ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
FJÄDER PÅ Kungörelse med kronslinga och innehåll Given iSTH 1 sept 1832 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
10
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
11
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
12
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
13 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
14
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

15
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
16
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
17
HERNÖSAND, RAKSTPL, LYXs 250
18
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
19
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
20
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
21
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
22 4-KCHR CHRISTIANSTAD 22-10-53, GRÖN STÄMPEL 250
23 AVE AVESTAD , RAK stpl till GYSINGE F2000 500
24 CAR CARLSTAD RAKstpl i LYX till CARLSHAMN , 100++ 200
25 CAR CARLSHAMN RAKstpl till GBG, F 500 175
26 HAL HALMSTAD PRavtryck RAKstpl till GBG, F 250 125
27 HAL HALMSTAD AB RAKstpl till GBG, F 250 90
28 HEL HELSINGBORG RAKstpl AB, ttill GBG 100
29 HER HERNÖSAND PRAKT RAKstpl t Högsjö, F 300 200
30 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
31 MAR MARIEFRED RAKstpl PRAKT till STH karteringsiffra 25, F 800 400
32 MAR MARIEFRED RAKstpl AB-PRAKT till STH karteringsiffra 32, F 800 200
33 MAR MARIESTAD RAKstpl PRAKT-LYX till GBG, 150
34 PIT PITHEÅ RAKstpl PRAKTavtryck till STH, F 600 300
35 RakMot MOTALA i Prakt-Lyxkvalitet på brevomslag. F 3500 1100
36 RUN RUNNEBY prakt rakstpl på rekommenderat brev , F 2500 900
37 SKA SKARA RAKstpl LYX till Mariestad, F 200 300
38 SME SMEDLEBACKEN RAKs till Ramundeboda , F 2500 750
39 SOL-4-K SOLLEFTEÅ 27-11-44, PRAKT 4-KANTS 200
40 UDD UDDEVALLA RAKstpl PR avtryck till Kongelf, F 300 150
41 UDD UDDEVALLA RAKstpl AB avtryck till GBG, F 300 90
42 UDDE UDDEVALLA 100
43 UPS UPSALA RAKstpl AB-PR REK till GBG 70
44 war WARBERG RAKstpl PRAKT till GBG 400 200
45 WEN WENERSBORG RAKstpl PRAKT till GBG F 200 125
46 WEN WENERSBORG 100
47 WES WESTERVIK RAKstpl PR-LYX t. Calmar 250
48 ÖRE ÖREBRO RAKstpl LYX t. STH, F 150+++ 150
49 ÖRE ÖREBRO RAKstpl AB-PR t. STH, F 150+++ 60


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
50
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
51
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
52 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

53 BOR BORÅS 7-10-31,BÅGs TYP 1,PRAKT till Jönköping F 800 400
54 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
55 BågDAL DALARÖ 24-10-36, typ 2. PRAKT- LYX
stämpel brev. F 1500
750
56 BågDAL DALARÖ 8.11.33, typ 1. PRAKT
stämpel brev. F 1500
700
57 BågGag GAGNEF 24.8.31, typ 1. Lyxavtryck på
fribrevsomslag. F 2000
600
58 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
59 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
60 BågHör HÖRBY 2.11.30, typ 1. Prakt- LYX stämpel. F 2500 1200
61 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
62 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
63 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
64 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
65 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
66 BågMed MEDEVI 22.7.32, typ 1. Rättvänt avtryck aven sällsynt stämpel på vackert brev. F 8000 1800
67 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
68 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
69 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
70 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
71 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
72 BågSÄT SÄTHER 14-7-32, PRAKT BÅGstpl typ 1 W-LÄN till Falun, F 1500 500
73 BågSÄT SÄTHER 28-1-35, LYX BÅGstpl typ 2 W-LÄN till Falun, F 1000 500
74 BågTro TROSA 18.2.33, typ 1. Lyxstämpel .F 1500 750
75 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
76 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
77 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
78 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
79 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
80 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
81 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 1 PR-LYX till UPPSALA F 600 350
82 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 3 PR-LYX till KOSTA GLASBRUK F 500 250
83 FAHL FAHLUN BÅGs 4-9-31 TYP 1 PRAKT till STH F 800 400
84 FAHL FAHLUN BÅGs 4-8-53 PR-LYXTYP till STH F 250 125
85 FAHL FAHLUN BÅGs 31-7-44 TYP 4 till STH F 250 70
86 GEF GEFLE 26-7-34 BÅGs TYP , LYX 600
87 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
88 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
89 HAL HALMSTAD 4-9-35 BÅGs TYP LYX Falköping 200
90 HED HEDEMORA 6-9-41, BÅGS typ 2 LYX 150
91 HEL HELSINGBORG 18-6-35 BÅGs TYP LYX GBG 300
92 HER HERNÖSAND 28-12-34 BÅGs TYP 3 PRAKT till STH F 3500 1600
93 HJO HJO 10-11-35 BÅGs TYP 2 LYX, till STH F 600 350
94 KÖP KÖPING14-11-34, BÅGs TYP 2 AB-PR till WIK, F 800 300
95 MAR MARIESTAD 31-3-31, BÅGs TYP 1 PRAKT 75
96 NYK NYKÖPING 14-5-46 BÅGs TYP 3, AB 50
97 RUN RUNNEBY 12-9-54 BÅGs TYP 3 PRAKT avtryck till HELSINGÖR DANMARK, F 250 150
98 RUN RUNNEBY 23-5-53 BÅGs TYP 3 PR-LYX till Carlshamn, F 250 125
99 schö SCHÖFDE 7-8-35 BÅGs TYP 2 PR-LYX till Mariestad. F 300 150
100 SKA SKARA 2-7-1855 BÅGs, omvänd pr-lyxavtryck 2 DAGEN SEN FRIMÄRKETS INFÖRANDE, 500
101 STO STOCKHOLM 9-11-38 , BÅGs TYP 4 ELLER 9 PR-LYXavtryck till Mariefred 300
102 STO STOCKHOLM 18-2-34, BÅGs TYP 100
103 STR STRENGNÄS 17-2-55 BÅGs TYP 3 PRAKT till WESTERÅS , F 600 300
104 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200
105 WES WESTERÅS 15-10-36 BÅGs TYP 4 LYX REK till Falun 150
106 WES WESTERÅS 18-1-45 2st BÅGs TYP 4 PR-LYX till Falun 100
107 WES WESTERÅS 23-9-37 BÅGs TYP 4 LYX till Falun 75
108 WES WESTERÅS 19-6-41 BÅGs TYP 3 AB till STH 35
109 öre ÖREBRO X-2-32 BÅGs TYP 2 TILL gbg 200
110 ÖST ÖSTERSUND 3-5-31 BÅGs TYP 1 LYX till STH, F 500 300
111 ÖST ÖSTERSUND 2-8-33 BÅGs TYP 1 pr- LYX till STH, F 500 200
112 ÖST ÖSTERSUND 31-12-30 BÅGs TYP 1 AB till Hernösand, F 500 175
113 ÖST ÖSTERSUND 24-6-40 BÅGs TYP 2 LYXS till STH, F 200 150
114 ÖST ÖSTERSUND 8-6-34 BÅGs TYP 2 till STH, F 200 90
115 ÖST ÖSTERSUND 15-1-42 BÅGs TYP 2 AB till GBG, F 200 80FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

116 4-karb ARBOGA 9-2-58, PR-LYXS 100
117 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
118 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
119 4-KCHR CHRI STINESTAD 15-1-53, TIDIGT AVTRYCK AV DEN GRÖNA STÅMPELN F 300 150
120 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
121 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
122 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
123 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
124 4-KKÖP KÖPING 23-2-49, PRS 60
125 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
126 4-KMAL MALUNG 2-10-57, LYXS 200
127 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
128 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
129 4-KWad WALDEMARSWIK 29.1.53. Praktstämpel på brev daterat Wiken. F 2500 800
130 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
131 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
132 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
133 ALI ALINGSÅS 7-3-56 4-K typ 2, LYX t. Borås 150
134 ALI ALINSÅS 11-8-44 4-K stpl TYP 1 ,175 125
135 AVE AVESTA 6-8-52, 4-K LYXs t. HOFORS. 100
136 AVE AVESTA 24-1-43, 4-K PR t. Smedjeb. 60
137 AVE AVESTA 27-8-49, 4-K stpl AB , F 125 40
138 BOR BORÅS 5-3-57 4-K typ 5 t. PR till GBG F 500 200
139 BOR BORÅS 8-10-39 4-K typ 2 t. LYXs till SKÖFDE F 350 200
140 BOR BORÅS 20-9-38, 4-K stpl lyx 200
141 BOR BORÅS 19-10-56 4-K typ 5 t. PR till ALINGSÅS F 500 175
142 BOR BORÅS 23-11-53 4-K typ 4 F400 125
143 BOR BORÅS 11-7-39 4-K typ 2, F 350 120
144 BOR BORÅS 27-10-52 4-K typ 4 t. AB till EKERÖ F 400 100
145 BOR BORÅS 27-9-49 4-K typ 3 t . AB-PR till GBG F 175 90
146 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
147 CAL CALMAR 4-K stpl 1-3-40, LYX typ 2 500 250
148 CAR CARLSKRONA 25-6-44 ,4-K typ 3 , PRAKT, F 1000 500
149 CAR CARLSKRONA 12-1-44 4-K typ 3 , ngt svag, F 1000 200
150 CAR CARLSKRONA 26-7-44 4-K typ 3 , AB, F 1000 200
151 CAR CARLSKRONA 16-4-47 ,4-K typ 6 , AB-PRAKT, F 500 160
152 CAR CARLSTAD 8-5-36 4-K typ , PR-LYX 150
153 CAR CARLSKRONA 24-6-49 4-K stpl TYP5 LYX 150
154 CAR CARLSBORG 10-5-46 4-K typ 1 , lyx 125
155 CAR CARLSKRONA 26-11-47 ,4-K typ 4 , LYX stpl, F 125 100
156 CAR CARLSKRONA 21-2-55, PR 4-K t. Hofors 100
157 CAR CARLSBORG 15-12-43, 4-K stpl LYX TYP 1 100
158 CAR CARLSKRONA 6-8-46 4-K stpl TYP4 LYX 100
159 CAR CARLSTAD 10-12-48 4-K stpl , PRAKT 100
160 CAR CARLSTAD 27-10-53 4-K stpl , PRAKT-LYX , TYP 7 90
161 CAR CARLSKRONA 7-12-47 ,4-K typ 4 , PRAKT, F 125 70
162 CAR CARLSTAD 21-3-53 4-K typ 7 , PRS 50
163 CAR CARLSTAD 28-8-46 4-K stpl 50
164 CHR CHRISTIANSTAD 23-8-52, LYX 4-K stpl TYP 4 150
165 CHR CHRISTIANSTAD 3-8-45, LYX 4-K stpl 80
166 CIM CIMBRITSHAMN 20-10-43, 4-k , PR 100
167 EKO EKOLSUND 3-4-55, 4-k PRAKT f 300 150
168 EKO EKOLSUND 30-4-50, PR-4-K T.Hofors 150
169 ENG ENGELHOLM 4-K stpl 14-1-50, PR ,T 2 75
170 ESK ESKILSTUNA 23-8-47, ngt suddig 4-K 75
171 ESK ESKILSTUNA 6-4-41 4-K stpl TYP 1,300 50
172 FAL FALKENBERG 10-2-55 4-K stpl framsida 50
173 GAG GEGNEF 12-1-53, 4-K PR-LYX TYP1 75
174 GAG GEGNEF 16-4-56, 4-K PR-LYX TYP 1 70
175 GAG GAGNEF 15-1-40 4-K typ 1 PR-LYX t. Fahlun F 100 60
176 GAG GEGNEF 27-8-59, 4-K PR-LYX TYP 60
177 GEF GEFLE 4-3-47, PR-LYX 4-K till Fahlun 100
178 GEF GEFLE 11-11-49 4-k typ6 PR t. Upsala 90
179 GEF GEFLE 22-11-46 4-K stpl PR 90
180 GEF GEFLE 6-4-42 4-k PR-LYX t. Upsala 75
181 GEF GEFLE 5-3-43 4-K stpl PR 50
182 GÖT GÖTHEBOERG 30-12-47 4-K stpl AB 40
183 HAL HALMSTAD 2-8-39, PR 4-K typ 2, PR 300
184 HAL HALMSTAD 15-8-53, PR 4-K typ , AB-PR 300
185 HED HEDEMORA 18-2-39, 4-K typ , prakt 200
186 HED HEDEMORA 18-12-43, 4-K typ 2, prakt 125
187 HEL HELSINGBORG 4-6-45 4-K vackert 100
188 HER HERNÖSAND 22-5-51, 4-K PRAKT 200
189 her HERNÖSAND 5-12-39 2 LYX 4-K stpl , REK TILL GBG 200
190 HER HERNÖSAND 28-7-44 4-K typ 2 t. STH F 250+ 175
191 HUD HUDIKSVALL 18-9-37 4-K typ 1 till STH 200
192 HUD HUDIKSVALL 18-12-43, 4-K typ 2 ,AB ,REK till STH 100
193 HVE HVETLANDA 25-7-51, 4-k typ 2 PR-LYX t. Jönk. 125
194 JÖN JÖNKÖPING 15-8-51 4-K typ 5 LYX 150
195 JÖN JÖNKÖPING 24-11-38 LYX 4-K stpl ,T3 150
196 JÖN JÖNKÖPING 11-12-47 LYX 4-K stpl ,T5 100
197 JÖN JÖNKÖPING 21-7-46 4-K typ 5 PR-LYX 75
198 JÖN JÖNKÖPING 17-11-46, pr, 4k typ 5 70
199 kon KONGELF 13-11-57, 4-K typ 2 LYX ,200 150
200 KON KONGSBACKA 21-12-51, 4-K typ 2 125
201 KON KONGSBACKA 3-4-42, 4-K typ 1 100
202 KON KONGELF 15-7-52, PR 4-K stpl TYP2 100
203 KÖP KÖPING 19-4-53 4-K typ 3 PR-LYX 400 225
204 KÖP KÖPING 17-7-53 4-K TYP3 PRAKTAVTRYCK till Wik F400 160
205 KÖP KÖPING 2-8-53 4-K TYP3 till Wik F400 150
206 LAN LANDSKRONA 21-6-38, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 200 125
207 LID LIDKÖPING 9-4-43, 4-K LYXs typ1 100
208 LID LIDKÖPING 22-8-55, 4-K vacker typ2 70
209 LID LIDKÖPING 12-5-58, 4-K stpl PR, T 2 40
210 LIL LILLA EDET 21-5-52,LYX 4-K stpl ,F 250 200
211 LIN LINKÖPING 2-9-53, PRAKT 4-K 100
212 LIN LINKÖPING 23-6-38, LYX 4-K stpl 75
213 LIN LINKÖPING 13-11-51, 4-K stpl PR 60
214 LUN LUND 12-5-39, LYX 4-K stpl T 1 F 250 200
215 LUN LUND 26-4-58, AB 4-K stpl F 500 175
216 LUN LUND 5-7-50, AB 4-k stpl 100
217 LUN LUND 17-4-54 BLÅ, AB 4-K stpl T 1 F 250 60
218 LYS LYSEKIL 30-357, lyxavtryck på brev till Uddevalla F 350 225
219 LYS LYSEKIHL 18-10-52, lyxavtryck på brev till Uddevalla F 600 200
220 MAL MALMÖ 15-4-56, PRAKT 4-K typ 10 125
221 MAL MALMÖ 14-5-46, AB 4-K 60
222 MAL MALMÖ 5-8-45, LYX 4-K stpl 60
223 MAL MALMÖ 7-9-48, P-LYX 4-K stpl 60
224 MAR MARSTRAND 27-9-53, AB-PR 4-K stpl,2 100
225 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
226 MAR MARIESTAD 5-10-54 LYX 4-K stpl 60
227 MAR MARIESTAD 20-1-42 PR-LYX 4-K stpl 40
228 MOR MORA 15-4-56 4-K PR-LYX t GBG 125
229 NOR NORRTELJE 24-3-53, PRS TYP 2, F 600 350
230 NOR NORRKÖPING 26-10-45 4-K typ , PR-LYX till STH 90
231 NOR NORRKÖPING 19-5-47, PR4-K stpl 75
232 NOR NORRKÖPING 28-9-45, AB till Åby 65
233 NYK NYKÖPING 17-7-52 4-K typ 100
234 NYK NYKÖPING 5-8-52, PR 75
235 NYK NYKÖPING 19-8-49 4-K 60
236 NYL NYLAND 14-9-54 LYX 4-K stpl 75
237 ORO OROUST 5-12-51, PRS 4-K stpl F 600 250
238 RAM RAMUNDEBODA 5-11-55, PRAKT 4-K 150
239 RAM RAMUNDEBODA 13-10-54, AB 4-K 90
240 SKA SKARA 9-9-48, 4-K I PR-LYX 60
241 SKÖ SKÖFDE 7-6-50, LYX 4-K stpl 125
242 SKÖ SKÖFDE 21-4-52, AB-PR 4-K till GBG 70
243 SKÖ SKÖFDE 13-1-47, AB-PR 4-K till Lidk. 60
244 SLI SLITE 15-3-58, LYX 4-K till STH 200
245 SME SMEDJEBACKEN 30-7-53 4-K stpl AB TYP 3 F 600 160
246 SME SMEDJEBACKEN 3-8-38 OMV J 4-K stpl, TYP 1 F 400 150
247 SMED SMEDJEBACKEN 8-5-58 typ3, 4-k, F600 200
248 SMED SMEDJEBACKEN 23-8-54 typ2, 4-k 60
249 SMED SMEDJEBACKEN 3-2-40 typ2, 4-k 50
250 str STRÖMSHOLM 2-4-55, 4-K fint 100
251 STR STRÖMSTAD 20-8-38 4-K LYX avtryck
252 STRÖ STRÖMSTAD 25-10-39, PR 4-K stpl 300 125
253 STRÖ STRÖMSHOLM 16-5-53, PR 4-K stpl 200 100
254 STRÖ STRÖMSTAD 8-10-55 LYX 4-K stpl 75
255 SVE SVENLJUNGA 20-7-50 PR-LYX 4-K stpl 200
256 SÄT SÄTHER 3-8-43, 4-K LYX avtryck 150
257 SÄT SÄTHER 15-2-45, PR-LYX 4-K stpl T 1 150
258 SÄT SÄTHER 26-4-45 ,PRAKT 4-K typ 1 till Fahlun 125
259 SÄT SÄTHER 3-2-58 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 100
260 SÄT SÄTHER 14-9-67 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 70
261 SÖD SÖDERKÖPING 19-12-47 4-K typ 2 till NYKÖPING F 400 150
262 SÖD SÖDERTELJE 6-2-43 4-K PR-LYX typ1 till Östersund F 300 150
263 THO THORSHÄLLA 3-10-52 svag 4-K stpl 100
264 UDD UDDEVALLA 5-11-39 PR 4-K , F 150 100
265 UDD UDDEVALLA 27-10- 46 4-K 50
266 ULRI ULRICEHAMN 27-10-40 4-K stpl 125
267 ume UMEÅ 21-6-43, PR 4-K stpl 100
268 UPS UPSALA 13-2-42, 4-K LYXOBJEKT till STH 200
269 UPS UPSALA 3-1-56, 4-K TYP 5 pr till GBG 150
270 UPS UPSALA 14-9-40, 4-K LYX t. Avesta 100
271 UPS UPSALA 30-7-43 4-K stpl 75
272 UPS UPSALA 11-3-49, 4-K PR till Strengnäs 50
273 UPS UPSALA 25-1-38 40
274 WAR WARBERG 3-4-37, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 500 250
275 WAR WARBERG 29-1-42, PÅ BAKSIDAN 150
276 WAX WAXHOLM 20-7-46, PR 4-K stpl REK TILL FAHLUN, TYP 1 F 500 250
277 WEN WENERSBORG 16-3-49, PR 4-K stpl T3 150
278 WEN WENERSBORG 31-8-47, AB-pr 4-K t 3 110
279 WEN WENERSBORG 1-11-39, AB-PR 4-K 100
280 WEN WENERSBORG 23-8-47, AB 4-K TYP 3 100
281 WEN WENERSBORG 9-6-46, AB-pr 4-K 75
282 WEN WENERSBORG 17-3-19, PR 4-K stpl T3 50
283 WEX WEXIÖ 17-9-53 , LYX 4-K stpl REK 125
284 WIS WISBY 28-1-41, LYX 4-K stpl TYP 1 200
285 WIS WISBY 17-6-48, PR- LYX 4-K stpl TYP 2 150
286 YST YSTAD 21-3-46, PR 4-K stpl TYP 1 75
287 ÅBY ÅBY 3-9-54, BLÅ 4-K LYX T Engelholm 400
288 ÅMÅ ÅMÅL 16-4-43, PR 4-K stpl TYP 2 F 200 150
289 öre ÖREBRO 14-5-51 4-K , PR-LYX 100
290 öre ÖREBRO 2-11-51 4-K , PR-LYX till Arboga 100
291 öre ÖREBRO 20-6-39 4-K , PR 100
292 ÖRE ÖREBRO 14-5-42, 4-K till NORA, LYXOBJEKT 100
293 ÖRE ÖREBRO 9-8-52, 4-K till STH, "med snällpost" retur, vackert obj. 100
294 ÖRE ÖREBRO 3-4-54, PR-LYX 4-K stpl 100
295 öre ÖREBRO 13-8-58 4-K , PR 80
296 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75
297 ÖST ÖSTERSUND 17-1-47, 4-K LYX t STH 120
298 ÖST ÖSTERSUND 18-7-50, 4-K LYX t Fahlun 110
299 ÖST ÖSTERSUND 2-8-46, LYX avtryck 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
300
31 brev med olika CIRKELSTÄMPLAR 1843-1973 . Många fina. 500
301 CAL CALMAR 18-8-83, PR 60
302 HED HEDEMORA 3-4-54, cirkelstpl Praktbrev 50
303 STO STOCKHOLM 17 st 1840-54, varav 7 blå 1840 150
304 STO STOCKHOLM 4-5-52, BLÅ cirkelstpl, LYXOBJEKT 125
305 STO STOCKHOLM 9-9-55, BLÅ cirkelstpl 75
306 WEN WENERSBORG 30-4-52, BLÅ cirkelstpl I LYX 250
307 wår WÅRGÅRDA 31-8-64, cirkelstpl 2 viktklass,LYX obj 100
308
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
309 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
310 2a STRENGNÄS 29-10-55 BÅG stämpel ( F 2000 + 3GÅNGER FÖR BREV) , 4sk I MÖRK a-nyans på brev till Trosa 1000
311 2a SÖDERHAMN 4-3-56, vackert stpl 4sk brev 500
312 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
313 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
314 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
315 2e UPSALA 29-10-57, AB-PRAKT 4-KANT STPL BREV 600
316 2g(c) 4sk HÖGBLÅ på brev med bågstpl ENKÖPING 26-5-57,intressant specielikning av bevet 1500
317 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
318 2k1 4 SKILLING TURKOS i underbar färg stpl STH 29-9-57, till GBG, ktt ftt, Intyg Sjöman godtagbart obj. F 60000, trots tand def ett genuint brev med fantastiskt turkos 4sk. 7000
319 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
320 2m TROSA 4-K stpl på PRAKTBREV till Nyköping.sido pr-lyx stpl TROSA 3000
321 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
322 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
323 7B2 7b2, 14Bd, 16b1 Brevomslag till RIGA från GEFLE 6.10.1868 med 28 öres frankering (rätt porto var 38ö). Mycket sällsynt underfrankeringsom dessutom gått posttjänstemännen obemärkt
förbi vilket är mycket ovanligt. Utlåtande HOW "äkta och sammanhörande" lätt rengjort. . Unik Försändelse. F minst 13000 för 38ö portot
6000
324 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
325 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
326 7d,9c2 5ö+ 12ö på 17ö brev till Danmark från GÖTEBORG 13-8-66, 5ö är något def 550
327 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
328 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
329 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
330 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
331 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
332 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
333 8d,7d 9 och 5 öre (kht), på mycket vackert
men överfrankerat brev, med varsin stämpel NORRKÖPING 26.6.57. Rolig kombination . Intyg HOW.
2000
334 9 DANSK NRS 1, FRA SVERRIG 8-2-72, KPHMN KB 8-2 , 2st köpenhamn stplpåbaksidan. PRAKT obj. 2000
335 9 12 öre. LYXcentrerat exemplar på brev med not ”Härmed postanvisning” LYXstpl på omvänt märke SUNDSVALL 12.3.68. 2000
336 9 12 öre på brev (reva nedtill i brevet) till Dalarö PRAKT stämplat ÅNGBÅTS PXP No 16 14.9.70. Sällsynt på vapenbrev 1300
337 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
338 9 STORA RÖR 3-8-68 , till Calmar 400
339 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
340 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
341 9b1 STH 9-8-58, AB 12ö mörkblå 1858, svår 225
342 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
343 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
344 9b3 ESLÖF 17-11-69, AB-PRAKT 4x12ö 48ö ( troligen 3ö överfrank) stpl vä märke nötta tänder upptill pga. placeringen. Mycket gott objekt . Ank stpl 4-kantig röd LONDON No 22 -69. 1500
345 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
346 9c1 RAMUNDEBODA 25-7-60, rättvänd 4-K stpl. F 500x3 för brev= 1500 300
347 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
348 9c2 FÅRÖSUND 14-4-66, AB-PR 250
349 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
350 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
351 9c3 3st 12ö som 36ö porto t. England PRAKT stpl MALMÖ 16-4-71 1250
352 9c3 12ö med Nrs 1 och sido stpl Fra Sverrig , båtbrev från Malmö till Köpenhamn. Dekorativt. 1200
353 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
354 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
355 9c3 FINNERÖDJA 27-6-71, fint vapenbrev 150
356 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
357 9c3,14Bd 12ö 2st och 3ö 2st som UNIK KOMBINATION AV 30ö REK porto, vackert prs BJÖRNLUNDA 8-2-71. Brev med innehåll och sigill på baksidan. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
358 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
359 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
360 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
361 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
362 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
363 9d3 Finland. 12 öre på 16 öre underfrankerat brevomslag, sänt från STOCKHOLM 15.11.1871 till Björneborg. Stämpel OTILLR:FRANCO samt lösennotering ”33 p”. Porto 40 p, plus straffavgift
10 p, med tillgodoräkning av 12 öre = 17 p., AB-PRAKT OBJEKT
3500
364 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
365 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
366 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
367 9i BOLLNÄS 20-10-62, PRAKTBREV 200
368 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
369 9i SÖDERHAMN 21-1-62, PRS 150
370 9i ab Westervik 31-1-62 125
371 9i STH 1-8-62, PRS 125
372 9j AB-PR brev NYKÖPING 20-10-61, hög färgstyrka 500
373 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
374 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
375 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
376 9l GEFLE 26-4-63, LYXS omv märke, extremt färgstarkt 100
377 9l SÖDERHAMN 20-6-63, PRS 100
378 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
379 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
380 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
381 10,14Bc2 24ö och 3ö på 27ö till TYSKLAND, avsänt STH 13-7-70, Franco och ank stpl. 600
382 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
383 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
384 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
385 10c STH 28-2-59 24ö till Arendal , fint 400
386 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
387 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
388 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
389 10d1 JÖNKÖPING 6-2-64, PR-LYX STPL 48 ö brev 4-dubbelt porto, även pr-lyxcentr märken. eN PÄRLA 1250
390 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
391 10d2,14Be STH 6-10-70 , 24+3Ö = 27Ö TILL BERLIN, 3 transit. stplPRAKTOBJEKT 1250
392 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
393 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
394 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
395 10f2,9c3 24 öre rödaktigt orange och 12 öre enbart makulerade med Hull-stämpel på vackertbrev till London. Trots arkivveck genom
märkena ett sällsynt . Anteckning "per Hull Steamer..UTSTÄLLNINGSOBJEKT
5000
396 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
397 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
398 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
399 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
400 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
401 11d1 Färgstarka 30 öre mörkbrun, 1865 års perforering. 2 ex.på brev sänt från STOCKHOLM 21.2.1865 till Finland, med notering ”via Grisslehamn”. 750
402 11d2 3x30ö på 90ö brev till Finland med sällsynta 1½ portot. stämplat bara med Finska ANK stämplar ANK 23-10, lite slarvigt öppnat upptill. Gott-mycket gott objekt. F 18000 2400
403 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
404 11d2,9c3, 15a, 30 öre (bht), 12 öre samt 17 öre Lejon som unik kombination av det ovanliga 59-öres portot till Ryssland st NORRKÖPING 10.2.68, blå franco inom ram och Fanco och på baksidan Södra St. Banan 12-2-68 och blå Stralsund 13-2- Berlin. Intressant brev som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 18000
405 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
406 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
407 11f,10d2 GEFLE 6-6-69, 24+30Ö VAPEN =54 Ö BREV TILL USA via Hamburg, Franco stpl. Intyg HOW mycket gott objekt. 3(5,5) (3,3) 3. F 22000 6000
408 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
409 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
410 12g1 50 öre violettaktigt rosa, 1855 års tandning. Singel på stor del av brevframsida till Paris,
stämplad STOCKHOLM 25.6.1868.
50 öre som singelfrankering
är sällsynt.
3000
411 12g2,8c 50 och 9 öre på brev till Schweiz st STOCKHOLM 29.5.67. Franco inom ram på baksidan blå Stralsund 31 5 Berlin, Horgen och Zürich 1 Jun 67, Ett objekt med ett intressant porto som endast gällde till orter nära tyska gränsen, denna portokombination känd i 3 exemplar. Mycket vackert objekt med felfria märken som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 20000
412 12g2,9c3 Intressant skeppsbrev "via Preussen" till RIGA med 50+12ö vapen med bara Danska nummerstpl 1 samt blå sidostpl FRA SVERRIG 12-1-68 sällsynt blandning svart och blå stämplar , intyg HOW 3,3,3,3 mycket gott objwkt, samt intyg Carl Aage Möller. 15000
413 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
414 14Bh,24c 3+24 öre på PR-LYX stpl brevomslag sänt från GÖTEBORG 3.4.1873 till Tyskland. Intyg HOW, arkivveck genom 3-öringen och 24 öre med kt ,gott objekt 2 (2,4)(4,5) 3(1992). F 2020 14000 2500
415 15b2 17Ö BREV TILL köpenhamn AB-PRAKT stpl STH 4-2-69, fint brev dock arkivveck Franko och ank stpl. 1000
416 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
417 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
418 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
419 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
420 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
421 17 3-strip +3 öre på inrikes brev sänt från STOCKHOLMC 20.8.1875 till FÅRÖ Gotland. vISBY 21-8-75 PÅ BAKSIDAN. 650
422 17 4x3 öre på brev st. ÖRKENED 28.2.1875.Sido stl Hult och Hessleholm Ett par nötta tänder pga av placeringen av märket Med returanteckning. 600
423 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
424 17,19,25 Göteborg 13-12-75 3+5+30ö på 38 på sällsynt REK brev till Berlin, etikett Eingeschreiben" transit stpl Kiel15-12, Ovanligt. 1250
425 17a,24d MALMÖ 13-11-72, AB-PRAKT brev till BERLIN 3Ö svåra a nyansen 1000
426 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
427 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
428 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
429 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
430 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
431 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
432 17f 3 öre gulaktigt orangebrun . Fyra ex. i formav två par, som trevlig kombination på brev sänt
från GÖTEBORG 25.10.1875 till Norge.PKXP NR 7 UPP 30-10-75 på baksidan SÄLLSYNT KOMBINATIONF 3000
1200
433 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
434 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
435 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
436 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
437 17g 3 öre i felfritt lodrätt 4-strip på inrikes brevstämplat PKXP Nr 17 NED 7.10.76. AB-PRAKTOBJ. STÖRSTA KÄNDA
enhet på brev.
2000
438 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
439 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
440 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
441 18 4ö på 6öre brevkort till ITALIEN avsänt STH 6-8-78, praktobjekt TILL OVANLIGT ADRESSLAND. 5000
442 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
443 18 PKXP Nr 8A 3-11-78, 4Ö RINGTYP T 14 i 3-strip på inrikes brev till DEJE, Hö 4ö kht. Mycket gott objekt 3 (4,3,3) (3x3),3. F 13.000 1500
444 18a,25i 4 öre i 2 exemplar och 30 öre på mycket
25 i . vackert rekbrev till Tyskland stämplat STOCKHOLM C 6.2.77 och på brevet ”REKOMMENDERAS” inom ram. Sällsynt utlands rek med t 14.
5000
445 19 PKXP Nr 17 NED 17-2-76 4x 5ö ringtyp t 14 på brev till HELSINGFORS "via Tyskland"blå aANK stpl 23-2 på framsidan, transit stpl på baksidan PKXP Nr 2 18-2-76, Rysk stpl 19 Feb -76. Sällsynt med 4x5ö t 14 till utlandet 2000
446 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
447 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
448 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
449 20b,25d2 6 och 30 öre på mycket vackert brev till
London enbart makulerat med engelska stämplar ”HULL JA 14 74” och ”383”. rod och svart Londonstämplar på baksidan.Trotsreva, ett FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1 200
7500
450 20c NORRKÖPING 16-10-73, AB-PRAKT BREV med svår nyans. 1000
451 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
452 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
453 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
454 20g STH 19-3-75, par 6ö grå till Norge, transit stpl CHRISTIANIA 23-3-75, på framsidan och PKXP Nr 7 UPP22-3-75 och MOSS 25-3-75, YTTERST SÄLLSYNT MED 2 x 6ö grå till Norge, Fåtal kända. 3000
455 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
456 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
457 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
458 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
459 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
460 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
461 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
462 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
463 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
464 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
465 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
466 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
467 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
468 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
469 21 HALMSTAD 23-11-74 till KÖPENHAMN, ank stpl 100
470 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
471 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
472 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
473 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
474 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
475 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
476 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
477 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
478 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
479 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
480 21ev7 P.K.X.P NR 1 UPP 15-3-73, LYXS 200
481 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
482 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
483 21j 12 öre blekblå i 3 exemplar på vackert brev till Amsterdam stämplat ”Fra Sverrig” 4.10.73 samt ankomststämplad på baksidan. Trots arkivveck på brevet och överfrankering etttrevligt objekt. 3000
484 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
485 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
486 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
487 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
488 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
489 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
490 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
491 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
492 21m BRUNNBY 3-8-76 PR-LYXS till Lund 100
493 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
494 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
495 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
496 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
497 21o NORRALA 13-5-77, LYXs pr-lyxbrev 250
498 21P TUMBA 7-5-77, BLÅ PRAKTSTPL , PRAKT OBJ. 800
499 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
500 22,19,17 28 Öre bläckmakulerat brev till ÅBO 1500
501 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
502 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
503 22e 20ö med violett ANK STPL på mycket vackert brev till ÅBO Finland. Extremt sällsynt med violettk stpl 4000
504 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
505 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
506 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
507 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
508 22f,19g UPSALA 15-2-76, 5ö+20ö blekorange (en kht pga lite plats för frimärkena ) på REVERSAL å POSTFÖRSKOTT. blankett nr 85 sänt till Westerås och inlöst där 18 feb. 1876. Sällsynt försändelse i mycket gott objekt. UTST OBJ! F 11000 3800
509 22g 20 öre på vackert brev till Berlin enbart
makulerat med dansk stämpel ”Fra Sverrig” 1.5.76.
1500
510 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
511 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
512 23c ESKILSTUNA 8-7-77 20/20 på brev till LONDON, röd paid stpl, transit stpl pkxp nr 2 9-7-77, TYDLIGT DUBBELTRYCK 750
513 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3500
514 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
515 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
516 24e,21j NORRKÖPING 22-9-73, 24+12ö =36ö till BELGIEN (ENDST 2 KÄNDA) lite slarvigt öppnat. Franco inom ram, ,Pkxp nr 2 ned 23-9-73, ank stpl Antwerpen 25 Sep 1873. Mycket ovanligt tidigt ringtyp t 14 brev till Balgien. 8000
517 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
518 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
519 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
520 25e 30 öre brun, slätt tryck. Singelfrankering
på brev, överfrankerat med två öre, sänt från UPSALA 1.5.1874 till Helsingfors. Intyg Obe: praktobjekt 4, 4, 4 (1981).
1000
521 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
522 25g Sweden Facit 25g, 21l used, 12+2×30 öre (pair) on very fine 2-fold cover sent from GÖTEBORG 8.5.1875 to Great Britain. Transit PKXP No 2 NED 9.5.1875 and arrival pmk LONDON PAID 11.MY.75. UNIQUE combination according to Ferdén (another cover is sent after the postage period). Ex. Frimärkshuset 1981. Certificate HOW VF cover 3(2,2,5)(2,3,3)3 no faults . 6000
523 26c,24f 50 och 24 öre i vackra exemplar på assbrev med dubbelt porto stämplat JÖNKÖPING 5.11.74, uppräkningsavgiften kontant betald.
Ovanligt F 8000 för uppräkningsbrev med dubbeltporto. F 6000 för 74 ö ASS. Ovanligt.
2500
524 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
525 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
526 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
527 28a FILIPSTAD 21-2-78, PR-LYXBRV till Carlstad. 500
528 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
529 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
530 28d EDSBERG 5-9-82, 3ö 8st varav ett 6-strip. 8x3ö som 24ö dubbelportobrev. UNIK FRANKERING? utställnings objekt! 4000
531 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
532 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
533 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
534 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
535 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
536 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
537 29b,35g STOCKHOLM 10.1.82 ,4 öre (2 ex) och 30 öre som 38 öres porto på rekbrev till Prag stämplat och med tysk reketikett. Ovanlig destination.Ankstpl PRAG 14-1 Intyg HOW (1998) ”mycket gott objekt”. 3000
538 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
539 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
540 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
541 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
542 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
543 30b,32b par 5ö +12ö til Finland NAFVERQVARN 26-4-79, sido Nyköping 28-4-79, Finsk ANK stpl 1-5, samt ank Helsingfors 2-9-79. Dekorativt brev, ovanligt 500
544 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
545 30e STH 17-7-82, BAKSID PKXP No 7 a 17-7-82 till TRYCKSAK RISÖR DANMARK, mycket vacker 500
546 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
547 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
548 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
549 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
550 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
551 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
552 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
553 32c HELSINGBORG 28-8-82, ovanligt 12ö ringtyp TJÄNSTEBREV TILL HELSINGÖR, ankst baksid. 300
554 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
555 33a 20 öre. Mycket vackert brev AB-PRAKT till Finland enbartmakulerat med FINSKA JERNVÄGENS
POSTKUPÉEXPEDITION 1877.
1500
556 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
557 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
558 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
559 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
560 33d 20 öre på brev till Frankrike enbart stämplat med dansk stämpel ”Fra Sverige”. 1000
561 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
562 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
563 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
564 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
565 33f HANGÖ 24-4-81, 20ö ringtyp t 13. med bara finsk stpl märket perfekt bundet till brevet, ank stpl på baksidan 24-4-81. Mycket gott till Praktobjekt! 1200
566 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
567 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
568 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
569 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
570 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
571 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
572 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
573 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
574 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
575 39 P.F.J 3-5-86, PR-LYX BREV 200
576 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
577 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
578 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
579 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
580 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
581 43 FLEN -ESKILSTUNA 23-3-91 ,5ö vågrätt 4strip ,ett ex kht, sällsynt 20ö kombination till ÖSTERRIKE, ank stpl 250
582 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
583 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
584 43,45 GUSTAF 3-1089, PRS Panvn, 5ö + par 10ö, sidostpl SÄTER 5-10-89 250
585 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
586 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
587 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
588 43c,45 GUNNARSTORP 21-12-88,n14, BLÅ stämplar på panvn. SÄLLSYNT 350
589 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
590 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
591 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
592 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
593 45 FRÅN UTLANDET på par 10ö Oscar (en kht) Boktryck till ÅBO , tr stpl Hangö 29-1-91 på framsidan och ÅBO-FINLAND 30-1-91 på baksidan. PR-LYX utseende. 500
594 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
595 45 UPSALA 29-1-89, PAR på brev till WITKOWITZ I Mähren, eftersent till Budapest, pkxp stpl , ankstpl Witkowitz och senare Budapest. Intressant 400
596 45 UPSALA 8-11-88, PAR på brev till KATOWITZ i OBERSCHLESIEN , transit pkxp och AUSburg 11-11-88. Ovanlig adress. 300
597 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
598 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
599 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
600 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
601 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
602 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
603 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
604 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
605 46b BORLÄNGE 17-10-89., 2X20Ö = 40Ö REK, VACKERT 300
606 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
607 46c SVANSKOG 2-10-87, 2x 20ö PRAKTstpl på 40 ö rek brev 300
608 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
609 47c WESTERVIK 5-3-88, 30Ö MÖRKBRUN PÅ PANVN , LYX OBJEKT, MÄRKET 5,5,5 ock försändelsen också LYXutseende. Sällsynt med försändelser i LYX 600
610 47f KARLSBY 9-10-91, PR-LYXS BREV 200
611 48,47 30+50ö på 80ö brev till Frankrike avstämplat STH 26-2-89, blå Paris stpl, brevet är lite medfaret i överkanten 400
612 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000
613 51 3x10/24ö 30ö rekbrev Uppsala 17-5-05 till Sth. 400

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
614 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
615 52 POSTIL.K. R.P. 10 VIII 02, finsk stpl på 5ö Oscar till BJÖRNEBORG, ankstpl på baksidan 10.VIII.02 , Avsändare Nyman & Schultz STH. Sällsynt. 1000
616 52 RAUMO RAUMA 28.X.X 09, praktfull stpl som perfekt binder 5ö oscar till brevet ankstpl JAKOBSTAD 20-X-09, PRAKTobj. 500
617 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
618 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
619 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
620 52 STOCKHOLM 13-6-1898 Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre on US stamped envelope 2 c, posted in Sweden and sent locally within STOCKHOLM 19.6.1898. The cover somewhat carelessly opened. Interesting item with content. 300
621 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
622 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
623 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
624 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
625 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
626 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
627 52 NERIKES VINÖ 9-12-04, LYXS vykort 150
628 52 HACKVAD 1-11- 1900,PRAKTstpl ,T NÄR , SEKLETS FÖRSTA DAG! 150
629 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
630 52 VÄSE-FAXSTAD 24-7-06, PRS vyk, Lantbrevbärarstpl F100 100
631 52 SPARRSÄTRA 7-6-10 , PRS vyk, stpl F100 75
632 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
633 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
634 52c 2x1ö,3ö,5ö oscar på 10ö francokuvert Avsänt KRISTIANSTAD 5-3-94 till London, tr och ank stpl på baksidan. Ovanlig kombination 125
635 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
636 53,61 STH 18-11-13 2x1ö+8ö till Österrike. 100
637 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
638 53,62 STH NYA POSTHUSET INVIGNINGEN 27-10-1903, 2 PRS ex 8+2ö på oadresserat kuvert 300
639 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
640 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
641 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
642 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
643 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
644 54 10 öre on postcard sent from ED 31.1.1906 to Luxembourg. Scarce destination. 500
645 54 SALTSJÖBADEN 15-12-1897, 18st 10ö ( ett par ktt) Oscar 13 på framsidan och 5 på baksidan av 180ö REK till England, flera transit och ank stpl. 5 sigill på baksidan av denna spektakulära försändelse. 500
646 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
647 54 HELSINGFORS HELSINKI 23-VI-07 prakt stpl mitt över par 10ö oscar , vackert bundet till brevet till LAHTIS ankstpl på baksidan. Sällsynt bara finska makuleringar. 400
648 54 STH 29-12 96 par 10ö ,ett ex hörnskada , till CHILE , ovanligt adressland 350
649 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
650 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
651 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
652 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
653 54 STH 21-3-04,VYK. till UNGERN, ank stpl Ovanligt adressland 300
654 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
655 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
656 54 UPSALA 30-8 -03,VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 250
657 54 Fra Sverige M på välc par 10ö till Schweiz, ank stpl BASEL 13.IV.99, PR 250
658 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
659 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
660 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
661 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
662 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
663 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
664 54 UPSALA 30-8 (03),VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 200
665 54 STH 18-2-08 till SCHWEIZ 2x10ö och Tuberkolosmärke, ankstpl som träffar 10ö oscar, intressant stpl på baksid. 200
666 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
667 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
668 54 STENSTORP-STENSTORP, AB-PRS Lantbrevbärarstpl F200 100
669 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
670 54, fk6 10 öre som tilläggsfrankering på 10 öre frankokuvert st. SANDHEM 18.8.97 sänt till Buitenzorg på Java, ankst. BATAVIA och BUITENZORG 14.9.97, eftersänt och ankomststämplat ADEN OC.9.97. (totalt 5 stämplar på baksidan) UNIKT OBJEKT. 2000
671 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
672 54,kb 10ö oscar på 10ö kortbrev med hel rivkant till KÖNIGSBERG, stpl KJÖBENHAVN 13-7-03, ankstpl 14/7. Mycket ovanligt. 300
673 55 Spöland 15-9-11, LYXs 15ö oscar på internationell postanvisning till NORGE 300
674 55,62 UPPSALA 14-12-09, 15ö+2ö pfsk med retuer stpl, stpl etikett ej efterfrågad på baksidan 150
675 56 KPXP No 4 stpl på 20ö Oscar brev till Hangö stpl Postilj.k .H.H 5-V-97 på baksidan 400
676 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
677 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
678 56 FRÅN UTLANDET på 20ö Oscar brev ankstpl Helsingfors 15-IV-03 på baksidan. PR-LYX utseende. 200
679 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
680 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
681 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
682 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
683 56a,54 2x20ö+10ö Ass " 200", PR OREBERG 1-11-92, MKT VACKER TEXT. 250
684 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
685 59d LIMHAMN 20-3-05,PR-LYXs ADRKORT 100
686 59var 50ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .och nr 67 25ö på PFSK adr kort STH 24-3-11 till Mässbacken 200
687 60,56 20 öre + 1 kr on address card for parcel sent from STOCKHOLM 16 14.5.08 to Denmark. Cancellations KJØBENHAVN B 1.POST 16.5, and HELSINGØR 16.5.08. 300
688 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
689 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 29-4-01, AB-PRAKT brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
690 61-64 PKXP 10 A UPP 25-8-98, vackert brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
691 63 3Ö PÅ 2Ö Frankokuvert = 5 ö trycksaksporto till BELGIEN, OVANLIGT 200
692 66var 20ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .på PFSK adr kort Finspong 18-3-11 till Fågelsjö 100
693 75,66 STH 15-5-11, 5Ö MEDALJONG VM KRONA STPL 8 AAGEN i blandfrankering med 20ö Oskar, på PFSK till GNOSJÖ. UTST. OBJ. 750
694 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
695 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
696 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
697 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
698 79,86 5 öre with large portion of guide cross + 2x25 öre on special delivery cover sent from STOCKHOLM 2.11.19 to Germany. On back, pneumatic mail pmk BERLIN 4.11.19 in transit. 300
699 79var 5ö medljong uppvikt och stpl delvis på baksidan .på vykort Karlskoga 24-12-12 40
700 81 UPSALA 18-8-15, 8ö medaljong singel på Trycksak F 350 100
701 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
702 82 FRÅN UTANDET på par 10ö medaljong på fantastiskt illustrerat brev med en färgstark VIKING,samt illustrerad baksida. Ank/tr stpl Turku,Hangö på baksidan. 500
703 82 TURKU ÅBO BÅTSILUETT 25-IV-13 stämpel på 10ö medaljong på kortbref 10ö medaljong med hel rivkant kvar. änt till Helsingors , ankstpl på baksidan. 500
704 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
705 82 ÅBO 10-IV-14, stpl mitt på 10ö medaljong på glad påsk vykort till Åbo . oVANLIGT BARA MED FINSK STÄMPEL 400
706 82 GBG 12-12-11 10ö på vykort (lätt veck) till CANTON KINA. stämplar Canton 6-1-12 och Shanghai 2-1-12. 400
707 82 Turku-Åbo 29-V-13, på10ö medaljong perfekt bundet till vykortet, samt Fra Sverige stpl, ank stpl BORGÅ . PR-LYX obj 300
708 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
709 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
710 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
711 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
712 85 Turku-Åbo 14-VI-14 BÅTSILUETTstpl, på 20ö medaljong perfekt bundet till brevet, , ank stpl Turku på baksidan . PR-LYX obj 500
713 85 20 öre blue on cover to Italy with censorship, cancelled Stockholm 17.8.16. 300
714 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
715 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
716 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
717 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
718 88 30ö medaljong som lösen31-12- på 5c cencurerad försändelse från ARGENTINA . T stpl SANTIAGO 500
719 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
720 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
721 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
722 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
723 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
724 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
725 89 SUNDSVALL 15-6-21, 40ö medaljong på affärshandling med pfsk till Öjebyn 125
726 91,149A VASSEN 5-3-21, panvn till Korpikå 7-3-21, blandfrankering 100
727 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
728 140A,151 TOLLARP 19-4-21, PKXP No 75, på vykort till Österrike, ovanlig kombination 150
729 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
730 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
731 142Evar KALMAR 1-7-25, 5ö brunröd 3 helt felskurna på brev 300
732 143Avar BORÅS 10-9-30, 5Ö + 10 ö brevkortsurklipp som tilläggsfrankering , ovanligt 100
733 143Cc FRA SVERIGE 3X5ö 4sid brev avsänt Viken ankstpl Köpnehamn 13-4-37, vackert 175
734 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
735 143E 3FELSKURNA 5ö på brev PKP 75? 17-3-27 till GBG. 100
736 143Ebvar ENSKDE 1-11-36, 5ö grön t 13 2st helt felskurna på brev 150
737 145A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
738 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
739 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
740 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
741 146Evar PKP No57? 9-3-4710ö VIOLETT t 13, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö 143E 250
742 149A HALMSTAD 18-8-21, 4x10ö Prakt REK 200
743 149Avar PLK 77C 9-8-21, 2x 10ö En Face varav en felperforerad. ovanligt på brev 125
744 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
745 178A VARBERG 13-2-39 2x15ö TILL BRASILIEN, ms "Gripsholm" 200
746 180a KJÖBENHAVN 9-2-23, prs på märket och Fra Sverige inom ram sidostpl till Köpenhamn 200
747 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
748 183a BRÄKNE HOBY 10-5-26 till GREKLAND, ovanl adressland, ankstpl 17-5-26. 150
749 185b STH 3-10-24 30Ö LJUSBLÅ på brev till AMSTERDAM, SÄLLSYNT PÅ BREV 400
750 187a GBG 19-9-33, PRS uftpostbrev till österrike, Röd 2Mit Luftpost Beförderet" Berlin. 100
751 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
752 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
753 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
754 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
755 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
756 196,210 GÖTEBORG 21-10-24 5+5ö på 10öre bke skickat till COSTA RICA ! RARITET 1200
757 216,211 GBG 12-9-24, REK till Björneborg 125
758 226,227 STH 28-6-28 par 5+10ö brev 12 DAG 150
759 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
760 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
761 232,231 145Ax2, 183a, STH 15-5-30 luftpost till AMSTERDAM , 6 DAG för Luftpostmärkena 200
762 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
763 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
764 259Avar ,319aVAR BORÅS 12-11-39, SVEDENBORG10ö VIOLETT, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö Ling 250
765 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
766 261BC PKP 7-3-39? 75
767 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
768 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
769 266Avar STH 26-12-38, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 200
770 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
771 269BC,C G V profil hö 10ö små siffror BC par + 4sid på Praktbrev STH 6-7-39 till Ljugarn. F 2500 550
772 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
773 271Avar FALKENBERG 24-, 5ö grön 3st helt felskurna på vykort till Danmark 200
774 273BB , 273B , 281 40ö+4x10ö Flygbrev till USA, eftersänt. 40ö lite uppvikt och stpl på baksidan. 100
775 294 STH 10-9-43, 1939 Three Crowns 1 Kr orange on express Air mail cover to Prague, with censorship. 150
776 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
777 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
778 318Avar STH 1-5-06, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 250
779 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
780 318CB STH 29-9- 39, 4+3SID PAR PÅ VYK. 100
781 321Avar 15ö Linné uppvikt och stpl delvis på baksidan .på brev GÄVLE 21-9-39, PR, ovanligt 100
782 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
783 324Avar NORRKÖPING 1-8-40, 5ö grön 3st helt felskurna på brev 300
784 324CB UPSALA LBR C 23-6-40, 5ö Bellmann CB par 3+4sid på vykort 150
785 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
786 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
787 334,333A EXPRESS brevkort med 1kr Hazelius och 5ö (på baksidan) Bilpostkontoret 30-8-41 , och BRUNSBERG 2-9-41 125
788 338A Nationalmuseum 150 years 20 öre in pair on Air mail cover to Prague, cancelled Fältpost 25-1-1943 with censorship 300
789 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
790 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
791 349Avar MAKULERAS stpl, 5ö grön 2st helt felskurna på brevframsida 150
792 359Avar STH 3-6-46, 5ö grön 4st helt felskurna på brev 250
793 368Avar STH 29-10-46, 5ö grön 3 st helt felskurna på brevframsida 200
794 373,372A Göteborg-New York5-5-47, blå Received stpl May 11 -47 YMCA. Svenska America linjen. 100
795 375,277 STH 29-7-47, 90ö Gjejer + 2x 25ö på EXPRESS brev till USA 250
796 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
797 428Bvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö på brev STH 21-11-64, Kuriosa 200
798 428Dvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö, 15ö på brev STH 17-11-64, Kuriosa 150
799 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
800 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
801 611A1 VEGBY 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
802 611A1 GNOSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
803 611A2 MULLSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
804
KJÖBENHAVN-HELSINGÖR 4-42 TOG, FRA SVERIGE, K OMB 6 4-4-95Brefkort 5ö, SÄLLSYNT STPL 250
805 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
806 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
807 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
808 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
809 4a GAGNEF 2-12-74 PR-LYXstpl 2st 6ö tjänste t 14 på underbart vackert PRAKT-LYX brev 750
810 4c MÄRSTA 14.5.77. , 6 öre grå i 2 exemplar på vackert brev 750
811 5a WREDSTORP 7-2-74 tidig, PRs brev till Askersund 125
812 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
813 13A Fagerås 5-1-83, 2X4Ö VA CKERT 100
814 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
815 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
816 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
817 17 WREDSTORP 29-8-82, PR-LYXEX på brev till Askersund 150
818 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
819 33d 20 öre på brev 1883 med dubbelt porto till Ryssland där det stämplats med ”T” och lösen ”14 K”. 2000


LÖSEN PÅ BREV
820 2a Sweden Facit Postage due L2a, 3a, 6c, 8b2, 9b, 10a cover, 3+5+4×20+17×30+2×50 öre + 2×1 kr, or in total 898 öre, on back of address letter for unpaid parcel sent from KIØBENHAVN 8.3 to KRISTIANSTAD 22.3.1876. Interesting item overcrowded with stamps. According to regulations postage due stamps were to be placed at the back of postal items. Some faults due to placement of stamps of less importance. Signed O.P. 2a, L3a,L6c, L8b, L9b, L10a . EXHIBITION ITEM. 6000
821 9,5 50+12 öre som lösen på underfrankerad helsak
med tilläggsfrankering 2 cent Jefferson
orange, stämplad EDISTO MAY 5 (1878). Lösenmärkena ej makulerade.
800
822 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
823 20 1kr lösent 13 i 24 block på paketkort från Tyskland med värde angivelse. Sänt till Axel Brandt i låda med afseende 2 oljemålningar. Försändelsen har lösenbelagts med 24kr 68 öre vid ankomsten betalt med 24block 1kr 3x5ö,50ö,3ö, bläckmakulerade, Största kända enhet av 1kr på försändelse. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 4000
824 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
825 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
826 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
827 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
828 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
829 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
830 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
831 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
832 5var Kristianstad 13-4-41, militärkorts urklipp använt på brev 125
833 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
834 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
835 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
836 BKE TURKU ÅBO 27-X-13 BÅTSILUETT stämpel 10ö Medaljong brevkort sänt till St: Petersburg Ryssland. Ovanligt 500
837 7Abke RUL Lstpl JÖNKÖPING 23-12-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Lund. 200
838 7bke RULLstpl GÖTEBORG 22-8-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Ösbo Bohr. 300
839 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 30-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 200
840 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 31-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 150
841 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
842
STH 31-7-37, FRÅN ESTLAND i ram10 ESTLAND TILL SVERIGE F 2000 600
843
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200
844 54 30 C i 2 exemplar på vackert brev från
Frankrike med nummerstämplar ”2656”,
NICE 14.3.74 och röd PD.
600
845
PS kort, TORESTORP 31-7-88, LYXS 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
846 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
847
10 olika FDC 1936-1945 Postverket, Bromma , nr 266-68,318-19, 328-29, 333-34, 338-39 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 1300 200
848
7olika FDC 1936-1945 , Brommar 358 , nr 318-19, 333-34, 338-39 , 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 700 120
849 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
850 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England 50
851 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, till. England 25
852 380616 266-68 FDC STH 16-6-38, G.V. 70ÅR 30
853 390225 318-19 LING STH 25-2-39, FDC 30
854 400830 333-34 Hazelius FDC 30-8-41 30
855 410511 328-29 BIBELN 11-5-41, fdc 35
856 420629 338-39 Nationalmuseum FDC STH 29-6-42 30
857 430616 344-46 INKL Svåra BB par på FDC stpl kort. Sällsynt 350
858 430616 nr 344-46, G.V. 85ÅR 16-6-43 med BB 75
859 450529 FDC Pressen 29-5-45, 2 illustrerade seie och ett med LYXs 4-block 50
860 510601 nr 294, 304 85ö,1,70 kr Tre kronor, HALMSTAD 1-6-51, F 700 PRAKT 200
861 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
862 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
863
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
864
One Penny England till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
865 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
866 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
867 1b 3sk, SÖDERTELJE 12-1-1856, 4-K stpl . Felfritt. Intyg HOW mycket gott ex -PRAKTEX , 3-4, 4,3-4 F 45-85000. Sällsynt i denna kvalitet. 20000
868 1b 3 skill bco, blåaktigt grön. Välcentrerat
stämplat exemplar ( NORRKÖPING 3-10-55), dock något kt, liten tunn fläck. Intyg HOW
(2005) ”godtagbart ex”. 2 000
4000
869 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
870 2 nrs 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 500
871 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
872 2 ÅSEN 4-K STPL 27-XXstpl F 2000 350
873 2 otydlig stpl Svenljunga? 27-6- 250
874 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
875 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
876 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
877 2a STH 15-1-56, PRS 4 SK 200
878 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
879 2a2 GEFLE 27-X-56, rättv 300
880 2b STH 8-1-57 , dubbeltand 300
881 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
882 2c 4sk stpl upp hö, färgstarkt gott ex 400
883 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
884 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
885 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
886 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
887 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
888 2e GEFLE 1-3-57, INTYG NS 3,4,3 400
889 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
890 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
891 2e ÅMÅL 6-6-57, Lätt mitt placerad stpl 250
892 2e STH 13-3-57, sidv. vacker 250
893 2e lätt stpl .ÖDE... 200
894 2e,var STH 25-8-57, LYXS , kartongppr, blå fläck under B i Bco 800
895 2f TROSA 5-1-5x, FIN 4-K STPL 500
896 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
897 2f KÖPING 26-12-57, AB 250
898 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
899 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
900 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
901 2h1,var 3-11-57, 4-k , Bruten ram upptill 250
902 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
903 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
904 2i ESKILSTUNA 28-9-57 utan ram!, Lätt vikta htt, obet veck över övre hö hörn , intyg HOW 1,3,3 450
905 2j1 STH 22-9 ,4 skill bco, skifferblå. Fräscht, vackert exemplar med ENORMT UTFLUTET lite kornigt tryck med övre 4 och bokstäverna FYRA nästan utplånade av trycket. ETT EXCEPTIONELLT UTSTÄLLNINGSOBJEKT! Signerat Strandell. 5000
906 2j1 NORRKÖPING 11-10-57, svår nyans 1500
907 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
908 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
909 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
910 2j2 STH 23 MAJ ank stpl 4sk gråultramarin , ktt. Intyg HOW 1,3,2 400
911 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12500
912 2j3 ÖRNSKÖ(LDSVIK) 18XX, bläckstreck , på baksidan ned hö liten brun fläck (knappt märkbart framifrån ned hö). Intyg HOW 1,3,2 . Svår nyans och vacker framifrån. 1200
913 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
914 2k3 CARLSHAMN 19-10-57, PRAKTstpl , felfri 3,3,4, .Nyansintyg HOW. Ett mycket vackert märke. UTST. OBJ. 4000
915 2k3 4sk turkosgruppen, fint ex 2,2,2 stpl 14-12-57. Gott ex F 14000 2000
916 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
917 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
918 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
919 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
920 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
921 2l CARLSCRONA 23-3-58, sidv stpl , färgstark 200
922 2m GAMLEBY 25-6-58, PR-LYXS 1000
923 2m EKESJÖ 19-6-58 4 skill bco i rekonstuerat vågrätt par med
ofullständig tandning. vä ex svagt veck,
800
924 2m TROSA 8-11-58 PRAKT 4-K stpl under öreperioden, , sign SJÖMAN, AB-PRAKTex 600
925 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
926 2m lätt 4-k stpl 25- 225
927 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
928 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
929 2n NORRTELJE 21-6-58 600
930 2n STH 28-5-58. PRS, svaga ålders fläckar på baksidan, 3,3,4 mycket gott ex 500
931 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
932 2n WEXIÖ 11-5-58. PR 4-K STPL, ngt kht, tryckvar i nedre hö hörn som är avskilt. 350
933 2n1 TROSA 12-7-58 AB-PRS stpl 2000 700
934 2nvar STOCK... 18- Färgkula mellan A-S 500
935 3 GÖTEBORG 27-3?-57, rättvänd stpl , 2korta tandspetsar , bläckstreck nedtill hö på baksidan. Men fint ex. 1500
936 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
937 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
938 3a1 STH 13-5-56, hel sidvänd stpl på fräsch 6sk gott-mycket gott ex 2-3,2-3,3 2500
939 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
940 3d 6 skill bco gråbrun i mycket fräscht, prakt -lyx centrerat och felfritt exemplar med lätt klar del av 4-k stpl troligen (HALMS)TAD. Sign Strandell och Sjöman, intyg HOW felfri ”Gott exemplar” (2019) Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,(3), Svår nyans F 24000 7500
941 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
942 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
943 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
944 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
945 4a nummerstämpel 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 8sk reparerad. 750
946 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
947 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
948 4bvar fräsch 8sk variant Å i ÅTTA saknas, sign Strandell, UNIK? 4 K stpl 10-10 1000
949 4d stpl ... KÖPING 21-11-56, AB-PRS lysande klargul färg , troligen rep. Nyans F 14000 1200
950 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
951 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
952 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
953 4f STOCKHOLM 2-2-58, LYX stämpel. Praktex intyg HOW 4,3,5. 5000
954 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
955 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
956 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
957 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
958 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
959 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
960 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
961 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
962 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
963 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
964 4f lätt st (Köping) 13-1-57, li tu fl. 750
965 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
966 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
967 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
968 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
969 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
970 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
971 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
972 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
973 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
974 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
975 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
976 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
977 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
978 5a 24sk, nummerstämpel 3 Lübeck. sidvänt LYX avtryck. Sällsynt 3000
979 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
980 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
981 5c NORRKÖPING 16-1-58, 24 skill bco, orangeaktigt röd. Felfritt färgfriskt
exemplar. Intyg Grenstedt MYCKET GOTT EX och HOW .
6000
982 5e 24 skill brownish-red, blurred print on medium thick paper. Very nice canc. STOCKHOLM 29.6.1858 (näst sista dagen före örevalörerna) . Cert. HOW 3,3,3. "Färgfriskt märke av en ovanlig nyans". Very nice copy. Extremt färgstarkt 10000
983 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
984 5f 24sk UDDEVALLA, 27-11-57, LYXS, intyg HOW 1,3,5 godtagbart ex småfel -kht F 40000 4000
985 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
986 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
987 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
988 6a2 1skill PRAKTEX intyg HOW 4,4,4 1200
989 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
990 6a2 1SK 3,3,4 pr stjärnstpl, mkt gott ex 600
991 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
992 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
993 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
994 6a3 3ö svart lokal PR-LYX stpl på brevstycke, mycket gott ex 600
995 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
996 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500
997 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450

