ObjNr catno Beskrivning Utrop


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
2
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
3
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
4
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
5
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
6
Brev 1847 till Fjerdingsmannen i Kolagården . anteckning FORT. 400
7
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
8
1759 KRONOBREV MED SLINGA TILL angående civilmål, PRAKT 250
9
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
10
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
11
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
12
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
13
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
14
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
15
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
16
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
17
Begäran om återtagande 27-9-95, blankett nr 131 September1893 200
18
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
19
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
20
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
21
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
22
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

23 ARB ARBOGA 1829, AB inehåll 175
24 BOR BORÅS PR-LYX, 1824
25 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
26 SKA SKARA , AB 100
27 UDD UDDEVALLA , AB 150
28 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
29
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
30
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

31 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
32 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
33 BågsCAL CALMAR 9-2-37, PR-LYX 200
34 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
35 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
36 BågsGEF GEFLE, 26-8-32,typ2,ab 250
37 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
38 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
39 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
40 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
41 BågsSal SALA 16-6-36 , PRAKT 175
42 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
43 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
44 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
45 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

46 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
47 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
48 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
49 4-KSal SALA 30-5-50,PRS, tejp fl. TYP 2, F 600 150
50 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
51 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
52 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
53 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
54 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
55 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
56 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
57 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
58 GÖT GÖTHEBORG 28-4-46, Typ6? på baksid 50
59 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
60 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
61 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
62 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
63 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
64 NYK NYKÖPING 30-9-50, PR-LYX TYP 1 75
65 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
66 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
67 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
68
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
69 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
70
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
71 2a STOCKHOLM 20-7-55, LYXS 4sk på fint brev Första Månaden 2500
72 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
73 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
74 2a 4 skill blå, tunt papper, på PR-LYXs brev
sänt från STOCKHOLM 1.4.1856 till Trosa.
800
75 2a GÖTHEBORG 7-6-56, +Bläckkors 500
76 2a,var ÖREBRO 24-7-55, 4-K stpl rättvänt LYX avtryck på 4sk med 2:a märkesbild synligt på tänderna. Signerad Thorsson lev 1b. Kanonobjekt för första månads samlaren av Svenska frimärken. 1600
77 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
78 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
79 2e,2h1 STH 24-3-57, 2olika nyanser av 4sk Banco på topp fräscht brev till Östersund. Mycket gott till Praktobjekt. 5000
80 2g STOCKHOLM 20.8.57. 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. enormt fräscht. PR-LYX brev 3000
81 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
82 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
83 2i NORRTELJE 5-11-57, 4sk gråultramarin p AB-PRAKT brev till STH. Mycket fint fräscht objekt. 1800
84 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
85 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
86 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
87 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
88 7b1,9h, 11b 47Ö REKframsida 5+12ö ultramarin, 30ö LINKÖPING 28-9-62 till Sköfde, färgfriskt 350
89 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
90 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
91 7e1,9b2 STH 31-5-66 , 12+5Ö=17Ö till DANMARK, fint mycket gott objekt 1000
92 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
93 9,10 12+24ö=36ö t. England AB-PRst STH 31-5-71 900
94 9a1 SH 28-7-58, 12ö första månad 500
95 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
96 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
97 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
98 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
99 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
100 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
101 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
102 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
103 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
104 9l STH 1-5-63, PRS, extremt färgstark 200
105 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
106 10a? WENERSBORG 9-2-63, 24Ö VACKERT 200
107 10a,9d1 36ö st HALMSTAD 4-6-60 750
108 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
109 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
110 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
111 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
112 10d2,11d2 STH NORR 25-1-71, 24+30Ö ( ett par ktt) på vackert brev till KANADA, 54Ö porto. F 32000 5000
113 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
114 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
115 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
116 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
117 10h2,9c2 GÖTEBORG 27.1.71 24 och 12 öre på mycket vackert brev till Schweiz på baksidan transit- och ankomststämplar 1500
118 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES 2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F 16000 vackert och fräscht 6000
119 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
120 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
121 11b LINKÖPING 11-12-62, 30ö i par till Finland , vackert med intressant 4-kstpl på baksid STH 13 DES 63. Vackert mycket gott obj. 800
122 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
123 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
124 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
125 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
126 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
127 11d2 GÖTEBORG 25-11-69, par 30ö vapen på brev till MARSTRAND, mycket gott objekt. Ovanligt 5 dubbelt porto 1200
128 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
129 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
130 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
131 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
132 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
133 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
134 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
135 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
136 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
137 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
138 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
139 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
140 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
141 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
142 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
143 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
144 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
145 14Bg 3ö i horizontellt 3-strip vilket är ovanligt på mycket vacker , ankomststämplad, trycksak till DANZIG. Sällsynt mycket gott objekt (en 3ö liten hörnskada) utställningsobjekt med praktutseende. F 40.000 och bara 4 kända med denna kombination. 10000
146 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
147 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
148 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
149 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
150 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
151 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
152 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
153 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
154 16e,7b2 GBG 19-11-69 2x20ö+5ö=45ö till London 550
155 16g Mixed Franking on fantastic 28ö cover 16g, 17d, 19c ( SIGNED O.P. on back) FINLAND Stockholm-Åbo route. Only Finnish boxed cancellation ANK 3.7 on Swedish stamps 3+5+20 öre on letter dated "Stockholm d: 1 Juli 1873". Ship notation "pr Volontaire". Sent to Björneborg, Finland. Superb cover. F 15000 +++++ superb + foregn cancels. Exhibition Piece. 12500

16,5 RINGTYPSBREV
156 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
157 17a MALMÖ 8-1-73, PRS PAR 3Ö I a NYANS PÅ TRYCKSAK, DATERAD LONDON 7-1-73 sänt till KRISTINEHAMN, UTST OBJ. 2000
158 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
159 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
160 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
161 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
162 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
163 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
164 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
165 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
166 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
167 20b STH 6-5-73, 6Ö PR-LYXs trycksak 300
168 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
169 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
170 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
171 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
172 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
173 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
174 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
175 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
176 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
177 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
178 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
179 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
180 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
181 21c WARBERG 15-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 450
182 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
183 21c SUNDSVALL 29-12-72, sidost 30-10 100
184 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
185 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
186 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
187 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
188 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
189 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
190 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
191 21j TÖREBODA 26-7-73, PR-LYX BREV 250
192 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
193 21j Pkxp nr 5 NED 15-8-72, sido stpl Pkxp nr 7 UPP 15-8-72, ab-prs, arkiv ve 100
194 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
195 21k 12ö sorgebrev, Westerås 3-3-74, kt 200
196 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
197 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
198 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
199 21m,var WESTERVIK 7-9-76, AB-PR, FELPERFORERAD 2 märkebilder 500
200 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
201 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
202 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
203 21p 12ö Gillberga 4-5-77, pr-lyx 300
204 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
205 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
206 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
207 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
208 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
209 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
210 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
211 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
212 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
213 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
214 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
215 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
216 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
217 28b MALMÖ 25-7-77, mycket tidigt brev för 3 ö t 13 500
218 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
219 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
220 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
221 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
222 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
223 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
224 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
225 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
226 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
227 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
228 30i,bke ÅNGBÅTS PXP Nr 138 22-8-89 till BELGIEN, sällsynt med ångbåts stämplar till utlandet och sällsynt till svåra Belgien. 800
229 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
230 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
231 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
232 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
233 31i HURFVA 1-4-84 ,AB-PR, 6ö på brevk. 200
234 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
235 31j 6ö på brefkort, OXIE 26-11-84, AB-PR 150
236 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
237 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
238 32a STH 19-5-77,PR-LYXS 12ö PÅ BREV TILL NORGE, MYCKET TIDIG för 12ö ringtyp t 13, troligen TIDIGAST KÄNDA 12ö T 13 PÅ UTLANDSBREV, och endast ett par tidigare kända över huvud taget, UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
239 32a 12öre på brev daterat 23/5 1877 stpl PKXP NR34 24-5-77 sänt till OROUST, ETT AV DE ALLRA TIDIGAST KÄNDA BREVEN MED 12ÖRE RINGTYP T 13. UTS. OBJ. 2500
240 32a STH 12-6-77, pr , TIDIG, privat 250
241 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
242 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
243 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
244 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
245 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
246 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
247 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
248 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
249 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
250 33a 2x20ö =40ö dubbelportbrev STH 18-10- 78 ,till PORTUGAL, anks Porto. AB,ngn kt. Mycket SÄLLSYNT adressland. 1500
251 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
252 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
253 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
254 34j,32h, 54a, TROSA 24-5-92, 24+24+12+10Ö PÅ 70 Ö ASSBREV till STH, PR-LYX STÄMPLAR 1100
255 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
256 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
257 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
258 35i 60Ö sällsynttredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
259 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
260 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
261 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
262 39 4X10Ö 40Ö 2:A VIKTKLASS STH 5 28-7-85 till FRANKRIKE, på baksid bild på STH grand Hotel, ovanligt 400
263 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
264 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
265 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
266 41b,64 JACOBSBERG 23-1-98, fin 10ö brev 300
267 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
268 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
269 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
270 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
271 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
272 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
273 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
274 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
275 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
276 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
277 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
278 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
279 45 vÅGRÄTT 5-STRIP (EXTREMT SÄLLSYNT)10 öre på mycket vackert adresskort till paket sänt från TORESTORP 18.12.1888 till Boarp. 600
280 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
281 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
282 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
283 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
284 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
285 46,43 KARLSBORG 3-4-89, LYXS Postanvisn. 200
286 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
287 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
288 46c GBG 28-3-87, dubbelporto brev till Frankrike, blå Paris stpl , ank stplar 500
289 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
290 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
291 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
292 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
293 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
294 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
295 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
296 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
297 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
298 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
299 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
300 52 5ö på 5ö brevkort till ISLAND stpl STH 1899, ank stpl REYKJAVIK 29-1-1900 600
301 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
302 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
303 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
304 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
305 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
306 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
307 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
308 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
309 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
310 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
311 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
312 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
313 52cv12 HAPARANDA 6-11-95, par 5ö hö ex med variant kommatecknet , ovanlig på brev i par 150
314 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
315 5361,68 SÖLVESBORG 22-9-14 till Malmö Pr 150
316 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till Engaland, Malmö 25-6-07. 200
317 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
318 54 Mycket dekorativt tryckt brev med bild på Lejon och sköld MZ( Fabriksmärke M.Zadig. 4x10ö=40öREKbrev till ISLAND stpl MALMÖ Bref Utr. 4-1-1905. Transit stpl Köpenhamn och ank stpl Reykjavik 16-1-01 på baksidan. En Pärla. 2800
319 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
320 54 FINSPONG RULL stpl 21-2-07, 10ö i 3-strip på adr kort till paket 275
321 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
322 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
323 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
324 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
325 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
326 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
327 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
328 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
329 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
330 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
331 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
332 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
333 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
334 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
335 64 JÖNKÖPING RULL stpl 4-9-96, prakt stpl 350
336 76200 10ö MEM 19-7-11 TILL ISLAND 200
337 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
338 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
339 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
340 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
341 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
342 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
343 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
344 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
345 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
346 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
347 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
348 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
349 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
350 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
351 99v1 NORRKÖPING 23-11-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i sidled , F 500 + på brev 125
352 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
353 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
354 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
355 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
356 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
357 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
358 136-38 ÅLBERGA GÅRD 22-2-22, satsbrev Luftpost 300
359 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
360 143A GBG 11-10-33 9X5ö lejon grön på 45ö EXPRESS brev, sällsynt 150
361 145C,143C KALMAR 29-10-30, intressant lösenbelagt brev 5ö stpl Kalmar 30-10-30, med innehåll sänt från IVAR KRUGER ( den kände finansmannen) som tackar författaren Waldemar för en bok. Vidare kommentar av brevsamlaren att Ivar Kruger ofta frankerade för lågt. Signerat en av de mest kända finansmännen genom tiderna Ivar Kruger 300
362 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
363 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
364 146A,var JÖNKÖPING 25-1-36, HALVERAD 500
365 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
366 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
367 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
368 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
369 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
370 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
371 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
372 179A SÖLVESBORG 20/9 till Toftehög 20 öre violett, tvåsid. Mycket kraftig
PLÅTSPRICKA från hals till hjässa. RARITET PÅ BREV
2500
373 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
374 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
375 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
376 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
377 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
378 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
379 203,68 KARLSKRONA 5-8-24 , 60ö+2x1ö REK 400
380 205,212 STH 7-10-24 50ö kongress +10ö UPU på värde pfsk brev till Simrishamn 300
381 212,91 1 FLYG FRANKRIKE -USA 10ö,65ö STH HANNOVER 23-5 -39, sen Marseille 25-V-39, N-Y. 27- May-, RAHWAY N.J.29 MAY 1939, Sällsynt ( tidigare pris 1500kr) 500
382 217,145 DJURSHOLM 5-1-28, 45ö REK till Frankrike lösenbelagt med 30c franskt märke. Vackert och ovanligt. 500
383 222 ÖSTERSUND 9-9-27 80Ö EXPRESSBREVtill STH ank 10-9-27, mycket sällsynt försändelse 1200
384 223,205 STH 28-12-24, 1KR +50Ö REK till Tyskland , ank stpl LEIPZIG 30-12-24. Ovanligt . F 9000 1200
385 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
386 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
387 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
388 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
389 233a 5 kr 4 block + singel. +163b, 167b, 191b som lösen stpl NORRKÖPING 1-3-38 300
390 233b, 294 3strip, 279 3strip STH 29-5-41 8kr 30 ö Luftpost till ARGENTINA, ank stpl censuröppnat 1000
391 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
392 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
393 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
394 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
395 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
396 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
397 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
398 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
399 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
400 252 SÖDERTELJE 20-2-36, 35Ö single på REK, stpl första dagen , ovanligt 100
401 254 HALMSTAD 19-8-38, par 45ö 100
402 255 GBG 5-4-36, 50Ö single på Luftpost till Frankrike, ovanligt 175
403 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
404 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
405 257,181b SORSELE 27-11-36,PRAKT stpl 1kr , 20ö vitt ppr på adr.kort för paket 250
406 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
407 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
408 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
409 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
410 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
411 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
412 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
413 336,330A KOLSVA 27-11-41, 120ö Birgitta + 2x 10ö Skansen på Luftpostbrev till USA 500
414 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
415 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
416 352 STH 27-9-44, 60ö Sjökartan Expressbrev till Finland, ank.stpl 150
417 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
418 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
419 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
420 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
421 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
422 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
423 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt kuvert. OVANLIGT. 1000
424 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
425 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
426 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
427 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
428 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
429 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100


TJÄNSTE PÅ BREV
430
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
431 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
432 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
433 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
434 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
435 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
436 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
437 7 SÄMB 14-2-83, 24ö på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 200
438 7e HERRLJUNGA 20-7-77, LYXEX 5,5,5 PÅ LYX BREV. sÄLLSYNT KVALITET 1500
439 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
440 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
441 16A GBG 21-11-94, PRAKTS TELEGRAM 300
442 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
443 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
444 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
445 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
446 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
447 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
448 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
449 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
450 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
451 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
452 41,44 TIBRO 28-1-19, TELEGRAM inom Tibro 200
453 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
454 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
455 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
456 1 obegagnat med märke kvar 225
457 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200
458 8 ** grön militär i helt kuvert 100


HELSAKER
459 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
460 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
461 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
462 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
463 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
464 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
465 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
466 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
467
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
468 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
469
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
470
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
471
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
472 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
473 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
474 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
475 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
476 321101 Lützen, alla valörer med tvåsidig tandning. sth 1-11-32, PRSF 3000 1100
477 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
478 380408 5ö Delaware på FDC stpl program av firandet av Pennsylvanias forefathers day 100
479 390322 269 BC 22-3-1939, Gustaf V, profil höger, typ I, 10 öre med BC-par i fyrblock 600
480 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
481 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
482 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
483 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
484 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
485 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
486 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
487 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
488 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
489 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
490 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
491 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
492 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
493 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
494 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
495 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
496 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
497 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
498 550701 STH 1-7-55 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE PÅ VARSITT BREV o SÄLLSYNT 1250
499 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
500 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
501 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
502 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
503 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
504 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
505 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
506 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
507 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
508 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
509 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
510 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
511 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
512 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
513 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
514 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
515
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
516 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
517 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
518 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
519 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
520 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
521 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
522 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
523 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
524 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
525 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
526 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
527 40,41 SMEDSTORP 18-8-91, 2+3ö panvkl 100
528 40,42, 56Iv7, KOLBÄCK 20-9-91, 2+4+20ö(kht) unikkombination? 250
529 40,54 KOLBÄCK 13-8-91, 3x2ö+2x10ö ngn kt, unik kombination? panvn klipp 300
530 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
531 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
532 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
533 41,42,46 RAUS 17-3-90, 3+4+20ö, ovanl panvkl 250
534 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
535 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
536 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
537 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
538 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
539 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
540 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
541 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
542 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
543 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
544 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
545 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
546 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, bruten hörntand.
Intyg HOW 1.3.3 (2017).
5000
547 1b 3 skill bco. Mycket färgfriskt exemplar med del av fyrkantstämpel UPSALA 11.9.56, dock , kt, vht och mycket svag tunn fläck . Godtagbart ex i hög färgstyrka 4500
548 1b GEFLE 11-12-56, AB-PRAKT stpl , men khtt, tunn fläck med spjälkning i pappret på baksidan. ära godtagbart ex. ej reparerad. 2500
549 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
550 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
551 2a STH 28 JULI 5(5), ngt kht 200
552 2a1 SÖDERHAMN 28.7.55, PR-LYX stpl klipp Första månaden. 1250
553 2a2 STH 25-2-56 VACKERT KLIPP 250
554 2b BORÅS 5-4-80., PRAKT 125
555 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
556 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
557 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
558 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
559 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
560 2d ESKILSTUNA 4K STPL 500
561 2e STH 22-1-56, fint ex 225
562 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
563 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c 950
564 2f EKESJÖ 15-5-57, PRAKT-LYXS, F1500 350
565 2f STH 23-8-57, PRS klipp 250
566 2g STH 16-6-57, klipp 400
567 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
568 2h1 NYKÖPING 11-2-57, omv prs 300
569 2h2 MÖNSTERÅS 2x-1-57 4-K 300
570 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
571 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
572 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
573 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
574 2k1 UPSA...8.. 4SK TURKOS, intyg NS , 1-2,4-5,1 ,2vhtt, 2 ngt kt, Verkligen fin färg. 3000
575 2m PR-LYXs STH 15-3-58 1100
576 2m ab-Prex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
577 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
578 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
579 2m,var SOLLEFTEÅ 28-4-58, F.YRA, 2 ngt ktt 150
580 2m-n ÅTORP 21-4-58, LYX 4 K stpl F 2000 2kttspetsar, på 4sk blå -mörkblå. 900
581 2n STH 18-5-58, fin färg, vht 300
582 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
583 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
584 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
585 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
586 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
587 3e hel fräscht ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 5000
588 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
589 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
590 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
591 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
592 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
593 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
594 4a,var STH 29-2-56, PRS, 800
595 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtagbart ex 800
596 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
597 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
598 4b GEFLE 30-7-56, ab-prs, riss 500
599 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
600 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
601 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
602 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
603 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
604 4f TROSA 2-7-5(5) 4-K srpl , 2 .A DAG? TUNN FL. MYCKET VACKER 1000
605 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
606 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
607 4h STH 9-4-58, helsidvänd stpl , intyg HOW felfritt mycket gott ex 3,3,3. En lite svårare nyans 2400
608 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
609 4h STH 23-3-58, karteringssiffra 12 i bläck, sign Strandell, vackert ex 900
610 5b ÖDESHÖG 2-5-57, omv prs, 2kht. vacker 2000
611 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
612 6a1 PR stjärnstpl, centr hö, tunn F 7500 600
613 6a2 "silvergrå" ljus färg, ovanlig PRAKT stpl 1500
614 6a2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 1000
615 6a2 PR-LYX stjärnstämpel 1 skill bco, praktex 4,4,4 lvht 1000
616 6a2 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3 900
617 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö 750
618 6a2 torrt kornigt tryck, stjärnstpl upp ngt vä. ,rissi hö marginal, godt. ex 1, 3,3. 450
619 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
620 6a3 AB ex, vackert stpl, lvht 800
621 6a3 stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
622 6a3 STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
623 6a3 2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
624 6a3 gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
625 6a3 STH 6 TUR+ bläckmak, kt 350
626 6a3 stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
627 6a3 del av 2 stjärn stpl, tunn 300
628 6F svart lokal stpl, gammal förfalskning 200

6,5 VAPENMÄRKEN
629 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
630 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
631 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
632 7a1 STH 15-6-60, AB 200
633 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
634 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
635 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
636 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
637 7b2 ARVIKA 18-7-70, PRAKT-LYXstämpel 250
638 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
639 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
640 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
641 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
642 7c1 YSTAD 31-5-62, OMV stpl 250
643 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
644 7c1 STH 31-12-6, bra ex svår nyans 200
645 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 1100
646 7c2 LIDKÖPING 10-10-71, PR-LYX 800
647 7c2 SKENINGE 16-7-65 PR-LYXS 27-9-71 200
648 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
649 7c2 CARLSTAD 1-2-71, AB vackert 100
650 7c2 WINGÅKER 6-4-71, AB-PR 100
651 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
652 7d KB(aus ) SCHW(EDEN), veck men vacker 200
653 7d DANSK NRS 1, dubbeltand 150
654 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
655 7d Dansk nrs 1 125
656 7d GISLAVED 15-2 110
657 7dv4 STH 19-10-66, FFM 200
658 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
659 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
660 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
661 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
662 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
663 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
664 7f WEXIÖ 6-11-72, PR-AB 100
665 8a DANSK NRS 24, vackert 750
666 8a STH 13-12-59, 2dubbeltänder , AB klipp 650
667 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
668 8b 9ö 23-5-62, LYXc sign George Bühler 350
669 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
670 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
671 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1100
672 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
673 8c LANDSKRONA 6-11-63, AB 600
674 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
675 8c,var 9ö Dansk stpl 1, variant öppen 9 upp vä 500
676 8c,var UPSALA 19-2-66, kartong ppr 475
677 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
678 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
679 8d 9ö ...(Lan)dskro(na), prc felfri, vackert ex 500
680 8d STH 4-3-70, mycket gott ex 450
681 9 12ö STJÄRNSTPL 200
682 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
683 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
684 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
685 9a SÖDERHAMN 30-10-58, PRAKT 200
686 9a1 STH 30-7-58, fint klipp 200
687 9a1 4-k Mönsterås-59, ab-pr klipp 200
688 9a1 JÖNKÖPING 11-11-58, VACKER 150
689 9a2 hyssning upptill, ...UDIKSV.. 100
690 9b1 LINKÖPING 19-6-59, 2 dubbeltänder 150
691 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
692 9b2 CALMAR 13-8-65, LYXS 200
693 9b2 LYCKSELE 15-10-66, PR-LYXS 200
694 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
695 9b2 ÅTVIDABERG 15-1-66 PR-LYXS 100
696 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
697 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
698 9c2 LYX Köping 12-6-66 500
699 9c2 Hjo 13-8-63 Lyxs n10 typ 2 ,R, pr-lyxex 250
700 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
701 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
702 9c2 BOLLNÄS 21-4-65, PR 150
703 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
704 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
705 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
706 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
707 9c2 WÅRGÅRDA 24-10-65, båttre stpl 75
708 9c2v9 Norrköping 3-4?-66, brott i V 150
709 9c3 SKARA 23-7-68, SUPERB LYXs N10 22mm 500
710 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
711 9c3 BORN 29-10-70, PR-LYX n10, W, F175 300
712 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
713 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
714 9c3 Mora 26-11-67 Prakt n10 typ 1 W 200
715 9c3 Höör 26-4-67 PraktLyxs n10 typ 2 ,M 140
716 9c3 FRÖVI 25-11-70, PRS, F 200 100
717 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
718 9c3 Katrineholm 30-3-68 Prakt n10 typ 1 D 100
719 9c3 PKXP. N:R 1 10-12-71, PRS 75
720 9d1 STH 17 OCT 60 4-K , ovanligt ljus färg 100
721 9d3 Skeninge 19-12-68 PR-Lyx n10 typ 3 ,E 200
722 9e1 YSTAD 30-7-60, PRS klipp 100
723 9h ÖSTERSUND 10-8-62 100
724 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
725 9h,var 12ö stpl4/7 62, spjälkat hörn ned hö 100
726 9m 3-strip FRA SVERRIG 7-6-72, vä ex ktt 250
727 9v15 LINDES... 8-4, färgfläck t.v. om skölden 100
728 10 FIGEHOLM 15-10-72, PRS, tu fl. F 400+ 200
729 10a SUNNE 11-5-61, fin färg 125
730 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
731 10b1 CHRIS... 18 200
732 10b1 STH 21-1-59, bra AB 200
733 10b1 STH 8-5-63 175
734 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
735 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
736 10c GEFLE 31-7-59, fint ex 150
737 10c EKSJÖ ljus färg 100
738 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
739 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
740 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
741 10d1 NORRKÖPING 8-1-67, AB-PRS, rufft. 150
742 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
743 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
744 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
745 10d2 OSKARSHAMN 3-8-70, PR-LYXS 500
746 10d2 pr Westerås 8-10-71 400
747 10d2 UPSALA 1-11-70 300
748 10d2 prs Westervik 9-7-68 250
749 10d2 NORRKÖPING 22-10-68 AB-PR 200
750 10d2 PKXP Nr 3 20-12-69. PRS 150
751 10d2 KRISTINEHAMN 16-6-68, vacker 125
752 10d2 STH 9-11-68, omv prs, tryckvar upp hö 100
753 10f1 STH 7-11-62, AB, dubbeltand 350
754 10f1 ÖDESHÖG 26-7-63, fin färg LYXcentr, sign O.P. f1 250
755 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
756 10h1 STH 30-?-66, LYXcentr 125
757 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
758 10h2 CIM)BRITSHAMN 8-2-72, AB,sign Lange 100
759 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
760 10i GBG 3-5, ojämt tryck 150
761 10i LUND 16-?-72 150
762 10i,var STH NORR 3-6, streck genom skölden 200
763 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000 300
764 11 Laholm 27-5-72 200
765 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
766 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
767 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
768 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
769 11a STH 11-10-58, fin färg, dubbeltand, kt 100
770 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
771 11b STH 24-12-63, PR, streck ned vä 300
772 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
773 11b MOTALA 29-11-64, färgkula vid k 150
774 11b Dansk nrs 2 hamburg 150
775 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
776 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
777 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
778 11d2 MALMÖ 5-10-69, rv stpl 200
779 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
780 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
781 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
782 11e2 pr Mariestad 17-4-74 800
783 11e2 STEHAG 1-5-71 PRAKTEX 500
784 11e2 BORÅS 13-12-69, LYXS,lvht 300
785 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
786 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
787 11e2 GEFLE 26-9-71, välc. fint ex 100
788 11e2 OSKARSHAMN 10-2-69, bra Ab 100
789 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
790 11f STH NORR 17-5-72 75
791 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
792 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
793 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
794 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
795 11h STH 31-5-72, BRA AB ex 150
796 11h SOL...., hörn stpl, utgår 100
797 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
798 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
799 12b ÅBY 22-6-63, AB-PR 400
800 12b GBG 10-8-65 200
801 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
802 12b OSKARSHAMN 24-, välcentr vackert ex 200
803 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
804 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
805 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
806 12f1 KRISTINEHAMN 24-3-66, AB-PR 450
807 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
808 12f1 LINKÖPING 1-5-65, AB-PR 400
809 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
810 12f1 LINKÖPING 10-11-65, oVm prs, sign BG 250
811 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
812 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
813 12f2 STH 23-11-67, AB 290
814 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
815 12f2 LYSEKIL 12-7-66, vacker stpl 150
816 12g1 tryckvar 50ö stukat hörn ned hö, 25-1-67 200
817 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
818 12g2 TROSA 26-12-68, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 1200
819 12g2 STH NORR 13-4-75, AB-PR ktspts 300
820 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
821 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
822 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
823 12g2 STH 1-1872 200
824 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
825 12h Gefle 22-4-7(2) 200

12,5 BRUN LOKAL
826 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
827 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
828 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
829 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
830 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
831 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
832 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
833 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
834 13a NORRKÖPING 30..., fint ex 700
835 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
836 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
837 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475

13,5 LIGGANDE LEJON
838 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
839 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
840 14Ac STH 4 TUR ?-12, MYCKET BRA EX 1100
841 14Ac STH 28-1-1 TUR, kt , AB 900
842 14Ac STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
843 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
844 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX 700
845 14Bb STH 2 TUR 2-3, fin färg 600
846 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
847 14Bb sth 7-4-5 tur , prS signerad O.P. b 500
848 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
849 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
850 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
851 14Bc2 STH 20-5- 2 TUR, PR-LYX EX 850
852 14Bc2 DANSK NRS 1 100
853 14Bc2,v2 STH 28-12-, 1 TUR 100
854 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
855 14Bd DANSK NRS 1, AB-PR 200
856 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
857 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
858 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
859 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
860 14Be GBG 18-11-69, PRS, färgfläck under lejonet. 400
861 14Be STH 22-5-72, PRS 250
862 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
863 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
864 14Be-d STH Norr 1-12-70, prs 200
865 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
866 14Bev4 STH 1 TUR 6-, CIGARR 350
867 14Bf ....nberg 19-8-71 150
868 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
869 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
870 14Bfv2 typ III, + extremt tunnt ppr,-72 200
871 14Bg U,W,H,J, 12-2-72, PR-LYXS 300
872 14Bg EKSJÖ 24-2-73, LYXS sign ex Sjöman 300
873 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
874 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
875 14Bg,v3 Pkxp nr 1 NED, fläck på nos 200
876 14Bgvar 2 märkesbilder Vingå.. 25-10 200
877 14Bh RÅNNUM 8-9-72, PRS, stpl F 400 200
878 14Bh SUNDSVALL 15-8-72, PRS 200
879 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
880 15 MALMÖ 19-3-69, OMV LYXS 400
881 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT 1250
882 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs 500
883 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
884 15a CARLSHAMN 8-2-67, PRS , 2: stpl 400
885 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375
886 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat 350
887 15a GBG 13-11-66, färgstark 350
888 15a LAHOLM 14-8-68, lätt rättv stpl 300
889 15a STH 15-7-68, lvht PRS 300
890 15a JÖNKÖPING 21-3 250
891 15aVAR 17ö MARGINALVATTENMÄRKE linje i vänster marginal. EXTREMT SÄLLSYNT PÅ 17ö. UTST. OBJ. 5000
892 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl 750
893 15b1 DANSK NRS 1,AB-PRS 500
894 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450
895 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand 400
896 15b1 MORA 1-6-66, VACKER 17ö 400
897 15b1 STH 26-9-67, AB-PRS 400
898 15b1 CIMBRITSHAMN 13, fin 17ö 200
899 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69 2500
900 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
901 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
902 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
903 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
904 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
905 15b2 SUNDSVALL 1-8-68, ab-prakt 750
906 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500
907 15b2 ÅTVIDABERG 15-2-71, LYXS PRAKTex 4,3,5 500
908 15b2 Klipp FRA SVERRIG 2-7-(1870?) 475
909 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert 400
910 15b2 DANSK NRS 1, VACKERT EX 400
911 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400
912 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB 375
913 15b2 LANDSKRONA 2-6-69, rambrott ned 300
914 15b2 ANDERSLÖF 13-9-67, AB 300
915 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
916 15b2 DANSK NRS 1, 3,4,3 250
917 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
918 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
919 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
920 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
921 15c YSTAD 4-6-69, AB-PRAKTs AB ex 2000
922 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000
923 15c MALMÖ 17-7-72, 17ö grå prakt centr , sidvänd stpl, vackert mycket gott ex signerat Strandell. 1900
924 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht 1000
925 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000
926 16a RÅDA 20-11-66, PRS, svår nyans 500
927 16a Södertelje 17-xx-66 125
928 16b1 NORRKÖPING 31-10-66, vackert par av svår nyans 250
929 16b1 BLÅ DANSK NRS 1 100
930 16b2 STH 9-8-67, AB-PRS 150
931 16c SÖLVE... 2-4 100
932 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
933 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
934 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
935 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
936 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel 200
937 16g PKXP NR 2 9-3-73, PRAKTS 200
938 16g WARBERG 13-4-73 PRAKT 200
939 16g ÅMÅL 9-8-72, PRS 200
940 16g prs Luleå 29-3-73 150
941 16g CARLSTAD 31-10-72, PRS, 2 :a stpldel 110
942 16g LYCKSELE 17-2-74, PRS, 2:a stpl 100

16,5 RINGTYP T 14
943 17a STH 16-11 2 TUR, 3,3,3 svår nyans 200
944 17b ÖREBRO 11-2-73 mycket gott ex 3,3,3 200
945 17c STH 19-3 1 TUR, AB-PR 100
946 17d HERNÖSAND 30-12-73, LYXS 300
947 17d LAHOLM 4-3-73, prs, färgstark 100
948 17e STH 6 TUR 25-8 , PRAKT 250
949 17e LJUSDAL 21-9-74, PR-LYXS 200
950 17e GRENNA 13-10-74, PR-LYXS 200
951 17e GILLBERGA 4-7-76, PR-LYXS 200
952 17e STH 2 TUR 7-10-75, rv Stpl 100
953 17e CARLSTAD 22-9-73, omv pr-lyxs 100
954 17e,25 33ö PANVN klipp , PRS STH NORR-76 650
955 17f GÖTEBORG 18-6-76, Superbt VACKER 1500
956 17f STH 1 TUR, PRAKTEX 4,4,4 200
957 17f ÅMÅL 29-5-75, PRS 200
958 17f ÖREBRO 19-4-76, LYXS 200
959 17f STH 6 TUR 11-3-76, PRS 100
960 17g STH 3 TUR 11-1-75, PRS suddigt tryck 200
961 17g PR STH 4 TUR 9-5-76 100
962 17g STH 6 TUR 27-3, AB-PRS 100
963 17g GBG 12-3-75, starkt suddigt tryck 100
964 17g,25h JÖNKÖPING 25-8-76, PRS 3+25 postanvisningsklipp, ovanligt 400
965 17g,var KARLS..., bokstäver i Sverige igenflutna 100
966 17gv6 WINGÅKER 22-9-76, DRAGSPEL, prs 400
967 17h GBG 28-4-77, PRS 100
968 17v2 STH 2-5-77, 3 TUR, SPEGELTRYCK svagt ålderspåverkad, F 1500 350
969 18 LIDKÖPING 10-1-80, PRS 800
970 18 GBG 22-5-77, LYX men liten 2 :astpl 700
971 18 WIMMERBY 11-2-78, AB-PR 500
972 18 ROTEBRO 16-5-79, AB-PR 400
973 18 MALMÖ 5-11-78, PR-LYXS 400
974 18 FRÖVI 8-10-7, ganska mörk 350
975 18 STH 19-6-7(8), Välcentr vackert 300
976 18 STH 10-1-79, AB-PRS 250
977 18 KLIPPAN 19-9-78, + REK stpl 250
978 18 MALMÖ 9-9-78, PRS, r del av ekstpl 250
979 18 STH 7-6-78 250
980 18 KRISTIANSTAD 27-4-77, lätt sidvänd 250
981 18 G(ÖTEBO)RG 31-12-78 AFG AFD 200
982 18 GOTT EX STPL ...ONA 26-10-78 200
983 18 GRIPENBERG 19-7-77, AB-PRAKTS 175
984 18a HÖRBY 29-3-78, LYXS, FÄRGSTYRKA 7 400
985 18a 4Ö VACKERT HÖRNSTPL 18- 200
986 18var flammigt tryck ned vä, stpl 9-11-78, prc 250
987 19 LULEÅ 14-3-76, prakt 125
988 19,22 BLÅ HEDEMORA 26-8-76, PRS klipp 200
989 19a MALMÖ+ 18-10-73, AB 200
990 19b MALMÖ 11-5-74, PRS 2:a stpl 250
991 19b Linköping 9-3-74, ab-prs, SVÅR NYANS 125
992 19b STH 17-3, litet dragspel 100
993 19c KALMAR 7-1-74, PRAKT, 4,5,4 350
994 19c NORRKÖPING 8-8-73, omv prakt 175
995 19c,v2 HAL)MSTAD 4-6-73 60
996 19d ÅMOT 12-10-74, PRAKT 200
997 19d HULL JY 74, del av 383 200
998 19d HERNÖSAND 8-12-73, PRS 150
999 19d BÅSTAD 21-7-74, PRS 125
1000 19e LAHOLM 29-6-74 200
1001 19e ÖREBRO 27-8-74, MYCKET VACKER 200
1002 19e KISA 9-12-74, AB 175
1003 19e HUDIKSVALL 2-8-74, AB-PR svår nyans 175
1004 19e FILI)PSTAD -74, färgstark F 550 150
1005 19f SKENINGE 26-4-76, LYX 1000
1006 19f HUDIKSVALL 19-12-75, PRAKT , BLÅ STPL 200
1007 19f STH NORR 9-10-75, PRAKT 150
1008 19f KRISTIANSTAD 31-10-76, PRAKT 125
1009 19f KARLSTAD 19-9-76, PRAKT 100
1010 19f NORRKÖPING 8-9-75 lätt prs 100
1011 19f,v5 BACKE 11-11-77, PRS tät färg 100
1012 19g 5 öre i 6-block stämplat Tågarp 31-1-76, STÖRSTAKÄNDA ENHET 14000
1013 19g WESTERÅS 12-3-77, LYX 750
1014 19g NORBERG 18-10-78, LYXS PR-LYXEX 300
1015 19h Malmö 3-8-76,pr 350
1016 19h Malmö Pak 9-9-77, prakt 200
1017 19h Linköping 27-11-77, prakt 200
1018 19h HALSBERG 24.9-76, PRS 100
1019 19h Waldemarsvik 24-9-77, prs 100
1020 19h WALDEMARSVIK 11-7-77, PRS 90
1021 19h,33a SANDVIKEN 25-5-78, PR-LYXS klipp 150
1022 19hv2 EKSJÖ 31-1-77, PR-LYXS 125
1023 20a 6ö mörklila, LYX centr ... HOLM -72, underbart ex i 1962 års Facit så var detta ett idealex. Tiderna förändras. Men det är ett osedvanligt fint ex 900
1024 20a Skutskär 16-11-72 750
1025 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
1026 20b HERNÖSAND 16-6-73, PRS 200
1027 20b STH 24-8-72, LYXS, 2:a stpl 140
1028 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
1029 20c Pkxp nr 1 18-10, fint ex 300
1030 20c ÖSTERSUND 20-11-73, vackert stpl kl 300
1031 20e STH 1 TUR , LYXS SVÅR NYANS 1000
1032 20e PKXP No 10 UPP 24-6-74, prs par SÄLLSYNT F 1400 350
1033 20e 6ö lätt hornstpl 74, F 700 100
1034 20g NORRKÖPING 21-12-74, PRAKT 500
1035 20g MALMÖ 29-4-75, PRAKTS 300
1036 20g GBG 24-10-74, AB-PRS 250
1037 20g STH 25-7-74, PRS 250
1038 20g STH 17-7-74, AB-PRS 250
1039 20g GRÖTTLINGBO 5- , STPL 1500 250
1040 20g PAJALA 18-7-75, vacer stpl, 3,3,3 225
1041 20g starkt olivgrå, ...8B. UPP 27-11 200
1042 20g STH 13-7-74, AB 200
1043 20g GBG 11-9-75, PRS 3,3,4 200
1044 20g,v4 STH 5-11-74 250
1045 20h MALMÖ 31-7-74, AB-PRS 300
1046 20h stpl ...BODA -74 200
1047 20h LED? 2-7 omv stpl blåaktigt grå 200
1048 20h GBG 12-11-74, sidv stpl 150
1049 20i HOFORS 1-4-76, N HA ,Stpl F 1500 900
1050 20i STH SÖDER 12-1-76, AB-PR 250
1051 20j KÖPING 14-7-78, LYXS PRAKTEX 500
1052 20j MALÖGA 29-3-77, S VÄR f 500 350
1053 20j ÖREBRO 2-1-77, PRAKT 300
1054 20j WALLA 20-8-76, AB-PRAKT 250
1055 20j HOFMANTORP 30-6-77, PRS 200
1056 20j STH 20-12-76, AB-PR 175
1057 20j GBG 31-1-76, hel sidvänd 125
1058 20j,v8 Upsala 25-3-76, prakt 400
1059 20jv6 6Ö ...eda 77, KT, dragspel 400
1060 20k SKARA 7-9-77, PR-LYXS 350
1061 20k STH 3-8-76, PRAKT 300
1062 20k STH C. 18-1-77, PRS 200
1063 20k UPSALA 26-4-77, AB-PRS 200
1064 20k PKXP Nr 32 25-5-77, vackert par ,klipp 200
1065 20k STH NORR 2-3-78, WÄRDE stpl 125
1066 20kv1 STH 19-3 1 TUR MKT färgstarkt ex med mycKet tydligt SPEGELTRYCK 750
1067 20v3 Kristineh. var färgstreck 125
1068 21 FINJA BLÄCKMAKULERING, kht, även 12ö med FINJA 3-5-75 800
1069 21 FOGELFORSS 17.9.74 (två ktt). LYX-stämpel !Postal: 350:- 450
1070 21 U.W. 15-1-76, PRAKT 250
1071 21 SVENLJUNGA 8-11-76, BLÅ PR-LYXS 250
1072 21 WINTERÅSA 12-3-76, svår 200
1073 21 WÅNGABY 9-12-76 150
1074 21 RASBO 15-5-75, PRs 100
1075 21 TORNE 19-2-75 100
1076 21 NÄRTUNA 7-2-77, PR-LYXS 100
1077 21 BOLSTAD 20-7-76, vackert klipp st 200 100
1078 21 KLEF 2-8-77, LYXS 100
1079 21a STH 9-7-72, 9 DAG 250
1080 21a ÅRSET 13-9-72, PR sign O.P 200
1081 21a STH 12-7-72, 12 DAG 150
1082 21c,v6 TRO)LLHÄTTAN 10-8, DRAGSPEL 200
1083 21c,var WESTERÅS 11-11-72, klipp, märket uppvikt innan stämpling och stämplat delvis på baksidan. ganska unikt 300
1084 21d STH 13-9-72, PR-LYXS 300
1085 21d GBG 12-12-72, PRS 150
1086 21d GÖTEBORG 28-4-73, PRAKT 100
1087 21d OSKARSHAMN 19-2-73, PRS 100
1088 21e FALUN 6-11-72, PR-LYXS 200
1089 21e STH 27-12-72, PR-LYXS 100
1090 21ev6 STH 29-10-72, DRAGSPEL 250
1091 21g PKXP Nr 1 NED 26-5-73 PRAKT 200
1092 21h FLISERYD 7-2-73, PRS 75
1093 21i SÄTER 17-2-73, PR-LYX 200
1094 21i,v6 WARBERG 28 , DRAGSPEL 200
1095 21j 3-STRIP GBG 18-10-73, AB, F 1320 300
1096 21j EKSJÖ 27-10-73, PR 200
1097 21j Storvik 2-10-73 100
1098 21k ESLÖF 7-10-73, PR-LYXS 200
1099 21k MÖLNBO 12-1-74, PRAKT-LYXS 125
1100 21kvar FLODA 13-3-74, LYXs 2 märkesbild 100
1101 21l RÅDA 30-7-75, PR-LYXS, stark färg 250
1102 21m KÅRSTA 10.7.75. Praktexemplar! Postal: 500:- B 600
1103 21m Lessebo 5-6-76, prakt 200
1104 21m Sandhem 25-4-74, prakt 200
1105 21m SKÖFDE 3-11-74, LYXS 200
1106 21m GBG 6-9-75, prakt 150
1107 21m PKXP 10B UPP 18-10-74, LYXS 150
1108 21m HORN 25-4-74, PRS 125
1109 21m Wimmerby 27-10-76, pr 100
1110 21m OSKARSHAMN 6-12-74, PR-lyxS 75
1111 21m,v7 MARIEDAM 8-2-76, PR-LYX 200
1112 21mv2 KRISTINEHAMN 7-3-75, PR spegeltr 100
1113 21o DEJE 23-4-77, PR-LYX ex 350
1114 21o TROSA 1-10-75, LYXS 300
1115 21o GBG 15-1-75, PRAKT 150
1116 21o SNAFLUNDA 26-9-77, PRS 100
1117 21o MARIEFRED 24-1-77, PR 100
1118 21o NORRTELJE 28-8-77, LYXS 100
1119 21p U.W.H.J. 1-7-76, PR-LYXS 200
1120 21,var GEFLE 12-9-75 , färglinje i nedre marg 100
1121 22a Pr-lyxs Sthlm 24-5-73 750
1122 22c PRS "383", Hull, , Engelsk stpl 350
1123 22c OSKARSHAMN 14-10-74, PRAKT 200
1124 22c ARBOGA 26-6-73, LYXS 200
1125 22c Gefle 20-7-74 100
1126 22e ÖREBRO 28-9-75, PRAKT 400
1127 22e ANK 16-1, VIOLETT FINSK STPL 300
1128 22e Warberg 28-9-75, prakt 200
1129 22e Westerås 25-11-76, prakt 200
1130 22e STRENGNÄS 20-7-76, PR-LYXS 150
1131 22e BERG 27-4-76, AB-PR,obet kt 75
1132 22f prakt GAMLEBY 2-12-75 600
1133 22f UPSALA 6-11-75, PRAKT 500
1134 22f LINKÖPING 2-1-76, AB-PR 250
1135 22f STH 28-12-75 200
1136 22f KARLSTAD 31-6-76, PRS 200
1137 22f YSTAD 6-9-75, PRS ,2:a stpl 125
1138 22f PITEÅ 2-X-76, 20ö blekorange 110
1139 22f,19 ESLÖF 1-11-75, LYXS KLIPP 300
1140 22f,19 ANDERSLÖF 30-10-75, LYXS klipp 200
1141 22f,19f prs kl. Upsala 12-12-75 200
1142 22g,19 SUPERB stpl LUND 5-4-77 200
1143 23 PKXP. No 2 upp 15-10-77, PRAKT 250
1144 23 Svenljunga 6-3-77, BLÅ stpl, RÄTTV., extremt tydligt dubbeltryck 200
1145 23 STH NORR 14-1-77, PRS 200
1146 23 Lidköping 19-6-77, pr klipp 150
1147 23,19 LAHOLM 22-12-78, TIDIG STPL 300
1148 23,19 ELFDALEN 4-6-77, PR-LYXS klipp 200
1149 23a UPSALA 20-1-78, LYX men 2:stpl 200
1150 23a KARLSTAD 15-9-77, PRS klipp 150
1151 23a,19 Jönköping 3-4-77, pr-lyxs klipp 150
1152 23a,19h LYXs klipp HJORTQVARN 18-7-77 200
1153 23b WIMMERBY 29-4-77, LYXS 750
1154 23b ÖREBRO 25-4-77, PRS 200
1155 23b JÖNKÖPING 25-8-77, PRS 200
1156 23b,19f LIDKÖPING 18-5-77, PRS klipp 200
1157 23b,19h KRISTIANSTAD 25-6-77, PR-LYXS klipp 200
1158 23c FILIPSTAD 3-2-77, LYX 3000
1159 23c ENGELSK PR-LYXS 383, LYX centr 400
1160 23c SKARA 7-7-77, prakt 350
1161 23c K.B. AUS SCHWEDEN 20/20 250
1162 23c PKXP No 17 7-3- 77, PRS 20/20 200
1163 23c ÖSTRA KARUP 5-7-77, PRS , 2:a stpl 100
1164 24 383 på HULL JU 6, DEKORATIV 300
1165 24av4 skugg siffror, stpl 15-- 150
1166 24d LUND 17-3-74, AB-PRAKT 300
1167 24d HÖÖR 27-10-73, fin välc 300
1168 24d ASKERSUND 1-1-78, PRS 200
1169 24d PKXP Nr 2 NED 15-1-75, AB 125
1170 24d WALDEMARSVIK 1-1- 110
1171 24d NORRKÖPING 27-2-75 100
1172 24dv2 Ovanåker 5-10-74, vackert ex 200
1173 24dv2 NORRKÖPING 17-11-73, AB 150
1174 24f LOS 5-7-74, PRS 300
1175 24f PKXP Nr 2510-4-76, PR S obet ktspts 300
1176 24f HERNÖSAND 3-7-74, PR-LYXS 300
1177 24f ARBOGA 12-4-77, PRS 250
1178 24f GBG 30-5-74, BLÅ sidv stpl 200
1179 24f SKENINGE 1-4-75, AB-PRS 200
1180 24f stpl ... UM 27-8-78, Dragspel 200
1181 24f JÖNKÖPING 13-1-75, AB-PRS 150
1182 24g NYKÖPING 5-10-77, PR-LYXs 400
1183 24g LUND 5-7-77, LYXS 350
1184 24g WALLA 3-4-78, PRS 300
1185 24g ARBOGA 13-2-77, PR-LYXS 300
1186 24g Filipstad 1-3-78 LYXS n16 S 300
1187 24g HUDDUNGEBY 8-5-78, ab-pr 275
1188 24g WAXHOLM 15-3-80, PRS 200
1189 24g LITH 26-6-77, PR-LYXS 200
1190 24g Skeninge 4-3-78, PR-LYXS 200
1191 24g NORBERG 10-12-77, PRS 100
1192 25 KLÖFSJÖ 23.6.75 (kt). Praktstämpel! Postal: 1200:- Z 750
1193 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
1194 25c STH 16-1-73, BRA AB, sign O.P 200
1195 25c STH 27-2-73, rättv mycket svår nyans, sign O.P. 25a2 200
1196 25d SKÖFDE 11-6-73, PR-LYX 1600
1197 25d HOVFA 6-6-74 150
1198 25d SÖDERHAMN 20-4-73, AB-PR 150
1199 25d OUSBY 30-8-73, VACKERT 100
1200 25e ALINGSÅS 29-11-73, LYXS 300
1201 25e SALA 10-5-74, prakt 225
1202 25e BORÅS 12-6-74, PRAKT 200
1203 25e STH 28-6-73, ab-PR 150
1204 25e STH 24-5-73 125
1205 25e INGATORP 2-3-74, PRS 125
1206 25f ÅRSET 19-4-77, PRAKT 200
1207 25f HÄGERSTAD 10-1-75, PRS 150
1208 25f,v3 BRUNSBERG 11-12-74 100
1209 25g MÖRBY 21-3-77, Lyxc. PRAKTEX 350
1210 25g ASKERSUND 13-4-75, LYXS 300
1211 25g WÄRDE STPL, kt 150
1212 25h Oppmanna 5-4-76, prs 350
1213 25h STENSTORP 18-11-76, PRAKT 200
1214 25h LIMMARED 27-7-77, PR-LYXS 200
1215 25h KUNGSBACKA 31-8-76, LYXS 4,3,5 200
1216 25h SKENINGE 7-1-76, PRS 100
1217 25i BETTNA 21-9-77, LYXS 300
1218 25i prs Wexiö 24-4-77 125
1219 25i-j KISA 20-6-77, SUPERB 1000
1220 25j BLÄCKmakulerad (Ram)qvilla 21-2, kt 800
1221 25j Wadstena 23-2-77, prs 400
1222 25j OPPMANNA 21-8-77 PR, färgstark 250
1223 25j HEDENSBERG 15-10-77, PRAKT 200
1224 25j HEMSE 16-1-78, PRS, rostprick. 100
1225 26a ESKILSTUNA 9-11-73, F 1800 300
1226 26c NYLAND 19-4-74, PRS, ktspts 150
1227 26c DALKARLS... 9 välc fint ex 100
1228 26d DELSBO 11-5-74, PRS 200
1229 26d FALKENBERG 5-3-7(4), VACKER 150
1230 26d ÅSELE 28-9-75, OMV PR-LYXS 125
1231 26d TÅGAR(P) 3- 100
1232 26d (JER)?SNÄS 31-8-75, fin 50ö 100
1233 26e S)ÖDRA WI 6-1-76, rättv stpl 100
1234 26f HÖÖR 15-3-77, PRAKT, sign Strandell 750
1235 26f LÄNGHEM 15-2-79, PRS 400
1236 26f STH SÖD. 1-6-78, AB-PR 200
1237 26f NORRKÖPING 7-10-78, bra AB 100
1238 26f STH 7-3-76, OMV RS 100
1239 26f KRYLBO 29-5-77, AB 3,3,3, ktspts 100
1240 26g WEDDIGE 19-2-76, PR-LYXS 700
1241 26g PR STH pak c 6-2-78 500
1242 26g Landskrona 12-3-76,prakt 400
1243 26g WALÖ 11-6-78, PRAKTEX 400
1244 26g Wifstavarf 22-1-78, prakt 400
1245 26g TUNABERGSHAMMAR 9-8-81, PRS 300
1246 26g KARLSTAD 5-4-78, AB-PRAKT 300
1247 26g STH PAKETSTADEN18-4-78, PR-LYXS 300
1248 26g BORÅS 1-6-78, PRS 300
1249 26g FILIPSTAD 14-4-78, PR-LYXS, lvht 300
1250 26g BÅSTAD 23-5-79, PRS 250
1251 26g ab-pr STH pak 24-1-79 250
1252 26g FAGERSANNA 18-8-77, PRS 250
1253 26g FASTERNA 19-2-76, AB-PR, B U , F 350 250
1254 26g NYKÖPING 27-12-76, PRS,mkt färgstark 200
1255 26g Hernösand 4-77-77, LYXc 200
1256 26g TROLLHÄTTAN 16-10-76, AB-PRAKT 200
1257 26g HERNÖSAND 1-4-78, PRS, färgstark 200
1258 26g BERGVIK 15-10-76, AB 200
1259 26g TÖCKSFORS 19-7-77, PRS 200
1260 26g G)RYT 1-8-76, FÄRGSTARK 200
1261 26g GEFLE 1-4-78, AB stark färg 125
1262 26g NORRKÖPING 3-6-78, PRS 110
1263 26g KARLSTAD 9-4-78, AB 100
1264 26g stpl ...GUN -76, LYXcentr 100
1265 26g LJUNGBY 18-2-78, rättv stpl 100
1266 26h stpl ... KÖPING 30-3-78 100
1267 27a KISA 12-12-72, VACKER a nyans 200
1268 27a GEFLE 14-12-72, vht 150
1269 27c WESTERÅS 14-2-78, PRAKT 900
1270 27c STH 22-1-75, PR-LYXS 500
1271 27c omv prs GBG Pak 2-4-77 250
1272 27c NEDERKALIX 11-1-78, prc vacker 200
1273 27c NORRKÖPING 13-9-86, mycket fint 175
1274 27d LIDKÖPING 17-11-77, lvhtt, pr-lyxs 400
1275 27d EKSJÖ 18-4-77, PR-LYS 400
1276 27d LINDESBERG 29-6-77, AB-PR 350
1277 27d MALMÖ PAKET 14-10-77, LYXs + 2:a st 300
1278 27d MALMÖ PAKET 19-478, AB-PRAKTEX 300
1279 27d HEDEMORA 14-9-77, rättv stpl 150
1280 27d STH PAKET 9-10-76, AB 150

