 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
6756 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
6757 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
6758 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
6759 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
6760 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
6761 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
6762 4Ar F 700 225
6763 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
6764 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
6765 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
6766 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
6767 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
6768 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
6769 4B Cyl 2v 30
6770 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
6771 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
6772 4R 4x25ö blå , LYX 30
6773 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
6774 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
6775 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
6776 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
6777 5BOV Kn 0,5+ 300
6778 5BOV cyls 2 fot F 565 200
6779 5BRV F 600 200
6780 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
6781 5OH 15+5ö , KN 70530 75
6782 5OH PR-LYX 50
6783 5OH
35
6784 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
6785 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
6786 5OV PRAKT 5+15Ö 200
6787 5OV KN 1, 7..., F 595 200
6788 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
6789 5OV 5+15Ö, OMV 150
6790 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
6791 5RV 5+15ö PRAKT 200
6792 5RV 5+15Ö, Rättv 150
6793 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
6794 6OV F 200 60
6795 6RV snedstreck, lyx 70
6796 6RV snedstreck 60
6797 6RV utan snedstreck F 175 55
6798 8OH kn +3 "...465, F 650 225
6799 11BOV KN 3 108.. 35
6800 12FOV CYLS1, KN +1 100
6801 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
6802 15Do kn +4 30
6803 16C1r
15
6804 16C1r
15
6805 18 Tjörnbroar 20
6806 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
6807 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
6808 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
6809 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
6810 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6811 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6812 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
6813 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6814 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6815 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
6816
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
6817
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
6818
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
6819
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

6820
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
6821
SKOASK HÄFTEN 1963- 71 med massor bättre häften i antal. Många Nobel . Nominal ca 3000 2000
6822
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
6823
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
6824
Samling häften 1918-49, H9, 16, 23-24, 25, 26-30, 29-30, 34, 36,38, 39, 42, 57, 58, 60, 62 ,64 66-68, 70, 72, 74, 80m.fl F 2020 ca 24000, några lätt vikta vid klammern 1800
6825
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
6826
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
6827
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
6828
Samling häften i 2 visirpärmar , ex H9r,o, H10r, o, H16r,o, H23o, H 26o, H2815ö Riksdagen, H29, H48, H 66-70, 74-99, välbesatt H 101 -H 238. En del markeringarLågt utrop 1400
6829
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
6830
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
6831
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
6832
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
6833
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
6834
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
6835
H228 Svenska Sagor 1969, 72 Häften F minst 14400kr 900
6836
H 228 SVENSKA SAGOR 1969 , 85 ST HÄFTEN f 17000 850
6837
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
6838
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
6839
H 238 Svenska Fåglar, 100st med massor av markeringar F minst 10000 kr 750
6840
H 238 Svenska Fåglar, 100st med massor av markeringar F minst 10000 kr 700
6841
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
6842
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
6843
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
6844
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
6845
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
6846
205 Vildblommor 1968 59 st F minst 8260kr 600
6847
H 170 Teleunionen 35st 29 Rättv. o 6 omv. F minst 8000 600
6848
Samling automat häften i visirpärm , ex HA1o, HA 2 2st, HA3R,O, ha4A1O , HA5 3olika ex OV, HA6 kpl, ha 7- 25ca 00 st. En del markeringar Lågt utrop 600
6849
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
6850
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
6851
H 214 Bruno Liljefors 1968 90 häften F minst 7200 550
6852
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
6853
H 249 GAMMALDAGS JUL 63 HÄFTEN FCA 8000 500
6854
Parti ej kpl häften ca 45 st1933-1964 ex 14st 239C, 2 par 261Bc, 4-block 262BC, 14st 247C14X 245C, 10X 246C, F CA 9000 för kvarvarande märken 500
6855
205 Vildblommor 1968 ca 47 st F minst 6580 500
6856
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
6857
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
6858
H 86 Gustaf V 90 år 1948, 50 st häften 10Ö i 10 buntar med orginal banderoll. postpris var 200kr 1948 ,F 6250 400
6859
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
6860
Häften med markeringar ca 50st 1981-89 olika eller olika markeringar nominal 740 400
6861
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
6862
Samling/ parti ca 75 olika häften 1953-1968, flera bättre, Bra kvalitet. 375
6863
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
6864
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
6865
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
6866
H 249 Gammal Jul 34st F minst 350
6867
H 234 Svenskt Näringsliv 15st A+ 15 B = 30 st F ca 4000 325
6868
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
6869
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6870
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6871
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
6872
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
6873
Parti kpl häften ca 37 olika st 1942-1960tal mest 1950-tal. God kval. 300
6874
HA22 SKYDDA DJUREN 1973, ca 50st A och 35 st B (utan flour). F 1750+2100 = 3850 , nominal 425 300
6875
H 253 Idrottsflickor 1972 37 st , F 3700 300
6876
H251 , H 252 1970 Nobel 1910 40st av var F ca 4800, F ca 1700 300
6877
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
6878
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
6879
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
6880
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
6881
H 222 EUROPA 1969 , 17 ST HÄFTEN f 3400 250
6882
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
6883
HA 18 Tjörnbroar ca 41 häften F minst 2460 250
6884
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
6885
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
6886
H 262 Gustaf VI90 år 1972, 39st häften F 2340:- 225
6887
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
6888
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
6889
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
6890
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
6891
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
6892
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
6893
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
6894
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
6895
H 2225 Regalskeppet WASA 17 st häften. F 1275 populärt häfte 200
6896
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
6897
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
6898
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
6899
Parti kpl häften ca 40 olika st 1950-1960tal ex Pilo, Atterbom . Dessutom 2 äkta par Skridsko + DrottningholmGod kval. 200
6900
H 176 A,B Skridsko VM 1966ca 47st nästan alla med markeringar, Fynd? 200
6901
H 245 Musikaliska Akademien 200 år 1971 50 häften varav ca 20 med RT. F ca 1750 200
6902
H162b Karlfält 20 häften F 3000 200
6903
H 225 WASA 20 häften , 5st med RT F ca 1600 200
6904
H232 Polcirkeln 42st F 2500 200
6905
Häften med markeringar ca 25st 1980 tal nominal 350 175
6906
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6907
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6908
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6909
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
6910
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
6911
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
6912
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
6913
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
6914
H229 , H 230 1969 18+13 stNobel 1909, F ca 1700 150
6915
H251 18st , H 252 21 st 1971 Nobel 1911 F ca 1900, nominal ca 230 150
6916
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
6917
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
6918
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
6919
H 189 VM i Bordtennis 11st F 990 100
6920
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
6921 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

6922
100 st äldre rabatthäften giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 48kr per märke : totalt 100x20 =2000 märken . Max frankeringsvärde 96000kr 19000
6923
50 st äldre rabatthäften giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 48kr per märke : totalt 50x20 =1000 märken 9500
6924
10 Rullar föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt farnkering nu med 12 kr porto, nominal 12000 6400
6925
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
6926
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
6927
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
6928
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1900
6929
10 st äldre rabatthäften giltiga i Norden 1900
6930
10 st äldre rabatthäften = 200 märken giltiga i Norden , max 48 kr frankeringsvärde per märke (100gram till Norden) 1900
6931
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
6932
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
6933
Parti 400st a 6 kr /föreningsbrev märken Frankeringsvärde 2400 kr, 1400
6934
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
6935
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
6936
Nominalparti Nom 2000 1000
6937
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
6938
Nominalpost Sverige , nominal 2500 1000
6939
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 900
6940
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
6941
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
6942
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
6943
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1200 750
6944
Samling 5-strip ** I INSTICKSBOK 1978- 1985 kpl och en del 1986 Nominal ca 1500 750
6945
Rulle föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt farnkering nu med 12 kr porto, nominal 1200 600
6946
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
6947
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
6948
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
6949
4 rullar 2x 1,30+70ö, 2,20kr= 50 x 11kr porton nom 550 kr 350
6950
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 600 350
6951
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
6952
Svensk Flyghistoria 1984 , oöppnad 50 bunt i postens orginalförpackning , postpris 600 kr vackra block 300
6953
MUSIK I SVERIGE 1983 , oöppnad 50 bunt i postens orginalförpackning , postpris 575 kr 290


ARK PARTIER

6954
Små tjänste vm linjer Ark parti fina helark 2 öorange , tj 41, 75 st helark F 3000 900
6955
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
6956
Tjänste 7ö vm lnjer F nr 45 i 10st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 100st cz KPV ingår , F ca 17500 500
6957
20 st helark 2ö lilla riksvapnet nr 72 500
6958
Små tjänste vm linjer 3st fina 100 Ark, helark 20ö,25ö, 35 ö tj 50 51,53 F 4100+ 450
6959
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 8000 450
6960
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
6961
Små tjänste vm linjer 2st fina 100 Arkf 25ö, tj51 F 3600 350
6962 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000 200
6963 103 nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125


RULLPARTIER

6964
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3000
6965
nr 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
6966
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
6967
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
6968
nr 277 25ö orange Profil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
6969
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
6970
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
6971
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
6972
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
6973
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
6974
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
6975
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
6976
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
6977
SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300
6978
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
6979 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750


POSTFRISKA SERIER

6980
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
6981
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
6982
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
6983
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
6984
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
6985
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
6986
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
6987
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
6988
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
6989
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
6990
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
6991
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
6992
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
6993
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
6994
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
6995
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
6996
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
6997
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
6998
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
6999
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
7000
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
7001
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
7002
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
7003
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
7004
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
7005
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
7006
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
7007
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
7008
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
7009
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
7010
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
7011
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
7012
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
7013
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
7014
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
7015
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
7016
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

7017
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
7018
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
7019
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
7020
POSTENS förseglade årsats 1967 1000
7021
Årsatser frimärken 37 st 1974-80 4x1974, 4x75, 8x76, 6x77, 5x78 10x 1979 och 5x 1980. Bra presenter och bra nominal.. 1000