6,5 VAPENMÄRKEN
998 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
999 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
1000 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
1001 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
1002 7a1 HAMBURG K.S.P.A , sällsynt stpl , sign Strandell 600
1003 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
1004 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
1005 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
1006 7a1 STH 6-8-58, svagt veck, 1,3,3 180
1007 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
1008 7a2 SKENE 15-9-69, PRS 800
1009 7a2 nrs 1 , DANSK, på svåra mörkgröna , signerad O.P. a2 750
1010 7a2,9d3 17ö klipp danmarksporto med svåra sena mörkgröna nyansen och 12ö ljusblå med blå Danska stpl nr 1 och blå Fra Sverige 30-12-68, UTST. OBJ: sign O.P. 7a2,9d3 1500
1011 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
1012 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
1013 7b1 Link. 3-12-70 150
1014 7b1 STH 5-12-66, vackert rufft ex 125
1015 7b1,var GBG 1-3-65, 2 dubbeltänder, 3,3,3 75
1016 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
1017 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
1018 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
1019 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
1020 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
1021 7c1 CALMAR 26-5-62, PRS , svår nyans 800
1022 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
1023 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
1024 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
1025 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
1026 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
1027 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
1028 7c2 Nära LYXex FALKÖPING 29-1-72 1500
1029 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
1030 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
1031 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
1032 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
1033 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
1034 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
1035 7c2 WREDSTORP 16-2-71, PRS T NÄ 300
1036 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
1037 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
1038 7c2 SUNDSVALL 15-10-70, PRAKTEX 250
1039 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
1040 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
1041 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
1042 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
1043 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
1044 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
1045 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
1046 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
1047 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
1048 7d SÖDERTELJE 17-11-66, AB-PR 200
1049 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
1050 7d1 CALMAR 12-3-65, fin färg, 2 dubbeltänd. 200
1051 7e1 KATRINEHOLM 17-6-66, PR-LYX 750
1052 7e1 Dansk pr NRS 1 200
1053 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
1054 7e1 WEXIÖ 22-1-66, AB 100
1055 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
1056 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
1057 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
1058 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
1059 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
1060 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
1061 7e2 HJO 16-12-70, AB-PRAKT 3-4,5,3-4 200
1062 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
1063 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
1064 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
1065 7e2 ARVIKA 19-12-70, OMV PRS 100
1066 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
1067 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
1068 7e2,16e 5ö vapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
1069 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
1070 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
1071 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
1072 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
1073 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
1074 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
1075 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
1076 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
1077 7f1 5ö SPEGELTRYCK, Östersund 23-2-73, signerad O.P. 7f1 500
1078 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
1079 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
1080 8 9Ö VAPEN LUND 1-10-62, hel sidv stpl, flera dubbeltänder 400
1081 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
1082 8a ÖDESHÖG 2-3-61, 4-K stpl 500
1083 8a 9ö fin färg svår nyans F 3300 400
1084 8a 9ö prakcentr, sypl 12-12 , gott ex F 3000 350
1085 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
1086 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
1087 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
1088 8b MALMÖ 18-6-62, AB, F 3000 500
1089 8b SKARA 11-7-, VACKER sign OP b, F 3000 500
1090 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
1091 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
1092 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
1093 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
1094 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
1095 8c RINGSTPL 5 ringar, PRAKTstpl , möjligen Kanadensisk. Mycket sällsynt 800
1096 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
1097 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
1098 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
1099 8c nrs 3 LüBECK, lätt praktstpl, praktcentr men kt ned hö. Svår stämpel 500
1100 8c stpl Hel..., sign Richter 400
1101 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
1102 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
1103 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
1104 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
1105 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
1106 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
1107 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
1108 8d DANSK NRS 1 fin 9ö 350
1109 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
1110 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
1111 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
1112 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
1113 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
1114 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
1115 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
1116 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
1117 9 MOLKOM 24-10-70, PRS, STPL 400 250
1118 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
1119 9 STEHAG 14-1-71, LYXS 250
1120 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
1121 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
1122 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
1123 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
1124 9 LOS 21-11-71, AB-PR, stpl F 400 200
1125 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
1126 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
1127 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
1128 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
1129 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
1130 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
1131 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
1132 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
1133 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
1134 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
1135 9a1 LIDKÖPING 7-9-5, 4-k stpl 200
1136 9a1 STH 12 AUG, färgstarkk 100
1137 9b1 WEXIÖ 15-3-59,4-k stpl extrem färgstyrka 350
1138 9b2 WREDSTORP 5-12-64, LYXS T NÄ 300
1139 9b2 NORRTELJE 20-5-64, PRS färgstark 250
1140 9b2 STRÅL stpl Robertsholm 225
1141 9b2 STH 29-9-66, PRAKT 200
1142 9b2 MARIESTAD 10-11-64, LYXS klipp 200
1143 9b2 MISTERHULT 28-8-64, stpl F 200 100
1144 9b2 BACKE 25-4-65 LYXS, 2 dubbeltänder 100
1145 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
1146 9b3 EKSJÖ 28-3-68, LYXS 200
1147 9b3 UMEÅ 3-6-68, PR-LYX KLIPP 200
1148 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
1149 9b3 ÅMÅL 6-6-69, PRAKT 125
1150 9b3 MARIESTAD 13-5-67, ngt svag PR 100
1151 9c1 GOTHEBORG 30-5-60, BLÅ PRS 200
1152 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
1153 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
1154 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
1155 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
1156 9c2 STH 20-6-66, LYXS 200
1157 9c2 BURGSVIK 4-7-65, LYXS 200
1158 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
1159 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
1160 9c2 WREDSTORP16-11-66, PRS T NÄ, skruvavtryck 100
1161 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
1162 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
1163 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
1164 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
1165 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
1166 9c2 MISTERHULT 5-9-64, stpl F 200 75
1167 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
1168 9c3 FALKÖPING 20-6-68, PR-LYX 250
1169 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
1170 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
1171 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
1172 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
1173 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
1174 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
1175 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
1176 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
1177 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
1178 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
1179 9c3 DANSK NRS 24 100
1180 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
1181 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS 100
1182 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
1183 9c3 MORA 31-12 4-K stpl vacker 100
1184 9c3 FALUN 20-6-67, LYXS klipp 100
1185 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
1186 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
1187 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
1188 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
1189 9c3 Engelholm 23-6-70, prs 75
1190 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
1191 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
1192 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
1193 9d1 WISBY 21-6-60, LYXS 200
1194 9d1 NYLAND 4-11-60, LYXS ktsps 200
1195 9d1v10 12Ö FLÄTAN lätt stpl GÖ 16- 125
1196 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
1197 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
1198 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
1199 9e1 STH 5-6-60, AB-PR 125
1200 9e1 UDDEVALLA 31-8-60, AB-PR 100
1201 9f1 WISBY 9-3-61, PRS, ngt kht 200
1202 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 1284125
150
1203 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
1204 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
1205 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
1206 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
1207 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
1208 9j GAMLEBY 5-10-61, LYXS 300
1209 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
1210 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
1211 9k STH 30-6-62, F 950 300
1212 9k STJÄRNSTPL kladdig på klipp 200
1213 9m PKXP No7 NED 23-7-72, stpl F 800 400
1214 9m PKXP Nr 1 NED 5-6-72, PR-LYX 300
1215 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
1216 9m STH 10-6-72, PRAKTEX 200
1217 9m PKXP Nr 3 NED 14-9-72, stpl F 300 150
1218 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
1219 9m FILIPSTAD 26-4-72, AB-PR fin färg 100
1220 9m UMEÅ 14-7-72, AB-PR 100
1221 9m LJUSNE 8-6-72, stpl F 300 100
1222 9m WISBY 2-6-72, vacker 12ö gulakt ppr 50
1223 9m,var NOR)DMALING 28-5-72, STOR BLÅ FÄRGFLÄCK under SV 200
1224 9v7 12ö runda inhaket stpl hö, F 500 150
1225 9var 3st 12ö med extrema dubbel-trippeltänder 200
1226 9var STH 3-5-67, 2 märkesbilder, klipp 150
1227 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
1228 10a STH 2-7-58 OMV PRAKTstpl , liten tunn fl. Sällsynt 2 DAG! 1500
1229 10a WISBY 22-7-58, PRAKT 22 dag 400
1230 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
1231 10a vc ex 4-k stpl 175
1232 10b STH 27-1-63, AB 350
1233 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
1234 10c NORRTELJE 18-9-58, PRAKTEX , svår nyans 600
1235 10c STH 1-2-59, sidvänd, pr-lyx centr. MYCKET VACKERT EX 300
1236 10c WARBERG 31.12.59, omv pr-lyx 300
1237 10c STH 8-11-59, AB 200
1238 10c DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 200
1239 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
1240 10c STH 18-4-59, AB 3,3,3, lvht 150
1241 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
1242 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
1243 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
1244 10d1 Linköping 22-7-65, fantastisk färg 200
1245 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
1246 10d1 HEDEMORA 31-7-62, PRS 200
1247 10d1 LANDSKRONA 22-4-64, dubbeltand 100
1248 10d1v2 STH -63, klipp, variant ÖRF 150
1249 10d1var STH 24-9-64, 5ST dubbeltänder 200
1250 10d1var WARBERG 8-11-64, 2 dubbeltänder, stor gul färgtrycksfläck 150
1251 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
1252 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
1253 10d2 SÖDRA ST. BANAN 9-10-67, PRAKT 300
1254 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
1255 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
1256 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
1257 10e Bläckmakulerat omv W 250
1258 10e STH 11-4-62, AB 110
1259 10e 4-K stpl ... STAD 24-9-60, vacker 100
1260 10f2 RECOM. stpl+ PD, unik makulering? 1000
1261 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1262 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
1263 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
1264 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
1265 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
1266 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
1267 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
1268 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
1269 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
1270 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
1271 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
1272 11a STH 17-6-59, sidvänd , underbart vackert 300
1273 11a WISBY 8-2-63, rättv stpl , 2 dubbeltänder 150
1274 11a ASKER(SUND) 4-K STPL 100
1275 11b UNIK PORTUGAL STPL "240" också STH 6-10-1863, UNIKT OBJEKT 1500
1276 11b ÅTVIDABERG 2-2-62, PRAKT 400
1277 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
1278 11b PRs STH 10-9-58, tidig st 200
1279 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
1280 11bv4 SKENINGE 9-6-63, streck över E 175
1281 11c GRISSLEHAMN 16-1- 125
1282 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1283 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
1284 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
1285 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
1286 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
1287 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
1288 11e1var TJELLMO 1-12?-66, vacker rättv stpl och LYX centrerat, ramlinje upp hö flätig 200
1289 11e2 30 öre brun. Prakt-Lyxexemplar st LIDKÖPING 14.6.70. Intyg Obe 4,4,4-5 1600
1290 11e2 Wisby 9-8-71 275
1291 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
1292 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
1293 11f WREDSTORP21-1-72, LYXS T NÄ, 500
1294 11f Stockholm Norr 5-6-72, hel sidvänd 100
1295 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
1296 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
1297 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
1298 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
1299 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
1300 11g Upsala 1-5-72, VACKER 150
1301 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
1302 11h ENGELHOLM 7-9-72, LYXS 500
1303 11h KALMAR 1-7-72, praktstpl första dag för ringtyp 250
1304 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
1305 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
1306 11h STH 31-5-72, VACKER 100
1307 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
1308 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
1309 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
1310 12 GBG 7-4 -68 200
1311 12a Norrk. 15 3.6x 300
1312 12a STH 14-7-65, färgstark 250
1313 12a del 4-k stpl -60 175
1314 12b LUND 11-4-61, AB-PRS 300
1315 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
1316 12b STH 9-10-6X 200
1317 12b WADSTENA 3-8-6x 200
1318 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
1319 12e WESTERVIK 31-5-63, omv PR-LYXS 300
1320 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
1321 12f STH 29-10-66, AB 300
1322 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
1323 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
1324 12f1 Carlshamn 16-10-66 prs, vht 250
1325 12f1 BOLLNÄS 20-8-67, ab-prs, dubbeltand 250
1326 12f1 MALUNG 29-1-66, PRS , 2:a stpl 225
1327 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
1328 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
1329 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
1330 12f2 HULL
20.12.71. ,50 öre i välcentrerat, mycket vackert exemplar,enbart makulerat med engelsk stämpel . Intyg Obe.3,4,3
800
1331 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
1332 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
1333 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
1334 12f2 MARIESTAD 29-11-71, omv PRS 200
1335 12f2,var stpl ... EBORG 16-2?-70, dubbelram vä 200
1336 12f2var 50ö FANTASTISKT TJOCKT STYVT KARTONGPPR, stpl STH 20-12-67, OSANNOLIKT PAPPER 1000
1337 12g2 FALUN 16-2-69, PRS 350
1338 12g2 NYKÖPING 3-1-72, PRS 300
1339 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
1340 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
1341 12h RAGUNDA 27-7-72, PRAKTEX 4,5,4 1250
1342 12h FRA SVERIGE 26-7-73, PRAKT 1000
1343 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
1344 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300
1345 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
1346 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
1347 13 STO ... lätt stpl, dubbeltand ned vä gott ex 500
1348 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
1349 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
1350 13a STH 2 TUR 11-9 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
1351 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 900
1352 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
1353 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
1354 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
1355 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
1356 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
1357 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
1358 14A NORRKÖPING -64, rättvänd stpl , 3ö olivaktigt gulbrun typ 1 700
1359 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
1360 14Aa DANSK NR STPL 3, Raritet UNIK PÅ 14a?, signerad O.P. 14Aa enligt F 2020 2000
1361 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
1362 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
1363 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
1364 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
1365 14B K.B. AUS SCHWEDEN , PRAKT stpl 400
1366 14B par STH 27-3-72, var 200
1367 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
1368 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
1369 14Bc1,var 3ö EXTREM RUFFTandning, 8-8-6x 200
1370 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
1371 14Bc2 ENKÖPING 23-2-69, PRS 200
1372 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
1373 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
1374 14Bd 3 öre typ II. Mycket vackert vågrätt 4-strip
(kt , pos3 är TYP III), där varje märke stämplats med
ringstämpel ”1”. UNIK ENHET MED UTLÄNDSK STÄMPEL?
2000
1375 14Bd STRENGNÄS 6-6-70, LYXS 250
1376 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
1377 14Bd STH 29-12 4 TUR, PRS, dubbeltand 200
1378 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
1379 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
1380 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
1381 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
1382 14Be BLÅ FINSK ANKstpl 7-6 200
1383 14Be GBG 10-11-70 150
1384 14Be FRANCO. inom ram 150
1385 14Be MOHOLM 9-4-71, PRS 150
1386 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
1387 14Be DANSK NRS 1 100
1388 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
1389 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
1390 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
1391 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
1392 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
1393 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
1394 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
1395 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
1396 14Bg KÖPING 4-10-72, LYXS 500
1397 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
1398 14Bg UPSALA 5-11-72, PR-LYXS 200
1399 14Bg STH 15-12 3 TUR, PRS 200
1400 14Bhvar HJORTQVARN 12-9-72, PR-LYXS kht 150
1401 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
1402 14Bvar Felperforerat genom märket 200
1403 15 VACKER DANSK NRS 24 500
1404 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
1405 15a KALMAR 18-5-66, sign, AB-PRAKT 750
1406 15a WREDSTORP 27-4-66, första månad prs T NÄ, 500
1407 15a MALMÖ 4-7-66 450
1408 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
1409 15b1 WESTERVIK 3-10-67, PRAKTEX 1000
1410 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
1411 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
1412 15b2 WALDEMARSVIK 21-6-70, LYXEX, intyg HOW 5,5,5 3500
1413 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
1414 15b2 AVESTA 21-12-72, PRAKTRX 4,4,4 1200
1415 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
1416 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
1417 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
1418 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
1419 15b2 DANSK NRS 227 ,svår stpl,praktex 4,4,4 600
1420 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
1421 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
1422 15b2 HALMSTAD 21-10-67, PRS 500
1423 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
1424 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
1425 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
1426 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
1427 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
1428 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
1429 16 20 öre med strålstämpel HOFVA, ett intressant exemplar då strålstämplar på andra valörer än 12 öre är ovanliga. liten tunn fläck 1000
1430 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
1431 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
1432 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
1433 16a STH 23-6-66, välcebtr AB 125
1434 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
1435 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
1436 16b1 CHARL(OTTEN)BERG 2-3, färgstark 150
1437 16b2 STH 26-3-67, pr-lyxcentr 100
1438 16c PRs Östersund 5-7-70 200
1439 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
1440 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
1441 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
1442 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
1443 16e GAMLEBY 21-1-71 350
1444 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
1445 16e STABY 15-10-69 LYXS 250
1446 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
1447 16e JÖNKÖPING 28-6-71, PRS 200
1448 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
1449 16g NÅS 30-4-72, PR 250
1450 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
1451 16g HERNÖSAND 20-12-72, PR-LYXS 250
1452 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
1453 16g RAMSBERG 12-3-73 125
1454 16g NYKÖPING 8-2-72, AB-PR 100
1455 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600
1456 16v2 ESKILST... ÖPPEN 0 nedtill F 1000 200

16,5 RINGTYP T 14
1457 17 STH 3-3 3 3 3 TUR, AB PR 5x 3 100
1458 17 BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 100
1459 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
1460 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
1461 17b STH 15-8- 6 tur 400
1462 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
1463 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
1464 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
1465 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
1466 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
1467 17c STH 16-4-3 TUR, PR-LYXS 250
1468 17d SMEDJEBACKEN 7-7-73, AB-PR 100
1469 17d ÖRNSKÖLDSVIK 3-8-75 lysande BLÅ st 100
1470 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
1471 17e GBG 28-1-76, PR-LYX 350
1472 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
1473 17e STUGUN 29-11-75, PR-LYXS 200
1474 17e MÅLILLA 9-5-74, AB-PRAKT EX 110
1475 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
1476 17e STH 6 TUR 22-5, AB-PR 3-4,5,3-4 100
1477 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
1478 17f STH 6-9-76, PRS 200
1479 17f ÅMÅL 1-12-76, PRS 150
1480 17f MARIESTAD 23-9-75, PRAKTEX 150
1481 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
1482 17f STH 16-2-76 1 TUR, PRS 100
1483 17f STH C 8-7-77, SIDV , PR-LYX CENTR 50
1484 17fv4 STH 6 TUR 6-3, 2 märkesbilder, F 1500 250
1485 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
1486 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
1487 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
1488 17g ÖSTRA TORP 9-5-76, LYXS, del av Rekommenderas stpl 200
1489 17g STH 24-7 2 TUR, PRS,hyssjning hö 150
1490 17g STH 22-7- 3 TUR, PRS utan årtal 150
1491 17g STH 21-6-76 6 TUR, PRS 150
1492 17g WINGÅKER 8-12-76, fin rufftandn 50
1493 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
1494 17h,var NORA 9-9-77, 2märkesbilder 200
1495 17v4 Ystad 6-6-76 100
1496 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
1497 18 FÄRILA 5-5-78 1000
1498 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
1499 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
1500 18 WÄDERSTAD 17-9-78 PRAKT 4ö 4,4,4 600
1501 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
1502 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
1503 18 VESTERTRYSERUM 21-12-78, PRS 300
1504 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
1505 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1506 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1507 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1508 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
1509 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 600
1510 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 600
1511 18var PKXP No 8 29?-1 , starkt förskjuten tandning 500
1512 19a STH 8-8-72, tidig stpl 200
1513 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1514 19b STOCKH... 17-5-, DRAGSPESL 2 ST 200
1515 19b HERNÖSAND 7-9-73, PR-LYXS 2:a stpl 140
1516 19b,var MSTAD 8-2-73, 2 märkesbilder 200
1517 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1518 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1519 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1520 19c WESTERÅS 20-7-73, PRS 200
1521 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1522 19c,var stpl ...RBERG 22-X-74, övre ram saknas 200
1523 19cv2 hörnsrpl 75
1524 19d pr TIERP 12-8-74 400
1525 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
1526 19d,22c WARBERG 6-8-75, PRAKTKLIPP 125
1527 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1528 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1529 19e KIL 14-9-74, PRAKT stpl par i svåra nyansen. ,mycket svår i prs par. UTST obj. 700
1530 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1531 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1532 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1533 19e,22d WEXIÖ 18-3-75 5Ö SVÅRA NYANSENoch 20ö på klipp F 650 175
1534 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1535 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
1536 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1537 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1538 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1539 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1540 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1541 19g,20e UDDEVALLA 19-2-75, PRAKT klipp 100
1542 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1543 19gv3 MALMÖ 15-12-74, 2 märkesbilder F1500 350
1544 19h Jönk. 18.1.78 200
1545 19h KARLSTAD 6-2-77, PRS 150
1546 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1547 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1548 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1549 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1550 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1551 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1552 19hv WESTERÅS 4-5-78, PR-LYXS skugg 5 100
1553 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1554 19hv5 NORRTELJE 20-11-77, LYXS 125
1555 19hv5 NYKÖPING 9-5-77, PRAKTstpl 75
1556 19hv5,33a OSKARSHAMN 22-10- 77, t 14+ t 13 100
1557 19v5var stpl...NABY 9-2-78, färgmättat tryck som färgstreck till vä., skugg siffra 3 ställen 100
1558 20a STH Norr 21-10-72 800
1559 20a Falk..., Gott ex 600
1560 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1561 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
1562 20a G... 2X- 18... välc fin a nyans 400
1563 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1564 20b STH 2-7-72, PR-LYXS 2 :a DAGEN!, övre hörntänderna med fettfläck 500
1565 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1566 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1567 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1568 20c PRs GBG 1-12-73 900
1569 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
1570 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1571 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1572 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
1573 20e STH 12-...., F 700 200
1574 20e,19f BORÅS 10-1-76, LYXS klipp 125
1575 20f,g,h 3st grå , Wexiö,Örebro, Landskrona 21-10-74. F 2600 400
1576 20g WESTERÅS 5-8-74, mycket vacker sidvänd 250
1577 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1578 20g M... 18 -12 fint hörnstpl ex 150
1579 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1580 20h Grythyttehed 4-9-74, LYXs blåkritestreck 350
1581 20h TIERP 19-7-76, AB-PR, F 1000 300
1582 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1583 20h HÄR... 225
1584 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1585 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1586 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1587 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1588 20i Örebro 16-7-75 250
1589 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1590 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1591 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1592 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1593 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1594 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1595 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1596 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1597 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1598 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1599 20k GBG 5-1-78, PRAKT 400
1600 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1601 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1602 21 WÅRDNÄS 22-3-75, PRAKTs , F 2500 E ÖG 1500
1603 21 FÄRLÖF 19-12-74, L-LÄN, SVÅR stpl F 2000 och i praktkvalitet 1500
1604 21 FORS 22-11-75 , W-LÄN, SVÅRA orten se gammal Facit ortstämplar. Postal 2000kr 1000
1605 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1606 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1607 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1608 21 KARLANDA 26-8-77, LYXS 300
1609 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1610 21 HIMMEL)SÄNDA 10-6-76, stpl F 1200 ,D 200
1611 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1612 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1613 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1614 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1615 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1616 21 Kållerstad 27-6-75, PRS, kht F SM 175 100
1617 21 STOBY 31-8-75, L SK 75
1618 21c P.K.X.P NR 1 NED 22-12-72, lyxs 200
1619 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1620 21e P.K.X.P NR 3. UPP 18-9-72, PR-LYX 200
1621 21e? HEMSE 25-9-74, mörkt ultramarin blå, säregen färg , praktex 150
1622 21j P.K.X.P NR 7 NED 14-8-73, PRAKTEX 100
1623 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1624 21k P.K.X.P NR 6 NED 21-1-74, PR-LYXS 100
1625 21k JÖNKÖPING 25-3-74, PRAKTEX 100
1626 21k P.K.X.P NR 1 UPP 18-9-73, PR- LYXS 75
1627 21k P.K.X.P NR 6 UPP 3-8-74, PR-LYXS 75
1628 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1629 21l STH NORR 29-4-75, PR-LYXS 125
1630 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1631 21l P.K.X.P NR 2 NED 13-4-74, PR- LYXS 100
1632 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1633 21m P.K.X.P NR 9 22-5-74, PR-LYXEX 200
1634 21m WIMMERBY 8-11-75, LYXS pr 4,3,5 150
1635 21m GRÖNSKÅRA 15-7-74 , delvis postalt bläckifylld 125
1636 21m P.K.X.P NR 13 UPP 29-5-78, PRS, stpl F 200, skruvavtryck 125
1637 21m Broddbo 14-4-75, PR-LYXS 125
1638 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1639 21m HSB 16-6-76, PR-LYXS 100
1640 21m LAHOLM 24-7-76, PR-LYXS 100
1641 21m WADSTENA 11-12-74, PRAKT 100
1642 21m P.K.X.P NR 12 UPP 4-6-74, LYXS 100
1643 21m P.K.X.P NR 16 UPP 24-3-75, PRS, stpl F 100 100
1644 21m HERNÖSAND 21-9-74, PRAKTEX 100
1645 21m WADSTENA 11-3-78, PRS 75
1646 21mv4 NÄSBYHOLM 5-6-77, PRS, kt, 2 märkesbilder 200
1647 21mv6 stpl... SUND 8-2-75, 2 DRAGSPEL 300
1648 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1649 21n ÄPPELBO 5-7-75, PRS 100
1650 21o ÅRJENG 23-10-76, LYXS 100
1651 21o P.K.X.P NR 20A 20-9-74, LYXS 100
1652 21o ÅLAND 19-9-77, PRAKTs 75
1653 21p LÄNNÄS 5-8-76, PRS 100
1654 21v2 12ö starkt spegeltryck 1-3-77 100
1655 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1656 21var Ö.W.J 3-5-77, MÅNGA VITA FLÄCKAR 150
1657 22c SKÖFDE 6-8-73, LYXS 400
1658 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1659 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1660 22d ÅBO 7-7-76, FINSK PRAKTstpl 300
1661 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1662 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1663 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1664 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1665 22e KARLSTAD 13-8-75, PRAKT 200
1666 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1667 22ev3 WESTERÅS 30-11-75, LYXS, 2:a stpl 125
1668 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1669 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1670 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1671 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1672 22f UPSALA 15-1-76, PRS 200
1673 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1674 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1675 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1676 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1677 22f PITEÅ 22-4-76 rättv stpl 90
1678 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1679 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1680 22f,19g LIDKÖPING 26-12-75, LYXS klipp 200
1681 22f,19var KRISTINEHAMN 6-11-75, LYXS klipp 20ö blekorange (välcentrerad -ovanligt) och 5ö med stor grön tryckfläck 250
1682 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1683 22h 383 ENGELSK STPL 125
1684 22h TROSA 3-2-78, PRS 100
1685 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1686 22hv2 STH 23-37 x, starkt förskjuten tandning 350
1687 22v2 MOH(OLM) 28-7 felperforerat nedre marginalex F 1500 200
1688 23 NORA 18877, LYXS 500
1689 23 FRA SVERRIG 18-9-76, PRS 200
1690 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1691 23a MALMÖ 27-3-77, vacker sidv. 100
1692 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1693 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1694 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1695 23b STH 3-5-77, PRS 125
1696 23c GEFLE 21-7-77, LYXS PR ex 4,3,5 300
1697 23c SANDHEM 16-4-77, PRS 250
1698 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1699 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1700 23cv2 GBG 12-10-77 200
1701 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1702 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1703 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1704 24a STH 17-8-72, omv prs, del röd utländsk 150
1705 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1706 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1707 24d STH 6-2-73, PRS 400
1708 24d WISBY 13-8-74, PRAKTEX lyx centr 350
1709 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1710 24d ASKERSUND 20-12-73 75
1711 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1712 24e KAL)MAR 1-3-73 90
1713 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1714 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1715 24fv2 RÅNEÅ 3-12-76, skuggad siffra 200
1716 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1717 24g GEFLE 9-9-77, PR-LYXs 400
1718 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1719 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1720 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1721 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1722 24g BERGVIK 20-3-78, PR-LYXS 150
1723 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1724 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1725 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1726 24g BURTRÄSK 15-12-76, OMVPRS 100
1727 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1728 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1729 24gvar KALMAR 28-10-78, PRS, dubbeltand 140
1730 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1731 24h,v1 WINSLÖF 3-12-78, spegeltryck 225
1732 24i BO)RGSTENA 29-12-75, LYXcentr citron, F 800 200
1733 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1734 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1735 25c STH 7-2-73, MYCKET FINT sidv stpl 150
1736 25c,21e STH 8-3-73, pr-lyxs 42 Ö KLIPP 250
1737 25d2 KUNGSBACKA 10-3-75, LYXs , 2:a stpl 125
1738 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1739 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1740 25f BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 200
1741 25g JÖNKÖPING 19-4-76, PRS 100
1742 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1743 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1744 25h ROMA 2-12-79, PR-LYX 250
1745 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1746 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1747 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1748 25h SÖLVESBORG 12-7-76, PRS 100
1749 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1750 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1751 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1752 25i SPANNARP 14-10-76 LYSANDE BLÅ PRAKTstpl 350
1753 25i pr Linköping 10-10-77 300
1754 25i BERGVIK 1-1-77, PR-LYXS 200
1755 25j ÅKERSBERG 29-4-77, PRS 150
1756 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1757 25j FALKENBERG 2-2-77, AB-PR stpl 75
1758 25j SKÖFDE 11-9-78, sidvänd fin , F 200 60
1759 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1760 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1761 25jv3 NÄRTUNA 1-1-77, RÄTTVÄND 50
1762 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1763 25v5 sth ladl 18-8-77, dragspel höger 200
1764 26 SMEDSBO 19-9-79, AB-PRS ,U F 2500 1250
1765 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1766 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1767 26a stpl ... 6 upp -72, kt, F 1800 200
1768 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1769 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1770 26d GEFLE 21-11-74, OMV PR-LYX 110
1771 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1772 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1773 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1774 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1775 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1776 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1777 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1778 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1779 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1780 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1781 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1782 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1783 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1784 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1785 26g UPSALA 16-5-78, PRS 150
1786 26g HJORTQVARN 17-4-77, AB-PR 150
1787 26g GBG 12-1-78 125
1788 26g STH 30-11-77, PRAKTS 125
1789 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1790 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1791 26g HULTERSTAD 100
1792 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1793 26h GBG 22-2-78, PR 450
1794 26h FREDRIKA 2-8-78, PR 350
1795 26h stpl -77 125
1796 26var ÅTORP 15-150ö 2 märkesbilder 200
1797 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1798 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1799 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1800 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1801 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1802 27d WISBY 16-2-76, pr-lyxs 750
1803 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1804 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1805 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1806 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1807 27d STH 13-12-77 200
1808 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1809 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1810 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1811 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150
1812 27d UPSALA 19-12? -77 100

27,5 RINGTYP T 13
1813 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1814 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1815 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1816 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1817 28a ELMHULT 23-12-78, VIT TRYCKFLÄCK 100
1818 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1819 28b STH 4-5-78, PR 110
1820 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1821 28b GEFLE 29-9-77, TIDIG sidvänd 100
1822 28b STH 4 TUR 1-10-77, PR-LYXS 100
1823 28bvar 3ö suddigt tryck stor del av skruvavtryck ned höger 100
1824 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1825 28c UPSALA 16-4-78 200
1826 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1827 28d GÖTEBORG 3-5-79, PR-LYX nyansintyg O.P 250
1828 28d GBG 25-10-79, pr 200
1829 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1830 28d WADSTENA 5-3-78, PR 200
1831 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1832 28d PKXP Nr 5 UPP 6-3-82, PRS 100
1833 28d STH 5 TUR 4-10-80, PRS 100
1834 28d GEFLE 11-5-82, PRS 100
1835 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1836 28e GBG Lbr 23-2-81, PR-LYXs 200
1837 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1838 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1839 28e STH1 TUR 17-10-82, PRS 100
1840 28h WREDSTORP 12-8-85, lyxs 300
1841 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1842 28v2 GBG 1-11- mycket starkt spegeltryck 200
1843 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1844 29 BERG 28-6-84 100
1845 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1846 29b pr Gefle 9-6-80 225
1847 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1848 29b BÅNGHAMMAR 6-3-83, PRAKT 200
1849 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1850 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1851 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1852 29b PRs STH 14-6-83 100
1853 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1854 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1855 29b SKARA 4-10-81, LYXS 100
1856 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1857 29d ÅKERSTRÖM 12-4-84, PRS , 2:a stpl, P BO F 100 100
1858 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1859 29e WAXHOLM 16-1-85, sign e OP 150
1860 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1861 29e STH 24-9-84 1 TUR, LYXS 125
1862 29e PKXP NO 25 A 3-1-87 PRAKTEX 110
1863 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1864 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1865 29e STH LGL 5-3-84, PRAKT 100
1866 29e P.K.X.P NR 17 17-4-84, prs 100
1867 29e prs STH C 5-1-85 75
1868 29v2 FRA SVERIGE, 4ö starkt spegeltryck 150
1869 29v2,v6 Malmö 8-11-81, mycket starkt spegeltryck med skuggad siffra 200
1870 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1871 30b SMEDJEBACKEN, LYXS 250
1872 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1873 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1874 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1875 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1876 30b NÄSSJÖ 31-1-82, PR-LYXS 100
1877 30b NYKÖPING 19-4-82, PR 75
1878 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1879 30bv9 EKSJÖ 12-2-83, PRS, vit fläck på SV 100
1880 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1881 30c ÖREBRO 1-8-79, PR-LYXS 75
1882 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1883 30e FISKEBY 9-8-82 300
1884 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1885 30e STENSTORP 7-9-82, LYXS 150
1886 30e ARVIKA 4-11-82, LYXS 125
1887 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1888 30e ENÅNGER 20-8-82, PRAKT 100
1889 30e FJELLBACKA 24-3-83, LYXS klipp 100
1890 30e GEFLE 29-11-82, PRS 50
1891 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1892 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1893 30f RÖK 10-11-83, LYXS 125
1894 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1895 30f STOREBRO 24-5-83, PR 100
1896 30g KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ PR-LYXAVTRYCK, på klipp, R3 300
1897 30g BILLINGE 22-12-83, PR, lvht 100
1898 30g KÖPING 15-1-84, PR-LYXS 80
1899 30h ÖSTERSUND 21-3-84, LYXs 150
1900 30h KISA 19-2-84, PR-LYXS 125
1901 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1902 30i GIMO 6-2-86, PR-LYX 200
1903 30i PR Westerås 16-11-84 150
1904 30i PITEÅ 2-9-85, PRAKT 150
1905 30i REJMYRA 23-5-86, LYXS 150
1906 30i OUSBY 10-6-85, LYXS 125
1907 30i EDSVALLA 2-6-85, PR-LYXS 90
1908 30i SKÖFDE 30-10-85, PRS 50
1909 30i,33f DEROME 16-12-85, LYXS klipp 150
1910 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1911 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1912 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1913 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1914 30k Nyland 21-10-86 125
1915 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1916 30k GRENNA 25-7-86, PR-LYXS 80
1917 30k JÖNKÖPING 8-6-85, PRS 50
1918 31a WÄRDE, PRS 300
1919 31a PKXP Nr 7 NED 13-3-78 50
1920 31c HÖRBY 2-9-79, PRS 125
1921 31d JÖNKÖPING 1-7-80, PR-LYX 250
1922 31d KUNGSBACKA 22-4-80, LYXS 250
1923 31d KALMAR 14-6-78, PR 200
1924 31d STH 1 TUR 11-9-80, PRAKTEX 150
1925 31d STH 1 TUR 3-7-79 PR-LYXS 125
1926 31d STH 22-6-80 5 TUR, PRS 125
1927 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1928 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1929 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1930 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1931 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1932 31e-fv3 HARESTAD 11-1082, skuggad siffra 100
1933 31g KRISTINEHAMN 13-3-83, PR-LYX 300
1934 31g WREDSTORP 21-2-83, LYXS 300
1935 31g NELHAMMAR 2-3-82, LYXS PAR 300
1936 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1937 31g STH 2-1-84 5 TUR, PR-LYXS 150
1938 31g NÅS STATION 29-4-83, PRS 150
1939 31g GBG 27-5-85, PRS 140
1940 31g STH 14-5- 1 TUR, PR-LYXS 110
1941 31g KRISTINEHAMN 11-7-83, PRS 100
1942 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1943 31h STH 15-12-83, 3 TUR 200
1944 31h 6ö svår nyans mjukt ppr ...SÅS -83 50
1945 31i WREDSTORP 26-2-85, LYXS 300
1946 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1947 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1948 31j WEXIÖ 12-12-84 PR-LYXS sign j O.P. 150
1949 31j STH 6 TUR 6-9- 84, PR-LYXS 125
1950 31j SKANÖR 19-6-85, PRAKTS 100
1951 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1952 31k STH 15-11-83, 5 TUR, LYXS 200
1953 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1954 31k MALMÖ 6-11-84, PR 150
1955 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1956 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1957 32 REK stpl, PRS, kt 200
1958 32 GBG BIKUPE stpl 16-2-82 125
1959 32 ANDRARUM 24-4-83, RÄTTV. L-SK 250 125
1960 32 LÅNGARED 19-4-84, PR LYXS , tunn fläck 100
1961 32 WÄRDE stpl 100
1962 32a pr HJO 15-9-80 125
1963 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1964 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1965 32b WÅMHUS 22-8-83, PR-LYX 200
1966 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1967 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1968 32b SKJERPLINGE 20-11-78, F 400 150
1969 32b FINJA 16-11-82, BLÅ PRS, Nst 16 150
1970 32b P.K.X.P NR 18 NED 12-6-83, PR-LYX 125
1971 32b HALMSTAD 14-4-83, PRAKT 110
1972 32b GBG 29-8-78, PR-LYXS ,sign b O.P. 100
1973 32b PKXP Nr 2 UPP 8-12-77, PR-LYXS 100
1974 32b BREDARYD 1-10-78, PRAKT 100
1975 32b ÅRSUNDA 20-7-83, LYXS 100
1976 32b P.K.X.P NR 5 NED 28-8-80, LYXS 100
1977 32b P.K.X.P NR 52 20-6-82, PR-LYXS 100
1978 32b STH 7 25-7-82, PRAKTEX 80
1979 32b P.K.X.P NR 10A UPP 14-3-83, LYXS 75
1980 32bv10 STH 7 20-12-82, PR-LYX skuggade 1 200
1981 32bv10 SVINSTAD 16-11-78, PR-LYXS 100
1982 32Bv10 KARLSTAD 2-12-82, PRS 75
1983 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1984 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1985 32c P.K.X.P NR 24 1-5-82, pr-lyx ex 250
1986 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1987 32c P.K.X.P NR 1 UPP 1-10-80, LYXS 150
1988 32c ÅSENHÖGA 10-2-82, PR-LYXS 125
1989 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1990 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1991 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1992 32c KARLSBORG 14-9-82, PR-LYXS 100
1993 32c PKXP. Nr 17, 3-11-81, LYXS 100
1994 32c GRIMSLÖF 7-4-78, PR 100
1995 32c STAFRE 18-10-83, PRAKT 100
1996 32c P.K.X.P NR 18 UPP 5-8-81, LYXS 100
1997 32c P.K.X.P NR 33 4-7-79, LYXS 100
1998 32c ÅLSHULT 10-7-78, PR-LYXS 100
1999 32c HÖÖR 10-2- 83, PR 90
2000 32c K.E.J. 30-9-82, PR-LYXS 75
2001 32c P.K.X.P NR 7 A 17-10-82, PRAKT 60
2002 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
2003 32cv3 MALUGN 13-7, mkt starkt spegeltryck 100
2004 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
2005 32cv6 12ö 3 st DRAGSPEL STPL ...geiho.. 200
2006 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
2007 32d SMEDJEBACKEN 24-2-80, LYXS 150
2008 32d MALMÖ 3-8-80, PRS 100
2009 32d WESTERÅS 12-3-80, PRS 90
2010 32e WEXIÖ 1-9-81, LYXS 200
2011 32e vackert GRILLBY 18-9-80 125
2012 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
2013 32e P.K.X.P NR 8 UPP 18-5-80 LYXS 100
2014 32e PKXP. Nr 5. UPP 22-7-80, PR-LYXS 95
2015 32ev11 MORSHYTTAN 23-3-80, PRS, VIT KIL 200
2016 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
2017 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
2018 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
2019 32g BORÅS 19-5-85, LYXS 3-STRIP 300
2020 32g GAGNEF 16-11-83, LYXS 150
2021 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
2022 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
2023 32h KARLSTORP 18-4-88, PR-LYXS 100
2024 32I P.K.X.P NR 2 B UTR U 19-10-83, PR-LYXS 100
2025 32m P.K.X.P NR 20C 9-4-76, PRS , stpl F 75 50
2026 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
2027 32var färgfyllningar upptill 250
2028 32var 12ö t 13 2märkesbilder i sidled...rnho 200
2029 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
2030 33 ENGELSK STPL " 383" 250
2031 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
2032 33 DANSKstpl nr 19, rättv 200
2033 33 Finska Jernvägs Postexped. 2st 20ö finska stpl 1883 200
2034 33 ANK 9-5- PRS 20ö Finsk stpl 125
2035 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
2036 33 ANK 5-10, PRS kt 100
2037 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
2038 33a HANGÖ 14-2-78, FINSK PRS 250
2039 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
2040 33a STH SÖD 10-4-78, LYXS PAR 200
2041 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
2042 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
2043 33a SUNDSVALL 9-5-78, PRS, sign "a O.P." 100
2044 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
2045 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
2046 33b DANSK NRS 19 vacker 150
2047 33b QVISTRUM 3-8-82, PR-LYXS 150
2048 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
2049 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
2050 33b STRÖMSTAD 18-12-79, PR-LYXS 100
2051 33b TORSÅKER 9-2-81, PR-LYXS 100
2052 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
2053 33bv13 WING... 11-12-, trasiga siffror och sammanhängande 125
2054 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
2055 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
2056 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
2057 33cv9 SOLLEFTEÅ 17-11-80 100
2058 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
2059 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
2060 33d ANK 17-8- PR-LYXS 20ö Finsk stpl 200
2061 33d STH C. 18-3-80, PR-LYX 150
2062 33d FORSMARK 5-3-83, PR-LYX 150
2063 33d KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ på klipp, R3 100
2064 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
2065 33e ANK 24-10, PRS 200
2066 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
2067 33e WREDSTORP 29-4-85, pr- LYXS 200
2068 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
2069 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
2070 33e RÅDA 6-11-84, PR 95
2071 33e SÖDERHAMN 14-9-83, PRS 50
2072 33e,var 2 märkesbilder ... BORG -84 200
2073 33ev8 FINSPONG 24-5-84, 2 märkesbilder prs 250
2074 33f WESTERVIK 6-10-85, LYXEX 5,5,5 900
2075 33f SKÅRED 23-4-85, LYXS 300
2076 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
2077 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
2078 33f UPSALA 1-3-86, PR-LYXEX 200
2079 33f HANGÖ 8-1-86, FINSK PRS 200
2080 33f HELSINGFORS 4-6-85, finsk stpl 200
2081 33f prakt Köping 21-7-85 150
2082 33f BJUF 25-4-86, BLÅ stpl 150
2083 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
2084 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
2085 33f KÄRRGRUFVAN 15-12-84, PR-LYXS 110
2086 33f KÄRRGRUFVAN 13-12-84, PR-LYXS 100
2087 33f SÖDERKÖPING 26-4-85, PR-LYXS 100
2088 33f BI HÖRKEN 6-11-85, PR-LYXS 100
2089 33f KATRINEHOLM 13-7-85, PR-LYXS 90
2090 33f HÖRBY 12-2-85, PR 90
2091 33f ANEBY 9-2-86, PRS 75
2092 33f WARA 14-1-84, PRS 60
2093 33f FORS STATION 4-11-85, OMV LYX 50
2094 33fv8 MÖNSTERÅS 30-7-84, PRS 2märkesbilder , F 600 200
2095 33v10 Stockholm 26-1-81, trippel variant, vit fyllning i oll, streckad siffra och förskjuten tandning. 200
2096 33v1F tretio/20 Nässjö 27-8-72, lyxs facsimile 150
2097 33v8 QVISTRUM 19-5-84, PRS , 2 märkesbilder 200
2098 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
2099 34 KOLSEBRO 17-4-78, rättv H SM 250 100
2100 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
2101 34a STH 27-8-(78)
2102 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
2103 34c ÖSTERSUND 15-12-81, PR-LYXs 250
2104 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
2105 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
2106 34c TUMBA 11-2-82, PR men 2:a stpl 125
2107 34c KALMAR 3, + WÄRDE stpl , ovanligt 125
2108 34c MOHOLM 1-6-82, PRAKTex på klipp 125
2109 34c ÖDESSTUGU 3-12-82, PRS klipp 100
2110 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
2111 34cv5 Ornäs 15-1-, starkt förskjuten tandning 150
2112 34d YSTAD 3-3-81 300
2113 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
2114 34d BJÖRKVIK 29-3-84, PRS 200
2115 34d ÖSTERSUND 7-7-79, PRs 175
2116 34d JERFSÖ 2-6-81, PRS 100
2117 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
2118 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
2119 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
2120 34f STH 20-9-83 200
2121 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
2122 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
2123 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
2124 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
2125 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
2126 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
2127 34f K)RISTINEHAMN 19-3-84, AB , citrongul, fräscht ex 3,3,3 90
2128 34j ANKARSRUM 4-8-84, BLÅ PRS 250
2129 34j WREDSTORP 9-6-84, LYXS , del Wärde stpl,tryckvar färgfläck ned vä 250
2130 34j GRENNA 14-3-85, PRS 125
2131 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
2132 34k STH T.E. 23-12-85, LYXSTPL 250
2133 34k ÖSTRA HUSBY 15-9-84, mkt vacker 125
2134 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
2135 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
2136 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
2137 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
2138 35a RAMNÄS 23-2-79, PR-LYXS 100
2139 35av12 NORA 7-4-79, stor vit fläck 250
2140 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
2141 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
2142 35b HERNÖSAND 11-8-88, LYXS 100
2143 35b WREDSTORP 17-6-79,, PRAKT 100
2144 35b JÖNKÖPING 11-6-83, LYXS 100
2145 35b2 LILLA EDET 2-8-88, PR-LYX 250
2146 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
2147 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
2148 35c LIDKÖPING 18-6-78, PRS 300
2149 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
2150 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
2151 35d FRÖVI 24-9-81, PRAKT 100
2152 35d NÄFLINGE 14-1-82, PRS, L SK 100
2153 35d NORRKÖPING BIKUPE stpl23-6-82 100
2154 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
2155 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
2156 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
2157 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
2158 35fv12 BODEN 24-8-81, LYXS, variant "80" 250
2159 35fv12 GBG ventilstp 6-11-79, par vanlig och nedre variant "80", kt, ovanlig i par 200
2160 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
2161 35h HEMSE 28-7-83, PRAKT 100
2162 35i SÖDERHAMN 1-7-85, PR-LYXS 3-STRIP 300
2163 35i PR Westerås 9-8-86 200
2164 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
2165 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
2166 35i BJÖRNEBORGS STATION 17-5-85, BLÅ PRAKTEX 200
2167 35i PR Gagnef 12-4-84 125
2168 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
2169 35i MOHOLM 15-6-86, PRS 100
2170 35i STRENGNÄS 19-10-85, PRS 50
2171 35j WREDSTORP 27-9-86, pr-lyxs 175
2172 35j NYKÖPING 19-8-85, PRS PAR 125
2173 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
2174 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
2175 35j NÅS 8-4-86, PR-LYXS 100
2176 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
2177 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
2178 35v9 Upsala 26-1-8530ö starkt skuggade siffror 100
2179 36 WÄRDE stpl 200
2180 36c TÄRNSJÖ 19-12-80, LYXEXEMPLAR 1000
2181 36d GBG BIKUPE stpl 27-4-82 100
2182 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
2183 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
2184 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
2185 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
2186 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
2187 36e WESTERÅS 22-6-82 100
2188 36e SALA 9-8-82, PRS 75
2189 36f NORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 4-12-82, SUPERB LYX stämpel 800
2190 36f WREDSTORP 27-1-84, LYXS par 300
2191 36f torsås 13-4-84, praktex 250
2192 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
2193 36f KATRINEHOLM sidv. LYX avtryck, pr-lyx centr , mycket vacker 200
2194 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
2195 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
2196 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
2197 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
2198 36h HÖGANÄS 19-3-86, LYXS 200
2199 36h WREDSTORP 12-9-85, LYXS 200
2200 36h TIDAHOLM 25-4-85, PR 100
2201 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
2202 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
2203 37 KIL 1-12-79, PR-LYXS 2000
2204 37 BORENSBERG 19-9-78, PRAKTSTÄMPLAT i bra centrering 1900
2205 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
2206 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
2207 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
2208 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
2209 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
2210 37 Sundsvall 10-7-78, omv prakts 800
2211 38 WÄRDE STÄMPEL 250
2212 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
2213 38a STH 10-5-78, 12 block F för 3x 4-block 5250:- , ngn kt 300
2214 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
2215 38a STH PAKET 15-10-79, PR 125
2216 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
2217 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
2218 38g LULEÅ 11-5-87, LYXS PAR 300
2219 38g PR Hernösand 7-9-87 250
2220 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
2221 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
2222 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100
2223 38h LANDSKRONA 14-5-87, OMV PRS 60