27,5 RINGTYP T 13
1281 28 LAXÅ 12-1-84, PR-LYX 1500
1282 28 GBG BIKUPE stpl 150
1283 28a 4-block MALMA 14-1-79 rv stpl ,AB F 2100 750
1284 28a ÅMÅL 15-7-78, LYXS 300
1285 28a LIDKÖPING 23-2-78, PRAKT 200
1286 28a MALMÖ 16-7-78, PRAKT 200
1287 28b MARKARYD 20-12-78, PR-LYXs 4-STRIP 600
1288 28b RINGARUM 22-6-78, PRAKT klipp 300
1289 28b STH 6 TUR 13-3-78, LYXS 250
1290 28b PR ÖREBRO 7-2-78 200
1291 28b STH 5 TUR 21-8-79, PR 200
1292 28bv2 STH 4 Tur 1-80, starkt spegeltryck 125
1293 28c GBG 14-3-7(8), svår nyans 150
1294 28c HÄRADSBÄCK 22-2-78, kt, omv prs 150
1295 28c WIMMER(BY LYXCentr 150
1296 28c Mariefred 10-7-78, SVÅR NYANS 125
1297 28c STH 1 TUR 30-3 78, kt sign O.P 100
1298 28d STH L.L. 10-1-84, PRS 200
1299 28d Upsala 4-9-79, prs 150
1300 28d STH C. 7-10-84, PRS 150
1301 28d Motala 23-11-80 100
1302 28d STH 4 TUR 13-1-79 100
1303 28d GEFLE 1-7-79, PRS 100
1304 28d,var vit tryckfläck under 3, stpl 15-4-82 100
1305 28dv3 pr PAR Westerås 12-12-84 200
1306 28e ÖREBRO 4-3-81, LYX 1000
1307 28e ESKILSTUNA 23-10-82, LYXS 3ö orangebrun ej skarpt tryck 200
1308 28e WADSTENA 3-10-82, PRS 150
1309 28e DALUM 8-11-93, PRAKTs 150
1310 28e INGATORP 10-8-81, PRS 100
1311 28e ASKERSUND 27-1-82, PRS 100
1312 28e GBG VENTILstpl 5-2?-79 100
1313 28e GBG Llbr 17-8-80, prs 100
1314 28g BORÅS 20-2-93, PRAKT svår nyans 200
1315 28h Gnesta 12-1-85, lyxs 400
1316 28h ASKERSUND 25-4-87, LYXS 400
1317 29 KLIPPAN 1-4, PR-LYX 200
1318 29 REKSTPL + MALMÖ 5-6-79, TIDIG 100
1319 29a Pkxp N17 ned 24-8-79, LYX men ktspts 300
1320 29a prs Rätan 4-10-79 100
1321 29a WILLANDS WÅNGA 24-11-81, AB-PR 100
1322 29b BORÅS 1-8-81, SUPERLYX stpl 1000
1323 29b KNISTA 7-5-81, PR-LYX 750
1324 29b STH 11-5-83, PR-LYX 300
1325 29b STH L.G.L. 6-3-83, PR-LYX 300
1326 29b STH NORR 14-6-83, PR-LYXS 300
1327 29b STH 25-7-81, PR-LYX 300
1328 29b LYXs Lund 30-1-82 200
1329 29b STOCKHOLM SÖD. 5-1-81, PR-LYX 200
1330 29b STH 19-7-80, LYXS 150
1331 29b KARLSTAD 6-7-81, PR-LYXs 150
1332 29b RAGUNDA 8-1-81, PRAKT 125
1333 29b FORSHEM 8-11-81, PRS 125
1334 29b Ystad 1-7-72, pr-lyxs 100
1335 29b STH LGL 6-5-83, PRS 100
1336 29b1 GEFLE 26-8-82 ( köpt på Anteba auktion 88? som LYXexemplar obj1951 för 550+15%) 400
1337 29b2 EKSJÖ 18-11-82, 4 ö ljusgrå, SUPERB, signerad BG b2 2000
1338 29b2 KARLSTAD 14-8-82, LYXS 4ö grå 300
1339 29c1 MALMÖ 29-10-82, prs 200
1340 29c1 RÅDA 11-1-83, PR-LYXS 200
1341 29c1 JÖNKÖPING 14-10-82 60
1342 29d MALMÖ 7-10-83, PRS typiskt mjukt ppr 100
1343 29e LUND 20-3-86, Superb 750
1344 29e RÖSTÅNGA 13-3-86, LYX 600
1345 29e BJÖRKVIK 13-3-88, LYXS 400
1346 29e MANTORP 5-12-84, PRAKT 300
1347 29e SVENSTA 21-1-85, PR-LYX 300
1348 29e KIL 25-1-85, PR-LYXS 150
1349 29e Sala 17-10-84, PRAKT 125
1350 29e Röstånga 9-8-86, lyxs 125
1351 29e STH NORR 17-9-84, PRS 125
1352 29e PKXP No 52 31-12-84, PR 125
1353 29e ÖSTRA TORP 27-5-86, PR men ktspts 125
1354 29e GEFLE 4-11-84, 100
1355 29e Upsala 20-12-85, prs 100
1356 29e Wester Björsäter 8-1-85 100
1357 29e JAKOBSBERG 11-10-85, PRS 100
1358 29e LUND 14-8-86, PRAKTs 100
1359 29e LOFTAHAMMAR 13-6-87, AB-PR 90
1360 30a TORSHÄLLA 25-6-78, 4BLOCK a nyans, vackert stpl F 5400 1000
1361 30a FILIPSTAD 16-8-79, PR-LYXs 250
1362 30a BORGHOLM 23-5-78, sidv fin 50
1363 30a,33a GAMLEBY 18-9-78, PR-LYXS klipp 75
1364 30b HELLEFORSNÄS 12-7-80, LYX , kan inte bli mycket bättr som 4-block, otroligt sällsynt vackert 4-block, UTST OBJ: 2000
1365 30b ÖLME 5-1-82, PR-LYX 300
1366 30b STH L.L. 10.11.81, LYXS 200
1367 30b WESTERÅS 28-8-80, LYXS 200
1368 30b STH PAKET STADEN 2-10-80, LYXS 200
1369 30b JÖNKÖPING 30-8-80, LYXS 150
1370 30b STENSTORP 2-7-78, PRAKT 100
1371 30b,33d NORRKÖPING BIKUPE stpl 18-9-81, LYX AVTRYCK PÅ KLIPP 250
1372 30b,v5 HESSLEHOLM 13-4-80, PR-LYX ex klipp 200
1373 30bv2 SALA 13-12-81, PRAKT, SPEGELTRY 125
1374 30bv9 HÖGFORS 18-11-81, 3 ex på klipp med pr-lyxs, ett ex v9, vit fläck vid SV i Sverige 125
1375 30d KIL 8-11-82, LYX 1000
1376 30d GAGNEF 9-6-82, PR-LYX 200
1377 30d BORÅS 1-4-81, PRAKT 3-STRIP 100
1378 30d,33d BETTNA 19-10-81, PR KLIPP 100
1379 30e JÖNKÖPING 6-5-82, PR-LYX 200
1380 30e HERRLJUNGA 3-4-83, LYXS 200
1381 30e TUN 24-10-83, PRAKT 150
1382 30e WESTERÅS 2-11-82, LYXS 125
1383 30e WARA 2-9-82, PR, ljus blek färg 100
1384 30g BJÖRKETORP 15-9-83, LYXS 400
1385 30g STRENGNÄS 3-12-83, LYXS 300
1386 30g SKÖFDE 28-8-83, LYXS svår nyans 200
1387 30g KIL 19-8-83, PR-LYXs 125
1388 30g SÖDERHAMN 11-7-83, PRS, svår nyans 100
1389 30h MALMÖ 22-7-84, PR-LYX 200
1390 30h,33e GLIMÅKRA LYXS postanvisningsklipp 100
1391 30i NOR 23-9-86, superb 600
1392 30i MUNKTORP 1-10-85, LYXS pr-lyxex 250
1393 30i KISA 6-10-85, PRAKT 200
1394 30i UPSALA 9-7-86, PR-LYX 150
1395 30i WARA 9-2-86, PR-LYXs 125
1396 30i IGELSTORP 1-5-85, PRS 100
1397 30j HERNÖSAND 17-11-84, LYXS svår nyans 350
1398 30j KÄRRGRUFVAN 15-1-85, PRS, nyans 150
1399 30k LENHOFDA 14-4-86, LYX 5,5,5 4000
1400 30k UPSALA 26-5-85, LYX 300
1401 30k Finspong 28-5-86, pr-lyx 300
1402 30k KIL 26-8-86,PR-LYX 250
1403 30k FRA SVERRIG, PR 150
1404 30k KARLSTAD 4-11-85, PR-LYX 125
1405 31 utländsk 2 ring stpl 250
1406 31a FINSK KORK stpl 200
1407 31b LÖNNEBERGA 28-12-80. PRS 100
1408 31c GBG Perforerings stpl 7-6-80 200
1409 31c STH 5 TUR 11-11-82, PR 200
1410 31c STH NORR 27-1-79 100
1411 31c,v5 KAL... 1-2-80, färglinje, tydlig 100
1412 31d Pkxp 17 ned 11-10-79 150
1413 31dv5 BÅSTAD 6-11 + 18-10-79, 2 PRS ex 150
1414 31e NORRKÖPING BIUPE 12-11-82, PRS 350
1415 31e STH 19-6-83, prs 100
1416 31e p-lyxs Östmark 22-12-81 100
1417 31e,32 6ö+12ö par på Panvklipp Malmö 28-7-85, 350
1418 31f WÄSBY 8-12-81, PRS 150
1419 31g Westerby 19-9-82, LYXS PR-LYXex 300
1420 31g STÄLLDALEN 21.8-83, PR 200
1421 31g P.F.J. 5-8-83, PRAKT, lvht 150
1422 31g PKXP . No.17? 29-11-83, PR-LYXS 150
1423 31g STH 26-7-83, PR 125
1424 31g STH 6-10-83, PRS 125
1425 31g STH 5-2-1 tur, prs 100
1426 31g GEFLE 28-3-82, PRS 100
1427 31h STH 3 TUR 1-8-83, vacker , svår nyans 125
1428 31h NORRKÖPING 9-9-83, AB-PR, svår nyans 100
1429 31h GBG 11-10-83, vacker sidv svår nyans 100
1430 31i STÖLLET 6-11-84, LYXS 200
1431 31i STH 1 TUR 9-1-84, PR-LYXS 110
1432 31j STH 2 TUR 24-5-84, LYX 2000
1433 31j STH 5 TUR LYX 800
1434 31j BREDGRIND 4-6-85, LYXS 500
1435 31j Westerås 30-5-84 250
1436 31j MALMÖ 1-12-84, PRAKT 250
1437 31j STH Ö M. 27-1-85, PRAKT 200
1438 31j RAGUNDA 9-2-85, LYXS 200
1439 31j ÖSTERSUND 20-2-84, PR-LYXS 200
1440 31j BORÅS 16-12-86, PRAKT 200
1441 31j STH LL 3-12-88, PRAKT 200
1442 31j STH 4 2-5-84, PAR vä ex LYXs 200
1443 31j WISBY 7-10-97, OMV LYX 100
1444 31k STH LL 11-4-86, PRS 150
1445 31k STH LL 18-1-85 100
1446 31k SKARA 10-5-84, PRS 100
1447 31k,e,d 6ö 4st i 3olika nyanser på Panvkl. Malmö 13-4-81, ett ex LYX 400
1448 32 HEL)SINGÖR 4 TOG 4-11, DANSK STPL 200
1449 32 NERIKES KIL 28-11-82, LYXs 150
1450 32 DANSK NRS 19 150
1451 32 GBG Perforerings stpl 27-5-80 100
1452 32 GÄRDSRUM 10-8-78, AB-PR , F 250 100
1453 32 FRÖDINGE 16-5-81, PRS F 75 50
1454 32a STOCKHOLM 31-12-77,prakt 150
1455 32avar GBG 10-8-77, felrivet ex på klipp 100
1456 32b ÖREBRO 1-11-81, LYXS 300
1457 32b STH 17-8-80, LYXS PR-LYXEX 250
1458 32b GBG VENTILstpl 11-7-78, PRS 200
1459 32b K.S.J. 15-3-79, PR-LYX 200
1460 32b GBG VENTIL stpl 3-6-79, pr-lyxs 200
1461 32b ASKERSUND 19-10-77, PR-LYXS klipp 150
1462 32b GLANSHAMMAR 1-6-78, LYXS 150
1463 32b STH 16-00-80, LYXS PR-LYXEX 150
1464 32b KLÅGERUP 27-7-78, PRAKT 125
1465 32b JULARBO 29-12-81, PR 100
1466 32b PKXP Nr 3 11-4-83, PR 100
1467 32b GBG BIKUPE stpl 18-3-82, sidvänd 100
1468 32b,var FELPERFORERAT, ...PING 6-10-80 200
1469 32b,var 12ö DRAGSPEL I övre vä hörn 150
1470 32c SLITE 19-2-79, LYX 4-K STPL 250
1471 32c KLOTEN 21-4-81, PR-LYX EX 250
1472 32c TUNA 11-12-81, LYXS omv N 200
1473 32c STORÅ 11-8-79, LYXS 200
1474 32c STH 2-11-82, LYXS 200
1475 32c STH C 19-8-82, PR-LYX 150
1476 32c Horndal 6-5-82, pr 125
1477 32c PKP. No 51 29-3-82, PR-LYXS 125
1478 32c STH 8 26-6-82, PRAKT 125
1479 32C GDJ 9-7-81, PR-LYXS 100
1480 32c REKARNE 3-3-80, PR-LYXS 100
1481 32c GBG BIUPE 9-6-82, pr-lyxs, ngt kt 100
1482 32c NORRKÖPING 28-6-79, PRAKT 100
1483 32c,v7 FA)LERUM 3-3-80, VIT KIL 350
1484 32e Lyxs Kungsbacka 1-3-84 300
1485 32e Snaflunda 17-9-80, pr 100
1486 32e BERSBO 20-4-80, LYXS, N16 100
1487 32f TIDAHOLM 5-3-84, 4-BLOCK av svåra f-nyansen. UNIK? F 10.000:- UTST OBJ. 2500
1488 32f JULARBO 8-3-84, PRS , svår nyans 100
1489 32f,v4 starkt spegeltr, prs Vesterfernebo1-4-84 100
1490 32g BERGSLAGSHÖRKEN 7-7-84, PR 100
1491 32g BROBY 8-3-84, PR 100
1492 32g SVARTÅ 25-2-84, LYXS 100
1493 32g LIMA 9-11-84, PRS 75
1494 32h Karlsh. 3-11-84 100
1495 32h WRETEN 12-8-84, PRAKT 100
1496 32h HÖCKGÅRDEN 26-10-83, PRS 100
1497 32h JULARBO 16-11-83, LYXS n 16 100
1498 32h,v4 STH 22-12-84, PRAKT, extrem spegeltr 150
1499 32h,var FELPERF. ,NYKÖPING 23-12-84 225
1500 32v2 JERNA 26-4-83, PRAKT, spegeltryck 125
1501 33 ÅNGBÅTS PXP NO 5 23-8-82, I BLÅ FÄRG, AB-PR 350
1502 33 K.B aus Schweden, kt 200
1503 33 JÄRBO 20-12-85, PRAKT-LYXS 100
1504 33a Lyxs Walåsen 6-9-79 900
1505 33a KARLSHAMN 6-7-79, SUPERLYXstpl 400
1506 33a HÖRBY 12-6-78, LYXs 250
1507 33a ÖDESHÖG 18-12-78, LYXS, ovanl ljus 200
1508 33a JÖNKÖPING 9-11-78, PR-LYXS 150
1509 33a ESKILSTUNA 29-3-79, PRAKT 100
1510 33a SNAFLUNDA 10-11-79, PRAKT 100
1511 33a LOS 11-5-79, PR-LYXS 100
1512 33a,var SKENE 12-4-78, DRAGSPEL, riss 100
1513 33b MÖLNDAL 10-3-81, LYXS 200
1514 33b SKÖFDE 18-1-82, PR-LYXS 125
1515 33b MARIESTAD 16-1-82, LYXS 125
1516 33b SÖDERKÖPING 7-11-80, PRAKT 100
1517 33b,19e SLITE 10-981, LYXS 4-K 200
1518 33b,30b GÖTEBORG VENTIL stpl 13-11-79, klipp 150
1519 33b,var stpl BO..., stark färg på baksidan v6? mycket ovanligt med så lysande tryckfärg på baksidan. 1000
1520 33c FALUN 13-4-81, PR-LYXS 200
1521 33c SPARREHOLM 8-2-81, PR 100
1522 33c,v9, v10 Mariestad 12-1-81, LYXs 150
1523 33cv9 KARLSHAMN 21-11-80, ojämna siffror 100
1524 33d HJORTED 9-12-81 LYXS, stpl F 350 250
1525 33d 383 ENGELSK STPL HULL 200
1526 33d TORSHÄLLA 19-12-83, LYXS 200
1527 33d NYKÖPING 5-3-83, PRAKT 150
1528 33d STENSTORP 11-2-82, LYXS 150
1529 33d HALSBERG 25-1-83, LYXS 150
1530 33d HJO 24-5-80, PRAKTEX 150
1531 33d STRÖMSTAD 31-12-82, LYXS 125
1532 33d DANSK NR S 24, AB-PRS 75
1533 33d BLÄCKMAK KORS 75
1534 33d,v6 20ö spegeltryck , prs Kalmar 17-7-81 100
1535 33e Finsk Lyx stpl HANGÖ 20-12-83 400
1536 33e TIBRO 7-12-83, PR-LYX, typisk nyans 200
1537 33e NORRKÖPING 2-2-84, PR-LYX 150
1538 33e ÖREBRO 3-4-84, PR-LYXS 150
1539 33e STH T.E. 28-1-843, LYXS 150
1540 33e HÖRBY 19-5-84, PR-LYXS 125
1541 33e Strengnäs 21-11-84 100
1542 33e Sköfde 30-12-85 100
1543 33e STH 5-5-84, PRAKT 100
1544 33e LUND 21-10-84, LYXS 100
1545 33f UPSALA 24-2-86, PR-LYX 200
1546 33f SKÖFDE 30-4-86, PR-LYX 200
1547 33f TRELLEBORG 9-7-86, LYXS 150
1548 33f UPSALA 15-2-86, BLÅ pr-lyxs klipp 150
1549 33f MARMA 29-1-86, PRAKT 125
1550 33f ÖSTERSUND 3-2-86, PR-LYX 125
1551 33f ÅLEM 10-8-86, PR-LYXS 125
1552 33f ÅRJENG 14-1-86, LYXS 125
1553 33f pr Halmstad 7-2-85 100
1554 33f ÅNGE 1-3-85, LYXS 100
1555 33f BORENSBERG17-7-86, PR-LYXS 100
1556 33f WIMMERBY 14-7-84, PR-LYXS 100
1557 33var STH 8 30-12-92, PR-LYXS 2 märkesbilder 200
1558 34a BRÖSARP 17-4-78, PRAKTs 250
1559 34a STH 17, typisk färg 100
1560 34a LJUSDAL? 10-3-78, typisk färg§100 100
1561 34b BERGSJÖ 6-12-78, AB-PR, sign O.P 150
1562 34c KUNGSBACKA 21-7-79, LYXS obet kttsptsar 300
1563 34c HÖÖR 23-3-81, P-LYXS 225
1564 34c HJO 10-3-81, PR 200
1565 34c NYLAND 26-2-82, PRS 200
1566 34c STENSTORP 1-6-82, PR-LYXS 200
1567 34c KRISTIANOPEL 7-6-82, PR-LYXS 200
1568 34c KIL 20-10-81, prs , 3,3,4 110
1569 34c Forssa 22-12-78, rv stpl 100
1570 34c ÅKERSBERG 28-11-80, PR-LYXS, kt 100
1571 34c Norrköping 6-7-78 75
1572 34d ULRICEHAMN 17-2-81, LYXs, ktspts 200
1573 34d HALLSBERG 1-8-80, PRS 200
1574 34d TIDAHOLM 10-3-80, PRLYXS 200
1575 34d RUTE 2-3-81, PR-LYXS 200
1576 34d WRETEN 9-4-81, PRAKT 200
1577 34d BERGVIK 21-6-82, LYXS 200
1578 34d Grenna 20-4-82, prakt 200
1579 34d SÖLJE 24-12-82, PR-LYXs 175
1580 34d Sollefteå 27-3-81, AB ex 150
1581 34d KÖPING 18-8-82, AB-PR 150
1582 34d UPSALA 5-5-82, PRS 150
1583 34d WARA 3-12-79, PRS 150
1584 34d HÄGGEBY 14-2-83, PR-LYXs 150
1585 34d TJÄRAN 28-2-83,rättvänd ovanlig stpl 125
1586 34d Tjellmo 22-2-81 100
1587 34e KLOTEN 7-8-83, PR-LYX 400
1588 34e KUNGSBACKA 7-7-83 LYXS 300
1589 34e STRÖM 5-10-83, LYXS 250
1590 34e TORSBY 20-11-82, PR-LYXs 200
1591 34e HUDIKSVALL 8-5-83, PRS 200
1592 34e Pkxp no 46C 12-12-82 125
1593 34e LUND 9-4-83, PRS. 2: a stpl 125
1594 34e NYLAND 25-8-83, hel sidv. 100
1595 34e KÄRRGRUFVAN 8-6-83, vacker stpl 100
1596 34e LULEÅ 15-1-83, AB-PR 100
1597 34e,31g MALMKÖPING 8-9-83, dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 350
1598 34e,v3 we)sterås 9-12-82, Färglinje vä 1917 v8 150
1599 34ev8,31f GRENNA 6-7-82 , dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 400
1600 34f WOXNA 25-5-84, CITRONGUL, PRS 400
1601 34f HARLÖSA 25-3-8 fräsch citrongul, sign O.P 200
1602 34f LINKÖPING 10-12-83, citrongul 125
1603 34gv2 STRENGNÄS 14-4-84 PR-LYXs, spegeltr 300
1604 34j LJUSNE 28-8-84, PRS 200
1605 34k HÖÖR 16-4-86, PRS 200
1606 34k STH Norr23-12-84,LYXS, 2:a st, sign BG 200
1607 34k STH rg 12-2-90, PR-LYXS 200
1608 34k HELSINGBORG 5-1-85, AB-PR 150
1609 34k GBG 15-7-84 AB-PR KLIPP 125
1610 34v3 STH 4 19-1-84, färglinje ned vä 150
1611 35a HÖÖR 16-6-78, PR, hög färgstyrka 200
1612 35a Kumla 25-10-77, prakt 100
1613 35a ÅSHEDA 30-7-79, PR-LYXS 100
1614 35a STH NORR 6-7-78, PRALT 100
1615 35a,v6 vit fyllning i 0, ...NÄS 18-12-78 100
1616 35a,v7 MARIESTAD 10-11-79, PR-LYX 500
1617 35b GBG BIKUPEstpl 21-4-82, PRS 150
1618 35b DUFVED 4-12-83, PRAKT 100
1619 35b ÅTVIDABERG 11-10-80 , LYXS klipp 100
1620 35b NÄSÅKER 16-6-82, PRS 75
1621 35b,var MARIEDAM 8-3-79, PRS vita prickar 100
1622 35b1 KUNGSBACKA 22-9-79, LYXS 250
1623 35b1 UPSALA 19-1-78, PR 100
1624 35b1v9 FINSPONG 26-3-78, LYXS 200
1625 35b2v2 Malmö Paket 1-10-83, mkt stark spegeltryck 200
1626 35c HORNDAL 13-5-78, svår nyans 125
1627 35d HOLMSVEDEN 19-2-83, pr-lyx 300
1628 35d JÄDERÖN 25-12-79, LYXS 250
1629 35d KÖPING 20-8-79, PRAKT 200
1630 35d UDDEHOLM 20-1-81, PR-LYXS 200
1631 35d KIL 27-5-82, PR-LYX 200
1632 35d ÅSBO-FAGERHULT 19-12-80, PRS 150
1633 35d LINNERYD 17-11-809, PRS 150
1634 35d JÖNKÖPING 2-7-80, LYXS 125
1635 35d EKOLSUND 4-9-82, PR-LYXS 125
1636 35ev12 STORFORS 1-11-81, PRS"80" 200
1637 35f KÄRRGRUFVAN 5-4-81, PR-LYXEX 250
1638 35f TRELLEBORG 20-10-81, PRAKT 200
1639 35f STORÅ 5-5-81, LYXS 125
1640 35f STRENGNÄS 26-2-81, LYXS 100
1641 35f LJUNG 21-7-81, PRS 75
1642 35g STH PAKET C 26-4-82, BLÅ STPL 100
1643 35h ÅSBO-FAGERHULT 22-4-84, SUPERB 400
1644 35h HUSQVARNA 2-6-84, PR 150
1645 35h,v8 BORÅS 9-1-85, PRS, skugg siffror 100
1646 35i ÅKER 17-4-86, SUPERB 800
1647 35i SÖDERTELJE 21-9-85, LYX 300
1648 35i FORSMARK 27-1-86, PR-LYX 275
1649 35i MARSTRAND 111-7-85, LYXS 250
1650 35i GNESTA 8-9-86, LYXS 250
1651 35i ALINGSÅS 29-12-86, LYXS 250
1652 35i HESSLUNDA 27-4-85, LYXS 250
1653 35i KRISTINEHAMN 5-8-86, LYXS 200
1654 35i STH PAK 10-5-84, PRAKT 150
1655 35i STH NORR 7-9-85, PR 150
1656 35i NÄSSJÖ 5-10-84, PR-LYX 150
1657 35i LENNARTSFORS 18-3-86, PR-LYXS 125
1658 35i RÖSTÅNGA 1-1-86, PRS 100
1659 35i NORRKÖPING 6-12-84, PR-LYXS 100
1660 35i,v6 HELSINGBORG 9-9-85, vit fyllning i = 100
1661 35j KÖPING 22-4-86, SUPERB STPL 250
1662 35j HÄFLA 3-8-86, PR-LYX 200
1663 35j LINKÖPING13-5-86, LYXS 150
1664 35j STRENGNÄS 16-9-86, LYXS 125
1665 35j FRISTAD 19-4-86, PRAKT 125
1666 35j SMEDJEBACKEN 25-8-86, PR-LYXs 125
1667 35j LUND 22-4-86, PR-LYXS 100
1668 35j TIDERUM 1-9-86, PR-LYXS 100
1669 35var HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE tydligt ca 1/3 in i märket, stp-84 4000
1670 36 NYKÖPING 23-9-87, PRAKT 125
1671 36a HELGUM 4-12-78, LYX 1000
1672 36a BERGVIK 23-10-79, PR-LYX 250
1673 36a ASKERSUND 17-3-79, PR-LYXS 200
1674 36a HÖRBY 8-7-78, PRS 100
1675 36a STH SÖD 18-11-79, PRS 100
1676 36b MARIESTAD 25-10-79, LYXS 400
1677 36c ÖREBRO 21-7-82, LYXS 200
1678 36c HELGUM 14-8-81, PRS 100
1679 36c JÖNKÖPING 2-6-82, PRS 100
1680 36c RISEBERGA 29-11-81 100
1681 36d STPL 2 RINGAR !!! 200
1682 36d ODENSVIHOLM 27-6-80, PRAKT 200
1683 36d OSKARSHAMN 23-12-80, PRS 100
1684 36e STH LGL 16-7-83, LYXS 250
1685 36e OXIE 27-2-82, PR-LYXs 150
1686 36e STH NORR 30-9-85, LYXS 150
1687 36e KARLSTAD 8-11-83, PR-LYXS 75
1688 36f WRETEN 6-1-83, PR-LYX 400
1689 36f SÖDERKÖPING 14-12-85, LYXS 200
1690 36f MALMÖ PAKET 17-10-84, PRS 150
1691 36f HALMSTAD 6-10-82, PR 125
1692 36f LEUFSTA BRUK 20-12-83, LYXS kttsptsar 100
1693 36f OUSBY 26-1-83, PR 100
1694 36f GAGNEF 27-2-84, PRS 100
1695 36h HERRLJUNGA 13-5-86, LYX 750
1696 36h IMMELN 26-7-86, LYX 700
1697 36h 4-block Ab-pr st Östersund-86 600
1698 36h pr-lyx Sköfde 3-9-86 300
1699 36h LUND 22-5-85,PR-LYXEX 300
1700 36h RINGARUM 2-2-87, LYXS 200
1701 36h ÖSTERSUND 12-5-86, PRAKT 200
1702 36h HERRLJUNGA 20-12-84, PR 150
1703 36h Halmstad 26-2-85, pr-lyxs 150
1704 36h HJO 3-11-85, PRAKT 150
1705 36h TIBRO 20-7-86, PRAKT 100
1706 36h NÄFVEQVARN 26-4-87, PRS 75
1707 36h,var VIBY 2-01 (omv 10) -86, PRS, ktspts 150
1708 36hv2 PR par SÄfve 7-5-85, med extremt tydligt spegeltryck 600
1709 36v2 50ö i par med spegeltr., Neder Luleå-84 150
1710 37 MOTALA 26-2-78, PRAKT 4000
1711 37 PR stpl KISA 4-6-78 3000
1712 37 HALMSTAD 9-10-78, PR-LYXS 2500
1713 37 ÖREBRO 21-12-78 , PRAKT stpl 1 Riksd. Intyg Sjöman felfritt 3,3,4 1500
1714 37 1 RIKSDALER T 13, stpl ...and 27-x-78 1100
1715 37 STH paket, praktcentr fint ex 1000
1716 37 HALM... 6-3, FIN RIKSDALER T 13 800
1717 37 1 RIKSDALER t13, SUNDS..24-5 gott ex 700
1718 38a SÖDERHAMN 7-9-78, AB-PR 125
1719 38c KOPPARBERG 22-3-83, SUPERB STPL 400
1720 38d GÖBEBORG PAK EXP 26-8-87, P-LYXS 300
1721 38d STH PAKET 11-7-83, LYXS 300
1722 38dv3 Laholm 16-8-83, prs,ca 1mm förskj tryck 170
1723 38e TORSHÄLLA 7-5-86, AB-PR 175
1724 38g LINKÖPING10-11-87, LYX 1000
1725 38g Nyköping 17-12-87, pr-lyx 400
1726 38g BORÅS 14-6-85 LYX obet 2:a stpl 250
1727 38g ÖREBRO 30-1-86, PRAKT 200
1728 38g BRUZAHOLM 2-5-88, PR 200
1729 38g UPSALA 29-11-86, AB-PR 100

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1730 39 BOLSTAD 8-3-86, PR-LYXEX, P-DAL SVÅR STPL F 1500+LYX 1500
1731 39 FINSPONG 20-12-85, 4-BLOCK 300
1732 39 B)OLSTAD 11-3-86, P,DAL SVÅR F 1500 250
1733 39 PARIS 8JAN 85,svensk stpl del under 200
1734 39 SLITE 21-4-86, 4-k 150
1735 39 ÅNGBÅTS PXP nr 82 28-8-85, PRAKT-LYX 150
1736 39 JENNY 30-9-85 sidvänd 100
1737 39 FRA) SVERIGE M., PRS 100
1738 39 PKXP No 16 B 2-7-85, PRAKTEX 75
1739 39 LILLSJÖDAL 6-11-85, PRS 60
1740 39 SVERIGE M. 50
1741 39 SÖDRA WI 17-12-85, PRS 50
1742 39 WESTERVIK 23-11-85, PR 50
1743 39a PKXP 23 11-4-85. Nst 16, F 100 100
1744 39av4 STH 19-12-85, Mustasch, veck 120
1745 39v4 FINSP.. 14. Hela mustaschen. F 1100 250
1746 39v8 SÄ)FVAR 1-1-85, FDC stpl F 750 150
1747 39vb4 STOCKH 1-, Mustasch, gott ex 200

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1748 40a 40a 2ö WAXHOLM 27-12-91 90
1749 40a ENKÖPING22-8-91, AB-PR 75
1750 40a,v1 PKXP No 5-4-93 ,2 med smal släng 75
1751 40b GÖTEBORG 12-9-91, PRAKT 200
1752 40b RAMSELE 13-6-97, PRAKT 200
1753 40b MÖNSTERÅS 15-9-93, ktspts, LYXS 125
1754 40b STH 5 TUR 10-12-92, PR 100
1755 40b STH RG 18-3-92, AB-PR 90
1756 40b STH 16-3-92, PRS 75
1757 40b,var ARVIKA 19-1-93, punkt framför Frimärke 100
1758 40c PKXP NO 8C UPP 6-5-92 150
1759 41a PKXP. No. 25 A 16-5-91, PRS 150
1760 41a UDDEVALLA 14-12-91, PRS 125
1761 41a ÖREBRO 22-8-91, AB-PR 100
1762 41a STH C 5 23-10-89, AB-PRS par 100
1763 41b MALMÖ 7-1-90, PRS 200
1764 41b UPSALA 26-9-92, PR-LYXS 200
1765 41b SVARTÅ 13-8-89, PRAKTs 200
1766 41b PKXP NO 80 2-7-90, 2 prs ex på klipp 200
1767 41b MALMÖ 29-4 91, PR-LYXS 150
1768 41b NYKÖPING 19-11-89, PRS 150
1769 41b YSTAD 6-9-88, PRS 125
1770 41b SÖDERHAMN 21-11-90, AB-PR 100
1771 41c 4-block sen stpl Grycksbo 30-6 200
1772 41c KARLSKRONA 10-4-93, LYXS, lvhtt 200
1773 41c LINKÖPING 7-4-93, PRS 200
1774 41c NYKÖPING 17-2-93, PR 150
1775 41c VEDEVÅG 18-6-89, PRS 150
1776 41c HELSINGBORG LBR 23-3-05 3ö par 150
1777 41c MALMÖ 2-3-92, hel sidvänd 100
1778 42 Malmö 2-3-92, prakt 200
1779 42 BLÅ stpl SANDSJÖ 16-6-92, Rättvänd 200
1780 42a GBG 17-10-87, PRAKT 100
1781 42b Örebro 15-8-89, pr 150
1782 42b ARBOGA 31-1-89, LYXs 125
1783 42b LUND 4-7-89, PRAKT 100
1784 42c STUGUN 11-5-89, PR-LYX 200
1785 42c STH ÖM 11-6-98, PR 150
1786 42c STH 8-9-88, PRAKT 100
1787 42d SÖLVESBORG 31-12-91, PR-LYX 300
1788 42d ÖREBRO -HALLSBERG 11-5-92, PR-LYX 200
1789 42d ÅNGBÅTS PXP. N:o 85, 12-8-91, LYXS 200
1790 42d OSLÄTTFORS 19-4-92, PRAKT 200
1791 42d JÖNKÖPING 9-12-90, PR 130
1792 42d PKXP No 17B 11-10-90, PRAKT 125
1793 42d PKXP Nr 8 A UPP 2-5-92, LYXS 110
1794 42d Halmstad 8-5-91, pr 100
1795 42d ÖREBRO 14-7-92, PR-LYX men ktspts 100
1796 42d KARLSTAD FM 6-9-92,PRS 100
1797 42d SÖRBYTORP 29-10-91, VIOLETT stpl 100
1798 42d ÖSTERSUND 25-7-91, PRAKT 100
1799 43a EMARP 15-1-87, PRS, ngt kt, stpl F 150 100
1800 43a HEDENSÖ 15-7-87, PR 100
1801 43b LANDSORT 27-4-88, ab-pr, svår F 300 200
1802 43b SKARA 17-3-88, PR-LYX 200
1803 43b SKIRÖ 4-2-88, LYXS 150
1804 43b Lyxs STH 30-11-88 100
1805 43b Wadstena 31-3-88, praktex 100
1806 43b PKXP No 10 UPP 27-3-87, PR-LYXS 100
1807 43b VALLBERGA 31-1-88, PRS 100
1808 43b FAKENBERG 5-4-87, PR-LYXS 100
1809 43b SUNNE 6-3-87, PRAKT 100
1810 43b KARLSHAMN 11-11-87, PR 100
1811 43b WEXIÖ 12-7-87, PR-LYXs 100
1812 43b GUNNARSTORP 23-11-87, BLÅ OMV PRS 100
1813 43b SKARA 12-4-88, PRAKT 100
1814 43b STRÖM 13-1-90, PRAKT 100
1815 43b STORÅ 20-12-89, PR, nära postfrisk gummi kvar på baksidan, ovanligt 100
1816 43b MÖNSTERÅS 7-3- 88, PR-LYXS 100
1817 43b VAXHOLM 19-5-89, PR-LYXS 70
1818 43b LÅNGRÅDNA 22-1-87, LYXS klipp 50
1819 43b,46 VESTERVIK 8-11-87, LYX klipp 200
1820 43b,46 LÅNGRÅDNA 5-1-87, LYXS klipp 100
1821 43c WESTERÅS 20-12-86, BLÅ stpl PRAKT 200
1822 43c pr Grythyttehed 16--8-88 150
1823 43c NERIKES BO 7-1-90, LYXS 150
1824 43c STUGSUND 18-10-88, P-LYXS 100
1825 43c STH öm 26-4-89, pr-lyxs 100
1826 43c HJO 14-12-88, PRAKT 100
1827 43c SEGLINGSBERG 15-4-90, PR-LYXS 100
1828 43c LANDBERGA 11-8-89, PRS f 100 100
1829 43c ENKÖPING 28-12-89, 60
1830 43d LYX Jönköping 23-3-91 500
1831 43d LYXs ÄS 30-7-90 150
1832 43d Lyxs STH 4-tur 19-9-90 125
1833 43d Kingelstad 26-10-90, pr 125
1834 43d prakt Linköping 18-1-90 100
1835 43d ÅRSET 13-10-90, LYXS 100
1836 43d MALMA 20-9-90, PRS 75
1837 43d TÅGARP 21-6-90, PRS 75
1838 43d Virserum 11-6-90, prs 60
1839 43d STH 18-6-91, PRAKT 50
1840 44a LUND 17-3-90, LYXS 4,3,5 300
1841 44a ÖREBRO 21-3-90, PR-LYXS 250
1842 44a KOPPARBERG 30-1-90, AB-PR, lvht 250
1843 44a Sköfde 24-9-91, ab-prs 200
1844 44a HELSINGBORG 14-8-90, PRS 200
1845 44a KÖPING 10-2-89, AB-PRS 175
1846 44a Gräsmark 12-12-92 150
1847 44a,b,c 6ö PH et mkt bra AB ex av var nyans 450
1848 44a,v4 STH 18-1-90, PRAKT , skuggad siffra 225
1849 44b HJORTQVARN 26-7-89, PRAKT 300
1850 44b BERGVIKSMO 5-7-92, PRS 250
1851 44b ÖREBRO 28-1-91, PRS 200
1852 44b PKXP 26-8-91, AB-PR 150
1853 44c Nyköping 13-3-93, pr-lyxs 450
1854 44c STH SÖD 21-4-92, PRAKT 375
1855 44c UPSALA 20-6-93, PR 300
1856 44c STUGSUND 8-2-93, AB-PRS 150
1857 44c GÖTLUNDA 18-12-93 150
1858 45 AUS SCHWEDEN PER STRALSUND,tu 200
1859 45 STOBY 17-10-88, rv F 350 200
1860 45 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 200
1861 45 HELSINGÖR JB PE, 23-2, Dansk stpl 200
1862 45 SKÄLLVIK 5-9-87, AB-PRS E ÖG 350, röd fläck 150
1863 45 BLÅ PARIS ETRANGER 24 JAN 87, 10ö par på klipp Upsala 21-1-87 150
1864 45 H.S.B. 29-12-88, PR-LYX 100
1865 45 ÅNGBÅTS PXP No 23 11-12-86, PRAKTS 100
1866 45 FALERUM 27-9-90, PR 75
1867 45 L.S.S. 11-12-86, PRS 60
1868 45 ÅNGBÅTS PXP No 87 3-8-89, PRAKTS 60
1869 45 MÖNSTERÅS 7-8-87, LYXS 50
1870 45 RUMSKULLA 29-7-91, PR 50
1871 45 LÅNGASJÖ 21-4-88, PR-LYXS 40
1872 45 MÖNSTERÅS 4-12-88, LYXS 40
1873 45 PÅSKALLAVIK 17-5-87, PR-LYXS 40
1874 45 FRA SVERIGE M. 30
1875 45d Wirserum 16-1-89, prs 40
1876 45v3 STH 8- ,, var delar 2 ph , kt 75
1877 46 FINSK KORKSTPL I LYX 400
1878 46 20ö FINSK KORK STPL 200
1879 46 FRA SVERIGE M , PRS 125
1880 46 LIT 13-11-87, PRS 75
1881 46a KÄRRGRUFVAN 11-9-86, svag ramlinje 200
1882 46a PÅLGÅRD 28-5-88 150
1883 46a FJÄL 8-5-89, LYXS PR-LYXEX 150
1884 46a JERFSÖ 9-9-87, PR-LYX 125
1885 46a ARVIKA 17-4-87, PR 100
1886 46a MÖRSILL 15-7-87, PR-LYXS 100
1887 46a BERGVIK 11-5-89, PR-LYXS 100
1888 46a RAMSBERG 16-7-87, PR-LYXs 100
1889 46a BARKÅKRA 11-2-88, PRAKT 100
1890 46a U)TLANDET 75
1891 46a ALBY 4-9-87, PR-LYXS 75
1892 46b LJUNGSKILE 21-4-88, PR-LYX 200
1893 46b SILLERUD 14-10-87, PR-LYX 200
1894 46b RÅNÄS 20-3-88, BLÅ PR STPL 100
1895 46b LYCKSELE 25-8-88, PRAKT 4,4,4 100
1896 46b LILLEBYN 15-12-89, PRS, P ,DAL, F125 100
1897 46b KARLSKRONA 9-8-87, LYXS 100
1898 46b LJUSNE 30-3-89, PR-LYXs 75
1899 46c MOLKOM 22-7-88, PRAKT 100
1900 46c MYSKJE 30-5-90, PR-LYXS 100
1901 46c MARMA 12-10-88, PR-LYXS 100
1902 46c KÄRRGRUFVAN 26-4-88, LYXS 100
1903 46c ERTEMARK 29-4-89, PRAKT 100
1904 46c ÄLGHULT 22-10-88, LYXS 100
1905 46c,43b SLITE 6-11-88, 4-K stpl LYX klipp 200
1906 46d KARSJÖ 6-3-90, LYXS 110
1907 46d Köping 5-6-90, prakt 100
1908 46d LOS 20-12-90, PR-LYXS 100
1909 46d FRA) SVERIGE M , PRS 100
1910 46d CHARLOTTENBERG 21-6-90, PR 100
1911 46d BILLINGE 10-6-90, PR-LYXS 100
1912 46d JERNA 15-2-91, LYXS 100
1913 46d ÅLEM 3-5-91, LYXS 100
1914 47 HALL-MARBY 1-11-88, bht stpl F 250 100
1915 47a Söderfors 7-12-86, prakt 100
1916 47a LINKÖPING 17-8-87, PRKT 100
1917 47a LINKÖPING 13-7-87, LYXS 100
1918 47a MARIESTAD 24-9-87, PR-LYXs 100
1919 47a SALEBY 16-8-87, PR-LYXs 100
1920 47a VAXHOLM 12-7-87, PRAKT 50
1921 47b SKENINGE 3-6-87, LYXS, svår nyans 500
1922 47b FORSVIK 18-2-88, PR-LYXex 300
1923 47b TÅGARP 28-5-87, PR 250
1924 47b ESKILSTUNA 25-7-87, PR 200
1925 47b FRÄNSTA 24-8-87, PRAKT 200
1926 47b EKSJÖ 1-6-87, rv stpl 100
1927 47b Hernösand 10-6-87, F 140, nyans 75
1928 47b ESKILSTUNA 23-7-87 AB-PR 50
1929 47c PR-LYX par, Örebro 2-10 89 500
1930 47c pr ÄS 30-9-8 200
1931 47c OSKARSHAMN 20-1-89, PR-LYX 200
1932 47c PÅLGÅRD 4-4-88 175
1933 47c ÄS 22-6-88, LYXS 150
1934 47c pr Linköping 18-11-87 100
1935 47c Lidköping 26-5-87, lyxs 100
1936 47c GBG FILIAL 28-11-88, PRAKTEX 100
1937 47c FLEN 15-7-87, PRAKT, 4,4,4 100
1938 47c HARESTAD 31-1-88, PRAKT 100
1939 47d GARPENBERG 11-12-88, PR-LYX 200
1940 47d Arvika 11-10-89 p-LYX EX n10 23mm 200
1941 47d HJO 3-5-89, prakt 125
1942 47d Elghult 18-7-88, Prakt 100
1943 47d Luleå 19-11-88, prakt 100
1944 47d TRÄDET 26-10-88, PR 100
1945 47d SUNDBYBERG 22-4-89, PRAKT 4,4,4 100
1946 47d ÖREGRUND 30-9-89, PRAKT 4,4,4 100
1947 47e STH Pak 8-9-90, prakt 125
1948 47e KARLEBY 10-1-91, PRS 100
1949 47e HAGFORS 18-9-91, PR-LYXS 100
1950 47f Mora 8-6-91, pr-lyx 250
1951 47f Ludvika 14-9-90, pr-lyxex 200
1952 47f KARLSTAD F.M. 30-5-90, PR-LYXS 150
1953 47f JUNSELE 6-8-90, LYXS 150
1954 47f Kolbäck 22-1-92, lyxs 125
1955 47f ENGÖSUND 21-11-90, PR-LYXS 100
1956 47f NÖBBELED 5-9-91, AB-PRS, stpl 100 100
1957 47f WÄRDE STPL 100
1958 47f STRÖMSTAD 6-1-92, PR 100
1959 47f UPSALA 30-6-91, LYXS 100
1960 47f KARLSKRONA 29-1-29, PR-LYXs 100
1961 47f HJO 23-9-91, PRS 60
1962 48a Violett LYXst Wadstena 14-2-88 , obet bläckstreck på baks 400
1963 48a STH PAK STADEN 2-9-89, LYXS 125
1964 48a LINK. 29.10.89,p-lyx st 100
1965 48a KUNGSBACKA 9-12-87, par vackert 100
1966 48b ARBOGA 27-1-89, LYXS 250
1967 48b UDDEVALLA 26-4-90, VIOLETT PRS 200
1968 48b STRENGNÄS 11-9-88, LYXS 200
1969 48b LULEÅ 6-4-89 100
1970 48b LOS 15-3-88, PRAKT 100
1971 48c MJÖLBY 20-6-89, LYX 1000
1972 48c MORA 16-6-88, PR-LYX 250
1973 48c SÖDERHAMN 8-1-90, LYXS 200
1974 48c KÅREHOGEN 4-11-88, PR-LYX 200
1975 48c NORBERG 28-11-89, PR-LYXS 175
1976 48c BÖSSGÅRD 24-4-89, PRS stpl 200 125
1977 48c KALLINGE 1-8-80, PRS K BL F 150 125
1978 48c Svanskog 26-5-89 100
1979 48c Finspong 13-11-88, PRAKT 100
1980 48c LJUSNE 8-2-89, LYXS 100
1981 48c KROKSTAD 4-3-89, MKT VACKER 75
1982 48c FRÄNSTA 13-10-88, PR 75
1983 48d NORA 4-11-90, PR-LLYXS 250
1984 48d OSKARSHAMN 4-9-90, PR-LYX 250
1985 48d MJÖLBY 13-9-90, LYXS 200
1986 48d STH Carlbergsv. 5-12-89, pr 200
1987 48d MÖNSTERÅS 16-7-91, PR 150
1988 48d KRISTIANSTAD 23-10-90, PR-LYX 150
1989 48d Frövi 28-9-90, praktex 100
1990 48d HALMSTAD 19-11-90, LYXS 100
1991 48d PITEÅ 28-7-90, PR-LYXS 100
1992 48d QVISTRUM 10-9-91, PR-LYXS 75
1993 48d FALERUM 6-8-91, PR 75
1994 48e ÅSBY FAGERJHULT 9-10-91, PR-LYX, färgstark, dragspelsveck 350
1995 48e SUNNE 16-1-92, PR-LYXs 150
1996 48e GBG 27-6-91, LYXS 150
1997 48e SVARTSJÖ 12-5-92, PRS 100
1998 48e HÖKEDALEN 12-9-91, PRS 90
1999 49a WADSTENA 9-8-88, PRAKT 200
2000 49a ÖREBRO 27-9-90, PRAKT 200
2001 49a STH SÖD14-9-99, lysande BLÅ stpl 200
2002 49a NÄSBYHOLM 6-12-88, PR-LYXS 150
2003 49a Ystad 23-11-89, prs 100
2004 49a STRÖMSTAD 6-3-88, PR 100
2005 49a NORRKÖPING 5-6-89, PRS 100
2006 49a PITEÅ 13-12-90, PRS 60
2007 49b HESSLEHOLM 15-3-92, GRÖN omv ,kt 200
2008 49b UPSALA 5-8-91, par 1mm förskj mitt 100
2009 49b STUGSUND 8-1-94, PR 100
2010 49c HERNÖSAND30-4-96, SUPERB 400
2011 49c FALUN 28-8-90, LYXS, PR-LYXcentr 300
2012 49c STH PAKET 12-6-96, superb 200
2013 49c NYKÖPING 19-6-91, PRAKT 200
2014 49c STRENGNÄS 6-6-98, LYXS 200
2015 49c WARBERG 12-9-98, LYXS 200
2016 49c BACKE 18-12-93, LYXS 200
2017 49c SÖLVESBORG 17-4-97, PR-LYX 200
2018 49c ASKERSUND 15-10-96, PRAKT 150
2019 49c 6-block STH -95, AB 100
2020 49c OCKELBO 16-1-03, PRS 100
2021 49c NORDMALING 22-11-92, pr 100
2022 49c MALMKÖPING 15-11-96, PR-LYXS 100
2023 49c VAXHOLM 21-8-93, PRAKT 100
2024 49c WRETSTORP 7-3-1901, hel sidv 70
2025 49d HÖÖR 31-7-97, PR-LYX 250
2026 49d NYKÖPING 25-4-99, PR-LYX 200
2027 49d VARBERG 21-8-1900,PRAKT 200
2028 49d ÖREBRO 13-4-93, LYXS 150
2029 49d UDDEVALLA 13-5-97, PRAKT 125
2030 49d JETTENDAL 27-10-01, PR 100
2031 49d HUDIKSVALL 30-3-96, PR-LYXS 100
2032 49v4 STH NORR 9-12-89, förskj mittparti 150
2033 49v4 ÖFVERTORNEÅ 16-11-94, 1mm förskjut 100
2034 49v4 LA...NA 2-1892, , CA 1mm förskjut 50
2035 49var LULEÅ 2-4-90, PR-LYXS, GRAVYRSKADA MELLAN KRONORNA 200
2036 50 LAHOLM 7-12-90, PR-LYXS 100
2037 50 HÅKANTORP 4-11-89, PR 100
2038 50 BERGVIK 13-11-89, PRS 100
2039 50 TORSTUNABY 11-11-89, omv prs , st 75 75
2040 50a FRA ) SVERIGE L, PRAKT 150
2041 51b KÖPING 21-9-91, PRS 200
2042 51v2 upsala 18-10-92, ab-prs, FÄRGKULA 200
2043 51var SU)NDSVALL 18-2-90, defekt påtryck 125
2044 51,5 BAYERN 3 PF SVENSK STPL 20-6-02, PR-LYXS, kt 400
2045 51,5 NORGE nr 245, stpl FRÅN NORGE 200
2046 51,5 4Mk REICH stpl LUND 2-4-28, kt 200
2047 51,5 10Ö DANMARK prs MALMÖ 8?-1-01 200
2048 51,5 Grekland 4,5 DR SUNDSVALL 9-11-62 150

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2049 52 ÖLANDS SKOGSBY 13-9-10, PR-LYXs stpl 350 300
2050 52 BERLIN SASSNITZ Bahnpost 27-8-10 200
2051 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, PRS 100
2052 52 FRA Sverige i ram ,pr 70
2053 52 ASEA , skyddsperf 50
2054 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, AB 50
2055 52 Runsten 16-8-99, prakt 40
2056 52a MÅLILLA STATION 2-6-11, LYXS par på klipp 75
2057 52a1 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2058 52a1,v11 2 st linje upp+ ned, 7-7+28-5-91 50
2059 52a2 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 100
2060 52b GISLAVED 30-11-93, PR-LYXS 150
2061 52b STH 12-5-93 100
2062 52b LJUSDAL 30-4-93, PRS 100
2063 52b RÅDA 26-6-93, sidv 50
2064 52b1 RAMVIK 28-8-93, prs klipp, mkt blekt huv 125
2065 52c HJORTEDS STATION 13-2-93, PRS 100 50
2066 52c,v11 NYBRO 11-2-02, LYXS 60
2067 52cv14 Gefle 13-2-95, 3-strip pos 3 blixt i 5 150
2068 52cv14 Åkersberg 18-2-96 klipp 5ö blixt i 5+10ö 100
2069 52cv14 19-1-93 , blixt i 5 60
2070 52v14 STH 8-9-98 , blixt i 5 100
2071 53 KRISTINEHAMN 24-4-11, PR 150
2072 53 STH 7 1 TUR 11-10-11, PRAKT 125
2073 53 MALMÖ 5-12-07, PRS 100
2074 53 STH 1 AFG 20-6-12, LYXS 100
2075 53bvar HALLANDSÅS 23-3-15, LYXs, blekt huvud 250
2076 54 DALSTORP-STÅLARED 30-1-97, LYXS 500
2077 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på par 10ö 250
2078 54 köpenhamn 3-7- ,PRS 200
2079 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på 2x 10ö på klipp 200
2080 54 PRÄSTBAKKE 30-2-92, PRS NORSK 200
2081 54 HORNSÖ 3-XI-99, AB, NORSK 200
2082 54 PRAKT KORK stpl 10ö på 10ö fk klipp 150
2083 54 WÄRDE STPL, PRAKT 125
2084 54 NORSK NRS 45 100
2085 54 NORSK STPL NR 45 100
2086 54 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 100
2087 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175 100
2088 54 TOFVERUM 17-9-98 PR, stpl 125 100
2089 54 bläckmak Mottagnings -bevis 80
2090 54 bläckmak Mottag... 75
2091 54 STRAND 19-2-93, PR-LYXS 75
2092 54 KJÖBENHAMN 4-2 70
2093 54 PKXP No 2 C 11-9-96, rullstpl 60
2094 54 SVERIGE i ram ,pr 60
2095 54 Virserum 16-2-98, pr-lyx 60
2096 54 ÖSTRA KARSBO 31-8-04, PRAKT 60
2097 54 ÅNGBÅTS PXP No 63 17-8-98, PRAKTS 50
2098 54 ÅNGBÅTS PXP No 59 5-7-01, PR-LYXs 50
2099 54 FRA SVERIGE M. 50
2100 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175, kt 50
2101 54 KÄLLUNGE 23-12-92, LYXS , tunn 50
2102 54 FÖRLÖSA 13-1-99 ,PR-LYXS 50
2103 54 GRÄSGÄRDE 17-5-01, PR-LYX 50
2104 54 LOFTA 21-4-96, LYXS 50
2105 54 LÖNNEBERGA 14-3-98 BLÅ PR-LYXS 50
2106 54 SKORPETORP 6-10-03, svår 50
2107 54 TIMMERNABBEN 9-8-10, PR 50
2108 54 TREKANTEN 18-11-03, PR-LYX 50
2109 54 Degerhamn 22-7-04, lyxs 50
2110 54 GRÄSGÅRD 23-3-95, PR-LYXS 50
2111 54 HOSSMO 9-5-11 PRS 40
2112 54 RUDA 1-7-01, PR-LYXS 40
2113 54 TORSÅS 7-2-05, PR 40
2114 54 SÖDRA MÖCLEBY 21-121-95, PR-LYX 40
2115 54 LINDÅS 16-9-00, PR S 35
2116 54A GULLRINGEN 19-8-03, ,LYXS på klipp 50
2117 54c vissefjerda 15-8-93, pr-lyxs KLIPP 40
2118 54ev11 KRISTIANSTAD 27-7-96, PRS, plåtspr 75
2119 54v3 STH 17-2-92 PARTIELLT SPEGELTRYCK TYDLIGT 250
2120 54v3 Litet Partiellt spegeltryck, ...ås 20-3-96 125
2121 54v7 BOLLNÄS 21-4-99, 2märkesbilder hö 150
2122 55 LOMMELANDA 28-1-03, prs svår F 150 150
2123 55 KULSTA 19-11-07, LYXS 100
2124 55 STH SÖD 4-8-98, BLÅ LYXS ex på klipp 100
2125 55 LOCKNEVI 11-2-00, PR-LYX 75
2126 55 ALSJÖHOLM 23-12-02, PR-LYXS 50
2127 56 WÄRDE. LYX 500
2128 56 FINSK KORKSTPL ILYX 250
2129 56 FRÅN UTLANDET 20ö par, PR 200
2130 56 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2131 56 LORÅS 12-12-99, PRS , stpl F 125 100
2132 56 FINSK KORKSTPL I prakt 100
2133 56 SKOTTORP 9-8-03, PR-LYXS 60
2134 56 FRA SVERIGE M. 50
2135 56v8 KOMMATECKNET, 29-12-96 100
2136 57 HÖKÖPINGE 9-2-97, M SK , stpl a 500 = 1500 500
2137 57 STORDALEN 11-11-19xx BD L, F 400 125
2138 57 GAXA 20-1-06 100
2139 57 REPPLINGE 25-11-11, PRS, stpl 125 75
2140 57 WESTERVIK 5-12-10, LYXS 75
2141 57 ROSENFORS 9-4-11, PR-LYXS 40
2142 57 WIMMERBY 9-6-11, PR-LYXS 40
2143 57a RINGARUM 6-9-97, LYXS 100
2144 58 FÄRNABRUK 16-11-12, PRAKT ej noterad på Oscar 1500
2145 58 LILLESKOG 30-1-05, PR-LYXS 60
2146 58 LOFTA 5-4-94, LYXS 50
2147 58 ÖLANDS GRÄSGÅRD 10-9-11, PRS klipp 50
2148 58 LÄCKEBY 9-3-04, PR-LYXS 40
2149 58v4 ÖSTERSU 18-3, 2 märkesbilder 175
2150 58v8 5st 30ö nyanser , Blekt huvud, stpl 100
2151 59c WÄRDE stpl. prs 150
2152 59c PAJALA 16-9-07 100
2153 59c JUNSELE 25-10-01, PR 75
2154 59d PAJALA 29-3-11, SUPERB 350
2155 59d NYSÄTRA 26-11-07, PR-LYX 75
2156 60 SUNNE 14-6-01, PRAKT 200
2157 60 Tranås 24-1-12, prs 100
2158 60c GEFLE 3-8-07, AB-PR 100
2159 60c KATRINEHOLM 24-8-04, PRS 90
2160 60v9 LYCKSELE 3-2-04, AB-PR 100
2161 61 1ö med ringstpl utländsk stpl "WIH" 600
2162 62v5 stpl 1902 förskj siffra. 100
2163 62vm1 2ö omv vm ...KHO.. 3 75
2164 63 MORA 5-8-14, PR-LYX 75
2165 64 KJÖBENHAVN 25-10-0 100
2166 64 KÖPENHAMN 3-12-00, PRS 100
2167 64 LIATORP 17-7-96, PRAKT 60
2168 64 NYBORG 27-6-99, PRS 50
2169 64 Kungsbacka 6-3-96 40
2170 64 TIMMERNABBEN 19-4-03, omvPR-LYXS 40
2171 64vm1 4ö omv vm , NORRKÖPING 10-10-96 80
2172 65 SANDVIKEN 27-8-10, superb 500
2173 65 Prc 4-block, 2 Prs STH 17-8-19 300
2174 65 KÄFLINGE 20-12-20, PRAKT 300
2175 65 STH 14-9-08, lyxs 250
2176 65 UPSALA 25-7-12, PRS 200
2177 65 STH 18-12-15, LYXS PAR 175
2178 65 STH 6-4-17, PRAKTS 125
2179 65 Malmö 18-2-18, LYXs +2:A STPL DEL 100
2180 65vm 5kr posthus med omv vm, Stock... 7- 475
2181 66 SKALSTUGAN 26-4-1(1) 100
2182 66 FINSPONG 21-10-11, PRS 50
2183 66 FIFLARED 18-11-12 50
2184 70 VALLSTA 19-1-11, PR 60
2185 71-74cx 1-4Ö STPL ALLA VM CX, f 800 125
2186 71-74cx 1-4ö , alla cx, stpl serie F 300 100
2187 72 FINSK KORK STPL, LYXS 200
2188 72 Kävlinge 29-11-18, pr 75
2189 72 STH 1 3 TUR 10-3-11 , PR-LYX 50
2190 72cxz 2ö omv vm +kpv, 18-3-15, F 650 125
2191 72v1 MJ... 25-9-18 100
2192 73 KORKSTPL I LYX PÅ 3ö 100
2193 73 3ö vm linjer +KPV,stpl GBG F 250 80
2194 73cx UMEÅ 25-4, vm cx 50
2195 73cx MAL)MÖ 6-1920, 3ö F 150 50
2196 74 BERGBY 9-12-14, PRS 60
2197 74cx ...JUNGA 6-6-1917, 4ö F 150 50
2198 74cx 4 ö omv linjer, stpl streck 40
2199 74cz,v2 ...gborg 8-18, skadat V 100
2200 74v2 STH 10-3-19, AB-PRS 125
2201 74v2 4 ö skadat v. 90
2202 74v2 GBG skadat V 50
2203 75 JÖNKÖPING 1-7-11, AB 125
2204 75 KUNGSBACKA 29-7-11, prc, hel sidv. 100
2205 75 STH 26-6-11, PRAKT 100
2206 75 SUNDSVALL 1-6-11 första dag för medaljong utan vm , intressant 100
2207 75 tidig stpl första månad 27-5-11 100
2208 75vm2 AMBJÖRNARP 23-9-11, vm 2 kronor 250
2209 76vm2 GARN 11-5-12, PR-LYXS 2 vm höjdled 125
2210 79 FINSK KORK STPL, PRS 100
2211 79 KÖFRA 20-4-13, PR 60
2212 79 ERKEN 22-10-16, PR-LYX 60
2213 80 KORKSTPL I P-LYX 7Ö 100
2214 81 HÖRNINGSHOLM 1.10.14. PRAKTAVTRYCK på rekonstr. par. B LÄN Postal: 3500:- 900
2215 82 PAQUEBOT inom ram, PR-LYXavtryck 250
2216 82 par med FINSK BÅTsiluett stpl 150
2217 82 RÖL-SMEDSTA 28-4-17, PRS svår, tu fl 100
2218 82 STORFORS 26-6-15, LYXS 100
2219 82 FINSK KORK STPL, PRS, 25- 100
2220 82 KORKSTPL I P-LYX 10Ö 75
2221 82 VESTERVIK 19-7-19, PR-LYX 50
2222 82 ÅTVIDABERG 14-3-12, lyxs 50
2223 82 WIMMERBY LBR 29-10-19, LYXklipp 40
2224 82C FRA SVERIGE I RAM, par 75
2225 82var etra högt, tjock tand upptill Klågerup- 16 60
2226 83 MÖLNBO 7-1-19, LYXS 200
2227 83 ESEBODA 5-9-18, PRS 75
2228 83 BÄCKABY 2-12-18, PRS 50
2229 84 Skalstugan 11-8-16, LYXS 250
2230 84 JÄDERS BRUK 13-7-19, PR-LYXS 40
2231 84var PLK 192 18-9-19, stora tänder ned 50
2232 85 BROARYD 12-8-17, PR-LYX 100
2233 86 STRÖMSUND 12-8-12, PRS 50
2234 86 Halmstad 21-11-13, PR 50
2235 88 RENGSJÖ 3-8-21, PRS par 100
2236 88 SKÄSTRA 14-9-21, LYXS 100
2237 89 ÄNGEBO 31-7-18, PRAKTs 35ö 60
2238 90 GUNNARSBYN 3-7-18, PRS 60
2239 90 KÄFLINGE 28-12-20, PRS 50
2240 91 Värsjö 12-8-20, lyxs 100
2241 91 BORGLUNDA 5-5-19, stpl 125 90
2242 91 TRÅNGSVIKEN 6-11-19, LYXS 50
2243 93 TIDAHOLM 2-4-18, PRS 65ö 50
2244 96 SANDHEM 28-7-21, PR 100
2245 96 STH 20-7-21, LYXS 100
2246 96var LINKÖP 25-5-, DRAGSPEL 250
2247 99v1 STH 4-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 100
2248 100 FORSHEM 5-8-18, PR 50
2249 100v3 22-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 150
2250 100V3 FÖRSKJUTET PÅTRYCK, stpl 101 C, -18 125
2251 101 RINGÅS 4-6-18, PR 100
2252 101 HYBO 14-7-18, PRAKT 12/65 75
2253 101 KRISTINEHAMN E 14-6-18,PR 60
2254 101v1 12/65 ö förskj nedåt , 28-8- 125
2255 101v1 12/65ö förskj påtryck 29-6-18 60
2256 102 Kristianstad 17-3-18, prs 125
2257 103 VINGÅKER 30-6-1919, PRAKT , svårt märke 600
2258 105 FALKENBERG LBR 7-11-17, AB-PR 100
2259 105-14 LANDSTORM 1 , bra kpl stpl serie 175
2260 105-14 LANDSTORM 1 ,kpl serie stpl 110
2261 105cx 2ö ovanligt vm, bra stpl ex F 225
2262 106 STH 1-4-20, AB-PR 50
2263 107 MALMÖ 27-6-17, AB-PRS 10/ 4ö 70
2264 107cz 10/4ö KPV rakt över märket, ockholm 1 60
2265 110 PKXP 51C 2-4-17, PR 100
2266 110 MALMÖ 17-10-17, rv stpl , 10/12ö 75Z
2267 110 NORRKÖPING 28-2-17, PRS PAR 60
2268 110 STH 15-4-20, AB 50
2269 110var 10/12ö skyddsperforerad, sällsynt 100
2270 111 VADSTENA 10-8-17, PRAKT 150
2271 111 PLK 147 20-7-17, LYXS, 10 / 20ö 125
2272 111 GÄVLE 31-8-17, PRS 75Z
2273 111 MALMÖ 10-4-18, rv stpl , 10/20ö 65
2274 112 GBG 14-2-18, PRAKT 100
2275 113 STH -18, 10/30ö stpl 4-block 100
2276 114 Borås 6-10-17, pr 100
2277 114 STH 15-4-20, AB 50
2278 115,115v 5ö på 1 ö vågr par, kort+långt L, PRC 95
2279 115-25 Landstorm II, kpl stpl serie, välc 1kr,5 kr 1800
2280 116 STH 30-12-16, AB-PR 100
2281 116 LYXc stpl ex 75
2282 116 ÖREBRO 28-6-18, AB-PRS klipp 50
2283 116var 2 st 3ö, olika storlek på nedre FEM ÖRE 200
2284 117 5+5Ö/ 5Ö , LYX CENTR 100
2285 117 5ö PR-LYXcentr, hörnstpl 75
2286 117 prakt centr stpl ex 50
2287 117a 5+5/5Ö LYXcentr 90
2288 117var 5/ 5 ö felperforerat, hörn stpl 125
2289 118 4-block 5/6ö pr-lyxcentr 150
2290 118 PKP 6-2-19, AB-PRS 100
2291 118 prc stpl ex 6ö 50
2292 118 5/ 6ö praktcentr 50
2293 118a 5+5/ 6ö PR- LYXcentr, stpl ..5-17 60
2294 119 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2295 119var 5/12ö Pr-LYX centr, STH 15-2-1x, vit fläck t.v. om 1 75
2296 120 10/20 Ö LYX CENTR 150
2297 120 PRc stpl ex 100
2298 120 10/ 20ö 2 märkesbilder stpl 100
2299 120 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2300 121 prakt-lyx centr ex 500
2301 121 10 på 24ö LYXcentr, hörnstpl ex, svårt 450
2302 121 10/24ö PR-LYX centr hörnstpl 400
2303 121 10/24Ö PR-LYX CENTR 250
2304 121 10/24ö praktcentr hörnstpl ex 225
2305 121 stpl normal ex 200
2306 121 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 200
2307 121 10/24ö välcentr stpl ex 9-3 200
2308 121 bra stpl 12- -1916 tidig, normalex 150
2309 121a 10+10 / 24ö LYXc st (SA)LA 14-8-19 450
2310 121b 10/24ö LYX centrerat, mkt fräsch färg 450
2311 121b,var 10/24ö def påtryck ned, ÖPE , sällsynt 450
2312 121v1 10/24ö hörnstpl , variant kort fot. på L 200
2313 122 PRcentr stpl ex 100
2314 122 STH -19 , rättvänd stpl 75
2315 122 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 70
2316 123 10/50 Ö PR-LYX CENTR 150
2317 123b 10/50ö pr-lyx centrerat lätt stpl ex 100
2318 124 PR-LYXcentr stpl ex 1400
2319 124 1kr välc, stpl 22-... upptill vä 1100
2320 124 bra stpl ex , 1918, FÖRSKJ PÅTRYCK, går in i perforeringen 1000
2321 124 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 1000
2322 124 stpl ex 800
2323 124 STH 12-, rättvänd stpl 750
2324 124 STH 26-12-17 rättv stpl 700
2325 124 bra stpl ex 600
2326 124v 10/1kr par STH hö ex variant F 9500 3000
2327 125 rv Sth 1-10- 1300
2328 125 MALMÖ stpl 900
2329 125 hörnstpl ex 900
2330 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 750
2331 125 10ö/ 5kr Lyx centr, hörnstpl 750
2332 125 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 700
2333 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2334 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2335 126-35 4-blockserie, extra bra mestmittst. serie 350
2336 126-35 bra 4-blockserie stpl 200
2337 136 Gävle Lbr 28-10-20, prs PAR 100
2338 136-38 vackert stpl serie 125
2339 136-38 Luftpost kl serie 95
2340 136-38 kpl stpl serie 90
2341 136-38 LUFTPOST BRA STPL SERIE 90
2342 136cz Nyköping 12-12-20, KPV mitt på 75
2343 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
2344 137 GBG 23-9-21, AB-PRS 4-strip 200
2345 137 MALUNG 27-6-21, PRS 100
2346 137 TÄLBO 25-8-21, PR 100
2347 137 LINKÖPING 21-9-21, PRS 100
2348 137 GBG 4-10-20, AB-PR 75
2349 137var NORBERG 23-12-20, par vä TP länkade 150
2350 138 FÄLLFORS 12-8-21, PR 200
2351 138 WAXHOLM 7-12-21, PRS 150
2352 138 HÖRBY 3-11-21, PR 150
2353 138 TOMELILLA 26-1-22, 3-strip 150
2354 138 DJURSHOLM 22-2-21, PRS PAR 150
2355 138 ..RSBO 29-3-21 100
2356 138 GRÄNNA 7-11-21, rättvänd 100
2357 138 HALLABRO 13-4-21, PRS 100
2358 138 GBG 29-10-21, PR 80
2359 138cz MORUP 6-12-21, PRS, KPV mitt på 375
2360 138cz UMEÅ 10 -11-21, vaxkert par F 1300 275
2361 138cz VM LINJER+kpv ...UM 27-2-21 f 650 200
2362 138cz PAR STH 3-2-x, hö ex KPV, F720 190
2363 138cz 50/4ö stpl 11-12 150
2364 138cz UMEÅ 18-11-20, vm KPV 150
2365 138cz,v3 DJURSHOLM 24-11-21, hö 5 bruten 250
2366 138v2 stpl 10-12, förskj. påtr. delvis utanför 150
2367 138v3 VÄRNAMO 3-12-20, vä ex v3 300
2368 138v3 VISINGSÖ 4-10-21, F 500 200
2369 138v3 stpl .T. 20-11-21, vä 5 inbuktning 175
2370 138v3 ÅTV... 6-8-21, 5 t.h. avbruten, F 500 175
2371 138vm 50ö på 4ö vm KRONA, hörnstpl 900

138,5 BANDMÄRKEN
2372 139 FKMB Rimbo- Norrtälje 11-9-32, prs 100
2373 139 NÄLDEN 19-1-33, PRAKT 60
2374 139 MALMÖ LBR 4-8-33, PRS 50
2375 139var par STPL 1913 !!!, Varberg 12-5-13 150
2376 140Ab STH 16 LBR 21-8-21, PRS, svårt märke 50
2377 140Acx GBG 275
2378 140Acx Lyxcentr stpl 10-4... 250
2379 140Acxz 5ötyp1 svårt vm. LYXcentr stpl 8? 2-21 2500
2380 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
2381 140Acxz 5ö grön typ1 linje+KPV mitt på, ST..., hörnstpl gott ex 2,3,1 perfekt tandning 2000
2382 140Acxz STH 21-8-20?, tydligt KPV ,kt, svårt märke F 7500 1000
2383 140Avar 2 MÄRKESBILDER I sidled, stpl 50
2384 140b VIKMANSHYTTAN 7-4-21, PRS 75
2385 140C 5ö AGRG, 4-SID, bra stpl ex 70
2386 140Ccx GBG 9-5-21, PRAKTS plåtskarvpar 100
2387 140Ccx stpl ...EM i öv vä hörn, fint ex 60
2388 141a STO... 29,9 AV PPR, välc fint ex, 1800 300
2389 141a AV ppr, stpl ...SHAMN, praktcentr 275
2390 141Aa 5ö brun AV ppr, st (Pr)emiobligat...ngt kt 160
2391 142Aa PLK 138 22-2-22, PR 75
2392 142Abz Svenljunga 19-2-24, Ab 410 125
2393 142Abz (Häf)la 28-4-24, vackert ex , F 300 100
2394 142Abz 5 ö brunröd typ 2, kpv mitt på, PR-LYXc 100
2395 142Abz kpv MTT PÅ, ...rvik -22, pr-lyx centr 100
2396 142Acc 5ö brunröd , omv linjer pr-lyxc.snummer 110
2397 142Acc omv linjer, LYXcentr.stpl ...LM -24 100
2398 142Acz omv linjer+KPV stpl 22-8-2.. 750
2399 142Acz FI.......D 15-5-25, F 3200 600
2400 142Av2 plåtskarvpar, vä ex plåtspricka 4-7-22 200
2401 142Ea 3-strip PRs STH 21-6-21,F 4200 1000
2402 142Ea 3-strip, VÄXJÖ 7-11-22, AB, F 4200 500
2403 142Ea .. ORPS... 21-11-23, PRAKTcentr 400
2404 142Ea STH 31-12-23, vacker t 13 A1 ppr 400
2405 142Ea 5ö brunröd t13, på A1 ppr, stpl 300
2406 142Ea GU)LLBRANDS(TORP 30-11-23 300
2407 142Ecc Lyxcentr stpl 27-8-2... 200
2408 143Acc stpl , pr-lyxcentr 75
2409 143Acz LJU..., omv linje + KPV 600
2410 143Acz omv linje + KPV, stpl ..RKÖ.. 30-1 450
2411 143Ad HÄLSINGBORG 30-10-35, PRAKT-LYX 300
2412 144A 3-strip på klipp med Amerikanska stpl 1925 400
2413 144A MOLKOM 20-4-23, PR-LYX 50
2414 144Abz BÅTSILUETT STPL ,LYX men veck 200
2415 144Ac 10ö AV ppr, par ...VIK 1-8-22 400
2416 144Ac 10ö rön AV ppr, LYX centr stpl ex 300
2417 144Ac 10ö grön på AV ppr,, omv st ...A 275
2418 144Ac JÖNKÖP.. 23-7-2X, AV PPR, F 900 250
2419 144Ac AV ppr stpl, F 900 200
2420 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, lätt stpl vä 200
2421 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, stpl 12-4-2 4 tur, kt 125
2422 144Acc 3-strip omv linjer GBG 19-1-25, F 720 200
2423 144Acc Rv st Skeppsgården 13-10-24 90
2424 144Acx FREDRIKSBERG 18-10-24, PR 50
2425 144Acz PRc par rv stpl 29-10-24 700
2426 144Acz Tre strip omv linje +KPV, välc. F 4850 400
2427 144Acz stpl gott ex P.8-7, F 950 200
2428 144Acz SA... 5-7-2.. tydl vm obet ktspts 200
2429 144Cbz 10ö grön tydligt KPV, ...BO 18-7-22 300
2430 144Cbz PAR STPL 13-7-22, F 3000 250
2431 144Ccx prc STpl ex 150
2432 144Ccxz 4-SID VM LINJE+KPV STPL NED HÖ 350
2433 144Ecx STH 17-6-27, AB-PR, svår 200
2434 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer, prc 100
2435 144Ecx välc t13 grön, ...ISP 100
2436 144Ecx 10ö grön t 13, stpl 2-6- 70
2437 145A MALMÖ 4 LBR 13-7-31, PR-LYX 150
2438 145A REMMENDAL 8-6-31, PRAKT 100
2439 145A LYRESTAD 8-12-23, PR-LYXS 60
2440 145A GOTHEM 30-4-22, PRAKT 50
2441 145Av1 PLÅTSPRICKA stpl 10-5?, F 750 200
2442 145Avar PLÅTSPRICKA 10ö violett 200
2443 145Ea 10ö violett t 13, Lyxcentr 125
2444 145Ea 10ö violett typ 1 t13, välc stpl ex 75
2445 145Ecx STPL 11-10, LYX centr 10ö t 13 80
2446 145Ecx UPPSALA rättvänd 50
2447 145Ecxvar NORRKÖPING 16-8, automattandning 100
2448 146Ea ab-pr GBG 19-2-38 200
2449 146Ea,b 10ö viol. + svart.violett bra stpl ex 200
2450 146Eb stpl 3-strip F 1200 400
2451 146Eb TALLINN EESTII 15-12-35?, ESTLÄNDS 350
2452 146Eb, 143Eb violett rakst STH , F400 200
2453 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra pr-lyxc stpl 140
2454 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra prc stpl ex 115
2455 146Eb 10ö svartakt violett t 13, bra stpl ex 100
2456 146Eb 10ösvartakt violett, stpl 22-2 95
2457 146Eb SIDOSTPL VÄ, SVARTAKTIG t 13 95
2458 147 Lyxs Alby 5-11-25 80
2459 147 TYLLINGE 9-11-25, PR-LYX 50
2460 147C ESKILSTUNA LBR 22-2-38, LYXS 200
2461 147var 25ö , plåtskarvsiffra 3 ned+ upp ktt 100
2462 147var 25ö , plåtskarvsiffra 1 ned, stpl 10-24 100
2463 147var 25ö , plåtskarvsiffra 0 ned, stpl 31- 75
2464 147var 25ö , plåtskarvsiffra upp, stpl 21-10-24 60
2465 148A LINDSTORP 18-1-22, PR 50
2466 148A BLIDÖ 22-6-21, PRAKT 50
2467 148A WIMMERBY 30-1-24, PR 40
2468 148Acx 30ö lyxcentr lätt stpl ...ANFOR -1-26 75
2469 148Avar STH 27-12-23, delar 4 märkesbilder,ktt 200
2470 148C Vättersnäs 4-11-21, prakt 250
2471 148C ÄPPELBO 16-7-21, PR 200
2472 148C VANSBRO 26-11-21, AB-PR, vackert 50
2473 148C Nyland 31-10-21, prc, hel sidv 40
2474 149A SKEDSHULT 16-1-21, PR 50
2475 150 STH AVG LBR 3-10-22, LYXS 300
2476 150 LYSEKIL LBR 4-11-22, PR 150
2477 150 MALMÖ 1 29-11-37, PR-LYX 15ö 75
2478 151Aa par ÖSTERSUND 29-12-20, PRS vä ex ngt ktt 225
2479 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG, prc ..rsenals.. 225
2480 151Aa vc stpl ex F 600 160
2481 151Aa 20ö stpl ex ultramarinblå AGRG 150
2482 151Aa 20ö AGRG ultramarin blå, stpl -10 , kt 75
2483 151Aa 20ö AGRG ultra.blå 8-1-2x, kt 65
2484 151Ac PLK 282 A 27-12-20, PRAKT 60
2485 151Ac STH 22-10-20, LYXS 50
2486 151Ae 20Ö AGRY, rent tryck, lätt stpl F 1800 350
2487 151Af 20ö blekblå defekt kornigt tryck, stpl -20 1000
2488 151Af Blekblå delvis kornigt tryck , 14-12-20, kt 400
2489 151Av1 20ö ,plåtspricka STOCK...., ngt ktt 125
2490 151C KÖPING LBR 15-3-22, PR-LYXS 100
2491 152Acxz mkt bra vc ex, tydl KPV, F 2500 750
2492 152Acxz KPV+LINJE , bra stpl ex 2,3,1, F 2500 450
2493 153 GBG 6-2-27, PRS 100
2494 153 MOHEDA 6-6-21, PRS 100
2495 153 20ö stpl ... RFORS 8-X-21, perfekt tandn 75
2496 154 MALMÖ 2-6-21, LYXS 110ö 100
2497 154bz STOCKHOLM24-6-21, fint AB 70
2498 155bz FREDRIKSBERG 18-1-22, PRAKT 140ö 150
2499 155bz LINKÖPING 21-12-21, AB 70
2500 156 ENKÖPING 31-5-24, LYXS, A1 100
2501 156 OCKELBO 28-10-26, PR-LYX 75
2502 156 STH 2 AVG 21-10-27, PR-LYXS 50
2503 156cx HORNSÖ 20-12-24, PRAKT 100
2504 156cx PÅRYD 5-5-25, PR-LYXS 50
2505 156cxz prcentr ex Fällf...F 375 125
2506 156var STÄRNVIK 3-12-24, del av plåtskarv 2 200
2507 156var stpl... AMO, del av plåtskarv 0 150
2508 156var LUCKSTA 17-7, del av plåtskarv 0, 90
2509 156var stpl... HOLM 2-26, del av plåtskarv 0, kt 75
2510 157 RÅGGÄRD 11-12-25, LYXS 100
2511 157 ÅTVIDABERG 9-12-26, pr-lyx 60
2512 157 LOTTORP 11-4-29, PRAKT 40
2513 157var SÄTER 19-6-23, PRS, plåtsiffra 3 100
2514 158var Plåtspricka stpl 200
2515 159a STH AVG 9-12-27, PR 50
2516 159bz par med extremt flammigt och utflutet tryck,rv st 25-6-21 350
2517 160 LIMEDSFORSEN 7-8-23, PRAKT 75
2518 160 TOBO 8-10-24, AB-PRS 40
2519 162 Ockelbo 17-2-26 200
2520 162 VOLLSJÖ 24-9-25, PR-LYX 125
2521 162cx STH D 26-4-32, AB-PR 300
2522 162cx STH PF 3, PR-LYXcentr bra stpl ex 275
2523 162cx STH 2-7-2 200
2524 163a HIMMETA 20-6-32, PR 50
2525 163a ÖREBRO 1A 8-8-31, PR 40
2526 164 STH 1-12-22 PRS svår 1922 100
2527 165cx Transtrand 30-9-25, pr-lyx 200
2528 165cx,v PLÅTSPRICKA stpl -24 125
2529 166a Kumla 12-4-33, pr-lyx, A2 100
2530 166a STH 20 28-10-33, PRAKTEX 50
2531 167b NORBERG 1-7-20, LYXS 40
2532 168 DJURÅS 29-11-35, PR-LYXS 60
2533 168bz LANDSKRONA 19-4-22, ab-PR stpl 125
2534 169cx NORRKÖPING 27-10-24,, PRAKT-LYX 100
2535 169cx NORRKÖPING 17-6-24, PRS 60
2536 169cxz STH 27-2 FINT PAR 100
2537 169cxz TRÄLLEBORG 2-9-24, fint AB 90
2538 169cxz BORÅS 16-10-24, fint AB 80
2539 169cxz STH 6-3-25, AB 70
2540 170b FRÖVI 26-10-35, PRS 50
2541 174a FALKENBERG 15-11-32, PRAKT, A2 60
2542 175A Malmö 1 S.J. 25-11-23, pr-lyx 100
2543 175A FALKENBERG LBR 15-1-23, P-LYXS 50
2544 175A,v PLÅTSPRICKA, 15ö, välc , streckst 200
2545 175Av 15ö violett, Plåtspricka, stpk 4-8-25, F600 125
2546 176A MUNKFORS 26-4-26, PR-LYX 150
2547 176A GRÖNDAL 10-5-27, LYXS 100
2548 176A VÄRNAMO 2-1-32, LYXS 75
2549 176A PAJALA 3-2-26, PR-LYXS 60
2550 176A GULLABO 8-6-26 ,LYXS 50
2551 177Aa FORSHAGA 24-1-30, PR-LYX 100
2552 177Ac TREKANTEN 11-11-25, PR-LYX 50
2553 177Cb MANTORP 3-3-33, LYXS 60
2554 177Cc PKP 315 C 16-9-33, PRS 50
2555 178C Runsten 13-2-38, prakt 40
2556 179A STH AVG 6-6-22, LYXS 75
2557 179A,v PLÅTSPRICKA,20ö 1-7- ...AVG 120
2558 179a,v1 20ö tydlig PLÅTSPRICKA, 21-10 fin tand. 200
2559 179Ac AV ppr, perfekt tandning, 19-8-21 125
2560 179Ac AV ppr 20ö , ktt svårt ppr, stpl 31-10-21 70
2561 179Afbz ÖDESHÖG 22-7 , F 400 95
2562 179Av Kraftig PLÅTspricka, svagt veck 275
2563 182 TOPPELADUGÅRD 11-10-22, PRS 25ö 100
2564 182 VÄXIÖ -10-22, 25ö röd , svår 1922 50
2565 183a GRÖNDAL 20-12-27, PR-LYX 100
2566 184 HUDIKSVALL 11-4-38, LYX 25ö orange 150
2567 184 STH 1-5-38, lyx 100
2568 184 HÅBYGÅRD 11-7-38, PRAKT 60
2569 184 STH 14 23-12-36, PRAKT 50
2570 185b MALMÖ 11-3-24, PRAKT 30ö ljusblå 200
2571 185b STYRSÖ 11-10-24, perfekt tandn, F 400 110
2572 186c STH 20-9-36, PR vitt ppr 50
2573 187a BORÅS 2-3-34, PR-LYXS 40
2574 189 MARIESTAD 19-5-29, AB-PR 225
2575 189 ÅMOTFORS 2-1-33, PRS 200
2576 189 STH PFFS 6-8-38, PR men tu fl, svår 125
2577 189 40ö grön typ 1 , pr-lyxcentr stpl ...LM 90
2578 189a SKARA 29-6-31, PR-LYX typ 1 , mycket svår i denna kvalitet 500
2579 189A LJUSDAL 29-4-31, vackert 3-strip 200
2580 189a VACKERT EX HÖRNSTPL 90
2581 191b GBG 29-11-40, PR 40
2582 191b,var 45ö A 3 ppr DUBBELPRÄGLING stpl 100
2583 192b SILVERDALEN 27-5-35, PRAKT 50
2584 192c BANDER 3-3-38, PR-LYX 75
2585 193 ORSA 25-11-38, PRAKT 60
2586 194 Kumla 15-5-28, prakt 125
2587 194 MALMÖ 3-12-26, PRAKT 75
2588 194 MALMÖ 28-3-29, PRS 115ö 60

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2589 196 HÖRBY 26-6-24, PR-LYX 5ö 75
2590 197 TECKOMATORP 23-1-24, PAR LYXS 125
2591 197cx STH 11-9-24, PRS 225
2592 197cx STH 4-5-29, AB-PR 200
2593 197cx GBG Lbr 21-X-24, VACKERT EX 175
2594 197cx 10ö hörnstp ned hö, LYX centr 175
2595 197cx STH -8-24, VM LINJER BRA EX 150
2596 197cx DEGERSELET 2-12-24 140
2597 197cx husnumer och stpl linjer, pr-lyxcentr 125
2598 197cx ÖSTERSUND 9-, PRAKT centr bra ex 125
2599 197cx MALMÖ 20-7-24, PR-LYXS 125
2600 197cx DJURSHOLM 30-4-25, AB-PRAKT 100
2601 197cx BOLLNÄS 8-1924, fint stpl ex 100
2602 197cx 10ö vm linjer , fin tandning, stpl ned 100
2603 197cxz 10ö , vm KPV + linjer, bra stpl ex 400
2604 197cxz SALTSJÖ... 18- 400
2605 197cxz stpl ... YSTRAN... 3 tydligt kpv, 250
2606 197cxz 10ö tydl kpv, stpl GBG 11-11-24, kt 225
2607 199 STH 23-9-26, PR 150
2608 199 GUSTAFS 20-7-24, hel sidvänd 100
2609 199 ULRICEHAMN 21-7-24,AB-PRS 75
2610 199 STH 29-10-24, AB-PRS 75
2611 199var AVESTA 4-11-24, röd prick upp hö 125
2612 200 KINNA 8-1-25, PR-LYXS 150
2613 200 BORGSTENA 9-12-24, prs 125
2614 200 ÖSTERSUND 3-1-25, PRS 125
2615 200 GBG 22-12-24, PR-LYXstpl 120
2616 200 KNYPPLAN 4-11-24, AB 100
2617 200 NORRTÄLJE 8-10-24, PRS 25Ö 100
2618 200 BORÅS PAK 13-11-24? , VACKER 25Ö 100
2619 200 KNUTBY 4-10-24, 25ö AB-PR 90
2620 200 GBG 3-12-24, FN 25ö 50
2621 201 STH 20-10-24, pr 100
2622 201 HALLSBERG 6-8-24, PRS 90
2623 201 30ö bra stpl ex 75
2624 201 30ö prc, ... SJÖ 30-9-24 50
2625 201b HÄLSINGBORG 5-1-26, PRAKT 500
2626 201b 30ö grönblå prc stpl ex 300
2627 202 FALKENBERG 31-10-24, PRAKT-LYXS 175
2628 202 BORÅS PAK 29-10-25 , PRAKT 35Ö 150
2629 202 BORÅS PAK 7-10-25 , VACKER 35Ö 125
2630 202 ÖRSUNDSBRO 29-9-24, AB-PR 100
2631 202 35ö LYXcentr, KAR... 20-1-26 90
2632 202 MALMÖ 20-12-24, hel sidv stpl 90
2633 202 NORRKÖPING 24-7-24, vacker 35ö 90
2634 202 TECKOMATORP , 35ö 50
2635 203 SALA 9-4-25, PR 40Ö 200
2636 203 TECKOMATORP 222-8-24, 40ö prs 150
2637 203 BORÅS PAK 9-11-26 , VACKER 40Ö 125
2638 203 40ö bra stpl ex 100
2639 203 40Ö bra stpl ex 100
2640 203 GBG 11-12-24, hel sidvänd 100
2641 203 SKÖNSBERG 8-9-24, LYXS 100
2642 203 STH 15-8-24, sidv , prc 90
2643 203 40ö vackert hörnstpl ex 75
2644 203 40Ö PR-LYXcentr, liten hörnstpl 75
2645 203 40ö ...STA -7-8-24, PR 75
2646 204 BORÅS 31-12-24, OMV PRS 125
2647 204 KUMLA 18-9-24, PRS 45ö 125
2648 204 45ö , lyxcentr stpl 31-7-24 första månad 120
2649 204 45ö bra stpl ex 100
2650 204 ARVIDSJAUR 1-12-24, LYXcentr 100
2651 204 GBG 14-11-24, VACKER 45Ö 100
2652 204 45ö vackert hörnstpl ex 80
2653 205 KJÖBFENHAVN 17-7-24, omv prs på 50ö 200
2654 205 FORSMARK 6-3-25, PRAKT 200
2655 205 GUNNARSTORP 8-11-24, PR-LYXS 200
2656 205 HÖKÖN 6-8-24, AB-PR 50ö 150
2657 205 DROE? 30-924, vacker stpl 150
2658 205 Helsingborg 28-7-24, prs 50ö 150
2659 205 50ö LYX centr perfekt centr, stpl37 100
2660 205 Rådom 1-10-24 100
2661 205 LIDKÖPING 22-9-24, AB-PR 95
2662 206 SVARTVIK 24-12-34, PRS 60 Ö 250
2663 206 Hvetlanda 4-3-25, 60ö svag hel rv stpl 200
2664 206 BORÅS 16-2-24, PRS, 2:a stpl, 60ö 200
2665 206 60ö STPL ..LLHOLM 16-11-24, bra ex 200
2666 206 TYRINGE 22-8-24, AB-PR 200
2667 206 BOR 11-5-25, PRAKT stpl 200
2668 206 60ö BRA STPL EX 175
2669 206 Lätt stpl 60ö 150
2670 206 A... 2-11-2 , fin 60ö 150
2671 206 BORÅS PAK 6-11-25 , VACKER 60Ö 125
2672 207 MOTALA 15-8-24, PR 80ö 200
2673 207 HJO 29-12-24, 80ö hel sidv stpl 125
2674 207 STH 18-1-27, PRS 125
2675 207 STH 1 29-12-24, LYXS 80ö 125
2676 207 80ö BRA STPL EX, (MALMÖ) 1-25 110
2677 207 80ö stpl ...UM 80
2678 208 1 kr ,bra stpl ex 250
2679 208 prs STH 7-7-24 normal tandn 250
2680 208 SVÄNGSTA 8-12-24, AB-PRS 225
2681 208 HÄSTHOLMEN 30-9-24, PRS + postkkontoret stpl 200
2682 208 LOBONÄS 2-10-24, PRS 200
2683 208 SKARA 19-12-, vacker 1 kr 200
2684 208 S)VAOOAVA(RA , BRA 1KR 175
2685 208 HÖRNSTPL 5- , FIN 1 KR 175
2686 208 GBG 27-8-24, PR-LYXS 150
2687 209 Prakts HÄRADS 10-9-24 1250
2688 209 Prakt-lyxcentr. hörnstpl ex 950
2689 209 STH 28-8-24, OMV PRS 900
2690 209 Sundsvall 27-8-24, omv prakts 750
2691 209 KARLSTAD 12-7-24, AB 700
2692 209 2KR BRA STPL EX 600
2693 209 BORÅS PAK 9-11-25, Vacker 2kr 600
2694 209 2kr stpl ...RHAMN 2- 500
2695 210 5kr M)ALMÖ ...1-25, mkt fint vältandat ex 2000
2696 210 Hörnstpl ex 900
2697 210 5 KR BRA STPL EX 750
2698 211 MORA 6-12-24, PR-LYX 65
2699 211 GÄFLE 19-7-25 LYXS 60
2700 211 PLK 216 B 15-9-24, PR-LYXS 50
2701 212cx T)ECKOMATO(RP, 10ö vm linjer 125
2702 212cx SUNDSVALL 4-2?-26, bra ex 100
2703 212cxz KPV + linjer, stpl ...Nyland ( 12-5-28) 550
2704 214 MÖNSTERÅS 22-20 100
2705 214 STH 28-11-24 , hel stpl , 20ö 100
2706 215 25ö 4-BLOCK, STH 2-4-25, ovanligt 300
2707 215 ASKIM 3-11-24, PR 25ö 150
2708 215 RYDSGÅRD 15-9-24, LYXS 125
2709 216 GBG 22-9-24, AB-PR 125
2710 216 RABBALSHEDE 8-10-24 (svag prs) 100
2711 216a FALUN PAKET 28-9-25, vag lyxplacerad 130
2712 216b GBG 29-10-24, AB-PR 30 ö grönblå 200
2713 216b STH 2 23-8-24, GRÖNBLÅ, AB 130
2714 216b STH 1 24-9-24, 30 ö grönblå 120
2715 216b STH 2 22-5-25, AB-PR 100
2716 217 STH 31-12-24, AB 160
2717 217 STPL ...OBERG 10-12-24, bra 35ö 145
2718 217 EDSVALLA 23-8-2 , rv stpl 125
2719 218 BORÅS PAK 13-10-24? vacker 40ö 150
2720 218 40ö bra stpl ex 125
2721 218 KRISTINEHAMN 20-4-27 rv hel stpl 110
2722 218 BORÅS PAK 24-1-25, hel sidv 100
2723 219 STH 16 15-12-24, PRAKT 275
2724 219 STH 13-7-26, AB-PRS 160
2725 219 GRILLBY 29-10-2 150
2726 219 ÖFVERLIDA 31-12-24, AB-PR 45ö 130
2727 219 RAGUNDA 9-12-24, hel sidv 125
2728 219 KRISTINEHAMN 16-1-25, AB-PR, 45ö 125
2729 219 STH 2-102(4), 45ö vackert 90
2730 219 DJUR)SHOLS DA(NDERYD 10- 80
2731 219 HYLTE... 3-1-... fin 45ö 75
2732 220 STH 4 PAK 3-11-24, PR-LYXS 250
2733 220 50ö Kristinehamn 6-9-24, prs 200
2734 220 BORÅS PAK 30-7-25, prakt 50ö 200
2735 220 HALMSTAD 5-12-24, vacker 175
2736 220 MALMÖ 24-12-24, PR 175
2737 220 TIDAHOLM 13-10-24, PRS 125
2738 221 STH 14-4-25, AB-PR 300
2739 221 STH 19 28-10-24, PRAKTS 250
2740 221 LIDINGÖ VILLASTAD 11-11-2X, fin 60ö 225
2741 221 Linköping 5-2-28, prs. 60ö 200
2742 221 STH -27 PRCENTR FIN 60Ö 200
2743 221 STH 19-9-24, OMV PRS 60ö 200
2744 221 60Ö UPU VÄLC hörnstpl upp vä 175
2745 221 ÅRJÄNG 14-11-24, vacker 100
2746 222 80ö BRA STPL EX ...KHOLM 8-10-24 110
2747 222 BORÅS PAK VACKER RÄTTV STPL 80Ö 100
2748 222 ÖFVERUM 21-11-24 75
2749 223 1KR 4-BLOCK mitstpl STH 9-11-29 750
2750 223 STH 3 KASSA 1 3-9-24, PRAKT 375
2751 223 prc. hörnstpl ex 300
2752 223 STH BAN 27-4-27 300
2753 223 1 kr bra hörnstpl ex 225
2754 223 BORÅS PAK 13-10-26, PRS 225
2755 223 MALMÖ 18-9-24, LYXS kt 200
2756 223 SKARA 13-12-24, vacker stpl 150
2757 224 pr par STH 8-10-29 600
2758 225 5Kr par STH 2-2-28, vackert mittstpl , perfekt tandning 1250
2759 225 STH 24-1-28, hel rv obet 2:a 750
2760 225 bra stpl 5 kr med marginal 700
2761 225 bra stpl ex 675
2762 225 ÄLVSERED 11-?-28, omv stpl, pr-lyx centr 600

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2763 226 PKP 215 A 12-2-37, PR 75
2764 226 pr-lyx STH pffs 20-6-28 60
2765 226 PKP 452 23-29-29, PRS 60
2766 226-30 G.V. 70 ÅR, Kpl bra stpl serie 70
2767 227 Lyxs STH pffs 16-6-28 150
2768 227 SVENLJUNGA 16-6-28, PR 1 DAG 100
2769 227 SVENLJUNGA 16-6-28, LYXS FDC 100
2770 227 STH PFSS 16-6-28, Första dag 75
2771 228 pr STh c st 14-8-28 100
2772 228 KARLSTAD 29-6-28, PRAKT 70
2773 228 LUND 4-7-30, PR-LYXS 60
2774 228 TECKOMATORP 3-7-28, PRS 60
2775 228 PKP 415 26-9-28, PRAKT 50
2776 228 GRÄNGESBERG 3-7-28, PRS 50
2777 228 STH PFSS 16-6-28, Första dag, 15ö 50
2778 228var PLK 128 16-11-28, rött färgstreck upp vä 50
2779 229 STH pffs 16-6-28, FDC prakt 100
2780 230 BORÅS 19-10-37, LYXS 75
2781 233a 4-BLOCK, PR-LYX TOMELILLA 21-2-33 200
2782 233a NORRKÖPING 7-10-33, fint 4-block 200
2783 233a Fagersta 25-11-33 150
2784 233a BORÅS 16-7-32, PRS 125
2785 233a GBG 27-9-32, PRS 125
2786 233a HALMSTAD 15-10-35, AB-PR 100
2787 233a STAFFANSTORP 9-11-38. LYXS rekonstr par 100
2788 233a STH 20-10-34, PR 100
2789 233a GBG 10-2-39, PRS 75
2790 233a NORRKÖPING 19-8-37, PR 75
2791 233a STH 27-8-35, PRAKT 75
2792 233a,b 5kr 2st PR-LYXcentr ex, lätta delstpl 125
2793 233b 5kr slottet vitt ppr, lyxc stpl ex 120
2794 235A Runsten 30-3-33, prakt 30
2795 235Av SALA 4-1-35, PRS, FLAMMA 200
2796 235Av SKÖVDE 2-1-33, FLAMMA, PRAKT 150
2797 238 5ö typ 1, bra hörn stpl ex 110
2798 238 GBG 19-1-38 100
2799 239A SÖLVESBORG 30-1-34, PR 40
2800 239C gbg lbr 15-1-34, pr-lyxs 100
2801 239C FALKENBERG 5-2-34, PRS 50
2802 239E WALDEMARSVIK 13-2-33, AB-PRS 50
2803 240A STH 2 AVG 27-4-36, LYXS 55
2804 240API Vittskövle -35,prs,li tu fl. 125
2805 240API MARI... 11-7-33, Flaggstång 125
2806 240PI 5ö FLAGGSTÅNG, pr-lyx centr 3-4-35 150
2807 240PI TORSÅS 12-3, par hö ex Flaggstång 125
2808 240PI 5ö lätt stpl Flaggstång 100
2809 240PIII par hö ex vita fläcken , kt,streck stpl, 100
2810 241A STH 24 16-5-37, PR 50
2811 241C LJUSDAL LBR 29-5-35, PR 60
2812 241C VENTZELHOLM 20-1-35, PR-LYXS 50
2813 241C YSTAD 15-4-35, PR 50
2814 242A ALSTERS STATION 29-1-35, LYXS 75
2815 242A GREVIE 19-3-35, LYXS 60
2816 242A VOLGSELE 21-5-35, PR-LYX 60
2817 242A MORTORP 20-5-35, LYXS 50
2818 242C LINDSTORP 11-3-35, PR 50
2819 243 RÅSUNDA 30-4-35, LYXS 70
2820 244 LOMSJÖ 9-5-35, pr 50
2821 244 ESLÖV 29-4-35, PRS 40
2822 245 KÖPING 4-4-35, PR 60Ö 50
2823 246A Tjörnarp 20-2-36, prakt 100
2824 246A Skattungbyn 1-11-36, LYXs , ngt kt 75
2825 246A SÖLVESBORG 19-8-36, LYXS 60
2826 246A STIGTOMTA 14-2-38, PR 40
2827 247C ÖFVERTÄNGER 30-3-36, LYXS 10ö 150
2828 248A RÄPPLINGE 19-4-36, LYXS 100
2829 248A PKP 281 14-5-36, PR-LYX 60
2830 248APII BORGVIKSBRUK 5-5-36, PR, vit hov 75
2831 248C FRA SVERIGE I RAM 50
2832 249 JÄRNFORSEN POMB 1 15-12-36, P-LYX 200
2833 250 Tjörnarp 20-2-36, Lyx plåtskarvpar 200
2834 250 UDDEVALLA 18-12-36, PR-LYX 25ö 100
2835 251 TURKU 10-VI-36 ÅBO, LYXS 300
2836 251 HÖGANÄS A 30-7-36 LYXS 100
2837 251 OCKELBO 9-5-36, PRAKT 60
2838 251 HÄSSLEHOLM 6-9-36, PR-LYXS, 30ö 50
2839 252 Gropen 30-9-36, pr-lyx 35Ö 150
2840 252 EKOLSUND 6-4-36, PR-LYX 35ö 150
2841 252 FAGERVIKSVERKEN 1-6-36, LYXs 35ö 125
2842 252 MÖLLTORP 27-10-37, PR-LYX 100
2843 252 GBG 23-5-36, LYXS 100
2844 252 KALLSEDET POMB 1 23-7-36, LYXS 35ö, stämpel F postal 125kr 100
2845 252 UDDEHOLM 23-11-36, PR-LYX 35ö 100
2846 252 FURUSUND 31-12-36, PR 35ö 60
2847 252 KUNGSHUSBY 24-2-37, PR-LYXS 50
2848 253 BRÄCKE 10-12-37, PRAKT 70
2849 253 HOVA 15-3-37 PR-LYXS 40ö 60
2850 253 STH 20 10-6-37 PRS, nr 430 på framsid 50
2851 255 MJÖBÄCK 11-4-37, LYXS 150
2852 255 GÄLLERSTA 21-9-36, PR-LYX 50ö 100
2853 255 LÅNGTRÄSK 6-5-37, PRAKT 75
2854 255 GBG A 15-6-36, LYXS 60
2855 255 VIMMERBY 25-3-57, PR 50Ö 50
2856 256 BY KYRKBY 28-5-36, PRAKT, svår valör 75
2857 256 gbg pak 18-12-36, pr 60ö svår 75
2858 256 HID 25-1-37, PR-LYXS 60ö 65
2859 256 STH 5 J 22-7-36, PR-LYXS 50
2860 257 BORÅS PAK 18-4-36, PR-LYX 250
2861 257 LÖFBERGA 10-4-36, PRAKT 90
2862 257 EKSJÖ 25-2-36, PR-LYXS, ngt ktt 60
2863 257 SKARVSJÖBY 23-2-39, PRS 60
2864 257 BJURHOLM 20-11-36, VACKER 1 KR 50
2865 258 4-STRIP varje märke pr-lyx Borås -37 225
2866 258 Borås 8-8-38, pr-lyxs 100
2867 258 Hasselfors 8-8-36 100
2868 258 MALMÖ SJ. A. 23-3-38, PR 100
2869 258 MALMÖ PAK A 30-7-36, PRAKT 100
2870 258 Borås Pak 12-11-37, PRS 75
2871 258 MALMÖ 6-6-36, PR 50
2872 259A STH 2 16-6-38, PR-LYXex 60
2873 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, stpl 75
2874 259B1 SPÅNGA LBR 31-8-39, PRAKT 40
2875 259BC LIDINGÖ 1 18-7-38, rv stpl 150
2876 259BC STOC)KHOLM 7 8-39, fint par 150
2877 259BC PKP 335 25-6-39, AB-PR 150
2878 259BC 10ö lätt maskinstpl par bra marg 135
2879 259BC BORLÄNGE 16- 125
2880 259BC YSTAD 29-8-38, AB 125
2881 259BC UMEÅ 4-11-39, rättv stpl 120
2882 259BC bra stpl par 110
2883 259BCC LANDSKRONA, BRA MARG 150
2884 259CB VIGGE 5-3-38, AB-PR 150
2885 259CB RYDBO 27-5-39, AB-PR 150
2886 259CB 10ö bra stpl par 130
2887 259CB GBG LBR 18-8-38, fint par på klipp 125
2888 259CB PKP 322 7-9-38, rättv stpl 110
2889 259CB STH 11-5-38, rättvänd stpl 100
2890 261A TISSLESKOG 21-6-38, PRS 100
2891 261B1 ÖSMO 20-938, PR 75
2892 261BC GÖTEBORG 10-5-39, PRAKT 250
2893 261BC GBG LBR 24-1-39, AB-PR 150
2894 261BC Rättv (STH) 22-5-38, 100
2895 261C POSTDIREKTIONEN 30-8-38, LYXS klip 60
2896 261CB GÖTEBORG 20-5-39, Mittstpl 125
2897 261CB FALKÖPING 8-, Rättvänd stpl 100
2898 261CB STH LBR -38 rättvänd stpl 100
2899 262A KALIX A 7-6-38, LYXS 75
2900 262A SPÅNGA 2-9-38, LYX 75
2901 262A FLEN LBR 20-8-38, LYXS 60
2902 262B1 STORVIK LBR 26-9-38, PR 100
2903 262BC SORSELE 18-5-38, 4-BLOCK 250
2904 262BC HERNÖSAND 21-9-38 150
2905 262BC NORSJÖ 6-10-38, rättv stpl 125
2906 262C ULRICEHAMN 18-6-38LYXS 70
2907 262CB STO... , 15ö bra stpl par 150
2908 262CB SKELLEFTEHAMN 10-8-38M rättvänd stpl 150
2909 263 NYKVARN 24-11-38, LYX 250
2910 263 ANEBY 21-12-38, PR-LYX 20ö 75
2911 263 GRÄNNA 18-7-38, PR-LYX 20ö 60
2912 264 STH 6 J 19-8-38, PR-LYX 60
2913 265 STH AVG LBR 29-8-40, LYX 100
2914 265 STH 3 25-10-39, LYXS 90
2915 265 LILLHAGEN 17-1-39, LYXS 50
2916 265 STH 5 10-6-39, PR-LYX 50
2917 266Avar STORRUMAN 15-10-38, 2st felskurna på klipp 75
2918 266Avar STRUMAN 15-10-38, felskuret på klipp 50
2919 266BC TOFTEHÖG 18-3-39, PR 175
2920 266BC GÄVLE 1 LBR 23-8-39, PR 175
2921 266BC STH 29-6-38, mittst 4-block, bred marg 150
2922 266BC UPPSALA , SUPER MARG 140
2923 266BC HÄLSINGBORG 29-6-38, AB-PR 125
2924 266BC rv st -38 100
2925 266BC LUND 1 x-7-x-, mkt bred marg 100
2926 266BC rättv stpl 3-4-39 100
2927 266BC rättvänd stpl 26-12.. 75
2928 266BC GBG -39 rättv stpl bred marg 70
2929 266CB GBG 30-6-38, fint 4-block 150
2930 266CB BORÅS 26-12?38, AB-PR 150
2931 266CB GBG 24-5-39, extremt bred marg 120
2932 266CB BRA STPL PAR 110
2933 266CB Helsingborg 17-7-39, ab-pr 110
2934 266CB BRA STPL PAR 5ö GV 80 ÅR 100
2935 266CB VARBERG 21-3-39, LYX marginal 100
2936 266CB EMMABODA 28-11-39 100
2937 266CB NORRKÖPING 1-7-38, rättv. tidig 100
2938 267A Falkenberg 5-8-39, pr-lyx 50
2939 267B1 PKXP No 42 B, 22-1-39, PR-LYXS, supermarginal 50
2940 267BC PKP 310 A 3-3-39, PRAKT 250
2941 267BC PKP 379 7-10-38, LYXS, 2:a stpl 150
2942 267BC GÄVLE 1 LBR 23-5-39, VACKERT PAR 150
2943 267BC ÖRNSKÖLDSVIK 12-2-38, rv stpl 125
2944 267BC SKELLEFTEÅ 19-10-38, rättv stpl 125
2945 267BC bra stpl -39 3+4sid par 110
2946 267BC rv stpl ..NSBODA 6-12-38 110
2947 267BC SOR)SELE rättv stpl 110
2948 267BC MALMÖ 17-12-38, omv 110
2949 267BC ÖVERKALIX POMB 2 8-6-39, bra par 100
2950 267BC HÖRBY LBR 25-4-39, klipp 100
2951 267BC HELSINGBORG 8-11-38, AB 100
2952 267C PKP 128 12-5-39, superb, obet ktspts 100
2953 267C BULLAREN 1-3-39, PR-LYX 100
2954 267C KUMLA LBR 16-5-38, PRAKT 50
2955 267C GBG 1 LBR 4-11-39, LYXS 40
2956 267CB HEDE 19-10-39, PR 4-BLOCK 275
2957 267CB Supermarginal ,rv Alingsås 20-6-38 200
2958 267CB PKP 272 10-12-38, AB-PRS 150
2959 267cb PITEÅ 23-1-39, SUPER MARG 150
2960 267CB LINKÖPING 7-9-38, AB-PR 150
2961 267CB KRISTIANSTAD 16-11-38, PRS 140
2962 267CB SUNDSVALL LBR 5-4-39, AB-PR 140
2963 267CB Fkmb Sundsvall-Hudiksv.-39 125
2964 267CB supermarginal ,stpl 17-4-38,ktspts 125
2965 267CB LÖDÖSE 26-10-39, RÄTTV STPL 120
2966 267CB K)ALLRÖR 8-12-38, AB 110
2967 267CB ESLÖV 19-10-38, PRS, kt 100
2968 267CB VÄSTERÅS 1 LBR 25-2-38, sidv 100
2969 267CB stpl 19-1-39, bred marginal 100
2970 269B2 LUND 1 LBR 20-7-39, PRS 200
2971 269BC BRA STPL PAR 5-1940 500
2972 269BC bra stpl par 300
2973 269CB STH H 9-6-39, BRA PAR 500
2974 269CB BORÅS 8-4-40, PRS, 2:a stpl 500
2975 269CB HAGFORS 23-4-4+, rättvänd 350
2976 269CB bra stpl par 300
2977 271 VIBORG 18-8-51, DANSK PRS 200
2978 271 RUDA 30-11-51, LYX 100
2979 271 ROSENFORS 19-2-49, PR-LYXS 40
2980 271 OTTENBYGÅRD 31-12-52, prs klipp 40
2981 273A Östervåla 15-9-42, prakt 100
2982 273A ÄLMHULT A 23-8-41, PR-LYX 50
2983 273BC1 GBG 28-6-(4)0, BRA PAR 500
2984 273BC2 PKXP 31-7-40, mycket fint par 550
2985 273BC2 KLINTEHAMN 2-11-40, AB-PR 550
2986 273BC2 FJÄLKINGE 21-10-46, FINT PAR 400
2987 273CB PKP 359, 500
2988 273CB1 VITABY 7-4-42, PRAKTEX 1000
2989 273CB1 BRA STPL PAR 10ö stora siffror 600
2990 273CB1 STH 19 G 21-11-40, LYXMARG klipp 550
2991 273CB1 lätt rättv stpl SA-NGA?, 300
2992 273CB2 DIKANÄS 27-8-40, mycket fint par 550
2993 273CB2 BORÅS 3-8-40, rättv stpl, utan färgstreck 500
2994 274BB GENERALSTYRELSEN 28-MAJ 1949 pr 60
2995 275A STH 16 8-4-49, LYX 100
2996 275C HIDINGEBRO 23-7-48, LYX 100
2997 275C HARALDSMÅLA 7-7-51, p-LYX 40
2998 276A LJUNGAVERK 3-8-42, LYXS 100
2999 276A ÖREBRO 1 LBR 10-7-44, LYXS 50
3000 276A ALSTERBRO 4-12-50,LYX 50
3001 276A KUITAINEN 28-5-42, PRAKT 50
3002 276A STH 2 AVG 11-6-43, LYX 50
3003 276A GÄRDSLÖSA 20-1-51, LYXS, klipp 30
3004 276B1 GBG 1 30-12-43, LYX 75
3005 276BB FKMB BODEN-LULEÅ II 2-2-44, PRS 50
3006 277 STH 14 C 5-12-40, SUPERB 100
3007 277 BLAIKEN 10-10-40, LYXS 100
3008 277 LÅNGSHYTTAN 30-9-42, PR-LYX 75
3009 277 PORSI 6-11-41, PR KLIPP 25ö orange 60
3010 277 Bastuträsk 1945-11-02 pr-lyx 25ö AC län 60
3011 277 TRETJÄRN 3-10-45, PR 50
3012 277 ÖVERTÄNGER 15-11-41, PRAKT 50
3013 277 DROTTNINGSKÄR 26-10-41, PRS 50
3014 277 SÄVSJÖ 2-7-41, pr 50
3015 277 HJORTED 19-8-41 pr-LYXS 50
3016 277 STH 12 L 15-11-45, LYXS 50
3017 277 STH 5 F 28-11-45, PR-LYXS 50
3018 277 VERLEBO 20-8-41, PR på klipp 30
3019 279 STENSTORP C 3-4-41, LYXS 60
3020 279 FLISBY 5-5-41, LYX 60
3021 279 SKURUP 31-3-42, PR 50
3022 279 VARBERG 5-1-42, PR-LYX 30Ö 50
3023 279 SÄVSJÖ E 20-1-42, PR 40
3024 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, St 1-51, kt 50
3025 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, 7-51, 2ktt 45
3026 280 UNDERSÅKER 6-7-43, LYXS 35ö 50
3027 281 SUNNE 1-10-46, LYX 200
3028 281 LUND 1 H 11-1-46, LYX 100
3029 281 HJORTHAGEN 31-7-50, LYX 100
3030 281 BIE 9-4-43, PR-LYX 75
3031 281 FLEN B 12-2-52, PR-LYX 60
3032 281 ANDERSLÖV 22-9-43, PR 50
3033 283 FRÖDINGE 30-4-42, PR-LYX 50
3034 283 VÄSTERÅS 8-10-42, PR-LYX 50
3035 286 SÖDRA SUNDERBYN 19-12-42, LYXS 70
3036 286 STORSJÖ 28-5-45, LYXS KLIPP 50
3037 286 STÄLLDALEN 9-10-47, LYXS 30
3038 286 TRANEBERG 22-12-42, LYXS 30
3039 291 Rättvänd 8-6-25, 35 ö 50
3040 292 MORA 23-11-60 , PRAKT 85ö brun 60
3041 293 SJÖBO 15-11-41, LYXS 100
3042 294 NORRKÖPING 12 C 16-12-64, LYX 60
3043 294 BLEKET 22-12-42, PRS 50
3044 296 ÄLVSERED 11-5-51, PR-LYXS 110ö 60
3045 296 STH 20 16-7-48, PR-LYXEX 60
3046 296 ÅLBERGA 30-11-51, PR 40
3047 300 BANDHAGEN 24-6-65, PR 120ö blå 100
3048 301 STH 20 K 7-12-43, P-LYX 50
3049 301v 1,40 FLOUR b... PAR 15-4-6X 100
3050 304 HEMSE 24-4-57, LYX 75
3051 304 HAMMARBYHÖJDEN A 17-3-56, PR-LYX 60
3052 304 LEKSAND C 11-3-59, PR 170ö 30
3053 304 WIMMERBY 10-9-57, LYXklipp 30
3054 305 1,75 TRE KR, 5-STRIP, FLEN 13-2-53 150
3055 305 GBG 3 J 20-12-52, hel sidv , svårt märke 125
3056 305 SNDVIKEN 18-1-52, 1,75 tre kr 100
3057 305 HAKKASBYN 12-8-52, PRS 100
3058 308 STH 19 17-10-56, LYX 60
3059 310 MALMÖ 1 6-10-56, LYX 2,10kr svår 300
3060 310 BERGHEM 15-12-59, LYX, 2,10KR 200
3061 310 STH 20 22-8-56, LYXS, svårt märke 100
3062 313 GÖTEBORG 30 C, 28-1-65, PR-LYX 35
3063 317 HÅLLAND 15-1-65, PR-LYX 60
3064 317 TANDSBYN 23-2-66, PR svårt märke 50
3065 317V1 ENKÖPING 15-11-69 3kr med florescens. F 500 175
3066 317V1 RO... 11-1269 klipp med 3kr 3kr med florescens. F 500 140
3067 318BC GBG 7-10-39, PRS 200
3068 318BC VEDEVÅG 21-5-40, vackert 6-block 200
3069 318BC SÄVSJÖ 23-6--39?, ser LYX ut 125
3070 318BC stpl 28-2-39 100
3071 318BC HAGFORS 2.4.40 vackert 100
3072 318BC GBG 21-6-40, AB-PR PAR 100
3073 318BC STH AVG LBR 21-2-40 75
3074 318CB STORA ESSINGEN 14-5-39, PR-LYX 250
3075 318CB GBG LBR 24-3-39, PRAKT 150
3076 318CB SKELLEFTEÅ 31-3-38, ab med nr marg 125
3077 318CB BOLIDEN 27-4-39, LYXS 4-block 125
3078 318CB bra stpl par, 100
3079 318CB YSTAD 31-5-40, AB-PR 100
3080 320B1 POSTANSTALTEN 1176 10-5-40, PR 125
3081 320B2 BÅSTAD LBR A 3-5-40, PR 125
3082 320B2 RÄTTVIK 14-9-40, PR 90
3083 320B2 RÄTTVIK 16-6-39, AB-PR 60
3084 320BC MALMÖ 12 1-2-40, AB-PR 675
3085 320BC MÖRBY 2-6-42, PRAKT 600
3086 320BC ,259C klipp Hessleholm 4-3-40, AB-PR 550
3087 320BC NISSAFO(RS) 1-12-4. fint par 550
3088 320BC STH 12-X-39, mkt fint ex på ovanl klipp 500
3089 320BC STOCKHOLM15-8-40, hel sidv stpl 500
3090 320BC lätt stpl lnjer, LYX MARG 475
3091 320BC STH 6-5-40, rättv stpl , klipp 450
3092 320BC YSTAD 7-9-39- 2 , AB-PR stpl 450
3093 320BC LIDINGÖ 13-10-39, rättv stpl 400
3094 320BC BOLIDEN 10-1-39, PRS 4-BLOCK , övre ex obt litet riss. 300
3095 320CB GRÄSMARK POMB 1 19-8-39, LYXS+2a 600
3096 320CB HEMFOSA 11-11-39, vackert par 500
3097 320CB ULRICEHAMN E 18-11-39, PR-LYXS klipp + 2:a stpl 500
3098 320CB SPÅNGA 2-12-40, lätt LYXplacerad stpl 500
3099 320CB BOLIDEN 10-1-5-40, PRS 4-BLOCK , 500
3100 320CB VÄNERSBORG 19-11-39, bred marg 450
3101 320CB BRA STPL PAR 425
3102 320CB stpl 4-2-41, bra marg. 400
3103 320CB LUDVIKA 18-1-40, VACKERT PAR 375
3104 320CB supermarginal, stpl 1941 LBR 375
3105 321A KVÄNUM 16-10-39, LYXS 75
3106 321A FÄLTPOST 162 22-7-40, LYXS 75
3107 321A MUNKEDAL 12-4-40, PR-LYX 60
3108 321A FÅGELFORS 17 -9 40 , PR-LYXS klipp 30
3109 321A Vissefjerda 1-10-40, PRAKT 30
3110 321BB BURGSVIK 1-7-40, PRS 200
3111 321BB ESLÖV 7-9-40, PR 150
3112 321BB PKP 341C 12-11-40, AB-PR 110
3113 321BB AVESTA 1-3-41, PRAKT 100
3114 321BB SUNDHOLMEN 18-10-40, 2 prs 100
3115 321BB SKIVED 21-5-40 Sidvänd lyxcentr 100
3116 321BC BURESJÖN 30-11-39, PR-LYX 400
3117 321BC DOROTEA 14-3-40, pr-lyx 350
3118 321BC VÄSTERÅS K 3-4- 40, PRAKT 225
3119 321BC GBG 8-2-40, prakt 200
3120 321BC STH 21-9-39, AB+ PRS 150
3121 321BC KÖINGE 7-8-39, PR-LYXS, ktspts 150
3122 321BC SANKT OLOF 5-4-40, PRS 150
3123 321BC Mora 15-10-39, rv stpl 125
3124 321BC Smedstorp 31-8-39 125
3125 321BC KRISTIANSTAD 6-5-40, pr-lyxs klipp 125
3126 321BC SORSELE 8-11-39, OMV PR-LYXS 110
3127 321BC STH 3 6-12-39, skyddsperf Å&Å 100
3128 321BC SKANSHOLM 11-1-40, PRS 2stpl 100
3129 321BC SORSELE 1-2-40, rättvänd 100
3130 321C HUDDINGE 19-3-41, LYX 100
3131 321C ENERYDA 23-3-40, PR 40
3132 321CB MALMÖ 13-11-39, AB-PRS 150
3133 321CB TORNEGÅRD 7-9-39, AB-PR 150
3134 321CB 15ö Lyx marg, Pk....26-9-39 110
3135 321CB PKP 61 7-4-40, rättv stpl 110
3136 323 STH 50 16-7-40, P-LYX 50
3137 324A KILLEBERG 4-11-40, PR-LYX 50
3138 324A FRITSLA POMB 1 24-1-41, PRS 40
3139 324A ÖSTERÄNG 28-7-41, PR 40
3140 324BB ÖREBRO 1 A 1-4-41, PRAKT 50
3141 324bc 4-block KALMAR 1 B 13-9-40. PRS 250
3142 324BC BRA STPL PAR 200
3143 324BC BRA STPL PAR, ESKILST 200
3144 324BC KIVIK 31-1-4., vackert par 200
3145 324BC HALSBERG 5-8-40, ab-prs 150
3146 324BC MÖLNDAL LBR 11-7-40, rättvänd stpl 120
3147 324BC MÖLNDAL LBR 12-9-40, rättvänd stpl 120
3148 324CB YSTAD 20-12-40, 6-block, mkt bred marg 300
3149 324CB ÖREBRO 1 LBR 3-5-40, PRAKT 250
3150 324CB MALMÖ , FINT PAR 200
3151 324CB STH 16-8-40, AB-PR 200
3152 324CB stpl ....viken 29-3-40, bra stpl par 175
3153 324CB GLIMMINGSTORP 19-11-40, LYXS 2:st 150
3154 325 OSBY A 2-10-40, P-LYX 65
3155 325 HARG 22-5-40, LYXS 60
3156 325 MJÄLLOM 14-1-41, PR-LYXS 50
3157 326 ARVÅN 22-5-41, PRAKT 40
3158 326A TÄXAN POMB 1 30-1-41, LYXS 75
3159 326A GBG 1 LBR C 17-3-41, LYXS 60
3160 326A POSTANSTALTEN 8 NOV 40, violett 50
3161 326A HJORTKVARN 15-2-41, PRAKT 35
3162 326B2 GROPEN 4-4-41, PR-LYX 50
3163 326v2 ...HAMMAR 10-1-41, streck ÖVER 1740 140
3164 326v2 hörn stpl LBR, streck ÖVER 1740 100
3165 326v2 par GEF..., HÖ EX streck ÖVER 1740 100
3166 326v3 SLESKOG 27-3-41, streck i 0-SE 140
3167 326v3 INGSBRO 3-2, streck i 0-SE 125
3168 327 JÖNKÖPING 18-12-40, PR-LYX 100
3169 328A OSLO 17-11-41, PRS ktspts 200
3170 328A MÖRLUNDA 9-6-41 , LYXS 50
3171 328BB PKP 221 21-11-41, PRAKT 75
3172 328v2P 5st stpl ex i olika stadier av plåtsår i R, F 1250 250
3173 328v2P S...VIK 22-8-41, plåtsår i R 75
3174 329 STH AVG PAK B 2-12-41, LYX 100
3175 329 STH 26 C 17-6-41, PR-LYX 50
3176 331 VÄRSJÖ 26-1-42, LYXS 100
3177 331 LANDSKRONA B 5-3-41, PR-LYX 70
3178 331 EDSBRO 11-5-42 30
3179 332A STH 3 2-11-65, LYX 100
3180 332BC KRISTIANSTAD E 2-8-49, PR-LYX 4-BL 1000
3181 332BC VÄSTERÅS 29-7-49, omv prs 450
3182 332BC B)ORÅS 11-X-XX, BRA STPL PAR 350
3183 332BC STOCK... , perfekt tandat 3+4sid par 350
3184 332BC STH TULL 22-3-51 300
3185 332C SANDVIKEN D 19-3-51, PR 40
3186 332CB MYCKET BRA STPL PAR SLOTTET, STH 26 450
3187 332CB STPL -40, mkt fint par 375
3188 332CB STO... 16-X-51 , perfekt tandat par 375
3189 332CB Fint par ...AMMARBY... 23-11 300
3190 332CB LJUNGBY 22-5-50 250
3191 332CB Slottet 4+3sid stpl ...ILL, 2 ktt 150
3192 333A TORSÅS 2-12-41, PR 40
3193 333Av1 streckstpl 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 75
3194 333Av1 ...holm 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 60
3195 333BB STH 11-2-(4)1 50
3196 334 pr STH 8-5-46 100
3197 334 pr Filipstad 29-7-48 50
3198 335A Köping 24-1-42 75
3199 335A STH 30-6-43, lyxs 75
3200 335A ÖLANDS LINDBY 21-3-42, LYXS 50
3201 336 BORRBY 24-9-43, PR 120ö 100
3202 336 GRIPENBERG 12-6-42, PRS 70
3203 337C AB-PR 10-Block på kl,STH-56 300
3204 337C 4-bl, RV mittstpl OSBY 29-12-53 200
3205 337C STOCKHOLM 8 7-1-53, PR 4- BLOCK 150
3206 338B1 POSTANSTALTEN 1207 22-4-43, PR 50
3207 340A3 ÖSTERSUND 13-7-42, vacker 75
3208 343 NORDANÅSBY POMB 1 13-1-43, PR-LYX 100
3209 343 GBG 8 3-8-43, pr-lyx 50
3210 344A KINNARP 27-7-43,PR 35
3211 344BB STH 3 A 26-6-43, PRAKT 4-BLOCK 500
3212 344BB PKP 230 B 24-8-43. PR+ab STPL PAR 200
3213 344BB ORSA 19-5-43, bra par stpl 1943 200
3214 344BB SKOG 27-7-43, bra par 175
3215 344BB Hälsi... 6-10-4(3) 150
3216 346 pr Tureberg 23-11-43 60
3217 346 EMMABODA 21-7-43, PR 60
3218 347BB GÅRDBY 10-11-43, pr 40
3219 348 Silinge 8-8-44,pr 75
3220 348 SKILLINGARYD 3-8-43, PR-LYX 70
3221 348 EMMABODA 28-1-44, PR-LYXS 90 ö 60
3222 348 UTANBRO 4-2-44, PR 50
3223 349A KÄTTINGE 21-12-43, PR 40
3224 349B2 ASKERÖD 1-5-44, PR-LYXS 60
3225 350 SUNDSBRUK 9-3-44, PRS 60
3226 353A KARLSVIK 31-3-45, PR-LYX min ktspts 100
3227 353BB ORSA 1-3-45, PRAKT svårt par 150
3228 358ADPII stpl 24-7-45, skuggat runt korset 125
3229 359A STH AVG LBR 13-10-45, PR-LYX 75
3230 359AvP STH 8-9-46 , 3ex på klipp AUTOMAT SKURNA, mittex var bruten penna 150
3231 359AvP STH 20-11 , klipp, var bruten penna 75
3232 359B2PI STH 8C 22-12-45, PR, men 2 ktspets 125
3233 359BBvP stpl stjärna upp, vä ex var bruten penna 100
3234 361B2 RIMBO 5-8-43, PR, extra stort 50
3235 361BB STH 12-12-45, AB-PR 25
3236 362 WIMMERBY 28-1-46, LYXklipp 90ö 30
3237 365BB HÄRNÖSAND 29-7-47,upp.del anilinstpl 90
3238 366A GBG LBR 10-9-46, PR-LYX 75
3239 366B2 LJUSARP 23-5-47, LYX 100
3240 368A MÄLARHÖJDEN 17-9-46, LYX 100
3241 368A BILLINGE 21-12-46, LYXS 60
3242 369 KOSTA 14-2-47, PR-LYX 75
3243 369 ÅSELE 22-10-46, PR-LYX 50
3244 369 STACKETORP 17-12-46, PR LYXs klipp 40
3245 369A Gårdveda 30-11-46, p-LYXS på klipp 50
3246 371 YTTERTURINGEN 9-1-47, pr-lyx 40ö 75
3247 371 KRISTIANSTAD 17-7-47, PR 40
3248 371 GARGNÄS 9-4-47, PRAKT 35
3249 372A VÄTÖ 7-6-47, LYXS 60
3250 375 ÖREBRO 21-10-47, PR 50
3251 377A VELLINGE 8-1-48, PR-LYX 60
3252 378 LUND 1 C 15-9-48, LYX 100
3253 378 KIRUNA 8-12-47, PRS 30
3254 379A HEBY 7-12-48, PRAKT 40
3255 381 BRÄCKE POB 3 1-6-51, LYX 1 kr 200
3256 381 STH 3-12-52, PR-LYX 75
3257 382A STH pffs 29-12-48, lyxs 50
3258 387 MALMÖ PAK B 8-6-50, PR-LYXS 50
3259 389A VÅLDALEN 15-8-49, PR-LYX 50
3260 389A STH 4 L 8-12-49, PRAKT 50
3261 391B2 MÖRTFORS 11-10-57, PR-LYX 50
3262 394Ab ENSKEDE 1 L 29-10-64, PR-LYX 50
3263 394BBb KOLSVA 9-2-68, PR-LYX 50
3264 395TB MALMÖ 18-11-65, PR-LYX 150
3265 400A DYNEKÄRR 17-4-57, LYX KLIPP 50
3266 403A HORNSÖ 9-2-55, PR-LYX 20ögrå 50
3267 404A KULLTORP 10-3-52, PR-LYX 25ö grå 75
3268 404B1 SÖDERTÄLJE 11-6-52 , PR-LYX 25ö 60
3269 404B1 UPPLANDS VÄSBT 29-1-54 , PR-LYX 25ö grå 50
3270 405 MÖRBYLÅNGA 2-10-53, PR-LYX på kl 40
3271 405 ÖLANDS EKETORP 2-10-56, sidv klipp 25
3272 405A ÅSARNA 14-10-52, PR-LYX 25Ö 50
3273 405B2 VÄNERSBORG 24-2-54, PR-LYX 60
3274 406 WIMMERBY POMB 2 5-12-56, LYXklipp 60
3275 406 VERKEBÄCK POB 1 16-2-57, PRS klipp 40
3276 406A FLEROHOPP 8-10-54, LYXS klipp 50
3277 406A TORNGÅRD 2-10-54, LYXS klipp 50
3278 406A LOFTAHAMMAR 1-10-54 ,PR- LYXS kl 40
3279 406B2 FÄRJESTADEN 12-10-54, LYS klipp 40
3280 406D1 VÄSTERÅS 3-2-56, PR 50
3281 409 HAMMERDAL 19-2-54, PR-LYX 50
3282 412 TILLBERGA 26-3-55, PR-LYX 40Ö grön 60
3283 413 LÅNGRÅDNA 31-3-59, LYXS klipp 30
3284 413A HULTARP 21-9-57, PR-LYXS klipp 40
3285 414A SÖDERKÖPING B 16-11-60, LYXS 60
3286 414A BJÄRGES 3-10-60, PR-LYX 50
3287 414BB STORA VIKA A 31-1-63, PRAKT 50
3288 416A TUNA 13-5-60, LYX 100
3289 416A AVESTA 1 E 31-10-60, PR-LYX 60
3290 416A RUDA 20-1-51, LYX 50
3291 416B1 MAGLEHEM 29-10-57, PR-LYX 75
3292 416B1 SMEDJEBACKEN C 2011-58, PR-LYX 60
3293 416B1 VISINGSÖ 7-4-59, PR-LYX 50
3294 416B2 SVENSTAVIK 4-10-60, PR-AB 30
3295 416DD1 , sx1 i LYX 4-bl STHG PFA 30-10-58 150
3296 418A MORA 16-3-62, LYX 75
3297 419A MÖLNLYCKE POB 1 21-6-67, 3-str 2 prs 75
3298 420A KÅLLTORP 15-1-65, PR-LYX 60
3299 421A ALBACKEN 20-1-62, PR 30ö blå 40
3300 422A HÄRRYDA POB 1 19-10-67, PR 40
3301 427 VÄRMSKOG 24-8-64, PR 40
3302 428A SAMMAKKO 10-5-65, PR-LYX 50
3303 428A PÅLSBODA A 12-7-66, PR 30
3304 428B1 KALIX 1 E 26-12-66 PR-LYX 40
3305 428B2 VIKARBYN B 26-11-65, LYX 100
3306 429A HÄLLEFORS 5-9-67, PR-LYX 40
3307 429B2 HUARÖD 28-10-67, PR 40
3308 431 TRÄDET 15-12-65, PRAKT 50
3309 433A STH 28 A 25-6-69, LYX 55ö 50
3310 433B1 MISTERHULT 3-2-71, LYX 50
3311 443B2 KRAMFORS B 10-4-53, LYX 75
3312 449A LYSEKIL 28-12-53, PR-LYX 60
3313 450 LATORPSBRUK 9-11-53, PR-LYX 50
3314 451B2 KISA 2-9-62, LYX 25 ö telegrafverket 200
3315 454A ADELSÖ 1-7-54, PR-LYX 50
3316 454A STH 12 17-5-54, PR-LYX 40
3317 456A STACKETORP 13-9-54, PRAKT 50
3318 458 SORSELE A 26-9-61 ,LYX 125
3319 458 STOCKHOLM 27 D 19-6-58, PR-LYX 50
3320 458 HEDVIGSDAL 31-3-60, PR-LYX 50ö 50
3321 460 STENKULLEN 9-5-59, PR-LYX 50
3322 461 VÄSTERÅS 2 30-1-56, PR-LYX 65ö 50
3323 462 Moliden 13-11-67, PR-LYX 70Ö 100
3324 462 ASARUM A 6-2-63, LYX 100
3325 462 ALINGSÅS 21-10-63 AVG PR-LYX 60
3326 462 MARIANNELUND 12-7-63, PR-LYX 60
3327 462 HÖGANÄS 16-8-63, PR-LYX 50
3328 464 NÄR 16-3-62, PRAKT 50
3329 467A STAFFANSTORP 7-1-56, PRAKT-LYX 40
3330 467A ÖRSJÖ 26-10-55, PR LYXS 30
3331 467B1 MÖRTFORS 31-8-62, LYX 100
3332 467B1 LILLHAGEN 27-8-58, PR-LYX 60
3333 469 SKURUP A 19-5-56, PR-LYX 50
3334 471 ÅRYD 2-7-55, PRAKT 125
3335 471-75 Stockholmia 1955 , FDC stpl 9-blocksats, sällsynta 1300
3336 471-75 STOCKHOLMIA BLOCKSATS,BRA STPL 750
3337 471-75 bra stpl -1955 9-blockserie 700
3338 471-75 6-block serie LYXs STH 3-7-55 150
3339 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie utst st 35
3340 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie 30
3341 474 ÅRYD 2-7-55, PRAKT-LYXEX 250
3342 480 UDDEHOLM 5-6-56, PRS 50
3343 481 GÄVLE B 25-2-57, PR-LYX 50
3344 483A KRISTINEBERG 17-3-57, PR 40
3345 483BB KISA 16-2-57, PR-LYX 100
3346 486B2 BILLESHOLM 22-3-58, PR-LYX 50
3347 488B1 VARGÖN 29-4-58, PR-LYX 75
3348 495A HUSKVARNA G 10-12-58, PR-LYX 50
3349 505A FARINGE 12-10-59, PR-LYX 50
3350 505A KÖPINGSVIK 5-1-60, PR-LYX 30ö, 30
3351 506 VÄRNHEM 22-1059, PR-LYX 50
3352 509A PKP 7-5-60, LYX 75
3353 509A GULLBRANDSTORP 5-7-60, PR 30ö 50
3354 520 FU 6-2-63, LYX 100
3355 520 GETINGE 21-6-61, PR-LYX 75
3356 520 UNDROM 13-1-62, PR-LYX 50
3357 521A VÄSTERÅS 2 24-2-61, PR-LYXS 40
3358 521BB VÄNERSBORG 16-3-61, PR-LYX SAS 200
3359 524A DJURSHOLM 2 E 17-11-61, PR-LYX 50
3360 526A MORA 25-4-62, PR-LYX 50
3361 526API SÄFFLE14-2-62, streck på tryckpressen
3362 526B2PI Lätt stpl, streck på tryckpressen 50
3363 533 ÄSKLOSTER 4-10-63, PR-LYX 50
3364 535 ÄLVDALEN C 1-4-63 50
3365 544A ÅTVIDABERG 8-4-63, PR-LYX 75
3366 544B1 LÅNGBAN 6-8-63, PR-LYX 60
3367 544B2 SLITE 12-12-63, PR-LYX 40
3368 545 ÅMÅTSFORS 12-12-66, PR 40
3369 546A STH 90 D 30-7-63, LYX 75
3370 546A STH 90 D 30-7-63, PRLYX 40
3371 550 GÄLLÖ A 8-11-63, PR-LYX 60
3372 550 HALMSTAD 7 E 17-12-68, PR-LYX 50
3373 551A MALMÖ 1 P 25-10-63, PR-LYX 50
3374 563 brålanda 14-3-73, lyx 60
3375 566A FELLINGSBRO 30-11-65, PR-LYX, 40ö 50
3376 586 HÄRRYDA POB 1 9-5-67, PR 75
3377 658 TROLLHÄTTAN 20-10-69, LYX 60
3378 705SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX 70ö 150
3379 706SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX S 2 :a stpl 40
3380 743B2 LINKÖPING 1 8-1-73, PR-LYX 40
3381 744BB GBG 53 A 11-10-72, LYX 65ö 50
3382 799 SMÅLANDSSTENAR 11-1-73, PR-LYX 75Ö 40
3383 825 MÖLNDAL 1 G 8-9-73, 75ö , LYX 75
3384 865 MÖLNDAL 30-11-74, 35ö , LYX 60
3385 870 HÄLLEKIS A 14-4-76, LYX 1KR 50
3386 900 LINKÖPING B13-12-71, PR-LYX, 45Ö 50
3387 919A MORJÄRV 13-9-77, LYX, 1,10 KR 75
3388 919A VÄRNAMO 1 26-2-80, LYX, 1,10 KR 60
3389 939SX1v STH PFA 23-08-77, LYXS 90ö scout, enögde scout HÖ, 100
3390 939SX1v 90ö scout, klipp enögde scout vä, stpl 29-10-75 på klipp 75
3391 952A PKP 211 3-8-78, LYX, 1,30 KR 60
3392 952A VÄRNAMO 2 B 28-10-79, LYX, 1,30 KR 50
3393 952B2 NYKVARN 26-4-78, LYX, 1,30 KR 60
3394 956-57 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 1,30+ 3,40kr 150
3395 961 BORÅS 1 14-5-76, LYX 1,30 KR 60
3396 962-66 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 85ö 5 olika 150
3397 967 BORÅS 1 19-6-76, LYX 85ö 70
3398 968 BORÅS 1 19-6-76, LYX 1,90 KR 70
3399 976 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 60
3400 980 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 75
3401 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 6 olika 125
3402 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 3 par 100
3403 987-88 BORÅS 1 17-11-76, LYX 1KR+ 1,30 KR 100
3404 989-90 BORÅS 1 10-2-77, LYX 1KR+ 1,30 K 100
3405 1000-5 BORÅS 1 3-5-77, P-LYX 5x 95ö 100
3406 1007 BORÅS 1 3-5-77, LYX 1,40 KR 50
3407 1016-20 Borås 8-10-77, 5st 110ö Lokaltrafik ,lyx 150
3408 1022 VETLANDA 21-121-77, LYX 75Ö 50
3409 1042 ÖVERKALIX 2-4-79, PR-LYX 50
3410 1058SX GBG 53 R 29-09-79, LYX 1,30KR 50
3411 1059SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, PR-LYX 50
3412 1060SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, LYX 60
3413 1079 Vittsjö a 11-7-80, LYX 1,30KR 60
3414 1082 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3415 1083 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3416 1108 KORPILOMBOLO A 8-11-80, LYX 1,30Kr 60
3417 1109 OFFERDAL 19-11-79, LYX, 130ö 60
3418 1114BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3419 1116BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3420 1122B2 HORN 18-12-80, LYX, inrikespost 50
3421 1130B2 HALLSTAVIK 1 G 21-8-80, LYX, 1,50 KR 100
3422 1166 PKP 901 br B Polcirkeln 5-7-82, 1,65kr 50
3423 1176 EKERÖ 28-4-82, LYX 1,50 kr 50
3424 1177 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 40
3425 1178 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 60
3426 1197 NORRKÖPING 8-3-82 D, LYX 50
3427 1238 KVILLSFORS C 30-5-83 , LYX , 1,65 kr 60
3428 1668var 5KR fisk på klipp stpl 92?, utan text under märket . Intressant VARIANT 250
3429 1668var 5KR fisk Posten SV. 990816, utan text under märket bara litet spår av texten . Intressant VARIANT 200TJÄNSTE

3430 1a DANDERYD (stpl troligen F 1000) 120
3431 1a Linköping 12- 100
3432 1b MARIESTAD 25-3-74, AB-PR 150
3433 1b GEFLE 30-3-78, PR 150
3434 1b SKÖFDE , omv prs 125
3435 1b ARVIKA 7-11-79, LYXS 125
3436 1b 3ö st (MAR)IESTAD 4-7-74, AB 110
3437 1b WISBY 23-2-77, OMV PRS 90
3438 1c SKELLEFTEÅ 22-5-77, PR 200
3439 1c FALKÖPING 3-7-78, AB 120
3440 1c LIDKÖPING 21-7-77, AB-PR 110
3441 1c rv Hernö... 8-7-77 100
3442 1c LJUNGBY 20-9-79, PRS, 3,3,4 100
3443 1d WISBY 13-6-79, PR 200
3444 1d KÖPING 31-12-80, PRS 150
3445 1d KARLSTAD 25-5-78, OMV LYXS 100
3446 1dv2 STH 7-12-78, kartongppr, Ab 175
3447 1e LIDKÖPING 2-11-81, AB 100
3448 1e S)UNDSVALL omv stpl 100
3449 1e STH C. 11-, VÄLC. VACKERT 70
3450 2a SKÄRKIND 27-2-83, AB-PR 225
3451 2a WESTERÅS 25-2-80, PRS 200
3452 2a ÖRNSKÖLDSVIK 31-3-81, PRS 200
3453 2a MULSERYD 8-7-80, vackert AB 175
3454 2b HÄGERSTAD 8-2-81, PR 250
3455 2b Umeå 21-12-81, AB-PRs 200
3456 2c LULEÅ 4-3-82, PRS 225
3457 2c SKANÖR 2-6-82, PRAKTs 200
3458 2c UMEÅ 7-9-81, PR-LYXS 200
3459 2c NYKÖPING 23-5-81, PRAKT 200
3460 2c STH C. 17-5-81, prs, 4ö ljusgrå, lvht 175
3461 2c FALKÖPING 2-8-82, OMV PRS 175
3462 2c KALMAR 26-2-81, AB-PRS 175
3463 2c GEFLE 3-6-, AB-PR 175
3464 2c KARLSTAD 30-7-80 PR-LYXS 170
3465 2c Östersund 4-5-82, PRS 150
3466 2c ÖREBRO 18-1-82, AB , prc 125
3467 2c ÖSTERSUND 24-11-80, rättvänd stpl 100
3468 2c STH C 7-5-81, AB 100
3469 2var SOLLEFTEÅ16-7-80, tre punkter över ö 200
3470 3 5ö RÖD STPL ...PING -81 200
3471 3 MALMA 3-4-78? vacker rättvänd 100
3472 3a Hernösand 19-10-77 125
3473 3b Sollebrunn 29-11-83 150
3474 3b Luleå 19-1-76 100
3475 3b bra stpl ex, STH 11-12 100
3476 3b ÖREBRO 12-12-85, AB 95
3477 3b VERNAMO 1-3- rättvänd, prCENTR 90
3478 3c KR...tad 13-7-82 100
3479 3c Luleå 7-2-79 100
3480 3d NORRKÖPING 2 TUR 24-5-87, P-LYXS 200
3481 3d BJÖRKETORP 14-1-86, AB-PR 150
3482 3d omv Skara 18-4-82 125
3483 3d GEFLE 16-4-85 100
3484 3d NYKÖPING 16-4-84, AB 75
3485 4a STH 14-1-74, 14:e dag!, kt,AB 100
3486 4a MARIESTAD 1-7-74, PRS, vht 100
3487 4b 6ö grå SÖDERHAMN 29-9-76, PRAKT 800
3488 4b ULRICEHAMN 1-12-76, PR-LYXS 500
3489 4b BARNARP 4- ,kt, stpl F 800 400
3490 4c WISBY 18-9-75, PRAKT 6 ö olivaktigt grå 450
3491 4c GBG 8-5-75, AB 400
3492 4c GEFLE 1-7-74, AB, lite bläck påbalsid 300
3493 4c HALMSTAD 10-12-75, fin 6 ö grå 300
3494 4d ÖSTANBRO 4-10-76,pr-lyx 1000
3495 4d KRISTIANSTAD 17-4-75 250
3496 4d LÅNGASJÖ27-3-79, AB 200
3497 4d NO(RRB)O 13-11-75, fint ex 125
3498 4e WÄRDE stpl , PRAKT 6ö 450
3499 4e NORRKÖPING 19-8-79, PRAKT 400
3500 4e MULSERYD 6-8-78, PRS 200
3501 4e HÖRBY 6-2-79, AB-PR 200
3502 4e LIDKÖPING 8-8-77, vackert 200
3503 4e HÖRBY 15-2-79, LYX men svagt tunn 150
3504 4f WESTERVIK 17-6-83, AB 175
3505 4g ÖRSUNDSBRO 12-2-82, PR 400
3506 4g NÅS 29-9-82, AB-PRS 200
3507 5 BOTHOLM 29-8-75, PRS 29-8-75, svår stpl 500
3508 5 MALÖGA 10-1-77, st gnmsl 2 stpl F 800 225
3509 5a STH NORR 9-1-74, 9-DAG, prs klipp 100
3510 5b,var UMEÅ 11-2-76, PRS, 2 märkesbilder 800
3511 5c1 ÖREBRO 12-6-74, PR 100
3512 5c1 AXVALL 13-6-77, PRAKT 100
3513 5c2,VAR GÄLLERSTA 15-7-78, PR, FÄRGKULA upp hö ovan 12 ovalen 150
3514 5d HÄSTHOLMEN 22-7-78, LYX men lvht 200
3515 6a GEFLE 6-6-, mycket vackert ex 200
3516 6a STH 10-9-78, välcentr AB 170
3517 6b Mariestad 20-3-77, ab-pr 300
3518 6b KALMAR 10-1-79, hel sidvänd AB 200
3519 6b OSKARSHAMN 14-10-78, vacker 20ö 200
3520 6b LULEÅ 13-4-79 150
3521 6c,v2 STH 29-9-81, kartong ppr AB 3,3,3 200
3522 6e NYKÖPING 9-3-83, PRS 350
3523 6e SÖSDALA 29-9-82,BRA AB EX 250
3524 6e WESTERÅS 30-11-83, vackert ex 250
3525 6e HÖÖR 2-1-83,ab-pr ex 200
3526 6e KALMAR 13-10-82, omv pr 200
3527 6e,v2 SUNDSVALL 23-5-83, kartong ppr 325
3528 6e,v2 LULEÅ 13-7-81, PRS, tjockt kartong ppr 300
3529 6j STH 14-6-80, AB, tydlig vira mark i ppr 150
3530 6v2 LULEÅ29-12-80, PRS, lodr veck men tjockt kartongpapper, intressant 150
3531 7 WES)TRA BODA 16-11-76, AB stpl 100 100
3532 7 ULLÅNGER 10-11-74, AB-PRS 100
3533 7a WENERSBORG 18-11-74, PRAKT 200
3534 7a Wisby 10-10-74, prs klipp 150
3535 7a SKOG 18-12-74, AB-PR 150
3536 7b Westerås 18-12-78,lyxs pr.ex 250
3537 7b 24ö WÄRDE PRstpl,ktspts 150
3538 7b HERNÖSAND 15-3-78, PRAKT 150
3539 7b SKARA 27-10-79, helsidv stpl, AB 100
3540 7d MALMÖ 1-7-75, PRS ,AB, ktspts 150
3541 7d1 STRENGNÄS 10-1-80, 24ö gul, LYXs 200
3542 7d1 STH 15-11-80, 24ö gul 150
3543 7d1 MORA 1-7-81, PRS 125
3544 7e,var GEFLE 4-6-79, vit fl över vä 24, omv prs 75
3545 7fv2 Umeå 4-1-79, randigt kartongppr 225
3546 7fv2 KRIS)TIANSTAD 23-10-78, kartongppr 100
3547 7g STH 16-11-80, PR-LYXS 150
3548 7g HELSINGBORG, PR-LYXS 150
3549 7g WEXIÖ 25-10-92, PRS 150
3550 7g MALMÖ 21-12-80, PR-LYXS 125
3551 7g GBG 16-5-81, AB 75
3552 7g WENERSBORG 27-1-80, AB 75
3553 8 rv Malmö 100
3554 8 ENSLÖF 12-10-80, vacker AB 100
3555 8c GAGNEF 12-12-79 100
3556 8d STH 3-7-79, PRS 125
3557 8d KRISTIANSTAD 6-11-79, AB 100
3558 8d,v2 SVARTVIK 8-7-80, PRS, kartong ppr 150
3559 8v2 Extremt tjockt Kartongppr STH 21-1-79 AB F600, raritet 400
3560 9b ÅMÅL 8-3-77, LYXstpl, liten del av Wärde stämpel förtar ej intrycket från detta suberba ex 500
3561 9b Arboga 22-9-77, tu fl. 175
3562 9c WOLLSJÖ 1-5-80, fint AB 250
3563 9c WI)SBY 6-2-79, fint ex 50ö 200
3564 9d LULEÅ 8-7-81, AB 200
3565 9d STH 2-3-80, OMV PRS 175
3566 10 blå HAPA... , svart STH 28-11, ovanligt 150
3567 10 fint hörnstpl ex 125
3568 10b MALMÖ 20-2-77, LYXS 4,3,5, lvht 200
3569 10b LINKÖPING 4-7-77, PRAKTS, lätt hö ve 120
3570 10c STH 9-7-79, AB-PRS 175
3571 10c BRANDSTORP 22-7-82, sidv färgstark 150
3572 10c STH 23-4-79, omv stpl 125
3573 10d JÖNKÖPING 17-1-80, LYXcentr ,sidv st 150
3574 10g STH 2-6-82 200
3575 10g LINKÖPING 18-3-81?, LYXc vackert ex 175
3576 10g HER)NÖSAND -82 125
3577 10var STH 29-3, mellanr um mellan färgerna 100
3578 11 2ö 3-strip JÖNK RULL stpl 23-111-96 300
3579 11 VÄNERSBORG 17-10-12, PR-LYX 100
3580 11 ÖSTERSUND 4-8-00, PR-LYX 100
3581 11a TORSBY 5-3-92, LYXS 100
3582 11var ÖSTERSUND 10-4-1905, 2 MÄRKESBILDER 200
3583 12 10-BLOCK 3 ö GBG 12-11-10 200
3584 12 VOLLSJÖ 4-10-1900, PR-LYX 150
3585 12a STABY 7-11-82, PRS, 2 kttsptsar 200
3586 12a HALMSTAD 6-4-82, svår nyans 75
3587 12b KISA 21-4-83, prs, SVÅR NYANS 100
3588 12g MORA 15-4-15, LYXS 100
3589 12var 3ö felperf ,Nyköping 30-5, obet rispa 350
3590 13A LINDESBERG 16-991, BLÅ PRS 200
3591 13B STH 1 TJ BR 19-11-10, PR 50
3592 14 GÅSBORNSHYTTAN 18-7-11, LYXS 100
3593 14 JÖRLANDA 23-9-07, LYXS 50
3594 14a KUNGSBACKA 6-4-86, PRAKT-AB 150
3595 14a KARLSTAD 16-2-87, PRS 100
3596 14c 5ö 4-block, Östersund 3-9-90, prakt 200
3597 14e HÖCKGÅRDEN 30-12-92, PR-LYX 150
3598 14e ÖSTERHANNINGE 18-5-98, PR-LYXS 100
3599 14f LOCKNEBYN 12-7-00, LYXS 150
3600 15a HÄGERSTAD 12-10-83, rättv stpl 150
3601 15b HALMSTAD 5-2-93, PR-LYX 1000
3602 15b HALMSTAD 24-5-94, PRS 300
3603 15b HEDEMORA 13-7-96, LYXS 250
3604 15b SVARTSJÖ 30-3-85,tryckvar i hö valörfält 200
3605 15c AB Hernösand 25-6-92 175
3606 15c STRÖMSTAD 17-3, VACKERT 175
3607 16A HERREVADSKLOSTER 23-9-90, PRS 125
3608 16A HULTSFERD 4-5-92, LYXstpl PR-LYXex 125
3609 16A ENGELHOLM 20-9-89, stark BLÅ färg, bht 100
3610 16Aa STH NORR 2-1-85 , LYXS ANDRA DAG! 1000
3611 16Ad GODEGÅRD 7-6-91, LYX 100
3612 16Af BERNSHAMMAR 18-7-94, P-LYXS 60
3613 16Afv2 HÄRADS 18-3-96, LYXS , 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 125
3614 16Afv2 WESTERÅS 17-5-95 PRSS , kt, 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 50
3615 16B ÅNGBÅTS PXP 165? 27-11-00, 200
3616 16B OSKARSHAMN 25-1-98, LYX 100
3617 16B JÖNKÖPING 5-12-96, PR RULL stpl 100
3618 16B IGGESUND 8-6-96, BLÅ STPL 100
3619 16B ESPHULT 21-1-98, LYXS 100
3620 16B STHLM 1 TJ .BR 30-3-10, PR-LYXS 75
3621 17b NORRA DEGERFORS 4-10-83, PRAKT 200
3622 17b HERNÖSAND 13-5-82, LYXS 200
3623 17b wenersborg 11-3-84, prs 100
3624 17cvar LINKÖPING 22-7-83, PRS, vit fläck vä 12 100
3625 17d MÅLILLA 5-12-84, PRS 125
3626 17d UDDEVALLA 26-6- 50
3627 18e,v2 Jönköping 10-1-88, ej färgfylldab., ab-pr 200
3628 18e,v2 NORBERG 4-2-88, pr-lyxs, ej färgfyllda 175
3629 18v2 HERNÖSAND 2-6-86, LYXS , ej färg b. 200
3630 18v2 Hernösand 28-6-89 100
3631 19 UMEÅ 26-2-95, PR-lyx 75
3632 19a LINKÖPING 23-8-92, LYXS 100
3633 19c FALUN 9-5-99, LYXS 100
3634 19c WESTERVIK 2-5-96, PR-LYX 100
3635 19c TÖREBODA 17-8-95, PR-LYX 100
3636 19d WESTERÅS 15-4-04, LYXS 100
3637 19v2 STORA MELLÖSA 23-5-92, pr saknar M 250
3638 19v2 YSTAD 7-5-92 saknar M ihö oval 200
3639 20b BERGA 18-6-83, PRAKT 200
3640 20b HELSINGBORG 5-9-82, PRAKT 200
3641 20b GEFLE 3-3-88, PRS 100
3642 20b NORBERG 29-5-87, PRS 100
3643 20c BODEN 28-12-84, LYXS 200
3644 20c NÄSHULT 4-11-82, PR-YX 200
3645 20c UPSALA 30-12-84, PR-LYXS 150
3646 20c NORSHOLM 3-11-82, PR-LYXS 125
3647 20c HEDEMORA 30-4-84, AB-PR 100
3648 20c SMEDJEBACKEN 21-5-84, AB 75
3649 20C,var KORPILOMBOLO 15-12-82, sista E saknas i hö oval 200
3650 20d SMEDJEBACKEN 30-5-84, PRS 125
3651 20d SUNNE 20--3-85, svårare nyans F 350 100
3652 21 JÖKÖPING RULL stpl 14-10-96, LYXS 250
3653 21b,v4 TÅGARP 1-9-85, BLÅ LYX Spegeltryck 300
3654 21d MARSTRAND 27-5-87, LYXS 200
3655 21f KARLSBORG 8-3-92, OMV LYX 50
3656 21hvar ASKERSUND 9-9-90, tryck hö hörnen 100
3657 21i SANDHAMN 9-5-96, PR-LYX 100
3658 21v3 NORA 11-11-90, 2 punkter efter E 90
3659 22A 50öre i 4-BLOCK med marginal stpl OINLÖST, UTST OBJ 3000
3660 22A BROBY 22-4-91, PRAKT 200
3661 22A STORLIEN 7-11-89, PR-LYXS 100
3662 22Aa ARBOGA 5-7-88, PR-LYXS 100
3663 22Ac JÖNKÖPING 20-5-87, LYXS 200
3664 22Ac FRÅNÖ 3-11-90, PRAKT 150
3665 22Ad KALMAR 7-2-89,AB 95
3666 22Ad,v2 50ö skadat i, ...LULEÅ -87F 600 175
3667 22Ae MALMÖ PAKET 14-11-90, PR-LYXS 125
3668 22Ae STH C 4. 1-6-89, PRS 100
3669 22Ae KRISTIANSTAD 1-12-90, WÄRDE stpl 100
3670 22Af ÖFVERTORNEÅ 6-5-91, PRS 100
3671 22Af LJUNGSKILE 30-4-92, PRS 100
3672 22Af,v1 KARLSBORG 30-5-90, P-LYXS skadat E 250
3673 22Ag KARLSKRONA 13-4-, PRS 110
3674 22Ag MARIESTAD 10-8-92, PRS 100
3675 22Ag RAUS 19-11-91 100
3676 22Ag RÄTANSBYN 9-4-92, AB-PRS 90
3677 22Ag MOLKOM 18-1-92 60
3678 22Ag, var 50ö postfrisk gumering kvar stpl FS...19-9-94, OVANLIGT 150
3679 22B TIDAVAD 9-2-93, pr-lyxs 1000
3680 22B KRISTIANSTAD 17-2-93, AB-PRAKT 650
3681 22B LIDKÖPING 13-4-98, PRS 500
3682 22B KALFSUND 29-4-190(0) 400
3683 22B KARLSKRONA 3-6-93, vacker men tunn 190
3684 22f ESPÖ 14-9-94, hel sidv, fint ex 100
3685 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 2-9-96, LYXS 300
3686 24Ae ÅSELE 22-9-93, PRAKT 125
3687 24Ae STH S 14-6-94, LYXS 100
3688 24e KARLSKRONA 29-4-91, PR 100
3689 25v4 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 90
3690 25var STH 5-3-xx, var defpåtryck hö krona 75
3691 30vm WIMMERBY 13-5-12, PRS 3-STRIP 300
3692 31 TUN 11-4-18, LYX 4-BLOCK 125
3693 31 8ö 4-block BORLÄNGE 8-9-18, LYXS 100
3694 33 GÖTEBORG 1-4-11, PR-LYXS 50
3695 33 ÖRNSKÖLDSVIK 2-8-19, PR-LYXS 50
3696 33 KARLSKRONA 1-11-11, PR-LYXS 50
3697 35 SALTSJÖBADEN 6-10-15, PRS 50
3698 37 STH 13-3-11, 50 Ö LYXS 70
3699 37 SUNDSVALL 3-8-16, PR 50
3700 39 ÖREBRO 1-5-17, PRAKT 5 200
3701 39 KRISTIANSTAD 6-2-18, PRAKT 150
3702 39 PRAKT4-BLOCK STPL STH 1916, F 250 100
3703 39 Borlänge 1-12-17, prklipp 100
3704 39 Borlänge 1-7-18, 5 kr 3-strip prklipp 100
3705 40-54 vm linjer kpl serie inkl extra 8ö cz, F 800 175
3706 41cx TÅ... 9--, VM cx 50
3707 43cx STH 20-3-16, AB-PR 50
3708 44 GÖTEBORG PAK 15-5-17, LYXS 50
3709 45 VÄSTERÅS 27-12-19, PR-LYXS svår 7ö 150
3710 46 8ö 3-strip, PLK 228 28-3-1919, ovanligt 250
3711 46cz 8ö 3-strip, 24-2-1919, ovanligt tydl KPV 450
3712 47 SKATTKÄRR 16-1-14, PR-LYXS 75
3713 47 RIMBO 4-5-17, PRS 10 ö 30
3714 47cx VÄNERSBORG 11-2-15, PR-LYX 150
3715 47cx STH 1 TJ BR 9-4-15, LYXS 110
3716 47cx GBG 13-2-15, LYXS 100
3717 47cx STH 1 TJ BR 9-1-15, PLYXS 75
3718 50 20ö linjer+ KPV, 20ö stpl 75
3719 50 VISBORGS SLÄTT 5-5-14, PRS 50
3720 51 REFVINGEHED 2-5-19. PR-LYX 150
3721 51 ÖREBRO 29-12-16, PR-LYXS 60
3722 51 ÖREBRO AFG AFD 7-3-17 PR-LYXS 50
3723 51 BRÄNNARP 10-6-20, PRS 50
3724 51cx PKP... 8-9-1. 25Ö OMV VM F 500 150
3725 52cx STRÄNGNÄS 1-4-16, PRAKT 150
3726 52cx FALKÖPING 16-12-14, AB-PR, cx F 200 125
3727 52cx 30ö stpl ..NERSBOR- 16 50
3728 53 VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXS 75
3729 57 ÖSTERFORSSA 18-2-10, Y Å, F 125 100


LÖSEN
3730 1 oinlöst 200
3731 1 Hackås 18-11-78 125
3732 1 OINLÖST på 1ö lösen 125
3733 2 15-block, AB-PR centr,Hudiksvall stpl 1879 900
3734 2 4-BLOCK 3ö orderst Hudiksvall 375
3735 2 FINSK KORK STPL, PRS 250
3736 2 LYSE 26-4-90, 3 ö t 14, PRAKTS 175
3737 2 3ö 2 nyanser stpl 74, välcentr 175
3738 2b KNISLINGE 27-6-79, färgstark 3ö 100
3739 2b,v NÄSRÄM, kartong ppr, F 500 100
3740 3 21 BLOCK STPL FÄRILA 1-10-78, STÖRSTA KÄNDA ENHET. UTST OBJ. 2000
3741 3 ESLÖF ODATERAD 2 RINGSTPL 100
3742 3a 5ö brun, hörnstpl ... tor.., ab-prc 100
3743 3b OINLÖST PRS på 5ö 250
3744 4 var: 2märkesbilder 150
3745 4a hörn stpl ... ÄS, 175
3746 4a 6ö orangegul , hörnstpl 150
3747 4a STH ANK A 6-1-75 100
3748 4b 6ö PR-LYXc, hörnstpl ex 200
3749 4b MALMÖ 27-4-75, omv stpl , AB 3,3,3 175
3750 4b KUNGSBACKA 18-9-78, AB-PRS 150
3751 4c 6ö PR-LYXc 4-BLOCK, RARITET i denna centrering, order st Hudiksvall-79 800
3752 4c LJUSDAL 19-1-80, PRS, 2:a stpl 300
3753 5 12ö 29-BLOCK, (8 lodr.x 3vågr + 5 ex till vågr)stpl MOSÅS 9-5-78. EXCEPTIONELLT BLOCK. 2500
3754 5 KÄRRGRUFAN 20-3-84, PRS 75
3755 6 BOARYD på 20ö, stpl 800 250
3756 6a SKARA 29-4-74, PR-LYXc, fin färg 1800 675
3757 6a 20ö klarblå, lätt stpl + bläck, F 2500 350
3758 6a prc , stpl 74,tunn 275
3759 6d F(ALKENBE)RG 21-5-79, LYXcentr 110
3760 7bv prc. hörnstpl ex 150
3761 8 RIMFORSSA 5-6-80, PRS 150
3762 8 Kalmar 26-10-81 100
3763 8a blåakt. grön hörnstpl 18, pr-lyx centr 125
3764 8b FALKÖPING 29-8-79, PR 900
3765 8c ÅTVIDABERG 18-9-78, lyxs ,2:a stpl 200
3766 9a prc stpl , litet dragspel 75
3767 9b STH PAKET 8-9-74, AB 125
3768 9b STPL 28-10-78, PRcentr 120
3769 9b STH PAK 6- 110
3770 9b,3b 2x50ö+2x5ö, på kl. KUNGELF 5-3-77 200
3771 9d DJURA 17-4-79 AB 3,3,3 100
3772 10 PR-LYXC. stpl ...SELE.. 175
3773 10 MYCKELÅSEN 25-6-42, LYXS 100
3774 10a 1 KR lodr 6-strip, mycket vackert stpl GBG 31-5-75, F 6x 600 =3600 900
3775 10b 4-BLOCK på Tyskt klipp, rv st STh 5-3-74 500
3776 10b Malmö Pak 9-6-77, omv 200
3777 10b PR-lyxc stpl Malmö 200
3778 10b STPL ... ERGBY 22-2-82, 100
3779 10c STH Ank A 9-11-78, blå stpl , 1 kr 200
3780 10var hyssjning prc,19-3-77 2:astpl 75
3781 11 REK STPL , PR , ktspts 75
3782 12d 3Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
3783 12d EKEDALEN 18-7-90, OMV LYXS 125
3784 12d GULLSPÅNG 2-1-89, sidv 50
3785 13hvar 5ö felperf. par hö ex 2 märkesbilder, STOCK HOLMPAKET 28-1-90 200
3786 14d GBG PAK EXP 29-4-85, PRS 100
3787 14e GBG PAK.EXP 4-7-85, PR-LYXS 75
3788 14f STRÅTJÄRA 27-5-91, PR-LYXS 150
3789 14f MARSTRAND 6-7-89, sidv 75
3790 15 12ö 4-block WÄRDE stpl 300
3791 15 12ö LYX centr H...RG 2 -90 100
3792 16 20ö 4-block WÄRDE stpl , pr 250
3793 16e LEKSAND 16-10-91, PR-LYXS 100
3794 16e2 20Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
3795 17a 24 ö grålila , stpl ...SÖ 5-3-83?, välcentr 375
3796 17a R... 16-11-80, bra stpl grålila 300
3797 17a PITEÅ 25-6-, pr-lyx centr 300
3798 17a T STPL 24Ö GRÅLILA ktspts, F 1900 225
3799 17a GBG 1-9-82, tu fl. 200
3800 17dv2 24ö hörnstpl :::BOR:: kort fotstr på L 50
3801 18 TÖREBODA 18-11-91 100
3802 18 WÄRDE STPL 30ö 100
3803 18b BÅSTAD 0-12-(8)0 60
3804 18c RÄTTVIK 8-5-84, PRAKT 200
3805 18c REKARNE 16-11-90, PR 150
3806 18c ROSSÖN 6-6-91, PRS 125
3807 18d BACKE 7-5-89, prs 100
3808 18d REK stpl i PRAKT 100
3809 18e TORSÅS 21-4-88, PRS 90
3810 18e BRASTAD 26-12-89, PRS 75
3811 18e UDDEHOLM 3-5-89, PRS 75
3812 18f GIMO 11-5-90, AB-PR 60
3813 18var PARTIELLT DUBBELTRYCK stämplat ex UNIK ? 5000
3814 19 FINNERÖDJA 27-12-89, PRS 75
3815 19a ÅTVIDABERG 17-10-78, lyxs 125
3816 19b SKINNSKATTEBERG 30-5-87, rv stpl 80
3817 19d WÄLINGE 24-10-84, omv stpl 150
3818 19d LIMA 5-2-82, prs 100
3819 19d HAPARANDA 29-3-90, PRS 100
3820 19d ÅLEM 14-3-88, PRS 100
3821 20 ANEBY 3-4-88, omv LYXS 100
3822 20a-d 1kr ,4 välcentr ex i olika nyans 200
3823 20d RESELE 16-12-88, PRS 200
3824 20var stpl ÖR 2-12-90, överlappande färger 200
3825 20var GBORG, överlappande brun och blå färg 90
3826 20var HÄ... 30-11-8.. liten tryck var ned vä 75


MILITÄRMÄRKEN
3827 3 HALMSTAD 5-10-39, rättv stpl 40
3828 8 FÄLTPOSTEN 27-8-40, PRS klipp 200


ORTSSTÄMPLAR
3829
USA 5C GÖTEBORG 26-12-52, PRS 300
3830
NYKÖPING 24-7-14,PRS på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 225
3831
finsk 25p med pr korkstpl och sth lm stpl 17-9-93 200
3832
STH . 2811-91, finsk 5+20p prs klipp 200
3833
GBG 15-7-40 USA 8C par klipp 200
3834
LINDOME 28-8-39, på ENGLAND ½+1d 200
3835
NYKÖPING 24-7-14,PRS 2:a stpl del på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 175
3836
STH K.E. 29-6 88, finsk 25p prs 150
3837
STH K.E. 22-2-90, finsk 25p prs klipp 150
3838
STH K.E. 25-7-90, finsk 25p prs klipp 125
3839
STH 25-8-0X 25-8, PÅ USA 2C 125
3840
SKÖFDE LBR 18-10-, PÅ USA 5C 125
3841
ALINGSÅS 5-12-77, PÅ USA 31C 125
3842
STH . 3-8-02, finsk 10 blå prs klipp 100
SVERIGE OSTÄMPLAT *

3843 1a,var (*) 3skill med variant "dödskalle" i höger valörfält , Attest Frimärkshuset 1967 signerat Lundström , som kallar varianten "dödskalle" i ö. högra hörnet. Attest N.S. 1983 som kallar varianten "apkranium i högra valörfältet. Raritet." Intyg HOW godtagbart ex med några kvalitetsanmärkningar, 1.2.(-) "Förekommer ej med orginalgummi" tryck variant i höger 3. EN OSTÄMPLAD RARITET AV RANG, Av mig Björn 3 kända stämplade (dokumentation finns av dem) ex och denna då ytterst ovanliga ostämplade ex som troligen är UNIK, som ostämplad. Trots defekter mycket presentabelt utseende. Konstigt att Facit inte listar denna variant (men det kommer nog snart så passa på detta tillfälle) SUPER INTRESSANT för VARIANT SAMLAREN! 50000
3844 1E1 (*) 3sk svåra första eftertrycket med variant stora gröna flammor i trycket. Sign O.P. 1 E1. 1000
3845 1E3 (*) troligen omgum., kht , 1,3,1 ,svårt märke 750
3846 1E3 * 3SK Eftrertryck 3 position 6 , Intyg Sjöman "övre höger hörn är skadat med felande hörntand. En skada som uppkommit vid "uppnålningen" före peroreringen, en skada som ofta finnes idetta hörn på denna position" godtagbart ex 1,3,3. Upplaga bara 540 dt F 2018 7500 750
3847 2E2 * 4sk nytryck 1868, mkt gott ex 3,3,3, 700
3848 2E2 * -(*) 4sk 1868 delvis gummi FRÄSCHT EX 2,-3,3,2-3, SIGNERAD BG 600
3849 2E2 *-(*) 4skill 1868, fräscht ex 450
3850 2E3 Fräscht AB ex 800
3851 2E4 * 4 sk t 13 eftertryck 1885 mycket gott ex 500
3852 2E4 * 4 SKILL t 13 , eftertryck 1885, AB 3,3,4 475
3853 2E4 * 4sk t 13 1868 nytryck, fräscht 325
3854 3E2 (*) 6sk fint nytryck medelgod centr. 3500 500
3855 3E3var (*) 6 sk gott ex 2,3,1 med stor del av HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE. 1000
3856 4 8sk ostpl. på framsidan men st. färg på baksidan 1500
3857 4E4 (*) 8skill 1885 gott ex 2,3,1 500
3858 4F (*) förfalskning Replika, LYX centr 200
3859 6a3 (*) 3Ö FRÄSCHT OSTPL, liten tunnfläck. F 6000 500
3860 6c * 20ö Lösen, PRAKT 250
3861 6E1 * , vackert 1skill 1868, obet gulnat hö 900
3862 6E1 *(*) 3ö svart lokal , det svåra eftertryck 1 2-6-1868, mycket sällsynt i denna fräschör, mycket gott ex 3,3,4 , Upplaga bara 400st. Svårt 800
3863 6E2 (*) 3ö eftertryck 1868 , 2,3-4,1 300
3864 6EII * svart lokal eftertryck 2, vht, kt 250
3865 6N1 (') trol omgummerad, prc 3,4,1 400
3866 6N2 * 3ö svart 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
3867 7 * PRAKT EX F. 2500 800
3868 7-12 *-(*) vapenserie med 4x 12ö och 2x 50ö i nyanser. F 2011 ca 31000:- 2200
3869 7-12 *(*) vapenserie nytryck 1885, AB-PR 1100
3870 7-12 (*)Vapen Nytryck 1963 på blad ur handbok 150
3871 7-12N1 * 5-50Ö , 24O 30Ö svagt tunn fläck 750
3872 7a1 (*) 5ö mörkgrön ffräscht ex 500
3873 7a1 *, ab centr, tu fl, F 5000 450
3874 7b1 (*) 5ö grön LYXcentrerat, 3,5,1 600
3875 7b1 (*) 5Ö GRÖN PRAKTcentr 3,4,1 325
3876 7b2 5ö grön AB, centr, 3,,3,4 400
3877 7b2 (*)-* 5ö PRAKT centr, FÄRGFRISKT 300
3878 7b2 * 5ö mustigt grön, praktcentr, 3,4,1 300
3879 7b2 (*) 5Ö FRÄSCHT EX 200
3880 7b2 *-(*) 5ö ½ gummi, några pappersrester 200
3881 7b2 v4 * vc fräscht ex, var FFM 500
3882 7c1 (*) nyansint . HOW, F: 7000 650
3883 7c1 * ,fräscht godtagbart ex, kht, F7000 550
3884 7c2 (*) prc AB ex 350
3885 7c2 * 5Ö MYCKET FINT EX 250
3886 7c2 (*) Lyxcentr. fräscht ex,tu fl. 200
3887 7c2 (*) fräscht gott ex 2,3,1 200
3888 7d (*) intyg HOW 3,5,1,lyxc 700
3889 7d *, AB ex sign Sjöman. F2000 400
3890 7d * PR-LYX centr 5 ö 400
3891 7d * 5ö ljusgrön, 3,3,4 mycket fräscht gott ex, variant grön färgprick i övre marginal 400
3892 7d * 5ö ljus grön, AB 3,3,3 300
3893 7d * 5Ö ljusgrön BRA CENT , kht, F 2500 200
3894 7f *(*) 5ö vapen mycket gott ex 400
3895 7f * 5ö fräscht AB ex 300
3896 7f fräscht ostpl ex, F 1700 200
3897 7N1,v4 *(*) 5ö FFM, prakt 400
3898 8b (*) 9ö ostpl praktcent, vht, 2lvhtt , 1,4,1 350
3899 8c * 9ö intyg Sjöman PRAKTex. F 5500 1900
3900 8c *, HOW 3,3,3,kt ,AB ex 1200
3901 8d * 9ö , bra centr, sign Bühler, lvht, AB 1000
3902 8d (*) prakt centr,ABex 3,4,1 850
3903 8d (*) AB centr 700
3904 8d (*) 9Ö PRAKT centr, 3.4.1 500
3905 8d (*) 9 ö sign ex Sjöman gott ex 500
3906 8d (*) 9ö ostpl gott ex 2,2,1, F 3500 250
3907 9c1 * praktcentr, vht,f F2000 350
3908 9c1 (*) 12ö fräscht ex, ab-pr centr , F 2000 200
3909 9c3 (*) 12ö LYX centrad 300
3910 9g (*) 12Ö GRÖNBLÅ, 3,4-5,1, lvht, Pr-LYXc 400
3911 9h * -(*) gummirester 12ö ultramarin, gott ex 2,3,1, F 3600 360
3912 9h (*) fin ultramarin färg, praktcentr, 350
3913 9h * - (*) 12ö ultramarin, ngt intorkad gummi 250
3914 9m * AB ex F. 1800 500
3915 9N1 * ABex F.900- 200
3916 10 * mkt fräscht 4-block,signerad Sjöm. 1ex nålstick F. 24000 3800
3917 10a *-(*) 24 ö mörkt orange, PRc, 3,4,1 600
3918 10a * 24Ö MÖRK ORANGE, sign W.Balasse Bruxelles, praktcentrerat 500
3919 10d1 * 24ö PR-LYXcentr, kt, ab 3,4-5,3 700
3920 10d2 * AB centr. F 4000 600
3921 10d2 * 24ö AB, 3,3,3, F 4000 500
3922 10d2 (*) - * 24ö gott ex 2,3,1 400
3923 10e * HOW 3.3.3. ngt genomträng. gummering 1000
3924 10g1 * svår nyans, intyg HOW 2,3,3. ,vht,lvht, F5500 1600
3925 10g1 (*) PRcentr e x av den svåra gula nyansen, förbättrad tandning , F 5500 550
3926 10h1 (*) 24ö rödorange 2, 3, 1 gott ex 400
3927 10h2 (*) AB centr. 600
3928 10N1 *(*) 24ö bra AB, T 13 250
3929 10N1 *(*) 24ö mkt fräscht AB ex 200
3930 11a *, variant färgfläck vid F. i frimärke ,god AB centr.5000 1000
3931 11b,d1,e1 *-(*) 30ö 3 olika nyanser, F 14000 1100
3932 11d1v4 Variant vitt streck över E i öre, ex Sjöman ,ktsptsar 500
3933 11e2 * 30ö gott-mkt gott ex 350
3934 11h (*) 30ö chokladbrun, vacket men svagt veck ,godtagbart ex , svår nyans 500
3935 11N1 * 30ö PRAKTEX Nytryck t 13 300
3936 11N1 * AB F 900 200
3937 11N1 * 30 ÖRE NYTRYCK 1885, AB 200
3938 11N1 * 30ö nytryck 1885, perf 13, 2ktt 100
3939 12h *(*) 50ö rosa nära **, 3,3,4 600
3940 12h *, tryckvariant stor färglös punkt över o i femtio 500
3941 12h (*) fräsch 50ö, 2,2,1 F 5000 400
3942 13a (*)-* 3ö brun lokal, 2,3,1, gott ex 700
3943 13a (*) felfritt AB centr,ngt rufft. 650
3944 13b (*) godtagbart ex F 5250 500
3945 13N1 * 3öre brun lokal , nytryck 1871, AB 500
3946 13N1 (*) AB-pr centr, F2300 400
3947 13N2 * , 3ö brun nytryck 1885, intyg Sjöman 400
3948 13N2 * 3ö brun 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
3949 14-16 3ö *, 17ö (*), 20ö *, goda ex 2,3,1 F 10100 800
3950 14-16 (*) 2 st ESSÄER, 33ö blå o röd 600
3951 14-16N1 * 3,17 och 20ö, 3ö svagt tunn fläck 500
3952 14A (*) troligen omgummerad 3ö typ 1 olivaktigt gulbrun, felfritt fräscht ex F 7500 500
3953 14Bav2 (*) olivaktigt brun typ 3, svår nyans 1200
3954 14bC1 (*) 3ö brun pr-lyxcentr, 3,4-5,1 250
3955 14Bc1v3 *, fräscht , fht, kt,F 140
3956 14Bc1v5 (*) 3ö REKORD FLÄCKEN PÅ S, största kända fläck av denna variant, stjärnmärkt ostämplad och i denna magnitud ett UNIKUM. trots ktt spetsar UTST OBJ. 5000
3957 14Bc2 * 3ö fräscht gott-mycket gott ex 250
3958 14Bc2 * fräscht AB, fin färg,F 2000 200
3959 14Bc2 (*) 3ö prc 3,4,1 fräscht 200
3960 14Bc2 * vc ,kt F 2000 150
3961 14Bd (*) 3ö Lejon PR-LYX CENTR , 3,4-5,1 250
3962 14Bd,v2 * 3Ö "TYP III" grundtyp 14, Ovanlig ost. 500
3963 14Bdv2 (*) orange brun typ 3, kt 200
3964 14Be,v3 (*) 3ö fläck på NOS, stjärnmärkt i Facit 1500
3965 14Be,var * 3ö fårgprickar imarginalen 225
3966 14Bf (*) 3ö orangebrun, 3.4.1, F 2000 150
3967 14Bg * 3ö mycket fint ex 3,3,4 400
3968 14Bg,var * 3ö 2 märkesbilder 175
3969 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex, 2,2,4 150
3970 14Bh * , fräscht , centr uppåt 125
3971 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex 2,2,3 ,not . baks 125
3972 14Bhv2 * 3 ö huvudtyp 3, F 1100, 2,1,3 150
3973 14N * 3 ö t 13 , fräsch AB ex 200
3974 15a * ab centr, flera fasts.F6500 1200
3975 15a *-(*) 17ö stark färg, gott ex 2,3,1 800
3976 15b1 (*) felfrittABcentr ex,ngt rufft 650
3977 15b2 * 17ö fräscht AB ex 3,3,3 1300
3978 15c (*) 17ö grå Lejon modern förfalskning 100
3979 16a * 20ö PRAKTEX med dubbeltand nedtill, F 3600 900
3980 16a * 20ö Lejon fint ex 350
3981 16a (*) 20ö prc ex, kt 200
3982 16b1 * 20ö prakt, 4,4-5, 3-4 600
3983 16b1 (*) fräsch vc. ABex. F 2600 400
3984 16b1 (*) 20ö brunakt röd, praktcenr , 3,4,1 400
3985 16b1 * 20ö PRAKT centr 400
3986 16b1 (*) 20ö brunakt or.röd AB, 3,4,1 350
3987 16b1 * 20Ö brunakt. orangeröd sign Bühler 350
3988 16e (*) ab-prc, (3,4,1 ,) F 2300 375
3989 16ev2 * 20ö ÖPPEN 0, sällsynt ostpl 1250
3990 17a,c * 3ö 2 nyanser 250
3991 17b * AB centr f 800 200
3992 17b * 3ö gulbrun, AB , 3, 3,4 100
3993 17c * 3Ö MÖRKT OR.BRUN, 250
3994 17c * 3ö mörkt orange brun, 3,3,4 färgstark 150
3995 17d * 3ö AB 150
3996 17d (*) 3ö t 14, fräscht ex 3,4,1 150
3997 17d,v2 PAR 3 hö ex v2, 1400 250
3998 17e (*) PRAKTc 200
3999 17e (*) 3ö t 14, fint ex pr-lyx centr. 3,4-5,1 150
4000 17f * -(*) 3ö LYXcentrerat 4-block, intorkad gummi. sällsynt välc. 500
4001 17f * 3ö T 14 gulakt or.brun, , AB-PRc 250
4002 17f * 3Ö RINGTYP T 14 ab-pr 125
4003 17g (*) 3ö pr-LYXcentr par 3,4,1 fräscht 500
4004 17g (*) 3 ö suddigt tryck ,2,3,1 150
4005 18b (*) 4ö "SVART" (färgstyrka 9) ,LYXCENTRERAD , intyg Obe 2,5,1, (även intyg HOW) svagt veck, obet åldersfläckad, detta utan större betydelse för denna RARITET I OSTÄMLAT SKICK, ETT FÅTAL KÄNDA. 18000
4006 18b * 4ö gråsvart, signerad O.P. 18b, . Mycket svår nyans ostämplad F 2018 15.000kr 10000
4007 19 (*) ABcentr. f 2800 400
4008 19a (*) PRc AB ex, F 3200 800
4009 19a (*) AB-PRcentr 600
4010 19b (*) 5ö PRAKT CENTR 3,4,1 300
4011 19c * 5ö LYXc, lvht, 3,4-5,1, fin färg 500
4012 19c,v2 (*) 5ö smaragdgrön, 2,3,1 gott ex 350
4013 19f (*) 5 ö , ovanligt ljus färg, 3,4,1 500
4014 19f (*) 5öre Praktcentr, vht 275
4015 19fv7 * -(*) 5ö ringtyp t 14 med HÖRNMARGINAL VM ROSETTSLINGOR, TYDLIGT, trots liten tu fläck ovh kht, ENDA KÄNDA OSÄMPLADE EX. OKÄNT I FACIT. endast en ostpl 50ö t 14 är känd. Annars 2:a kända ostämplade ex på ringtyp t14 överhuvudtaget. STPR RARITET. 12000
4016 19hv2 (*) 5ö starkt skuggad siffra, 2,3,1, F3500 450
4017 19v3 * kartongpapper, F 3500 500
4018 20a (*) sällsynt nyans,ngt def. F 7500 450
4019 20i (*) 6ö blålila , PRAKT -LYX centr, 3, 4-5,1 500
4020 20i * 6ö matt blålila, LYXc ,kt. 350
4021 20j (*) spår av gummering, 6ö AB-PRc 500
4022 20j (*) fräsch 6ö 2,3,1 300
4023 21k * 12ö blå tjocka siffror, AB-PR centr 250
4024 21n (*) 12ö mörkblå fint ex 2,3,1 250
4025 21o,v9 (*) 12ö prc, omgummerad **, styvt kartongpapper, Lätt veck F 2500+v9 250
4026 22Aa * 50ö LYXcentr 250
4027 28-35,38 * OSTÄMPLAD SERIE RINGTYP T 13 utomnr 36-37. fräscha framifrån en del med fler fastsättare. nyanser ex2 st 3ö, 33c F 2011 ca 20000 1500
4028 28bvar (*) 3ö tryckfärgstreck i övre marg. 2,3,1 250
4029 28d *(*) 3ö GULbrun, AB-PRAKT 200
4030 28e * 3ö orangebrun, PRAKT 250
4031 28e * 3ö skarpt tryck, fräsch 125
4032 28g * 3ö färgstark, AB ex 250
4033 29b * 4ö PRAKT 700
4034 29b * 4ö ringtyp t 13, fräscht AB 3,3,4, F2100 300
4035 29b (*) 4ö ringtyp t 13, LYX centr 175
4036 29c2 * 4ö SVART, STOR FÄRGRARITET ! FÅ KÄNDA. INTYG HOW 1,1,3 tu fl. Har tidigare kostat ca 50.000. 12000
4037 30b * AB ex, F 1500 600
4038 31 *(*) 6 ö PRAKT EX 450
4039 31f * 6ö ringtyp t 13 karminaktigt lila F 3500 250
4040 31g * 6ömkt gott ex 3,3,3, ngt ålderspåv gum 200
4041 31g (*) 6ö blåaktigt lila LYXcentr, ngt ktt 200
4042 31g (*) 6ö blåakt lila, pr-lyxcentr 200
4043 31i * AB centr hö ,fräscht 200
4044 31j * PR-LYX ex F 2000 800
4045 31j * fräscht ex, vc F 1300 250
4046 31k * vc fräscht AB ex 350
4047 32 * 12ö LYXcentr 250
4048 32 * PRAKT F 400 125
4049 32 *(*) 12ö PRAKT 110
4050 32c * 12Ö ringtyp t 13, LYX centr praktex 125
4051 33a * ,obet korta tspts. F.2400 500
4052 33a (*) 20ö karminaktigt röd , gott ex 2,3,1 200
4053 33b * ABcentr. lvht., F 2500 300
4054 33V1,N (*) tretio/tjugo NYTRYCK 1978 200
4055 39a * 10ö boktryck 1885, fräsct AB ex 250
4056 39b * 10 Ö Oscar Boktryck 1885, BRA AB 250
4057 39c * PR-LYX 850
4058 39c *(*) 10ö Oscar blekt karmin , PRAKT 475
4059 39c * 10 ö oscar utan ph, mycket gott ex 300
4060 42 * prakt 100
4061 42 * LYX 100
4062 42var * 4ö -PR-LYX centr, rambrott 100
4063 43c * 5Ö ringtyp med ph, LYX men kt 100
4064 43d * 5ö LYX 250
4065 44a ostpl lyx 125
4066 44a prakt 100
4067 44c * PR-LYX, F 400+ 125
4068 44c *, PRAKT 100
4069 45c * 10 öre OSCAR Boktryck PR-LYX F 1100 475
4070 45c * 10ö Oscar PH , AB-PRAKT 200
4071 45c * AB fräscht 175
4072 45d * 10ö Oscar boktryck mattrosa 4-block något förstärkt F 2800-3500 350
4073 45d * ,PRc bra ex 250
4074 45d * 10ö boktryck mattrosa. fräscht AB-PR 125
4075 45d *(*) 10ö mattrosa nära ** , mycket gott ex 125
4076 46 *(*) 20öringtyp PH, nära PRAKT 225
4077 46 * AB ex, F 950 200
4078 46d * PAR vågr.20ö ljust orangeröd AB 1900 400
4079 46v1 * SPEGELTRYCK 200
4080 47 * 30ö PR-LYX f 2600 800
4081 47 * 30ö PH, BRA AB 375
4082 47f * 30ö orangeaktigt brun , F 2700 400
4083 47v3 *(*) 30öringtyp PH, bra AB SKUGGAD 3 300
4084 48c * AB centr hö , F 2000 225
4085 48e * PRAKT 400
4086 49 * 1KR ringtyp PH, PRAKT 250
4087 49 * 1KR PH ostämplat LYX centrerat 250
4088 49a AB-PR * 200
4089 49d * LYXc 300
4090 49d * 1kr, PRAKT 200
4091 52a2 * 5ö djupgrön, svår nyans 100
4092 52b * ABex centr ned ,F 2000 375
4093 52c,v1 * 5ö blågrön otandat bra ex ,F 1000 250
4094 52cv1 * marginal ex F. 1000 300
4095 52cv1 * bredrandigt marginalex 225
4096 52f * 5ö klargrön, svår nyans PR-LYXc 4-block F 3000 för AB , för PR ca 6000 600
4097 52v1 * 5ö otandat marginal par ,praktex 200
4098 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, PRAKTcentr dragspelsveck, F 2016 300 60
4099 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, AB, F 300 40
4100 54cv1 * otandat par F 1400 275
4101 54cv1 *(*)-** nästan **, F 700 225
4102 54d 4BL 2ex *,2**, f 1900+ 2 ex med gummiveck 350
4103 54dvm1 * 10ö extremt ljus färg, omv vm AB 175
4104 54e,v1 (*) 10ö oscar,otandat 4-block , 200
4105 54v1 * otandat hörnmargex 100
4106 54v1 *(*)10Ö OSKAR OTANDAT PRAKT 50
4107 54v7 * 10ö Oscar med delar av 4 märkesbilder, Ovanligt. Kuriosa. 1000
4108 55c * 15ö Oscar LYX F 350+ 175
4109 56 * prakt 20ö Oscar 90
4110 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, dragspelsvekPRcentr,F 1800 225
4111 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 220
4112 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 180
4113 56b * AB, lvht F 650 125
4114 56d * 20ö Oscar LYX F 350+ 175
4115 56d,v1 * 20ö oscar blå otandad PRAKT, F 600 125
4116 56v1 * otandat f 550 200
4117 56v1 * 20ö otandat praktex, F 550++ 180
4118 57var * variant par med starkt förskjutet vm. Delar av 4st olika vm kronor på ett märke. UNIKT?, 3000
4119 58 *, PRAKT 4-block, F 3000 800
4120 58 * LYX F 750++ 300
4121 58b * 30ö Oscar LYX F 750+ 250
4122 58b *(*) 30ö Oscar PRAKT F 750+ 150
4123 59a * ab F 1000 275
4124 59a * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200+ pr 200
4125 59a * 50ö O II blåakt.grå, PR,sign Strandell 150
4126 59c * bra AB ex F 850 200
4127 59c * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200 175
4128 59d * AB ex 175
4129 59dv1 50ö Otandat PR.ex.,F1800+ 600
4130 60 1 KR AB ex F 1400 375
4131 60 * 1KR I PAR, AB-PRAKT 350
4132 60v7 * 1kr förskjutet huvud, 3,3,3 , F 2500 350
4133 60v9 * 1kr , AB, Färganpassningsstreck i övre hö marginal, F 1800 250
4134 61a,v1 * 1ö siffertyp otandad PAR, F 700 170
4135 61b,v1 * 1ö siffertyp otandad PRAKT, F 350 100
4136 64vm2 * 2 kronor i höjdled, kt 200
4137 65 * PRAKT ex F 2800 800
4138 65 * AB ex F 2000 500
4139 65 * 5kr posthus, pr-lyx 500
4140 66 * PR-LYX F 240+++ 100
4141 76 * Ab-PR 4-block F 320+ 90
4142 76 * LYX 50
4143 77a * PR-LYX ex F 1300 375
4144 77avm1 * omv vm PAR AB ex, F1500 350
4145 77vm1 * omv vm AB ex 175
4146 77vm2 * 1kr , delar 2 kronor, F 900 150
4147 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i höjdled, AB, F900 125
4148 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i sidled, AB, F900 100
4149 85bz *(*) 20ö medaljong KPV, tydligt , LYX 90
4150 88 * 30Ö lyx 90
4151 91 * LYX 275
4152 91 * 50ö medaljong LYX, pr F 800 200
4153 91bz * 50ö med tydligt KPV , LYX centr 175
4154 92 * 55 ÖRE LYX , Intyg HOW 5,5,4 9000
4155 92 * 55ö LYXEXEMPLAR, Intyg HOW 5,5,4. 8000
4156 94 (*) 80ö Medaljong , sannolikt borttvättat påtryck 400
4157 96 *, lyx centr 250
4158 96bz * LYX centr F 1000+ 350
4159 96bz * 1kr LYX, KPV mitt på 300
4160 100v2 4-BLOCK vc AB F 1200 250
4161 100v2 * AB ,F 300 90
4162 105-14 * PR-LYXSERIE 150
4163 105-14 * kpl vc serie 100
4164 105cx *(*) 2ö vm cx, PR-LYX 175
4165 107A * 5/4 ö med PH, påtryck på orginal, VF 100
4166 115 * 5+5 / 1ö , nära LYX 150
4167 116 * högsta lyx 100
4168 116 * Prakt 75
4169 119 * PRAKT 175
4170 120 * LYX 150
4171 124 ostpl LYX ex 800
4172 125 * LYX 750
4173 133v1 * 12på24ö förskjutet påtryck, AB 200
4174 138v *(*) 50ö/ 4ö LUFTPOST, vm krona, LYX 800
4175 138v3 * 50/4ö Luftpost SKADAD 5 100
4176 138vm * 50ö luftpost, vm krona, LYX 750
4177 139var * par felperforerat i höjdled 75
4178 140A * LYX 50
4179 140Acxz * LYX ,Linjer+KPV 2500
4180 142Abz * 5Ö brunröd TYP 2 med KPV, PRAKT 400
4181 142Abz * lyxcentr,liten ppr.rest 300
4182 142Ac * 5ö brunröd, B ppr, LYX 400
4183 142Ac *(*) PRAKT F 900+++ 375
4184 142Acc *(*) 5ö brun typ2 vm \ AB 50
4185 142Acz * 5ö brun,omv linje KPV, PR-LYX, SVÅRT 1000
4186 142Ea *(*) 5 ö brunröd t 13, LYX 1750
4187 142p (*) 5ö ,otandorginalplåtsgravyr svart 750
4188 143Ea *(*) LYX 150
4189 143Ea * 5ö Lejon grön t 13, PR-LYX 40
4190 144Aa * 10ö grön Lejon AGRY, PR-LYX 75
4191 144Abz * 10ö grön Lejon vm KPV, pr-lyx 125
4192 144Acc *(*) Lyx 125
4193 144Ca * 10ö grön, PR-LYX 4-block 100
4194 144Cbz * 10ö grön KPV, LYX 400
4195 145A * LYX 30
4196 145C * variant extra stort 50
4197 145Ea * 10Ö VIOLETT T 13 A2, SUPERB 150
4198 145Ea * LYX 65
4199 145Ecxz,var * 10 ö extremt litet automatmärke 200
4200 146Ea * 10ö LEJON T 13 , PR-LYX 50
4201 148Ac Prakt på A1 ppr F 300+ 150
4202 148Acxz * 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, PR-lyx 100
4203 148C * 30ö 4- sid, PR-LYX 150
4204 148C * PRAKTex 125
4205 148C * AB 70
4206 148cxz * 30ö LEJON med linjer +KPV, LYX 150
4207 149Ab * LYX AGRG 100
4208 151Abz * 20ö G.V. en face, PR -LYX på Bz ppr 300
4209 151Abz * 20ö vm KPV mitt på, PRAKT 250
4210 151Abz * 20ö G.V. en face, AB på Bz ppr 150
4211 151Ac * 20 ö En Face, AGRG, LYX 175
4212 151Ac * prakt 125
4213 151Ad * 20ö G.V. en face, PR -LYX på B ppr 125
4214 151Avar * 20ö blå Prakt, partiellt SPEGELTRYCK 200
4215 151C * 20ö G.V. en face4-SID , PR -LYX 100
4216 151Cbz ** 20ö en Face, 4-block 2 nedre bz, AB-PR , fF 4700 500
4217 152Ab * prakt 30
4218 152Abz *(*) 20Ö VM kpv, PR-LYX 75
4219 152Acx * 20Ö vm linjer, PRAKT 375
4220 152Acx * bra AB ex F 1400 300
4221 152Acx,v * 20ö spegeltryck, AB 200
4222 152C *(*) 20ö G II A , FELPERFORERAD 100
4223 153a * Agry ,prakt 175
4224 153c,bz * 20ö G.Vasa, ljus violet, PR-PAR Bz ppr 200
4225 154-55 * 110-140ö G VASA PRAKT 200
4226 155a * PRAKT AGRG 475
4227 155a * 140ö G. Vasa, AGRG ppr, PRAKT 375
4228 155b * pr 90
4229 155b * 140ö Gustav Vasa , PR-LYX 75
4230 155bz * 140ö G.Vasa PRAKT Bz ppr 150
4231 156cx * LYX 250
4232 156cx * prakt 175
4233 156cx * 35Ö VM LINJER, prakt 175
4234 156cx * 35ö POSTEMBLEM typ1 vm linjer,PR 100
4235 156cxz * 35Ö GUL med linjer +KPV, PRAKT 350
4236 157 pr-lyx * 100
4237 157 * 35ö POSTEMBLEM typ2 A2 , PR-LYX 90
4238 158 * 140ö TYP 1, AGRG, PR-LYX 190
4239 159a * 140ö TYP 2, A1, PR-LYX 150
4240 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PR-LYX 80
4241 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PRAKT 60
4242 159b * PRAKT B ppr, F 900+++ 275
4243 159b * 40 ö svartakt grön, B ppr typ 2, PR-LYX 200
4244 159b * 40ö B PPR, PR 150
4245 159bz * 40ö , typ 2, KPV, PRAKT 750
4246 159bz *(*) 40ö Postemblem typ 2, BZ ppr, VM KPV, MITT PÅ , F 2000 450
4247 159bz *(*) 40Ö postemblem med KPV MITT PÅ, fastsättarskugga , nära ** 400
4248 160 * LYX 45ö Typ 1 250
4249 160 *, Plåtskarvpar med 2 linjer 200
4250 160 * 45ö brun plåtskarvpar PRLYX 200
4251 160 * 45 ö brun, a1 ppr typ 1, PR-LYX 150
4252 162 * dragspel 125
4253 162 *(*) 60 Ö PR-LYX 60
4254 162a * 60 ö typ 2, LYXc 75
4255 162a * 60ö POSTEMBLEM typ1 Agrg , PRAKT 40
4256 162a,b * 60ö postembl. AGRG+A1 ppr, PR-LYX 140
4257 162b * 60ö postemblem A1 ppr, PR-LYX 125
4258 162cx * 60ö plåtskarvpar, PRAKT 400
4259 162cx LYX-prakt 300
4260 162var * 60ö DRAGSPEL 150
4261 162var * 60ö plåtskarvlinje med del av siffra 2 75
4262 163a * 60 ö typ 2, PR-LYX 250
4263 163a * 60ö POSTEMBLEM typ2 , PRAKT-LYX 125
4264 163a * 60ö postembl. typ2 A2 ppr, PR-LYX 110
4265 163b * 60ö vitt ppr, LYX-PR, F 1400+PR 450
4266 165bz * ostpl LYXex F 250++ 100
4267 167a * 90 ö pr-lyx 150
4268 167b * 90 ö vitt ppr AB-PR 300
4269 167c *(*) PR 450
4270 167c * 90ö postembl. skifferblå A3 ,LYX 400
4271 168e * PRAKT B-PPR 350
4272 169cx * 110ö, LYX 50
4273 170b *(*) LYX 65
4274 171 *(*) LYX 300
4275 171 * PR-LYX 225
4276 171b *(*) 120ö svart, A2, PR-LYX 250
4277 175C * 15 Ö Violet 4-BLOCK prakt 100
4278 175Cb * 20ö mörk violett, a2 ppr, PRAKT 200
4279 176A * PR-LYX 125
4280 176A *(*) 15ö röd GV, LYX 125
4281 176C * Lyx 100
4282 176Ca * 15 Ö RÖD TYP 1, 4-BLOCK AB 100
4283 177Ac1 * 15ö röd, LYX , prov A3 ppr 200
4284 177Ca * 15ö röd GV, PR-LYX 100
4285 177Cc * 15ö röd GV, LYX VITT PPR 200
4286 178C *, högsta lyx 50
4287 179Af,bz * 20ö violett, BZ ppr, PR 100
4288 179Agbz * bra AB,svårt märke,F1600 475
4289 180a * 20ö röd , A1 ppr, LYX 100
4290 180a * 20Ö RÖD G.V. profil vä, PR-LYX 75
4291 183a * 25Ö BLÅ, SPEGELTRYCK, lyx 40
4292 185b * 30ö lusblå, A1 ppr, PRAKT, svårt märke 1400
4293 186c *(*) 30ö vitt ppr, LYX, nästan ** minimal fläck i gummit, naturlig ? Svårt märke. 1250
4294 186c * 30ö vitt ppr, PRAKT 750
4295 186c * 30 ö brunA3, AB 600
4296 186c * 30ö vitt papper, PR-LYX 600
4297 187a * 35ö A2 ppr, LYX 200
4298 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt-lyx 175
4299 187b *(*) 35ö rent tryck, praktpar 150
4300 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt 125
4301 189a * 40Ö grön typ 1 G.V. profil vä, PR-LYX 150
4302 190b * 40ö grön vitt ppr, PR-LYX 200
4303 191a * 45ö brun G V profil vä, A1, PRAKT 60
4304 192a * 50Ö, AGRG ppr, PR-LYX 175
4305 197cxz *(*) ostpl LYXex 300
4306 200 * PR 75
4307 201 * LYX 100
4308 201 * PR 75
4309 203 * 40ö , LYX 150
4310 203 * PRAKT 100
4311 205 * PR-LYX 140
4312 206 * ostpl LYX ex 250
4313 206 * LYXc 200
4314 206 * 60ö , PR-LYX 200
4315 206 * prakt 175
4316 207 * pr-lyx 150
4317 208 *(*) PR-LYX 1 KR 250
4318 209 * (*) PR- LYX 875
4319 210 * 5KR. OSTPL LYX ex 1900
4320 210 * 5 kr. Prakt ex 1500
4321 212-222 * 5 ö-80UPU,PAR serie öreval F ca 5000 600
4322 212cx * PR 80
4323 212cxz *(*) 10Ö VM LINJER och KPV , LYX 300
4324 215 * 25Ö upu, lyx 90
4325 216 * pr-lyx 120
4326 216 * 30Ö LYX 100
4327 216b * Prakt, F700+100% 300
4328 216b * AB 30ö grönblå F 800 225
4329 216b * 30ö grönblå, LYX F 650+ 200
4330 218 * 40ö LYX centr, suberb centr 200
4331 218 * LYX F 200+ 100% 150
4332 218 * 40Ö UPU, LYX 125
4333 218 * VC 75
4334 220 * LYX 250
4335 220 * 50ö UPU , LYX 225
4336 220 * prakt 175
4337 222 *(*) OSTPL LYX ex 200
4338 223 * pr., var Bomb på jorden 350
4339 223 * LYX centrerat ex 300
4340 224 * LYX 700
4341 224 * vc 500
4342 224 * 2KR UPU, LYX 300
4343 225 * PR-LYX EX 1700
4344 225 * LYX 1600
4345 225 * bra AB ex 900
4346 225 * 5KR PR-LYX 750
4347 226-30 (*) G V 70är övertryck Makuleras, på blad 175
4348 226-30v (*) 5ö-30ö på blad ur bok Makuleras 300
4349 233a *, 5 Kr Slottet bra AB-PR ex 300
4350 233a * 5 kr slottet, LYX 275
4351 233a *(*) 5kr slpttet grön, LYX 200
4352 233b * 5 KR VITT PAPPER, lyx 800
4353 238 * lyx 90
4354 251 * LYX 90
4355 256 *, PR-LYX 140
4356 321BC, CB * PRAKT par, 2 OLIKA 350
4357 324CB */** bred marg , B ** 150
4358 332Ba * otandat hö, pr F 560 90
4359 332BC *(*) 5Kr blå slottet, LYX par 3+4sid 550
4360 332BC * C**, BRA par Slottet 450
4361 332BC * SLOTTET 5KR, 3+4 sid, PR-LYX 450
4362 332BC * slottet 5 kr AB-PR par 400
4363 332BC * 5 KR BLÅ SLOTTET 3+4sid, bra 350
4364 332BC * 5 kr slottet LYX par 3+4 350
4365 332BC * 5kr slottet 3+4 sid pr-lyxpar 300
4366 332bc-cb * 5kr slottet blå, 3+4, 4+3sid par 550
4367 332C * PR 75
4368 332CB * slottet 5 kr AB-PR par 400
4369 332CB * 5 kr slottet LYX par 3+4 325
4370 337C * 20 KR SVAN 4-SID VITT PPR, LYX 125
4371 337C * 20 KR SVAN 4-SID GRÅTT PPR, LYX 115
4372 337C * 20 kr 4-sidig Svanar, PRAKT 110
4373 340PI * 10ö streck i övre marginal 60
4374 358DPII * 20Ö skugga om kors, PR 100
4375 371A2b Stockholmia handpåtryck, 120
4376 371A2b Stockholmia handpåtryck, 90