7022
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
7023
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
7024
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
7025
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
7026
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
7027
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
7028
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
7029
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
7030
POSTENS förseglade årsats 1969 550
7031
POSTENS förseglade årsats 1968 500
7032
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
7033
ÅRSBOK 1987-88 450
7034
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 400
7035
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
7036
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
7037
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
7038
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7039
Små tjänste vm linjer Ark parti fina helark 2ö, tj 41, 20 st helark F 8000 300
7040
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
7041
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7042
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7043
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
7044
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
7045
ÅRSATS 1972, 200
7046
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
7047
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
7048
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
7049
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
7050
ÅRSBOK 1991/92 175
7051
ÅRSBOK 1989-90 170
7052
ÅRSBOK 1989/90 170
7053
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
7054
ÅRSBOK 1988-89 165
7055
Årsats 1972, fint skick 160
7056
ÅRSATS 1973 150
7057
ÅRSATS 1973 150
7058
POSTENS förseglade årsats 1973 150
7059
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
7060
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
7061
Årsats 1973, fint skick 150
7062
ÅRSATS 1974 100
7063
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
7064
Årsbok 2006, inga frimärken 95
7065
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


7066
KILOVARA 1973, förseglad 350
7067
Kilovara 1967 plomberad 350
7068
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
7069
Postförseglat Kilovara 1973 325


TILLBEHÖR

7070
Nordisk Filatelis färglikare kpl i fin special pärm . 750
7071
Nordisk Filatelis färglikare kpl Sverige i fin special pärm . 700
7072
Leveranslikaren med omfattande vägledning i text på ca 37 sidor. Bilder på 340 skillingar. Allt i finNordisk Filateli pärm. 460 gram 600
7073
Svart Leuchturmalbum Sverige blad med fickor 1908-14 och kassett 31x32cm , Nyskick. Stängs med metallstångsvred. 500
7074
Grönt klämfjäder Leuchturmalbum Sverige 29x31cm blad med fickor 1973-2000 , Nyskick. 500
7075
Handbok över Avarter på Svenska Bandmärken 1920-1936 i 2 pärmar . 3,2 kg. Bra skick Eftersökt 500
7077
Handbok över Avarter på Svenska Bandmärken 1920-1936 i 2 pärmar . 3,2 kg. Bra skick Eftersökt 400
7078
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
7079
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
7080
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
7081
Färg guide Color Guide : Michel "Farbenführer" 47 sidor . 150 gram 300
7082
Yvert & Tellier -Champion catalogue DE Timbres-Poste 1936 Hela världen-all world. Inbunden fin vinröd katalog i bra skick. Raritet. 950 gram. 300
7083
Michel Europa 1960, inbunden katalog i fint skick . Sällsynt i detta skick. 1,45 kg 300
7084
Michel "Farben Führer" färgguide, 300
7085
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
7086
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
7087
Sveriges Frankoteckeb 1855-1963 i en inbunden 4,5cm tjock bok . Bra skick , 2kg. 250
7088
ATLAS handbok över Svenska Automathäften 1998 i A¤ pärm HA1-HA 26. 1,5 kg. 250
7089
Stanley Gibbons "Farben Führer" färgguide 250
7090
Röd , Leuchturmalbum Sverige med kassett 25x32cm 8 svartablad och 21 genomskinliga blad 1or-4or, Nyskick. 200
7091
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
7092
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
7093
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
7094
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
7095
VISIRBLAD 80st svarta 3delade för brev, 4 bloc och singel i fin visirpårm. 2,97 kg. 175
7096
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
7097
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
7098
Mörkgrön SAFE Dual pärm 14 ringar kläm pärm 30cn vågr 31cm lodr. 150
7099
Island: Postal Rates in Iceland 1870-1997 Brian Flack 173 pages Published by :The Scandinavia Philatelic Society 1998. 625 gram 150
7100
Bok :Trelleborg- Sassnitz 1897-1945 Ingemar Wågerman, Sveriges Filatelist Förbund Specialhandbok nr 26 1990. 145 sidor 500 gram. 150
7101
Stanley Gibbons Color Guide 40 grams. 150
7102
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
7103
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
7104
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
7105
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
7106
Esttettalbum pår . Fin. 75
7107
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


7108
FYNDLÅDA, med t.ex. Sverige samling stämplat 1855-1979 i Schaubekalbum med 4sk, svartlokal, vapen kpl, Kongress och Förening 1924 kpl massor märken, ,omfatande lager stpl BB par 1940-67 med ca 2000 par ex ca30st 20ö Flottan, Partier **/* rringtyp-bandmärken med ende l dyrare märken 152Acx**, 151Abz**, parti bättre tjänste ** ex tj 12 i helark, tj 22 i par **, parti stpl lejon 14-16, parti stämplar ringtyp - 1990 tal, insticksbok dyrare tjänste o lösen m.m. 10000
7110
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
7111
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
7112
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 165 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 6000 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 2000
7113
STÄMPELSAMLING i pergamyntkuvert A-Ö mest 1940-50 tal men även några Oscar, -grovtandat band och 1960-och senare tal. Allt i 1500-2000 pergamyntkuvert med påskriven ort ofta fler i varje kuvert. Allt är på klipp. Många PR-LYX ex och pr-lyx avtryck. 1800
7114
Parti olika häften 1985-2009 LYX stämplade Kiruna eller Stockholm, inköpsvärden ca 2500+ 500 brevmärken 6500 +120 julmärken 1460 = ca 10500 , 370 gram. 1800
7115
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
7116
Ringtyp ph oscar- siffertyp och lilla riksvapnet nr 40-74 dubblettlager postfriskt ** i pergamyntkuver med flera bättre 40-42, 44, många nr 50, 4-bl 51, 4st 52c, 4 53vm, 23 st 10ö flera omv vm, 20ö oscar , 4st 20ö utan vm, 56, 5st 66, 30ö par räknat som * då gummi oregelbundheter, 50 ö oscar, 13x 62, 4x 4ö nr 64 , 40serier 68-70... många vm, omv vm.. F 2020 ca 28.000:- 1100
7117
Fyndlåda, med bl.a. 100 tals PR-LYX stämplar i ask, tjänste , Oscar m.m. Diverse märken på visirblad, 50 gamla 1800 tals Kungörelser , även tidigare ? 1000
7118
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
7119
Flottan 1944 nr355-57 , 50-100 BUNTAR 30ö 300st , 40 ö 600st och 90 ö 600st F 2022 22800 kr 800
7120
Dubblettlager postfriskt ** i pergamyntkuver Medaljong nr 75-104 r med flera bättre 10st nr 75 5ö vm krona, nr 76 10st, 19st 5kr, 31st 5ö nr 79, ca 22x10ö, 6x 15ö, 5x20ö, 85bz, 30ö, 30ö bz, 35ö, 50ö, många påtrycksmärke. . många vm, omv vm.. F 2020 ca 15.000:- 750
7122
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
7123
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
7124
Postemblem 35ö -115 ö, 68 st 100 buntar, många olika valörer. 600
7125
Postemblem 35ö 14st, 40ö 5st, 45ö 4st, 1x1kr, 1st 1,45krtotalt 25 st 100 buntar i lite roligare valörer valörer. Högt katalogvärde. 600
7126
Samling Militära svars försändelser i A5 pärm och kuvert, obegagnade och begagnade, brevkort m.m. Ex M1 ** kvar i kuvert , tjänstebrevkort 1919, Massor, Vikt 1,6 kg 600
7127
19 olika HÖGVALÖRER på singelfrankerade brev 1930-40 tal. Fint parti 600
7128
16 sid insticksbok med ca 150 olika LYX märken/par ca 17 olika häften och ca 20 block eller miniark, allt LYXs 1985-2009 LYX mest Kiruna . 600
7129
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
7130
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
7131
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 2700 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 500
7132
Flyttlåda FDC 1940 tal - ca 1983, bla en del bättre 1940 -60 tal, ec Bildsten, Ales Stenar , Kunga FDC G-VI .A., ibland 2 av var. Billigt 500
7133
Serie Årsböcker 1987/88 kpl( Svår första F 2000 för denna) och 14 st årsböcker till 188/89- 2002 utan frimärken . 450
7134
BB par 100st Hazelius nr 333BB i fin kvalitet vackra stämplar finns F 7000 450
7135
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
7136
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
7137
FDC Ca 61 olika 26/1 2006- 14-11 2013, (Nominal) 2700kr 400
7138
BREVPARTI 18 st EX 20 Ö RINGTYP T 13 TILL ENGLAND 1882, 4Ö NR 29 PÅ 6Ö BREVKORT TILL TYSKLAND 1882, 2X6Ö NR 31 LYXS STH 29-1-84, 8 ringtypsbrev till och 2st 12ö vapen, 7 försändelser till ex 5x tj11 slarvigt öppnat. 400
7139
NR 193-94 2 100 buntar av varje 400 märke F8000 400
7140
Nr 378 60ö G.V. 40års juileum som regent ca 575 st i 50-100 buntar. F 2022 över 8000 kr 400
7141
BB par 100st SERGEL nr 326BB i fin kvalitet med flera vackra stämplar F 5500 400
7142
BB par 100st Slottet nr 332BB i fin kvalitet F 5000 400
7143
Tre Kronor 50ö -3kr ö, flera 188 st 100 buntar, många olika valörer.Fynd? 400
7144
Profil hö nr 269-283 5ö-50ö ö, flera ca 200 st 100 buntar, många olika valörer. Fynd? 400
7145
FDC 19 olika 1935-49, ett med Bellman 324A,BC,325, ett med 324A,CB ,325, vidare Riksdagen 1935, Bibeln Birgitta ... . även Bra kvalitet Även 4 st senare ingår PetriSjöräddningen och illustrerat FDC med nr 471-75 3-24sk. 400
7146
Postens Årsböcker första 1987/88 kpl med märken F 2000 för denna. Vidare 20st årsböcker till utan frimärken1988/99- 2003 , 2005, 2007, 2010-2012. 400
7147
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
7148
BB par 100st Schele 5ö nr 343 BB i fin kvalitet vackra stämplar finns 2022 F 5000 375
7149
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
7150
BB par 100st av var 20kr Svanar, 337BB, nr347 BB 10ö, 351BB 5ö i god kvalitet F 2022 5700 350
7151
BB par 100st Nationalmuseum 20ö nr 338BB i fin kvalitet vackra stämplar finns 2022 F 4500 350
7152
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
7153
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
7154
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
7155
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
7156
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
7157
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
7158
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
7159
HÄFTEN/ häftesblock eller block PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1990- 2000tal, Nomiinal betalt ca 1400 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häfteesblock o block. 300
7160
BB par 100st Nobel 20ö nr 372 BB i fin kvalitet vackra stämplar ? 2022 F 4000 300
7161
Postens Årsböcker första 1987/88 kpl med märken F 2000 för denna. Vidare 5st årsböcker till utan frimärken1988/99- 93/94. 300
7162
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
7163
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
7164
100 buntar av varje nr 93 och 101 , 65ö och 12/65ö medaljong F 3100 250
7165
Parti ca 17 olika häften 1997-2002 LYX stämplade Kiruna ,4 st block, , inköpsvärden över 1000kr (brevmärken 13), och ca 20 LYXs märken. 250
7166
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
7167
Portfölj full med FDC, mest Sverige 1970 tal totalvikt 5.4 kg 225
7168
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
7169
Samling/ parti PT kort 1967-83 ca 200st samt dito maxikort 1981-92 ca 170 st. Bra spridning på olika. 200
7170
BB par 100st Rydberg 20ö nr 361BB i fin kvalitet vackra stämplar ? 2022 F 2800 200
7171
Tre Kronor 50ö -3kr ö, 19 olika valörer st 100 buntar, många olika valörer. 200
7172
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
7173
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
7174
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
7175
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
7176
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
7177
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
7178
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
7179
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
7180
16 BREV MED DUPPELPRÄGLINGAR OCH PLÅTSÅR på försändelser , 6st nr 139, 3st nr 140, nr 145, 153, 179, och 4st postverket. ex Roland Frahm. Ovanligt parti 1000
7181
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
7182
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
7183
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
7184
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
7185
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
7186
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
7187
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
7188
NR 40 RINGTYP PH 2Ö 100 BUNT, F 2020 7000 600
7189
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
7190
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
7191
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
7192
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
7193
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
7194
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
7195
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
7196
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
7197
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
7198
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
7199
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
7200
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
7201
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
7202
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
7203
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
7204
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
7205
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
7206
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
7207
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
7208
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
7209
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
7210
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
7211
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
7212
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
7213
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
7214
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
7215
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
7216
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
7217
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
7218
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
7219
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
7220
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
7221
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
7222
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
7223
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
7224
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
7225
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
7226
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
7227
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
7228
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
7229
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
7230
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
7231
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
7232
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
7233
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
7234
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
7235
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
7236
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
7237
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
7238
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
7239
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
7240
VYKORT, samling Oskarsfrankerade färgkort från ca 1893-1903 varav 38 st med hälsning från och 26st med ortsnamn på framsidan adresserade på baksidan och meddelande text på framsidan, Mycket fint skick. Några skickade utomlands. 6500
