ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)
ARK

8402
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
8403
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
8404
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
8405
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
8406
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
8407
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
8408
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
8409
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
8410 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
8411 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
8412 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
8413 61,62,63 1,2, 3 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i , några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. F ca 10000 700
8414 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
8415 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
8416 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
8417 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
8418 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
8419 68-70 ** Lilla riksvapnet 1,2,4ö med vm krona i välcentrerade 100 ark 1100
8420 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
8421 69 2ö,halvark 50 st 325
8422 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
8423 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
8424 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
8425 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
8426 71-74 100 ST HELARK 1200
8427 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8428 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
8429 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
8430 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
8431 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
8432 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8433 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
8434 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
8435 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
8436 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
8437 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
8438 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
8439 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
8440 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
8441 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8442 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
8443 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8444 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8445 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
8446 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
8447 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
8448 149C ** 10ö G.V. En Face 45 st i arkdel , cyls 1-2 i övre marginal, F 2018 13.500 kr 700
8449 151Cbz ** 20ö G.V. En Face 30 10 vågr 3 lodr, övre 10 med BZ ( 2 är*, samt en bz ft ) , 2st ej bz är def (riss )F 2018 för 7st bz 12600 och 18st 151C 12600= 25.200 kr 1500
8450 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
8451 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
8452
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
8453 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
8454 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
8455 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
8456 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
8457 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
8458 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
8459 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK