ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
2
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
3
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
4
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
5
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
6
Brev 1847 till Fjerdingsmannen i Kolagården . anteckning FORT. 400
7
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
8
1759 KRONOBREV MED SLINGA TILL angående civilmål, PRAKT 250
9
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
10
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
11
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
12
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
13
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
14
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
15
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
16
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
17
Begäran om återtagande 27-9-95, blankett nr 131 September1893 200
18
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
19
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
20
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
21
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
22
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

23 ARB ARBOGA 1829, AB inehåll 175
24 BOR BORÅS PR-LYX, 1824
25 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
26 SKA SKARA , AB 100
27 UDD UDDEVALLA , AB 150
28 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
29
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
30
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

31 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
32 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
33 BågsCAL CALMAR 9-2-37, PR-LYX 200
34 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
35 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
36 BågsGEF GEFLE, 26-8-32,typ2,ab 250
37 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
38 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
39 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
40 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
41 BågsSal SALA 16-6-36 , PRAKT 175
42 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
43 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
44 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
45 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

46 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
47 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
48 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
49 4-KSal SALA 30-5-50,PRS, tejp fl. TYP 2, F 600 150
50 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
51 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
52 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
53 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
54 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
55 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
56 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
57 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
58 GÖT GÖTHEBORG 28-4-46, Typ6? på baksid 50
59 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
60 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
61 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
62 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
63 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
64 MAR MARIESTAD 5-6-47, PR 75
65 NYK NYKÖPING 30-9-50, PR-LYX TYP 1 75
66 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
67 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
68 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
69
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
70 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
71
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
72 2a STOCKHOLM 20-7-55, LYXS 4sk på fint brev Första Månaden 2500
73 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
74 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
75 2a 4 skill blå, tunt papper, på PR-LYXs brev
sänt från STOCKHOLM 1.4.1856 till Trosa.
800
76 2a GÖTHEBORG 7-6-56, +Bläckkors 500
77 2a,var ÖREBRO 24-7-55, 4-K stpl rättvänt LYX avtryck på 4sk med 2:a märkesbild synligt på tänderna. Signerad Thorsson lev 1b. Kanonobjekt för första månads samlaren av Svenska frimärken. 1600
78 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
79 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
80 2e,2h1 STH 24-3-57, 2olika nyanser av 4sk Banco på topp fräscht brev till Östersund. Mycket gott till Praktobjekt. 5000
81 2g STOCKHOLM 20.8.57. 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. enormt fräscht. PR-LYX brev 3000
82 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
83 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
84 2i NORRTELJE 5-11-57, 4sk gråultramarin p AB-PRAKT brev till STH. Mycket fint fräscht objekt. 1800
85 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
86 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
87 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
88 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
89 7b1,9h, 11b 47Ö REKframsida 5+12ö ultramarin, 30ö LINKÖPING 28-9-62 till Sköfde, färgfriskt 350
90 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
91 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
92 7d,11e1 STOCKHOLM 19.7.66, röd PD och FRANCO. 30 öre i 2 och 5 öre på 65ö
vackert brev (arkivveck) till England , blå Stralsund 21-7 Berlin stpl på baksidan.
900
93 7e1,9b2 STH 31-5-66 , 12+5Ö=17Ö till DANMARK, fint mycket gott objekt 1000
94 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
95 9,10 12+24ö=36ö t. England AB-PRst STH 31-5-71 900
96 9a1 SH 28-7-58, 12ö första månad 500
97 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
98 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
99 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
100 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
101 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
102 9c2,v13 STH 12-5-65, punkt i G 300
103 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
104 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
105 9c3 Stenung STRÅLSTÄMPEL I LYXAVTRYCK Praktbrev intyg HOW 4,4,5,4, O län. Ett av de vackraste breven med strålstämpel överhuvudtaget! 5000
106 9c3 12öre mycket fint Postanvisningsbrev UMEÅ 5-4-69, AB-PRAKTOBJEKT 1700
107 9c3 par 12ö = 24ö GBG 15-2-70, AB. 200
108 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
109 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
110 9l STH 1-5-63, PRS, extremt färgstark 200
111 9l SÖDERHAMN 17-5-63, PRS, färgstark 150
112 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
113 10a? WENERSBORG 9-2-63, 24Ö VACKERT 200
114 10a,9d1 36ö st HALMSTAD 4-6-60 750
115 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
116 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
117 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
118 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
119 10d2,11d2 STH NORR 25-1-71, 24+30Ö ( ett par ktt) på vackert brev till KANADA, 54Ö porto. F 32000 5000
120 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
121 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
122 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
123 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
124 10h2,9c2 GÖTEBORG 27.1.71 24 och 12 öre på mycket vackert brev till Schweiz på baksidan transit- och ankomststämplar 1500
125 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES 2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F 16000 vackert och fräscht 6000
126 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
127 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
128 11b LINKÖPING 11-12-62, 30ö i par till Finland , vackert med intressant 4-kstpl på baksid STH 13 DES 63. Vackert mycket gott obj. 800
129 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
130 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
131 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
132 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
133 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
134 11d2 GÖTEBORG 25-11-69, par 30ö vapen på brev till MARSTRAND, mycket gott objekt. Ovanligt 5 dubbelt porto 1200
135 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
136 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
137 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
138 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
139 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
140 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
141 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
142 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
143 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
144 14Bbv3 STH 8-10-6 TUR, fläck på nos, prs, arkiveck. Svår variant på brev 1000
145 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
146 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
147 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
148 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
149 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
150 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
151 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
152 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
153 14Bg 3ö i horizontellt 3-strip vilket är ovanligt på mycket vacker , ankomststämplad, trycksak till DANZIG. Sällsynt mycket gott objekt (en 3ö liten hörnskada) utställningsobjekt med praktutseende. F 40.000 och bara 4 kända med denna kombination. 10000
154 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
155 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
156 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
157 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
158 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
159 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
160 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
161 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
162 16e,7b2 GBG 19-11-69 2x20ö+5ö=45ö till London 550
163 16g Mixed Franking on fantastic 28ö cover 16g, 17d, 19c ( SIGNED O.P. on back) FINLAND Stockholm-Åbo route. Only Finnish boxed cancellation ANK 3.7 on Swedish stamps 3+5+20 öre on letter dated "Stockholm d: 1 Juli 1873". Ship notation "pr Volontaire". Sent to Björneborg, Finland. Superb cover. F 15000 +++++ superb + foregn cancels. Exhibition Piece. 12500

16,5 RINGTYPSBREV
164 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
165 17a MALMÖ 8-1-73, PRS PAR 3Ö I a NYANS PÅ TRYCKSAK, DATERAD LONDON 7-1-73 sänt till KRISTINEHAMN, UTST OBJ. 2000
166 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
167 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
168 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
169 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
170 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
171 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
172 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
173 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
174 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
175 20b STH 6-5-73, 6Ö PR-LYXs trycksak 300
176 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
177 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
178 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
179 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
180 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
181 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
182 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
183 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
184 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
185 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
186 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
187 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
188 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
189 21c WARBERG 15-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 450
190 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
191 21c SUNDSVALL 29-12-72, sidost 30-10 100
192 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
193 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
194 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
195 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
196 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
197 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
198 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
199 21j TÖREBODA 26-7-73, PR-LYX BREV 250
200 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
201 21j Pkxp nr 5 NED 15-8-72, sido stpl Pkxp nr 7 UPP 15-8-72, ab-prs, arkiv ve 100
202 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
203 21k 12ö sorgebrev, Westerås 3-3-74, kt 200
204 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
205 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
206 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
207 21m,var WESTERVIK 7-9-76, AB-PR, FELPERFORERAD 2 märkebilder 500
208 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
209 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
210 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
211 21p 12ö Gillberga 4-5-77, pr-lyx 300
212 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
213 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
214 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
215 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
216 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
217 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
218 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
219 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
220 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
221 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
222 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
223 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
224 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
225 28b MALMÖ 25-7-77, mycket tidigt brev för 3 ö t 13 500
226 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
227 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
228 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
229 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
230 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
231 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
232 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
233 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
234 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
235 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
236 30i,bke ÅNGBÅTS PXP Nr 138 22-8-89 till BELGIEN, sällsynt med ångbåts stämplar till utlandet och sällsynt till svåra Belgien. 800
237 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
238 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
239 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
240 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
241 31i HURFVA 1-4-84 ,AB-PR, 6ö på brevk. 200
242 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
243 31j 6ö på brefkort, OXIE 26-11-84, AB-PR 150
244 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
245 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
246 32a STH 19-5-77,PR-LYXS 12ö PÅ BREV TILL NORGE, MYCKET TIDIG för 12ö ringtyp t 13, troligen TIDIGAST KÄNDA 12ö T 13 PÅ UTLANDSBREV, och endast ett par tidigare kända över huvud taget, UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
247 32a 12öre på brev daterat 23/5 1877 stpl PKXP NR34 24-5-77 sänt till OROUST, ETT AV DE ALLRA TIDIGAST KÄNDA BREVEN MED 12ÖRE RINGTYP T 13. UTS. OBJ. 2500
248 32a STH 12-6-77, pr , TIDIG, privat 250
249 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
250 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
251 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
252 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
253 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
254 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
255 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
256 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
257 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
258 33a 2x20ö =40ö dubbelportbrev STH 18-10- 78 ,till PORTUGAL, anks Porto. AB,ngn kt. Mycket SÄLLSYNT adressland. 1500
259 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
260 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
261 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
262 34j,32h, 54a, TROSA 24-5-92, 24+24+12+10Ö PÅ 70 Ö ASSBREV till STH, PR-LYX STÄMPLAR 1100
263 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
264 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
265 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
266 35i 60Ö sällsynttredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
267 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
268 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
269 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
270 39 4X10Ö 40Ö 2:A VIKTKLASS STH 5 28-7-85 till FRANKRIKE, på baksid bild på STH grand Hotel, ovanligt 400
271 39 4x10ö 40ö 2:A VIKTKLASS stpl Pkxp no 34 8-1-86,ank stpl, ovanligt 400
272 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
273 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
274 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
275 41b,64 JACOBSBERG 23-1-98, fin 10ö brev 300
276 41c 3Ö 3-STRIP RINGTYP ph + 1 Ö SIFFERTYP PKXP No 87 B 28-6-02 400
277 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
278 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
279 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
280 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
281 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
282 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
283 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
284 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
285 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
286 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
287 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
288 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
289 45 vÅGRÄTT 5-STRIP (EXTREMT SÄLLSYNT)10 öre på mycket vackert adresskort till paket sänt från TORESTORP 18.12.1888 till Boarp. 600
290 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
291 45 ÅNGBÅTS PXP No 123 29-6-89, PR-LYXS PAR på brev till BREMEN , tyskland. underbart stpl avtryck. 200
292 45v6 10ö par GEFLE 23-9-91, förskjuten tand 400
293 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
294 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
295 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
296 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
297 46,43 KARLSBORG 3-4-89, LYXS Postanvisn. 200
298 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
299 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
300 46c GBG 28-3-87, dubbelporto brev till Frankrike, blå Paris stpl , ank stplar 500
301 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
302 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
303 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
304 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
305 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
306 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
307 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
308 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
309 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
310 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
311 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
312 52 5ö på 5ö brevkort till ISLAND stpl STH 1899, ank stpl REYKJAVIK 29-1-1900 600
313 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
314 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
315 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
316 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
317 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
318 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
319 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
320 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
321 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
322 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
323 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
324 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
325 52cv12 HAPARANDA 6-11-95, par 5ö hö ex med variant kommatecknet , ovanlig på brev i par 150
326 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
327 5361,68 SÖLVESBORG 22-9-14 till Malmö Pr 150
328 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till Engaland, Malmö 25-6-07. 200
329 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
330 54 Mycket dekorativt tryckt brev med bild på Lejon och sköld MZ( Fabriksmärke M.Zadig. 4x10ö=40öREKbrev till ISLAND stpl MALMÖ Bref Utr. 4-1-1905. Transit stpl Köpenhamn och ank stpl Reykjavik 16-1-01 på baksidan. En Pärla. 2800
331 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
332 54 FINSPONG RULL stpl 21-2-07, 10ö i 3-strip på adr kort till paket 275
333 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
334 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
335 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
336 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
337 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
338 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
339 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
340 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
341 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
342 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
343 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
344 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
345 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
346 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
347 64 JÖNKÖPING RULL stpl 4-9-96, prakt stpl 350
348 76200 10ö MEM 19-7-11 TILL ISLAND 200
349 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
350 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
351 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
352 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
353 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
354 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
355 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
356 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
357 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
358 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
359 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
360 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
361 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
362 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
363 99v1 NORRKÖPING 23-11-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i sidled , F 500 + på brev 125
364 105-113 Uppsala 2-4-18 6st =40ö Landstorm1 250
365 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
366 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
367 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
368 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
369 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
370 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
371 136-38 ÅLBERGA GÅRD 22-2-22, satsbrev Luftpost 300
372 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
373 143A GBG 11-10-33 9X5ö lejon grön på 45ö EXPRESS brev, sällsynt 150
374 145C,143C KALMAR 29-10-30, intressant lösenbelagt brev 5ö stpl Kalmar 30-10-30, med innehåll sänt från IVAR KRUGER ( den kände finansmannen) som tackar författaren Waldemar för en bok. Vidare kommentar av brevsamlaren att Ivar Kruger ofta frankerade för lågt. Signerat en av de mest kända finansmännen genom tiderna Ivar Kruger 300
375 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
376 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
377 146A,var JÖNKÖPING 25-1-36, HALVERAD 500
378 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
379 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
380 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
381 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
382 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
383 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
384 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
385 179A SÖLVESBORG 20/9 till Toftehög 20 öre violett, tvåsid. Mycket kraftig
PLÅTSPRICKA från hals till hjässa. RARITET PÅ BREV
2500
386 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
387 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
388 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
389 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
390 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
391 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
392 203,68 KARLSKRONA 5-8-24 , 60ö+2x1ö REK 400
393 205,212 STH 7-10-24 50ö kongress +10ö UPU på värde pfsk brev till Simrishamn 300
394 212,91 1 FLYG FRANKRIKE -USA 10ö,65ö STH HANNOVER 23-5 -39, sen Marseille 25-V-39, N-Y. 27- May-, RAHWAY N.J.29 MAY 1939, Sällsynt ( tidigare pris 1500kr) 500
395 217,145 DJURSHOLM 5-1-28, 45ö REK till Frankrike lösenbelagt med 30c franskt märke. Vackert och ovanligt. 500
396 222 ÖSTERSUND 9-9-27 80Ö EXPRESSBREVtill STH ank 10-9-27, mycket sällsynt försändelse 1200
397 223,205 STH 28-12-24, 1KR +50Ö REK till Tyskland , ank stpl LEIPZIG 30-12-24. Ovanligt . F 9000 1200
398 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
399 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
400 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
401 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
402 233a 5 kr 4 block + singel. +163b, 167b, 191b som lösen stpl NORRKÖPING 1-3-38 300
403 233b, 294 3strip, 279 3strip STH 29-5-41 8kr 30 ö Luftpost till ARGENTINA, ank stpl censuröppnat 1000
404 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
405 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
406 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
407 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
408 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
409 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
410 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
411 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
412 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
413 252 SÖDERTELJE 20-2-36, 35Ö single på REK, stpl första dagen , ovanligt 100
414 254 HALMSTAD 19-8-38, par 45ö 100
415 255 GBG 5-4-36, 50Ö single på Luftpost till Frankrike, ovanligt 175
416 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
417 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
418 257,181b SORSELE 27-11-36,PRAKT stpl 1kr , 20ö vitt ppr på adr.kort för paket 250
419 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
420 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
421 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
422 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
423 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
424 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
425 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
426 336,330A KOLSVA 27-11-41, 120ö Birgitta + 2x 10ö Skansen på Luftpostbrev till USA 500
427 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
428 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
429 352 STH 27-9-44, 60ö Sjökartan Expressbrev till Finland, ank.stpl 150
430 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
431 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
432 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
433 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
434 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
435 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
436 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt kuvert. OVANLIGT. 1000
437 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
438 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
439 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
440 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
441 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
442 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100


TJÄNSTE PÅ BREV
443
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
444 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
445 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
446 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
447 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
448 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
449 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
450 7 SÄMB 14-2-83, 24ö på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 200
451 7e HERRLJUNGA 20-7-77, LYXEX 5,5,5 PÅ LYX BREV. sÄLLSYNT KVALITET 1500
452 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
453 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
454 16A GBG 21-11-94, PRAKTS TELEGRAM 300
455 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
456 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
457 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
458 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
459 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
460 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
461 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
462 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
463 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
464 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
465 41,44 TIBRO 28-1-19, TELEGRAM inom Tibro 200
466 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
467 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
468 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
469 1 obegagnat med märke kvar 225
470 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200
471 8 ** grön militär i helt kuvert 100


HELSAKER
472 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
473 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
474 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
475 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
476 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
477 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
478 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
479 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
480
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
481 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
482
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
483
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
484
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
485 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
486 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
487 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
488 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
489 321101 Lützen, alla valörer med tvåsidig tandning. sth 1-11-32, PRSF 3000 1100
490 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
491 380408 5ö Delaware på FDC stpl program av firandet av Pennsylvanias forefathers day 100
492 390322 269 BC 22-3-1939, Gustaf V, profil höger, typ I, 10 öre med BC-par i fyrblock 600
493 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
494 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
495 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
496 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
497 520701 STH 1-7-52 nr 284 50Ö TRE KR FDC 100
498 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
499 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
500 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
501 520725 G.VI. A 20 , 25Ö NR 403A, 405A, F 300 80
502 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
503 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
504 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
505 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
506 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
507 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
508 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
509 540204 G.VI. A , 25Ö BLÅ NR 406A, F 300 80
510 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
511 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
512 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
513 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
514 550701 STH 1-7-55 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE PÅ VARSITT BREV o SÄLLSYNT 1250
515 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
516 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
517 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
518 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
519 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
520 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
521 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
522 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
523 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
524 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
525 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
526 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
527 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
528 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
529 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
530 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
531
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
532 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
533 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
534 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
535 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
536 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
537 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
538 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
539 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
540 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
541 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
542 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
543 40,41 SMEDSTORP 18-8-91, 2+3ö panvkl 100
544 40,42, 56Iv7, KOLBÄCK 20-9-91, 2+4+20ö(kht) unikkombination? 250
545 40,54 KOLBÄCK 13-8-91, 3x2ö+2x10ö ngn kt, unik kombination? panvn klipp 300
546 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
547 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
548 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
549 41,42,46 RAUS 17-3-90, 3+4+20ö, ovanl panvkl 250
550 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
551 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
552 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
553 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
554 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
555 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
556 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
557 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
558 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
559 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
560 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
561 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
562 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, bruten hörntand.
Intyg HOW 1.3.3 (2017).
5000
563 1b 3 skill bco. Mycket färgfriskt exemplar med del av fyrkantstämpel UPSALA 11.9.56, dock , kt, vht och mycket svag tunn fläck . Godtagbart ex i hög färgstyrka 4500
564 1b Praktstämpel STOCKHOLM 1.10.56, dock rep. 3200
565 1b GEFLE 11-12-56, AB-PRAKT stpl , men khtt, tunn fläck med spjälkning i pappret på baksidan. ära godtagbart ex. ej reparerad. 2500
566 2a GYSINGE 11-7-55, 11 DAG, LYXS klipp, intyg HOW 3,2,5. Mycket fint. 1500
567 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
568 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
569 2a STH 28 JULI 5(5), ngt kht 200
570 2a1 SÖDERHAMN 28.7.55, PR-LYX stpl klipp Första månaden. 1250
571 2a2 STH 25-2-56 VACKERT KLIPP 250
572 2b BORÅS 5-4-80., PRAKT 125
573 2c STH 2-7-55, 2 DAG! PRAKTSTÄMPEL, kt, . Intyg HOW 3,3,4 2000
574 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
575 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
576 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
577 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
578 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
579 2d ESKILSTUNA 4K STPL 500
580 2e STH 22-1-56, fint ex 225
581 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
582 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c 950
583 2f EKESJÖ 15-5-57, PRAKT-LYXS, F1500 350
584 2f STH 23-8-57, PRS klipp 250
585 2g STH 16-6-57, klipp 400
586 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
587 2h1 NYKÖPING 11-2-57, omv prs 300
588 2h2 MÖNSTERÅS 2x-1-57 4-K 300
589 2h2 Nyköping 11-1-57, vacker 4k stpl 275
590 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
591 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
592 2j1 STH 3-11-57, PRS 1000
593 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
594 2j2 STH 2-10-57, helt utfluten färg som en tavla, underbart intryck när denna utflutnad mättas helt, mervärde, signerad och intyg Strandell. Variant Pyra. 1500
595 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
596 2k1 UPSA...8.. 4SK TURKOS, intyg NS , 1-2,4-5,1 ,2vhtt, 2 ngt kt, Verkligen fin färg. 3000
597 2m PR-LYXs STH 15-3-58 1100
598 2m ab-Prex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
599 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
600 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
601 2m,var SOLLEFTEÅ 28-4-58, F.YRA, 2 ngt ktt 150
602 2m-n ÅTORP 21-4-58, LYX 4 K stpl F 2000 2kttspetsar, på 4sk blå -mörkblå. 900
603 2n STH 18-5-58, fin färg, vht 300
604 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
605 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
606 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
607 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
608 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
609 3e hel fräscht ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 5000
610 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
611 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
612 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
613 4 DANSK NRS 3 LüBECK, ovanlig på 8sk ( något förstärkt tand) 1500
614 4a LULEÅ 19.11.55. PRAKT 4-K på 2 fräscha 8 skillingar på klipp vä ex variant "prick i avbrutet S" Intyg HOW (2007) ”mycket gott objekt”3(3,3) 4 2600
615 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
616 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
617 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
618 4a,var STH 29-2-56, PRS, 800
619 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtagbart ex 800
620 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
621 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
622 4b GEFLE 30-7-56, ab-prs, riss 500
623 4d STH 17-6-57, fint gott-mycket gott ex av svår nyans F 14000 2400
624 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
625 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
626 4e SKENNINGE 30-11-56, 8sk matt olivaktigt gul, svår nyans F 11.000, Intyg HOW 3,3,3 felfri mycket gott ex 4000
627 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
628 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
629 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
630 4f TROSA 2-7-5(5) 4-K srpl , 2 .A DAG? TUNN FL. MYCKET VACKER 1000
631 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
632 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
633 4h STH 9-4-58, helsidvänd stpl , intyg HOW felfritt mycket gott ex 3,3,3. En lite svårare nyans 2400
634 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
635 4h STH 23-3-58, karteringssiffra 12 i bläck, sign Strandell, vackert ex 900
636 5b ÖDESHÖG 2-5-57, omv prs, 2kht. vacker 2000
637 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
638 6a1 PR stjärnstpl, centr hö, tunn F 7500 600
639 6a2 "silvergrå" ljus färg, ovanlig PRAKT stpl 1500
640 6a2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 1000
641 6a2 PR-LYX stjärnstämpel 1 skill bco, praktex 4,4,4 lvht 1000
642 6a2 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3 900
643 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö 750
644 6a2 torrt kornigt tryck, stjärnstpl upp ngt vä. ,rissi hö marginal, godt. ex 1, 3,3. 450
645 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
646 6a3 AB ex, vackert stpl, lvht 800
647 6a3 stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
648 6a3 STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
649 6a3 2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
650 6a3 gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
651 6a3 STH 6 TUR+ bläckmak, kt 350
652 6a3 stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
653 6a3 del av 2 stjärn stpl, tunn 300
654 6F svart lokal stpl, gammal förfalskning 200

6,5 VAPENMÄRKEN
655 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
656 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
657 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
658 7a1 STH 15-6-60, AB 200
659 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
660 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
661 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
662 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
663 7b2 ARVIKA 18-7-70, PRAKT-LYXstämpel 250
664 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
665 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
666 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
667 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
668 7c1 YSTAD 31-5-62, OMV stpl 250
669 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
670 7c1 STH 31-12-6, bra ex svår nyans 200
671 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 1100
672 7c2 LIDKÖPING 10-10-71, PR-LYX 800
673 7c2 SKENINGE 16-7-65 PR-LYXS 27-9-71 200
674 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
675 7c2 CARLSTAD 1-2-71, AB vackert 100
676 7c2 WINGÅKER 6-4-71, AB-PR 100
677 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
678 7d KB(aus ) SCHW(EDEN), veck men vacker 200
679 7d DANSK NRS 1, dubbeltand 150
680 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
681 7d Dansk nrs 1 125
682 7d GISLAVED 15-2 110
683 7dv4 STH 19-10-66, FFM 200
684 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
685 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
686 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
687 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
688 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
689 7f WISBY 17-4-72, PR-LYXS 200
690 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
691 7f WEXIÖ 6-11-72, PR-AB 100
692 8a DANSK NRS 24, vackert 750
693 8a STH 13-12-59, 2dubbeltänder , AB klipp 650
694 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
695 8b 9ö 23-5-62, LYXc sign George Bühler 350
696 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
697 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
698 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1100
699 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
700 8c LANDSKRONA 6-11-63, AB 600
701 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
702 8c,var 9ö Dansk stpl 1, variant öppen 9 upp vä 500
703 8c,var UPSALA 19-2-66, kartong ppr 475
704 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
705 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
706 8d 9ö ...(Lan)dskro(na), prc felfri, vackert ex 500
707 8d STH 4-3-70, mycket gott ex 450
708 9 12ö STJÄRNSTPL 200
709 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
710 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
711 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
712 9a SÖDERHAMN 30-10-58, PRAKT 200
713 9a1 STH 30-7-58, fint klipp 200
714 9a1 4-k Mönsterås-59, ab-pr klipp 200
715 9a1 JÖNKÖPING 11-11-58, VACKER 150
716 9a2 hyssning upptill, ...UDIKSV.. 100
717 9b1 LINKÖPING 19-6-59, 2 dubbeltänder 150
718 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
719 9b2 CALMAR 13-8-65, LYXS 200
720 9b2 LYCKSELE 15-10-66, PR-LYXS 200
721 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
722 9b2 ÅTVIDABERG 15-1-66 PR-LYXS 100
723 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
724 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
725 9c2 LYX Köping 12-6-66 500
726 9c2 Hjo 13-8-63 Lyxs n10 typ 2 ,R, pr-lyxex 250
727 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
728 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
729 9c2 BOLLNÄS 21-4-65, PR 150
730 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
731 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
732 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
733 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
734 9c2 WÅRGÅRDA 24-10-65, båttre stpl 75
735 9c2v9 Norrköping 3-4?-66, brott i V 150
736 9c3 SKARA 23-7-68, SUPERB LYXs N10 22mm 500
737 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
738 9c3 BORN 29-10-70, PR-LYX n10, W, F175 300
739 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
740 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
741 9c3 Mora 26-11-67 Prakt n10 typ 1 W 200
742 9c3 Höör 26-4-67 PraktLyxs n10 typ 2 ,M 140
743 9c3 FRÖVI 25-11-70, PRS, F 200 100
744 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
745 9c3 Katrineholm 30-3-68 Prakt n10 typ 1 D 100
746 9c3 PKXP. N:R 1 10-12-71, PRS 75
747 9d1 STH 17 OCT 60 4-K , ovanligt ljus färg 100
748 9d3 Skeninge 19-12-68 PR-Lyx n10 typ 3 ,E 200
749 9e1 YSTAD 30-7-60, PRS klipp 100
750 9g STH 11-4, 2 dubbeltänder 50
751 9h ÖSTERSUND 10-8-62 100
752 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
753 9h,var 12ö stpl4/7 62, spjälkat hörn ned hö 100
754 9m 3-strip FRA SVERRIG 7-6-72, vä ex ktt 250
755 9v15 LINDES... 8-4, färgfläck t.v. om skölden 100
756 10 FIGEHOLM 15-10-72, PRS, tu fl. F 400+ 200
757 10a SUNNE 11-5-61, fin färg 125
758 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
759 10b1 CHRIS... 18 200
760 10b1 STH 21-1-59, bra AB 200
761 10b1 STH 8-5-63 175
762 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
763 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
764 10c GEFLE 31-7-59, fint ex 150
765 10c EKSJÖ ljus färg 100
766 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
767 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
768 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
769 10d1 NORRKÖPING 8-1-67, AB-PRS, rufft. 150
770 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
771 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
772 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
773 10d2 OSKARSHAMN 3-8-70, PR-LYXS 500
774 10d2 pr Westerås 8-10-71 400
775 10d2 UPSALA 1-11-70 300
776 10d2 prs Westervik 9-7-68 250
777 10d2 NORRKÖPING 22-10-68 AB-PR 200
778 10d2 PKXP Nr 3 20-12-69. PRS 150
779 10d2 KRISTINEHAMN 16-6-68, vacker 125
780 10d2 STH 9-11-68, omv prs, tryckvar upp hö 100
781 10f1 STH 7-11-62, AB, dubbeltand 350
782 10f1 ÖDESHÖG 26-7-63, fin färg LYXcentr, sign O.P. f1 250
783 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
784 10f2 ULRICEHAMN 18-1-67, PRS, 2 :a stpl 100
785 10h1 STH 30-?-66, LYXcentr 125
786 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
787 10h2 CIM)BRITSHAMN 8-2-72, AB,sign Lange 100
788 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
789 10i GBG 3-5, ojämt tryck 150
790 10i LUND 16-?-72 150
791 10i,var STH NORR 3-6, streck genom skölden 200
792 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000 300
793 11 Laholm 27-5-72 200
794 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
795 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
796 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
797 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
798 11a STH 11-10-58, fin färg, dubbeltand, kt 100
799 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
800 11b STH 24-12-63, PR, streck ned vä 300
801 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
802 11b MOTALA 29-11-64, färgkula vid k 150
803 11b Dansk nrs 2 hamburg 150
804 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
805 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
806 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
807 11d2 MALMÖ 5-10-69, rv stpl 200
808 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
809 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
810 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
811 11e2 pr Mariestad 17-4-74 800
812 11e2 STEHAG 1-5-71 PRAKTEX 500
813 11e2 BORÅS 13-12-69, LYXS,lvht 300
814 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
815 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
816 11e2 GEFLE 26-9-71, välc. fint ex 100
817 11e2 OSKARSHAMN 10-2-69, bra Ab 100
818 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
819 11f STH NORR 17-5-72 75
820 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
821 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
822 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
823 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
824 11h STH 31-5-72, BRA AB ex 150
825 11h SOL...., hörn stpl, utgår 100
826 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
827 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
828 12b ÅBY 22-6-63, AB-PR 400
829 12b GBG 10-8-65 200
830 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
831 12b OSKARSHAMN 24-, välcentr vackert ex 200
832 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
833 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
834 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
835 12f1 KRISTINEHAMN 24-3-66, AB-PR 450
836 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
837 12f1 LINKÖPING 1-5-65, AB-PR 400
838 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
839 12f1 LINKÖPING 10-11-65, oVm prs, sign BG 250
840 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
841 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
842 12f2 STH 23-11-67, AB 290
843 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
844 12f2 LYSEKIL 12-7-66, vacker stpl 150
845 12g1 tryckvar 50ö stukat hörn ned hö, 25-1-67 200
846 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
847 12g2 TROSA 26-12-68, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 1200
848 12g2 STH NORR 13-4-75, AB-PR ktspts 300
849 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
850 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
851 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
852 12g2 STH 1-1872 200
853 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
854 12h Gefle 22-4-7(2) 200

12,5 BRUN LOKAL
855 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
856 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
857 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
858 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
859 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
860 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
861 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
862 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
863 13a NORRKÖPING 30..., fint ex 700
864 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
865 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
866 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475

13,5 LIGGANDE LEJON
867 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
868 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
869 14Ac STH 4 TUR ?-12, MYCKET BRA EX 1100
870 14Ac STH 28-1-1 TUR, kt , AB 900
871 14Ac STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
872 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
873 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX 700
874 14Bb STH 2 TUR 2-3, fin färg 600
875 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
876 14Bb sth 7-4-5 tur , prS signerad O.P. b 500
877 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
878 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
879 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
880 14Bc2 STH 20-5- 2 TUR, PR-LYX EX 850
881 14Bc2 DANSK NRS 1 100
882 14Bc2,v2 STH 28-12-, 1 TUR 100
883 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
884 14Bd DANSK NRS 1, AB-PR 200
885 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
886 14Bd Upsala 9.5.70, omv prs 100
887 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
888 14Bdv2 MALMÖ 15-6-69, PR-LYXS PAR hö typ 3 250
889 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
890 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
891 14Be GBG 18-11-69, PRS, färgfläck under lejonet. 400
892 14Be STH 22-5-72, PRS 250
893 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
894 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
895 14Be-d STH Norr 1-12-70, prs 200
896 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
897 14Bev4 STH 1 TUR 6-, CIGARR 350
898 14Bf ....nberg 19-8-71 150
899 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
900 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
901 14Bfv2 typ III, + extremt tunnt ppr,-72 200
902 14Bg U,W,H,J, 12-2-72, PR-LYXS 300
903 14Bg EKSJÖ 24-2-73, LYXS sign ex Sjöman 300
904 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
905 14Bg gbg 11-2-73, prs 150
906 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
907 14Bg,v3 Pkxp nr 1 NED, fläck på nos 200
908 14Bgvar 2 märkesbilder Vingå.. 25-10 200
909 14Bh RÅNNUM 8-9-72, PRS, stpl F 400 200
910 14Bh SUNDSVALL 15-8-72, PRS 200
911 14Bhvar STO)KHOLM 5- , felperf 2 märkesbilder 125
912 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
913 15 MALMÖ 19-3-69, OMV LYXS 400
914 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT 1250
915 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs 500
916 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
917 15a CARLSHAMN 8-2-67, PRS , 2: stpl 400
918 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375
919 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat 350
920 15a GBG 13-11-66, färgstark 350
921 15a LAHOLM 14-8-68, lätt rättv stpl 300
922 15a STH 15-7-68, lvht PRS 300
923 15a JÖNKÖPING 21-3 250
924 15aVAR 17ö MARGINALVATTENMÄRKE linje i vänster marginal. EXTREMT SÄLLSYNT PÅ 17ö. UTST. OBJ. 5000
925 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl 750
926 15b1 DANSK NRS 1,AB-PRS 500
927 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450
928 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand 400
929 15b1 MORA 1-6-66, VACKER 17ö 400
930 15b1 STH 26-9-67, AB-PRS 400
931 15b1 CIMBRITSHAMN 13, fin 17ö 200
932 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69 2500
933 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
934 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
935 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
936 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
937 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
938 15b2 SUNDSVALL 1-8-68, ab-prakt 750
939 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500
940 15b2 ÅTVIDABERG 15-2-71, LYXS PRAKTex 4,3,5 500
941 15b2 Klipp FRA SVERRIG 2-7-(1870?) 475
942 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert 400
943 15b2 DANSK NRS 1, VACKERT EX 400
944 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400
945 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB 375
946 15b2 LANDSKRONA 2-6-69, rambrott ned 300
947 15b2 ANDERSLÖF 13-9-67, AB 300
948 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
949 15b2 DANSK NRS 1, 3,4,3 250
950 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
951 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
952 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
953 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
954 15c YSTAD 4-6-69, AB-PRAKTs AB ex 2000
955 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000
956 15c MALMÖ 17-7-72, 17ö grå prakt centr , sidvänd stpl, vackert mycket gott ex signerat Strandell. 1900
957 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht 1000
958 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000
959 16a RÅDA 20-11-66, PRS, svår nyans 500
960 16a Södertelje 17-xx-66 125
961 16b1 NORRKÖPING 31-10-66, vackert par av svår nyans 250
962 16b1 BLÅ DANSK NRS 1 100
963 16b2 STH 9-8-67, AB-PRS 150
964 16c SÖLVE... 2-4 100
965 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
966 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
967 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
968 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
969 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel 200
970 16g PKXP NR 2 9-3-73, PRAKTS 200
971 16g WARBERG 13-4-73 PRAKT 200
972 16g ÅMÅL 9-8-72, PRS 200
973 16g prs Luleå 29-3-73 150
974 16g CARLSTAD 31-10-72, PRS, 2 :a stpldel 110
975 16g LYCKSELE 17-2-74, PRS, 2:a stpl 100

16,5 RINGTYP T 14
976 17a STH 16-11 2 TUR, 3,3,3 svår nyans 200
977 17b MARIESTAD 15-4-73, AB-PRS 300
978 17b ÖREBRO 11-2-73 mycket gott ex 3,3,3 200
979 17c STH 28-12-72, AB-PR 100
980 17c STH 19-3 1 TUR, AB-PR 100
981 17d HERNÖSAND 30-12-73, LYXS 300
982 17d LAHOLM 4-3-73, prs, färgstark 100
983 17e STH 6 TUR 25-8 , PRAKT 250
984 17e LJUSDAL 21-9-74, PR-LYXS 200
985 17e GRENNA 13-10-74, PR-LYXS 200
986 17e GILLBERGA 4-7-76, PR-LYXS 200
987 17e STH 2 TUR 7-10-75, rv Stpl 100
988 17e CARLSTAD 22-9-73, omv pr-lyxs 100
989 17e,25 33ö PANVN klipp , PRS STH NORR-76 650
990 17f GÖTEBORG 18-6-76, Superbt VACKER 1500
991 17f STH 1 TUR, PRAKTEX 4,4,4 200
992 17f ÅMÅL 29-5-75, PRS 200
993 17f ÖREBRO 19-4-76, LYXS 200
994 17f STH 6 TUR 11-3-76, PRS 100
995 17g FRÖSVED 8-1-77, PRS, dubbeltand 200
996 17g STH 3 TUR 11-1-75, PRS suddigt tryck 200
997 17g PR STH 4 TUR 9-5-76 100
998 17g STH 6 TUR 27-3, AB-PRS 100
999 17g GBG 12-3-75, starkt suddigt tryck 100
1000 17g,25h JÖNKÖPING 25-8-76, PRS 3+25 postanvisningsklipp, ovanligt 400
1001 17g,var KARLS..., bokstäver i Sverige igenflutna 100
1002 17gv6 WINGÅKER 22-9-76, DRAGSPEL, prs 400
1003 17h GBG 28-4-77, PRS 100
1004 17v2 STH 2-5-77, 3 TUR, SPEGELTRYCK svagt ålderspåverkad, F 1500 350
1005 18 LIDKÖPING 10-1-80, PRS 800
1006 18 GBG 22-5-77, LYX men liten 2 :astpl 700
1007 18 WIMMERBY 11-2-78, AB-PR 500
1008 18 ROTEBRO 16-5-79, AB-PR 400
1009 18 MALMÖ 5-11-78, PR-LYXS 400
1010 18 FRÖVI 8-10-7, ganska mörk 350
1011 18 STH 19-6-7(8), Välcentr vackert 300
1012 18 STH 10-1-79, AB-PRS 250
1013 18 KLIPPAN 19-9-78, + REK stpl 250
1014 18 MALMÖ 9-9-78, PRS, r del av ekstpl 250
1015 18 STH 7-6-78 250
1016 18 KRISTIANSTAD 27-4-77, lätt sidvänd 250
1017 18 G(ÖTEBO)RG 31-12-78 AFG AFD 200
1018 18 GOTT EX STPL ...ONA 26-10-78 200
1019 18 GRIPENBERG 19-7-77, AB-PRAKTS 175
1020 18a HÖRBY 29-3-78, LYXS, FÄRGSTYRKA 7 400
1021 18a 4Ö VACKERT HÖRNSTPL 18- 200
1022 18var flammigt tryck ned vä, stpl 9-11-78, prc 250
1023 19 LULEÅ 14-3-76, prakt 125
1024 19,22 BLÅ HEDEMORA 26-8-76, PRS klipp 200
1025 19a MALMÖ+ 18-10-73, AB 200
1026 19b MALMÖ 11-5-74, PRS 2:a stpl 250
1027 19b Linköping 9-3-74, ab-prs, SVÅR NYANS 125
1028 19b STH 17-3, litet dragspel 100
1029 19c KALMAR 7-1-74, PRAKT, 4,5,4 350
1030 19c NORRKÖPING 8-8-73, omv prakt 175
1031 19c,v2 HAL)MSTAD 4-6-73 60
1032 19d ÅMOT 12-10-74, PRAKT 200
1033 19d HULL JY 74, del av 383 200
1034 19d HERNÖSAND 8-12-73, PRS 150
1035 19d BÅSTAD 21-7-74, PRS 125
1036 19e FILIPSTAD 9-6-74, AB-PR 250
1037 19e LAHOLM 29-6-74 200
1038 19e ÖREBRO 27-8-74, MYCKET VACKER 200
1039 19e KISA 9-12-74, AB 175
1040 19e HUDIKSVALL 2-8-74, AB-PR svår nyans 175
1041 19e FILI)PSTAD -74, färgstark F 550 150
1042 19f SKENINGE 26-4-76, LYX 1000
1043 19f KARLSBORG 19-3-76, PR-LYXS, sign Strandell 250
1044 19f HUDIKSVALL 19-12-75, PRAKT , BLÅ STPL 200
1045 19f STH NORR 9-10-75, PRAKT 150
1046 19f KRISTIANSTAD 31-10-76, PRAKT 125
1047 19f KARLSTAD 19-9-76, PRAKT 100
1048 19f NORRKÖPING 8-9-75 lätt prs 100
1049 19f,v5 BACKE 11-11-77, PRS tät färg 100
1050 19g 5 öre i 6-block stämplat Tågarp 31-1-76, STÖRSTAKÄNDA ENHET 14000
1051 19g WESTERÅS 12-3-77, LYX 750
1052 19g NORBERG 18-10-78, LYXS PR-LYXEX 300
1053 19h Malmö 3-8-76,pr 350
1054 19h Malmö Pak 9-9-77, prakt 200
1055 19h Linköping 27-11-77, prakt 200
1056 19h HALSBERG 24.9-76, PRS 100
1057 19h Waldemarsvik 24-9-77, prs 100
1058 19h WALDEMARSVIK 11-7-77, PRS 90
1059 19h SKARA 19-9-77, PR-LYXs 75
1060 19h,33a SANDVIKEN 25-5-78, PR-LYXS klipp 150
1061 19hv2 EKSJÖ 31-1-77, PR-LYXS 125
1062 20a 6ö mörklila, LYX centr ... HOLM -72, underbart ex i 1962 års Facit så var detta ett idealex. Tiderna förändras. Men det är ett osedvanligt fint ex 900
1063 20a Skutskär 16-11-72 750
1064 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
1065 20b HERNÖSAND 16-6-73, PRS 200
1066 20b STH 24-8-72, LYXS, 2:a stpl 140
1067 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
1068 20c Pkxp nr 1 18-10, fint ex 300
1069 20c ÖSTERSUND 20-11-73, vackert stpl kl 300
1070 20e STH 1 TUR , LYXS SVÅR NYANS 1000
1071 20e PKXP No 10 UPP 24-6-74, prs par SÄLLSYNT F 1400 350
1072 20e 6ö lätt hornstpl 74, F 700 100
1073 20g NORRKÖPING 21-12-74, PRAKT 500
1074 20g MALMÖ 29-4-75, PRAKTS 300
1075 20g GBG 24-10-74, AB-PRS 250
1076 20g STH 25-7-74, PRS 250
1077 20g STH 17-7-74, AB-PRS 250
1078 20g GRÖTTLINGBO 5- , STPL 1500 250
1079 20g PAJALA 18-7-75, vacer stpl, 3,3,3 225
1080 20g starkt olivgrå, ...8B. UPP 27-11 200
1081 20g STH 13-7-74, AB 200
1082 20g GBG 11-9-75, PRS 3,3,4 200
1083 20g,v4 STH 5-11-74 250
1084 20h MALMÖ 31-7-74, AB-PRS 300
1085 20h stpl ...BODA -74 200
1086 20h LED? 2-7 omv stpl blåaktigt grå 200
1087 20h GBG 12-11-74, sidv stpl 150
1088 20i HOFORS 1-4-76, N HA ,Stpl F 1500 900
1089 20i STH SÖDER 12-1-76, AB-PR 250
1090 20j KÖPING 14-7-78, LYXS PRAKTEX 500
1091 20j MALÖGA 29-3-77, S VÄR f 500 350
1092 20j ÖREBRO 2-1-77, PRAKT 300
1093 20j WALLA 20-8-76, AB-PRAKT 250
1094 20j HOFMANTORP 30-6-77, PRS 200
1095 20j STH 20-12-76, AB-PR 175
1096 20j GBG 31-1-76, hel sidvänd 125
1097 20j,v8 Upsala 25-3-76, prakt 400
1098 20jv6 6Ö ...eda 77, KT, dragspel 400
1099 20k SKARA 7-9-77, PR-LYXS 350
1100 20k STH 3-8-76, PRAKT 300
1101 20k STH C. 18-1-77, PRS 200
1102 20k UPSALA 26-4-77, AB-PRS 200
1103 20k PKXP Nr 32 25-5-77, vackert par ,klipp 200
1104 20k STH NORR 2-3-78, WÄRDE stpl 125
1105 20kv1 STH 19-3 1 TUR MKT färgstarkt ex med mycKet tydligt SPEGELTRYCK 750
1106 20v3 Kristineh. var färgstreck 125
1107 21 FINJA BLÄCKMAKULERING, kht, även 12ö med FINJA 3-5-75 800
1108 21 FOGELFORSS 17.9.74 (två ktt). LYX-stämpel !Postal: 350:- 450
1109 21 U.W. 15-1-76, PRAKT 250
1110 21 SVENLJUNGA 8-11-76, BLÅ PR-LYXS 250
1111 21 WINTERÅSA 12-3-76, svår 200
1112 21 WÅNGABY 9-12-76 150
1113 21 RASBO 15-5-75, PRs 100
1114 21 TORNE 19-2-75 100
1115 21 NÄRTUNA 7-2-77, PR-LYXS 100
1116 21 BOLSTAD 20-7-76, vackert klipp st 200 100
1117 21 KLEF 2-8-77, LYXS 100
1118 21a STH 9-7-72, 9 DAG 250
1119 21a ÅRSET 13-9-72, PR sign O.P 200
1120 21a STH 12-7-72, 12 DAG 150
1121 21c WADSTENA 29-9-72, PR-LYX 250
1122 21c,v6 TRO)LLHÄTTAN 10-8, DRAGSPEL 200
1123 21c,var WESTERÅS 11-11-72, klipp, märket uppvikt innan stämpling och stämplat delvis på baksidan. ganska unikt 300
1124 21d STH 13-9-72, PR-LYXS 300
1125 21d LIDKÖPING 15-2-73, LYXS 300
1126 21d GBG 12-12-72, PRS 150
1127 21d GÖTEBORG 28-4-73, PRAKT 100
1128 21d OSKARSHAMN 19-2-73, PRS 100
1129 21e FALUN 6-11-72, PR-LYXS 200
1130 21e STH 27-12-72, PR-LYXS 100
1131 21ev6 STH 29-10-72, DRAGSPEL 250
1132 21g PKXP Nr 1 NED 26-5-73 PRAKT 200
1133 21h FLISERYD 7-2-73, PRS 75
1134 21i SÄTER 17-2-73, PR-LYX 200
1135 21i,v6 WARBERG 28 , DRAGSPEL 200
1136 21j 3-STRIP GBG 18-10-73, AB, F 1320 300
1137 21j EKSJÖ 27-10-73, PR 200
1138 21j Storvik 2-10-73 100
1139 21k ESLÖF 7-10-73, PR-LYXS 200
1140 21k MÖLNBO 12-1-74, PRAKT-LYXS 125
1141 21k NORRKÖPING 8-2-74, PR 100
1142 21kvar FLODA 13-3-74, LYXs 2 märkesbild 100
1143 21l RÅDA 30-7-75, PR-LYXS, stark färg 250
1144 21l GBG 15-6-76, AB-PR 75
1145 21m KÅRSTA 10.7.75. Praktexemplar! Postal: 500:- B 600
1146 21m PAR HELSINGBORG 14-8-76, PRAKT 300
1147 21m Lessebo 5-6-76, prakt 200
1148 21m Sandhem 25-4-74, prakt 200
1149 21m SKÖFDE 3-11-74, LYXS 200
1150 21m GBG 6-9-75, prakt 150
1151 21m PKXP 10B UPP 18-10-74, LYXS 150
1152 21m HORN 25-4-74, PRS 125
1153 21m Wimmerby 27-10-76, pr 100
1154 21m OSKARSHAMN 6-12-74, PR-lyxS 75
1155 21m,v7 MARIEDAM 8-2-76, PR-LYX 200
1156 21mv2 KRISTINEHAMN 7-3-75, PR spegeltr 100
1157 21o DEJE 23-4-77, PR-LYX ex 350
1158 21o TROSA 1-10-75, LYXS 300
1159 21o GBG 15-1-75, PRAKT 150
1160 21o SNAFLUNDA 26-9-77, PRS 100
1161 21o MARIEFRED 24-1-77, PR 100
1162 21o NORRTELJE 28-8-77, LYXS 100
1163 21p U.W.H.J. 1-7-76, PR-LYXS 200
1164 21p,var KAFLÅS 14-9-76, PRS, skruvavtryck 100
1165 21,var GEFLE 12-9-75 , färglinje i nedre marg 100
1166 22a Pr-lyxs Sthlm 24-5-73 750
1167 22c PRS "383", Hull, , Engelsk stpl 350
1168 22c OSKARSHAMN 14-10-74, PRAKT 200
1169 22c ARBOGA 26-6-73, LYXS 200
1170 22c Gefle 20-7-74 100
1171 22e ÖREBRO 28-9-75, PRAKT 400
1172 22e ANK 16-1, VIOLETT FINSK STPL 300
1173 22e Warberg 28-9-75, prakt 200
1174 22e Westerås 25-11-76, prakt 200
1175 22e STRENGNÄS 20-7-76, PR-LYXS 150
1176 22e BERG 27-4-76, AB-PR,obet kt 75
1177 22f prakt GAMLEBY 2-12-75 600
1178 22f UPSALA 6-11-75, PRAKT 500
1179 22f LINKÖPING 2-1-76, AB-PR 250
1180 22f STH 28-12-75 200
1181 22f KARLSTAD 31-6-76, PRS 200
1182 22f YSTAD 6-9-75, PRS ,2:a stpl 125
1183 22f PITEÅ 2-X-76, 20ö blekorange 110
1184 22f,19 ESLÖF 1-11-75, LYXS KLIPP 300
1185 22f,19 ANDERSLÖF 30-10-75, LYXS klipp 200
1186 22f,19f prs kl. Upsala 12-12-75 200
1187 22g,19 SUPERB stpl LUND 5-4-77 200
1188 23 PKXP. No 2 upp 15-10-77, PRAKT 250
1189 23 Svenljunga 6-3-77, BLÅ stpl, RÄTTV., extremt tydligt dubbeltryck 200
1190 23 STH NORR 14-1-77, PRS 200
1191 23 Lidköping 19-6-77, pr klipp 150
1192 23,19 LAHOLM 22-12-78, TIDIG STPL 300
1193 23,19 ELFDALEN 4-6-77, PR-LYXS klipp 200
1194 23a UPSALA 20-1-78, LYX men 2:stpl 200
1195 23a KARLSTAD 15-9-77, PRS klipp 150
1196 23a,19 Jönköping 3-4-77, pr-lyxs klipp 150
1197 23a,19h LYXs klipp HJORTQVARN 18-7-77 200
1198 23b WIMMERBY 29-4-77, LYXS 750
1199 23b ÖREBRO 25-4-77, PRS 200
1200 23b JÖNKÖPING 25-8-77, PRS 200
1201 23b,19f LIDKÖPING 18-5-77, PRS klipp 200
1202 23b,19h KRISTIANSTAD 25-6-77, PR-LYXS klipp 200
1203 23c FILIPSTAD 3-2-77, LYX 3000
1204 23c ENGELSK PR-LYXS 383, LYX centr 400
1205 23c SKARA 7-7-77, prakt 350
1206 23c K.B. AUS SCHWEDEN 20/20 250
1207 23c PKXP No 17 7-3- 77, PRS 20/20 200
1208 23c ÖSTRA KARUP 5-7-77, PRS , 2:a stpl 100
1209 24 383 på HULL JU 6, DEKORATIV 300
1210 24a,v2 GBG 7-6-73, skugg siffror, ktspts 200
1211 24av4 skugg siffror, stpl 15-- 150
1212 24d LUND 17-3-74, AB-PRAKT 300
1213 24d HÖÖR 27-10-73, fin välc 300
1214 24d ASKERSUND 1-1-78, PRS 200
1215 24d PKXP Nr 2 NED 15-1-75, AB 125
1216 24d WALDEMARSVIK 1-1- 110
1217 24d NORRKÖPING 27-2-75 100
1218 24dv2 Ovanåker 5-10-74, vackert ex 200
1219 24dv2 NORRKÖPING 17-11-73, AB 150
1220 24f LOS 5-7-74, PRS 300
1221 24f PKXP Nr 2510-4-76, PR S obet ktspts 300
1222 24f HERNÖSAND 3-7-74, PR-LYXS 300
1223 24f ARBOGA 12-4-77, PRS 250
1224 24f GBG 30-5-74, BLÅ sidv stpl 200
1225 24f SKENINGE 1-4-75, AB-PRS 200
1226 24f stpl ... UM 27-8-78, Dragspel 200
1227 24f JÖNKÖPING 13-1-75, AB-PRS 150
1228 24g NYKÖPING 5-10-77, PR-LYXs 400
1229 24g LUND 5-7-77, LYXS 350
1230 24g WALLA 3-4-78, PRS 300
1231 24g ARBOGA 13-2-77, PR-LYXS 300
1232 24g Filipstad 1-3-78 LYXS n16 S 300
1233 24g HUDDUNGEBY 8-5-78, ab-pr 275
1234 24g WAXHOLM 15-3-80, PRS 200
1235 24g LITH 26-6-77, PR-LYXS 200
1236 24g Skeninge 4-3-78, PR-LYXS 200
1237 24g NORBERG 10-12-77, PRS 100
1238 25 KLÖFSJÖ 23.6.75 (kt). Praktstämpel! Postal: 1200:- Z 750
1239 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
1240 25c STH 16-1-73, BRA AB, sign O.P 200
1241 25c STH 27-2-73, rättv mycket svår nyans, sign O.P. 25a2 200
1242 25d SKÖFDE 11-6-73, PR-LYX 1600
1243 25d HOVFA 6-6-74 150
1244 25d SÖDERHAMN 20-4-73, AB-PR 150
1245 25d OUSBY 30-8-73, VACKERT 100
1246 25e ALINGSÅS 29-11-73, LYXS 300
1247 25e SALA 10-5-74, prakt 225
1248 25e BORÅS 12-6-74, PRAKT 200
1249 25e STH 28-6-73, ab-PR 150
1250 25e STH 24-5-73 125
1251 25e INGATORP 2-3-74, PRS 125
1252 25f ÅRSET 19-4-77, PRAKT 200
1253 25f HÄGERSTAD 10-1-75, PRS 150
1254 25f,v3 BRUNSBERG 11-12-74 100
1255 25g MÖRBY 21-3-77, Lyxc. PRAKTEX 350
1256 25g ASKERSUND 13-4-75, LYXS 300
1257 25g WÄRDE STPL, kt 150
1258 25h Oppmanna 5-4-76, prs 350
1259 25h STENSTORP 18-11-76, PRAKT 200
1260 25h LIMMARED 27-7-77, PR-LYXS 200
1261 25h KUNGSBACKA 31-8-76, LYXS 4,3,5 200
1262 25h SKENINGE 7-1-76, PRS 100
1263 25i BETTNA 21-9-77, LYXS 300
1264 25i prs Wexiö 24-4-77 125
1265 25i-j KISA 20-6-77, SUPERB 1000
1266 25j BLÄCKmakulerad (Ram)qvilla 21-2, kt 800
1267 25j Wadstena 23-2-77, prs 400
1268 25j OPPMANNA 21-8-77 PR, färgstark 250
1269 25j HEDENSBERG 15-10-77, PRAKT 200
1270 25j HEMSE 16-1-78, PRS, rostprick. 100
1271 26a ESKILSTUNA 9-11-73, F 1800 300
1272 26c NYLAND 19-4-74, PRS, ktspts 150
1273 26c DALKARLS... 9 välc fint ex 100
1274 26d DELSBO 11-5-74, PRS 200
1275 26d FALKENBERG 5-3-7(4), VACKER 150
1276 26d ÅSELE 28-9-75, OMV PR-LYXS 125
1277 26d TÅGAR(P) 3- 100
1278 26d (JER)?SNÄS 31-8-75, fin 50ö 100
1279 26e S)ÖDRA WI 6-1-76, rättv stpl 100
1280 26f HÖÖR 15-3-77, PRAKT, sign Strandell 750
1281 26f LÄNGHEM 15-2-79, PRS 400
1282 26f STH SÖD. 1-6-78, AB-PR 200
1283 26f NORRKÖPING 7-10-78, bra AB 100
1284 26f STH 7-3-76, OMV RS 100
1285 26f KRYLBO 29-5-77, AB 3,3,3, ktspts 100
1286 26g WEDDIGE 19-2-76, PR-LYXS 700
1287 26g PR STH pak c 6-2-78 500
1288 26g Landskrona 12-3-76,prakt 400
1289 26g WALÖ 11-6-78, PRAKTEX 400
1290 26g Wifstavarf 22-1-78, prakt 400
1291 26g TUNABERGSHAMMAR 9-8-81, PRS 300
1292 26g KARLSTAD 5-4-78, AB-PRAKT 300
1293 26g STH PAKETSTADEN18-4-78, PR-LYXS 300
1294 26g BORÅS 1-6-78, PRS 300
1295 26g FILIPSTAD 14-4-78, PR-LYXS, lvht 300
1296 26g BÅSTAD 23-5-79, PRS 250
1297 26g ab-pr STH pak 24-1-79 250
1298 26g FAGERSANNA 18-8-77, PRS 250
1299 26g FASTERNA 19-2-76, AB-PR, B U , F 350 250
1300 26g NYKÖPING 27-12-76, PRS,mkt färgstark 200
1301 26g Hernösand 4-77-77, LYXc 200
1302 26g TROLLHÄTTAN 16-10-76, AB-PRAKT 200
1303 26g HERNÖSAND 1-4-78, PRS, färgstark 200
1304 26g BERGVIK 15-10-76, AB 200
1305 26g TÖCKSFORS 19-7-77, PRS 200
1306 26g G)RYT 1-8-76, FÄRGSTARK 200
1307 26g FAGERSANNA 6-4-77, rättvänd 150
1308 26g GEFLE 1-4-78, AB stark färg 125
1309 26g NORRKÖPING 3-6-78, PRS 110
1310 26g KARLSTAD 9-4-78, AB 100
1311 26g stpl ...GUN -76, LYXcentr 100
1312 26g LJUNGBY 18-2-78, rättv stpl 100
1313 26h stpl ... KÖPING 30-3-78 100
1314 27a KISA 12-12-72, VACKER a nyans 200
1315 27a GEFLE 14-12-72, vht 150
1316 27a PKX 18.6.1873, vackert ex 125
1317 27c WESTERÅS 14-2-78, PRAKT 900
1318 27c STH 22-1-75, PR-LYXS 500
1319 27c ARBOGA 24-1-74, mkt vacker 350
1320 27c omv prs GBG Pak 2-4-77 250
1321 27c NEDERKALIX 11-1-78, prc vacker 200
1322 27c NORRKÖPING 13-9-86, mycket fint 175
1323 27d LIDKÖPING 17-11-77, lvhtt, pr-lyxs 400
1324 27d EKSJÖ 18-4-77, PR-LYS 400
1325 27d LINDESBERG 29-6-77, AB-PR 350
1326 27d MALMÖ PAKET 14-10-77, LYXs + 2:a st 300
1327 27d MALMÖ PAKET 19-478, AB-PRAKTEX 300
1328 27d HEDEMORA 14-9-77, rättv stpl 150
1329 27d STH PAKET 9-10-76, AB 150

