ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
FJÄDER PÅ Kungörelse med kronslinga och innehåll Given iSTH 1 sept 1832 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
10
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

11
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
12 4-KCHR CHRISTIANSTAD 22-10-53, GRÖN STÄMPEL 250
13 ASK ASKERSUND ,RAKstpl till Carlstad, 600 225
14 AVE AVESTAD , RAK stpl till GYSINGE F2000 500
15 CAR CARLSTAD RAKstpl i LYX till CARLSHAMN , 100++ 200
16 CAR CARLSHAMN RAKstpl till GBG, F 500 175
17 HAL HALMSTAD PRavtryck RAKstpl till GBG, F 250 125
18 HAL HALMSTAD AB RAKstpl till GBG, F 250 90
19 HEL HELSINGBORG RAKstpl AB, ttill GBG 100
20 HER HERNÖSAND PRAKT RAKstpl t Högsjö, F 300 200
21 MAR MARIEFRED RAKstpl PRAKT till STH karteringsiffra 25, F 800 400
22 MAR MARIEFRED RAKstpl AB-PRAKT till STH karteringsiffra 32, F 800 200
23 MAR MARIESTAD RAKstpl PRAKT-LYX till GBG, 150
24 PIT PITHEÅ RAKstpl PRAKTavtryck till STH, F 600 300
25 RakMot MOTALA i Prakt-Lyxkvalitet på brevomslag. F 3500 1100
26 RUN RUNNEBY prakt rakstpl på rekommenderat brev , F 2500 900
27 SKA SKARA RAKstpl LYX till Mariestad, F 200 300
28 SME SMEDLEBACKEN RAKs till Ramundeboda , F 2500 750
29 UDD UDDEVALLA RAKstpl PR avtryck till Kongelf, F 300 150
30 UDD UDDEVALLA RAKstpl AB avtryck till GBG, F 300 90
31 UPS UPSALA RAKstpl AB-PR REK till GBG 70
32 war WARBERG RAKstpl PRAKT till GBG 400 200
33 WEN WENERSBORG RAKstpl PRAKT till GBG F 200 125
34 WES WESTERVIK RAKstpl PR-LYX t. Calmar 250
35 ÖRE ÖREBRO RAKstpl LYX t. STH, F 150+++ 150
36 ÖRE ÖREBRO RAKstpl AB-PR t. STH, F 150+++ 60


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

37 BOR BORÅS 7-10-31,BÅGs TYP 1,PRAKT till Jönköping F 800 400
38 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
39 BågDAL DALARÖ 24-10-36, typ 2. PRAKT- LYX
stämpel brev. F 1500
750
40 BågDAL DALARÖ 8.11.33, typ 1. PRAKT
stämpel brev. F 1500
700
41 BågGag GAGNEF 24.8.31, typ 1. Lyxavtryck på
fribrevsomslag. F 2000
600
42 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
43 BågHör HÖRBY 2.11.30, typ 1. Prakt- LYX stämpel. F 2500 1200
44 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
45 BågMed MEDEVI 22.7.32, typ 1. Rättvänt avtryck aven sällsynt stämpel på vackert brev. F 8000 1800
46 BågSÄT SÄTHER 14-7-32, PRAKT BÅGstpl typ 1 W-LÄN till Falun, F 1500 500
47 BågSÄT SÄTHER 28-1-35, LYX BÅGstpl typ 2 W-LÄN till Falun, F 1000 500
48 BågTro TROSA 18.2.33, typ 1. Lyxstämpel .F 1500 750
49 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
50 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
51 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 1 PR-LYX till UPPSALA F 600 350
52 CAR CARLSKRONA 2-12-30 BÅGs TYP 3 PR-LYX till KOSTA GLASBRUK F 500 250
53 FAHL FAHLUN BÅGs 4-9-31 TYP 1 PRAKT till STH F 800 400
54 FAHL FAHLUN BÅGs 4-8-53 PR-LYXTYP till STH F 250 125
55 FAHL FAHLUN BÅGs 31-7-44 TYP 4 till STH F 250 70
56 GEF GEFLE 26-7-34 BÅGs TYP , LYX 600
57 HAL HALMSTAD 4-9-35 BÅGs TYP LYX Falköping 200
58 HED HEDEMORA 6-9-41, BÅGS typ 2 LYX 150
59 HEL HELSINGBORG 18-6-35 BÅGs TYP LYX GBG 300
60 HER HERNÖSAND 28-12-34 BÅGs TYP 3 PRAKT till STH F 3500 1600
61 HJO HJO 10-11-35 BÅGs TYP 2 LYX, till STH F 600 350
62 KÖP KÖPING14-11-34, BÅGs TYP 2 AB-PR till WIK, F 800 300
63 LID LIDKÖPING 10-8-31, BÅGs TYP 1 LYX avtryck till Alingsås. F 400 225
64 LID LIDKÖPING 14-4-36, BÅGs TYP LYX avtryck till Alingsås. F 250+ LYXOBJEKT 200
65 LIN LINKÖPING 15-5-33 BÅGs TYP 1 ,PR-LYX OBJEKT, F 400+++ 250
66 MAR MARIESTAD 31-3-31, BÅGs TYP 1 PRAKT 75
67 NYK NYKÖPING 14-5-46 BÅGs TYP 3, AB 50
68 RUN RUNNEBY 12-9-54 BÅGs TYP 3 PRAKT avtryck till HELSINGÖR DANMARK, F 250 150
69 RUN RUNNEBY 23-5-53 BÅGs TYP 3 PR-LYX till Carlshamn, F 250 125
70 schö SCHÖFDE 7-8-35 BÅGs TYP 2 PR-LYX till Mariestad. F 300 150
71 SKA SKARA 2-7-1855 BÅGs, omvänd pr-lyxavtryck 2 DAGEN SEN FRIMÄRKETS INFÖRANDE, 500
72 SKA SKARA 22-12-31 BÅGs TYP 1 PR-LYX 150
73 STO STOCKHOLM 9-11-38 , BÅGs TYP 4 ELLER 9 PR-LYXavtryck till Mariefred 300
74 STO STOCKHOLM 18-2-34, BÅGs TYP 100
75 STR STRENGNÄS 17-2-55 BÅGs TYP 3 PRAKT till WESTERÅS , F 600 300
76 WES WESTERÅS 15-10-36 BÅGs TYP 4 LYX REK till Falun 150
77 WES WESTERÅS 18-1-45 2st BÅGs TYP 4 PR-LYX till Falun 100
78 WES WESTERÅS 23-9-37 BÅGs TYP 4 LYX till Falun 75
79 WES WESTERÅS 19-6-41 BÅGs TYP 3 AB till STH 35
80 WEX WEXIÖ 1-3-33 BÅGs TYP , AB-PR till Carlstad 150
81 öre ÖREBRO X-2-32 BÅGs TYP 2 TILL gbg 200
82 ÖST ÖSTERSUND 3-5-31 BÅGs TYP 1 LYX till STH, F 500 300
83 ÖST ÖSTERSUND 2-8-33 BÅGs TYP 1 pr- LYX till STH, F 500 200
84 ÖST ÖSTERSUND 31-12-30 BÅGs TYP 1 AB till Hernösand, F 500 175
85 ÖST ÖSTERSUND 24-6-40 BÅGs TYP 2 LYXS till STH, F 200 150
86 ÖST ÖSTERSUND 8-6-34 BÅGs TYP 2 till STH, F 200 90
87 ÖST ÖSTERSUND 15-1-42 BÅGs TYP 2 AB till GBG, F 200 80FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

88 4-KCHR CHRI STINESTAD 15-1-53, TIDIGT AVTRYCK AV DEN GRÖNA STÅMPELN F 300 150
89 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
90 4-KWad WALDEMARSWIK 29.1.53. Praktstämpel på brev daterat Wiken. F 2500 800
91 4-KWad WADSTENA 14.4.53, typ 3. Lyxstämpel i blå färg på fräscht brev. F 1200 600
92 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
93 ALI ALINGSÅS 7-3-56 4-K typ 2, LYX t. Borås 150
94 ALI ALINSÅS 11-8-44 4-K stpl TYP 1 ,175 125
95 AVE AVESTA 6-8-52, 4-K LYXs t. HOFORS. 100
96 AVE AVESTA 24-1-43, 4-K PR t. Smedjeb. 60
97 AVE AVESTA 27-8-49, 4-K stpl AB , F 125 40
98 BOR BORÅS 5-3-57 4-K typ 5 t. PR till GBG F 500 200
99 BOR BORÅS 8-10-39 4-K typ 2 t. LYXs till SKÖFDE F 350 200
100 BOR BORÅS 20-9-38, 4-K stpl lyx 200
101 BOR BORÅS 19-10-56 4-K typ 5 t. PR till ALINGSÅS F 500 175
102 BOR BORÅS 23-11-53 4-K typ 4 F400 125
103 BOR BORÅS 11-7-39 4-K typ 2, F 350 120
104 BOR BORÅS 27-10-52 4-K typ 4 t. AB till EKERÖ F 400 100
105 BOR BORÅS 27-9-49 4-K typ 3 t . AB-PR till GBG F 175 90
106 CAL CALMAR 4-K stpl 1-3-40, LYX typ 2 500 250
107 CAR CARLSKRONA 25-6-44 ,4-K typ 3 , PRAKT, F 1000 500
108 CAR CARLSKRONA 12-1-44 4-K typ 3 , ngt svag, F 1000 200
109 CAR CARLSKRONA 26-7-44 4-K typ 3 , AB, F 1000 200
110 CAR CARLSKRONA 16-4-47 ,4-K typ 6 , AB-PRAKT, F 500 160
111 CAR CARLSTAD 8-5-36 4-K typ , PR-LYX 150
112 CAR CARLSKRONA 24-6-49 4-K stpl TYP5 LYX 150
113 CAR CARLSBORG 10-5-46 4-K typ 1 , lyx 125
114 CAR CARLSKRONA 26-11-47 ,4-K typ 4 , LYX stpl, F 125 100
115 CAR CARLSKRONA 21-2-55, PR 4-K t. Hofors 100
116 CAR CARLSBORG 15-12-43, 4-K stpl LYX TYP 1 100
117 CAR CARLSKRONA 6-8-46 4-K stpl TYP4 LYX 100
118 CAR CARLSTAD 10-12-48 4-K stpl , PRAKT 100
119 CAR CARLSTAD 27-10-53 4-K stpl , PRAKT-LYX , TYP 7 90
120 CAR CARLSKRONA 7-12-47 ,4-K typ 4 , PRAKT, F 125 70
121 CAR CARLSTAD 21-3-53 4-K typ 7 , PRS 50
122 CAR CARLSTAD 28-8-46 4-K stpl 50
123 CHR CHRISTIANSTAD 23-8-52, LYX 4-K stpl TYP 4 150
124 CHR CHRISTIANSTAD 3-8-45, LYX 4-K stpl 80
125 CIM CIMBRITSHAMN 20-10-43, 4-k , PR 100
126 EKO EKOLSUND 3-4-55, 4-k PRAKT f 300 150
127 EKO EKOLSUND 30-4-50, PR-4-K T.Hofors 150
128 ENG ENGELHOLM 4-K stpl 14-1-50, PR ,T 2 75
129 ESK ESKILSTUNA 23-8-47, ngt suddig 4-K 75
130 ESK ESKILSTUNA 6-4-41 4-K stpl TYP 1,300 50
131 FAL FALKENBERG 10-2-55 4-K stpl framsida 50
132 GAG GEGNEF 12-1-53, 4-K PR-LYX TYP1 75
133 GAG GEGNEF 16-4-56, 4-K PR-LYX TYP 1 70
134 GAG GAGNEF 15-1-40 4-K typ 1 PR-LYX t. Fahlun F 100 60
135 GAG GEGNEF 27-8-59, 4-K PR-LYX TYP 60
136 GEF GEFLE 4-3-47, PR-LYX 4-K till Fahlun 100
137 GEF GEFLE 11-11-49 4-k typ6 PR t. Upsala 90
138 GEF GEFLE 22-11-46 4-K stpl PR 90
139 GEF GEFLE 6-4-42 4-k PR-LYX t. Upsala 75
140 GEF GEFLE 5-3-43 4-K stpl PR 50
141 GÖT GÖTHEBOERG 30-12-47 4-K stpl AB 40
142 HAL HALMSTAD 2-8-39, PR 4-K typ 2, PR 300
143 HAL HALMSTAD 15-8-53, PR 4-K typ , AB-PR 300
144 HED HEDEMORA 18-2-39, 4-K typ , prakt 200
145 HED HEDEMORA 18-12-43, 4-K typ 2, prakt 125
146 HEL HELSINGBORG 4-6-45 4-K vackert 100
147 HER HERNÖSAND 22-5-51, 4-K PRAKT 200
148 her HERNÖSAND 5-12-39 2 LYX 4-K stpl , REK TILL GBG 200
149 HER HERNÖSAND 28-7-44 4-K typ 2 t. STH F 250+ 175
150 HUD HUDIKSVALL 18-9-37 4-K typ 1 till STH 200
151 HUD HUDIKSVALL 18-12-43, 4-K typ 2 ,AB ,REK till STH 100
152 HVE HVETLANDA 25-7-51, 4-k typ 2 PR-LYX t. Jönk. 125
153 JÖN JÖNKÖPING 15-8-51 4-K typ 5 LYX 150
154 JÖN JÖNKÖPING 24-11-38 LYX 4-K stpl ,T3 150
155 JÖN JÖNKÖPING 11-12-47 LYX 4-K stpl ,T5 100
156 JÖN JÖNKÖPING 21-7-46 4-K typ 5 PR-LYX 75
157 JÖN JÖNKÖPING 17-11-46, pr, 4k typ 5 70
158 KON KONGSBACK 3-10-54, PR 4-K stpl TYP 4 fF1000 FRAMSIDA 200
159 kon KONGELF 13-11-57, 4-K typ 2 LYX ,200 150
160 KON KONGSBACKA 21-12-51, 4-K typ 2 125
161 KON KONGSBACKA 3-4-42, 4-K typ 1 100
162 KON KONGELF 15-7-52, PR 4-K stpl TYP2 100
163 KÖP KÖPING 7-9-52 4-K TYP3 LYXAVTRYCK till Wik F400 250
164 KÖP KÖPING 19-4-53 4-K typ 3 PR-LYX 400 225
165 KÖP KÖPING 17-7-53 4-K TYP3 PRAKTAVTRYCK till Wik F400 160
166 KÖP KÖPING 2-8-53 4-K TYP3 till Wik F400 150
167 LAN LANDSKRONA 21-6-38, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 200 125
168 LID LIDKÖPING 9-4-43, 4-K LYXs typ1 100
169 LID LIDKÖPING 22-8-55, 4-K vacker typ2 70
170 LID LIDKÖPING 12-5-58, 4-K stpl PR, T 2 40
171 LIL LILLA EDET 21-5-52,LYX 4-K stpl ,F 250 200
172 LIN LINKÖPING 2-9-53, PRAKT 4-K 100
173 LIN LINKÖPING 23-6-38, LYX 4-K stpl 75
174 LIN LINKÖPING 13-11-51, 4-K stpl PR 60
175 LUN LUND 12-5-39, LYX 4-K stpl T 1 F 250 200
176 LUN LUND 26-4-58, AB 4-K stpl F 500 175
177 LUN LUND 5-7-50, AB 4-k stpl 100
178 LUN LUND 17-4-54 BLÅ, AB 4-K stpl T 1 F 250 60
179 LYS LYSEKIL 30-357, lyxavtryck på brev till Uddevalla F 350 225
180 LYS LYSEKIHL 18-10-52, lyxavtryck på brev till Uddevalla F 600 200
181 MAL MALMÖ 15-4-56, PRAKT 4-K typ 10 125
182 MAL MALMÖ 14-5-46, AB 4-K 60
183 MAL MALMÖ 5-8-45, LYX 4-K stpl 60
184 MAL MALMÖ 7-9-48, P-LYX 4-K stpl 60
185 MAR MARSTRAND 27-9-53, AB-PR 4-K stpl,2 100
186 MAR MARIESTAD 5-10-54 LYX 4-K stpl 60
187 MAR MARIESTAD 20-1-42 PR-LYX 4-K stpl 40
188 MOR MORA 15-4-56 4-K PR-LYX t GBG 125
189 NOR NORRTELJE 24-3-53, PRS TYP 2, F 600 350
190 NOR NORRKÖPING 26-10-45 4-K typ , PR-LYX till STH 90
191 NOR NORRKÖPING 19-5-47, PR4-K stpl 75
192 NOR NORRKÖPING 28-9-45, AB till Åby 65
193 NYK NYKÖPING 17-7-52 4-K typ 100
194 NYK NYKÖPING 19-8-49 4-K 60
195 NYL NYLAND 14-9-54 LYX 4-K stpl 75
196 ORO OROUST 5-12-51, PRS 4-K stpl F 600 250
197 PHi PHILIPSTAD 19-12-40, 4-K typ 2 PR-LYX till NORA 200
198 PIT PITEÅ 18-2-41, LYXavtryck typ 2 F 5004-K stpl 250
199 RAM RAMUNDEBODA 30-7-44, 4-K LYX avtryck brev till Westerås 175
200 RAM RAMUNDEBODA 5-11-55, PRAKT 4-K 150
201 RAM RAMUNDEBODA 13-10-54, AB 4-K 90
202 ska SKARA 4-1-43 LYX 4-K stpl 75
203 SKA SKARA 9-9-48, 4-K I PR-LYX 60
204 SKÖ SKÖFDE 7-6-50, LYX 4-K stpl 125
205 SKÖ SKÖFDE 21-4-52, AB-PR 4-K till GBG 70
206 SKÖ SKÖFDE 13-1-47, AB-PR 4-K till Lidk. 60
207 SLI SLITE 15-3-58, LYX 4-K till STH 200
208 SME SMEDJEBACKEN 30-7-53 4-K stpl AB TYP 3 F 600 160
209 SME SMEDJEBACKEN 3-8-38 OMV J 4-K stpl, TYP 1 F 400 150
210 SMED SMEDJEBACKEN 8-5-58 typ3, 4-k, F600 200
211 SMED SMEDJEBACKEN 23-8-54 typ2, 4-k 60
212 SMED SMEDJEBACKEN 3-2-40 typ2, 4-k 50
213 SOL SOLLEBRUNN10-11-55 LYX 4-K stpl 250
214 str STRÖMSHOLM 2-4-55, 4-K fint 100
215 STR STRÖMSTAD 20-8-38 4-K LYX avtryck
216 STRÖ STRÖMSTAD 25-10-39, PR 4-K stpl 300 125
217 STRÖ STRÖMSHOLM 16-5-53, PR 4-K stpl 200 100
218 STRÖ STRÖMSTAD 8-10-55 LYX 4-K stpl 75
219 SVE SVENLJUNGA 20-7-50 PR-LYX 4-K stpl 200
220 SÄT SÄTHER 3-8-43, 4-K LYX avtryck 150
221 SÄT SÄTHER 15-2-45, PR-LYX 4-K stpl T 1 150
222 SÄT SÄTHER 26-4-45 ,PRAKT 4-K typ 1 till Fahlun 125
223 SÄT SÄTHER 3-2-58 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 100
224 SÄT SÄTHER 14-9-67 ,PRAKT 4-K typ 3 till Fahlun 70
225 SÖD SÖDERKÖPING 19-12-47 4-K typ 2 till NYKÖPING F 400 150
226 SÖD SÖDERTELJE 6-2-43 4-K PR-LYX typ1 till Östersund F 300 150
227 THO THORSHÄLLA 3-10-52 svag 4-K stpl 100
228 UDD UDDEVALLA 5-11-39 PR 4-K , F 150 100
229 UDD UDDEVALLA 27-10- 46 4-K 50
230 ULRI ULRICEHAMN 27-10-40 4-K stpl 125
231 ume UMEÅ 21-6-43, PR 4-K stpl 100
232 UPS UPSALA 13-2-42, 4-K LYXOBJEKT till STH 200
233 UPS UPSALA 3-1-56, 4-K TYP 5 pr till GBG 150
234 UPS UPSALA 14-9-40, 4-K LYX t. Avesta 100
235 UPS UPSALA 30-7-43 4-K stpl 75
236 UPS UPSALA 11-3-49, 4-K PR till Strengnäs 50
237 UPS UPSALA 25-1-38 40
238 WAD WADSTENA 30-8-43, SUPERB 4-K stpl 200
239 WAR WARBERG 3-4-37, PR-LYX 4-K stpl TYP 1 F 500 250
240 WAX WAXHOLM 20-7-46, PR 4-K stpl REK TILL FAHLUN, TYP 1 F 500 250
241 WEN WENERSBORG 16-3-49, PR 4-K stpl T3 150
242 WEN WENERSBORG 31-8-47, AB-pr 4-K t 3 110
243 WEN WENERSBORG 1-11-39, AB-PR 4-K 100
244 WEN WENERSBORG 23-8-47, AB 4-K TYP 3 100
245 WEN WENERSBORG 9-6-46, AB-pr 4-K 75
246 WEN WENERSBORG 17-3-19, PR 4-K stpl T3 50
247 WER WERNAMO 20-12-41 OCH 24-12-21, intressant med 2 stämplar med olika datum till wexiö, PRAKTobj 300
248 WEX WEXIÖ 17-9-53 , LYX 4-K stpl REK 125
249 WEX WEXIÖ 5-1-49, LYX 4-K stpl 100
250 WEX WEXIÖ 5-1-49, LYX 4-K stpl 100
251 WIS WISBY 28-1-41, LYX 4-K stpl TYP 1 200
252 WIS WISBY 17-6-48, PR- LYX 4-K stpl TYP 2 150
253 YST YSTAD 21-3-46, PR 4-K stpl TYP 1 75
254 ÅBY ÅBY 3-9-54, BLÅ 4-K LYX T Engelholm 400
255 ÅMÅ ÅMÅL 16-4-43, PR 4-K stpl TYP 2 F 200 150
256 ÅTO ÅTORP 24-9-43, PR-LYXBREV 4-K TYP 2, TILL NORA, F 600+ 350
257 öre ÖREBRO 14-5-51 4-K , PR-LYX 100
258 öre ÖREBRO 2-11-51 4-K , PR-LYX till Arboga 100
259 öre ÖREBRO 20-6-39 4-K , PR 100
260 ÖRE ÖREBRO 14-5-42, 4-K till NORA, LYXOBJEKT 100
261 ÖRE ÖREBRO 9-8-52, 4-K till STH, "med snällpost" retur, vackert obj. 100
262 ÖRE ÖREBRO 3-4-54, PR-LYX 4-K stpl 100
263 öre ÖREBRO 13-8-58 4-K , PR 80
264 ÖST ÖSTERSUND 17-1-47, 4-K LYX t STH 120
265 ÖST ÖSTERSUND 18-7-50, 4-K LYX t Fahlun 110
266 ÖST ÖSTERSUND 2-8-46, LYX avtryck 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
267
31 brev med olika CIRKELSTÄMPLAR 1843-1973 . Många fina. 500
268 CAL CALMAR 18-8-83, PR 60
269 HED HEDEMORA 3-4-54, cirkelstpl Praktbrev 50
270 STO STOCKHOLM 4-5-52, BLÅ cirkelstpl, LYXOBJEKT 125
271 STO STOCKHOLM 9-9-55, BLÅ cirkelstpl 75
272 WEN WENERSBORG 30-4-52, BLÅ cirkelstpl I LYX 250
273 wår WÅRGÅRDA 31-8-64, cirkelstpl 2 viktklass,LYX obj 100
274
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
275 2a STRENGNÄS 29-10-55 BÅG stämpel ( F 2000 + 3GÅNGER FÖR BREV) , 4sk I MÖRK a-nyans på brev till Trosa 1000
276 2a SÖDERHAMN 4-3-56, vackert stpl 4sk brev 500
277 2a,var UPSALA 5-9-55, på märket och LYX avtryck vid sidan, tryckvariant ned hö inbuktad ram. 600
278 2b UPSALA 28-7-56, 4-k stpl .Intyg HOW och Sjöman gott objekt. 500
279 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
280 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
281 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
282 2e UPSALA 29-10-57, AB-PRAKT 4-KANT STPL BREV 600
283 2f NYKÖPING 25-12-56 , 4skbrev till Trosa 500
284 2g(c) 4sk HÖGBLÅ på brev med bågstpl ENKÖPING 26-5-57,intressant specielikning av bevet 1500
285 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
286 2k1 4 SKILLING TURKOS i underbar färg stpl STH 29-9-57, till GBG, ktt ftt, Intyg Sjöman godtagbart obj. F 60000, trots tand def ett genuint brev med fantastiskt turkos 4sk. 7000
287 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
288 2m TROSA 4-K stpl på PRAKTBREV till Nyköping.sido pr-lyx stpl TROSA 3000
289 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
290 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
291 7b1,9c3 5 och 12 öre på vackert brev till Danmark
Sällsynt stämplat med BLÅ nummerstämplar ”1” samt
sidostämpel ”Fra Sverrig”.
5000
292 7B2 7b2, 14Bd, 16b1 Brevomslag till RIGA från GEFLE 6.10.1868 med 28 öres frankering (rätt porto var 38ö). Mycket sällsynt underfrankeringsom dessutom gått posttjänstemännen obemärkt
förbi vilket är mycket ovanligt. Utlåtande HOW "äkta och sammanhörande" lätt rengjort. . Unik Försändelse. F minst 13000 för 38ö portot
6000
293 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
294 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
295 7d,9c2 5ö+ 12ö på 17ö brev till Danmark från GÖTEBORG 13-8-66, 5ö är något def 550
296 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
298 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
299 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
300 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
301 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
302 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
303 8d,7d 9 och 5 öre (kht), på mycket vackert
men överfrankerat brev, med varsin stämpel NORRKÖPING 26.6.57. Rolig kombination . Intyg HOW.
2000
304 9 DANSK NRS 1, FRA SVERRIG 8-2-72, KPHMN KB 8-2 , 2st köpenhamn stplpåbaksidan. PRAKT obj. 2000
305 9 12 öre. LYXcentrerat exemplar på brev med not ”Härmed postanvisning” LYXstpl på omvänt märke SUNDSVALL 12.3.68. 2000
306 9 12 öre på brev (reva nedtill i brevet) till Dalarö PRAKT stämplat ÅNGBÅTS PXP No 16 14.9.70. Sällsynt på vapenbrev 1300
307 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
308 9 STORA RÖR 3-8-68 , till Calmar 400
309 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
310 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
311 9b3 ESLÖF 17-11-69, AB-PRAKT 4x12ö 48ö ( troligen 3ö överfrank) stpl vä märke nötta tänder upptill pga. placeringen. Mycket gott objekt . Ank stpl 4-kantig röd LONDON No 22 -69. 1500
312 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
313 9c1 RAMUNDEBODA 25-7-60, rättvänd 4-K stpl. F 500x3 för brev= 1500 300
314 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
315 9c2 FÅRÖSUND 14-4-66, AB-PR 250
316 9c3, 9c3, 11e2, 14Bf Brev frankerat med 30 öre och 2×12 öre samt 3 öre Liggande lejon, stämplat PKXP N:r 1 28.8.1871. Sänt till USA via Nordtyskland, Belgien och England. Brevet är eventuellt överfrankerat med 3 öre, till synes utan orsak. Mycket vackert kuvert från Hotell Rydberg. Intyg Obe: mycket gott till praktobjekt. 12000
317 9c3 12ö NORRKÖPING 19-1-68, på postanvisningsbrev om 48 Riksdalrar.. Mycket gott -prakt utseende 2800
318 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
319 9c3 3st 12ö som 36ö porto t. England PRAKT stpl MALMÖ 16-4-71 1250
320 9c3 12ö med Nrs 1 och sido stpl Fra Sverrig , båtbrev från Malmö till Köpenhamn. Dekorativt. 1200
321 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
322 9c3 SÖDERTÄLJE 5-5-70, PRAKTBREV 200
323 9c3 FINNERÖDJA 27-6-71, fint vapenbrev 150
324 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
325 9c3,14Bd 12ö 2st och 3ö 2st som UNIK KOMBINATION AV 30ö REK porto, vackert prs BJÖRNLUNDA 8-2-71. Brev med innehåll och sigill på baksidan. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
326 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
327 9d1 SÖDERHAMN 19-6-59, LYXstämpel ,PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN , enligt anteckning i brevet 350
328 9d3 Finland. 12 öre på 16 öre underfrankerat brevomslag, sänt från STOCKHOLM 15.11.1871 till Björneborg. Stämpel OTILLR:FRANCO samt lösennotering ”33 p”. Porto 40 p, plus straffavgift
10 p, med tillgodoräkning av 12 öre = 17 p., AB-PRAKT OBJEKT
3500
329 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
330 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
331 9h1 UMEÅ 8-3-62, PRAKTBREV 200
332 9i BOLLNÄS 20-10-62, PRAKTBREV 200
333 9i SÖDERHAMN 21-1-62, PRS 150
334 9i STH 1-8-62, PRS 125
335 9j AB-PR brev NYKÖPING 20-10-61, hög färgstyrka 500
336 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
337 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
338 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
339 9l SÖDERHAMN 20-6-63, PRS 100
340 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
341 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
342 10,14Bc2 24ö och 3ö på 27ö till TYSKLAND, avsänt STH 13-7-70, Franco och ank stpl. 600
343 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
344 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
345 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
346 10c STH 28-2-59 24ö till Arendal , fint 400
347 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
348 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
349 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
350 10d1 JÖNKÖPING 6-2-64, PR-LYX STPL 48 ö brev 4-dubbelt porto, även pr-lyxcentr märken. eN PÄRLA 1250
351 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
352 10d2,14Be STH 6-10-70 , 24+3Ö = 27Ö TILL BERLIN, 3 transit. stplPRAKTOBJEKT 1250
353 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
354 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
355 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
356 10f2,9c3 24 öre rödaktigt orange och 12 öre enbart makulerade med Hull-stämpel på vackertbrev till London. Trots arkivveck genom
märkena ett sällsynt . Anteckning "per Hull Steamer..UTSTÄLLNINGSOBJEKT
5000
357 10g1 ÅHRE 2-11-65 lyx 4-k stpl , LYXEXEMPALAR AV 24 Ö vapen 5,5,5, på brev till Norge. Intyg HOW 5,5,5,5 . LYXBREV. EN SAGOLIK PÄRLA! Lyx ex på LYX brev med 4-k stpl vet jag inte om jag sett innan detta brev. 20000
358 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
359 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
360 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
361 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
362 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
363 11d1 Färgstarka 30 öre mörkbrun, 1865 års perforering. 2 ex.på brev sänt från STOCKHOLM 21.2.1865 till Finland, med notering ”via Grisslehamn”. 750
364 11d2 3x30ö på 90ö brev till Finland med sällsynta 1½ portot. stämplat bara med Finska ANK stämplar ANK 23-10, lite slarvigt öppnat upptill. Gott-mycket gott objekt. F 18000 2400
365 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
366 11d2,9c3, 15a, 30 öre (bht), 12 öre samt 17 öre Lejon som unik kombination av det ovanliga 59-öres portot till Ryssland st NORRKÖPING 10.2.68, blå franco inom ram och Fanco och på baksidan Södra St. Banan 12-2-68 och blå Stralsund 13-2- Berlin. Intressant brev som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 18000
367 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
368 11e2 11e2 Ryssland. Brevomslag frankerat med par av 30 öre Vapentyp stämplat STOCKHOLM 25.6.1868 sänt via Tyskland till Riga, överfrankerat med 1 öre för denna rutt men troligen avsett att gå direkt (till 30.6.1868 var direktportot 60 öre innan det sänktes till 38 öre). Facit för korrekt frankerade brev minst 40000. Denna befordringsväg är sällsynt. F för brev via Finland är 12000. 8000
369 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
370 11f,10d2 GEFLE 6-6-69, 24+30Ö VAPEN =54 Ö BREV TILL USA via Hamburg, Franco stpl. Intyg HOW mycket gott objekt. 3(5,5) (3,3) 3. F 22000 6000
371 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
372 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
373 12g1 50 öre violettaktigt rosa, 1855 års tandning. Singel på stor del av brevframsida till Paris,
stämplad STOCKHOLM 25.6.1868.
50 öre som singelfrankering
är sällsynt.
3000
374 12g2,8c 50 och 9 öre på brev till Schweiz st STOCKHOLM 29.5.67. Franco inom ram på baksidan blå Stralsund 31 5 Berlin, Horgen och Zürich 1 Jun 67, Ett objekt med ett intressant porto som endast gällde till orter nära tyska gränsen, denna portokombination känd i 3 exemplar. Mycket vackert objekt med felfria märken som är avbildat i Billgren, Bjäringer och Stone. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1991). 20000
375 12g2,9c3 Intressant skeppsbrev "via Preussen" till RIGA med 50+12ö vapen med bara Danska nummerstpl 1 samt blå sidostpl FRA SVERRIG 12-1-68 sällsynt blandning svart och blå stämplar , intyg HOW 3,3,3,3 mycket gott objwkt, samt intyg Carl Aage Möller. 15000
376 14Bh,24c 3+24 öre på PR-LYX stpl brevomslag sänt från GÖTEBORG 3.4.1873 till Tyskland. Intyg HOW, arkivveck genom 3-öringen och 24 öre med kt ,gott objekt 2 (2,4)(4,5) 3(1992). F 2020 14000 2500
377 15b2 17Ö BREV TILL köpenhamn AB-PRAKT stpl STH 4-2-69, fint brev dock arkivveck Franko och ank stpl. 1000
378 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
379 16b1 STH 11-4-66, PAR 20Ö PÅ BREV TILL TYSKLAND stpl 11 Dagen för 20ö Lejon. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2500
380 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
381 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
382 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
383 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
384 17 3-strip +3 öre på inrikes brev sänt från STOCKHOLMC 20.8.1875 till FÅRÖ Gotland. vISBY 21-8-75 PÅ BAKSIDAN. 650
385 17 4x3 öre på brev st. ÖRKENED 28.2.1875.Sido stl Hult och Hessleholm Ett par nötta tänder pga av placeringen av märket Med returanteckning. 600
386 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
387 17,19,25 Göteborg 13-12-75 3+5+30ö på 38 på sällsynt REK brev till Berlin, etikett Eingeschreiben" transit stpl Kiel15-12, Ovanligt. 1250
388 17a,24d MALMÖ 13-11-72, AB-PRAKT brev till BERLIN 3Ö svåra a nyansen 1000
389 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
390 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
391 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
392 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
393 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
394 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
395 17f 3 öre gulaktigt orangebrun . Fyra ex. i formav två par, som trevlig kombination på brev sänt
från GÖTEBORG 25.10.1875 till Norge.PKXP NR 7 UPP 30-10-75 på baksidan SÄLLSYNT KOMBINATIONF 3000
1200
396 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
397 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
398 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
399 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
400 17g 3 öre i felfritt lodrätt 4-strip på inrikes brevstämplat PKXP Nr 17 NED 7.10.76. AB-PRAKTOBJ. STÖRSTA KÄNDA
enhet på brev.
2000
401 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
402 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
403 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
404 18 4ö på 6öre brevkort till ITALIEN avsänt STH 6-8-78, praktobjekt TILL OVANLIGT ADRESSLAND. 5000
405 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
406 18 PKXP Nr 8A 3-11-78, 4Ö RINGTYP T 14 i 3-strip på inrikes brev till DEJE, Hö 4ö kht. Mycket gott objekt 3 (4,3,3) (3x3),3. F 13.000 1500
407 18a,25i 4 öre i 2 exemplar och 30 öre på mycket
25 i . vackert rekbrev till Tyskland stämplat STOCKHOLM C 6.2.77 och på brevet ”REKOMMENDERAS” inom ram. Sällsynt utlands rek med t 14.
5000
408 19 PKXP Nr 17 NED 17-2-76 4x 5ö ringtyp t 14 på brev till HELSINGFORS "via Tyskland"blå aANK stpl 23-2 på framsidan, transit stpl på baksidan PKXP Nr 2 18-2-76, Rysk stpl 19 Feb -76. Sällsynt med 4x5ö t 14 till utlandet 2000
409 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
410 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
411 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
412 20b,25d2 6 och 30 öre på mycket vackert brev till
London enbart makulerat med engelska stämplar ”HULL JA 14 74” och ”383”. rod och svart Londonstämplar på baksidan.Trotsreva, ett FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1 200
7500
413 20c NORRKÖPING 16-10-73, AB-PRAKT BREV med svår nyans. 1000
414 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
415 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
416 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
417 20g STH 19-3-75, par 6ö grå till Norge, transit stpl CHRISTIANIA 23-3-75, på framsidan och PKXP Nr 7 UPP22-3-75 och MOSS 25-3-75, YTTERST SÄLLSYNT MED 2 x 6ö grå till Norge, Fåtal kända. 3000
418 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
419 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
420 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
421 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
422 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
423 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
424 20j.21m,o 6ö +2x12 öre i 2 nyanser som UNIK kombination på rekommenderat brev sänt från ÅTVIDABERG 6.3.1877
till Danmark. Stämpel RECOMMENDERAS. Trots några ktt ett dekorativt brev MED ONOTERAD KOMBINATION I FACIT.
2500
425 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
426 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
427 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
428 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
429 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
430 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
431 21 HALMSTAD 23-11-74 till KÖPENHAMN, ank stpl 100
432 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
433 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
434 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
435 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
436 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
437 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
438 21ev7 P.K.X.P NR 1 UPP 15-3-73, LYXS 200
439 21f Prakt brev med en svår nyans stpl första månad, Hernösand 20-7-72 600
440 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
441 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
442 21j 12 öre blekblå i 3 exemplar på vackert brev till Amsterdam stämplat ”Fra Sverrig” 4.10.73 samt ankomststämplad på baksidan. Trots arkivveck på brevet och överfrankering etttrevligt objekt. 3000
443 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
444 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
445 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
446 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
447 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
448 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
449 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
450 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
451 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
452 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
453 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
454 21o NORRALA 13-5-77, LYXs pr-lyxbrev 250
455 21P TUMBA 7-5-77, BLÅ PRAKTSTPL , PRAKT OBJ. 800
456 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
457 22,19,17 28 Öre bläckmakulerat brev till ÅBO 1500
458 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
459 22b,19b STOCKHOLM 22-4-73 till LISSABON, par 20 ö ringtyp t14 och 5ö , 45 öre porto till PORTUGAL med FRANCA stpl inom ram och ankomst stämpel på baksidan LISBOA 1-3-75, 6 brev kända med 45ö ringtyp till Portugal som är mycket . Detta är näst tidigast av de kända45öres breven. sällsynt adressland. kvalitets siffror 3-4, (3,3,3), 3-4 stpl på 20ö, 4 stpl på 5ö. lätt böjning genom 5ö, MYCKET GOTT TILL PRAKT OBJEKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 8000
460 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
461 22e 20ö med violett ANK STPL på mycket vackert brev till ÅBO Finland. Extremt sällsynt med violettk stpl 4000
462 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
463 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
464 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
465 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
466 22f,19g UPSALA 15-2-76, 5ö+20ö blekorange (en kht pga lite plats för frimärkena ) på REVERSAL å POSTFÖRSKOTT. blankett nr 85 sänt till Westerås och inlöst där 18 feb. 1876. Sällsynt försändelse i mycket gott objekt. UTST OBJ! F 11000 3800
467 22g 20 öre på vackert brev till Berlin enbart
makulerat med dansk stämpel ”Fra Sverrig” 1.5.76.
1500
468 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
469 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
470 23c ESKILSTUNA 8-7-77 20/20 på brev till LONDON, röd paid stpl, transit stpl pkxp nr 2 9-7-77, TYDLIGT DUBBELTRYCK 750
471 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3500
472 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
473 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
474 24e,21j NORRKÖPING 22-9-73, 24+12ö =36ö till BELGIEN (ENDST 2 KÄNDA) lite slarvigt öppnat. Franco inom ram, ,Pkxp nr 2 ned 23-9-73, ank stpl Antwerpen 25 Sep 1873. Mycket ovanligt tidigt ringtyp t 14 brev till Balgien. 8000
475 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
476 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
477 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
478 25e 30 öre brun, slätt tryck. Singelfrankering
på brev, överfrankerat med två öre, sänt från UPSALA 1.5.1874 till Helsingfors. Intyg Obe: praktobjekt 4, 4, 4 (1981).
1000
479 25g Sweden Facit 25g, 21l used, 12+2×30 öre (pair) on very fine 2-fold cover sent from GÖTEBORG 8.5.1875 to Great Britain. Transit PKXP No 2 NED 9.5.1875 and arrival pmk LONDON PAID 11.MY.75. UNIQUE combination according to Ferdén (another cover is sent after the postage period). Ex. Frimärkshuset 1981. Certificate HOW VF cover 3(2,2,5)(2,3,3)3 no faults . 6000
480 26c,24f 50 och 24 öre i vackra exemplar på assbrev med dubbelt porto stämplat JÖNKÖPING 5.11.74, uppräkningsavgiften kontant betald.
Ovanligt F 8000 för uppräkningsbrev med dubbeltporto. F 6000 för 74 ö ASS. Ovanligt.
2500
481 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
482 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
483 28a FILIPSTAD 21-2-78, PR-LYXBRV till Carlstad. 500
484 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
485 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
486 28d EDSBERG 5-9-82, 3ö 8st varav ett 6-strip. 8x3ö som 24ö dubbelportobrev. UNIK FRANKERING? utställnings objekt! 4000
487 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
488 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
489 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
490 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
491 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
492 29b,35g STOCKHOLM 10.1.82 ,4 öre (2 ex) och 30 öre som 38 öres porto på rekbrev till Prag stämplat och med tysk reketikett. Ovanlig destination.Ankstpl PRAG 14-1 Intyg HOW (1998) ”mycket gott objekt”. 3000
493 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
494 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
495 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
496 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
497 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
498 30b,32b par 5ö +12ö til Finland NAFVERQVARN 26-4-79, sido Nyköping 28-4-79, Finsk ANK stpl 1-5, samt ank Helsingfors 2-9-79. Dekorativt brev, ovanligt 500
499 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
500 30e STH 17-7-82, BAKSID PKXP No 7 a 17-7-82 till TRYCKSAK RISÖR DANMARK, mycket vacker 500
501 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
502 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
503 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
504 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
505 32c HELSINGBORG 28-8-82, ovanligt 12ö ringtyp TJÄNSTEBREV TILL HELSINGÖR, ankst baksid. 300
506 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
507 33a 20 öre. Mycket vackert brev AB-PRAKT till Finland enbartmakulerat med FINSKA JERNVÄGENS
POSTKUPÉEXPEDITION 1877.
1500
508 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
509 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
510 33d 20 öre på brev till Frankrike enbart stämplat med dansk stämpel ”Fra Sverige”. 1000
511 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
512 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
513 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
514 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
515 33f HANGÖ 24-4-81, 20ö ringtyp t 13. med bara finsk stpl märket perfekt bundet till brevet, ank stpl på baksidan 24-4-81. Mycket gott till Praktobjekt! 1200
516 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
517 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
518 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
519 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
520 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
521 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
522 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
523 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
524 39 P.F.J 3-5-86, PR-LYX BREV 200
525 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
526 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
527 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
528 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
529 43 FLEN -ESKILSTUNA 23-3-91 ,5ö vågrätt 4strip ,ett ex kht, sällsynt 20ö kombination till ÖSTERRIKE, ank stpl 250
530 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
531 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
532 43c,45 GUNNARSTORP 21-12-88,n14, BLÅ stämplar på panvn. SÄLLSYNT 350
533 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
534 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
535 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
536 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
537 45 FRÅN UTLANDET på par 10ö Oscar (en kht) Boktryck till ÅBO , tr stpl Hangö 29-1-91 på framsidan och ÅBO-FINLAND 30-1-91 på baksidan. PR-LYX utseende. 500
538 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
539 45 UPSALA 29-1-89, PAR på brev till WITKOWITZ I Mähren, eftersent till Budapest, pkxp stpl , ankstpl Witkowitz och senare Budapest. Intressant 400
540 45 UPSALA 8-11-88, PAR på brev till KATOWITZ i OBERSCHLESIEN , transit pkxp och AUSburg 11-11-88. Ovanlig adress. 300
541 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
542 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
543 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
544 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
545 46a FRA SVERIGE på 2x20ö ringtyp ph till PARIS, tr+ank stpl blå Paris 2-10-87. Vackert 600
546 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
547 46b BORLÄNGE 17-10-89., 2X20Ö = 40Ö REK, VACKERT 300
548 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
1905 46c SVANSKOG 2-10-87, 2x 20ö PRAKTstpl på 40 ö rek brev 300
549 47b WESTERVIK 5-3-88, 30Ö MÖRKBRUN PÅ PANVN , LYX OBJEKT, MÄRKET 5,5,5 ock försändelsen också LYXutseende. Sällsynt med försändelser i LYX 600
550 47f KARLSBY 9-10-91, PR-LYXS BREV 200
551 48,47 30+50ö på 80ö brev till Frankrike avstämplat STH 26-2-89, blå Paris stpl, brevet är lite medfaret i överkanten 400
552 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000
553 51 3x10/24ö 30ö rekbrev Uppsala 17-5-05 till Sth. 400
554 51 Facit 51, Fk3 cover, 10/24 öre on stamped envelope 10 öre sent from KALMAR-EMMABODA11.1.1891 to Germany. Transit PKXP No 2B UTR N 12.1.1891, and arrival pmk HAMBURG 14.1.91. 350

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
555 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
556 52 POSTIL.K. R.P. 10 VIII 02, finsk stpl på 5ö Oscar till BJÖRNEBORG, ankstpl på baksidan 10.VIII.02 , Avsändare Nyman & Schultz STH. Sällsynt. 1000
557 52 HARSJÖN 24-6-1911, ankomststpl på vykort från Eskilstuna 24-6-11, D SÖ 1000 500
558 52 RAUMO RAUMA 28.X.X 09, praktfull stpl som perfekt binder 5ö oscar till brevet ankstpl JAKOBSTAD 20-X-09, PRAKTobj. 500
559 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
560 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
561 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
562 52 STOCKHOLM 13-6-1898 Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre on US stamped envelope 2 c, posted in Sweden and sent locally within STOCKHOLM 19.6.1898. The cover somewhat carelessly opened. Interesting item with content. 300
563 52 NERIKES VINÖ 9-12-04, LYXS vykort 150
564 52 HACKVAD 1-11- 1900,PRAKTstpl ,T NÄR , SEKLETS FÖRSTA DAG! 150
565 52 VÄSE-FAXSTAD 24-7-06, PRS vyk, Lantbrevbärarstpl F100 100
566 52 SPARRSÄTRA 7-6-10 , PRS vyk, stpl F100 75
567 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
568 52c 2x1ö,3ö,5ö oscar på 10ö francokuvert Avsänt KRISTIANSTAD 5-3-94 till London, tr och ank stpl på baksidan. Ovanlig kombination 125
1992 53,61 STH 18-11-13 2x1ö+8ö till Österrike. 100
569 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
570 53,62 STH NYA POSTHUSET INVIGNINGEN 27-10-1903, 2 PRS ex 8+2ö på oadresserat kuvert 300
571 53var STH 11-11-11 kuriosa datum, 8 ö trycksak, ovanligt F 400 + 200
572 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
573 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
574 54 10 öre on postcard sent from ED 31.1.1906 to Luxembourg. Scarce destination. 500
575 54 SALTSJÖBADEN 15-12-1897, 18st 10ö ( ett par ktt) Oscar 13 på framsidan och 5 på baksidan av 180ö REK till England, flera transit och ank stpl. 5 sigill på baksidan av denna spektakulära försändelse. 500
576 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
577 54 HELSINGFORS HELSINKI 23-VI-07 prakt stpl mitt över par 10ö oscar , vackert bundet till brevet till LAHTIS ankstpl på baksidan. Sällsynt bara finska makuleringar. 400
578 54 STH 29-12 96 par 10ö ,ett ex hörnskada , till CHILE , ovanligt adressland 350
579 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
580 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
581 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
582 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
583 54 STH 21-3-04,VYK. till UNGERN, ank stpl Ovanligt adressland 300
584 54 UPSALA 30-8 -03,VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 250
585 54 Fra Sverige M på välc par 10ö till Schweiz, ank stpl BASEL 13.IV.99, PR 250
586 54 UPSALA 30-8 (03),VYK. till UNGERN, ank stpl Beszterczebanya 90 3 SEP . Ovanligt adressland 200
587 54 STH 18-2-08 till SCHWEIZ 2x10ö och Tuberkolosmärke, ankstpl som träffar 10ö oscar, intressant stpl på baksid. 200
588 54 STENSTORP-STENSTORP, AB-PRS Lantbrevbärarstpl F200 100
589 54, fk6 10 öre som tilläggsfrankering på 10 öre frankokuvert st. SANDHEM 18.8.97 sänt till Buitenzorg på Java, ankst. BATAVIA och BUITENZORG 14.9.97, eftersänt och ankomststämplat ADEN OC.9.97. (totalt 5 stämplar på baksidan) UNIKT OBJEKT. 2000
590 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
591 54,kb 10ö oscar på 10ö kortbrev med hel rivkant till KÖNIGSBERG, stpl KJÖBENHAVN 13-7-03, ankstpl 14/7. Mycket ovanligt. 300
592 55 Spöland 15-9-11, LYXs 15ö oscar på internationell postanvisning till NORGE 300
593 55,62 UPPSALA 14-12-09, 15ö+2ö pfsk med retuer stpl, stpl etikett ej efterfrågad på baksidan 150
594 56 KPXP No 4 stpl på 20ö Oscar brev till Hangö stpl Postilj.k .H.H 5-V-97 på baksidan 400
595 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
596 56 FRÅN UTLANDET på 20ö Oscar brev ankstpl Helsingfors 15-IV-03 på baksidan. PR-LYX utseende. 200
597 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
598 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
599 59,61 ,69,76 4 EMMISSIONER PÅ ass TILL PARIS från KRISTIANSTAD 16-12-11, 50Ö DEF, unikt obj MED 4 OLIKA EMMISSIONER. aNK pARIS 18-12-11 300
600 59c,62 BREDBYN 2-2-1904 ,3x50ö+2ö=162ö Ass till hernösanf , ank stpl 2-204. 200
601 59d LIMHAMN 20-3-05,PR-LYXs ADRKORT 100
602 59var 50ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .och nr 67 25ö på PFSK adr kort STH 24-3-11 till Mässbacken 200
603 60,56 20 öre + 1 kr on address card for parcel sent from STOCKHOLM 16 14.5.08 to Denmark. Cancellations KJØBENHAVN B 1.POST 16.5, and HELSINGØR 16.5.08. 300
604 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
605 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 29-4-01, AB-PRAKT brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
606 61-64 PKXP 10 A UPP 25-8-98, vackert brev 1,2,3,4 ö siffertyp 100
607 63 3Ö PÅ 2Ö Frankokuvert = 5 ö trycksaksporto till BELGIEN, OVANLIGT 200
608 64vm1 4öre siffertyp i vågrätt 5-strip med omvänt vm på brev från LUND 18-12-92 til Tyskland. PKXP Nr 6 UTR , ank stpl Bielfeld 19-12-92, UNIKT OBJEKT ! 1500
609 66var 20ö oscar uppvikt och stpl delvis på baksidan .på PFSK adr kort Finspong 18-3-11 till Fågelsjö 100
610 75,66 STH 15-5-11, 5Ö MEDALJONG VM KRONA STPL 8 AAGEN i blandfrankering med 20ö Oskar, på PFSK till GNOSJÖ. UTST. OBJ. 750
611 79,82 2st 5ö och 10ö medaljong med övre vä hörnmarginal med plåtnummer 39, 35 , 50. Sänt till BIRMINGHAM. UTSTÄLNINGSOBJEKT. UNUKT! 1000
612 79,86 5 öre with large portion of guide cross + 2x25 öre on special delivery cover sent from STOCKHOLM 2.11.19 to Germany. On back, pneumatic mail pmk BERLIN 4.11.19 in transit. 300
613 79var 5ö medljong uppvikt och stpl delvis på baksidan .på vykort Karlskoga 24-12-12 40
614 81 UPSALA 18-8-15, 8ö medaljong singel på Trycksak F 350 100
616 82 FRÅN UTANDET på par 10ö medaljong på fantastiskt illustrerat brev med en färgstark VIKING,samt illustrerad baksida. Ank/tr stpl Turku,Hangö på baksidan. 500
617 82 TURKU ÅBO BÅTSILUETT 25-IV-13 stämpel på 10ö medaljong på kortbref 10ö medaljong med hel rivkant kvar. änt till Helsingors , ankstpl på baksidan. 500
618 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
619 82 ÅBO 10-IV-14, stpl mitt på 10ö medaljong på glad påsk vykort till Åbo . oVANLIGT BARA MED FINSK STÄMPEL 400
620 82 GBG 12-12-11 10ö på vykort (lätt veck) till CANTON KINA. stämplar Canton 6-1-12 och Shanghai 2-1-12. 400
621 82 Turku-Åbo 29-V-13, på10ö medaljong perfekt bundet till vykortet, samt Fra Sverige stpl, ank stpl BORGÅ . PR-LYX obj 300
622 83 12ö halverad på brev stpl 1-5-18, utst obj. 750
615 83 12ö bisected + 4ö to pay 10ö letter local mail. Rare bisected 700
623 85 Turku-Åbo 14-VI-14 BÅTSILUETTstpl, på 20ö medaljong perfekt bundet till brevet, , ank stpl Turku på baksidan . PR-LYX obj 500
624 85 20 öre blue on cover to Italy with censorship, cancelled Stockholm 17.8.16. 300
625 88 30ö medaljong som lösen31-12- på 5c cencurerad försändelse från ARGENTINA . T stpl SANTIAGO 500
626 89 SUNDSVALL 15-6-21, 40ö medaljong på affärshandling med pfsk till Öjebyn 125
627 91,149A VASSEN 5-3-21, panvn till Korpikå 7-3-21, blandfrankering 100
628 102-04 27ÖRE PÅ 55, 65 och 80ö REK brev IGELSTA 24-12-18, dekorativt 400
629 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
630 106,79 ILLEGAL USE OF LANDSTORM I 5/3ö + 5ö medaljong on poastalcard to NICE FRANCE. Landstorm stamps was not allowed to foreign countries. RARE usage. 800
631 140A,151 TOLLARP 19-4-21, PKXP No 75, på vykort till Österrike, ovanlig kombination 150
632 140AS1 STH 4-8-21 5Ö grön typ 1, med plåtspricka S1, Ex Roland Frahm. Extremt ovanlig på försändelser. F 900 för löst märke 500
633 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
634 140C,DPI MALMÖ 5-4-24 5Ö grön typ 1 4sidig 4block pos 1 DPI, till Köpenhamn. Ex Roland Frahm. Extremt ovanlig på försändelser.+ 500 för löst märke F 2020 minst 1700 för löst 4-block + var. 4- block mycket ovanligt på brev speciellt till Utlandet 500
635 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
636 142Av2 5ö brun typ 2 med TYDLIG PLÅTSPRICKA S1 på kort STH 10-3-22, mycket sällsynt 1000
637 142Evar KALMAR 1-7-25, 5ö brunröd 3 helt felskurna på brev 300
638 143Avar BORÅS 10-9-30, 5Ö + 10 ö brevkortsurklipp som tilläggsfrankering , ovanligt 100
639 143Cc FRA SVERIGE 3X5ö 4sid brev avsänt Viken ankstpl Köpnehamn 13-4-37, vackert 175
2228 143E 3FELSKURNA 5ö på brev PKP 75? 17-3-27 till GBG. 100
640 143Ebvar ENSKDE 1-11-36, 5ö grön t 13 2st helt felskurna på brev 150
641 144AS1-IV 10ö 4 olika försändelser med 10ö alla med plåtsprickor S1,SII, SIII, SIV, stämplade 1921. Ex Roland Frahm. Ytterst sällsynta på försändelser. 1000
642 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
643 145AS1 ÖREBRO 26-2-26 10ö VIOLETT med plåtspricka S1, ankstämplade STH 27-2-26. Ex Roland Frahm. 10 Ö VIOLETT med plåtspricka är en raritet på försändelser. 1000
644 145CDpII GÖTEBORG 15-5-34, LYXS på vykort, Dubbelprägling Dp II Ex Roland Frahm 300
645 148Avar VINDELN 11-7-21, OTROLIGT BRETT MÄRKE PÅ postanvisning. UNIKT? jag har nog inte sett ett sådant brett märke på 40år(BJ) dessutom på försändelse. Från Roland Frahms samling. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1000
646 149A HALMSTAD 18-8-21, 4x10ö Prakt REK 200
647 149Avar PLK 77C 9-8-21, 2x 10ö En Face varav en felperforerad. ovanligt på brev 125
648 151ASIV MOHOLM 7-5-21 plåtspricka S IV, 20Ö EN FACE på panvn 10+20ö .Ex Roland Frahm. 300
649 151Avar PLK 150 3-8-20, 20ö med DRAGSPEL PÅ brev. Ovanligt. Ex Roland Frahm 200
650 152Avar 20ö G.II.A. med felperforering PÅ brev. Ovanligt. ex Roland Frahm 200
651 175AS1-III 15ö violett G. V. profil vä 3 olika försändelser med 15ö alla med plåtsprickor S1,SII, SIII, stämplade 1920 TAL. Ex Roland Frahm. Ytterst sällsynta på försändelser. 1000
652 177Sxx 15ö röd G. V. profil vä 3 olika försändelser med 15ö alla med plåtsprickor SXIV,Sxx, SXXI, stämplade 1929-30 tal. Ex Roland Frahm. Ytterst sällsynta på försändelser. 400
653 177var YDREFORS 13-11-2815ö G.V. profil vä brevkortsurklipp använt på brev, samt dito brev med 2x10 urklipp Bogrängen 6-8-42, OVANLIGT 200
654 178A VARBERG 13-2-39 2x15ö TILL BRASILIEN, ms "Gripsholm" 200
655 179ASI STH 19-10-21 ,20ö violett G. V. profil vä med plåtspricka SI . Ex Roland Frahm. Ytterst sällsynta på försändelser. 500
656 180a KJÖBENHAVN 9-2-23, prs på märket och Fra Sverige inom ram sidostpl till Köpenhamn 200
657 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
658 183a BRÄKNE HOBY 10-5-26 till GREKLAND, ovanl adressland, ankstpl 17-5-26. 150
659 185b STH 3-10-24 30Ö LJUSBLÅ på brev till AMSTERDAM, SÄLLSYNT PÅ BREV 400
660 187a GBG 19-9-33, PRS uftpostbrev till österrike, Röd 2Mit Luftpost Beförderet" Berlin. 100
661 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
662 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
663 196,210 GÖTEBORG 21-10-24 5+5ö på 10öre bke skickat till COSTA RICA ! RARITET 1200
664 216,211 GBG 12-9-24, REK till Björneborg 125
665 226,227 STH 28-6-28 par 5+10ö brev 12 DAG 150
666 232,231 145Ax2, 183a, STH 15-5-30 luftpost till AMSTERDAM , 6 DAG för Luftpostmärkena 200
667 237,245 279, 293 TROLLHÄTTAN 10-12-40, 90ö Lützen +60ö Riksdagen, +30+90ö =270ö Luftpost rek tillCHILE, Svensk Valutakontroll med 5 oblater. ANK stpl , "Par ligne Europa-Amérique du Sud.". 2svåra högvalörer på samma brev . 1000
668 246Evar PKP No57? 9-3-4710ö VIOLETT t 13, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö 143E 250
669 259Avar ,319aVAR BORÅS 12-11-39, SVEDENBORG10ö VIOLETT, 1st helt felskurna på brev och automatmärke 5ö Ling 250
670 261BC PKP 7-3-39? 75
671 262BC PAQUEBOT TRINIDAD stpl på märkena MR 23-39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
672 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
673 266Avar STH 26-12-38, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 200
674 269BC,C G V profil hö 10ö små siffror BC par + 4sid på Praktbrev STH 6-7-39 till Ljugarn. F 2500 550
675 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 400
676 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
677 271Avar STH 7-10-48, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 200
678 271Avar FALKENBERG 24-, 5ö grön 3st helt felskurna på vykort till Danmark 200
679 271Avar STH 6-11-50, 5ö grön 2st helt felskurna på brevFRAMSIDA 100
680 273Avar STH 11-9-41, 10ö VIOLETT helt felskuren på brev 100
681 273BB , 273B , 281 40ö+4x10ö Flygbrev till USA, eftersänt. 40ö lite uppvikt och stpl på baksidan. 100
682 293,368 , 372A STH 21-5-47, EXPRESS BREV till NEW YORK, Special Delivery stpl, flera NY stpl 200
683 294 STH 10-9-43, 1939 Three Crowns 1 Kr orange on express Air mail cover to Prague, with censorship. 150
684 318Avar STH 1-5-06, 5ö grön 2st helt felskurna på brev 250
2648 318CB STH 29-9- 39, 4+3SID PAR PÅ VYK. 100
685 321Avar 15ö Linné uppvikt och stpl delvis på baksidan .på brev GÄVLE 21-9-39, PR, ovanligt 100
686 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
687 324Avar NORRKÖPING 1-8-40, 5ö grön 3st helt felskurna på brev 300
688 324CB UPSALA LBR C 23-6-40, 5ö Bellmann CB par 3+4sid på vykort 150
689 333Avar ESKILSTUNA 2-6-42, 5ö grön 4st helt felskurna på brev 300
690 334,333A EXPRESS brevkort med 1kr Hazelius och 5ö (på baksidan) Bilpostkontoret 30-8-41 , och BRUNSBERG 2-9-41 125
691 338A Nationalmuseum 150 years 20 öre in pair on Air mail cover to Prague, cancelled Fältpost 25-1-1943 with censorship 300
692 342Avar STH 20-6-43, 5ö grön helt felskuren på brev 200
693 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
694 349Avar MAKULERAS stpl, 5ö grön 2st helt felskurna på brevframsida 150
695 359Avar STH 3-6-46, 5ö grön 4st helt felskurna på brev 250
696 368Avar STH 29-10-46, 5ö grön 3 st helt felskurna på brevframsida 200
697 373,372A Göteborg-New York5-5-47, blå Received stpl May 11 -47 YMCA. Svenska America linjen. 100
698 375,277 STH 29-7-47, 90ö Gjejer + 2x 25ö på EXPRESS brev till USA 250
699 428Bvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö på brev STH 21-11-64, Kuriosa 200
700 428Dvar 2x40ö diagonalt halverade + 25ö, 15ö på brev STH 17-11-64, Kuriosa 150
701 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
702 611A1 VEGBY 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
703 611A1 GNOSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
704 611A2 MULLSJÖ 2-9-67, HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, BREV 45Ö äktgånget Första Dagen 100
705
KJÖBENHAVN-HELSINGÖR 4-42 TOG, FRA SVERIGE, K OMB 6 4-4-95Brefkort 5ö, SÄLLSYNT STPL 250


TJÄNSTE PÅ BREV
706 4a GAGNEF 2-12-74 PR-LYXstpl 2st 6ö tjänste t 14 på underbart vackert PRAKT-LYX brev 750
707 4c MÄRSTA 14.5.77. , 6 öre grå i 2 exemplar på vackert brev 750
708 5a WREDSTORP 7-2-74 tidig, PRs brev till Askersund 125
709 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
710 13A Fagerås 5-1-83, 2X4Ö VA CKERT 100
711 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
712 17 WREDSTORP 29-8-82, PR-LYXEX på brev till Askersund 150
713 19,23,14 Assurerat (35530kr)adresskort till paket med 4x 50ö på framsidan och 5ö + 22x 20ö varav ett sammanhängande 16-BLOCK ( ngt särat i 2st 8-block) ett par märken med ktt pga placering. Vikt genom 8 blocken och tejpspår. STÖRSTA KÄNDA ENHET OCH STÖRSTA KÄNDA ANTAL PÅ FÖRSÄNDELSE. VACKERT Stpl SKELLEFTEÅ 19-3-01. 1500
714 33d 20 öre på brev 1883 med dubbelt porto till Ryssland där det stämplats med ”T” och lösen ”14 K”. 2000
715 46,41 8ö vm injer på brev STH 2-9-19, retr avsändaren, ovanl 8ö brev 200


LÖSEN PÅ BREV
716 2a Sweden Facit Postage due L2a, 3a, 6c, 8b2, 9b, 10a cover, 3+5+4×20+17×30+2×50 öre + 2×1 kr, or in total 898 öre, on back of address letter for unpaid parcel sent from KIØBENHAVN 8.3 to KRISTIANSTAD 22.3.1876. Interesting item overcrowded with stamps. According to regulations postage due stamps were to be placed at the back of postal items. Some faults due to placement of stamps of less importance. Signed O.P. 2a, L3a,L6c, L8b, L9b, L10a . EXHIBITION ITEM. 6000
717 9,5 50+12 öre som lösen på underfrankerad helsak
med tilläggsfrankering 2 cent Jefferson
orange, stämplad EDISTO MAY 5 (1878). Lösenmärkena ej makulerade.
800
718 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
719 20 1kr lösent 13 i 24 block på paketkort från Tyskland med värde angivelse. Sänt till Axel Brandt i låda med afseende 2 oljemålningar. Försändelsen har lösenbelagts med 24kr 68 öre vid ankomsten betalt med 24block 1kr 3x5ö,50ö,3ö, bläckmakulerade, Största kända enhet av 1kr på försändelse. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 4000
720 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
721 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
722 5var Kristianstad 13-4-41, militärkorts urklipp använt på brev 125
723 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300


HELSAKER
724 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
725 BKE TURKU ÅBO 27-X-13 BÅTSILUETT stämpel 10ö Medaljong brevkort sänt till St: Petersburg Ryssland. Ovanligt 500
726 7Abke RUL Lstpl JÖNKÖPING 23-12-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Lund. 200
727 7bke RULLstpl GÖTEBORG 22-8-96. PR-LYXS 5ö brevkort till Ösbo Bohr. 300
728 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 30-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 200
729 9Afk RULLstpl JÖNKÖPING 31-12-96. PR-LYXS 4ö fracokuvert till Stockholm. 150


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
730
STH 31-7-37, FRÅN ESTLAND i ram10 ESTLAND TILL SVERIGE F 2000 600
731 54 30 C i 2 exemplar på vackert brev från
Frankrike med nummerstämplar ”2656”,
NICE 14.3.74 och röd PD.
600


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
732 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
733
10 olika FDC 1936-1945 Postverket, Bromma , nr 266-68,318-19, 328-29, 333-34, 338-39 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 1300 200
734
7olika FDC 1936-1945 , Brommar 358 , nr 318-19, 333-34, 338-39 , 344BB-46., 351-52 och 359-60 F ca 700 120
735 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
736 420317 G.V.ROFIL HÖ. nr 276BB 20Ö RÖD PAR Stockholm PFFS 17-3-42, Bra kvalitet, svårt FDC. 1800
737 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England 50
738 360523 BROMMA FDC STH 23-5-36, till. England 25
739 360523var BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England, nr 258v DUBBELPRÄGLING, extremt tydlig, märket plåtskarv vä. F 100 + 800+ brev extra 300
740 360523var BROMMA FDC STH 23-5-36, PR till. England, nr 258v DUBBELPRÄGLING, mycket tydlig, PRAKTOBJ. F 100 + 800+ brev extra 200
741 380129 259BC,CB på 2 illustrerade kuvert med 8-block med 2 par BC och ett med 2 par CB båda 8-blocken LYXs STH 29-1-38. oVANLIGT. 400
742 380408 BERGSBRUNNA 8-4-38, varsin FDC stpl på 2sidig serie, privatgjort.. MYCKET SÄLLSYNT. 300
743 380616 266-68 FDC STH 16-6-38, G.V. 70ÅR 30
744 390225 318-19 LING STH 25-2-39, FDC 30
745 400616 344-46 INKL Svåra BB par på FDC stpl kort. Sällsynt 350
746 400830 333-34 Hazelius FDC 30-8-41 30
747 410511 328-29 BIBELN 11-5-41, fdc 35
748 420629 338-39 Nationalmuseum FDC STH 29-6-42 30
749 430616 nr 344-46, G.V. 85ÅR 16-6-43 med BB 75
750 450529 FDC Pressen 29-5-45, 2 illustrerade seie och ett med LYXs 4-block 50
751
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
752 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
753 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
754 1b 3sk, SÖDERTELJE 12-1-1856, 4-K stpl . Felfritt. Intyg HOW mycket gott ex -PRAKTEX , 3-4, 4,3-4 F 45-85000. Sällsynt i denna kvalitet. 20000
755 1b 3 skill bco, blåaktigt grön. Välcentrerat
stämplat exemplar ( NORRKÖPING 3-10-55), dock något kt, liten tunn fläck. Intyg HOW
(2005) ”godtagbart ex”. 2 000
4000
756 1bvar CARL)SHAMN -58 troligen rep. HÖGINTRESSANT VARIANT I övre vä hörn : "början till Dödskalle"?trean som en vit ring. 3000
757 1E2 STH 11-7-75, stämplat ex av 3sk eftertryck 2 1868, intyg Sjöman 3SK TYP g ,godtagbart-gott ex , svagt horizontalt veck i översta delen.Rariteter i stämplat skick. Fåtal kända i stämplat skick. 4000
758 1F-5F skilling banco kpl serie stpl i Facsimile 250
759 2 nrs 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 500
760 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
761 2 ÅSEN 4-K STPL 27-XXstpl F 2000 350
762 2 otydlig stpl Svenljunga? 27-6- 250
763 2a WASSBAC(KEN ) rättvänd 4 k stpl F4000 500
764 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
765 2a1 STOCKHOLM 15.3.56., 4 skill bco. PRAKTEX
1000
766 2a2 NORRTELJE 20-9-55, PRLYXS STPL, signerad .P. 2a2 1250
767 2a2 GEFL27-X-56, rättv 300
768 2b STH 8-1-57 , dubbeltand 300
769 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
770 2c 4sk stpl upp hö, färgstarkt gott ex 400
771 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
772 2d rättv 4-k stpl 6-9-55, tät botten medeltjockt ppr, variant blå färg fläck t. HÖ OM SKÖLDEN 600
773 2d 4-k stpl 11-55, sign Georg Bühler 400
774 2e CARLSBORG 13-12-56, PRAKT-4 k stpl typ2 på klipp, stpl F 2000 800
775 2e STH 25-6-58, AB-PR 500
776 2e STH 27-1-57, PR-LYXS 500
777 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
778 2e GEFLE 1-3-57, INTYG NS 3,4,3 400
779 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
780 2e ÅMÅL 6-6-57, Lätt mitt placerad stpl 250
781 2e STH 13-3-57, sidv. vacker 250
782 2e KÖPING 2-2-57, 3,4,3 mkt gott ex 200
783 2e,var STH 25-8-57, LYXS , kartongppr, blå fläck under B i Bco 800
784 2f TROSA 20-10-56, sidvänd FIN 4-K 600
785 2f TROSA 5-1-5x, FIN 4-K STPL 500
786 2f STH 28-8-57, PR-LYXstpl 350
787 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
788 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
789 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
790 2h1 STH 19-2-57, variant PYRA praktex iNTYG how 4,3, 5. 800
791 2h2var KONGSBACKA 9-6-77, PUNKT I sKILL 250
792 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
793 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
794 2i ESKILSTUNA 28-9-57 utan ram!, Lätt vikta htt, obet veck över övre hö hörn , intyg HOW 1,3,3 450
795 2j1 STH 22-9 ,4 skill bco, skifferblå. Fräscht, vackert exemplar med ENORMT UTFLUTET lite kornigt tryck med övre 4 och bokstäverna FYRA nästan utplånade av trycket. ETT EXCEPTIONELLT UTSTÄLLNINGSOBJEKT! Signerat Strandell. 5000
796 2j1 NORRKÖPING 11-10-57, svår nyans 1500
1078 2j2 STO 19 OCT, EXTREMT UTFLUTET TRYCK 1500
797 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
798 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
799 2j2 STH 23 MAJ ank stpl 4sk gråultramarin , ktt. Intyg HOW 1,3,2 400
800 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12500
801 2j3 ÖRNSKÖ(LDSVIK) 18XX, bläckstreck , på baksidan ned hö liten brun fläck (knappt märkbart framifrån ned hö). Intyg HOW 1,3,2 . Svår nyans och vacker framifrån. 1200
802 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
803 2k3 CARLSHAMN 19-10-57, PRAKTstpl , felfri 3,3,4, .Nyansintyg HOW. Ett mycket vackert märke. UTST. OBJ. 4000
804 2k3 4sk turkosgruppen, fint ex 2,2,2 stpl 14-12-57. Gott ex F 14000 2000
805 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
806 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
807 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
808 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
809 2l CARLSCRONA 23-3-58, sidv stpl , färgstark 200
811 2m GAMLEBY 25-6-58, PR-LYXS 1000
812 2m EKESJÖ 19-6-58 4 skill bco i rekonstuerat vågrätt par med
ofullständig tandning. vä ex svagt veck,
800
813 2m TROSA 8-1-58 PRAKT 4-K stpl under öreperioden, , sign SJÖMAN, AB-PRAKTex 600
814 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
815 2mv6 NYKÖPING 29-4-58, PRAKT ex på brevstycke intyg HOW 4,3,5 men är 4,4,5 då märket tydligt är praktcentrerat. ÄVEN VARIANTEN F.YRA. 1200
816 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
817 2n NORRTELJE 21-6-58 600
818 2n STH 28-5-58. PRS, svaga ålders fläckar på baksidan, 3,3,4 mycket gott ex 500
819 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
820 2n WEXIÖ 11-5-58. PR 4-K STPL, ngt kht, tryckvar i nedre hö hörn som är avskilt. 350
821 2n1 TROSA 12-7-58 AB-PRS stpl 2000 700
810 2nvar STOCK... 18- Färgkula mellan A-S 500
822 3 GÖTEBORG 27-3?-57, rättvänd stpl , 2korta tandspetsar , bläckstreck nedtill hö på baksidan. Men fint ex. 1500
823 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
824 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
825 3a1 STH 13-5-56, hel sidvänd stpl på fräsch 6sk gott-mycket gott ex 2-3,2-3,3 2500
826 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
827 3d 6 skill bco gråbrun i mycket fräscht, prakt -lyx centrerat och felfritt exemplar med lätt klar del av 4-k stpl troligen (HALMS)TAD. Sign Strandell och Sjöman, intyg HOW felfri ”Gott exemplar” (2019) Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,(3), Svår nyans F 24000 7500
828 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
829 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
830 3f STH 24-4-58, 6sk Gråbrun Intyg Obe 3, 4-5,3 mycket gott ex lvht. 5000
831 3f STH 30-4-58 6 SK gråbrun, 2,2,3 gott ex fräscht. Intyg Vagn Jensen "aegte og felfrit."
2200
832 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
833 4a nummerstämpel 3 Lübeck. omvänt avtryck. Sällsynt, 8sk reparerad. 750
834 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
835 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
836 4bvar fräsch 8sk variant Å i ÅTTA saknas, sign Strandell, UNIK? 4 K stpl 10-10 1000
837 4d stpl ... KÖPING 21-11-56, AB-PRS lysande klargul färg , troligen rep. Nyans F 14000 1200
838 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
839 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
840 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
841 4f STOCKHOLM 2-2-58, LYX stämpel. Praktex intyg HOW 4,3,5. 5000
842 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
843 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
844 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
845 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
846 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
847 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
848 4f HUDIKSVALL 27-11-57, felfritt intyg HOW 3,4,3. 1500
849 4f STH 4-5-57, 8 skill bco, matt gulorange. Frånsett en högst obetydligt kort tandspets, ett fräscht och vackert exemplar. Intyg HOW (1992) ”mycket
gott ex”.
1400
850 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
851 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
852 4f lätt st (Köping) 13-1-57, li tu fl. 750
853 4g SUNDSW... 2- , 18, 8SK gul utflutet tryck, välcentr vackert ex , lvht gott-mycket gott ex 2000
854 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
855 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
856 4g 8sk utflutet tryck STH 23-10-57?, svag stpl, riss i hömarg Intyg Obe godtagbart ex 1,2,2 1000
857 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
858 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
859 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
860 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
861 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
862 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
863 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
864 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
865 5a 24sk stpl GEFLE 21-5-57 AB-Prakt stpl mycket gott ex 5000
866 5a 24sk, nummerstämpel 3 Lübeck. sidvänt LYX avtryck. Sällsynt 3000
867 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
868 5c GEFLE 12-4-57, FANTASTISK 24sk med extrem färgstyrka och färgtäthet. Intensivt tätt bottentryck som nästan flyter ihop. RARITET i denna färg mättnad. Liten tryckvariant vid skölden. Intyg HOW 3,2,3 8000
869 5c 24 sk STH 20-3-57 , Mycket bra stpl ex, intyg HOW mycket gott ex 7500
870 5c NORRKÖPING 16-1-58, 24 skill bco, orangeaktigt röd. Felfritt färgfriskt
exemplar. Intyg Grenstedt MYCKET GOTT EX och HOW .
6000
871 5d CARLSHAMN 25-10-57, PRAKTSTÄMPEL,
Intyg HOW 3,3,4
7000
872 5e 24 skill brownish-red, blurred print on medium thick paper. Very nice canc. STOCKHOLM 29.6.1858 (näst sista dagen före örevalörerna) . Cert. HOW 3,3,3. "Färgfriskt märke av en ovanlig nyans". Very nice copy. Extremt färgstarkt 10000
873 5e STH 8-6-58, 24sk brunröd utflutet tryck, Intyg Sjöman Mycket gott ex 3,4,3. Sällsynt färgstarkt ex. F 27.000 8000
874 5f 24sk UDDEVALLA, 27-11-57, LYXS, intyg HOW 1,3,5 godtagbart ex småfel -kht F 40000 4000
875 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
876 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
877 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
878 6a2 F 2020 nr 6Ab, 1 skill bco svart, slitet tryck. Välcentrerat mycket vackert par (kt). Intyg HOW ”Mycket gott-Praktexemplar” (1993) F 2020 par 3x = 12000 2000
879 6a2 1skill PRAKTEX intyg HOW 4,4,4 1200
880 6a2 1skilcentr ngt ned vä, stpl dito, mycket fräscht AB ex 3,3,3 750
881 6a2 1SK 3,3,4 pr stjärnstpl, mkt gott ex 600
882 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
883 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
884 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
885 6a3 3ö svart lokal PR-LYX stpl på brevstycke, mycket gott ex 600
886 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
887 6a3 pr stjärnstpl på klipp 3,3,4 500
888 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450

6,5 VAPENMÄRKEN
889 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
890 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
891 7a1 HAMBURG K.S.P.A , sällsynt stpl , sign Strandell 600
892 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
893 7a1 STH 9-9-58, vackert ex på klipp 400
894 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
895 7a1 WADSTENA 3-1-59, LYXS ned vä ht kort 300
896 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
897 7a2 SKENE 15-9-69, PRS 800
898 7a2 nrs 1 , DANSK, på svåra mörkgröna , signerad O.P. a2 750
899 7a2,9d3 17ö klipp danmarksporto med svåra sena mörkgröna nyansen och 12ö ljusblå med blå Danska stpl nr 1 och blå Fra Sverige 30-12-68, UTST. OBJ: sign O.P. 7a2,9d3 1500
900 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
901 7b2 RITZEBüTTEL 19-2-70, TYSK stpl, med all sannolikhet UNIK på vapen 1000
902 7c1 CALMAR 26-5-62, PRS , svår nyans 800
903 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
904 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
905 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
906 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
907 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
908 7c2 Nära LYXex FALKÖPING 29-1-72 1500
909 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
910 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
911 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
912 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
913 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
914 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
915 7c2 WREDSTORP 16-2-71, PRS T NÄ 300
916 7c2 SUNDSVALL 15-10-70, PRAKTEX 250
917 7c2 KÖPING 9-5-72, P-LYXS, obet 2:a stpl 150
918 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
919 7d SÖDERTELJE 17-11-66, AB-PR 200
920 7d1 CALMAR 12-3-65, fin färg, 2 dubbeltänd. 200
921 7e1 KATRINEHOLM 17-6-66, PR-LYX 750
922 7e1 WEXIÖ 22-1-66, AB 100
923 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
924 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
925 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
926 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
927 7e2 HJO 16-12-70, AB-PRAKT 3-4,5,3-4 200
928 7e2 Nordmaling 18- 75
929 7e2,16e 5övapen och 20ö lejon på sällsynt klipp STH 28-6-70 från vapen postanvisning ( HEL AVI F 140.000KR) 1500
930 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
931 7f WADSTENA 12-5-73, LYXS 2:a stpl 200
932 7f1 5ö SPEGELTRYCK, Ostersund 23-2-73, signerad O.P. 7f1 500
933 7f2 SUNDSVALL 3-5-73, OMV PRS 100
935 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
936 8 9Ö VAPEN LUND 1-10-62, hel sidv stpl, flera dubbeltänder 400
937 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
938 8a 9 öre rödviolett. Mycket vackert exemplar på litet klipp med hel, sidvänd st STOCKHOLM 2.7.58, dvs andra dagen. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” (1995). Endast 1 ex känt tidigare avstämpel. Utställningsobjekt 3500
939 8a ÖDESHÖG 2-3-61, 4-K stpl 500
940 8a 9ö fin färg svår nyans F 3300 400
941 8a 9ö prakcentr, sypl 12-12 , gott ex F 3000 350
297 8av2 9 öre rödviolett. Välcentrerat exemplar (kt) med Praktstämpel LUND 7.4.60. Vit tryckvariant framför NIO. Mycket ovanlig. VACKRAST KÄNDA av denna variant? 1500
942 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
943 8b FALKÖPING 14-7-62, PR-LYX men 2 korta tandspetsar 1000
944 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
945 8b HAMBURG K.S.P.A 1865 , sällsynt stpl , nyansintyg O.P. 8b 600
946 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
947 8b MALMÖ 18-6-62, AB, F 3000 500
948 8b SKARA 11-7-, VACKER sign OP b, F 3000 500
949 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
950 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
951 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
952 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
953 8c RINGSTPL 5 ringar, PRAKTstpl , möjligen Kanadensisk. Mycket sällsynt 800
954 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
955 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
956 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
957 8c nrs 3 LüBECK, lätt praktstpl, praktcentr men kt ned hö. Svår stämpel 500
958 8c stpl Hel..., sign Richter 400
959 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
960 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
961 8d HUDIKSVALL 14-4-67, LYX centrerat ex med PRAKT stpl 1800
962 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
963 8d DANSK NRstpl 1, vacker 500
964 8d DANSK NRS 1 fin 9ö 350
965 8d OSKARSHAMN 11-9-65, färgstarkt ex 325
966 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
967 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
968 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
969 9 ÖSMO 21-6-69, SVÅR ORT 800
970 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
971 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
972 9 KÅRBÖLE 3-11-70, LYXS stpl F 600 500
973 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
974 9 STOCKARYD 21-4-72,PRS,veck, F 800 300
975 9 LERUM 29-8-70, PRS, F 500 300
976 9 SANDSJÖ 26-9-71, PRS 300
977 9 WESTANFORS 23-8-70, PRS, stpl 400 250
978 9 MOLKOM 24-10-70, PRS, STPL 400 250
979 9 WÄSE 9-10-70, PR stpl 350 250
980 9 STEHAG 14-1-71, LYXS 250
981 9 UTTERSBERG 23-3-72, f 500 250
982 9 LOS 21-11-71, AB-PR, stpl F 400 200
983 9 LUDVIKA 5-6-69, PRAKT 200
984 9 BORN 18-4-71, PRAKTS 200
985 9 LAXÅ 23-4-71, LYXS 200
986 9 MÖLNBO 4-5-72, PRS, kt stpl 350 200
987 9 ÅNGBÅTS PXP nr 19, 4-... 150
988 9 NORET 3-6-70, PRS, stpl 250 150
989 9 FLEN 9-1-72, PRAKT 125
990 9 WEMDALEN 8-4-69 , f 300 100
991 9a1 CARLSTAD 14-10-58, extrem färgstyrka 300
992 9a1 LIDKÖPING 7-9-5, 4-k stpl 200
993 9a1v9 JÖNKÖPING 15-10-58, extrem färgstyrka, BROTT PÅ V 300
994 9b1 WEXIÖ 15-3-59,4-k stpl extrem färgstyrka 350
995 9b1 WEXIÖ 13-5-59, 4-k stpl 200
996 9b2 WREDSTORP 5-12-64, LYXS T NÄ 300
997 9b2 NORRTELJE 20-5-64, PRS färgstark 250
998 9b2 KÖPING 27-12-64, LYXS 200
999 9b2 MARIESTAD 10-11-64, LYXS klipp 200
1000 9b2 WREDSTORP 20-4-65, PRS T NÄ 100
1001 9b2 BACKE 25-4-65 LYXS, 2 dubbeltänder 100
1002 9b2 STH 28-10-63, PR-LYXS 75
1003 9b3 Ö.S.B 4-8-69, SUPERB ktspts 400
1005 9b3 EKSJÖ 28-3-68, LYXS 200
1006 9b3 UMEÅ 3-6-68, PR-LYX KLIPP 200
1007 9b3 PKXP.Nr3 12-4-71, PR-LYXstpl 150
1008 9b3 MARIESTAD 13-5-67, ngt svag PR 100
1009 9b3var KALMAR 26-5-70, färgfyllt T i Tolf, mycket färgintensivt ex med PRAKT stpl 100
1010 9c1 GOTHEBORG 30-5-60, BLÅ PRS 200
1011 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
1012 9c2 FALKENBERG BALK stpl, PRS 500
1013 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
1014 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
1015 9c2 NORRKÖPING 14-9-66, LYXS 300
1016 9c2 STH 20-6-66, LYXS 200
1017 9c2 ÖRNSKÖLDSVIK 24-6-69, LYXS klipp, märket lossat och ditsatt med fastsättare 200
1018 9c2 BURGSVIK 4-7-65, LYXS 200
1019 9c2 ÖSTHAMMAR 13-8-63, PRAKT 200
1020 9c2 FALUN 1-6-65, LYXS 200
1021 9c2 STH 18-10-64, LYXS 200
1022 9c2 WREDSTORP16-11-66, PRS T NÄ, skruvavtryck 100
1023 9c2 WEST STAM BANAN 15-7-63, omv LYXs 100
1024 9c2 Calmar 15-9-66, prakt 100
1025 9c2 HJO 13-10-65, PR-LYX 100
1026 9c2 ÖSTERSUND 27-4-66, LYXS 100
1027 9c2 UDDEVALLA 18-9-63, LYXS 100
1028 9c2 HÖGANÄS 17-12-66, PR-LYXS , pos 40 100
1029 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
1030 9c3 FALKÖPING 20-6-68, PR-LYX 250
1031 9c3 FALUN 27-8-71, LYXS, pr-lyxex 250
1032 9c3 ÅNGBÅTS PXP nr 16 11-8-70, 2 khtt 200
1033 9c3 NEDERKALIX 16-12-66, 4-k stpl klipp med 3x 12ö, dekorativt 200
1034 9c3 ULRICEHAMN 21-2-72, PR-LYX 200
1035 9c3 CARLSTAD 28-5-70, PR-LYX 200
1036 9c3 KALMAR 18-1-70, LYXS 200
1037 9c3 MALMÖ 12-12-67, LYXS 150
1038 9c3 WREDSTORP 15-3-70, PRS T NÄ 150
1039 9c3 CIMRISHAMN 1-7-69, PRS 100
1040 9c3 MORA 31-12 4-K stpl vacker 100
1041 9c3 FALUN 20-6-67, LYXS klipp 100
1042 9c3 PKXP. Nr 2 12-7-71, PR-LYXstpl 100
1043 9c3 ÖSTHAMMAR 8-4-70, PRS 100
1044 9c3 OSKARSHAMN 30-5-69, PRS 100
1045 9c3 YSTAD 31-5-70, PRAKT 100
1046 9c3 LUND 25-9-67, PR-LYXS 100
1047 9c3 Engelholm 23-6-70, prs 75
1048 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
1049 9c3v13 ÖREBRO 3-3-72, AB-PR punkt på G 200
1050 9c3var AVESTA 9-7-66, klipp, accent över T 100
1051 9d1 CIMBRITSHAMN 13-11-5x, 4-k stpl 200
1052 9d1 WISBY 21-6-60, LYXS 200
1053 9d1 NYLAND 4-11-60, LYXS ktsps 200
1054 9d1 STH 7-1-59, PRS ljus färg 150
1055 9d1 LULEÅ 17-1-61, MYCKET LJUS FÄRG 100
1056 9d3 STH 6-7-70, PR-LYXS 100
1057 9e1 STH 1-6-60, PRAKT 200
1058 9e1 STH 7-6-59, TIDIG FÖR NYANSEN 200
1059 9e1 STH 5-6-60, AB-PR 125
1060 9e1 UDDEVALLA 31-8-60, AB-PR 100
1061 9e1,var STH 7-6-59, PRS TIDIG FÖR NYANSEN, variant färgfyllt ö hö hörn 250
1062 9e1,var STH 17-7-60, vacker sidv variant färgfyllt ö hö hörn 200
1063 9e2,v15 UMEÅ 25-11-63, PR, färgfläck vid skölden variant F 600 + pr 300
1064 9f1 WISBY 6-10-61, PRAKT 600
1065 9f1 STH 7-12-60,extremt färgstarkt mycket gott ex 3,3,3 lvht, sign O.P. 9f1. 500
1066 9f1 WISBY 9-3-61, PRS, ngt kht 200
1067 9f2 GEFLE 15-11-60, PRS 200
1068 9g STRÖMSHOLM 18-9-6x, 4-k stpl 100
1069 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
1070 9h 4st 12ö i ultramarina nyanser och små tryckvarianter, spjälkat ned hö hörn, vita fält runt hö12+ T, dito i R, dubbeltand. 200
1071 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
1072 9h1 CALMAR 25-7-62, PRS 100
1073 9i stämpelraritet STETTIN: Aus göteborg ( bläck) per Dampfschiff 12-7, kht, signerad O.P. 9i 1200
1074 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
1075 9i ÖSTRA HUSBY 27-5-63, PRS 100
1076 9j GAMLEBY 5-10-61, LYXS 300
1077 9j STH 6 OCT 61 4-K stpl 200
1079 9j2 LUND 17-1-62, svartaktigt ultramarin. på klipp, signerad. O.P: j2 1000
1080 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
1081 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
1082 9k STH 30-6-62, F 950 300
1083 9k STJÄRNSTPL kladdig på klipp 200
1084 9l ULRICEHAMN 19-6-63, PRAKT extrem färgstyrka 300
1085 9l STH 27-11-62, PR-LYXS 125
1086 9m ÅLEM 12-8-72, PR-LYXEX 500
1087 9m PKXP No7 NED 23-7-72, stpl F 800 400
1088 9m PKXP Nr 1 NED 5-6-72, PR-LYX 300
1089 9m STH27-4-72, mycket ovanlig mörk färg för m nyansen., PRAKT 250
1090 9m LAHOLM 5-2-72, LYXS 200
1091 9m STH 10-6-72, PRAKTEX 200
1092 9m ÅNGBÅTS PXP nr 16 25-... 150
1093 9m G.DJ 17-2-72, PRS mörk m nyans 150
1094 9m UPSALA 4-8-72, PRS 100
1095 9m FILIPSTAD 26-4-72, AB-PR fin färg 100
1096 9m UMEÅ 14-7-72, AB-PR 100
1097 9m LJUSNE 8-6-72, stpl F 300 100
1098 9m WISBY 2-6-72, vacker 12ö gulakt ppr 50
1099 9m,var NOR)DMALING 28-5-72, STOR BLÅ FÄRGFLÄCK under SV 200
1100 9var 3st 12ö med extrema dubbel-trippeltänder 200
1101 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
1102 10a STH 2-7-58 OMV PRAKTstpl , liten tunn fl. Sällsynt 2 DAG! 1500
1103 10a WISBY 22-7-58, PRAKT 22 dag 400
1104 10b STH 27-1-63, AB 350
1105 10b HÅKANTORP 12-6-60 200
1106 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
1107 10c NORRTELJE 18-9-58, PRAKTEX , svår nyans 600
1108 10c STH 1-2-59, sidvänd, pr-lyx centr. MYCKET VACKERT EX 300
1109 10c WARBERG 31.12.59, omv pr-lyx 300
1110 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
1111 10d1 STRÖMSTAD 4-7-63, PR 250
1112 10d1 HEDEMORA 31-7-62, PRS 200
1113 10d1 WARBERG 3-9-61, AB 3,3,3 100
1114 10d1var STH 24-9-64, 5ST dubbeltänder 200
1115 10d1var WARBERG 8-11-64, 2 dubbeltänder 150
1116 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
1117 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
1118 10d2 SÖDRA ST. BANAN 9-10-67, PRAKT 300
1119 10d2 WREDSTORP16-5-71, PRS T NÄ, 200
1120 10d2 HVETLANDA 24-6-71, positionsbestämd pos 52, 2 dubbeltänder 100
1121 10d2 HÖGANÄS 6-5-67, AB 75
1122 10e STH 1-8-62, sidvänd 125
1123 10f2 RECOM. stpl+ PD, unik makulering? 1000
1124 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
1125 10h1var LJUNGBY 11-9-66, PRS, variant utlöpare i övre vä hörn 300
1126 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
1127 10h2 SOLLEFTEÅ 21-7-67, PR-LYXS 600
1128 10h2 FALUN 6-3-70, PRAKT 250
1129 10i SOLLEFTEÅ 13-7-72, PRAKTEX svår nyans 600
1130 10i SÄFSJÖ1-3-72, OMV PRS 200
1131 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
1132 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
1133 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
1134 11a STH 17-6-59, sidvänd , underbart vackert 300
1135 11a WISBY 8-2-63, rättv stpl , 2 dubbeltänder 150
1136 11b UNIK PORTUGAL STPL "240" också STH 6-10-1863, UNIKT OBJEKT 1500
1137 11b ÅTVIDABERG 2-2-62, PRAKT 400
1138 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
1139 11b STH 11-1-59, ab-prs 200
1140 11bv4 SKENINGE 9-6-63, streck över E 175
1141 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
1142 11d2 KALMAR 28-1-71, PR 250
1143 11d2 HUDIKSVALL 2-8-70, PRS dubbeltand 125
1144 11d2 ANDERSLÖF 1-8-71 100
1145 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
1146 11e1 STH 13-4-66, LYX centr 150
1147 11e1 FJELLBACKA 21-10-64, rättv stpl 90
1148 11e1var TJELLMO 1-12?-66, vacker rättv stpl och LYX centrerat, ramlinje upp hö flätig 200
1149 11e1var OSKARSHAMN 27-20-6x Färgfläck upp hö 150
1150 11e2 30 öre brun. Prakt-Lyxexemplar st LIDKÖPING 14.6.70. Intyg Obe 4,4,4-5 1600
1151 11e2 LYXstpl STABY 19-5-71 PRAKT ex , lvht 1000
1152 11f WREDSTORP21-1-72, LYXS T NÄ, 500
1153 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
1154 11g Upsala 1-5-72, VACKER 150
1155 11h ENGELHOLM 7-9-72, LYXS 500
1156 11h KALMAR 1-7-72, praktstpl första dag för ringtyp 250
1158 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
1159 12a Norrk. 15 3.6x 300
1160 12b LUND 11-4-61, AB-PRS 300
1161 12c STH 18-11-64, PRS 400
1162 12e WESTERVIK 31-5-63, omv PR-LYXS 300
1163 12f STH 29-10-66, AB 300
1164 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
1165 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
1166 12f1 Carlshamn prs, vht 250
1167 12f1 BOLLNÄS 20-8-67, ab-prs, dubbeltand 250
1168 12f1 MALUNG 29-1-66, PRS , 2:a stpl 225
1169 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
1170 12f2 HULL
20.12.71. ,50 öre i välcentrerat, mycket vackert exemplar,enbart makulerat med engelsk stämpel . Intyg Obe.3,4,3
800
1171 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
1172 12f2 WADSTENA 6-5-66, AB-PR 400
1173 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
1174 12f2 MARIESTAD 29-11-71, omv PRS 200
1175 12f2var 50ö FANTASTISKT TJOCKT STYVT KARTONGPPR, stpl STH 20-12-67, OSANNOLIKT PAPPER 1000
1176 12g2 FALUN 16-2-69, PRS 350
1177 12g2 NYKÖPING 3-1-72, PRS 300
1178 12g2 LINKÖPING 10-11-71, PRS, 2:a stpl vacker 300
1179 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
1180 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
1181 12h RAGUNDA 27-7-72, PRAKTEX 4,5,4 1250
1182 12h FRA SVERIGE 26-7-73, PRAKT 1000
1183 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
1184 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300

12,5 BRUN LOKAL
1185 13 STO ... lätt stpl, dubbeltand ned vä gott ex 500
1186 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
1187 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
1188 13a STH 2 TUR 11-9 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
1189 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 900
1190 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
1191 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
1192 13a Stjärnstpl, AB-Prs, 3,3,3-4, ktspts 500
1193 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
1194 13a STH 3 tur, 19-6, FELFRITT Gott ex 2,2,3 400
1195 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
1196 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
1197 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
1198 14A NORRKÖPING -64, rättvänd stpl , 3ö olivaktigt gulbrun typ 1 700
1199 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
1200 14Aa DANSK NR STPL 3, Raritet UNIK PÅ 14a?, signerad O.P. 14Aa enligt F 2020 2000
1201 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
1202 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
1203 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
1204 14Ab STH 1-8 3 TUR, kht, F 5500 550
1205 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
1206 14B K.B. AUS SCHWEDEN , PRAKT stpl 400
1207 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
1208 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
1209 14Bc1,var 3ö EXTREM RUFFTandning, 8-8-6x 200
1210 14Bc2 CARLSTAD 23-10-69, pr-lyx EX 800
1211 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
1212 14Bd 3 öre typ II. Mycket vackert vågrätt 4-strip
(kt), där varje märke stämplats med
ringstämpel ”1”. UNIK ENHET MED UTLÄNDSK STÄMPEL?
2000
1213 14Bd STRENGNÄS 6-6-70, LYXS 250
1214 14Bd STH 29-12 4 TUR, PRS, dubbeltand 200
1215 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
1216 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
1217 14Be BLÅ FINSK ANKstpl 7-6 200
1218 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
1219 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
1220 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
1221 14Bg KÖPING 4-10-72, LYXS 500
1222 14Bg STH 15-12 3 TUR, PRS 200
1223 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
1224 15 VACKER DANSK NRS 24 500
1225 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
1226 15a KALMAR 18-5-66, SIGNg, AB-PRAKT 750
1227 15a WREDSTORP 27-4-66, första månad prs T NÄ, 500
1228 15a MALMÖ 4-7-66 450
1229 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
1230 15a Gamleby 25-11-66, vacker 17ö 300
1231 15b1 WESTERVIK 3-10-67, PRAKTEX 1000
1232 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
1233 15b1 UDDEVALLA 23-11-66, AB-PR 250
1234 15b2 WALDEMARSVIK 21-6-70, LYXEX, intyg HOW 5,5,5 3500
1235 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
1236 15b2 HÖGANÄS 23-3-69, PR-LYXEX, felfritt intyg Sjöman Praktex. 2000
1237 15b2 AVESTA 21-12-72, PRAKTRX 4,4,4 1200
1238 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
1239 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
1240 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
1241 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
1242 15b2 DANSK NRS 227 ,svår stpl,praktex 4,4,4 600
1243 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
1244 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
1245 15b2 HALMSTAD 21-10-67, PRS 500
1246 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
1247 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
1248 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
1249 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
1250 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
1251 16 20 öre med strålstämpel HOFVA, ett intressant exemplar då strålstämplar på andra valörer än 12 öre är ovanliga. liten tunn fläck 1000
1252 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
1253 16a STH 23-6-66, välcebtr AB 125
1254 16b1 CHARL(OTTEN)BERG 2-3, färgstark 150
1255 16b2 STH 26-3-67, pr-lyxcentr 100
1256 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
1257 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
1258 16e KARLSBORG 4-5-72, PR-LYXS 400
1259 16e GAMLEBY 21-1-71 350
1260 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
1261 16e STABY 15-10-69 LYXS 250
1262 16e JÖNKÖPING 28-6-71, PRS 200
1263 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
1264 16g SUPERB STPL LIDKÖPING 19-9-73 , PR-LYX EX 750
1265 16g HERNÖSAND 20-12-72, PR-LYXS 250
1266 16g RAMSBERG 12-3-73 125
1267 16g NYKÖPING 8-2-72, AB-PR 100
1268 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600
1269 16v2 ESKILST... ÖPPEN 0 nedtill F 1000 200

16,5 RINGTYP T 14
1270 17 STH 3-3 3 3 3 TUR, AB PR 5x 3 100
1271 17 BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 100
1272 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
1273 17a STH 6 TUR 4-9, vacker
1274 17b STH 15-8- 6 tur 400
1275 17c STH 16-4-3 TUR, PR-LYXS 250
1276 17c UMEÅ 2-12-72, färgstark, skuggad 3 100
1277 17d SMEDJEBACKEN 7-7-73, AB-PR 100
1278 17d LIDKÖPING 3-7-73, PRS 100
1279 17d ÖRNSKÖLDSVIK 3-8-75 lysande BLÅ st 100
1280 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
1281 17e GBG 28-1-76, PR-LYX 350
1282 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
1283 17e STUGUN 29-11-75, PR-LYXS 200
1284 17e MÅLILLA 9-5-74, AB-PRAKT EX 110
1285 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
1286 17f MARIESTAD 23-9-75, PRAKTEX 150
1287 17f STH 16-2-76 1 TUR, PRS 100
1288 17f STH C 8-7-77, SIDV , PR-LYX CENTR 50
1289 17fv4 STH 6 TUR 6-3, 2 märkesbilder, F 1500 250
1290 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
1291 17g HELSINGFORS 14-11-77, Finsk ab-prs 300
1292 17g ÖSTRA TORP 9-5-76, LYXS, del av Rekommenderas stpl 200
1293 17g STH 24-7 2 TUR, PRS,hyssjning hö 150
1294 17g STH 22-7- 3 TUR, PRS utan årtal 150
1295 17g STH 21-6-76 6 TUR, PRS 150
1296 17g WINGÅKER 8-12-76, fin rufftandn 50
1297 18 FÄRILA 5-5-78 1000
1298 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
1299 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
1300 18 WÄDERSTAD 17-9-78 PRAKT 4ö 4,4,4 600
1301 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
1302 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
1303 18 HÖRBY 29-9-77, PRAKT stpl 350
1304 18 VESTERTRYSERUM 21-12-78, PRS 300
1305 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
1306 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 600
1307 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 600
1308 18var 4ö med stor del av MARGINALVATTENMÄRKE ROSETT, stpl 23-12-77, gott objekt. Svår 5000
1309 18var PKXP No 8 29?-1 , starkt förskjuten tandning 500
1310 19a STH 8-8-72, tidig stpl 200
1311 19b HERNÖSAND 7-9-73, PR-LYXS 2:a stpl 140
1312 19c WESTERÅS 20-7-73, PRS 200
1313 19d pr TIERP 12-8-74 400
1314 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
1315 19d,22c WARBERG 6-8-75, PRAKTKLIPP 125
1316 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1317 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1318 19e KIL 14-9-74, PRAKT stpl par i svåra nyansen. ,mycket svår i prs par. UTST obj. 700
1319 19e,22d WEXIÖ 18-3-75 5Ö SVÅRA NYANSEM och 20ö på klipp F 650 175
1320 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1321 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
1322 19g,20e UDDEVALLA 19-2-75, PRAKT klipp 100
1323 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1324 19gv3 MALMÖ 15-12-74, 2 märkesbilder F1500 350
1325 19h LIDKÖPING 28-2-78, PR-LYXex 300
1326 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1327 19hv WESTERÅS 4-5-78, PR-LYXS skugg 5 100
1328 19hv5 NORRTELJE 20-11-77, LYXS 125
1329 19hv5 NYKÖPING 9-5-77, PRAKTstpl 75
1330 19hv5,33a KARLSHAMN 22-10- 77, t 14+ t 13 100
1331 19v5var stpl...NABY 9-2-78, färgmättat tryck som färgstreck till vä., skugg siffra 3 ställen 100
1332 20a STH Norr 21-10-72 800
1333 20a Falk..., Gott ex 600
1334 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1335 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
1336 20a G... 2X- 18... välc fin a nyans 400
1337 20b STH 2-7-72, PR-LYXS 2 :a DAGEN!, övre hörntänderna med fettfläck 500
1338 20b HALMSTAD 9-3-73, PR-LYXS 400
1339 20c PRs GBG 1-12-73 900
1340 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
1341 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1342 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
1343 20e Karlstad 12-12-74 200
1344 20e,19f BORÅS 10-1-76, LYXS klipp 125
1345 20f,g,h 3st grå , Wexiö,Örebro, Landskrona 21-10-74. F 2600 400
1346 20g MALMÖ 9-1-75, LYXS + WÄRDE stpl 400
1347 20g WESTERÅS 5-8-74, mycket vacker sidvänd 250
1348 20h STH 23-7-74, AB-PR , TYPISK FÄRG 400
1349 20h Grythyttehed 4-9-74, LYXs blåkritestreck 350
1350 20h TIERP 19-7-76, AB-PR, F 1000 300
1351 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1352 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1353 20j LINKÖPING 18-10-76, PR 350
1354 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1355 20k GBG 5-1-78, PRAKT 400
1356 21 WÅRDNÄS 22-3-75, PRAKTs , F 2500 E ÖG 1500
1357 21 FÄRLÖF 19-12-74, L-LÄN, SVÅR stpl F 2000 och i praktkvalitet 1500
1358 21 FORS 22-11-75 , W-LÄN, SVÅRA orten se gammal Facit ortstämplar. Postal 2000kr 1000
1359 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1360 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1361 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1362 21 KARLANDA 26-8-77, LYXS 300
1363 21 GRUM 2-6-76, sidv, obet tunn fl. S Vär 1200 300
1364 21 HANNAS 25?-4-75, svår stpl F 600 300
1365 21 HIMMEL)SÄNDA 10-6-76, stpl F 1200 ,D 200
1366 21 Kållerstad 27-6-75, PRS, kht F SM 175 100
1367 21 STOBY 31-8-75, L SK 75
1368 21c P.K.X.P NR 1 NED 6-3-73, pr-lyxs 100
1369 21e NIKOLAISTAD 25-9-72, UNIK? FINSK STPL PÅ RINGTYP ? 500
1370 21e P.K.X.P NR 3. UPP 18-9-72, PR-LYX 200
1371 21e? HEMSE 25-9-74, mörkt ultramarin blå, säregen färg , praktex 150
1372 21e P.K.X.P NR 11 5-8-72, LYXS 150
1373 21e P.K.X.P NR 10 27-9-72, LYXS klipp 100
1374 21i P.K.X.P NR 1 NED 6-3-73, pr-lyxs 100
1375 21j P.K.X.P NR 7 NED 11-8-73, PRAKTEX 100
1376 21j WADSTENA 9-12-73, PRAKT 100
1377 21k P.K.X.P NR 6 NED 21-1-74, PR-LYXS 100
1378 21k JÖNKÖPING 25-3-74, PRAKTEX 100
1379 21k P.K.X.P NR 1 UPP 18-9-73, PR- LYXS 75
1380 21k P.K.X.P NR 6 UPP 3-8-74, PR-LYXS 75
1381 21l STH NORR 29-4-75, PR-LYXS 125
1382 21l P.K.X.P NR 2 NED 13-4-74, PR- LYXS 100
1383 21lvar PKXP NR 10 NED 8-9-75, PRS, stark hyssjning upp vä 100
1384 21m P.K.X.P NR 3. NED 29-4-76, LYXS 200
1385 21m P.K.X.P NR 9 22-5-74, PR-LYXEX 200
1386 21m WIMMERBY 8-11-75, LYXS pr 4,3,5 150
1387 21m P.K.X.P NR 13 UPP 29-5-78, PRS, stpl F 200, skruvavtryck 125
1388 21m Broddbo 14-4-75, PR-LYXS 125
1390 21m HSB 16-6-76, PR-LYXS 100
1391 21m LAHOLM 24-7-76, PR-LYXS 100
1392 21m WADSTENA 11-12-74, PRAKT 100
1393 21m P.K.X.P NR 12 UPP 4-6-74, LYXS 100
1394 21m P.K.X.P NR 16UPP 24-3-75, PRS, stpl F 100 100
1395 21m HERNÖSAND 21-9-74, PRAKTEX 100
1396 21m WADSTENA 11-3-78, PRS 75
1397 21mv4 NÄSBYHOLM 5-6-77, PRS, kt, 2 märkesbilder 200
1398 21mv6 stpl... SUND 8-2-75, 2 DRAGSPEL 300
1399 21n ÄPPELBO 5-7-75, PRS 100
1400 21o ÅRJENG 23-10-76, LYXS 100
1401 21o P.K.X.P NR 20a 20-9-74, LYXS 100
1402 21o ÅLAND 19-9-77, PRAKTs 75
1403 21p LÄNNÄS 5-8-76, PRS 100
1404 21var Ö.W.J 3-5-77, MÅNGA VITA FLÄCKAR 150
1405 22c SKÖFDE 6-8-73, LYXS 400
1406 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1407 22c BLÅ FINSK ANK 1-6, välc vackert ex 150
1408 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1409 22d ÅBO 7-7-76, FINSK PRAKTstpl 300
1410 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1411 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1412 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1413 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1414 22f pr-lyxs Örebro 18-1-76 350
1415 22f PITEÅ 22-4-76 rättv stpl 90
1416 22f,19var KRISTINEHAMN 6-11-75, LYXS klipp 20ö blekorange (välcentrerad -ovanligt) och 5ö med stor grön tryckfläck 250
1417 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1418 22h 383 ENGELSK STPL 125
1419 22h TROSA 3-2-78, PRS 100
1420 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1421 22hv2 STH 23-37 x, starkt förskjuten tandning 350
1422 22v2 MOH(OLM) 28-7 felperforerat nedre marginalex F 1500 200
1423 22var GEFLE 23-2-77, 2 märkesbilder 110
1424 23 NORA 18877, LYXS 500
1425 23 FRA SVERRIG 18-9-76, PRS 200
1426 23a TROSA 16-8-77, LYXS 350
1427 23a MALMÖ 27-3-77, vacker sidv. 100
1428 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1429 23c GEFLE 21-7-77, LYXS PR ex 4,3,5 300
1430 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1431 24a STH 17-8-72, omv prs, del röd utländsk 150
1432 24d STH 6-2-73, PRS 400
1433 24d WISBY 13-8-74, PRAKTEX lyx centr 350
1434 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1435 24g GÖTRYD 28-5-79, PR-LYX, datom 28 postalt bläck påbättrad 600
1436 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1437 24g GEFLE 9-9-77, PR-LYXs 400
1438 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1439 24g BERGVIK 20-3-78, PR-LYXS 150
1440 24g BURTRÄSK 15-12-76, OMVPRS 100
1441 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1442 24gvar KALMAR 24-10-78, PRS, dubbeltand 140
1443 24h SOCKHOLM PAKET STADEN 29-5-78, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 600
1444 24h LINSELL 6-12-76, 6 postalt ifylld bläck, svår stp F 600 300
1446 24i BO)RGSTENA 29-12-75, LYXcentr citron, F 800 200
1447 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1448 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1449 25b ASKERSUND 26-11-72, sign o:p. 25b 400
1450 25c STH 7-2-73, MYCKET FINT sidv stpl 150
1451 25c,21e STH 8-3-73, pr-lyxs 42 Ö KLIPP 250
1452 25d2 KUNGSBACKA 10-3-75, LYXs , 2:a stpl 125
1453 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1454 25f BLÅ FINSK ANKstpl 18-8 200
1455 25g JÖNKÖPING 19-4-76, PRS 100
1456 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1457 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1458 25h ROMA 2-12-79, PR-LYX 250
1459 25h WARBERG 13-5-76, LYX stpl, svag bläcknotering på baksidan "Suede", annars LYX utseende 250
1460 25h HÅNGSDALA 30-8-78, PRS 150
1461 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1462 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1463 25i SPANNARP 14-10-76 LYSANDE BLÅ PRAKTstpl 350
1464 25i pr Linköping 10-10-77 300
1465 25i BERGVIK 1-1-77, PR-LYXS 200
1466 25j ÅKERSBERG 29-4-77, PRS 150
1467 25j FALKENBERG 2-2-77, AB-PR stpl 75
1468 25j SKÖFDE 11-9-78, sidvänd fin , F 200 60
1469 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1470 25v5 sth ladl 18-8-77, dragspel höger 200
1471 26 SMEDSBO 19-9-79, AB-PRS ,U F 2500 1250
1472 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1473 26a STH NORR 21?-7-72, fin a nyans, sign OP a 400
1474 26a stpl ... 6 upp -72, kt, F 1800 200
1475 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1476 26d UMEÅ 5-4-74, PRAKT 300
1477 26d GEFLE 21-11-74, OMV PR-LYX 110
1478 26e DALSKOG 9-3-78, LYXS 300
1479 26ev2 TUN 9-7-78, PRS, DRAGSPEL 500
1480 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1481 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1482 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1483 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1484 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1485 26g HJORTQVARN 17-4-77, AB-PR 150
1486 26g STH 30-11-77, PRAKTS 125
1487 26gv1 SUNNANSJÖ 1.6.77, 2 märkesbilder F 1500 350
1488 26h GBG 22-2-78, PR 450
1489 26h FREDRIKA 2-8-78, PR 350
1490 26h HVITTINGE 25-8-77, BLÅ PRS 300
1491 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1492 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1493 27c NORA 16-10-74, vacker 350
1494 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1495 27d WISBY 16-2-76, pr-lyxs 750
1496 27d STH PAKET 14-10-76, 4-BLOCK , 2 hö ex lorät veck som inte syns framifrån. F 6000:- 500
1497 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1498 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1499 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1500 27d UPSALA 19-12? -77 100

27,5 RINGTYP T 13
1501 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1502 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1504 28a ELMHULT 23-12-78, VIT TRYCKFLÄCK 100
1505 28b STH 4-5-78, PR 110
1506 28b GEFLE 29-9-77, TIDIG sidvänd 100
1507 28b STH 4 TUR 1-10-77, PR-LYXS 100
1508 28bvar 3ö suddigt tryck stor del av skruvavtryck ned höger 100
1509 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1510 28c MALMÖ 28-2-78, PRS, SVÅR NYANS 300
1511 28d GÖTEBORG 3-5-79, PR-LYX nyansintyg O.P 250
1512 28d HÖGSJÖ 18-8-83, PRS PAR 150
1513 28d PKXP Nr 5 UPP 6-3-82, PRS 100
1514 28d STH 5 TUR 4-10-80, PRS 100
1515 28d GEFLE 11-5-82, PRS 100
1516 28e STH1 TUR 17-10-82, PRS 100
1517 28h Superb lysande GRÖN stpl Stockholm 5-tur ,obetydliga fel attest LN 2000
1518 28h WREDSTORP 12-8-85, lyxs 300
1519 28h RÖSTÅNGA 14-5-86, LYXS, n 14 250
1520 28h HVETLANDA 3-5-90, LYXS 250
1521 28v2 GBG1-11- mycket starkt spegeltryck 200
1522 29b BÄCKEBO 28-1-83, PR-LYXS PAR 300
1523 29b BÅNGHAMMAR 6-3-83, PRAKT 200
1524 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1525 29d ÅKERSTRÖM 12-4-84, PRS , 2:a stpl, P BO F 100 100
1526 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1527 29e HÅLLSTA 15-12-84, LYXS 300
1528 29e STH 24-9-84 1 TUR, LYXS 125
1529 29e PKXP NO 25 A PRAKTEX 110
1530 29e STH LGL 5-3-84, PRAKT 100
1531 29e P.K.X.P NR 17 17-4-84, prs 100
1532 29v2,v6 Malmö 8-11-81, mycket starkt spegeltryck med skuggad siffra 200
1533 30b SMEDJEBACKEN, LYXS 250
1534 30b NÄSSJÖ 31-1-82, PR-LYXS 100
1535 30b NYKÖPING 19-4-82, PR 75
1536 30bv9 EKSJÖ 12-2-83, PRS, vit fläck på SV 100
1537 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1538 30c WARA 11-8-78, LYXS 150
1539 30c ÖREBRO 1-8-79, PR-LYXS 75
1540 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1541 30e FISKEBY 9-8-82 300
1542 30e ARVIKA 4-11-82, LYXS 125
1543 30e ENÅNGER 20-8-82, PRAKT 100
1544 30e FJELLBACKA 24-3-83, LYXS klipp 100
1545 30e GEFLE 29-11-82, PRS 50
1546 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1547 30f RÖK 10-11-83, LYXS 125
1548 30f STOREBRO 24-5-83, PR 100
1549 30g KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ PR-LYXAVTRYCK, på klipp, R3 300
1550 30g BILLINGE 22-12-83, PR, LVHT 100
1551 30g KÖPING 15-1-84, PR-LYXS 80
1552 30h KISA 19-2-84, PR-LYXS 125
1553 30i GIMO 6-2-86, PR-LYX 200
1554 30i PITEÅ 2-9-85, PRAKT 150
1555 30i REJMYRA 23-5-86, LYXS 150
1556 30i OUSBY 10-6-85, LYXS 125
1557 30i EDSVALLA 2-6-85, PR-LYXS 90
1558 30i SKÖFDE 30-10-85, PRS 50
1559 30i,33f DEROME 16-12-85, LYXS klipp 150
1560 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1561 30k GRENNA 25-7-86, PR-LYXS 80
1562 30k JÖNKÖPING 8-6-85, PRS 50
1563 31a WÄRDE, PRS 300
1564 31a PKXP Nr 7 NED 13-3-78 50
1565 31c HÖRBY 2-9-79, PRS 125
1566 31c ÖSTERTIBBLE 20-9-81, PRS 75
1567 31d JÖNKÖPING 1-7-80, PR-LYX 250
1568 31d KUNGSBACKA 22-4-80, LYXS 250
1569 31d KALMAR 14-6-78, PR 200
1570 31d STH 1 TUR 11-9-80, PRAKTEX 150
1571 31d STH 1 TUR 3-7-79 PR-LYXS 125
1572 31d STH 22-6-80 5 TUR, PRS 125
1573 31g KRISTINEHAMN 13-3-83, PR-LYX 300
1574 31g WREDSTORP 21-2-83, LYXS 300
1575 31g WISBY 9-7-81, LYXS 300
1576 31g NELHAMMAR 2-3-82, LYXS PAR 300
1577 31g STH 2-1-84 5 TUR, PR-LYXS 150
1578 31g NÅS STATION 29-4-83, PRS 150
1579 31g GBG 27-5-85, PRS 140
1580 31g STH 14-5- 1 TUR, PR-LYXS 110
1581 31g KRISTINEHAMN 11-7-83, PRS 100
1582 31h STH 15-12-83, 3 TUR 200
1583 31h 6ö svår nyans mjukt ppr ...SÅS -83 50
1584 31i WREDSTORP 26-2-85, LYXS 300
1585 31j Pr-lyx Lindesberg 18-2-89 300
1586 31j STH 6 TUR 6-9- 84, PR-LYXS 125
1587 31j SKANÖR 19-6-85, PRAKTS 100
1588 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1589 31k STH 15-11-83, 5 TUR, LYXS 200
1590 31k MALMÖ 6-11-84, PR 150
1591 31m P.K.X.P NR 20C 9-4-76, PRS , stpl F 75 50
1592 31v2 6ö starkt spegeltryck, Holmsve 10-2 400 125
1593 32 ÅSLED 15-7-78, PRS, R-LÄN 500 400
1594 32 MALÖGA 7-2-78, PRS 400
1595 32 GBG BIKUPE stpl 16-2-82 125
1596 32 ANDRARUM 24-4-83, RÄTTV. L-SK 250 125
1597 32 LÅNGARED 19-4-84, PR LYXS , tunn fläck 100
1598 32 WÄRDE stpl 100
1599 32b FIGEHOLM 30-10-77, PR-LYX 200
1600 32b WÅMHUS 22-8-83, PR-LYX 200
1601 32b FINJA 16-11-82, BLÅ PRS, Nst 16 150
1602 32b SALA 7-6-78, PRAKT 125
1603 32b P.K.X.P NR 18 NED 12-6-83, PR-LYX 125
1604 32b HALMSTAD 14-4-83, PRAKT 110
1605 32b PKXP Nr 2 UPP 8-12-77, PR-LYXS 100
1606 32b BREDARYD 1-10-78, PRAKT 100
1607 32b ÅRSUNDA 20-7-83, LYXS 100
1608 32b P.K.X.P NR 5 NED 28-8-80, LYXS 100
1609 32b P.K.X.P NR 52 20-6-82, PR-LYXS 100
1610 32b STH 7 25-7-82, PRAKTEX 80
1611 32b P.K.X.P NR 10A UPP 14-3-83, LYXS 75
1612 32b P.K.X.P NR 5 UPP 11-8-84, PRAKTS 60
1613 32bv LYX par Grafversfors 7-12-78 500
1614 32bv10 STH 7 20-12-82, PR-LYX skuggade 1 200
1615 32bv10 SVINSTAD 16-11-78, PR-LYXS 100
1616 32Bv10 KARLSTAD 2-12-82, PRS 75
1617 32bv8 LU)ND 5-8-83, 2 märkesbilder F 600 200
1618 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1619 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1620 32c ANK 15-4 PR-LYXS 12ö Finsk stpl 250
1621 32c P.K.X.P NR 24 1-5-82, pr-lyx ex 250
1622 32c MORGONGÅFVA 19-3-80, LYXS, n10 150
1623 32c P.K.X.P NR 1 UPP 1-10-80, LYXS 150
1624 32c ÅSENHÖGA 10-2-82, PR-LYXS 125
1625 32c KARLSBORG 14-9-82, PR-LYXS 100
1626 32c PKXP. Nr 17, 3-11-81, LYXS 100
1627 32c GRIMSLÖF 7-4-78, PR 100
1628 32c NÄSHULT 4-7-82, PRS 100
1629 32c LIMMARED 5-12-78, LYXS 100
1630 32c STAFRE 18-10-83, PRAKT 100
1631 32c P.K.X.P NR 18 UPP 5-8-81, LYXS 100
1632 32c P.K.X.P NR 33 4-7-79, LYXS 100
1633 32c ÅLSHULT 10-7-78, PR-LYXS 100
1634 32c HÖÖR 10-2- 83, PR 90
1635 32c K.E.J. 30-9-82, PR-LYXS 75
1636 32c P.K.X.P NR 7 A 17-10-82, PRAKT 60
1637 32c-d KARLSTAD 22-1-83, PRS 75
1638 32cv3 MALUGN 13-7, mkt starkt spegeltryck 100
1639 32cv4 BOGSTA 25-7-81, 2 märkesbilder 200
1640 32cv6 12ö 3 st DRAGSPEL STPL ...geiho.. 200
1641 32cv6 STH 12- ,starkt förskjuten tandning 150
1642 32d SMEDJWBACKEN 24-2-80, LYXS 150
1643 32d MALMÖ 3-8-80, PRS 100
1644 32d WESTERÅS 12-3-80, PRS 90
1645 32e WEXIÖ 1-9-81, LYXS 200
1646 32e P.K.X.P NR 8 UPP 18-5-80 LYXS 100
1647 32e PKXP. Nr 5. UPP 22-7-80, PR-LYXS 95
1648 32ev11 MORSHYTTAN 23-3-80, PRS, VIT KIL 200
1649 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1650 32f JÖNKÖPING 23-4-84, PRS 100
1651 32g BORÅS 19-5-85, LYXS 3-STRIP 300
1652 32g GAGNEF 16-11-83, LYXS 150
1653 32g BÖRRUM 15-11-83, PRAKT 125
1654 32g SALA 20-12-84, PRS 100
1655 32g JETTENDAL 16-8-84, LYXS 100
1656 32g H.S.B 11-2-84, PRS 75
1657 32h NORRTELJE 19-9-84, vitt runt 12 150
1658 32h TORBJÖRNTORP 4-9-84, PRS 125
1659 32h SUNNANSJÖ 25-11-84, LYXS 120
1660 32h KARLSTORP 18-4-88, PR-LYXS 100
1661 32hv4 SÖRBY 18-3-84, 2 MÄRKESBILDER 200
1662 32I P.K.X.P NR 2 B UTR U 19-10-83, PR-LYXS 100
1663 33 Finska Jernvägs Postexped. 2st 20ö finska stpl 1883 200
1664 33 ANK 9-5- PRS 20ö Finsk stpl 125
1665 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1666 33a HANGÖ 14-2-78, FINSK PRS 250
1667 33a STH SÖD 10-4-78, LYXS PAR 200
1668 33b QVISTRUM 3-8-82, PR-LYXS 150
1669 33b STRÖMSTAD 18-12-79, PR-LYXS 100
1670 33b TORSÅKER 9-2-81, PR-LYXS 100
1671 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1672 33bv13 WING... 11-12-, trasiga siffror och sammanhängande 125
1673 33cv8 SOMMEN 16-12-80 ,starkt förskjuten tandning 150
1674 33d ANK 17-8- PR-LYXS 20ö Finsk stpl 200
1675 33d BO)RÅS 5-1-82, starkt förskjuten tandn 200
1676 33d STH C. 18-3-80, PR-LYX 150
1677 33d FORSMARK 5-3-83, PR-LYX 150
1678 33d KÄFSJÖ 22--12-83, BLÅ på klipp, R3 100
1679 33e WREDSTORP 29-4-85, pr- LYXS 200
1680 33e RÅDA 6-11-84, PR 95
1681 33e WISBY 29-6-84, PRS 50
1682 33e SÖDERHAMN 14-9-83, PRS 50
1683 33ev8 FINSPONG 24-5-84, 2 märkesbilder prs 250
1684 33f WESTERVIK 6-10-85, LYXEX 5,5,5 900
1685 33f SKÅRED 23-4-85, LYXS 300
1686 33f ANK 14-12, HÄNGÖ stpl under, ovanligt med 2 finska stpl på märket 250
1687 33f UPSALA 1-3-86, PR-LYXEX 200
1688 33f HANGÖ 8-1-86, FINSK PRS 200
1689 33f HELSINGFORS 4-6-85, finsk stpl 200
1690 33f BJUF 25-4-86, BLÅ stpl 150
1691 33f KÄRRGRUFVAN 15-12-84, PR-LYXS 110
1692 33f KÄRRGRUFVAN 13-12-84, PR-LYXS 100
1693 33f SÖDERKÖPING 26-4-85, PR-LYXS 100
1694 33f BI HÖRKEN 6-11-85, PR-LYXS 100
1695 33f KATRINEHOLM 13-7-85, PR-LYXS 90
1696 33f HÖRBY 12-2-85, PR 90
1697 33f ANEBY 9-2-86, PRS 75
1698 33f WARA 14-1-84, PRS 60
1699 33f FORS STATION 4-11-85, OMV LYX 50
1700 33fv8 MÖNSTERÅS 30-7-84, PRS 2märkesbilder , F 600 200
1701 33fv8 20ö marginalex med extremt förskjuten märkesbild stpl... BY -84 200
1702 33v1F tretio/20 Nässjö 27-8-72, lyxs facsimile 150
1703 33v8 QVISTRUM 19-5-84, PRS , 2 märkesbilder 200
1704 34 KOLSEBRO 17-4-78, rättv H SM 250 100
1705 34a STH 27-8-(78)
1706 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1707 34c TUMBA 11-2-82, PR men 2:a stpl 125
1708 34c KALMAR 3, + WÄRDE stpl , ovanligt 125
1709 34c MOHOLM 1-6-82, PRAKTex på klipp 125
1710 34c ÖDESSTUGU 3-12-82, PRS klipp 100
1711 34cv5 Ornäs 15-1-, starkt förskjuten tandning 150
1712 34d YSTAD 3-3-81 300
1713 34d JERFSÖ 2-6-81, PRS 100
1714 34d PÅSKALLAVIK 4-6-81, VACKER SIDV. 100
1715 34dv5 HÖRBY 26-1-81, PR-LYXS 24ö med extremt förskjuten tandning 300
1716 34f K)RISTINEHAMN 19-3-84, AB , citrongul, fräscht ex 3,3,3 90
1717 34h SOLLEFTEÅ 26-11-84, PRAKT, gul på mjukt pappaer 200
1718 34j ANKARSRUM 4-8-84, BLÅ PRS 250
1719 34j WREDSTORP 9-6-84, LYXS , del Wärde stpl,tryckvar färgfläck ned vä 250
1720 34j GRENNA 14-3-85, PRS 125
1721 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
1722 34k STH T.E. 23-12-85, LYXSTPL 250
1723 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
1724 34kv5 Sth paket c. 7-2-91, omvänd PR-LYXS 24ö med extremt förskjuten tandning 350
1725 35 ALINGSÅS 3-10-78, LYXS PAR 200
1726 35av12 NORA 7-4-79, stor vit fläck 250
1727 35b SÖDERÅKRA22-3-79, LYXS PAR 250
1728 35b HERNÖSAND 11-8-88, LYXS 100
1729 35b WREDSTORP 17-6-79,, PRAKT 100
1730 35b JÖNKÖPING 11-6-83, LYXS 100
1731 35b2 LILLA EDET 2-8-88, PR-LYX 250
1732 35bv9 HUDDUNGEBY 17-8-89, PR 100
1733 35c LIDKÖPING 18-6-78, PRS 300
1734 35d FRÖVI 24-9-81, PRAKT 100
1735 35d NÄFLINGE 14-1-82, PRS, L SK 100
1736 35d NORRKÖPING BIKUPE stpl23-6-82 100
1738 35dv6 30ö stpl ..ENHO... 2 märkesbilder 300
1739 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
1740 35ev6 KATRINEHOLM 14-1-8x, 2 märkesbilder 200
1741 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
1742 35fv12 BODEN 24-8-81, LYXS, variant "80" 250
1743 35fv12 GBGventilstp 6-11-79, par vanlig och nedre variant "80", kt, ovanlig i par 200
1744 35i SÖDERHAMN 1-7-85, PR-LYXS 3-STRIP 300
1745 35i BJÖRNEBORGS STATION 17-5-85, BLÅ PRAKTEX 200
1746 35i MOHOLM 15-6-86, PRS 100
1747 35i STRENGNÄS 19-10-85, PRS 50
1748 35j WREDSTORP 27-9-86, pr-lyxs 175
1749 35j NYKÖPING 19-8-85, PRS PAR 125
1750 35j NÅS 8-4-86, PR-LYXS 100
1751 35v9 Upsala 26-1-8530ö starkt skuggade siffror 100
1752 36 WÄRDE stpl 200
1753 36c TÄRNSJÖ 19-12-80, LYXEXEMPLAR 1000
1737 36d GBG BIKUPE stpl 27-4-82 100
1754 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
1755 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
1756 36f NORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 4-12-82, SUPERB LYX stämpel 800
1757 36f WREDSTORP 27-1-84, LYXS par 300
1758 36f torsås 13-4-84, praktex 250
1759 36f KATRINEHOLM sidv. LYX avtryck, pr-lyx centr , mycket vacker 200
1760 36fv2 UMEÅ 13-9-83, PRS, mycket starkt spegeltryck , F 500 200
1761 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
1762 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
1763 36h HÖGANÄS 19-3-86, LYXS 200
1764 36h WREDSTORP 12-9-85, LYXS 200
1765 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
1766 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
1767 37 KIL 1-12-79, PR-LYXS 2000
1768 37 BORENSBERG 19-9-78, PRAKTSTÄMPLAT i bra centrering 1900
1769 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
1770 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
1771 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
1772 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
1773 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
1774 37 Sundsvall 10-7-78, omv prakts 800
1775 38a STH 10-5-78, 12 block F för 3x 4-block 5250:- , ngn kt 300
1776 38a GAMLEBY 24-5-79, PR-LYXS 200
1777 38a STH PAKET 15-10-79, PR 125
1778 38ev5 1kr stpl ... KHOLM -81, ENORMT FÖRSKJUTET MITTPARTI, ktspts, EXTREMT OVANLIG MED DENNA FÖRSKJUTNING, sign "ex Sjöman". Raritet. F 2500+++ 1000
1779 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
1780 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
1781 38g LULEÅ 11-5-87, LYXS PAR 300

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1782 39 Ö.D.H.J 2-6-85, PR-LYXS, F 500+ 400
1783 39 U.W. 27-5-86, LYX 300
1784 39 STEHAG 12-10-85, BLÅ PRS 100
1785 39 G.H.J. 2-1-86, PRS 100
1786 39 K.H.J 7-5-85, PRS, F 125+ 100
1787 39 K.S.J 14-1-86, PRS, F 125+ 100
1788 39 Ö.W.J. 17-12-85, PR-LYX 100
1789 39 FORSMARK 23-6-86, PRAKT 100
1790 39 KARLSHAMN 20-2-85, LYXS 100
1791 39 GBG LBR 16-1-86, PR-LYXS 100
2102 39 MOLKOM 9-5-85, PR-LYXS 75
1792 39 K.E.J 7-5-85, PRS 70
1793 39 TUNA 13-4-85, OMV N 60
1794 39 G.D.J. 1-7-85, PRS 50

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1795 40av4 ÅRJENG 23-2-93, LYXS smal siffra 200
1796 40b KARLSTAD E. M. 31-12-93, nära LYX 300
1797 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
1798 40b RAMSELE 2-9-96, PR-LYXS 200
1799 40b CIMBRITSHAMN 20-8-92, PRS 100
1800 40bvar HARG 24-11-92, LYXs , lorätt streck i övre marginalen 200
1801 40c ASKERSUND 10-3-93, PR-LYXS färgstark 200
1802 40C LUND 16-3-92, PRS 100
1803 41a GRÄSTORP 14-6-89, AB-PR 100
1804 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
1805 41b STRÖMSTAD 9-9-93, PRAKTEX4,4,4 200
2735 41b LAXÅ 13-10-91, suberp stpl 200
1806 41b JÖNKÖPING 21-2-89, AB-PR 150
1807 41b SANDSJÖ 19-1-92, BLÅ stpl ovanlig 150
1808 41b BERGFORS 1-11-88, PR 150
1809 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
1810 41c Nyköping 24-8-93, lyxs 200
1811 41c URÅSA 5-1-93, PR-LYXS 3ö 200
1812 41c GRÄNGESBERG 14-2-93, PR-LYXS 200
1813 41c WEXIÖ 8-11-92, PRS 125
1814 41c MORA 29-9-92, PR 100
1815 41v2 PKXP No 71 25-5-92, 2märkesbilder, sälsymt på PH 250
1816 42a WRETSTORP 10-8-88, PR-LYXEX 300
1818 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
1819 42b SKENINGE 16-6-88, PRAKT 150
1820 42b P.K.X.P NR 34 B 1-1-88, LYXS 100
1821 42c STH 5 TUR 5-11-89, praktex 150
1822 42c SKELLEFTEÅ 9-10-89, PR-LYXS 100
1823 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
1824 42d PKXP No 29 28-7-88, PR-LYX 175
1825 42d UPSALA 16-6-91, PRAKT-LYX 150
1826 42d KARLSTAD F.M. 27-4-91, PRAKT 100
1827 42d STH 1 TUR 26-9-90, PRAKT 100
1828 42d MALMÖ 23-6-90, PR 50
1829 42dv3 STH 12-10-91, starkt förskj tandn 200
1830 42dv3 Uddevalla 1-12-87, starkt förskj tandn 125
1831 42e WESTERBY 27-5-90, PR-LYX 250
1832 42e Örebro 16-1-91, pr-lyxs 125
1833 42v2 GBG FILIAL 2-7?-92, FT, 2märkesbilder, sälsymt på PH 100
1834 43a SÄTER 25-4-87, LYXS 125
1835 43a ELFDALEN 15-6-87, PR-LYXS 100
1836 43a TIBRO 15-9-87 100
1837 43a LOFTAHAMMAR 16-6-87, PRS 50
1838 43b RANSÄTER 19-6-88, LYXS SUPERB 500
1839 43b FINSPONG 3-2-89, PR-LYX 200
1840 43b FRÖVI 6-5-89, LYXS 200
1841 43b STH 4 TUR, 6-3-89. LYXS, PR-LYXEX 200
1842 43b LIDKÖPING 18-6-90, LYXS 150
1843 43b högsjö 15-12-88, lyxs 125
1844 43b KÄRRGRUFVAN 22-1-87, PR-LYX 125
1846 43b GIMO 27-9-88, PR-LYXS 75
1847 43c ÖREBRO 27-12-87, PR-LYX färgstark 150
1848 43c ÅKERSBERG 31-3-89, LYXS, N14 150
1849 43c TÅNNÖ 1-9-88, SUPERB STPL 100
1850 43c TROSA 26-3-88, PRAKT 100
1851 43c MO 19-1-88, PRS 75
1852 43c STUGSUND 28-3-90, PR-LYXS 75
1853 43c BACKAMO 4-7-88, PRS 50
1854 43d WERNAMO 28-4-90, BLÅ LYXS 500
1855 43d STORFORS 13-12-90, LYXS 200
1856 43d RÄTTVIK 19-28-90, LYXS 150
1857 43d HELLEKIS 7-2-91, PR-LYXS 125
1858 43d GYSINGE13-11-90, PR-LYX 125
1859 43d FÄGRED 20-6-91, PRS 60
1860 43e LJUSDAL 15-7-90, PRAKT 125
1861 43e ÖJEBYN 4-2-91, PRS 100
1862 43v2 ÖREBRO-HALSBERG13-9-88, PRS, starkt spegeltryck 75
1863 43v3 5ö 2 märkesbilder 7-7-88, F 600 200
1865 44b Båstad 29-6-92 500
1866 44b PKXP No 24B 11-6-92, AB-PR 200
1867 44b LANDSKRONA 9-8-94, LYXS 200
1868 44b LUND 4-12-91, LYXS ,2:a stpl 200
1869 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
1870 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
1871 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
1873 44c HÖRUP 20-3-89, PRS 150
1874 44c ROSERSBERG 5-10-91, PRS 6ö ph 150
1875 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
1876 45 STEHAG 3-8-87, LYXS 300
1877 45 BJÖRNEBORG 28-8-90, FINSK prs par 250
1878 45 U.W.H.J. 8-9-87, LYXEX 200
1879 45 HELSINGÖR JB PE 20-4 4:a tog, sidv 100
1880 45 P.F.J 20-3-89, LYXS 100
1881 45 S.T.J 29-6-87, PR-LYXS obet kt. F 150 100
1882 45 H.E.J 25-5-88, PRAKTEX 75
1883 45 H.S.B 14-9-87, LYXS 75
1884 45 N.K.J 16-7-86, PR-LYXS 75
1885 45 L.S.S. 30-11-86, PRS PAR på klipp 75
1886 45 HOFMANTORP 1-11-87 PRS G ,SM 50
1887 45v5 WREDSTORP 3-12-86, PRS, bortfallen ram 100
1888 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
1889 46a UDDEVALLA 19-1-88, SUPERB 300
1890 46a WREDSTORP 28-9-88, LYXS klipp 200
1891 46a ANK 15-9 PRS 20ö ph , Finsk stpl 200
1892 46a UPSALA 22-11-86, BLÅ PR-LYXS 150
1893 46a DELSBO 6-7-89, LYXS 100
1894 46a UDDEVALLA 27-1-87, PRS 75
1895 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
1896 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
1897 46b BJÖRNEBORG 26-6-90, FINSK PRS 300
1898 46b SKENINGE 29-3-87, PRAKT 100
1899 46B Grenna 10-8-89, pr-lyxs 90
1900 46b SKANÖR 20-8-88, PRS 75
1901 46b hernösand 14-1-89, prs 40
1902 46bv4 TINGSRYD 7-5-87, skuggade siffror 60
1903 46bv6 MALMÖ 5-5-89, delar av 2 PH, vågrätt 200
1904 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
1906 46c Skorped 7-12-88, prakt 100
1907 46c TOSSENE 18-3-88, PRAKT 100
1908 46c TORSÅKER 3-7-89, PR 80
1909 46c GBG 31-8-83, PR 60
1910 46c SKARA 9-8-88, PR-LYXS 60
1911 46c WAGNHÄRAD 12-10-88, PR-LYXS 60
1912 46d Sillerud 10-7-90, , Superb nyanserd O.P: 400
1913 46d KÅGERÖD 13-11-89, BLÅ PRS ,Nst 14 200
1914 46d VERNAMO 14-9-90, PR 100
1915 46d GAMLA UPSALA 20-12-90, PR-LYXS 100
1916 46d STÖRLINGE 7-1-86, PRS 75
1917 46d ÅNGE 6-6-90, PRS 75
1918 46d JONSERED 31-3-90, LYXS 70
1919 46d FRÖLUNDA 1-1-91, PRS 50
1920 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
1921 47a LINKÖPING 12-11-88, SUBERB 300
1922 47a WESTANFORS 20-5-88, PR 100
1923 47a ARHOLMA 11-4-87, PRS 100
1924 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
1925 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
1926 47c SÖDERÅKRA 8-5-88, LYXS 90
1927 47c WINGÅKER 24-9-88, PRS 90
1929 47d ÖREBRO 7-10-91, PRS 75
1930 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
1931 47e WREDSTORP 28-12-90, P-LYXS 100
1932 47e ÖRESUNDSBRO 16-5-91, PRS 75
1933 47f BROKIND23-12-90, SUPERB 300
1934 47f ÅLEM 9-7-91, PR-LYXS 100
1935 47f MARSTRAND 5-9-91, LYXS 100
1936 47f MOTALA 4-1-91, PR-LYXS 100
1937 47f MELLERUD 26-11-91, 90n 100
1938 47f TECKOMATORP 12-2-91,PRS 100
1939 47f ÅBY 5-7-91, PR-LYXS 100
1940 47f MARSTRAND 12-11-90, LYXS 100
1941 47f BETTNA 21-7-91, PR 90
1942 47f FALKÖPING 10-7-91, PRS 80
1943 47f GAMLEBY 13-10-90, PRS 60
1944 47f ORSA 29-4-91, PR-LYXS 50
1945 47f LEKSAND 19-11-90, PRS 50
1946 47fv8 Linköping 21-7-91, delar av 2 PH i höjdled, F 600 200
1947 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
1948 48a BORÅS, nära LYXPAR 600
1949 48a STEHAG 31-8-86, BLÅ LYXS, n10 400
1950 48a KÄRRGRUFVAN 25-6-87 100
1951 48b ÅLEM 5-3-88, SUPERB stpl 500
1952 48B HERNÖSAND 10-2-90 , LYX ,nyansintyg O.P 500
1953 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
1954 48b WIRSERUM 4-2-86, PRS 100
1955 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
1956 48c ÖRNSKÖLDSVIK 13-3-89, PR-LYXS 3-STRIP 250
1957 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
1958 48d OSKARSHAMN 22-5-90, VIOLETT PRS 400
1959 48d MJELLBY 3-9-89, LYXS PR-LYXEX 400
1960 48d ÅRJENG 18-6-91, PR-LYX ex ,n 14 300
1961 48d UDDELVALLA 14-6-92, PRS 75
1962 48dvar SÄTER 12-11-89, spegeltryck av nedre ramarna 125
1963 48e LIDKÖPING 14-12-91, PR-LYX 200
1964 48e GEFLE 3-8-91, PRS 100
1965 49a LUND 27-5-90, LYXS 125
1966 49a RÅDA 3-1-89, PRS 50
1967 49b JÖNKÖPING 18-1-92, PR-LYX 200
1968 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
1969 49c WEXIÖ 20-4-95, PRAKT 100
1970 49d STOCKHOLM SÖD. 16-12-98, BLÅ LYXS 300
1971 49d SKENE 6-10-97, LYXS 250
1972 49d FINSPONG 31-12-99, PR-LYX 250
1973 49v1 Stregnäs 8-3-92, spegeltryck av mitten 200
1974 49v2 SPEGELTRYCK AV RAMEN, EXTREMT TYDLIGT, ELMHULT 5-12 900
1975 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
1977 50 FORSA STRÖM 3-12-89, PRS 75
1978 50 SKREDSVIK 20-1-90, O BO, stpl 100 75
1979 50av9 UPSALA 29-12-89, förskjutet påtryck 400
1980 50v1 10/12ö stpl 8-8- extremt spegeltryck 150
1981 50v3,v4 STH 3-3-91, färgkula under 2, 2 märkesbilder, dubbelvariant 250
1982 50v4 ÖSTRA HUSBY 7-12-89, PR, FÄRGKULA 150
1983 51 WISBY 26-10-89, första månad, ab-pr 110
1976 51 SÖDERHAMN 18-2-90, AB-PRS 100
1984 51c 10/24Ö CITRONGUL, i 4-block, sen stpl LNDESBERG 16-6-27. 4block citrongul är okänt i Facit 2020 1500

51,5 OSCAR- LANDSTORM
1985 52 QVICKSUND 7-7-03, PRS 100
1986 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
1987 52b PKXP no 6 A 21-5 , mycket blekt huvud 50
1988 52b1 SKENE 13-11-93, PRAKT 120
1989 52c RULLstpl PKXP NR 8 A 2-9-96, PRAKTS par 5ö 125
1990 52v1 STH 13-7-10, 5ö otandat par på klipp 400
1991 53 VARBERG 14-7-10 LYXS 8ö 200
1993 54 KPXP No 4 28-VII-95 PR stpl på brevklipp 4x10ö Oscar PRAKTFULLT 300
1994 54 STH RULLstpl 11-11, F minst 500 250
1995 54 ÅBO TURKU 22-V-96 på 10ö par 200
1996 54 RULLstpl PKXP NR 17 A 7-9-96, PRAKTS 125
1997 54 RULLstpl PKXP NR 24A 1-10-96, sidv PRAKTS , F 200 125
1998 54 KÖJAVIKEN 16-2-11, omv stpl F 250 Y Å 110
1999 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 2-9-96, PRAKTS 100
2000 54 RULLstpl PKXP NR 2 C 8-9-96, PRAKTS 100
2001 54 RULLstpl PKXP NR 8 A11-9-96, PRAKTS 100
2002 54 RULLstpl PKXP NR 24A 6-9-96, omv PRAKTS , f 200 100
2003 54 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, PRAKTS , F 150 100
2004 54 STRENGNÄS LBR 25-2-11, LYX 100
2005 54 Lantbrevbärere 2 , Gärds Köp. -Gringelstad 19-1-1900 F 125 75
2006 54c WREDSTORP 12-4-93, LYX 100
2007 54dvm3 TIDAN vm KPV till vä och ca 45% krona vä. Tydligt. F 1800 600
2008 54vm10 Tossene 5-10-92, VM delar av 4 vm 1500
2009 54vm11 SÖDERÅKRA 27-2-92, prs, VM krona upptill och tydligt vm längs hela märket KPV nedtill, raet i denna tydlighet 3500
2010 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
2012 55 WREDSTORP 16-1-02, LYXS 60
2013 56 20ö oscar FINSK KORKstpl, LYX klipp 200
2014 56 RULLstpl PKXP NR 68A 1-12-96, SIDV PRAKTS , KLIPP 20ö,F 150 100
2015 57 MYCKELGENSJÖ 2-1-12, svår stpl praktex 4,3,5 250
2016 57 WREDSTORP 4-5-11, LYXS 150
2017 57 KÅGERÖD 30-12-11, LYXS 100
2018 57d WREDSTORP 18-6-10, LYXS nyans 100
2019 58var SOLLEFTEÅ 26-1-02, PR-LYXS färgflamma i ö hö marginal00 100
2020 59 ÖFRE SVARTLÅ 1-1-12, F 100 75
2021 59c LYCKSELE 15-4-02, LYXS 100
2022 59d KALLHOLMEN 11-11-12, PRS, AC VB 150
2024 59d SVARTBYN 22-6-12, prs 75
2025 59dvm2 BERGSJÖ 28-6-10, LYXS 100
2026 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
2027 60 STH 29-3-00,TIDIGT 1KR 4-BLOCK 250
2028 60 VARBERG 4-3-01, LYXS , N29 200
2029 60 SALA 11-6-02 1KR 4-BLOCK 150
2030 60 LUND 13-5-10, PRAKT 150
2031 60 KARLSTAD EM 21-10-01, PRAKT 100
2032 60 LJUSDAL 28-9-02, PRS 100
2033 60 HÖÖR 7-11-06 PR-LYXS 100
2034 60 BÅSTAD 12-8-11, PRS 1kr 75
2035 60c Hernösand 25-4-05 , violettakt karmin F 1000 175
2036 60c HÖGSBY 8-12-03, rättv stpl 100
2037 60c ORSA 23-8- , violettakt karmin F 500 100
2038 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramen Laholm 27-10-10, F 1400 225
2039 60v2 1kr oscar spegeltryck av ramenHalms...27-9-10, F 1400 175
2040 60vm1 GELLIVARE 21-9-07, FÖRSKJUTET VM MED MINIMAL DEL AV 2:A VM 100
2041 61 FÄLTPOSTKONTORET 1. 9-9-99, PR-LYX, stpl F 500 350
2042 61 RÄPPE 17-1-1900 40
2043 61vm4 NORRKÖPING 1-3-18, 4-block 1ö OMV VM OCH SMÅ DELAR V 2VM. SVÅRT VM 4X400= 1600+, OCH I 4-BLOCK! 400
2044 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
2045 65 STH 4-10-17, 5kr Posthus i 4-block 200
2046 65 SKARA 20-9-04, 2:a året, PRAKT 150
2047 65 GEFLE 1-4-05, PRAKT 100
2048 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
2049 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
2050 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
2051 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
2052 66 RÖDAKED 22-12-11, PRS L-SK 75 200
2053 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
2054 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
2055 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
2056 74 SILFÅKRA 11-9-15, OMV PRS, stpl 75 50
2057 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat 4-BLOCK Göteborg 20-1- F 1600 400
2058 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat 5-strip Göteborg 20-1- , mycket ovanlig enhet 350
2059 75 STH ODENG. 31-5-11, sista dag innan medaljong utan vm. 200
2060 75 VESTERÅS LBR 23-7-11,PRAKTEX 200
2061 75 SUNDSVALL 4-6-11, PRS 150
2062 75 PARTILLED 11--7-11, AB-PRS 100
2063 75 MALMÖ 8-6-11 AB-PR 100
2064 75 STH 7-11, rättvänd 75
2065 75 HALMSTAD 9-6-11, AB 60
2066 75-79 BOFORS 21-5-1911, utan vattenmärke krona, utkom 1/6 1911, antingen tidigast kända stämpel eller vm krona utan vm krona . I båda fallen Raritet och UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
2067 75vm2 STH 2 TUR 8-9-11, 2VM 1/3+2/3 kronor, F 900 200
2068 76vm2 10ö 2vm horiz, BOM... 3-6 50
2069 76vm2,4 10ö 2vm horiz, vertikalt, båda nästan mitt itu, bra stpl ex 200
2070 77 YSTAD 11-11-11, PRS 100
2071 77 LÅSTAD 25-1-17, LYXS 100
2072 77 GÖTEBORG 21-6-13, PR-LYX 100
2073 77 TRÄLLEBORG 27-9-19, PRAKT 75
2074 77vm2,4 1kr 2vm horiz nästan mitt itu, Vertikalt AB-PR stpl 5-4-20 200
2075 78 KARLSKRONA 23-12-18, prs 60
2076 78vm2 stpl 13-12 ,5kr 2 kronor i horiz. , rufft. 50
2077 78vm4 HAPAR 24-11-17 ,5kr 2 kronor i höjdlet 60
2078 78vm7 5kr 2 omv kronor i höjdlet STH 26-3 100
2079 79 SALA Lbr 11-11-11, PR -LYX 100
2080 79 Jörn 16-6-18, pr-lyxs 40
2081 79 HÄRNÖSAND 25-4-12, PR-LYXS 40
2094 80var MALMÖ 8-2-18, LYXs , 2 jättetänder 100
2082 81 MALMÖ 3-11-18, LYXS 8ö 150
2083 82 KORK stpl, 5 udd inom cirkel, LYX,nr 76 350
2084 82 KJÖBENHAVN 9-7-17, prs 3-strip 150
2085 82 SASSNITZ-TRELLEBORG 8-11-16, PR 100
2086 82 SVANÖBRUK 6-4-16, PR-LYX 100
2087 82 YXSKAFTKÄLEN 2-15-18, PRS, F 125 75
2088 82 ESLÖF 29-6-18, PR-LYX 50
2089 82var LINDÅS 5-1 14, PRS OMVÄND MÅNADSIFFRA I stpl samt riktkors upp hö 100
2090 83 ROSENHOLM 29-1-19, PRS, K län 100
2091 83 HELLVI 7-10-18, PR-LYXS 100
2092 83 GUNNARSBYN 12-2-19, LYXS 12ö 100
2093 83 ROGSLÖSA 5-6-19, PR-LYXS 100
2095 84 RAMSELE 17-7-20, LYX 200
2096 84 GÖTA 22-4-20, LYX 100
2097 84 STH 6-11-19, PR-LYX 60
2098 84 GÖTA 7-5-20, PR-LYX, rufftandat 60
2099 84 LÅNGTRÄSK 9-6-19, PRS 50
2100 84 KUIVAKANGAS 2-1-20 BD 50
2101 84 STÄLLDALEN 18-12-19, PR-LYXS 50
2106 85var GUSTAFSFORS 20-4-22, PR-LYXS, blå färg anhopning upp vä 60
2107 86 TORNEÅ TORIO 20-12-18 Finsk stpl 100
2103 86 HÖGESTAD 21-7-13, LYXS 75
2104 86 LÖFVESTAD 7-8-13, PR-LYXS 60
2108 86 BACKA STATION 8-11-13, PRS 60
2105 86 MARKARYD 25-7-13, PR-LYX 50
2109 88 SVARTHÖFDEN 14-12-15, PRAKTEX, STPL K BL 250 200
2110 88 Turrkku ÅBO 18-IV-14 finsk Båtsiluett stämpel 100
2111 88 LÄKATRÄSK 4-1-20, LYXsBD 60
2112 91 VARNUMSKULLE 24-7-21, rättv. stpl F 500 250
2113 91 WREDSTORP 25-7-17, LYXs 150
2115 94 VÄRNAMO 5?-8-18, 80öre Medaljong nära PRAKT stämpel, mycket svaga spår av anilin. Utlåtande Peter Lorenzon "Frimärke och stämpel är äkta". F 60.000 15000
2114 95 KRÅNGEDE 8-12-23, PRS 90ö 50
2116 101 LÅNGARED 4-7-18, LYXS PAR 100
2117 101 HASSELFORS 6-6-18, PRS, T NÄR 60
2118 102 EKSJÖ 21-2-19, PRAKT, svårt märke 200
2119 102 HUDIKSVALL 23-12-18, PR 100
2120 105 STRÄNGNÄS 6-2-20, AB-PR 100
2121 105 UNNARYD 24-4-17, PRAKT 100
2122 105 sth 7-11-17, prs 75
2123 105cx STH 12-4-17, vackert par 350
2124 105cx STH 12-4-17, vackert ex 250
2125 105cx STH 12- hörnstpl välc. vackert ex 200
2126 106cz YTTERÅN 17-5-17, PRAKT tydl KPV 150
2127 110cz LANDSKRONA 15-11-17, tydl KPV 100
2128 112 SÖDERHAMN 11-5-18, PRS 150
2129 112 APLARED 18-1-18, PR-LYXS 10/20ö 150
2130 114 PKXP No 54 A 22-11-18, pr 100
2131 115 5/1Ö LYX centrerat hönstpl ned vä 100
2132 116 5/3Ö LYX centrerat hönstpl ned hö 60
2133 117 5/5ö pr-lyxcentr 50
2134 117a,b 5/5Ö 2 st pr-LYX centrerade hörnstpl ex 100
2135 117var 5/5ö 2 märkesbilder 75
2136 118 5/6ö prentr, hörnstpl ned vä -17 40
2137 118a,b 5/6Ö 2 st pr-LYX centrerade 4-block stpl 150
2138 119 5/12ö prakt centr, hörnstpl upp vä 60
2139 119a 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på vitt papper stpl STH 7-1-18 250
2140 119b 5/12Ö pr-LYX centrerat 4-block på gulakt ppr papper stpl STH 7-1-18 250
2141 120 10/20ö LYXcentr, hörnstpl upp vä 200
2142 120 10/ 20ö STH 10-2-18, PRAKT, svår 200
2143 120var 10/20ö 2 märkesbilder, hörnstpl ned vä 75
2144 121 10/24ö STH 26-2-18, PRAKT STPL 400
2145 121 10/24ö hörnstpl upp hö 5. A, PR-LYXcentr 250
2146 121 10/24ö STH 12-8-18, PRAKTS 250
2147 121 10/24ö absolut LYXcentr stpl ned vä 250
2148 121 10/24ö PRAKT centr, hörnstpl upp vä 225
2149 121 10/24ö AB-PRAKT centr, hörnstpl ned hö 200
2150 122 SKÖFDE M18-3-17, PRAKT 150
2151 122 10/30ö Pr-LYXcentr, STH 9-1-17 70
2152 122 10/30ö Pr-LYXcentr, hörnstpl upp vä 50
2153 123a 10/50ö välc stpl -20 upp vä 100
2154 123av 10/50ö variant URE, STH-18, F 1300 250
2155 123b 10/50ö praktc stpl 2-18 100
2156 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
2157 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 700
2158 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
2159 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
2160 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
2161 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
2162 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
2163 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
2164 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
2165 125 10Ö/ 5KR bra stpl ex 650
2166 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
2167 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
2168 125var 10/5 kr hörnstpl ned hö, variant starkt blått streck i övre marginal 1000
2169 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, FLERA RÄTTVÄNDA STÄMPLAR 125
2170 126-35 Landstorm III kpl stpl 4-BLOCK serie, VF 125
2171 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2172 126-35 Landstorm III kpl stpl serie, VF 50
2173 126cxz 7/2 ö omv vm och KPV hörnstpl F 2200 400
2174 126var 2 påtryck synliga , delar upptill, stpl 150
2175 135 STH 11-2-19, PRAKT 12/50Ö 150
2176 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
2177 137v3 NÄSUM 25-5-21, punkt mellan O-S 150
2178 138 BJÖRNERÖD 18-5-21, LYX stpl 300
2179 138 SEGLINGSBERG 18-11-21, PRAKTklipp 150
2180 138 DJURSHOLM 21-10-21, R 125
2181 138cz hörnstpl upp vä, KPV mkt tydligt 175

138,5 BANDMÄRKEN
2182 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 11-27, F 700 200
2183 139a 3ö AGRG ppr, välc. GBG 7-11, F 700 150
2184 139b 3ö AGRG, PAR STH 14-4-28, F 1400 200
2185 139bv 3ö AGRG ppr, retuch Higlett F 700+350 stpl 11-27, svår på agrag 250
2186 139var STH 15- 3Ö PAR 2 MÄRKESBILDER 110
2187 139var STH 15- 3Ö plåtskarv par 2 MÄRKESBILDER 100
2188 140Ab STH 21-12-20, PRS 50
2189 140Acx STH 30-9-20, PR-LYXS svårt märke 500
2190 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och del av KPV, stpl -24, svårt vm F 7500 1400
2191 140Acxz STH -22 2st hönstpl, KPV mitt på tydligt 900
2192 140Acxz 5ö Lejon grön typ 1 med vm linjer och d KPV över hela märket,2st hörnstpl , svårt vm F 7500 700
2193 140Ccx 5ö typ1 vm linjer, välc stpl -(2)0, fin perfekt tandning 100
2194 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
2195 141bz MALMÖ 13-2-22, plåtskarfpar F 800 125
2196 142Aa ÅNGBÅTS PSP No 77 24-5-1922, PRS
2197 142Abz GÖTEBORG 20-12-23, LYX 500
2198 142Abz PLK 9-9-28 , prakt vm KPV , F 400 200
2199 142Abz GBG 12-23 vm KPV , F 400 100
2200 142Abz stpl 9-8 , pr-lyxcentr vm KPV , F 400 80
2201 142Abz maskinstpl upptill, välc tydl vm KPV 75
2202 142Abz ARBOGA 4-4 vm KPV , F 400 75
2203 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,PRS par F 800 125
2204 142bz F)ÅKER 9-5-23 F 400 90
2205 142bz PKP 15 A 10-6-23 ,AB-PRS F 400 80
2206 142cc stpl ...RÅ 21-6-25, PRAKTCENTR F375 125
2207 142cc VÄST... 21-9, PR centrF375 90
2208 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
2209 142Ea GBG -11-24, nära PRAKT 500
2210 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
2211 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
2212 142Ea KARLSTAD 11-10-25 200
2213 142Ecx KATRINEHOLM LBR 20-8-25, PRS 60
2214 142Ecxz stpl... VIS)LANDA 27-6-25, tydl KPV 60
2215 143a FLÄDIE 22-7-29, PAR PR-LYXS 60
2216 143Aa SKEBOKVARN 12-2-32, PRS PAR 50
2217 143Acc stpl 9-1-26, omv vm 50
2222 143Acz NORRKÖPING 11-10-27 5-strip omv vm sällsynt i 5-strip F 1375 2000
2218 143Acz NORRKÖPING 18-10-27 5-strip omv vm och KPV sällsynt i 5-strip F 13500 1500
2219 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 5-strip omv vm och KPV en ngt kt sällsynt i 5-strip F 13500 1100
2220 143Acz hörnstpl ned vä PKP 11-, perfekt tandning tydligt KPV F 2700 600
2221 143Acz NORRKÖPING 21-10-27 par omv vm och KPV hlö ex praktstpl F 5400 500
2223 143Ad KUTTABODA 14-2-33, PRAKT, stpl 125 150
2224 143Ae 5ö B ppr stpl 24-12-23? välcentr F 1500 300
2225 143Ca lysekil 16-4-34, lyxs 200
2226 143Ca TOBO 2-3-36, pr-lyx 200
2227 143Cc Dala Järna 14-12-38, 60 60
2229 143Eb MULLSJÖ 25-5-33, PR-LYXS 125
2230 143Eb sth 31-3-37, prs 50
2231 144A ÅNGBÅTS PKXP No 167 11-11-21, klipp, stpl F 100 100
2232 144A MARINPOST 40 25-6-45, PR 100
2233 144A ÅRE 12-8-21, PRS 60
2234 144A BASARRÖ12-6-23, PR-LYXS 60
2235 144A ÅNGBÅTS 151 11-7-24 50
2236 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
2237 144Acc FALKENBERG 17-12-24, LYXS PAR, F 480 150
2238 144Acx PR-LYXS KORKSTPL 125
2239 144Acx MÅLSRYD 25-2-24, LYXS , plåtskarv hö 50
2240 144Acz STH 20-5-2(4) välcentr svårt vm 350
2241 144Acz streckstpl, praktcentr tydl KPV+/ 200
2242 144Acz ÖRE... 23-4-2... tydligt KPV F 1600 175
2743 144Avar stpl ... slöf 7-21, 2 märkesbilder sidled 100
2243 144Ca PLK 359 6-3-25, LYXS 125
2244 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
2245 144CBZ NORBERG 20-9-21, AB-PR, F 1500+ 375
2246 144CBZ ÖREBRO 22-12-21, PAR, F 3000 350
2247 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
2248 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
2249 144Ccx stpl ...ALA 24-6-25, , F 900+ 175
2250 144Ccx stpl ...29-7 , F 900+ 150
2251 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
2252 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
2253 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
2254 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
2255 144Ecx STH 20-3-25 ,10ö grön t 13 vm linjer, F 400 140
2256 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer stpl -20, F 400 110
2257 144Ecx Stoc... -22 75
2258 145A PR-LYXS KORKSTPL 150
2259 145A GBG 1-6-26, PR-LYXS 75
2260 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
2261 145C LIDINGÖ 5-1-34, PRS 75
2262 145C BÅSTAD 15-2-27, PRAKTEX 75
2263 145C KARLSKRONA 4-12-31, PR-LYX200
2264 145Ea NORRKÖPING 6-12-27, PR 200
2265 145Ea 10ö violett t 13, rättv stpl 4- lbr, vackert 75
2266 145Ecx STH PFFS 7-4-30, lilla stpl , svag PRS 100
2267 145Ecxz stpl ... ORG 7, LBR 80
2268 146Avar 10ö extra högt stpl 12.. 125
2269 146Cc SPERLINGSHOLM 16-4-36, PR, N HA 150
2270 146E AVESTA 6-9-39, rättv stpl 75
2271 147 SURAHAMMAR 2-10-24, PR-LYXS 60
2272 147var ÖFVERLIDA 10-1-24, LYXS 90
2273 147var ÖFVERLIDA 28-4-23, 2 MÄRKESBILDER 75
2274 148A VÄRMLANDS NYSÄTER 14-12-22, PRS 100
2275 148Acx FORSHAGA 6-5-23, PRS 150
2276 148Acx ÄNGELHOLM 2-11-27, AB-PR 120
2277 148Acxvar stpl STAD 27-2-24?,nära HEL plåtskarv SIFFRA 2 125
2278 148Acxz STH 27-11-22, PRS tydl vm , F 800 175
2279 148Avar 2st felperf i höjd och sidled 150
2280 148Avar NO)RDANTJÄL 20-1- 21 felperf i sidled 100
2281 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
2282 149Ad SPÅNGA -STHLÖM FKMB 23-5-21, LYXS PAR 200
2283 151Aa Stpl 22-12-20, agrg ultramarinktigt blå 150
2284 151Aa ULTRAMARINBLÅ 20Ö EN fACE stpl 2X-11-2X pr-lyx centr 150
2285 151Ac FREDROS 26-6-21, PRS 100
2286 151Ac FRINNARYD 3-5-20, PRS PAR 50
2287 151Ac,var EKSJÖ 4-10-20, PRS, 4 del av MÄRKESBILDER 300
2288 151Ae 20ö blå otonat tryckvälc. F 1800 500
2289 151Avar mangen 15-4-21, prs 2 MÄRKESBILDER i sidled 150
2290 151Avar stpl 13 6 -21, 2 MÄRKESBILDER i höled 60
2291 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
2292 151Cbz HALMSTAD 13-10-21, PR , tydl kpv F500 250
2293 151Cbz BODEN 17-9-21 vm kpv 3-strip ovanl 200
2294 151Cbz VÄ... 7.12.21, pr-lyxcentr , tydl kpv F500 125
2295 152A NÖSUND 28-7-20,prakt- LYXs FDC stpl klipp 200
2296 152Acx 20ö G II A 5-strip 29-12-20, F 2000 300
2297 152Acx 20ö vm linjer PR-LYXcentr delstpl vä -20? 100
2298 152Acx KRISTINEHAMN 23-9-20 bra AB ex 100
2299 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
2300 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
2301 152Acxz streck stpl bra ex, vacker F2500 400
2302 152Acxz lätt stpl 5-21? bra ex, vacker F2500 275
2303 152Acxz rättv stpl 13-9. ngt kt men vacker F2500 250
2304 152C ROSFORS BRUK 21-5-21, BD/NB PRAKTS F 500 250
2305 153b GLANSHAMMAR 14-6-21, AB-PR svår 20ö G.Vasa 110
2306 153c KALMAR 14-6-21, RÄTTV STPL 125
2307 154 ÖSTRA KARUP 20-12-22, PRS VM KPV 125
2308 154 RÅNEÅ 28-7-21, PRS 100
2309 154b TROSA 14-9-21, PR-LYXS 150
2310 154bz SÖLVESBORG 21-7-21, AB-PRkpv mitt på 100
2311 154bz TRELLEBORG 20-5-22, omv , kpv mitt på 100
2011 155 KARLSKRONA 13-1-22 100
2312 155a omv stpl 1-9 LYX centr 50
2313 155bz SMEDJEBACKEN 3-12-21, tydl KPV 100
2314 156 RIMBO 15-2-23, LYXS, A1 75
2315 156 VÄCKELSÅNG 14-5-23, PR-LYXS, A1 60
2316 156 HEDENSBERG 23-10-24, PRAKTEX, A1 50
2317 156 HÄSTVEDA 20-8-24, PRAKTEX, A1 50
2318 156 TOLLARP 27-7-24, PRAKTEX, A1 50
2319 156 MORA 30-3-25, PrAKT, A1 50
2320 156cx STÄLLDALEN 7-11-24, PR-LYXS 60
2321 156cx VRETSTORP 31-3-27, PRS 60
2322 156cxz ALINGSÅS 11-12-23, AB-PR 250
2323 156cxz ADRESS... HUSNUMMER, PRCENTR 175
2324 156cxz ALBY 28-3-25, AB-PRS kpv mitt på 150
2325 156cxz HÖGSJÖ 26-2-, tydligt KPV, F 650 150
2326 156cxz LIDSJÖBERG 15-3-25, PRS kpv mitt på 100
2327 157 BJURFORSFALLET 21-5-27, PR-LYX, A1 75
2328 157 STAFFANSTORP 28-4-26 ,PR-LYX, A2 75
2329 157 DEJEFORS BRUK 2-9-26, PR-LYX, 60
2330 157 ALINGSÅS 28-3-27 , PR-LYX, A2 60
2331 157 BÅNGBRO 2-9-23, LYXS, A1 50
2332 157 JÄFREBYN 10-4-26, PR-LYXS, A2, obet kt 50
2333 157 ÖRTOFTA 19-7-26 ,LYXS, A2 50
2334 157 SÄFVE 2-6-26 ,LYXS, A2 50
2335 157 HÄSTHOLMEN 5-6-26,LYXS, A1 40
2336 157 LJUNGBY 12-4-28, PR-LYXS, A1 40
2337 157 ALFVESTA 9-5-25, Prs, A2 35
2338 157 GBG 3-10-24, PRAKTEX, A1 30
2339 157 MOTALA VERKSTAD 26-10-25, Prs, A2 30
2340 162cx STH 2-7-25, högt fint ex 200
2341 165bz LÖNNEBERGA 20-12-21, PRS KPV mitt på 100
2343 168bz GBG 11-6-23, 1kr 3-strip vm KPV ,F1950 250
2344 168bz stpl ... ÄNG -27 välc , 1kr vm KPV ,F 650 125
2345 168bz stpl 20-12-22, 1kr vm kpv tydligt 90
2346 169cxz MALUNG 13-11-24 ,110ö linje + kpv 100
2347 175Acx vackert ex stpl... 1 B 22-5- 1000
2348 177Ac2 REFVINGEHED 5-9-35, PR-LYX ex 100
2349 177Cb SKURUP 1-1-34, LYX 200
2350 179AfBZ FÄRJESTADEN 17-8-21, 3-strip F 1500 300
2351 179AfBZ Pr-lyxcentr stpl 21 100
2352 179AfBZ DREF 19/10 F 500 90
2353 179AgBZ Trollhättan 14-7 20ö vm KPV svåra nyansen, F 1500 300
2354 184 FOLKESTA 26-4-37, PR 60
2355 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
2356 187c BYXELKROK 8-12-38, PRS 50
2357 189 ESKILSTUNA 31-7-30, PRS 125
2358 189a STH 9-2-25, rättv stpl 140
2359 192c JOESTRÖM 28-11-38, PRAKT 60

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2360 196 RIMBO 22-4-27, LYXS 100
2361 196 SJP 142 13-7-24, PRS 5ö 100
2362 196 LJUNGBY 6-8-24, PRAKT 60
2363 196 STH 4-7-24, OMV PR 1 DAG 50
2364 197 SJP 142 13-7-24, PRS 10ö 100
2365 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
2366 197cx MALMÖ 1 1-2-40, PRAKT-LYXS 200
2367 197cx HVETLANDA 6-8-24, AB-PR 150
2368 197cx PKP 345 20-7-24 PRAKT stpl 130
2369 197cx STH 24-8-24, hel rättvänd stpl 120
2370 197cx BORLÄNGE 31-7-24, PR-LYXS 100
2371 197cx DEGERSELET 5-8-24, PR-LYXS 2:a stpl 100
2372 197cx STH 26-8-24, PRAKTstpl 100
2373 197cxz OXELÖSUND 13-9-24, PRAKTEX, TYDLIGT KPV TVÄRS ÖVER MÄRKET 450
2374 197cxz STPL ... RÅSEN -24, pr-lyxcentr 400
2375 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
2376 197cxz STH 13-7-24, AB-PR maskinstpl, ovanligt fin tandning KPV mitt på 350
2377 197cxz STH PAK EXP 20-10 24?, KPV tvärs över 300
2378 197cxz stpl gata och husnummer , perfekt KPV över hela märket F 1700 275
2379 197cxz OXELÖSUND 13-9-24, AB-PRAKTEX, TYDLIGT KPV TVÄRS ÖVER MÄRKET en tand i vä marginal med stämpelfärg ej kort. F 1700 200
2380 198 Ryssby 26-4-24, lyxs 100
2381 199 VÄSTERVIK 9-6-24, mittstpl par ovanligt 100
2382 199 SLITE 15-8-24, PRS 75
2383 199 BENGTSFORS 28-2-25, OMV PRAKTs 60
2384 199 VAXHOLM 22-10-24, PRS, 2:a stpl 60
2385 199 HUNNEBOSTRAND 14-8-24, PRS 50
2386 200 ÅNGBÅTstpl ÅBP.73 7-7-24, stpl 4 dagen 25ö med marginal. Svår stpl F 400, utställnings objekt! 500
2387 200 HVETLANDA 7-7-24, PRAKT 150
2388 200 MÖRSIL 3-10-24, PR-LYXS 125
2389 200 STH 16-8-24, PRS 25ö 100
2390 200 Gunnarskog 1-11-24, prs 100
2391 200 FLOBY 25-11-24, PRS 100
2392 200 ÖDÅKRA 24-1-26, PRAKTS 100
2393 200 ASKERSUND 11-8-24 60
2394 201 BORÅS 16-2-24, LYXS 4-BLOCK 200
2395 201 STH 6-9-24, PRAKTEX 150
2396 201 FALKENBERG 17-2-26, LYXS 150
2397 201 GBG 8-12-24, PRAKT 100
2398 201 STRENGNÄS 20-1-25, PRAKTs 80
2399 201 RÄVLANDA 4-8-24, PR 75
2400 201 NORRKÖPING 18-2-25, lätt prs 60
2401 201 STH 15-7-24, plåtskarv hö 50
2402 201,197,207 30ö STH 16-8-24 första dag flör UPU även prs 10ö, prs 80ö(kt) 125
2403 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
2404 201b STH 22-9-24, OMV PRS 30Ö GRÖNBLÅ f 1300 300
2405 201b LIMHAMN 17-12-24, PRS GRÖNBLÅ 300
2406 202 STH 4-7-24, AB-PR 1 DAG 175
2407 202 JACOBSBERG 12-9-24, svag LYxplacerad stpl 100
2408 202 ESKILSTUNA 29-8-24, PRAKT 35ö 100
2409 202 BILLINGE 27-10-24, AB-PR 100
2410 202 Björneröd 10-10- rättv stpl pr-lyxcentr 75
2411 202 35ö hel praktplacerad stpl 30-6-25? 60
2412 202 STH 4-7-24, PRS obet 2:a stpl 1 DAG 50
2413 203 KARLSTAD 22-10-24, PRAKTEX 40Ö 200
2414 203 LUNDSBRUNN 7-10-24, LYXS 40ö 100
2415 203 VEINGE 31-8-24, hel stpl, 40ö 100
2416 203 STH 8-4-25, hel rättv stpl 75
2417 203 OFVANÅKER 12-9-24, sidv stpl 75
2418 203 40ö stpl ... RUD 30-6-25 60
2420 204 STH 2-8-24, PRAKT 150
2521 204 SKILLINGARYD 3-3-25, PR-LYXS 45Ö 125
2421 204 STABBARPS GRUFVA 29-12-24, PRS 100
2422 204 SANDVIKEN 12-9-24, PRS 45ö 100
2423 204 ÖSTHAMMAR 22-12-24, sidv stpl 80
2424 205 ÅNGBÅTstpl ÅBP.73 7-7-24, stpl 4 dagen 50Ö. Svår stpl F 400,se även 25ö samma stpl 200
2425 205 FRÄNSTA 5-12-24, PRS 50Ö 150
2426 205 Tenhult 29-8-24, pr-lyxs 150
2427 205 FALUN 14-11-24, PRAKT 50ö 125
2428 205 GBG 24-9-24, AB-PR 50ö 125
2527 205 KALL 16-8-24, PR-LYXS 100
2429 205 ÄLGÅ 19-7-24, AB-PR 15 DAG 100
2430 205 LINDESBERG 30-9-24, PRALKTS ,kt 100
2431 206 STH 17-8-24, PRAKT 60 Ö 300
2433 206 STH 3-10-24, PRAKT 60ö 200
2434 206 60Ö stpl ...TFORS , VÄLCENTR 140
2435 206 SÄFSJÖ 15-8-24, PRS 60Ö 125
2436 206 ÖSTHAMMAR 14-12-24, AB sidvänd 125
2437 207 Vollsjö 18-12-24, LYX 80ö 400
2438 207 ÅNGE 8-1-25, hel sidvänd 200
2439 207 HÖGSBY 7-11-24, PRS 80Ö 125
2440 207 HÖÖR 30-7-24, första månad 100
2441 207 MALMÖ 15-10-24, 80ö prs 100
2442 207 STH 8-6-26, PR-LYXS 100
2443 207 STH 5-3-26, PRAKTstpl 100
2444 207 SÄFFLE 16-8-24, AB 75
2445 207 MILLESVIK 22-12-24, PRS, ngt ktt 50
2446 208 stpl 300
2447 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
2448 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
2449 208 HVETLAND 17-7-24, AB-PR först månad 250
2450 208 TYRINGE 14-7-24, RS 11 DAG 250
2451 208 JACOBSBERG 12-9-24, ktt LYXstpl 200
2452 208 STH 27-8-24, 1kr på klipp 150
2453 209 GBG 7-7-24, 3-DAG, PRAKTstpl 600
2454 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
2455 209 STH 27-8-24, 2kr på klipp 500
2456 209 2 kr, välc. stpl ex 490
2457 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
2458 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
2459 210 STH 4-7-24, PR-LYXex stpl första dagen 2500
2460 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
2461 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
2462 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
2463 210 BORÅS 28-11-24, mycket fin 5kr , mycket fin tandning och sidvänd stpl 1000
2464 210 VÄNERSBORG 16-10-24, fin 5 kr 750
2465 210 5KR STPL BRA EX 700
2466 211-225 STH CONGRESS 16-8-24,UPU kpl 5ö-5kr på varsitt FDC klipp , sällsynt förstadagsstämplad serie. 1500
2467 211-225 UPU BRA STPL SERIE 5ö -5kr 1000
2468 212cx STH 16-8-24, FDC stpl i LYX 500
2469 212cx JÖNKÖPING 2-10-24, PRAKT 200
2470 212cx JÖNKÖPING 6-9-24, AB-PR 150
2471 212cx JÖNKÖPING 17-9-24, lätt prs 130
2472 212cx JÖNKÖPING 12-9-24, ab-pr 125
2473 212cx J)ÖNKÖPING 2-12-24, AB-PR 100
2474 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
2475 212cxz JÖNKÖPING 22-10-24, PRAKTstpl tydligt KPV 400
2476 212cxz JÖNKÖPING 5-9-24, AB tydligt KPV 400
2477 212cxz 10ö perfekt KPV tvärs över, lätt stpl ...8-9, pr-lyxcentr. F 1800 300
2478 212cxz JÖNKÖPING 13-10-24, AB tydligt KPV 300
2479 212cxz MASKINSTPL, praktcentr tydligt KPV tvärsöver 300
2480 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
2481 214 OSKARSHAMN 8-9-24, PRAKT 150
2482 214 BRUNFLO11-9-24, PRAKTS 110
2483 214 STABBARPS GRUFVA 31-12-24 100
2484 214 SKÖNVIK 27-8-24, AB-PR 100
2485 214 UPPSALA 8-11-24, AB-PR 100
2486 214 GBG 2-12-24 hel rättv 75
2487 215 VIKARBYN 29-5-25, PR-LYXS 150
2488 215 LILJEHOLMEN 5-5-25, PR-LYXS 110
2489 215 KINNA 19-1-25, PR 100
2490 215 SVARTBYN 18-12-24, AB-PRS 100
2491 215 TIMMERSDALA 30-10-24, AB-PR 25ö 100
2492 215 ARVIKA 20-9-24, AB-PR 100
2493 215 ÅTVIDABERG 17-9-24 AB-PRS 90
2494 215 smedjebacken 7-10-24 prs, ngt ktt 90
2495 215 LJUSDAL 12-12 RÄTTV STPL 80
2496 215 NORDMALING 12-12-24, AB-PRS 75
2497 215 EKSJÖ 5-9-2(4) RÄTTV STPL 75
2498 216 BORÅS PAK 21-8-24, 5 DAG! LYXS 150
2499 216 JACOBSBERG 12-9-24, rättvänd stpl 100
2500 216 sunne 2-11-24, prs 100
2501 216 STH 12-9-24, hel sidvänd 80
2502 216 Ronneby 3-10-24, fin 30ö 80
2503 216avar MALMÖ 11-1-15, hel plåtskarvlinje 100
2504 216b MALMÖ 2-11-24, PRS 200
2505 216b JÖNKÖPING 29-9-24, AB-PRS 150
2506 216b ERKEN 14-9-24 125
2507 216b STH CONGR. 29-8-24, LYXS 125
2508 216b NORRKÖPING 12-9-24, AB-PRS 120
2509 216b Söd)ertälje 29-9-24, praktcentr 30ö grönblå 120
2510 216b STH 14-10-24, grönblå 100
2511 216b STO... 16-10-24, AB-PRS 100
2512 217 STH 13-11-24, AB-PRAKT 110
2513 217 JACOBSBERG 12-9-24, svag LYxplacerad stpl 100
2514 217 BORRBY 15-9-24, PRS 100
2515 218 FALKENBERG 17-11-24, PR-LYX 40ö 250
2516 218 FORSMARK 19-12-24, LYXS 125
2517 218 VISBY 17-1-25 AB-PR 120
2518 218 STH 19-10-25, PRS 100
2519 218 GBG 8-9-24, PRS 100
2520 218 40ö fint ex stpl 3-11-24 90
2522 219 STH Kongress 24-8-24 9 dag, AB-PRS 100
2523 219 UPPSALA 2-1-25, AB 75
2524 220 STH 26-11-25, LYXs 50ö UPU 300
2525 220 ORSA 29-10-24, fin stpl , LYX centr 50ö 125
2526 220 DJURSHOLM 15-1-25, PRS 50ö 125
2528 220 ESKILSTUNA 9-12-24, AB 100
2432 221 ÖRNSKÖLDSVIK 28-12-24, lätt rv stpl 200
2529 221 ÅSTORP 16-10-24, sidvänd fin stpl, 60ö 175
2534 221 STH 4-12-24, fin 60ö 175
2530 221 GÖTENE 15-9-24, PRS 2: a stpl 175
2531 221 JACOBSBERG 12-9-24, PRAKT stpl 150
2532 221 GBG 2-10-24, LYXS 2 ktt 150
2533 221 STH Congres 16-8-24, FDC stpl klipp 125
2535 222 HALMSTAD 9-12-24, AB-PR 100
2536 222 stpl -27 hörnstpl prakt centr 75
2537 223 JACOBSBERG 12-9-24, LYXstpl 400
2538 223 Borgvattnet 28-8-24, prakt FÖRSTA MÅNAD 400
2539 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
2540 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
2541 223 LIT 13-12-24, hel sidvänd stpl 225
2542 223 STH 18-11-24, lyxcentr 1kr 200
2543 223 LY(SEKI)L 18-10-27 175
2544 223 STH 19-8-24, 1kr på klipp 4 DAG 175
2545 224 STH 20-8-24, par 2kr på klipp 5 DAG 300
2546 224 stpl ...HOLM 5-29 , 2KR plåtskarv ned 160
2547 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
2548 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
2549 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
2550 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
2551 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
2552 225 5KR STPL BRA EX 550
2553 225 STH 27-9-24, mkt fin 5 kr 550
2554 225 5 kr UPU hörn stpl vä BOR.. 6 550
2555 225 UPPSALA 3-3-25, 5KR fint AB ex 500
2556 225 5 kr UPU hörn stpl upp hö, fin 5kr 500
2557 225 STH 27-8-24, 5kr på klipp 12 DAG 500
2558 225 JACOBSBERG 12-9-24, svag omv stpl 450

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2559 226 STH 17-8-28 PRAKT 5ö 60
2560 227 GBG 19-8-28, PRAKT 10ö 75
2561 229 MALMÖ 6-9-32, PR-LYXS 75
2562 230 HÄLSINGBORG 20-6-28, LYXS 100
2563 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
2564 233a STH 14-11-33, PRstpl 10-block med postfrisk gummering 350
2565 233a STH 14-11-33, PR-AB stpl 4-block 200
2566 233a MORA 25-5-35, PRAKT 100
2567 233a STH 11-12-34, SIDV VACKER 50
2568 233a STH 27-8-37, AB-PRS 50
2569 233b STH 20-8-41, PR sidv stpl 10-block,ällsynt stpl enhet 500
2570 233b 4-block Borås 14-5-40 300
2571 233b STH 31-10-39, PRS 4-BLOCK 200
2572 233b STH 4 1-2-40, PR-LYXS MITTstpl 4-block 200
2573 233b GBG 29-22-39, PR-AB stpl 4-block 200
2574 235A Ystad 16-11-32, pr-lyxex 60
2575 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
2576 238,239 STH PFFS 9-3-34, 238,239C,E varsitt ex med AB-PRAKT stpl på brev 150
2577 239C GBG 19-12-33, LYXS 100
2578 239C SUNNE 13-1-34, PR-LYXS 75
2579 239C STRÄNGNÄS 31-3-34, PRS, svår 55
2580 239C STRÄNGNÄS 2-6-34, PRS, svår att få vacker 50
2581 239E STH PFFS 12-12-33, LYXS , svår 200
2582 240API FLAGGSTÅNG, stpl A... 6 F 500 100
2583 240PI BY)GDETRÄSK 10-2-35, FLAGGSTÅNG 75
2584 248APII HÅLLAND 3-6-36 , PR-LYX, VIT HOV 100
2585 248APII Sth 2-4-36, VIT HOV i mitten av 3-strip 100
2586 248APII ÖSMO 3-6-36, PR-LYXS, VIT HOV 75
2587 249 VAXHOLM 23-6-36, PR-LYXS, hel plåtskarv hö 60
2588 249 NORRLIMSTA 23-6-36, PRS 60
2589 251 HÄRNÖSAND B 27-6-36, LYXS 75
2590 254 HASSLERÖR 8-5-37, PR-LYX 40ö 75
2591 255 VÄRMLANDS NYSÄTER 26-10-36, PR-LYX 100
2592 258 BORÅS 30-3-37, LYXS 200
2593 258 STH BROMMA AERODROM 23-5-36, PRAKT FDC stpl 100
2594 258V BORÅS 19-11-37, prs 5-strip position 5 med brott i streckningen till höger. Mycket ovanlig i strip 200
2595,5 258vDP1 BORÅS 14-1-38, 5-STRIP AB- PR av dubbelpräglingen i Englands karta.Myckt ovanligt 5-strip F 4400+ 800
2595 258vDP1 MALMÖ 21-12-35, PR-LYX av dubbelpräglingen i Englands karta.Vackraste jag sett. F +800 500
2596 259BC HASSLARP 27-10-38, AB-PR 125
2597 259CB STH 3-12-38, AB-PR 4-BLOCK 200
2598 261BC NÄSHAMN LBR 17-9, 3+4sid par på vyk 100
2599 261C OSKARSTRÖM 12-3-38, PR-LYX 100
2600 261CB NORA 13-9-38 100
2601 262B FKMB SLITE ROMAKLOSTER 18-10-38 60
2602 262BC HAMMENHÖG 3-6-38, rättv stpl 150
2603 262CB KINSTABY 16-6-38, AB-PRS 150
2604 262CB MALMÖ 24-11-38, bra AB 125
2605 262CB STPL -39 110
2606 264 SKÄRBLACKA 5-5-38, LYX 150
2607 266BC ORNÖ 20-7-39, LYX 300
2608 266BCC 5-STRIP BCCCC, stpl, mkt sällsynt 300
2609 266CB OXELÖSUND 30-6-3-38, fint 4-block 150
2342 266CB UPPSALA 17-3-39, PRAKT 140
2610 266CB STH 20-8-(38) 100
2611 266CCB JOHANSFORS 26-10-39, sällsynt 300
2612 267BC ANDERSTORP 10-4-39, AB-PR 150
2613 267BC STH 4-5-39, rättv stpl fint ex 125
2614 267CB MALMÖ 21-6-39, PR 300
2615 269B2 VÄSTERÅS 16-10-39, PRAKT F 650+pr 250
2616 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
2617 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2618 269CB Hemfjäll 12-1-40, PRAKT klipp 450
2619 269CB G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2620 271C RONNEBY LBR 30-4-48, PR-LYX 60
2621 272 UXBRIDGE MIDDX. 8 JLY 1949, PRS PAR , ENGELSK UNIK stpl på svenskt märke 300
2622 273BC BRA STPL PAR 550
2623 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
2624 273BC1 GÖTEBORG 13-9-40??, rättv stpl, bred 650
2626 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
2627 273CB1 vackert par STH 700
2628 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
2629 273CB1 STH 17-1-40 LYX marginal 400
2630 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2631 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
2632 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
2633 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
2634 276A IMFORSMO 21-5-46, LYXS KLIPP 100
2635 277 RÖNNINGE 31-7-46, LYXS 100
2636 281 RÖFORS 24-8-51, PR-LYXS 90
2637 284 ÖVERTORNEÅ 25-10-5, PR-LYXS 75
2638 286 JOESTRÖM 13-3-41, LYXS 60ö 100
2639 289 UPPSALA 1 10-3-55, PR 75ö svår 100
2640 307 MUSKÖ 10-2-68, PRAKT 75
2641 307 VARA 28-5-68, PR 60
2642 318B1 MALMÖ CST 5-2-40, LYXS 100
2643 318BC STH 4-3-39, RÄTTV LÄTT STPL AB-PR 120
2644 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
2645 318CB LIT 18-10-39, PR-LYXS 200
2646 318CB MALMÖ 29-3-39, AB-PR 4-BLOCK 150
2647 318CB PKP 198 19-1-40, AB-PR 120
2649 320B1 BINGSJÖ 6-2-41, PRAKT 125
2653 320B1 JÄR?FLOTTA 21-2-40 vacker 60
2650 320B1 stpl ... ÄNG 17-11-39, bred marg 50
2651 320B1,B2 10Ö STPL KR, 19-7-20, 2 FINA EX 60
2652 320B2 SUNDSVALL 22-7-39, hel sidv stpl 70
2654 320B2 STH 1 rättv stpl 55
2655 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
2656 320BC BRA STPL PAR 550
2657 320BC GBG 24-11-40 550
2658 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
2659 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
2660 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
2661 320BC STH 30-1-40, SUPERLYXMARGINAL 450
2662 320BC LYX marginal, STH 400
2663 320BC KARLSTAD, PR KLIPP 26-2-40 350
2664 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
2665 320BC STH 30-1-40, ab-prs klipp, lyx marg 300
2666 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
2667 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
2668 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
2669 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
2670 320CB bra 10ö par ...OGABY 4-6-40 500
2671 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
2672 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
2673 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
2674 320CB del FDC stl 1939, SUPERLYXMARGINAL 450
2675 320CB stpl par , en stpl 400
2676 320CB 10Ö BERZELIUS, lätt rättvänd maskinstpl STH 22-6-40 400
2677 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
2678 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
2679 320CB STH 3-11-39, fint par 350
2680 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
2681 320CB HJÄRNARP 7-2-40, ab-prs klipp 300
2682 321BB MASPELÖSA 2-9-40, fint BB par 100
2683 321CB MJÖLBY 7-11-39, PRAKT 200
2684 321CB BÅSTAD 10-6-40, PRS , 2:a stpl 110
2685 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
2686 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
2687 324CB PKP 290 24-3-40, PRS, 2:a stpl 175
2688 326B1 ÅRE 17-9-40, LYX 100
2689 327 ULRICEHAMN 5-1-42, PR 50ö Sergel 75
2690 331 SNAVLUNDA 19-1-42, PR-LYX 60
2691 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
2692 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
2693 332BC Sandarne 24-10-50, pr 400
2694 332BC GÄVLE 1 5-12-49, praktpar 400
2695 332BC Perfekt tandat par mittstpl uppåt S... F 350
2696 332BC STH Tull. 16-9-48, mittstpl bra par 350
2697 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
2698 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
2699 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
2700 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
2701 332BC STH BAN mittstpl ned 275
2702 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
2703 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
2704 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
2705 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
2706 332CB STH -45 mittstpl upptill 275
2707 333B2 STOCKARYD 7-11-41, LYX 200
2708 333B2 PKP 120 6-2-42, PR-LYX 100
2709 333B2 PKP 27-3-45, PR-LYX 70
2710 333BB TORSÅNG 27-11-41, LYX 100
2711 335A WREDSTORP 26-11-41, LYXs 100
2712 335BB INSJÖN 24-9-42, PRAKTEX 125
2713 335BB KUSTFLOTTAN 22-5-42, sidvänd 100
2714 335BB HAJOM 7-7-42,ab-prs 100
2715 335BB LINKÖPING 1-2-42, PRS 75
2716 335BB STORVIK 13-4-42, VACKER SIDV 50
2717 336 TÄRNABY 13-12-41, PR 125
2718 336 SKÖVDE D 2-11-44 , PRAKT 75
2719 336 HEDEKAS 13-11-41, AB-PR 70
2720 336 POSTANS)TALTEN (1)170 11 -44 50
2721 337C STOCKHOLM 21-2-47, PR 60
2722 340A3 SKAGERSBRUNN 18-7-42, AB-PR 60
2723 342A RÖD Bokfört Postgirokontoret 29-11-43 100
2724 344BB TUNGELSTA 6-12-43, svår 1943 110
2736 344BB stpl...OLM -43 100
2725 347A GOTLANDS TOFTA 2-6-45, LYXS 100
2726 354BB RUNSTEN 22-10-44, pr-lyxs 100
2727 356 SÖRFLÄRKE POMB 2 29-1-45, LYXS 100
2728 358A HULTSFRED 26-4-45, -YXS 60
2729 375 LÖRSTRAND 3-11-47, PR-LYX 75
2730 406DD1 KARLSKROA? 23-3-60 60
2731 406DD2 LINKÖPING 31-5-61 rättvänd 50
2732 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
2733 416DD1 GÄLLIVARE 12-6-60, AB-PR 75
2734 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
2737 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
2738 471-75 STOCKHOLMIA 1-7-1955, stpl 9-block serie, slät och fin FDC STPL . 900
2739 472 STH p.f.a. 21-1-75, lyxs 100
2740 473 STH p.f.a. 21-1-75, PRAKTstpl 50
2741 473 STH 21-1-75, PRAKTstpl 50
2742 492B2 GÖTEBORG G 18-2-61, PR-LYX 60
2744 1787 ÄLVSJÖ 29-03 -63?, OMV 9? 100TJÄNSTE

2745 1a NOR 25-9-75, hel sidvänd 125
2746 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
2747 2a KARLSTAD 5-10-82, PRAKT 175
2748 2b STH 27-8-81, PR-LYXS 200
2749 2b LJUNG 7-2-80, PRAKTEX klipp 200
2750 2c LULEÅ 17-12-80, PR-LYXS 3,3,4-5, 125
2751 3 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
2752 3b RÖD stpl JÖNKÖPING 12-12-81, ovanl 400
2753 3c ARVIKA 8-5-84, PR-LYX 5ö 200
2754 3d GAMLEBY 23-6-86, sidv vacker 120
2755 3d NORRTELJE 18-11-84, PRAKTs, lvht 100
2756 3d KARLSTAD 17-9-81, sidv vacker 90
2757 4b SUNDSVALL 1-2-77, PRAKT 1000
2758 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
2759 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
2760 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
2761 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
2762 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
2763 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
2764 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
2765 4c MARIESTAD 13-2-77, LYXS liten tunn fl 200
2766 4d BORREBY 29-9-75, LYXS L SK, F 600 300
2767 4d HEDEM(ORA) 17-6 Blå stpl 110
2768 4f STH C. 30-12-81, PR-LYXS 6ö 150
2769 4g ENKÖPING 11-10-82, PR-LYXex 400
2770 5 SÖFDEBORG 25-1-77 Praktstpl , tu fl. stpl M SK F 1500 1000
2771 5 HOFVA 30-6-74, LYXS 150
2772 5 DANDERYD 24-3-77,LYXS, def övre vä hörn 12ö, svår stpl F 1000 150
2773 5 DANDERYD 24-3-77,def Klippt 12ö, svår stpl F 1000 125
2774 5 WIBY 16-4-78, PRAKT+ 125
2775 5 Jäderön 15-7-82, lyxs 100
2776 5 VEST-TIBBLE 12-11-78, stpl B U F 100 50
2777 5a UDDEVALLA 2-1-74, PR-LYXS 2:DAG , fåtal tidigare kända 500
2778 5a ÖSTANBRO 25-4-76, PR-LYX 125
2779 5b GÄLLERSTA 13-6-77, PRAKT, T NÄ 100
2780 5c1, var KULLTORP 25-10-77PRS, var rambrott 100
2781 5dv4 KARLSTAD 12-10- 79, Ab, 2 stukade hörn 75
2782 5e RISEBERGA 15-1-81, PR-LYX 100
2783 6a ALINGSÅS 20-3-74, PRS, 2stpl till, F850 120
2784 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
2785 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
2786 6b JÖNKÖPING 6-4-79, PR-LYXS 200
2787 6b MALMÖ 30-10-75, PRS 20Ö, 3,3,4 150
2788 6b STABY 19-1-84, sidv. 20ö, 3,3,3 150
2789 6b KA)RLSKRONA 13-12-77, AB 3,3,3 125
2790 6d LINDESBERG 27-5-83, PR-LYXS 300
2791 6dv2 LANDSKRONA 3-7-83, AB-PRS, kartongpapper 150
2792 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
2793 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
2794 6e EKOLSUND 20-5-82, AB-PRS 300
2795 6e WESTERÅS 31-5-83, AB-PR stpl 150
2796 6e SÄFSJÖ 7-9-83, sidv. pr-lyxcentr. 20ö 125
2797 7 KARLSTAD VENTILstpl 23-3-81, 125
2798 7 STH 13-4-77, PRS 90
2799 7b STRÖMSTAD 28-9-76, PRS klipp 100
2800 7c JÖNKÖPING 13-9-80, LYXS, pr-lyxex 300
2801 7c LINKÖPING 18-5-81, PR-LYX 250
2802 7c MALMÖ 21-4-75, PRS 100
2803 7d2 LJUNGBY 16-11-80, 24öre tjänste t 14 kht citrongul signerad O.P. 7d2. Stjärnmärkt i Facit 2020. 4000
2804 7e EKSHÄRAD 14-10-79, omv LYXs 100
2805 7e CARLSKRONA 28-10-76, omv prs 75
2806 7e BORLÄNGE 17-6-78, sidb ab 3,3,3 75
2807 7e EKSHÄRAD 1-2-79, omv prs 60
2808 7e STH 11-7-78 AB 50
2810 7f BORGHOLM 18-7-81, LYXS 250
2811 7f ÖSTHAMMAR 3-2-80, PRS 75
2813 7g ENKÖPING 10-5-85, PR-LYXS 150
2814 8 Nämndö 8-4-82, ab-prs STPL 100 100
2815 8a YSTAD 2-10-76, PR 200
2816 8a N....A 24-11-74 90
2817 8bv2 KLIPPAN 23-10-79, LYXS tjckt Kartong papper, kuriosa centrering 150
2818 8d KRISTIANSTAD 20-5-79, PRS, intesivt svart 100
2819 8d STH 19-3-80,3,3,3 AB 90
2820 8e KARLSKRONA 17-2-81, LYXS 250
2809 8ev2 MARIESTAD 22-12-79, PRS, EXTREMT TJOCKT KARTONGPAPPER, RARITET 400
2821 8f NÄSHULT 5-1-83, PR-LYXS 150
2812 8fv2 KALMAR 18-2-79, kartongppr 100
2822 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
2823 9a BORÅS 10-5-74, OMV PR-LYXS 250
2824 9a ESTUNA 1-6-77, PRS, liten tunn fl. 125
2825 9b Höör 4-9-79 400
2826 9d SÄFSJÖ 1-4-85, AB-PR 375
2827 10a MALMÖ 13-11-75, AB 3,3,3 110
2828 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
2829 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
2830 10f KALMAR 13-1-80, AB 3,3,3 100
2831 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
2832 11 2ö 17-block prs HVETLANDA 10-9-13 300
2833 11 SKÖLLERSTA 19-8-97, PR-LYX 150
2834 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
2835 12 HEDEMORA 5-1-12, LYXS 200
2836 12 JÖNKÖPING RULLSTPL 23-1-97 typ 2 sidvänd Lyx avtryck 100
2837 13Av2 HARG 14-1-89, PR, skadat E i SV. 150
2838 13Av3 TORSBY 4-4-89, PRS, STARKT SPEGELTRYCK 250
2839 13Av3 HARG 16-1-91, lång stapel på A 90
2840 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
2841 13B STHLM.1 .TJ BRE. 1-4-10, PR-LYXS 50
2842 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
2843 14 JÖNKÖPING RULLSTPL 15-4-97 typ 2 Lyx avtryck 125
2844 14 LANDA 4-8-89, PRAKT, stpl 75 75
2845 14 STH RG. 28-6-93, PR-LYXS 50
2846 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
2847 14v3 Svenljunga 12-4-87, starkt spegeltryck 250
2848 15b LIDKÖPING 5-11-95, AB-PRAKTex 200
2849 15c WENERSBORG 8-9-84, AB-PR 125
2850 16A RÖSTÅNGA 35-87, LYX 200
2851 16A MÖRKÖ 28-11-89, LYXS 100
2852 16A Elghult 8-11-90, lyxs 100
2853 16A RÖ 27-4-88, BLÅ PR-LYXS 100
2854 16A HASSLERÖR 6-1-91, stpl 100 75
2855 16Av3 LEKSAND 21-4-87, prs, starkt spegeltryck 200
2856 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
2857 16B VALSJÖ 18-11-1906, LYXs, pr-lyxex 125
2858 16B KARLBERG 12-11-1904, LYXS 100
2859 16B BÄRBY 19-12-98, BLÅ STPL 100
2860 16B DANDERYD 10-5-1902, LYXS 75
2861 17 Stora Mellösa 28-7-84, pr-lyxs 100
2862 17b OCKELBO 21-8-84, AB-PR 75
2863 17c MARIEHOLM 15-3-84, PRS 100
2864 17c DANDERYD 26-9-83, LYXS, kt, stpl 150 100
2865 17d ÖDESHÖG 26-8-84, PRS, vit fläck över vä 12 100
2866 17v4 sth 20-9-93,extremt starkt spegeltryck 300
2867 18 SVINSTAD 18-8-86, LYXEX 300
2868 18e SANDHEM 28-6-88, PRAKT 100
2869 18v3 ÅSELE 12-11-87, PRS, 20ö röd, starkt spegeltryck 200
2870 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
2871 19 WÄSBY 28-7-00, LYXS 125
2872 19 KARLBERG 16-7-1904, LYXS 100
2873 19 STH 3-11-11, C 2 RBT, lyxs 100
2874 19 FURUSUND 6-6-12, PR-LYX 100
2875 19 ÖSTHAMMAR 15-10-00, PR-LYX 100
2876 19dvar PARTIELLT SPEGELTRYCK på 20ö stora tjänste blå, ca 4 kända.. Nyansintyg O.P. 1500
2877 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
2878 20 SOLLEFTEÅ 19-11-84, PRAKT 100
2879 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
2880 20d? WREDSTORP 16-11-91, LYXS 24 ö matt gul 150
2881 20f WERNAMO 5-11-84, PRS av svåra olivaktigt gul F 2000 400
2882 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
2883 21 FLSERYD 24-10-97, LYXS 200
2884 21 SVARTSJÖ 19-5-92, PR-LYX 150
2885 21 FITTJA 6-8-1900, PR-LYX 100
2886 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
2887 22A OINLÖST 100
2888 22Ac STH 7-5-86, hel sidv LYXcentr 75
2889 22Ad MARIESTAD 8-10-87, AB-PRAKTEX 100
2890 22Ae VEST-TIBBLE 25-3-90, AB-PR, B U 100 100
2891 22Ae RÄTANSBYN 29-4-92, sidvänd 75
2892 22Af HESSLEHOLM 29-3-90, PR 100
2893 22Af STABY 29-1-89, PRS 100
2894 22Ag SÖDERHAMN 23-8-92, stpl 6-block 50ö röd . Finns bara 1 större block. Mycket sällsynt 1500
2895 22Ag VIKSTA 11-9-91, PRAKT 200
2896 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
2897 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
2898 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
2899 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
2900 22B FALUN 15-12-92, vacker typ 2 300
2901 22B ÖRBYHUS 14-12-94, AB3,3,3 300
2902 23 GISTAD 17-11-00, LYX 250
2903 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 11-11-96 typ 2 sidvänd pr-Lyx avtryck 125
2904 23a WREDSTORP 10-1-99, pr- LYX 150
2905 23b WREDSTORP 11-10-99, pr- LYXs 75
2906 24Ae JÖNKÖPING 23-8-94, PRAKT 100
2907 25 UMEÅ 13-3-90 PR-LYXS 150
2908 25 WEXIÖ 10-1-90, PRS 100
2909 25a HERNÖSAND 20-1-90, LYXS 150
2910 25a,b,c 10/12ö 3 olikan nyanser 125
2911 25av4 KRISTINEHAMN 20-12-89, PRS 125
2912 25b KARLSTAD 3-5-00, PR-LYXex 200
2913 25bv4 blå hörnstpl i= prickar 100
2914 25c LINKÖPING 17-5-91, PRS 100
2915 26 STLM. 1. TJ BR. 8-10-89, LYXS 8 DAG, MYCKET TIDIG STPL 400
2916 26 STHLM . 1 TJ BR 1-3-07, LYXS, kt 100
2917 26 NYÅKER 2-3-90, PR-LYXS 100
2918 26b WAXHOLM 24-2-96, PRAKT 125
2919 26b HJO 20-3-90, PRS 100
2920 26c TPL... LL, 1910, PR-LYX centr 75
2921 29 KALMAR 27-5-12, PR-LYXs 4ö 60
2922 31 STHM. TJ.BR 31-12-10 LYXS 2 månad. 150
2923 31vm 8ö omv krona, STOCK... 30-x-x 90
2924 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
2927 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
2928 39 LUDVIKA 22-8-17, PRAKT-LYX 200
2929 39 SIMRISHAMN 30-6-19, AB-PR 100
2930 39 MARIESTAD 3-10-18, vacker 5 kr 100
2931 39 LÖSEN ÖRE PRAKTEX 75
2932 40cz 1Ö TYDL kpv, HÖRNSTPL UPP HP 50
2933 41 SKÖFDE LBR 20-90-18, LYXS 100
2935 43cxz UMEÅ 14-2-17, prs, F 300++ 200
2936 43cxz UMEÅ x-10-15 tydl kpv, 4ö, F 300++ 90
2934 44 STH 1 26-6-40 4 TUR, PRS 50
2937 45 HJORTED 24-6-19, PRS 7ö 75
2938 45cz MORGONGÅFVA 19-5-19, prakts7ö 100
2939 45cz VIKARBYN 28-8-18, AB-prakts7ö 75
2940 46 8ö vm linjer, stpl 29- 100
2941 48 HALLANDSÅS 22-12-19, PRAKTS 12Ö 50
2942 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
2943 51cc VÄXJÖ 29-11-17, LYX EX 150
2944 51cx NYKÖPING 22-5-16, omv vm, PRS 300
2945 51cx RÖNNINGE 6-3-18,omv vm, AB- PR,500 200
2946 51cx 25ö stpl ... D 4.. praktc.,omv vm, PR,500 125
2947 51cxz SÖD)ERTÄLJE 1-8-11, AB-PR omv linjer + tydligt KPV, F 1500, svår i denna kvalitetet 750
2948 51cz VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXex 100
2925 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 10-LBR, F 750 225
2926 52cxz 30ö tydl KPV, stpl hö 27-2?, F 750 200
2949 52cz NYKÖPING 9-9-19, LYXS 50
2950 53 STH 5-6-18, LYXS 35ö 50
2951 54 VÄSTERÅS 8-4-18, PRS, 50Ö 50


