ObjNr katnrochbokstav Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)
ARK

7129
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
7130
5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
7131
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
7132
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
7133
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
7134
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
7135
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
7136
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
7137 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
7138 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
7139 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
7140 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
7141 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
7142 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
7143 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
7144 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
7145 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
7146 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
7147 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
7148 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
7149 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
7150 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
7151 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
7152 69 2ö,halvark 50 st 325
7153 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
7154 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
7155 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
7156 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
7157 71-74 100 ST HELARK 1200
7158 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7159 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7160 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
7161 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
7162 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
7163 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7164 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
7165 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
7166 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
7167 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
7168 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
7169 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
7170 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
7171 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
7172 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
7173 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
7174 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7175 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
7176 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7177 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7178 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
7179 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
7180 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
7181 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
7182
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
7183 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
7184 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
7185 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
7186 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
7187 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
7188 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
7189 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK