ObjNr catno Beskrivning Utrop


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
2
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
3
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
4
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
5
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
6
Brev 1847 till Fjerdingsmannen i Kolagården . anteckning FORT. 400
7
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
8
1759 KRONOBREV MED SLINGA TILL angående civilmål, PRAKT 250
9
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
10
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
11
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
12
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
13
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
14
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
15
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
16
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
17
Begäran om återtagande 27-9-95, blankett nr 131 September1893 200
18
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
19
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
20
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
21
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
22
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

23 ARB ARBOGA 1829, AB inehåll 175
24 BOR BORÅS PR-LYX, 1824
25 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
26 SKA SKARA , AB 100
27 UDD UDDEVALLA , AB 150
28 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
29
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
30
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

31 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
32 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
33 BågsCAL CALMAR 9-2-37, PR-LYX 200
34 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
35 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
36 BågsGEF GEFLE, 26-8-32,typ2,ab 250
37 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
38 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
39 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
40 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
41 BågsSal SALA 16-6-36 , PRAKT 175
42 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
43 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
44 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
45 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

46 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
47 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
48 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
49 4-KSal SALA 30-5-50,PRS, tejp fl. TYP 2, F 600 150
50 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
51 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
52 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
53 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
54 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
55 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
56 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
57 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
58 GÖT GÖTHEBORG 28-4-46, Typ6? på baksid 50
59 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
60 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
61 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
62 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
63 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
64 MAR MARIESTAD 5-6-47, PR 75
65 NYK NYKÖPING 30-9-50, PR-LYX TYP 1 75
66 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
67 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
68 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
69
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
70 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
71
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
72 2a STOCKHOLM 20-7-55, LYXS 4sk på fint brev Första Månaden 2500
73 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
74 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
75 2a 4 skill blå, tunt papper, på PR-LYXs brev
sänt från STOCKHOLM 1.4.1856 till Trosa.
800
76 2a GÖTHEBORG 7-6-56, +Bläckkors 500
77 2a,var ÖREBRO 24-7-55, 4-K stpl rättvänt LYX avtryck på 4sk med 2:a märkesbild synligt på tänderna. Signerad Thorsson lev 1b. Kanonobjekt för första månads samlaren av Svenska frimärken. 1600
78 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
79 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
80 2e,2h1 STH 24-3-57, 2olika nyanser av 4sk Banco på topp fräscht brev till Östersund. Mycket gott till Praktobjekt. 5000
81 2g STOCKHOLM 20.8.57. 4 skill bco, högblå, tätt bottentryck. enormt fräscht. PR-LYX brev 3000
82 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
83 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
84 2i NORRTELJE 5-11-57, 4sk gråultramarin p AB-PRAKT brev till STH. Mycket fint fräscht objekt. 1800
85 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
86 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
87 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
88 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
89 7b1,9h, 11b 47Ö REKframsida 5+12ö ultramarin, 30ö LINKÖPING 28-9-62 till Sköfde, färgfriskt 350
90 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
91 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
92 7d,11e1 STOCKHOLM 19.7.66, röd PD och FRANCO. 30 öre i 2 och 5 öre på 65ö
vackert brev (arkivveck) till England , blå Stralsund 21-7 Berlin stpl på baksidan.
