ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)
ARK

7829
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
7830
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
7831
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
7832
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
7833 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
7834 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
7835 55b ** 15ö oscar i helark 100 st, AB-PRAKT centrering, mycket fräscht ark med fina marginaler 9000
7836 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
7837 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
7838 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
7839 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
7840 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
7841 62 ½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
7842 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
7843 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
7844 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
7845 68vm2 2 st helark nr 68, ett med ca 10 ex med dlear av 2 vm, och pos 95 var SveFrige i praktex. 200
7846 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
7847 69 2ö,halvark 50 st 325
7848 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
7849 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
7850 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
7851 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
7852 71 25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
7853 71-74 5 st ark 1,2,3ö, 3ö omv vm, 4ö Lilla Riksvapnet 125
7854 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7855 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7856 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
7857 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
7858 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
7859 74 ARK 3st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74, med mindre horiz. dragspelsveck. Syns mest från gummeringssidan. Ändock lite intresant studie. 200
7860 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7861 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
7862 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
7863 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
7864 81 8 ö medaljong , 3 st helark med plåt nr III, IV, V. samt på mitten nära särat ark plåt I, 500
7865 85,87 25ö ö medaljong ( 4 märken saknar marginal), 2 st hela 27öresark, 250
7866 87 27ö ö medaljong med blå linje i nedre marginal ( några spruckna tänder i marginalen nedtill) samt flera dragspelsveck 225
7867 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
7868 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
7869 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
7870 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
7871 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
7872 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
7873 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
7874 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7875 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
7876 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7877 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7878 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
7879 229 20 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark 450
7880 230 30 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark, diagonalt veck över6 märken. 375
7881 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
7882 271 3 ark, C 5ö Gustav V profil höger , 273C , 275C med variant 275v5 streck från örsnibb,.pos 12 125
7883 271 3 ark, C 5ö Gustav V profil höger , 273C , 275C 90
7884 318BCB 5ö Ling 1939 , pr-lyxcentrerat helark 120st med 10 bra BC( breda marginaler )och 10 bra CB extremt bred marg.) par. Cyls1 upp vä, knr 90858 nedtill. Dock vikt på mitten med en del särade tänder. F 2020 9600 1100


TJÄNSTE ARK
7885
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
7886 12c,e 3 ö stora tjänste i bättre nyanser , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, 12c någrot sprucket horiz på mitt märkena . F ca 3000+600+400= 4000x 2= 8000 600
7887 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena . Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 700
7888 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena och mellan pos 1-5 och 5-10. Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 400
7889 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 x 20 st = F 80000kr 4000
7890 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 400
7891 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, .F ca 3000+600+400= 4000 600
7892 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3 AB, pos42 v2 ipr , .F ca 3000+600+800= 4400 550
7893 24B 1kr stora tjänste i fint AB-PR centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 550
7894 24B 1kr stora tjänste i fint AB centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 375
7895 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
7896 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
7897 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
7898 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
7899 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
7900 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
7901 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
7902 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
7903 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600
7904 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
7905 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
7906 54 ** 50ö små tjänste med vm linjer, 10st med KPV .mycket fint A-PRAKT centrerat 100 ark. F 2020 7700 900

1 LÖSEN ARK