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4377 1-10 * -(*) serie stora tjänste t 14, mycket vackra ex, några små fel . godtagbara till fina ex , bl.a. bra 20ö * 3,3,3, 24ö fint ex 2,3,1, 1 kr (*) sign O.P. 10 a . F 2018 3ö-1 kr 49200 3800
4378 1-10 * -(*) 3ö- 1kr Stora Tjänste t 14 kpl inkl 6 ö grå, godtagbara-mycket gott ex. 3ö ** F ca 51000:- Lågt utrop 3200
4379 1-5 * tjänste 3-12ö t 14 välc ex, 3ö kt. F 2011 ca 8000 800
4380 1a * 4-bl. AB fräscht, 3000 400
4381 1a * 3ö tjänste t 14,Bra AB 3,3,3-4 175
4382 1a * 3ö AB-PR 150
4383 1a * 3ö orangebrun, mycket gott ex 150
4384 1c * 3ö gråbrun , mycket gott ex 3,3,4 150
4385 1d * 3Ö TJÄNSTE T 14, LYXcentr Praktex 400
4386 1d * 3Ö GUBLRUN, MYCKET GOTT EX 125
4387 1e * 3ö mkt fräscht AB ex. 3,3,4 165
4388 1e,v2 *(*) nära **, 3ö prakt, kartong ppr 500
4389 2 (*) 4ö tj t 14 , GOTT EX 2,3,1 225
4390 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummeringmycket gott ex 3,3,3-4 400
4391 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummering trots flera fastsättare, mycket gott ex 3,3,3 260
4392 3a *(*) , 5ö prakt 400
4393 3b * ostpl PR-LYXex; 1600 600
4394 3b * 5ö , AB -PR 225
4395 3b *(*) 5ö LYXcentr. 200
4396 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,3-4 225
4397 3c * 5ö matt blågrön, AB-PRAKT 200
4398 3c * 5ö matt blågrön, mycket fräscht 200
4399 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,4 200
4400 4a * 6ö , mkt fräscht , knappt synligt hörnve 250
4401 4a (*) 6ö tj t 14 , färgfriskt GOTT EX 2,3,1 250
4402 4a * 6ö mkt fräscht ,men horiz. ve. F 2000 225
4403 4b *6Ö NORMALEX OSTPL 125
4404 4c * 6ö olivakt grå, mycket gott ex 3,3,3 600
4405 4c (*) 6ö olivakt grå, PRcentr, lodr ve. 1,4,3 400
4406 4d * 6ö AB-PRAKT, fräscht ex 500
4407 4d * 6ö, praktcentr. , iten tu fl 225
4408 4d * 6ö mkt fräsch tunn tand. 200
4409 4d (*) 6ö blåakt violett, prc, tunn, 1,4,2 200
4410 4e *(*) , 6ö prakt, F 3300 600
4411 4e * 6ö LILA FRÄSCHT , AB 300
4412 4e * 6ö mkt fräscht ,litn färgfläck. F 2000 250
4413 4e * 6ö lila, AB-PRc, mkt fräsch min tu fl. 225
4414 4f * 6ö lila, AB-PR 600
4415 4f * 6ö tj t. 14 djuplila PRAKT 4,4,4, F 3300 550
4416 4f * bra AB ex F 2000 500
4417 4f * 6ö tj t. 14 lila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 500
4418 4f * 6ö tj t. 14 djuplila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 400
4419 4f (') 6ö tj t. 14 lila PRAKT 2,3,1, 200
4420 4g * PRAKT ex 900
4421 4g * 6ö djuplila , AB , fräscht, fin färg 500
4422 4g * 6ö djuplila , svagt tunn fl. färgstark 200
4423 5b *-(*) 12ö högblå, 2,4,2 , gott ex 175
4424 6a * 20ö röd kraftig färg, Prakt förutom svag åldersfläck på 2 tänder upp hö. F 8500 900
4425 6b * 20ö röd, PRAKT ex lvht. 2000
4426 7c * 24ö gulorange , PRAKT 4,4,4 ,F 13000 2000
4427 8 * 30Ö, PRAKT-LYX , F 1400 200
4428 8 * 30Ö, AB-PRAKT , 125
4429 8d-e (*) 30ö brun, gott ex 2.3,1, 3400 200
4430 9c * 50ö mattrosa, 3,3,3 mycket gott ex signerat Strandell, F 5500 800
4431 9d * 50ö karminrosa 3,4,3-4, obet ktspts 500
4432 13A * LYXc 100
4433 13Aa *(*) 4ö grå, AB 4-BLOCK, F 700 175
4434 15b * AB-PR 4-block F 1375+ 225
4435 15b * vc AB ex F 275 60
4436 15bvar * 6ö prakt, trycklös kula i hö valörfält 100
4437 16A *(*) 10ö typ1 , mycket fint ex 100
4438 16A * vc ostpl ex 75
4439 16Ab * 10ö typ1 rosa AB 3,3,3-4 75
4440 17 * prakt F 700 200
4441 17 * 12 öre AB f 450 110
4442 18 AB-PR, färgstarkt 475
4443 18 * ab ex centr vä f 1600 175
4444 18e * 20ö röd praktex ,F 2500 700
4445 18e * 20ö t 13 mattröd, fräscht ex 3,3,4 225
4446 18g * 20 ö ljust mattröd , AB fint ex 300
4447 18g * 20ö röd, mkt fräsch , en ngt kt, F 1600 275
4448 20b * 24ö orange, PRAKT , F 750 200
4449 20b * 24ö tjänste t 13, PR-LYXc 175
4450 21b * 30 ö gråaktigt brun, svår nyans 350
4451 21d (*) 30Ö mbrun, AB-PRAKTcentr 25
4452 21i * 30ö tjänste t 13 LYX , ovanligt F 125
4453 21k *30ö brun, prakt-lyx 100
4454 22A * 50ö röd typ 1 , praktex F 1800 375
4455 22A * 50 Ö RÖD, FRÄSCH ab EX, F1200 225
4456 22a * 50Ö RÖD TYP 1, mycket fräscht AB 200
4457 22Aa * 50ö PRC, svagt ve. mkt fräscht 175
4458 22Ac * 50ö rosa , fräscht ex F 2500 250
4459 22Ae * 50ö AB, fräscht 225
4460 22Ag * 50ö fräscht PRAKT ex 400
4461 22Ag *(*) 50ö karmin, bra AB 250
4462 22Ag * 50ö röd typ 1, AB fräscht ex 175
4463 22Av2 * AB , variant F 1200 275
4464 22B * 50 ö röd typ II, pr-lyx 4-block, F 12000:- 1500
4465 22B * 50ö röd 4-BL PRAKTc , 2ex obet tu fl. 650
4466 22B *(*) 50ö röd typ 2, bra AB nära ** 200
4467 22B (*) 50 Ö RÖD TYP 2, PRAKT centr 200
4468 23 * prakt F 250++ 70
4469 24A * 1 kr typ 1, tunn fl. 500
4470 24A * 1 kr typ 1, mkt fräsch, svagt tunn punkt 450
4471 24Ae * 1 kr tjänste t13 av svåra typ Ii PR-LYX ex . f 2018 6500 1500
4472 25var * 10/12ö fläck på vä lejon, AB 150
4473 27-39 * kpl PR-LYX serie 200
4474 27-39 * kpl PRc serie 130
4475 39 * LYX 50


LÖSEN *
4476 1 *(*) 1Ö PR-LYX 300
4477 1 * 1Ö AB-PRAKT 125
4478 1 * prc , lvht 90
4479 1 * AB 80
4480 1-10 **-* -(**) 3-6ö * 12ö ** övriga (*) F 17600 600
4481 1,1v * 1Ö LÖSEN PAR vä ex kort fotstreck 150
4482 1-9 * LÖSEN T 14 1-50Ö AB+ CENTR F 7000 700
4483 2 *(*) 5Ö fräscht 4-BLOCK F 3000 300
4484 2 * 3ö LYX centrerat, lvht 200
4485 2a,b * 3ö 2 olika nyanser F 1300 125
4486 2av * 3ö mycket tjockt kartongpapper, AB 175
4487 2b * 3Ö PRAKT 200
4488 2b * 3ö violettaktigt karmin PRAKT F 1200 150
4489 2b * 3ö AB-PR 125
4490 3 * LYX 300
4491 3 PR-LYX * 200
4492 3 * 5ö fräscht AB ostpl ex 200
4493 3 * AB 80
4494 3a * 5Ö, LÖSEN t14, AB-PRAKT, 600-1200 150
4495 3a * 5ö brun , AB-PR 110
4496 3a * 5ö brun AB 3,3,4 F 600 mycket fint ex 100
4497 3a * 5ö brun AB F 600 fint ex 75
4498 3b * 5ö mörkbrun PRAKT F 1200 175
4499 3v (*) KARTONGPPR, ngt tu, 50
4500 4 * vc AB ex F 1000++ 200
4501 4 (*) 6ö LYX centr 200
4502 4a * 6ö bra ab 250
4503 4c * 6ö AB 200
4504 5 * LYX 100
4505 6 * 20 öre , prakt 250
4506 6a * 20ö mkt fräscht AB ex , F 3800 1000
4507 6a * 20ö klarblå , pr-lyxcentr, li tu fl. 4400+ 450
4508 6a (*) PRc ,tu+hörnve F 3800 375
4509 6a (*) 20Ö KLARBLÅ, F 4400 350
4510 6b * 20ö PRAKT-LYX 250
4511 6b * vc AB 125
4512 6b * 20ö grönakt blå, AB-PR 125
4513 6c *(*) 20Ö PR-LYX 300
4514 6d * Lyx F 1100++ 400
4515 6d * 20Ö LÖSEN t 14, PRAKT, F 1300 250
4516 7 * 24ö olivakt grå, fräscht, lien tunn fl. F5000 100
4517 7a * 24ö rödvilett, fräscht, lien tunn fl. F5000 450
4518 7b * 24ö grå, PRAKT, F 1000 225
4519 7c * 24Ö OLIVAKTIGT GRÅ, fint AB ex 3,3,4 90
4520 7c,v * 24ö olivakt grå, kort fotstreck. bra AB 120
4521 8 * AB-PR 125
4522 8a * PRAKT F 1100 200
4523 8b * PRAKT F 1100 200
4524 8B * 30 öre , bra AB 125
4525 9 * PRAKT ex F 3500- 750
4526 9c * 50ö AB 300
4527 10 * PRAKT ex F. 4200 1100
4528 10 * 1kr lösen t 14, prakt centr. 300
4529 10c * 1kr lösen t 14, starka färger AB centr. 275
4530 10v2 (*) 1kr t 14, kartong papper, F 3000 350
4531 11-20 *-** 1 KR är PRc, F ca900 200
4532 13A,var * 4ö var 3 prickar över ö, PRAKT 100
4533 16 * 20Ö LYX 100
4534 16 * LYX 75
4535 16var * 20ö starkt felperforerad 150
4536 17 * PR 150
4537 17a * PRAKT, F 2500 700
4538 17a * 24Ö GRÅLILA 3,3,4, fräscht ex 225
4539 17a * 24ö LYX 100
4540 17a,bv * 24ö grålila och blålila med kort fotstr 175
4541 17a,v2 * fräsch 24ö grå kort fotstr, bra AB 250
4542 17av2 *(*) 24ö GRÅLILA, kort fotstreck på L, AB 350
4543 17bv * 24Ö PRAKT-LYX centr, kort L 100
4544 18a * 30ö mörkt blågrön, fräscht ab ex 150
4545 19v2 (*) 50ö extremt tjockt kartongpapper 100
4546 19var * 50ö gummerad på båda sidor 125
4547 20a * AB-PR 100
4548 20b * ostpl fräscht LYXc ex 200
4549 20c *(*) 1kr LÖSEN T13 LYX 250
4550 20c *(*) 1kr AB-PRAKT centr 4-block 200
4551 20d * 1KR PR-LYX 250
4552 20d * PRAKT F 700 175
4553 20d *(*) 1kr LÖSEN T13 PR-LYX, F 700 130
4554 20e ** *(*) 1kr AB-(PRAKT) centr 4-block, POS 2-3 ÄR** , F ca 2400+ 400
4555 20v3 * 1kr brott på höger ram, svår variant 500
4556 20v3 (*) 1kr bruten ram till hö, ovanlig 500
4557 20var * 1kr lösen t 13 överlappande färger, ab-pr 100
4558 1 *(*) SVERIGES FÖRSTA FLYG 1912 90
4559 1 * FLYGPOST 1912, fint ex 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

4560
EWERTZ otandat röd margex, LYX 100
4561
EWERTZ otandat röd marginalpar, veck 50
4562 Ewerts EVERTS marginal 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt, en kt 225
4563 Ewerts EVERTS 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt 200
4564 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
4565 Ewerts EVERTS marg 4-block, olivgrön ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
4566 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 4 sid 100
4567 1P 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
4568 54P (*) 10ö Otandat 4-BLOCK med färgprickar mellan märkena 400
4569 60P (*) Oscar huvud marginal ex med KPV lodrät i hö marg 300
4570 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1KR rödakt orang 250
4571 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1kr matt blå 250
4572 76 par otandad 10ö orange omv. vm krona 950
4573 76P (*) 10ö brun på gult papper vm krona, provtryck otandat 300
4574 76vm1 (*) 10ö orange , otandat par provtryck med omv vm 750
4575 79 5ö grön otand. par ,slutprov,(*) 400
4576 79 otandad 5ö orange 375
4577 79 (*) 5ö orange otand prov 200
4578 1778-83 Sport 1993 svartvit cylinderavdrag i block 100
4579 1917-22 Filmen 100 år orginalgravyr i svart 300
4580 Ewerts** Orange ,högintressant 21 block, Trippeltandat och delvis SÅGtandat Utmärkt studieobjekt 1000
4581 Ewerts** 4-block, 4sid ,otandat mellan märkena 150
4582 Ewerts** orange. 4 sidigt 4-bl 150
4583 Ewerts** Ewerts provmärke 1937,grå par otandat mellan märkena 100
4584 Ewerts** orange 4-sid par 75
4585
EWERTS prov grå 16-bl. delvis otandat vertikalt 250
4586
EWERTS grå 4-block ot vertik i mitten 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
4587 41P Tj, 2ö grön otandat marginalex ,vm linje. 300
4588
EWERTS prov grön 12-block. delvis otandat vertikalt, variant pos6 Färgfläck i pannan 300
4589
EWERTS prov grå 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
4590
EWERTS prov grön 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
4591
EWERTS prov grön 6-block. delvis otandat vertikalt 150
4592
EWERTS prov grönpar delvis otandat vertikalt 150
4593
EWERTS prov grå 5-strip. delvis otandat vertikalt 100POSTFRISKT SVERIGE
**

4594 6 svartavdrag 1930, 4-block 100
4595 7-12N1 ** vapenserie nytryck 1885, AB-PR 2300
4596 7N1 AB ,fräscht ex 450
4597 7N1 ** 5Ö AB-PRAKT 1885 350
4598 9N1 Fräscht AB ex 450
4599 9N1 ** 12Ö AB 1885 225
4600 11F **/* 30Ö 4-BL 2 ** PARIS förfalskning 750
4601 11N1 AB F 1600 375
4602 12F 50ö Parisförfalskn 225
4603 14Be ** 3ö mycket fräscht ex 3,3,5, F 6000 1400
4604 28d ** 3ö RINGTYP t 13, BRA AB 700
4605 30i ** 5ö LODRÄTT 3-STRIP MED NEDRE VÄNSTER HÖRNMARGINAL. Åldrad gummering men helfräscht framifrån. 1250
4606 31 6ö ringtyp t 13, AB 600
4607 31g ** 6ö blåaktigt lila ,mycket gott ex av svårare nyans 500
4608 31gv8 ** 6ö blåaktigt lila , skuggad siffra , mycket gott ex av svårare nyans 900
4609 31j ** 6ö bra AB F 3200 850
4610 31j ** 6ö , mycket gott ex 3,3,5 600
4611 32 ** 12Ö 4-BLOCK, AB F 3300 600
4612 32 **12ö prakt 400
4613 32 ** 12ö ringtyp t 13, PRAKT 400
4614 32 * 12ö PRAKT4BLOCK F 2200 250
4615 32cv5 4-block AB ,F 3000 700
4616 32h vc AB ex F 600++ 250
4617 33d 20ö mkt fräsch, F 5250 1500
4618 33v1 TRETIO/20 NYTRYCK 1978 200
4619 33v1N Tretio NYTRYCK SFF (*) 200
4620 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt hörn marginal 6-block vm i marginalen F2018 ca 10.000 gott obj 2,2,5 900
4621 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt 4-block F 7000 gott obj 2,2,5 500
4622 34 Vc AB ex 290
4623 34 AB ex centr nedåt f 1300 250
4624 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfrisk F 1400 140
4625 34h ** 24ö ringtyp LYX, men lodr svagt veck 250
4626 39 PRAKT 4-BLOCK intyg HOW, F 47500:- 14000
4627 39 BRA AB ex F 6000+ 2000
4628 40 2ö ringtyp PH, AB 15
4629 40a AB 4-block F190 50
4630 40a PR-LYX 50
4631 40b ** 2ö PR-LYX 75
4632 40b PR-LYX 50
4633 40b **2ö ph, PRAKT 50
4634 40cvar 2ö 9-BL pos 4 smal släng och mittex tryck var inbuktad 2, AB-PR 150
4635 40cvar 2ö par pos 1 punkt på 2, AB 65
4636 40cvar 2ö par pos 2 smal släng, AB 60
4637 41 3ö ringtyp PH, AB-PR 60
4638 41 3ö ringtyp PH, AB 30
4639 41a AB 60
4640 41b ** 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
4641 41b PRAKT 150
4642 41b ** 3ö PR 125
4643 41b ** 3ö ringtyp med ph, PRAKT 125
4644 41b ** 3ö fint AB ex 70
4645 41c ** 3Ö PH , LYX 400
4646 41c LYX 350
4647 41c ** 3ö PR-LYX 300
4648 41c PRAKT 125
4649 41c ** PRAKT 3 ö 100
4650 42 ** 4ö SUPERBT 4-BLOCK, nära alla LYX 2000
4651 42 ** 4ö LYX 750
4652 42 LYX EX 600
4653 42e ** 4ö ph ljusgrå, AB-PRAKT 4-BLOCK 600
4654 42var ** 4ö PH , ramlinje vä saknas delvis 400
4655 43 5ö i AB-PRAKT 10-BLOCK, sällsynt 5000
4656 43 MARGINAL 4block F 6500 2000
4657 43 PRAKT F 2200 750
4658 43 Vackert AB ex F 1300 450
4659 43 ** 5ö ringtyp PH , bra AB 450
4660 43 AB ex F 1300 275
4661 44 AB F 375 150
4662 44b ** 6 mörkt rödlila, LYX 450
4663 44b LYX-PR 350
4664 44b ** 6ö ph prakt 275
4665 44b ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
4666 44c 4-block , vc, 1500 450
4667 44c **/* 6ö 4-block 2 nedre ** PR-LYX 400
4668 44c ** 6Ö PH SUPERB 400
4669 44c ** 6ö PR-LYX 300
4670 44c ** 6ö ringtyp med ph, PRAKT 200
4671 44c ** 6ö AB-PR 170
4672 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
4673 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB, 3,3,5 100
4674 45 ** 10ö Oscar med PH fint AB 550
4675 45 ** 10ö oscar med ph. 335 , VF, AB ex 250
4676 45 10ö Oskar Boktryck med PH, AB 225
4677 45b ** 2 nedre, * 2 övre . Fint fräscht 4-block, F 2009 ca 7000 1000
4678 45d ** 10ö Oscar med PH mattrosa toppfräscht 4-block 3,3,5. F 2018 11.000 1600
4679 45d AB ex F 1900 600
4680 45d ** 10ö mattrosa, FRÄSCHT AB 500
4681 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 400
4682 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 350
4683 46 AB F 1900 600
4684 46 ** 20ö ringtyp PH , mycket gott ex 550
4685 46d ** 20öre ringtyp t PH , bra AB ex 3,3,5 700
4686 47 30ö ringtyp PH, AB, 4BLOCK 3200
4687 47 4- BLOCK AB F. 20000 2900
4688 47a 4- BLOCK vc AB F. 20000 4500
4689 47d ** 30ö gråakt brun ,bra AB 1200
4690 49 ABcentr hörnmarginal 4-block F 9600 2100
4691 49 ** 1KRONA P RINGTYP PH, PR-LYX 1400
4692 49 PR med utflutet tryck ned. 1200
4693 49 AB 500
4694 49 ** 1 KR RINGTYP PH, BRA AB 500
4695 49d ** 1KR PH, AB-PRAKT 800
4696 49d ** 1kr ringtyp t PH , AB-PRAKT ex 750
4697 50 ** 10/ 12ö LYX 125
4698 50 LYX 100
4699 50-51 Påtryck 10ö/ 12 o 24ö ringtyp , AB 20
4700 50var ** 10/12ö LYX 4-BLOCK, pos 3 skadat påtryck 150
4701 50var ** 10/12ö 4-block AB, ett ex pos 4 färgfläck 100
4702 51 ** hörn 12-block 6vågrx 2 lodr, AB-PR 350
4703 51 ** LYX 10/ 24ö 300
4704 51 ** 6-block PR-LYX, ngt intorkad gummi 250
4705 51 LYX 200
4706 51 ** 10 /24ö LYX 200
4707 51 prakt 100
4708 51b ** 10/24ö LYX ex 250
4709 51b AB 40
4710 52 ** 5ö oscar, PR-LYX 50
4711 52-60 Oscar kpl serie ,AB ex inkl. 52c, 59c vm1 ,F ca 10000 2800
4712 52a2 ** 5ö djupgrön , PAR 2,2,5 F 4800 400
4713 52c ** 5ö Oscar blågrön, PR-LYX 4-BLOCK 1000
4714 52c ** 5ö Oscar blågrön, övre vä hörn 25-BLOCK, AB, FIN ENHET 8750:- 900
4715 52c ** 5ö Oscar blågrön,AB- PR 4-BLOCK 500
4716 52c ** 5ö oscar, 4-block AB 200
4717 52c 5ö blågrön Oskar , AB, 4-BLOCK 175
4718 52c AB EX F 300 80
4719 52c,vm2 ** 5ö oscar, PRAKT, liten del 1 vm 120
4720 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm LYX 225
4721 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm, färgprick i övre marginal, prakt 200
4722 52dv1 **/* marginal 4 BLOCK , 2 ex** F1700+ 375
4723 52v1 5ö OTANDAT 4block 700
4724 52v1 ** 5ö oscar, otandat 4-block PR-LYX, marginal med veck men LYX om tas bort 500
4725 52v1 **/* 3 st ** pos 1*, LYX 4-bl marg vä 400
4726 52v1 ** 5ö oscar, otandat PR-LYX, marginal par 250
4727 52vm1 ABcentr 4-Block 90
4728 53 LYX 100
4729 53 4-block vc AB F320 100
4730 53 ** 8Ö PRAKT-LYX 75
4731 53 prakt 50
4732 53 ** 8ö oscar, PR-LYX 50
4733 53 8ö violett Oskar , AB 15
4734 54 ** 10ö oscar PRAKTc 4-block ur häfte 100
4735 54 PRAKT F 190 75
4736 54a 4-block F2400 700
4737 54c AB 4-Block F 1600 500
4738 54c AB 4-block 2 ex * 500
4739 54c,v1 **/* 10ö oscar, otandat 4-block , 2 övre * nedre ** 750
4740 54d 4-block AB, F 3000 500
4741 54d 10ö rosakarmin suddigt tryck ,AB 150
4742 54ev1 **/* 10ö ö.marg 4-block, 2 **, F 1000 300
4743 54P ot.slutprov i org. färg 100
4744 54v1 Prakt 4-block, 2 ex *,F1000+ 325
4745 54v1,var 10ö ot. marg ex , rött fält i marginalen 150
4746 55 ** 15ö oscar, LYX 4-BLOCK 2000
4747 55 ** 15ö LYX 1000
4748 55 ** 15ö LYX 750
4749 55 ** 15ö oscar, PR-LYX 250
4750 55 AB F 650 200
4751 55a ** 15ö 6-BLOCK, BRA AB 600
4752 55a ** 15ö PR-LYX 500
4753 56 ** 20ö LYX 750
4754 56 PRAKT 375
4755 56 ** 20ö LYX-PRAKT 300
4756 56 ** 20ö Oscar, PRAKTEX 250
4757 56 ** 15ö oscar, PR-AB 150
4758 56d 20ö PR-LYX 400
4759 56d ** 20ö , PR-LYX 375
4760 56d ** 20Ö oscar PRAKT-LYX, F 1100++ 350
4761 56d ** 20Ö oscar PRAKT, F 1100 250
4762 56vm1 ** 20ö oscar, omvänt vm, AB 175
4763 56vm2 ** 20 ö Oscar i hörnmarginal 10-block , 8 ST MED TYDLIGT 2 VM KRONOR, AB-PR kvalitet F 8600 2400
4764 57 ** 25ö PR-LYX 600
4765 57 25ö orange,PR-LYX, F 1400 500
4766 57 ** 25ö oscar,PRAKT 300
4767 57 *(*) 25ö Oscar LYX nära ** 200
4768 57a,vm1 25ö , variant färgkula under 25, AB 350
4769 57b ** 25ö oscar, AB 3,4x3,5 4-BLOCK 500
4770 57b ** 25ö gulakt .or. PRAKT F 1400 300
4771 57c *' LYX 900
4772 57e ** 25ö matt brunorange, svår nyans, Nyansintyg Peter Lorenzon 3300kr +, AB-PR 1100
4773 57vm ** 25ö orange, omv vm, bra AB 250
4774 58 4-block AB F6000 1500
4775 58 ** 30ö LYX 1300
4776 58 ** 30ö Oscar LYX ex 1200
4777 58 30ö prakt 700
4778 58 ** 30ö Oscar , prakt 650
4779 58 **/* 30 ö O.II. 4-block , AB-PR ,2 nedre ** 650
4780 58 ** 30ö AB-PRAKT PAR 500
4781 58 ABex F 1500 400
4782 58 ** 30ö AB-PRAKT 400
4783 58 ** 30Ö OSCAR , PRAKT 350
4784 58 ** 30Ö brun , bra AB 300
4785 58 ** 30Ö oscar, ab-pr 300
4786 58 30ö brun Oskar , AB-prcentr 175
4787 58vm 30ö brun Oskar , omv vm ,AB 180
4788 58vm1 Underbart fräscht hörnmarg.4-block, AB F 5400 + 1800
4789 58vm1 PR-LYX 1100
4790 58vm1 AB, F 1900 475
4791 59 ** 50ö PRAKT 700
4792 59cvm1 Ab-PR 4-block F 11400 3000
4793 59cvm1 Hörnmarg 4-block, AB 2200
4794 59cvm1 AB F 2600 800
4795 59d 50ö olivgrå, PRAKT 4-BLOCK, F 16000 3200
4796 59d 4-block, AB,F 9600 1800
4797 59d ** 50Ö GRÅ, PR-LYX 1250
4798 59d prakt 1000
4799 59d ** 50ö PRAKT 900
4800 59d 50ö olivgrå, AB-PRAKT 575
4801 59d ** 50ö OSCAR, prakt 500
4802 59d AB 395
4803 59d,var ** 50 ö oscar blekt huvud, vacker 3,3,5 500
4804 60 ** 1 kr oscar, prakt 1250
4805 60 ** 1kr Oscar, bra AB postfriskt 900
4806 60 ** 1 KR OSCAR , AB 700
4807 60 ** 1KR OSCAR, AB, 3,3,5, f 4400 500
4808 60 1KR ** PR-LYXc , svagt digonalt hörnve 450
4809 60v7 ** 1 KR OSCAR förskj. huvud, AB 950
4810 61-64 PRAKT 4-bl. ser. Fca2000 500
4811 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB-PRAKT 275
4812 61-64 ** 1-4Ö SIFFERTYP, 4-BL ab-prat-lyx 200
4813 61-64 ** 1-4Ö siffertyp PR-LYX serie 4ö LYX 200
4814 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB kval 175
4815 61-64 AB 100
4816 61cvm1 ** 1ö omv vm ,4-Block PRAKT 250
4817 62 ** 2ö hörn marg 10-block, PR-LYX 300
4818 62 2ö siffertyp PRAKT 15 Block , F 2100 300
4819 62 ** 2ö siffertyp, r-lyx HÖRNMARG 4-BL 150
4820 62 LYX 120
4821 62 ** 2Ö LYX 100
4822 62 2ö siffertyp 10 Block ,AB F 700 100
4823 62a 2Ö LJUSBLÅ, prakt F ca 750 275
4824 62a AB F 500 175
4825 62a,b,c ** 2ö siffertyp 3 nyanser F 820 150
4826 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 10-block 200
4827 62b ** 2Ö , fint AB-PR 4-block 160
4828 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 4-block 125
4829 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 40
4830 62bVm1 4-block AB F 1400 ++ 225
4831 62bVm1 Ab F 350++ 60
4832 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 4-block 175
4833 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB 50
4834 63 ** 3ö siffertyp, LYX 30
4835 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB-BA, 4-block 100
4836 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 30
4837 63vm1 AB 4-block 150
4838 63vm1 Omv vm ,par ,AB 80
4839 63vm1 prakt 75
4840 63vm1 Omv vm AB F 180 50
4841 64 ** 4ö LYX 250
4842 64 vc AB 4-Block 200
4843 64 PRAKT 100
4844 64 AB 50
4845 64b ** 4ö mörkt brunakt. karmin, pr-lyxcentr 2 ngt ktt F 2500 200
4846 64d ** 4ö 20 block,AB, några särade tänder F 2011 ca 2900:- 300
4847 64d ** 4ö siffertyp4-BLOCK PR-LYX 200
4848 65 5-KR Posthuset ** PR-LYX hörnmarg 4-block 9750
4849 65 5-KR Posthuset ** PRAKT-LYXex F 6500++ 3200
4850 65 ** 5kr POSTHUS, LYX 2000
4851 65 ** 5 kr posthus 1903, LYX ex 2000
4852 65 AB F 5000 1500
4853 65 ** 5 kr posthus 1903, PRAKTex, F 7500 1500
4854 65 5 kr posthus , AB-pr 1100
4855 66 LYX 400
4856 66 ** 20ö utan vm hörnmarg 4-block 350
4857 66 ** Hörnmarg ex 200
4858 66 PR ex 200
4859 66 20ö PR-LYX 200
4860 66 20ö utan vm Oskar , PRAKT 150
4861 66 AB F 400 125
4862 67 4-BLOCK AB,F 2400 750
4863 67 ** 25Ö utan vm , fint hörnmarg 4-block 400
4864 68-70 4-BLOCK SERIE ,AB 125
4865 68-70 Vc serie 50
4866 68-70 Lilla riksvapnet vm krona kpl, AB 20
4867 68v1 ** 1ö Lilla riksvap , 4-bl. hömarg..LYX 40
4868 69 AB 4-Block F 180 60
4869 69 LYX-PR 35
4870 69 prakt 25
4871 70 ** 4 Ö, LYX 200
4872 70 Prakt 50
4873 70vm ** 4ö vm omvänd krona dessutom del av 2 vm i höjdled, AB, 250
4874 70vm,var 4ö 2 st omv vm i höjdled, PRAKT 4-BLO. 1200
4875 73cxz,v 18-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i marginalen lodrätt diamanttandning 5 nedre ex med marg. och totalt 12 ex cxz . 450
4876 74v2 4ö variant skadat V , pos 5 2 i 10 block 55
4877 74v2 4ö variant skadat V , position 2 i 6 block 50
4878 75 AB 4-BLOCK 175
4879 75 ** 5ö LYX obetmat fl i gum 100
4880 75 PRAKT F. 350 90
4881 75 5ö G V medaljong, AB-BA, 4-block 75
4882 75vm2 ** 5ö delar av 2 vm i höjdled, bra ab 110
4883 75vm2 5ö G V medaljong,vm 2 kronor, AB-BA 75
4884 76 10ö PR-LYX 4-BLOCK 500
4885 76 10ö vm krona, PR-LYX 4-BLOCK 475
4886 76 10ö nedre hö hörnark marg 10-block,PR 450
4887 76 LYX 250
4888 76 ** 10ö hörn marg 4-block, PR-LYXcentr 200
4889 76 prakt 150
4890 76 10ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 110
4891 76 10ö G V medaljong, AB 25
4892 76a ** 10ö LYX 4-BLOCK, liten del av vm2 500
4893 76c AB -PR 4block 400
4894 76Pvm1 (*) 10 öre orange plate proof imperforated and invertet Watermark crown Rare. 400
4895 76Pvm1 *(*) 10 öre blue Vienna-plate proof perforated Rare. 300
4896 76var 10ö PR 4-BL, pos1rund punkt i marg. 360
4897 76var 10ö vm krona, PR, var röd prick 100
4898 76vm1 ** 10ö medaljong vm omvänd krona i 4-block AB , F2600 450
4899 76vm2 ** 10ö delar av 2 vm mitt itu i höjdled, AB 150
4900 77 ** 1kr Medaljong vm krona bra AB 500
4901 77 * 1kr vm krona 4-block, Ab F 3000 300
4902 77vm1 ** 1kr omv vm , BRA AB, 3,3,5 F 1800 300
4903 77vm2 ** 1 kr 4-block vm delar 2 kronor, AB-PR 1500
4904 78var 4-block , AB, ett ex färgfläck i marg 100
4905 79 ** 5ö hörnmargex med plåtnr 42 50
4906 79P (*) otandat normalprov, i par 350
4907 79P (*) otandat normalprov 200
4908 79P (*) otandat normalprov,veck 100
4909 79var plåtspricka genom medalj. 200
4910 81bz ** 8ö medaljong, LYX 30
4911 81var plåtspricka, gummive. 100
4912 82 PR 4-block 100
4913 82bz ** 10ö ab-PR 4-block, 2 övre KPV 50
4914 82bz ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 30
4915 82vm1 ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 25
4916 84 *' 15ö AB-PRAKT 4-BLOCK 200
4917 84 ** 15ö PR-LYXc hörnmarg 4-bl 200
4918 84 ** 15ö medaljong rödakt brun, pr-lyxc 40
4919 84a,bz ** 15Ö PRAKT 4-BLOCK 225
4920 84abz ** 15ö PR 4-block, 2 övre KPV 250
4921 84bz ** 15ö PRAKT 120
4922 84bz AB 75
4923 84bz ** 15ö medaljong, PR-LYX, F 250 75
4924 84d LYX 175
4925 84d **15Ö MEDALJONG AB-PR HÖRN MARG 4-BL 150
4926 84d ** 15ö PR-LYX 125
4927 84dbz vc, AB 75
4928 85 PRAKT 225
4929 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 11, pr 130
4930 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 21, pr 125
4931 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 13, ab-pr 110
4932 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 9, 100
4933 85b ** 20ö pr-lyx 250
4934 85b 20ö LYX-PR hörnmargex, min gummive. 150
4935 85b 20 ö blå , PR-LYX 125
4936 85b ** 20ö medaljong blå, PRAKT 90
4937 85bz ** 20 Ö MEDALJONG par med KPV, AB 175
4938 85bz AB F 350 95
4939 85bz ** 20ö medaljong KPV del av , AB 50
4940 88 ** 30 Ö MEDALJONG 8-BLOCK F 4000 400
4941 88 ** 30ö PRAKT 200
4942 88 30ö G V medaljong, AB 4-BLOCK 200
4943 88 ** 30 Ö MEDALJONG BRA AB 75
4944 88a PR-LYX 30ö mörkbrun 400
4945 88a AB 150
4946 88bz AB EX 150
4947 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 150
4948 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 125
4949 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 100
4950 88d AB 150
4951 89 4-BLOCK,AB, F 1500 500
4952 89 LYX 35öre medalj. 350
4953 89 ** 35ö PRAKT 300
4954 89 PR- LYX 250
4955 89 35ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 160
4956 89a ** 35ö PRAKT 4-BLOCK 600
4957 89b 35ö PR hörnmargex, 190
4958 89BZ 35ö Medaljong, p- LYX, TYDLIGT kpv 350
4959 89bz 35ö VM KPV, PRAKT 250
4960 89bz ** 35ö medaljong KPV, tydligt ,PR-LYX 200
4961 89Bz PRAKT-AB 170
4962 89bz AB F 500 140
4963 90 PRAKT F 800 275
4964 90 vc AB, F550 135
4965 90a vc AB 4-block 700
4966 90a 40ö PR-LYX 475
4967 90b,var 40ö litet (dragspels)veck, PR-LYXc 250
4968 90Bz PRAKT 275
4969 90Bz ** 40Ö MEDALJONG prakt vm KPV 200
4970 91 PRAKT, F 2200 850
4971 91 ** 50 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 9000 750
4972 91 AB F 1400 300
4973 91 50ö G V medaljong, tydligt KPV, AB 225
4974 91a ** 50ö grå. AB-PRAKT PAR, med övre HÖRN MARGINAL. 650
4975 91a ** 50ö grå. PRAKT, med övre marg 600
4976 91b ** 50ö PRAKT 4-BLOCK, F 2013 9200 1600
4977 91bz ** 50ö extra stort märke, AB-PR 500
4978 91bz AB F1700 400
4979 91bz ** 50ö medaljong tydligt KPV, AB F 2200 300
4980 95 ** 90ö PRAKT-LYX hörnmarg 4-BLOCK, 40
4981 96 ** 1KR medaljong PR-LYX, F 3000 1000
4982 96 ** 1KR MEDALJONG, PRAKT 650
4983 96 * 1kr utan vm 4-block, AB F 3000 300
4984 96bz PRAKT 800
4985 96bz ** 1KR MEDALJONG, AB-PR, vm KPV 550
4986 97-104 påtryck kpl serie 8 st G V medaljong, AB 20
4987 97vm2 4-bl AB, 2 vm höjdled 125
4988 98 KR 2:12 , pr-lyx 4-block 60
4989 99var 4-bl pr, röda streck genom medaljongen 100
4990 100v2 4-BLOCK, vc AB 400
4991 100v2 AB F 350, förskjutet påtr. 110
4992 100v3 ** 12/ 25ö förskjutet påtryck F 500 125
4993 100v3 12/25ö förskjutet påtryck G V medaljong, AB 100
4994 103 27/65ö, LYX 4-BLOCK 60
4995 105 PR-LYX 60
4996 105-114 ** 4-blockserie, 2,3,5,12,20 och 30ö PR-LYX övriga AB 2ö alla KPV, 3ö 2kpv. 700
4997 105-114 ** L I , LYX-serie 600
4998 105-114 ** Landstorm 1 4-block serie där 2,3,4,29ö har 2 st var med KPV , F ca 4700 600
4999 105-14 ** Landstorm 1 10-blockserie med övre vä hörn marginal, 3+50ö med kpv, F ca 10000 3500
5000 105-14 ** Landstorm 1 4-blockserie med övre marginal, 3+50ö med kpv, F ca 3800 600
5001 105-14 ** PR-LYX SERIE, 50ö kpv 300
5002 105-14 ** LANDSTORM I PR-LYX serie 50ö AB, 6 ÖKPV 250
5003 105-14 Landst. I kpl serie f 850 200
5004 105-14A PÅTRYCK på ORGINAL 2ex**,4*(*),4*, F 2500-3000 SÄLLSYNT 950
5005 105cx 4-BLOCK, LYX 750
5006 105cx 5ö/2ö vm cx /, AB-PR, 4-BLOCK 500
5007 105cx vc AB 4-BLOCK 400
5008 105cx PRAKT 150
5009 105cx vc AB F 400 125
5010 105cx ** 5/2ö vm linjer cx, AB 110
5011 105cxz vc AB 4-BL, alla med kpv 975
5012 105cz ** 5/2Ö linje + KPV tydl 50
5013 106 ** 5/ 3ö PR-LYX 70
5014 106 ** 5/3ö prakt 60
5015 106 PR-LYX 50
5016 107 PR-LYX 50
5017 108 PR 50
5018 108 ** 5/5ö PRAKT 45
5019 109 ** 5/ 6ö PR-LYX 60
5020 109 PRAKT 50
5021 111 ** 10/20ö PR-LYX , tydligt KPV 125
5022 111 ** 10 / 20 ö PRAKT 45
5023 112 ** 10/24Ö , LYX 90
5024 113 ** 10 / 30 ö LYX 100
5025 114 PR-LYX 60
5026 114 ** 10 / 50ö PR-LYX 50
5027 115 ** 5+5 PÅ 1Ö, 4-BLOCK F 3200 300
5028 115 vc AB ex, F 650+ 225
5029 115 ** 5/1ö AB-PRAKT 200
5030 115+115v i par BA centr,F 1400+ 200
5031 115-18, 120, 122, 1ö-6ö, 20, 30ö Landstorm II 240
5032 116 ** 5på 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
5033 116 PR 3öre 200
5034 116 ** 10ö / 3ö, PRAKT 200
5035 116 ** 5+5/3Ö PRAKT LANDSTORM II 200
5036 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 6-BLOCK F 3300 300
5037 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 4-BLOCK F 2200 225
5038 117a ** 5på 5ö BRA AB 4-BLOCK 400
5039 117var ** 5/5ö ab-PRAKT, DRAGSPEL 150
5040 118 ** 5+5/6Ö PRAKT LANDSTORM II 100
5041 118b ** 5 på 6ö 4-BLOCK PRAKT,pos 2 * 400
5042 119 ** 5/ 12Ö AB-PRAKT 200
5043 119 5ö/ 12ö Landstorm II, bra AB 200
5044 119b ** 5 på 12ö 4-BLOCK AB-PRAKT, 800
5045 120 LYX-PR 400
5046 120 ** 10 PÅ 20Ö PR-LYX 350
5047 120 PRAKT 300
5048 120 ** 10Ö / 20Ö, PR-LYX Landstorm II 300
5049 120 ** 10Ö/ 20Ö PR-LYX EX 250
5050 120 ** 10ö/ 20ö bra AB ex 125
5051 120 ** 10/ 20ö AB-PR 110
5052 120 AB 100
5053 120a ** 10 på 20ö 4-BLOCK AB 400
5054 121 ** 10/24 ö PR-LYX 1000
5055 121 PRAKTEX 10 på 24 ö 800
5056 121 AB ex F850 300
5057 121 10ö/ 24ö Landstorm II, bra AB 175
5058 121a,v1 ** 10 på 24ö 4-BLOCK AB-PR, pos2*, pos 2 och 4 v1 1000
5059 122var ** 10/30Ö FELPERF. 2 MÄRKESBILDER 100
5060 123 ** 10ö/ 50ö bra AB ex 200
5061 123 AB ex F 550 150
5062 123 10ö/ 50ö Landstorm II, AB 110
5063 123 ** 10 / 50 ö normalex 90
5064 123 normal ex 80
5065 123a ** BRA EX 10/50ö 200
5066 123b ** 10 på 50ö 4-BLOCK PRAKT 800
5067 123b ** 10+10 PÅ 50ö, 6-BLOCK F 3600 350
5068 123b ** 10 / 50ö, NORMALEX f 550 110
5069 124 10ö på 1 kr postfr.LYXex 2000
5070 124 ** 10Ö /1KR , SUPERB-PR-LYX 1500
5071 124 ** 10/ 1kr Landstorm II, LYX 1500
5072 124 PRAKT ex 1400
5073 124 ** 10/ 1KR PRAKT-LYX 1400
5074 124 ** 10ö /1kr PR-LYX, sällsynt i denna kval 1200
5075 124 ** 10ö/ 1Kr, PR-LYX påtryck lite förskj. vä 1200
5076 124 Välc: AB ex 1000
5077 124 **10ö på 1kr PRAKT 1000
5078 124 ** 10ö/ 1Kr BRA AB ex 600
5079 124 AB ex 575
5080 124 ** 10ö/ 1 kr fint ex 375
5081 124v 10ö/1kr hörnmarg. 4-BLOCK,pos 4 v ,ab 2000
5082 124v ** 10/1kr bruten vä ram, 3,3,5 mycket gott ex F 5000 1400
5083 125 ** hörnmarg 4-block, PRAKT 2500
5084 125 10ö/ 5KR hörnmarg. 4-BLOCK, PRAKT 2000
5085 125 LYX, 10 på 5kr 1000
5086 125 ** 10Ö/ 5KR LYX 800
5087 125 ** 10+ 4,90 På 5kr, PRAKT 650
5088 125 AB 550
5089 125 **10ö på 5kr vackert ex 500
5090 125 ** 10ö/ 5kr PRAKT-LYX 500
5091 125 ** 10Ö/ 5KR, LYXEX 500
5092 125 ** 10ö / 5kr , bra ex 375
5093 125var **10ö på 5kr prakt, liten del av 3 vm 750
5094 125vm 10ö/ 5kr OMV VM, PRAKTEX 1100
5095 126 LYX 4-BLOCK 400
5096 126 PRAKT 4Block 250
5097 126 AB 4-block 140
5098 126 ** 7+3ö/ 2ö PRAKT LANDSTORM III 70
5099 126 ** 7+3/ 2ö , PRAKT 50
5100 126-135 ** L III , LYX-serie 300
5101 126-35 ** 4- blockserie Landstorm III ,F 3000 500
5102 126-35 Landst III kpl serie F 750 175
5103 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX 4-block 500
5104 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX ex 200
5105 126cx AB 100
5106 126cx ** 7+7/2ö omv vm, bra Ab 100
5107 126cz ** 7+7/2ö tydl KPV, bra Ab 90
5108 127 ** LANDSTORM III 3ö 4-BL PR-LYX, 200
5109 127 ** 7+3ö/ 3ö LYX, LANDSTORM III 100
5110 128 PR-LYX 50
5111 129 PR-Lyx 50
5112 129 ** 7+3ö / 5 ö LYX, obet gummi ve 30
5113 130 ** LANDSTORM III 6ö 4-BL PR-LYX, 200
5114 131 ** LANDST.III 12ö 4-BL LYX 200
5115 131 ** 12+8ö/ 12ö PR LANDSTORM III 45
5116 131 ** 12+8/ 12ö , PRAKT 35
5117 132 PR-LYX 50
5118 132cz 20ö MED KPV, PR-LYX 70
5119 134 ** 12/30 ö , kpv, LYX 100
5120 134 PR-LYX 50
5121 134 ** 12+8ö/ 30ö PR LANDSTORM III 45
5122 135 ** LANDST.III 50ö 4-BL PR-LYX 175
5123 135 LYX-PR 50
5124 136 ** 10/ 3ö PR-LYX 4-BLOCK 100
5125 136 ** 10ö/3ö PRAKT- 4-BLOCK, 60
5126 136 PR-LYX 50
5127 136-38 4--Blockserie, AB-PR 750
5128 136-38 Luftpost 3olika, AB serie i 4-BLOCK 350
5129 136-38 kpl serie 150
5130 136-38 ** Luftpost 1920 AB-PR par serie 150
5131 136-38v3 ** 10-20-50ö , 4-block AB-PR, 50ö pos1 v3 F ca 2300 350
5132 136cz prakt 100
5133 136cz 10/3ö hörnmarg 4-bl, alla tydl KPV,AB 75
5134 136v4 ** 10/3ö 4-block , pos 1 punkt O . S 125
5135 136var 10/3ö 4-block pos 3 tryckvari S 100
5136 137 ** 20/2ö luftpost LYX 125
5137 137 PRAKT 50
5138 137cz ** 4bl 20/2ö luftpost 2 övre cz, F480 100
5139 137cz,v ** F-t samanhängande, ab 100
5140 137v3 ** 20l/ 2ö Luftpost, färgkula i hö 2 100
5141 137v4 ** 20/2ö 4-block , pos 4 punkt O . S 130
5142 137var 20ö Luftpost, svagt påtryck, AB-PR 4-BL 150
5143 138 ** 50/4ö luftpost, 4-block LYX centr 1000
5144 138 4 block PRAKT 600
5145 138 ** 50/4ö , fräscht 4-block, AB 350
5146 138 ** 50/4Ö LUFTPOST 1920 , LYX ,5,5,5 300
5147 138 ** 10/50Ö par med KPV mitt på F 1800 250
5148 138 ** 50/4ö Luftpost, pr-lyx , obet gummive. 100
5149 138cz 50/4ö KPV, 4-STRIP, F 3200 600
5150 138cz ** 50ö Luftpost vm KPV, PR 400
5151 138(cz) ** 50 /4ö LYX, eventullt lite KPVned 300
5152 138cz 50/4ö KPV, AB, F 800 200
5153 138v3 50ö 4-block , pos3 skadad 5, Prakt 500
5154 138v3 ** 50ö/4ö PRAKT- 4-BLOCK,pos 3 v3 500
5155 138v3 ** 50/4ö 4-block , pos 1 skadad5, AB-PR 300
5156 138v3 ** /* par nedre v3 skadad 5 *, F 800 200
5157 138vm ** 50/4ö vm del av 2 kronor 600