27,5 RINGTYP T 13
1330 28 LAXÅ 12-1-84, PR-LYX 1500
1331 28 GBG BIKUPE stpl 150
1332 28a 4-block MALMA 14-1-79 rv stpl ,AB F 2100 750
1333 28a ÅMÅL 15-7-78, LYXS 300
1334 28a LIDKÖPING 23-2-78, PRAKT 200
1335 28a MALMÖ 16-7-78, PRAKT 200
1336 28b MARKARYD 20-12-78, PR-LYXs 4-STRIP 600
1337 28b ALINGSÅS 5-5-78, LYXstpl 450
1338 28b RINGARUM 22-6-78, PRAKT klipp 300
1339 28b STH 6 TUR 13-3-78, LYXS 250
1340 28b PR ÖREBRO 7-2-78 200
1341 28b STH 5 TUR 21-8-79, PR 200
1342 28bv2 STH 4 Tur 1-80, starkt spegeltryck 125
1343 28c GBG 14-3-7(8), svår nyans 150
1344 28c HÄRADSBÄCK 22-2-78, kt, omv prs 150
1345 28c WIMMER(BY LYXCentr 150
1346 28c Mariefred 10-7-78, SVÅR NYANS 125
1347 28c STH 1 TUR 30-3 78, kt sign O.P 100
1348 28d STH L.L. 10-1-84, PRS 200
1349 28d Upsala 4-9-79, prs 150
1350 28d STH C. 7-10-84, PRS 150
1351 28d Motala 23-11-80 100
1352 28d STH 4 TUR 13-1-79 100
1353 28d GEFLE 1-7-79, PRS 100
1354 28d,var vit tryckfläck under 3, stpl 15-4-82 100
1355 28dv3 pr PAR Westerås 12-12-84 200
1356 28e ÖREBRO 4-3-81, LYX 1000
1357 28e ESKILSTUNA 23-10-82, LYXS 3ö orangebrun ej skarpt tryck 200
1358 28e WADSTENA 3-10-82, PRS 150
1359 28e DALUM 8-11-93, PRAKTs 150
1360 28e INGATORP 10-8-81, PRS 100
1361 28e ASKERSUND 27-1-82, PRS 100
1362 28e GBG VENTILstpl 5-2?-79 100
1363 28e GBG Llbr 17-8-80, prs 100
1364 28g BORÅS 20-2-93, PRAKT svår nyans 200
1365 28h Gnesta 12-1-85, lyxs 400
1366 28h ASKERSUND 25-4-87, LYXS 400
1367 29 KLIPPAN 1-4, PR-LYX 200
1368 29 REKSTPL + MALMÖ 5-6-79, TIDIG 100
1369 29a Pkxp N17 ned 24-8-79, LYX men ktspts 300
1370 29a prs Rätan 4-10-79 100
1371 29a WILLANDS WÅNGA 24-11-81, AB-PR 100
1372 29b BORÅS 1-8-81, SUPERLYX stpl 1000
1373 29b KNISTA 7-5-81, PR-LYX 750
1374 29b STH 11-5-83, PR-LYX 300
1375 29b STH L.G.L. 6-3-83, PR-LYX 300
1376 29b STH NORR 14-6-83, PR-LYXS 300
1377 29b STH 25-7-81, PR-LYX 300
1378 29b LYXs Lund 30-1-82 200
1379 29b STOCKHOLM SÖD. 5-1-81, PR-LYX 200
1380 29b STH 19-7-80, LYXS 150
1381 29b KARLSTAD 6-7-81, PR-LYXs 150
1382 29b RAGUNDA 8-1-81, PRAKT 125
1383 29b FORSHEM 8-11-81, PRS 125
1384 29b Ystad 1-7-72, pr-lyxs 100
1385 29b STH LGL 6-5-83, PRS 100
1386 29b1 GEFLE 26-8-82 ( köpt på Anteba auktion 88? som LYXexemplar obj1951 för 550+15%) 400
1387 29b2 EKSJÖ 18-11-82, 4 ö ljusgrå, SUPERB, signerad BG b2 2000
1388 29b2 KARLSTAD 14-8-82, LYXS 4ö grå 300
1389 29c1 MALMÖ 29-10-82, prs 200
1390 29c1 RÅDA 11-1-83, PR-LYXS 200
1391 29c1 ÖREBRO 12-12-82, lyxS ktspts 100
1392 29c1 JÖNKÖPING 14-10-82 60
1393 29d MALMÖ 7-10-83, PRS typiskt mjukt ppr 100
1394 29e LUND 20-3-86, Superb 750
1395 29e RÖSTÅNGA 13-3-86, LYX 600
1396 29e BJÖRKVIK 13-3-88, LYXS 400
1397 29e MANTORP 5-12-84, PRAKT 300
1398 29e SVENSTA 21-1-85, PR-LYX 300
1399 29e KIL 25-1-85, PR-LYXS 150
1400 29e Sala 17-10-84, PRAKT 125
1401 29e Röstånga 9-8-86, lyxs 125
1402 29e STH NORR 17-9-84, PRS 125
1403 29e PKXP No 52 31-12-84, PR 125
1404 29e ÖSTRA TORP 27-5-86, PR men ktspts 125
1405 29e GEFLE 4-11-84, 100
1406 29e Upsala 20-12-85, prs 100
1407 29e Wester Björsäter 8-1-85 100
1408 29e JAKOBSBERG 11-10-85, PRS 100
1409 29e LUND 14-8-86, PRAKTs 100
1410 29e LOFTAHAMMAR 13-6-87, AB-PR 90
1411 30a TORSHÄLLA 25-6-78, 4BLOCK a nyans, vackert stpl F 5400 1000
1412 30a FILIPSTAD 16-8-79, PR-LYXs 250
1413 30a BORGHOLM 23-5-78, sidv fin 50
1414 30a,33a GAMLEBY 18-9-78, PR-LYXS klipp 75
1415 30b HELLEFORSNÄS 12-7-80, LYX , kan inte bli mycket bättr som 4-block, otroligt sällsynt vackert 4-block, UTST OBJ: 2000
1416 30b ÖLME 5-1-82, PR-LYX 300
1417 30b STH L.L. 10.11.81, LYXS 200
1418 30b WESTERÅS 28-8-80, LYXS 200
1419 30b STH PAKET STADEN 2-10-80, LYXS 200
1420 30b JÖNKÖPING 30-8-80, LYXS 150
1421 30b STENSTORP 2-7-78, PRAKT 100
1422 30b,33d NORRKÖPING BIKUPE stpl 18-9-81, LYX AVTRYCK PÅ KLIPP 250
1423 30b,v5 HESSLEHOLM 13-4-80, PR-LYX ex klipp 200
1424 30b-c ELFKARLEÖ 3-7-80, LYX 500
1425 30bv2 SALA 13-12-81, PRAKT, SPEGELTRY 125
1426 30bv9 HÖGFORS 18-11-81, 3 ex på klipp med pr-lyxs, ett ex v9, vit fläck vid SV i Sverige 125
1427 30d KIL 8-11-82, LYX 1000
1428 30d GAGNEF 9-6-82, PR-LYX 200
1429 30d SALA 6-6-82, LYXS 200
1430 30d BORÅS 1-4-81, PRAKT 3-STRIP 100
1431 30d,33d BETTNA 19-10-81, PR KLIPP 100
1432 30e JÖNKÖPING 6-5-82, PR-LYX 200
1433 30e HERRLJUNGA 3-4-83, LYXS 200
1434 30e TUN 24-10-83, PRAKT 150
1435 30e WESTERÅS 2-11-82, LYXS 125
1436 30e WARA 2-9-82, PR, ljus blek färg 100
1437 30g BJÖRKETORP 15-9-83, LYXS 400
1438 30g STRENGNÄS 3-12-83, LYXS 300
1439 30g SKÖFDE 28-8-83, LYXS svår nyans 200
1440 30g KIL 19-8-83, PR-LYXs 125
1441 30g SÖDERHAMN 11-7-83, PRS, svår nyans 100
1442 30h KOPPARBERG 16-10-84, LYXS 250
1443 30h MALMÖ 22-7-84, PR-LYX 200
1444 30h KLIPPAN 4-11-84, PRAKT 100
1445 30h,33e GLIMÅKRA LYXS postanvisningsklipp 100
1446 30i NOR 23-9-86, superb 600
1447 30i MUNKTORP 1-10-85, LYXS pr-lyxex 250
1448 30i KISA 6-10-85, PRAKT 200
1449 30i UPSALA 9-7-86, PR-LYX 150
1450 30i WARA 9-2-86, PR-LYXs 125
1451 30i IGELSTORP 1-5-85, PRS 100
1452 30j HERNÖSAND 17-11-84, LYXS svår nyans 350
1453 30j KÄRRGRUFVAN 15-1-85, PRS, nyans 150
1454 30k LENHOFDA 14-4-86, LYX 5,5,5 4000
1455 30k UPSALA 26-5-85, LYX 300
1456 30k Finspong 28-5-86, pr-lyx 300
1457 30k KIL 26-8-86,PR-LYX 250
1458 30k FORSMARK 18-11-86, LYXS 150
1459 30k KLOTEN 3-7-86, PR-LYXs 150
1460 30k FRA SVERRIG, PR 150
1461 30k KARLSTAD 4-11-85, PR-LYX 125
1462 31 utländsk 2 ring stpl 250
1463 31a FINSK KORK stpl 200
1464 31b LÖNNEBERGA 28-12-80. PRS 100
1465 31c GBG Perforerings stpl 7-6-80 200
1466 31c STH 5 TUR 11-11-82, PR 200
1467 31c STH NORR 27-1-79 100
1468 31c,v5 KAL... 1-2-80, färglinje, tydlig 100
1469 31d Pkxp 17 ned 11-10-79 150
1470 31dv5 BÅSTAD 6-11 + 18-10-79, 2 PRS ex 150
1471 31e NORRKÖPING BIUPE 12-11-82, PRS 350
1472 31e STH 19-6-83, prs 100
1473 31e p-lyxs Östmark 22-12-81 100
1474 31e,32 6ö+12ö par på Panvklipp Malmö 28-7-85, 350
1475 31f WÄSBY 8-12-81, PRS 150
1476 31g Westerby 19-9-82, LYXS PR-LYXex 300
1477 31g STÄLLDALEN 21.8-83, PR 200
1478 31g P.F.J. 5-8-83, PRAKT, lvht 150
1479 31g PKXP . No.17? 29-11-83, PR-LYXS 150
1480 31g STH 26-7-83, PR 125
1481 31g STH 6-10-83, PRS 125
1482 31g STH 5-2-1 tur, prs 100
1483 31g GEFLE 28-3-82, PRS 100
1484 31h LIDKÖPING 8-10-83, PRS, mkt svår nyans 300
1485 31h STH 3 TUR 1-8-83, vacker , svår nyans 125
1486 31h NORRKÖPING 9-9-83, AB-PR, svår nyans 100
1487 31h GBG 11-10-83, vacker sidv svår nyans 100
1488 31i STÖLLET 6-11-84, LYXS 200
1489 31i STH 1 TUR 9-1-84, PR-LYXS 110
1490 31j STH 2 TUR 24-5-84, LYX 2000
1491 31j STH 5 TUR LYX 800
1492 31j BREDGRIND 4-6-85, LYXS 500
1493 31j Westerås 30-5-84 250
1494 31j MALMÖ 1-12-84, PRAKT 250
1495 31j STH Ö M. 27-1-85, PRAKT 200
1496 31j RAGUNDA 9-2-85, LYXS 200
1497 31j ÖSTERSUND 20-2-84, PR-LYXS 200
1498 31j BORÅS 16-12-86, PRAKT 200
1499 31j STH LL 3-12-88, PRAKT 200
1500 31j STH 4 2-5-84, PAR vä ex LYXs 200
1501 31j WISBY 7-10-97, OMV LYX 100
1502 31k STH LL 11-4-86, PRS 150
1503 31k STH LL 18-1-85 100
1504 31k SKARA 10-5-84, PRS 100
1505 31k,e,d 6ö 4st i 3olika nyanser på Panvkl. Malmö 13-4-81, ett ex LYX 400
1506 32 HEL)SINGÖR 4 TOG 4-11, DANSK STPL 200
1507 32 NERIKES KIL 28-11-82, LYXs 150
1508 32 DANSK NRS 19 150
1509 32 GBG Perforerings stpl 27-5-80 100
1510 32 GÄRDSRUM 10-8-78, AB-PR , F 250 100
1511 32 FRÖDINGE 16-5-81, PRS F 75 50
1512 32a STOCKHOLM 31-12-77,prakt 150
1513 32avar GBG 10-8-77, felrivet ex på klipp 100
1514 32b ÖREBRO 1-11-81, LYXS 300
1515 32b STH 17-8-80, LYXS PR-LYXEX 250
1516 32b GBG VENTILstpl 11-7-78, PRS 200
1517 32b K.S.J. 15-3-79, PR-LYX 200
1518 32b GBG VENTIL stpl 3-6-79, pr-lyxs 200
1519 32b ASKERSUND 19-10-77, PR-LYXS klipp 150
1520 32b GLANSHAMMAR 1-6-78, LYXS 150
1521 32b STH 16-00-80, LYXS PR-LYXEX 150
1522 32b KLÅGERUP 27-7-78, PRAKT 125
1523 32b JULARBO 29-12-81, PR 100
1524 32b PKXP Nr 3 11-4-83, PR 100
1525 32b GBG BIKUPE stpl 18-3-82, sidvänd 100
1526 32b,var FELPERFORERAT, ...PING 6-10-80 200
1527 32b,var 12ö DRAGSPEL I övre vä hörn 150
1528 32c SLITE 19-2-79, LYX 4-K STPL 250
1529 32c KLOTEN 21-4-81, PR-LYX EX 250
1530 32c TUNA 11-12-81, LYXS omv N 200
1531 32c STORÅ 11-8-79, LYXS 200
1532 32c STH 2-11-82, LYXS 200
1533 32c STH C 19-8-82, PR-LYX 150
1534 32c Horndal 6-5-82, pr 125
1535 32c PKP. No 51 29-3-82, PR-LYXS 125
1536 32c STH 8 26-6-82, PRAKT 125
1537 32C GDJ 9-7-81, PR-LYXS 100
1538 32c REKARNE 3-3-80, PR-LYXS 100
1539 32c GBG BIUPE 9-6-82, pr-lyxs, ngt kt 100
1540 32c NORRKÖPING 28-6-79, PRAKT 100
1541 32c,v7 FA)LERUM 3-3-80, VIT KIL 350
1542 32d prs Nya Kopparberget 11-4-80 100
1543 32e Lyxs Kungsbacka 1-3-84 300
1544 32e Snaflunda 17-9-80, pr 100
1545 32e BERSBO 20-4-80, LYXS, N16 100
1546 32f TIDAHOLM 5-3-84, 4-BLOCK av svåra f-nyansen. UNIK? F 10.000:- UTST OBJ. 2500
1547 32f JULARBO 8-3-84, PRS , svår nyans 100
1548 32f,v4 starkt spegeltr, prs Vesterfernebo1-4-84 100
1549 32g BERGSLAGSHÖRKEN 7-7-84, PR 100
1550 32g BROBY 8-3-84, PR 100
1551 32g SVARTÅ 25-2-84, LYXS 100
1552 32g LIMA 9-11-84, PRS 75
1553 32h MOTALA 4-7-84, LYXS 150
1554 32h Karlsh. 3-11-84 100
1555 32h WRETEN 12-8-84, PRAKT 100
1556 32h HÖCKGÅRDEN 26-10-83, PRS 100
1557 32h JULARBO 16-11-83, LYXS n 16 100
1558 32h,v4 STH 22-12-84, PRAKT, extrem spegeltr 150
1559 32h,var FELPERF. ,NYKÖPING 23-12-84 225
1560 32v2 JERNA 26-4-83, PRAKT, spegeltryck 125
1561 33 ÅNGBÅTS PXP NO 5 23-8-82, I BLÅ FÄRG, AB-PR 350
1562 33 K.B aus Schweden, kt 200
1563 33 JÄRBO 20-12-85, PRAKT-LYXS 100
1564 33a Lyxs Walåsen 6-9-79 900
1565 33a KARLSHAMN 6-7-79, SUPERLYXstpl 400
1566 33a HÖRBY 12-6-78, LYXs 250
1567 33a ÖDESHÖG 18-12-78, LYXS, ovanl ljus 200
1568 33a JÖNKÖPING 9-11-78, PR-LYXS 150
1569 33a ESKILSTUNA 29-3-79, PRAKT 100
1570 33a SNAFLUNDA 10-11-79, PRAKT 100
1571 33a LOS 11-5-79, PR-LYXS 100
1572 33a,var SKENE 12-4-78, DRAGSPEL, riss 100
1573 33b MÖLNDAL 10-3-81, LYXS 200
1574 33b SKÖFDE 18-1-82, PR-LYXS 125
1575 33b MARIESTAD 16-1-82, LYXS 125
1576 33b SÖDERKÖPING 7-11-80, PRAKT 100
1577 33b,19e SLITE 10-981, LYXS 4-K 200
1578 33b,30b GÖTEBORG VENTIL stpl 13-11-79, klipp 150
1579 33b,var stpl BO..., stark färg på baksidan v6? mycket ovanligt med så lysande tryckfärg på baksidan. 1000
1580 33c FALUN 13-4-81, PR-LYXS 200
1581 33c SPARREHOLM 8-2-81, PR 100
1582 33c,v14 ESKILSTUNA 7-4-81, BLÅ LYXS 150
1583 33c,v9, v10 Mariestad 12-1-81, LYXs 150
1584 33cv9 KARLSHAMN 21-11-80, ojämna siffror 100
1585 33d HJORTED 9-12-81 LYXS, stpl F 350 250
1586 33d 383 ENGELSK STPL HULL 200
1587 33d TORSHÄLLA 19-12-83, LYXS 200
1588 33d NYKÖPING 5-3-83, PRAKT 150
1589 33d STENSTORP 11-2-82, LYXS 150
1590 33d HALSBERG 25-1-83, LYXS 150
1591 33d HJO 24-5-80, PRAKTEX 150
1592 33d STRÖMSTAD 31-12-82, LYXS 125
1593 33d STH 7 10-2-84, LYXS 100
1594 33d ÅTVIDABERG 29-8-82, lyxs 100
1595 33d DANSK NR S 24, AB-PRS 75
1596 33d BLÄCKMAK KORS 75
1597 33d,v6 20ö spegeltryck , prs Kalmar 17-7-81 100
1598 33e Finsk Lyx stpl HANGÖ 20-12-83 400
1599 33e TIBRO 7-12-83, PR-LYX, typisk nyans 200
1600 33e NORRKÖPING 2-2-84, PR-LYX 150
1601 33e ÖREBRO 3-4-84, PR-LYXS 150
1602 33e STH T.E. 28-1-843, LYXS 150
1603 33e HÖRBY 19-5-84, PR-LYXS 125
1604 33e Strengnäs 21-11-84 100
1605 33e Sköfde 30-12-85 100
1606 33e STH 5-5-84, PRAKT 100
1607 33e LUND 21-10-84, LYXS 100
1608 33f UPSALA 24-2-86, PR-LYX 200
1609 33f SKÖFDE 30-4-86, PR-LYX 200
1610 33f ÖSTERSUND 9-4-86, LYXS 200
1611 33f TRELLEBORG 9-7-86, LYXS 150
1612 33f UPSALA 1-2-86, LYXS 150
1613 33f UPSALA 15-2-86, BLÅ pr-lyxs klipp 150
1614 33f MARMA 29-1-86, PRAKT 125
1615 33f ÖSTERSUND 3-2-86, PR-LYX 125
1616 33f ÅLEM 10-8-86, PR-LYXS 125
1617 33f ÅRJENG 14-1-86, LYXS 125
1618 33f pr Halmstad 7-2-85 100
1619 33f ÅNGE 1-3-85, LYXS 100
1620 33f Mjölby 17-3-86, , PRAKT 100
1621 33f BORENSBERG17-7-86, PR-LYXS 100
1622 33f WIMMERBY 14-7-84, PR-LYXS 100
1623 33f RASBO 12-2-86, LYXS 100
1624 33var STH 8 30-12-92, PR-LYXS 2 märkesbilder 200
1625 34a BRÖSARP 17-4-78, PRAKTs 250
1626 34a STH 17, typisk färg 100
1627 34a LJUSDAL? 10-3-78, typisk färg§100 100
1628 34b BERGSJÖ 6-12-78, AB-PR, sign O.P 150
1629 34b ÅNGE 9-11-78 100
1630 34c KUNGSBACKA 21-7-79, LYXS obet kttsptsar 300
1631 34c HÖÖR 23-3-81, P-LYXS 225
1632 34c HJO 10-3-81, PR 200
1633 34c NYLAND 26-2-82, PRS 200
1634 34c STENSTORP 1-6-82, PR-LYXS 200
1635 34c KRISTIANOPEL 7-6-82, PR-LYXS 200
1636 34c KIL 20-10-81, prs , 3,3,4 110
1637 34c Forssa 22-12-78, rv stpl 100
1638 34c ÅKERSBERG 28-11-80, PR-LYXS, kt 100
1639 34c Norrköping 6-7-78 75
1640 34d ULRICEHAMN 17-2-81, LYXs, ktspts 200
1641 34d HALLSBERG 1-8-80, PRS 200
1642 34d TIDAHOLM 10-3-80, PRLYXS 200
1643 34d QVISTRUM 17-8-80, PR-LYXS 200
1644 34d RUTE 2-3-81, PR-LYXS 200
1645 34d WRETEN 9-4-81, PRAKT 200
1646 34d BERGVIK 21-6-82, LYXS 200
1647 34d Grenna 20-4-82, prakt 200
1648 34d SÖLJE 24-12-82, PR-LYXs 175
1649 34d Sollefteå 27-3-81, AB ex 150
1650 34d KÖPING 18-8-82, AB-PR 150
1651 34d UPSALA 5-5-82, PRS 150
1652 34d WARA 3-12-79, PRS 150
1653 34d HÄGGEBY 14-2-83, PR-LYXs 150
1654 34d TJÄRAN 28-2-83,rättvänd ovanlig stpl 125
1655 34d Tjellmo 22-2-81 100
1656 34e KLOTEN 7-8-83, PR-LYX 400
1657 34e KUNGSBACKA 7-7-83 LYXS 300
1658 34e STRÖM 5-10-83, LYXS 250
1659 34e HJO 9-11-82, PR-LYXS 200
1660 34e TORSBY 20-11-82, PR-LYXs 200
1661 34e HUDIKSVALL 8-5-83, PRS 200
1662 34e Pkxp no 46C 12-12-82 125
1663 34e LUND 9-4-83, PRS. 2: a stpl 125
1664 34e NYLAND 25-8-83, hel sidv. 100
1665 34e KÄRRGRUFVAN 8-6-83, vacker stpl 100
1666 34e LULEÅ 15-1-83, AB-PR 100
1667 34e,31g MALMKÖPING 8-9-83, dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 350
1668 34e,v3 we)sterås 9-12-82, Färglinje vä 1917 v8 150
1669 34ev8,31f GRENNA 6-7-82 , dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 400
1670 34f WOXNA 25-5-84, CITRONGUL, PRS 400
1671 34f HARLÖSA 25-3-8 fräsch citrongul, sign O.P 200
1672 34f LINKÖPING 10-12-83, citrongul 125
1673 34gv2 STRENGNÄS 14-4-84 PR-LYXs, spegeltr 300
1674 34h ÅTVIDABERG 4-6-84, LYXS 500
1675 34j LJUSNE 28-8-84, PRS 200
1676 34k HÖÖR 16-4-86, PRS 200
1677 34k STH Norr23-12-84,LYXS, 2:a st, sign BG 200
1678 34k STH rg 12-2-90, PR-LYXS 200
1679 34k HELSINGBORG 5-1-85, AB-PR 150
1680 34k GBG 15-7-84 AB-PR KLIPP 125
1681 34v3 STH 4 19-1-84, färglinje ned vä 150
1682 35a HÖÖR 16-6-78, PR, hög färgstyrka 200
1683 35a Kumla 25-10-77, prakt 100
1684 35a ÅSHEDA 30-7-79, PR-LYXS 100
1685 35a STH NORR 6-7-78, PRALT 100
1686 35a,v6 vit fyllning i 0, ...NÄS 18-12-78 100
1687 35a,v7 MARIESTAD 10-11-79, PR-LYX 500
1688 35b GBG BIKUPEstpl 21-4-82, PRS 150
1689 35b DUFVED 4-12-83, PRAKT 100
1690 35b ÅTVIDABERG 11-10-80 , LYXS klipp 100
1691 35b NÄSÅKER 16-6-82, PRS 75
1692 35b,var MARIEDAM 8-3-79, PRS vita prickar 100
1693 35b1 KUNGSBACKA 22-9-79, LYXS 250
1694 35b1 UPSALA 19-1-78, PR 100
1695 35b1v9 FINSPONG 26-3-78, LYXS 200
1696 35b2v2 Malmö Paket 1-10-83, mkt stark spegeltryck 200
1697 35c HORNDAL 13-5-78, svår nyans 125
1698 35d HOLMSVEDEN 19-2-83, pr-lyx 300
1699 35d JÄDERÖN 25-12-79, LYXS 250
1700 35d KÖPING 20-8-79, PRAKT 200
1701 35d UDDEHOLM 20-1-81, PR-LYXS 200
1702 35d KIL 27-5-82, PR-LYX 200
1703 35d ÅSBO-FAGERHULT 19-12-80, PRS 150
1704 35d LINNERYD 17-11-809, PRS 150
1705 35d JÖNKÖPING 2-7-80, LYXS 125
1706 35d EKOLSUND 4-9-82, PR-LYXS 125
1707 35ev12 STORFORS 1-11-81, PRS"80" 200
1708 35f KÄRRGRUFVAN 5-4-81, PR-LYXEX 250
1709 35f TRELLEBORG 20-10-81, PRAKT 200
1710 35f STORÅ 5-5-81, LYXS 125
1711 35f STRENGNÄS 26-2-81, LYXS 100
1712 35f LJUNG 21-7-81, PRS 75
1713 35g STH PAKET C 26-4-82, BLÅ STPL 100
1714 35h ÅSBO-FAGERHULT 22-4-84, SUPERB 400
1715 35h HUSQVARNA 2-6-84, PR 150
1716 35h,v8 BORÅS 9-1-85, PRS, skugg siffror 100
1717 35i ÅKER 17-4-86, SUPERB 800
1718 35i SÖDERTELJE 21-9-85, LYX 300
1719 35i FORSMARK 27-1-86, PR-LYX 275
1720 35i MARSTRAND 111-7-85, LYXS 250
1721 35i GNESTA 8-9-86, LYXS 250
1722 35i ALINGSÅS 29-12-86, LYXS 250
1723 35i HESSLUNDA 27-4-85, LYXS 250
1724 35i KRISTINEHAMN 5-8-86, LYXS 200
1725 35i STH PAK 10-5-84, PRAKT 150
1726 35i STH NORR 7-9-85, PR 150
1727 35i NÄSSJÖ 5-10-84, PR-LYX 150
1728 35i LENNARTSFORS 18-3-86, PR-LYXS 125
1729 35i RÖSTÅNGA 1-1-86, PRS 100
1730 35i NORRKÖPING 6-12-84, PR-LYXS 100
1731 35i,v6 HELSINGBORG 9-9-85, vit fyllning i = 100
1732 35j KÖPING 22-4-86, SUPERB STPL 250
1733 35j HÄFLA 3-8-86, PR-LYX 200
1734 35j LINKÖPING13-5-86, LYXS 150
1735 35j STRENGNÄS 16-9-86, LYXS 125
1736 35j FRISTAD 19-4-86, PRAKT 125
1737 35j SMEDJEBACKEN 25-8-86, PR-LYXs 125
1738 35j LUND 22-4-86, PR-LYXS 100
1739 35j TIDERUM 1-9-86, PR-LYXS 100
1740 35var HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE tydligt ca 1/3 in i märket, stp-84 4000
1741 36 NYKÖPING 23-9-87, PRAKT 125
1742 36a HELGUM 4-12-78, LYX 1000
1743 36a BERGVIK 23-10-79, PR-LYX 250
1744 36a ASKERSUND 17-3-79, PR-LYXS 200
1745 36a HÖRBY 8-7-78, PRS 100
1746 36a STH SÖD 18-11-79, PRS 100
1747 36b MARIESTAD 25-10-79, LYXS 400
1748 36c ÖREBRO 21-7-82, LYXS 200
1749 36c HELGUM 14-8-81, PRS 100
1750 36c JÖNKÖPING 2-6-82, PRS 100
1751 36c RISEBERGA 29-11-81 100
1752 36d STPL 2 RINGAR !!! 200
1753 36d ODENSVIHOLM 27-6-80, PRAKT 200
1754 36d OSKARSHAMN 23-12-80, PRS 100
1755 36e STH LGL 16-7-83, LYXS 250
1756 36e ESKILSTUNA 5-9-84, PR-LYX 200
1757 36e OXIE 27-2-82, PR-LYXs 150
1758 36e STH NORR 30-9-85, LYXS 150
1759 36e KARLSTAD 8-11-83, PR-LYXS 75
1760 36f WRETEN 6-1-83, PR-LYX 400
1761 36f SÖDERKÖPING 14-12-85, LYXS 200
1762 36f DALA HUSBY 17-5-84, LYXS 200
1763 36f MALMÖ PAKET 17-10-84, PRS 150
1764 36f HALMSTAD 6-10-82, PR 125
1765 36f LEUFSTA BRUK 20-12-83, LYXS kttsptsar 100
1766 36f OUSBY 26-1-83, PR 100
1767 36f GAGNEF 27-2-84, PRS 100
1768 36f RINGARUM 2-5-82, PRS 100
1769 36h HERRLJUNGA 13-5-86, LYX 750
1770 36h IMMELN 26-7-86, LYX 700
1771 36h 4-block Ab-pr st Östersund-86 600
1772 36h pr-lyx Sköfde 3-9-86 300
1773 36h LUND 22-5-85,PR-LYXEX 300
1774 36h RINGARUM 2-2-87, LYXS 200
1775 36h ÖSTERSUND 12-5-86, PRAKT 200
1776 36h HERRLJUNGA 20-12-84, PR 150
1777 36h Halmstad 26-2-85, pr-lyxs 150
1778 36h HJO 3-11-85, PRAKT 150
1779 36h TIBRO 20-7-86, PRAKT 100
1780 36h NÄFVEQVARN 26-4-87, PRS 75
1781 36h,var VIBY 2-01 (omv 10) -86, PRS, ktspts 150
1782 36hv2 PR par SÄfve 7-5-85, med extremt tydligt spegeltryck 600
1783 36v2 50ö i par med spegeltr., Neder Luleå-84 150
1784 37 MOTALA 26-2-78, PRAKT 4000
1785 37 PR stpl KISA 4-6-78 3000
1786 37 HALMSTAD 9-10-78, PR-LYXS 2500
1787 37 ÖREBRO 21-12-78 , PRAKT stpl 1 Riksd. Intyg Sjöman felfritt 3,3,4 1500
1788 37 1 RIKSDALER T 13, stpl ...and 27-x-78 1100
1789 37 STH paket, praktcentr fint ex 1000
1790 37 HALM... 6-3, FIN RIKSDALER T 13 800
1791 37 1 RIKSDALER t13, SUNDS..24-5 gott ex 700
1792 38a SÖDERHAMN 7-9-78, AB-PR 125
1793 38c KOPPARBERG 22-3-83, SUPERB STPL 400
1794 38d GÖBEBORG PAK EXP 26-8-87, P-LYXS 300
1795 38d STH PAKET 11-7-83, LYXS 300
1796 38dv3 Laholm 16-8-83, prs,ca 1mm förskj tryck 170
1797 38e TORSHÄLLA 7-5-86, AB-PR 175
1798 38g LINKÖPING10-11-87, LYX 1000
1799 38g Nyköping 17-12-87, pr-lyx 400
1800 38g BORÅS 14-6-85 LYX obet 2:a stpl 250
1801 38g ÖREBRO 30-1-86, PRAKT 200
1802 38g BRUZAHOLM 2-5-88, PR 200
1803 38g UPSALA 29-11-86, AB-PR 100

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1804 39 BOLSTAD 8-3-86, PR-LYXEX, P-DAL SVÅR STPL F 1500+LYX 1500
1805 39 FINSPONG 20-12-85, 4-BLOCK 300
1806 39 B)OLSTAD 11-3-86, P,DAL SVÅR F 1500 250
1807 39 PARIS 8JAN 85,svensk stpl del under 200
1808 39 SLITE 21-4-86, 4-k 150
1809 39 ÅNGBÅTS PXP nr 82 28-8-85, PRAKT-LYX 150
1810 39 JENNY 30-9-85 sidvänd 100
1811 39 FRA) SVERIGE M., PRS 100
1812 39 PKXP No 16 B 2-7-85, PRAKTEX 75
1813 39 LILLSJÖDAL 6-11-85, PRS 60
1814 39 SVERIGE M. 50
1815 39 SÖDRA WI 17-12-85, PRS 50
1816 39 WASSMOLÖSA 18-1-85, PR-LYXS 50
1817 39 WESTERVIK 23-11-85, PR 50
1818 39a PKXP 23 11-4-85. Nst 16, F 100 100
1819 39av4 STH 19-12-85, Mustasch, veck 120
1820 39v4 FINSP.. 14. Hela mustaschen. F 1100 250
1821 39v8 SÄ)FVAR 1-1-85, FDC stpl F 750 150
1822 39vb4 STOCKH 1-, Mustasch, gott ex 200