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
2224 39 U.W. 27-5-86, LYX 300
2225 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
2226 39 KNISLINGE7-12-85, lyxavtryck, def ned 175
2227 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
2228 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
2229 39 BERGVIK 9-8-86, PR-LYX 150
2230 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
2231 39 BYSKE 14-2-85, PRAKT 100
2232 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
2233 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
2234 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
2235 39 STEHAG 12-10-85, BLÅ PRS 100
2236 39 K.S.J 14-1-86, PRS, F 125+ 100
2237 39 Ö.W.J. 17-12-85, PR-LYX 100
2238 39 FORSMARK 23-6-86, PRAKT 100
2239 39 KARLSHAMN 20-2-85, LYXS 100
2240 39 GBG LBR 16-1-86, PR-LYXS 100
2241 39 ALBY 12-1886, PR-LYXS 90
2242 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
2243 39 MOLKOM 9-5-85, PR-LYXS 75
2244 39 ANK stpl omv 60
2245 39 TUNA 13-4-85, OMV N 60
2246 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
2247 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
2248 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
2249 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
2250 40a GBG FILIAL 27-11-94, P-LYXS 125
2251 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
2252 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
2253 40av4 ÅRJENG 23-2-93, LYXS smal siffra 200
2254 40b KARLSTAD E. M. 31-12-93, nära LYX 300
2255 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
2256 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
2257 40b PR GEFLE 29-6-92 200
2258 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
2259 40b RAMSELE 2-9-96, PR-LYXS 200
2260 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
2261 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
2262 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
2263 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
2264 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
2265 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
2266 40c ASKERSUND 10-3-93, PR-LYXS färgstark 200
2267 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
2268 40C LUND 16-3-92, PRS 100
2269 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
2270 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
2271 41 RULL ST. JÖNKÖPING 29-1-97, prs 200
2272 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
2273 41a GRÄSTORP 14-6-89, AB-PR 100
2274 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
2275 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
2276 41b LAXÅ 13-10-91, suberp stpl 200
2277 41b JÖNKÖPING 21-2-89, AB-PR 150
2278 41b SANDSJÖ 19-1-92, BLÅ stpl ovanlig 150
2279 41b BERGFORS 1-11-88, PR 150
2280 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
2281 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
2282 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
2283 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
2284 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
2285 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
2286 41c Nyköping 24-8-93, lyxs 200
2287 41c URÅSA 5-1-93, PR-LYXS 3ö 200
2288 41c GRÄNGESBERG 14-2-93, PR-LYXS 200
2289 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
2290 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
2291 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
2292 41c WEXIÖ 8-11-92, PRS 125
2293 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
2294 41c MORA 29-9-92, PR 100
2295 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
2296 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
2297 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
2298 41v2 PKXP No 71 25-5-92, 2märkesbilder, sälsymt på PH 250
2299 42 pr Sandviken 13-3-89 150
2300 42a WRETSTORP 10-8-88, PR-LYXEX 300
2301 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
2302 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
2303 42b SKENINGE 16-6-88, PRAKT 150
2304 42b SYA 2-5-90 125
2305 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
2306 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
2307 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
2308 42b P.K.X.P NR 34 B 1-1-88, LYXS 100
2309 42c PKXP Nr 8C UPP. 17-11-88, PR-LYXS 150
2310 42c STH 5 TUR 5-11-89, praktex 150
2311 42c SKELLEFTEÅ 9-10-89, PR-LYXS 100
2312 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
2313 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
2314 42d PKXP No 29 28-7-88, PR-LYX 175
2315 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
2316 42d UPSALA 16-6-91, PRAKT-LYX 150
2317 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
2318 42d KARLSTAD F.M. 27-4-91, PRAKT 100
2319 42d STH 1 TUR 26-9-90, PRAKT 100
2320 42d MALMÖ 23-6-90, PR 50
2321 42e Örebro 16-1-91, pr-lyxs 125
2322 42v2 GBG FILIAL 2-7?-92, FT, 2märkesbilder, sälsymt på PH 100
2323 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
2324 43a SÄTER 25-4-87, LYXS 125
2325 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
2326 43a ELFDALEN 15-6-87, PR-LYXS 100
2327 43a TIBRO 15-9-87 100
2328 43a LOFTAHAMMAR 16-6-87, PRS 50
2329 43b RANSÄTER 19-6-88, LYXS SUPERB 500
2330 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
2331 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
2332 43b FINSPONG 3-2-89, PR-LYX 200
2333 43b FRÖVI 6-5-89, LYXS 200
2334 43b STH 4 TUR, 6-3-89. LYXS, PR-LYXEX 200
2335 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
2336 43b LIDKÖPING 18-6-90, LYXS 150
2337 43b KÄRRGRUFVAN 22-1-87, PR-LYX 125
2338 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
2339 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
2340 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
2341 43b GIMO 27-9-88, PR-LYXS 75
2342 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
2343 43c ÖREBRO 27-12-87, PR-LYX färgstark 150
2344 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
2345 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
2346 43c TÅNNÖ 1-9-88, SUPERB STPL 100
2347 43c STUGSUND 28-3-90, PR-LYXS 75
2348 43c BACKAMO 4-7-88, PRS 50
2349 43d WERNAMO 28-4-90, BLÅ LYXS 500
2350 43d STORFORS 13-12-90, LYXS 200
2351 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
2352 43d RÄTTVIK 19-28-90, LYXS 150
2353 43d HELLEKIS 7-2-91, PR-LYXS 125
2354 43d GYSINGE13-11-90, PR-LYX 125
2355 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
2356 43d FÄGRED 20-6-91, PRS 60
2357 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
2358 43e LJUSDAL 15-7-90, PRAKT 125
2359 43e ÖJEBYN 4-2-91, PRS 100
2360 43v2 ÖREBRO-HALSBERG13-9-88, PRS, starkt spegeltryck 75
2361 43v3 5ö med delar av 2ph stpl ...RS -87 200
2362 43v3 5ö 2 märkesbilder 7-7-88, F 600 200
2363 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
2364 44a STH Rg. 30-6-89, PRAKT 200
2365 44a STH 5-10-89, prakt 200
2366 44a STH 26-9-89, PRS 125
2367 44a Ystad 12-6-89, AB 100
2368 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
2369 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
2370 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
2371 44b Båstad 29-6-92 500
2372 44b PKXP No 24B 11-6-92, AB-PR 200
2373 44b LANDSKRONA 9-8-94, LYXS 200
2374 44b LUND 4-12-91, LYXS ,2:a stpl 200
2375 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
2376 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
2377 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
2378 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
2379 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
2380 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
2381 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
2382 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
2383 44c ROSERSBERG 5-10-91, PRS 6ö ph 150
2384 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
2385 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
2386 44c STH 17-9-90 100
2387 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
2388 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
2389 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
2390 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
2391 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
2392 45 STEHAG 3-8-87, LYXS 300
2393 45 ÅNGBÅTSPKP. No 83 24-7-91, , spl 400 250
2394 45 BJÖRNEBORG 28-8-90, FINSK prs par 250
2395 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
2396 45 finsk KORK stpl i prakt 200
2397 45 U.W.H.J. 8-9-87, LYXEX 200
2398 45 HELSINGÖR 3 TOG 16-2, DANSK STPL 150
2399 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
2400 45 FRA SVERIIGE H. prakt stpl 100
2401 45 HELSINGÖR JB PE 20-4 4:a tog, sidv 100
2402 45 P.F.J 20-3-89, LYXS 100
2403 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
2404 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
2405 45 FRA SVERIIGE L. prakt stpl 75
2406 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
2407 45 H.E.J 25-5-88, PRAKTEX 75
2408 45 H.S.B 14-9-87, LYXS 75
2409 45 L.S.S. 30-11-86, PRS PAR på klipp 75
2410 45 UTLANDET, PR 60
2411 45 FRA ) SVERIIGE M 60
2412 45 FRA SVERIIGE H. sidvänd 50
2413 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
2414 45 HOFMANTORP 1-11-87 PRS G ,SM 50
2415 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
2416 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
2417 46 ENGELSK STPL 383, prs 225
2418 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
2419 46 FRA SVERRIG , PRS 110
2420 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
2421 46a UDDEVALLA 19-1-88, SUPERB 300
2422 46a WREDSTORP 28-9-88, LYXS klipp 200
2423 46a ANK 15-9 PRS 20ö ph , Finsk stpl 200
2424 46a UPSALA 22-11-86, BLÅ PR-LYXS 150
2425 46a DELSBO 6-7-89, LYXS 100
2426 46a UDDEVALLA 27-1-87, PRS 75
2427 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
2428 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
2429 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
2430 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
2431 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
2432 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
2433 46b SKENINGE 29-3-87, PRAKT 100
2434 46B Grenna 10-8-89, pr-lyxs 90
2435 46b SKANÖR 20-8-88, PRS 75
2436 46b hernösand 14-1-89, prs 40
2437 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
2438 46c TOSSENE 18-3-88, PRAKT 100
2439 46c TORSÅKER 3-7-89, PR 80
2440 46c GBG 31-8-83, PR 60
2441 46c SKARA 9-8-88, PR-LYXS 60
2442 46c WAGNHÄRAD 12-10-88, PR-LYXS 60
2443 46c,var WADSTENA 4-12-89, BLÅ PRS,kt,ram vä 125
2444 46d Sillerud 10-7-90, , Superb nyanserd O.P: 400
2445 46d KÅGERÖD 13-11-89, BLÅ PRS ,Nst 14 200
2446 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
2447 46d VERNAMO 14-9-90, PR 100
2448 46d GAMLA UPSALA 20-12-90, PR-LYXS 100
2449 46d STÖRLINGE 7-1-86, PRS 75
2450 46d JONSERED 31-3-90, LYXS 70
2451 46d FRÖLUNDA 1-1-91, PRS 50
2452 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
2453 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
2454 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
2455 47a WESTANFORS 20-5-88, PR 100
2456 47a ARHOLMA 11-4-87, PRS 100
2457 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
2458 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
2459 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
2460 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
2461 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
2462 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
2463 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
2464 47c SÖDERÅKRA 8-5-88, LYXS 90
2465 47c WINGÅKER 24-9-88, PRS 90
2466 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
2467 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
2468 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
2469 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
2470 47d SEGERSTAD 6-11-88, PRAKT 100
2471 47d ÖREBRO 7-10-91, PRS 75
2472 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
2473 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
2474 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
2475 47e WREDSTORP 28-12-90, P-LYXS 100
2476 47e ÖRESUNDSBRO 16-5-91, PRS 75
2477 47f BROKIND23-12-90, SUPERB 300
2478 47f Ludvika 1-1-91 100
2479 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
2480 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
2481 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
2482 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
2483 47f ÅLEM 9-7-91, PR-LYXS 100
2484 47f MARSTRAND 5-9-91, LYXS 100
2485 47f MOTALA 4-1-91, PR-LYXS 100
2486 47f MELLERUD 26-11-91, 90n 100
2487 47f TECKOMATORP 12-2-91,PRS 100
2488 47f ÅBY 5-7-91, PR-LYXS 100
2489 47f MARSTRAND 12-11-90, LYXS 100
2490 47f BETTNA 21-7-91, PR 90
2491 47f FALKÖPING 10-7-91, PRS 80
2492 47f KILA 22-3-90, PRS 75
2493 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
2494 47f GAMLEBY 13-10-90, PRS 60
2495 47f ORSA 29-4-91, PR-LYXS 50
2496 47f LEKSAND 19-11-90, PRS 50
2497 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
2498 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
2499 48a BORÅS, nära LYXPAR 600
2500 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
2501 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
2502 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
2503 48a KÄRRGRUFVAN 25-6-87 100
2504 48b ÅLEM 5-3-88, SUPERB stpl 500
2505 48B HERNÖSAND 10-2-90 , LYX ,nyansintyg O.P 500
2506 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
2507 48b WIRSERUM 4-2-86, PRS 100
2508 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
2509 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
2510 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
2511 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
2512 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
2513 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
2514 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
2515 48d ÅRJENG 18-6-91, PR-LYX ex ,n 14 300
2516 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
2517 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
2518 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
2519 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
2520 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
2521 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
2522 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
2523 48d UDDELVALLA 14-6-92, PRS 75
2524 48dvar SÄTER 12-11-89, spegeltryck av nedre ramarna 125
2525 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
2526 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
2527 48e LIDKÖPING 14-12-91, PR-LYX 200
2528 48e ÖSTERVALLSKOG 13-4-93, PRAKT 150
2529 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
2530 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
2531 48e GEFLE 3-8-91, PRS 100
2532 49a LUND 27-5-90, LYXS 125
2533 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
2534 49a RÅDA 3-1-89, PRS 50
2535 49b JÖNKÖPING 18-1-92, PR-LYX 200
2536 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
2537 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
2538 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
2539 49c WARA 24-1-95, PR-LYX 200
2540 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
2541 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
2542 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
2543 49c WEXIÖ 20-4-95, PRAKT 100
2544 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
2545 49d SKENE 6-10-97, LYXS 250
2546 49d FINSPONG 31-12-99, PR-LYX 250
2547 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
2548 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
2549 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
2550 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
2551 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
2552 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
2553 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
2554 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
2555 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
2556 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
2557 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
2558 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
2559 50 FORSA STRÖM 3-12-89, PRS 75
2560 50 SKREDSVIK 20-1-90, O BO, stpl 100 75
2561 50v1 10/12ö stpl 8-8- extremt spegeltryck 150
2562 50v4 ÖSTRA HUSBY 7-12-89, PR, FÄRGKULA 150
2563 51 WISBY 26-10-89, första månad, ab-pr 110
2564 51 SÖDERHAMN 18-2-90, AB-PRS 100
2565 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
2566 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2567 52 NRS 45, NORSK PRS 250
2568 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
2569 52 QVICKSUND 7-7-03, PRS 100
2570 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
2571 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
2572 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
2573 52a1 ENÅNGER 8-7-91, LYXS, 80
2574 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
2575 52b PKXP no 6 A 21-5 , mycket blekt huvud 50
2576 52b1 SKENE 13-11-93, PRAKT 120
2577 52c RULLstpl PKXP NR 8 A 2-9-96, PRAKTS par 5ö 125
2578 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
2579 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
2580 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
2581 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
2582 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
2583 53 VARBERG 14-7-10 LYXS 8ö 200
2584 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
2585 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
2586 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
2587 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
2588 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
2589 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
2590 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
2591 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
2592 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
2593 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
2594 54 RULLstpl PKXP NR 17 A 7-9-96, PRAKTS 125
2595 54 RULLstpl PKXP NR 24A 1-10-96, sidv PRAKTS , F 200 125
2596 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
2597 54 KÖJAVIKEN 16-2-11, omv stpl F 250 Y Å 110
2598 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
2599 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
2600 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
2601 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
2602 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
2603 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
2604 54 nors stpl nr 45 100
2605 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 2-9-96, PRAKTS 100
2606 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 8-9-96, PRAKTS 100
2607 54 RULLstpl PKXP NR 8 A11-9-96, PRAKTS 100
2608 54 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, PRAKTS , F 150 100
2609 54 STRENGNÄS LBR 25-2-11, LYX 100
2610 54 HOLMEJA 28-9-95, PRS 75
2611 54 KRÅKVIKEN 20-5-08, PRS 75
2612 54 Lantbrevbärere 2 , Gärds Köp. -Gringelstad 19-1-1900 F 125 75
2613 54 PKXP No 8A 8-9-96, AB-PR 50
2614 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
2615 54c WREDSTORP 12-4-93, LYX 100
2616 54dvm3 TIDAN vm KPV till vä och ca 45% krona vä. Tydligt. F 1800 600
2617 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
2618 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
2619 54vm10 Tossene 5-10-92, VM delar av 4 vm 1500
2620 54vm11 SÖDERÅKRA 27-2-92, prs, VM krona upptill och tydligt vm längs hela märket KPV nedtill, raet i denna tydlighet 3500
2621 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
2622 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
2623 55 SMEDSÄNG 11-7-10. AB-PRS, kt, F150 100
2624 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
2625 55 WREDSTORP 16-1-02, LYXS 60
2626 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
2627 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
2628 55 Vendel 23-2-01, prs 50
2629 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
2630 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
2631 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
2632 56 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, SIDV PRAKTS , KLIPP 20ö,F 150 100
2633 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
2634 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
2635 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
2636 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
2637 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
2638 57 MYCKELGENSJÖ 2-1-12, svår stpl praktex 4,3,5 250
2639 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
2640 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
2641 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
2642 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
2643 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
2644 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
2645 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
2646 57 STOREBRO 19-5-07, PR-LYXS 60
2647 57d WREDSTORP 18-6-10, LYXS nyans 100
2648 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
2649 58 JÄMTLANDS SIKÅS 15-4-09, PRS, Zlän 75
2650 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
2651 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
2652 58 GARGBRO 7-4-10, PRS 60
2653 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
2654 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
2655 58var 30 ö par, övre stpl SALA 26-5-17, nedre (veck) stpl Insjön Pak 28-1-11, KURIOSA, 200
2656 58var SOLLEFTEÅ 26-1-02, PR-LYXS färgflamma i ö hö marginal00 100
2657 59 ÖFRE SVARTLÅ 1-1-12, F 100 75
2658 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
2659 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
2660 60 VARBERG 4-3-01, LYXS , N29 200
2661 60 LUND 13-5-10, PRAKT 150
2662 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
2663 60 KARLSTAD EM 21-10-01, PRAKT 100
2664 60 LJUSDAL 28-9-02, PRS 100
2665 60 HÖÖR 7-11-06 PR-LYXS 100
2666 60 BÅSTAD 12-8-11, PRS 1kr 75
2667 60c Hernösand 25-4-05 , violettakt karmin F 1000 175
2668 60c HÖGSBY 8-12-03, rättv stpl 100
2669 60c ORSA 23-8- , violettakt karmin F 500 100
2670 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Laholm 27-10-10, F 1400 225
2671 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramenHalms...27-9-10, F 1400 175
2672 61 FRA YSTAD 100
2673 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
2674 61 RÄPPE 17-1-1900 40
2675 61vm4 NORRKÖPING 1-3-18, 4-block 1ö OMV VM OCH SMÅ DELAR V 2VM. SVÅRT VM 4X400= 1600+, OCH I 4-BLOCK! 400
2676 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
2677 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
2678 63 Jönköping rull stpl 15-6-96 75
2679 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
2680 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
2681 64 BORÅS 25-8-92, sidv BLÅ ,ktspts 125
2682 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
2683 64 P)AQUEB(OT 100
2684 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
2685 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
2686 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
2687 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
2688 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
2689 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
2690 65 Hörby 13-4-05 200
2691 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
2692 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
2693 65 SKARA 20-9-04, 2:a året, PRAKT 150
2694 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
2695 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
2696 65 GEFLE 1-4-05, PRAKT 100
2697 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
2698 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
2699 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
2700 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
2701 66 RÖDAKED 22-12-11, PRS L-SK 75 200
2702 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
2703 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
2704 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
2705 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
2706 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
2707 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
2708 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
2709 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
2710 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
2711 72 MARSTRAND 19-3-13, PR-LYXS 50
2712 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
2713 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
2714 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
2715 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
2716 74 SILFÅKRA 11-9-15, OMV PRS, stpl 75 50
2717 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat 5-strip Göteborg 20-1- , mycket ovanlig enhet 350
2718 75 STH ODENG. 31-5-11, sista dag innan medaljong utan vm. 200
2719 75 VESTERÅS LBR 23-7-11,PRAKTEX 200
2720 75 PARTILLED 11--7-11, AB-PRS 100
2721 75 MALMÖ 8-6-11 AB-PR 100
2722 75 VADSBRO 25-8-11 90
2723 75 STH 7-11, rättvänd 75
2724 75 HALMSTAD 9-6-11, AB 60
2725 75vm2 STH 2 TUR 8-9-11, 2VM 1/3+2/3 kronor, F 900 200
2726 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
2727 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
2728 76vm2 10ö 2vm horiz, BOM... 3-6 50
2729 76vm2,4 10ö 2vm horiz, vertikalt, båda nästan mitt itu, bra stpl ex 200
2730 77 YSTAD 11-11-11, PRS 100
2731 77 LÅSTAD 25-1-17, LYXS 100
2732 77 GÖTEBORG 21-6-13, PR-LYX 100
2733 77 TRÄLLEBORG 27-9-19, PRAKT 75
2734 77vm2,4 1kr 2vm horiz nästan mitt itu, Vertikalt AB-PR stpl 5-4-20 200
2735 78vm2 stpl 13-12 ,5kr 2 kronor i horiz. , rufft. 50
2736 78vm4 HAPAR 24-11-17 ,5kr 2 kronor i höjdlet 60
2737 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
2738 79 KORK STPL , PR-LYX 200
2739 79 FRA SVERIGE inom ram, 4-block 200
2740 79 JÖNKÖPING 22-5-17 PRAKT,LYX 100
2741 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
2742 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
2743 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
2744 79 Jörn 16-6-18, pr-lyxs 40
2745 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
2746 80var MALMÖ 8-2-18, LYXs , 2 jättetänder 100
2747 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
2748 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
2749 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
2750 82 KJÖBENHAVN 9-7-17, prs 3-strip 150
2751 82 SASSNITZ-TRELLEBORG 8-11-16, PR 100
2752 82 SVANÖBRUK 6-4-16, PR-LYX 100
2753 82 YXSKAFTKÄLEN 2-15-18, PRS, F 125 75
2754 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
2755 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
2756 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
2757 82 ESLÖF 29-6-18, PR-LYX 50
2758 82var LINDÅS 5-1 14, PRS OMVÄND MÅNADSIFFRA I stpl samt riktkors upp hö 100
2759 83 ROSENHOLM 29-1-19, PRS, K län 100
2760 83 GUNNARSBYN 12-2-19, LYXS 12ö 100
2761 83 ROGSLÖSA 5-6-19, PR-LYXS 100
2762 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
2763 84 GÖTA 22-4-20, LYX 100
2764 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
2765 84 STH 6-11-19, PR-LYX 60
2766 84 GÖTA 7-5-20, PR-LYX, rufftandat 60
2767 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
2768 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
2769 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
2770 84 LÅNGTRÄSK 9-6-19, PRS 50
2771 84 KUIVAKANGAS 2-1-20 BD 50
2772 84 STÄLLDALEN 18-12-19, PR-LYXS 50
2773 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
2774 85var GUSTAFSFORS 20-4-22, PR-LYXS, blå färg anhopning upp vä 60
2775 86 TINGS NÖBBELÖF 4-11-11, PRS 150
2776 86 TORNEÅ TORIO 20-12-18 Finsk stpl 100
2777 86 HÖGESTAD 21-7-13, LYXS 75
2778 86 HULTABERG 21-5-19 70
2779 86 LÖFVESTAD 7-8-13, PR-LYXS 60
2780 86 BACKA STATION 8-11-13, PRS 60
2781 86 MARKARYD 25-7-13, PR-LYX 50
2782 88 SVARTHÖFDEN 14-12-15, PRAKTEX, STPL K BL 250 200
2783 88 Turrkku ÅBO 18-IV-14 finsk Båtsiluett stämpel 100
2784 88 LÄKATRÄSK 4-1-20, LYXsBD 60
2785 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
2786 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
2787 91 VARNUMSKULLE 24-7-21, rättv. stpl F 500 250
2788 91 ONSALA 3-6-18, LYXS 100
2789 94 VÄRNAMO 5?-8-18, 80öre Medaljong nära PRAKT stämpel, mycket svaga spår av anilin. Utlåtande Peter Lorenzon "Frimärke och stämpel är äkta". F 60.000 15000
2790 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
2791 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
2792 95 KRÅNGEDE 8-12-23, PRS 90ö 50
2793 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
2794 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
2795 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
2796 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
2797 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
2798 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
2799 101 LÅNGARED 4-7-18, LYXS PAR 100
2800 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
2801 101 HASSELFORS 6-6-18, PRS, T NÄR 60
2802 102 EKSJÖ 21-2-19, PRAKT, svårt märke 200
2803 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
2804 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
2805 102 HUDIKSVALL 23-12-18, PR 100
2806 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
2807 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
2808 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
2809 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
2810 105 STRÄNGNÄS 6-2-20, AB-PR 100
2811 105 UNNARYD 24-4-17, PRAKT 100
2812 105 sth 7-11-17, prs 75
2813 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
2814 105cx STH 12-4-17, vackert par 350
2815 105cx STH 12-4-17, vackert ex 250
2816 105cx STH 12- hörnstpl välc. vackert ex 200
2817 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
2818 106cz YTTERÅN 17-5-17, PRAKT tydl KPV 150
2819 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
2820 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
2821 107 STH 31-10-17, prs 60
2822 107var 5/4 öfirmaperforering 90
2823 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
2824 110cz LANDSKRONA 15-11-17, tydl KPV 100
2825 111 STH 2-4-18, PR 100
2826 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
2827 111 STH 6-1 17, PRS 75
2828 112 SÖDERHAMN 11-5-18, PRS 150
2829 112 APLARED 18-1-18, PR-LYXS 10/20ö 150
2830 114 LUND 16-7-18, PRS 100
2831 114 PKXP No 54 A 22-11-18, pr 100
2832 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
2833 115 5/1Ö LYX centrerat hönstpl ned vä 100
2834 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
2835 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
2836 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
2837 116 5/3Ö LYX centrerat hönstpl ned hö 60
2838 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
2839 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
2840 117 5/5ö pr-lyxcentr 50
2841 117a,b 5/5Ö 2 st pr-LYX centrerade hörnstpl ex 100
2842 117var 5/5ö 2 märkesbilder 75
2843 118 prc stpl ex 50
2844 118 5/6ö prentr, hörnstpl ned vä -17 40
2845 118a,b 5/6Ö 2 st pr-LYX centrerade 4-block stpl 150
2846 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
2847 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
2848 119 5/12ö prakt centr, hörnstpl upp vä 60
2849 119a 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på vitt papper stpl STH 7-1-18 250
2850 119b 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på gulakt ppr papper stpl STH 7-1-18 250
2851 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
2852 120 10/20ö LYXcentr, hörnstpl upp vä 200
2853 120 10/ 20ö STH 10-2-18, PRAKT, svår 200
2854 120 10/ 20ö LYXcentr stpl ex 150
2855 120var 10/20ö 2 märkesbilder, hörnstpl ned vä 75
2856 121 10/24ö STH 26-2-18, PRAKT STPL 400
2857 121 10/24ö hörnstpl upp hö 5. A, PR-LYXcentr 250
2858 121 10/24ö STH 12-8-18, PRAKTS 250
2859 121 10/24ö absolut LYXcentr stpl ned vä 250
2860 121 10/24ö PRAKT centr, hörnstpl upp vä 225
2861 121 10/24ö AB-PRAKT centr, hörnstpl ned hö 200
2862 122 10/30ö Pr-LYXcentr, STH 9-1-17 70
2863 122 10/30ö Pr-LYXcentr, hörnstpl upp vä 50
2864 123av 10/50ö variant URE, STH-18, F 1300 250
2865 123b 10/50ö praktc stpl 2-18 100
2866 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
2867 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
2868 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 700
2869 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
2870 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
2871 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
2872 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
2873 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
2874 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
2875 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
2876 125 10Ö/ 5KR bra stpl ex 650
2877 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
2878 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
2879 125var 10/5 kr hörnstpl ned hö, variant starkt blått streck i övre marginal 1000
2880 126-35 Landstorm III kpl stpl 4-BLOCK serie, VF 125
2881 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2882 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2883 126var 2 påtryck synliga , delar upptill, stpl 150
2884 136 GÖTEBORG 10-6-21, PRAKTs 90
2885 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
2886 136-38 Luftpost kpl stpl 2ö är cz med KPV 100
2887 137 BERGSHOLMEN 4-5-21, PRS 100
2888 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
2889 138 BJÖRNERÖD 18-5-21, LYX stpl 300
2890 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
2891 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
2892 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
2893 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
2894 138 DJURSHOLM 21-10-21, R 125
2895 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
2896 138 STH 12-1-21, PR 100
2897 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
2898 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
2899 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
2900 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN
2901 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
2902 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
2903 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 11-27, F 700 200
2904 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 7-11, F 700 150
2905 139b 3ö AGRG, PAR STH 14-4-28, F 1400 200
2906 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
2907 139bv 3ö AGRG ppr, retuch Higlett F 700+350 stpl 11-27, svår på agrag 250
2908 139var STH 15- 3Ö PAR 2 MÄRKESBILDER 110
2909 139var STH 15- 3Ö plåtskarv par 2 MÄRKESBILDER 100
2910 140Ab STH 21-12-20, PRS 50
2911 140Acx STH 30-9-20, PR-LYXS svårt märke 500
2912 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och del av KPV, stpl -24, svårt vm F 7500 1400
2913 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och d KPV över hela märket,2st hörnstpl , svårt vm F 7500 700
2914 140Ccx Gbg 12-5-21, prs 150
2915 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
2916 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
2917 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
2918 140Ccx 5ö typ1 vm linjer, välc stpl -(2)0, fin perfekt tandning 100
2919 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
2920 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
2921 141 STH 27-7-22, PRS 75
2922 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
2923 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
2924 141bz MALMÖ 13-2-22, plåtskarfpar F 800 125
2925 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
2926 142Aa ÅNGBÅTS PSP No 77 24-5-1922, PRS
2927 142Abz GÖTEBORG 20-12-23, LYX 500
2928 142Abz PLK 9-9-28 , prakt vm KPV , F 400 200
2929 142Abz GBG 12-23 vm KPV , F 400 100
2930 142Abz stpl 9-8 , pr-lyxcentr vm KPV , F 400 80
2931 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
2932 142Abz maskinstpl upptill, välc tydl vm KPV 75
2933 142Abz ARBOGA 4-4 vm KPV , F 400 75
2934 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,PRS par F 800 125
2935 142bz F)ÅKER 9-5-23 F 400 90
2936 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,AB-PRS F 400 80
2937 142cc stpl ...RÅ 21-6-25, PRAKTCENTR F375 125
2938 142cc VÄST... 21-9, PR centrF375 90
2939 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
2940 142Ea GBG -11-24, nära PRAKT 500
2941 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
2942 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
2943 142Ea KARLSTAD 11-10-25 200
2944 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
2945 142Ecx KATRINEHOLM LBR 20-8-25, PRS 60
2946 142Ecxz stpl... VIS)LANDA 27-6-25, tydl KPV 60
2947 143a FLÄDIE 22-7-29, PAR PR-LYXS 60
2948 143Aa SKEBOKVARN 12-2-32, PRS PAR 50
2949 143Acc stpl 9-1-26, omv vm 50
2950 143Acz NORRKÖPING 11-10-27 5-strip omv vm sällsynt i 5-strip F 1375 2000
2951 143Acz NORRKÖPING 18-10-27 5-strip omv vm och KPV sällsynt i 5-strip F 13500 1500
2952 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 5-strip omv vm och KPV en ngt kt sällsynt i 5-strip F 13500 1100
2953 143Acz hörnstpl ned vä PKP 11-, perfekt tandning tydligt KPV F 2700 600
2954 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 par omv vm och KPV hlö ex praktstpl F 5400 500
2955 143Ad KUTTABODA 14-2-33, PRAKT, stpl 125 150
2956 143Ae 5ö B ppr stpl 24-12-23? välcentr F 1500 300
2957 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
2958 143Ca lysekil 16-4-34, lyxs 200
2959 143Ca TOBO 2-3-36, pr-lyx 200
2960 143Cc Dala Järna 14-12-38, 60 60
2961 143Eb MULLSJÖ 25-5-33, PR-LYXS 125
2962 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
2963 143Eb sth 31-3-37, prs 50
2964 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
2965 144A ÅNGBÅTS PKXP No 167 11-11-21, klipp, stpl F 100 100
2966 144A MARINPOST 40 25-6-45, PR 100
2967 144A BASARRÖ12-6-23, PR-LYXS 60
2968 144A ÅNGBÅTS 151 11-7-24 50
2969 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
2970 144Acc FALKENBERG 17-12-24, LYXS PAR, F 480 150
2971 144Acx PR-LYXS KORKSTPL 125
2972 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
2973 144Acx MÅLSRYD 25-2-24, LYXS , plåtskarv hö 50
2974 144Acz STH 20-5-2(4) välcentr svårt vm 350
2975 144Acz streckstpl, praktcentr tydl KPV+/ 200
2976 144Acz ÖRE... 23-4-2... tydligt KPV F 1600 175
2977 144Avar stpl ... slöf 7-21, 2 märkesbilder sidled 100
2978 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
2979 144CBZ NORBERG 20-9-21, AB-PR, F 1500+ 375
2980 144CBZ ÖREBRO 22-12-21, PAR, F 3000 350
2981 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
2982 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
2983 144Ccx stpl ...ALA 24-6-25, , F 900+ 175
2984 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
2985 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
2986 144Ccx stpl ...29-7 , F 900+ 150
2987 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
2988 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
2989 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
2990 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
2991 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
2992 144Ecx STH 20-3-25 ,10ö grön t 13 vm linjer, F 400 140
2993 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer stpl -20, F 400 110
2994 144Ecx Stoc... -22 75
2995 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
2996 145A PR-LYXS KORKSTPL 150
2997 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
2998 145C LIDINGÖ 5-1-34, PRS 75
2999 145C BÅSTAD 15-2-27, PRAKTEX 75
3000 145C KARLSKRONA 4-12-31, PR-LYX200
3001 145Ea 10ö violett t 13, rättv stpl 4- lbr, vackert 75
3002 145Ecx STH PFFS 7-4-30, lilla stpl , svag PRS 100
3003 145Ecx 10ö extra brett märke 75
3004 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
3005 145Ecxz stpl ... ORG 7, LBR 80
3006 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
3007 146Avar 10ö extra högt stpl 12.. 125
3008 146Cc SPERLINGSHOLM 16-4-36, PR, N HA 150
3009 146E AVESTA 6-9-39, rättv stpl 75
3010 147var ÖFVERLIDA 10-1-24, LYXS 90
3011 147var ÖFVERLIDA 28-4-23, 2 MÄRKESBILDER 75
3012 148A VÄRMLANDS NYSÄTER 14-12-22, PRS 100
3013 148Acx FORSHAGA 6-5-23, PRS 150
3014 148Acx ÄNGELHOLM 2-11-27, AB-PR 120
3015 148Acxvar stpl STAD 27-2-24?,nära HEL plåtskarv SIFFRA 2 125
3016 148Acxz STH 27-11-22, PRS tydl vm , F 800 175
3017 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
3018 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
3019 148Avar NO)RDANTJÄL 20-1- 21 felperf i sidled 100
3020 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
3021 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
3022 148C Finnskoga Höljes 24-11-21,prs 100
3023 148C Malmköping 30-6-21, PR-LYXS 100
3024 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
3025 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
3026 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
3027 151Aa Stpl 22-12-20, agrg ultramarinktigt blå 150
3028 151Aa ULTRAMARINBLÅ 20Ö EN fACE stpl 2X-11-2X pr-lyx centr 150
3029 151Ac FREDROS 26-6-21, PRS 100
3030 151Ac FRINNARYD 3-5-20, PRS PAR 50
3031 151Ae 20ö blå otonat tryckvälc. F 1800 500
3032 151Avar mangen 15-4-21, prs 2 MÄRKESBILDER i sidled 150
3033 151Avar stpl 13 6 -21, 2 MÄRKESBILDER i höled 60
3034 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
3035 151Cbz HALMSTAD 13-10-21, PR , tydl kpv F500 250
3036 151Cbz VÄ... 7.12.21, pr-lyxcentr , tydl kpv F500 125
3037 152A NÖSUND 28-7-20,prakt- LYXs FDC stpl klipp 200
3038 152Acx 20ö G II A 5-strip 29-12-20, F 2000 300
3039 152Acx 20ö vm linjer PR-LYXcentr delstpl vä -20? 100
3040 152Acx KRISTINEHAMN 23-9-20 bra AB ex 100
3041 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
3042 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
3043 152Acxz streck stpl bra ex, vacker F2500 400
3044 152Acxz lätt stpl 5-21? bra ex, vacker F2500 275
3045 152Acxz rättv stpl 13-9. ngt kt men vacker F2500 250
3046 152C ROSFORS BRUK 21-5-21, BD/NB PRAKTS F 500 250
3047 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
3048 153 STRÖMSTAD 7-6-21, AB-PR 75
3049 153b GLANSHAMMAR 14-6-21, AB-PR svår 20ö G.Vasa 110
3050 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
3051 153c PLK 56 12-6-21, PR/ab 150
3052 153c KALMAR 14-6-21, RÄTTV STPL 125
3053 154 ÖSTRA KARUP 20-12-22, PRS VM KPV 125
3054 154 RÅNEÅ 28-7-21, PRS 100
3055 154b TROSA 14-9-21, PR-LYXS 150
3056 154bz SÖLVESBORG 21-7-21, AB-PRkpv mitt på 100
3057 154bz TRELLEBORG 20-5-22, omv , kpv mitt på 100
3058 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
3059 155 KARLSKRONA 13-1-22 100
3060 155a omv stpl 1-9 LYX centr 50
3061 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
3062 156 RIMBO 15-2-23, LYXS, A1 75
3063 156 VÄCKELSÅNG 14-5-23, PR-LYXS, A1 60
3064 156 HEDENSBERG 23-10-24, PRAKTEX, A1 50
3065 156 HÄSTVEDA 20-8-24, PRAKTEX, A1 50
3066 156 TOLLARP 27-7-24, PRAKTEX, A1 50
3067 156 MORA 30-3-25, PrAKT, A1 50
3068 156cx STÄLLDALEN 7-11-24, PR-LYXS 60
3069 156cx VRETSTORP 31-3-27, PRS 60
3070 156cxz ALINGSÅS 11-12-23, AB-PR 250
3071 156cxz ADRESS... HUSNUMMER, PRCENTR 175
3072 156cxz ALBY 28-3-25, AB-PRS kpv mitt på 150
3073 157 STAFFANSTORP 28-4-26 ,PR-LYX, A2 75
3074 157 DEJEFORS BRUK 2-9-26, PR-LYX, 60
3075 157 ALINGSÅS 28-3-27 , PR-LYX, A2 60
3076 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
3077 157 BÅNGBRO 2-9-23, LYXS, A1 50
3078 157 JÄFREBYN 10-4-26, PR-LYXS, A2, obet kt 50
3079 157 ÖRTOFTA 19-7-26 ,LYXS, A2 50
3080 157 HÄSTHOLMEN 5-6-26,LYXS, A1 40
3081 157 LJUNGBY 12-4-28, PR-LYXS, A1 40
3082 157 ALFVESTA 9-5-25, Prs, A2 35
3083 157 GBG 3-10-24, PRAKTEX, A1 30
3084 157 MOTALA VERKSTAD 26-10-25, Prs, A2 30
3085 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
3086 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
3087 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
3088 162cx STH 2-7-25, högt fint ex 200
3089 162var HUDIKSVALL 11-3, DRAGSPEL 100
3090 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
3091 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
3092 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
3093 165cxz MALUNG 9-11-24 75
3094 165cz hörn STPL 21-7 60
3095 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
3096 168bz stpl ... ÄNG -27 välc , 1kr vm KPV ,F 650 125
3097 168bz stpl 20-12-22, 1kr vm kpv tydligt 90
3098 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
3099 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
3100 169cxz MALUNG 13-11-24 ,110ö linje + kpv 100
3101 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
3102 175A 3 st med Finska stpl,ex BÅTSILUETT 100
3103 175Acx vackert ex stpl... 1 B 22-5- 1000
3104 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
3105 177Ac2 REFVINGEHED 5-9-35, PR-LYX ex 100
3106 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
3107 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
3108 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
3109 179A pr STH 16 17-7-22 75
3110 179AfBZ FÄRJESTADEN 17-8-21, 3-strip F 1500 300
3111 179AfBZ Pr-lyxcentr stpl 21 100
3112 179AfBZ DREF 19/10 F 500 90
3113 179AgBZ Trollhättan 14-7 20ö vm KPV svåra nyansen, F 1500 300
3114 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
3115 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
3116 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
3117 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
3118 183a RAMSELE 21-5- 27 50
3119 184 FOLKESTA 26-4-37, PR 60
3120 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
3121 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
3122 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
3123 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
3124 187c BYXELKROK 8-12-38, PRS 50
3125 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
3126 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
3127 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
3128 189 ESKILSTUNA 31-7-30, PRS 125
3129 189 40ö typ1 LYXcentr stpl ex 50
3130 189a STH 9-2-25, rättv stpl 140
3131 189b TYP1 A2 PPR STPL -4-29 75
3132 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
3133 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
3134 194 FLEN 8-5-23, LYXs PR-LYXEX, 115ö A1 250
3135 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
3136 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

3137 196 RIMBO 22-4-27, LYXS 100
3138 196 SJP 142 13-7-24, PRS 5ö 100
3139 196 LJUNGBY 6-8-24, PRAKT 60
3140 197 SJP 142 13-7-24, PRS 10ö 100
3141 197 STH 8-8-26, LYXS 60
3142 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
3143 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
3144 197cx MALMÖ 1 1-2-40, PRAKT-LYXS 200
3145 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
3146 197cx PKP 345 20-7-24 PRAKT stpl 130
3147 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
3148 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
3149 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
3150 197cx STH 24-8-24, hel rättvänd stpl 120
3151 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
3152 197cx DEGERSELET 5-8-24, PR-LYXS 2:a stpl 100
3153 197cx STH 26-8-24, PRAKTstpl 100
3154 197cxz OXELÖSUND 13-9-24, PRAKTEX, TYDLIGT KPV TVÄRS ÖVER MÄRKET 450
3155 197cxz STPL ... RÅSEN -24, pr-lyxcentr 400
3156 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
3157 197cxz STH 13-7-24, AB-PR maskinstpl, ovanligt fin tandning KPV mitt på 350
3158 197cxz STH PAK EXP 20-10 24?, KPV tvärs över 300
3159 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
3160 197cxz stpl gata och husnummer , perfekt KPV över hela märket F 1700 275
3161 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
3162 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
3163 198 FRA SVERIGE, PRS 100
3164 198 Ryssby 26-4-24, lyxs 100
3165 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
3166 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
3167 199 VÄSTERVIK 9-6-24, mittstpl par ovanligt 100
3168 199 SLITE 15-8-24, PRS 75
3169 199 BENGTSFORS 28-2-25, OMV PRAKTs 60
3170 199 VAXHOLM 22-10-24, PRS, 2:a stpl 60
3171 199 HUNNEBOSTRAND 14-8-24, PRS 50
3172 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
3173 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
3174 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
3175 200 JORDBERGA 16-10-24, PRS 100
3176 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
3177 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
3178 200 STH 16-8-24, PRS 25ö 100
3179 200 Gunnarskog 1-11-24, prs 100
3180 200 FLOBY 25-11-24, PRS 100
3181 200 ÖDÅKRA 24-1-26, PRAKTS 100
3182 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
3183 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
3184 200 ASKERSUND 11-8-24 60
3185 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
3186 201 STH 6-9-24, PRAKTEX 150
3187 201 FALKENBERG 17-2-26, LYXS 150
3188 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
3189 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
3190 201 GBG 8-12-24, PRAKT 100
3191 201 STRENGNÄS 20-1-25, PRAKTs 80
3192 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
3193 201 RÄVLANDA 4-8-24, PR 75
3194 201 NORRKÖPING 18-2-25, lätt prs 60
3195 201 STH 15-7-24, plåtskarv hö 50
3196 201,197,207 30ö STH 16-8-24 första dag flör UPU även prs 10ö, prs 80ö(kt) 125
3197 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
3198 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
3199 201b STH 22-9-24, OMV PRS 30Ö GRÖNBLÅ f 1300 300
3200 201b LIMHAMN 17-12-24, PRS GRÖNBLÅ 300
3201 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
3202 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
3203 202 STH 4-7-24, AB-PR 1 DAG 175
3204 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
3205 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
3206 202 JACOBSBERG 12-9-24, svag LYxplacerad stpl 100
3207 202 ESKILSTUNA 29-8-24, PRAKT 35ö 100
3208 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
3209 202 Björneröd 10-10- rättv stpl pr-lyxcentr 75
3210 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
3211 202 35ö hel praktplacerad stpl 30-6-25? 60
3212 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
3213 203 KARLSTAD 22-10-24, PRAKTEX 40Ö 200
3214 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
3215 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
3216 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
3217 203 LUNDSBRUNN 7-10-24, LYXS 40ö 100
3218 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
3219 203 40ö bra stpl ex 85
3220 203 SIMEÅ 13-9-24 80
3221 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
3222 203 STH 8-4-25, hel rättv stpl 75
3223 203 OFVANÅKER 12-9-24, sidv stpl 75
3224 203 40ö stpl ... RUD 30-6-25 60
3225 204 STH 2-8-24, PRAKT 150
3226 204 SKILLINGARYD 3-3-25, PR-LYXS 45Ö 125
3227 204 STABBARPS GRUFVA 29-12-24, PRS 100
3228 204 SANDVIKEN 12-9-24, PRS 45ö 100
3229 204 ÖSTHAMMAR 22-12-24, sidv stpl 80
3230 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
3231 205 FRÄNSTA 5-12-24, PRS 50Ö 150
3232 205 Tenhult 29-8-24, pr-lyxs 150
3233 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
3234 205 FALUN 14-11-24, PRAKT 50ö 125
3235 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
3236 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
3237 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
3238 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
3239 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
3240 205 ÄLGÅ 19-7-24, AB-PR 15 DAG 100
3241 205 LINDESBERG 30-9-24, PRALKTS ,kt 100
3242 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
3243 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
3244 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
3245 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
3246 206 STH 17-8-24, PRAKT 60 Ö 300
3247 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
3248 206 STH 3-10-24, PRAKT 60ö 200
3249 206 60Ö stpl ...TFORS , VÄLCENTR 140
3250 206 SÄFSJÖ 15-8-24, PRS 60Ö 125
3251 206 ÖSTHAMMAR 14-12-24, AB sidvänd 125
3252 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
3253 207 Vollsjö 18-12-24, LYX 80ö 400
3254 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
3255 207 ÅNGE 8-1-25, hel sidvänd 200
3256 207 HÖGSBY 7-11-24, PRS 80Ö 125
3257 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
3258 207 HÖÖR 30-7-24, första månad 100
3259 207 MALMÖ 15-10-24, 80ö prs 100
3260 207 STH 8-6-26, PR-LYXS 100
3261 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
3262 207 SÄFFLE 16-8-24, AB 75
3263 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
3264 207 MILLESVIK 22-12-24, PRS, ngt ktt 50
3265 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
3266 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
3267 208 HVETLAND 17-7-24, AB-PR först månad 250
3268 208 TYRINGE 14-7-24, RS 11 DAG 250
3269 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
3270 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
3271 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
3272 208 GULDSMEDSHYTTAN 7-10-24,prs 200
3273 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
3274 208 JACOBSBERG 12-9-24, ktt LYXstpl 200
3275 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
3276 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
3277 208 STH 27-8-24, 1kr på klipp 150
3278 209 GBG 7-7-24, 3-DAG, PRAKTstpl 600
3279 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
3280 209 STH 27-8-24, 2kr på klipp 500
3281 209 2 kr, välc. stpl ex 490
3282 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
3283 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
3284 210 STH 4-7-24, PR-LYXex stpl första dagen 2500
3285 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
3286 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
3287 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
3288 210 BORÅS 28-11-24, mycket fin 5kr , mycket fin tandning och sidvänd stpl 1000
3289 210 VÄNERSBORG 16-10-24, fin 5 kr 750
3290 210 5KR STPL BRA EX 700
3291 211-225 UPU BRA STPL SERIE 5ö -5kr 1000
3292 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
3293 212cx JÖNKÖPING 2-10-24, PRAKT 200
3294 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
3295 212cx STH 6-9-24, AB 150
3296 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
3297 212cx JÖNKÖPING 6-9-24, AB-PR 150
3298 212cx JÖNKÖPING 17-9-24, lätt prs 130
3299 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
3300 212cx JÖNKÖPING 12-9-24, ab-pr 125
3301 212cx bra stpl ex, F 450 100
3302 212cx sth 3... 9 100
3303 212cx J)ÖNKÖPING 2-12-24, AB-PR 100
3304 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
3305 212cxz JÖNKÖPING 22-10-24, PRAKTstpl tydligt KPV 400
3306 212cxz JÖNKÖPING 5-9-24, AB tydligt KPV 400
3307 212cxz 10ö perfekt KPV tvärs över, lätt stpl ...8-9, pr-lyxcentr. F 1800 300
3308 212cxz JÖNKÖPING 13-10-24, AB tydligt KPV 300
3309 212cxz MASKINSTPL, praktcentr tydligt KPV tvärsöver 300
3310 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
3311 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
3312 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
3313 214 BRUNFLO11-9-24, PRAKTS 110
3314 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
3315 214 STABBARPS GRUFVA 31-12-24 100
3316 214 SKÖNVIK 27-8-24, AB-PR 100
3317 214 UPPSALA 8-11-24, AB-PR 100
3318 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
3319 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
3320 214 bra stpl ex 75
3321 214 GBG 2-12-24 hel rättv 75
3322 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
3323 215 VIKARBYN 29-5-25, PR-LYXS 150
3324 215 LILJEHOLMEN 5-5-25, PR-LYXS 110
3325 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
3326 215 SVARTBYN 18-12-24, AB-PRS 100
3327 215 TIMMERSDALA 30-10-24, AB-PR 25ö 100
3328 215 ARVIKA 20-9-24, AB-PR 100
3329 215 ÅTVIDABERG 17-9-24 AB-PRS 90
3330 215 LJUSDAL 12-12 RÄTTV STPL 80
3331 215 EKSJÖ 5-9-2(4) RÄTTV STPL 75
3332 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
3333 216 prc. stpl ex 110
3334 216 JACOBSBERG 12-9-24, rättvänd stpl 100
3335 216 sunne 2-11-24, prs 100
3336 216 30ö lätt stpl 1 90
3337 216 STH 12-9-24, hel sidvänd 80
3338 216 Ronneby 3-10-24, fin 30ö 80
3339 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
3340 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
3341 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
3342 216avar MALMÖ 11-1-15, hel plåtskarvlinje 100
3343 216b MALMÖ 2-11-24, PRS 200
3344 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
3345 216b JÖNKÖPING 29-9-24, AB-PRS 150
3346 216b ERKEN 14-9-24 125
3347 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
3348 216b NORRKÖPING 12-9-24, AB-PRS 120
3349 216b STH 12-9-24, PRS 100
3350 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
3351 216b STH 14-10-24, grönblå 100
3352 216b STO... 16-10-24, AB-PRS 100
3353 217 sidv Leksand 26-9-24 200
3354 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
3355 217 STH 13-11-24, AB-PRAKT 110
3356 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
3357 217 BORRBY 15-9-24, PRS 100
3358 218 FALKENBERG 17-11-24, PR-LYX 40ö 250
3359 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
3360 218 STH 19-10-25, PRS 100
3361 218 GBG 8-9-24, PRS 100
3362 218 40ö fint ex stpl 3-11-24 90
3363 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
3364 219 STH Kongress 24-8-24 9 dag, AB-PRS 100
3365 220 STH 26-11-25, LYXs 50ö UPU 300
3366 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
3367 220 VÄSTERÅS 18-12-24, AB 150
3368 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
3369 220 ORSA 29-10-24, fin stpl , LYX centr 50ö 125
3370 220 DJURSHOLM 15-1-25, PRS 50ö 125
3371 220 ESKILSTUNA 9-12-24, AB 100
3372 221 60ö bra stpl ex 250
3373 221 ÖRNSKÖLDSVIK 28-12-24, lätt rv stpl 200
3374 221 ÅSTORP 16-10-24, sidvänd fin stpl, 60ö 175
3375 221 STH 4-12-24, fin 60ö 175
3376 221 GÖTENE 15-9-24, PRS 2: a stpl 175
3377 221 JACOBSBERG 12-9-24, PRAKT stpl 150
3378 221 GBG 2-10-24, LYXS 2 ktt 150
3379 221 STH Congres 16-8-24, FDC stpl klipp 125
3380 222 HALMSTAD 9-12-24, AB-PR 100
3381 222 stpl -27 hörnstpl prakt centr 75
3382 223 JACOBSBERG 12-9-24, LYXstpl 400
3383 223 Borgvattnet 28-8-24, prakt FÖRSTA MÅNAD 400
3384 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
3385 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
3386 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
3387 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
3388 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
3389 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
3390 223 LIT 13-12-24, hel sidvänd stpl 225
3391 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
3392 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
3393 223 STH 18-11-24, lyxcentr 1kr 200
3394 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
3395 223 LY(SEKI)L 18-10-27 175
3396 223 STH 19-8-24, 1kr på klipp 4 DAG 175
3397 224 STH 20-8-24, par 2kr på klipp 5 DAG 300
3398 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
3399 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
3400 224 stpl ...HOLM 5-29 , 2KR plåtskarv ned 160
3401 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
3402 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
3403 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
3404 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
3405 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
3406 225 5KR STPL BRA EX 550
3407 225 STH 27-9-24, mkt fin 5 kr 550
3408 225 5 kr UPU hörn stpl vä BOR.. 6 550
3409 225 UPPSALA 3-3-25, 5KR fint AB ex 500
3410 225 5 kr UPU hörn stpl upp hö, fin 5kr 500
3411 225 STH 27-8-24, 5kr på klipp 12 DAG 500
3412 225 JACOBSBERG 12-9-24, svag omv stpl 450

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

3413 226 STH 17-8-28 PRAKT 5ö 60
3414 227 GBG 19-8-28, PRAKT 10ö 75
3415 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
3416 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
3417 229 MALMÖ 6-9-32, PR-LYXS 75
3418 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
3419 233a STH 14-11-33, PRstpl 10-block med postfrisk gummering 350
3420 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
3421 233a STH 14-11-33, PR-AB stpl 4-block 200
3422 233A MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
3423 233a MORA 25-5-35, PRAKT 100
3424 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
3425 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
3426 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
3427 233a STH 11-12-34, SIDV VACKER 50
3428 233a STH 27-8-37, AB-PRS 50
3429 233b STH 20-8-41, PR sidv stpl 10-block,ällsynt stpl enhet 500
3430 233b 4-block Borås 14-5-40 300
3431 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
3432 233b STH 31-10-39, PRS 4-BLOCK 200
3433 233b STH 4 1-2-40, PR-LYXS MITTstpl 4-block 200
3434 233b GBG 29-22-39, PR-AB stpl 4-block 200
3435 235A Ystad 16-11-32, pr-lyxex 60
3436 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
3437 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
3438 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
3439 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
3440 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
3441 238 sth 13-1-34, på klipp 100
3442 238,239 STH PFFS 9-3-34, 238,239C,E varsitt ex med AB-PRAKT stpl på brev 150
3443 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
3444 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
3445 239C SUNNE 13-1-34, PR-LYXS 75
3446 239C STRÄNGNÄS 31-3-34, PRS, svår 55
3447 239C 5-5-34 Varnums.. 50
3448 239C STRÄNGNÄS 2-6-34, PRS, svår att få vacker 50
3449 239E STH PFFS 12-12-33, LYXS , svår 200
3450 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
3451 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
3452 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
3453 240API FLAGGSTÅNG, stpl A... 6 F 500 100
3454 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
3455 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
3456 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
3457 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
3458 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
3459 248APII Sth 2-4-36, VIT HOV i mitten av 3-strip 100
3460 248APII ÖSMO 3-6-36, PR-LYXS, VIT HOV 75
3461 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
3462 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
3463 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
3464 249 UMEÅ 5-8-36, PR-LYX 75
3465 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
3466 249 VAXHOLM 23-6-36, PR-LYXS, hel plåtskarv hö 60
3467 249 NORRLIMSTA 23-6-36, PRS 60
3468 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
3469 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
3470 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
3471 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
3472 254 HASSLERÖR 8-5-37, PR-LYX 40ö 75
3473 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
3474 255 VÄRMLANDS NYSÄTER 26-10-36, PR-LYX 100
3475 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
3476 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
3477 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
3478 258 5-strip,en rv. st. på varje märke Borås 17-1-39 200
3479 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
3480 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
3481 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
3482 258 STH BROMMA AERODROM 23-5-36, PRAKT FDC stpl 100
3483 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
3484 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
3485 259BC MALMÖ 9-X-38 140
3486 259BC HASSLARP 27-10-38, AB-PR 125
3487 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
3488 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
3489 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
3490 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
3491 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
3492 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
3493 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
3494 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
3495 261BC PKXP 12-9-38, lätt mittstpl 100
3496 261BC NÄSHAMN LBR 17-9, 3+4sid par på vyk 100
3497 261C OSKARSTRÖM 12-3-38, PR-LYX 100
3498 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
3499 261CB NORA 13-9-38 100
3500 262B FKMB SLITE ROMAKLOSTER 18-10-38 60
3501 262CB KINSTABY 16-6-38, AB-PRS 150
3502 262CB MALMÖ 24-11-38, bra AB 125
3503 262CB STPL -39 110
3504 262CB ROMAN... 13.. 100
3505 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
3506 266BC ORNÖ 20-7-39, LYX 300
3507 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
3508 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
3509 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
3510 266BC,CB 2 bra stpl par 150
3511 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
3512 266CB OXELÖSUND 30-6-3-38, fint 4-block 150
3513 266CB UPPSALA 17-3-39, PRAKT 140
3514 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
3515 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
3516 266CB STH 20-8-(38) 100
3517 266CB BRA STPL PAR 95
3518 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
3519 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
3520 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
3521 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
3522 267BC ANDERSTORP 10-4-39, AB-PR 150
3523 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
3524 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
3525 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
3526 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
3527 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
3528 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
3529 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
3530 269B2 VÄSTERÅS 16-10-39, PRAKT F 650+pr 250
3531 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
3532 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
3533 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
3534 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
3535 269CB Hemfjäll 12-1-40, PRAKT klipp 450
3536 271C RONNEBY LBR 30-4-48, PR-LYX 60
3537 272 UXBRIDGE MIDDX. 8 JLY 1949, PRS PAR , ENGELSK UNIK stpl på svenskt märke 300
3538 273BC BRA STPL PAR 550
3539 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
3540 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
3541 273CB1 vackert par STH 700
3542 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
3543 273CB1 STH 17-1-40 LYX marginal 400
3544 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
3545 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
3546 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
3547 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
3548 276A IMFORSMO 21-5-46, LYXS KLIPP 100
3549 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
3550 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
3551 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
3552 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
3553 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
3554 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
3555 277 RÖNNINGE 31-7-46, LYXS 100
3556 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
3557 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
3558 281 RÖFORS 24-8-51, PR-LYXS 90
3559 281 RESELE KYRKBY 8-5-50, PR-LYX 60
3560 284 ÖVERTORNEÅ 25-10-5, PR-LYXS 75
3561 285 GBG 1-3-50, PRAKT 55ö 50
3562 289 UPPSALA 1 10-3-55, PR 75ö svår 100
3563 298 YSTAD 17-5-49 40
3564 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
3565 304 GENARP A 17-7-53, 170ö LYX 100
3566 307 VARA 28-5-68, PR 60
3567 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
3568 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
3569 318B1 MALMÖ CST 5-2-40, LYXS 100
3570 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
3571 318BC Flen 20-7-39 125
3572 318BC STH 4-3-39, RÄTTV LÄTT STPL AB-PR 120
3573 318bc,cb båda en stpl centralt 140
3574 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
3575 318CB LIT 18-10-39, PR-LYXS 200
3576 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
3577 318CB MALMÖ 29-3-39, AB-PR 4-BLOCK 150
3578 318CB PKP 198 19-1-40, AB-PR 120
3579 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
3580 318CB Göteborg 8-10-40 100
3581 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
3582 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
3583 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
3584 320B1 BINGSJÖ 6-2-41, PRAKT 125
3585 320B1 MÖLNDAL 12-7-39, PRAKT 100
3586 320B1 JÄR?FLOTTA 21-2-40 vacker 60
3587 320B1 stpl ... ÄNG 17-11-39, bred marg 50
3588 320B1,B2 10Ö STPL KR, 19-7-20, 2 FINA EX 60
3589 320B2 SUNDSVALL 22-7-39, hel sidv stpl 70
3590 320B2 STH 1 rättv stpl 55
3591 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
3592 320BC BRA STPL PAR 550
3593 320BC GBG 24-11-40 550
3594 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
3595 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
3596 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
3597 320BC LYX marginal, STH 400
3598 320BC KARLSTAD, PR KLIPP 26-2-40 350
3599 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
3600 320BC STH 30-1-40, ab-prs klipp, lyx marg 300
3601 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
3602 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
3603 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
3604 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
3605 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
3606 320CB bra 10ö par ...OGABY 4-6-40 500
3607 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
3608 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
3609 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
3610 320CB del FDC stl 1939, SUPERLYXMARGINAL 450
3611 320CB stpl par , en stpl 400
3612 320CB 10Ö BERZELIUS, lätt rättvänd maskinstpl STH 22-6-40 400
3613 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
3614 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
3615 320CB STH 3-11-39, fint par 350
3616 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
3617 320CB HJÄRNARP 7-2-40, ab-prs klipp 300
3618 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
3619 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
3620 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
3621 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
3622 321BB en lätt stpl F 275 75
3623 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
3624 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
3625 321BC lätt stpl 13-9- 100
3626 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
3627 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
3628 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
3629 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
3630 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
3631 321CB PKP 28-8-40, PR 125
3632 321CB FALUN 17-6-39, pr 125
3633 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
3634 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
3635 323 Broakulla 20-2-40 50
3636 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
3637 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
3638 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
3639 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
3640 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
3641 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
3642 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
3643 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
3644 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
3645 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
3646 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
3647 324CB STO... 28-9-40 200
3648 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
3649 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
3650 324CB PKP 290 24-3-40, PRS, 2:a stpl 175
3651 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
3652 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
3653 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
3654 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
3655 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
3656 326B1 ÅRE 17-9-40, LYX 100
3657 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
3658 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
3659 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
3660 327 ULRICEHAMN 5-1-42, PR 50ö Sergel 75
3661 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
3662 331 SNAVLUNDA 19-1-42, PR-LYX 60
3663 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
3664 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
3665 332BC Sandarne 24-10-50, pr 400
3666 332BC GÄVLE 1 5-12-49, praktpar 400
3667 332BC Perfekt tandat par mittstpl uppåt S... F 350
3668 332BC STH Tull. 16-9-48, mittstpl bra par 350
3669 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
3670 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
3671 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
3672 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
3673 332BC STH BAN mittstpl ned 275
3674 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
3675 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
3676 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
3677 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
3678 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
3679 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
3680 332CB STH 24-10-46, LYX marginal 160
3681 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
3682 333B2 PKP 120 6-2-42, PR-LYX 100
3683 333B2 PKP 27-3-45, PR-LYX 70
3684 333BB TORSÅNG 27-11-41, LYX 100
3685 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
3686 335A pr Heberg 11-2-42 50
3687 335BB INSJÖN 24-9-42, PRAKTEX 125
3688 335BB KUSTFLOTTAN 22-5-42, sidvänd 100
3689 335BB HAJOM 7-7-42,ab-prs 100
3690 335BB STORVIK 13-4-42, VACKER SIDV 50
3691 336 TÄRNABY 13-12-41, PR 125
3692 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
3693 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
3694 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
3695 336 SKÖVDE D 2-11-44 , PRAKT 75
3696 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
3697 336 HEDEKAS 13-11-41, AB-PR 70
3698 336 POSTANS)TALTEN (1)170 11 -44 50
3699 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
3700 337C STOCKHOLM 21-2-47, PR 60
3701 338 20Ö klipp BORE E 100
3702 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
3703 340A3 SKAGERSBRUNN 18-7-42, AB-PR 60
3704 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
3705 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
3706 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
3707 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
3708 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
3709 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
3710 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
3711 344BB TUNGELSTA 6-12-43, svår 1943 110
3712 344BB stpl...OLM -43 100
3713 347A GOTLANDS TOFTA 2-6-45, LYXS 100
3714 354BB RUNSTEN 22-10-44, pr-lyxs 100
3715 356 SÖRFLÄRKE POMB 2 29-1-45, LYXS 100
3716 358A HULTSFRED 26-4-45, -YXS 60
3717 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
3718 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
3719 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
3720 375 LÖRSTRAND 3-11-47, PR-LYX 75
3721 379A STH 24-11-48, pr 40
3722 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
3723 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
3724 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
3725 406DD2 LINKÖPING 31-5-61 rättvänd 50
3726 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
3727 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
3728 416DD1 GÄLLIVARE 12-6-60, AB-PR 75
3729 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
3730 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
3731 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
3732 418A ÅLED 20-3-61, LYX 15ö 60
3733 420A ÅLED 9-5-66, LYX 25Ö BRUN 50
3734 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
3735 428A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 40 ö 100
3736 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
3737 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
3738 429BB ESLÖV 24-12-67, PR-LYX 45ö orange 30
3739 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
3740 433B2 Örkelljunga 3-11-69 50
3741 437A GBG 3 L 13-1-72, PR, 85ö 35
3742 445 OLSFORS 23-7-53, LYX 10ö 100
3743 460 GLOMMETRÄSK 9-4-56, LYX 60ö 90
3744 462 Norsholm 14-6-63 50
3745 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
3746 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
3747 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
3748 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
3749 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
3750 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
3751 471-75 STOCKHOLMIA 1-7-1955, stpl 9-block serie, slät och fin FDC STPL . 900
3752 472 STH p.f.a. 21-1-75, lyxs 100
3753 473 STH p.f.a. 21-1-75, PRAKTstpl 50
3754 473 STH 21-1-75, PRAKTstpl 50
3755 492B2 GÖTEBORG G 18-2-61, PR-LYX 60
3756 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
3757 506 PR GBG 2-6-60 50
3758 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
3759 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
3760 520 pr Boxholm 8-4-61 60
3761 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
3762 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
3763 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
3764 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
3765 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
3766 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
3767 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
3768 594B2 SKEE 10-12-66, LYX 100
3769 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
3770 631vm 3ö omvänt vm stpl ...TAD 12... 75
3771 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
3772 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
3773 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
3774 657-62 6st VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 200
3775 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
3776 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
3777 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
3778 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
3779 666BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3780 668B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3781 669B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 40
3782 670BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3783 671BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
3784 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
3785 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
3786 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
3787 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
3788 684 GBG 1-10-71, lyx 35
3789 694 GBG 3 6-11-71, PR-LYX 70ö 35
3790 695 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3791 696 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3792 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
3793 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
3794 699 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
3795 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
3796 705 PARTILLE 25-10-71, ab-PRAKT 25
3797 705SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3798 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
3799 707SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3800 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
3801 712BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
3802 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
3803 715BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3804 716A GBG 25-10-72, LYX 250
3805 716a Sjöbo 6-6-72, pr-lyx 45ö Nobel 60
3806 717B2 LOMMA 8-6-72, LYX 80
3807 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
3808 728A2 SALTSJÖBADEN 30-8-71, PR-LYX 55 ö 40
3809 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
3810 737 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
3811 740BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3812 741BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3813 742BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3814 743BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3815 743BB GBG 3 L 19-11-71, LYX, 65ö 50
3816 744BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
3817 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
3818 754BB GBG 38 3-3-72, PR 55ö 40
3819 771 SIBBHULT 7-6-72, LYX 90
3820 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
3821 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
3822 787 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
3823 790SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
3824 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
3825 824SX2 SÖDERTÄLJE 30-7-74, PR 75
3826 914BB ÄNGELHOLM 31-10-76, PR-LYX 55ö 50
3827 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
3828 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
3829 931 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
3830 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
3831 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
3832 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
3833 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
3834 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
3835 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
3836 981 STORMSJÖ 30-9-80, LYX 85Ö 100
3837 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
3838 982 AUKTSJAUR 31-6-80, LYX 1KR 100
3839 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
3840 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
3841 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
3842 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
3843 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
3844 1098 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 1,70 50
3845 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
3846 1112 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 2,5kr 40
3847 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
3848 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3849 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
3850 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
3851 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
3852 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
3853 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25
3854 1787 ÄLVSJÖ 29-03 -63?, OMV 9? 100TJÄNSTE

3855 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
3856 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
3857 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
3858 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
3859 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
3860 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
3861 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
3862 1e UMEÅ 16-9-80, AB-PR 100
3863 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
3864 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
3865 2b STH 27-8-81, PR-LYXS 200
3866 2b LJUNG 7-2-80, PRAKTEX klipp 200
3867 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
3868 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
3869 2c WISBY 29-4-82, LYXS 200
3870 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
3871 2c OSKARSHAMN 6-7-82, PRS 150
3872 2c WISBY 12-8-83, PRS 125
3873 3 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3874 3b STH 8-6-76, PRS 175
3875 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
3876 3c STH 12-12-79, AB-PR 100
3877 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
3878 3d Malmö 8-12-84, AB 100
3879 3d BOARP 6-1-85 100
3880 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
3881 3d NORRTELJE 18-11-84, PRAKTs, lvht 100
3882 3d KARLSTAD 17-9-81, sidv vacker 90
3883 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
3884 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
3885 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
3886 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
3887 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
3888 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
3889 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
3890 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
3891 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
3892 4c MARIESTAD 13-2-77, LYXS liten tunn fl 200
3893 4d BORREBY 29-9-75, LYXS L SK, F 600 300
3894 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
3895 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
3896 4d HEDEM(ORA) 17-6 Blå stpl 110
3897 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
3898 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
3899 4e LIDKÖPING 13-9-77, AB 170
3900 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
3901 4e STIBY 27-2-78, AB 125
3902 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
3903 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
3904 4f STH C. 30-12-81, PR-LYXS 6ö 150
3905 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
3906 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
3907 4g ENKÖPING 11-10-82, PR-LYXex 400
3908 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
3909 4v2 stpl ,Kartongppr,F450 100
3910 5 KRISTINEBERG 27-7-77, LYXS 200
3911 5 DANDERYD 24-3-77,LYXS, def övre vä hörn 12ö, svår stpl F 1000 150
3912 5 DANDERYD 24-3-77,def Klippt 12ö, svår stpl F 1000 125
3913 5 Jäderön 15-7-82, lyxs 100
3914 5 VEST-TIBBLE 12-11-78, stpl B U F 100 50
3915 5a UDDEVALLA 2-1-74, PR-LYXS 2:DAG , fåtal tidigare kända 500
3916 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
3917 5b LULEÅ 3-11-74, PRAKT 100
3918 5c GROLANDA 4-4-76, stpl 75 75
3919 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
3920 5c1, var KULLTORP 25-10-77PRS, var rambrott 100
3921 5dv4 KARLSTAD 12-10- 79, Ab, 2 stukade hörn 75
3922 5e SKELLEFTEÅ 7-2-81, PRAKT 100
3923 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
3924 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
3925 5ev5 TNABERGSHAMMAR 27-11-78, PRS spegeltryck, stark hyssning iövre ram 175
3926 5v5 KÖPING 28-9-80, LYXS 200
3927 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
3928 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
3929 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
3930 6a ALINGSÅS 20-3-74, PRS, 2stpl till, F850 120
3931 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
3932 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
3933 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
3934 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
3935 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
3936 6b STABY 19-1-84, sidv. 20ö, 3,3,3 150
3937 6b KA)RLSKRONA 13-12-77, AB 3,3,3 125
3938 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
3939 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
3940 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
3941 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
3942 6dv2 LANDSKRONA 3-7-83, AB-PRS, kartongpapper 150
3943 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
3944 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
3945 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
3946 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
3947 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
3948 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
3949 6e Hernösand 200
3950 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
3951 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
3952 6e WESTERÅS 31-5-83, AB-PR stpl 150
3953 6e SÄFSJÖ 7-9-83, sidv. pr-lyxcentr. 20ö 125
3954 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
3955 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
3956 7 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
3957 7 STH 13-4-77, PRS 90
3958 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
3959 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
3960 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
3961 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
3962 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
3963 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
3964 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
3965 7c JÖNKÖPING 13-9-80, LYXS, pr-lyxex 300
3966 7c LINKÖPING 18-5-81, PR-LYX 250
3967 7c MALMÖ 21-4-75, PRS 100
3968 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
3969 7d2 LJUNGBY 16-11-80, 24öre tjänste t 14 kht citrongul signerad O.P. 7d2. Stjärnmärkt i Facit 2020. 4000
3970 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
3971 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
3972 7e CARLSKRONA 28-10-76, omv prs 75
3973 7e BORLÄNGE 17-6-78, sidb ab 3,3,3 75
3974 7e EKSHÄRAD 1-2-79, omv prs 60
3975 7e STH 11-7-78 AB 50
3976 7f ÖSTHAMMAR 3-2-80, PRS 75
3977 7g ENKÖPING 10-5-85, PR-LYXS 150
3978 8 Nämndö 8-4-82, ab-prs STPL 100 100
3979 8a N....A 24-11-74 90
3980 8bv2 KLIPPAN 23-10-79, LYXS tjckt Kartong papper, kuriosa centrering 150
3981 8d KRISTIANSTAD 20-5-79, PRS, intesivt svart 100
3982 8d STH 19-3-80,3,3,3 AB 90
3983 8d HÄR... x3-8-83 75
3984 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
3985 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
3986 8e KARLSKRONA 17-2-81, LYXS 250
3987 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
3988 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
3989 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
3990 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
3991 8ev2 MARIESTAD 22-12-79, PRS, EXTREMT TJOCKT KARTONGPAPPER, RARITET 400
3992 8fv2 KALMAR 18-2-79, kartongppr 100
3993 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
3994 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
3995 9a BORÅS 10-5-74, OMV PR-LYXS 250
3996 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
3997 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
3998 9b Höör 4-9-79 400
3999 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
4000 9b STH c. 24-5-78, ab-prs 200
4001 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
4002 9c STH C. 6-9-80, AB 200
4003 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
4004 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
4005 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
4006 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
4007 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
4008 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
4009 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
4010 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
4011 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
4012 10f KALMAR 13-1-80, AB 3,3,3 100
4013 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
4014 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
4015 11 2ö 17-block prs HVETLANDA 10-9-13 300
4016 11 SKÖLLERSTA 19-8-97, PR-LYX 150
4017 11 6-BL STH utst 1897 100
4018 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
4019 12 JÖNKÖPING RULLSTPL 23-1-97 typ 2 sidvänd Lyx avtryck 100
4020 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
4021 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
4022 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
4023 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
4024 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
4025 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
4026 13Av2 HARG 14-1-89, PR, skadat E i SV. 150
4027 13Av3 TORSBY 4-4-89, PRS, STARKT SPEGELTRYCK 250
4028 13Av3 HARG 16-1-91, lång stapel på A 90
4029 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
4030 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
4031 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
4032 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
4033 13B STHLM.1 .TJ BRE. 1-4-10, PR-LYXS 50
4034 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
4035 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
4036 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
4037 14 LANDA 4-8-89, PRAKT, stpl 75 75
4038 14 STH RG. 28-6-93, PR-LYXS 50
4039 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
4040 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
4041 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
4042 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
4043 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
4044 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
4045 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
4046 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
4047 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
4048 14v3 Svenljunga 12-4-87, starkt spegeltryck 250
4049 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
4050 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
4051 15b LIDKÖPING 5-11-95, AB-PRAKTex 200
4052 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
4053 15b GBG 25-9-83, AB 120
4054 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
4055 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
4056 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
4057 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
4058 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
4059 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
4060 15c WENERSBORG 8-9-84, AB-PR 125
4061 16A RÖSTÅNGA 35-87, LYX 200
4062 16A MÖRKÖ 28-11-89, LYXS 100
4063 16A Elghult 8-11-90, lyxs 100
4064 16A RÖ 27-4-88, BLÅ PR-LYXS 100
4065 16A HASSLERÖR 6-1-91, stpl 100 75
4066 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
4067 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
4068 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
4069 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
4070 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
4071 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
4072 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
4073 16Av3 LEKSAND 21-4-87, prs, starkt spegeltryck 200
4074 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
4075 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
4076 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
4077 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
4078 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
4079 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
4080 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
4081 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
4082 16B VALSJÖ 18-11-1906, LYXs, pr-lyxex 125
4083 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
4084 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
4085 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
4086 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
4087 16B KARLBERG 12-11-1904, LYXS 100
4088 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
4089 16B DANDERYD 10-5-1902, LYXS 75
4090 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
4091 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
4092 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
4093 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
4094 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
4095 17 Stora Mellösa 28-7-84, pr-lyxs 100
4096 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
4097 17b OCKELBO 21-8-84, AB-PR 75
4098 17c MARIEHOLM 15-3-84, PRS 100
4099 17c DANDERYD 26-9-83, LYXS, kt, stpl 150 100
4100 17e OSKARSHAMN 16-8-84, sidv, lyxc 100
4101 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
4102 17v3 OSKARSHAMN 16-8-84, PRS 125
4103 17v4 sth 20-9-93,extremt starkt spegeltryck 300
4104 18 SVINSTAD 18-8-86, LYXEX 300
4105 18d OSKARSHAMN 10-2-85, PR-LYXS 75
4106 18e OSKARSHAMN 2-7-89, LYXS 100
4107 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
4108 18v3 ÅSELE 12-11-87, PRS, 20ö röd, starkt spegeltryck 200
4109 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
4110 19 WÄSBY 28-7-00, LYXS 125
4111 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
4112 19 KARLBERG 16-7-1904, LYXS 100
4113 19 STH 3-11-11, C 2 RBT, lyxs 100
4114 19 FURUSUND 6-6-12, PR-LYX 100
4115 19 ÖSTHAMMAR 15-10-00, PR-LYX 100
4116 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
4117 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
4118 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
4119 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
4120 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
4121 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
4122 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
4123 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
4124 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
4125 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
4126 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
4127 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
4128 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
4129 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
4130 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
4131 20b LINDESBERG 7-8-83, PRS 100
4132 20b STH 20-3-,vackert ex 60
4133 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
4134 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
4135 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
4136 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
4137 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
4138 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
4139 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
4140 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
4141 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
4142 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
4143 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
4144 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
4145 20v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
4146 20V4 24Ö SPEGELTRYCKsth -83 200
4147 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
4148 21 SVARTSJÖ 19-5-92, PR-LYX 150
4149 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
4150 21 FITTJA 6-8-1900, PR-LYX 100
4151 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
4152 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
4153 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
4154 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
4155 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
4156 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
4157 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
4158 22A OINLÖST 100
4159 22Aa LUND 26-7-82, OMV LYXS 125
4160 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
4161 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
4162 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
4163 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
4164 22Ac STH 7-5-86, hel sidv LYXcentr 75
4165 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
4166 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
4167 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
4168 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
4169 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
4170 22Ae VEST-TIBBLE 25-3-90, AB-PR, B U 100 100
4171 22Ae RÄTANSBYN 29-4-92, sidvänd 75
4172 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
4173 22Af STABY 29-1-89, PRS 100
4174 22Ag SÖDERHAMN 23-8-92, stpl 6-block 50ö röd . Finns bara 1 större block. Mycket sällsynt 1500
4175 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
4176 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
4177 22Ag VIKSTA 11-9-91, PRAKT 200
4178 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
4179 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
4180 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
4181 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
4182 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
4183 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
4184 22B FALUN 15-12-92, vacker typ 2 300
4185 22B ÖRBYHUS 14-12-94, AB3,3,3 300
4186 23 GISTAD 17-11-00, LYX 250
4187 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 11-11-96 typ 2 sidvänd pr-Lyx avtryck 125
4188 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
4189 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
4190 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
4191 23b WREDSTORP 11-10-99, pr- LYXs 75
4192 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
4193 24B LÖSEN ÖRE 75
4194 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
4195 25 UMEÅ 13-3-90 PR-LYXS 150
4196 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
4197 25 WEXIÖ 10-1-90, PRS 100
4198 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
4199 25a HERNÖSAND 20-1-90, LYXS 150
4200 25a,b,c 10/12ö 3 olikan nyanser 125
4201 25av4 KRISTINEHAMN 20-12-89, PRS 125
4202 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
4203 25bv4 blå hörnstpl i= prickar 100
4204 25c LINKÖPING 17-5-91, PRS 100
4205 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
4206 29 KALMAR 27-5-12, PR-LYXs 4ö 60
4207 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
4208 31vm 8ö omv krona, STOCK... 30-x-x 90
4209 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
4210 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
4211 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
4212 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
4213 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
4214 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
4215 36 KARLSTAD 15-3-12, PR-LYX 50
4216 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
4217 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
4218 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
4219 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
4220 39 LUDVIKA 22-8-17, PRAKT-LYX 200
4221 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
4222 39 MARIESTAD 3-10-18, vacker 5 kr 100
4223 39 LÖSEN ÖRE PRAKTEX 75
4224 40cz 1Ö TYDL kpv, HÖRNSTPL UPP HP 50
4225 41 SKÖFDE LBR 20-90-18, LYXS 100
4226 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
4227 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
4228 43cxz UMEÅ 14-2-17, prs, F 300++ 200
4229 43cxz UMEÅ x-10-15 tydl kpv, 4ö, F 300++ 90
4230 44 VÄRMLANDS BJÖRNEBORG 18-1-19 150
4231 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
4232 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
4233 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
4234 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
4235 44 STH 1 26-6-40 4 TUR, PRS 50
4236 45cz VIKARBYN 28-8-18, AB-prakts7ö 75
4237 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
4238 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
4239 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
4240 46 8ö vm linjer, stpl 29- 100
4241 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
4242 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
4243 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
4244 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
4245 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
4246 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
4247 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
4248 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
4249 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
4250 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
4251 51cc VÄXJÖ 29-11-17, LYX EX 150
4252 51cx NYKÖPING 22-5-16, omv vm, PRS 300
4253 51cx RÖNNINGE 6-3-18,omv vm, AB- PR,500 200
4254 51cx 25ö stpl ... D 4.. praktc.,omv vm, PR,500 125
4255 51cxz SÖD)ERTÄLJE 1-8-11, AB-PR omv linjer + tydligt KPV, F 1500, svår i denna kvalitetet 750
4256 51cz VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXex 100
4257 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
4258 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
4259 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
4260 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 10-LBR, F 750 225
4261 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 27-2?, F 750 200
4262 52cz NYKÖPING 9-9-19, LYXS 50
4263 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
4264 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
4265 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
4266 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
4267 54 SOLLEFTEÅ 11-6-18, LYXS 50ö 100
4268 54 STH AFG 10-4-18, PR 75
4269 54 VÄSTERÅS 8-4-18, PRS, 50Ö 50


LÖSEN
4270 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
4271 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
4272 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
4273 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
4274 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
4275 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
4276 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
4277 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
4278 2bvar HUDIKSVALL 14-3, extremt snedc 125
4279 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
4280 3 RUTE 30-4-81, 5ö LYXs 400
4281 3 par RÖK 23-12-78 300
4282 3 5ö lösen felpef margilnalex stpl 90
4283 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
4284 3bvar FÄRILA 19-5-78, extremt snedc 125
4285 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
4286 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
4287 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
4288 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
4289 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
4290 5 RESVILLE 13-4-80, PRS, vit fläck 100
4291 5 STH ANK A 29-7-74, sidvänd 60
4292 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
4293 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
4294 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
4295 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
4296 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
4297 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
4298 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
4299 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
4300 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
4301 6 lätt hörn stpl ex 100
4302 6 20ö med wärde stpl 100
4303 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
4304 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
4305 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
4306 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
4307 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
4308 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
4309 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
4310 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
4311 6b 20ö prc, hörnstpl 95
4312 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
4313 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
4314 7a 24ö rödviolett, LYX cent. hörn stpl upp vä 600
4315 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
4316 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
4317 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
4318 7avar 24ö rödviolett 2 märkesbilder ...VEKE ? , 17-2-77 nyans F 3000 300
4319 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
4320 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
4321 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
4322 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
4323 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
4324 8 SKYTTS HVELLINGE 30-8-78, sidvänd fin, 3,3,3, stpl M SK 250 200
4325 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
4326 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
4327 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
4328 8b WATTHOLMA 16-2-82, PRcentr, sidv stpl 125
4329 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
4330 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
4331 8b1 FÄRILA 5-10-77, AB 3,3,3 90
4332 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
4333 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
4334 8c MALMÖ PAKET 14-9-77, PRS 100
4335 9 OINLÖST i blå färg 125
4336 9 50ö praktcentr stpl upp hö 75
4337 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
4338 9b FÄRILA 22-10-77 125
4339 9c ÅTVIDABERG 12-7-78, PRAKTS 300
4340 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
4341 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
4342 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
4343 10 STH PAKET 2 9-4, pr-lyxc 150
4344 10a välc. stpl -74 150
4345 10a MALMÖ 17-11-75 150
4346 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
4347 10b STH pak 8-1-77 200
4348 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
4349 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
4350 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
4351 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
4352 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
4353 10b N)ÄSVI... 25, prc fint ex 110
4354 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
4355 10c LEKSAND 18-3-79, färgstarkt Praktex 300
4356 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
4357 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
4358 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
4359 10c 1 KR LYX CENTR ...RSUND 8-X-77 150
4360 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
4361 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
4362 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
4363 11 T-stpl rund ram 100
4364 11 KINNA 14-4-89, PRAKT 100
4365 11a2 STRÖMSTAD 7-2-89, LYX men tunn 250
4366 13f VARBERG 8-6-90, LYXS 200
4367 13g MULLSJÖ 21-12-93, LYXS 250
4368 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
4369 13g T stpl 200
4370 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
4371 14d KÅRSTA 14-2-87, BLÅ stpl 100
4372 14e GBG PAK EXP 27-4-85, LYXS 200
4373 14e FINNERÖDJA 15-3-89, AB-PR 75
4374 14f RÅNÄS 17-9-89, PRS 100
4375 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
4376 14g LAXÅ 17-12-90, PR-LYXS 100
4377 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
4378 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
4379 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
4380 15d KORSNÄS 15-1-90, PR-LYXS 200
4381 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
4382 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
4383 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
4384 16b HÖLÖ 10-3-85, PRS 100
4385 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
4386 16c WESTERÅS 12-3-86, PR-LYXS 20ö 200
4387 16d SIGILLSTPL ? 200
4388 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
4389 16e2 SKUTSKÄR 18-1-91, PR-LYXS 100
4390 17 24Ö 2 MÄRKESBILDER stpl ...olm 150
4391 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
4392 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
4393 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
4394 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
4395 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
4396 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
4397 18 DÅDESJÖ 20-8-86, VACKER stpl, stpl F 100 100
4398 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
4399 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
4400 18a SVENNEVAD 22 fin 30ö djupt blågrön 150
4401 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
4402 18b KUNGSBACKA 14-12-82, LYXS 300
4403 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
4404 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
4405 18c LÖNNSKOG 17-12-91, PRS 125
4406 18c ÖREGRUND 16-5-87, PRS 100
4407 18d ROSSÖN 15-11-90, PRS 100
4408 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
4409 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
4410 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
4411 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
4412 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
4413 19b 50ö mörkt orangbrun, pr-lyxc 29-3-79 50
4414 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
4415 19d RÄTTVIK 17-12-87, LYXS 200
4416 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
4417 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
4418 19d ARVIKA 23-7-90, PRS 125
4419 19d BACKE 26-4-88, AB-PR 100
4420 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
4421 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
4422 20 HAPARANDA 21-11-91, PRS 100
4423 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
4424 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
4425 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
4426 20b STH 16-1-86, BLÅ stpl, pr-lyx centr 80
4427 20c stpl ... RNÖ 31-, PRAKTcentr 60
4428 20d BACKE 22-10-83, AB-PR 1KR 150
4429 20d STPL ... BY 13-3-90, PR-LYXcentr 70


MILITÄRMÄRKEN


ORTSSTÄMPLAR
4430
DJURÅS 4-1-15 LYXS USA MÄRKE 1C Washington 300
4431
STH 13-1-08 på SPANSKT MÄRKE 10c 200
4432
STOCKHOLM 28-8-21 på Estländskt otandat märke 5 Marka 200
4433
STOCKHOLM 2-11-2 på Estländskt märke 15 Marka 200
4434
GÖTEBORG 2-2-25 PRAKTS USA MÄRKE 8C 200
4435
Finsk 1mark med svensk stpl STH AFG 25-11-1X 125
4436
Engelsk 2½p Svensk ank stpl GBG 17-5-18, prakt klipp 125
SVERIGE OSTÄMPLAT *

4437 1a,var (*) 3skill med variant "dödskalle" i höger valörfält , Attest Frimärkshuset 1967 signerat Lundström , som kallar varianten "dödskalle" i ö. högra hörnet. Attest N.S. 1983 som kallar varianten "apkranium i högra valörfältet. Raritet." Intyg HOW godtagbart ex med några kvalitetsanmärkningar, 1.2.(-) "Förekommer ej med orginalgummi" tryck variant i höger 3. EN OSTÄMPLAD RARITET AV RANG, Av mig Björn 3 kända stämplade (dokumentation finns av dem) ex och denna då ytterst ovanliga ostämplade ex som troligen är UNIK, som ostämplad. Trots defekter mycket presentabelt utseende. Konstigt att Facit inte listar denna variant (men det kommer nog snart så passa på detta tillfälle) SUPER INTRESSANT för VARIANT SAMLAREN! 50000
4438 1E1 (*) 3sk svåra första eftertrycket med variant stora gröna flammor i trycket. Sign O.P. 1 E1. 1000
4439 1E3 (*) troligen omgum., kht , 1,3,1 ,svårt märke 750
4440 1E3 * 3SK Eftrertryck 3 position 6 , Intyg Sjöman "övre höger hörn är skadat med felande hörntand. En skada som uppkommit vid "uppnålningen" före peroreringen, en skada som ofta finnes idetta hörn på denna position" godtagbart ex 1,3,3. Upplaga bara 540 dt F 2018 7500 750
4441 2E2 * -(*) 4sk 1868 delvis gummi FRÄSCHT EX 2,-3,3,2-3, SIGNERAD BG 600
4442 2E2 *-(*) 4skill 1868, fräscht ex 450
4443 2E3 Fräscht AB ex 800
4444 2E4 * 4 sk t 13 eftertryck 1885 mycket gott ex 500
4445 2E4 * 4 SKILL t 13 , eftertryck 1885, AB 3,3,4 475
4446 2E4 * 4sk t 13 1868 nytryck, fräscht 325
4447 3E2 (*) 6sk fint nytryck medelgod centr. 3500 500
4448 3E3var (*) 6 sk gott ex 2,3,1 med stor del av HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE. 1000
4449 4 8sk ostpl. på framsidan men st. färg på baksidan 1500
4450 4E4 (*) 8skill 1885 gott ex 2,3,1 500
4451 4F (*) förfalskning Replika, LYX centr 200
4452 6a3 (*) 3Ö FRÄSCHT OSTPL, liten tunnfläck. F 6000 500
4453 6c * 20ö Lösen, PRAKT 250
4454 6E1 * , vackert 1skill 1868, obet gulnat hö 900
4455 6E1 *(*) 3ö svart lokal , det svåra eftertryck 1 2-6-1868, mycket sällsynt i denna fräschör, mycket gott ex 3,3,4 , Upplaga bara 400st. Svårt 800
4456 6E2 (*) 3ö eftertryck 1868 , 2,3-4,1 300
4457 6EII * svart lokal eftertryck 2, vht, kt 250
4458 6N1 (') trol omgummerad, prc 3,4,1 400
4459 6N2 * 3ö svart 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
4460 7 * PRAKT EX F. 2500 800
4461 7-12 *-(*) vapenserie med 4x 12ö och 2x 50ö i nyanser. F 2011 ca 31000:- 2200
4462 7-12 *(*) vapenserie nytryck 1885, AB-PR 1100
4463 7-12 (*)Vapen Nytryck 1963 på blad ur handbok 150
4464 7-12N1 * 5-50Ö , 24O 30Ö svagt tunn fläck 750
4465 7a1 (*) 5ö mörkgrön ffräscht ex 500
4466 7a1 *, ab centr, tu fl, F 5000 450
4467 7b1 (*) 5ö grön LYXcentrerat, 3,5,1 600
4468 7b1 (*) 5Ö GRÖN PRAKTcentr 3,4,1 325
4469 7b2 5ö grön AB, centr, 3,,3,4 400
4470 7b2 (*)-* 5ö PRAKT centr, FÄRGFRISKT 300
4471 7b2 * 5ö mustigt grön, praktcentr, 3,4,1 300
4472 7b2 (*) 5Ö FRÄSCHT EX 200
4473 7b2 *-(*) 5ö ½ gummi, några pappersrester 200
4474 7b2 v4 * vc fräscht ex, var FFM 500
4475 7c1 (*) nyansint . HOW, F: 7000 650
4476 7c1 * ,fräscht godtagbart ex, kht, F7000 550
4477 7c2 (*) prc AB ex 350
4478 7c2 * 5Ö MYCKET FINT EX 250
4479 7c2 (*) Lyxcentr. fräscht ex,tu fl. 200
4480 7c2 (*) fräscht gott ex 2,3,1 200
4481 7d (*) intyg HOW 3,5,1,lyxc 700
4482 7d *, AB ex sign Sjöman. F2000 400
4483 7d * PR-LYX centr 5 ö 400
4484 7d * 5ö ljus grön, AB 3,3,3 300
4485 7d * 5Ö ljusgrön BRA CENT , kht, F 2500 200
4486 7f *(*) 5ö vapen mycket gott ex 400
4487 7f * 5ö fräscht AB ex 300
4488 7f fräscht ostpl ex, F 1700 200
4489 7N1,v4 *(*) 5ö FFM, prakt 400
4490 8b (*) 9ö ostpl praktcent, vht, 2lvhtt , 1,4,1 350
4491 8c * 9ö intyg Sjöman PRAKTex. F 5500 1900
4492 8c *, HOW 3,3,3,kt ,AB ex 1200
4493 8d * 9ö , bra centr, sign Bühler, lvht, AB 1000
4494 8d (*) prakt centr,ABex 3,4,1 850
4495 8d (*) AB centr 700
4496 8d (*) 9Ö PRAKT centr, 3.4.1 500
4497 8d (*) 9 ö sign ex Sjöman gott ex 500
4498 8d (*) 9ö ostpl gott ex 2,2,1, F 3500 250
4499 9c1 * praktcentr, vht,f F2000 350
4500 9c1 (*) 12ö fräscht ex, ab-pr centr , F 2000 200
4501 9c3 (*) 12ö LYX centrad 300
4502 9g (*) 12Ö GRÖNBLÅ, 3,4-5,1, lvht, Pr-LYXc 400
4503 9h * -(*) gummirester 12ö ultramarin, gott ex 2,3,1, F 3600 360
4504 9h (*) fin ultramarin färg, praktcentr, 350
4505 9h * - (*) 12ö ultramarin, ngt intorkad gummi 250
4506 9m * AB ex F. 1800 500
4507 9N1 * ABex F.900- 200
4508 10 * mkt fräscht 4-block,signerad Sjöm. 1ex nålstick F. 24000 3800
4509 10a *-(*) 24 ö mörkt orange, PRc, 3,4,1 600
4510 10a * 24Ö MÖRK ORANGE, sign W.Balasse Bruxelles, praktcentrerat 500
4511 10d1 * 24ö PR-LYXcentr, kt, ab 3,4-5,3 700
4512 10d2 * AB centr. F 4000 600
4513 10d2 * 24ö AB, 3,3,3, F 4000 500
4514 10d2 (*) - * 24ö gott ex 2,3,1 400
4515 10e * HOW 3.3.3. ngt genomträng. gummering 1000
4516 10g1 * svår nyans, intyg HOW 2,3,3. ,vht,lvht, F5500 1600
4517 10g1 (*) PRcentr e x av den svåra gula nyansen, förbättrad tandning , F 5500 550
4518 10h1 (*) 24ö rödorange 2, 3, 1 gott ex 400
4519 10h2 (*) AB centr. 600
4520 10N1 *(*) 24ö bra AB, T 13 250
4521 10N1 *(*) 24ö mkt fräscht AB ex 200
4522 11a *, variant färgfläck vid F. i frimärke ,god AB centr.5000 1000
4523 11b,d1,e1 *-(*) 30ö 3 olika nyanser, F 14000 1100
4524 11d1v4 Variant vitt streck över E i öre, ex Sjöman ,ktsptsar 500
4525 11e2 * 30ö gott-mkt gott ex 350
4526 11h (*) 30ö chokladbrun, vacket men svagt veck ,godtagbart ex , svår nyans 500
4527 11N1 * 30ö PRAKTEX Nytryck t 13 300
4528 11N1 * AB F 900 200
4529 11N1 * 30 ÖRE NYTRYCK 1885, AB 200
4530 11N1 * 30ö nytryck 1885, perf 13, 2ktt 100
4531 12h *(*) 50ö rosa nära **, 3,3,4 600
4532 12h *, tryckvariant stor färglös punkt över o i femtio 500
4533 12h (*) fräsch 50ö, 2,2,1 F 5000 400
4534 13a (*)-* 3ö brun lokal, 2,3,1, gott ex 700
4535 13a (*) felfritt AB centr,ngt rufft. 650
4536 13b (*) godtagbart ex F 5250 500
4537 13N1 * 3öre brun lokal , nytryck 1871, AB 500
4538 13N1 (*) AB-pr centr, F2300 400
4539 13N2 * , 3ö brun nytryck 1885, intyg Sjöman 400
4540 13N2 * 3ö brun 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
4541 14-16 3ö *, 17ö (*), 20ö *, goda ex 2,3,1 F 10100 800
4542 14-16 (*) 2 st ESSÄER, 33ö blå o röd 600
4543 14-16N1 * 3,17 och 20ö, 3ö svagt tunn fläck 500
4544 14A (*) troligen omgummerad 3ö typ 1 olivaktigt gulbrun, felfritt fräscht ex F 7500 500
4545 14Bav2 (*) olivaktigt brun typ 3, svår nyans 1200
4546 14bC1 (*) 3ö brun pr-lyxcentr, 3,4-5,1 250
4547 14Bc1v3 *, fräscht , fht, kt,F 140
4548 14Bc2 * 3ö fräscht gott-mycket gott ex 250
4549 14Bc2 * fräscht AB, fin färg,F 2000 200
4550 14Bc2 (*) 3ö prc 3,4,1 fräscht 200
4551 14Bc2 * vc ,kt F 2000 150
4552 14Bd (*) 3ö Lejon PR-LYX CENTR , 3,4-5,1 250
4553 14Bd,v2 * 3Ö "TYP III" grundtyp 14, Ovanlig ost. 500
4554 14Bdv2 (*) orange brun typ 3, kt 200
4555 14Be,v3 (*) 3ö fläck på NOS, stjärnmärkt i Facit 1500
4556 14Be,var * 3ö fårgprickar imarginalen 225
4557 14Bf (*) 3ö orangebrun, 3.4.1, F 2000 150
4558 14Bg * 3ö mycket fint ex 3,3,4 400
4559 14Bg,var * 3ö 2 märkesbilder 175
4560 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex, 2,2,4 150
4561 14Bh * , fräscht , centr uppåt 125
4562 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex 2,2,3 ,not . baks 125
4563 14Bhv2 * 3 ö huvudtyp 3, F 1100, 2,1,3 150
4564 14N * 3 ö t 13 , fräsch AB ex 200
4565 15a * ab centr, flera fasts.F6500 1200
4566 15a *-(*) 17ö stark färg, gott ex 2,3,1 800
4567 15b1 (*) felfrittABcentr ex,ngt rufft 650
4568 15b2 * 17ö fräscht AB ex 3,3,3 1300
4569 15c (*) 17ö grå Lejon modern förfalskning 100
4570 16a * 20ö PRAKTEX med dubbeltand nedtill, F 3600 900
4571 16a * 20ö Lejon fint ex 350
4572 16a (*) 20ö prc ex, kt 200
4573 16b1 * 20ö prakt, 4,4-5, 3-4 600
4574 16b1 (*) fräsch vc. ABex. F 2600 400
4575 16b1 (*) 20ö brunakt röd, praktcenr , 3,4,1 400
4576 16b1 * 20ö PRAKT centr 400
4577 16b1 (*) 20ö brunakt or.röd AB, 3,4,1 350
4578 16b1 * 20Ö brunakt. orangeröd sign Bühler 350
4579 16e (*) ab-prc, (3,4,1 ,) F 2300 375
4580 16ev2 * 20ö ÖPPEN 0, sällsynt ostpl 1250
4581 17a,c * 3ö 2 nyanser 250
4582 17b * AB centr f 800 200
4583 17b * 3ö gulbrun, AB , 3, 3,4 100
4584 17c * 3Ö MÖRKT OR.BRUN, 250
4585 17c * 3ö mörkt orange brun, 3,3,4 färgstark 150
4586 17d * 3ö AB 150
4587 17d,v2 PAR 3 hö ex v2, 1400 250
4588 17e (*) PRAKTc 200
4589 17e (*) 3ö t 14, fint ex pr-lyx centr. 3,4-5,1 150
4590 17f * -(*) 3ö LYXcentrerat 4-block, intorkad gummi. sällsynt välc. 500
4591 17f * 3ö T 14 gulakt or.brun, , AB-PRc 250
4592 17f * 3Ö RINGTYP T 14 ab-pr 125
4593 17g (*) 3ö pr-LYXcentr par 3,4,1 fräscht 500
4594 17g (*) 3 ö suddigt tryck ,2,3,1 150
4595 18b (*) 4ö "SVART" (färgstyrka 9) ,LYXCENTRERAD , intyg Obe 2,5,1, (även intyg HOW) svagt veck, obet åldersfläckad, detta utan större betydelse för denna RARITET I OSTÄMLAT SKICK, ETT FÅTAL KÄNDA. 18000
4596 18b * 4ö gråsvart, signerad O.P. 18b, . Mycket svår nyans ostämplad F 2018 15.000kr 10000
4597 19 (*) ABcentr. f 2800 400
4598 19a (*) PRc AB ex, F 3200 800
4599 19a (*) AB-PRcentr 600
4600 19b (*) 5ö PRAKT CENTR 3,4,1 300
4601 19c * 5ö LYXc, lvht, 3,4-5,1, fin färg 500
4602 19f (*) 5 ö , ovanligt ljus färg, 3,4,1 500
4603 19f (*) 5öre Praktcentr, vht 275
4604 19fv7 * -(*) 5ö ringtyp t 14 med HÖRNMARGINAL VM ROSETTSLINGOR, TYDLIGT, trots liten tu fläck ovh kht, ENDA KÄNDA OSÄMPLADE EX. OKÄNT I FACIT. endast en ostpl 50ö t 14 är känd. Annars 2:a kända ostämplade ex på ringtyp t14 överhuvudtaget. STPR RARITET. 12000
4605 19hv2 (*) 5ö starkt skuggad siffra, 2,3,1, F3500 450
4606 19v3 * kartongpapper, F 3500 500
4607 20a (*) sällsynt nyans,ngt def. F 7500 450
4608 20i (*) 6ö blålila , PRAKT -LYX centr, 3, 4-5,1 500
4609 20i * 6ö matt blålila, LYXc ,kt. 350
4610 20j (*) spår av gummering, 6ö AB-PRc 500
4611 20j (*) fräsch 6ö 2,3,1 300
4612 21k * 12ö blå tjocka siffror, AB-PR centr 250
4613 21n (*) 12ö mörkblå fint ex 2,3,1 250
4614 21o,v9 (*) 12ö prc, omgummerad **, styvt kartongpapper, Lätt veck F 2500+v9 250
4615 22Aa * 50ö LYXcentr 250
4616 28-35,38 * OSTÄMPLAD SERIE RINGTYP T 13 utomnr 36-37. fräscha framifrån en del med fler fastsättare. nyanser ex2 st 3ö, 33c F 2011 ca 20000 1500
4617 28bvar (*) 3ö tryckfärgstreck i övre marg. 2,3,1 250
4618 28d *(*) 3ö GULbrun, AB-PRAKT 200
4619 28e * 3ö orangebrun, PRAKT 250
4620 28e * 3ö skarpt tryck, fräsch 125
4621 28g * 3ö färgstark, AB ex 250
4622 29b * 4ö PRAKT 700
4623 29b * 4ö ringtyp t 13, fräscht AB 3,3,4, F2100 300
4624 29b (*) 4ö ringtyp t 13, LYX centr 175
4625 29c2 * 4ö SVART, STOR FÄRGRARITET ! FÅ KÄNDA. INTYG HOW 1,1,3 tu fl. Har tidigare kostat ca 50.000. 12000
4626 30b * AB ex, F 1500 600
4627 31 *(*) 6 ö PRAKT EX 450
4628 31f * 6ö ringtyp t 13 karminaktigt lila F 3500 250
4629 31g * 6ömkt gott ex 3,3,3, ngt ålderspåv gum 200
4630 31g (*) 6ö blåaktigt lila LYXcentr, ngt ktt 200
4631 31g (*) 6ö blåakt lila, pr-lyxcentr 200
4632 31i * AB centr hö ,fräscht 200
4633 31j * PR-LYX ex F 2000 800
4634 31j * fräscht ex, vc F 1300 250
4635 31k * vc fräscht AB ex 350
4636 32 * 12ö LYXcentr 250
4637 32 * PRAKT F 400 125
4638 32 *(*) 12ö PRAKT 110
4639 32c * 12Ö ringtyp t 13, LYX centr praktex 125
4640 33a * ,obet korta tspts. F.2400 500
4641 33a (*) 20ö karminaktigt röd , gott ex 2,3,1 200
4642 33b * ABcentr. lvht., F 2500 300
4643 33V1,N (*) tretio/tjugo NYTRYCK 1978 200
4644 39a * 10ö boktryck 1885, fräsct AB ex 250
4645 39b * 10 Ö Oscar Boktryck 1885, BRA AB 250
4646 39c * PR-LYX 850
4647 39c *(*) 10ö Oscar blekt karmin , PRAKT 475
4648 39c * 10 ö oscar utan ph, mycket gott ex 300
4649 42 * prakt 100
4650 42 * LYX 100
4651 42var * 4ö -PR-LYX centr, rambrott 100
4652 43c * 5Ö ringtyp med ph, LYX men kt 100
4653 43d * 5ö LYX 250
4654 44a ostpl lyx 125
4655 44a prakt 100
4656 44c * PR-LYX, F 400+ 125
4657 44c *, PRAKT 100
4658 45c * 10 öre OSCAR Boktryck PR-LYX F 1100 475
4659 45c * 10ö Oscar PH , AB-PRAKT 200
4660 45c * AB fräscht 175
4661 45d * 10ö Oscar boktryck mattrosa 4-block något förstärkt F 2800-3500 350
4662 45d * ,PRc bra ex 250
4663 45d * 10ö boktryck mattrosa. fräscht AB-PR 125
4664 45d *(*) 10ö mattrosa nära ** , mycket gott ex 125
4665 46 *(*) 20öringtyp PH, nära PRAKT 225
4666 46 * AB ex, F 950 200
4667 46d * PAR vågr.20ö ljust orangeröd AB 1900 400
4668 46v1 * SPEGELTRYCK 200
4669 47 * 30ö PR-LYX f 2600 800
4670 47 * 30ö PH, BRA AB 375
4671 47f * 30ö orangeaktigt brun , F 2700 400
4672 47v3 *(*) 30öringtyp PH, bra AB SKUGGAD 3 300
4673 48c * AB centr hö , F 2000 225
4674 48e * PRAKT 400
4675 49 * 1KR ringtyp PH, PRAKT 250
4676 49 * 1KR PH ostämplat LYX centrerat 250
4677 49a AB-PR * 200
4678 49d * LYXc 300
4679 49d * 1kr, PRAKT 200
4680 52a2 * 5ö djupgrön, svår nyans 100
4681 52b * ABex centr ned ,F 2000 375
4682 52c,v1 * 5ö blågrön otandat bra ex ,F 1000 250
4683 52cv1 * marginal ex F. 1000 300
4684 52cv1 * bredrandigt marginalex 225
4685 52f * 5ö klargrön, svår nyans PR-LYXc 4-block F 3000 för AB , för PR ca 6000 600
4686 52v1 * 5ö otandat marginal par ,praktex 200
4687 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, PRAKTcentr dragspelsveck, F 2016 300 60
4688 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, AB, F 300 40
4689 54cv1 * otandat par F 1400 275
4690 54cv1 *(*)-** nästan **, F 700 225
4691 54d 4BL 2ex *,2**, f 1900+ 2 ex med gummiveck 350
4692 54dvm1 * 10ö extremt ljus färg, omv vm AB 175
4693 54e,v1 (*) 10ö oscar,otandat 4-block , 200
4694 54v1 * otandat hörnmargex 100
4695 54v1 *(*)10Ö OSKAR OTANDAT PRAKT 50
4696 54v7 * 10ö Oscar med delar av 4 märkesbilder, Ovanligt. Kuriosa. 1000
4697 55c * 15ö Oscar LYX F 350+ 175
4698 56 * prakt 20ö Oscar 90
4699 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, dragspelsvekPRcentr,F 1800 225
4700 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 220
4701 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 180
4702 56b * AB, lvht F 650 125
4703 56d * 20ö Oscar LYX F 350+ 175
4704 56d,v1 * 20ö oscar blå otandad PRAKT, F 600 125
4705 56v1 * otandat f 550 200
4706 56v1 * 20ö otandat praktex, F 550++ 180
4707 57var * variant par med starkt förskjutet vm. Delar av 4st olika vm kronor på ett märke. UNIKT?, 3000
4708 58 *, PRAKT 4-block, F 3000 800
4709 58 * LYX F 750++ 300
4710 58b * 30ö Oscar LYX F 750+ 250
4711 58b *(*) 30ö Oscar PRAKT F 750+ 150
4712 59a * ab F 1000 275
4713 59a * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200+ pr 200
4714 59a * 50ö O II blåakt.grå, PR,sign Strandell 150
4715 59c * bra AB ex F 850 200
4716 59c * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200 175
4717 59d * AB ex 175
4718 59dv1 50ö Otandat PR.ex.,F1800+ 600
4719 60 1 KR AB ex F 1400 375
4720 60 * 1KR I PAR, AB-PRAKT 350
4721 60v7 * 1kr förskjutet huvud, 3,3,3 , F 2500 350
4722 60v9 * 1kr , AB, Färganpassningsstreck i övre hö marginal, F 1800 250
4723 61a,v1 * 1ö siffertyp otandad PAR, F 700 170
4724 61b,v1 * 1ö siffertyp otandad PRAKT, F 350 100
4725 64vm2 * 2 kronor i höjdled, kt 200
4726 65 * PRAKT ex F 2800 800
4727 65 * AB ex F 2000 500
4728 65 * 5kr posthus, pr-lyx 500
4729 66 * PR-LYX F 240+++ 100
4730 76 * Ab-PR 4-block F 320+ 90
4731 76 * LYX 50
4732 77a * PR-LYX ex F 1300 375
4733 77avm1 * omv vm PAR AB ex, F1500 350
4734 77vm1 * omv vm AB ex 175
4735 77vm2 * 1kr , delar 2 kronor, F 900 150
4736 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i höjdled, AB, F900 125
4737 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i sidled, AB, F900 100
4738 85bz *(*) 20ö medaljong KPV, tydligt , LYX 90
4739 88 * 30Ö lyx 90
4740 91 * LYX 275
4741 91 * 50ö medaljong LYX, pr F 800 200
4742 91bz * 50ö med tydligt KPV , LYX centr 175
4743 92 * 55 ÖRE LYX , Intyg HOW 5,5,4 9000
4744 92 * 55ö LYXEXEMPLAR, Intyg HOW 5,5,4. 8000
4745 94 (*) 80ö Medaljong , sannolikt borttvättat påtryck 400
4746 96 *, lyx centr 250
4747 96bz * LYX centr F 1000+ 350
4748 96bz * 1kr LYX, KPV mitt på 300
4749 100v2 4-BLOCK vc AB F 1200 250
4750 100v2 * AB ,F 300 90
4751 105-14 * PR-LYXSERIE 150
4752 105-14 * kpl vc serie 100
4753 105cx *(*) 2ö vm cx, PR-LYX 175
4754 107A * 5/4 ö med PH, påtryck på orginal, VF 100
4755 115 * 5+5 / 1ö , nära LYX 150
4756 116 * högsta lyx 100
4757 116 * Prakt 75
4758 119 * PRAKT 175
4759 120 * LYX 150
4760 124 ostpl LYX ex 800
4761 125 * LYX 750
4762 133v1 * 12på24ö förskjutet påtryck, AB 200
4763 138v *(*) 50ö/ 4ö LUFTPOST, vm krona, LYX 800
4764 138v3 * 50/4ö Luftpost SKADAD 5 100
4765 138vm * 50ö luftpost, vm krona, LYX 750
4766 139var * par felperforerat i höjdled 75
4767 140A * LYX 50
4768 140Acxz * LYX ,Linjer+KPV 2500
4769 142Abz * 5Ö brunröd TYP 2 med KPV, PRAKT 400
4770 142Ac * 5ö brunröd, B ppr, LYX 400
4771 142Ac *(*) PRAKT F 900+++ 375
4772 142Acc *(*) 5ö brun typ2 vm \ AB 50
4773 142Acz * 5ö brun,omv linje KPV, PR-LYX, SVÅRT 1000
4774 142Ea *(*) 5 ö brunröd t 13, LYX 1750
4775 142p (*) 5ö ,otandorginalplåtsgravyr svart 750
4776 143Ea *(*) LYX 150
4777 143Ea * 5ö Lejon grön t 13, PR-LYX 40
4778 144Aa * 10ö grön Lejon AGRY, PR-LYX 75
4779 144Abz * 10ö grön Lejon vm KPV, pr-lyx 125
4780 144Acc *(*) Lyx 125
4781 144Ca * 10ö grön, PR-LYX 4-block 100
4782 144Cbz * 10ö grön KPV, LYX 400
4783 145A * LYX 30
4784 145C * variant extra stort 50
4785 145Ea * 10Ö VIOLETT T 13 A2, SUPERB 150
4786 145Ea * LYX 65
4787 145Ecxz,var * 10 ö extremt litet automatmärke 200
4788 146Ea * 10ö LEJON T 13 , PR-LYX 50
4789 148Ac Prakt på A1 ppr F 300+ 150
4790 148Acxz * 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, PR-lyx 100
4791 148C * 30ö 4- sid, PR-LYX 150
4792 148C * PRAKTex 125
4793 148C * AB 70
4794 148cxz * 30ö LEJON med linjer +KPV, LYX 150
4795 149Ab * LYX AGRG 100
4796 151Abz * 20ö G.V. en face, PR -LYX på Bz ppr 300
4797 151Abz * 20ö vm KPV mitt på, PRAKT 250
4798 151Abz * 20ö G.V. en face, AB på Bz ppr 150
4799 151Ac * 20 ö En Face, AGRG, LYX 175
4800 151Ac * prakt 125
4801 151Ad * 20ö G.V. en face, PR -LYX på B ppr 125
4802 151Avar * 20ö blå Prakt, partiellt SPEGELTRYCK 200
4803 151C * 20ö G.V. en face4-SID , PR -LYX 100
4804 151Cbz ** 20ö en Face, 4-block 2 nedre bz, AB-PR , fF 4700 500
4805 152Ab * prakt 30
4806 152Abz *(*) 20Ö VM kpv, PR-LYX 75
4807 152Acx * 20Ö vm linjer, PRAKT 375
4808 152Acx * bra AB ex F 1400 300
4809 152Acx,v * 20ö spegeltryck, AB 200
4810 152C *(*) 20ö G II A , FELPERFORERAD 100
4811 153a * Agry ,prakt 175
4812 153c,bz * 20ö G.Vasa, ljus violet, PR-PAR Bz ppr 200
4813 154-55 * 110-140ö G VASA PRAKT 200
4814 155a * PRAKT AGRG 475
4815 155a * 140ö G. Vasa, AGRG ppr, PRAKT 375
4816 155b * pr 90
4817 155b * 140ö Gustav Vasa , PR-LYX 75
4818 155bz * 140ö G.Vasa PRAKT Bz ppr 150
4819 156cx * LYX 250
4820 156cx * prakt 175
4821 156cx * 35Ö VM LINJER, prakt 175
4822 156cx * 35ö POSTEMBLEM typ1 vm linjer,PR 100
4823 156cxz * 35Ö GUL med linjer +KPV, PRAKT 350
4824 157 pr-lyx * 100
4825 157 * 35ö POSTEMBLEM typ2 A2 , PR-LYX 90
4826 158 * 140ö TYP 1, AGRG, PR-LYX 190
4827 159a * 140ö TYP 2, A1, PR-LYX 150
4828 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PR-LYX 80
4829 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PRAKT 60
4830 159b * PRAKT B ppr, F 900+++ 275
4831 159b * 40 ö svartakt grön, B ppr typ 2, PR-LYX 200
4832 159b * 40ö B PPR, PR 150
4833 159bz * 40ö , typ 2, KPV, PRAKT 750
4834 159bz *(*) 40ö Postemblem typ 2, BZ ppr, VM KPV, MITT PÅ , F 2000 450
4835 159bz *(*) 40Ö postemblem med KPV MITT PÅ, fastsättarskugga , nära ** 400
4836 160 * LYX 45ö Typ 1 250
4837 160 *, Plåtskarvpar med 2 linjer 200
4838 160 * 45ö brun plåtskarvpar PRLYX 200
4839 160 * 45 ö brun, a1 ppr typ 1, PR-LYX 150
4840 162 * dragspel 125
4841 162 *(*) 60 Ö PR-LYX 60
4842 162a * 60 ö typ 2, LYXc 75
4843 162a * 60ö POSTEMBLEM typ1 Agrg , PRAKT 40
4844 162a,b * 60ö postembl. AGRG+A1 ppr, PR-LYX 140
4845 162b * 60ö postemblem A1 ppr, PR-LYX 125
4846 162cx * 60ö plåtskarvpar, PRAKT 400
4847 162cx LYX-prakt 300
4848 162var * 60ö DRAGSPEL 150
4849 162var * 60ö plåtskarvlinje med del av siffra 2 75
4850 163a * 60 ö typ 2, PR-LYX 250
4851 163a * 60ö POSTEMBLEM typ2 , PRAKT-LYX 125
4852 163a * 60ö postembl. typ2 A2 ppr, PR-LYX 110
4853 163b * 60ö vitt ppr, LYX-PR, F 1400+PR 450
4854 165bz * ostpl LYXex F 250++ 100
4855 167a * 90 ö pr-lyx 150
4856 167b * 90 ö vitt ppr AB-PR 300
4857 167c *(*) PR 450
4858 167c * 90ö postembl. skifferblå A3 ,LYX 400
4859 168e * PRAKT B-PPR 350
4860 169cx * 110ö, LYX 50
4861 170b *(*) LYX 65
4862 171 *(*) LYX 300
4863 171 * PR-LYX 225
4864 171b *(*) 120ö svart, A2, PR-LYX 250
4865 175C * 15 Ö Violet 4-BLOCK prakt 100
4866 175Cb * 20ö mörk violett, a2 ppr, PRAKT 200
4867 176A * PR-LYX 125
4868 176A *(*) 15ö röd GV, LYX 125
4869 176C * Lyx 100
4870 176Ca * 15 Ö RÖD TYP 1, 4-BLOCK AB 100
4871 177Ac1 * 15ö röd, LYX , prov A3 ppr 200
4872 177Ca * 15ö röd GV, PR-LYX 100
4873 177Cc * 15ö röd GV, LYX VITT PPR 200
4874 178C *, högsta lyx 50
4875 179Af,bz * 20ö violett, BZ ppr, PR 100
4876 179Agbz * bra AB,svårt märke,F1600 475
4877 180a * 20ö röd , A1 ppr, LYX 100
4878 180a * 20Ö RÖD G.V. profil vä, PR-LYX 75
4879 183a * 25Ö BLÅ, SPEGELTRYCK, lyx 40
4880 185b * 30ö lusblå, A1 ppr, PRAKT, svårt märke 1400
4881 186c *(*) 30ö vitt ppr, LYX, nästan ** minimal fläck i gummit, naturlig ? Svårt märke. 1250
4882 186c * 30ö vitt ppr, PRAKT 750
4883 186c * 30 ö brunA3, AB 600
4884 186c * 30ö vitt papper, PR-LYX 600
4885 187a * 35ö A2 ppr, LYX 200
4886 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt-lyx 175
4887 187b *(*) 35ö rent tryck, praktpar 150
4888 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt 125
4889 189a * 40Ö grön typ 1 G.V. profil vä, PR-LYX 150
4890 190b * 40ö grön vitt ppr, PR-LYX 200
4891 191a * 45ö brun G V profil vä, A1, PRAKT 60
4892 192a * 50Ö, AGRG ppr, PR-LYX 175
4893 197cxz *(*) ostpl LYXex 300
4894 200 * PR 75
4895 201 * LYX 100
4896 201 * PR 75
4897 203 * 40ö , LYX 150
4898 203 * PRAKT 100
4899 205 * PR-LYX 140
4900 206 * ostpl LYX ex 250
4901 206 * LYXc 200
4902 206 * 60ö , PR-LYX 200
4903 206 * prakt 175
4904 207 * pr-lyx 150
4905 208 *(*) PR-LYX 1 KR 250
4906 209 * (*) PR- LYX 875
4907 210 * 5KR. OSTPL LYX ex 1900
4908 210 * 5 kr. Prakt ex 1500
4909 212-222 * 5 ö-80UPU,PAR serie öreval F ca 5000 600
4910 212cx * PR 80
4911 212cxz *(*) 10Ö VM LINJER och KPV , LYX 300
4912 215 * 25Ö upu, lyx 90
4913 216 * pr-lyx 120
4914 216 * 30Ö LYX 100
4915 216b * Prakt, F700+100% 300
4916 216b * AB 30ö grönblå F 800 225
4917 216b * 30ö grönblå, LYX F 650+ 200
4918 218 * 40ö LYX centr, suberb centr 200
4919 218 * LYX F 200+ 100% 150
4920 218 * 40Ö UPU, LYX 125
4921 218 * VC 75
4922 220 * LYX 250
4923 220 * 50ö UPU , LYX 225
4924 220 * prakt 175
4925 222 *(*) OSTPL LYX ex 200
4926 223 * pr., var Bomb på jorden 350
4927 223 * LYX centrerat ex 300
4928 224 * LYX 700
4929 224 * vc 500
4930 224 * 2KR UPU, LYX 300
4931 225 * PR-LYX EX 1700
4932 225 * LYX 1600
4933 225 * bra AB ex 900
4934 225 * 5KR PR-LYX 750
4935 226-30 (*) G V 70är övertryck Makuleras, på blad 175
4936 226-30v (*) 5ö-30ö på blad ur bok Makuleras 300
4937 233a *, 5 Kr Slottet bra AB-PR ex 300
4938 233a * 5 kr slottet, LYX 275
4939 233a *(*) 5kr slpttet grön, LYX 200
4940 233b * 5 KR VITT PAPPER, lyx 800
4941 238 * lyx 90
4942 251 * LYX 90
4943 256 *, PR-LYX 140
4944 321BC, CB * PRAKT par, 2 OLIKA 350
4945 324CB */** bred marg , B ** 150
4946 332Ba * otandat hö, pr F 560 90
4947 332BC *(*) 5Kr blå slottet, LYX par 3+4sid 550
4948 332BC * C**, BRA par Slottet 450
4949 332BC * SLOTTET 5KR, 3+4 sid, PR-LYX 450
4950 332BC * slottet 5 kr AB-PR par 400
4951 332BC * 5 KR BLÅ SLOTTET 3+4sid, bra 350
4952 332BC * 5 kr slottet LYX par 3+4 350
4953 332BC * 5kr slottet 3+4 sid pr-lyxpar 300
4954 332bc-cb * 5kr slottet blå, 3+4, 4+3sid par 550
4955 332C * PR 75
4956 332CB * slottet 5 kr AB-PR par 400
4957 332CB * 5 kr slottet LYX par 3+4 325
4958 337C * 20 KR SVAN 4-SID VITT PPR, LYX 125
4959 337C * 20 KR SVAN 4-SID GRÅTT PPR, LYX 115
4960 337C * 20 kr 4-sidig Svanar, PRAKT 110
4961 340PI * 10ö streck i övre marginal 60
4962 358DPII * 20Ö skugga om kors, PR 100
4963 371A2b Stockholmia handpåtryck, 120
4964 371A2b Stockholmia handpåtryck, 90


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4965 1-10 * -(*) serie stora tjänste t 14, mycket vackra ex, några små fel . godtagbara till fina ex , bl.a. bra 20ö * 3,3,3, 24ö fint ex 2,3,1, 1 kr (*) sign O.P. 10 a . F 2018 3ö-1 kr 49200 3800
4966 1-10 * -(*) 3ö- 1kr Stora Tjänste t 14 kpl inkl 6 ö grå, godtagbara-mycket gott ex. 3ö ** F ca 51000:- Lågt utrop 3200
4967 1-5 * tjänste 3-12ö t 14 välc ex, 3ö kt. F 2011 ca 8000 800
4968 1a * 4-bl. AB fräscht, 3000 400
4969 1a * 3ö AB-PR 150
4970 1a * 3ö orangebrun, mycket gott ex 150
4971 1c * 3ö gråbrun , mycket gott ex 3,3,4 150
4972 1d * 3Ö TJÄNSTE T 14, LYXcentr Praktex 400
4973 1d * 3Ö GUBLRUN, MYCKET GOTT EX 125
4974 1e * 3ö mkt fräscht AB ex. 3,3,4 165
4975 1e,v2 *(*) nära **, 3ö prakt, kartong ppr 500
4976 2 (*) 4ö tj t 14 , GOTT EX 2,3,1 225
4977 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummeringmycket gott ex 3,3,3-4 400
4978 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummering trots flera fastsättare, mycket gott ex 3,3,3 260
4979 3a *(*) , 5ö prakt 400
4980 3b * ostpl PR-LYXex; 1600 600
4981 3b * 5ö , AB -PR 225
4982 3b *(*) 5ö LYXcentr. 200
4983 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,3-4 225
4984 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,4 200
4985 4a * 6ö , mkt fräscht , knappt synligt hörnve 250
4986 4a (*) 6ö tj t 14 , färgfriskt GOTT EX 2,3,1 250
4987 4a * 6ö mkt fräscht ,men horiz. ve. F 2000 225
4988 4b *6Ö NORMALEX OSTPL 125
4989 4c * 6ö olivakt grå, mycket gott ex 3,3,3 600
4990 4c (*) 6ö olivakt grå, PRcentr, lodr ve. 1,4,3 400
4991 4d * 6ö, praktcentr. , iten tu fl 225
4992 4d * 6ö mkt fräsch tunn tand. 200
4993 4d (*) 6ö blåakt violett, prc, tunn, 1,4,2 200
4994 4e *(*) , 6ö prakt, F 3300 600
4995 4e * 6ö LILA FRÄSCHT , AB 300
4996 4e * 6ö mkt fräscht ,litn färgfläck. F 2000 250
4997 4e * 6ö lila, AB-PRc, mkt fräsch min tu fl. 225
4998 4f * 6ö lila, AB-PR 600
4999 4f * bra AB ex F 2000 500
5000 4f * 6ö tj t. 14 lila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 500
5001 4f * 6ö tj t. 14 djuplila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 400
5002 4f (') 6ö tj t. 14 lila PRAKT 2,3,1, 200
5003 4g * PRAKT ex 900
5004 4g * 6ö djuplila , svagt tunn fl. färgstark 200
5005 5b *-(*) 12ö högblå, 2,4,2 , gott ex 175
5006 6a * 20ö röd kraftig färg, Prakt förutom svag åldersfläck på 2 tänder upp hö. F 8500 900
5007 7c * 24ö gulorange , PRAKT 4,4,4 ,F 13000 2000
5008 8 * 30Ö, PRAKT-LYX , F 1400 200
5009 8 * 30Ö, AB-PRAKT , 125
5010 8d-e (*) 30ö brun, gott ex 2.3,1, 3400 200
5011 9c * 50ö mattrosa, 3,3,3 mycket gott ex signerat Strandell, F 5500 800
5012 9d * 50ö karminrosa 3,4,3-4, obet ktspts 500
5013 13A * LYXc 100
5014 13Aa *(*) 4ö grå, AB 4-BLOCK, F 700 175
5015 15b * AB-PR 4-block F 1375+ 225
5016 15b * vc AB ex F 275 60
5017 15bvar * 6ö prakt, trycklös kula i hö valörfält 100
5018 16A *(*) 10ö typ1 , mycket fint ex 100
5019 16A * vc ostpl ex 75
5020 16Ab * 10ö typ1 rosa AB 3,3,3-4 75
5021 17 * prakt F 700 200
5022 17 * 12 öre AB f 450 110
5023 18 AB-PR, färgstarkt 475
5024 18 * ab ex centr vä f 1600 175
5025 18e * 20ö röd praktex ,F 2500 700
5026 18e * 20ö t 13 mattröd, fräscht ex 3,3,4 225
5027 18g * 20 ö ljust mattröd , AB fint ex 300
5028 18g * 20ö röd, mkt fräsch , en ngt kt, F 1600 275
5029 20b * 24ö orange, PRAKT , F 750 200
5030 20b * 24ö tjänste t 13, PR-LYXc 175
5031 21b * 30 ö gråaktigt brun, svår nyans 350
5032 21d (*) 30Ö mbrun, AB-PRAKTcentr 25
5033 21i * 30ö tjänste t 13 LYX , ovanligt F 125
5034 21k * 30ö brun, prakt-lyx 100
5035 22A * 50ö röd typ 1 , praktex F 1800 375
5036 22A * 50 Ö RÖD, FRÄSCH ab EX, F1200 225
5037 22a * 50Ö RÖD TYP 1, mycket fräscht AB 200
5038 22Aa * 50ö PRC, svagt ve. mkt fräscht 175
5039 22Ac * 50ö rosa , fräscht ex F 2500 250
5040 22Ae * 50ö AB, fräscht 225
5041 22Ag * 50ö fräscht PRAKT ex 400
5042 22Ag *(*) 50ö karmin, bra AB 250
5043 22Ag * 50ö röd typ 1, AB fräscht ex 175
5044 22Av2 * AB , variant F 1200 275
5045 22B * 50 ö röd typ II, pr-lyx 4-block, F 12000:- 1500
5046 22B * 50ö röd 4-BL PRAKTc , 2ex obet tu fl. 650
5047 22B *(*) 50ö röd typ 2, bra AB nära ** 200
5048 22B (*) 50 Ö RÖD TYP 2, PRAKT centr 200
5049 23 * prakt F 250++ 70
5050 24A * 1 kr typ 1, tunn fl. 500
5051 24A * 1 kr typ 1, mkt fräsch, svagt tunn punkt 450
5052 24Ae * 1 kr tjänste t13 av svåra typ Ii PR-LYX ex . f 2018 6500 1500
5053 25var * 10/12ö fläck på vä lejon, AB 150
5054 27-39 * kpl PR-LYX serie 200
5055 27-39 * kpl PRc serie 130
5056 39 * LYX 50