138,5 BANDMÄRKEN **
5158 139b ** 3ö AGRG , AB, plåtskarvlinje vä 120
5159 140A Plåtskarvoar, BA-AB 60
5160 140A 5ö grön Stående Lejon, AB 35
5161 140Aa AGRY ,PRAKT 175
5162 140Aa AB F 350 80
5163 140Aa ** 5ö agrg, fint AB plåtskarv vä 75
5164 140Ab ** 5Ö AGRG, GRÖN TYP 1, LYX 250
5165 140Ab ** 5Ö AGRG, LYX-PR 150
5166 140Ab PRAKT 140
5167 140Ab ** 5ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 125
5168 140Ab ** 5ö grön Lejon typ 1 , agrg ppr, PRAKT 120
5169 140Ab ** 5Ö GRÖN TYP 1, PRAKT 100
5170 140Ab AB-PR, gummirepa 50
5171 140Acx Plåtskarvlinje par centr vä.F.3400 300
5172 140Acx **/' 5ö grön typ 1,plåtskarvpar siffr 1 300
5173 140Acx ** 5ö grön typ 1 vm linjer, AB 3,3,5 250
5174 140Acx 5ö grön Stående Lejon, AB 225
5175 140C ** 5ö grön LEJON typ1 AGRG PR-LYX 175
5176 140Ca ** 4sid 4-block med plåtskarvlinje, AB 125
5177 140Ca ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 4-block 120
5178 140Ca ** 4sid par med plåtskarvlinje , AB 100
5179 140Ca 5ö grön Stående Lejon, 4-sid agrg ,AB 40
5180 140Ccx 4-sid SUPERBT EX, sign BG, 300
5181 140Ccx ** 5ö grön 4-sid Lejon typ 1 vm, PR-LYX 150
5182 140Ccx AB 4-BLOCK 125
5183 140Ccx ** 5Ö GRÖN TYP 1 4-SID LEJON, PRAKT 100
5184 140Ccx PR 75
5185 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, 4-block 70
5186 140Ccx AB 35
5187 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, AB 30
5188 140Ccxz ** 5ö grön typ 1 , pr-lyx 4-block 2 övre cxz 900
5189 140Ccxz ** 5ö grön typ 1, AB 4-block 2 nedre cxz 400
5190 140Ccxz 4-sid linje + del av bokstav, Prakt 310
5191 140Ccxz F 1000 290
5192 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , LYXEX 1500
5193 141b 5ö typ 1 (antydan till KPV upptill) PR-LYX 900
5194 141b ** 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
5195 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PR plåtskarvlinje par, 3000+ 750
5196 141b 5ö orangeakt brunröd TYP 1, PRAKT 700
5197 141b ** 5ö typ1, PR-LYX 500
5198 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , AB plåtskarvlinje par, 3000+ 500
5199 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PRAKT 500
5200 141b AB 375
5201 141b ** 5ö brunröd Lejon typ 1, AB-PR 350
5202 141b AB 275
5203 141b ** 5ö orangeakt. brunröd typ 1, AB 275
5204 141b 5ö brun typ 1 Stående Lejon, AB 200
5205 141bz PRAKT typ 1 , vm KPV 950
5206 141bz 5ö brunröd TYP 1, PRAKT, KPV tydligt 725
5207 141bz ** 5ö Lejon typ 1brunröd , kpv, AB-PR 700
5208 141bz ** 5ö Lejon typ 1brunröd , kpv, AB par, F 5200 650
5209 141Bz ** 5öljust brunröd, KPV, vackert ab-pr 500
5210 141bz ** 5Ö brunröd TYP 1 med KPV, PRAKT 500
5211 141bz ** 5ö or.aktbrunröd typ 1,KPV mitt på, AB 300
5212 141bz ** 5ö brunröd med KPV , AB 300
5213 141bz 5ö brun typ 1 Stående Lejon, vm KPV 210
5214 142A ** 5Ö brunröd typ2 , pr 50
5215 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY ,LYXkontrollsiffra 2 150
5216 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 120
5217 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 100
5218 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX, kontrollsiffra 38 90
5219 142Aa ** -* 5ö brun typ2 AGRY , LYX, plåtskarv par pos 1* pos 2** 80
5220 142Aa ** 5ö brun, AGRY, par plåtskarvlinje 75
5221 142Aa ** 5Ö brun Lejon, pr-lyx på AGRY 70
5222 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , PR-AB plåtskarvpar 60
5223 142Aa ** 5ö brun, AGRY, plåtskarvlinje vä 50
5224 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 , PRAKT k-siffra 10 40
5225 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 35
5226 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 30
5227 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , AB 30
5228 142Acc PRAKT 300
5229 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / LYX 200
5230 142Acx ** 5Ö BRUNRÖD VM LINJER, LYX 175
5231 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PR-LYX 110
5232 142Acx ** 5ö brunröd , vm linjer, Prakt 100
5233 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / prakt 100
5234 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PRAKT 75
5235 142Acx AB-PR 60
5236 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB-PRAKT 50
5237 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB plåtskarv hö 30
5238 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB 25
5239 142Acx 5ö brun typ 2 Stående Lejon, AB 25
5240 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 250
5241 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 240
5242 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv plåtskarv vä, pr 200
5243 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 150
5244 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 140
5245 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 100
5246 142Acz 5ö Brunröd omv linje,+liten del av kpv 1500
5247 142Ea ** 5ö brun typ2 A1 ppr, Ab , F 9000 1000
5248 142Ecc ** 5ö brunröd t13, LYX , ägar stpl 300
5249 142Ecc ** 5ö brun typ2 vm \ PRAKT 300
5250 142Ecc ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT-LYX, cc 250
5251 142Ecc ** 5ö brunröd t13, plåtskarvpar 250
5252 142Ecc 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 120
5253 142Ecx 5ö brunröd, PR-LYX 100
5254 142Ecx 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 15
5255 142Ecxvar ** 5ö brun Lejon T 13, par med smalt och mycket brett märke, KURIOSA 100
5256 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 90
5257 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 75
5258 143Aa ** 5ö grön, A2, par med plåtskarvlinje 90
5259 143Aa ** 5Ö GRÖN lEJON a1 PPR, PR 25
5260 143Ac PRAKT plåtskarvpar 175
5261 143Ac ** 5ö grön rent tryck PR-LYX 125
5262 143Ac ** 5ö grön, A2, plåtskarvlinje par 50
5263 143Acc ** 5ö grön vm omv linjer, PR-LYX 120
5264 143Acc 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 30
5265 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje Lyx 75
5266 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje PR 40
5267 143Acx ** 5ö grön typ 2, cx, PR-LYX 25
5268 143Acxz ** 5ö grön typ2 vm / +KPV, PR-LYX 50
5269 143Acxz AB 25
5270 143Acxz ** 5ö Lejon vm linjer + KPV, AB 20
5271 143Acxz 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
5272 143Ad ** 5ö grön, A3, par plåtskarvlinje P-Lyx 100
5273 143Ad ** 5ö grön vitt ppr, PR-LYX 65
5274 143Ad 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
5275 143Ca ** 5ö grön typ2 vm 4-sid A1, LYX 4-block 250
5276 143Ca ** 5ö grön typ2 4-sid A1, pr 4-block 150
5277 143Ca ** 5 ö grön, 4 sid, PR-LYX 90
5278 143Ca ** 5ö grön typ 2, AB 4-block 75
5279 143Ca ** 5ö grön, A1, plåtskarvlinje hö LYX 75
5280 143Ca 5ö grön typ 2 4-sid Stående Lejon, AB 20
5281 143Cb ** 5ö Lejon grön 4-sid, rent tryck, LYX 300
5282 143Cc ** 5 ö 4-sidig grön vitt ppr , Superb 150
5283 143Cc ** 5ö grön typ 2, A3 , AB 4-BLOCK 100
5284 143Cc ** 5ö Lejon A3, PR- LYX 50
5285 143Cc 5ö grön typ2 4-sid A3 Stående Lejon, AB 20
5286 143Ea ** 5ö Lejon grön t 13, LYX 250
5287 143Ea ** 5ö grö t 13, pr-lyx 200
5288 143Ea AB 100
5289 143Ea 5ö grön typ2 T 13 Stående Lejon, AB 50
5290 143Eb PR 50
5291 143Eb ** 5ö Lejon t 13, PR-LYX 30
5292 143Eb ** 5ö Lejon grön t13 , plåtskarv vä 20
5293 143Eb 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB 15
5294 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR-LYX 35
5295 143Ecxz ** 5ö Lejon grön t13 , PR-LYX 30
5296 143Ecxz ** 5ö grön linje + kpv, PRAKT 25
5297 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR 20
5298 143Ecxz 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB-PR 15
5299 144Aa ** 10ö Lejon AGRY, PR- LYX 250
5300 144Aa ** 10ö grön Lejon AGRY, PR 200
5301 144Aa ** 10ö grön, Agry, plåtskarvlinje vä AB 150
5302 144Ab ** 10ö grön, PRAKT 325
5303 144Ab ** 10ö grön PRAKT-lyx 300
5304 144Ab 10ö A1, PR-LYX 300
5305 144Ab ** 10ö grön praktex 4,4,5 250
5306 144Ab ** 10ö grön PRAKT 225
5307 144Ab ** 10ö grön Lejon B ppr, bra AB 3,3,5 150
5308 144Ab AB ex F 500 145
5309 144Ab ** 10ö grön Lejon A1 ppr, bra AB 3,3,5 140
5310 144Abz PRAKT , KPV tydligt 650
5311 144Abz ** 10ö grön mkt tydl KPV, praktcentr , litet gummiveck. 2 ngt kttsptsar 175
5312 144Acc ** 10ö grön Lejon vm \ , AB 3,3,5 175
5313 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, LYX, kontroll siffra12 60
5314 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, plåtskarvpar P-Lyx 50
5315 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, PR-LYX 45
5316 144Acx,var ** 10 ö grön extra stort märke 150
5317 144Acxz ** 10ö grön Lejon vm /+ KPV, PR-LYX 250
5318 144Acxz ** 10ö grön, cxz, plåtskarvlinje par AB 175
5319 144Acxz ab 80
5320 144Ad ** 10ö Lejon grön Bppr , plåtskarv vä 125
5321 144Ad AB 120
5322 144Ad ** 10ö grön, Bppr, plåtskarvlinje vä AB 120
5323 144Ad 10ö grön B ppr Stående Lejon, AB 55
5324 144Ca AGRY PRAKT 4-block 400
5325 144Ca 10Ö GRÖN 4SID PR-LYX 4-BLOCK 400
5326 144Ca ** 4-BLOCK, AB-PR 200
5327 144Ca ** 10ö grön 4-sid AB A1 PPR 175
5328 144Ca ** 10ö grön LEJON typ1 AGRY PRAKT 125
5329 144Ca ** 10Ö grön Lejon A1 ppr, PRAKT 100
5330 144Ca 10ö grön 4-sid Stående Lejon, AB 25
5331 144Cbz ** 10Ö grön 4s vm BZ, 3,5,3 ab ,F 3500 400
5332 144Cc AB 4-bl på Bppr; F1200 300
5333 144Cc ** 10 ö grön 4-block B ppr, bra AB 200
5334 144Cc 10ö grön B ppr,AB, F 500 90
5335 144Cc **10Ö GRÖN 4sid B ppr, 3,5,3 ab ,F 400 60
5336 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon,ab 60
5337 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon, AB 4-BLOCK 50
5338 144Ccx PR-LYXex 500
5339 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm linjer, LYX 500
5340 144Ccx ** 10ö 4-sid linjer +kpv mitt på PRc 300
5341 144Ccx 10Ö GRÖN 4-SID vm linjer, PRAKT 200
5342 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm lijer, bra AB 200
5343 144Ccx ** 10ö 4-sid vm linjer, PRAKT 200
5344 144Ccx AB ex F750 125
5345 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid Lejon vm /+KPV, ab- PRAKT 450
5346 144Ecx 10ö grön t13 vm linjer Stående Lejon,AB 15
5347 144Ecxz ** 10ö grön t13 linjer +KPV, PRAKT PAR 650
5348 144Ecxz PRAKT 400
5349 144Ecxz ** 10ö grön t13 med linjer +KPV, PRAKT 400
5350 144Ecxz ** 10ö grön T-13 Lejon vm /+KPV, PR 400
5351 144Ecxz ** 10 ö grön t 13 .KPV mitt på, AB-PR 300
5352 145A ** 10ö violett typ1 , PR-LYX 90
5353 145A gråviolett PR-LYX 75
5354 145A ** 10ö violett typ 1, PR-LYX 75
5355 145A ** 10ö Lejon A2, Plåtskarvpar, prakt 75
5356 145A Violett PR-LYX 70
5357 145A ** 10ö violett typ 1, PRAKT 50
5358 145A ** 10ö violett,, plåtskarvlinje hö AB 40
5359 145A A1 ppr 35
5360 145A 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
5361 145C ** 10ö matt violett 6-BLOCK, PRAKT 290
5362 145C PRAKT 4-BL 150
5363 145C ** 10ö Lejon A1, 4sid 4-BLOCK PRAKT 140
5364 145C ** 10ö ljus violett 4-BLOCK, AB 125
5365 145C 10ö violett, BRA AB 4-BLOCK 110
5366 145C ** 10 ö violett 4-block bra AB 100
5367 145C PRAKT 50
5368 145C ** 10ö violett, plåtskarvlinje hö AB 40
5369 145C 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
5370 145Ca ** 10ö Lejon violett 4sid plåtskarvpar,pr 70
5371 145Ea LYX 10ö violett t 13 350
5372 145Ea pr-LYX ex 10ö T 13 300
5373 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PR-LYX 300
5374 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , LYX 250
5375 145Ea PRAKT 200
5376 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 prakt-lyx 200
5377 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , PR-LYX 200
5378 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PRAKT 200
5379 145Ea ** 10ö Lejon violett t 13 150
5380 145Ea ** 10 ö violett, T 13 PRAKT 140
5381 145Ea AB F 350 100
5382 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 PRAKT 100
5383 145Ea 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 60
5384 145Ecx ** 10ö violett SUPERBT BRETT EX 200
5385 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par p-lyx 75
5386 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 70
5387 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 40
5388 145Ecx 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 15
5389 145Ecxz 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 25
5390 146Aa ** 10ö ultram.viol. , PR-LYX 200
5391 146Aa PRAKT prov ppr 175
5392 146Aa ** 10ö Lejon A3 prov ppr , Plåtskarvpar 175
5393 146Aa AB 100
5394 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 100
5395 146Aa 10ö violett typ 2, a3 prov ,AB 50
5396 146Aa,b ** 10ö violett, A1, A3 pprPRAKT 100
5397 146Ab ** 10ö ultramarinviolett, LYX 100
5398 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 90
5399 146Ab ** 10ö violett , A3 ppr, PRAKT-LYX 50
5400 146Ab ** 10ö Lejon violett A3 ppr,LYX 50
5401 146Ab PR 40
5402 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 35
5403 146Ab 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon,AB 15
5404 146Ac ** 10ö SVARTAKT viol. , PR-LYX 350
5405 146C ** 10ö violett , 4+6+4 BLOCK i nyanser 275
5406 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, AB-PRAKT 4-BL 1250
5407 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, 4-block ,AB 5600 800
5408 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX 700
5409 146Cb ** 10ö SVARTAKT VIOLETT A1 papper 4-block, AB-PR, stor bandmärkesraritet i 4-block 7500
5410 146Cc PRAKT 4-block 225
5411 146Cc ** 10ö ultramarinviolett, 4-sid PR-LYX 100
5412 146Cc ** 10Ö TYP 2 4sid plåtskarvpar, PR-LYX 100
5413 146Cc ** 10ö violett, pr 50
5414 146Cd ** 10ö SVARTAKT VIOLETT4-block, ab 250
5415 146Cd ** 10ö SVARTAKT viol. 4-sid , PR-LYX 200
5416 146Cd AB 95
5417 146Ea ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 160
5418 146Ea AB 70
5419 146Ea 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon ,AB 30
5420 146Ea,b ** 10ö Lejon violett, svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , 2ST AB-PR, F 700 150
5421 146Eb PRAKT 250
5422 146Eb ** 10ö Lejon svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , PR-LYX 250
5423 146Eb ** 10ö svartakt, plåtskarvlinje hö, AB-PR 90
5424 146Eb 10ö svartaktigt violett typ 2, T13 75
5425 147 25ö PRAKT 175
5426 147 AB 70
5427 147 25ö orange Stående Lejon ,AB 40
5428 148Aa ** 30ö agry, lyx 50
5429 148Acx ** 30ö LEJON cx, LYX-SUPERB 300
5430 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX, mini dragspel 125
5431 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjer, PR-LYX 110
5432 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 100
5433 148Acx ** 30ö LEJON cx, PR-LYX 100
5434 148Acx ** 30ö Lejon, vm linjer, P-LYX 100
5435 148Acx ** 30ö Lejon, vm / , PRAKT 100
5436 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjerPAR, AB 50
5437 148Acx 30ö brun A1 vm linje Stående Lejon ,AB 15
5438 148Acxz ** 30 ö brun , par AB, F 1200 250
5439 148Acxz ** 30ö BRUN, plåtskarvlinje par AB 200
5440 148Acxz ** 30ö par, F 1100 , AB-PR 150
5441 148Acxz ** 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, AB 100
5442 148API ** 15ö par , vä ex VIT HOV, PRAKT 100
5443 148C 30ö brun 4-sid, LYX, ursprunglig obet gummi repa 400
5444 148C ** 30ö LEJON BRUN, 4-BLOCK AB-PR 400
5445 148C ** 30ö prakt 350
5446 148C 30ö brun A1 4-sid Stående Lejon 4-block 300
5447 148C PR-LYX, svagt ve. 250
5448 149-151A ** 10-20ö par-3strip serie, någon ursprunglig gummirepa F över 3600 300
5449 149Ab 10 ö röd G V en face, Agrg, AB 90
5450 149Abz ** 10Ö VM kpv BRA AB 350
5451 149Abz ** 10 ö En Face,vm KPV , AB,F 2400 240
5452 149Abz 10 ö röd G V en face, vm KPV, Prakt men liten äldersfläck upptill 225
5453 149Ac ** 10 Ö praktpar, 400
5454 149Ac PR B-ppr 375
5455 149Ac ** 10ö PR-LYX 300
5456 149Ac ** 10ö röd B ppr , PRAKT 300
5457 149Ac 10ö röd, B ppr, prakt 250
5458 149Ac AB 160
5459 149Ad ** 10Ö ÖD AGRG, plåtskarv vä , bra AB 200
5460 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 4-Block 500
5461 149C AB 4-block 250
5462 149C ** 10ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB 175
5463 149C **10Ö EN FACE 4-bl plåtskarv helt på högra märkena, F 1100 175
5464 149C PR-LYX 150
5465 149C ** 10Ö 4-SID, RIKTPUNKT UPP HÖ 100
5466 149C AB 60
5467 149C 10 ö röd G V en face 35
5468 150var ** 15öplåtskarv par partiellt spegeltryck 150
5469 150var ** 15ö partiellt förskjutet spegeltryck 100
5470 151Ac ** , 20ö AGRG , PRAKT 3-strip 650
5471 151Ac AB AGRG F. 950 200
5472 151Ac ** 20ö EN FACE, sign KAN, AB 200
5473 151Ac ** 20ö G.V. EN FACE, B ppr, bra AB 3,3,5 175
5474 151Ac 20 ö blå G V en face, Agrg, AB 100
5475 151Ad ** 20ö en face, sign KAN, Bppr, PR-LYX 500
5476 151Ad ** 20ö en face, B ppr, PRAKT 375
5477 151Ad ** 20ö GV en face, AB-PR , B ppr 275
5478 151Ad 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 120
5479 151C ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 600
5480 151C 4-BLOCK AB 550
5481 151C ** 20ö En Face PRAKT 4-BLOCK, 500
5482 151C ** 20ö 4-sid G.V. en face, LYX 500
5483 151C 20Ö EN fACE 4- BLOCK , BRA AB 450
5484 151C ** 20ö G V- en face, 4-block ,AB F 2400 350
5485 151C ** 20ö PR-LYX 350
5486 151C PRAKT 20ö 4-sid 350
5487 151C ** 20Ö EN FACE 4-SID PR-LYX 250
5488 151C ** 20Ö 4-SID, EN FACE, AB-PR 150
5489 151C **20Ö EN FACE fint AB ex 3,3,5 125
5490 151Cb ** 20ö PR-LYX 225
5491 151Cb 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 75
5492 151Cbz 20ö 4-sid, PR-LYX 600
5493 151Cbz 20 ö blå G V en face, 2 nedre med KPV ,4 block 400
5494 151Cbz ** 20ö en face, KPV, AB 300
5495 151Cvar variant litet dragspel,ab-pr 200
5496 152Aa ** 20ö G II A. AGRG , LYX 150
5497 152Aa 20ö G. II .A. PR-LYX AGRG 60
5498 152Aa PR-LYX 50
5499 152Aa ** 20ö G. VI A, PR-LYX 50
5500 152Aa 20ö Blå G II A. Agrg, AB 15
5501 152Ab PRAKT Bppr 100
5502 152Ab ** 20ö G II A. Bppr , prakt 100
5503 152Ab 20ö Blå G II A. B ppr, AB 20
5504 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , 3-STRIP ,AB 400
5505 152Abz AB- PR par F 1500 350
5506 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , prakt-LYX 300
5507 152Abz AB-PRAKT med KPV 250
5508 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, 3-strip 1500 200
5509 152Abz ** 20ö G II ADOLF, AB,AB, BA 3 STRIP 27900 KR 200
5510 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, ab EX 3,3,5 125
5511 152Abz 20ö Blå G II A.tydligt vm KPV, AB 100
5512 152Acx ** 20ö G II A vm linjer, bra AB 500
5513 152Acx ** 20Ö vältandat ex centr hö. F 3500 330
5514 152aVar ** G.II.A. spegeltryck 40
5515 152C ** 20ö G.II.A. LYX 250
5516 152C ** G.II.A. 4-sid LYX 125
5517 152C 4-block , AB 100
5518 152C ** 20ö G. VI A, PR-LYX 100
5519 152C ** , 20ö G II A B ppr 4-SID , PRAKT -LYX 100
5520 152C ** 20Ö G.VASA4-SID PR-LYX 100
5521 152C ** 20ö plåtskarvlinjepar 4sid, AB 75
5522 152C 20ö Blå G II A.4-sid, AB, 4-BLOCK 65
5523 152C ** , 20ö G II A B ppr MARG- PRAKTex 60
5524 152C 20ö Blå G II A.4-sid vm KPV, AB 50
5525 152C ** 20ö G II A ,fint AB 3,3,5 40
5526 152C ** 20ö G II A , prakt 4 sid 40
5527 152C,bz ** 20ö G.II.A. 10-BL. , AB, 5 undre KPV 300
5528 152C,bz ** 20Ö 4-SID, G.II. tydligt KPV, AB 90
5529 152C,var ** 20ö G.II.A. PRAKT -ab 6-BLOCK , där de övre 3 märkena är betydligt större. 250
5530 152Ca ** 20Ö G II A marginalex , AB 35
5531 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK alla med KPV,PR 500
5532 152Cbz 4-block , LYX , 2 ex kpv, sign BG, svårt 400
5533 152Cbz 20Ö G II A. 4-BL 2 ex KPV, PR-LYX 350
5534 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK, 2 nedre KPV 125
5535 153a ** 120ö AGRY, PR-LYX 450
5536 153a ** Gustav Vasa AGRY, 3-strip, AB 350
5537 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, AB 150
5538 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, lodr ve , F 950 95
5539 153a 20ö violett G. Vasa, Agry, BA 90
5540 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 120
5541 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 100
5542 153b ** 20ö "hyssjning" hö marg, PR 100
5543 153b ** 20ö Gustav Vasa , prakt 90
5544 153b AB 40
5545 153b 20ö violett G. Vasa, Bppr, AB 30
5546 153b,bz **/* 20ö G.Vasa violet, plåtskarvpar PRAKT Bz ppr, vä ex ** 160
5547 153bz prakt 125
5548 153c AB 120
5549 153c 20ö ljus violett G. Vasa , AB 90
5550 154 110ö plåtskarvpar i PR-LYX kvalitet 750
5551 154a AGRY, SUPERB 1100
5552 154a ** 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 500
5553 154a AGRY AB ex F1600 450
5554 154b ** 110ö G VASA AB-PRAKT PAR 500
5555 154b ** 110ö G VASA PRAKT 450
5556 154b AB,välcentr 300
5557 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, par, AB litet dragspel 500
5558 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, AB litet dragspel 300
5559 154bz plåtskarvpar,AB-BA, 4800 700
5560 155a ** 140 ö 4-STRIP ABcentr, svag böjnin i pappret , svårt strip F 13.200:_ 1250
5561 155a ** 140ö Gustav Vasa agrg, bra AB ,svår 800
5562 155a AGRG Fräscht ex centr hö 450
5563 155b PRAKT 350
5564 155b ** 140ö G Vasa, Prakt 250
5565 155b AB 200
5566 155b **140Ö plåtskarvlinje PAR 200
5567 155b ** 140ö G VASA. , PRAKT 160
5568 155b 140ö svart G. Vasa , Bppr, AB 80
5569 155bz AB F 1200 300
5570 155bz ** 140ö G Vasa, AB-PR 290
5571 155BZ ** 140ö G VASA bra AB 275
5572 156 PR-LYX 500
5573 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A2 ppr plåtskarvpar 300
5574 156 AB ex F.950 225
5575 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr , AB-PR 200
5576 156 ** 35ö typ1 , PR-LYX, gummi veck 150
5577 156a 35ö gul, Postemblem, AB 150
5578 156cx 35ö VM LINJE , PR-LYX 900
5579 156cx PR-LYX, 35ö typ 1 vm linjer 750
5580 156cx ** 35Ö VM LINJER, prakt 650
5581 156cx ** 35ö Postemblem typ 1, vm / plåtskarvpar, PR-LYX 500
5582 156cxz 35ö vm linje +kpv, AB 1200
5583 157 PR-LYX, 35ö typ 2 550
5584 157 LYX-PRAKT 35 Ö TYP 2 500
5585 157 prakt 450
5586 157 AB-PRAKT 300
5587 157 AB 225
5588 158 PR-LYX 600
5589 158 AB 300
5590 158 40ö Postemblem typ 1, plåtskarv vä.PR 250
5591 158 ** 40ö Postemblem typ 1,AGRG, AB 200
5592 159a ** AB-PRAKT 40ö 225
5593 159a ** 40ö Postemblem typ 2,A1, AB-PR 200
5594 159b ** 40ö Postemblem typ 2, B ppr, PRAKT, sign KAN 750
5595 160 ** 45ö Postemblem typ 1, AB 250
5596 161 ** 45 Ö pr-lyx 25
5597 162 60ö violettkarmin typ2 Postemblem, AB 200
5598 162 ** 60ö, PRAKT 175
5599 162a PRAKT 200
5600 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR AB 200
5601 162a ** 60ö Postemblem typ 1, AB-PR 125
5602 162a AB 100
5603 162cx ** 60ö vm linjer, PRAKT 1200
5604 162cx ** 60ö 3-strip vm cx, F 7200 600
5605 162cx AB F 2200 550
5606 162cx, var ** 60 ö cx, tryckfärgsfläck, AB 225
5607 163a **/* 4-strip 60ö A2 ppr, plåtskarvparet **, AB-PR F 4600 500
5608 163a AB F 1700 450
5609 163a ** 60ö typ 2, A1 ppr, PR, obet blyerts nr på baksidan 300
5610 163a ** 60ö Postemblem, typ 2, ab 300
5611 163a ** 60ö typ 2, AB 250
5612 163b AB ex F 2400 900
5613 165b,v ** 80ö Bppr plåtskarvpar ( 3-strip 3 ex *) hö ex plåtspricka, F 300+300+ 90+ 300 175
5614 165b,var **/* 80ö Bppr par med dubbelprägling 100
5615 165bz ** 80ö 4-strip med KPV , högintressant perforerad skarvremsa mellan 1-2 märket, sällsynt sätt att skarva . UTSTÄLLNINGS OBJEKT för specialisten, LYX kvalitet 1000
5616 165bz PRAKT 375
5617 165bz 80ö med kpv, PR-LYX 300
5618 165bz AB 275
5619 165bz ** 80ö vm KPV, prakt 250
5620 165c 80ö grön, vm KPV, Postemblem, AB 75
5621 165c ** 80Ö b PPR, ab 50
5622 165c 80ö grön, Postemblem, AB 30
5623 165c 80ö grön, vm linjer\, Postemblem, AB 25
5624 165cc PRAKT 100
5625 165cc AB 50
5626 165cx AB F250 100
5627 165cx ** 80ö Postemblem vm /, PR 100
5628 165cxz PRAKT 400
5629 165cz 80ö , AB-PR omvlinjer+ KPV 200
5630 165cz ** 80ö Postemblem vm \ +KPV mitt på AB 200
5631 166a ** 85ö, A 2 ppr, LYX 150
5632 166a ** 85 ö A2 ppr, LYX 90
5633 166a ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
5634 166a PRAKT 50
5635 166a ** 85ö plåskarvlinje par 50
5636 166b ** 85ö, A 3 ppr, LYX 150
5637 166b ** 85ö vitt papper, LYX 140
5638 166b ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
5639 166b PR 60
5640 166b AB 40
5641 166b 85ö grön vitt papper , Postemblem, AB 20
5642 167a **-*(*) 90ö Postemblem A1 ppr, PR-LYX plåtskarv par pos 1 * pos 2** 350
5643 167a AB 325
5644 167a ** 90ö ljusblå Postemblem A2 ppr, AB 300
5645 167b ** 90ö vitt ppr, PRAKT-LYX 1250
5646 167b ** 90ö blå Postemblem A3 ppr, prakt 700
5647 167b ** 90ö vitt ppr AB-Prakt F 3300 600
5648 167b 90Ö VITT PPR, normalex 500
5649 167b 90ö blå vitt papper , Postemblem, AB 325
5650 167c ** 90ö vitt ppr, PR-LYX 1500
5651 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 600
5652 167c 90ö skifferblå, AB 450
5653 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 450
5654 168b ** 1kr plåskarvlinje hö 50
5655 168c PR A3 200
5656 168c AB ex 150
5657 168c 1kr rödakt orange A3 , Postemblem, AB 75
5658 168d AB 150
5659 168d 1kr gulakt orange A3 , Postemblem, AB 100
5660 169a AGRG 60
5661 169cxz 110ö , PR-LYX, linje+KPV 130
5662 169cxz ** 110ö PRAKT, linjer + tydl KPV 125
5663 169cxz AB 60
5664 170a AB 60
5665 170b1 ** 115ö plåskarvlinje hö, PR 110
5666 170b1 ** 115ö rödbrun Postemblem A3 ppr, AB 100
5667 170b1 AB 80
5668 170b1 115ö brunröd, A3 Postemblem, AB 50
5669 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, LYX 200
5670 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, PR-LYX 180
5671 170b2 ** 115ö or.akt. ljusbrun, vitt ppr, LYX-PR 150
5672 170b2 PRAKT 125
5673 170b2 AB PR 95
5674 171 ** 120ö svart , PR-LYX 975
5675 171 ** 120ö svart, PR-LYX A2 PPR 900
5676 171 PR ,A2ppr 700
5677 171 ** 120ö svart A2 ppr, PR-KT-LYX 650
5678 171 Bra AB ex 500
5679 171 ** 120Ö SVART, AB-PR 300
5680 171a 120ö svart, PRAKT, sign BG A1 850
5681 171a ** 120ö SVART postembl A1ppr , P-LYX 750
5682 171a 120ö svart, Postemblem, AB 250
5683 172a ** 120ö rosalila, 3-STRIP PR-LYX A1 ppr 300
5684 172a ** 120ö rosalila postemblem, pr-lyx 150
5685 172b 120ö rosa-lila, A3, Postemblem, AB 30
5686 173a ** 140ö Svart AGRG Postemblem PR 70
5687 173bz ** 140ö bz plåskarvlinje par PR-LYX 125
5688 173bz LYX-PR 110
5689 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem PR 150
5690 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem AB 75
5691 174a ** 145ö postembl smargdgrön, plåtlinje 70
5692 174a 145ö smaragdgrön, Postemblem, AB 30
5693 174b ** 145ö A 2 ppr, LYXc 100
5694 174b AB-PR 60
5695 174b 145ö grön, Postemblem, AB 20
5696 174c ** 145ö, PR-LYX ,A3 ppr 90
5697 174c pr 60
5698 174c A3 AB ex 40
5699 174c 145ö grön, A3, Postemblem, AB 20
5700 175A ** 15ö violett, G V profil vä, PRAKT 150
5701 175A AB 120
5702 175A ** 15Ö violett G.V. profil vä, A1, AB 90
5703 175Aa ** 15ö G V profil vä A1 ppr Prakt 175
5704 175Aa ** 15Ö violett, PLÅTSKARVLINJE VÄ, PR 125
5705 175Aa 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
5706 175C PRAKT-LYX 4-BLOCK 600
5707 175C 4-block matt violett, PR-AB 450
5708 175C LYX Plåtskarvpar 400
5709 175C ** 15ö violett A1ppr G.V. prof vä. AB 4-BLOCKsignerad BG 350
5710 175C AB 120
5711 175C 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
5712 175Ca ** 15ö Profil vä violett, PR-LYX 200
5713 175Ca **15 ö plåtskarvpar 175
5714 175Ca **15 ö plåtskarv till vänster 80
5715 175Cb ** 20ö mörk violett, a2 ppr, par ktt, ftt F 4000 200
5716 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, PR-LYX 375
5717 176A A1 ppr PRAKT 350
5718 176A ** 15ö röd, PRAKT 300
5719 176A AB-PR plåtskarvpar 275
5720 176A 15ö röd typ1 , plåtskarvpar, AB 275
5721 176A ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 200
5722 176A AB 130
5723 176A ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A2, AB 90
5724 176A 15ö röd typ1, G V. profil vä. ,AB 90
5725 176Aa PR-LYX 250
5726 176C 4 bl. 1ex obet. ve f 1600 450
5727 176C ** 15ö A1 ppr röd, 4-BLOCK, AB 400
5728 176C AB plåtskarvpar f 1200 250
5729 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 210
5730 176C ** 15ö röd 4-sid typ 1, bra par F 1300 175
5731 176C AB 150
5732 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje vä, AB 110
5733 176Ca ** 15ö röd G V profil vä A1 ppr Prakt plåtskarv hö. 200
5734 177A ** 15 Ö RÖD, A2ppr, LYX 200
5735 177A ** 15ö röd GV, LYX, A2ppr 100
5736 177Aa ** 15ö röd typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 90
5737 177Aa PR 75
5738 177Aa Vc 50
5739 177Aa 15ö röd typ2, G V. profil vä. ,AB 20
5740 177Ab Rent tryck ab f 1100 275
5741 177Ab 15ö röd typ2,rent tryck G V. profil vä. ,AB 175
5742 177Ac ** 15 Ö RÖD, A3ppr, LYX 375
5743 177Ac1 ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par, AB, vä ex veck , F2400 250
5744 177Ac1 **15ö röd rent tryck plåtskarvlinje vä, PR 250
5745 177Ac1 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 150
5746 177Ac2 15Ö RÖD VITT PPR, LYX plåtskarvpar 350
5747 177Ac2 ** 15ö röd G.V. profil vä. vitt ppr PR-LYX 175
5748 177Ac2 ** 15ö RÖD G.V. profil vä typ2, A3, 100
5749 177Ac2 AB ex på A3 ppr 75
5750 177Ac2 ** 15Ö RÖD VITT PPR, plåtskarvpar VÄ, AB 400 75
5751 177Ac2 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 50
5752 177C ** . 15ö röd typ2 ,4-Block prakt 600
5753 177C 4-BL AB 500
5754 177Ca 4-BLOCK AB 500
5755 177Ca ** 15ö röd A1 G.V. prof vä.AB-PR 4-BL 375
5756 177Ca pr 300
5757 177Ca ** 15ö RÖD Profil vä , PR-LYX 300
5758 177Ca ** 15ö röd G.V. profil vä. PR-LYX 275
5759 177Ca 15ö röd, typ2 4-block 2 övre * nedre 2 ** 225
5760 177Ca AB 135
5761 177Cb LYX-PR 500
5762 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 275
5763 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 200
5764 177Cb 15ö röd typ2, 4-sid rent tryck G V. profil vä. ,AB 110
5765 177Cc AB 4-BLOCK F 3800 900
5766 177Cc 15ö röd, 4-Block, AB, A3 ppr 750
5767 177Cc LYX 600
5768 177Cc ** 15ö A3 ppr röd, vikt horiz. 4-Block AB 500
5769 177Cc **15ö röd vitt ppr, ab-praktcentr 4-block F 4000 500
5770 177Cc ** 15ö röd, 4-sid vitt pr, PRAKT 400
5771 177Cc ** 15ö G.V. röd vitt ppr, PR-LYX 400
5772 177Cc ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A3, PLÅTSKARVPAR , AB F 2000 300
5773 177Cc ** 15 Ö RÖD VITT PPR PRAKT 200
5774 177Cc 15ö röd typ2, 4-sid A3 G V. profil vä. ,AB 110
5775 177P (*)15ö, otandat orginalplåtsgravyr ,svart 750
5776 178 ** 15ö brun G V profil vä A3 ppr AB -Prakt plåtskarv hö. 60
5777 178A PRAKT plåtskarvpar 100
5778 178A ** 15ö brun pr-lyx 100
5779 178A PR 70
5780 178A 15ö orangeaktigt brun, prakt 65
5781 178A ** 15ö Brun, G V profil vä, A1, PR 50
5782 178A AB 30
5783 178A 15ö brun, A3 G V. profil vä. ,AB 20
5784 178C 4- BLOCK AB-PRAKT 200
5785 178C 15ö brun, PR-LYX 4-BLOCK 200
5786 178C ** 15ö brun A3 G.V. prof vä. AB 6-Block 150
5787 178C ** 15ö brun 4-block ab-pr 150
5788 178C ** 15ö PR-LYX 90
5789 178c ** 15Ö brun plåtskarv hö, ab-pr 40
5790 178C AB 35
5791 178C 15ö brun, 4-sid A3 G V. profil vä. , vacker 25
5792 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 350
5793 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1 ktt+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 250
5794 179Ac AV ppr, PRAKT 700
5795 179Ae ** 20Ö violett, Agry Plåtskarvlinje par, AB, 150
5796 179Ae agry PRAKT 120
5797 179Ae AB 80
5798 179Ae 20ö gråviolett, Agry G V. profil vä. ,AB 30
5799 179Af ** 20ö violett G V profil vä B ppr, LYX 300
5800 179Af ** 20ö violett G.V. profil vä plåtskarvpar, ab-pr 200
5801 179Af 20ö violett, Bppr G V. profil vä. ,AB 50
5802 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, PR-LYX med skarvremsa hö 240
5803 179Avar ** 20Ö violett, PLÅTSKARVlinje par, AB, perforeringshål saknas 2uppifrån 200
5804 180a PRAKT 200
5805 180a AB 125
5806 180a 20ö röd G V. profil vä. ,AB 60
5807 180Aa ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 175
5808 180Ab ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 150
5809 180b ** 20ö karminaktigt röd, prakt 350
5810 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, 3-strip , prakt 350
5811 180b PRAKT 300
5812 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, LYX plåtskarv vä 250
5813 180b AB 200
5814 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, prakt 200
5815 180b ** 20 Ö RÖD, A3ppr, P-LYX 190
5816 180b ** 20Ö röd, A3 Plåtskarvlinje par, AB, 175
5817 181a LYX plåtskarv par 250
5818 181a AB 140
5819 181a ** 20ö orange , prakt 125
5820 181a ** 20ö orange plåtskarvpar , prakt 100
5821 181a AB 90
5822 181a 20ö orange G V. profil vä. ,AB 50
5823 181Aa ** 20ö orange G.V. A1ppr PRAKT--LYX 250
5824 183a **/* 25ö blå A2 ppr, 3-strip mittex ** LYX 300
5825 183a **/* 25ö BLÅ a1, par i PR-LYX kvalitet 250
5826 183a ** 30ö blå A1, LYX 175
5827 183a ** 25ö BLÅ, A1 Plåtskarvlinje par, AB, 160
5828 183a PRAKT 150
5829 183a ** 25ö prakt 120
5830 183a ** 30ö blå A1, plåtskarvp hö, PRAKT 100
5831 183a AB 90
5832 183a 25ö blå G V. profil vä. ,AB 50
5833 183a,b ** 25 öblå, PR-LYX 2st 275
5834 183b LYX 250
5835 183b ** 25ö blå, , A3 ,LYX,obet prick i gummi 100
5836 183b 25ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 50
5837 184 LYX plåtskarvpar 750
5838 184 PRAKT plåtskarv par 400
5839 184 ** 25ö orange G.V. profil vä PAR , PR-AB 300
5840 184 ** 25ö orange G V profil vä A3 ppr, P-LYX 300
5841 184 25ö orange A3 ppr ,Plåtskarvpar, AB 250
5842 184 AB 225
5843 184 ** 25ö orange G.V. profil vä plåtskarv hö , PRAKT 225
5844 184 ** 25ö orange, bra AB 190
5845 185a ** 30ö g v PROFIL VÄ PLÅTSKARVPAR 200
5846 185a AB F 500 125
5847 185a 30ö blå G V. profil vä. ,AB 50
5848 185a 30ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 20
5849 185c ** 30ö blå , A3, G V profil vä ,LYX 150
5850 185c ** 30Ö BLÅ, A3 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 100
5851 185c PR 50
5852 185c AB 30
5853 186a 30ö LYX 400
5854 186a LYX 350
5855 186a 30ö brun,sign BG A1, PRAKT 240
5856 186a prakt 200
5857 186a ab-PRplåtskpar ett ex* 200
5858 186a ** 30ö brun GV, PR-LYX A1 ppr 200
5859 186a AB, Spegeltryck 150
5860 186a 30ö brun G V. profil vä. ,AB 50
5861 186b ** 30ö brun , A2, G V profil vä ,LYX 500
5862 186b PRAKT 400
5863 186b ** 30Ö RENT TRYCK, PRAKT 400
5864 186b ** 30ö rent tryck, PR-LYX 400
5865 186b AB 250
5866 186b ** 30ö rent tryck, prakt 250
5867 186b ** 30ö rent tryck fint AB 150
5868 186b 30ö brun rent tryck G V. profil vä. ,AB 80
5869 186c ** GV profil vä 30Ö VITT PPR, PR-LYX 2400
5870 186c ** 30ö G.V. BRUN vitt ppr, PR-LYX 1800
5871 187a LYX 650
5872 187a ** 35ö Profil Vä, a1 ppr, lyx 600
5873 187a ** 35ö viol.karm. , A2, G V profil vä ,PLYX 400
5874 187a ** 35ö VIOLETTKARMIN GV, LYX A1 ppr 400
5875 187a 35ö violett G V. profil vä. ,PR-LYX 400
5876 187a 35ö violett G V. profil vä. ,AB 175
5877 187b 35ö violett rent tryck G V. profil vä. , AB 190
5878 187c AB 100
5879 187c 35ö violett vitt ppr G V. profil vä. , AB 35
5880 188a pr 25
5881 188a,b 40ö blå agry, A1 G V. profil vä. , AB 15
5882 189a ** 40Ö TYP1 3-STRIP , A1 PPR, PRAKT 750
5883 189a prakt plåtskarvpar 500
5884 189b ** 40ö typ1 A2 ppr, AB 300
5885 189b ** 40Ö A2 ppr, AB-PRAKT 300
5886 189b ** 40ö grön typ 1 A2 ppr, AB 275
5887 190 ** 40Ö grön typ 2, G V profil vä, PRAKT 300
5888 190a 40ö OLIVGRÖN TYP 2, LYX, A2 550
5889 190a ** 40ö grön typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 475
5890 190a ** 40ö grön typ 2 G V profil vä A1 ppr, PR 300
5891 190a ** 40ö grön typ II, A2 sign BG, ab-prakt 275
5892 190b LYX -PR A3 600
5893 190b ** 40ö grön A3 ppr GV profil vä , PR-LYX 600
5894 190b ** 40ö grön, A3 Plåtskarvlinje par, AB F 3000 400
5895 190b AB A3 ppr F.1400 250
5896 190b ** 40ö grön typ II, vitt ppr sign BG, ab 225
5897 190c 40ö olivgrön vitt ppr G V. profil vä. , AB 175
5898 191a ** 45 ö brun, LYX 550
5899 191a ** 45ö brun G V profil vä A1 ppr,LYX 500
5900 191a ** 45ö brun PRAKT 300
5901 191a **/* 45ö brun PRAKT plåtskarvpar pos1** 250
5902 191a ** 45 ö brun, A1 ppr, plåtskarv hö AB-pr 225
5903 191a 45ö brun G V. profil vä. , AB 125
5904 191a 45ö brun vitt ppr G V. profil vä. , AB 15
5905 191b ** 45ö brun, A3 Plåtskarvlinje par, AB 40
5906 191b AB 35
5907 192a ** 50ö grå G.V. typ, AGRY, PR-LYX 600
5908 192A ** 50ö G.V. olivgrå, AB-PR 250
5909 192b 50ö grå , A1 ppr, , LYX 900
5910 192b ** 50ö A2 ppr, LYX 700
5911 192b PRAKT 50ö 500
5912 192b ** 50ö grå GV, PR-LYX A1 ppr 500
5913 192b ** 50 ö A2 papper, F 1300 , 3,3,5 220
5914 192b ** 50 ö grå G V A2, LYX, obet gum. ve. 200
5915 192b ** 50ö G.V. profil vä, plåtskarvlinje, ab,a1 175
5916 192b 50ö grå vitt ppr G V. profil vä. , PR 15
5917 192c ** 50 ö grå G V A3, PR-LYX 25
5918 192c PR 15
5919 193 ** 85ö PRAKT ,A2 papper 200
5920 193 AB 85
5921 193 85ö grön G V. profil vä. , AB 50
5922 194 LYX-PR 190
5923 194 ** 115 A1 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 175
5924 194 AB 70
5925 194 115ö brunröd G V. profil vä. , AB 50
5926 194a ** 115ö brun G.V. profil vä A1 , PRAKT 250
5927 195 ** 145 ö grön, A1 Plåtskarvlinje par, PR 125
5928 195 PRAKT 100
5929 195 AB 50
5930 195 145ö GRÖN G V. profil vä. , PR 50
5931 196 LYX 4-BLOCK 200
5932 196 PR-LYX 4-BLOCK 100
5933 196 ** PR-LYX 4-BLOCK 5Ö 100
5934 196 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK 80
5935 196 ** 5ö PRAKT-LYX 4-BLOCK 80
5936 196 PR-LYX 25
5937 196-210 ** 5ö- 5KR KONGRESS, komplett PRAKTSERIE 5000
5938 196-210 Kongress BRA kpl serie 2900
5939 197 4-BLOCK PRAKT-LYX 150
5940 197 ** 10Ö, LYX 4-BLOCK 150
5941 197 ** 10Ö, PR-LYX 4-BLOCK, 2 sär tänder 125
5942 197 ** 10Ö kONGRESS, PR-LYX 4-BLOCK 60
5943 197 AB 4-BLOCK 50
5944 197 ** 10Ö kONGRESS, PRAKT 4-BLOCK 50
5945 197 ** 10Ö KONGR. PR-LYX 40
5946 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö, PR 40
5947 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö 30
5948 197 PR 20
5949 197,197cx ** 10 ö KONGRESS ,par , par vm cx1720 225
5950 197cx PR-LYX 4-block 600
5951 197cx 4-BLOCK,god AB F 800 225
5952 197cx ** 10ö PRAKT vm linjer 200
5953 197cx ** 10ö Kongress vm linjer 4-bl AB 200
5954 197cx PRAKT 150
5955 197cx PRAKT 125
5956 197cx ** 10ö Kongress vm linjer, PR-LYX 120
5957 197cx ** 10Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 75
5958 197cx vc F 400 70
5959 197cx 10ö Kongress vm linjer, AB 50
5960 197cxz AB EX F 1200 325
5961 197cxz * 10ö vm kpv +linjer, AB 200
5962 198 PR-LYX 4-BLOCK 150
5963 198 ** 15Ö KONGRESS lyx 75
5964 198 ** 15ö Kongress , LYX 70
5965 198 15ö Kongress LYX 60
5966 198 ** 15ö , LYX-PRAKT 50
5967 199 PR-LYXc 4-BL,vikt i perf. 300
5968 199 ** marginal 4-BLOCK 20Ö , AB 240
5969 199 ** PAR 20Ö ,PRAKT 200
5970 199 ** 20Ö KONGRESS, SUPERB 200
5971 199 LYX 150
5972 199 LYX 150
5973 199 ** 20 ö KONGRESS ,PAR, AB 110
5974 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, PR 100
5975 199 ** 20Ö KONGRESS, PR-LYX 100
5976 199 ** 20Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 100
5977 199 20öre PRAKT-AB 90
5978 199 20Ö PRAKT 90
5979 199 ** 20ö röd plåtskarvlinje hö 70
5980 199 ** 20Ö Kongress plåtskarv hö 60
5981 199 20ö Kongress AB 60
5982 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 50
5983 199a ** 20ö röd Kongress 1924, LYX 100
5984 200 ** 25 ö KONGRESS ,Superlyx 300
5985 200 ** 25ö KONGRESS, LYX 200
5986 200 **25 ö Kongress, prakt-lyx 3-strip 200
5987 200 PRAKT 175
5988 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 120
5989 200 AB 90
5990 200 ** 25Ö Kongress PR-LYX 90
5991 200 25ö Kongress AB-PR 75
5992 201 ** 30Ö Kongress LYX 200
5993 201 PRAKT 160
5994 201 AB 75
5995 201 ** 30ö LYXc ngt kt 75
5996 201 30ö Kongress AB 60
5997 201a ** 30 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYX 300
5998 201a ** 30Ö blå , LYX 200
5999 201a 30ö **, LYX -PR 190
6000 201a ** 30ö Kongress blå, , PR-LYX 125
6001 201a ** 30Ö Kongress PR-LYX 120
6002 201a ** 30ö blå Kongress 1924, praktex 100
6003 201b ** 30ö GRÖNBLÅ Kongress ,LYX 1000
6004 201b ** 30 Ö GRÖNBLÅ KONGRESS LYX 800
6005 201b GRÖNBLÅ PR-LYX svårt 750
6006 201b gröbl.bra AB ex 1500 400
6007 201b ** 30Ö GRÖNBLÅ KONGRESS AB 3,3,5 300
6008 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress AB 200
6009 202 LYX 250
6010 202 ** 35 ö svart , LYX 250
6011 202 ** 35 Ö KONGRESS LYX 250
6012 202 ** 35Ö pr-lyx 200
6013 202 ** 35Ö, PR 150
6014 202 AB, vc F 375 125
6015 202 ** 35ö Kongress Prakt 120
6016 202 **35 ö Kongress, prakt 100
6017 202 35ö Kongress AB 50
6018 202var ** 35ö AB-PR, stor tryckfläck tv 110
6019 203 ** 40ö LYX 450
6020 203 40Ö PRAKT-LYX 250
6021 203 ** 40ö Kongress, pr-lyx 250
6022 203 ** 40 Ö KONGRESS LYX 250
6023 203 PRAKT 225
6024 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje hö, lyx 225
6025 203 PRAKT 200
6026 203 ** 40ö PRAKT 200
6027 203 ** 40Ö KONGR. plåtskarv hö , PR-Lyx 200
6028 203 40ö Kongress PR-LYX 200
6029 203 bra AB ex F 500 175
6030 203 ** 40 ö KONGRESS ,PAR, AB 175
6031 203 ** 40 kongress, prakt 150
6032 203 ** 40ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 125
6033 203 ** 40ö grön Kongr. blå,AB plåtskarv hö 110
6034 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje vä, prc 100
6035 203 ** 40Ö Kongress plåtskarv vä 90
6036 203 40ö Kongress AB 60
6037 204 4-BLOCK AB F2600 700
6038 204 PRAKT 350
6039 204 ** 45 ö KONGRESS ,PAR, AB 250
6040 204 ** 45ö brun Kongress PR-LYX 250
6041 204 ** 45ö Kongress, pr-lyx 225
6042 204 vc, AB ex 190
6043 204 45ö Kongress PR 175
6044 204 ** 45ö kongress, prakt 150
6045 204 ** 45ö brun Kongress , PRAKT 150
6046 204 45ö Kongress PR 150
6047 204 ** 45ö brun plåtskarvlinje hö, AB 110
6048 204 ** 45ö kongress plåtskarv vä 100
6049 204 45ö Kongress AB 80
6050 204 ** 45ö brun Kongress AB 75
6051 205 ** 50ö bra AB 4-block 400
6052 205 ** 50Ö, PR-LYX 400
6053 205 ** 50ö Kongress ,LYX 400
6054 205 PRAKT 300
6055 205 ** 50Ö pr-lyx 300
6056 205 ** 50 ö PR-LYX 300
6057 205 ** 50ö Kongress, PRAKT 250
6058 205 ** 50 ö KONGRESS ,PAR, AB 225
6059 205 50ö Kongress PR-LYX 225
6060 205 AB, 50Ö 175
6061 205 ** 50ö kongress Plåtskarvlinje hö, ab 125
6062 205 50ö Kongress AB 90
6063 206 ** 60Ö FINT 4-BLOCK 600
6064 206 ** 60Ö KONGR. LYX 600
6065 206 ** 60ö Kongress PR-LYX 350
6066 206 ** 60 ö KONGRESS ,PAR, AB-PRcentr 300
6067 206 ** 60ö RÖDLILA Kongress PR-LYX 300
6068 206 AB F 800 250
6069 206 ** 60ö Kongress, PRAKT 250
6070 206 60ö Kongress PR-LYX 225
6071 206 60ö Kongress AB 100
6072 207 ** 80Ö Kongress, LYX 600
6073 207 PR F750 +100% 350
6074 207 ** 80Ö prakt 300
6075 207 ** 80 ö PR-LYX 300
6076 207 ** 80 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYXcentr 300
6077 207 ** 80ö PRAKT 275
6078 207 ** 80 Ö PRAKT, 275
6079 207 ** 80ö Kongress PR plåtskarv vä 225
6080 207 80ö , AB 200
6081 207 80ö Kongress PR-LYX 200
6082 207 ** 80ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 150
6083 207 ** 80ö Kongress , pplåtskarv hö , ab-pr 150
6084 207 80ö Kongress AB 100
6085 207var ** 80ö plåtskarvlinje vä bra AB 100
6086 208 ** 1kr PRAKT 4-BLOCK 1500
6087 208 ** 1 kr Kongress i 4-block , bra AB 950
6088 208 ** 1 kr LYX 800
6089 208 PRAKT 600
6090 208 Vc BRA EX 475
6091 208 ** 1KR KONGRESS PR-LYX 400
6092 208 ** 1KR KONGRESS ,PAR, AB175 400
6093 208 ** 1KR , PRAKT 325
6094 208 1 KR PRAKT-LYX 325
6095 208 ** 1 KR KONGRESS , fint AB 250
6096 208 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB 200
6097 208 ** 1kr Kongress , bra marginalex 200
6098 208 1KR Kongress AB 125
6099 209 ** 2KR KONGRESS, LYX 1800
6100 209 ** 2 kr PR-LYX EX 1250
6101 209 ** 2 KR KONGRESS LYX 1200
6102 209 AB- PR centrering 1100
6103 209 ** 2 kr kongress, pr-lyx 950
6104 209 2KR Kongress PR-LYX 900
6105 209 ** 2KR KONGRESS, PRAKT 800
6106 209 ** 2KR vackert AB ex 700
6107 209 ** 2kr , PR-AB 600
6108 209 ** 2KR , FINT EX 500
6109 209 ** 2kr röd plåtskarvlinje upp, AB 500
6110 209 ** 2 KR KONGRESS , fint AB med plåtskarvlinje nedtill 450
6111 209 ** 2kr Kongress , bra AB-PRAKTex 400
6112 209 2KR Kongress AB 350
6113 210 ** 5KR KONGRESS, LYX 3000
6114 210 ** 5 KR PR-LYXEX 2500
6115 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
6116 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
6117 210 PRAKTex, 5 KR 2100
6118 210 5 KR, AB-PR 1900
6119 210 ** 5 kr bra AB ex 1100
6120 210 5 KR PRAKTc, obet gummiveck 700
6121 210 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned,pr-lyccentr, gummiveck 600
6122 211 ** 5ö PRAKT 4-BLOCK 75
6123 211 PR-LYX 60
6124 211 ** 5ö UPU 1924, PRAKT 30
6125 211-14 4st 4-block 5-15ö**, 20ö prc *, F 1100 175
6126 211-225 5Ö-5KR FÖRENINGEN, bra serie 2000
6127 212 LYX 4-BLOCK 200
6128 212 PRAKT 4-BLOCK 100
6129 212 ** 10ö UPU 1924, LYX 50
6130 212 PRAKT 25
6131 212cx AB-PR 4-BLOCK 350
6132 212cx 10ö vm linjer, PRAKT 4-block 300
6133 212cx ** 10ö UPU vm linjer, AB-PR 4-block, plåtskarvlinje vä F 1200 250
6134 212cx ** 10ö UPU vm linjer+KPV perfekt tandn 225
6135 212cx ** 10ö UPU vm linjer 4-bl LYXcent 225
6136 212cx ** 10ö linjer PR- LYX 200
6137 212cx PRAKT 175
6138 212cx 10ö VM LINJER, PRAKT 120
6139 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 110
6140 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 100
6141 212cx AB F 300 75
6142 212cx 10ö vm linjer FÖRENINGEN, AB 75
6143 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer Bra AB 60
6144 212cxz ** 10ö UPU vm linjer +KPV LYX 400
6145 212cxz ** 10ö prakt linje +KPV mitt på 300
6146 212cxz ** 10ö kpv, PRAKT centr , normal tndn 200
6147 213 ** 15ö PR-LYX 4-BLOCK 125
6148 213 ** 15ö UPU, LYX 100
6149 213 ** 15ö UPU , LYX 100
6150 213 AB 4-BLOCK 50
6151 213 LYX-PR 40
6152 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , PRc 400
6153 214 ** 20ö UPU 1924 LYX 300
6154 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , AB 250
6155 214 ** 20ö röd, prakt 200
6156 214 ** 20Ö PR-LYX 200
6157 214 ** 20ö UPU 1924, PR-LYX 200
6158 214 ** 20ö UPU PAR , AB 200
6159 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PR 125
6160 214 AB 100
6161 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PRc 90
6162 214 20ö FÖRENINGEN, AB 50
6163 214var 20ö spegeltryck, PR centr 110
6164 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , PRAKT-LYX 750
6165 215 4-BLOCK ,AB F 2000 575
6166 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , AB 325
6167 215 ** 25ö upu 1924. PR-LYXex 225
6168 215 AB 25ö kongress 200
6169 215 ** 25ö Föreningen , PRAKT 100
6170 215 25ö FÖRENINGEN, AB 60
6171 216 ** 30ö 4-bl , prc, 2 väex veck, F 2000 250
6172 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, prakt 175
6173 216 AB ex 150
6174 216 ** 30ö marginal PRAKT EX 150
6175 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, AB 100
6176 216 30ö FÖRENINGEN, AB 60
6177 216a ** 30ö Föreningen plåtskarv hö , PR-ab 100
6178 216a ** 30Ö BLÅ UPU 1924, AB-PR 90
6179 217 ** 35ö pr-lyx 300
6180 217 ** 35ö UPU, PR-LYX 300
6181 217 PRAKT ex 275
6182 217 ** 33ö 4-bl , vc, 2 nedre ex veck, F 2400 275
6183 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR-Lyx 250
6184 217 ** 35ö upu 1924. PR-LYXex 250
6185 217 ** 35ö UPU PAR , AB 200
6186 217 ** 35ö UPU , prakt 175
6187 217 AB 150
6188 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje vä, prakt 150
6189 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR 150
6190 217 ** 35ö svart UPU 1924, PRAKT 150
6191 217 ** 35Ö AB- PR 120
6192 217 35ö FÖRENINGEN, AB 70
6193 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje hö, kt 60
6194 218 Prakt 375
6195 218 ** 40ö föreningen Plåtskarvlinje hö, p-lyx 225
6196 218 40ö vc AB ex F 600 175
6197 218 ** 40Ö AB- PR 120
6198 218 40ö FÖRENINGEN, AB 90
6199 218 40ö FÖRENINGEN, AB 70
6200 219 vc AB 4-BLOCK, F3600 900
6201 219 PRAKT ex 475
6202 219 ** 45ö UPU 1924 PR -LYX 375
6203 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , PR 275
6204 219 ** 45ö UPU PAR , AB F 1700 230
6205 219 ** 45ö LYXcentr , 2lvhtt, ser superb ut 200
6206 219 ** 45ö brun , ab-PRAKT 200
6207 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, prakt 200
6208 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 200
6209 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 125
6210 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, AB 100
6211 219 45ö FÖRENINGEN, AB 100
6212 220 ** 50Ö LYXc 4block, pos 3 *(*) 800
6213 220 LYX 600
6214 220 ** 50ö grå, LYX 600
6215 220 ** 50ö PRAKT-LYX 475
6216 220 PRAKT 450
6217 220 ** 50Ö, PR-LYX 450
6218 220 50 ö bra AB ex F 900 325
6219 220 ** 50ö UPU PAR , AB F 1700 270
6220 220 prc, liten fläck i gummit 200
6221 220 ** 50 ö PRAKT centr 175
6222 220 ** 50Ö UPU PRAKT centr 175
6223 220 50ö FÖRENINGEN, AB 100
6224 221 60 ö Prakt 450
6225 221 ** 60Ö UPU PRAKT PAR 450
6226 221 ** 60ö upu 1924. PR-LYXex 350
6227 221 ** 60ö UPU, PRAKT 300
6228 221 AB ex F 900 290
6229 221 ** 60 ö AB-PRAKT centr 150
6230 221 60ö FÖRENINGEN, AB 125
6231 222 PRAKT 4-BLOCK 1600
6232 222 PRAKT 550
6233 222 AB-pr 250
6234 222 80ö FÖRENINGEN, prakt 175
6235 222 ** 80 Ö AB 150
6236 223 Ab-PR 1kr Föreningen 500
6237 223 ** 1KR FÖRENINGEN, PRAKT 500
6238 223 1 kr UPU, AB 325
6239 223 ** 1KR UPU, PRAKT 300
6240 223 1kr FÖRENINGEN, PRAKT 300
6241 223 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB-PR 250
6242 223 ** 1kr . AB 200
6243 223 1kr FÖRENINGEN,AB 175
6244 223var ** 1kr plåtskarvlinje upptill bra AB 200
6245 224 PR-LYX ex 2 kr 1600
6246 224 2 KR PRAKT 1400
6247 224 2kr FÖRENINGEN, PR-LYX 1200
6248 224 AB ex F 3200 950
6249 224 ** 2KR MYCKET FINT EX 700
6250 225 ** 5kr UPU PR-LYXex 2900
6251 225 5 kr PR-LYXcentr 2500
6252 225 ** 5KR FÖRENINGEN, PR-LYX 2500
6253 225 5 KR AB- PR 2300
6254 225 ** 5 KR LYX, natrlig limlinje 1700
6255 225 ** 5kr Föreningen plåtskarv ned , PRakt 1500
6256 225 ** 5kr UPU 1924PR- LYXEX 1500
6257 225 ** 5KR FÖRENINGEN, AB 1200
6258 225 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned, AB 800
6259 226-30 ** G.V 70år , Övertryck MAKULERS, sällsynt ** då de inklistrades i bok. 500
6260 226-30 PRAKT 4-block SERIE 350
6261 226-30 (*) övertryck MAKULERAS, eftersökt 300
6262 226-30 G.V. 70års dagen PR-AB 4-Block serie 200
6263 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PR-LYX 160
6264 226-30 ** G V 70 ÅR, PR-LYX SERIE 150
6265 226-30 ** 5-30Ö pr-lyx SERIE 140
6266 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PR-LYX SERIE 130
6267 226-30 ** G V 70 år , PR-LYX serie 110
6268 226-30 AB -PR serie 90
6269 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PRAKT SERIE 90
6270 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PRAKT 80
6271 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie 35
6272 226-30mak (*) G.V. 70års Makueras övertryck 300
6273 226-30v (*) G V 70 ÅR, övertryck, MAKULERAS 300
6274 227 ** 10Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 4-BLOCK 75
6275 229 20Ö PR-LYX 4-block 90
6276 230 25Ö LYX 4-block 120
6277 230 ** 25Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 50
6278 230var ** SPEGELTRYCK, PR 75
6279 233a SUPERB 1600
6280 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, PRAKT 4-block 1500
6281 233a pr-LYX 5KR SLOTTET 1300
6282 233a PRAKT 1000
6283 233a ** 5kr gröna slottet LYX 650
6284 233a ** 5KR SLOTTET GRÖN, AB-PR 600
6285 233a ** 5KR GRÖNA SLOTTET, PR-LYX 600
6286 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, AB 475
6287 233a ** 5 KR SLOTTET 1933, AB-PR 3,3-4,5 450
6288 233a ** 5 kr slottet bra AB ex , F 2500 300
6289 233b LYX A3 ppr 4000 +100% 1950
6290 233b PR-LYX 1600
6291 233b ** 5kr gröna slottet vitt ppr, LYX EX 5,5,5 1500
6292 233b ** 5KR SLOTTET GRÖN, vitt ppr, P-LYX 900
6293 233b 5 kr slott vitt ppr, AB FINT EX F 3500 850
6294 233b 5KR grön vitt ppr SLOTTET typ 1, AB 600
6295 234-37 KPL serie i PR-LYX ex 400
6296 234-37 10-90ö Lützen kpl serie 6 st , AB 75
6297 234A LYX 50
6298 234C PR-LYX 4- block 100
6299 234Cvar 4-strip med olika märkesstorlekar 100
6300 235 ** 15Ö PR-LYX 30
6301 235A LYX 50
6302 235A **15Ö Lützen , LYX 50
6303 235A ** 15ö Lützen , LYX 50
6304 235A ** 15ö Riksdagen 1935 pr-LYXex 25
6305 235Av ** 15ö röd PAR vä ex FLAMMA, PR-LYX 300
6306 235C PR-LYX 4-block 200
6307 235C ** 10-BLOCK 15Ö , PR-LYX 150
6308 235C ** 15ö Lützen , pr-lyx 4-block 100
6309 235C ** 15 ö PR-LYX , Lützen 1935 50
6310 235C 15ö Lützen , AB 15
6311 236 LYX 75
6312 236 ** 25Ö Lützen plåtskarvp hö 25
6313 236 ** 25Ö Lützen PRAKT 25
6314 236 25ö Lützen , PRAKT 20
6315 237 PRAKT 200
6316 237 **90Ö Lützen , pr-LYX plåtskarvpar 200
6317 237 90Ö Lützen , AB 50
6318 238 ** 5ö postsparbanken typ1, lyx 4-block 500
6319 238 PR-LYX 4-BLOCK 5 ö typ1 400
6320 238 ** 5ö typ1, PRAKT 4-BLOCK 400
6321 238 ** 4-BLOCK TYP 1 5ö, PRAKT 400
6322 238 5ö typ 1 prakt 4-block 375
6323 238 ** 5ö Sparbanken 4-sid 6-block i prakt typ 1 kvar i häftesomslag 350
6324 238 ** 5 ö postbanken typ 1, LYX 300
6325 238 ** postsparbanken 5ö typ 1 , PRAKT 4-bl 250
6326 238 ** LYX 5ö typ 1 225
6327 238 ** 5Ö PRAKT 100
6328 238-39 Kpl sats 140
6329 238-39 ** 5ö Sparbanken typ 1+2 kpl 4st 100
6330 238-39 10-90ö postsparbanken kpl serie 4 st , AB 50
6331 238-39C ** 5ö Sparbanken 4-sid 4block typ 1+2 325
6332 239A 5ö LYX 60
6333 239A LYX 50
6334 239A ** 5ö PR-LYX 50
6335 239C LYX 4-block 150
6336 239C ** 5ö LYX 60
6337 239C LYX 50
6338 239C ** LYX 5ö 50
6339 239C ** 5Ö POSTSPARBANKEN, PR-LYX 40
6340 239E ** 5Ö POSTBANKEN T 13 PLÅTSKARVPAR PRAKT 50
6341 240-45 ** RIKSDAGEN 9 OLIKA, LYXSERIE 500
6342 240-45 Kpl PRAKT serie 350
6343 240-45 kpl serie F 975 275
6344 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , prakt 200
6345 240-45 ** riksdagen kpl serie 9st fin 160
6346 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , AB 125
6347 240C LYX 4- block 100
6348 240C 5ö riksd 4-block, PRAKT 35
6349 241A ** 10ö Riksdagen , prakt 25
6350 241C Vc 4-BL 50
6351 242A PR 30
6352 242A **15Ö Riksdagen 1935, prakt 15
6353 242A **15Ö Riksdagen 1935, pr 12
6354 242C PRAKT-4-BL 150
6355 242C 15ö riksd 4-block, PRAKT 150
6356 242C LYX 60
6357 243 PRAKT 60
6358 244 PRAKT 100
6359 244 ** 35ö Riksdagen , LYX 100
6360 244 ** 35Ö Riksdagen 1935, pr 50
6361 245 LYX par plåtskarvlinje 375
6362 245 PRAKT 175
6363 245 ** riksdagen 60ö LYX 140
6364 245 ** 60Ö Riksdagen 1935, pr-lyx 90
6365 246-257 POSTVERKET KPL ** BRA SERIE 600
6366 246-48C ** 5-10ö ,15ö 2övre*(*) , en vit hov F500 75
6367 246-57 kpl serie nästan alla i prakt 1100
6368 246-57 ** 5ö-1kr Postverket 15st, P-LYX serie 800
6369 246-57 Postverket kpl ser. F 2800+ 750
6370 246-57 POSTVERKET KPL ** , BRA SERIE 600
6371 246-57 5-60ö Postverket kpl serie 15 st , AB 300
6372 246C PR 4-BLOCK 70
6373 246C 9-block ,ab-pr 50
6374 246C 5ö PR-LYX 4-BL 50
6375 246C PRAKT 30
6376 246var ** 5 vinröd, övertryck MUSTER, samt "gravörmakulering rispor i plåten" 750
6377 246var ** 5ö par med skarvremsa, 2 plåtskarvlinjer 125
6378 247C PR-LYX 4-block 90
6379 247C 10ö PRAKT 4-BL 50
6380 247C LYX-pr 40
6381 247C PR-LYX 25
6382 248A ** 15ö Postverket 1936 LYXex 45
6383 248APII 15ö LYX 3-strip, 1 ex VIT HOV 225
6384 248APII 15ö 3-strip mitt ex PII* 2 andra **, pr 75
6385 248C 15ö PR-LYX 4-BL 90
6386 248C ** 15ö postverket 4 sid, LYX 50
6387 248C,PI prakt 9-block 15ö, 3 ex PI 200
6388 248Cvar Vit hov AB 110
6389 249 PR 100
6390 249 20ö postverket, PR 100
6391 249 20ö Postverket , AB 25
6392 250 ** 25ö Postverket plåtskarv hö, ab-pr 60
6393 250 25ö Postverket , AB 20
6394 251 LYXpar plåtskarv linje 400
6395 251 PR-LYX 325
6396 251 30ö postverket, LYX 250
6397 251 30 öre AB F500 150
6398 251 ** 30ö Postverket, PR-LYX 140
6399 251 ** 30ö Postverket prakt, plåtskarv vä 120
6400 251 ** 30ö Postverket plåtskarv hö 100
6401 251 30ö Postverket , AB 50
6402 252 PR-LYX, 35ö 100
6403 252 ** 35ö Postverket plåtskarv vä,PR 100
6404 252 35ö Postverket , AB 20
6405 253 LYX 100
6406 253 ** 40ö Postverket plåtskarv PAR, p-lyxc 75
6407 253 40ö Postverket , AB 20
6408 254 PRAKT ex F200++++ 100
6409 254 45ö Postverket , AB 25
6410 255 LYX 400
6411 255 ** 50ö postverket , par , PR-LYX 300
6412 255 ** 50ö Postverket plåtskarv PAR, PR 250
6413 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 225
6414 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 200
6415 255 ** 50 ö Postverket, PR-LYX 200
6416 255 AB F 600 175
6417 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 150
6418 255 50ö Postverket , AB 75
6419 256 60 ö Postverket, LYXex 500
6420 256 60 öre PRAKT 400
6421 256 ** 60 ö Postverket, LYX 400
6422 256 ** 60ö Postverket LYX 350
6423 256 ** 60 ö PR-LYX 300
6424 256 ** 60öPostverket plåtskarv PAR, PR 300
6425 256 ** 60ö postverket , LYX 300
6426 256 AB ex F800 250
6427 256 ** 60 ö Postverket, PRAKT 175
6428 256 ** 60öPostverket plåtskarv vä, PR 150
6429 256 ** 60ö Postverket 1936 Praktex 150
6430 256 1kr Postverket , PR 40
6431 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lyx 200
6432 257 ** 1kr postverket, LYX 100
6433 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lAB 100
6434 257 AB 75
6435 258 ** BROMMA , LYX 100
6436 258 ** 50ö Bromma LYX , plåtskarv vä 75
6437 258 PRAKT 50
6438 258 ** Bromma par med rullbanderoll 50
6439 258 ** 50Ö BROMMA PLÅTSKARVPAR 40
6440 258 50ö Bromma, AB 15
6441 259-60 kpl A,B B C,F 470 110
6442 259-60 10-100 ö Swedenborg kpl serie 3st 20
6443 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, pr-lyx 125
6444 259API 10ö streck över 10, LYX (i mitt av 3-strip) 125
6445 259API streck över 10, lyx 60
6446 259B2,P1 ** 10ö streck över 10, PR-LYX, F 350++ 200
6447 259BC PRAKT 4-BLOCK 160
6448 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid par, PR-LYX 60
6449 259BC ** 10Ö Swedenborg , FINT PAR 40
6450 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid bra par 20
6451 259BC,P1 ** 10ö Swedenborg, hö ex , PI 150
6452 259bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 150
6453 259BCC LYX PAR 100
6454 259bccc 8-block 10ö 2bc par, pr-lyx övre marg 110
6455 259CB ** 10ö Swedenborg, PR 4-block 75
6456 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid par, PR-LYX 60
6457 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid bra par 20
6458 259CCB 10ö 4 +4+3 sid , 6-Block ,prakt 150
6459 259CCB LYX 100
6460 259CP1 **/*10ö 4-block PI pos 2, LYX 125
6461 259CPI Swedenborg, 4 sid, streck över 10, pr 100
6462 259CPI ** 10ö swedenb. 4-bl pos 4 PI 75
6463 259CPI 4-block nedre vä ex PI 70
6464 259CPI 4-block nedre hö ex PI 70
6465 259CPI 4-block ett ex P I, F 110 60
6466 259Cv1 ** 10Ö 4-sid streck i övre marginal, PR 100
6467 259P1 streck över 10, LYX 125
6468 261-65 kpl inkl 11 0lika+ 4 par, F 2300 500
6469 26165 Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 375
6470 261-65 Delaware,Kplsats 9 olika F 1330 inkl 4B 250
6471 261-65 ** Delaware kpl serie 11 olika ,F 1250 200
6472 261-65 DELAWARE kpl serie 7st 40
6473 261B1 otandat vä 50
6474 261BC ** 5Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 125
6475 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 65
6476 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid bra par 30
6477 261BC,CB BRA PAR BC+CB 150
6478 261bc-cb ** 5ö 8-strip med BC , 4stC och CB 200
6479 261BCC 6-BLOCK BCC, F 490, PR 125
6480 261C PRAKT 4-block 40
6481 261CB PR-LYX par 100
6482 261CB ** 5ö LYX par 90
6483 261CB 5Ö 4+3 75
6484 261CB PRAKT PAR 5Ö 50
6485 261CB 5ö DELAWARE 4+3 sid bra par 30
6486 262-65 ** Delaware kpl serie 11 st med alla B 175
6487 262BC ** 15Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 170
6488 262BC ** 15ö PR-LYX par, lyxmarginal 150
6489 262BC
125
6490 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 60
6491 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid bra par 45
6492 262BC,CB 15ö 2 fina par 400
6493 262bc-cb ** 15ö 8-strip med BC , 4stC och CB 225
6494 262BCC ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
6495 262CB ** 4-BLOCK, PRAKT MARGINAL 200
6496 262CB ** 4-block 15ö , prakt 175
6497 262CB
125
6498 262CB 15ö DELAWARE 4+3 sid par, PR-LYX 60
6499 262CCB ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
6500 264var par med ett otandat perforerings hål 100
6501 265 PR-LYX 50
6502 266-67 ** bc-cb 5ö och 15ö 4-block 4+3s och 3+4sid , PRAKT f CA 4600 600
6503 266-68 kpl med 9 olika och 4 par , F 3100 500
6504 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 250
6505 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 200
6506 266-68 ** G V 80 ÅR kpl serie 9 st med alla B 175
6507 266-68 G V 80 år kpl serie 5st 40
6508 266BC ** 5Ö G.V. 1938, 10-block med super lyx marginal kvar i häftesomslag 400
6509 266BC 5Ö gv 80 år, PR-LYX 150
6510 266BC BRA marginal 125
6511 266BC 5ö prakt par 110
6512 266BC 5ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 40
6513 266bc-cb ** 5ö 2 bra 4-block BC+CB 250
6514 266BCC G V. 80 ÄR, PRAKT 3+4+4sid 140
6515 266CB ** 4-block 5ö , prakt 175
6516 266CB ** pr-lyxpar 140
6517 266CB PR 125
6518 266CB ** 5Ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 125
6519 266CB ** 5ö prakt par 100
6520 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 75
6521 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, bra 40
6522 267B2 otandat höger 80
6523 267BC 15ö GV 80år, PR-LYX 250
6524 267BC BRA PAR 200
6525 267BC ** 15ö G.V. 1938, 4-block bra marginal 200
6526 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, PRAKT 200
6527 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 80
6528 267bc,cb ** 15ö 2 fina par 400
6529 267bc-cb ** 15ö 12-strip med BC , 8stC och CB 400
6530 267BCCC ** 15Ö fint ovanligt strip BCCC 250
6531 267CB ** 15ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 250
6532 267CB ** 4-block 15ö , prakt 225
6533 267CB ** 15Ö PAR FRÅN HÄFTE, cyls1v, LYX 200
6534 267CB ** 15Ö G,V, 80 år, LYX MARG 175
6535 267CB 15ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 150
6536 267CB ** 15ö bra par 125
6537 267CB 15ö G V 80 år 4+3 sid fint par 75
6538 269-70 ** 10ö A. B1,B2 lodr C vågr.C lodr PARSERIE, + 20ö par. F 2011 3050:- 300
6539 269BC ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PR-LYX 500
6540 269BC ** 10ö små siffror, LYX par 375
6541 269BC LYX marg 350
6542 269BC ** 4-block bra marginal 275
6543 269BC BRA MARG 250
6544 269BC 10ö G.V.små siffror, LYX marginal 250
6545 269BC ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 200
6546 269BC 10ö G V små siffror år 3+4 sid Prakt 175
6547 269BC,CB **10ö G.V. små siffror, 2 fina par 300
6548 269bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 450
6549 269CB ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PRAKT 425
6550 269CB PR par 350
6551 269CB ** 4-marginalblock bra marginal 275
6552 269CB BRA PAR 250
6553 269CB ** 10ö Små siffror, PR-LYX 225
6554 269CB ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 210
6555 269CB ** 10ö små siffror 4´3 sid par, VF , AB 150
6556 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid fint par 150
6557 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid Praktc 140
6558 269CB ** 10ö små siffror, ngt smal arg 75
6559 27183 10ö G V stora siffror kpl serie 32st med 275AI, BB1, Av1,BBextra, F ca 250 35
6560 273BC Fint par stora siffr F2000 600
6561 273BC1 ** 10 ö stora siffror G.V. LYX 600
6562 273BC1 10ö PR-LYX par 550
6563 273BC1 10ö streck i rockkanten, PR 500
6564 273BC1 ** 10ö G V 3+4 SID, Marginal par , PR 500
6565 273BC1 10ö G V stora siffror år 4+3 pr-lyx par 400
6566 273BC2 ** 10ö G.V. 4-BLOCK. PRAKT MARG. 800
6567 273BC2 ** 10Ö G.V. Profil hö, LYX par 550
6568 273BC2 ** 10ö G.V. PROFIL HÖ. PRAKT 500
6569 273BCC1 G.V. 10ö violet 3+4+4sid LYX marg , samt CCB troligen från samma ark men smal marg. 550
6570 273CB ** PRAKT 4-BLOCK 900
6571 273CB G V stora siffror PR-LYX 700
6572 273CB god marg bra par 500
6573 273CB ** PRAKT men kt 200
6574 273CB1 10ö stora siffror med färgstreck, LYX 600
6575 273CB1 ** 10ö G V 4+3 SID, BRED MARG 500
6576 273CB1 Stora siffror, bra par 400
6577 273CB1 **, PR-LYX PAR 10ö stora siffror 400
6578 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 pr-lyx par 350
6579 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 BRA par 225
6580 273CB2 ** 10ö G V utan streck fint par 500
6581 273CB2 10ö G V stora siffror år 3+4 prakt par 375
6582 273CB2 ** 10Ö G.V. Profil hö, PRAKT par 350
6583 273CCB 9 block CCB med 3 par, dekorativ sällsynt enhet 900
6584 273CCB LYX marg 750
6585 273Cv ** 10Ö G.V. Profil hö, FELCENTRERAT 125
6586 273Cvar felperforerat par 350
6587 273v1 10ö stora siffror stark förskj. tandn. 100
6588 275CPI ** 15ö PR-LYX streck från örsnibb 75
6589 275CPI 9-block PI i mitten 50
6590 275CPI 15ö 9-block, strek vid örat i mitten 50
6591 275CPI F +45 30
6592 284-317 TRE KR kpl 200
6593 284-318 Tre Kronor serie i 3-strip fin kvalitet 600
6594 294-317 ** TRE KRONOR SERIE I LYX centrering 400
6595 305 1,75 kr LYX 70
6596 318-19 Ling kpl 3 olika och BC, CB par, F 700 150
6597 318-19 Ling kpl serie 3st 10
6598 318BC Ling 5ö 4-BLOCK, LYX MARG. 200
6599 318BC ** 5Ö LING LYX 4-BLOCK 200
6600 318-BC Ling 3+4 sid PRAKT PAR 75
6601 318-BC Ling 3+4 sid BRA PAR 50
6602 318bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 350
6603 318bc-cb 5 ö ling 2 par med pr marg 150
6604 318BCC Ling 5ö 3+4+4 sid , LYX marg 150
6605 318bccc 8-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 250
6606 318bccc 8-block 5ö 2bc par, övre marg 150
6607 318CB 4-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 240
6608 318CB 5ö par, pr-lyx 110
6609 318CB ** 5ö Ling LYX marginal 100
6610 318-CB Ling 4+3 sid PRAKT PAR 75
6611 318-CB Ling 4+3 sid BRA PAR 50
6612 320-21CC ** 10+15ö Berz. + Linné 4-block 4-sid 70
6613 320B2 otandat höger, prakt 300
6614 320B2 ** 10ö Berz. otandat vä. PR-LYX 250
6615 320B2 bra ex 3-sid Berzelius,1100 200
6616 320BC Extremt bred marg 650
6617 320BC PRAKTmarginal,vc par 500
6618 320BC ** 10ö Berz. LYX marginal 500
6619 320BC ** 10ö Berzelius, fint par 300
6620 320BC ** PRAKTPAR 10Ö BERZELIUS 250
6621 320BC ** 10ö Berzelius 3+4 LYX marginal 250
6622 320BC Berzelius 3+4 sid PRAKT par 250
6623 320BC Berzelius 3+4 sid bra par 200
6624 320CB 10ö Berzelius,4-BLOCK prakt marg. 650
6625 320CB bra par 500
6626 320CB ** 10ö berzelius, PR-LYX 500
6627 320CB 10ö Berzelius, SUPERB marginal 450
6628 320CB ** 10ö Berzelius, LYX marginal 275
6629 320CBvar Berzelius 4+3 sid PRAKT par, variant violett färkprick mellan märkena 290
6630 321B2 ** Linné 15ö lodr 4-strip,LYX, F 700+ 100
6631 321BB ** 15Ö LINNÉ, PRAKT-LYX PAR 150
6632 321BB 15ö Linné praktpar 100
6633 321BB Linné 15ö PRAKTPAR 75
6634 321BC Vackert par 500
6635 321BC ** LINNÉ LYX PAR 400
6636 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKTPAR 300
6637 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKT marginalPAR 250
6638 321BC 15ö Linné, LYX marg, ktspts 200
6639 321C PR 4-BL 75
6640 321CB PRAKT 4-BLOCK,F 3400 1000
6641 321CB PRAKT par 550
6642 321CB Linné 15ö 4+3 sid PRAKT- LYX PAR 300
6643 322 ** 30ö BLÅ, BEZELIUS, LYX 110
6644 323-34 Hazelius kpl med 3+3 sid par 35
6645 324-25 Bellmankpl med bb. bc,cb prakt marg 400
6646 324-25 Bellman kpl serieinkl BB par 5 st 50
6647 324BB 5ö Bellmann, 4-BLOCK, PRAKT 140
6648 324BB PR par 125
6649 324BB ** 5 ö Bellman, LYX PAR 125
6650 324BB 5ö Bellman 3+3 PRAKT par 45
6651 324BC ** 5ö Bellman 4-block 3+4s , LYX 300
6652 324BC,CB 2 pr-lyx par F 1600 550
6653 324bc-cb Bellman 2 praktpar 390
6654 324bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 375
6655 324bc-cb 5 ö BELLMAN 2 par med pr marg 275
6656 324BCC BELLMANN 3+4+4 sid , PR-LYX 275
6657 324CB ** 5ö Bellman, PR-LYX 250
6658 324CB 5ö Bellman 4+3 4-BLOCK 2 par 200
6659 324CB 5ö Bellman 4+3 PRAKT par 100
6660 324CCB BELMANN 4+4+3sid, LYX 250
6661 324CCB BELLMANN 4+4+3 sid ,ovanligt, Prmarg 225
6662 326-27 SERGEL kpl med 3+3 sid par 80
6663 326BB PR LYX 90
6664 326BB 15ö SERGEL 3+3 sid par 30
6665 326Bvar **SERGEL 15ö var liten + jumbo ex 100
6666 327 LYX 100
6667 327 ** 50ö Sergel, PRAKT 75
6668 328-29 BIBELN kpl 150
6669 328-29 BIBELN kpl pr-lyx serie 60
6670 329 prakt 75
6671 329 90ö BIBELN 40
6672 329-31 Skansen kpl serie 4 st med BB 40
6673 330-31 Skansen kpl serie 100
6674 331 PR 75
6675 332Avar ** 5kr blå slottet med flourescens 400
6676 332B1,2 2 st 3-sidiga från ark B2 i LYX 200
6677 332B1a 3-sid ot. vä F 1400 175
6678 332B2a 3-Sid ot. hö. F1400 175
6679 332Ba1,2 2 ex ot vä + ot hö, pr 300
6680 332Ba1,2 Slottet 3 sid ur ark skuret vä+ hö, prakt 200
6681 332Ba2 ** slottet 3 sid från ark, LYX 125
6682 332BC ** SLOTTET 5KR PR-LYX 4-BLOCK 2900
6683 332BC Slottet 5 kr 4+3s, LYX 1500
6684 332BC ** slottet 5 kr blå 3+4sid 4-block 1500
6685 332BC Slottet 5 krblå 3+4 sid BRA MARGINAL 1200
6686 332BC ** 4+3SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
6687 332BC ** 3+4SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
6688 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid LYX par 800
6689 332BC ** slottet 3+4 sid PAR 700
6690 332BC 4-block slottet , ngt smal, C är LYX 460
6691 332BC ** SLOTTET 3+4 SID, praktmarg. kt 425
6692 332C LYX 4-block 800
6693 332C ** 4-SID 5 kr blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 500
6694 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , LYX 4-BLOCK 500
6695 332C ** 4-SID SLOTTET,PRAKT 4-BLOCK 400
6696 332C ** 4 SID slottet 5kr 4-BLOCK , LYX-PR 400
6697 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , 4-BLOCK 300
6698 332C ** LYXcentr 5 kr slottet 150
6699 332C ** 5KR SLOTTET PR-LYX 150
6700 332C ** 4 SID slottet 5kr, LYX 150
6701 332C 5 kr slottet , fint ex 125
6702 332C ** slottet 5KR , LYXcentr 125
6703 332C ** 5KR SLOTTET blå, prakt 100
6704 332CB ** 5 KR PR-LYX 1300
6705 332CB PR-LYX 1200
6706 332CC ** 5kr undre marginal par knr 33579 225
6707 332CC ** 5kr undre marginal par knr ..851 200
6708 333-34 KPL Serie Hazelius 60
6709 333-34 ARTHUR HAZELIUS 1941 kpl serie 4st 30
6710 335-36 Birgitta kpl serie 130
6711 335-36 15ö-120ö Birgitta kpl serie med BB par 65
6712 336 LYX 120ö Birgitta 150
6713 336 ** 120 ö Birgitta, PR-LYX 150
6714 336 120Ö BIRGITTA PR-LYX 150
6715 336 120ö Birgitta, PRAKT 100
6716 336 ** 120ö Birgitta, prakt 100
6717 337BBv1 Spegeltryck 20 kr Svanar 90
6718 337BBv1 20 kr svanar blank gummering pr 40
6719 337BBvar 20kr svanar i 4-block med spegeltryck 100
6720 337C ** 5KR BLÅ SVANAR , PR-LYX 4-BLOCK 1200
6721 337C PRAKT 4-s SVANAR 375
6722 337C ** LYX 20kr Svanar A4 ppr 375
6723 337C ** 20 KR SVANAR, LYX 350
6724 337C ** PR-LYX 20kr Svanar A3 ppr 300
6725 337C ** 20 kr VITT PPR, PRAKT 300
6726 337C ** 20 kr svanar, prakt 275
6727 337C ** 20 kr marginalex 225
6728 337C ** 4 SID SVAN pr-lyx marginalex 200
6729 337C ** 4 SID SVAN PRAKT 150
6730 338-36 20-40ö Nationalmuseum 150 år kpl serie med BB par 40
6731 338-39 Tessin kpl 90
6732 339 ** 40Ö TESSIN , LYX 100
6733 340-41 Folkskolan kpl 5 st 50
6734 340-41 10-90ö Folkskolan 100 år kpl serie 5st 20
6735 340A3 LYX 40
6736 342-43 KPL SCHELE 60
6737 342-43 Scheele kpl serie med BB 4st 25
6738 344-46 kpl 60
6739 344-46 G V 85 ÅR kpl serie med BB 5st 40
6740 347-48 SKYTTERÖRELSEN kpl serie med BB 4st 15
6741 349-50 Montelius kpl serie med BB 4st 15
6742 350 LYX, 12ö Montelius 45
6743 353-57 Flottan kpl 70
6744 359-60 Svensk press kpl serie med BB 4st 15
6745 361-62 Viktor Rydberg kpl serie med BB 4st 15
6746 363-64 Sparbankrörelsenkpl serie med BB 4st 10
6747 365-67 Lund kpl 30
6748 365-67 LUND kpl serie med BB 7st 20
6749 368-69 Lantbruksmöt. kpl serie med BB 4st 15
6750 370-71 Tegner. kpl serie med BB 4st 10
6751 372-713 Nobel. kpl serie med BB 4st 15
6752 374-75 Geijer kpl serie 4st med BB 15
6753 376-78 G V 40 år som regent kpl serie 7st med BB 10
6754 379-81 G V 90 ÅR kpl serie 7st med BB 10
6755 388-89 Lingiaden kpl serie med BB par 4 st 10
6756 390-92 UPU kpl serie med BB par 7 st 10
6757 394-97 SIFFERTYP 23 st med 8 par 25
6758 406dd1,2 ** 25Ö G VI A. 2 ST 4-BLOCH 35
6759 406DD1var ** 25Ö PAR , variant extra stort 50
6760 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, LYX 50
6761 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, PR-LYX 40
6762 410var ** 30ö G :VI A: PAR med spegeltryck 150
6763 410var ** 30ö G :VI A: spegeltryck 100
6764 413SX2 5+15Ö G VI A , LYX 4-BLOCK 80
6765 413SX2 ** G IV A 15+5Ö PR-LYX 4-BLOCK 240 50
6766 413SX2 ** 5+15ö . PR-LYX 35
6767 416DD1,2 ** 30Ö G VI A. 2 olika par F 235 40
6768 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, P-LYX 80
6769 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, ab-pr 60
6770 416HA6 ** 30Ö G VI A. 4 OLIKA 4-BLOCK, F 1150 190
6771 416SX1 ** 30+10Ö LYX 100
6772 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned vä, pr-lyx 40
6773 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö upp vä, ab-pr 30
6774 440-41 Olaus Petri kpl serie med BB par , 4st 15
6775 442-44 G VI A 70 år med BB par , 7st 10
6776 445-48 Riksidrottsförbundet 50år 1953 kpl serie med BB par , 6st 15
6777 451-53 Telegrafverket 100 år 1953 kpl serie med BB par ,5st 15
6778 454-55 Vm på skidor 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
6779 456-58 Lenngren 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
6780 458-66 Hällristningar 50-95ö1954-64 kpl serie 9st 15
6781 469-70 Svenska Flaggan 10, 15ö 10
6782 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie 200
6783 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-blockserie 175
6784 471-475var ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie, 4 sk pos 8 med 2 blå färgfläckar ovan hö om kronan 225
6785 471-75 ** bra 4-block serie 100
6786 471-75 Sthlmia 55 kpl , + inträdesbiljett 35
6787 471-75 kpl ** 30
6788 471-75 ** bra vc serie 30
6789 471-75 Stockholmia 1955, kpl serie 5 st 20
6790 471-75bl Stockholmia 1955, kpl serie i 5 st 9-block 150
6791 471-75var ** 9-BL pr-lyx serie , 4sk pos8 variant färgfläck thill höger ovan kronan. 350
6792 476-77 Atterbom kpl 4 st inkl BB 15
6793 481-85 1956 3 st serier medd BB 25
6794 486-87 Sjöräddningsällskapet 1957 med BB 20
6795 490-499 Sverige 1958 4 serier kpl 40
6796 500-508 Sverige 1959 5 serier kpl 35
6797 509-520 Sverige 1960 6 serier kpl med BB par 30
6798 521-531 Sverige 1961 6 serier kpl med Bildsten par BB 100
6799 523-541 Sverige 1962 6 serier kpl med Bildsten par BB 25
6800 526BBPI ** 20ö 4-BL övre par hö plåtsår i hylla 75
6801 526P1 ** 20Ö plåtsår på hö ex, LYX 100
6802 528BB Bildsten 10 kr, 4-block 200
6803 528BB 10 KR BILDSTEN LYX 4-BLOCK 200
6804 528BB ** BILDSTEN 4-BLOCK LYX F 1080 175
6805 528BB ** 10 kr BILDSTEN, PR-LYX 110
6806 528BB ** 10 kr Bildsten par, pr-lyx 90
6807 542-554 Sverige 1963 6 serier kpl med par BB 25
6808 555-560 Sverige 1964 3 serier kpl med par BB 20
6809 561-571 Sverige 1965 5 serier kpl med par BB 25
6810 595-619 Sverige 1967 13 serier kpl med par BB 40
6811 620-48 Sverige 1968 11 serier kpl med par BB 70
6812 649-83 Sverige 1969 11 serier kpl med par BB 75
6813 684-718 Sverige 1970 14 serier kpl med par BB 75
6814 719-753 Sverige 1971 17 serier kpl med par BB, med extra 719 v2, 720v2, 729v2, 80
6815 730BB,v2 ** VÄDERKVARNAR BB blank gummi 100
6816 730BBv BLANK GUMMI, 75ö Öländsk Väderkvar. 125
6817 730BBv1 75ö Väderkvarn, blank gummi,4-Block 200
6818 730BBv2 ** 75ö Öländsk Väderkvarn, blank gum. 110
6819 730BBv2 75 ö öl. väderkvarn blank gummi 75
6820 754-806 Sverige 1972 15 serier kpl med par BB, ej nr 796-97 men med 768v2, 774v2 75
6821 809-853 Sverige 1973 13 serier kpl med par BB, ej nr 843-44 men med 818-19v2 837-42v2, 849v2 75
6822 854-907 Sverige 1974 13 serier kpl med par BB, och div flor. märken CarlXVI Gustav 75
6823 908-52 Sverige 1975 14 serier kpl med par BB, och div flour. 65
6824 953-988 Sverige 1976 14 serier kpl med par o block, och 953v2 m.fl flour. märken 65
6825 989-1029 Sverige 1977 12 serier kpl med par Block, och 989-90v1 (110kr) m.fl 70
6826 1030-1069 Sverige 1978 13 serier kpl med par Block, 70
6827 1070-1112 Sverige 1979 13 serier kpl med par Block, 60
6828 1705-07 ** BLOCK signerat Slania i marginalen 100
6829 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6830 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6831 124 ** 10ö på 1 krona, AB-PR 600
6832 143Ecxz ** 5ö t 13, LYX 40