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1823 40a 40a 2ö WAXHOLM 27-12-91 90
1824 40a ENKÖPING22-8-91, AB-PR 75
1825 40a,v1 PKXP No 5-4-93 ,2 med smal släng 75
1826 40b GÖTEBORG 12-9-91, PRAKT 200
1827 40b RAMSELE 13-6-97, PRAKT 200
1828 40b MÖNSTERÅS 15-9-93, ktspts, LYXS 125
1829 40b STH 5 TUR 10-12-92, PR 100
1830 40b STH RG 18-3-92, AB-PR 90
1831 40b STH 16-3-92, PRS 75
1832 40b,var ARVIKA 19-1-93, punkt framför Frimärke 100
1833 40c PKXP NO 8C UPP 6-5-92 150
1834 41a PKXP. No. 25 A 16-5-91, PRS 150
1835 41a UDDEVALLA 14-12-91, PRS 125
1836 41a ÖREBRO 22-8-91, AB-PR 100
1837 41a STH C 5 23-10-89, AB-PRS par 100
1838 41b MALMÖ 7-1-90, PRS 200
1839 41b UPSALA 26-9-92, PR-LYXS 200
1840 41b SVARTÅ 13-8-89, PRAKTs 200
1841 41b PKXP NO 80 2-7-90, 2 prs ex på klipp 200
1842 41b MALMÖ 29-4 91, PR-LYXS 150
1843 41b NYKÖPING 19-11-89, PRS 150
1844 41b YSTAD 6-9-88, PRS 125
1845 41b SÖDERHAMN 21-11-90, AB-PR 100
1846 41c 4-block sen stpl Grycksbo 30-6 200
1847 41c KARLSKRONA 10-4-93, LYXS, lvhtt 200
1848 41c LINKÖPING 7-4-93, PRS 200
1849 41c NYKÖPING 17-2-93, PR 150
1850 41c VEDEVÅG 18-6-89, PRS 150
1851 41c HELSINGBORG LBR 23-3-05 3ö par 150
1852 41c MALMÖ 2-3-92, hel sidvänd 100
1853 42 Malmö 2-3-92, prakt 200
1854 42 BLÅ stpl SANDSJÖ 16-6-92, Rättvänd 200
1855 42a GBG 17-10-87, PRAKT 100
1856 42b Örebro 15-8-89, pr 150
1857 42b ARBOGA 31-1-89, LYXs 125
1858 42b LUND 4-7-89, PRAKT 100
1859 42c STUGUN 11-5-89, PR-LYX 200
1860 42c STH ÖM 11-6-98, PR 150
1861 42c STH 8-9-88, PRAKT 100
1862 42d SÖLVESBORG 31-12-91, PR-LYX 300
1863 42d ÖREBRO -HALLSBERG 11-5-92, PR-LYX 200
1864 42d ÅNGBÅTS PXP. N:o 85, 12-8-91, LYXS 200
1865 42d OSLÄTTFORS 19-4-92, PRAKT 200
1866 42d JÖNKÖPING 9-12-90, PR 130
1867 42d PKXP No 17B 11-10-90, PRAKT 125
1868 42d PKXP Nr 8 A UPP 2-5-92, LYXS 110
1869 42d Halmstad 8-5-91, pr 100
1870 42d ÖREBRO 14-7-92, PR-LYX men ktspts 100
1871 42d KARLSTAD FM 6-9-92,PRS 100
1872 42d SÖRBYTORP 29-10-91, VIOLETT stpl 100
1873 42d ÖSTERSUND 25-7-91, PRAKT 100
1874 43a EMARP 15-1-87, PRS, ngt kt, stpl F 150 100
1875 43a HEDENSÖ 15-7-87, PR 100
1876 43b LANDSORT 27-4-88, ab-pr, svår F 300 200
1877 43b SKARA 17-3-88, PR-LYX 200
1878 43b SKIRÖ 4-2-88, LYXS 150
1879 43b Lyxs STH 30-11-88 100
1880 43b Wadstena 31-3-88, praktex 100
1881 43b PKXP No 10 UPP 27-3-87, PR-LYXS 100
1882 43b VALLBERGA 31-1-88, PRS 100
1883 43b FAKENBERG 5-4-87, PR-LYXS 100
1884 43b SUNNE 6-3-87, PRAKT 100
1885 43b KARLSHAMN 11-11-87, PR 100
1886 43b WEXIÖ 12-7-87, PR-LYXs 100
1887 43b GUNNARSTORP 23-11-87, BLÅ OMV PRS 100
1888 43b SKARA 12-4-88, PRAKT 100
1889 43b STRÖM 13-1-90, PRAKT 100
1890 43b STORÅ 20-12-89, PR, nära postfrisk gummi kvar på baksidan, ovanligt 100
1891 43b MÖNSTERÅS 7-3- 88, PR-LYXS 100
1892 43b VAXHOLM 19-5-89, PR-LYXS 70
1893 43b LÅNGRÅDNA 22-1-87, LYXS klipp 50
1894 43b,46 VESTERVIK 8-11-87, LYX klipp 200
1895 43b,46 LÅNGRÅDNA 5-1-87, LYXS klipp 100
1896 43c WESTERÅS 20-12-86, BLÅ stpl PRAKT 200
1897 43c pr Grythyttehed 16--8-88 150
1898 43c NERIKES BO 7-1-90, LYXS 150
1899 43c STUGSUND 18-10-88, P-LYXS 100
1900 43c STH öm 26-4-89, pr-lyxs 100
1901 43c HJO 14-12-88, PRAKT 100
1902 43c SEGLINGSBERG 15-4-90, PR-LYXS 100
1903 43c LANDBERGA 11-8-89, PRS f 100 100
1904 43c ENKÖPING 28-12-89, 60
1905 43d LYX Jönköping 23-3-91 500
1906 43d LYXs ÄS 30-7-90 150
1907 43d Lyxs STH 4-tur 19-9-90 125
1908 43d Kingelstad 26-10-90, pr 125
1909 43d prakt Linköping 18-1-90 100
1910 43d ÅRSET 13-10-90, LYXS 100
1911 43d MALMA 20-9-90, PRS 75
1912 43d TÅGARP 21-6-90, PRS 75
1913 43d Virserum 11-6-90, prs 60
1914 43d STH 18-6-91, PRAKT 50
1915 44a LUND 17-3-90, LYXS 4,3,5 300
1916 44a ÖREBRO 21-3-90, PR-LYXS 250
1917 44a KOPPARBERG 30-1-90, AB-PR, lvht 250
1918 44a Sköfde 24-9-91, ab-prs 200
1919 44a HELSINGBORG 14-8-90, PRS 200
1920 44a KÖPING 10-2-89, AB-PRS 175
1921 44a Gräsmark 12-12-92 150
1922 44a,b,c 6ö PH et mkt bra AB ex av var nyans 450
1923 44a,v4 STH 18-1-90, PRAKT , skuggad siffra 225
1924 44b HJORTQVARN 26-7-89, PRAKT 300
1925 44b BERGVIKSMO 5-7-92, PRS 250
1926 44b ÖREBRO 28-1-91, PRS 200
1927 44b PKXP 26-8-91, AB-PR 150
1928 44c Nyköping 13-3-93, pr-lyxs 450
1929 44c STH SÖD 21-4-92, PRAKT 375
1930 44c UPSALA 20-6-93, PR 300
1931 44c STUGSUND 8-2-93, AB-PRS 150
1932 44c GÖTLUNDA 18-12-93 150
1933 45 AUS SCHWEDEN PER STRALSUND,tu 200
1934 45 STOBY 17-10-88, rv F 350 200
1935 45 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 200
1936 45 HELSINGÖR JB PE, 23-2, Dansk stpl 200
1937 45 SKÄLLVIK 5-9-87, AB-PRS E ÖG 350, röd fläck 150
1938 45 BLÅ PARIS ETRANGER 24 JAN 87, 10ö par på klipp Upsala 21-1-87 150
1939 45 H.S.B. 29-12-88, PR-LYX 100
1940 45 ÅNGBÅTS PXP No 23 11-12-86, PRAKTS 100
1941 45 Sonstorp 14-7-91, pr-lyx 100
1942 45 FALERUM 27-9-90, PR 75
1943 45 L.S.S. 11-12-86, PRS 60
1944 45 ÅNGBÅTS PXP No 87 3-8-89, PRAKTS 60
1945 45 MÖNSTERÅS 7-8-87, LYXS 50
1946 45 RUMSKULLA 29-7-91, PR 50
1947 45 LÅNGASJÖ 21-4-88, PR-LYXS 40
1948 45 MÖNSTERÅS 4-12-88, LYXS 40
1949 45 PÅSKALLAVIK 17-5-87, PR-LYXS 40
1950 45 FRA SVERIGE M. 30
1951 45d Wirserum 16-1-89, prs 40
1952 45v3 STH 8- ,, var delar 2 ph , kt 75
1953 46 FINSK KORKSTPL I LYX 400
1954 46 20ö FINSK KORK STPL 200
1955 46 FRA SVERIGE M , PRS 125
1956 46 LIT 13-11-87, PRS 75
1957 46a KÄRRGRUFVAN 11-9-86, svag ramlinje 200
1958 46a PÅLGÅRD 28-5-88 150
1959 46a FJÄL 8-5-89, LYXS PR-LYXEX 150
1960 46a JERFSÖ 9-9-87, PR-LYX 125
1961 46a ARVIKA 17-4-87, PR 100
1962 46a MÖRSILL 15-7-87, PR-LYXS 100
1963 46a BERGVIK 11-5-89, PR-LYXS 100
1964 46a KRISTINEHAMN 20-10-87, PR-LYXs 100
1965 46a RAMSBERG 16-7-87, PR-LYXs 100
1966 46a BARKÅKRA 11-2-88, PRAKT 100
1967 46a U)TLANDET 75
1968 46a ALBY 4-9-87, PR-LYXS 75
1969 46b KATRINEHOLM 10-8-99, LYXS 200
1970 46b LJUNGSKILE 21-4-88, PR-LYX 200
1971 46b SILLERUD 14-10-87, PR-LYX 200
1972 46b RÅNÄS 20-3-88, BLÅ PR STPL 100
1973 46b LYCKSELE 25-8-88, PRAKT 4,4,4 100
1974 46b LILLEBYN 15-12-89, PRS, P ,DAL, F125 100
1975 46b KARLSKRONA 9-8-87, LYXS 100
1976 46b LJUSNE 30-3-89, PR-LYXs 75
1977 46c WÄDDÖ 23-5-88, LYXS 125
1978 46c MOLKOM 22-7-88, PRAKT 100
1979 46c MYSKJE 30-5-90, PR-LYXS 100
1980 46c MARMA 12-10-88, PR-LYXS 100
1981 46c KÄRRGRUFVAN 26-4-88, LYXS 100
1982 46c KÖPING 17-12-89, LYXS 100
1983 46c ERTEMARK 29-4-89, PRAKT 100
1984 46c ÄLGHULT 22-10-88, LYXS 100
1985 46c,43b SLITE 6-11-88, 4-K stpl LYX klipp 200
1986 46d KARSJÖ 6-3-90, LYXS 110
1987 46d Köping 5-6-90, prakt 100
1988 46d LOS 20-12-90, PR-LYXS 100
1989 46d FRA) SVERIGE M , PRS 100
1990 46d CHARLOTTENBERG 21-6-90, PR 100
1991 46d BILLINGE 10-6-90, PR-LYXS 100
1992 46d JERNA 15-2-91, LYXS 100
1993 46d ÅLEM 3-5-91, LYXS 100
1994 47 HALL-MARBY 1-11-88, bht stpl F 250 100
1995 47a Söderfors 7-12-86, prakt 100
1996 47a LINKÖPING 17-8-87, PRKT 100
1997 47a LINKÖPING 13-7-87, LYXS 100
1998 47a MARIESTAD 24-9-87, PR-LYXs 100
1999 47a SALEBY 16-8-87, PR-LYXs 100
2000 47a VAXHOLM 12-7-87, PRAKT 50
2001 47b SKENINGE 3-6-87, LYXS, svår nyans 500
2002 47b FORSVIK 18-2-88, PR-LYXex 300
2003 47b TÅGARP 28-5-87, PR 250
2004 47b ESKILSTUNA 25-7-87, PR 200
2005 47b FRÄNSTA 24-8-87, PRAKT 200
2006 47b EKSJÖ 1-6-87, rv stpl 100
2007 47b Hernösand 10-6-87, F 140, nyans 75
2008 47b ESKILSTUNA 23-7-87 AB-PR 50
2009 47c PR-LYX par, Örebro 2-10 89 500
2010 47c pr ÄS 30-9-8 200
2011 47c OSKARSHAMN 20-1-89, PR-LYX 200
2012 47c PÅLGÅRD 4-4-88 175
2013 47c ÄS 22-6-88, LYXS 150
2014 47c pr Linköping 18-11-87 100
2015 47c Lidköping 26-5-87, lyxs 100
2016 47c GBG FILIAL 28-11-88, PRAKTEX 100
2017 47c FLEN 15-7-87, PRAKT, 4,4,4 100
2018 47c HARESTAD 31-1-88, PRAKT 100
2019 47d GARPENBERG 11-12-88, PR-LYX 200
2020 47d Arvika 11-10-89 p-LYX EX n10 23mm 200
2021 47d HJO 3-5-89, prakt 125
2022 47d Elghult 18-7-88, Prakt 100
2023 47d Luleå 19-11-88, prakt 100
2024 47d TRÄDET 26-10-88, PR 100
2025 47d SUNDBYBERG 22-4-89, PRAKT 4,4,4 100
2026 47d ÖREGRUND 30-9-89, PRAKT 4,4,4 100
2027 47e STH Pak 8-9-90, prakt 125
2028 47e KARLEBY 10-1-91, PRS 100
2029 47e HAGFORS 18-9-91, PR-LYXS 100
2030 47f Mora 8-6-91, pr-lyx 250
2031 47f Ludvika 14-9-90, pr-lyxex 200
2032 47f KARLSTAD F.M. 30-5-90, PR-LYXS 150
2033 47f JUNSELE 6-8-90, LYXS 150
2034 47f Kolbäck 22-1-92, lyxs 125
2035 47f ENGÖSUND 21-11-90, PR-LYXS 100
2036 47f NÖBBELED 5-9-91, AB-PRS, stpl 100 100
2037 47f WÄRDE STPL 100
2038 47f STRÖMSTAD 6-1-92, PR 100
2039 47f UPSALA 30-6-91, LYXS 100
2040 47f KARLSKRONA 29-1-29, PR-LYXs 100
2041 47f HJO 23-9-91, PRS 60
2042 48a Violett LYXst Wadstena 14-2-88 , obet bläckstreck på baks 400
2043 48a STH PAK STADEN 2-9-89, LYXS 125
2044 48a LINK. 29.10.89,p-lyx st 100
2045 48a KUNGSBACKA 9-12-87, par vackert 100
2046 48b ARBOGA 27-1-89, LYXS 250
2047 48b UDDEVALLA 26-4-90, VIOLETT PRS 200
2048 48b STRENGNÄS 11-9-88, LYXS 200
2049 48b LULEÅ 6-4-89 100
2050 48b LOS 15-3-88, PRAKT 100
2051 48c MJÖLBY 20-6-89, LYX 1000
2052 48c MORA 16-6-88, PR-LYX 250
2053 48c SÖDERHAMN 8-1-90, LYXS 200
2054 48c KÅREHOGEN 4-11-88, PR-LYX 200
2055 48c NORBERG 28-11-89, PR-LYXS 175
2056 48c BÖSSGÅRD 24-4-89, PRS stpl 200 125
2057 48c KALLINGE 1-8-80, PRS K BL F 150 125
2058 48c Svanskog 26-5-89 100
2059 48c Finspong 13-11-88, PRAKT 100
2060 48c LJUSNE 8-2-89, LYXS 100
2061 48c KROKSTAD 4-3-89, MKT VACKER 75
2062 48c FRÄNSTA 13-10-88, PR 75
2063 48d NORA 4-11-90, PR-LLYXS 250
2064 48d OSKARSHAMN 4-9-90, PR-LYX 250
2065 48d MJÖLBY 13-9-90, LYXS 200
2066 48d STH Carlbergsv. 5-12-89, pr 200
2067 48d MÖNSTERÅS 16-7-91, PR 150
2068 48d KRISTIANSTAD 23-10-90, PR-LYX 150
2069 48d Frövi 28-9-90, praktex 100
2070 48d HALMSTAD 19-11-90, LYXS 100
2071 48d PITEÅ 28-7-90, PR-LYXS 100
2072 48d QVISTRUM 10-9-91, PR-LYXS 75
2073 48d FALERUM 6-8-91, PR 75
2074 48e ÅSBY FAGERJHULT 9-10-91, PR-LYX, färgstark, dragspelsveck 350
2075 48e SUNNE 16-1-92, PR-LYXs 150
2076 48e GBG 27-6-91, LYXS 150
2077 48e SVARTSJÖ 12-5-92, PRS 100
2078 48e HÖKEDALEN 12-9-91, PRS 90
2079 49a WADSTENA 9-8-88, PRAKT 200
2080 49a ÖREBRO 27-9-90, PRAKT 200
2081 49a STH SÖD14-9-99, lysande BLÅ stpl 200
2082 49a NÄSBYHOLM 6-12-88, PR-LYXS 150
2083 49a Ystad 23-11-89, prs 100
2084 49a STRÖMSTAD 6-3-88, PR 100
2085 49a NORRKÖPING 5-6-89, PRS 100
2086 49a PITEÅ 13-12-90, PRS 60
2087 49b HESSLEHOLM 15-3-92, GRÖN omv ,kt 200
2088 49b UPSALA 5-8-91, par 1mm förskj mitt 100
2089 49b STUGSUND 8-1-94, PR 100
2090 49c HERNÖSAND30-4-96, SUPERB 400
2091 49c FALUN 28-8-90, LYXS, PR-LYXcentr 300
2092 49c STH PAKET 12-6-96, superb 200
2093 49c NYKÖPING 19-6-91, PRAKT 200
2094 49c STRENGNÄS 6-6-98, LYXS 200
2095 49c WARBERG 12-9-98, LYXS 200
2096 49c BACKE 18-12-93, LYXS 200
2097 49c SÖLVESBORG 17-4-97, PR-LYX 200
2098 49c ASKERSUND 15-10-96, PRAKT 150
2099 49c 6-block STH -95, AB 100
2100 49c OCKELBO 16-1-03, PRS 100
2101 49c NORDMALING 22-11-92, pr 100
2102 49c MALMKÖPING 15-11-96, PR-LYXS 100
2103 49c VAXHOLM 21-8-93, PRAKT 100
2104 49c WRETSTORP 7-3-1901, hel sidv 70
2105 49d HÖÖR 31-7-97, PR-LYX 250
2106 49d NYKÖPING 25-4-99, PR-LYX 200
2107 49d VARBERG 21-8-1900,PRAKT 200
2108 49d ÖREBRO 13-4-93, LYXS 150
2109 49d UDDEVALLA 13-5-97, PRAKT 125
2110 49d JETTENDAL 27-10-01, PR 100
2111 49d HUDIKSVALL 30-3-96, PR-LYXS 100
2112 49v4 STH NORR 9-12-89, förskj mittparti 150
2113 49v4 ÖFVERTORNEÅ 16-11-94, 1mm förskjut 100
2114 49v4 LA...NA 2-1892, , CA 1mm förskjut 50
2115 49var LULEÅ 2-4-90, PR-LYXS, GRAVYRSKADA MELLAN KRONORNA 200
2116 50 LAHOLM 7-12-90, PR-LYXS 100
2117 50 HÅKANTORP 4-11-89, PR 100
2118 50 BERGVIK 13-11-89, PRS 100
2119 50 TORSTUNABY 11-11-89, omv prs , st 75 75
2120 50a FRA ) SVERIGE L, PRAKT 150
2121 51b KÖPING 21-9-91, PRS 200
2122 51v2 upsala 18-10-92, ab-prs, FÄRGKULA 200
2123 51var SU)NDSVALL 18-2-90, defekt påtryck 125
2124 51,5 BAYERN 3 PF SVENSK STPL 20-6-02, PR-LYXS, kt 400
2125 51,5 NORGE nr 245, stpl FRÅN NORGE 200
2126 51,5 4Mk REICH stpl LUND 2-4-28, kt 200
2127 51,5 10Ö DANMARK prs MALMÖ 8?-1-01 200
2128 51,5 Grekland 4,5 DR SUNDSVALL 9-11-62 150

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2129 52 ÖLANDS SKOGSBY 13-9-10, PR-LYXs stpl 350 300
2130 52 BERLIN SASSNITZ Bahnpost 27-8-10 200
2131 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, PRS 100
2132 52 FRA Sverige i ram ,pr 70
2133 52 VEXBO 20-5-04, PR-LYXS 60
2134 52 ASEA , skyddsperf 50
2135 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, AB 50
2136 52 Runsten 16-8-99, prakt 40
2137 52a MÅLILLA STATION 2-6-11, LYXS par på klipp 75
2138 52a1 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2139 52a1,v11 2 st linje upp+ ned, 7-7+28-5-91 50
2140 52a2 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 100
2141 52b GISLAVED 30-11-93, PR-LYXS 150
2142 52b STH 12-5-93 100
2143 52b LJUSDAL 30-4-93, PRS 100
2144 52b RÅDA 26-6-93, sidv 50
2145 52b1 RAMVIK 28-8-93, prs klipp, mkt blekt huv 125
2146 52c HJORTEDS STATION 13-2-93, PRS 100 50
2147 52c,v11 NYBRO 11-2-02, LYXS 60
2148 52cv14 Gefle 13-2-95, 3-strip pos 3 blixt i 5 150
2149 52cv14 Åkersberg 18-2-96 klipp 5ö blixt i 5+10ö 100
2150 52cv14 19-1-93 , blixt i 5 60
2151 52v14 STH 8-9-98 , blixt i 5 100
2152 53 KRISTINEHAMN 24-4-11, PR 150
2153 53 STH 7 1 TUR 11-10-11, PRAKT 125
2154 53 MALMÖ 5-12-07, PRS 100
2155 53 STH 1 AFG 20-6-12, LYXS 100
2156 53bvar HALLANDSÅS 23-3-15, LYXs, blekt huvud 250
2157 54 DALSTORP-STÅLARED 30-1-97, LYXS 500
2158 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på par 10ö 250
2159 54 köpenhamn 3-7- ,PRS 200
2160 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på 2x 10ö på klipp 200
2161 54 PRÄSTBAKKE 30-2-92, PRS NORSK 200
2162 54 HORNSÖ 3-XI-99, AB, NORSK 200
2163 54 PRAKT KORK stpl 10ö på 10ö fk klipp 150
2164 54 WÄRDE STPL, PRAKT 125
2165 54 NORSK NRS 45 100
2166 54 NORSK STPL NR 45 100
2167 54 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 100
2168 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175 100
2169 54 TOFVERUM 17-9-98 PR, stpl 125 100
2170 54 bläckmak Mottagnings -bevis 80
2171 54 bläckmak Mottag... 75
2172 54 STRAND 19-2-93, PR-LYXS 75
2173 54 KJÖBENHAMN 4-2 70
2174 54 PKXP No 2 C 11-9-96, rullstpl 60
2175 54 SVERIGE i ram ,pr 60
2176 54 Virserum 16-2-98, pr-lyx 60
2177 54 ÖSTRA KARSBO 31-8-04, PRAKT 60
2178 54 ÅNGBÅTS PXP No 63 17-8-98, PRAKTS 50
2179 54 ÅNGBÅTS PXP No 59 5-7-01, PR-LYXs 50
2180 54 FRA SVERIGE M. 50
2181 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175, kt 50
2182 54 KÄLLUNGE 23-12-92, LYXS , tunn 50
2183 54 FÖRLÖSA 13-1-99 ,PR-LYXS 50
2184 54 GRÄSGÄRDE 17-5-01, PR-LYX 50
2185 54 LOFTA 21-4-96, LYXS 50
2186 54 LÖNNEBERGA 14-3-98 BLÅ PR-LYXS 50
2187 54 SKORPETORP 6-10-03, svår 50
2188 54 TIMMERNABBEN 9-8-10, PR 50
2189 54 TREKANTEN 18-11-03, PR-LYX 50
2190 54 Degerhamn 22-7-04, lyxs 50
2191 54 GRÄSGÅRD 23-3-95, PR-LYXS 50
2192 54 HOSSMO 9-5-11 PRS 40
2193 54 RUDA 1-7-01, PR-LYXS 40
2194 54 TORSÅS 7-2-05, PR 40
2195 54 SÖDRA MÖCLEBY 21-121-95, PR-LYX 40
2196 54 LINDÅS 16-9-00, PR S 35
2197 54A GULLRINGEN 19-8-03, ,LYXS på klipp 50
2198 54c vissefjerda 15-8-93, pr-lyxs KLIPP 40
2199 54ev11 KRISTIANSTAD 27-7-96, PRS, plåtspr 75
2200 54v3 STH 17-2-92 PARTIELLT SPEGELTRYCK TYDLIGT 250
2201 54v3 Litet Partiellt spegeltryck, ...ås 20-3-96 125
2202 54v7 BOLLNÄS 21-4-99, 2märkesbilder hö 150
2203 55 LOMMELANDA 28-1-03, prs svår F 150 150
2204 55 KULSTA 19-11-07, LYXS 100
2205 55 STH SÖD 4-8-98, BLÅ LYXS ex på klipp 100
2206 55 LOCKNEVI 11-2-00, PR-LYX 75
2207 55 ALSJÖHOLM 23-12-02, PR-LYXS 50
2208 56 WÄRDE. LYX 500
2209 56 FINSK KORKSTPL ILYX 250
2210 56 FRÅN UTLANDET 20ö par, PR 200
2211 56 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2212 56 LORÅS 12-12-99, PRS , stpl F 125 100
2213 56 FINSK KORKSTPL I prakt 100
2214 56 SKOTTORP 9-8-03, PR-LYXS 60
2215 56 FRA SVERIGE M. 50
2216 56v8 KOMMATECKNET, 29-12-96 100
2217 57 HÖKÖPINGE 9-2-97, M SK , stpl a 500 = 1500 500
2218 57 STORDALEN 11-11-19xx BD L, F 400 125
2219 57 GAXA 20-1-06 100
2220 57 REPPLINGE 25-11-11, PRS, stpl 125 75
2221 57 WESTERVIK 5-12-10, LYXS 75
2222 57 ROSENFORS 9-4-11, PR-LYXS 40
2223 57 WIMMERBY 9-6-11, PR-LYXS 40
2224 57a RINGARUM 6-9-97, LYXS 100
2225 58 FÄRNABRUK 16-11-12, PRAKT ej noterad på Oscar 1500
2226 58 LILLESKOG 30-1-05, PR-LYXS 60
2227 58 LOFTA 5-4-94, LYXS 50
2228 58 ÖLANDS GRÄSGÅRD 10-9-11, PRS klipp 50
2229 58 LÄCKEBY 9-3-04, PR-LYXS 40
2230 58v4 ÖSTERSU 18-3, 2 märkesbilder 175
2231 58v8 5st 30ö nyanser , Blekt huvud, stpl 100
2232 59c WÄRDE stpl. prs 150
2233 59c PAJALA 16-9-07 100
2234 59c JUNSELE 25-10-01, PR 75
2235 59d PAJALA 29-3-11, SUPERB 350
2236 59d NYSÄTRA 26-11-07, PR-LYX 75
2237 60 SUNNE 14-6-01, PRAKT 200
2238 60 Tranås 24-1-12, prs 100
2239 60c GEFLE 3-8-07, AB-PR 100
2240 60c KATRINEHOLM 24-8-04, PRS 90
2241 60v9 LYCKSELE 3-2-04, AB-PR 100
2242 61 1ö med ringstpl utländsk stpl "WIH" 600
2243 62v5 stpl 1902 förskj siffra. 100
2244 62vm1 2ö omv vm ...KHO.. 3 75
2245 63 MORA 5-8-14, PR-LYX 75
2246 64 KJÖBENHAVN 25-10-0 100
2247 64 KÖPENHAMN 3-12-00, PRS 100
2248 64 LIATORP 17-7-96, PRAKT 60
2249 64 NYBORG 27-6-99, PRS 50
2250 64 Kungsbacka 6-3-96 40
2251 64 TIMMERNABBEN 19-4-03, omvPR-LYXS 40
2252 64vm1 4ö omv vm , NORRKÖPING 10-10-96 80
2253 65 SANDVIKEN 27-8-10, superb 500
2254 65 Prc 4-block, 2 Prs STH 17-8-19 300
2255 65 KÄFLINGE 20-12-20, PRAKT 300
2256 65 STH 14-9-08, lyxs 250
2257 65 UPSALA 25-7-12, PRS 200
2258 65 STH 18-12-15, LYXS PAR 175
2259 65 STH 6-4-17, PRAKTS 125
2260 65 Malmö 18-2-18, LYXs +2:A STPL DEL 100
2261 65vm 5kr posthus med omv vm, Stock... 7- 475
2262 65vm2 BORGHOLM 5-8-17, 3 VM, pr-lyxs+2:a 250
2263 66 SKALSTUGAN 26-4-1(1) 100
2264 66 FINSPONG 21-10-11, PRS 50
2265 66 FIFLARED 18-11-12 50
2266 70 VALLSTA 19-1-11, PR 60
2267 71-74cx 1-4Ö STPL ALLA VM CX, f 800 125
2268 71-74cx 1-4ö , alla cx, stpl serie F 300 100
2269 72 FINSK KORK STPL, LYXS 200
2270 72 Kävlinge 29-11-18, pr 75
2271 72 STH 1 3 TUR 10-3-11 , PR-LYX 50
2272 72cxz 2ö omv vm +kpv, 18-3-15, F 650 125
2273 72v1 MJ... 25-9-18 100
2274 73 KORKSTPL I LYX PÅ 3ö 100
2275 73 3ö vm linjer +KPV,stpl GBG F 250 80
2276 73cx UMEÅ 25-4, vm cx 50
2277 73cx MAL)MÖ 6-1920, 3ö F 150 50
2278 74 BERGBY 9-12-14, PRS 60
2279 74cx ...JUNGA 6-6-1917, 4ö F 150 50
2280 74cx 4 ö omv linjer, stpl streck 40
2281 74cz,v2 ...gborg 8-18, skadat V 100
2282 74v2 STH 10-3-19, AB-PRS 125
2283 74v2 4 ö skadat v. 90
2284 74v2 GBG skadat V 50
2285 75 JÖNKÖPING 1-7-11, AB 125
2286 75 KUNGSBACKA 29-7-11, prc, hel sidv. 100
2287 75 STH 26-6-11, PRAKT 100
2288 75 SUNDSVALL 1-6-11 första dag för medaljong utan vm , intressant 100
2289 75 tidig stpl första månad 27-5-11 100
2290 75vm2 AMBJÖRNARP 23-9-11, vm 2 kronor 250
2291 76vm2 GARN 11-5-12, PR-LYXS 2 vm höjdled 125
2292 79 FINSK KORK STPL, PRS 100
2293 79 KÖFRA 20-4-13, PR 60
2294 79 ERKEN 22-10-16, PR-LYX 60
2295 80 KORKSTPL I P-LYX 7Ö 100
2296 81 HÖRNINGSHOLM 1.10.14. PRAKTAVTRYCK på rekonstr. par. B LÄN Postal: 3500:- 900
2297 81 3st skyddsperf 8+8+5ö , stpl 1913-19 100
2298 82 10ö partiellt spegeltryck 250
2299 82 PAQUEBOT inom ram, PR-LYXavtryck 250
2300 82 par med FINSK BÅTsiluett stpl 150
2301 82 RÖL-SMEDSTA 28-4-17, PRS svår, tu fl 100
2302 82 STORFORS 26-6-15, LYXS 100
2303 82 FINSK KORK STPL, PRS, 25- 100
2304 82 KORKSTPL I P-LYX 10Ö 75
2305 82 VESTERVIK 19-7-19, PR-LYX 50
2306 82 ÅTVIDABERG 14-3-12, lyxs 50
2307 82 WIMMERBY LBR 29-10-19, LYXklipp 40
2308 82C FRA SVERIGE I RAM, par 75
2309 82var etra högt, tjock tand upptill Klågerup- 16 60
2310 83 MÖLNBO 7-1-19, LYXS 200
2311 83 ESEBODA 5-9-18, PRS 75
2312 83 BÄCKABY 2-12-18, PRS 50
2313 84 Skalstugan 11-8-16, LYXS 250
2314 84 JÄDERS BRUK 13-7-19, PR-LYXS 40
2315 84var PLK 192 18-9-19, stora tänder ned 50
2316 85 BROARYD 12-8-17, PR-LYX 100
2317 86 STRÖMSUND 12-8-12, PRS 50
2318 86 Halmstad 21-11-13, PR 50
2319 88 RENGSJÖ 3-8-21, PRS par 100
2320 88 SKÄSTRA 14-9-21, LYXS 100
2321 88a 30ö partiellt spegeltryck stpl 1920 200
2322 89 ÄNGEBO 31-7-18, PRAKTs 35ö 60
2323 90 GUNNARSBYN 3-7-18, PRS 60
2324 90 KÄFLINGE 28-12-20, PRS 50
2325 91 Värsjö 12-8-20, lyxs 100
2326 91 BORGLUNDA 5-5-19, stpl 125 90
2327 91 TRÅNGSVIKEN 6-11-19, LYXS 50
2328 93 TIDAHOLM 2-4-18, PRS 65ö 50
2329 94 80ö stpl , borttvättad 27, anilin not baksid 300
2330 96 SANDHEM 28-7-21, PR 100
2331 96 STH 20-7-21, LYXS 100
2332 96var LINKÖP 25-5-, DRAGSPEL 250
2333 99v1 STH 4-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 100
2334 100 FORSHEM 5-8-18, PR 50
2335 100v3 22-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 150
2336 100V3 FÖRSKJUTET PÅTRYCK, stpl 101 C, -18 125
2337 101 RINGÅS 4-6-18, PR 100
2338 101 HYBO 14-7-18, PRAKT 12/65 75
2339 101 KRISTINEHAMN E 14-6-18,PR 60
2340 101v1 12/65 ö förskj nedåt , 28-8- 125
2341 101v1 12/65ö förskj påtryck 29-6-18 60
2342 102 Kristianstad 17-3-18, prs 125
2343 103 VINGÅKER 30-6-1919, PRAKT , svårt märke 600
2344 105 FALKENBERG LBR 7-11-17, AB-PR 100
2345 105-14 LANDSTORM 1 , bra kpl stpl serie 175
2346 105-14 LANDSTORM 1 ,kpl serie stpl 110
2347 105cx 2ö ovanligt vm, bra stpl ex F 225
2348 106 STH 1-4-20, AB-PR 50
2349 107 MALMÖ 27-6-17, AB-PRS 10/ 4ö 70
2350 107cz 10/4ö KPV rakt över märket, ockholm 1 60
2351 110 PKXP 51C 2-4-17, PR 100
2352 110 MALMÖ 17-10-17, rv stpl , 10/12ö 75Z
2353 110 NORRKÖPING 28-2-17, PRS PAR 60
2354 110 STH 15-4-20, AB 50
2355 110var 10/12ö skyddsperforerad, sällsynt 100
2356 111 VADSTENA 10-8-17, PRAKT 150
2357 111 PLK 147 20-7-17, LYXS, 10 / 20ö 125
2358 111 GÄVLE 31-8-17, PRS 75Z
2359 111 MALMÖ 10-4-18, rv stpl , 10/20ö 65
2360 112 GBG 14-2-18, PRAKT 100
2361 113 STH -18, 10/30ö stpl 4-block 100
2362 114 Borås 6-10-17, pr 100
2363 114 STH 15-4-20, AB 50
2364 115,115v 5ö på 1 ö vågr par, kort+långt L, PRC 95
2365 115-25 Landstorm II, kpl stpl serie, välc 1kr,5 kr 1800
2366 116 STH 30-12-16, AB-PR 100
2367 116 LYXc stpl ex 75
2368 116 ÖREBRO 28-6-18, AB-PRS klipp 50
2369 116var 2 st 3ö, olika storlek på nedre FEM ÖRE 200
2370 117 5+5Ö/ 5Ö , LYX CENTR 100
2371 117 5ö PR-LYXcentr, hörnstpl 75
2372 117 prakt centr stpl ex 50
2373 117a 5+5/5Ö LYXcentr 90
2374 117var 5/ 5 ö felperforerat, hörn stpl 125
2375 118 4-block 5/6ö pr-lyxcentr 150
2376 118 PKP 6-2-19, AB-PRS 100
2377 118 prc stpl ex 6ö 50
2378 118 5/ 6ö praktcentr 50
2379 118a 5+5/ 6ö PR- LYXcentr, stpl ..5-17 60
2380 119 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2381 119var 5/12ö Pr-LYX centr, STH 15-2-1x, vit fläck t.v. om 1 75
2382 120 10/20 Ö LYX CENTR 150
2383 120 PRc stpl ex 100
2384 120 10/ 20ö 2 märkesbilder stpl 100
2385 120 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2386 121 prakt-lyx centr ex 500
2387 121 10 på 24ö LYXcentr, hörnstpl ex, svårt 450
2388 121 10/24ö PR-LYX centr hörnstpl 400
2389 121 10/24Ö PR-LYX CENTR 250
2390 121 10/24ö praktcentr hörnstpl ex 225
2391 121 stpl normal ex 200
2392 121 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 200
2393 121 10/24ö välcentr stpl ex 9-3 200
2394 121 bra stpl 12- -1916 tidig, normalex 150
2395 121a 10+10 / 24ö LYXc st (SA)LA 14-8-19 450
2396 121b 10/24ö LYX centrerat, mkt fräsch färg 450
2397 121b,var 10/24ö def påtryck ned, ÖPE , sällsynt 450
2398 121v1 10/24ö hörnstpl , variant kort fot. på L 200
2399 122 PRcentr stpl ex 100
2400 122 STH -19 , rättvänd stpl 75
2401 122 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 70
2402 123 10/50 Ö PR-LYX CENTR 150
2403 123b 10/50ö pr-lyx centrerat lätt stpl ex 100
2404 124 PR-LYXcentr stpl ex 1400
2405 124 1kr välc, stpl 22-... upptill vä 1100
2406 124 bra stpl ex , 1918, FÖRSKJ PÅTRYCK, går in i perforeringen 1000
2407 124 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 1000
2408 124 stpl ex 800
2409 124 STH 12-, rättvänd stpl 750
2410 124 STH 26-12-17 rättv stpl 700
2411 124 bra stpl ex 600
2412 124v 10/1kr par STH hö ex variant F 9500 3000
2413 125 rv Sth 1-10- 1300
2414 125 MALMÖ stpl 900
2415 125 hörnstpl ex 900
2416 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 750
2417 125 10ö/ 5kr Lyx centr, hörnstpl 750
2418 125 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 700
2419 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2420 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2421 126-35 4-blockserie, extra bra mestmittst. serie 350
2422 126-35 bra 4-blockserie stpl 200
2423 136 Gävle Lbr 28-10-20, prs PAR 100
2424 136-38 vackert stpl serie 125
2425 136-38 Luftpost kl serie 95
2426 136-38 kpl stpl serie 90
2427 136-38 LUFTPOST BRA STPL SERIE 90
2428 136cz Nyköping 12-12-20, KPV mitt på 75
2429 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
2430 137 GBG 23-9-21, AB-PRS 4-strip 200
2431 137 MALUNG 27-6-21, PRS 100
2432 137 TÄLBO 25-8-21, PR 100
2433 137 LINKÖPING 21-9-21, PRS 100
2434 137 GBG 4-10-20, AB-PR 75
2435 137var NORBERG 23-12-20, par vä TP länkade 150
2436 138 FÄLLFORS 12-8-21, PR 200
2437 138 WAXHOLM 7-12-21, PRS 150
2438 138 HÖRBY 3-11-21, PR 150
2439 138 TOMELILLA 26-1-22, 3-strip 150
2440 138 DJURSHOLM 22-2-21, PRS PAR 150
2441 138 ..RSBO 29-3-21 100
2442 138 GRÄNNA 7-11-21, rättvänd 100
2443 138 HALLABRO 13-4-21, PRS 100
2444 138 GBG 29-10-21, PR 80
2445 138cz MORUP 6-12-21, PRS, KPV mitt på 375
2446 138cz UMEÅ 10 -11-21, vaxkert par F 1300 275
2447 138cz VM LINJER+kpv ...UM 27-2-21 f 650 200
2448 138cz PAR STH 3-2-x, hö ex KPV, F720 190
2449 138cz 50/4ö stpl 11-12 150
2450 138cz UMEÅ 18-11-20, vm KPV 150
2451 138cz,v3 DJURSHOLM 24-11-21, hö 5 bruten 250
2452 138v2 stpl 10-12, förskj. påtr. delvis utanför 150
2453 138v3 VÄRNAMO 3-12-20, vä ex v3 300
2454 138v3 VISINGSÖ 4-10-21, F 500 200
2455 138v3 stpl .T. 20-11-21, vä 5 inbuktning 175
2456 138v3 ÅTV... 6-8-21, 5 t.h. avbruten, F 500 175
2457 138vm 50ö på 4ö vm KRONA, hörnstpl 900

138,5 BANDMÄRKEN
2458 139 FKMB Rimbo- Norrtälje 11-9-32, prs 100
2459 139 NÄLDEN 19-1-33, PRAKT 60
2460 139 MALMÖ LBR 4-8-33, PRS 50
2461 139var par STPL 1913 !!!, Varberg 12-5-13 150
2462 140Ab STH 16 LBR 21-8-21, PRS, svårt märke 50
2463 140Acx GBG 275
2464 140Acx Lyxcentr stpl 10-4... 250
2465 140Acxz 5ötyp1 svårt vm. LYXcentr stpl 8? 2-21 2500
2466 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
2467 140Acxz 5ö grön typ1 linje+KPV mitt på, ST..., hörnstpl gott ex 2,3,1 perfekt tandning 2000
2468 140Acxz STH 21-8-20?, tydligt KPV ,kt, svårt märke F 7500 1000
2469 140Avar 2 MÄRKESBILDER I sidled, stpl 50
2470 140b VIKMANSHYTTAN 7-4-21, PRS 75
2471 140C 5ö AGRG, 4-SID, bra stpl ex 70
2472 140Ccx GBG 9-5-21, PRAKTS plåtskarvpar 100
2473 140Ccx stpl ...EM i öv vä hörn, fint ex 60
2474 141a STO... 29,9 AV PPR, välc fint ex, 1800 300
2475 141a AV ppr, stpl ...SHAMN, praktcentr 275
2476 141Aa 5ö brun AV ppr, st (Pr)emiobligat...ngt kt 160
2477 142Aa PLK 138 22-2-22, PR 75
2478 142Abz Svenljunga 19-2-24, Ab 410 125
2479 142Abz (Häf)la 28-4-24, vackert ex , F 300 100
2480 142Abz 5 ö brunröd typ 2, kpv mitt på, PR-LYXc 100
2481 142Abz kpv MTT PÅ, ...rvik -22, pr-lyx centr 100
2482 142Acc 5ö brunröd , omv linjer pr-lyxc.snummer 110
2483 142Acc omv linjer, LYXcentr.stpl ...LM -24 100
2484 142Acz omv linjer+KPV stpl 22-8-2.. 750
2485 142Acz FI.......D 15-5-25, F 3200 600
2486 142Av2 plåtskarvpar, vä ex plåtspricka 4-7-22 200
2487 142Ea 3-strip PRs STH 21-6-21,F 4200 1000
2488 142Ea 3-strip, VÄXJÖ 7-11-22, AB, F 4200 500
2489 142Ea .. ORPS... 21-11-23, PRAKTcentr 400
2490 142Ea STH 31-12-23, vacker t 13 A1 ppr 400
2491 142Ea 5ö brunröd t13, på A1 ppr, stpl 300
2492 142Ea GU)LLBRANDS(TORP 30-11-23 300
2493 142Ecc Lyxcentr stpl 27-8-2... 200
2494 143Acc stpl , pr-lyxcentr 75
2495 143Acz LJU..., omv linje + KPV 600
2496 143Acz omv linje + KPV, stpl ..RKÖ.. 30-1 450
2497 143Ad HÄLSINGBORG 30-10-35, PRAKT-LYX 300
2498 144A 3-strip på klipp med Amerikanska stpl 1925 400
2499 144A MOLKOM 20-4-23, PR-LYX 50
2500 144Abz BÅTSILUETT STPL ,LYX men veck 200
2501 144Ac 10ö AV ppr, par ...VIK 1-8-22 400
2502 144Ac 10ö rön AV ppr, LYX centr stpl ex 300
2503 144Ac 10ö grön på AV ppr,, omv st ...A 275
2504 144Ac JÖNKÖP.. 23-7-2X, AV PPR, F 900 250
2505 144Ac AV ppr stpl, F 900 200
2506 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, lätt stpl vä 200
2507 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, stpl 12-4-2 4 tur, kt 125
2508 144Acc 3-strip omv linjer GBG 19-1-25, F 720 200
2509 144Acc Rv st Skeppsgården 13-10-24 90
2510 144Acx FREDRIKSBERG 18-10-24, PR 50
2511 144Acz PRc par rv stpl 29-10-24 700
2512 144Acz Tre strip omv linje +KPV, välc. F 4850 400
2513 144Acz stpl gott ex P.8-7, F 950 200
2514 144Acz SA... 5-7-2.. tydl vm obet ktspts 200
2515 144Cbz 10ö grön tydligt KPV, ...BO 18-7-22 300
2516 144Cbz PAR STPL 13-7-22, F 3000 250
2517 144Ccx prc STpl ex 150
2518 144Ccxz 4-SID VM LINJE+KPV STPL NED HÖ 350
2519 144Ecx STH 17-6-27, AB-PR, svår 200
2520 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer, prc 100
2521 144Ecx välc t13 grön, ...ISP 100
2522 144Ecx 10ö grön t 13, stpl 2-6- 70
2523 145A MALMÖ 4 LBR 13-7-31, PR-LYX 150
2524 145A REMMENDAL 8-6-31, PRAKT 100
2525 145A LYRESTAD 8-12-23, PR-LYXS 60
2526 145A GOTHEM 30-4-22, PRAKT 50
2527 145Av1 PLÅTSPRICKA stpl 10-5?, F 750 200
2528 145Avar PLÅTSPRICKA 10ö violett 200
2529 145Ea 10ö violett t 13, Lyxcentr 125
2530 145Ea 10ö violett typ 1 t13, välc stpl ex 75
2531 145Ecx STPL 11-10, LYX centr 10ö t 13 80
2532 145Ecx UPPSALA rättvänd 50
2533 145Ecxvar NORRKÖPING 16-8, automattandning 100
2534 146Ea ab-pr GBG 19-2-38 200
2535 146Ea,b 10ö viol. + svart.violett bra stpl ex 200
2536 146Eb stpl 3-strip F 1200 400
2537 146Eb TALLINN EESTII 15-12-35?, ESTLÄNDS 350
2538 146Eb, 143Eb violett rakst STH , F400 200
2539 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra pr-lyxc stpl 140
2540 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra prc stpl ex 115
2541 146Eb 10ö svartakt violett t 13, bra stpl ex 100
2542 146Eb 10ösvartakt violett, stpl 22-2 95
2543 146Eb SIDOSTPL VÄ, SVARTAKTIG t 13 95
2544 147 Lyxs Alby 5-11-25 80
2545 147 TYLLINGE 9-11-25, PR-LYX 50
2546 147C ESKILSTUNA LBR 22-2-38, LYXS 200
2547 147var 25ö , plåtskarvsiffra 3 ned+ upp ktt 100
2548 147var 25ö , plåtskarvsiffra 1 ned, stpl 10-24 100
2549 147var 25ö , plåtskarvsiffra 0 ned, stpl 31- 75
2550 147var 25ö , plåtskarvsiffra upp, stpl 21-10-24 60
2551 148A LINDSTORP 18-1-22, PR 50
2552 148A BLIDÖ 22-6-21, PRAKT 50
2553 148A WIMMERBY 30-1-24, PR 40
2554 148Acx 30ö lyxcentr lätt stpl ...ANFOR -1-26 75
2555 148Avar STH 27-12-23, delar 4 märkesbilder,ktt 200
2556 148C Vättersnäs 4-11-21, prakt 250
2557 148C ÄPPELBO 16-7-21, PR 200
2558 148C VANSBRO 26-11-21, AB-PR, vackert 50
2559 148C Nyland 31-10-21, prc, hel sidv 40
2560 149A SKEDSHULT 16-1-21, PR 50
2561 150 STH AVG LBR 3-10-22, LYXS 300
2562 150 LYSEKIL LBR 4-11-22, PR 150
2563 150 MALMÖ 1 29-11-37, PR-LYX 15ö 75
2564 151Aa par ÖSTERSUND 29-12-20, PRS vä ex ngt ktt 225
2565 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG, prc ..rsenals.. 225
2566 151Aa vc stpl ex F 600 160
2567 151Aa 20ö stpl ex ultramarinblå AGRG 150
2568 151Aa 20ö AGRG ultramarin blå, stpl -10 , kt 75
2569 151Aa 20ö AGRG ultra.blå 8-1-2x, kt 65
2570 151Ac PLK 282 A 27-12-20, PRAKT 60
2571 151Ac STH 22-10-20, LYXS 50
2572 151Ae 20Ö AGRY, rent tryck, lätt stpl F 1800 350
2573 151Af 20ö blekblå defekt kornigt tryck, stpl -20 1000
2574 151Af Blekblå delvis kornigt tryck , 14-12-20, kt 400
2575 151Av1 20ö ,plåtspricka STOCK...., ngt ktt 125
2576 151C KÖPING LBR 15-3-22, PR-LYXS 100
2577 152Acxz mkt bra vc ex, tydl KPV, F 2500 750
2578 152Acxz KPV+LINJE , bra stpl ex 2,3,1, F 2500 450
2579 153 GBG 6-2-27, PRS 100
2580 153 MOHEDA 6-6-21, PRS 100
2581 153 20ö stpl ... RFORS 8-X-21, perfekt tandn 75
2582 154 MALMÖ 2-6-21, LYXS 110ö 100
2583 154bz STOCKHOLM24-6-21, fint AB 70
2584 155bz FREDRIKSBERG 18-1-22, PRAKT 140ö 150
2585 155bz LINKÖPING 21-12-21, AB 70
2586 156 ENKÖPING 31-5-24, LYXS, A1 100
2587 156 OCKELBO 28-10-26, PR-LYX 75
2588 156 STH 2 AVG 21-10-27, PR-LYXS 50
2589 156cx HORNSÖ 20-12-24, PRAKT 100
2590 156cx PÅRYD 5-5-25, PR-LYXS 50
2591 156cxz prcentr ex Fällf...F 375 125
2592 156var STÄRNVIK 3-12-24, del av plåtskarv 2 200
2593 156var stpl... AMO, del av plåtskarv 0 150
2594 156var LUCKSTA 17-7, del av plåtskarv 0, 90
2595 156var stpl... HOLM 2-26, del av plåtskarv 0, kt 75
2596 157 RÅGGÄRD 11-12-25, LYXS 100
2597 157 ÅTVIDABERG 9-12-26, pr-lyx 60
2598 157 LOTTORP 11-4-29, PRAKT 40
2599 157var SÄTER 19-6-23, PRS, plåtsiffra 3 100
2600 158var Plåtspricka stpl 200
2601 159a STH AVG 9-12-27, PR 50
2602 159bz par med extremt flammigt och utflutet tryck,rv st 25-6-21 350
2603 160 LIMEDSFORSEN 7-8-23, PRAKT 75
2604 160 TOBO 8-10-24, AB-PRS 40
2605 162 Ockelbo 17-2-26 200
2606 162 VOLLSJÖ 24-9-25, PR-LYX 125
2607 162cx STH D 26-4-32, AB-PR 300
2608 162cx STH PF 3, PR-LYXcentr bra stpl ex 275
2609 162cx STH 2-7-2 200
2610 163a HIMMETA 20-6-32, PR 50
2611 163a ÖREBRO 1A 8-8-31, PR 40
2612 164 STH 1-12-22 PRS svår 1922 100
2613 165cx Transtrand 30-9-25, pr-lyx 200
2614 165cx ESKILSTUNA 24-7-24, PRS 60
2615 165cx,v PLÅTSPRICKA stpl -24 125
2616 166a Kumla 12-4-33, pr-lyx, A2 100
2617 166a STH 20 28-10-33, PRAKTEX 50
2618 167b NORBERG 1-7-20, LYXS 40
2619 168 DJURÅS 29-11-35, PR-LYXS 60
2620 168bz LANDSKRONA 19-4-22, ab-PR stpl 125
2621 169cx NORRKÖPING 27-10-24,, PRAKT-LYX 100
2622 169cx NORRKÖPING 17-6-24, PRS 60
2623 169cxz STH 27-2 FINT PAR 100
2624 169cxz MALMÖ 15-11-24, PRS 100
2625 169cxz TRÄLLEBORG 2-9-24, fint AB 90
2626 169cxz BORÅS 16-10-24, fint AB 80
2627 169cxz STH 6-3-25, AB 70
2628 170b FRÖVI 26-10-35, PRS 50
2629 174a FALKENBERG 15-11-32, PRAKT, A2 60
2630 175A Malmö 1 S.J. 25-11-23, pr-lyx 100
2631 175A FALKENBERG LBR 15-1-23, P-LYXS 50
2632 175A,v PLÅTSPRICKA, 15ö, välc , streckst 200
2633 175Av 15ö violett, Plåtspricka, stpk 4-8-25, F600 125
2634 176A MUNKFORS 26-4-26, PR-LYX 150
2635 176A GRÖNDAL 10-5-27, LYXS 100
2636 176A VÄRNAMO 2-1-32, LYXS 75
2637 176A PAJALA 3-2-26, PR-LYXS 60
2638 176A GULLABO 8-6-26 ,LYXS 50
2639 177Aa FORSHAGA 24-1-30, PR-LYX 100
2640 177Ac TREKANTEN 11-11-25, PR-LYX 50
2641 177Cb MANTORP 3-3-33, LYXS 60
2642 177Cc PKP 315 C 16-9-33, PRS 50
2643 178C Runsten 13-2-38, prakt 40
2644 179A STH AVG 6-6-22, LYXS 75
2645 179A,v PLÅTSPRICKA,20ö 1-7- ...AVG 120
2646 179a,v1 20ö tydlig PLÅTSPRICKA, 21-10 fin tand. 200
2647 179Ac AV ppr, perfekt tandning, 19-8-21 125
2648 179Ac AV ppr 20ö , ktt svårt ppr, stpl 31-10-21 70
2649 179Afbz ÖDESHÖG 22-7 , F 400 95
2650 179Av Kraftig PLÅTspricka, svagt veck 275
2651 182 TOPPELADUGÅRD 11-10-22, PRS 25ö 100
2652 182 VÄXIÖ -10-22, 25ö röd , svår 1922 50
2653 183a GRÖNDAL 20-12-27, PR-LYX 100
2654 184 HUDIKSVALL 11-4-38, LYX 25ö orange 150
2655 184 STH 1-5-38, lyx 100
2656 184 HÅBYGÅRD 11-7-38, PRAKT 60
2657 184 STH 14 23-12-36, PRAKT 50
2658 185b MALMÖ 11-3-24, PRAKT 30ö ljusblå 200
2659 185b STYRSÖ 11-10-24, perfekt tandn, F 400 110
2660 186c STH 20-9-36, PR vitt ppr 50
2661 187a BORÅS 2-3-34, PR-LYXS 40
2662 189 MARIESTAD 19-5-29, AB-PR 225
2663 189 ÅMOTFORS 2-1-33, PRS 200
2664 189 STH PFFS 6-8-38, PR men tu fl, svår 125
2665 189 40ö grön typ 1 , pr-lyxcentr stpl ...LM 90
2666 189a SKARA 29-6-31, PR-LYX typ 1 , mycket svår i denna kvalitet 500
2667 189A LJUSDAL 29-4-31, vackert 3-strip 200
2668 189a VACKERT EX HÖRNSTPL 90
2669 191b GBG 29-11-40, PR 40
2670 191b,var 45ö A 3 ppr DUBBELPRÄGLING stpl 100
2671 192b SILVERDALEN 27-5-35, PRAKT 50
2672 192c BANDER 3-3-38, PR-LYX 75
2673 193 ORSA 25-11-38, PRAKT 60
2674 194 Kumla 15-5-28, prakt 125
2675 194 MALMÖ 3-12-26, PRAKT 75
2676 194 MALMÖ 28-3-29, PRS 115ö 60