LÖSEN
2952 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
2953 2bvar HUDIKSVALL 14-3, extremt snedc 125
2954 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
2955 3 RUTE 30-4-81, 5ö LYXs 400
2956 3 par RÖK 23-12-78 300
2957 3 5ö lösen felpef margilnalex stpl 90
2958 3a MJÖLBY 8-12-75, LYX centr 110
2959 3b ORRVIKEN 11-4-80, AB 75
2960 3bvar FÄRILA 19-5-78, extremt snedc 125
2961 4 6ö LYX centr stpl -78 150
2962 4b GBG 29-3-75, prc , hel sidv stpl 500
2963 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
2964 5 RESVILLE 13-4-80, PRS, vit fläck 100
2965 5 STH ANK A 29-7-74, sidvänd 60
2966 6 20ö med wärde stpl 100
2967 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
2968 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
2969 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
2970 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
2971 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
2972 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
2973 7a 24ö rödviolett, LYX cent. hörn stpl upp vä 600
2974 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
2975 7avar 24ö rödviolett 2 märkesbilder ...VEKE ? , 17-2-77 nyans F 3000 300
2976 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
2977 8 SKYTTS HVELLINGE 30-8-78, sidvänd fin, 3,3,3, stpl M SK 250 200
2978 8b WATTHOLMA 16-2-82, PRcentr, sidv stpl 125
2979 8b1 FÄRILA 5-10-77, AB 3,3,3 90
2980 8c MALMÖ PAKET 14-9-77, PRS 100
2981 9 50ö praktcentr stpl upp hö 75
2982 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
2983 9b FÄRILA 22-10-77 125
2984 9c ÅTVIDABERG 12-7-78, PRAKTS 300
2985 10b N)ÄSVI... 25, prc fint ex 110
2986 10c LEKSAND 18-3-79, färgstarkt Praktex 300
2987 10c 1 KR LYX CENTR ...RSUND 8-X-77 150
2988 11 KINNA 14-4-89, PRAKT 100
2989 13c ARVIKA 11-12-91, VACKER 75
2990 13f VARBERG 8-6-90, LYXS 200
2991 13g MULLSJÖ 21-12-93, LYXS 250
2992 13g T stpl 200
2993 14d KÅRSTA 14-2-87, BLÅ stpl 100
2994 14e FINNERÖDJA 15-3-89, AB-PR 75
2995 14f RÅNÄS 17-9-89, PRS 100
2996 15d KORSNÄS 15-1-90, PR-LYXS 200
2997 15e ÖREBRO 15-1-90, PRS 100
2998 16a MÅLERÅS 18-1-88, PRS 100
2999 16b HÖLÖ 10-3-85, PRS 100
3000 16c WESTERÅS 12-3-86, PR-LYXS 20ö 200
3001 16e2 SKUTSKÄR 18-1-91, PR-LYXS 100
3002 17 24Ö 2 MÄRKESBILDER stpl ...olm 150
3003 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
3004 18 DÅDESJÖ 20-8-86, VACKER stpl, stpl F 100 100
3005 18a ALSEN 2-5-80, PRAKTs svår nyans 400
3006 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
3007 18a SVENNEVAD 22 fin 30ö djupt blågrön 150
3008 18b KUNGSBACKA 14-12-82, LYXS 300
3009 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
3010 18c ÖREGRUND 16-5-87, PRS 100
3011 18d ROSSÖN 15-11-90, PRS 100
3012 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
3013 19 Kork stpl med Postorn+ R.B inom ram 300
3014 19b 50ö mörkt orangbrun, pr-lyxc 29-3-79 50
3015 19d RÄTTVIK 17-12-87, LYXS 200
3016 19d ARVIKA 23-7-90, PRS 125
3017 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
3018 20 HAPARANDA 21-11-91, PRS 100
3019 20b STH 16-1-86, BLÅ stpl, pr-lyx centr 80
3020 20c stpl ... RNÖ 31-, PRAKTcentr 60
3021 20d UPSALA 11-12-91, LYXS 250
3022 20d BACKE 22-10-83, AB-PR 1KR 150
3023 20d STPL ... BY 13-3-90, PR-LYXcentr 70


MILITÄRMÄRKEN
3024 3 EDSVIKEN 19-8-43, PR-LYX 125
3025 3 KUNGSBACKA 1-8-44, PR-LYX bred 100
3026 3var ALINGSÅS 11-1-40, PR Ramlinjer saknas ned och på sidorna 150
3027 3var streckstpl , Ramlinjer saknas ned och på sidorna 50


ORTSSTÄMPLAR
3028
DJURÅS 4-1-15 LYXS USA MÄRKE 1C Washington 300
3029
STH 13-1-08 på SPANSKT MÄRKE 10c 200
3030
STOCKHOLM 28-8-21 på Estländskt otandat märke 5 Marka 200
3031
STOCKHOLM 2-11-2 på Estländskt märke 15 Marka 200
3032
GÖTEBORG 2-2-25 PRAKTS USA MÄRKE 8C 200
3033
5c USA Monroe, Svens1-6-48k BÅT stpl GÖTEBORG -NY 150
3034
Finsk 1mark med svensk stpl STH AFG 25-11-1X 125
3035
Engelsk 2½p Svensk ank stpl GBG 17-5-18, prakt klipp 125
SVERIGE OSTÄMPLAT *

3036 1-5 3-24sk svartavdrag i par 400
3037 1F-5F skilling banco kpl serie ostpl i Facsimile 250
3038 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3039 3E2 * 6skill Eftertryck II 1868, fräscht ex 450
3040 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3041 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3042 4a (*) 8sk mycket vacker ostämplad , Intyg HOW godtagbart ex 1,3,(-) några små anmärkningar. Sällsynt vacker dock. 5000
3043 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
3045 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3046 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
3047 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3048 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
3049 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3050 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3051 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3052 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3053 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3054 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3055 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3056 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3057 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3058 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
3059 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3060 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3061 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3062 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
3063 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3064 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3065 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3066 7c2 * AB ex ,lvht 300
3067 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3068 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3069 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3070 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3071 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
3072 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3073 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
3074 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
3075 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
3076 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
3077 8 PRAKTex F 5000 1750
3078 8b * 30ö , AB-PR 150
3079 8c * AB-PR ex 800
3080 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3081 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
3082 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3083 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3084 8d * AB ex , lvht 700
3085 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3086 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3087 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3088 9c3 * AB-PR 500
3089 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3090 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3091 9h1 *-(*) 12ö ultramarin, 3,1,4 praktcentrerat mycket gott ex, F 3600 375
3092 9m * 12Ö PR-LYX centerat 400
3093 10d2 (*) 24ö ostpl 2,3,1 gott ex F 4000 300
3094 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3095 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3096 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
3097 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
3098 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
3099 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
3100 11N * AB ,3,3,3 200
3101 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
3102 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
3103 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
3104 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
3105 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
3106 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
3107 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
3108 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
3109 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
3110 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
3111 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
3112 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
3113 12N1 * 50 öre , AB ex 200
3114 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
3115 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
3116 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
3117 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
3118 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
3119 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
3120 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
3121 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
3122 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
3123 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
3124 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
3125 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
3126 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
3127 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
3128 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
3129 14B * fräscht AB ex 225
3130 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
3131 14Bc1 * AB-PR 250
3132 14Bc1 * 3ö brun, PR-LYX centr 200
3133 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
3134 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
3135 14Bdv4 * 3ö med variant "CIGARREN" PR-LYXcentr . obet korta tandspetsar upp hö,STJÄRN MÄRKT i Facit som ostpl .UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 2000
3136 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
3137 14Bg * AB ex 200
3138 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
3139 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
3140 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
3141 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
3142 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
3143 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
3144 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
3145 15cF 17ö grå ostpl LYX centr i Facsimile 125
3146 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
3147 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
3148 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
3149 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
3150 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
3151 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
3152 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
3153 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
3154 19a * 5ö fräscht ex 400
3155 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
3156 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
3157 19b * fint AB ex 800
3158 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
3159 19b (*) 3,4,1, prc 450
3160 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
3161 19d * 5Ö RINGTYP T 14 MED del av HÖRNMARGINL VM, intyg HOW 4,4,4, PRAKTEX, RARITET SOM OSTÄMPLAT 12500
3162 19d * fräscht AB ex 900
3163 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
3164 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
3165 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
3166 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3167 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3168 20d * AB ex, lvht 700
3169 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3170 20j (*) bra AB centr 600
3171 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3172 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3173 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3174 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3175 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3176 20k (*) AB centr F 3000 375
3177 21 * 12ö t 14, Ab 350
3178 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3179 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3180 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3181 21gv7 12ö (*) grönaktigt blå, svår nyans, gott ex 2,3,1 F 4000 400
3182 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3183 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3184 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3185 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3186 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
3187 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3188 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
3189 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
3190 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3191 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3192 24g * 24ö ringtyp t 14, fräscht ex, ktspt, AB 3,3, 4 F 9500 1100
3193 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3194 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
3195 25f (*) restgummi, fin svartaktigt brun30ö gott ex 2,3,1 F 7000 700
3196 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3197 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
3198 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3199 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3200 27c * 1 rikdaler, intorkad gummi gott ex 2,3,2 1100
3201 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3202 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3203 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
3204 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3205 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3206 28h * 3Ö , AB 120
3207 29 * mkt fräscht AB ex 300
3208 29b * fräscht AB ex 300
3209 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3210 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3211 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
3212 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3213 30g * 5ö mattgrön, fräscht ostp ex 3,3-4,3 500
3214 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3215 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3216 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3217 30k * 5ö AB 225
3218 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3219 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3220 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3221 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3222 31b (*) 6ö 200
3223 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3224 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3225 31e 6ö PRAKTex 600
3226 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3227 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
3228 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3229 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3230 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3231 31g * 6ö AB F 1300 300
3232 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3233 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3234 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3235 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
3236 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3237 31j * 6ö fint AB 225
3238 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3239 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3240 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3241 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3242 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3243 32bv5 * AB 100
3244 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3245 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
3246 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3247 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3248 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3249 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3250 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3251 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3252 33a * LYXc 700
3253 33a * bra AB ex , F 2200 500
3254 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
3255 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3256 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3257 33b * ab 3,3,3 400
3258 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3259 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3260 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3261 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3262 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3263 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3264 33f * 20ö AB ex 375
3265 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3266 33v1F * 20/TRETIO FOURNIER FÖRFALSKNING , PR-LYX centr .ovanl. 1200
3267 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3268 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3269 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3270 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3271 34 * 24ö PRAKTEX 200
3272 34 * 24ö AB-PR 175
3273 34gv3 * AB var . färglinje 200
3274 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3275 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3276 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
3277 35b2 * 30ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 7000 1000
3278 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
3279 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3280 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
3281 39a * Praktex 600
3282 39a fräscht PR centr ex 500
3283 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3284 39b * PRAKT 700
3285 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3286 39c * AB-PR 600
3287 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3288 42 * 4-block bra AB F 960 250
3289 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3290 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3291 43 * AB 150
3292 43c * bra AB ex 150
3293 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3294 44a * prakt 100
3295 44b * 6ö prakt 75
3296 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3297 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3298 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3299 44c * LYX 120
3300 44c * 6ö ph, prakt 90
3301 44cv4 * prakt 150
3302 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3303 45 * PR-LYX 500
3304 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3305 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3306 45b * praktex 500
3307 45b * AB ex centr ned. 150
3308 45c * 10ö med PH, LYX 325
3309 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3310 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3311 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3312 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3313 46 * bra AB ex 250
3314 47 * pr-lyx centr 500
3315 47 * AB ex 500
3316 47 * 30Ö AB-PR 450
3317 47 * bra AB ex, F 1500 275
3318 47d * 30 ö PH, AB 300
3319 48 * AB ex 300
3320 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3321 48b *(*) vc AB 350
3322 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3323 48e * 50ö bra AB 350
3324 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3325 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3326 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3327 52a * svår nyans 200
3328 52c * prakt 4-block 175
3329 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3330 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3331 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3332 52cv1 * F 700 225
3333 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3334 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3335 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3336 54d prakt 100
3337 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3338 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3339 55 * lyx 150
3340 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3341 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
3342 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
3343 57 * PRAKT 25ö 150
3344 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3345 57c * LYX F 400+50% 200
3346 57c *(*) 25ö prakt 170
3347 57e AB , svår nyans F 900 250
3348 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3349 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3350 57vm2 * AB 175
3351 57vm2 * lyx centr. 175
3352 58 * LYX 225
3353 58 *(*) pr-lyx 225
3354 58 * 30Ö lyx 200
3355 58 * prakt 175
3356 58 * AB-pr 150
3357 58b * LYX 225
3358 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
3359 59d * LYX F 1000+ 250
3360 59d * 50Ö lyx 250
3361 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
3362 60 AB F 1300 * 300
3363 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3364 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
3365 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
3366 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3367 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
3368 61v4 * 4-block AB F1200 300
3369 61v4 * förskj. siffra 100
3370 65 * LYX, pr F 3000 975
3371 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
3372 67 * pr-lyx 100
3373 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3374 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
3375 76P (*) 10ö grå vm krona provtryck otandad 300
3376 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3377 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3378 77vm1 * AB-PR 225
3379 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3380 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
3381 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
3382 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3383 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3384 91 50ö , ostpl LYX 300
3385 92,94 55ö, 80ö medaljong ostpl pr- LYX centr i Facsimile 200
3386 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3387 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
3388 96 * 1kr medaljong nästan helt riktkors 175
3389 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3390 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3391 102v * förskjutet påtryck 300
3392 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3393 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3394 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3395 119 * lyx 250
3396 119 * prakt 5 på 12ö 175
3397 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
3398 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3399 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
3400 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3401 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
3402 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3403 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3404 137v4 * tryckvar. 60
3405 137v4 * tryckvar. 60
3406 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3407 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3408 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3409 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3410 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3411 141bz * bra AB ex F 600 175
3412 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3413 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3414 142Acxz *(*) SUPERB 200
3415 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3416 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3417 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3418 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3419 143Abz * PRAKT 1600
3420 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3421 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3422 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3423 143Cb * LYX 100
3424 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3425 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3426 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3427 144Acc * LYX 125
3428 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
3429 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
3430 144Ccx * superb 250
3431 144Ccx * PRAKT 175
3432 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3433 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3434 144Ecxz * lyx 400
3435 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3436 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3437 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3438 146Ea * prakt 50
3439 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3440 147 * A2 PPR PRAKT 50
3441 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3442 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3443 148Acxz * 30ö LYX 200
3444 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3445 148C * PRAKcentr. 150
3446 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3447 149Ab * LYX 175
3448 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3449 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3450 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3451 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3452 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3453 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
3454 151C * superb 125
3455 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3456 151Cbz * superb 250
3457 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3458 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3459 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3460 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3461 152Acx * AB F 950 200
3462 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
3463 153c * prakt , ljus violett 90
3464 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3465 154b * pr-lyxc. 175
3466 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
3467 155bz * 140Ö PR-LYX 200
3468 156a * prakt 35ö typ 1 125
3469 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
3470 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
3471 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
3472 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
3473 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
3474 157 * LYX 175
3475 158 * LYX 40ö typ 1 225
3476 158 *(*) LYX 200
3477 158 * 40ö prakt-lyx 190
3478 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
3479 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
3480 160 * 45ö LYX 290
3481 160 * prakt 225
3482 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
3483 160 45 ö typ 1 prakt * 200
3484 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
3485 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
3486 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
3487 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
3488 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
3489 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
3490 163a * 60ö typ 2, LYX 200
3491 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
3492 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
3493 165bz * prakt 90
3494 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
3495 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
3496 165cz * 80ö LYX 100
3497 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
3498 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
3499 166var * plåtspricka 100
3500 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
3501 167a * lyx 90ö 250
3502 167a * prakt 200
3503 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
3504 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
3505 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
3506 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
3507 167c * skifferblå, bra AB 250
3508 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
3509 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
3510 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
3511 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
3512 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
3513 176C * AB 4-block, F 900 200
3514 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
3515 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
3516 177C * prakt 90
3517 177Ca * lyx 125
3518 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
3519 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
3520 184 *(*) 25ö orange superb 200
3521 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
3522 186a * 30ö brun LYX 125
3523 186avar * extra högt märke 100
3524 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
3525 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
3526 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
3527 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
3528 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
3529 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
3530 189a * prakt, A1 175
3531 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
3532 189b * A2ppr, prakt 175
3533 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
3534 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
3535 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
3536 192a *(*) prakt 175
3537 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
3538 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
3539 195 * LYX 45
3540 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
3541 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
3542 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
3543 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
3544 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
3545 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3546 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
3547 199 * LYX 4-block 200
3548 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
3549 201 * 30ö högsta LYX 110
3550 201b * LYX grönblå 375
3551 201b * 30ö grönblå praktex 300
3552 203 * 40 ö Kongress LYX 150
3553 203 * LYX 40 öre 140
3554 204 * pr-lyx 140
3555 205 * prakt 50ö 175
3556 206 * 60 öre LYXc. 200
3557 207 * 80ö LYX 200
3558 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
3559 208 * 1 KR PR-LYX 325
3560 208 * 1 KR lyx 300
3561 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
3562 209 * bra AB ex 550
3563 209 *(*) 2KR LYX 500
3564 210 * 5kr Kongress, PR 1100
3565 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
3566 210 * bra AB ex 900
3567 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
3568 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
3569 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
3570 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
3571 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
3572 212cx * LYX 100
3573 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3574 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
3575 214 * pr-lyx 100
3576 215 * Superb 25ö 150
3577 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
3578 216 * 30ö LYX 125
3579 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
3580 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
3581 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
3582 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
3583 218 * LYX 175
3584 218 * 40 ö , LYX 100
3585 220 * 50ö UPU , LYX 175
3586 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
3587 221 * 60 ö , prakt 200
3588 221 *(*) 60ö LYX 200
3589 221 * 60ö , PR-LYX 175
3590 222 * 80ö , LYX 175
3591 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
3592 223 * LYX 375
3593 223 * 1 kr 1924, prakt 275
3594 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
3595 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
3596 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
3597 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
3598 224 * prakt centr 350
3599 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
3600 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
3601 225 * 5KR, LYX 1000
3602 225 * Pr-lyxc. 900
3603 225 * 5KR UPU lyx 800
3604 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
3605 225 * 5KR , PRAKT 700
3606 225 * AB-PRc. 600
3607 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
3608 233a * 5kr slottet LYX 425
3609 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
3610 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
3611 233b * prakt 700
3612 233b * AB , F 1700 500
3613 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
3614 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
3615 238 * prakt 100
3616 246-57 * prakt serie 250
3617 246-57 * kpl mkt bra serie 200
3618 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
3619 266BC * LYX 4-block 200
3620 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
3621 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
3622 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
3623 267BC CB, * 2 st 4-block 350
3624 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
3625 267CB * LYXpar 125
3626 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
3627 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
3628 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
3629 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
3630 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
3631 320B2 LYX F 440 100
3632 321BC+ CB * Linné 2 par 300
3633 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
3634 321BC * 15l Linné bra par 150
3635 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
3636 321bc,cb * 2 par Linné 300
3637 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
3638 321CB * Linné 4+3s par 150
3639 324BC * prakt 150
3640 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
3641 324CB * prakt 4- block 250
3642 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
3643 332C * PRAKT 75
3644 332CB * 5kr slottet fint par 350
3645 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3646 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
3647 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
3648 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
3649 1b 4-bl AB F 2500 400
3650 1b * Lyxcentr 250
3651 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
3652 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
3653 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
3654 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
3655 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
3656 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
3657 3 * helfräscht AB ex 300
3658 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
3659 3a * 5 ö , PRAKT 325
3660 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
3661 3c * 5Ö PRAKT 300
3662 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
3663 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
3664 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
3665 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
3666 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
3667 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
3668 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
3669 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
3670 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
3671 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
3672 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
3673 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
3674 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
3675 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
3676 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
3677 4f * mkt fräscht AB ex 650
3678 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
3679 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
3680 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
3681 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
3682 4g * AB ex ,lvht 300
3683 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
3684 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
3685 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
3686 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
3044 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
3687 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
3688 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
3689 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
3690 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
3691 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
3692 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
3693 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
3694 8 * 30ö PRAKT 1000
3695 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
3696 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
3697 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
3698 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
3699 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
3700 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
3701 15b * pr-lyx 120
3702 15b * PRAKT 6ö F 300 100
3703 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
3704 16A * 10ö typ1 , LYX 300
3705 17 *(*) prakt F 550 200
3706 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
3707 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
3708 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
3709 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
3710 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
3711 18b * 20ö fint ab ex 400
3712 18e * 20ö AB-PR 400
3713 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
3714 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
3715 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
3716 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
3717 18g * 20ö PR-LYX 700
3718 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
3719 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
3720 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
3721 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
3722 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
3723 19 * 20ö LYX CENTR 30
3724 19c * 20ö LYX 40
3725 20c * 24ö Prakt, F 800 225
3726 20d * 24ö gul praktex 200
3728 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
3729 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
3730 20v2 * var. skadat i 225
3731 21 * 30ö LYX CENTR 80
3732 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
3733 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
3734 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
3735 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
3736 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
3737 22A * prc fräscht ex 300
3738 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
3739 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
3740 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
3741 22Ag * helfräscht AB 300
3742 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
3743 22Av2 * AB 350
3744 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
3745 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
3746 25 * starkt spegeltryck 125
3747 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
3748 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
3749 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
3750 25v3 * "ÖKE" AB 75
3751 25v4 * F 150 75
3752 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
3753 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
3754 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
3755 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
3756 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
3757 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
3758 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
3759 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
3760 46 * 8 ö linjer, prakt 65
3761 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
3762 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
3763 1 * prakt 200
3764 1 * 1Ö bra AB 110
3765 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
3766 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
3767 1v * prakt ex F 650 200
3768 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
3769 2 * 3 Ö LYX 400
3770 2 *(*) pr-lyx ex 250
3771 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
3772 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
3773 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
3774 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
3775 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
3776 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
3777 2v * prakt 250
3778 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
3779 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
3780 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
3781 3 * pr-lyx 225
3782 3 * prakt ex 5ö t 14 175
3783 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
3784 3a * 5ö brun, PRAKT 225
3785 3a * 5ö AB-PR 200
3786 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
3787 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
3788 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
3789 4c * 6ö AB-PR 300
3790 4c * 6ö orange AB 300
3791 5 * LYX 100
3792 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
3793 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
3794 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3795 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
3796 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
3797 6b * 20Ö PRAKT 250
3798 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
3799 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
3800 6c * PRAKTex 225
3801 6c * prakt 225
3802 6d * LYX 400
3803 7 * prakt 225
3804 7 * 24ö grå AB 125
3805 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
3806 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
3807 7a (*) 24ö lösen t14 med starkt förskjuten tandning. Mycket fräscht ex F 5000 400
3808 7b * 24Ö AB 110
3809 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
3810 7c * 24ö PR-LYX 350
3811 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
3812 7cv *(*) pr , F750 200
3813 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
3814 8 pr-lyx 200
3815 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
3816 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
3817 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
3818 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
3819 9 * 50Ö ab-pr 400
3820 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
3821 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
3822 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
3823 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
3824 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
3825 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
3826 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
3827 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
3828 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
3829 11var * felperforerat. 100
3830 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
3831 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
3832 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
3833 17 * LYX 24Ö 125
3834 17a * 24ö gråviolett praktex 500
3835 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
3836 17av2 * AB ex F 1000+ 275
3837 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
3838 17b * 24ö blålila, LYX 125
3839 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
3840 17c * 24Ö LYX 200
3841 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
3842 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
3843 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
3844 18a * AB, mörk fin färg 125
3845 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
3846 20 * 1KR LYX 300
3847 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
3848 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
3849 20 * AB-PR 100
3850 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
3851 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
3852 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
3853 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
3854 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

3855
Provtryck -FÄRGPROVER med OLOV RUDBECK och Hjalmar Branting 20st i 4-block i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 1800
3856
Provtryck -FÄRGPROVER med OLOV RUDBECK och Hjalmar Branting 10st 4-block med hyper intressanta sammantryck Branting och Rudbeck av i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 1700
3857
Provtryck -FÄRGPROVER med OLOV RUDBECK och Hjalmar Branting 20st i olika färger från tidigt 1920 tal. Tecknat och graverat av kände porträttmålaren Seth Martin. Ovanligt. Postmuseum har 5-6 exemplareligt uppgift från 1943(kopia på detta finns. Intressant. 500
3858 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
3859 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
3860 EW ** GRÅ i 4-block ot. mellan horiz 200
3861 EW EWERTS, grönt 4-bl otandat horiz mellan märkena, tandat runt om. 125
3862 EW ** grön , par otand mellan 100
3863 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
3864 1 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
3865 1 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på vitt papper. 500
3866 3 6sk ö medaljong SFF nytryck 75
3867 8P CARL XV PROVTRYCK 9ö i grön färg med linjerad botten 800
3868 62P 4ö FÄRGPROV I MARGINAL EXEMPLAR * , för siffertyp 2ö i ljusblå och gul färg utförd med 4-öres klichén med vattenmärke krona. SÄLLSYNT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 15000
3869 85 (*) 20ö blå PROVTRYCK Marginal 4-block 1000
3870 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
3871 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
3872 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
3873 2265-66 ståltryck i grön färg 80
3874
EWERTS par ** grå felperf otandat vert. 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
3875 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
3876 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
3877 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
3878 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
3879 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
3880 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
3881 33 (*) Färgprov 15ö rödorange vm krona 200
3882 33 (*) Färgprov 15ö gråsvart vm krona 200
3883 33 (*) Färgprov 15ö stålblå vm krona 200
3884 33 (*) Färgprov 15ö lila vm krona 200
3885 33 (*) Färgprov 15ö gulorange vm krona 200
3886 33 (*) Färgprov 15ö blå/ gult ppr vm krona 200
3887 33 (*) Färgprov 15ö röd/ gult ppr vm krona 200
3888 33 (*) Färgprov 15ö blå vm krona 200
3889 33 (*) Färgprov 15ö gul vm krona 200
3890 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
3891 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
3892 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

3893 1-5 (*) SVARTAVDRAG SKILLING BCO kpl 200
3894 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
3895 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
3896 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
3897 7-12N2 NYTRYCK 1963 PÅ blad ur Handbok 200
3898 15c ** 17 öre blåaktigt grå. Postfriskt Praktexemplar. Intyg HOW 4,4,5”Praktexemplar” (1992) F 2020 19000kr 3800
3899 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
3900 17 ** AB-PR, lvht, 1700+ 500
3901 28d ** 3ö mycket fint 4-block 3,3,5, F 15000 3000
3902 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
3903 28var del av 2 märkesbilder, obet. gummi.ve. 200
3904 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
3905 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
3906 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
3907 32 ** 12ö ringtyp t 13 prakt 250
3908 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
3909 32 ** 12ö ringtyp t 13, fint AB ex 150
3910 32b ** 12ö ringtyp t 13, prakt ,F 1300 250
3911 32c ** 12ö djupblå, svår nyans att få ** 400
3912 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
3913 32g **/* 12ö 4-BLOCK 2 ex **, AB-PR 400
3914 32v4 ** 12ö mycket starkt spegeltryck 500
3915 33 ** 20 ö AB 1000
3916 33a ** 20ö karminakt mattröd, AB 1100
3917 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
3918 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
3919 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
3920 34 24ö hörnmarginalex, vackert 300
3921 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
3922 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
3923 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
3924 39a ** 10ö boktryck utan PH, ab-pr 1500
3925 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
3926 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
3927 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
3928 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
3929 41 Prakt 125
3930 41a ** 3ö ringtyp med PH , bra Ab 3,,3,5 75
3931 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
3932 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
3933 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
3934 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
3935 42 4-block bra AB 700
3936 42 ** pr-lyx ex 500
3937 42 ** 4ö PR-LYX 450
3938 42 ** 4ö PRAKT 300
3939 42a ** 4ö ringtyp med PH i sällsynta djupgrå nyans , POSTFRISKT LYX EX AV denna sthämärkta nyans. Nyansintyg O,P, a. VACKRAST KÄNDA! 5000
3940 42d ** 4ö ringtyp med PH , LYX men gummiveck ned vä 125
3941 43 ** 5ö ringtyp PH, bra AB ex 350
3942 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
3943 44 ** 6Ö AB 125
3944 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
3945 44a 6ö blålila, AB 110
3946 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
3947 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
3948 44c ** 6ÖRE RINGTYP MED ph , PR-LYX 20 BLOCK sällsynt kvalitet! F 2020 ca 15000 3000
3949 44c 6 öre med PH ,AB 125
3950 45 ** 10ö med PH, AB 500
3951 45 AB 500
3952 45d ** 10ö mattrosa 300
3953 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
3954 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
3955 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB 500
3956 46 AB ex 20ö PH 400
3957 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB-BA, F 3000 200
3958 47 FRÄSCHT PRAKT 3000
3959 47f ** 30ö fräscht AB 4-BLOCK, F 21000 2100
3960 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
3961 48e ** 50Ö PR-LYX med lodrätt dragspel 1500
3962 50 LYX 6 hörnmarg block 400
3963 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
3964 50 ** 10/12ö SUPERB 200
3965 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
3966 50 PRAKT 50
3967 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
3968 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
3969 50v2 vc AB 250
3970 50v2 LYX-PRAKT EX med FÄRGKULA 250
3971 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
3972 51 ** 10ö/ 24ö vackert 25 block 500
3973 51 4-BLOCK ,AB 160
3974 51a ** 10/24ö orange, LYX 200
3975 51a PR-LYX 175
3976 51a ** 10/24ö rödorange svår nyans AB 100
3977 51b ** 10/24Ö ringtyp LYXex 200
3978 51b ** 10/24Ö ringtyp PRAKTEX 100
3979 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
3980 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
3981 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
3982 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
3983 52a1 AB-PRc, nett par nötta tspts 300
3984 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
3985 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
3986 52c ** Oscar 5 ö blågrön kvarts karta övre vä. AB-AB/Pr, fräsch . Facit 2020 10000 1200
3987 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR marginal 4-bl 350
3988 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR 4-bl 300
3989 52c ** Oscar 5 ö blågrön PRAKT 125
3990 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
3991 52c ** Oscar 5 ö blågrön bra AB 75
3992 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
3993 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
3994 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
3995 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
3996 52f ** 5ö Oscar ljusgrön AB-PRAKT F 1500 300
3997 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
3998 52v2 spegeltryck , tydligt, AB 100
3999 52vm1 4-block, AB 45
4000 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
4001 52vm2 ** 5ö oscar vm 2kronor, PR 50
4002 53 ** 8ö Oscar, 10 block 5x2 i LYX, F 5000 för prakt. Fantastiskt Block! 900
4003 53 ** 8ö Oskar PR-LYX 40 BLOCK 8x5st, alla i PR-LYX F 8000, sällsynt kvalitet 800
4004 53 ** 8ö Oscar, marginal 25 block 5x5 i PRAKT-LYX, F 5000 för prakt 600
4005 53 ** 8ö Oscar, marginal block 5x2 i PRAKT, F 2000 för prakt 300
4006 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
4007 53 ** 8ö Oscar, LYX,ex 200
4008 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
4009 53var ** 8ö blekt huvud, PR-LYX 100
4010 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
4011 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
4012 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
4013 54 ** 10ö LYX 175
4014 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
4015 54 LYX 100
4016 54 ** 10Ö LYX 100
4017 54 ** 10ö PRAKT 75
4018 54 pr-lyx 70
4019 54 ** 10ö PRAKT 70
4020 54av1 ** 10ö otandat marginal 4-block F 6000 1000
4021 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
4022 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
4023 54c 4-BLOCK , AB ,F 1400 225
4024 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
4025 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
4026 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
4027 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
4028 54P Dito omv vm+vm 2 kronor 500
4029 54P dito singel 100
4030 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
4031 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
4032 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
4033 55 bra AB 4-block F 2200 600
4034 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
4035 55 ** 15ö LYX färgpunkt i vä marg 500
4036 55 15ö PR-LYX 425
4037 55 15ö PRAKT 290
4038 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
4039 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
4040 55cvm2 AB 4-block F2400 700
4041 56 LYX 600
4042 56 ** 20Ö OSCAR PR-LYX 350
4043 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
4044 56a * 20ö ultramarinakt blå typ 1, PR-LYX, svår nyans F 1600 för AB 400
4045 56v1 4-BLOCK ,PR 800
4046 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
4047 56v1 MARGINALPAR 450
4048 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
4049 56v1 bra marg 225
4050 57 ** 25ö PR, nyans 1000
4051 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
4052 57 ** 25ö AB-PR 200
4053 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
4054 57b ** 25 ö GULAKTIGT ORANGE, PRAKT 350
4055 58 PRAKT, F 2400 800
4056 58 ** 30ö Oskar, PRAKT 500
4057 58 BRA AB 400
4058 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
4059 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
4060 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
4061 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
4062 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
4063 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
4064 59d ** 50ö Oscar, vacker AB ex 3,3,5 400
4065 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
4066 60 1 kr Oscar LYX ** 3000
4067 60 1 KR PRAKT EX 1500
4068 60 AB-PR 1300
4069 60 ** 1 KR PRAKT 1300
4070 60 bra AB ex F 3500 900
4071 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
4072 60b 1 KR MYCKET FINT ab EX 750
4073 60v1 (*) 1KR OTANDAT hörnmarg ex 750
4074 61-64 4-block serie PRAKT 375
4075 61-64 4-block serie ab-pr 175
4076 61-64 4-block serie ab 160
4077 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
4078 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
4079 61v4 AB F 450 100
4080 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
4081 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
4082 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
4083 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
4084 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
4085 62c pr-lyx 4-block 260
4086 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
4087 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
4088 62c 2ö 4-block PRAKT 150
4089 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
4090 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
4091 63vm1 ** 3ö siffertyp omv vm 4-bl AB, F 1000 200
4092 64 ** 4ö LYX 250
4093 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
4094 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
4095 64 ** 4ö PR-LYX 100
4096 64 ** 4ö siffertyp PRAKT 75
4097 65 Hörnmarg 4-block 7000
4098 65 PRAKT-LYX 5 kr Posthus 3000
4099 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
4100 65 PRAKT 2000
4101 65 AB-PR garanti HOW 1600
4102 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
4103 65 ** 5kr Posthus, vacker AB ex 3,3,5 1000
4104 66 LYX 4-BLOCK 1500
4105 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
4106 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
4107 66 pr-lyx 250
4108 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
4109 66 prakt 175
4110 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
4111 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
4112 67 hörnmarg 4-block prakt 900
4113 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
4114 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
4115 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
4116 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
4117 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
4118 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
4119 70 4ö prakt 50
4120 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
4121 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
4122 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
4123 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
4124 70vm 4-block AB 400
4125 70vm AB 125
4126 70vm omv vm, AB 110
4127 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
4128 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
4129 74var 2 märkesbilder 100
4130 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
4131 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
4132 75 ** 5ö medaljong vm krona PR-LYX 4-BL 250
4133 75 prakt 90
4134 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
4135 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
4136 76 10ö 4-block pr, 2 LYX ex ingår 500
4137 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
4138 76 prakt 10ö 110
4139 76vm7 ** 10ö delar av 3 vm , 2 horizantalt tydligt 3dje vertikalt mycket liten del. Okänt i Facit 2020 500
4140 77 1 krona ,AB 500
4141 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
4142 77vm9 ** 1kr medaljong PRAKT marginal 4-block med 2märken omv krona och delar av 2st horizontellt, OKÄNT I FACIT 2020 2500
4143 77vm9 ** 1kr medaljong PR-LYX med omv krona och delar av 2st horizontellt, OKÄNT I FACIT 2020 2000
4144 78 ** 5KR medaljong, LYX 30
4145 78 ** 5 KR Medaljong, LYX 25
4146 79bz ** LYX 200
4147 79bz ** 5ö medaljong LYX 200
4148 79bz ** 5ö LYX 100
4149 79bz ** PR-LYX 5ö medaljong 75
4150 79bz ** 5ö medaljong KPV tydl. PR-LYX 60
4151 81var 4-bl.2 ex plåtspricka , gumve. 200
4152 81var 8ö,punkt i marg över kronan 50
4153 84 ** 15Ö MEDALJONG., rufft. PR-LYX 100
4154 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
4155 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
4156 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
4157 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
4158 84b,bz ** 15ö PRAKT, flammigt tryck 100
4159 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
4160 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
4161 84d ** vacker vågr par 100
4162 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
4163 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
4164 84P 15ö brun slutprov,4-bl 800
4165 85 4-block med div plåtsprickor, AB vackert 350
4166 85 ** 20Ö VACKERT 6-BLOCK 250
4167 85bz ** 20ö KPV , PR-LYX 150
4168 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
4169 88 PRAKT 30ö 300
4170 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
4171 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
4172 88bz AB-PRAKT 200
4173 89 ** LYX marginalex, 350
4174 89Bz ** 35ö medaljong, vm kpv, pr 200
4175 90 40ö LYX 450
4176 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
4177 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
4178 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
4179 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
4180 91 ** 50ö medaljong , PR-LYX 900
4181 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
4182 91 50 öre AB 290
4183 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
4184 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
4185 91bz ** 50ö LYX 1250
4186 91Bz ** 50ö PRAKT 600
4187 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
4188 92 55 ö medaljong SFF nytryck 75
4189 94 ** 80 ö SUPERB un mounted mint, CERTIFICATE HOW 4,4,5 ,"PRAKTEXEMPLAR" also a.o. signed Diena . F 35000 8000
4190 96 hörnmarg pr-lyxex 800
4191 96 1kr PRAKT 750
4192 96 1 kr medaljong, prakt 700
4193 96 1KR AB-PRAKT 500
4194 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
4195 96 ** 1KR , AB 300
4196 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
4197 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
4198 96var 1kr plåtsprickor(repor?) ,AB ,centr ned 250
4199 96var ** 1KR MEDALJONG, dragspelsveck, AB-PR 250
4200 96var ** 1 kr dragspelsveck, 200
4201 97v2 ** 1:98 på 5 kr, förkjutet påtryck, prakt 200
4202 98 ** 2:12 medaljong , LYX 25
4203 98 ** 2:12 medaljong , PR-LYX 15
4204 99var 4-bl plåtsprickor genom medaljongen 100
4205 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
4206 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
4207 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
4208 104v2 ** 27/80 ö blått påtryck, LYXex 100
4209 105 PRAKT 5 / 2ö 50
4210 105-14 ** landstorm I kpl i liten specialfolder mrd tre kronor och posthorn från 1916 från BeklädnadsFöreningen Centralrådet. 500
4211 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
4212 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
4213 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
4214 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
4215 105cxz ** 5/2 ö omv vm + kpv marginal ab-prakt ex 300
4216 106 5 / 3ö LYX 75
4217 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
4218 106 PR-LYX 5/3ö 60
4219 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
4220 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
4221 107 PR-LYX 4ö 60
4222 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
4223 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
4224 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
4225 108 ** 5/5ö PR 60
4226 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
4227 109 5/ 6ö PR-LYX 60
4228 109 ** 5ö/6 ö PR 50
4229 109 5/6ö PRAKT 35
4230 110 ** 10ö/12 ö LYX 100
4231 111 10/20ö LYX 90
4232 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
4233 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
4234 112 10/24ö PRAKT 40
4235 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
4236 113 ** 10ö/30 ö PR-LYX 60
4237 113 ** 10/24Ö PR-LYX 60
4238 114 10 / 50ö PR-LYX 55
4239 114 PRAKT 10 på 50ö 50
4240 114 ** 10ö/50 ö PR 45
4241 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , LYX 600
4242 115 PRAKT 450
4243 115 1ö AB-PR 200
4244 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
4245 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
4246 115 AB 1ö Landstorm II 150
4247 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
4248 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
4249 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
4250 115var 2 märkesbilder 150
4251 118 ** 5/ 6ö Landstorm II, PR-LYX 200
4252 118 PRAKT 125
4253 118 ** 5/6ö Landstorm II , PRAKT 125
4254 119 AB 4-block F3600 900
4255 119 PRAKT 5/12öre 650
4256 119 AB-PR 400
4257 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
4258 120 prakt 300
4259 120 ** 20ö ,PR 250
4260 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
4261 120 AB-PRAKT 175
4262 121 ** prakt 600
4263 121 ** 10 / 24Ö LANDSTORM II, PRAKT 475
4264 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
4265 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
4266 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
4267 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
4268 122 ** 10/30ö LYX ex 300
4269 122 ** 10/30ö PR-LYX ex 200
4270 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
4271 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
4272 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
4273 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
4274 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
4275 123 10/50ö hörn marg 4 block pos1ex var URE , AB, F 2550+ 600
4276 123 bra AB ex 150
4277 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
4278 123 10/50ö normalex BA 100
4279 123a 50Ö AB 125
4280 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
4281 123v 10/50ö hörn marg 6 block pos3 var URE , BA, F 3550 550
4282 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
4283 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
4284 124 ** 1KR ,AB-PR 750
4285 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
4286 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
4287 124 AB ex 550
4288 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
4289 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
4290 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
4291 125 Prakt 700
4292 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
4293 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
4294 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
4295 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
4296 125vm1 ** 10/5kr OMV VM PR-LYX 1200
4297 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
4298 126 7+3/ 2ö, PR-LYX 80
4299 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
4300 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
4301 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
4302 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
4303 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
4304 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
4305 126cx 2ö omv linje AB 125
4306 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
4307 128 7+3 / 4Ö, LYX 75
4308 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
4309 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
4310 129 ** 7+3ö/ 5ö Landstorm III , PR-LYX 35
4311 131 12+8/12ö PRAKT 40
4312 131 ** 12+8ö/ 12ö Landstorm III , PR-LYX 35
4313 131v1 12/12Ö FÖRSKJUTET PÅTRYCK,AB 200
4314 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
4315 132 ** 12+8ö/ 20ö Landstorm III , PR-LYX 40
4316 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
4317 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
4318 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
4319 134 ** 12+8/ 30Ö PR-LYX 60
4320 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
4321 135 ** 12+8/ 50Ö PR-LYX 60
4322 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
4323 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
4324 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
4325 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
4326 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
4327 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
4328 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
4329 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
4330 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
4331 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
4332 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
4333 138 PRAKT 300
4334 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
4335 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
4336 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
4337 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
4338 139b 3ö AGRG, LYX 200
4339 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
4340 139b AGRG AB 50
4341 139var ** 3Ö 2 MÄRKESBILDER I HÖJDLED 90
4342 140A ** 5ö grön typ1 , AB-PR 80
4343 140Aa ** 5ö grön typ1 agry, LYX ,sign KAN 350
4344 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
4345 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
4346 140Ab prakt 125
4347 140Ab prakt 120
4348 140Ab ** 5ö grön typ1 agrg, PR 70
4349 140Ab AB 50
4350 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
4351 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
4352 140Acx AB-PRAKT 475
4353 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
4354 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
4355 140Acx 5ö grön typ 1 , vm linjer, AB 225
4356 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
4357 140Ca 4-block , AB 720 150
4358 140Ca ** 5ö grön typ1 agrg, AB-PRAKT 50
4359 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
4360 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT-LYX 150
4361 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
4362 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
4363 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
4364 140Ccx ** 5ö lejon grön 4s typ1 med vm, bra AB 80
4365 140Ccx ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer PRAKT 75
4366 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
4367 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
4368 140Ccxz ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer+ KPV AB 200
4369 140cxz vackert par, F 1500 500
4370 141 5ö brunröd typ 1, LYX 900
4371 141Abz 5ö rödbrun , typ1 med KPV, PRAKT 800
4372 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
4373 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
4374 141b ** 5 ö brunröd typ1 PRAKT 500
4375 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
4376 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
4377 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
4378 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
4379 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
4380 142Ac B papper , ab, F 2400 700
4381 142Ac B ppr AB , F 2400 600
4382 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-LYX, F 900++ 400
4383 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
4384 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-AB, F 900++ 200
4385 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm AB, F 900++ 150
4386 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
4387 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
4388 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
4389 142Acx ** 5ö brunröd, vm linjer, LYX 200
4390 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
4391 142Acx ** 5ö brunröd, vm linjer, PRAKT 100
4392 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt 75
4393 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
4394 142Acxz ** 5ö brunröd typ 2, vm linjer+ KPV, PR 100
4395 142Ea 5ö brunröd t 13, A1 ppr, ABcentr . obet gummive. ,F 8500 850
4396 142Ea **-*(*) 5 ö brunröd A1 ppr, AB, liten matt rund prick i gummeringen. F 3500-6500 600
4397 142Ecc 5ö brun t13, vm omv linje, PR-LYX 250
4398 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
4399 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
4400 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
4401 142Ecc AB 90
4402 142Ecc AB 80
4403 143Aa1 5ö PR , A1 60
4404 143Ac prakt 100
4405 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
4406 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
4407 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
4408 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
4409 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
4410 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
4411 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
4412 143Ca 4-block, PR-LYX 200
4413 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
4414 143Cc LYX 4-block 275
4415 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
4416 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
4417 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
4418 143Cc 4-BLOCK, AB VACKERT 80
4419 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
4420 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
4421 143Ea PRAKT 150
4422 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
4423 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
4424 143Eb ** 5ö t 13 par med plåtskarv AB 30
4425 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
4426 144A AB-PR A2 ppr 200
4427 144A A2 10ö grön AB 150
4428 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
4429 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
4430 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
4431 144Ab 10ö grön, A! ,PRAKT 250
4432 144Ab ** 10ö grön, a2 ppr,bra AB 150
4433 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
4434 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
4435 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
4436 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
4437 144Acc ** 10ö grön omv linjer, AB 125
4438 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, LYX 100
4439 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
4440 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 200
4441 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT-LYX 150
4442 144Acxz ** 10ö grön, plåtskarv vä, PR 125
4443 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT 125
4444 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT, NR 48 postal siffra på baksidan 120
4445 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
4446 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
4447 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid prakt 90
4448 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
4449 144Cbz ** 10ö grön, 4-sid VM KPV BRA AB 400
4450 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
4451 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
4452 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
4453 144Ccx pr-lyx 300
4454 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
4455 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
4456 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
4457 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
4458 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, LYX 100
4459 144Ecx ** 10ö lEJON GRÖN T 13 VM, LYX 100
4460 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX, plåtskarvpar 80
4461 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX 50
4462 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
4463 145 ** 10Ö VIOLETT, LYX 125
4464 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
4465 145A ** 10 ö violett, LYX 100
4466 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
4467 145A prakt 50
4468 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
4469 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
4470 145C bra AB 4-block 125
4471 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
4472 145C PRAKT 70
4473 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
4474 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
4475 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
4476 145Ea ** 10ö violett typ1 , pr-lyx ex 200
4477 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2 PPR, prakt 110
4478 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2ppr, AB-prakt 90
4479 145Ecx PRAKT 50
4480 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
4481 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
4482 146Aa ** 10Ö violett prov A3 ppr, LYX 400
4483 146Aa ** 10ö violett prov A3 ppr, PR- LYX 200
4484 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
4485 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
4486 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, LYX 100
4487 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX plåtskarv par 60
4488 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PRAKT 30
4489 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
4490 146Ca LYX A1 PAPPER 800
4491 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
4492 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
4493 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
4494 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
4495 146Ca ** 10 ö Lejon vilett typ 2 på A1 ppr, 3,3,5 300
4496 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
4497 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
4498 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
4499 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
4500 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 50
4501 146Eb ** 10ö svartakt violett, LYX 225
4502 146Eb prakt 200
4503 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, LYX PLÅTSKARVPAR 350
4504 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, PR-LYX 225
4505 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
4506 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
4507 147 ** 25ö agrg PR-LYX 25ö plåtskarv vä 125
4508 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, AB-PR 90
4509 147 ** 25Ö orange Lejon, A1, AB 70
4510 148Aa ** 30ö Lejon brun AGRY, LYX 100
4511 148Ac ** 30ö Lejon brun A1 ppr, pr- LYX 700
4512 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
4513 148Acx ** 30ö brun vm linjer , LYX , svår 200
4514 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
4515 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
4516 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
4517 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
4518 148Acxz PRAKT 200
4519 148Acxzv ** 30ö Lejon brun vm linje + tydligt kpv mitt över, DPIII, pr- LYX, svår iatt få välc 500
4520 148Avar ** 30ö i felperf.par , FÄRGREPA mitt på 125
4521 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
4522 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
4523 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
4524 148C 30ö brun 4-block AB-BA, vackert och bättre än normalt på detta svåra märke. 500
4525 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
4526 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
4527 148C 30ö 4-BLOCK, 1 ex 2 ktt, mest BA centr 300
4528 148C AB-PR 250
4529 148C **/* 30ö brun 2 övre * 2 nedre ** välc. 250
4530 148C bra AB 200
4531 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
4532 148C ** 30ö 4-sid, bra AB 175
4533 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
4534 149a ** 10ö röd G.V en face, AGRY, prakt 350
4535 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
4536 149Aa 10ö , agry, LYX 550
4537 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
4538 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
4539 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
4540 149Ab ** 10Ö EN FACE, LYX 600
4541 149Ab 10ö AGRG , LYX 450
4542 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
4543 149Ab AB-PRAKT 200
4544 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
4545 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
4546 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
4547 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
4548 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
4549 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
4550 149Ac B ppr AB 150
4551 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
4552 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
4553 149b ** 10ö röd G.V en face, AGRG, prakt 400
4554 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
4555 149C bra AB 4-bl F 640 250
4556 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
4557 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
4558 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
4559 151A AB 200
4560 151Aa ** 20ö ultramarinblå G.V.EN FACE, AGRG AB-PRAKT F 9500+, shade certificate Norsten. 6000
4561 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, PR-LYXex av detta svåra märke. 5500
4562 151Aa 20ö ultramarinaktblå AGRG ppr, AB-PRex av detta svåra märke. F 7500 3000
4563 151Ab AGRY, AB ex F 2500 1000
4564 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
4565 151Abz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 1000
4566 151Abz ** 20ö blå G V EN FACE KPV AB-PR 650
4567 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
4568 151C **20ö En Face blå 4sid övre marginal15 block 10 horisontellt (hel rad ur helark) med även 5 tillså blir 10block med övre 5strip till hö. Ovanligt med 10-strip: F 2020 10.500kr 600
4569 151C ** 20ö G.V. EN FACE, 4-BLOCK, PR-LYX 600
4570 151C Bra AB 4-BLOCK 400
4571 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
4572 151C ** 20öG..V.A. EN FACE, LYXex 400
4573 151C ** 20ö En Face, 4-block med marginal och plåtskarvsiffra 0 i marginalen . F 2800+ 400
4574 151C ** 20Ö EN FACE, PR-LYX 225
4575 151C AB 125
4576 151C ** 20Ö G.V.EN FACE, AB-PRAKT F 700 125
4577 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
4578 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
4579 151Cb PRAKT 250
4580 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
4581 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
4582 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
4583 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
4584 151Cbz ** 20ö en face PR-LYX med KPV 700
4585 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
4586 151Cbz ** 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 600
4587 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
4588 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
4589 152Aa ** 20 ö G-II.A. AGRG, LYX 100
4590 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
4591 152Ab ** 20 ö G-II.A. Bpr, PR-LYX 100
4592 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
4593 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
4594 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
4595 152Abz AB-pr 175
4596 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
4597 152Abz AB 125
4598 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
4599 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
4600 152C AB 4-BLOCK 100
4601 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
4602 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
4603 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
4604 152cBZ ** 20 ö G-II.A. kpv, PRAKT 125
4605 152Cbz BRA AB ex 110
4606 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
4607 152Cbz AB 60
4608 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
4609 153a ** 20Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT 200
4610 153b LYX 200
4611 153b 20ö G. VASA ,PR-LYX 150
4612 153b ** 20ö Gustav Vasa, LYX 150
4613 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
4614 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
4615 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
4616 153bz AB 50
4617 153c pr-lyx 200
4618 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
4619 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
4620 154 110ö PR-LYX 600
4621 154 bra AB 300
4622 154a ** G. VASA 110ö AGRY, LYX 1200
4623 154a ** 110ö Gustav Vasa Praktex på AGRY 750
4624 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
4625 154a ** 110Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT, PLÅTSKARV HÖ 500
4626 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
4627 154Aa AB 1400 300
4628 154b ** 110ö Gustav Vasa, B ppr , LYX 1000
4629 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
4630 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
4631 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
4632 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
4633 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
4634 155a ** 140ö AGRG ppr Gustav Vasa, PRAKT 1700
4635 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
4636 155a 114Ö GUSTAV VASA AGRG, PRAKT, SVÅR 1000
4637 155a AB ex F 3300 900
4638 155a ** 140ö G Vasa ,AGRG ppr, perfekt tandning , AB, 3,3,5, svårt märke 700
4639 155a agrg , AB 500
4640 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
4641 155bz ** 140ö Gustav Vasa med KPV, Praktex 500
4642 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
4643 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
4644 156 ** 35ö postemblem typ 1, LYX 600
4645 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
4646 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
4647 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
4648 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
4649 156 BRA AB 250
4650 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
4651 156 35ö gul, typ 1, AB 200
4652 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
4653 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
4654 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
4655 156cx AB 250
4656 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
4657 156cxz 35ö linje + KPV (ned vä), bra AB 3600 975
4658 156cxz ** 35Ö vm linjer + del av KPV, AB 800
4659 157 pr-lyx 35ö typ II 400
4660 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
4661 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
4662 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
4663 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
4664 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
4665 159a prakt 400
4666 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
4667 159a 40ö typ 2, LYXc 200
4668 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
4669 159b prakt 1000
4670 159bz ** 40ö postemblem vm KPV mitt på , svårt märke men ojämn tandning ner höger med kt-ft tand F 8500 400
4671 160 45ö typ 1, AB-PR 450
4672 160 AB-PR 400
4673 160 AB 300
4674 161 45ö typ 2 PR-LYX 25
4675 162 pr-lyx 200
4676 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
4677 162B 60ö typ 1, A 2 PPR, AB 250
4678 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
4679 162cx fint AB 60ö linjer 550
4680 163 ** 60Ö TYP 2, A2,AB-PRAKT 450
4681 163a ** 60ö Postemblem typ1 A2 , PRAKT 750
4682 163a ** 60Ö RÖDLILA TYP 2, A1ppr, pr-lyx 750
4683 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
4684 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
4685 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
4686 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
4687 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
4688 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
4689 165bz 80ö KPV, AB 150
4690 165cc 80ö omv linjer PR-LYX 100
4691 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
4692 165cx ** 80ö vm linjer, PRAKT-LYX 150
4693 167 90ö prakt 650
4694 167a ** 90 ö mattblå, A1, LYX 1100
4695 167a ** 90ö Postemblem typ1 A2 , PR-LYX 1000
4696 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
4697 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
4698 167a,b,c ** 90ö 3 olika F ca 8100, AB 1000
4699 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
4700 167b ** 90 ö vitt papper, PR-LYX 1600
4701 167b AB-pr 900
4702 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
4703 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
4704 167c 90ö SKIFFERBLÅ, PRAKT 1250
4705 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
4706 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
4707 167c 90ö skifferblå, sign BG, bra AB 750
4708 167c 90ö vitt ppr, AB 400
4709 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
4710 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
4711 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
4712 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
4713 169cx 110ö PR-LYX vm linje 50
4714 170a PR-LYX 95
4715 170b2 prakt 150
4716 171 prakt 120ö svart 650
4717 171 ** 12ö svart, bra AB 390
4718 171 120 ö AB , F 1600 350
4719 173a ** PRAKT 90
4720 173c 140ö B ppr, prakt 50
4721 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
4722 174a 145ö pr-lyx 110
4723 174a 145ö PRAKT 95
4724 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
4725 174b 145ö, PR-LYX 110
4726 174b ** 145ö PR-LYX 110
4727 175A 15ö mörk violett, PR-LYX 250
4728 175Aa 15ö PRAKT 175
4729 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
4730 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
4731 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
4732 175C 4-block ab-prakt 400
4733 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
4734 175Cb * - *(*) 15ö 4-sid mat mörk ultramarin violett på A2 ppr, i PRAKT 4-BLOCK, svårt märke , F 2400+++ 500
4735 176A 15ö röd typ 1, LYX 400
4736 176A prakt-lyx, A2ppr 300
4737 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
4738 176C ** 15Ö RÖD TYP1 4-SID PR-LYX 400
4739 176C ** G.V. 15 röd typ 1 ,4-BLOCK pos 4 *, plåtskarv block F 2100 225
4740 176C prakt 200
4741 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
4742 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
4743 177Aa prakt 90
4744 177Aa PR 75
4745 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
4746 177Ab Rent tryck ab f 700 250
4747 177Ac prov ppr, AB 200
4748 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
4749 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
4750 177Ca ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. A1 SUPERLYX 600
4751 177Ca ** 4-BLOCK 15ö röd typ 2,a1 ppr, AB 450
4752 177Ca ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 300
4753 177Cb 15ö röd typ 2, rent tryck, LYX 4-BLOCK 1400
4754 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
4755 177Cb 4-block , fint AB 800
4756 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
4757 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
4758 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
4759 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
4760 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
4761 177Cc 15Ö RÖD VITT PR, LYX 550
4762 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
4763 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
4764 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
4765 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
4766 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
4767 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
4768 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
4769 178A ** 15ö brun LYX 100
4770 178A ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 75
4771 178A 15ö brun, PR-LYX 70
4772 178A 15ö brun , PRAKT 60
4773 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
4774 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
4775 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
4776 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
4777 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
4778 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
4779 178Cvar vågr.brunt streck 100
4780 179Ac PRAKT AV ppr 800
4781 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
4782 179Af,bz ** G.V. Profil Vä., 15ö KPV, Pr-LYX 600
4783 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
4784 179Afbz ** 20ö violett G V. profil vä. 5strip tydligt vm KPV,bra AB F 2019 7500 1200
4785 179AfBZ ** 20ö violett vm kpv LYX 400
4786 179Afvar färgstänk PRAKT 200
4787 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
4788 179b ** 20 ö G V Profil VÄ . AGRGppr PRAKT, sign KAn 500
4789 180a ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A1, Prakt-LYX 225
4790 180A 20ö röd, AB 80
4791 180b ** 20ö röd vitt ppr, LYX 550
4792 180b LYX 450
4793 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
4794 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
4795 180b prakt ex 300
4796 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
4797 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
4798 181a ** G.V. Profil Vä., 20ö orange A2 ,Pr-LYX 300
4799 183a LYX 250
4800 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
4801 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
4802 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
4803 184 ** G.V. Profil Vä., 25ö orange A3, Pr-LYX 500
4804 184 prakt 25ö orange 300
4805 184 25ö orange, AB 200
4806 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
4807 185 ** 30ö blå G. V. profil vä, PR-LYX A1 300
4808 186a ** G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 300
4809 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
4810 186b rent tryck PRAKT 400
4811 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
4812 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
4813 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
4814 186c,var ** 30ö vitt ppr vitt papper G.V. AB 3,3,5 800
4815 187b pr-lyx rent tryck 35ö 650
4816 189 40ö typ 1, PR-LYX 650
4817 189a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ1 A1,P-LYX 750
4818 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
4819 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
4820 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
4821 191a LYX 45ö A1 600
4822 191a ** 45ö brun, A2ppr, LYX sign BG 475
4823 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
4824 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
4825 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
4826 191b prakt 45
4827 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
4828 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
4829 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
4830 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
4831 192b 50ö grå, AB 200
4832 193 prakt 225
4833 193 ** 85Ö PR-LYX 200
4834 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
4835 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
4836 194 ** G.V. Profil Vä.,115ö brunröd A2 ,P-LYX 200
4837 194 115Ö PRAKT 150
4838 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
4839 194a ** 115ö brun, LYX A1 ppr 200
4840 195 145ö A2 ppr, SUPERB 200
4841 195 PR-LYX 100
4842 196 ** 5ö kongress PR-LYX 30
4843 196-208 **/ 5ö-1kr ( ej 80ö) i 4-block med 2 var ** , F 2020 ca 15.300 1500
4844 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
4845 196var pr. par med tryckvar 150
4846 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
4847 197 ** 10ö Kongress PR-LYX 4-BLOCK 100
4848 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
4849 197 ** 10ö kongress LYX 50
4850 197 ** 10ö Kongress, PR-LYX 35
4851 197cx LYX 4-BLOCK 600
4852 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
4853 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
4854 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
4855 197cx ** 10ö UPU vm linjer 3-strip AB-PR 200
4856 197cx prakt 170
4857 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
4858 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
4859 197cx ** 10ö Kongress, vm linjer PR-AB 75
4860 197cxz bra AB ex , 10ö linjer+KPV 300
4861 197cxz ngt ktt 200
4862 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
4863 199 4-BLOCK, FINT AB 250
4864 199 20ö PR-LYX 125
4865 199 ** 20Ö PRAKT 95
4866 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
4867 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
4868 200 ** 25ö Kongress LYX 175
4869 200 ** 25ö PR-LYX 150
4870 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
4871 200 25ö Kongress, AB 90
4872 200 ** 25ö ab-pr 90
4873 201 ** 30ö Kongress 4-BL AB 250
4874 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
4875 201 30ö Kongress, LYX 200
4876 201 ** 30ö Kongress PR-LYX 200
4877 201 30ö Kongress, PRAKT 125
4878 201 ** 30ö blå PRAKT 125
4879 201 AB 100
4880 201 ** 30ö Kongress AB plåtskarv vä 70
4881 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
4882 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
4883 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
4884 201b **/* 30ö Kongress GRÖNBLÅ 4-block med 2 st ** AB-PRAKT, svårt 4-block, F 4500++ 900
4885 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
4886 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
4887 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
4888 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
4889 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
4890 201b Lyx men svgt ve. 250
4891 201b ** 30ö Kongress grönblå praktcentr 2ktt 200
4892 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
4893 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
4894 202 ** 35ö Kongress LYX 300
4895 202 35ö Kongress, AB 100
4896 202 ** 35ö Kongress AB plåtskarv vä 80
4897 203 ** 45ö Kongress 3-strip LYX 750
4898 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
4899 203 ** 40ö Kongress 3-strip LYX 600
4900 203 ** 40ö Kongress PR-LYX plåtskarv vä 300
4901 203 ** 40ö grön PRAKT 200
4902 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
4903 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
4904 203 AB 125
4905 203 ** 40ö Kongress, praktex 100
4906 204 45ö , LYX EX 400
4907 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
4908 204 PRAKT 325
4909 204 ** 45 Ö PRAKT 250
4910 204 ** 45Ö Kongress, PR- LYX ex 250
4911 204 ** 45ö Kongress PR- LYX 250
4912 204 AB 45ö 200
4913 204 ** 45ö Kongress AB plåtskarv vä 100
4914 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
4915 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
4916 205 ** 50ö Kongress LYX 400
4917 205 praktex 50 öre 325
4918 205 ** 50 Ö PRAKT 250
4919 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
4920 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
4921 206 60 öre PRAKT-LYX 500
4922 206 ** PR-LYX 60ö 400
4923 206 60ö Kongress, PR 325
4924 206 ** 60 Ö PRAKT 325
4925 206 AB 250
4926 206 ** 60ö Kongress AB-PRAKT 200
4927 206 ** 60ö Kongress AB 150
4928 207 LYX 80ö 475
4929 207 ** 80ö Kongress LYX 450
4930 207 ** 80 Ö PRAKT 350
4931 207 ** PR-LYX 80ö 350
4932 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
4933 207 ** 80Ö Kongress, PR- LYX ex 250
4934 207 ** 80ö Kongress PR-LYX 250
4935 208 ** 1KR GRÖN, PR-LYX 550
4936 208 PRAKT 1 kr 475
4937 208 ** 1kr AB-PR 450
4938 208 AB 300
4939 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
4940 208 ** 1Kr Kongress, AB-PR 200
4941 209 **/* 2 kr Kongress PRAKT 4-block med 2st **,F 6500++ prakt 1100
4942 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
4943 209 ** 2Kr Kongress, PR- LYX ex 700
4944 209 ** 2kr vackert ex 600
4945 210 5 KR PR-LYX EX 2300
4946 210 ** 5Kr Kongress, LYX ex 2000
4947 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
4948 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
4949 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
4950 211 ** 5ö UPU PR-LYXcentr 4-BLOCK 100
4951 211 ** 5ö UPU marginal 4-BLOCK 60
4952 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
4953 211-25 ** UPU 1924 KPL FIN SERIE, FLERA PRAKT EX 2KR , ALLA MED FIN TANDNING. 1900
4954 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
4955 212 ** 10Ö LYX 75
4956 212cx bra AB 4-bl 300
4957 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
4958 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
4959 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
4960 212cx prakt 175
4961 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT-LYX 175
4962 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT 150
4963 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
4964 212cxz ** 10ö prakt linjer+ KPV mitt på 250
4965 214 PR-LYX 20ö 225
4966 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
4967 214 ** 20Ö PRAKT 125
4968 215 bra AB 4-bl 600
4969 215 ** 25Ö LYX 300
4970 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
4971 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
4972 216 4-BLOCK AB 500
4973 216 LYX 30ö 350
4974 216 30ö LYX 300
4975 216b ** 30ö grönblå föreningen, fint 4-block 1000
4976 216b ** 30ö UPU grönblå LYX 700
4977 216b ** 30ö UPU grönblå PR-LYX 650
4978 216b 30ö Grönblå, AB 400
4979 216b 30Ö Grönblå AB 350
4980 217 ** 35ö UPU LYX 500
4981 217 ** 35ö UPU PRAKT 200
4982 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
4983 218 40ö PR-LYX 370
4984 218 PR-LYX 350
4985 218 ** 40ö UPU PRAKT-LYX 300
4986 218 ** 40ö UPU PRAKT 200
4987 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
4988 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX 400
4989 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
4990 219 ** 45ö , prakt 275
4991 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX, plåtskarv vä 200
4992 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
4993 220 PRAKT 500
4994 220 50ö PR-LYX 500
4995 220 50 öre AB-pr 400
4996 220 ** 50ö UPU PRAKT 300
4997 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
4998 221 60ö PRAKTcentr 4-BLOCK, 1 ex 1ft 700
4999 221 60ö PR-LYX 475
5000 221 AB 60 ö 300
5001 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
5002 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
5003 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
5004 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
5005 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
5006 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
5007 223 1 KR Föreningen, AB 325
5008 224 2KR PRAKT 1500
5009 224 ** 2KR PRAKT 1250
5010 224 AB-prakt 1200
5011 224 ** 2 KR PRAKT 1000
5012 224 AB 900
5013 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
5014 225 5 kr, mkt vackert 2000
5015 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
5016 225 ** 5KR AB 1200
5017 225 prc. , kt F 5500 900
5018 225 LYXcentr, små veck 750
5019 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
5020 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
5021 226 **5ö G.V. 70 ÅR, LYX 100
5022 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
5023 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
5024 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
5025 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
5026 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal par serie i sällsynt kvalitet 175
5027 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
5028 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
5029 226-30 PR-LYX SERIE 125
5030 226-30 ** AB-PRAKT SERIE G V 70 år 75
5031 226-30 ** G.V. 70år 1928, 5-30ö PR serie 60
5032 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
5033 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
5034 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
5035 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
5036 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
5037 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
5038 232 50Ö LUFTPOST LYX 50
5039 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
5040 233a SLOTTET 5 KR GRÖN, SUPERB 1250
5041 233a prakt 1000
5042 233a ** 5kr gröna slottet, LYX EX 1000
5043 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
5044 233a AB 550
5045 233a AB, naturlig gummirepa 300
5046 233b PRAKT 4-BLOCK 5500
5047 233b 4-BLOCK AB 3600
5048 233b AB 1000
5049 233b ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYXcentr 750
5050 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
5051 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
5052 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
5053 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
5054 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
5055 235C PR 4-BLOCK 100
5056 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
5057 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
5058 237 ** 90 ö Lützen 3-strip med plåtskarvpar, i PR-LYXKVALITET 200
5059 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
5060 237 ** 90 ö Lützen plåtskarvpar, AB 125
5061 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
5062 238 ** 5ö postsperbanken typ1 LYX 4-block 400
5063 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
5064 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
5065 239C LYX 4-BLOCK 125
5066 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
5067 239E 5ö plåtskarvpar, PRAKT 50
5068 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
5069 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
5070 241A ** 10ö Riksd., PLÅTSKARV, vä PRAKT 30
5071 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
5072 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
5073 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
5074 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
5075 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
5076 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
5077 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
5078 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
5079 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
5080 248C ** 15 ö 4 -sidig LYX 60
5081 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
5082 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
5083 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
5084 248CPII ** 15ö Postverket , vit hov, AB 3,35 100
5085 249 20ö PR-LYX 125
5086 249 ** 20ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 50
5087 249var 20ö rullbanderoll SÅ 100
5088 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
5089 250 25ö PR-LYX 90
5090 251 ** 30Ö LYX 300
5091 251 30ö prakt 200
5092 251 30ö Postverket, AB 100
5093 251 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
5094 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
5095 252 35ö Postverket, PRAKT 75
5096 253 40ö Postverket, LYX 140
5097 253 40ö Postverket, PRAKT 75
5098 254 45ö Postverket, LYX 140
5099 254 45ö Postverket, PRAKT 90
5100 255 50ö Postverket, PRAKT 200
5101 255 50ö Postverket, AB 125
5102 256 60 ö LYX 400
5103 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
5104 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
5105 256 60ö Postverket, PRAKT 225
5106 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
5107 257 1 KR POSTVERKET, LYX 140
5108 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
5109 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
5110 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
5111 258 ** 50ö Bromma , PR-LYX 50
5112 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
5113 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
5114 258Var plåtskarvpar, vä ex bruten streckning till hö, ovanlig variant i par 300
5115 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
5116 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
5117 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
5118 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
5119 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
5120 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
5121 259BC ** 10ö Swedenborg marg 4-bl pr 125
5122 259BC bra par 75
5123 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
5124 259BC bra par, Swedenborg 65
5125 259BC ** 10ö Swedenborg praktpar 60
5126 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
5127 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
5128 259C ** 10ö Swedenborg 4-bl pos4 P I, Prakt 100
5129 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
5130 259CB praktpar 100
5131 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
5132 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
5133 259CB bra par 75
5134 259CB bra par 65
5135 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
5136 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
5137 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
5138 259CPI ** 10Ö Swedemborg 4-BL POS 2 pi 100
5139 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
5140 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
5141 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
5142 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
5143 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
5144 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
5145 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
5146 261BC bra par 70
5147 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
5148 261CB LYX 4-BLOCK 175
5149 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
5150 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
5151 261CB ** 5ö Delaware LYXpar 100
5152 261CB bra par 70
5153 261CB bra par 70
5154 262A ** 15Ö NYA SVERIGE 1938, LYX 25
5155 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
5156 262BC praktpar 175
5157 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
5158 262BC ** 15ö Delaware 4-Block PR-LYX 160
5159 262BC bra par 130
5160 262BC bra par, Delaware 15ö 100
5161 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
5162 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
5163 262C LYX 4-Block 100
5164 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
5165 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
5166 262CB bra par 150
5167 264var 30ö blå par med ett otandat perforeringshål, sällsynt 100
5168 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
5169 266BC praktpar 200
5170 266BC bra par 135
5171 266BC bra par 5ö G V 80år 110
5172 266BC ** g.v 80 ÅR PRAKTPAR 90
5173 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
5174 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5175 267BC LYX 4-BLOCK 500
5176 267BC bra par 210
5177 267BC bra par, 15ö G V 80år 200
5178 267BC ** G.V. 80 ÅR FINT 3+4SID PAR 120
5179 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
5180 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
5181 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 40
5182 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
5183 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
5184 269B1 otandad vänster 200
5185 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
5186 269BC Bra par 300
5187 269BC bra par, 10 Små siffror 260
5188 269BC 10ö små siffror vackert par 250
5189 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
5190 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
5191 273BC LYX par 750
5192 273BC LYX par utan färgstreck 750
5193 273BC bra par 600
5194 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
5195 273BC Bred marg ,kttspts 300
5196 273BC1 10ö PR-LYX 500
5197 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
5198 273BC2 ** 10Ö STORA SIFFROR utan streck, PRakt 400
5199 273CB prakt 4-block 1000
5200 273CB pr-lyx par 750
5201 273CB bra par 600
5202 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
5203 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
5204 273Cv1 10ö Felperforerat 150
5205 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
5206 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
5207 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
5208 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
5209 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
5210 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
5211 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
5212 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, pr-lyx 100
5213 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, AB 50
5214 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
5215 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
5216 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
5217 305 ** 1,75 kr tre kronor, LYX 60
5218 318 kpl A,B,C F 97 530 150
5219 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
5220 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
5221 318BC prakt par 175
5222 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
5223 318BC BRA PAR, LING 120
5224 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
5225 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
5226 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
5227 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
5228 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
5229 318CB praktpar 175
5230 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
5231 318CB Bred marg 125
5232 318CB BRA PAR 120
5233 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
5234 320B1 LYX F 1100 325
5235 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
5236 320B2 bra ex 300
5237 320BC bra par 500
5238 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
5239 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
5240 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
5241 320BC Berzelius, 3+ 4sid par 250
5242 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
5243 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
5244 320C ** 10ö Berz. LYX 50
5245 320CB pr-lyx par 650
5246 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
5247 320CB bra par 450
5248 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
5249 321B1 ** 15ö Linné LYX 75
5250 321B2 ** 15ö Linné LYX 125
5251 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
5252 321BB Prakt -lyxpar 175
5253 321BB 15ö Linné PR par 125
5254 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
5255 321BC LYX 4-BLOCK 1000
5256 321BC LYX PAR 600
5257 321BC praktpar 550
5258 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
5259 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
5260 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
5261 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
5262 321CB 15ö Linne´4+3sid , LYX PAR 525
5263 321CB bra par LInnè 500
5264 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
5265 321CB bra par 450
5266 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
5267 323 50ö Linné, LYX 100
5268 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
5269 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
5270 324BB PRAKT BELLMAN 100
5271 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
5272 324BC 4-block prakt 500
5273 324BC, CB 2 BRA PAR 400
5274 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
5275 324BC Lyx 350
5276 324BC bra par 250
5277 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
5278 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
5279 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
5280 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
5281 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
5282 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
5283 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
5284 324CB bra par 225
5285 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
5286 326 ** 15ö SERGEL LYX 35
5287 326B1 ** 15ö SERGEL LYX 70
5288 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
5289 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5290 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5291 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
5292 326BB prakt 80
5293 326BB ** 15ö SERGEL, LYX PAR 75
5294 327 50Ö SERGEL LYX 110
5295 329 90 öre Bibeln 75
5296 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
5297 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
5298 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
5299 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
5300 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
5301 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
5302 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
5303 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
5304 332BC ** SLOTTET 3+4 sid par, LYX 1000
5305 332BC obetydligt kt 550
5306 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
5307 332C ** 5KR BLÅ slottet 4 sid 4-block 400
5308 332CB SLOTTET 5 KR , PR-LYX 4-BLOCK 2000
5309 332CB LYX par 1400
5310 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
5311 332CB ** SLOTTET perfekt PR-LYX PAR 1000
5312 332CB ** 5 KR SLOTTET 3+4 sid PR-LYX 900
5313 332CB ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 800
5314 332CB ** slottet 3+4 sid par prakt marginal 800
5315 332CB ** 5KR BLÅ slottet 3+4 sid par, PR 750
5316 332CB LYX men svag rostfl 600
5317 333BB ** 5ö Hazelius BB 4-block 45
5318 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
5319 336 120 ÖBirgitta , LYX 175
5320 336 ** 120ö Birgitta 100
5321 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
5322 337 ** 20 kr 4-sid svan, LYX 300
5323 337 20 KR SVANAR, 200
5324 337C 20 kr svanar, LYX 475
5325 337C prakt 325
5326 337C 4-sid Svanar 300
5327 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
5328 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
5329 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
5330 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
5331 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
5332 340A2v3 ** 10ö Folkskolan streck i övre marg 50
5333 340A4,v3 ** 10ö Folkskolan strck i pannan, P-LYX 50
5334 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
5335 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 150
5336 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 100
5337 343 ** 60Ö SCHELE FINT 5 STRIP 75
5338 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
5339 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt-lyx 500
5340 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt 300
5341 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
5342 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
5343 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering 200
5344 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
5345 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
5346 471-75var ** Stockholmia 1955 9-blockserie där 3sk arket är felcentrerat i 9 arket. marginl till hö 3mm och till vä 1,7cm. Sällsynt variant 300
5347 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
5348 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
5349 513B2,PI 15Ö plåtsår i ryggen, LYX 100
5350 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
5351 526BBPI 20ö Kungl. Biblioteket, med plåtsår+150 95
5352 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
5353 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
5354 938SX1v ** 2 par , de ena med enögda scouten 75
5355 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
5356 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 50
5357 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
5358 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
5359 1721 felskuret 200
5360 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
5361 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250


TJÄNSTE **

5362 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
5363 1b ** 3Ö mycket fräscht AB, 3,3,5 250
5364 1d ** 3Ö PRAKT välcentrerad 300
5365 1d ** 3Ö PRAKT centr gummiveck 250
5366 11 ** 3ö LYX 75
5367 11a ** 2 ö LYX, SUPERB 200
5368 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
5369 11b ** 2 ö LYX, SUPERB 200
5370 11b ** 2ö prakt 4-block 60
5371 12 ** 3 ö LYX 100
5372 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
5373 12 ** 3ö PRAKT 25
5374 12b 4-bl AB-BA 100
5375 12B Ab 40
5376 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5377 12e ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5378 12e ** 3 ö LYX, SUPERB, gulaktigt papper 200
5379 12e prakt 4-block 175
5380 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
5381 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
5382 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
5383 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
5384 12h ** 3 ö olivakt gulbrun LYX, SUPERB 200
5385 13Ab AB 80
5386 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
5387 13B 4-block , prakt 100
5388 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
5389 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
5390 13Bb ** 4 ö svart LYX 200
5391 14 ** 5ö LYX-PRAKT 100
5392 15 ** stora Tjänste 6ö övre ½ ark (övre marginal hörnen vinkelklippta ) LYX-PR-AB F ca 20000 1800
5393 15 ** stora Tjänste 6ö 25 block (½ark) med sido marginaler och pos 13 i mitten med variant färglös punkt efter 6 tj 15v1 PR-AB (Ba centr 5st.) F ca 19000 1500
5394 15a AB 150
5395 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
5396 15b ** 6 ö blålila LYX, SUPERB 700
5397 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
5398 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
5399 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
5400 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
5401 15b pr-lyx 6ö 250
5402 15b 6ö AB-PRAKT 200
5403 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
5404 15b AB 125
5405 15b 6ö AB 100
5406 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
5407 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
5408 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
5409 15c Hörnmarginalex, AB 175
5410 15c 6ö bra AB 160
5411 16A ktspts annars prakt 200
5412 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
5413 16A ** 10ö typ1 AB 150
5414 16Aa prc, kt 100
5415 16Ab ** 10ö rosa, mycket fräschF 1200 300
5416 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
5417 16B ** 10ö röd stora tjänstetyp 2 , LYXex 100
5418 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
5419 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
5420 17 4-block Ab, F 4000 750
5421 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
5422 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
5423 18 bra AB ex 20ö röd 900
5424 18 PRc lit lodr. pappersrveck 350
5425 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
5426 19 ** 20ö blå AB-PR 4-block 110
5427 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
5428 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
5429 19v1 20ö blå otandat, marg ex sign Brun 90
5430 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
5431 20c ** , 24ö gulorange LYX SUPERB 1000
5432 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
5433 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
5434 20d AB 4-block, F 5200 1000
5435 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
5436 20d 24 öre gul AB 1200 300
5437 20d 24ö gul marginalex Ab 200
3727 20dv1 ** 20ö gul Ä saknas, Prakt, F 2200++ 800
5438 20g ** 20ö tjänste röd gullaktigt ppr, AB-PRAKT ex F 4200 800
5439 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
5440 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
5441 22A ** 50 ÖRE TYP 1 POSTFRISKT FINT EX 3,3,5 sällsynt fräscht 1500
5442 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
5443 22A ** 50ö fräscht ex postfriskt men ursprunglig matthet i gummering, F 5000 300
5444 22Ag ** 50ö röd typ 1 postfrisk, F 4800 400
5445 22B ** 50 ö röd stora tjänste typ II , i sällsynt 10 block . bra AB-PRAKT 3,3,5F 2x4block(6x) = F för AB 48000 6000
5446 23 LYX 4-block 1000
5447 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
5448 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
5449 24B LYX 4-block 500
5450 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
5451 24B LYX 1 KR 250
5452 24B ** 1 kr LYX 250
5453 24B ** , 1 KR blå /brun LYX SUPERB 250
5454 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
5455 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
5456 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
5457 24B ** 1 kr PR-LYX, HÖRNMARGINALEX 155
5458 24B bra ab-pr 4-bl 150
5459 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
5460 24B ** 1kr PRAKT 100
5461 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
5462 25a ** 10/12ö PR-LYX 4-block pos 4 påtryck på tj17v3 350
5463 25a 10ö/12ö LYX 300
5464 25a 10ö/12ö P-LYX påtryck på 17v3 200
5465 25bv6,v5 ** 10/12ö spegeltryck, 4block AB 3,3,5, pos3 ÖKE. F 4x400 för * x 2,5 för **= ca 4000 + Öke 500
5466 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
5467 25var spegeltryck 150
5468 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
5469 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
5470 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
5471 26 10/24ö marginal 4-BLOCK, AB-PR 300
5472 26 ** 10/24Ö PR-LYX 150
5473 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
5474 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
5475 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
5476 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
5477 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
5478 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
5479 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
5480 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
5481 32 ** 10ö AB-PRAKT 4-BLOCK 225
5482 32 10ö PRAKT 150
5483 33 15ö orange provtryck (*) 200
5484 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
5485 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
5486 35 ** 25ö LYX 4-block 500
5487 35 ** 25ö Vm krona LYXc, gummive 100
5488 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
5489 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
5490 36 AB 4-block 125
5491 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
5492 36 ** små tjänste 30ö vm krona . prakt 75
5493 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
5494 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
5495 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, 5 märken särade horizontellet på mitten . F 17.500 2200
5496 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, märken särade horizontellet på mitten . F 17.500, liten extraperforering nedtill höger i arket. Intressant 2100
5497 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . LYX, 150
5498 38 prakt 90
5499 38 ** 1KR PRAKT 75
5500 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
5501 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
5502 39 ** 5kr vackert 9-block 350
5503 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
5504 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
5505 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
5506 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
5507 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
5508 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
5509 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
5510 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
5511 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
5512 46cz PRAKT 200
5513 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 100
5514 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 50
5515 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
5516 53 ** 35Ö LYX 100
5517 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
5518 54 ** 50Ö PR-LYX 40
5519 54B 50ö utan vm F 500 145
5520 54v ** 50Ö UTAN VM I PRAKT 4-BLOCK , F ca 6000 för prakt 950
5521 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
5522 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
5523 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
5524 1 1Ö , AB 225
5525 1 ** 1ö Lösen t 14, fräscht ex F 2019 1700 200
5526 1a ** 1ö Lösen t 13, pr-lyx 150
5527 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
5528 2 3ö BRA AB EX 300
5529 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
5530 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
5531 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
5532 2b ** 3ö PR-LYX 1000
5533 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
5534 2b ** 3ö AB-PR 500
5535 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
5536 2b ** 3ö AB 300
5537 2b ** 3ö fint AB ex 3,3,5, F 2018 1700 250
5538 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
5539 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
5540 3 ** 5ö brun BA 160
5541 3b ** 5ö t 14 AB-PRAKT centr 250
5542 3b * 5ö PRAKT 200
5543 4c ** 5ö obet kt, lvht, gott ex 2,3,5, F 2018 3500 300
5544 5 ** 12Ö AB-PRAKT 70
5545 5b ** 12 ö AB 40
5546 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
5547 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
5548 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
5549 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
5550 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
5551 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKT 500
5552 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKTcentr 350
5553 8 30ö bra AB 250
5554 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
5555 8b ** 30Ö grön., AB 300
5556 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
5557 8c ** 30ö kraftigt mörkgrön, bra AB 400
5558 11 PRAKT 75
5559 11a LYX 200
5560 11b LYX ** 200
5561 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
5562 11var kraftigt felperforerad 200
5563 11var spegeltryck 150
5564 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
5565 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
5566 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
5567 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
5568 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
5569 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
5570 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
5571 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
5572 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
5573 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
5574 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
5575 12c ab-pr 100
5576 12d 3ö PR-LYX 150
5577 12d 3ö PRAKT 100
5578 12d ** 3ö PR-LYX 100
5579 12e ** 3Ö LYX 300
5580 12e ** 3Ö prakt 100
5581 13 5ö ** LYX 250
5582 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
5583 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
5584 13g ** 5ö svartbrun , pr-lyx 150
5585 14 ** /* 5Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, POS 1 * 300
5586 14 PR-AB 4-BLOCK 200
5587 14 ** 6ö vackert 9-block 200
5588 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
5589 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
5590 14d prakt 125
5591 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
5592 14d ** 6ö gul. prakt 100
5593 14f ** 6ö PRAKT 75
5594 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
5595 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
5596 15 12Ö PR-LYX 175
5597 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
5598 15 12ö PRAKT 125
5599 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
5600 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
5601 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
5602 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
5603 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
5604 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
5605 16 ** 20ö PRAKT 100
5606 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
5607 16b ** 20ö 4-block, AB 140
5608 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
5609 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
5610 16d ** 20ö prakt 100
5611 17a BA centr F 3600 350
5612 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
5613 17av2 AB ex F 3600 700
5614 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
5615 17b ** 24ö blålila, ab 125
5616 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
5617 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
5618 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
5619 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
5620 17bv2 prakt, F 1400+ 350
5621 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
5622 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
5623 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
5624 18a ** 30 ö mörkt blågrön, PRAKT 600
5625 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
5626 18c ** 30ö 4-block, AB 120
5627 18d 30ö PRAKT 200
5628 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
5629 19 ** 50ö brun. prakt 100
5630 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
5631 19d ** lösen t13 50ö bra AB, 3,3,5 matt gulakt. orangebr 50
5632 19v2 ** 50ö Lösen t 13 Kartongppr 4-bl en kt 300
5633 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
5634 19var ** 50ö Lösen t q13, 2 märkesbilder 100
5635 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
5636 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
5637 20 1kr bra AB 200
5638 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600
5639 20d ** 1 KR LÖSEN T 13 fräscht marginal 4-block , 3 AB en BA F 3600 400


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
5640 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
5641 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
5642 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
5643 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

5644 45 ** 10ö Oscar PH i lodr 5-strip, AB, 10000 1300
5645 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
5646 52c ** Oscar 5 ö blågrön 5-strip AB-PR marginal 4-bl F 2019 20000 300
5647 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
5648 58vm2 30ö Oscar vågr 5 strip, 2vm ,fräscht BA centr hö. F 8500 850
5649 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
5650 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
5651 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
5652 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
5653 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
5654 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
5655 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
5656 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
5657 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
5658 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
5659 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
5660 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
5661 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
5662 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
5663 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
5664 105 ** 5ö/2ö lodr hörnmarg 5-strip 1 ex KPV 100
5665 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
5666 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
5667 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
5668 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
5669 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
5670 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
5671 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm 5-strip i LYX, F 4500+++ 1400
5672 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i LYX 600
5673 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i PRAKT 300
5674 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i AB F 1100 160
5675 143Acxz AB-PR 75
5676 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
5677 143Ecx 5ö grön t 13 PRAKT 30
5678 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
5679 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
5680 145A 10ö violett A2 ppr, AB 140
5681 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip 600 600
5682 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip plåtskarv mellan pos 1-2 500
5683 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr , banderoll 6-strip F 2400 400
5684 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
5685 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX 6-strip 200
5686 146Ab ** 10ö violett A3 ppr,AB-pr 5-strip 150
5687 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 5-strip plåtskarv 75
5688 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
5689 146Ac 10ö Lejon violett A3 ppr, LYX 225
5690 146b,c ** 10ö lejon i 2 PR-LYX 5- strip ultramarinaktigt violett och svartaktigt violett F 2019 4150 900
5691 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
5692 147 ** 25Ö orange Lejon, A2 ppr, PRAKT 5-STRIP f 1750++ 600
5693 148Acx ** 30ö vm linjer, 5-strip AB 175
5694 149Aa 10ö AGRY, 6-STRIP, ett ex *, AB F 4800 600
5695 152Aa ** 20ö G II A, PR-LYX 150
5696 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
5697 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
5698 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
5699 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
5700 165cc 80ö PR-LYX 400
5701 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 150
5702 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 120
5703 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
5704 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
5705 172a RULLBANDEROLL MÄRKE , 1 MÄRKE 100
5706 173a 140ö AGRG, AB 175
5707 174a ** 145ö smaragdgrön, Postemblem 5-strip i PR-LYX 500
5708 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
5709 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
5710 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
5711 179Ae 20ö violett, AB 250
5712 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
5713 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
5714 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
5715 187a 35ö, AB, F 5500 800
5716 187a ** 35Ö G.V. PROFIL vä. AB -5strip 700
5717 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
5718 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
5719 191b ** 45ö brun PR-LYX 5-strip A 3 papper 190
5720 192c ** 50ö G V PROFIL vä.LYX -5strip 100
5721 194 ** 115ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR -5strip 500
5722 195 ** 145ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR-LYX -5strip 220
5723 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
5724 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
5725 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
5726 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
5727 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 5- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 325
5728 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
5729 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 4- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 275
5730 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
5731 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 3- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 200
5732 227 ** G.V. 70år 1928, 10ö LYX 5-strip 100
5733 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
5734 228 ** G.V. 70år 1928, 15ö AB-PR 5-strip 50
5735 229 ** G.V. 70år 1928, 20ö AB 5-strip 50
5736 230 ** G.V. 70år 1928, 25ö LYX 5-strip 150
5737 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
5738 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
5739 231 prakt 10ö 30
5740 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
5741 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
5742 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
5743 234A ** 10ö Lützen 5-strip PRAKT 80
5744 236 25ö blå Lützen 125
5745 237 90 ö Lützen, AB 700
5746 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
5747 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
5748 243 25ö Riksdagen, prakt 200
5749 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
5750 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
5751 247A 10ö Postverket PR-AB 125
5752 248API 15ö Postverket PRAKT 200
5753 249 Postverket PRAKT 20ö 400
5754 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
5755 251 AB 30ö Postverket 750
5756 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
5757 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
5758 253 40ö Postverket PRAKT 325
5759 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
5760 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
5761 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
5762 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
5763 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
5764 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
5765 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
5766 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
5767 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
5768 260 ** 100 ö Swedenborg LYX 5-strip 140
5769 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
5770 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
5771 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
5772 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
5773 263 ** 20ö Delaware, 5-strip 30
5774 264 30ö Nya Sverige, PRAKT 150
5775 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
5776 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
5777 268 30öre GV 80år 375
5778 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
5779 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
5780 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
5781 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
5782 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
5783 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
5784 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
5785 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
5786 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
5787 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
5788 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
5789 283 50Ö G.V. profil hö 70
5790 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 50
5791 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 40
5792 284 50ö Tre kronor, LYX 60
5793 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
5794 285 55ö Tre kronor prakt 25
5795 287 65ö Tre kronor lyx 15
5796 288 70ö, Tre kronor prakt 75
5797 290 80ö Tre kronor 10
5798 291 85ö grön Tre kronor 10
5799 292 85ö brun Tre kronor 100
5800 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
5801 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
5802 296 110ö prakt, Tre kronor 100
5803 297 115ö LYX, Tre kronor 15
5804 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
5805 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
5806 301 145ö, pr, Tre kronor 75
5807 302 150ö rödviolett, Tre kronor 30
5808 303 150ö brun, lyx Tre kronor 20
5809 304 170ö röd Tre Kronor, 20
5810 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
5811 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
5812 307 185ö Tre kronor LYX 90
5813 310 210ö Tre kronor ,blå 125
5814 316 285ö Tre kronor ,lyx 70
5815 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
5816 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
5817 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
5818 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
5819 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
5820 323 prakt 50ö LINNÉ 325
5821 326A Sergel 10ö 90
5822 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
5823 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
5824 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
5825 327A Sergel 50ö, F 1750 350
5826 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
5827 329 BIBELN 90öre bra 350
5828 331 60Ö SKANSEN 250
5829 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
5830 336 ** 120ö Birgitta PR-LYX 5-STRIP 500
5831 339 Tessin 40ö prakt 475
5832 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
5833 343 60 Ö SCHELE LYX 200
5834 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
5835 353-57 Flottan KPL prakt 225
5836 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
5837 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
5838 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
5839 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
5840 360 60 ö PRESSEN 150
5841 362 90 ö RYDBERG F 375 125
5842 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
5843 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
5844 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
5845 367 90 ö LUND F 550 125
5846 369 **60Ö LANTBRUKSMÖTET 1946, PR 90
5847 371 TEGNER 40 ö 1946 20
5848 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
5849 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
5850 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
5851 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
5852 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
5853 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
5854 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
5855 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
5856 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
5857 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
5858 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
5859 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
5860 438 25 ö Polhem 25
5861 439 45 5 ö Polhem 5-STRIP 10
5862 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
5863 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
5864 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
5865 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
5866 455 ** 1KR skid VM 1954, LYX 5-strip 100
5867 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
5868 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
5869 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
5870 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
5871 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
5872 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
5873 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
5874 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
5875 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
5876 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
5877 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
5878 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
5879 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
5880 494 120ö Fotboll 25
5881 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
5882 496 Götstålet 170ö 60
5883 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
5884 501 90ö Vattenfall 65
5885 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
5886 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
5887 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
5888 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
5889 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
5890 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
5891 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
5892 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
5893 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
5894 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
5895 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
5896 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
5897 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
5898 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
5899 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
5900 525 90ö Alström 5-STRIP 20
5901 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
5902 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
5903 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
5904 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
5905 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
5906 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
5907 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
5908 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
5909 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
5910 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
5911 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
5912 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
5913 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
5914 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
5915 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
5916 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
5917 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
5918 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
5919 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
5920 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
5921 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
5922 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
5923 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
5924 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
5925 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
5926 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
5927 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
5928 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
5929 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
5930 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
5931
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

5932 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
5933 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
5934 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
5935 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
5936 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
5937 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
5938 182 25 ö röd GV profil vänster 110
5939 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
5940 182 25 Ö RÖD G VI 100
5941 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
5942 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
5943 232 50ö LUFTPOST 1932 150
5944 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
5945 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
5946 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
5947 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
5948 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
5949 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
5950 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
5951 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
5952 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
5953 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
5954 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
5955 281 40ö olivgrön F 900 125
5956 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
5957 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
5958 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
5959 284-317 284-317 Rullserie/ 100 serier tre kronor 34 st . 2,10 kr saknas MEN FINNS I 20ST 5STRIP , 1,70 öre , 2,55kr och 3kr 100st i rulldel ej kpl rulle, 1,45 ö endast 83st i rulle +17st . Högt katalogvärde och gammal investeringsfavorit. 9000
5960 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
5961 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
5962 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
5963 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
5964 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
5965 293 90öre TRE KRONOR 250
5966 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
5967 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
5968 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
5969 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
5970 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
5971 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
5972 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
5973 305 1,75KR TRE KR 4000
5974 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
5975 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
5976 329 Bibeln 90ö 100 rulle, mycket bra dock notering på banderollen "1941 282A" F 2020 35000kr, lågt utrop 3000
5977 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
5978 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
5979 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
5980 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
5981 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
5982 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
5983 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
5984 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
5985 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
5986 373 30ö NOBEL F 2000 300
5987 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
5988 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
5989 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
5990 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
5991 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
5992 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
5993 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
5994 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
5995 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
5996 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
5997 392 30Ö UPU 1949 50
5998 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
5999 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
6000 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
6001 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
6002 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
6003 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
6004 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
6005 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
6006 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
6007 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
6008 417 40ö grön GVI typ I 150
6009 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
6010 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
6011 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
6012 421 30ö Blå GVI typ III 150
6013 425 40ö blå 90
6014 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
6015 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
6016 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
6017 430 45ö blå G.VI .A 90
6018 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
6019 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
6020 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
6021 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
6022 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
6023 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
6024 439 40ö POLHEM 100
6025 439 45ö Polhem 100 rulle 100
6026 440A Petri 25ö 100 rulle 75
6027 442-44 G VI 70år F 1200 150
6028 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
6029 446 15 öre D.O. F 600 100
6030 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
6031 447 40 öre D.O. F 1200 250
6032 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
6033 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
6034 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
6035 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
6036 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
6037 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
6038 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
6039 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
6040 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
6041 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
6042 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
6043 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
6044 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
6045 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
6046 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
6047 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
6048 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
6049 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
6050 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
6051 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
6052 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
6053 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
6054 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
6055 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
6056 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
6057 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
6058 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
6059 489 40ö SJÖpost 1958 750
6060 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
6061 490 15ö SJÖpost 1958 100
6062 494 120ö VM I FOTBOLL 300
6063 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
6064 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
6065 502 RÖDA KORS 1959 80
6066 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
6067 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
6068 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
6069 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
6070 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
6071 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
6072 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
6073 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
6074 522-23 PILO 30, 140ö 500
6075 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
6076 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
6077 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
6078 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
6079 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
6080 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
6081 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
6082 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
6083 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
6084 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
6085 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
6086 681 45ö NOBEL 1969 100
6087 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
6088 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
6089 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
6090 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
6091 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
6092 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
6093 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
6094 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
6095 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
6096 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
6097 1038 BJÖRN 200X1,15KR Art nr 7810.10, vacker frankering 200
6098
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
6099
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
6100
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
6101
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
6102 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

6103
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
6104
5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
6105
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
6106
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
6107
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
6108
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
6109
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
6110
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 7300 400
6111
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
6112
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
6113 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
6114 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
6115 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
6116 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
6117 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
6118 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
6119 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
6120 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
6121 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
6122 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
6123 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
6124 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
6125 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
6126 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
6127 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
6128 69 2ö,halvark 50 st 325
6129 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
6130 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
6131 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
6132 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
6133 71-74 100 ST HELARK 1200
6134 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
6135 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
6136 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
6137 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
6138 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
6139 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
6140 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
6141 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
6142 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
6143 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
6144 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
6145 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
6146 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
6147 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
6148 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
6149 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
6150 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6151 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
6152 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6153 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6154 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
6155 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
6156 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
6157 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
6158 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
6159
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
6160 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
6161 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
6162 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
6163 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
6164 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
6165 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
6166 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
6167
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

