ObjNr katnrochbokstav Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
FJÄDER PÅ Kungörelse med kronslinga och innehåll Given iSTH 1 sept 1832 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
10
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
11
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
12
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
13 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
14
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

15
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
16
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
17
HERNÖSAND, RAKSTPL, LYXs 250
18
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
19
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
20
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
21
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
22 4-KCHR CHRISTIANSTAD 22-10-53, GRÖN STÄMPEL 250
23 AVE AVESTAD , RAK stpl till GYSINGE F2000 500
24 CAR CARLSTAD RAKstpl i LYX till CARLSHAMN , 100++ 200
25 CAR CARLSHAMN RAKstpl till GBG, F 500 175
26 HAL HALMSTAD PRavtryck RAKstpl till GBG, F 250 125
27 HAL HALMSTAD AB RAKstpl till GBG, F 250 90
28 HEL HELSINGBORG RAKstpl AB, ttill GBG 100
29 HER HERNÖSAND PRAKT RAKstpl t Högsjö, F 300 200
30 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
31 MAR MARIEFRED RAKstpl PRAKT till STH karteringsiffra 25, F 800 400
32 MAR MARIEFRED RAKstpl AB-PRAKT till STH karteringsiffra 32, F 800 200
33 MAR MARIESTAD RAKstpl PRAKT-LYX till GBG, 150
34 PIT PITHEÅ RAKstpl PRAKTavtryck till STH, F 600 300
35 RakMot MOTALA i Prakt-Lyxkvalitet på brevomslag. F 3500 1100
36 RUN RUNNEBY prakt rakstpl på rekommenderat brev , F 2500 900
37 SKA SKARA RAKstpl LYX till Mariestad, F 200 300
38 SME SMEDLEBACKEN RAKs till Ramundeboda , F 2500 750
39 SOL-4-K SOLLEFTEÅ 27-11-44, PRAKT 4-KANTS 200
40 UDD UDDEVALLA RAKstpl PR avtryck till Kongelf, F 300 150
41 UDD UDDEVALLA RAKstpl AB avtryck till GBG, F 300 90
42 UDDE UDDEVALLA 100
43 UPS UPSALA RAKstpl AB-PR REK till GBG 70
44 war WARBERG RAKstpl PRAKT till GBG 400 200
45 WEN WENERSBORG RAKstpl PRAKT till GBG F 200 125
46 WEN WENERSBORG 100
47 WES WESTERVIK RAKstpl PR-LYX t. Calmar 250
48 ÖRE ÖREBRO RAKstpl LYX t. STH, F 150+++ 150
49 ÖRE ÖREBRO RAKstpl AB-PR t. STH, F 150+++ 60


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
50
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
51
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
52 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

53 BOR BORÅS 7-10-31,BÅGs TYP 1,PRAKT till Jönköping F 800 400
54 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
55 BågDAL DALARÖ 24-10-36, typ 2. PRAKT- LYX
stämpel brev. F 1500
750
56 BågDAL DALARÖ 8.11.33, typ 1. PRAKT
stämpel brev. F 1500
700
57 BågGag GAGNEF 24.8.31, typ 1. Lyxavtryck på
fribrevsomslag. F 2000
600
58 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
59 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
60 BågHör HÖRBY 2.11.30, typ 1. Prakt- LYX stämpel. F 2500 1200
61 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
62 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
63 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
64 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
65 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
66 BågMed MEDEVI 22.7.32, typ 1. Rättvänt avtryck aven sällsynt stämpel på vackert brev. F 8000 1800
67 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
68 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
69 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
70 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
71 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
72 BågSÄT SÄTHER 14-7-32, PRAKT BÅGstpl typ 1 W-LÄN till Falun, F 1500 500
73 BågSÄT SÄTHER 28-1-35, LYX BÅGstpl typ 2 W-LÄN till Falun, F 1000 500
74 BågTro TROSA 18.2.33, typ 1. Lyxstämpel .F 1500 750
75 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
76 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
77 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
78 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
79 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
80 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
81 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 1 PR-LYX till UPPSALA F 600 350
82 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 3 PR-LYX till KOSTA GLASBRUK F 500 250
83 FAHL FAHLUN BÅGs 4-9-31 TYP 1 PRAKT till STH F 800 400
84 FAHL FAHLUN BÅGs 4-8-53 PR-LYXTYP till STH F 250 125
85 FAHL FAHLUN BÅGs 31-7-44 TYP 4 till STH F 250 70
86 GEF GEFLE 26-7-34 BÅGs TYP , LYX 600
87 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
88 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
89 HAL HALMSTAD 4-9-35 BÅGs TYP LYX Falköping 200
90 HEL HELSINGBORG 18-6-35 BÅGs TYP LYX GBG 300
91 HER HERNÖSAND 28-12-34 BÅGs TYP 3 PRAKT till STH F 3500 1600
92 KÖP KÖPING14-11-34, BÅGs TYP 2 AB-PR till WIK, F 800 300
93 MAR MARIESTAD 31-3-31, BÅGs TYP 1 PRAKT 75
94 NYK NYKÖPING 14-5-46 BÅGs TYP 3, AB 50
95 RUN RUNNEBY 12-9-54 BÅGs TYP 3 PRAKT avtryck till HELSINGÖR DANMARK, F 250 150
96 RUN RUNNEBY 23-5-53 BÅGs TYP 3 PR-LYX till Carlshamn, F 250 125
97 SKA SKARA 2-7-1855 BÅGs, omvänd pr-lyxavtryck 2 DAGEN SEN FRIMÄRKETS INFÖRANDE, 500
98 STO STOCKHOLM 9-11-38 , BÅGs TYP 4 ELLER 9 PR-LYXavtryck till Mariefred 300
99 STO STOCKHOLM 18-2-34, BÅGs TYP 100
100 STR STRENGNÄS 17-2-55 BÅGs TYP 3 PRAKT till WESTERÅS , F 600 300
101 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200
102 WES WESTERÅS 15-10-36 BÅGs TYP 4 LYX REK till Falun 150
103 WES WESTERÅS 18-1-45 2st BÅGs TYP 4 PR-LYX till Falun 100
104 WES WESTERÅS 23-9-37 BÅGs TYP 4 LYX till Falun 75
105 WES WESTERÅS 19-6-41 BÅGs TYP 3 AB till STH 35
106 öre ÖREBRO X-2-32 BÅGs TYP 2 TILL gbg 200
107 ÖST ÖSTERSUND 3-5-31 BÅGs TYP 1 LYX till STH, F 500 300
108 ÖST ÖSTERSUND 2-8-33 BÅGs TYP 1 pr- LYX till STH, F 500 200
109 ÖST ÖSTERSUND 31-12-30 BÅGs TYP 1 AB till Hernösand, F 500 175
110 ÖST ÖSTERSUND 24-6-40 BÅGs TYP 2 LYXS till STH, F 200 150
111 ÖST ÖSTERSUND 8-6-34 BÅGs TYP 2 till STH, F 200 90
112 ÖST ÖSTERSUND 15-1-42 BÅGs TYP 2 AB till GBG, F 200 80FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

113 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
114 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
115 4-KCHR CHRI STINESTAD 15-1-53, TIDIGT AVTRYCK AV DEN GRÖNA STÅMPELN F 300 150
116 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
117 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
118 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
119 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
120 4-KKÖP KÖPING 23-2-49, PRS 60
121 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
122 4-KMAL MALUNG 2-10-57, LYXS 200
123 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
124 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
125 4-KWad WALDEMARSWIK 29.1.53. Praktstämpel på brev daterat Wiken. F 2500 800
126 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
127 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
128 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
129 ALI ALINGSÅS 7-3-56 4-K typ 2, LYX t. Borås 150
130 ALI ALINSÅS 11-8-44 4-K stpl TYP 1 ,175 125
131 AVE AVESTA 6-8-52, 4-K LYXs t. HOFORS. 100
132 AVE AVESTA 24-1-43, 4-K PR t. Smedjeb. 60
133 AVE AVESTA 27-8-49, 4-K stpl AB , F 125 40
134 BOR BORÅS 5-3-57 4-K typ 5 t. PR till GBG F 500 200
135 BOR BORÅS 8-10-39 4-K typ 2 t. LYXs till SKÖFDE F 350 200
136 BOR BORÅS 20-9-38, 4-K stpl lyx 200
137 BOR BORÅS 19-10-56 4-K typ 5 t. PR till ALINGSÅS F 500 175
138 BOR BORÅS 23-11-53 4-K typ 4 F400 125
139 BOR BORÅS 11-7-39 4-K typ 2, F 350 120
140 BOR BORÅS 27-10-52 4-K typ 4 t. AB till EKERÖ F 400 100
141 BOR BORÅS 27-9-49 4-K typ 3 t . AB-PR till GBG F 175 90
142 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
143 CAL CALMAR 4-K stpl 1-3-40, LYX typ 2 500 250
144 CAR CARLSKRONA 25-6-44 ,4-K typ 3 , PRAKT, F 1000 500
145 CAR CARLSKRONA 12-1-44 4-K typ 3 , ngt svag, F 1000 200
146 CAR CARLSKRONA 26-7-44 4-K typ 3 , AB, F 1000 200
147 CAR CARLSKRONA 16-4-47 ,4-K typ 6 , AB-PRAKT, F 500 160
148 CAR CARLSTAD 8-5-36 4-K typ , PR-LYX 150
149 CAR CARLSKRONA 24-6-49 4-K stpl TYP5 LYX 150
150 CAR CARLSBORG 10-5-46 4-K typ 1 , lyx 125
151 CAR CARLSKRONA 26-11-47 ,4-K typ 4 , LYX stpl, F 125 100
152 CAR CARLSKRONA 21-2-55, PR 4-K t. Hofors 100
153 CAR CARLSBORG 15-12-43, 4-K stpl LYX TYP 1 100
154 CAR CARLSKRONA 6-8-46 4-K stpl TYP4 LYX 100
155 CAR CARLSTAD 10-12-48 4-K stpl , PRAKT 100
156 CAR CARLSTAD 27-10-53 4-K stpl , PRAKT-LYX , TYP 7 90
157 CAR CARLSKRONA 7-12-47 ,4-K typ 4 , PRAKT, F 125 70
158 CAR CARLSTAD 21-3-53 4-K typ 7 , PRS 50
159 CAR CARLSTAD 28-8-46 4-K stpl 50
160 CHR CHRISTIANSTAD 23-8-52, LYX 4-K stpl TYP 4 150
161 CHR CHRISTIANSTAD 3-8-45, LYX 4-K stpl 80
162 CIM CIMBRITSHAMN 20-10-43, 4-k , PR 100
163 EKO EKOLSUND 3-4-55, 4-k PRAKT f 300 150
164 EKO EKOLSUND 30-4-50, PR-4-K T.Hofors 150
165 ENG ENGELHOLM 4-K stpl 14-1-50, PR ,T 2 75
166 ESK ESKILSTUNA 23-8-47, ngt suddig 4-K 75
167 ESK ESKILSTUNA 6-4-41 4-K stpl TYP 1,300 50
168 FAL FALKENBERG 10-2-55 4-K stpl framsida 50
169 GAG GEGNEF 12-1-53, 4-K PR-LYX TYP1 75
170 GAG GEGNEF 16-4-56, 4-K PR-LYX TYP 1 70
171 GAG GAGNEF 15-1-40 4-K typ 1 PR-LYX t. Fahlun F 100 60
172 GAG GEGNEF 27-8-59, 4-K PR-LYX TYP 60
173 GEF GEFLE 4-3-47, PR-LYX 4-K till Fahlun 100
174 GEF GEFLE 22-11-46 4-K stpl PR 90
175 GEF GEFLE 5-3-43 4-K stpl PR 50
176 GÖT GÖTHEBOERG 30-12-47 4-K stpl AB 40
177 HAL HALMSTAD 2-8-39, PR 4-K typ 2, PR 300
178 HAL HALMSTAD 15-8-53, PR 4-K typ , AB-PR 300
179 HEL HELSINGBORG 4-6-45 4-K vackert 100
180 HER HERNÖSAND 22-5-51, 4-K PRAKT 200
181 her HERNÖSAND 5-12-39 2 LYX 4-K stpl , REK TILL GBG 200
182 HER HERNÖSAND 28-7-44 4-K typ 2 t. STH F 250+ 175
183 HUD HUDIKSVALL 18-9-37 4-K typ 1 till STH 200
184 HUD HUDIKSVALL 18-12-43, 4-K typ 2 ,AB ,REK till STH 100
185 HVE HVETLANDA 25-7-51, 4-k typ 2 PR-LYX t. Jönk. 125
186 JÖN JÖNKÖPING 15-8-51 4-K typ 5 LYX 150
187 JÖN JÖNKÖPING 24-11-38 LYX 4-K stpl ,T3 150
188 JÖN JÖNKÖPING 11-12-47 LYX 4-K stpl ,T5 100
189 JÖN JÖNKÖPING 21-7-46 4-K typ 5 PR-LYX 75
190 JÖN JÖNKÖPING 17-11-46, pr, 4k typ 5 70
191 KON KONGSBACKA 21-12-51, 4-K typ 2 125
192 KON KONGSBACKA 3-4-42, 4-K typ 1 100
193 KON KONGELF 15-7-52, PR 4-K stpl TYP2 100
194 KÖP KÖPING 19-4-53 4-K typ 3 PR-LYX 400 225
195 KÖP KÖPING 17-7-53 4-K TYP3 PRAKTAVTRYCK till Wik F400 160
196 KÖP KÖPING 2-8-53 4-K TYP3 till Wik F400 150
197 LAN LANDSKRONA 21-6-38, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 200 125
198 LID LIDKÖPING 22-8-55, 4-K vacker typ2 70
199 LID LIDKÖPING 12-5-58, 4-K stpl PR, T 2 40
200 LIL LILLA EDET 21-5-52,LYX 4-K stpl ,F 250 200
201 LIN LINKÖPING 2-9-53, PRAKT 4-K 100
202 LIN LINKÖPING 23-6-38, LYX 4-K stpl 75
203 LIN LINKÖPING 13-11-51, 4-K stpl PR 60
204 LUN LUND 12-5-39, LYX 4-K stpl T 1 F 250 200
205 LUN LUND 26-4-58, AB 4-K stpl F 500 175
206 LUN LUND 5-7-50, AB 4-k stpl 100
207 LUN LUND 17-4-54 BLÅ, AB 4-K stpl T 1 F 250 60
208 LYS LYSEKIL 30-357, lyxavtryck på brev till Uddevalla F 350 225
209 MAL MALMÖ 15-4-56, PRAKT 4-K typ 10 125
210 MAL MALMÖ 14-5-46, AB 4-K 60
211 MAL MALMÖ 5-8-45, LYX 4-K stpl 60
212 MAL MALMÖ 7-9-48, P-LYX 4-K stpl 60
213 MAR MARSTRAND 27-9-53, AB-PR 4-K stpl,2 100
214 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
215 MAR MARIESTAD 5-10-54 LYX 4-K stpl 60
216 MAR MARIESTAD 20-1-42 PR-LYX 4-K stpl 40
217 MOR MORA 15-4-56 4-K PR-LYX t GBG 125
218 NOR NORRTELJE 24-3-53, PRS TYP 2, F 600 350
219 NOR NORRKÖPING 26-10-45 4-K typ , PR-LYX till STH 90
220 NOR NORRKÖPING 19-5-47, PR4-K stpl 75
221 NOR NORRKÖPING 28-9-45, AB till Åby 65
222 NYK NYKÖPING 17-7-52 4-K typ 100
223 NYK NYKÖPING 5-8-52, PR 75
224 NYK NYKÖPING 19-8-49 4-K 60
225 NYL NYLAND 14-9-54 LYX 4-K stpl 75
226 RAM RAMUNDEBODA 5-11-55, PRAKT 4-K 150
227 RAM RAMUNDEBODA 13-10-54, AB 4-K 90
228 SKÖ SKÖFDE 7-6-50, LYX 4-K stpl 125
229 SKÖ SKÖFDE 21-4-52, AB-PR 4-K till GBG 70
230 SKÖ SKÖFDE 13-1-47, AB-PR 4-K till Lidk. 60
231 SLI SLITE 15-3-58, LYX 4-K till STH 200
232 SME SMEDJEBACKEN 30-7-53 4-K stpl AB TYP 3 F 600 160
233 SME SMEDJEBACKEN 3-8-38 OMV J 4-K stpl, TYP 1 F 400 150
234 SMED SMEDJEBACKEN 8-5-58 typ3, 4-k, F600 200
235 SMED SMEDJEBACKEN 23-8-54 typ2, 4-k 60
236 SMED SMEDJEBACKEN 3-2-40 typ2, 4-k 50
237 str STRÖMSHOLM 2-4-55, 4-K fint 100
238 STR STRÖMSTAD 20-8-38 4-K LYX avtryck
239 STRÖ STRÖMSTAD 25-10-39, PR 4-K stpl 300 125
240 STRÖ STRÖMSHOLM 16-5-53, PR 4-K stpl 200 100
241 STRÖ STRÖMSTAD 8-10-55 LYX 4-K stpl 75
242 SVE SVENLJUNGA 20-7-50 PR-LYX 4-K stpl 200
243 SÄT SÄTHER 3-8-43, 4-K LYX avtryck 150
244 SÄT SÄTHER 15-2-45, PR-LYX 4-K stpl T 1 150
245 SÄT SÄTHER 26-4-45 ,PRAKT 4-K typ 1 till Fahlun 125
246 SÄT SÄTHER 3-2-58 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 100
247 SÄT SÄTHER 14-9-67 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 70
248 SÖD SÖDERKÖPING 19-12-47 4-K typ 2 till NYKÖPING F 400 150
249 SÖD SÖDERTELJE 6-2-43 4-K PR-LYX typ1 till Östersund F 300 150
250 THO THORSHÄLLA 3-10-52 svag 4-K stpl 100
251 UDD UDDEVALLA 5-11-39 PR 4-K , F 150 100
252 UDD UDDEVALLA 27-10- 46 4-K 50
253 ULRI ULRICEHAMN 27-10-40 4-K stpl 125
254 ume UMEÅ 21-6-43, PR 4-K stpl 100
255 UPS UPSALA 13-2-42, 4-K LYXOBJEKT till STH 200
256 UPS UPSALA 3-1-56, 4-K TYP 5 pr till GBG 150
257 UPS UPSALA 14-9-40, 4-K LYX t. Avesta 100
258 UPS UPSALA 30-7-43 4-K stpl 75
259 UPS UPSALA 25-1-38 40
260 WAR WARBERG 3-4-37, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 500 250
261 WAR WARBERG 29-1-42, PÅ BAKSIDAN 150
262 WAX WAXHOLM 20-7-46, PR 4-K stpl REK TILL FAHLUN, TYP 1 F 500 250
263 WEN WENERSBORG 16-3-49, PR 4-K stpl T3 150
264 WEN WENERSBORG 31-8-47, AB-pr 4-K t 3 110
265 WEN WENERSBORG 1-11-39, AB-PR 4-K 100
266 WEN WENERSBORG 23-8-47, AB 4-K TYP 3 100
267 WEN WENERSBORG 9-6-46, AB-pr 4-K 75
268 WEN WENERSBORG 17-3-19, PR 4-K stpl T3 50
269 WEX WEXIÖ 17-9-53 , LYX 4-K stpl REK 125
270 WIS WISBY 28-1-41, LYX 4-K stpl TYP 1 200
271 WIS WISBY 17-6-48, PR- LYX 4-K stpl TYP 2 150
272 YST YSTAD 21-3-46, PR 4-K stpl TYP 1 75
273 ÅBY ÅBY 3-9-54, BLÅ 4-K LYX T Engelholm 400
274 ÅMÅ ÅMÅL 16-4-43, PR 4-K stpl TYP 2 F 200 150
275 öre ÖREBRO 14-5-51 4-K , PR-LYX 100
276 öre ÖREBRO 2-11-51 4-K , PR-LYX till Arboga 100
277 öre ÖREBRO 20-6-39 4-K , PR 100
278 ÖRE ÖREBRO 14-5-42, 4-K till NORA, LYXOBJEKT 100
279 ÖRE ÖREBRO 9-8-52, 4-K till STH, "med snällpost" retur, vackert obj. 100
280 ÖRE ÖREBRO 3-4-54, PR-LYX 4-K stpl 100
281 öre ÖREBRO 13-8-58 4-K , PR 80
282 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75
283 ÖST ÖSTERSUND 17-1-47, 4-K LYX t STH 120
284 ÖST ÖSTERSUND 18-7-50, 4-K LYX t Fahlun 110
285 ÖST ÖSTERSUND 2-8-46, LYX avtryck 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
286
31 brev med olika CIRKELSTÄMPLAR 1843-1973 . Många fina. 500
287 CAL CALMAR 18-8-83, PR 60
288 HED HEDEMORA 3-4-54, cirkelstpl Praktbrev 50
289 STO STOCKHOLM 4-5-52, BLÅ cirkelstpl, LYXOBJEKT 125
290 STO STOCKHOLM 9-9-55, BLÅ cirkelstpl 75
291 WEN WENERSBORG 30-4-52, BLÅ cirkelstpl I LYX 250
292 wår WÅRGÅRDA 31-8-64, cirkelstpl 2 viktklass,LYX obj 100
293
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
294 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
295 2a STRENGNÄS 29-10-55 BÅG stämpel ( F 2000 + 3GÅNGER FÖR BREV) , 4sk I MÖRK a-nyans på brev till Trosa 1000
296 2a SÖDERHAMN 4-3-56, vackert stpl 4sk brev 500
297 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
298 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
299 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
300 2e UPSALA 29-10-57, AB-PRAKT 4-KANT STPL BREV 600
301 2g(c) 4sk HÖGBLÅ på brev med bågstpl ENKÖPING 26-5-57,intressant specielikning av bevet 1500
302 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
303 2k1 4 SKILLING TURKOS i underbar färg stpl STH 29-9-57, till GBG, ktt ftt, Intyg Sjöman godtagbart obj. F 60000, trots tand def ett genuint brev med fantastiskt turkos 4sk. 7000
304 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
305 2m TROSA 4-K stpl på PRAKTBREV till Nyköping.sido pr-lyx stpl TROSA 3000
306 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
307 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
308 7B2 7b2, 14Bd, 16b1 Brevomslag till RIGA från GEFLE 6.10.1868 med 28 öres frankering (rätt porto var 38ö). Mycket sällsynt underfrankeringsom dessutom gått posttjänstemännen obemärkt
förbi vilket är mycket ovanligt. Utlåtande HOW "äkta och sammanhörande" lätt rengjort. . Unik Försändelse. F minst 13000 för 38ö portot
6000
309 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
310 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
311 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
312 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
313 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
314 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
315 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
316 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
317 8d,7d 9 och 5 öre (kht), på mycket vackert
men överfrankerat brev, med varsin stämpel NORRKÖPING 26.6.57. Rolig kombination . Intyg HOW.
2000
318 9 12 öre. LYXcentrerat exemplar på brev med not ”Härmed postanvisning” LYXstpl på omvänt märke SUNDSVALL 12.3.68. 2000
319 9 12 öre på brev (reva nedtill i brevet) till Dalarö PRAKT stämplat ÅNGBÅTS PXP No 16 14.9.70. Sällsynt på vapenbrev 1300
320 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
321 9 STORA RÖR 3-8-68 , till Calmar 400
322 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
323 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
324 9b1 STH 9-8-58, AB 12ö mörkblå 1858, svår 225
325 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
326 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
327 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
328 9c1 RAMUNDEBODA 25-7-60, rättvänd 4-K stpl. F 500x3 för brev= 1500 300
329 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
330 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
331 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
332 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
333 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
334 9c3 FINNERÖDJA 27-6-71, fint vapenbrev 150
335 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
336 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
337 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
338 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
339 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
340 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
341 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
342 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
343 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
344 9i BOLLNÄS 20-10-62, PRAKTBREV 200
345 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
346 9i SÖDERHAMN 21-1-62, PRS 150
347 9i ab Westervik 31-1-62 125
348 9i STH 1-8-62, PRS 125
349 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
350 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
351 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
352 9l SÖDERHAMN 20-6-63, PRS 100
353 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
354 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
355 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
356 10,14Bc2 24ö och 3ö på 27ö till TYSKLAND, avsänt STH 13-7-70, Franco och ank stpl. 600
357 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
358 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
359 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
360 10c STH 28-2-59 24ö till Arendal , fint 400
361 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
362 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
363 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
364 10d1 JÖNKÖPING 6-2-64, PR-LYX STPL 48 ö brev 4-dubbelt porto, även pr-lyxcentr märken. eN PÄRLA 1250
365 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
366 10d2,14Be STH 6-10-70 , 24+3Ö = 27Ö TILL BERLIN, 3 transit. stplPRAKTOBJEKT 1250
367 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
368 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
369 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
370 10f2,9c3 24 öre rödaktigt orange och 12 öre enbart makulerade med Hull-stämpel på vackertbrev till London. Trots arkivveck genom
märkena ett sällsynt . Anteckning "per Hull Steamer..UTSTÄLLNINGSOBJEKT
5000
371 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
372 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
373 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
374 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
375 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
376 11d1 Färgstarka 30 öre mörkbrun, 1865 års perforering. 2 ex.på brev sänt från STOCKHOLM 21.2.1865 till Finland, med notering ”via Grisslehamn”. 750
377 11d2 3x30ö på 90ö brev till Finland med sällsynta 1½ portot. stämplat bara med Finska ANK stämplar ANK 23-10, lite slarvigt öppnat upptill. Gott-mycket gott objekt. F 18000 2400
378 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
379 11d2,9c3, 15a, 30 öre (bht), 12 öre samt 17 öre Lejon som unik kombination av det ovanliga 59-öres portot till Ryssland st NORRKÖPING 10.2.68, blå franco inom ram och Fanco och på baksidan Södra St. Banan 12-2-68 och blå Stralsund 13-2- Berlin. Intressant brev som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 18000
380 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
381 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
382 11f,10d2 GEFLE 6-6-69, 24+30Ö VAPEN =54 Ö BREV TILL USA via Hamburg, Franco stpl. Intyg HOW mycket gott objekt. 3(5,5) (3,3) 3. F 22000 6000
383 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
384 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
385 12g1 50 öre violettaktigt rosa, 1855 års tandning. Singel på stor del av brevframsida till Paris,
stämplad STOCKHOLM 25.6.1868.
50 öre som singelfrankering
är sällsynt.
3000
386 12g2,8c 50 och 9 öre på brev till Schweiz st STOCKHOLM 29.5.67. Franco inom ram på baksidan blå Stralsund 31 5 Berlin, Horgen och Zürich 1 Jun 67, Ett objekt med ett intressant porto som endast gällde till orter nära tyska gränsen, denna portokombination känd i 3 exemplar. Mycket vackert objekt med felfria märken som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 20000
387 12g2,9c3 Intressant skeppsbrev "via Preussen" till RIGA med 50+12ö vapen med bara Danska nummerstpl 1 samt blå sidostpl FRA SVERRIG 12-1-68 sällsynt blandning svart och blå stämplar , intyg HOW 3,3,3,3 mycket gott objwkt, samt intyg Carl Aage Möller. 15000
388 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
389 14Bh,24c 3+24 öre på PR-LYX stpl brevomslag sänt från GÖTEBORG 3.4.1873 till Tyskland. Intyg HOW, arkivveck genom 3-öringen och 24 öre med kt ,gott objekt 2 (2,4)(4,5) 3(1992). F 2020 14000 2500
390 15b2 17Ö BREV TILL köpenhamn AB-PRAKT stpl STH 4-2-69, fint brev dock arkivveck Franko och ank stpl. 1000
391 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
392 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
393 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
394 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
395 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
396 17 3-strip +3 öre på inrikes brev sänt från STOCKHOLMC 20.8.1875 till FÅRÖ Gotland. vISBY 21-8-75 PÅ BAKSIDAN. 650
397 17 4x3 öre på brev st. ÖRKENED 28.2.1875.Sido stl Hult och Hessleholm Ett par nötta tänder pga av placeringen av märket Med returanteckning. 600
398 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
399 17,19,25 Göteborg 13-12-75 3+5+30ö på 38 på sällsynt REK brev till Berlin, etikett Eingeschreiben" transit stpl Kiel15-12, Ovanligt. 1250
400 17a,24d MALMÖ 13-11-72, AB-PRAKT brev till BERLIN 3Ö svåra a nyansen 1000
401 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
402 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
403 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
404 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
405 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
406 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
407 17f 3 öre gulaktigt orangebrun . Fyra ex. i formav två par, som trevlig kombination på brev sänt
från GÖTEBORG 25.10.1875 till Norge.PKXP NR 7 UPP 30-10-75 på baksidan SÄLLSYNT KOMBINATIONF 3000
1200
408 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
409 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
410 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
411 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
412 17g 3 öre i felfritt lodrätt 4-strip på inrikes brevstämplat PKXP Nr 17 NED 7.10.76. AB-PRAKTOBJ. STÖRSTA KÄNDA
enhet på brev.
2000
413 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
414 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
415 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
416 18 4ö på 6öre brevkort till ITALIEN avsänt STH 6-8-78, praktobjekt TILL OVANLIGT ADRESSLAND. 5000
417 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
418 18 PKXP Nr 8A 3-11-78, 4Ö RINGTYP T 14 i 3-strip på inrikes brev till DEJE, Hö 4ö kht. Mycket gott objekt 3 (4,3,3) (3x3),3. F 13.000 1500
419 18a,25i 4 öre i 2 exemplar och 30 öre på mycket
25 i . vackert rekbrev till Tyskland stämplat STOCKHOLM C 6.2.77 och på brevet ”REKOMMENDERAS” inom ram. Sällsynt utlands rek med t 14.
5000
420 19 PKXP Nr 17 NED 17-2-76 4x 5ö ringtyp t 14 på brev till HELSINGFORS "via Tyskland"blå aANK stpl 23-2 på framsidan, transit stpl på baksidan PKXP Nr 2 18-2-76, Rysk stpl 19 Feb -76. Sällsynt med 4x5ö t 14 till utlandet 2000
421 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
422 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
423 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
424 20b,25d2 6 och 30 öre på mycket vackert brev till
London enbart makulerat med engelska stämplar ”HULL JA 14 74” och ”383”. rod och svart Londonstämplar på baksidan.Trotsreva, ett FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1 200
7500
425 20c NORRKÖPING 16-10-73, AB-PRAKT BREV med svår nyans. 1000
426 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
427 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
428 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
429 20g STH 19-3-75, par 6ö grå till Norge, transit stpl CHRISTIANIA 23-3-75, på framsidan och PKXP Nr 7 UPP22-3-75 och MOSS 25-3-75, YTTERST SÄLLSYNT MED 2 x 6ö grå till Norge, Fåtal kända. 3000
430 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
431 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
432 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
433 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
434 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
435 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
436 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
437 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
438 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
439 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
440 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
441 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
442 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
443 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
444 21 HALMSTAD 23-11-74 till KÖPENHAMN, ank stpl 100
445 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
446 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
447 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
448 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
449 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
450 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
451 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
452 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
453 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
454 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
455 21ev7 P.K.X.P NR 1 UPP 15-3-73, LYXS 200
456 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
457 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
458 21j 12 öre blekblå i 3 exemplar på vackert brev till Amsterdam stämplat ”Fra Sverrig” 4.10.73 samt ankomststämplad på baksidan. Trots arkivveck på brevet och överfrankering etttrevligt objekt. 3000
459 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
460 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
461 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
462 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
463 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
464 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
465 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
466 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
467 21m BRUNNBY 3-8-76 PR-LYXS till Lund 100
468 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
469 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
470 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
471 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
472 21o NORRALA 13-5-77, LYXs pr-lyxbrev 250
473 21P TUMBA 7-5-77, BLÅ PRAKTSTPL , PRAKT OBJ. 800
474 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
475 22,19,17 28 Öre bläckmakulerat brev till ÅBO 1500
476 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
477 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
478 22e 20ö med violett ANK STPL på mycket vackert brev till ÅBO Finland. Extremt sällsynt med violettk stpl 4000
479 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
480 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
481 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
482 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
483 22f,19g UPSALA 15-2-76, 5ö+20ö blekorange (en kht pga lite plats för frimärkena ) på REVERSAL å POSTFÖRSKOTT. blankett nr 85 sänt till Westerås och inlöst där 18 feb. 1876. Sällsynt försändelse i mycket gott objekt. UTST OBJ! F 11000 3800
484 22g 20 öre på vackert brev till Berlin enbart
makulerat med dansk stämpel ”Fra Sverrig” 1.5.76.
1500
485 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
486 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
487 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3500
488 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
489 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
490 24e,21j NORRKÖPING 22-9-73, 24+12ö =36ö till BELGIEN (ENDST 2 KÄNDA) lite slarvigt öppnat. Franco inom ram, ,Pkxp nr 2 ned 23-9-73, ank stpl Antwerpen 25 Sep 1873. Mycket ovanligt tidigt ringtyp t 14 brev till Balgien. 8000
491 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
492 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
493 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
494 25e 30 öre brun, slätt tryck. Singelfrankering
på brev, överfrankerat med två öre, sänt från UPSALA 1.5.1874 till Helsingfors. Intyg Obe: praktobjekt 4, 4, 4 (1981).
1000
495 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
496 25g Sweden Facit 25g, 21l used, 12+2×30 öre (pair) on very fine 2-fold cover sent from GÖTEBORG 8.5.1875 to Great Britain. Transit PKXP No 2 NED 9.5.1875 and arrival pmk LONDON PAID 11.MY.75. UNIQUE combination according to Ferdén (another cover is sent after the postage period). Ex. Frimärkshuset 1981. Certificate HOW VF cover 3(2,2,5)(2,3,3)3 no faults . 6000
497 26c,24f 50 och 24 öre i vackra exemplar på assbrev med dubbelt porto stämplat JÖNKÖPING 5.11.74, uppräkningsavgiften kontant betald.
Ovanligt F 8000 för uppräkningsbrev med dubbeltporto. F 6000 för 74 ö ASS. Ovanligt.
2500
498 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
499 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
500 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
501 28a FILIPSTAD 21-2-78, PR-LYXBRV till Carlstad. 500
502 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
503 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
504 28d EDSBERG 5-9-82, 3ö 8st varav ett 6-strip. 8x3ö som 24ö dubbelportobrev. UNIK FRANKERING? utställnings objekt! 4000
505 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
506 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
507 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
508 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
509 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
510 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
511 29b,35g STOCKHOLM 10.1.82 ,4 öre (2 ex) och 30 öre som 38 öres porto på rekbrev till Prag stämplat och med tysk reketikett. Ovanlig destination.Ankstpl PRAG 14-1 Intyg HOW (1998) ”mycket gott objekt”. 3000
512 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
513 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
514 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
515 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
516 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
517 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
518 30e STH 17-7-82, BAKSID PKXP No 7 a 17-7-82 till TRYCKSAK RISÖR DANMARK, mycket vacker 500
519 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
520 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
521 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
522 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
523 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
524 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
525 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
526 32c HELSINGBORG 28-8-82, ovanligt 12ö ringtyp TJÄNSTEBREV TILL HELSINGÖR, ankst baksid. 300
527 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
528 33a 20 öre. Mycket vackert brev AB-PRAKT till Finland enbartmakulerat med FINSKA JERNVÄGENS
POSTKUPÉEXPEDITION 1877.
1500
529 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
530 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
531 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
532 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
533 33d 20 öre på brev till Frankrike enbart stämplat med dansk stämpel ”Fra Sverige”. 1000
534 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
535 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
536 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
537 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
538 33f HANGÖ 24-4-81, 20ö ringtyp t 13. med bara finsk stpl märket perfekt bundet till brevet, ank stpl på baksidan 24-4-81. Mycket gott till Praktobjekt! 1200
539 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
540 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
541 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
542 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
543 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
544 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
545 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
546 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
547 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
548 39 P.F.J 3-5-86, PR-LYX BREV 200
549 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
550 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
551 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
552 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
553 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
554 43 FLEN -ESKILSTUNA 23-3-91 ,5ö vågrätt 4strip ,ett ex kht, sällsynt 20ö kombination till ÖSTERRIKE, ank stpl 250
555 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
556 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
557 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
558 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
559 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
560 43c,45 GUNNARSTORP 21-12-88,n14, BLÅ stämplar på panvn. SÄLLSYNT 350
561 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
562 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
563 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
564 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
565 45 FRÅN UTLANDET på par 10ö Oscar (en kht) Boktryck till ÅBO , tr stpl Hangö 29-1-91 på framsidan och ÅBO-FINLAND 30-1-91 på baksidan. PR-LYX utseende. 500
566 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
567 45 UPSALA 29-1-89, PAR på brev till WITKOWITZ I Mähren, eftersent till Budapest, pkxp stpl , ankstpl Witkowitz och senare Budapest. Intressant 400
568 45 UPSALA 8-11-88, PAR på brev till KATOWITZ i OBERSCHLESIEN , transit pkxp och AUSburg 11-11-88. Ovanlig adress. 300
569 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
570 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
571 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
572 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
573 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
574 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
575 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
576 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
577 46b BORLÄNGE 17-10-89., 2X20Ö = 40Ö REK, VACKERT 300
578 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
579 46c SVANSKOG 2-10-87, 2x 20ö PRAKTstpl på 40 ö rek brev 300
580 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
581 47c WESTERVIK 5-3-88, 30Ö MÖRKBRUN PÅ PANVN , LYX OBJEKT, MÄRKET 5,5,5 ock försändelsen också LYXutseende. Sällsynt med försändelser i LYX 600
582 47f KARLSBY 9-10-91, PR-LYXS BREV 200
583 48,47 30+50ö på 80ö brev till Frankrike avstämplat STH 26-2-89, blå Paris stpl, brevet är lite medfaret i överkanten 400
584 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000
585 51 3x10/24ö 30ö rekbrev Uppsala 17-5-05 till Sth. 400