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2677 196 HÖRBY 26-6-24, PR-LYX 5ö 75
2678 197 TECKOMATORP 23-1-24, PAR LYXS 125
2679 197cx STH 11-9-24, PRS 225
2680 197cx STH 4-5-29, AB-PR 200
2681 197cx GBG Lbr 21-X-24, VACKERT EX 175
2682 197cx 10ö hörnstp ned hö, LYX centr 175
2683 197cx STH -8-24, VM LINJER BRA EX 150
2684 197cx DEGERSELET 2-12-24 140
2685 197cx husnumer och stpl linjer, pr-lyxcentr 125
2686 197cx ÖSTERSUND 9-, PRAKT centr bra ex 125
2687 197cx MALMÖ 20-7-24, PR-LYXS 125
2688 197cx DJURSHOLM 30-4-25, AB-PRAKT 100
2689 197cx BOLLNÄS 8-1924, fint stpl ex 100
2690 197cx 10ö vm linjer , fin tandning, stpl ned 100
2691 197cxz 10ö , vm KPV + linjer, bra stpl ex 400
2692 197cxz SALTSJÖ... 18- 400
2693 197cxz stpl ... YSTRAN... 3 tydligt kpv, 250
2694 197cxz 10ö tydl kpv, stpl GBG 11-11-24, kt 225
2695 199 STH 23-9-26, PR 150
2696 199 GUSTAFS 20-7-24, hel sidvänd 100
2697 199 ULRICEHAMN 21-7-24,AB-PRS 75
2698 199 STH 29-10-24, AB-PRS 75
2699 199var AVESTA 4-11-24, röd prick upp hö 125
2700 200 KINNA 8-1-25, PR-LYXS 150
2701 200 BORGSTENA 9-12-24, prs 125
2702 200 ÖSTERSUND 3-1-25, PRS 125
2703 200 GBG 22-12-24, PR-LYXstpl 120
2704 200 KNYPPLAN 4-11-24, AB 100
2705 200 NORRTÄLJE 8-10-24, PRS 25Ö 100
2706 200 BORÅS PAK 13-11-24? , VACKER 25Ö 100
2707 200 KNUTBY 4-10-24, 25ö AB-PR 90
2708 200 GBG 3-12-24, FN 25ö 50
2709 201 STH 20-10-24, pr 100
2710 201 HALLSBERG 6-8-24, PRS 90
2711 201 30ö bra stpl ex 75
2712 201 30ö prc, ... SJÖ 30-9-24 50
2713 201b HÄLSINGBORG 5-1-26, PRAKT 500
2714 201b 30ö grönblå prc stpl ex 300
2715 202 FALKENBERG 31-10-24, PRAKT-LYXS 175
2716 202 BORÅS PAK 29-10-25 , PRAKT 35Ö 150
2717 202 BORÅS PAK 7-10-25 , VACKER 35Ö 125
2718 202 ÖRSUNDSBRO 29-9-24, AB-PR 100
2719 202 35ö LYXcentr, KAR... 20-1-26 90
2720 202 MALMÖ 20-12-24, hel sidv stpl 90
2721 202 NORRKÖPING 24-7-24, vacker 35ö 90
2722 202 TECKOMATORP , 35ö 50
2723 203 SALA 9-4-25, PR 40Ö 200
2724 203 TECKOMATORP 222-8-24, 40ö prs 150
2725 203 BORÅS PAK 9-11-26 , VACKER 40Ö 125
2726 203 40ö bra stpl ex 100
2727 203 40Ö bra stpl ex 100
2728 203 GBG 11-12-24, hel sidvänd 100
2729 203 SKÖNSBERG 8-9-24, LYXS 100
2730 203 STH 15-8-24, sidv , prc 90
2731 203 40ö vackert hörnstpl ex 75
2732 203 40Ö PR-LYXcentr, liten hörnstpl 75
2733 203 40ö ...STA -7-8-24, PR 75
2734 204 BORÅS 31-12-24, OMV PRS 125
2735 204 KUMLA 18-9-24, PRS 45ö 125
2736 204 45ö , lyxcentr stpl 31-7-24 första månad 120
2737 204 45ö bra stpl ex 100
2738 204 ARVIDSJAUR 1-12-24, LYXcentr 100
2739 204 GBG 14-11-24, VACKER 45Ö 100
2740 204 45ö vackert hörnstpl ex 80
2741 205 KJÖBFENHAVN 17-7-24, omv prs på 50ö 200
2742 205 FORSMARK 6-3-25, PRAKT 200
2743 205 GUNNARSTORP 8-11-24, PR-LYXS 200
2744 205 HÖKÖN 6-8-24, AB-PR 50ö 150
2745 205 DROE? 30-924, vacker stpl 150
2746 205 Helsingborg 28-7-24, prs 50ö 150
2747 205 50ö LYX centr perfekt centr, stpl37 100
2748 205 Rådom 1-10-24 100
2749 205 LIDKÖPING 22-9-24, AB-PR 95
2750 206 SVARTVIK 24-12-34, PRS 60 Ö 250
2751 206 Hvetlanda 4-3-25, 60ö svag hel rv stpl 200
2752 206 BORÅS 16-2-24, PRS, 2:a stpl, 60ö 200
2753 206 60ö STPL ..LLHOLM 16-11-24, bra ex 200
2754 206 TYRINGE 22-8-24, AB-PR 200
2755 206 BOR 11-5-25, PRAKT stpl 200
2756 206 60ö BRA STPL EX 175
2757 206 Lätt stpl 60ö 150
2758 206 A... 2-11-2 , fin 60ö 150
2759 206 BORÅS PAK 6-11-25 , VACKER 60Ö 125
2760 207 MOTALA 15-8-24, PR 80ö 200
2761 207 HJO 29-12-24, 80ö hel sidv stpl 125
2762 207 STH 18-1-27, PRS 125
2763 207 STH 1 29-12-24, LYXS 80ö 125
2764 207 80ö BRA STPL EX, (MALMÖ) 1-25 110
2765 207 80ö stpl ...UM 80
2766 208 1 kr ,bra stpl ex 250
2767 208 prs STH 7-7-24 normal tandn 250
2768 208 SVÄNGSTA 8-12-24, AB-PRS 225
2769 208 HÄSTHOLMEN 30-9-24, PRS + postkkontoret stpl 200
2770 208 LOBONÄS 2-10-24, PRS 200
2771 208 SKARA 19-12-, vacker 1 kr 200
2772 208 S)VAOOAVA(RA , BRA 1KR 175
2773 208 HÖRNSTPL 5- , FIN 1 KR 175
2774 208 GBG 27-8-24, PR-LYXS 150
2775 209 Prakts HÄRADS 10-9-24 1250
2776 209 Prakt-lyxcentr. hörnstpl ex 950
2777 209 STH 28-8-24, OMV PRS 900
2778 209 Sundsvall 27-8-24, omv prakts 750
2779 209 KARLSTAD 12-7-24, AB 700
2780 209 2KR BRA STPL EX 600
2781 209 BORÅS PAK 9-11-25, Vacker 2kr 600
2782 209 2kr stpl ...RHAMN 2- 500
2783 210 5kr M)ALMÖ ...1-25, mkt fint vältandat ex 2000
2784 210 Hörnstpl ex 900
2785 210 5 KR BRA STPL EX 750
2786 211 MORA 6-12-24, PR-LYX 65
2787 211 GÄFLE 19-7-25 LYXS 60
2788 211 PLK 216 B 15-9-24, PR-LYXS 50
2789 212cx T)ECKOMATO(RP, 10ö vm linjer 125
2790 212cx SUNDSVALL 4-2?-26, bra ex 100
2791 212cxz KPV + linjer, stpl ...Nyland ( 12-5-28) 550
2792 214 MÖNSTERÅS 22-20 100
2793 214 STH 28-11-24 , hel stpl , 20ö 100
2794 215 25ö 4-BLOCK, STH 2-4-25, ovanligt 300
2795 215 ASKIM 3-11-24, PR 25ö 150
2796 215 RYDSGÅRD 15-9-24, LYXS 125
2797 216 GBG 22-9-24, AB-PR 125
2798 216 RABBALSHEDE 8-10-24 (svag prs) 100
2799 216a FALUN PAKET 28-9-25, vag lyxplacerad 130
2800 216b GBG 29-10-24, AB-PR 30 ö grönblå 200
2801 216b STH 2 23-8-24, GRÖNBLÅ, AB 130
2802 216b STH 1 24-9-24, 30 ö grönblå 120
2803 216b STH 2 22-5-25, AB-PR 100
2804 217 STH 31-12-24, AB 160
2805 217 STPL ...OBERG 10-12-24, bra 35ö 145
2806 217 EDSVALLA 23-8-2 , rv stpl 125
2807 218 BORÅS PAK 13-10-24? vacker 40ö 150
2808 218 40ö bra stpl ex 125
2809 218 KRISTINEHAMN 20-4-27 rv hel stpl 110
2810 218 BORÅS PAK 24-1-25, hel sidv 100
2811 219 STH 16 15-12-24, PRAKT 275
2812 219 STH 13-7-26, AB-PRS 160
2813 219 GRILLBY 29-10-2 150
2814 219 ÖFVERLIDA 31-12-24, AB-PR 45ö 130
2815 219 RAGUNDA 9-12-24, hel sidv 125
2816 219 KRISTINEHAMN 16-1-25, AB-PR, 45ö 125
2817 219 STH 2-102(4), 45ö vackert 90
2818 219 DJUR)SHOLS DA(NDERYD 10- 80
2819 219 HYLTE... 3-1-... fin 45ö 75
2820 220 STH 4 PAK 3-11-24, PR-LYXS 250
2821 220 50ö Kristinehamn 6-9-24, prs 200
2822 220 BORÅS PAK 30-7-25, prakt 50ö 200
2823 220 HALMSTAD 5-12-24, vacker 175
2824 220 MALMÖ 24-12-24, PR 175
2825 220 TIDAHOLM 13-10-24, PRS 125
2826 221 STH 14-4-25, AB-PR 300
2827 221 STH 19 28-10-24, PRAKTS 250
2828 221 LIDINGÖ VILLASTAD 11-11-2X, fin 60ö 225
2829 221 Linköping 5-2-28, prs. 60ö 200
2830 221 STH -27 PRCENTR FIN 60Ö 200
2831 221 STH 19-9-24, OMV PRS 60ö 200
2832 221 60Ö UPU VÄLC hörnstpl upp vä 175
2833 221 ÅRJÄNG 14-11-24, vacker 100
2834 222 80ö BRA STPL EX ...KHOLM 8-10-24 110
2835 222 BORÅS PAK VACKER RÄTTV STPL 80Ö 100
2836 222 ÖFVERUM 21-11-24 75
2837 223 1KR 4-BLOCK mitstpl STH 9-11-29 750
2838 223 STH 3 KASSA 1 3-9-24, PRAKT 375
2839 223 prc. hörnstpl ex 300
2840 223 STH BAN 27-4-27 300
2841 223 1 kr bra hörnstpl ex 225
2842 223 BORÅS PAK 13-10-26, PRS 225
2843 223 MALMÖ 18-9-24, LYXS kt 200
2844 223 SKARA 13-12-24, vacker stpl 150
2845 224 pr par STH 8-10-29 600
2846 225 5Kr par STH 2-2-28, vackert mittstpl , perfekt tandning 1250
2847 225 STH 24-1-28, hel rv obet 2:a 750
2848 225 bra stpl 5 kr med marginal 700
2849 225 bra stpl ex 675
2850 225 ÄLVSERED 11-?-28, omv stpl, pr-lyx centr 600

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2851 226 PKP 215 A 12-2-37, PR 75
2852 226 pr-lyx STH pffs 20-6-28 60
2853 226 PKP 452 23-29-29, PRS 60
2854 226-30 G.V. 70 ÅR, Kpl bra stpl serie 70
2855 227 Lyxs STH pffs 16-6-28 150
2856 227 SVENLJUNGA 16-6-28, PR 1 DAG 100
2857 227 SVENLJUNGA 16-6-28, LYXS FDC 100
2858 227 STH PFSS 16-6-28, Första dag 75
2859 228 pr STh c st 14-8-28 100
2860 228 KARLSTAD 29-6-28, PRAKT 70
2861 228 LUND 4-7-30, PR-LYXS 60
2862 228 TECKOMATORP 3-7-28, PRS 60
2863 228 PKP 415 26-9-28, PRAKT 50
2864 228 GRÄNGESBERG 3-7-28, PRS 50
2865 228 STH PFSS 16-6-28, Första dag, 15ö 50
2866 228var PLK 128 16-11-28, rött färgstreck upp vä 50
2867 229 STH pffs 16-6-28, FDC prakt 100
2868 230 BORÅS 19-10-37, LYXS 75
2869 233a 4-BLOCK, PR-LYX TOMELILLA 21-2-33 200
2870 233a NORRKÖPING 7-10-33, fint 4-block 200
2871 233a Fagersta 25-11-33 150
2872 233a BORÅS 16-7-32, PRS 125
2873 233a GBG 27-9-32, PRS 125
2874 233a HALMSTAD 15-10-35, AB-PR 100
2875 233a STAFFANSTORP 9-11-38. LYXS rekonstr par 100
2876 233a STH 20-10-34, PR 100
2877 233a GBG 10-2-39, PRS 75
2878 233a NORRKÖPING 19-8-37, PR 75
2879 233a STH 27-8-35, PRAKT 75
2880 233a,b 5kr 2st PR-LYXcentr ex, lätta delstpl 125
2881 233b 5kr slottet vitt ppr, lyxc stpl ex 120
2882 235A Runsten 30-3-33, prakt 30
2883 235Av SALA 4-1-35, PRS, FLAMMA 200
2884 235Av SKÖVDE 2-1-33, FLAMMA, PRAKT 150
2885 238 5ö typ 1, bra hörn stpl ex 110
2886 238 GBG 19-1-38 100
2887 239A SÖLVESBORG 30-1-34, PR 40
2888 239C gbg lbr 15-1-34, pr-lyxs 100
2889 239C FALKENBERG 5-2-34, PRS 50
2890 239E WALDEMARSVIK 13-2-33, AB-PRS 50
2891 240A STH 2 AVG 27-4-36, LYXS 55
2892 240API Vittskövle -35,prs,li tu fl. 125
2893 240API MARI... 11-7-33, Flaggstång 125
2894 240PI 5ö FLAGGSTÅNG, pr-lyx centr 3-4-35 150
2895 240PI TORSÅS 12-3, par hö ex Flaggstång 125
2896 240PI 5ö lätt stpl Flaggstång 100
2897 240PIII par hö ex vita fläcken , kt,streck stpl, 100
2898 241A STH 24 16-5-37, PR 50
2899 241C LJUSDAL LBR 29-5-35, PR 60
2900 241C VENTZELHOLM 20-1-35, PR-LYXS 50
2901 241C YSTAD 15-4-35, PR 50
2902 242A ALSTERS STATION 29-1-35, LYXS 75
2903 242A GREVIE 19-3-35, LYXS 60
2904 242A VOLGSELE 21-5-35, PR-LYX 60
2905 242A MORTORP 20-5-35, LYXS 50
2906 242C LINDSTORP 11-3-35, PR 50
2907 243 RÅSUNDA 30-4-35, LYXS 70
2908 244 LOMSJÖ 9-5-35, pr 50
2909 244 ESLÖV 29-4-35, PRS 40
2910 245 KÖPING 4-4-35, PR 60Ö 50
2911 246A Tjörnarp 20-2-36, prakt 100
2912 246A Skattungbyn 1-11-36, LYXs , ngt kt 75
2913 246A SÖLVESBORG 19-8-36, LYXS 60
2914 246A STIGTOMTA 14-2-38, PR 40
2915 247C ÖFVERTÄNGER 30-3-36, LYXS 10ö 150
2916 248A RÄPPLINGE 19-4-36, LYXS 100
2917 248A PKP 281 14-5-36, PR-LYX 60
2918 248APII BORGVIKSBRUK 5-5-36, PR, vit hov 75
2919 248C FRA SVERIGE I RAM 50
2920 249 JÄRNFORSEN POMB 1 15-12-36, P-LYX 200
2921 250 Tjörnarp 20-2-36, Lyx plåtskarvpar 200
2922 250 UDDEVALLA 18-12-36, PR-LYX 25ö 100
2923 251 TURKU 10-VI-36 ÅBO, LYXS 300
2924 251 HÖGANÄS A 30-7-36 LYXS 100
2925 251 OCKELBO 9-5-36, PRAKT 60
2926 251 HÄSSLEHOLM 6-9-36, PR-LYXS, 30ö 50
2927 252 Gropen 30-9-36, pr-lyx 35Ö 150
2928 252 EKOLSUND 6-4-36, PR-LYX 35ö 150
2929 252 FAGERVIKSVERKEN 1-6-36, LYXs 35ö 125
2930 252 MÖLLTORP 27-10-37, PR-LYX 100
2931 252 GBG 23-5-36, LYXS 100
2932 252 KALLSEDET POMB 1 23-7-36, LYXS 35ö, stämpel F postal 125kr 100
2933 252 UDDEHOLM 23-11-36, PR-LYX 35ö 100
2934 252 FURUSUND 31-12-36, PR 35ö 60
2935 252 KUNGSHUSBY 24-2-37, PR-LYXS 50
2936 253 BRÄCKE 10-12-37, PRAKT 70
2937 253 HOVA 15-3-37 PR-LYXS 40ö 60
2938 253 STH 20 10-6-37 PRS, nr 430 på framsid 50
2939 255 MJÖBÄCK 11-4-37, LYXS 150
2940 255 GÄLLERSTA 21-9-36, PR-LYX 50ö 100
2941 255 LÅNGTRÄSK 6-5-37, PRAKT 75
2942 255 GBG A 15-6-36, LYXS 60
2943 255 VIMMERBY 25-3-57, PR 50Ö 50
2944 256 BY KYRKBY 28-5-36, PRAKT, svår valör 75
2945 256 gbg pak 18-12-36, pr 60ö svår 75
2946 256 HID 25-1-37, PR-LYXS 60ö 65
2947 256 STH 5 J 22-7-36, PR-LYXS 50
2948 257 BORÅS PAK 18-4-36, PR-LYX 250
2949 257 LÖFBERGA 10-4-36, PRAKT 90
2950 257 EKSJÖ 25-2-36, PR-LYXS, ngt ktt 60
2951 257 SKARVSJÖBY 23-2-39, PRS 60
2952 257 BJURHOLM 20-11-36, VACKER 1 KR 50
2953 258 4-STRIP varje märke pr-lyx Borås -37 225
2954 258 Borås 8-8-38, pr-lyxs 100
2955 258 Hasselfors 8-8-36 100
2956 258 MALMÖ SJ. A. 23-3-38, PR 100
2957 258 MALMÖ PAK A 30-7-36, PRAKT 100
2958 258 Borås Pak 12-11-37, PRS 75
2959 258 MALMÖ 6-6-36, PR 50
2960 259A STH 2 16-6-38, PR-LYXex 60
2961 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, stpl 75
2962 259B1 SPÅNGA LBR 31-8-39, PRAKT 40
2963 259BC LIDINGÖ 1 18-7-38, rv stpl 150
2964 259BC STOC)KHOLM 7 8-39, fint par 150
2965 259BC PKP 335 25-6-39, AB-PR 150
2966 259BC 10ö lätt maskinstpl par bra marg 135
2967 259BC BORLÄNGE 16- 125
2968 259BC YSTAD 29-8-38, AB 125
2969 259BC UMEÅ 4-11-39, rättv stpl 120
2970 259BC bra stpl par 110
2971 259BCC LANDSKRONA, BRA MARG 150
2972 259CB VIGGE 5-3-38, AB-PR 150
2973 259CB RYDBO 27-5-39, AB-PR 150
2974 259CB 10ö bra stpl par 130
2975 259CB GBG LBR 18-8-38, fint par på klipp 125
2976 259CB PKP 322 7-9-38, rättv stpl 110
2977 259CB STH 11-5-38, rättvänd stpl 100
2978 261A TISSLESKOG 21-6-38, PRS 100
2979 261B1 ÖSMO 20-938, PR 75
2980 261BC GÖTEBORG 10-5-39, PRAKT 250
2981 261BC GBG LBR 24-1-39, AB-PR 150
2982 261BC Rättv (STH) 22-5-38, 100
2983 261C POSTDIREKTIONEN 30-8-38, LYXS klip 60
2984 261CB GÖTEBORG 20-5-39, Mittstpl 125
2985 261CB FALKÖPING 8-, Rättvänd stpl 100
2986 261CB STH LBR -38 rättvänd stpl 100
2987 262A KALIX A 7-6-38, LYXS 75
2988 262A SPÅNGA 2-9-38, LYX 75
2989 262A FLEN LBR 20-8-38, LYXS 60
2990 262B1 STORVIK LBR 26-9-38, PR 100
2991 262BC SORSELE 18-5-38, 4-BLOCK 250
2992 262BC HERNÖSAND 21-9-38 150
2993 262BC NORSJÖ 6-10-38, rättv stpl 125
2994 262C ULRICEHAMN 18-6-38LYXS 70
2995 262CB STO... , 15ö bra stpl par 150
2996 262CB SKELLEFTEHAMN 10-8-38M rättvänd stpl 150
2997 263 NYKVARN 24-11-38, LYX 250
2998 263 ANEBY 21-12-38, PR-LYX 20ö 75
2999 263 GRÄNNA 18-7-38, PR-LYX 20ö 60
3000 264 STH 6 J 19-8-38, PR-LYX 60
3001 265 STH AVG LBR 29-8-40, LYX 100
3002 265 STH 3 25-10-39, LYXS 90
3003 265 LILLHAGEN 17-1-39, LYXS 50
3004 265 STH 5 10-6-39, PR-LYX 50
3005 266Avar STORRUMAN 15-10-38, 2st felskurna på klipp 75
3006 266Avar STRUMAN 15-10-38, felskuret på klipp 50
3007 266BC TOFTEHÖG 18-3-39, PR 175
3008 266BC GÄVLE 1 LBR 23-8-39, PR 175
3009 266BC STH 29-6-38, mittst 4-block, bred marg 150
3010 266BC UPPSALA , SUPER MARG 140
3011 266BC HÄLSINGBORG 29-6-38, AB-PR 125
3012 266BC rv st -38 100
3013 266BC LUND 1 x-7-x-, mkt bred marg 100
3014 266BC rättv stpl 3-4-39 100
3015 266BC rättvänd stpl 26-12.. 75
3016 266BC GBG -39 rättv stpl bred marg 70
3017 266CB GBG 30-6-38, fint 4-block 150
3018 266CB BORÅS 26-12?38, AB-PR 150
3019 266CB GBG 24-5-39, extremt bred marg 120
3020 266CB BRA STPL PAR 110
3021 266CB Helsingborg 17-7-39, ab-pr 110
3022 266CB BRA STPL PAR 5ö GV 80 ÅR 100
3023 266CB VARBERG 21-3-39, LYX marginal 100
3024 266CB EMMABODA 28-11-39 100
3025 266CB NORRKÖPING 1-7-38, rättv. tidig 100
3026 267A Falkenberg 5-8-39, pr-lyx 50
3027 267B1 PKXP No 42 B, 22-1-39, PR-LYXS, supermarginal 50
3028 267BC PKP 310 A 3-3-39, PRAKT 250
3029 267BC PKP 379 7-10-38, LYXS, 2:a stpl 150
3030 267BC GÄVLE 1 LBR 23-5-39, VACKERT PAR 150
3031 267BC ÖRNSKÖLDSVIK 12-2-38, rv stpl 125
3032 267BC SKELLEFTEÅ 19-10-38, rättv stpl 125
3033 267BC bra stpl -39 3+4sid par 110
3034 267BC rv stpl ..NSBODA 6-12-38 110
3035 267BC SOR)SELE rättv stpl 110
3036 267BC MALMÖ 17-12-38, omv 110
3037 267BC ÖVERKALIX POMB 2 8-6-39, bra par 100
3038 267BC HÖRBY LBR 25-4-39, klipp 100
3039 267BC HELSINGBORG 8-11-38, AB 100
3040 267C PKP 128 12-5-39, superb, obet ktspts 100
3041 267C BULLAREN 1-3-39, PR-LYX 100
3042 267C KUMLA LBR 16-5-38, PRAKT 50
3043 267C GBG 1 LBR 4-11-39, LYXS 40
3044 267CB HEDE 19-10-39, PR 4-BLOCK 275
3045 267CB Supermarginal ,rv Alingsås 20-6-38 200
3046 267CB PKP 272 10-12-38, AB-PRS 150
3047 267cb PITEÅ 23-1-39, SUPER MARG 150
3048 267CB LINKÖPING 7-9-38, AB-PR 150
3049 267CB KRISTIANSTAD 16-11-38, PRS 140
3050 267CB SUNDSVALL LBR 5-4-39, AB-PR 140
3051 267CB Fkmb Sundsvall-Hudiksv.-39 125
3052 267CB supermarginal ,stpl 17-4-38,ktspts 125
3053 267CB LÖDÖSE 26-10-39, RÄTTV STPL 120
3054 267CB K)ALLRÖR 8-12-38, AB 110
3055 267CB ESLÖV 19-10-38, PRS, kt 100
3056 267CB VÄSTERÅS 1 LBR 25-2-38, sidv 100
3057 267CB stpl 19-1-39, bred marginal 100
3058 269B2 LUND 1 LBR 20-7-39, PRS 200
3059 269BC BRA STPL PAR 5-1940 500
3060 269BC bra stpl par 300
3061 269CB STH H 9-6-39, BRA PAR 500
3062 269CB BORÅS 8-4-40, PRS, 2:a stpl 500
3063 269CB HAGFORS 23-4-4+, rättvänd 350
3064 269CB bra stpl par 300
3065 271 VIBORG 18-8-51, DANSK PRS 200
3066 271 RUDA 30-11-51, LYX 100
3067 271 ROSENFORS 19-2-49, PR-LYXS 40
3068 271 OTTENBYGÅRD 31-12-52, prs klipp 40
3069 273A Östervåla 15-9-42, prakt 100
3070 273A ÄLMHULT A 23-8-41, PR-LYX 50
3071 273BC1 GBG 28-6-(4)0, BRA PAR 500
3072 273BC2 PKXP 31-7-40, mycket fint par 550
3073 273BC2 KLINTEHAMN 2-11-40, AB-PR 550
3074 273BC2 FJÄLKINGE 21-10-46, FINT PAR 400
3075 273CB PKP 359, 500
3076 273CB1 VITABY 7-4-42, PRAKTEX 1000
3077 273CB1 BRA STPL PAR 10ö stora siffror 600
3078 273CB1 STH 19 G 21-11-40, LYXMARG klipp 550
3079 273CB1 lätt rättv stpl SA-NGA?, 300
3080 273CB2 DIKANÄS 27-8-40, mycket fint par 550
3081 273CB2 BORÅS 3-8-40, rättv stpl, utan färgstreck 500
3082 274BB GENERALSTYRELSEN 28-MAJ 1949 pr 60
3083 275A STH 16 8-4-49, LYX 100
3084 275C HIDINGEBRO 23-7-48, LYX 100
3085 275C HARALDSMÅLA 7-7-51, p-LYX 40
3086 276A LJUNGAVERK 3-8-42, LYXS 100
3087 276A ÖREBRO 1 LBR 10-7-44, LYXS 50
3088 276A ALSTERBRO 4-12-50,LYX 50
3089 276A KUITAINEN 28-5-42, PRAKT 50
3090 276A STH 2 AVG 11-6-43, LYX 50
3091 276A GÄRDSLÖSA 20-1-51, LYXS, klipp 30
3092 276B1 GBG 1 30-12-43, LYX 75
3093 276BB FKMB BODEN-LULEÅ II 2-2-44, PRS 50
3094 277 STH 14 C 5-12-40, SUPERB 100
3095 277 BLAIKEN 10-10-40, LYXS 100
3096 277 LÅNGSHYTTAN 30-9-42, PR-LYX 75
3097 277 PORSI 6-11-41, PR KLIPP 25ö orange 60
3098 277 Bastuträsk 1945-11-02 pr-lyx 25ö AC län 60
3099 277 TRETJÄRN 3-10-45, PR 50
3100 277 ÖVERTÄNGER 15-11-41, PRAKT 50
3101 277 DROTTNINGSKÄR 26-10-41, PRS 50
3102 277 SÄVSJÖ 2-7-41, pr 50
3103 277 HJORTED 19-8-41 pr-LYXS 50
3104 277 STH 12 L 15-11-45, LYXS 50
3105 277 STH 5 F 28-11-45, PR-LYXS 50
3106 277 VERLEBO 20-8-41, PR på klipp 30
3107 279 STENSTORP C 3-4-41, LYXS 60
3108 279 FLISBY 5-5-41, LYX 60
3109 279 SKURUP 31-3-42, PR 50
3110 279 VARBERG 5-1-42, PR-LYX 30Ö 50
3111 279 SÄVSJÖ E 20-1-42, PR 40
3112 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, St 1-51, kt 50
3113 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, 7-51, 2ktt 45
3114 280 UNDERSÅKER 6-7-43, LYXS 35ö 50
3115 281 SUNNE 1-10-46, LYX 200
3116 281 LUND 1 H 11-1-46, LYX 100
3117 281 HJORTHAGEN 31-7-50, LYX 100
3118 281 BIE 9-4-43, PR-LYX 75
3119 281 FLEN B 12-2-52, PR-LYX 60
3120 281 ANDERSLÖV 22-9-43, PR 50
3121 283 FRÖDINGE 30-4-42, PR-LYX 50
3122 283 VÄSTERÅS 8-10-42, PR-LYX 50
3123 286 SÖDRA SUNDERBYN 19-12-42, LYXS 70
3124 286 STORSJÖ 28-5-45, LYXS KLIPP 50
3125 286 STÄLLDALEN 9-10-47, LYXS 30
3126 286 TRANEBERG 22-12-42, LYXS 30
3127 291 Rättvänd 8-6-25, 35 ö 50
3128 292 MORA 23-11-60 , PRAKT 85ö brun 60
3129 293 SJÖBO 15-11-41, LYXS 100
3130 294 NORRKÖPING 12 C 16-12-64, LYX 60
3131 294 BLEKET 22-12-42, PRS 50
3132 296 ÄLVSERED 11-5-51, PR-LYXS 110ö 60
3133 296 STH 20 16-7-48, PR-LYXEX 60
3134 296 ÅLBERGA 30-11-51, PR 40
3135 300 BANDHAGEN 24-6-65, PR 120ö blå 100
3136 301 STH 20 K 7-12-43, P-LYX 50
3137 301v 1,40 FLOUR b... PAR 15-4-6X 100
3138 304 HEMSE 24-4-57, LYX 75
3139 304 HAMMARBYHÖJDEN A 17-3-56, PR-LYX 60
3140 304 LEKSAND C 11-3-59, PR 170ö 30
3141 304 WIMMERBY 10-9-57, LYXklipp 30
3142 305 1,75 TRE KR, 5-STRIP, FLEN 13-2-53 150
3143 305 GBG 3 J 20-12-52, hel sidv , svårt märke 125
3144 305 SNDVIKEN 18-1-52, 1,75 tre kr 100
3145 305 HAKKASBYN 12-8-52, PRS 100
3146 308 STH 19 17-10-56, LYX 60
3147 310 MALMÖ 1 6-10-56, LYX 2,10kr svår 300
3148 310 BERGHEM 15-12-59, LYX, 2,10KR 200
3149 310 STH 20 22-8-56, LYXS, svårt märke 100
3150 313 GÖTEBORG 30 C, 28-1-65, PR-LYX 35
3151 317 HÅLLAND 15-1-65, PR-LYX 60
3152 317 TANDSBYN 23-2-66, PR svårt märke 50
3153 317V1 ENKÖPING 15-11-69 3kr med florescens. F 500 175
3154 317V1 RO... 11-1269 klipp med 3kr 3kr med florescens. F 500 140
3155 318BC GBG 7-10-39, PRS 200
3156 318BC VEDEVÅG 21-5-40, vackert 6-block 200
3157 318BC SÄVSJÖ 23-6--39?, ser LYX ut 125
3158 318BC stpl 28-2-39 100
3159 318BC HAGFORS 2.4.40 vackert 100
3160 318BC GBG 21-6-40, AB-PR PAR 100
3161 318BC STH AVG LBR 21-2-40 75
3162 318CB STORA ESSINGEN 14-5-39, PR-LYX 250
3163 318CB GBG LBR 24-3-39, PRAKT 150
3164 318CB SKELLEFTEÅ 31-3-38, ab med nr marg 125
3165 318CB BOLIDEN 27-4-39, LYXS 4-block 125
3166 318CB bra stpl par, 100
3167 318CB YSTAD 31-5-40, AB-PR 100
3168 320B1 POSTANSTALTEN 1176 10-5-40, PR 125
3169 320B2 BÅSTAD LBR A 3-5-40, PR 125
3170 320B2 RÄTTVIK 14-9-40, PR 90
3171 320B2 RÄTTVIK 16-6-39, AB-PR 60
3172 320BC MALMÖ 12 1-2-40, AB-PR 675
3173 320BC MÖRBY 2-6-42, PRAKT 600
3174 320BC ,259C klipp Hessleholm 4-3-40, AB-PR 550
3175 320BC NISSAFO(RS) 1-12-4. fint par 550
3176 320BC STH 12-X-39, mkt fint ex på ovanl klipp 500
3177 320BC STOCKHOLM15-8-40, hel sidv stpl 500
3178 320BC lätt stpl lnjer, LYX MARG 475
3179 320BC STH 6-5-40, rättv stpl , klipp 450
3180 320BC YSTAD 7-9-39- 2 , AB-PR stpl 450
3181 320BC LIDINGÖ 13-10-39, rättv stpl 400
3182 320BC BOLIDEN 10-1-39, PRS 4-BLOCK , övre ex obt litet riss. 300
3183 320CB GRÄSMARK POMB 1 19-8-39, LYXS+2a 600
3184 320CB HEMFOSA 11-11-39, vackert par 500
3185 320CB ULRICEHAMN E 18-11-39, PR-LYXS klipp + 2:a stpl 500
3186 320CB SPÅNGA 2-12-40, lätt LYXplacerad stpl 500
3187 320CB BOLIDEN 10-1-5-40, PRS 4-BLOCK , 500
3188 320CB VÄNERSBORG 19-11-39, bred marg 450
3189 320CB BRA STPL PAR 425
3190 320CB stpl 4-2-41, bra marg. 400
3191 320CB LUDVIKA 18-1-40, VACKERT PAR 375
3192 320CB supermarginal, stpl 1941 LBR 375
3193 321A KVÄNUM 16-10-39, LYXS 75
3194 321A FÄLTPOST 162 22-7-40, LYXS 75
3195 321A MUNKEDAL 12-4-40, PR-LYX 60
3196 321A FÅGELFORS 17 -9 40 , PR-LYXS klipp 30
3197 321A Vissefjerda 1-10-40, PRAKT 30
3198 321BB BURGSVIK 1-7-40, PRS 200
3199 321BB ESLÖV 7-9-40, PR 150
3200 321BB PKP 341C 12-11-40, AB-PR 110
3201 321BB AVESTA 1-3-41, PRAKT 100
3202 321BB SUNDHOLMEN 18-10-40, 2 prs 100
3203 321BB SKIVED 21-5-40 Sidvänd lyxcentr 100
3204 321BC BURESJÖN 30-11-39, PR-LYX 400
3205 321BC DOROTEA 14-3-40, pr-lyx 350
3206 321BC VÄSTERÅS K 3-4- 40, PRAKT 225
3207 321BC GBG 8-2-40, prakt 200
3208 321BC STH 21-9-39, AB+ PRS 150
3209 321BC KÖINGE 7-8-39, PR-LYXS, ktspts 150
3210 321BC SANKT OLOF 5-4-40, PRS 150
3211 321BC Mora 15-10-39, rv stpl 125
3212 321BC Smedstorp 31-8-39 125
3213 321BC KRISTIANSTAD 6-5-40, pr-lyxs klipp 125
3214 321BC SORSELE 8-11-39, OMV PR-LYXS 110
3215 321BC STH 3 6-12-39, skyddsperf Å&Å 100
3216 321BC SKANSHOLM 11-1-40, PRS 2stpl 100
3217 321BC SORSELE 1-2-40, rättvänd 100
3218 321C HUDDINGE 19-3-41, LYX 100
3219 321C ENERYDA 23-3-40, PR 40
3220 321CB MALMÖ 13-11-39, AB-PRS 150
3221 321CB TORNEGÅRD 7-9-39, AB-PR 150
3222 321CB 15ö Lyx marg, Pk....26-9-39 110
3223 321CB PKP 61 7-4-40, rättv stpl 110
3224 323 STH 50 16-7-40, P-LYX 50
3225 324A KILLEBERG 4-11-40, PR-LYX 50
3226 324A FRITSLA POMB 1 24-1-41, PRS 40
3227 324A ÖSTERÄNG 28-7-41, PR 40
3228 324BB ÖREBRO 1 A 1-4-41, PRAKT 50
3229 324bc 4-block KALMAR 1 B 13-9-40. PRS 250
3230 324BC BRA STPL PAR 200
3231 324BC BRA STPL PAR, ESKILST 200
3232 324BC KIVIK 31-1-4., vackert par 200
3233 324BC HALSBERG 5-8-40, ab-prs 150
3234 324BC MÖLNDAL LBR 11-7-40, rättvänd stpl 120
3235 324BC MÖLNDAL LBR 12-9-40, rättvänd stpl 120
3236 324CB YSTAD 20-12-40, 6-block, mkt bred marg 300
3237 324CB ÖREBRO 1 LBR 3-5-40, PRAKT 250
3238 324CB MALMÖ , FINT PAR 200
3239 324CB STH 16-8-40, AB-PR 200
3240 324CB stpl ....viken 29-3-40, bra stpl par 175
3241 324CB GLIMMINGSTORP 19-11-40, LYXS 2:st 150
3242 325 OSBY A 2-10-40, P-LYX 65
3243 325 HARG 22-5-40, LYXS 60
3244 325 MJÄLLOM 14-1-41, PR-LYXS 50
3245 326 ARVÅN 22-5-41, PRAKT 40
3246 326A TÄXAN POMB 1 30-1-41, LYXS 75
3247 326A GBG 1 LBR C 17-3-41, LYXS 60
3248 326A POSTANSTALTEN 8 NOV 40, violett 50
3249 326A HJORTKVARN 15-2-41, PRAKT 35
3250 326B2 GROPEN 4-4-41, PR-LYX 50
3251 326v2 ...HAMMAR 10-1-41, streck ÖVER 1740 140
3252 326v2 hörn stpl LBR, streck ÖVER 1740 100
3253 326v2 par GEF..., HÖ EX streck ÖVER 1740 100
3254 326v3 SLESKOG 27-3-41, streck i 0-SE 140
3255 326v3 INGSBRO 3-2, streck i 0-SE 125
3256 327 JÖNKÖPING 18-12-40, PR-LYX 100
3257 328A OSLO 17-11-41, PRS ktspts 200
3258 328A MÖRLUNDA 9-6-41 , LYXS 50
3259 328BB PKP 221 21-11-41, PRAKT 75
3260 328v2P 5st stpl ex i olika stadier av plåtsår i R, F 1250 250
3261 328v2P S...VIK 22-8-41, plåtsår i R 75
3262 329 STH AVG PAK B 2-12-41, LYX 100
3263 329 STH 26 C 17-6-41, PR-LYX 50
3264 331 VÄRSJÖ 26-1-42, LYXS 100
3265 331 LANDSKRONA B 5-3-41, PR-LYX 70
3266 331 EDSBRO 11-5-42 30
3267 332A STH 3 2-11-65, LYX 100
3268 332BC KRISTIANSTAD E 2-8-49, PR-LYX 4-BL 1000
3269 332BC VÄSTERÅS 29-7-49, omv prs 450
3270 332BC B)ORÅS 11-X-XX, BRA STPL PAR 350
3271 332BC STOCK... , perfekt tandat 3+4sid par 350
3272 332BC STH TULL 22-3-51 300
3273 332C SANDVIKEN D 19-3-51, PR 40
3274 332CB MYCKET BRA STPL PAR SLOTTET, STH 26 450
3275 332CB STPL -40, mkt fint par 375
3276 332CB STO... 16-X-51 , perfekt tandat par 375
3277 332CB Fint par ...AMMARBY... 23-11 300
3278 332CB LJUNGBY 22-5-50 250
3279 332CB Slottet 4+3sid stpl ...ILL, 2 ktt 150
3280 333A TORSÅS 2-12-41, PR 40
3281 333Av1 streckstpl 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 75
3282 333Av1 ...holm 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 60
3283 333BB STH 11-2-(4)1 50
3284 334 pr STH 8-5-46 100
3285 334 pr Filipstad 29-7-48 50
3286 335A Köping 24-1-42 75
3287 335A STH 30-6-43, lyxs 75
3288 335A ÖLANDS LINDBY 21-3-42, LYXS 50
3289 336 BORRBY 24-9-43, PR 120ö 100
3290 336 GRIPENBERG 12-6-42, PRS 70
3291 337C AB-PR 10-Block på kl,STH-56 300
3292 337C 4-bl, RV mittstpl OSBY 29-12-53 200
3293 337C STOCKHOLM 8 7-1-53, PR 4- BLOCK 150
3294 338B1 POSTANSTALTEN 1207 22-4-43, PR 50
3295 340A2v3 TOLA(RP)3X- -42 10ö kt, Folkskolan streck i övre marg 40
3296 340A3 ÖSTERSUND 13-7-42, vacker 75
3297 343 NORDANÅSBY POMB 1 13-1-43, PR-LYX 100
3298 343 GBG 8 3-8-43, pr-lyx 50
3299 344A KINNARP 27-7-43,PR 35
3300 344BB STH 3 A 26-6-43, PRAKT 4-BLOCK 500
3301 344BB PKP 230 B 24-8-43. PR+ab STPL PAR 200
3302 344BB ORSA 19-5-43, bra par stpl 1943 200
3303 344BB SKOG 27-7-43, bra par 175
3304 344BB Hälsi... 6-10-4(3) 150
3305 346 POSTANSTALTEN 30-6-45 ,1738, P-LYX 100
3306 346 pr Tureberg 23-11-43 60
3307 346 EMMABODA 21-7-43, PR 60
3308 347BB GÅRDBY 10-11-43, pr 40
3309 348 Silinge 8-8-44,pr 75
3310 348 SKILLINGARYD 3-8-43, PR-LYX 70
3311 348 EMMABODA 28-1-44, PR-LYXS 90 ö 60
3312 348 UTANBRO 4-2-44, PR 50
3313 349A KÄTTINGE 21-12-43, PR 40
3314 349B2 ASKERÖD 1-5-44, PR-LYXS 60
3315 350 SUNDSBRUK 9-3-44, PRS 60
3316 353A KARLSVIK 31-3-45, PR-LYX min ktspts 100
3317 353BB ORSA 1-3-45, PRAKT svårt par 150
3318 358ADPII stpl 24-7-45, skuggat runt korset 125
3319 359A STH AVG LBR 13-10-45, PR-LYX 75
3320 359AvP STH 8-9-46 , 3ex på klipp AUTOMAT SKURNA, mittex var bruten penna 150
3321 359AvP STH 20-11 , klipp, var bruten penna 75
3322 359B2PI STH 8C 22-12-45, PR, men 2 ktspets 125
3323 359BBvP stpl stjärna upp, vä ex var bruten penna 100
3324 361B2 RIMBO 5-8-43, PR, extra stort 50
3325 361BB STH 12-12-45, AB-PR 25
3326 362 WIMMERBY 28-1-46, LYXklipp 90ö 30
3327 365BB HÄRNÖSAND 29-7-47,upp.del anilinstpl 90
3328 366A GBG LBR 10-9-46, PR-LYX 75
3329 366B2 LJUSARP 23-5-47, LYX 100
3330 368A MÄLARHÖJDEN 17-9-46, LYX 100
3331 368A BILLINGE 21-12-46, LYXS 60
3332 369 KOSTA 14-2-47, PR-LYX 75
3333 369 ÅSELE 22-10-46, PR-LYX 50
3334 369 STACKETORP 17-12-46, PR LYXs klipp 40
3335 369A Gårdveda 30-11-46, p-LYXS på klipp 50
3336 371 YTTERTURINGEN 9-1-47, pr-lyx 40ö 75
3337 371 KRISTIANSTAD 17-7-47, PR 40
3338 371 GARGNÄS 9-4-47, PRAKT 35
3339 372A VÄTÖ 7-6-47, LYXS 60
3340 375 ÖREBRO 21-10-47, PR 50
3341 377A VELLINGE 8-1-48, PR-LYX 60
3342 378 LUND 1 C 15-9-48, LYX 100
3343 378 KIRUNA 8-12-47, PRS 30
3344 379A HEBY 7-12-48, PRAKT 40
3345 381 BRÄCKE POB 3 1-6-51, LYX 1 kr 200
3346 381 STH 3-12-52, PR-LYX 75
3347 382A STH pffs 29-12-48, lyxs 50
3348 383B2 SV FN BATALJONEN 25-3-57 50
3349 387 MALMÖ PAK B 8-6-50, PR-LYXS 50
3350 389A VÅLDALEN 15-8-49, PR-LYX 50
3351 389A STH 4 L 8-12-49, PRAKT 50
3352 391B2 MÖRTFORS 11-10-57, PR-LYX 50
3353 394Ab ENSKEDE 1 L 29-10-64, PR-LYX 50
3354 394BBb KOLSVA 9-2-68, PR-LYX 50
3355 395TB MALMÖ 18-11-65, PR-LYX 150
3356 400A DYNEKÄRR 17-4-57, LYX KLIPP 50
3357 403A HORNSÖ 9-2-55, PR-LYX 20ögrå 50
3358 404A KULLTORP 10-3-52, PR-LYX 25ö grå 75
3359 404B1 SÖDERTÄLJE 11-6-52 , PR-LYX 25ö 60
3360 404B1 UPPLANDS VÄSBT 29-1-54 , PR-LYX 25ö grå 50
3361 405 MÖRBYLÅNGA 2-10-53, PR-LYX på kl 40
3362 405 ÖLANDS EKETORP 2-10-56, sidv klipp 25
3363 405A ÅSARNA 14-10-52, PR-LYX 25Ö 50
3364 405B2 VÄNERSBORG 24-2-54, PR-LYX 60
3365 406 WIMMERBY POMB 2 5-12-56, LYXklipp 60
3366 406 VERKEBÄCK POB 1 16-2-57, PRS klipp 40
3367 406A FLEROHOPP 8-10-54, LYXS klipp 50
3368 406A TORNGÅRD 2-10-54, LYXS klipp 50
3369 406A LOFTAHAMMAR 1-10-54 ,PR- LYXS kl 40
3370 406B2 FÄRJESTADEN 12-10-54, LYS klipp 40
3371 406D1 VÄSTERÅS 3-2-56, PR 50
3372 409 HAMMERDAL 19-2-54, PR-LYX 50
3373 412 TILLBERGA 26-3-55, PR-LYX 40Ö grön 60
3374 413 LÅNGRÅDNA 31-3-59, LYXS klipp 30
3375 413A HULTARP 21-9-57, PR-LYXS klipp 40
3376 414A SÖDERKÖPING B 16-11-60, LYXS 60
3377 414A BJÄRGES 3-10-60, PR-LYX 50
3378 414BB STORA VIKA A 31-1-63, PRAKT 50
3379 416A TUNA 13-5-60, LYX 100
3380 416A AVESTA 1 E 31-10-60, PR-LYX 60
3381 416A RUDA 20-1-51, LYX 50
3382 416B1 MAGLEHEM 29-10-57, PR-LYX 75
3383 416B1 SMEDJEBACKEN C 2011-58, PR-LYX 60
3384 416B1 VISINGSÖ 7-4-59, PR-LYX 50
3385 416B2 SVENSTAVIK 4-10-60, PR-AB 30
3386 416DD1 , sx1 i LYX 4-bl STHG PFA 30-10-58 150
3387 418A MORA 16-3-62, LYX 75
3388 419A MÖLNLYCKE POB 1 21-6-67, 3-str 2 prs 75
3389 420A KÅLLTORP 15-1-65, PR-LYX 60
3390 421A ALBACKEN 20-1-62, PR 30ö blå 40
3391 422A HÄRRYDA POB 1 19-10-67, PR 40
3392 427 VÄRMSKOG 24-8-64, PR 40
3393 428A SAMMAKKO 10-5-65, PR-LYX 50
3394 428A PÅLSBODA A 12-7-66, PR 30
3395 428B1 KALIX 1 E 26-12-66 PR-LYX 40
3396 428B2 VIKARBYN B 26-11-65, LYX 100
3397 429A HÄLLEFORS 5-9-67, PR-LYX 40
3398 429B2 HUARÖD 28-10-67, PR 40
3399 431 TRÄDET 15-12-65, PRAKT 50
3400 433A STH 28 A 25-6-69, LYX 55ö 50
3401 433B1 MISTERHULT 3-2-71, LYX 50
3402 443B2 KRAMFORS B 10-4-53, LYX 75
3403 449A LYSEKIL 28-12-53, PR-LYX 60
3404 450 LATORPSBRUK 9-11-53, PR-LYX 50
3405 451B2 KISA 2-9-62, LYX 25 ö telegrafverket 200
3406 454A ADELSÖ 1-7-54, PR-LYX 50
3407 454A STH 12 17-5-54, PR-LYX 40
3408 456A STACKETORP 13-9-54, PRAKT 50
3409 458 SORSELE A 26-9-61 ,LYX 125
3410 458 STOCKHOLM 27 D 19-6-58, PR-LYX 50
3411 458 HEDVIGSDAL 31-3-60, PR-LYX 50ö 50
3412 460 STENKULLEN 9-5-59, PR-LYX 50
3413 461 VÄSTERÅS 2 30-1-56, PR-LYX 65ö 50
3414 462 Moliden 13-11-67, PR-LYX 70Ö 100
3415 462 ASARUM A 6-2-63, LYX 100
3416 462 ALINGSÅS 21-10-63 AVG PR-LYX 60
3417 462 MARIANNELUND 12-7-63, PR-LYX 60
3418 462 HÖGANÄS 16-8-63, PR-LYX 50
3419 464 NÄR 16-3-62, PRAKT 50
3420 467A STAFFANSTORP 7-1-56, PRAKT-LYX 40
3421 467A ÖRSJÖ 26-10-55, PR LYXS 30
3422 467B1 MÖRTFORS 31-8-62, LYX 100
3423 467B1 LILLHAGEN 27-8-58, PR-LYX 60
3424 469 SKURUP A 19-5-56, PR-LYX 50
3425 471 ÅRYD 2-7-55, PRAKT 125
3426 471-75 Stockholmia 1955 , FDC stpl 9-blocksats, sällsynta 1300
3427 471-75 STOCKHOLMIA BLOCKSATS,BRA STPL 750
3428 471-75 bra stpl -1955 9-blockserie 700
3429 471-75 6-block serie LYXs STH 3-7-55 150
3430 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie utst st 35
3431 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie 30
3432 474 ÅRYD 2-7-55, PRAKT-LYXEX 250
3433 480 UDDEHOLM 5-6-56, PRS 50
3434 481 GÄVLE B 25-2-57, PR-LYX 50
3435 483A KRISTINEBERG 17-3-57, PR 40
3436 483BB KISA 16-2-57, PR-LYX 100
3437 486B2 BILLESHOLM 22-3-58, PR-LYX 50
3438 488B1 VARGÖN 29-4-58, PR-LYX 75
3439 495A HUSKVARNA G 10-12-58, PR-LYX 50
3440 496 SV FN BATALJONEN24-4-60 EGYPTEN 50
3441 505A FARINGE 12-10-59, PR-LYX 50
3442 505A KÖPINGSVIK 5-1-60, PR-LYX 30ö, 30
3443 506 VÄRNHEM 22-1059, PR-LYX 50
3444 509A PKP 7-5-60, LYX 75
3445 509A GULLBRANDSTORP 5-7-60, PR 30ö 50
3446 520 FU 6-2-63, LYX 100
3447 520 GETINGE 21-6-61, PR-LYX 75
3448 520 UNDROM 13-1-62, PR-LYX 50
3449 521A VÄSTERÅS 2 24-2-61, PR-LYXS 40
3450 521BB VÄNERSBORG 16-3-61, PR-LYX SAS 200
3451 524A DJURSHOLM 2 E 17-11-61, PR-LYX 50
3452 526A MORA 25-4-62, PR-LYX 50
3453 526API SÄFFLE14-2-62, streck på tryckpressen
3454 526B2PI Lätt stpl, streck på tryckpressen 50
3455 533 ÄSKLOSTER 4-10-63, PR-LYX 50
3456 535 ÄLVDALEN C 1-4-63 50
3457 544A ÅTVIDABERG 8-4-63, PR-LYX 75
3458 544B1 LÅNGBAN 6-8-63, PR-LYX 60
3459 544B2 SLITE 12-12-63, PR-LYX 40
3460 545 ÅMÅTSFORS 12-12-66, PR 40
3461 546A STH 90 D 30-7-63, LYX 75
3462 546A STH 90 D 30-7-63, PRLYX 40
3463 550 GÄLLÖ A 8-11-63, PR-LYX 60
3464 550 HALMSTAD 7 E 17-12-68, PR-LYX 50
3465 551A MALMÖ 1 P 25-10-63, PR-LYX 50
3466 563 brålanda 14-3-73, lyx 60
3467 566A FELLINGSBRO 30-11-65, PR-LYX, 40ö 50
3468 586 HÄRRYDA POB 1 9-5-67, PR 75
3469 658 TROLLHÄTTAN 20-10-69, LYX 60
3470 705SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX 70ö 150
3471 706SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX S 2 :a stpl 40
3472 743B2 LINKÖPING 1 8-1-73, PR-LYX 40
3473 744BB GBG 53 A 11-10-72, LYX 65ö 50
3474 799 SMÅLANDSSTENAR 11-1-73, PR-LYX 75Ö 40
3475 825 MÖLNDAL 1 G 8-9-73, 75ö , LYX 75
3476 865 MÖLNDAL 30-11-74, 35ö , LYX 60
3477 870 HÄLLEKIS A 14-4-76, LYX 1KR 50
3478 900 LINKÖPING B13-12-71, PR-LYX, 45Ö 50
3479 919A MORJÄRV 13-9-77, LYX, 1,10 KR 75
3480 919A VÄRNAMO 1 26-2-80, LYX, 1,10 KR 60
3481 939SX1v STH PFA 23-08-77, LYXS 90ö scout, enögde scout HÖ, 100
3482 939SX1v 90ö scout, klipp enögde scout vä, stpl 29-10-75 på klipp 75
3483 950 SURTE 2 12-12-75, PR-LYX ,90ö Nobel 40
3484 952A PKP 211 3-8-78, LYX, 1,30 KR 60
3485 952A VÄRNAMO 2 B 28-10-79, LYX, 1,30 KR 50
3486 952B2 NYKVARN 26-4-78, LYX, 1,30 KR 60
3487 956-57 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 1,30+ 3,40kr 150
3488 961 BORÅS 1 14-5-76, LYX 1,30 KR 60
3489 962-66 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 85ö 5 olika 150
3490 967 BORÅS 1 19-6-76, LYX 85ö 70
3491 968 BORÅS 1 19-6-76, LYX 1,90 KR 70
3492 976 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 60
3493 980 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 75
3494 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 6 olika 125
3495 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 3 par 100
3496 987-88 BORÅS 1 17-11-76, LYX 1KR+ 1,30 KR 100
3497 989-90 BORÅS 1 10-2-77, LYX 1KR+ 1,30 K 100
3498 1000-5 BORÅS 1 3-5-77, P-LYX 5x 95ö 100
3499 1007 BORÅS 1 3-5-77, LYX 1,40 KR 50
3500 1016-20 Borås 8-10-77, 5st 110ö Lokaltrafik ,lyx 150
3501 1022 VETLANDA 21-121-77, LYX 75Ö 50
3502 1042 ÖVERKALIX 2-4-79, PR-LYX 50
3503 1058SX GBG 53 R 29-09-79, LYX 1,30KR 50
3504 1059SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, PR-LYX 50
3505 1060SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, LYX 60
3506 1079 Vittsjö a 11-7-80, LYX 1,30KR 60
3507 1082 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3508 1083 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3509 1108 KORPILOMBOLO A 8-11-80, LYX 1,30Kr 60
3510 1109 OFFERDAL 19-11-79, LYX, 130ö 60
3511 1114BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3512 1116BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3513 1122B2 HORN 18-12-80, LYX, inrikespost 50
3514 1130B2 HALLSTAVIK 1 G 21-8-80, LYX, 1,50 KR 100
3515 1166 PKP 901 br B Polcirkeln 5-7-82, 1,65kr 50
3516 1176 EKERÖ 28-4-82, LYX 1,50 kr 50
3517 1177 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 40
3518 1178 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 60
3519 1197 NORRKÖPING 8-3-82 D, LYX 50
3520 1238 KVILLSFORS C 30-5-83 , LYX , 1,65 kr 60
3521 1668var 5KR fisk på klipp stpl 92?, utan text under märket . Intressant VARIANT 250
3522 1668var 5KR fisk Posten SV. 990816, utan text under märket bara litet spår av texten . Intressant VARIANT 200TJÄNSTE

3523 1a DANDERYD (stpl troligen F 1000) 120
3524 1a Linköping 12- 100
3525 1b MARIESTAD 25-3-74, AB-PR 150
3526 1b GEFLE 30-3-78, PR 150
3527 1b SKÖFDE , omv prs 125
3528 1b ARVIKA 7-11-79, LYXS 125
3529 1b 3ö st (MAR)IESTAD 4-7-74, AB 110
3530 1b WISBY 23-2-77, OMV PRS 90
3531 1c SKELLEFTEÅ 22-5-77, PR 200
3532 1c FALKÖPING 3-7-78, AB 120
3533 1c LIDKÖPING 21-7-77, AB-PR 110
3534 1c rv Hernö... 8-7-77 100
3535 1c LJUNGBY 20-9-79, PRS, 3,3,4 100
3536 1d WISBY 13-6-79, PR 200
3537 1d KÖPING 31-12-80, PRS 150
3538 1d KARLSTAD 25-5-78, OMV LYXS 100
3539 1dv2 STH 7-12-78, kartongppr, Ab 175
3540 1e LIDKÖPING 2-11-81, AB 100
3541 1e S)UNDSVALL omv stpl 100
3542 1e STH C. 11-, VÄLC. VACKERT 70
3543 2a SKÄRKIND 27-2-83, AB-PR 225
3544 2a WESTERÅS 25-2-80, PRS 200
3545 2a ÖRNSKÖLDSVIK 31-3-81, PRS 200
3546 2a MULSERYD 8-7-80, vackert AB 175
3547 2b HÄGERSTAD 8-2-81, PR 250
3548 2b Umeå 21-12-81, AB-PRs 200
3549 2c LULEÅ 4-3-82, PRS 225
3550 2c SKANÖR 2-6-82, PRAKTs 200
3551 2c UMEÅ 7-9-81, PR-LYXS 200
3552 2c NYKÖPING 23-5-81, PRAKT 200
3553 2c STH C. 17-5-81, prs, 4ö ljusgrå, lvht 175
3554 2c FALKÖPING 2-8-82, OMV PRS 175
3555 2c KALMAR 26-2-81, AB-PRS 175
3556 2c GEFLE 3-6-, AB-PR 175
3557 2c KARLSTAD 30-7-80 PR-LYXS 170
3558 2c Östersund 4-5-82, PRS 150
3559 2c ÖREBRO 18-1-82, AB , prc 125
3560 2c ÖSTERSUND 24-11-80, rättvänd stpl 100
3561 2c STH C 7-5-81, AB 100
3562 2var SOLLEFTEÅ16-7-80, tre punkter över ö 200
3563 3 5ö RÖD STPL ...PING -81 200
3564 3 MALMA 3-4-78? vacker rättvänd 100
3565 3a Hernösand 19-10-77 125
3566 3b Sollebrunn 29-11-83 150
3567 3b Luleå 19-1-76 100
3568 3b bra stpl ex, STH 11-12 100
3569 3b ÖREBRO 12-12-85, AB 95
3570 3b VERNAMO 1-3- rättvänd, prCENTR 90
3571 3c KR...tad 13-7-82 100
3572 3c Luleå 7-2-79 100
3573 3d NORRKÖPING 2 TUR 24-5-87, P-LYXS 200
3574 3d BJÖRKETORP 14-1-86, AB-PR 150
3575 3d omv Skara 18-4-82 125
3576 3d GEFLE 16-4-85 100
3577 3d NYKÖPING 16-4-84, AB 75
3578 4a STH 14-1-74, 14:e dag!, kt,AB 100
3579 4a MARIESTAD 1-7-74, PRS, vht 100
3580 4b 6ö grå SÖDERHAMN 29-9-76, PRAKT 800
3581 4b ULRICEHAMN 1-12-76, PR-LYXS 500
3582 4b BARNARP 4- ,kt, stpl F 800 400
3583 4c WISBY 18-9-75, PRAKT 6 ö olivaktigt grå 450
3584 4c GBG 8-5-75, AB 400
3585 4c GEFLE 1-7-74, AB, lite bläck påbalsid 300
3586 4c HALMSTAD 10-12-75, fin 6 ö grå 300
3587 4d ÖSTANBRO 4-10-76,pr-lyx 1000
3588 4d KRISTIANSTAD 17-4-75 250
3589 4d LÅNGASJÖ27-3-79, AB 200
3590 4d NO(RRB)O 13-11-75, fint ex 125
3591 4e WÄRDE stpl , PRAKT 6ö 450
3592 4e NORRKÖPING 19-8-79, PRAKT 400
3593 4e MULSERYD 6-8-78, PRS 200
3594 4e HÖRBY 6-2-79, AB-PR 200
3595 4e LIDKÖPING 8-8-77, vackert 200
3596 4e HÖRBY 15-2-79, LYX men svagt tunn 150
3597 4f WESTERVIK 17-6-83, AB 175
3598 4g ÖRSUNDSBRO 12-2-82, PR 400
3599 4g NÅS 29-9-82, AB-PRS 200
3600 5 BOTHOLM 29-8-75, PRS 29-8-75, svår stpl 500
3601 5 MALÖGA 10-1-77, st gnmsl 2 stpl F 800 225
3602 5a STH NORR 9-1-74, 9-DAG, prs klipp 100
3603 5b,var UMEÅ 11-2-76, PRS, 2 märkesbilder 800
3604 5c1 ÖREBRO 12-6-74, PR 100
3605 5c1 AXVALL 13-6-77, PRAKT 100
3606 5c2,VAR GÄLLERSTA 15-7-78, PR, FÄRGKULA upp hö ovan 12 ovalen 150
3607 5d HÄSTHOLMEN 22-7-78, LYX men lvht 200
3608 6a GEFLE 6-6-, mycket vackert ex 200
3609 6a STH 10-9-78, välcentr AB 170
3610 6b Mariestad 20-3-77, ab-pr 300
3611 6b KALMAR 10-1-79, hel sidvänd AB 200
3612 6b OSKARSHAMN 14-10-78, vacker 20ö 200
3613 6b LULEÅ 13-4-79 150
3614 6c,v2 STH 29-9-81, kartong ppr AB 3,3,3 200
3615 6e NYKÖPING 9-3-83, PRS 350
3616 6e SÖSDALA 29-9-82,BRA AB EX 250
3617 6e WESTERÅS 30-11-83, vackert ex 250
3618 6e HÖÖR 2-1-83,ab-pr ex 200
3619 6e KALMAR 13-10-82, omv pr 200
3620 6e,v2 SUNDSVALL 23-5-83, kartong ppr 325
3621 6e,v2 LULEÅ 13-7-81, PRS, tjockt kartong ppr 300
3622 6j STH 14-6-80, AB, tydlig vira mark i ppr 150
3623 6v2 LULEÅ29-12-80, PRS, lodr veck men tjockt kartongpapper, intressant 150
3624 7 WES)TRA BODA 16-11-76, AB stpl 100 100
3625 7 ULLÅNGER 10-11-74, AB-PRS 100
3626 7a WENERSBORG 18-11-74, PRAKT 200
3627 7a Wisby 10-10-74, prs klipp 150
3628 7a SKOG 18-12-74, AB-PR 150
3629 7b Westerås 18-12-78,lyxs pr.ex 250
3630 7b 24ö WÄRDE PRstpl,ktspts 150
3631 7b HERNÖSAND 15-3-78, PRAKT 150
3632 7b SKARA 27-10-79, helsidv stpl, AB 100
3633 7d MALMÖ 1-7-75, PRS ,AB, ktspts 150
3634 7d1 STRENGNÄS 10-1-80, 24ö gul, LYXs 200
3635 7d1 STH 15-11-80, 24ö gul 150
3636 7d1 MORA 1-7-81, PRS 125
3637 7e,var GEFLE 4-6-79, vit fl över vä 24, omv prs 75
3638 7fv2 Umeå 4-1-79, randigt kartongppr 225
3639 7fv2 KRIS)TIANSTAD 23-10-78, kartongppr 100
3640 7g STH 16-11-80, PR-LYXS 150
3641 7g HELSINGBORG, PR-LYXS 150
3642 7g WEXIÖ 25-10-92, PRS 150
3643 7g MALMÖ 21-12-80, PR-LYXS 125
3644 7g GBG 16-5-81, AB 75
3645 7g WENERSBORG 27-1-80, AB 75
3646 8 rv Malmö 100
3647 8 ENSLÖF 12-10-80, vacker AB 100
3648 8c GAGNEF 12-12-79 100
3649 8d STH 3-7-79, PRS 125
3650 8d KRISTIANSTAD 6-11-79, AB 100
3651 8d,v2 SVARTVIK 8-7-80, PRS, kartong ppr 150
3652 8v2 Extremt tjockt Kartongppr STH 21-1-79 AB F600, raritet 400
3653 9b ÅMÅL 8-3-77, LYXstpl, liten del av Wärde stämpel förtar ej intrycket från detta suberba ex 500
3654 9b Arboga 22-9-77, tu fl. 175
3655 9c WOLLSJÖ 1-5-80, fint AB 250
3656 9c WI)SBY 6-2-79, fint ex 50ö 200
3657 9d LULEÅ 8-7-81, AB 200
3658 9d STH 2-3-80, OMV PRS 175
3659 10 blå HAPA... , svart STH 28-11, ovanligt 150
3660 10 fint hörnstpl ex 125
3661 10b MALMÖ 20-2-77, LYXS 4,3,5, lvht 200
3662 10b LINKÖPING 4-7-77, PRAKTS, lätt hö ve 120
3663 10c STH 9-7-79, AB-PRS 175
3664 10c BRANDSTORP 22-7-82, sidv färgstark 150
3665 10c STH 23-4-79, omv stpl 125
3666 10d JÖNKÖPING 17-1-80, LYXcentr ,sidv st 150
3667 10g STH 2-6-82 200
3668 10g LINKÖPING 18-3-81?, LYXc vackert ex 175
3669 10g HER)NÖSAND -82 125
3670 10var STH 29-3, mellanr um mellan färgerna 100
3671 11 2ö 3-strip JÖNK RULL stpl 23-111-96 300
3672 11 VÄNERSBORG 17-10-12, PR-LYX 100
3673 11 ÖSTERSUND 4-8-00, PR-LYX 100
3674 11a TORSBY 5-3-92, LYXS 100
3675 11var ÖSTERSUND 10-4-1905, 2 MÄRKESBILDER 200
3676 12 10-BLOCK 3 ö GBG 12-11-10 200
3677 12 VOLLSJÖ 4-10-1900, PR-LYX 150
3678 12a STABY 7-11-82, PRS, 2 kttsptsar 200
3679 12a HALMSTAD 6-4-82, svår nyans 75
3680 12b KISA 21-4-83, prs, SVÅR NYANS 100
3681 12g MORA 15-4-15, LYXS 100
3682 12var 3ö felperf ,Nyköping 30-5, obet rispa 350
3683 13A LINDESBERG 16-991, BLÅ PRS 200
3684 13B STH 1 TJ BR 19-11-10, PR 50
3685 14 GÅSBORNSHYTTAN 18-7-11, LYXS 100
3686 14 JÖRLANDA 23-9-07, LYXS 50
3687 14a KUNGSBACKA 6-4-86, PRAKT-AB 150
3688 14a KARLSTAD 16-2-87, PRS 100
3689 14c 5ö 4-block, Östersund 3-9-90, prakt 200
3690 14e HÖCKGÅRDEN 30-12-92, PR-LYX 150
3691 14e ÖSTERHANNINGE 18-5-98, PR-LYXS 100
3692 14f LOCKNEBYN 12-7-00, LYXS 150
3693 15a HÄGERSTAD 12-10-83, rättv stpl 150
3694 15b HALMSTAD 5-2-93, PR-LYX 1000
3695 15b HALMSTAD 24-5-94, PRS 300
3696 15b HEDEMORA 13-7-96, LYXS 250
3697 15b SVARTSJÖ 30-3-85,tryckvar i hö valörfält 200
3698 15c AB Hernösand 25-6-92 175
3699 15c STRÖMSTAD 17-3, VACKERT 175
3700 16A HERREVADSKLOSTER 23-9-90, PRS 125
3701 16A HULTSFERD 4-5-92, LYXstpl PR-LYXex 125
3702 16A ENGELHOLM 20-9-89, stark BLÅ färg, bht 100
3703 16Aa STH NORR 2-1-85 , LYXS ANDRA DAG! 1000
3704 16Ad GODEGÅRD 7-6-91, LYX 100
3705 16Af BERNSHAMMAR 18-7-94, P-LYXS 60
3706 16Afv2 HÄRADS 18-3-96, LYXS , 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 125
3707 16Afv2 WESTERÅS 17-5-95 PRSS , kt, 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 50
3708 16B ÅNGBÅTS PXP 165? 27-11-00, 200
3709 16B OSKARSHAMN 25-1-98, LYX 100
3710 16B JÖNKÖPING 5-12-96, PR RULL stpl 100
3711 16B IGGESUND 8-6-96, BLÅ STPL 100
3712 16B ESPHULT 21-1-98, LYXS 100
3713 16B STHLM 1 TJ .BR 30-3-10, PR-LYXS 75
3714 17b NORRA DEGERFORS 4-10-83, PRAKT 200
3715 17b HERNÖSAND 13-5-82, LYXS 200
3716 17b wenersborg 11-3-84, prs 100
3717 17cvar LINKÖPING 22-7-83, PRS, vit fläck vä 12 100
3718 17d MÅLILLA 5-12-84, PRS 125
3719 17d UDDEVALLA 26-6- 50
3720 18e,v2 Jönköping 10-1-88, ej färgfylldab., ab-pr 200
3721 18e,v2 NORBERG 4-2-88, pr-lyxs, ej färgfyllda 175
3722 18v2 HERNÖSAND 2-6-86, LYXS , ej färg b. 200
3723 18v2 Hernösand 28-6-89 100
3724 19 LÖSEN ÖRE violett stpl 75
3725 19 UMEÅ 26-2-95, PR-lyx 75
3726 19a LINKÖPING 23-8-92, LYXS 100
3727 19c FALUN 9-5-99, LYXS 100
3728 19c WESTERVIK 2-5-96, PR-LYX 100
3729 19c TÖREBODA 17-8-95, PR-LYX 100
3730 19d WESTERÅS 15-4-04, LYXS 100
3731 19v2 STORA MELLÖSA 23-5-92, pr saknar M 250
3732 19v2 YSTAD 7-5-92 saknar M ihö oval 200
3733 20b BERGA 18-6-83, PRAKT 200
3734 20b HELSINGBORG 5-9-82, PRAKT 200
3735 20b GEFLE 3-3-88, PRS 100
3736 20b NORBERG 29-5-87, PRS 100
3737 20c BODEN 28-12-84, LYXS 200
3738 20c NÄSHULT 4-11-82, PR-YX 200
3739 20c UPSALA 30-12-84, PR-LYXS 150
3740 20c NORSHOLM 3-11-82, PR-LYXS 125
3741 20c HEDEMORA 30-4-84, AB-PR 100
3742 20c SMEDJEBACKEN 21-5-84, AB 75
3743 20C,var KORPILOMBOLO 15-12-82, sista E saknas i hö oval 200
3744 20d SMEDJEBACKEN 30-5-84, PRS 125
3745 20d SUNNE 20--3-85, svårare nyans F 350 100
3746 21 JÖKÖPING RULL stpl 14-10-96, LYXS 250
3747 21b,v4 TÅGARP 1-9-85, BLÅ LYX Spegeltryck 300
3748 21d MARSTRAND 27-5-87, LYXS 200
3749 21f KARLSBORG 8-3-92, OMV LYX 50
3750 21hvar ASKERSUND 9-9-90, tryck hö hörnen 100
3751 21i SANDHAMN 9-5-96, PR-LYX 100
3752 21v3 NORA 11-11-90, 2 punkter efter E 90
3753 22A 50öre i 4-BLOCK med marginal stpl OINLÖST, UTST OBJ 3000
3754 22A BROBY 22-4-91, PRAKT 200
3755 22A STORLIEN 7-11-89, PR-LYXS 100
3756 22Aa ARBOGA 5-7-88, PR-LYXS 100
3757 22Ac JÖNKÖPING 20-5-87, LYXS 200
3758 22Ac FRÅNÖ 3-11-90, PRAKT 150
3759 22Ad KALMAR 7-2-89,AB 95
3760 22Ad,v2 50ö skadat i, ...LULEÅ -87F 600 175
3761 22Ae MALMÖ PAKET 14-11-90, PR-LYXS 125
3762 22Ae STH C 4. 1-6-89, PRS 100
3763 22Ae KRISTIANSTAD 1-12-90, WÄRDE stpl 100
3764 22Af ÖFVERTORNEÅ 6-5-91, PRS 100
3765 22Af LJUNGSKILE 30-4-92, PRS 100
3766 22Af,v1 KARLSBORG 30-5-90, P-LYXS skadat E 250
3767 22Ag KARLSKRONA 13-4-, PRS 110
3768 22Ag MARIESTAD 10-8-92, PRS 100
3769 22Ag RAUS 19-11-91 100
3770 22Ag RÄTANSBYN 9-4-92, AB-PRS 90
3771 22Ag MOLKOM 18-1-92 60
3772 22Ag, var 50ö postfrisk gumering kvar stpl FS...19-9-94, OVANLIGT 150
3773 22B TIDAVAD 9-2-93, pr-lyxs 1000
3774 22B KRISTIANSTAD 17-2-93, AB-PRAKT 650
3775 22B LIDKÖPING 13-4-98, PRS 500
3776 22B KALFSUND 29-4-190(0) 400
3777 22B KARLSKRONA 3-6-93, vacker men tunn 190
3778 22f ESPÖ 14-9-94, hel sidv, fint ex 100
3779 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 2-9-96, LYXS 300
3780 24Ae ÅSELE 22-9-93, PRAKT 125
3781 24Ae STH S 14-6-94, LYXS 100
3782 24e KARLSKRONA 29-4-91, PR 100
3783 25v4 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 90
3784 25var STH 5-3-xx, var defpåtryck hö krona 75
3785 26 Torsby 8-8-95, prakt 200
3786 26 SKÖFDE 7-6-91, PRS 100
3787 26b,var prc stpl ...TAV ..6, brott på E o ram till hö 75
3788 26v3 i = 2 prickar, stpl ...STAVAL... 175
3789 26v3 Ö)STAVAL(L, i= prickar, F 500 165
3790 26v3 Helsingb. 16-12-89, F400 150
3791 26v3 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 100
3792 26v3 i= 2 prickar ,tydl var, 2 stpl 95
3793 30vm WIMMERBY 13-5-12, PRS 3-STRIP 300
3794 31 TUN 11-4-18, LYX 4-BLOCK 125
3795 31 8ö 4-block BORLÄNGE 8-9-18, LYXS 100
3796 33 GÖTEBORG 1-4-11, PR-LYXS 50
3797 33 ÖRNSKÖLDSVIK 2-8-19, PR-LYXS 50
3798 33 KARLSKRONA 1-11-11, PR-LYXS 50
3799 35 SALTSJÖBADEN 6-10-15, PRS 50
3800 37 STH 13-3-11, 50 Ö LYXS 70
3801 37 SUNDSVALL 3-8-16, PR 50
3802 39 ÖREBRO 1-5-17, PRAKT 5 200
3803 39 KRISTIANSTAD 6-2-18, PRAKT 150
3804 39 PRAKT4-BLOCK STPL STH 1916, F 250 100
3805 39 Borlänge 1-12-17, prklipp 100
3806 39 Borlänge 1-7-18, 5 kr 3-strip prklipp 100
3807 40-54 vm linjer kpl serie inkl extra 8ö cz, F 800 175
3808 41cx TÅ... 9--, VM cx 50
3809 43cx STH 20-3-16, AB-PR 50
3810 44 GÖTEBORG PAK 15-5-17, LYXS 50
3811 45 VÄSTERÅS 27-12-19, PR-LYXS svår 7ö 150
3812 46 8ö 3-strip, PLK 228 28-3-1919, ovanligt 250
3813 46cz 8ö 3-strip, 24-2-1919, ovanligt tydl KPV 450
3814 47 SKATTKÄRR 16-1-14, PR-LYXS 75
3815 47 RIMBO 4-5-17, PRS 10 ö 30
3816 47cx VÄNERSBORG 11-2-15, PR-LYX 150
3817 47cx STH 1 TJ BR 9-4-15, LYXS 110
3818 47cx GBG 13-2-15, LYXS 100
3819 47cx STH 1 TJ BR 9-1-15, PLYXS 75
3820 50 20ö linjer+ KPV, 20ö stpl 75
3821 50 VISBORGS SLÄTT 5-5-14, PRS 50
3822 51 REFVINGEHED 2-5-19. PR-LYX 150
3823 51 ÖREBRO 29-12-16, PR-LYXS 60
3824 51 ÖREBRO AFG AFD 7-3-17 PR-LYXS 50
3825 51 BRÄNNARP 10-6-20, PRS 50
3826 51cx PKP... 8-9-1. 25Ö OMV VM F 500 150
3827 52cx STRÄNGNÄS 1-4-16, PRAKT 150
3828 52cx FALKÖPING 16-12-14, AB-PR, cx F 200 125
3829 52cx 30ö stpl ..NERSBOR- 16 50
3830 53 VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXS 75
3831 57 ÖSTERFORSSA 18-2-10, Y Å, F 125 100


LÖSEN
3832 1 oinlöst 200
3833 1 Hackås 18-11-78 125
3834 1 OINLÖST på 1ö lösen 125
3835 2 15-block, AB-PR centr,Hudiksvall stpl 1879 900
3836 2 4-BLOCK 3ö orderst Hudiksvall 375
3837 2 FINSK KORK STPL, PRS 250
3838 2 LYSE 26-4-90, 3 ö t 14, PRAKTS 175
3839 2 3ö 2 nyanser stpl 74, välcentr 175
3840 2b KNISLINGE 27-6-79, färgstark 3ö 100
3841 2b,v NÄSRÄM, kartong ppr, F 500 100
3842 3 21 BLOCK STPL FÄRILA 1-10-78, STÖRSTA KÄNDA ENHET. UTST OBJ. 2000
3843 3 ESLÖF ODATERAD 2 RINGSTPL 100
3844 3a 5ö brun, hörnstpl ... tor.., ab-prc 100
3845 3b OINLÖST PRS på 5ö 250
3846 4 var: 2märkesbilder 150
3847 4a hörn stpl ... ÄS, 175
3848 4a 6ö orangegul , hörnstpl 150
3849 4a STH ANK A 6-1-75 100
3850 4b 6ö PR-LYXc, hörnstpl ex 200
3851 4b MALMÖ 27-4-75, omv stpl , AB 3,3,3 175
3852 4b KUNGSBACKA 18-9-78, AB-PRS 150
3853 4c 6ö PR-LYXc 4-BLOCK, RARITET i denna centrering, order st Hudiksvall-79 800
3854 4c LJUSDAL 19-1-80, PRS, 2:a stpl 300
3855 5 12ö 29-BLOCK, (8 lodr.x 3vågr + 5 ex till vågr)stpl MOSÅS 9-5-78. EXCEPTIONELLT BLOCK. 2500
3856 5 KÄRRGRUFAN 20-3-84, PRS 75
3857 6 BOARYD på 20ö, stpl 800 250
3858 6a SKARA 29-4-74, PR-LYXc, fin färg 1800 675
3859 6a 20ö klarblå, lätt stpl + bläck, F 2500 350
3860 6a prc , stpl 74,tunn 275
3861 6d F(ALKENBE)RG 21-5-79, LYXcentr 110
3862 7bv prc. hörnstpl ex 150
3863 8 RIMFORSSA 5-6-80, PRS 150
3864 8 Kalmar 26-10-81 100
3865 8a blåakt. grön hörnstpl 18, pr-lyx centr 125
3866 8b FALKÖPING 29-8-79, PR 900
3867 8c ÅTVIDABERG 18-9-78, lyxs ,2:a stpl 200
3868 9a prc stpl , litet dragspel 75
3869 9b STH PAKET 8-9-74, AB 125
3870 9b STPL 28-10-78, PRcentr 120
3871 9b STH PAK 6- 110
3872 9b,3b 2x50ö+2x5ö, på kl. KUNGELF 5-3-77 200
3873 9d DJURA 17-4-79 AB 3,3,3 100
3874 10 PR-LYXC. stpl ...SELE.. 175
3875 10 MYCKELÅSEN 25-6-42, LYXS 100
3876 10a 1 KR lodr 6-strip, mycket vackert stpl GBG 31-5-75, F 6x 600 =3600 900
3877 10b 4-BLOCK på Tyskt klipp, rv st STh 5-3-74 500
3878 10b Malmö Pak 9-6-77, omv 200
3879 10b PR-lyxc stpl Malmö 200
3880 10b STPL ... ERGBY 22-2-82, 100
3881 10c STH Ank A 9-11-78, blå stpl , 1 kr 200
3882 10var hyssjning prc,19-3-77 2:astpl 75
3883 11 REK STPL , PR , ktspts 75
3884 12d 3Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
3885 12d EKEDALEN 18-7-90, OMV LYXS 125
3886 12d GULLSPÅNG 2-1-89, sidv 50
3887 13hvar 5ö felperf. par hö ex 2 märkesbilder, STOCK HOLMPAKET 28-1-90 200
3888 14d GBG PAK EXP 29-4-85, PRS 100
3889 14e GBG PAK.EXP 4-7-85, PR-LYXS 75
3890 14f STRÅTJÄRA 27-5-91, PR-LYXS 150
3891 14f MARSTRAND 6-7-89, sidv 75
3892 15 12ö 4-block WÄRDE stpl 300
3893 15 12ö LYX centr H...RG 2 -90 100
3894 16 20ö 4-block WÄRDE stpl , pr 250
3895 16e LEKSAND 16-10-91, PR-LYXS 100
3896 16e2 20Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
3897 17a 24 ö grålila , stpl ...SÖ 5-3-83?, välcentr 375
3898 17a R... 16-11-80, bra stpl grålila 300
3899 17a PITEÅ 25-6-, pr-lyx centr 300
3900 17a T STPL 24Ö GRÅLILA ktspts, F 1900 225
3901 17a GBG 1-9-82, tu fl. 200
3902 17dv2 24ö hörnstpl :::BOR:: kort fotstr på L 50
3903 18 TÖREBODA 18-11-91 100
3904 18 WÄRDE STPL 30ö 100
3905 18b BÅSTAD 0-12-(8)0 60
3906 18c RÄTTVIK 8-5-84, PRAKT 200
3907 18c REKARNE 16-11-90, PR 150
3908 18c ROSSÖN 6-6-91, PRS 125
3909 18d BACKE 7-5-89, prs 100
3910 18d REK stpl i PRAKT 100
3911 18e TORSÅS 21-4-88, PRS 90
3912 18e BRASTAD 26-12-89, PRS 75
3913 18e UDDEHOLM 3-5-89, PRS 75
3914 18f GIMO 11-5-90, AB-PR 60
3915 18var PARTIELLT DUBBELTRYCK stämplat ex UNIK ? 5000
3916 19 FINNERÖDJA 27-12-89, PRS 75
3917 19a ÅTVIDABERG 17-10-78, lyxs 125
3918 19b SKINNSKATTEBERG 30-5-87, rv stpl 80
3919 19d WÄLINGE 24-10-84, omv stpl 150
3920 19d LIMA 5-2-82, prs 100
3921 19d HAPARANDA 29-3-90, PRS 100
3922 19d ÅLEM 14-3-88, PRS 100
3923 20 ANEBY 3-4-88, omv LYXS 100
3924 20a-d 1kr ,4 välcentr ex i olika nyans 200
3925 20d RESELE 16-12-88, PRS 200
3926 20var stpl ÖR 2-12-90, överlappande färger 200
3927 20var GBORG, överlappande brun och blå färg 90
3928 20var HÄ... 30-11-8.. liten tryck var ned vä 75


MILITÄRMÄRKEN
3929 3 HALMSTAD 5-10-39, rättv stpl 40
3930 6 DRAGSPEL stpl ex 300
3931 8 FÄLTPOSTEN 27-8-40, PRS klipp 200


ORTSSTÄMPLAR
3932
USA 5C GÖTEBORG 26-12-52, PRS 300
3933
NYKÖPING 24-7-14,PRS på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 225
3934
finsk 25p med pr korkstpl och sth lm stpl 17-9-93 200
3935
STH . 2811-91, finsk 5+20p prs klipp 200
3936
GBG 15-7-40 USA 8C par klipp 200
3937
LINDOME 28-8-39, på ENGLAND ½+1d 200
3938
NYKÖPING 24-7-14,PRS 2:a stpl del på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 175
3939
STH K.E. 29-6 88, finsk 25p prs 150
3940
STH K.E. 22-2-90, finsk 25p prs klipp 150
3941
STH K.E. 25-7-90, finsk 25p prs klipp 125
3942
STH 25-8-0X 25-8, PÅ USA 2C 125
3943
SKÖFDE LBR 18-10-, PÅ USA 5C 125
3944
ALINGSÅS 5-12-77, PÅ USA 31C 125
3945
STH . 3-8-02, finsk 10 blå prs klipp 100
SVERIGE OSTÄMPLAT *

3946 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3947 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3948 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3949 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
3950 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3951 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
3952 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3953 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
3954 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3955 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3956 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3957 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3958 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3959 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3960 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3961 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3962 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3963 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
3964 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3965 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3966 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3967 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3968 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3969 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3970 7c2 * AB ex ,lvht 300
3971 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3972 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3973 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3974 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3975 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
3976 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3977 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
3978 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
3979 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
3980 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
3981 8 PRAKTex F 5000 1750
3982 8b * 30ö , AB-PR 150
3983 8c * AB-PR ex 800
3984 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3985 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
3986 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3987 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3988 8d * AB ex , lvht 700
3989 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3990 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3991 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3992 9c3 * AB-PR 500
3993 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3994 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3995 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3996 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3997 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
3998 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
3999 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
4000 11N * AB ,3,3,3 200
4001 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
4002 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
4003 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
4004 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
4005 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
4006 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
4007 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
4008 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
4009 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
4010 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
4011 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
4012 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
4013 12N1 * 50 öre , AB ex 200
4014 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
4015 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
4016 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
4017 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
4018 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
4019 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
4020 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
4021 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
4022 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
4023 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
4024 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
4025 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
4026 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
4027 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
4028 14B * fräscht AB ex 225
4029 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
4030 14Bc1 * AB-PR 250
4031 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
4032 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
4033 14Bg * AB ex 200
4034 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
4035 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
4036 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
4037 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
4038 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
4039 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
4040 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
4041 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
4042 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
4043 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
4044 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
4045 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
4046 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
4047 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
4048 19a * 5ö fräscht ex 400
4049 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
4050 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
4051 19b * fint AB ex 800
4052 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
4053 19b (*) 3,4,1, prc 450
4054 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
4055 19d * fräscht AB ex 900
4056 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
4057 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
4058 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
4059 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
4060 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
4061 20d * AB ex, lvht 700
4062 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
4063 20j (*) bra AB centr 600
4064 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
4065 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
4066 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
4067 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
4068 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
4069 20k (*) AB centr F 3000 375
4070 21 * 12ö t 14, Ab 350
4071 21 (*) 3,4,1, prc. 250
4072 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
4073 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
4074 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
4075 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
4076 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
4077 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
4078 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
4079 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
4080 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
4081 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
4082 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
4083 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
4084 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
4085 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
4086 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
4087 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
4088 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
4089 28h * 3Ö , AB 120
4090 29 * mkt fräscht AB ex 300
4091 29b * fräscht AB ex 300
4092 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
4093 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
4094 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
4095 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
4096 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
4097 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
4098 30k * 5ö AB 225
4099 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
4100 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
4101 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
4102 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
4103 31b (*) 6ö 200
4104 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
4105 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
4106 31e 6ö PRAKTex 600
4107 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
4108 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
4109 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
4110 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
4111 31g * 6ö AB F 1300 300
4112 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
4113 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
4114 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
4115 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
4116 31j * 6ö fint AB 225
4117 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
4118 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
4119 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
4120 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
4121 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
4122 32bv5 * AB 100
4123 32bvar * skruvavtryck, AB 90
4124 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
4125 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
4126 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
4127 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
4128 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
4129 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
4130 33a * LYXc 700
4131 33a * bra AB ex , F 2200 500
4132 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
4133 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
4134 33b * ab 3,3,3 400
4135 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
4136 33c * hög färg. ft. F 2400 140
4137 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
4138 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
4139 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
4140 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
4141 33f * 20ö AB ex 375
4142 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
4143 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
4144 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
4145 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
4146 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
4147 34 * 24ö PRAKTEX 200
4148 34 * 24ö AB-PR 175
4149 34gv3 * AB var . färglinje 200
4150 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
4151 34h * Randigt papper, 24 öre 200
4152 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
4153 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
4154 39a * Praktex 600
4155 39a fräscht PR centr ex 500
4156 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
4157 39b * PRAKT 700
4158 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
4159 39c * AB-PR 600
4160 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
4161 42 * 4-block bra AB F 960 250
4162 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
4163 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
4164 43 * AB 150
4165 43c * bra AB ex 150
4166 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
4167 44a * prakt 100
4168 44b * 6ö prakt 75
4169 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
4170 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
4171 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
4172 44c * LYX 120
4173 44c * 6ö ph, prakt 90
4174 44cv4 * prakt 150
4175 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
4176 45 * PR-LYX 500
4177 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
4178 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
4179 45b * praktex 500
4180 45b * AB ex centr ned. 150
4181 45c * 10ö med PH, LYX 325
4182 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
4183 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
4184 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
4185 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
4186 46 * bra AB ex 250
4187 47 * pr-lyx centr 500
4188 47 * AB ex 500
4189 47 * 30Ö AB-PR 450
4190 47 * bra AB ex, F 1500 275
4191 47d * 30 ö PH, AB 300
4192 48 * AB ex 300
4193 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
4194 48b *(*) vc AB 350
4195 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
4196 48e * 50ö bra AB 350
4197 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
4198 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
4199 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
4200 52a * svår nyans 200
4201 52c * prakt 4-block 175
4202 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
4203 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
4204 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
4205 52cv1 * F 700 225
4206 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
4207 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
4208 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
4209 54d prakt 100
4210 54v2 * prakt, spegeltryck 75
4211 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
4212 55 * lyx 150
4213 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
4214 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
4215 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
4216 57 * PRAKT 25ö 150
4217 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
4218 57c * LYX F 400+50% 200
4219 57c *(*) 25ö prakt 170
4220 57e AB , svår nyans F 900 250
4221 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
4222 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
4223 57vm2 * AB 175
4224 57vm2 * lyx centr. 175
4225 58 * LYX 225
4226 58 *(*) pr-lyx 225
4227 58 * 30Ö lyx 200
4228 58 * prakt 175
4229 58 * AB-pr 150
4230 58b * LYX 225
4231 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
4232 59d * LYX F 1000+ 250
4233 59d * 50Ö lyx 250
4234 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
4235 60 AB F 1300 * 300
4236 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
4237 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
4238 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
4239 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
4240 61v4 * 4-block AB F1200 300
4241 61v4 * förskj. siffra 100
4242 65 * LYX, pr F 3000 975
4243 67 * pr-lyx 100
4244 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
4245 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
4246 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
4247 77vm1 * omv vm AB F 900 300
4248 77vm1 * AB-PR 225
4249 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
4250 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
4251 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
4252 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
4253 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
4254 91 50ö , ostpl LYX 300
4255 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
4256 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
4257 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
4258 102v * förskjutet påtryck 300
4259 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
4260 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
4261 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
4262 119 * lyx 250
4263 119 * prakt 5 på 12ö 175
4264 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
4265 126-35 * PR-LYX SERIE 150
4266 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
4267 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
4268 137v4 * tryckvar. 60
4269 137v4 * tryckvar. 60
4270 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
4271 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
4272 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
4273 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
4274 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
4275 141bz * bra AB ex F 600 175
4276 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
4277 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
4278 142Acxz *(*) SUPERB 200
4279 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
4280 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
4281 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
4282 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
4283 143Abz * PRAKT 1600
4284 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
4285 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
4286 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
4287 143Cb * LYX 100
4288 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
4289 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
4290 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
4291 144Acc * LYX 125
4292 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
4293 144Ccx * superb 250
4294 144Ccx * PRAKT 175
4295 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
4296 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
4297 144Ecxz * lyx 400
4298 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
4299 145Ea * lyx 10ö t 13 90
4300 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
4301 146Ea * prakt 50
4302 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
4303 147 * A2 PPR PRAKT 50
4304 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
4305 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
4306 148Acxz * 30ö LYX 200
4307 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
4308 148C * PRAKcentr. 150
4309 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
4310 149Ab * LYX 175
4311 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
4312 149Ac *(*) 10ö LYX 125
4313 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
4314 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
4315 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
4316 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
4317 151C * superb 125
4318 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
4319 151Cbz * superb 250
4320 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
4321 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
4322 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
4323 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
4324 152Acx * AB F 950 200
4325 153c * prakt , ljus violett 90
4326 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
4327 154b * pr-lyxc. 175
4328 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
4329 155bz * 140Ö PR-LYX 200
4330 156a * prakt 35ö typ 1 125
4331 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
4332 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
4333 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
4334 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
4335 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
4336 157 * LYX 175
4337 158 * LYX 40ö typ 1 225
4338 158 *(*) LYX 200
4339 158 * 40ö prakt-lyx 190
4340 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
4341 160 * 45ö LYX 290
4342 160 * prakt 225
4343 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
4344 160 45 ö typ 1 prakt * 200
4345 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
4346 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
4347 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
4348 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
4349 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
4350 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
4351 163a * 60ö typ 2, LYX 200
4352 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
4353 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
4354 165bz * prakt 90
4355 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
4356 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
4357 165cz * 80ö LYX 100
4358 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
4359 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
4360 166var * plåtspricka 100
4361 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
4362 167a * lyx 90ö 250
4363 167a * prakt 200
4364 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
4365 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
4366 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
4367 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
4368 167c * skifferblå, bra AB 250
4369 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
4370 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
4371 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
4372 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
4373 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
4374 176C * AB 4-block, F 900 200
4375 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
4376 177C * prakt 90
4377 177Ca * lyx 125
4378 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
4379 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
4380 184 *(*) 25ö orange superb 200
4381 186a * 30ö brun LYX 125
4382 186avar * extra högt märke 100
4383 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
4384 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
4385 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
4386 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
4387 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
4388 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
4389 189a * prakt, A1 175
4390 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
4391 189b * A2ppr, prakt 175
4392 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
4393 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
4394 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
4395 192a *(*) prakt 175
4396 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
4397 195 * LYX 45
4398 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
4399 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
4400 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
4401 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
4402 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
4403 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4404 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
4405 199 * LYX 4-block 200
4406 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
4407 201 * 30ö högsta LYX 110
4408 201b * LYX grönblå 375
4409 201b * 30ö grönblå praktex 300
4410 203 * 40 ö Kongress LYX 150
4411 203 * LYX 40 öre 140
4412 204 * pr-lyx 140
4413 205 * prakt 50ö 175
4414 206 * 60 öre LYXc. 200
4415 207 * 80ö LYX 200
4416 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
4417 208 * 1 KR PR-LYX 325
4418 208 * 1 KR lyx 300
4419 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
4420 209 * bra AB ex 550
4421 210 * 5kr Kongress, PR 1100
4422 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
4423 210 * bra AB ex 900
4424 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
4425 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
4426 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
4427 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
4428 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
4429 212cx * LYX 100
4430 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
4431 214 * pr-lyx 100
4432 215 * Superb 25ö 150
4433 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
4434 216 * 30ö LYX 125
4435 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
4436 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
4437 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
4438 218 * LYX 175
4439 218 * 40 ö , LYX 100
4440 220 * 50ö UPU , LYX 175
4441 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
4442 221 * 60 ö , prakt 200
4443 221 *(*) 60ö LYX 200
4444 221 * 60ö , PR-LYX 175
4445 222 * 80ö , LYX 175
4446 223 * LYX 375
4447 223 * 1 kr 1924, prakt 275
4448 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
4449 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
4450 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
4451 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
4452 224 * prakt centr 350
4453 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
4454 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
4455 225 * 5KR, LYX 1000
4456 225 * Pr-lyxc. 900
4457 225 * 5KR UPU lyx 800
4458 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
4459 225 * 5KR , PRAKT 700
4460 225 * AB-PRc. 600
4461 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
4462 233a * 5kr slottet LYX 425
4463 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
4464 233b * prakt 700
4465 233b * AB , F 1700 500
4466 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
4467 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
4468 238 * prakt 100
4469 246-57 * prakt serie 250
4470 246-57 * kpl mkt bra serie 200
4471 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
4472 266BC * LYX 4-block 200
4473 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
4474 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
4475 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
4476 267BC CB, * 2 st 4-block 350
4477 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
4478 267CB * LYXpar 125
4479 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
4480 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
4481 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
4482 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
4483 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
4484 320B2 LYX F 440 100
4485 321BC+ CB * Linné 2 par 300
4486 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
4487 321BC * 15l Linné bra par 150
4488 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
4489 321bc,cb * 2 par Linné 300
4490 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
4491 321CB * Linné 4+3s par 150
4492 324BC * prakt 150
4493 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
4494 324CB * prakt 4- block 250
4495 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
4496 332C * PRAKT 75
4497 332CB * 5kr slottet fint par 350
4498 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4499 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
4500 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
4501 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
4502 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
4503 1b 4-bl AB F 2500 400
4504 1b * Lyxcentr 250
4505 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
4506 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
4507 3 * helfräscht AB ex 300
4508 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
4509 3a * 5 ö , PRAKT 325
4510 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
4511 3c * 5Ö PRAKT 300
4512 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
4513 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
4514 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
4515 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
4516 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
4517 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
4518 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
4519 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
4520 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
4521 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
4522 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
4523 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
4524 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
4525 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
4526 4f * mkt fräscht AB ex 650
4527 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
4528 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
4529 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
4530 4g * AB ex ,lvht 300
4531 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
4532 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
4533 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
4534 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
4535 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
4536 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
4537 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
4538 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
4539 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
4540 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
4541 8 * 30ö PRAKT 1000
4542 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
4543 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
4544 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
4545 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
4546 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
4547 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
4548 15b * pr-lyx 120
4549 15b * PRAKT 6ö F 300 100
4550 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
4551 16A * 10ö typ1 , LYX 300
4552 17 *(*) prakt F 550 200
4553 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
4554 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
4555 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
4556 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
4557 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
4558 18b * 20ö fint ab ex 400
4559 18e * 20ö AB-PR 400
4560 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
4561 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
4562 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
4563 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
4564 18g * 20ö PR-LYX 700
4565 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
4566 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
4567 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
4568 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
4569 19 * 20ö LYX CENTR 30
4570 19c * 20ö LYX 40
4571 20c * 24ö Prakt, F 800 225
4572 20d * 24ö gul praktex 200
4573 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
4574 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
4575 20v2 * var. skadat i 225
4576 21 * 30ö LYX CENTR 80
4577 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
4578 22A * prc fräscht ex 300
4579 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
4580 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
4581 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
4582 22Ag * helfräscht AB 300
4583 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
4584 22Av2 * AB 350
4585 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
4586 25 * starkt spegeltryck 125
4587 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
4588 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
4589 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
4590 25v3 * "ÖKE" AB 75
4591 25v4 * F 150 75
4592 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
4593 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
4594 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
4595 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
4596 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
4597 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
4598 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
4599 46 * 8 ö linjer, prakt 65
4600 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
4601 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
4602 1 * prakt 200
4603 1 * 1Ö bra AB 110
4604 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
4605 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
4606 1v * prakt ex F 650 200
4607 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
4608 2 * 3 Ö LYX 400
4609 2 *(*) pr-lyx ex 250
4610 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
4611 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
4612 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
4613 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
4614 2v * prakt 250
4615 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
4616 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
4617 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
4618 3 * pr-lyx 225
4619 3 * prakt ex 5ö t 14 175
4620 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
4621 3a * 5ö brun, PRAKT 225
4622 3a * 5ö AB-PR 200
4623 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
4624 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
4625 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
4626 4c * 6ö AB-PR 300
4627 4c * 6ö orange AB 300
4628 5 * LYX 100
4629 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
4630 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
4631 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
4632 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
4633 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
4634 6b * 20Ö PRAKT 250
4635 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
4636 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
4637 6c * PRAKTex 225
4638 6c * prakt 225
4639 6d * LYX 400
4640 7 * prakt 225
4641 7 * 24ö grå AB 125
4642 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
4643 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
4644 7b * 24Ö AB 110
4645 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
4646 7c * 24ö PR-LYX 350
4647 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
4648 7cv *(*) pr , F750 200
4649 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
4650 8 pr-lyx 200
4651 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
4652 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
4653 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
4654 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
4655 9 * 50Ö ab-pr 400
4656 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
4657 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
4658 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
4659 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
4660 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
4661 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
4662 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
4663 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
4664 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
4665 11var * felperforerat. 100
4666 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
4667 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
4668 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
4669 17 * LYX 24Ö 125
4670 17a * 24ö gråviolett praktex 500
4671 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
4672 17av2 * AB ex F 1000+ 275
4673 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
4674 17b * 24ö blålila, LYX 125
4675 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
4676 17c * 24Ö LYX 200
4677 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
4678 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
4679 18a * AB, mörk fin färg 125
4680 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
4681 20 * 1KR LYX 300
4682 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
4683 20 * AB-PR 100
4684 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
4685 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
4686 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
4687 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
4688 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

4689 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
4690 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
4691 EW ** GRÅ i 4-block ot. mellan horiz 200
4692 EW EWERTS, grönt 4-bl otandat horiz mellan märkena, tandat runt om. 125
4693 EW ** grön , par otand mellan 100
4694 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
4695 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
4696 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
4697 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
4698 2265-66 ståltryck i grön färg 80
4699
EWERTS par ** grå felperf otandat vert. 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
4700 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
4701 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
4702 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
4703 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
4704 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
4705 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
4706 33 (*) Färgprov 15ö rödorange vm krona 200
4707 33 (*) Färgprov 15ö gråsvart vm krona 200
4708 33 (*) Färgprov 15ö stålblå vm krona 200
4709 33 (*) Färgprov 15ö lila vm krona 200
4710 33 (*) Färgprov 15ö gulorange vm krona 200
4711 33 (*) Färgprov 15ö blå/ gult ppr vm krona 200
4712 33 (*) Färgprov 15ö röd/ gult ppr vm krona 200
4713 33 (*) Färgprov 15ö blå vm krona 200
4714 33 (*) Färgprov 15ö gul vm krona 200
4715 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
4716 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
4717 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