TJÄNSTE **

6833 3d ** 5ö t 14 , postfriskt AB ex F 2300 500
6834 11 ** 2ö LYX 4-BLOCK 200
6835 11 4- BLOCK LYX-PR 125
6836 11 ** 2ö PR-LYX 60
6837 11 ** 2ö LYX 50
6838 11 ** 2ö PR-LYX 50
6839 11 vc AB 4-block ,F 100 40
6840 11 LYX-PR 35
6841 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 4-bl 150
6842 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX övre vä marginal 12 hörn block 150
6843 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste P-LYX 4-bl 110
6844 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 100
6845 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX nedre marginal 10- block 100
6846 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX 40
6847 12b lyxc, krackelerad gummi 100
6848 12b vc AB-pr F120 75
6849 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 200
6850 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 160
6851 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 110
6852 12e AB 4-block 100
6853 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 100
6854 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 90
6855 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 80
6856 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre vä hörn marginal 8-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 80
6857 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 50
6858 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste vä marginal 10-BLOCK lite bättre nyans F ca 600 50
6859 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre hö hörn marginal 5-strip lite bättre nyans F ca 300 50
6860 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste par pos 30-31, pos 3 rambrott lite bättre nyans F ca 120+ 40
6861 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 30
6862 12ev2 ** 3ö orangebrun stora tjänste nedre margina 15-BLOCK lite bättre nyans F ca 1200 175
6863 13A ** 4Ö GRÅ, PRAKT 250
6864 13A ** 4ö fnt ex 150
6865 13A ** 4Ö GRÅ, AB 100
6866 13A AB , F 170 75
6867 13A ** 4ö centr vä BA , svårt märke 75
6868 13A ** 4Ö GRÅ, AB 75
6869 13Ac ** 4-block 4ö typ 1, AB, svårt F 2250+ 350
6870 13Ac 4-block AB, några obet särade tänder F 1500 300
6871 13Ac ** 4ö AB 80
6872 13B ** 4ö , PR-LYX 4-BLOCK 250
6873 13B ** 4ö PR-LYX 4-BLOCK 200
6874 13B PRAKT 4-block 100
6875 13B ** 4ö PR-LYX 100
6876 13B ** 4ö PR-LYX 90
6877 13B ** 4ö PRAKT 60
6878 13B AB 4-block F220 50
6879 14 ** 5ö LYX, 4-block 500
6880 14 ** 5ö PRAKT-AB, Hörn marg 4-block 125
6881 14 ** 5ö LYX 100
6882 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 100
6883 14 ** 5ö PR-LYX 100
6884 14 ** 5ö PRAKT-AB, 4-block 100
6885 14 ** 5ö PR-LYX 90
6886 14 LYX-PR 75
6887 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT 75
6888 14 ** 5ö LYX, gummiveck 75
6889 14 ** 5ö stora tj. 4-block, Ab 3,3,5, F 400 60
6890 14 PRAKT 50
6891 15 AB 150
6892 15b ** 6ö PR-LYX 700
6893 15b ** 6ö PRAKT 400
6894 15b AB, F 650 150
6895 15b,var ** 6ö PRAKT, var hårstrå i gummering 300
6896 15c prakt-AB 180
6897 16B ** 10ö LYX 100
6898 16B ** 10Ö TYP 2, PR-LYX 70
6899 18 ** 20Ö RÖD, AB 500
6900 18 fräscht ex ,fht, F 4000 225
6901 18g ** 20 ö ljust mattröd , par 900
6902 18g ** par 20Ö RÖD, BA( naturlig matt fläck i gum)+AB, F 8400 650
6903 19 ** 20ö blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
6904 19 ** 20ö stora tj. 4-block, PR 4,4,5, F 1200 250
6905 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 250
6906 19 ** 20ö stora tj. , PR 4,4,5, F 1200 250
6907 19 ** 20ö blå, PR-LYX 4-BLOCK, F 880 225
6908 19 ** 20ö blå PR-LYX 4-block F ca 900 225
6909 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 200
6910 19 ** 20ö blå PRAKT 4-BLOCK 175
6911 19 ** 20ö blå stora tj hörnmarginal 8-block F ca 1200 160
6912 19 bra AB 4-block 150
6913 19 ** 20ö stora tj. 4-block, AB 3,3,5, F 600 125
6914 19 ** 20ö blå , LYX 110
6915 19 LYX-PR 100
6916 19 ** 20ö BLÅ stora tj. PR-LYX 100
6917 19 ** 20Ö BLÅ, PR-LYX 90
6918 19 AB 4-BLOCK ,2st * 80
6919 19 ** 20ö blå PR 75
6920 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 45
6921 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 35
6922 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 30
6923 19c ** 20ö mörkblå , PR-LYX 4-BLOCK 300
6924 19c ** 20ö mörkblå , PRAKT 4-BLOCK 200
6925 19v 4-block ,PR-LYX F 1400 400
6926 19v 4-block ,2 st * 250
6927 19v vågrätt otandat par 175
6928 20 AB F 1300 275
6929 20b 24Ö 4-marginalBLOCK, AB, F 6500 1100
6930 20b 24Ö PR-LYX 900
6931 20b 24Ö PRAKT 500
6932 20b 24Ö AB, HÖRNMARG EX 250
6933 20b 24Ö SUBERB centr, ett par ktt 175
6934 20c ** 24ö PR-LYX 500
6935 20c AB 300
6936 20d 24ö GUL, prc, svagt ve. 1500 150
6937 21 fräscht 4-BL, AB ,F 2750 500
6938 21 ** 30ö marginal 9-block pos F ca 6000 500
6939 21 ** 30 ö brun, PR 250
6940 21i ** 30Ö Hörn 4-block, AB-BA, F 3000 350
6941 21i ** 30ö fint AB marginal par F 1200 200
6942 21i ** 30ö fint AB F 600 150
6943 22B ** 50ö röd typ2, AB-9R 8-BLOCK, F CA 45000 4500
6944 22B ** 50ö röd typ 2, PRAKT 1500
6945 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB-PR, tjock ramlinje upp 1000
6946 22Bvar ** 50 ö typ 2, PRAKT 950
6947 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB 500
6948 23 LYX 4-BLOCK Fca 2600+ 1200
6949 23 AB 4-BLOCK 300
6950 23 ** 50 Ö GRÅ , LYXCENTR 250
6951 23 LYX 200
6952 23 ** 50Ö grå, PR-LYX 200
6953 23 ** 50ö grå stora tj t 13, PR-LYX 125
6954 23b ** 50ö grå, LYX 4-BLOCK 950
6955 23b ** 50 ö GRÅ, PR-LYX 160
6956 24 ** 1 kr typ 2 , LYX 225
6957 24 ** 1 KR LYX 150
6958 24 PR 90
6959 24B ** 1 kr LYX par med övre marginal 250
6960 24B ** 1KR STORA TJ TYP 2 , LYX 250
6961 24B ** 1 kr LYX 200
6962 24B LYX-PR 120
6963 25 AB 4-BLOCK F 1000 275
6964 25 VAR spegeltryck 150
6965 25 AB F 250 60
6966 25av4 ** 10/12ö hörnmarginal 9-block pos 1 v4 F ca 2600 300
6967 25v5 ** 10/12Ö VARIANT ÖKEfint AB 3,3,5 200
6968 26 vc 4-block F 1400 400
6969 26 PR 150
6970 26d 4-block AB 375
6971 27-39 KPL SERIE F 1300 300
6972 28 ** 4ö PR-LYX 35
6973 29 ** 4Ö VM KRONA, PR-LYX 4-BL 60
6974 30-33 ** 5-15ö PR-LYX 100
6975 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 4-BLOCK 400
6976 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 150
6977 32 ** 10Ö VM KRONA ARK 10 BLOCK 275
6978 32 AB, 10ö 50
6979 34 ** 20ö PR-LYX 125
6980 34 ** 20Ö PR- LYX 125
6981 34 ** små tj 20ö vm krona, LYX 125
6982 34 AB-PR, 20ö 100
6983 34 20ö PRAKT 100
6984 34 ** 20ö LYX 100
6985 35 ** 25Ö vm krona, LYX 4-BLOCK F 1100 500
6986 35 25ö LYX 125
6987 35 ** 25ö PRAKT 90
6988 35 PR 25ö 75
6989 36 LYXc. 30ö 100
6990 36 PRAKT 30ö 75
6991 36 AB 30ö 40
6992 37 vc AB 50ö 50
6993 38 ** 1kr vm krona, p-LYX 4-BLOCK F1100 250
6994 38 ** 1 KR LYX 200
6995 38 ** 1 kr 4, block, AB 150
6996 38 LYX 1 kr 100
6997 38 AB , 1 kr vm krona 35
6998 39 ** 5 KR LYX 175
6999 39 5 kr PRAKT 125
7000 39 AB HÖRNMARG ex. 5 kr 75
7001 40 ** 1ö , LYXc 4-BLOCK, lätt vikt i perf 120
7002 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK,F 320 100
7003 40 ** 1Ö PR-LYX 4-BLOCK 50
7004 40 PR, 1ö vm linjer 25
7005 41 ** 2Ö LYX 4-BLOCK, svårt 100
7006 46 LYX 4-block 8ö 500
7007 46 ** 8Ö PR-LYX 4-BLOCK 500
7008 46 ** 8Ö VM LINJE +KPV, PRAKT 150
7009 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 100
7010 46 PRAKT 8 ö 90
7011 46cz 8ö 4-block AB-PR alla cz 400
7012 47cx ** 10Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 50
7013 52cx ** 30Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 100
7014 54 50ö 4-block AB 50
7015 163b ** 60ö postemblem vitt ppr, LYX 1600
7016 208 ** 1KR KONGRESS, LYX 750


LÖSEN **
7017 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, prakt 90
7018 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, bra AB 3,3,5 50
7019 1 ** 1Ö LÖSEN T 14 POSTFRISK 200
7020 1,1v 4-Block,AB, 1 ex var. F6500+ 900
7021 2 ** 3ö Lösen t 14, PR-LYX, F 3300 1200
7022 2 ** 3ö Lösen t 14, PRAKT, F 3300 800
7023 2 ** 3ö PRAKT , F 3500 600
7024 2 ** 3Ö PRAKT, lvht, F 2700 500
7025 2a ** 3Ö FRÄSCHT AB EX 3,3,5 300
7026 4a ** 6ö ab-prakt 1000
7027 4b 6ö PRAKT 4-BLOCK, F 27500 6000
7028 4b 6ö gul , PRAKT, F 5500 1100
7029 4b 6ö , AB 550
7030 4c 6ö t 14, PRAKTex 1100
7031 4c ** 6ö AB, fräscht, F 2500 400
7032 5 ** 12ö t14, PRAKT 4-BLOCK F ca 2500 450
7033 5 PRAKT-LYX, 12ö 200
7034 5a 12ö PR-LYX 4-BLOCK, F 2500+, 1ex v2 1100
7035 5v2 **12ö superb 4-block, pos4 V2, pos2 var 500
7036 5v2 ** 12ö t14, ab-PR 4-BL , pos2 v2 300
7037 5var ** 12ö vit fläck under 12, PR-LYX 250
7038 7bv ** 24ö olivgrå, AB med kort L, F 1700 + 250
7039 7c 24ö 4-BLOCK , AB-BA, F 7000, + 2 st v2 700
7040 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, AB-PR 500
7041 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, bra AB 375
7042 7+L7v 4-BL AB, 1-2ex * 350
7043 8c Vc AB 4-block F7000 1800
7044 11 DUBBELT spegeltryck 300
7045 11 ** 1ö LYX 300
7046 11 ** 1ö svart, LYX 250
7047 11 LYXc 200
7048 11 vc AB-LYX 4-BL.,1 ex v2 150
7049 11 Spegeltryck 100
7050 11 LYX 100
7051 11-15 ** 1Ö 2sT, 3-12Ö I PRAKTEX 300
7052 11-19 ** 1,3,6,12,20.30 o 50ö i 4-BLOCK** , 3ö 2st *, F ca 4500 500
7053 11-19 ** Lösen t 13 1-50ö **, 1kr *, 1ö 4st. F 2018 ca 2200 200
7054 11-20 ** välc-pr, men 1kr *. F ca 2000 300
7055 11a1v2 lodr. 3-strip ,P-lyx, v2 i mitt 275
7056 11a1v2 ** 1ö PR-LYX 4-block, pos1 v 200
7057 11a2v2 lodr. 3-strip ,PR, v2 i mitt 140
7058 11v2 Spegeltr. 4-bl., 1 ex v2 200
7059 11v2 PRAKT 1Ö 100
7060 11v2 **2 nyanser med långt fotstreck på L F ca 360 50
7061 11v2,var ** par 1ö, vä ex v2, SPEGELTRYCK, ab-pr 200
7062 12 ** 3ö 3 olika nyanser i Praktkvalitet 250
7063 12 LYX 200
7064 12 PRAKT 4-BLOCK 200
7065 12 ** 3ö LYX 160
7066 12 Spegeltryck, 3ö 125
7067 12 Spegeltryck 100
7068 12 AB F 240 60
7069 12c ** 3ö hög karmin ,4-Block PR-LYX, SVÅR NYANS F ca 3000 600
7070 12c LYX 275
7071 12d 3ö PRAKT -LYX 4-BLOCK 550
7072 12d ** 3ö LYX 4-BLOCK, 1 ex * 500
7073 12d ** 3ö matt karminröd ,4-Block AB-PR 225
7074 12d LYX-PR 3ö 200
7075 12e 3ö 4-BLOCK , AB 125
7076 13 pr-lyx, 5 ö 150
7077 13 PRAKT 100
7078 13a ** 5ö ljusbrun, AB-PR 4-BLOCK 125
7079 13d ** 5ö olivakt brun, PRAKT 100
7080 13f ** 5ö orangebrun ,4-Block AB-PR 150
7081 13h ** 5ö mörkbrun, 2 märkesbilder 60
7082 14 LYX, 6ö 250
7083 14 PRKT 4-block 250
7084 14 PRAKT 150
7085 14 ** 6ö , prakt-LYX 150
7086 14 6öre PRAKT 100
7087 14 Vc AB, F 180 75
7088 14b ** 6ö brunaktigt orange , 4-block ,AB 1000 175
7089 14b ** 6ö brunaktigt orange ,AB , F 270 175
7090 14b,v **/* 6ö brunakt or 4-bl 2 nedr2 **, KARTONGPAPPER 125
7091 14f ** 6ö PRAKT 4-block 200
7092 14f ** 6Ö T 13, PRAKT 50
7093 14g ** 6ö orange ,4-Block PRAKT 225
7094 15 ** 12Ö LÖSEN T13, LYX 500
7095 15 LYX 400
7096 15 ** 12ö , prakt 4-BLOCK 400
7097 15 ** 12ö , ab- prakt 4-BLOCK 275
7098 15 ** 12ö ,LYX 250
7099 15 ** 12Ö LÖSEN T13, PR-LYX 250
7100 15 ** 12ö , prakt -LYX par 225
7101 15 PR-LYX 200
7102 15 ** 12ö , prakt-LYX 200
7103 15 ** 12ö , prakt 100
7104 15a ** 12ö mattröd , AB-PR 4-BLOCK 200
7105 15b ** 12Ö AB ex 50
7106 15c ** 12Ö PRAKT -LYX ex 200
7107 15d 12ö PR-LYX par , ett ex var rambrott 250
7108 15d ** 12ö röd LYX-PR 250
7109 15e ** 12ö RÖD ,4-Block AB-PR 250
7110 15var ** 12ö ,ab-pr, ram def hö ned 100
7111 16 20ö LYX 300
7112 16 ** 20ö LYX-pr 175
7113 16 ** 20ö BLÅ T 13 PRAKT 150
7114 16 PR-LYX 20ö 125
7115 16 PRAKT 100
7116 16 ** 20Ö PRAKT 100
7117 16 ** 20ö lösen t13, PRAKT 100
7118 16b ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 150
7119 16c ** 20Ö LÖSEN T 13, LYXcntr, ktspts 75
7120 16d ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 100
7121 16e2 ** 20ö blå LYX-PR 350
7122 16v1 ** 20Ö Lösen t 13 KARTONGPAPPAR, i denna tjocklek raritet 250
7123 16var ** 20ö 4-block, 2 märkesbilder 125
7124 17a ** 24ö AB centr, lätt veck, F 2012 4000kr 350
7125 17b ** 24Ö 4-BLOCK 2 VÄ EX L7v2, F 3000 300
7126 17b ** 24ö , ab-prakt 200
7127 17b ** 24Ö PRAKT centr, obet gummive 150
7128 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB 4-block, F 2250 500
7129 17d,v2 24ö rödlila, AB 4-block, F2250 ,2hö ex v2 350
7130 17d,v2 AB,4-block, 2 ex *, 2 ex v2 varav 1 **, F ca 1000 300
7131 17d,v2 24ö rödlila, par ,hö ex v2, AB F-03 1100 225
7132 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB -(PR) 160
7133 17dv2 ** 24ö 2 märkesbilder 100
7134 18b ** 30Ö LÖSEN T 13, PRAKT 150
7135 18b ** 30ö blågrön, AB-PR 75
7136 18e ** 30ö klargrön, fint AB 50
7137 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-LYX marginal 4 block, mycket sällsynt, F ca 2200 700
7138 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-AB hörn marginal 4 block, sällsynt vackert , 400
7139 19 **50ö Lösen t 13 hörnmarginal 10 block 225
7140 19 ** 50ö BRUNT 13 PRAKT 200
7141 19 ** 12ö , prakt-Lyx 175
7142 19c ** 50Ö gulaktigt gråbrun, bra AB 60
7143 19d ** 50ö , ab 4-BLOCK 275
7144 19e ** 50ö , ab- ba 4-BLOCK 200
7145 20 ** LYX 1 KR 750
7146 20 1kr , mkt fint 4-block ,AB, F 3200 700
7147 20 ** 1KR PRAKT, F 2000 450
7148 20 ** 1KR 4 -BLOCK , 2 undre ** övre*, AB 400
7149 20 PRAKT 1 kr 375
7150 20 1 kr AB F 800 250
7151 20 ** 1 kr bra AB 250
7152 20 ** 1 kr bra AB 225
7153 20b 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 120
7154 20c ** 1 KR AB-PRAKT 225
7155 20d ** 1kr vackert AB 4-block 600
7156 20d 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 110
7157 20var * 1kr förskjutna tryckfärger, AB-PR 150
7158 41 ** 2Ö VM LINJER, LYX 4-BLOCK 50
7159 54 ** 50Ö VM LINJER, PRAKT-LYX 100
7160 1 ** FLYGPOST 1912, hörnmarginal LYX 350
7161 1 ** FLYGPOST 1912, ab 150


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
7162 1 ** 1912 FLYGPOST, PRAKT 200
7163 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
7164 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
7165 1 HF1 FLYG 1912 LYX 4-BLOCK 1200
7166 1 ** Sveriges första Flygpost , PRAKT 3005- STRIP ** SVERIGE

7167 40c 2ö ph AB vågr 5-strip **, 60
7168 54a AB 5-STRIP 500
7169 54P ot. provtr vågr 5-strip 500
7170 58 30ö Oscar vågr marginal 5-strip, AB 1100
7171 59c ** 50ö blågrå, vågr 5-strip, AB-BA,13000 1800
7172 59d 50ö Oscar marginal 5-strip, AB,F 12000 2100
7173 61 5-strip 50
7174 61-64 ** 1-4ö siffertyp AB 5-strip 220
7175 61vm1 AB 5-STRIP, f 500 100
7176 62 2ö siffertyp AB F 350 125
7177 62 ** 2ö siffertyp AB 5-strip 75
7178 62bvm1 AB 5-STRIP F 1750 ++ 500
7179 62bvm1 AB-BA 5 STRIP 290
7180 63 3ö ,5-strip 20
7181 63vm1 3ö OMV VM. F900 200
7182 69 2ö vm krona 5-strip 75
7183 74v2 4ö var.skadat V , i mitt av 7-strip , **/* 40
7184 76 AB-PR F1000+ 300
7185 78 5kr Medalj vågr. 40
7186 79 LYX-SUPERB 225
7187 79 AB 75
7188 79bz 5ö Medaljong prakt 7-strip, KPV mitt på 150
7189 79bz 5ö Medaljong Hörnmarg 5-strip.AB-PR 125
7190 82a 10ö Medaljong vågr AB-PR 5-STRIP 75
7191 82a,bz 10ö vågr AB-PR 5-STRIP, KPV mitt på 125
7192 82bz 10ö Medaljong 5-strip. vackert AB 125
7193 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 110
7194 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 100
7195 85 20 ö medaljong vågr LYX 5-strip, svårt 900
7196 85 20ö PRc 5-strip ö hö hörnmarg. gumve. 325
7197 85bz 20ö Medaljong ** prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 2000+ pr 400
7198 88 30ö Medaljong ,AB 750
7199 88bz 20ö Medaljong ** ab prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 4250 700
7200 89 35ö Medaljong ,AB 600
7201 95 90ö Medaljong ** ab prakt marg 6-strip, 25
7202 97 1,98 på 5kr , 2 vm , prakt 100
7203 97bz-98 kr1,98, kr 2,12 Medaljong ** ab,ab- prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 200 40
7204 101 12/65 5-strip 30
7205 103 PR-LYX, F 150 50
7206 104 27/80ö 20
7207 136 5-strip 75
7208 136cz ** 10/3ö Luftpost, 5-strip, prakt med KPV mitt på 175
7209 136cz 10ö Luftpost, marg 5-strip ,KPV 120
7210 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
7211 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
7212 137 5-strip 150
7213 137 ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, PR-LYX 150
7214 137 ** 20/2ö Luftpost, LYX 100
7215 137 20ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 75
7216 137 10ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 50
7217 137cz ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, LYX med KPV mitt på 300
7218 137cz 20ö Lftpost, vågr 5-strip tydl kpv , AB 250
7219 139a,var **/* 3ö pos 2-4**, felperforerat 5-strip 150
7220 139a,var **/* 3Ö AGRy 5 STRIP, SKARV REMSA 100
7221 139b 3 ö.AGRG ab-pr 1750+ 600
7222 139b ** 3Ö AGRG 5 STRIP 350
7223 139b 3 öre AGRG ,AB ,F 1750 300
7224 139b,var ** 3ö , felperforerat 5-strip,en kt 200
7225 140A AB-(PR) 5 STRIP 275
7226 140Aa ** 5ö agry, fint 5-strip AB F 2017 2250 450
7227 140Aa ** 5ö grön typ 1, AGRY, 2-3, AB 400
7228 140Aa ** 5ö grön typ 1, vikt mellan 2-3, AB 300
7229 140Aa ** 5ö agrg, fint 5-strip AB F 2017 1750 300
7230 140Ab **/* 5ö grön typ 1, POS 1,3,5 ÄR *, AB 125
7231 140Ab ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 75
7232 140Acx **/* 5ö grön typ 1, 4-str cx , pos 1o4 *, AB 500
7233 140Ca lodrätt 5-strip F 1000 + 150
7234 140Ccx ** 5ö grön typ 1 Lejon vm ppr, fint 5-strip 175
7235 140Ccx vågr 5-strip F 750 150
7236 140Ccx 5ö grön 4-sid vm linje, vågr 5-strip 150
7237 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust brunröd , pr-lyx 5-strip , OVANLIGT I DENNA CENTRERING 2400
7238 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust orangeaktigt brunröd , 5-strip AB F 7500 1200
7239 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , LYX 300
7240 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , PR-LYX 200
7241 142Aa ** 5ö brunröd typ2, AB, A2 160
7242 142Aa **/* pos 1+3* 5ö brunröd typ2, AB, A1 rullbanderoll 150
7243 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 PPR 5-STRIP , AB 150
7244 142Acc ** 5ö lejon brun omv vm AB-PRC 5-strip F 4500 600
7245 142Acx ** 5ö brunröd typ2, AB, 5-strip 190
7246 142Acx ** 5ö matt brunröd typ2, AB, 5-strip 160
7247 142Acxz ** 5ö brun Lejon vm /+kpv, fint AB 5-strip 600
7248 142Ecx 5-stirp AB 30
7249 142Ecx 5-stirp AB 30
7250 142Ecxz ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT, cxz 250
7251 142Ecxz AB 5-strip 100
7252 143A LYX 5-strip på a1 ppr med RENT TRYCK 375
7253 143Aa ** 5ö Lejon A2, fint 5-strip prakt-LYX 200
7254 143Aa ** 5ö Lejon A1, fint 5-strip prakt 150
7255 143Aa ** 5ö grön typ 2, A2ppr , AB 60
7256 143Ac rent tryck, A2,PR-LYX 400
7257 143Ac rent tryck, A2, AB F900 260
7258 143Acc PR 5-strip F900++PR 400
7259 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm bra AB 5-strip 250
7260 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm AB 5-strip 175
7261 143Acc ** 5ö grön typ 2, cc, AB-BA, 5-strip 150
7262 143Acx 5ö grön , LYX 5-strip 125
7263 143Acx ** 5Ö grön Lejon vm linjer, PR-LYX 5-strip med plåtskarv 60
7264 143Acx PR-LYX 50
7265 143Acx 5ö grön , prakt 5-strip 50
7266 143Acxz PRAKT 140
7267 143Acxz ** 5ö mörkgrön typ 2, cxz, AB 90
7268 143Acxz ** 5ö grön typ 2, cxz, AB 75
7269 143Acxz ** 5Ö grön Lejon vm linjer, AB 5-strip 75
7270 143Ad ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip LYX 250
7271 143Ad AB 100
7272 143Ad ** 5ö grön Lejon A3 ppr, AB-pr 5-strip 90
7273 143Cc 4-sid vitt ppr F500++ 140
7274 143Ea ** 5Ö grön Lejon t13 A1, PR-LYX 5-strip 600
7275 143Ea ** 5ö grön typ 1 ,a2 ppr, 5-strip 350
7276 143Ea **/* 5ö pos 1+4* ,a2 ppr, 4-strip, ab-pr 200
7277 143Ea 5ö t 13, PRAKT, 4 ex * mittex **, F950+ 150
7278 143Eb ** 5ö grön typ 1 ,A3 ppr, 5-strip, pr-lyxc 75
7279 143Eb ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip PR-LYX 50
7280 143Ecxz AB 50
7281 143Ecxz,v 5ö 6-strip ** var olika märkesbredd 100
7282 144Aa ** / * MITTEX *, PRAKT STRIP AGRY 950
7283 144Aa * ostpl , sign KAN 300
7284 144Abz ** 5-strip 10ö ljusgrön KPV, AB 9000 1400
7285 144Ac ** 5-strip 10ö Lejon grön på B ppr bra AB , F 2750 650
7286 144Acc *(*)-**,AB-PR F 600
7287 144Acx PRAKT 100
7288 144Acx ** 10ö grön cx ppr, ab, 5-strip 70
7289 144Ecx LYX 250
7290 144Ecxz ** 10ö grön t 13, cxz, AB ovanligt 2400
7291 145A ** 10ö 5-strip, A2 ppr, PR-LYX 300
7292 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A2ppr, PRAKT 290
7293 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A1ppr, PRAKT 275
7294 145A ** 10ö Lejon A2, fint 5-strip PR sign BG 200
7295 145A ** 10ö matt violett 5-strip, AB, A1ppr 160
7296 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 150
7297 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip ab-PR sign BG 140
7298 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 140
7299 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip AB 130
7300 145Ea HÖGSTA LYX 1500
7301 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,5-STRIP ,LYX 1200
7302 145Ea AB F 1800 A2 PPR 500
7303 145Ecx AB-PR 125
7304 145Ecx 10Ö LEJON VIOLETT TYP 1 t13 cx 5-str 90
7305 145Ecx ** 10ö violett 5-strip, CX ppr, AB 60
7306 145Ecxz ** 10ö Lejon , 5-strip variant olika märkesbredder 225
7307 145Ecxz F 950 200
7308 145Ecxz ** 10 Lejon violet, linje+KPV AB 5-STRIP 200
7309 146Aa ** 10ö MÖRKT violett 5-strip, A3 prov ppr, sign GG ovanlig färgvariant 600
7310 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 5-strip 400
7311 146Aa ** 10ö violett A3prov ppr, Ab F 2000 375
7312 146Ab ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, , PRAKT 175
7313 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR-LYX 150
7314 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 70
7315 146Ac AB, Svartaktigt violett 800
7316 146Ca 10ö viol. vågr ö marg PR-LYX 5-STRIP 2600
7317 146Ca 10ö viol. vågr AB-PR 6-STRIP 2000
7318 146E ** 10ö 5-strip, A3 ppr, LYX 400
7319 146Ea ** 10ö violett t 13, PRAKT 5-STRIP 400
7320 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT 275
7321 146Ea ** 10ö Lejon , 5-strip t 13, AB 225
7322 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, ab 150
7323 146Eb ** Lejon 10ö svartaktigt violett T 13 i PRAKT-LYX 5-STRIP, svårt 1000
7324 146Eb vc AB 5-strip f 1750 600
7325 146Eb ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT-AB 400
7326 146Eb ** 10ö svartaktviolett t13 , AB plåtskarv 375
7327 147 PRAKT 650
7328 147 ** 25ö orange, 5-strip sign KAN, AB 400
7329 147 25ö orange, A2 ppr, AB 5-strip 325
7330 147 vc AB 5-STRIP 300
7331 148A ** 30ö brun 5-strip position 1, 3 *, plåtskarvtecken 1 och 2 150
7332 148Aa AGRY ,AB 5-strip 100
7333 148Aa ** 30ö Lejon , 5-strip AGRY, AB 50
7334 148Aa,var 30ö AGRY**/*, mittex ** var stor färgfläck 100
7335 148Ab ** 30ö AGRY , AB-PR plåtskarv 70
7336 148Ab ** 30ö AGRY , AB F 250 40
7337 148Ab ** 30ö AGRg , pr-lyx 5-strip 40
7338 148Acx 30ö Lejon brun vm linjer AB, F 800 110
7339 148Acx 30ö vm linjer **/* mittex **, AB-PR F370 75
7340 148Acxz ** 30ö brun CXZ ppr, fint 5-STRIP 325
7341 148Acxz AB , sign BG 300
7342 148Avar 30ö plåtskarvsiffror 1-2 200
7343 149Ac PRAKT 5-STRIP, 1 ex naturlig gummifläck 1400
7344 149C ** 10ö G V en Face, AB-PR marg 5-strip 250
7345 150Aa,b,c ** 15 ö 3 nyanser fina 5-STRIP 60
7346 150var **/* 15ö pos 2,4**, felperforerat 5-strip med partiellt spegeltryck 200
7347 150var ** 15ö GV en face stor färgfläck i pannan pos 1 100
7348 151A 20Ö EN FACE 5-STRIP , AB-PR 700
7349 151A AB , ngt centr hö 600
7350 151Ac PR-LYX 2500
7351 151Ac ** 20ö G.V. En Face agrg , fint AB 5-strip 600
7352 152A 4-strip LYX centr 200
7353 152a ** 20ö Gustav II Adolf AGRG papper, AB 100
7354 152a ** 20ö fint 5-strip agrg 75
7355 152Aa PRAKT 150
7356 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip, PR 125
7357 152Aa ** 20ö G.II.A. AB-PR 5-STRIP 90
7358 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 90
7359 152Aa AB 75
7360 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 60
7361 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 60
7362 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 50
7363 152Aa,var ** 20ö G. II.A agrg , fint 5-strip lite extra högt 125
7364 152Ab vc , B PPR F 750 175
7365 152C 4-sid 5-strip 150
7366 153c,bz 20ö ljus violett vm kpv AB-PR 5-STRIP 750
7367 153c,bz ** 20ö vm KPV F 4500 500
7368 153cBz ** 20ö G. Vasa ljus violett vm KPV ,prakt 5-strip F 4750 1000
7369 153cbz 20ö liust violett ;vm KPV 800
7370 154 ** 110ö G. Vasa ,prakt-lyx 5-strip F 8000 1500
7371 154a Agry, AB-PR, F 8000 1900
7372 154a **/* 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 5-strip, pos 1+5 är *, F(2010) 6200++ 950
7373 154a **/' 110ö 3-strip, AGRY ppr,AB MITTEX** 300
7374 155 140ö Vasa, LYX svårt i dena kvalitet 2400
7375 155 140ö Vasa, AB , F 3750 700
7376 155b 140öre, 1 ex svagt ve 600
7377 155b 3 ex **,2 *,F 2800 300
7378 155bz ** 140ö G. Vasa ,AB-prakt 5-strip F 7500 1200
7379 155bz ** 140ö G Vasa med vm kpv 5-str F6500 650
7380 156 ** 35ö typ 1,A1 ppr, AB-PR 5-STRIP 1100
7381 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr F 5000 750
7382 156a AB-PR 1500
7383 156a A1, ABcentr 1100
7384 158 ** postemblem 40ö typ 1 , plåtskarv Ab 600
7385 159a 40ö typ2, PR-LYXcentr 4ex * ett **, 350
7386 159b AB, centrerat F 12000 1900
7387 159b ** 40ö 5-strip, B ppr, AB, F 13.000 900
7388 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr, LYX 5-strip 125
7389 161 ** 45ö Postemblem PR-LYX 5-strip 110
7390 161 ** 45ö Postemblem 3st 5-strip,nyanser 75
7391 161 A2 ppr AB 50
7392 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr,ab5-strip 30
7393 162 ** 60ö Postemblem AB 5-strip 300
7394 163b ** 60ö vitt papper mycket gott 5 strip, 3,5x3,5x5 AB F 17500 1500
7395 165 ** 80ö postenblem t A1 ppr, LYX 5-strip 60
7396 165Bz *-**,PR-LYX, 600
7397 165bz ** 80ö vm KPV hela bokstäver 5-strip, ab 600
7398 165cc ** 80ö postemblem vm linjer , PR 5-strip 225
7399 165cx 80ö vm linjer, PRAKT 500
7400 165cx ab, vm linjer 400
7401 165cx ** /* 80ö vm / LYX 5-strip pos 2* 400
7402 165cx AB ,sign BG 300
7403 166a ** 85ö grön, PR-LYX 5strip A2 300
7404 166a PR-LYX 175
7405 166a 85 ö grön A2 ppr, PRAKT 175
7406 166b 5ö vitt ppr, PRAKT 5-strip 225
7407 166b A3 ppr , vc AB 200
7408 166b ** 85Ö A3 ppr GRÖN 5-STRIP AB 150
7409 168 ** 1KR 5-strip, A1 ppr, AB 150
7410 168b PR-LYX, A2 500
7411 168b ** 5STRIP 1 kr A1 ppr, AB-PR 200
7412 168b ** 1kr Postemblem PR 5-strip, A2 175
7413 168C ** 1kr AB- PR 5strip A3 vitt ppr 500
7414 168d **/* 1Kr pos 2+4 ** A3 ppr AB-PR 250
7415 169 pr-lyx 50
7416 169a AGRG,PR-LYXc F 1500+ 500
7417 169a 110ö AGRG, AB-PR 5-STRIP 400
7418 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
7419 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
7420 169cx 110ö vm , PRAKT 110
7421 169cx AB-PRAKT 100
7422 169cxz AB-PRAKT 5-strip 350
7423 169CXZ 110ö linjer +tydl KPV, AB-PR 5-STRIP 350
7424 169cxz *-**,LYX, 4 ex *,f 875++ 250
7425 170a ** 115ö 5-strip, A1 ppr, AB 160
7426 170b1 AB 5-strip, F 1875 400
7427 170b2 PRAKT F 1875++prakt 700
7428 170b2 115ö or.akt brun, vitt ppr, AB F 1875 300
7429 170b2 **/* 1,15Kr pos 2+4 ** A3 ppr PR-LYX 200
7430 172a PRAKT A2 650
7431 172a A2, AB-PR, 2 ex *,F 1050 275
7432 172a ** 120ö Postemblem A2 5-strip, A2 200
7433 172b ** 120ö 5-strip, A3 ppr, AB 175
7434 173 A-ppr PRAKT 60
7435 173a AGRG, PR-LYX 300
7436 173a AB-PR ,AGRG, F 550+ 200
7437 173a ** 124Ö SVART AGRG, AB 5-s sign BG 150
7438 173a ** 140ö postenblem agrg ppr, AB 5-strip 140
7439 173Bz PR-LYX 275
7440 173bz ** 140ö Postemblem A2 5-strip, A2 125
7441 173bz AB VM KPV 100
7442 173c ** 140ö postenblem B ppr, AB 5-strip 120
7443 174b 145ö banderoll 6-strip, sign VA, PRAKT 250
7444 174b vc 5-strip F 850 225
7445 174b 145ö ändbanderoll strip, AB 125
7446 174Bz **140ö postembl vm KPV ,AB-PR 5-strip 190
7447 174c LYX 400
7448 174c 145ö vitt ppr, PR-LYX 300
7449 174c AB F 850 175
7450 174c ** 145ö 5-strip, A3 ppr, AB -PR 150
7451 174c **/* 145ö 5-strip, A3 ppr, AB POS 2,4** 100
7452 175A AB, rödviolett A1p. F 2000 600
7453 175A ** 15ö a1 violett 5-strip 250
7454 175Aa **/* 15ö 5-strip, A2 ppr, AB ,kt, pos2,4** 150
7455 175Aa **/* 15ö 5-strip, A1 ppr, AB , pos3** 110
7456 176A ** 15ö A2 ppr röd, 5-strip, AB 500
7457 177Aa AB, A2 F 600 170
7458 177Ab ** 15ö röd, hö ex 2ktt, PRc 5-STRIP 500
7459 177Ac2 PR-LYX 5-strip 600
7460 177Ac2 ** 15ö röd, PR-LYX 6-STRIP 450
7461 177Ac2 AB 250
7462 177Ac2 ** 15ö 5-strip, A3 ppr, AB ,ktt hö ex 175
7463 177Cb ** 15ö röd G.V profil vö. rent tryck mycket fint marginal 5-strip sign B.G , F 5000 1000
7464 177Cc ** 15Ö brun G.V. profil vä 5-strip AB 150
7465 178A ** 15ö brun G.V. prakt 5-strip 225
7466 179Aa AGRY, LYX 150
7467 179Aa AGRY, AB 100
7468 179Ac 20ö AV ppr vackert AB 5-strip, F 7500 1100
7469 179Ac,v 15 öre på AV papper och med PLÅTSPRICKA PÅ mittmärket , 3-4 EX**, 1-2 ex *, signerad Menzinsky F MINST 6500++++ 2800
7470 179Ae PRAKT 500
7471 179Ae 20ö AGRY gråakt lila, F 1200, bra AB 225
7472 179Ae ** 20 ö violett i 2nyanser G.V. t 5-strip 200
7473 179Ae,v 5-strip 2ex**+3* , pos 3 plåtspricka 275
7474 179Af B-ppr, PRAKT 750
7475 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, vm KPV 5-strip bra AB 7500 1400
7476 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, 5-strip vm KPV bra AB med plåtskarv F 7500 1300
7477 180a AB-PR F 2500 650
7478 180a AB F 2500 550
7479 180Aa ** 20 ö röd 5-strip A1 ppr, AB 350
7480 180Ab ** 20 ö röd 5-strip A3 VITT PPR ppr, AB 600
7481 180b LYX 5-strip 1 ex *,F 3300++ 1400
7482 180b AB, ett ex ändbanderoll 650
7483 181a AB- PRAKT F 2000++ 600
7484 181a ** 20 ö orange pr-lyxc 5-strip 375
7485 181Aa,b ** 20 ö or 5-strip A2+A3 ppr, PRAKT 400
7486 182Ab ** 25 ö röd LYX 50
7487 183a ** 25ö blå 5-strip, A1 ppr, LYX 700
7488 183b AB 2000 rullbander. 400
7489 183b ** 25Ö BLÅ 5-STRIP AB, VITT PPR 300
7490 183b **/* 25ö blå A3 ppr, 5-strip pos 2+4** 250
7491 184 PRAKT-LYX 5-strip 1800
7492 184 vc AB 5-strip F3750 900
7493 184 **/*(*) 25ö rangeA3 ppr, 5-strip pos 3*, LYX 350
7494 185a PRAKT 5-STRIP 850
7495 185a ** -* 30ö BLÅ G.V. profil vä A2 svår på A2 , AB 5-STRIP *,**,**,**,* F ca 2000 450
7496 185A 25ö blå , AB 5-STRIP 325
7497 187A 35ö G.V. 4 ex *, ett **, AB, F 2700 325
7498 187c A3 PPR LYX 5-STRIP 850
7499 187c vc AB 425
7500 187c AB, med plåtskarv F 1750 350
7501 187c ** 35ö KARMIN 5-strip, A3 ppr, PR 350
7502 188a ** 40Ö BLÅ AGRY, PR-LYX 5 strip 95
7503 188a ** 40ö BLÅ G.V. profil vä Agry , pr 5-str 75
7504 188b ** 30ö blå 5-strip, A3 ppr, AB 100
7505 189 ** 40ö profil vä. olivgrön 5-strip PRAKT- LYX 1700
7506 189 ** 6-strip pos 3 * PRAKT F ca 7350 1400
7507 190a ** 5-strip 40ö grön G.V. typ2 , AB-PRAKT 1000
7508 190a **/* 40Ö TYP2 5-STRIP pos 2+4 ** , A2 PPR, LYX 750
7509 191b ** 45ö BRUN A3 ppr, 5-strip ,AB-BA 100
7510 191b *** 45ö brun G.V. profil vä AB 95
7511 191b **/* 45ö mattBRUN A3 ppr, 5-strip ,prakt pos 2+4** 75
7512 191b ** 45ö brun A3ppr F 500 60
7513 192c PRAKT 75
7514 192c ** 50ö grå A3ppr plåtskarvlinje PR F 175 60
7515 192c AB F 150 50
7516 193 ** 85ö grön PRAKT 5- str F 2500 600
7517 193 AB ,A1 F 2375 sign KAN 500
7518 193 ** 85ö grön A2 ppr, 5-strip ,AB 300
7519 193 ** 85ö grön AB 5- str F 2500 300
7520 194 ** 115ö Gustav V profil vä A1, 5-strip pr 375
7521 194 **/*115ö A2 ppr, 4strip ,pr-lyx pos 2+3** 300
7522 195 ** 115Ö grön, A1, PR-LYX 650
7523 195 AB A2ppr 250
7524 195 ** 145Ö AB-PRAKT 5-STRIP, A1 ppr 200
7525 195 ** 145ö GRÖN 5-strip ppr, PR 200
7526 195 **145ö A2 ppr, 5-strip ,ab-pr-lyx 175
7527 195 ** 145ö grön AB 5- str , A1 F 1000 110
7528 195a A1 ppr, PRAKT F 950++ 300
7529 195a AB A1 200
7530 196 5Ö PRAKT 5-STRIP, vågr 90
7531 197cx AB , ett ex kt 275
7532 211 PR-LYX 200
7533 212cx AB-PR 5-STRIP 400
7534 216b 30ö grönblå, vågr AB, F7500 1200
7535 222 Vc AB F 4250+ 1400
7536 231 Pr, rullbanderoll 30
7537 231 PR-LYX 25
7538 231 PR-LYX 15
7539 234A AB-PR 75
7540 234A ** 10ö LüTZEN PR-LYX 5str 65
7541 234A-37 10.15.25.90 ÖRE 2-sidiga 5- STRIP F 3550- 990
7542 234C 10ö lodr 5-strip, LYX 75
7543 234C 10ö lodr prakt 5-strip 60
7544 235A PR, 1ex plåtsprickor i marginalen 200
7545 235A PRAKT 125
7546 235A 15ö Lützen PRAKT 80
7547 235A ** 5-strip 15ö Lützen, PRAKT 70
7548 235A ** 15ö LüTZEN PR 5str 60
7549 235C 15ö lodr 5-strip, LYX-PR, nedre ex kt 80
7550 236 PRAKT-LYX 275
7551 236 AB 175
7552 236 ** 25Ö LüTZEN , PRAKT LYX 5-STRIP 150
7553 236var ** 25ö LüTZEN PR 5str, blåfärgat papper 200
7554 237 LYX-PR 1300
7555 237 AB- PRAKT, 90ö 1932 900
7556 237 AB- , 90ö 1932 675
7557 237 ** 90ö LüTZEN PR-lyx 5strip 600
7558 239 5ö t 13, PR-LYX 5-STRIP 175
7559 239A PRAKT-ab 150
7560 239A AB F 300 100
7561 239E PRAKT 5-STRIP 175
7562 239E ** 5ö Postsparbanken PR 5strip 90
7563 239E AB- PR 75
7564 239E ** 5ö Postsparbanken AB 5strip 45
7565 240A-45 ** Riksdagen kpl AB-PR 5-strip F 4775 550
7566 241A 10ö riksd. PRAKT 200
7567 241A ** 10ö Riksdagen AB-PR 5str 150
7568 242A 15ö riksd. LYX 200
7569 242A 15ö t, PR-LYX 5-STRIP 150
7570 242A **15ö Riksdagen, PR-LYX 5 STRIP 125
7571 242C 15ö riksd. 4-sid 10 -block 2x5vågr PR 300
7572 242C 15ö riksdagen 4-sid vågr 6-strip, LYX 300
7573 242C 15ö riksd. 4-sid vågr 5-strip, P-Lc 1exktt 125
7574 243 PRAKT 5-STRIP 450
7575 243Cc ** 5ö 4-sidig 5-strip vågrätt, ab-pr 200
7576 244 PRAKT 5-strip 550
7577 245 60 ÖRE LYX F 1750+++ 1100
7578 245 ** 60Ö RIKSDAGEN PR-LYX 5-strip ** 600
7579 245 ** 60ö riksdagen PRAKT-LYXC 5-STRIP 550
7580 246-57 ** Postverket kpl 15st inkl 4-sidiga i 5-strip i AB-PRAKT kvalitet. Sällsynt. 3500
7581 246-57 ** 5ö-1kr 2 sidiga 4-strip serie, ( 30ö ett ex ktt) mest prakt centrering. F ca 12.000 för 4x 2 sidiga. 2000
7582 246A ** Postverket 1936 5ö pr-lyx 5-strip 100
7583 246A ** 5ö Postverket, PR-LYX 5 strip 100
7584 246A AB-PR 70
7585 246A ** 5ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 50
7586 246A ** 5ö Postverket AB-PR 5str 50
7587 246C 5ö lodr 5-strip AB-pr 50
7588 246C 5ö lodr 5-strip, PR 50
7589 246C ** 5ö 4sid postverket 5-strip bra PRAKT 50
7590 247A ** 10ö POSTVERKET, PR 5-STRIP 80
7591 247A ** 10ö Postverket AB-PR-lyx plåsk. 5str 80
7592 247A ** 5-strip 10ö Postverket, PRAKT 75
7593 247A ** 10ö Postverket AB 5strip 50
7594 247A ** 10ö Postverket AB plåskarv 5strip 40
7595 247A *(*) 10ö Postverket 1936 pr-lyx 4-strip 25
7596 247C ** 10ö 4sid postverket 5-strip LYX 200
7597 248A ** 15ö postverket 6-strip AB 115
7598 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
7599 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
7600 248A ** 15ö Postverket AB 5strip 60
7601 248A ** 5-strip 15ö Postverket,AB- PRAKT 60
7602 248A *(*) 15ö Postverket 15ö pr-lyx 4-strip 35
7603 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 125
7604 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 100
7605 248API 15ö brottpå rockkanten, PR 5-strip 175
7606 248API 15ö , brott på rockkantF 275 90
7607 248APII ** 15ö postverket 5-strip AB, POS 5 VIT HOV 175
7608 248Av ** 15ö postverket brott på rockkanten , pr 5-strip 75
7609 248C ** 15ö 4sid postverket 5-strip AB-PR 100
7610 248C 15ö lodr 5-strip, AB 75
7611 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, F 375 + LYX, allaPI 200
7612 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, 1 ex PI 150
7613 249 20öre PRAKT 375
7614 249 ** 20ö postverket 5-strip PRAKT 300
7615 249 ** 20ö postverket 5-strip, PRAKT 250
7616 249 **-* Postv, 20ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 200
7617 249 ** 20ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 200
7618 249 ** 20ö Postverket AB 5strip 200
7619 249 ** 20ö postverket 5-strip 175
7620 250 ** 25ö postverket 4-strip, plåtskarvlinje I MITTEN LYX 200
7621 250 **-* Postv, 25ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 150
7622 250 ** 25ö Postverket AB 5strip 150
7623 251 PRAKTc ,2st kttspts 900
7624 251 30 ö AB centr uppåt F2250 500
7625 251 ** Postverket 1936 30ö pr-AB 5-strip 450
7626 251 ** 30ö Postverket AB 5strip 450
7627 251 ** 30ö postverket 5-striP bra AB 400
7628 252 ** 35ö Postverket LYX 5strip 275
7629 252 ** 35ö postverket 5-striP bra AB 150
7630 253 ** 40ö Postverket, LYX 5-STRIP 400
7631 253 ** 40ö POSTVERKET, LYX 5-STRIP, 1 ex del av ändbanderoll 300
7632 253 40 Ö F 825 5-strip 250
7633 253 ** 40ö Postverket, PR-LYX 5-STRIP 250
7634 253 * Postv, 40ö 4-strip 200
7635 253 ** 40ö postverket 5-strip bra PRAKT 200
7636 253 ** 40ö postverket 5-strip, plåtskarvlinje 150
7637 253 ** 40ö Postverket särat 1+ 4 5strip 825 100
7638 254 45 Ö PRAKT 400
7639 254 45 Ö AB 5-strip F 900 275
7640 254 ** 45ö POSTVERKET, PR 5-STRIP, 225
7641 254 ** 45ö Postverket, PR-AB 5-STRIP 200
7642 254 ** 45ö postverket 5-strip bra ab-PRAKT 200
7643 255 50 ö, PRAKT F3000+ 1500
7644 255 ** 50ö Postverket PR 5strip 700
7645 255 ** 50ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP, 600
7646 255 * Postv, 50ö 4-strip , AB-PR 125
7647 255A 50ö PRAKT 6-STRIP f 3600++ 1100
7648 256 ** 60ö Postverket PR-LYX 5strip 1200
7649 256 * Postv, 60ö 4-strip , LYX 200
7650 257 SUPERB alla i högst LYX 600
7651 257 ** 1KR Postverket, PR-LYX 5-STRIP 375
7652 257 ** 1KR postverket 5-strip bra PRAKT 275
7653 257 ** 1KR Postverket, PRAKT 5-STRIP 250
7654 257 ** 1kr Postverket PR 5strip 225
7655 257 ** 1KR POSTVERKET, PR-LYXc 5-STRIP, kt, 1 ex del av ändbanderoll 200
7656 257 * Postv, 1KR 4-strip , PRAKT 60
7657 258 PRAKT Bromma 250
7658 258 ** 50ö 5-strip BROMMA, PR 110
7659 258 50ö Bromma , 3-stripmed rullbanderoll 100
7660 258 ** 50ö Bromma AB-PR 5str, plåtsk linje 90
7661 258 ** 50ö BROMMA1936 5-strip, vikt i perf 70
7662 259-60 ** 10ö, 100ö Swedenborg, pr 5-strip 110
7663 259-60 ** 10ö, 1kr Swedenborg 5-strip 100
7664 259A Swedenborg 35
7665 259A,PI Swedenborg 10ö ,PI i mitten av pr7-strip 150
7666 259A,PI Swedenborg 10ö , pos 4 PI 110
7667 259A-60 ** 10ö AB, 100ö PR 5-strip Swedenborg 125
7668 259API 10ö Svedenborg pos 2 PI vikt mellan pos 2-3, ovanligt med variant 75
7669 259B1 Swedenborg, 3 sid ot. vä, prakt 5-strip 250
7670 259B2 10ö lodr 3-sid F 750 250
7671 259C LYX 50
7672 259C LODR 5- STRIP 30
7673 259CB ** CCCB 4-STRIP 50
7674 259CBCB ** BCC...CCB 12-STRIP i 24 block 4 par 175
7675 260 PR-LYX 60ö Swedenborg 5- strip 150
7676 260 100ö , PR-LYX 5-STRIP 150
7677 261C lodrätt 5-strip 40
7678 262C Lyxc. 5-strip 100
7679 262C ** 15ö lodr. 5-strip 50
7680 263 20 Ö PRc 75
7681 266-67 ** 5+15ö G V 80 ÅR FINA 5-STRIP 60
7682 266-67 ** 5ö (ett ex*) 15ö G.V. 70 ÅR pr 5-strip 40
7683 266-68 ** 5,15,30ö 5-strip 80 år 250
7684 266B1 otandat vä, 5- strip F 1000 300
7685 266B2 otandat vä, 5- strip F 1000 300
7686 267B1 15ö otandat vä i 5-strip, F 1500 350
7687 267B2 15ö otandat hö i 5-strip, F 1500 350
7688 267C lodrätt 5-strip 50
7689 268 ** 30ö G.V. 70 ÅR PRAKT 5-strip 275
7690 268 **30Ö g.v. 80 ÅR 5-strip AB-PR 250
7691 269A ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 20
7692 269bcccc ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
7693 269C lodrätt prakt 35
7694 269C vågrätt prakt 35
7695 269CB 6- STRIP MED CB PAR F 1100 400
7696 269ccccb ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
7697 270 ** 20ö röd små siffror G.V. PROFIL hö 40
7698 270-284 ** 5strip serie Profil hö 10ö-20ö, 5-50ö 240
7699 271-83 ** 5ö-50ö stora siffror G.V. PROFIL hö 125
7700 284 50ö TRE KRONOR 40
7701 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR mest i PR-LYX 5-STRIP serie , ovanlig kvalitet 900
7702 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 750
7703 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 700
7704 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR5-STRIP serie 600
7705 286 LYX 60ö 60
7706 287 LYX 65ö 15
7707 288 LYX 70ö 100
7708 289 LYX 75ö 100
7709 292 5- STRIP 85ö brun 130
7710 293 5- STRIP 90ö 20
7711 295 5- STRIP 1,05kr 30
7712 296 LYX 1,10 kr 200
7713 296 1,10 kr violett , TRE KRONOR 100
7714 297 LYX 1,15KR 20
7715 298 PR, 1,20 kr rosalila 75
7716 299 1,20 kr ljusblå 100
7717 301 LYX 1,45 kr 150
7718 301 1, 45 KR 95
7719 302 LYX 1,50 rödviolett 60
7720 302 1,50 kr rödviolett 30
7721 303 LYX 1,50 kr brun 30
7722 304 PR 1,70kr röd 25
7723 305 LYX 1,75 KR 350
7724 305 1,75 KR TRE KR 100
7725 306 LYX 1,80 kr mörkblå 75
7726 306 1,80 kr mörkblå 50
7727 306 ** 1,80 kr TRE KR, LYX 5-strip 50
7728 307 LYX 1,85 kr blå 125
7729 307 1,85 kr blå 100
7730 310 LYX 2,10 kr blå 300
7731 310 ** 2,10 kr TRE KR, LYX 5-strip 150
7732 310 2,10 KR 125
7733 311 PR-LYX 2,15 kr olivgrön 125
7734 312 2,30 KR, LYX 300
7735 312 2,30 kr brun 175
7736 314 LYX 2,55 ö röd 100
7737 315 LYX 2,80 kr röd 30
7738 316 LYX 2,85 kr orangeröd 100
7739 318-19 ** LING 5Ö + 25Ö 5-STRIP 30
7740 318-19 ** Ling 5,25ö 5-strip PR-LYX 25
7741 318B1 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
7742 318B2 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
7743 318C PR-LYX Ling 4 sid 35
7744 318C Ling 5ö 4-sid lodrät 5-strip 25
7745 319 25ö Ling 40
7746 320-23 ** 10, 15, 30 ,50ö1kr Berz Linne 5-strip 500
7747 320-323 ** Vetenskapsakademien 4 olika 5-strip 500
7748 320B1 Berzelius 10ö otandad vä prakt 5-strip 1500
7749 320B1 10ö Berz. pr centr Lyx marg mycket svår 1200
7750 320B2 10Ö OTANDAT HÖ, F 6500, prakt 1500
7751 320C 5-STRIP CCCCC, PRAKT 80
7752 320C Berzelius 10 ö lodrätt 5-strip 50
7753 321B1 15ö Linné lodr.3 sid. Pr, en kht 200
7754 321B2 Linné prakt 5-strip otand hö, F 875 250
7755 321C 15ö Linné 5-strip lödrätt, prakt 90
7756 322 ** 30ö 5-strip Berzelius, PR-LYX 350
7757 322 30ö, PR-LYX 325
7758 322 ** 30ö Berzelius, prakt 5-strip 275
7759 323 50ö, LINNÉ LYX 400
7760 323 ** 50ö Linné PR-LYX 5-strip 300
7761 323 ** 50ö Linné, prakt 5-strip 275
7762 323 ** 50ö 5-strip LINNÉ, PR 250
7763 324-25 ** Bellman 5,25ö 5-strip PR 25
7764 324-25 **BELLMAN 5, 35ö 5-strip 20
7765 324B1 Bellmann 3-sid ot. vä. pr5-strip F 800 200
7766 324B1 3s lodr, pr utseende,ålders gummi 100
7767 324B2 Bellmann 3-sid ot. hö. pr 5-strip F 800 200
7768 324B2 dito ot.hö, ålder gum, ngt särat 50
7769 324BC 6-strip BCCCCC 225
7770 324Bc ** BELLMAN 5ö, 6-strip BCCCCC 100
7771 324C Bellmann 4-sid VÅGRÄTT 50
7772 324C Bellmann 4-sid LODRÄTT 5-strip 35
7773 324CB ** BELLMAN 5ö, 6-strip CCCCCB 300
7774 324CB 6-strip CCCCCB 225
7775 324CB 6-strip ccccCB, bellman 200
7776 325 PR Bellman 35 ö 20
7777 326-27 ** 15ö, 50ö SERGEL, 5-strip , PR-LYX 500
7778 326A 15 ö Sergel PRAKT 150
7779 326A 15Ö SERGEL F 300 90
7780 327 50 öre SERGEL PR 1500+ 500
7781 327 ** 50ö 5-strip SERGEL, LYX 450
7782 328-29 ** BIBELN 5-STRIP 15, 90Ö 300
7783 329 90 Öre BIBELN PR-LYX F 1600 450
7784 330-31 ** SKANSEN 5-STRIP 10Ö+ 60Ö 200
7785 330A F 200 10ö Skansen 50
7786 331 60 öre SKANSEN PR 325
7787 331 ** 60ö 5-strip SKANSEN, AB-PR 200
7788 332A '** 5KR SLOTTET 5-STRIP 40
7789 333-34 '** 5ö+1kr( P-LYX) HAZELIUS 5-STRIP 175
7790 333A,var 5ö Hazelius,mittex "komma under trekr" 100
7791 334 ** 1 KR 5-strip HAZELIUS, PR 200
7792 334-333 ** Hazelius 1kr o 5Ö 5-STRIP 200
7793 335-36 ** 15ö + 120ö BIRGITTA, 5-STRIP 500
7794 336 120ö Birgitta PR-LYX F 2875 ++ 950
7795 336 PRAKT 120ö Birgitta 750
7796 336 ** 5 STRIP 120ö Birgitta, LYX 700
7797 336 ** 1,20 KR 5-strip BIRGITTA, LYX 600
7798 336-35 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip LYX 700
7799 336-35 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip PRAKT 350
7800 338-39 ** 20ö + 40ö Tessin prakt, 5-STRIP 400
7801 339 40 Ö TESSIN F1450 475
7802 343 ** 60ö SCHELE , LYX 300
7803 343 ** 60ö 5-strip SCHELE, LYX 200
7804 344-46 ** 20, 30, 60Ö G.GV. 85ÅR, 5-STRIP, p-l 50
7805 347-48 ** 10, 90ö PRAKT-LYX skyttet 200
7806 348 90ö skyttet, LYX 150
7807 348 90ÖSKYTTET 100
7808 349-50 ** 5Ö, ab-pr 120ö LYX , Montelius 175
7809 350 ** 120ö 5-strip MONTELIUS, LYX 150
7810 351-52 ** 5Ö, ab-pr 60ö LYX , Sjökartan 175
7811 352 60 Ö SJÖKARTAN 150
7812 353-57 ** 10ö-90ö PR- LYX , FLOTTAN 250
7813 355 PR 30ö blå Flottan 15
7814 356 PR 40ö Flottan 20
7815 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
7816 357 PRAKT 5-strip 90 ö FLOTTAN 250
7817 357 ** 90ö 5-strip FLOTTAN, PR- LYX 125
7818 357 90Ö fLOTTAN 5-STRIP ** 125
7819 357 90öre 5 strip 110
7820 358A ** 20Ö RÖDA KORS , PR-LYX 15
7821 358DPII 5-STRIP mittex dp runt korset, PR 125
7822 359-60 ** 5ö, 60ö , PRESSEN PR-LYX 100
7823 360 60 ö PRESSEN 150
7824 361-62 ** 20, 90Ö RYDBERG, PR-LYX ,5-STRIP 100
7825 364 40 Ö ,Sparbanken LYX 30
7826 365-67 ** LUND 15,20,90Ö PR-LYX 5-STRIP 100
7827 367 90 ö LUND F 375 125
7828 374-75 ** Gjejer 5,90Ö PR 5-STRIP 50
7829 375 Gjejer ** 90ö pr 5-strip 60
7830 378 5-STRIP 60ö rödviolett , GV 40års jub 30
7831 410 ** G V typ1 30 ö röd , svår 175
7832 439 5-STRIP 40ö Polhem 10
7833 447 5-STRIP 40ö blå Idrott 20
7834 448 5-STRIP 1,40 kr brottning 60
7835 450 5-STRIP 1,70kr röd STHLM 700 år 40
7836 452 5-STRIP 40ö 20
7837 455 5-STRIP, 1kr blå 150
7838 458-66 50-95ö Hälristni. vågr 5-strip, PR-LYX 160
7839 459 5-STRIP 55ö röd Hällristningar 20
7840 461 5-STRIP 65ö Hällristningar 20
7841 463 5-STRIP 75ö Hällristningar 35
7842 466 5-STRIP , LYX 95ö Hällristningar 80
7843 477 5-STRIP1,40 kr Atterbom 70
7844 480 5-STRIP40 ö grön Ryttar OS 60
7845 482 5-STRIP 40ö blå Norden 1956 15
7846 485 5-STRIP 40ö orange Järnvägar 35
7847 486A 5-STRIP 30ö blå Sjöräddningen 70
7848 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
7849 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
7850 491 5-STRIP 40 ö olivgrön sjöpost 60
7851 494 5-STRIP1,20 kr Fotboll 30
7852 496 5-STRIP 30ö Götstålet 60
7853 506 5-STRIP 1,40 kr Domänverket 70
7854 508 5-STRIP 1,70 kr Arrhenius 90
7855 510 5-STRIP 80ö brun Världsflyktingåret 50
7856 516 5-STRIP 1,40 kr Fröding 40
7857 523 5-STRIP 1,40 kr PILO 90
7858 525 5-STRIP 90ö Alströmer 20
7859 533 5-STRIP 60
7860 535 5-STRIP 70
7861 547 5-STRIP 50


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **


5 - STRIP ** LÖSENRULLAR 100 i var om ej annat står.