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
586 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
587 52 POSTIL.K. R.P. 10 VIII 02, finsk stpl på 5ö Oscar till BJÖRNEBORG, ankstpl på baksidan 10.VIII.02 , Avsändare Nyman & Schultz STH. Sällsynt. 1000
588 52 RAUMO RAUMA 28.X.X 09, praktfull stpl som perfekt binder 5ö oscar till brevet ankstpl JAKOBSTAD 20-X-09, PRAKTobj. 500
589 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
590 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
591 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
592 52 STOCKHOLM 13-6-1898 Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre on US stamped envelope 2 c, posted in Sweden and sent locally within STOCKHOLM 19.6.1898. The cover somewhat carelessly opened. Interesting item with content. 300
593 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
594 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
595 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
596 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
597 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
598 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
599 52 NERIKES VINÖ 9-12-04, LYXS vykort 150
600 52 HACKVAD 1-11- 1900,PRAKTstpl ,T NÄR , SEKLETS FÖRSTA DAG! 150
601 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
602 52 VÄSE-FAXSTAD 24-7-06, PRS vyk, Lantbrevbärarstpl F100 100
603 52 SPARRSÄTRA 7-6-10 , PRS vyk, stpl F100 75
604 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
605 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
606 52c 2x1ö,3ö,5ö oscar på 10ö francokuvert Avsänt KRISTIANSTAD 5-3-94 till London, tr och ank stpl på baksidan. Ovanlig kombination 125
607 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
608 53,61 STH 18-11-13 2x1ö+8ö till Österrike. 100
609 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
610 53,62 STH NYA POSTHUSET INVIGNINGEN 27-10-1903, 2 PRS ex 8+2ö på oadresserat kuvert 300
611 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
612 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
613 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
614 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
615 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
616 54 10 öre on postcard sent from ED 31.1.1906 to Luxembourg. Scarce destination. 500
617 54 SALTSJÖBADEN 15-12-1897, 18st 10ö ( ett par ktt) Oscar 13 på framsidan och 5 på baksidan av 180ö REK till England, flera transit och ank stpl. 5 sigill på baksidan av denna spektakulära försändelse. 500
618 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
619 54 HELSINGFORS HELSINKI 23-VI-07 prakt stpl mitt över par 10ö oscar , vackert bundet till brevet till LAHTIS ankstpl på baksidan. Sällsynt bara finska makuleringar. 400
620 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
621 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
622 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
623 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
624 54 STH 21-3-04,VYK. till UNGERN, ank stpl Ovanligt adressland 300
625 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
626 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
627 54 UPSALA 30-8 -03,VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 250
628 54 Fra Sverige M på välc par 10ö till Schweiz, ank stpl BASEL 13.IV.99, PR 250
629 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
630 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
631 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
632 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
633 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
634 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
635 54 UPSALA 30-8 (03),VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 200
636 54 STH 18-2-08 till SCHWEIZ 2x10ö och Tuberkolosmärke, ankstpl som träffar 10ö oscar, intressant stpl på baksid. 200
637 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
638 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
639 54 STENSTORP-STENSTORP, AB-PRS Lantbrevbärarstpl F200 100
640 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
641 54, fk6 10 öre som tilläggsfrankering på 10 öre frankokuvert st. SANDHEM 18.8.97 sänt till Buitenzorg på Java, ankst. BATAVIA och BUITENZORG 14.9.97, eftersänt och ankomststämplat ADEN OC.9.97. (totalt 5 stämplar på baksidan) UNIKT OBJEKT. 2000
642 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
643 54,kb 10ö oscar på 10ö kortbrev med hel rivkant till KÖNIGSBERG, stpl KJÖBENHAVN 13-7-03, ankstpl 14/7. Mycket ovanligt. 300
644 55 Spöland 15-9-11, LYXs 15ö oscar på internationell postanvisning till NORGE 300
645 55,62 UPPSALA 14-12-09, 15ö+2ö pfsk med retuer stpl, stpl etikett ej efterfrågad på baksidan 150
646 56 KPXP No 4 stpl på 20ö Oscar brev till Hangö stpl Postilj.k .H.H 5-V-97 på baksidan 400
647 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
648 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
649 56 FRÅN UTLANDET på 20ö Oscar brev ankstpl Helsingfors 15-IV-03 på baksidan. PR-LYX utseende. 200
650 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
651 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
652 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
653 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
654 56a,54 2x20ö+10ö Ass " 200", PR OREBERG 1-11-92, MKT VACKER TEXT. 250
655 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
656 59d LIMHAMN 20-3-05,PR-LYXs ADRKORT 100
657 59var 50ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .och nr 67 25ö på PFSK adr kort STH 24-3-11 till Mässbacken 200
658 60,56 20 öre + 1 kr on address card for parcel sent from STOCKHOLM 16 14.5.08 to Denmark. Cancellations KJØBENHAVN B 1.POST 16.5, and HELSINGØR 16.5.08. 300
659 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
660 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 29-4-01, AB-PRAKT brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
661 61-64 PKXP 10 A UPP 25-8-98, vackert brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
662 63 3Ö PÅ 2Ö Frankokuvert = 5 ö trycksaksporto till BELGIEN, OVANLIGT 200
663 66var 20ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .på PFSK adr kort Finspong 18-3-11 till Fågelsjö 100
664 75,66 STH 15-5-11, 5Ö MEDALJONG VM KRONA STPL 8 AAGEN i blandfrankering med 20ö Oskar, på PFSK till GNOSJÖ. UTST. OBJ. 750
665 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
666 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
667 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
668 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
669 79,86 5 öre with large portion of guide cross + 2x25 öre on special delivery cover sent from STOCKHOLM 2.11.19 to Germany. On back, pneumatic mail pmk BERLIN 4.11.19 in transit. 300
670 79var 5ö medljong uppvikt och stpl delvis på baksidan .på vykort Karlskoga 24-12-12 40
671 81 UPSALA 18-8-15, 8ö medaljong singel på Trycksak F 350 100
672 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
673 82 FRÅN UTANDET på par 10ö medaljong på fantastiskt illustrerat brev med en färgstark VIKING,samt illustrerad baksida. Ank/tr stpl Turku,Hangö på baksidan. 500
674 82 TURKU ÅBO BÅTSILUETT 25-IV-13 stämpel på 10ö medaljong på kortbref 10ö medaljong med hel rivkant kvar. änt till Helsingors , ankstpl på baksidan. 500
675 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
676 82 ÅBO 10-IV-14, stpl mitt på 10ö medaljong på glad påsk vykort till Åbo . oVANLIGT BARA MED FINSK STÄMPEL 400
677 82 GBG 12-12-11 10ö på vykort (lätt veck) till CANTON KINA. stämplar Canton 6-1-12 och Shanghai 2-1-12. 400
678 82 Turku-Åbo 29-V-13, på10ö medaljong perfekt bundet till vykortet, samt Fra Sverige stpl, ank stpl BORGÅ . PR-LYX obj 300
679 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
680 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
681 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
682 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
683 85 20 öre blue on cover to Italy with censorship, cancelled Stockholm 17.8.16. 300
684 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
685 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
686 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
687 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
688 88 30ö medaljong som lösen31-12- på 5c cencurerad försändelse från ARGENTINA . T stpl SANTIAGO 500
689 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
690 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
691 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
692 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
693 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
694 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
695 91,149A VASSEN 5-3-21, panvn till Korpikå 7-3-21, blandfrankering 100
696 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
697 140A,151 TOLLARP 19-4-21, PKXP No 75, på vykort till Österrike, ovanlig kombination 150
698 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
699 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
700 142Evar KALMAR 1-7-25, 5ö brunröd 3 helt felskurna på brev 300
701 143Avar BORÅS 10-9-30, 5Ö + 10 ö brevkortsurklipp som tilläggsfrankering , ovanligt 100
702 143Cc FRA SVERIGE 3X5ö 4sid brev avsänt Viken ankstpl Köpnehamn 13-4-37, vackert 175
703 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
704 143E 3FELSKURNA 5ö på brev PKP 75? 17-3-27 till GBG. 100
705 143Ebvar ENSKDE 1-11-36, 5ö grön t 13 2st helt felskurna på brev 150
706 145A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
707 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
708 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
709 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
710 146Evar PKP No57? 9-3-4710ö VIOLETT t 13, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö 143E 250
711 149A HALMSTAD 18-8-21, 4x10ö Prakt REK 200
712 149Avar PLK 77C 9-8-21, 2x 10ö En Face varav en felperforerad. ovanligt på brev 125
713 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
714 178A VARBERG 13-2-39 2x15ö TILL BRASILIEN, ms "Gripsholm" 200
715 180a KJÖBENHAVN 9-2-23, prs på märket och Fra Sverige inom ram sidostpl till Köpenhamn 200
716 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
717 183a BRÄKNE HOBY 10-5-26 till GREKLAND, ovanl adressland, ankstpl 17-5-26. 150
718 185b STH 3-10-24 30Ö LJUSBLÅ på brev till AMSTERDAM, SÄLLSYNT PÅ BREV 400
719 187a GBG 19-9-33, PRS uftpostbrev till österrike, Röd 2Mit Luftpost Beförderet" Berlin. 100
720 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
721 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
722 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
723 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
724 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
725 196,210 GÖTEBORG 21-10-24 5+5ö på 10öre bke skickat till COSTA RICA ! RARITET 1200
726 216,211 GBG 12-9-24, REK till Björneborg 125
727 226,227 STH 28-6-28 par 5+10ö brev 12 DAG 150
728 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
729 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
730 232,231 145Ax2, 183a, STH 15-5-30 luftpost till AMSTERDAM , 6 DAG för Luftpostmärkena 200
731 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
732 238,239 STH PFFS 9-3-34, 238,239C,E varsitt ex med AB-PRAKT stpl på brev 150
733 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
734 259Avar ,319aVAR BORÅS 12-11-39, SVEDENBORG10ö VIOLETT, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö Ling 250
735 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
736 261BC NÄSHAMN LBR 17-9, 3+4sid par på vyk 100
737 261BC PKP 7-3-39? 75
738 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
739 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
740 266Avar STH 26-12-38, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 200
741 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
742 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 500
743 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
744 271Avar FALKENBERG 24-, 5ö grön 3st helt felskurna på vykort till Danmark 200
745 273BB , 273B , 281 40ö+4x10ö Flygbrev till USA, eftersänt. 40ö lite uppvikt och stpl på baksidan. 100
746 294 STH 10-9-43, 1939 Three Crowns 1 Kr orange on express Air mail cover to Prague, with censorship. 150
747 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
748 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
749 318Avar STH 1-5-06, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 250
750 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
751 318CB STH 29-9- 39, 4+3SID PAR PÅ VYK. 100
752 321Avar 15ö Linné uppvikt och stpl delvis på baksidan .på brev GÄVLE 21-9-39, PR, ovanligt 100
753 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
754 324Avar NORRKÖPING 1-8-40, 5ö grön 3st helt felskurna på brev 300
755 324CB UPSALA LBR C 23-6-40, 5ö Bellmann CB par 3+4sid på vykort 150
756 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
757 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
758 334,333A EXPRESS brevkort med 1kr Hazelius och 5ö (på baksidan) Bilpostkontoret 30-8-41 , och BRUNSBERG 2-9-41 125
759 338A Nationalmuseum 150 years 20 öre in pair on Air mail cover to Prague, cancelled Fältpost 25-1-1943 with censorship 300
760 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
761 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
762 349Avar MAKULERAS stpl, 5ö grön 2st helt felskurna på brevframsida 150
763 359Avar STH 3-6-46, 5ö grön 4st helt felskurna på brev 250
764 368Avar STH 29-10-46, 5ö grön 3 st helt felskurna på brevframsida 200
765 373,372A Göteborg-New York5-5-47, blå Received stpl May 11 -47 YMCA. Svenska America linjen. 100
766 375,277 STH 29-7-47, 90ö Gjejer + 2x 25ö på EXPRESS brev till USA 250
767 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
768 428Bvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö på brev STH 21-11-64, Kuriosa 200
769 428Dvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö, 15ö på brev STH 17-11-64, Kuriosa 150
770 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
771 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
772 611A1 VEGBY 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
773 611A1 GNOSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
774 611A2 MULLSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
775
KJÖBENHAVN-HELSINGÖR 4-42 TOG, FRA SVERIGE, K OMB 6 4-4-95Brefkort 5ö, SÄLLSYNT STPL 250
776 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
777 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
778 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
779 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
780 4a GAGNEF 2-12-74 PR-LYXstpl 2st 6ö tjänste t 14 på underbart vackert PRAKT-LYX brev 750
781 4c MÄRSTA 14.5.77. , 6 öre grå i 2 exemplar på vackert brev 750
782 5a WREDSTORP 7-2-74 tidig, PRs brev till Askersund 125
783 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
784 13A Fagerås 5-1-83, 2X4Ö VA CKERT 100
785 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
786 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
787 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
788 17 WREDSTORP 29-8-82, PR-LYXEX på brev till Askersund 150
789 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
790 33d 20 öre på brev 1883 med dubbelt porto till Ryssland där det stämplats med ”T” och lösen ”14 K”. 2000


LÖSEN PÅ BREV
791 2a Sweden Facit Postage due L2a, 3a, 6c, 8b2, 9b, 10a cover, 3+5+4×20+17×30+2×50 öre + 2×1 kr, or in total 898 öre, on back of address letter for unpaid parcel sent from KIØBENHAVN 8.3 to KRISTIANSTAD 22.3.1876. Interesting item overcrowded with stamps. According to regulations postage due stamps were to be placed at the back of postal items. Some faults due to placement of stamps of less importance. Signed O.P. 2a, L3a,L6c, L8b, L9b, L10a . EXHIBITION ITEM. 6000
792 9,5 50+12 öre som lösen på underfrankerad helsak
med tilläggsfrankering 2 cent Jefferson
orange, stämplad EDISTO MAY 5 (1878). Lösenmärkena ej makulerade.
800
793 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
794 20 1kr lösent 13 i 24 block på paketkort från Tyskland med värde angivelse. Sänt till Axel Brandt i låda med afseende 2 oljemålningar. Försändelsen har lösenbelagts med 24kr 68 öre vid ankomsten betalt med 24block 1kr 3x5ö,50ö,3ö, bläckmakulerade, Största kända enhet av 1kr på försändelse. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 4000
795 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
796 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
797 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
798 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
799 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
800 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
801 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
802 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
803 5var Kristianstad 13-4-41, militärkorts urklipp använt på brev 125
804 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
805 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
806 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
807 BKE TURKU ÅBO 27-X-13 BÅTSILUETT stämpel 10ö Medaljong brevkort sänt till St: Petersburg Ryssland. Ovanligt 500
808 7Abke RUL Lstpl JÖNKÖPING 23-12-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Lund. 200
809 7bke RULLstpl GÖTEBORG 22-8-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Ösbo Bohr. 300
810 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 30-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 200
811 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 31-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 150
812 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
813
STH 31-7-37, FRÅN ESTLAND i ram10 ESTLAND TILL SVERIGE F 2000 600
814
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200
815 54 30 C i 2 exemplar på vackert brev från
Frankrike med nummerstämplar ”2656”,
NICE 14.3.74 och röd PD.
600
816
PS kort, TORESTORP 31-7-88, LYXS 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
817 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
818
10 olika FDC 1936-1945 Postverket, Bromma , nr 266-68,318-19, 328-29, 333-34, 338-39 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 1300 200
819
7olika FDC 1936-1945 , Brommar 358 , nr 318-19, 333-34, 338-39 , 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 700 120
820 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
821 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England 50
822 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, till. England 25
823 380616 266-68 FDC STH 16-6-38, G.V. 70ÅR 30
824 390225 318-19 LING STH 25-2-39, FDC 30
825 400830 333-34 Hazelius FDC 30-8-41 30
826 410511 328-29 BIBELN 11-5-41, fdc 35
827 420629 338-39 Nationalmuseum FDC STH 29-6-42 30
828 430616 344-46 INKL Svåra BB par på FDC stpl kort. Sällsynt 350
829 430616 nr 344-46, G.V. 85ÅR 16-6-43 med BB 75
830 450529 FDC Pressen 29-5-45, 2 illustrerade seie och ett med LYXs 4-block 50
831 510601 nr 294, 304 85ö,1,70 kr Tre kronor, HALMSTAD 1-6-51, F 700 PRAKT 200
832 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
833 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
834
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
835
One Penny England till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
836 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
837 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
838 1b 3 skill bco, blåaktigt grön. Välcentrerat
stämplat exemplar ( NORRKÖPING 3-10-55), dock något kt, liten tunn fläck. Intyg HOW
(2005) ”godtagbart ex”. 2 000
4000
839 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
840 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
841 2 otydlig stpl Svenljunga? 27-6- 250
842 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
843 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
844 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
845 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
846 2a2 GEFLE 27-X-56, rättv 300
847 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
848 2c 4sk stpl upp hö, färgstarkt gott ex 400
849 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
850 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
851 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
852 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
853 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
854 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
855 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
856 2e STH 13-3-57, sidv. vacker 250
857 2e lätt stpl .ÖDE... 200
858 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
859 2f KÖPING 26-12-57, AB 250
860 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
861 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
862 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
863 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
864 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
865 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
866 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
867 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
868 2j2 STH 23 MAJ ank stpl 4sk gråultramarin , ktt. Intyg HOW 1,3,2 400
869 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12500
870 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
871 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
872 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
873 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
874 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
875 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
876 2m EKESJÖ 19-6-58 4 skill bco i rekonstuerat vågrätt par med
ofullständig tandning. vä ex svagt veck,
800
877 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
878 2m lätt 4-k stpl 25- 225
879 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
880 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
881 2n NORRTELJE 21-6-58 600
882 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
883 2nvar STOCK... 18- Färgkula mellan A-S 500
884 3 GÖTEBORG 27-3?-57, rättvänd stpl , 2korta tandspetsar , bläckstreck nedtill hö på baksidan. Men fint ex. 1500
885 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
886 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
887 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
888 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
889 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
890 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
891 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
892 4a nummerstämpel 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 8sk reparerad. 750
893 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
894 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
895 4d stpl ... KÖPING 21-11-56, AB-PRS lysande klargul färg , troligen rep. Nyans F 14000 1200
896 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
897 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
898 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
899 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
900 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
901 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
902 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
903 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
904 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
905 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
906 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
907 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
908 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
909 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
910 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
911 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
912 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
913 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
914 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
915 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
916 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
917 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
918 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
919 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
920 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
921 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
922 5a 24sk, nummerstämpel 3 Lübeck. sidvänt LYX avtryck. Sällsynt 3000
923 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
924 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
925 5c NORRKÖPING 16-1-58, 24 skill bco, orangeaktigt röd. Felfritt färgfriskt
exemplar. Intyg Grenstedt MYCKET GOTT EX och HOW .
6000
926 5e 24 skill brownish-red, blurred print on medium thick paper. Very nice canc. STOCKHOLM 29.6.1858 (näst sista dagen före örevalörerna) . Cert. HOW 3,3,3. "Färgfriskt märke av en ovanlig nyans". Very nice copy. Extremt färgstarkt 10000
927 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
928 5f 24sk UDDEVALLA, 27-11-57, LYXS, intyg HOW 1,3,5 godtagbart ex småfel -kht F 40000 4000
929 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
930 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
931 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
932 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
933 6a2 1SK 3,3,4 pr stjärnstpl, mkt gott ex 600
934 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
935 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
936 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
937 6a3 3ö svart lokal PR-LYX stpl på brevstycke, mycket gott ex 600
938 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
939 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500
940 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450

6,5 VAPENMÄRKEN
941 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
942 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
943 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
944 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
945 7a1 HAMBURG K.S.P.A , sällsynt stpl , sign Strandell 600
946 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
947 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
948 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
949 7a1 STH 6-8-58, svagt veck, 1,3,3 180
950 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
951 7a2 SKENE 15-9-69, PRS 800
952 7a2 nrs 1 , DANSK, på svåra mörkgröna , signerad O.P. a2 750
953 7a2,9d3 17ö klipp danmarksporto med svåra sena mörkgröna nyansen och 12ö ljusblå med blå Danska stpl nr 1 och blå Fra Sverige 30-12-68, UTST. OBJ: sign O.P. 7a2,9d3 1500
954 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
955 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
956 7b1 Link. 3-12-70 150
957 7b1 STH 5-12-66, vackert rufft ex 125
958 7b1,var GBG 1-3-65, 2 dubbeltänder, 3,3,3 75
959 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
960 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
961 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
962 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
963 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
964 7c1 CALMAR 26-5-62, PRS , svår nyans 800
965 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
966 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
967 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
968 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
969 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
970 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
971 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
972 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
973 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
974 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
975 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
976 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
977 7c2 WREDSTORP 16-2-71, PRS T NÄ 300
978 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
979 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
980 7c2 SUNDSVALL 15-10-70, PRAKTEX 250
981 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
982 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
983 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
984 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
985 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
986 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
987 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
988 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
989 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
990 7d SÖDERTELJE 17-11-66, AB-PR 200
991 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
992 7d1 CALMAR 12-3-65, fin färg, 2 dubbeltänd. 200
993 7e1 KATRINEHOLM 17-6-66, PR-LYX 750
994 7e1 Dansk pr NRS 1 200
995 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
996 7e1 WEXIÖ 22-1-66, AB 100
997 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
998 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
999 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
1000 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
1001 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
1002 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
1003 7e2 HJO 16-12-70, AB-PRAKT 3-4,5,3-4 200
1004 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
1005 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
1006 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
1007 7e2 ARVIKA 19-12-70, OMV PRS 100
1008 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
1009 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
1010 7e2,16e 5ö vapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
1011 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
1012 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
1013 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
1014 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
1015 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
1016 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
1017 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
1018 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
1019 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
1020 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
1021 8 9Ö VAPEN LUND 1-10-62, hel sidv stpl, flera dubbeltänder 400
1022 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
1023 8a 9ö prakcentr, sypl 12-12 , gott ex F 3000 350
1024 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
1025 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
1026 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
1027 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
1028 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
1029 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
1030 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
1031 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
1032 8c RINGSTPL 5 ringar, PRAKTstpl , möjligen Kanadensisk. Mycket sällsynt 800
1033 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
1034 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
1035 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
1036 8c nrs 3 LüBECK, lätt praktstpl, praktcentr men kt ned hö. Svår stämpel 500
1037 8c stpl Hel..., sign Richter 400
1038 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
1039 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
1040 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
1041 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
1042 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
1043 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
1044 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
1045 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
1046 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
1047 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
1048 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
1049 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
1050 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
1051 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
1052 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
1053 9 MOLKOM 24-10-70, PRS, STPL 400 250
1054 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
1055 9 STEHAG 14-1-71, LYXS 250
1056 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
1057 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
1058 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
1059 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
1060 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
1061 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
1062 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
1063 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
1064 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
1065 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
1066 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
1067 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
1068 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
1069 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
1070 9a1 STH 12 AUG, färgstarkk 100
1071 9b1 WEXIÖ 15-3-59,4-k stpl extrem färgstyrka 350
1072 9b2 WREDSTORP 5-12-64, LYXS T NÄ 300
1073 9b2 NORRTELJE 20-5-64, PRS färgstark 250
1074 9b2 STRÅL stpl Robertsholm 225
1075 9b2 STH 29-9-66, PRAKT 200
1076 9b2 MARIESTAD 10-11-64, LYXS klipp 200
1077 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
1078 9b3 UMEÅ 3-6-68, PR-LYX KLIPP 200
1079 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
1080 9b3 MARIESTAD 13-5-67, ngt svag PR 100
1081 9c1 GOTHEBORG 30-5-60, BLÅ PRS 200
1082 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
1083 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
1084 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
1085 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
1086 9c2 STH 20-6-66, LYXS 200
1087 9c2 BURGSVIK 4-7-65, LYXS 200
1088 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
1089 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
1090 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
1091 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
1092 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
1093 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
1094 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
1095 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
1096 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
1097 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
1098 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
1099 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
1100 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
1101 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
1102 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
1103 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
1104 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
1105 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
1106 9c3 DANSK NRS 24 100
1107 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
1108 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS 100
1109 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
1110 9c3 MORA 31-12 4-K stpl vacker 100
1111 9c3 FALUN 20-6-67, LYXS klipp 100
1112 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
1113 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
1114 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
1115 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
1116 9c3 Engelholm 23-6-70, prs 75
1117 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
1118 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
1119 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
1120 9d1 WISBY 21-6-60, LYXS 200
1121 9d1 NYLAND 4-11-60, LYXS ktsps 200
1122 9d1v10 12Ö FLÄTAN lätt stpl GÖ 16- 125
1123 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
1124 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
1125 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
1126 9e1 STH 5-6-60, AB-PR 125
1127 9f1 WISBY 9-3-61, PRS, ngt kht 200
1128 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 1284125
150
1129 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
1130 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
1131 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
1132 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
1133 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
1134 9j GAMLEBY 5-10-61, LYXS 300
1135 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
1136 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
1137 9k STH 30-6-62, F 950 300
1138 9k STJÄRNSTPL kladdig på klipp 200
1139 9m PKXP No7 NED 23-7-72, stpl F 800 400
1140 9m PKXP Nr 1 NED 5-6-72, PR-LYX 300
1141 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
1142 9m PKXP Nr 3 NED 14-9-72, stpl F 300 150
1143 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
1144 9m FILIPSTAD 26-4-72, AB-PR fin färg 100
1145 9m LJUSNE 8-6-72, stpl F 300 100
1146 9v7 12ö runda inhaket stpl hö, F 500 150
1147 9var 3st 12ö med extrema dubbel-trippeltänder 200
1148 9var STH 3-5-67, 2 märkesbilder, klipp 150
1149 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
1150 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
1151 10a vc ex 4-k stpl 175
1152 10b STH 27-1-63, AB 350
1153 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
1154 10c NORRTELJE 18-9-58, PRAKTEX , svår nyans 600
1155 10c WARBERG 31.12.59, omv pr-lyx 300
1156 10c STH 8-11-59, AB 200
1157 10c DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 200
1158 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
1159 10c STH 18-4-59, AB 3,3,3, lvht 150
1160 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
1161 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
1162 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
1163 10d1 Linköping 22-7-65, fantastisk färg 200
1164 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
1165 10d1 HEDEMORA 31-7-62, PRS 200
1166 10d1 LANDSKRONA 22-4-64, dubbeltand 100
1167 10d1v2 STH -63, klipp, variant ÖRF 150
1168 10d1var STH 24-9-64, 5ST dubbeltänder 200
1169 10d1var WARBERG 8-11-64, 2 dubbeltänder, stor gul färgtrycksfläck 150
1170 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
1171 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
1172 10d2 SÖDRA ST. BANAN 9-10-67, PRAKT 300
1173 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
1174 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
1175 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
1176 10e Bläckmakulerat omv W 250
1177 10e STH 11-4-62, AB 110
1178 10e 4-K stpl ... STAD 24-9-60, vacker 100
1179 10f2 RECOM. stpl+ PD, unik makulering? 1000
1180 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1181 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
1182 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
1183 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
1184 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
1185 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
1186 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
1187 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
1188 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
1189 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
1190 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
1191 11a STH 17-6-59, sidvänd , underbart vackert 300
1192 11a ASKER(SUND) 4-K STPL 100
1193 11b ÅTVIDABERG 2-2-62, PRAKT 400
1194 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
1195 11b PRs STH 10-9-58, tidig st 200
1196 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
1197 11c GRISSLEHAMN 16-1- 125
1198 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1199 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
1200 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
1201 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
1202 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
1203 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
1204 11e2 30 öre brun. Prakt-Lyxexemplar st LIDKÖPING 14.6.70. Intyg Obe 4,4,4-5 1600
1205 11e2 Wisby 9-8-71 275
1206 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
1207 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
1208 11f WREDSTORP21-1-72, LYXS T NÄ, 500
1209 11f Stockholm Norr 5-6-72, hel sidvänd 100
1210 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
1211 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
1212 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
1213 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
1214 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
1215 11g Upsala 1-5-72, VACKER 150
1216 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
1217 11h ENGELHOLM 7-9-72, LYXS 500
1218 11h KALMAR 1-7-72, praktstpl första dag för ringtyp 250
1219 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
1220 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
1221 11h STH 31-5-72, VACKER 100
1222 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
1223 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
1224 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
1225 12 GBG 7-4 -68 200
1226 12a Norrk. 15 3.6x 300
1227 12a STH 14-7-65, färgstark 250
1228 12a del 4-k stpl -60 175
1229 12b LUND 11-4-61, AB-PRS 300
1230 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
1231 12b STH 9-10-6X 200
1232 12b WADSTENA 3-8-6x 200
1233 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
1234 12e WESTERVIK 31-5-63, omv PR-LYXS 300
1235 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
1236 12f STH 29-10-66, AB 300
1237 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
1238 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
1239 12f1 Carlshamn 16-10-66 prs, vht 250
1240 12f1 BOLLNÄS 20-8-67, ab-prs, dubbeltand 250
1241 12f1 MALUNG 29-1-66, PRS , 2:a stpl 225
1242 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
1243 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
1244 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
1245 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
1246 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
1247 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
1248 12f2 MARIESTAD 29-11-71, omv PRS 200
1249 12f2var 50ö FANTASTISKT TJOCKT STYVT KARTONGPPR, stpl STH 20-12-67, OSANNOLIKT PAPPER 1000
1250 12g2 FALUN 16-2-69, PRS 350
1251 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
1252 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
1253 12h RAGUNDA 27-7-72, PRAKTEX 4,5,4 1250
1254 12h FRA SVERIGE 26-7-73, PRAKT 1000
1255 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
1256 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300
1257 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
1258 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
1259 13 STO ... lätt stpl, dubbeltand ned vä gott ex 500
1260 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
1261 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
1262 13a STH 2 TUR 11-9 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
1263 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 900
1264 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
1265 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
1266 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
1267 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
1268 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
1269 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
1270 14A NORRKÖPING -64, rättvänd stpl , 3ö olivaktigt gulbrun typ 1 700
1271 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
1272 14Aa DANSK NR STPL 3, Raritet UNIK PÅ 14a?, signerad O.P. 14Aa enligt F 2020 2000
1273 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
1274 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
1275 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
1276 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
1277 14B K.B. AUS SCHWEDEN , PRAKT stpl 400
1278 14B par STH 27-3-72, var 200
1279 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
1280 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
1281 14Bc1,var 3ö EXTREM RUFFTandning, 8-8-6x 200
1282 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
1283 14Bc2 ENKÖPING 23-2-69, PRS 200
1284 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
1285 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
1286 14Bd 3 öre typ II. Mycket vackert vågrätt 4-strip
(kt , pos3 är TYP III), där varje märke stämplats med
ringstämpel ”1”. UNIK ENHET MED UTLÄNDSK STÄMPEL?
2000
1287 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
1288 14Bd STH 29-12 4 TUR, PRS, dubbeltand 200
1289 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
1290 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
1291 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
1292 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
1293 14Be BLÅ FINSK ANKstpl 7-6 200
1294 14Be GBG 10-11-70 150
1295 14Be FRANCO. inom ram 150
1296 14Be MOHOLM 9-4-71, PRS 150
1297 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
1298 14Be DANSK NRS 1 100
1299 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
1300 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
1301 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
1302 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
1303 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
1304 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
1305 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
1306 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
1307 14Bg KÖPING 4-10-72, LYXS 500
1308 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
1309 14Bg UPSALA 5-11-72, PR-LYXS 200
1310 14Bg STH 15-12 3 TUR, PRS 200
1311 14Bhvar HJORTQVARN 12-9-72, PR-LYXS kht 150
1312 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
1313 15 VACKER DANSK NRS 24 500
1314 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
1315 15a KALMAR 18-5-66, sign, AB-PRAKT 750
1316 15a MALMÖ 4-7-66 450
1317 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
1318 15b1 WESTERVIK 3-10-67, PRAKTEX 1000
1319 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
1320 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
1321 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
1322 15b2 AVESTA 21-12-72, PRAKTRX 4,4,4 1200
1323 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
1324 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
1325 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
1326 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
1327 15b2 DANSK NRS 227 ,svår stpl,praktex 4,4,4 600
1328 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
1329 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
1330 15b2 HALMSTAD 21-10-67, PRS 500
1331 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
1332 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
1333 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
1334 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
1335 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
1336 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
1337 16 20 öre med strålstämpel HOFVA, ett intressant exemplar då strålstämplar på andra valörer än 12 öre är ovanliga. liten tunn fläck 1000
1338 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
1339 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
1340 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
1341 16a STH 23-6-66, välcebtr AB 125
1342 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
1343 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
1344 16b1 CHARL(OTTEN)BERG 2-3, färgstark 150
1345 16b2 STH 26-3-67, pr-lyxcentr 100
1346 16c PRs Östersund 5-7-70 200
1347 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
1348 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
1349 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
1350 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
1351 16e GAMLEBY 21-1-71 350
1352 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
1353 16e STABY 15-10-69 LYXS 250
1354 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
1355 16e JÖNKÖPING 28-6-71, PRS 200
1356 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
1357 16g NÅS 30-4-72, PR 250
1358 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
1359 16g HERNÖSAND 20-12-72, PR-LYXS 250
1360 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
1361 16g RAMSBERG 12-3-73 125
1362 16g NYKÖPING 8-2-72, AB-PR 100
1363 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600
1364 16v2 ESKILST... ÖPPEN 0 nedtill F 1000 200

16,5 RINGTYP T 14
1365 17 BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 100
1366 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
1367 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
1368 17b STH 15-8- 6 tur 400
1369 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
1370 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
1371 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
1372 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
1373 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
1374 17c STH 16-4-3 TUR, PR-LYXS 250
1375 17d SMEDJEBACKEN 7-7-73, AB-PR 100
1376 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
1377 17e GBG 28-1-76, PR-LYX 350
1378 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
1379 17e STUGUN 29-11-75, PR-LYXS 200
1380 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
1381 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
1382 17f STH 6-9-76, PRS 200
1383 17f ÅMÅL 1-12-76, PRS 150
1384 17f MARIESTAD 23-9-75, PRAKTEX 150
1385 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
1386 17f STH 16-2-76 1 TUR, PRS 100
1387 17fv4 STH 6 TUR 6-3, 2 märkesbilder, F 1500 250
1388 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
1389 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
1390 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
1391 17g ÖSTRA TORP 9-5-76, LYXS, del av Rekommenderas stpl 200
1392 17g STH 24-7 2 TUR, PRS,hyssjning hö 150
1393 17g STH 22-7- 3 TUR, PRS utan årtal 150
1394 17g STH 21-6-76 6 TUR, PRS 150
1395 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
1396 17h,var NORA 9-9-77, 2märkesbilder 200
1397 17v4 Ystad 6-6-76 100
1398 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
1399 18 FÄRILA 5-5-78 1000
1400 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
1401 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
1402 18 WÄDERSTAD 17-9-78 PRAKT 4ö 4,4,4 600
1403 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
1404 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
1405 18 VESTERTRYSERUM 21-12-78, PRS 300
1406 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
1407 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1408 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1409 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1410 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
1411 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 600
1412 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 600
1413 19a STH 8-8-72, tidig stpl 200
1414 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1415 19b,var MSTAD 8-2-73, 2 märkesbilder 200
1416 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1417 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1418 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1419 19c WESTERÅS 20-7-73, PRS 200
1420 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1421 19c,var stpl ...RBERG 22-X-74, övre ram saknas 200
1422 19cv2 hörnsrpl 75
1423 19d pr TIERP 12-8-74 400
1424 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
1425 19d,22c WARBERG 6-8-75, PRAKTKLIPP 125
1426 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1427 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1428 19e KIL 14-9-74, PRAKT stpl par i svåra nyansen. ,mycket svår i prs par. UTST obj. 700
1429 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1430 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1431 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1432 19e,22d WEXIÖ 18-3-75 5Ö SVÅRA NYANSENoch 20ö på klipp F 650 175
1433 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1434 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
1435 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1436 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1437 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1438 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1439 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1440 19g,20e UDDEVALLA 19-2-75, PRAKT klipp 100
1441 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1442 19gv3 MALMÖ 15-12-74, 2 märkesbilder F1500 350
1443 19h Jönk. 18.1.78 200
1444 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1445 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1446 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1447 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1448 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1449 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1450 19hv WESTERÅS 4-5-78, PR-LYXS skugg 5 100
1451 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1452 19hv5 NORRTELJE 20-11-77, LYXS 125
1453 19hv5 NYKÖPING 9-5-77, PRAKTstpl 75
1454 19hv5,33a OSKARSHAMN 22-10- 77, t 14+ t 13 100
1455 19v5var stpl...NABY 9-2-78, färgmättat tryck som färgstreck till vä., skugg siffra 3 ställen 100
1456 20a STH Norr 21-10-72 800
1457 20a Falk..., Gott ex 600
1458 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1459 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
1460 20a G... 2X- 18... välc fin a nyans 400
1461 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1462 20b STH 2-7-72, PR-LYXS 2 :a DAGEN!, övre hörntänderna med fettfläck 500
1463 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1464 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1465 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1466 20c PRs GBG 1-12-73 900
1467 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
1468 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1469 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1470 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
1471 20e STH 12-...., F 700 200
1472 20e,19f BORÅS 10-1-76, LYXS klipp 125
1473 20f,g,h 3st grå , Wexiö,Örebro, Landskrona 21-10-74. F 2600 400
1474 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1475 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1476 20h Grythyttehed 4-9-74, LYXs blåkritestreck 350
1477 20h TIERP 19-7-76, AB-PR, F 1000 300
1478 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1479 20h HÄR... 225
1480 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1481 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1482 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1483 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1484 20i Örebro 16-7-75 250
1485 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1486 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1487 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1488 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1489 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1490 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1491 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1492 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1493 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1494 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1495 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1496 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1497 21 WÅRDNÄS 22-3-75, PRAKTs , F 2500 E ÖG 1500
1498 21 FÄRLÖF 19-12-74, L-LÄN, SVÅR stpl F 2000 och i praktkvalitet 1500
1499 21 FORS 22-11-75 , W-LÄN, SVÅRA orten se gammal Facit ortstämplar. Postal 2000kr 1000
1500 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1501 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1502 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1503 21 KARLANDA 26-8-77, LYXS 300
1504 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1505 21 HIMMEL)SÄNDA 10-6-76, stpl F 1200 ,D 200
1506 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1507 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1508 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1509 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1510 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1511 21 Kållerstad 27-6-75, PRS, kht F SM 175 100
1512 21 STOBY 31-8-75, L SK 75
1513 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1514 21e P.K.X.P NR 3. UPP 18-9-72, PR-LYX 200
1515 21e? HEMSE 25-9-74, mörkt ultramarin blå, säregen färg , praktex 150
1516 21j P.K.X.P NR 7 NED 14-8-73, PRAKTEX 100
1517 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1518 21k P.K.X.P NR 6 NED 21-1-74, PR-LYXS 100
1519 21k JÖNKÖPING 25-3-74, PRAKTEX 100
1520 21k P.K.X.P NR 1 UPP 18-9-73, PR- LYXS 75
1521 21k P.K.X.P NR 6 UPP 3-8-74, PR-LYXS 75
1522 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1523 21l STH NORR 29-4-75, PR-LYXS 125
1524 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1525 21l P.K.X.P NR 2 NED 13-4-74, PR- LYXS 100
1526 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1527 21m P.K.X.P NR 9 22-5-74, PR-LYXEX 200
1528 21m WIMMERBY 8-11-75, LYXS pr 4,3,5 150
1529 21m GRÖNSKÅRA 15-7-74 , delvis postalt bläckifylld 125
1530 21m P.K.X.P NR 13 UPP 29-5-78, PRS, stpl F 200, skruvavtryck 125
1531 21m Broddbo 14-4-75, PR-LYXS 125
1532 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1533 21m HSB 16-6-76, PR-LYXS 100
1534 21m LAHOLM 24-7-76, PR-LYXS 100
1535 21m WADSTENA 11-12-74, PRAKT 100
1536 21m P.K.X.P NR 12 UPP 4-6-74, LYXS 100
1537 21m P.K.X.P NR 16 UPP 24-3-75, PRS, stpl F 100 100
1538 21m HERNÖSAND 21-9-74, PRAKTEX 100
1539 21m WADSTENA 11-3-78, PRS 75
1540 21mv4 NÄSBYHOLM 5-6-77, PRS, kt, 2 märkesbilder 200
1541 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1542 21n ÄPPELBO 5-7-75, PRS 100
1543 21o P.K.X.P NR 20A 20-9-74, LYXS 100
1544 21o ÅLAND 19-9-77, PRAKTs 75
1545 21p LÄNNÄS 5-8-76, PRS 100
1546 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1547 21var Ö.W.J 3-5-77, MÅNGA VITA FLÄCKAR 150
1548 22c SKÖFDE 6-8-73, LYXS 400
1549 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1550 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1551 22d ÅBO 7-7-76, FINSK PRAKTstpl 300
1552 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1553 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1554 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1555 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1556 22e KARLSTAD 13-8-75, PRAKT 200
1557 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1558 22ev3 WESTERÅS 30-11-75, LYXS, 2:a stpl 125
1559 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1560 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1561 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1562 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1563 22f UPSALA 15-1-76, PRS 200
1564 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1565 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1566 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1567 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1568 22f PITEÅ 22-4-76 rättv stpl 90
1569 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1570 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1571 22f,19g LIDKÖPING 26-12-75, LYXS klipp 200
1572 22f,19var KRISTINEHAMN 6-11-75, LYXS klipp 20ö blekorange (välcentrerad -ovanligt) och 5ö med stor grön tryckfläck 250
1573 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1574 22h 383 ENGELSK STPL 125
1575 22h TROSA 3-2-78, PRS 100
1576 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1577 22hv2 STH 23-37 x, starkt förskjuten tandning 350
1578 23 NORA 18877, LYXS 500
1579 23 FRA SVERRIG 18-9-76, PRS 200
1580 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1581 23a MALMÖ 27-3-77, vacker sidv. 100
1582 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1583 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1584 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1585 23b STH 3-5-77, PRS 125
1586 23c SANDHEM 16-4-77, PRS 250
1587 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1588 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1589 23cv2 GBG 12-10-77 200
1590 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1591 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1592 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1593 24a STH 17-8-72, omv prs, del röd utländsk 150
1594 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1595 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1596 24d STH 6-2-73, PRS 400
1597 24d WISBY 13-8-74, PRAKTEX lyx centr 350
1598 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1599 24d ASKERSUND 20-12-73 75
1600 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1601 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1602 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1603 24fv2 RÅNEÅ 3-12-76, skuggad siffra 200
1604 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1605 24g GEFLE 9-9-77, PR-LYXs 400
1606 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1607 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1608 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1609 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1610 24g BERGVIK 20-3-78, PR-LYXS 150
1611 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1612 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1613 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1614 24g BURTRÄSK 15-12-76, OMVPRS 100
1615 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1616 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1617 24gvar KALMAR 28-10-78, PRS, dubbeltand 140
1618 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1619 24h,v1 WINSLÖF 3-12-78, spegeltryck 225
1620 24i BO)RGSTENA 29-12-75, LYXcentr citron, F 800 200
1621 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1622 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1623 25c STH 7-2-73, MYCKET FINT sidv stpl 150
1624 25c,21e STH 8-3-73, pr-lyxs 42 Ö KLIPP 250
1625 25d2 KUNGSBACKA 10-3-75, LYXs , 2:a stpl 125
1626 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1627 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1628 25f BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 200
1629 25g JÖNKÖPING 19-4-76, PRS 100
1630 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1631 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1632 25h ROMA 2-12-79, PR-LYX 250
1633 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1634 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1635 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1636 25h SÖLVESBORG 12-7-76, PRS 100
1637 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1638 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1639 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1640 25i SPANNARP 14-10-76 LYSANDE BLÅ PRAKTstpl 350
1641 25i pr Linköping 10-10-77 300
1642 25i BERGVIK 1-1-77, PR-LYXS 200
1643 25j ÅKERSBERG 29-4-77, PRS 150
1644 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1645 25j FALKENBERG 2-2-77, AB-PR stpl 75
1646 25j SKÖFDE 11-9-78, sidvänd fin , F 200 60
1647 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1648 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1649 25jv3 NÄRTUNA 1-1-77, RÄTTVÄND 50
1650 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1651 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1652 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1653 26a stpl ... 6 upp -72, kt, F 1800 200
1654 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1655 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1656 26d GEFLE 21-11-74, OMV PR-LYX 110
1657 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1658 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1659 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1660 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1661 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1662 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1663 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1664 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1665 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1666 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1667 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1668 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1669 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1670 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1671 26g UPSALA 16-5-78, PRS 150
1672 26g HJORTQVARN 17-4-77, AB-PR 150
1673 26g GBG 12-1-78 125
1674 26g STH 30-11-77, PRAKTS 125
1675 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1676 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1677 26g HULTERSTAD 100
1678 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1679 26h GBG 22-2-78, PR 450
1680 26h stpl -77 125
1681 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1682 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1683 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1684 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1685 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1686 27d WISBY 16-2-76, pr-lyxs 750
1687 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1688 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1689 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1690 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1691 27d STH 13-12-77 200
1692 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1693 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1694 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1695 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150
1696 27d UPSALA 19-12? -77 100

27,5 RINGTYP T 13
1697 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1698 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1699 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1700 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1701 28a ELMHULT 23-12-78, VIT TRYCKFLÄCK 100
1702 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1703 28b STH 4-5-78, PR 110
1704 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1705 28b GEFLE 29-9-77, TIDIG sidvänd 100
1706 28b STH 4 TUR 1-10-77, PR-LYXS 100
1707 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1708 28c UPSALA 16-4-78 200
1709 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1710 28d GÖTEBORG 3-5-79, PR-LYX nyansintyg O.P 250
1711 28d GBG 25-10-79, pr 200
1712 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1713 28d WADSTENA 5-3-78, PR 200
1714 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1715 28d PKXP Nr 5 UPP 6-3-82, PRS 100
1716 28d STH 5 TUR 4-10-80, PRS 100
1717 28d GEFLE 11-5-82, PRS 100
1718 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1719 28e GBG Lbr 23-2-81, PR-LYXs 200
1720 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1721 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1722 28e STH1 TUR 17-10-82, PRS 100
1723 28h WREDSTORP 12-8-85, lyxs 300
1724 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1725 28v2 GBG 1-11- mycket starkt spegeltryck 200
1726 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1727 29 BERG 28-6-84 100
1728 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1729 29b pr Gefle 9-6-80 225
1730 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1731 29b BÅNGHAMMAR 6-3-83, PRAKT 200
1732 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1733 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1734 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1735 29b PRs STH 14-6-83 100
1736 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1737 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1738 29b SKARA 4-10-81, LYXS 100
1739 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1740 29d ÅKERSTRÖM 12-4-84, PRS , 2:a stpl, P BO F 100 100
1741 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1742 29e WAXHOLM 16-1-85, sign e OP 150
1743 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1744 29e STH 24-9-84 1 TUR, LYXS 125
1745 29e PKXP NO 25 A 3-1-87 PRAKTEX 110
1746 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1747 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1748 29e STH LGL 5-3-84, PRAKT 100
1749 29e P.K.X.P NR 17 17-4-84, prs 100
1750 29e prs STH C 5-1-85 75
1751 29v2 FRA SVERIGE, 4ö starkt spegeltryck 150
1752 29v2,v6 Malmö 8-11-81, mycket starkt spegeltryck med skuggad siffra 200
1753 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1754 30b SMEDJEBACKEN, LYXS 250
1755 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1756 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1757 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1758 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1759 30b NÄSSJÖ 31-1-82, PR-LYXS 100
1760 30b NYKÖPING 19-4-82, PR 75
1761 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1762 30bv9 EKSJÖ 12-2-83, PRS, vit fläck på SV 100
1763 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1764 30c ÖREBRO 1-8-79, PR-LYXS 75
1765 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1766 30e FISKEBY 9-8-82 300
1767 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1768 30e STENSTORP 7-9-82, LYXS 150
1769 30e ARVIKA 4-11-82, LYXS 125
1770 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1771 30e ENÅNGER 20-8-82, PRAKT 100
1772 30e FJELLBACKA 24-3-83, LYXS klipp 100
1773 30e GEFLE 29-11-82, PRS 50
1774 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1775 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1776 30f RÖK 10-11-83, LYXS 125
1777 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1778 30f STOREBRO 24-5-83, PR 100
1779 30g KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ PR-LYXAVTRYCK, på klipp, R3 300
1780 30g BILLINGE 22-12-83, PR, lvht 100
1781 30g KÖPING 15-1-84, PR-LYXS 80
1782 30h ÖSTERSUND 21-3-84, LYXs 150
1783 30h KISA 19-2-84, PR-LYXS 125
1784 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1785 30i GIMO 6-2-86, PR-LYX 200
1786 30i PR Westerås 16-11-84 150
1787 30i PITEÅ 2-9-85, PRAKT 150
1788 30i REJMYRA 23-5-86, LYXS 150
1789 30i OUSBY 10-6-85, LYXS 125
1790 30i EDSVALLA 2-6-85, PR-LYXS 90
1791 30i SKÖFDE 30-10-85, PRS 50
1792 30i,33f DEROME 16-12-85, LYXS klipp 150
1793 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1794 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1795 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1796 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1797 30k Nyland 21-10-86 125
1798 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1799 30k GRENNA 25-7-86, PR-LYXS 80
1800 30k JÖNKÖPING 8-6-85, PRS 50
1801 31a WÄRDE, PRS 300
1802 31a PKXP Nr 7 NED 13-3-78 50
1803 31c HÖRBY 2-9-79, PRS 125
1804 31d KUNGSBACKA 22-4-80, LYXS 250
1805 31d KALMAR 14-6-78, PR 200
1806 31d STH 1 TUR 11-9-80, PRAKTEX 150
1807 31d STH 22-6-80 5 TUR, PRS 125
1808 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1809 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1810 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1811 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1812 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1813 31e-fv3 HARESTAD 11-1082, skuggad siffra 100
1814 31g KRISTINEHAMN 13-3-83, PR-LYX 300
1815 31g WREDSTORP 21-2-83, LYXS 300
1816 31g NELHAMMAR 2-3-82, LYXS PAR 300
1817 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1818 31g STH 2-1-84 5 TUR, PR-LYXS 150
1819 31g GBG 27-5-85, PRS 140
1820 31g STH 14-5- 1 TUR, PR-LYXS 110
1821 31g KRISTINEHAMN 11-7-83, PRS 100
1822 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1823 31h STH 15-12-83, 3 TUR 200
1824 31h 6ö svår nyans mjukt ppr ...SÅS -83 50
1825 31i WREDSTORP 26-2-85, LYXS 300
1826 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1827 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1828 31j WEXIÖ 12-12-84 PR-LYXS sign j O.P. 150
1829 31j STH 6 TUR 6-9- 84, PR-LYXS 125
1830 31j SKANÖR 19-6-85, PRAKTS 100
1831 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1832 31k STH 15-11-83, 5 TUR, LYXS 200
1833 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1834 31k MALMÖ 6-11-84, PR 150
1835 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1836 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1837 32 REK stpl, PRS, kt 200
1838 32 GBG BIKUPE stpl 16-2-82 125
1839 32 ANDRARUM 24-4-83, RÄTTV. L-SK 250 125
1840 32 LÅNGARED 19-4-84, PR LYXS , tunn fläck 100
1841 32 WÄRDE stpl 100
1842 32a pr HJO 15-9-80 125
1843 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1844 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1845 32b WÅMHUS 22-8-83, PR-LYX 200
1846 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1847 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1848 32b FINJA 16-11-82, BLÅ PRS, Nst 16 150
1849 32b HALMSTAD 14-4-83, PRAKT 110
1850 32b GBG 29-8-78, PR-LYXS ,sign b O.P. 100
1851 32b PKXP Nr 2 UPP 8-12-77, PR-LYXS 100
1852 32b BREDARYD 1-10-78, PRAKT 100
1853 32b ÅRSUNDA 20-7-83, LYXS 100
1854 32b P.K.X.P NR 5 NED 28-8-80, LYXS 100
1855 32b P.K.X.P NR 52 20-6-82, PR-LYXS 100
1856 32b STH 7 25-7-82, PRAKTEX 80
1857 32b P.K.X.P NR 10A UPP 14-3-83, LYXS 75
1858 32bv10 STH 7 20-12-82, PR-LYX skuggade 1 200
1859 32bv10 SVINSTAD 16-11-78, PR-LYXS 100
1860 32Bv10 KARLSTAD 2-12-82, PRS 75
1861 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1862 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1863 32c P.K.X.P NR 24 1-5-82, pr-lyx ex 250
1864 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1865 32c P.K.X.P NR 1 UPP 1-10-80, LYXS 150
1866 32c ÅSENHÖGA 10-2-82, PR-LYXS 125
1867 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1868 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1869 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1870 32c KARLSBORG 14-9-82, PR-LYXS 100
1871 32c PKXP. Nr 17, 3-11-81, LYXS 100
1872 32c GRIMSLÖF 7-4-78, PR 100
1873 32c STAFRE 18-10-83, PRAKT 100
1874 32c P.K.X.P NR 18 UPP 5-8-81, LYXS 100
1875 32c P.K.X.P NR 33 4-7-79, LYXS 100
1876 32c ÅLSHULT 10-7-78, PR-LYXS 100
1877 32c HÖÖR 10-2- 83, PR 90
1878 32c K.E.J. 30-9-82, PR-LYXS 75
1879 32c P.K.X.P NR 7 A 17-10-82, PRAKT 60
1880 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
1881 32cv3 MALUGN 13-7, mkt starkt spegeltryck 100
1882 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
1883 32cv6 12ö 3 st DRAGSPEL STPL ...geiho.. 200
1884 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
1885 32d SMEDJEBACKEN 24-2-80, LYXS 150
1886 32d MALMÖ 3-8-80, PRS 100
1887 32d WESTERÅS 12-3-80, PRS 90
1888 32e WEXIÖ 1-9-81, LYXS 200
1889 32e vackert GRILLBY 18-9-80 125
1890 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
1891 32e P.K.X.P NR 8 UPP 18-5-80 LYXS 100
1892 32e PKXP. Nr 5. UPP 22-7-80, PR-LYXS 95
1893 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1894 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
1895 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
1896 32g BORÅS 19-5-85, LYXS 3-STRIP 300
1897 32g GAGNEF 16-11-83, LYXS 150
1898 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
1899 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
1900 32h KARLSTORP 18-4-88, PR-LYXS 100
1901 32I P.K.X.P NR 2 B UTR U 19-10-83, PR-LYXS 100
1902 32m P.K.X.P NR 20C 9-4-76, PRS , stpl F 75 50
1903 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
1904 32var färgfyllningar upptill 250
1905 32var 12ö t 13 2märkesbilder i sidled...rnho 200
1906 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
1907 33 ENGELSK STPL " 383" 250
1908 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
1909 33 DANSKstpl nr 19, rättv 200
1910 33 Finska Jernvägs Postexped. 2st 20ö finska stpl 1883 200
1911 33 ANK 9-5- PRS 20ö Finsk stpl 125
1912 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
1913 33 ANK 5-10, PRS kt 100
1914 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1915 33a HANGÖ 14-2-78, FINSK PRS 250
1916 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
1917 33a STH SÖD 10-4-78, LYXS PAR 200
1918 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
1919 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
1920 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
1921 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
1922 33b DANSK NRS 19 vacker 150
1923 33b QVISTRUM 3-8-82, PR-LYXS 150
1924 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
1925 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
1926 33b STRÖMSTAD 18-12-79, PR-LYXS 100
1927 33b TORSÅKER 9-2-81, PR-LYXS 100
1928 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1929 33bv13 WING... 11-12-, trasiga siffror och sammanhängande 125
1930 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
1931 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
1932 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
1933 33cv9 SOLLEFTEÅ 17-11-80 100
1934 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
1935 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
1936 33d ANK 17-8- PR-LYXS 20ö Finsk stpl 200
1937 33d STH C. 18-3-80, PR-LYX 150
1938 33d FORSMARK 5-3-83, PR-LYX 150
1939 33d KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ på klipp, R3 100
1940 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
1941 33e ANK 24-10, PRS 200
1942 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
1943 33e WREDSTORP 29-4-85, pr- LYXS 200
1944 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
1945 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
1946 33e RÅDA 6-11-84, PR 95
1947 33e SÖDERHAMN 14-9-83, PRS 50
1948 33e,var 2 märkesbilder ... BORG -84 200
1949 33ev8 FINSPONG 24-5-84, 2 märkesbilder prs 250
1950 33f WESTERVIK 6-10-85, LYXEX 5,5,5 900
1951 33f SKÅRED 23-4-85, LYXS 300
1952 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
1953 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
1954 33f UPSALA 1-3-86, PR-LYXEX 200
1955 33f HANGÖ 8-1-86, FINSK PRS 200
1956 33f HELSINGFORS 4-6-85, finsk stpl 200
1957 33f prakt Köping 21-7-85 150
1958 33f BJUF 25-4-86, BLÅ stpl 150
1959 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
1960 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
1961 33f KÄRRGRUFVAN 15-12-84, PR-LYXS 110
1962 33f KÄRRGRUFVAN 13-12-84, PR-LYXS 100
1963 33f SÖDERKÖPING 26-4-85, PR-LYXS 100
1964 33f BI HÖRKEN 6-11-85, PR-LYXS 100
1965 33f KATRINEHOLM 13-7-85, PR-LYXS 90
1966 33f HÖRBY 12-2-85, PR 90
1967 33f ANEBY 9-2-86, PRS 75
1968 33f WARA 14-1-84, PRS 60
1969 33f FORS STATION 4-11-85, OMV LYX 50
1970 33fv8 MÖNSTERÅS 30-7-84, PRS 2märkesbilder , F 600 200
1971 33v10 Stockholm 26-1-81, trippel variant, vit fyllning i oll, streckad siffra och förskjuten tandning. 200
1972 33v1F tretio/20 Nässjö 27-8-72, lyxs facsimile 150
1973 33v8 QVISTRUM 19-5-84, PRS , 2 märkesbilder 200
1974 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
1975 34 KOLSEBRO 17-4-78, rättv H SM 250 100
1976 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
1977 34a STH 27-8-(78)
1978 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1979 34c ÖSTERSUND 15-12-81, PR-LYXs 250
1980 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
1981 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
1982 34c TUMBA 11-2-82, PR men 2:a stpl 125
1983 34c KALMAR 3, + WÄRDE stpl , ovanligt 125
1984 34c MOHOLM 1-6-82, PRAKTex på klipp 125
1985 34c ÖDESSTUGU 3-12-82, PRS klipp 100
1986 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
1987 34cv5 Ornäs 15-1-, starkt förskjuten tandning 150
1988 34d YSTAD 3-3-81 300
1989 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
1990 34d BJÖRKVIK 29-3-84, PRS 200
1991 34d ÖSTERSUND 7-7-79, PRs 175
1992 34d JERFSÖ 2-6-81, PRS 100
1993 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
1994 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
1995 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
1996 34f STH 20-9-83 200
1997 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
1998 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
1999 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
2000 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
2001 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
2002 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
2003 34f K)RISTINEHAMN 19-3-84, AB , citrongul, fräscht ex 3,3,3 90
2004 34j ANKARSRUM 4-8-84, BLÅ PRS 250
2005 34j WREDSTORP 9-6-84, LYXS , del Wärde stpl,tryckvar färgfläck ned vä 250
2006 34j GRENNA 14-3-85, PRS 125
2007 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
2008 34k STH T.E. 23-12-85, LYXSTPL 250
2009 34k ÖSTRA HUSBY 15-9-84, mkt vacker 125
2010 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
2011 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
2012 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
2013 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
2014 35a RAMNÄS 23-2-79, PR-LYXS 100
2015 35av12 NORA 7-4-79, stor vit fläck 250
2016 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
2017 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
2018 35b HERNÖSAND 11-8-88, LYXS 100
2019 35b WREDSTORP 17-6-79,, PRAKT 100
2020 35b JÖNKÖPING 11-6-83, LYXS 100
2021 35b2 LILLA EDET 2-8-88, PR-LYX 250
2022 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
2023 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
2024 35c LIDKÖPING 18-6-78, PRS 300
2025 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
2026 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
2027 35d FRÖVI 24-9-81, PRAKT 100
2028 35d NÄFLINGE 14-1-82, PRS, L SK 100
2029 35d NORRKÖPING BIKUPE stpl23-6-82 100
2030 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
2031 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
2032 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
2033 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
2034 35fv12 BODEN 24-8-81, LYXS, variant "80" 250
2035 35fv12 GBG ventilstp 6-11-79, par vanlig och nedre variant "80", kt, ovanlig i par 200
2036 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
2037 35h HEMSE 28-7-83, PRAKT 100
2038 35i SÖDERHAMN 1-7-85, PR-LYXS 3-STRIP 300
2039 35i PR Westerås 9-8-86 200
2040 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
2041 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
2042 35i BJÖRNEBORGS STATION 17-5-85, BLÅ PRAKTEX 200
2043 35i PR Gagnef 12-4-84 125
2044 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
2045 35i MOHOLM 15-6-86, PRS 100
2046 35i STRENGNÄS 19-10-85, PRS 50
2047 35j WREDSTORP 27-9-86, pr-lyxs 175
2048 35j NYKÖPING 19-8-85, PRS PAR 125
2049 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
2050 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
2051 35j NÅS 8-4-86, PR-LYXS 100
2052 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
2053 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
2054 35v9 Upsala 26-1-85 30ö starkt skuggade siffror 100
2055 36 WÄRDE stpl 200
2056 36c TÄRNSJÖ 19-12-80, LYXEXEMPLAR 1000
2057 36d GBG BIKUPE stpl 27-4-82 100
2058 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
2059 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
2060 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
2061 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
2062 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
2063 36e WESTERÅS 22-6-82 100
2064 36e SALA 9-8-82, PRS 75
2065 36f NORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 4-12-82, SUPERB LYX stämpel 800
2066 36f WREDSTORP 27-1-84, LYXS par 300
2067 36f torsås 13-4-84, praktex 250
2068 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
2069 36f KATRINEHOLM sidv. LYX avtryck, pr-lyx centr , mycket vacker 200
2070 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
2071 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
2072 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
2073 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
2074 36h HÖGANÄS 19-3-86, LYXS 200
2075 36h WREDSTORP 12-9-85, LYXS 200
2076 36h TIDAHOLM 25-4-85, PR 100
2077 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
2078 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
2079 37 KIL 1-12-79, PR-LYXS 2000
2080 37 BORENSBERG 19-9-78, PRAKTSTÄMPLAT i bra centrering 1900
2081 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
2082 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
2083 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
2084 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
2085 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
2086 38 WÄRDE STÄMPEL 250
2087 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
2088 38a STH 10-5-78, 12 block F för 3x 4-block 5250:- , ngn kt 300
2089 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
2090 38a STH PAKET 15-10-79, PR 125
2091 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
2092 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
2093 38g LULEÅ 11-5-87, LYXS PAR 300
2094 38g PR Hernösand 7-9-87 250
2095 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
2096 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
2097 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100
2098 38h LANDSKRONA 14-5-87, OMV PRS 60

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
2099 39 U.W. 27-5-86, LYX 300
2100 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
2101 39 KNISLINGE7-12-85, lyxavtryck, def ned 175
2102 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
2103 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
2104 39 BERGVIK 9-8-86, PR-LYX 150
2105 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
2106 39 BYSKE 14-2-85, PRAKT 100
2107 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
2108 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
2109 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
2110 39 STEHAG 12-10-85, BLÅ PRS 100
2111 39 K.S.J 14-1-86, PRS, F 125+ 100
2112 39 Ö.W.J. 17-12-85, PR-LYX 100
2113 39 FORSMARK 23-6-86, PRAKT 100
2114 39 KARLSHAMN 20-2-85, LYXS 100
2115 39 GBG LBR 16-1-86, PR-LYXS 100
2116 39 ALBY 12-1886, PR-LYXS 90
2117 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
2118 39 MOLKOM 9-5-85, PR-LYXS 75
2119 39 ANK stpl omv 60
2120 39 TUNA 13-4-85, OMV N 60
2121 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
2122 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
2123 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
2124 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
2125 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
2126 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
2127 40av4 ÅRJENG 23-2-93, LYXS smal siffra 200
2128 40b KARLSTAD E. M. 31-12-93, nära LYX 300
2129 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
2130 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
2131 40b PR GEFLE 29-6-92 200
2132 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
2133 40b RAMSELE 2-9-96, PR-LYXS 200
2134 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
2135 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
2136 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
2137 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
2138 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
2139 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
2140 40c ASKERSUND 10-3-93, PR-LYXS färgstark 200
2141 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
2142 40C LUND 16-3-92, PRS 100
2143 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
2144 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
2145 41 RULL ST. JÖNKÖPING 29-1-97, prs 200
2146 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
2147 41a GRÄSTORP 14-6-89, AB-PR 100
2148 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
2149 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
2150 41b LAXÅ 13-10-91, suberp stpl 200
2151 41b JÖNKÖPING 21-2-89, AB-PR 150
2152 41b SANDSJÖ 19-1-92, BLÅ stpl ovanlig 150
2153 41b BERGFORS 1-11-88, PR 150
2154 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
2155 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
2156 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
2157 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
2158 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
2159 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
2160 41c Nyköping 24-8-93, lyxs 200
2161 41c URÅSA 5-1-93, PR-LYXS 3ö 200
2162 41c GRÄNGESBERG 14-2-93, PR-LYXS 200
2163 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
2164 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
2165 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
2166 41c WEXIÖ 8-11-92, PRS 125
2167 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
2168 41c MORA 29-9-92, PR 100
2169 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
2170 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
2171 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
2172 41v2 PKXP No 71 25-5-92, 2märkesbilder, sälsymt på PH 250
2173 42 pr Sandviken 13-3-89 150
2174 42a WRETSTORP 10-8-88, PR-LYXEX 300
2175 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
2176 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
2177 42b SKENINGE 16-6-88, PRAKT 150
2178 42b SYA 2-5-90 125
2179 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
2180 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
2181 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
2182 42b P.K.X.P NR 34 B 1-1-88, LYXS 100
2183 42c PKXP Nr 8C UPP. 17-11-88, PR-LYXS 150
2184 42c STH 5 TUR 5-11-89, praktex 150
2185 42c SKELLEFTEÅ 9-10-89, PR-LYXS 100
2186 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
2187 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
2188 42d PKXP No 29 28-7-88, PR-LYX 175
2189 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
2190 42d UPSALA 16-6-91, PRAKT-LYX 150
2191 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
2192 42d KARLSTAD F.M. 27-4-91, PRAKT 100
2193 42d STH 1 TUR 26-9-90, PRAKT 100
2194 42d MALMÖ 23-6-90, PR 50
2195 42e Örebro 16-1-91, pr-lyxs 125
2196 42v2 GBG FILIAL 2-7?-92, FT, 2märkesbilder, sälsymt på PH 100
2197 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
2198 43a SÄTER 25-4-87, LYXS 125
2199 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
2200 43a ELFDALEN 15-6-87, PR-LYXS 100
2201 43a TIBRO 15-9-87 100
2202 43a LOFTAHAMMAR 16-6-87, PRS 50
2203 43b RANSÄTER 19-6-88, LYXS SUPERB 500
2204 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
2205 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
2206 43b FINSPONG 3-2-89, PR-LYX 200
2207 43b FRÖVI 6-5-89, LYXS 200
2208 43b STH 4 TUR, 6-3-89. LYXS, PR-LYXEX 200
2209 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
2210 43b LIDKÖPING 18-6-90, LYXS 150
2211 43b KÄRRGRUFVAN 22-1-87, PR-LYX 125
2212 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
2213 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
2214 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
2215 43b GIMO 27-9-88, PR-LYXS 75
2216 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
2217 43c ÖREBRO 27-12-87, PR-LYX färgstark 150
2218 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
2219 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
2220 43c TÅNNÖ 1-9-88, SUPERB STPL 100
2221 43c STUGSUND 28-3-90, PR-LYXS 75
2222 43c BACKAMO 4-7-88, PRS 50
2223 43d WERNAMO 28-4-90, BLÅ LYXS 500
2224 43d STORFORS 13-12-90, LYXS 200
2225 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
2226 43d RÄTTVIK 19-28-90, LYXS 150
2227 43d HELLEKIS 7-2-91, PR-LYXS 125
2228 43d GYSINGE13-11-90, PR-LYX 125
2229 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
2230 43d FÄGRED 20-6-91, PRS 60
2231 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
2232 43e LJUSDAL 15-7-90, PRAKT 125
2233 43e ÖJEBYN 4-2-91, PRS 100
2234 43v2 ÖREBRO-HALSBERG13-9-88, PRS, starkt spegeltryck 75
2235 43v3 5ö med delar av 2ph stpl ...RS -87 200
2236 43v3 5ö 2 märkesbilder 7-7-88, F 600 200
2237 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
2238 44a STH 5-10-89, prakt 200
2239 44a STH 26-9-89, PRS 125
2240 44a Ystad 12-6-89, AB 100
2241 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
2242 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
2243 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
2244 44b Båstad 29-6-92 500
2245 44b PKXP No 24B 11-6-92, AB-PR 200
2246 44b LANDSKRONA 9-8-94, LYXS 200
2247 44b LUND 4-12-91, LYXS ,2:a stpl 200
2248 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
2249 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
2250 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
2251 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
2252 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
2253 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
2254 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
2255 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
2256 44c ROSERSBERG 5-10-91, PRS 6ö ph 150
2257 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
2258 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
2259 44c STH 17-9-90 100
2260 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
2261 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
2262 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
2263 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
2264 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
2265 45 STEHAG 3-8-87, LYXS 300
2266 45 ÅNGBÅTSPKP. No 83 24-7-91, , spl 400 250
2267 45 BJÖRNEBORG 28-8-90, FINSK prs par 250
2268 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
2269 45 finsk KORK stpl i prakt 200
2270 45 U.W.H.J. 8-9-87, LYXEX 200
2271 45 HELSINGÖR 3 TOG 16-2, DANSK STPL 150
2272 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
2273 45 HELSINGÖR JB PE 20-4 4:a tog, sidv 100
2274 45 P.F.J 20-3-89, LYXS 100
2275 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
2276 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
2277 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
2278 45 H.E.J 25-5-88, PRAKTEX 75
2279 45 H.S.B 14-9-87, LYXS 75
2280 45 L.S.S. 30-11-86, PRS PAR på klipp 75
2281 45 UTLANDET, PR 60
2282 45 FRA ) SVERIIGE M 60
2283 45 FRA SVERIIGE H. sidvänd 50
2284 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
2285 45 HOFMANTORP 1-11-87 PRS G ,SM 50
2286 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
2287 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
2288 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
2289 46 FRA SVERRIG , PRS 110
2290 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
2291 46a UDDEVALLA 19-1-88, SUPERB 300
2292 46a WREDSTORP 28-9-88, LYXS klipp 200
2293 46a ANK 15-9 PRS 20ö ph , Finsk stpl 200
2294 46a UPSALA 22-11-86, BLÅ PR-LYXS 150
2295 46a DELSBO 6-7-89, LYXS 100
2296 46a UDDEVALLA 27-1-87, PRS 75
2297 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
2298 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
2299 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
2300 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
2301 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
2302 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
2303 46b SKENINGE 29-3-87, PRAKT 100
2304 46B Grenna 10-8-89, pr-lyxs 90
2305 46b SKANÖR 20-8-88, PRS 75
2306 46b Hernösand 14-1-89, prs 40
2307 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
2308 46c TOSSENE 18-3-88, PRAKT 100
2309 46c TORSÅKER 3-7-89, PR 80
2310 46c GBG 31-8-83, PR 60
2311 46c SKARA 9-8-88, PR-LYXS 60
2312 46c WAGNHÄRAD 12-10-88, PR-LYXS 60
2313 46c,var WADSTENA 4-12-89, BLÅ PRS,kt,ram vä 125
2314 46d Sillerud 10-7-90, , Superb nyanserd O.P: 400
2315 46d KÅGERÖD 13-11-89, BLÅ PRS ,Nst 14 200
2316 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
2317 46d VERNAMO 14-9-90, PR 100
2318 46d GAMLA UPSALA 20-12-90, PR-LYXS 100
2319 46d STÖRLINGE 7-1-86, PRS 75
2320 46d JONSERED 31-3-90, LYXS 70
2321 46d FRÖLUNDA 1-1-91, PRS 50
2322 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
2323 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
2324 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
2325 47a WESTANFORS 20-5-88, PR 100
2326 47a ARHOLMA 11-4-87, PRS 100
2327 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
2328 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
2329 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
2330 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
2331 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
2332 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
2333 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
2334 47c SÖDERÅKRA 8-5-88, LYXS 90
2335 47c WINGÅKER 24-9-88, PRS 90
2336 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
2337 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
2338 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
2339 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
2340 47d SEGERSTAD 6-11-88, PRAKT 100
2341 47d ÖREBRO 7-10-91, PRS 75
2342 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
2343 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
2344 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
2345 47e WREDSTORP 28-12-90, P-LYXS 100
2346 47e ÖRESUNDSBRO 16-5-91, PRS 75
2347 47f BROKIND23-12-90, SUPERB 300
2348 47f Ludvika 1-1-91 100
2349 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
2350 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
2351 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
2352 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
2353 47f ÅLEM 9-7-91, PR-LYXS 100
2354 47f MARSTRAND 5-9-91, LYXS 100
2355 47f MOTALA 4-1-91, PR-LYXS 100
2356 47f MELLERUD 26-11-91, 90n 100
2357 47f TECKOMATORP 12-2-91,PRS 100
2358 47f ÅBY 5-7-91, PR-LYXS 100
2359 47f MARSTRAND 12-11-90, LYXS 100
2360 47f BETTNA 21-7-91, PR 90
2361 47f KILA 22-3-90, PRS 75
2362 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
2363 47f GAMLEBY 13-10-90, PRS 60
2364 47f ORSA 29-4-91, PR-LYXS 50
2365 47f LEKSAND 19-11-90, PRS 50
2366 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
2367 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
2368 48a BORÅS, nära LYXPAR 600
2369 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
2370 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
2371 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
2372 48a KÄRRGRUFVAN 25-6-87 100
2373 48b ÅLEM 5-3-88, SUPERB stpl 500
2374 48B HERNÖSAND 10-2-90 , LYX ,nyansintyg O.P 500
2375 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
2376 48b WIRSERUM 4-2-86, PRS 100
2377 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
2378 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
2379 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
2380 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
2381 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
2382 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
2383 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
2384 48d ÅRJENG 18-6-91, PR-LYX ex ,n 14 300
2385 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
2386 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
2387 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
2388 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
2389 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
2390 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
2391 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
2392 48d UDDELVALLA 14-6-92, PRS 75
2393 48dvar SÄTER 12-11-89, spegeltryck av nedre ramarna 125
2394 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
2395 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
2396 48e LIDKÖPING 14-12-91, PR-LYX 200
2397 48e ÖSTERVALLSKOG 13-4-93, PRAKT 150
2398 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
2399 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
2400 48e GEFLE 3-8-91, PRS 100
2401 49a LUND 27-5-90, LYXS 125
2402 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
2403 49a RÅDA 3-1-89, PRS 50
2404 49b JÖNKÖPING 18-1-92, PR-LYX 200
2405 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
2406 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
2407 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
2408 49c WARA 24-1-95, PR-LYX 200
2409 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
2410 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
2411 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
2412 49c WEXIÖ 20-4-95, PRAKT 100
2413 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
2414 49d SKENE 6-10-97, LYXS 250
2415 49d FINSPONG 31-12-99, PR-LYX, Sista dag på århundradet! 250
2416 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
2417 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
2418 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
2419 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
2420 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
2421 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
2422 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
2423 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
2424 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
2425 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
2426 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
2427 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
2428 50 FORSA STRÖM 3-12-89, PRS 75
2429 50 SKREDSVIK 20-1-90, O BO, stpl 100 75
2430 50v1 10/12ö stpl 8-8- extremt spegeltryck 150
2431 50v4 ÖSTRA HUSBY 7-12-89, PR, FÄRGKULA 150
2432 51 WISBY 26-10-89, första månad, ab-pr 110
2433 51 SÖDERHAMN 18-2-90, AB-PRS 100
2434 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
2435 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2436 52 NRS 45, NORSK PRS 250
2437 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
2438 52 QVICKSUND 7-7-03, PRS 100
2439 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
2440 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
2441 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
2442 52a1 ENÅNGER 8-7-91, LYXS, 80
2443 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
2444 52b PKXP no 6 A 21-5 , mycket blekt huvud 50
2445 52b1 SKENE 13-11-93, PRAKT 120
2446 52c RULLstpl PKXP NR 8 A 2-9-96, PRAKTS par 5ö 125
2447 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
2448 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
2449 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
2450 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
2451 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
2452 53 VARBERG 14-7-10 LYXS 8ö 200
2453 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
2454 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
2455 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
2456 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
2457 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
2458 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
2459 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
2460 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
2461 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
2462 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
2463 54 RULLstpl PKXP NR 17 A 7-9-96, PRAKTS 125
2464 54 RULLstpl PKXP NR 24A 1-10-96, sidv PRAKTS , F 200 125
2465 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
2466 54 KÖJAVIKEN 16-2-11, omv stpl F 250 Y Å 110
2467 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
2468 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
2469 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
2470 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
2471 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
2472 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
2473 54 nors stpl nr 45 100
2474 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 2-9-96, PRAKTS 100
2475 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 8-9-96, PRAKTS 100
2476 54 RULLstpl PKXP NR 8 A11-9-96, PRAKTS 100
2477 54 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, PRAKTS , F 150 100
2478 54 STRENGNÄS LBR 25-2-11, LYX 100
2479 54 HOLMEJA 28-9-95, PRS 75
2480 54 KRÅKVIKEN 20-5-08, PRS 75
2481 54 Lantbrevbärere 2 , Gärds Köp. -Gringelstad 19-1-1900 F 125 75
2482 54 PKXP No 8A 8-9-96, AB-PR 50
2483 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
2484 54c WREDSTORP 12-4-93, LYX 100
2485 54dvm3 TIDAN vm KPV till vä och ca 45% krona vä. Tydligt. F 1800 600
2486 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
2487 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
2488 54vm10 Tossene 5-10-92, VM delar av 4 vm 1500
2489 54vm11 SÖDERÅKRA 27-2-92, prs, VM krona upptill och tydligt vm längs hela märket KPV nedtill, raritet i denna tydlighet 3500
2490 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
2491 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
2492 55 SMEDSÄNG 11-7-10. AB-PRS, kt, F150 100
2493 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
2494 55 WREDSTORP 16-1-02, LYXS 60
2495 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
2496 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
2497 55 Vendel 23-2-01, prs 50
2498 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
2499 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
2500 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
2501 56 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, SIDV PRAKTS , KLIPP 20ö,F 150 100
2502 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
2503 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
2504 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
2505 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
2506 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
2507 57 MYCKELGENSJÖ 2-1-12, svår stpl praktex 4,3,5 250
2508 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
2509 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
2510 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
2511 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
2512 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
2513 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
2514 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
2515 57 STOREBRO 19-5-07, PR-LYXS 60
2516 57d WREDSTORP 18-6-10, LYXS nyans 100
2517 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
2518 58 JÄMTLANDS SIKÅS 15-4-09, PRS, Zlän 75
2519 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
2520 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
2521 58 GARGBRO 7-4-10, PRS 60
2522 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
2523 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
2524 58var 30 ö par, övre stpl SALA 26-5-17, nedre (veck) stpl Insjön Pak 28-1-11, KURIOSA, 200
2525 58var SOLLEFTEÅ 26-1-02, PR-LYXS färgflamma i ö hö marginal 100
2526 59 ÖFRE SVARTLÅ 1-1-12, F 100 75
2527 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
2528 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
2529 60 VARBERG 4-3-01, LYXS , N29 200
2530 60 LUND 13-5-10, PRAKT 150
2531 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
2532 60 KARLSTAD EM 21-10-01, PRAKT 100
2533 60 LJUSDAL 28-9-02, PRS 100
2534 60 HÖÖR 7-11-06 PR-LYXS 100
2535 60 BÅSTAD 12-8-11, PRS 1kr 75
2536 60c Hernösand 25-4-05 , violettakt karmin F 1000 175
2537 60c HÖGSBY 8-12-03, rättv stpl 100
2538 60c ORSA 23-8- , violettakt karmin F 500 100
2539 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Laholm 27-10-10, F 1400 225
2540 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Halms...27-9-10, F 1400 175
2541 61 FRA YSTAD 100
2542 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
2543 61 RÄPPE 17-1-1900 40
2544 61vm4 NORRKÖPING 1-3-18, 4-block 1ö OMV VM OCH SMÅ DELAR V 2VM. SVÅRT VM 4X400= 1600+, OCH I 4-BLOCK! 400
2545 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
2546 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
2547 63 Jönköping rull stpl 15-6-96 75
2548 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
2549 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
2550 64 BORÅS 25-8-92, sidv BLÅ ,ktspts 125
2551 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
2552 64 P)AQUEB(OT 100
2553 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
2554 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
2555 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
2556 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
2557 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
2558 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
2559 65 Hörby 13-4-05 200
2560 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
2561 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
2562 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
2563 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
2564 65 GEFLE 1-4-05, PRAKT 100
2565 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
2566 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
2567 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
2568 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
2569 66 RÖDALED 22-12-11, PRS L-SK 75 200
2570 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
2571 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
2572 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
2573 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
2574 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
2575 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
2576 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
2577 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
2578 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
2579 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
2580 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
2581 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
2582 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
2583 74 SILFÅKRA 11-9-15, OMV PRS, stpl 75 50
2584 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat 5-strip Göteborg 20-1- , mycket ovanlig enhet 350
2585 75 VESTERÅS LBR 23-7-11,PRAKTEX 200
2586 75 PARTILLED 11--7-11, AB-PRS 100
2587 75 MALMÖ 8-6-11 AB-PR 100
2588 75 VADSBRO 25-8-11 90
2589 75 STH 7-11, rättvänd 75
2590 75 HALMSTAD 9-6-11, AB 60
2591 75vm2 STH 2 TUR 8-9-11, 2VM 1/3+2/3 kronor, F 900 200
2592 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
2593 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
2594 76vm2 10ö 2vm horiz, BOM... 3-6 50
2595 76vm2,4 10ö 2vm horiz, vertikalt, båda nästan mitt itu, bra stpl ex 200
2596 77 YSTAD 11-11-11, PRS 100
2597 77 LÅSTAD 25-1-17, LYXS 100
2598 77 GÖTEBORG 21-6-13, PR-LYX 100
2599 77 TRÄLLEBORG 27-9-19, PRAKT 75
2600 77vm2,4 1kr 2vm horiz nästan mitt itu, Vertikalt AB-PR stpl 5-4-20 200
2601 78vm2 stpl 13-12 ,5kr 2 kronor i horiz. , rufft. 50
2602 78vm4 HAPAR 24-11-17 ,5kr 2 kronor i höjdlet 60
2603 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
2604 79 KORK STPL , PR-LYX 200
2605 79 FRA SVERIGE inom ram, 4-block 200
2606 79 JÖNKÖPING 22-5-17 PRAKT,LYX 100
2607 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
2608 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
2609 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
2610 79 Jörn 16-6-18, pr-lyxs 40
2611 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
2612 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
2613 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
2614 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
2615 82 KJÖBENHAVN 9-7-17, prs 3-strip 150
2616 82 SASSNITZ-TRELLEBORG 8-11-16, PR 100
2617 82 SVANÖBRUK 6-4-16, PR-LYX 100
2618 82 YXSKAFTKÄLEN 2-15-18, PRS, F 125 75
2619 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
2620 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
2621 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
2622 82 ESLÖF 29-6-18, PR-LYX 50
2623 82var LINDÅS 5-1 14, PRS OMVÄND MÅNADSIFFRA I stpl samt riktkors upp hö 100
2624 83 ROSENHOLM 29-1-19, PRS, K län 100
2625 83 GUNNARSBYN 12-2-19, LYXS 12ö 100
2626 83 ROGSLÖSA 5-6-19, PR-LYXS 100
2627 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
2628 84 GÖTA 22-4-20, LYX 200
2629 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
2630 84 STH 6-11-19, PR-LYX 60
2631 84 GÖTA 7-5-20, PR-LYX, rufftandat 60
2632 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
2633 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
2634 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
2635 84 LÅNGTRÄSK 9-6-19, PRS 50
2636 84 KUIVAKANGAS 2-1-20 BD 50
2637 84 STÄLLDALEN 18-12-19, PR-LYXS 50
2638 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
2639 85var GUSTAFSFORS 20-4-22, PR-LYXS, blå färg anhopning upp vä 60
2640 86 TINGS NÖBBELÖF 4-11-11, PRS 150
2641 86 TORNEÅ TORIO 20-12-18 Finsk stpl 100
2642 86 HÖGESTAD 21-7-13, LYXS 75
2643 86 HULTABERG 21-5-19 70
2644 86 LÖFVESTAD 7-8-13, PR-LYXS 60
2645 86 BACKA STATION 8-11-13, PRS 60
2646 86 MARKARYD 25-7-13, PR-LYX 50
2647 88 SVARTHÖFDEN 14-12-15, PRAKTEX, STPL K BL 250 200
2648 88 Turrkku ÅBO 18-IV-14 finsk Båtsiluett stämpel 100
2649 88 LÄKATRÄSK 4-1-20, LYXsBD 60
2650 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
2651 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
2652 91 VARNUMSKULLE 24-7-21, rättv. stpl F 500 250
2653 94 VÄRNAMO 5?-8-18, 80öre Medaljong nära PRAKT stämpel, mycket svaga spår av anilin. Utlåtande Peter Lorenzon "Frimärke och stämpel är äkta". F 60.000 15000
2654 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
2655 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
2656 95 KRÅNGEDE 8-12-23, PRS 90ö 50
2657 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
2658 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
2659 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
2660 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
2661 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
2662 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
2663 101 LÅNGARED 4-7-18, LYXS PAR 100
2664 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
2665 101 HASSELFORS 6-6-18, PRS, T NÄR 60
2666 102 EKSJÖ 21-2-19, PRAKT, svårt märke 200
2667 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
2668 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
2669 102 HUDIKSVALL 23-12-18, PR 100
2670 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
2671 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
2672 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
2673 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
2674 105 STRÄNGNÄS 6-2-20, AB-PR 100
2675 105 UNNARYD 24-4-17, PRAKT 100
2676 105 sth 7-11-17, prs 75
2677 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
2678 105cx STH 12-4-17, vackert par 350
2679 105cx STH 12-4-17, vackert ex 250
2680 105cx STH 12- hörnstpl välc. vackert ex 200
2681 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
2682 106cz YTTERÅN 17-5-17, PRAKT tydl KPV 150
2683 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
2684 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
2685 107 STH 31-10-17, prs 60
2686 107var 5/4 öfirmaperforering 90
2687 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
2688 110cz LANDSKRONA 15-11-17, tydl KPV 100
2689 111 STH 2-4-18, PR 100
2690 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
2691 111 STH 6-1 17, PRS 75
2692 112 SÖDERHAMN 11-5-18, PRS 150
2693 112 APLARED 18-1-18, PR-LYXS 10/20ö 150
2694 114 LUND 16-7-18, PRS 100
2695 114 PKXP No 54 A 22-11-18, pr 100
2696 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
2697 115 5/1Ö LYX centrerat hönstpl ned vä 100
2698 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
2699 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
2700 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
2701 116 5/3Ö LYX centrerat hönstpl ned hö 60
2702 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
2703 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
2704 117 5/5ö pr-lyxcentr 50
2705 117a,b 5/5Ö 2 st pr-LYX centrerade hörnstpl ex 100
2706 117var 5/5ö 2 märkesbilder 75
2707 118 prc stpl ex 50
2708 118 5/6ö prentr, hörnstpl ned vä -17 40
2709 118a,b 5/6Ö 2 st pr-LYX centrerade 4-block stpl 150
2710 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
2711 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
2712 119 5/12ö prakt centr, hörnstpl upp vä 60
2713 119a 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på vitt papper stpl STH 7-1-18 250
2714 119b 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på gulakt ppr papper stpl STH 7-1-18 250
2715 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
2716 120 10/20ö LYXcentr, hörnstpl upp vä 200
2717 120 10/ 20ö STH 10-2-18, PRAKT, svår 200
2718 120var 10/20ö 2 märkesbilder, hörnstpl ned vä 75
2719 121 10/24ö STH 26-2-18, PRAKT STPL 400
2720 121 10/24ö hörnstpl upp hö 5. A, PR-LYXcentr 250
2721 121 10/24ö STH 12-8-18, PRAKTS 250
2722 121 10/24ö absolut LYXcentr stpl ned vä 250
2723 122 10/30ö Pr-LYXcentr, STH 9-1-17 70
2724 122 10/30ö Pr-LYXcentr, hörnstpl upp vä 50
2725 123av 10/50ö variant URE, STH-18, F 1300 250
2726 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
2727 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
2728 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
2729 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
2730 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
2731 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
2732 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
2733 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
2734 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
2735 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
2736 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
2737 125var 10/5 kr hörnstpl ned hö, variant starkt blått streck i övre marginal 1000
2738 126-35 Landstorm III kpl stpl 4-BLOCK serie, VF 125
2739 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2740 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2741 126var 2 påtryck synliga , delar upptill, stpl 150
2742 136 GÖTEBORG 10-6-21, PRAKTs 90
2743 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
2744 136-38 Luftpost kpl stpl 2ö är cz med KPV 100
2745 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
2746 138 BJÖRNERÖD 18-5-21, LYX stpl 300
2747 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
2748 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
2749 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
2750 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
2751 138 DJURSHOLM 21-10-21, R 125
2752 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
2753 138 STH 12-1-21, PR 100
2754 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
2755 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
2756 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
2757 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN
2758 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
2759 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
2760 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 11-27, F 700 200
2761 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 7-11, F 700 150
2762 139b 3ö AGRG, PAR STH 14-4-28, F 1400 200
2763 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
2764 139bv 3ö AGRG ppr, retuch Higlett F 700+350 stpl 11-27, svår på agrag 250
2765 139var STH 15- 3Ö PAR 2 MÄRKESBILDER 110
2766 139var STH 15- 3Ö plåtskarv par 2 MÄRKESBILDER 100
2767 140Ab STH 21-12-20, PRS 50
2768 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och del av KPV, stpl -24, svårt vm F 7500 1400
2769 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och d KPV över hela märket,2st hörnstpl , svårt vm F 7500 700
2770 140Ccx Gbg 12-5-21, prs 150
2771 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
2772 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
2773 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
2774 140Ccx 5ö typ1 vm linjer, välc stpl -(2)0, fin perfekt tandning 100
2775 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
2776 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
2777 141 STH 27-7-22, PRS 75
2778 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
2779 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
2780 141bz MALMÖ 13-2-22, plåtskarfpar F 800 125
2781 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
2782 142Aa ÅNGBÅTS PSP No 77 24-5-1922, PRS, F 800 400
2783 142Abz GÖTEBORG 20-12-23, LYX 500
2784 142Abz PLK 9-9-28 , prakt vm KPV , F 400 200
2785 142Abz GBG 12-23 vm KPV , F 400 100
2786 142Abz stpl 9-8 , pr-lyxcentr vm KPV , F 400 80
2787 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
2788 142Abz maskinstpl upptill, välc tydl vm KPV 75
2789 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,PRS par F 800 125
2790 142bz F)ÅKER 9-5-23 F 400 90
2791 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,AB-PRS F 400 80
2792 142cc stpl ...RÅ 21-6-25, PRAKTCENTR F375 125
2793 142cc VÄST... 21-9, PR centrF375 90
2794 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
2795 142Ea GBG -11-24, nära PRAKT 500
2796 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
2797 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
2798 142Ea KARLSTAD 11-10-25 200
2799 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
2800 142Ecx KATRINEHOLM LBR 20-8-25, PRS 60
2801 142Ecxz stpl... VIS)LANDA 27-6-25, tydl KPV 60
2802 143a FLÄDIE 22-7-29, PAR PR-LYXS 60
2803 143Aa SKEBOKVARN 12-2-32, PRS PAR 50
2804 143Acc stpl 9-1-26, omv vm 50
2805 143Acz NORRKÖPING 11-10-27 5-strip omv vm sällsynt i 5-strip F 1375 2000
2806 143Acz NORRKÖPING 18-10-27 5-strip omv vm och KPV sällsynt i 5-strip F 13500 1500
2807 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 5-strip omv vm och KPV en ngt kt sällsynt i 5-strip F 13500 1100
2808 143Acz hörnstpl ned vä PKP 11-, perfekt tandning tydligt KPV F 2700 600
2809 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 par omv vm och KPV hlö ex praktstpl F 5400 500
2810 143Ad KUTTABODA 14-2-33, PRAKT, stpl 125 150
2811 143Ae 5ö B ppr stpl 24-12-23? välcentr F 1500 300
2812 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
2813 143Ca Lysekil 16-4-34, lyxs 200
2814 143Ca TOBO 2-3-36, pr-lyx 200
2815 143Cc Dala Järna 14-12-38, 60 60
2816 143Eb MULLSJÖ 25-5-33, PR-LYXS 125
2817 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
2818 143Eb sth 31-3-37, prs 50
2819 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
2820 144A ÅNGBÅTS PKXP No 167 11-11-21, klipp, stpl F 100 100
2821 144A MARINPOST 40 25-6-45, PR 100
2822 144A BASARRÖ12-6-23, PR-LYXS 60
2823 144A ÅNGBÅTS 151 11-7-24 50
2824 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
2825 144Acc FALKENBERG 17-12-24, LYXS PAR, F 480 150
2826 144Acx PR-LYXS KORKSTPL 125
2827 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
2828 144Acx MÅLSRYD 25-2-24, LYXS , plåtskarv hö 50
2829 144Acz STH 20-5-2(4) välcentr svårt vm 350
2830 144Acz streckstpl, praktcentr tydl KPV+/ 200
2831 144Acz ÖRE... 23-4-2... tydligt KPV F 1600 175
2832 144Avar stpl ... slöf 7-21, 2 märkesbilder sidled 100
2833 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
2834 144CBZ NORBERG 20-9-21, AB-PR, F 1500+ 375
2835 144CBZ ÖREBRO 22-12-21, PAR, F 3000 350
2836 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
2837 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
2838 144Ccx stpl ...ALA 24-6-25, , F 900+ 175
2839 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
2840 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
2841 144Ccx stpl ...29-7 , F 900+ 150
2842 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
2843 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
2844 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
2845 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
2846 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
2847 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer stpl -20, F 400 110
2848 144Ecx Stoc... -22 75
2849 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
2850 145A PR-LYXS KORKSTPL 150
2851 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
2852 145C KARLSKRONA 4-12-31, PR-LYX 200
2853 145C LIDINGÖ 5-1-34, PRS 75
2854 145C BÅSTAD 15-2-27, PRAKTEX 75
2855 145Ea 10ö violett t 13, rättv stpl 4- lbr, vackert 75
2856 145Ecx STH PFFS 7-4-30, lilla stpl , svag PRS 100
2857 145Ecx 10ö extra brett märke 75
2858 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
2859 145Ecxz stpl ... ORG 7, LBR 80
2860 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
2861 146Avar 10ö extra högt stpl 12.. 125
2862 146Cc SPERLINGSHOLM 16-4-36, PR, N HA 150
2863 146E AVESTA 6-9-39, rättv stpl 75
2864 147var ÖFVERLIDA 10-1-24, LYXS 90
2865 147var ÖFVERLIDA 28-4-23, 2 MÄRKESBILDER 75
2866 148A VÄRMLANDS NYSÄTER 14-12-22, PRS 100
2867 148Acx ÄNGELHOLM 2-11-27, AB-PR 120
2868 148Acxvar stpl STAD 27-2-24?,nära HEL plåtskarv SIFFRA 2 125
2869 148Acxz STH 27-11-22, PRS tydl vm , F 800 175
2870 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
2871 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
2872 148Avar NO)RDANTJÄL 20-1- 21 felperf i sidled 100
2873 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
2874 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
2875 148C Finnskoga Höljes 24-11-21,prs 100
2876 148C Malmköping 30-6-21, PR-LYXS 100
2877 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
2878 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
2879 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
2880 151Aa Stpl 22-12-20, agrg ultramarinktigt blå 150
2881 151Aa ULTRAMARINBLÅ 20Ö EN fACE stpl 2X-11-2X pr-lyx centr 150
2882 151Ac FREDROS 26-6-21, PRS 100
2883 151Ac FRINNARYD 3-5-20, PRS PAR 50
2884 151Ae 20ö blå otonat tryckvälc. F 1800 500
2885 151Avar mangen 15-4-21, prs 2 MÄRKESBILDER i sidled 150
2886 151Avar stpl 13 6 -21, 2 MÄRKESBILDER i höled 60
2887 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
2888 151Cbz HALMSTAD 13-10-21, PR , tydl kpv F500 250
2889 151Cbz VÄ... 7.12.21, pr-lyxcentr , tydl kpv F500 125
2890 152A NÖSUND 28-7-20,prakt- LYXs FDC stpl klipp 200
2891 152Acx 20ö G II A 5-strip 29-12-20, F 2000 300
2892 152Acx 20ö vm linjer PR-LYXcentr delstpl vä -20? 100
2893 152Acx KRISTINEHAMN 23-9-20 bra AB ex 100
2894 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
2895 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
2896 152Acxz streck stpl bra ex, vacker F2500 400
2897 152Acxz lätt stpl 5-21? bra ex, vacker F2500 275
2898 152Acxz rättv stpl 13-9. ngt kt men vacker F2500 250
2899 152C ROSFORS BRUK 21-5-21, BD/NB PRAKTS F 500 250
2900 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
2901 153 STRÖMSTAD 7-6-21, AB-PR 75
2902 153b GLANSHAMMAR 14-6-21, AB-PR svår 20ö G.Vasa 110
2903 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
2904 153c PLK 56 12-6-21, PR/ab 150
2905 153c KALMAR 14-6-21, RÄTTV STPL 125
2906 154 ÖSTRA KARUP 20-12-22, PRS VM KPV 125
2907 154 RÅNEÅ 28-7-21, PRS 100
2908 154b TROSA 14-9-21, PR-LYXS 150
2909 154bz SÖLVESBORG 21-7-21, AB-PRkpv mitt på 100
2910 154bz TRELLEBORG 20-5-22, omv , kpv mitt på 100
2911 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
2912 155 KARLSKRONA 13-1-22 100
2913 155a omv stpl 1-9 LYX centr 50
2914 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
2915 156 RIMBO 15-2-23, LYXS, A1 75
2916 156 VÄCKELSÅNG 14-5-23, PR-LYXS, A1 60
2917 156 HEDENSBERG 23-10-24, PRAKTEX, A1 50
2918 156 HÄSTVEDA 20-8-24, PRAKTEX, A1 50
2919 156 TOLLARP 27-7-24, PRAKTEX, A1 50
2920 156 MORA 30-3-25, PrAKT, A1 50
2921 156cx STÄLLDALEN 7-11-24, PR-LYXS 60
2922 156cx VRETSTORP 31-3-27, PRS 60
2923 156cxz ALINGSÅS 11-12-23, AB-PR 250
2924 156cxz ADRESS... HUSNUMMER, PRCENTR 175
2925 156cxz ALBY 28-3-25, AB-PRS kpv mitt på 150
2926 157 STAFFANSTORP 28-4-26 ,PR-LYX, A2 75
2927 157 DEJEFORS BRUK 2-9-26, PR-LYX, 60
2928 157 ALINGSÅS 28-3-27 , PR-LYX, A2 60
2929 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
2930 157 BÅNGBRO 2-9-23, LYXS, A1 50
2931 157 JÄFREBYN 10-4-26, PR-LYXS, A2, obet kt 50
2932 157 ÖRTOFTA 19-7-26 ,LYXS, A2 50
2933 157 HÄSTHOLMEN 5-6-26,LYXS, A1 40
2934 157 LJUNGBY 12-4-28, PR-LYXS, A1 40
2935 157 ALFVESTA 9-5-25, Prs, A2 35
2936 157 GBG 3-10-24, PRAKTEX, A1 30
2937 157 MOTALA VERKSTAD 26-10-25, Prs, A2 30
2938 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
2939 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
2940 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
2941 162cx STH 2-7-25, högt fint ex 200
2942 162var HUDIKSVALL 11-3, DRAGSPEL 100
2943 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
2944 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
2945 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
2946 165cxz MALUNG 9-11-24 75
2947 165cz hörn STPL 21-7 60
2948 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
2949 168bz stpl ... ÄNG -27 välc , 1kr vm KPV ,F 650 125
2950 168bz stpl 20-12-22, 1kr vm kpv tydligt 90
2951 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
2952 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
2953 169cxz MALUNG 13-11-24 ,110ö linje + kpv 100
2954 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
2955 175A 3 st med Finska stpl,ex BÅTSILUETT 100
2956 175Acx vackert ex stpl... 1 B 22-5- 1000
2957 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
2958 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
2959 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
2960 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
2961 179A pr STH 16 17-7-22 75
2962 179AfBZ FÄRJESTADEN 17-8-21, 3-strip F 1500 300
2963 179AfBZ Pr-lyxcentr stpl 21 100
2964 179AfBZ DREF 19/10 F 500 90
2965 179AgBZ Trollhättan 14-7 20ö vm KPV svåra nyansen, F 1500 300
2966 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
2967 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
2968 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
2969 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
2970 183a RAMSELE 21-5- 27 50
2971 184 FOLKESTA 26-4-37, PR 60
2972 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
2973 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
2974 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
2975 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
2976 187c BYXELKROK 8-12-38, PRS 50
2977 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
2978 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
2979 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
2980 189 ESKILSTUNA 31-7-30, PRS 125
2981 189 40ö typ1 LYXcentr stpl ex 50
2982 189a STH 9-2-25, rättv stpl 140
2983 189b TYP1 A2 PPR STPL -4-29 75
2984 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
2985 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
2986 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
2987 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2988 196 RIMBO 22-4-27, LYXS 100
2989 196 SJP 142 13-7-24, PRS 5ö 100
2990 196 LJUNGBY 6-8-24, PRAKT 60
2991 197 SJP 142 13-7-24, PRS 10ö 100
2992 197 STH 8-8-26, LYXS 60
2993 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
2994 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
2995 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
2996 197cx PKP 345 20-7-24 PRAKT stpl 130
2997 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
2998 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
2999 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
3000 197cx STH 24-8-24, hel rättvänd stpl 120
3001 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
3002 197cx DEGERSELET 5-8-24, PR-LYXS 2:a stpl 100
3003 197cx STH 26-8-24, PRAKTstpl 100
3004 197cxz OXELÖSUND 13-9-24, PRAKTEX, TYDLIGT KPV TVÄRS ÖVER MÄRKET 450
3005 197cxz STPL ... RÅSEN -24, pr-lyxcentr 400
3006 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
3007 197cxz STH 13-7-24, AB-PR maskinstpl, ovanligt fin tandning KPV mitt på 350
3008 197cxz STH PAK EXP 20-10 24?, KPV tvärs över 300
3009 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
3010 197cxz stpl gata och husnummer , perfekt KPV över hela märket F 1700 275
3011 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
3012 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
3013 198 FRA SVERIGE, PRS 100
3014 198 Ryssby 26-4-24, lyxs 100
3015 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
3016 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
3017 199 VÄSTERVIK 9-6-24, mittstpl par ovanligt 100
3018 199 SLITE 15-8-24, PRS 75
3019 199 BENGTSFORS 28-2-25, OMV PRAKTs 60
3020 199 VAXHOLM 22-10-24, PRS, 2:a stpl 60
3021 199 HUNNEBOSTRAND 14-8-24, PRS 50
3022 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
3023 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
3024 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
3025 200 JORDBERGA 16-10-24, PRS 100
3026 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
3027 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
3028 200 STH 16-8-24, PRS 25ö 100
3029 200 Gunnarskog 1-11-24, prs 100
3030 200 FLOBY 25-11-24, PRS 100
3031 200 ÖDÅKRA 24-1-26, PRAKTS 100
3032 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
3033 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
3034 200 ASKERSUND 11-8-24 60
3035 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
3036 201 STH 6-9-24, PRAKTEX 150
3037 201 FALKENBERG 17-2-26, LYXS 150
3038 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
3039 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
3040 201 GBG 8-12-24, PRAKT 100
3041 201 STRENGNÄS 20-1-25, PRAKTs 80
3042 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
3043 201 RÄVLANDA 4-8-24, PR 75
3044 201 NORRKÖPING 18-2-25, lätt prs 60
3045 201 STH 15-7-24, plåtskarv hö 50
3046 201,197,207 30ö STH 16-8-24 första dag flör UPU även prs 10ö, prs 80ö(kt) 125
3047 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
3048 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
3049 201b STH 22-9-24, OMV PRS 30Ö GRÖNBLÅ f 1300 300
3050 201b LIMHAMN 17-12-24, PRS GRÖNBLÅ 300
3051 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
3052 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
3053 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
3054 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
3055 202 JACOBSBERG 12-9-24, svag LYxplacerad stpl 100
3056 202 ESKILSTUNA 29-8-24, PRAKT 35ö 100
3057 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
3058 202 Björneröd 10-10- rättv stpl pr-lyxcentr 75
3059 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
3060 202 35ö hel praktplacerad stpl NORRKÖPING 30-6-25 60
3061 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
3062 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
3063 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
3064 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
3065 203 LUNDSBRUNN 7-10-24, LYXS 40ö 100
3066 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
3067 203 40ö bra stpl ex 85
3068 203 SIMEÅ 13-9-24 80
3069 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
3070 203 STH 8-4-25, hel rättv stpl 75
3071 203 OFVANÅKER 12-9-24, sidv stpl 75
3072 203 40ö stpl ... RUD 30-6-25 60
3073 204 STH 2-8-24, PRAKT 150
3074 204 SKILLINGARYD 3-3-25, PR-LYXS 45Ö 125
3075 204 STABBARPS GRUFVA 29-12-24, PRS 100
3076 204 SANDVIKEN 12-9-24, PRS 45ö 100
3077 204 ÖSTHAMMAR 22-12-24, sidv stpl 80
3078 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
3079 205 FRÄNSTA 5-12-24, PRS 50Ö 150
3080 205 Tenhult 29-8-24, pr-lyxs 150
3081 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
3082 205 FALUN 14-11-24, PRAKT 50ö 125
3083 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
3084 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
3085 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
3086 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
3087 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
3088 205 LINDESBERG 30-9-24, PRALKTS ,kt 100
3089 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
3090 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
3091 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
3092 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
3093 206 STH 17-8-24, PRAKT 60 Ö 300
3094 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
3095 206 STH 3-10-24, PRAKT 60ö 200
3096 206 60Ö stpl ...TFORS , VÄLCENTR 140
3097 206 SÄFSJÖ 15-8-24, PRS 60Ö 125
3098 206 ÖSTHAMMAR 14-12-24, AB sidvänd 125
3099 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
3100 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
3101 207 ÅNGE 8-1-25, hel sidvänd 200
3102 207 HÖGSBY 7-11-24, PRS 80Ö 125
3103 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
3104 207 HÖÖR 30-7-24, första månad 100
3105 207 MALMÖ 15-10-24, 80ö prs 100
3106 207 STH 8-6-26, PR-LYXS 100
3107 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
3108 207 SÄFFLE 16-8-24, AB 75
3109 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
3110 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
3111 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
3112 208 HVETLAND 17-7-24, AB-PR först månad 250
3113 208 TYRINGE 14-7-24, RS 11 DAG 250
3114 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
3115 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
3116 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
3117 208 GULDSMEDSHYTTAN 7-10-24,prs 200
3118 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
3119 208 JACOBSBERG 12-9-24, ktt LYXstpl 200
3120 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
3121 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
3122 208 STH 27-8-24, 1kr på klipp 150
3123 209 GBG 7-7-24, 3-DAG, PRAKTstpl 600
3124 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
3125 209 STH 27-8-24, 2kr på klipp 500
3126 209 2 kr, välc. stpl ex 490
3127 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
3128 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
3129 210 STH 4-7-24, PR-LYXex stpl första dagen 2500
3130 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
3131 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
3132 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
3133 210 BORÅS 28-11-24, mycket fin 5kr , mycket fin tandning och sidvänd stpl 1000
3134 210 VÄNERSBORG 16-10-24, fin 5 kr 750
3135 210 5KR STPL BRA EX 700
3136 211-225 UPU BRA STPL SERIE 5ö -5kr 1000
3137 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
3138 212cx JÖNKÖPING 2-10-24, PRAKT 200
3139 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
3140 212cx STH 6-9-24, AB 150
3141 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
3142 212cx JÖNKÖPING 6-9-24, AB-PR 150
3143 212cx JÖNKÖPING 17-9-24, lätt prs 130
3144 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
3145 212cx JÖNKÖPING 12-9-24, ab-pr 125
3146 212cx bra stpl ex, F 450 100
3147 212cx sth 3... 9 100
3148 212cx J)ÖNKÖPING 2-12-24, AB-PR 100
3149 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
3150 212cxz JÖNKÖPING 22-10-24, PRAKTstpl tydligt KPV 400
3151 212cxz 10ö perfekt KPV tvärs över, lätt stpl ...8-9, pr-lyxcentr. F 1800 300
3152 212cxz JÖNKÖPING 13-10-24, AB tydligt KPV 300
3153 212cxz MASKINSTPL, praktcentr tydligt KPV tvärsöver 300
3154 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
3155 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
3156 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
3157 214 BRUNFLO11-9-24, PRAKTS 110
3158 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
3159 214 STABBARPS GRUFVA 31-12-24 100
3160 214 SKÖNVIK 27-8-24, AB-PR 100
3161 214 UPPSALA 8-11-24, AB-PR 100
3162 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
3163 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
3164 214 bra stpl ex 75
3165 214 GBG 2-12-24 hel rättv 75
3166 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
3167 215 VIKARBYN 29-5-25, PR-LYXS 150
3168 215 LILJEHOLMEN 5-5-25, PR-LYXS 110
3169 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
3170 215 TIMMERSDALA 30-10-24, AB-PR 25ö 100
3171 215 ARVIKA 20-9-24, AB-PR 100
3172 215 ÅTVIDABERG 17-9-24 AB-PRS 90
3173 215 LJUSDAL 12-12 RÄTTV STPL 80
3174 215 EKSJÖ 5-9-2(4) RÄTTV STPL 75
3175 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
3176 216 prc. stpl ex 110
3177 216 JACOBSBERG 12-9-24, rättvänd stpl 100
3178 216 sunne 2-11-24, prs 100
3179 216 30ö lätt stpl 1 90
3180 216 STH 12-9-24, hel sidvänd 80
3181 216 Ronneby 3-10-24, fin 30ö 80
3182 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
3183 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
3184 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
3185 216avar MALMÖ 11-1-15, hel plåtskarvlinje 100
3186 216b MALMÖ 2-11-24, PRS 200
3187 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
3188 216b JÖNKÖPING 29-9-24, AB-PRS 150
3189 216b ERKEN 14-9-24 125
3190 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
3191 216b NORRKÖPING 12-9-24, AB-PRS 120
3192 216b STH 12-9-24, PRS 100
3193 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
3194 216b STH 14-10-24, grönblå 100
3195 216b STO... 16-10-24, AB-PRS 100
3196 217 sidv Leksand 26-9-24 200
3197 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
3198 217 STH 13-11-24, AB-PRAKT 110
3199 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
3200 217 BORRBY 15-9-24, PRS 100
3201 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
3202 218 STH 19-10-25, PRS 100
3203 218 GBG 8-9-24, PRS 100
3204 218 40ö fint ex stpl 3-11-24 90
3205 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
3206 219 STH Kongress 24-8-24 9 dag, AB-PRS 100
3207 220 STH 26-11-25, LYXs 50ö UPU 300
3208 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
3209 220 VÄSTERÅS 18-12-24, AB 150
3210 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
3211 220 ORSA 29-10-24, fin stpl , LYX centr 50ö 125
3212 220 DJURSHOLM 15-1-25, PRS 50ö 125
3213 220 ESKILSTUNA 9-12-24, AB 100
3214 221 60ö bra stpl ex 250
3215 221 ÖRNSKÖLDSVIK 28-12-24, lätt rv stpl 200
3216 221 ÅSTORP 16-10-24, sidvänd fin stpl, 60ö 175
3217 221 STH 4-12-24, fin 60ö 175
3218 221 GÖTENE 15-9-24, PRS 2: a stpl 175
3219 221 JACOBSBERG 12-9-24, PRAKT stpl 150
3220 221 STH Congres 16-8-24, FDC stpl klipp 125
3221 222 HALMSTAD 9-12-24, AB-PR 100
3222 222 stpl -27 hörnstpl prakt centr 75
3223 223 JACOBSBERG 12-9-24, LYXstpl 400
3224 223 Borgvattnet 28-8-24, prakt FÖRSTA MÅNAD 400
3225 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
3226 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
3227 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
3228 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
3229 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
3230 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
3231 223 LIT 13-12-24, hel sidvänd stpl 225
3232 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
3233 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
3234 223 STH 18-11-24, lyxcentr 1kr 200
3235 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
3236 223 LY(SEKI)L 18-10-27 175
3237 223 STH 19-8-24, 1kr på klipp 4 DAG 175
3238 224 STH 20-8-24, par 2kr på klipp 5 DAG 300
3239 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
3240 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
3241 224 stpl ...HOLM 5-29 , 2KR plåtskarv ned 160
3242 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
3243 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
3244 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
3245 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
3246 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
3247 225 5KR STPL BRA EX 550
3248 225 STH 27-9-24, mkt fin 5 kr 550
3249 225 5 kr UPU hörn stpl vä BOR.. 6 550
3250 225 UPPSALA 3-3-25, 5KR fint AB ex 500
3251 225 5 kr UPU hörn stpl upp hö, fin 5kr 500
3252 225 STH 27-8-24, 5kr på klipp 12 DAG 500
3253 225 JACOBSBERG 12-9-24, svag omv stpl 450

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

3254 226 STH 17-8-28 PRAKT 5ö 60
3255 227 GBG 19-8-28, PRAKT 10ö 75
3256 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
3257 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
3258 229 MALMÖ 6-9-32, PR-LYXS 75
3259 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
3260 233a STH 14-11-33, PRstpl 10-block med postfrisk gummering 350
3261 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
3262 233a STH 14-11-33, PR-AB stpl 4-block 200
3263 233a MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
3264 233a MORA 25-5-35, PRAKT 100
3265 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
3266 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
3267 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
3268 233a STH 11-12-34, SIDV VACKER 50
3269 233a STH 27-8-37, AB-PRS 50
3270 233b STH 20-8-41, PR sidv stpl 10-block,ällsynt stpl enhet 500
3271 233b 4-block Borås 14-5-40 300
3272 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
3273 233b STH 31-10-39, PRS 4-BLOCK 200
3274 233b STH 4 1-2-40, PR-LYXS MITTstpl 4-block 200
3275 233b GBG 29-11-39, PR-AB stpl 4-block 200
3276 235A Ystad 16-11-32, pr-lyxex 60
3277 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
3278 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
3279 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
3280 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
3281 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
3282 238 sth 13-1-34, på klipp 100
3283 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
3284 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
3285 239C SUNNE 13-1-34, PR-LYXS 75
3286 239C STRÄNGNÄS 31-3-34, PRS, svår 55
3287 239C 5-5-34 Varnums.. 50
3288 239C STRÄNGNÄS 2-6-34, PRS, svår att få vacker 50
3289 239E STH PFFS 12-12-33, LYXS , svår 200
3290 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
3291 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
3292 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
3293 240API FLAGGSTÅNG, stpl A... 6 F 500 100
3294 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
3295 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
3296 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
3297 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
3298 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
3299 248APII Sth 2-4-36, VIT HOV i mitten av 3-strip 100
3300 248APII ÖSMO 3-6-36, PR-LYXS, VIT HOV 75
3301 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
3302 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
3303 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
3304 249 UMEÅ 5-8-36, PR-LYX 75
3305 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
3306 249 VAXHOLM 23-6-36, PR-LYXS, hel plåtskarv hö 60
3307 249 NORRLIMSTA 23-6-36, PRS 60
3308 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
3309 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
3310 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
3311 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
3312 254 HASSLERÖR 8-5-37, PR-LYX 40ö 75
3313 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
3314 255 VÄRMLANDS NYSÄTER 26-10-36, PR-LYX 100
3315 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
3316 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
3317 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
3318 258 5-strip,en rv. st. på varje märke Borås 17-1-39 200
3319 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
3320 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
3321 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
3322 258 STH BROMMA AERODROM 23-5-36, PRAKT FDC stpl 100
3323 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
3324 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
3325 259BC MALMÖ 9-X-38 140
3326 259BC HASSLARP 27-10-38, AB-PR 125
3327 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
3328 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
3329 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
3330 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
3331 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
3332 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
3333 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
3334 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
3335 261BC PKXP 12-9-38, lätt mittstpl 100
3336 261C OSKARSTRÖM 12-3-38, PR-LYX 100
3337 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
3338 261CB NORA 13-9-38 100
3339 262B FKMB SLITE ROMAKLOSTER 18-10-38 60
3340 262CB KINSTABY 16-6-38, AB-PRS 150
3341 262CB MALMÖ 24-11-38, bra AB 125
3342 262CB STPL -39 110
3343 262CB ROMAN... 13.. 100
3344 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
3345 266BC ORNÖ 20-7-39, LYX 300
3346 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
3347 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
3348 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
3349 266BC,CB 2 bra stpl par 150
3350 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
3351 266CB OXELÖSUND 30-6-3-38, fint 4-block 150
3352 266CB UPPSALA 17-3-39, PRAKT 140
3353 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
3354 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
3355 266CB STH 20-8-(38) 100
3356 266CB BRA STPL PAR 95
3357 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
3358 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
3359 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
3360 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
3361 267BC ANDERSTORP 10-4-39, AB-PR 150
3362 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
3363 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
3364 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
3365 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
3366 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
3367 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
3368 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
3369 269B2 VÄSTERÅS 16-10-39, PRAKT F 650+pr 250
3370 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
3371 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
3372 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
3373 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
3374 269CB Hemfjäll 12-1-40, PRAKT klipp 450
3375 271C RONNEBY LBR 30-4-48, PR-LYX 60
3376 272 UXBRIDGE MIDDX. 8 JLY 1949, PRS PAR , ENGELSK UNIK stpl på svenskt märke 300
3377 273BC BRA STPL PAR 550
3378 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
3379 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
3380 273CB1 vackert par STH 700
3381 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
3382 273CB1 STH 17-1-40 LYX marginal 400
3383 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
3384 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
3385 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
3386 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
3387 276A IMFORSMO 21-5-46, LYXS KLIPP 100
3388 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
3389 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
3390 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
3391 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
3392 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
3393 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
3394 277 RÖNNINGE 31-7-46, LYXS 100
3395 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
3396 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
3397 281 RÖFORS 24-8-51, PR-LYXS 90
3398 281 RESELE KYRKBY 8-5-50, PR-LYX 60
3399 284 ÖVERTORNEÅ 25-10-5, PR-LYXS 75
3400 285 GBG 1-3-50, PRAKT 55ö 50
3401 289 UPPSALA 1 10-3-55, PR 75ö svår 100
3402 298 YSTAD 17-5-49 40
3403 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
3404 304 GENARP A 17-7-53, 170ö LYX 100
3405 307 VARA 28-5-68, PR 60
3406 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
3407 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
3408 318B1 MALMÖ CST 5-2-40, LYXS 100
3409 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
3410 318BC Flen 20-7-39 125
3411 318BC STH 4-3-39, RÄTTV LÄTT STPL AB-PR 120
3412 318bc,cb båda en stpl centralt 140
3413 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
3414 318CB LIT 18-10-39, PR-LYXS 200
3415 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
3416 318CB MALMÖ 29-3-39, AB-PR 4-BLOCK 150
3417 318CB PKP 198 19-1-40, AB-PR 120
3418 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
3419 318CB Göteborg 8-10-40 100
3420 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
3421 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
3422 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
3423 320B1 BINGSJÖ 6-2-41, PRAKT 125
3424 320B1 MÖLNDAL 12-7-39, PRAKT 100
3425 320B1 JÄR?FLOTTA 21-2-40 vacker 60
3426 320B1 stpl ... ÄNG 17-11-39, bred marg 50
3427 320B1,B2 10Ö STPL KR, 19-7-20, 2 FINA EX 60
3428 320B2 SUNDSVALL 22-7-39, hel sidv stpl 70
3429 320B2 STH 1 rättv stpl 55
3430 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
3431 320BC BRA STPL PAR 550
3432 320BC GBG 24-11-40 550
3433 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
3434 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
3435 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
3436 320BC LYX marginal, STH 400
3437 320BC KARLSTAD, PR KLIPP 26-2-40 350
3438 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
3439 320BC STH 30-1-40, ab-prs klipp, lyx marg 300
3440 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
3441 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
3442 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
3443 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
3444 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
3445 320CB bra 10ö par ...OGABY 4-6-40 500
3446 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
3447 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
3448 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
3449 320CB del FDC stl 1939, SUPERLYXMARGINAL 450
3450 320CB stpl par , en stpl 400
3451 320CB 10Ö BERZELIUS, lätt rättvänd maskinstpl STH 22-6-40 400
3452 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
3453 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
3454 320CB STH 3-11-39, fint par 350
3455 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
3456 320CB HJÄRNARP 7-2-40, ab-prs klipp 300
3457 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
3458 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
3459 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
3460 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
3461 321BB en lätt stpl F 275 75
3462 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
3463 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
3464 321BC lätt stpl 13-9- 100
3465 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
3466 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
3467 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
3468 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
3469 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
3470 321CB PKP 28-8-40, PR 125
3471 321CB FALUN 17-6-39, pr 125
3472 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
3473 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
3474 323 Broakulla 20-2-40 50
3475 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
3476 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
3477 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
3478 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
3479 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
3480 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
3481 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
3482 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
3483 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
3484 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
3485 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
3486 324CB STO... 28-9-40 200
3487 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
3488 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
3489 324CB PKP 290 24-3-40, PRS, 2:a stpl 175
3490 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
3491 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
3492 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
3493 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
3494 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
3495 326B1 ÅRE 17-9-40, LYX 100
3496 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
3497 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
3498 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
3499 327 ULRICEHAMN 5-1-42, PR 50ö Sergel 75
3500 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
3501 331 SNAVLUNDA 19-1-42, PR-LYX 60
3502 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
3503 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
3504 332BC GÄVLE 1 5-12-49, praktpar 400
3505 332BC Perfekt tandat par mittstpl uppåt S... F 350
3506 332BC STH Tull. 16-9-48, mittstpl bra par 350
3507 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
3508 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
3509 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
3510 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
3511 332BC STH BAN mittstpl ned 275
3512 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
3513 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
3514 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
3515 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
3516 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
3517 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
3518 332CB STH 24-10-46, LYX marginal 160
3519 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
3520 333B2 PKP 120 6-2-42, PR-LYX 100
3521 333B2 PKP 27-3-45, PR-LYX 70
3522 333BB TORSÅNG 27-11-41, LYX 100
3523 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
3524 335A pr Heberg 11-2-42 50
3525 335BB INSJÖN 24-9-42, PRAKTEX 125
3526 335BB KUSTFLOTTAN 22-5-42, sidvänd 100
3527 335BB HAJOM 7-7-42,ab-prs 100
3528 335BB STORVIK 13-4-42, VACKER SIDV 50
3529 336 TÄRNABY 13-12-41, PR 125
3530 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
3531 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
3532 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
3533 336 SKÖVDE D 2-11-44 , PRAKT 75
3534 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
3535 336 HEDEKAS 13-11-41, AB-PR 70
3536 336 POSTANS)TALTEN (1)170 11 -44 50
3537 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
3538 337C STOCKHOLM 21-2-47, PR 60
3539 338 20Ö klipp BORE E 100
3540 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
3541 340A3 SKAGERSBRUNN 18-7-42, AB-PR 60
3542 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
3543 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
3544 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
3545 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
3546 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
3547 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
3548 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
3549 344BB stpl...OLM -43 100
3550 347A GOTLANDS TOFTA 2-6-45, LYXS 100
3551 354BB RUNSTEN 22-10-44, pr-lyxs 100
3552 358A HULTSFRED 26-4-45, -YXS 60
3553 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
3554 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
3555 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
3556 375 LÖRSTRAND 3-11-47, PR-LYX 75
3557 379A STH 24-11-48, pr 40
3558 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
3559 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
3560 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
3561 406DD2 LINKÖPING 31-5-61 rättvänd 50
3562 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
3563 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
3564 416DD1 GÄLLIVARE 12-6-60, AB-PR 75
3565 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
3566 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
3567 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
3568 418A ÅLED 20-3-61, LYX 15ö 60
3569 420A ÅLED 9-5-66, LYX 25Ö BRUN 50
3570 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
3571 428A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 40 ö 100
3572 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
3573 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
3574 429BB ESLÖV 24-12-67, PR-LYX 45ö orange 30
3575 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
3576 433B2 Örkelljunga 3-11-69 50
3577 437A GBG 3 L 13-1-72, PR, 85ö 35
3578 445 OLSFORS 23-7-53, LYX 10ö 100
3579 460 GLOMMETRÄSK 9-4-56, LYX 60ö 90
3580 462 Norsholm 14-6-63 50
3581 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
3582 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
3583 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
3584 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
3585 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
3586 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
3587 471-75 STOCKHOLMIA 1-7-1955, stpl 9-block serie, slät och fin FDC STPL . 900
3588 472 STH p.f.a. 21-1-75, lyxs 100
3589 473 STH p.f.a. 21-1-75, PRAKTstpl 50
3590 473 STH 21-1-75, PRAKTstpl 50
3591 492B2 GÖTEBORG G 18-2-61, PR-LYX 60
3592 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
3593 506 PR GBG 2-6-60 50
3594 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
3595 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
3596 520 pr Boxholm 8-4-61 60
3597 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
3598 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
3599 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
3600 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
3601 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
3602 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
3603 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
3604 594B2 SKEE 10-12-66, LYX 100
3605 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
3606 631vm 3ö omvänt vm stpl ...TAD 12... 75
3607 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
3608 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
3609 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
3610 657-62 6st VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 200
3611 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
3612 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
3613 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
3614 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
3615 666BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3616 668B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3617 669B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 40
3618 670BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3619 671BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3620 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
3621 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
3622 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
3623 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
3624 684 GBG 1-10-71, lyx 35
3625 694 GBG 3 6-11-71, PR-LYX 70ö 35
3626 695 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3627 696 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3628 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
3629 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
3630 699 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3631 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
3632 705 PARTILLE 25-10-71, ab-PRAKT 25
3633 705SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3634 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
3635 707SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3636 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
3637 712BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3638 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
3639 715BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3640 716A GBG 25-10-72, LYX 250
3641 716a Sjöbo 6-6-72, pr-lyx 45ö Nobel 60
3642 717B2 LOMMA 8-6-72, LYX 80
3643 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
3644 728A2 SALTSJÖBADEN 30-8-71, PR-LYX 55 ö 40
3645 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
3646 737 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
3647 740BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3648 741BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3649 742BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3650 743BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3651 743BB GBG 3 L 19-11-71, LYX, 65ö 50
3652 744BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3653 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
3654 754BB GBG 38 3-3-72, PR 55ö 40
3655 771 SIBBHULT 7-6-72, LYX 90
3656 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
3657 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
3658 787 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
3659 790SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
3660 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
3661 824SX2 SÖDERTÄLJE 30-7-74, PR 75
3662 914BB ÄNGELHOLM 31-10-76, PR-LYX 55ö 50
3663 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
3664 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
3665 931 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
3666 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
3667 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
3668 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
3669 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
3670 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
3671 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
3672 981 STORMSJÖ 30-9-80, LYX 85Ö 100
3673 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
3674 982 AUKTSJAUR 31-6-80, LYX 1KR 100
3675 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
3676 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
3677 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
3678 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
3679 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
3680 1098 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 1,70 50
3681 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
3682 1112 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 2,5kr 40
3683 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
3684 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3685 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
3686 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3687 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
3688 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
3689 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25
3690 1787 ÄLVSJÖ 29-03 -63?, OMV 9? 100TJÄNSTE