LÖSEN *
5057 1 *(*) 1Ö PR-LYX 300
5058 1 * 1Ö AB-PRAKT 125
5059 1 * prc , lvht 90
5060 1 * AB 80
5061 1-10 **-* -(**) 3-6ö * 12ö ** övriga (*) F 17600 600
5062 1,1v * 1Ö LÖSEN PAR vä ex kort fotstreck 150
5063 1-9 * LÖSEN T 14 1-50Ö AB+ CENTR F 7000 700
5064 2 *(*) 5Ö fräscht 4-BLOCK F 3000 300
5065 2 * 3ö LYX centrerat, lvht 200
5066 2a,b * 3ö 2 olika nyanser F 1300 125
5067 2av * 3ö mycket tjockt kartongpapper, AB 175
5068 2b * 3Ö PRAKT 200
5069 2b * 3ö violettaktigt karmin PRAKT F 1200 150
5070 2b * 3ö AB-PR 125
5071 3 * LYX 300
5072 3 PR-LYX * 200
5073 3 * 5ö fräscht AB ostpl ex 200
5074 3 * AB 80
5075 3a * 5Ö, LÖSEN t14, AB-PRAKT, 600-1200 150
5076 3a * 5ö brun , AB-PR 110
5077 3a * 5ö brun AB 3,3,4 F 600 mycket fint ex 100
5078 3a * 5ö brun AB F 600 fint ex 75
5079 3b * 5ö mörkbrun PRAKT F 1200 175
5080 3v (*) KARTONGPPR, ngt tu, 50
5081 4 * vc AB ex F 1000++ 200
5082 4 (*) 6ö LYX centr 200
5083 4a * 6ö bra ab 250
5084 4c * 6ö AB 200
5085 5 * LYX 100
5086 6 * 20 öre , prakt 250
5087 6a * 20ö mkt fräscht AB ex , F 3800 1000
5088 6a * 20ö klarblå , pr-lyxcentr, li tu fl. 4400+ 450
5089 6a (*) PRc ,tu+hörnve F 3800 375
5090 6a (*) 20Ö KLARBLÅ, F 4400 350
5091 6b * 20ö PRAKT-LYX 250
5092 6b * vc AB 125
5093 6b * 20ö grönakt blå, AB-PR 125
5094 6c *(*) 20Ö PR-LYX 300
5095 6d * Lyx F 1100++ 400
5096 6d * 20Ö LÖSEN t 14, PRAKT, F 1300 250
5097 7 * 24ö olivakt grå, fräscht, lien tunn fl. F5000 100
5098 7a * 24ö rödvilett, fräscht, lien tunn fl. F5000 450
5099 7b * 24ö grå, PRAKT, F 1000 225
5100 7c * 24Ö OLIVAKTIGT GRÅ, fint AB ex 3,3,4 90
5101 7c,v * 24ö olivakt grå, kort fotstreck. bra AB 120
5102 8 * AB-PR 125
5103 8a * PRAKT F 1100 200
5104 8b * PRAKT F 1100 200
5105 8B * 30 öre , bra AB 125
5106 9 * PRAKT ex F 3500- 750
5107 9c * 50ö AB 300
5108 10 * PRAKT ex F. 4200 1100
5109 10 * 1kr lösen t 14, prakt centr. 300
5110 10c * 1kr lösen t 14, starka färger AB centr. 275
5111 10v2 (*) 1kr t 14, kartong papper, F 3000 350
5112 11-20 *-** 1 KR är PRc, F ca900 200
5113 13A,var * 4ö var 3 prickar över ö, PRAKT 100
5114 16 * 20Ö LYX 100
5115 16 * LYX 75
5116 16var * 20ö starkt felperforerad 150
5117 17 * PR 150
5118 17a * PRAKT, F 2500 700
5119 17a * 24Ö GRÅLILA 3,3,4, fräscht ex 225
5120 17a * 24ö LYX 100
5121 17a,bv * 24ö grålila och blålila med kort fotstr 175
5122 17a,v2 * fräsch 24ö grå kort fotstr, bra AB 250
5123 17av2 *(*) 24ö GRÅLILA, kort fotstreck på L, AB 350
5124 17bv * 24Ö PRAKT-LYX centr, kort L 100
5125 18a * 30ö mörkt blågrön, fräscht ab ex 150
5126 19v2 (*) 50ö extremt tjockt kartongpapper 100
5127 19var * 50ö gummerad på båda sidor 125
5128 20a * AB-PR 100
5129 20b * ostpl fräscht LYXc ex 200
5130 20c *(*) 1kr LÖSEN T13 LYX 250
5131 20c *(*) 1kr AB-PRAKT centr 4-block 200
5132 20d * 1KR PR-LYX 250
5133 20d * PRAKT F 700 175
5134 20d *(*) 1kr LÖSEN T13 PR-LYX, F 700 130
5135 20e ** *(*) 1kr AB-(PRAKT) centr 4-block, POS 2-3 ÄR** , F ca 2400+ 400
5136 20v3 * 1kr brott på höger ram, svår variant 500
5137 20v3 (*) 1kr bruten ram till hö, ovanlig 500
5138 20var * 1kr lösen t 13 överlappande färger, ab-pr 100
5139 1 *(*) SVERIGES FÖRSTA FLYG 1912 90
5140 1 * FLYGPOST 1912, fint ex 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

5141
EWERTZ otandat röd margex, LYX 100
5142
EWERTZ otandat röd marginalpar, veck 50
5143 Ewerts EVERTS marginal 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt, en kt 225
5144 Ewerts EVERTS 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt 200
5145 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
5146 Ewerts EVERTS marg 4-block, olivgrön ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
5147 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 4 sid 100
5148 1P 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
5149 54P (*) 10ö Otandat 4-BLOCK med färgprickar mellan märkena 400
5150 60P (*) Oscar huvud marginal ex med KPV lodrät i hö marg 300
5151 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1KR rödakt orang 250
5152 76vm1 (*) 10ö orange , otandat par provtryck med omv vm 750
5153 79 5ö grön otand. par ,slutprov,(*) 400
5154 79 (*) 5ö orange otand prov 200
5155 1778-83 Sport 1993 svartvit cylinderavdrag i block 100
5156 1917-22 Filmen 100 år orginalgravyr i svart 300
5157 Ewerts** Orange ,högintressant 21 block, Trippeltandat och delvis SÅGtandat Utmärkt studieobjekt 1000
5158 Ewerts** 4-block, 4sid ,otandat mellan märkena 150
5159 Ewerts** orange. 4 sidigt 4-bl 150
5160 Ewerts** Ewerts provmärke 1937,grå par otandat mellan märkena 100
5161 Ewerts** orange 4-sid par 75
5162
EWERTS prov grå 16-bl. delvis otandat vertikalt 250
5163
EWERTS grå 4-block ot vertik i mitten 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
5164 41P Tj, 2ö grön otandat marginalex ,vm linje. 300
5165
EWERTS prov grön 12-block. delvis otandat vertikalt, variant pos6 Färgfläck i pannan 300
5166
EWERTS prov grå 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
5167
EWERTS prov grön 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
5168
EWERTS prov grön 6-block. delvis otandat vertikalt 150
5169
EWERTS prov grönpar delvis otandat vertikalt 150
5170
EWERTS prov grå 5-strip. delvis otandat vertikalt 100POSTFRISKT SVERIGE
**

5171 6 svartavdrag 1930, 4-block 100
5172 7-12N1 ** vapenserie nytryck 1885, AB-PR 2300
5173 7N1 AB ,fräscht ex 450
5174 7N1 ** 5Ö AB-PRAKT 1885 350
5175 9N1 Fräscht AB ex 450
5176 9N1 ** 12Ö AB 1885 225
5177 11F **/* 30Ö 4-BL 2 ** PARIS förfalskning 750
5178 11N1 AB F 1600 375
5179 12F 50ö Parisförfalskn 225
5180 14Be ** 3ö mycket fräscht ex 3,3,5, F 6000 1400
5181 28d ** 3ö RINGTYP t 13, BRA AB 700
5182 30i ** 5ö LODRÄTT 3-STRIP MED NEDRE VÄNSTER HÖRNMARGINAL. Åldrad gummering men helfräscht framifrån. 1250
5183 31 6ö ringtyp t 13, AB 600
5184 31g ** 6ö blåaktigt lila ,mycket gott ex av svårare nyans 500
5185 31gv8 ** 6ö blåaktigt lila , skuggad siffra , mycket gott ex av svårare nyans 900
5186 31j ** 6ö bra AB F 3200 850
5187 31j ** 6ö , mycket gott ex 3,3,5 600
5188 32 ** 12Ö 4-BLOCK, AB F 3300 600
5189 32 **12ö prakt 400
5190 32 ** 12ö ringtyp t 13, PRAKT 400
5191 32 * 12ö PRAKT4BLOCK F 2200 250
5192 32cv5 4-block AB ,F 3000 700
5193 32h vc AB ex F 600++ 250
5194 33d 20ö mkt fräsch, F 5250 1500
5195 33v1 TRETIO/20 NYTRYCK 1978 200
5196 33v1N Tretio NYTRYCK SFF (*) 200
5197 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt hörn marginal 6-block vm i marginalen F2018 ca 10.000 gott obj 2,2,5 900
5198 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt 4-block F 7000 gott obj 2,2,5 500
5199 34 Vc AB ex 290
5200 34 AB ex centr nedåt f 1300 250
5201 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfrisk F 1400 140
5202 34h ** 24ö ringtyp LYX, men lodr svagt veck 250
5203 39 PRAKT 4-BLOCK intyg HOW, F 47500:- 14000
5204 39 BRA AB ex F 6000+ 2000
5205 40 2ö ringtyp PH, AB 15
5206 40a AB 4-block F190 50
5207 40a PR-LYX 50
5208 40b ** 2ö PR-LYX 75
5209 40b PR-LYX 50
5210 40b **2ö ph, PRAKT 50
5211 40cvar 2ö 9-BL pos 4 smal släng och mittex tryck var inbuktad 2, AB-PR 150
5212 40cvar 2ö par pos 1 punkt på 2, AB 65
5213 40cvar 2ö par pos 2 smal släng, AB 60
5214 41 3ö ringtyp PH, AB-PR 60
5215 41 3ö ringtyp PH, AB 30
5216 41a AB 60
5217 41b ** 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
5218 41b PRAKT 150
5219 41b ** 3ö PR 125
5220 41b ** 3ö ringtyp med ph, PRAKT 125
5221 41b ** 3ö fint AB ex 70
5222 41c ** 3Ö PH , LYX 400
5223 41c LYX 350
5224 41c ** 3ö PR-LYX 300
5225 41c PRAKT 125
5226 41c ** PRAKT 3 ö 100
5227 42 ** 4ö SUPERBT 4-BLOCK, nära alla LYX 2000
5228 42 ** 4ö LYX 750
5229 42 LYX EX 600
5230 42e ** 4ö ph ljusgrå, AB-PRAKT 4-BLOCK 600
5231 42var ** 4ö PH , ramlinje vä saknas delvis 400
5232 43 5ö i AB-PRAKT 10-BLOCK, sällsynt 5000
5233 43 MARGINAL 4block F 6500 2000
5234 43 PRAKT F 2200 750
5235 43 Vackert AB ex F 1300 450
5236 43 ** 5ö ringtyp PH , bra AB 450
5237 43 AB ex F 1300 275
5238 44 AB F 375 150
5239 44b ** 6 mörkt rödlila, LYX 450
5240 44b LYX-PR 350
5241 44b ** 6ö ph prakt 275
5242 44b ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
5243 44c 4-block , vc, 1500 450
5244 44c **/* 6ö 4-block 2 nedre ** PR-LYX 400
5245 44c ** 6Ö PH SUPERB 400
5246 44c ** 6ö PR-LYX 300
5247 44c ** 6ö ringtyp med ph, PRAKT 200
5248 44c ** 6ö AB-PR 170
5249 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
5250 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB, 3,3,5 100
5251 45 ** 10ö Oscar med PH fint AB 550
5252 45 ** 10ö oscar med ph. 335 , VF, AB ex 250
5253 45 10ö Oskar Boktryck med PH, AB 225
5254 45b ** 2 nedre, * 2 övre . Fint fräscht 4-block, F 2009 ca 7000 1000
5255 45d ** 10ö Oscar med PH mattrosa toppfräscht 4-block 3,3,5. F 2018 11.000 1600
5256 45d AB ex F 1900 600
5257 45d ** 10ö mattrosa, FRÄSCHT AB 500
5258 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 400
5259 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 350
5260 46 AB F 1900 600
5261 46 ** 20ö ringtyp PH , mycket gott ex 550
5262 46d ** 20öre ringtyp t PH , bra AB ex 3,3,5 700
5263 47 30ö ringtyp PH, AB, 4BLOCK 3200
5264 47 4- BLOCK AB F. 20000 2900
5265 47a 4- BLOCK vc AB F. 20000 4500
5266 47d ** 30ö gråakt brun ,bra AB 1200
5267 49 ABcentr hörnmarginal 4-block F 9600 2100
5268 49 ** 1KRONA P RINGTYP PH, PR-LYX 1400
5269 49 PR med utflutet tryck ned. 1200
5270 49 AB 500
5271 49 ** 1 KR RINGTYP PH, BRA AB 500
5272 49d ** 1KR PH, AB-PRAKT 800
5273 49d ** 1kr ringtyp t PH , AB-PRAKT ex 750
5274 50 ** 10/ 12ö LYX 125
5275 50 LYX 100
5276 50-51 Påtryck 10ö/ 12 o 24ö ringtyp , AB 20
5277 50var ** 10/12ö LYX 4-BLOCK, pos 3 skadat påtryck 150
5278 50var ** 10/12ö 4-block AB, ett ex pos 4 färgfläck 100
5279 51 ** hörn 12-block 6vågrx 2 lodr, AB-PR 350
5280 51 ** LYX 10/ 24ö 300
5281 51 ** 6-block PR-LYX, ngt intorkad gummi 250
5282 51 LYX 200
5283 51 ** 10 /24ö LYX 200
5284 51 prakt 100
5285 51b ** 10/24ö LYX ex 250
5286 51b AB 40
5287 52 ** 5ö oscar, PR-LYX 50
5288 52-60 Oscar kpl serie ,AB ex inkl. 52c, 59c vm1 ,F ca 10000 2800
5289 52a2 ** 5ö djupgrön , PAR 2,2,5 F 4800 400
5290 52c ** 5ö Oscar blågrön, PR-LYX 4-BLOCK 1000
5291 52c ** 5ö Oscar blågrön, övre vä hörn 25-BLOCK, AB, FIN ENHET 8750:- 900
5292 52c ** 5ö Oscar blågrön,AB- PR 4-BLOCK 500
5293 52c ** 5ö oscar, 4-block AB 200
5294 52c 5ö blågrön Oskar , AB, 4-BLOCK 175
5295 52c AB EX F 300 80
5296 52c,vm2 ** 5ö oscar, PRAKT, liten del 1 vm 120
5297 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm LYX 225
5298 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm, färgprick i övre marginal, prakt 200
5299 52dv1 **/* marginal 4 BLOCK , 2 ex** F1700+ 375
5300 52v1 5ö OTANDAT 4block 700
5301 52v1 ** 5ö oscar, otandat 4-block PR-LYX, marginal med veck men LYX om tas bort 500
5302 52v1 **/* 3 st ** pos 1*, LYX 4-bl marg vä 400
5303 52v1 ** 5ö oscar, otandat PR-LYX, marginal par 250
5304 52vm1 ABcentr 4-Block 90
5305 53 LYX 100
5306 53 4-block vc AB F320 100
5307 53 ** 8Ö PRAKT-LYX 75
5308 53 prakt 50
5309 53 ** 8ö oscar, PR-LYX 50
5310 53 8ö violett Oskar , AB 15
5311 54 ** 10ö oscar PRAKTc 4-block ur häfte 100
5312 54 PRAKT F 190 75
5313 54a 4-block F2400 700
5314 54c AB 4-Block F 1600 500
5315 54c AB 4-block 2 ex * 500
5316 54c,v1 **/* 10ö oscar, otandat 4-block , 2 övre * nedre ** 750
5317 54d 4-block AB, F 3000 500
5318 54d 10ö rosakarmin suddigt tryck ,AB 150
5319 54ev1 **/* 10ö ö.marg 4-block, 2 **, F 1000 300
5320 54P ot.slutprov i org. färg 100
5321 54v1 Prakt 4-block, 2 ex *,F1000+ 325
5322 54v1,var 10ö ot. marg ex , rött fält i marginalen 150
5323 55 ** 15ö oscar, LYX 4-BLOCK 2000
5324 55 ** 15ö LYX 1000
5325 55 ** 15ö LYX 750
5326 55 ** 15ö oscar, PR-LYX 250
5327 55 AB F 650 200
5328 55a ** 15ö 6-BLOCK, BRA AB 600
5329 55a ** 15ö PR-LYX 500
5330 56 ** 20ö LYX 750
5331 56 PRAKT 375
5332 56 ** 20ö LYX-PRAKT 300
5333 56 ** 20ö Oscar, PRAKTEX 250
5334 56 ** 15ö oscar, PR-AB 150
5335 56d 20ö PR-LYX 400
5336 56d ** 20ö , PR-LYX 375
5337 56d ** 20Ö oscar PRAKT-LYX, F 1100++ 350
5338 56d ** 20Ö oscar PRAKT, F 1100 250
5339 56vm1 ** 20ö oscar, omvänt vm, AB 175
5340 56vm2 ** 20 ö Oscar i hörnmarginal 10-block , 8 ST MED TYDLIGT 2 VM KRONOR, AB-PR kvalitet F 8600 2400
5341 57 ** 25ö PR-LYX 600
5342 57 25ö orange,PR-LYX, F 1400 500
5343 57 ** 25ö oscar,PRAKT 300
5344 57 *(*) 25ö Oscar LYX nära ** 200
5345 57a,vm1 25ö , variant färgkula under 25, AB 350
5346 57b ** 25ö oscar, AB 3,4x3,5 4-BLOCK 500
5347 57b ** 25ö gulakt .or. PRAKT F 1400 300
5348 57c *' LYX 900
5349 57e ** 25ö matt brunorange, svår nyans, Nyansintyg Peter Lorenzon 3300kr +, AB-PR 1100
5350 57vm ** 25ö orange, omv vm, bra AB 250
5351 58 4-block AB F6000 1500
5352 58 ** 30ö LYX 1300
5353 58 ** 30ö Oscar LYX ex 1200
5354 58 30ö prakt 700
5355 58 ** 30ö Oscar , prakt 650
5356 58 **/* 30 ö O.II. 4-block , AB-PR ,2 nedre ** 650
5357 58 ** 30ö AB-PRAKT PAR 500
5358 58 ABex F 1500 400
5359 58 ** 30ö AB-PRAKT 400
5360 58 ** 30Ö OSCAR , PRAKT 350
5361 58 ** 30Ö brun , bra AB 300
5362 58 ** 30Ö oscar, ab-pr 300
5363 58 30ö brun Oskar , AB-prcentr 175
5364 58vm 30ö brun Oskar , omv vm ,AB 180
5365 58vm1 Underbart fräscht hörnmarg.4-block, AB F 5400 + 1800
5366 58vm1 PR-LYX 1100
5367 58vm1 AB, F 1900 475
5368 59 ** 50ö PRAKT 700
5369 59cvm1 Ab-PR 4-block F 11400 3000
5370 59cvm1 Hörnmarg 4-block, AB 2200
5371 59cvm1 AB F 2600 800
5372 59d 50ö olivgrå, PRAKT 4-BLOCK, F 16000 3200
5373 59d 4-block, AB,F 9600 1800
5374 59d ** 50Ö GRÅ, PR-LYX 1250
5375 59d prakt 1000
5376 59d ** 50ö PRAKT 900
5377 59d 50ö olivgrå, AB-PRAKT 575
5378 59d ** 50ö OSCAR, prakt 500
5379 59d AB 395
5380 59d,var ** 50 ö oscar blekt huvud, vacker 3,3,5 500
5381 60 ** 1 kr oscar, prakt 1250
5382 60 ** 1kr Oscar, bra AB postfriskt 900
5383 60 ** 1 KR OSCAR , AB 700
5384 60 ** 1KR OSCAR, AB, 3,3,5, f 4400 500
5385 60 1KR ** PR-LYXc , svagt digonalt hörnve 450
5386 60v7 ** 1 KR OSCAR förskj. huvud, AB 950
5387 61-64 PRAKT 4-bl. ser. Fca2000 500
5388 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB-PRAKT 275
5389 61-64 ** 1-4Ö SIFFERTYP, 4-BL ab-prat-lyx 200
5390 61-64 ** 1-4Ö siffertyp PR-LYX serie 4ö LYX 200
5391 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB kval 175
5392 61-64 AB 100
5393 61cvm1 ** 1ö omv vm ,4-Block PRAKT 250
5394 62 ** 2ö hörn marg 10-block, PR-LYX 300
5395 62 2ö siffertyp PRAKT 15 Block , F 2100 300
5396 62 ** 2ö siffertyp, r-lyx HÖRNMARG 4-BL 150
5397 62 LYX 120
5398 62 ** 2Ö LYX 100
5399 62 2ö siffertyp 10 Block ,AB F 700 100
5400 62a 2Ö LJUSBLÅ, prakt F ca 750 275
5401 62a AB F 500 175
5402 62a,b,c ** 2ö siffertyp 3 nyanser F 820 150
5403 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 10-block 200
5404 62b ** 2Ö , fint AB-PR 4-block 160
5405 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 4-block 125
5406 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 40
5407 62bVm1 4-block AB F 1400 ++ 225
5408 62bVm1 Ab F 350++ 60
5409 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 4-block 175
5410 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB 50
5411 63 ** 3ö siffertyp, LYX 30
5412 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB-BA, 4-block 100
5413 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 30
5414 63vm1 AB 4-block 150
5415 63vm1 Omv vm ,par ,AB 80
5416 63vm1 prakt 75
5417 63vm1 Omv vm AB F 180 50
5418 64 ** 4ö LYX 250
5419 64 vc AB 4-Block 200
5420 64 PRAKT 100
5421 64 AB 50
5422 64b ** 4ö mörkt brunakt. karmin, pr-lyxcentr 2 ngt ktt F 2500 200
5423 64d ** 4ö 20 block,AB, några särade tänder F 2011 ca 2900:- 300
5424 64d ** 4ö siffertyp4-BLOCK PR-LYX 200
5425 65 5-KR Posthuset ** PR-LYX hörnmarg 4-block 9750
5426 65 5-KR Posthuset ** PRAKT-LYXex F 6500++ 3200
5427 65 ** 5kr POSTHUS, LYX 2000
5428 65 ** 5 kr posthus 1903, LYX ex 2000
5429 65 AB F 5000 1500
5430 65 ** 5 kr posthus 1903, PRAKTex, F 7500 1500
5431 65 5 kr posthus , AB-pr 1100
5432 66 LYX 400
5433 66 ** 20ö utan vm hörnmarg 4-block 350
5434 66 ** Hörnmarg ex 200
5435 66 PR ex 200
5436 66 20ö PR-LYX 200
5437 66 20ö utan vm Oskar , PRAKT 150
5438 66 AB F 400 125
5439 67 4-BLOCK AB,F 2400 750
5440 68-70 4-BLOCK SERIE ,AB 125
5441 68-70 Vc serie 50
5442 68-70 Lilla riksvapnet vm krona kpl, AB 20
5443 68v1 ** 1ö Lilla riksvap , 4-bl. hömarg..LYX 40
5444 69 AB 4-Block F 180 60
5445 69 LYX-PR 35
5446 69 prakt 25
5447 70 ** 4 Ö, LYX 200
5448 70 Prakt 50
5449 70vm ** 4ö vm omvänd krona dessutom del av 2 vm i höjdled, AB, 250
5450 70vm,var 4ö 2 st omv vm i höjdled, PRAKT 4-BLO. 1200
5451 73cxz,v 18-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i marginalen lodrätt diamanttandning 5 nedre ex med marg. och totalt 12 ex cxz . 450
5452 74v2 4ö variant skadat V , pos 5 2 i 10 block 55
5453 74v2 4ö variant skadat V , position 2 i 6 block 50
5454 75 AB 4-BLOCK 175
5455 75 ** 5ö LYX obetmat fl i gum 100
5456 75 PRAKT F. 350 90
5457 75 5ö G V medaljong, AB-BA, 4-block 75
5458 75vm2 ** 5ö delar av 2 vm i höjdled, bra ab 110
5459 75vm2 5ö G V medaljong,vm 2 kronor, AB-BA 75
5460 76 10ö PR-LYX 4-BLOCK 500
5461 76 10ö vm krona, PR-LYX 4-BLOCK 475
5462 76 10ö nedre hö hörnark marg 10-block,PR 450
5463 76 LYX 250
5464 76 ** 10ö hörn marg 4-block, PR-LYXcentr 200
5465 76 prakt 150
5466 76 10ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 110
5467 76 10ö G V medaljong, AB 25
5468 76a ** 10ö LYX 4-BLOCK, liten del av vm2 500
5469 76c AB -PR 4block 400
5470 76Pvm1 *(*) 10 öre blue Vienna-plate proof perforated Rare. 300
5471 76var 10ö PR 4-BL, pos1rund punkt i marg. 360
5472 76var 10ö vm krona, PR, var röd prick 100
5473 76vm1 ** 10ö medaljong vm omvänd krona i 4-block AB , F2600 450
5474 76vm2 ** 10ö delar av 2 vm mitt itu i höjdled, AB 150
5475 77 ** 1kr Medaljong vm krona bra AB 500
5476 77 * 1kr vm krona 4-block, Ab F 3000 300
5477 77vm1 ** 1kr omv vm , BRA AB, 3,3,5 F 1800 300
5478 77vm2 ** 1 kr 4-block vm delar 2 kronor, AB-PR 1500
5479 78var 4-block , AB, ett ex färgfläck i marg 100
5480 79 ** 5ö hörnmargex med plåtnr 42 50
5481 79P (*) otandat normalprov, i par 350
5482 79P (*) otandat normalprov 200
5483 79P (*) otandat normalprov,veck 100
5484 79var plåtspricka genom medalj. 200
5485 81bz ** 8ö medaljong, LYX 30
5486 81var plåtspricka, gummive. 100
5487 82 PR 4-block 100
5488 82bz ** 10ö ab-PR 4-block, 2 övre KPV 50
5489 82bz ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 30
5490 82vm1 ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 25
5491 84 *' 15ö AB-PRAKT 4-BLOCK 200
5492 84 ** 15ö PR-LYXc hörnmarg 4-bl 200
5493 84 ** 15ö medaljong rödakt brun, pr-lyxc 40
5494 84a,bz ** 15Ö PRAKT 4-BLOCK 225
5495 84abz ** 15ö PR 4-block, 2 övre KPV 250
5496 84bz ** 15ö PRAKT 120
5497 84bz AB 75
5498 84bz ** 15ö medaljong, PR-LYX, F 250 75
5499 84d LYX 175
5500 84d **15Ö MEDALJONG AB-PR HÖRN MARG 4-BL 150
5501 84d ** 15ö PR-LYX 125
5502 84dbz vc, AB 75
5503 85 PRAKT 225
5504 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 11, pr 130
5505 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 21, pr 125
5506 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 13, ab-pr 110
5507 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 9, 100
5508 85b ** 20ö pr-lyx 250
5509 85b 20ö LYX-PR hörnmargex, min gummive. 150
5510 85b 20 ö blå , PR-LYX 125
5511 85b ** 20ö medaljong blå, PRAKT 90
5512 85bz ** 20 Ö MEDALJONG par med KPV, AB 175
5513 85bz AB F 350 95
5514 88 ** 30ö PRAKT 200
5515 88 30ö G V medaljong, AB 4-BLOCK 200
5516 88 ** 30 Ö MEDALJONG BRA AB 75
5517 88a PR-LYX 30ö mörkbrun 400
5518 88a AB 150
5519 88bz AB EX 150
5520 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 150
5521 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 125
5522 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 100
5523 88d AB 150
5524 89 4-BLOCK,AB, F 1500 500
5525 89 LYX 35öre medalj. 350
5526 89 ** 35ö PRAKT 300
5527 89 PR- LYX 250
5528 89 35ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 160
5529 89a ** 35ö PRAKT 4-BLOCK 600
5530 89b 35ö PR hörnmargex, 190
5531 89BZ 35ö Medaljong, p- LYX, TYDLIGT kpv 350
5532 89bz 35ö VM KPV, PRAKT 250
5533 89bz ** 35ö medaljong KPV, tydligt ,PR-LYX 200
5534 89Bz PRAKT-AB 170
5535 89bz AB F 500 140
5536 90 PRAKT F 800 275
5537 90 vc AB, F550 135
5538 90a vc AB 4-block 700
5539 90a 40ö PR-LYX 475
5540 90b,var 40ö litet (dragspels)veck, PR-LYXc 250
5541 90Bz PRAKT 275
5542 90Bz ** 40Ö MEDALJONG prakt vm KPV 200
5543 91 PRAKT, F 2200 850
5544 91 ** 50 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 9000 750
5545 91 AB F 1400 300
5546 91 50ö G V medaljong, tydligt KPV, AB 225
5547 91a ** 50ö grå. AB-PRAKT PAR, med övre HÖRN MARGINAL. 650
5548 91a ** 50ö grå. PRAKT, med övre marg 600
5549 91b ** 50ö PRAKT 4-BLOCK, F 2013 9200 1600
5550 91bz ** 50ö extra stort märke, AB-PR 500
5551 91bz AB F1700 400
5552 91bz ** 50ö medaljong tydligt KPV, AB F 2200 300
5553 95 ** 90ö PRAKT-LYX hörnmarg 4-BLOCK, 40
5554 96 ** 1KR medaljong PR-LYX, F 3000 1000
5555 96 ** 1KR MEDALJONG, PRAKT 650
5556 96 * 1kr utan vm 4-block, AB F 3000 300
5557 96bz PRAKT 800
5558 96bz ** 1KR MEDALJONG, AB-PR, vm KPV 550
5559 97-104 påtryck kpl serie 8 st G V medaljong, AB 20
5560 97vm2 4-bl AB, 2 vm höjdled 125
5561 98 KR 2:12 , pr-lyx 4-block 60
5562 99var 4-bl pr, röda streck genom medaljongen 100
5563 100v2 4-BLOCK, vc AB 400
5564 100v2 AB F 350, förskjutet påtr. 110
5565 100v3 ** 12/ 25ö förskjutet påtryck F 500 125
5566 100v3 12/25ö förskjutet påtryck G V medaljong, AB 100
5567 103 27/65ö, LYX 4-BLOCK 60
5568 105 PR-LYX 60
5569 105-114 ** 4-blockserie, 2,3,5,12,20 och 30ö PR-LYX övriga AB 2ö alla KPV, 3ö 2kpv. 700
5570 105-114 ** L I , LYX-serie 600
5571 105-114 ** Landstorm 1 4-block serie där 2,3,4,29ö har 2 st var med KPV , F ca 4700 600
5572 105-14 ** Landstorm 1 10-blockserie med övre vä hörn marginal, 3+50ö med kpv, F ca 10000 3500
5573 105-14 ** Landstorm 1 4-blockserie med övre marginal, 3+50ö med kpv, F ca 3800 600
5574 105-14 ** PR-LYX SERIE, 50ö kpv 300
5575 105-14 ** LANDSTORM I PR-LYX serie 50ö AB, 6 ÖKPV 250
5576 105-14 Landst. I kpl serie f 850 200
5577 105-14A PÅTRYCK på ORGINAL 2ex**,4*(*),4*, F 2500-3000 SÄLLSYNT 950
5578 105cx 4-BLOCK, LYX 750
5579 105cx 5ö/2ö vm cx /, AB-PR, 4-BLOCK 500
5580 105cx vc AB 4-BLOCK 400
5581 105cx PRAKT 150
5582 105cx vc AB F 400 125
5583 105cx ** 5/2ö vm linjer cx, AB 110
5584 105cxz vc AB 4-BL, alla med kpv 975
5585 105cz ** 5/2Ö linje + KPV tydl 50
5586 106 ** 5/ 3ö PR-LYX 70
5587 106 ** 5/3ö prakt 60
5588 106 PR-LYX 50
5589 107 PR-LYX 50
5590 108 PR 50
5591 108 ** 5/5ö PRAKT 45
5592 109 ** 5/ 6ö PR-LYX 60
5593 109 PRAKT 50
5594 111 ** 10/20ö PR-LYX , tydligt KPV 125
5595 111 ** 10 / 20 ö PRAKT 45
5596 112 ** 10/24Ö , LYX 90
5597 113 ** 10 / 30 ö LYX 100
5598 114 PR-LYX 60
5599 114 ** 10 / 50ö PR-LYX 50
5600 115 ** 5+5 PÅ 1Ö, 4-BLOCK F 3200 300
5601 115 vc AB ex, F 650+ 225
5602 115 ** 5/1ö AB-PRAKT 200
5603 115+115v i par BA centr,F 1400+ 200
5604 115-18, 120, 122, 1ö-6ö, 20, 30ö Landstorm II 240
5605 116 ** 5på 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
5606 116 PR 3öre 200
5607 116 ** 10ö / 3ö, PRAKT 200
5608 116 ** 5+5/3Ö PRAKT LANDSTORM II 200
5609 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 6-BLOCK F 3300 300
5610 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 4-BLOCK F 2200 225
5611 117a ** 5på 5ö BRA AB 4-BLOCK 400
5612 117var ** 5/5ö ab-PRAKT, DRAGSPEL 150
5613 118 ** 5+5/6Ö PRAKT LANDSTORM II 100
5614 118b ** 5 på 6ö 4-BLOCK PRAKT,pos 2 * 400
5615 119 ** 5/ 12Ö AB-PRAKT 200
5616 119 5ö/ 12ö Landstorm II, bra AB 200
5617 119b ** 5 på 12ö 4-BLOCK AB-PRAKT, 800
5618 120 LYX-PR 400
5619 120 ** 10 PÅ 20Ö PR-LYX 350
5620 120 PRAKT 300
5621 120 ** 10Ö / 20Ö, PR-LYX Landstorm II 300
5622 120 ** 10Ö/ 20Ö PR-LYX EX 250
5623 120 ** 10ö/ 20ö bra AB ex 125
5624 120 ** 10/ 20ö AB-PR 110
5625 120 AB 100
5626 120a ** 10 på 20ö 4-BLOCK AB 400
5627 121 ** 10/24 ö PR-LYX 1000
5628 121 PRAKTEX 10 på 24 ö 800
5629 121 AB ex F850 300
5630 121 10ö/ 24ö Landstorm II, bra AB 175
5631 121a,v1 ** 10 på 24ö 4-BLOCK AB-PR, pos2*, pos 2 och 4 v1 1000
5632 122var ** 10/30Ö FELPERF. 2 MÄRKESBILDER 100
5633 123 ** 10ö/ 50ö bra AB ex 200
5634 123 AB ex F 550 150
5635 123 10ö/ 50ö Landstorm II, AB 110
5636 123 ** 10 / 50 ö normalex 90
5637 123 normal ex 80
5638 123a ** BRA EX 10/50ö 200
5639 123b ** 10 på 50ö 4-BLOCK PRAKT 800
5640 123b ** 10+10 PÅ 50ö, 6-BLOCK F 3600 350
5641 123b ** 10 / 50ö, NORMALEX f 550 110
5642 124 10ö på 1 kr postfr.LYXex 2000
5643 124 ** 10Ö /1KR , SUPERB-PR-LYX 1500
5644 124 ** 10/ 1kr Landstorm II, LYX 1500
5645 124 PRAKT ex 1400
5646 124 ** 10/ 1KR PRAKT-LYX 1400
5647 124 ** 10ö /1kr PR-LYX, sällsynt i denna kval 1200
5648 124 ** 10ö/ 1Kr, PR-LYX påtryck lite förskj. vä 1200
5649 124 Välc: AB ex 1000
5650 124 **10ö på 1kr PRAKT 1000
5651 124 ** 10ö/ 1Kr BRA AB ex 600
5652 124 AB ex 575
5653 124 ** 10ö/ 1 kr fint ex 375
5654 124v 10ö/1kr hörnmarg. 4-BLOCK,pos 4 v ,ab 2000
5655 124v ** 10/1kr bruten vä ram, 3,3,5 mycket gott ex F 5000 1400
5656 125 ** hörnmarg 4-block, PRAKT 2500
5657 125 10ö/ 5KR hörnmarg. 4-BLOCK, PRAKT 2000
5658 125 LYX, 10 på 5kr 1000
5659 125 ** 10Ö/ 5KR LYX 800
5660 125 ** 10+ 4,90 På 5kr, PRAKT 650
5661 125 AB 550
5662 125 **10ö på 5kr vackert ex 500
5663 125 ** 10ö/ 5kr PRAKT-LYX 500
5664 125 ** 10Ö/ 5KR, LYXEX 500
5665 125 ** 10ö / 5kr , bra ex 375
5666 125var **10ö på 5kr prakt, liten del av 3 vm 750
5667 125vm 10ö/ 5kr OMV VM, PRAKTEX 1100
5668 126 LYX 4-BLOCK 400
5669 126 PRAKT 4Block 250
5670 126 AB 4-block 140
5671 126 ** 7+3ö/ 2ö PRAKT LANDSTORM III 70
5672 126 ** 7+3/ 2ö , PRAKT 50
5673 126-135 ** L III , LYX-serie 300
5674 126-35 ** 4- blockserie Landstorm III ,F 3000 500
5675 126-35 Landst III kpl serie F 750 175
5676 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX 4-block 500
5677 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX ex 200
5678 126cx AB 100
5679 126cx ** 7+7/2ö omv vm, bra Ab 100
5680 126cz ** 7+7/2ö tydl KPV, bra Ab 90
5681 127 ** LANDSTORM III 3ö 4-BL PR-LYX, 200
5682 127 ** 7+3ö/ 3ö LYX, LANDSTORM III 100
5683 128 PR-LYX 50
5684 129 PR-Lyx 50
5685 129 ** 7+3ö / 5 ö LYX, obet gummi ve 30
5686 130 ** LANDSTORM III 6ö 4-BL PR-LYX, 200
5687 131 ** LANDST.III 12ö 4-BL LYX 200
5688 131 ** 12+8ö/ 12ö PR LANDSTORM III 45
5689 131 ** 12+8/ 12ö , PRAKT 35
5690 132 PR-LYX 50
5691 132cz 20ö MED KPV, PR-LYX 70
5692 134 ** 12/30 ö , kpv, LYX 100
5693 134 PR-LYX 50
5694 134 ** 12+8ö/ 30ö PR LANDSTORM III 45
5695 135 ** LANDST.III 50ö 4-BL PR-LYX 175
5696 135 LYX-PR 50
5697 136 ** 10/ 3ö PR-LYX 4-BLOCK 100
5698 136 ** 10ö/3ö PRAKT- 4-BLOCK, 60
5699 136 PR-LYX 50
5700 136-38 4--Blockserie, AB-PR 750
5701 136-38 Luftpost 3olika, AB serie i 4-BLOCK 350
5702 136-38 kpl serie 150
5703 136-38 ** Luftpost 1920 AB-PR par serie 150
5704 136-38v3 ** 10-20-50ö , 4-block AB-PR, 50ö pos1 v3 F ca 2300 350
5705 136cz prakt 100
5706 136cz 10/3ö hörnmarg 4-bl, alla tydl KPV,AB 75
5707 136v4 ** 10/3ö 4-block , pos 1 punkt O . S 125
5708 136var 10/3ö 4-block pos 3 tryckvari S 100
5709 137 ** 20/2ö luftpost LYX 125
5710 137 PRAKT 50
5711 137cz ** 4bl 20/2ö luftpost 2 övre cz, F480 100
5712 137cz,v ** F-t samanhängande, ab 100
5713 137v3 ** 20l/ 2ö Luftpost, färgkula i hö 2 100
5714 137v4 ** 20/2ö 4-block , pos 4 punkt O . S 130
5715 137var 20ö Luftpost, svagt påtryck, AB-PR 4-BL 150
5716 138 ** 50/4ö luftpost, 4-block LYX centr 1000
5717 138 4 block PRAKT 600
5718 138 ** 50/4ö , fräscht 4-block, AB 350
5719 138 ** 50/4Ö LUFTPOST 1920 , LYX ,5,5,5 300
5720 138 ** 10/50Ö par med KPV mitt på F 1800 250
5721 138 ** 50/4ö Luftpost, pr-lyx , obet gummive. 100
5722 138cz 50/4ö KPV, 4-STRIP, F 3200 600
5723 138cz ** 50ö Luftpost vm KPV, PR 400
5724 138(cz) ** 50 /4ö LYX, eventullt lite KPVned 300
5725 138cz 50/4ö KPV, AB, F 800 200
5726 138v3 50ö 4-block , pos3 skadad 5, Prakt 500
5727 138v3 ** 50ö/4ö PRAKT- 4-BLOCK,pos 3 v3 500
5728 138v3 ** 50/4ö 4-block , pos 1 skadad5, AB-PR 300
5729 138v3 ** /* par nedre v3 skadad 5 *, F 800 200
5730 138vm ** 50/4ö vm del av 2 kronor 600