900
93 7e1,9b2 STH 31-5-66 , 12+5Ö=17Ö till DANMARK, fint mycket gott objekt 1000
94 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
95 9,10 12+24ö=36ö t. England AB-PRst STH 31-5-71 900
96 9a1 SH 28-7-58, 12ö första månad 500
97 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
98 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
99 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
100 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
101 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
102 9c2 W.S.B 17-4-66, PRAKT brev 250
103 9c2,v13 STH 12-5-65, punkt i G 300
104 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
105 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
106 9c3 Stenung STRÅLSTÄMPEL I LYXAVTRYCK Praktbrev intyg HOW 4,4,5,4, O län. Ett av de vackraste breven med strålstämpel överhuvudtaget! 5000
107 9c3 12öre mycket fint Postanvisningsbrev UMEÅ 5-4-69, AB-PRAKTOBJEKT 1700
108 9c3 par 12ö = 24ö GBG 15-2-70, AB. 200
109 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
110 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
111 9l STH 1-5-63, PRS, extremt färgstark 200
112 9l SÖDERHAMN 17-5-63, PRS, färgstark 150
113 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
114 10a? WENERSBORG 9-2-63, 24Ö VACKERT 200
115 10a,9d1 36ö st HALMSTAD 4-6-60 750
116 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
117 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
118 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
119 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
120 10d2,11d2 STH NORR 25-1-71, 24+30Ö ( ett par ktt) på vackert brev till KANADA, 54Ö porto. F 32000 5000
121 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
122 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
123 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
124 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
125 10h2,9c2 GÖTEBORG 27.1.71 24 och 12 öre på mycket vackert brev till Schweiz på baksidan transit- och ankomststämplar 1500
126 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES 2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F 16000 vackert och fräscht 6000
127 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
128 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
129 11b LINKÖPING 11-12-62, 30ö i par till Finland , vackert med intressant 4-kstpl på baksid STH 13 DES 63. Vackert mycket gott obj. 800
130 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
131 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
132 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
133 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
134 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
135 11d2 GÖTEBORG 25-11-69, par 30ö vapen på brev till MARSTRAND, mycket gott objekt. Ovanligt 5 dubbelt porto 1200
136 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
137 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
138 11e1,14Bc1 STH 12-2-66, per 30ö (en kht), 3ö på 63ö porto till Frankrike, Sällsynt portosats. AB-PRAKT Utseende med röd P.D. , franco inom ram, blå Paris stpl , Intyg Sjöman. 1800
139 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
140 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
141 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
142 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
143 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
144 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
145 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
146 14Bbv3 STH 8-10-6 TUR, fläck på nos, prs, arkiveck. Svår variant på brev 1000
147 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
148 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
149 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
150 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
151 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
152 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
153 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
154 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
155 14Bg 3ö i horizontellt 3-strip vilket är ovanligt på mycket vacker , ankomststämplad, trycksak till DANZIG. Sällsynt mycket gott objekt (en 3ö liten hörnskada) utställningsobjekt med praktutseende. F 40.000 och bara 4 kända med denna kombination. 10000
156 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
157 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
158 14Bh,21e Stockholm 9-10-72 PRAKT stpl blandfrankerat brev med par 12ö ringtyp t 14 och 3 ö Lejon på 27ö brev till Tyskland, transit och ankomststpl på baksidan. Mycket gott -PRAKT objekt. F 14000+ 3000
159 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
160 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
161 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
162 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
163 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
164 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
165 16e,7b2 GBG 19-11-69 2x20ö+5ö=45ö till London 550
166 16g Mixed Franking on fantastic 28ö cover 16g, 17d, 19c ( SIGNED O.P. on back) FINLAND Stockholm-Åbo route. Only Finnish boxed cancellation ANK 3.7 on Swedish stamps 3+5+20 öre on letter dated "Stockholm d: 1 Juli 1873". Ship notation "pr Volontaire". Sent to Björneborg, Finland. Superb cover. F 15000 +++++ superb + foregn cancels. Exhibition Piece. 12500

16,5 RINGTYPSBREV
167 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
168 17a MALMÖ 8-1-73, PRS PAR 3Ö I a NYANS PÅ TRYCKSAK, DATERAD LONDON 7-1-73 sänt till KRISTINEHAMN, UTST OBJ. 2000
169 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
170 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
171 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
172 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
173 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
174 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
175 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
176 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
177 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
178 20b STH 6-5-73, 6Ö PR-LYXs trycksak 300
179 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
180 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
181 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
182 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
183 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
184 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
185 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
186 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
187 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
188 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
189 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
190 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
191 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
192 21c WARBERG 15-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 450
193 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
194 21c SUNDSVALL 29-12-72, sidost 30-10 100
195 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
196 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
197 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
198 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
199 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
200 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
201 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
202 21j TÖREBODA 26-7-73, PR-LYX BREV 250
203 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
204 21j Pkxp nr 5 NED 15-8-72, sido stpl Pkxp nr 7 UPP 15-8-72, ab-prs, arkiv ve 100
205 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
206 21k 12ö sorgebrev, Westerås 3-3-74, kt 200
207 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
208 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
209 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
210 21m,var WESTERVIK 7-9-76, AB-PR, FELPERFORERAD 2 märkebilder 500
211 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
212 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
213 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
214 21p 12ö Gillberga 4-5-77, pr-lyx 300
215 23 20/20 på brev till Frankrike, GBG 21-9-77, mycket gott objekt, flera stpl. 1000
216 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
217 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
218 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
219 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
220 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
221 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
222 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
223 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
224 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
225 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
226 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
227 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
228 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
229 28b MALMÖ 25-7-77, mycket tidigt brev för 3 ö t 13 500
230 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
231 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
232 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
233 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
234 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
235 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
236 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
237 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
238 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
239 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
240 30i,bke ÅNGBÅTS PXP Nr 138 22-8-89 till BELGIEN, sällsynt med ångbåts stämplar till utlandet och sällsynt till svåra Belgien. 800
241 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
242 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
243 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
244 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
245 31i HURFVA 1-4-84 ,AB-PR, 6ö på brevk. 200
246 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
247 31j 6ö på brefkort, OXIE 26-11-84, AB-PR 150
248 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
249 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
250 32a STH 19-5-77,PR-LYXS 12ö PÅ BREV TILL NORGE, MYCKET TIDIG för 12ö ringtyp t 13, troligen TIDIGAST KÄNDA 12ö T 13 PÅ UTLANDSBREV, och endast ett par tidigare kända över huvud taget, UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
251 32a 12öre på brev daterat 23/5 1877 stpl PKXP NR34 24-5-77 sänt till OROUST, ETT AV DE ALLRA TIDIGAST KÄNDA BREVEN MED 12ÖRE RINGTYP T 13. UTS. OBJ. 2500
252 32a Frankrike. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM K.E. 24.9.1877.
T-stämpel samt ”17” (Centimes) avseende värdet på det i Sverige betalda portot.
1500
253 32a STH 12-6-77, pr , TIDIG, privat 250
254 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
255 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
256 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
257 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
258 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
259 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
260 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
261 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
262 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
263 33a 2x20ö =40ö dubbelportbrev STH 18-10- 78 ,till PORTUGAL, anks Porto. AB,ngn kt. Mycket SÄLLSYNT adressland. 1500
264 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
265 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
266 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
267 34j,32h, 54a, TROSA 24-5-92, 24+24+12+10Ö PÅ 70 Ö ASSBREV till STH, PR-LYX STÄMPLAR 1100
268 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
269 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
270 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
271 35i 60Ö sällsynttredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
272 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
273 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
274 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
275 39 4X10Ö 40Ö 2:A VIKTKLASS STH 5 28-7-85 till FRANKRIKE, på baksid bild på STH grand Hotel, ovanligt 400
276 39 4x10ö 40ö 2:A VIKTKLASS stpl Pkxp no 34 8-1-86,ank stpl, ovanligt 400
277 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
278 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
279 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
280 41b,64 JACOBSBERG 23-1-98, fin 10ö brev 300
281 41c 3Ö 3-STRIP RINGTYP ph + 1 Ö SIFFERTYP PKXP No 87 B 28-6-02 400
282 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
283 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
284 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
285 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
286 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
287 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
288 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
289 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
290 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
291 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
292 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
293 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
294 45 vÅGRÄTT 5-STRIP (EXTREMT SÄLLSYNT)10 öre på mycket vackert adresskort till paket sänt från TORESTORP 18.12.1888 till Boarp. 600
295 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
296 45 ÅNGBÅTS PXP No 123 29-6-89, PR-LYXS PAR på brev till BREMEN , tyskland. underbart stpl avtryck. 200
297 45v6 10ö par GEFLE 23-9-91, förskjuten tand 400
298 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
299 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
300 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
301 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
302 46,43 KARLSBORG 3-4-89, LYXS Postanvisn. 200
303 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
304 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
305 46c GBG 28-3-87, dubbelporto brev till Frankrike, blå Paris stpl , ank stplar 500
306 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
307 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
308 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
309 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
310 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
311 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
312 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
313 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
314 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
315 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
316 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
317 52 5ö på 5ö brevkort till ISLAND stpl STH 1899, ank stpl REYKJAVIK 29-1-1900 600
318 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
319 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
320 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
321 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
322 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
323 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
324 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
325 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
326 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
327 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
328 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
329 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
330 52cv12 HAPARANDA 6-11-95, par 5ö hö ex med variant kommatecknet , ovanlig på brev i par 150
331 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
332 5361,68 SÖLVESBORG 22-9-14 till Malmö Pr 150
333 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till Engaland, Malmö 25-6-07. 200
334 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
335 54 Mycket dekorativt tryckt brev med bild på Lejon och sköld MZ( Fabriksmärke M.Zadig. 4x10ö=40öREKbrev till ISLAND stpl MALMÖ Bref Utr. 4-1-1905. Transit stpl Köpenhamn och ank stpl Reykjavik 16-1-01 på baksidan. En Pärla. 2800
336 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
337 54 FINSPONG RULL stpl 21-2-07, 10ö i 3-strip på adr kort till paket 275
338 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
339 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
340 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
341 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
342 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
343 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
344 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
345 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
346 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
347 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
348 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
349 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
350 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
351 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
352 64 JÖNKÖPING RULL stpl 4-9-96, prakt stpl 350
353 76200 10ö MEM 19-7-11 TILL ISLAND 200
354 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
355 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
356 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
357 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
358 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
359 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
360 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
361 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
362 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
363 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
364 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
365 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
366 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
367 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
368 99v1 NORRKÖPING 23-11-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i sidled , F 500 + på brev 125
369 105-113 Uppsala 2-4-18 6st =40ö Landstorm1 250
370 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
371 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
372 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
373 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
374 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
375 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
376 136-38 ÅLBERGA GÅRD 22-2-22, satsbrev Luftpost 300
377 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
378 143A GBG 11-10-33 9X5ö lejon grön på 45ö EXPRESS brev, sällsynt 150
379 145C,143C KALMAR 29-10-30, intressant lösenbelagt brev 5ö stpl Kalmar 30-10-30, med innehåll sänt från IVAR KRUGER ( den kände finansmannen) som tackar författaren Waldemar för en bok. Vidare kommentar av brevsamlaren att Ivar Kruger ofta frankerade för lågt. Signerat en av de mest kända finansmännen genom tiderna Ivar Kruger 300
380 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
381 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
382 146A,var JÖNKÖPING 25-1-36, HALVERAD 500
383 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
384 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
385 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
386 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
387 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
388 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
389 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
390 179A SÖLVESBORG 20/9 till Toftehög 20 öre violett, tvåsid. Mycket kraftig
PLÅTSPRICKA från hals till hjässa. RARITET PÅ BREV
2500
391 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
392 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
393 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
394 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
395 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
396 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
397 203,68 KARLSKRONA 5-8-24 , 60ö+2x1ö REK 400
398 205,212 STH 7-10-24 50ö kongress +10ö UPU på värde pfsk brev till Simrishamn 300
399 212,91 1 FLYG FRANKRIKE -USA 10ö,65ö STH HANNOVER 23-5 -39, sen Marseille 25-V-39, N-Y. 27- May-, RAHWAY N.J.29 MAY 1939, Sällsynt ( tidigare pris 1500kr) 500
400 217,145 DJURSHOLM 5-1-28, 45ö REK till Frankrike lösenbelagt med 30c franskt märke. Vackert och ovanligt. 500
401 222 ÖSTERSUND 9-9-27 80Ö EXPRESSBREVtill STH ank 10-9-27, mycket sällsynt försändelse 1200
402 223,205 STH 28-12-24, 1KR +50Ö REK till Tyskland , ank stpl LEIPZIG 30-12-24. Ovanligt . F 9000 1200
403 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
404 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
405 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
406 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
407 233a 5 kr 4 block + singel. +163b, 167b, 191b som lösen stpl NORRKÖPING 1-3-38 300
408 233b, 294 3strip, 279 3strip STH 29-5-41 8kr 30 ö Luftpost till ARGENTINA, ank stpl censuröppnat 1000
409 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
410 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
411 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
412 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
413 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
414 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
415 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
416 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
417 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
418 252 SÖDERTELJE 20-2-36, 35Ö single på REK, stpl första dagen , ovanligt 100
419 254 HALMSTAD 19-8-38, par 45ö 100
420 255 GBG 5-4-36, 50Ö single på Luftpost till Frankrike, ovanligt 175
421 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
422 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
423 257,181b SORSELE 27-11-36,PRAKT stpl 1kr , 20ö vitt ppr på adr.kort för paket 250
424 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
425 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
426 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
427 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
428 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
429 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
430 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
431 336,330A KOLSVA 27-11-41, 120ö Birgitta + 2x 10ö Skansen på Luftpostbrev till USA 500
432 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
433 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
434 352 STH 27-9-44, 60ö Sjökartan Expressbrev till Finland, ank.stpl 150
435 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
436 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
437 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
438 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
439 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