3691 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
3692 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
3693 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
3694 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
3695 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
3696 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
3697 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
3698 1e UMEÅ 16-9-80, AB-PR 100
3699 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
3700 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
3701 2b STH 27-8-81, PR-LYXS 200
3702 2b LJUNG 7-2-80, PRAKTEX klipp 200
3703 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
3704 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
3705 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
3706 2c WISBY 12-8-83, PRS 125
3707 3 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3708 3b STH 8-6-76, PRS 175
3709 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
3710 3c STH 12-12-79, AB-PR 100
3711 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
3712 3d Malmö 8-12-84, AB 100
3713 3d BOARP 6-1-85 100
3714 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
3715 3d NORRTELJE 18-11-84, PRAKTs, lvht 100
3716 3d KARLSTAD 17-9-81, sidv vacker 90
3717 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
3718 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
3719 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
3720 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
3721 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
3722 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
3723 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
3724 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
3725 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
3726 4c MARIESTAD 13-2-77, LYXS liten tunn fl 200
3727 4d BORREBY 29-9-75, LYXS kht L SK,F600 300
3728 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
3729 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
3730 4d HEDEM(ORA) 17-6 Blå stpl 110
3731 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
3732 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
3733 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
3734 4e STIBY 27-2-78, AB 125
3735 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
3736 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
3737 4f STH C. 30-12-81, PR-LYXS 6ö 150
3738 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
3739 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
3740 4g ENKÖPING 11-10-82, PR-LYXex 400
3741 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
3742 4v2 stpl ,Kartongppr,F450 100
3743 5 KRISTINEBERG 27-7-77, LYXS 200
3744 5 DANDERYD 24-3-77,LYXS, def övre vä hörn 12ö, svår stpl F 1000 150
3745 5 DANDERYD 24-3-77,def Klippt 12ö, svår stpl F 1000 125
3746 5 Jäderön 15-7-82, lyxs 100
3747 5 VEST-TIBBLE 12-11-78, stpl B U F 100 50
3748 5a UDDEVALLA 2-1-74, PR-LYXS 2:DAG , fåtal tidigare kända 500
3749 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
3750 5b LULEÅ 3-11-74, PRAKT 100
3751 5c GROLANDA 4-4-76, stpl 75 75
3752 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
3753 5c1, var KULLTORP 25-10-77PRS, var rambrott 100
3754 5dv4 KARLSTAD 12-10- 79, Ab, 2 stukade hörn 75
3755 5e SKELLEFTEÅ 7-2-81, PRAKT 100
3756 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
3757 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
3758 5ev5 TNABERGSHAMMAR 27-11-78, PRS spegeltryck, stark hyssning iövre ram 175
3759 5v5 KÖPING 28-9-80, LYXS 200
3760 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
3761 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
3762 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
3763 6a ALINGSÅS 20-3-74, PRS, 2stpl till, F850 120
3764 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
3765 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
3766 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
3767 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
3768 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
3769 6b STABY 19-1-84, sidv. 20ö, 3,3,3 150
3770 6b KA)RLSKRONA 13-12-77, AB 3,3,3 125
3771 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
3772 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
3773 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
3774 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
3775 6dv2 LANDSKRONA 3-7-83, AB-PRS, kartongpapper 150
3776 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
3777 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
3778 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
3779 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
3780 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
3781 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
3782 6e Hernösand 200
3783 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
3784 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
3785 6e WESTERÅS 31-5-83, AB-PR stpl 150
3786 6e SÄFSJÖ 7-9-83, sidv. pr-lyxcentr. 20ö 125
3787 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
3788 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
3789 7 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3790 7 STH 13-4-77, PRS 90
3791 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
3792 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
3793 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
3794 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
3795 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
3796 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
3797 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
3798 7c JÖNKÖPING 13-9-80, LYXS, pr-lyxex 300
3799 7c LINKÖPING 18-5-81, PR-LYX 250
3800 7c MALMÖ 21-4-75, PRS 100
3801 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
3802 7d2 LJUNGBY 16-11-80, 24öre tjänste t 14 kht citrongul signerad O.P. 7d2. Stjärnmärkt i Facit 2020. 4000
3803 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
3804 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
3805 7e CARLSKRONA 28-10-76, omv prs 75
3806 7e BORLÄNGE 17-6-78, sidb ab 3,3,3 75
3807 7e EKSHÄRAD 1-2-79, omv prs 60
3808 7e STH 11-7-78 AB 50
3809 7f ÖSTHAMMAR 3-2-80, PRS 75
3810 7g ENKÖPING 10-5-85, PR-LYXS 150
3811 8 Nämndö 8-4-82, ab-prs STPL 100 100
3812 8a N....A 24-11-74 90
3813 8bv2 KLIPPAN 23-10-79, LYXS tjckt Kartong papper, kuriosa centrering 150
3814 8d KRISTIANSTAD 20-5-79, PRS, intesivt svart 100
3815 8d STH 19-3-80,3,3,3 AB 90
3816 8d HÄR... x3-8-83 75
3817 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
3818 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
3819 8e KARLSKRONA 17-2-81, LYXS 250
3820 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
3821 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
3822 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
3823 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
3824 8ev2 MARIESTAD 22-12-79, PRS, EXTREMT TJOCKT KARTONGPAPPER, RARITET 400
3825 8fv2 KALMAR 18-2-79, kartongppr 100
3826 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
3827 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
3828 9a BORÅS 10-5-74, OMV PR-LYXS 250
3829 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
3830 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
3831 9b Höör 4-9-79 400
3832 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
3833 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
3834 9c STH C. 6-9-80, AB 200
3835 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
3836 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
3837 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
3838 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
3839 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
3840 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
3841 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
3842 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
3843 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
3844 10f KALMAR 13-1-80, AB 3,3,3 100
3845 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
3846 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
3847 11 2ö 17-block prs HVETLANDA 10-9-13 300
3848 11 SKÖLLERSTA 19-8-97, PR-LYX 150
3849 11 6-BL STH utst 1897 100
3850 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
3851 12 JÖNKÖPING RULLSTPL 23-1-97 typ 2 sidvänd Lyx avtryck 100
3852 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
3853 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
3854 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
3855 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
3856 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
3857 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
3858 13Av2 HARG 14-1-89, PR, skadat E i SV. 150
3859 13Av3 TORSBY 4-4-89, PRS, STARKT SPEGELTRYCK 250
3860 13Av3 HARG 16-1-91, lång stapel på A 90
3861 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
3862 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
3863 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
3864 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
3865 13B STHLM.1 .TJ BRE. 1-4-10, PR-LYXS 50
3866 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
3867 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
3868 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
3869 14 LANDA 4-8-89, PRAKT, stpl 75 75
3870 14 STH RG. 28-6-93, PR-LYXS 50
3871 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
3872 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
3873 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
3874 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
3875 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
3876 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
3877 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
3878 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
3879 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
3880 14v3 Svenljunga 12-4-87, starkt spegeltryck 250
3881 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
3882 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
3883 15b LIDKÖPING 5-11-95, AB-PRAKTex 200
3884 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
3885 15b GBG 25-9-83, AB 120
3886 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
3887 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
3888 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
3889 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
3890 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
3891 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
3892 15c WENERSBORG 8-9-84, AB-PR 125
3893 16A RÖSTÅNGA 35-87, LYX 200
3894 16A MÖRKÖ 28-11-89, LYXS 100
3895 16A Elghult 8-11-90, lyxs 100
3896 16A RÖ 27-4-88, BLÅ PR-LYXS 100
3897 16A HASSLERÖR 6-1-91, stpl 100 75
3898 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
3899 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
3900 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
3901 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
3902 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
3903 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
3904 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
3905 16Av3 LEKSAND 21-4-87, prs, starkt spegeltryck 200
3906 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
3907 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
3908 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
3909 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
3910 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
3911 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
3912 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
3913 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
3914 16B VALSJÖ 18-11-1906, LYXs, pr-lyxex 125
3915 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
3916 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
3917 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
3918 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
3919 16B KARLBERG 12-11-1904, LYXS 100
3920 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
3921 16B DANDERYD 10-5-1902, LYXS 75
3922 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
3923 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
3924 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
3925 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
3926 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
3927 17 Stora Mellösa 28-7-84, pr-lyxs 100
3928 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
3929 17b OCKELBO 21-8-84, AB-PR 75
3930 17c MARIEHOLM 15-3-84, PRS 100
3931 17c DANDERYD 26-9-83, LYXS, kt, stpl 150 100
3932 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
3933 17v4 sth 20-9-93,extremt starkt spegeltryck 300
3934 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
3935 18v3 ÅSELE 12-11-87, PRS, 20ö röd, starkt spegeltryck 200
3936 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
3937 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
3938 19 KARLBERG 16-7-1904, LYXS 100
3939 19 STH 3-11-11, C 2 RBT, lyxs 100
3940 19 FURUSUND 6-6-12, PR-LYX 100
3941 19 ÖSTHAMMAR 15-10-00, PR-LYX 100
3942 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
3943 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
3944 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
3945 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
3946 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
3947 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
3948 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
3949 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
3950 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
3951 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
3952 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
3953 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
3954 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
3955 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
3956 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
3957 20b LINDESBERG 7-8-83, PRS 100
3958 20b STH 20-3-,vackert ex 60
3959 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
3960 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
3961 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
3962 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
3963 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
3964 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
3965 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
3966 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
3967 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
3968 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
3969 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
3970 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
3971 20v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
3972 20V4 24Ö SPEGELTRYCKsth -83 200
3973 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
3974 21 SVARTSJÖ 19-5-92, PR-LYX 150
3975 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
3976 21 FITTJA 6-8-1900, PR-LYX 100
3977 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
3978 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
3979 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
3980 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
3981 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
3982 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
3983 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
3984 22A OINLÖST 100
3985 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
3986 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
3987 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
3988 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
3989 22Ac STH 7-5-86, hel sidv LYXcentr 75
3990 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
3991 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
3992 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
3993 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
3994 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
3995 22Ae VEST-TIBBLE 25-3-90, AB-PR, B U 100 100
3996 22Ae RÄTANSBYN 29-4-92, sidvänd 75
3997 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
3998 22Af STABY 29-1-89, PRS 100
3999 22Ag SÖDERHAMN 23-8-92, stpl 6-block 50ö röd . Finns bara 1 större block. Mycket sällsynt 1500
4000 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
4001 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
4002 22Ag VIKSTA 11-9-91, PRAKT 200
4003 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
4004 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
4005 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
4006 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
4007 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
4008 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
4009 22B FALUN 15-12-92, vacker typ 2 300
4010 22B ÖRBYHUS 14-12-94, AB3,3,3 300
4011 23 GISTAD 17-11-00, LYX 250
4012 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 11-11-96 typ 2 sidvänd pr-Lyx avtryck 125
4013 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
4014 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
4015 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
4016 23b WREDSTORP 11-10-99, pr- LYXs 75
4017 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
4018 24B LÖSEN ÖRE 75
4019 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
4020 25 UMEÅ 13-3-90 PR-LYXS 150
4021 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
4022 25 WEXIÖ 10-1-90, PRS 100
4023 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
4024 25a HERNÖSAND 20-1-90, LYXS 150
4025 25a,b,c 10/12ö 3 olikan nyanser 125
4026 25av4 KRISTINEHAMN 20-12-89, PRS 125
4027 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
4028 25bv4 blå hörnstpl i= prickar 100
4029 25c LINKÖPING 17-5-91, PRS 100
4030 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
4031 29 KALMAR 27-5-12, PR-LYXs 4ö 60
4032 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
4033 31vm 8ö omv krona, STOCK... 30-x-x 90
4034 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
4035 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
4036 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
4037 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
4038 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
4039 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
4040 36 KARLSTAD 15-3-12, PR-LYX 50
4041 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
4042 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
4043 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
4044 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
4045 39 LUDVIKA 22-8-17, PRAKT-LYX 200
4046 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
4047 39 MARIESTAD 3-10-18, vacker 5 kr 100
4048 39 LÖSEN ÖRE PRAKTEX 75
4049 40cz 1Ö TYDL kpv, HÖRNSTPL UPP HP 50
4050 41 SKÖFDE LBR 20-90-18, LYXS 100
4051 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
4052 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
4053 43cxz UMEÅ 14-2-17, prs, F 300++ 200
4054 43cxz UMEÅ x-10-15 tydl kpv, 4ö, F 300++ 90
4055 44 VÄRMLANDS BJÖRNEBORG 18-1-19 150
4056 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
4057 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
4058 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
4059 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
4060 44 STH 1 26-6-40 4 TUR, PRS 50
4061 45cz VIKARBYN 28-8-18, AB-prakts7ö 75
4062 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
4063 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
4064 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
4065 46 8ö vm linjer, stpl 29- 100
4066 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
4067 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
4068 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
4069 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
4070 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
4071 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
4072 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
4073 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
4074 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
4075 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
4076 51cc VÄXJÖ 29-11-17, LYX EX 150
4077 51cx NYKÖPING 22-5-16, omv vm, PRS 300
4078 51cx RÖNNINGE 6-3-18,omv vm, AB- PR,500 200
4079 51cx 25ö stpl ... D 4.. praktc.,omv vm, PR,500 125
4080 51cxz SÖD)ERTÄLJE 1-8-11, AB-PR omv linjer + tydligt KPV, F 1500, svår i denna kvalitetet 750
4081 51cz VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXex 100
4082 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
4083 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
4084 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
4085 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 10-LBR, F 750 225
4086 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 27-2?, F 750 200
4087 52cz NYKÖPING 9-9-19, LYXS 50
4088 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
4089 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
4090 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
4091 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
4092 54 STH AFG 10-4-18, PR 75
4093 54 VÄSTERÅS 8-4-18, PRS, 50Ö 50


LÖSEN
4094 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
4095 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
4096 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
4097 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
4098 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
4099 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
4100 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
4101 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
4102 2bvar HUDIKSVALL 14-3, extremt snedc 125
4103 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
4104 3 RUTE 30-4-81, 5ö LYXs 400
4105 3 par RÖK 23-12-78 300
4106 3 5ö lösen felpef margilnalex stpl 90
4107 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
4108 3bvar FÄRILA 19-5-78, extremt snedc 125
4109 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
4110 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
4111 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
4112 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
4113 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
4114 5 RESVILLE 13-4-80, PRS, vit fläck 100
4115 5 STH ANK A 29-7-74, sidvänd 60
4116 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
4117 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
4118 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
4119 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
4120 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
4121 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
4122 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
4123 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
4124 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
4125 6 lätt hörn stpl ex 100
4126 6 20ö med wärde stpl 100
4127 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
4128 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
4129 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
4130 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
4131 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
4132 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
4133 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
4134 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
4135 6b 20ö prc, hörnstpl 95
4136 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
4137 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
4138 7a 24ö rödviolett, LYX cent. hörn stpl upp vä 600
4139 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
4140 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
4141 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
4142 7avar 24ö rödviolett 2 märkesbilder ...VEKE ? , 17-2-77 nyans F 3000 300
4143 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
4144 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
4145 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
4146 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
4147 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
4148 8 SKYTTS HVELLINGE 30-8-78, sidvänd fin, 3,3,3, stpl M SK 250 200
4149 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
4150 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
4151 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
4152 8b WATTHOLMA 16-2-82, PRcentr, sidv stpl 125
4153 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
4154 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
4155 8b1 FÄRILA 5-10-77, AB 3,3,3 90
4156 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
4157 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
4158 8c MALMÖ PAKET 14-9-77, PRS 100
4159 9 OINLÖST i blå färg 125
4160 9 50ö praktcentr stpl upp hö 75
4161 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
4162 9b FÄRILA 22-10-77 125
4163 9c ÅTVIDABERG 12-7-78, PRAKTS 300
4164 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
4165 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
4166 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
4167 10 STH PAKET 2 9-4, pr-lyxc 150
4168 10a välc. stpl -74 150
4169 10a MALMÖ 17-11-75 150
4170 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
4171 10b STH pak 8-1-77 200
4172 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
4173 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
4174 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
4175 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
4176 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
4177 10b N)ÄSVI... 25, prc fint ex 110
4178 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
4179 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
4180 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
4181 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
4182 10c 1 KR LYX CENTR ...RSUND 8-X-77 150
4183 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
4184 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
4185 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
4186 11 T-stpl rund ram 100
4187 11 KINNA 14-4-89, PRAKT 100
4188 11a2 STRÖMSTAD 7-2-89, LYX men tunn 250
4189 13f VARBERG 8-6-90, LYXS 200
4190 13g MULLSJÖ 21-12-93, LYXS 250
4191 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
4192 13g T stpl 200
4193 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
4194 14d KÅRSTA 14-2-87, BLÅ stpl 100
4195 14e GBG PAK EXP 27-4-85, LYXS 200
4196 14e FINNERÖDJA 15-3-89, AB-PR 75
4197 14f RÅNÄS 17-9-89, PRS 100
4198 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
4199 14g LAXÅ 17-12-90, PR-LYXS 100
4200 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
4201 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
4202 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
4203 15d KORSNÄS 15-1-90, PR-LYXS 200
4204 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
4205 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
4206 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
4207 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
4208 16c WESTERÅS 12-3-86, PR-LYXS 20ö 200
4209 16d SIGILLSTPL ? 200
4210 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
4211 16e2 SKUTSKÄR 18-1-91, PR-LYXS 100
4212 17 24Ö 2 MÄRKESBILDER stpl ...olm 150
4213 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
4214 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
4215 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
4216 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
4217 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
4218 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
4219 18 DÅDESJÖ 20-8-86, VACKER stpl, stpl F 100 100
4220 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
4221 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
4222 18a SVENNEVAD 22 fin 30ö djupt blågrön 150
4223 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
4224 18b KUNGSBACKA 14-12-82, LYXS 300
4225 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
4226 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
4227 18c ÖREGRUND 16-5-87, PRS 100
4228 18d ROSSÖN 15-11-90, PRS 100
4229 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
4230 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
4231 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
4232 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
4233 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
4234 19b 50ö mörkt orangbrun, pr-lyxc 29-3-79 50
4235 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
4236 19d RÄTTVIK 17-12-87, LYXS 200
4237 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
4238 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
4239 19d ARVIKA 23-7-90, PRS 125
4240 19d BACKE 26-4-88, AB-PR 100
4241 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
4242 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
4243 20 HAPARANDA 21-11-91, PRS 100
4244 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
4245 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
4246 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
4247 20b STH 16-1-86, BLÅ stpl, pr-lyx centr 80
4248 20c stpl ... RNÖ 31-, PRAKTcentr 60
4249 20d BACKE 22-10-83, AB-PR 1KR 150
4250 20d STPL ... BY 13-3-90, PR-LYXcentr 70


MILITÄRMÄRKEN


ORTSSTÄMPLAR
4251
DJURÅS 4-1-15 LYXS USA MÄRKE 1C Washington 300
4252
STH 13-1-08 på SPANSKT MÄRKE 10c 200
4253
STOCKHOLM 28-8-21 på Estländskt otandat märke 5 Marka 200
4254
STOCKHOLM 2-11-2 på Estländskt märke 15 Marka 200
4255
GÖTEBORG 2-2-25 PRAKTS USA MÄRKE 8C 200
4256
Finsk 1mark med svensk stpl STH AFG 25-11-1X 125
4257
Engelsk 2½p Svensk ank stpl GBG 17-5-18, prakt klipp 125
SVERIGE OSTÄMPLAT *

4258 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
4259 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
4260 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
4261 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
4262 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
4263 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
4264 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
4265 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
4266 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
4267 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
4268 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
4269 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
4270 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
4271 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
4272 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
4273 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
4274 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
4275 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
4276 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
4277 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
4278 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
4279 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
4280 7c2 * AB ex ,lvht 300
4281 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
4282 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
4283 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
4284 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
4285 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
4286 8 PRAKTex F 5000 1750
4287 8b * 30ö , AB-PR 150
4288 8c * AB-PR ex 800
4289 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
4290 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
4291 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
4292 8d * AB ex , lvht 700
4293 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
4294 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
4295 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
4296 9c3 * AB-PR 500
4297 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
4298 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
4299 9h1 *-(*) 12ö ultramarin, 3,1,4 praktcentrerat mycket gott ex, F 3600 375
4300 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
4301 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
4302 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
4303 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
4304 11N * AB ,3,3,3 200
4305 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
4306 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
4307 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
4308 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
4309 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
4310 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
4311 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
4312 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
4313 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
4314 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
4315 12N1 * 50 öre , AB ex 200
4316 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
4317 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
4318 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
4319 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
4320 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
4321 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
4322 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
4323 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
4324 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
4325 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
4326 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
4327 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
4328 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
4329 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
4330 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
4331 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
4332 14Bc1 * AB-PR 250
4333 14Bc1 * 3ö brun, PR-LYX centr 200
4334 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
4335 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
4336 14Bdv4 * 3ö med variant "CIGARREN" PR-LYXcentr . obet korta tandspetsar upp hö,STJÄRN MÄRKT i Facit som ostpl .UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 2000
4337 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
4338 14Bg * AB ex 200
4339 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
4340 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
4341 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
4342 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
4343 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
4344 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
4345 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
4346 15cF 17ö grå ostpl LYX centr i Facsimile 125
4347 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
4348 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
4349 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
4350 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
4351 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
4352 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
4353 19a * 5ö fräscht ex 400
4354 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
4355 19b * fint AB ex 800
4356 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
4357 19b (*) 3,4,1, prc 450
4358 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
4359 19d * fräscht AB ex 900
4360 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
4361 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
4362 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
4363 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
4364 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
4365 20d * AB ex, lvht 700
4366 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
4367 20j (*) bra AB centr 600
4368 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
4369 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
4370 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
4371 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
4372 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
4373 20k (*) AB centr F 3000 375
4374 21 * 12ö t 14, Ab 350
4375 21 (*) 3,4,1, prc. 250
4376 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
4377 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
4378 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
4379 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
4380 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
4381 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
4382 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
4383 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
4384 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
4385 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
4386 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
4387 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
4388 24g * 24ö ringtyp t 14, fräscht ex, ktspt, AB 3,3, 4 F 9500 1100
4389 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
4390 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
4391 25f (*) restgummi, fin svartaktigt brun30ö gott ex 2,3,1 F 7000 700
4392 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
4393 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
4394 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
4395 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
4396 27c * 1 rikdaler, intorkad gummi gott ex 2,3,2 1100
4397 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
4398 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
4399 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
4400 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
4401 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
4402 28h * 3Ö , AB 120
4403 29 * mkt fräscht AB ex 300
4404 29b * fräscht AB ex 300
4405 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
4406 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
4407 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
4408 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
4409 30g * 5ö mattgrön, fräscht ostp ex 3,3-4,3 500
4410 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
4411 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
4412 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
4413 30k * 5ö AB 225
4414 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
4415 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
4416 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
4417 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
4418 31b (*) 6ö 200
4419 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
4420 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
4421 31e 6ö PRAKTex 600
4422 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
4423 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
4424 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
4425 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
4426 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
4427 31g * 6ö AB F 1300 300
4428 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
4429 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
4430 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
4431 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
4432 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
4433 31j * 6ö fint AB 225
4434 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
4435 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
4436 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
4437 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
4438 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
4439 32bv5 * AB 100
4440 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
4441 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
4442 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
4443 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
4444 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
4445 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
4446 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
4447 33a * LYXc 700
4448 33a * bra AB ex , F 2200 500
4449 33a * 20ö karminakt mattröd, bra AB 500
4450 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
4451 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
4452 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
4453 33b * ab 3,3,3 400
4454 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
4455 33c * hög färg. ft. F 2400 140
4456 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
4457 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
4458 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
4459 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
4460 33f * 20ö AB ex 375
4461 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
4462 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
4463 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
4464 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
4465 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
4466 34 * 24ö PRAKTEX 200
4467 34 * 24ö AB-PR 175
4468 34gv3 * AB var . färglinje 200
4469 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
4470 34h * Randigt papper, 24 öre 200
4471 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
4472 35b2 * 30ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 7000 1000
4473 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
4474 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
4475 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
4476 39a * Praktex 600
4477 39a fräscht PR centr ex 500
4478 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
4479 39b * PRAKT 700
4480 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
4481 39c * AB-PR 600
4482 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
4483 42 * 4-block bra AB F 960 250
4484 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
4485 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
4486 43 * AB 150
4487 43c * bra AB ex 150
4488 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
4489 44a * prakt 100
4490 44b * 6ö prakt 75
4491 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
4492 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
4493 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
4494 44c * LYX 120
4495 44c * 6ö ph, prakt 90
4496 44cv4 * prakt 150
4497 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
4498 45 * PR-LYX 500
4499 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
4500 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
4501 45b * praktex 500
4502 45b * AB ex centr ned. 150
4503 45c * 10ö med PH, LYX 325
4504 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
4505 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
4506 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
4507 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
4508 46 * bra AB ex 250
4509 47 * pr-lyx centr 500
4510 47 * AB ex 500
4511 47 * 30Ö AB-PR 450
4512 47 * bra AB ex, F 1500 275
4513 47d * 30 ö PH, AB 300
4514 48 * AB ex 300
4515 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
4516 48b *(*) vc AB 350
4517 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
4518 48e * 50ö bra AB 350
4519 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
4520 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
4521 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
4522 52a * svår nyans 200
4523 52c * prakt 4-block 175
4524 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
4525 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
4526 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
4527 52cv1 * F 700 225
4528 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
4529 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
4530 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
4531 54d prakt 100
4532 54v2 * prakt, spegeltryck 75
4533 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
4534 55 * lyx 150
4535 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
4536 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
4537 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
4538 57 * PRAKT 25ö 150
4539 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
4540 57c * LYX F 400+50% 200
4541 57c *(*) 25ö prakt 170
4542 57e AB , svår nyans F 900 250
4543 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
4544 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
4545 57vm2 * AB 175
4546 57vm2 * lyx centr. 175
4547 58 * LYX 225
4548 58 *(*) pr-lyx 225
4549 58 * 30Ö lyx 200
4550 58 * prakt 175
4551 58 * AB-pr 150
4552 58b * LYX 225
4553 59d * LYX F 1000+ 250
4554 59d * 50Ö lyx 250
4555 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
4556 60 AB F 1300 * 300
4557 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
4558 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
4559 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
4560 61v4 * 4-block AB F1200 300
4561 61v4 * förskj. siffra 100
4562 65 * LYX, pr F 3000 975
4563 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
4564 67 * pr-lyx 100
4565 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
4566 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
4567 77vm1 * omv vm AB F 900 300
4568 77vm1 * AB-PR 225
4569 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
4570 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
4571 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
4572 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
4573 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
4574 91 50ö , ostpl LYX 300
4575 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
4576 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
4577 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
4578 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
4579 102v * förskjutet påtryck 300
4580 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
4581 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
4582 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
4583 119 * prakt 5 på 12ö 175
4584 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
4585 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
4586 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
4587 126-35 * PR-LYX SERIE 150
4588 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
4589 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
4590 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
4591 137v4 * tryckvar. 60
4592 137v4 * tryckvar. 60
4593 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
4594 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
4595 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
4596 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
4597 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
4598 141bz * bra AB ex F 600 175
4599 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
4600 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
4601 142Acxz *(*) SUPERB 200
4602 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
4603 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
4604 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
4605 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
4606 143Abz * PRAKT 1600
4607 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
4608 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
4609 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
4610 143Cb * LYX 100
4611 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
4612 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
4613 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
4614 144Acc * LYX 125
4615 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
4616 144Ccx * superb 250
4617 144Ccx * PRAKT 175
4618 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
4619 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
4620 144Ecxz * lyx 400
4621 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
4622 145Ea * lyx 10ö t 13 90
4623 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
4624 146Ea * prakt 50
4625 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
4626 147 * A2 PPR PRAKT 50
4627 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
4628 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
4629 148Acxz * 30ö LYX 200
4630 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
4631 148C * PRAKcentr. 150
4632 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
4633 149Ab * LYX 175
4634 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
4635 149Ac *(*) 10ö LYX 125
4636 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
4637 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
4638 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
4639 151C * superb 125
4640 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
4641 151Cbz * superb 250
4642 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
4643 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
4644 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
4645 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
4646 152Acx * AB F 950 200
4647 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
4648 153c * prakt , ljus violett 90
4649 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
4650 154b * pr-lyxc. 175
4651 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
4652 155bz * 140Ö PR-LYX 200
4653 156a * prakt 35ö typ 1 125
4654 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
4655 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
4656 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
4657 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
4658 157 * LYX 175
4659 158 * LYX 40ö typ 1 225
4660 158 *(*) LYX 200
4661 158 * 40ö prakt-lyx 190
4662 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
4663 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
4664 160 * 45ö LYX 290
4665 160 * prakt 225
4666 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
4667 160 45 ö typ 1 prakt * 200
4668 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
4669 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
4670 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
4671 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
4672 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
4673 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
4674 163a * 60ö typ 2, LYX 200
4675 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
4676 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
4677 165bz * prakt 90
4678 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
4679 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
4680 165cz * 80ö LYX 100
4681 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
4682 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
4683 166var * plåtspricka 100
4684 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
4685 167a * lyx 90ö 250
4686 167a * prakt 200
4687 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
4688 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
4689 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
4690 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
4691 167c * skifferblå, bra AB 250
4692 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
4693 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
4694 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
4695 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
4696 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
4697 176C * AB 4-block, F 900 200
4698 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
4699 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
4700 177C * prakt 90
4701 177Ca * lyx 125
4702 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
4703 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
4704 184 *(*) 25ö orange superb 200
4705 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
4706 186a * 30ö brun LYX 125
4707 186avar * extra högt märke 100
4708 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
4709 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
4710 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
4711 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
4712 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
4713 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
4714 189a * prakt, A1 175
4715 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
4716 189b * A2ppr, prakt 175
4717 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
4718 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
4719 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
4720 192a *(*) prakt 175
4721 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
4722 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
4723 195 * LYX 45
4724 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
4725 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
4726 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
4727 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
4728 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
4729 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4730 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
4731 199 * LYX 4-block 200
4732 201 * 30ö högsta LYX 110
4733 201b * LYX grönblå 375
4734 201b * 30ö grönblå praktex 300
4735 203 * 40 ö Kongress LYX 150
4736 203 * LYX 40 öre 140
4737 204 * pr-lyx 140
4738 205 * prakt 50ö 175
4739 206 * 60 öre LYXc. 200
4740 207 * 80ö LYX 200
4741 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
4742 208 * 1 KR PR-LYX 325
4743 208 * 1 KR lyx 300
4744 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
4745 209 * bra AB ex 550
4746 209 *(*) 2KR LYX 500
4747 210 * 5kr Kongress, PR 1100
4748 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
4749 210 * bra AB ex 900
4750 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
4751 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
4752 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
4753 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
4754 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
4755 212cx * LYX 100
4756 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4757 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
4758 214 * pr-lyx 100
4759 215 * Superb 25ö 150
4760 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
4761 216 * 30ö LYX 125
4762 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
4763 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
4764 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
4765 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
4766 218 * LYX 175
4767 218 * 40 ö , LYX 100
4768 220 * 50ö UPU , LYX 175
4769 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
4770 221 * 60 ö , prakt 200
4771 221 *(*) 60ö LYX 200
4772 221 * 60ö , PR-LYX 175
4773 222 * 80ö , LYX 175
4774 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
4775 223 * LYX 375
4776 223 * 1 kr 1924, prakt 275
4777 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
4778 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
4779 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
4780 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
4781 224 * prakt centr 350
4782 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
4783 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
4784 225 * 5KR, LYX 1000
4785 225 * Pr-lyxc. 900
4786 225 * 5KR UPU lyx 800
4787 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
4788 225 * 5KR , PRAKT 700
4789 225 * AB-PRc. 600
4790 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
4791 233a * 5kr slottet LYX 425
4792 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
4793 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
4794 233b * prakt 700
4795 233b * AB , F 1700 500
4796 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
4797 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
4798 238 * prakt 100
4799 246-57 * prakt serie 250
4800 246-57 * kpl mkt bra serie 200
4801 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
4802 266BC * LYX 4-block 200
4803 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
4804 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
4805 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
4806 267BC CB, * 2 st 4-block 350
4807 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
4808 267CB * LYXpar 125
4809 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
4810 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
4811 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
4812 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
4813 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
4814 320B2 LYX F 440 100
4815 321BC+ CB * Linné 2 par 300
4816 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
4817 321BC * 15l Linné bra par 150
4818 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
4819 321bc,cb * 2 par Linné 300
4820 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
4821 321CB * Linné 4+3s par 150
4822 324BC * prakt 150
4823 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
4824 324CB * prakt 4- block 250
4825 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
4826 332C * PRAKT 75
4827 332CB * 5kr slottet fint par 350
4828 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4829 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
4830 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
4831 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
4832 1b 4-bl AB F 2500 400
4833 1b * Lyxcentr 250
4834 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
4835 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
4836 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
4837 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
4838 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
4839 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
4840 3 * helfräscht AB ex 300
4841 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
4842 3a * 5 ö , PRAKT 325
4843 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
4844 3c * 5Ö PRAKT 300
4845 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
4846 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
4847 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
4848 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
4849 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
4850 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
4851 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
4852 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
4853 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
4854 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
4855 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
4856 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
4857 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
4858 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
4859 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
4860 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
4861 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
4862 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
4863 4g * AB ex ,lvht 300
4864 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
4865 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
4866 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
4867 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
4868 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
4869 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
4870 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
4871 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
4872 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
4873 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
4874 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
4875 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
4876 8 * 30ö PRAKT 1000
4877 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
4878 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
4879 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
4880 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
4881 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
4882 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
4883 15b * pr-lyx 120
4884 15b * PRAKT 6ö F 300 100
4885 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
4886 16A * 10ö typ1 , LYX 300
4887 17 *(*) prakt F 550 200
4888 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
4889 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
4890 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
4891 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
4892 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
4893 18b * 20ö fint ab ex 400
4894 18e * 20ö AB-PR 400
4895 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
4896 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
4897 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
4898 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
4899 18g * 20ö PR-LYX 700
4900 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
4901 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
4902 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
4903 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
4904 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
4905 19 * 20ö LYX CENTR 30
4906 19c * 20ö LYX 40
4907 20c * 24ö Prakt, F 800 225
4908 20d * 24ö gul praktex 200
4909 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
4910 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
4911 20v2 * var. skadat i 225
4912 21 * 30ö LYX CENTR 80
4913 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
4914 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
4915 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
4916 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
4917 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
4918 22A * prc fräscht ex 300
4919 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
4920 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
4921 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
4922 22Ag * helfräscht AB 300
4923 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
4924 22Av2 * AB 350
4925 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
4926 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
4927 25 * starkt spegeltryck 125
4928 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
4929 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
4930 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
4931 25v3 * "ÖKE" AB 75
4932 25v4 * F 150 75
4933 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
4934 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
4935 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
4936 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
4937 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
4938 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
4939 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
4940 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
4941 46 * 8 ö linjer, prakt 65
4942 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
4943 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
4944 1 * prakt 200
4945 1 * 1Ö bra AB 110
4946 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
4947 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
4948 1v * prakt ex F 650 200
4949 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
4950 2 * 3 Ö LYX 400
4951 2 *(*) pr-lyx ex 250
4952 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
4953 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
4954 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
4955 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
4956 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
4957 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
4958 2v * prakt 250
4959 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
4960 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
4961 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
4962 3 * pr-lyx 225
4963 3 * prakt ex 5ö t 14 175
4964 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
4965 3a * 5ö brun, PRAKT 225
4966 3a * 5ö AB-PR 200
4967 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
4968 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
4969 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
4970 4c * 6ö AB-PR 300
4971 4c * 6ö orange AB 300
4972 5 * LYX 100
4973 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
4974 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
4975 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
4976 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
4977 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
4978 6b * 20Ö PRAKT 250
4979 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
4980 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
4981 6c * PRAKTex 225
4982 6c * prakt 225
4983 6d * LYX 400
4984 7 * prakt 225
4985 7 * 24ö grå AB 125
4986 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
4987 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
4988 7b * 24Ö AB 110
4989 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
4990 7c * 24ö PR-LYX 350
4991 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
4992 7cv *(*) pr , F750 200
4993 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
4994 8 pr-lyx 200
4995 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
4996 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
4997 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
4998 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
4999 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
5000 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
5001 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
5002 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
5003 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
5004 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
5005 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
5006 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
5007 11var * felperforerat. 100
5008 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
5009 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
5010 17 * LYX 24Ö 125
5011 17a * 24ö gråviolett praktex 500
5012 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
5013 17av2 * AB ex F 1000+ 275
5014 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
5015 17b * 24ö blålila, LYX 125
5016 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
5017 17c * 24Ö LYX 200
5018 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
5019 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
5020 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
5021 18a * AB, mörk fin färg 125
5022 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
5023 20 * 1KR LYX 300
5024 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
5025 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
5026 20 * AB-PR 100
5027 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
5028 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
5029 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
5030 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
5031 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

5032
Provtryck -FÄRGPROVER med OLOV RUDBECK och Hjalmar Branting 20st i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 1500
5033 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
5034 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
5035 EW ** GRÅ i 4-block ot. mellan horiz 200
5036 EW EWERTS, grönt 4-bl otandat horiz mellan märkena, tandat runt om. 125
5037 EW ** grön , par otand mellan 100
5038 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
5039 1 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
5040 1 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på vitt papper. 500
5041 3 6sk ö medaljong SFF nytryck 75
5042 85 (*) 20ö blå PROVTRYCK Marginal 4-block 1000
5043 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
5044 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
5045 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
5046 2265-66 ståltryck i grön färg 80
5047
EWERTS par ** grå felperf otandat vert. 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
5048 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
5049 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
5050 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
5051 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
5052 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
5053 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
5054 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
5055 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
5056 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