138,5 BANDMÄRKEN **
5731 139b ** 3ö AGRG , AB, plåtskarvlinje vä 120
5732 140A Plåtskarvoar, BA-AB 60
5733 140A 5ö grön Stående Lejon, AB 35
5734 140Aa AGRY ,PRAKT 175
5735 140Aa AB F 350 80
5736 140Aa ** 5ö agrg, fint AB plåtskarv vä 75
5737 140Ab ** 5Ö AGRG, GRÖN TYP 1, LYX 250
5738 140Ab ** 5Ö AGRG, LYX-PR 150
5739 140Ab PRAKT 140
5740 140Ab ** 5ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 125
5741 140Ab ** 5ö grön Lejon typ 1 , agrg ppr, PRAKT 120
5742 140Ab ** 5Ö GRÖN TYP 1, PRAKT 100
5743 140Ab AB-PR, gummirepa 50
5744 140Acx Plåtskarvlinje par centr vä.F.3400 300
5745 140Acx **/' 5ö grön typ 1,plåtskarvpar siffr 1 300
5746 140Acx ** 5ö grön typ 1 vm linjer, AB 3,3,5 250
5747 140Acx 5ö grön Stående Lejon, AB 225
5748 140C ** 5ö grön LEJON typ1 AGRG PR-LYX 175
5749 140Ca ** 4sid 4-block med plåtskarvlinje, AB 125
5750 140Ca ** 4sid par med plåtskarvlinje , AB 100
5751 140Ca 5ö grön Stående Lejon, 4-sid agrg ,AB 40
5752 140Ccx 4-sid SUPERBT EX, sign BG, 300
5753 140Ccx ** 5ö grön 4-sid Lejon typ 1 vm, PR-LYX 150
5754 140Ccx AB 4-BLOCK 125
5755 140Ccx ** 5Ö GRÖN TYP 1 4-SID LEJON, PRAKT 100
5756 140Ccx PR 75
5757 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, 4-block 70
5758 140Ccx AB 35
5759 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, AB 30
5760 140Ccxz ** 5ö grön typ 1 , pr-lyx 4-block 2 övre cxz 900
5761 140Ccxz ** 5ö grön typ 1, AB 4-block 2 nedre cxz 400
5762 140Ccxz 4-sid linje + del av bokstav, Prakt 310
5763 140Ccxz F 1000 290
5764 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , LYXEX 1500
5765 141b 5ö typ 1 (antydan till KPV upptill) PR-LYX 900
5766 141b ** 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
5767 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PR plåtskarvlinje par, 3000+ 750
5768 141b 5ö orangeakt brunröd TYP 1, PRAKT 700
5769 141b ** 5ö typ1, PR-LYX 500
5770 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , AB plåtskarvlinje par, 3000+ 500
5771 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PRAKT 500
5772 141b AB 375
5773 141b ** 5ö brunröd Lejon typ 1, AB-PR 350
5774 141b AB 275
5775 141b ** 5ö orangeakt. brunröd typ 1, AB 275
5776 141b 5ö brun typ 1 Stående Lejon, AB 200
5777 141bz PRAKT typ 1 , vm KPV 950
5778 141bz 5ö brunröd TYP 1, PRAKT, KPV tydligt 725
5779 141bz ** 5ö Lejon typ 1brunröd , kpv, AB-PR 700
5780 141bz ** 5ö Lejon typ 1brunröd , kpv, AB par, F 5200 650
5781 141Bz ** 5öljust brunröd, KPV, vackert ab-pr 500
5782 141bz ** 5Ö brunröd TYP 1 med KPV, PRAKT 500
5783 141bz ** 5ö or.aktbrunröd typ 1,KPV mitt på, AB 300
5784 141bz ** 5ö brunröd med KPV , AB 300
5785 141bz 5ö brun typ 1 Stående Lejon, vm KPV 210
5786 142A ** 5Ö brunröd typ2 , pr 50
5787 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY ,LYXkontrollsiffra 2 150
5788 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 120
5789 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 100
5790 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX, kontrollsiffra 38 90
5791 142Aa ** -* 5ö brun typ2 AGRY , LYX, plåtskarv par pos 1* pos 2** 80
5792 142Aa ** 5ö brun, AGRY, par plåtskarvlinje 75
5793 142Aa ** 5Ö brun Lejon, pr-lyx på AGRY 70
5794 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , PR-AB plåtskarvpar 60
5795 142Aa ** 5ö brun, AGRY, plåtskarvlinje vä 50
5796 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 , PRAKT k-siffra 10 40
5797 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 35
5798 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 30
5799 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , AB 30
5800 142Acc PRAKT 300
5801 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / LYX 200
5802 142Acx ** 5Ö BRUNRÖD VM LINJER, LYX 175
5803 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PR-LYX 110
5804 142Acx ** 5ö brunröd , vm linjer, Prakt 100
5805 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / prakt 100
5806 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PRAKT 75
5807 142Acx AB-PR 60
5808 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB-PRAKT 50
5809 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB plåtskarv hö 30
5810 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB 25
5811 142Acx 5ö brun typ 2 Stående Lejon, AB 25
5812 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 250
5813 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 240
5814 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv plåtskarv vä, pr 200
5815 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 150
5816 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 140
5817 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 100
5818 142Acz 5ö Brunröd omv linje,+liten del av kpv 1500
5819 142Ea ** 5ö brun typ2 A1 ppr, Ab , F 9000 1000
5820 142Ecc ** 5ö brunröd t13, LYX , ägar stpl 300
5821 142Ecc ** 5ö brun typ2 vm \ PRAKT 300
5822 142Ecc ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT-LYX, cc 250
5823 142Ecc ** 5ö brunröd t13, plåtskarvpar 250
5824 142Ecc 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 120
5825 142Ecx 5ö brunröd, PR-LYX 100
5826 142Ecx 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 15
5827 142Ecxvar ** 5ö brun Lejon T 13, par med smalt och mycket brett märke, KURIOSA 100
5828 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 90
5829 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 75
5830 143Aa ** 5ö grön, A2, par med plåtskarvlinje 90
5831 143Aa ** 5Ö GRÖN lEJON a1 PPR, PR 25
5832 143Ac PRAKT plåtskarvpar 175
5833 143Ac ** 5ö grön rent tryck PR-LYX 125
5834 143Ac ** 5ö grön, A2, plåtskarvlinje par 50
5835 143Acc ** 5ö grön vm omv linjer, PR-LYX 120
5836 143Acc 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 30
5837 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje Lyx 75
5838 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje PR 40
5839 143Acx ** 5ö grön typ 2, cx, PR-LYX 25
5840 143Acxz ** 5ö grön typ2 vm / +KPV, PR-LYX 50
5841 143Acxz AB 25
5842 143Acxz ** 5ö Lejon vm linjer + KPV, AB 20
5843 143Acxz 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
5844 143Ad ** 5ö grön, A3, par plåtskarvlinje P-Lyx 100
5845 143Ad ** 5ö grön vitt ppr, PR-LYX 65
5846 143Ad 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
5847 143Ca ** 5ö grön typ2 vm 4-sid A1, LYX 4-block 250
5848 143Ca ** 5ö grön typ2 4-sid A1, pr 4-block 150
5849 143Ca ** 5 ö grön, 4 sid, PR-LYX 90
5850 143Ca ** 5ö grön typ 2, AB 4-block 75
5851 143Ca ** 5ö grön, A1, plåtskarvlinje hö LYX 75
5852 143Ca 5ö grön typ 2 4-sid Stående Lejon, AB 20
5853 143Cb ** 5ö Lejon grön 4-sid, rent tryck, LYX 300
5854 143Cc ** 5 ö 4-sidig grön vitt ppr , Superb 150
5855 143Cc ** 5ö grön typ 2, A3 , AB 4-BLOCK 100
5856 143Cc ** 5ö Lejon A3, PR- LYX 50
5857 143Cc 5ö grön typ2 4-sid A3 Stående Lejon, AB 20
5858 143Ea ** 5ö Lejon grön t 13, LYX 250
5859 143Ea ** 5ö grö t 13, pr-lyx 200
5860 143Ea AB 100
5861 143Ea 5ö grön typ2 T 13 Stående Lejon, AB 50
5862 143Eb PR 50
5863 143Eb ** 5ö Lejon t 13, PR-LYX 30
5864 143Eb ** 5ö Lejon grön t13 , plåtskarv vä 20
5865 143Eb 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB 15
5866 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR-LYX 35
5867 143Ecxz ** 5ö Lejon grön t13 , PR-LYX 30
5868 143Ecxz ** 5ö grön linje + kpv, PRAKT 25
5869 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR 20
5870 143Ecxz 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB-PR 15
5871 144Aa ** 10ö Lejon AGRY, PR- LYX 250
5872 144Aa ** 10ö grön Lejon AGRY, PR 200
5873 144Aa ** 10ö grön, Agry, plåtskarvlinje vä AB 150
5874 144Ab ** 10ö grön, PRAKT 325
5875 144Ab ** 10ö grön PRAKT-lyx 300
5876 144Ab 10ö A1, PR-LYX 300
5877 144Ab ** 10ö grön praktex 4,4,5 250
5878 144Ab ** 10ö grön PRAKT 225
5879 144Ab ** 10ö grön Lejon B ppr, bra AB 3,3,5 150
5880 144Ab AB ex F 500 145
5881 144Ab ** 10ö grön Lejon A1 ppr, bra AB 3,3,5 140
5882 144Abz PRAKT , KPV tydligt 650
5883 144Abz ** 10ö grön mkt tydl KPV, praktcentr , litet gummiveck. 2 ngt kttsptsar 175
5884 144Acc ** 10ö grön Lejon vm \ , AB 3,3,5 175
5885 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, LYX, kontroll siffra12 60
5886 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, plåtskarvpar P-Lyx 50
5887 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, PR-LYX 45
5888 144Acx,var ** 10 ö grön extra stort märke 150
5889 144Acxz ** 10ö grön Lejon vm /+ KPV, PR-LYX 250
5890 144Acxz ** 10ö grön, cxz, plåtskarvlinje par AB 175
5891 144Acxz ab 80
5892 144Ad ** 10ö Lejon grön Bppr , plåtskarv vä 125
5893 144Ad AB 120
5894 144Ad ** 10ö grön, Bppr, plåtskarvlinje vä AB 120
5895 144Ad 10ö grön B ppr Stående Lejon, AB 55
5896 144Ca AGRY PRAKT 4-block 400
5897 144Ca 10Ö GRÖN 4SID PR-LYX 4-BLOCK 400
5898 144Ca ** 4-BLOCK, AB-PR 200
5899 144Ca ** 10ö grön 4-sid AB A1 PPR 175
5900 144Ca ** 10ö grön LEJON typ1 AGRY PRAKT 125
5901 144Ca ** 10Ö grön Lejon A1 ppr, PRAKT 100
5902 144Ca 10ö grön 4-sid Stående Lejon, AB 25
5903 144Cbz ** 10Ö grön 4s vm BZ, 3,5,3 ab ,F 3500 400
5904 144Cc AB 4-bl på Bppr; F1200 300
5905 144Cc ** 10 ö grön 4-block B ppr, bra AB 200
5906 144Cc 10ö grön B ppr,AB, F 500 90
5907 144Cc **10Ö GRÖN 4sid B ppr, 3,5,3 ab ,F 400 60
5908 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon,ab 60
5909 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon, AB 4-BLOCK 50
5910 144Ccx PR-LYXex 500
5911 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm linjer, LYX 500
5912 144Ccx ** 10ö 4-sid linjer +kpv mitt på PRc 300
5913 144Ccx 10Ö GRÖN 4-SID vm linjer, PRAKT 200
5914 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm lijer, bra AB 200
5915 144Ccx ** 10ö 4-sid vm linjer, PRAKT 200
5916 144Ccx AB ex F750 125
5917 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid Lejon vm /+KPV, ab- PRAKT 450
5918 144Ecx 10ö grön t13 vm linjer Stående Lejon,AB 15
5919 144Ecxz ** 10ö grön t13 linjer +KPV, PRAKT PAR 650
5920 144Ecxz PRAKT 400
5921 144Ecxz ** 10ö grön t13 med linjer +KPV, PRAKT 400
5922 144Ecxz ** 10ö grön T-13 Lejon vm /+KPV, PR 400
5923 144Ecxz ** 10 ö grön t 13 .KPV mitt på, AB-PR 300
5924 145A ** 10ö violett typ1 , PR-LYX 90
5925 145A gråviolett PR-LYX 75
5926 145A ** 10ö violett typ 1, PR-LYX 75
5927 145A ** 10ö Lejon A2, Plåtskarvpar, prakt 75
5928 145A Violett PR-LYX 70
5929 145A ** 10ö violett typ 1, PRAKT 50
5930 145A ** 10ö violett,, plåtskarvlinje hö AB 40
5931 145A A1 ppr 35
5932 145A 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
5933 145C ** 10ö matt violett 6-BLOCK, PRAKT 290
5934 145C PRAKT 4-BL 150
5935 145C ** 10ö Lejon A1, 4sid 4-BLOCK PRAKT 140
5936 145C ** 10ö ljus violett 4-BLOCK, AB 125
5937 145C 10ö violett, BRA AB 4-BLOCK 110
5938 145C ** 10 ö violett 4-block bra AB 100
5939 145C PRAKT 50
5940 145C ** 10ö violett, plåtskarvlinje hö AB 40
5941 145C 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
5942 145Ca ** 10ö Lejon violett 4sid plåtskarvpar,pr 70
5943 145Ea LYX 10ö violett t 13 350
5944 145Ea pr-LYX ex 10ö T 13 300
5945 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PR-LYX 300
5946 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , LYX 250
5947 145Ea PRAKT 200
5948 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 prakt-lyx 200
5949 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , PR-LYX 200
5950 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PRAKT 200
5951 145Ea ** 10ö Lejon violett t 13 150
5952 145Ea ** 10 ö violett, T 13 PRAKT 140
5953 145Ea AB F 350 100
5954 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 PRAKT 100
5955 145Ea 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 60
5956 145Ecx ** 10ö violett SUPERBT BRETT EX 200
5957 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par p-lyx 75
5958 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 70
5959 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 40
5960 145Ecx 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 15
5961 145Ecxz 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 25
5962 146Aa ** 10ö ultram.viol. , PR-LYX 200
5963 146Aa PRAKT prov ppr 175
5964 146Aa ** 10ö Lejon A3 prov ppr , Plåtskarvpar 175
5965 146Aa AB 100
5966 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 100
5967 146Aa 10ö violett typ 2, a3 prov ,AB 50
5968 146Aa,b ** 10ö violett, A1, A3 pprPRAKT 100
5969 146Ab ** 10ö ultramarinviolett, LYX 100
5970 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 90
5971 146Ab ** 10ö violett , A3 ppr, PRAKT-LYX 50
5972 146Ab ** 10ö Lejon violett A3 ppr,LYX 50
5973 146Ab PR 40
5974 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 35
5975 146Ab 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon,AB 15
5976 146Ac ** 10ö SVARTAKT viol. , PR-LYX 350
5977 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, AB-PRAKT 4-BL 1250
5978 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, 4-block ,AB 5600 800
5979 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX 700
5980 146Cb ** 10ö SVARTAKT VIOLETT A1 papper 4-block, AB-PR, stor bandmärkesraritet i 4-block 7500
5981 146Cc PRAKT 4-block 225
5982 146Cc ** 10ö ultramarinviolett, 4-sid PR-LYX 100
5983 146Cc ** 10Ö TYP 2 4sid plåtskarvpar, PR-LYX 100
5984 146Cc ** 10ö violett, pr 50
5985 146Cd ** 10ö SVARTAKT VIOLETT4-block, ab 250
5986 146Cd ** 10ö SVARTAKT viol. 4-sid , PR-LYX 200
5987 146Cd AB 95
5988 146Ea ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 160
5989 146Ea AB 70
5990 146Ea 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon ,AB 30
5991 146Ea,b ** 10ö Lejon violett, svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , 2ST AB-PR, F 700 150
5992 146Eb PRAKT 250
5993 146Eb ** 10ö Lejon svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , PR-LYX 250
5994 146Eb ** 10ö svartakt, plåtskarvlinje hö, AB-PR 90
5995 146Eb 10ö svartaktigt violett typ 2, T13 75
5996 147 25ö PRAKT 175
5997 147 AB 70
5998 147 25ö orange Stående Lejon ,AB 40
5999 148Aa ** 30ö agry, lyx 50
6000 148Acx ** 30ö LEJON cx, LYX-SUPERB 300
6001 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX, mini dragspel 125
6002 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjer, PR-LYX 110
6003 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 100
6004 148Acx ** 30ö LEJON cx, PR-LYX 100
6005 148Acx ** 30ö Lejon, vm linjer, P-LYX 100
6006 148Acx ** 30ö Lejon, vm / , PRAKT 100
6007 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjerPAR, AB 50
6008 148Acx 30ö brun A1 vm linje Stående Lejon ,AB 15
6009 148Acxz ** 30 ö brun , par AB, F 1200 250
6010 148Acxz ** 30ö BRUN, plåtskarvlinje par AB 200
6011 148Acxz ** 30ö par, F 1100 , AB-PR 150
6012 148Acxz ** 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, AB 100
6013 148API ** 15ö par , vä ex VIT HOV, PRAKT 100
6014 148C 30ö brun 4-sid, LYX, ursprunglig obet gummi repa 400
6015 148C ** 30ö LEJON BRUN, 4-BLOCK AB-PR 400
6016 148C ** 30ö prakt 350
6017 148C 30ö brun A1 4-sid Stående Lejon 4-block 300
6018 148C PR-LYX, svagt ve. 250
6019 149-151A ** 10-20ö par-3strip serie, någon ursprunglig gummirepa F över 3600 300
6020 149Ab 10 ö röd G V en face, Agrg, AB 90
6021 149Abz ** 10Ö VM kpv BRA AB 350
6022 149Abz ** 10 ö En Face,vm KPV , AB,F 2400 240
6023 149Abz 10 ö röd G V en face, vm KPV, Prakt men liten äldersfläck upptill 225
6024 149Ac ** 10 Ö praktpar, 400
6025 149Ac PR B-ppr 375
6026 149Ac ** 10ö PR-LYX 300
6027 149Ac ** 10ö röd B ppr , PRAKT 300
6028 149Ac 10ö röd, B ppr, prakt 250
6029 149Ac AB 160
6030 149Ad ** 10Ö ÖD AGRG, plåtskarv vä , bra AB 200
6031 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 4-Block 500
6032 149C AB 4-block 250
6033 149C ** 10ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB 175
6034 149C **10Ö EN FACE 4-bl plåtskarv helt på högra märkena, F 1100 175
6035 149C PR-LYX 150
6036 149C ** 10Ö 4-SID, RIKTPUNKT UPP HÖ 100
6037 149C AB 60
6038 149C 10 ö röd G V en face 35
6039 150var ** 15öplåtskarv par partiellt spegeltryck 150
6040 150var ** 15ö partiellt förskjutet spegeltryck 100
6041 151Ac ** , 20ö AGRG , PRAKT 3-strip 650
6042 151Ac AB AGRG F. 950 200
6043 151Ac ** 20ö EN FACE, sign KAN, AB 200
6044 151Ac ** 20ö G.V. EN FACE, B ppr, bra AB 3,3,5 175
6045 151Ac 20 ö blå G V en face, Agrg, AB 100
6046 151Ad ** 20ö en face, sign KAN, Bppr, PR-LYX 500
6047 151Ad ** 20ö en face, B ppr, PRAKT 375
6048 151Ad ** 20ö GV en face, AB-PR , B ppr 275
6049 151Ad 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 120
6050 151C ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 600
6051 151C 4-BLOCK AB 550
6052 151C ** 20ö En Face PRAKT 4-BLOCK, 500
6053 151C ** 20ö 4-sid G.V. en face, LYX 500
6054 151C 20Ö EN fACE 4- BLOCK , BRA AB 450
6055 151C ** 20ö G V- en face, 4-block ,AB F 2400 350
6056 151C ** 20ö PR-LYX 350
6057 151C PRAKT 20ö 4-sid 350
6058 151C ** 20Ö EN FACE 4-SID PR-LYX 250
6059 151C ** 20Ö 4-SID, EN FACE, AB-PR 150
6060 151C **20Ö EN FACE fint AB ex 3,3,5 125
6061 151Cb ** 20ö PR-LYX 225
6062 151Cb 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 75
6063 151Cbz 20ö 4-sid, PR-LYX 600
6064 151Cbz 20 ö blå G V en face, 2 nedre med KPV ,4 block 400
6065 151Cbz ** 20ö en face, KPV, AB 300
6066 151Cvar variant litet dragspel,ab-pr 200
6067 152Aa ** 20ö G II A. AGRG , LYX 150
6068 152Aa 20ö G. II .A. PR-LYX AGRG 60
6069 152Aa PR-LYX 50
6070 152Aa ** 20ö G. VI A, PR-LYX 50
6071 152Aa 20ö Blå G II A. Agrg, AB 15
6072 152Ab PRAKT Bppr 100
6073 152Ab ** 20ö G II A. Bppr , prakt 100
6074 152Ab 20ö Blå G II A. B ppr, AB 20
6075 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , 3-STRIP ,AB 400
6076 152Abz AB- PR par F 1500 350
6077 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , prakt-LYX 300
6078 152Abz AB-PRAKT med KPV 250
6079 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, 3-strip 1500 200
6080 152Abz ** 20ö G II ADOLF, AB,AB, BA 3 STRIP 27900 KR 200
6081 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, ab EX 3,3,5 125
6082 152Abz 20ö Blå G II A.tydligt vm KPV, AB 100
6083 152Acx ** 20ö G II A vm linjer, bra AB 500
6084 152Acx ** 20Ö vältandat ex centr hö. F 3500 330
6085 152aVar ** G.II.A. spegeltryck 40
6086 152C ** 20ö G.II.A. LYX 250
6087 152C ** G.II.A. 4-sid LYX 125
6088 152C 4-block , AB 100
6089 152C ** 20ö G. VI A, PR-LYX 100
6090 152C ** , 20ö G II A B ppr 4-SID , PRAKT -LYX 100
6091 152C ** 20Ö G.VASA4-SID PR-LYX 100
6092 152C ** 20ö plåtskarvlinjepar 4sid, AB 75
6093 152C 20ö Blå G II A.4-sid, AB, 4-BLOCK 65
6094 152C ** , 20ö G II A B ppr MARG- PRAKTex 60
6095 152C 20ö Blå G II A.4-sid vm KPV, AB 50
6096 152C ** 20ö G II A ,fint AB 3,3,5 40
6097 152C ** 20ö G II A , prakt 4 sid 40
6098 152C,bz ** 20ö G.II.A. 10-BL. , AB, 5 undre KPV 300
6099 152C,bz ** 20Ö 4-SID, G.II. tydligt KPV, AB 90
6100 152C,var ** 20ö G.II.A. PRAKT -ab 6-BLOCK , där de övre 3 märkena är betydligt större. 250
6101 152Ca ** 20Ö G II A marginalex , AB 35
6102 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK alla med KPV,PR 500
6103 152Cbz 4-block , LYX , 2 ex kpv, sign BG, svårt 400
6104 152Cbz 20Ö G II A. 4-BL 2 ex KPV, PR-LYX 350
6105 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK, 2 nedre KPV 125
6106 153a ** 120ö AGRY, PR-LYX 450
6107 153a ** Gustav Vasa AGRY, 3-strip, AB 350
6108 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, AB 150
6109 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, lodr ve , F 950 95
6110 153a 20ö violett G. Vasa, Agry, BA 90
6111 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 120
6112 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 100
6113 153b ** 20ö "hyssjning" hö marg, PR 100
6114 153b ** 20ö Gustav Vasa , prakt 90
6115 153b AB 40
6116 153b 20ö violett G. Vasa, Bppr, AB 30
6117 153b,bz **/* 20ö G.Vasa violet, plåtskarvpar PRAKT Bz ppr, vä ex ** 160
6118 153bz prakt 125
6119 153c AB 120
6120 153c 20ö ljus violett G. Vasa , AB 90
6121 154 110ö plåtskarvpar i PR-LYX kvalitet 750
6122 154a AGRY, SUPERB 1100
6123 154a ** 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 500
6124 154a AGRY AB ex F1600 450
6125 154b ** 110ö G VASA AB-PRAKT PAR 500
6126 154b ** 110ö G VASA PRAKT 450
6127 154b AB,välcentr 300
6128 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, par, AB litet dragspel 500
6129 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, AB litet dragspel 300
6130 154bz plåtskarvpar,AB-BA, 4800 700
6131 155a ** 140 ö 4-STRIP ABcentr, svag böjnin i pappret , svårt strip F 13.200:_ 1250
6132 155a ** 140ö Gustav Vasa agrg, bra AB ,svår 800
6133 155a AGRG Fräscht ex centr hö 450
6134 155b PRAKT 350
6135 155b ** 140ö G Vasa, Prakt 250
6136 155b AB 200
6137 155b **140Ö plåtskarvlinje PAR 200
6138 155b ** 140ö G VASA. , PRAKT 160
6139 155b 140ö svart G. Vasa , Bppr, AB 80
6140 155bz AB F 1200 300
6141 155bz ** 140ö G Vasa, AB-PR 290
6142 155BZ ** 140ö G VASA bra AB 275
6143 156 PR-LYX 500
6144 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A2 ppr plåtskarvpar 300
6145 156 AB ex F.950 225
6146 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr , AB-PR 200
6147 156 ** 35ö typ1 , PR-LYX, gummi veck 150
6148 156a 35ö gul, Postemblem, AB 150
6149 156cx 35ö VM LINJE , PR-LYX 900
6150 156cx PR-LYX, 35ö typ 1 vm linjer 750
6151 156cx ** 35Ö VM LINJER, prakt 650
6152 156cx ** 35ö Postemblem typ 1, vm / plåtskarvpar, PR-LYX 500
6153 156cxz 35ö vm linje +kpv, AB 1200
6154 157 PR-LYX, 35ö typ 2 550
6155 157 LYX-PRAKT 35 Ö TYP 2 500
6156 157 prakt 450
6157 157 AB-PRAKT 300
6158 157 AB 225
6159 158 PR-LYX 600
6160 158 AB 300
6161 158 40ö Postemblem typ 1, plåtskarv vä.PR 250
6162 158 ** 40ö Postemblem typ 1,AGRG, AB 200
6163 159a ** AB-PRAKT 40ö 225
6164 159a ** 40ö Postemblem typ 2,A1, AB-PR 200
6165 159b ** 40ö Postemblem typ 2, B ppr, PRAKT, sign KAN 750
6166 160 ** 45ö Postemblem typ 1, AB 250
6167 161 ** 45 Ö pr-lyx 25
6168 162 60ö violettkarmin typ2 Postemblem, AB 200
6169 162 ** 60ö, PRAKT 175
6170 162a PRAKT 200
6171 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR AB 200
6172 162a ** 60ö Postemblem typ 1, AB-PR 125
6173 162a AB 100
6174 162cx ** 60ö vm linjer, PRAKT 1200
6175 162cx ** 60ö 3-strip vm cx, F 7200 600
6176 162cx AB F 2200 550
6177 162cx, var ** 60 ö cx, tryckfärgsfläck, AB 225
6178 163a **/* 4-strip 60ö A2 ppr, plåtskarvparet **, AB-PR F 4600 500
6179 163a AB F 1700 450
6180 163a ** 60ö typ 2, A1 ppr, PR, obet blyerts nr på baksidan 300
6181 163a ** 60ö Postemblem, typ 2, ab 300
6182 163a ** 60ö typ 2, AB 250
6183 163b AB ex F 2400 900
6184 165b,v ** 80ö Bppr plåtskarvpar ( 3-strip 3 ex *) hö ex plåtspricka, F 300+300+ 90+ 300 175
6185 165b,var **/* 80ö Bppr par med dubbelprägling 100
6186 165bz ** 80ö 4-strip med KPV , högintressant perforerad skarvremsa mellan 1-2 märket, sällsynt sätt att skarva . UTSTÄLLNINGS OBJEKT för specialisten, LYX kvalitet 1000
6187 165bz PRAKT 375
6188 165bz 80ö med kpv, PR-LYX 300
6189 165bz AB 275
6190 165bz ** 80ö vm KPV, prakt 250
6191 165c 80ö grön, vm KPV, Postemblem, AB 75
6192 165c ** 80Ö b PPR, ab 50
6193 165c 80ö grön, Postemblem, AB 30
6194 165c 80ö grön, vm linjer\, Postemblem, AB 25
6195 165cc PRAKT 100
6196 165cc AB 50
6197 165cx AB F250 100
6198 165cx ** 80ö Postemblem vm /, PR 100
6199 165cxz PRAKT 400
6200 165cz 80ö , AB-PR omvlinjer+ KPV 200
6201 165cz ** 80ö Postemblem vm \ +KPV mitt på AB 200
6202 166a ** 85ö, A 2 ppr, LYX 150
6203 166a ** 85 ö A2 ppr, LYX 90
6204 166a ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
6205 166a PRAKT 50
6206 166a ** 85ö plåskarvlinje par 50
6207 166b ** 85ö, A 3 ppr, LYX 150
6208 166b ** 85ö vitt papper, LYX 140
6209 166b ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
6210 166b PR 60
6211 166b AB 40
6212 166b 85ö grön vitt papper , Postemblem, AB 20
6213 167a **-*(*) 90ö Postemblem A1 ppr, PR-LYX plåtskarv par pos 1 * pos 2** 350
6214 167a AB 325
6215 167a ** 90ö ljusblå Postemblem A2 ppr, AB 300
6216 167b ** 90ö vitt ppr, PRAKT-LYX 1250
6217 167b ** 90ö blå Postemblem A3 ppr, prakt 700
6218 167b ** 90ö vitt ppr AB-Prakt F 3300 600
6219 167b 90Ö VITT PPR, normalex 500
6220 167b 90ö blå vitt papper , Postemblem, AB 325
6221 167c ** 90ö vitt ppr, PR-LYX 1500
6222 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 600
6223 167c 90ö skifferblå, AB 450
6224 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 450
6225 168b ** 1kr plåskarvlinje hö 50
6226 168c PR A3 200
6227 168c AB ex 150
6228 168c 1kr rödakt orange A3 , Postemblem, AB 75
6229 168d AB 150
6230 168d 1kr gulakt orange A3 , Postemblem, AB 100
6231 169a AGRG 60
6232 169cxz 110ö , PR-LYX, linje+KPV 130
6233 169cxz ** 110ö PRAKT, linjer + tydl KPV 125
6234 169cxz AB 60
6235 170a AB 60
6236 170b1 ** 115ö plåskarvlinje hö, PR 110
6237 170b1 ** 115ö rödbrun Postemblem A3 ppr, AB 100
6238 170b1 AB 80
6239 170b1 115ö brunröd, A3 Postemblem, AB 50
6240 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, LYX 200
6241 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, PR-LYX 180
6242 170b2 ** 115ö or.akt. ljusbrun, vitt ppr, LYX-PR 150
6243 170b2 PRAKT 125
6244 170b2 AB PR 95
6245 171 ** 120ö svart , PR-LYX 975
6246 171 ** 120ö svart, PR-LYX A2 PPR 900
6247 171 PR ,A2ppr 700
6248 171 ** 120ö svart A2 ppr, PR-KT-LYX 650
6249 171 Bra AB ex 500
6250 171 ** 120Ö SVART, AB-PR 300
6251 171a 120ö svart, PRAKT, sign BG A1 850
6252 171a ** 120ö SVART postembl A1ppr , P-LYX 750
6253 171a 120ö svart, Postemblem, AB 250
6254 172a ** 120ö rosalila, 3-STRIP PR-LYX A1 ppr 300
6255 172a ** 120ö rosalila postemblem, pr-lyx 150
6256 172b 120ö rosa-lila, A3, Postemblem, AB 30
6257 173a ** 140ö Svart AGRG Postemblem PR 70
6258 173bz ** 140ö bz plåskarvlinje par PR-LYX 125
6259 173bz LYX-PR 110
6260 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem PR 150
6261 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem AB 75
6262 174a ** 145ö postembl smargdgrön, plåtlinje 70
6263 174a 145ö smaragdgrön, Postemblem, AB 30
6264 174b ** 145ö A 2 ppr, LYXc 100
6265 174b AB-PR 60
6266 174b 145ö grön, Postemblem, AB 20
6267 174c ** 145ö, PR-LYX ,A3 ppr 90
6268 174c pr 60
6269 174c A3 AB ex 40
6270 174c 145ö grön, A3, Postemblem, AB 20
6271 175A ** 15ö violett, G V profil vä, PRAKT 150
6272 175A AB 120
6273 175A ** 15Ö violett G.V. profil vä, A1, AB 90
6274 175Aa ** 15ö G V profil vä A1 ppr Prakt 175
6275 175Aa ** 15Ö violett, PLÅTSKARVLINJE VÄ, PR 125
6276 175Aa 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
6277 175C PRAKT-LYX 4-BLOCK 600
6278 175C 4-block matt violett, PR-AB 450
6279 175C LYX Plåtskarvpar 400
6280 175C ** 15ö violett A1ppr G.V. prof vä. AB 4-BLOCKsignerad BG 350
6281 175C AB 120
6282 175C 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
6283 175Ca ** 15ö Profil vä violett, PR-LYX 200
6284 175Ca **15 ö plåtskarvpar 175
6285 175Ca **15 ö plåtskarv till vänster 80
6286 175Cb ** 20ö mörk violett, a2 ppr, par ktt, ftt F 4000 200
6287 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, PR-LYX 375
6288 176A A1 ppr PRAKT 350
6289 176A ** 15ö röd, PRAKT 300
6290 176A AB-PR plåtskarvpar 275
6291 176A 15ö röd typ1 , plåtskarvpar, AB 275
6292 176A ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 200
6293 176A AB 130
6294 176A ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A2, AB 90
6295 176A 15ö röd typ1, G V. profil vä. ,AB 90
6296 176Aa PR-LYX 250
6297 176C 4 bl. 1ex obet. ve f 1600 450
6298 176C ** 15ö A1 ppr röd, 4-BLOCK, AB 400
6299 176C AB plåtskarvpar f 1200 250
6300 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 210
6301 176C ** 15ö röd 4-sid typ 1, bra par F 1300 175
6302 176C AB 150
6303 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje vä, AB 110
6304 176Ca ** 15ö röd G V profil vä A1 ppr Prakt plåtskarv hö. 200
6305 177A ** 15 Ö RÖD, A2ppr, LYX 200
6306 177A ** 15ö röd GV, LYX, A2ppr 100
6307 177Aa ** 15ö röd typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 90
6308 177Aa PR 75
6309 177Aa Vc 50
6310 177Aa 15ö röd typ2, G V. profil vä. ,AB 20
6311 177Ab Rent tryck ab f 1100 275
6312 177Ab 15ö röd typ2,rent tryck G V. profil vä. ,AB 175
6313 177Ac ** 15 Ö RÖD, A3ppr, LYX 375
6314 177Ac1 ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par, AB, vä ex veck , F2400 250
6315 177Ac1 **15ö röd rent tryck plåtskarvlinje vä, PR 250
6316 177Ac1 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 150
6317 177Ac2 15Ö RÖD VITT PPR, LYX plåtskarvpar 350
6318 177Ac2 ** 15ö röd G.V. profil vä. vitt ppr PR-LYX 175
6319 177Ac2 ** 15ö RÖD G.V. profil vä typ2, A3, 100
6320 177Ac2 AB ex på A3 ppr 75
6321 177Ac2 ** 15Ö RÖD VITT PPR, plåtskarvpar VÄ, AB 400 75
6322 177Ac2 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 50
6323 177C ** . 15ö röd typ2 ,4-Block prakt 600
6324 177C 4-BL AB 500
6325 177Ca 4-BLOCK AB 500
6326 177Ca ** 15ö röd A1 G.V. prof vä.AB-PR 4-BL 375
6327 177Ca pr 300
6328 177Ca ** 15ö RÖD Profil vä , PR-LYX 300
6329 177Ca ** 15ö röd G.V. profil vä. PR-LYX 275
6330 177Ca 15ö röd, typ2 4-block 2 övre * nedre 2 ** 225
6331 177Ca AB 135
6332 177Cb LYX-PR 500
6333 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 275
6334 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 200
6335 177Cb 15ö röd typ2, 4-sid rent tryck G V. profil vä. ,AB 110
6336 177Cc AB 4-BLOCK F 3800 900
6337 177Cc 15ö röd, 4-Block, AB, A3 ppr 750
6338 177Cc LYX 600
6339 177Cc ** 15ö A3 ppr röd, vikt horiz. 4-Block AB 500
6340 177Cc **15ö röd vitt ppr, ab-praktcentr 4-block F 4000 500
6341 177Cc ** 15ö röd, 4-sid vitt pr, PRAKT 400
6342 177Cc ** 15ö G.V. röd vitt ppr, PR-LYX 400
6343 177Cc ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A3, PLÅTSKARVPAR , AB F 2000 300
6344 177Cc ** 15 Ö RÖD VITT PPR PRAKT 200
6345 177Cc 15ö röd typ2, 4-sid A3 G V. profil vä. ,AB 110
6346 177P (*)15ö, otandat orginalplåtsgravyr ,svart 750
6347 178 ** 15ö brun G V profil vä A3 ppr AB -Prakt plåtskarv hö. 60
6348 178A PRAKT plåtskarvpar 100
6349 178A ** 15ö brun pr-lyx 100
6350 178A PR 70
6351 178A 15ö orangeaktigt brun, prakt 65
6352 178A ** 15ö Brun, G V profil vä, A1, PR 50
6353 178A AB 30
6354 178A 15ö brun, A3 G V. profil vä. ,AB 20
6355 178C 4- BLOCK AB-PRAKT 200
6356 178C 15ö brun, PR-LYX 4-BLOCK 200
6357 178C ** 15ö brun A3 G.V. prof vä. AB 6-Block 150
6358 178C ** 15ö brun 4-block ab-pr 150
6359 178C ** 15ö PR-LYX 90
6360 178c ** 15Ö brun plåtskarv hö, ab-pr 40
6361 178C AB 35
6362 178C 15ö brun, 4-sid A3 G V. profil vä. , vacker 25
6363 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 350
6364 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1 ktt+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 250
6365 179Ac AV ppr, PRAKT 700
6366 179Ae ** 20Ö violett, Agry Plåtskarvlinje par, AB, 150
6367 179Ae agry PRAKT 120
6368 179Ae AB 80
6369 179Ae 20ö gråviolett, Agry G V. profil vä. ,AB 30
6370 179Af ** 20ö violett G V profil vä B ppr, LYX 300
6371 179Af ** 20ö violett G.V. profil vä plåtskarvpar, ab-pr 200
6372 179Af 20ö violett, Bppr G V. profil vä. ,AB 50
6373 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, PR-LYX med skarvremsa hö 240
6374 179Avar ** 20Ö violett, PLÅTSKARVlinje par, AB, perforeringshål saknas 2uppifrån 200
6375 180a PRAKT 200
6376 180a AB 125
6377 180a 20ö röd G V. profil vä. ,AB 60
6378 180Aa ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 175
6379 180Ab ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 150
6380 180b ** 20ö karminaktigt röd, prakt 350
6381 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, 3-strip , prakt 350
6382 180b PRAKT 300
6383 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, LYX plåtskarv vä 250
6384 180b AB 200
6385 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, prakt 200
6386 180b ** 20 Ö RÖD, A3ppr, P-LYX 190
6387 180b ** 20Ö röd, A3 Plåtskarvlinje par, AB, 175
6388 181a LYX plåtskarv par 250
6389 181a AB 140
6390 181a ** 20ö orange , prakt 125
6391 181a ** 20ö orange plåtskarvpar , prakt 100
6392 181a AB 90
6393 181a 20ö orange G V. profil vä. ,AB 50
6394 181Aa ** 20ö orange G.V. A1ppr PRAKT--LYX 250
6395 183a **/* 25ö blå A2 ppr, 3-strip mittex ** LYX 300
6396 183a **/* 25ö BLÅ a1, par i PR-LYX kvalitet 250
6397 183a ** 30ö blå A1, LYX 175
6398 183a ** 25ö BLÅ, A1 Plåtskarvlinje par, AB, 160
6399 183a PRAKT 150
6400 183a ** 25ö prakt 120
6401 183a ** 30ö blå A1, plåtskarvp hö, PRAKT 100
6402 183a AB 90
6403 183a 25ö blå G V. profil vä. ,AB 50
6404 183a,b ** 25 öblå, PR-LYX 2st 275
6405 183b LYX 250
6406 183b ** 25ö blå, , A3 ,LYX,obet prick i gummi 100
6407 183b 25ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 50
6408 184 LYX plåtskarvpar 750
6409 184 PRAKT plåtskarv par 400
6410 184 ** 25ö orange G.V. profil vä PAR , PR-AB 300
6411 184 ** 25ö orange G V profil vä A3 ppr, P-LYX 300
6412 184 25ö orange A3 ppr ,Plåtskarvpar, AB 250
6413 184 AB 225
6414 184 ** 25ö orange G.V. profil vä plåtskarv hö , PRAKT 225
6415 184 ** 25ö orange, bra AB 190
6416 185a ** 30ö g v PROFIL VÄ PLÅTSKARVPAR 200
6417 185a AB F 500 125
6418 185a 30ö blå G V. profil vä. ,AB 50
6419 185a 30ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 20
6420 185c ** 30ö blå , A3, G V profil vä ,LYX 150
6421 185c ** 30Ö BLÅ, A3 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 100
6422 185c PR 50
6423 185c AB 30
6424 186a 30ö LYX 400
6425 186a LYX 350
6426 186a 30ö brun,sign BG A1, PRAKT 240
6427 186a prakt 200
6428 186a ab-PRplåtskpar ett ex* 200
6429 186a ** 30ö brun GV, PR-LYX A1 ppr 200
6430 186a AB, Spegeltryck 150
6431 186a 30ö brun G V. profil vä. ,AB 50
6432 186b ** 30ö brun , A2, G V profil vä ,LYX 500
6433 186b PRAKT 400
6434 186b ** 30Ö RENT TRYCK, PRAKT 400
6435 186b ** 30ö rent tryck, PR-LYX 400
6436 186b AB 250
6437 186b ** 30ö rent tryck, prakt 250
6438 186b ** 30ö rent tryck fint AB 150
6439 186b 30ö brun rent tryck G V. profil vä. ,AB 80
6440 186c ** GV profil vä 30Ö VITT PPR, PR-LYX 2400
6441 186c ** 30ö G.V. BRUN vitt ppr, PR-LYX 1800
6442 187a LYX 650
6443 187a ** 35ö Profil Vä, a1 ppr, lyx 600
6444 187a ** 35ö viol.karm. , A2, G V profil vä ,PLYX 400
6445 187a ** 35ö VIOLETTKARMIN GV, LYX A1 ppr 400
6446 187a 35ö violett G V. profil vä. ,PR-LYX 400
6447 187a 35ö violett G V. profil vä. ,AB 175
6448 187b 35ö violett rent tryck G V. profil vä. , AB 190
6449 187c AB 100
6450 187c 35ö violett vitt ppr G V. profil vä. , AB 35
6451 188a pr 25
6452 188a,b 40ö blå agry, A1 G V. profil vä. , AB 15
6453 189a ** 40Ö TYP1 3-STRIP , A1 PPR, PRAKT 750
6454 189a prakt plåtskarvpar 500
6455 189b ** 40ö typ1 A2 ppr, AB 300
6456 189b ** 40Ö A2 ppr, AB-PRAKT 300
6457 189b ** 40ö grön typ 1 A2 ppr, AB 275
6458 190 ** 40Ö grön typ 2, G V profil vä, PRAKT 300
6459 190a 40ö OLIVGRÖN TYP 2, LYX, A2 550
6460 190a ** 40ö grön typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 475
6461 190a ** 40ö grön typ 2 G V profil vä A1 ppr, PR 300
6462 190a ** 40ö grön typ II, A2 sign BG, ab-prakt 275
6463 190b LYX -PR A3 600
6464 190b ** 40ö grön A3 ppr GV profil vä , PR-LYX 600
6465 190b ** 40ö grön, A3 Plåtskarvlinje par, AB F 3000 400
6466 190b AB A3 ppr F.1400 250
6467 190b ** 40ö grön typ II, vitt ppr sign BG, ab 225
6468 190c 40ö olivgrön vitt ppr G V. profil vä. , AB 175
6469 191a ** 45 ö brun, LYX 550
6470 191a ** 45ö brun G V profil vä A1 ppr,LYX 500
6471 191a ** 45ö brun PRAKT 300
6472 191a **/* 45ö brun PRAKT plåtskarvpar pos1** 250
6473 191a ** 45 ö brun, A1 ppr, plåtskarv hö AB-pr 225
6474 191a 45ö brun G V. profil vä. , AB 125
6475 191a 45ö brun vitt ppr G V. profil vä. , AB 15
6476 191b ** 45ö brun, A3 Plåtskarvlinje par, AB 40
6477 191b AB 35
6478 192a ** 50ö grå G.V. typ, AGRY, PR-LYX 600
6479 192A ** 50ö G.V. olivgrå, AB-PR 250
6480 192b 50ö grå , A1 ppr, , LYX 900
6481 192b ** 50ö A2 ppr, LYX 700
6482 192b PRAKT 50ö 500
6483 192b ** 50ö grå GV, PR-LYX A1 ppr 500
6484 192b ** 50 ö A2 papper, F 1300 , 3,3,5 220
6485 192b ** 50 ö grå G V A2, LYX, obet gum. ve. 200
6486 192b ** 50ö G.V. profil vä, plåtskarvlinje, ab,a1 175
6487 192b 50ö grå vitt ppr G V. profil vä. , PR 15
6488 192c ** 50 ö grå G V A3, PR-LYX 25
6489 192c PR 15
6490 193 ** 85ö PRAKT ,A2 papper 200
6491 193 AB 85
6492 193 85ö grön G V. profil vä. , AB 50
6493 194 LYX-PR 190
6494 194 ** 115 A1 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 175
6495 194 AB 70
6496 194 115ö brunröd G V. profil vä. , AB 50
6497 194a ** 115ö brun G.V. profil vä A1 , PRAKT 250
6498 195 ** 145 ö grön, A1 Plåtskarvlinje par, PR 125
6499 195 PRAKT 100
6500 195 AB 50
6501 195 145ö GRÖN G V. profil vä. , PR 50
6502 196 LYX 4-BLOCK 200
6503 196 PR-LYX 4-BLOCK 100
6504 196 ** PR-LYX 4-BLOCK 5Ö 100
6505 196 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK 80
6506 196 ** 5ö PRAKT-LYX 4-BLOCK 80
6507 196 PR-LYX 25
6508 196-210 ** 5ö- 5KR KONGRESS, komplett PRAKTSERIE 5000
6509 196-210 Kongress BRA kpl serie 2900
6510 197 4-BLOCK PRAKT-LYX 150
6511 197 ** 10Ö, LYX 4-BLOCK 150
6512 197 ** 10Ö, PR-LYX 4-BLOCK, 2 sär tänder 125
6513 197 ** 10Ö kONGRESS, PR-LYX 4-BLOCK 60
6514 197 AB 4-BLOCK 50
6515 197 ** 10Ö kONGRESS, PRAKT 4-BLOCK 50
6516 197 ** 10Ö KONGR. PR-LYX 40
6517 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö, PR 40
6518 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö 30
6519 197 PR 20
6520 197,197cx ** 10 ö KONGRESS ,par , par vm cx1720 225
6521 197cx PR-LYX 4-block 600
6522 197cx 4-BLOCK,god AB F 800 225
6523 197cx ** 10ö PRAKT vm linjer 200
6524 197cx ** 10ö Kongress vm linjer 4-bl AB 200
6525 197cx PRAKT 150
6526 197cx PRAKT 125
6527 197cx ** 10ö Kongress vm linjer, PR-LYX 120
6528 197cx ** 10Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 75
6529 197cx vc F 400 70
6530 197cx 10ö Kongress vm linjer, AB 50
6531 197cxz AB EX F 1200 325
6532 197cxz * 10ö vm kpv +linjer, AB 200
6533 198 PR-LYX 4-BLOCK 150
6534 198 ** 15Ö KONGRESS lyx 75
6535 198 ** 15ö Kongress , LYX 70
6536 198 15ö Kongress LYX 60
6537 198 ** 15ö , LYX-PRAKT 50
6538 199 PR-LYXc 4-BL,vikt i perf. 300
6539 199 ** marginal 4-BLOCK 20Ö , AB 240
6540 199 ** PAR 20Ö ,PRAKT 200
6541 199 ** 20Ö KONGRESS, SUPERB 200
6542 199 LYX 150
6543 199 LYX 150
6544 199 ** 20 ö KONGRESS ,PAR, AB 110
6545 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, PR 100
6546 199 ** 20Ö KONGRESS, PR-LYX 100
6547 199 ** 20Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 100
6548 199 20öre PRAKT-AB 90
6549 199 20Ö PRAKT 90
6550 199 ** 20ö röd plåtskarvlinje hö 70
6551 199 ** 20Ö Kongress plåtskarv hö 60
6552 199 20ö Kongress AB 60
6553 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 50
6554 199a ** 20ö röd Kongress 1924, LYX 100
6555 200 ** 25 ö KONGRESS ,Superlyx 300
6556 200 ** 25ö KONGRESS, LYX 200
6557 200 **25 ö Kongress, prakt-lyx 3-strip 200
6558 200 PRAKT 175
6559 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 120
6560 200 AB 90
6561 200 ** 25Ö Kongress PR-LYX 90
6562 200 25ö Kongress AB-PR 75
6563 201 ** 30Ö Kongress LYX 200
6564 201 PRAKT 160
6565 201 AB 75
6566 201 ** 30ö LYXc ngt kt 75
6567 201 30ö Kongress AB 60
6568 201a ** 30 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYX 300
6569 201a ** 30Ö blå , LYX 200
6570 201a 30ö **, LYX -PR 190
6571 201a ** 30ö Kongress blå, , PR-LYX 125
6572 201a ** 30Ö Kongress PR-LYX 120
6573 201a ** 30ö blå Kongress 1924, praktex 100
6574 201b ** 30ö GRÖNBLÅ Kongress ,LYX 1000
6575 201b ** 30 Ö GRÖNBLÅ KONGRESS LYX 800
6576 201b GRÖNBLÅ PR-LYX svårt 750
6577 201b gröbl.bra AB ex 1500 400
6578 201b ** 30Ö GRÖNBLÅ KONGRESS AB 3,3,5 300
6579 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress AB 200
6580 202 LYX 250
6581 202 ** 35 ö svart , LYX 250
6582 202 ** 35 Ö KONGRESS LYX 250
6583 202 ** 35Ö pr-lyx 200
6584 202 ** 35Ö, PR 150
6585 202 AB, vc F 375 125
6586 202 ** 35ö Kongress Prakt 120
6587 202 **35 ö Kongress, prakt 100
6588 202 35ö Kongress AB 50
6589 202var ** 35ö AB-PR, stor tryckfläck tv 110
6590 203 ** 40ö LYX 450
6591 203 40Ö PRAKT-LYX 250
6592 203 ** 40ö Kongress, pr-lyx 250
6593 203 ** 40 Ö KONGRESS LYX 250
6594 203 PRAKT 225
6595 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje hö, lyx 225
6596 203 PRAKT 200
6597 203 ** 40ö PRAKT 200
6598 203 ** 40Ö KONGR. plåtskarv hö , PR-Lyx 200
6599 203 40ö Kongress PR-LYX 200
6600 203 bra AB ex F 500 175
6601 203 ** 40 ö KONGRESS ,PAR, AB 175
6602 203 ** 40 kongress, prakt 150
6603 203 ** 40ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 125
6604 203 ** 40ö grön Kongr. blå,AB plåtskarv hö 110
6605 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje vä, prc 100
6606 203 ** 40Ö Kongress plåtskarv vä 90
6607 203 40ö Kongress AB 60
6608 204 4-BLOCK AB F2600 700
6609 204 PRAKT 350
6610 204 ** 45 ö KONGRESS ,PAR, AB 250
6611 204 ** 45ö brun Kongress PR-LYX 250
6612 204 ** 45ö Kongress, pr-lyx 225
6613 204 vc, AB ex 190
6614 204 45ö Kongress PR 175
6615 204 ** 45ö kongress, prakt 150
6616 204 ** 45ö brun Kongress , PRAKT 150
6617 204 45ö Kongress PR 150
6618 204 ** 45ö brun plåtskarvlinje hö, AB 110
6619 204 ** 45ö kongress plåtskarv vä 100
6620 204 45ö Kongress AB 80
6621 204 ** 45ö brun Kongress AB 75
6622 205 ** 50ö bra AB 4-block 400
6623 205 ** 50Ö, PR-LYX 400
6624 205 ** 50ö Kongress ,LYX 400
6625 205 PRAKT 300
6626 205 ** 50Ö pr-lyx 300
6627 205 ** 50 ö PR-LYX 300
6628 205 ** 50ö Kongress, PRAKT 250
6629 205 ** 50 ö KONGRESS ,PAR, AB 225
6630 205 50ö Kongress PR-LYX 225
6631 205 ** 50ö kongress Plåtskarvlinje hö, ab 125
6632 205 50ö Kongress AB 90
6633 206 ** 60Ö FINT 4-BLOCK 600
6634 206 ** 60Ö KONGR. LYX 600
6635 206 ** 60ö Kongress PR-LYX 350
6636 206 ** 60 ö KONGRESS ,PAR, AB-PRcentr 300
6637 206 ** 60ö RÖDLILA Kongress PR-LYX 300
6638 206 AB F 800 250
6639 206 ** 60ö Kongress, PRAKT 250
6640 206 60ö Kongress PR-LYX 225
6641 206 60ö Kongress AB 100
6642 207 ** 80Ö Kongress, LYX 600
6643 207 PR F750 +100% 350
6644 207 ** 80Ö prakt 300
6645 207 ** 80 ö PR-LYX 300
6646 207 ** 80 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYXcentr 300
6647 207 ** 80ö PRAKT 275
6648 207 ** 80 Ö PRAKT, 275
6649 207 ** 80ö Kongress PR plåtskarv vä 225
6650 207 80ö , AB 200
6651 207 80ö Kongress PR-LYX 200
6652 207 ** 80ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 150
6653 207 ** 80ö Kongress , pplåtskarv hö , ab-pr 150
6654 207 80ö Kongress AB 100
6655 207var ** 80ö plåtskarvlinje vä bra AB 100
6656 208 ** 1kr PRAKT 4-BLOCK 1500
6657 208 ** 1 kr Kongress i 4-block , bra AB 950
6658 208 ** 1 kr LYX 800
6659 208 PRAKT 600
6660 208 Vc BRA EX 475
6661 208 ** 1KR KONGRESS PR-LYX 400
6662 208 ** 1KR KONGRESS ,PAR, AB175 400
6663 208 ** 1KR , PRAKT 325
6664 208 1 KR PRAKT-LYX 325
6665 208 ** 1 KR KONGRESS , fint AB 250
6666 208 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB 200
6667 208 ** 1kr Kongress , bra marginalex 200
6668 208 1KR Kongress AB 125
6669 209 ** 2KR KONGRESS, LYX 1800
6670 209 ** 2 kr PR-LYX EX 1250
6671 209 ** 2 KR KONGRESS LYX 1200
6672 209 AB- PR centrering 1100
6673 209 ** 2 kr kongress, pr-lyx 950
6674 209 2KR Kongress PR-LYX 900
6675 209 ** 2KR KONGRESS, PRAKT 800
6676 209 ** 2KR vackert AB ex 700
6677 209 ** 2kr , PR-AB 600
6678 209 ** 2KR , FINT EX 500
6679 209 ** 2kr röd plåtskarvlinje upp, AB 500
6680 209 ** 2 KR KONGRESS , fint AB med plåtskarvlinje nedtill 450
6681 209 ** 2kr Kongress , bra AB-PRAKTex 400
6682 209 2KR Kongress AB 350
6683 210 ** 5KR KONGRESS, LYX 3000
6684 210 ** 5 KR PR-LYXEX 2500
6685 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
6686 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
6687 210 PRAKTex, 5 KR 2100
6688 210 5 KR, AB-PR 1900
6689 210 ** 5 kr bra AB ex 1100
6690 210 5 KR PRAKTc, obet gummiveck 700
6691 210 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned,pr-lyccentr, gummiveck 600
6692 211 ** 5ö PRAKT 4-BLOCK 75
6693 211 PR-LYX 60
6694 211 ** 5ö UPU 1924, PRAKT 30
6695 211-14 4st 4-block 5-15ö**, 20ö prc *, F 1100 175
6696 211-225 5Ö-5KR FÖRENINGEN, bra serie 2000
6697 212 LYX 4-BLOCK 200
6698 212 PRAKT 4-BLOCK 100
6699 212 ** 10ö UPU 1924, LYX 50
6700 212 PRAKT 25
6701 212cx AB-PR 4-BLOCK 350
6702 212cx 10ö vm linjer, PRAKT 4-block 300
6703 212cx ** 10ö UPU vm linjer, AB-PR 4-block, plåtskarvlinje vä F 1200 250
6704 212cx ** 10ö UPU vm linjer+KPV perfekt tandn 225
6705 212cx ** 10ö UPU vm linjer 4-bl LYXcent 225
6706 212cx ** 10ö linjer PR- LYX 200
6707 212cx PRAKT 175
6708 212cx 10ö VM LINJER, PRAKT 120
6709 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 110
6710 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 100
6711 212cx AB F 300 75
6712 212cx 10ö vm linjer FÖRENINGEN, AB 75
6713 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer Bra AB 60
6714 212cxz ** 10ö UPU vm linjer +KPV LYX 400
6715 212cxz ** 10ö prakt linje +KPV mitt på 300
6716 212cxz ** 10ö kpv, PRAKT centr , normal tndn 200
6717 213 ** 15ö PR-LYX 4-BLOCK 125
6718 213 ** 15ö UPU, LYX 100
6719 213 ** 15ö UPU , LYX 100
6720 213 AB 4-BLOCK 50
6721 213 LYX-PR 40
6722 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , PRc 400
6723 214 ** 20ö UPU 1924 LYX 300
6724 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , AB 250
6725 214 ** 20ö röd, prakt 200
6726 214 ** 20Ö PR-LYX 200
6727 214 ** 20ö UPU 1924, PR-LYX 200
6728 214 ** 20ö UPU PAR , AB 200
6729 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PR 125
6730 214 AB 100
6731 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PRc 90
6732 214 20ö FÖRENINGEN, AB 50
6733 214var 20ö spegeltryck, PR centr 110
6734 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , PRAKT-LYX 750
6735 215 4-BLOCK ,AB F 2000 575
6736 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , AB 325
6737 215 ** 25ö upu 1924. PR-LYXex 225
6738 215 AB 25ö kongress 200
6739 215 ** 25ö Föreningen , PRAKT 100
6740 215 25ö FÖRENINGEN, AB 60
6741 216 ** 30ö 4-bl , prc, 2 väex veck, F 2000 250
6742 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, prakt 175
6743 216 AB ex 150
6744 216 ** 30ö marginal PRAKT EX 150
6745 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, AB 100
6746 216 30ö FÖRENINGEN, AB 60
6747 216a ** 30ö Föreningen plåtskarv hö , PR-ab 100
6748 216a ** 30Ö BLÅ UPU 1924, AB-PR 90
6749 217 ** 35ö pr-lyx 300
6750 217 ** 35ö UPU, PR-LYX 300
6751 217 PRAKT ex 275
6752 217 ** 33ö 4-bl , vc, 2 nedre ex veck, F 2400 275
6753 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR-Lyx 250
6754 217 ** 35ö upu 1924. PR-LYXex 250
6755 217 ** 35ö UPU PAR , AB 200
6756 217 ** 35ö UPU , prakt 175
6757 217 AB 150
6758 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje vä, prakt 150
6759 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR 150
6760 217 ** 35ö svart UPU 1924, PRAKT 150
6761 217 ** 35Ö AB- PR 120
6762 217 35ö FÖRENINGEN, AB 70
6763 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje hö, kt 60
6764 218 Prakt 375
6765 218 ** 40ö föreningen Plåtskarvlinje hö, p-lyx 225
6766 218 40ö vc AB ex F 600 175
6767 218 ** 40Ö AB- PR 120
6768 218 40ö FÖRENINGEN, AB 90
6769 218 40ö FÖRENINGEN, AB 70
6770 219 vc AB 4-BLOCK, F3600 900
6771 219 PRAKT ex 475
6772 219 ** 45ö UPU 1924 PR -LYX 375
6773 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , PR 275
6774 219 ** 45ö UPU PAR , AB F 1700 230
6775 219 ** 45ö LYXcentr , 2lvhtt, ser superb ut 200
6776 219 ** 45ö brun , ab-PRAKT 200
6777 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, prakt 200
6778 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 200
6779 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 125
6780 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, AB 100
6781 219 45ö FÖRENINGEN, AB 100
6782 220 ** 50Ö LYXc 4block, pos 3 *(*) 800
6783 220 LYX 600
6784 220 ** 50ö grå, LYX 600
6785 220 ** 50ö PRAKT-LYX 475
6786 220 PRAKT 450
6787 220 ** 50Ö, PR-LYX 450
6788 220 50 ö bra AB ex F 900 325
6789 220 ** 50ö UPU PAR , AB F 1700 270
6790 220 prc, liten fläck i gummit 200
6791 220 ** 50 ö PRAKT centr 175
6792 220 ** 50Ö UPU PRAKT centr 175
6793 220 50ö FÖRENINGEN, AB 100
6794 221 60 ö Prakt 450
6795 221 ** 60Ö UPU PRAKT PAR 450
6796 221 ** 60ö upu 1924. PR-LYXex 350
6797 221 ** 60ö UPU, PRAKT 300
6798 221 AB ex F 900 290
6799 221 ** 60 ö AB-PRAKT centr 150
6800 221 60ö FÖRENINGEN, AB 125
6801 222 PRAKT 4-BLOCK 1600
6802 222 PRAKT 550
6803 222 AB-pr 250
6804 222 80ö FÖRENINGEN, prakt 175
6805 222 ** 80 Ö AB 150
6806 223 Ab-PR 1kr Föreningen 500
6807 223 ** 1KR FÖRENINGEN, PRAKT 500
6808 223 1 kr UPU, AB 325
6809 223 ** 1KR UPU, PRAKT 300
6810 223 1kr FÖRENINGEN, PRAKT 300
6811 223 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB-PR 250
6812 223 ** 1kr . AB 200
6813 223 1kr FÖRENINGEN,AB 175
6814 223var ** 1kr plåtskarvlinje upptill bra AB 200
6815 224 PR-LYX ex 2 kr 1600
6816 224 2 KR PRAKT 1400
6817 224 2kr FÖRENINGEN, PR-LYX 1200
6818 224 AB ex F 3200 950
6819 224 ** 2KR MYCKET FINT EX 700
6820 225 ** 5kr UPU PR-LYXex 2900
6821 225 5 kr PR-LYXcentr 2500
6822 225 ** 5KR FÖRENINGEN, PR-LYX 2500
6823 225 5 KR AB- PR 2300
6824 225 ** 5 KR LYX, natrlig limlinje 1700
6825 225 ** 5kr Föreningen plåtskarv ned , PRakt 1500
6826 225 ** 5kr UPU 1924PR- LYXEX 1500
6827 225 ** 5KR FÖRENINGEN, AB 1200
6828 225 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned, AB 800
6829 226-30 ** G.V 70år , Övertryck MAKULERS, sällsynt ** då de inklistrades i bok. 500
6830 226-30 PRAKT 4-block SERIE 350
6831 226-30 (*) övertryck MAKULERAS, eftersökt 300
6832 226-30 G.V. 70års dagen PR-AB 4-Block serie 200
6833 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PR-LYX 160
6834 226-30 ** G V 70 ÅR, PR-LYX SERIE 150
6835 226-30 ** 5-30Ö pr-lyx SERIE 140
6836 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PR-LYX SERIE 130
6837 226-30 ** G V 70 år , PR-LYX serie 110
6838 226-30 AB -PR serie 90
6839 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PRAKT SERIE 90
6840 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PRAKT 80
6841 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie 35
6842 226-30mak (*) G.V. 70års Makueras övertryck 300
6843 226-30v (*) G V 70 ÅR, övertryck, MAKULERAS 300
6844 227 ** 10Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 4-BLOCK 75
6845 229 20Ö PR-LYX 4-block 90
6846 230 25Ö LYX 4-block 120
6847 230 ** 25Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 50
6848 230var ** SPEGELTRYCK, PR 75
6849 233a SUPERB 1600
6850 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, PRAKT 4-block 1500
6851 233a pr-LYX 5KR SLOTTET 1300
6852 233a PRAKT 1000
6853 233a ** 5kr gröna slottet LYX 650
6854 233a ** 5KR SLOTTET GRÖN, AB-PR 600
6855 233a ** 5KR GRÖNA SLOTTET, PR-LYX 600
6856 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, AB 475
6857 233a ** 5 KR SLOTTET 1933, AB-PR 3,3-4,5 450
6858 233a ** 5 kr slottet bra AB ex , F 2500 300
6859 233b LYX A3 ppr 4000 +100% 1950
6860 233b PR-LYX 1600
6861 233b ** 5kr gröna slottet vitt ppr, LYX EX 5,5,5 1500
6862 233b ** 5KR SLOTTET GRÖN, vitt ppr, P-LYX 900
6863 233b 5 kr slott vitt ppr, AB FINT EX F 3500 850
6864 233b 5KR grön vitt ppr SLOTTET typ 1, AB 600
6865 234-37 KPL serie i PR-LYX ex 400
6866 234-37 10-90ö Lützen kpl serie 6 st , AB 75
6867 234A LYX 50
6868 234C PR-LYX 4- block 100
6869 234Cvar 4-strip med olika märkesstorlekar 100
6870 235 ** 15Ö PR-LYX 30
6871 235A LYX 50
6872 235A **15Ö Lützen , LYX 50
6873 235A ** 15ö Lützen , LYX 50
6874 235A ** 15ö Riksdagen 1935 pr-LYXex 25
6875 235Av ** 15ö röd PAR vä ex FLAMMA, PR-LYX 300
6876 235C PR-LYX 4-block 200
6877 235C ** 10-BLOCK 15Ö , PR-LYX 150
6878 235C ** 15ö Lützen , pr-lyx 4-block 100
6879 235C ** 15 ö PR-LYX , Lützen 1935 50
6880 235C 15ö Lützen , AB 15
6881 236 LYX 75
6882 236 ** 25Ö Lützen plåtskarvp hö 25
6883 236 ** 25Ö Lützen PRAKT 25
6884 236 25ö Lützen , PRAKT 20
6885 237 PRAKT 200
6886 237 **90Ö Lützen , pr-LYX plåtskarvpar 200
6887 237 90Ö Lützen , AB 50
6888 238 ** 5ö postsparbanken typ1, lyx 4-block 500
6889 238 PR-LYX 4-BLOCK 5 ö typ1 400
6890 238 ** 5ö typ1, PRAKT 4-BLOCK 400
6891 238 ** 4-BLOCK TYP 1 5ö, PRAKT 400
6892 238 5ö typ 1 prakt 4-block 375
6893 238 ** 5ö Sparbanken 4-sid 6-block i prakt typ 1 kvar i häftesomslag 350
6894 238 ** 5 ö postbanken typ 1, LYX 300
6895 238 ** postsparbanken 5ö typ 1 , PRAKT 4-bl 250
6896 238 ** LYX 5ö typ 1 225
6897 238 ** 5Ö PRAKT 100
6898 238-39 Kpl sats 140
6899 238-39 ** 5ö Sparbanken typ 1+2 kpl 4st 100
6900 238-39 10-90ö postsparbanken kpl serie 4 st , AB 50
6901 238-39C ** 5ö Sparbanken 4-sid 4block typ 1+2 325
6902 239A 5ö LYX 60
6903 239A LYX 50
6904 239A ** 5ö PR-LYX 50
6905 239C LYX 4-block 150
6906 239C ** 5ö LYX 60
6907 239C LYX 50
6908 239C ** LYX 5ö 50
6909 239C ** 5Ö POSTSPARBANKEN, PR-LYX 40
6910 239E ** 5Ö POSTBANKEN T 13 PLÅTSKARVPAR PRAKT 50
6911 240-45 ** RIKSDAGEN 9 OLIKA, LYXSERIE 500
6912 240-45 Kpl PRAKT serie 350
6913 240-45 kpl serie F 975 275
6914 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , prakt 200
6915 240-45 ** riksdagen kpl serie 9st fin 160
6916 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , AB 125
6917 240C LYX 4- block 100
6918 240C 5ö riksd 4-block, PRAKT 35
6919 241A ** 10ö Riksdagen , prakt 25
6920 241C Vc 4-BL 50
6921 242A PR 30
6922 242A **15Ö Riksdagen 1935, prakt 15
6923 242A **15Ö Riksdagen 1935, pr 12
6924 242C PRAKT-4-BL 150
6925 242C 15ö riksd 4-block, PRAKT 150
6926 242C LYX 60
6927 243 PRAKT 60
6928 244 PRAKT 100
6929 244 ** 35ö Riksdagen , LYX 100
6930 244 ** 35Ö Riksdagen 1935, pr 50
6931 245 LYX par plåtskarvlinje 375
6932 245 PRAKT 175
6933 245 ** riksdagen 60ö LYX 140
6934 245 ** 60Ö Riksdagen 1935, pr-lyx 90
6935 246-257 POSTVERKET KPL ** BRA SERIE 600
6936 246-48C ** 5-10ö ,15ö 2övre*(*) , en vit hov F500 75
6937 246-57 kpl serie nästan alla i prakt 1100
6938 246-57 ** 5ö-1kr Postverket 15st, P-LYX serie 800
6939 246-57 Postverket kpl ser. F 2800+ 750
6940 246-57 POSTVERKET KPL ** , BRA SERIE 600
6941 246-57 5-60ö Postverket kpl serie 15 st , AB 300
6942 246C PR 4-BLOCK 70
6943 246C 9-block ,ab-pr 50
6944 246C 5ö PR-LYX 4-BL 50
6945 246C PRAKT 30
6946 246var ** 5 vinröd, övertryck MUSTER, samt "gravörmakulering rispor i plåten" 750
6947 246var ** 5ö par med skarvremsa, 2 plåtskarvlinjer 125
6948 247C PR-LYX 4-block 90
6949 247C 10ö PRAKT 4-BL 50
6950 247C LYX-pr 40
6951 247C PR-LYX 25
6952 248A ** 15ö Postverket 1936 LYXex 45
6953 248APII 15ö LYX 3-strip, 1 ex VIT HOV 225
6954 248APII 15ö 3-strip mitt ex PII* 2 andra **, pr 75
6955 248C 15ö PR-LYX 4-BL 90
6956 248C ** 15ö postverket 4 sid, LYX 50
6957 248C,PI prakt 9-block 15ö, 3 ex PI 200
6958 248Cvar Vit hov AB 110
6959 249 PR 100
6960 249 20ö postverket, PR 100
6961 249 20ö Postverket , AB 25
6962 250 ** 25ö Postverket plåtskarv hö, ab-pr 60
6963 250 25ö Postverket , AB 20
6964 251 LYXpar plåtskarv linje 400
6965 251 PR-LYX 325
6966 251 30ö postverket, LYX 250
6967 251 30 öre AB F500 150
6968 251 ** 30ö Postverket, PR-LYX 140
6969 251 ** 30ö Postverket prakt, plåtskarv vä 120
6970 251 ** 30ö Postverket plåtskarv hö 100
6971 251 30ö Postverket , AB 50
6972 252 PR-LYX, 35ö 100
6973 252 ** 35ö Postverket plåtskarv vä,PR 100
6974 252 35ö Postverket , AB 20
6975 253 LYX 100
6976 253 ** 40ö Postverket plåtskarv PAR, p-lyxc 75
6977 253 40ö Postverket , AB 20
6978 254 PRAKT ex F200++++ 100
6979 254 45ö Postverket , AB 25
6980 255 LYX 400
6981 255 ** 50ö postverket , par , PR-LYX 300
6982 255 ** 50ö Postverket plåtskarv PAR, PR 250
6983 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 225
6984 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 200
6985 255 ** 50 ö Postverket, PR-LYX 200
6986 255 AB F 600 175
6987 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 150
6988 255 50ö Postverket , AB 75
6989 256 60 ö Postverket, LYXex 500
6990 256 60 öre PRAKT 400
6991 256 ** 60 ö Postverket, LYX 400
6992 256 ** 60ö Postverket LYX 350
6993 256 ** 60 ö PR-LYX 300
6994 256 ** 60öPostverket plåtskarv PAR, PR 300
6995 256 ** 60ö postverket , LYX 300
6996 256 AB ex F800 250
6997 256 ** 60 ö Postverket, PRAKT 175
6998 256 ** 60öPostverket plåtskarv vä, PR 150
6999 256 ** 60ö Postverket 1936 Praktex 150
7000 256 1kr Postverket , PR 40
7001 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lyx 200
7002 257 ** 1kr postverket, LYX 100
7003 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lAB 100
7004 257 AB 75
7005 258 ** BROMMA , LYX 100
7006 258 ** 50ö Bromma LYX , plåtskarv vä 75
7007 258 PRAKT 50
7008 258 ** Bromma par med rullbanderoll 50
7009 258 ** 50Ö BROMMA PLÅTSKARVPAR 40
7010 258 50ö Bromma, AB 15
7011 259-60 kpl A,B B C,F 470 110
7012 259-60 10-100 ö Swedenborg kpl serie 3st 20
7013 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, pr-lyx 125
7014 259API 10ö streck över 10, LYX (i mitt av 3-strip) 125
7015 259API streck över 10, lyx 60
7016 259B2,P1 ** 10ö streck över 10, PR-LYX, F 350++ 200
7017 259BC PRAKT 4-BLOCK 160
7018 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid par, PR-LYX 60
7019 259BC ** 10Ö Swedenborg , FINT PAR 40
7020 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid bra par 20
7021 259BC,P1 ** 10ö Swedenborg, hö ex , PI 150
7022 259bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 150
7023 259BCC LYX PAR 100
7024 259bccc 8-block 10ö 2bc par, pr-lyx övre marg 110
7025 259CB ** 10ö Swedenborg, PR 4-block 75
7026 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid par, PR-LYX 60
7027 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid bra par 20
7028 259CCB 10ö 4 +4+3 sid , 6-Block ,prakt 150
7029 259CCB LYX 100
7030 259CP1 **/*10ö 4-block PI pos 2, LYX 125
7031 259CPI Swedenborg, 4 sid, streck över 10, pr 100
7032 259CPI ** 10ö swedenb. 4-bl pos 4 PI 75
7033 259CPI 4-block nedre vä ex PI 70
7034 259CPI 4-block nedre hö ex PI 70
7035 259CPI 4-block ett ex P I, F 110 60
7036 259Cv1 ** 10Ö 4-sid streck i övre marginal, PR 100
7037 259P1 streck över 10, LYX 125
7038 261-65 kpl inkl 11 0lika+ 4 par, F 2300 500
7039 26165 Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 375
7040 261-65 Delaware,Kplsats 9 olika F 1330 inkl 4B 250
7041 261-65 ** Delaware kpl serie 11 olika ,F 1250 200
7042 261-65 DELAWARE kpl serie 7st 40
7043 261B1 otandat vä 50
7044 261BC ** 5Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 125
7045 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 65
7046 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid bra par 30
7047 261BC,CB BRA PAR BC+CB 150
7048 261bc-cb ** 5ö 8-strip med BC , 4stC och CB 200
7049 261BCC 6-BLOCK BCC, F 490, PR 125
7050 261C PRAKT 4-block 40
7051 261CB PR-LYX par 100
7052 261CB ** 5ö LYX par 90
7053 261CB 5Ö 4+3 75
7054 261CB PRAKT PAR 5Ö 50
7055 261CB 5ö DELAWARE 4+3 sid bra par 30
7056 262-65 ** Delaware kpl serie 11 st med alla B 175
7057 262BC ** 15Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 170
7058 262BC ** 15ö PR-LYX par, lyxmarginal 150
7059 262BC
125
7060 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 60
7061 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid bra par 45
7062 262BC,CB 15ö 2 fina par 400
7063 262bc-cb ** 15ö 8-strip med BC , 4stC och CB 225
7064 262BCC ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
7065 262CB ** 4-BLOCK, PRAKT MARGINAL 200
7066 262CB ** 4-block 15ö , prakt 175
7067 262CB
125
7068 262CB 15ö DELAWARE 4+3 sid par, PR-LYX 60
7069 262CCB ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
7070 264var par med ett otandat perforerings hål 100
7071 265 PR-LYX 50
7072 266-67 ** bc-cb 5ö och 15ö 4-block 4+3s och 3+4sid , PRAKT f CA 4600 600
7073 266-68 kpl med 9 olika och 4 par , F 3100 500
7074 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 250
7075 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 200
7076 266-68 ** G V 80 ÅR kpl serie 9 st med alla B 175
7077 266-68 G V 80 år kpl serie 5st 40
7078 266BC ** 5Ö G.V. 1938, 10-block med super lyx marginal kvar i häftesomslag 400
7079 266BC 5Ö gv 80 år, PR-LYX 150
7080 266BC BRA marginal 125
7081 266BC 5ö prakt par 110
7082 266BC 5ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 40
7083 266bc-cb ** 5ö 2 bra 4-block BC+CB 250
7084 266BCC G V. 80 ÄR, PRAKT 3+4+4sid 140
7085 266CB ** 4-block 5ö , prakt 175
7086 266CB ** pr-lyxpar 140
7087 266CB PR 125
7088 266CB ** 5Ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 125
7089 266CB ** 5ö prakt par 100
7090 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 75
7091 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, bra 40
7092 267B2 otandat höger 80
7093 267BC 15ö GV 80år, PR-LYX 250
7094 267BC BRA PAR 200
7095 267BC ** 15ö G.V. 1938, 4-block bra marginal 200
7096 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, PRAKT 200
7097 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 80
7098 267bc,cb ** 15ö 2 fina par 400
7099 267bc-cb ** 15ö 12-strip med BC , 8stC och CB 400
7100 267BCCC ** 15Ö fint ovanligt strip BCCC 250
7101 267CB ** 15ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 250
7102 267CB ** 4-block 15ö , prakt 225
7103 267CB ** 15Ö PAR FRÅN HÄFTE, cyls1v, LYX 200
7104 267CB ** 15Ö G,V, 80 år, LYX MARG 175
7105 267CB 15ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 150
7106 267CB ** 15ö bra par 125
7107 267CB 15ö G V 80 år 4+3 sid fint par 75
7108 269-70 ** 10ö A. B1,B2 lodr C vågr.C lodr PARSERIE, + 20ö par. F 2011 3050:- 300
7109 269BC ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PR-LYX 500
7110 269BC ** 10ö små siffror, LYX par 375
7111 269BC LYX marg 350
7112 269BC ** 4-block bra marginal 275
7113 269BC BRA MARG 250
7114 269BC 10ö G.V.små siffror, LYX marginal 250
7115 269BC ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 200
7116 269BC 10ö G V små siffror år 3+4 sid Prakt 175
7117 269BC,CB **10ö G.V. små siffror, 2 fina par 300
7118 269bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 450
7119 269CB ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PRAKT 425
7120 269CB PR par 350
7121 269CB ** 4-marginalblock bra marginal 275
7122 269CB BRA PAR 250
7123 269CB ** 10ö Små siffror, PR-LYX 225
7124 269CB ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 210
7125 269CB ** 10ö små siffror 4´3 sid par, VF , AB 150
7126 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid fint par 150
7127 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid Praktc 140
7128 269CB ** 10ö små siffror, ngt smal arg 75
7129 27183 10ö G V stora siffror kpl serie 32st med 275AI, BB1, Av1,BBextra, F ca 250 35
7130 273BC Fint par stora siffr F2000 600
7131 273BC1 ** 10 ö stora siffror G.V. LYX 600
7132 273BC1 10ö PR-LYX par 550
7133 273BC1 10ö streck i rockkanten, PR 500
7134 273BC1 ** 10ö G V 3+4 SID, Marginal par , PR 500
7135 273BC1 10ö G V stora siffror år 4+3 pr-lyx par 400
7136 273BC2 ** 10ö G.V. 4-BLOCK. PRAKT MARG. 800
7137 273BC2 ** 10Ö G.V. Profil hö, LYX par 550
7138 273BC2 ** 10ö G.V. PROFIL HÖ. PRAKT 500
7139 273BCC1 G.V. 10ö violet 3+4+4sid LYX marg , samt CCB troligen från samma ark men smal marg. 550
7140 273CB ** PRAKT 4-BLOCK 900
7141 273CB G V stora siffror PR-LYX 700
7142 273CB god marg bra par 500
7143 273CB ** PRAKT men kt 200
7144 273CB1 10ö stora siffror med färgstreck, LYX 600
7145 273CB1 ** 10ö G V 4+3 SID, BRED MARG 500
7146 273CB1 Stora siffror, bra par 400
7147 273CB1 **, PR-LYX PAR 10ö stora siffror 400
7148 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 pr-lyx par 350
7149 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 BRA par 225
7150 273CB2 ** 10ö G V utan streck fint par 500
7151 273CB2 10ö G V stora siffror år 3+4 prakt par 375
7152 273CB2 ** 10Ö G.V. Profil hö, PRAKT par 350
7153 273CCB 9 block CCB med 3 par, dekorativ sällsynt enhet 900
7154 273CCB LYX marg 750
7155 273Cv ** 10Ö G.V. Profil hö, FELCENTRERAT 125
7156 273Cvar felperforerat par 350
7157 273v1 10ö stora siffror stark förskj. tandn. 100
7158 275CPI ** 15ö PR-LYX streck från örsnibb 75
7159 275CPI 9-block PI i mitten 50
7160 275CPI 15ö 9-block, strek vid örat i mitten 50
7161 275CPI F +45 30
7162 284-317 TRE KR kpl 200
7163 284-318 Tre Kronor serie i 3-strip fin kvalitet 600
7164 294-317 ** TRE KRONOR SERIE I LYX centrering 400
7165 305 1,75 kr LYX 70
7166 318-19 Ling kpl 3 olika och BC, CB par, F 700 150
7167 318-19 Ling kpl serie 3st 10
7168 318BC Ling 5ö 4-BLOCK, LYX MARG. 200
7169 318BC ** 5Ö LING LYX 4-BLOCK 200
7170 318-BC Ling 3+4 sid PRAKT PAR 75
7171 318-BC Ling 3+4 sid BRA PAR 50
7172 318bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 350
7173 318bc-cb 5 ö ling 2 par med pr marg 150
7174 318BCC Ling 5ö 3+4+4 sid , LYX marg 150
7175 318bccc 8-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 250
7176 318bccc 8-block 5ö 2bc par, övre marg 150
7177 318CB 4-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 240
7178 318CB 5ö par, pr-lyx 110
7179 318CB ** 5ö Ling LYX marginal 100
7180 318-CB Ling 4+3 sid PRAKT PAR 75
7181 318-CB Ling 4+3 sid BRA PAR 50
7182 320-21CC ** 10+15ö Berz. + Linné 4-block 4-sid 70
7183 320B2 otandat höger, prakt 300
7184 320B2 ** 10ö Berz. otandat vä. PR-LYX 250
7185 320B2 bra ex 3-sid Berzelius,1100 200
7186 320BC Extremt bred marg 650
7187 320BC PRAKTmarginal,vc par 500
7188 320BC ** 10ö Berz. LYX marginal 500
7189 320BC ** 10ö Berzelius, fint par 300
7190 320BC ** PRAKTPAR 10Ö BERZELIUS 250
7191 320BC ** 10ö Berzelius 3+4 LYX marginal 250
7192 320BC Berzelius 3+4 sid PRAKT par 250
7193 320BC Berzelius 3+4 sid bra par 200
7194 320CB 10ö Berzelius,4-BLOCK prakt marg. 650
7195 320CB bra par 500
7196 320CB ** 10ö berzelius, PR-LYX 500
7197 320CB 10ö Berzelius, SUPERB marginal 450
7198 320CB ** 10ö Berzelius, LYX marginal 275
7199 320CBvar Berzelius 4+3 sid PRAKT par, variant violett färkprick mellan märkena 290
7200 321B2 ** Linné 15ö lodr 4-strip,LYX, F 700+ 100
7201 321BB ** 15Ö LINNÉ, PRAKT-LYX PAR 150
7202 321BB 15ö Linné praktpar 100
7203 321BB Linné 15ö PRAKTPAR 75
7204 321BC Vackert par 500
7205 321BC ** LINNÉ LYX PAR 400
7206 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKTPAR 300
7207 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKT marginalPAR 250
7208 321BC 15ö Linné, LYX marg, ktspts 200
7209 321C PR 4-BL 75
7210 321CB PRAKT 4-BLOCK,F 3400 1000
7211 321CB PRAKT par 550
7212 321CB Linné 15ö 4+3 sid PRAKT- LYX PAR 300
7213 322 ** 30ö BLÅ, BEZELIUS, LYX 110
7214 323-34 Hazelius kpl med 3+3 sid par 35
7215 324-25 Bellmankpl med bb. bc,cb prakt marg 400
7216 324-25 Bellman kpl serieinkl BB par 5 st 50
7217 324BB 5ö Bellmann, 4-BLOCK, PRAKT 140
7218 324BB PR par 125
7219 324BB ** 5 ö Bellman, LYX PAR 125
7220 324BB 5ö Bellman 3+3 PRAKT par 45
7221 324BC ** 5ö Bellman 4-block 3+4s , LYX 300
7222 324BC,CB 2 pr-lyx par F 1600 550
7223 324bc-cb Bellman 2 praktpar 390
7224 324bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 375
7225 324bc-cb 5 ö BELLMAN 2 par med pr marg 275
7226 324BCC BELLMANN 3+4+4 sid , PR-LYX 275
7227 324CB ** 5ö Bellman, PR-LYX 250
7228 324CB 5ö Bellman 4+3 4-BLOCK 2 par 200
7229 324CB 5ö Bellman 4+3 PRAKT par 100
7230 324CCB BELMANN 4+4+3sid, LYX 250
7231 324CCB BELLMANN 4+4+3 sid ,ovanligt, Prmarg 225
7232 326-27 SERGEL kpl med 3+3 sid par 80
7233 326BB PR LYX 90
7234 326BB 15ö SERGEL 3+3 sid par 30
7235 326Bvar **SERGEL 15ö var liten + jumbo ex 100
7236 327 LYX 100
7237 327 ** 50ö Sergel, PRAKT 75
7238 328-29 BIBELN kpl 150
7239 328-29 BIBELN kpl pr-lyx serie 60
7240 329 prakt 75
7241 329 90ö BIBELN 40
7242 329-31 Skansen kpl serie 4 st med BB 40
7243 330-31 Skansen kpl serie 100
7244 331 PR 75
7245 332Avar ** 5kr blå slottet med flourescens 400
7246 332B1,2 2 st 3-sidiga från ark B2 i LYX 200
7247 332B1a 3-sid ot. vä F 1400 175
7248 332B2a 3-Sid ot. hö. F1400 175
7249 332Ba1,2 2 ex ot vä + ot hö, pr 300
7250 332Ba1,2 Slottet 3 sid ur ark skuret vä+ hö, prakt 200
7251 332Ba2 ** slottet 3 sid från ark, LYX 125
7252 332BC ** SLOTTET 5KR PR-LYX 4-BLOCK 2900
7253 332BC Slottet 5 kr 4+3s, LYX 1500
7254 332BC ** slottet 5 kr blå 3+4sid 4-block 1500
7255 332BC Slottet 5 krblå 3+4 sid BRA MARGINAL 1200
7256 332BC ** 4+3SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
7257 332BC ** 3+4SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
7258 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid LYX par 800
7259 332BC ** slottet 3+4 sid PAR 700
7260 332BC 4-block slottet , ngt smal, C är LYX 460
7261 332BC ** SLOTTET 3+4 SID, praktmarg. kt 425
7262 332C LYX 4-block 800
7263 332C ** 4-SID 5 kr blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 500
7264 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , LYX 4-BLOCK 500
7265 332C ** 4-SID SLOTTET,PRAKT 4-BLOCK 400
7266 332C ** 4 SID slottet 5kr 4-BLOCK , LYX-PR 400
7267 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , 4-BLOCK 300
7268 332C ** LYXcentr 5 kr slottet 150
7269 332C ** 5KR SLOTTET PR-LYX 150
7270 332C ** 4 SID slottet 5kr, LYX 150
7271 332C 5 kr slottet , fint ex 125
7272 332C ** slottet 5KR , LYXcentr 125
7273 332C ** 5KR SLOTTET blå, prakt 100
7274 332CB ** 5 KR PR-LYX 1300
7275 332CB PR-LYX 1200
7276 332CC ** 5kr undre marginal par knr 33579 225
7277 332CC ** 5kr undre marginal par knr ..851 200
7278 333-34 KPL Serie Hazelius 60
7279 333-34 ARTHUR HAZELIUS 1941 kpl serie 4st 30
7280 335-36 Birgitta kpl serie 130
7281 335-36 15ö-120ö Birgitta kpl serie med BB par 65
7282 336 LYX 120ö Birgitta 150
7283 336 ** 120 ö Birgitta, PR-LYX 150
7284 336 120Ö BIRGITTA PR-LYX 150
7285 336 120ö Birgitta, PRAKT 100
7286 336 ** 120ö Birgitta, prakt 100
7287 337BBv1 Spegeltryck 20 kr Svanar 90
7288 337BBv1 20 kr svanar blank gummering pr 40
7289 337BBvar 20kr svanar i 4-block med spegeltryck 100
7290 337C ** 5KR BLÅ SVANAR , PR-LYX 4-BLOCK 1200
7291 337C PRAKT 4-s SVANAR 375
7292 337C ** LYX 20kr Svanar A4 ppr 375
7293 337C ** 20 KR SVANAR, LYX 350
7294 337C ** PR-LYX 20kr Svanar A3 ppr 300
7295 337C ** 20 kr VITT PPR, PRAKT 300
7296 337C ** 20 kr svanar, prakt 275
7297 337C ** 20 kr marginalex 225
7298 337C ** 4 SID SVAN pr-lyx marginalex 200
7299 337C ** 4 SID SVAN PRAKT 150
7300 338-36 20-40ö Nationalmuseum 150 år kpl serie med BB par 40
7301 338-39 Tessin kpl 90
7302 339 ** 40Ö TESSIN , LYX 100
7303 340-41 Folkskolan kpl 5 st 50
7304 340-41 10-90ö Folkskolan 100 år kpl serie 5st 20
7305 340A3 LYX 40
7306 342-43 KPL SCHELE 60
7307 342-43 Scheele kpl serie med BB 4st 25
7308 344-46 kpl 60
7309 344-46 G V 85 ÅR kpl serie med BB 5st 40
7310 347-48 SKYTTERÖRELSEN kpl serie med BB 4st 15
7311 349-50 Montelius kpl serie med BB 4st 15
7312 350 LYX, 12ö Montelius 45
7313 353-57 Flottan kpl 70
7314 359-60 Svensk press kpl serie med BB 4st 15
7315 361-62 Viktor Rydberg kpl serie med BB 4st 15
7316 363-64 Sparbankrörelsenkpl serie med BB 4st 10
7317 365-67 Lund kpl 30
7318 365-67 LUND kpl serie med BB 7st 20
7319 368-69 Lantbruksmöt. kpl serie med BB 4st 15
7320 370-71 Tegner. kpl serie med BB 4st 10
7321 372-713 Nobel. kpl serie med BB 4st 15
7322 374-75 Geijer kpl serie 4st med BB 15
7323 376-78 G V 40 år som regent kpl serie 7st med BB 10
7324 379-81 G V 90 ÅR kpl serie 7st med BB 10
7325 388-89 Lingiaden kpl serie med BB par 4 st 10
7326 390-92 UPU kpl serie med BB par 7 st 10
7327 394-97 SIFFERTYP 23 st med 8 par 25
7328 406dd1,2 ** 25Ö G VI A. 2 ST 4-BLOCH 35
7329 406DD1var ** 25Ö PAR , variant extra stort 50
7330 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, LYX 50
7331 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, PR-LYX 40
7332 410var ** 30ö G :VI A: PAR med spegeltryck 150
7333 410var ** 30ö G :VI A: spegeltryck 100
7334 413SX2 5+15Ö G VI A , LYX 4-BLOCK 80
7335 413SX2 ** G IV A 15+5Ö PR-LYX 4-BLOCK 240 50
7336 413SX2 ** 5+15ö . PR-LYX 35
7337 416DD1,2 ** 30Ö G VI A. 2 olika par F 235 40
7338 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, P-LYX 80
7339 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, ab-pr 60
7340 416HA6 ** 30Ö G VI A. 4 OLIKA 4-BLOCK, F 1150 190
7341 416SX1 ** 30+10Ö LYX 100
7342 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned vä, pr-lyx 40
7343 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö upp vä, ab-pr 30
7344 440-41 Olaus Petri kpl serie med BB par , 4st 15
7345 442-44 G VI A 70 år med BB par , 7st 10
7346 445-48 Riksidrottsförbundet 50år 1953 kpl serie med BB par , 6st 15
7347 451-53 Telegrafverket 100 år 1953 kpl serie med BB par ,5st 15
7348 454-55 Vm på skidor 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
7349 456-58 Lenngren 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
7350 458-66 Hällristningar 50-95ö1954-64 kpl serie 9st 15
7351 469-70 Svenska Flaggan 10, 15ö 10
7352 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie 200
7353 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-blockserie 175
7354 471-475var ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie, 4 sk pos 8 med 2 blå färgfläckar ovan hö om kronan 225
7355 471-75 ** bra 4-block serie 100
7356 471-75 Sthlmia 55 kpl , + inträdesbiljett 35
7357 471-75 kpl ** 30
7358 471-75 ** bra vc serie 30
7359 471-75 Stockholmia 1955, kpl serie 5 st 20
7360 471-75bl Stockholmia 1955, kpl serie i 5 st 9-block 150
7361 471-75var ** 9-BL pr-lyx serie , 4sk pos8 variant färgfläck thill höger ovan kronan. 350
7362 476-77 Atterbom kpl 4 st inkl BB 15
7363 481-85 1956 3 st serier medd BB 25
7364 486-87 Sjöräddningsällskapet 1957 med BB 20
7365 490-499 Sverige 1958 4 serier kpl 40
7366 500-508 Sverige 1959 5 serier kpl 35
7367 509-520 Sverige 1960 6 serier kpl med BB par 30
7368 521-531 Sverige 1961 6 serier kpl med Bildsten par BB 100
7369 523-541 Sverige 1962 6 serier kpl med Bildsten par BB 25
7370 526BBPI ** 20ö 4-BL övre par hö plåtsår i hylla 75
7371 526P1 ** 20Ö plåtsår på hö ex, LYX 100
7372 528BB Bildsten 10 kr, 4-block 200
7373 528BB 10 KR BILDSTEN LYX 4-BLOCK 200
7374 528BB ** BILDSTEN 4-BLOCK LYX F 1080 175
7375 528BB ** 10 kr BILDSTEN, PR-LYX 110
7376 528BB ** 10 kr Bildsten par, pr-lyx 90
7377 542-554 Sverige 1963 6 serier kpl med par BB 25
7378 555-560 Sverige 1964 3 serier kpl med par BB 20
7379 561-571 Sverige 1965 5 serier kpl med par BB 25
7380 595-619 Sverige 1967 13 serier kpl med par BB 40
7381 620-48 Sverige 1968 11 serier kpl med par BB 70
7382 649-83 Sverige 1969 11 serier kpl med par BB 75
7383 684-718 Sverige 1970 14 serier kpl med par BB 75
7384 719-753 Sverige 1971 17 serier kpl med par BB, med extra 719 v2, 720v2, 729v2, 80
7385 730BB,v2 ** VÄDERKVARNAR BB blank gummi 100
7386 730BBv BLANK GUMMI, 75ö Öländsk Väderkvar. 125
7387 730BBv1 75ö Väderkvarn, blank gummi,4-Block 200
7388 730BBv2 ** 75ö Öländsk Väderkvarn, blank gum. 110
7389 730BBv2 75 ö öl. väderkvarn blank gummi 75
7390 754-806 Sverige 1972 15 serier kpl med par BB, ej nr 796-97 men med 768v2, 774v2 75
7391 809-853 Sverige 1973 13 serier kpl med par BB, ej nr 843-44 men med 818-19v2 837-42v2, 849v2 75
7392 854-907 Sverige 1974 13 serier kpl med par BB, och div flor. märken CarlXVI Gustav 75
7393 908-52 Sverige 1975 14 serier kpl med par BB, och div flour. 65
7394 953-988 Sverige 1976 14 serier kpl med par o block, och 953v2 m.fl flour. märken 65
7395 989-1029 Sverige 1977 12 serier kpl med par Block, och 989-90v1 (110kr) m.fl 70
7396 1030-1069 Sverige 1978 13 serier kpl med par Block, 70
7397 1070-1112 Sverige 1979 13 serier kpl med par Block, 60
7398 1705-07 ** BLOCK signerat Slania i marginalen 100
7399 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
7400 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
7401 124 ** 10ö på 1 krona, AB-PR 600
7402 143Ecxz ** 5ö t 13, LYX 40