440 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
441 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt kuvert. OVANLIGT. 1000
442 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
443 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
444 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
445 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
446 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
447 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100


TJÄNSTE PÅ BREV
448
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
449 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
450 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
451 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
452 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
453 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
454 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
455 7 SÄMB 14-2-83, 24ö på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 200
456 7e HERRLJUNGA 20-7-77, LYXEX 5,5,5 PÅ LYX BREV. sÄLLSYNT KVALITET 1500
457 7e Wexiö 4-11-79 LYXs emb bref till Ryssby 300
458 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
459 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
460 16A GBG 21-11-94, PRAKTS TELEGRAM 300
461 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
462 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
463 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
464 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
465 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
466 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
467 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
468 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
469 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
470 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
471 41,44 TIBRO 28-1-19, TELEGRAM inom Tibro 200
472 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
473 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
474 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
475 1 JÖNKÖPING 27-9-29 , vacker svart militär på fint brev 800
476 1 obegagnat med märke kvar 225
477 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200
478 8 ** grön militär i helt kuvert 100


HELSAKER
479 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
480 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
481 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
482 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
483 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
484 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
485 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
486 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
487
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
488 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
489
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
490
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
491
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
492 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
493 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
494 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
495 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
496 321101 Lützen, alla valörer med tvåsidig tandning. sth 1-11-32, PRSF 3000 1100
497 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
498 380408 5ö Delaware på FDC stpl program av firandet av Pennsylvanias forefathers day 100
499 390322 269 BC 22-3-1939, Gustaf V, profil höger, typ I, 10 öre med BC-par i fyrblock 600
500 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
501 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
502 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
503 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
504 520701 STH 1-7-52 nr 284 50Ö TRE KR FDC 100
505 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
506 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
507 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
508 520725 G.VI. A 20 , 25Ö NR 403A, 405A, F 300 80
509 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
510 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
511 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
512 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
513 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
514 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
515 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
516 540204 G.VI. A , 25Ö BLÅ NR 406A, F 300 80
517 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
518 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
519 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
520 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
521 550701 STH 1-7-55 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE PÅ VARSITT BREV o SÄLLSYNT 1250
522 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
523 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
524 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
525 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
526 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
527 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
528 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
529 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
530 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
531 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
532 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
533 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
534 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
535 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
536 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
537 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
538
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
539 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
540 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
541 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
542 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
543 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
544 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
545 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
546 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
547 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
548 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
549 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
550 40,41 SMEDSTORP 18-8-91, 2+3ö panvkl 100
551 40,42, 56Iv7, KOLBÄCK 20-9-91, 2+4+20ö(kht) unikkombination? 250
552 40,54 KOLBÄCK 13-8-91, 3x2ö+2x10ö ngn kt, unik kombination? panvn klipp 300
553 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
554 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
555 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
556 41,42,46 RAUS 17-3-90, 3+4+20ö, ovanl panvkl 250
557 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
558 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
559 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
560 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
561 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
562 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
563 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
564 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
565 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
566 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
567 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
568 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
569 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, bruten hörntand.