7241
VYKORT, samling ca 100 Oskarsfrankerade mest färgkort i gammalt brefkorts i mycket fint skick. Några skickade utomlands. Många intressanta motiv, spårvagnar, ångbåtar m.m. 4500
7242
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
7243
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
7244
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
7245
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
7246
16st försändelser med siffertyp nr 61-64, bl.a. 2st satsbrev, 3 pfsk, en tidning med 4ö, lokal trycksak, flera till utland ex USA Schweiz, 800
7247
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
7248
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
7249
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
7250
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
7251
Brev, försändelser inkl en del helsaker ca 550 st 1880 tal till 1980 tal mest 1920-45 tal, alla med vackra stämplar, många PR-LYX stämplar. Trevligt partii låda 1950 gram. 600
7252
Brev, ca 55st med PR-LYX stämplar. ca 1930-50 tal. Vackert parti. 600
7253
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
7254
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
7255
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
7256
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
7257
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
7258
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
7259
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
7260
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
7261
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
7262
Pärm ca 1,65 kg med ca 120 försändelser bandmärken 1920-1941, inkl bättre som 146E+143E, 160 rek till Berlin, nr 252, 253, även 318CB på kort och 324CB på brev. 500
7263
16 BREV 1940 tal till USA, flygbrev , en del intressanta frankeringar 2st Nobel BB par, högvalörer m.m. 500
7264
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
7265
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
7266
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
7267
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
7268
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
7269
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
7270
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
7271
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
7272
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
7273
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
7274
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
7275
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
7276
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
7277
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
7278
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
7279
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
7280
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
7281
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
7282
HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, 10 BREV 45Ö 4st äktgångna Första Dagen 2/91967 , 3/9 2 :a dagen , 3st 4/9 , 5/9 2st och 2 tidiga 35ö brev. Intressant tidig dokumentation av denna viktiga händelse i Sverige. 300
7283
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
7284
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
7285
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
7286
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
7287
20 st brev med PR-LYX STÄMPLAR, mest 1940 tal 250
7288
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
7289
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
7290
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
7291
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
7292
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
7293
FDC BRUKSMÄRKEN 1939-02-10 - -660418 , 16 olika FDC med mest G.VI. A flera bättre HA block 3-9-62 2 olika . F ca 2000 fin kvalitet 350
7294
ILLUSTRERADE FDC ca 23 olika 1941-1955 och 7st 1960-68. Många vackra och bättre. 300
7295
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
7296
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
7297
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

7298
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
7299
Fantastisk nyanssamling stora tjänste t 14 ca 105 ex och t 13 ca 245 exmed massor PRAKT-LYX stämplar, en del enheter som Tj 22A 4 -bl med Oinlöst stpl, flera varianter. En samling i mycket fin kvalitet med många svåra PR-LYX ex. 30000
7300
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
7301
Mycket fin samling stämplat 1855 - 1969 i fint Leuchturm album med fickor, skillingar kpl i ngt bl kval , sen vapen , lejon ribgtyp kpl med AB-PR LYX STÄMPLAR, och senare mycket välfylld med utvalda stämplar, bra oscar-band, högvalörer 1924 med prakt stämplar, bra BC-CB med Prakt stpl inkl de bättre 269 BC, 273BC-CB, 320 BC-CB, 332 BC-CB, bra tjänste Lösen m.m. Nästan allt i utvald ab-PR-LYX stämplar.Ovanligt utbud. 24000
7302
Samling stämplat 1855 -1983 i 2 Facit Lyx album, skilling Banco kpl, nr 6-51 kpl med många nyanser på vapen-ringtyp, Landstorm I,II,III fina stämplade serier, bättre bandmärken 142Ea, 144Ccx, Kongress och Föreningen kpl och alla BC-CB paren senare nära kpl. Tjänste och lösen kopletta med ex. fin tj22B. Högt värde. Skillingarna i något blandad kvalitet sen mest fin -myckt fin kvalitet. 22000
7303
Samling stämplat 1855 - 1989 i 2 Safe album , välfylld med de flesta märken (ej 55o80ö). skillingarna kpl men i blandad kvalitet, vapen - 1924 i princip kpl., flera BC-CBm.m. 20000
7304
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
7305
Samling stämplat 1855-1920 på hemmagjorda blad, skillingar kpl, vackra men troligen rep., svart o brun lokal (nr 13 intyg Kaiser felfri) ,vapen , lejon , ringtyp 14,13, ph alla i nyanser, ex 6x nr 10, 3x nr 12, 2x nr 15, 4x nr 20, 5x nr 24, 4x nr 27, nr 37, oscar-medlajong i nyanser och Landstorm I-II-III bra stpl serier. Vidare en hel del tjänste och lösen. Lite blandad kvalitet men flera PR-LYX stämplar. 13000
7306
STORA TJÄNSTE T 13 samling PRAKT-LYX stämplade ex ca 390 st alla valörer ingåroch många nyanser. Men framför allt mycket hög stämpelkvalitet. Underbart vackert parti. 10000
7307
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
7308
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
7309
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
7310
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
7311
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
7312
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
7313
RINGTYP T 14, stort dubblettpartipå visirblad, 176st 3ö , 3st 4ö, ca 340 5ö, 38x 6ö, ca 240 12ö, ca 170 20ö inkl blekoranga, 10x 20/20, 41x 24ö, 220x 30ö, 21x 50ö. 14 x 1 riksdaler. F 2020 ca efter blligaste nyans 121000 kr 8000
7314
Samling stämplat i Facit album 1855-1961, 2x 4sk, vapen lejon o ringtyp t14 överkompletta, nr 28-36, 39-51, Landstorm I-II-III fina kpl stpl serier, en del bättre band 144Ccx, 144-146E, 162cxKongress och förening 1924 kompletta, några BC-CB par, tänste och lösen kpl. Högt värde god kvalitet. 7000
7315
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
7316
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
7317
Stora Tjänste t 14-13 och små samt lösen samling stämplat i nyanser, ex 4x tj1, 4x 4ö tj 2, flera 6ö inkl grå, 8x12ö, 5x20ö, 7x24ö, 6x 30ö, 5x 50ö, 2x 1kr, t 13 4-12 st av varje valör, tj 22B 2st, små tj kpl några cx ex 51-52cx, Lösen t 14 2-4 av varje ex 3st 6ö, 4x 24ö inkl L 7a, och t 13 4-7 av var ex 5 24ö inkl L17a praktstpl HOSSMO 5-11-84, 5x 1kr. En del varianter ingår. Högt värde och mest god-mycket god kvalitet. 5000
7318
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
7319
RINGTYP T 13,stort dubblettparti på visirblad, 240st 3ö , 310st 4ö, ca 260 5ö, 210x 6ö, ca 470 12ö, ca 350 20ö inkl, , 65x 24ö, 130x 30ö, 190x 50ö. 1 x 1 riksdaler.47 x 1kr. F 2020 ca efter blligaste nyans 78000 kr 5000
7320
Parti vapen 31 x 5ö en ostpl, 10st 9ö, ca 50 34ö, 26x 30ö, 17st 50ö , Intressant parti i blandad kval, högt värde. Många nyanser 5000
7321
Samling stämplat 1855-1984 inkl många dubbletter, bl.a 2st 4sk, vapen med 2-3 av var inkl 3 nyanser av 9ö, Lejon 3 av var inkl 3 fina 17ölila och 1 17ögrå (tunn), Ringtyp t 14 med 2x4ö, 4x6ö,22f, 4x 24ö, 2 riksdalrar,ringtyp t13 med felfri riksdaler, 5st 3ö ringtyp ph, 6x6ö, 3st posthus, flera Landstorm, div bättre bandmärken 144Ccx, 153BZ, 2x 168bz, 179bz, Kongress överkomplett med 197cx, cxz, 201b, m.fl, UPU överkpl inkl 212cx,cxz,216b, (5kr kt) nr 238 i par,många BC-Cb par, tjänste t14 kpl inkl 6ö grå, t 13 i antal, inkl 2x6ö, fin felfri tj22B, Lösen t14 och t13 båda överkpl.Högt värde. Lite blandad kvalitet 5000
7322
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
7323
Bra Samling 1978 - 1941 på rutade albumblad många fina ringtyp t13 med flera praktex i nyanser, vidare så oscar, medaljong , bandmärken, och senar i fin kvalitet och en del PR-LYX, Ex 142Ea, 144A par på AV ppr 144 AC en är (*) , 144Cbz,cx, 162cx, Kongress och förening med valörer till 1kr, 10 tal BC-CB m.m. Många verkligt vackra märken 4500
7324
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
7325
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
7326
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
7327
12Ö VAPEN parti på 9 visirblad, ex 9a1, 2 9a2 , massor nyanser, vackra stämplar m.m. 3st ostpl ingår, ca 400st. 4000
7328
parti ca 220st ringtyp med färgade stämplar, t14, 13 PH, många vackra och intressanta 4000
7329
Samling 1855- 1970 i tre Estettalbum, 4sk , vapen kpl, lejon kpl ringtyp t 14 kpl, t13, ph, en del bättre band som 142Ea, Kongress till 2kr Föreningn till 2 r, många BC cB som bra 320BC-CB, tjänste t 14 kpl, lösren kpl m.m. Högta värde. En del Praktstpl 4000
7330
17ö Liggande Lejon, fin samling i nyanser med 15a ostpl, 3x 15a stpl, 3x 15b1, 5st b2, felfri 17ö grå och ett brev 17ö till Köpenhamn med intyg Sjöman mycket gott obj. Vacker samling.F 2022 ca 34000 Lågt utrop! 4000
7331
PRAKT-LYX stämplar ca 1330 massor olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2010 på 43 visirblad.. Ett tio tal 4-block tillkommer. 4000
7332
LYX(-Prakt) stämplar ca 875 massor olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2008 på 33 visirblad.. Ett 40 tal 4-block tillkommer. 3800
7333
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
7334
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
7335
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
7336
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
7337
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
7338
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
7339
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
7340
RINGTYP med ph nr 40-51,stort dubblettparti på visirblad, 113x2ö, 59st 3ö , 70st 4ö, ca 168 5ö, 33x 6ö, ca 64 20ö 110x 30ö, 116x 50ö. 120 x 1kr, 65x 10/12ö, 4x 10/24ö. F 2020 ca efter blligaste nyans 53000 kr 3500
7341
Smling stämplat i 2 Estett album 1855-1932 och **/* 1935-1969 , 4sk, svart o brun lokal, vapen vapen överkpl 2-3 av var men 9öbra en, Lejon 2 serier, ringtyp t 14 i nyanser ex 5st 6ö, ringtyp t 13( ej nr 37) o ph med nyanser, div Landstorm Io III kpl, bättre bandmärken 14Ea, 62cx, och fler bättre vm., Kongress 11 olika ex 1 kr, Frenigen till 2 kr, från 1936 mest **/* ex riksdagen o postverket kpl ** 3500
7342
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
7343
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
7344
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
7345
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
7346
Samling 5-strip ** några grovtandade band och 1938-1978, verkar helt kpl, no nr 259- 1054 Alla bra högvalörer 1930-40-50 tal finns, även kungamärken . Högt värde mycket hög kvalitet. Ca 2,3 kg. 3200
7347
Trevligt gammalt investeringsparti stämplat från 1976 Köparen betalade ca 11000 för denna del av investering 1976. Innehåller, 6 st 4 skillingar, ca 150 ringtyps klipp med praktstämplar,25 st 3öre ringtyp ph nr 41, 15 st 6öre ringtyp ph nr 44, diverse senare bra märken . Högt katalogvärde. God kvalitet. 3200
7348
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
7349
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
7350
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
7351
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
7352
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
7353
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
7354
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
7355
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
7356
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
7357
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
7358
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
7359
Samling stämplat 1891 -1966 i 3 Estett album, med ex 61-64vm1, 5kr posthus, 2x nr 75, 76vm1 2st, 71-74 omv vm, Landstorm överkpl serier I-II-III, en del bättre band i vm, ex 144Ccx, 44Ecx, 146E, 156cxz, 162cx, 179Abz, 185b, 189a,b, 4st 153 inkl bz, Kongress 5ö-1kr, UPU kpl 5ö-5kr. 16 olika BC CB par, 269B1,B2344BBstpl 1943, många BB par Sx block m.m. F 2020 ca 50.000 Mest fin kvalitet ocgh en del PR-LYX stämplar 3000
7360
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
7361
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
7362
Samling ** i fint Safe Dualalbum 1855-1936 ( några * ingår oräknade)med märken** från 1891 nr 40 , 50-51 oscar5,8.10.25 och 50ö **, nr 61-64, 75-76, medaljong t.ex 30-50ö , div landstorm ex 126-35, 138, band 151C, 163, 168c. 175C, 187a,c, 191a, KONGRESS OCH FÖRENING kpl ** serier , Lüutze, div riksdagen, några postverket. Små tjänste är kpl fina serier. Lågt utrop 3000
7363
Samling 5-strip ** postfriska 1920 -40 tal 142Ecxz, 144Ecx,168d, 169cx,cxz,174, 194, 254, 269B16-strip, 269B2 7 strip, ca 21 olika tre kr, 260, 327 Sergel , 330-331, 348 360 352 m.fl. F 2022 34000 fin kvalitet 3000
7364
Samling postfriskt 1960-98 i 2 dyra Leuchtturm album med fickor 5500 samt ca 66 rabattmärken med frankeringsvärde upp till ca 2376kr, så totalt frankeringsvärde ca 7800 kr samt en del provtryck , specimenhäften m.m. 3000
7365
Omfattande parti i visirpärm och 2 16 sid insticksböcker med stämplat/**/* mängder märken ringtyp - ca 1960, många bättre märken ex 10st nr 44 stpl, många nr 41, flera ringtyp , nr 224-25 * 2-5kr UPU, Kongress 5-80ö *, div stpl föreninen , mycket ** 1940 tal med många bättre, en del bra bandmärken ex 167 b 90ö vitt papper *, Mycket att plocka med och lågt utrop. 3000
7366
Samling stämplat och en del ostämplat , 1855-1924 medd 4sk, vapen kpl, ringtyp t 14 kpl med fin 4ö, tjänste t 14 kpl, 27 olika Landstorm *, bra lösen t 13 *, Kongress 5ö-1kr *, UPU nr 211-225 kpl 5ö-5kr. 3000
7367
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
7368
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
7369
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
7370
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
7371
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
7372
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
7373
Bra försäljnings pärm med **/* oscar-1961 på ca 41 fulla visirblad, ex ** nr51, 67 prakt, 88, 91,div landstorm , 155, 156, 175, 185, 192-93, div 1924 års, 234-37, 240-45,9 olika BC-CB ex 269CB, 266-68, Trekronor kplmed dubbletter och därefter nästan alla serier ingår ** inkl 4 sid slott nr 332 C, 337C 4 sid svan, ostämpla t.ex,1-5 kr UPU 2 kr prakt, 5 kr pr-lyxex *, Bra kvalitet . Högt värde 2800
7374
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
7375
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
7376
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
7377
Parti Lejo n 37st 3ö nr 14, 7st 17ö, 44st 20ö, lite blandad kvalitet, nyanser , stämplar 2600
7378
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
7379
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
7380
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
7381
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
7382
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
7383
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
7384
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
7385
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
7386
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
7387