4718 1-5 (*) SVARTAVDRAG SKILLING BCO kpl 200
4719 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
4720 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
4721 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
4722 7-12N2 NYTRYCK 1963 PÅ blad ur Handbok 200
4723 14BN ** 3ö postfriskt Nytryck 1885, AB 300
4724 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
4725 17 ** AB-PR, lvht, 1700+ 500
4726 28d ** 3ö mycket fint 4-block 3,3,5, F 15000 3000
4727 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
4728 28var del av 2 märkesbilder, obet. gummi.ve. 200
4729 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
4730 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
4731 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
4732 32 ** 12ö ringtyp t 13 prakt 250
4733 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
4734 32 ** 12ö ringtyp t 13, fint AB ex 150
4735 32c ** 12ö djupblå, svår nyans att få ** 400
4736 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
4737 32g **/* 12ö 4-BLOCK 2 ex **, AB-PR 400
4738 32v4 ** 12ö mycket starkt spegeltryck 500
4739 33 ** 20 ö AB 1000
4740 33a ** 20ö karminakt mattröd, AB 1100
4741 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
4742 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
4743 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
4744 34 24ö hörnmarginalex, vackert 300
4745 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
4746 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
4747 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
4748 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
4749 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
4750 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
4751 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
4752 41 Prakt 125
4753 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
4754 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
4755 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
4756 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
4757 42 4-block bra AB 700
4758 42 ** pr-lyx ex 500
4759 42 ** 4ö PR-LYX 450
4760 42 ** 4ö PRAKT 300
4761 43 ** 5ö ringtyp PH, bra AB ex 350
4762 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
4763 44 ** 6Ö AB 125
4764 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
4765 44a 6ö blålila, AB 110
4766 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
4767 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
4768 44c 6 öre med PH ,AB 125
4769 45 ** 10ö med PH, AB 500
4770 45 AB 500
4771 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
4772 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
4773 46 AB ex 20ö PH 400
4774 47 FRÄSCHT PRAKT 3000
4775 47f ** 30ö fräscht AB 4-BLOCK, F 21000 2100
4776 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
4777 48e ** 50Ö PR-LYX med lodrätt dragspel 1500
4778 50 LYX 6 hörnmarg block 400
4779 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
4780 50 ** 10/12ö SUPERB 200
4781 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
4782 50 PRAKT 50
4783 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
4784 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
4785 50v2 vc AB 250
4786 50v2 LYX-PRAKT EX med FÄRGKULA 250
4787 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
4788 51 ** 10ö/ 24ö vackert 25 block 500
4789 51 4-BLOCK ,AB 160
4790 51a ** 10/24ö orange, LYX 200
4791 51a PR-LYX 175
4792 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
4793 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
4794 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
4795 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
4796 52a1 AB-PRc, nett par nötta tspts 300
4797 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
4798 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
4799 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
4800 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
4801 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
4802 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
4803 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
4804 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
4805 52v2 spegeltryck , tydligt, AB 100
4806 52vm1 4-block, AB 45
4807 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
4808 52vm2 ** 5ö oscar vm 2kronor, PR 50
4809 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
4810 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
4811 53var ** 8ö blekt huvud, PR-LYX 100
4812 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
4813 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
4814 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
4815 54 ** 10ö LYX 175
4816 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
4817 54 LYX 100
4818 54 ** 10Ö LYX 100
4819 54 ** 10ö PRAKT 75
4820 54 pr-lyx 70
4821 54 ** 10ö PRAKT 70
4822 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
4823 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
4824 54c 4-BLOCK , AB ,F 1400 225
4825 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
4826 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
4827 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
4828 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
4829 54P Dito omv vm+vm 2 kronor 500
4830 54P dito singel 100
4831 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
4832 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
4833 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
4834 55 bra AB 4-block F 2200 600
4835 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
4836 55 ** 15ö LYX färgpunkt i vä marg 500
4837 55 15ö PR-LYX 425
4838 55 15ö PRAKT 290
4839 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
4840 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
4841 55cvm2 AB 4-block F2400 700
4842 56 LYX 600
4843 56 ** 20Ö OSCAR PR-LYX 350
4844 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
4845 56v1 4-BLOCK ,PR 800
4846 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
4847 56v1 MARGINALPAR 450
4848 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
4849 56v1 bra marg 225
4850 57 ** 25ö PR, nyans 1000
4851 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
4852 57 ** 25ö AB-PR 200
4853 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
4854 57b ** 25 ö GULAKTIGT ORANGE, PRAKT 350
4855 58 PRAKT, F 2400 800
4856 58 BRA AB 400
4857 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
4858 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
4859 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
4860 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
4861 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
4862 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
4863 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
4864 60 1 kr Oscar LYX ** 3000
4865 60 1 KR PRAKT EX 1500
4866 60 AB-PR 1300
4867 60 ** 1 KR PRAKT 1300
4868 60 bra AB ex F 3500 900
4869 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
4870 60b 1 KR MYCKET FINT ab EX 750
4871 60v1 (*) 1KR OTANDAT hörnmarg ex 750
4872 61-64 4-block serie PRAKT 375
4873 61-64 4-block serie ab-pr 175
4874 61-64 4-block serie ab 160
4875 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
4876 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
4877 61v4 AB F 450 100
4878 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
4879 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
4880 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
4881 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
4882 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
4883 62c pr-lyx 4-block 260
4884 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
4885 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
4886 62c 2ö 4-block PRAKT 150
4887 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
4888 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
4889 64 ** 4ö LYX 250
4890 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
4891 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
4892 64 ** 4ö PR-LYX 100
4893 65 Hörnmarg 4-block 7000
4894 65 PRAKT-LYX 5 kr Posthus 3000
4895 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
4896 65 PRAKT 2000
4897 65 AB-PR garanti HOW 1600
4898 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
4899 66 LYX 4-BLOCK 1500
4900 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
4901 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
4902 66 pr-lyx 250
4903 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
4904 66 prakt 175
4905 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
4906 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
4907 67 hörnmarg 4-block prakt 900
4908 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
4909 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
4910 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
4911 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
4912 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
4913 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
4914 70 4ö prakt 50
4915 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
4916 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
4917 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
4918 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
4919 70vm 4-block AB 400
4920 70vm AB 125
4921 70vm omv vm, AB 110
4922 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
4923 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
4924 74var 2 märkesbilder 100
4925 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
4926 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
4927 75 ** 5ö medaljong vm krona PR-LYX 4-BL 250
4928 75 ** 5ö vm krona prakt hörnmarg ex plåt I 100
4929 75 prakt 90
4930 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
4931 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
4932 76 10ö 4-block pr, 2 LYX ex ingår 500
4933 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
4934 76 prakt 10ö 110
4935 76c 10ö hörnmarg 4-block, bra AB 190
4936 76Pvm 10ö Orange omv vm 900
4937 77 1 krona ,AB 500
4938 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
4939 78 ** 5KR medaljong, LYX 30
4940 78 ** 5 KR Medaljong, LYX 25
4941 79bz ** LYX 200
4942 79bz ** 5ö medaljong LYX 200
4943 79bz ** 5ö LYX 100
4944 79bz ** PR-LYX 5ö medaljong 75
4945 79var ** 10ö extra tomt märkesfält vm kpv 200
4946 81var 4-bl.2 ex plåtspricka , gumve. 200
4947 81var 8ö,punkt i marg över kronan 50
4948 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
4949 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
4950 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
4951 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
4952 84b,bz ** 15ö PRAKT, flammigt tryck 100
4953 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
4954 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
4955 84d ** vacker vågr par 100
4956 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
4957 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
4958 84P 15ö brun slutprov,4-bl 800
4959 85 4-block med div plåtsprickor, AB vackert 350
4960 85 ** 20Ö VACKERT 6-BLOCK 250
4961 85a ** 20ö medaljong , PRAKT-LYX 200
4962 85bz ** 20ö KPV , PR-LYX 150
4963 85var 20ö AB-PR 4-BL, 2ex med partiellt spegeltryck 500
4964 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
4965 88 PRAKT 30ö 300
4966 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
4967 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
4968 88bz AB-PRAKT 200
4969 89Bz ** 35ö medaljong, vm kpv, pr 200
4970 90 40ö LYX 450
4971 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
4972 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
4973 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
4974 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
4975 91 ** 50ö LYX 1200
4976 91 ** 50ö medaljong , PR-LYX 900
4977 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
4978 91 50 öre AB 290
4979 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
4980 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
4981 91bz ** 50ö LYX 1250
4982 91Bz ** 50ö PRAKT 600
4983 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
4984 96 hörnmarg pr-lyxex 800
4985 96 1kr PRAKT 750
4986 96 1 kr medaljong, prakt 700
4987 96 1KR AB-PRAKT 500
4988 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
4989 96 ** 1KR , AB 300
4990 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
4991 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
4992 96var 1kr plåtsprickor(repor?) ,AB ,centr ned 250
4993 98 ** 2:12 medaljong , LYX 25
4994 98 ** 2:12 medaljong , PR-LYX 15
4995 99var 4-bl plåtsprickor genom medaljongen 100
4996 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
4997 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
4998 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
4999 104v3 27/80 dubbelt påtryck, snc 150
5000 105 PRAKT 5 / 2ö 50
5001 105-14 ** landstorm I kpl i liten specialfolder mrd tre kronor och posthorn från 1916 från BeklädnadsFöreningen Centralrådet. 500
5002 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
5003 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
5004 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
5005 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
5006 106 5 / 3ö LYX 75
5007 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
5008 106 PR-LYX 5/3ö 60
5009 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
5010 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
5011 107 PR-LYX 4ö 60
5012 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
5013 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
5014 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5015 108 ** 5/5ö PR 60
5016 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
5017 109 5/ 6ö PR-LYX 60
5018 109 ** 5ö/6 ö PR 50
5019 109 5/6ö PRAKT 35
5020 110 ** 10ö/12 ö LYX 100
5021 111 10/20ö LYX 90
5022 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
5023 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
5024 112 10/24ö PRAKT 40
5025 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
5026 113 ** 10ö/30 ö PR-LYX 60
5027 114 10 / 50ö PR-LYX 55
5028 114 PRAKT 10 på 50ö 50
5029 114 ** 10ö/50 ö PR 45
5030 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , LYX 600
5031 115 PRAKT 450
5032 115 1ö AB-PR 200
5033 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
5034 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
5035 115 AB 1ö Landstorm II 150
5036 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
5037 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
5038 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
5039 115var 2 märkesbilder 150
5040 118 PRAKT 125
5041 119 AB 4-block F3600 900
5042 119 PRAKT 5/12öre 650
5043 119 AB-PR 400
5044 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
5045 120 prakt 300
5046 120 ** 20ö ,PR 250
5047 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
5048 120 AB-PRAKT 175
5049 121 ** prakt 600
5050 121 ** 10 / 24Ö LANDSTORM II, PRAKT 475
5051 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
5052 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
5053 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
5054 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
5055 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
5056 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
5057 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
5058 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
5059 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
5060 123 10/50ö hörn marg 4 block pos1ex var URE , AB, F 2550+ 600
5061 123 bra AB ex 150
5062 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
5063 123 10/50ö normalex BA 100
5064 123a 50Ö AB 125
5065 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
5066 123v 10/50ö hörn marg 6 block pos3 var URE , BA, F 3550 550
5067 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
5068 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
5069 124 ** 1KR ,AB-PR 750
5070 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
5071 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
5072 124 AB ex 550
5073 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
5074 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
5075 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
5076 125 Prakt 700
5077 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
5078 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
5079 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
5080 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
5081 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
5082 126 7+3/ 2ö, PR-LYX 80
5083 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
5084 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
5085 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
5086 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
5087 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
5088 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
5089 126cx 2ö omv linje AB 125
5090 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
5091 128 7+3 / 4Ö, LYX 75
5092 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
5093 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
5094 129 ** 7+3ö/ 5ö Landstorm III , PR-LYX 35
5095 131 12+8/12ö PRAKT 40
5096 131 ** 12+8ö/ 12ö Landstorm III , PR-LYX 35
5097 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
5098 132 ** 12+8ö/ 20ö Landstorm III , PR-LYX 40
5099 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
5100 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
5101 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
5102 134 ** 12+8/ 30Ö PR-LYX 60
5103 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
5104 135 ** 12+8/ 50Ö PR-LYX 60
5105 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
5106 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
5107 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
5108 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
5109 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
5110 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
5111 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
5112 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
5113 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
5114 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
5115 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
5116 138 PRAKT 300
5117 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
5118 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
5119 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
5120 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
5121 139b 3ö AGRG, LYX 200
5122 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
5123 139b AGRG AB 50
5124 140Aa ** 5ö grön typ1 agry, LYX ,sign KAN 350
5125 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
5126 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
5127 140Ab prakt 125
5128 140Ab prakt 120
5129 140Ab ** 5ö grön typ1 agrg, PR 70
5130 140Ab AB 50
5131 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
5132 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
5133 140Acx AB-PRAKT 475
5134 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
5135 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
5136 140Acx 5ö grön typ 1 , vm linjer, AB 225
5137 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
5138 140Ca 4-block , AB 720 150
5139 140Ca ** 5ö grön typ1 agrg, AB-PRAKT 50
5140 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
5141 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT-LYX 150
5142 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
5143 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
5144 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
5145 140Ccx ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer PRAKT 75
5146 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
5147 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
5148 140Ccxz ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer+ KPV AB 200
5149 140cxz vackert par, F 1500 500
5150 141 5ö brunröd typ 1, LYX 900
5151 141Abz 5ö rödbrun , typ1 med KPV, PRAKT 800
5152 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
5153 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
5154 141b ** 5 ö brunröd typ1 PRAKT 500
5155 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
5156 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
5157 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
5158 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
5159 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
5160 142Ac B papper , ab, F 2400 700
5161 142Ac B ppr AB , F 2400 600
5162 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
5163 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
5164 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
5165 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
5166 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
5167 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt 75
5168 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
5169 142Acxz ** 5ö brunröd typ 2, vm linjer+ KPV, PR 100
5170 142Ea 5ö brunröd t 13, A1 ppr, ABcentr . obet gummive. ,F 8500 850
5171 142Ea **-*(*) 5 ö brunröd A1 ppr, AB, liten matt rund prick i gummeringen. F 3500-6500 600
5172 142Ecc 5ö brun t13, vm omv linje, PR-LYX 250
5173 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
5174 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
5175 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
5176 142Ecc AB 90
5177 142Ecc AB 80
5178 143Aa1 5ö PR , A1 60
5179 143Ac prakt 100
5180 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
5181 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
5182 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
5183 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
5184 143Acxz ** 5ö grön Lejon linjer + KPV, LYX 75
5185 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
5186 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
5187 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
5188 143Ca 4-block, PR-LYX 200
5189 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
5190 143Cc LYX 4-block 275
5191 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
5192 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
5193 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
5194 143Cc 4-BLOCK, AB VACKERT 80
5195 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
5196 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
5197 143Ea PRAKT 150
5198 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
5199 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
5200 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
5201 144A AB-PR A2 ppr 200
5202 144A A2 10ö grön AB 150
5203 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
5204 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
5205 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
5206 144Ab 10ö grön, A! ,PRAKT 250
5207 144Ab ** 10ö grön, a2 ppr,bra AB 150
5208 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
5209 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
5210 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
5211 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
5212 144Acc ** 10ö grön omv linjer, AB 125
5213 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, LYX 100
5214 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
5215 144Acxz ** 10ö grön, plåtskarv vä, PR 125
5216 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
5217 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
5218 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid prakt 90
5219 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
5220 144Cbz ** 10ö grön, 4-sid VM KPV BRA AB 400
5221 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
5222 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
5223 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
5224 144Ccx pr-lyx 300
5225 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
5226 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
5227 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
5228 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
5229 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
5230 145 ** 10Ö VIOLETT, LYX 125
5231 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
5232 145A ** 10 ö violett, LYX 100
5233 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
5234 145A prakt 50
5235 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
5236 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
5237 145C bra AB 4-block 125
5238 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
5239 145C PRAKT 70
5240 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
5241 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
5242 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
5243 145Ecx PRAKT 50
5244 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
5245 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
5246 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
5247 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
5248 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
5249 146Ca LYX A1 PAPPER 800
5250 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
5251 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
5252 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
5253 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
5254 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
5255 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
5256 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
5257 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
5258 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 50
5259 146Eb ** 10ö svartakt violett, LYX 225
5260 146Eb prakt 200
5261 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
5262 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
5263 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
5264 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
5265 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
5266 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
5267 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
5268 148Acxz PRAKT 200
5269 148Acxz ** 30Ö linjer + KPV , PR 200
5270 148Avar ** 30ö i felperf.par , FÄRGREPA mitt på 125
5271 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
5272 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
5273 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
5274 148C 30ö brun 4-block AB-BA, vackert och bättre än normalt på detta svåra märke. 500
5275 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
5276 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
5277 148C 30ö 4-BLOCK, 1 ex 2 ktt, mest BA centr 300
5278 148C AB-PR 250
5279 148C **/* 30ö brun 2 övre * 2 nedre ** välc. 250
5280 148C bra AB 200
5281 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
5282 148C ** 30ö 4-sid, bra AB 175
5283 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
5284 149a ** 10ö röd G.V en face, AGRY, prakt 350
5285 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
5286 149Aa 10ö , agry, LYX 550
5287 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
5288 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
5289 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
5290 149Ab ** 10Ö EN FACE, LYX 600
5291 149Ab 10ö AGRG , LYX 450
5292 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
5293 149Ab AB-PRAKT 200
5294 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
5295 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
5296 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
5297 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
5298 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
5299 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
5300 149Ac B ppr AB 150
5301 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
5302 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
5303 149b ** 10ö röd G.V en face, AGRG, prakt 400
5304 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
5305 149C bra AB 4-bl F 640 250
5306 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
5307 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
5308 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
5309 151A AB 200
5310 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, PR-LYXex av detta svåra märke. 5500
5311 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, AB-PRex av detta svåra märke. F 7500 3000
5312 151Ab AGRY, AB ex F 2500 1000
5313 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
5314 151Abz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 1000
5315 151Abz ** 20ö blå G V EN FACE KPV AB-PR 650
5316 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
5317 151C Bra AB 4-BLOCK 400
5318 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
5319 151C ** 20Ö EN FACE, PR-LYX 225
5320 151C AB 125
5321 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
5322 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
5323 151Cb PRAKT 250
5324 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
5325 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
5326 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
5327 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
5328 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
5329 151Cbz ** 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 600
5330 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
5331 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
5332 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
5333 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
5334 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
5335 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
5336 152Abz AB-pr 175
5337 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
5338 152Abz AB 125
5339 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
5340 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
5341 152C AB 4-BLOCK 100
5342 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
5343 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
5344 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
5345 152Cbz BRA AB ex 110
5346 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
5347 152Cbz AB 60
5348 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
5349 153b LYX 200
5350 153b 20ö G. VASA ,PR-LYX 150
5351 153b ** 20ö Gustav Vasa, LYX 150
5352 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
5353 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
5354 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
5355 153bz AB 50
5356 153c pr-lyx 200
5357 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
5358 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
5359 154 110ö PR-LYX 600
5360 154 bra AB 300
5361 154a ** G. VASA 110ö AGRY, LYX 1200
5362 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
5363 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
5364 154Aa AB 1400 300
5365 154b ** 110ö Gustav Vasa, B ppr , LYX 1000
5366 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
5367 154b,var ** 110ö C. VASA, blått streck i nedre marginalen t.v. AB 3,3,5 250
5368 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
5369 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
5370 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
5371 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
5372 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
5373 155a AB ex F 3300 900
5374 155a ** 140ö G Vasa ,AGRG ppr, perfekt tandning , AB, 3,3,5, svårt märke 700
5375 155a agrg , AB 500
5376 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
5377 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
5378 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
5379 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
5380 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
5381 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
5382 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
5383 156 BRA AB 250
5384 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
5385 156 35ö gul, typ 1, AB 200
5386 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
5387 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
5388 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
5389 156cx AB 250
5390 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
5391 156cxz 35ö linje + KPV (ned vä), bra AB 3600 975
5392 156cxz ** 35Ö vm linjer + del av KPV, AB 800
5393 157 pr-lyx 35ö typ II 400
5394 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
5395 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
5396 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
5397 158 ** 40ö Postemblem typ1 , PR-LYX 500
5398 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
5399 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
5400 159a prakt 400
5401 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
5402 159a 40ö typ 2, LYXc 200
5403 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
5404 159b prakt 1000
5405 159bz ** 40ö postemblem vm KPV mitt på , svårt märke men ojämn tandning ner höger med kt-ft tand F 8500 400
5406 160 45ö typ 1, AB-PR 450
5407 160 AB-PR 400
5408 160 AB 300
5409 161 45ö typ 2 PR-LYX 25
5410 162 pr-lyx 200
5411 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
5412 162B 60ö typ 1, A 2 PPR, AB 250
5413 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
5414 162cx fint AB 60ö linjer 550
5415 163 ** 60Ö TYP 2, A2,AB-PRAKT 450
5416 163a 60ö typ 2, A2 ppr LYX 1200
5417 163a ** 60ö Postemblem typ1 A2 , PRAKT 750
5418 163a ** 60Ö RÖDLILA TYP 2, A1ppr, pr-lyx 750
5419 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
5420 163b ** 60ö violettkarmin vitt ppr, PR-LYX 1600
5421 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
5422 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
5423 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
5424 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
5425 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
5426 165bz 80ö KPV, AB 150
5427 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
5428 165cx ** 80ö vm linjer, PRAKT-LYX 150
5429 167 90ö prakt 650
5430 167a ** 90ö A2 papper, LYX 1100
5431 167a ** 90 ö mattblå, A1, LYX 1100
5432 167a ** 90ö Postemblem typ1 A2 , PR-LYX 1000
5433 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
5434 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
5435 167a,b,c ** 90ö 3 olika F ca 8100, AB 1000
5436 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
5437 167b ** 90 ö vitt papper, PR-LYX 1600
5438 167b AB-pr 900
5439 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
5440 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
5441 167c 90ö SKIFFERBLÅ, PRAKT 1250
5442 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
5443 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
5444 167c 90ö skifferblå, sign BG, bra AB 750
5445 167c 90ö vitt ppr, AB 400
5446 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
5447 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
5448 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
5449 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
5450 169cx 110ö PR-LYX vm linje 50
5451 170a PR-LYX 95
5452 170b2 prakt 150
5453 171 prakt 120ö svart 650
5454 171 ** 12ö svart, bra AB 390
5455 171 120 ö AB , F 1600 350
5456 173a ** PRAKT 90
5457 173a,var 140ö svart var intensivt tryck, PRAKT 125
5458 173c 140ö B ppr, prakt 50
5459 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
5460 174a 145ö pr-lyx 110
5461 174a 145ö PRAKT 95
5462 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
5463 174b 145ö, PR-LYX 110
5464 174b ** 145ö PR-LYX 110
5465 175A 15ö mörk violett, PR-LYX 250
5466 175Aa 15ö PRAKT 175
5467 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
5468 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
5469 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
5470 175C 4-block ab-prakt 400
5471 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
5472 175Cb * - *(*) 15ö 4-sid mat mörk ultramarin violett på A2 ppr, i PRAKT 4-BLOCK, svårt märke , F 2400+++ 500
5473 176A 15Ö TYP 1 , LYX 450
5474 176A 15ö röd typ 1, LYX 400
5475 176A prakt-lyx, A2ppr 300
5476 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
5477 176C ** 15Ö RÖD TYP1 4-SID PR-LYX 400
5478 176C prakt 200
5479 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
5480 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
5481 177Aa prakt 90
5482 177Aa PR 75
5483 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
5484 177Ab Rent tryck ab f 700 250
5485 177Ac prov ppr, AB 200
5486 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
5487 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
5488 177Ca ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. A1 SUPERLYX 600
5489 177Ca ** 4-BLOCK 15ö röd typ 2,a1 ppr, AB 450
5490 177Ca ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 300
5491 177Cb 15ö röd typ 2, rent tryck, LYX 4-BLOCK 1400
5492 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
5493 177Cb 4-block , fint AB 800
5494 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
5495 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
5496 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
5497 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
5498 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
5499 177Cc 15ö röd vitt papper 4-sid, LYX 600
5500 177Cc 15Ö RÖD VITT PR, LYX 550
5501 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
5502 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
5503 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
5504 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
5505 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
5506 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
5507 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
5508 178A ** 15ö brun LYX 100
5509 178A ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 75
5510 178A 15ö brun, PR-LYX 70
5511 178A 15ö brun , PRAKT 60
5512 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
5513 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
5514 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
5515 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
5516 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
5517 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
5518 178Cvar vågr.brunt streck 100
5519 179Ac PRAKT AV ppr 800
5520 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
5521 179Af,bz ** G.V. Profil Vä., 15ö KPV, Pr-LYX 600
5522 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
5523 179Afvar färgstänk PRAKT 200
5524 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
5525 179b ** 20 ö G V Profil VÄ . AGRGppr PRAKT, sign KAn 500
5526 180a ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A1, Prakt-LYX 225
5527 180A 20ö röd, AB 80
5528 180b ** 20ö röd vitt ppr, LYX 550
5529 180b LYX 450
5530 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
5531 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
5532 180b prakt ex 300
5533 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
5534 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
5535 181a ** G.V. Profil Vä., 20ö orange A2 ,Pr-LYX 300
5536 183a LYX 250
5537 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
5538 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
5539 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
5540 184 ** G.V. Profil Vä., 25ö orange A3, Pr-LYX 500
5541 184 prakt 25ö orange 300
5542 184 25ö orange, AB 200
5543 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
5544 185 ** 30ö blå G. V. profil vä, PR-LYX A1 300
5545 186a ** G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 300
5546 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
5547 186b rent tryck PRAKT 400
5548 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
5549 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
5550 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
5551 186c,var ** 30ö vitt ppr kraftig färg med färgfläck på och bakom huvudet. Unik? 800
5552 187b pr-lyx rent tryck 35ö 650
5553 189 40ö typ 1, PR-LYX 650
5554 189 40ö med hel rullbanderoll, ovanligt 225
5555 189a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ1 A1,P-LYX 750
5556 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
5557 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
5558 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
5559 191a LYX 45ö A1 600
5560 191a ** 45ö brun, A2ppr, LYX sign BG 475
5561 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
5562 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
5563 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
5564 191b prakt 45
5565 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
5566 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
5567 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
5568 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
5569 192b 50ö grå, AB 200
5570 193 prakt 225
5571 193 ** 85Ö PR-LYX 200
5572 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
5573 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
5574 194 ** G.V. Profil Vä.,115ö brunröd A2 ,P-LYX 200
5575 194 115Ö PRAKT 150
5576 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
5577 194a ** 115ö brun, LYX A1 ppr 200
5578 195 145ö A2 ppr, SUPERB 200
5579 195 ** G.V. Profil Vä., 145ö gulgrön A2 ,LYX 175
5580 195 PR-LYX 100
5581 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
5582 196var pr. par med tryckvar 150
5583 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
5584 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
5585 197cx LYX 4-BLOCK 600
5586 197cx 10ö grön,vm, PRAKT centr 4-block 425
5587 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
5588 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
5589 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
5590 197cx prakt 170
5591 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
5592 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
5593 197cxz bra AB ex , 10ö linjer+KPV 300
5594 197cxz ngt ktt 200
5595 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
5596 199 4-BLOCK, FINT AB 250
5597 199 20ö PR-LYX 125
5598 199 ** 20Ö PRAKT 95
5599 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
5600 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
5601 200 ** 25ö PR-LYX 150
5602 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
5603 200 25ö Kongress, AB 90
5604 200 ** 25ö ab-pr 90
5605 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
5606 201 30ö Kongress, LYX 200
5607 201 30ö Kongress, PRAKT 125
5608 201 ** 30ö blå PRAKT 125
5609 201 AB 100
5610 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
5611 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
5612 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
5613 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
5614 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
5615 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
5616 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
5617 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
5618 201b Lyx men svgt ve. 250
5619 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
5620 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
5621 202 35ö Kongress, AB 100
5622 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
5623 203 ** 40ö grön PRAKT 200
5624 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
5625 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
5626 203 AB 125
5627 204 45ö , LYX EX 400
5628 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
5629 204 PRAKT 325
5630 204 ** 45 Ö PRAKT 250
5631 204 AB 45ö 200
5632 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
5633 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
5634 205 praktex 50 öre 325
5635 205 ** 50 Ö PRAKT 250
5636 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
5637 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
5638 206 60 öre PRAKT-LYX 500
5639 206 ** PR-LYX 60ö 400
5640 206 60ö Kongress, PR 325
5641 206 ** 60 Ö PRAKT 325
5642 206 AB 250
5643 207 LYX 80ö 475
5644 207 ** 80 Ö PRAKT 350
5645 207 ** PR-LYX 80ö 350
5646 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
5647 208 ** 1KR GRÖN, PR-LYX 550
5648 208 PRAKT 1 kr 475
5649 208 ** 1kr AB-PR 450
5650 208 AB 300
5651 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
5652 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
5653 209 ** 2kr vackert ex 600
5654 210 5 KR PR-LYX EX 2300
5655 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
5656 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
5657 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
5658 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
5659 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
5660 212 ** 10Ö LYX 75
5661 212cx bra AB 4-bl 300
5662 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
5663 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
5664 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
5665 212cx prakt 175
5666 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
5667 212cxz ** 10ö prakt linjer+ KPV mitt på 250
5668 214 PR-LYX 20ö 225
5669 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
5670 214 ** 20Ö PRAKT 125
5671 215 bra AB 4-bl 600
5672 215 ** 25Ö LYX 300
5673 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
5674 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
5675 216 4-BLOCK AB 500
5676 216 LYX 30ö 350
5677 216 30ö LYX 300
5678 216b ** 30ö grönblå föreningen, fint 4-block 1000
5679 216b 30ö Grönblå, AB 400
5680 216b 30Ö Grönblå AB 350
5681 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
5682 218 40ö PR-LYX 370
5683 218 PR-LYX 350
5684 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
5685 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
5686 219 ** 45ö , prakt 275
5687 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
5688 220 PRAKT 500
5689 220 50ö PR-LYX 500
5690 220 ** 50ö grå , prakt-LYX 450
5691 220 50 öre AB-pr 400
5692 220 ** 50ö Föreningen 1924, prakt 200
5693 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
5694 221 60ö PRAKTcentr 4-BLOCK, 1 ex 1ft 700
5695 221 60ö PR-LYX 475
5696 221 AB 60 ö 300
5697 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
5698 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
5699 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
5700 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
5701 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
5702 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
5703 223 1 KR Föreningen, AB 325
5704 224 2KR PRAKT 1500
5705 224 ** 2KR PRAKT 1250
5706 224 AB-prakt 1200
5707 224 ** 2 KR PRAKT 1000
5708 224 ** 2kr röd , PR-LYX 1000
5709 224 AB 900
5710 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
5711 225 5 kr, mkt vackert 2000
5712 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
5713 225 ** 5KR AB 1200
5714 225 prc. , kt F 5500 900
5715 225 LYXcentr, små veck 750
5716 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
5717 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
5718 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
5719 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
5720 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
5721 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
5722 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
5723 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
5724 226-30 PR-LYX SERIE 125
5725 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
5726 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
5727 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
5728 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
5729 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
5730 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
5731 232 50Ö LUFTPOST LYX 50
5732 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
5733 233a SLOTTET 5 KR GRÖN, SUPERB 1250
5734 233a prakt 1000
5735 233a ** 5KR gröna slottet, LYX 900
5736 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
5737 233a AB 550
5738 233a AB, naturlig gummirepa 300
5739 233b PRAKT 4-BLOCK 5500
5740 233b 4-BLOCK AB 3600
5741 233b AB 1000
5742 233b ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYXcentr 750
5743 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
5744 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
5745 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
5746 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
5747 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
5748 235C PR 4-BLOCK 100
5749 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
5750 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
5751 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
5752 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
5753 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
5754 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
5755 239C LYX 4-BLOCK 125
5756 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
5757 239E 5ö plåtskarvpar, PRAKT 50
5758 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
5759 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
5760 241A ** 10ö Riksd., PLÅTSKARV, vä PRAKT 30
5761 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
5762 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
5763 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
5764 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
5765 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
5766 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
5767 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
5768 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
5769 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
5770 248C ** 15 ö 4 -sidig LYX 60
5771 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
5772 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
5773 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
5774 249 20ö PR-LYX 125
5775 249 ** 20ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 50
5776 249var 20ö rullbanderoll SÅ 100
5777 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
5778 250 25ö PR-LYX 90
5779 251 ** 30Ö LYX 300
5780 251 30ö prakt 200
5781 251 30ö Postverket, AB 100
5782 251 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
5783 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
5784 252 35ö Postverket, PRAKT 75
5785 253 40ö Postverket, LYX 140
5786 253 40ö Postverket, PRAKT 75
5787 254 45ö Postverket, LYX 140
5788 254 45ö Postverket, PRAKT 90
5789 255 50ö Postverket, PRAKT 200
5790 255 50ö Postverket, AB 125
5791 256 60 ö LYX 400
5792 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
5793 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
5794 256 60ö Postverket, PRAKT 225
5795 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
5796 257 1 KR POSTVERKET, LYX 140
5797 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
5798 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
5799 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
5800 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
5801 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
5802 258Var plåtskarvpar, vä ex bruten streckning till hö, ovanlig variant i par 300
5803 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
5804 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
5805 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
5806 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
5807 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
5808 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
5809 259BC bra par 75
5810 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
5811 259BC bra par, Swedenborg 65
5812 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
5813 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
5814 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
5815 259CB praktpar 100
5816 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
5817 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
5818 259CB bra par 75
5819 259CB bra par 65
5820 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
5821 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
5822 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
5823 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
5824 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
5825 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
5826 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
5827 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
5828 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
5829 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
5830 261BC bra par 70
5831 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
5832 261CB LYX 4-BLOCK 175
5833 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
5834 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
5835 261CB bra par 70
5836 261CB bra par 70
5837 262A ** 15Ö NYA SVERIGE 1938, LYX 25
5838 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
5839 262BC praktpar 175
5840 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
5841 262BC bra par 130
5842 262BC bra par, Delaware 15ö 100
5843 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
5844 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
5845 262C LYX 4-Block 100
5846 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
5847 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
5848 262CB bra par 150
5849 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
5850 266BC praktpar 200
5851 266BC bra par 135
5852 266BC bra par 5ö G V 80år 110
5853 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
5854 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5855 267BC LYX 4-BLOCK 500
5856 267BC bra par 210
5857 267BC bra par, 15ö G V 80år 200
5858 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
5859 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
5860 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 40
5861 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
5862 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
5863 269B1 otandad vänster 200
5864 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
5865 269BC Bra par 300
5866 269BC bra par, 10 Små siffror 260
5867 269BC 10ö små siffror vackert par 250
5868 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
5869 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
5870 273BC LYX par 750
5871 273BC LYX par utan färgstreck 750
5872 273BC bra par 600
5873 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
5874 273BC Bred marg ,kttspts 300
5875 273BC1 10ö PR-LYX 500
5876 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
5877 273BC2 ** 10Ö STORA SIFFROR utan streck, PRakt 400
5878 273CB prakt 4-block 1000
5879 273CB pr-lyx par 750
5880 273CB bra par 600
5881 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
5882 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
5883 273Cv1 10ö Felperforerat 150
5884 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
5885 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
5886 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
5887 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
5888 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
5889 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
5890 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
5891 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
5892 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
5893 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
5894 305 ** 1,75 kr tre kronor, LYX 60
5895 318 kpl A,B,C F 97 530 150
5896 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
5897 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
5898 318BC prakt par 175
5899 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
5900 318BC BRA PAR, LING 120
5901 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
5902 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
5903 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
5904 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
5905 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
5906 318CB praktpar 175
5907 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
5908 318CB Bred marg 125
5909 318CB BRA PAR 120
5910 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
5911 320B1 LYX F 1100 325
5912 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
5913 320B2 bra ex 300
5914 320BC bra par 500
5915 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
5916 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
5917 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
5918 320BC Berzelius, 3+ 4sid par 250
5919 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
5920 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
5921 320C ** 10ö Berz. LYX 50
5922 320CB pr-lyx par 650
5923 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
5924 320CB bra par 450
5925 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
5926 321B1 ** 15ö Linné LYX 75
5927 321B2 ** 15ö Linné LYX 125
5928 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
5929 321BB Prakt -lyxpar 175
5930 321BB 15ö Linné PR par 125
5931 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
5932 321BC LYX 4-BLOCK 1000
5933 321BC LYX PAR 600
5934 321BC praktpar 550
5935 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
5936 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
5937 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
5938 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
5939 321CB 15ö Linne´4+3sid , LYX PAR 525
5940 321CB bra par LInnè 500
5941 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
5942 321CB bra par 450
5943 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
5944 323 50ö Linné, LYX 100
5945 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
5946 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
5947 324BB PRAKT BELLMAN 100
5948 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
5949 324BC 4-block prakt 500
5950 324BC, CB 2 BRA PAR 400
5951 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
5952 324BC Lyx 350
5953 324BC bra par 250
5954 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
5955 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
5956 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
5957 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
5958 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
5959 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
5960 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
5961 324CB bra par 225
5962 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
5963 326 ** 15ö SERGEL LYX 35
5964 326B1 ** 15ö SERGEL LYX 70
5965 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
5966 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5967 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
5968 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
5969 326BB prakt 80
5970 326BB ** 15ö SERGEL, LYX PAR 75
5971 327 50Ö SERGEL LYX 110
5972 329 90 öre Bibeln 75
5973 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
5974 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
5975 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
5976 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
5977 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
5978 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
5979 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
5980 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
5981 332BC ** SLOTTET 3+4 sid par, LYX 1000
5982 332BC obetydligt kt 550
5983 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
5984 332C ** 5KR BLÅ slottet 4 sid 4-block 400
5985 332CB SLOTTET 5 KR , PR-LYX 4-BLOCK 2000
5986 332CB LYX par 1400
5987 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
5988 332CB ** 5 KR SLOTTET 3+4 sid PR-LYX 900
5989 332CB ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 800
5990 332CB ** 5KR BLÅ slottet 3+4 sid par, PR 750
5991 332CB LYX men svag rostfl 600
5992 333BB ** 5ö Hazelius BB 4-block 45
5993 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
5994 336 120 ÖBirgitta , LYX 175
5995 336 ** 120ö Birgitta 100
5996 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
5997 337 20 KR SVANAR, 200
5998 337C 20 kr svanar, LYX 475
5999 337C prakt 325
6000 337C 4-sid Svanar 300
6001 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
6002 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
6003 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
6004 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
6005 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
6006 340A2v3 ** 10ö Folkskolan streck i övre marg 50
6007 340A4,v3 ** 10ö Folkskolan strck i pannan, P-LYX 50
6008 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
6009 343 ** 60Ö SCHELE FINT 5 STRIP 75
6010 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
6011 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
6012 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
6013 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
6014 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
6015 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
6016 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
6017 513B2,PI 15Ö plåtsår i ryggen, LYX 100
6018 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
6019 526BBPI 20ö Kungl. Biblioteket, med plåtsår+150 95
6020 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
6021 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
6022 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
6023 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 50
6024 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
6025 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
6026 1721 felskuret 200
6027 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
6028 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250


TJÄNSTE **

6029 11 ** 3ö LYX 75
6030 11a ** 2 ö LYX, SUPERB 200
6031 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
6032 11b ** 2 ö LYX, SUPERB 200
6033 11b ** 2ö prakt 4-block 60
6034 12 ** 3 ö LYX 100
6035 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
6036 12 ** 3ö PRAKT 25
6037 12b 4-bl AB-BA 100
6038 12B Ab 40
6039 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
6040 12e ** 3 ö LYX, SUPERB 200
6041 12e ** 3 ö LYX, SUPERB, gulaktigt papper 200
6042 12e prakt 4-block 175
6043 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
6044 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
6045 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
6046 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
6047 12h ** 3 ö olivakt gulbrun LYX, SUPERB 200
6048 13Ab AB 80
6049 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
6050 13B 4-block , prakt 100
6051 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
6052 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
6053 13Bb ** 4 ö svart LYX 200
6054 14 ** 5ö LYX-PRAKT 100
6055 15a AB 150
6056 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
6057 15b ** 6 ö blålila LYX, SUPERB 700
6058 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
6059 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
6060 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
6061 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
6062 15b pr-lyx 6ö 250
6063 15b 6ö AB-PRAKT 200
6064 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
6065 15b AB 125
6066 15b 6ö AB 100
6067 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
6068 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
6069 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
6070 15c Hörnmarginalex, AB 175
6071 15c 6ö bra AB 160
6072 16A ktspts annars prakt 200
6073 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
6074 16A ** 10ö typ1 AB 150
6075 16Aa prc, kt 100
6076 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
6077 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
6078 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
6079 17 4-block Ab, F 4000 750
6080 17b 12ö blå, AB-PRAKT 325
6081 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
6082 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
6083 18 bra AB ex 20ö röd 900
6084 18 PRc lit lodr. pappersrveck 350
6085 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
6086 19 ** 20ö blå AB-PR 4-block 110
6087 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
6088 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
6089 19v1 20ö blå otandat, marg ex sign Brun 90
6090 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
6091 20c ** , 24ö gulorange LYX SUPERB 1000
6092 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
6093 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
6094 20d AB 4-block, F 5200 1000
6095 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
6096 20d 24 öre gul AB 1200 300
6097 20d 24ö gul marginalex Ab 200
6098 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
6099 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
6100 21l 30Ö prakt, f 800 250
6101 22A ** 50 ÖRE TYP 1 POSTFRISKT FINT EX 3,3,5 sällsynt fräscht 1500
6102 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
6103 22Ag ** 50ö röd typ 1 postfrisk, F 4800 400
6104 23 LYX 4-block 1000
6105 23 ** 50ö grå, PRAKT 175
6106 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
6107 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
6108 24B LYX 4-block 500
6109 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
6110 24B LYX 1 KR 250
6111 24B ** 1 kr LYX 250
6112 24B ** , 1 KR blå /brun LYX SUPERB 250
6113 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
6114 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
6115 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
6116 24B ** 1 kr PR-LYX, HÖRNMARGINALEX 155
6117 24B bra ab-pr 4-bl 150
6118 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
6119 24B ** 1kr PRAKT 100
6120 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
6121 25a 10ö/12ö LYX 300
6122 25a 10ö/12ö P-LYX påtryck på 17v3 200
6123 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
6124 25var spegeltryck 150
6125 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
6126 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
6127 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
6128 26 10/24ö marginal 4-BLOCK, AB-PR 300
6129 26 ** 10/24Ö PR-LYX 150
6130 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
6131 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
6132 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
6133 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
6134 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
6135 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
6136 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
6137 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
6138 32 ** 10ö AB-PRAKT 4-BLOCK 225
6139 32 10ö PRAKT 150
6140 33 15ö orange provtryck (*) 200
6141 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
6142 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
6143 35 ** 25ö LYX 4-block 500
6144 35 ** 25ö Vm krona LYXc, gummive 100
6145 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
6146 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
6147 36 AB 4-block 125
6148 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
6149 36 ** små tjänste 30ö vm krona . prakt 75
6150 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
6151 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
6152 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . LYX, 150
6153 38 prakt 90
6154 38 ** 1KR PRAKT 75
6155 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
6156 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
6157 39 ** 5kr vackert 9-block 350
6158 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
6159 39 5KR PRAKT 100
6160 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
6161 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
6162 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
6163 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
6164 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
6165 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
6166 46 ** 8ö vm linjer, prakt 100
6167 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
6168 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
6169 46cz PRAKT 200
6170 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 100
6171 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 50
6172 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
6173 53 ** 35Ö LYX 100
6174 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
6175 54 ** 50Ö PR-LYX 40
6176 54B 50ö utan vm F 500 145
6177 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
6178 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
6179 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
6180 1 1Ö , AB 225
6181 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
6182 2 3ö BRA AB EX 300
6183 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
6184 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
6185 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
6186 2b ** 3ö PR-LYX 1000
6187 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
6188 2b ** 3ö AB-PR 500
6189 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
6190 2b ** 3ö AB 300
6191 2b ** 3ö fint AB ex 3,3,5, F 2018 1700 250
6192 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
6193 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
6194 3 ** 5ö brun BA 160
6195 3b * 5ö PRAKT 200
6196 4c ** 5ö obet kt, lvht, gott ex 2,3,5, F 2018 3500 300
6197 5 ** 12Ö AB-PRAKT 70
6198 5b ** 12 ö AB 40
6199 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
6200 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
6201 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
6202 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
6203 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
6204 8 30ö bra AB 250
6205 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
6206 8b ** 30Ö grön., AB 300
6207 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
6208 8c ** 30ö kraftigt mörkgrön, bra AB 400
6209 11 PRAKT 75
6210 11a LYX 200
6211 11b LYX ** 200
6212 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
6213 11var kraftigt felperforerad 200
6214 11var spegeltryck 150
6215 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
6216 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
6217 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
6218 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
6219 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
6220 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
6221 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
6222 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
6223 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
6224 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
6225 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
6226 12c ab-pr 100
6227 12d 3ö PR-LYX 150
6228 12d 3ö PRAKT 100
6229 12d ** 3ö PR-LYX 100
6230 12e ** 3Ö LYX 300
6231 12e ** 3Ö prakt 100
6232 13 5ö ** LYX 250
6233 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
6234 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
6235 14 ** /* 5Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, POS 1 * 300
6236 14 PR-AB 4-BLOCK 200
6237 14 ** 6ö vackert 9-block 200
6238 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
6239 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
6240 14d prakt 125
6241 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
6242 14d ** 6ö gul. prakt 100
6243 14f ** 6ö PRAKT 75
6244 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
6245 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
6246 15 12Ö PR-LYX 175
6247 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
6248 15 12ö PRAKT 125
6249 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
6250 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
6251 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
6252 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
6253 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
6254 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
6255 16 ** 20ö PRAKT 100
6256 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
6257 16b ** 20ö 4-block, AB 140
6258 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
6259 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
6260 17a BA centr F 3600 350
6261 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
6262 17av2 AB ex F 3600 700
6263 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
6264 17b ** 24ö blålila, ab 125
6265 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
6266 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
6267 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
6268 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
6269 17bv2 prakt, F 1400+ 350
6270 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
6271 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
6272 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
6273 18a ** 30 ö mörkt blågrön, PRAKT 600
6274 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
6275 18c ** 30ö 4-block, AB 120
6276 18d 30ö PRAKT 200
6277 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
6278 19 ** 50ö brun. prakt 100
6279 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
6280 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
6281 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
6282 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
6283 20 1kr bra AB 200
6284 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
6285 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
6286 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
6287 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
6288 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

6289 45 ** 10ö Oscar PH i lodr 5-strip, AB, 10000 1300
6290 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
6291 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
6292 58vm2 30ö Oscar vågr 5 strip, 2vm ,fräscht BA centr hö. F 8500 850
6293 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
6294 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
6295 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
6296 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
6297 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
6298 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
6299 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
6300 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
6301 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
6302 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
6303 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
6304 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
6305 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
6306 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
6307 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
6308 105 ** 5ö/2ö lodr hörnmarg 5-strip 1 ex KPV 100
6309 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
6310 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
6311 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
6312 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
6313 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
6314 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
6315 143Acxz AB-PR 75
6316 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
6317 143Ecx 5ö grön t 13 PRAKT 30
6318 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
6319 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
6320 145A 10ö violett A2 ppr, AB 140
6321 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
6322 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
6323 146Ac 10ö Lejon violett A3 ppr, LYX 225
6324 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
6325 149Aa 10ö AGRY, 6-STRIP, ett ex *, AB F 4800 600
6326 152Aa ** 20ö G II A, PR-LYX 150
6327 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
6328 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
6329 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
6330 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
6331 165cc 80ö PR-LYX 400
6332 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 120
6333 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
6334 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
6335 172a RULLBANDEROLL MÄRKE , 1 MÄRKE 100
6336 173a 140ö AGRG, AB 175
6337 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
6338 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
6339 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
6340 179Ae 20ö violett, AB 250
6341 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
6342 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
6343 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
6344 187a 35ö, AB, F 5500 800
6345 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
6346 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
6347 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
6348 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
6349 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
6350 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
6351 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
6352 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
6353 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
6354 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
6355 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
6356 231 prakt 10ö 30
6357 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
6358 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
6359 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
6360 234A ** 10ö Lützen 5-strip PRAKT 80
6361 236 25ö blå Lützen 125
6362 237 90 ö Lützen, AB 700
6363 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
6364 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
6365 243 25ö Riksdagen, prakt 200
6366 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
6367 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
6368 247A 10ö Postverket PR-AB 125
6369 248API 15ö Postverket PRAKT 200
6370 249 Postverket PRAKT 20ö 400
6371 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
6372 251 AB 30ö Postverket 750
6373 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
6374 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
6375 253 40ö Postverket PRAKT 325
6376 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
6377 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
6378 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
6379 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
6380 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
6381 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
6382 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
6383 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
6384 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
6385 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
6386 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
6387 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
6388 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
6389 264 30ö Nya Sverige, PRAKT 150
6390 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
6391 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
6392 268 30öre GV 80år 375
6393 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
6394 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
6395 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
6396 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
6397 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
6398 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
6399 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
6400 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
6401 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
6402 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
6403 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
6404 283 50Ö G.V. profil hö 70
6405 284 50ö Tre kronor, LYX 60
6406 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
6407 285 55ö Tre kronor prakt 25
6408 287 65ö Tre kronor lyx 15
6409 288 70ö, Tre kronor prakt 75
6410 290 80ö Tre kronor 10
6411 291 85ö grön Tre kronor 10
6412 292 85ö brun Tre kronor 100
6413 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
6414 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
6415 296 110ö prakt, Tre kronor 100
6416 297 115ö LYX, Tre kronor 15
6417 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
6418 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
6419 301 145ö, pr, Tre kronor 75
6420 302 150ö rödviolett, Tre kronor 30
6421 303 150ö brun, lyx Tre kronor 20
6422 304 170ö röd Tre Kronor, 20
6423 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
6424 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
6425 307 185ö Tre kronor LYX 90
6426 310 210ö Tre kronor ,blå 125
6427 316 285ö Tre kronor ,lyx 70
6428 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
6429 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
6430 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
6431 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
6432 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
6433 323 prakt 50ö LINNÉ 325
6434 326A Sergel 10ö 90
6435 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
6436 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
6437 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
6438 327A Sergel 50ö, F 1750 350
6439 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
6440 329 BIBELN 90öre bra 350
6441 331 60Ö SKANSEN 250
6442 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
6443 339 Tessin 40ö prakt 475
6444 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
6445 343 60 Ö SCHELE LYX 200
6446 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
6447 353-57 Flottan KPL prakt 225
6448 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
6449 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
6450 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
6451 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
6452 360 60 ö PRESSEN 150
6453 362 90 ö RYDBERG F 375 125
6454 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
6455 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
6456 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
6457 367 90 ö LUND F 550 125
6458 371 TEGNER 40 ö 1946 20
6459 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
6460 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
6461 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
6462 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
6463 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
6464 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
6465 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
6466 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
6467 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
6468 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
6469 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
6470 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
6471 438 25 ö Polhem 25
6472 439 45 5 ö Polhem 5-STRIP 10
6473 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
6474 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
6475 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
6476 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
6477 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
6478 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
6479 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
6480 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
6481 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
6482 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
6483 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
6484 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
6485 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
6486 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
6487 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
6488 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
6489 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
6490 494 120ö Fotboll 25
6491 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
6492 496 Götstålet 170ö 60
6493 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
6494 501 90ö Vattenfall 65
6495 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
6496 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
6497 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
6498 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
6499 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
6500 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
6501 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
6502 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
6503 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
6504 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
6505 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
6506 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
6507 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
6508 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
6509 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
6510 525 90ö Alström 5-STRIP 20
6511 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
6512 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
6513 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
6514 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
6515 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
6516 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
6517 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
6518 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
6519 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
6520 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
6521 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
6522 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
6523 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
6524 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
6525 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
6526 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
6527 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
6528 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
6529 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
6530 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
6531 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
6532 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
6533 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
6534 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
6535 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
6536 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
6537 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
6538 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
6539 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
6540 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
6541
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