TJÄNSTE **

7403 3d ** 5ö t 14 , postfriskt AB ex F 2300 500
7404 11 ** 2ö LYX 4-BLOCK 200
7405 11 4- BLOCK LYX-PR 125
7406 11 ** 2ö PR-LYX 60
7407 11 ** 2ö LYX 50
7408 11 ** 2ö PR-LYX 50
7409 11 vc AB 4-block ,F 100 40
7410 11 LYX-PR 35
7411 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 4-bl 150
7412 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX övre vä marginal 12 hörn block 150
7413 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste P-LYX 4-bl 110
7414 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 100
7415 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX nedre marginal 10- block 100
7416 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX 40
7417 12b lyxc, krackelerad gummi 100
7418 12b vc AB-pr F120 75
7419 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 200
7420 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 160
7421 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 110
7422 12e AB 4-block 100
7423 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 100
7424 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 90
7425 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 80
7426 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre vä hörn marginal 8-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 80
7427 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 50
7428 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste vä marginal 10-BLOCK lite bättre nyans F ca 600 50
7429 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre hö hörn marginal 5-strip lite bättre nyans F ca 300 50
7430 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste par pos 30-31, pos 3 rambrott lite bättre nyans F ca 120+ 40
7431 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 30
7432 12ev2 ** 3ö orangebrun stora tjänste nedre margina 15-BLOCK lite bättre nyans F ca 1200 175
7433 13A ** 4Ö GRÅ, PRAKT 250
7434 13A ** 4ö fnt ex 150
7435 13A ** 4Ö GRÅ, AB 100
7436 13A AB , F 170 75
7437 13A ** 4ö centr vä BA , svårt märke 75
7438 13A ** 4Ö GRÅ, AB 75
7439 13Ac ** 4-block 4ö typ 1, AB, svårt F 2250+ 350
7440 13Ac 4-block AB, några obet särade tänder F 1500 300
7441 13Ac ** 4ö AB 80
7442 13B ** 4ö , PR-LYX 4-BLOCK 250
7443 13B ** 4ö PR-LYX 4-BLOCK 200
7444 13B PRAKT 4-block 100
7445 13B ** 4ö PR-LYX 100
7446 13B ** 4ö PR-LYX 90
7447 13B ** 4ö PRAKT 60
7448 13B AB 4-block F220 50
7449 14 ** 5ö LYX, 4-block 500
7450 14 ** 5ö PRAKT-AB, Hörn marg 4-block 125
7451 14 ** 5ö LYX 100
7452 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 100
7453 14 ** 5ö PR-LYX 100
7454 14 ** 5ö PRAKT-AB, 4-block 100
7455 14 ** 5ö PR-LYX 90
7456 14 LYX-PR 75
7457 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT 75
7458 14 ** 5ö LYX, gummiveck 75
7459 14 ** 5ö stora tj. 4-block, Ab 3,3,5, F 400 60
7460 14 PRAKT 50
7461 15 AB 150
7462 15b ** 6ö PR-LYX 700
7463 15b ** 6ö PRAKT 400
7464 15b AB, F 650 150
7465 15b,var ** 6ö PRAKT, var hårstrå i gummering 300
7466 15c prakt-AB 180
7467 16B ** 10ö LYX 100
7468 16B ** 10Ö TYP 2, PR-LYX 70
7469 18 ** 20Ö RÖD, AB 500
7470 18 fräscht ex ,fht, F 4000 225
7471 18g ** 20 ö ljust mattröd , par 900
7472 18g ** par 20Ö RÖD, BA( naturlig matt fläck i gum)+AB, F 8400 650
7473 19 ** 20ö blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
7474 19 ** 20ö stora tj. 4-block, PR 4,4,5, F 1200 250
7475 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 250
7476 19 ** 20ö stora tj. , PR 4,4,5, F 1200 250
7477 19 ** 20ö blå, PR-LYX 4-BLOCK, F 880 225
7478 19 ** 20ö blå PR-LYX 4-block F ca 900 225
7479 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 200
7480 19 ** 20ö blå PRAKT 4-BLOCK 175
7481 19 ** 20ö blå stora tj hörnmarginal 8-block F ca 1200 160
7482 19 bra AB 4-block 150
7483 19 ** 20ö stora tj. 4-block, AB 3,3,5, F 600 125
7484 19 ** 20ö blå , LYX 110
7485 19 LYX-PR 100
7486 19 ** 20ö BLÅ stora tj. PR-LYX 100
7487 19 ** 20Ö BLÅ, PR-LYX 90
7488 19 AB 4-BLOCK ,2st * 80
7489 19 ** 20ö blå PR 75
7490 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 45
7491 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 35
7492 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 30
7493 19c ** 20ö mörkblå , PR-LYX 4-BLOCK 300
7494 19c ** 20ö mörkblå , PRAKT 4-BLOCK 200
7495 19v 4-block ,PR-LYX F 1400 400
7496 19v 4-block ,2 st * 250
7497 19v vågrätt otandat par 175
7498 20 AB F 1300 275
7499 20b 24Ö 4-marginalBLOCK, AB, F 6500 1100
7500 20b 24Ö PR-LYX 900
7501 20b 24Ö PRAKT 500
7502 20b 24Ö AB, HÖRNMARG EX 250
7503 20b 24Ö SUBERB centr, ett par ktt 175
7504 20c ** 24ö PR-LYX 500
7505 20c AB 300
7506 20d 24ö GUL, prc, svagt ve. 1500 150
7507 21 fräscht 4-BL, AB ,F 2750 500
7508 21 ** 30ö marginal 9-block pos F ca 6000 500
7509 21 ** 30 ö brun, PR 250
7510 21i ** 30Ö Hörn 4-block, AB-BA, F 3000 350
7511 21i ** 30ö fint AB marginal par F 1200 200
7512 21i ** 30ö fint AB F 600 150
7513 22B ** 50ö röd typ2, AB-9R 8-BLOCK, F CA 45000 4500
7514 22B ** 50ö röd typ 2, PRAKT 1500
7515 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB-PR, tjock ramlinje upp 1000
7516 22Bvar ** 50 ö typ 2, PRAKT 950
7517 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB 500
7518 23 LYX 4-BLOCK Fca 2600+ 1200
7519 23 AB 4-BLOCK 300
7520 23 ** 50 Ö GRÅ , LYXCENTR 250
7521 23 LYX 200
7522 23 ** 50Ö grå, PR-LYX 200
7523 23 ** 50ö grå stora tj t 13, PR-LYX 125
7524 23b ** 50ö grå, LYX 4-BLOCK 950
7525 23b ** 50 ö GRÅ, PR-LYX 160
7526 24 ** 1 kr typ 2 , LYX 225
7527 24 ** 1 KR LYX 150
7528 24 PR 90
7529 24B ** 1 kr LYX par med övre marginal 250
7530 24B ** 1KR STORA TJ TYP 2 , LYX 250
7531 24B ** 1 kr LYX 200
7532 24B LYX-PR 120
7533 25 AB 4-BLOCK F 1000 275
7534 25 VAR spegeltryck 150
7535 25 AB F 250 60
7536 25av4 ** 10/12ö hörnmarginal 9-block pos 1 v4 F ca 2600 300
7537 25v5 ** 10/12Ö VARIANT ÖKEfint AB 3,3,5 200
7538 26 vc 4-block F 1400 400
7539 26 PR 150
7540 26d 4-block AB 375
7541 27-39 KPL SERIE F 1300 300
7542 28 ** 4ö PR-LYX 35
7543 29 ** 4Ö VM KRONA, PR-LYX 4-BL 60
7544 30-33 ** 5-15ö PR-LYX 100
7545 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 4-BLOCK 400
7546 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 150
7547 32 ** 10Ö VM KRONA ARK 10 BLOCK 275
7548 32 AB, 10ö 50
7549 34 ** 20ö PR-LYX 125
7550 34 ** 20Ö PR- LYX 125
7551 34 ** små tj 20ö vm krona, LYX 125
7552 34 AB-PR, 20ö 100
7553 34 20ö PRAKT 100
7554 34 ** 20ö LYX 100
7555 35 ** 25Ö vm krona, LYX 4-BLOCK F 1100 500
7556 35 25ö LYX 125
7557 35 ** 25ö PRAKT 90
7558 35 PR 25ö 75
7559 36 LYXc. 30ö 100
7560 36 PRAKT 30ö 75
7561 36 AB 30ö 40
7562 37 vc AB 50ö 50
7563 38 ** 1kr vm krona, p-LYX 4-BLOCK F1100 250
7564 38 ** 1 KR LYX 200
7565 38 ** 1 kr 4, block, AB 150
7566 38 LYX 1 kr 100
7567 38 AB , 1 kr vm krona 35
7568 39 ** 5 KR LYX 175
7569 39 5 kr PRAKT 125
7570 39 AB HÖRNMARG ex. 5 kr 75
7571 40 ** 1ö , LYXc 4-BLOCK, lätt vikt i perf 120
7572 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK,F 320 100
7573 40 ** 1Ö PR-LYX 4-BLOCK 50
7574 40 PR, 1ö vm linjer 25
7575 41 ** 2Ö LYX 4-BLOCK, svårt 100
7576 46 LYX 4-block 8ö 500
7577 46 ** 8Ö PR-LYX 4-BLOCK 500
7578 46 ** 8Ö VM LINJE +KPV, PRAKT 150
7579 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 100
7580 46 PRAKT 8 ö 90
7581 46cz 8ö 4-block AB-PR alla cz 400
7582 47cx ** 10Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 50
7583 52cx ** 30Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 100
7584 54 50ö 4-block AB 50
7585 163b ** 60ö postemblem vitt ppr, LYX 1600
7586 208 ** 1KR KONGRESS, LYX 750


LÖSEN **
7587 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, prakt 90
7588 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, bra AB 3,3,5 50
7589 1 ** 1Ö LÖSEN T 14 POSTFRISK 200
7590 1,1v 4-Block,AB, 1 ex var. F6500+ 900
7591 2 ** 3ö Lösen t 14, PR-LYX, F 3300 1200
7592 2 ** 3ö Lösen t 14, PRAKT, F 3300 800
7593 2 ** 3ö PRAKT , F 3500 600
7594 2 ** 3Ö PRAKT, lvht, F 2700 500
7595 2a ** 3Ö FRÄSCHT AB EX 3,3,5 300
7596 4a ** 6ö ab-prakt 1000
7597 4b 6ö PRAKT 4-BLOCK, F 27500 6000
7598 4b 6ö gul , PRAKT, F 5500 1100
7599 4b 6ö , AB 550
7600 4c 6ö t 14, PRAKTex 1100
7601 4c ** 6ö AB, fräscht, F 2500 400
7602 5 ** 12ö t14, PRAKT 4-BLOCK F ca 2500 450
7603 5 PRAKT-LYX, 12ö 200
7604 5a 12ö PR-LYX 4-BLOCK, F 2500+, 1ex v2 1100
7605 5v2 **12ö superb 4-block, pos4 V2, pos2 var 500
7606 5v2 ** 12ö t14, ab-PR 4-BL , pos2 v2 300
7607 5var ** 12ö vit fläck under 12, PR-LYX 250
7608 7bv ** 24ö olivgrå, AB med kort L, F 1700 + 250
7609 7c 24ö 4-BLOCK , AB-BA, F 7000, + 2 st v2 700
7610 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, AB-PR 500
7611 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, bra AB 375
7612 7+L7v 4-BL AB, 1-2ex * 350
7613 8c Vc AB 4-block F7000 1800
7614 11 DUBBELT spegeltryck 300
7615 11 ** 1ö LYX 300
7616 11 ** 1ö svart, LYX 250
7617 11 LYXc 200
7618 11 vc AB-LYX 4-BL.,1 ex v2 150
7619 11 Spegeltryck 100
7620 11 LYX 100
7621 11-15 ** 1Ö 2sT, 3-12Ö I PRAKTEX 300
7622 11-19 ** 1,3,6,12,20.30 o 50ö i 4-BLOCK** , 3ö 2st *, F ca 4500 500
7623 11-19 ** Lösen t 13 1-50ö **, 1kr *, 1ö 4st. F 2018 ca 2200 200
7624 11-20 ** välc-pr, men 1kr *. F ca 2000 300
7625 11a1v2 lodr. 3-strip ,P-lyx, v2 i mitt 275
7626 11a1v2 ** 1ö PR-LYX 4-block, pos1 v 200
7627 11a2v2 lodr. 3-strip ,PR, v2 i mitt 140
7628 11v2 Spegeltr. 4-bl., 1 ex v2 200
7629 11v2 PRAKT 1Ö 100
7630 11v2 **2 nyanser med långt fotstreck på L F ca 360 50
7631 11v2,var ** par 1ö, vä ex v2, SPEGELTRYCK, ab-pr 200
7632 12 ** 3ö 3 olika nyanser i Praktkvalitet 250
7633 12 LYX 200
7634 12 PRAKT 4-BLOCK 200
7635 12 ** 3ö LYX 160
7636 12 Spegeltryck, 3ö 125
7637 12 Spegeltryck 100
7638 12 AB F 240 60
7639 12c ** 3ö hög karmin ,4-Block PR-LYX, SVÅR NYANS F ca 3000 600
7640 12c LYX 275
7641 12d 3ö PRAKT -LYX 4-BLOCK 550
7642 12d ** 3ö LYX 4-BLOCK, 1 ex * 500
7643 12d ** 3ö matt karminröd ,4-Block AB-PR 225
7644 12d LYX-PR 3ö 200
7645 12e 3ö 4-BLOCK , AB 125
7646 13 pr-lyx, 5 ö 150
7647 13 PRAKT 100
7648 13a ** 5ö ljusbrun, AB-PR 4-BLOCK 125
7649 13d ** 5ö olivakt brun, PRAKT 100
7650 13f ** 5ö orangebrun ,4-Block AB-PR 150
7651 13h ** 5ö mörkbrun, 2 märkesbilder 60
7652 14 LYX, 6ö 250
7653 14 PRKT 4-block 250
7654 14 PRAKT 150
7655 14 ** 6ö , prakt-LYX 150
7656 14 6öre PRAKT 100
7657 14 Vc AB, F 180 75
7658 14b ** 6ö brunaktigt orange , 4-block ,AB 1000 175
7659 14b ** 6ö brunaktigt orange ,AB , F 270 175
7660 14b,v **/* 6ö brunakt or 4-bl 2 nedr2 **, KARTONGPAPPER 125
7661 14f ** 6ö PRAKT 4-block 200
7662 14f ** 6Ö T 13, PRAKT 50
7663 14g ** 6ö orange ,4-Block PRAKT 225
7664 15 ** 12Ö LÖSEN T13, LYX 500
7665 15 LYX 400
7666 15 ** 12ö , prakt 4-BLOCK 400
7667 15 ** 12ö , ab- prakt 4-BLOCK 275
7668 15 ** 12ö ,LYX 250
7669 15 ** 12Ö LÖSEN T13, PR-LYX 250
7670 15 ** 12ö , prakt -LYX par 225
7671 15 PR-LYX 200
7672 15 ** 12ö , prakt-LYX 200
7673 15 ** 12ö , prakt 100
7674 15a ** 12ö mattröd , AB-PR 4-BLOCK 200
7675 15b ** 12Ö AB ex 50
7676 15c ** 12Ö PRAKT -LYX ex 200
7677 15d 12ö PR-LYX par , ett ex var rambrott 250
7678 15d ** 12ö röd LYX-PR 250
7679 15e ** 12ö RÖD ,4-Block AB-PR 250
7680 15var ** 12ö ,ab-pr, ram def hö ned 100
7681 16 20ö LYX 300
7682 16 ** 20ö LYX-pr 175
7683 16 ** 20ö BLÅ T 13 PRAKT 150
7684 16 PR-LYX 20ö 125
7685 16 PRAKT 100
7686 16 ** 20Ö PRAKT 100
7687 16 ** 20ö lösen t13, PRAKT 100
7688 16b ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 150
7689 16c ** 20Ö LÖSEN T 13, LYXcntr, ktspts 75
7690 16d ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 100
7691 16e2 ** 20ö blå LYX-PR 350
7692 16v1 ** 20Ö Lösen t 13 KARTONGPAPPAR, i denna tjocklek raritet 250
7693 16var ** 20ö 4-block, 2 märkesbilder 125
7694 17a ** 24ö AB centr, lätt veck, F 2012 4000kr 350
7695 17b ** 24Ö 4-BLOCK 2 VÄ EX L7v2, F 3000 300
7696 17b ** 24ö , ab-prakt 200
7697 17b ** 24Ö PRAKT centr, obet gummive 150
7698 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB 4-block, F 2250 500
7699 17d,v2 24ö rödlila, AB 4-block, F2250 ,2hö ex v2 350
7700 17d,v2 AB,4-block, 2 ex *, 2 ex v2 varav 1 **, F ca 1000 300
7701 17d,v2 24ö rödlila, par ,hö ex v2, AB F-03 1100 225
7702 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB -(PR) 160
7703 17dv2 ** 24ö 2 märkesbilder 100
7704 18b ** 30Ö LÖSEN T 13, PRAKT 150
7705 18b ** 30ö blågrön, AB-PR 75
7706 18e ** 30ö klargrön, fint AB 50
7707 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-LYX marginal 4 block, mycket sällsynt, F ca 2200 700
7708 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-AB hörn marginal 4 block, sällsynt vackert , 400
7709 19 **50ö Lösen t 13 hörnmarginal 10 block 225
7710 19 ** 50ö BRUNT 13 PRAKT 200
7711 19 ** 12ö , prakt-Lyx 175
7712 19c ** 50Ö gulaktigt gråbrun, bra AB 60
7713 19d ** 50ö , ab 4-BLOCK 275
7714 19e ** 50ö , ab- ba 4-BLOCK 200
7715 20 ** LYX 1 KR 750
7716 20 1kr , mkt fint 4-block ,AB, F 3200 700
7717 20 ** 1KR PRAKT, F 2000 450
7718 20 ** 1KR 4 -BLOCK , 2 undre ** övre*, AB 400
7719 20 PRAKT 1 kr 375
7720 20 1 kr AB F 800 250
7721 20 ** 1 kr bra AB 250
7722 20 ** 1 kr bra AB 225
7723 20b 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 120
7724 20c ** 1 KR AB-PRAKT 225
7725 20d ** 1kr vackert AB 4-block 600
7726 20d 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 110
7727 20var * 1kr förskjutna tryckfärger, AB-PR 150
7728 41 ** 2Ö VM LINJER, LYX 4-BLOCK 50
7729 54 ** 50Ö VM LINJER, PRAKT-LYX 100
7730 1 ** FLYGPOST 1912, hörnmarginal LYX 350
7731 1 ** FLYGPOST 1912, ab 150


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
7732 1 ** 1912 FLYGPOST, PRAKT 200
7733 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
7734 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
7735 1 HF1 FLYG 1912 LYX 4-BLOCK 1200
7736 1 ** Sveriges första Flygpost , PRAKT 3005- STRIP ** SVERIGE

7737 40c 2ö ph AB vågr 5-strip **, 60
7738 54a AB 5-STRIP 500
7739 58 30ö Oscar vågr marginal 5-strip, AB 1100
7740 59c ** 50ö blågrå, vågr 5-strip, AB-BA,13000 1800
7741 59d 50ö Oscar marginal 5-strip, AB,F 12000 2100
7742 61 5-strip 50
7743 61-64 ** 1-4ö siffertyp AB 5-strip 220
7744 61vm1 AB 5-STRIP, f 500 100
7745 62 2ö siffertyp AB F 350 125
7746 62 ** 2ö siffertyp AB 5-strip 75
7747 62bvm1 AB 5-STRIP F 1750 ++ 500
7748 62bvm1 AB-BA 5 STRIP 290
7749 63 3ö ,5-strip 20
7750 63vm1 3ö OMV VM. F900 200
7751 69 2ö vm krona 5-strip 75
7752 74v2 4ö var.skadat V , i mitt av 7-strip , **/* 40
7753 76 AB-PR F1000+ 300
7754 78 5kr Medalj vågr. 40
7755 79 LYX-SUPERB 225
7756 79 AB 75
7757 79bz 5ö Medaljong prakt 7-strip, KPV mitt på 150
7758 79bz 5ö Medaljong Hörnmarg 5-strip.AB-PR 125
7759 82a 10ö Medaljong vågr AB-PR 5-STRIP 75
7760 82a,bz 10ö vågr AB-PR 5-STRIP, KPV mitt på 125
7761 82bz 10ö Medaljong 5-strip. vackert AB 125
7762 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 110
7763 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 100
7764 85 20 ö medaljong vågr LYX 5-strip, svårt 900
7765 85 20ö PRc 5-strip ö hö hörnmarg. gumve. 325
7766 85bz 20ö Medaljong ** prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 2000+ pr 400
7767 88 30ö Medaljong ,AB 750
7768 88bz 20ö Medaljong ** ab prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 4250 700
7769 89 35ö Medaljong ,AB 600
7770 95 90ö Medaljong ** ab prakt marg 6-strip, 25
7771 97 1,98 på 5kr , 2 vm , prakt 100
7772 97bz-98 kr1,98, kr 2,12 Medaljong ** ab,ab- prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 200 40
7773 101 12/65 5-strip 30
7774 103 PR-LYX, F 150 50
7775 104 27/80ö 20
7776 136 5-strip 75
7777 136cz ** 10/3ö Luftpost, 5-strip, prakt med KPV mitt på 175
7778 136cz 10ö Luftpost, marg 5-strip ,KPV 120
7779 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
7780 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
7781 137 5-strip 150
7782 137 ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, PR-LYX 150
7783 137 ** 20/2ö Luftpost, LYX 100
7784 137 20ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 75
7785 137 10ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 50
7786 137cz ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, LYX med KPV mitt på 300
7787 137cz 20ö Lftpost, vågr 5-strip tydl kpv , AB 250
7788 139a,var **/* 3ö pos 2-4**, felperforerat 5-strip 150
7789 139a,var **/* 3Ö AGRy 5 STRIP, SKARV REMSA 100
7790 139b 3 ö.AGRG ab-pr 1750+ 600
7791 139b ** 3Ö AGRG 5 STRIP 350
7792 139b 3 öre AGRG ,AB ,F 1750 300
7793 139b,var ** 3ö , felperforerat 5-strip,en kt 200
7794 140A AB-(PR) 5 STRIP 275
7795 140Aa ** 5ö agry, fint 5-strip AB F 2017 2250 450
7796 140Aa ** 5ö grön typ 1, AGRY, 2-3, AB 400
7797 140Aa ** 5ö grön typ 1, vikt mellan 2-3, AB 300
7798 140Aa ** 5ö agrg, fint 5-strip AB F 2017 1750 300
7799 140Ab **/* 5ö grön typ 1, POS 1,3,5 ÄR *, AB 125
7800 140Ab ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 75
7801 140Acx **/* 5ö grön typ 1, 4-str cx , pos 1o4 *, AB 500
7802 140Ca lodrätt 5-strip F 1000 + 150
7803 140Ccx ** 5ö grön typ 1 Lejon vm ppr, fint 5-strip 175
7804 140Ccx vågr 5-strip F 750 150
7805 140Ccx 5ö grön 4-sid vm linje, vågr 5-strip 150
7806 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust brunröd , pr-lyx 5-strip , OVANLIGT I DENNA CENTRERING 2400
7807 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust orangeaktigt brunröd , 5-strip AB F 7500 1200
7808 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , LYX 300
7809 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , PR-LYX 200
7810 142Aa ** 5ö brunröd typ2, AB, A2 160
7811 142Aa **/* pos 1+3* 5ö brunröd typ2, AB, A1 rullbanderoll 150
7812 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 PPR 5-STRIP , AB 150
7813 142Acc ** 5ö lejon brun omv vm AB-PRC 5-strip F 4500 600
7814 142Acx ** 5ö brunröd typ2, AB, 5-strip 190
7815 142Acx ** 5ö matt brunröd typ2, AB, 5-strip 160
7816 142Acxz ** 5ö brun Lejon vm /+kpv, fint AB 5-strip 600
7817 142Ecx 5-stirp AB 30
7818 142Ecx 5-stirp AB 30
7819 142Ecxz ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT, cxz 250
7820 142Ecxz AB 5-strip 100
7821 143A LYX 5-strip på a1 ppr med RENT TRYCK 375
7822 143Aa ** 5ö Lejon A2, fint 5-strip prakt-LYX 200
7823 143Aa ** 5ö Lejon A1, fint 5-strip prakt 150
7824 143Aa ** 5ö grön typ 2, A2ppr , AB 60
7825 143Ac rent tryck, A2,PR-LYX 400
7826 143Ac rent tryck, A2, AB F900 260
7827 143Acc PR 5-strip F900++PR 400
7828 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm bra AB 5-strip 250
7829 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm AB 5-strip 175
7830 143Acc ** 5ö grön typ 2, cc, AB-BA, 5-strip 150
7831 143Acx 5ö grön , LYX 5-strip 125
7832 143Acx ** 5Ö grön Lejon vm linjer, PR-LYX 5-strip med plåtskarv 60
7833 143Acx PR-LYX 50
7834 143Acx 5ö grön , prakt 5-strip 50
7835 143Acxz PRAKT 140
7836 143Acxz ** 5ö mörkgrön typ 2, cxz, AB 90
7837 143Acxz ** 5ö grön typ 2, cxz, AB 75
7838 143Acxz ** 5Ö grön Lejon vm linjer, AB 5-strip 75
7839 143Ad ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip LYX 250
7840 143Ad AB 100
7841 143Ad ** 5ö grön Lejon A3 ppr, AB-pr 5-strip 90
7842 143Cc 4-sid vitt ppr F500++ 140
7843 143Ea ** 5Ö grön Lejon t13 A1, PR-LYX 5-strip 600
7844 143Ea ** 5ö grön typ 1 ,a2 ppr, 5-strip 350
7845 143Ea **/* 5ö pos 1+4* ,a2 ppr, 4-strip, ab-pr 200
7846 143Ea 5ö t 13, PRAKT, 4 ex * mittex **, F950+ 150
7847 143Eb ** 5ö grön typ 1 ,A3 ppr, 5-strip, pr-lyxc 75
7848 143Eb ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip PR-LYX 50
7849 143Ecxz AB 50
7850 143Ecxz,v 5ö 6-strip ** var olika märkesbredd 100
7851 144Aa ** / * MITTEX *, PRAKT STRIP AGRY 950
7852 144Aa * ostpl , sign KAN 300
7853 144Abz ** 5-strip 10ö ljusgrön KPV, AB 9000 1400
7854 144Ac ** 5-strip 10ö Lejon grön på B ppr bra AB , F 2750 650
7855 144Acc *(*)-**,AB-PR F 600
7856 144Acx PRAKT 100
7857 144Ecx LYX 250
7858 144Ecxz ** 10ö grön t 13, cxz, AB ovanligt 2400
7859 145A ** 10ö 5-strip, A2 ppr, PR-LYX 300
7860 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A2ppr, PRAKT 290
7861 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A1ppr, PRAKT 275
7862 145A ** 10ö Lejon A2, fint 5-strip PR sign BG 200
7863 145A ** 10ö matt violett 5-strip, AB, A1ppr 160
7864 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 150
7865 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip ab-PR sign BG 140
7866 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 140
7867 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip AB 130
7868 145Ea HÖGSTA LYX 1500
7869 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,5-STRIP ,LYX 1200
7870 145Ea AB F 1800 A2 PPR 500
7871 145Ecx AB-PR 125
7872 145Ecx 10Ö LEJON VIOLETT TYP 1 t13 cx 5-str 90
7873 145Ecx ** 10ö violett 5-strip, CX ppr, AB 60
7874 145Ecxz ** 10ö Lejon , 5-strip variant olika märkesbredder 225
7875 145Ecxz F 950 200
7876 145Ecxz ** 10 Lejon violet, linje+KPV AB 5-STRIP 200
7877 146Aa ** 10ö MÖRKT violett 5-strip, A3 prov ppr, sign GG ovanlig färgvariant 600
7878 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 5-strip 400
7879 146Aa ** 10ö violett A3prov ppr, Ab F 2000 375
7880 146Ab ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, , PRAKT 175
7881 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR-LYX 150
7882 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 70
7883 146Ac AB, Svartaktigt violett 800
7884 146Ca 10ö viol. vågr ö marg PR-LYX 5-STRIP 2600
7885 146Ca 10ö viol. vågr AB-PR 6-STRIP 2000
7886 146E ** 10ö 5-strip, A3 ppr, LYX 400
7887 146Ea ** 10ö violett t 13, PRAKT 5-STRIP 400
7888 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT 275
7889 146Ea ** 10ö Lejon , 5-strip t 13, AB 225
7890 146Eb ** Lejon 10ö svartaktigt violett T 13 i PRAKT-LYX 5-STRIP, svårt 1000
7891 146Eb vc AB 5-strip f 1750 600
7892 146Eb ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT-AB 400
7893 146Eb ** 10ö svartaktviolett t13 , AB plåtskarv 375
7894 147 PRAKT 650
7895 147 ** 25ö orange, 5-strip sign KAN, AB 400
7896 147 25ö orange, A2 ppr, AB 5-strip 325
7897 147 vc AB 5-STRIP 300
7898 148A ** 30ö brun 5-strip position 1, 3 *, plåtskarvtecken 1 och 2 150
7899 148Aa AGRY ,AB 5-strip 100
7900 148Aa ** 30ö Lejon , 5-strip AGRY, AB 50
7901 148Aa,var 30ö AGRY**/*, mittex ** var stor färgfläck 100
7902 148Ab ** 30ö AGRY , AB-PR plåtskarv 70
7903 148Ab ** 30ö AGRY , AB F 250 40
7904 148Ab ** 30ö AGRg , pr-lyx 5-strip 40
7905 148Acx 30ö Lejon brun vm linjer AB, F 800 110
7906 148Acx 30ö vm linjer **/* mittex **, AB-PR F370 75
7907 148Acxz ** 30ö brun CXZ ppr, fint 5-STRIP 325
7908 148Acxz AB , sign BG 300
7909 148Avar 30ö plåtskarvsiffror 1-2 200
7910 149Ac PRAKT 5-STRIP, 1 ex naturlig gummifläck 1400
7911 149C ** 10ö G V en Face, AB-PR marg 5-strip 250
7912 150Aa,b,c ** 15 ö 3 nyanser fina 5-STRIP 60
7913 150var **/* 15ö pos 2,4**, felperforerat 5-strip med partiellt spegeltryck 200
7914 150var ** 15ö GV en face stor färgfläck i pannan pos 1 100
7915 151A 20Ö EN FACE 5-STRIP , AB-PR 700
7916 151A AB , ngt centr hö 600
7917 151Ac PR-LYX 2500
7918 151Ac ** 20ö G.V. En Face agrg , fint AB 5-strip 600
7919 152A 4-strip LYX centr 200
7920 152a ** 20ö Gustav II Adolf AGRG papper, AB 100
7921 152a ** 20ö fint 5-strip agrg 75
7922 152Aa PRAKT 150
7923 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip, PR 125
7924 152Aa ** 20ö G.II.A. AB-PR 5-STRIP 90
7925 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 90
7926 152Aa AB 75
7927 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 60
7928 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 60
7929 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 50
7930 152Aa,var ** 20ö G. II.A agrg , fint 5-strip lite extra högt 125
7931 152Ab vc , B PPR F 750 175
7932 152C 4-sid 5-strip 150
7933 153c,bz 20ö ljus violett vm kpv AB-PR 5-STRIP 750
7934 153c,bz ** 20ö vm KPV F 4500 500
7935 153cBz ** 20ö G. Vasa ljus violett vm KPV ,prakt 5-strip F 4750 1000
7936 153cbz 20ö liust violett ;vm KPV 800
7937 154 ** 110ö G. Vasa ,prakt-lyx 5-strip F 8000 1500
7938 154a Agry, AB-PR, F 8000 1900
7939 154a **/* 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 5-strip, pos 1+5 är *, F(2010) 6200++ 950
7940 154a **/' 110ö 3-strip, AGRY ppr,AB MITTEX** 300
7941 155 140ö Vasa, LYX svårt i dena kvalitet 2400
7942 155b 140öre, 1 ex svagt ve 600
7943 155b 3 ex **,2 *,F 2800 300
7944 155bz ** 140ö G. Vasa ,AB-prakt 5-strip F 7500 1200
7945 155bz ** 140ö G Vasa med vm kpv 5-str F6500 650
7946 156 ** 35ö typ 1,A1 ppr, AB-PR 5-STRIP 1100
7947 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr F 5000 750
7948 156a AB-PR 1500
7949 156a A1, ABcentr 1100
7950 159a 40ö typ2, PR-LYXcentr 4ex * ett **, 350
7951 159b AB, centrerat F 12000 1900
7952 159b ** 40ö 5-strip, B ppr, AB, F 13.000 900
7953 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr, LYX 5-strip 125
7954 161 ** 45ö Postemblem PR-LYX 5-strip 110
7955 161 ** 45ö Postemblem 3st 5-strip,nyanser 75
7956 161 A2 ppr AB 50
7957 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr,ab5-strip 30
7958 163b ** 60ö vitt papper mycket gott 5 strip, 3,5x3,5x5 AB F 17500 1500
7959 165 ** 80ö postenblem t A1 ppr, LYX 5-strip 60
7960 165Bz *-**,PR-LYX, 600
7961 165bz ** 80ö vm KPV hela bokstäver 5-strip, ab 600
7962 165cc ** 80ö postemblem vm linjer , PR 5-strip 225
7963 165cx 80ö vm linjer, PRAKT 500
7964 165cx ab, vm linjer 400
7965 165cx ** /* 80ö vm / LYX 5-strip pos 2* 400
7966 165cx AB ,sign BG 300
7967 166a ** 85ö grön, PR-LYX 5strip A2 300
7968 166a PR-LYX 175
7969 166a 85 ö grön A2 ppr, PRAKT 175
7970 166b 5ö vitt ppr, PRAKT 5-strip 225
7971 166b A3 ppr , vc AB 200
7972 166b ** 85Ö A3 ppr GRÖN 5-STRIP AB 150
7973 168 ** 1KR 5-strip, A1 ppr, AB 150
7974 168b PR-LYX, A2 500
7975 168b ** 5STRIP 1 kr A1 ppr, AB-PR 200
7976 168b ** 1kr Postemblem PR 5-strip, A2 175
7977 168C ** 1kr AB- PR 5strip A3 vitt ppr 500
7978 168d **/* 1Kr pos 2+4 ** A3 ppr AB-PR 250
7979 169 pr-lyx 50
7980 169a AGRG,PR-LYXc F 1500+ 500
7981 169a 110ö AGRG, AB-PR 5-STRIP 400
7982 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
7983 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
7984 169cx 110ö vm , PRAKT 110
7985 169cx AB-PRAKT 100
7986 169cxz AB-PRAKT 5-strip 350
7987 169CXZ 110ö linjer +tydl KPV, AB-PR 5-STRIP 350
7988 169cxz *-**,LYX, 4 ex *,f 875++ 250
7989 170a ** 115ö 5-strip, A1 ppr, AB 160
7990 170b1 AB 5-strip, F 1875 400
7991 170b2 PRAKT F 1875++prakt 700
7992 170b2 115ö or.akt brun, vitt ppr, AB F 1875 300
7993 170b2 **/* 1,15Kr pos 2+4 ** A3 ppr PR-LYX 200
7994 172a PRAKT A2 650
7995 172a A2, AB-PR, 2 ex *,F 1050 275
7996 172a ** 120ö Postemblem A2 5-strip, A2 200
7997 172b ** 120ö 5-strip, A3 ppr, AB 175
7998 173 A-ppr PRAKT 60
7999 173a AGRG, PR-LYX 300
8000 173a AB-PR ,AGRG, F 550+ 200
8001 173a ** 124Ö SVART AGRG, AB 5-s sign BG 150
8002 173a ** 140ö postenblem agrg ppr, AB 5-strip 140
8003 173Bz PR-LYX 275
8004 173bz ** 140ö Postemblem A2 5-strip, A2 125
8005 173bz AB VM KPV 100
8006 173c ** 140ö postenblem B ppr, AB 5-strip 120
8007 174b 145ö banderoll 6-strip, sign VA, PRAKT 250
8008 174b vc 5-strip F 850 225
8009 174b 145ö ändbanderoll strip, AB 125
8010 174Bz **140ö postembl vm KPV ,AB-PR 5-strip 190
8011 174c LYX 400
8012 174c 145ö vitt ppr, PR-LYX 300
8013 174c AB F 850 175
8014 174c ** 145ö 5-strip, A3 ppr, AB -PR 150
8015 174c **/* 145ö 5-strip, A3 ppr, AB POS 2,4** 100
8016 175A AB, rödviolett A1p. F 2000 600
8017 175A ** 15ö a1 violett 5-strip 250
8018 175Aa **/* 15ö 5-strip, A2 ppr, AB ,kt, pos2,4** 150
8019 175Aa **/* 15ö 5-strip, A1 ppr, AB , pos3** 110
8020 176A ** 15ö A2 ppr röd, 5-strip, AB 500
8021 177Aa AB, A2 F 600 170
8022 177Ab ** 15ö röd, hö ex 2ktt, PRc 5-STRIP 500
8023 177Ac2 PR-LYX 5-strip 600
8024 177Ac2 ** 15ö röd, PR-LYX 6-STRIP 450
8025 177Ac2 AB 250
8026 177Ac2 ** 15ö 5-strip, A3 ppr, AB ,ktt hö ex 175
8027 177Cb ** 15ö röd G.V profil vö. rent tryck mycket fint marginal 5-strip sign B.G , F 5000 1000
8028 177Cc ** 15Ö brun G.V. profil vä 5-strip AB 150
8029 178A ** 15ö brun G.V. prakt 5-strip 225
8030 179Aa AGRY, LYX 150
8031 179Aa AGRY, AB 100
8032 179Ac 20ö AV ppr vackert AB 5-strip, F 7500 1100
8033 179Ac,v 15 öre på AV papper och med PLÅTSPRICKA PÅ mittmärket , 3-4 EX**, 1-2 ex *, signerad Menzinsky F MINST 6500++++ 2800
8034 179Ae PRAKT 500
8035 179Ae 20ö AGRY gråakt lila, F 1200, bra AB 225
8036 179Ae ** 20 ö violett i 2nyanser G.V. t 5-strip 200
8037 179Ae,v 5-strip 2ex**+3* , pos 3 plåtspricka 275
8038 179Af B-ppr, PRAKT 750
8039 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, vm KPV 5-strip bra AB 7500 1400
8040 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, 5-strip vm KPV bra AB med plåtskarv F 7500 1300
8041 180a AB-PR F 2500 650
8042 180a AB F 2500 550
8043 180Ab ** 20 ö röd 5-strip A3 VITT PPR ppr, AB 600
8044 180b LYX 5-strip 1 ex *,F 3300++ 1400
8045 180b AB, ett ex ändbanderoll 650
8046 181a AB- PRAKT F 2000++ 600
8047 181a ** 20 ö orange pr-lyxc 5-strip 375
8048 181Aa,b ** 20 ö or 5-strip A2+A3 ppr, PRAKT 400
8049 182Ab ** 25 ö röd LYX 50
8050 183a ** 25ö blå 5-strip, A1 ppr, LYX 700
8051 183b AB 2000 rullbander. 400
8052 183b ** 25Ö BLÅ 5-STRIP AB, VITT PPR 300
8053 183b **/* 25ö blå A3 ppr, 5-strip pos 2+4** 250
8054 184 PRAKT-LYX 5-strip 1800
8055 184 vc AB 5-strip F3750 900
8056 184 **/*(*) 25ö rangeA3 ppr, 5-strip pos 3*, LYX 350
8057 185a PRAKT 5-STRIP 850
8058 185a ** -* 30ö BLÅ G.V. profil vä A2 svår på A2 , AB 5-STRIP *,**,**,**,* F ca 2000 450
8059 185A 25ö blå , AB 5-STRIP 325
8060 187A 35ö G.V. 4 ex *, ett **, AB, F 2700 325
8061 187c A3 PPR LYX 5-STRIP 850
8062 187c vc AB 425
8063 187c AB, med plåtskarv F 1750 350
8064 187c ** 35ö KARMIN 5-strip, A3 ppr, PR 350
8065 188a ** 40Ö BLÅ AGRY, PR-LYX 5 strip 95
8066 188a ** 40ö BLÅ G.V. profil vä Agry , pr 5-str 75
8067 188b ** 30ö blå 5-strip, A3 ppr, AB 100
8068 189 ** 40ö profil vä. olivgrön 5-strip PRAKT- LYX 1700
8069 189 ** 6-strip pos 3 * PRAKT F ca 7350 1400
8070 190a ** 5-strip 40ö grön G.V. typ2 , AB-PRAKT 1000
8071 190a **/* 40Ö TYP2 5-STRIP pos 2+4 ** , A2 PPR, LYX 750
8072 191b ** 45ö BRUN A3 ppr, 5-strip ,AB-BA 100
8073 191b *** 45ö brun G.V. profil vä AB 95
8074 191b **/* 45ö mattBRUN A3 ppr, 5-strip ,prakt pos 2+4** 75
8075 191b ** 45ö brun A3ppr F 500 60
8076 192c PRAKT 75
8077 192c ** 50ö grå A3ppr plåtskarvlinje PR F 175 60
8078 192c AB F 150 50
8079 193 ** 85ö grön PRAKT 5- str F 2500 600
8080 193 AB ,A1 F 2375 sign KAN 500
8081 193 ** 85ö grön A2 ppr, 5-strip ,AB 300
8082 193 ** 85ö grön AB 5- str F 2500 300
8083 194 ** 115ö Gustav V profil vä A1, 5-strip pr 375
8084 194 **/*115ö A2 ppr, 4strip ,pr-lyx pos 2+3** 300
8085 195 ** 115Ö grön, A1, PR-LYX 650
8086 195 AB A2ppr 250
8087 195 ** 145Ö AB-PRAKT 5-STRIP, A1 ppr 200
8088 195 ** 145ö GRÖN 5-strip ppr, PR 200
8089 195 **145ö A2 ppr, 5-strip ,ab-pr-lyx 175
8090 195 ** 145ö grön AB 5- str , A1 F 1000 110
8091 195a A1 ppr, PRAKT F 950++ 300
8092 195a AB A1 200
8093 196 5Ö PRAKT 5-STRIP, vågr 90
8094 197cx AB , ett ex kt 275
8095 211 PR-LYX 200
8096 212cx AB-PR 5-STRIP 400
8097 216b 30ö grönblå, vågr AB, F7500 1200
8098 222 Vc AB F 4250+ 1400
8099 231 Pr, rullbanderoll 30
8100 231 PR-LYX 25
8101 231 PR-LYX 15
8102 234A AB-PR 75
8103 234A ** 10ö LüTZEN PR-LYX 5str 65
8104 234A-37 10.15.25.90 ÖRE 2-sidiga 5- STRIP F 3550- 990
8105 234C 10ö lodr 5-strip, LYX 75
8106 234C 10ö lodr prakt 5-strip 60
8107 235A PR, 1ex plåtsprickor i marginalen 200
8108 235A PRAKT 125
8109 235A 15ö Lützen PRAKT 80
8110 235A ** 5-strip 15ö Lützen, PRAKT 70
8111 235A ** 15ö LüTZEN PR 5str 60
8112 235C 15ö lodr 5-strip, LYX-PR, nedre ex kt 80
8113 236 PRAKT-LYX 275
8114 236 AB 175
8115 236 ** 25Ö LüTZEN , PRAKT LYX 5-STRIP 150
8116 236var ** 25ö LüTZEN PR 5str, blåfärgat papper 200
8117 237 LYX-PR 1300
8118 237 AB- PRAKT, 90ö 1932 900
8119 237 AB- , 90ö 1932 675
8120 237 ** 90ö LüTZEN PR-lyx 5strip 600
8121 239 5ö t 13, PR-LYX 5-STRIP 175
8122 239A PRAKT-ab 150
8123 239A AB F 300 100
8124 239E PRAKT 5-STRIP 175
8125 239E ** 5ö Postsparbanken PR 5strip 90
8126 239E AB- PR 75
8127 239E ** 5ö Postsparbanken AB 5strip 45
8128 240A-45 ** Riksdagen kpl AB-PR 5-strip F 4775 550
8129 241A 10ö riksd. PRAKT 200
8130 241A ** 10ö Riksdagen AB-PR 5str 150
8131 242A 15ö riksd. LYX 200
8132 242A 15ö t, PR-LYX 5-STRIP 150
8133 242A **15ö Riksdagen, PR-LYX 5 STRIP 125
8134 242C 15ö riksd. 4-sid 10 -block 2x5vågr PR 300
8135 242C 15ö riksdagen 4-sid vågr 6-strip, LYX 300
8136 242C 15ö riksd. 4-sid vågr 5-strip, P-Lc 1exktt 125
8137 243 PRAKT 5-STRIP 450
8138 243Cc ** 5ö 4-sidig 5-strip vågrätt, ab-pr 200
8139 244 PRAKT 5-strip 550
8140 245 60 ÖRE LYX F 1750+++ 1100
8141 245 ** 60Ö RIKSDAGEN PR-LYX 5-strip ** 600
8142 245 ** 60ö riksdagen PRAKT-LYXC 5-STRIP 550
8143 246-57 ** Postverket kpl 15st inkl 4-sidiga i 5-strip i AB-PRAKT kvalitet. Sällsynt. 3500
8144 246-57 ** 5ö-1kr 2 sidiga 4-strip serie, ( 30ö ett ex ktt) mest prakt centrering. F ca 12.000 för 4x 2 sidiga. 2000
8145 246A ** Postverket 1936 5ö pr-lyx 5-strip 100
8146 246A ** 5ö Postverket, PR-LYX 5 strip 100
8147 246A AB-PR 70
8148 246A ** 5ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 50
8149 246A ** 5ö Postverket AB-PR 5str 50
8150 246C 5ö lodr 5-strip AB-pr 50
8151 246C 5ö lodr 5-strip, PR 50
8152 246C ** 5ö 4sid postverket 5-strip bra PRAKT 50
8153 247A ** 10ö POSTVERKET, PR 5-STRIP 80
8154 247A ** 10ö Postverket AB-PR-lyx plåsk. 5str 80
8155 247A ** 5-strip 10ö Postverket, PRAKT 75
8156 247A ** 10ö Postverket AB 5strip 50
8157 247A ** 10ö Postverket AB plåskarv 5strip 40
8158 247A *(*) 10ö Postverket 1936 pr-lyx 4-strip 25
8159 247C ** 10ö 4sid postverket 5-strip LYX 200
8160 248A ** 15ö postverket 6-strip AB 115
8161 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
8162 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
8163 248A ** 15ö Postverket AB 5strip 60
8164 248A ** 5-strip 15ö Postverket,AB- PRAKT 60
8165 248A *(*) 15ö Postverket 15ö pr-lyx 4-strip 35
8166 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 125
8167 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 100
8168 248API 15ö brottpå rockkanten, PR 5-strip 175
8169 248API 15ö , brott på rockkantF 275 90
8170 248APII ** 15ö postverket 5-strip AB, POS 5 VIT HOV 175
8171 248Av ** 15ö postverket brott på rockkanten , pr 5-strip 75
8172 248C ** 15ö 4sid postverket 5-strip AB-PR 100
8173 248C 15ö lodr 5-strip, AB 75
8174 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, F 375 + LYX, allaPI 200
8175 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, 1 ex PI 150
8176 249 20öre PRAKT 375
8177 249 ** 20ö postverket 5-strip PRAKT 300
8178 249 ** 20ö postverket 5-strip, PRAKT 250
8179 249 **-* Postv, 20ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 200
8180 249 ** 20ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 200
8181 249 ** 20ö Postverket AB 5strip 200
8182 249 ** 20ö postverket 5-strip 175
8183 250 ** 25ö postverket 4-strip, plåtskarvlinje I MITTEN LYX 200
8184 250 **-* Postv, 25ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 150
8185 250 ** 25ö Postverket AB 5strip 150
8186 251 PRAKTc ,2st kttspts 900
8187 251 30 ö AB centr uppåt F2250 500
8188 251 ** Postverket 1936 30ö pr-AB 5-strip 450
8189 251 ** 30ö Postverket AB 5strip 450
8190 251 ** 30ö postverket 5-striP bra AB 400
8191 252 ** 35ö Postverket LYX 5strip 275
8192 252 ** 35ö postverket 5-striP bra AB 150
8193 253 ** 40ö Postverket, LYX 5-STRIP 400
8194 253 ** 40ö POSTVERKET, LYX 5-STRIP, 1 ex del av ändbanderoll 300
8195 253 40 Ö F 825 5-strip 250
8196 253 ** 40ö Postverket, PR-LYX 5-STRIP 250
8197 253 * Postv, 40ö 4-strip 200
8198 253 ** 40ö postverket 5-strip bra PRAKT 200
8199 253 ** 40ö postverket 5-strip, plåtskarvlinje 150
8200 253 ** 40ö Postverket särat 1+ 4 5strip 825 100
8201 254 45 Ö PRAKT 400
8202 254 45 Ö AB 5-strip F 900 275
8203 254 ** 45ö POSTVERKET, PR 5-STRIP, 225
8204 254 ** 45ö Postverket, PR-AB 5-STRIP 200
8205 254 ** 45ö postverket 5-strip bra ab-PRAKT 200
8206 255 50 ö, PRAKT F3000+ 1500
8207 255 ** 50ö Postverket PR 5strip 700
8208 255 ** 50ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP, 600
8209 255 * Postv, 50ö 4-strip , AB-PR 125
8210 255A 50ö PRAKT 6-STRIP f 3600++ 1100
8211 256 ** 60ö Postverket PR-LYX 5strip 1200
8212 256 * Postv, 60ö 4-strip , LYX 200
8213 257 SUPERB alla i högst LYX 600
8214 257 ** 1KR Postverket, PR-LYX 5-STRIP 375
8215 257 ** 1KR postverket 5-strip bra PRAKT 275
8216 257 ** 1KR Postverket, PRAKT 5-STRIP 250
8217 257 ** 1kr Postverket PR 5strip 225
8218 257 ** 1KR POSTVERKET, PR-LYXc 5-STRIP, kt, 1 ex del av ändbanderoll 200
8219 257 * Postv, 1KR 4-strip , PRAKT 60
8220 258 PRAKT Bromma 250
8221 258 ** 50ö 5-strip BROMMA, PR 110
8222 258 50ö Bromma , 3-stripmed rullbanderoll 100
8223 258 ** 50ö Bromma AB-PR 5str, plåtsk linje 90
8224 258 ** 50ö BROMMA1936 5-strip, vikt i perf 70
8225 259-60 ** 10ö, 100ö Swedenborg, pr 5-strip 110
8226 259-60 ** 10ö, 1kr Swedenborg 5-strip 100
8227 259A Swedenborg 35
8228 259A,PI Swedenborg 10ö ,PI i mitten av pr7-strip 150
8229 259A,PI Swedenborg 10ö , pos 4 PI 110
8230 259A-60 ** 10ö AB, 100ö PR 5-strip Swedenborg 125
8231 259API 10ö Svedenborg pos 2 PI vikt mellan pos 2-3, ovanligt med variant 75
8232 259B1 Swedenborg, 3 sid ot. vä, prakt 5-strip 250
8233 259B2 10ö lodr 3-sid F 750 250
8234 259C LYX 50
8235 259C LODR 5- STRIP 30
8236 259CB ** CCCB 4-STRIP 50
8237 259CBCB ** BCC...CCB 12-STRIP i 24 block 4 par 175
8238 260 PR-LYX 60ö Swedenborg 5- strip 150
8239 260 100ö , PR-LYX 5-STRIP 150
8240 261C lodrätt 5-strip 40
8241 262C Lyxc. 5-strip 100
8242 262C ** 15ö lodr. 5-strip 50
8243 263 20 Ö PRc 75
8244 266-67 ** 5+15ö G V 80 ÅR FINA 5-STRIP 60
8245 266-67 ** 5ö (ett ex*) 15ö G.V. 70 ÅR pr 5-strip 40
8246 266-68 ** 5,15,30ö 5-strip 80 år 250
8247 266B1 otandat vä, 5- strip F 1000 300
8248 266B2 otandat vä, 5- strip F 1000 300
8249 267B1 15ö otandat vä i 5-strip, F 1500 350
8250 267B2 15ö otandat hö i 5-strip, F 1500 350
8251 267C lodrätt 5-strip 50
8252 268 ** 30ö G.V. 70 ÅR PRAKT 5-strip 275
8253 268 **30Ö g.v. 80 ÅR 5-strip AB-PR 250
8254 269A ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 20
8255 269bcccc ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
8256 269C lodrätt prakt 35
8257 269C vågrätt prakt 35
8258 269CB 6- STRIP MED CB PAR F 1100 400
8259 269ccccb ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
8260 270 ** 20ö röd små siffror G.V. PROFIL hö 40
8261 270-284 ** 5strip serie Profil hö 10ö-20ö, 5-50ö 240
8262 271-83 ** 5ö-50ö stora siffror G.V. PROFIL hö 125
8263 284 50ö TRE KRONOR 40
8264 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR mest i PR-LYX 5-STRIP serie , ovanlig kvalitet 900
8265 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 750
8266 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 700
8267 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR5-STRIP serie 600
8268 286 LYX 60ö 60
8269 287 LYX 65ö 15
8270 288 LYX 70ö 100
8271 289 LYX 75ö 100
8272 292 5- STRIP 85ö brun 130
8273 293 5- STRIP 90ö 20
8274 295 5- STRIP 1,05kr 30
8275 296 LYX 1,10 kr 200
8276 296 1,10 kr violett , TRE KRONOR 100
8277 297 LYX 1,15KR 20
8278 298 PR, 1,20 kr rosalila 75
8279 299 1,20 kr ljusblå 100
8280 301 LYX 1,45 kr 150
8281 301 1, 45 KR 95
8282 302 LYX 1,50 rödviolett 60
8283 302 1,50 kr rödviolett 30
8284 303 LYX 1,50 kr brun 30
8285 304 PR 1,70kr röd 25
8286 305 LYX 1,75 KR 350
8287 305 1,75 KR TRE KR 100
8288 306 LYX 1,80 kr mörkblå 75
8289 306 1,80 kr mörkblå 50
8290 306 ** 1,80 kr TRE KR, LYX 5-strip 50
8291 307 LYX 1,85 kr blå 125
8292 307 1,85 kr blå 100
8293 310 LYX 2,10 kr blå 300
8294 310 ** 2,10 kr TRE KR, LYX 5-strip 150
8295 310 2,10 KR 125
8296 311 PR-LYX 2,15 kr olivgrön 125
8297 312 2,30 KR, LYX 300
8298 312 2,30 kr brun 175
8299 314 LYX 2,55 ö röd 100
8300 315 LYX 2,80 kr röd 30
8301 316 LYX 2,85 kr orangeröd 100
8302 318-19 ** LING 5Ö + 25Ö 5-STRIP 30
8303 318-19 ** Ling 5,25ö 5-strip PR-LYX 25
8304 318B1 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
8305 318B2 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
8306 318C PR-LYX Ling 4 sid 35
8307 318C Ling 5ö 4-sid lodrät 5-strip 25
8308 319 25ö Ling 40
8309 320-23 ** 10, 15, 30 ,50ö1kr Berz Linne 5-strip 500
8310 320-323 ** Vetenskapsakademien 4 olika 5-strip 500
8311 320B1 Berzelius 10ö otandad vä prakt 5-strip 1500
8312 320B1 10ö Berz. pr centr Lyx marg mycket svår 1200
8313 320B2 10Ö OTANDAT HÖ, F 6500, prakt 1500
8314 320C 5-STRIP CCCCC, PRAKT 80
8315 320C Berzelius 10 ö lodrätt 5-strip 50
8316 321B1 15ö Linné lodr.3 sid. Pr, en kht 200
8317 321B2 Linné prakt 5-strip otand hö, F 875 250
8318 321C 15ö Linné 5-strip lödrätt, prakt 90
8319 322 ** 30ö 5-strip Berzelius, PR-LYX 350
8320 322 30ö, PR-LYX 325
8321 322 ** 30ö Berzelius, prakt 5-strip 275
8322 323 50ö, LINNÉ LYX 400
8323 323 ** 50ö Linné PR-LYX 5-strip 300
8324 323 ** 50ö Linné, prakt 5-strip 275
8325 323 ** 50ö 5-strip LINNÉ, PR 250
8326 324-25 ** Bellman 5,25ö 5-strip PR 25
8327 324-25 **BELLMAN 5, 35ö 5-strip 20
8328 324B1 Bellmann 3-sid ot. vä. pr5-strip F 800 200
8329 324B1 3s lodr, pr utseende,ålders gummi 100
8330 324B2 Bellmann 3-sid ot. hö. pr 5-strip F 800 200
8331 324B2 dito ot.hö, ålder gum, ngt särat 50
8332 324BC 6-strip BCCCCC 225
8333 324Bc ** BELLMAN 5ö, 6-strip BCCCCC 100
8334 324C Bellmann 4-sid VÅGRÄTT 50
8335 324C Bellmann 4-sid LODRÄTT 5-strip 35
8336 324CB ** BELLMAN 5ö, 6-strip CCCCCB 300
8337 324CB 6-strip CCCCCB 225
8338 324CB 6-strip ccccCB, bellman 200
8339 325 PR Bellman 35 ö 20
8340 326-27 ** 15ö, 50ö SERGEL, 5-strip , PR-LYX 500
8341 326A 15 ö Sergel PRAKT 150
8342 326A 15Ö SERGEL F 300 90
8343 327 50 öre SERGEL PR 1500+ 500
8344 327 ** 50ö 5-strip SERGEL, LYX 450
8345 328-29 ** BIBELN 5-STRIP 15, 90Ö 300
8346 329 90 Öre BIBELN PR-LYX F 1600 450
8347 330-31 ** SKANSEN 5-STRIP 10Ö+ 60Ö 200
8348 330A F 200 10ö Skansen 50
8349 331 60 öre SKANSEN PR 325
8350 331 ** 60ö 5-strip SKANSEN, AB-PR 200
8351 332A '** 5KR SLOTTET 5-STRIP 40
8352 333-34 '** 5ö+1kr( P-LYX) HAZELIUS 5-STRIP 175
8353 333A,var 5ö Hazelius,mittex "komma under trekr" 100
8354 334 ** 1 KR 5-strip HAZELIUS, PR 200
8355 334-333 ** Hazelius 1kr o 5Ö 5-STRIP 200
8356 335-36 ** 15ö + 120ö BIRGITTA, 5-STRIP 500
8357 336 120ö Birgitta PR-LYX F 2875 ++ 950
8358 336 PRAKT 120ö Birgitta 750
8359 336 ** 5 STRIP 120ö Birgitta, LYX 700
8360 336 ** 1,20 KR 5-strip BIRGITTA, LYX 600
8361 336-35 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip LYX 700
8362 336-35 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip PRAKT 350
8363 338-39 ** 20ö + 40ö Tessin prakt, 5-STRIP 400
8364 339 40 Ö TESSIN F1450 475
8365 343 ** 60ö SCHELE , LYX 300
8366 343 ** 60ö 5-strip SCHELE, LYX 200
8367 344-46 ** 20, 30, 60Ö G.GV. 85ÅR, 5-STRIP, p-l 50
8368 347-48 ** 10, 90ö PRAKT-LYX skyttet 200
8369 348 90ö skyttet, LYX 150
8370 348 90ÖSKYTTET 100
8371 349-50 ** 5Ö, ab-pr 120ö LYX , Montelius 175
8372 350 ** 120ö 5-strip MONTELIUS, LYX 150
8373 351-52 ** 5Ö, ab-pr 60ö LYX , Sjökartan 175
8374 352 60 Ö SJÖKARTAN 150
8375 353-57 ** 10ö-90ö PR- LYX , FLOTTAN 250
8376 355 PR 30ö blå Flottan 15
8377 356 PR 40ö Flottan 20
8378 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
8379 357 PRAKT 5-strip 90 ö FLOTTAN 250
8380 357 ** 90ö 5-strip FLOTTAN, PR- LYX 125
8381 357 90Ö fLOTTAN 5-STRIP ** 125
8382 357 90öre 5 strip 110
8383 358A ** 20Ö RÖDA KORS , PR-LYX 15
8384 358DPII 5-STRIP mittex dp runt korset, PR 125
8385 359-60 ** 5ö, 60ö , PRESSEN PR-LYX 100
8386 360 60 ö PRESSEN 150
8387 361-62 ** 20, 90Ö RYDBERG, PR-LYX ,5-STRIP 100
8388 364 40 Ö ,Sparbanken LYX 30
8389 365-67 ** LUND 15,20,90Ö PR-LYX 5-STRIP 100
8390 367 90 ö LUND F 375 125
8391 374-75 ** Gjejer 5,90Ö PR 5-STRIP 50
8392 375 Gjejer ** 90ö pr 5-strip 60
8393 378 5-STRIP 60ö rödviolett , GV 40års jub 30
8394 410 ** G V typ1 30 ö röd , svår 175
8395 439 5-STRIP 40ö Polhem 10
8396 447 5-STRIP 40ö blå Idrott 20
8397 448 5-STRIP 1,40 kr brottning 60
8398 450 5-STRIP 1,70kr röd STHLM 700 år 40
8399 452 5-STRIP 40ö 20
8400 455 5-STRIP, 1kr blå 150
8401 458-66 50-95ö Hälristni. vågr 5-strip, PR-LYX 160
8402 459 5-STRIP 55ö röd Hällristningar 20
8403 461 5-STRIP 65ö Hällristningar 20
8404 463 5-STRIP 75ö Hällristningar 35
8405 466 5-STRIP , LYX 95ö Hällristningar 80
8406 477 5-STRIP1,40 kr Atterbom 70
8407 480 5-STRIP40 ö grön Ryttar OS 60
8408 482 5-STRIP 40ö blå Norden 1956 15
8409 485 5-STRIP 40ö orange Järnvägar 35
8410 486A 5-STRIP 30ö blå Sjöräddningen 70
8411 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
8412 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
8413 491 5-STRIP 40 ö olivgrön sjöpost 60
8414 494 5-STRIP1,20 kr Fotboll 30
8415 496 5-STRIP 30ö Götstålet 60
8416 506 5-STRIP 1,40 kr Domänverket 70
8417 508 5-STRIP 1,70 kr Arrhenius 90
8418 510 5-STRIP 80ö brun Världsflyktingåret 50
8419 516 5-STRIP 1,40 kr Fröding 40
8420 523 5-STRIP 1,40 kr PILO 90
8421 525 5-STRIP 90ö Alströmer 20
8422 533 5-STRIP 60
8423 535 5-STRIP 70
8424 547 5-STRIP 50