5057 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
5058 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
5059 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
5060 7-12N2 NYTRYCK 1963 PÅ blad ur Handbok 200
5061 15c ** 17 öre blåaktigt grå. Postfriskt Praktexemplar. Intyg HOW 4,4,5”Praktexemplar” (1992) F 2020 19000kr 3800
5062 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
5063 28var del av 2 märkesbilder, obet. gummi.ve. 200
5064 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
5065 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
5066 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
5067 32 ** 12ö ringtyp t 13 prakt 250
5068 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
5069 32 ** 12ö ringtyp t 13, fint AB ex 150
5070 32b ** 12ö ringtyp t 13, prakt ,F 1300 250
5071 32c ** 12ö djupblå, svår nyans att få ** 400
5072 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
5073 32v4 ** 12ö mycket starkt spegeltryck 500
5074 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
5075 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
5076 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
5077 34 24ö hörnmarginalex, vackert 300
5078 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
5079 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
5080 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
5081 39a ** 10ö boktryck utan PH, ab-pr 1500
5082 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
5083 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
5084 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
5085 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
5086 41 Prakt 125
5087 41a ** 3ö ringtyp med PH , bra Ab 3,,3,5 75
5088 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
5089 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
5090 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
5091 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
5092 42 4-block bra AB 700
5093 42 ** pr-lyx ex 500
5094 42 ** 4ö PRAKT 300
5095 42d ** 4ö ringtyp med PH , LYX men gummiveck ned vä 125
5096 43 ** 5ö ringtyp PH, bra AB ex 350
5097 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
5098 44 ** 6Ö AB 125
5099 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
5100 44a 6ö blålila, AB 110
5101 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
5102 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
5103 44c 6 öre med PH ,AB 125
5104 45 ** 10ö med PH, AB 500
5105 45 AB 500
5106 45d ** 10ö mattrosa 300
5107 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
5108 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
5109 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB 500
5110 46 AB ex 20ö PH 400
5111 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB-BA, F 3000 200
5112 47 FRÄSCHT PRAKT 3000
5113 47f ** 30ö fräscht AB 4-BLOCK, F 21000 2100
5114 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
5115 48e ** 50Ö PR-LYX med lodrätt dragspel 1500
5116 50 LYX 6 hörnmarg block 400
5117 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
5118 50 ** 10/12ö SUPERB 200
5119 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
5120 50 PRAKT 50
5121 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
5122 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
5123 50v2 vc AB 250
5124 50v2 LYX-PRAKT EX med FÄRGKULA 250
5125 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
5126 51 4-BLOCK ,AB 160
5127 51a ** 10/24ö orange, LYX 200
5128 51a PR-LYX 175
5129 51a ** 10/24ö rödorange svår nyans AB 100
5130 51b ** 10/24Ö ringtyp LYXex 200
5131 51b ** 10/24Ö ringtyp PRAKTEX 100
5132 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
5133 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
5134 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
5135 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
5136 52a1 AB-PRc, nett par nötta tspts 300
5137 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
5138 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
5139 52c ** Oscar 5 ö blågrön kvarts karta övre vä. AB-AB/Pr, fräsch . Facit 2020 10000 1200
5140 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR marginal 4-bl 350
5141 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR 4-bl 300
5142 52c ** Oscar 5 ö blågrön PRAKT 125
5143 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
5144 52c ** Oscar 5 ö blågrön bra AB 75
5145 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
5146 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
5147 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
5148 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
5149 52f ** 5ö Oscar ljusgrön AB-PRAKT F 1500 300
5150 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
5151 52v2 spegeltryck , tydligt, AB 100
5152 52vm1 4-block, AB 45
5153 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
5154 52vm2 ** 5ö oscar vm 2kronor, PR 50
5155 53 ** 8ö Oscar, 10 block 5x2 i LYX, F 5000 för prakt. Fantastiskt Block! 900
5156 53 ** 8ö Oskar PR-LYX 40 BLOCK 8x5st, alla i PR-LYX F 8000, sällsynt kvalitet 800
5157 53 ** 8ö Oscar, marginal block 5x2 i PRAKT, F 2000 för prakt 300
5158 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
5159 53 ** 8ö Oscar, LYX,ex 200
5160 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
5161 53var ** 8ö blekt huvud, PR-LYX 100
5162 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
5163 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
5164 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
5165 54 ** 10ö LYX 175
5166 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
5167 54 LYX 100
5168 54 ** 10Ö LYX 100
5169 54 ** 10ö PRAKT 75
5170 54 pr-lyx 70
5171 54 ** 10ö PRAKT 70
5172 54av1 ** 10ö otandat marginal 4-block F 6000 1000
5173 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
5174 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
5175 54c 4-BLOCK , AB ,F 1400 225
5176 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
5177 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
5178 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
5179 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
5180 54P Dito omv vm+vm 2 kronor 500
5181 54P dito singel 100
5182 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
5183 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
5184 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
5185 55 bra AB 4-block F 2200 600
5186 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
5187 55 ** 15ö LYX färgpunkt i vä marg 500
5188 55 15ö PR-LYX 425
5189 55 15ö PRAKT 290
5190 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
5191 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
5192 55cvm2 AB 4-block F2400 700
5193 56 LYX 600
5194 56 ** 20Ö OSCAR PR-LYX 350
5195 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
5196 56a * 20ö ultramarinakt blå typ 1, PR-LYX, svår nyans F 1600 för AB 400
5197 56v1 4-BLOCK ,PR 800
5198 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
5199 56v1 MARGINALPAR 450
5200 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
5201 56v1 bra marg 225
5202 57 ** 25ö PR, nyans 1000
5203 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
5204 57 ** 25ö AB-PR 200
5205 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
5206 57b ** 25 ö GULAKTIGT ORANGE, PRAKT 350
5207 58 PRAKT, F 2400 800
5208 58 ** 30ö Oskar, PRAKT 500
5209 58 BRA AB 400
5210 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
5211 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
5212 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
5213 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
5214 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
5215 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
5216 59d ** 50ö Oscar, vacker AB ex 3,3,5 400
5217 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
5218 60 1 kr Oscar LYX ** 3000
5219 60 1 KR PRAKT EX 1500
5220 60 AB-PR 1300
5221 60 ** 1 KR PRAKT 1300
5222 60 bra AB ex F 3500 900
5223 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
5224 60b 1 KR MYCKET FINT ab EX 750
5225 60v1 (*) 1KR OTANDAT hörnmarg ex 750
5226 61-64 4-block serie PRAKT 375
5227 61-64 4-block serie ab-pr 175
5228 61-64 4-block serie ab 160
5229 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
5230 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
5231 61v4 AB F 450 100
5232 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
5233 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
5234 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
5235 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
5236 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
5237 62c pr-lyx 4-block 260
5238 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
5239 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
5240 62c 2ö 4-block PRAKT 150
5241 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
5242 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
5243 63vm1 ** 3ö siffertyp omv vm 4-bl AB, F 1000 200
5244 64 ** 4ö LYX 250
5245 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
5246 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
5247 64 ** 4ö PR-LYX 100
5248 64 ** 4ö siffertyp PRAKT 75
5249 65 Hörnmarg 4-block 7000
5250 65 PRAKT-LYX 5 kr Posthus 3000
5251 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
5252 65 PRAKT 2000
5253 65 AB-PR garanti HOW 1600
5254 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
5255 65 ** 5kr Posthus, vacker AB ex 3,3,5 1000
5256 66 LYX 4-BLOCK 1500
5257 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
5258 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
5259 66 pr-lyx 250
5260 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
5261 66 prakt 175
5262 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
5263 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
5264 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
5265 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
5266 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
5267 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5268 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
5269 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
5270 70 4ö prakt 50
5271 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
5272 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
5273 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
5274 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
5275 70vm 4-block AB 400
5276 70vm AB 125
5277 70vm omv vm, AB 110
5278 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
5279 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
5280 74var 2 märkesbilder 100
5281 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
5282 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
5283 75 prakt 90
5284 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
5285 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
5286 76 10ö 4-block pr, 2 LYX ex ingår 500
5287 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
5288 76 prakt 10ö 110
5289 77 1 krona ,AB 500
5290 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
5291 77vm9 ** 1kr medaljong PR-LYX med omv krona och delar av 2st horizontellt, OKÄNT I FACIT 2020 2000
5292 78 ** 5 KR Medaljong, LYX 25
5293 79bz ** LYX 200
5294 79bz ** 5ö LYX 100
5295 79bz ** PR-LYX 5ö medaljong 75
5296 79bz ** 5ö medaljong KPV tydl. PR-LYX 60
5297 84 ** 15Ö MEDALJONG., rufft. PR-LYX 100
5298 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
5299 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
5300 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
5301 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
5302 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
5303 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
5304 84d ** vacker vågr par 100
5305 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
5306 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
5307 85 ** 20Ö VACKERT 6-BLOCK 250
5308 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
5309 88 PRAKT 30ö 300
5310 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
5311 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
5312 88bz AB-PRAKT 200
5313 89Bz ** 35ö medaljong, vm kpv, pr 200
5314 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
5315 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
5316 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
5317 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
5318 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
5319 91 50 öre AB 290
5320 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
5321 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
5322 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
5323 92 55 ö medaljong SFF nytryck 75
5324 96 hörnmarg pr-lyxex 800
5325 96 1kr PRAKT 750
5326 96 1 kr medaljong, prakt 700
5327 96 1KR AB-PRAKT 500
5328 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
5329 96 ** 1KR , AB 300
5330 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
5331 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
5332 96var ** 1KR MEDALJONG, dragspelsveck, AB-PR 250
5333 96var ** 1 kr dragspelsveck, 200
5334 97v2 ** 1:98 på 5 kr, förkjutet påtryck, prakt 200
5335 98 ** 2:12 medaljong , LYX 25
5336 98 ** 2:12 medaljong , PR-LYX 15
5337 99var 4-bl plåtsprickor genom medaljongen 100
5338 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
5339 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
5340 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
5341 105 PRAKT 5 / 2ö 50
5342 105-14 ** landstorm I kpl i liten specialfolder mrd tre kronor och posthorn från 1916 från BeklädnadsFöreningen Centralrådet. 500
5343 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
5344 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
5345 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
5346 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
5347 106 5 / 3ö LYX 75
5348 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
5349 106 PR-LYX 5/3ö 60
5350 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
5351 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
5352 107 PR-LYX 4ö 60
5353 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
5354 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
5355 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5356 108 ** 5/5ö PR 60
5357 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
5358 109 5/ 6ö PR-LYX 60
5359 109 ** 5ö/6 ö PR 50
5360 109 5/6ö PRAKT 35
5361 110 ** 10ö/12 ö LYX 100
5362 111 10/20ö LYX 90
5363 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
5364 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
5365 112 10/24ö PRAKT 40
5366 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
5367 113 ** 10ö/30 ö PR-LYX 60
5368 113 ** 10/24Ö PR-LYX 60
5369 114 10 / 50ö PR-LYX 55
5370 114 PRAKT 10 på 50ö 50
5371 114 ** 10ö/50 ö PR 45
5372 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , LYX 600
5373 115 PRAKT 450
5374 115 1ö AB-PR 200
5375 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
5376 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
5377 115 AB 1ö Landstorm II 150
5378 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
5379 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
5380 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
5381 115var 2 märkesbilder 150
5382 118 ** 5/ 6ö Landstorm II, PR-LYX 200
5383 118 PRAKT 125
5384 118 ** 5/6ö Landstorm II , PRAKT 125
5385 119 AB 4-block F3600 900
5386 119 PRAKT 5/12öre 650
5387 119 AB-PR 400
5388 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
5389 120 prakt 300
5390 120 ** 20ö ,PR 250
5391 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
5392 120 AB-PRAKT 175
5393 121 ** prakt 600
5394 121 ** 10 / 24Ö LANDSTORM II, PRAKT 475
5395 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
5396 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
5397 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
5398 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
5399 122 ** 10/30ö PR-LYX ex 200
5400 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
5401 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
5402 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
5403 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
5404 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
5405 123 10/50ö hörn marg 4 block pos1ex var URE , AB, F 2550+ 600
5406 123 bra AB ex 150
5407 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
5408 123 10/50ö normalex BA 100
5409 123a 50Ö AB 125
5410 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
5411 123v 10/50ö hörn marg 6 block pos3 var URE , BA, F 3550 550
5412 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
5413 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
5414 124 ** 1KR ,AB-PR 750
5415 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
5416 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
5417 124 AB ex 550
5418 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
5419 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
5420 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
5421 125 Prakt 700
5422 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
5423 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
5424 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
5425 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
5426 125vm1 ** 10/5kr OMV VM PR-LYX 1200
5427 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
5428 126 7+3/ 2ö, PR-LYX 80
5429 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
5430 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
5431 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
5432 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
5433 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
5434 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
5435 126cx 2ö omv linje AB 125
5436 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
5437 128 7+3 / 4Ö, LYX 75
5438 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
5439 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
5440 129 ** 7+3ö/ 5ö Landstorm III , PR-LYX 35
5441 131 12+8/12ö PRAKT 40
5442 131 ** 12+8ö/ 12ö Landstorm III , PR-LYX 35
5443 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
5444 132 ** 12+8ö/ 20ö Landstorm III , PR-LYX 40
5445 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
5446 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
5447 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
5448 134 ** 12+8/ 30Ö PR-LYX 60
5449 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
5450 135 ** 12+8/ 50Ö PR-LYX 60
5451 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
5452 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
5453 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
5454 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
5455 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
5456 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
5457 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
5458 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
5459 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
5460 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
5461 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
5462 138 PRAKT 300
5463 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
5464 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
5465 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
5466 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
5467 139b 3ö AGRG, LYX 200
5468 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
5469 139b AGRG AB 50
5470 139var ** 3Ö 2 MÄRKESBILDER I HÖJDLED 90
5471 140A ** 5ö grön typ1 , AB-PR 80
5472 140Aa ** 5ö grön typ1 agry, LYX ,sign KAN 350
5473 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
5474 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
5475 140Ab prakt 125
5476 140Ab prakt 120
5477 140Ab ** 5ö grön typ1 agrg, PR 70
5478 140Ab AB 50
5479 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
5480 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
5481 140Acx AB-PRAKT 475
5482 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
5483 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
5484 140Acx 5ö grön typ 1 , vm linjer, AB 225
5485 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
5486 140Ca 4-block , AB 720 150
5487 140Ca ** 5ö grön typ1 agrg, AB-PRAKT 50
5488 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
5489 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT-LYX 150
5490 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
5491 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
5492 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
5493 140Ccx ** 5ö lejon grön 4s typ1 med vm, bra AB 80
5494 140Ccx ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer PRAKT 75
5495 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
5496 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
5497 140Ccxz ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer+ KPV AB 200
5498 140cxz vackert par, F 1500 500
5499 141 5ö brunröd typ 1, LYX 900
5500 141Abz 5ö rödbrun , typ1 med KPV, PRAKT 800
5501 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
5502 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
5503 141b ** 5 ö brunröd typ1 PRAKT 500
5504 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
5505 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
5506 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
5507 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
5508 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
5509 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-LYX, F 900++ 400
5510 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
5511 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-AB, F 900++ 200
5512 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm AB, F 900++ 150
5513 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
5514 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
5515 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
5516 142Acx ** 5ö brunröd, vm linjer, LYX 200
5517 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
5518 142Acx ** 5ö brunröd, vm linjer, PRAKT 100
5519 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt 75
5520 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
5521 142Acxz ** 5ö brunröd typ 2, vm linjer+ KPV, PR 100
5522 142Ea 5ö brunröd t 13, A1 ppr, ABcentr . obet gummive. ,F 8500 850
5523 142Ecc 5ö brun t13, vm omv linje, PR-LYX 250
5524 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
5525 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
5526 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
5527 142Ecc AB 90
5528 142Ecc AB 80
5529 143Aa1 5ö PR , A1 60
5530 143Ac prakt 100
5531 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
5532 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
5533 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
5534 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
5535 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
5536 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
5537 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
5538 143Ca 4-block, PR-LYX 200
5539 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
5540 143Cc LYX 4-block 275
5541 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
5542 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
5543 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
5544 143Cc 4-BLOCK, AB VACKERT 80
5545 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
5546 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
5547 143Ea PRAKT 150
5548 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
5549 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
5550 143Eb ** 5ö t 13 par med plåtskarv AB 30
5551 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
5552 144A AB-PR A2 ppr 200
5553 144A A2 10ö grön AB 150
5554 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
5555 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
5556 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
5557 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
5558 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
5559 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
5560 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
5561 144Acc ** 10ö grön omv linjer, AB 125
5562 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, LYX 100
5563 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
5564 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 200
5565 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT-LYX 150
5566 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT 125
5567 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT, NR 48 postal siffra på baksidan 120
5568 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
5569 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
5570 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid prakt 90
5571 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
5572 144Cbz ** 10ö grön, 4-sid VM KPV BRA AB 400
5573 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
5574 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
5575 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
5576 144Ccx pr-lyx 300
5577 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
5578 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
5579 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
5580 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
5581 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, LYX 100
5582 144Ecx ** 10ö lEJON GRÖN T 13 VM, LYX 100
5583 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX, plåtskarvpar 80
5584 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX 50
5585 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
5586 145 ** 10Ö VIOLETT, LYX 125
5587 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
5588 145A ** 10 ö violett, LYX 100
5589 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
5590 145A prakt 50
5591 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
5592 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
5593 145C bra AB 4-block 125
5594 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
5595 145C PRAKT 70
5596 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
5597 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
5598 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
5599 145Ea ** 10ö violett typ1 , pr-lyx ex 200
5600 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2 PPR, prakt 110
5601 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2ppr, AB-prakt 90
5602 145Ecx PRAKT 50
5603 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
5604 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
5605 146Aa ** 10Ö violett prov A3 ppr, LYX 400
5606 146Aa ** 10ö violett prov A3 ppr, PR- LYX 200
5607 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
5608 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
5609 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, LYX 100
5610 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX plåtskarv par 60
5611 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PRAKT 30
5612 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
5613 146Ca LYX A1 PAPPER 800
5614 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
5615 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
5616 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
5617 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
5618 146Ca ** 10 ö Lejon vilett typ 2 på A1 ppr, 3,3,5 300
5619 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
5620 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
5621 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
5622 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
5623 146Eb ** 10ö svartakt violett, LYX 225
5624 146Eb prakt 200
5625 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, PR-LYX 225
5626 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
5627 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
5628 147 ** 25ö agrg PR-LYX 25ö plåtskarv vä 125
5629 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, AB-PR 90
5630 147 ** 25Ö orange Lejon, A1, AB 70
5631 148Aa ** 30ö Lejon brun AGRY, LYX 100
5632 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
5633 148Acx ** 30ö brun vm linjer , LYX , svår 200
5634 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
5635 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
5636 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
5637 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
5638 148Acxz PRAKT 200
5639 148Acxzv ** 30ö Lejon brun vm linje + tydligt kpv mitt över, DPIII, pr- LYX, svår iatt få välc 500
5640 148Avar ** 30ö i felperf.par , FÄRGREPA mitt på 125
5641 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
5642 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
5643 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
5644 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
5645 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
5646 148C AB-PR 250
5647 148C bra AB 200
5648 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
5649 148C ** 30ö 4-sid, bra AB 175
5650 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
5651 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
5652 149Aa 10ö , agry, LYX 550
5653 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
5654 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
5655 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
5656 149Ab ** 10Ö EN FACE, LYX 600
5657 149Ab 10ö AGRG , LYX 450
5658 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
5659 149Ab AB-PRAKT 200
5660 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
5661 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
5662 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
5663 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
5664 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
5665 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
5666 149Ac B ppr AB 150
5667 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
5668 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
5669 149b ** 10ö röd G.V en face, AGRG, prakt 400
5670 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
5671 149C bra AB 4-bl F 640 250
5672 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
5673 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
5674 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
5675 151A AB 200
5676 151Aa ** 20ö ultramarinblå G.V.EN FACE, AGRG AB-PRAKT F 9500+, shade certificate Norsten. 6000
5677 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, PR-LYXex av detta svåra märke. 5500
5678 151Aa 20ö ultramarinaktblå AGRG ppr, AB-PRex av detta svåra märke. F 7500 3000
5679 151Ab AGRY, AB ex F 2500 1000
5680 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
5681 151Abz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 1000
5682 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
5683 151C **20ö En Face blå 4sid övre marginal15 block 10 horisontellt (hel rad ur helark) med även 5 tillså blir 10block med övre 5strip till hö. Ovanligt med 10-strip: F 2020 10.500kr 600
5684 151C ** 20ö G.V. EN FACE, 4-BLOCK, PR-LYX 600
5685 151C Bra AB 4-BLOCK 400
5686 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
5687 151C ** 20öG..V.A. EN FACE, LYXex 400
5688 151C ** 20ö En Face, 4-block med marginal och plåtskarvsiffra 0 i marginalen . F 2800+ 400
5689 151C AB 125
5690 151C ** 20Ö G.V.EN FACE, AB-PRAKT F 700 125
5691 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
5692 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
5693 151Cb PRAKT 250
5694 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
5695 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
5696 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
5697 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
5698 151Cbz ** 20ö en face PR-LYX med KPV 700
5699 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
5700 151Cbz ** 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 600
5701 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
5702 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
5703 152Aa ** 20 ö G-II.A. AGRG, LYX 100
5704 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
5705 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
5706 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
5707 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
5708 152Abz AB-pr 175
5709 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
5710 152Abz AB 125
5711 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
5712 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
5713 152C AB 4-BLOCK 100
5714 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
5715 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
5716 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
5717 152cBZ ** 20 ö G-II.A. kpv, PRAKT 125
5718 152Cbz BRA AB ex 110
5719 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
5720 152Cbz AB 60
5721 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
5722 153a ** 20Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT 200
5723 153b LYX 200
5724 153b 20ö G. VASA ,PR-LYX 150
5725 153b ** 20ö Gustav Vasa, LYX 150
5726 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
5727 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
5728 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
5729 153bz AB 50
5730 153c pr-lyx 200
5731 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
5732 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
5733 154 110ö PR-LYX 600
5734 154 bra AB 300
5735 154a ** G. VASA 110ö AGRY, LYX 1200
5736 154a ** 110ö Gustav Vasa Praktex på AGRY 750
5737 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
5738 154a ** 110Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT, PLÅTSKARV HÖ 500
5739 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
5740 154Aa AB 1400 300
5741 154b ** 110ö Gustav Vasa, B ppr , LYX 1000
5742 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
5743 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
5744 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
5745 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
5746 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
5747 155a ** 140ö AGRG ppr Gustav Vasa, PRAKT 1700
5748 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
5749 155a AB ex F 3300 900
5750 155a ** 140ö G Vasa ,AGRG ppr, perfekt tandning , AB, 3,3,5, svårt märke 700
5751 155a agrg , AB 500
5752 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
5753 155bz ** 140ö Gustav Vasa med KPV, Praktex 500
5754 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
5755 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
5756 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
5757 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
5758 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
5759 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
5760 156 BRA AB 250
5761 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
5762 156 35ö gul, typ 1, AB 200
5763 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
5764 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
5765 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
5766 156cx AB 250
5767 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
5768 156cxz 35ö linje + KPV (ned vä), bra AB 3600 975
5769 157 pr-lyx 35ö typ II 400
5770 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
5771 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
5772 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
5773 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
5774 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
5775 159a prakt 400
5776 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
5777 159a 40ö typ 2, LYXc 200
5778 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
5779 159b prakt 1000
5780 159bz ** 40ö postemblem vm KPV mitt på , svårt märke men ojämn tandning ner höger med kt-ft tand F 8500 400
5781 160 AB-PR 400
5782 160 AB 300
5783 162 pr-lyx 200
5784 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
5785 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
5786 162cx fint AB 60ö linjer 550
5787 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
5788 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
5789 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
5790 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
5791 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
5792 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
5793 165bz 80ö KPV, AB 150
5794 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
5795 167 90ö prakt 650
5796 167a ** 90 ö mattblå, A1, LYX 1100
5797 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
5798 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
5799 167a,b,c ** 90ö 3 olika F ca 8100, AB 1000
5800 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
5801 167b AB-pr 900
5802 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
5803 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
5804 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
5805 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
5806 167c 90ö skifferblå, sign BG, bra AB 750
5807 167c 90ö vitt ppr, AB 400
5808 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
5809 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
5810 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
5811 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
5812 170b2 prakt 150
5813 171 prakt 120ö svart 650
5814 171 ** 12ö svart, bra AB 390
5815 171 120 ö AB , F 1600 350
5816 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
5817 174a 145ö PRAKT 95
5818 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
5819 174b 145ö, PR-LYX 110
5820 174b ** 145ö PR-LYX 110
5821 175Aa 15ö PRAKT 175
5822 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
5823 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
5824 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
5825 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
5826 175Cb * - *(*) 15ö 4-sid mat mörk ultramarin violett på A2 ppr, i PRAKT 4-BLOCK, svårt märke , F 2400+++ 500
5827 176A 15ö röd typ 1, LYX 400
5828 176A prakt-lyx, A2ppr 300
5829 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
5830 176C ** G.V. 15 röd typ 1 ,4-BLOCK pos 4 *, plåtskarv block F 2100 225
5831 176C prakt 200
5832 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
5833 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
5834 177Aa prakt 90
5835 177Aa PR 75
5836 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
5837 177Ab Rent tryck ab f 700 250
5838 177Ac prov ppr, AB 200
5839 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
5840 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
5841 177Ca ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 300
5842 177Cb 15ö röd typ 2, rent tryck, LYX 4-BLOCK 1400
5843 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
5844 177Cb 4-block , fint AB 800
5845 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
5846 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
5847 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
5848 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
5849 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
5850 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
5851 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
5852 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
5853 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
5854 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
5855 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
5856 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
5857 178A ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 75
5858 178A 15ö brun, PR-LYX 70
5859 178A 15ö brun , PRAKT 60
5860 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
5861 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
5862 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
5863 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
5864 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
5865 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
5866 178Cvar vågr.brunt streck 100
5867 179Ac PRAKT AV ppr 800
5868 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
5869 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
5870 179Afbz ** 20ö violett G V. profil vä. 5strip tydligt vm KPV,bra AB F 2019 7500 1200
5871 179Afvar färgstänk PRAKT 200
5872 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
5873 180A 20ö röd, AB 80
5874 180b LYX 450
5875 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
5876 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
5877 180b prakt ex 300
5878 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
5879 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
5880 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
5881 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
5882 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
5883 184 prakt 25ö orange 300
5884 184 25ö orange, AB 200
5885 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
5886 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
5887 186b rent tryck PRAKT 400
5888 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
5889 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
5890 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
5891 186c,var ** 30ö vitt ppr vitt papper G.V. AB 3,3,5 800
5892 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
5893 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
5894 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
5895 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
5896 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
5897 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
5898 191b prakt 45
5899 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
5900 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
5901 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
5902 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
5903 192b 50ö grå, AB 200
5904 193 prakt 225
5905 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
5906 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
5907 194 ** G.V. Profil Vä.,115ö brunröd A2 ,P-LYX 200
5908 194 115Ö PRAKT 150
5909 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
5910 195 145ö A2 ppr, SUPERB 200
5911 195 PR-LYX 100
5912 196-208 **/ 5ö-1kr ( ej 80ö) i 4-block med 2 var ** , F 2020 ca 15.300 1500
5913 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
5914 196var pr. par med tryckvar 150
5915 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
5916 197 ** 10ö Kongress PR-LYX 4-BLOCK 100
5917 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
5918 197 ** 10ö kongress LYX 50
5919 197 ** 10ö Kongress, PR-LYX 35
5920 197cx LYX 4-BLOCK 600
5921 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
5922 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
5923 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
5924 197cx ** 10ö UPU vm linjer 3-strip AB-PR 200
5925 197cx prakt 170
5926 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
5927 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
5928 197cx ** 10ö Kongress, vm linjer PR-AB 75
5929 197cxz bra AB ex , 10ö linjer+KPV 300
5930 197cxz ngt ktt 200
5931 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
5932 199 4-BLOCK, FINT AB 250
5933 199 20ö PR-LYX 125
5934 199 ** 20Ö PRAKT 95
5935 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
5936 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
5937 200 ** 25ö PR-LYX 150
5938 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
5939 200 25ö Kongress, AB 90
5940 200 ** 25ö ab-pr 90
5941 201 ** 30ö Kongress 4-BL AB 250
5942 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
5943 201 30ö Kongress, LYX 200
5944 201 ** 30ö Kongress PR-LYX 200
5945 201 30ö Kongress, PRAKT 125
5946 201 ** 30ö blå PRAKT 125
5947 201 AB 100
5948 201 ** 30ö Kongress AB plåtskarv vä 70
5949 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
5950 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
5951 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
5952 201b **/* 30ö Kongress GRÖNBLÅ 4-block med 2 st ** AB-PRAKT, svårt 4-block, F 4500++ 900
5953 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
5954 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
5955 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
5956 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
5957 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
5958 201b Lyx men svgt ve. 250
5959 201b ** 30ö Kongress grönblå praktcentr 2ktt 200
5960 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
5961 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
5962 202 ** 35ö Kongress LYX 300
5963 202 35ö Kongress, AB 100
5964 202 ** 35ö Kongress AB plåtskarv vä 80
5965 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
5966 203 ** 40ö Kongress 3-strip LYX 600
5967 203 ** 40ö Kongress PR-LYX plåtskarv vä 300
5968 203 ** 40ö grön PRAKT 200
5969 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
5970 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
5971 203 AB 125
5972 203 ** 40ö Kongress, praktex 100
5973 204 ** 45ö Kongress 3-strip LYX 750
5974 204 45ö , LYX EX 400
5975 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
5976 204 PRAKT 325
5977 204 ** 45 Ö PRAKT 250
5978 204 ** 45Ö Kongress, PR- LYX ex 250
5979 204 ** 45ö Kongress PR- LYX 250
5980 204 AB 45ö 200
5981 204 ** 45ö Kongress AB plåtskarv vä 100
5982 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
5983 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
5984 205 ** 50ö Kongress LYX 400
5985 205 praktex 50 öre 325
5986 205 ** 50 Ö PRAKT 250
5987 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
5988 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
5989 206 60 öre PRAKT-LYX 500
5990 206 ** PR-LYX 60ö 400
5991 206 60ö Kongress, PR 325
5992 206 ** 60 Ö PRAKT 325
5993 206 AB 250
5994 206 ** 60ö Kongress AB-PRAKT 200
5995 206 ** 60ö Kongress AB 150
5996 207 LYX 80ö 475
5997 207 ** 80ö Kongress LYX 450
5998 207 ** 80 Ö PRAKT 350
5999 207 ** PR-LYX 80ö 350
6000 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
6001 207 ** 80Ö Kongress, PR- LYX ex 250
6002 207 ** 80ö Kongress PR-LYX 250
6003 208 ** 1KR GRÖN, PR-LYX 550
6004 208 PRAKT 1 kr 475
6005 208 ** 1kr AB-PR 450
6006 208 AB 300
6007 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
6008 208 ** 1Kr Kongress, AB-PR 200
6009 209 **/* 2 kr Kongress PRAKT 4-block med 2st **,F 6500++ prakt 1100
6010 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
6011 209 ** 2kr vackert ex 600
6012 210 5 KR PR-LYX EX 2300
6013 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
6014 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
6015 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
6016 211 ** 5ö UPU PR-LYXcentr 4-BLOCK 100
6017 211 ** 5ö UPU marginal 4-BLOCK 60
6018 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
6019 211-25 ** UPU 1924 KPL FIN SERIE, FLERA PRAKT EX 2KR , ALLA MED FIN TANDNING. 1900
6020 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
6021 212 ** 10Ö LYX 75
6022 212cx bra AB 4-bl 300
6023 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
6024 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
6025 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
6026 212cx prakt 175
6027 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT-LYX 175
6028 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT 150
6029 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
6030 212cxz ** 10ö prakt linjer+ KPV mitt på 250
6031 214 PR-LYX 20ö 225
6032 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
6033 214 ** 20Ö PRAKT 125
6034 215 bra AB 4-bl 600
6035 215 ** 25Ö LYX 300
6036 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
6037 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
6038 216 4-BLOCK AB 500
6039 216 LYX 30ö 350
6040 216 30ö LYX 300
6041 216b ** 30ö UPU grönblå PR-LYX 650
6042 216b 30ö Grönblå, AB 400
6043 216b 30Ö Grönblå AB 350
6044 217 ** 35ö UPU LYX 500
6045 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
6046 218 40ö PR-LYX 370
6047 218 PR-LYX 350
6048 218 ** 40ö UPU PRAKT-LYX 300
6049 218 ** 40ö UPU PRAKT 200
6050 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
6051 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX 400
6052 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
6053 219 ** 45ö , prakt 275
6054 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX, plåtskarv vä 200
6055 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
6056 220 PRAKT 500
6057 220 50ö PR-LYX 500
6058 220 50 öre AB-pr 400
6059 220 ** 50ö UPU PRAKT 300
6060 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
6061 221 60ö PR-LYX 475
6062 221 AB 60 ö 300
6063 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
6064 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
6065 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
6066 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
6067 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
6068 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
6069 223 1 KR Föreningen, AB 325
6070 224 2KR PRAKT 1500
6071 224 ** 2KR PRAKT 1250
6072 224 AB-prakt 1200
6073 224 ** 2 KR PRAKT 1000
6074 224 AB 900
6075 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
6076 225 5 kr, mkt vackert 2000
6077 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
6078 225 ** 5KR AB 1200
6079 225 prc. , kt F 5500 900
6080 225 LYXcentr, små veck 750
6081 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
6082 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
6083 226 **5ö G.V. 70 ÅR, LYX 100
6084 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
6085 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
6086 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
6087 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
6088 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal par serie i sällsynt kvalitet 175
6089 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
6090 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
6091 226-30 PR-LYX SERIE 125
6092 226-30 ** AB-PRAKT SERIE G V 70 år 75
6093 226-30 ** G.V. 70år 1928, 5-30ö PR serie 60
6094 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
6095 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
6096 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
6097 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
6098 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
6099 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
6100 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
6101 233a prakt 1000
6102 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
6103 233a AB 550
6104 233a AB, naturlig gummirepa 300
6105 233b PRAKT 4-BLOCK 5500
6106 233b 4-BLOCK AB 3600
6107 233b AB 1000
6108 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
6109 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
6110 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
6111 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
6112 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
6113 235C PR 4-BLOCK 100
6114 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
6115 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
6116 237 ** 90 ö Lützen 3-strip med plåtskarvpar, i PR-LYXKVALITET 200
6117 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
6118 237 ** 90 ö Lützen plåtskarvpar, AB 125
6119 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
6120 238 ** 5ö postsperbanken typ1 LYX 4-block 400
6121 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
6122 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
6123 239C LYX 4-BLOCK 125
6124 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
6125 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
6126 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
6127 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
6128 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
6129 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
6130 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
6131 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
6132 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
6133 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
6134 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
6135 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
6136 248C ** 15 ö 4 -sidig LYX 60
6137 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
6138 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
6139 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
6140 248CPII ** 15ö Postverket , vit hov, AB 3,35 100
6141 249 20ö PR-LYX 125
6142 249 ** 20ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 50
6143 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
6144 250 25ö PR-LYX 90
6145 251 ** 30Ö LYX 300
6146 251 30ö prakt 200
6147 251 30ö Postverket, AB 100
6148 251 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
6149 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
6150 252 35ö Postverket, PRAKT 75
6151 253 40ö Postverket, LYX 140
6152 253 40ö Postverket, PRAKT 75
6153 254 45ö Postverket, LYX 140
6154 254 45ö Postverket, PRAKT 90
6155 255 50ö Postverket, PRAKT 200
6156 255 50ö Postverket, AB 125
6157 256 60 ö LYX 400
6158 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
6159 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
6160 256 60ö Postverket, PRAKT 225
6161 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
6162 257 1 KR POSTVERKET, LYX 140
6163 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
6164 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
6165 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
6166 258 ** 50ö Bromma , PR-LYX 50
6167 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
6168 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
6169 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
6170 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
6171 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
6172 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
6173 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
6174 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
6175 259BC ** 10ö Swedenborg marg 4-bl pr 125
6176 259BC bra par 75
6177 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
6178 259BC bra par, Swedenborg 65
6179 259BC ** 10ö Swedenborg praktpar 60
6180 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
6181 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
6182 259C ** 10ö Swedenborg 4-bl pos4 P I, Prakt 100
6183 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
6184 259CB praktpar 100
6185 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
6186 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
6187 259CB bra par 75
6188 259CB bra par 65
6189 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
6190 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
6191 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
6192 259CPI ** 10Ö Swedemborg 4-BL POS 2 pi 100
6193 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
6194 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
6195 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
6196 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
6197 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
6198 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
6199 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
6200 261BC bra par 70
6201 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
6202 261CB LYX 4-BLOCK 175
6203 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
6204 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
6205 261CB ** 5ö Delaware LYXpar 100
6206 261CB bra par 70
6207 261CB bra par 70
6208 262A ** 15Ö NYA SVERIGE 1938, LYX 25
6209 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
6210 262BC praktpar 175
6211 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
6212 262BC ** 15ö Delaware 4-Block PR-LYX 160
6213 262BC bra par 130
6214 262BC bra par, Delaware 15ö 100
6215 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
6216 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
6217 262C LYX 4-Block 100
6218 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
6219 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
6220 262CB bra par 150
6221 264var 30ö blå par med ett otandat perforeringshål, sällsynt 100
6222 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
6223 266BC praktpar 200
6224 266BC bra par 135
6225 266BC bra par 5ö G V 80år 110
6226 266BC ** g.v 80 ÅR PRAKTPAR 90
6227 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
6228 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
6229 267BC LYX 4-BLOCK 500
6230 267BC bra par 210
6231 267BC ** G.V. 80 ÅR FINT 3+4SID PAR 120
6232 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
6233 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
6234 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 40
6235 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
6236 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
6237 269B1 otandad vänster 200
6238 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
6239 269BC Bra par 300
6240 269BC bra par, 10 Små siffror 260
6241 269BC 10ö små siffror vackert par 250
6242 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
6243 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
6244 273BC LYX par 750
6245 273BC LYX par utan färgstreck 750
6246 273BC bra par 600
6247 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
6248 273BC Bred marg ,kttspts 300
6249 273BC1 10ö PR-LYX 500
6250 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
6251 273CB prakt 4-block 1000
6252 273CB pr-lyx par 750
6253 273CB bra par 600
6254 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
6255 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
6256 273Cv1 10ö Felperforerat 150
6257 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
6258 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
6259 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
6260 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
6261 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
6262 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
6263 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
6264 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, pr-lyx 100
6265 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, AB 50
6266 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
6267 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
6268 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
6269 305 ** 1,75 kr tre kronor, LYX 60
6270 318 kpl A,B,C F 97 530 150
6271 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
6272 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
6273 318BC prakt par 175
6274 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
6275 318BC BRA PAR, LING 120
6276 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
6277 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
6278 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
6279 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
6280 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
6281 318CB praktpar 175
6282 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
6283 318CB Bred marg 125
6284 318CB BRA PAR 120
6285 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
6286 320B1 LYX F 1100 325
6287 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
6288 320B2 bra ex 300
6289 320BC bra par 500
6290 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
6291 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
6292 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
6293 320BC Berzelius, 3+ 4sid par 250
6294 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
6295 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
6296 320C ** 10ö Berz. LYX 50
6297 320CB pr-lyx par 650
6298 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
6299 320CB bra par 450
6300 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
6301 321B1 ** 15ö Linné LYX 75
6302 321B2 ** 15ö Linné LYX 125
6303 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
6304 321BB Prakt -lyxpar 175
6305 321BB 15ö Linné PR par 125
6306 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
6307 321BC LYX 4-BLOCK 1000
6308 321BC LYX PAR 600
6309 321BC praktpar 550
6310 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
6311 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
6312 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
6313 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
6314 321CB 15ö Linne´4+3sid , LYX PAR 525
6315 321CB bra par LInnè 500
6316 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
6317 321CB bra par 450
6318 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
6319 323 50ö Linné, LYX 100
6320 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
6321 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
6322 324BB PRAKT BELLMAN 100
6323 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
6324 324BC 4-block prakt 500
6325 324BC, CB 2 BRA PAR 400
6326 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
6327 324BC Lyx 350
6328 324BC bra par 250
6329 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
6330 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
6331 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
6332 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
6333 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
6334 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
6335 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
6336 324CB bra par 225
6337 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
6338 326 ** 15ö SERGEL LYX 35
6339 326B1 ** 15ö SERGEL LYX 70
6340 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
6341 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
6342 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
6343 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
6344 326BB prakt 80
6345 326BB ** 15ö SERGEL, LYX PAR 75
6346 327 50Ö SERGEL LYX 110
6347 329 90 öre Bibeln 75
6348 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
6349 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
6350 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
6351 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
6352 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
6353 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
6354 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
6355 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
6356 332BC ** SLOTTET 3+4 sid par, LYX 1000
6357 332BC obetydligt kt 550
6358 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
6359 332C ** 5KR BLÅ slottet 4 sid 4-block 400
6360 332CB LYX par 1400
6361 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
6362 332CB ** SLOTTET perfekt PR-LYX PAR 1000
6363 332CB ** 5 KR SLOTTET 3+4 sid PR-LYX 900
6364 332CB ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 800
6365 332CB ** slottet 3+4 sid par prakt marginal 800
6366 332CB ** 5KR BLÅ slottet 3+4 sid par, PR 750
6367 332CB LYX men svag rostfl 600
6368 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
6369 336 120 ÖBirgitta , LYX 175
6370 336 ** 120ö Birgitta 100
6371 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
6372 337 ** 20 kr 4-sid svan, LYX 300
6373 337 20 KR SVANAR, 200
6374 337C 20 kr svanar, LYX 475
6375 337C prakt 325
6376 337C 4-sid Svanar 300
6377 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
6378 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
6379 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
6380 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
6381 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
6382 340A2v3 ** 10ö Folkskolan streck i övre marg 50
6383 340A4,v3 ** 10ö Folkskolan strck i pannan, P-LYX 50
6384 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
6385 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 150
6386 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 100
6387 343 ** 60Ö SCHELE FINT 5 STRIP 75
6388 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
6389 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt-lyx 500
6390 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt 300
6391 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
6392 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
6393 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering 200
6394 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
6395 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
6396 471-75var ** Stockholmia 1955 9-blockserie där 3sk arket är felcentrerat i 9 arket. marginl till hö 3mm och till vä 1,7cm. Sällsynt variant 300
6397 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
6398 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
6399 513B2,PI 15Ö plåtsår i ryggen, LYX 100
6400 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
6401 526BBPI 20ö Kungl. Biblioteket, med plåtsår+150 95
6402 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
6403 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
6404 938SX1v ** 2 par , de ena med enögda scouten 75
6405 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
6406 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 50
6407 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
6408 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
6409 1721 felskuret 200
6410 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
6411 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250


TJÄNSTE **

6412 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
6413 1b ** 3Ö mycket fräscht AB, 3,3,5 250
6414 1d ** 3Ö PRAKT centr gummiveck 250
6415 11 ** 3ö LYX 75
6416 11a ** 2 ö LYX, SUPERB 200
6417 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
6418 11b ** 2 ö LYX, SUPERB 200
6419 11b ** 2ö prakt 4-block 60
6420 12 ** 3 ö LYX 100
6421 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
6422 12 ** 3ö PRAKT 25
6423 12b 4-bl AB-BA 100
6424 12B Ab 40
6425 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
6426 12e ** 3 ö LYX, SUPERB 200
6427 12e ** 3 ö LYX, SUPERB, gulaktigt papper 200
6428 12e prakt 4-block 175
6429 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
6430 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
6431 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
6432 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
6433 12h ** 3 ö olivakt gulbrun LYX, SUPERB 200
6434 13Ab AB 80
6435 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
6436 13B 4-block , prakt 100
6437 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
6438 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
6439 13Bb ** 4 ö svart LYX 200
6440 14 ** 5ö LYX-PRAKT 100
6441 15 ** stora Tjänste 6ö övre ½ ark (övre marginal hörnen vinkelklippta ) LYX-PR-AB F ca 20000 1800
6442 15 ** stora Tjänste 6ö 25 block (½ark) med sido marginaler och pos 13 i mitten med variant färglös punkt efter 6 tj 15v1 PR-AB (Ba centr 5st.) F ca 19000 1500
6443 15a AB 150
6444 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
6445 15b ** 6 ö blålila LYX, SUPERB 700
6446 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
6447 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
6448 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
6449 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
6450 15b pr-lyx 6ö 250
6451 15b 6ö AB-PRAKT 200
6452 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
6453 15b AB 125
6454 15b 6ö AB 100
6455 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
6456 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
6457 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
6458 15c Hörnmarginalex, AB 175
6459 15c 6ö bra AB 160
6460 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
6461 16A ** 10ö typ1 AB 150
6462 16Aa prc, kt 100
6463 16Ab ** 10ö rosa, mycket fräschF 1200 300
6464 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
6465 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
6466 16B ** 10ö röd stora tjänstetyp 2 , LYXex 100
6467 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
6468 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
6469 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
6470 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
6471 18 bra AB ex 20ö röd 900
6472 18 PRc lit lodr. pappersrveck 350
6473 18g ** 20ö tjänste röd gullaktigt ppr, AB-PRAKT ex F 4200 800
6474 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
6475 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
6476 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
6477 19v1 20ö blå otandat, marg ex sign Brun 90
6478 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
6479 20c ** , 24ö gulorange LYX SUPERB 1000
6480 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
6481 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
6482 20d AB 4-block, F 5200 1000
6483 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
6484 20d 24 öre gul AB 1200 300
6485 20d 24ö gul marginalex Ab 200
6486 20dv1 ** 20ö gul Ä saknas, Prakt, F 2200++ 800
6487 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
6488 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
6489 22A ** 50 ÖRE TYP 1 POSTFRISKT FINT EX 3,3,5 sällsynt fräscht 1500
6490 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
6491 22A ** 50ö fräscht ex postfriskt men ursprunglig matthet i gummering, F 5000 300
6492 22Ag ** 50ö röd typ 1 postfrisk, F 4800 400
6493 22B ** 50 ö röd stora tjänste typ II , i sällsynt 10 block . bra AB-PRAKT 3,3,5F 2x4block(6x) = F för AB 48000 6000
6494 23 LYX 4-block 1000
6495 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
6496 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
6497 24B LYX 4-block 500
6498 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
6499 24B LYX 1 KR 250
6500 24B ** 1 kr LYX 250
6501 24B ** , 1 KR blå /brun LYX SUPERB 250
6502 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
6503 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
6504 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
6505 24B ** 1 kr PR-LYX, HÖRNMARGINALEX 155
6506 24B bra ab-pr 4-bl 150
6507 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
6508 24B ** 1kr PRAKT 100
6509 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
6510 25a ** 10/12ö PR-LYX 4-block pos 4 påtryck på tj17v3 350
6511 25a 10ö/12ö LYX 300
6512 25a 10ö/12ö P-LYX påtryck på 17v3 200
6513 25bv6,v5 ** 10/12ö spegeltryck, 4block AB 3,3,5, pos3 ÖKE. F 4x400 för * x 2,5 för **= ca 4000 + Öke 500
6514 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
6515 25var spegeltryck 150
6516 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
6517 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
6518 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
6519 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
6520 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
6521 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
6522 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
6523 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
6524 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
6525 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
6526 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
6527 32 10ö PRAKT 150
6528 33 15ö orange provtryck (*) 200
6529 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
6530 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
6531 35 ** 25ö LYX 4-block 500
6532 35 ** 25ö Vm krona LYXc, gummive 100
6533 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
6534 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
6535 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
6536 36 ** små tjänste 30ö vm krona . prakt 75
6537 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
6538 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
6539 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, 5 märken särade horizontellet på mitten . F 17.500 2200
6540 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, märken särade horizontellet på mitten . F 17.500, liten extraperforering nedtill höger i arket. Intressant 2100
6541 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . LYX, 150
6542 38 prakt 90
6543 38 ** 1KR PRAKT 75
6544 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
6545 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
6546 39 ** 5kr vackert 9-block 350
6547 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
6548 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
6549 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
6550 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
6551 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
6552 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
6553 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
6554 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
6555 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
6556 46cz PRAKT 200
6557 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 100
6558 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
6559 53 ** 35Ö LYX 100
6560 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
6561 54B 50ö utan vm F 500 145
6562 54v ** 50Ö UTAN VM I PRAKT 4-BLOCK , F ca 6000 för prakt 950
6563 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
6564 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
6565 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
6566 1 1Ö , AB 225
6567 1 ** 1ö Lösen t 14, fräscht ex F 2019 1700 200
6568 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
6569 2 3ö BRA AB EX 300
6570 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
6571 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
6572 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
6573 2b ** 3ö PR-LYX 1000
6574 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
6575 2b ** 3ö AB-PR 500
6576 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
6577 2b ** 3ö AB 300
6578 2b ** 3ö fint AB ex 3,3,5, F 2018 1700 250
6579 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
6580 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
6581 3 ** 5ö brun BA 160
6582 4c ** 5ö obet kt, lvht, gott ex 2,3,5, F 2018 3500 300
6583 5 ** 12Ö AB-PRAKT 70
6584 5b ** 12 ö AB 40
6585 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
6586 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
6587 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
6588 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
6589 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
6590 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKT 500
6591 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKTcentr 350
6592 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
6593 8b ** 30Ö grön., AB 300
6594 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
6595 8c ** 30ö kraftigt mörkgrön, bra AB 400
6596 11 PRAKT 75
6597 11a LYX 200
6598 11b LYX ** 200
6599 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
6600 11var kraftigt felperforerad 200
6601 11var spegeltryck 150
6602 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
6603 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
6604 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
6605 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
6606 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
6607 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
6608 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
6609 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
6610 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
6611 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
6612 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
6613 12c ab-pr 100
6614 12d 3ö PR-LYX 150
6615 12d 3ö PRAKT 100
6616 12d ** 3ö PR-LYX 100
6617 12e ** 3Ö LYX 300
6618 12e ** 3Ö prakt 100
6619 13 5ö ** LYX 250
6620 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
6621 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
6622 13g ** 5ö svartbrun , pr-lyx 150
6623 14 ** /* 5Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, POS 1 * 300
6624 14 PR-AB 4-BLOCK 200
6625 14 ** 6ö vackert 9-block 200
6626 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
6627 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
6628 14d prakt 125
6629 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
6630 14d ** 6ö gul. prakt 100
6631 14f ** 6ö PRAKT 75
6632 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
6633 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
6634 15 12Ö PR-LYX 175
6635 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
6636 15 12ö PRAKT 125
6637 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
6638 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
6639 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
6640 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
6641 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
6642 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
6643 16 ** 20ö PRAKT 100
6644 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
6645 16b ** 20ö 4-block, AB 140
6646 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
6647 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
6648 16d ** 20ö prakt 100
6649 17a BA centr F 3600 350
6650 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
6651 17av2 AB ex F 3600 700
6652 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
6653 17b ** 24ö blålila, ab 125
6654 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
6655 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
6656 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
6657 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
6658 17bv2 prakt, F 1400+ 350
6659 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
6660 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
6661 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
6662 18a ** 30 ö mörkt blågrön, PRAKT 600
6663 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
6664 18c ** 30ö 4-block, AB 120
6665 18d 30ö PRAKT 200
6666 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
6667 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
6668 19d ** lösen t13 50ö bra AB, 3,3,5 matt gulakt. orangebr 50
6669 19v2 ** 50ö Lösen t 13 Kartongppr 4-bl en kt 300
6670 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
6671 19var ** 50ö Lösen t q13, 2 märkesbilder 100
6672 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
6673 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
6674 20 1kr bra AB 200
6675 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
6676 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
6677 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
6678 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
6679 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

6680 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
6681 52c ** Oscar 5 ö blågrön 5-strip AB-PR marginal 4-bl F 2019 20000 300
6682 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
6683 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
6684 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
6685 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
6686 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
6687 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
6688 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
6689 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
6690 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
6691 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
6692 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
6693 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
6694 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
6695 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
6696 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
6697 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
6698 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
6699 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
6700 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
6701 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
6702 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
6703 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
6704 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm 5-strip i LYX, F 4500+++ 1400
6705 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i LYX 600
6706 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i PRAKT 300
6707 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i AB F 1100 160
6708 143Acxz AB-PR 75
6709 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
6710 143Ecx 5ö grön t 13 PRAKT 30
6711 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
6712 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
6713 145A 10ö violett A2 ppr, AB 140
6714 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip 600 600
6715 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip plåtskarv mellan pos 1-2 500
6716 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr , banderoll 6-strip F 2400 400
6717 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
6718 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX 6-strip 200
6719 146Ab ** 10ö violett A3 ppr,AB-pr 5-strip 150
6720 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 5-strip plåtskarv 75
6721 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
6722 146Ac 10ö Lejon violett A3 ppr, LYX 225
6723 146b,c ** 10ö lejon i 2 PR-LYX 5- strip ultramarinaktigt violett och svartaktigt violett F 2019 4150 900
6724 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
6725 147 ** 25Ö orange Lejon, A2 ppr, PRAKT 5-STRIP f 1750++ 600
6726 148Acx ** 30ö vm linjer, 5-strip AB 175
6727 152Aa ** 20ö G II A, PR-LYX 150
6728 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
6729 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
6730 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
6731 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
6732 165cc 80ö PR-LYX 400
6733 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 150
6734 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 120
6735 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
6736 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
6737 173a 140ö AGRG, AB 175
6738 174a ** 145ö smaragdgrön, Postemblem 5-strip i PR-LYX 500
6739 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
6740 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
6741 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
6742 179Ae 20ö violett, AB 250
6743 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
6744 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
6745 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
6746 187a 35ö, AB, F 5500 800
6747 187a ** 35Ö G.V. PROFIL vä. AB -5strip 700
6748 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
6749 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
6750 191b ** 45ö brun PR-LYX 5-strip A 3 papper 190
6751 192c ** 50ö G V PROFIL vä.LYX -5strip 100
6752 194 ** 115ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR -5strip 500
6753 195 ** 145ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR-LYX -5strip 220
6754 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
6755 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
6756 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
6757 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
6758 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 5- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 325
6759 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
6760 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 4- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 275
6761 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
6762 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 3- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 200
6763 227 ** G.V. 70år 1928, 10ö LYX 5-strip 100
6764 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
6765 228 ** G.V. 70år 1928, 15ö AB-PR 5-strip 50
6766 229 ** G.V. 70år 1928, 20ö AB 5-strip 50
6767 230 ** G.V. 70år 1928, 25ö LYX 5-strip 150
6768 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
6769 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
6770 231 prakt 10ö 30
6771 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
6772 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
6773 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
6774 234A ** 10ö Lützen 5-strip PRAKT 80
6775 236 25ö blå Lützen 125
6776 237 90 ö Lützen, AB 700
6777 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
6778 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
6779 243 25ö Riksdagen, prakt 200
6780 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
6781 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
6782 247A 10ö Postverket PR-AB 125
6783 248API 15ö Postverket PRAKT 200
6784 249 Postverket PRAKT 20ö 400
6785 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
6786 251 AB 30ö Postverket 750
6787 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
6788 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
6789 253 40ö Postverket PRAKT 325
6790 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
6791 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
6792 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
6793 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
6794 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
6795 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
6796 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
6797 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
6798 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
6799 260 ** 100 ö Swedenborg LYX 5-strip 140
6800 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
6801 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
6802 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
6803 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
6804 263 ** 20ö Delaware, 5-strip 30
6805 264 30ö Nya Sverige, PRAKT 150
6806 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
6807 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
6808 268 30öre GV 80år 375
6809 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
6810 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
6811 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
6812 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
6813 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
6814 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
6815 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
6816 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
6817 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
6818 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
6819 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
6820 283 50Ö G.V. profil hö 70
6821 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 50
6822 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 40
6823 284 50ö Tre kronor, LYX 60
6824 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
6825 285 55ö Tre kronor prakt 25
6826 287 65ö Tre kronor lyx 15
6827 288 70ö, Tre kronor prakt 75
6828 290 80ö Tre kronor 10
6829 291 85ö grön Tre kronor 10
6830 292 85ö brun Tre kronor 100
6831 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
6832 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
6833 296 110ö prakt, Tre kronor 100
6834 297 115ö LYX, Tre kronor 15
6835 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
6836 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
6837 301 145ö, pr, Tre kronor 75
6838 302 150ö rödviolett, Tre kronor 30
6839 303 150ö brun, lyx Tre kronor 20
6840 304 170ö röd Tre Kronor, 20
6841 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
6842 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
6843 307 185ö Tre kronor LYX 90
6844 310 210ö Tre kronor ,blå 125
6845 316 285ö Tre kronor ,lyx 70
6846 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
6847 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
6848 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
6849 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
6850 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
6851 323 prakt 50ö LINNÉ 325
6852 326A Sergel 10ö 90
6853 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
6854 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
6855 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
6856 327A Sergel 50ö, F 1750 350
6857 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
6858 329 BIBELN 90öre bra 350
6859 331 60Ö SKANSEN 250
6860 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
6861 336 ** 120ö Birgitta PR-LYX 5-STRIP 500
6862 339 Tessin 40ö prakt 475
6863 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
6864 343 60 Ö SCHELE LYX 200
6865 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
6866 353-57 Flottan KPL prakt 225
6867 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
6868 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
6869 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
6870 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
6871 360 60 ö PRESSEN 150
6872 362 90 ö RYDBERG F 375 125
6873 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
6874 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
6875 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
6876 367 90 ö LUND F 550 125
6877 369 **60Ö LANTBRUKSMÖTET 1946, PR 90
6878 371 TEGNER 40 ö 1946 20
6879 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
6880 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
6881 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
6882 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
6883 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
6884 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
6885 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
6886 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
6887 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
6888 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
6889 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
6890 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
6891 438 25 ö Polhem 25
6892 439 45 5 ö Polhem 5-STRIP 10
6893 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
6894 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
6895 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
6896 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
6897 455 ** 1KR skid VM 1954, LYX 5-strip 100
6898 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
6899 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
6900 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
6901 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
6902 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
6903 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
6904 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
6905 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
6906 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
6907 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
6908 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
6909 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
6910 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
6911 494 120ö Fotboll 25
6912 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
6913 496 Götstålet 170ö 60
6914 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
6915 501 90ö Vattenfall 65
6916 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
6917 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
6918 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
6919 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
6920 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
6921 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
6922 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
6923 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
6924 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
6925 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
6926 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
6927 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
6928 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
6929 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
6930 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
6931 525 90ö Alström 5-STRIP 20
6932 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
6933 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
6934 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
6935 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
6936 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
6937 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
6938 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
6939 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
6940 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
6941 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
6942 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
6943 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
6944 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
6945 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
6946 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
6947 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
6948 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
6949 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
6950 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
6951 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
6952 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
6953 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
6954 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
6955 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
6956 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
6957 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
6958 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
6959 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
6960 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
6961 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
6962
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

6963 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
6964 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
6965 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
6966 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
6967 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
6968 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
6969 182 25 ö röd GV profil vänster 110
6970 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
6971 182 25 Ö RÖD G VI 100
6972 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
6973 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
6974 232 50ö LUFTPOST 1932 150
6975 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
6976 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
6977 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
6978 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
6979 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
6980 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
6981 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
6982 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
6983 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
6984 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
6985 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
6986 281 40ö olivgrön F 900 125
6987 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
6988 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
6989 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
6990 284-317 284-317 Rullserie/ 100 serier tre kronor 34 st . 2,10 kr saknas MEN FINNS I 20ST 5STRIP , 1,70 öre , 2,55kr och 3kr 100st i rulldel ej kpl rulle, 1,45 ö endast 83st i rulle +17st . Högt katalogvärde och gammal investeringsfavorit. 9000
6991 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
6992 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
6993 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
6994 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
6995 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
6996 293 90öre TRE KRONOR 250
6997 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
6998 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
6999 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7000 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
7001 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
7002 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
7003 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
7004 305 1,75KR TRE KR 4000
7005 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
7006 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
7007 329 Bibeln 90ö 100 rulle, mycket bra dock notering på banderollen "1941 282A" F 2020 35000kr, lågt utrop 3000
7008 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
7009 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
7010 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
7011 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
7012 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
7013 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
7014 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
7015 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
7016 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
7017 373 30ö NOBEL F 2000 300
7018 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
7019 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
7020 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
7021 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
7022 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
7023 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
7024 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
7025 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
7026 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
7027 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
7028 392 30Ö UPU 1949 50
7029 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
7030 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
7031 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
7032 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
7033 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
7034 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
7035 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
7036 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
7037 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
7038 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
7039 417 40ö grön GVI typ I 150
7040 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
7041 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
7042 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
7043 421 30ö Blå GVI typ III 150
7044 425 40ö blå 90
7045 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
7046 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
7047 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
7048 430 45ö blå G.VI .A 90
7049 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
7050 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
7051 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
7052 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
7053 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
7054 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
7055 439 40ö POLHEM 100
7056 439 45ö Polhem 100 rulle 100
7057 440A Petri 25ö 100 rulle 75
7058 442-44 G VI 70år F 1200 150
7059 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
7060 446 15 öre D.O. F 600 100
7061 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
7062 447 40 öre D.O. F 1200 250
7063 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
7064 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
7065 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
7066 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
7067 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
7068 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
7069 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
7070 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
7071 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
7072 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
7073 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
7074 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
7075 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
7076 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
7077 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
7078 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
7079 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
7080 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
7081 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
7082 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
7083 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
7084 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
7085 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
7086 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
7087 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
7088 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
7089 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
7090 489 40ö SJÖpost 1958 750
7091 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
7092 490 15ö SJÖpost 1958 100
7093 494 120ö VM I FOTBOLL 300
7094 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
7095 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
7096 502 RÖDA KORS 1959 80
7097 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
7098 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
7099 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
7100 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
7101 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
7102 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
7103 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
7104 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
7105 522-23 PILO 30, 140ö 500
7106 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
7107 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
7108 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
7109 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
7110 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
7111 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
7112 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
7113 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
7114 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
7115 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
7116 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
7117 681 45ö NOBEL 1969 100
7118 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
7119 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
7120 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
7121 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
7122 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
7123 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
7124
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
7125
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
7126
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
7127
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
7128 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

7129
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
7130
5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
7131
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
7132
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
7133
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
7134
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
7135
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
7136
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
7137 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
7138 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
7139 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
7140 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
7141 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
7142 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
7143 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
7144 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
7145 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
7146 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
7147 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
7148 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
7149 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
7150 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
7151 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
7152 69 2ö,halvark 50 st 325
7153 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
7154 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
7155 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
7156 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
7157 71-74 100 ST HELARK 1200
7158 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7159 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7160 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
7161 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
7162 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
7163 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7164 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
7165 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
7166 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
7167 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
7168 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
7169 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
7170 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
7171 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
7172 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
7173 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
7174 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7175 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
7176 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7177 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7178 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
7179 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
7180 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
7181 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
7182
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
7183 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
7184 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
7185 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
7186 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
7187 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
7188 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
7189 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
7190
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

7191
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
7192 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
7193 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
7194 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
7195 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
7196 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
7197 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
7198 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
7199 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
7200 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
7201 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
7202 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
7203 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
7204 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
7205 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
7206 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
7207 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
7208 16R 20x20ö G.V profil vä 50
7209 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
7210 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
7211 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
7212 21o NYSKICK, F 2500 800
7213 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
7214 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
7215 21o Gustav V 70 är 1928, fräscht häfte 550
7216 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
7217 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
7218 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
7219 21r omsl. framsida har varit vikt 475
7220 23o 10 Öre Lützen, vc 325
7221 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
7222 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
7223 23O 10 Lützen , AB-PR 150
7224 23o 10ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 140
7225 23o 10ö Lützen bra häfte 125
7226 23o 10ö Lützen omv. F 800 100
7227 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
7228 23r 10ö Lützen rättv prakt centr. Bra 225
7229 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
7230 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
7231 23R 10ö Lützen 1932, PR-LYX RÄTTV häfte 200
7232 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
7233 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
7234 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
7235 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
7236 24o 15ö Lützen omv. AB-PR centr F2200 400
7237 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
7238 24O 15ö Lützen 1932, ab-PR-LYXcentr , häfteS OMSLAG 3MM RISS f 2200 250
7239 24R 15ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 400
7240 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
7241 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
7242 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
7243 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
7244 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
7245 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
7246 26O 5ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
7247 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
7248 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
7249 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
7250 27o 10ö RIKSDAGEN, perfekt omslag F1200 200
7251 27R 10ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
7252 28R 15ö RIKSDAGEN 1935, 10 PR-LYX EX 10 ab CENTR, veck iomslag på baksidan 250
7253 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
7254 29 5ö Postverket 1936, pr-lyx häfte 250
7255 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
7256 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
7257 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
7258 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
7259 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
7260 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
7261 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
7262 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
7263 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
7264 30 10ö Postverket 1936, prakt häfte 250
7265 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
7266 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
7267 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
7268 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
7269 30 10ö Postverket 10ö praktcentr fint häfte 200
7270 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
7271 30 10ö Postverket 10ö fint häfte 100
7272 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
7273 31 15ö Postverket 1936, fräscht häfte 400
7274 31 15ö Postverket 15ö fint häfte AB-PRAKT centr F 2500 350
7275 31 8ex P1,delvis släppt 300
7276 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
7277 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
7278 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
7279 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
7280 31PII ett ex PII. 650
7281 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
7282 33BCo SWEDENBORG 10ä 4+3 sid omv 5 LYX marginal 5 ok. 400
7283 33BCR 10ö Swedenborg mörkgrått omslag, SUPERLYX MARGINALER, extremt breda 600
7284 33BCr SWEDENBORG 10ö 4+3 sid rättvänt PR-LYX marginal , övre block pos4 P1, F 2020 3700 600
7285 33CBo omv prakthäfte 750
7286 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
7287 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
7288 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
7289 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
7290 33CBR 10ö Swedenborg grått omslag, 5 godkända marginaler 5 lite smala 180
7291 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
7292 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
7293 33CCo 10ö Swedenborg 150
7294 33CCo 20x10ö Swedenborg 1938, ok häfte Lyx centr märken 150
7295 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
7296 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
7297 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
7298 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
7299 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
7300 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
7301 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
7302 34CB BREDA MARGINALER 750
7303 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
7304 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
7305 34CB BRA HÄFTE 500
7306 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
7307 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
7308 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
7309 34CB 5Ö DELAWARE 3+4SID LYX MARGINAL 400
7310 34CB K nr.,GODK. MARG 350
7311 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
7312 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
7313 34CC 2ST 5Ö DELAWARE, "ÄKTA PAR" ETT CYLS 1 hö + kn 74... det adra KN ..591. Sällsynt med 2 häften i följd. 1000
7314 34CC 5Ö DELAWARE 4+4 sid kn ..098 och culs 1 hö, PRAKT 250
7315 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
7316 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
7317 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
7318 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
7319 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
7320 35BC Booklet H35BC postfrisk, 1938 New Sweden 18 × 15 öre brown, perf on 3+4 sides. Very fine condition. BRED MARGINAL F 3600 600
7321 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
7322 35CB LYX-pr 800
7323 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
7324 35CB 15Ö DELAWARE,PR-LYX MARGINAL 600
7325 35CB ÄKTA men ngt smal 500
7326 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
7327 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
7328 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
7329 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
7330 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
7331 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
7332 36BCo 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte, LYX marginaler 700
7333 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
7334 36BCr 5ö G.V.V 80 år Rättvänd 3+4sid häfte med LYXMARGINALR, prakthäfte 800
7335 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
7336 36CC 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte 200
7337 38BCr LING 20X5Ö CYLS 2 hö, LYX MARGINALER pr-lyx häfte 800
7338 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
7339 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
7340 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
7341 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
7342 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
7343 39CBr g. V. Profil vä små siffror 10 praktpar 3+4sid i Prakthäfte 1700
7344 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
7345 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
7346 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
7347 39CCo 10ö Berzelius, ok häfte 150
7348 39CCr obet gemspår 150
7349 39CCr små sifror, omslagsveck 110
7350 39CCr,o 2st 10ö Typ 1 G. V. profil hö småsiffror 350
7351 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
7352 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
7353 40BCR BERZELIUS 10Ö 10 BC PAR I pr-lyx, Position 2 i 2 10 blocket med Plåsår 320v3, Prakthäfte 3000
7354 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
7355 40CCo 10ö Berzelius, 4sid , LYX häfte. F 1500 450
7356 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
7357 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
7358 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
7359 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
7360 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
7361 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
7362 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
7363 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
7364 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
7365 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
7366 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
7367 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
7368 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
7369 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
7370 55b SERGEL 15ö bra häfte 300
7371 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
7372 57 ett märke saknas,prlyx 150
7373 57v "III" ett ex saknas F 805 175
7374 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
7375 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
7376 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
7377 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
7378 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
7379 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
7380 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
7381 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
7382 60A Birg. 8 par F 480 100
7383 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
7384 60B Birgitta 15ö cyls 1, LYX HÄFTE 250
7385 60B Birgitta 15ö , FINT HÄFTE 125
7386 61 Cyls 2, obet särad tander 20
7387 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
7388 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
7389 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
7390 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
7391 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
7392 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
7393 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
7394 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
7395 64 Cyls2 h F 600 200
7396 64 5ö SCHELE, LYX 195
7397 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
7398 64 SCHELE , bra F 500 150
7399 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
7400 64 Schelle, prakt 125
7401 64 cyls 2h, i par saknas 100
7402 65 G.V.85år 20x20ö cyls2, PR-LYX 400
7403 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
7404 65 G V 85 år, välcentr märken 300
7405 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
7406 65 G.V.85år 20x20ö mycket fräscht häfte 170
7407 66 spegeltryck 20 märken 200
7408 66 Cyls 1 h, oglättat 75
7409 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
7410 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
7411 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
7412 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
7413 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
7414 67 Montelius 5ö 40
7415 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
7416 68 Sjökartan 5ö prakt 70
7417 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
7418 69 LYX 125
7419 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
7420 69 Cyls 2 , ktt 50
7421 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
7422 69 10ö Flottan 1944, cyls 2 50
7423 69 10ö Flottan 1944, cyls 1 40
7424 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
7425 70 Cyls 2, LYX 300
7426 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
7427 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
7428 70 cyls 1h, nyskick 225
7429 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
7430 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
7431 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
7432 72 cyls 1h F 660 225
7433 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
7434 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
7435 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
7436 72 Röda Korset 20ö bra 150
7437 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
7438 73 Pressen, CYLS 2vä 35
7439 73 LYX 30
7440 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
7441 73 Pressen ,fräscht 20
7442 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
7443 74 Rydberg, LYX 125
7444 74 pr-lyx centrering 110
7445 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
7446 74 V. Rydberg F 250 80
7447 75 Sparbanken 3häften neutral, cyls1, cyls2 80
7448 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
7449 75 Sparbanken 10ö 20
7450 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
7451 76 15ö LUND neutral, cyls1, cyls2 125
7452 76 3st 15ö LUND CYLS 1 , pr-lyx 100
7453 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
7454 76 Lund 15ö pr-lyx 50
7455 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
7456 76 Cyls 1, centr. hö 30
7457 76v2 15ö LUND tryck färgfläck på inhäft. remsan 100
7458 77 Cyls 1h , prakt 150
7459 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
7460 77 nyskick 100
7461 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
7462 77 20ö LUND, prakt 100
7463 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
7464 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
7465 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
7466 77 20ö LUND , AB-PR 70
7467 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
7468 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
7469 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
7470 79A
20
7471 79B pr 20
7472 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
7473 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
7474 80 cyls 1h , pr-lyx 140
7475 80 Lyx , NOBEL 125
7476 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
7477 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
7478 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
7479 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
7480 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
7481 81 5ö GEIJER CYLS 2 , AB-PRAKT 20
7482 82 3st 20ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 150
7483 82 3st 10ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 80
7484 82 20ö 40års jub , cyls1, 60
7485 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
7486 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
7487 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
7488 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
7489 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
7490 83 20ö GV 40års jub 20
7491 85 Pionjärjubiléet 30
7492 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
7493 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
7494 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
7495 86-87 F 140 50
7496 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
7497 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
7498 88 cyls 1h 60
7499 88 Strindberg 35
7500 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
7501 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
7502 89 2st 15ö Lingiaden cyls1,cyls 2 ab-prakt 125
7503 89 15ö Lingiaden cyls1 prakt 75
7504 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
7505 90 6 st 20ö UPU neutral, cyls1, cyls2, cyls1h, cyls2v,h 150
7506 90 10ö UPU äkta par cyls2hö, cyls2 vä 120
7507 90 10ö UPU par cyls1hö, cyls1 vä 90
7508 90 3 st10ö UPU neutral, cyls1, cyls2 50
7509 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
7510 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
7511 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
7512 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
7513 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
7514 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
7515 93A 20 x 25 Ö 30
7516 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
7517 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
7518 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
7519 94 POLHEM 25Ö 25
7520 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
7521 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
7522 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
7523 95 3st 25ö Petri 1952, neutral ,cyls1,cyls 2 175
7524 95 cyls 2, pr 160
7525 95 Petri Cyls 1 130
7526 95 cyls 2 130
7527 95 Petri F 350++, 125
7528 95 PETRI CYLS 1, PR 100
7529 95 25ö Petri 1953, cyls 1 prakt 100
7530 95 25ö Petri 1953, cyls 2 prakt 100
7531 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
7532 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
7533 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
7534 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
7535 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
7536 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
7537 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
7538 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
7539 97 3st G.VI.A 70år 20x10ö1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
7540 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
7541 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
7542 97 cyls 1, lyx 20
7543 97 Cyls 2 20
7544 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
7545 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
7546 98 3st G.VI.A 70år 20x25ö 1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
7547 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
7548 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
7549 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
7550 99 5kr blå slottet 20x5kr fint häfte 150
7551 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
7552 99 SLOTTET HÄFTE 20X 5 KR STRECKPERFORERAD RYGG 110
7553 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
7554 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 150
7555 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 140
7556 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 135
7557 99B2ba1 20x 5kr Slottet bigad rygg, ab-praktcentr 175
7558 99B2ba2 20x 5kr Slottet bigad rygg, praktcentr 200
7559 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
7560 101 3st Idrottsrörelsen 70år 20x10ö 1953, neutral,cyls1,cyls 2 90
7561 101 Idrottsrörelsen F 150 50
7562 101 cyls1 40
7563 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
7564 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
7565 102 cyls1 50
7566 102 Cyls 2 50
7567 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
7568 102 Stockholm 700 år F 120 40
7569 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
7570 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 2 70
7571 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
7572 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte 55
7573 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
7574 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 50
7575 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 40
7576 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
7577 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
7578 104 TELEGRAF VERKET 3st 1953, neutral,cyls1,cyls 2 150
7579 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte cyls 2 75
7580 104 cyls 1h F 180 65
7581 104 TELEGRAFVERKET 60
7582 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte 40
7583 105 cyls 2, pr 100
7584 105 20x20ö VM på skidor, cyls 1 prakt 90
7585 105 20x20ö VM på skidor, cyls 2 prakt 90
7586 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
7587 105 20x20ö VM på skidor, 50
7588 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
7589 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
7590 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
7591 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
7592 108 Cyls 1, lyx 100
7593 108 Cyls 2, lyx 95
7594 108 Cyls 1 80
7595 108 Lenngren fint häfte cyls 1 80
7596 108 Lenngren fint häfte cyls 2 80
7597 108 Lenngren f 200 60
7598 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
7599 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
7600 108 Lenngren fint häfte grått omslag 50
7601 108 Lenngren fint häfte brunakt grått omslag 50
7602 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
7603 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
7604 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
7605 110A Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
7606 110A Atterbom F 220 75
7607 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
7608 110B Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
7609 111 Olympiaden 3st 20x20ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
7610 111 Olympiaden 20x20ö 1956, cyls 2 45
7611 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
7612 111 Olympiaden 20x20ö 1956, 30
7613 112 Olympiaden 3st 20x25ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
7614 113A1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ömed snedstreck, Prakt, F 400+ 90
7615 113A2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck 25
7616 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
7617 113B1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö MED snedstreck, F 400 90
7618 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 utan snedstreck, LYX F 150 50
7619 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck, F 150 30
7620 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
7621 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
7622 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
7623 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, LYX 60
7624 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYX 50
7625 114A2a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, pr-LYX 60
7626 114A2b Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYXc 45
7627 115B Sjöräddningen F 350 115
7628 115B Sjöräddningen 20x30ö, LYX 100
7629 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
7630 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 60
7631 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 50
7632 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
7633 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
7634 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
7635 119A1 Helikopterpost 20x 30ö med snedstreck , LYX 110
7636 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
7637 119B Helikopterpost 20x 30ö PR- LYX 60
7638 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
7639 120A1 SJÖPOST 20x 15ö med |/ snedstreck , LYX 100
7640 120B SJÖPOST 20x 15ö utan snedstreck , pr-LYXcentr 25
7641 121A1a 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,3 svårt, Prakt 125
7642 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 45
7643 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 30
7644 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
7645 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 PRAKT 35
7646 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 30
7647 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 25
7648 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 35
7649 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 25
7650 123 GÖTSTÅLET 20x30ö , PR-LYX 30
7651 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 25
7652 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 20
7653 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR-LYX 30
7654 125a Selma Lagerlöf 20x25ö |/ PR-LYX 25
7655 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR 25
7656 126 Vattenfalsstyelsen 50 år 20x 30ö pr-lyx 30
7657 127 röda korset år 20x 30ö prakt 35
7658 127 Röda Korset år 20x 30ö bra häfte 25
7659 128 Heidenstam 20x15ö PR-LYX 30
7660 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö förskjutet spegeltryck , LYX 100
7661 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö bra häfte pr. 35
7662 130 ARRENIUS 30
7663 130 Svante Arrhenius 20x15ö prakt 18
7664 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
7665 131 ZORN 20x 30ö bra häfte 60
7666 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
7667 132 Världsflyktingåret 20x20ö bra häfte 20
7668 133B Skytteväsendet 20x20ö pr 20
7669 134 FRÖDING 20X30Ö LYX 35
7670 134 FRÖDING 20X30Ö pr-LYX 30
7671 135 Branting 20x15ö fint häfte 18
7672 135 BRANTING 15ö 15
7673 135 Branting 20x15ö bra häfte 15
7674 136 SAS ,F 80 25
7675 136O 4ST OLIKA SAS 1961 NEUTRAL CYLS1 CYLS 2, kn 19830 100
7676 136O SAS 1961 äkta par kn 305+57, pr 75
7677 136O SAS 1961 äkta par kn 302+20, pr 70
7678 136o SAS omv, CYLS 2 35
7679 136O SAS 40ö 15
7680 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
7681 140 Pilo 20x30ö prakt 55
7682 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
7683 140 30Ö PILO 40
7684 140 Pilo 20x30ö prakt, bra häfte 40
7685 141 Alströmer 20x15ö prakt 15
7686 142 svenskt tryck, fint häfte 18
7687 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
7688 142v svenskt tryck, pos 12 streck fint häfte 75
7689 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
7690 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
7691 145 Lokalbrevbäringen 20x30ö ,prakt 22
7692 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
7693 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 25
7694 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 22
7695 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
7696 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
7697 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
7698 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
7699 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
7700 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
7701 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
7702 149a Sv Byggnadsminnen 20x15ö 20
7703 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
7704 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
7705 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö , kn 2+3 äkta par 82+413 120
7706 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 1 40
7707 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 40
7708 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
7709 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
7710 150Ar+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö , pr, 2st 40
7711 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2st kn 2 77..., kn +3 275 40
7712 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2+ kn 2 nr 73... 40
7713 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
7714 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 30
7715 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
7716 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
7717 150Br+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2ST 40
7718 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
7719 151-152 G VI. A. 80 år 20+15ö, 35+10ö 15
7720 154 VM I ISHOCKEY 1963 20X25Ö 20
7721 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 25
7722 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 22
7723 155 Antihungerkampanjen 20x35ö 18
7724 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3...., pr 70
7725 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3.... 60
7726 156R+O Ingenjörskonst 10x50ö rättv , omv 60
7727 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
7728 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
7729 157-158 Medicinalstyrelsen 25+35ö 2 olika 60
7730 158 Medicinalstyrelsen 35ö 35
7731 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
7732 159 20x20ö byggnadsminnen 15
7733 160 Nobelpris 1903 F 100 35
7734 160a,b Nobel 1903 a omslags veck 45
7735 162 Karlfält 20
7736 166A 20x 30 ö violett 35
7737 167-168 Nobel 1964 30+40ö 40
7738 167-68 1904 Nobel 55
7739 169 BYGGNADSMINNEN 1965 20X30Ö 30
7740 170AaO 60ö Teleunionen, 6 häften 5 st med olika markeringar 150
7741 170AaR 60ö Teleunionen, LYX 60
7742 170AbO 60ö Teleunionen, spegeltryck 100
7743 170AbR 60ö Teleunionen, spegeltryck 110
7744 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
7745 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
7746 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag KN +3 .. 909 , PR-LYX F 3100 625
7747 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag PR-LYX F 3100 600
7748 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
7749 171A,B EUGEN 2 olik astyrm + utan 30
7750 172A,B BREMER 2 olika 30
7751 173 NOBEL 20X30Ö 1965, RT 50
7752 173 30 ö Nobel 1905 20
7753 173 NOBEL 20X30Ö 1965 20
7754 173-174 NOBEL 20X30Ö , 20x 40ö1965, stpl SÖLVESBORG 5-3-66 på omslagen , märkena **, ovanligt 70
7755 174A Nobel 20x40ö, \ PRAKT 35
7756 174B Nobel 1905 60
7757 174B Nobel 20x40ö, |\ PRAKT 35
7758 175Ao Nathan Söderblom 4st omvända RT, cyls1, 2, neutral 100
7759 175Ao Nathan Söderblom fint häfte 20
7760 175Br,o Nathan Söderblom RV, OMV 2ST 50
7761 179 Representationsref. , bra häfte, + häfte stpl FDC Sölvesborg 12-5-65 på framsidan med ** märken 35
7762 179RT Representationsref. , bra häfte me RT 45
7763 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
7764 181 Almqvist 1966, prakt häfte 18
7765 181 Almqvist 1966, fint häfte 15
7766 197 Älghuvud, F 100 30
7767 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
7768 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
7769 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
7770 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
7771 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
7772 205A Nordiska Vildblommor 30
7773 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
7774 205A VILDBLOMMAOR, 20
7775 207 Kyrkornas värdssamfund 15
7776 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
7777 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
7778 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
7779 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
7780 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
7781 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
7782 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
7783 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
7784 212Ar SVANAR 10x 20kr blank gummering 250
7785 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
7786 214A Liljefors 20
7787 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
7788 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
7789 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
7790 222A kn+1,5, delat kors vä 100
7791 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
7792 228A,B SAGOR 2 EX 90
7793 234A Näringsliv 30
7794 234B
30
7795 239
30
7796 253 Idrottsflickor, helt kn 25
7797 254 Sv. GLAS 30
7798 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
7799 262 G:VI: 90 år F 65 20
7800 270 Nordiska Museet F 130 40
7801 270A
40
7802 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
7803 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
7804 301v H 301 Vilda Bär mitthål saknas 125
7805 301v,KN H 301 Vilda Bär mitthål saknas, KN 074350 100
7806 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 125
7807 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 110
7808 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 90
7809 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
7810 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
7811 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
7812 354 Helt kn,+ cyls2 20
7813 357 Levande natur 3 häften RT, RT+kn, cyls1+kn 50
7814 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
7815 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
7816 371 Stockholmia 86 , knr 50
7817 371 Stockholmia 86 F 160 40
7818 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
7819 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
7820 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
7821 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
7822 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
7823 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

7824 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
7825 1O 8X 25Ö LYX 200
7826 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
7827 1O 8X25ö ,omv LYx 160
7828 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
7829 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
7830 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
7831 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
7832 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
7833 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
7834 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
7835 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
7836 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
7837 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
7838 2o 10x10ö brun, LYX 25
7839 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
7840 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
7841 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
7842 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
7843 4Ar F 700 225
7844 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
7845 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
7846 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
7847 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
7848 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
7849 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
7850 4B Cyl 2v 30
7851 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
7852 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
7853 4R 4x25ö blå , LYX 30
7854 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
7855 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
7856 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
7857 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
7858 5BOV Kn 0,5+ 300
7859 5BOV cyls 2 fot F 565 200
7860 5BRV F 600 200
7861 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
7862 5OH 15+5ö , KN 70530 75
7863 5OH PR-LYX 50
7864 5OH
35
7865 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
7866 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
7867 5OV PRAKT 5+15Ö 200
7868 5OV KN 1, 7..., F 595 200
7869 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
7870 5OV 5+15Ö, OMV 150
7871 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
7872 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
7873 5RV 5+15ö PRAKT 200
7874 5RV 5+15Ö, Rättv 150
7875 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
7876 6OH cyls 1 F 450 150
7877 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
7878 6OV cyls 2 F 300 100
7879 6OV cyls 1 fot 85
7880 6OV F 200 60
7881 6RV snedstreck, lyx 70
7882 6RV snedstreck 60
7883 6RV utan snedstreck F 175 55
7884 8OH kn +3 "...465, F 650 225
7885 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
7886 11BOV KN 3 108.. 35
7887 12FOV CYLS1, KN +1 100
7888 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
7889 15Do kn +4 30
7890 16C1r
15
7891 16C1r
15
7892 18 Tjörnbroar 20
7893 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
7894 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
7895 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
7896 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
7897 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
7898 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
7899 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
7900 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
7901 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
7902 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
7903
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
7904
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
7905
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
7906
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

7907
Intressant låda häften medaljong - 1990 tal , med massor av markeringar. 3000
7908
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
7909
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
7910
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
7911
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
7912
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
7913
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
7914
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
7915
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
7916
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
7917
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
7918
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
7919
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
7920
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
7921
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
7922
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
7923
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
7924
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
7925
Samling olika häften i album1979-1993, en del markeringar. Nominal 1900 950
7926
Samling ca 108 olika häften i häftesinsticksalbum 1918-1969, flera bättre, H9, H34 BC mycket breda marginaler , Ling CC, 15öirgitta, 20 ö Flottan, 20ö Nobel, 20ö Rydberg, Petri, Sjöräddningen...-, några extra med markeringar.Mest Bra kvalitet. 900
7927
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
7928
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
7929
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
7930
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
7931
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
7932
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
7933
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
7934
H 301 Vilda bär 134 häften med markeringar, massor ryggtryck m.m. Variant fynd ? Nominal över 1000 700
7935
H 301 Vilda bär 75 häften många med markeringar i varsitt pergamyntkuvert , ++98+645de lesta typade . Fynd? 700
7936
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
7937
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
7938
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
7939
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
7940
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
7941
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
7942
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
7943
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
7944
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
7945
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
7946
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
7947
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
7948
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
7949
Samling ca 85 olika häften i pärm 1949-1969, flera bättre, h90-, H102, 104,110, 123,131, 140, 165 2 olika, div extra medmarkeringar. Bra kvalitet 500
7950
Parti ej kpl häften ca 45 st1933-1964 ex 14st 239C, 2 par 261Bc, 4-block 262BC, 14st 247C14X 245C, 10X 246C, F CA 9000 för kvarvarande märken 500
7951
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
7952
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
7953
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
7954
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
7955
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
7956
HÄFTEN 1921-49 14 olika , H16, 38, 69-70,74-78,82, 88, 89, 92, F 2019 ca 4250 400
7957
Häften med markeringar ca 50st 1981-89 olika eller olika markeringar nominal 740 400
7958
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
7959
Häften :Parti ca 43 olika ( eller olika markeringar) häften med markeringar 1974-86 , även många dubbla markeringar. Nominal ca 600 375
7960
Samling/ parti ca 75 olika häften 1953-1968, flera bättre, Bra kvalitet. 375
7961
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
7962
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
7963
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
7964
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
7965
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
7966
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
7967
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
7968
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
7969
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
7970
Parti kpl häften ca 37 olika st 1942-1960tal mest 1950-tal. God kval. 300
7971
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
7972
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
7973
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
7974
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
7975
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
7976
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
7977
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
7978
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
7979
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
7980
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
7981
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
7982
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
7983
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
7984
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
7985
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
7986
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
7987
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
7988
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
7989
Parti kpl häften ca 40 olika st 1950-1960tal ex Pilo, Atterbom . Dessutom 2 äkta par Skridsko + DrottningholmGod kval. 200
7990
Häften med markeringar ca 25st 1980 tal nominal 350 175
7991
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7992
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7993
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7994
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
7995
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
7996
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
7997
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
7998
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
7999
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
8000
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
8001
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
8002
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
8003 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

8004
100 st äldre rabatthäften giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 48kr per märke : totalt 100x20 =2000 märken . Max frankeringsvärde 96000kr 19000
8005
50 st äldre rabatthäften giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 48kr per märke : totalt 50x20 =1000 märken 9500
8006
1000 självhäftade brevmärken 8000
8007
Brevmärken i häften 1000st i fin kvalitet , nominal 12000, bra investering stiger med åren 7700
8008
Brevmärken 1000st i fin kvalitet , nominal 12000, bra investering stiger med åren 7400
8009
10 Rullar föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt farnkering nu med 12 kr porto, nominal 12000 6400
8010
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
8011
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
8012
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
8013
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1900
8014
10 st äldre rabatthäften giltiga i Norden 1900
8015
10 st äldre rabatthäften = 200 märken giltiga i Norden , max 48 kr frankeringsvärde per märke (100gram till Norden) 1900
8016
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
8017
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
8018
Parti 400st a 6 kr /föreningsbrev märken Frankeringsvärde 2400 kr, 1400
8019
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
8020
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
8021
Nominalparti Nom 2000 1000
8022
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
8023
Nominalpost Sverige , nominal 2500 1000
8024
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 900
8025
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
8026
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
8027
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
8028
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1200 750
8029
Samling 5-strip ** I INSTICKSBOK 1978- 1985 kpl och en del 1986 Nominal ca 1500 750
8030
Rulle föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt farnkering nu med 12 kr porto, nominal 1200 600
8031
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
8032
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
8033
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
8034
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
8035
4 rullar 2x 1,30+70ö, 2,20kr= 50 x 11kr porton nom 550 kr 350
8036
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
8037
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 600 350
8038
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
8039
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
8040
SVENSK ROKOKO 1979 oöppnad förseglad 50 bunt , postpris 300, vacker frankering 160


ARK PARTIER

8041
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
8042
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
8043
Tjänsteparti 45 helark och 2 ½ ark 11 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2ö 4, 3ö 5, 5ö 4, 7ö 5, 10ö 10st, 15ö 4st, 30ö 3st, 25o35ö i ½ark. F totalt ca 30.500 + extra för cz 700
8044
ca 60 st helark a 100 st, 1st 8ö Medaljong 6st 27ö medaljong och ca 51 st nr 71-74 Lilla riksvapnet 1-4ö år1911 inkl 2st 3ö med vm cx 700
8045
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
8046
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
8047
20 st helark 2ö lilla riksvapnet nr 72 500
8048
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 8000 450
8049
Tjänsteparti 18 helark och ca 1500 märken i arkdelar olika valörer i stämplade ca 190st 8ö vm krona 46 st 5kr vm krona övriga vm linjer F totalt ca 18000 450
8050
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
8051
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125
8052 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000 200
8053 45 Tjänste 7ö vm lnjer F nr 45 i 10st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 100st cz KPV ingår , F ca 17500 500
8054 271 Nr 271 C 5ö Gustav V profil höger 24 st, 273C 4st , 275C 5st några med variant 275v5 streck från örsnibb,. Totalt 33 st helark 500


RULLPARTIER

8055
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3000
8056
nr 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
8057
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
8058
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
8059
nr 277 25ö orange Profil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
8060
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
8061
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
8062
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
8063
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
8064
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
8065
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
8066
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
8067
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
8068
SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300
8069
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
8070 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750


POSTFRISKA SERIER

8071
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
8072
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
8073
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
8074
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
8075
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
8076
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
8077
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
8078
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
8079
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
8080
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
8081
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
8082
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
8083
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
8084
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
8085
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
8086
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
8087
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
8088
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
8089
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
8090
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
8091
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
8092
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
8093
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
8094
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
8095
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
8096
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
8097
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
8098
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
8099
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
8100
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
8101
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
8102
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
8103
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
8104
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
8105
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
8106
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
8107
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

8108
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
8109
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
8110
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
8111
Årsatser frimärken 37 st 1974-80 4x1974, 4x75, 8x76, 6x77, 5x78 10x 1979 och 5x 1980. Bra presenter och bra nominal.. 1000
8112
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
8113
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
8114
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
8115
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
8116
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
8117
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
8118
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
8119
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
8120
POSTENS förseglade årsats 1968 500
8121
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
8122
ÅRSBOK 1987-88 450
8123
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 400
8124
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
8125
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
8126
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
8127
Årsbok 2005 Nominal 436 300
8128
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
8129
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
8130
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
8131
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
8132
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
8133
ÅRSATS 1972, 200
8134
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
8135
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
8136
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
8137
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
8138
ÅRSBOK 1991/92 175
8139
ÅRSBOK 1989-90 170
8140
ÅRSBOK 1989/90 170
8141
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
8142
ÅRSBOK 1988-89 165
8143
Årsats 1972, fint skick 160
8144
ÅRSATS 1973 150
8145
ÅRSATS 1973 150
8146
POSTENS förseglade årsats 1973 150
8147
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
8148
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
8149
Årsats 1973, fint skick 150
8150
ÅRSATS 1974 100
8151
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
8152
Årsbok 2006, inga frimärken 95
8153
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


8154
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
8155
KILOVARA 1973, förseglad 350
8156
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
8157
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
8158
Kilovara 1967 plomberad 350
8159
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
8160
Postförseglat Kilovara 1973 325
8161
Postförseklad kilovara 1969 325


TILLBEHÖR

8162
Nordisk Filatelis färglikare kpl i fin special pärm . 750
8163
Svart Leuchturmalbum Sverige blad med fickor 1908-14 och kassett 31x32cm , Nyskick. Stängs med metallstångsvred. 500
8164
Grönt Leuchturmalbum blad med fickor Sverige 1997-2008 och kassett 30cmx 31,5cm , Nyskick.Stängs med metallstångsvred. 500
8165
Grönt klämfjäder Leuchturmalbum Sverige 29x31cm blad med fickor 1973-2000 , Nyskick. 500
8166
2st Harry Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
8167
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
8168
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
8169
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
8170
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
8171
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
8172
Röd , Leuchturmalbum Sverige med kassett 25x32cm 8 svartablad och 21 genomskinliga blad 1or-4or, Nyskick. 200
8173
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
8174
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
8175
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
8176
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
8177
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
8178
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
8179
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
8180
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
8181
Mörkgrön SAFE Dual pärm 14 ringar kläm pärm 30cn vågr 31cm lodr. 150
8182
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
8183
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
8184
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
8185
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
8186
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
8187
Esttettalbum pår . Fin. 75
8188
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


8189
BRA FYNDLÅDA, med bra sverige samling stämplat, bättre brev, diverse ** ex halvark tj15 ** F 16250., bunt parti bättre märken, F ca 75000kr , diverse parti kongress och förening med alla valörer och F ca 25000:- m.m. 10000
8190
Bra fyndlåda Sverige med skaplig Sverige samling stämplat, m.m, 6000
8191
SAMLING STÄMPLAT 4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
8192
6 st ca 32 sid insticksalbum fyllda med stämplade dubbletter 1928- 1938 nr 226- 261, ( även lite **/*) stor mängd lite bättre märken. ex mängder nr 226-30 ( F ca 13.800), 233a ca 40 st, 233b ca 9, 237 4st **, 238 4-bl +1 **, 9st stpl, varianter nr 240 flera flaggstång , vita fläcken, , 244 5st **, 245 4st **, nr 257 över 200 st nr 258 Bromma ca 100 st. Mängder lite bättre märken. Stämplar varianter ... F 2020 ca 200.000 kr låt utrop 3000
8193
OSCAR 100 buntar 18x5ö, 1x 80 49x10ö, 2x 15ö, 11x20ö, 8x 25ö, samt 4 buntar med mindre antal = ca 100st ser intressanta ut. ( En sprucken bunt 4ö bunt nr 64 innehöll t.e.x LYX stpl Järlåsa 31-12-07, pr-lyxstpl Storsjö, Linderås m.m. - dessa ingår ej med buntarna) 3000
8194
Kartoteks ask med märken i pergamyntkuvert vapen -lejon i mycket blandad kvalitet F ca 10000, sen nr 17- 135 i mest god normal kvalitet inkl massor ringtyp ex 3ö nr 17 ca 120st, nr 19 80st, nr 20 6ö 10st, 25 ca 50st, nr 26 5st, 3ö t 13 nr 28 85st, nr 29 ca 100st, 30a 10st, 34 24ö 37st, nr 36 50ö över 100st, nr 38 20st, nr 40 2ö ringtyp PH 00st, nr 41 3ö ca 100st, 44 6ö 12 st nr 48 40st, 49 50st, nr 50 ca 100st, nr 66 20ö utan vm 50st, 67, ca 100st 71-74 cx ca 120 stmassor medaljongpåtryck och många landstorm II nr 115 10st, 116 35, 117,55st, 118 30st, 122 30stm.m. Totalt F 2020 ca 150000:- Lågt utrop 3000
8195
Fyndlåda Sverige prisvärd. 2500
8196
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
8197
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
8198
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 165 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 6000 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 2000
8199
GAMMALT LAGER Parti BC-CB par och BB par 1939-1947 Linné 1939 18 BC, 25 CB, 267 2CB 2 BC, Ling 10 BC-CB, 321BB 15ö nr 321BB , ca 190 324 BB, 17 326BB, 15st 328 BB , 64st 330BB, 18 335BB, 16 338BB, 85ST 242BB16ST 354BB m.fl F 2020 ca 75000 2000
8200
ASK BANDMÄRKEN NR 130-194 ** i pergamyntkuvert MÅNGA 100 , bara lite bättre räknade som 151A 2st, 151C 2st, 152Abz par, 159, 160, 3x 146E, 172 5-strip, 180b 3st, 187a, 189... F 2020 48500 + en hel del oräknat 1800
8201
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
8202
Ringtyp ph oscar- siffertyp och lilla riksvapnet nr 40-74 dubblettlager postfriskt ** i pergamyntkuver med flera bättre 40-42, 44, många nr 50, 4-bl 51, 4st 52c, 4 53vm, 23 st 10ö flera omv vm, 20ö oscar , 4st 20ö utan vm, 56, 5st 66, 30ö par räknat som * då gummi oregelbundheter, 50 ö oscar, 13x 62, 4x 4ö nr 64 , 40serier 68-70... många vm, omv vm.. F 2020 ca 28.000:- 1100
8203
Banankartong med mindre kartonger 10 tals lösa märken i askar, samt intressant dubblettlager ringtyp - grovtandat bandmärken med vm, papper m.m. även senare märken i kuvert till ca 1950. Fyndchanser. Totalvikt ca 6,4 kg 1000
8204
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
8205
Dubblettlager postfriskt ** i pergamyntkuver Medaljong nr 75-104 r med flera bättre 10st nr 75 5ö vm krona, nr 76 10st, 19st 5kr, 31st 5ö nr 79, ca 22x10ö, 6x 15ö, 5x20ö, 85bz, 30ö, 30ö bz, 35ö, 50ö, många påtrycksmärke. . många vm, omv vm.. F 2020 ca 15.000:- 750
8206
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
8207
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
8208
2 mycket tjocka välfyllda visiralbum med välordnat dubblett samling 1967- 1989 med massor par. Många LYX ståmplar finns. Billigt 600
8209
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
8210
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
8211
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
8212
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 2700 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 500
8213
Serie Årsböcker 1987/88 kpl( Svår första F 2000 för denna) och 14 st årsböcker till 188/89- 2002 utan frimärken . 450
8214
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
8215
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
8216
FDC Ca 61 olika 26/1 2006- 14-11 2013, (Nominal) 2700kr 400
8217
BREVPARTI 18 st EX 20 Ö RINGTYP T 13 TILL ENGLAND 1882, 4Ö NR 29 PÅ 6Ö BREVKORT TILL TYSKLAND 1882, 2X6Ö NR 31 LYXS STH 29-1-84, 8 ringtypsbrev till och 2st 12ö vapen, 7 försändelser till ex 5x tj11 slarvigt öppnat. 400
8218
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
8219
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
8220
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
8221
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
8222
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
8223
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
8224
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
8225
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
8226
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
8227
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
8228
HÄFTEN/ häftesblock eller block PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1990- 2000tal, Nomiinal betalt ca 1400 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häfteesblock o block. 300
8229
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
8230
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
8231
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
8232
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
8233
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
8234
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
8235
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
8236
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
8237
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
8238
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
8239
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
8240
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
8241
16 BREV MED DUPPELPRÄGLINGAR OCH PLÅTSÅR på försändelser , 6st nr 139, 3st nr 140, nr 145, 153, 179, och 4st postverket. ex Roland Frahm. Ovanligt parti 1000
8242
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
8243
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
8244
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
8245
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
8246
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
8247
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
8248
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
8249
NR 40 RINGTYP PH 2Ö 100 BUNT, F 2020 7000 600
8250
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
8251
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
8252
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
8253
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
8254
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
8255
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
8256
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
8257
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
8258
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
8259
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
8260
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
8261
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
8262
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
8263
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
8264
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
8265
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
8266
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
8267
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
8268
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
8269
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
8270
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
8271
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
8272
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
8273
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
8274
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
8275
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
8276
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
8277
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
8278
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
8279
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
8280
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
8281
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
8282
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
8283
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
8284
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
8285
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
8286
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
8287
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
8288
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
8289
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
8290
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
8291
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
8292
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
8293
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
8294
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
8295
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
8296
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
8297
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
8298
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
8299
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
8300
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
8301
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
8302
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
8303
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
8304
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
8305
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
8306
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
8307
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
8308
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
8309
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
8310
Pärm ca 2kg med ca 190 försändelser försändelser G.VI Adolf , 1952- 1960tal ex ovanligt FDCstpl 405BB på postverkets Frankotecken försäljningslista 12-9-52, bättre block och par på försändelser, 406DD1 oDD2 i 4bl på flera brev, 416 3 olika brev med olika 4-block ur HA 6,, många kobonations sammantryck på försändelser. Hög intressant och ovanlig samling. 800
8311
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
8312
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
8313
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
8314
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
8315
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
8316
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
8317
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
8318
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
8319
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
8320
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
8321
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
8322
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
8323
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
8324
Pärm ca 1,65 kg med ca 120 försändelser bandmärken 1920-1941, inkl bättre som 146E+143E, 160 rek till Berlin, nr 252, 253, även 318CB på kort och 324CB på brev. 500
8325
16 BREV 1940 tal till USA, flygbrev , en del intressanta frankeringar 2st Nobel BB par, högvalörer m.m. 500
8326
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
8327
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
8328
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
8329
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
8330
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
8331
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
8332
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
8333
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
8334
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
8335
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
8336
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
8337
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
8338
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
8339
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
8340
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
8341
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
8342
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
8343
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
8344
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
8345
HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, 10 BREV 45Ö 4st äktgångna Första Dagen 2/91967 , 3/9 2 :a dagen , 3st 4/9 , 5/9 2st och 2 tidiga 35ö brev. Intressant tidig dokumentation av denna viktiga händelse i Sverige. 300
8346
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
8347
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
8348
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
8349
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
8350
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
8351
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
8352
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
8353
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
8354
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
8355
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
8356
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
8357
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

8358
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
8359
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
8360
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
8361
Samling stämplat 1855-1920 på hemmagjorda blad, skillingar kpl, vackra meen troligen rep., svart o brun lokal (nr 13 intyg Kaiser felfri) ,vapen , lejon , ringtyp 14,13, ph alla i nyanser, ex 6x nr 10, 3x nr 12, 2x nr 15, 4x nr 20, 5x nr 24, 4x nr 27, nr 37, oscar-medlajong i nyanser och Landstorm I-II-III bra stpl serier. Vidare en hel del tjänste och lösen. Lite blandad kvalitet men flera PR-LYX stämplar. 13000
8362
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
8363
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
8364
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
8365
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
8366
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
8367
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
8368
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
8369
RINGTYP T 14, stort dubblettpartipå visirblad, 176st 3ö , 3st 4ö, ca 340 5ö, 38x 6ö, ca 240 12ö, ca 170 20ö inkl blekoranga, 10x 20/20, 41x 24ö, 220x 30ö, 21x 50ö. 14 x 1 riksdaler. F 2020 ca efter blligaste nyans 121000 kr 8000
8370
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
8371
RINGTYP T 14 samling i nyanser på gammaldags blad, 3ö ca 30st och 1 brev samt div par klipp med 14B, 4ö 5st +1 par, 5ö 38 st +par, 6ö 37 st och 3 par, ex 2 a nyanser, 5 x 20e, grå i nyanser 10st + 2 par, 12ö ca 60 st, 1 blandklipp med 14B, 20ö över 20st med 5x 22f, 20/20 7st, 24ö 21 st, 30ö 34 st + 2 klipp med 3ö, 50ö 10st, 1riksd 13st + 4-block. Fin gammal samling i yaser, en del PRAKT stämplaar och intressanta klipp m.m. Förmånligt utrop 7000
8372
Nyanssamling vapen 21st 5ö, 5st 9ö, ca 180 12ö, 44x24ö + 3-strip, 4st 30ö och 11 st 50ö. Många nyanser och vackra stämplar mestadels mycket fin kvalitet. 6500
8373
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
8374
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
8375
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
8376
RINGTYP T 13,stort dubblettparti på visirblad, 240st 3ö , 310st 4ö, ca 260 5ö, 210x 6ö, ca 470 12ö, ca 350 20ö inkl, , 65x 24ö, 130x 30ö, 190x 50ö. 1 x 1 riksdaler.47 x 1kr. F 2020 ca efter blligaste nyans 78000 kr 5000
8377
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
8378
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
8379
Samling **/* i hög kvalitet ex nr 34**, 44**,49**, tj 15 ** i 4-block, vidare mest * 30ö vapen, 6ö ringtyp t 14. nr 29. 2x 45, 52-60, 77, 121, 142Ea (2500) 163b, 167b+c, bra G.V. profil vä med 2 olika 186, fin serie Kongress , mycket fina UPU 1-2-5kr, 233a,b . tj 1,3,4.17,22B, bra lösen t 141ö, 5-50ö. Bra kvalitet Högt värde. F ca 55000 4500
8380
ORTSTÄMPELS AMLING (brev ca 150st och märken ca 150st) MARIESTAD 22 vapen -Oscar, brev 21 förfilateli,10+26 försändelser med angränsande orter i 9 insticksalbum. Hasslerör 11+5 försändelser , Torsö 4+4, Lugnås 9+ 11 förs. Björsäter 4 +1, Svaneberg 5+5, Äskekärr 3+9, EK 2+3 , Låstad 10+11, Leksberg 6+6, Jula 25+8 Ullervad 9+4, Tidavd, 8+8, Lyrestad 28+6, Torved 9+9, Sjötorp19+9. Totalt ca 150 märken och 21 förfilatelibrev och ca 130 försändelser. Allt i utvald kvalitet med massor inköpta styckvis på auktioner. 4000
8381
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
8382
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
8383
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
8384
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
8385
Samling ** postfriskta 5-strip 1920- 1977 i 2 välfyllda visiralbum ca 3,6kg , bl.a 166a,b, 168, 174, 181a, 187, 188a, 191, 194, från nr 258 Bromma 1936 verkar kpl med alla bra 1940 talshögvalörer, trekronor kpl ,(kan kanske saknas någon de senaste 5 åren)
Hög kvalitet och högt värde.
4000
8386
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
8387
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
8388
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
8389
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
8390
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
8391
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
8392
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
8393
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
8394
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
8395
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
8396
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
8397
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
8398
Stora Tjänste tj 1-24, t 14 massor uppsatta i nyanser ex 25 st 6ö, inkl 2tj4a, 2st grå, 7st tj4g 35 x 24ö, 19st 50ö, 9st 1kr, F ca 64400 för dessa som är i ganska blandad kvalitet . Vidare ca 1000 t 13 ex 58st 24ö i lite blandad kvalitet delvis i nyans uppsatta. Div spegeltryck tj5, tj 11 tj 14, tj 16 Atj17, . Bra 10 blocj tj 15 6ö ** ingår (F 6800 för denna). Totalt F ca 118000 3500
8399
RINGTYP med ph nr 40-51,stort dubblettparti på visirblad, 113x2ö, 59st 3ö , 70st 4ö, ca 168 5ö, 33x 6ö, ca 64 20ö 110x 30ö, 116x 50ö. 120 x 1kr, 65x 10/12ö, 4x 10/24ö. F 2020 ca efter blligaste nyans 53000 kr 3500
8400
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
8401
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
8402
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
8403
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
8404
Samling 5-strip ** några grovtandade band och 1938-1978, verkar helt kpl, no nr 259- 1054 Alla bra högvalörer 1930-40-50 tal finns, även kungamärken . Högt värde mycket hög kvalitet. Ca 2,3 kg. 3200
8405
Trevligt gammalt investeringsparti stämplat från 1976 Köparen betalade ca 11000 för denna del av investering 1976. Innehåller, 6 st 4 skillingar, ca 150 ringtyps klipp med praktstämplar,25 st 3öre ringtyp ph nr 41, 15 st 6öre ringtyp ph nr 44, diverse senare bra märken . Högt katalogvärde. God kvalitet. 3200
8406
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
8407
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
8408
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
8409
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
8410
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
8411
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
8412
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
8413
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
8414
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
8415
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
8416
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
8417
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
8418
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
8419
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
8420
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
8421
Samling ** i fint Safe Dualalbum 1855-1936 ( några * ingår oräknade)med märken** från 1891 nr 40 , 50-51 oscar5,8.10.25 och 50ö **, nr 61-64, 75-76, medaljong t.ex 30-50ö , div landstorm ex 126-35, 138, band 151C, 163, 168c. 175C, 187a,c, 191a, KONGRESS OCH FÖRENING kpl ** serier , Lüutze, div riksdagen, några postverket. Små tjänste är kpl fina serier. Lågt utrop 3000
8422
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
8423
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
8424
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
8425
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
8426
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
8427
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
8428
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
8429
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
8430
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
8431
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
8432
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
8433
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
8434
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
8435
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
8436
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
8437
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
8438
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
8439
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
8440
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
8441
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
8442
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
8443
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
8444
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
8445
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
8446
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
8447
Samling ** postfriskt 1938-71 i Lindner Falzlosalbum ca 1,8 kgmed samling par och inkl alla BC-CB par utom slottet 332CB, nära kpl med nära alla kunga G IV block t.ex 4x4 olika ur HA6, Stockholmia i 9 blockserie, hela häften 1967-70 m.m. Högt värde ! 2500
8448
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
8449
CIMBRITSHAMN / SIMBRISHAMN stämpelsamling, RAk stpl ( F 2500) - 2005 i visirpärm, 6 st 4-k stpl förfil, 3x 4sk 4-k stpl (1def), 8 zt vapen med 4-k stpl + 2 brev, 23 cirkelstämplar på vapen,och 4 brev, 35 ringtyp + 3brev inkl nr 26, 2x 41, 44, ca 120 Oscar, många försändelser, 30 tal medaljong till band, över 30 tjänste inkl tj 9, ca 200 modernare märken 1930 tal framåt ex nr 238, Sammanlagt ingår ca 65 försändelser. 2500
8450
Visiralbum **/* ex 14B,Oskar kpl nr 39, 45, 52-60 med en del nyanser och block, bättre medaljong delvis i 4-block, diverse kongress ch förening ex 197cx i 4-strip **, 226-330 i 4-bl **, div små tjänste, bättre 1930-40 tal ex 15 block 318 inkl 3 BC**, 322 30 ö berz LYX 3-strip, Bellman 324 BC**, 332 C **, 233A *(*). div blocm.m. Högt värde god kvalitet 2500
8451
Samling ca 550 olika ORTSTÄMPLAR A-Ö PÅ 11 visirblad, Fin kvalitet med mest PR-LYX stämplar 2500
8452
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
8453
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
8454
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
8455
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
8456
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
8457
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
8458
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
8459
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
8460
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
8461
ORTSTÄMPLAR, samling ca 1900 st A-Ö i klämfjäder album ca 1200 st lösa i PR-LYX stpl och kanske 1/3 på klipp ( ab- klipp), mest olika orter. Många moderna LYX ex. Lågt utrop. 2000
8462
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
8463
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
8464
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
8465
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
8466
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
8467
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
8468
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
8469
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
8470
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
8471
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
8472
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
8473
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
8474
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
8475
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
8476
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
8477
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
8478
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
8479
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
8480
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
8481
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
8482
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
8483
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
8484
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
8485
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
8486
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
8487
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
8488
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
8489
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
8490
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
8491
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
8492
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
8493
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
8494
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
8495
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
8496
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
8497
Bra samling stpl 1855-1940 i album, 2x4sk bra vapen överkpl med fin 9ö, 2 pr-lyxs 12övapen fina 50ö, bra 17ö lejon, ringtyp t 14 kpl, nr 28-51 (ej nr 37),, div landstorm, kongress och förenig 5ö-1kr, 212cxz, flera bättre tjänste och lösen. Högt värde god kvalitet. F ca 30000 2000
8498
ORTSTÄMPLAR , special samling PR-LYX stämplarMOTALA förfilateli - 1953 drygt 50 försändelser och många lösa märken på ett visirblad per stämpeltyp 29st olika. Bok om Motala lokalpost med nytryck ingår. Många första och senast kända avstämplingar per stämpeltyp ingår. 2000
8499
Stora tjänste i tjock visirpärm ca 900 st varav ca 35 t 14 i olika valörer ex många 5ö, 4 1kr, Av t 13 3st 6ö, ca 15 12ö en med spegeltryck, tj 22A 15 st, tj 22B 1 st, tj 25 13st stpl ex, tj 26 4st stpl 4 st *, 6 st **, . Många PRAKTSTÄMPLAR FINNS. även 32 sid insticksbok med små tjänste tj 27-54 ex tj 36 några **, tj 37 4-bl **, tj 38 ca 17st, tj 39 ca 19st, 3st tj 46,. Intressant post med högt katalogvärde. 2000
8500
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
8501
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
8502
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
8503
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
8504
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
8505
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
8506
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
8507
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
8508
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
8509
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
8510
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
8511
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
8512
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
8513
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
8514
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
8515
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
8516
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
8517
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
8518
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
8519
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
8520
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
8521
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
8522
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
8523
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
8524
Samling stpl på gamla albumblad med nyanser skillingar till Lejon nr 2-16, 3x 4sk, 6sk, 7 x5ö vapen, 9ö, 10x12ö, 7x24ö, 6x30ö,4x 12ö, nr 13 brun lokal, 8x3ö, 17ö 15a, 6x20ö Lejon. Blandad kvalitet. F ca 35000 1800
8525
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
8526
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
8527
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
8528
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
8529
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
8530
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
8531
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
8532
Samling stora tjänste med nyanser **/* 2x tj 1 sen t 13 med t.ex 6ö 8st samt postfriskt fint 6-block, 2x 16A, 2x 12ö, 20ö röd , 22A , 22B. Mest fin kvalitet F 2020 ca 18800 1600
8533
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
8534
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
8535
ORTSTÄMPLAR L LÄN SKÅNE , ca 1500 st på 55 visirblad i visirpärm, Vape-ca 1990, ca 120 ringtyp, 110 Oscar boktryck , 350 oscar koppartryck, 110 medaljong och ca 800 senare 1920-80tal. Många praktstämplar. Billigt! 1500
8536
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
8537
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
8538
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
8539
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
8540
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
8541
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
8542
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
8543
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
8544
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
8545
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
8546
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
8547
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
8548
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
8549
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
8550
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
8551
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
8552
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
8553
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
8554
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
8555
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
8556
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
8557
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
8558
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
8559
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
8560
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
8561
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
8562
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
8563
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
8564
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
8565
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
8566
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
8567
Parti ostpl */** samt några (*) stora tjänste t14 och 13 och några små tj på 5 visirblad Bl.a 6st 3ö tj1 , 4st tj 3 5ö, 6ö tj4(*) . t 13 ex 2x 20ö, 50ö röd, bra 4-block 6ö ** t13 F 3250 för denna bara, Totalt F 2018 ca 20.500 1500
8568
WREDSTORP samling 10 försändelser vapen -1994, drygt 50 st AB-PR-LYXS vapen ringtyp, Oskar , tänste och några senare. 1500
8569
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
8570
Stämpelsamling, rest av livsverk vapen, ringtyp oscar i olika stämpeltyper.ca 50 12ö vapen inkl bågstpl Fahlköping, Många vackra -PR-LYX stämplar. 1500
8571
NYANSUPPSTÄLLNING 6 ÖRE RINGTYP T 14, NR 20b-20k, 30st F 2020 då c nyanserna ( ngt tveksamma) räknade som b 17.600kr 1500
8572
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
8573
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
8574
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
8575
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
8576
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
8577
KONGRESS OCH fÖRENING, LAGERBOK stpl /**/* ex postfriska 196-206, 208, 197cx 13st varav 2st 4-block, 23st 15ö i block F ca 11000 för Kongress **, UPU ** 5-45ö, 60, 80ö , med 10ö cx,cxz, F UPU ** ca 7200, div stpl dubbl Kongress 5-ö-1kr, UPU 5ö-2kr div extra inkl 197cx 2st, cxz, 212 cx 3st., 216b F stp ca 12800+ 8800. F 2020 totalt ca 31000 1400
8578
STORA TJÄNSTE */** samling på1 visirblad , 3,4,5,6,12,20ö och 30ö T 14, flera olika t 13 inkl 2x 4-bl tj 26 **. F 2020 ca 26000 aning bl.kval. 1400
8579
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
8580
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
8581
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
8582
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
8583
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
8584
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
8585
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
8586
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
8587
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
8588
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
8589
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
8590
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
8591
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
8592
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
8593
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
8594
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
8595
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
8596
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
8597
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
8598
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
8599
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
8600
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
8601
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
8602
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
8603
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
8604
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
8605
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
8606
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
8607
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
8608
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
8609
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
8610
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
8611
Parti 12ö vapen på 3 visirblad, 48st med vackra stämplar, ex 4 olika Ångbåts stpl nr 10, 13, 16, 19, , många nyanser , flera fina ultramarina. Lite bl.kvalitet. 1200
8612
Parti vapen 5x9ö, ca 30 12ö med nyanser stämplar, 16 st 24ö, 15x30ö, 6x50ö dessutom 14A, 6a3. Blandad kval . F2020 ca 37000 1200
8613
Stora tjänste t 14 serie med 2-4 av var välör i nyanser inkl 6ö grå. Många vackra stämplarF 2020 ca 11500 1200
8614
Parti ostämplade * Tjänste t 14, 8x3ö i nyanser 4ö tja,b(*),c(*) ,2x 5ö en (*), 3x 12ö ,F 20000 för t 14 och vidare 4st 6ö t13 **, påse med diverse ex tj18 ostpl. F totalt ca 25.000 1200
8615
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
8616
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
8617
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
8618
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
8619
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
8620
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
8621
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
8622
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
8623
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
8624
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
8625
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
8626
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
8627
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
8628
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
8629
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
8630
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
8631
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
8632
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
8633
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
8634
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
8635
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
8636
Samling på gamla albumblad stora tjänste t 14 i nyanser 42 st varav 76ö, 6x 30ö, 3x50ö, 4x 1 kr del vackra stämplar. Mest god kvalitetF 2020 ca 20300:- 1100
8637
RrINGTYPSKLIPP ca 270 st och 7 hela avier , 69 ST NR 25 30Ö T14 MED OLIKA ORTER AB-PR, 5+20ö ca50st ringtyp t 14, 4st20/20+5ö, blanklipp t14+13 18st, ca 80 klipp t 13, 2 blandklipp t13+ph, ca 50 klipp ringtyp PH. Flera vackra stämplar. 1100
8638
Parti stora tjänste med nyanser T 14 14 st F 4600 T 13 massor på 10 fulla visirblad F ca 7000 , små tjänste vm krona F3600, småtjänste vm linjer bara omv vm F ca 4900, Total F 2020 ca 20.000kr Lite blandad kval. 1100
8639
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
8640
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
8641
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
8642
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
8643
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
8644
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
8645
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
8646
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
8647
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
8648
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
8649
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
8650
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
8651
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
8652
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
8653
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
8654
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
8655
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
8656
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
8657
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
8658
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
8659
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
8660
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
8661
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
8662
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
8663
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
8664
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
8665
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
8666
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
8667
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
8668
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
8669
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
8670
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
8671
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
8672
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
8673
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
8674
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
8675
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
8676
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
8677
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
8678
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
8679
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
8680
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
8681
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
8682
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
8683
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
8684
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
8685
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
8686
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
8687
UPU 1924 NR 211-25 överkpl PRAKT serie på gamla albumblad, inkl 212cx, cxz, 216b , 2 ex av var 20,25, 35 och 60ö. 5kr pr-lyx. 1000
8688
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
8689
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
8691
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
8692
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
8693
Samling stämplat på1858-1938 visirblad, några bra vapen 12ö ultra. 24öringtyp med 2x 24ö, 3 fina 6ö ph , 2 bra nr 51, div landstorm, bra band med bättre vm, 139B, 142Acc, 142Ea, 143Acc2x 144Acc, 144Ccxz145Ea,cx151Aa, 155a, 2x 155bz, 159bz , 2x 165cxz, 165cz, 2x 168bz 189, 197cx, 2x 205, 2x 207, 208, 1kr UPU, några BC-CB, tjänste och lösen med en del bättre. Högt väre. 1000
8694
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
8695
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
8696
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
8697
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
8698
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
8699
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
8700
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
8701
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
8702
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
8703
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
8704
Gammalt Harry Wennberg förtrycksalbum från 1929 med plats för nyanser , vm och varianter, med märken 1855-1928. Ingår 3 st 4sk, 3x 5ö vapen 11 12ö, 3x24ö, 3x 30ö, 50ö, 14B 3ö 4st, en del ringtyp ex 3st 3öph och 3st bra 6ö ph, nr 51, oscar landstorm band, 1924 med ex 197cx, 50ö till 1kr Kongress, 212cx, 216b, 1 kr UPU, divtjlösenm.m.. Intresant album något blandad kval. 1000
8705
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
8706
Tjänste t14, 13 och små på 7 visirblad, t 14 22st i alla valörer ( F 8000) , ca 250 st t 13 med ex ca20st 12ö, 13st 24ö, 10st 50ö röd, , 6st tj25, 3st tj 26, 2st tj46, blandad kvalitetF 2018 totalt ca 22.000 1000
8707
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
8708
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
8709
TJÄNSTE, Parti stämplat på visirblad, seriet t 14, rikligt över 250st, med t 13 ofta i nyanser på ca 18 visirblad, med ex 3 st 6ö, 30-40 PR-LYXS 10ö, 3x 12ö, nära 50 nr 18, 15 st 24ö, 5 st tj 22, samt 3 blad små tj. Många praktstämplar. F 2018 ca 16500 1000
8710
NYANS OCH RINGTYPS VARIANTER, på drygt 60 visirblad, NR 33-51, INKL OSKAR BOKTRYCK NR 39, 45. En del prakt stämplar , färgade stämplar, utländska stämplar... 1000
8711
Samling medaljong och lilla riksvapnet F nr 68-103 på 17 visirblad stämplat ca 240 märken och med många enheter och block (ca 15st), nr 69 4st horiz. 5-strip, nr 75 6 block och horiz 5-strip svåra 5ö vm krona, nr 75 10st lösa dessutom (F 2750) , massor vackra -prakt-lyx stämplar 1000
8712
Parti stämplade bandmärken från gammalt lager 144C 100st, 148C 100st, 151Abz 100st, 152 C 200st, 168c-d A3 ppr 200 st . F 2019 34500kr 1000
8713
Linné 1939 15ö nr 321BB 38 stpl par i bra kvalitet från gammalt lager, F 2020 15200kr 1000
8714
Parti 50ö röd tj22A 32st och tj 22B 3st stämplade ex Stora Tjänste på 1 blad, ur gammal nyanssamling. Intressant sammanställning. 1000
8715
Stora tjänste, parti 2 av var valör (12ö och 24ö 4st var ) inkl 6ö grå, alla med vackra -praktstpl. Mest fin kvalitet. F 2020 ca 12200 1000
8716
12 öre vapen ca 358 st på gamla insticksblad, Nyansrikt parti i lite blandad kval. 1000
8717
ORTSTÄMPLAR OSCAR PÅ 19 visirblad ca 650st, delvis A-Ö. samt 8 visir orter medaljong -nr 195 ca 400 st. 1000
8718
Samling ca 250st ringtyp t 14,13, ph på7 visirblad, ex bra 4ö nr 18, 2x 22f , 3x23, 4x 26, 4och 5-strip 5ö nr 30, många prakt-lyx stämplar 1000
8719
Parti Lösen1-3 av var valör t 14 (16st F 6600) och t 13(21st F 3500) inkl L7a och flera fina stpl. Mest bra kval. F ca 10000 1000
8721
Lösen t 13, bra stämplat parti i god kvalitet 8 av var valör uton 12ö och 24ö som är 4 av var.dessutom bläckmakulerade block 1ö 9, 3ö 9, 5ö 2x 15-bl, 6ö 15+20-bl, 12öre i 15 block, 20ö 4+7 bl, 30ö 5-bl. F ca 4150+ block 5900 = F ca 10000 1000
8722
Samling Utländska stämplar på Svenska märken 12ö vapen - Oscar och ett par senare, Samt Svenska stämplar på utländska märken . 10 försändelser och 40 märken. Många fina. 1000
8723
Dubblettparti I 32+16 insticksböcker mest stämplat, och några **/*, vapen-ca 1980, bra ex nr 11, 51 bra vm flera 74cx, bra bandmärken 142Ea, 144x, och mänder andra vm och papper., diverse 1924 års, bättre 1940 flera336, 337C 324 CB bra par. Även varianter. Lite blandad kval men mest bra. F ca 40.000:- Lågt utrop. 1000
8724
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
8725
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
8726
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
8727
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
8728
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
8729
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
8730
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
8731
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
8732
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
8733
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
8734
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
8735
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
8736
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
8737
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
8738
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
8739
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
8740
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
8741
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
8742
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
8743
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
8744
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
8745
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
8746
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
8747
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
8748
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
8749
ARK 90st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
8750
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
8751
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
8752
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
8753
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
8754
SAMLING STÄMPLAT I 16 SID INSTICKSBOK, 1856-1966, 6a2 kht, div ringtyp oscar bra ex nr 105-122, 126-38, nr 189, 1kr Kongress, 9st UPU inkl 60ö, 13 BC-CB (8 olika), några tjänste ex tj 25v4 med spegeltryck, och lösen. F 2018 ca 20.000, några prakt stämplar. 900
8755
INSTICKSBOK 32SID, med ca 1500 BB par ca 1940-90 bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca en de l Block ex 2 Närinsliv, även en del Prakt stämplade märken. Högt katalogvärde . 900
8756
Samling stämplat Tjänste och lösen Tjänste kpl nr 1-54, L 1-20 med FLERA NYANSER, VM M.M. stpl inkl bra 6ö grå och 2tj4 violett, vidare t 13 2st 6ö , 5x tj22A, tj22B 50ö röd typ 2, Lösen kpl 24ö är violett L 7a. Mest god kvalitetF 2018 TJ ca 12500 lösen 8500 = 21000kr Billigt 900
8757
Samlingstpl i Facitalbum 1855- 1976 märken mest från 1924, med 197cx, sen 15 olika BC-CB par inkl båda slotten 332BC-CB , 344BB endel LYX stpl modernam.m. Mycket välfylld 1928-76, Finkvalitet 900
8758
Lösen t 14 1ö-50ö inkl L7a ostplade *, samt t 13 kpl . F 2020 ca 13.200 900
8759
Samling stämplat på gamla albumblad.med nyanser ringtyp t 14-oscar flera bra ex finns 7x nr 20, 22a, 22f, 7st nr 24, 9xnr 25, 5 ok 50ö, 3st nr 27, nyanser stämplar. Blandad kvalitet. F2020 ca 20000 900
8760
Samling stpl oscar -1950 tal på gamla albumblad i gammal klämfjäderpärm med nyanser , ex div landstorm , bättre bandmärken, Kongrress 5ö-2kr inkl 197cx, 201b , upu nr 211-224 5ö -2kr, och 212cx 216b,, 269B1, B2 m.m. samt några blad militärmärken.mest god kvalitet F2020 ca 20000 Billigt! 900
8761
Samling lösen t14 och 13 på gamla albumblad stämplat och ostämplat delvis flera nyanser 2x 1ö, 2x3ö, 3x5ö 20ö, 3 x24ö inkl färgstark felfri L7a, 2x 30ö 3x 50ö t 14, 49st t 13 med 3x 24ö, 5x 1kr. Bra kvalitet ex sällsynt röd stpl på L 19. F 2020 ca 14.400:- 900
8762
64 sid insticksbok stämplat 1855- 1970 tal, felfri 4sk, div vapen ex3 50ö 2 st felfria, 2x 17ö ktt, diverse ringtyp ex felfri 4ö t 14, nr 24, 27, 3x 34, 6x nr 38, 3x 41, 6ö ph, 5x nr 50, 2x nr 51, oscar , 5kr ph, div landstorm, några bättre band, 201 b 2st (F 2600) men ngt ktt, 233a,b div tjänste och lösen m.m. Även några ** som 123, 30ö Berzelius, 40ö Tessin, 90ö Lund. Högt värde. Prisvärd. 900
8763
Samling 26 st försändelser och 3 lösa märken med TRELLEBORG SASSNITZ stämplar runt sekelskiftet, ett1c postkort tilläggsfrankerat med ½ c i par Victria, till Sverige 1899, ett kort 10c från Madagaskar till Sv 1902, många från Schweiz, några Oscar från Sverige. flera till och från Tyskland. Trevlig samling. 900
8764
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
8765
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
8766
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
8767
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
8768
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
8769
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
8770
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
8771
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
8772
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
8773
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
8774
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
8775
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
8776
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
8777
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
8778
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
8779
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
8780
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
8781
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
8782
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
8783
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
8784
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
8785
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
8786
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
8787
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
8788
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
8789
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
8790
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
8791
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
8792
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
8793
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
8794
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostämplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke delvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
8795
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
8796
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
8797
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
8798
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
8799
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
8800
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
8801
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
8802
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
8803
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
8804
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
8805
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
8806
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
8807
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
8808
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
8809
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
8810
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
8811
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
8812
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
8813
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
8814
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
8815
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
8816
Ringtyp med PH på 5 visirblad över 150st varav ca 85 50, många 20ö, Några mycket fina PR-LYX stämplar, delvis på klipp. 800
8817
Parti stpl ca 350 st ringtyp med PH på 5 visirblad och 3 instickskort ca 35x 2ö, ex 24x3ö, 12x 6ö , F 2018 ca 15.000, lite blandad kvalitet men mest god och flera vackra stämplar. 800
8818
Samling stämplat på HAWE albumblad 1855- märken från 1858-1939 bl.a. 2x 50ö vapen nr17-26 med 3x 6ö, några prs ringtp 13 2fina 6ö ph, 200 , 201b, 202, 206-08 60-1kr föreningen, 233a,b, 238, div tjänste och lösen. F 2018 ca 17.500:- 800
8819
Samling ca 1924-36 stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 197cx, 20-45, 60, 80ö, och 2kr Kongress,, 212cx,cxz och 9st 20ö-80ö, 226-30 med övertryck Makuleras ostpl på klipp ur bok, Lågt utrop. 800
8820
STORA TJÄNSTE T 13 2ö -1kr med 24 st utvalt fina PR-LYXS, bl. a 4x 12ö , 3x 24ö, 50ö röd, samt ORTSTÄMPLAR A-Ö ca 148st flera lite bättre och många PRS 800
8821
Bra parti Oskar- siffertyp nr 39-65 och 4st posthus ett 65* ostpl (F 1900), stpl och ostpl. och 9 fina intressanta försändelser på 12 visirblad bl.a. ostpl nr 52-60, inkl 52cv1 5ö otandad blågrön ( F 1000), 2x 52c **, 66**, 62 och 64 i 4bl **3ex 50ö * i nyanser F ca 2900 , 1kr * F 1400, , ca 40 praktstämplade oscar m.m. F ca 10.000 för de */**. 800
8822
Bellman 5ö nr 324BB 300 stpl par från gammalt lager, F 2020 21000kr 800
8823
Linné 1939 15ö nr 321BB , 326BB, 328 BB F ca 4000men många praktstämplar i bra kvalitet utvalda ex, F 2020 4000kr 800
8824
LEJON nr 15-16, 5x 17ö, 38 st 20ö och (drygt 20 defekta 20ö) lite blandad kval flera nyanser. Billigt 800
8825
ORTSTÄMPLAR- vackra - ab-prakt occh LYX stämplar oscar till 1990 tal på ca 55 visirblad och ca 2000 märken. Billigt 800
8826
Stora tjänste, 16 st tj 7 24ö t 14, 6 st 6ö tj 15, div 12ö t 14 o 13ca 190 st 20ö röd, 6 st 24ö tj 17, 25st 50ö röd, ca 50 tj 23, ca 100s t 1kr varav ca 40st 1kr tj 24 med stpl LÖSEN ÖRE. En del prakt stpl. Något blandad kval. F 2020 ca 16000 800
8827
30 Sid insticksbok med stämplar, Utländska stämplar ca 80st vapen- Oscar Danska , Fara sverige, nrs 1, 24 på vapen, finsk korkstpl m.m. , järnväg 130st, Ångbåts stpl ca 60st, div kuriosa stpl ca 30st , en del annat. 800
8828
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
8829
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
8830
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
8831
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
8832
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
8833
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
8834
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
8835
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
8836
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
8837
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
8838
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
8839
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
8840
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
8841
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
8842
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
8843
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
8844
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
8845
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
8846
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
8847
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
8848
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
8849
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
8850
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
8851
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
8852
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
8853
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
8854
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
8855
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
8856
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
8857
Gammalt insticksalum 28 sidor, märken landstorm div sen några lösen men mest 1938-49, med BC-CB, B och många BB par stämplat, F 2018 ca 23.000 750
8858
Intressant parti vapen-lejon nr 7-16 på 2 visirblad och 6 brev. 2x 5ö, 34x 12ö i nyanser, bläck mak m.m., 6x 24ö, 5 x 30ö inkl 11a, 3 hela 50ö, 6x 14B, 2x 15. Bra kvalitet F ca 8000 750
8859
Linné 1939 15ö nr 321BB , 324 BB, 326BB, 328 BB , 330BB m.fl flera praktstämplar i bra kvalitet utvalda ex, F 2020 7500kr 750
8860
insticksalbum för block med stämplade 4-block, inkl ringtyp t 13 5ö, 12öm 1kr, ringtyp ph 50ö, 1kr och 6-block 1kr, Oscar ex 8ö, 50ö, 1 kr, 100 tals stpl medaljong block, vidare 261CB 4-blockm2x4bl 266 BC, ett 267CB, 318CB 2st 4-bl, Billigt 750
8861
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
8862
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
8863
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
8864
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
8865
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
8866
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
8867
Vackert parti ringtyp t 13 på 4 visirblad, ca 106st (+ en nr 41) i nyanser inkl bättre som 28c, 35c, , inkl 4st 24ö, 21st 1 kr. FLERA PRAKT stämplar och fräscha märken. F ca 8000 700
8868
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
8869
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
8870
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
8871
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
8872
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
8873
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
8874
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
8875
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
8876
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
8877
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
8878
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
8879
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
8880
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
8881
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
8882
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
8883
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
8884
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
8885
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
8886
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
8887
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
8888
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
8889
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
8890
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
8891
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
8892
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
8893
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
8894
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
8895
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
8896
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
8897
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
8898
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
8899
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
8900
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
8901
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
8902
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
8903
Visiralbum 2,7 kg med märken **/* 1878-1974, några lösen, Landstorm I kpl *, div band, Tre kr kpl, 318BC, 321BB , från nr 327 50ö Sergel, verkar ganska kpl (ej 332Bc-Cb, ) bra 1940 tals serier. Billigt. 700
8904
Visirpärm stämplat Sverige , vapen ett par hundra ringtyp, och grovtandade band i mängd med bättre vm etc. Ex 7st 144Ccx, många nr 160, rikligt med olika vm nr 165, 168bz och många vackra stämplar 700
8905
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
8906
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
8907
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
8908
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
8909
Dubblettparti stpl 1921-70tal med ex 153-55, 233a,b, 11 olika BC-CB + 6-block LingBC, sen bara BB par 100 tals , många Bellmann, Sergel, NBibeln Skansen , Hazelius ... F 2018 ca 18000:- 700
8910
Samling ringtyp PH, 2-20ö ostpl och alla valörer i mängdstpl, ex 18st 3ö, 4st 6ö, bra kvalitet en delPrakt stämplar. F 2019 ca 11.000 700
8911
Samling i förtrycksalbum 1974-ca 1987, med ca 260 olika LYX stämplade märken och par, samt ca 60 block och häftesblock vint stpl.Billigt 700
8912
ORTSTÄMPLAR i 3 visiralbum, ca 200 ortstämplarmest B-E-M-R LÄN en del på klipp , enstaka ringtyp, många oscar , sen vidare till 1990 tal .Billigt 700
8913
ca 160 STÄMPLAR på 5 visirblad postanstalten, utländska stämplar, fältpost, järnväg m.m. Inrtressant 700
8914
PRAKT- AB ORTSTÄMPLAR SKÅNE 120ST Ringtyp på 2 visirblad,flera olika valörer 700
8915
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
8916
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
8917
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
8918
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
8919
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
8920
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
8921
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
8922
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
8923
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
8924
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
8925
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
8926
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
8927
Samling ostämplat */** Tjänste och lösen Tjänstet 13 kpl nr 11-24 ca 20st stora tj t 13 inkl fin tj 22B * , Lösen L 1-9, 11-20 i nyanse. F 2018 catj 6500+ L 10800 = 17300 , mest god kval. 650
8928
Bibeln 15ö nr 328BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 12250kr 650
8929
ca 360 ST OSKAR ORTSTÄMPLAR SKÅNE på 6 visirblad, många praktstämplar ex STOCKAMÖLLAN 3-10-10, HOLMBY 28-10-07 på klipp, Fra Ystad på nr 63, ATTARP 21-11-01, FURULUNDS STATION 31-11-10, olika valörer 650
8930
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
8931
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
8932
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
8933
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
8934
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
8935
OSCAR parti med vackra stämplar ca 300 st varav ca 200 Oscar , nyanser på ca 11 visirblad, även 5 o 24 ö vapen div ringtyp,posthus, medaljong och bandmärken . men betoning på vackra Oscar 600
8936
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
8937
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
8938
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
8939
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
8940
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
8941
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
8942
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
8943
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
8944
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
8945
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
8946
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
8947
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
8948
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
8949
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
8950
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
8951
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
8952
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
8953
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
8954
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
8955
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
8956
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
8957
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
8958
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
8959
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
8960
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
8961
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
8962
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
8963
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
8964
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
8965
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
8966
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
8967
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
8968
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
8969