Samling stämplat (med en del ostämplat-**) i Facit album 1858-1967, diverse vapen, lejon ringtyp t 14 5 st Lösen t 14 ostpl 3-6ö,24ö, 50ö, lösen t 13 kpl ostpl, nr 28-36, 39-51 , TJ 11-26, KONGRESS STPL 5Ö-2KR, FÖRENONGEN KPL STPL 5Ö-5KR, några BC-CB. mest bra kval. 2500
7388
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
7389
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
7390
Samling ** postfriskt 1938-71 i Lindner Falzlosalbum ca 1,8 kgmed samling par och inkl alla BC-CB par utom slottet 332CB, nära kpl med nära alla kunga G IV block t.ex 4x4 olika ur HA6, Stockholmia i 9 blockserie, hela häften 1967-70 m.m. Högt värde ! 2500
7391
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
7392
CIMBRITSHAMN / SIMBRISHAMN stämpelsamling, RAk stpl ( F 2500) - 2005 i visirpärm, 6 st 4-k stpl förfil, 3x 4sk 4-k stpl (1def), 8 zt vapen med 4-k stpl + 2 brev, 23 cirkelstämplar på vapen,och 4 brev, 35 ringtyp + 3brev inkl nr 26, 2x 41, 44, ca 120 Oscar, många försändelser, 30 tal medaljong till band, över 30 tjänste inkl tj 9, ca 200 modernare märken 1930 tal framåt ex nr 238, Sammanlagt ingår ca 65 försändelser. 2500
7393
Visiralbum **/* ex 14B,Oskar kpl nr 39, 45, 52-60 med en del nyanser och block, bättre medaljong delvis i 4-block, diverse kongress ch förening ex 197cx i 4-strip **, 226-330 i 4-bl **, div små tjänste, bättre 1930-40 tal ex 15 block 318 inkl 3 BC**, 322 30 ö berz LYX 3-strip, Bellman 324 BC**, 332 C **, 233A *(*). div blocm.m. Högt värde god kvalitet 2500
7394
Lagerbok stämplat tjänste t14 och t 13 i nyanser, små tj med många vm cx, och lösen t 14 och t 13 : alla märken ingår och delvis i nyanser 3x tj1, 3x tj2, 4 x tj 3, 4 x tj 4 inkl grå, 9st 24ö, 2x tj 9..., t 13 med ex 5x6ö, 8x 12ö, 8x 24ö, 6x tj22A, bra tj 22B, 3x tj25, 4x tj 26, tj 46 6st + en cz, F 2020 ca 55000 även över 100 Militär märken ingår ex M3, M8 allt är stämplat. Mest god kvalitet. 2500
7395
Fin samling stämplat 1855- 1950, 4 sk , en del vapen typ, lejon , ringtyp väfylld , en del bättre 1924 års,många lite bättre serier . Bra kvakitet. en del PR-LYXstpl 2500
7396
Samling ostämplat - postfriskt, (')- * - **, 1865-1920 svart och brun lokal i nytryck , 14B, nr 17, 20, flera ringtyp t 13 och PH, oscar med nyanser 52a1, 54d**, -medaljong , många tjänste även 3 t 14, lösen med många t 14, div Landstorm och Lejon. En del bättre ** har setts som nr 44, 119, 142Ecc m.fl 2500
7397
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
7398
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
7399
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
7400
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
7401
32 sid insticksbok massor stämplade dubbletter 1855-1960 , ex 3x 4sk Bco, vapen kpl, 17ö Lejon med attest Sjöman,ringtyp t 14 kpl, diverse ringtyp till band , Kongress och bra Föreningen komplett, senare ex 471-75. Blandad kvalitet men prisvärt utrop. 2300
7402
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
7403
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
7404
Samling stämplat i EW Larsson album 1866-1891 och däredfter ostämplat, bla . nr 14-16, 17-27 med 27a omv pr-lyxs, mycket bra bandmärken ostpl kongress till 60ö, Föreningen till 2 kr, 233a, 337C **, 1932-64 kpl enligt album, vidare 2 album 1965-74 mest **. Prisvärd. 2200
7405
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
7406
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
7407
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
7408
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
7409
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
7410
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
7411
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
7412
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
7413
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
7414
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
7415
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
7416
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
7417
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
7418
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
7419
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
7420
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
7421
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
7422
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
7423
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
7424
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
7425
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
7426
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
7427
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
7428
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
7429
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
7430
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
7431
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
7432
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
7433
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
7434
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
7435
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
7436
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
7437
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
7438
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div extra märkenmed vm kpv ,samt Luftpost med ex 50ö vm krona stpl ex ( F 2022 5500 för denna 138vm)) fin kvalitet 2000
7439
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
7440
Bra samling stpl 1855-1940 i album, 2x4sk bra vapen överkpl med fin 9ö, 2 pr-lyxs 12övapen fina 50ö, bra 17ö lejon, ringtyp t 14 kpl, nr 28-51 (ej nr 37),, div landstorm, kongress och förenig 5ö-1kr, 212cxz, flera bättre tjänste och lösen. Högt värde god kvalitet. F ca 30000 2000
7441
ORTSTÄMPLAR , special samling PR-LYX stämplarMOTALA förfilateli - 1953 drygt 50 försändelser och många lösa märken på ett visirblad per stämpeltyp 29st olika. Bok om Motala lokalpost med nytryck ingår. Många första och senast kända avstämplingar per stämpeltyp ingår. 2000
7442
Vapenmärken ca 18 x5ö, 13x 24ö, 8 30ö, 3x 50ö, ca 80 st 12ö ( + 140 st 12 i kuvert i blandad kvalitet),och ca 45 st ringtyp t 14, något blandad men mest god kvalitet. 3 insicks sidor och 3 instickskort och kuvert 2000
7443
PARTI POSTFRISKT 100 tals märken ** i album 1890tal- 1940 tal och några senare häften med markeringar , Bl.a mycket tjänste mest små tjänste med bättre valöre men även tj 23-24 ,, 144E 5-strip 259 BC 4-block ,260 i 5-strip 269B1 par, 69B2 par 324 BB, 327 i par, 329 F 2022 ca 38000 2000
7444
ULRICEHAMN, samling försändelser ca 80st och märkenca 320 st vapen - ca 1940 i 2 album,: Ex 9ö, 24, 30ö vapen div 12öres brev, vackra ringtyp t 145,6,12 ,24,50ö samt 1 riksdaler, t 13 4ö -1kr inkl felfri riksdaler t 13, flera ringtyp ph inkl 50ö på brev, nr 51 bättre tjänste t 14 o 13, oscar-medaljong , Bellman CB 4-block lyxstpl på brev .m.m. Massor prakt stämplar . 3,35 KG 2000
7445
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
7446
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
7447
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
7448
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
7449
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
7450
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
7451
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
7452
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
7453
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
7454
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
7455
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
7456
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
7457
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
7458
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
7459
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
7460
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
7461
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
7462
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
7463
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
7464
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
7465
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
7466
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
7467
INSTICKSBOK 32 sidor ca1200 stämplade BB-par (20 olika) 1939-47 ca. 100 av var Bellman, Sergel, Hazelius and Scheele etc. F 2022 ca 60000. 1800
7468
Ringtyps VARIANTER på visirblad ca 94st ex nr 38 förskjutet mittpart, 49 dito, 30ö variant "80", fylld nolla, spegeltryck, nr 21 dragspel, 2 märkesbilder nr 31,32, nr 31 färgstreck i marginalen, m.m. intressant . 1800
7469
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
7470
Samling stämplat 1855-1969 i fint Schaubek klämfjäder album, med 4sk, felfri svart lokal vapen kpl, Lejon kpl, Landstorm I, III, 136-38, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, ca 6 BC-CB par, 1940-69 nära kpl. Mest bra kvalitet 1750
7471
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
7472
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
7473
Samling stämplat vapen, i nyanser på gamla album blad, 6x 5ö, 9ö, 11x12ö , 24ö 9st, 30ö 5st och 4 st 50ö samt 7x 3ö, 17ö och 8st 20ö Lejon. 1700
7474
Samling stämplat ringtyp t14, 13 och ph nr 17-51, , i nyanser på gamla album blad, alla valörer utom nr 37, ex.9st 6ö t14 med 2 st grå, 5x 24ö, 5x 50ö, 3x riksdalern, T 13 med 8x24ö, 7x 1kr, 3x 3ö nr 41, 3x 6ö nr 44. Högt värde 1700
7475
Samling stämplat tjänste t14 27st ex 2x 50ö, 5x 1 kr , 13 71st ex 4x6ö , fin tj 22B, +3x tj25, 4x tj 26 i nyanser samt små tjänste kpl.på gamla album blad, alla valörer . F 2022 ca 21000 fin mest Kvalitet 1700
7476
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
7477
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
7478
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
7479
Samling stora tjänste med nyanser **/* 2x tj 1 sen t 13 med t.ex 6ö 8st samt postfriskt fint 6-block, 2x 16A, 2x 12ö, 20ö röd , 22A , 22B. Mest fin kvalitet F 2020 ca 18800 1600
7480
Samling stämplat lösen t14 24st , 13 48st i nyanser på gamla album blad, alla valörer . F ca 16000 fin Kvalitet 1600
7481
Samling **/* 1928-41 mest i 3-strip med 2 ex **och i 4-block (2-4st **) . Bra högvalörer t.ex.nr 260, 268, 322, 323, 327, 329, 331, 334, 336, 226-30 i 4-bl, Postverket kpl serie, några BC-CB, ex 369 CB. God kvalitet F1995 ca 16000:- 1500
7482
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
7483
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
7484
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
7485
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
7486
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
7487
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
7488
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
7489
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
7490
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
7491
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
7492
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
7493
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
7494
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
7495
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
7496
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
7497
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
7498
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
7499
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
7500
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
7501
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
7502
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
7503
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
7504
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
7505
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
7506
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
7507
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
7508
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
7509
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
7510
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
7511
Parti ostpl */** samt några (*) stora tjänste t14 och 13 och några små tj på 5 visirblad Bl.a 6st 3ö tj1 , 4st tj 3 5ö, 6ö tj4(*) . t 13 ex 2x 20ö, 50ö röd, bra 4-block 6ö ** t13 F 3250 för denna bara, Totalt F 2018 ca 20.500 1500
7512
WREDSTORP samling 10 försändelser vapen -1994, drygt 50 st AB-PR-LYXS vapen ringtyp, Oskar , tänste och några senare. 1500
7513
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
7514
Stämpelsamling, rest av livsverk vapen, ringtyp oscar i olika stämpeltyper.ca 50 12ö vapen inkl bågstpl Fahlköping, Många vackra -PR-LYX stämplar. 1500
7515
NYANSUPPSTÄLLNING 6 ÖRE RINGTYP T 14, NR 20b-20k, 30st F 2020 då c nyanserna ( ngt tveksamma) räknade som b 17.600kr 1500
7516
Parti ringtyp t 14, 13, ph på 13 insticks blad A4, frimärken på 24 sidor. flera t 14 , ex 4ö, 9st 6ö inkl nyanser 20e, 2st grå, 3x24ö, 5x 30ö, 3x 50ö, 2x riksdalern, t 14 dock blandad kvalitet. , ca 900 st ringtyp 13 och ph inkl 24ö och några 6ö ph. Även en del tjänste och Oscar. 1500
7517
Parti Oscar-1924 på ca 23 visirblad drygt 100st nr 39, ca 320 st nr 45 , ca 100 oscar koppartryck, diverse landstorm, ca 30st kongress med alla valörer till 1 kr, och ca 30st UPU med alla valörer 5ö- 1 kr. , ett par brev diverse band. Många utvalda stämplar. 1500
7518
Samling LYX ståmplade märken FÖRSTA DAGEN, 1956-67, ca 163 olika märken. SÄLLSYNT SAMLING på enstaka märken och LYX. 1500
7519
Samling stämplat oscar - 1938 .på gamla album blad, bl.a. nr 65,75 Landstorm 36st , bra bandmärken , ex 142Ea, 144 Cbz, cx, cxz ( F 4800 för dessa 3) 144 Ecx 2st, 16Ea,b, 3x 153, 162cx, Kongress och Förening båda 5ö-1kr inkl 10öcx, . F 2022 ca 2500 mest god -mycket Kvalitet.Billigt. 1500
7520
Insticksbok 10sidor med dubblettparti ca 900 stringtyp t 13 alla valörer i antal utom nr 37, ex ca 150 x6ö, 70st 24ö, 100 x 50ö, 64x 1kr blandad kvalitet, men massor nyanser Varianter? F 2022 ca 54000 1500
7521
Samling/ parti ** postfriskt Oscar- 1942 ex 52c i 4-bl, nr 6, 76, 85,126-35,155bz, 175A par, 181a 3-strip, 185a 3-srip, 240-44, 261-62BC-CB, 318BC, 320BC, 321BB, 324BB, 326-29, 332C slottet 4-s, Birgitta kpl, 337C 4-sid Svan m.m. Bra kvalitet F 2022 ca 22000 1500
7522
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
7523
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
7524
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
7525
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
7526
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
7527
KONGRESS OCH fÖRENING, LAGERBOK stpl /**/* ex postfriska 196-206, 208, 197cx 13st varav 2st 4-block, 23st 15ö i block F ca 11000 för Kongress **, UPU ** 5-45ö, 60, 80ö , med 10ö cx,cxz, F UPU ** ca 7200, div stpl dubbl Kongress 5-ö-1kr, UPU 5ö-2kr div extra inkl 197cx 2st, cxz, 212 cx 3st., 216b F stp ca 12800+ 8800. F 2020 totalt ca 31000 1400
7528
STORA TJÄNSTE */** samling på1 visirblad , 3,4,5,6,12,20ö och 30ö T 14, flera olika t 13 inkl 2x 4-bl tj 26 **. F 2020 ca 26000 aning bl.kval. 1400
7529
Samling stpl /*/** i fint Leuchturm album med fickor 1855-1959, bl.a fint stpl 8sk men riss, div vapen -ringtyp ex 6ö grå, 27a, nr 65, 105-14 **, 207 **, 221-223 ** 60-1kr UPU, några BC-CB stpl, 321BB **, många tjänste lösen inkl L6a (*), 1938-59 mycket välfylld . 1400
7530
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
7531
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
7532
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
7533
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
7534
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
7535
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
7536
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
7537
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
7538
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
7539
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
7540
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
7541
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
7542
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
7543
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
7544
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
7545
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
7546
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
7547
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
7548
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
7549
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
7550
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
7551
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
7552
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
7553
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
7554
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
7555
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
7556
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
7557
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
7558
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
7559
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
7560
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
7561
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
7562
Parti 12ö vapen på 3 visirblad, 48st med vackra stämplar, ex 4 olika Ångbåts stpl nr 10, 13, 16, 19, , många nyanser , flera fina ultramarina. Lite bl.kvalitet. 1200
7563
Parti vapen 5x9ö, ca 30 12ö med nyanser stämplar, 16 st 24ö, 15x30ö, 6x50ö dessutom 14A, 6a3. Blandad kval . F2020 ca 37000 1200
7564
Stora tjänste t 14 serie med 2-4 av var välör i nyanser inkl 6ö grå. Många vackra stämplarF 2020 ca 11500 1200
7565
Parti ostämplade * Tjänste t 14, 8x3ö i nyanser 4ö tja,b(*),c(*) ,2x 5ö en (*), 3x 12ö ,F 20000 för t 14 och vidare 4st 6ö t13 **, påse med diverse ex tj18 ostpl. F totalt ca 25.000 1200
7566
Visiralbum med ca 1200 stämplar, ringtyp, oscar, medaljong, bandmärken, till 1980-90 tal., många prakt-lyx stämplar. Många moderna LYXstpl. Billigt 1200
7567
Samling stämplat / ostämlat 1855- 1969 på EW Larsson albumblad, bl.a. praktstpl 4sk, 5,24,30,50ö vapen,ringtyp t 14 4ö, 6ö grå, 2ö 50ö, 28-51 (ej nr 37), bättre bandmärken * 157-174 inkl 163b*, 167B *, många profil vä *, 1928-49 välfylld mest ostämplat *. Diverse tjänste lösen m.m Bra värde. 1200
7568
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
7569
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
7570
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
7571
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
7572
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
7573
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
7574
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
7575
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
7576
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
7577
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
7578
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
7579
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
7580
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
7581
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
7582
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
7583
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26e*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
7584
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
7585
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
7586
Samling på gamla albumblad stora tjänste t 14 i nyanser 42 st varav 76ö, 6x 30ö, 3x50ö, 4x 1 kr del vackra stämplar. Mest god kvalitetF 2020 ca 20300:- 1100
7587
Parti stora tjänste med nyanser T 14 14 st F 4600 T 13 massor på 10 fulla visirblad F ca 7000 , små tjänste vm krona F3600, småtjänste vm linjer bara omv vm F ca 4900, Total F 2020 ca 20.000kr Lite blandad kval. 1100
7588
Ringtyp PH **/* 4ö 15st och 6ö 42st (samt 2 x 5ö en 30ö och några 3ö öre) ringtyp PH specialsamling delvis med varianter **/* på 8 utställningsmonterade blad ca 99 märken i singlar par och enheter upp till 4-block, många praktcentrerade F 2020 ca 20.000 lågt utrop 1100
7589
Samling stämplat i fint Leuchturmalbum med fickor 1969-92 med betongi på vackra stämplar ca 200st PR-LYSstämplade märken finns. Utropsäkert under bara albumpris 1100
7590
PRAKT-LYX stämplar ca 1085st massor olika märken eller parkombinationer inkl några 4-block ca 1970tal-2000tal på 37 visirblad.. 1100
7591
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
7592
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
7593
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
7594
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
7595
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
7596
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
7597
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
7598
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
7599
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
7600
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
7601
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
7602
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
7603
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
7604
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
7605
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
7606
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
7607
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
7608
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
7609
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
7610
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
7611
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
7612
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
7613
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
7614
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
7615
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
7616
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
7617
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
7618
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
7619
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
7620
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
7621
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
7622
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
7623
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
7624
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
7625
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
7626
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
7627
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
7628
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
7629
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
7630
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
7631
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
7632
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
7633
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
7634
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
7635
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
7636
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
7637
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
7638
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
7639
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
7640
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
7641
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
7642
Samling stämplat på1858-1938 visirblad, några bra vapen 12ö ultra. 24öringtyp med 2x 24ö, 3 fina 6ö ph , 2 bra nr 51, div landstorm, bra band med bättre vm, 139B, 142Acc, 142Ea, 143Acc2x 144Acc, 144Ccxz145Ea,cx151Aa, 155a, 2x 155bz, 159bz , 2x 165cxz, 165cz, 2x 168bz 189, 197cx, 2x 205, 2x 207, 208, 1kr UPU, några BC-CB, tjänste och lösen med en del bättre. Högt väre. 1000
7643
Visiralbum med **/ oscar - 1971, med flera bättre märken ** ex ** :136-38 2 överkpl serier, 146Aa par, b, c , 151A, 177Ac vitt ppr 10st, 177Cc i 4-block ( F 4000)184 i par, 234-37A, 240-45 2 serier, några BC-CB, högvalörer m.m. massor märken . 1000
7644
32 sid insticksbok ca 2500 st stämplade bandmärken nr 139- 195, omfattande dubblettlager, ex ca 50 x 140A, 140Acx, 4x 140C, 4x 141bz, många 143Ea, 144Acz, 2x 144Ccx, 156cxz, 162cx, många vm nr 165, 7x179fbz, 179gbz, 2x 185b, 10st 152cx, mycket högt värde endel varianter och många vackra stämplar 1000
7645
Samling i Insticksbok 32sidor, vapen -1966, inkl nyanser papper vm, lite varianter m.m. En del bättre märken. 1000
7646
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
7647
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
7648
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
7649
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
7650
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
7651
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
7652
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
7653
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
7654
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
7655
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
7656
Gammalt Harry Wennberg förtrycksalbum från 1929 med plats för nyanser , vm och varianter, med märken 1855-1928. Ingår 3 st 4sk, 3x 5ö vapen 11 12ö, 3x24ö, 3x 30ö, 50ö, 14B 3ö 4st, en del ringtyp ex 3st 3öph och 3st bra 6ö ph, nr 51, oscar landstorm band, 1924 med ex 197cx, 50ö till 1kr Kongress, 212cx, 216b, 1 kr UPU, divtjlösenm.m.. Intresant album något blandad kval. 1000
7657
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
7658
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
7659
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
7660
NYANS OCH RINGTYPS VARIANTER, på drygt 60 visirblad, NR 33-51, INKL OSKAR BOKTRYCK NR 39, 45. En del prakt stämplar , färgade stämplar, utländska stämplar... 1000
7661
Samling medaljong och lilla riksvapnet F nr 68-103 på 17 visirblad stämplat ca 240 märken och med många enheter och block (ca 15st), nr 69 4st horiz. 5-strip, nr 75 6 block och horiz 5-strip svåra 5ö vm krona, nr 75 10st lösa dessutom (F 2750) , massor vackra -prakt-lyx stämplar 1000
7662
Linné 1939 15ö nr 321BB 38 stpl par i bra kvalitet från gammalt lager, F 2020 15200kr 1000
7663
Stora tjänste, parti 2 av var valör (12ö och 24ö 4st var ) inkl 6ö grå, alla med vackra -praktstpl. Mest fin kvalitet. F 2020 ca 12200 1000
7664
12 öre vapen ca 358 st på gamla insticksblad, Nyansrikt parti i lite blandad kval. 1000
7665
ORTSTÄMPLAR OSCAR PÅ 19 visirblad ca 650st, delvis A-Ö. samt 8 visir orter medaljong -nr 195 ca 400 st. 1000
7666
Samling ca 250st ringtyp t 14,13, ph på7 visirblad, ex bra 4ö nr 18, 2x 22f , 3x23, 4x 26, 4och 5-strip 5ö nr 30, många prakt-lyx stämplar 1000
7667
Parti Lösen1-3 av var valör t 14 (16st F 6600) och t 13(21st F 3500) inkl L7a och flera fina stpl. Mest bra kval. F ca 10000 1000
7668
Lösen t 13, bra stämplat parti i god kvalitet 8 av var valör uton 12ö och 24ö som är 4 av var.dessutom bläckmakulerade block 1ö 9, 3ö 9, 5ö 2x 15-bl, 6ö 15+20-bl, 12öre i 15 block, 20ö 4+7 bl, 30ö 5-bl. F ca 4150+ block 5900 = F ca 10000 1000
7669
Samling Utländska stämplar på Svenska märken 12ö vapen - Oscar och ett par senare, Samt Svenska stämplar på utländska märken . 10 försändelser och 40 märken. Många fina. 1000
7670
Dubblettparti I 32+16 insticksböcker mest stämplat, och några **/*, vapen-ca 1980, bra ex nr 11, 51 bra vm flera 74cx, bra bandmärken 142Ea, 144x, och mänder andra vm och papper., diverse 1924 års, bättre 1940 flera336, 337C 324 CB bra par. Även varianter. Lite blandad kval men mest bra. F ca 40.000:- Lågt utrop. 1000
7671
Trevlig samling rintyp t 14 i nyanser, br 3ö 7st inkl praktex, fin 4ö , alla valörer 12ö 15st flera 24ö. Bra 1000
7672
Parti ringtyp t 14, 13, ph på 1 insticks blad A4 1 sida t 14 med 4ö, 7x6ö inkl 20e, 1 bra grå, 9st 24ö, 9st 30ö, 4st 50ö, 5st riksdalrar, drygt 40 st t 13 med 4st 24önågra PH ex 6ö.Mest bra kvalitet. F 2022 ca 14000 1000
7673
Samling stämplat i Facit lyx album 1855-71, bla 4sk brev div ringtyp, 7st BC-CB som 259 BC-CB 262BC, 1000
7674
2 insticksböcker postfriska märken och mest 5 strip G.V. Profil höger och G. VI A. typ1 1000 tals märken ( 7000st ?)inkl flera nr 269A,C , nr 277 90 st, 407 250st, 410 30ö röd 19st a 130kr, 412 165st m.m. Ofta uppsatt i datumordning med lapp om datum. Högt värde. F bra bit över 10000 Hög kvalitet 1000
7675
16 sid insticksbok med stämplade BB par 1940- 1946 med 40-50 av varje ex 40 av var : Bellman 324BB, Sergel 326BB, skansen 330BB, 332BB, 333BB, 337BB338BB, 342BB,353BB,361BB, 50 av var 351BB,, 354 BB 20ö Flottan, 358BB röda kors, 372BB, . F 2022 33000 1000
7676
Samling stora tjänste t 13 2,4,10,20ö blå, 30ö, 50 ö grå, 1kr. Nyanssamling ca 127 märken nästan alla PR-LYX stämplade ,med många nyanser och 4 brev och några enheter. Mycket fin samling. 1000
7677
LYX stämplar ca 160 olika märken eller parkombinationer ca 1970-2008 på 6 visirblad. 1000
7678
LYX stämplar ca 166 olika märken eller parkombinationer ca 1950-1990 tal på 5 visirblad. 1000
7679
PRAKT-LYX stämplar ca 206 mest olika märken eller parkombinationer ca 1970-1990 tal på 8 visirblad.Några 4-block tillkommer 1000
7680
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
7681
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
7682
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
7683
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
7684
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
7685
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
7686
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
7687
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
7688
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
7689
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
7690
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
7691
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
7692
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
7693
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
7694
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
7695
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
7696
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
7697
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
7698
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
7699
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
7700
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
7701
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
7702
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
7703
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
7704
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
7705
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
7706
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
7707
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
7708
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
7709
SAMLING STÄMPLAT I 16 SID INSTICKSBOK, 1856-1966, 6a2 kht, div ringtyp oscar bra ex nr 105-122, 126-38, nr 189, 1kr Kongress, 9st UPU inkl 60ö, 13 BC-CB (8 olika), några tjänste ex tj 25v4 med spegeltryck, och lösen. F 2018 ca 20.000, några prakt stämplar. 900
7710
INSTICKSBOK 32SID, med ca 1500 BB par ca 1940-90 bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca en de l Block ex 2 Närinsliv, även en del Prakt stämplade märken. Högt katalogvärde . 900
7711
Samling stämplat Tjänste och lösen Tjänste kpl nr 1-54, L 1-20 med FLERA NYANSER, VM M.M. stpl inkl bra 6ö grå och 2tj4 violett, vidare t 13 2st 6ö , 5x tj22A, tj22B 50ö röd typ 2, Lösen kpl 24ö är violett L 7a. Mest god kvalitetF 2018 TJ ca 12500 lösen 8500 = 21000kr Billigt 900
7712
Samlingstpl i Facitalbum 1855- 1976 märken mest från 1924, med 197cx, sen 15 olika BC-CB par inkl båda slotten 332BC-CB , 344BB endel LYX stpl modernam.m. Mycket välfylld 1928-76, Finkvalitet 900
7713
Lösen t 14 1ö-50ö inkl L7a ostplade *, samt t 13 kpl . F 2020 ca 13.200 900
7714
Samling stämplat på gamla albumblad.med nyanser ringtyp t 14-oscar flera bra ex finns 7x nr 20, 22a, 22f, 7st nr 24, 9xnr 25, 5 ok 50ö, 3st nr 27, nyanser stämplar. Blandad kvalitet. F2020 ca 20000 900
7715
Samling stpl oscar -1950 tal på gamla albumblad i gammal klämfjäderpärm med nyanser , ex div landstorm , bättre bandmärken, Kongrress 5ö-2kr inkl 197cx, 201b , upu nr 211-224 5ö -2kr, och 212cx 216b,, 269B1, B2 m.m. samt några blad militärmärken.mest god kvalitet F2020 ca 20000 Billigt! 900
7716
Samling lösen t14 och 13 på gamla albumblad stämplat och ostämplat delvis flera nyanser 2x 1ö, 2x3ö, 3x5ö 20ö, 3 x24ö inkl färgstark felfri L7a, 2x 30ö 3x 50ö t 14, 49st t 13 med 3x 24ö, 5x 1kr. Bra kvalitet ex sällsynt röd stpl på L 19. F 2020 ca 14.400:- 900
7717
Samling 26 st försändelser och 3 lösa märken med TRELLEBORG SASSNITZ stämplar runt sekelskiftet, ett1c postkort tilläggsfrankerat med ½ c i par Victria, till Sverige 1899, ett kort 10c från Madagaskar till Sv 1902, många från Schweiz, några Oscar från Sverige. flera till och från Tyskland. Trevlig samling. 900
7718
PRAKT-LYX stämplar ca 287 mest olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-1990tal på 9 visirblad.. 900
7719
Lösen t13 överkpl ra serie **/* i 4-block 17st med tex 3st 50ö block, 2st 1 kr blockF 2022 ca 10.000 900
7720
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
7721
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
7722
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
7723
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
7724
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
7725
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
7726
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
7727
PRAKT-LYX stämplar ca 214 mest olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2011 på 6 visirblad.. 850
7728
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
7729
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
7730
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
7731
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
7732
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
7733
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
7734
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
7735
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
7736
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
7737
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
7738
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
7739
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
7740
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
7741
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
7742
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
7743
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
7744
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
7745
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
7746
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
7747
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
7748
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
7749
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
7750
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
7751
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostämplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke delvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
7752
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
7753
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
7754
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
7755
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
7756
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
7757
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
7758
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
7759
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
7760
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
7761
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
7762
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
7763
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
7764
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
7765
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
7766
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
7767
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
7768
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
7769
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
7770
Trevlig samling 52 enheter på OSCAR nr 39, 45, 52-60 på gamla specialblad. Bl.a. horizontellt 5 strip nr 39 Finspong 15-7-86, mycket sällsynt, par 52b, 54d vågr 5-strip blå stpl Norrköping. Vackra objekt. 800
7771
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
7772
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
7773
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
7774
Ringtyp med PH på 5 visirblad över 150st varav ca 85 50, många 20ö, Några mycket fina PR-LYX stämplar, delvis på klipp. 800
7775
Parti stpl ca 350 st ringtyp med PH på 5 visirblad och 3 instickskort ca 35x 2ö, ex 24x3ö, 12x 6ö , F 2018 ca 15.000, lite blandad kvalitet men mest god och flera vackra stämplar. 800
7776
Samling stämplat på HAWE albumblad 1855- märken från 1858-1939 bl.a. 2x 50ö vapen nr17-26 med 3x 6ö, några prs ringtp 13 2fina 6ö ph, 200 , 201b, 202, 206-08 60-1kr föreningen, 233a,b, 238, div tjänste och lösen. F 2018 ca 17.500:- 800
7777
Samling ca 1924-36 stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 197cx, 20-45, 60, 80ö, och 2kr Kongress,, 212cx,cxz och 9st 20ö-80ö, 226-30 med övertryck Makuleras ostpl på klipp ur bok, Lågt utrop. 800
7778
STORA TJÄNSTE T 13 2ö -1kr med 24 st utvalt fina PR-LYXS, bl. a 4x 12ö , 3x 24ö, 50ö röd, samt ORTSTÄMPLAR A-Ö ca 148st flera lite bättre och många PRS 800
7779
Bra parti Oskar- siffertyp nr 39-65 och 4st posthus ett 65* ostpl (F 1900), stpl och ostpl. och 9 fina intressanta försändelser på 12 visirblad bl.a. ostpl nr 52-60, inkl 52cv1 5ö otandad blågrön ( F 1000), 2x 52c **, 66**, 62 och 64 i 4bl **3ex 50ö * i nyanser F ca 2900 , 1kr * F 1400, , ca 40 praktstämplade oscar m.m. F ca 10.000 för de */**. 800
7780
Bellman 5ö nr 324BB 300 stpl par från gammalt lager, F 2020 21000kr 800
7781
Linné 1939 15ö nr 321BB , 326BB, 328 BB F ca 4000men många praktstämplar i bra kvalitet utvalda ex, F 2020 4000kr 800
7782
LEJON nr 15-16, 5x 17ö, 38 st 20ö och (drygt 20 defekta 20ö) lite blandad kval flera nyanser. Billigt 800
7783
Stora tjänste, 16 st tj 7 24ö t 14, 6 st 6ö tj 15, div 12ö t 14 o 13ca 190 st 20ö röd, 6 st 24ö tj 17, 25st 50ö röd, ca 50 tj 23, ca 100s t 1kr varav ca 40st 1kr tj 24 med stpl LÖSEN ÖRE. En del prakt stpl. Något blandad kval. F 2020 ca 16000 800
7784
30 Sid insticksbok med stämplar, Utländska stämplar ca 80st vapen- Oscar Danska , Fara sverige, nrs 1, 24 på vapen, finsk korkstpl m.m. , järnväg 130st, Ångbåts stpl ca 60st, div kuriosa stpl ca 30st , en del annat. 800
7785
RINGTYPSENHETER, vackert par par 1 riksdaler, 20 enheter t13 ex4-strip 5ö, 3-strip 6ö, par 24ö, 3x 3strip 30ö, 3strip 50ö, 5-strip 1lkr, PH 6 ö par, 3-strip 20-50ö, 1kr i 6-block. Trevligt parti. 800
7786
Parti stämplat 49st t med 4st felfria 4 skillingar, bra vapen15st, lejon 5x3ö, 3x 20ö, bättre ringtyp t 14 o 13. 800
7787
PRAKT-LYX stämplar ca 137 mest olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2009 tal på 10 visirblad.. Ett 40 tal 4-block tillkommer. 800
7788
PRAKT-LYX stämplar ca 291 mest olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2009 tal på 11 visirblad.. 800
7789
PRAKT-LYX stämplar ca 255st massor olika märken eller parkombinationer en del Kiruna och Stockholm posten i superlyx 1980tal-2010tal på 9 visirblad. 800
7790
Parti ringtyp-1990 tal , ca 640 märken med mest PR-LYX stämplar 800
7791
Samling stämplat 1878-1983 i32 sid insticksbok, ca 1200 märken en del bättre ex 12ö ringtyp i 4-block, 233b i 4-block, 25.80, 2kr UPU 1924, 266BC, 267BC-CB, 318BC-CB, 321 BC, 324 Bc m.m 800
7792
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
7793
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
7794
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
7795
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
7796
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
7797
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
7798
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
7799
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
7800
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
7801
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
7802
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
7803
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
7804
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
7805
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
7806
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
7807
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
7808
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
7809
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
7810
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
7811
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
7812
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
7813
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
7814
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
7815
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
7816
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
7817
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
7818
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
7819
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
7820
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
7821
Gammalt insticksalum 28 sidor, märken landstorm div sen några lösen men mest 1938-49, med BC-CB, B och många BB par stämplat, F 2018 ca 23.000 750
7822
Intressant parti vapen-lejon nr 7-16 på 2 visirblad och 6 brev. 2x 5ö, 34x 12ö i nyanser, bläck mak m.m., 6x 24ö, 5 x 30ö inkl 11a, 3 hela 50ö, 6x 14B, 2x 15. Bra kvalitet F ca 8000 750
7823
Linné 1939 15ö nr 321BB , 324 BB, 326BB, 328 BB , 330BB m.fl flera praktstämplar i bra kvalitet utvalda ex, F 2020 7500kr 750
7824
insticksalbum för block med stämplade 4-block, inkl ringtyp t 13 5ö, 12öm 1kr, ringtyp ph 50ö, 1kr och 6-block 1kr, Oscar ex 8ö, 50ö, 1 kr, 100 tals stpl medaljong block, vidare 261CB 4-blockm2x4bl 266 BC, ett 267CB, 318CB 2st 4-bl, Billigt 750
7825
2 öre ringtyp PH specialsamling Varianter **/* på 7 utställningsmonterade blad ca 99 märken i singlar par och enheter upp till 6-block, 750
7826
64 sid insticksbok med ca 145 12ö vapen varav ca 43 st ultramarina, samt ca 2000 st 12öre ringtyp. Stämplar , varianter m.m.? 750
7827
Liten insticksbok 16 sidor med ostämplat-postfriskt 1924-1963 ex 195 i 5-strip **, UPU nr 211-225 kpl serie ostpl i fin kvalitet. 750
7828
PRAKT-LYX stämplar ca 130 mest olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2009 tal på 5 visirblad.. Ett 10 tal 4-block tillkommer. 750
7829
PRAKT-LYX stämplar ca 152 mest olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2000 på 6 visirblad.. 750
7830
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
7831
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
7832
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
7833
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
7834
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
7835
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
7836
Vackert parti ringtyp t 13 på 4 visirblad, ca 106st (+ en nr 41) i nyanser inkl bättre som 28c, 35c, , inkl 4st 24ö, 21st 1 kr. FLERA PRAKT stämplar och fräscha märken. F ca 8000 700
7837
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
7838
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
7839
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
7840
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
7841
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
7842
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
7843
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
7844
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
7845
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
7846
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
7847
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
7848
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
7849
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
7850
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
7851
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
7852
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
7853
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
7854
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
7855
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
7856
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
7857
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
7858
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
7859
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
7860
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
7861
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
7862
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
7863
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
7864
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
7865
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
7866
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
7867
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
7868
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
7869
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
7870
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
7871
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
7872
Visiralbum 2,7 kg med märken **/* 1878-1974, några lösen, Landstorm I kpl *, div band, Tre kr kpl, 318BC, 321BB , från nr 327 50ö Sergel, verkar ganska kpl (ej 332Bc-Cb, ) bra 1940 tals serier. Billigt. 700
7873
Visirpärm stämplat Sverige , vapen ett par hundra ringtyp, och grovtandade band i mängd med bättre vm etc. Ex 7st 144Ccx, många nr 160, rikligt med olika vm nr 165, 168bz och många vackra stämplar 700
7874
24 SID INSTICKSBOK STÄMPLADE DUBBLETTER RINGTYP ca 950 st några t 14 och mest t 13 ex drygt 60x 3ö, över 100st 4ö nr 29, ca 70st nr 31 6ö, dessutom ca 90 stora tjänste inkl 13 st tj 22. högt katalog. 700
7875
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
7876
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
7877
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
7878
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
7879
Samling ringtyp PH, 2-20ö ostpl och alla valörer i mängdstpl, ex 18st 3ö, 4st 6ö, bra kvalitet en delPrakt stämplar. F 2019 ca 11.000 700
7880
Samling i förtrycksalbum 1974-ca 1987, med ca 260 olika LYX stämplade märken och par, samt ca 60 block och häftesblock vint stpl.Billigt 700
7881
ORTSTÄMPLAR i 3 visiralbum, ca 200 ortstämplarmest B-E-M-R LÄN en del på klipp , enstaka ringtyp, många oscar , sen vidare till 1990 tal .Billigt 700
7882
ca 160 STÄMPLAR på 5 visirblad postanstalten, utländska stämplar, fältpost, järnväg m.m. Inrtressant 700
7883
Insticksblad med Lejon nr 14 3ö 20st, 17ö 1st och 13st 20ö nr 16. nyanser, stämplar 700
7884
PRAKT-LYX stämplar ca 107 mest olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2009 tal på 5 visirblad.Några 4-block tillkommer 700
7885
Parti stämplade bandmärken nr 142-186 med felperforeringar ca 80 st med delar av 2 märkesbilder, delvis i par -4-strip .En del vattenmärken tillkommer. Intressant parti. 700
7886
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
7887
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
7888
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
7889
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
7890
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
7891
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
7892
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
7893
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
7894
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
7895
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
7896
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
7897
Samling ostämplat */** Tjänste och lösen Tjänstet 13 kpl nr 11-24 ca 20st stora tj t 13 inkl fin tj 22B * , Lösen L 1-9, 11-20 i nyanse. F 2018 catj 6500+ L 10800 = 17300 , mest god kval. 650
7898
LYX stämplar ca 100 olika märken eller parkombinationer ca 1978-2013 på 5 visirblad. 650
7899
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
7900
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
7901
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
7902
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
7903
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
7904
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
7905
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
7906
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
7907
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
7908
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
7909
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
7910
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
7911
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
7912
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
7913
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
7914
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
7915
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
7916
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
7917
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
7918
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
7919
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
7920
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
7921
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
7922
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
7923
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
7924
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
7925
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
7926
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
7927
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
7928
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
7929
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
7930
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
7931
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
7932
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
7933
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
7934
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
7935
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
7936
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
7937
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
7938
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
7939
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort A5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
7940
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
7941
Trevlig samling 12 enheter på Stora Tjänste t 13 på 2 gamla specialblad. Bl.a. 4-block 6ö stpl Östersund 22-1-92 600
7942
16 SID INSTICKSBOK STÄMPLADE DUBBLETTER 12 Ö VAPEN-1932, över 100 ringtyp , en del prs Oscar, 1 kr Kongressmånga tjänste ex 4 st 6ö t 13 i bl .kval 17st 12ö t 13 i skaplig kval och 13st 24ö t 13 . F 2020 ca 20.000 600
7943
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
7944
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
7945
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
7946
Visirpärm ca 24 blad några ringtyp t.ex 5st 24ö t 13på klippmed AB-PRAKT stämplar, och sen mest postverket -bromma på på klipp. F2018 över 12000:- 600
7947
Samling stämplat i "Fyrtorn" album 1858- 1959 med några hundra märken, många äldre som vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp tjänste m.m. högt värde men blandad kvalitet. 600
7948
Parti stämplat olika märken 1930-40 tal på 8 visirblad ex 238-39, 13 BC-CB par ex 258 CB, 267BC-CB ,320CB, 324BC-CB . God kvalitet. F 2018 ca 10.500 600
7949
LÖSEN Parti ostpl */** 14 och 13 på 1 visirblad Bl.a . 15ST T14 , ca 60st t13 med 6x 24ö inkl L17a, Totalt F 2018 ca 12.000 600
7950
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
7951
Bra samling ** i pärm medaljong till 1976, ex 226-30, Trekr kpl, 258-65, bra serier 1940 tal 324-331, 333-392, 1952-78 verkar i princip vara komplett. Högt värde . Bra kvalitet. Lågt utrop 600
7952
Parti vapen 5ö 38st, 9ö 2st, 55st 24ö, 59st 30ö och 47st 50ö med defekter för nyansstudium samt 100 tals 12ö vapen i mycket blandad kvalitet.. 600
7953
Tjock visirpärm ostämplat **/* 1891-ca 1949 + kungamärken på ca 50 visirblad (drygt 2kg 2050gram) Inkl ex 155 140 ö Gustav Vasa i 5-strip** F 4000, bättre ex alla** :62,64257, 323, 327, 324B, 6st block ur HA6, 40-talsserier och högvalörer 5st 90ö Bilbeln F 1750 , 4st 120ö Birgitta F 2120.. Kanske 2000 märken att plocka med. Billigt 600
7954
Samling stämplat tjänste på gamla albumblad.med nyanser t14 , 13 och små tj . Blandad kvalitet. F2020 ca 14000 600
7955
ORTSTÄMPLAR 1920-80 tal i Visiralbum ca 40 visirblad med 1200 stämplar bokstäverna Voullerim-Öxnered , delvis på klipp , många olika och mindre orter. delvis pr-lyx. Även en del försändelser. 600
7956
Parti ostämplade * Tjänste t 13 inkl 5x tj13A *, 4x tj 15*, 2x 16A*, 4 st 20ö röd i nyanser tj 18, Ett ex tj18v3. F 2020 totalt ca 10.200 600
7957
Ångbåts post stämplar ca 400 st på visirblad, lite blandad kval men prisvärt. 600
7958
POSTANSTALTEN STÄMPLAR ca 250 st på 11 Visirblad, delvis på klipp. 600
7959
LÖSEN T 13, 4-blockserie med extra nyanser **/* bl.a. 12ö **, 24ö 2st **, 2x 4block 1kr , ett par **, F 2020 ca 9000 600
7960
64 sid inst bok JÄRNVÄGS stämplar ca 2600 st vapen ca 27 st, mycket oscar medaljong - 1930 tal och en del senare. Mest uppsatta i nummerordning. Massor. 600
7961
VISIRBLAD, 2 PR-LYX stpl 12ö vapen 11st fina 24ö (ett par en kht), 4 bra 30ö fin 50ö, och 16 ab-prakt stpl ringtyp t 13 600
7962
Parti stämplat Kongress och Föreningen ca 70 st ex 197cx 2st vågr. 3-strip och 2singel , 20ö 3st , 5st 30ö, 50, 80 ö sen 5-15ö inkl 212cx 2stpar och 5 försändelser, ex 20ö nr 199 i 4-block på minnesbrev 10-1-35 F 2022 ca 11.000 kr 600
7963
LYX STÄMPLAR CA 175 EX, CA 1979-95 , troligen olika märken , många stämplade Mariestd. Fint parti. 600
7964
PRAKT-LYX stämplar ca 580st massor olika märken eller parkombinationer inkl några 4-block ca 1970tal-2000tal i 16 sidig insticksbok. 600
7965
Parti ca 500st stämplade Ringtyp 1 kr med PH i ask. Inklusive enheter ex 6-block. F 2022 ca 14000 600
7966
Parti 33 st ringtp t 14 i nyanser bl.a. prs 21a Åtvidaberg 24-9-72, flera tidiga nyanser, en 21k SUPERB 4-K stpl SLITE 9-7-75, samt 3st t13 med PR-LYX Fra Sverige stämplar. 600
7967
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
7968
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
7969
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
7970
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
7971
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
7972
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
7973
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
7974
LÖSEN T 13 , parti35 i nyanser 1-5 av var valör, ex 5 st 24ö med L17a, några praktstämplar. Mycket god kval. F 2020 ca 4500 550
7975
Parti ** på 6 visirblad 1940-50 tal med 4sid Svanar 337C, Birgitta 120ö nr 336 många bättre 40tals serier,Tessin, Schele 3 serier, tre kronor ca 30 olika, även några bra bättre bandmärken ostämplade, 149A, 149Abz, 151A*, 192b *, m.fl 550
7976
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
7977
Liten samling Ringtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
7978
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
7979
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
7980
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
7981
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
7982
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
7983
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
7984
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
7985
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
7986
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
7987
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
7988
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
7989
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
7990
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
7991
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
7992
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
7993
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
7994
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
7995
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
7996
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
7997
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
7998
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
7999
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
8000
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
8001
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
8002
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
8003
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
8004
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
8005
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
8006
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
8007
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
8008
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
8009
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
8010
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
8011
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
8012
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
8013
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
8014
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
8015
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
8016
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
8017
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
8018
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
8019
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
8020
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
8021
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
8022
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
8023
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
8024
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
8025
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
8026
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
8027
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
8028
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
8029
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
8030
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
8031
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
8032
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
8033
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
8034
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
8035
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
8036
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
8037
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
8038
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
8039
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
8040
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
8041
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
8042
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
8043
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
8044
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
8045
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
8046
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
8047
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
8048
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
8049
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
8050
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
8051
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
8052
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
8053
Samling stämplat och ostämplat 1938-70 på egen gjorda blad. Både stpl och ostpl i ganska kpl samling förutom att bara några BC-CB finns stpl, och inte alla parkomb på G.VI A.. Vackert monterat . Inskrift present från morfr 1983. Bra kvalitet 500
8054
48 sid insticksbok vapen 1858 - ca 1990 tal div vapen ringtyp , landstorm I kpl, div kongress o förening m.m. Många märken 500
8055
32 sid insticksbok med stämplade dubbletter div tjänste, ex 25st nr 233a gröna slottet, nr nr258 Bromma 47 st varav en 258v med dubbelprägling F800 fint ex, 23 stpl 120 ö Birgitta, några bättre 1924 års m.m. F 2020 ca 15000 500
8056
Insticksbok 32sidor, med 88st 12ö vapen , 77st 12ö ringtyp t 14, ytterligare ca 140 ringtypsmärken, och drygt 150st Oscar , m.m. 500
8057
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
8058
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärken, 156 cx i antal, 156cxz, högvalörer, vackra stämplar m.m. ca 850 gram. 500
8059
RINGTYP 12ö T 14 CA 180 ST PÅ GAMLA BLAD, MASSOR TIDIGA NYANSER , en del prakt stpl, m.m. 500
8060
Dubblettalbum 1858-1940-tal, mest stpl men även t.ex.postfriskt par 25 ö oscar nr 57 (F 1800), stpl bandmärken med bättre ex nr 162cx fint ex (F 1300) m.m hundratals , avän äldre klipp.Fynd ? 500
8061
Samling stora tjänste, 12, 24ö t 14, och 57 st t 13 i nyanser ex th´fin tj14a alla valörer och flera PR-LYX STPL och färger samt små tjänste kpl 500
8062
Parti ringtyp ca 350 st på 11 visirblad ca 25 st t 14. , ca 55st 4ö t 13. 16 st 24ö t 13, ca 90 st 1 kr ph, högt värde Flera PRAKT stämplar. 500
8063
Samling nr 136-258 på Safe dual blad stämplat med flera fina till pr-lyx stämplar, bättre märken136-38, lejon många vattenmärken, mycket fina ex: 153,189 ,5 olika kongress 233a,b , 238, 2017 ca 8000 500
8064
32 SIDOR INSTICKSBOK MED STÄMPLAT SVERIGE 1855-1946 ca 600märken , Samling med en del dubbletter och vm några fina märken, dyrare ex som def 4sk, div vapen, 72-74cx (600)140Acx (F 1400), 266CB, 318CB, några ostpl ex som 44a*, L20* 500
8065
Parti stämplat på gamla blad 1868-1918 bl.a 3 ultramarina 12ö vapen, fin vacker 24ö vapen, 11a,11b, felfri 50ö vapen, 3x 14B diverse ringtyp 11 st t 14 med felfri 27c, 59c vm1, 71cx, 72cx, 74cx, 74cxz( F 650) 500
8066
Intressant parti kuriosa stämplar på Ringtyp -Oscar 4 fina ringtypsklipp LYXs 383 Hull mar 30 1879 Sweden By Steamer, GBG ventilstpl, Tuna omb N, Norrköping Bikupe, Oscar lyx rullstpl , och ca 20 utländska stpl på Oscar, PR Kork stpl, fra sv ... 500
8067
Samling ** i Verbisalbum med fickor 1956-1977, komplett förutom 2-3 serier.Dyrt album 500
8068
12 visirblad med märken 12ö vapen till 1940 tal . Varje blad F 1991 1000 kr styck . Totalt F 1991 12.000 500
8069
16 sid insticksbok med stämpel kuriosa ringtyp , oscar, band m.m. ca 250st, Rullstämplar, R Rekstp, Utländska Fra Sverige stämplar, felperforerade bandmärken, Intressant 500
8070
Lösen t 14 överkpl stpl, sen ca 56st T13 mest stpl men även **/* . God kvalitet F 2018 ca 12.700 500
8071
INSTICKSBOK 16SID, med en del BB par bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca 100 vackert stpl märken mest Prakt stämplar. 500
8072
Parti felfri svart lokal, 15 PR-LYXS klipp 12ö vapen, 3 prs nr 38,45,46. 500
8073
151C 20ö G.V.EN FACE 4-sidig , 100 stämplade ex från gammalt lager. F 2020 12000 500
8074
F nr 154-155 110ö och 140ö Gustav Vasa, 100 stämplade ex av var från gammalt lager. F 2020 14000 500
8075
Kongress och Förening F nr 196-98, 211, 213 , 100 stämplade ex av var, nr 198 dock 300 ex från gammalt lager. Totalt 700 st F 2020 20500 500
8076
BROMMA 50ö 1936 F nr 258 , 100 stämplade ex från gammalt lager. F 2020 8000 500
8077
Bellman 5ö nr 324BB , 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 10500kr 500
8078
Nationalmuseum 150 år 20ö nr 338BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 9000kr 500
8079
Scheele 1942 5ö nr 342BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 10000kr 500
8080
Fint parti stpl vapen 5x5ö,24ö, 2x 30ö, 4ö ringtyp t 14, tjänste 6a,2x tj 27, 4 olika lösen t 14, och 26 ( 17 st **/* )st lösen t 13 . Bra kvalitet F 2020 ca 8000 500
8081
Samling i visirpärm (2,1 kg) 1858- 1979, en del bättre ex. 3 fina nr 16 20ö lejon, LYX s Eksjö 6-5-77 20/20 nr 23v3, div ringtyp , tjänste oscar, Landstorm 3 kpl, 259 BC-CB dessa dock **, 324CB stpl, sen välfylld. 500
8082
16 Sid insticksbok med ringtyps klipp 2+20ö ringtyp t 13, många vackra stämplar. 500
8083
Samling ringtyp kpl nr 17-49 på gamla albumblad, flera nyanser ex 4 x6 ö t14. mest god kval, några praktstpl. 500
8084
Parti stämplat på 3 visirblad ringtyp t 14-band och några senare, ex 3ö ringtyp t 14, nr 18, 26, 28-51 (ej nr 37) , Posthus, div landstorm, 136-38 m.m. 500
8085
STÄMPLAR, TRE KRONOR, ca 1000 st 50ö-2,80kr i insticksbok med vackra stämplar , många Prakt stämplar, samt 32 sid insticksbok med mest prakt-lyx stämplar 1930-90 tal ca 700 läsbara -PR-LYX stämplar 500
8086
PRAKT-LYX stämplar ca 88 olika märken eller parkombinationer ca 1975-2003 3 visirblad, 500
8087
VARIANTER på visirblad ca 65stringtyp-bandmärken tryckvarianter, felperforerade märken , ca 10 oscar med vm varianter, m.m 500
8088
Parti ** postfriskt på 2 insticksblad 1930-40 tal med ex fin välc serie Riksdagen 240-45, 320-323 kpl med 3-sidiga 10 oilka kpl, 259CB 4-bl, 262 BC 4-bl, 318 BC 4-bl. F 2022 ca 8500 500
8089
Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600 475
8090
TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD. KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-. 475
8091
Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100 sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening, div stpl par m.m. F ca 9100 475
8092
34st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen . nr 9 h-j. 475
8093
Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner 1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
8094
16 sid insticksbok med div stpl märken några bättre som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar. 475
8095
Bellman 5ö nr 324BB 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 10500kr 475
8096
Bellman 5ö nr 324BB , 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 7000kr 475
8097
Bibeln 15ö nr 328BB 75 stpl par från gammalt lager, F 2020 9375kr 475
8098
PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57 st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260 m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
8099
PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval 450
8100
PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14, ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A 450
8101
RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX 3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet. 450
8102
Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5 st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra stpl. 450
8103
Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500 450
8104
Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad, många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A ,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003 ca 6250:-. LÅGT UTROP ! 450
8105
Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr 53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169 cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500 450
8106
Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock kt, ktt, bra st tj 46 m.m. 450
8107
Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö, 2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
8108
Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19 på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4, visirblad lösen *-(*). F ca 5000 450
8109
Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000 450
8110
ARK 30st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 450
8111
Parti med 10 olika stämplade BC-CB par och 4block 324CB och 8 olika BB par 1938-40tal. F 5800 + BB ca 900 = 6700:- God kval. 450
8112
Insticksbok med ** medaljong -50 tal, ex 3strip nr 245 60ö Riksdagen, nr 75, 6x 235A, 252, 305 i 5-strip 1,75kr 332C, tj 46, drygt 500 märken 450
8113
2 ALBUM MEST ** i strip och enheter men även ringtyp nr 34 24ö *, 58 ,30ö oscar* - 1940-50 tal , ex ** :266CB, 327BB, 329, ex par 120 ö Birgitta, 3 strip nr 305, 100-200 märken + några häften ingår 450
8114
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 40 st inkl L17a, 3x 1kr F 2018 ca 4320:- samt 2 visirblad dubbletter ** 3300 och * 1700 = F totalt ca 9300 450
8115
Skansen 10ö nr 330BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 8000kr 450
8116
Parti nr 226-30 på 8 visirblad, F för ** 1800, för stpl ca 4000 och 5 vackra brev. 450
8117
Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36 kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat. 400
8118
1924-36 */** flera kpl serier F ca 3500 400
8119
BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA 145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca 4000 400
8120
PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23 pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:- 400
8121
Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54, div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
8122
Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m. 400
8123
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
8124
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
8125
Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö. 50ö, 3ö . F ca 7000 400
8126
Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera PRS bl.a.Trädet 90-91 400
8127
2 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o ringtyp. . 400
8128
16 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a. ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr 139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-7-52, 400
8129
Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö och 2x 1kr. En del PRAKT stpl. 400
8130
Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i 4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x 153, 2x 159bz, 168bz, m.m. 400
8131
Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30, 234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block. 400
8132
Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis även ** i serier eller parserier. 400
8133
Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35, 4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000 400
8134
Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex 145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval. 400
8135
Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
8136
Parti stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :- 400
8137
Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B ngt intorkadgummi F 7000 400
8138
Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
8139
Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222, tj22,tj2prs197cx 400
8140
16 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
8141
Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även praktstämplar F ca 3300 400
8142
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
8143
Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö -1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
8144
Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85 20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar vara 2 ** i var. Fin kval. 400
8145
Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700 400
8146
Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip, 30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m. 400
8147
NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 5500 400
8148
NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8149
NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8150
Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok 1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre , nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr Oscar, m.m. 400
8151
TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA 20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser flera pr-lyxs. 400
8152
ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong 4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser. Bra. 400
8153
Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen märken, tj 7 m.m. 400
8154
Samling **/* 1928-60 i fickor på EW Larsson blad, med flera bättre. F ca 6500 god kval 400
8155
RINGTYP 28 KLIPP 5+20 Ö FLERA PRS, LÖSA EX 19ST 5Ö T 14 OCH 5ST 20/20 MEDRÄTTV STÄMPLAR, DIV 5 och 20Ö T 13. FLERA PR-LYXS. 400
8156
Parti vapen - 1940 tal , på 22 visirblad, många Oscar, delvis med utvalda stämplar. Lite blandad kval. 400
8157
Liten insticksbok med ca 400 märken , mest 1849-68 med ex 4st olika 4-block i 4 HA 6, även tj32 i 6 block ( F 1500) m.m. 400
8158
1 kr oscar nr 60 , 52 st med flera vackra stämplar och många prakts , aven några varianter och nyanser. 400
8159
PARTI BC-CB 9 OLIKA stpl ex, och drygt 5 olika BB par . F ca 4300:- fin kvalitet 400
8160
52b, 5 ö oskar med blekt huvud , 45 stämplade ex , F 8000 400
8161
Intressant dubblettlager små tjänste på 20 visir blad stpl */** delvis i enheter, ex ** nr 32-36, 38-39, 46stpl ex tj3824st, tj46 2st + en tj46cz, ett blad med tj11 ingår, även 2 brev. Vm stämplar m.m. 400
8162
32 sid insticksbok med stpl och /**/* bla flera ringtyp, ** band flera 10 ö lejon, div **/** 1928-30 tal ex 50ö Linné **, några lösen t 14 och tjänste t14 och 13m.m. En del vackra stämplar. 400
8163
Parti stpl /**/* Band -1924, med några bättre vm och stpl 25, 50, 60 ö Kongress Förening 50 och 2kr, samt div **/* 1924 års. F ca 6700 400
8164
Parti ca 68 enheter utländska stämplar . Fra Sverige, Engelska Hull, finska korkstpl, båtsilutter m.m.påSvenska märken ringtyp, Oscar och några band, även några svenska stämplar på Danska märken 400
8165
NYANSERAT PARTI/ SAMLING RINGTYP T 13 med 64st på ett visirblad, 4-10 av var valör ej nr 37, några bättre nyanser 30a, j, 32d, 34a, M.M. f CA 4300. god kvalitet 400
8166
PARTI RINGTYP **, nr 32m 3st nr 41, 4st nr 44 en v4, ett par 4-block. F 2014 ca 4500 400
8167
Parti lösen ** ca 30 st samt 20ö t14 inkl 4 st 4-block. 3st L11v2, F 2014 ca 5000 400
8168
Parti 39 st ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 5 fina 6ö en del vackra stpl. 400
8169
12Ö VAPEN 47 st och 2 brev, 27 st i ultramarina nyanser, 2st 9g, några vackra stämplar. samt 2 brev. 400
8170
12ö vapen 42 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 22-8-71 F 400, prs Los kht, prs Ljusne 22-7-71 F 300, , några vackra -intressanta stpl till 400
8171
Små tjänste vm linjer Ark parti och lösa på visirblad, 5 fina helark 2ö, tj 41, , 4ö 100 ark ngra särade tänder,2 helark 20ö + 90 block + 86 block, 25ö 3 helark, samt ca 600 st i arkdelar 2ö-50ö, F ca 13000 även ark nr 71-71. 400
8172
Parti MEST I UTVALD LYX CENTRERING ** nr 157, 321BB, 319CB, 259BC, Birgitta kpl och div G VI A CA 50 märken F 1000 för dessa , 730v1 Vaderkvarn med blank gummi . Tot F ca 3700 400
8173
Parti ringtyp , 3st t14, ca 90st t13 och ca 60 ringtyp 5ö PH alla med vackra stämplar, delvis prakt- lyx stämplar, bl.a. 18st fina + ett par prs 6ö nr 31, 400
8174
Parti stämplat på 2 visirblad (ca 60 märken) , 1911- 1940 tal , bättre närken nr 75, 197cx, 216, 222 155 prs, 233a, b, 344 BB ,ca 15 PR-LYX stämplade och ca 20 st stämpelkuriosa , pr kork stpl , ångbåt, M.B., m.m. Mest mycket fin kvalitet. Intressant parti. 400
8175
Litet parti div på 3 gamla blad, mest tj och lösen ex tj 15 i fint ** 4-block F 2600, stpl fina ex tj 12,17, 20, Lösen med 6ö t 14. 400
8176
LÖsen t 13 1-30ö */** 400 märken på 14 visirblad ex 17 12ö, 20x20ö , ca 57 30ö, Nyanser . god kvalitet. 400
8177
Parti stämplat 1911-24, på 6 blad, 15 stfin nr 75, 66-67, Landstrm 1 inkl kpl serie, div 4-block Landstorm II, bandmärken och flera bättre Kongress och 6olika UPU 400
8178
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 45 st inkl L17a, 3x 1k, samt extra seriemed några varianter inkl en L1 och en L 3 F 2018 ca 7200:- 400
8179
PARTI STÄMPLAT OCH NÅGOT *-** på 9 visirblad, 4sk vapen- 1924 , bra nr 20, 26, 34, 65, ca 70st 1924, 197cx, 197cxz ktt, 212 cx m.fl div tjänste och 5olika lösen t 14, F 2019 ca 10500 blandad kvalitet 400
8180
Skansen 10ö nr 330BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 8000kr 400
8181
Nationalmuseum 150 år 20ö nr 338BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 9000kr 400
8182
Scheele 1942 5ö nr 342BB 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 7500kr 400
8183
17st 151Cbz stämplade F 2020 9200 kr 400
8184
PRAKT ORTSTÄMPLAR T--U-LÄN VÄSTMANLAND 70ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 400
8185
Liten samling på albumblad 1920-1941, div bättre bandmärken,, 10 olika BC-CB, +266BC 4-block. F 2020 ca 9000 400
8186
Samling Parti ca 97 st
ÅNGBÅTS PXP mest på Oscar, någramedaljong och band, 2 visirblad.
400
8187
Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir, 267CB, BB par, högvalörer m.m. 375
8188
NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip. Nominal ca 600. Hög kat. 375
8189
Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208, 233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div 4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000 375
8190
Parti **/* på 2 visirblad drygt 100 märken inklusive 4block , bl.a. nr 32*, 144C**, tj15 6ö i bra ** 4-block. F 2011 ca 4250 bra kval 375
8191
Birgitta 15ö nr 335BB 70 stpl par från gammalt lager, F 2020 5250kr 375
8192
Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla 3+5+20ö ringt 14 350
8193
PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S, HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000 350
8194
Mängd olika auktionskataloger ca 21 kg från olika firmor i Sverige 1969 - ca 2011, bl.a. Kihlblom auk nr 41-50 i fint skick från 1969-73 (måste vara mycket sällsynta) , vidare massor från svartvita till många fina i färgtryck. En vandring i svensk auktionshistoria. Kul att bläddra igenom. 350
8195
SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl 350
8196
Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca 3000:- 350
8197
RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3 AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt. 350
8198
PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155, INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162 2st **, 350
8199
Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken inkl ex 4 olika häften HA6. 350
8200
Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a 11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19 2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:- Bra kvalitet 350
8201
Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö, 2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
8202
PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och diverse på 2 visirblad. 350
8203
Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st ytterligare 24öre. F 3100 350
8204
Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker 9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt, nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st Oscar. Ett par prakts. F ca 3700 350
8205
Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:- 350
8206
Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke (2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år. Många kungamärken , hällristningar m.m. 350
8207
Samling **/*stpl i Estettalbum 1941-57, ex kontrollerade Hazelius o Birgitta kpl serier **, 344 BB, många serier i gamla inslagna fickor, ganska kpl och delvis stpl dessutom. 350
8208
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8209
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8210
Parti stpl lösen på 2 visirblad med 11st , 5v2, skaplig L7a 24ö rödviolett, t14, flera t 13 , något blandad kval F 2016 ca 6.800, lågt utrop 350
8211
Insticksbok samling WESTERÅS STÄMPLAR på några brev ca 80 märken samt klipp. VAPEN TILL MODERNT. 350
8212
2 VISIRBLAD ** POSTFRISKT BL.A SERGEL NR 327 I FINT 6-STRIP (f 2560), 235 I 5 STRIP 15Ö LüTZEN 350
8213 USA liten samling 1887-1932 på albumblad, t ex 30c brun 1887, Columbus 1-50c, samt , 9 mycket gamla insticksblad med hundratals stpl dubbletter mycket 1800tal.Lite blandad kvalitet på det äldsta som alltid. 350
8214
Ortstämplar med dubbelnamn 59 olika LYX klipp på 10ö frukter 1986-1987, 350
8215
PRAKT ORTSTÄMPLAR SKÅNE 54 ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 350
8216
5-25ö G.V. 70 årNr 226-30 56 st stämplade serier, på 5 visirbladF 2022 10640 350
8217
Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F 2010 ca 5000:- 340
8218
PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet 325
8219
Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt, 25.35.60ö Riksdagen ** praktex. 325
8220
Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:- 325
8221
Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg. 325
8222
Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4 olika block HA6 325
8223
Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67, 75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca 4200 325
8224
Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr 2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
8225
Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress dock ftt. 300
8226
2 bruna album Safe album 31x32cm med 25st svarta 8or plastblad och 23 st 4-5 radiga svarta plastblad . Högt nypris.Fint skick. 300
8227
LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st, stpl, ngt bl kval, F ca 2800 300
8228
Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca 2700 300
8229
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 300
8230
Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a. nr 238 **, Bra kvalitet. 300
8231
Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB ** m.m. 300
8232
Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13 ex nr 1