6168
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
6169 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
6170 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
6171 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
6172 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
6173 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
6174 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
6175 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
6176 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
6177 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
6178 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
6179 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
6180 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
6181 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
6182 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
6183 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
6184 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
6185 16R 20x20ö G.V profil vä 50
6186 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
6187 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
6188 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
6189 21o NYSKICK, F 2500 800
6190 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
6191 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
6192 21o Gustav V 70 är 1928, fräscht häfte 550
6193 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
6194 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
6195 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
6196 21r omsl. framsida har varit vikt 475
6197 23o 10 Öre Lützen, vc 325
6198 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
6199 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
6200 23O 10 Lützen , AB-PR 150
6201 23o 10ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 140
6202 23o 10ö Lützen bra häfte 125
6203 23o 10ö Lützen omv. F 800 100
6204 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
6205 23r 10ö Lützen rättv prakt centr. Bra 225
6206 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
6207 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
6208 23R 10ö Lützen 1932, PR-LYX RÄTTV häfte 200
6209 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
6210 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
6211 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
6212 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
6213 24o 15ö Lützen omv. AB-PR centr F2200 400
6214 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
6215 24O 15ö Lützen 1932, ab-PR-LYXcentr , häfteS OMSLAG 3MM RISS f 2200 250
6216 24R 15ö Lützen 1932, PR-LYXcentr , häfte 400
6217 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
6218 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
6219 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
6220 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
6221 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
6222 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
6223 26O 5ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
6224 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
6225 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
6226 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
6227 27O 10ö RIKSDAGEN 1935, AB-PR HÄFTE 250
6228 27o 10ö RIKSDAGEN, perfekt omslag F1200 200
6229 27R 10ö rIKSDAGEN 1935, BRA HÄFTE 200
6230 28R 15ö RIKSDAGEN 1935, 10 PR-LYX EX 10 ab CENTR, veck iomslag på baksidan 250
6231 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
6232 29 5ö Postverket 1936, pr-lyx häfte 250
6233 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
6234 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
6235 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
6236 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
6237 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
6238 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
6239 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
6240 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
6241 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
6242 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
6243 30 10ö Postverket 1936, prakt häfte 250
6244 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
6245 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
6246 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
6247 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
6248 30 10ö Postverket 10ö praktcentr fint häfte 200
6249 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
6250 30 10ö Postverket 10ö fint häfte 100
6251 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
6252 31 15ö Postverket 1936, fräscht häfte 400
6253 31 15ö Postverket 15ö fint häfte AB-PRAKT centr F 2500 350
6254 31 8ex P1,delvis släppt 300
6255 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
6256 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
6257 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
6258 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
6259 31PII ett ex PII. 650
6260 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
6261 33BCo SWEDENBORG 10ä 4+3 sid omv 5 LYX marginal 5 ok. 400
6262 33BCR 10ö Swedenborg mörkgrått omslag, SUPERLYX MARGINALER, extremt breda 600
6263 33BCr SWEDENBORG 10ö 4+3 sid rättvänt PR-LYX marginal , övre block pos4 P1, F 2020 3700 600
6264 33CBo omv prakthäfte 750
6265 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
6266 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
6267 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
6268 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
6269 33CBR 10ö Swedenborg grått omslag, 5 godkända marginaler 5 lite smala 180
6270 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
6271 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
6272 33CCo 10ö Swedenborg 150
6273 33CCo 20x10ö Swedenborg 1938, ok häfte Lyx centr märken 150
6274 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
6275 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
6276 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
6277 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
6278 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
6279 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
6280 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
6281 34CB BREDA MARGINALER 750
6282 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
6283 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
6284 34CB BRA HÄFTE 500
6285 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6286 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
6287 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
6288 34CB 5Ö DELAWARE 3+4SID LYX MARGINAL 400
6289 34CB K nr.,GODK. MARG 350
6290 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
6291 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
6292 34CC 2ST 5Ö DELAWARE, "ÄKTA PAR" ETT CYLS 1 hö + kn 74... det adra KN ..591. Sällsynt med 2 häften i följd. 1000
6293 34CC 5Ö DELAWARE 4+4 sid kn ..098 och culs 1 hö, PRAKT 250
6294 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
6295 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
6296 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
6297 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
6298 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
6299 35BC Booklet H35BC postfrisk, 1938 New Sweden 18 × 15 öre brown, perf on 3+4 sides. Very fine condition. BRED MARGINAL F 3600 600
6300 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
6301 35CB LYX-pr 800
6302 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
6303 35CB 15Ö DELAWARE,PR-LYX MARGINAL 600
6304 35CB ÄKTA men ngt smal 500
6305 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6306 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
6307 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
6308 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
6309 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
6310 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
6311 36BCo 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte, LYX marginaler 700
6312 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
6313 36BCr 5ö G.V.V 80 år Rättvänd 3+4sid häfte med LYXMARGINALR, prakthäfte 800
6314 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
6315 36CC 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte 200
6316 38BCr LING 20X5Ö CYLS 2 hö, LYX MARGINALER pr-lyx häfte 800
6317 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
6318 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
6319 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
6320 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
6321 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
6322 39CBr g. V. Profil vä små siffror 10 praktpar 3+4sid i Prakthäfte 1700
6323 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
6324 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
6325 39CCo Nyskick 200
6326 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
6327 39CCo 10ö G. V. små siffror , 4sid ,fint häfte 200
6328 39CCo 10ö Berzelius, ok häfte 150
6329 39CCr obet gemspår 150
6330 39CCr små sifror, omslagsveck 110
6331 39CCr,o 2st 10ö Typ 1 G. V. profil hö småsiffror 350
6332 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
6333 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
6334 40BCR BERZELIUS 10Ö 10 BC PAR I pr-lyx, Position 2 i 2 10 blocket med Plåsår 320v3, Prakthäfte 3000
6335 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
6336 40CCo 10ö Berzelius, 4sid , LYX häfte. F 1500 450
6337 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
6338 42CCoy 10ö Typ 1 G. V. profil hö stora siffror 150
6339 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
6340 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
6341 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
6342 48A1 15ö G.V. postmästarhäfte STH 24-1-50 150
6343 48A2 15ö G.V. postmästarhäfte utan stpl 60 +
6344 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
6345 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
6346 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
6347 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
6348 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
6349 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
6350 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
6351 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
6352 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
6353 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
6354 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
6355 55b SERGEL 15ö bra häfte 300
6356 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
6357 57 ett märke saknas,prlyx 150
6358 57v "III" ett ex saknas F 805 175
6359 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
6360 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
6361 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
6362 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
6363 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
6364 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
6365 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
6366 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
6367 60A Birgitta 15ö cyls 2, FINT HÄFTE 225
6368 60A Birg. 8 par F 480 100
6369 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
6370 60B Birgitta 15ö cyls 1, LYX HÄFTE 250
6371 60B Birgitta 15ö cyls 2, PR HÄFTE 225
6372 60B Birgitta 15ö , FINT HÄFTE 125
6373 61 Cyls 2, obet särad tander 20
6374 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
6375 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
6376 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
6377 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
6378 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
6379 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
6380 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
6381 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
6382 64 Cyls2 h F 600 200
6383 64 5ö SCHELE, LYX 195
6384 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
6385 64 SCHELE , bra F 500 150
6386 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
6387 64 Schelle, prakt 125
6388 64 cyls 2h, i par saknas 100
6389 65 G.V.85år 20x20ö cyls2, PR-LYX 400
6390 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
6391 65 G V 85 år, välcentr märken 300
6392 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
6393 65 G.V.85år 20x20ö mycket fräscht häfte 170
6394 66 spegeltryck 20 märken 200
6395 66 Cyls 1 h, oglättat 75
6396 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
6397 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
6398 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
6399 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
6400 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
6401 67 Montelius 5ö 40
6402 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
6403 68 Sjökartan 5ö prakt 70
6404 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
6405 69 LYX 125
6406 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
6407 69 Cyls 2 , ktt 50
6408 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
6409 69 10ö Flottan 1944, cyls 2 50
6410 69 10ö Flottan 1944, cyls 1 40
6411 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
6412 70 Cyls 2, LYX 300
6413 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
6414 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
6415 70 cyls 1h, nyskick 225
6416 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
6417 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
6418 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
6419 72 cyls 1h F 660 225
6420 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
6421 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
6422 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
6423 72 Röda Korset 20ö bra 150
6424 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
6425 73 Pressen, CYLS 2vä 35
6426 73 LYX 30
6427 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
6428 73 Pressen ,fräscht 20
6429 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
6430 74 Rydberg, LYX 125
6431 74 pr-lyx centrering 110
6432 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
6433 74 V. Rydberg F 250 80
6434 75 Sparbanken 3häften neutral, cyls1, cyls2 80
6435 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
6436 75 Sparbanken 10ö 20
6437 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
6438 76 15ö LUND neutral, cyls1, cyls2 125
6439 76 3st 15ö LUND CYLS 1 , pr-lyx 100
6440 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
6441 76 Lund 15ö pr-lyx 50
6442 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
6443 76 Cyls 1, centr. hö 30
6444 76v2 15ö LUND tryck färgfläck på inhäft. remsan 100
6445 77 Cyls 1h , prakt 150
6446 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
6447 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
6448 77 nyskick 100
6449 77 cyls 2 100
6450 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
6451 77 20ö LUND, prakt 100
6452 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
6453 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
6454 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
6455 77 20ö LUND , AB-PR 70
6456 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
6457 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
6458 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
6459 79A
20
6460 79B pr 20
6461 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
6462 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
6463 80 cyls 1h , pr-lyx 140
6464 80 Lyx , NOBEL 125
6465 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
6466 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
6467 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
6468 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
6469 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
6470 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
6471 82 3st 20ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 150
6472 82 3st 10ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 80
6473 82 20ö 40års jub , cyls1, 60
6474 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
6475 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
6476 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
6477 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
6478 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
6479 83 20ö GV 40års jub 20
6480 85 Pionjärjubiléet 30
6481 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
6482 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
6483 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
6484 86-87 F 140 50
6485 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
6486 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
6487 88 cyls 1h 60
6488 88 Strindberg 35
6489 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
6490 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
6491 89 2st 15ö Lingiaden cyls1,cyls 2 ab-prakt 125
6492 89 15ö Lingiaden cyls1 prakt 75
6493 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
6494 90 6 st 20ö UPU neutral, cyls1, cyls2, cyls1h, cyls2v,h 150
6495 90 10ö UPU äkta par cyls2hö, cyls2 vä 120
6496 90 10ö UPU par cyls1hö, cyls1 vä 90
6497 90 3 st10ö UPU neutral, cyls1, cyls2 50
6498 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
6499 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
6500 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
6501 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
6502 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
6503 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
6504 93A 20 x 25 Ö 30
6505 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
6506 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
6507 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
6508 94 POLHEM 25Ö 25
6509 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
6510 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
6511 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
6512 95 3st 25ö Petri 1952, neutral ,cyls1,cyls 2 175
6513 95 cyls 2, pr 160
6514 95 Petri Cyls 1 130
6515 95 cyls 2 130
6516 95 Petri F 350++, 125
6517 95 PETRI CYLS 1, PR 100
6518 95 25ö Petri 1953, cyls 1 prakt 100
6519 95 25ö Petri 1953, cyls 2 prakt 100
6520 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
6521 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
6522 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
6523 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
6524 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
6525 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
6526 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
6527 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
6528 97 3st G.VI.A 70år 20x10ö1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
6529 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
6530 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
6531 97 cyls 1, lyx 20
6532 97 Cyls 2 20
6533 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
6534 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
6535 98 3st G.VI.A 70år 20x25ö 1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
6536 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
6537 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
6538 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
6539 99 5kr blå slottet 20x5kr fint häfte 150
6540 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
6541 99 SLOTTET HÄFTE 20X 5 KR STRECKPERFORERAD RYGG 110
6542 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
6543 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 150
6544 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 140
6545 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 135
6546 99B2ba1 20x 5kr Slottet bigad rygg, ab-praktcentr 175
6547 99B2ba2 20x 5kr Slottet bigad rygg, praktcentr 200
6548 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
6549 101 3st Idrottsrörelsen 70år 20x10ö 1953, neutral,cyls1,cyls 2 90
6550 101 Idrottsrörelsen F 150 50
6551 101 cyls1 40
6552 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
6553 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
6554 102 cyls1 50
6555 102 Cyls 2 50
6556 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
6557 102 Stockholm 700 år F 120 40
6558 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
6559 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 2 70
6560 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
6561 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte 55
6562 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
6563 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 50
6564 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 40
6565 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
6566 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
6567 104 TELEGRAF VERKET 3st 1953, neutral,cyls1,cyls 2 150
6568 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte cyls 2 75
6569 104 cyls 1h F 180 65
6570 104 TELEGRAFVERKET 60
6571 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte 40
6572 105 cyls 2, pr 100
6573 105 20x20ö VM på skidor, cyls 1 prakt 90
6574 105 20x20ö VM på skidor, cyls 2 prakt 90
6575 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
6576 105 20x20ö VM på skidor, 50
6577 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
6578 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
6579 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
6580 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
6581 108 Cyls 1, lyx 100
6582 108 Cyls 2, lyx 95
6583 108 Cyls 1 80
6584 108 Lenngren fint häfte cyls 1 80
6585 108 Lenngren fint häfte cyls 2 80
6586 108 Lenngren f 200 60
6587 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
6588 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
6589 108 Lenngren fint häfte grått omslag 50
6590 108 Lenngren fint häfte brunakt grått omslag 50
6591 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
6592 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
6593 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
6594 110A Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
6595 110A Atterbom F 220 75
6596 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
6597 110B Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
6598 111 Olympiaden 3st 20x20ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
6599 111 Olympiaden 20x20ö 1956, cyls 2 45
6600 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
6601 111 Olympiaden 20x20ö 1956, 30
6602 112 Olympiaden 3st 20x25ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
6603 113A1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ömed snedstreck, Prakt, F 400+ 90
6604 113A2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck 25
6605 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
6606 113B1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö MED snedstreck, F 400 90
6607 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 utan snedstreck, LYX F 150 50
6608 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck, F 150 30
6609 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
6610 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
6611 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
6612 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, LYX 60
6613 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYX 50
6614 114A2a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, pr-LYX 60
6615 114A2b Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYXc 45
6616 115B Sjöräddningen F 350 115
6617 115B Sjöräddningen 20x30ö, LYX 100
6618 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
6619 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 60
6620 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 50
6621 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
6622 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
6623 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
6624 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
6625 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
6626 119A1 Helikopterpost 20x 30ö med snedstreck , LYX 110
6627 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
6628 119B Helikopterpost 20x 30ö PR- LYX 60
6629 119B Helikopterpost 20x 30ö PR 45
6630 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
6631 120A1 SJÖPOST 20x 15ö med |/ snedstreck , LYX 100
6632 120A3 SJÖPOST 20x 15ö med bara / snedstreck , pr-LYXcentr F 1000 200
6633 120B SJÖPOST 20x 15ö utan snedstreck , pr-LYXcentr 25
6634 121A1a 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,3 svårt, Prakt 125
6635 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 45
6636 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 30
6637 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
6638 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 PRAKT 35
6639 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 30
6640 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 25
6641 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 35
6642 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 25
6643 123 GÖTSTÅLET 20x30ö , PR-LYX 30
6644 123 GÖTSTÅLET 20x30ö , PR-LYX 25
6645 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 25
6646 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 20
6647 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR-LYX 30
6648 125a Selma Lagerlöf 20x25ö |/ PR-LYX 25
6649 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR 25
6650 126 Vattenfalsstyelsen 50 år 20x 30ö pr-lyx 30
6651 126 Vattenfalsstyelsen 50 år 20x 30ö pr 25
6652 127 röda korset år 20x 30ö prakt 35
6653 127 Röda Korset år 20x 30ö bra häfte 25
6654 128 Heidenstam 20x15ö PR-LYX 30
6655 128 Heidenstam 20x15ö BRA HÄFTE 20
6656 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö förskjutet spegeltryck , LYX 100
6657 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö bra häfte pr. 35
6658 130 ARRENIUS 30
6659 130 Svante Arrhenius 20x15ö prakt 18
6660 131 ZORN 20x 30ö LYXcentr 75
6661 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
6662 131 ZORN 20x 30ö bra häfte 60
6663 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
6664 132 Världsflyktingåret 20x20ö bra häfte 20
6665 133A skytteväsendet 20x20ö glättat ppr, pr 20
6666 133B Skytteväsendet 20x20ö pr 20
6667 134 FRÖDING 20X30Ö LYX 35
6668 134 FRÖDING 20X30Ö pr-LYX 30
6669 135 Branting 20x15ö fint häfte 18
6670 135 BRANTING 15ö 15
6671 135 Branting 20x15ö bra häfte 15
6672 136 SAS ,F 80 25
6673 136O 4ST OLIKA SAS 1961 NEUTRAL CYLS1 CYLS 2, kn 19830 100
6674 136O SAS 1961 äkta par kn 305+57, pr 75
6675 136O SAS 1961 äkta par kn 302+20, pr 70
6676 136o SAS omv, CYLS 2 35
6677 136O SAS 40ö 15
6678 136R SAS 40ö 15
6679 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
6680 140 Pilo 20x30ö prakt 55
6681 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
6682 140 30Ö PILO 40
6683 140 Pilo 20x30ö prakt, bra häfte 40
6684 141 Alströmer 20x15ö prakt 15
6685 142 svenskt tryck, fint häfte 18
6686 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
6687 142v svenskt tryck, pos 12 streck fint häfte 75
6688 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
6689 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
6690 145 Lokalbrevbäringen 20x30ö ,prakt 22
6691 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
6692 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 25
6693 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 22
6694 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
6695 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
6696 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
6697 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
6698 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
6699 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
6700 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
6701 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
6702 149a Sv Byggnadsminnen 20x15ö 20
6703 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
6704 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
6705 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö , kn 2+3 äkta par 82+413 120
6706 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 1 40
6707 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 40
6708 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
6709 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
6710 150Ar+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö , pr, 2st 40
6711 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2st kn 2 77..., kn +3 275 40
6712 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2+ kn 2 nr 73... 40
6713 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
6714 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 30
6715 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
6716 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
6717 150Br+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2ST 40
6718 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
6719 151-152 G VI. A. 80 år 20+15ö, 35+10ö 15
6720 153 Nobel 1962 20X 25Ö 20
6721 154 VM I ISHOCKEY 1963 20X25Ö 20
6722 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 25
6723 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 22
6724 155 Antihungerkampanjen 20x35ö 18
6725 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3...., pr 70
6726 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3.... 60
6727 156R+O Ingenjörskonst 10x50ö rättv , omv 60
6728 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
6729 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
6730 157-158 Medicinalstyrelsen 25+35ö 2 olika 60
6731 158 Medicinalstyrelsen 35ö 35
6732 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
6733 159 20x20ö byggnadsminnen 15
6734 160 Nobelpris 1903 F 100 35
6735 160a,b Nobel 1903 a omslags veck 45
6736 162 Karlfält 20
6737 166A 20x 30 ö violett 35
6738 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
6739 167-168 Nobel 1964 30+40ö 40
6740 167-68 1904 Nobel 55
6741 169 BYGGNADSMINNEN 1965 20X30Ö 30
6742 170AaO 60ö Teleunionen, 6 häften 5 st med olika markeringar 150
6743 170AaR 60ö Teleunionen, LYX 60
6744 170AbO 60ö Teleunionen, spegeltryck 100
6745 170AbR 60ö Teleunionen, spegeltryck 110
6746 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
6747 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
6748 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag KN +3 .. 909 , PR-LYX F 3100 625
6749 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag PR-LYX F 3100 600
6750 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
6751 171A,B EUGEN 2 olik astyrm + utan 30
6752 172A,B BREMER 2 olika 30
6753 173 NOBEL 20X30Ö 1965, RT 50
6754 173 30 ö Nobel 1905 20
6755 173 NOBEL 20X30Ö 1965 20
6756 173-174 NOBEL 20X30Ö , 20x 40ö1965, stpl SÖLVESBORG 5-3-66 på omslagen , märkena **, ovanligt 70
6757 174A Nobel 20x40ö, \ PRAKT 35
6758 174B Nobel 1905 60
6759 174B Nobel 20x40ö, |\ RT FINT HÄFTE 60
6760 174B Nobel 20x40ö, |\ PRAKT 35
6761 175Ao Nathan Söderblom 4st omvända RT, cyls1, 2, neutral 100
6762 175Ao Nathan Söderblom fint häfte 20
6763 175Br,o Nathan Söderblom RV, OMV 2ST 50
6764 179 Representationsref. , bra häfte, + häfte stpl FDC Sölvesborg 12-5-65 på framsidan med ** märken 35
6765 179 Representationsref. , bra häfte 18
6766 179RT Representationsref. , bra häfte me RT 45
6767 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
6768 181 Almqvist 1966, prakt häfte 18
6769 181 Almqvist 1966, fint häfte 15
6770 181RT Almqvist 1966, prakt häfte med RT 30
6771 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
6772 197 Älghuvud, F 100 30
6773 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
6774 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
6775 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
6776 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
6777 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
6778 205A Nordiska Vildblommor 30
6779 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
6780 205A VILDBLOMMAOR, 20
6781 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
6782 207 Kyrkornas värdssamfund 15
6783 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
6784 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
6785 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
6786 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
6787 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
6788 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
6789 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
6790 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
6791 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
6792 212Ar SVANAR 10x 20kr blank gummering 250
6793 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
6794 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
6795 214A Liljefors 20
6796 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
6797 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
6798 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
6799 222A kn+1,5, delat kors vä 100
6800 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
6801 228A,B SAGOR 2 EX 90
6802 234A Näringsliv 30
6803 234B
30
6804 239
30
6805 253 Idrottsflickor, helt kn 25
6806 254 Sv. GLAS 30
6807 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
6808 262 G:VI: 90 år F 65 20
6809 270 Nordiska Museet F 130 40
6810 270A
40
6811 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
6812 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
6813 301v H 301 Vilda Bär mitthål saknas 125
6814 301v,KN H 301 Vilda Bär mitthål saknas, KN 074350 100
6815 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 125
6816 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 110
6817 301v,RT H 301 Vilda Bär mitthål saknas, RT 90
6818 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
6819 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
6820 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
6821 354 Helt kn,+ cyls2 20
6822 357 LEVANDE NATUR 14 MARS 1985 trippel RT CYLS2, KN 82541 200
6823 357 Levande natur 3 häften RT, RT+kn, cyls1+kn 50
6824 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
6825 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
6826 371 Stockholmia 86 , knr 50
6827 371 Stockholmia 86 F 160 40
6828 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
6829 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
6830 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
6831 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
6832 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
6833 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

6834 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
6835 1O 8X 25Ö LYX 200
6836 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
6837 1O 8X25ö ,omv LYx 160
6838 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
6839 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
6840 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
6841 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
6842 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
6843 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
6844 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
6845 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
6846 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
6847 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
6848 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
6849 2o 10x10ö brun, LYX 25
6850 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
6851 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
6852 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
6853 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
6854 4Ar F 700 225
6855 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
6856 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
6857 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
6858 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
6859 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
6860 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
6861 4B Cyl 2v 30
6862 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
6863 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
6864 4R 4x25ö blå , LYX 30
6865 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
6866 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
6867 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
6868 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
6869 5BOV Kn 0,5+ 300
6870 5BOV cyls 2 fot F 565 200
6871 5BRV F 600 200
6872 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
6873 5OH 15+5ö , KN 70530 75
6874 5OH PR-LYX 50
6875 5OH
35
6876 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
6877 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
6878 5OV PRAKT 5+15Ö 200
6879 5OV KN 1, 7..., F 595 200
6880 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
6881 5OV 5+15Ö, OMV 150
6882 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
6883 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
6884 5RV 5+15ö PRAKT 200
6885 5RV 5+15Ö, Rättv 150
6886 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
6887 6OH cyls 1 F 450 150
6888 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
6889 6OV cyls 2 F 300 100
6890 6OV cyls 1 fot 85
6891 6OV F 200 60
6892 6RV snedstreck, lyx 70
6893 6RV snedstreck 60
6894 6RV utan snedstreck F 175 55
6895 8OH kn +3 "...465, F 650 225
6896 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
6897 11BOV KN 3 108.. 35
6898 12FOV CYLS1, KN +1 100
6899 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
6900 15Do kn +4 30
6901 16C1r
15
6902 16C1r
15
6903 18 Tjörnbroar 20
6904 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
6905 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
6906 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
6907 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
6908 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6909 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6910 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
6911 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6912 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6913 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
6914
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
6915
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
6916
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
6917
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

6918
Intressant låda häften medaljong - 1990 tal , med massor av markeringar. 3000
6919
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
6920
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
6921
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
6922
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
6923
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
6924
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
6925
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
6926
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
6927
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
6928
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
6929
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
6930
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
6931
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
6932
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
6933
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
6934
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
6935
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
6936
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
6937
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
6938
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
6939
Samling olika häften i album1979-1993, en del markeringar. Nominal 1900 950
6940
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
6941
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
6942
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
6943
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
6944
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
6945
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
6946
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
6947
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
6948
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
6949
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
6950
H 301 Vilda bär 134 häften med markeringar, massor ryggtryck m.m. Variant fynd ? Nominal över 1000 700
6951
H 301 Vilda bär 75 häften många med markeringar i varsitt pergamyntkuvert , ++98+645de lesta typade . Fynd? 700
6952
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
6953
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
6954
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
6955
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
6956
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
6957
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
6958
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
6959
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
6960
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
6961
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
6962
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
6963
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
6964
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
6965
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
6966
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
6967
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
6968
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
6969
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
6970
HÄFTEN 1921-49 14 olika , H16, 38, 69-70,74-78,82, 88, 89, 92, F 2019 ca 4250 400
6971
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
6972
Häften :Parti ca 43 olika ( eller olika markeringar) häften med markeringar 1974-86 , även många dubbla markeringar. Nominal ca 600 375
6973
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
6974
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
6975
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
6976
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
6977
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
6978
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6979
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6980
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
6981
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
6982
Häften ca 31, 16 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 300
6983
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
6984
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
6985
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
6986
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
6987
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
6988
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
6989
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
6990
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
6991
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
6992
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
6993
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
6994
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
6995
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
6996
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
6997
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
6998
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
6999
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
7000
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
7001
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7002
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7003
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7004
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
7005
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
7006
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
7007
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
7008
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
7009
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
7010
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
7011
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
7012
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
7013 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500
7014 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

7015
1000 självhäftade brevmärken 7400
7016
Brevmärken 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
7017
Brevmärken i häften 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
7018
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
7019
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
7020
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
7021
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1900
7022
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
7023
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
7024
Parti 400st a 6 kr /föreningsbrev märken Frankeringsvärde 2400 kr, 1400
7025
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
7026
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
7027
Nominalparti Nom 2000 1000
7028
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
7029
Nominalpost Sverige , nominal 2500 1000
7030
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 900
7031
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
7032
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
7033
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
7034
Samling 5-strip ** I INSTICKSBOK 1978- 1985 kpl och en del 1986 Nominal ca 1500 750
7035
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1100 700
7036
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
7037
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
7038
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
7039
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
7040
4 rullar 2x 1,30+70ö, 2,20kr= 50 x 11kr porton nom 550 kr 350
7041
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
7042
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 550 350
7043
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
7044
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
7045
1 rabatthäfte norden 190


ARK PARTIER

7046
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
7047
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
7048
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
7049
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
7050
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
7051
Tjänste 13 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-50ö (35ö i 2x50 100ark-särat på mitten). F ca 12000, även 1ö nr 27 40+50block, 15ö krona nr tj 33 ½ halvark, 4ö tj 43 över 100 ex i 3 arkdelar. Ger F totalt ca 13.500 750
7052
Tjänsteparti 45 helark och 2 ½ ark 11 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2ö 4, 3ö 5, 5ö 4, 7ö 5, 10ö 10st, 15ö 4st, 30ö 3st, 25o35ö i ½ark. F totalt ca 30.500 + extra för cz 700
7053
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
7054
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
7055
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 8000 450
7056
Tjänsteparti 18 helark och ca 1500 märken i arkdelar olika valörer i stämplade ca 190st 8ö vm krona 46 st 5kr vm krona övriga vm linjer F totalt ca 18000 450
7057
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
7058
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
7059
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125
7060 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000 200
7061 45 Tjänste 7ö vm lnjer F nr 45 i 10st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 100st cz KPV ingår , F ca 17500 500


RULLPARTIER

7062
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3000
7063
nr 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
7064
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
7065
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
7066
nr 277 25ö orange Profil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
7067
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
7068
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
7069
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
7070
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
7071
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7072
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
7073
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
7074
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
7075
SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300
7076
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
7077 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750


POSTFRISKA SERIER

7078
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
7079
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
7080
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
7081
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
7082
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
7083
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
7084
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
7085
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
7086
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
7087
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
7088
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
7089
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
7090
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
7091
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
7092
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
7093
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
7094
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
7095
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
7096
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
7097
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
7098
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
7099
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
7100
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
7101
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
7102
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
7103
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
7104
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
7105
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
7106
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
7107
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
7108
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
7109
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
7110
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
7111
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
7112
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
7113
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
7114
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

7115
Årsatser 1996-2006 11 olika nominal ca 5600 3800
7116
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
7117
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
7118
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
7119
Årsatser frimärken 37 st 1974-80 4x1974, 4x75, 8x76, 6x77, 5x78 10x 1979 och 5x 1980. Bra presenter och bra nominal. 1000
7120
Årsats1967 oöppnad toppskick 900
7121
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
7122
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
7123
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
7124
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
7125
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
7126
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
7127
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
7128
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
7129
Årsats1969 oöppnad braskick 550
7130
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
7131
ÅRSBOK 1987-88 450
7132
Årsats 1968, fint skick 450
7133
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 400
7134
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
7135
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
7136
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
7137
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
7138
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7139
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7140
Årsbok 2003 275
7141
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
7142
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7143
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7144
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
7145
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
7146
ÅRSATS 1972, 200
7147
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
7148
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
7149
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
7150
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
7151
ÅRSBOK 1991/92 175
7152
ÅRSBOK 1989-90 170
7153
ÅRSBOK 1989/90 170
7154
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
7155
ÅRSBOK 1988-89 165
7156
Årsats 1972, fint skick 160
7157
ÅRSATS 1973 150
7158
ÅRSATS 1973 150
7159
POSTENS förseglade årsats 1973 150
7160
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
7161
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
7162
Årsats 1973, fint skick 150
7163
ÅRSATS 1968 öppnad men kpl. 150
7164
ÅRSATS 1974 100
7165
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
7166
Årsbok 2006, inga frimärken 95
7167
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


7168
Postförseglat Kilovara 1966 425
7169
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
7170
KILOVARA 1973, förseglad 350
7171
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
7172
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
7173
Kilovara 1967 plomberad 350
7174
Kilovara 1967 plomberad 350
7175
Postförseglad kilovara 1972 325
7176
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
7177
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
7178
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
7179
Postförseglat Kilovara 1974 325
7180
Postförseglat Kilovara 1973 325
7181
Postförseglat Kilovara 1969 325
7182
Postförseklad kilovara 1969 325
7183
Postförseglad Kilovara 1965 325
7184
Kilovara 1967 plomberad 325
7185
Postförseglad kilovara 1974 300
7186
Postförseglad kilovara 1969 300
7187
Postförseglad kilovara 1973 300
7188
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
7189
Postförseglad kilovara 1978 225
7190
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

7191
2 Leuchturm lighthouse gröna album med kassetter 1855-1993 , nyskick . Mycket dyra. 1000
7192
Nordisk Filatelis färglikare kpl i fin special pärm . 750
7193
2st Harry Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
7194
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
7195
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
7196
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
7197
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
7198
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
7199
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
7200
8 visirpärmar , ca 4,8 kg 200
7201
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
7202
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
7203
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
7204
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
7205
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
7206
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
7207
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
7208
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
7209
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
7210
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
7211
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
7212
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
7213
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
7214
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
7215
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
7216
Esttettalbum pår . Fin. 75
7217
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


7218
BRA FYNDLÅDA, med bra sverige samling stämplat, bättre brev, diverse ** ex halvark tj15 ** F 16250., bunt parti bättre märken, F ca 75000kr , diverse parti kongress och förening med alla valörer och F ca 25000:- m.m. 10000
7219
Sen inlämning, fyndlåda Sverige med skaplig Sverige samling stämplat, m.m, 6000
7220
SAMLING STÄMPLAT 4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
7221
Fyndlåda Sverige prisvärd. 2500
7222
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
7223
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
7224
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 165 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 6000 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 2000
7225
GAMMALT LAGER Parti BC-CB par och BB par 1939-1947 Linné 1939 18 BC, 25 CB, 267 2CB 2 BC, Ling 10 BC-CB, 321BB 15ö nr 321BB , ca 190 324 BB, 17 326BB, 15st 328 BB , 64st 330BB, 18 335BB, 16 338BB, 85ST 242BB16ST 354BB m.fl F 2020 ca 75000 2000
7226
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
7227
Stor Låda 8x 16 sid insticksböcker och 7 x 32 sid insticksböcker med stämplat Sverige ringtyp - ca 2002 , många vacker stämplade moderna märken, en del lite bättre äldre. Drygt 15 kg. 1000
7228
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
7229
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
7230
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
7231
2 mycket tjocka välfyllda visiralbum med välordnat dubblett samling 1967- 1989 med massor par. Många LYX ståmplar finns. Billigt 600
7232
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
7233
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
7234
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
7235
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 2700 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 500
7236
Serie Årsböcker 1987/88 kpl( Svår första F 2000 för denna) och 14 st årsböcker till 188/89- 2002 utan frimärken . 450
7237
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
7238
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
7239
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
7240
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
7241
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
7242
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
7243
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
7244
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
7245
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
7246
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
7247
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
7248
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
7249
HÄFTEN/ häftesblock eller block PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1990- 2000tal, Nomiinal betalt ca 1400 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häfteesblock o block. 300
7250
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
7251
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
7252
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
7253
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
7254
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
7255
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
7256
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
7257
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
7258
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
7259
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
7260
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
7261
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
7262
16 BREV MED DUPPELPRÄGLINGAR OCH PLÅTSÅR på försändelser , 6st nr 139, 3st nr 140, nr 145, 153, 179, och 4st postverket. ex Roland Frahm. Ovanligt parti 1000
7263
RINGTYP PH 12st 100 BUNTAR 2x4ö, 7x5ö 2x20ö och 30ö. Nr 42,43,46-47 F 2020 12700 1000
7264
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
7265
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
7266
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
7267
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
7268
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
7269
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
7270
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
7271
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
7272
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
7273
NR 40 RINGTYP PH 2Ö 100 BUNT, F 2020 7000 600
7274
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
7275
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
7276
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
7277
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
7278
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
7279
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
7280
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
7281
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
7282
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
7283
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
7284
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
7285
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
7286
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
7287
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
7288
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
7289
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
7290
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
7291
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
7292
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
7293
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
7294
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
7295
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
7296
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
7297
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
7298
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
7299
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
7300
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
7301
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
7302
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
7303
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
7304
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
7305
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
7306
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
7307
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
7308
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
7309
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
7310
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
7311
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
7312
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
7313
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
7314
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
7315
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
7316
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
7317
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
7318
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
7319
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
7320
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
7321
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
7322
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
7323
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
7324
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
7325
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
7326
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
7327
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
7328
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
7329
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
7330
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
7331
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
7332
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
7333
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
7334
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
7335
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
7336
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
7337
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
7338
BREVPARTI MEDALJONG 34 ST HÖGINTRESSANTA försändelser (från utställnings samlaren Ross Olson.) Ex. 5ö medaljong stämplat 1/6 11. blandfrankering 27/65 med Oscar och landstorm nr 114, samt 7/10ö med 5ö7&ö nr 109, destinationer som Ned. Indien, rek till Argentina, USA, Ryssland, Syd Afrika, rek Express till Tyskland, Internationell telegrampost anvisning till Tyskland, Express till Österrike m.m. Högintressanta försändelser. 5000
7339
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
7340
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
7341
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
7342
BREVPARTI MEDALJONG ca 75st INTRESSANTA försändelser (från utställnings samlaren Ross Olson.) Ex. destinationer, rek, express, ass, pfsk, blandfrankeringarm.m. alla utvalt intressanta. 2000
7343
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
7344
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
7345
PARTI FÖRSÄNDELSER 1,3kg 1940 -80 TAL CA 300st, MÅNGA MED BB PAR, VIDARE LÖRDAGSUTDELNING, PFSK, MASSOR REK,, LYX stämplar, luftpost , båtförsändelser, wärde, utland... Många intressanta. 900
7346
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
7347
Pärm ca 2kg med ca 190 försändelser försändelser G.VI Adolf , 1952- 1960tal ex ovanligt FDCstpl 405BB på postverkets Frankotecken försäljningslista 12-9-52, bättre block och par på försändelser, 406DD1 oDD2 i 4bl på flera brev, 416 3 olika brev med olika 4-block ur HA 6,, många kobonations sammantryck på försändelser. Hög intressant och ovanlig samling. 800
7348
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
7349
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
7350
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
7351
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
7352
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
7353
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
7354
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
7355
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
7356
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
7357
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
7358
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
7359
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
7360
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
7361
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
7362
Pärm ca 1,65 kg med ca 120 försändelser bandmärken 1920-1941, inkl bättre som 146E+143E, 160 rek till Berlin, nr 252, 253, även 318CB på kort och 324CB på brev. 500
7363
16 BREV 1940 tal till USA, flygbrev , en del intressanta frankeringar 2st Nobel BB par, högvalörer m.m. 500
7364
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
7365
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
7366
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
7367
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
7368
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
7369
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
7370
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
7371
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
7372
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
7373
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
7374
Pärm ca 2,15kg med ca 300 försändelser oscar-1980tal, NORRLANDSSTÄMPLAR, några oscar, även en förfilateli 4-k Luleå, ca 200st är avier från 1970-80tal. 350
7375
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
7376
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
7377
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
7378
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
7379
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
7380
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
7381
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
7382
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
7383
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
7384
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
7385
HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, 10 BREV 45Ö 4st äktgångna Första Dagen 2/91967 , 3/9 2 :a dagen , 3st 4/9 , 5/9 2st och 2 tidiga 35ö brev. Intressant tidig dokumentation av denna viktiga händelse i Sverige. 300
7386
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
7387
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
7388
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
7389
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
7390
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
7391
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
7392
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
7393
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
7394
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
7395
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
7396
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
7397
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
7398
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

7399
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
7400
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
7401
Mycket fin samling stämplat i 2 Facit lyx album med en del extra ostpl, 1855- 1973 med skillingar överkpl, fina vapen överkpl, Lejon inkl 17ö grå, 1ö lila dansk stpl, ringtyp helt kpl inkl nr 37 i praktex KARLSHAMN 30-9-78, intyg HOW 4,3,5, landstorm helt kpl , bra bandmärken inkl AB-praktstpl 175Acx, kongress och föreningen kpl, alla BC-CB par sen i princip kpl med flera parkombinationer och block, Tjänste lösen och militär kpl, ocgh Flyg 1912 ostpl. Skillingarna blandad kval sen god-mycketgod kval. 20000
7402
Samling stämplat 1855-1916 med några **/* ,flera 4sk inkl gråultra nr 2i, pr-lyxs 8sk,, svart o brun lokal, 14A, omfattande nyanssanling vapen , lejon, ringtyp 14, 13 , ph , tjänste ex praktex 6ö grå, praktex 22B o lösen , medaljong i nyanser , samt kpl fina serier landstorm I,II,III. Massor vackra till PR-LYX STÄMPLAR, några ex med småfel men huvudsaken mycket fin kvalitet. ÄVEN VARIANTER. En riktigt ovanlig samling med många utsökta ex. 20000
7403
Bra samling stämplat 1855-1977 i fint leuchturm album nära komplett nr 1-138 ( inte 55,80ö )med alla skillingar, vapen lejon- ringtyp kpl och flera nyanser och praktstämplar. Även en del brev ingår. Kongress och Föreningen finns kpl fina serier, alla BC-CB m.m. Tjänste och lösen kpl. Skillingarna i något blandad kvalitet sedan mest fin kval. Högt värde. 20000
7404
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
7405
Bra samling stämplat 1855-1937 i Facit album nära komplett nr 1-138 (ej 55,80ö) med alla skillingar, vapen lejon- ringtyp kpl och flera nyanser och praktstämplar. Kongress och Föreningen finns kpl fina serier, alla BC-CB m.m. Tjänste och lösen kpl. Skillingarna i något blandad kvalitet sedan mest fin kval. Högt värde. 16000
7406
Bra samling stpl /*/** i fint Safe Dul album med 2 fina 4 sk, 8sk, svart o brun lokal, , bra vapenserie, 14B * och **, fin 17ö grå stpl 9-6-69, bra serie rintyp t 14 med 2 stt 6 ö grå, nr 32**, 40-44 ** inkl 2 x4ö**, 4x 6ö**, nr 46 20ö PH **, nr 49*(*), stpl ex 2x nr 44, oscar nr 52-60 **/* , posthus ostpl och 6 st stpl ex, medaljong kpl **/* (ej 92,94), LandstormII kpl stpl, omfattande bandmärken med t.ex 141bz ** sign BG, Kongress kpl mest ** inkl 5kr ** praktex, 30ö grönblå 201b**, UPU kpl med ex 35,45-60ö, 2kr alla ** 1928-49 nära kpl ** med ex 233a,b ** alla BC-CB **,även div stpl ex som 332BC-CB i fina par slotten. Bra tjänste och lösen. 13000
7407
TJOCK VISIRPÅRM stämplat SVERIGE 1855- ca 1976 MED MASSOR MÄRKEN ex 6st 4sk i något bl kval, sen många vapen, ringtyp, oscar medaljong band, bättre 1924års, BC-CB par tjänste och lösen. Mängder lite bättre märken och massor vackra -pr-lyxs stämplar. 10000
7408
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
7409
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
7410
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
7411
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
7412
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
7413
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
7414
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
7415
TREVLIG SAMLING 650 ST UTVALDA 12Ö VAPEN I VISIRALBUM UPPSATTA I DATUMORDNING, MED MASSOR BÄTTRE NYANSER, PRAKTSTÄMPLAR, KURIOSA SOM PRS 12Ö MED MARGINALVATTENMÄRKE.. BÄTTRE STÄMPLAR LOS ,FfRÖVI. MÅNGA FÄRGSTARKA EX. 7500
7416
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
7417
RINGTYP T 14 samling i nyanser på gammaldags blad, 3ö ca 30st och 1 brev samt div par klipp med 14B, 4ö 5st +1 par, 5ö 38 st +par, 6ö 37 st och 3 par, ex 2 a nyanser, 5 x 20e, grå i nyanser 10st + 2 par, 12ö ca 60 st, 1 blandklipp med 14B, 20ö över 20st med 5x 22f, 20/20 7st, 24ö 21 st, 30ö 34 st + 2 klipp med 3ö, 50ö 10st, 1riksd 13st + 4-block. Fin gammal samling i yaser, en del PRAKT stämplaar och intressanta klipp m.m. Förmånligt utrop 7000
7418
Samling stämplat i Facit album 1855-1955 med 4sk, svart lokal.vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 2 sidorkpl med div dubbletter, ringtyp t13 överkpl förutom nr 37, rngtyp ph, landstorm I-II-III kpl i fina stpl serier, välfylld band medmånga vm, Kongress kpl, UPU 1924 kpl, 14 BC-CB tjänste och lösen kpl inkl 6ö grå, 22B,Många fina stämplar. lite blandad kval. 7000
7419
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
7420
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
7421
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
7422
ÖSTERSUND , FANTASTISK STÄMPELSAMLING ca 66 försändelser och många märken , utställningsmonterat i pärm 2x rakstpl, 5x båg stpl, 4x 4-k , 4sk med 4-k stpl, vapen 12ö 4-k , 2 förfl cirkelstpl normalstpl 10, 3 st LYXS stpl vapen, 2 vapen brev, och märken och bre till 1924 tal 5000
7423
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
7424
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
7425
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
7426
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
7427
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
7428
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
7429
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
7430
Samling ostämplat, **/* i 64 sid insticksbok 1872-1944. Bl.a. nr 17, 20g *, några ringtyp och lösen t 14 ostpl, Från ringtyp ph mest ** med flera oscar, dyrare bandmärken alla ** ex 156, 184, 189, 190, 192b ** , bra 1930-40tals märken med t.ex 269CB, 332C, 337C, Svart militär M 1**, och kpl serier. F för ostpl 1800 tals märken ca 32800 (mycket fina ex 1,2,5kr UPU * är räknade)och för ** ca 60.300 dvs totalt F ca 93000 4000
7431
Samling ** postfriskta 5-strip 1920- 1977 i 2 välfyllda visiralbum ca 3,6kg , bl.a 166a,b, 168, 174, 181a, 187, 188a, 191, 194, från nr 258 Bromma 1936 verkar kpl med alla bra 1940 talshögvalörer, trekronor kpl ,(kan kanske saknas någon de senaste 5 åren)
Hög kvalitet och högt värde.
4000
7432
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
7433
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
7434
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
7435
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
7436
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
7437
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
7438
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
7439
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
7440
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
7441
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
7442
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
7443
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
7444
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
7445
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
7446
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
7447
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
7448
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
7449
Samling 5-strip ** några grovtandade band och 1938-1978, verkar helt kpl, no nr 259- 1054 Alla bra högvalörer 1930-40-50 tal finns, även kungamärken . Högt värde mycket hög kvalitet. Ca 2,3 kg. 3200
7450
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
7451
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
7452
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
7453
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
7454
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
7455
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
7456
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
7457
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
7458
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
7459
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
7460
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
7461
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
7462
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
7463
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
7464
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
7465
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
7466
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
7467
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
7468
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
7469
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
7470
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
7471
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
7472
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
7473
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
7474
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
7475
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
7476
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
7477
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
7478
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
7479
Samling vapen i nyanser, ex 25st 5ö, 7a1, 40st 12ö vapen med PR-LYX stämplar delvis positionsbestämda, och en ostpl, 9ö anyans 2khtt, bra 9ö nr 8c, 24st 24ö vapen inkl 10a,c, 21 st 30 ö vapen delvis positionsbestämda samt 7st 50ö vapen. Mest bra kval , några 24ö och 50ö med småfel. 2700
7480
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
7481
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
7482
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
7483
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
7484
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
7485
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
7486
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
7487
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
7488
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
7489
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
7490
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
7491
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
7492
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
7493
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
7494
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
7495
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
7496
Ringtyp t 14 och t 13, Totalt ca 400 märkenpå visirblad ; t 14 ca 17 x 3ö, 4ö, 6x6ö, ca40 st klipp med 12ö , 6x 24ö, 4x50ö, t 13 ca 60 x 3ö, 20x 4ö, över 80x6ö, över 150 st 24ö, 28st 50ö. En del är på klipp. En del Prakt stämplar, intressanta stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca t 149000+ t 13 45000= 54000 2500
7497
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
7498
Samling ** postfriskt 1938-71 i Lindner Falzlosalbum ca 1,8 kgmed samling par och inkl alla BC-CB par utom slottet 332CB, nära kpl med nära alla kunga G IV block t.ex 4x4 olika ur HA6, Stockholmia i 9 blockserie, hela häften 1967-70 m.m. Högt värde ! 2500
7499
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
7500
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
7501
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
7502
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
7503
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
7504
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
7505
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
7506
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
7507
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
7508
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
7509
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
7510
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
7511
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
7512
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
7513
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
7514
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
7515
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
7516
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
7517
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
7518
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
7519
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
7520
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
7521
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
7522
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
7523
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
7524
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
7525
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
7526
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
7527
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
7528
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
7529
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
7530
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
7531
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
7532
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
7533
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
7534
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
7535
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
7536
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
7537
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
7538
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
7539
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
7540
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
7541
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
7542
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
7543
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
7544
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
7545
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
7546
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
7547
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
7548
Trevligt parti stämplat vapen- ringtyp och några bättre senare som nr , 65, 8x 136, 223, 4x 336, 2x 337C, några bättre vapen och ca 45st 12ö med ett ex UTROPSTECKNET dock 2 khtt, 12ö stpl MULLSJÖ,nyanser, grönblå, ultramarina, ringtyp bättre t14 , många ringtyp t 13 ca 170st många prakt stpl , och ph ca 85st med 6x3ö, 3x6ö, flera praktsstpl, enhetre ingår inkl fint stpl 9-block 12ö nr 32, fint 4-block 5ö nr 30, god kvalitet. 2000
7549
SAMLING STÄMPLAT 1858- 1979 I 2 VISIRALBUM 4,4 kg, vapen, , nr 14-16, div ringtyp, oscar -band i nyanser, 1924 nr 197-208 197cx, inkl 201b UPU kpl inkl 10ö cx, sen välfylld men bara ett BC , En del vackra- prakt stämplar. 2000
7550
Parti ostämplat (*) / * /** i 2 visirpårmar 3,6 kg 1000 tals märken 1858-1979 med många oscar-medaljong -band med en del ** , flera 1924 års, några ** som 205**, 207**, 215** 218 i par **, 233a *(*), 234-37 **240-45 ** , sen bättre 1940 tal ** med ex 320BC **LYX par, högvalörer**: 259,268, tre kr kpl ** 322-23, 326BB, 327, 329, 336 , 563v , tj 27-39** m.m. högt värde 2000
7551
BANDMÄRKEN , OMFATTAND PARTI nr 139-151 stämplat I visiralbum, ex 139b 5-strip, 5x 168bz, massor bättre vm nr 165, 2x144CBZ, 10x 144Ccx, 144Acz, samt 5 visirblad mes t profil vänster. MÅNGA VACKRA STÄMPLAR . ca 100000kr mest god kval. Billigt 2000
7552
3 fina Safe dual album med synligen kpl Sverige ** 1855-1993, Nominal över 3000 och 70 rabattmärken( 4 företagspost) finns med frankeringsvärde upp till 48kr styck dvs 3360kr till, högt albumvärde. 2000
7553
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
7554
MEDALJONG , Stor samling A-Ö med ca 2400 ex inkl många PR-LYX stämplar , massor olka orter och stämpeltyper. 2000
7555
Samling vapen - ringtyp och tjänste lösen. nr 2, 7-12, 14A,14-16 17-29, 28-36, 38-50 samt div lösen och tjänste på 2 visirblad. MÅNGA PR-LYXSTÄMPLAR. TREVLIGT 2000
7556
Bra samling stpl 1855-1940 i album, 2x4sk bra vapen överkpl med fin 9ö, 2 pr-lyxs 12övapen fina 50ö, bra 17ö lejon, ringtyp t 14 kpl, nr 28-51 (ej nr 37),, div landstorm, kongress och förenig 5ö-1kr, 212cxz, flera bättre tjänste och lösen. Högt värde god kvalitet. F ca 30000 2000
7557
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
7558
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
7559
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
7560
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
7561
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
7562
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
7563
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
7564
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
7565
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
7566
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
7567
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
7568
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
7569
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
7570
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
7571
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
7572
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
7573
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
7574
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
7575
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
7576
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
7577
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
7578
RINGTYP T13 i visirpärm , 50x 28, 47x 4ö, 80x 6ö, över 200 5ö, ca 180 12ö, ca 150 20ö, 39st 24ö, ca 100 30ö, 71st 50ö, 55 st 1 kr och över 200 nr 39 oscar Boktryck utan PH. En del vackra -praktstäplar, och en del varianter. F ca 39000 Intressant 1800
7579
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
7580
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
7581
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
7582
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
7583
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
7584
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
7585
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
7586
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
7587
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
7588
Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PR-LYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
7589
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
7590
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
7591
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
7592
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
7593
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
7594
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
7595
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
7596
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
7597
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
7598
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
7599
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
7600
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
7601
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
7602
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
7603
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
7604
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
7605
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
7606
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
7607
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
7608
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
7609
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
7610
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
7611
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
7612
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
7613
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
7614
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
7615
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
7616
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
7617
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
7618
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
7619
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
7620
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
7621
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
7622
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
7623
Parti ringtyp t 14 på 4 visirblad ca 23x 3ö, ca 35x5ö, 22x6ö , ca 50 x 12ö , ca 53 20ö inkl 22a, 2x 22f, 3 st nr 23, 10 ok 24ö, 11x 30ö, 7st 50ö inkl 26a, 3x 1 riksdaler. F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god. 1500
7624
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
7625
Parti ostpl */** samt några (*) stora tjänste t14 och 13 och några små tj på 5 visirblad Bl.a 6st 3ö tj1 , 4st tj 3 5ö, 6ö tj4(*) . t 13 ex 2x 20ö, 50ö röd, bra 4-block 6ö ** t13 F 3250 för denna bara, Totalt F 2018 ca 20.500 1500
7626
WREDSTORP samling 10 försändelser vapen -1994, drygt 50 st AB-PR-LYXS vapen ringtyp, Oskar , tänste och några senare. 1500
7627
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
7628
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
7629
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
7630
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
7631
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
7632
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
7633
RINGTYP PR-LYXS ex på klipp 25st, T 13, 2x20ö ,24 öre ringtyp t13, nr 34 11st, 30ö6st, 50ö 6st, Mycket fint parti. 1400
7634
KONGRESS OCH fÖRENING, LAGERBOK stpl /**/* ex postfriska 196-206, 208, 197cx 13st varav 2st 4-block, 23st 15ö i block F ca 11000 för Kongress **, UPU ** 5-45ö, 60, 80ö , med 10ö cx,cxz, F UPU ** ca 7200, div stpl dubbl Kongress 5-ö-1kr, UPU 5ö-2kr div extra inkl 197cx 2st, cxz, 212 cx 3st., 216b F stp ca 12800+ 8800. F 2020 totalt ca 31000 1400
7635
STORA TJÄNSTE */** samling på1 visirblad , 3,4,5,6,12,20ö och 30ö T 14, flera olika t 13 inkl 2x 4-bl tj 26 **. F 2020 ca 26000 aning bl.kval. 1400
7636
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
7637
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
7638
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
7639
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
7640
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
7641
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
7642
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
7643
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
7644
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
7645
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
7646
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
7647
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
7648
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
7649
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
7650
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
7651
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
7652
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
7653
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
7654
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
7655
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
7656
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
7657
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
7658
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
7659
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
7660
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
7661
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
7662
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
7663
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
7664
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
7665
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
7666
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
7667
Samling stämplat i Viking album 1858-1973, några vapen ringtyp, bättre som nr 65,75, 28 olika landstorm, 136-38, bättre band, kongress och Föreningen 5-80ö,inkl 10ö cx 197cx, 212 cx sen välfylld 120BC-CB inkl berzelius 320BC, 324CB, 1200
7668
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
7669
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
7670
Stora Tjänste ca 2000 st stpl ex i tjock visirpärm varav 42 st T 14 med alla valörer (F 9300), och ca 61 fyllda visirblad med t 13, ex 50 st 2ö, 19x 3ö. 5x 6ö, 7x12ö, ca 240 st 20ö röd, ca 340 x 30ö i många nyanser, 10x 24ö, 11st 50ö röd, 10st tj 26, 5 st tj 26, de dyraste i något blandad kval. Men många ok och billigare med många PRAKT stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca 31000 1200
7671
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
7672
Stämpel typs samling drygt 300 märken i visiralbum , def 4sk med stjärnstpl, 6a3, 12ö med strålstpl Robertsholm, fyrkantstpl Slite på 2 tjänste märken, kuriosa stämplar 4st Tuna med omv N, Ventilstämplar 18 st GBG, 6 st Karlstad, Bikupestpl 7st GBG, 16 st Norrköping, Katrineholm kron stpl 8-2-84, många utländska stpl på svenska märken, rek och wärde stpl på ringtyp m.m. 1200
7673
Parti 12ö vapen på 3 visirblad, 48st med vackra stämplar, ex 4 olika Ångbåts stpl nr 10, 13, 16, 19, , många nyanser , flera fina ultramarina. Lite bl.kvalitet. 1200
7674
Parti vapen 5x9ö, ca 30 12ö med nyanser stämplar, 16 st 24ö, 15x30ö, 6x50ö dessutom 14A, 6a3. Blandad kval . F2020 ca 37000 1200
7675
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
7676
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
7677
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
7678
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
7679
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
7680
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
7681
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
7682
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
7683
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
7684
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
7685
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
7686
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
7687
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
7688
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
7689
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
7690
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
7691
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
7692
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
7693
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
7694
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
7695
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
7696
Samling ** postfriskt i fylld 32 sidig insticksbok mest i 5-strip 1920- 1967, bl.a 110ö Gustav Vasa nr 154 i 5strip, 25ö riksdagen nr 243, några bättre trekronor, 90ö bieln i 3-strip, 5 strip Av 120ö Montelius, 60ö Sjökartan, Flottan kpl i LYX 5strip serie , 90 ö LUND, sen välfylld med massor högvalörer till 1967. . F ca 15.000 1100
7697
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
7698
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
7699
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
7700
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
7701
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
7702
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
7703
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
7704
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
7705
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
7706
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
7707
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
7708
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
7709
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
7710
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
7711
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
7712
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
7713
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
7714
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
7715
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
7716
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
7717
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
7718
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
7719
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
7720
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
7721
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
7722
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
7723
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
7724
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
7725
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
7726
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
7727
LYXSTÄMPLAR, 7 ST RINGTYP, 1 TJÄNSTE OCH 20ST OSCAR-MODERNT. totalt 28st. 1000
7728
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
7729
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
7730
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
7731
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
7732
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
7733
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
7734
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
7735
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
7736
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
7737
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
7738
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
7739
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
7740
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
7741
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
7742
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
7743
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
7744
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
7745
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
7746
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
7747
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
7748
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
7749
PARTI stpl på 7 visirblad 1924-40 med 15st Kongress, 2x 197cx, bra en krona, Föreningen med fina kronvalörer 1-5 kr och 9st 20ö-80ö, många nr 240-57 med fina -pr-lyx stpl, 261BCCB, 262BC , högt värde fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
7750
UTSÖKT PARTI SMÅ TJÄNSTE, div vm krona med prs, 4block, m.m., vm linjer ca 50st 10ö med PR-LYX stpl, 8st pr-lyxs 35ö, omvända vm 8st 10ö flera prakts, 25ö cx, m.m Vackert partiab-pr, 30ö cx prs 1000
7751
Trevlig nyanssamling stpl bandmärken nr 140-189 på gamla albumblad , flaera nyanser papper och märken i antal, ex 144Ac i par, 5st 146Ca7st 146E ett 4-strip , 3st 151Aa, 6st 151Ab AGRY, fin färgstudie av 151A, 152A, 2st 185b, 4st nr 189 . Intressant 1000
7752
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
7753
Bra samling */** i 2 dyra Kabe album med fickor 1855- 1972, märken från nr 40, med tex nr 89**, flera högvalörer 1940 tal , 20kr svan 337C **, sen ganska välfylld med stockholmia 1955 i 9-block ,lite tjänste ex tj 15 i 4-block **, lösen t 13 kpl m.m. Utrop under albumpris. 1000
7754
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
7755
Samling stämplat på1858-1938 visirblad, några bra vapen 12ö ultra. 24öringtyp med 2x 24ö, 3 fina 6ö ph , 2 bra nr 51, div landstorm, bra band med bättre vm, 139B, 142Acc, 142Ea, 143Acc2x 144Acc, 144Ccxz145Ea,cx151Aa, 155a, 2x 155bz, 159bz , 2x 165cxz, 165cz, 2x 168bz 189, 197cx, 2x 205, 2x 207, 208, 1kr UPU, några BC-CB, tjänste och lösen med en del bättre. Högt väre. 1000
7756
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
7757
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
7758
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
7759
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
7760
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
7761
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
7762
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
7763
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
7764
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
7765
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
7766
Gammalt Harry Wennberg förtrycksalbum från 1929 med plats för nyanser , vm och varianter, med märken 1855-1928. Ingår 3 st 4sk, 3x 5ö vapen 11 12ö, 3x24ö, 3x 30ö, 50ö, 14B 3ö 4st, en del ringtyp ex 3st 3öph och 3st bra 6ö ph, nr 51, oscar landstorm band, 1924 med ex 197cx, 50ö till 1kr Kongress, 212cx, 216b, 1 kr UPU, divtjlösenm.m.. Intresant album något blandad kval. 1000
7767
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
7768
Tjänste t14, 13 och små på 7 visirblad, t 14 22st i alla valörer ( F 8000) , ca 250 st t 13 med ex ca20st 12ö, 13st 24ö, 10st 50ö röd, , 6st tj25, 3st tj 26, 2st tj46, blandad kvalitetF 2018 totalt ca 22.000 1000
7769
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
7770
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
7771
Parti ringtyp t 13 och ph på ca 20 C6 kort med t.ex 21 st 24ö, 9st 6ö ph 3x3 nyanser, 11st 10/24 ö nr 51, även inkl ca 100 st nr 53 ca 100 st nr 66 och ca 100 nr 67. God kvalitet F2018 ca 31.000 1000
7772
TJÄNSTE, Parti stämplat på visirblad, seriet t 14, rikligt över 250st, med t 13 ofta i nyanser på ca 18 visirblad, med ex 3 st 6ö, 30-40 PR-LYXS 10ö, 3x 12ö, nära 50 nr 18, 15 st 24ö, 5 st tj 22, samt 3 blad små tj. Många praktstämplar. F 2018 ca 16500 1000
7773
NYANS OCH RINGTYPS VARIANTER, på drygt 60 visirblad, NR 33-51, INKL OSKAR BOKTRYCK NR 39, 45. En del prakt stämplar , färgade stämplar, utländska stämplar... 1000
7774
Samling medaljong och lilla riksvapnet F nr 68-103 på 17 visirblad stämplat ca 240 märken och med många enheter och block (ca 15st), nr 69 4st horiz. 5-strip, nr 75 6 block och horiz 5-strip svåra 5ö vm krona, nr 75 10st lösa dessutom (F 2750) , massor vackra -prakt-lyx stämplar 1000
7775
Parti stämplade bandmärken från gammalt lager 144C 100st, 148C 100st, 151Abz 100st, 152 C 200st, 168c-d A3 ppr 200 st . F 2019 34500kr 1000
7776
Linné 1939 15ö nr 321BB 38 stpl par i bra kvalitet från gammalt lager, F 2020 15200kr 1000
7777
Parti 50ö röd tj22A 32st och tj 22B 3st stämplade ex Stora Tjänste på 1 blad, ur gammal nyanssamling. Intressant sammanställning. 1000
7778
Stora tjänste, parti 2 av var valör (12ö och 24ö 4st var ) inkl 6ö grå, alla med vackra -praktstpl. Mest fin kvalitet. F 2020 ca 12200 1000
7779
SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68 BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA 7350:- 975
7780
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
7781
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
7782
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
7783
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
7784
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
7785
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
7786
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
7787
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
7788
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
7789
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
7790
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
7791
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
7792
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
7793
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
7794
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
7795
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
7796
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
7797
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
7798
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
7799
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
7800
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
7801
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
7802
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
7803
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
7804
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
7805
ARK 90st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
7806
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
7807
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
7808
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
7809
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
7810
SAMLING STÄMPLAT I 16 SID INSTICKSBOK, 1856-1966, 6a2 kht, div ringtyp oscar bra ex nr 105-122, 126-38, nr 189, 1kr Kongress, 9st UPU inkl 60ö, 13 BC-CB (8 olika), några tjänste ex tj 25v4 med spegeltryck, och lösen. F 2018 ca 20.000, några prakt stämplar. 900
7811
INSTICKSBOK 32SID, med ca 1500 BB par ca 1940-90 bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca en de l Block ex 2 Närinsliv, även en del Prakt stämplade märken. Högt katalogvärde . 900
7812
Samling stämplat Tjänste och lösen Tjänste kpl nr 1-54, L 1-20 med FLERA NYANSER, VM M.M. stpl inkl bra 6ö grå och 2tj4 violett, vidare t 13 2st 6ö , 5x tj22A, tj22B 50ö röd typ 2, Lösen kpl 24ö är violett L 7a. Mest god kvalitetF 2018 TJ ca 12500 lösen 8500 = 21000kr Billigt 900
7813
Samlingstpl i Facitalbum 1855- 1976 märken mest från 1924, med 197cx, sen 15 olika BC-CB par inkl båda slotten 332BC-CB , 344BB endel LYX stpl modernam.m. Mycket välfylld 1928-76, Finkvalitet 900
7814
Lösen t 14 1ö-50ö inkl L7a ostplade *, samt t 13 kpl . F 2020 ca 13.200 900
7815
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
7816
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
7817
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
7818
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
7819
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
7820
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
7821
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
7822
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
7823
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
7824
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
7825
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
7826
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
7827
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
7828
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
7829
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
7830
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
7831
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
7832
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
7833
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
7834
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
7835
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
7836
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
7837
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
7838
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
7839
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
7840
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
7841
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
7842
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
7843
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
7844
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
7845
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostämplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke delvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
7846
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
7847
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
7848
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
7849
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
7850
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
7851
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
7852
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
7853
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
7854
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
7855
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
7856
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
7857
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
7858
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
7859
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
7860
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
7861
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
7862
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
7863
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
7864
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
7865
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
7866
Ortstämplar på bandmärken A-Ö på Lejon -profil vä, ca 1470 st på albumblad , läsbara - PR -LYX stämplar. Lite blandad kvalitet. 800
7867
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
7868
Ringtyp med PH på 5 visirblad över 150st varav ca 85 50, många 20ö, Några mycket fina PR-LYX stämplar, delvis på klipp. 800
7869
Parti stpl ca 350 st ringtyp med PH på 5 visirblad och 3 instickskort ca 35x 2ö, ex 24x3ö, 12x 6ö , F 2018 ca 15.000, lite blandad kvalitet men mest god och flera vackra stämplar. 800
7870
Parti stpl ca 670st st ringtyp t 13 på ca 11,5 visirblad delvis uppsatt i nyanser ca 55x3ö, 60x4ö, ca 130x5ö, ca 100x 6ö , ca 36 st 24ö, ca 50x30ö, ca 35 50ö, 27 x 1krona F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god och en del vackra stämplar. 800
7871
Samling stämplat på HAWE albumblad 1855- märken från 1858-1939 bl.a. 2x 50ö vapen nr17-26 med 3x 6ö, några prs ringtp 13 2fina 6ö ph, 200 , 201b, 202, 206-08 60-1kr föreningen, 233a,b, 238, div tjänste och lösen. F 2018 ca 17.500:- 800
7872
Samling ca 1924-36 stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 197cx, 20-45, 60, 80ö, och 2kr Kongress,, 212cx,cxz och 9st 20ö-80ö, 226-30 med övertryck Makuleras ostpl på klipp ur bok, Lågt utrop. 800
7873
STORA TJÄNSTE T 13 2ö -1kr med 24 st utvalt fina PR-LYXS, bl. a 4x 12ö , 3x 24ö, 50ö röd, samt ORTSTÄMPLAR A-Ö ca 148st flera lite bättre och många PRS 800
7874
Bra parti Oskar- siffertyp nr 39-65 och 4st posthus ett 65* ostpl (F 1900), stpl och ostpl. och 9 fina intressanta försändelser på 12 visirblad bl.a. ostpl nr 52-60, inkl 52cv1 5ö otandad blågrön ( F 1000), 2x 52c **, 66**, 62 och 64 i 4bl **3ex 50ö * i nyanser F ca 2900 , 1kr * F 1400, , ca 40 praktstämplade oscar m.m. F ca 10.000 för de */**. 800
7875
Bellman 5ö nr 324BB 300 stpl par från gammalt lager, F 2020 21000kr 800
7876
Linné 1939 15ö nr 321BB , 326BB, 328 BB F ca 4000men många praktstämplar i bra kvalitet utvalda ex, F 2020 4000kr 800
7877
LEJON nr 15-16, 5x 17ö, 38 st 20ö och (drygt 20 defekta 20ö) lite blandad kval flera nyanser. Billigt 800
7878
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
7879
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
7880
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
7881
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
7882
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
7883
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
7884
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
7885
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
7886
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
7887
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
7888
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
7889
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
7890
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
7891
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
7892
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
7893
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
7894
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
7895
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
7896
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
7897
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
7898
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
7899
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
7900
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
7901
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
7902
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
7903
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
7904
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
7905
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
7906
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
7907
Gammalt insticksalum 28 sidor, märken landstorm div sen några lösen men mest 1938-49, med BC-CB, B och många BB par stämplat, F 2018 ca 23.000 750
7908
Intressant parti vapen-lejon nr 7-16 på 2 visirblad och 6 brev. 2x 5ö, 34x 12ö i nyanser, bläck mak m.m., 6x 24ö, 5 x 30ö inkl 11a, 3 hela 50ö, 6x 14B, 2x 15. Bra kvalitet F ca 8000 750
7909
STOCKHOLM TUR STÄMPLAR, på ca 44 visirblad i album 11 st 14B 3ö Lejon tur 1-5 med AB-PRS, 1 BREV 14B, BREV NR 17, Utan Årtal :18st + 1 par TUR 1-6 PÅ 3Ö Nr 17 T 14, 12st 3ö nr 28, Med årtal Antikva siffror och årtal : 27ST ringtyp 3Ö BLANDAT T 14 O 13, Gotisk stil många ringtyp ex 1st 6ö, ca 35 st ringtyp PH, 1-6 tur, ca 8st 1800talsförsändelser, över 100st Oscar tur 1-6, 14 oscarsförsändelser, div klipp, diverse senare. Även STH , Malmö , Göteborg PAKETstämplar över 130st ringtyp, ringtyp nr 27 tjänste tj 1 10 lösen m.m. ex L4, L 10, diverse senare. Omfattande, Delvis Prakt stämplar. 750
7910
Linné 1939 15ö nr 321BB , 324 BB, 326BB, 328 BB , 330BB m.fl flera praktstämplar i bra kvalitet utvalda ex, F 2020 7500kr 750
7911
insticksalbum för block med stämplade 4-block, inkl ringtyp t 13 5ö, 12öm 1kr, ringtyp ph 50ö, 1kr och 6-block 1kr, Oscar ex 8ö, 50ö, 1 kr, 100 tals stpl medaljong block, vidare 261CB 4-blockm2x4bl 266 BC, ett 267CB, 318CB 2st 4-bl, Billigt 750
7912
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
7913
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
7914
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
7915
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
7916
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
7917
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
7918
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
7919
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
7920
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
7921
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
7922
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
7923
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
7924
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
7925
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
7926
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
7927
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
7928
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
7929
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
7930
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
7931
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
7932
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
7933
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
7934
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
7935
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
7936
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
7937
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
7938
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
7939
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
7940
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
7941
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
7942
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
7943
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
7944
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
7945
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
7946
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
7947
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
7948
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
7949
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
7950
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
7951
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
7952
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
7953
Visiralbum 2,7 kg med märken **/* 1878-1974, några lösen, Landstorm I kpl *, div band, Tre kr kpl, 318BC, 321BB , från nr 327 50ö Sergel, verkar ganska kpl (ej 332Bc-Cb, ) bra 1940 tals serier. Billigt. 700
7954
Visirpärm stämplat Sverige , vapen ett par hundra ringtyp, och grovtandade band i mängd med bättre vm etc. Ex 7st 144Ccx, många nr 160, rikligt med olika vm nr 165, 168bz och många vackra stämplar 700
7955
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
7956
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
7957
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
7958
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
7959
Dubblettparti stpl 1921-70tal med ex 153-55, 233a,b, 11 olika BC-CB + 6-block LingBC, sen bara BB par 100 tals , många Bellmann, Sergel, NBibeln Skansen , Hazelius ... F 2018 ca 18000:- 700
7960
RULLSTÄMPLAR samling olika på ca 110 oscarsmärken olika valörer stpl typer, delvis i enheter och klipp, ett 10 oscarsbrev PKXP nr 24 A 4-10-96., diverse senare rullstpl med ex 7 försändelser varav 4 oscar, 1 medljong. 700
7961
Samling ringtyp PH, 2-20ö ostpl och alla valörer i mängdstpl, ex 18st 3ö, 4st 6ö, bra kvalitet en delPrakt stämplar. F 2019 ca 11.000 700
7962
Samling i förtrycksalbum 1974-ca 1987, med ca 260 olika LYX stämplade märken och par, samt ca 60 block och häftesblock vint stpl.Billigt 700
7963
ORTSTÄMPLAR, ca 180 st mest 1980 tal. DE FLESTA PRAKT. 675
7964
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
7965
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
7966
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
7967
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
7968
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
7969
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
7970
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
7971
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
7972
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
7973
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
7974
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
7975
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
7976
Samling ostämplat */** Tjänste och lösen Tjänstet 13 kpl nr 11-24 ca 20st stora tj t 13 inkl fin tj 22B * , Lösen L 1-9, 11-20 i nyanse. F 2018 catj 6500+ L 10800 = 17300 , mest god kval. 650
7977
Bibeln 15ö nr 328BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 12250kr 650
7978
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
7979
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
7980
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
7981
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
7982
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
7983
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
7984
LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2 VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2 4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25, 5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:- 600
7985
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
7986
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
7987
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
7988
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
7989
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
7990
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
7991
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
7992
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
7993
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
7994
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
7995
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
7996
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
7997
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
7998
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
7999
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
8000
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
8001
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
8002
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
8003
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
8004
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
8005
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
8006
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
8007
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
8008
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
8009
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
8010
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
8011
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
8012
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
8013
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
8014
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
8015
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
8016
Parti stpl tjänste på 8 visirblad med 19st t14, flera fina stämplar, många t 13 och små tj kpl med dubbletter. Vackra stämplar finns F 2016 ca 10.000 600
8017
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
8018
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
8019
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
8020
BANDMÄRKEN på albumblad och 1 visir , ca 200st, samling/parti 140-195, ex flera kuriosa, felskurna, plåtspricka 142v2, 145v1 , bättre vm, ex 141bz, 179Abz, flera vm 165, , AV papper 5st 144Cb, 600
8021
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort A5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
8022
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
8023
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
8024
STORA TJÄNSTE 1kr, 1st t14, över 300 t 13 1kr typ1 , tj24A i nyanser på 10 visirblad, några varianter . F 2018 över 20.000 , vackra stämplar, enheter 600
8025
Ortstämpelsamling på små tjänste ca 470 olika A-Ö läsbara till Prakt, 600
8026
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
8027
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
8028
Visirpärm ca 24 blad några ringtyp t.ex 5st 24ö t 13på klippmed AB-PRAKT stämplar, och sen mest postverket -bromma på på klipp. F2018 över 12000:- 600
8029
Lejon parti stpl 1863- 72, 22x3ö 2x 17ö, 15x20ö samt en ostpl 20ö 2khtt. Lite blandad kvalitet. några intressanta. 600
8030
Samling stämplat i "Fyrtorn" album 1858- 1959 med några hundra märken, många äldre som vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp tjänste m.m. högt värde men blandad kvalitet. 600
8031
Parti stämplat olika märken 1930-40 tal på 8 visirblad ex 238-39, 13 BC-CB par ex 258 CB, 267BC-CB ,320CB, 324BC-CB . God kvalitet. F 2018 ca 10.500 600
8032
Parti lösen stpl överkpl 19st t14 inkl alla valörer och 7a 24ö violett, t 13 21st alla valörer och inkl L17a 24 ö grålila. Blandad kvalitet. F 2018 15000 600
8033
16 sid insticksbok med tjänstemärkenoch lösen mest stämplat men äve en del **, tj div t 14, t13 , bra små tj med ex flera tj 38-39, tj 46 3st stplex, tj41cx 3st, tj 47cx, 48cx, Lösen ett par t 14, t 13 ex 5st var av 12ö och 1kr stpl. Blandad kvalitetF 2018 över 20.000kr Tj ca 15000 och lösen ca 5100 och dessutom ca 160st militärmärken stpl. 600
8034
LÖSEN Parti ostpl */** 14 och 13 på 1 visirblad Bl.a . 15ST T14 , ca 60st t13 med 6x 24ö inkl L17a, Totalt F 2018 ca 12.000 600
8035
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
8036
Bra samling ** i pärm medaljong till 1976, ex 226-30, Trekr kpl, 258-65, bra serier 1940 tal 324-331, 333-392, 1952-78 verkar i princip vara komplett. Högt värde . Bra kvalitet. Lågt utrop 600
8037
G.V. profil vä. 85ö 200st, 115ö 200st , 145ö 100st F nr 193-95 , totalt 500st stämplade från gammalt lager. F 2020 18000 600
8038
Parti vapen 5ö 38st, 9ö 2st, 55st 24ö, 59st 30ö och 47st 50ö med defekter för nyansstudium samt 100 tals 12ö vapen i mycket blandad kvalitet.. 600
8039
Tjock visirpärm ostämplat **/* 1891-ca 1949 + kungamärken på ca 50 visirblad (drygt 2kg 2050gram) Inkl ex 155 140 ö Gustav Vasa i 5-strip** F 4000, bättre ex alla** :62,64257, 323, 327, 324B, 6st block ur HA6, 40-talsserier och högvalörer 5st 90ö Bilbeln F 1750 , 4st 120ö Birgitta F 2120.. Kanske 2000 märken att plocka med. Billigt 600
8040
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
8041
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
8042
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
8043
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
8044
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
8045
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
8046
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
8047
Parti ** / * på 2 visirblad, 1891-1938, bl.a. 159b**, 151C **, 155 **, 144Ccx 4-block **, 177C 2st i 4block **, 267CB 4-block **, och en del till ** F för de ** 2018 ca 11.000 ostpl oräknaade. God kvalitet 550
8048
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
8049
Liten samlingRingtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
8050
BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63 500
8051
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
8052
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
8053
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
8054
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
8055
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
8056
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
8057
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
8058
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
8059
Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr 149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500. 500
8060
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
8061
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
8062
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
8063
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
8064
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
8065
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
8066
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
8067
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
8068
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
8069
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
8070
Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
8071
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
8072
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
8073
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
8074
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
8075
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
8076
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
8077
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
8078
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
8079
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
8080
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
8081
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
8082
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
8083
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
8084
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
8085
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
8086
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
8087
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
8088
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
8089
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
8090
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
8091
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
8092
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
8093
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
8094
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
8095
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
8096
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
8097
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
8098
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
8099
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
8100
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
8101
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
8102
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
8103
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
8104
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
8105
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
8106
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
8107
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
8108
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
8109
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
8110
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
8111
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
8112
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
8113
Kungamärken ** G.VI. A CA 500st, ex 6st nr 410**, HA6 kpl i häften. Bra värde. 500
8114
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
8115
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
8116
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
8117
RINGTYP 12ÖRE 43st t 14 med många tidiga nyanser med ett antal PRAKT stpl,samt 43st T13 med utvalda stämplar och mänga pr-lyxs. 500
8118
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
8119
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
8120
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
8121
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
8122
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
8123
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
8124
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
8125
47st ORTSTÄMPLAR PÅ 15 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 1 visirblad 500
8126
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
8127
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
8128
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
8129
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
8130
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
8131
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
8132
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
8133
Samling stämplat och ostämplat 1938-70 på egen gjorda blad. Både stpl och ostpl i ganska kpl samling förutom att bara några BC-CB finns stpl, och inte alla parkomb på G.VI A.. Vackert monterat . Inskrift present från morfr 1983. Bra kvalitet 500
8134
48 sid insticksbok vapen 1858 - ca 1990 tal div vapen ringtyp , landstorm I kpl, div kongress o förening m.m. Många märken 500
8135
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
8136
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärken, 156 cx i antal, 156cxz, högvalörer, vackra stämplar m.m. ca 850 gram. 500
8137
RINGTYP 12ö T 14 CA 180 ST PÅ GAMLA BLAD, MASSOR TIDIGA NYANSER , en del prakt stpl, m.m. 500
8138
Dubblettalbum 1858-1940-tal, mest stpl men även t.ex.postfriskt par 25 ö oscar nr 57 (F 1800), stpl bandmärken med bättre ex nr 162cx fint ex (F 1300) m.m hundratals , avän äldre klipp.Fynd ? 500
8139
Samling stora tjänste, 12, 24ö t 14, och 57 st t 13 i nyanser ex th´fin tj14a alla valörer och flera PR-LYX STPL och färger samt små tjänste kpl 500
8140
Parti ringtyp ca 350 st på 11 visirblad ca 25 st t 14. , ca 55st 4ö t 13. 16 st 24ö t 13, ca 90 st 1 kr ph, högt värde Flera PRAKT stämplar. 500
8141
Samling nr 136-258 på Safe dual blad stämplat med flera fina till pr-lyx stämplar, bättre märken136-38, lejon många vattenmärken, mycket fina ex: 153,189 ,5 olika kongress 233a,b , 238, 2017 ca 8000 500
8142
32 SIDOR INSTICKSBOK MED STÄMPLAT SVERIGE 1855-1946 ca 600märken , Samling med en del dubbletter och vm några fina märken, dyrare ex som def 4sk, div vapen, 72-74cx (600)140Acx (F 1400), 266CB, 318CB, några ostpl ex som 44a*, L20* 500
8143
NR 182 25ö röd , 40ST stpl ex(24st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 4000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 500
8144
Parti stämplat på gamla blad 1868-1918 bl.a 3 ultramarina 12ö vapen, fin vacker 24ö vapen, 11a,11b, felfri 50ö vapen, 3x 14B diverse ringtyp 11 st t 14 med felfri 27c, 59c vm1, 71cx, 72cx, 74cx, 74cxz( F 650) 500
8145
Intressant parti kuriosa stämplar på Ringtyp -Oscar 4 fina ringtypsklipp LYXs 383 Hull mar 30 1879 Sweden By Steamer, GBG ventilstpl, Tuna omb N, Norrköping Bikupe, Oscar lyx rullstpl , och ca 20 utländska stpl på Oscar, PR Kork stpl, fra sv ... 500
8146
Samling ** i Verbisalbum med fickor 1956-1977, komplett förutom 2-3 serier.Dyrt album 500
8147
12 visirblad med märken 12ö vapen till 1940 tal . Varje blad F 1991 1000 kr styck . Totalt F 1991 12.000 500
8148
16 sid insticksbok med stämpel kuriosa ringtyp , oscar, band m.m. ca 250st, Rullstämplar, R Rekstp, Utländska Fra Sverige stämplar, felperforerade bandmärken, Intressant 500
8149
Lösen t 14 överkpl stpl, sen ca 56st T13 mest stpl men även **/* . God kvalitet F 2018 ca 12.700 500
8150
INSTICKSBOK 16SID, med en del BB par bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca 100 vackert stpl märken mest Prakt stämplar. 500
8151
Parti tjänste stämplat, många t 14 inkl bra 5ö 3 st ok 20ö, sen flera i blandad kval 2x3ö, 4ö, 6ö 2x24ö, 2x 50ö 2x 1kr, , ett PRAKTBREV 12ö, , t 13 med 3x6ö, 4x 12ö, 3x 24ö, 3x tj 22, 2x tj 25, 2x tj26m.m.
Lågt utrop. (F 2018 allt räknat ca 17000)
500
8152
Samling Lejon nr 139b-148,och några band till som151Aa, Ca 130st , bl.a dyrare 3x 141bz, 3x 142Acc, 142Ea, 2x 142Ecxz, 142Ecc, 144Acz (1600) 144Cbz, 144Ecx, 145Ecxz . F 2018 ca 14000 god kvalitet. 500
8153
Parti felfri svart lokal, 15 PR-LYXS klipp 12ö vapen, 3 prs nr 38,45,46. 500
8154
151C 20ö G.V.EN FACE 4-sidig , 100 stämplade ex från gammalt lager. F 2020 12000 500
8155
F nr 154-155 110ö och 140ö Gustav Vasa, 100 stämplade ex av var från gammalt lager. F 2020 14000 500
8156
Kongress och Förening F nr 196-98, 211, 213 , 100 stämplade ex av var, nr 198 dock 300 ex från gammalt lager. Totalt 700 st F 2020 20500 500
8157
BROMMA 50ö 1936 F nr 258 , 100 stämplade ex från gammalt lager. F 2020 8000 500
8158
Bellman 5ö nr 324BB , 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 10500kr 500
8159
Nationalmuseum 150 år 20ö nr 338BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 9000kr 500
8160
Scheele 1942 5ö nr 342BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 10000kr 500
8161
Fint parti stpl vapen 5x5ö,24ö, 2x 30ö, 4ö ringtyp t 14, tjänste 6a,2x tj 27, 4 olika lösen t 14, och 26 ( 17 st **/* )st lösen t 13 . Bra kvalitet F 2020 ca 8000 500
8162
Parti Stora Tjänste på 22 blad, mest gammal nyanssamling , 2ö-50ö grå, en del urplockat men bra mängd kvar att studera och en hel del varianter samt några praktstämplar här och där. ex ca 500st (ca;19x2ö, 11x3ö, 39x4ö typ1, 55x4ö typ2, 50x5ö, 5x6ö, 25x 10ö typ1, 65x10ö 16B, 9x12ö,80x20öröd, 68x 20ö blå, 7x 24ö, 47x30ö, 30x50ö grå) totalt sett, flera tidiga nyanser. Något blandad kvalitet. 500
8163
Insticksbok med ca 1050 POSTOMBUDS STÄMPLAR, läsbar- LYX varav ca 150 st på klipp. Fynd ? 500
8164
Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600 475
8165
TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD. KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-. 475
8166
Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100 sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening, div stpl par m.m. F ca 9100 475
8167
34st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen . nr 9 h-j. 475
8168
Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner 1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
8169
16 sid insticksbok med div stpl märken några bättre som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar. 475
8170
Bellman 5ö nr 324BB 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 10500kr 475
8171
Bellman 5ö nr 324BB , 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 7000kr 475
8172
Bibeln 15ö nr 328BB 75 stpl par från gammalt lager, F 2020 9375kr 475
8173
PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57 st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260 m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
8174
PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval 450
8175
PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14, ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A 450
8176
RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX 3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet. 450
8177
Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5 st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra stpl. 450
8178
Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500 450
8179
Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad, många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A ,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003 ca 6250:-. LÅGT UTROP ! 450
8180
Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr 53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169 cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500 450
8181
Tjänste samling stpl inkl några t 14, många t13, ex 5 st 12ö Tj17, 20f, 4 st 50ö röd, tj46 m.fl F ca 6000 ngtbl kval men även flera PRS. 450
8182
Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock kt, ktt, bra st tj 46 m.m. 450
8183
Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö, 2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
8184
Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19 på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4, visirblad lösen *-(*). F ca 5000 450
8185
Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000 450
8186
Parti med 10 olika stämplade BC-CB par och 4block 324CB och 8 olika BB par 1938-40tal. F 5800 + BB ca 900 = 6700:- God kval. 450
8187
Parti stämplat på ca 20 fulla visirblad oscar-1936, många oscar -medaljong, flera vackra stämplar, vidare ca 11 52b, , många 151c, 189 m.m. F ca 6000+ 450
8188
Insticksbok med ** medaljong -50 tal, ex 3strip nr 245 60ö Riksdagen, nr 75, 6x 235A, 252, 305 i 5-strip 1,75kr 332C, tj 46, drygt 500 märken 450
8189
2 ALBUM MEST ** i strip och enheter men även ringtyp nr 34 24ö *, 58 ,30ö oscar* - 1940-50 tal , ex ** :266CB, 327BB, 329, ex par 120 ö Birgitta, 3 strip nr 305, 100-200 märken + några häften ingår 450
8190
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 40 st inkl L17a, 3x 1kr F 2018 ca 4320:- samt 2 visirblad dubbletter ** 3300 och * 1700 = F totalt ca 9300 450
8191
Skansen 10ö nr 330BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 8000kr 450
8192
Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36 kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat. 400
8193
1924-36 */** flera kpl serier F ca 3500 400
8194
BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA 145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca 4000 400
8195
PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23 pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:- 400
8196
Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54, div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
8197
Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m. 400
8198
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
8199
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
8200
Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö. 50ö, 3ö . F ca 7000 400
8201
Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera PRS bl.a.Trädet 90-91 400
8202
2 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o ringtyp. . 400
8203
16 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a. ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr 139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-7-52, 400
8204
Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö och 2x 1kr. En del PRAKT stpl. 400
8205
Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i 4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x 153, 2x 159bz, 168bz, m.m. 400
8206
Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30, 234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block. 400
8207
Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis även ** i serier eller parserier. 400
8208
Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35, 4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000 400
8209
Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex 145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval. 400
8210
Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
8211
Pati stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :- 400
8212
Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B ngt intorkadgummi F 7000 400
8213
Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
8214
ORTSSTÄMPLAR 41 st olika på 20 ö ringtyp nr 33 och 46, mest prakts ,något blandad kval. 400
8215
Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222, tj22,tj2prs197cx 400
8216
16 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
8217
Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även praktstämplar F ca 3300 400
8218
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
8219
Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö -1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
8220
Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85 20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar vara 2 ** i var. Fin kval. 400
8221
Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700 400
8222
Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip, 30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m. 400
8223
NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 5500 400
8224
NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8225
NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8226
Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok 1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre , nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr Oscar, m.m. 400
8227
TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA 20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser flera pr-lyxs. 400
8228
ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong 4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser. Bra. 400
8229
Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen märken, tj 7 m.m. 400
8230
Samling **/* 1928-60 i fickor på EW Larsson blad, med flera bättre. F ca 6500 god kval 400
8231
RINGTYP 28 KLIPP 5+20 Ö FLERA PRS, LÖSA EX 19ST 5Ö T 14 OCH 5ST 20/20 MEDRÄTTV STÄMPLAR, DIV 5 och 20Ö T 13. FLERA PR-LYXS. 400
8232
Parti vapen - 1940 tal , på 22 visirblad, många Oscar, delvis med utvalda stämplar. Lite blandad kval. 400
8233
Liten insticksbok med ca 400 märken , mest 1849-68 med ex 4st olika 4-block i 4 HA 6, även tj32 i 6 block ( F 1500) m.m. 400
8234
1 kr oscar nr 60 , 52 st med flera vackra stämplar och många prakts , aven några varianter och nyanser. 400
8235
PARTI BC-CB 9 OLIKA stpl ex, och drygt 5 olika BB par . F ca 4300:- fin kvalitet 400
8236
52b, 5 ö oskar med blekt huvud , 45 stämplade ex , F 8000 400
8237
54v12 10 ö oscar variant "ägget" 52 stämplade ex i nyanser stämplar m.m. F 2015 ca 4000:-, Ovanligt parti. 400
8238
Intressant dubblettlager små tjänste på 20 visir blad stpl */** delvis i enheter, ex ** nr 32-36, 38-39, 46stpl ex tj3824st, tj46 2st + en tj46cz, ett blad med tj11 ingår, även 2 brev. Vm stämplar m.m. 400
8239
32 sid insticksbok med stpl och /**/* bla flera ringtyp, ** band flera 10 ö lejon, div **/** 1928-30 tal ex 50ö Linné **, några lösen t 14 och tjänste t14 och 13m.m. En del vackra stämplar. 400
8240
Parti stpl /**/* Band -1924, med några bättre vm och stpl 25, 50, 60 ö Kongress Förening 50 och 2kr, samt div **/* 1924 års. F ca 6700 400
8241
Parti ca 68 enheter utländska stämplar . Fra Sverige, Engelska Hull, finska korkstpl, båtsilutter m.m.påSvenska märken ringtyp, Oscar och några band, även några svenska stämplar på Danska märken 400
8242
NYANSERAT PARTI/ SAMLING RINGTYP T 13 med 64st på ett visirblad, 4-10 av var valör ej nr 37, några bättre nyanser 30a, j, 32d, 34a, M.M. f CA 4300. god kvalitet 400
8243
PARTI RINGTYP **, nr 32m 3st nr 41, 4st nr 44 en v4, ett par 4-block. F 2014 ca 4500 400
8244
Parti lösen ** ca 30 st samt 20ö t14 inkl 4 st 4-block. 3st L11v2, F 2014 ca 5000 400
8245
Parti 39 st ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 5 fina 6ö en del vackra stpl. 400
8246
12Ö VAPEN 47 st och 2 brev, 27 st i ultramarina nyanser, 2st 9g, några vackra stämplar. samt 2 brev. 400
8247
12ö vapen 42 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 22-8-71 F 400, prs Los kht, prs Ljusne 22-7-71 F 300, , några vackra -intressanta stpl till 400
8248
Parti MEST I UTVALD LYX CENTRERING ** nr 157, 321BB, 319CB, 259BC, Birgitta kpl och div G VI A CA 50 märken F 1000 för dessa , 730v1 Vaderkvarn med blank gummi . Tot F ca 3700 400
8249
Parti ringtyp , 3st t14, ca 90st t13 och ca 60 ringtyp 5ö PH alla med vackra stämplar, delvis prakt- lyx stämplar, bl.a. 18st fina + ett par prs 6ö nr 31, 400
8250
Stämplar på Oscar 55st varav 7st med utländska stämplar inkl norsk nrstpl 45, vacker finsk korkstploch 48st A-Ö mest PRAKTs, en 20ö ringtyp med finsk ANK och Från stpl i Prakt. 400
8251
Parti stämplat på 2 visirblad (ca 60 märken) , 1911- 1940 tal , bättre närken nr 75, 197cx, 216, 222 155 prs, 233a, b, 344 BB ,ca 15 PR-LYX stämplade och ca 20 st stämpelkuriosa , pr kork stpl , ångbåt, M.B., m.m. Mest mycket fin kvalitet. Intressant parti. 400
8252
Litet parti div på 3 gamla blad, mest tj och lösen ex tj 15 i fint ** 4-block F 2600, stpl fina ex tj 12,17, 20, Lösen med 6ö t 14. 400
8253
LÖsen t 13 1-30ö */** 400 märken på 14 visirblad ex 17 12ö, 20x20ö , ca 57 30ö, Nyanser . god kvalitet. 400
8254
Parti stämplat 1911-24, på 6 blad, 15 stfin nr 75, 66-67, Landstrm 1 inkl kpl serie, div 4-block Landstorm II, bandmärken och flera bättre Kongress och 6olika UPU 400
8255
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 45 st inkl L17a, 3x 1k, samt extra seriemed några varianter inkl en L1 och en L 3 F 2018 ca 7200:- 400
8256
PARTI STÄMPLAT OCH NÅGOT *-** på 9 visirblad, 4sk vapen- 1924 , bra nr 20, 26, 34, 65, ca 70st 1924, 197cx, 197cxz ktt, 212 cx m.fl div tjänste och 5olika lösen t 14, F 2019 ca 10500 blandad kvalitet 400
8257
Skansen 10ö nr 330BB 100 stpl par från gammalt lager, F 2020 8000kr 400
8258
Nationalmuseum 150 år 20ö nr 338BB 200 stpl par från gammalt lager, F 2020 9000kr 400
8259
Scheele 1942 5ö nr 342BB 150 stpl par från gammalt lager, F 2020 7500kr 400
8260
Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir, 267CB, BB par, högvalörer m.m. 375
8261
NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip. Nominal ca 600. Hög kat. 375
8262
Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208, 233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div 4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000 375
8263
Parti **/* på 2 visirblad drygt 100 märken inklusive 4block , bl.a. nr 32*, 144C**, tj15 6ö i bra ** 4-block. F 2011 ca 4250 bra kval 375
8264
Birgitta 15ö nr 335BB 70 stpl par från gammalt lager, F 2020 5250kr 375
8265
Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla 3+5+20ö ringt 14 350
8266
PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S, HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000 350
8267
SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl 350
8268
Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca 3000:- 350
8269
RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3 AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt. 350
8270
PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155, INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162 2st **, 350
8271
Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken inkl ex 4 olika häften HA6. 350
8272
Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a 11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19 2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:- Bra kvalitet 350
8273
Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö, 2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
8274
Visirblad med vackra märken stora tjänste t13 ex tj18v2, 3x24ö,3x50ö, 4-strip24A,4-block 24 B, 2x nr 25, tj26. Flera praktstpl F ca 3200 (2007) 350
8275
PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och diverse på 2 visirblad. 350
8276
Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st ytterligare 24öre. F 3100 350
8277
Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker 9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt, nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st Oscar. Ett par prakts. F ca 3700 350
8278
Ca 350 st ORT stämplar i insticksbok. Många prakts . lite bl. kval. 350
8279
Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:- 350
8280
Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke (2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år. Många kungamärken , hällristningar m.m. 350
8281
Samling **/*stpl i Estettalbum 1941-57, ex kontrollerade Hazelius o Birgitta kpl serier **, 344 BB, många serier i gamla inslagna fickor, ganska kpl och delvis stpl dessutom. 350
8282
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8283
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8284
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8285
Parti ca 170 st stämplat på 5 fulla visirblad vapen, ringtyp (70) oscar boktr 16st, medaljong. band. flera vackra stämplar, delvis PR-LYX 350
8286
Parti stpl lösen på 2 visirblad med 11st , 5v2, skaplig L7a 24ö rödviolett, t14, flera t 13 , något blandad kval F 2016 ca 6.800, lågt utrop 350
8287
Samling lösen t14 kpl 10 st och t 13 25 st i nyanser inkl alla valörer F ca 5500 350
8288
Parti ca 60 bättre märken kuriosa stpl div 4- block ex nr 30 5ö ringty i 4-block, bättre vm 141bz par,156cxz,, 321 CB F CA 6500 samt 2 visirblad göteborgs lokalpost 350
8289
Insticksbok samling WESTERÅS STÄMPLAR på några brev ca 80 märken samt klipp. VAPEN TILL MODERNT. 350
8290
MEDALJONG vackra stämplar ca 200 st A-Ö på 2 visirblad,samt 2 blad stora tjänste ca 15st, små tjänste ca 20st och siffertyp nr 61-64 ca 10st. 350
8291
2 VISIRBLAD ** POSTFRISKT BL.A SERGEL NR 327 I FINT 6-STRIP (f 2560), 235 I 5 STRIP 15Ö LüTZEN 350
8292
STORA TJÄNSTE T 13, 20 ST MED PR-LYX stämplar, 1-4 av var valör inkl 6ö,12ö, 50ö röd, även 7 prs små tjänste 350
8293 USA liten samling 1887-1932 på albumblad, t ex 30c brun 1887, Columbus 1-50c, samt , 9 mycket gamla insticksblad med hundratals stpl dubbletter mycket 1800tal.Lite blandad kvalitet på det äldsta som alltid. 350
8294
Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F 2010 ca 5000:- 340
8295
PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet 325
8296
Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt, 25.35.60ö Riksdagen ** praktex. 325
8297
Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:- 325
8298
Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg. 325
8299
Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4 olika block HA6 325
8300
Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67, 75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca 4200 325
8301
Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr 2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
8302
Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress dock ftt. 300
8303
LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st, stpl, ngt bl kval, F ca 2800 300
8304
Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca 2700 300
8305
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 300
8306
Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a. nr 238 **, Bra kvalitet. 300
8307
Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB ** m.m. 300
8308
Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13 ex nr 17, 19v1,21 och 29 st små tj. Bra kvalitet. 300
8309
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, och en del bättre högval. F ca 2000 300
8310
Parti 10 olika 4-block **, 52 c ( 2st *) 25-53, 61,64,76, 79,82 144C. F ca 3500 300
8311
Parti nr strip ** 11st 165- 188 ,inkl 5 olika 9-strip bl.a. nr 187c , och 5-strip 173c. F ca 3800. Bra kvalitet 300
8312
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
8313
samling nr 269-283 i 4-block BB oc CC 10 st och 5-strip (30st) över kpl. 300
8314
Dublettparti stpl tj 15 och sen 1920-40 tal med 115-118, 216, BB par m.m. F ca 5000 300
8315
2 visirblad 1874- 1940 tal med drygt 60 stpl märken bl.a. 140Ccx prs 197cx, 3 bc-cb, blandad kval F ca 8000 (2007) 300
8316
Samling ** 1966-82 på förtrycksblad i album ,nominal ca 550 många bättre 300
8317
Parti ** ca 75 ex 1911-32 + 321BB, bl.a. 143Ecxz , 177C, 234-37.F ca 2600 300
8318
Parti ringtyp stpl på visirblad bl.a.mycket vacker 3 ö PH,och några nr 66-67 samt bra serier Landstorm I O III, F ca 3000 300
8319
Tjänste t 13 , samling stpl ca 46 st + div små tj. på gamla albumblad, bl.a. 3 st tj15 6ö i nyanser, flera vackra stpl. 300
8320
Parti 26 Danska stpl på ringtyp-oscar samt 15 rullstämplar GBG ,Fispong ,Jönk. 300
8321
Stora tjänste t 13, 4-block 2,3,5ö **, 30ö+50ö * samt par av Tj16A. F ca 3000 300
8322
Lützen parti ** med ex 5-strip 235, 236, 3strip 90ö, 6block av 234-35 4-sid. F ca 3.000 Fin kvalitet 300
8323
Ca 125 st 25 ö Oskar utan VM på 3 visirblad, flera vackra stpl. F CA 4200++ 300
8324
ORTSTÄMPELSAMLING Postombuds stämplar 33 objekt BD -LÄN både Lappland och Norrbotten , delvis på klipp nästan alla är olika. 300
8325
Parti STÄMPLAR på 5 visirblad ( ca 170st) , lite svårare i bl.kval och div vackra till PR-LYX 300
8326
Parti Landstorm I-III ca 44 st stpl /**/* på 6 visirblad, bl.a. nr 120 och 122 i ** 4-block. F 2014 ca 5000 300
8327
Parti intressanta stämplar och prakt stämplar på 3 visirbladex LYXs 30ö Lösen t 14, ringtyp, Oscar LYX U.W.H.J -87, CA 50 ST +44 STORA tJÄNSTE = ca 94 märken. 300
8328
LÖSEN T13 , 14 ST ' OCH 5 st 4-block **/* frrån utställningssamling med utvald väl cntrerade. 300
8329
Parti 25st ostämplade stora tjänste t13 inkl 2-5ö ,6ö, 12ö, 20ö röd+blå, 24ö 30ö, 50ö röd typII tj22B, 1kr. , TJ 25-26 God kvalitet F 2015 ca 5800 300
8330
PARTI G V PROFIL VÄ, 42 märken mest 4-block ex nr 175C 4-bl 2 **, 178C 4 **/*, 6-bl **, nr 177Cc i praktex, div block 20ö. F 2015 ca 3800 BRA KVALITET 300
8331
2 visir blad ca 70 märken ostämplat och postfriskt, ex nr 19* ktt, 332 CB 10ö stora siffror **, 9 olika kongress 300
8332
Parti ca 180 märken ** POSTFRISKT på 6 svarta dubbelsidiga blad, ringtyp 3ö ph i 4-block , nr 52c hörnmarg 4-bl, 53 4-bl, 6 st oscar bl.a.nr 66, nr 75,76 , diverse 1940-50 tal.. F 2016 över 4000 300
8333
20st ringtypsklipp t 14, 5+ 20ö vackert till mittstpl LYXs klipp. 300
8334
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, på nr 149-51 A, C, ca 50st på 2 visirblad 300
8335
Parti 27 olika ** 4-block 1932- 43, ex 261BC-CB, 326BB 328BB , 344BB, 354BBofta pr-lyx kval 300
8336
Parti ** 5-strip 12olika 148-194, ex 169cxz, 188a, 194 F ca 3000 300
8337
Delar ur gammal samling stämplat 1858- 1947 , på albumblad med en del bättr märken m, 5ö vapen, 14B,16, 2x nr 20 ,26, DIV RINGTYP T 13, NR 40-51, OSCAR NÅGRA OMV VM, ex nr 71-74cx (F 800) ,nr 126-37, 233, L17 F 2018 ca 6600 billigt 300
8338
LÖSEN T 13 parti på visirblad ca 64st (fåtal ostpl ingår) T 13 några intressanta stämplar. Mest bra kvalitet. F ca 17000 300
8339
STORA TJÄNSTE CA 45 PRAKTSTPL EX, samt en del vackert stpl, några varianter 5ö spegeltryck tj 12v2 3st, tj12aomv prs m.m. 300
8340
20ö STORA TJÄNSTE ,24st stpl ex med tryckvarianter, tj 18v2 2st, v 3 3st,( F 1500 för dessa 5st) flera PR-LYXStpl 300
8341
ca 60 st Järnvägspost stämplar på Oscar nr 45, 52, 54, Nästan alla i PR-LYX stämplar. 300
8342
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
8343
Parti ** på 7 visirblad 1889-1932 bl.a nr 50, nr 62 i vågr 5-strip ,3 ex nr 64, många nr 61o 63 ,ca 20 st 82bz i mest i block och 5-strip , 4st 82 , 5x 142Acx, 14 st 235C i block, F 2018 ca 6000 för de ** (diverse ospl oräknat ex . ingår även 2st ringtypt 13 med sämre gummi F 2400) 300
8344
Lösen , parti stpl t 14 och 13 på ett visirblad ca 12 st t14, ca 45 st t13 inkl ab-prs L17a (kht) , F 2018 ca 8500 300
8345
Pärm 1,15 kg med porto betaltstämplar på urklipp ca 800st och ca 1000 st massbrev urklipp i ca 1-2ggr frimärksstorlek uppsatta med fastsättare på blad. Kuriosa studie. 300
8346
Ca 2,1 kg frimärken i kasse, ringtyp , något oscar- 1980 tal, en del