ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
2
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
3
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
4
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
5
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
6
Brev 1847 till Fjerdingsmannen i Kolagården . anteckning FORT. 400
7
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
8
1759 KRONOBREV MED SLINGA TILL angående civilmål, PRAKT 250
9
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
10
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
11
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
12
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
13
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
14
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
15
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
16
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
17
Begäran om återtagande 27-9-95, blankett nr 131 September1893 200
18
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
19
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
20
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
21
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
22
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

23 ARB ARBOGA 1829, AB inehåll 175
24 BOR BORÅS PR-LYX, 1824
25 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
26 UDD UDDEVALLA , AB 150
27 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
28
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
29
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

30 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
31 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
32 BågsCAL CALMAR 9-2-37, PR-LYX 200
33 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
34 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
35 BågsGEF GEFLE, 26-8-32,typ2,ab 250
36 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
37 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
38 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
39 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
40 BågsSal SALA 16-6-36 , PRAKT 175
41 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
42 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
43 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
44 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

45 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
46 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
47 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
48 4-KSal SALA 30-5-50,PRS, tejp fl. TYP 2, F 600 150
49 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
50 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
51 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
52 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
53 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
54 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
55 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
56 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
57 GÖT GÖTHEBORG 28-4-46, Typ6? på baksid 50
58 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
59 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
60 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
61 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
62 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
63 NYK NYKÖPING 30-9-50, PR-LYX TYP 1 75
64 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
65 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
66 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
67
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
68 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
69
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
70 2a STOCKHOLM 20-7-55, LYXS 4sk på fint brev Första Månaden 2500
71 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
72 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
73 2a 4 skill blå, tunt papper, på PR-LYXs brev
sänt från STOCKHOLM 1.4.1856 till Trosa.
800
74 2a GÖTHEBORG 7-6-56, +Bläckkors 500
75 2a,var ÖREBRO 24-7-55, 4-K stpl rättvänt LYX avtryck på 4sk med 2:a märkesbild synligt på tänderna. Signerad Thorsson lev 1b. Kanonobjekt för första månads samlaren av Svenska frimärken. 1600
76 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
77 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
78 2e,2h1 STH 24-3-57, 2olika nyanser av 4sk Banco på topp fräscht brev till Östersund. Mycket gott till Praktobjekt. 5000
79 2g STOCKHOLM 20.8.57. 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. enormt fräscht. PR-LYX brev 3000
80 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
81 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
82 2i NORRTELJE 5-11-57, 4sk gråultramarin p AB-PRAKT brev till STH. Mycket fint fräscht objekt. 1800
83 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
84 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
85 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
86 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
87 7b1,9h, 11b 47Ö REKframsida 5+12ö ultramarin, 30ö LINKÖPING 28-9-62 till Sköfde, färgfriskt 350
88 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
89 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
90 7e1,9b2 STH 31-5-66 , 12+5Ö=17Ö till DANMARK, fint mycket gott objekt 1000
91 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
92 9,10 12+24ö=36ö t. England AB-PRst STH 31-5-71 900
93 9a1 SH 28-7-58, 12ö första månad 500
94 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
95 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
96 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
97 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
98 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
99 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
100 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
101 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
102 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
103 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
104 10a? WENERSBORG 9-2-63, 24Ö VACKERT 200
105 10a,9d1 36ö st HALMSTAD 4-6-60 750
106 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
107 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
108 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
109 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
110 10d2,11d2 STH NORR 25-1-71, 24+30Ö ( ett par ktt) på vackert brev till KANADA, 54Ö porto. F 32000 5000
111 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
112 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
113 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
114 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
115 10h2,9c2 GÖTEBORG 27.1.71 24 och 12 öre på mycket vackert brev till Schweiz på baksidan transit- och ankomststämplar 1500
116 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
117 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
118 11b LINKÖPING 11-12-62, 30ö i par till Finland , vackert med intressant 4-kstpl på baksid STH 13 DES 63. Vackert mycket gott obj. 800
119 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
120 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
121 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
122 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
123 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
124 11d2 GÖTEBORG 25-11-69, par 30ö vapen på brev till MARSTRAND, mycket gott objekt. Ovanligt 5 dubbelt porto 1200
125 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
126 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
127 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
128 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
129 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
130 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
131 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
132 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
133 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
134 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
135 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
136 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
137 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
138 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
139 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
140 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
141 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
142 14Bg 3ö i horizontellt 3-strip vilket är ovanligt på mycket vacker , ankomststämplad, trycksak till DANZIG. Sällsynt mycket gott objekt (en 3ö liten hörnskada) utställningsobjekt med praktutseende. F 40.000 och bara 4 kända med denna kombination. 10000
143 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
144 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
145 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
146 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
147 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
148 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
149 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
150 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
151 16e,7b2 GBG 19-11-69 2x20ö+5ö=45ö till London 550
152 16g Mixed Franking on fantastic 28ö cover 16g, 17d, 19c ( SIGNED O.P. on back) FINLAND Stockholm-Åbo route. Only Finnish boxed cancellation ANK 3.7 on Swedish stamps 3+5+20 öre on letter dated "Stockholm d: 1 Juli 1873". Ship notation "pr Volontaire". Sent to Björneborg, Finland. Superb cover. F 15000 +++++ superb + foregn cancels. Exhibition Piece. 12500

16,5 RINGTYPSBREV
153 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
154 17a MALMÖ 8-1-73, PRS PAR 3Ö I a NYANS PÅ TRYCKSAK, DATERAD LONDON 7-1-73 sänt till KRISTINEHAMN, UTST OBJ. 2000
155 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
156 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
157 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
158 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
159 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
160 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
161 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
162 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
163 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
164 20b STH 6-5-73, 6Ö PR-LYXs trycksak 300
165 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
166 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
167 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
168 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
169 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
170 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
171 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
172 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
173 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
174 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
175 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
176 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
177 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
178 21c WARBERG 15-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 450
179 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
180 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
181 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
182 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
183 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
184 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
185 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
186 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
187 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
188 21j Pkxp nr 5 NED 15-8-72, sido stpl Pkxp nr 7 UPP 15-8-72, ab-prs, arkiv ve 100
189 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
190 21k 12ö sorgebrev, Westerås 3-3-74, kt 200
191 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
192 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
193 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
194 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
195 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
196 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
197 21p 12ö Gillberga 4-5-77, pr-lyx 300
198 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
199 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
200 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
201 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
202 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
203 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
204 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
205 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
206 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
207 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
208 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
209 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
210 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
211 28b MALMÖ 25-7-77, mycket tidigt brev för 3 ö t 13 500
212 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
213 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
214 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
215 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
216 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
217 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
218 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
219 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
220 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
221 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
222 30i,bke ÅNGBÅTS PXP Nr 138 22-8-89 till BELGIEN, sällsynt med ångbåts stämplar till utlandet och sällsynt till svåra Belgien. 800
223 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
224 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
225 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
226 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
227 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
228 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
229 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
230 32a STH 19-5-77,PR-LYXS 12ö PÅ BREV TILL NORGE, MYCKET TIDIG för 12ö ringtyp t 13, troligen TIDIGAST KÄNDA 12ö T 13 PÅ UTLANDSBREV, och endast ett par tidigare kända över huvud taget, UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
231 32a 12öre på brev daterat 23/5 1877 stpl PKXP NR34 24-5-77 sänt till OROUST, ETT AV DE ALLRA TIDIGAST KÄNDA BREVEN MED 12ÖRE RINGTYP T 13. UTS. OBJ. 2500
232 32a STH 12-6-77, pr , TIDIG, privat 250
233 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
234 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
235 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
236 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
237 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
238 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
239 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
240 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
241 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
242 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
243 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
244 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
245 34j,32h, 54a, TROSA 24-5-92, 24+24+12+10Ö PÅ 70 Ö ASSBREV till STH, PR-LYX STÄMPLAR 1100
246 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
247 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
248 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
249 35i 60Ö sällsynttredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
250 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
251 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
252 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
253 39 4X10Ö 40Ö 2:A VIKTKLASS STH 5 28-7-85 till FRANKRIKE, på baksid bild på STH grand Hotel, ovanligt 400
254 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
255 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
256 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
257 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
258 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
259 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
260 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
261 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
262 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
263 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
264 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
265 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
266 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
267 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
268 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
269 45 vÅGRÄTT 5-STRIP (EXTREMT SÄLLSYNT)10 öre på mycket vackert adresskort till paket sänt från TORESTORP 18.12.1888 till Boarp. 600
270 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
271 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
272 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
273 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
274 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
275 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
276 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
277 46c GBG 28-3-87, dubbelporto brev till Frankrike, blå Paris stpl , ank stplar 500
278 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
279 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
280 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
281 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
282 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
283 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
284 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
285 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
286 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
287 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
288 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
289 52 5ö på 5ö brevkort till ISLAND stpl STH 1899, ank stpl REYKJAVIK 29-1-1900 600
290 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
291 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
292 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
293 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
294 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
295 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
296 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
297 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
298 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
299 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
300 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
301 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
302 52cv12 HAPARANDA 6-11-95, par 5ö hö ex med variant kommatecknet , ovanlig på brev i par 150
303 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
304 5361,68 SÖLVESBORG 22-9-14 till Malmö Pr 150
305 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till Engaland, Malmö 25-6-07. 200
306 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
307 54 Mycket dekorativt tryckt brev med bild på Lejon och sköld MZ( Fabriksmärke M.Zadig. 4x10ö=40öREKbrev till ISLAND stpl MALMÖ Bref Utr. 4-1-1905. Transit stpl Köpenhamn och ank stpl Reykjavik 16-1-01 på baksidan. En Pärla. 2800
308 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
309 54 FINSPONG RULL stpl 21-2-07, 10ö i 3-strip på adr kort till paket 275
310 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
311 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
312 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
313 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
314 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
315 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
316 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
317 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
318 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
319 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
320 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
321 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
322 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
323 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
324 64 JÖNKÖPING RULL stpl 4-9-96, prakt stpl 350
325 76200 10ö MEM 19-7-11 TILL ISLAND 200
326 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
327 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
328 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
329 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
330 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
331 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
332 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
333 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
334 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
335 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
336 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
337 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
338 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
339 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
340 99v1 NORRKÖPING 23-11-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i sidled , F 500 + på brev 125
341 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
342 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
343 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
344 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
345 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
346 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
347 136-38 ÅLBERGA GÅRD 22-2-22, satsbrev Luftpost 300
348 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
349 143A GBG 11-10-33 9X5ö lejon grön på 45ö EXPRESS brev, sällsynt 150
350 145C,143C KALMAR 29-10-30, intressant lösenbelagt brev 5ö stpl Kalmar 30-10-30, med innehåll sänt från IVAR KRUGER ( den kände finansmannen) som tackar författaren Waldemar för en bok. Vidare kommentar av brevsamlaren att Ivar Kruger ofta frankerade för lågt. Signerat en av de mest kända finansmännen genom tiderna Ivar Kruger 300
351 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
352 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
353 146A,var JÖNKÖPING 25-1-36, HALVERAD 500
354 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
355 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
356 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
357 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
358 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
359 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
360 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
361 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
362 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
363 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
364 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
365 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
366 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
367 205,212 STH 7-10-24 50ö kongress +10ö UPU på värde pfsk brev till Simrishamn 300
368 212,91 1 FLYG FRANKRIKE -USA 10ö,65ö STH HANNOVER 23-5 -39, sen Marseille 25-V-39, N-Y. 27- May-, RAHWAY N.J.29 MAY 1939, Sällsynt ( tidigare pris 1500kr) 500
369 222 ÖSTERSUND 9-9-27 80Ö EXPRESSBREVtill STH ank 10-9-27, mycket sällsynt försändelse 1200
370 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
371 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
372 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
373 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
374 233b, 294 3strip, 279 3strip STH 29-5-41 8kr 30 ö Luftpost till ARGENTINA, ank stpl censuröppnat 1000
375 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
376 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
377 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
378 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
379 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
380 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
381 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
382 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
383 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
384 252 SÖDERTELJE 20-2-36, 35Ö single på REK, stpl första dagen , ovanligt 100
385 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
386 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
387 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
388 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
389 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
390 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
391 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
392 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
393 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
394 336,330A KOLSVA 27-11-41, 120ö Birgitta + 2x 10ö Skansen på Luftpostbrev till USA 500
395 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
396 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
397 352 STH 27-9-44, 60ö Sjökartan Expressbrev till Finland, ank.stpl 150
398 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
399 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
400 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
401 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
402 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
403 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
404 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt kuvert. OVANLIGT. 1000
405 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
406 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
407 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
408 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
409 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
410 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100


TJÄNSTE PÅ BREV
411
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
412 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
413 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
414 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
415 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
416 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
417 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
418 7 SÄMB 14-2-83, 24ö på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 200
419 7e HERRLJUNGA 20-7-77, LYXEX 5,5,5 PÅ LYX BREV. sÄLLSYNT KVALITET 1500
420 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
421 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
422 16A GBG 21-11-94, PRAKTS TELEGRAM 300
423 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
424 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
425 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
426 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
427 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
428 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
429 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
430 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
431 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
432 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
433 41,44 TIBRO 28-1-19, TELEGRAM inom Tibro 200
434 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
435 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
436 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
437 1 obegagnat med märke kvar 225
438 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200
439 8 ** grön militär i helt kuvert 100


HELSAKER
440 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
441 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
442 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
443 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
444 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
445 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
446 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
447 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
448
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
449 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
450
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
451
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
452
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
453 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
454 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
455 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
456 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
457 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
458 380408 5ö Delaware på FDC stpl program av firandet av Pennsylvanias forefathers day 100
459 390322 269 BC 22-3-1939, Gustaf V, profil höger, typ I, 10 öre med BC-par i fyrblock 600
460 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
461 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
462 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
463 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
464 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
465 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
466 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
467 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
468 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
469 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
470 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
471 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
472 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
473 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
474 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
475 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
476 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
477 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
478 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
479 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
480 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
481 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
482 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
483 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
484 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
485 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
486 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
487 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
488 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
489 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
490 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
491 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
492 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
493 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
494
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
495 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
496 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
497 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
498 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
499 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
500 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
501 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
502 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
503 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
504 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
505 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
506 40,41 SMEDSTORP 18-8-91, 2+3ö panvkl 100
507 40,42, 56Iv7, KOLBÄCK 20-9-91, 2+4+20ö(kht) unikkombination? 250
508 40,54 KOLBÄCK 13-8-91, 3x2ö+2x10ö ngn kt, unik kombination? panvn klipp 300
509 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
510 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
511 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
512 41,42,46 RAUS 17-3-90, 3+4+20ö, ovanl panvkl 250
513 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
514 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
515 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
516 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
517 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
518 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
519 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
520 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
521 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
522 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
523 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
524 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
525 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, bruten hörntand.
Intyg HOW 1.3.3 (2017).
5000
526 1b 3 skill bco. Mycket färgfriskt exemplar med del av fyrkantstämpel UPSALA 11.9.56, dock , kt, vht och mycket svag tunn fläck . Godtagbart ex i hög färgstyrka 4500
527 1b GEFLE 11-12-56, AB-PRAKT stpl , men khtt, tunn fläck med spjälkning i pappret på baksidan. ära godtagbart ex. ej reparerad. 2500
528 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
529 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
530 2a STH 28 JULI 5(5), ngt kht 200
531 2a1 SÖDERHAMN 28.7.55, PR-LYX stpl klipp Första månaden. 1250
532 2a2 STH 25-2-56 VACKERT KLIPP 250
533 2b BORÅS 5-4-80., PRAKT 125
534 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
535 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
536 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
537 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
538 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
539 2d ESKILSTUNA 4K STPL 500
540 2e STH 22-1-56, fint ex 225
541 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
542 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c 950
543 2f EKESJÖ 15-5-57, PRAKT-LYXS, F1500 350
544 2f STH 23-8-57, PRS klipp 250
545 2g STH 16-6-57, klipp 400
546 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
547 2h1 NYKÖPING 11-2-57, omv prs 300
548 2h2 MÖNSTERÅS 2x-1-57 4-K 300
549 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
550 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
551 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
552 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
553 2m PR-LYXs STH 15-3-58 1100
554 2m ab-Prex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
555 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
556 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
557 2m,var SOLLEFTEÅ 28-4-58, F.YRA, 2 ngt ktt 150
558 2m-n ÅTORP 21-4-58, LYX 4 K stpl F 2000 2kttspetsar, på 4sk blå -mörkblå. 900
559 2n STH 18-5-58, fin färg, vht 300
560 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
561 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
562 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
563 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
564 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
565 3e hel fräscht ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 5000
566 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
567 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
568 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
569 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
570 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
571 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
572 4a,var STH 29-2-56, PRS, 800
573 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtagbart ex 800
574 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
575 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
576 4b GEFLE 30-7-56, ab-prs, riss 500
577 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
578 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
579 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
580 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
581 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
582 4f TROSA 2-7-5(5) 4-K srpl , 2 .A DAG? TUNN FL. MYCKET VACKER 1000
583 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
584 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
585 4h STH 9-4-58, helsidvänd stpl , intyg HOW felfritt mycket gott ex 3,3,3. En lite svårare nyans 2400
586 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
587 4h STH 23-3-58, karteringssiffra 12 i bläck, sign Strandell, vackert ex 900
588 5b ÖDESHÖG 2-5-57, omv prs, 2kht. vacker 2000
589 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
590 6a2 "silvergrå" ljus färg, ovanlig PRAKT stpl 1500
591 6a2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 1000
592 6a2 PR-LYX stjärnstämpel 1 skill bco, praktex 4,4,4 lvht 1000
593 6a2 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3 900
594 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö 750
595 6a2 torrt kornigt tryck, stjärnstpl upp ngt vä. ,rissi hö marginal, godt. ex 1, 3,3. 450
596 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
597 6a3 AB ex, vackert stpl, lvht 800
598 6a3 stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
599 6a3 STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
600 6a3 2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
601 6a3 gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
602 6a3 STH 6 TUR+ bläckmak, kt 350
603 6a3 stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
604 6a3 del av 2 stjärn stpl, tunn 300
605 6F svart lokal stpl, gammal förfalskning 200

6,5 VAPENMÄRKEN
606 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
607 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
608 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
609 7a1 STH 15-6-60, AB 200
610 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
611 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
612 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
613 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
614 7b2 ARVIKA 18-7-70, PRAKT-LYXstämpel 250
615 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
616 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
617 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
618 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
619 7c1 YSTAD 31-5-62, OMV stpl 250
620 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
621 7c1 STH 31-12-6, bra ex svår nyans 200
622 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 1100
623 7c2 LIDKÖPING 10-10-71, PR-LYX 800
624 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
625 7c2 CARLSTAD 1-2-71, AB vackert 100
626 7c2 WINGÅKER 6-4-71, AB-PR 100
627 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
628 7d KB(aus ) SCHW(EDEN), veck men vacker 200
629 7d DANSK NRS 1, dubbeltand 150
630 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
631 7d Dansk nrs 1 125
632 7d GISLAVED 15-2 110
633 7dv4 STH 19-10-66, FFM 200
634 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
635 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
636 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
637 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
638 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
639 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
640 7f WEXIÖ 6-11-72, PR-AB 100
641 8a DANSK NRS 24, vackert 750
642 8a STH 13-12-59, 2dubbeltänder , AB klipp 650
643 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
644 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
645 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
646 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1100
647 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
648 8c LANDSKRONA 6-11-63, AB 600
649 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
650 8c,var 9ö Dansk stpl 1, variant öppen 9 upp vä 500
651 8c,var UPSALA 19-2-66, kartong ppr 475
652 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
653 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
654 8d 9ö ...(Lan)dskro(na), prc felfri, vackert ex 500
655 8d STH 4-3-70, mycket gott ex 450
656 9 12ö STJÄRNSTPL 200
657 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
658 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
659 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
660 9a SÖDERHAMN 30-10-58, PRAKT 200
661 9a1 STH 30-7-58, fint klipp 200
662 9a1 4-k Mönsterås-59, ab-pr klipp 200
663 9a1 JÖNKÖPING 11-11-58, VACKER 150
664 9b1 LINKÖPING 19-6-59, 2 dubbeltänder 150
665 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
666 9b2 CALMAR 13-8-65, LYXS 200
667 9b2 LYCKSELE 15-10-66, PR-LYXS 200
668 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
669 9b2 ÅTVIDABERG 15-1-66 PR-LYXS 100
670 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
671 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
672 9c2 LYX Köping 12-6-66 500
673 9c2 Hjo 13-8-63 Lyxs n10 typ 2 ,R, pr-lyxex 250
674 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
675 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
676 9c2 BOLLNÄS 21-4-65, PR 150
677 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
678 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
679 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
680 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
681 9c2v9 Norrköping 3-4?-66, brott i V 150
682 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
683 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
684 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
685 9c3 Mora 26-11-67 Prakt n10 typ 1 W 200
686 9c3 Höör 26-4-67 PraktLyxs n10 typ 2 ,M 140
687 9c3 FRÖVI 25-11-70, PRS, F 200 100
688 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
689 9c3 Katrineholm 30-3-68 Prakt n10 typ 1 D 100
690 9d1 STH 17 OCT 60 4-K , ovanligt ljus färg 100
691 9d3 Skeninge 19-12-68 PR-Lyx n10 typ 3 ,E 200
692 9e1 YSTAD 30-7-60, PRS klipp 100
693 9h ÖSTERSUND 10-8-62 100
694 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
695 9h,var 12ö stpl4/7 62, spjälkat hörn ned hö 100
696 9m 3-strip FRA SVERRIG 7-6-72, vä ex ktt 250
697 10a SUNNE 11-5-61, fin färg 125
698 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
699 10b1 CHRIS... 18 200
700 10b1 STH 21-1-59, bra AB 200
701 10b1 STH 8-5-63 175
702 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
703 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
704 10c GEFLE 31-7-59, fint ex 150
705 10c EKSJÖ ljus färg 100
706 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
707 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
708 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
709 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
710 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
711 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
712 10d2 pr Westerås 8-10-71 400
713 10d2 UPSALA 1-11-70 300
714 10d2 prs Westervik 9-7-68 250
715 10d2 NORRKÖPING 22-10-68 AB-PR 200
716 10d2 PKXP Nr 3 20-12-69. PRS 150
717 10d2 KRISTINEHAMN 16-6-68, vacker 125
718 10f1 STH 7-11-62, AB, dubbeltand 350
719 10f1 ÖDESHÖG 26-7-63, fin färg LYXcentr, sign O.P. f1 250
720 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
721 10h1 STH 30-?-66, LYXcentr 125
722 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
723 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
724 10i GBG 3-5, ojämt tryck 150
725 10i LUND 16-?-72 150
726 10i,var STH NORR 3-6, streck genom skölden 200
727 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000 300
728 11 Laholm 27-5-72 200
729 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
730 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
731 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
732 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
733 11a STH 11-10-58, fin färg, dubbeltand, kt 100
734 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
735 11b STH 24-12-63, PR, streck ned vä 300
736 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
737 11b MOTALA 29-11-64, färgkula vid k 150
738 11b Dansk nrs 2 hamburg 150
739 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
740 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
741 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
742 11d2 MALMÖ 5-10-69, rv stpl 200
743 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
744 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
745 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
746 11e2 pr Mariestad 17-4-74 800
747 11e2 STEHAG 1-5-71 PRAKTEX 500
748 11e2 BORÅS 13-12-69, LYXS,lvht 300
749 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
750 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
751 11e2 GEFLE 26-9-71, välc. fint ex 100
752 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
753 11f STH NORR 17-5-72 75
754 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
755 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
756 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
757 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
758 11h STH 31-5-72, BRA AB ex 150
759 11h SOL...., hörn stpl, utgår 100
760 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
761 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
762 12b ÅBY 22-6-63, AB-PR 400
763 12b GBG 10-8-65 200
764 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
765 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
766 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
767 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
768 12f1 KRISTINEHAMN 24-3-66, AB-PR 450
769 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
770 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
771 12f1 LINKÖPING 10-11-65, oVm prs, sign BG 250
772 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
773 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
774 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
775 12f2 LYSEKIL 12-7-66, vacker stpl 150
776 12g1 tryckvar 50ö stukat hörn ned hö, 25-1-67 200
777 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
778 12g2 TROSA 26-12-68, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 1200
779 12g2 STH NORR 13-4-75, AB-PR ktspts 300
780 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
781 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
782 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
783 12g2 STH 1-1872 200
784 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
785 12h Gefle 22-4-7(2) 200

12,5 BRUN LOKAL
786 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
787 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
788 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
789 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
790 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
791 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
792 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
793 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
794 13a NORRKÖPING 30..., fint ex 700
795 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
796 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
797 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475

13,5 LIGGANDE LEJON
798 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
799 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
800 14Ac STH 4 TUR ?-12, MYCKET BRA EX 1100
801 14Ac STH 28-1-1 TUR, kt , AB 900
802 14Ac STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
803 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
804 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX 700
805 14Bb STH 2 TUR 2-3, fin färg 600
806 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
807 14Bb sth 7-4-5 tur , prS signerad O.P. b 500
808 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
809 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
810 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
811 14Bc2 STH 20-5- 2 TUR, PR-LYX EX 850
812 14Bc2 DANSK NRS 1 100
813 14Bc2,v2 STH 28-12-, 1 TUR 100
814 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
815 14Bd DANSK NRS 1, AB-PR 200
816 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
817 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
818 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
819 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
820 14Be GBG 18-11-69, PRS, färgfläck under lejonet. 400
821 14Be STH 22-5-72, PRS 250
822 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
823 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
824 14Be-d STH Norr 1-12-70, prs 200
825 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
826 14Bev4 STH 1 TUR 6-, CIGARR 350
827 14Bf ....nberg 19-8-71 150
828 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
829 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
830 14Bfv2 typ III, + extremt tunnt ppr,-72 200
831 14Bg U,W,H,J, 12-2-72, PR-LYXS 300
832 14Bg EKSJÖ 24-2-73, LYXS sign ex Sjöman 300
833 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
834 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
835 14Bg,v3 Pkxp nr 1 NED, fläck på nos 200
836 14Bgvar 2 märkesbilder Vingå.. 25-10 200
837 14Bh RÅNNUM 8-9-72, PRS, stpl F 400 200
838 14Bh SUNDSVALL 15-8-72, PRS 200
839 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
840 15 MALMÖ 19-3-69, OMV LYXS 400
841 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT 1250
842 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs 500
843 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
844 15a CARLSHAMN 8-2-67, PRS , 2: stpl 400
845 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375
846 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat 350
847 15a GBG 13-11-66, färgstark 350
848 15a LAHOLM 14-8-68, lätt rättv stpl 300
849 15a STH 15-7-68, lvht PRS 300
850 15a JÖNKÖPING 21-3 250
851 15aVAR 17ö MARGINALVATTENMÄRKE linje i vänster marginal. EXTREMT SÄLLSYNT PÅ 17ö. UTST. OBJ. 5000
852 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl 750
853 15b1 DANSK NRS 1,AB-PRS 500
854 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450
855 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand 400
856 15b1 MORA 1-6-66, VACKER 17ö 400
857 15b1 STH 26-9-67, AB-PRS 400
858 15b1 CIMBRITSHAMN 13, fin 17ö 200
859 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69 2500
860 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
861 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
862 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
863 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
864 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
865 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500
866 15b2 ÅTVIDABERG 15-2-71, LYXS PRAKTex 4,3,5 500
867 15b2 Klipp FRA SVERRIG 2-7-(1870?) 475
868 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert 400
869 15b2 DANSK NRS 1, VACKERT EX 400
870 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400
871 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB 375
872 15b2 LANDSKRONA 2-6-69, rambrott ned 300
873 15b2 ANDERSLÖF 13-9-67, AB 300
874 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
875 15b2 DANSK NRS 1, 3,4,3 250
876 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
877 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
878 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
879 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
880 15c YSTAD 4-6-69, AB-PRAKTs AB ex 2000
881 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000
882 15c MALMÖ 17-7-72, 17ö grå prakt centr , sidvänd stpl, vackert mycket gott ex signerat Strandell. 1900
883 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht 1000
884 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000
885 16a RÅDA 20-11-66, PRS, svår nyans 500
886 16a Södertelje 17-xx-66 125
887 16b1 NORRKÖPING 31-10-66, vackert par av svår nyans 250
888 16b1 BLÅ DANSK NRS 1 100
889 16b2 STH 9-8-67, AB-PRS 150
890 16c SÖLVE... 2-4 100
891 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
892 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
893 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
894 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
895 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel 200
896 16g PKXP NR 2 9-3-73, PRAKTS 200
897 16g WARBERG 13-4-73 PRAKT 200
898 16g ÅMÅL 9-8-72, PRS 200
899 16g prs Luleå 29-3-73 150
900 16g CARLSTAD 31-10-72, PRS, 2 :a stpldel 110
901 16g LYCKSELE 17-2-74, PRS, 2:a stpl 100

16,5 RINGTYP T 14
902 17a STH 16-11 2 TUR, 3,3,3 svår nyans 200
903 17b ÖREBRO 11-2-73 mycket gott ex 3,3,3 200
904 17c STH 19-3 1 TUR, AB-PR 100
905 17d HERNÖSAND 30-12-73, LYXS 300
906 17d LAHOLM 4-3-73, prs, färgstark 100
907 17e STH 6 TUR 25-8 , PRAKT 250
908 17e LJUSDAL 21-9-74, PR-LYXS 200
909 17e GRENNA 13-10-74, PR-LYXS 200
910 17e GILLBERGA 4-7-76, PR-LYXS 200
911 17e STH 2 TUR 7-10-75, rv Stpl 100
912 17e CARLSTAD 22-9-73, omv pr-lyxs 100
913 17e,25 33ö PANVN klipp , PRS STH NORR-76 650
914 17f GÖTEBORG 18-6-76, Superbt VACKER 1500
915 17f STH 1 TUR, PRAKTEX 4,4,4 200
916 17f ÅMÅL 29-5-75, PRS 200
917 17f ÖREBRO 19-4-76, LYXS 200
918 17f STH 6 TUR 11-3-76, PRS 100
919 17g STH 3 TUR 11-1-75, PRS suddigt tryck 200
920 17g PR STH 4 TUR 9-5-76 100
921 17g STH 6 TUR 27-3, AB-PRS 100
922 17g GBG 12-3-75, starkt suddigt tryck 100
923 17g,25h JÖNKÖPING 25-8-76, PRS 3+25 postanvisningsklipp, ovanligt 400
924 17g,var KARLS..., bokstäver i Sverige igenflutna 100
925 17gv6 WINGÅKER 22-9-76, DRAGSPEL, prs 400
926 17h GBG 28-4-77, PRS 100
927 17v2 STH 2-5-77, 3 TUR, SPEGELTRYCK svagt ålderspåverkad, F 1500 350
928 18 LIDKÖPING 10-1-80, PRS 800
929 18 GBG 22-5-77, LYX men liten 2 :astpl 700
930 18 WIMMERBY 11-2-78, AB-PR 500
931 18 ROTEBRO 16-5-79, AB-PR 400
932 18 MALMÖ 5-11-78, PR-LYXS 400
933 18 FRÖVI 8-10-7, ganska mörk 350
934 18 STH 19-6-7(8), Välcentr vackert 300
935 18 STH 10-1-79, AB-PRS 250
936 18 KLIPPAN 19-9-78, + REK stpl 250
937 18 MALMÖ 9-9-78, PRS, r del av ekstpl 250
938 18 STH 7-6-78 250
939 18 KRISTIANSTAD 27-4-77, lätt sidvänd 250
940 18 G(ÖTEBO)RG 31-12-78 AFG AFD 200
941 18 GOTT EX STPL ...ONA 26-10-78 200
942 18 GRIPENBERG 19-7-77, AB-PRAKTS 175
943 18a HÖRBY 29-3-78, LYXS, FÄRGSTYRKA 7 400
944 18a 4Ö VACKERT HÖRNSTPL 18- 200
945 18var flammigt tryck ned vä, stpl 9-11-78, prc 250
946 19 LULEÅ 14-3-76, prakt 125
947 19,22 BLÅ HEDEMORA 26-8-76, PRS klipp 200
948 19a MALMÖ+ 18-10-73, AB 200
949 19b MALMÖ 11-5-74, PRS 2:a stpl 250
950 19b Linköping 9-3-74, ab-prs, SVÅR NYANS 125
951 19b STH 17-3, litet dragspel 100
952 19c KALMAR 7-1-74, PRAKT, 4,5,4 350
953 19c NORRKÖPING 8-8-73, omv prakt 175
954 19c,v2 HAL)MSTAD 4-6-73 60
955 19d ÅMOT 12-10-74, PRAKT 200
956 19d HULL JY 74, del av 383 200
957 19d HERNÖSAND 8-12-73, PRS 150
958 19d BÅSTAD 21-7-74, PRS 125
959 19e LAHOLM 29-6-74 200
960 19e ÖREBRO 27-8-74, MYCKET VACKER 200
961 19e KISA 9-12-74, AB 175
962 19e HUDIKSVALL 2-8-74, AB-PR svår nyans 175
963 19e FILI)PSTAD -74, färgstark F 550 150
964 19f SKENINGE 26-4-76, LYX 1000
965 19f HUDIKSVALL 19-12-75, PRAKT , BLÅ STPL 200
966 19f STH NORR 9-10-75, PRAKT 150
967 19f KRISTIANSTAD 31-10-76, PRAKT 125
968 19f KARLSTAD 19-9-76, PRAKT 100
969 19f NORRKÖPING 8-9-75 lätt prs 100
970 19f,v5 BACKE 11-11-77, PRS tät färg 100
971 19g 5 öre i 6-block stämplat Tågarp 31-1-76, STÖRSTAKÄNDA ENHET 14000
972 19g WESTERÅS 12-3-77, LYX 750
973 19g NORBERG 18-10-78, LYXS PR-LYXEX 300
974 19h Malmö 3-8-76,pr 350
975 19h Malmö Pak 9-9-77, prakt 200
976 19h Linköping 27-11-77, prakt 200
977 19h HALSBERG 24.9-76, PRS 100
978 19h Waldemarsvik 24-9-77, prs 100
979 19h WALDEMARSVIK 11-7-77, PRS 90
980 19h,33a SANDVIKEN 25-5-78, PR-LYXS klipp 150
981 19hv2 EKSJÖ 31-1-77, PR-LYXS 125
982 20a 6ö mörklila, LYX centr ... HOLM -72, underbart ex i 1962 års Facit så var detta ett idealex. Tiderna förändras. Men det är ett osedvanligt fint ex 900
983 20a Skutskär 16-11-72 750
984 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
985 20b HERNÖSAND 16-6-73, PRS 200
986 20b STH 24-8-72, LYXS, 2:a stpl 140
987 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
988 20c Pkxp nr 1 18-10, fint ex 300
989 20c ÖSTERSUND 20-11-73, vackert stpl kl 300
990 20e STH 1 TUR , LYXS SVÅR NYANS 1000
991 20e PKXP No 10 UPP 24-6-74, prs par SÄLLSYNT F 1400 350
992 20e 6ö lätt hornstpl 74, F 700 100
993 20g NORRKÖPING 21-12-74, PRAKT 500
994 20g MALMÖ 29-4-75, PRAKTS 300
995 20g GBG 24-10-74, AB-PRS 250
996 20g STH 25-7-74, PRS 250
997 20g STH 17-7-74, AB-PRS 250
998 20g GRÖTTLINGBO 5- , STPL 1500 250
999 20g PAJALA 18-7-75, vacer stpl, 3,3,3 225
1000 20g starkt olivgrå, ...8B. UPP 27-11 200
1001 20g STH 13-7-74, AB 200
1002 20g GBG 11-9-75, PRS 3,3,4 200
1003 20g,v4 STH 5-11-74 250
1004 20h MALMÖ 31-7-74, AB-PRS 300
1005 20h stpl ...BODA -74 200
1006 20h LED? 2-7 omv stpl blåaktigt grå 200
1007 20h GBG 12-11-74, sidv stpl 150
1008 20i HOFORS 1-4-76, N HA ,Stpl F 1500 900
1009 20i STH SÖDER 12-1-76, AB-PR 250
1010 20j MALÖGA 29-3-77, S VÄR f 500 350
1011 20j ÖREBRO 2-1-77, PRAKT 300
1012 20j WALLA 20-8-76, AB-PRAKT 250
1013 20j HOFMANTORP 30-6-77, PRS 200
1014 20j STH 20-12-76, AB-PR 175
1015 20j GBG 31-1-76, hel sidvänd 125
1016 20j,v8 Upsala 25-3-76, prakt 400
1017 20jv6 6Ö ...eda 77, KT, dragspel 400
1018 20k SKARA 7-9-77, PR-LYXS 350
1019 20k STH 3-8-76, PRAKT 300
1020 20k STH C. 18-1-77, PRS 200
1021 20k UPSALA 26-4-77, AB-PRS 200
1022 20k PKXP Nr 32 25-5-77, vackert par ,klipp 200
1023 20k STH NORR 2-3-78, WÄRDE stpl 125
1024 20kv1 STH 19-3 1 TUR MKT färgstarkt ex med mycKet tydligt SPEGELTRYCK 750
1025 20v3 Kristineh. var färgstreck 125
1026 21 FINJA BLÄCKMAKULERING, kht, även 12ö med FINJA 3-5-75 800
1027 21 U.W. 15-1-76, PRAKT 250
1028 21 SVENLJUNGA 8-11-76, BLÅ PR-LYXS 250
1029 21 WINTERÅSA 12-3-76, svår 200
1030 21 WÅNGABY 9-12-76 150
1031 21 RASBO 15-5-75, PRs 100
1032 21 TORNE 19-2-75 100
1033 21 NÄRTUNA 7-2-77, PR-LYXS 100
1034 21 BOLSTAD 20-7-76, vackert klipp st 200 100
1035 21 KLEF 2-8-77, LYXS 100
1036 21a STH 9-7-72, 9 DAG 250
1037 21a ÅRSET 13-9-72, PR sign O.P 200
1038 21a STH 12-7-72, 12 DAG 150
1039 21c,var WESTERÅS 11-11-72, klipp, märket uppvikt innan stämpling och stämplat delvis på baksidan. ganska unikt 300
1040 21d STH 13-9-72, PR-LYXS 300
1041 21d GBG 12-12-72, PRS 150
1042 21d GÖTEBORG 28-4-73, PRAKT 100
1043 21e FALUN 6-11-72, PR-LYXS 200
1044 21e STH 27-12-72, PR-LYXS 100
1045 21ev6 STH 29-10-72, DRAGSPEL 250
1046 21g PKXP Nr 1 NED 26-5-73 PRAKT 200
1047 21i SÄTER 17-2-73, PR-LYX 200
1048 21i,v6 WARBERG 28 , DRAGSPEL 200
1049 21j 3-STRIP GBG 18-10-73, AB, F 1320 300
1050 21j EKSJÖ 27-10-73, PR 200
1051 21j Storvik 2-10-73 100
1052 21k ESLÖF 7-10-73, PR-LYXS 200
1053 21k MÖLNBO 12-1-74, PRAKT-LYXS 125
1054 21kvar FLODA 13-3-74, LYXs 2 märkesbild 100
1055 21l RÅDA 30-7-75, PR-LYXS, stark färg 250
1056 21m KÅRSTA 10.7.75. Praktexemplar! Postal: 500:- B 600
1057 21m Lessebo 5-6-76, prakt 200
1058 21m Sandhem 25-4-74, prakt 200
1059 21m SKÖFDE 3-11-74, LYXS 200
1060 21m GBG 6-9-75, prakt 150
1061 21m PKXP 10B UPP 18-10-74, LYXS 150
1062 21m HORN 25-4-74, PRS 125
1063 21m Wimmerby 27-10-76, pr 100
1064 21m,v7 MARIEDAM 8-2-76, PR-LYX 200
1065 21mv2 KRISTINEHAMN 7-3-75, PR spegeltr 100
1066 21o TROSA 1-10-75, LYXS 300
1067 21o GBG 15-1-75, PRAKT 150
1068 21o SNAFLUNDA 26-9-77, PRS 100
1069 21o MARIEFRED 24-1-77, PR 100
1070 21o NORRTELJE 28-8-77, LYXS 100
1071 21p U.W.H.J. 1-7-76, PR-LYXS 200
1072 21,var GEFLE 12-9-75 , färglinje i nedre marg 100
1073 22a Pr-lyxs Sthlm 24-5-73 750
1074 22c PRS "383", Hull, , Engelsk stpl 350
1075 22c Gefle 20-7-74 100
1076 22e ÖREBRO 28-9-75, PRAKT 400
1077 22e ANK 16-1, VIOLETT FINSK STPL 300
1078 22e Warberg 28-9-75, prakt 200
1079 22e Westerås 25-11-76, prakt 200
1080 22e STRENGNÄS 20-7-76, PR-LYXS 150
1081 22e BERG 27-4-76, AB-PR,obet kt 75
1082 22f prakt GAMLEBY 2-12-75 600
1083 22f UPSALA 6-11-75, PRAKT 500
1084 22f LINKÖPING 2-1-76, AB-PR 250
1085 22f STH 28-12-75 200
1086 22f KARLSTAD 31-6-76, PRS 200
1087 22f YSTAD 6-9-75, PRS ,2:a stpl 125
1088 22f PITEÅ 2-X-76, 20ö blekorange 110
1089 22f,19 ESLÖF 1-11-75, LYXS KLIPP 300
1090 22f,19 ANDERSLÖF 30-10-75, LYXS klipp 200
1091 22f,19f prs kl. Upsala 12-12-75 200
1092 22g,19 SUPERB stpl LUND 5-4-77 200
1093 23 PKXP. No 2 upp 15-10-77, PRAKT 250
1094 23 Svenljunga 6-3-77, BLÅ stpl, RÄTTV., extremt tydligt dubbeltryck 200
1095 23 STH NORR 14-1-77, PRS 200
1096 23 Lidköping 19-6-77, pr klipp 150
1097 23,19 LAHOLM 22-12-78, TIDIG STPL 300
1098 23,19 ELFDALEN 4-6-77, PR-LYXS klipp 200
1099 23a UPSALA 20-1-78, LYX men 2:stpl 200
1100 23a KARLSTAD 15-9-77, PRS klipp 150
1101 23a,19 Jönköping 3-4-77, pr-lyxs klipp 150
1102 23a,19h LYXs klipp HJORTQVARN 18-7-77 200
1103 23b WIMMERBY 29-4-77, LYXS 750
1104 23b ÖREBRO 25-4-77, PRS 200
1105 23b JÖNKÖPING 25-8-77, PRS 200
1106 23b,19f LIDKÖPING 18-5-77, PRS klipp 200
1107 23b,19h KRISTIANSTAD 25-6-77, PR-LYXS klipp 200
1108 23c FILIPSTAD 3-2-77, LYX 3000
1109 23c SKARA 7-7-77, prakt 350
1110 23c K.B. AUS SCHWEDEN 20/20 250
1111 23c PKXP No 17 7-3- 77, PRS 20/20 200
1112 23c ÖSTRA KARUP 5-7-77, PRS , 2:a stpl 100
1113 24 383 på HULL JU 6, DEKORATIV 300
1114 24av4 skugg siffror, stpl 15-- 150
1115 24d LUND 17-3-74, AB-PRAKT 300
1116 24d HÖÖR 27-10-73, fin välc 300
1117 24d ASKERSUND 1-1-78, PRS 200
1118 24d PKXP Nr 2 NED 15-1-75, AB 125
1119 24d WALDEMARSVIK 1-1- 110
1120 24d NORRKÖPING 27-2-75 100
1121 24dv2 Ovanåker 5-10-74, vackert ex 200
1122 24dv2 NORRKÖPING 17-11-73, AB 150
1123 24f LOS 5-7-74, PRS 300
1124 24f PKXP Nr 2510-4-76, PR S obet ktspts 300
1125 24f HERNÖSAND 3-7-74, PR-LYXS 300
1126 24f ARBOGA 12-4-77, PRS 250
1127 24f GBG 30-5-74, BLÅ sidv stpl 200
1128 24f SKENINGE 1-4-75, AB-PRS 200
1129 24f stpl ... UM 27-8-78, Dragspel 200
1130 24f JÖNKÖPING 13-1-75, AB-PRS 150
1131 24g NYKÖPING 5-10-77, PR-LYXs 400
1132 24g LUND 5-7-77, LYXS 350
1133 24g WALLA 3-4-78, PRS 300
1134 24g ARBOGA 13-2-77, PR-LYXS 300
1135 24g Filipstad 1-3-78 LYXS n16 S 300
1136 24g HUDDUNGEBY 8-5-78, ab-pr 275
1137 24g WAXHOLM 15-3-80, PRS 200
1138 24g LITH 26-6-77, PR-LYXS 200
1139 24g Skeninge 4-3-78, PR-LYXS 200
1140 24g NORBERG 10-12-77, PRS 100
1141 25 KLÖFSJÖ 23.6.75 (kt). Praktstämpel! Postal: 1200:- Z 750
1142 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
1143 25c STH 16-1-73, BRA AB, sign O.P 200
1144 25c STH 27-2-73, rättv mycket svår nyans, sign O.P. 25a2 200
1145 25d SKÖFDE 11-6-73, PR-LYX 1600
1146 25d HOVFA 6-6-74 150
1147 25d SÖDERHAMN 20-4-73, AB-PR 150
1148 25d OUSBY 30-8-73, VACKERT 100
1149 25e ALINGSÅS 29-11-73, LYXS 300
1150 25e SALA 10-5-74, prakt 225
1151 25e BORÅS 12-6-74, PRAKT 200
1152 25e STH 28-6-73, ab-PR 150
1153 25e STH 24-5-73 125
1154 25e INGATORP 2-3-74, PRS 125
1155 25f ÅRSET 19-4-77, PRAKT 200
1156 25f HÄGERSTAD 10-1-75, PRS 150
1157 25f,v3 BRUNSBERG 11-12-74 100
1158 25g MÖRBY 21-3-77, Lyxc. PRAKTEX 350
1159 25g ASKERSUND 13-4-75, LYXS 300
1160 25g WÄRDE STPL, kt 150
1161 25h Oppmanna 5-4-76, prs 350
1162 25h STENSTORP 18-11-76, PRAKT 200
1163 25h LIMMARED 27-7-77, PR-LYXS 200
1164 25h KUNGSBACKA 31-8-76, LYXS 4,3,5 200
1165 25h SKENINGE 7-1-76, PRS 100
1166 25i BETTNA 21-9-77, LYXS 300
1167 25i prs Wexiö 24-4-77 125
1168 25i-j KISA 20-6-77, SUPERB 1000
1169 25j BLÄCKmakulerad (Ram)qvilla 21-2, kt 800
1170 25j Wadstena 23-2-77, prs 400
1171 25j OPPMANNA 21-8-77 PR, färgstark 250
1172 25j HEDENSBERG 15-10-77, PRAKT 200
1173 25j HEMSE 16-1-78, PRS, rostprick. 100
1174 26a ESKILSTUNA 9-11-73, F 1800 300
1175 26c NYLAND 19-4-74, PRS, ktspts 150
1176 26c DALKARLS... 9 välc fint ex 100
1177 26d DELSBO 11-5-74, PRS 200
1178 26d FALKENBERG 5-3-7(4), VACKER 150
1179 26d ÅSELE 28-9-75, OMV PR-LYXS 125
1180 26d TÅGAR(P) 3- 100
1181 26d (JER)?SNÄS 31-8-75, fin 50ö 100
1182 26e S)ÖDRA WI 6-1-76, rättv stpl 100
1183 26f HÖÖR 15-3-77, PRAKT, sign Strandell 750
1184 26f LÄNGHEM 15-2-79, PRS 400
1185 26f STH SÖD. 1-6-78, AB-PR 200
1186 26f NORRKÖPING 7-10-78, bra AB 100
1187 26f STH 7-3-76, OMV RS 100
1188 26f KRYLBO 29-5-77, AB 3,3,3, ktspts 100
1189 26g WEDDIGE 19-2-76, PR-LYXS 700
1190 26g PR STH pak c 6-2-78 500
1191 26g Landskrona 12-3-76,prakt 400
1192 26g WALÖ 11-6-78, PRAKTEX 400
1193 26g Wifstavarf 22-1-78, prakt 400
1194 26g TUNABERGSHAMMAR 9-8-81, PRS 300
1195 26g KARLSTAD 5-4-78, AB-PRAKT 300
1196 26g STH PAKETSTADEN18-4-78, PR-LYXS 300
1197 26g BORÅS 1-6-78, PRS 300
1198 26g FILIPSTAD 14-4-78, PR-LYXS, lvht 300
1199 26g BÅSTAD 23-5-79, PRS 250
1200 26g ab-pr STH pak 24-1-79 250
1201 26g FAGERSANNA 18-8-77, PRS 250
1202 26g FASTERNA 19-2-76, AB-PR, B U , F 350 250
1203 26g NYKÖPING 27-12-76, PRS,mkt färgstark 200
1204 26g Hernösand 4-77-77, LYXc 200
1205 26g TROLLHÄTTAN 16-10-76, AB-PRAKT 200
1206 26g HERNÖSAND 1-4-78, PRS, färgstark 200
1207 26g BERGVIK 15-10-76, AB 200
1208 26g TÖCKSFORS 19-7-77, PRS 200
1209 26g G)RYT 1-8-76, FÄRGSTARK 200
1210 26g GEFLE 1-4-78, AB stark färg 125
1211 26g NORRKÖPING 3-6-78, PRS 110
1212 26g KARLSTAD 9-4-78, AB 100
1213 26g stpl ...GUN -76, LYXcentr 100
1214 26g LJUNGBY 18-2-78, rättv stpl 100
1215 26h stpl ... KÖPING 30-3-78 100
1216 27a KISA 12-12-72, VACKER a nyans 200
1217 27a GEFLE 14-12-72, vht 150
1218 27c WESTERÅS 14-2-78, PRAKT 900
1219 27c omv prs GBG Pak 2-4-77 250
1220 27c NEDERKALIX 11-1-78, prc vacker 200
1221 27c NORRKÖPING 13-9-86, mycket fint 175
1222 27d LIDKÖPING 17-11-77, lvhtt, pr-lyxs 400
1223 27d EKSJÖ 18-4-77, PR-LYS 400
1224 27d LINDESBERG 29-6-77, AB-PR 350
1225 27d MALMÖ PAKET 14-10-77, LYXs + 2:a st 300
1226 27d MALMÖ PAKET 19-478, AB-PRAKTEX 300
1227 27d HEDEMORA 14-9-77, rättv stpl 150
1228 27d STH PAKET 9-10-76, AB 150