6542 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
6543 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
6544 144Ecx 144Ecx 1 50 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 600
6545 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
6546 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
6547 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
6548 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
6549 182 25 ö röd GV profil vänster 110
6550 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
6551 182 25 Ö RÖD G VI 100
6552 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
6553 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
6554 232 50ö LUFTPOST 1932 150
6555 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
6556 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
6557 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
6558 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
6559 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
6560 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
6561 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
6562 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
6563 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
6564 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
6565 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
6566 281 40ö olivgrön F 900 125
6567 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
6568 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
6569 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
6570 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
6571 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
6572 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
6573 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
6574 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
6575 293 90öre TRE KRONOR 250
6576 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
6577 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
6578 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
6579 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
6580 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
6581 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
6582 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
6583 305 1,75KR TRE KR 4000
6584 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
6585 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
6586 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
6587 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
6588 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
6589 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
6590 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
6591 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
6592 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
6593 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
6594 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
6595 373 30ö NOBEL F 2000 300
6596 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
6597 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
6598 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
6599 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
6600 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
6601 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
6602 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
6603 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
6604 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
6605 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
6606 392 30Ö UPU 1949 50
6607 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
6608 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
6609 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
6610 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
6611 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
6612 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
6613 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
6614 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
6615 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
6616 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
6617 417 40ö grön GVI typ I 150
6618 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
6619 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
6620 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
6621 421 30ö Blå GVI typ III 150
6622 425 40ö blå 90
6623 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
6624 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
6625 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
6626 430 45ö blå G.VI .A 90
6627 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
6628 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
6629 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
6630 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
6631 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
6632 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
6633 439 40ö POLHEM 100
6634 439 45ö Polhem 100 rulle 100
6635 440A Petri 25ö 100 rulle 75
6636 442-44 G VI 70år F 1200 150
6637 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
6638 446 15 öre D.O. F 600 100
6639 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
6640 447 40 öre D.O. F 1200 250
6641 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
6642 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
6643 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
6644 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
6645 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
6646 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
6647 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
6648 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
6649 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
6650 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
6651 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
6652 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
6653 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
6654 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
6655 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
6656 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
6657 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
6658 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
6659 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
6660 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
6661 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
6662 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
6663 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
6664 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
6665 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
6666 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
6667 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
6668 489 40ö SJÖpost 1958 750
6669 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
6670 490 15ö SJÖpost 1958 100
6671 494 120ö VM I FOTBOLL 300
6672 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
6673 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
6674 502 RÖDA KORS 1959 80
6675 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
6676 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
6677 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
6678 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
6679 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
6680 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
6681 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
6682 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
6683 522-23 PILO 30, 140ö 500
6684 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
6685 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
6686 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
6687 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
6688 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
6689 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
6690 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
6691 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
6692 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
6693 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
6694 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
6695 681 45ö NOBEL 1969 100
6696 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
6697 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
6698 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
6699 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
6700 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
6701 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
6702 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
6703 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
6704 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
6705 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
6706 1038 BJÖRN 200X1,15KR Art nr 7810.10, vacker frankering 200
6707
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
6708
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
6709
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
6710
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
6711 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

6712
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
6713
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
6714
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
6715
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
6716
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
6717
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
6718
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
6719
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
6720 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
6721 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
6722 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
6723 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
6724 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
6725 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
6726 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
6727 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
6728 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
6729 69 2ö,halvark 50 st 325
6730 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
6731 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
6732 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
6733 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
6734 71-74 100 ST HELARK 1200
6735 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
6736 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
6737 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
6738 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
6739 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
6740 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
6741 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
6742 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
6743 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
6744 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
6745 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
6746 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
6747 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
6748 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
6749 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6750 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
6751 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6752 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
6753 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
6754 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
6755 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
6756 149C ** 10ö G.V. En Face 45 st i arkdel , cyls 1-2 i övre marginal, F 2018 13.500 kr 700
6757 151Cbz ** 20ö G.V. En Face 30 10 vågr 3 lodr, övre 10 med BZ ( 2 är*, samt en bz ft ) , 2st ej bz är def (riss )F 2018 för 7st bz 12600 och 18st 151C 12600= 25.200 kr 1500
6758 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
6759 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
6760
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
6761 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
6762 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
6763 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
6764 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
6765 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
6766 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
6767 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
6768
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

6769
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
6770 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
6771 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
6772 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
6773 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
6774 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
6775 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
6776 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
6777 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
6778 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
6779 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
6780 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
6781 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
6782 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
6783 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
6784 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
6785 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
6786 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
6787 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
6788 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
6789 21o NYSKICK, F 2500 800
6790 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
6791 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
6792 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
6793 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
6794 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
6795 21r omsl. framsida har varit vikt 475
6796 23o 10 Öre Lützen, vc 325
6797 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
6798 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
6799 23O 10 Lützen , AB-PR 150
6800 23o 10ö Lützen bra häfte 125
6801 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
6802 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
6803 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
6804 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
6805 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
6806 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
6807 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
6808 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
6809 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
6810 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
6811 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
6812 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
6813 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
6814 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
6815 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
6816 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
6817 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
6818 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
6819 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
6820 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
6821 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
6822 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
6823 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
6824 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
6825 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
6826 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
6827 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
6828 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
6829 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
6830 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
6831 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
6832 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
6833 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
6834 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
6835 31 8ex P1,delvis släppt 300
6836 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
6837 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
6838 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
6839 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
6840 31PII ett ex PII. 650
6841 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
6842 33CBo omv prakthäfte 750
6843 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
6844 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
6845 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
6846 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
6847 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
6848 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
6849 33CCo 10ö Swedenborg 150
6850 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
6851 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
6852 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
6853 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
6854 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
6855 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
6856 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
6857 34CB BREDA MARGINALER 750
6858 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
6859 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
6860 34CB BRA HÄFTE 500
6861 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6862 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
6863 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
6864 34CB K nr.,GODK. MARG 350
6865 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
6866 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
6867 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
6868 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
6869 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
6870 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
6871 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
6872 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
6873 35CB LYX-pr 800
6874 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
6875 35CB ÄKTA men ngt smal 500
6876 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
6877 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
6878 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
6879 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
6880 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
6881 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
6882 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
6883 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
6884 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
6885 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
6886 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
6887 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
6888 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
6889 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
6890 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
6891 39CCo Nyskick 200
6892 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
6893 39CCr obet gemspår 150
6894 39CCr små sifror, omslagsveck 110
6895 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
6896 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
6897 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
6898 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
6899 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
6900 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
6901 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
6902 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
6903 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
6904 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
6905 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
6906 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
6907 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
6908 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
6909 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
6910 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
6911 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
6912 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
6913 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
6914 57 BIBELN 15ö 1941, CYLS 1, ab, very fine 160
6915 57 ett märke saknas,prlyx 150
6916 57v "III" ett ex saknas F 805 175
6917 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
6918 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
6919 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
6920 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
6921 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
6922 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
6923 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
6924 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
6925 60A Birg. 8 par F 480 100
6926 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
6927 61 Cyls 2, obet särad tander 20
6928 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
6929 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
6930 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
6931 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
6932 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
6933 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
6934 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
6935 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
6936 64 Cyls2 h F 600 200
6937 64 5ö SCHELE, LYX 195
6938 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
6939 64 SCHELE , bra F 500 150
6940 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
6941 64 Schelle, prakt 125
6942 64 cyls 2h, i par saknas 100
6943 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
6944 65 G V 85 år, välcentr märken 300
6945 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
6946 66 spegeltryck 20 märken 200
6947 66 Cyls 1 h, oglättat 75
6948 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
6949 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
6950 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
6951 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
6952 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
6953 67 Montelius 5ö 40
6954 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
6955 68 Sjökartan 5ö prakt 70
6956 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
6957 69 LYX 125
6958 69 FLOTTAN 10ö , PRAKT, CYLS 2 65
6959 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
6960 69 Cyls 2 , ktt 50
6961 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
6962 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
6963 70 Cyls 2, LYX 300
6964 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
6965 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
6966 70 cyls 1h, nyskick 225
6967 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
6968 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2 175
6969 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
6970 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
6971 72 cyls 1h F 660 225
6972 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
6973 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
6974 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
6975 72 Röda Korset 20ö bra 150
6976 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
6977 73 Pressen, CYLS 2vä 35
6978 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2, lyx 35
6979 73 LYX 30
6980 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
6981 73 Pressen ,fräscht 20
6982 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
6983 74 Rydberg, LYX 125
6984 74 pr-lyx centrering 110
6985 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
6986 74 V. Rydberg F 250 80
6987 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
6988 75 Sparbanken 10ö, 2st Cyls 1, cyls2 25
6989 75 Sparbanken 10ö 20
6990 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
6991 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
6992 76 Lund 15ö pr-lyx 50
6993 76 15ö Lund, Cyls1 50
6994 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
6995 76 Cyls 1, centr. hö 30
6996 77 Cyls 1h , prakt 150
6997 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
6998 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
6999 77 nyskick 100
7000 77 cyls 2 100
7001 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
7002 77 20ö LUND, prakt 100
7003 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
7004 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
7005 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
7006 77 20ö LUND , AB-PR 70
7007 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
7008 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
7009 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 2, PR 25
7010 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
7011 79A
20
7012 79B pr 20
7013 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
7014 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
7015 80 cyls 1h , pr-lyx 140
7016 80 Lyx , NOBEL 125
7017 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
7018 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
7019 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
7020 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
7021 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
7022 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
7023 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
7024 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
7025 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
7026 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
7027 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
7028 83 20ö GV 40års jub 20
7029 85 Pionjärjubiléet 30
7030 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 1 30
7031 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
7032 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
7033 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
7034 86-87 F 140 50
7035 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
7036 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
7037 88 cyls 1h 60
7038 88 Strindberg 35
7039 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
7040 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
7041 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 1, AB-PR 30
7042 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
7043 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
7044 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
7045 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
7046 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
7047 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
7048 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
7049 93A 20 x 25 Ö 30
7050 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
7051 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
7052 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
7053 94 POLHEM 25Ö 25
7054 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
7055 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
7056 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
7057 95 cyls 2, pr 160
7058 95 Petri Cyls 1 130
7059 95 cyls 2 130
7060 95 Petri F 350++, 125
7061 95 Petri 1952, cyls 1 120
7062 95 PETRI CYLS 1, PR 100
7063 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
7064 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
7065 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
7066 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
7067 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
7068 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
7069 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
7070 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
7071 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
7072 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
7073 97 cyls 1, lyx 20
7074 97 Cyls 2 20
7075 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
7076 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
7077 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
7078 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
7079 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
7080 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
7081 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
7082 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
7083 101 Idrottsrörelsen F 150 50
7084 101 cyls1 40
7085 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
7086 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
7087 102 cyls1 50
7088 102 Cyls 2 50
7089 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 1 50
7090 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
7091 102 Stockholm 700 år F 120 40
7092 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
7093 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
7094 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
7095 104 cyls 1h F 180 65
7096 104 TELEGRAFVERKET 60
7097 105 cyls 2, pr 100
7098 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
7099 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
7100 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
7101 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
7102 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
7103 108 Cyls 1, lyx 100
7104 108 Cyls 2, lyx 95
7105 108 Cyls 1 80
7106 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 2 65
7107 108 Lenngren f 200 60
7108 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
7109 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
7110 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
7111 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
7112 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
7113 110A Atterbom F 220 75
7114 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , CYLS 1, P-LYX 50
7115 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
7116 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
7117 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
7118 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
7119 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
7120 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
7121 115B Sjöräddningen F 350 115
7122 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
7123 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
7124 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
7125 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
7126 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
7127 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
7128 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
7129 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
7130 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
7131 130 ARRENIUS 30
7132 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
7133 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
7134 135 BRANTING 15ö 15
7135 136 SAS ,F 80 25
7136 136o SAS omv, CYLS 2 35
7137 136O SAS 40ö 15
7138 136R SAS 40ö 15
7139 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
7140 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
7141 140 30Ö PILO 40
7142 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
7143 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
7144 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
7145 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
7146 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
7147 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
7148 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
7149 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
7150 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
7151 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
7152 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
7153 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
7154 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
7155 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
7156 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
7157 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
7158 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
7159 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
7160 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
7161 160 Nobelpris 1903 F 100 35
7162 166A 20x 30 ö violett 35
7163 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
7164 167-68 1904 Nobel 55
7165 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
7166 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
7167 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
7168 173 30 ö Nobel 1905 20
7169 174B Nobel 1905 60
7170 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
7171 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
7172 197 Älghuvud, F 100 30
7173 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
7174 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
7175 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
7176 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
7177 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
7178 205A Nordiska Vildblommor 30
7179 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
7180 205A VILDBLOMMAOR, 20
7181 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
7182 207 Kyrkornas värdssamfund 15
7183 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
7184 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
7185 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
7186 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
7187 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
7188 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
7189 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
7190 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
7191 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
7192 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
7193 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
7194 214A Liljefors 20
7195 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
7196 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
7197 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
7198 222A kn+1,5, delat kors vä 100
7199 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
7200 228A,B SAGOR 2 EX 90
7201 234A Näringsliv 30
7202 234B
30
7203 239
30
7204 253 Idrottsflickor, helt kn 25
7205 254 Sv. GLAS 30
7206 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
7207 262 G:VI: 90 år F 65 20
7208 270 Nordiska Museet F 130 40
7209 270A
40
7210 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
7211 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
7212 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
7213 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
7214 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
7215 354 Helt kn,+ cyls2 20
7216 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
7217 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
7218 371 Stockholmia 86 , knr 50
7219 371 Stockholmia 86 F 160 40
7220 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
7221 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
7222 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
7223 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
7224 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
7225 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

7226 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
7227 1O 8X 25Ö LYX 200
7228 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
7229 1O 8X25ö ,omv LYx 160
7230 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
7231 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
7232 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
7233 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
7234 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
7235 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
7236 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
7237 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
7238 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
7239 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
7240 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
7241 2o 10x10ö brun, LYX 25
7242 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
7243 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
7244 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
7245 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
7246 4Ar F 700 225
7247 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
7248 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
7249 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
7250 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
7251 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
7252 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
7253 4B Cyl 2v 30
7254 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
7255 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
7256 4R 4x25ö blå , LYX 30
7257 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
7258 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
7259 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
7260 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
7261 5BOV Kn 0,5+ 300
7262 5BOV cyls 2 fot F 565 200
7263 5BRV F 600 200
7264 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
7265 5OH 15+5ö , KN 70530 75
7266 5OH PR-LYX 50
7267 5OH
35
7268 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
7269 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
7270 5OV PRAKT 5+15Ö 200
7271 5OV KN 1, 7..., F 595 200
7272 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
7273 5OV 5+15Ö, OMV 150
7274 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
7275 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
7276 5RV 5+15ö PRAKT 200
7277 5RV 5+15Ö, Rättv 150
7278 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
7279 6OH cyls 1 F 450 150
7280 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
7281 6OV cyls 2 F 300 100
7282 6OV cyls 1 fot 85
7283 6OV F 200 60
7284 6RV snedstreck, lyx 70
7285 6RV snedstreck 60
7286 6RV utan snedstreck F 175 55
7287 8OH kn +3 "...465, F 650 225
7288 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
7289 11BOV KN 3 108.. 35
7290 12FOV CYLS1, KN +1 100
7291 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
7292 15Do kn +4 30
7293 16C1r
15
7294 16C1r
15
7295 18 Tjörnbroar 20
7296 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
7297 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
7298 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
7299 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
7300 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
7301 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
7302 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
7303 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
7304 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
7305 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
7306
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
7307
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
7308
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
7309
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

7310
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
7311
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
7312
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
7313
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
7314
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
7315
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
7316
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
7317
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
7318
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
7319
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
7320
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
7321
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
7322
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
7323
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
7324
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
7325
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
7326
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
7327
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
7328
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
7329
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
7330
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
7331
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
7332
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
7333
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
7334
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
7335
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
7336
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
7337
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
7338
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
7339
H 301 Vilda bär 134 häften med markeringar, massor ryggtryck m.m. Variant fynd ? Nominal över 1000 700
7340
H 301 Vilda bär 75 häften många med markeringar i varsitt pergamyntkuvert , ++98+645de lesta typade . Fynd? 700
7341
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
7342
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
7343
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
7344
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
7345
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
7346
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
7347
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
7348
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
7349
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
7350
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
7351
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
7352
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
7353
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
7354
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
7355
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
7356
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
7357
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
7358
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
7359
HÄFTEN 1921-49 14 olika , H16, 38, 69-70,74-78,82, 88, 89, 92, F 2019 ca 4250 400
7360
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
7361
Häften :Parti ca 43 olika ( eller olika markeringar) häften med markeringar 1974-86 , även många dubbla markeringar. Nominal ca 600 375
7362
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
7363
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
7364
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
7365
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
7366
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
7367
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
7368
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
7369
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
7370
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
7371
Häften ca 31, 16 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 300
7372
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
7373
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
7374
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
7375
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
7376
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
7377
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
7378
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
7379
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
7380
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
7381
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
7382
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
7383
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
7384
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
7385
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
7386
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
7387
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
7388
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
7389
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
7390
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7391
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7392
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
7393
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
7394
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
7395
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
7396
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
7397
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
7398
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
7399
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
7400
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
7401
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
7402 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500
7403 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

7404
Brevmärken 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
7405
Brevmärkeni häften 1000st i fin kvalitet , nominal 11000, bra investering stiger med åren 7000
7406
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
7407
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
7408
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 2000
7409
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
7410
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
7411
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
7412
Parti 400st 6 kr märken Nom 2400 , 300st B-porto 1500
7413
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
7414
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
7415
Nominalparti Nom 2000 1000
7416
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1000
7417
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
7418
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
7419
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
7420
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
7421
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1100 700
7422
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
7423
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
7424
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
7425
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
7426
4 rullar 2x 1,30+70ö,2,20kr= 100 x 5,50 porton nom 550 kr 350
7427
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
7428
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 650 350
7429
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
7430
1 rabatthäfte norden 200
7431
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200


ARK PARTIER

7432
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
7433
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
7434
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
7435
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
7436
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
7437
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
7438
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
7439
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
7440
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
7441
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
7442
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125


RULLPARTIER

7443
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3100
7444
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
7445
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
7446
nr 277 25ö orange Prifil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
7447
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
7448
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
7449
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
7450
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
7451
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7452
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
7453
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
7454
52 rullar 48x100, 4x200 märken, 1940 tal och framåt. Nominal 550kr massor märken 400
7455
25 olika 100 rullar 1947-64, Nominal 500 350
7456
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
7457
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
7458 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
7459 521A SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300


POSTFRISKA SERIER

7460
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
7461
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
7462
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
7463
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
7464
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
7465
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
7466
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
7467
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
7468
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
7469
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
7470
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
7471
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
7472
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
7473
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
7474
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
7475
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
7476
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
7477
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
7478
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
7479
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
7480
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
7481
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
7482
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
7483
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
7484
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
7485
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
7486
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
7487
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
7488
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
7489
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
7490
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
7491
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
7492
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
7493
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
7494
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
7495
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
7496
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

7497
Årsatser 1996-2006 11 olika nominal ca 5600 3800
7498
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
7499
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
7500
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
7501
Årsatser frimärken 37 st 1974-80 4x1974, 4x75, 8x76, 6x77, 5x78 10x 1979 och 5x 1980. Bra presenter och bra nominal. 1000
7502
Årsats 1967, fint skick 900
7503
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
7504
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
7505
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
7506
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
7507
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
7508
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
7509
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
7510
Årsats1969 oöppnad fin 550
7511
Årsats1969 oöppnad toppskick 550
7512
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 500
7513
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
7514
ÅRSBOK 1987-88 450
7515
Årsats 1968, fint skick 450
7516
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
7517
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
7518
Årsats 1970 mycket fin , svår 350
7519
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
7520
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7521
Årsbok 2005 Nominal 436 300
7522
Årsbok 2003 275
7523
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
7524
Postens första presentsats? Med märken från 1967-68 förpackad som årsatserna från 1967-68. Mycket sällsynt 250
7525
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7526
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
7527
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
7528
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
7529
1st ÅRSATS 1971, svår 225
7530
ÅRSATS 1972, 200
7531
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
7532
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
7533
Årsats 1967, öppnad 200
7534
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
7535
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
7536
ÅRSBOK 1991/92 175
7537
Årssats 1969 öppnad men kpl 175
7538
ÅRSBOK 1989-90 170
7539
ÅRSBOK 1989/90 170
7540
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
7541
ÅRSBOK 1988-89 165
7542
Årsats 1972, fint skick 160
7543
ÅRSATS 1973 150
7544
ÅRSATS 1973 150
7545
POSTENS förseglade årsats 1973 150
7546
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
7547
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
7548
Årsats 1973, fint skick 150
7549
ÅRSATS 1974 100
7550
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
7551
Årsbok 2006, inga frimärken 95
7552
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


7553
POSTFÖRSEGLAD KILO 1954, ovanlig 800
7554
Postförseglat Kilovara 1966 425
7555
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
7556
KILOVARA 1973, förseglad 350
7557
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
7558
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
7559
Kilovara 1967 plomberad 350
7560
Kilovara 1967 plomberad 350
7561
Postförseglad kilovara 1972 325
7562
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
7563
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
7564
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
7565
Postförseglat Kilovara 1974 325
7566
Postförseglat Kilovara 1973 325
7567
Postförseglat Kilovara 1969 325
7568
Postförseklad kilovara 1969 325
7569
Postförseglad Kilovara 1965 325
7570
Kilovara 1967 plomberad 325
7571
Postförseglad kilovara 1974 300
7572
Postförseglad kilovara 1969 300
7573
Postförseglad kilovara 1973 300
7574
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
7575
Postförseglad kilovara 1978 225
7576
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

7577
2st Harryy Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
7578
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
7579
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
7580
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
7581
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
7582
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
7583
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
7584
8 visirpårmar , ca 4,8 kg 200
7585
LEUCHTURMALBUM MED FICKOR 1870-88 för märken och häften , högt nypris. Grön klämfjäderpärm ca 2,9 kg. 200
7586
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
7587
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
7588
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
7589
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
7590
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
7591
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
7592
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
7593
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
7594
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
7595
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
7596
Svart Schaubek klämfjäderpärm läder (imitation?) i nyskick bredd 29, höjd 30cm . 125
7597
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
7598
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
7599
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
7600
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
7601
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
7602
Esttettalbum pår . Fin. 75
7603
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


7604
SAMLING STÄMPLAT4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
7605
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
7606
Parti stora tjänste stämplat */** på svarta kort i kasett ,omftattande dubblettparti med 37 st t 14 (F ca 8000) och 100 tals t 13 med ex 70 3ö mest **, 4st 6ö, ca 56st 12ö , över 100st 20ö röd, 16st 24ö, 33st 24A, 24B prakt 3-strip **, 4-block **, tj25 ca 20st **, tj25 5 stpl, tj 26 4 stpl, 13st **/*: tj 17F 2014 ca 49000 lite blandad kvalitet. 2000
7607
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
7608
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
7609
100 buntar 3,4,5,6,12,OCH 20Ö RINGTYP T 13 , verkar äldre. F 15.300 1500
7610
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
7611
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
7612
4 askar ca 450 BUNTAR NÅGON OSCAR MEN MEST 1930-40-50 TAL ex nr 263, 85ö brun Tre kr har skymtats, Fynd? 2,4 kg. 1000
7613
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
7614
RINGTYP T 13 , 3Ö, 4Ö, 5Ö6Ö, 20Ö ,30Ö, 50Ö, 10/12Ö I VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 27000 1000
7615
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
7616
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
7617
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
7618
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
7619
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
7620
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
7621
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
7622
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
7623
143 A Lejon 5ö grön 2 sidig , 100 st 100 buntar, gammal tråd. 600
7624
Ask 38 olika buntar ca 100 i var, band märken1920-30 tal, nr 142cx- nr 194 . ex 142cx, 144cx, 156-57,158 och ovanligare 193-194 Fynd ? Högt katalogvärde 600
7625
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
7626
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
7627
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
7628
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
7629
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
7630
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
7631
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
7632
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
7633
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
7634
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
7635
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
7636
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
7637
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
7638
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
7639
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
7640
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
7641
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
7642
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
7643
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
7644
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
7645
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
7646
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
7647
RINGTYP T 13 , 4Ö, 5Ö, 20Ö ,30Ö, VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 7300 400
7648
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
7649
Finland , 32 gamla 100 buntar nr 58 samt , 1mk 8st 100 buntar nr 73, ser gammalt ut 350
7650
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
7651
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
7652
144 A Lejon 10ö grön 2 sidig , 35 st 100 buntar, gammal tråd. 350
7653
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
7654
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
7655
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
7656
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
7657
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
7658
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
7659
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
7660
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
7661
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
7662
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
7663
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
7664
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
7665
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
7666
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
7667
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
7668
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
7669
Ask Ca 1 kg frimärken,massor 1000tals ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
7670
Ask Ca 550gr frimärken, 1000tals inkl ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
7671
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
7672
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
7673
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
7674
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
7675
Ask Ca 80 buntar ca 100 i var, 5 oscar , några medaljong , många band 1920-30 tal, till ca 1940 tal, 4 tyska äldre buntar ingår. 250
7676
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
7677
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
7678
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
7679
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
7680
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
7681
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
7682
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
7683
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
7684
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
7685
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
7686
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
7687
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
7688
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
7689
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
7690
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
7691
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
7692
Grovtandade små bandmärken 1920-36 ca 2kg stämplade märken i ask. 200
7693
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
7694
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
7695
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
7696
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
7697
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
7698
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
7699
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
7700
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
7701
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
7702
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
7703
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
7704
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
7705
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
7706
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
7707
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
7708
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
7709
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
7710
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
7711
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
7712
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
7713
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
7714
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
7715
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
7716
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
7717
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
7718
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
7719
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
7720
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
7721
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
7722
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
7723
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
7724
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
7725
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
7726
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
7727
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
7728
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
7729
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
7730
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
7731
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
7732
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
7733
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
7734
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
7735
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
7736
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
7737
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
7738
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
7739
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
7740
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
7741
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
7742
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
7743
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
7744
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
7745
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
7746
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
7747
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
7748
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
7749
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
7750
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
7751
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
7752
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
7753
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
7754
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
7755
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
7756
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
7757
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
7758
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
7759
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
7760
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
7761
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
7762
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
7763
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
7764
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
7765
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
7766
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
7767
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
7768
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
7769
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
7770
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
7771
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
7772
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
7773
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
7774
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
7775
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
7776
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
7777
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