7862 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
7863 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
7864 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
7865 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
7866 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
7867 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
7868 182 25 ö röd GV profil vänster 110
7869 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
7870 182 25 Ö RÖD G VI 100
7871 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
7872 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
7873 232 50ö LUFTPOST 1932 150
7874 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
7875 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7876 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
7877 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
7878 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
7879 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
7880 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
7881 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
7882 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
7883 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
7884 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
7885 281 40ö olivgrön F 900 125
7886 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
7887 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
7888 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
7889 284-317 284-317 Rullserie/ 100 serier tre kronor 34 st . 2,10 kr saknas MEN FINNS I 20ST 5STRIP , 1,70 öre , 2,55kr och 3kr 100st i rulldel ej kpl rulle, 1,45 ö endast 83st i rulle +17st . Högt katalogvärde och gammal investeringsfavorit. 9000
7890 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
7891 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
7892 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
7893 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
7894 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7895 293 90öre TRE KRONOR 250
7896 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
7897 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
7898 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7899 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
7900 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
7901 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
7902 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
7903 305 1,75KR TRE KR 4000
7904 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
7905 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
7906 329 Bibeln 90ö 100 rulle, mycket bra dock notering på banderollen "1941 282A" F 2020 35000kr, lågt utrop 3000
7907 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
7908 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
7909 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
7910 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
7911 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
7912 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
7913 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
7914 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
7915 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
7916 373 30ö NOBEL F 2000 300
7917 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
7918 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
7919 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
7920 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
7921 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
7922 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
7923 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
7924 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
7925 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
7926 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
7927 392 30Ö UPU 1949 50
7928 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
7929 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
7930 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
7931 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
7932 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
7933 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
7934 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
7935 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
7936 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
7937 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
7938 417 40ö grön GVI typ I 150
7939 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
7940 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
7941 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
7942 421 30ö Blå GVI typ III 150
7943 425 40ö blå 90
7944 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
7945 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
7946 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
7947 430 45ö blå G.VI .A 90
7948 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
7949 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
7950 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
7951 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
7952 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
7953 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
7954 439 40ö POLHEM 100
7955 439 45ö Polhem 100 rulle 100
7956 440A Petri 25ö 100 rulle 75
7957 442-44 G VI 70år F 1200 150
7958 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
7959 446 15 öre D.O. F 600 100
7960 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
7961 447 40 öre D.O. F 1200 250
7962 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
7963 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
7964 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
7965 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
7966 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
7967 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
7968 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
7969 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
7970 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
7971 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
7972 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
7973 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
7974 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
7975 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
7976 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
7977 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
7978 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
7979 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
7980 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
7981 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
7982 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
7983 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
7984 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
7985 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
7986 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
7987 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
7988 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
7989 489 40ö SJÖpost 1958 750
7990 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
7991 490 15ö SJÖpost 1958 100
7992 494 120ö VM I FOTBOLL 300
7993 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
7994 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
7995 502 RÖDA KORS 1959 80
7996 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
7997 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
7998 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
7999 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
8000 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
8001 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
8002 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
8003 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
8004 522-23 PILO 30, 140ö 500
8005 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
8006 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
8007 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
8008 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
8009 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
8010 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
8011 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
8012 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
8013 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
8014 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
8015 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
8016 681 45ö NOBEL 1969 100
8017 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
8018 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
8019 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
8020 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
8021 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
8022 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
8023 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
8024 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
8025 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
8026 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
8027 1038 BJÖRN 200X1,15KR Art nr 7810.10, vacker frankering 200
8028
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
8029
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
8030
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
8031
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
8032 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

8033
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
8034
5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
8035
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
8036
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
8037
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
8038
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
8039
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
8040
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 7300 400
8041
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
8042
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
8043 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
8044 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
8045 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
8046 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
8047 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
8048 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
8049 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
8050 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
8051 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
8052 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
8053 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
8054 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
8055 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
8056 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
8057 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
8058 69 2ö,halvark 50 st 325
8059 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
8060 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
8061 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
8062 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
8063 71-74 100 ST HELARK 1200
8064 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8065 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
8066 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
8067 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
8068 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
8069 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8070 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
8071 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
8072 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
8073 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
8074 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
8075 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
8076 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
8077 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
8078 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
8079 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
8080 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8081 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
8082 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8083 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8084 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
8085 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
8086 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
8087 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
8088 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
8089
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
8090 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
8091 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
8092 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
8093 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
8094 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
8095 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
8096 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
8097
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

8098
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
8099 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
8100 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
8101 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
8102 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
8103 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
8104 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
8105 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
8106 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
8107 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
8108 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
8109 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
8110 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
8111 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
8112 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
8113 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
8114 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
8115 16R 20x20ö G.V profil vä 50
8116 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
8117 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
8118 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
8119 21o NYSKICK, F 2500 800
8120 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
8121 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
8122 21o Gustav V 70 är 1928, fräscht häfte 550
8123 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
8124 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
8125 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
8126 21r omsl. framsida har varit vikt 475
8127 23o 10 Öre Lützen, vc 325
8128 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
8129 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
8130 23O 10 Lützen , AB-PR 150
8131 23o 10ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 140
8132 23o 10ö Lützen bra häfte 125
8133 23o 10ö Lützen omv. F 800 100
8134 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
8135 23r 10ö Lützen rättv prakt centr. Bra 225
8136 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
8137 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
8138 23R 10ö Lützen 1932, PR-LYX RÄTTV häfte 200
8139 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
8140 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
8141 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
8142 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
8143 24o 15ö Lützen omv. AB-PR centr F2200 400
8144 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
8145 24O 15ö Lützen 1932, ab-PR-LYXcentr , häfteS OMSLAG 3MM RISS f 2200 250
8146 24R 15ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 400
8147 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
8148 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
8149 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
8150 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
8151 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
8152 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
8153 26O 5ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
8154 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
8155 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
8156 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
8157 27o 10ö RIKSDAGEN, perfekt omslag F1200 200
8158 27R 10ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
8159 28R 15ö RIKSDAGEN 1935, 10 PR-LYX EX 10 ab CENTR, veck iomslag på baksidan 250
8160 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
8161 29 5ö Postverket 1936, pr-lyx häfte 250
8162 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
8163 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
8164 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
8165 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
8166 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
8167 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
8168 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
8169 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
8170 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
8171 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
8172 30 10ö Postverket 1936, prakt häfte 250
8173 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
8174 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
8175 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
8176 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
8177 30 10ö Postverket 10ö praktcentr fint häfte 200
8178 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
8179 30 10ö Postverket 10ö fint häfte 100
8180 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
8181 31 15ö Postverket 1936, fräscht häfte 400
8182 31 15ö Postverket 15ö fint häfte AB-PRAKT centr F 2500 350
8183 31 8ex P1,delvis släppt 300
8184 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
8185 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
8186 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
8187 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
8188 31PII ett ex PII. 650
8189 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
8190 33BCo SWEDENBORG 10ä 4+3 sid omv 5 LYX marginal 5 ok. 400
8191 33BCR 10ö Swedenborg mörkgrått omslag, SUPERLYX MARGINALER, extremt breda 600
8192 33BCr SWEDENBORG 10ö 4+3 sid rättvänt PR-LYX marginal , övre block pos4 P1, F 2020 3700 600
8193 33CBo omv prakthäfte 750
8194 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
8195 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
8196 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
8197 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
8198 33CBR 10ö Swedenborg grått omslag, 5 godkända marginaler 5 lite smala 180
8199 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
8200 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
8201 33CCo 10ö Swedenborg 150
8202 33CCo 20x10ö Swedenborg 1938, ok häfte Lyx centr märken 150
8203 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
8204 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
8205 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
8206 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
8207 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
8208 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
8209 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
8210 34CB BREDA MARGINALER 750
8211 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
8212 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
8213 34CB BRA HÄFTE 500
8214 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8215 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
8216 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
8217 34CB 5Ö DELAWARE 3+4SID LYX MARGINAL 400
8218 34CB K nr.,GODK. MARG 350
8219 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
8220 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
8221 34CC 2ST 5Ö DELAWARE, "ÄKTA PAR" ETT CYLS 1 hö + kn 74... det adra KN ..591. Sällsynt med 2 häften i följd. 1000
8222 34CC 5Ö DELAWARE 4+4 sid kn ..098 och culs 1 hö, PRAKT 250
8223 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
8224 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
8225 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
8226 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
8227 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
8228 35BC Booklet H35BC postfrisk, 1938 New Sweden 18 × 15 öre brown, perf on 3+4 sides. Very fine condition. BRED MARGINAL F 3600 600
8229 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
8230 35CB LYX-pr 800
8231 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
8232 35CB 15Ö DELAWARE,PR-LYX MARGINAL 600
8233 35CB ÄKTA men ngt smal 500
8234 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8235 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
8236 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
8237 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
8238 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
8239 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
8240 36BCo 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte, LYX marginaler 700
8241 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
8242 36BCr 5ö G.V.V 80 år Rättvänd 3+4sid häfte med LYXMARGINALR, prakthäfte 800
8243 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
8244 36CC 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte 200
8245 38BCr LING 20X5Ö CYLS 2 hö, LYX MARGINALER pr-lyx häfte 800
8246 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
8247 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
8248 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
8249 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
8250 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
8251 39CBr g. V. Profil vä små siffror 10 praktpar 3+4sid i Prakthäfte 1700
8252 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
8253 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
8254 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
8255 39CCo 10ö G. V. små siffror , 4sid ,fint häfte 200
8256 39CCo 10ö Berzelius, ok häfte 150
8257 39CCr obet gemspår 150
8258 39CCr små sifror, omslagsveck 110
8259 39CCr,o 2st 10ö Typ 1 G. V. profil hö småsiffror 350
8260 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
8261 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
8262 40BCR BERZELIUS 10Ö 10 BC PAR I pr-lyx, Position 2 i 2 10 blocket med Plåsår 320v3, Prakthäfte 3000
8263 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
8264 40CCo 10ö Berzelius, 4sid , LYX häfte. F 1500 450
8265 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
8266 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
8267 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
8268 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
8269 48A1 15ö G.V. postmästarhäfte STH 24-1-50 150
8270 48A2 15ö G.V. postmästarhäfte utan stpl 60 +
8271 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
8272 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
8273 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
8274 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
8275 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
8276 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
8277 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
8278 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
8279 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
8280 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
8281 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
8282 55b SERGEL 15ö bra häfte 300
8283 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
8284 57 ett märke saknas,prlyx 150
8285 57v "III" ett ex saknas F 805 175
8286 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
8287 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
8288 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
8289 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
8290 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
8291 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
8292 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
8293 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
8294 60A Birgitta 15ö cyls 2, FINT HÄFTE 225
8295 60A Birg. 8 par F 480 100
8296 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
8297 60B Birgitta 15ö cyls 1, LYX HÄFTE 250
8298 60B Birgitta 15ö cyls 2, PR HÄFTE 225
8299 60B Birgitta 15ö , FINT HÄFTE 125
8300 61 Cyls 2, obet särad tander 20
8301 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
8302 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
8303 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
8304 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
8305 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
8306 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
8307 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
8308 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
8309 64 Cyls2 h F 600 200
8310 64 5ö SCHELE, LYX 195
8311 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
8312 64 SCHELE , bra F 500 150
8313 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
8314 64 Schelle, prakt 125
8315 64 cyls 2h, i par saknas 100
8316 65 G.V.85år 20x20ö cyls2, PR-LYX 400
8317 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
8318 65 G V 85 år, välcentr märken 300
8319 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
8320 65 G.V.85år 20x20ö mycket fräscht häfte 170
8321 66 spegeltryck 20 märken 200
8322 66 Cyls 1 h, oglättat 75
8323 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
8324 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
8325 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
8326 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
8327 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
8328 67 Montelius 5ö 40
8329 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
8330 68 Sjökartan 5ö prakt 70
8331 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
8332 69 LYX 125
8333 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
8334 69 Cyls 2 , ktt 50
8335 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
8336 69 10ö Flottan 1944, cyls 2 50
8337 69 10ö Flottan 1944, cyls 1 40
8338 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
8339 70 Cyls 2, LYX 300
8340 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
8341 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
8342 70 cyls 1h, nyskick 225
8343 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
8344 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
8345 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
8346 72 cyls 1h F 660 225
8347 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
8348 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
8349 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
8350 72 Röda Korset 20ö bra 150
8351 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
8352 73 Pressen, CYLS 2vä 35
8353 73 LYX 30
8354 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
8355 73 Pressen ,fräscht 20
8356 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
8357 74 Rydberg, LYX 125
8358 74 pr-lyx centrering 110
8359 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
8360 74 V. Rydberg F 250 80
8361 75 Sparbanken 3häften neutral, cyls1, cyls2 80
8362 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
8363 75 Sparbanken 10ö 20
8364 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
8365 76 15ö LUND neutral, cyls1, cyls2 125
8366 76 3st 15ö LUND CYLS 1 , pr-lyx 100
8367 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
8368 76 Lund 15ö pr-lyx 50
8369 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
8370 76 Cyls 1, centr. hö 30
8371 76v2 15ö LUND tryck färgfläck på inhäft. remsan 100
8372 77 Cyls 1h , prakt 150
8373 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
8374 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
8375 77 nyskick 100
8376 77 cyls 2 100
8377 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
8378 77 20ö LUND, prakt 100
8379 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
8380 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
8381 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
8382 77 20ö LUND , AB-PR 70
8383 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
8384 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
8385 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
8386 79A
20
8387 79B pr 20
8388 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
8389 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
8390 80 cyls 1h , pr-lyx 140
8391 80 Lyx , NOBEL 125
8392 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
8393 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
8394 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
8395 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
8396 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
8397 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
8398 82 3st 20ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 150
8399 82 3st 10ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 80
8400 82 20ö 40års jub , cyls1, 60
8401 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
8402 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
8403 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
8404 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
8405 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
8406 83 20ö GV 40års jub 20
8407 85 Pionjärjubiléet 30
8408 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
8409 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
8410 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
8411 86-87 F 140 50
8412 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
8413 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
8414 88 cyls 1h 60
8415 88 Strindberg 35
8416 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
8417 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
8418 89 2st 15ö Lingiaden cyls1,cyls 2 ab-prakt 125
8419 89 15ö Lingiaden cyls1 prakt 75
8420 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
8421 90 6 st 20ö UPU neutral, cyls1, cyls2, cyls1h, cyls2v,h 150
8422 90 10ö UPU äkta par cyls2hö, cyls2 vä 120
8423 90 10ö UPU par cyls1hö, cyls1 vä 90
8424 90 3 st10ö UPU neutral, cyls1, cyls2 50
8425 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
8426 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
8427 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
8428 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
8429 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
8430 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
8431 93A 20 x 25 Ö 30
8432 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
8433 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
8434 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
8435 94 POLHEM 25Ö 25
8436 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
8437 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
8438 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
8439 95 3st 25ö Petri 1952, neutral ,cyls1,cyls 2 175
8440 95 cyls 2, pr 160
8441 95 Petri Cyls 1 130
8442 95 cyls 2 130
8443 95 Petri F 350++, 125
8444 95 PETRI CYLS 1, PR 100
8445 95 25ö Petri 1953, cyls 1 prakt 100
8446 95 25ö Petri 1953, cyls 2 prakt 100
8447 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
8448 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
8449 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
8450 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
8451 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
8452 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
8453 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
8454 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
8455 97 3st G.VI.A 70år 20x10ö1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
8456 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
8457 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
8458 97 cyls 1, lyx 20
8459 97 Cyls 2 20
8460 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
8461 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
8462 98 3st G.VI.A 70år 20x25ö 1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
8463 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
8464 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
8465 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
8466 99 5kr blå slottet 20x5kr fint häfte 150
8467 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
8468 99 SLOTTET HÄFTE 20X 5 KR STRECKPERFORERAD RYGG 110
8469 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
8470 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 150
8471 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 140
8472 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 135
8473 99B2ba1 20x 5kr Slottet bigad rygg, ab-praktcentr 175
8474 99B2ba2 20x 5kr Slottet bigad rygg, praktcentr 200
8475 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
8476 101 3st Idrottsrörelsen 70år 20x10ö 1953, neutral,cyls1,cyls 2 90
8477 101 Idrottsrörelsen F 150 50
8478 101 cyls1 40
8479 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
8480 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
8481 102 cyls1 50
8482 102 Cyls 2 50
8483 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
8484 102 Stockholm 700 år F 120 40
8485 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
8486 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 2 70
8487 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
8488 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte 55
8489 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
8490 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 50
8491 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 40
8492 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
8493 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
8494 104 TELEGRAF VERKET 3st 1953, neutral,cyls1,cyls 2 150
8495 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte cyls 2 75
8496 104 cyls 1h F 180 65
8497 104 TELEGRAFVERKET 60
8498 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte 40
8499 105 cyls 2, pr 100
8500 105 20x20ö VM på skidor, cyls 1 prakt 90
8501 105 20x20ö VM på skidor, cyls 2 prakt 90
8502 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
8503 105 20x20ö VM på skidor, 50
8504 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
8505 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
8506 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
8507 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
8508 108 Cyls 1, lyx 100
8509 108 Cyls 2, lyx 95
8510 108 Cyls 1 80
8511 108 Lenngren fint häfte cyls 1 80
8512 108 Lenngren fint häfte cyls 2 80
8513 108 Lenngren f 200 60
8514 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
8515 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
8516 108 Lenngren fint häfte grått omslag 50
8517 108 Lenngren fint häfte brunakt grått omslag 50
8518 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
8519 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
8520 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
8521 110A Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
8522 110A Atterbom F 220 75
8523 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
8524 110B Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
8525 111 Olympiaden 3st 20x20ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
8526 111 Olympiaden 20x20ö 1956, cyls 2 45
8527 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
8528 111 Olympiaden 20x20ö 1956, 30
8529 112 Olympiaden 3st 20x25ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
8530 113A1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ömed snedstreck, Prakt, F 400+ 90
8531 113A2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck 25
8532 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
8533 113B1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö MED snedstreck, F 400 90
8534 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 utan snedstreck, LYX F 150 50
8535 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck, F 150 30
8536 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
8537 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
8538 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
8539 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, LYX 60
8540 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYX 50
8541 114A2a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, pr-LYX 60
8542 114A2b Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYXc 45
8543 115B Sjöräddningen F 350 115
8544 115B Sjöräddningen 20x30ö, LYX 100
8545 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
8546 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 60
8547 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 50
8548 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
8549 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
8550 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
8551 119A1 Helikopterpost 20x 30ö med snedstreck , LYX 110
8552 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
8553 119B Helikopterpost 20x 30ö PR- LYX 60
8554 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
8555 120A1 SJÖPOST 20x 15ö med |/ snedstreck , LYX 100
8556 120A3 SJÖPOST 20x 15ö med bara / snedstreck , pr-LYXcentr F 1000 200
8557 120B SJÖPOST 20x 15ö utan snedstreck , pr-LYXcentr 25
8558 121A1a 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,3 svårt, Prakt 125
8559 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 45
8560 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 30
8561 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
8562 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 PRAKT 35
8563 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 30
8564 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 25
8565 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 35
8566 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 25
8567 123 GÖTSTÅLET 20x30ö , PR-LYX 30
8568 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 25
8569 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 20
8570 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR-LYX 30
8571 125a Selma Lagerlöf 20x25ö |/ PR-LYX 25
8572 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR 25
8573 126 Vattenfalsstyelsen 50 år 20x 30ö pr-lyx 30
8574 127 röda korset år 20x 30ö prakt 35
8575 127 Röda Korset år 20x 30ö bra häfte 25
8576 128 Heidenstam 20x15ö PR-LYX 30
8577 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö förskjutet spegeltryck , LYX 100
8578 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö bra häfte pr. 35
8579 130 ARRENIUS 30
8580 130 Svante Arrhenius 20x15ö prakt 18
8581 131 ZORN 20x 30ö LYXcentr 75
8582 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
8583 131 ZORN 20x 30ö bra häfte 60
8584 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
8585 132 Världsflyktingåret 20x20ö bra häfte 20
8586 133A skytteväsendet 20x20ö glättat ppr, pr 20
8587 133B Skytteväsendet 20x20ö pr 20
8588 134 FRÖDING 20X30Ö LYX 35
8589 134 FRÖDING 20X30Ö pr-LYX 30
8590 135 Branting 20x15ö fint häfte 18
8591 135 BRANTING 15ö 15
8592 135 Branting 20x15ö bra häfte 15
8593 136 SAS ,F 80 25
8594 136O 4ST OLIKA SAS 1961 NEUTRAL CYLS1 CYLS 2, kn 19830 100
8595 136O SAS 1961 äkta par kn 305+57, pr 75
8596 136O SAS 1961 äkta par kn 302+20, pr 70
8597 136o SAS omv, CYLS 2 35
8598 136O SAS 40ö 15
8599 136R SAS 40ö 15
8600 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
8601 140 Pilo 20x30ö prakt 55
8602 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
8603 140 30Ö PILO 40
8604 140 Pilo 20x30ö prakt, bra häfte 40
8605 141 Alströmer 20x15ö prakt 15
8606 142 svenskt tryck, fint häfte 18
8607 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
8608 142v svenskt tryck, pos 12 streck fint häfte 75
8609 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
8610 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
8611 145 Lokalbrevbäringen 20x30ö ,prakt 22
8612 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
8613 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 25
8614 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 22
8615 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
8616 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
8617 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
8618 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
8619 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
8620 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
8621 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
8622 149a Sv Byggnadsminnen 20x15ö 20
8623 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
8624 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
8625 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö , kn 2+3 äkta par 82+413 120
8626 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 1 40
8627 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 40
8628 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
8629 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
8630 150Ar+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö , pr, 2st 40
8631 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2st kn 2 77..., kn +3 275 40
8632 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2+ kn 2 nr 73... 40
8633 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
8634 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 30
8635 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
8636 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
8637 150Br+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2ST 40
8638 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
8639 151-152 G VI. A. 80 år 20+15ö, 35+10ö 15
8640 154 VM I ISHOCKEY 1963 20X25Ö 20
8641 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 25
8642 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 22
8643 155 Antihungerkampanjen 20x35ö 18
8644 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3...., pr 70
8645 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3.... 60
8646 156R+O Ingenjörskonst 10x50ö rättv , omv 60
8647 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
8648 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
8649 157-158 Medicinalstyrelsen 25+35ö 2 olika 60
8650 158 Medicinalstyrelsen 35ö 35
8651 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
8652 159 20x20ö byggnadsminnen 15
8653 160 Nobelpris 1903 F 100 35
8654 160a,b Nobel 1903 a omslags veck 45
8655 162 Karlfält 20
8656 166A 20x 30 ö violett 35
8657 167-168 Nobel 1964 30+40ö 40
8658 167-68 1904 Nobel 55
8659 169 BYGGNADSMINNEN 1965 20X30Ö 30
8660 170AaO 60ö Teleunionen, 6 häften 5 st med olika markeringar 150
8661 170AaR 60ö Teleunionen, LYX 60
8662 170AbO 60ö Teleunionen, spegeltryck 100
8663 170AbR 60ö Teleunionen, spegeltryck 110
8664 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
8665 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
8666 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag KN +3 .. 909 , PR-LYX F 3100 625
8667 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag PR-LYX F 3100 600
8668 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
8669 171A,B EUGEN 2 olik astyrm + utan 30
8670 172A,B BREMER 2 olika 30
8671 173 NOBEL 20X30Ö 1965, RT 50
8672 173 30 ö Nobel 1905 20
8673 173 NOBEL 20X30Ö 1965 20
8674 173-174 NOBEL 20X30Ö , 20x 40ö1965, stpl SÖLVESBORG 5-3-66 på omslagen , märkena **, ovanligt 70
8675 174A Nobel 20x40ö, \ PRAKT 35
8676 174B Nobel 1905 60
8677 174B Nobel 20x40ö, |\ RT FINT HÄFTE 60
8678 174B Nobel 20x40ö, |\ PRAKT 35
8679 175Ao Nathan Söderblom 4st omvända RT, cyls1, 2, neutral 100
8680 175Ao Nathan Söderblom fint häfte 20
8681 175Br,o Nathan Söderblom RV, OMV 2ST 50
8682 179 Representationsref. , bra häfte, + häfte stpl FDC Sölvesborg 12-5-65 på framsidan med ** märken 35
8683 179RT Representationsref. , bra häfte me RT 45
8684 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
8685 181 Almqvist 1966, prakt häfte 18
8686 181 Almqvist 1966, fint häfte 15
8687 181RT Almqvist 1966, prakt häfte med RT 30
8688 197 Älghuvud, F 100 30
8689 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
8690 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
8691 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
8692 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
8693 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
8694 205A Nordiska Vildblommor 30
8695 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
8696 205A VILDBLOMMAOR, 20
8697 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
8698 207 Kyrkornas värdssamfund 15
8699 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
8700 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
8701 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
8702 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
8703 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
8704 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
8705 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
8706 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
8707 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
8708 212Ar SVANAR 10x 20kr blank gummering 250
8709 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
8710 214A Liljefors 20
8711 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
8712 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
8713 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
8714 222A kn+1,5, delat kors vä 100
8715 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
8716 228A,B SAGOR 2 EX 90
8717 234A Näringsliv 30
8718 234B
30
8719 239
30
8720 253 Idrottsflickor, helt kn 25
8721 254 Sv. GLAS 30
8722 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
8723 262 G:VI: 90 år F 65 20
8724 270 Nordiska Museet F 130 40
8725 270A
40
8726 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
8727 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
8728 301v H 301 Vilda Bär mitthål saknas 125
8729 301v,KN H 301 Vilda Bär mitthål saknas, KN 074350 100
8730 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 125
8731 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 110
8732 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 90
8733 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
8734 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
8735 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
8736 354 Helt kn,+ cyls2 20
8737 357 LEVANDE NATUR 14 MARS 1985 trippel RT CYLS2, KN 82541 200
8738 357 Levande natur 3 häften RT, RT+kn, cyls1+kn 50
8739 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
8740 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
8741 371 Stockholmia 86 , knr 50
8742 371 Stockholmia 86 F 160 40
8743 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
8744 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
8745 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
8746 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
8747 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
8748 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

8749 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
8750 1O 8X 25Ö LYX 200
8751 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
8752 1O 8X25ö ,omv LYx 160
8753 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
8754 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
8755 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
8756 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
8757 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
8758 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
8759 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
8760 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
8761 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
8762 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
8763 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
8764 2o 10x10ö brun, LYX 25
8765 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
8766 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
8767 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
8768 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
8769 4Ar F 700 225
8770 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
8771 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
8772 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
8773 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
8774 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
8775 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
8776 4B Cyl 2v 30
8777 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
8778 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
8779 4R 4x25ö blå , LYX 30
8780 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
8781 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
8782 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
8783 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
8784 5BOV Kn 0,5+ 300
8785 5BOV cyls 2 fot F 565 200
8786 5BRV F 600 200
8787 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
8788 5OH 15+5ö , KN 70530 75
8789 5OH PR-LYX 50
8790 5OH
35
8791 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
8792 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
8793 5OV PRAKT 5+15Ö 200
8794 5OV KN 1, 7..., F 595 200
8795 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
8796 5OV 5+15Ö, OMV 150
8797 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
8798 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
8799 5RV 5+15ö PRAKT 200
8800 5RV 5+15Ö, Rättv 150
8801 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
8802 6OH cyls 1 F 450 150
8803 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
8804 6OV cyls 2 F 300 100
8805 6OV cyls 1 fot 85
8806 6OV F 200 60
8807 6RV snedstreck, lyx 70
8808 6RV snedstreck 60
8809 6RV utan snedstreck F 175 55
8810 8OH kn +3 "...465, F 650 225
8811 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
8812 11BOV KN 3 108.. 35
8813 12FOV CYLS1, KN +1 100
8814 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
8815 15Do kn +4 30
8816 16C1r
15
8817 16C1r
15
8818 18 Tjörnbroar 20
8819 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
8820 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
8821 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
8822 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
8823 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
8824 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
8825 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
8826 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
8827 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
8828 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
8829
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
8830
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
8831
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
8832
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

8833
Intressant låda häften medaljong - 1990 tal , med massor av markeringar. 3000
8834
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
8835
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
8836
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
8837
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
8838
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
8839
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
8840
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
8841
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
8842
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
8843
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
8844
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
8845
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
8846
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
8847
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
8848
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
8849
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
8850
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
8851
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
8852
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
8853
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
8854
Samling olika häften i album1979-1993, en del markeringar. Nominal 1900 950
8855
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
8856
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
8857
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
8858
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
8859
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
8860
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
8861
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
8862
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
8863
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
8864
H 301 Vilda bär 134 häften med markeringar, massor ryggtryck m.m. Variant fynd ? Nominal över 1000 700
8865
H 301 Vilda bär 75 häften många med markeringar i varsitt pergamyntkuvert , ++98+645de lesta typade . Fynd? 700
8866
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
8867
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
8868
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
8869
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
8870
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
8871
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
8872
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
8873
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
8874
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
8875
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
8876
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
8877
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
8878
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
8879
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
8880
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
8881
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
8882
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
8883
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
8884
HÄFTEN 1921-49 14 olika , H16, 38, 69-70,74-78,82, 88, 89, 92, F 2019 ca 4250 400
8885
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
8886
Häften :Parti ca 43 olika ( eller olika markeringar) häften med markeringar 1974-86 , även många dubbla markeringar. Nominal ca 600 375
8887
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
8888
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
8889
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
8890
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
8891
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
8892
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
8893
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
8894
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
8895
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
8896
Häften ca 31, 16 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 300
8897
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
8898
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
8899
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
8900
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
8901
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
8902
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
8903
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
8904
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
8905
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
8906
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
8907
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
8908
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
8909
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
8910
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
8911
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
8912
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
8913
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
8914
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
8915
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8916
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8917
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8918
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
8919
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
8920
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
8921
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
8922
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
8923
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
8924
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
8925
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
8926
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
8927 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500
8928 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

8929
1000 självhäftade brevmärken 7400
8930
Brevmärken 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
8931
Brevmärken i häften 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
8932
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
8933
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
8934
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
8935
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1900
8936
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
8937
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
8938
Parti 400st a 6 kr /föreningsbrev märken Frankeringsvärde 2400 kr, 1400
8939
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
8940
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
8941
Nominalparti Nom 2000 1000
8942
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
8943
Nominalpost Sverige , nominal 2500 1000
8944
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 900
8945
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
8946
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
8947
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
8948
Samling 5-strip ** I INSTICKSBOK 1978- 1985 kpl och en del 1986 Nominal ca 1500 750
8949
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1100 700
8950
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
8951
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
8952
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
8953
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
8954
4 rullar 2x 1,30+70ö, 2,20kr= 50 x 11kr porton nom 550 kr 350
8955
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
8956
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 550 350
8957
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
8958
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
8959
1 rabatthäfte norden 190


ARK PARTIER

8960
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
8961
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
8962
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
8963
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
8964
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
8965
Tjänste 13 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-50ö (35ö i 2x50 100ark-särat på mitten). F ca 12000, även 1ö nr 27 40+50block, 15ö krona nr tj 33 ½ halvark, 4ö tj 43 över 100 ex i 3 arkdelar. Ger F totalt ca 13.500 750
8966
Tjänsteparti 45 helark och 2 ½ ark 11 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2ö 4, 3ö 5, 5ö 4, 7ö 5, 10ö 10st, 15ö 4st, 30ö 3st, 25o35ö i ½ark. F totalt ca 30.500 + extra för cz 700
8967
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
8968
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
8969
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 8000 450
8970
Tjänsteparti 18 helark och ca 1500 märken i arkdelar olika valörer i stämplade ca 190st 8ö vm krona 46 st 5kr vm krona övriga vm linjer F totalt ca 18000 450
8971
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
8972
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
8973
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125
8974 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000 200
8975 45 Tjänste 7ö vm lnjer F nr 45 i 10st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 100st cz KPV ingår , F ca 17500 500


RULLPARTIER

8976
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3000
8977
nr 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
8978
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
8979
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
8980
nr 277 25ö orange Profil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
8981
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
8982
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
8983
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
8984
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
8985
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
8986
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
8987
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
8988
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
8989
SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300
8990
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
8991 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750


POSTFRISKA SERIER

8992
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
8993
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
8994
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
8995
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
8996
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
8997
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
8998
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
8999
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
9000
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
9001
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
9002
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
9003
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
9004
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
9005
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
9006
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
9007
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
9008
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
9009
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
9010
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
9011
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
9012
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
9013
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
9014
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
9015
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
9016
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
9017
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
9018
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
9019
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
9020
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
9021
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
9022
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
9023
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
9024
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
9025
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
9026
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
9027
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
9028
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

9029
Årsatser 1996-2006 11 olika nominal ca 5600 3800
9030
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
9031
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
9032
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
9033
Årsats1967 oöppnad toppskick 900
9034
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
9035
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
9036
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
9037
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
9038
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
9039
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
9040
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
9041
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
9042
Årsats1969 oöppnad braskick 550
9043
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
9044
ÅRSBOK 1987-88 450
9045
Årsats 1968, fint skick 450
9046
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 400
9047
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
9048
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
9049
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
9050
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
9051
Årsbok 2005 Nominal 436 300
9052
Årsbok 2005 Nominal 436 300
9053
Årsbok 2003 275
9054
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
9055
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
9056
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
9057
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
9058
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
9059
ÅRSATS 1972, 200
9060
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
9061
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
9062
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
9063
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
9064
ÅRSBOK 1991/92 175
9065
ÅRSBOK 1989-90 170
9066
ÅRSBOK 1989/90 170
9067
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
9068
ÅRSBOK 1988-89 165
9069
Årsats 1972, fint skick 160
9070
ÅRSATS 1973 150
9071
ÅRSATS 1973 150
9072
POSTENS förseglade årsats 1973 150
9073
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
9074
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
9075
Årsats 1973, fint skick 150
9076
ÅRSATS 1968 öppnad men kpl. 150
9077
ÅRSATS 1974 100
9078
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
9079
Årsbok 2006, inga frimärken 95
9080
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


9081
Postförseglat Kilovara 1966 425
9082
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
9083
KILOVARA 1973, förseglad 350
9084
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
9085
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
9086
Kilovara 1967 plomberad 350
9087
Kilovara 1967 plomberad 350
9088
Postförseglad kilovara 1972 325
9089
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
9090
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
9091
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
9092
Postförseglat Kilovara 1974 325
9093
Postförseglat Kilovara 1973 325
9094
Postförseglat Kilovara 1969 325
9095
Postförseklad kilovara 1969 325
9096
Postförseglad Kilovara 1965 325
9097
Kilovara 1967 plomberad 325
9098
Postförseglad kilovara 1974 300
9099
Postförseglad kilovara 1969 300
9100
Postförseglad kilovara 1973 300
9101
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
9102
Postförseglad kilovara 1978 225
9103
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

9104
Nordisk Filatelis färglikare kpl i fin special pärm . 750
9105
2st Harry Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
9106
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
9107
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
9108
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
9109
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
9110
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
9111
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
9112
8 visirpärmar , ca 4,8 kg 200
9113
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
9114
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
9115
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
9116
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
9117
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
9118
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
9119
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
9120
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
9121
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
9122
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
9123
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
9124
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
9125
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
9126
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
9127
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
9128
Esttettalbum pår . Fin. 75
9129
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


9130
BRA FYNDLÅDA, med bra sverige samling stämplat, bättre brev, diverse ** ex halvark tj15 ** F 16250., bunt parti bättre märken, F ca 75000kr , diverse parti kongress och förening med alla valörer och F ca 25000:- m.m. 10000
9131
Sen inlämning, fyndlåda Sverige med skaplig Sverige samling stämplat, m.m, 6000
9132
SAMLING STÄMPLAT 4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
9133
Fyndlåda Sverige prisvärd. 2500
9134
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
9135
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
9136
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 165 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 6000 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 2000
9137
GAMMALT LAGER Parti BC-CB par och BB par 1939-1947 Linné 1939 18 BC, 25 CB, 267 2CB 2 BC, Ling 10 BC-CB, 321BB 15ö nr 321BB , ca 190 324 BB, 17 326BB, 15st 328 BB , 64st 330BB, 18 335BB, 16 338BB, 85ST 242BB16ST 354BB m.fl F 2020 ca 75000 2000
9138
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
9139
Vackra Stämplar ( ca 2000st ) i 3 st Leuchturm falz losalbum (med plastblad över förtryckalbum plats för både stämplat och **) 1864-1988 samt 3 st insticksböcker 84+32+32 sidor, märken 1980-2008 massor vackra -PR-LYX STÄMPLAR. bra spridning. Utrop under album pris . Billigt 1200
9140
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
9141
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
9142
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
9143
2 mycket tjocka välfyllda visiralbum med välordnat dubblett samling 1967- 1989 med massor par. Många LYX ståmplar finns. Billigt 600
9144
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
9145
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
9146
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
9147
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 2700 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 500
9148
Serie Årsböcker 1987/88 kpl( Svår första F 2000 för denna) och 14 st årsböcker till 188/89- 2002 utan frimärken . 450
9149
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
9150
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
9151
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
9152
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
9153
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
9154
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
9155
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
9156
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
9157
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
9158
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
9159
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
9160
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
9161
HÄFTEN/ häftesblock eller block PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1990- 2000tal, Nomiinal betalt ca 1400 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häfteesblock o block. 300
9162
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
9163
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
9164
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
9165
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
9166
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
9167
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
9168
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
9169
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
9170
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
9171
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
9172
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
9173
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
9174
16 BREV MED DUPPELPRÄGLINGAR OCH PLÅTSÅR på försändelser , 6st nr 139, 3st nr 140, nr 145, 153, 179, och 4st postverket. ex Roland Frahm. Ovanligt parti 1000
9175
RINGTYP PH 12st 100 BUNTAR 2x4ö, 7x5ö 2x20ö och 30ö. Nr 42,43,46-47 F 2020 12700 1000
9176
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
9177
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
9178
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
9179
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
9180
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
9181
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
9182
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
9183
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
9184
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
9185
NR 40 RINGTYP PH 2Ö 100 BUNT, F 2020 7000 600
9186
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
9187
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
9188
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
9189
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
9190
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
9191
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
9192
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
9193
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
9194
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
9195
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
9196
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
9197
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
9198
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
9199
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
9200
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
9201
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
9202
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
9203
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
9204
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
9205
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
9206
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
9207
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
9208
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
9209
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
9210
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
9211
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
9212
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
9213
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
9214
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
9215
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
9216
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
9217
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
9218
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
9219
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
9220
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
9221
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
9222
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
9223
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
9224
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
9225
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
9226
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
9227
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
9228
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
9229
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
9230
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
9231
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
9232
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
9233
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
9234
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
9235
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
9236
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
9237
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
9238
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
9239
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
9240
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
9241
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
9242
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
9243
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
9244
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
9245
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
9246
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
9247
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
9248
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
9249
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
9250
BREVPARTI MEDALJONG 34 ST HÖGINTRESSANTA försändelser (från utställnings samlaren Ross Olson.) Ex. 5ö medaljong stämplat 1/6 11. blandfrankering 27/65 med Oscar och landstorm nr 114, samt 7/10ö med 5ö7&ö nr 109, destinationer som Ned. Indien, rek till Argentina, USA, Ryssland, Syd Afrika, rek Express till Tyskland, Internationell telegrampost anvisning till Tyskland, Express till Österrike m.m. Högintressanta försändelser. 5000
9251
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
9252
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
9253
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
9254
BREVPARTI MEDALJONG ca 75st INTRESSANTA försändelser (från utställnings samlaren Ross Olson.) Ex. destinationer, rek, express, ass, pfsk, blandfrankeringarm.m. alla utvalt intressanta. 2000
9255
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
9256
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
9257
PARTI FÖRSÄNDELSER 1,3kg 1940 -80 TAL CA 300st, MÅNGA MED BB PAR, VIDARE LÖRDAGSUTDELNING, PFSK, MASSOR REK,, LYX stämplar, luftpost , båtförsändelser, wärde, utland... Många intressanta. 900
9258
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
9259
Pärm ca 2kg med ca 190 försändelser försändelser G.VI Adolf , 1952- 1960tal ex ovanligt FDCstpl 405BB på postverkets Frankotecken försäljningslista 12-9-52, bättre block och par på försändelser, 406DD1 oDD2 i 4bl på flera brev, 416 3 olika brev med olika 4-block ur HA 6,, många kobonations sammantryck på försändelser. Hög intressant och ovanlig samling. 800
9260
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
9261
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
9262
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
9263
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
9264
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
9265
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
9266
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
9267
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
9268
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
9269
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
9270
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
9271
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
9272
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
9273
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
9274
Pärm ca 1,65 kg med ca 120 försändelser bandmärken 1920-1941, inkl bättre som 146E+143E, 160 rek till Berlin, nr 252, 253, även 318CB på kort och 324CB på brev. 500
9275
16 BREV 1940 tal till USA, flygbrev , en del intressanta frankeringar 2st Nobel BB par, högvalörer m.m. 500
9276
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
9277
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
9278
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
9279
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
9280
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
9281
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
9282
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
9283
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
9284
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
9285
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
9286
Pärm ca 2,15kg med ca 300 försändelser oscar-1980tal, NORRLANDSSTÄMPLAR, några oscar, även en förfilateli 4-k Luleå, ca 200st är avier från 1970-80tal. 350
9287
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
9288
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
9289
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
9290
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
9291
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
9292
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
9293
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
9294
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
9295
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
9296
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
9297
HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, 10 BREV 45Ö 4st äktgångna Första Dagen 2/91967 , 3/9 2 :a dagen , 3st 4/9 , 5/9 2st och 2 tidiga 35ö brev. Intressant tidig dokumentation av denna viktiga händelse i Sverige. 300
9298
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
9299
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
9300
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
9301
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
9302
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
9303
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
9304
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
9305
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
9306
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
9307
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
9308
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
9309
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
9310
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

9311
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
9312
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
9313
Mycket fin samling stämplat i 2 Facit lyx album med en del extra ostpl, 1855- 1973 med skillingar överkpl, fina vapen överkpl, Lejon inkl 17ö grå, 1ö lila dansk stpl, ringtyp helt kpl inkl nr 37 i praktex KARLSHAMN 30-9-78, intyg HOW 4,3,5, landstorm helt kpl , bra bandmärken inkl AB-praktstpl 175Acx, kongress och föreningen kpl, alla BC-CB par sen i princip kpl med flera parkombinationer och block, Tjänste lösen och militär kpl, ocgh Flyg 1912 ostpl. Skillingarna blandad kval sen god-mycketgod kval. 20000
9314
Bra samling stämplat 1855-1977 i fint leuchturm album nära komplett nr 1-138 ( inte 55,80ö )med alla skillingar, vapen lejon- ringtyp kpl och flera nyanser och praktstämplar. Även en del brev ingår. Kongress och Föreningen finns kpl fina serier, alla BC-CB m.m. Tjänste och lösen kpl. Skillingarna i något blandad kvalitet sedan mest fin kval. Högt värde. 20000
9315
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
9316
Bra samling stämplat 1855-1937 i Facit album nära komplett nr 1-138 (ej 55,80ö) med alla skillingar, vapen lejon- ringtyp kpl och flera nyanser och praktstämplar. Kongress och Föreningen finns kpl fina serier, alla BC-CB m.m. Tjänste och lösen kpl. Skillingarna i något blandad kvalitet sedan mest fin kval. Högt värde. 16000
9317
TJOCK VISIRPÅRM stämplat SVERIGE 1855- ca 1976 MED MASSOR MÄRKEN ex 6st 4sk i något bl kval, sen många vapen, ringtyp, oscar medaljong band, bättre 1924års, BC-CB par tjänste och lösen. Mängder lite bättre märken och massor vackra -pr-lyxs stämplar. 10000
9318
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
9319
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
9320
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
9321
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
9322
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
9323
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
9324
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
9325
TREVLIG SAMLING 650 ST UTVALDA 12Ö VAPEN I VISIRALBUM UPPSATTA I DATUMORDNING, MED MASSOR BÄTTRE NYANSER, PRAKTSTÄMPLAR, KURIOSA SOM PRS 12Ö MED MARGINALVATTENMÄRKE.. BÄTTRE STÄMPLAR LOS ,FfRÖVI. MÅNGA FÄRGSTARKA EX. 7500
9326
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
9327
RINGTYP T 14 samling i nyanser på gammaldags blad, 3ö ca 30st och 1 brev samt div par klipp med 14B, 4ö 5st +1 par, 5ö 38 st +par, 6ö 37 st och 3 par, ex 2 a nyanser, 5 x 20e, grå i nyanser 10st + 2 par, 12ö ca 60 st, 1 blandklipp med 14B, 20ö över 20st med 5x 22f, 20/20 7st, 24ö 21 st, 30ö 34 st + 2 klipp med 3ö, 50ö 10st, 1riksd 13st + 4-block. Fin gammal samling i yaser, en del PRAKT stämplaar och intressanta klipp m.m. Förmånligt utrop 7000
9328
Samling stämplat i Facit album 1855-1955 med 4sk, svart lokal.vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 2 sidorkpl med div dubbletter, ringtyp t13 överkpl förutom nr 37, rngtyp ph, landstorm I-II-III kpl i fina stpl serier, välfylld band medmånga vm, Kongress kpl, UPU 1924 kpl, 14 BC-CB tjänste och lösen kpl inkl 6ö grå, 22B,Många fina stämplar. lite blandad kval. 7000
9329
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
9330
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
9331
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
9332
ÖSTERSUND , FANTASTISK STÄMPELSAMLING ca 66 försändelser och många märken , utställningsmonterat i pärm 2x rakstpl, 5x båg stpl, 4x 4-k , 4sk med 4-k stpl, vapen 12ö 4-k , 2 förfl cirkelstpl normalstpl 10, 3 st LYXS stpl vapen, 2 vapen brev, och märken och bre till 1924 tal 5000
9333
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
9334
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
9335
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
9336
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
9337
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
9338
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
9339
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
9340
Samling ostämplat, **/* i 64 sid insticksbok 1872-1944. Bl.a. nr 17, 20g *, några ringtyp och lösen t 14 ostpl, Från ringtyp ph mest ** med flera oscar, dyrare bandmärken alla ** ex 156, 184, 189, 190, 192b ** , bra 1930-40tals märken med t.ex 269CB, 332C, 337C, Svart militär M 1**, och kpl serier. F för ostpl 1800 tals märken ca 32800 (mycket fina ex 1,2,5kr UPU * är räknade)och för ** ca 60.300 dvs totalt F ca 93000 4000
9341
Samling ** postfriskta 5-strip 1920- 1977 i 2 välfyllda visiralbum ca 3,6kg , bl.a 166a,b, 168, 174, 181a, 187, 188a, 191, 194, från nr 258 Bromma 1936 verkar kpl med alla bra 1940 talshögvalörer, trekronor kpl ,(kan kanske saknas någon de senaste 5 åren)
Hög kvalitet och högt värde.
4000
9342
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
9343
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
9344
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
9345
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
9346
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
9347
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
9348
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
9349
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
9350
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
9351
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
9352
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
9353
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
9354
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
9355
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
9356
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
9357
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
9358
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
9359
Samling 5-strip ** några grovtandade band och 1938-1978, verkar helt kpl, no nr 259- 1054 Alla bra högvalörer 1930-40-50 tal finns, även kungamärken . Högt värde mycket hög kvalitet. Ca 2,3 kg. 3200
9360
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
9361
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
9362
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
9363
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
9364
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
9365
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
9366
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
9367
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
9368
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
9369
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
9370
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
9371
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
9372
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
9373
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
9374
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
9375
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
9376
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
9377
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
9378
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
9379
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
9380
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
9381
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
9382
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
9383
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
9384
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
9385
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
9386
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
9387
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
9388
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
9389
Samling vapen i nyanser, ex 25st 5ö, 7a1, 40st 12ö vapen med PR-LYX stämplar delvis positionsbestämda, och en ostpl, 9ö anyans 2khtt, bra 9ö nr 8c, 24st 24ö vapen inkl 10a,c, 21 st 30 ö vapen delvis positionsbestämda samt 7st 50ö vapen. Mest bra kval , några 24ö och 50ö med småfel. 2700
9390
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
9391
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
9392
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
9393
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
9394
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
9395
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
9396
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
9397
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
9398
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
9399
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
9400
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
9401
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
9402
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
9403
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
9404
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
9405
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
9406
Ringtyp t 14 och t 13, Totalt ca 400 märkenpå visirblad ; t 14 ca 17 x 3ö, 4ö, 6x6ö, ca40 st klipp med 12ö , 6x 24ö, 4x50ö, t 13 ca 60 x 3ö, 20x 4ö, över 80x6ö, över 150 st 24ö, 28st 50ö. En del är på klipp. En del Prakt stämplar, intressanta stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca t 149000+ t 13 45000= 54000 2500
9407
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
9408
Samling ** postfriskt 1938-71 i Lindner Falzlosalbum ca 1,8 kgmed samling par och inkl alla BC-CB par utom slottet 332CB, nära kpl med nära alla kunga G IV block t.ex 4x4 olika ur HA6, Stockholmia i 9 blockserie, hela häften 1967-70 m.m. Högt värde ! 2500
9409
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
9410
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
9411
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
9412
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
9413
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
9414
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
9415
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
9416
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
9417
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
9418
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
9419
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
9420
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
9421
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
9422
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
9423
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
9424
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
9425
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
9426
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
9427
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
9428
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
9429
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
9430
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
9431
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
9432
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
9433
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
9434
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
9435
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
9436
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
9437
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
9438
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
9439
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
9440
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
9441
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
9442
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
9443
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
9444
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
9445
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
9446
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
9447
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
9448
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
9449
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
9450
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
9451
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
9452
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
9453
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
9454
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
9455
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
9456
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
9457
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
9458
Trevligt parti stämplat vapen- ringtyp och några bättre senare som nr , 65, 8x 136, 223, 4x 336, 2x 337C, några bättre vapen och ca 45st 12ö med ett ex UTROPSTECKNET dock 2 khtt, 12ö stpl MULLSJÖ,nyanser, grönblå, ultramarina, ringtyp bättre t14 , många ringtyp t 13 ca 170st många prakt stpl , och ph ca 85st med 6x3ö, 3x6ö, flera praktsstpl, enhetre ingår inkl fint stpl 9-block 12ö nr 32, fint 4-block 5ö nr 30, god kvalitet. 2000
9459
SAMLING STÄMPLAT 1858- 1979 I 2 VISIRALBUM 4,4 kg, vapen, , nr 14-16, div ringtyp, oscar -band i nyanser, 1924 nr 197-208 197cx, inkl 201b UPU kpl inkl 10ö cx, sen välfylld men bara ett BC , En del vackra- prakt stämplar. 2000
9460
Parti ostämplat (*) / * /** i 2 visirpårmar 3,6 kg 1000 tals märken 1858-1979 med många oscar-medaljong -band med en del ** , flera 1924 års, några ** som 205**, 207**, 215** 218 i par **, 233a *(*), 234-37 **240-45 ** , sen bättre 1940 tal ** med ex 320BC **LYX par, högvalörer**: 259,268, tre kr kpl ** 322-23, 326BB, 327, 329, 336 , 563v , tj 27-39** m.m. högt värde 2000
9461
BANDMÄRKEN , OMFATTAND PARTI nr 139-151 stämplat I visiralbum, ex 139b 5-strip, 5x 168bz, massor bättre vm nr 165, 2x144CBZ, 10x 144Ccx, 144Acz, samt 5 visirblad mes t profil vänster. MÅNGA VACKRA STÄMPLAR . ca 100000kr mest god kval. Billigt 2000
9462
3 fina Safe dual album med synligen kpl Sverige ** 1855-1993, Nominal över 3000 och 70 rabattmärken( 4 företagspost) finns med frankeringsvärde upp till 48kr styck dvs 3360kr till, högt albumvärde. 2000
9463
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
9464
MEDALJONG , Stor samling A-Ö med ca 2400 ex inkl många PR-LYX stämplar , massor olka orter och stämpeltyper. 2000
9465
Samling vapen - ringtyp och tjänste lösen. nr 2, 7-12, 14A,14-16 17-29, 28-36, 38-50 samt div lösen och tjänste på 2 visirblad. MÅNGA PR-LYXSTÄMPLAR. TREVLIGT 2000
9466
Bra samling stpl 1855-1940 i album, 2x4sk bra vapen överkpl med fin 9ö, 2 pr-lyxs 12övapen fina 50ö, bra 17ö lejon, ringtyp t 14 kpl, nr 28-51 (ej nr 37),, div landstorm, kongress och förenig 5ö-1kr, 212cxz, flera bättre tjänste och lösen. Högt värde god kvalitet. F ca 30000 2000
9467
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
9468
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
9469
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
9470
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
9471
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
9472
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
9473
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
9474
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
9475
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
9476
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
9477
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
9478
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
9479
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
9480
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
9481
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
9482
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
9483
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
9484
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
9485
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
9486
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
9487
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
9488
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
9489
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
9490
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
9491
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
9492
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
9493
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
9494
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
9495
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
9496
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
9497
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
9498
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
9499
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
9500
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
9501
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
9502
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
9503
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
9504
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
9505
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
9506
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
9507
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
9508
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
9509
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
9510
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
9511
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
9512
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
9513
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
9514
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
9515
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
9516
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
9517
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
9518
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
9519
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
9520
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
9521
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
9522
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
9523
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
9524
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
9525
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
9526
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
9527
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
9528
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
9529
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
9530
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
9531
Parti ringtyp t 14 på 4 visirblad ca 23x 3ö, ca 35x5ö, 22x6ö , ca 50 x 12ö , ca 53 20ö inkl 22a, 2x 22f, 3 st nr 23, 10 ok 24ö, 11x 30ö, 7st 50ö inkl 26a, 3x 1 riksdaler. F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god. 1500
9532
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
9533
Parti ostpl */** samt några (*) stora tjänste t14 och 13 och några små tj på 5 visirblad Bl.a 6st 3ö tj1 , 4st tj 3 5ö, 6ö tj4(*) . t 13 ex 2x 20ö, 50ö röd, bra 4-block 6ö ** t13 F 3250 för denna bara, Totalt F 2018 ca 20.500 1500
9534
WREDSTORP samling 10 försändelser vapen -1994, drygt 50 st AB-PR-LYXS vapen ringtyp, Oskar , tänste och några senare. 1500
9535
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
9536
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
9537
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
9538
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
9539
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
9540
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
9541
RINGTYP PR-LYXS ex på klipp 25st, T 13, 2x20ö ,24 öre ringtyp t13, nr 34 11st, 30ö6st, 50ö 6st, Mycket fint parti. 1400
9542
KONGRESS OCH fÖRENING, LAGERBOK stpl /**/* ex postfriska 196-206, 208, 197cx 13st varav 2st 4-block, 23st 15ö i block F ca 11000 för Kongress **, UPU ** 5-45ö, 60, 80ö , med 10ö cx,cxz, F UPU ** ca 7200, div stpl dubbl Kongress 5-ö-1kr, UPU 5ö-2kr div extra inkl 197cx 2st, cxz, 212 cx 3st., 216b F stp ca 12800+ 8800. F 2020 totalt ca 31000 1400
9543
STORA TJÄNSTE */** samling på1 visirblad , 3,4,5,6,12,20ö och 30ö T 14, flera olika t 13 inkl 2x 4-bl tj 26 **. F 2020 ca 26000 aning bl.kval. 1400
9544
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
9545
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
9546
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
9547
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
9548
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
9549
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
9550
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
9551
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
9552
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
9553
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
9554
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
9555
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
9556
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
9557
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
9558
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
9559
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
9560
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
9561
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
9562
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
9563
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
9564
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
9565
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
9566
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
9567
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
9568
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
9569
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
9570
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
9571
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
9572
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
9573
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
9574
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
9575
Samling stämplat i Viking album 1858-1973, några vapen ringtyp, bättre som nr 65,75, 28 olika landstorm, 136-38, bättre band, kongress och Föreningen 5-80ö,inkl 10ö cx 197cx, 212 cx sen välfylld 120BC-CB inkl berzelius 320BC, 324CB, 1200
9576
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
9577
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
9578
Stora Tjänste ca 2000 st stpl ex i tjock visirpärm varav 42 st T 14 med alla valörer (F 9300), och ca 61 fyllda visirblad med t 13, ex 50 st 2ö, 19x 3ö. 5x 6ö, 7x12ö, ca 240 st 20ö röd, ca 340 x 30ö i många nyanser, 10x 24ö, 11st 50ö röd, 10st tj 26, 5 st tj 26, de dyraste i något blandad kval. Men många ok och billigare med många PRAKT stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca 31000 1200
9579
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
9580
Stämpel typs samling drygt 300 märken i visiralbum , def 4sk med stjärnstpl, 6a3, 12ö med strålstpl Robertsholm, fyrkantstpl Slite på 2 tjänste märken, kuriosa stämplar 4st Tuna med omv N, Ventilstämplar 18 st GBG, 6 st Karlstad, Bikupestpl 7st GBG, 16 st Norrköping, Katrineholm kron stpl 8-2-84, många utländska stpl på svenska märken, rek och wärde stpl på ringtyp m.m. 1200
9581
Parti 12ö vapen på 3 visirblad, 48st med vackra stämplar, ex 4 olika Ångbåts stpl nr 10, 13, 16, 19, , många nyanser , flera fina ultramarina. Lite bl.kvalitet. 1200
9582
Parti vapen 5x9ö, ca 30 12ö med nyanser stämplar, 16 st 24ö, 15x30ö, 6x50ö dessutom 14A, 6a3. Blandad kval . F2020 ca 37000 1200
9583
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
9584
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
9585
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
9586
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
9587
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
9588
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
9589
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
9590
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
9591
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
9592
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
9593
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
9594
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
9595
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
9596
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
9597
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
9598
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
9599
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
9600
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
9601
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
9602
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
9603
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
9604
Samling ** postfriskt i fylld 32 sidig insticksbok mest i 5-strip 1920- 1967, bl.a 110ö Gustav Vasa nr 154 i 5strip, 25ö riksdagen nr 243, några bättre trekronor, 90ö bieln i 3-strip, 5 strip Av 120ö Montelius, 60ö Sjökartan, Flottan kpl i LYX 5strip serie , 90 ö LUND, sen välfylld med massor högvalörer till 1967. . F ca 15.000 1100
9605
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
9606
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
9607
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
9608
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
9609
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
9610
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
9611
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
9612
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
9613
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
9614
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
9615
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
9616
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
9617
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
9618
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
9619
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
9620
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
9621
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
9622
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
9623
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
9624
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
9625
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
9626
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
9627
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
9628
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
9629
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
9630
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
9631
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
9632
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 100