27,5 RINGTYP T 13
1229 28 LAXÅ 12-1-84, PR-LYX 1500
1230 28 GBG BIKUPE stpl 150
1231 28a 4-block MALMA 14-1-79 rv stpl ,AB F 2100 750
1232 28a ÅMÅL 15-7-78, LYXS 300
1233 28a LIDKÖPING 23-2-78, PRAKT 200
1234 28a MALMÖ 16-7-78, PRAKT 200
1235 28b MARKARYD 20-12-78, PR-LYXs 4-STRIP 600
1236 28b RINGARUM 22-6-78, PRAKT klipp 300
1237 28b STH 6 TUR 13-3-78, LYXS 250
1238 28b PR ÖREBRO 7-2-78 200
1239 28b STH 5 TUR 21-8-79, PR 200
1240 28bv2 STH 4 Tur 1-80, starkt spegeltryck 125
1241 28c GBG 14-3-7(8), svår nyans 150
1242 28c HÄRADSBÄCK 22-2-78, kt, omv prs 150
1243 28c WIMMER(BY LYXCentr 150
1244 28c Mariefred 10-7-78, SVÅR NYANS 125
1245 28c STH 1 TUR 30-3 78, kt sign O.P 100
1246 28d STH L.L. 10-1-84, PRS 200
1247 28d Upsala 4-9-79, prs 150
1248 28d STH C. 7-10-84, PRS 150
1249 28d Motala 23-11-80 100
1250 28d STH 4 TUR 13-1-79 100
1251 28d GEFLE 1-7-79, PRS 100
1252 28d,var vit tryckfläck under 3, stpl 15-4-82 100
1253 28dv3 pr PAR Westerås 12-12-84 200
1254 28e ÖREBRO 4-3-81, LYX 1000
1255 28e ESKILSTUNA 23-10-82, LYXS 3ö orangebrun ej skarpt tryck 200
1256 28e WADSTENA 3-10-82, PRS 150
1257 28e DALUM 8-11-93, PRAKTs 150
1258 28e INGATORP 10-8-81, PRS 100
1259 28e ASKERSUND 27-1-82, PRS 100
1260 28e GBG VENTILstpl 5-2?-79 100
1261 28e GBG Llbr 17-8-80, prs 100
1262 28g BORÅS 20-2-93, PRAKT svår nyans 200
1263 28h Gnesta 12-1-85, lyxs 400
1264 28h ASKERSUND 25-4-87, LYXS 400
1265 29 KLIPPAN 1-4, PR-LYX 200
1266 29 REKSTPL + MALMÖ 5-6-79, TIDIG 100
1267 29a Pkxp N17 ned 24-8-79, LYX men ktspts 300
1268 29a prs Rätan 4-10-79 100
1269 29a WILLANDS WÅNGA 24-11-81, AB-PR 100
1270 29b BORÅS 1-8-81, SUPERLYX stpl 1000
1271 29b KNISTA 7-5-81, PR-LYX 750
1272 29b STH 11-5-83, PR-LYX 300
1273 29b STH L.G.L. 6-3-83, PR-LYX 300
1274 29b STH NORR 14-6-83, PR-LYXS 300
1275 29b STH 25-7-81, PR-LYX 300
1276 29b LYXs Lund 30-1-82 200
1277 29b STOCKHOLM SÖD. 5-1-81, PR-LYX 200
1278 29b STH 19-7-80, LYXS 150
1279 29b KARLSTAD 6-7-81, PR-LYXs 150
1280 29b RAGUNDA 8-1-81, PRAKT 125
1281 29b FORSHEM 8-11-81, PRS 125
1282 29b Ystad 1-7-72, pr-lyxs 100
1283 29b STH LGL 6-5-83, PRS 100
1284 29b1 GEFLE 26-8-82 ( köpt på Anteba auktion 88? som LYXexemplar obj1951 för 550+15%) 400
1285 29b2 EKSJÖ 18-11-82, 4 ö ljusgrå, SUPERB, signerad BG b2 2000
1286 29b2 KARLSTAD 14-8-82, LYXS 4ö grå 300
1287 29c1 MALMÖ 29-10-82, prs 200
1288 29c1 RÅDA 11-1-83, PR-LYXS 200
1289 29c1 JÖNKÖPING 14-10-82 60
1290 29d MALMÖ 7-10-83, PRS typiskt mjukt ppr 100
1291 29e LUND 20-3-86, Superb 750
1292 29e RÖSTÅNGA 13-3-86, LYX 600
1293 29e BJÖRKVIK 13-3-88, LYXS 400
1294 29e MANTORP 5-12-84, PRAKT 300
1295 29e SVENSTA 21-1-85, PR-LYX 300
1296 29e KIL 25-1-85, PR-LYXS 150
1297 29e Sala 17-10-84, PRAKT 125
1298 29e Röstånga 9-8-86, lyxs 125
1299 29e STH NORR 17-9-84, PRS 125
1300 29e PKXP No 52 31-12-84, PR 125
1301 29e ÖSTRA TORP 27-5-86, PR men ktspts 125
1302 29e GEFLE 4-11-84, 100
1303 29e Upsala 20-12-85, prs 100
1304 29e Wester Björsäter 8-1-85 100
1305 29e JAKOBSBERG 11-10-85, PRS 100
1306 29e LUND 14-8-86, PRAKTs 100
1307 29e LOFTAHAMMAR 13-6-87, AB-PR 90
1308 30a TORSHÄLLA 25-6-78, 4BLOCK a nyans, vackert stpl F 5400 1000
1309 30a FILIPSTAD 16-8-79, PR-LYXs 250
1310 30a BORGHOLM 23-5-78, sidv fin 50
1311 30a,33a GAMLEBY 18-9-78, PR-LYXS klipp 75
1312 30b HELLEFORSNÄS 12-7-80, LYX , kan inte bli mycket bättr som 4-block, otroligt sällsynt vackert 4-block, UTST OBJ: 2000
1313 30b ÖLME 5-1-82, PR-LYX 300
1314 30b STH L.L. 10.11.81, LYXS 200
1315 30b WESTERÅS 28-8-80, LYXS 200
1316 30b STH PAKET STADEN 2-10-80, LYXS 200
1317 30b JÖNKÖPING 30-8-80, LYXS 150
1318 30b STENSTORP 2-7-78, PRAKT 100
1319 30b,33d NORRKÖPING BIKUPE stpl 18-9-81, LYX AVTRYCK PÅ KLIPP 250
1320 30b,v5 HESSLEHOLM 13-4-80, PR-LYX ex klipp 200
1321 30bv2 SALA 13-12-81, PRAKT, SPEGELTRY 125
1322 30bv9 HÖGFORS 18-11-81, 3 ex på klipp med pr-lyxs, ett ex v9, vit fläck vid SV i Sverige 125
1323 30d KIL 8-11-82, LYX 1000
1324 30d GAGNEF 9-6-82, PR-LYX 200
1325 30d BORÅS 1-4-81, PRAKT 3-STRIP 100
1326 30d,33d BETTNA 19-10-81, PR KLIPP 100
1327 30e JÖNKÖPING 6-5-82, PR-LYX 200
1328 30e HERRLJUNGA 3-4-83, LYXS 200
1329 30e TUN 24-10-83, PRAKT 150
1330 30e WESTERÅS 2-11-82, LYXS 125
1331 30e WARA 2-9-82, PR, ljus blek färg 100
1332 30g BJÖRKETORP 15-9-83, LYXS 400
1333 30g STRENGNÄS 3-12-83, LYXS 300
1334 30g SKÖFDE 28-8-83, LYXS svår nyans 200
1335 30g KIL 19-8-83, PR-LYXs 125
1336 30g SÖDERHAMN 11-7-83, PRS, svår nyans 100
1337 30h MALMÖ 22-7-84, PR-LYX 200
1338 30h,33e GLIMÅKRA LYXS postanvisningsklipp 100
1339 30i NOR 23-9-86, superb 600
1340 30i MUNKTORP 1-10-85, LYXS pr-lyxex 250
1341 30i KISA 6-10-85, PRAKT 200
1342 30i UPSALA 9-7-86, PR-LYX 150
1343 30i WARA 9-2-86, PR-LYXs 125
1344 30i IGELSTORP 1-5-85, PRS 100
1345 30j HERNÖSAND 17-11-84, LYXS svår nyans 350
1346 30j KÄRRGRUFVAN 15-1-85, PRS, nyans 150
1347 30k LENHOFDA 14-4-86, LYX 5,5,5 4000
1348 30k UPSALA 26-5-85, LYX 300
1349 30k Finspong 28-5-86, pr-lyx 300
1350 30k KIL 26-8-86,PR-LYX 250
1351 30k FRA SVERRIG, PR 150
1352 30k KARLSTAD 4-11-85, PR-LYX 125
1353 31 utländsk 2 ring stpl 250
1354 31a FINSK KORK stpl 200
1355 31b LÖNNEBERGA 28-12-80. PRS 100
1356 31c GBG Perforerings stpl 7-6-80 200
1357 31c STH 5 TUR 11-11-82, PR 200
1358 31c STH NORR 27-1-79 100
1359 31c,v5 KAL... 1-2-80, färglinje, tydlig 100
1360 31d Pkxp 17 ned 11-10-79 150
1361 31dv5 BÅSTAD 6-11 + 18-10-79, 2 PRS ex 150
1362 31e NORRKÖPING BIUPE 12-11-82, PRS 350
1363 31e STH 19-6-83, prs 100
1364 31e p-lyxs Östmark 22-12-81 100
1365 31e,32 6ö+12ö par på Panvklipp Malmö 28-7-85, 350
1366 31f WÄSBY 8-12-81, PRS 150
1367 31g Westerby 19-9-82, LYXS PR-LYXex 300
1368 31g STÄLLDALEN 21.8-83, PR 200
1369 31g P.F.J. 5-8-83, PRAKT, lvht 150
1370 31g PKXP . No.17? 29-11-83, PR-LYXS 150
1371 31g STH 26-7-83, PR 125
1372 31g STH 6-10-83, PRS 125
1373 31g STH 5-2-1 tur, prs 100
1374 31g GEFLE 28-3-82, PRS 100
1375 31h STH 3 TUR 1-8-83, vacker , svår nyans 125
1376 31h NORRKÖPING 9-9-83, AB-PR, svår nyans 100
1377 31h GBG 11-10-83, vacker sidv svår nyans 100
1378 31i STÖLLET 6-11-84, LYXS 200
1379 31i STH 1 TUR 9-1-84, PR-LYXS 110
1380 31j STH 2 TUR 24-5-84, LYX 2000
1381 31j STH 5 TUR LYX 800
1382 31j BREDGRIND 4-6-85, LYXS 500
1383 31j Westerås 30-5-84 250
1384 31j MALMÖ 1-12-84, PRAKT 250
1385 31j STH Ö M. 27-1-85, PRAKT 200
1386 31j RAGUNDA 9-2-85, LYXS 200
1387 31j ÖSTERSUND 20-2-84, PR-LYXS 200
1388 31j BORÅS 16-12-86, PRAKT 200
1389 31j STH LL 3-12-88, PRAKT 200
1390 31j STH 4 2-5-84, PAR vä ex LYXs 200
1391 31j WISBY 7-10-97, OMV LYX 100
1392 31k STH LL 11-4-86, PRS 150
1393 31k STH LL 18-1-85 100
1394 31k SKARA 10-5-84, PRS 100
1395 31k,e,d 6ö 4st i 3olika nyanser på Panvkl. Malmö 13-4-81, ett ex LYX 400
1396 32 HEL)SINGÖR 4 TOG 4-11, DANSK STPL 200
1397 32 NERIKES KIL 28-11-82, LYXs 150
1398 32 DANSK NRS 19 150
1399 32 GBG Perforerings stpl 27-5-80 100
1400 32 GÄRDSRUM 10-8-78, AB-PR , F 250 100
1401 32 FRÖDINGE 16-5-81, PRS F 75 50
1402 32avar GBG 10-8-77, felrivet ex på klipp 100
1403 32b ÖREBRO 1-11-81, LYXS 300
1404 32b STH 17-8-80, LYXS PR-LYXEX 250
1405 32b GBG VENTILstpl 11-7-78, PRS 200
1406 32b K.S.J. 15-3-79, PR-LYX 200
1407 32b GBG VENTIL stpl 3-6-79, pr-lyxs 200
1408 32b ASKERSUND 19-10-77, PR-LYXS klipp 150
1409 32b GLANSHAMMAR 1-6-78, LYXS 150
1410 32b STH 16-00-80, LYXS PR-LYXEX 150
1411 32b KLÅGERUP 27-7-78, PRAKT 125
1412 32b JULARBO 29-12-81, PR 100
1413 32b PKXP Nr 3 11-4-83, PR 100
1414 32b GBG BIKUPE stpl 18-3-82, sidvänd 100
1415 32b,var FELPERFORERAT, ...PING 6-10-80 200
1416 32b,var 12ö DRAGSPEL I övre vä hörn 150
1417 32c SLITE 19-2-79, LYX 4-K STPL 250
1418 32c KLOTEN 21-4-81, PR-LYX EX 250
1419 32c TUNA 11-12-81, LYXS omv N 200
1420 32c STORÅ 11-8-79, LYXS 200
1421 32c STH 2-11-82, LYXS 200
1422 32c STH C 19-8-82, PR-LYX 150
1423 32c Horndal 6-5-82, pr 125
1424 32c PKP. No 51 29-3-82, PR-LYXS 125
1425 32c STH 8 26-6-82, PRAKT 125
1426 32C GDJ 9-7-81, PR-LYXS 100
1427 32c REKARNE 3-3-80, PR-LYXS 100
1428 32c GBG BIUPE 9-6-82, pr-lyxs, ngt kt 100
1429 32c NORRKÖPING 28-6-79, PRAKT 100
1430 32c,v7 FA)LERUM 3-3-80, VIT KIL 350
1431 32e Lyxs Kungsbacka 1-3-84 300
1432 32e Snaflunda 17-9-80, pr 100
1433 32e BERSBO 20-4-80, LYXS, N16 100
1434 32f TIDAHOLM 5-3-84, 4-BLOCK av svåra f-nyansen. UNIK? F 10.000:- UTST OBJ. 2500
1435 32f JULARBO 8-3-84, PRS , svår nyans 100
1436 32f,v4 starkt spegeltr, prs Vesterfernebo1-4-84 100
1437 32g BERGSLAGSHÖRKEN 7-7-84, PR 100
1438 32g BROBY 8-3-84, PR 100
1439 32g SVARTÅ 25-2-84, LYXS 100
1440 32g LIMA 9-11-84, PRS 75
1441 32h Karlsh. 3-11-84 100
1442 32h WRETEN 12-8-84, PRAKT 100
1443 32h HÖCKGÅRDEN 26-10-83, PRS 100
1444 32h JULARBO 16-11-83, LYXS n 16 100
1445 32h,v4 STH 22-12-84, PRAKT, extrem spegeltr 150
1446 32h,var FELPERF. ,NYKÖPING 23-12-84 225
1447 32v2 JERNA 26-4-83, PRAKT, spegeltryck 125
1448 33 ÅNGBÅTS PXP NO 5 23-8-82, I BLÅ FÄRG, AB-PR 350
1449 33 K.B aus Schweden, kt 200
1450 33 JÄRBO 20-12-85, PRAKT-LYXS 100
1451 33a Lyxs Walåsen 6-9-79 900
1452 33a KARLSHAMN 6-7-79, SUPERLYXstpl 400
1453 33a HÖRBY 12-6-78, LYXs 250
1454 33a ÖDESHÖG 18-12-78, LYXS, ovanl ljus 200
1455 33a JÖNKÖPING 9-11-78, PR-LYXS 150
1456 33a ESKILSTUNA 29-3-79, PRAKT 100
1457 33a SNAFLUNDA 10-11-79, PRAKT 100
1458 33a LOS 11-5-79, PR-LYXS 100
1459 33a,var SKENE 12-4-78, DRAGSPEL, riss 100
1460 33b MÖLNDAL 10-3-81, LYXS 200
1461 33b SKÖFDE 18-1-82, PR-LYXS 125
1462 33b MARIESTAD 16-1-82, LYXS 125
1463 33b SÖDERKÖPING 7-11-80, PRAKT 100
1464 33b,19e SLITE 10-981, LYXS 4-K 200
1465 33b,30b GÖTEBORG VENTIL stpl 13-11-79, klipp 150
1466 33b,var stpl BO..., stark färg på baksidan v6? mycket ovanligt med så lysande tryckfärg på baksidan. 1000
1467 33c FALUN 13-4-81, PR-LYXS 200
1468 33c SPARREHOLM 8-2-81, PR 100
1469 33c,v9, v10 Mariestad 12-1-81, LYXs 150
1470 33cv9 KARLSHAMN 21-11-80, ojämna siffror 100
1471 33d HJORTED 9-12-81 LYXS, stpl F 350 250
1472 33d 383 ENGELSK STPL HULL 200
1473 33d TORSHÄLLA 19-12-83, LYXS 200
1474 33d NYKÖPING 5-3-83, PRAKT 150
1475 33d STENSTORP 11-2-82, LYXS 150
1476 33d HALSBERG 25-1-83, LYXS 150
1477 33d HJO 24-5-80, PRAKTEX 150
1478 33d STRÖMSTAD 31-12-82, LYXS 125
1479 33d BLÄCKMAK KORS 75
1480 33d,v6 20ö spegeltryck , prs Kalmar 17-7-81 100
1481 33e Finsk Lyx stpl HANGÖ 20-12-83 400
1482 33e TIBRO 7-12-83, PR-LYX, typisk nyans 200
1483 33e NORRKÖPING 2-2-84, PR-LYX 150
1484 33e ÖREBRO 3-4-84, PR-LYXS 150
1485 33e STH T.E. 28-1-843, LYXS 150
1486 33e HÖRBY 19-5-84, PR-LYXS 125
1487 33e Strengnäs 21-11-84 100
1488 33e Sköfde 30-12-85 100
1489 33e STH 5-5-84, PRAKT 100
1490 33e LUND 21-10-84, LYXS 100
1491 33f UPSALA 24-2-86, PR-LYX 200
1492 33f SKÖFDE 30-4-86, PR-LYX 200
1493 33f TRELLEBORG 9-7-86, LYXS 150
1494 33f UPSALA 15-2-86, BLÅ pr-lyxs klipp 150
1495 33f MARMA 29-1-86, PRAKT 125
1496 33f ÖSTERSUND 3-2-86, PR-LYX 125
1497 33f ÅLEM 10-8-86, PR-LYXS 125
1498 33f ÅRJENG 14-1-86, LYXS 125
1499 33f pr Halmstad 7-2-85 100
1500 33f ÅNGE 1-3-85, LYXS 100
1501 33f BORENSBERG17-7-86, PR-LYXS 100
1502 33f WIMMERBY 14-7-84, PR-LYXS 100
1503 33var STH 8 30-12-92, PR-LYXS 2 märkesbilder 200
1504 34a BRÖSARP 17-4-78, PRAKTs 250
1505 34a STH 17, typisk färg 100
1506 34a LJUSDAL? 10-3-78, typisk färg§100 100
1507 34b BERGSJÖ 6-12-78, AB-PR, sign O.P 150
1508 34c KUNGSBACKA 21-7-79, LYXS obet kttsptsar 300
1509 34c HÖÖR 23-3-81, P-LYXS 225
1510 34c HJO 10-3-81, PR 200
1511 34c NYLAND 26-2-82, PRS 200
1512 34c STENSTORP 1-6-82, PR-LYXS 200
1513 34c KRISTIANOPEL 7-6-82, PR-LYXS 200
1514 34c KIL 20-10-81, prs , 3,3,4 110
1515 34c Forssa 22-12-78, rv stpl 100
1516 34c ÅKERSBERG 28-11-80, PR-LYXS, kt 100
1517 34c Norrköping 6-7-78 75
1518 34d ULRICEHAMN 17-2-81, LYXs, ktspts 200
1519 34d HALLSBERG 1-8-80, PRS 200
1520 34d TIDAHOLM 10-3-80, PRLYXS 200
1521 34d RUTE 2-3-81, PR-LYXS 200
1522 34d WRETEN 9-4-81, PRAKT 200
1523 34d BERGVIK 21-6-82, LYXS 200
1524 34d Grenna 20-4-82, prakt 200
1525 34d SÖLJE 24-12-82, PR-LYXs 175
1526 34d Sollefteå 27-3-81, AB ex 150
1527 34d KÖPING 18-8-82, AB-PR 150
1528 34d UPSALA 5-5-82, PRS 150
1529 34d WARA 3-12-79, PRS 150
1530 34d Tjellmo 22-2-81 100
1531 34e KLOTEN 7-8-83, PR-LYX 400
1532 34e KUNGSBACKA 7-7-83 LYXS 300
1533 34e STRÖM 5-10-83, LYXS 250
1534 34e TORSBY 20-11-82, PR-LYXs 200
1535 34e HUDIKSVALL 8-5-83, PRS 200
1536 34e Pkxp no 46C 12-12-82 125
1537 34e LUND 9-4-83, PRS. 2: a stpl 125
1538 34e NYLAND 25-8-83, hel sidv. 100
1539 34e KÄRRGRUFVAN 8-6-83, vacker stpl 100
1540 34e LULEÅ 15-1-83, AB-PR 100
1541 34e,31g MALMKÖPING 8-9-83, dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 350
1542 34e,v3 we)sterås 9-12-82, Färglinje vä 1917 v8 150
1543 34ev8,31f GRENNA 6-7-82 , dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 400
1544 34f WOXNA 25-5-84, CITRONGUL, PRS 400
1545 34f HARLÖSA 25-3-8 fräsch citrongul, sign O.P 200
1546 34f LINKÖPING 10-12-83, citrongul 125
1547 34gv2 STRENGNÄS 14-4-84 PR-LYXs, spegeltr 300
1548 34j LJUSNE 28-8-84, PRS 200
1549 34k HÖÖR 16-4-86, PRS 200
1550 34k STH Norr23-12-84,LYXS, 2:a st, sign BG 200
1551 34k STH rg 12-2-90, PR-LYXS 200
1552 34k HELSINGBORG 5-1-85, AB-PR 150
1553 34k GBG 15-7-84 AB-PR KLIPP 125
1554 34v3 STH 4 19-1-84, färglinje ned vä 150
1555 35a HÖÖR 16-6-78, PR, hög färgstyrka 200
1556 35a Kumla 25-10-77, prakt 100
1557 35a ÅSHEDA 30-7-79, PR-LYXS 100
1558 35a STH NORR 6-7-78, PRALT 100
1559 35a,v6 vit fyllning i 0, ...NÄS 18-12-78 100
1560 35a,v7 MARIESTAD 10-11-79, PR-LYX 500
1561 35b GBG BIKUPEstpl 21-4-82, PRS 150
1562 35b DUFVED 4-12-83, PRAKT 100
1563 35b ÅTVIDABERG 11-10-80 , LYXS klipp 100
1564 35b NÄSÅKER 16-6-82, PRS 75
1565 35b,var MARIEDAM 8-3-79, PRS vita prickar 100
1566 35b1 KUNGSBACKA 22-9-79, LYXS 250
1567 35b1 UPSALA 19-1-78, PR 100
1568 35b1v9 FINSPONG 26-3-78, LYXS 200
1569 35b2v2 Malmö Paket 1-10-83, mkt stark spegeltryck 200
1570 35c HORNDAL 13-5-78, svår nyans 125
1571 35d HOLMSVEDEN 19-2-83, pr-lyx 300
1572 35d JÄDERÖN 25-12-79, LYXS 250
1573 35d KÖPING 20-8-79, PRAKT 200
1574 35d UDDEHOLM 20-1-81, PR-LYXS 200
1575 35d KIL 27-5-82, PR-LYX 200
1576 35d ÅSBO-FAGERHULT 19-12-80, PRS 150
1577 35d LINNERYD 17-11-809, PRS 150
1578 35d JÖNKÖPING 2-7-80, LYXS 125
1579 35d EKOLSUND 4-9-82, PR-LYXS 125
1580 35ev12 STORFORS 1-11-81, PRS"80" 200
1581 35f KÄRRGRUFVAN 5-4-81, PR-LYXEX 250
1582 35f TRELLEBORG 20-10-81, PRAKT 200
1583 35f STORÅ 5-5-81, LYXS 125
1584 35f STRENGNÄS 26-2-81, LYXS 100
1585 35f LJUNG 21-7-81, PRS 75
1586 35g STH PAKET C 26-4-82, BLÅ STPL 100
1587 35h ÅSBO-FAGERHULT 22-4-84, SUPERB 400
1588 35h HUSQVARNA 2-6-84, PR 150
1589 35h,v8 BORÅS 9-1-85, PRS, skugg siffror 100
1590 35i ÅKER 17-4-86, SUPERB 800
1591 35i SÖDERTELJE 21-9-85, LYX 300
1592 35i FORSMARK 27-1-86, PR-LYX 275
1593 35i MARSTRAND 111-7-85, LYXS 250
1594 35i GNESTA 8-9-86, LYXS 250
1595 35i ALINGSÅS 29-12-86, LYXS 250
1596 35i HESSLUNDA 27-4-85, LYXS 250
1597 35i KRISTINEHAMN 5-8-86, LYXS 200
1598 35i STH PAK 10-5-84, PRAKT 150
1599 35i STH NORR 7-9-85, PR 150
1600 35i NÄSSJÖ 5-10-84, PR-LYX 150
1601 35i LENNARTSFORS 18-3-86, PR-LYXS 125
1602 35i RÖSTÅNGA 1-1-86, PRS 100
1603 35i NORRKÖPING 6-12-84, PR-LYXS 100
1604 35i,v6 HELSINGBORG 9-9-85, vit fyllning i = 100
1605 35j KÖPING 22-4-86, SUPERB STPL 250
1606 35j HÄFLA 3-8-86, PR-LYX 200
1607 35j LINKÖPING13-5-86, LYXS 150
1608 35j STRENGNÄS 16-9-86, LYXS 125
1609 35j FRISTAD 19-4-86, PRAKT 125
1610 35j SMEDJEBACKEN 25-8-86, PR-LYXs 125
1611 35j LUND 22-4-86, PR-LYXS 100
1612 35j TIDERUM 1-9-86, PR-LYXS 100
1613 35var HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE tydligt ca 1/3 in i märket, stp-84 4000
1614 36 NYKÖPING 23-9-87, PRAKT 125
1615 36a HELGUM 4-12-78, LYX 1000
1616 36a BERGVIK 23-10-79, PR-LYX 250
1617 36a ASKERSUND 17-3-79, PR-LYXS 200
1618 36a HÖRBY 8-7-78, PRS 100
1619 36a STH SÖD 18-11-79, PRS 100
1620 36b MARIESTAD 25-10-79, LYXS 400
1621 36c ÖREBRO 21-7-82, LYXS 200
1622 36c HELGUM 14-8-81, PRS 100
1623 36c JÖNKÖPING 2-6-82, PRS 100
1624 36c RISEBERGA 29-11-81 100
1625 36d STPL 2 RINGAR !!! 200
1626 36d ODENSVIHOLM 27-6-80, PRAKT 200
1627 36e STH LGL 16-7-83, LYXS 250
1628 36e OXIE 27-2-82, PR-LYXs 150
1629 36e STH NORR 30-9-85, LYXS 150
1630 36e KARLSTAD 8-11-83, PR-LYXS 75
1631 36f WRETEN 6-1-83, PR-LYX 400
1632 36f SÖDERKÖPING 14-12-85, LYXS 200
1633 36f MALMÖ PAKET 17-10-84, PRS 150
1634 36f HALMSTAD 6-10-82, PR 125
1635 36f LEUFSTA BRUK 20-12-83, LYXS kttsptsar 100
1636 36f OUSBY 26-1-83, PR 100
1637 36f GAGNEF 27-2-84, PRS 100
1638 36h HERRLJUNGA 13-5-86, LYX 750
1639 36h IMMELN 26-7-86, LYX 700
1640 36h 4-block Ab-pr st Östersund-86 600
1641 36h pr-lyx Sköfde 3-9-86 300
1642 36h LUND 22-5-85,PR-LYXEX 300
1643 36h RINGARUM 2-2-87, LYXS 200
1644 36h ÖSTERSUND 12-5-86, PRAKT 200
1645 36h HERRLJUNGA 20-12-84, PR 150
1646 36h Halmstad 26-2-85, pr-lyxs 150
1647 36h HJO 3-11-85, PRAKT 150
1648 36h TIBRO 20-7-86, PRAKT 100
1649 36h NÄFVEQVARN 26-4-87, PRS 75
1650 36h,var VIBY 2-01 (omv 10) -86, PRS, ktspts 150
1651 36hv2 PR par SÄfve 7-5-85, med extremt tydligt spegeltryck 600
1652 36v2 50ö i par med spegeltr., Neder Luleå-84 150
1653 37 MOTALA 26-2-78, PRAKT 4000
1654 37 PR stpl KISA 4-6-78 3000
1655 37 HALMSTAD 9-10-78, PR-LYXS 2500
1656 37 ÖREBRO 21-12-78 , PRAKT stpl 1 Riksd. Intyg Sjöman felfritt 3,3,4 1500
1657 37 1 RIKSDALER T 13, stpl ...and 27-x-78 1100
1658 37 STH paket, praktcentr fint ex 1000
1659 37 HALM... 6-3, FIN RIKSDALER T 13 800
1660 37 1 RIKSDALER t13, SUNDS..24-5 gott ex 700
1661 38a SÖDERHAMN 7-9-78, AB-PR 125
1662 38c KOPPARBERG 22-3-83, SUPERB STPL 400
1663 38d GÖBEBORG PAK EXP 26-8-87, P-LYXS 300
1664 38d STH PAKET 11-7-83, LYXS 300
1665 38dv3 Laholm 16-8-83, prs,ca 1mm förskj tryck 170
1666 38e TORSHÄLLA 7-5-86, AB-PR 175
1667 38g LINKÖPING10-11-87, LYX 1000
1668 38g Nyköping 17-12-87, pr-lyx 400
1669 38g BORÅS 14-6-85 LYX obet 2:a stpl 250
1670 38g ÖREBRO 30-1-86, PRAKT 200
1671 38g BRUZAHOLM 2-5-88, PR 200
1672 38g UPSALA 29-11-86, AB-PR 100

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1673 39 BOLSTAD 8-3-86, PR-LYXEX, P-DAL SVÅR STPL F 1500+LYX 1500
1674 39 FINSPONG 20-12-85, 4-BLOCK 300
1675 39 B)OLSTAD 11-3-86, P,DAL SVÅR F 1500 250
1676 39 PARIS 8JAN 85,svensk stpl del under 200
1677 39 SLITE 21-4-86, 4-k 150
1678 39 ÅNGBÅTS PXP nr 82 28-8-85, PRAKT-LYX 150
1679 39 JENNY 30-9-85 sidvänd 100
1680 39 FRA) SVERIGE M., PRS 100
1681 39 PKXP No 16 B 2-7-85, PRAKTEX 75
1682 39 LILLSJÖDAL 6-11-85, PRS 60
1683 39 SVERIGE M. 50
1684 39 SÖDRA WI 17-12-85, PRS 50
1685 39 WESTERVIK 23-11-85, PR 50
1686 39a PKXP 23 11-4-85. Nst 16, F 100 100
1687 39av4 STH 19-12-85, Mustasch, veck 120
1688 39v4 FINSP.. 14. Hela mustaschen. F 1100 250
1689 39v8 SÄ)FVAR 1-1-85, FDC stpl F 750 150
1690 39vb4 STOCKH 1-, Mustasch, gott ex 200

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1691 40a 40a 2ö WAXHOLM 27-12-91 90
1692 40a ENKÖPING22-8-91, AB-PR 75
1693 40a,v1 PKXP No 5-4-93 ,2 med smal släng 75
1694 40b GÖTEBORG 12-9-91, PRAKT 200
1695 40b RAMSELE 13-6-97, PRAKT 200
1696 40b MÖNSTERÅS 15-9-93, ktspts, LYXS 125
1697 40b STH 5 TUR 10-12-92, PR 100
1698 40b STH RG 18-3-92, AB-PR 90
1699 40b STH 16-3-92, PRS 75
1700 40b,var ARVIKA 19-1-93, punkt framför Frimärke 100
1701 40c PKXP NO 8C UPP 6-5-92 150
1702 41a PKXP. No. 25 A 16-5-91, PRS 150
1703 41a UDDEVALLA 14-12-91, PRS 125
1704 41a ÖREBRO 22-8-91, AB-PR 100
1705 41a STH C 5 23-10-89, AB-PRS par 100
1706 41b MALMÖ 7-1-90, PRS 200
1707 41b UPSALA 26-9-92, PR-LYXS 200
1708 41b SVARTÅ 13-8-89, PRAKTs 200
1709 41b PKXP NO 80 2-7-90, 2 prs ex på klipp 200
1710 41b MALMÖ 29-4 91, PR-LYXS 150
1711 41b NYKÖPING 19-11-89, PRS 150
1712 41b YSTAD 6-9-88, PRS 125
1713 41b SÖDERHAMN 21-11-90, AB-PR 100
1714 41c 4-block sen stpl Grycksbo 30-6 200
1715 41c KARLSKRONA 10-4-93, LYXS, lvhtt 200
1716 41c LINKÖPING 7-4-93, PRS 200
1717 41c NYKÖPING 17-2-93, PR 150
1718 41c VEDEVÅG 18-6-89, PRS 150
1719 41c HELSINGBORG LBR 23-3-05 3ö par 150
1720 41c MALMÖ 2-3-92, hel sidvänd 100
1721 42 Malmö 2-3-92, prakt 200
1722 42 BLÅ stpl SANDSJÖ 16-6-92, Rättvänd 200
1723 42a GBG 17-10-87, PRAKT 100
1724 42b Örebro 15-8-89, pr 150
1725 42b ARBOGA 31-1-89, LYXs 125
1726 42b LUND 4-7-89, PRAKT 100
1727 42c STUGUN 11-5-89, PR-LYX 200
1728 42c STH ÖM 11-6-98, PR 150
1729 42c STH 8-9-88, PRAKT 100
1730 42d SÖLVESBORG 31-12-91, PR-LYX 300
1731 42d ÖREBRO -HALLSBERG 11-5-92, PR-LYX 200
1732 42d ÅNGBÅTS PXP. N:o 85, 12-8-91, LYXS 200
1733 42d OSLÄTTFORS 19-4-92, PRAKT 200
1734 42d JÖNKÖPING 9-12-90, PR 130
1735 42d PKXP No 17B 11-10-90, PRAKT 125
1736 42d PKXP Nr 8 A UPP 2-5-92, LYXS 110
1737 42d Halmstad 8-5-91, pr 100
1738 42d ÖREBRO 14-7-92, PR-LYX men ktspts 100
1739 42d KARLSTAD FM 6-9-92,PRS 100
1740 42d SÖRBYTORP 29-10-91, VIOLETT stpl 100
1741 42d ÖSTERSUND 25-7-91, PRAKT 100
1742 43a EMARP 15-1-87, PRS, ngt kt, stpl F 150 100
1743 43a HEDENSÖ 15-7-87, PR 100
1744 43b LANDSORT 27-4-88, ab-pr, svår F 300 200
1745 43b SKARA 17-3-88, PR-LYX 200
1746 43b SKIRÖ 4-2-88, LYXS 150
1747 43b Lyxs STH 30-11-88 100
1748 43b Wadstena 31-3-88, praktex 100
1749 43b PKXP No 10 UPP 27-3-87, PR-LYXS 100
1750 43b VALLBERGA 31-1-88, PRS 100
1751 43b FAKENBERG 5-4-87, PR-LYXS 100
1752 43b SUNNE 6-3-87, PRAKT 100
1753 43b KARLSHAMN 11-11-87, PR 100
1754 43b WEXIÖ 12-7-87, PR-LYXs 100
1755 43b GUNNARSTORP 23-11-87, BLÅ OMV PRS 100
1756 43b SKARA 12-4-88, PRAKT 100
1757 43b STRÖM 13-1-90, PRAKT 100
1758 43b STORÅ 20-12-89, PR, nära postfrisk gummi kvar på baksidan, ovanligt 100
1759 43b MÖNSTERÅS 7-3- 88, PR-LYXS 100
1760 43b VAXHOLM 19-5-89, PR-LYXS 70
1761 43b LÅNGRÅDNA 22-1-87, LYXS klipp 50
1762 43b,46 VESTERVIK 8-11-87, LYX klipp 200
1763 43b,46 LÅNGRÅDNA 5-1-87, LYXS klipp 100
1764 43c WESTERÅS 20-12-86, BLÅ stpl PRAKT 200
1765 43c pr Grythyttehed 16--8-88 150
1766 43c NERIKES BO 7-1-90, LYXS 150
1767 43c STUGSUND 18-10-88, P-LYXS 100
1768 43c STH öm 26-4-89, pr-lyxs 100
1769 43c HJO 14-12-88, PRAKT 100
1770 43c SEGLINGSBERG 15-4-90, PR-LYXS 100
1771 43c LANDBERGA 11-8-89, PRS f 100 100
1772 43c ENKÖPING 28-12-89, 60
1773 43d LYX Jönköping 23-3-91 500
1774 43d LYXs ÄS 30-7-90 150
1775 43d Lyxs STH 4-tur 19-9-90 125
1776 43d Kingelstad 26-10-90, pr 125
1777 43d prakt Linköping 18-1-90 100
1778 43d ÅRSET 13-10-90, LYXS 100
1779 43d MALMA 20-9-90, PRS 75
1780 43d TÅGARP 21-6-90, PRS 75
1781 43d Virserum 11-6-90, prs 60
1782 43d STH 18-6-91, PRAKT 50
1783 44a LUND 17-3-90, LYXS 4,3,5 300
1784 44a ÖREBRO 21-3-90, PR-LYXS 250
1785 44a KOPPARBERG 30-1-90, AB-PR, lvht 250
1786 44a Sköfde 24-9-91, ab-prs 200
1787 44a HELSINGBORG 14-8-90, PRS 200
1788 44a KÖPING 10-2-89, AB-PRS 175
1789 44a Gräsmark 12-12-92 150
1790 44a,b,c 6ö PH et mkt bra AB ex av var nyans 450
1791 44a,v4 STH 18-1-90, PRAKT , skuggad siffra 225
1792 44b HJORTQVARN 26-7-89, PRAKT 300
1793 44b BERGVIKSMO 5-7-92, PRS 250
1794 44b ÖREBRO 28-1-91, PRS 200
1795 44b PKXP 26-8-91, AB-PR 150
1796 44c Nyköping 13-3-93, pr-lyxs 450
1797 44c STH SÖD 21-4-92, PRAKT 375
1798 44c STUGSUND 8-2-93, AB-PRS 150
1799 44c GÖTLUNDA 18-12-93 150
1800 45 AUS SCHWEDEN PER STRALSUND,tu 200
1801 45 STOBY 17-10-88, rv F 350 200
1802 45 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 200
1803 45 HELSINGÖR JB PE, 23-2, Dansk stpl 200
1804 45 SKÄLLVIK 5-9-87, AB-PRS E ÖG 350, röd fläck 150
1805 45 BLÅ PARIS ETRANGER 24 JAN 87, 10ö par på klipp Upsala 21-1-87 150
1806 45 H.S.B. 29-12-88, PR-LYX 100
1807 45 ÅNGBÅTS PXP No 23 11-12-86, PRAKTS 100
1808 45 FALERUM 27-9-90, PR 75
1809 45 L.S.S. 11-12-86, PRS 60
1810 45 ÅNGBÅTS PXP No 87 3-8-89, PRAKTS 60
1811 45 MÖNSTERÅS 7-8-87, LYXS 50
1812 45 RUMSKULLA 29-7-91, PR 50
1813 45 LÅNGASJÖ 21-4-88, PR-LYXS 40
1814 45 MÖNSTERÅS 4-12-88, LYXS 40
1815 45 PÅSKALLAVIK 17-5-87, PR-LYXS 40
1816 45 FRA SVERIGE M. 30
1817 45d Wirserum 16-1-89, prs 40
1818 45v3 STH 8- ,, var delar 2 ph , kt 75
1819 46 FINSK KORKSTPL I LYX 400
1820 46 20ö FINSK KORK STPL 200
1821 46 FRA SVERIGE M , PRS 125
1822 46 LIT 13-11-87, PRS 75
1823 46a KÄRRGRUFVAN 11-9-86, svag ramlinje 200
1824 46a PÅLGÅRD 28-5-88 150
1825 46a FJÄL 8-5-89, LYXS PR-LYXEX 150
1826 46a JERFSÖ 9-9-87, PR-LYX 125
1827 46a ARVIKA 17-4-87, PR 100
1828 46a MÖRSILL 15-7-87, PR-LYXS 100
1829 46a BERGVIK 11-5-89, PR-LYXS 100
1830 46a RAMSBERG 16-7-87, PR-LYXs 100
1831 46a BARKÅKRA 11-2-88, PRAKT 100
1832 46a U)TLANDET 75
1833 46a ALBY 4-9-87, PR-LYXS 75
1834 46b LJUNGSKILE 21-4-88, PR-LYX 200
1835 46b SILLERUD 14-10-87, PR-LYX 200
1836 46b RÅNÄS 20-3-88, BLÅ PR STPL 100
1837 46b LYCKSELE 25-8-88, PRAKT 4,4,4 100
1838 46b LILLEBYN 15-12-89, PRS, P ,DAL, F125 100
1839 46b KARLSKRONA 9-8-87, LYXS 100
1840 46b LJUSNE 30-3-89, PR-LYXs 75
1841 46c MOLKOM 22-7-88, PRAKT 100
1842 46c MYSKJE 30-5-90, PR-LYXS 100
1843 46c MARMA 12-10-88, PR-LYXS 100
1844 46c KÄRRGRUFVAN 26-4-88, LYXS 100
1845 46c ERTEMARK 29-4-89, PRAKT 100
1846 46c ÄLGHULT 22-10-88, LYXS 100
1847 46c,43b SLITE 6-11-88, 4-K stpl LYX klipp 200
1848 46d KARSJÖ 6-3-90, LYXS 110
1849 46d Köping 5-6-90, prakt 100
1850 46d LOS 20-12-90, PR-LYXS 100
1851 46d FRA) SVERIGE M , PRS 100
1852 46d CHARLOTTENBERG 21-6-90, PR 100
1853 46d BILLINGE 10-6-90, PR-LYXS 100
1854 46d JERNA 15-2-91, LYXS 100
1855 46d ÅLEM 3-5-91, LYXS 100
1856 47 HALL-MARBY 1-11-88, bht stpl F 250 100
1857 47a Söderfors 7-12-86, prakt 100
1858 47a LINKÖPING 17-8-87, PRKT 100
1859 47a LINKÖPING 13-7-87, LYXS 100
1860 47a MARIESTAD 24-9-87, PR-LYXs 100
1861 47a SALEBY 16-8-87, PR-LYXs 100
1862 47a VAXHOLM 12-7-87, PRAKT 50
1863 47b SKENINGE 3-6-87, LYXS, svår nyans 500
1864 47b FORSVIK 18-2-88, PR-LYXex 300
1865 47b TÅGARP 28-5-87, PR 250
1866 47b ESKILSTUNA 25-7-87, PR 200
1867 47b FRÄNSTA 24-8-87, PRAKT 200
1868 47b EKSJÖ 1-6-87, rv stpl 100
1869 47b Hernösand 10-6-87, F 140, nyans 75
1870 47b ESKILSTUNA 23-7-87 AB-PR 50
1871 47c PR-LYX par, Örebro 2-10 89 500
1872 47c pr ÄS 30-9-8 200
1873 47c PÅLGÅRD 4-4-88 175
1874 47c ÄS 22-6-88, LYXS 150
1875 47c pr Linköping 18-11-87 100
1876 47c Lidköping 26-5-87, lyxs 100
1877 47c GBG FILIAL 28-11-88, PRAKTEX 100
1878 47c FLEN 15-7-87, PRAKT, 4,4,4 100
1879 47c HARESTAD 31-1-88, PRAKT 100
1880 47d GARPENBERG 11-12-88, PR-LYX 200
1881 47d Arvika 11-10-89 p-LYX EX n10 23mm 200
1882 47d HJO 3-5-89, prakt 125
1883 47d Elghult 18-7-88, Prakt 100
1884 47d Luleå 19-11-88, prakt 100
1885 47d TRÄDET 26-10-88, PR 100
1886 47d SUNDBYBERG 22-4-89, PRAKT 4,4,4 100
1887 47e STH Pak 8-9-90, prakt 125
1888 47e KARLEBY 10-1-91, PRS 100
1889 47e HAGFORS 18-9-91, PR-LYXS 100
1890 47f Mora 8-6-91, pr-lyx 250
1891 47f Ludvika 14-9-90, pr-lyxex 200
1892 47f KARLSTAD F.M. 30-5-90, PR-LYXS 150
1893 47f JUNSELE 6-8-90, LYXS 150
1894 47f Kolbäck 22-1-92, lyxs 125
1895 47f ENGÖSUND 21-11-90, PR-LYXS 100
1896 47f NÖBBELED 5-9-91, AB-PRS, stpl 100 100
1897 47f WÄRDE STPL 100
1898 47f STRÖMSTAD 6-1-92, PR 100
1899 47f UPSALA 30-6-91, LYXS 100
1900 47f KARLSKRONA 29-1-29, PR-LYXs 100
1901 47f HJO 23-9-91, PRS 60
1902 48a Violett LYXst Wadstena 14-2-88 , obet bläckstreck på baks 400
1903 48a STH PAK STADEN 2-9-89, LYXS 125
1904 48a LINK. 29.10.89,p-lyx st 100
1905 48a KUNGSBACKA 9-12-87, par vackert 100
1906 48b ARBOGA 27-1-89, LYXS 250
1907 48b UDDEVALLA 26-4-90, VIOLETT PRS 200
1908 48b STRENGNÄS 11-9-88, LYXS 200
1909 48b LULEÅ 6-4-89 100
1910 48b LOS 15-3-88, PRAKT 100
1911 48c MJÖLBY 20-6-89, LYX 1000
1912 48c MORA 16-6-88, PR-LYX 250
1913 48c SÖDERHAMN 8-1-90, LYXS 200
1914 48c KÅREHOGEN 4-11-88, PR-LYX 200
1915 48c NORBERG 28-11-89, PR-LYXS 175
1916 48c BÖSSGÅRD 24-4-89, PRS stpl 200 125
1917 48c KALLINGE 1-8-80, PRS K BL F 150 125
1918 48c Svanskog 26-5-89 100
1919 48c Finspong 13-11-88, PRAKT 100
1920 48c LJUSNE 8-2-89, LYXS 100
1921 48c KROKSTAD 4-3-89, MKT VACKER 75
1922 48c FRÄNSTA 13-10-88, PR 75
1923 48d NORA 4-11-90, PR-LLYXS 250
1924 48d MJÖLBY 13-9-90, LYXS 200
1925 48d STH Carlbergsv. 5-12-89, pr 200
1926 48d MÖNSTERÅS 16-7-91, PR 150
1927 48d KRISTIANSTAD 23-10-90, PR-LYX 150
1928 48d Frövi 28-9-90, praktex 100
1929 48d HALMSTAD 19-11-90, LYXS 100
1930 48d PITEÅ 28-7-90, PR-LYXS 100
1931 48d QVISTRUM 10-9-91, PR-LYXS 75
1932 48d FALERUM 6-8-91, PR 75
1933 48e ÅSBY FAGERJHULT 9-10-91, PR-LYX, färgstark, dragspelsveck 350
1934 48e SUNNE 16-1-92, PR-LYXs 150
1935 48e GBG 27-6-91, LYXS 150
1936 48e SVARTSJÖ 12-5-92, PRS 100
1937 48e HÖKEDALEN 12-9-91, PRS 90
1938 49a WADSTENA 9-8-88, PRAKT 200
1939 49a ÖREBRO 27-9-90, PRAKT 200
1940 49a STH SÖD14-9-99, lysande BLÅ stpl 200
1941 49a NÄSBYHOLM 6-12-88, PR-LYXS 150
1942 49a Ystad 23-11-89, prs 100
1943 49a STRÖMSTAD 6-3-88, PR 100
1944 49a NORRKÖPING 5-6-89, PRS 100
1945 49a PITEÅ 13-12-90, PRS 60
1946 49b HESSLEHOLM 15-3-92, GRÖN omv ,kt 200
1947 49b UPSALA 5-8-91, par 1mm förskj mitt 100
1948 49b STUGSUND 8-1-94, PR 100
1949 49c HERNÖSAND30-4-96, SUPERB 400
1950 49c FALUN 28-8-90, LYXS, PR-LYXcentr 300
1951 49c STH PAKET 12-6-96, superb 200
1952 49c NYKÖPING 19-6-91, PRAKT 200
1953 49c STRENGNÄS 6-6-98, LYXS 200
1954 49c WARBERG 12-9-98, LYXS 200
1955 49c BACKE 18-12-93, LYXS 200
1956 49c SÖLVESBORG 17-4-97, PR-LYX 200
1957 49c ASKERSUND 15-10-96, PRAKT 150
1958 49c 6-block STH -95, AB 100
1959 49c OCKELBO 16-1-03, PRS 100
1960 49c NORDMALING 22-11-92, pr 100
1961 49c MALMKÖPING 15-11-96, PR-LYXS 100
1962 49c VAXHOLM 21-8-93, PRAKT 100
1963 49c WRETSTORP 7-3-1901, hel sidv 70
1964 49d HÖÖR 31-7-97, PR-LYX 250
1965 49d NYKÖPING 25-4-99, PR-LYX 200
1966 49d VARBERG 21-8-1900,PRAKT 200
1967 49d ÖREBRO 13-4-93, LYXS 150
1968 49d UDDEVALLA 13-5-97, PRAKT 125
1969 49d JETTENDAL 27-10-01, PR 100
1970 49d HUDIKSVALL 30-3-96, PR-LYXS 100
1971 49v4 STH NORR 9-12-89, förskj mittparti 150
1972 49v4 ÖFVERTORNEÅ 16-11-94, 1mm förskjut 100
1973 49v4 LA...NA 2-1892, , CA 1mm förskjut 50
1974 49var LULEÅ 2-4-90, PR-LYXS, GRAVYRSKADA MELLAN KRONORNA 200
1975 50 LAHOLM 7-12-90, PR-LYXS 100
1976 50 HÅKANTORP 4-11-89, PR 100
1977 50 BERGVIK 13-11-89, PRS 100
1978 50 TORSTUNABY 11-11-89, omv prs , st 75 75
1979 50a FRA ) SVERIGE L, PRAKT 150
1980 51b KÖPING 21-9-91, PRS 200
1981 51v2 upsala 18-10-92, ab-prs, FÄRGKULA 200
1982 51var SU)NDSVALL 18-2-90, defekt påtryck 125
1983 51,5 BAYERN 3 PF SVENSK STPL 20-6-02, PR-LYXS, kt 400
1984 51,5 NORGE nr 245, stpl FRÅN NORGE 200
1985 51,5 4Mk REICH stpl LUND 2-4-28, kt 200
1986 51,5 10Ö DANMARK prs MALMÖ 8?-1-01 200
1987 51,5 Grekland 4,5 DR SUNDSVALL 9-11-62 150