7778
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
7779
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
7780
Samling stämplat 1855-1916 med några **/* ,flera 4sk inkl gråultra nr 2i, pr-lyxs 8sk,, svart o brun lokal, 14A, omfattande nyanssanling vapen , lejon, ringtyp 14, 13 , ph , tjänste ex praktex 6ö grå, praktex 22B o lösen , medaljong i nyanser , samt kpl fina serier landstorm I,II,III. Massor vackra till PR-LYX STÄMPLAR, några ex med småfel men huvudsaken mycket fin kvalitet. ÄVEN VARIANTER. En riktigt ovanlig samling med många utsökta ex. 20000
7781
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
7782
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 10000
7783
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
7784
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, , svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
7785
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
7786
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
7787
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
7788
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
7789
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
7790
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
7791
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
7792
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
7793
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
7794
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
7795
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
7796
Samling Sverige stpl i Facit 1855- 1949 album med med 4sk , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 bra serie, bra serieer Landstorm I-II-III kpl, Kongressen kpl serie, 1928-49 nära kpl div tj änste och lösen ex L1-2, 11-20 med L17a. Mest fin kvalitet 4000
7797
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
7798
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
7799
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
7800
Samling ostämplat, **/* i 64 sid insticksbok 1872-1944. Bl.a. nr 17, 20g *, några ringtyp och lösen t 14 ostpl, Från ringtyp ph mest ** med flera oscar, dyrare bandmärken alla ** ex 156, 184, 189, 190, 192b ** , bra 1930-40tals märken med t.ex 269CB, 332C, 337C, Svart militär M 1**, och kpl serier. F för ostpl 1800 tals märken ca 32800 (mycket fina ex 1,2,5kr UPU * är räknade)och för ** ca 60.300 dvs totalt F ca 93000 4000
7801
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
7802
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
7803
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
7804
Bra samling stpl 1916-74 i tjockt visiralbummed bl.a. Landstorm I-II-III kpl i bra serier, bra bandmärken ex 139b, 20 olika kongro jubileum, ca 8 BC-CB, 269B1-B2 ,bättre BB par . Bra kvalitet. 3500
7805
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
7806
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
7807
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
7808
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
7809
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
7810
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
7811
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
7812
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
7813
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
7814
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
7815
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
7816
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
7817
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
7818
Samling stämplat i Facit album 1855-1987, bl.a. 3 st 4sk, vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl med några nyanser ex 20h, ringtyp kpl förutom nr 37, Landstorm I-II-III kpl i fina stämplade serier, Konress till 1 kr, UPU till 80ö, ett antal BC-CB, från 1945 nästan kpl. Delvis blandad kvalitet men högt värde och fina nr 105-138. Lågt utrop 3200
7819
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
7820
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
7821
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
7822
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
7823
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
7824
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
7825
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
7826
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
7827
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
7828
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
7829
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
7830
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
7831
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
7832
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
7833
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
7834
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
7835
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
7836
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
7837
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
7838
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
7839
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
7840
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
7841
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
7842
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
7843
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
7844
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
7845
Vapen 1958 parti stämplat , 25 x 5ö, 2x 9ö, ca 270 12ö många nyanser och ultramarina , stämplarm.m., 24 st 24 ö, 28st 30ö och 7st 50ö . Något blandad kvalitet. Många nyanser . F 2018 ca 35.000 2800
7846
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
7847
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2700
7848
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
7849
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
7850
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
7851
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
7852
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
7853
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
7854
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
7855
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2500
7856
LÖSEN T 13 stpl från stor utställnings samling, KURIOSA STÄMPLAR, 16 OBJEKT sigill, kork , T-stpl, Eslöf 2ring. korkstpl. 6ö NON PAYE Outlöst, 20ö i 12block med WÄRDE stpl Hög Kvalitet. FIN LOT, 15 OBJEKT FALSKA OCH EFTERSTÄMPLADE KURIOSA INGÅR DESSUTOM. 2500
7857
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
7858
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
7859
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
7860
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
7861
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
7862
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
7863
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
7864
Bra parti ca 67 st tjänste t 14 med alla valörer och flera nyanser och många PR-LYX STÄMPLAR, F CA 24000 mest fin kvalitet, ex 10st 3ö, 3x4, 7x 5ö, 7st 6ö, 4 20ö, 14 st 24ö . Mycket prisvärd 2500
7865
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
7866
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
7867
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
7868
Parti 19st stpl 4-skillingar, flera med varianter, aning blandad kvalitet men många fina intressanta 2500
7869
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
7870
Ringtyp t 14 och t 13, Totalt ca 400 märkenpå visirblad ; t 14 ca 17 x 3ö, 4ö, 6x6ö, ca40 st klipp med 12ö , 6x 24ö, 4x50ö, t 13 ca 60 x 3ö, 20x 4ö, över 80x6ö, över 150 st 24ö, 28st 50ö. En del är på klipp. En del Prakt stämplar, intressanta stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca t 149000+ t 13 45000= 54000 2500
7871
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
7872
RINGTYP 12ö t 13, ca 330st med AB-PR-LYX STÄMPLAR på 10 visirblad, MÅNGA OLIKA OCH MINDRE ORTER. Lite blandad kvalitet. 2500
7873
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
7874
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
7875
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
7876
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
7877
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
7878
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
7879
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
7880
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
7881
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
7882
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
7883
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
7884
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
7885
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
7886
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
7887
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
7888
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
7889
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
7890
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
7891
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
7892
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
7893
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
7894
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
7895
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
7896
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
7897
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
7898
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
7899
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
7900
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
7901
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
7902
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
7903
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
7904
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
7905
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
7906
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
7907
Bra samling ringtyp PH nr 40-51 på 16 visirblad , **/* stpl , ostpl av varje valör ingår ex 2 50ö, 2 30ö, prakt 4 block ** 4ö, 3ö , nr 51 ab-pr 10 block,** , samt några brev.Många prakt stpl . Ca 300 märken . Lågt utrop 2000
7908
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
7909
50st 5 kr posthuset F nr 65, i 25st vackert stpl par HÖG KVALITET. fIN INVESTERING. 2000
7910
SAMLING/PARTI RINGTYP PH I visiralbum m uppsatta i nyanser och även i dubbletter ex ca 100 2ö , 3ö ca 15 st, 230st 4ö, ca 250 5ö, 17st 6ö, ca 150 20ö, ca 130 x 30ö, över 100 50ö, ca 120 1kr och ca 65st nr 50, samt vacker nr 51. Flera fina stämplar, en del Praktstämplar. Varianter ?m.m. F ca 36000. Lågt utrop! 2000
7911
Bra samling stpl 1858-1969 i Facit album, flera vapen, Lejon, ringtyp t 14 kpl, tjänste och lösen t 14 kpl bra ringtyp 13 och ph, tjänste 11-25 med 22B, bra bandmärken, 144Ecx, 144Ccx, 162cx Kongress 5ö-2kr , 197cx, 211-220, 22-223, 212cxz. flera BC-CB ex, 324BC-CB, slottet BC sen nära kpl. Mest fin kvalitet. Högt värde 2000
7912
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
7913
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
7914
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
7915
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
7916
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
7917
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
7918
Postfriskt i lagerbok 1878-1949 samt Kungamärken G VI A 394-437, samt Stockholmia 1955 i 9-block serie, i princip troligen allt **, nr 30 med krackelerad gummi, diverse oscar till 50ö, 144 C i 4-block , 3st 151C, 177C par, 179 Abz i fint perfekt ** 5 strip ( F 7500kr) , 218 ** par, 219, , 234-37 med 5st 236. 240-45, 246-55, 262 BC i 18 block med 3st BC dito 261CB, vidare flera BC-CB inkl 273 BC bra par 10ö stora siffror, bra trekronor överkpl Högt värde , lågt utrop! 2000
7919
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
7920
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
7921
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
7922
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
7923
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
7924
Lagerbok i visirpärm med 45 svarta 7-8 or ( 1,7kg) med stämplat Ringtyp t 14 till Landstorm och tjänste -lösen , nr 17-135 + många tj 1-54, Lösen ca 35 st , flera dyra märken ex nr 27, 3x nr 44 tj 6 kartongppr, tj 9, 3x tj 15 men framför allt massor av vackra-PR-LYX stämplar. 2000
7925
TJÄNSTE, LÖSEN fin samling på kartongblad med 30 st tj t 14 , inkl 4x 5ö, 4x6 ö med grå, 4x24ö, 3x 30ö, 2st prs 50ö, 1kr, tjänste t 13 rikligt i nyanser, små tjänste, Lösen bra t 14 med alla valörer 1-4 av var inkl L7a, t 13 ca 90 st i nyanser inkl 17a . F ca 40.000 Billigt 2000
7926
Samling stämplat med dubbletter, i 2 x 48 sidiga insticksböcker 3,2 kg , 1855-1970 tal, 4sk , vapen med 9ö, Lejon med 2x 17ö, flera bätre märken, nr 24,26, 27,123,136-38 , 2x posthus, 153-55bz, 159bz, bättre 1924 års, en del fina stämplar. 2000
7927
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
7928
Trevligt parti stämplat vapen- ringtyp och några bättre senare som nr , 65, 8x 136, 223, 4x 336, 2x 337C, några bättre vapen och ca 45st 12ö med ett ex UTROPSTECKNET dock 2 khtt, 12ö stpl MULLSJÖ,nyanser, grönblå, ultramarina, ringtyp bättre t14 , många ringtyp t 13 ca 170st många prakt stpl , och ph ca 85st med 6x3ö, 3x6ö, flera praktsstpl, enhetre ingår inkl fint stpl 9-block 12ö nr 32, fint 4-block 5ö nr 30, god kvalitet. 2000
7929
SAMLING STÄMPLAT 1858- 1979 I 2 VISIRALBUM 4,4 kg, vapen, , nr 14-16, div ringtyp, oscar -band i nyanser, 1924 nr 197-208 197cx, inkl 201b UPU kpl inkl 10ö cx, sen välfylld men bara ett BC , En del vackra- prakt stämplar. 2000
7930
Parti ostämplat (*) / * /** i 2 visirpårmar 3,6 kg 1000 tals märken 1858-1979 med många oscar-medaljong -band med en del ** , flera 1924 års, några ** som 205**, 207**, 215** 218 i par **, 233a *(*), 234-37 **240-45 ** , sen bättre 1940 tal ** med ex 320BC **LYX par, högvalörer**: 259,268, tre kr kpl ** 322-23, 326BB, 327, 329, 336 , 563v , tj 27-39** m.m. högt värde 2000
7931
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
7932
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
7933
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
7934
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
7935
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
7936
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
7937
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
7938
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
7939
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
7940
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
7941
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
7942
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
7943
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
7944
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
7945
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
7946
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
7947
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
7948
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
7949
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
7950
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
7951
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
7952
RINGTYP T13 i visirpärm , 50x 28, 47x 4ö, 80x 6ö, över 200 5ö, ca 180 12ö, ca 150 20ö, 39st 24ö, ca 100 30ö, 71st 50ö, 55 st 1 kr och över 200 nr 39 oscar Boktryck utan PH. En del vackra -praktstäplar, och en del varianter. F ca 39000 Intressant 1800
7953
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
7954
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
7955
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
7956
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
7957
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
7958
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
7959
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
7960
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
7961
Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PR-LYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
7962
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
7963
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
7964
Medaljong nr 75- 104 specialsamling i nyanser och varianter, många PR-LYX stämplar, vm varianter riktkors m.m. ca 800 märken Ser ut att vara bra nyanserat.( men inta alla märken är nyanserade) 1600
7965
Dubblettparti ringtyp t14 , 13, ph på visirblad, 17x17, 75x19, 18xnr 20 6ö, ca170 x12ö nr 21, 3x22f, 4x24ö nr 249st 5öö nr 26, nr 28-50 flera ex alla valörer utom nr 37, ex 6st 24ö nr 34, Många vackra stämplar. F 2018 ca 25000 1600
7966
Samling stpl i EW Larsson album 1858-1975, bl.a 9i, 14A, 14-16, 18, en del tj-lösen t 14, vackra-prs ringtyp t 13 ( ej nr 37), fina ringtyp ph , tjänstr t 13 flera fina, endel bättre vm 144Ccx, 156cxz, 165 cz, 179bz, kongress 5-80ö , 7 olika UPU, 7 olika BC-CB, och många vackra - praktstämplar. F 2018 ca 25.000 1600
7967
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
7968
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
7969
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
7970
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
7971
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
7972
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
7973
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
7974
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
7975
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
7976
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
7977
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
7978
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
7979
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
7980
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
7981
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
7982
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
7983
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
7984
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
7985
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
7986
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
7987
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
7988
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
7989
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
7990
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
7991
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
7992
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
7993
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
7994
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
7995
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
7996
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
7997
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
7998
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
7999
Lagerbok vapen- medaljong 1858-1911 stämplat i fin kvalitet,vapen lejon ringtyp 14 med 7 x 6ö inkl grå, 5x 50ö, tj t 14 kpl många tj13 , div lösen , bättre ex som 6x nr 75 + 75 vm2, Flera vackra stämplar. F2018 över 40000:- 1500
8000
Parti ringtyp t 14 på 4 visirblad ca 23x 3ö, ca 35x5ö, 22x6ö , ca 50 x 12ö , ca 53 20ö inkl 22a, 2x 22f, 3 st nr 23, 10 ok 24ö, 11x 30ö, 7st 50ö inkl 26a, 3x 1 riksdaler. F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god. 1500
8001
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
8002
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
8003
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
8004
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
8005
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
8006
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
8007
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
8008
RINGTYP PR-LYXS ex på klipp 25st, T 13, 2x20ö ,24 öre ringtyp t13, nr 34 11st, 30ö6st, 50ö 6st, Mycket fint parti. 1400
8009
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
8010
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
8011
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
8012
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
8013
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
8014
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
8015
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
8016
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
8017
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
8018
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
8019
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
8020
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
8021
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
8022
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
8023
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
8024
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
8025
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
8026
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
8027
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
8028
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
8029
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
8030
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
8031
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
8032
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
8033
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
8034
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
8035
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
8036
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
8037
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
8038
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
8039
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
8040
Samling stämplat i Viking album 1858-1973, några vapen ringtyp, bättre som nr 65,75, 28 olika landstorm, 136-38, bättre band, kongress och Föreningen 5-80ö,inkl 10ö cx 197cx, 212 cx sen välfylld 120BC-CB inkl berzelius 320BC, 324CB, 1200
8041
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
8042
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
8043
Stora Tjänste ca 2000 st stpl ex i tjock visirpärm varav 42 st T 14 med alla valörer (F 9300), och ca 61 fyllda visirblad med t 13, ex 50 st 2ö, 19x 3ö. 5x 6ö, 7x12ö, ca 240 st 20ö röd, ca 340 x 30ö i många nyanser, 10x 24ö, 11st 50ö röd, 10st tj 26, 5 st tj 26, de dyraste i något blandad kval. Men många ok och billigare med många PRAKT stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca 31000 1200
8044
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
8045
Bra nyanssamling på 6 visirblad, ringtyp t 14, 13, ph. ca 170 märken, ex 19e, 20f, 20h, 22a,f, 25c, 26a, 34f, 44a,b,c... fin kvalitet Verkar stämma. 1200
8046
BANDMÄRKEN stämpalt nr 144--180 3st 16 sidiga insticksböcker fulla med tusentals märken , massor bättre papper och vattrnmärken, 141bz 3st, 142Abz 5st, 142cc, 142Ea, 142Ecxz 2st, 143Acc 4st, 144Acc 6st, 144Cc 22st AV pr, 144Cbz 3st, 144Ccx 6st, 144Ecx 2st, 144Acz 2st ngt ktt, 144Ac 2st AV ppr, 165bz 3st, 165cz 4st, 168bz 3st, 168a# ca 30st, 169cx ca 75st , 169cxz 6st, F 2018 ca 76000 då inga B papper eller tveksamma räknats. En hel del vackra ståmplar. 1200
8047
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
8048
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
8049
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
8050
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
8051
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
8052
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
8053
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
8054
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
8055
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
8056
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
8057
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
8058
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
8059
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
8060
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
8061
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
8062
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
8063
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
8064
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
8065
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
8066
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
8067
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
8068
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
8069
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
8070
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
8071
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
8072
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
8073
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
8074
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
8075
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
8076
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
8077
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
8078
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
8079
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
8080
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
8081
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
8082
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
8083
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
8084
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
8085
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
8086
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
8087
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
8088
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
8089
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
8090
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
8091
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
8092
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
8093
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
8094
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
8095
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
8096
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
8097
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
8098
LYXSTÄMPLAR, 7 ST RINGTYP, 1 TJÄNSTE OCH 20ST OSCAR-MODERNT. totalt 28st. 1000
8099
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
8100
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
8101
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
8102
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
8103
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
8104
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
8105
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
8106
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
8107
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
8108
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
8109
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
8110
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
8111
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
8112
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
8113
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
8114
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
8115
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
8116
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
8117
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
8118
UPU 1924 NR 211-25 överkpl PRAKT serie på gamla albumblad, inkl 212cx, cxz, 216b , 2 ex av var 20,25, 35 och 60ö. 5kr pr-lyx. 1000
8119
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
8120
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
8121
PARTI stpl på 7 visirblad 1924-40 med 15st Kongress, 2x 197cx, bra en krona, Föreningen med fina kronvalörer 1-5 kr och 9st 20ö-80ö, många nr 240-57 med fina -pr-lyx stpl, 261BCCB, 262BC , högt värde fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
8122
UTSÖKT PARTI SMÅ TJÄNSTE, div vm krona med prs, 4block, m.m., vm linjer ca 50st 10ö med PR-LYX stpl, 8st pr-lyxs 35ö, omvända vm 8st 10ö flera prakts, 25ö cx, m.m Vackert partiab-pr, 30ö cx prs 1000
8123
Trevlig nyanssamling stpl bandmärken nr 140-189 på gamla albumblad , flaera nyanser papper och märken i antal, ex 144Ac i par, 5st 146Ca7st 146E ett 4-strip , 3st 151Aa, 6st 151Ab AGRY, fin färgstudie av 151A, 152A, 2st 185b, 4st nr 189 . Intressant 1000
8124
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
8125
Bra samling */** i 2 dyra Kabe album med fickor 1855- 1972, märken från nr 40, med tex nr 89**, flera högvalörer 1940 tal , 20kr svan 337C **, sen ganska välfylld med stockholmia 1955 i 9-block ,lite tjänste ex tj 15 i 4-block **, lösen t 13 kpl m.m. Utrop under albumpris. 1000
8126
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
8127
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
8128
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
8129
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
8130
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
8131
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
8132
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
8133
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
8134
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
8135
RINGTYP T 13 MED PR-LYXSTÄMPLAR, riksdaler bara fint ex stpl 13-5-78. Billigt 1000
8136
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
8137
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
8138
Variant lot! 24 öre ringtyp t13, nr 34, 26st bra ex , flera AB-Pr stämplar, Kuriosa intressant lot då alla har nästan full orginal gummering kvar. Flera ser postfriska ut. Fin gummeringsstudie på nyanser som man sällan ser som **: UNIKT Parti. 1000
8139
Gammalt Harry Wennberg förtrycksalbum från 1929 med plats för nyanser , vm och varianter, med märken 1855-1928. Ingår 3 st 4sk, 3x 5ö vapen 11 12ö, 3x24ö, 3x 30ö, 50ö, 14B 3ö 4st, en del ringtyp ex 3st 3öph och 3st bra 6ö ph, nr 51, oscar landstorm band, 1924 med ex 197cx, 50ö till 1kr Kongress, 212cx, 216b, 1 kr UPU, divtjlösenm.m.. Intresant album något blandad kval. 1000
8140
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
8141
Tjänste t14, 13 och små på 7 visirblad, t 14 22st i alla valörer ( F 8000) , ca 250 st t 13 med ex ca20st 12ö, 13st 24ö, 10st 50ö röd, , 6st tj25, 3st tj 26, 2st tj46, blandad kvalitetF 2018 totalt ca 22.000 1000
8142
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
8143
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
8144
Parti ringtyp t 13 och ph på ca 20 C6 kort med t.ex 21 st 24ö, 9st 6ö ph 3x3 nyanser, 11st 10/24 ö nr 51, även inkl ca 100 st nr 53 ca 100 st nr 66 och ca 100 nr 67. God kvalitet F2018 ca 31.000 1000
8145
TJÄNSTE, Parti stämplat på visirblad, seriet t 14, rikligt över 250st, med t 13 ofta i nyanser på ca 18 visirblad, med ex 3 st 6ö, 30-40 PR-LYXS 10ö, 3x 12ö, nära 50 nr 18, 15 st 24ö, 5 st tj 22, samt 3 blad små tj. Många praktstämplar. F 2018 ca 16500 1000
8146
64sid insticksbok samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-417 ca1100 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Massor PR-LYX 1000
8147
SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68 BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA 7350:- 975
8148
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
8149
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
8150
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
8151
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
8152
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
8153
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
8154
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
8155
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
8156
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
8157
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
8158
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
8159
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
8160
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
8161
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
8162
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
8163
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
8164
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
8165
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
8166
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
8167
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
8168
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
8169
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
8170
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
8171
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
8172
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
8173
ARK 90st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
8174
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
8175
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
8176
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
8177
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
8178
SAMLING STÄMPLAT I 16 SID INSTICKSBOK, 1856-1966, 6a2 kht, div ringtyp oscar bra ex nr 105-122, 126-38, nr 189, 1kr Kongress, 9st UPU inkl 60ö, 13 BC-CB (8 olika), några tjänste ex tj 25v4 med spegeltryck, och lösen. F 2018 ca 20.000, några prakt stämplar. 900
8179
INSTICKSBOK 32SID, med ca 1500 BB par ca 1940-90 bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca en de l Block ex 2 Närinsliv, även en del Prakt stämplade märken. Högt katalogvärde . 900
8180
Samling stämplat Tjänste och lösen Tjänste kpl nr 1-54, L 1-20 med FLERA NYANSER, VM M.M. stpl inkl bra 6ö grå och 2tj4 violett, vidare t 13 2st 6ö , 5x tj22A, tj22B 50ö röd typ 2, Lösen kpl 24ö är violett L 7a. Mest god kvalitetF 2018 TJ ca 12500 lösen 8500 = 21000kr Billigt 900
8181
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
8182
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
8183
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
8184
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
8185
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
8186
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
8187
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
8188
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
8189
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
8190
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
8191
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
8192
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
8193
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
8194
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
8195
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
8196
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
8197
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
8198
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
8199
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
8200
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
8201
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
8202
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
8203
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
8204
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
8205
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
8206
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
8207
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
8208
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
8209
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
8210
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
8211
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
8212
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostämplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke delvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
8213
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
8214
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
8215
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
8216
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
8217
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
8218
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
8219
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
8220
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
8221
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
8222
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
8223
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
8224
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
8225
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
8226
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
8227
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
8228
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
8229
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
8230
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
8231
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
8232
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
8233
Ortstämplar på bandmärken A-Ö på Lejon -profil vä, ca 1470 st på albumblad , läsbara - PR -LYX stämplar. Lite blandad kvalitet. 800
8234
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
8235
Ringtyp med PH på 5 visirblad över 150st varav ca 85 50, många 20ö, Några mycket fina PR-LYX stämplar, delvis på klipp. 800
8236
Parti stpl ca 350 st ringtyp med PH på 5 visirblad och 3 instickskort ca 35x 2ö, ex 24x3ö, 12x 6ö , F 2018 ca 15.000, lite blandad kvalitet men mest god och flera vackra stämplar. 800
8237
Parti stpl ca 670st st ringtyp t 13 på ca 11,5 visirblad delvis uppsatt i nyanser ca 55x3ö, 60x4ö, ca 130x5ö, ca 100x 6ö , ca 36 st 24ö, ca 50x30ö, ca 35 50ö, 27 x 1krona F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god och en del vackra stämplar. 800
8238
Samling stämplat på HAWE albumblad 1855- märken från 1858-1939 bl.a. 2x 50ö vapen nr17-26 med 3x 6ö, några prs ringtp 13 2fina 6ö ph, 200 , 201b, 202, 206-08 60-1kr föreningen, 233a,b, 238, div tjänste och lösen. F 2018 ca 17.500:- 800
8239
Samling ca 1924-36 stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 197cx, 20-45, 60, 80ö, och 2kr Kongress,, 212cx,cxz och 9st 20ö-80ö, 226-30 med övertryck Makuleras ostpl på klipp ur bok, Lågt utrop. 800
8240
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
8241
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
8242
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
8243
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
8244
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
8245
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
8246
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
8247
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
8248
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
8249
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
8250
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
8251
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
8252
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
8253
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
8254
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
8255
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
8256
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
8257
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
8258
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
8259
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
8260
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
8261
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
8262
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
8263
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
8264
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
8265
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
8266
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
8267
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
8268
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
8269
Gammalt insticksalum 28 sidor, märken landstorm div sen några lösen men mest 1938-49, med BC-CB, B och många BB par stämplat, F 2018 ca 23.000 750
8270
Intressant parti vapen-lejon nr 7-16 på 2 visirblad och 6 brev. 2x 5ö, 34x 12ö i nyanser, bläck mak m.m., 6x 24ö, 5 x 30ö inkl 11a, 3 hela 50ö, 6x 14B, 2x 15. Bra kvalitet F ca 8000 750
8271
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
8272
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
8273
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
8274
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
8275
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
8276
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
8277
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
8278
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
8279
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
8280
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
8281
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
8282
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
8283
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
8284
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
8285
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
8286
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
8287
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
8288
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
8289
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
8290
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
8291
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
8292
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
8293
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
8294
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
8295
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
8296
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
8297
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
8298
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
8299
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
8300
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
8301
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
8302
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
8303
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
8304
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
8305
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
8306
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
8307
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
8308
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
8309
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
8310
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
8311
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
8312
Visiralbum 2,7 kg med märken **/* 1878-1974, några lösen, Landstorm I kpl *, div band, Tre kr kpl, 318BC, 321BB , från nr 327 50ö Sergel, verkar ganska kpl (ej 332Bc-Cb, ) bra 1940 tals serier. Billigt. 700
8313
Visirpärm stämplat Sverige , vapen ett par hundra ringtyp, och grovtandade band i mängd med bättre vm etc. Ex 7st 144Ccx, många nr 160, rikligt med olika vm nr 165, 168bz och många vackra stämplar 700
8314
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
8315
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
8316
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
8317
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
8318
Samling 1858- 1952 i sällsynt AROS album, uppsprucket i limningen av bladen dock, flera fina vapen 5ö och 12ö bl. 2st a nyanser, PRAKTstpl ringtyp t 13, diverse fra Sverige stämplar, fina oscar och sen praktstämplar lite här och där men ganska glest med märken. även div dubbletter på insticksblad flera 12ö ringtyp. God kval. 700
8319
Dubblettparti stpl 1921-70tal med ex 153-55, 233a,b, 11 olika BC-CB + 6-block LingBC, sen bara BB par 100 tals , många Bellmann, Sergel, NBibeln Skansen , Hazelius ... F 2018 ca 18000:- 700
8320
Samling bandmärken nr 139- 195, med mycket fin 142Ea (F 1200) , bra ex 140Acx (F 1400), 140Ca,Ccx, , 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146Ea, 151Aa par (F 1400) 152cx, fin ab-prs 153, 189 ... MÅNGA FINA -PRAKT stämplar. God kvalitet 700
8321
ORTSTÄMPLAR, ca 180 st mest 1980 tal. DE FLESTA PRAKT. 675
8322
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
8323
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
8324
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
8325
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
8326
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
8327
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
8328
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
8329
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
8330
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
8331
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
8332
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
8333
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
8334
Samling ostämplat */** Tjänste och lösen Tjänstet 13 kpl nr 11-24 ca 20st stora tj t 13 inkl fin tj 22B * , Lösen L 1-9, 11-20 i nyanse. F 2018 catj 6500+ L 10800 = 17300 , mest god kval. 650
8335
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
8336
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
8337
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
8338
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
8339
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
8340
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
8341
LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2 VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2 4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25, 5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:- 600
8342
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
8343
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
8344
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
8345
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
8346
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
8347
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
8348
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
8349
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
8350
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
8351
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
8352
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
8353
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
8354
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
8355
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
8356
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
8357
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
8358
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
8359
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
8360
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
8361
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
8362
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
8363
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
8364
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
8365
Parti Militärmärken stpl / ostpl på 9 blad, Bl.A stpl M1, 2stpl M8, en del vackra stämplar, Ca 130 stpl och ca 90 ostpl. Vidare 2 blad Postanstalten stämplar och Fältpoststämplar 600
8366
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
8367
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
8368
Samling stämplat 1877- 1948, några bättre ringtyp ex nr 41, 51, div landstorm, nr 136-38, band, 140Ca, 144Ccx, 144Cb par Av ppr, 145Ecx, 146 Ea, 148cx, 153a, 189, Kongress 5ö-40ö, Föreningen 5ö-80ö, tjänste ex nr 25-26 26 prs, små tjänste kpl, God kvalitet och en del vackra stämplar. 600
8369
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
8370
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
8371
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
8372
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
8373
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
8374
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
8375
Parti stpl tjänste på 8 visirblad med 19st t14, flera fina stämplar, många t 13 och små tj kpl med dubbletter. Vackra stämplar finns F 2016 ca 10.000 600
8376
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
8377
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
8378
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
8379
BANDMÄRKEN på albumblad och 1 visir , ca 200st, samling/parti 140-195, ex flera kuriosa, felskurna, plåtspricka 142v2, 145v1 , bättre vm, ex 141bz, 179Abz, flera vm 165, , AV papper 5st 144Cb, 600
8380
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort ¤5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
8381
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
8382
Gammalt Lichtensteinalbum 1855-1938 med plats för nyanser, med en del bättre märken kvar, stämplat men även 234-37**, 261-65**, 266-68**, bl.stpl nr 20h. tj4 b , tj9tj18v3, tj 25-26. F ca 14000 600
8383
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
8384
STORA TJÄNSTE 1kr, 1st t14, över 300 t 13 1kr typ1 , tj24A i nyanser på 10 visirblad, några varianter . F 2018 över 20.000 , vackra stämplar, enheter 600
8385
Ortstämpelsamling på små tjänste ca 470 olika A-Ö läsbara till Prakt, 600
8386
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
8387
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
8388
Visirpärm ca 24 blad några ringtyp t.ex 5st 24ö t 13på klippmed AB-PRAKT stämplar, och sen mest postverket -bromma på på klipp. F2018 över 12000:- 600
8389
Lejon parti stpl 1863- 72, 22x3ö 2x 17ö, 15x20ö samt en ostpl 20ö 2khtt. Lite blandad kvalitet. några intressanta. 600
8390
Samling stämplat i "Fyrtorn" album 1858- 1959 med några hundra märken, många äldre som vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp tjänste m.m. högt värde men blandad kvalitet. 600
8391
Parti stämplat olika märken 1930-40 tal på 8 visirblad ex 238-39, 13 BC-CB par ex 258 CB, 267BC-CB ,320CB, 324BC-CB . God kvalitet. F 2018 ca 10.500 600
8392
Parti lösen stpl överkpl 19st t14 inkl alla valörer och 7a 24ö violett, t 13 21st alla valörer och inkl L17a 24 ö grålila. Blandad kvalitet. F 2018 15000 600
8393
16 sid insticksbok med tjänstemärkenoch lösen mest stämplat men äve en del **, tj div t 14, t13 , bra små tj med ex flera tj 38-39, tj 46 3st stplex, tj41cx 3st, tj 47cx, 48cx, Lösen ett par t 14, t 13 ex 5st var av 12ö och 1kr stpl. Blandad kvalitetF 2018 över 20.000kr Tj ca 15000 och lösen ca 5100 och dessutom ca 160st militärmärken stpl. 600
8394
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
8395
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
8396
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
8397
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
8398
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
8399
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
8400
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
8401
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
8402
Parti ** / * på 2 visirblad, 1891-1938, bl.a. 159b**, 151C **, 155 **, 144Ccx 4-block **, 177C 2st i 4block **, 267CB 4-block **, och en del till ** F för de ** 2018 ca 11.000 ostpl oräknaade. God kvalitet 550
8403
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
8404
Liten samlingRingtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
8405
BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63 500
8406
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
8407
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
8408
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
8409
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
8410
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
8411
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
8412
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
8413
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
8414
Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr 149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500. 500
8415
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
8416
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
8417
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
8418
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
8419
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
8420
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
8421
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
8422
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
8423
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
8424
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
8425
Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
8426
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
8427
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
8428
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
8429
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
8430
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
8431
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
8432
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
8433
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
8434
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
8435
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
8436
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
8437
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
8438
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
8439
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
8440
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
8441
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
8442
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
8443
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
8444
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
8445
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
8446
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
8447
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
8448
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
8449
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
8450
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
8451
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
8452
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
8453
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
8454
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
8455
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
8456
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
8457
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
8458
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
8459
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
8460
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
8461
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
8462
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
8463
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
8464
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
8465
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
8466
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
8467
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
8468
Kungamärken ** G.VI. A CA 500st, ex 6st nr 410**, HA6 kpl i häften. Bra värde. 500
8469
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
8470
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
8471
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
8472
RINGTYP 12ÖRE 43st t 14 med många tidiga nyanser med ett antal PRAKT stpl,samt 43st T13 med utvalda stämplar och mänga pr-lyxs. 500
8473
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
8474
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
8475
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
8476
Gammal samling stpl bandmärken nr 140-195 med massor av vm tandningar m.m. Billigt 500
8477
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
8478
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
8479
20st 30ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
8480
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
8481
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
8482
47st ORTSTÄMPLAR PÅ 15 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 1 visirblad 500
8483
Parti ringtyp med PH på 3 visirblad, bra spridning på valörer, många vackra-PR-LYX stämplar, nyanser, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 110 märken bl.a. 2st 6ö, några nr 45 tillkommer. 500
8484
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
8485
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
8486
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
8487
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
8488
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
8489
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
8490
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
8491
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
8492
Samling stämplat och ostämplat 1938-70 på egen gjorda blad. Både stpl och ostpl i ganska kpl samling förutom att bara några BC-CB finns stpl, och inte alla parkomb på G.VI A.. Vackert monterat . Inskrift present från morfr 1983. Bra kvalitet 500
8493
Samling stämplat i visiralbum 2,4 kg 1858-1949 bla felfria ex 5,12,34,30,50ö vapen, nr 14 ,16, div ringtyp, posthus, band m.m. Några fina stämplar. F 2018 ca 12000 500
8494
48 sid insticksbok vapen 1858 - ca 1990 tal div vapen ringtyp , landstorm I kpl, div kongress o förening m.m. Många märken 500
8495
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
8496
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärken, 156 cx i antal, 156cxz, högvalörer, vackra stämplar m.m. ca 850 gram. 500
8497
RINGTYP 12ö T 14 CA 180 ST PÅ GAMLA BLAD, MASSOR TIDIGA NYANSER , en del prakt stpl, m.m. 500
8498
Dubblettalbum 1858-1940-tal, mest stpl men även t.ex.postfriskt par 25 ö oscar nr 57 (F 1800), stpl bandmärken med bättre ex nr 162cx fint ex (F 1300) m.m hundratals , avän äldre klipp.Fynd ? 500
8499
Samling stora tjänste, 12, 24ö t 14, och 57 st t 13 i nyanser ex th´fin tj14a alla valörer och flera PR-LYX STPL och färger samt små tjänste kpl 500
8500
Parti ringtyp ca 350 st på 11 visirblad ca 25 st t 14. , ca 55st 4ö t 13. 16 st 24ö t 13, ca 90 st 1 kr ph, högt värde Flera PRAKT stämplar. 500
8501
Samling nr 136-258 på Safe dual blad stämplat med flera fina till pr-lyx stämplar, bättre märken136-38, lejon många vattenmärken, mycket fina ex: 153,189 ,5 olika kongress 233a,b , 238, 2017 ca 8000 500
8502
32 SIDOR INSTICKSBOK MED STÄMPLAT SVERIGE 1855-1946 ca 600märken , Samling med en del dubbletter och vm några fina märken, dyrare ex som def 4sk, div vapen, 72-74cx (600)140Acx (F 1400), 266CB, 318CB, några ostpl ex som 44a*, L20* 500
8503
NR 182 25ö röd , 40ST stpl ex(24st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 4000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 500
8504
Parti stämplat på gamla blad 1868-1918 bl.a 3 ultramarina 12ö vapen, fin vacker 24ö vapen, 11a,11b, felfri 50ö vapen, 3x 14B diverse ringtyp 11 st t 14 med felfri 27c, 59c vm1, 71cx, 72cx, 74cx, 74cxz( F 650) 500
8505
Intressant parti kuriosa stämplar på Ringtyp -Oscar 4 fina ringtypsklipp LYXs 383 Hull mar 30 1879 Sweden By Steamer, GBG ventilstpl, Tuna omb N, Norrköping Bikupe, Oscar lyx rullstpl , och ca 20 utländska stpl på Oscar, PR Kork stpl, fra sv ... 500
8506
Samling ** i Verbisalbum med fickor 1956-1977, komplett förutom 2-3 serier.Dyrt album 500
8507
12 visirblad med märken 12ö vapen till 1940 tal . Varje blad F 1991 1000 kr styck . Totalt F 1991 12.000 500
8508
16 sid insticksbok med stämpel kuriosa ringtyp , oscar, band m.m. ca 250st, Rullstämplar, R Rekstp, Utländska Fra Sverige stämplar, felperforerade bandmärken, Intressant 500
8509
Lösen t 14 överkpl stpl, sen ca 56st T13 mest stpl men även **/* . God kvalitet F 2018 ca 12.700 500
8510
INSTICKSBOK 16SID, med en del BB par bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca 100 vackert stpl märken mest Prakt stämplar. 500
8511
Parti tjänste stämplat, många t 14 inkl bra 5ö 3 st ok 20ö, sen flera i blandad kval 2x3ö, 4ö, 6ö 2x24ö, 2x 50ö 2x 1kr, , ett PRAKTBREV 12ö, , t 13 med 3x6ö, 4x 12ö, 3x 24ö, 3x tj 22, 2x tj 25, 2x tj26m.m.
Lågt utrop. (F 2018 allt räknat ca 17000)
500
8512
64sid insticksbok samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-428 ca 900 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Många fina 500
8513
2st 32sid insticksöckerk samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-423 ca 820 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Många fina. 500
8514
Samling Lejon nr 139b-148,och några band till som151Aa, Ca 130st , bl.a dyrare 3x 141bz, 3x 142Acc, 142Ea, 2x 142Ecxz, 142Ecc, 144Acz (1600) 144Cbz, 144Ecx, 145Ecxz . F 2018 ca 14000 god kvalitet. 500
8515
Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600 475
8516
TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD. KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-. 475
8517
Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100 sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening, div stpl par m.m. F ca 9100 475
8518
34st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen . nr 9 h-j. 475
8519
Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner 1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
8520
16 sid insticksbok med div stpl märken några bättre som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar. 475
8521
PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57 st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260 m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
8522
PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval 450
8523
PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14, ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A 450
8524
RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX 3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet. 450
8525
Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5 st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra stpl. 450
8526
Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500 450
8527
Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad, många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A ,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003 ca 6250:-. LÅGT UTROP ! 450
8528
Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr 53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169 cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500 450
8529
Tjänste samling stpl inkl några t 14, många t13, ex 5 st 12ö Tj17, 20f, 4 st 50ö röd, tj46 m.fl F ca 6000 ngtbl kval men även flera PRS. 450
8530
Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock kt, ktt, bra st tj 46 m.m. 450
8531
Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö, 2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
8532
Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19 på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4, visirblad lösen *-(*). F ca 5000 450
8533
Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000 450
8534
Parti med 10 olika stämplade BC-CB par och 4block 324CB och 8 olika BB par 1938-40tal. F 5800 + BB ca 900 = 6700:- God kval. 450
8535
Parti stämplat på ca 20 fulla visirblad oscar-1936, många oscar -medaljong, flera vackra stämplar, vidare ca 11 52b, , många 151c, 189 m.m. F ca 6000+ 450
8536
Insticksbok med ** medaljong -50 tal, ex 3strip nr 245 60ö Riksdagen, nr 75, 6x 235A, 252, 305 i 5-strip 1,75kr 332C, tj 46, drygt 500 märken 450
8537
2 ALBUM MEST ** i strip och enheter men även ringtyp nr 34 24ö *, 58 ,30ö oscar* - 1940-50 tal , ex ** :266CB, 327BB, 329, ex par 120 ö Birgitta, 3 strip nr 305, 100-200 märken + några häften ingår 450
8538
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 40 st inkl L17a, 3x 1kr F 2018 ca 4320:- samt 2 visirblad dubbletter ** 3300 och * 1700 = F totalt ca 9300 450
8539
Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36 kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat. 400
8540
1924-36 */** flera kpl serier F ca 3500 400
8541
BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA 145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca 4000 400
8542
PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23 pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:- 400
8543
Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54, div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
8544
Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m. 400
8545
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
8546
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
8547
Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö. 50ö, 3ö . F ca 7000 400
8548
Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera PRS bl.a.Trädet 90-91 400
8549
2 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o ringtyp. . 400
8550
16 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a. ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr 139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-7-52, 400
8551
Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö och 2x 1kr. En del PRAKT stpl. 400
8552
Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i 4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x 153, 2x 159bz, 168bz, m.m. 400
8553
Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30, 234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block. 400
8554
Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis även ** i serier eller parserier. 400
8555
Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35, 4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000 400
8556
Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex 145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval. 400
8557
Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
8558
Pati stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :- 400
8559
Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B ngt intorkadgummi F 7000 400
8560
Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
8561
ORTSSTÄMPLAR 41 st olika på 20 ö ringtyp nr 33 och 46, mest prakts ,något blandad kval. 400
8562
Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222, tj22,tj2prs197cx 400
8563
16 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
8564
Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även praktstämplar F ca 3300 400
8565
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
8566
Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö -1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
8567
Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85 20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar vara 2 ** i var. Fin kval. 400
8568
Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700 400
8569
Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip, 30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m. 400
8570
NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 5500 400
8571
NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8572
NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8573
Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok 1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre , nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr Oscar, m.m. 400
8574
TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA 20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser flera pr-lyxs. 400
8575
ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong 4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser. Bra. 400
8576
Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen märken, tj 7 m.m. 400
8577
Samling **/* 1928-60 i fickor på EW Larsson blad, med flera bättre. F ca 6500 god kval 400
8578
RINGTYP 28 KLIPP 5+20 Ö FLERA PRS, LÖSA EX 19ST 5Ö T 14 OCH 5ST 20/20 MEDRÄTTV STÄMPLAR, DIV 5 och 20Ö T 13. FLERA PR-LYXS. 400
8579
Parti vapen - 1940 tal , på 22 visirblad, många Oscar, delvis med utvalda stämplar. Lite blandad kval. 400
8580
Liten insticksbok med ca 400 märken , mest 1849-68 med ex 4st olika 4-block i 4 HA 6, även tj32 i 6 block ( F 1500) m.m. 400
8581
1 kr oscar nr 60 , 52 st med flera vackra stämplar och många prakts , aven några varianter och nyanser. 400
8582
PARTI BC-CB 9 OLIKA stpl ex, och drygt 5 olika BB par . F ca 4300:- fin kvalitet 400
8583
52b, 5 ö oskar med blekt huvud , 45 stämplade ex , F 8000 400
8584
54v12 10 ö oscar variant "ägget" 52 stämplade ex i nyanser stämplar m.m. F 2015 ca 4000:-, Ovanligt parti. 400
8585
Intressant dubblettlager små tjänste på 20 visir blad stpl */** delvis i enheter, ex ** nr 32-36, 38-39, 46stpl ex tj3824st, tj46 2st + en tj46cz, ett blad med tj11 ingår, även 2 brev. Vm stämplar m.m. 400
8586
32 sid insticksbok med stpl och /**/* bla flera ringtyp, ** band flera 10 ö lejon, div **/** 1928-30 tal ex 50ö Linné **, några lösen t 14 och tjänste t14 och 13m.m. En del vackra stämplar. 400
8587
Parti stpl /**/* Band -1924, med några bättre vm och stpl 25, 50, 60 ö Kongress Förening 50 och 2kr, samt div **/* 1924 års. F ca 6700 400
8588
Parti ca 68 enheter utländska stämplar . Fra Sverige, Engelska Hull, finska korkstpl, båtsilutter m.m.påSvenska märken ringtyp, Oscar och några band, även några svenska stämplar på Danska märken 400
8589
NYANSERAT PARTI/ SAMLING RINGTYP T 13 med 64st på ett visirblad, 4-10 av var valör ej nr 37, några bättre nyanser 30a, j, 32d, 34a, M.M. f CA 4300. god kvalitet 400
8590
PARTI RINGTYP **, nr 32m 3st nr 41, 4st nr 44 en v4, ett par 4-block. F 2014 ca 4500 400
8591
Parti lösen ** ca 30 st samt 20ö t14 inkl 4 st 4-block. 3st L11v2, F 2014 ca 5000 400
8592
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, 27 st på nr 61-64, och 80 st på nr 68-74 , flera fina på 3 visirblad. 400
8593
Parti 39 st ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 5 fina 6ö en del vackra stpl. 400
8594
12Ö VAPEN 47 st och 2 brev, 27 st i ultramarina nyanser, 2st 9g, några vackra stämplar. samt 2 brev. 400
8595
12ö vapen 42 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 22-8-71 F 400, prs Los kht, prs Ljusne 22-7-71 F 300, , några vackra -intressanta stpl till 400
8596
Parti MEST I UTVALD LYX CENTRERING ** nr 157, 321BB, 319CB, 259BC, Birgitta kpl och div G VI A CA 50 märken F 1000 för dessa , 730v1 Vaderkvarn med blank gummi . Tot F ca 3700 400
8597
Parti ringtyp , 3st t14, ca 90st t13 och ca 60 ringtyp 5ö PH alla med vackra stämplar, delvis prakt- lyx stämplar, bl.a. 18st fina + ett par prs 6ö nr 31, 400
8598
Stämplar på Oscar 55st varav 7st med utländska stämplar inkl norsk nrstpl 45, vacker finsk korkstploch 48st A-Ö mest PRAKTs, en 20ö ringtyp med finsk ANK och Från stpl i Prakt. 400
8599
Parti stämplat på 2 visirblad (ca 60 märken) , 1911- 1940 tal , bättre närken nr 75, 197cx, 216, 222 155 prs, 233a, b, 344 BB ,ca 15 PR-LYX stämplade och ca 20 st stämpelkuriosa , pr kork stpl , ångbåt, M.B., m.m. Mest mycket fin kvalitet. Intressant parti. 400
8600
Litet parti div på 3 gamla blad, mest tj och lösen ex tj 15 i fint ** 4-block F 2600, stpl fina ex tj 12,17, 20, Lösen med 6ö t 14. 400
8601
LÖsen t 13 1-30ö */** 400 märken på 14 visirblad ex 17 12ö, 20x20ö , ca 57 30ö, Nyanser . god kvalitet. 400
8602
Parti stämplat 1911-24, på 6 blad, 15 stfin nr 75, 66-67, Landstrm 1 inkl kpl serie, div 4-block Landstorm II, bandmärken och flera bättre Kongress och 6olika UPU 400
8603
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
8604
25ö orange, LEJON nr 147 ca 525 st med ortstämplar A-Ö på gamla blad, läsbara till LYX stämplar , men mycket blandad kvalitet. 400
8605
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 45 st inkl L17a, 3x 1k, samt extra seriemed några varianter inkl en L1 och en L 3 F 2018 ca 7200:- 400
8606
Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir, 267CB, BB par, högvalörer m.m. 375
8607
NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip. Nominal ca 600. Hög kat. 375
8608
Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208, 233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div 4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000 375
8609
Parti **/* på 2 visirblad drygt 100 märken inklusive 4block , bl.a. nr 32*, 144C**, tj15 6ö i bra ** 4-block. F 2011 ca 4250 bra kval 375
8610
Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla 3+5+20ö ringt 14 350
8611
PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S, HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000 350
8612
SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl 350
8613
Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca 3000:- 350
8614
RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3 AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt. 350
8615
PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155, INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162 2st **, 350
8616
Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken inkl ex 4 olika häften HA6. 350
8617
Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a 11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19 2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:- Bra kvalitet 350
8618
Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö, 2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
8619
Visirblad med vackra märken stora tjänste t13 ex tj18v2, 3x24ö,3x50ö, 4-strip24A,4-block 24 B, 2x nr 25, tj26. Flera praktstpl F ca 3200 (2007) 350
8620
PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och diverse på 2 visirblad. 350
8621
Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st ytterligare 24öre. F 3100 350
8622
Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker 9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt, nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st Oscar. Ett par prakts. F ca 3700 350
8623
Ca 350 st ORT stämplar i insticksbok. Många prakts . lite bl. kval. 350
8624
Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:- 350
8625
Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke (2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år. Många kungamärken , hällristningar m.m. 350
8626
Samling **/*stpl i Estettalbum 1941-57, ex kontrollerade Hazelius o Birgitta kpl serier **, 344 BB, många serier i gamla inslagna fickor, ganska kpl och delvis stpl dessutom. 350
8627
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8628
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8629
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
8630
Parti ca 170 st stämplat på 5 fulla visirblad vapen, ringtyp (70) oscar boktr 16st, medaljong. band. flera vackra stämplar, delvis PR-LYX 350
8631
Parti stpl lösen på 2 visirblad med 11st , 5v2, skaplig L7a 24ö rödviolett, t14, flera t 13 , något blandad kval F 2016 ca 6.800, lågt utrop 350
8632
12ö vapen 40 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 2st + 1 ab F 400 styck , 2 fina Ljusne 22-7-71 F 300, MORA 4-k stpl, några vackra -intressanta stpl till 350
8633
Samling lösen t14 kpl 10 st och t 13 25 st i nyanser inkl alla valörer F ca 5500 350
8634
Parti ca 60 bättre märken kuriosa stpl div 4- block ex nr 30 5ö ringty i 4-block, bättre vm 141bz par,156cxz,, 321 CB F CA 6500 samt 2 visirblad göteborgs lokalpost 350
8635
Insticksbok samling WEATERÅS STÄMPLAR på några brev ca 80 märken samt klipp. VAPEN TILL MODERNT. 350
8636
Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F 2010 ca 5000:- 340
8637
PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet 325
8638
Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt, 25.35.60ö Riksdagen ** praktex. 325
8639
Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:- 325
8640
Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg. 325
8641
Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4 olika block HA6 325
8642
Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67, 75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca 4200 325
8643
Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr 2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
8644
Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress dock ftt. 300
8645
LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st, stpl, ngt bl kval, F ca 2800 300
8646
Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca 2700 300
8647
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 300
8648
Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a. nr 238 **, Bra kvalitet. 300
8649
Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB ** m.m. 300
8650
Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13 ex nr 17, 19v1,21 och 29 st små tj. Bra kvalitet. 300
8651
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, och en del bättre högval. F ca 2000 300
8652
Parti 10 olika 4-block **, 52 c ( 2st *) 25-53, 61,64,76, 79,82 144C. F ca 3500 300
8653
Parti nr strip ** 11st 165- 188 ,inkl 5 olika 9-strip bl.a. nr 187c , och 5-strip 173c. F ca 3800. Bra kvalitet 300
8654
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
8655
samling nr 269-283 i 4-block BB oc CC 10 st och 5-strip (30st) över kpl. 300
8656
Dublettparti stpl tj 15 och sen 1920-40 tal med 115-118, 216, BB par m.m. F ca 5000 300
8657
2 visirblad 1874- 1940 tal med drygt 60 stpl märken bl.a. 140Ccx prs 197cx, 3 bc-cb, blandad kval F ca 8000 (2007) 300
8658
Samling ** 1966-82 på förtrycksblad i album ,nominal ca 550 många bättre 300
8659
Parti ** ca 75 ex 1911-32 + 321BB, bl.a. 143Ecxz , 177C, 234-37.F ca 2600 300
8660
Parti stpl ca 50 st vapen -1940 tal, bl.a. bra 5ö vapen fin 30ö nr 11h, div ringtyp. bandmärken , 318BC m.m. F ca 2500. Flera Prakt stämlar. 300
8661
Parti ringtyp stpl på visirblad bl.a.mycket vacker 3 ö PH,och några nr 66-67 samt bra serier Landstorm I O III, F ca 3000 300
8662
Tjänste t 13 , samling stpl ca 46 st + div små tj. på gamla albumblad, bl.a. 3 st tj15 6ö i nyanser, flera vackra stpl. 300
8663
Parti 26 Danska stpl på ringtyp-oscar samt 15 rullstämplar GBG ,Fispong ,Jönk. 300
8664
Stora tjänste t 13, 4-block 2,3,5ö **, 30ö+50ö * samt par av Tj16A. F ca 3000 300
8665
Lützen parti ** med ex 5-strip 235, 236, 3strip 90ö, 6block av 234-35 4-sid. F ca 3.000 Fin kvalitet 300
8666
Ca 125 st 25 ö Oskar utan VM på 3 visirblad, flera vackra stpl. F CA 4200++ 300
8667
ORTSTÄMPELSAMLING Postombuds stämplar 33 objekt BD -LÄN både Lappland och Norrbotten , delvis på klipp nästan alla är olika. 300
8668
Parti STÄMPLAR på 5 visirblad ( ca 170st) , lite svårare i bl.kval och div vackra till PR-LYX 300
8669
Parti Landstorm I-III ca 44 st stpl /**/* på 6 visirblad, bl.a. nr 120 och 122 i ** 4-block. F 2014 ca 5000 300
8670
Parti intressanta stämplar och prakt stämplar på 3 visirbladex LYXs 30ö Lösen t 14, ringtyp, Oscar LYX U.W.H.J -87, CA 50 ST +44 STORA tJÄNSTE = ca 94 märken. 300
8671
Litet parti **/* tjänste och lösen, ex tj 3*, tj24B ** 4-block, L5* pr-lyx, L 17 o 20** m.m. 16 märken F 2014 ca 4300 300
8672
LÖSEN T13 , 14 ST ' OCH 5 st 4-block **/* frrån utställningssamling med utvald väl cntrerade. 300
8673
Parti 25st ostämplade stora tjänste t13 inkl 2-5ö ,6ö, 12ö, 20ö röd+blå, 24ö 30ö, 50ö röd typII tj22B, 1kr. , TJ 25-26 God kvalitet F 2015 ca 5800 300
8674
PARTI G V PROFIL VÄ, 42 märken mest 4-block ex nr 175C 4-bl 2 **, 178C 4 **/*, 6-bl **, nr 177Cc i praktex, div block 20ö. F 2015 ca 3800 BRA KVALITET 300
8675
2 visir blad ca 70 märken ostämplat och postfriskt, ex nr 19* ktt, 332 CB 10ö stora siffror **, 9 olika kongress 300
8676
Parti ca 180 märken ** POSTFRISKT på 6 svarta dubbelsidiga blad, ringtyp 3ö ph i 4-block , nr 52c hörnmarg 4-bl, 53 4-bl, 6 st oscar bl.a.nr 66, nr 75,76 , diverse 1940-50 tal.. F 2016 över 4000 300
8677
20st ringtypsklipp t 14, 5+ 20ö vackert till mittstpl LYXs klipp. 300
8678
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, på nr 149-51 A, C, ca 50st på 2 visirblad 300
8679
Parti 27 olika ** 4-block 1932- 43, ex 261BC-CB, 326BB 328BB , 344BB, 354BBofta pr-lyx kval 300
8680
Parti ** 5-strip 12olika 148-194, ex 169cxz, 188a, 194 F ca 3000 300
8681
Delar ur gammal samling stämplat 1858- 1947 , på albumblad med en del bättr märken m, 5ö vapen, 14B,16, 2x nr 20 ,26, DIV RINGTYP T 13, NR 40-51, OSCAR NÅGRA OMV VM, ex nr 71-74cx (F 800) ,nr 126-37, 233, L17 F 2018 ca 6600 billigt 300
8682
LÖSEN T 13 parti på visirblad ca 64st (fåtal ostpl ingår) T 13 några intressanta stämplar. Mest bra kvalitet. F ca 17000 300
8683
Bra post över 100st vackra-PR-LYXS stämplar nr 20 1990 tal, bra spridning med ringtyp oscar ... 30 ringtyp, ca 30 oscar, ca 23st medaljong till 1940 tal, senare ca 20st och 5 tjänste. 300
8684
STORA TJÄNSTE CA 45 PRAKTSTPL EX, samt en del vackert stpl, några varianter 5ö spegeltryck tj 12v2 3st, tj12aomv prs m.m. 300
8685
20ö STORA TJÄNSTE ,24st stpl ex med tryckvarianter, tj 18v2 2st, v 3 3st,( F 1500 för dessa 5st) flera PR-LYXStpl 300
8686
ca 60 st Järnvägspost stämplar på Oscar nr 45, 52, 54, Nästan alla i PR-LYX stämplar. 300
8687
Järnvägspost stämplar ringtyp- oscar-1940 tal i 16 sid insticksbok , över 600 st många pr-lyxs 300
8688
Ringtyp t 13 samlig / parti ca 115 st på gamla albumblad, nyanser, några prakt stpl varianter ex 35v11 F 300, 35v12 F 400, 8st 24ö inkl 34f citrongul, samt någr ringtyp PH ex 47b. bra kvalitet 300
8689
Parti ** på 7 visirblad 1889-1932 bl.a nr 50, nr 62 i vågr 5-strip ,3 ex nr 64, många nr 61o 63 ,ca 20 st 82bz i mest i block och 5-strip , 4st 82 , 5x 142Acx, 14 st 235C i block, F 2018 ca 6000 för de ** (diverse ospl oräknat ex . ingår även 2st ringtypt 13 med sämre gummi F 2400) 300
8690
Lösen , parti stpl t 14 och 13 på ett visirblad ca 12 st t14, ca 45 st t13 inkl ab-prs L17a (kht) , F 2018 ca 8500 300
8691
Pärm 1,15 kg med porto betaltstämplar på urklipp ca 800st och ca 1000 st massbrev urklipp i ca 1-2ggr frimärksstorlek uppsatta med fastsättare på blad. Kuriosa studie. 300
8692
Ca 2,1 kg frimärken i kasse, ringtyp , något oscar- 1980 tal, en del buntar julmärken 1980 tal ingår 300
8693
32 sid insticksalbum med ca 1400 märken 1940-60 tal med vackra stämplar inkl PR-LYXS. 300
8694
Nr 342 BB ,5 ö Schele, 50 st stämplade par. F 2500 275
8695
RINGTYP PH ALBUMBLAD MED 22 EX STPL+ NR 50-51**/*.BL.A 2 EX 3ö, 3 OLIKA NYANSER AV 6 öre, F CA 2100 275
8696
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 275
8697
Samling nr 230-322 * , inkl 226-28 kpl * men nr 233 är stpl, vidare 269B2, 320-22 kpl. Fin kvalitet . F ca 2500 275
8698
Parti ca 90 märken ** nr 165- 187 i strip. Ex 6-strip ** 187c . F ca 2200 275
8699
10 olika märken eller par ** 1924-40. ex 236, 324 CB BELLMAN 3+4 par, F 2011 ca 3200kr, 220 ktt annars fin kvalitet 275
8700
TJÄNSTE T13 kpl i god kvalitet inkl 22B(kht) några praktstpl F 1995-6, ca 2400 270
8701
LÖSEN 3 st t 14 , 23 st t13 **/* alla valörer. Bra kval F 2003 ca 2300:-. 260
8702
PARTI STORA TJÄNSTE BLA 17 ST T 14(ej 12öres) MEN MED DEFEKTER KTT etc F över 5000 250
8703
50 öre Ringtyp t 13 25 bra ex på albumblad 250
8704
PARTI CA 35 OLIKA BANDMÄRKEN LEJON OCH POSTEMBLEM . B.LA NR 146Ca, 159 250
8705
Parti tjänste och lösen på 5 visirblad **/* ,16st stora tj med 6ö 12ö, 30ö, tj27-39, lösen t13 18st med alla valörer med bra 24ö, 1kr. 250
8706
Litet parti Tjänste och lösen ca 50 ex , bla. stpl 2st tj 3, 2x tj 8, tj 44, tj 54 PRS, L1 m.fl . 250
8707
Samling 1910-70 i Facit album, bl.a. några Tre kronor, 328-29 kpl serie Bibeln, välfylld 1960 tal med bl.a. Bildstenspar. 250
8708
Parti 28 st stora tjänste stpl t 14 ej 12ö, def eller rep F 2007 ca 12.000. en del fina färger. 250
8709
Provtryck, svartavdrag ca 13 olika 1965 - 2000 tal 250
8710
Parti ca 125 märken varav ca 60 med PRAKT stämplar mest Oskar ngt ringtyp m.m. Div lösen t13 och 2x 233b ktt på klipp. F ca 1500 + 60 prs 250
8711
Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 3750:-.God kvalitet. 250
8712
Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 3700:-.God kvalitet. 250
8713
Samling lösen stpl på gamla albumblad nr 3, samt t 13 överkpl med ett par prs 250
8714
ORTSTÄMPLAR, X län, ca 155 st mest PRS och AB-PRs ringtyp -1950 tal. Något bl.kval 250
8715
26 st bättre Oscarsstämplar läsbara till prakt Postal 2150, bl.a. Skogså, Skjettelljunga 250
8716
STORA TJÄNSTE, tj 23 50ö grå ca 185 st på visirblad, flera PRAKT stämplar, många par och ett 3-strip.samt över 100 1kr med många enheter F 2018 över 5000 250
8717
ca 350st STOCKHOLMSSTÄMPLAR I 16 sid insticksbok Oscar -1940 tal , många pr-lyxs 250
8718
Vackra - PR-LYX stämplar över 150 st, inkl över 30 ringtyp, några oscar,sen mest 1930-50 tal, samt 34 st olika LYXex stpl Kiruna 1997-2003. 250
8719
Block samling ** 1951-80 på special samlarblad med ca 95 block och block ur häften. Många bättredyrare ex 1969-71 . Nominal ca 340 250
8720
Parti drygt 30 st 12ö vapen, ca 25 klipp med oscar med många pr-lyx stpl, div medaljong, ca 100 Lejon 144-45, många vackra stpl, ca 100 märken från ca 1940 delvis prstpl och en del vackra 1980 tals märken i insticksbik. 250
8721
4-block stl, 5, 10, 15, 25,30 ,50ö och 1 kr i bra stpl 4-block. 250
8722
TJÄNSTE parti stpl bl.a. j19 prakt, nr 20d prs, 27-54 225
8723
Parti stämplat+ ngt ostpl. ca 80 ex :Tjänste , ringtyp m.m F ca 6000 men oftast med defekter. 225
8724
Parti **på 2 visirblad med ex nr 173a, 238, 268, 336, 227 i 4-block. F ca 2000 225
8725
Tjänste stora + små på albumblad, t 14 5ö, 6ö, 6ö grå 12ö, 24ö, tj 25-26 m.m. F ca 4000 men blandad kvalitet. 225
8726
Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca 1700 hög kvalitet 225
8727
Samling ** postfriskt 1965-79 i visiralbum . 1,7kg ,Nominal ca 375 kr 225
8728
4 ST HELARK NR 74 ALLA MED NR 74v2. 200
8729
50st nr 509 AB-PR-LYX stpl ex. 200
8730
1000 olika Sverige 200
8731
Samling **/* 1951-1969 på visirblad , många kpl serier. Nominal ca 300 200
8732
Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca 1650 hög kvalitet 200
8733
Vapen serie i nytryck ostpl 1963 på blad 200
8734
Parti stämplat 6 bättre märken ex 233b, tj2 och 5 par ex 261 BC-CB, 321BB 321CB, 324BC . F 2010 ca 3800 200
8735
25st varav ca 20 st Utländska stämplar på svenska märken och 5 kuriosa mest ringtyp-oscar. 200
8736
ca 42 stpl märken på visirblad4SK på klipp lite def, 17X 12Ö VAPEN varav 6 ultra, 9a,9d1 vacker, några PRAKTs. diverse ringtyp ex 3st nr 34 24ö, 2 spegeltryck 12ö , F över 2000 200
8737
50ST NR 66 20Ö oSKAR UTAN VM, f 6500 200
8738
Parti lösen **/* ca 50 x alla valörer utom 24ö, inkl 8 st 4-block. F 2014 ca 3000 200
8739
KUMLA STÄMPLAR CA 150st oscar-1970 tal, flera pr-lyxs 200
8740
KÖPING STÄMPLAR CA 270 st på 7 visirblad Vapen 4-k stpl-1970 tal, flera pr-lyxs 200
8741
LANDSKRONA STÄMPLAR CA 230 st på 7 visirblad Vapen 12Ö LYXS -1970 tal, flera pr-lyxs 200
8742
SAMLING JULMÄRKEN PÅ 4 VISIRBLAD 1904-1981, DRYGT 200ST SAMT LITE SVARSLÖSEN. mest ostpl men delvis stpl. 200
8743
ÅTVIDABERG 22 ST PR-LYXSpl märken 12ö vapen, 14B kt, 16,17, 34 m.fl - 1924, + 2 senare 200
8744
Parti postfriskt 1939-41 på bl.a. många profil hö med 3 olika häften och högvalörer i 5-strip, vidare 50ö Sergel Hazelius kpl, skansen kpl. F 2018 ca 3000 200
8745
Ca 450 ortstämplar på visirblad, L,M,N,O ,P län Oscar - ca 1970 tal, flera pr-lyxs lite blandan kval. 200
8746
1000 olika Sverige stämplat för ca 1990. 200
8747
NOBEL , PARTI STRIP OCH HÄFTEN 1961-90 TAL nominal ca 330 200
8748
Lot FDC 18-6-41 till 1959, bla Birgitta 2x 16-5-55 ett illustrerat( totalt 3illustr), 1-7-55, F ca 1100 190
8749
NR 61-64, parti 4-block, 5 strip 1ö, 3st 4ö i par och singel. Nyanser ex 61a i 4-block. Bra kvalitetF 2014 ca 1720:- 175
8750
SVERIGE 40 ST 30 Ö PH RINGTYPSKLIPP NÅGRA PRAKTSTÄMPLAR. 150
8751
150 st 60ö Postverket nr256 flera PRstpl 150
8752
Parti tjänste stora + små + lösen på 3 blad stpl ca 60 st. F ca 2000 150
8753
KUNGSBACKA STÄMPLAR CA 115st på 3 visirblad vapen-1970 tal, flera pr-lyxs 150
8754
LIDKÖPING STÄMPLAR CA 140 st på 5 visirblad Vapen -1970 tal, flera pr-lyxs 150
8755
LAHOLM STÄMPLAR CA 100 st på 3 visirblad Vapen -1970 tal, flera pr-lyxs 125
8756
OSCAR MED OMV VM 10X5ö 2x 8ö, 5x 10ö, 30ö, med 2 vm 3x 10ö, 25ö. F ca 800, några pr-lyxs 100


PARTIER SVERIGEPARTIER SVERIGE
8757
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen 6500
8758
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2014 40.000 BRA KVALITET, ex några praktex som 5 kr posthus, 2 kr kongress, 5kr Kongr och 5kr Föreningen i AB-PR. 5000
8759
100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex. 3700
8760
PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
8761
NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl ** postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
8762
UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen , 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot. 2200
8763
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3ö 14A 3ö, 14B 5st och 20ö 6st av var nr 14 och 16. F 2011 ca 33000:- 2200
8764
50 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 2000
8765
30ö Stora tjänste t 14, tj8, 20st med AB-PR-LYX stämplar . Fin kvalitet 2000
8766
KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat, utsökta kronvalörer. 1900
8767
Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2, 158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168 e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet. 1900
8768
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3och 20ö 6 av var nr 14 och 16. F 2011 ca 27600:- 1800
8769
Liggande lejon 4x 3ö, 2x 17ö, 7 x20ö ostämplat, lite blandad gummi (*) - * men men ser bra ut. F 2013 ca 40.000:- 1800
8770
KONGRESS KPL NR 196-210 **/* ett par ex **,F ca 8000. Bra tandning.
1700
8771
PARTI POSTFRISKT BL.A. FINT 4-BLOCK 146Ca, 140Acx, Tj15,246-257 Postverket kpl m.m. F ca 9000 (1998) BRA KVALITET. 1600
8772
KONGRESS KPL VACKER OSTPL SERIE ,INKL 10 ö cx **. 1600
8773
PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
8774
Kongress nr 196-210 * ostpl Praktserie 1600
8775
21 ST LYXs RINGTYP T 13, 2-5 AV VAR 5,6,12,20 och 30ö. NYANSER. SUBERB LOT. 1500
8776
KONGRESS OSTPL SERIE MED BRA TANDN 1400
8777
FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL AB-PRAKT serie ,bra tandn. 1400
8778
196-210 * ,5ö-5kr KONGRESS ostpl serie 5 kr i PRAKT, 10 ö cx ** . F 6300+ 1400
8779
PARTI POSTFRISKA ** 5-STRIP(några 6-strip), 1949-1968, ALLA ÄR OLIKA F(95). ca 8500, flera högvalörer 1300
8780
211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL 20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800 1300
8781
Föreningen nr 211-25 5ö-5 KR kpl * bra serie 1300
8782
14 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller omvända prs. Bra kval. 1250
8783
Parti stämplat på 8 instickskort, 4sk , 8st 5ö vapen, 9ö, över 100st 12ö, 5st 24ö3x30ö och 2x50ö vapen, 9st 14B, fin 17ö Lejon nr 15, 10st 20ö nr 16, och 2st nr 51. Högt värde, flera praktstämplar, en del varianter.. Intressant. 1250
8784
Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö, ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
8785
PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par) några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
8786
Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval F 2003 ca 8200:- 1200
8787
6 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier ** 1200
8788
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1200
8789
**/*/(*) OSTÄMPLAT, LOT 20 ST RINGTYPSMÄRKEN, no 17, 17c,19c, 20i, 4st t13 inkl 33a, 40-44,46-47, 49, 42 i 4-bl. F ca 15.000:- mest GOD KVAL 1200
8790
7 st ringtyp t14 3ö 4st , 6ö, 12ö, 20ö F ca 18000 Ngt blandad kval. (*) -' 1200
8791
FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA . 1100
8792
Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14, 3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:- 1100
8793
Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7, 13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
8794
50Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt 1100
8795
10 st 4-skilling Bano ,4-5 hela och de andra med någon kt, en tryckvariant stor prick mellan LL och B 1100
8796
LÖSEN * OSTÄMPLAD SERIE MED ETT PAR **, T 14 KPL MED 5 Ö **, EXTRA 24Ö L7a, T 13 KPL MED EXTRA L17a. F CA 18000 1100
8797
STOCKHOLMIA 9-BLOCK 1955 5 SATSER **. 1000
8798
Urvalshäfte **/* nr 75-, bl.a. ** NR 75-76 88,213-222 234-37, Många dyra bandmärken **/ * f lera prakt. Bra kvalitet. 1000
8799
Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot ca 270 märken. 1000
8800
Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c 30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc. 151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot. 1000
8801
** 5-50ö PARIS förfalskningar, kpl serie 5ö *, 9-50ö ** och praktcentr. 1000
8802
Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika. bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c... F 10020:- 1000
8803
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1000
8804
Ringtyp med ph 23st +par 30ö blå prs STH-87 ,samt PRs 4-block 2ö suveränt vackert men ett ex ktt-ft.. + mest PR-LYX stämplar, alla valörer . Fint parti 1000
8805
14-16 Liggande lejon 3 serier mest AB-PRAKT stpl 1000
8806
NR 216, 30 ö föreningen, 25 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 7500+ 1000
8807
Bellman 324 BB 300 stämplade par ur gammalt lager F 21000 1000
8808
RINGTYP T 13 PR-LYX stplSERIE NR 28-36+38, 15 inkl några nyanser EX 1000
8809
50ö Stora tjänste t 14, tj9, 9st med AB-PR stämplar . F 9000 1000
8810
30 ö RINGTYP T 14,CA 125 st stpl ex på alb blad . många nyanser., God kvalitet F ca 10000 950
8811
OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER , endel nyanser. Bra kval. 900
8812
LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca 10.000:-. 900
8813
RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö, 3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000 900
8814
Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr 175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun och praktex 30ö brun på vitt papper. 900
8815
Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A, A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet flera praktcentr. 900
8816
20 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
8817
Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band, F 2007 ca 15000 mest god kval 900
8818
RINGTYP 30ö t 14 , 50st stämplade ex i nyanser, många vackra stämplar även blå stpl, varianter m.m. 900
8819
Parti ringtyp med PH 29 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer ex3x3ö, 2x6ö, fin lot. 900
8820
50 öre vapen 8st fina ex i flera tidiga nyanser , nyanser. 900
8821
OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite varierande kval. 850
8822
14 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER 850
8823
PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d. BRA KVAL.ca 6000 800
8824
Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02 7765:- 800
8825
Parti 5 st 4-skill banco , bl.a. c -nyans på klipp, goda ex. , ett ex vht. 800
8826
4SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m 800
8827
Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a. 2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 149-51, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:- 800
8828
Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C 155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000 800
8829
Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex 179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C ,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600 :- bra kvalitet . delvis Prakt centr 800
8830
50Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
8831
Vacker stpl vapenserie AB-PRS, 50ö pr men litet riss, och 24ö vapen på brev 800
8832
Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a. 3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000 800
8833
24ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser .BRA. 800
8834
Liggande lejon lot 3 SERIER , 3 NYANSER 17Ö, FLERA prakt stpl. 800
8835
5 KR POSTHUS 20 ST BRA STPL EX, nr 65 800
8836
STORA TJÄNSTE T 13 serie med PR-LYX STÄMPLAR , 20ST NR TJ11-26 INKL 22BLYX men vht, flera myckt vackra. 800
8837
Parti ringtyp t 13 32 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer utom nr 37, ex 5st 3ö, 3x24ö. 800
8838
PARTI VAPEN 1-3 AV VAR VALÖR I NYANSER, MYCKET FIN KVALITET. 2 fina 50ö flri bra 9ö ODESHÖG 25-11 800
8839
14st 5ö vapen i nyanser, bl.a 7c1 med 4-k stpl och 4st 9öre vapen i nyanser. Mycket blandad kvalitet 800
8840
TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts stpl. UTSÖKT PARTI 750
8841
Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23 F-04 ca 3750:- Bra kvalitet. 750
8842
Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl 10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra kvalitet. 750
8843
Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3 , 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F ca 27000 (F 2007) 750
8844
parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 6 små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i 4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24