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **


5 - STRIP ** LÖSENRULLAR 100 i var om ej annat står.

8425 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
8426 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
8427 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
8428 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
8429 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
8430 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
8431 182 25 ö röd GV profil vänster 110
8432 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
8433 182 25 Ö RÖD G VI 100
8434 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
8435 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
8436 232 50ö LUFTPOST 1932 150
8437 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
8438 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
8439 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
8440 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
8441 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
8442 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
8443 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
8444 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
8445 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
8446 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
8447 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
8448 281 40ö olivgrön F 900 125
8449 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
8450 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
8451 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
8452 284-317 284-317 Rullserie/ 100 serier tre kronor 34 st . 2,10 kr saknas MEN FINNS I 20ST 5STRIP , 1,70 öre , 2,55kr och 3kr 100st i rulldel ej kpl rulle, 1,45 ö endast 83st i rulle +17st . Högt katalogvärde och gammal investeringsfavorit. 9000
8453 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
8454 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
8455 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
8456 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
8457 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
8458 293 90öre TRE KRONOR 250
8459 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
8460 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
8461 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
8462 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
8463 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
8464 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
8465 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
8466 305 1,75KR TRE KR 4000
8467 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
8468 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
8469 329 Bibeln 90ö 100 rulle, mycket bra dock notering på banderollen "1941 282A" F 2020 35000kr, lågt utrop 3000
8470 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
8471 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
8472 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
8473 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
8474 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
8475 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
8476 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
8477 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
8478 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
8479 373 30ö NOBEL F 2000 300
8480 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
8481 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
8482 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
8483 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
8484 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
8485 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
8486 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
8487 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
8488 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
8489 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
8490 392 30Ö UPU 1949 50
8491 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
8492 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
8493 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
8494 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
8495 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
8496 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
8497 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
8498 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
8499 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
8500 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
8501 417 40ö grön GVI typ I 150
8502 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
8503 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
8504 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
8505 421 30ö Blå GVI typ III 150
8506 425 40ö blå 90
8507 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
8508 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
8509 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
8510 430 45ö blå G.VI .A 90
8511 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
8512 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
8513 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
8514 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
8515 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
8516 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
8517 439 40ö POLHEM 100
8518 439 45ö Polhem 100 rulle 100
8519 440A Petri 25ö 100 rulle 75
8520 442-44 G VI 70år F 1200 150
8521 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
8522 446 15 öre D.O. F 600 100
8523 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
8524 447 40 öre D.O. F 1200 250
8525 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
8526 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
8527 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
8528 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
8529 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
8530 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
8531 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
8532 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
8533 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
8534 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
8535 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
8536 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
8537 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
8538 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
8539 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
8540 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
8541 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
8542 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
8543 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
8544 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
8545 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
8546 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
8547 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
8548 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
8549 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
8550 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
8551 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
8552 489 40ö SJÖpost 1958 750
8553 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
8554 490 15ö SJÖpost 1958 100
8555 494 120ö VM I FOTBOLL 300
8556 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
8557 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
8558 502 RÖDA KORS 1959 80
8559 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
8560 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
8561 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
8562 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
8563 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
8564 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
8565 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
8566 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
8567 522-23 PILO 30, 140ö 500
8568 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
8569 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
8570 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
8571 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
8572 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
8573 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
8574 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
8575 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
8576 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
8577 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
8578 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
8579 681 45ö NOBEL 1969 100
8580 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
8581 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
8582 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
8583 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
8584 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
8585 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
8586 1038 BJÖRN 200X1,15KR Art nr 7810.10, vacker frankering 200
8587
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
8588
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
8589
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
8590
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
8591 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

8592
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
8593
5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
8594
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
8595
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
8596
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
8597
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
8598
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
8599
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 7300 400
8600
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
8601
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
8602 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
8603 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
8604 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
8605 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
8606 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
8607 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
8608 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
8609 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
8610 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
8611 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
8612 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
8613 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
8614 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
8615 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
8616 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
8617 69 2ö,halvark 50 st 325
8618 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
8619 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
8620 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
8621 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
8622 71-74 100 ST HELARK 1200
8623 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8624 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
8625 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
8626 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
8627 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
8628 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8629 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
8630 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
8631 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
8632 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
8633 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
8634 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
8635 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
8636 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
8637 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
8638 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
8639 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8640 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
8641 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8642 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8643 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
8644 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
8645 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
8646 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
8647 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
8648
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
8649 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
8650 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
8651 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
8652 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
8653 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
8654 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
8655 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
8656
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

8657
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
8658 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
8659 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
8660 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
8661 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
8662 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
8663 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
8664 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
8665 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
8666 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
8667 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
8668 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
8669 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
8670 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
8671 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
8672 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
8673 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
8674 16R 20x20ö G.V profil vä 50
8675 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
8676 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
8677 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
8678 21o NYSKICK, F 2500 800
8679 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
8680 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
8681 21o Gustav V 70 är 1928, fräscht häfte 550
8682 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
8683 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
8684 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
8685 21r omsl. framsida har varit vikt 475
8686 23o 10 Öre Lützen, vc 325
8687 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
8688 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
8689 23O 10 Lützen , AB-PR 150
8690 23o 10ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 140
8691 23o 10ö Lützen bra häfte 125
8692 23o 10ö Lützen omv. F 800 100
8693 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
8694 23r 10ö Lützen rättv prakt centr. Bra 225
8695 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
8696 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
8697 23R 10ö Lützen 1932, PR-LYX RÄTTV häfte 200
8698 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
8699 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
8700 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
8701 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
8702 24o 15ö Lützen omv. AB-PR centr F2200 400
8703 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
8704 24O 15ö Lützen 1932, ab-PR-LYXcentr , häfteS OMSLAG 3MM RISS f 2200 250
8705 24R 15ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 400
8706 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
8707 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
8708 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
8709 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
8710 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
8711 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
8712 26O 5ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
8713 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
8714 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
8715 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
8716 27o 10ö RIKSDAGEN, perfekt omslag F1200 200
8717 27R 10ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
8718 28R 15ö RIKSDAGEN 1935, 10 PR-LYX EX 10 ab CENTR, veck iomslag på baksidan 250
8719 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
8720 29 5ö Postverket 1936, pr-lyx häfte 250
8721 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
8722 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
8723 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
8724 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
8725 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
8726 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
8727 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
8728 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
8729 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
8730 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
8731 30 10ö Postverket 1936, prakt häfte 250
8732 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
8733 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
8734 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
8735 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
8736 30 10ö Postverket 10ö praktcentr fint häfte 200
8737 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
8738 30 10ö Postverket 10ö fint häfte 100
8739 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
8740 31 15ö Postverket 1936, fräscht häfte 400
8741 31 15ö Postverket 15ö fint häfte AB-PRAKT centr F 2500 350
8742 31 8ex P1,delvis släppt 300
8743 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
8744 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
8745 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
8746 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
8747 31PII ett ex PII. 650
8748 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
8749 33BCo SWEDENBORG 10ä 4+3 sid omv 5 LYX marginal 5 ok. 400
8750 33BCR 10ö Swedenborg mörkgrått omslag, SUPERLYX MARGINALER, extremt breda 600
8751 33BCr SWEDENBORG 10ö 4+3 sid rättvänt PR-LYX marginal , övre block pos4 P1, F 2020 3700 600
8752 33CBo omv prakthäfte 750
8753 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
8754 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
8755 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
8756 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
8757 33CBR 10ö Swedenborg grått omslag, 5 godkända marginaler 5 lite smala 180
8758 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
8759 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
8760 33CCo 10ö Swedenborg 150
8761 33CCo 20x10ö Swedenborg 1938, ok häfte Lyx centr märken 150
8762 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
8763 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
8764 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
8765 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
8766 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
8767 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
8768 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
8769 34CB BREDA MARGINALER 750
8770 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
8771 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
8772 34CB BRA HÄFTE 500
8773 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8774 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
8775 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
8776 34CB 5Ö DELAWARE 3+4SID LYX MARGINAL 400
8777 34CB K nr.,GODK. MARG 350
8778 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
8779 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
8780 34CC 2ST 5Ö DELAWARE, "ÄKTA PAR" ETT CYLS 1 hö + kn 74... det adra KN ..591. Sällsynt med 2 häften i följd. 1000
8781 34CC 5Ö DELAWARE 4+4 sid kn ..098 och culs 1 hö, PRAKT 250
8782 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
8783 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
8784 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
8785 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
8786 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
8787 35BC Booklet H35BC postfrisk, 1938 New Sweden 18 × 15 öre brown, perf on 3+4 sides. Very fine condition. BRED MARGINAL F 3600 600
8788 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
8789 35CB LYX-pr 800
8790 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
8791 35CB 15Ö DELAWARE,PR-LYX MARGINAL 600
8792 35CB ÄKTA men ngt smal 500
8793 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8794 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
8795 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
8796 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
8797 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
8798 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
8799 36BCo 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte, LYX marginaler 700
8800 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
8801 36BCr 5ö G.V.V 80 år Rättvänd 3+4sid häfte med LYXMARGINALR, prakthäfte 800
8802 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
8803 36CC 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte 200
8804 38BCr LING 20X5Ö CYLS 2 hö, LYX MARGINALER pr-lyx häfte 800
8805 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
8806 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
8807 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
8808 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
8809 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
8810 39CBr g. V. Profil vä små siffror 10 praktpar 3+4sid i Prakthäfte 1700
8811 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
8812 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
8813 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
8814 39CCo 10ö Berzelius, ok häfte 150
8815 39CCr obet gemspår 150
8816 39CCr små sifror, omslagsveck 110
8817 39CCr,o 2st 10ö Typ 1 G. V. profil hö småsiffror 350
8818 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
8819 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
8820 40BCR BERZELIUS 10Ö 10 BC PAR I pr-lyx, Position 2 i 2 10 blocket med Plåsår 320v3, Prakthäfte 3000
8821 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
8822 40CCo 10ö Berzelius, 4sid , LYX häfte. F 1500 450
8823 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
8824 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
8825 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
8826 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
8827 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
8828 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
8829 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
8830 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
8831 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
8832 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
8833 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
8834 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
8835 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
8836 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
8837 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
8838 55b SERGEL 15ö bra häfte 300
8839 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
8840 57 ett märke saknas,prlyx 150
8841 57v "III" ett ex saknas F 805 175
8842 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
8843 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
8844 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
8845 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
8846 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
8847 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
8848 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
8849 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
8850 60A Birgitta 15ö cyls 2, FINT HÄFTE 225
8851 60A Birg. 8 par F 480 100
8852 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
8853 60B Birgitta 15ö cyls 1, LYX HÄFTE 250
8854 60B Birgitta 15ö cyls 2, PR HÄFTE 225
8855 60B Birgitta 15ö , FINT HÄFTE 125
8856 61 Cyls 2, obet särad tander 20
8857 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
8858 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
8859 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
8860 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
8861 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
8862 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
8863 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
8864 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
8865 64 Cyls2 h F 600 200
8866 64 5ö SCHELE, LYX 195
8867 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
8868 64 SCHELE , bra F 500 150
8869 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
8870 64 Schelle, prakt 125
8871 64 cyls 2h, i par saknas 100
8872 65 G.V.85år 20x20ö cyls2, PR-LYX 400
8873 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
8874 65 G V 85 år, välcentr märken 300
8875 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
8876 65 G.V.85år 20x20ö mycket fräscht häfte 170
8877 66 spegeltryck 20 märken 200
8878 66 Cyls 1 h, oglättat 75
8879 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
8880 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
8881 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
8882 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
8883 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
8884 67 Montelius 5ö 40
8885 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
8886 68 Sjökartan 5ö prakt 70
8887 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
8888 69 LYX 125
8889 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
8890 69 Cyls 2 , ktt 50
8891 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
8892 69 10ö Flottan 1944, cyls 2 50
8893 69 10ö Flottan 1944, cyls 1 40
8894 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
8895 70 Cyls 2, LYX 300
8896 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
8897 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
8898 70 cyls 1h, nyskick 225
8899 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
8900 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
8901 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
8902 72 cyls 1h F 660 225
8903 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
8904 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
8905 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
8906 72 Röda Korset 20ö bra 150
8907 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
8908 73 Pressen, CYLS 2vä 35
8909 73 LYX 30
8910 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
8911 73 Pressen ,fräscht 20
8912 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
8913 74 Rydberg, LYX 125
8914 74 pr-lyx centrering 110
8915 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
8916 74 V. Rydberg F 250 80
8917 75 Sparbanken 3häften neutral, cyls1, cyls2 80
8918 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
8919 75 Sparbanken 10ö 20
8920 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
8921 76 15ö LUND neutral, cyls1, cyls2 125
8922 76 3st 15ö LUND CYLS 1 , pr-lyx 100
8923 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
8924 76 Lund 15ö pr-lyx 50
8925 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
8926 76 Cyls 1, centr. hö 30
8927 76v2 15ö LUND tryck färgfläck på inhäft. remsan 100
8928 77 Cyls 1h , prakt 150
8929 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
8930 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
8931 77 nyskick 100
8932 77 cyls 2 100
8933 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
8934 77 20ö LUND, prakt 100
8935 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
8936 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
8937 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
8938 77 20ö LUND , AB-PR 70
8939 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
8940 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
8941 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
8942 79A
20
8943 79B pr 20
8944 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
8945 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
8946 80 cyls 1h , pr-lyx 140
8947 80 Lyx , NOBEL 125
8948 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
8949 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
8950 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
8951 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
8952 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
8953 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
8954 82 3st 20ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 150
8955 82 3st 10ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 80
8956 82 20ö 40års jub , cyls1, 60
8957 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
8958 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
8959 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
8960 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
8961 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
8962 83 20ö GV 40års jub 20
8963 85 Pionjärjubiléet 30
8964 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
8965 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
8966 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
8967 86-87 F 140 50
8968 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
8969 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
8970 88 cyls 1h 60
8971 88 Strindberg 35
8972 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
8973 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
8974 89 2st 15ö Lingiaden cyls1,cyls 2 ab-prakt 125
8975 89 15ö Lingiaden cyls1 prakt 75
8976 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
8977 90 6 st 20ö UPU neutral, cyls1, cyls2, cyls1h, cyls2v,h 150
8978 90 10ö UPU äkta par cyls2hö, cyls2 vä 120
8979 90 10ö UPU par cyls1hö, cyls1 vä 90
8980 90 3 st10ö UPU neutral, cyls1, cyls2 50
8981 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
8982 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
8983 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
8984 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
8985 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
8986 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
8987 93A 20 x 25 Ö 30
8988 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
8989 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
8990 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
8991 94 POLHEM 25Ö 25
8992 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
8993 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
8994 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
8995 95 3st 25ö Petri 1952, neutral ,cyls1,cyls 2 175
8996 95 cyls 2, pr 160
8997 95 Petri Cyls 1 130
8998 95 cyls 2 130
8999 95 Petri F 350++, 125
9000 95 PETRI CYLS 1, PR 100
9001 95 25ö Petri 1953, cyls 1 prakt 100
9002 95 25ö Petri 1953, cyls 2 prakt 100
9003 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
9004 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
9005 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
9006 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
9007 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
9008 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
9009 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
9010 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
9011 97 3st G.VI.A 70år 20x10ö1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
9012 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
9013 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
9014 97 cyls 1, lyx 20
9015 97 Cyls 2 20
9016 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
9017 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
9018 98 3st G.VI.A 70år 20x25ö 1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
9019 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
9020 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
9021 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
9022 99 5kr blå slottet 20x5kr fint häfte 150
9023 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
9024 99 SLOTTET HÄFTE 20X 5 KR STRECKPERFORERAD RYGG 110
9025 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
9026 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 150
9027 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 140
9028 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 135
9029 99B2ba1 20x 5kr Slottet bigad rygg, ab-praktcentr 175
9030 99B2ba2 20x 5kr Slottet bigad rygg, praktcentr 200
9031 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
9032 101 3st Idrottsrörelsen 70år 20x10ö 1953, neutral,cyls1,cyls 2 90
9033 101 Idrottsrörelsen F 150 50
9034 101 cyls1 40
9035 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
9036 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
9037 102 cyls1 50
9038 102 Cyls 2 50
9039 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
9040 102 Stockholm 700 år F 120 40
9041 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
9042 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 2 70
9043 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
9044 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte 55
9045 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
9046 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 50
9047 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 40
9048 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
9049 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
9050 104 TELEGRAF VERKET 3st 1953, neutral,cyls1,cyls 2 150
9051 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte cyls 2 75
9052 104 cyls 1h F 180 65
9053 104 TELEGRAFVERKET 60
9054 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte 40
9055 105 cyls 2, pr 100
9056 105 20x20ö VM på skidor, cyls 1 prakt 90
9057 105 20x20ö VM på skidor, cyls 2 prakt 90
9058 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
9059 105 20x20ö VM på skidor, 50
9060 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
9061 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
9062 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
9063 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
9064 108 Cyls 1, lyx 100
9065 108 Cyls 2, lyx 95
9066 108 Cyls 1 80
9067 108 Lenngren fint häfte cyls 1 80
9068 108 Lenngren fint häfte cyls 2 80
9069 108 Lenngren f 200 60
9070 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
9071 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
9072 108 Lenngren fint häfte grått omslag 50
9073 108 Lenngren fint häfte brunakt grått omslag 50
9074 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
9075 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
9076 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
9077 110A Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
9078 110A Atterbom F 220 75
9079 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
9080 110B Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
9081 111 Olympiaden 3st 20x20ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
9082 111 Olympiaden 20x20ö 1956, cyls 2 45
9083 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
9084 111 Olympiaden 20x20ö 1956, 30
9085 112 Olympiaden 3st 20x25ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
9086 113A1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ömed snedstreck, Prakt, F 400+ 90
9087 113A2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck 25
9088 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
9089 113B1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö MED snedstreck, F 400 90
9090 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 utan snedstreck, LYX F 150 50
9091 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck, F 150 30
9092 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
9093 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
9094 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
9095 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, LYX 60
9096 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYX 50
9097 114A2a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, pr-LYX 60
9098 114A2b Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYXc 45
9099 115B Sjöräddningen F 350 115
9100 115B Sjöräddningen 20x30ö, LYX 100
9101 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
9102 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 60
9103 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 50
9104 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
9105 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
9106 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
9107 119A1 Helikopterpost 20x 30ö med snedstreck , LYX 110
9108 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
9109 119B Helikopterpost 20x 30ö PR- LYX 60
9110 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
9111 120A1 SJÖPOST 20x 15ö med |/ snedstreck , LYX 100
9112 120A3 SJÖPOST 20x 15ö med bara / snedstreck , pr-LYXcentr F 1000 200
9113 120B SJÖPOST 20x 15ö utan snedstreck , pr-LYXcentr 25
9114 121A1a 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,3 svårt, Prakt 125
9115 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 45
9116 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 30
9117 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
9118 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 PRAKT 35
9119 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 30
9120 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 25
9121 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 35
9122 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 25
9123 123 GÖTSTÅLET 20x30ö , PR-LYX 30
9124 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 25
9125 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 20
9126 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR-LYX 30
9127 125a Selma Lagerlöf 20x25ö |/ PR-LYX 25
9128 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR 25
9129 126 Vattenfalsstyelsen 50 år 20x 30ö pr-lyx 30
9130 127 röda korset år 20x 30ö prakt 35
9131 127 Röda Korset år 20x 30ö bra häfte 25
9132 128 Heidenstam 20x15ö PR-LYX 30
9133 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö förskjutet spegeltryck , LYX 100
9134 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö bra häfte pr. 35
9135 130 ARRENIUS 30
9136 130 Svante Arrhenius 20x15ö prakt 18
9137 131 ZORN 20x 30ö LYXcentr 75
9138 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
9139 131 ZORN 20x 30ö bra häfte 60
9140 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
9141 132 Världsflyktingåret 20x20ö bra häfte 20
9142 133A skytteväsendet 20x20ö glättat ppr, pr 20
9143 133B Skytteväsendet 20x20ö pr 20
9144 134 FRÖDING 20X30Ö LYX 35
9145 134 FRÖDING 20X30Ö pr-LYX 30
9146 135 Branting 20x15ö fint häfte 18
9147 135 BRANTING 15ö 15
9148 135 Branting 20x15ö bra häfte 15
9149 136 SAS ,F 80 25
9150 136O 4ST OLIKA SAS 1961 NEUTRAL CYLS1 CYLS 2, kn 19830 100
9151 136O SAS 1961 äkta par kn 305+57, pr 75
9152 136O SAS 1961 äkta par kn 302+20, pr 70
9153 136o SAS omv, CYLS 2 35
9154 136O SAS 40ö 15
9155 136R SAS 40ö 15
9156 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
9157 140 Pilo 20x30ö prakt 55
9158 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
9159 140 30Ö PILO 40
9160 140 Pilo 20x30ö prakt, bra häfte 40
9161 141 Alströmer 20x15ö prakt 15
9162 142 svenskt tryck, fint häfte 18
9163 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
9164 142v svenskt tryck, pos 12 streck fint häfte 75
9165 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
9166 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
9167 145 Lokalbrevbäringen 20x30ö ,prakt 22
9168 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
9169 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 25
9170 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 22
9171 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
9172 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
9173 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
9174 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
9175 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
9176 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
9177 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
9178 149a Sv Byggnadsminnen 20x15ö 20
9179 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
9180 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
9181 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö , kn 2+3 äkta par 82+413 120
9182 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 1 40
9183 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 40
9184 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
9185 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
9186 150Ar+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö , pr, 2st 40
9187 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2st kn 2 77..., kn +3 275 40
9188 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2+ kn 2 nr 73... 40
9189 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
9190 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 30
9191 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
9192 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
9193 150Br+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2ST 40
9194 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
9195 151-152 G VI. A. 80 år 20+15ö, 35+10ö 15
9196 154 VM I ISHOCKEY 1963 20X25Ö 20
9197 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 25
9198 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 22
9199 155 Antihungerkampanjen 20x35ö 18
9200 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3...., pr 70
9201 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3.... 60
9202 156R+O Ingenjörskonst 10x50ö rättv , omv 60
9203 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
9204 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
9205 157-158 Medicinalstyrelsen 25+35ö 2 olika 60
9206 158 Medicinalstyrelsen 35ö 35
9207 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
9208 159 20x20ö byggnadsminnen 15
9209 160 Nobelpris 1903 F 100 35
9210 160a,b Nobel 1903 a omslags veck 45
9211 162 Karlfält 20
9212 166A 20x 30 ö violett 35
9213 167-168 Nobel 1964 30+40ö 40
9214 167-68 1904 Nobel 55
9215 169 BYGGNADSMINNEN 1965 20X30Ö 30
9216 170AaO 60ö Teleunionen, 6 häften 5 st med olika markeringar 150
9217 170AaR 60ö Teleunionen, LYX 60
9218 170AbO 60ö Teleunionen, spegeltryck 100
9219 170AbR 60ö Teleunionen, spegeltryck 110
9220 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
9221 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
9222 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag KN +3 .. 909 , PR-LYX F 3100 625
9223 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag PR-LYX F 3100 600
9224 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
9225 171A,B EUGEN 2 olik astyrm + utan 30
9226 172A,B BREMER 2 olika 30
9227 173 NOBEL 20X30Ö 1965, RT 50
9228 173 30 ö Nobel 1905 20
9229 173 NOBEL 20X30Ö 1965 20
9230 173-174 NOBEL 20X30Ö , 20x 40ö1965, stpl SÖLVESBORG 5-3-66 på omslagen , märkena **, ovanligt 70
9231 174A Nobel 20x40ö, \ PRAKT 35
9232 174B Nobel 1905 60
9233 174B Nobel 20x40ö, |\ RT FINT HÄFTE 60
9234 174B Nobel 20x40ö, |\ PRAKT 35
9235 175Ao Nathan Söderblom 4st omvända RT, cyls1, 2, neutral 100
9236 175Ao Nathan Söderblom fint häfte 20
9237 175Br,o Nathan Söderblom RV, OMV 2ST 50
9238 179 Representationsref. , bra häfte, + häfte stpl FDC Sölvesborg 12-5-65 på framsidan med ** märken 35
9239 179RT Representationsref. , bra häfte me RT 45
9240 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
9241 181 Almqvist 1966, prakt häfte 18
9242 181 Almqvist 1966, fint häfte 15
9243 181RT Almqvist 1966, prakt häfte med RT 30
9244 197 Älghuvud, F 100 30
9245 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
9246 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
9247 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
9248 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
9249 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
9250 205A Nordiska Vildblommor 30
9251 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
9252 205A VILDBLOMMAOR, 20
9253 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
9254 207 Kyrkornas värdssamfund 15
9255 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
9256 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
9257 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
9258 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
9259 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
9260 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
9261 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
9262 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
9263 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
9264 212Ar SVANAR 10x 20kr blank gummering 250
9265 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
9266 214A Liljefors 20
9267 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
9268 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
9269 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
9270 222A kn+1,5, delat kors vä 100
9271 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
9272 228A,B SAGOR 2 EX 90
9273 234A Näringsliv 30
9274 234B
30
9275 239
30
9276 253 Idrottsflickor, helt kn 25
9277 254 Sv. GLAS 30
9278 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
9279 262 G:VI: 90 år F 65 20
9280 270 Nordiska Museet F 130 40
9281 270A
40
9282 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
9283 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
9284 301v H 301 Vilda Bär mitthål saknas 125
9285 301v,KN H 301 Vilda Bär mitthål saknas, KN 074350 100
9286 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 125
9287 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 110
9288 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 90
9289 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
9290 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
9291 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
9292 354 Helt kn,+ cyls2 20
9293 357 LEVANDE NATUR 14 MARS 1985 trippel RT CYLS2, KN 82541 200
9294 357 Levande natur 3 häften RT, RT+kn, cyls1+kn 50
9295 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
9296 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
9297 371 Stockholmia 86 , knr 50
9298 371 Stockholmia 86 F 160 40
9299 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
9300 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
9301 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
9302 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
9303 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
9304 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

9305 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
9306 1O 8X 25Ö LYX 200
9307 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
9308 1O 8X25ö ,omv LYx 160
9309 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
9310 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
9311 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
9312 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
9313 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
9314 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
9315 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
9316 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
9317 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
9318 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
9319 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
9320 2o 10x10ö brun, LYX 25
9321 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
9322 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
9323 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
9324 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
9325 4Ar F 700 225
9326 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
9327 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
9328 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
9329 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
9330 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
9331 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
9332 4B Cyl 2v 30
9333 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
9334 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
9335 4R 4x25ö blå , LYX 30
9336 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
9337 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
9338 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
9339 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
9340 5BOV Kn 0,5+ 300
9341 5BOV cyls 2 fot F 565 200
9342 5BRV F 600 200
9343 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
9344 5OH 15+5ö , KN 70530 75
9345 5OH PR-LYX 50
9346 5OH
35
9347 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
9348 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
9349 5OV PRAKT 5+15Ö 200
9350 5OV KN 1, 7..., F 595 200
9351 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
9352 5OV 5+15Ö, OMV 150
9353 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
9354 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
9355 5RV 5+15ö PRAKT 200
9356 5RV 5+15Ö, Rättv 150
9357 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
9358 6OH cyls 1 F 450 150
9359 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
9360 6OV cyls 2 F 300 100
9361 6OV cyls 1 fot 85
9362 6OV F 200 60
9363 6RV snedstreck, lyx 70
9364 6RV snedstreck 60
9365 6RV utan snedstreck F 175 55
9366 8OH kn +3 "...465, F 650 225
9367 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
9368 11BOV KN 3 108.. 35
9369 12FOV CYLS1, KN +1 100
9370 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
9371 15Do kn +4 30
9372 16C1r
15
9373 16C1r
15
9374 18 Tjörnbroar 20
9375 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
9376 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
9377 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
9378 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
9379 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
9380 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
9381 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
9382 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
9383 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
9384 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
9385
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
9386
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
9387
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
9388
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

9389
Intressant låda häften medaljong - 1990 tal , med massor av markeringar. 3000
9390
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
9391
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
9392
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
9393
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
9394
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
9395
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
9396
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
9397
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
9398
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
9399
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
9400
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
9401
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
9402
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
9403
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
9404
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
9405
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
9406
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
9407
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
9408
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
9409
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
9410
Samling olika häften i album1979-1993, en del markeringar. Nominal 1900 950
9411
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
9412
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
9413
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
9414
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
9415
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
9416
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
9417
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
9418
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
9419
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
9420
H 301 Vilda bär 134 häften med markeringar, massor ryggtryck m.m. Variant fynd ? Nominal över 1000 700
9421
H 301 Vilda bär 75 häften många med markeringar i varsitt pergamyntkuvert , ++98+645de lesta typade . Fynd? 700
9422
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
9423
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
9424
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
9425
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
9426
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
9427
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
9428
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
9429
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
9430
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
9431
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
9432
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
9433
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
9434
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
9435
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
9436
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
9437
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
9438
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
9439
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
9440
HÄFTEN 1921-49 14 olika , H16, 38, 69-70,74-78,82, 88, 89, 92, F 2019 ca 4250 400
9441
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
9442
Häften :Parti ca 43 olika ( eller olika markeringar) häften med markeringar 1974-86 , även många dubbla markeringar. Nominal ca 600 375
9443
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
9444
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
9445
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
9446
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
9447
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
9448
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
9449
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
9450
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
9451
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
9452
Häften ca 31, 16 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 300
9453
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
9454
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
9455
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
9456
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
9457
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
9458
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
9459
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
9460
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
9461
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
9462
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
9463
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
9464
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
9465
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
9466
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
9467
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
9468
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
9469
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
9470
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
9471
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
9472
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
9473
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
9474
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
9475
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
9476
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
9477
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
9478
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
9479
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
9480
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
9481
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
9482
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
9483 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500
9484 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

9485
1000 självhäftade brevmärken 7400
9486
Brevmärken 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
9487
Brevmärken i häften 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
9488
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
9489
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
9490
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
9491
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1900
9492
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
9493
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
9494
Parti 400st a 6 kr /föreningsbrev märken Frankeringsvärde 2400 kr, 1400
9495
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
9496
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
9497
Nominalparti Nom 2000 1000
9498
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
9499
Nominalpost Sverige , nominal 2500 1000
9500
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 900
9501
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
9502
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
9503
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
9504
Samling 5-strip ** I INSTICKSBOK 1978- 1985 kpl och en del 1986 Nominal ca 1500 750
9505
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1100 700
9506
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
9507
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
9508
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
9509
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
9510
4 rullar 2x 1,30+70ö, 2,20kr= 50 x 11kr porton nom 550 kr 350
9511
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
9512
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 550 350
9513
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
9514
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
9515
1 rabatthäfte norden 190


ARK PARTIER

9516
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
9517
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
9518
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
9519
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
9520
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
9521
Tjänste 13 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-50ö (35ö i 2x50 100ark-särat på mitten). F ca 12000, även 1ö nr 27 40+50block, 15ö krona nr tj 33 ½ halvark, 4ö tj 43 över 100 ex i 3 arkdelar. Ger F totalt ca 13.500 750
9522
Tjänsteparti 45 helark och 2 ½ ark 11 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2ö 4, 3ö 5, 5ö 4, 7ö 5, 10ö 10st, 15ö 4st, 30ö 3st, 25o35ö i ½ark. F totalt ca 30.500 + extra för cz 700
9523
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
9524
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
9525
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 8000 450
9526
Tjänsteparti 18 helark och ca 1500 märken i arkdelar olika valörer i stämplade ca 190st 8ö vm krona 46 st 5kr vm krona övriga vm linjer F totalt ca 18000 450
9527
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
9528
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
9529
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125
9530 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000 200
9531 45 Tjänste 7ö vm lnjer F nr 45 i 10st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 100st cz KPV ingår , F ca 17500 500


RULLPARTIER

9532
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3000
9533
nr 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
9534
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
9535
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
9536
nr 277 25ö orange Profil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
9537
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
9538
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
9539
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
9540
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
9541
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
9542
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
9543
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
9544
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
9545
SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300
9546
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
9547 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750


POSTFRISKA SERIER

9548
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
9549
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
9550
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
9551
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
9552
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
9553
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
9554
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
9555
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
9556
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
9557
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
9558
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
9559
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
9560
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
9561
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
9562
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
9563
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
9564
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
9565
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
9566
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
9567
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
9568
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
9569
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
9570
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
9571
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
9572
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
9573
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
9574
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
9575
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
9576
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
9577
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
9578
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
9579
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
9580
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
9581
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
9582
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
9583
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
9584
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

9585
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
9586
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
9587
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
9588
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
9589
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
9590
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
9591
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
9592
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
9593
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
9594
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
9595
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
9596
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
9597
ÅRSBOK 1987-88 450
9598
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 400
9599
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
9600
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
9601
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
9602
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
9603
Årsbok 2005 Nominal 436 300
9604
Årsbok 2005 Nominal 436 300
9605
Årsbok 2003 275
9606
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
9607
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
9608
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
9609
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
9610
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
9611
ÅRSATS 1972, 200
9612
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
9613
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
9614
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
9615
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
9616
ÅRSBOK 1991/92 175
9617
ÅRSBOK 1989-90 170
9618
ÅRSBOK 1989/90 170
9619
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
9620
ÅRSBOK 1988-89 165
9621
Årsats 1972, fint skick 160
9622
ÅRSATS 1973 150
9623
ÅRSATS 1973 150
9624
POSTENS förseglade årsats 1973 150
9625
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
9626
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
9627
Årsats 1973, fint skick 150
9628
ÅRSATS 1974 100
9629
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
9630
Årsbok 2006, inga frimärken 95
9631
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


9632
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
9633
KILOVARA 1973, förseglad 350
9634
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
9635
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
9636
Kilovara 1967 plomberad 350
9637
Kilovara 1967 plomberad 350
9638
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
9639
Postförseglat Kilovara 1974 325
9640
Postförseglat Kilovara 1973 325
9641
Postförseglat Kilovara 1969 325
9642
Postförseklad kilovara 1969 325
9643
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

9644
Nordisk Filatelis färglikare kpl i fin special pärm . 750
9645
2st Harry Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
9646
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
9647
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
9648
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
9649
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
9650
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
9651
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
9652
8 visirpärmar , ca 4,8 kg 200
9653
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
9654
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
9655
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
9656
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
9657
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
9658
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
9659
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
9660
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
9661
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
9662
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
9663
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
9664
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
9665
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
9666
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
9667
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
9668
Esttettalbum pår . Fin. 75
9669
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


9670
BRA FYNDLÅDA, med bra sverige samling stämplat, bättre brev, diverse ** ex halvark tj15 ** F 16250., bunt parti bättre märken, F ca 75000kr , diverse parti kongress och förening med alla valörer och F ca 25000:- m.m. 10000
9671
Sen inlämning, fyndlåda Sverige med skaplig Sverige samling stämplat, m.m, 6000
9672
SAMLING STÄMPLAT 4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
9673
Fyndlåda Sverige prisvärd. 2500
9674
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
9675
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
9676
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 165 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 6000 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 2000
9677
GAMMALT LAGER Parti BC-CB par och BB par 1939-1947 Linné 1939 18 BC, 25 CB, 267 2CB 2 BC, Ling 10 BC-CB, 321BB 15ö nr 321BB , ca 190 324 BB, 17 326BB, 15st 328 BB , 64st 330BB, 18 335BB, 16 338BB, 85ST 242BB16ST 354BB m.fl F 2020 ca 75000 2000
9678
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
9679
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
9680
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
9681
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
9682
2 mycket tjocka välfyllda visiralbum med välordnat dubblett samling 1967- 1989 med massor par. Många LYX ståmplar finns. Billigt 600
9683
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
9684
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
9685
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
9686
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 2700 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 500
9687
Serie Årsböcker 1987/88 kpl( Svår första F 2000 för denna) och 14 st årsböcker till 188/89- 2002 utan frimärken . 450
9688
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
9689
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
9690
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
9691
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
9692
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
9693
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
9694
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
9695
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
9696
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
9697
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
9698
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
9699
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
9700
HÄFTEN/ häftesblock eller block PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1990- 2000tal, Nomiinal betalt ca 1400 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häfteesblock o block. 300
9701
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
9702
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
9703
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
9704
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
9705
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
9706
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
9707
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
9708
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
9709
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
9710
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
9711
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
9712
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
9713
16 BREV MED DUPPELPRÄGLINGAR OCH PLÅTSÅR på försändelser , 6st nr 139, 3st nr 140, nr 145, 153, 179, och 4st postverket. ex Roland Frahm. Ovanligt parti 1000
9714
RINGTYP PH 12st 100 BUNTAR 2x4ö, 7x5ö 2x20ö och 30ö. Nr 42,43,46-47 F 2020 12700 1000
9715
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
9716
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
9717
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
9718
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
9719
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
9720
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
9721
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
9722
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
9723
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
9724
NR 40 RINGTYP PH 2Ö 100 BUNT, F 2020 7000 600
9725
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
9726
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
9727
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
9728
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
9729
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
9730
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
9731
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
9732
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
9733
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
9734
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
9735
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
9736
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
9737
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
9738
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
9739
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
9740
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
9741
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
9742
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
9743
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
9744
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
9745
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
9746
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
9747
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
9748
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
9749
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
9750
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
9751
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
9752
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
9753
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
9754
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
9755
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
9756
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
9757
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
9758
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
9759
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
9760
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
9761
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
9762
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
9763
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
9764
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
9765
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
9766
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
9767
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
9768
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
9769
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
9770
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
9771
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
9772
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
9773
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
9774
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
9775
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
9776
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
9777
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
9778
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
9779
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
9780
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
9781
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
9782
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
9783
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
9784
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
9785
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
9786
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
9787
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
9788
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
9789
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
9790
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
9791
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
9792
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
9793
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
9794
PARTI FÖRSÄNDELSER 1,3kg 1940 -80 TAL CA 300st, MÅNGA MED BB PAR, VIDARE LÖRDAGSUTDELNING, PFSK, MASSOR REK,, LYX stämplar, luftpost , båtförsändelser, wärde, utland... Många intressanta. 900
9795
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
9796
Pärm ca 2kg med ca 190 försändelser försändelser G.VI Adolf , 1952- 1960tal ex ovanligt FDCstpl 405BB på postverkets Frankotecken försäljningslista 12-9-52, bättre block och par på försändelser, 406DD1 oDD2 i 4bl på flera brev, 416 3 olika brev med olika 4-block ur HA 6,, många kobonations sammantryck på försändelser. Hög intressant och ovanlig samling. 800
9797
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
9798
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
9799
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
9800
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
9801
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
9802
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
9803
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
9804
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
9805
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
9806
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
9807
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
9808
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
9809
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
9810
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
9811
Pärm ca 1,65 kg med ca 120 försändelser bandmärken 1920-1941, inkl bättre som 146E+143E, 160 rek till Berlin, nr 252, 253, även 318CB på kort och 324CB på brev. 500
9812
16 BREV 1940 tal till USA, flygbrev , en del intressanta frankeringar 2st Nobel BB par, högvalörer m.m. 500
9813
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
9814
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
9815
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
9816
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
9817
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
9818
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
9819
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
9820
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
9821
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
9822
Pärm ca 2,15kg med ca 300 försändelser oscar-1980tal, NORRLANDSSTÄMPLAR, några oscar, även en förfilateli 4-k Luleå, ca 200st är avier från 1970-80tal. 350
9823
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
9824
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
9825
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
9826
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
9827
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
9828
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
9829
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
9830
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
9831
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
9832
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
9833
HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, 10 BREV 45Ö 4st äktgångna Första Dagen 2/91967 , 3/9 2 :a dagen , 3st 4/9 , 5/9 2st och 2 tidiga 35ö brev. Intressant tidig dokumentation av denna viktiga händelse i Sverige. 300
9834
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
9835
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
9836
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
9837
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
9838
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
9839
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
9840
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
9841
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
9842
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
9843
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
9844
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
9845
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
9846
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

9847
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
9848
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
9849
Mycket fin samling stämplat i 2 Facit lyx album med en del extra ostpl, 1855- 1973 med skillingar överkpl, fina vapen överkpl, Lejon inkl 17ö grå, 1ö lila dansk stpl, ringtyp helt kpl inkl nr 37 i praktex KARLSHAMN 30-9-78, intyg HOW 4,3,5, landstorm helt kpl , bra bandmärken inkl AB-praktstpl 175Acx, kongress och föreningen kpl, alla BC-CB par sen i princip kpl med flera parkombinationer och block, Tjänste lösen och militär kpl, ocgh Flyg 1912 ostpl. Skillingarna blandad kval sen god-mycketgod kval. 20000
9850
Bra samling stämplat 1855-1977 i fint leuchturm album nära komplett nr 1-138 ( inte 55,80ö )med alla skillingar, vapen lejon- ringtyp kpl och flera nyanser och praktstämplar. Även en del brev ingår. Kongress och Föreningen finns kpl fina serier, alla BC-CB m.m. Tjänste och lösen kpl. Skillingarna i något blandad kvalitet sedan mest fin kval. Högt värde. 20000
9851
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
9852
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
9853
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
9854
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
9855
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
9856
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
9857
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
9858
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
9859
TREVLIG SAMLING 650 ST UTVALDA 12Ö VAPEN I VISIRALBUM UPPSATTA I DATUMORDNING, MED MASSOR BÄTTRE NYANSER, PRAKTSTÄMPLAR, KURIOSA SOM PRS 12Ö MED MARGINALVATTENMÄRKE.. BÄTTRE STÄMPLAR LOS ,FfRÖVI. MÅNGA FÄRGSTARKA EX. 7500
9860
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
9861
RINGTYP T 14 samling i nyanser på gammaldags blad, 3ö ca 30st och 1 brev samt div par klipp med 14B, 4ö 5st +1 par, 5ö 38 st +par, 6ö 37 st och 3 par, ex 2 a nyanser, 5 x 20e, grå i nyanser 10st + 2 par, 12ö ca 60 st, 1 blandklipp med 14B, 20ö över 20st med 5x 22f, 20/20 7st, 24ö 21 st, 30ö 34 st + 2 klipp med 3ö, 50ö 10st, 1riksd 13st + 4-block. Fin gammal samling i yaser, en del PRAKT stämplaar och intressanta klipp m.m. Förmånligt utrop 7000
9862
Samling stämplat i Facit album 1855-1955 med 4sk, svart lokal.vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 2 sidorkpl med div dubbletter, ringtyp t13 överkpl förutom nr 37, rngtyp ph, landstorm I-II-III kpl i fina stpl serier, välfylld band medmånga vm, Kongress kpl, UPU 1924 kpl, 14 BC-CB tjänste och lösen kpl inkl 6ö grå, 22B,Många fina stämplar. lite blandad kval. 7000
9863
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
9864
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
9865
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
9866
ÖSTERSUND , FANTASTISK STÄMPELSAMLING ca 66 försändelser och många märken , utställningsmonterat i pärm 2x rakstpl, 5x båg stpl, 4x 4-k , 4sk med 4-k stpl, vapen 12ö 4-k , 2 förfl cirkelstpl normalstpl 10, 3 st LYXS stpl vapen, 2 vapen brev, och märken och bre till 1924 tal 5000
9867
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
9868
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
9869
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
9870
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
9871
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
9872
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
9873
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
9874
Samling ** postfriskta 5-strip 1920- 1977 i 2 välfyllda visiralbum ca 3,6kg , bl.a 166a,b, 168, 174, 181a, 187, 188a, 191, 194, från nr 258 Bromma 1936 verkar kpl med alla bra 1940 talshögvalörer, trekronor kpl ,(kan kanske saknas någon de senaste 5 åren)
Hög kvalitet och högt värde.
4000
9875
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
9876
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
9877
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
9878
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
9879
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
9880
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
9881
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
9882
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
9883
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
9884
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
9885
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
9886
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
9887
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
9888
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
9889
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
9890
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
9891
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
9892
Samling 5-strip ** några grovtandade band och 1938-1978, verkar helt kpl, no nr 259- 1054 Alla bra högvalörer 1930-40-50 tal finns, även kungamärken . Högt värde mycket hög kvalitet. Ca 2,3 kg. 3200
9893
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
9894
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
9895
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
9896
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
9897
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
9898
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
9899
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
9900
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
9901
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
9902
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
9903
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
9904
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
9905
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
9906
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
9907
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
9908
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
9909
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
9910
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
9911
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
9912
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
9913
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
9914
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940