51,5 OSCAR- LANDSTORM
1988 52 ÖLANDS SKOGSBY 13-9-10, PR-LYXs stpl 350 300
1989 52 BERLIN SASSNITZ Bahnpost 27-8-10 200
1990 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, PRS 100
1991 52 FRA Sverige i ram ,pr 70
1992 52 ASEA , skyddsperf 50
1993 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, AB 50
1994 52 Runsten 16-8-99, prakt 40
1995 52a MÅLILLA STATION 2-6-11, LYXS par på klipp 75
1996 52a1 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
1997 52a1,v11 2 st linje upp+ ned, 7-7+28-5-91 50
1998 52a2 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 100
1999 52b GISLAVED 30-11-93, PR-LYXS 150
2000 52b STH 12-5-93 100
2001 52b LJUSDAL 30-4-93, PRS 100
2002 52b RÅDA 26-6-93, sidv 50
2003 52b1 RAMVIK 28-8-93, prs klipp, mkt blekt huv 125
2004 52c HJORTEDS STATION 13-2-93, PRS 100 50
2005 52c,v11 NYBRO 11-2-02, LYXS 60
2006 52cv14 Gefle 13-2-95, 3-strip pos 3 blixt i 5 150
2007 52cv14 Åkersberg 18-2-96 klipp 5ö blixt i 5+10ö 100
2008 52cv14 19-1-93 , blixt i 5 60
2009 52v14 STH 8-9-98 , blixt i 5 100
2010 53 KRISTINEHAMN 24-4-11, PR 150
2011 53 STH 7 1 TUR 11-10-11, PRAKT 125
2012 53 MALMÖ 5-12-07, PRS 100
2013 53 STH 1 AFG 20-6-12, LYXS 100
2014 53bvar HALLANDSÅS 23-3-15, LYXs, blekt huvud 250
2015 54 DALSTORP-STÅLARED 30-1-97, LYXS 500
2016 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på par 10ö 250
2017 54 köpenhamn 3-7- ,PRS 200
2018 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på 2x 10ö på klipp 200
2019 54 PRÄSTBAKKE 30-2-92, PRS NORSK 200
2020 54 HORNSÖ 3-XI-99, AB, NORSK 200
2021 54 PRAKT KORK stpl 10ö på 10ö fk klipp 150
2022 54 WÄRDE STPL, PRAKT 125
2023 54 NORSK NRS 45 100
2024 54 NORSK STPL NR 45 100
2025 54 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 100
2026 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175 100
2027 54 TOFVERUM 17-9-98 PR, stpl 125 100
2028 54 bläckmak Mottagnings -bevis 80
2029 54 bläckmak Mottag... 75
2030 54 STRAND 19-2-93, PR-LYXS 75
2031 54 KJÖBENHAMN 4-2 70
2032 54 PKXP No 2 C 11-9-96, rullstpl 60
2033 54 SVERIGE i ram ,pr 60
2034 54 Virserum 16-2-98, pr-lyx 60
2035 54 ÖSTRA KARSBO 31-8-04, PRAKT 60
2036 54 ÅNGBÅTS PXP No 63 17-8-98, PRAKTS 50
2037 54 ÅNGBÅTS PXP No 59 5-7-01, PR-LYXs 50
2038 54 FRA SVERIGE M. 50
2039 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175, kt 50
2040 54 KÄLLUNGE 23-12-92, LYXS , tunn 50
2041 54 FÖRLÖSA 13-1-99 ,PR-LYXS 50
2042 54 GRÄSGÄRDE 17-5-01, PR-LYX 50
2043 54 LOFTA 21-4-96, LYXS 50
2044 54 LÖNNEBERGA 14-3-98 BLÅ PR-LYXS 50
2045 54 SKORPETORP 6-10-03, svår 50
2046 54 TIMMERNABBEN 9-8-10, PR 50
2047 54 TREKANTEN 18-11-03, PR-LYX 50
2048 54 Degerhamn 22-7-04, lyxs 50
2049 54 GRÄSGÅRD 23-3-95, PR-LYXS 50
2050 54 HOSSMO 9-5-11 PRS 40
2051 54 RUDA 1-7-01, PR-LYXS 40
2052 54 TORSÅS 7-2-05, PR 40
2053 54 SÖDRA MÖCLEBY 21-121-95, PR-LYX 40
2054 54 LINDÅS 16-9-00, PR S 35
2055 54A GULLRINGEN 19-8-03, ,LYXS på klipp 50
2056 54c vissefjerda 15-8-93, pr-lyxs KLIPP 40
2057 54ev11 KRISTIANSTAD 27-7-96, PRS, plåtspr 75
2058 54v3 STH 17-2-92 PARTIELLT SPEGELTRYCK TYDLIGT 250
2059 54v3 Litet Partiellt spegeltryck, ...ås 20-3-96 125
2060 54v7 BOLLNÄS 21-4-99, 2märkesbilder hö 150
2061 55 LOMMELANDA 28-1-03, prs svår F 150 150
2062 55 KULSTA 19-11-07, LYXS 100
2063 55 STH SÖD 4-8-98, BLÅ LYXS ex på klipp 100
2064 55 LOCKNEVI 11-2-00, PR-LYX 75
2065 55 ALSJÖHOLM 23-12-02, PR-LYXS 50
2066 56 WÄRDE. LYX 500
2067 56 FINSK KORKSTPL ILYX 250
2068 56 FRÅN UTLANDET 20ö par, PR 200
2069 56 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2070 56 LORÅS 12-12-99, PRS , stpl F 125 100
2071 56 FINSK KORKSTPL I prakt 100
2072 56 SKOTTORP 9-8-03, PR-LYXS 60
2073 56 FRA SVERIGE M. 50
2074 56v8 KOMMATECKNET, 29-12-96 100
2075 57 HÖKÖPINGE 9-2-97, M SK , stpl a 500 = 1500 500
2076 57 STORDALEN 11-11-19xx BD L, F 400 125
2077 57 GAXA 20-1-06 100
2078 57 REPPLINGE 25-11-11, PRS, stpl 125 75
2079 57 WESTERVIK 5-12-10, LYXS 75
2080 57 ROSENFORS 9-4-11, PR-LYXS 40
2081 57 WIMMERBY 9-6-11, PR-LYXS 40
2082 57a RINGARUM 6-9-97, LYXS 100
2083 58 FÄRNABRUK 16-11-12, PRAKT ej noterad på Oscar 1500
2084 58 LILLESKOG 30-1-05, PR-LYXS 60
2085 58 LOFTA 5-4-94, LYXS 50
2086 58 ÖLANDS GRÄSGÅRD 10-9-11, PRS klipp 50
2087 58 LÄCKEBY 9-3-04, PR-LYXS 40
2088 58v4 ÖSTERSU 18-3, 2 märkesbilder 175
2089 58v8 5st 30ö nyanser , Blekt huvud, stpl 100
2090 59c WÄRDE stpl. prs 150
2091 59c PAJALA 16-9-07 100
2092 59c JUNSELE 25-10-01, PR 75
2093 59d PAJALA 29-3-11, SUPERB 350
2094 59d NYSÄTRA 26-11-07, PR-LYX 75
2095 60 SUNNE 14-6-01, PRAKT 200
2096 60 Tranås 24-1-12, prs 100
2097 60c GEFLE 3-8-07, AB-PR 100
2098 60c KATRINEHOLM 24-8-04, PRS 90
2099 61 1ö med ringstpl utländsk stpl "WIH" 600
2100 62v5 stpl 1902 förskj siffra. 100
2101 62vm1 2ö omv vm ...KHO.. 3 75
2102 63 MORA 5-8-14, PR-LYX 75
2103 64 KJÖBENHAVN 25-10-0 100
2104 64 KÖPENHAMN 3-12-00, PRS 100
2105 64 LIATORP 17-7-96, PRAKT 60
2106 64 NYBORG 27-6-99, PRS 50
2107 64 Kungsbacka 6-3-96 40
2108 64 TIMMERNABBEN 19-4-03, omvPR-LYXS 40
2109 64vm1 4ö omv vm , NORRKÖPING 10-10-96 80
2110 65 SANDVIKEN 27-8-10, superb 500
2111 65 Prc 4-block, 2 Prs STH 17-8-19 300
2112 65 KÄFLINGE 20-12-20, PRAKT 300
2113 65 UPSALA 25-7-12, PRS 200
2114 65 STH 18-12-15, LYXS PAR 175
2115 65 STH 6-4-17, PRAKTS 125
2116 65 Malmö 18-2-18, LYXs +2:A STPL DEL 100
2117 65vm 5kr posthus med omv vm, Stock... 7- 475
2118 66 SKALSTUGAN 26-4-1(1) 100
2119 66 FINSPONG 21-10-11, PRS 50
2120 66 FIFLARED 18-11-12 50
2121 70 VALLSTA 19-1-11, PR 60
2122 71-74cx 1-4Ö STPL ALLA VM CX, f 800 125
2123 71-74cx 1-4ö , alla cx, stpl serie F 300 100
2124 72 FINSK KORK STPL, LYXS 200
2125 72 Kävlinge 29-11-18, pr 75
2126 72 STH 1 3 TUR 10-3-11 , PR-LYX 50
2127 72cxz 2ö omv vm +kpv, 18-3-15, F 650 125
2128 72v1 MJ... 25-9-18 100
2129 73 KORKSTPL I LYX PÅ 3ö 100
2130 73 3ö vm linjer +KPV,stpl GBG F 250 80
2131 73cx UMEÅ 25-4, vm cx 50
2132 73cx MAL)MÖ 6-1920, 3ö F 150 50
2133 74 BERGBY 9-12-14, PRS 60
2134 74cx ...JUNGA 6-6-1917, 4ö F 150 50
2135 74cx 4 ö omv linjer, stpl streck 40
2136 74cz,v2 ...gborg 8-18, skadat V 100
2137 74v2 STH 10-3-19, AB-PRS 125
2138 74v2 4 ö skadat v. 90
2139 74v2 GBG skadat V 50
2140 75 JÖNKÖPING 1-7-11, AB 125
2141 75 KUNGSBACKA 29-7-11, prc, hel sidv. 100
2142 75 STH 26-6-11, PRAKT 100
2143 75 SUNDSVALL 1-6-11 första dag för medaljong utan vm , intressant 100
2144 75 tidig stpl första månad 27-5-11 100
2145 75vm2 AMBJÖRNARP 23-9-11, vm 2 kronor 250
2146 76vm2 GARN 11-5-12, PR-LYXS 2 vm höjdled 125
2147 79 FINSK KORK STPL, PRS 100
2148 79 KÖFRA 20-4-13, PR 60
2149 79 ERKEN 22-10-16, PR-LYX 60
2150 80 KORKSTPL I P-LYX 7Ö 100
2151 81 HÖRNINGSHOLM 1.10.14. PRAKTAVTRYCK på rekonstr. par. B LÄN Postal: 3500:- 900
2152 82 PAQUEBOT inom ram, PR-LYXavtryck 250
2153 82 par med FINSK BÅTsiluett stpl 150
2154 82 RÖL-SMEDSTA 28-4-17, PRS svår, tu fl 100
2155 82 STORFORS 26-6-15, LYXS 100
2156 82 FINSK KORK STPL, PRS, 25- 100
2157 82 KORKSTPL I P-LYX 10Ö 75
2158 82 VESTERVIK 19-7-19, PR-LYX 50
2159 82 ÅTVIDABERG 14-3-12, lyxs 50
2160 82 WIMMERBY LBR 29-10-19, LYXklipp 40
2161 82C FRA SVERIGE I RAM, par 75
2162 82var etra högt, tjock tand upptill Klågerup- 16 60
2163 83 MÖLNBO 7-1-19, LYXS 200
2164 83 ESEBODA 5-9-18, PRS 75
2165 83 BÄCKABY 2-12-18, PRS 50
2166 84 Skalstugan 11-8-16, LYXS 250
2167 84 JÄDERS BRUK 13-7-19, PR-LYXS 40
2168 84var PLK 192 18-9-19, stora tänder ned 50
2169 85 BROARYD 12-8-17, PR-LYX 100
2170 86 STRÖMSUND 12-8-12, PRS 50
2171 86 Halmstad 21-11-13, PR 50
2172 88 RENGSJÖ 3-8-21, PRS par 100
2173 88 SKÄSTRA 14-9-21, LYXS 100
2174 89 ÄNGEBO 31-7-18, PRAKTs 35ö 60
2175 90 GUNNARSBYN 3-7-18, PRS 60
2176 90 KÄFLINGE 28-12-20, PRS 50
2177 91 Värsjö 12-8-20, lyxs 100
2178 91 BORGLUNDA 5-5-19, stpl 125 90
2179 91 TRÅNGSVIKEN 6-11-19, LYXS 50
2180 93 TIDAHOLM 2-4-18, PRS 65ö 50
2181 96 SANDHEM 28-7-21, PR 100
2182 96 STH 20-7-21, LYXS 100
2183 96var LINKÖP 25-5-, DRAGSPEL 250
2184 99v1 STH 4-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 100
2185 100 FORSHEM 5-8-18, PR 50
2186 100v3 22-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 150
2187 100V3 FÖRSKJUTET PÅTRYCK, stpl 101 C, -18 125
2188 101 RINGÅS 4-6-18, PR 100
2189 101 HYBO 14-7-18, PRAKT 12/65 75
2190 101 KRISTINEHAMN E 14-6-18,PR 60
2191 101v1 12/65 ö förskj nedåt , 28-8- 125
2192 101v1 12/65ö förskj påtryck 29-6-18 60
2193 102 Kristianstad 17-3-18, prs 125
2194 103 VINGÅKER 30-6-1919, PRAKT , svårt märke 600
2195 105 FALKENBERG LBR 7-11-17, AB-PR 100
2196 105-14 LANDSTORM 1 , bra kpl stpl serie 175
2197 105-14 LANDSTORM 1 ,kpl serie stpl 110
2198 105cx 2ö ovanligt vm, bra stpl ex F 225
2199 106 STH 1-4-20, AB-PR 50
2200 107 MALMÖ 27-6-17, AB-PRS 10/ 4ö 70
2201 107cz 10/4ö KPV rakt över märket, ockholm 1 60
2202 110 PKXP 51C 2-4-17, PR 100
2203 110 MALMÖ 17-10-17, rv stpl , 10/12ö 75Z
2204 110 NORRKÖPING 28-2-17, PRS PAR 60
2205 110 STH 15-4-20, AB 50
2206 110var 10/12ö skyddsperforerad, sällsynt 100
2207 111 VADSTENA 10-8-17, PRAKT 150
2208 111 PLK 147 20-7-17, LYXS, 10 / 20ö 125
2209 111 GÄVLE 31-8-17, PRS 75Z
2210 111 MALMÖ 10-4-18, rv stpl , 10/20ö 65
2211 112 GBG 14-2-18, PRAKT 100
2212 113 STH -18, 10/30ö stpl 4-block 100
2213 114 Borås 6-10-17, pr 100
2214 114 STH 15-4-20, AB 50
2215 115,115v 5ö på 1 ö vågr par, kort+långt L, PRC 95
2216 115-25 Landstorm II, kpl stpl serie, välc 1kr,5 kr 1800
2217 116 STH 30-12-16, AB-PR 100
2218 116 LYXc stpl ex 75
2219 116 ÖREBRO 28-6-18, AB-PRS klipp 50
2220 116var 2 st 3ö, olika storlek på nedre FEM ÖRE 200
2221 117 5+5Ö/ 5Ö , LYX CENTR 100
2222 117 5ö PR-LYXcentr, hörnstpl 75
2223 117 prakt centr stpl ex 50
2224 117a 5+5/5Ö LYXcentr 90
2225 117var 5/ 5 ö felperforerat, hörn stpl 125
2226 118 4-block 5/6ö pr-lyxcentr 150
2227 118 PKP 6-2-19, AB-PRS 100
2228 118 prc stpl ex 6ö 50
2229 118 5/ 6ö praktcentr 50
2230 118a 5+5/ 6ö PR- LYXcentr, stpl ..5-17 60
2231 119 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2232 119var 5/12ö Pr-LYX centr, STH 15-2-1x, vit fläck t.v. om 1 75
2233 120 10/20 Ö LYX CENTR 150
2234 120 PRc stpl ex 100
2235 120 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2236 121 prakt-lyx centr ex 500
2237 121 10 på 24ö LYXcentr, hörnstpl ex, svårt 450
2238 121 10/24ö PR-LYX centr hörnstpl 400
2239 121 10/24Ö PR-LYX CENTR 250
2240 121 10/24ö praktcentr hörnstpl ex 225
2241 121 stpl normal ex 200
2242 121 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 200
2243 121 10/24ö välcentr stpl ex 9-3 200
2244 121 bra stpl 12- -1916 tidig, normalex 150
2245 121a 10+10 / 24ö LYXc st (SA)LA 14-8-19 450
2246 121b 10/24ö LYX centrerat, mkt fräsch färg 450
2247 121b,var 10/24ö def påtryck ned, ÖPE , sällsynt 450
2248 121v1 10/24ö hörnstpl , variant kort fot. på L 200
2249 122 PRcentr stpl ex 100
2250 122 STH -19 , rättvänd stpl 75
2251 122 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 70
2252 123 10/50 Ö PR-LYX CENTR 150
2253 123b 10/50ö pr-lyx centrerat lätt stpl ex 100
2254 124 PR-LYXcentr stpl ex 1400
2255 124 1kr välc, stpl 22-... upptill vä 1100
2256 124 bra stpl ex , 1918, FÖRSKJ PÅTRYCK, går in i perforeringen 1000
2257 124 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 1000
2258 124 stpl ex 800
2259 124 STH 12-, rättvänd stpl 750
2260 124 STH 26-12-17 rättv stpl 700
2261 124 bra stpl ex 600
2262 124v 10/1kr par STH hö ex variant F 9500 3000
2263 125 rv Sth 1-10- 1300
2264 125 MALMÖ stpl 900
2265 125 hörnstpl ex 900
2266 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 750
2267 125 10ö/ 5kr Lyx centr, hörnstpl 750
2268 125 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 700
2269 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2270 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2271 126-35 4-blockserie, extra bra mestmittst. serie 350
2272 126-35 bra 4-blockserie stpl 200
2273 136 Gävle Lbr 28-10-20, prs PAR 100
2274 136-38 vackert stpl serie 125
2275 136-38 Luftpost kl serie 95
2276 136-38 kpl stpl serie 90
2277 136-38 LUFTPOST BRA STPL SERIE 90
2278 136cz Nyköping 12-12-20, KPV mitt på 75
2279 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
2280 137 GBG 23-9-21, AB-PRS 4-strip 200
2281 137 MALUNG 27-6-21, PRS 100
2282 137 TÄLBO 25-8-21, PR 100
2283 137 LINKÖPING 21-9-21, PRS 100
2284 137 GBG 4-10-20, AB-PR 75
2285 137var NORBERG 23-12-20, par vä TP länkade 150
2286 138 FÄLLFORS 12-8-21, PR 200
2287 138 WAXHOLM 7-12-21, PRS 150
2288 138 HÖRBY 3-11-21, PR 150
2289 138 TOMELILLA 26-1-22, 3-strip 150
2290 138 DJURSHOLM 22-2-21, PRS PAR 150
2291 138 ..RSBO 29-3-21 100
2292 138 GRÄNNA 7-11-21, rättvänd 100
2293 138 HALLABRO 13-4-21, PRS 100
2294 138 GBG 29-10-21, PR 80
2295 138cz MORUP 6-12-21, PRS, KPV mitt på 375
2296 138cz UMEÅ 10 -11-21, vaxkert par F 1300 275
2297 138cz VM LINJER+kpv ...UM 27-2-21 f 650 200
2298 138cz PAR STH 3-2-x, hö ex KPV, F720 190
2299 138cz 50/4ö stpl 11-12 150
2300 138cz UMEÅ 18-11-20, vm KPV 150
2301 138cz,v3 DJURSHOLM 24-11-21, hö 5 bruten 250
2302 138v2 stpl 10-12, förskj. påtr. delvis utanför 150
2303 138v3 VÄRNAMO 3-12-20, vä ex v3 300
2304 138v3 VISINGSÖ 4-10-21, F 500 200
2305 138v3 stpl .T. 20-11-21, vä 5 inbuktning 175
2306 138v3 ÅTV... 6-8-21, 5 t.h. avbruten, F 500 175
2307 138vm 50ö på 4ö vm KRONA, hörnstpl 900

138,5 BANDMÄRKEN
2308 139 FKMB Rimbo- Norrtälje 11-9-32, prs 100
2309 139 NÄLDEN 19-1-33, PRAKT 60
2310 139 MALMÖ LBR 4-8-33, PRS 50
2311 139var par STPL 1913 !!!, Varberg 12-5-13 150
2312 140Ab STH 16 LBR 21-8-21, PRS, svårt märke 50
2313 140Acx GBG 275
2314 140Acx Lyxcentr stpl 10-4... 250
2315 140Acxz 5ötyp1 svårt vm. LYXcentr stpl 8? 2-21 2500
2316 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
2317 140Acxz 5ö grön typ1 linje+KPV mitt på, ST..., hörnstpl gott ex 2,3,1 perfekt tandning 2000
2318 140Acxz STH 21-8-20?, tydligt KPV ,kt, svårt märke F 7500 1000
2319 140Avar 2 MÄRKESBILDER I sidled, stpl 50
2320 140b VIKMANSHYTTAN 7-4-21, PRS 75
2321 140C 5ö AGRG, 4-SID, bra stpl ex 70
2322 140Ccx stpl ...EM i öv vä hörn, fint ex 60
2323 141a STO... 29,9 AV PPR, välc fint ex, 1800 300
2324 141a AV ppr, stpl ...SHAMN, praktcentr 275
2325 141Aa 5ö brun AV ppr, st (Pr)emiobligat...ngt kt 160
2326 142Aa PLK 138 22-2-22, PR 75
2327 142Abz Svenljunga 19-2-24, Ab 410 125
2328 142Abz (Häf)la 28-4-24, vackert ex , F 300 100
2329 142Abz 5 ö brunröd typ 2, kpv mitt på, PR-LYXc 100
2330 142Abz kpv MTT PÅ, ...rvik -22, pr-lyx centr 100
2331 142Acc 5ö brunröd , omv linjer pr-lyxc.snummer 110
2332 142Acc omv linjer, LYXcentr.stpl ...LM -24 100
2333 142Acz FI.......D 15-5-25, F 3200 600
2334 142Av2 plåtskarvpar, vä ex plåtspricka 4-7-22 200
2335 142Ea 3-strip PRs STH 21-6-21,F 4200 1000
2336 142Ea 3-strip, VÄXJÖ 7-11-22, AB, F 4200 500
2337 142Ea .. ORPS... 21-11-23, PRAKTcentr 400
2338 142Ea STH 31-12-23, vacker t 13 A1 ppr 400
2339 142Ea 5ö brunröd t13, på A1 ppr, stpl 300
2340 142Ea GU)LLBRANDS(TORP 30-11-23 300
2341 142Ecc Lyxcentr stpl 27-8-2... 200
2342 143Acc stpl , pr-lyxcentr 75
2343 143Acz LJU..., omv linje + KPV 600
2344 143Acz omv linje + KPV, stpl ..RKÖ.. 30-1 450
2345 143Ad HÄLSINGBORG 30-10-35, PRAKT-LYX 300
2346 144A 3-strip på klipp med Amerikanska stpl 1925 400
2347 144A MOLKOM 20-4-23, PR-LYX 50
2348 144Abz BÅTSILUETT STPL ,LYX men veck 200
2349 144Ac 10ö AV ppr, par ...VIK 1-8-22 400
2350 144Ac 10ö rön AV ppr, LYX centr stpl ex 300
2351 144Ac 10ö grön på AV ppr,, omv st ...A 275
2352 144Ac JÖNKÖP.. 23-7-2X, AV PPR, F 900 250
2353 144Ac AV ppr stpl, F 900 200
2354 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, lätt stpl vä 200
2355 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, stpl 12-4-2 4 tur, kt 125
2356 144Acc 3-strip omv linjer GBG 19-1-25, F 720 200
2357 144Acc Rv st Skeppsgården 13-10-24 90
2358 144Acx FREDRIKSBERG 18-10-24, PR 50
2359 144Acz PRc par rv stpl 29-10-24 700
2360 144Acz Tre strip omv linje +KPV, välc. F 4850 400
2361 144Acz stpl gott ex P.8-7, F 950 200
2362 144Acz SA... 5-7-2.. tydl vm obet ktspts 200
2363 144Cbz 10ö grön tydligt KPV, ...BO 18-7-22 300
2364 144Cbz PAR STPL 13-7-22, F 3000 250
2365 144Ccx prc STpl ex 150
2366 144Ccxz 4-SID VM LINJE+KPV STPL NED HÖ 350
2367 144Ecx STH 17-6-27, AB-PR, svår 200
2368 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer, prc 100
2369 144Ecx välc t13 grön, ...ISP 100
2370 144Ecx 10ö grön t 13, stpl 2-6- 70
2371 145A MALMÖ 4 LBR 13-7-31, PR-LYX 150
2372 145A REMMENDAL 8-6-31, PRAKT 100
2373 145A GOTHEM 30-4-22, PRAKT 50
2374 145Av1 PLÅTSPRICKA stpl 10-5?, F 750 200
2375 145Avar PLÅTSPRICKA 10ö violett 200
2376 145Ea 10ö violett t 13, Lyxcentr 125
2377 145Ea 10ö violett typ 1 t13, välc stpl ex 75
2378 145Ecx STPL 11-10, LYX centr 10ö t 13 80
2379 145Ecx UPPSALA rättvänd 50
2380 145Ecxvar NORRKÖPING 16-8, automattandning 100
2381 146Ea ab-pr GBG 19-2-38 200
2382 146Ea,b 10ö viol. + svart.violett bra stpl ex 200
2383 146Eb stpl 3-strip F 1200 400
2384 146Eb TALLINN EESTII 15-12-35?, ESTLÄNDS 350
2385 146Eb, 143Eb violett rakst STH , F400 200
2386 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra pr-lyxc stpl 140
2387 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra prc stpl ex 115
2388 146Eb 10ö svartakt violett t 13, bra stpl ex 100
2389 146Eb 10ösvartakt violett, stpl 22-2 95
2390 146Eb SIDOSTPL VÄ, SVARTAKTIG t 13 95
2391 147 Lyxs Alby 5-11-25 80
2392 147 TYLLINGE 9-11-25, PR-LYX 50
2393 147C ESKILSTUNA LBR 22-2-38, LYXS 200
2394 147var 25ö , plåtskarvsiffra 3 ned+ upp ktt 100
2395 147var 25ö , plåtskarvsiffra 1 ned, stpl 10-24 100
2396 147var 25ö , plåtskarvsiffra 0 ned, stpl 31- 75
2397 147var 25ö , plåtskarvsiffra upp, stpl 21-10-24 60
2398 148A LINDSTORP 18-1-22, PR 50
2399 148A BLIDÖ 22-6-21, PRAKT 50
2400 148A WIMMERBY 30-1-24, PR 40
2401 148Acx 30ö lyxcentr lätt stpl ...ANFOR -1-26 75
2402 148Avar STH 27-12-23, delar 4 märkesbilder,ktt 200
2403 148C Vättersnäs 4-11-21, prakt 250
2404 148C ÄPPELBO 16-7-21, PR 200
2405 148C VANSBRO 26-11-21, AB-PR, vackert 50
2406 148C Nyland 31-10-21, prc, hel sidv 40
2407 149A SKEDSHULT 16-1-21, PR 50
2408 150 STH AVG LBR 3-10-22, LYXS 300
2409 150 LYSEKIL LBR 4-11-22, PR 150
2410 150 MALMÖ 1 29-11-37, PR-LYX 15ö 75
2411 151Aa par ÖSTERSUND 29-12-20, PRS vä ex ngt ktt 225
2412 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG, prc ..rsenals.. 225
2413 151Aa vc stpl ex F 600 160
2414 151Aa 20ö stpl ex ultramarinblå AGRG 150
2415 151Aa 20ö AGRG ultramarin blå, stpl -10 , kt 75
2416 151Aa 20ö AGRG ultra.blå 8-1-2x, kt 65
2417 151Ac PLK 282 A 27-12-20, PRAKT 60
2418 151Ac STH 22-10-20, LYXS 50
2419 151Ae 20Ö AGRY, rent tryck, lätt stpl F 1800 350
2420 151Af 20ö blekblå defekt kornigt tryck, stpl -20 1000
2421 151Af Blekblå delvis kornigt tryck , 14-12-20, kt 400
2422 151Av1 20ö ,plåtspricka STOCK...., ngt ktt 125
2423 151C KÖPING LBR 15-3-22, PR-LYXS 100
2424 152Acxz mkt bra vc ex, tydl KPV, F 2500 750
2425 152Acxz KPV+LINJE , bra stpl ex 2,3,1, F 2500 450
2426 153 GBG 6-2-27, PRS 100
2427 153 MOHEDA 6-6-21, PRS 100
2428 153 20ö stpl ... RFORS 8-X-21, perfekt tandn 75
2429 154 MALMÖ 2-6-21, LYXS 110ö 100
2430 154bz STOCKHOLM24-6-21, fint AB 70
2431 155bz FREDRIKSBERG 18-1-22, PRAKT 140ö 150
2432 155bz LINKÖPING 21-12-21, AB 70
2433 156 ENKÖPING 31-5-24, LYXS, A1 100
2434 156 OCKELBO 28-10-26, PR-LYX 75
2435 156 STH 2 AVG 21-10-27, PR-LYXS 50
2436 156cx HORNSÖ 20-12-24, PRAKT 100
2437 156cx PÅRYD 5-5-25, PR-LYXS 50
2438 156cxz prcentr ex Fällf...F 375 125
2439 156var STÄRNVIK 3-12-24, del av plåtskarv 2 200
2440 156var stpl... AMO, del av plåtskarv 0 150
2441 156var LUCKSTA 17-7, del av plåtskarv 0, 90
2442 156var stpl... HOLM 2-26, del av plåtskarv 0, kt 75
2443 157 RÅGGÄRD 11-12-25, LYXS 100
2444 157 ÅTVIDABERG 9-12-26, pr-lyx 60
2445 157 LOTTORP 11-4-29, PRAKT 40
2446 157var SÄTER 19-6-23, PRS, plåtsiffra 3 100
2447 158var Plåtspricka stpl 200
2448 159a STH AVG 9-12-27, PR 50
2449 159bz par med extremt flammigt och utflutet tryck,rv st 25-6-21 350
2450 160 LIMEDSFORSEN 7-8-23, PRAKT 75
2451 160 TOBO 8-10-24, AB-PRS 40
2452 162 Ockelbo 17-2-26 200
2453 162 VOLLSJÖ 24-9-25, PR-LYX 125
2454 162cx STH D 26-4-32, AB-PR 300
2455 162cx STH PF 3, PR-LYXcentr bra stpl ex 275
2456 162cx STH 2-7-2 200
2457 163a HIMMETA 20-6-32, PR 50
2458 163a ÖREBRO 1A 8-8-31, PR 40
2459 164 STH 1-12-22 PRS svår 1922 100
2460 165cx Transtrand 30-9-25, pr-lyx 200
2461 165cx,v PLÅTSPRICKA stpl -24 125
2462 166a Kumla 12-4-33, pr-lyx, A2 100
2463 166a STH 20 28-10-33, PRAKTEX 50
2464 167b NORBERG 1-7-20, LYXS 40
2465 168 DJURÅS 29-11-35, PR-LYXS 60
2466 168bz LANDSKRONA 19-4-22, ab-PR stpl 125
2467 169cx NORRKÖPING 27-10-24,, PRAKT-LYX 100
2468 169cx NORRKÖPING 17-6-24, PRS 60
2469 169cxz STH 27-2 FINT PAR 100
2470 169cxz TRÄLLEBORG 2-9-24, fint AB 90
2471 169cxz BORÅS 16-10-24, fint AB 80
2472 169cxz STH 6-3-25, AB 70
2473 170b FRÖVI 26-10-35, PRS 50
2474 174a FALKENBERG 15-11-32, PRAKT, A2 60
2475 175A Malmö 1 S.J. 25-11-23, pr-lyx 100
2476 175A FALKENBERG LBR 15-1-23, P-LYXS 50
2477 175A,v PLÅTSPRICKA, 15ö, välc , streckst 200
2478 175Av 15ö violett, Plåtspricka, stpk 4-8-25, F600 125
2479 176A MUNKFORS 26-4-26, PR-LYX 150
2480 176A GRÖNDAL 10-5-27, LYXS 100
2481 176A VÄRNAMO 2-1-32, LYXS 75
2482 176A PAJALA 3-2-26, PR-LYXS 60
2483 176A GULLABO 8-6-26 ,LYXS 50
2484 177Aa FORSHAGA 24-1-30, PR-LYX 100
2485 177Ac TREKANTEN 11-11-25, PR-LYX 50
2486 177Cb MANTORP 3-3-33, LYXS 60
2487 177Cc PKP 315 C 16-9-33, PRS 50
2488 178C Runsten 13-2-38, prakt 40
2489 179A STH AVG 6-6-22, LYXS 75
2490 179A,v PLÅTSPRICKA,20ö 1-7- ...AVG 120
2491 179a,v1 20ö tydlig PLÅTSPRICKA, 21-10 fin tand. 200
2492 179Ac AV ppr, perfekt tandning, 19-8-21 125
2493 179Ac AV ppr 20ö , ktt svårt ppr, stpl 31-10-21 70
2494 179Afbz ÖDESHÖG 22-7 , F 400 95
2495 179Av Kraftig PLÅTspricka, svagt veck 275
2496 182 TOPPELADUGÅRD 11-10-22, PRS 25ö 100
2497 182 VÄXIÖ -10-22, 25ö röd , svår 1922 50
2498 183a GRÖNDAL 20-12-27, PR-LYX 100
2499 184 HUDIKSVALL 11-4-38, LYX 25ö orange 150
2500 184 STH 1-5-38, lyx 100
2501 184 HÅBYGÅRD 11-7-38, PRAKT 60
2502 184 STH 14 23-12-36, PRAKT 50
2503 185b MALMÖ 11-3-24, PRAKT 30ö ljusblå 200
2504 185b STYRSÖ 11-10-24, perfekt tandn, F 400 110
2505 186c STH 20-9-36, PR vitt ppr 50
2506 187a BORÅS 2-3-34, PR-LYXS 40
2507 189 MARIESTAD 19-5-29, AB-PR 225
2508 189 ÅMOTFORS 2-1-33, PRS 200
2509 189 STH PFFS 6-8-38, PR men tu fl, svår 125
2510 189 40ö grön typ 1 , pr-lyxcentr stpl ...LM 90
2511 189a SKARA 29-6-31, PR-LYX typ 1 , mycket svår i denna kvalitet 500
2512 189A LJUSDAL 29-4-31, vackert 3-strip 200
2513 189a VACKERT EX HÖRNSTPL 90
2514 191b GBG 29-11-40, PR 40
2515 191b,var 45ö A 3 ppr DUBBELPRÄGLING stpl 100
2516 192b SILVERDALEN 27-5-35, PRAKT 50
2517 192c BANDER 3-3-38, PR-LYX 75
2518 193 ORSA 25-11-38, PRAKT 60
2519 194 Kumla 15-5-28, prakt 125
2520 194 MALMÖ 3-12-26, PRAKT 75
2521 194 MALMÖ 28-3-29, PRS 115ö 60

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2522 196 HÖRBY 26-6-24, PR-LYX 5ö 75
2523 197 TECKOMATORP 23-1-24, PAR LYXS 125
2524 197cx STH 11-9-24, PRS 225
2525 197cx STH 4-5-29, AB-PR 200
2526 197cx GBG Lbr 21-X-24, VACKERT EX 175
2527 197cx 10ö hörnstp ned hö, LYX centr 175
2528 197cx STH -8-24, VM LINJER BRA EX 150
2529 197cx DEGERSELET 2-12-24 140
2530 197cx husnumer och stpl linjer, pr-lyxcentr 125
2531 197cx ÖSTERSUND 9-, PRAKT centr bra ex 125
2532 197cx MALMÖ 20-7-24, PR-LYXS 125
2533 197cx DJURSHOLM 30-4-25, AB-PRAKT 100
2534 197cx BOLLNÄS 8-1924, fint stpl ex 100
2535 197cx 10ö vm linjer , fin tandning, stpl ned 100
2536 197cxz 10ö , vm KPV + linjer, bra stpl ex 400
2537 197cxz SALTSJÖ... 18- 400
2538 197cxz stpl ... YSTRAN... 3 tydligt kpv, 250
2539 197cxz 10ö tydl kpv, stpl GBG 11-11-24, kt 225
2540 199 STH 23-9-26, PR 150
2541 199 GUSTAFS 20-7-24, hel sidvänd 100
2542 199 ULRICEHAMN 21-7-24,AB-PRS 75
2543 199 STH 29-10-24, AB-PRS 75
2544 199var AVESTA 4-11-24, röd prick upp hö 125
2545 200 KINNA 8-1-25, PR-LYXS 150
2546 200 BORGSTENA 9-12-24, prs 125
2547 200 ÖSTERSUND 3-1-25, PRS 125
2548 200 GBG 22-12-24, PR-LYXstpl 120
2549 200 KNYPPLAN 4-11-24, AB 100
2550 200 NORRTÄLJE 8-10-24, PRS 25Ö 100
2551 200 BORÅS PAK 13-11-24? , VACKER 25Ö 100
2552 200 KNUTBY 4-10-24, 25ö AB-PR 90
2553 200 GBG 3-12-24, FN 25ö 50
2554 201 STH 20-10-24, pr 100
2555 201 HALLSBERG 6-8-24, PRS 90
2556 201 30ö bra stpl ex 75
2557 201 30ö prc, ... SJÖ 30-9-24 50
2558 201b HÄLSINGBORG 5-1-26, PRAKT 500
2559 201b 30ö grönblå prc stpl ex 300
2560 202 FALKENBERG 31-10-24, PRAKT-LYXS 175
2561 202 BORÅS PAK 29-10-25 , PRAKT 35Ö 150
2562 202 BORÅS PAK 7-10-25 , VACKER 35Ö 125
2563 202 ÖRSUNDSBRO 29-9-24, AB-PR 100
2564 202 35ö LYXcentr, KAR... 20-1-26 90
2565 202 MALMÖ 20-12-24, hel sidv stpl 90
2566 202 NORRKÖPING 24-7-24, vacker 35ö 90
2567 202 TECKOMATORP , 35ö 50
2568 203 SALA 9-4-25, PR 40Ö 200
2569 203 TECKOMATORP 222-8-24, 40ö prs 150
2570 203 BORÅS PAK 9-11-26 , VACKER 40Ö 125
2571 203 40ö bra stpl ex 100
2572 203 40Ö bra stpl ex 100
2573 203 GBG 11-12-24, hel sidvänd 100
2574 203 SKÖNSBERG 8-9-24, LYXS 100
2575 203 STH 15-8-24, sidv , prc 90
2576 203 40ö vackert hörnstpl ex 75
2577 203 40Ö PR-LYXcentr, liten hörnstpl 75
2578 203 40ö ...STA -7-8-24, PR 75
2579 204 BORÅS 31-12-24, OMV PRS 125
2580 204 KUMLA 18-9-24, PRS 45ö 125
2581 204 45ö , lyxcentr stpl 31-7-24 första månad 120
2582 204 45ö bra stpl ex 100
2583 204 ARVIDSJAUR 1-12-24, LYXcentr 100
2584 204 GBG 14-11-24, VACKER 45Ö 100
2585 204 45ö vackert hörnstpl ex 80
2586 205 KJÖBFENHAVN 17-7-24, omv prs på 50ö 200
2587 205 FORSMARK 6-3-25, PRAKT 200
2588 205 GUNNARSTORP 8-11-24, PR-LYXS 200
2589 205 HÖKÖN 6-8-24, AB-PR 50ö 150
2590 205 DROE? 30-924, vacker stpl 150
2591 205 Helsingborg 28-7-24, prs 50ö 150
2592 205 50ö LYX centr perfekt centr, stpl37 100
2593 205 Rådom 1-10-24 100
2594 205 LIDKÖPING 22-9-24, AB-PR 95
2595 206 SVARTVIK 24-12-34, PRS 60 Ö 250
2596 206 Hvetlanda 4-3-25, 60ö svag hel rv stpl 200
2597 206 BORÅS 16-2-24, PRS, 2:a stpl, 60ö 200
2598 206 60ö STPL ..LLHOLM 16-11-24, bra ex 200
2599 206 TYRINGE 22-8-24, AB-PR 200
2600 206 BOR 11-5-25, PRAKT stpl 200
2601 206 60ö BRA STPL EX 175
2602 206 Lätt stpl 60ö 150
2603 206 A... 2-11-2 , fin 60ö 150
2604 206 BORÅS PAK 6-11-25 , VACKER 60Ö 125
2605 207 MOTALA 15-8-24, PR 80ö 200
2606 207 HJO 29-12-24, 80ö hel sidv stpl 125
2607 207 STH 18-1-27, PRS 125
2608 207 STH 1 29-12-24, LYXS 80ö 125
2609 207 80ö BRA STPL EX, (MALMÖ) 1-25 110
2610 207 80ö stpl ...UM 80
2611 208 1 kr ,bra stpl ex 250
2612 208 prs STH 7-7-24 normal tandn 250
2613 208 SVÄNGSTA 8-12-24, AB-PRS 225
2614 208 HÄSTHOLMEN 30-9-24, PRS + postkkontoret stpl 200
2615 208 LOBONÄS 2-10-24, PRS 200
2616 208 SKARA 19-12-, vacker 1 kr 200
2617 208 S)VAOOAVA(RA , BRA 1KR 175
2618 208 HÖRNSTPL 5- , FIN 1 KR 175
2619 208 GBG 27-8-24, PR-LYXS 150
2620 209 Prakts HÄRADS 10-9-24 1250
2621 209 Prakt-lyxcentr. hörnstpl ex 950
2622 209 STH 28-8-24, OMV PRS 900
2623 209 Sundsvall 27-8-24, omv prakts 750
2624 209 KARLSTAD 12-7-24, AB 700
2625 209 2KR BRA STPL EX 600
2626 209 BORÅS PAK 9-11-25, Vacker 2kr 600
2627 209 2kr stpl ...RHAMN 2- 500
2628 210 5kr M)ALMÖ ...1-25, mkt fint vältandat ex 2000
2629 210 Hörnstpl ex 900
2630 210 5 KR BRA STPL EX 750
2631 211 MORA 6-12-24, PR-LYX 65
2632 211 GÄFLE 19-7-25 LYXS 60
2633 211 PLK 216 B 15-9-24, PR-LYXS 50
2634 212cx T)ECKOMATO(RP, 10ö vm linjer 125
2635 212cx SUNDSVALL 4-2?-26, bra ex 100
2636 212cxz KPV + linjer, stpl ...Nyland ( 12-5-28) 550
2637 214 MÖNSTERÅS 22-20 100
2638 214 STH 28-11-24 , hel stpl , 20ö 100
2639 215 25ö 4-BLOCK, STH 2-4-25, ovanligt 300
2640 215 ASKIM 3-11-24, PR 25ö 150
2641 215 RYDSGÅRD 15-9-24, LYXS 125
2642 216 GBG 22-9-24, AB-PR 125
2643 216 RABBALSHEDE 8-10-24 (svag prs) 100
2644 216a FALUN PAKET 28-9-25, vag lyxplacerad 130
2645 216b GBG 29-10-24, AB-PR 30 ö grönblå 200
2646 216b STH 2 23-8-24, GRÖNBLÅ, AB 130
2647 216b STH 1 24-9-24, 30 ö grönblå 120
2648 216b STH 2 22-5-25, AB-PR 100
2649 217 STH 31-12-24, AB 160
2650 217 STPL ...OBERG 10-12-24, bra 35ö 145
2651 217 EDSVALLA 23-8-2 , rv stpl 125
2652 218 BORÅS PAK 13-10-24? vacker 40ö 150
2653 218 40ö bra stpl ex 125
2654 218 KRISTINEHAMN 20-4-27 rv hel stpl 110
2655 218 BORÅS PAK 24-1-25, hel sidv 100
2656 219 STH 16 15-12-24, PRAKT 275
2657 219 STH 13-7-26, AB-PRS 160
2658 219 GRILLBY 29-10-2 150
2659 219 ÖFVERLIDA 31-12-24, AB-PR 45ö 130
2660 219 RAGUNDA 9-12-24, hel sidv 125
2661 219 KRISTINEHAMN 16-1-25, AB-PR, 45ö 125
2662 219 STH 2-102(4), 45ö vackert 90
2663 219 DJUR)SHOLS DA(NDERYD 10- 80
2664 219 HYLTE... 3-1-... fin 45ö 75
2665 220 STH 4 PAK 3-11-24, PR-LYXS 250
2666 220 50ö Kristinehamn 6-9-24, prs 200
2667 220 BORÅS PAK 30-7-25, prakt 50ö 200
2668 220 HALMSTAD 5-12-24, vacker 175
2669 220 MALMÖ 24-12-24, PR 175
2670 220 TIDAHOLM 13-10-24, PRS 125
2671 221 STH 14-4-25, AB-PR 300
2672 221 STH 19 28-10-24, PRAKTS 250
2673 221 LIDINGÖ VILLASTAD 11-11-2X, fin 60ö 225
2674 221 Linköping 5-2-28, prs. 60ö 200
2675 221 STH -27 PRCENTR FIN 60Ö 200
2676 221 STH 19-9-24, OMV PRS 60ö 200
2677 221 60Ö UPU VÄLC hörnstpl upp vä 175
2678 221 ÅRJÄNG 14-11-24, vacker 100
2679 222 80ö BRA STPL EX ...KHOLM 8-10-24 110
2680 222 BORÅS PAK VACKER RÄTTV STPL 80Ö 100
2681 222 ÖFVERUM 21-11-24 75
2682 223 1KR 4-BLOCK mitstpl STH 9-11-29 750
2683 223 STH 3 KASSA 1 3-9-24, PRAKT 375
2684 223 prc. hörnstpl ex 300
2685 223 STH BAN 27-4-27 300
2686 223 1 kr bra hörnstpl ex 225
2687 223 BORÅS PAK 13-10-26, PRS 225
2688 223 MALMÖ 18-9-24, LYXS kt 200
2689 224 pr par STH 8-10-29 600
2690 225 5Kr par STH 2-2-28, vackert mittstpl , perfekt tandning 1250
2691 225 STH 24-1-28, hel rv obet 2:a 750
2692 225 bra stpl 5 kr med marginal 700
2693 225 bra stpl ex 675
2694 225 ÄLVSERED 11-?-28, omv stpl, pr-lyx centr 600

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2695 226 PKP 215 A 12-2-37, PR 75
2696 226 pr-lyx STH pffs 20-6-28 60
2697 226 PKP 452 23-29-29, PRS 60
2698 226-30 G.V. 70 ÅR, Kpl bra stpl serie 70
2699 227 Lyxs STH pffs 16-6-28 150
2700 227 SVENLJUNGA 16-6-28, PR 1 DAG 100
2701 227 SVENLJUNGA 16-6-28, LYXS FDC 100
2702 227 STH PFSS 16-6-28, Första dag 75
2703 228 pr STh c st 14-8-28 100
2704 228 KARLSTAD 29-6-28, PRAKT 70
2705 228 LUND 4-7-30, PR-LYXS 60
2706 228 TECKOMATORP 3-7-28, PRS 60
2707 228 PKP 415 26-9-28, PRAKT 50
2708 228 GRÄNGESBERG 3-7-28, PRS 50
2709 228 STH PFSS 16-6-28, Första dag, 15ö 50
2710 228var PLK 128 16-11-28, rött färgstreck upp vä 50
2711 229 STH pffs 16-6-28, FDC prakt 100
2712 230 BORÅS 19-10-37, LYXS 75
2713 233a 4-BLOCK, PR-LYX TOMELILLA 21-2-33 200
2714 233a NORRKÖPING 7-10-33, fint 4-block 200
2715 233a Fagersta 25-11-33 150
2716 233a BORÅS 16-7-32, PRS 125
2717 233a GBG 27-9-32, PRS 125
2718 233a HALMSTAD 15-10-35, AB-PR 100
2719 233a STAFFANSTORP 9-11-38. LYXS rekonstr par 100
2720 233a STH 20-10-34, PR 100
2721 233a GBG 10-2-39, PRS 75
2722 233a NORRKÖPING 19-8-37, PR 75
2723 233a STH 27-8-35, PRAKT 75
2724 233a,b 5kr 2st PR-LYXcentr ex, lätta delstpl 125
2725 233b 5kr slottet vitt ppr, lyxc stpl ex 120
2726 235A Runsten 30-3-33, prakt 30
2727 235Av SALA 4-1-35, PRS, FLAMMA 200
2728 238 5ö typ 1, bra hörn stpl ex 110
2729 238 GBG 19-1-38 100
2730 239A SÖLVESBORG 30-1-34, PR 40
2731 239C gbg lbr 15-1-34, pr-lyxs 100
2732 239C FALKENBERG 5-2-34, PRS 50
2733 239E WALDEMARSVIK 13-2-33, AB-PRS 50
2734 240A STH 2 AVG 27-4-36, LYXS 55
2735 240API Vittskövle -35,prs,li tu fl. 125
2736 240API MARI... 11-7-33, Flaggstång 125
2737 240PI 5ö FLAGGSTÅNG, pr-lyx centr 3-4-35 150
2738 240PI TORSÅS 12-3, par hö ex Flaggstång 125
2739 240PI 5ö lätt stpl Flaggstång 100
2740 240PIII par hö ex vita fläcken , kt,streck stpl, 100
2741 241A STH 24 16-5-37, PR 50
2742 241C LJUSDAL LBR 29-5-35, PR 60
2743 241C VENTZELHOLM 20-1-35, PR-LYXS 50
2744 241C YSTAD 15-4-35, PR 50
2745 242A ALSTERS STATION 29-1-35, LYXS 75
2746 242A GREVIE 19-3-35, LYXS 60
2747 242A VOLGSELE 21-5-35, PR-LYX 60
2748 242A MORTORP 20-5-35, LYXS 50
2749 242C LINDSTORP 11-3-35, PR 50
2750 243 RÅSUNDA 30-4-35, LYXS 70
2751 244 LOMSJÖ 9-5-35, pr 50
2752 244 ESLÖV 29-4-35, PRS 40
2753 245 KÖPING 4-4-35, PR 60Ö 50
2754 246A Tjörnarp 20-2-36, prakt 100
2755 246A Skattungbyn 1-11-36, LYXs , ngt kt 75
2756 246A SÖLVESBORG 19-8-36, LYXS 60
2757 246A STIGTOMTA 14-2-38, PR 40
2758 247C ÖFVERTÄNGER 30-3-36, LYXS 10ö 150
2759 248A RÄPPLINGE 19-4-36, LYXS 100
2760 248A PKP 281 14-5-36, PR-LYX 60
2761 248APII BORGVIKSBRUK 5-5-36, PR, vit hov 75
2762 248C FRA SVERIGE I RAM 50
2763 249 JÄRNFORSEN POMB 1 15-12-36, P-LYX 200
2764 250 Tjörnarp 20-2-36, Lyx plåtskarvpar 200
2765 250 UDDEVALLA 18-12-36, PR-LYX 25ö 100
2766 251 TURKU 10-VI-36 ÅBO, LYXS 300
2767 251 HÖGANÄS A 30-7-36 LYXS 100
2768 251 OCKELBO 9-5-36, PRAKT 60
2769 251 HÄSSLEHOLM 6-9-36, PR-LYXS, 30ö 50
2770 252 Gropen 30-9-36, pr-lyx 35Ö 150
2771 252 EKOLSUND 6-4-36, PR-LYX 35ö 150
2772 252 FAGERVIKSVERKEN 1-6-36, LYXs 35ö 125
2773 252 MÖLLTORP 27-10-37, PR-LYX 100
2774 252 GBG 23-5-36, LYXS 100
2775 252 KALLSEDET POMB 1 23-7-36, LYXS 35ö, stämpel F postal 125kr 100
2776 252 UDDEHOLM 23-11-36, PR-LYX 35ö 100
2777 252 FURUSUND 31-12-36, PR 35ö 60
2778 252 KUNGSHUSBY 24-2-37, PR-LYXS 50
2779 253 BRÄCKE 10-12-37, PRAKT 70
2780 253 HOVA 15-3-37 PR-LYXS 40ö 60
2781 253 STH 20 10-6-37 PRS, nr 430 på framsid 50
2782 255 MJÖBÄCK 11-4-37, LYXS 150
2783 255 GÄLLERSTA 21-9-36, PR-LYX 50ö 100
2784 255 LÅNGTRÄSK 6-5-37, PRAKT 75
2785 255 GBG A 15-6-36, LYXS 60
2786 255 VIMMERBY 25-3-57, PR 50Ö 50
2787 256 BY KYRKBY 28-5-36, PRAKT, svår valör 75
2788 256 gbg pak 18-12-36, pr 60ö svår 75
2789 256 HID 25-1-37, PR-LYXS 60ö 65
2790 256 STH 5 J 22-7-36, PR-LYXS 50
2791 257 BORÅS PAK 18-4-36, PR-LYX 250
2792 257 LÖFBERGA 10-4-36, PRAKT 90
2793 257 EKSJÖ 25-2-36, PR-LYXS, ngt ktt 60
2794 257 SKARVSJÖBY 23-2-39, PRS 60
2795 257 BJURHOLM 20-11-36, VACKER 1 KR 50
2796 258 4-STRIP varje märke pr-lyx Borås -37 225
2797 258 Borås 8-8-38, pr-lyxs 100
2798 258 Hasselfors 8-8-36 100
2799 258 MALMÖ SJ. A. 23-3-38, PR 100
2800 258 MALMÖ PAK A 30-7-36, PRAKT 100
2801 258 Borås Pak 12-11-37, PRS 75
2802 258 MALMÖ 6-6-36, PR 50
2803 259A STH 2 16-6-38, PR-LYXex 60
2804 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, stpl 75
2805 259B1 SPÅNGA LBR 31-8-39, PRAKT 40
2806 259BC LIDINGÖ 1 18-7-38, rv stpl 150
2807 259BC STOC)KHOLM 7 8-39, fint par 150
2808 259BC PKP 335 25-6-39, AB-PR 150
2809 259BC 10ö lätt maskinstpl par bra marg 135
2810 259BC BORLÄNGE 16- 125
2811 259BC YSTAD 29-8-38, AB 125
2812 259BC UMEÅ 4-11-39, rättv stpl 120
2813 259BC bra stpl par 110
2814 259BCC LANDSKRONA, BRA MARG 150
2815 259CB VIGGE 5-3-38, AB-PR 150
2816 259CB RYDBO 27-5-39, AB-PR 150
2817 259CB 10ö bra stpl par 130
2818 259CB GBG LBR 18-8-38, fint par på klipp 125
2819 259CB PKP 322 7-9-38, rättv stpl 110
2820 259CB STH 11-5-38, rättvänd stpl 100
2821 261A TISSLESKOG 21-6-38, PRS 100
2822 261B1 ÖSMO 20-938, PR 75
2823 261BC GÖTEBORG 10-5-39, PRAKT 250
2824 261BC GBG LBR 24-1-39, AB-PR 150
2825 261BC Rättv (STH) 22-5-38, 100
2826 261C POSTDIREKTIONEN 30-8-38, LYXS klip 60
2827 261CB GÖTEBORG 20-5-39, Mittstpl 125
2828 261CB FALKÖPING 8-, Rättvänd stpl 100
2829 261CB STH LBR -38 rättvänd stpl 100
2830 262A KALIX A 7-6-38, LYXS 75
2831 262A SPÅNGA 2-9-38, LYX 75
2832 262A FLEN LBR 20-8-38, LYXS 60
2833 262B1 STORVIK LBR 26-9-38, PR 100
2834 262BC SORSELE 18-5-38, 4-BLOCK 250
2835 262BC HERNÖSAND 21-9-38 150
2836 262BC NORSJÖ 6-10-38, rättv stpl 125
2837 262C ULRICEHAMN 18-6-38LYXS 70
2838 262CB STO... , 15ö bra stpl par 150
2839 262CB SKELLEFTEHAMN 10-8-38M rättvänd stpl 150
2840 263 NYKVARN 24-11-38, LYX 250
2841 263 ANEBY 21-12-38, PR-LYX 20ö 75
2842 263 GRÄNNA 18-7-38, PR-LYX 20ö 60
2843 264 STH 6 J 19-8-38, PR-LYX 60
2844 265 STH AVG LBR 29-8-40, LYX 100
2845 265 STH 3 25-10-39, LYXS 90
2846 265 LILLHAGEN 17-1-39, LYXS 50
2847 265 STH 5 10-6-39, PR-LYX 50
2848 266Avar STORRUMAN 15-10-38, 2st felskurna på klipp 75
2849 266Avar STRUMAN 15-10-38, felskuret på klipp 50
2850 266BC TOFTEHÖG 18-3-39, PR 175
2851 266BC GÄVLE 1 LBR 23-8-39, PR 175
2852 266BC STH 29-6-38, mittst 4-block, bred marg 150
2853 266BC UPPSALA , SUPER MARG 140
2854 266BC HÄLSINGBORG 29-6-38, AB-PR 125
2855 266BC rv st -38 100
2856 266BC LUND 1 x-7-x-, mkt bred marg 100
2857 266BC rättv stpl 3-4-39 100
2858 266BC rättvänd stpl 26-12.. 75
2859 266BC GBG -39 rättv stpl bred marg 70
2860 266CB GBG 30-6-38, fint 4-block 150
2861 266CB BORÅS 26-12?38, AB-PR 150
2862 266CB GBG 24-5-39, extremt bred marg 120
2863 266CB BRA STPL PAR 110
2864 266CB Helsingborg 17-7-39, ab-pr 110
2865 266CB BRA STPL PAR 5ö GV 80 ÅR 100
2866 266CB VARBERG 21-3-39, LYX marginal 100
2867 266CB EMMABODA 28-11-39 100
2868 266CB NORRKÖPING 1-7-38, rättv. tidig 100
2869 267A Falkenberg 5-8-39, pr-lyx 50
2870 267B1 PKXP No 42 B, 22-1-39, PR-LYXS, supermarginal 50
2871 267BC PKP 310 A 3-3-39, PRAKT 250
2872 267BC PKP 379 7-10-38, LYXS, 2:a stpl 150
2873 267BC GÄVLE 1 LBR 23-5-39, VACKERT PAR 150
2874 267BC ÖRNSKÖLDSVIK 12-2-38, rv stpl 125
2875 267BC SKELLEFTEÅ 19-10-38, rättv stpl 125
2876 267BC bra stpl -39 3+4sid par 110
2877 267BC rv stpl ..NSBODA 6-12-38 110
2878 267BC SOR)SELE rättv stpl 110
2879 267BC MALMÖ 17-12-38, omv 110
2880 267BC ÖVERKALIX POMB 2 8-6-39, bra par 100
2881 267BC HÖRBY LBR 25-4-39, klipp 100
2882 267BC HELSINGBORG 8-11-38, AB 100
2883 267C PKP 128 12-5-39, superb, obet ktspts 100
2884 267C BULLAREN 1-3-39, PR-LYX 100
2885 267C KUMLA LBR 16-5-38, PRAKT 50
2886 267C GBG 1 LBR 4-11-39, LYXS 40
2887 267CB HEDE 19-10-39, PR 4-BLOCK 275
2888 267CB Supermarginal ,rv Alingsås 20-6-38 200
2889 267CB PKP 272 10-12-38, AB-PRS 150
2890 267cb PITEÅ 23-1-39, SUPER MARG 150
2891 267CB LINKÖPING 7-9-38, AB-PR 150
2892 267CB KRISTIANSTAD 16-11-38, PRS 140
2893 267CB SUNDSVALL LBR 5-4-39, AB-PR 140
2894 267CB Fkmb Sundsvall-Hudiksv.-39 125
2895 267CB supermarginal ,stpl 17-4-38,ktspts 125
2896 267CB LÖDÖSE 26-10-39, RÄTTV STPL 120
2897 267CB K)ALLRÖR 8-12-38, AB 110
2898 267CB ESLÖV 19-10-38, PRS, kt 100
2899 267CB VÄSTERÅS 1 LBR 25-2-38, sidv 100
2900 267CB stpl 19-1-39, bred marginal 100
2901 269B2 LUND 1 LBR 20-7-39, PRS 200
2902 269BC BRA STPL PAR 5-1940 500
2903 269BC bra stpl par 300
2904 269CB STH H 9-6-39, BRA PAR 500
2905 269CB BORÅS 8-4-40, PRS, 2:a stpl 500
2906 269CB HAGFORS 23-4-4+, rättvänd 350
2907 269CB bra stpl par 300
2908 271 VIBORG 18-8-51, DANSK PRS 200
2909 271 RUDA 30-11-51, LYX 100
2910 271 ROSENFORS 19-2-49, PR-LYXS 40
2911 271 OTTENBYGÅRD 31-12-52, prs klipp 40
2912 273A Östervåla 15-9-42, prakt 100
2913 273A ÄLMHULT A 23-8-41, PR-LYX 50
2914 273BC1 GBG 28-6-(4)0, BRA PAR 500
2915 273BC2 PKXP 31-7-40, mycket fint par 550
2916 273BC2 KLINTEHAMN 2-11-40, AB-PR 550
2917 273BC2 FJÄLKINGE 21-10-46, FINT PAR 400
2918 273CB PKP 359, 500
2919 273CB1 BRA STPL PAR 10ö stora siffror 600
2920 273CB1 STH 19 G 21-11-40, LYXMARG klipp 550
2921 273CB1 lätt rättv stpl SA-NGA?, 300
2922 273CB2 DIKANÄS 27-8-40, mycket fint par 550
2923 273CB2 BORÅS 3-8-40, rättv stpl, utan färgstreck 500
2924 274BB GENERALSTYRELSEN 28-MAJ 1949 pr 60
2925 275A STH 16 8-4-49, LYX 100
2926 275C HIDINGEBRO 23-7-48, LYX 100
2927 275C HARALDSMÅLA 7-7-51, p-LYX 40
2928 276A LJUNGAVERK 3-8-42, LYXS 100
2929 276A ÖREBRO 1 LBR 10-7-44, LYXS 50
2930 276A ALSTERBRO 4-12-50,LYX 50
2931 276A KUITAINEN 28-5-42, PRAKT 50
2932 276A STH 2 AVG 11-6-43, LYX 50
2933 276A GÄRDSLÖSA 20-1-51, LYXS, klipp 30
2934 276B1 GBG 1 30-12-43, LYX 75
2935 276BB FKMB BODEN-LULEÅ II 2-2-44, PRS 50
2936 277 STH 14 C 5-12-40, SUPERB 100
2937 277 BLAIKEN 10-10-40, LYXS 100
2938 277 LÅNGSHYTTAN 30-9-42, PR-LYX 75
2939 277 PORSI 6-11-41, PR KLIPP 25ö orange 60
2940 277 Bastuträsk 1945-11-02 pr-lyx 25ö AC län 60
2941 277 TRETJÄRN 3-10-45, PR 50
2942 277 ÖVERTÄNGER 15-11-41, PRAKT 50
2943 277 DROTTNINGSKÄR 26-10-41, PRS 50
2944 277 SÄVSJÖ 2-7-41, pr 50
2945 277 HJORTED 19-8-41 pr-LYXS 50
2946 277 STH 12 L 15-11-45, LYXS 50
2947 277 STH 5 F 28-11-45, PR-LYXS 50
2948 277 VERLEBO 20-8-41, PR på klipp 30
2949 279 STENSTORP C 3-4-41, LYXS 60
2950 279 FLISBY 5-5-41, LYX 60
2951 279 SKURUP 31-3-42, PR 50
2952 279 VARBERG 5-1-42, PR-LYX 30Ö 50
2953 279 SÄVSJÖ E 20-1-42, PR 40
2954 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, St 1-51, kt 50
2955 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, 7-51, 2ktt 45
2956 280 UNDERSÅKER 6-7-43, LYXS 35ö 50
2957 281 SUNNE 1-10-46, LYX 200
2958 281 LUND 1 H 11-1-46, LYX 100
2959 281 HJORTHAGEN 31-7-50, LYX 100
2960 281 BIE 9-4-43, PR-LYX 75
2961 281 FLEN B 12-2-52, PR-LYX 60
2962 281 ANDERSLÖV 22-9-43, PR 50
2963 283 FRÖDINGE 30-4-42, PR-LYX 50
2964 283 VÄSTERÅS 8-10-42, PR-LYX 50
2965 286 SÖDRA SUNDERBYN 19-12-42, LYXS 70
2966 286 STORSJÖ 28-5-45, LYXS KLIPP 50
2967 286 STÄLLDALEN 9-10-47, LYXS 30
2968 286 TRANEBERG 22-12-42, LYXS 30
2969 291 Rättvänd 8-6-25, 35 ö 50
2970 292 MORA 23-11-60 , PRAKT 85ö brun 60
2971 293 SJÖBO 15-11-41, LYXS 100
2972 294 NORRKÖPING 12 C 16-12-64, LYX 60
2973 294 BLEKET 22-12-42, PRS 50
2974 296 ÄLVSERED 11-5-51, PR-LYXS 110ö 60
2975 296 STH 20 16-7-48, PR-LYXEX 60
2976 296 ÅLBERGA 30-11-51, PR 40
2977 300 BANDHAGEN 24-6-65, PR 120ö blå 100
2978 301 STH 20 K 7-12-43, P-LYX 50
2979 301v 1,40 FLOUR b... PAR 15-4-6X 100
2980 304 HEMSE 24-4-57, LYX 75
2981 304 HAMMARBYHÖJDEN A 17-3-56, PR-LYX 60
2982 304 LEKSAND C 11-3-59, PR 170ö 30
2983 304 WIMMERBY 10-9-57, LYXklipp 30
2984 305 1,75 TRE KR, 5-STRIP, FLEN 13-2-53 150
2985 305 GBG 3 J 20-12-52, hel sidv , svårt märke 125
2986 305 SNDVIKEN 18-1-52, 1,75 tre kr 100
2987 305 HAKKASBYN 12-8-52, PRS 100
2988 308 STH 19 17-10-56, LYX 60
2989 310 MALMÖ 1 6-10-56, LYX 2,10kr svår 300
2990 310 BERGHEM 15-12-59, LYX, 2,10KR 200
2991 310 STH 20 22-8-56, LYXS, svårt märke 100
2992 313 GÖTEBORG 30 C, 28-1-65, PR-LYX 35
2993 317 HÅLLAND 15-1-65, PR-LYX 60
2994 317 TANDSBYN 23-2-66, PR svårt märke 50
2995 317V1 ENKÖPING 15-11-69 3kr med florescens. F 500 175
2996 317V1 RO... 11-1269 klipp med 3kr 3kr med florescens. F 500 140
2997 318BC GBG 7-10-39, PRS 200
2998 318BC VEDEVÅG 21-5-40, vackert 6-block 200
2999 318BC SÄVSJÖ 23-6--39?, ser LYX ut 125
3000 318BC stpl 28-2-39 100
3001 318BC HAGFORS 2.4.40 vackert 100
3002 318BC GBG 21-6-40, AB-PR PAR 100
3003 318BC STH AVG LBR 21-2-40 75
3004 318CB STORA ESSINGEN 14-5-39, PR-LYX 250
3005 318CB GBG LBR 24-3-39, PRAKT 150
3006 318CB SKELLEFTEÅ 31-3-38, ab med nr marg 125
3007 318CB BOLIDEN 27-4-39, LYXS 4-block 125
3008 318CB bra stpl par, 100
3009 318CB YSTAD 31-5-40, AB-PR 100
3010 320B1 POSTANSTALTEN 1176 10-5-40, PR 125
3011 320B2 BÅSTAD LBR A 3-5-40, PR 125
3012 320B2 RÄTTVIK 14-9-40, PR 90
3013 320B2 RÄTTVIK 16-6-39, AB-PR 60
3014 320BC MALMÖ 12 1-2-40, AB-PR 675
3015 320BC MÖRBY 2-6-42, PRAKT 600
3016 320BC ,259C klipp Hessleholm 4-3-40, AB-PR 550
3017 320BC NISSAFO(RS) 1-12-4. fint par 550
3018 320BC STH 12-X-39, mkt fint ex på ovanl klipp 500
3019 320BC STOCKHOLM15-8-40, hel sidv stpl 500
3020 320BC lätt stpl lnjer, LYX MARG 475
3021 320BC STH 6-5-40, rättv stpl , klipp 450
3022 320BC YSTAD 7-9-39- 2 , AB-PR stpl 450
3023 320BC LIDINGÖ 13-10-39, rättv stpl 400
3024 320BC BOLIDEN 10-1-39, PRS 4-BLOCK , övre ex obt litet riss. 300
3025 320CB GRÄSMARK POMB 1 19-8-39, LYXS+2a 600
3026 320CB HEMFOSA 11-11-39, vackert par 500
3027 320CB ULRICEHAMN E 18-11-39, PR-LYXS klipp + 2:a stpl 500
3028 320CB SPÅNGA 2-12-40, lätt LYXplacerad stpl 500
3029 320CB BOLIDEN 10-1-5-40, PRS 4-BLOCK , 500
3030 320CB VÄNERSBORG 19-11-39, bred marg 450
3031 320CB BRA STPL PAR 425
3032 320CB stpl 4-2-41, bra marg. 400
3033 320CB LUDVIKA 18-1-40, VACKERT PAR 375
3034 320CB supermarginal, stpl 1941 LBR 375
3035 321A KVÄNUM 16-10-39, LYXS 75
3036 321A FÄLTPOST 162 22-7-40, LYXS 75
3037 321A MUNKEDAL 12-4-40, PR-LYX 60
3038 321A FÅGELFORS 17 -9 40 , PR-LYXS klipp 30
3039 321A Vissefjerda 1-10-40, PRAKT 30
3040 321BB BURGSVIK 1-7-40, PRS 200
3041 321BB ESLÖV 7-9-40, PR 150
3042 321BB PKP 341C 12-11-40, AB-PR 110
3043 321BB AVESTA 1-3-41, PRAKT 100
3044 321BB SUNDHOLMEN 18-10-40, 2 prs 100
3045 321BB SKIVED 21-5-40 Sidvänd lyxcentr 100
3046 321BC BURESJÖN 30-11-39, PR-LYX 400
3047 321BC DOROTEA 14-3-40, pr-lyx 350
3048 321BC VÄSTERÅS K 3-4- 40, PRAKT 225
3049 321BC GBG 8-2-40, prakt 200
3050 321BC STH 21-9-39, AB+ PRS 150
3051 321BC KÖINGE 7-8-39, PR-LYXS, ktspts 150
3052 321BC SANKT OLOF 5-4-40, PRS 150
3053 321BC Mora 15-10-39, rv stpl 125
3054 321BC Smedstorp 31-8-39 125
3055 321BC KRISTIANSTAD 6-5-40, pr-lyxs klipp 125
3056 321BC SORSELE 8-11-39, OMV PR-LYXS 110
3057 321BC STH 3 6-12-39, skyddsperf Å&Å 100
3058 321BC SKANSHOLM 11-1-40, PRS 2stpl 100
3059 321BC SORSELE 1-2-40, rättvänd 100
3060 321C HUDDINGE 19-3-41, LYX 100
3061 321C ENERYDA 23-3-40, PR 40
3062 321CB MALMÖ 13-11-39, AB-PRS 150
3063 321CB TORNEGÅRD 7-9-39, AB-PR 150
3064 321CB 15ö Lyx marg, Pk....26-9-39 110
3065 321CB PKP 61 7-4-40, rättv stpl 110
3066 323 STH 50 16-7-40, P-LYX 50
3067 324A KILLEBERG 4-11-40, PR-LYX 50
3068 324A FRITSLA POMB 1 24-1-41, PRS 40
3069 324A ÖSTERÄNG 28-7-41, PR 40
3070 324BB ÖREBRO 1 A 1-4-41, PRAKT 50
3071 324bc 4-block KALMAR 1 B 13-9-40. PRS 250
3072 324BC BRA STPL PAR 200
3073 324BC BRA STPL PAR, ESKILST 200
3074 324BC KIVIK 31-1-4., vackert par 200
3075 324BC HALSBERG 5-8-40, ab-prs 150
3076 324BC MÖLNDAL LBR 11-7-40, rättvänd stpl 120
3077 324BC MÖLNDAL LBR 12-9-40, rättvänd stpl 120
3078 324CB YSTAD 20-12-40, 6-block, mkt bred marg 300
3079 324CB ÖREBRO 1 LBR 3-5-40, PRAKT 250
3080 324CB MALMÖ , FINT PAR 200
3081 324CB STH 16-8-40, AB-PR 200
3082 324CB stpl ....viken 29-3-40, bra stpl par 175
3083 324CB GLIMMINGSTORP 19-11-40, LYXS 2:st 150
3084 325 OSBY A 2-10-40, P-LYX 65
3085 325 HARG 22-5-40, LYXS 60
3086 325 MJÄLLOM 14-1-41, PR-LYXS 50
3087 326 ARVÅN 22-5-41, PRAKT 40
3088 326A TÄXAN POMB 1 30-1-41, LYXS 75
3089 326A GBG 1 LBR C 17-3-41, LYXS 60
3090 326A POSTANSTALTEN 8 NOV 40, violett 50
3091 326A HJORTKVARN 15-2-41, PRAKT 35
3092 326B2 GROPEN 4-4-41, PR-LYX 50
3093 326v2 ...HAMMAR 10-1-41, streck ÖVER 1740 140
3094 326v2 hörn stpl LBR, streck ÖVER 1740 100
3095 326v2 par GEF..., HÖ EX streck ÖVER 1740 100
3096 326v3 SLESKOG 27-3-41, streck i 0-SE 140
3097 326v3 INGSBRO 3-2, streck i 0-SE 125
3098 327 JÖNKÖPING 18-12-40, PR-LYX 100
3099 328A OSLO 17-11-41, PRS ktspts 200
3100 328A MÖRLUNDA 9-6-41 , LYXS 50
3101 328BB PKP 221 21-11-41, PRAKT 75
3102 328v2P 5st stpl ex i olika stadier av plåtsår i R, F 1250 250
3103 328v2P S...VIK 22-8-41, plåtsår i R 75
3104 329 STH AVG PAK B 2-12-41, LYX 100
3105 329 STH 26 C 17-6-41, PR-LYX 50
3106 331 VÄRSJÖ 26-1-42, LYXS 100
3107 331 LANDSKRONA B 5-3-41, PR-LYX 70
3108 331 EDSBRO 11-5-42 30
3109 332A STH 3 2-11-65, LYX 100
3110 332BC KRISTIANSTAD E 2-8-49, PR-LYX 4-BL 1000
3111 332BC VÄSTERÅS 29-7-49, omv prs 450
3112 332BC B)ORÅS 11-X-XX, BRA STPL PAR 350
3113 332BC STOCK... , perfekt tandat 3+4sid par 350
3114 332BC STH TULL 22-3-51 300
3115 332C SANDVIKEN D 19-3-51, PR 40
3116 332CB MYCKET BRA STPL PAR SLOTTET, STH 26 450
3117 332CB STPL -40, mkt fint par 375
3118 332CB STO... 16-X-51 , perfekt tandat par 375
3119 332CB Fint par ...AMMARBY... 23-11 300
3120 332CB LJUNGBY 22-5-50 250
3121 332CB Slottet 4+3sid stpl ...ILL, 2 ktt 150
3122 333A TORSÅS 2-12-41, PR 40
3123 333Av1 streckstpl 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 75
3124 333Av1 ...holm 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 60
3125 333BB STH 11-2-(4)1 50
3126 334 pr STH 8-5-46 100
3127 334 pr Filipstad 29-7-48 50
3128 335A Köping 24-1-42 75
3129 335A STH 30-6-43, lyxs 75
3130 335A ÖLANDS LINDBY 21-3-42, LYXS 50
3131 336 BORRBY 24-9-43, PR 120ö 100
3132 336 GRIPENBERG 12-6-42, PRS 70
3133 337C AB-PR 10-Block på kl,STH-56 300
3134 337C 4-bl, RV mittstpl OSBY 29-12-53 200
3135 337C STOCKHOLM 8 7-1-53, PR 4- BLOCK 150
3136 338B1 POSTANSTALTEN 1207 22-4-43, PR 50
3137 340A3 ÖSTERSUND 13-7-42, vacker 75
3138 343 NORDANÅSBY POMB 1 13-1-43, PR-LYX 100
3139 343 GBG 8 3-8-43, pr-lyx 50
3140 344A KINNARP 27-7-43,PR 35
3141 344BB STH 3 A 26-6-43, PRAKT 4-BLOCK 500
3142 344BB PKP 230 B 24-8-43. PR+ab STPL PAR 200
3143 344BB ORSA 19-5-43, bra par stpl 1943 200
3144 344BB SKOG 27-7-43, bra par 175
3145 344BB Hälsi... 6-10-4(3) 150
3146 346 pr Tureberg 23-11-43 60
3147 346 EMMABODA 21-7-43, PR 60
3148 347BB GÅRDBY 10-11-43, pr 40
3149 348 Silinge 8-8-44,pr 75
3150 348 SKILLINGARYD 3-8-43, PR-LYX 70
3151 348 EMMABODA 28-1-44, PR-LYXS 90 ö 60
3152 348 UTANBRO 4-2-44, PR 50
3153 349A KÄTTINGE 21-12-43, PR 40
3154 349B2 ASKERÖD 1-5-44, PR-LYXS 60
3155 350 SUNDSBRUK 9-3-44, PRS 60
3156 353BB ORSA 1-3-45, PRAKT svårt par 150
3157 358ADPII stpl 24-7-45, skuggat runt korset 125
3158 359A STH AVG LBR 13-10-45, PR-LYX 75
3159 359AvP STH 8-9-46 , 3ex på klipp AUTOMAT SKURNA, mittex var bruten penna 150
3160 359AvP STH 20-11 , klipp, var bruten penna 75
3161 359B2PI STH 8C 22-12-45, PR, men 2 ktspets 125
3162 359BBvP stpl stjärna upp, vä ex var bruten penna 100
3163 361B2 RIMBO 5-8-43, PR, extra stort 50
3164 361BB STH 12-12-45, AB-PR 25
3165 362 WIMMERBY 28-1-46, LYXklipp 90ö 30
3166 365BB HÄRNÖSAND 29-7-47,upp.del anilinstpl 90
3167 366A GBG LBR 10-9-46, PR-LYX 75
3168 366B2 LJUSARP 23-5-47, LYX 100
3169 368A MÄLARHÖJDEN 17-9-46, LYX 100
3170 368A BILLINGE 21-12-46, LYXS 60
3171 369 KOSTA 14-2-47, PR-LYX 75
3172 369 ÅSELE 22-10-46, PR-LYX 50
3173 369 STACKETORP 17-12-46, PR LYXs klipp 40
3174 369A Gårdveda 30-11-46, p-LYXS på klipp 50
3175 371 YTTERTURINGEN 9-1-47, pr-lyx 40ö 75
3176 371 KRISTIANSTAD 17-7-47, PR 40
3177 371 GARGNÄS 9-4-47, PRAKT 35
3178 372A VÄTÖ 7-6-47, LYXS 60
3179 375 ÖREBRO 21-10-47, PR 50
3180 377A VELLINGE 8-1-48, PR-LYX 60
3181 378 LUND 1 C 15-9-48, LYX 100
3182 378 KIRUNA 8-12-47, PRS 30
3183 379A HEBY 7-12-48, PRAKT 40
3184 381 BRÄCKE POB 3 1-6-51, LYX 1 kr 200
3185 381 STH 3-12-52, PR-LYX 75
3186 382A STH pffs 29-12-48, lyxs 50
3187 387 MALMÖ PAK B 8-6-50, PR-LYXS 50
3188 389A VÅLDALEN 15-8-49, PR-LYX 50
3189 389A STH 4 L 8-12-49, PRAKT 50
3190 394Ab ENSKEDE 1 L 29-10-64, PR-LYX 50
3191 394BBb KOLSVA 9-2-68, PR-LYX 50
3192 395TB MALMÖ 18-11-65, PR-LYX 150
3193 400A DYNEKÄRR 17-4-57, LYX KLIPP 50
3194 403A HORNSÖ 9-2-55, PR-LYX 20ögrå 50
3195 404A KULLTORP 10-3-52, PR-LYX 25ö grå 75
3196 404B1 SÖDERTÄLJE 11-6-52 , PR-LYX 25ö 60
3197 404B1 UPPLANDS VÄSBT 29-1-54 , PR-LYX 25ö grå 50
3198 405 MÖRBYLÅNGA 2-10-53, PR-LYX på kl 40
3199 405 ÖLANDS EKETORP 2-10-56, sidv klipp 25
3200 405A ÅSARNA 14-10-52, PR-LYX 25Ö 50
3201 405B2 VÄNERSBORG 24-2-54, PR-LYX 60
3202 406 WIMMERBY POMB 2 5-12-56, LYXklipp 60
3203 406 VERKEBÄCK POB 1 16-2-57, PRS klipp 40
3204 406A FLEROHOPP 8-10-54, LYXS klipp 50
3205 406A TORNGÅRD 2-10-54, LYXS klipp 50
3206 406A LOFTAHAMMAR 1-10-54 ,PR- LYXS kl 40
3207 406B2 FÄRJESTADEN 12-10-54, LYS klipp 40
3208 406D1 VÄSTERÅS 3-2-56, PR 50
3209 409 HAMMERDAL 19-2-54, PR-LYX 50
3210 413 LÅNGRÅDNA 31-3-59, LYXS klipp 30
3211 413A HULTARP 21-9-57, PR-LYXS klipp 40
3212 414A SÖDERKÖPING B 16-11-60, LYXS 60
3213 414A BJÄRGES 3-10-60, PR-LYX 50
3214 414BB STORA VIKA A 31-1-63, PRAKT 50
3215 416A TUNA 13-5-60, LYX 100
3216 416A AVESTA 1 E 31-10-60, PR-LYX 60
3217 416A RUDA 20-1-51, LYX 50
3218 416B1 MAGLEHEM 29-10-57, PR-LYX 75
3219 416B1 SMEDJEBACKEN C 2011-58, PR-LYX 60
3220 416B1 VISINGSÖ 7-4-59, PR-LYX 50
3221 416B2 SVENSTAVIK 4-10-60, PR-AB 30
3222 416DD1 , sx1 i LYX 4-bl STHG PFA 30-10-58 150
3223 418A MORA 16-3-62, LYX 75
3224 419A MÖLNLYCKE POB 1 21-6-67, 3-str 2 prs 75
3225 420A KÅLLTORP 15-1-65, PR-LYX 60
3226 421A ALBACKEN 20-1-62, PR 30ö blå 40
3227 422A HÄRRYDA POB 1 19-10-67, PR 40
3228 427 VÄRMSKOG 24-8-64, PR 40
3229 428A SAMMAKKO 10-5-65, PR-LYX 50
3230 428A PÅLSBODA A 12-7-66, PR 30
3231 428B1 KALIX 1 E 26-12-66 PR-LYX 40
3232 428B2 VIKARBYN B 26-11-65, LYX 100
3233 429A HÄLLEFORS 5-9-67, PR-LYX 40
3234 429B2 HUARÖD 28-10-67, PR 40
3235 431 TRÄDET 15-12-65, PRAKT 50
3236 433A STH 28 A 25-6-69, LYX 55ö 50
3237 443B2 KRAMFORS B 10-4-53, LYX 75
3238 449A LYSEKIL 28-12-53, PR-LYX 60
3239 450 LATORPSBRUK 9-11-53, PR-LYX 50
3240 451B2 KISA 2-9-62, LYX 25 ö telegrafverket 200
3241 454A ADELSÖ 1-7-54, PR-LYX 50
3242 454A STH 12 17-5-54, PR-LYX 40
3243 456A STACKETORP 13-9-54, PRAKT 50
3244 458 SORSELE A 26-9-61 ,LYX 125
3245 458 STOCKHOLM 27 D 19-6-58, PR-LYX 50
3246 458 HEDVIGSDAL 31-3-60, PR-LYX 50ö 50
3247 460 STENKULLEN 9-5-59, PR-LYX 50
3248 461 VÄSTERÅS 2 30-1-56, PR-LYX 65ö 50
3249 462 Moliden 13-11-67, PR-LYX 70Ö 100
3250 462 ASARUM A 6-2-63, LYX 100
3251 462 ALINGSÅS 21-10-63 AVG PR-LYX 60
3252 462 MARIANNELUND 12-7-63, PR-LYX 60
3253 462 HÖGANÄS 16-8-63, PR-LYX 50
3254 464 NÄR 16-3-62, PRAKT 50
3255 467A STAFFANSTORP 7-1-56, PRAKT-LYX 40
3256 467A ÖRSJÖ 26-10-55, PR LYXS 30
3257 467B1 LILLHAGEN 27-8-58, PR-LYX 60
3258 469 SKURUP A 19-5-56, PR-LYX 50
3259 471 ÅRYD 2-7-55, PRAKT 125
3260 471-75 Stockholmia 1955 , FDC stpl 9-blocksats, sällsynta 1300
3261 471-75 STOCKHOLMIA BLOCKSATS,BRA STPL 750
3262 471-75 bra stpl -1955 9-blockserie 700
3263 471-75 6-block serie LYXs STH 3-7-55 150
3264 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie utst st 35
3265 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie 30
3266 474 ÅRYD 2-7-55, PRAKT-LYXEX 250
3267 480 UDDEHOLM 5-6-56, PRS 50
3268 481 GÄVLE B 25-2-57, PR-LYX 50
3269 483A KRISTINEBERG 17-3-57, PR 40
3270 483BB KISA 16-2-57, PR-LYX 100
3271 486B2 BILLESHOLM 22-3-58, PR-LYX 50
3272 488B1 VARGÖN 29-4-58, PR-LYX 75
3273 495A HUSKVARNA G 10-12-58, PR-LYX 50
3274 505A FARINGE 12-10-59, PR-LYX 50
3275 505A KÖPINGSVIK 5-1-60, PR-LYX 30ö, 30
3276 506 VÄRNHEM 22-1059, PR-LYX 50
3277 509A PKP 7-5-60, LYX 75
3278 509A GULLBRANDSTORP 5-7-60, PR 30ö 50
3279 520 FU 6-2-63, LYX 100
3280 520 GETINGE 21-6-61, PR-LYX 75
3281 520 UNDROM 13-1-62, PR-LYX 50
3282 521A VÄSTERÅS 2 24-2-61, PR-LYXS 40
3283 521BB VÄNERSBORG 16-3-61, PR-LYX SAS 200
3284 524A DJURSHOLM 2 E 17-11-61, PR-LYX 50
3285 526A MORA 25-4-62, PR-LYX 50
3286 526API SÄFFLE14-2-62, streck på tryckpressen
3287 526B2PI Lätt stpl, streck på tryckpressen 50
3288 533 ÄSKLOSTER 4-10-63, PR-LYX 50
3289 535 ÄLVDALEN C 1-4-63 50
3290 544A ÅTVIDABERG 8-4-63, PR-LYX 75
3291 544B1 LÅNGBAN 6-8-63, PR-LYX 60
3292 544B2 SLITE 12-12-63, PR-LYX 40
3293 545 ÅMÅTSFORS 12-12-66, PR 40
3294 546A STH 90 D 30-7-63, LYX 75
3295 546A STH 90 D 30-7-63, PRLYX 40
3296 550 GÄLLÖ A 8-11-63, PR-LYX 60
3297 550 HALMSTAD 7 E 17-12-68, PR-LYX 50
3298 551A MALMÖ 1 P 25-10-63, PR-LYX 50
3299 563 brålanda 14-3-73, lyx 60
3300 566A FELLINGSBRO 30-11-65, PR-LYX, 40ö 50
3301 586 HÄRRYDA POB 1 9-5-67, PR 75
3302 658 TROLLHÄTTAN 20-10-69, LYX 60
3303 705SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX 70ö 150
3304 706SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX S 2 :a stpl 40
3305 743B2 LINKÖPING 1 8-1-73, PR-LYX 40
3306 744BB GBG 53 A 11-10-72, LYX 65ö 50
3307 799 SMÅLANDSSTENAR 11-1-73, PR-LYX 75Ö 40
3308 825 MÖLNDAL 1 G 8-9-73, 75ö , LYX 75
3309 865 MÖLNDAL 30-11-74, 35ö , LYX 60
3310 870 HÄLLEKIS A 14-4-76, LYX 1KR 50
3311 900 LINKÖPING B13-12-71, PR-LYX, 45Ö 50
3312 919A MORJÄRV 13-9-77, LYX, 1,10 KR 75
3313 919A VÄRNAMO 1 26-2-80, LYX, 1,10 KR 60
3314 939SX1v STH PFA 23-08-77, LYXS 90ö scout, enögde scout HÖ, 100
3315 939SX1v 90ö scout, klipp enögde scout vä, stpl 29-10-75 på klipp 75
3316 952A PKP 211 3-8-78, LYX, 1,30 KR 60
3317 952A VÄRNAMO 2 B 28-10-79, LYX, 1,30 KR 50
3318 952B2 NYKVARN 26-4-78, LYX, 1,30 KR 60
3319 956-57 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 1,30+ 3,40kr 150
3320 961 BORÅS 1 14-5-76, LYX 1,30 KR 60
3321 962-66 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 85ö 5 olika 150
3322 967 BORÅS 1 19-6-76, LYX 85ö 70
3323 968 BORÅS 1 19-6-76, LYX 1,90 KR 70
3324 976 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 60
3325 980 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 75
3326 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 6 olika 125
3327 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 3 par 100
3328 987-88 BORÅS 1 17-11-76, LYX 1KR+ 1,30 KR 100
3329 989-90 BORÅS 1 10-2-77, LYX 1KR+ 1,30 K 100
3330 1000-5 BORÅS 1 3-5-77, P-LYX 5x 95ö 100
3331 1007 BORÅS 1 3-5-77, LYX 1,40 KR 50
3332 1016-20 Borås 8-10-77, 5st 110ö Lokaltrafik ,lyx 150
3333 1022 VETLANDA 21-121-77, LYX 75Ö 50
3334 1042 ÖVERKALIX 2-4-79, PR-LYX 50
3335 1058SX GBG 53 R 29-09-79, LYX 1,30KR 50
3336 1059SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, PR-LYX 50
3337 1060SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, LYX 60
3338 1079 Vittsjö a 11-7-80, LYX 1,30KR 60
3339 1082 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3340 1083 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3341 1108 KORPILOMBOLO A 8-11-80, LYX 1,30Kr 60
3342 1109 OFFERDAL 19-11-79, LYX, 130ö 60
3343 1114BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3344 1116BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3345 1122B2 HORN 18-12-80, LYX, inrikespost 50
3346 1130B2 HALLSTAVIK 1 G 21-8-80, LYX, 1,50 KR 100
3347 1166 PKP 901 br B Polcirkeln 5-7-82, 1,65kr 50
3348 1176 EKERÖ 28-4-82, LYX 1,50 kr 50
3349 1177 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 40
3350 1178 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 60
3351 1197 NORRKÖPING 8-3-82 D, LYX 50
3352 1238 KVILLSFORS C 30-5-83 , LYX , 1,65 kr 60
3353 1668var 5KR fisk på klipp stpl 92?, utan text under märket . Intressant VARIANT 250
3354 1668var 5KR fisk Posten SV. 990816, utan text under märket bara litet spår av texten . Intressant VARIANT 200TJÄNSTE

3355 1a DANDERYD (stpl troligen F 1000) 120
3356 1a Linköping 12- 100
3357 1b MARIESTAD 25-3-74, AB-PR 150
3358 1b GEFLE 30-3-78, PR 150
3359 1b SKÖFDE , omv prs 125
3360 1b ARVIKA 7-11-79, LYXS 125
3361 1b 3ö st (MAR)IESTAD 4-7-74, AB 110
3362 1b WISBY 23-2-77, OMV PRS 90
3363 1c SKELLEFTEÅ 22-5-77, PR 200
3364 1c FALKÖPING 3-7-78, AB 120
3365 1c LIDKÖPING 21-7-77, AB-PR 110
3366 1c rv Hernö... 8-7-77 100
3367 1c LJUNGBY 20-9-79, PRS, 3,3,4 100
3368 1d WISBY 13-6-79, PR 200
3369 1d KÖPING 31-12-80, PRS 150
3370 1d KARLSTAD 25-5-78, OMV LYXS 100
3371 1dv2 STH 7-12-78, kartongppr, Ab 175
3372 1e LIDKÖPING 2-11-81, AB 100
3373 1e S)UNDSVALL omv stpl 100
3374 1e STH C. 11-, VÄLC. VACKERT 70
3375 2a SKÄRKIND 27-2-83, AB-PR 225
3376 2a WESTERÅS 25-2-80, PRS 200
3377 2a ÖRNSKÖLDSVIK 31-3-81, PRS 200
3378 2a MULSERYD 8-7-80, vackert AB 175
3379 2b HÄGERSTAD 8-2-81, PR 250
3380 2b Umeå 21-12-81, AB-PRs 200
3381 2c LULEÅ 4-3-82, PRS 225
3382 2c SKANÖR 2-6-82, PRAKTs 200
3383 2c UMEÅ 7-9-81, PR-LYXS 200
3384 2c NYKÖPING 23-5-81, PRAKT 200
3385 2c STH C. 17-5-81, prs, 4ö ljusgrå, lvht 175
3386 2c FALKÖPING 2-8-82, OMV PRS 175
3387 2c KALMAR 26-2-81, AB-PRS 175
3388 2c GEFLE 3-6-, AB-PR 175
3389 2c KARLSTAD 30-7-80 PR-LYXS 170
3390 2c Östersund 4-5-82, PRS 150
3391 2c ÖREBRO 18-1-82, AB , prc 125
3392 2c ÖSTERSUND 24-11-80, rättvänd stpl 100
3393 2c STH C 7-5-81, AB 100
3394 2var SOLLEFTEÅ16-7-80, tre punkter över ö 200
3395 3 5ö RÖD STPL ...PING -81 200
3396 3 MALMA 3-4-78? vacker rättvänd 100
3397 3a Hernösand 19-10-77 125
3398 3b Sollebrunn 29-11-83 150
3399 3b Luleå 19-1-76 100
3400 3b bra stpl ex, STH 11-12 100
3401 3b ÖREBRO 12-12-85, AB 95
3402 3b VERNAMO 1-3- rättvänd, prCENTR 90
3403 3c KR...tad 13-7-82 100
3404 3c Luleå 7-2-79 100
3405 3d NORRKÖPING 2 TUR 24-5-87, P-LYXS 200
3406 3d BJÖRKETORP 14-1-86, AB-PR 150
3407 3d omv Skara 18-4-82 125
3408 3d GEFLE 16-4-85 100
3409 3d NYKÖPING 16-4-84, AB 75
3410 4a STH 14-1-74, 14:e dag!, kt,AB 100
3411 4a MARIESTAD 1-7-74, PRS, vht 100
3412 4b 6ö grå SÖDERHAMN 29-9-76, PRAKT 800
3413 4b ULRICEHAMN 1-12-76, PR-LYXS 500
3414 4b BARNARP 4- ,kt, stpl F 800 400
3415 4c WISBY 18-9-75, PRAKT 6 ö olivaktigt grå 450
3416 4c GBG 8-5-75, AB 400
3417 4c GEFLE 1-7-74, AB, lite bläck påbalsid 300
3418 4c HALMSTAD 10-12-75, fin 6 ö grå 300
3419 4d ÖSTANBRO 4-10-76,pr-lyx 1000
3420 4d KRISTIANSTAD 17-4-75 250
3421 4d LÅNGASJÖ27-3-79, AB 200
3422 4d NO(RRB)O 13-11-75, fint ex 125
3423 4e WÄRDE stpl , PRAKT 6ö 450
3424 4e NORRKÖPING 19-8-79, PRAKT 400
3425 4e MULSERYD 6-8-78, PRS 200
3426 4e HÖRBY 6-2-79, AB-PR 200
3427 4e LIDKÖPING 8-8-77, vackert 200
3428 4e HÖRBY 15-2-79, LYX men svagt tunn 150
3429 4f WESTERVIK 17-6-83, AB 175
3430 4g ÖRSUNDSBRO 12-2-82, PR 400
3431 4g NÅS 29-9-82, AB-PRS 200
3432 5 BOTHOLM 29-8-75, PRS 29-8-75, svår stpl 500
3433 5 MALÖGA 10-1-77, st gnmsl 2 stpl F 800 225
3434 5a STH NORR 9-1-74, 9-DAG, prs klipp 100
3435 5b,var UMEÅ 11-2-76, PRS, 2 märkesbilder 800
3436 5c1 ÖREBRO 12-6-74, PR 100
3437 5c1 AXVALL 13-6-77, PRAKT 100
3438 5c2,VAR GÄLLERSTA 15-7-78, PR, FÄRGKULA upp hö ovan 12 ovalen 150
3439 5d HÄSTHOLMEN 22-7-78, LYX men lvht 200
3440 6a GEFLE 6-6-, mycket vackert ex 200
3441 6a STH 10-9-78, välcentr AB 170
3442 6b Mariestad 20-3-77, ab-pr 300
3443 6b KALMAR 10-1-79, hel sidvänd AB 200
3444 6b LULEÅ 13-4-79 150
3445 6c,v2 STH 29-9-81, kartong ppr AB 3,3,3 200
3446 6e NYKÖPING 9-3-83, PRS 350
3447 6e SÖSDALA 29-9-82,BRA AB EX 250
3448 6e WESTERÅS 30-11-83, vackert ex 250
3449 6e HÖÖR 2-1-83,ab-pr ex 200
3450 6e KALMAR 13-10-82, omv pr 200
3451 6e,v2 SUNDSVALL 23-5-83, kartong ppr 325
3452 6e,v2 LULEÅ 13-7-81, PRS, tjockt kartong ppr 300
3453 6j STH 14-6-80, AB, tydlig vira mark i ppr 150
3454 6v2 LULEÅ29-12-80, PRS, lodr veck men tjockt kartongpapper, intressant 150
3455 7 WES)TRA BODA 16-11-76, AB stpl 100 100
3456 7 ULLÅNGER 10-11-74, AB-PRS 100
3457 7a WENERSBORG 18-11-74, PRAKT 200
3458 7a Wisby 10-10-74, prs klipp 150
3459 7a SKOG 18-12-74, AB-PR 150
3460 7b Westerås 18-12-78,lyxs pr.ex 250
3461 7b 24ö WÄRDE PRstpl,ktspts 150
3462 7b HERNÖSAND 15-3-78, PRAKT 150
3463 7b SKARA 27-10-79, helsidv stpl, AB 100
3464 7d MALMÖ 1-7-75, PRS ,AB, ktspts 150
3465 7d1 STRENGNÄS 10-1-80, 24ö gul, LYXs 200
3466 7d1 STH 15-11-80, 24ö gul 150
3467 7d1 MORA 1-7-81, PRS 125
3468 7e,var GEFLE 4-6-79, vit fl över vä 24, omv prs 75
3469 7fv2 Umeå 4-1-79, randigt kartongppr 225
3470 7fv2 KRIS)TIANSTAD 23-10-78, kartongppr 100
3471 7g STH 16-11-80, PR-LYXS 150
3472 7g HELSINGBORG, PR-LYXS 150
3473 7g WEXIÖ 25-10-92, PRS 150
3474 7g MALMÖ 21-12-80, PR-LYXS 125
3475 7g GBG 16-5-81, AB 75
3476 7g WENERSBORG 27-1-80, AB 75
3477 8 rv Malmö 100
3478 8 ENSLÖF 12-10-80, vacker AB 100
3479 8c GAGNEF 12-12-79 100
3480 8d STH 3-7-79, PRS 125
3481 8d KRISTIANSTAD 6-11-79, AB 100
3482 8d,v2 SVARTVIK 8-7-80, PRS, kartong ppr 150
3483 8v2 Extremt tjockt Kartongppr STH 21-1-79 AB F600, raritet 400
3484 9b ÅMÅL 8-3-77, LYXstpl, liten del av Wärde stämpel förtar ej intrycket från detta suberba ex 500
3485 9b Arboga 22-9-77, tu fl. 175
3486 9c WOLLSJÖ 1-5-80, fint AB 250
3487 9c WI)SBY 6-2-79, fint ex 50ö 200
3488 9d LULEÅ 8-7-81, AB 200
3489 9d STH 2-3-80, OMV PRS 175
3490 10 blå HAPA... , svart STH 28-11, ovanligt 150
3491 10 fint hörnstpl ex 125
3492 10b MALMÖ 20-2-77, LYXS 4,3,5, lvht 200
3493 10b LINKÖPING 4-7-77, PRAKTS, lätt hö ve 120
3494 10c STH 9-7-79, AB-PRS 175
3495 10c STH 23-4-79, omv stpl 125
3496 10d JÖNKÖPING 17-1-80, LYXcentr ,sidv st 150
3497 10g STH 2-6-82 200
3498 10g LINKÖPING 18-3-81?, LYXc vackert ex 175
3499 10g HER)NÖSAND -82 125
3500 10var STH 29-3, mellanr um mellan färgerna 100
3501 11 2ö 3-strip JÖNK RULL stpl 23-111-96 300
3502 11 VÄNERSBORG 17-10-12, PR-LYX 100
3503 11 ÖSTERSUND 4-8-00, PR-LYX 100
3504 11a TORSBY 5-3-92, LYXS 100
3505 11var ÖSTERSUND 10-4-1905, 2 MÄRKESBILDER 200
3506 12 10-BLOCK 3 ö GBG 12-11-10 200
3507 12 VOLLSJÖ 4-10-1900, PR-LYX 150
3508 12a STABY 7-11-82, PRS, 2 kttsptsar 200
3509 12a HALMSTAD 6-4-82, svår nyans 75
3510 12g MORA 15-4-15, LYXS 100
3511 12var 3ö felperf ,Nyköping 30-5, obet rispa 350
3512 13A LINDESBERG 16-991, BLÅ PRS 200
3513 13B STH 1 TJ BR 19-11-10, PR 50
3514 14 GÅSBORNSHYTTAN 18-7-11, LYXS 100
3515 14 JÖRLANDA 23-9-07, LYXS 50
3516 14a KARLSTAD 16-2-87, PRS 100
3517 14c 5ö 4-block, Östersund 3-9-90, prakt 200
3518 14e ÖSTERHANNINGE 18-5-98, PR-LYXS 100
3519 14f LOCKNEBYN 12-7-00, LYXS 150
3520 15b HALMSTAD 5-2-93, PR-LYX 1000
3521 15b HALMSTAD 24-5-94, PRS 300
3522 15b HEDEMORA 13-7-96, LYXS 250
3523 15b SVARTSJÖ 30-3-85,tryckvar i hö valörfält 200
3524 15c AB Hernösand 25-6-92 175
3525 15c STRÖMSTAD 17-3, VACKERT 175
3526 16A HERREVADSKLOSTER 23-9-90, PRS 125
3527 16A HULTSFERD 4-5-92, LYXstpl PR-LYXex 125
3528 16A ENGELHOLM 20-9-89, stark BLÅ färg, bht 100
3529 16Aa STH NORR 2-1-85 , LYXS ANDRA DAG! 1000
3530 16Ad GODEGÅRD 7-6-91, LYX 100
3531 16Af BERNSHAMMAR 18-7-94, P-LYXS 60
3532 16Afv2 HÄRADS 18-3-96, LYXS , 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 125
3533 16Afv2 WESTERÅS 17-5-95 PRSS , kt, 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 50
3534 16B ÅNGBÅTS PXP 165? 27-11-00, 200
3535 16B JÖNKÖPING 5-12-96, PR RULL stpl 100
3536 16B IGGESUND 8-6-96, BLÅ STPL 100
3537 16B ESPHULT 21-1-98, LYXS 100
3538 16B STHLM 1 TJ .BR 30-3-10, PR-LYXS 75
3539 17b NORRA DEGERFORS 4-10-83, PRAKT 200
3540 17b HERNÖSAND 13-5-82, LYXS 200
3541 17b wenersborg 11-3-84, prs 100
3542 17cvar LINKÖPING 22-7-83, PRS, vit fläck vä 12 100
3543 17d MÅLILLA 5-12-84, PRS 125
3544 17d UDDEVALLA 26-6- 50
3545 18e,v2 Jönköping 10-1-88, ej färgfylldab., ab-pr 200
3546 18e,v2 NORBERG 4-2-88, pr-lyxs, ej färgfyllda 175
3547 18v2 HERNÖSAND 2-6-86, LYXS , ej färg b. 200
3548 18v2 Hernösand 28-6-89 100
3549 19 UMEÅ 26-2-95, PR-lyx 75
3550 19a LINKÖPING 23-8-92, LYXS 100
3551 19c FALUN 9-5-99, LYXS 100
3552 19c WESTERVIK 2-5-96, PR-LYX 100
3553 19c TÖREBODA 17-8-95, PR-LYX 100
3554 19d WESTERÅS 15-4-04, LYXS 100
3555 19v2 STORA MELLÖSA 23-5-92, pr saknar M 250
3556 19v2 YSTAD 7-5-92 saknar M ihö oval 200
3557 20b BERGA 18-6-83, PRAKT 200
3558 20b HELSINGBORG 5-9-82, PRAKT 200
3559 20b GEFLE 3-3-88, PRS 100
3560 20b NORBERG 29-5-87, PRS 100
3561 20c BODEN 28-12-84, LYXS 200
3562 20c NÄSHULT 4-11-82, PR-YX 200
3563 20c NORSHOLM 3-11-82, PR-LYXS 125
3564 20c HEDEMORA 30-4-84, AB-PR 100
3565 20c SMEDJEBACKEN 21-5-84, AB 75
3566 20C,var KORPILOMBOLO 15-12-82, sista E saknas i hö oval 200
3567 20d SMEDJEBACKEN 30-5-84, PRS 125
3568 20d SUNNE 20--3-85, svårare nyans F 350 100
3569 21 JÖKÖPING RULL stpl 14-10-96, LYXS 250
3570 21b,v4 TÅGARP 1-9-85, BLÅ LYX Spegeltryck 300
3571 21d MARSTRAND 27-5-87, LYXS 200
3572 21f KARLSBORG 8-3-92, OMV LYX 50
3573 21hvar ASKERSUND 9-9-90, tryck hö hörnen 100
3574 21i SANDHAMN 9-5-96, PR-LYX 100
3575 21v3 NORA 11-11-90, 2 punkter efter E 90
3576 22A 50öre i 4-BLOCK med marginal stpl OINLÖST, UTST OBJ 3000
3577 22A BROBY 22-4-91, PRAKT 200
3578 22A STORLIEN 7-11-89, PR-LYXS 100
3579 22Aa ARBOGA 5-7-88, PR-LYXS 100
3580 22Ac JÖNKÖPING 20-5-87, LYXS 200
3581 22Ac FRÅNÖ 3-11-90, PRAKT 150
3582 22Ad KALMAR 7-2-89,AB 95
3583 22Ad,v2 50ö skadat i, ...LULEÅ -87F 600 175
3584 22Ae MALMÖ PAKET 14-11-90, PR-LYXS 125
3585 22Ae STH C 4. 1-6-89, PRS 100
3586 22Ae KRISTIANSTAD 1-12-90, WÄRDE stpl 100
3587 22Af ÖFVERTORNEÅ 6-5-91, PRS 100
3588 22Af LJUNGSKILE 30-4-92, PRS 100
3589 22Af,v1 KARLSBORG 30-5-90, P-LYXS skadat E 250
3590 22Ag KARLSKRONA 13-4-, PRS 110
3591 22Ag MARIESTAD 10-8-92, PRS 100
3592 22Ag RAUS 19-11-91 100
3593 22Ag RÄTANSBYN 9-4-92, AB-PRS 90
3594 22Ag MOLKOM 18-1-92 60
3595 22Ag, var 50ö postfrisk gumering kvar stpl FS...19-9-94, OVANLIGT 150
3596 22B TIDAVAD 9-2-93, pr-lyxs 1000
3597 22B KRISTIANSTAD 17-2-93, AB-PRAKT 650
3598 22B LIDKÖPING 13-4-98, PRS 500
3599 22B KALFSUND 29-4-190(0) 400
3600 22B KARLSKRONA 3-6-93, vacker men tunn 190
3601 22f ESPÖ 14-9-94, hel sidv, fint ex 100
3602 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 2-9-96, LYXS 300
3603 24Ae ÅSELE 22-9-93, PRAKT 125
3604 24Ae STH S 14-6-94, LYXS 100
3605 24e KARLSKRONA 29-4-91, PR 100
3606 25v4 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 90
3607 25var STH 5-3-xx, var defpåtryck hö krona 75
3608 30vm WIMMERBY 13-5-12, PRS 3-STRIP 300
3609 31 TUN 11-4-18, LYX 4-BLOCK 125
3610 31 8ö 4-block BORLÄNGE 8-9-18, LYXS 100
3611 33 GÖTEBORG 1-4-11, PR-LYXS 50
3612 33 ÖRNSKÖLDSVIK 2-8-19, PR-LYXS 50
3613 33 KARLSKRONA 1-11-11, PR-LYXS 50
3614 35 SALTSJÖBADEN 6-10-15, PRS 50
3615 37 STH 13-3-11, 50 Ö LYXS 70
3616 37 SUNDSVALL 3-8-16, PR 50
3617 39 ÖREBRO 1-5-17, PRAKT 5 200
3618 39 KRISTIANSTAD 6-2-18, PRAKT 150
3619 39 PRAKT4-BLOCK STPL STH 1916, F 250 100
3620 39 Borlänge 1-12-17, prklipp 100
3621 39 Borlänge 1-7-18, 5 kr 3-strip prklipp 100
3622 40-54 vm linjer kpl serie inkl extra 8ö cz, F 800 175
3623 41cx TÅ... 9--, VM cx 50
3624 43cx STH 20-3-16, AB-PR 50
3625 44 GÖTEBORG PAK 15-5-17, LYXS 50
3626 45 VÄSTERÅS 27-12-19, PR-LYXS svår 7ö 150
3627 46 8ö 3-strip, PLK 228 28-3-1919, ovanligt 250
3628 46cz 8ö 3-strip, 24-2-1919, ovanligt tydl KPV 450
3629 47 SKATTKÄRR 16-1-14, PR-LYXS 75
3630 47 RIMBO 4-5-17, PRS 10 ö 30
3631 47cx VÄNERSBORG 11-2-15, PR-LYX 150
3632 47cx STH 1 TJ BR 9-4-15, LYXS 110
3633 47cx GBG 13-2-15, LYXS 100
3634 47cx STH 1 TJ BR 9-1-15, PLYXS 75
3635 50 20ö linjer+ KPV, 20ö stpl 75
3636 50 VISBORGS SLÄTT 5-5-14, PRS 50
3637 51 REFVINGEHED 2-5-19. PR-LYX 150
3638 51 ÖREBRO 29-12-16, PR-LYXS 60
3639 51 ÖREBRO AFG AFD 7-3-17 PR-LYXS 50
3640 51 BRÄNNARP 10-6-20, PRS 50
3641 51cx PKP... 8-9-1. 25Ö OMV VM F 500 150
3642 52cx STRÄNGNÄS 1-4-16, PRAKT 150
3643 52cx FALKÖPING 16-12-14, AB-PR, cx F 200 125
3644 52cx 30ö stpl ..NERSBOR- 16 50
3645 53 VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXS 75
3646 57 ÖSTERFORSSA 18-2-10, Y Å, F 125 100


LÖSEN
3647 1 oinlöst 200
3648 1 Hackås 18-11-78 125
3649 1 OINLÖST på 1ö lösen 125
3650 2 15-block, AB-PR centr,Hudiksvall stpl 1879 900
3651 2 4-BLOCK 3ö orderst Hudiksvall 375
3652 2 FINSK KORK STPL, PRS 250
3653 2 LYSE 26-4-90, 3 ö t 14, PRAKTS 175
3654 2 3ö 2 nyanser stpl 74, välcentr 175
3655 2b KNISLINGE 27-6-79, färgstark 3ö 100
3656 2b,v NÄSRÄM, kartong ppr, F 500 100
3657 3 21 BLOCK STPL FÄRILA 1-10-78, STÖRSTA KÄNDA ENHET. UTST OBJ. 2000
3658 3 ESLÖF ODATERAD 2 RINGSTPL 100
3659 3a 5ö brun, hörnstpl ... tor.., ab-prc 100
3660 3b OINLÖST PRS på 5ö 250
3661 4 var: 2märkesbilder 150
3662 4a hörn stpl ... ÄS, 175
3663 4a 6ö orangegul , hörnstpl 150
3664 4b 6ö PR-LYXc, hörnstpl ex 200
3665 4b MALMÖ 27-4-75, omv stpl , AB 3,3,3 175
3666 4b KUNGSBACKA 18-9-78, AB-PRS 150
3667 4c 6ö PR-LYXc 4-BLOCK, RARITET i denna centrering, order st Hudiksvall-79 800
3668 4c LJUSDAL 19-1-80, PRS, 2:a stpl 300
3669 5 12ö 29-BLOCK, (8 lodr.x 3vågr + 5 ex till vågr)stpl MOSÅS 9-5-78. EXCEPTIONELLT BLOCK. 2500
3670 5 KÄRRGRUFAN 20-3-84, PRS 75
3671 6 BOARYD på 20ö, stpl 800 250
3672 6a SKARA 29-4-74, PR-LYXc, fin färg 1800 675
3673 6a 20ö klarblå, lätt stpl + bläck, F 2500 350
3674 6a prc , stpl 74,tunn 275
3675 7bv prc. hörnstpl ex 150
3676 8 RIMFORSSA 5-6-80, PRS 150
3677 8 Kalmar 26-10-81 100
3678 8b FALKÖPING 29-8-79, PR 900
3679 8c ÅTVIDABERG 18-9-78, lyxs ,2:a stpl 200
3680 9b STH PAKET 8-9-74, AB 125
3681 9b STPL 28-10-78, PRcentr 120
3682 9b STH PAK 6- 110
3683 9b,3b 2x50ö+2x5ö, på kl. KUNGELF 5-3-77 200
3684 9d DJURA 17-4-79 AB 3,3,3 100
3685 10 PR-LYXC. stpl ...SELE.. 175
3686 10 MYCKELÅSEN 25-6-42, LYXS 100
3687 10a 1 KR lodr 6-strip, mycket vackert stpl GBG 31-5-75, F 6x 600 =3600 900
3688 10b 4-BLOCK på Tyskt klipp, rv st STh 5-3-74 500
3689 10b Malmö Pak 9-6-77, omv 200
3690 10b PR-lyxc stpl Malmö 200
3691 10b STPL ... ERGBY 22-2-82, 100
3692 10c STH Ank A 9-11-78, blå stpl , 1 kr 200
3693 10var hyssjning prc,19-3-77 2:astpl 75
3694 11 REK STPL , PR , ktspts 75
3695 12d 3Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
3696 12d EKEDALEN 18-7-90, OMV LYXS 125
3697 12d GULLSPÅNG 2-1-89, sidv 50
3698 13hvar 5ö felperf. par hö ex 2 märkesbilder, STOCK HOLMPAKET 28-1-90 200
3699 14d GBG PAK EXP 29-4-85, PRS 100
3700 14e GBG PAK.EXP 4-7-85, PR-LYXS 75
3701 14f STRÅTJÄRA 27-5-91, PR-LYXS 150
3702 14f MARSTRAND 6-7-89, sidv 75
3703 15 12ö 4-block WÄRDE stpl 300
3704 15 12ö LYX centr H...RG 2 -90 100
3705 16 20ö 4-block WÄRDE stpl , pr 250
3706 16e LEKSAND 16-10-91, PR-LYXS 100
3707 16e2 20Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
3708 17a 24 ö grålila , stpl ...SÖ 5-3-83?, välcentr 375
3709 17a R... 16-11-80, bra stpl grålila 300
3710 17a PITEÅ 25-6-, pr-lyx centr 300
3711 17a T STPL 24Ö GRÅLILA ktspts, F 1900 225
3712 17a GBG 1-9-82, tu fl. 200
3713 18 TÖREBODA 18-11-91 100
3714 18 WÄRDE STPL 30ö 100
3715 18b BÅSTAD 0-12-(8)0 60
3716 18c RÄTTVIK 8-5-84, PRAKT 200
3717 18c REKARNE 16-11-90, PR 150
3718 18c ROSSÖN 6-6-91, PRS 125
3719 18d BACKE 7-5-89, prs 100
3720 18d REK stpl i PRAKT 100
3721 18e TORSÅS 21-4-88, PRS 90
3722 18e UDDEHOLM 3-5-89, PRS 75
3723 18f GIMO 11-5-90, AB-PR 60
3724 18var PARTIELLT DUBBELTRYCK stämplat ex UNIK ? 5000
3725 19 FINNERÖDJA 27-12-89, PRS 75
3726 19a ÅTVIDABERG 17-10-78, lyxs 125
3727 19b SKINNSKATTEBERG 30-5-87, rv stpl 80
3728 19d WÄLINGE 24-10-84, omv stpl 150
3729 19d LIMA 5-2-82, prs 100
3730 19d HAPARANDA 29-3-90, PRS 100
3731 20 ANEBY 3-4-88, omv LYXS 100
3732 20a-d 1kr ,4 välcentr ex i olika nyans 200
3733 20d RESELE 16-12-88, PRS 200
3734 20var stpl ÖR 2-12-90, överlappande färger 200
3735 20var GBORG, överlappande brun och blå färg 90
3736 20var HÄ... 30-11-8.. liten tryck var ned vä 75


MILITÄRMÄRKEN
3737 3 HALMSTAD 5-10-39, rättv stpl 40
3738 8 FÄLTPOSTEN 27-8-40, PRS klipp 200


ORTSSTÄMPLAR
3739
USA 5C GÖTEBORG 26-12-52, PRS 300
3740
NYKÖPING 24-7-14,PRS på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 225
3741
finsk 25p med pr korkstpl och sth lm stpl 17-9-93 200
3742
STH . 2811-91, finsk 5+20p prs klipp 200
3743
GBG 15-7-40 USA 8C par klipp 200
3744
LINDOME 28-8-39, på ENGLAND ½+1d 200
3745
NYKÖPING 24-7-14,PRS 2:a stpl del på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 175
3746
STH K.E. 29-6 88, finsk 25p prs 150
3747
STH K.E. 22-2-90, finsk 25p prs klipp 150
3748
STH K.E. 25-7-90, finsk 25p prs klipp 125
3749
STH 25-8-0X 25-8, PÅ USA 2C 125
3750
SKÖFDE LBR 18-10-, PÅ USA 5C 125
3751
ALINGSÅS 5-12-77, PÅ USA 31C 125
3752
STH . 3-8-02, finsk 10 blå prs klipp 100
SVERIGE OSTÄMPLAT *

3753 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3754 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3755 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3756 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
3757 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3758 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3759 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3760 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3761 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3762 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3763 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3764 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3765 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3766 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3767 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3768 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
3769 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3770 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3771 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3772 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
3773 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3774 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3775 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3776 7c2 * AB ex ,lvht 300
3777 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3778 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3779 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3780 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3781 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3782 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
3783 8 PRAKTex F 5000 1750
3784 8b * 30ö , AB-PR 150
3785 8c * AB-PR ex 800
3786 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3787 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3788 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3789 8d * AB ex , lvht 700
3790 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3791 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3792 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3793 9c3 * AB-PR 500
3794 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3795 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3796 9h1 *-(*) 12ö ultramarin, 3,1,4 praktcentrerat mycket gott ex, F 3600 375
3797 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3798 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3799 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
3800 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
3801 11N * AB ,3,3,3 200
3802 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
3803 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
3804 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
3805 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
3806 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
3807 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
3808 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
3809 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
3810 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
3811 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
3812 12N1 * 50 öre , AB ex 200
3813 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
3814 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
3815 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
3816 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
3817 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
3818 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
3819 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
3820 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
3821 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
3822 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
3823 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
3824 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
3825 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
3826 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
3827 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
3828 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
3829 14Bc1 * AB-PR 250
3830 14Bc1 * 3ö brun, PR-LYX centr 200
3831 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
3832 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
3833 14Bdv4 * 3ö med variant "CIGARREN" PR-LYXcentr . obet korta tandspetsar upp hö,STJÄRN MÄRKT i Facit som ostpl .UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 2000
3834 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
3835 14Bg * AB ex 200
3836 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
3837 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
3838 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
3839 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
3840 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
3841 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
3842 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
3843 15cF 17ö grå ostpl LYX centr i Facsimile 125
3844 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
3845 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
3846 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
3847 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
3848 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
3849 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
3850 19a * 5ö fräscht ex 400
3851 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
3852 19b * fint AB ex 800
3853 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
3854 19b (*) 3,4,1, prc 450
3855 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
3856 19d * fräscht AB ex 900
3857 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
3858 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
3859 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
3860 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3861 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3862 20d * AB ex, lvht 700
3863 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3864 20j (*) bra AB centr 600
3865 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3866 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3867 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3868 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3869 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3870 20k (*) AB centr F 3000 375
3871 21 * 12ö t 14, Ab 350
3872 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3873 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3874 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3875 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3876 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3877 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3878 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3879 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
3880 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3881 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
3882 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
3883 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3884 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3885 24g * 24ö ringtyp t 14, fräscht ex, ktspt, AB 3,3, 4 F 9500 1100
3886 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3887 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
3888 25f (*) restgummi, fin svartaktigt brun30ö gott ex 2,3,1 F 7000 700
3889 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3890 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
3891 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3892 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3893 27c * 1 rikdaler, intorkad gummi gott ex 2,3,2 1100
3894 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3895 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3896 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
3897 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3898 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3899 28h * 3Ö , AB 120
3900 29 * mkt fräscht AB ex 300
3901 29b * fräscht AB ex 300
3902 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3903 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3904 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
3905 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3906 30g * 5ö mattgrön, fräscht ostp ex 3,3-4,3 500
3907 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3908 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3909 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3910 30k * 5ö AB 225
3911 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3912 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3913 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3914 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3915 31b (*) 6ö 200
3916 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3917 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3918 31e 6ö PRAKTex 600
3919 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3920 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
3921 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3922 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3923 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3924 31g * 6ö AB F 1300 300
3925 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3926 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3927 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3928 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
3929 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3930 31j * 6ö fint AB 225
3931 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3932 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3933 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3934 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3935 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3936 32bv5 * AB 100
3937 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3938 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
3939 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3940 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3941 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3942 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3943 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3944 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3945 33a * LYXc 700
3946 33a * bra AB ex , F 2200 500
3947 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
3948 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3949 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3950 33b * ab 3,3,3 400
3951 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3952 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3953 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3954 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3955 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3956 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3957 33f * 20ö AB ex 375
3958 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3959 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3960 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3961 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3962 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3963 34 * 24ö PRAKTEX 200
3964 34 * 24ö AB-PR 175
3965 34gv3 * AB var . färglinje 200
3966 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3967 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3968 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
3969 35b2 * 30ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 7000 1000
3970 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
3971 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3972 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
3973 39a * Praktex 600
3974 39a fräscht PR centr ex 500
3975 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3976 39b * PRAKT 700
3977 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3978 39c * AB-PR 600
3979 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3980 42 * 4-block bra AB F 960 250
3981 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3982 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3983 43 * AB 150
3984 43c * bra AB ex 150
3985 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3986 44a * prakt 100
3987 44b * 6ö prakt 75
3988 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3989 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3990 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3991 44c * LYX 120
3992 44c * 6ö ph, prakt 90
3993 44cv4 * prakt 150
3994 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3995 45 * PR-LYX 500
3996 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3997 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3998 45b * praktex 500
3999 45b * AB ex centr ned. 150
4000 45c * 10ö med PH, LYX 325
4001 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
4002 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
4003 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
4004 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
4005 46 * bra AB ex 250
4006 47 * pr-lyx centr 500
4007 47 * AB ex 500
4008 47 * 30Ö AB-PR 450
4009 47 * bra AB ex, F 1500 275
4010 47d * 30 ö PH, AB 300
4011 48 * AB ex 300
4012 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
4013 48b *(*) vc AB 350
4014 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
4015 48e * 50ö bra AB 350
4016 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
4017 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
4018 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
4019 52a * svår nyans 200
4020 52c * prakt 4-block 175
4021 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
4022 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
4023 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
4024 52cv1 * F 700 225
4025 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
4026 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
4027 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
4028 54d prakt 100
4029 54v2 * prakt, spegeltryck 75
4030 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
4031 55 * lyx 150
4032 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
4033 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
4034 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
4035 57 * PRAKT 25ö 150
4036 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
4037 57c * LYX F 400+50% 200
4038 57c *(*) 25ö prakt 170
4039 57e AB , svår nyans F 900 250
4040 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
4041 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
4042 57vm2 * AB 175
4043 57vm2 * lyx centr. 175
4044 58 * LYX 225
4045 58 *(*) pr-lyx 225
4046 58 * 30Ö lyx 200
4047 58 * prakt 175
4048 58 * AB-pr 150
4049 58b * LYX 225
4050 59d * LYX F 1000+ 250
4051 59d * 50Ö lyx 250
4052 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
4053 60 AB F 1300 * 300
4054 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
4055 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
4056 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
4057 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
4058 61v4 * 4-block AB F1200 300
4059 61v4 * förskj. siffra 100
4060 65 * LYX, pr F 3000 975
4061 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
4062 67 * pr-lyx 100
4063 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
4064 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
4065 77vm1 * omv vm AB F 900 300
4066 77vm1 * AB-PR 225
4067 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
4068 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
4069 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
4070 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
4071 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
4072 91 50ö , ostpl LYX 300
4073 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
4074 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
4075 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
4076 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
4077 102v * förskjutet påtryck 300
4078 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
4079 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
4080 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
4081 119 * prakt 5 på 12ö 175
4082 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
4083 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
4084 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
4085 126-35 * PR-LYX SERIE 150
4086 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
4087 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
4088 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
4089 137v4 * tryckvar. 60
4090 137v4 * tryckvar. 60
4091 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
4092 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
4093 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
4094 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
4095 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
4096 141bz * bra AB ex F 600 175
4097 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
4098 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
4099 142Acxz *(*) SUPERB 200
4100 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
4101 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
4102 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
4103 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
4104 143Abz * PRAKT 1600
4105 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
4106 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
4107 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
4108 143Cb * LYX 100
4109 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
4110 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
4111 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
4112 144Acc * LYX 125
4113 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
4114 144Ccx * superb 250
4115 144Ccx * PRAKT 175
4116 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
4117 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
4118 144Ecxz * lyx 400
4119 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
4120 145Ea * lyx 10ö t 13 90
4121 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
4122 146Ea * prakt 50
4123 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
4124 147 * A2 PPR PRAKT 50
4125 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
4126 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
4127 148Acxz * 30ö LYX 200
4128 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
4129 148C * PRAKcentr. 150
4130 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
4131 149Ab * LYX 175
4132 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
4133 149Ac *(*) 10ö LYX 125
4134 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
4135 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
4136 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
4137 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
4138 151C * superb 125
4139 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
4140 151Cbz * superb 250
4141 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
4142 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
4143 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
4144 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
4145 152Acx * AB F 950 200
4146 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
4147 153c * prakt , ljus violett 90
4148 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
4149 154b * pr-lyxc. 175
4150 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
4151 155bz * 140Ö PR-LYX 200
4152 156a * prakt 35ö typ 1 125
4153 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
4154 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
4155 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
4156 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
4157 157 * LYX 175
4158 158 * LYX 40ö typ 1 225
4159 158 *(*) LYX 200
4160 158 * 40ö prakt-lyx 190
4161 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
4162 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
4163 160 * 45ö LYX 290
4164 160 * prakt 225
4165 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
4166 160 45 ö typ 1 prakt * 200
4167 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
4168 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
4169 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
4170 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
4171 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
4172 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
4173 163a * 60ö typ 2, LYX 200
4174 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
4175 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
4176 165bz * prakt 90
4177 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
4178 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
4179 165cz * 80ö LYX 100
4180 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
4181 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
4182 166var * plåtspricka 100
4183 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
4184 167a * lyx 90ö 250
4185 167a * prakt 200
4186 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
4187 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
4188 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
4189 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
4190 167c * skifferblå, bra AB 250
4191 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
4192 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
4193 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
4194 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
4195 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
4196 176C * AB 4-block, F 900 200
4197 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
4198 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
4199 177C * prakt 90
4200 177Ca * lyx 125
4201 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
4202 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
4203 184 *(*) 25ö orange superb 200
4204 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
4205 186a * 30ö brun LYX 125
4206 186avar * extra högt märke 100
4207 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
4208 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
4209 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
4210 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
4211 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
4212 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
4213 189a * prakt, A1 175
4214 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
4215 189b * A2ppr, prakt 175
4216 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
4217 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
4218 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
4219 192a *(*) prakt 175
4220 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
4221 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
4222 195 * LYX 45
4223 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
4224 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
4225 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
4226 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
4227 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
4228 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4229 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
4230 199 * LYX 4-block 200
4231 201 * 30ö högsta LYX 110
4232 201b * LYX grönblå 375
4233 201b * 30ö grönblå praktex 300
4234 203 * 40 ö Kongress LYX 150
4235 203 * LYX 40 öre 140
4236 204 * pr-lyx 140
4237 205 * prakt 50ö 175
4238 206 * 60 öre LYXc. 200
4239 207 * 80ö LYX 200
4240 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
4241 208 * 1 KR PR-LYX 325
4242 208 * 1 KR lyx 300
4243 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
4244 209 * bra AB ex 550
4245 209 *(*) 2KR LYX 500
4246 210 * 5kr Kongress, PR 1100
4247 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
4248 210 * bra AB ex 900
4249 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
4250 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
4251 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
4252 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
4253 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
4254 212cx * LYX 100
4255 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4256 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
4257 214 * pr-lyx 100
4258 215 * Superb 25ö 150
4259 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
4260 216 * 30ö LYX 125
4261 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
4262 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
4263 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
4264 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
4265 218 * LYX 175
4266 218 * 40 ö , LYX 100
4267 220 * 50ö UPU , LYX 175
4268 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
4269 221 * 60 ö , prakt 200
4270 221 *(*) 60ö LYX 200
4271 221 * 60ö , PR-LYX 175
4272 222 * 80ö , LYX 175
4273 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
4274 223 * LYX 375
4275 223 * 1 kr 1924, prakt 275
4276 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
4277 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
4278 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
4279 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
4280 224 * prakt centr 350
4281 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
4282 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
4283 225 * 5KR, LYX 1000
4284 225 * Pr-lyxc. 900
4285 225 * 5KR UPU lyx 800
4286 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
4287 225 * 5KR , PRAKT 700
4288 225 * AB-PRc. 600
4289 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
4290 233a * 5kr slottet LYX 425
4291 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
4292 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
4293 233b * prakt 700
4294 233b * AB , F 1700 500
4295 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
4296 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
4297 238 * prakt 100
4298 246-57 * prakt serie 250
4299 246-57 * kpl mkt bra serie 200
4300 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
4301 266BC * LYX 4-block 200
4302 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
4303 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
4304 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
4305 267BC CB, * 2 st 4-block 350
4306 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
4307 267CB * LYXpar 125
4308 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
4309 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
4310 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
4311 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
4312 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
4313 320B2 LYX F 440 100
4314 321BC+ CB * Linné 2 par 300
4315 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
4316 321BC * 15l Linné bra par 150
4317 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
4318 321bc,cb * 2 par Linné 300
4319 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
4320 321CB * Linné 4+3s par 150
4321 324BC * prakt 150
4322 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
4323 324CB * prakt 4- block 250
4324 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
4325 332C * PRAKT 75
4326 332CB * 5kr slottet fint par 350
4327 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4328 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
4329 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
4330 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
4331 1b 4-bl AB F 2500 400
4332 1b * Lyxcentr 250
4333 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
4334 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
4335 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
4336 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
4337 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
4338 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
4339 3 * helfräscht AB ex 300
4340 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
4341 3a * 5 ö , PRAKT 325
4342 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
4343 3c * 5Ö PRAKT 300
4344 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
4345 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
4346 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
4347 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
4348 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
4349 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
4350 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
4351 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
4352 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
4353 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
4354 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
4355 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
4356 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
4357 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
4358 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
4359 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
4360 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
4361 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
4362 4g * AB ex ,lvht 300
4363 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
4364 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
4365 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
4366 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
4367 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
4368 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
4369 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
4370 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
4371 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
4372 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
4373 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
4374 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
4375 8 * 30ö PRAKT 1000
4376 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
4377 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
4378 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
4379 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
4380 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
4381 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
4382 15b * pr-lyx 120
4383 15b * PRAKT 6ö F 300 100
4384 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
4385 16A * 10ö typ1 , LYX 300
4386 17 *(*) prakt F 550 200
4387 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
4388 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
4389 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
4390 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
4391 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
4392 18b * 20ö fint ab ex 400
4393 18e * 20ö AB-PR 400
4394 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
4395 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
4396 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
4397 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
4398 18g * 20ö PR-LYX 700
4399 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
4400 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
4401 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
4402 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
4403 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
4404 19 * 20ö LYX CENTR 30
4405 19c * 20ö LYX 40
4406 20c * 24ö Prakt, F 800 225
4407 20d * 24ö gul praktex 200
4408 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
4409 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
4410 20v2 * var. skadat i 225
4411 21 * 30ö LYX CENTR 80
4412 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
4413 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
4414 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
4415 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
4416 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
4417 22A * prc fräscht ex 300
4418 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
4419 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
4420 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
4421 22Ag * helfräscht AB 300
4422 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
4423 22Av2 * AB 350
4424 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
4425 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
4426 25 * starkt spegeltryck 125
4427 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
4428 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
4429 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
4430 25v3 * "ÖKE" AB 75
4431 25v4 * F 150 75
4432 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
4433 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
4434 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
4435 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
4436 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
4437 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
4438 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
4439 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
4440 46 * 8 ö linjer, prakt 65
4441 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
4442 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
4443 1 * prakt 200
4444 1 * 1Ö bra AB 110
4445 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
4446 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
4447 1v * prakt ex F 650 200
4448 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
4449 2 * 3 Ö LYX 400
4450 2 *(*) pr-lyx ex 250
4451 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
4452 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
4453 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
4454 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
4455 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
4456 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
4457 2v * prakt 250
4458 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
4459 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
4460 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
4461 3 * pr-lyx 225
4462 3 * prakt ex 5ö t 14 175
4463 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
4464 3a * 5ö brun, PRAKT 225
4465 3a * 5ö AB-PR 200
4466 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
4467 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
4468 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
4469 4c * 6ö AB-PR 300
4470 4c * 6ö orange AB 300
4471 5 * LYX 100
4472 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
4473 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
4474 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
4475 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
4476 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
4477 6b * 20Ö PRAKT 250
4478 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
4479 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
4480 6c * PRAKTex 225
4481 6c * prakt 225
4482 6d * LYX 400
4483 7 * prakt 225
4484 7 * 24ö grå AB 125
4485 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
4486 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
4487 7a (*) 24ö lösen t14 med starkt förskjuten tandning. Mycket fräscht ex F 5000 400
4488 7b * 24Ö AB 110
4489 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
4490 7c * 24ö PR-LYX 350
4491 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
4492 7cv *(*) pr , F750 200
4493 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
4494 8 pr-lyx 200
4495 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
4496 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
4497 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
4498 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
4499 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
4500 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
4501 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
4502 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
4503 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
4504 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
4505 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
4506 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
4507 11var * felperforerat. 100
4508 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
4509 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
4510 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
4511 17 * LYX 24Ö 125
4512 17a * 24ö gråviolett praktex 500
4513 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
4514 17av2 * AB ex F 1000+ 275
4515 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
4516 17b * 24ö blålila, LYX 125
4517 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
4518 17c * 24Ö LYX 200
4519 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
4520 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
4521 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
4522 18a * AB, mörk fin färg 125
4523 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
4524 20 * 1KR LYX 300
4525 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
4526 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
4527 20 * AB-PR 100
4528 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
4529 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
4530 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
4531 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
4532 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

4533
Provtryck -FÄRGPROVER med OLOV RUDBECK och Hjalmar Branting 20st i 4-block i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 1800
4534
Provtryck -FÄRGPROVER med OLOV RUDBECK och Hjalmar Branting 20st i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 500
4535 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
4536 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
4537 EW ** GRÅ i 4-block ot. mellan horiz 200
4538 EW EWERTS, grönt 4-bl otandat horiz mellan märkena, tandat runt om. 125
4539 EW ** grön , par otand mellan 100
4540 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
4541 1 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
4542 1 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på vitt papper. 500
4543 3 6sk ö medaljong SFF nytryck 75
4544 85 (*) 20ö blå PROVTRYCK Marginal 4-block 1000
4545 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
4546 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
4547 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
4548 2265-66 ståltryck i grön färg 80
4549
EWERTS par ** grå felperf otandat vert. 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
4550 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
4551 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
4552 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
4553 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
4554 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
4555 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
4556 33 (*) Färgprov 15ö rödorange vm krona 200
4557 33 (*) Färgprov 15ö gråsvart vm krona 200
4558 33 (*) Färgprov 15ö stålblå vm krona 200
4559 33 (*) Färgprov 15ö lila vm krona 200
4560 33 (*) Färgprov 15ö gulorange vm krona 200
4561 33 (*) Färgprov 15ö blå/ gult ppr vm krona 200
4562 33 (*) Färgprov 15ö röd/ gult ppr vm krona 200
4563 33 (*) Färgprov 15ö blå vm krona 200
4564 33 (*) Färgprov 15ö gul vm krona 200
4565 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
4566 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
4567 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

4568 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
4569 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
4570 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
4571 7-12N2 NYTRYCK 1963 PÅ blad ur Handbok 200
4572 15c ** 17 öre blåaktigt grå. Postfriskt Praktexemplar. Intyg HOW 4,4,5”Praktexemplar” (1992) F 2020 19000kr 3800
4573 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
4574 28var del av 2 märkesbilder, obet. gummi.ve. 200
4575 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
4576 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
4577 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
4578 32 ** 12ö ringtyp t 13 prakt 250
4579 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
4580 32 ** 12ö ringtyp t 13, fint AB ex 150
4581 32b ** 12ö ringtyp t 13, prakt ,F 1300 250
4582 32c ** 12ö djupblå, svår nyans att få ** 400
4583 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
4584 32g **/* 12ö 4-BLOCK 2 ex **, AB-PR 400
4585 32v4 ** 12ö mycket starkt spegeltryck 500
4586 33 ** 20 ö AB 1000
4587 33a ** 20ö karminakt mattröd, AB 1100
4588 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
4589 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
4590 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
4591 34 24ö hörnmarginalex, vackert 300
4592 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
4593 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
4594 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
4595 39a ** 10ö boktryck utan PH, ab-pr 1500
4596 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
4597 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
4598 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
4599 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
4600 41 Prakt 125
4601 41a ** 3ö ringtyp med PH , bra Ab 3,,3,5 75
4602 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
4603 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
4604 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
4605 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
4606 42 4-block bra AB 700
4607 42 ** pr-lyx ex 500
4608 42 ** 4ö PRAKT 300
4609 42a ** 4ö ringtyp med PH i sällsynta djupgrå nyans , POSTFRISKT LYX EX AV denna sthämärkta nyans. Nyansintyg O,P, a. VACKRAST KÄNDA! 5000
4610 42d ** 4ö ringtyp med PH , LYX men gummiveck ned vä 125
4611 43 ** 5ö ringtyp PH, bra AB ex 350
4612 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
4613 44 ** 6Ö AB 125
4614 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
4615 44a 6ö blålila, AB 110
4616 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
4617 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
4618 44c 6 öre med PH ,AB 125
4619 45 ** 10ö med PH, AB 500
4620 45 AB 500
4621 45d ** 10ö mattrosa 300
4622 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
4623 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
4624 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB 500
4625 46 AB ex 20ö PH 400
4626 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB-BA, F 3000 200
4627 47 FRÄSCHT PRAKT 3000
4628 47f ** 30ö fräscht AB 4-BLOCK, F 21000 2100
4629 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
4630 48e ** 50Ö PR-LYX med lodrätt dragspel 1500
4631 50 LYX 6 hörnmarg block 400
4632 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
4633 50 ** 10/12ö SUPERB 200
4634 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
4635 50 PRAKT 50
4636 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
4637 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
4638 50v2 vc AB 250
4639 50v2 LYX-PRAKT EX med FÄRGKULA 250
4640 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
4641 51 4-BLOCK ,AB 160
4642 51a ** 10/24ö orange, LYX 200
4643 51a PR-LYX 175
4644 51a ** 10/24ö rödorange svår nyans AB 100
4645 51b ** 10/24Ö ringtyp LYXex 200
4646 51b ** 10/24Ö ringtyp PRAKTEX 100
4647 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
4648 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
4649 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
4650 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
4651 52a1 AB-PRc, nett par nötta tspts 300
4652 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
4653 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
4654 52c ** Oscar 5 ö blågrön kvarts karta övre vä. AB-AB/Pr, fräsch . Facit 2020 10000 1200
4655 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR marginal 4-bl 350
4656 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR 4-bl 300
4657 52c ** Oscar 5 ö blågrön PRAKT 125
4658 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
4659 52c ** Oscar 5 ö blågrön bra AB 75
4660 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
4661 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
4662 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
4663 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
4664 52f ** 5ö Oscar ljusgrön AB-PRAKT F 1500 300
4665 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
4666 52v2 spegeltryck , tydligt, AB 100
4667 52vm1 4-block, AB 45
4668 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
4669 52vm2 ** 5ö oscar vm 2kronor, PR 50
4670 53 ** 8ö Oscar, 10 block 5x2 i LYX, F 5000 för prakt. Fantastiskt Block! 900
4671 53 ** 8ö Oskar PR-LYX 40 BLOCK 8x5st, alla i PR-LYX F 8000, sällsynt kvalitet 800
4672 53 ** 8ö Oscar, marginal block 5x2 i PRAKT, F 2000 för prakt 300
4673 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
4674 53 ** 8ö Oscar, LYX,ex 200
4675 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
4676 53var ** 8ö blekt huvud, PR-LYX 100
4677 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
4678 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
4679 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
4680 54 ** 10ö LYX 175
4681 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
4682 54 LYX 100
4683 54 ** 10Ö LYX 100
4684 54 ** 10ö PRAKT 75
4685 54 pr-lyx 70
4686 54 ** 10ö PRAKT 70
4687 54av1 ** 10ö otandat marginal 4-block F 6000 1000
4688 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
4689 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
4690 54c 4-BLOCK , AB ,F 1400 225
4691 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
4692 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
4693 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
4694 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
4695 54P Dito omv vm+vm 2 kronor 500
4696 54P dito singel 100
4697 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
4698 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
4699 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
4700 55 bra AB 4-block F 2200 600
4701 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
4702 55 ** 15ö LYX färgpunkt i vä marg 500
4703 55 15ö PR-LYX 425
4704 55 15ö PRAKT 290
4705 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
4706 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
4707 55cvm2 AB 4-block F2400 700
4708 56 LYX 600
4709 56 ** 20Ö OSCAR PR-LYX 350
4710 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
4711 56a * 20ö ultramarinakt blå typ 1, PR-LYX, svår nyans F 1600 för AB 400
4712 56v1 4-BLOCK ,PR 800
4713 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
4714 56v1 MARGINALPAR 450
4715 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
4716 56v1 bra marg 225
4717 57 ** 25ö PR, nyans 1000
4718 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
4719 57 ** 25ö AB-PR 200
4720 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
4721 57b ** 25 ö GULAKTIGT ORANGE, PRAKT 350
4722 58 PRAKT, F 2400 800
4723 58 ** 30ö Oskar, PRAKT 500
4724 58 BRA AB 400
4725 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
4726 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
4727 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
4728 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
4729 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
4730 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
4731 59d ** 50ö Oscar, vacker AB ex 3,3,5 400
4732 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
4733 60 1 kr Oscar LYX ** 3000
4734 60 1 KR PRAKT EX 1500
4735 60 AB-PR 1300
4736 60 ** 1 KR PRAKT 1300
4737 60 bra AB ex F 3500 900
4738 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
4739 60b 1 KR MYCKET FINT ab EX 750
4740 60v1 (*) 1KR OTANDAT hörnmarg ex 750
4741 61-64 4-block serie PRAKT 375
4742 61-64 4-block serie ab-pr 175
4743 61-64 4-block serie ab 160
4744 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
4745 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
4746 61v4 AB F 450 100
4747 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
4748 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
4749 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
4750 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
4751 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
4752 62c pr-lyx 4-block 260
4753 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
4754 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
4755 62c 2ö 4-block PRAKT 150
4756 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
4757 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
4758 63vm1 ** 3ö siffertyp omv vm 4-bl AB, F 1000 200
4759 64 ** 4ö LYX 250
4760 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
4761 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
4762 64 ** 4ö PR-LYX 100
4763 64 ** 4ö siffertyp PRAKT 75
4764 65 Hörnmarg 4-block 7000
4765 65 PRAKT-LYX 5 kr Posthus 3000
4766 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
4767 65 PRAKT 2000
4768 65 AB-PR garanti HOW 1600
4769 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
4770 65 ** 5kr Posthus, vacker AB ex 3,3,5 1000
4771 66 LYX 4-BLOCK 1500
4772 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
4773 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
4774 66 pr-lyx 250
4775 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
4776 66 prakt 175
4777 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
4778 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
4779 67 hörnmarg 4-block prakt 900
4780 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
4781 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
4782 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
4783 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
4784 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
4785 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
4786 70 4ö prakt 50
4787 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
4788 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
4789 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
4790 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
4791 70vm 4-block AB 400
4792 70vm AB 125
4793 70vm omv vm, AB 110
4794 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
4795 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
4796 74var 2 märkesbilder 100
4797 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
4798 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
4799 75 prakt 90
4800 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
4801 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
4802 76 10ö 4-block pr, 2 LYX ex ingår 500
4803 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
4804 76 prakt 10ö 110
4805 77 1 krona ,AB 500
4806 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
4807 77vm9 ** 1kr medaljong PR-LYX med omv krona och delar av 2st horizontellt, OKÄNT I FACIT 2020 2000
4808 78 ** 5KR medaljong, LYX 30
4809 78 ** 5 KR Medaljong, LYX 25
4810 79bz ** LYX 200
4811 79bz ** 5ö LYX 100
4812 79bz ** PR-LYX 5ö medaljong 75
4813 79bz ** 5ö medaljong KPV tydl. PR-LYX 60
4814 84 ** 15Ö MEDALJONG., rufft. PR-LYX 100
4815 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
4816 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
4817 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
4818 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
4819 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
4820 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
4821 84d ** vacker vågr par 100
4822 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
4823 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
4824 84P 15ö brun slutprov,4-bl 800
4825 85 ** 20Ö VACKERT 6-BLOCK 250
4826 85bz ** 20ö KPV , PR-LYX 150
4827 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
4828 88 PRAKT 30ö 300
4829 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
4830 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
4831 88bz AB-PRAKT 200
4832 89Bz ** 35ö medaljong, vm kpv, pr 200
4833 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
4834 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
4835 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
4836 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
4837 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
4838 91 50 öre AB 290
4839 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
4840 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
4841 91Bz ** 50ö PRAKT 600
4842 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
4843 92 55 ö medaljong SFF nytryck 75
4844 96 hörnmarg pr-lyxex 800
4845 96 1kr PRAKT 750
4846 96 1 kr medaljong, prakt 700
4847 96 1KR AB-PRAKT 500
4848 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
4849 96 ** 1KR , AB 300
4850 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
4851 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
4852 96var ** 1KR MEDALJONG, dragspelsveck, AB-PR 250
4853 96var ** 1 kr dragspelsveck, 200
4854 97v2 ** 1:98 på 5 kr, förkjutet påtryck, prakt 200
4855 98 ** 2:12 medaljong , LYX 25
4856 98 ** 2:12 medaljong , PR-LYX 15
4857 99var 4-bl plåtsprickor genom medaljongen 100
4858 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
4859 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
4860 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
4861 105 PRAKT 5 / 2ö 50
4862 105-14 ** landstorm I kpl i liten specialfolder mrd tre kronor och posthorn från 1916 från BeklädnadsFöreningen Centralrådet. 500
4863 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
4864 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
4865 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
4866 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
4867 105cxz ** 5/2 ö omv vm + kpv marginal ab-prakt ex 300
4868 106 5 / 3ö LYX 75
4869 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
4870 106 PR-LYX 5/3ö 60
4871 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
4872 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
4873 107 PR-LYX 4ö 60
4874 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
4875 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
4876 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
4877 108 ** 5/5ö PR 60
4878 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
4879 109 5/ 6ö PR-LYX 60
4880 109 ** 5ö/6 ö PR 50
4881 109 5/6ö PRAKT 35
4882 110 ** 10ö/12 ö LYX 100
4883 111 10/20ö LYX 90
4884 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
4885 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
4886 112 10/24ö PRAKT 40
4887 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
4888 113 ** 10ö/30 ö PR-LYX 60
4889 113 ** 10/24Ö PR-LYX 60
4890 114 10 / 50ö PR-LYX 55
4891 114 PRAKT 10 på 50ö 50
4892 114 ** 10ö/50 ö PR 45
4893 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , LYX 600
4894 115 PRAKT 450
4895 115 1ö AB-PR 200
4896 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
4897 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
4898 115 AB 1ö Landstorm II 150
4899 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
4900 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
4901 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
4902 115var 2 märkesbilder 150
4903 118 ** 5/ 6ö Landstorm II, PR-LYX 200
4904 118 PRAKT 125
4905 118 ** 5/6ö Landstorm II , PRAKT 125
4906 119 AB 4-block F3600 900
4907 119 PRAKT 5/12öre 650
4908 119 AB-PR 400
4909 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
4910 120 prakt 300
4911 120 ** 20ö ,PR 250
4912 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
4913 120 AB-PRAKT 175
4914 121 ** prakt 600
4915 121 ** 10 / 24Ö LANDSTORM II, PRAKT 475
4916 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
4917 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
4918 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
4919 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
4920 122 ** 10/30ö PR-LYX ex 200
4921 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
4922 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
4923 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
4924 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
4925 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
4926 123 10/50ö hörn marg 4 block pos1ex var URE , AB, F 2550+ 600
4927 123 bra AB ex 150
4928 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
4929 123 10/50ö normalex BA 100
4930 123a 50Ö AB 125
4931 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
4932 123v 10/50ö hörn marg 6 block pos3 var URE , BA, F 3550 550
4933 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
4934 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
4935 124 ** 1KR ,AB-PR 750
4936 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
4937 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
4938 124 AB ex 550
4939 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
4940 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
4941 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
4942 125 Prakt 700
4943 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
4944 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
4945 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
4946 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
4947 125vm1 ** 10/5kr OMV VM PR-LYX 1200
4948 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
4949 126 7+3/ 2ö, PR-LYX 80
4950 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
4951 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
4952 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
4953 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
4954 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
4955 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
4956 126cx 2ö omv linje AB 125
4957 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
4958 128 7+3 / 4Ö, LYX 75
4959 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
4960 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
4961 129 ** 7+3ö/ 5ö Landstorm III , PR-LYX 35
4962 131 12+8/12ö PRAKT 40
4963 131 ** 12+8ö/ 12ö Landstorm III , PR-LYX 35
4964 131v1 12/12Ö FÖRSKJUTET PÅTRYCK,AB 200
4965 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
4966 132 ** 12+8ö/ 20ö Landstorm III , PR-LYX 40
4967 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
4968 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
4969 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
4970 134 ** 12+8/ 30Ö PR-LYX 60
4971 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
4972 135 ** 12+8/ 50Ö PR-LYX 60
4973 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
4974 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
4975 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
4976 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
4977 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
4978 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
4979 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
4980 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
4981 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
4982 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
4983 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
4984 138 PRAKT 300
4985 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
4986 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
4987 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
4988 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
4989 139b 3ö AGRG, LYX 200
4990 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
4991 139b AGRG AB 50
4992 139var ** 3Ö 2 MÄRKESBILDER I HÖJDLED 90
4993 140A ** 5ö grön typ1 , AB-PR 80
4994 140Aa ** 5ö grön typ1 agry, LYX ,sign KAN 350
4995 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
4996 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
4997 140Ab prakt 125
4998 140Ab prakt 120
4999 140Ab ** 5ö grön typ1 agrg, PR 70
5000 140Ab AB 50
5001 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
5002 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
5003 140Acx AB-PRAKT 475
5004 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
5005 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
5006 140Acx 5ö grön typ 1 , vm linjer, AB 225
5007 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
5008 140Ca 4-block , AB 720 150
5009 140Ca ** 5ö grön typ1 agrg, AB-PRAKT 50
5010 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
5011 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT-LYX 150
5012 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
5013 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
5014 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
5015 140Ccx ** 5ö lejon grön 4s typ1 med vm, bra AB 80
5016 140Ccx ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer PRAKT 75
5017 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
5018 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
5019 140Ccxz ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer+ KPV AB 200
5020 140cxz vackert par, F 1500 500
5021 141 5ö brunröd typ 1, LYX 900
5022 141Abz 5ö rödbrun , typ1 med KPV, PRAKT 800
5023 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
5024 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
5025 141b ** 5 ö brunröd typ1 PRAKT 500
5026 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
5027 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
5028 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
5029 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
5030 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
5031 142Ac B papper , ab, F 2400 700
5032 142Ac B ppr AB , F 2400 600
5033 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-LYX, F 900++ 400
5034 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
5035 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-AB, F 900++ 200
5036 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm AB, F 900++ 150
5037 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
5038 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
5039 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
5040 142Acx ** 5ö brunröd, vm linjer, LYX 200
5041 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
5042 142Acx ** 5ö brunröd, vm linjer, PRAKT 100
5043 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt 75
5044 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
5045 142Acxz ** 5ö brunröd typ 2, vm linjer+ KPV, PR 100
5046 142Ea 5ö brunröd t 13, A1 ppr, ABcentr . obet gummive. ,F 8500 850
5047 142Ea **-*(*) 5 ö brunröd A1 ppr, AB, liten matt rund prick i gummeringen. F 3500-6500 600
5048 142Ecc 5ö brun t13, vm omv linje, PR-LYX 250
5049 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
5050 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
5051 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
5052 142Ecc AB 90
5053 142Ecc AB 80
5054 143Aa1 5ö PR , A1 60
5055 143Ac prakt 100
5056 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
5057 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
5058 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
5059 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
5060 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
5061 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
5062 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
5063 143Ca 4-block, PR-LYX 200
5064 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
5065 143Cc LYX 4-block 275
5066 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
5067 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
5068 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
5069 143Cc 4-BLOCK, AB VACKERT 80
5070 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
5071 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
5072 143Ea PRAKT 150
5073 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
5074 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
5075 143Eb ** 5ö t 13 par med plåtskarv AB 30
5076 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
5077 144A AB-PR A2 ppr 200
5078 144A A2 10ö grön AB 150
5079 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
5080 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
5081 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
5082 144Ab 10ö grön, A! ,PRAKT 250
5083 144Ab ** 10ö grön, a2 ppr,bra AB 150
5084 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
5085 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
5086 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
5087 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
5088 144Acc ** 10ö grön omv linjer, AB 125
5089 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, LYX 100
5090 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
5091 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 200
5092 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT-LYX 150
5093 144Acxz ** 10ö grön, plåtskarv vä, PR 125
5094 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT 125
5095 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT, NR 48 postal siffra på baksidan 120
5096 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
5097 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
5098 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid prakt 90
5099 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
5100 144Cbz ** 10ö grön, 4-sid VM KPV BRA AB 400
5101 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
5102 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
5103 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
5104 144Ccx pr-lyx 300
5105 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
5106 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
5107 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
5108 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
5109 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, LYX 100
5110 144Ecx ** 10ö lEJON GRÖN T 13 VM, LYX 100
5111 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX, plåtskarvpar 80
5112 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX 50
5113 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
5114 145 ** 10Ö VIOLETT, LYX 125
5115 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
5116 145A ** 10 ö violett, LYX 100
5117 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
5118 145A prakt 50
5119 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
5120 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
5121 145C bra AB 4-block 125
5122 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
5123 145C PRAKT 70
5124 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
5125 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
5126 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
5127 145Ea ** 10ö violett typ1 , pr-lyx ex 200
5128 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2 PPR, prakt 110
5129 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2ppr, AB-prakt 90
5130 145Ecx PRAKT 50
5131 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
5132 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
5133 146Aa ** 10Ö violett prov A3 ppr, LYX 400
5134 146Aa ** 10ö violett prov A3 ppr, PR- LYX 200
5135 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
5136 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
5137 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, LYX 100
5138 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX plåtskarv par 60
5139 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PRAKT 30
5140 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
5141 146Ca LYX A1 PAPPER 800
5142 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
5143 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
5144 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
5145 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
5146 146Ca ** 10 ö Lejon vilett typ 2 på A1 ppr, 3,3,5 300
5147 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
5148 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
5149 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
5150 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
5151 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 50
5152 146Eb ** 10ö svartakt violett, LYX 225
5153 146Eb prakt 200
5154 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, LYX PLÅTSKARVPAR 350
5155 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, PR-LYX 225
5156 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
5157 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
5158 147 ** 25ö agrg PR-LYX 25ö plåtskarv vä 125
5159 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, AB-PR 90
5160 147 ** 25Ö orange Lejon, A1, AB 70
5161 148Aa ** 30ö Lejon brun AGRY, LYX 100
5162 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
5163 148Acx ** 30ö brun vm linjer , LYX , svår 200
5164 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
5165 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
5166 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
5167 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
5168 148Acxz PRAKT 200
5169 148Acxzv ** 30ö Lejon brun vm linje + tydligt kpv mitt över, DPIII, pr- LYX, svår iatt få välc 500
5170 148Avar ** 30ö i felperf.par , FÄRGREPA mitt på 125
5171 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
5172 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
5173 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
5174 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
5175 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
5176 148C AB-PR 250
5177 148C bra AB 200
5178 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
5179 148C ** 30ö 4-sid, bra AB 175
5180 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
5181 149a ** 10ö röd G.V en face, AGRY, prakt 350
5182 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
5183 149Aa 10ö , agry, LYX 550
5184 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
5185 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
5186 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
5187 149Ab ** 10Ö EN FACE, LYX 600
5188 149Ab 10ö AGRG , LYX 450
5189 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
5190 149Ab AB-PRAKT 200
5191 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
5192 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
5193 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
5194 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
5195 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
5196 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
5197 149Ac B ppr AB 150
5198 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
5199 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
5200 149b ** 10ö röd G.V en face, AGRG, prakt 400
5201 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
5202 149C bra AB 4-bl F 640 250
5203 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
5204 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
5205 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
5206 151A AB 200
5207 151Aa ** 20ö ultramarinblå G.V.EN FACE, AGRG AB-PRAKT F 9500+, shade certificate Norsten. 6000
5208 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, PR-LYXex av detta svåra märke. 5500
5209 151Aa 20ö ultramarinaktblå AGRG ppr, AB-PRex av detta svåra märke. F 7500 3000
5210 151Ab AGRY, AB ex F 2500 1000
5211 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
5212 151Abz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 1000
5213 151Abz ** 20ö blå G V EN FACE KPV AB-PR 650
5214 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
5215 151C **20ö En Face blå 4sid övre marginal15 block 10 horisontellt (hel rad ur helark) med även 5 tillså blir 10block med övre 5strip till hö. Ovanligt med 10-strip: F 2020 10.500kr 600
5216 151C ** 20ö G.V. EN FACE, 4-BLOCK, PR-LYX 600
5217 151C Bra AB 4-BLOCK 400
5218 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
5219 151C ** 20öG..V.A. EN FACE, LYXex 400
5220 151C ** 20ö En Face, 4-block med marginal och plåtskarvsiffra 0 i marginalen . F 2800+ 400
5221 151C AB 125
5222 151C ** 20Ö G.V.EN FACE, AB-PRAKT F 700 125
5223 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
5224 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
5225 151Cb PRAKT 250
5226 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
5227 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
5228 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
5229 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
5230 151Cbz ** 20ö en face PR-LYX med KPV 700
5231 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
5232 151Cbz ** 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 600
5233 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
5234 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
5235 152Aa ** 20 ö G-II.A. AGRG, LYX 100
5236 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
5237 152Ab ** 20 ö G-II.A. Bpr, PR-LYX 100
5238 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
5239 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
5240 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
5241 152Abz AB-pr 175
5242 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
5243 152Abz AB 125
5244 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
5245 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
5246 152C AB 4-BLOCK 100
5247 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
5248 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
5249 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
5250 152cBZ ** 20 ö G-II.A. kpv, PRAKT 125
5251 152Cbz BRA AB ex 110
5252 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
5253 152Cbz AB 60
5254 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
5255 153a ** 20Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT 200
5256 153b LYX 200
5257 153b 20ö G. VASA ,PR-LYX 150
5258 153b ** 20ö Gustav Vasa, LYX 150
5259 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
5260 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
5261 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
5262 153bz AB 50
5263 153c pr-lyx 200
5264 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
5265 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
5266 154 110ö PR-LYX 600
5267 154 bra AB 300
5268 154a ** G. VASA 110ö AGRY, LYX 1200
5269 154a ** 110ö Gustav Vasa Praktex på AGRY 750
5270 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
5271 154a ** 110Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT, PLÅTSKARV HÖ 500
5272 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
5273 154Aa AB 1400 300
5274 154b ** 110ö Gustav Vasa, B ppr , LYX 1000
5275 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
5276 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
5277 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
5278 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
5279 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
5280 155a ** 140ö AGRG ppr Gustav Vasa, PRAKT 1700
5281 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
5282 155a 114Ö GUSTAV VASA AGRG, PRAKT, SVÅR 1000
5283 155a AB ex F 3300 900
5284 155a ** 140ö G Vasa ,AGRG ppr, perfekt tandning , AB, 3,3,5, svårt märke 700
5285 155a agrg , AB 500
5286 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
5287 155bz ** 140ö Gustav Vasa med KPV, Praktex 500
5288 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
5289 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
5290 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
5291 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
5292 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
5293 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
5294 156 BRA AB 250
5295 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
5296 156 35ö gul, typ 1, AB 200
5297 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
5298 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
5299 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
5300 156cx AB 250
5301 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
5302 156cxz 35ö linje + KPV (ned vä), bra AB 3600 975
5303 157 pr-lyx 35ö typ II 400
5304 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
5305 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
5306 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
5307 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
5308 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
5309 159a prakt 400
5310 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
5311 159a 40ö typ 2, LYXc 200
5312 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
5313 159b prakt 1000
5314 159bz ** 40ö postemblem vm KPV mitt på , svårt märke men ojämn tandning ner höger med kt-ft tand F 8500 400
5315 160 AB-PR 400
5316 160 AB 300
5317 161 45ö typ 2 PR-LYX 25
5318 162 pr-lyx 200
5319 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
5320 162B 60ö typ 1, A 2 PPR, AB 250
5321 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
5322 162cx fint AB 60ö linjer 550
5323 163 ** 60Ö TYP 2, A2,AB-PRAKT 450
5324 163a ** 60ö Postemblem typ1 A2 , PRAKT 750
5325 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
5326 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
5327 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
5328 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
5329 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
5330 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
5331 165bz 80ö KPV, AB 150
5332 165cc 80ö omv linjer PR-LYX 100
5333 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
5334 165cx ** 80ö vm linjer, PRAKT-LYX 150
5335 167 90ö prakt 650
5336 167a ** 90 ö mattblå, A1, LYX 1100
5337 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
5338 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
5339 167a,b,c ** 90ö 3 olika F ca 8100, AB 1000
5340 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
5341 167b AB-pr 900
5342 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
5343 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
5344 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
5345 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
5346 167c 90ö skifferblå, sign BG, bra AB 750
5347 167c 90ö vitt ppr, AB 400
5348 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
5349 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
5350 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
5351 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
5352 169cx 110ö PR-LYX vm linje 50
5353 170a PR-LYX 95
5354 170b2 prakt 150
5355 171 prakt 120ö svart 650
5356 171 ** 12ö svart, bra AB 390
5357 171 120 ö AB , F 1600 350
5358 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
5359 174a 145ö pr-lyx 110
5360 174a 145ö PRAKT 95
5361 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
5362 174b 145ö, PR-LYX 110
5363 174b ** 145ö PR-LYX 110
5364 175A 15ö mörk violett, PR-LYX 250
5365 175Aa 15ö PRAKT 175
5366 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
5367 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
5368 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
5369 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
5370 175Cb * - *(*) 15ö 4-sid mat mörk ultramarin violett på A2 ppr, i PRAKT 4-BLOCK, svårt märke , F 2400+++ 500
5371 176A 15ö röd typ 1, LYX 400
5372 176A prakt-lyx, A2ppr 300
5373 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
5374 176C ** 15Ö RÖD TYP1 4-SID PR-LYX 400
5375 176C ** G.V. 15 röd typ 1 ,4-BLOCK pos 4 *, plåtskarv block F 2100 225
5376 176C prakt 200
5377 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
5378 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
5379 177Aa prakt 90
5380 177Aa PR 75
5381 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
5382 177Ab Rent tryck ab f 700 250
5383 177Ac prov ppr, AB 200
5384 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
5385 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
5386 177Ca ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. A1 SUPERLYX 600
5387 177Ca ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 300
5388 177Cb 15ö röd typ 2, rent tryck, LYX 4-BLOCK 1400
5389 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
5390 177Cb 4-block , fint AB 800
5391 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
5392 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
5393 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
5394 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
5395 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
5396 177Cc 15Ö RÖD VITT PR, LYX 550
5397 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
5398 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
5399 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
5400 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
5401 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
5402 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
5403 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
5404 178A ** 15ö brun LYX 100
5405 178A ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 75
5406 178A 15ö brun, PR-LYX 70
5407 178A 15ö brun , PRAKT 60
5408 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
5409 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
5410 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
5411 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
5412 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
5413 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
5414 178Cvar vågr.brunt streck 100
5415 179Ac PRAKT AV ppr 800
5416 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
5417 179Af,bz ** G.V. Profil Vä., 15ö KPV, Pr-LYX 600
5418 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
5419 179Afbz ** 20ö violett G V. profil vä. 5strip tydligt vm KPV,bra AB F 2019 7500 1200
5420 179AfBZ ** 20ö violett vm kpv LYX 400
5421 179Afvar färgstänk PRAKT 200
5422 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
5423 179b ** 20 ö G V Profil VÄ . AGRGppr PRAKT, sign KAn 500
5424 180a ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A1, Prakt-LYX 225
5425 180A 20ö röd, AB 80
5426 180b ** 20ö röd vitt ppr, LYX 550
5427 180b LYX 450
5428 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
5429 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
5430 180b prakt ex 300
5431 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
5432 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
5433 181a ** G.V. Profil Vä., 20ö orange A2 ,Pr-LYX 300
5434 183a LYX 250
5435 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
5436 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
5437 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
5438 184 prakt 25ö orange 300
5439 184 25ö orange, AB 200
5440 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
5441 185 ** 30ö blå G. V. profil vä, PR-LYX A1 300
5442 186a ** G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 300
5443 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
5444 186b rent tryck PRAKT 400
5445 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
5446 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
5447 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
5448 186c,var ** 30ö vitt ppr vitt papper G.V. AB 3,3,5 800
5449 189 40ö typ 1, PR-LYX 650
5450 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
5451 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
5452 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
5453 191a ** 45ö brun, A2ppr, LYX sign BG 475
5454 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
5455 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
5456 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
5457 191b prakt 45
5458 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
5459 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
5460 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
5461 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
5462 192b 50ö grå, AB 200
5463 193 prakt 225
5464 193 ** 85Ö PR-LYX 200
5465 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
5466 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
5467 194 ** G.V. Profil Vä.,115ö brunröd A2 ,P-LYX 200
5468 194 115Ö PRAKT 150
5469 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
5470 194a ** 115ö brun, LYX A1 ppr 200
5471 195 145ö A2 ppr, SUPERB 200
5472 195 PR-LYX 100
5473 196-208 **/ 5ö-1kr ( ej 80ö) i 4-block med 2 var ** , F 2020 ca 15.300 1500
5474 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
5475 196var pr. par med tryckvar 150
5476 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
5477 197 ** 10ö Kongress PR-LYX 4-BLOCK 100
5478 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
5479 197 ** 10ö kongress LYX 50
5480 197 ** 10ö Kongress, PR-LYX 35
5481 197cx LYX 4-BLOCK 600
5482 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
5483 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
5484 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
5485 197cx ** 10ö UPU vm linjer 3-strip AB-PR 200
5486 197cx prakt 170
5487 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
5488 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
5489 197cx ** 10ö Kongress, vm linjer PR-AB 75
5490 197cxz bra AB ex , 10ö linjer+KPV 300
5491 197cxz ngt ktt 200
5492 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
5493 199 4-BLOCK, FINT AB 250
5494 199 20ö PR-LYX 125
5495 199 ** 20Ö PRAKT 95
5496 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
5497 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
5498 200 ** 25ö PR-LYX 150
5499 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
5500 200 25ö Kongress, AB 90
5501 200 ** 25ö ab-pr 90
5502 201 ** 30ö Kongress 4-BL AB 250
5503 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
5504 201 30ö Kongress, LYX 200
5505 201 ** 30ö Kongress PR-LYX 200
5506 201 30ö Kongress, PRAKT 125
5507 201 ** 30ö blå PRAKT 125
5508 201 AB 100
5509 201 ** 30ö Kongress AB plåtskarv vä 70
5510 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
5511 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
5512 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
5513 201b **/* 30ö Kongress GRÖNBLÅ 4-block med 2 st ** AB-PRAKT, svårt 4-block, F 4500++ 900
5514 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
5515 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
5516 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
5517 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
5518 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
5519 201b Lyx men svgt ve. 250
5520 201b ** 30ö Kongress grönblå praktcentr 2ktt 200
5521 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
5522 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
5523 202 ** 35ö Kongress LYX 300
5524 202 35ö Kongress, AB 100
5525 202 ** 35ö Kongress AB plåtskarv vä 80
5526 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
5527 203 ** 40ö Kongress 3-strip LYX 600
5528 203 ** 40ö Kongress PR-LYX plåtskarv vä 300
5529 203 ** 40ö grön PRAKT 200
5530 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
5531 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
5532 203 AB 125
5533 203 ** 40ö Kongress, praktex 100
5534 204 ** 45ö Kongress 3-strip LYX 750
5535 204 45ö , LYX EX 400
5536 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
5537 204 PRAKT 325
5538 204 ** 45 Ö PRAKT 250
5539 204 ** 45Ö Kongress, PR- LYX ex 250
5540 204 ** 45ö Kongress PR- LYX 250
5541 204 AB 45ö 200
5542 204 ** 45ö Kongress AB plåtskarv vä 100
5543 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
5544 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
5545 205 ** 50ö Kongress LYX 400
5546 205 praktex 50 öre 325
5547 205 ** 50 Ö PRAKT 250
5548 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
5549 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
5550 206 60 öre PRAKT-LYX 500
5551 206 ** PR-LYX 60ö 400
5552 206 60ö Kongress, PR 325
5553 206 ** 60 Ö PRAKT 325
5554 206 AB 250
5555 206 ** 60ö Kongress AB-PRAKT 200
5556 206 ** 60ö Kongress AB 150
5557 207 LYX 80ö 475
5558 207 ** 80ö Kongress LYX 450
5559 207 ** 80 Ö PRAKT 350
5560 207 ** PR-LYX 80ö 350
5561 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
5562 207 ** 80Ö Kongress, PR- LYX ex 250
5563 207 ** 80ö Kongress PR-LYX 250
5564 208 ** 1KR GRÖN, PR-LYX 550
5565 208 PRAKT 1 kr 475
5566 208 ** 1kr AB-PR 450
5567 208 AB 300
5568 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
5569 208 ** 1Kr Kongress, AB-PR 200
5570 209 **/* 2 kr Kongress PRAKT 4-block med 2st **,F 6500++ prakt 1100
5571 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
5572 209 ** 2kr vackert ex 600
5573 210 5 KR PR-LYX EX 2300
5574 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
5575 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
5576 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
5577 211 ** 5ö UPU PR-LYXcentr 4-BLOCK 100
5578 211 ** 5ö UPU marginal 4-BLOCK 60
5579 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
5580 211-25 ** UPU 1924 KPL FIN SERIE, FLERA PRAKT EX 2KR , ALLA MED FIN TANDNING. 1900
5581 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
5582 212 ** 10Ö LYX 75
5583 212cx bra AB 4-bl 300
5584 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
5585 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
5586 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
5587 212cx prakt 175
5588 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT-LYX 175
5589 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT 150
5590 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
5591 212cxz ** 10ö prakt linjer+ KPV mitt på 250
5592 214 PR-LYX 20ö 225
5593 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
5594 214 ** 20Ö PRAKT 125
5595 215 bra AB 4-bl 600
5596 215 ** 25Ö LYX 300
5597 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
5598 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
5599 216 4-BLOCK AB 500
5600 216 LYX 30ö 350
5601 216 30ö LYX 300
5602 216b ** 30ö UPU grönblå PR-LYX 650
5603 216b 30ö Grönblå, AB 400
5604 216b 30Ö Grönblå AB 350
5605 217 ** 35ö UPU LYX 500
5606 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
5607 218 40ö PR-LYX 370
5608 218 PR-LYX 350
5609 218 ** 40ö UPU PRAKT-LYX 300
5610 218 ** 40ö UPU PRAKT 200
5611 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
5612 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX 400
5613 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
5614 219 ** 45ö , prakt 275
5615 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX, plåtskarv vä 200
5616 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
5617 220 PRAKT 500
5618 220 50ö PR-LYX 500
5619 220 50 öre AB-pr 400
5620 220 ** 50ö UPU PRAKT 300
5621 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
5622 221 60ö PR-LYX 475
5623 221 AB 60 ö 300
5624 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
5625 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
5626 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
5627 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
5628 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
5629 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
5630 223 1 KR Föreningen, AB 325
5631 224 2KR PRAKT 1500
5632 224 ** 2KR PRAKT 1250
5633 224 AB-prakt 1200
5634 224 ** 2 KR PRAKT 1000
5635 224 AB 900
5636 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
5637 225 5 kr, mkt vackert 2000
5638 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
5639 225 ** 5KR AB 1200
5640 225 prc. , kt F 5500 900
5641 225 LYXcentr, små veck 750
5642 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
5643 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
5644 226 **5ö G.V. 70 ÅR, LYX 100
5645 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
5646 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
5647 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
5648 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
5649 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal par serie i sällsynt kvalitet 175
5650 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
5651 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
5652 226-30 PR-LYX SERIE 125
5653 226-30 ** AB-PRAKT SERIE G V 70 år 75
5654 226-30 ** G.V. 70år 1928, 5-30ö PR serie 60
5655 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
5656 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
5657 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
5658 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
5659 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
5660 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
5661 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
5662 233a prakt 1000
5663 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
5664 233a AB 550
5665 233a AB, naturlig gummirepa 300
5666 233b PRAKT 4-BLOCK 5500
5667 233b 4-BLOCK AB 3600
5668 233b AB 1000
5669 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
5670 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
5671 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
5672 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
5673 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
5674 235C PR 4-BLOCK 100
5675 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
5676 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
5677 237 ** 90 ö Lützen 3-strip med plåtskarvpar, i PR-LYXKVALITET 200
5678 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
5679 237 ** 90 ö Lützen plåtskarvpar, AB 125
5680 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
5681 238 ** 5ö postsperbanken typ1 LYX 4-block 400
5682 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
5683 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
5684 239C LYX 4-BLOCK 125
5685 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
5686 239E 5ö plåtskarvpar, PRAKT 50
5687 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
5688 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
5689 241A ** 10ö Riksd., PLÅTSKARV, vä PRAKT 30
5690 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
5691 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
5692 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
5693 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
5694 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
5695 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
5696 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
5697 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
5698 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
5699 248C ** 15 ö 4 -sidig LYX 60
5700 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
5701 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
5702 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
5703 248CPII ** 15ö Postverket , vit hov, AB 3,35 100
5704 249 20ö PR-LYX 125
5705 249 ** 20ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 50
5706 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
5707 250 25ö PR-LYX 90
5708 251 ** 30Ö LYX 300
5709 251 30ö prakt 200
5710 251 30ö Postverket, AB 100
5711 251 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
5712 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
5713 252 35ö Postverket, PRAKT 75
5714 253 40ö Postverket, LYX 140
5715 253 40ö Postverket, PRAKT 75
5716 254 45ö Postverket, LYX 140
5717 254 45ö Postverket, PRAKT 90
5718 255 50ö Postverket, PRAKT 200
5719 255 50ö Postverket, AB 125
5720 256 60 ö LYX 400
5721 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
5722 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
5723 256 60ö Postverket, PRAKT 225
5724 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
5725 257 1 KR POSTVERKET, LYX 140
5726 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
5727 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
5728 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
5729 258 ** 50ö Bromma , PR-LYX 50
5730 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
5731 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
5732 258Var plåtskarvpar, vä ex bruten streckning till hö, ovanlig variant i par 300
5733 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
5734 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
5735 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
5736 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
5737 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
5738 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
5739 259BC ** 10ö Swedenborg marg 4-bl pr 125
5740 259BC bra par 75
5741 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
5742 259BC bra par, Swedenborg 65
5743 259BC ** 10ö Swedenborg praktpar 60
5744 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
5745 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
5746 259C ** 10ö Swedenborg 4-bl pos4 P I, Prakt 100
5747 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
5748 259CB praktpar 100
5749 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
5750 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
5751 259CB bra par 75
5752 259CB bra par 65
5753 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
5754 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
5755 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
5756 259CPI ** 10Ö Swedemborg 4-BL POS 2 pi 100
5757 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
5758 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
5759 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
5760 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
5761 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
5762 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
5763 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
5764 261BC bra par 70
5765 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
5766 261CB LYX 4-BLOCK 175
5767 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
5768 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
5769 261CB ** 5ö Delaware LYXpar 100
5770 261CB bra par 70
5771 261CB bra par 70
5772 262A ** 15Ö NYA SVERIGE 1938, LYX 25
5773 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
5774 262BC praktpar 175
5775 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
5776 262BC ** 15ö Delaware 4-Block PR-LYX 160
5777 262BC bra par 130
5778 262BC bra par, Delaware 15ö 100
5779 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
5780 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
5781 262C LYX 4-Block 100
5782 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
5783 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
5784 262CB bra par 150
5785 264var 30ö blå par med ett otandat perforeringshål, sällsynt 100
5786 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
5787 266BC praktpar 200
5788 266BC bra par 135
5789 266BC bra par 5ö G V 80år 110
5790 266BC ** g.v 80 ÅR PRAKTPAR 90
5791 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
5792 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5793 267BC LYX 4-BLOCK 500
5794 267BC bra par 210
5795 267BC ** G.V. 80 ÅR FINT 3+4SID PAR 120
5796 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
5797 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
5798 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 40
5799 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
5800 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
5801 269B1 otandad vänster 200
5802 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
5803 269BC Bra par 300
5804 269BC bra par, 10 Små siffror 260
5805 269BC 10ö små siffror vackert par 250
5806 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
5807 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
5808 273BC LYX par 750
5809 273BC LYX par utan färgstreck 750
5810 273BC bra par 600
5811 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
5812 273BC Bred marg ,kttspts 300
5813 273BC1 10ö PR-LYX 500
5814 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
5815 273BC2 ** 10Ö STORA SIFFROR utan streck, PRakt 400
5816 273CB prakt 4-block 1000
5817 273CB pr-lyx par 750
5818 273CB bra par 600
5819 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
5820 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
5821 273Cv1 10ö Felperforerat 150
5822 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
5823 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
5824 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
5825 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
5826 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
5827 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
5828 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
5829 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, pr-lyx 100
5830 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, AB 50
5831 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
5832 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
5833 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
5834 305 ** 1,75 kr tre kronor, LYX 60
5835 318 kpl A,B,C F 97 530 150
5836 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
5837 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
5838 318BC prakt par 175
5839 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
5840 318BC BRA PAR, LING 120
5841 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
5842 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
5843 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
5844 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
5845 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
5846 318CB praktpar 175
5847 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
5848 318CB Bred marg 125
5849 318CB BRA PAR 120
5850 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
5851 320B1 LYX F 1100 325
5852 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
5853 320B2 bra ex 300
5854 320BC bra par 500
5855 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
5856 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
5857 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
5858 320BC Berzelius, 3+ 4sid par 250
5859 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
5860 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
5861 320C ** 10ö Berz. LYX 50
5862 320CB pr-lyx par 650
5863 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
5864 320CB bra par 450
5865 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
5866 321B1 ** 15ö Linné LYX 75
5867 321B2 ** 15ö Linné LYX 125
5868 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
5869 321BB Prakt -lyxpar 175
5870 321BB 15ö Linné PR par 125
5871 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
5872 321BC LYX 4-BLOCK 1000
5873 321BC LYX PAR 600
5874 321BC praktpar 550
5875 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
5876 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
5877 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
5878 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
5879 321CB 15ö Linne´4+3sid , LYX PAR 525
5880 321CB bra par LInnè 500
5881 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
5882 321CB bra par 450
5883 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
5884 323 50ö Linné, LYX 100
5885 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
5886 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
5887 324BB PRAKT BELLMAN 100
5888 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
5889 324BC 4-block prakt 500
5890 324BC, CB 2 BRA PAR 400
5891 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
5892 324BC Lyx 350
5893 324BC bra par 250
5894 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
5895 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
5896 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
5897 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
5898 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
5899 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
5900 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
5901 324CB bra par 225
5902 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
5903 326 ** 15ö SERGEL LYX 35
5904 326B1 ** 15ö SERGEL LYX 70
5905 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
5906 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5907 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5908 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
5909 326BB prakt 80
5910 326BB ** 15ö SERGEL, LYX PAR 75
5911 327 50Ö SERGEL LYX 110
5912 329 90 öre Bibeln 75
5913 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
5914 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
5915 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
5916 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
5917 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
5918 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
5919 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
5920 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
5921 332BC ** SLOTTET 3+4 sid par, LYX 1000
5922 332BC obetydligt kt 550
5923 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
5924 332C ** 5KR BLÅ slottet 4 sid 4-block 400
5925 332CB LYX par 1400
5926 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
5927 332CB ** SLOTTET perfekt PR-LYX PAR 1000
5928 332CB ** 5 KR SLOTTET 3+4 sid PR-LYX 900
5929 332CB ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 800
5930 332CB ** slottet 3+4 sid par prakt marginal 800
5931 332CB ** 5KR BLÅ slottet 3+4 sid par, PR 750
5932 332CB LYX men svag rostfl 600
5933 333BB ** 5ö Hazelius BB 4-block 45
5934 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
5935 336 120 ÖBirgitta , LYX 175
5936 336 ** 120ö Birgitta 100
5937 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
5938 337 ** 20 kr 4-sid svan, LYX 300
5939 337 20 KR SVANAR, 200
5940 337C 20 kr svanar, LYX 475
5941 337C prakt 325
5942 337C 4-sid Svanar 300
5943 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
5944 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
5945 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
5946 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
5947 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
5948 340A2v3 ** 10ö Folkskolan streck i övre marg 50
5949 340A4,v3 ** 10ö Folkskolan strck i pannan, P-LYX 50
5950 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
5951 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 150
5952 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 100
5953 343 ** 60Ö SCHELE FINT 5 STRIP 75
5954 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
5955 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt-lyx 500
5956 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt 300
5957 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
5958 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
5959 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering 200
5960 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
5961 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
5962 471-75var ** Stockholmia 1955 9-blockserie där 3sk arket är felcentrerat i 9 arket. marginl till hö 3mm och till vä 1,7cm. Sällsynt variant 300
5963 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
5964 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
5965 513B2,PI 15Ö plåtsår i ryggen, LYX 100
5966 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
5967 526BBPI 20ö Kungl. Biblioteket, med plåtsår+150 95
5968 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
5969 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
5970 938SX1v ** 2 par , de ena med enögda scouten 75
5971 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
5972 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 50
5973 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
5974 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
5975 1721 felskuret 200
5976 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
5977 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250


TJÄNSTE **

5978 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
5979 1b ** 3Ö mycket fräscht AB, 3,3,5 250
5980 1d ** 3Ö PRAKT centr gummiveck 250
5981 11 ** 3ö LYX 75
5982 11a ** 2 ö LYX, SUPERB 200
5983 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
5984 11b ** 2 ö LYX, SUPERB 200
5985 11b ** 2ö prakt 4-block 60
5986 12 ** 3 ö LYX 100
5987 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
5988 12 ** 3ö PRAKT 25
5989 12b 4-bl AB-BA 100
5990 12B Ab 40
5991 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5992 12e ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5993 12e ** 3 ö LYX, SUPERB, gulaktigt papper 200
5994 12e prakt 4-block 175
5995 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
5996 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
5997 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
5998 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
5999 12h ** 3 ö olivakt gulbrun LYX, SUPERB 200
6000 13Ab AB 80
6001 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
6002 13B 4-block , prakt 100
6003 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
6004 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
6005 13Bb ** 4 ö svart LYX 200
6006 14 ** 5ö LYX-PRAKT 100
6007 15 ** stora Tjänste 6ö övre ½ ark (övre marginal hörnen vinkelklippta ) LYX-PR-AB F ca 20000 1800
6008 15 ** stora Tjänste 6ö 25 block (½ark) med sido marginaler och pos 13 i mitten med variant färglös punkt efter 6 tj 15v1 PR-AB (Ba centr 5st.) F ca 19000 1500
6009 15a AB 150
6010 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
6011 15b ** 6 ö blålila LYX, SUPERB 700
6012 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
6013 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
6014 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
6015 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
6016 15b pr-lyx 6ö 250
6017 15b 6ö AB-PRAKT 200
6018 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
6019 15b AB 125
6020 15b 6ö AB 100
6021 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
6022 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
6023 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
6024 15c Hörnmarginalex, AB 175
6025 15c 6ö bra AB 160
6026 16A ktspts annars prakt 200
6027 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
6028 16A ** 10ö typ1 AB 150
6029 16Aa prc, kt 100
6030 16Ab ** 10ö rosa, mycket fräschF 1200 300
6031 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
6032 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
6033 16B ** 10ö röd stora tjänstetyp 2 , LYXex 100
6034 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
6035 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
6036 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
6037 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
6038 18 bra AB ex 20ö röd 900
6039 18 PRc lit lodr. pappersrveck 350
6040 18g ** 20ö tjänste röd gullaktigt ppr, AB-PRAKT ex F 4200 800
6041 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
6042 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
6043 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
6044 19v1 20ö blå otandat, marg ex sign Brun 90
6045 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
6046 20c ** , 24ö gulorange LYX SUPERB 1000
6047 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
6048 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
6049 20d AB 4-block, F 5200 1000
6050 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
6051 20d 24 öre gul AB 1200 300
6052 20d 24ö gul marginalex Ab 200
6053 20dv1 ** 20ö gul Ä saknas, Prakt, F 2200++ 800
6054 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
6055 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
6056 22A ** 50 ÖRE TYP 1 POSTFRISKT FINT EX 3,3,5 sällsynt fräscht 1500
6057 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
6058 22A ** 50ö fräscht ex postfriskt men ursprunglig matthet i gummering, F 5000 300
6059 22Ag ** 50ö röd typ 1 postfrisk, F 4800 400
6060 22B ** 50 ö röd stora tjänste typ II , i sällsynt 10 block . bra AB-PRAKT 3,3,5F 2x4block(6x) = F för AB 48000 6000
6061 23 LYX 4-block 1000
6062 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
6063 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
6064 24B LYX 4-block 500
6065 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
6066 24B LYX 1 KR 250
6067 24B ** 1 kr LYX 250
6068 24B ** , 1 KR blå /brun LYX SUPERB 250
6069 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
6070 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
6071 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
6072 24B ** 1 kr PR-LYX, HÖRNMARGINALEX 155
6073 24B bra ab-pr 4-bl 150
6074 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
6075 24B ** 1kr PRAKT 100
6076 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
6077 25a ** 10/12ö PR-LYX 4-block pos 4 påtryck på tj17v3 350
6078 25a 10ö/12ö LYX 300
6079 25a 10ö/12ö P-LYX påtryck på 17v3 200
6080 25bv6,v5 ** 10/12ö spegeltryck, 4block AB 3,3,5, pos3 ÖKE. F 4x400 för * x 2,5 för **= ca 4000 + Öke 500
6081 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
6082 25var spegeltryck 150
6083 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
6084 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
6085 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
6086 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
6087 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
6088 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
6089 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
6090 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
6091 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
6092 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
6093 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
6094 32 10ö PRAKT 150
6095 33 15ö orange provtryck (*) 200
6096 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
6097 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
6098 35 ** 25ö LYX 4-block 500
6099 35 ** 25ö Vm krona LYXc, gummive 100
6100 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
6101 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
6102 36 AB 4-block 125
6103 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
6104 36 ** små tjänste 30ö vm krona . prakt 75
6105 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
6106 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
6107 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, 5 märken särade horizontellet på mitten . F 17.500 2200
6108 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, märken särade horizontellet på mitten . F 17.500, liten extraperforering nedtill höger i arket. Intressant 2100
6109 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . LYX, 150
6110 38 prakt 90
6111 38 ** 1KR PRAKT 75
6112 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
6113 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
6114 39 ** 5kr vackert 9-block 350
6115 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
6116 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
6117 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
6118 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
6119 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
6120 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
6121 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
6122 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
6123 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
6124 46cz PRAKT 200
6125 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 100
6126 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
6127 53 ** 35Ö LYX 100
6128 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
6129 54B 50ö utan vm F 500 145
6130 54v ** 50Ö UTAN VM I PRAKT 4-BLOCK , F ca 6000 för prakt 950
6131 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
6132 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
6133 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
6134 1 1Ö , AB 225
6135 1 ** 1ö Lösen t 14, fräscht ex F 2019 1700 200
6136 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
6137 2 3ö BRA AB EX 300
6138 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
6139 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
6140 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
6141 2b ** 3ö PR-LYX 1000
6142 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
6143 2b ** 3ö AB-PR 500
6144 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
6145 2b ** 3ö AB 300
6146 2b ** 3ö fint AB ex 3,3,5, F 2018 1700 250
6147 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
6148 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
6149 3 ** 5ö brun BA 160
6150 3b ** 5ö t 14 AB-PRAKT centr 250
6151 4c ** 5ö obet kt, lvht, gott ex 2,3,5, F 2018 3500 300
6152 5 ** 12Ö AB-PRAKT 70
6153 5b ** 12 ö AB 40
6154 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
6155 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
6156 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
6157 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
6158 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
6159 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKT 500
6160 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKTcentr 350
6161 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
6162 8b ** 30Ö grön., AB 300
6163 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
6164 8c ** 30ö kraftigt mörkgrön, bra AB 400
6165 11 PRAKT 75
6166 11a LYX 200
6167 11b LYX ** 200
6168 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
6169 11var kraftigt felperforerad 200
6170 11var spegeltryck 150
6171 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
6172 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
6173 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
6174 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
6175 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
6176 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
6177 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
6178 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
6179 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
6180 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
6181 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
6182 12c ab-pr 100
6183 12d 3ö PR-LYX 150
6184 12d 3ö PRAKT 100
6185 12d ** 3ö PR-LYX 100
6186 12e ** 3Ö LYX 300
6187 12e ** 3Ö prakt 100
6188 13 5ö ** LYX 250
6189 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
6190 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
6191 13g ** 5ö svartbrun , pr-lyx 150
6192 14 ** /* 5Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, POS 1 * 300
6193 14 PR-AB 4-BLOCK 200
6194 14 ** 6ö vackert 9-block 200
6195 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
6196 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
6197 14d prakt 125
6198 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
6199 14d ** 6ö gul. prakt 100
6200 14f ** 6ö PRAKT 75
6201 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
6202 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
6203 15 12Ö PR-LYX 175
6204 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
6205 15 12ö PRAKT 125
6206 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
6207 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
6208 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
6209 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
6210 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
6211 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
6212 16 ** 20ö PRAKT 100
6213 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
6214 16b ** 20ö 4-block, AB 140
6215 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
6216 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
6217 16d ** 20ö prakt 100
6218 17a BA centr F 3600 350
6219 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
6220 17av2 AB ex F 3600 700
6221 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
6222 17b ** 24ö blålila, ab 125
6223 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
6224 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
6225 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
6226 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
6227 17bv2 prakt, F 1400+ 350
6228 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
6229 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
6230 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
6231 18a ** 30 ö mörkt blågrön, PRAKT 600
6232 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
6233 18c ** 30ö 4-block, AB 120
6234 18d 30ö PRAKT 200
6235 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
6236 19 ** 50ö brun. prakt 100
6237 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
6238 19d ** lösen t13 50ö bra AB, 3,3,5 matt gulakt. orangebr 50
6239 19v2 ** 50ö Lösen t 13 Kartongppr 4-bl en kt 300
6240 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
6241 19var ** 50ö Lösen t q13, 2 märkesbilder 100
6242 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
6243 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
6244 20 1kr bra AB 200
6245 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
6246 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
6247 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
6248 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
6249 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

6250 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
6251 52c ** Oscar 5 ö blågrön 5-strip AB-PR marginal 4-bl F 2019 20000 300
6252 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
6253 58vm2 30ö Oscar vågr 5 strip, 2vm ,fräscht BA centr hö. F 8500 850
6254 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
6255 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
6256 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
6257 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
6258 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
6259 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
6260 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
6261 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
6262 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
6263 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
6264 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
6265 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
6266 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
6267 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
6268 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
6269 105 ** 5ö/2ö lodr hörnmarg 5-strip 1 ex KPV 100
6270 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
6271 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
6272 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
6273 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
6274 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
6275 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
6276 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm 5-strip i LYX, F 4500+++ 1400
6277 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i LYX 600
6278 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i PRAKT 300
6279 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i AB F 1100 160
6280 143Acxz AB-PR 75
6281 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
6282 143Ecx 5ö grön t 13 PRAKT 30
6283 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
6284 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
6285 145A 10ö violett A2 ppr, AB 140
6286 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip 600 600
6287 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip plåtskarv mellan pos 1-2 500
6288 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr , banderoll 6-strip F 2400 400
6289 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
6290 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX 6-strip 200
6291 146Ab ** 10ö violett A3 ppr,AB-pr 5-strip 150
6292 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 5-strip plåtskarv 75
6293 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
6294 146Ac 10ö Lejon violett A3 ppr, LYX 225
6295 146b,c ** 10ö lejon i 2 PR-LYX 5- strip ultramarinaktigt violett och svartaktigt violett F 2019 4150 900
6296 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
6297 147 ** 25Ö orange Lejon, A2 ppr, PRAKT 5-STRIP f 1750++ 600
6298 148Acx ** 30ö vm linjer, 5-strip AB 175
6299 152Aa ** 20ö G II A, PR-LYX 150
6300 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
6301 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
6302 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
6303 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
6304 165cc 80ö PR-LYX 400
6305 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 150
6306 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 120
6307 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
6308 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
6309 172a RULLBANDEROLL MÄRKE , 1 MÄRKE 100
6310 173a 140ö AGRG, AB 175
6311 174a ** 145ö smaragdgrön, Postemblem 5-strip i PR-LYX 500
6312 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
6313 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
6314 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
6315 179Ae 20ö violett, AB 250
6316 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
6317 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
6318 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
6319 187a 35ö, AB, F 5500 800
6320 187a ** 35Ö G.V. PROFIL vä. AB -5strip 700
6321 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
6322 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
6323 191b ** 45ö brun PR-LYX 5-strip A 3 papper 190
6324 192c ** 50ö G V PROFIL vä.LYX -5strip 100
6325 194 ** 115ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR -5strip 500
6326 195 ** 145ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR-LYX -5strip 220
6327 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
6328 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
6329 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
6330 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
6331 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 5- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 325
6332 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
6333 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 4- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 275
6334 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
6335 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 3- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 200
6336 227 ** G.V. 70år 1928, 10ö LYX 5-strip 100
6337 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
6338 228 ** G.V. 70år 1928, 15ö AB-PR 5-strip 50
6339 229 ** G.V. 70år 1928, 20ö AB 5-strip 50
6340 230 ** G.V. 70år 1928, 25ö LYX 5-strip 150
6341 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
6342 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
6343 231 prakt 10ö 30
6344 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
6345 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
6346 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
6347 234A ** 10ö Lützen 5-strip PRAKT 80
6348 236 25ö blå Lützen 125
6349 237 90 ö Lützen, AB 700
6350 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
6351 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
6352 243 25ö Riksdagen, prakt 200
6353 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
6354 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
6355 247A 10ö Postverket PR-AB 125
6356 248API 15ö Postverket PRAKT 200
6357 249 Postverket PRAKT 20ö 400
6358 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
6359 251 AB 30ö Postverket 750
6360 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
6361 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
6362 253 40ö Postverket PRAKT 325
6363 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
6364 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
6365 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
6366 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
6367 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
6368 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
6369 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
6370 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
6371 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
6372 260 ** 100 ö Swedenborg LYX 5-strip 140
6373 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
6374 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
6375 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
6376 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
6377 263 ** 20ö Delaware, 5-strip 30
6378 264 30ö Nya Sverige, PRAKT 150
6379 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
6380 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
6381 268 30öre GV 80år 375
6382 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
6383 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
6384 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
6385 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
6386 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
6387 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
6388 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
6389 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
6390 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
6391 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
6392 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
6393 283 50Ö G.V. profil hö 70
6394 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 50
6395 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 40
6396 284 50ö Tre kronor, LYX 60
6397 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
6398 285 55ö Tre kronor prakt 25
6399 287 65ö Tre kronor lyx 15
6400 288 70ö, Tre kronor prakt 75
6401 290 80ö Tre kronor 10
6402 291 85ö grön Tre kronor 10
6403 292 85ö brun Tre kronor 100
6404 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
6405 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
6406 296 110ö prakt, Tre kronor 100
6407 297 115ö LYX, Tre kronor 15
6408 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
6409 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
6410 301 145ö, pr, Tre kronor 75
6411 302 150ö rödviolett, Tre kronor 30
6412 303 150ö brun, lyx Tre kronor 20
6413 304 170ö röd Tre Kronor, 20
6414 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
6415 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
6416 307 185ö Tre kronor LYX 90
6417 310 210ö Tre kronor ,blå 125
6418 316 285ö Tre kronor ,lyx 70
6419 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
6420 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
6421 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
6422 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
6423 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
6424 323 prakt 50ö LINNÉ 325
6425 326A Sergel 10ö 90
6426 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
6427 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
6428 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
6429 327A Sergel 50ö, F 1750 350
6430 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
6431 329 BIBELN 90öre bra 350
6432 331 60Ö SKANSEN 250
6433 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
6434 336 ** 120ö Birgitta PR-LYX 5-STRIP 500
6435 339 Tessin 40ö prakt 475
6436 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
6437 343 60 Ö SCHELE LYX 200
6438 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
6439 353-57 Flottan KPL prakt 225
6440 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
6441 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
6442 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
6443 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
6444 360 60 ö PRESSEN 150
6445 362 90 ö RYDBERG F 375 125
6446 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
6447 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
6448 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
6449 367 90 ö LUND F 550 125
6450 369 **60Ö LANTBRUKSMÖTET 1946, PR 90
6451 371 TEGNER 40 ö 1946 20
6452 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
6453 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
6454 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
6455 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
6456 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
6457 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
6458 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
6459 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
6460 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
6461 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
6462 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
6463 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
6464 438 25 ö Polhem 25
6465 439 45 5 ö Polhem 5-STRIP 10
6466 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
6467 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
6468 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
6469 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
6470 455 ** 1KR skid VM 1954, LYX 5-strip 100
6471 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
6472 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
6473 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
6474 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
6475 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
6476 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
6477 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
6478 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
6479 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
6480 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
6481 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
6482 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
6483 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
6484 494 120ö Fotboll 25
6485 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
6486 496 Götstålet 170ö 60
6487 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
6488 501 90ö Vattenfall 65
6489 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
6490 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
6491 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
6492 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
6493 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
6494 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
6495 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
6496 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
6497 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
6498 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
6499 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
6500 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
6501 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
6502 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
6503 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
6504 525 90ö Alström 5-STRIP 20
6505 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
6506 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
6507 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
6508 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
6509 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
6510 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
6511 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
6512 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
6513 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
6514 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
6515 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
6516 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
6517 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
6518 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
6519 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
6520 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
6521 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
6522 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
6523 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
6524 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
6525 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
6526 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
6527 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
6528 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
6529 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
6530 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
6531 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
6532 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
6533 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
6534 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
6535
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

6536 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
6537 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
6538 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
6539 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
6540 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
6541 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
6542 182 25 ö röd GV profil vänster 110
6543 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
6544 182 25 Ö RÖD G VI 100
6545 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
6546 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
6547 232 50ö LUFTPOST 1932 150
6548 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
6549 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
6550 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
6551 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
6552 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
6553 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
6554 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
6555 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
6556 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
6557 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
6558 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
6559 281 40ö olivgrön F 900 125
6560 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
6561 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
6562 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
6563 284-317 284-317 Rullserie/ 100 serier tre kronor 34 st . 2,10 kr saknas MEN FINNS I 20ST 5STRIP , 1,70 öre , 2,55kr och 3kr 100st i rulldel ej kpl rulle, 1,45 ö endast 83st i rulle +17st . Högt katalogvärde och gammal investeringsfavorit. 9000
6564 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
6565 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
6566 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
6567 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
6568 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
6569 293 90öre TRE KRONOR 250
6570 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
6571 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
6572 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
6573 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
6574 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
6575 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
6576 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
6577 305 1,75KR TRE KR 4000
6578 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
6579 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
6580 329 Bibeln 90ö 100 rulle, mycket bra dock notering på banderollen "1941 282A" F 2020 35000kr, lågt utrop 3000
6581 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
6582 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
6583 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
6584 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
6585 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
6586 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
6587 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
6588 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
6589 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
6590 373 30ö NOBEL F 2000 300
6591 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
6592 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
6593 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
6594 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
6595 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
6596 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
6597 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
6598 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
6599 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
6600 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
6601 392 30Ö UPU 1949 50
6602 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
6603 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
6604 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
6605 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
6606 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
6607 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
6608 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
6609 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
6610 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
6611 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
6612 417 40ö grön GVI typ I 150
6613 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
6614 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
6615 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
6616 421 30ö Blå GVI typ III 150
6617 425 40ö blå 90
6618 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
6619 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
6620 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
6621 430 45ö blå G.VI .A 90
6622 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
6623 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
6624 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
6625 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
6626 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
6627 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
6628 439 40ö POLHEM 100
6629 439 45ö Polhem 100 rulle 100
6630 440A Petri 25ö 100 rulle 75
6631 442-44 G VI 70år F 1200 150
6632 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
6633 446 15 öre D.O. F 600 100
6634 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
6635 447 40 öre D.O. F 1200 250
6636 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
6637 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
6638 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
6639 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
6640 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
6641 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
6642 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
6643 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
6644 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
6645 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
6646 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
6647 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
6648 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
6649 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
6650 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
6651 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
6652 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
6653 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
6654 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
6655 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
6656 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
6657 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
6658 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
6659 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
6660 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
6661 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
6662 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
6663 489 40ö SJÖpost 1958 750
6664 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
6665 490 15ö SJÖpost 1958 100
6666 494 120ö VM I FOTBOLL 300
6667 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
6668 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
6669 502 RÖDA KORS 1959 80
6670 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
6671 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
6672 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
6673 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
6674 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
6675 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
6676 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
6677 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
6678 522-23 PILO 30, 140ö 500
6679 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
6680 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
6681 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
6682 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
6683 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
6684 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
6685 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
6686 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
6687 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
6688 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
6689 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
6690 681 45ö NOBEL 1969 100
6691 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
6692 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
6693 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
6694 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
6695 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
6696 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
6697 1038 BJÖRN 200X1,15KR Art nr 7810.10, vacker frankering 200
6698
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
6699
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
6700
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
6701
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
6702 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

6703
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
6704
5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
6705
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
6706
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
6707
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
6708
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
6709
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
6710
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 7300 400
6711
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
6712
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
6713 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
6714 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
6715 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
6716 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
6717 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
6718 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
6719 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
6720 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
6721 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
6722 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
6723 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
6724 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
6725 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
6726 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
6727 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
6728 69 2ö,halvark 50 st 325
6729 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
6730 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
6731 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
6732 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
6733 71-74 100 ST HELARK 1200
6734 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
6735 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
6736 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
6737 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
6738 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
6739 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
6740 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
6741 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
6742 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
6743 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
6744 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
6745 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
6746 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
6747 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
6748 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
6749 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
6750 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6751 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
6752 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6753 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6754 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
6755 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
6756 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
6757 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
6758 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
6759
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
6760 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
6761 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
6762 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
6763 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
6764 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
6765 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
6766 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
6767
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

6768
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
6769 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
6770 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
6771 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
6772 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
6773 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
6774 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
6775 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
6776 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
6777 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
6778 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
6779 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
6780 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
6781 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
6782 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
6783 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
6784 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
6785 16R 20x20ö G.V profil vä 50
6786 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
6787 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
6788 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
6789 21o NYSKICK, F 2500 800
6790 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
6791 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
6792 21o Gustav V 70 är 1928, fräscht häfte 550
6793 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
6794 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
6795 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
6796 21r omsl. framsida har varit vikt 475
6797 23o 10 Öre Lützen, vc 325
6798 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
6799 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
6800 23O 10 Lützen , AB-PR 150
6801 23o 10ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 140
6802 23o 10ö Lützen bra häfte 125
6803 23o 10ö Lützen omv. F 800 100
6804 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
6805 23r 10ö Lützen rättv prakt centr. Bra 225
6806 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
6807 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
6808 23R 10ö Lützen 1932, PR-LYX RÄTTV häfte 200
6809 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
6810 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
6811 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
6812 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
6813 24o 15ö Lützen omv. AB-PR centr F2200 400
6814 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
6815 24O 15ö Lützen 1932, ab-PR-LYXcentr , häfteS OMSLAG 3MM RISS f 2200 250
6816 24R 15ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 400
6817 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
6818 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
6819 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
6820 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
6821 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
6822 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
6823 26O 5ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
6824 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
6825 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
6826 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
6827 27o 10ö RIKSDAGEN, perfekt omslag F1200 200
6828 27R 10ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
6829 28R 15ö RIKSDAGEN 1935, 10 PR-LYX EX 10 ab CENTR, veck iomslag på baksidan 250
6830 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
6831 29 5ö Postverket 1936, pr-lyx häfte 250
6832 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
6833 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
6834 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
6835 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
6836 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
6837 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
6838 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
6839 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
6840 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
6841 30 10ö Postverket 1936, prakt häfte 250
6842 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
6843 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
6844 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
6845 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
6846 30 10ö Postverket 10ö praktcentr fint häfte 200
6847 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
6848 30 10ö Postverket 10ö fint häfte 100
6849 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
6850 31 15ö Postverket 1936, fräscht häfte 400
6851 31 15ö Postverket 15ö fint häfte AB-PRAKT centr F 2500 350
6852 31 8ex P1,delvis släppt 300
6853 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
6854 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
6855 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
6856 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
6857 31PII ett ex PII. 650
6858 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
6859 33BCo SWEDENBORG 10ä 4+3 sid omv 5 LYX marginal 5 ok. 400
6860 33BCR 10ö Swedenborg mörkgrått omslag, SUPERLYX MARGINALER, extremt breda 600
6861 33BCr SWEDENBORG 10ö 4+3 sid rättvänt PR-LYX marginal , övre block pos4 P1, F 2020 3700 600
6862 33CBo omv prakthäfte 750
6863 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
6864 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
6865 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
6866 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
6867 33CBR 10ö Swedenborg grått omslag, 5 godkända marginaler 5 lite smala 180
6868 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
6869 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
6870 33CCo 10ö Swedenborg 150
6871 33CCo 20x10ö Swedenborg 1938, ok häfte Lyx centr märken 150
6872 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
6873 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
6874 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
6875 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
6876 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
6877 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
6878 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
6879 34CB BREDA MARGINALER 750
6880 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
6881 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
6882 34CB BRA HÄFTE 500
6883 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6884 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
6885 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
6886 34CB 5Ö DELAWARE 3+4SID LYX MARGINAL 400
6887 34CB K nr.,GODK. MARG 350
6888 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
6889 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
6890 34CC 2ST 5Ö DELAWARE, "ÄKTA PAR" ETT CYLS 1 hö + kn 74... det adra KN ..591. Sällsynt med 2 häften i följd. 1000
6891 34CC 5Ö DELAWARE 4+4 sid kn ..098 och culs 1 hö, PRAKT 250
6892 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
6893 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
6894 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
6895 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
6896 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
6897 35BC Booklet H35BC postfrisk, 1938 New Sweden 18 × 15 öre brown, perf on 3+4 sides. Very fine condition. BRED MARGINAL F 3600 600
6898 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
6899 35CB LYX-pr 800
6900 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
6901 35CB 15Ö DELAWARE,PR-LYX MARGINAL 600
6902 35CB ÄKTA men ngt smal 500
6903 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6904 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
6905 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
6906 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
6907 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
6908 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
6909 36BCo 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte, LYX marginaler 700
6910 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
6911 36BCr 5ö G.V.V 80 år Rättvänd 3+4sid häfte med LYXMARGINALR, prakthäfte 800
6912 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
6913 36CC 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte 200
6914 38BCr LING 20X5Ö CYLS 2 hö, LYX MARGINALER pr-lyx häfte 800
6915 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
6916 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
6917 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
6918 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
6919 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
6920 39CBr g. V. Profil vä små siffror 10 praktpar 3+4sid i Prakthäfte 1700
6921 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
6922 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
6923 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
6924 39CCo 10ö Berzelius, ok häfte 150
6925 39CCr obet gemspår 150
6926 39CCr små sifror, omslagsveck 110
6927 39CCr,o 2st 10ö Typ 1 G. V. profil hö småsiffror 350
6928 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
6929 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
6930 40BCR BERZELIUS 10Ö 10 BC PAR I pr-lyx, Position 2 i 2 10 blocket med Plåsår 320v3, Prakthäfte 3000
6931 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
6932 40CCo 10ö Berzelius, 4sid , LYX häfte. F 1500 450
6933 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
6934 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
6935 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
6936 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
6937 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
6938 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
6939 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
6940 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
6941 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
6942 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
6943 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
6944 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
6945 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
6946 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
6947 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
6948 55b SERGEL 15ö bra häfte 300
6949 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
6950 57 ett märke saknas,prlyx 150
6951 57v "III" ett ex saknas F 805 175
6952 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
6953 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
6954 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
6955 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
6956 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
6957 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
6958 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
6959 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
6960 60A Birgitta 15ö cyls 2, FINT HÄFTE 225
6961 60A Birg. 8 par F 480 100
6962 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
6963 60B Birgitta 15ö cyls 1, LYX HÄFTE 250
6964 60B Birgitta 15ö cyls 2, PR HÄFTE 225
6965 60B Birgitta 15ö , FINT HÄFTE 125
6966 61 Cyls 2, obet särad tander 20
6967 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
6968 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
6969 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
6970 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
6971 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
6972 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
6973 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
6974 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
6975 64 Cyls2 h F 600 200
6976 64 5ö SCHELE, LYX 195
6977 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
6978 64 SCHELE , bra F 500 150
6979 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
6980 64 Schelle, prakt 125
6981 64 cyls 2h, i par saknas 100
6982 65 G.V.85år 20x20ö cyls2, PR-LYX 400
6983 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
6984 65 G V 85 år, välcentr märken 300
6985 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
6986 65 G.V.85år 20x20ö mycket fräscht häfte 170
6987 66 spegeltryck 20 märken 200
6988 66 Cyls 1 h, oglättat 75
6989 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
6990 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
6991 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
6992 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
6993 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
6994 67 Montelius 5ö 40
6995 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
6996 68 Sjökartan 5ö prakt 70
6997 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
6998 69 LYX 125
6999 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
7000 69 Cyls 2 , ktt 50
7001 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
7002 69 10ö Flottan 1944, cyls 2 50
7003 69 10ö Flottan 1944, cyls 1 40
7004 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
7005 70 Cyls 2, LYX 300
7006 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
7007 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
7008 70 cyls 1h, nyskick 225
7009 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
7010 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
7011 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
7012 72 cyls 1h F 660 225
7013 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
7014 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
7015 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
7016 72 Röda Korset 20ö bra 150
7017 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
7018 73 Pressen, CYLS 2vä 35
7019 73 LYX 30
7020 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
7021 73 Pressen ,fräscht 20
7022 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
7023 74 Rydberg, LYX 125
7024 74 pr-lyx centrering 110
7025 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
7026 74 V. Rydberg F 250 80
7027 75 Sparbanken 3häften neutral, cyls1, cyls2 80
7028 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
7029 75 Sparbanken 10ö 20
7030 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
7031 76 15ö LUND neutral, cyls1, cyls2 125
7032 76 3st 15ö LUND CYLS 1 , pr-lyx 100
7033 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
7034 76 Lund 15ö pr-lyx 50
7035 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
7036 76 Cyls 1, centr. hö 30
7037 76v2 15ö LUND tryck färgfläck på inhäft. remsan 100
7038 77 Cyls 1h , prakt 150
7039 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
7040 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
7041 77 nyskick 100
7042 77 cyls 2 100
7043 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
7044 77 20ö LUND, prakt 100
7045 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
7046 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
7047 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
7048 77 20ö LUND , AB-PR 70
7049 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
7050 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
7051 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
7052 79A
20
7053 79B pr 20
7054 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
7055 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
7056 80 cyls 1h , pr-lyx 140
7057 80 Lyx , NOBEL 125
7058 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
7059 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
7060 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
7061 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
7062 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
7063 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
7064 82 3st 20ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 150
7065 82 3st 10ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 80
7066 82 20ö 40års jub , cyls1, 60
7067 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
7068 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
7069 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
7070 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
7071 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
7072 83 20ö GV 40års jub 20
7073 85 Pionjärjubiléet 30
7074 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
7075 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
7076 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
7077 86-87 F 140 50
7078 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
7079 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
7080 88 cyls 1h 60
7081 88 Strindberg 35
7082 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
7083 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
7084 89 2st 15ö Lingiaden cyls1,cyls 2 ab-prakt 125
7085 89 15ö Lingiaden cyls1 prakt 75
7086 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
7087 90 6 st 20ö UPU neutral, cyls1, cyls2, cyls1h, cyls2v,h 150
7088 90 10ö UPU äkta par cyls2hö, cyls2 vä 120
7089 90 10ö UPU par cyls1hö, cyls1 vä 90
7090 90 3 st10ö UPU neutral, cyls1, cyls2 50
7091 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
7092 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
7093 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
7094 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
7095 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
7096 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
7097 93A 20 x 25 Ö 30
7098 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
7099 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
7100 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
7101 94 POLHEM 25Ö 25
7102 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
7103 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
7104 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
7105 95 3st 25ö Petri 1952, neutral ,cyls1,cyls 2 175
7106 95 cyls 2, pr 160
7107 95 Petri Cyls 1 130
7108 95 cyls 2 130
7109 95 Petri F 350++, 125
7110 95 PETRI CYLS 1, PR 100
7111 95 25ö Petri 1953, cyls 1 prakt 100
7112 95 25ö Petri 1953, cyls 2 prakt 100
7113 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
7114 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
7115 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
7116 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
7117 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
7118 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
7119 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
7120 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
7121 97 3st G.VI.A 70år 20x10ö1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
7122 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
7123 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
7124 97 cyls 1, lyx 20
7125 97 Cyls 2 20
7126 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
7127 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
7128 98 3st G.VI.A 70år 20x25ö 1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
7129 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
7130 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
7131 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
7132 99 5kr blå slottet 20x5kr fint häfte 150
7133 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
7134 99 SLOTTET HÄFTE 20X 5 KR STRECKPERFORERAD RYGG 110
7135 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
7136 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 150
7137 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 140
7138 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 135
7139 99B2ba1 20x 5kr Slottet bigad rygg, ab-praktcentr 175
7140 99B2ba2 20x 5kr Slottet bigad rygg, praktcentr 200
7141 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
7142 101 3st Idrottsrörelsen 70år 20x10ö 1953, neutral,cyls1,cyls 2 90
7143 101 Idrottsrörelsen F 150 50
7144 101 cyls1 40
7145 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
7146 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
7147 102 cyls1 50
7148 102 Cyls 2 50
7149 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
7150 102 Stockholm 700 år F 120 40
7151 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
7152 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 2 70
7153 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
7154 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte 55
7155 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
7156 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 50
7157 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 40
7158 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
7159 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
7160 104 TELEGRAF VERKET 3st 1953, neutral,cyls1,cyls 2 150
7161 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte cyls 2 75
7162 104 cyls 1h F 180 65
7163 104 TELEGRAFVERKET 60
7164 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte 40
7165 105 cyls 2, pr 100
7166 105 20x20ö VM på skidor, cyls 1 prakt 90
7167 105 20x20ö VM på skidor, cyls 2 prakt 90
7168 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
7169 105 20x20ö VM på skidor, 50
7170 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
7171 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
7172 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
7173 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
7174 108 Cyls 1, lyx 100
7175 108 Cyls 2, lyx 95
7176 108 Cyls 1 80
7177 108 Lenngren fint häfte cyls 1 80
7178 108 Lenngren fint häfte cyls 2 80
7179 108 Lenngren f 200 60
7180 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
7181 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
7182 108 Lenngren fint häfte grått omslag 50
7183 108 Lenngren fint häfte brunakt grått omslag 50
7184 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
7185 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
7186 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
7187 110A Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
7188 110A Atterbom F 220 75
7189 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
7190 110B Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
7191 111 Olympiaden 3st 20x20ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
7192 111 Olympiaden 20x20ö 1956, cyls 2 45
7193 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
7194 111 Olympiaden 20x20ö 1956, 30
7195 112 Olympiaden 3st 20x25ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
7196 113A1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ömed snedstreck, Prakt, F 400+ 90
7197 113A2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck 25
7198 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
7199 113B1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö MED snedstreck, F 400 90
7200 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 utan snedstreck, LYX F 150 50
7201 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck, F 150 30
7202 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
7203 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
7204 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
7205 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, LYX 60
7206 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYX 50
7207 114A2a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, pr-LYX 60
7208 114A2b Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYXc 45
7209 115B Sjöräddningen F 350 115
7210 115B Sjöräddningen 20x30ö, LYX 100
7211 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
7212 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 60
7213 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 50
7214 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
7215 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
7216 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
7217 119A1 Helikopterpost 20x 30ö med snedstreck , LYX 110
7218 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
7219 119B Helikopterpost 20x 30ö PR- LYX 60
7220 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
7221 120A1 SJÖPOST 20x 15ö med |/ snedstreck , LYX 100
7222 120A3 SJÖPOST 20x 15ö med bara / snedstreck , pr-LYXcentr F 1000 200
7223 120B SJÖPOST 20x 15ö utan snedstreck , pr-LYXcentr 25
7224 121A1a 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,3 svårt, Prakt 125
7225 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 45
7226 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 30
7227 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
7228 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 PRAKT 35
7229 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 30
7230 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 25
7231 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 35
7232 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 25
7233 123 GÖTSTÅLET 20x30ö , PR-LYX 30
7234 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 25
7235 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 20
7236 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR-LYX 30
7237 125a Selma Lagerlöf 20x25ö |/ PR-LYX 25
7238 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR 25
7239 126 Vattenfalsstyelsen 50 år 20x 30ö pr-lyx 30
7240 127 röda korset år 20x 30ö prakt 35
7241 127 Röda Korset år 20x 30ö bra häfte 25
7242 128 Heidenstam 20x15ö PR-LYX 30
7243 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö förskjutet spegeltryck , LYX 100
7244 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö bra häfte pr. 35
7245 130 ARRENIUS 30
7246 130 Svante Arrhenius 20x15ö prakt 18
7247 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
7248 131 ZORN 20x 30ö bra häfte 60
7249 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
7250 132 Världsflyktingåret 20x20ö bra häfte 20
7251 133A skytteväsendet 20x20ö glättat ppr, pr 20
7252 133B Skytteväsendet 20x20ö pr 20
7253 134 FRÖDING 20X30Ö LYX 35
7254 134 FRÖDING 20X30Ö pr-LYX 30
7255 135 Branting 20x15ö fint häfte 18
7256 135 BRANTING 15ö 15
7257 135 Branting 20x15ö bra häfte 15
7258 136 SAS ,F 80 25
7259 136O 4ST OLIKA SAS 1961 NEUTRAL CYLS1 CYLS 2, kn 19830 100
7260 136O SAS 1961 äkta par kn 305+57, pr 75
7261 136O SAS 1961 äkta par kn 302+20, pr 70
7262 136o SAS omv, CYLS 2 35
7263 136O SAS 40ö 15
7264 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
7265 140 Pilo 20x30ö prakt 55
7266 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
7267 140 30Ö PILO 40
7268 140 Pilo 20x30ö prakt, bra häfte 40
7269 141 Alströmer 20x15ö prakt 15
7270 142 svenskt tryck, fint häfte 18
7271 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
7272 142v svenskt tryck, pos 12 streck fint häfte 75
7273 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
7274 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
7275 145 Lokalbrevbäringen 20x30ö ,prakt 22
7276 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
7277 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 25
7278 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 22
7279 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
7280 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
7281 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
7282 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
7283 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
7284 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
7285 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
7286 149a Sv Byggnadsminnen 20x15ö 20
7287 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
7288 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
7289 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö , kn 2+3 äkta par 82+413 120
7290 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 1 40
7291 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 40
7292 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
7293 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
7294 150Ar+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö , pr, 2st 40
7295 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2st kn 2 77..., kn +3 275 40
7296 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2+ kn 2 nr 73... 40
7297 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
7298 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 30
7299 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
7300 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
7301 150Br+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2ST 40
7302 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
7303 151-152 G VI. A. 80 år 20+15ö, 35+10ö 15
7304 154 VM I ISHOCKEY 1963 20X25Ö 20
7305 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 25
7306 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 22
7307 155 Antihungerkampanjen 20x35ö 18
7308 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3...., pr 70
7309 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3.... 60
7310 156R+O Ingenjörskonst 10x50ö rättv , omv 60
7311 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
7312 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
7313 157-158 Medicinalstyrelsen 25+35ö 2 olika 60
7314 158 Medicinalstyrelsen 35ö 35
7315 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
7316 159 20x20ö byggnadsminnen 15
7317 160 Nobelpris 1903 F 100 35
7318 160a,b Nobel 1903 a omslags veck 45
7319 162 Karlfält 20
7320 166A 20x 30 ö violett 35
7321 167-168 Nobel 1964 30+40ö 40
7322 167-68 1904 Nobel 55
7323 169 BYGGNADSMINNEN 1965 20X30Ö 30
7324 170AaO 60ö Teleunionen, 6 häften 5 st med olika markeringar 150
7325 170AaR 60ö Teleunionen, LYX 60
7326 170AbO 60ö Teleunionen, spegeltryck 100
7327 170AbR 60ö Teleunionen, spegeltryck 110
7328 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
7329 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
7330 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag KN +3 .. 909 , PR-LYX F 3100 625
7331 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag PR-LYX F 3100 600
7332 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
7333 171A,B EUGEN 2 olik astyrm + utan 30
7334 172A,B BREMER 2 olika 30
7335 173 NOBEL 20X30Ö 1965, RT 50
7336 173 30 ö Nobel 1905 20
7337 173 NOBEL 20X30Ö 1965 20
7338 173-174 NOBEL 20X30Ö , 20x 40ö1965, stpl SÖLVESBORG 5-3-66 på omslagen , märkena **, ovanligt 70
7339 174A Nobel 20x40ö, \ PRAKT 35
7340 174B Nobel 1905 60
7341 174B Nobel 20x40ö, |\ RT FINT HÄFTE 60
7342 174B Nobel 20x40ö, |\ PRAKT 35
7343 175Ao Nathan Söderblom 4st omvända RT, cyls1, 2, neutral 100
7344 175Ao Nathan Söderblom fint häfte 20
7345 175Br,o Nathan Söderblom RV, OMV 2ST 50
7346 179 Representationsref. , bra häfte, + häfte stpl FDC Sölvesborg 12-5-65 på framsidan med ** märken 35
7347 179RT Representationsref. , bra häfte me RT 45
7348 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
7349 181 Almqvist 1966, prakt häfte 18
7350 181 Almqvist 1966, fint häfte 15
7351 181RT Almqvist 1966, prakt häfte med RT 30
7352 197 Älghuvud, F 100 30
7353 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
7354 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
7355 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
7356 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
7357 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
7358 205A Nordiska Vildblommor 30
7359 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
7360 205A VILDBLOMMAOR, 20
7361 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
7362 207 Kyrkornas värdssamfund 15
7363 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
7364 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
7365 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
7366 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
7367 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
7368 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
7369 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
7370 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
7371 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
7372 212Ar SVANAR 10x 20kr blank gummering 250
7373 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
7374 214A Liljefors 20
7375 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
7376 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
7377 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
7378 222A kn+1,5, delat kors vä 100
7379 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
7380 228A,B SAGOR 2 EX 90
7381 234A Näringsliv 30
7382 234B
30
7383 239
30
7384 253 Idrottsflickor, helt kn 25
7385 254 Sv. GLAS 30
7386 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
7387 262 G:VI: 90 år F 65 20
7388 270 Nordiska Museet F 130 40
7389 270A
40
7390 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
7391 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
7392 301v H 301 Vilda Bär mitthål saknas 125
7393 301v,KN H 301 Vilda Bär mitthål saknas, KN 074350 100
7394 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 125
7395 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 110
7396 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 90
7397 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
7398 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
7399 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
7400 354 Helt kn,+ cyls2 20
7401 357 LEVANDE NATUR 14 MARS 1985 trippel RT CYLS2, KN 82541 200
7402 357 Levande natur 3 häften RT, RT+kn, cyls1+kn 50
7403 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
7404 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
7405 371 Stockholmia 86 , knr 50
7406 371 Stockholmia 86 F 160 40
7407 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
7408 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
7409 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
7410 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
7411 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
7412 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

7413 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
7414 1O 8X 25Ö LYX 200
7415 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
7416 1O 8X25ö ,omv LYx 160
7417 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
7418 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
7419 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
7420 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
7421 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
7422 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
7423 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
7424 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
7425 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
7426 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
7427 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
7428 2o 10x10ö brun, LYX 25
7429 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
7430 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
7431 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
7432 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
7433 4Ar F 700 225
7434 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
7435 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
7436 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
7437 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
7438 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
7439 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
7440 4B Cyl 2v 30
7441 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
7442 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
7443 4R 4x25ö blå , LYX 30
7444 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
7445 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
7446 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
7447 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
7448 5BOV Kn 0,5+ 300
7449 5BOV cyls 2 fot F 565 200
7450 5BRV F 600 200
7451 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
7452 5OH 15+5ö , KN 70530 75
7453 5OH PR-LYX 50
7454 5OH
35
7455 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
7456 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
7457 5OV PRAKT 5+15Ö 200
7458 5OV KN 1, 7..., F 595 200
7459 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
7460 5OV 5+15Ö, OMV 150
7461 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
7462 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
7463 5RV 5+15ö PRAKT 200
7464 5RV 5+15Ö, Rättv 150
7465 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
7466 6OH cyls 1 F 450 150
7467 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
7468 6OV cyls 2 F 300 100
7469 6OV cyls 1 fot 85
7470 6OV F 200 60
7471 6RV snedstreck, lyx 70
7472 6RV snedstreck 60
7473 6RV utan snedstreck F 175 55
7474 8OH kn +3 "...465, F 650 225
7475 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
7476 11BOV KN 3 108.. 35
7477 12FOV CYLS1, KN +1 100
7478 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
7479 15Do kn +4 30
7480 16C1r
15
7481 16C1r
15
7482 18 Tjörnbroar 20
7483 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
7484 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
7485 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
7486 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
7487 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
7488 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
7489 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
7490 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
7491 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
7492 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
7493
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
7494
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
7495
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
7496
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

7497
Intressant låda häften medaljong - 1990 tal , med massor av markeringar. 3000
7498
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
7499
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
7500
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
7501
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
7502
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
7503
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
7504
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
7505
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
7506
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
7507
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
7508
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
7509
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
7510
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
7511
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
7512
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
7513
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
7514
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
7515
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
7516
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
7517
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
7518
Samling olika häften i album1979-1993, en del markeringar. Nominal 1900 950
7519
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
7520
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
7521
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
7522
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
7523
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
7524
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
7525
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
7526
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
7527
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
7528
H 301 Vilda bär 134 häften med markeringar, massor ryggtryck m.m. Variant fynd ? Nominal över 1000 700
7529
H 301 Vilda bär 75 häften många med markeringar i varsitt pergamyntkuvert , ++98+645de lesta typade . Fynd? 700
7530
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
7531
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
7532
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
7533
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
7534
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
7535
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
7536
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
7537
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
7538
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
7539
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
7540
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
7541
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
7542
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
7543
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
7544
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
7545
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
7546
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
7547
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
7548
HÄFTEN 1921-49 14 olika , H16, 38, 69-70,74-78,82, 88, 89, 92, F 2019 ca 4250 400
7549
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
7550
Häften :Parti ca 43 olika ( eller olika markeringar) häften med markeringar 1974-86 , även många dubbla markeringar. Nominal ca 600 375
7551
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
7552
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
7553
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
7554
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
7555
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
7556
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
7557
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
7558
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
7559
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
7560
Häften ca 31, 16 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 300
7561
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
7562
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
7563
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
7564
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
7565
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
7566
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
7567
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
7568
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
7569
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
7570
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
7571
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
7572
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
7573
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
7574
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
7575
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
7576
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
7577
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
7578
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
7579
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7580
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7581
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7582
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
7583
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
7584
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
7585
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
7586
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
7587
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
7588
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
7589
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
7590
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
7591 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500
7592 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

7593
1000 självhäftade brevmärken 7400
7594
Brevmärken 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
7595
Brevmärken i häften 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
7596
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
7597
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
7598
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
7599
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1900
7600
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
7601
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
7602
Parti 400st a 6 kr /föreningsbrev märken Frankeringsvärde 2400 kr, 1400
7603
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
7604
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
7605
Nominalparti Nom 2000 1000
7606
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
7607
Nominalpost Sverige , nominal 2500 1000
7608
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 900
7609
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
7610
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
7611
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
7612
Samling 5-strip ** I INSTICKSBOK 1978- 1985 kpl och en del 1986 Nominal ca 1500 750
7613
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1100 700
7614
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
7615
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
7616
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
7617
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
7618
4 rullar 2x 1,30+70ö, 2,20kr= 50 x 11kr porton nom 550 kr 350
7619
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
7620
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 550 350
7621
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
7622
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
7623
1 rabatthäfte norden 190


ARK PARTIER

7624
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
7625
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
7626
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
7627
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
7628
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
7629
Tjänste 13 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-50ö (35ö i 2x50 100ark-särat på mitten). F ca 12000, även 1ö nr 27 40+50block, 15ö krona nr tj 33 ½ halvark, 4ö tj 43 över 100 ex i 3 arkdelar. Ger F totalt ca 13.500 750
7630
Tjänsteparti 45 helark och 2 ½ ark 11 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2ö 4, 3ö 5, 5ö 4, 7ö 5, 10ö 10st, 15ö 4st, 30ö 3st, 25o35ö i ½ark. F totalt ca 30.500 + extra för cz 700
7631
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
7632
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
7633
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 8000 450
7634
Tjänsteparti 18 helark och ca 1500 märken i arkdelar olika valörer i stämplade ca 190st 8ö vm krona 46 st 5kr vm krona övriga vm linjer F totalt ca 18000 450
7635
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
7636
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
7637
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125
7638 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000 200
7639 45 Tjänste 7ö vm lnjer F nr 45 i 10st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 100st cz KPV ingår , F ca 17500 500


RULLPARTIER

7640
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3000
7641
nr 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
7642
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
7643
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
7644
nr 277 25ö orange Profil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
7645
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
7646
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
7647
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
7648
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
7649
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7650
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
7651
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
7652
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
7653
SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300
7654
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
7655 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750


POSTFRISKA SERIER

7656
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
7657
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
7658
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
7659
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
7660
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
7661
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
7662
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
7663
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
7664
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
7665
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
7666
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
7667
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
7668
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
7669
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
7670
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
7671
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
7672
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
7673
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
7674
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
7675
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
7676
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
7677
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
7678
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
7679
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
7680
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
7681
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
7682
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
7683
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
7684
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
7685
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
7686
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
7687
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
7688
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
7689
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
7690
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
7691
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
7692
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

7693
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
7694
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
7695
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
7696
Årsats1967 oöppnad toppskick 900
7697
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
7698
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
7699
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
7700
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
7701
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
7702
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
7703
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
7704
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
7705
Årsats1968 oöppnad bra skick 500
7706
Årsats1968 oöppnad bra skick 500
7707
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
7708
ÅRSBOK 1987-88 450
7709
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 400
7710
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
7711
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
7712
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
7713
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
7714
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7715
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7716
Årsbok 2003 275
7717
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
7718
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7719
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7720
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
7721
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
7722
ÅRSATS 1972, 200
7723
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
7724
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
7725
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
7726
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
7727
ÅRSBOK 1991/92 175
7728
ÅRSBOK 1989-90 170
7729
ÅRSBOK 1989/90 170
7730
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
7731
ÅRSBOK 1988-89 165
7732
Årsats 1972, fint skick 160
7733
ÅRSATS 1973 150
7734
ÅRSATS 1973 150
7735
POSTENS förseglade årsats 1973 150
7736
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
7737
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
7738
Årsats 1973, fint skick 150
7739
ÅRSATS 1974 100
7740
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
7741
Årsbok 2006, inga frimärken 95
7742
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


7743
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
7744
KILOVARA 1973, förseglad 350
7745
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
7746
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
7747
Kilovara 1967 plomberad 350
7748
Kilovara 1967 plomberad 350
7749
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
7750
Postförseglat Kilovara 1974 325
7751
Postförseglat Kilovara 1973 325
7752
Postförseglat Kilovara 1969 325
7753
Postförseklad kilovara 1969 325
7754
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

7755
Nordisk Filatelis färglikare kpl i fin special pärm . 750
7756
2st Harry Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
7757
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
7758
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
7759
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
7760
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
7761
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
7762
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
7763
8 visirpärmar , ca 4,8 kg 200
7764
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
7765
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
7766
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
7767
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
7768
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
7769
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
7770
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
7771
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
7772
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
7773
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
7774
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
7775
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
7776
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
7777
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
7778
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
7779
Esttettalbum pår . Fin. 75
7780
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


7781
BRA FYNDLÅDA, med bra sverige samling stämplat, bättre brev, diverse ** ex halvark tj15 ** F 16250., bunt parti bättre märken, F ca 75000kr , diverse parti kongress och förening med alla valörer och F ca 25000:- m.m. 10000
7782
Sen inlämning, fyndlåda Sverige med skaplig Sverige samling stämplat, m.m, 6000
7783
SAMLING STÄMPLAT 4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
7784
Fyndlåda Sverige prisvärd. 2500
7785
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
7786
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
7787
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 165 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 6000 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 2000
7788
GAMMALT LAGER Parti BC-CB par och BB par 1939-1947 Linné 1939 18 BC, 25 CB, 267 2CB 2 BC, Ling 10 BC-CB, 321BB 15ö nr 321BB , ca 190 324 BB, 17 326BB, 15st 328 BB , 64st 330BB, 18 335BB, 16 338BB, 85ST 242BB16ST 354BB m.fl F 2020 ca 75000 2000
7789
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
7790
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
7791
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
7792
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
7793
2 mycket tjocka välfyllda visiralbum med välordnat dubblett samling 1967- 1989 med massor par. Många LYX ståmplar finns. Billigt 600
7794
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
7795
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
7796
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
7797
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 2700 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 500
7798
Serie Årsböcker 1987/88 kpl( Svår första F 2000 för denna) och 14 st årsböcker till 188/89- 2002 utan frimärken . 450
7799
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
7800
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
7801
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
7802
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
7803
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
7804
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
7805
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
7806
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
7807
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
7808
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
7809
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
7810
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
7811
HÄFTEN/ häftesblock eller block PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1990- 2000tal, Nomiinal betalt ca 1400 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häfteesblock o block. 300
7812
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
7813
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
7814
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
7815
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
7816
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
7817
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
7818
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
7819
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
7820
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
7821
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
7822
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
7823
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
7824
16 BREV MED DUPPELPRÄGLINGAR OCH PLÅTSÅR på försändelser , 6st nr 139, 3st nr 140, nr 145, 153, 179, och 4st postverket. ex Roland Frahm. Ovanligt parti 1000
7825
RINGTYP PH 12st 100 BUNTAR 2x4ö, 7x5ö 2x20ö och 30ö. Nr 42,43,46-47 F 2020 12700 1000
7826
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
7827
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
7828
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
7829
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
7830
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
7831
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
7832
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
7833
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
7834
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
7835
NR 40 RINGTYP PH 2Ö 100 BUNT, F 2020 7000 600
7836
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
7837
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
7838
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
7839
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
7840
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
7841
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
7842
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
7843
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
7844
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
7845
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
7846
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
7847
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
7848
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
7849
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
7850
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
7851
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
7852
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
7853
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
7854
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
7855
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
7856
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
7857
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
7858
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
7859
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
7860
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
7861
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
7862
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
7863
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
7864
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
7865
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
7866
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
7867
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
7868
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
7869
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
7870
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
7871
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
7872
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
7873
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
7874
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
7875
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
7876
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
7877
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
7878
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
7879
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
7880
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
7881
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
7882
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
7883
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
7884
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
7885
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
7886
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
7887
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
7888
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
7889
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
7890
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
7891
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
7892
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
7893
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
7894
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
7895
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
7896
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
7897
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
7898
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
7899
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
7900
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
7901
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
7902
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
7903
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
7904
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
7905
PARTI FÖRSÄNDELSER 1,3kg 1940 -80 TAL CA 300st, MÅNGA MED BB PAR, VIDARE LÖRDAGSUTDELNING, PFSK, MASSOR REK,, LYX stämplar, luftpost , båtförsändelser, wärde, utland... Många intressanta. 900
7906
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
7907
Pärm ca 2kg med ca 190 försändelser försändelser G.VI Adolf , 1952- 1960tal ex ovanligt FDCstpl 405BB på postverkets Frankotecken försäljningslista 12-9-52, bättre block och par på försändelser, 406DD1 oDD2 i 4bl på flera brev, 416 3 olika brev med olika 4-block ur HA 6,, många kobonations sammantryck på försändelser. Hög intressant och ovanlig samling. 800
7908
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
7909
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
7910
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
7911
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
7912
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
7913
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
7914
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
7915
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
7916
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
7917
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
7918
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
7919
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
7920
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
7921
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
7922
Pärm ca 1,65 kg med ca 120 försändelser bandmärken 1920-1941, inkl bättre som 146E+143E, 160 rek till Berlin, nr 252, 253, även 318CB på kort och 324CB på brev. 500
7923
16 BREV 1940 tal till USA, flygbrev , en del intressanta frankeringar 2st Nobel BB par, högvalörer m.m. 500
7924
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
7925
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
7926
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
7927
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
7928
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
7929
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
7930
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
7931
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
7932
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
7933
Pärm ca 2,15kg med ca 300 försändelser oscar-1980tal, NORRLANDSSTÄMPLAR, några oscar, även en förfilateli 4-k Luleå, ca 200st är avier från 1970-80tal. 350
7934
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
7935
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
7936
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
7937
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
7938
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
7939
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
7940
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
7941
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
7942
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
7943
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
7944
HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, 10 BREV 45Ö 4st äktgångna Första Dagen 2/91967 , 3/9 2 :a dagen , 3st 4/9 , 5/9 2st och 2 tidiga 35ö brev. Intressant tidig dokumentation av denna viktiga händelse i Sverige. 300
7945
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
7946
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
7947
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
7948
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
7949
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
7950
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
7951
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
7952
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
7953
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
7954
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
7955
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
7956
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
7957
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

7958
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
7959
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
7961
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
7962
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
7963
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
7964
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
7965
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
7966
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
7967
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
7968
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
7969
TREVLIG SAMLING 650 ST UTVALDA 12Ö VAPEN I VISIRALBUM UPPSATTA I DATUMORDNING, MED MASSOR BÄTTRE NYANSER, PRAKTSTÄMPLAR, KURIOSA SOM PRS 12Ö MED MARGINALVATTENMÄRKE.. BÄTTRE STÄMPLAR LOS ,FfRÖVI. MÅNGA FÄRGSTARKA EX. 7500
7970
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
7971
RINGTYP T 14 samling i nyanser på gammaldags blad, 3ö ca 30st och 1 brev samt div par klipp med 14B, 4ö 5st +1 par, 5ö 38 st +par, 6ö 37 st och 3 par, ex 2 a nyanser, 5 x 20e, grå i nyanser 10st + 2 par, 12ö ca 60 st, 1 blandklipp med 14B, 20ö över 20st med 5x 22f, 20/20 7st, 24ö 21 st, 30ö 34 st + 2 klipp med 3ö, 50ö 10st, 1riksd 13st + 4-block. Fin gammal samling i yaser, en del PRAKT stämplaar och intressanta klipp m.m. Förmånligt utrop 7000
7972
Samling stämplat i Facit album 1855-1955 med 4sk, svart lokal.vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 2 sidorkpl med div dubbletter, ringtyp t13 överkpl förutom nr 37, rngtyp ph, landstorm I-II-III kpl i fina stpl serier, välfylld band medmånga vm, Kongress kpl, UPU 1924 kpl, 14 BC-CB tjänste och lösen kpl inkl 6ö grå, 22B,Många fina stämplar. lite blandad kval. 7000
7973
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
7974
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
7975
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
7976
ÖSTERSUND , FANTASTISK STÄMPELSAMLING ca 66 försändelser och många märken , utställningsmonterat i pärm 2x rakstpl, 5x båg stpl, 4x 4-k , 4sk med 4-k stpl, vapen 12ö 4-k , 2 förfl cirkelstpl normalstpl 10, 3 st LYXS stpl vapen, 2 vapen brev, och märken och bre till 1924 tal 5000
7977
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
7978
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
7979
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
7980
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
7981
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
7982
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
7983
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
7984
Samling ** postfriskta 5-strip 1920- 1977 i 2 välfyllda visiralbum ca 3,6kg , bl.a 166a,b, 168, 174, 181a, 187, 188a, 191, 194, från nr 258 Bromma 1936 verkar kpl med alla bra 1940 talshögvalörer, trekronor kpl ,(kan kanske saknas någon de senaste 5 åren)
Hög kvalitet och högt värde.
4000
7985
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
7986
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
7987
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
7988
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
7989
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
7990
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
7991
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
7992
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
7993
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
7994
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
7995
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
7996
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
7997
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
7998
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
7999
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
8000
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
8001
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
8002
Samling 5-strip ** några grovtandade band och 1938-1978, verkar helt kpl, no nr 259- 1054 Alla bra högvalörer 1930-40-50 tal finns, även kungamärken . Högt värde mycket hög kvalitet. Ca 2,3 kg. 3200
8003
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
8004
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
8005
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
8006
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
8007
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
8008
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
8009
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
8010
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
8011
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
8012
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
8013
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
8014
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
8015
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
8016
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
8017
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
8018
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
8019
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
8020
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
8021
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
8022
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
8023
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
8024
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
8025
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
8026
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
8027
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
8028
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
8029
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
8030
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
8031
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
8032
Samling vapen i nyanser, ex 25st 5ö, 7a1, 40st 12ö vapen med PR-LYX stämplar delvis positionsbestämda, och en ostpl, 9ö anyans 2khtt, bra 9ö nr 8c, 24st 24ö vapen inkl 10a,c, 21 st 30 ö vapen delvis positionsbestämda samt 7st 50ö vapen. Mest bra kval , några 24ö och 50ö med småfel. 2700
8033
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
8034
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
8035
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
8036
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
8037
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
8038
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
8039
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
8040
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
8041
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
8042
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
8043
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
8044
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
8045
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
8046
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
8047
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
8048
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
8049
Ringtyp t 14 och t 13, Totalt ca 400 märkenpå visirblad ; t 14 ca 17 x 3ö, 4ö, 6x6ö, ca40 st klipp med 12ö , 6x 24ö, 4x50ö, t 13 ca 60 x 3ö, 20x 4ö, över 80x6ö, över 150 st 24ö, 28st 50ö. En del är på klipp. En del Prakt stämplar, intressanta stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca t 149000+ t 13 45000= 54000 2500
8050
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
8051
Samling ** postfriskt 1938-71 i Lindner Falzlosalbum ca 1,8 kgmed samling par och inkl alla BC-CB par utom slottet 332CB, nära kpl med nära alla kunga G IV block t.ex 4x4 olika ur HA6, Stockholmia i 9 blockserie, hela häften 1967-70 m.m. Högt värde ! 2500
8052
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
8053
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
8054
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
8055
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
8056
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
8057
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
8058
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
8059
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
8060
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
8061
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
8062
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
8063
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
8064
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
8065
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
8066
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
8067
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
8068
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
8069
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
8070
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
8071
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
8072
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
8073
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
8074
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
8075
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
8076
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
8077
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
8078
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
8079
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
8080
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
8081
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
8082
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
8083
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
8084
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
8085
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
8086
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
8087
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
8088
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
8089
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
8090
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
8091
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
8092
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
8093
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
8095
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
8096
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
8097
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
8098
Trevligt parti stämplat vapen- ringtyp och några bättre senare som nr , 65, 8x 136, 223, 4x 336, 2x 337C, några bättre vapen och ca 45st 12ö med ett ex UTROPSTECKNET dock 2 khtt, 12ö stpl MULLSJÖ,nyanser, grönblå, ultramarina, ringtyp bättre t14 , många ringtyp t 13 ca 170st många prakt stpl , och ph ca 85st med 6x3ö, 3x6ö, flera praktsstpl, enhetre ingår inkl fint stpl 9-block 12ö nr 32, fint 4-block 5ö nr 30, god kvalitet. 2000
8099
SAMLING STÄMPLAT 1858- 1979 I 2 VISIRALBUM 4,4 kg, vapen, , nr 14-16, div ringtyp, oscar -band i nyanser, 1924 nr 197-208 197cx, inkl 201b UPU kpl inkl 10ö cx, sen välfylld men bara ett BC , En del vackra- prakt stämplar. 2000
8100
BANDMÄRKEN , OMFATTAND PARTI nr 139-151 stämplat I visiralbum, ex 139b 5-strip, 5x 168bz, massor bättre vm nr 165, 2x144CBZ, 10x 144Ccx, 144Acz, samt 5 visirblad mes t profil vänster. MÅNGA VACKRA STÄMPLAR . ca 100000kr mest god kval. Billigt 2000
8101
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
8102
MEDALJONG , Stor samling A-Ö med ca 2400 ex inkl många PR-LYX stämplar , massor olka orter och stämpeltyper. 2000
8103
Samling vapen - ringtyp och tjänste lösen. nr 2, 7-12, 14A,14-16 17-29, 28-36, 38-50 samt div lösen och tjänste på 2 visirblad. MÅNGA PR-LYXSTÄMPLAR. TREVLIGT 2000
8104
Bra samling stpl 1855-1940 i album, 2x4sk bra vapen överkpl med fin 9ö, 2 pr-lyxs 12övapen fina 50ö, bra 17ö lejon, ringtyp t 14 kpl, nr 28-51 (ej nr 37),, div landstorm, kongress och förenig 5ö-1kr, 212cxz, flera bättre tjänste och lösen. Högt värde god kvalitet. F ca 30000 2000
8105
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
8106
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
8107
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
8108
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
8109
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
8110
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
8111
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
8112
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
8113
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
8114
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
8115
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
8116
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
8117
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
8118
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
8119
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
8120
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
8121
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
8122
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
8123
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
8124
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
8125
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
8126
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
8127
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
8128
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
8129
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
8130
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
8131
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
8132
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
8133
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
8134
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
8135
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
8136
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
8137
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
8138
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
8139
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
8140
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
8141
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
8142
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
8143
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
8144
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
8145
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
8146
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
8147
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
8148
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
8149
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
8150
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
8151
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
8152
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
8153
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
8154
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
8155
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
8156
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
8157
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
8158
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
8159
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
8160
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
8161
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
8162
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
8163
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
8164
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
8165
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
8166
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
8167
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
8168
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
8169
Parti ringtyp t 14 på 4 visirblad ca 23x 3ö, ca 35x5ö, 22x6ö , ca 50 x 12ö , ca 53 20ö inkl 22a, 2x 22f, 3 st nr 23, 10 ok 24ö, 11x 30ö, 7st 50ö inkl 26a, 3x 1 riksdaler. F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god. 1500
8170
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
8171
Parti ostpl */** samt några (*) stora tjänste t14 och 13 och några små tj på 5 visirblad Bl.a 6st 3ö tj1 , 4st tj 3 5ö, 6ö tj4(*) . t 13 ex 2x 20ö, 50ö röd, bra 4-block 6ö ** t13 F 3250 för denna bara, Totalt F 2018 ca 20.500 1500
8172
WREDSTORP samling 10 försändelser vapen -1994, drygt 50 st AB-PR-LYXS vapen ringtyp, Oskar , tänste och några senare. 1500
8173
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
8174
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
8175
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
8176
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
8177
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
8178
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
8179
KONGRESS OCH fÖRENING, LAGERBOK stpl /**/* ex postfriska 196-206, 208, 197cx 13st varav 2st 4-block, 23st 15ö i block F ca 11000 för Kongress **, UPU ** 5-45ö, 60, 80ö , med 10ö cx,cxz, F UPU ** ca 7200, div stpl dubbl Kongress 5-ö-1kr, UPU 5ö-2kr div extra inkl 197cx 2st, cxz, 212 cx 3st., 216b F stp ca 12800+ 8800. F 2020 totalt ca 31000 1400
8180
STORA TJÄNSTE */** samling på1 visirblad , 3,4,5,6,12,20ö och 30ö T 14, flera olika t 13 inkl 2x 4-bl tj 26 **. F 2020 ca 26000 aning bl.kval. 1400
8181
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
8182
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
8183
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
8184
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
8185
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
8186
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
8187
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
8188
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
8189
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
8190
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
8191
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
8192
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
8193
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
8194
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
8195
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
8196
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
8197
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
8198
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
8199
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
8200
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
8201
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
8202
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
8203
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
8204
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
8205
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
8206
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
8207
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
8208
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
8209
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
8210
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
8211
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
8212
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
8213
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
8214
Stämpel typs samling drygt 300 märken i visiralbum , def 4sk med stjärnstpl, 6a3, 12ö med strålstpl Robertsholm, fyrkantstpl Slite på 2 tjänste märken, kuriosa stämplar 4st Tuna med omv N, Ventilstämplar 18 st GBG, 6 st Karlstad, Bikupestpl 7st GBG, 16 st Norrköping, Katrineholm kron stpl 8-2-84, många utländska stpl på svenska märken, rek och wärde stpl på ringtyp m.m. 1200
8215
Parti 12ö vapen på 3 visirblad, 48st med vackra stämplar, ex 4 olika Ångbåts stpl nr 10, 13, 16, 19, , många nyanser , flera fina ultramarina. Lite bl.kvalitet. 1200
8216
Parti vapen 5x9ö, ca 30 12ö med nyanser stämplar, 16 st 24ö, 15x30ö, 6x50ö dessutom 14A, 6a3. Blandad kval . F2020 ca 37000 1200
8217
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
8218
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
8219
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
8220
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
8221
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
8222
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
8223
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
8224
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
8225
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
8226
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
8227
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
8228
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
8229
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
8230
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
8231
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
8232
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
8233
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
8234
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
8235
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
8236
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
8237
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
8238
Samling ** postfriskt i fylld 32 sidig insticksbok mest i 5-strip 1920- 1967, bl.a 110ö Gustav Vasa nr 154 i 5strip, 25ö riksdagen nr 243, några bättre trekronor, 90ö bieln i 3-strip, 5 strip Av 120ö Montelius, 60ö Sjökartan, Flottan kpl i LYX 5strip serie , 90 ö LUND, sen välfylld med massor högvalörer till 1967. . F ca 15.000 1100
8239
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
8240
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
8241
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
8242
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
8243
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
8244
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
8245
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
8246
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
8247
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
8248
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
8249
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
8250
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
8251
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
8252
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
8253
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
8254
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
8255
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
8256
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
8257
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
8258
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
8259
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
8260
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
8261
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
8262
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
8263
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
8264
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
8265
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
8266
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
8267
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
8268
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
8269
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
8270
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
8271
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
8272
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
8273
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
8274
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
8275
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
8276
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
8277
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
8278
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
8279
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
8280
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
8281
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
8282
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
8283
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
8284
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
8285
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
8286
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
8287
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
8288
UPU 1924 NR 211-25 överkpl PRAKT serie på gamla albumblad, inkl 212cx, cxz, 216b , 2 ex av var 20,25, 35 och 60ö. 5kr pr-lyx. 1000
8289
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
8290
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
8291
UTSÖKT PARTI SMÅ TJÄNSTE, div vm krona med prs, 4block, m.m., vm linjer ca 50st 10ö med PR-LYX stpl, 8st pr-lyxs 35ö, omvända vm 8st 10ö flera prakts, 25ö cx, m.m Vackert partiab-pr, 30ö cx prs 1000
8292
Trevlig nyanssamling stpl bandmärken nr 140-189 på gamla albumblad , flaera nyanser papper och märken i antal, ex 144Ac i par, 5st 146Ca7st 146E ett 4-strip , 3st 151Aa, 6st 151Ab AGRY, fin färgstudie av 151A, 152A, 2st 185b, 4st nr 189 . Intressant 1000
8293
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
8294
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
8295
Samling stämplat på1858-1938 visirblad, några bra vapen 12ö ultra. 24öringtyp med 2x 24ö, 3 fina 6ö ph , 2 bra nr 51, div landstorm, bra band med bättre vm, 139B, 142Acc, 142Ea, 143Acc2x 144Acc, 144Ccxz145Ea,cx151Aa, 155a, 2x 155bz, 159bz , 2x 165cxz, 165cz, 2x 168bz 189, 197cx, 2x 205, 2x 207, 208, 1kr UPU, några BC-CB, tjänste och lösen med en del bättre. Högt väre. 1000
8296
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
8297
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
8298
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
8299
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
8300
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
8301
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
8302
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
8303
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
8304
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
8305
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
8306
Gammalt Harry Wennberg förtrycksalbum från 1929 med plats för nyanser , vm och varianter, med märken 1855-1928. Ingår 3 st 4sk, 3x 5ö vapen 11 12ö, 3x24ö, 3x 30ö, 50ö, 14B 3ö 4st, en del ringtyp ex 3st 3öph och 3st bra 6ö ph, nr 51, oscar landstorm band, 1924 med ex 197cx, 50ö till 1kr Kongress, 212cx, 216b, 1 kr UPU, divtjlösenm.m.. Intresant album något blandad kval. 1000
8307
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
8308
Tjänste t14, 13 och små på 7 visirblad, t 14 22st i alla valörer ( F 8000) , ca 250 st t 13 med ex ca20st 12ö, 13st 24ö, 10st 50ö röd, , 6st tj25, 3st tj 26, 2st tj46, blandad kvalitetF 2018 totalt ca 22.000 1000
8309
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
8310
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
8311
Parti ringtyp t 13 och ph på ca 20 C6 kort med t.ex 21 st 24ö, 9st 6ö ph 3x3 nyanser, 11st 10/24 ö nr 51, även inkl ca 100 st nr 53 ca 100 st nr 66 och ca 100 nr 67. God kvalitet F2018 ca 31.000 1000
8312
TJÄNSTE, Parti stämplat på visirblad, seriet t 14, rikligt över 250st, med t 13 ofta i nyanser på ca 18 visirblad, med ex 3 st 6ö, 30-40 PR-LYXS 10ö, 3x 12ö, nära 50 nr 18, 15 st 24ö, 5 st tj 22, samt 3 blad små tj. Många praktstämplar. F 2018 ca 16500 1000
8313
NYANS OCH RINGTYPS VARIANTER, på drygt 60 visirblad, NR 33-51, INKL OSKAR BOKTRYCK NR 39, 45. En del prakt stämplar , färgade stämplar, utländska stämplar... 1000
8314
Samling medaljong och lilla riksvapnet F nr 68-103 på 17 visirblad stämplat ca 240 märken och med många enheter och block (ca 15st), nr 69 4st horiz. 5-strip, nr 75 6 block och horiz 5-strip svåra 5ö vm krona, nr 75 10st lösa dessutom (F 2750) , massor vackra -prakt-lyx stämplar 1000
8315
Parti stämplade bandmärken från gammalt lager 144C 100st, 148C 100st, 151Abz 100st, 152 C 200st, 168c-d A3 ppr 200 st . F 2019 34500kr 1000
8316
Linné 1939 15ö nr 321BB 38 stpl par i bra kvalitet från gammalt lager, F 2020 15200kr 1000
8317
Parti 50ö röd tj22A 32st och tj 22B 3st stämplade ex Stora Tjänste på 1 blad, ur gammal nyanssamling. Intressant sammanställning. 1000
8318
Stora tjänste, parti 2 av var valör (12ö och 24ö 4st var ) inkl 6ö grå, alla med vackra -praktstpl. Mest fin kvalitet. F 2020 ca 12200 1000
8319
SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68 BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA 7350:- 975
8320
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
8321
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
8322
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
8323
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
8324
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
8325
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
8326
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
8327
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
8328
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
8329
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
8330
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
8331
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
8332
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
8333
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
8334
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
8335
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
8336
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
8337
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
8338
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
8339
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
8340
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
8341
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
8342
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
8343
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
8344
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
8345
ARK 90st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
8346
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
8347
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
8348
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
8349
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
8350
SAMLING STÄMPLAT I 16 SID INSTICKSBOK, 1856-1966, 6a2 kht, div ringtyp oscar bra ex nr 105-122, 126-38, nr 189, 1kr Kongress, 9st UPU inkl 60ö, 13 BC-CB (8 olika), några tjänste ex tj 25v4 med spegeltryck, och lösen. F 2018 ca 20.000, några prakt stämplar. 900
8351
INSTICKSBOK 32SID, med ca 1500 BB par ca 1940-90 bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca en de l Block ex 2 Närinsliv, även en del Prakt stämplade märken. Högt katalogvärde . 900
8352
Samling stämplat Tjänste och lösen Tjänste kpl nr 1-54, L 1-20 med FLERA NYANSER, VM M.M. stpl inkl bra 6ö grå och 2tj4 violett, vidare t 13 2st 6ö , 5x tj22A, tj22B 50ö röd typ 2, Lösen kpl 24ö är violett L 7a. Mest god kvalitetF 2018 TJ ca 12500 lösen 8500 = 21000kr Billigt 900
8353
Samlingstpl i Facitalbum 1855- 1976 märken mest från 1924, med 197cx, sen 15 olika BC-CB par inkl båda slotten 332BC-CB , 344BB endel LYX stpl modernam.m. Mycket välfylld 1928-76, Finkvalitet 900
8354
Lösen t 14 1ö-50ö inkl L7a ostplade *, samt t 13 kpl . F 2020 ca 13.200 900
8355
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
8356
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
8357
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
8358
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
8359
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
8360
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
8361
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
8362
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
8363
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
8364
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
8365
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
8366
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
8367
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
8368
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
8369
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
8370
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
8371
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
8372
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
8373
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
8374
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
8375
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
8376
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
8377
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
8378
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
8379
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
8380
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
8381
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
8382
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
8383
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
8384
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
8385
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostämplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke delvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
8386
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
8387
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
8388
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
8389
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
8390
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
8391
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
8392
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
8393
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
8394
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
8395
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
8396
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
8397
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
8398
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
8399
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
8400
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
8401
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
8402
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
8403
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
8404
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
8405
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
8406
Ortstämplar på bandmärken A-Ö på Lejon -profil vä, ca 1470 st på albumblad , läsbara - PR -LYX stämplar. Lite blandad kvalitet. 800
8407
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
8408
Ringtyp med PH på 5 visirblad över 150st varav ca 85 50, många 20ö, Några mycket fina PR-LYX stämplar, delvis på klipp. 800
8409
Parti stpl ca 350 st ringtyp med PH på 5 visirblad och 3 instickskort ca 35x 2ö, ex 24x3ö, 12x 6ö , F 2018 ca 15.000, lite blandad kvalitet men mest god och flera vackra stämplar. 800
8410
Samling stämplat på HAWE albumblad 1855- märken från 1858-1939 bl.a. 2x 50ö vapen nr17-26 med 3x 6ö, några prs ringtp 13 2fina 6ö ph, 200 , 201b, 202, 206-08 60-1kr föreningen, 233a,b, 238, div tjänste och lösen. F 2018 ca 17.500:- 800
8411
Samling ca 1924-36 stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 197cx, 20-45, 60, 80ö, och 2kr Kongress,, 212cx,cxz och 9st 20ö-80ö, 226-30 med övertryck Makuleras ostpl på klipp ur bok, Lågt utrop. 800
8412
STORA TJÄNSTE T 13 2ö -1kr med 24 st utvalt fina PR-LYXS, bl. a 4x 12ö , 3x 24ö, 50ö röd, samt ORTSTÄMPLAR A-Ö ca 148st flera lite bättre och många PRS 800
8413
Bra parti Oskar- siffertyp nr 39-65 och 4st posthus ett 65* ostpl (F 1900), stpl och ostpl. och 9 fina intressanta försändelser på 12 visirblad bl.a. ostpl nr 52-60, inkl 52cv1 5ö otandad blågrön ( F 1000), 2x 52c **, 66**, 62 och 64 i 4bl **3ex 50ö * i nyanser F ca 2900 , 1kr * F 1400, , ca 40 praktstämplade oscar m.m. F ca 10.000 för de */**. 800
8414
Bellman 5ö nr 324BB 300 stpl par från gammalt lager, F 2020 21000kr 800
8415
Linné 1939 15ö nr 321BB , 326BB, 328 BB F ca 4000men många praktstämplar i bra kvalitet utvalda ex, F 2020 4000kr 800
8416
LEJON nr 15-16, 5x 17ö, 38 st 20ö och (drygt 20 defekta 20ö) lite blandad kval flera nyanser. Billigt 800
8417
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
8418
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
8419
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
8420
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
8421
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
8422
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
8423
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
8424
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
8425
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
8426
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
8427
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
8428
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
8429
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
8430
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
8431
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
8432
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
8433
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
8434
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
8435
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
8436
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
8437
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
8438
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
8439
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
8440
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
8441
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
8442
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
8443
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
8444
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
8445
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
8446
Gammalt insticksalum 28 sidor, märken landstorm div sen några lösen men mest 1938-49, med BC-CB, B och många BB par stämplat, F 2018 ca 23.000 750
8447
Intressant parti vapen-lejon nr 7-16 på 2 visirblad och 6 brev. 2x 5ö, 34x 12ö i nyanser, bläck mak m.m., 6x 24ö, 5 x 30ö inkl 11a, 3 hela 50ö, 6x 14B, 2x 15. Bra kvalitet F ca 8000 750
8448
Linné 1939 15ö nr 321BB , 324 BB, 326BB, 328 BB , 330BB m.fl flera praktstämplar i bra kvalitet utvalda ex, F 2020 7500kr 750
8449
insticksalbum för block med stämplade 4-block, inkl ringtyp t 13 5ö, 12öm 1kr, ringtyp ph 50ö, 1kr och 6-block 1kr, Oscar ex 8ö, 50ö, 1 kr, 100 tals stpl medaljong block, vidare 261CB 4-blockm2x4bl 266 BC, ett 267CB, 318CB 2st 4-bl, Billigt 750
8450
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
8451
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
8452
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
8453
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
8454
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
8455
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
8456
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
8457
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
8458
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
8459
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
8460
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
8461
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
8462
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
8463
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
8464
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
8465
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
8466
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
8467
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
8468
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
8469
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
8470
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
8471
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
8472
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
8473
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
8474
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
8475
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
8476
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
8477
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
8478
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
8479
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
8480
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
8481
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
8482
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
8483
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
8484
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
8485
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
8486
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
8487
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
8488
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
8489
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
8490
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
8491
Visiralbum 2,7 kg med märken **/* 1878-1974, några lösen, Landstorm I kpl *, div band, Tre kr kpl, 318BC, 321BB , från nr 327 50ö Sergel, verkar ganska kpl (ej 332Bc-Cb, ) bra 1940 tals serier. Billigt. 700
8492
Visirpärm stämplat Sverige , vapen ett par hundra ringtyp, och grovtandade band i mängd med bättre vm etc. Ex 7st 144Ccx, många nr 160, rikligt med olika vm nr 165, 168bz och många vackra stämplar 700
8493
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
8494
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
8495
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
8496
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
8497
Dubblettparti stpl 1921-70tal med ex 153-55, 233a,b, 11 olika BC-CB + 6-block LingBC, sen bara BB par 100 tals , många Bellmann, Sergel, NBibeln Skansen , Hazelius ... F 2018 ca 18000:- 700
8498
RULLSTÄMPLAR samling olika på ca 110 oscarsmärken olika valörer stpl typer, delvis i enheter och klipp, ett 10 oscarsbrev PKXP nr 24 A 4-10-96., diverse senare rullstpl med ex 7 försändelser varav 4 oscar, 1 medljong. 700
8499
Samling ringtyp PH, 2-20ö ostpl och alla valörer i mängdstpl, ex 18st 3ö, 4st 6ö, bra kvalitet en delPrakt stämplar. F 2019 ca 11.000 700
8500
Samling i förtrycksalbum 1974-ca 1987, med ca 260 olika LYX stämplade märken och par, samt ca 60 block och häftesblock vint stpl.Billigt 700
8501
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
8502
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
8503
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
8504
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
8505
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
8506
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
8507
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
8508
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
8509
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
8510
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
8511
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
8512
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
8513
Samling ostämplat */** Tjänste och lösen Tjänstet 13 kpl nr 11-24 ca 20st stora tj t 13 inkl fin tj 22B * , Lösen L 1-9, 11-20 i nyanse. F 2018 catj 6500+ L 10800 = 17300 , mest god kval. 650
8514
Bibeln 15ö nr 328BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 12250kr 650
8515
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
8516
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
8517
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
8518
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
8519
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
8520
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
8521
LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2 VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2 4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25, 5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:- 600
8522
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
8523
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
8524
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
8525
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
8526
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
8527
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
8528
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
8529
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
8530
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
8531
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
8532
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
8533
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
8534
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
8535
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
8536
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
8537
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
8538
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
8539
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
8540
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
8541
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
8542
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
8543
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
8544
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
8545
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
8546
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
8547
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
8548
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
8549
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
8550
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
8551
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
8552
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
8553
Parti stpl tjänste på 8 visirblad med 19st t14, flera fina stämplar, många t 13 och små tj kpl med dubbletter. Vackra stämplar finns F 2016 ca 10.000 600
8554
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
8555
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
8556
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
8557
BANDMÄRKEN på albumblad och 1 visir , ca 200st, samling/parti 140-195, ex flera kuriosa, felskurna, plåtspricka 142v2, 145v1 , bättre vm, ex 141bz, 179Abz, flera vm 165, , AV papper 5st 144Cb, 600
8558
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort A5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
8559
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
8560
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
8561
STORA TJÄNSTE 1kr, 1st t14, över 300 t 13 1kr typ1 , tj24A i nyanser på 10 visirblad, några varianter . F 2018 över 20.000 , vackra stämplar, enheter 600
8562
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
8563
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
8564
Visirpärm ca 24 blad några ringtyp t.ex 5st 24ö t 13på klippmed AB-PRAKT stämplar, och sen mest postverket -bromma på på klipp. F2018 över 12000:- 600
8565
Lejon parti stpl 1863- 72, 22x3ö 2x 17ö, 15x20ö samt en ostpl 20ö 2khtt. Lite blandad kvalitet. några intressanta. 600
8566
Samling stämplat i "Fyrtorn" album 1858- 1959 med några hundra märken, många äldre som vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp tjänste m.m. högt värde men blandad kvalitet. 600
8567
Parti stämplat olika märken 1930-40 tal på 8 visirblad ex 238-39, 13 BC-CB par ex 258 CB, 267BC-CB ,320CB, 324BC-CB . God kvalitet. F 2018 ca 10.500 600
8568
Parti lösen stpl överkpl 19st t14 inkl alla valörer och 7a 24ö violett, t 13 21st alla valörer och inkl L17a 24 ö grålila. Blandad kvalitet. F 2018 15000 600
8569
16 sid insticksbok med tjänstemärkenoch lösen mest stämplat men äve en del **, tj div t 14, t13 , bra små tj med ex flera tj 38-39, tj 46 3st stplex, tj41cx 3st, tj 47cx, 48cx, Lösen ett par t 14, t 13 ex 5st var av 12ö och 1kr stpl. Blandad kvalitetF 2018 över 20.000kr Tj ca 15000 och lösen ca 5100 och dessutom ca 160st militärmärken stpl. 600
8570
LÖSEN Parti ostpl */** 14 och 13 på 1 visirblad Bl.a . 15ST T14 , ca 60st t13 med 6x 24ö inkl L17a, Totalt F 2018 ca 12.000 600
8571
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
8572
Bra samling ** i pärm medaljong till 1976, ex 226-30, Trekr kpl, 258-65, bra serier 1940 tal 324-331, 333-392, 1952-78 verkar i princip vara komplett. Högt värde . Bra kvalitet. Lågt utrop 600
8573
G.V. profil vä. 85ö 200st, 115ö 200st , 145ö 100st F nr 193-95 , totalt 500st stämplade från gammalt lager. F 2020 18000 600
8574
Parti vapen 5ö 38st, 9ö 2st, 55st 24ö, 59st 30ö och 47st 50ö med defekter för nyansstudium samt 100 tals 12ö vapen i mycket blandad kvalitet.. 600
8575
Tjock visirpärm ostämplat **/* 1891-ca 1949 + kungamärken på ca 50 visirblad (drygt 2kg 2050gram) Inkl ex 155 140 ö Gustav Vasa i 5-strip** F 4000, bättre ex alla** :62,64257, 323, 327, 324B, 6st block ur HA6, 40-talsserier och högvalörer 5st 90ö Bilbeln F 1750 , 4st 120ö Birgitta F 2120.. Kanske 2000 märken att plocka med. Billigt 600
8576
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
8577
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
8578
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
8579
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
8580
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
8581
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
8582
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
8583
Parti ** / * på 2 visirblad, 1891-1938, bl.a. 159b**, 151C **, 155 **, 144Ccx 4-block **, 177C 2st i 4block **, 267CB 4-block **, och en del till ** F för de ** 2018 ca 11.000 ostpl oräknaade. God kvalitet 550
8584
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
8585
Liten samling Ringtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
8586
BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63 500
8587
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
8588
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
8589
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
8590
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
8591
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
8592
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
8593
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
8594
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
8595
Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr 149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500. 500
8596
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
8597
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
8598
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
8599
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
8600
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
8601
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
8602
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
8603
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
8604
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
8605
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
8606
Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
8607
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
8608
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
8609
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
8610
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
8611
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
8612
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
8613
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
8614
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
8615
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
8616
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
8617
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
8618
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
8619
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
8620
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
8621
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
8622
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
8623
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
8624
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
8625
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
8626
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
8627
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
8628
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
8629
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
8630
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
8631
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
8632
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
8633
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
8634
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
8635
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
8636
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
8637
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
8638
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
8639
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
8640
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
8641
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
8642
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
8643
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
8644
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
8645
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
8646
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
8647
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
8648
Kungamärken ** G.VI. A CA 500st, ex 6st nr 410**, HA6 kpl i häften. Bra värde. 500
8649
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
8650
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
8651
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
8652
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
8653
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
8654
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
8655
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
8656
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
8657
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
8658
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
8659
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
8660
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
8661
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
8662
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
8663
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
8664
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
8665
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
8666
Samling stämplat och ostämplat 1938-70 på egen gjorda blad. Både stpl och ostpl i ganska kpl samling förutom att bara några BC-CB finns stpl, och inte alla parkomb på G.VI A.. Vackert monterat . Inskrift present från morfr 1983. Bra kvalitet 500
8667
48 sid insticksbok vapen 1858 - ca 1990 tal div vapen ringtyp , landstorm I kpl, div kongress o förening m.m. Många märken 500
8668
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
8669
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärken, 156 cx i antal, 156cxz, högvalörer, vackra stämplar m.m. ca 850 gram. 500
8670
RINGTYP 12ö T 14 CA 180 ST PÅ GAMLA BLAD, MASSOR TIDIGA NYANSER , en del prakt stpl, m.m. 500
8671
Dubblettalbum 1858-1940-tal, mest stpl men även t.ex.postfriskt par 25 ö oscar nr 57 (F 1800), stpl bandmärken med bättre ex nr 162cx fint ex (F 1300) m.m hundratals , avän äldre klipp.Fynd ? 500
8672
Samling stora tjänste, 12, 24ö t 14, och 57 st t 13 i nyanser ex th´fin tj14a alla valörer och flera PR-LYX STPL och färger samt små tjänste kpl 500
8673
Parti ringtyp ca 350 st på 11 visirblad ca 25 st t 14. , ca 55st 4ö t 13. 16 st 24ö t 13, ca 90 st 1 kr ph, högt värde Flera PRAKT stämplar. 500
8674
Samling nr 136-258 på Safe dual blad stämplat med flera fina till pr-lyx stämplar, bättre märken136-38, lejon många vattenmärken, mycket fina ex: 153,189 ,5 olika kongress 233a,b , 238, 2017 ca 8000 500
8675
32 SIDOR INSTICKSBOK MED STÄMPLAT SVERIGE 1855-1946 ca 600märken , Samling med en del dubbletter och vm några fina märken, dyrare ex som def 4sk, div vapen, 72-74cx (600)140Acx (F 1400), 266CB, 318CB, några ostpl ex som 44a*, L20* 500
8676
NR 182 25ö röd , 40ST stpl ex(24st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 4000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 500
8677
Parti stämplat på gamla blad 1868-1918 bl.a 3 ultramarina 12ö vapen, fin vacker 24ö vapen, 11a,11b, felfri 50ö vapen, 3x 14B diverse ringtyp 11 st t 14 med felfri 27c, 59c vm1, 71cx, 72cx, 74cx, 74cxz( F 650) 500
8678
Intressant parti kuriosa stämplar på Ringtyp -Oscar 4 fina ringtypsklipp LYXs 383 Hull mar 30 1879 Sweden By Steamer, GBG ventilstpl, Tuna omb N, Norrköping Bikupe, Oscar lyx rullstpl , och ca 20 utländska stpl på Oscar, PR Kork stpl, fra sv ... 500
8679
Samling ** i Verbisalbum med fickor 1956-1977, komplett förutom 2-3 serier.Dyrt album 500
8680
12 visirblad med märken 12ö vapen till 1940 tal . Varje blad F 1991 1000 kr styck . Totalt F 1991 12.000 500
8681
16 sid insticksbok med stämpel kuriosa ringtyp , oscar, band m.m. ca 250st, Rullstämplar, R Rekstp, Utländska Fra Sverige stämplar, felperforerade bandmärken, Intressant 500
8682
Lösen t 14 överkpl stpl, sen ca 56st T13 mest stpl men även **/* . God kvalitet F 2018 ca 12.700 500
8683
INSTICKSBOK 16SID, med en del BB par bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca 100 vackert stpl märken mest Prakt stämplar. 500
8684
Parti tjänste stämplat, många t 14 inkl bra 5ö 3 st ok 20ö, sen flera i blandad kval 2x3ö, 4ö, 6ö 2x24ö, 2x 50ö 2x 1kr, , ett PRAKTBREV 12ö, , t 13 med 3x6ö, 4x 12ö, 3x 24ö, 3x tj 22, 2x tj 25, 2x tj26m.m.
Lågt utrop. (F 2018 allt räknat ca 17000)
500
8685
Samling Lejon nr 139b-148,och några band till som151Aa, Ca 130st , bl.a dyrare 3x 141bz, 3x 142Acc, 142Ea, 2x 142Ecxz, 142Ecc, 144Acz (1600) 144Cbz, 144Ecx, 145Ecxz . F 2018 ca 14000 god kvalitet. 500
8686
Parti felfri svart lokal, 15 PR-LYXS klipp 12ö vapen, 3 prs nr 38,45,46. 500
8687
151C 20ö G.V.EN FACE 4-sidig , 100 stämplade ex från gammalt lager. F 2020 12000 500
8688
F nr 154-155 110ö och 140ö Gustav Vasa, 100 stämplade ex av var från gammalt lager. F 2020 14000 500
8689
Kongress och Förening F nr 196-98, 211, 213 , 100 stämplade ex av var, nr 198 dock 300 ex från gammalt lager. Totalt 700 st F 2020 20500 500
8690
BROMMA 50ö 1936 F nr 258 , 100 stämplade ex från gammalt lager. F 2020 8000 500
8691
Bellman 5ö nr 324BB , 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 10500kr 500
8692
Nationalmuseum 150 år 20ö nr 338BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 9000kr 500
8693
Scheele 1942 5ö nr 342BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 10000kr 500
8694
Fint parti stpl vapen 5x5ö,24ö, 2x 30ö, 4ö ringtyp t 14, tjänste 6a,2x tj 27, 4 olika lösen t 14, och 26 ( 17 st **/* )st lösen t 13 . Bra kvalitet F 2020 ca 8000 500
8695
Parti Stora Tjänste på 22 blad, mest gammal nyanssamling , 2ö-50ö grå, en del urplockat men bra mängd kvar att studera och en hel del varianter samt några praktstämplar här och där. ex ca 500st (ca;19x2ö, 11x3ö, 39x4ö typ1, 55x4ö typ2, 50x5ö, 5x6ö, 25x 10ö typ1, 65x10ö 16B, 9x12ö,80x20öröd, 68x 20ö blå, 7x 24ö, 47x30ö, 30x50ö grå) totalt sett, flera tidiga nyanser. Något blandad kvalitet. 500
8696
Insticksbok med ca 1050 POSTOMBUDS STÄMPLAR, läsbar- LYX varav ca 150 st på klipp. Fynd ? 500
8697
Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600 475
8698
TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD. KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-. 475
8699
Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100 sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening, div stpl par m.m. F ca 9100 475
8700
34st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen . nr 9 h-j. 475
8701
Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner 1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
8702
16 sid insticksbok med div stpl märken några bättre som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar. 475
8703
Bellman 5ö nr 324BB 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 10500kr 475
8704
Bellman 5ö nr 324BB , 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 7000kr 475
8705
Bibeln 15ö nr 328BB 75 stpl par från gammalt lager, F 2020 9375kr 475
8706
PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57 st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260 m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
8707
PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval 450
8708
PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14, ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A 450
8709
RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX 3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet. 450
8710
Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5 st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra stpl. 450
8711
Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500 450
8712
Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad, många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A ,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003 ca 6250:-. LÅGT UTROP ! 450
8713
Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr 53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169 cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500 450
8714
Tjänste samling stpl inkl några t 14, många t13, ex 5 st 12ö Tj17, 20f, 4 st 50ö röd, tj46 m.fl F ca 6000 ngtbl kval men även flera PRS. 450
8715
Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock kt, ktt, bra st tj 46 m.m. 450
8716
Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö, 2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
8717
Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19 på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4, visirblad lösen *-(*). F ca 5000 450
8718
Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000 450
8719
Parti med 10 olika stämplade BC-CB par och 4block 324CB och 8 olika BB par 1938-40tal. F 5800 + BB ca 900 = 6700:- God kval. 450
8720
Insticksbok med ** medaljong -50 tal, ex 3strip nr 245 60ö Riksdagen, nr 75, 6x 235A, 252, 305 i 5-strip 1,75kr 332C, tj 46, drygt 500 märken 450
8721
2 ALBUM MEST ** i strip och enheter men även ringtyp nr 34 24ö *, 58 ,30ö oscar* - 1940-50 tal , ex ** :266CB, 327BB, 329, ex par 120 ö Birgitta, 3 strip nr 305, 100-200 märken + några häften ingår 450
8722
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 40 st inkl L17a, 3x 1kr F 2018 ca 4320:- samt 2 visirblad dubbletter ** 3300 och * 1700 = F totalt ca 9300 450
8723
Skansen 10ö nr 330BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 8000kr 450
8724
Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36 kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat. 400
8725
1924-36 */** flera kpl serier F ca 3500 400
8726
BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA 145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca 4000 400
8727
PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23 pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:- 400
8728
Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54, div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
8729
Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m. 400
8730
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
8731
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
8732
Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö. 50ö, 3ö . F ca 7000 400
8733
Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera PRS bl.a.Trädet 90-91 400
8734
2 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o ringtyp. . 400
8735
16 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a. ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr 139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-7-52, 400
8736
Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö och 2x 1kr. En del PRAKT stpl. 400
8737
Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i 4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x 153, 2x 159bz, 168bz, m.m. 400
8738
Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30, 234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block. 400
8739
Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis även ** i serier eller parserier. 400
8740
Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35, 4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000 400
8741
Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex 145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval. 400
8742
Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
8743
Pati stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :- 400
8744
Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B ngt intorkadgummi F 7000 400
8745
Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
8746
ORTSSTÄMPLAR 41 st olika på 20 ö ringtyp nr 33 och 46, mest prakts ,något blandad kval. 400
8747
Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222, tj22,tj2prs197cx 400
8748
16 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
8749
Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även praktstämplar F ca 3300 400
8750
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
8751
Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö -1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
8752
Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85 20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar vara 2 ** i var. Fin kval. 400
8753
Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700 400
8754
Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip, 30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m. 400
8755
NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 5500 400
8756
NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8757
NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8758
Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok 1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre , nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr Oscar, m.m. 400
8759
TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA 20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser flera pr-lyxs. 400
8760
ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong 4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser. Bra. 400
8761
Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen märken, tj 7 m.m. 400
8762
Samling **/* 1928-60 i fickor på EW Larsson blad, med flera bättre. F ca 6500 god kval 400
8763
RINGTYP 28 KLIPP 5+20 Ö FLERA PRS, LÖSA EX 19ST 5Ö T 14 OCH 5ST 20/20 MEDRÄTTV STÄMPLAR, DIV 5 och 20Ö T 13. FLERA PR-LYXS. 400
8764
Parti vapen - 1940 tal , på 22 visirblad, många Oscar, delvis med utvalda stämplar. Lite blandad kval. 400
8765
Liten insticksbok med ca 400 märken , mest 1849-68 med ex 4st olika 4-block i 4 HA 6, även tj32 i 6 block ( F 1500) m.m. 400
8766
1 kr oscar nr 60 , 52 st med flera vackra stämplar och många prakts , aven några varianter och nyanser. 400
8767
PARTI BC-CB 9 OLIKA stpl ex, och drygt 5 olika BB par . F ca 4300:- fin kvalitet 400
8768
52b, 5 ö oskar med blekt huvud , 45 stämplade ex , F 8000 400
8769
54v12 10 ö oscar variant "ägget" 52 stämplade ex i nyanser stämplar m.m. F 2015 ca 4000:-, Ovanligt parti. 400
8770
Intressant dubblettlager små tjänste på 20 visir blad stpl */** delvis i enheter, ex ** nr 32-36, 38-39, 46stpl ex tj3824st, tj46 2st + en tj46cz, ett blad med tj11 ingår, även 2 brev. Vm stämplar m.m. 400
8771
32 sid insticksbok med stpl och /**/* bla flera ringtyp, ** band flera 10 ö lejon, div **/** 1928-30 tal ex 50ö Linné **, några lösen t 14 och tjänste t14 och 13m.m. En del vackra stämplar. 400
8772
Parti stpl /**/* Band -1924, med några bättre vm och stpl 25, 50, 60 ö Kongress Förening 50 och 2kr, samt div **/* 1924 års. F ca 6700 400
8773
Parti ca 68 enheter utländska stämplar . Fra Sverige, Engelska Hull, finska korkstpl, båtsilutter m.m.påSvenska märken ringtyp, Oscar och några band, även några svenska stämplar på Danska märken 400
8774
NYANSERAT PARTI/ SAMLING RINGTYP T 13 med 64st på ett visirblad, 4-10 av var valör ej nr 37, några bättre nyanser 30a, j, 32d, 34a, M.M. f CA 4300. god kvalitet 400
8775
PARTI RINGTYP **, nr 32m 3st nr 41, 4st nr 44 en v4, ett par 4-block. F 2014 ca 4500 400
8776
Parti lösen ** ca 30 st samt 20ö t14 inkl 4 st 4-block. 3st L11v2, F 2014 ca 5000 400
8777
Parti 39 st ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 5 fina 6ö en del vackra stpl. 400
8778
12Ö VAPEN 47 st och 2 brev, 27 st i ultramarina nyanser, 2st 9g, några vackra stämplar. samt 2 brev. 400
8779
12ö vapen 42 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 22-8-71 F 400, prs Los kht, prs Ljusne 22-7-71 F 300, , några vackra -intressanta stpl till 400
8780
Parti MEST I UTVALD LYX CENTRERING ** nr 157, 321BB, 319CB, 259BC, Birgitta kpl och div G VI A CA 50 märken F 1000 för dessa , 730v1 Vaderkvarn med blank gummi . Tot F ca 3700 400
8781
Parti ringtyp , 3st t14, ca 90st t13 och ca 60 ringtyp 5ö PH alla med vackra stämplar, delvis prakt- lyx stämplar, bl.a. 18st fina + ett par prs 6ö nr 31, 400
8782
Stämplar på Oscar 55st varav 7st med utländska stämplar inkl norsk nrstpl 45, vacker finsk korkstploch 48st A-Ö mest PRAKTs, en 20ö ringtyp med finsk ANK och Från stpl i Prakt. 400
8783
Parti stämplat på 2 visirblad (ca 60 märken) , 1911- 1940 tal , bättre närken nr 75, 197cx, 216, 222 155 prs, 233a, b, 344 BB ,ca 15 PR-LYX stämplade och ca 20 st stämpelkuriosa , pr kork stpl , ångbåt, M.B., m.m. Mest mycket fin kvalitet. Intressant parti. 400
8784
Litet parti div på 3 gamla blad, mest tj och lösen ex tj 15 i fint ** 4-block F 2600, stpl fina ex tj 12,17, 20, Lösen med 6ö t 14. 400
8785
LÖsen t 13 1-30ö */** 400 märken på 14 visirblad ex 17 12ö, 20x20ö , ca 57 30ö, Nyanser . god kvalitet. 400
8786
Parti stämplat 1911-24, på 6 blad, 15 stfin nr 75, 66-67, Landstrm 1 inkl kpl serie, div 4-block Landstorm II, bandmärken och flera bättre Kongress och 6olika UPU 400
8787
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 45 st inkl L17a, 3x 1k, samt extra seriemed några varianter inkl en L1 och en L 3 F 2018 ca 7200:- 400
8788
PARTI STÄMPLAT OCH NÅGOT *-** på 9 visirblad, 4sk vapen- 1924 , bra nr 20, 26, 34, 65, ca 70st 1924, 197cx, 197cxz ktt, 212 cx m.fl div tjänste och 5olika lösen t 14, F 2019 ca 10500 blandad kvalitet 400
8789
Skansen 10ö nr 330BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 8000kr 400
8790
Nationalmuseum 150 år 20ö nr 338BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 9000kr 400
8791
Scheele 1942 5ö nr 342BB 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 7500kr 400
8792
Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir, 267CB, BB par, högvalörer m.m. 375
8793
NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip. Nominal ca 600. Hög kat. 375
8794
Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208, 233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div 4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000 375
8795
Parti **/* på 2 visirblad drygt 100 märken inklusive 4block , bl.a. nr 32*, 144C**, tj15 6ö i bra ** 4-block. F 2011 ca 4250 bra kval 375
8796
Birgitta 15ö nr 335BB 70 stpl par från gammalt lager, F 2020 5250kr 375
8797
Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla 3+5+20ö ringt 14 350
8798
PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S, HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000 350
8799
SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl 350
8800
Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca 3000:- 350
8801
RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3 AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt. 350
8802
PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155, INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162 2st **, 350
8803
Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken inkl ex 4 olika häften HA6. 350
8804
Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a 11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19 2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:- Bra kvalitet 350
8805
Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö, 2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
8806
PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och diverse på 2 visirblad. 350
8807
Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st ytterligare 24öre. F 3100 350
8808
Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker 9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt, nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st Oscar. Ett par prakts. F ca 3700 350
8809
Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:- 350
8810
Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke (2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år. Många kungamärken , hällristningar m.m. 350
8811
Samling **/*stpl i Estettalbum 1941-57, ex kontrollerade Hazelius o Birgitta kpl serier **, 344 BB, många serier i gamla inslagna fickor, ganska kpl och delvis stpl dessutom. 350
8812
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8813
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8814
Parti ca 170 st stämplat på 5 fulla visirblad vapen, ringtyp (70) oscar boktr 16st, medaljong. band. flera vackra stämplar, delvis PR-LYX 350
8815
Parti stpl lösen på 2 visirblad med 11st , 5v2, skaplig L7a 24ö rödviolett, t14, flera t 13 , något blandad kval F 2016 ca 6.800, lågt utrop 350
8816
Samling lösen t14 kpl 10 st och t 13 25 st i nyanser inkl alla valörer F ca 5500 350
8817
Parti ca 60 bättre märken kuriosa stpl div 4- block ex nr 30 5ö ringty i 4-block, bättre vm 141bz par,156cxz,, 321 CB F CA 6500 samt 2 visirblad göteborgs lokalpost 350
8818
Insticksbok samling WESTERÅS STÄMPLAR på några brev ca 80 märken samt klipp. VAPEN TILL MODERNT. 350
8819
2 VISIRBLAD ** POSTFRISKT BL.A SERGEL NR 327 I FINT 6-STRIP (f 2560), 235 I 5 STRIP 15Ö LüTZEN 350
8820 USA liten samling 1887-1932 på albumblad, t ex 30c brun 1887, Columbus 1-50c, samt , 9 mycket gamla insticksblad med hundratals stpl dubbletter mycket 1800tal.Lite blandad kvalitet på det äldsta som alltid. 350
8821
Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F 2010 ca 5000:- 340
8822
PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet 325
8823
Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt, 25.35.60ö Riksdagen ** praktex. 325
8824
Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:- 325
8825
Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg. 325
8826
Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4 olika block HA6 325
8827
Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67, 75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca 4200 325
8828
Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr 2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
8829
Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress dock ftt. 300
8830
LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st, stpl, ngt bl kval, F ca 2800 300
8831
Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca 2700 300
8832
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 300
8833
Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a. nr 238 **, Bra kvalitet. 300
8834
Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB ** m.m. 300
8835
Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13 ex nr 17, 19v1,21 och 29 st små tj. Bra kvalitet. 300
8836
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, och en del bättre högval. F ca 2000 300
8837
Parti 10 olika 4-block **, 52 c ( 2st *) 25-53, 61,64,76, 79,82 144C. F ca 3500 300
8838
Parti nr strip ** 11st 165- 188 ,inkl 5 olika 9-strip bl.a. nr 187c , och 5-strip 173c. F ca 3800. Bra kvalitet 300
8839
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
8840
samling nr 269-283 i 4-block BB oc CC 10 st och 5-strip (30st) över kpl. 300
8841
Dublettparti stpl tj 15 och sen 1920-40 tal med 115-118, 216, BB par m.m. F ca 5000 300
8842
2 visirblad 1874- 1940 tal med drygt 60 stpl märken bl.a. 140Ccx prs 197cx, 3 bc-cb, blandad kval F ca 8000 (2007) 300
8843
Samling ** 1966-82 på förtrycksblad i album ,nominal ca 550 många bättre 300
8844
Parti ** ca 75 ex 1911-32 + 321BB, bl.a. 143Ecxz , 177C, 234-37.F ca 2600 300
8845
Parti ringtyp stpl på visirblad bl.a.mycket vacker 3 ö PH,och några nr 66-67 samt bra serier Landstorm I O III, F ca 3000 300
8846
Tjänste t 13 , samling stpl ca 46 st + div små tj. på gamla albumblad, bl.a. 3 st tj15 6ö i nyanser, flera vackra stpl. 300
8847
Parti 26 Danska stpl på ringtyp-oscar samt 15 rullstämplar GBG ,Fispong ,Jönk. 300
8848
Stora tjänste t 13, 4-block 2,3,5ö **, 30ö+50ö * samt par av Tj16A. F ca 3000 300
8849
Lützen parti ** med ex 5-strip 235, 236, 3strip 90ö, 6block av 234-35 4-sid. F ca 3.000 Fin kvalitet 300
8850
Ca 125 st 25 ö Oskar utan VM på 3 visirblad, flera vackra stpl. F CA 4200++ 300
8851
ORTSTÄMPELSAMLING Postombuds stämplar 33 objekt BD -LÄN både Lappland och Norrbotten , delvis på klipp nästan alla är olika. 300
8852
Parti Landstorm I-III ca 44 st stpl /**/* på 6 visirblad, bl.a. nr 120 och 122 i ** 4-block. F 2014 ca 5000 300
8853
Parti intressanta stämplar och prakt stämplar på 3 visirbladex LYXs 30ö Lösen t 14, ringtyp, Oscar LYX U.W.H.J -87, CA 50 ST +44 STORA tJÄNSTE = ca 94 märken. 300
8854
LÖSEN T13 , 14 ST ' OCH 5 st 4-block **/* frrån utställningssamling med utvald väl cntrerade. 300
8855
Parti 25st ostämplade stora tjänste t13 inkl 2-5ö ,6ö, 12ö, 20ö röd+blå, 24ö 30ö, 50ö röd typII tj22B, 1kr. , TJ 25-26 God kvalitet F 2015 ca 5800 300
8856
PARTI G V PROFIL VÄ, 42 märken mest 4-block ex nr 175C 4-bl 2 **, 178C 4 **/*, 6-bl **, nr 177Cc i praktex, div block 20ö. F 2015 ca 3800 BRA KVALITET 300
8857
2 visir blad ca 70 märken ostämplat och postfriskt, ex nr 19* ktt, 332 CB 10ö stora siffror **, 9 olika kongress 300
8858
Parti ca 180 märken ** POSTFRISKT på 6 svarta dubbelsidiga blad, ringtyp 3ö ph i 4-block , nr 52c hörnmarg 4-bl, 53 4-bl, 6 st oscar bl.a.nr 66, nr 75,76 , diverse 1940-50 tal.. F 2016 över 4000 300
8859
20st ringtypsklipp t 14, 5+ 20ö vackert till mittstpl LYXs klipp. 300
8860
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, på nr 149-51 A, C, ca 50st på 2 visirblad 300
8861
Parti 27 olika ** 4-block 1932- 43, ex 261BC-CB, 326BB 328BB , 344BB, 354BBofta pr-lyx kval 300
8862
Parti ** 5-strip 12olika 148-194, ex 169cxz, 188a, 194 F ca 3000 300
8863
Delar ur gammal samling stämplat 1858- 1947 , på albumblad med en del bättr märken m, 5ö vapen, 14B,16, 2x nr 20 ,26, DIV RINGTYP T 13, NR 40-51, OSCAR NÅGRA OMV VM, ex nr 71-74cx (F 800) ,nr 126-37, 233, L17 F 2018 ca 6600 billigt 300
8864
LÖSEN T 13 parti på visirblad ca 64st (fåtal ostpl ingår) T 13 några intressanta stämplar. Mest bra kvalitet. F ca 17000 300
8865
STORA TJÄNSTE CA 45 PRAKTSTPL EX, samt en del vackert stpl, några varianter 5ö spegeltryck tj 12v2 3st, tj12aomv prs m.m. 300
8866
20ö STORA TJÄNSTE ,24st stpl ex med tryckvarianter, tj 18v2 2st, v 3 3st,( F 1500 för dessa 5st) flera PR-LYXStpl 300
8867
ca 60 st Järnvägspost stämplar på Oscar nr 45, 52, 54, Nästan alla i PR-LYX stämplar. 300
8868
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
8869
Parti ** på 7 visirblad 1889-1932 bl.a nr 50, nr 62 i vågr 5-strip ,3 ex nr 64, många nr 61o 63 ,ca 20 st 82bz i mest i block och 5-strip , 4st 82 , 5x 142Acx, 14 st 235C i block, F 2018 ca 6000 för de ** (diverse ospl oräknat ex . ingår även 2st ringtypt 13 med sämre gummi F 2400) 300
8870
Lösen , parti stpl t 14 och 13 på ett visirblad ca 12 st t14, ca 45 st t13 inkl ab-prs L17a (kht) , F 2018 ca 8500 300
8871
Pärm 1,15 kg med porto betaltstämplar på urklipp ca 800st och ca 1000 st massbrev urklipp i ca 1-2ggr frimärksstorlek uppsatta med fastsättare på blad. Kuriosa studie. 300
8872
Parti stämplade BB par 1940-45 ca 100 par på 3 visirbladF ca 9000 300
8873
Samling block/häftesblock 1966- 1986 på Facit LYX blad i album . Nominal ca 600 300
8874
Gustav VI Adolf 1951-71 ,bl.a. 5strip nr 399-512 ( F ca 1000) , 413-17, 418-37 samt ytterligare ca 150 märken. F ca 2200 mycket fin kvalitet 300
8875
F nr 160