Intyg HOW 1.3.3 (2017).
5000
570 1b 3 skill bco. Mycket färgfriskt exemplar med del av fyrkantstämpel UPSALA 11.9.56, dock , kt, vht och mycket svag tunn fläck . Godtagbart ex i hög färgstyrka 4500
571 1b Praktstämpel STOCKHOLM 1.10.56, dock rep. 3200
572 1b GEFLE 11-12-56, AB-PRAKT stpl , men khtt, tunn fläck med spjälkning i pappret på baksidan. ära godtagbart ex. ej reparerad. 2500
573 2a GYSINGE 11-7-55, 11 DAG, LYXS klipp, intyg HOW 3,2,5. Mycket fint. 1500
574 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
575 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
576 2a STH 28 JULI 5(5), ngt kht 200
577 2a1 SÖDERHAMN 28.7.55, PR-LYX stpl klipp Första månaden. 1250
578 2a2 STH 25-2-56 VACKERT KLIPP 250
579 2b BORÅS 5-4-80., PRAKT 125
580 2c STH 2-7-55, 2 DAG! PRAKTSTÄMPEL, kt, . Intyg HOW 3,3,4 2000
581 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
582 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
583 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
584 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
585 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
586 2d ESKILSTUNA 4K STPL 500
587 2e STH 22-1-56, fint ex 225
588 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
589 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c 950
590 2f EKESJÖ 15-5-57, PRAKT-LYXS, F1500 350
591 2f STH 23-8-57, PRS klipp 250
592 2g STH 16-6-57, klipp 400
593 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
594 2h1 NYKÖPING 11-2-57, omv prs 300
595 2h2 MÖNSTERÅS 2x-1-57 4-K 300
596 2h2 Nyköping 11-1-57, vacker 4k stpl 275
597 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
598 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
599 2j1 STH 3-11-57, PRS 1000
600 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
601 2j2 STH 2-10-57, helt utfluten färg som en tavla, underbart intryck när denna utflutnad mättas helt, mervärde, signerad och intyg Strandell. Variant Pyra. 1500
602 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
603 2k1 UPSA...8.. 4SK TURKOS, intyg NS , 1-2,4-5,1 ,2vhtt, 2 ngt kt, Verkligen fin färg. 3000
604 2m PR-LYXs STH 15-3-58 1100
605 2m ab-Prex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
606 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
607 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
608 2m,var SOLLEFTEÅ 28-4-58, F.YRA, 2 ngt ktt 150
609 2m-n ÅTORP 21-4-58, LYX 4 K stpl F 2000 2kttspetsar, på 4sk blå -mörkblå. 900
610 2n STH 18-5-58, fin färg, vht 300
611 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
612 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
613 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
614 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
615 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
616 3e hel fräscht ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 5000
617 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
618 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
619 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
620 4 DANSK NRS 3 LüBECK, ovanlig på 8sk ( något förstärkt tand) 1500
621 4 prakt nr stpl 3, Lübeck, bra tandn., ngt ofräsch men mkt sällsynt 1100
622 4a LULEÅ 19.11.55. PRAKT 4-K på 2 fräscha 8 skillingar på klipp vä ex variant "prick i avbrutet S" Intyg HOW (2007) ”mycket gott objekt”3(3,3) 4 2600
623 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
624 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
625 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
626 4a,var STH 29-2-56, PRS, 800
627 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtagbart ex 800
628 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
629 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
630 4b GEFLE 30-7-56, ab-prs, riss 500
631 4d STH 17-6-57, fint gott-mycket gott ex av svår nyans F 14000 2400
632 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
633 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
634 4e SKENNINGE 30-11-56, 8sk matt olivaktigt gul, svår nyans F 11.000, Intyg HOW 3,3,3 felfri mycket gott ex 4000
635 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
636 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
637 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
638 4f TROSA 2-7-5(5) 4-K srpl , 2 .A DAG? TUNN FL. MYCKET VACKER 1000
639 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
640 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
641 4h STH 9-4-58, helsidvänd stpl , intyg HOW felfritt mycket gott ex 3,3,3. En lite svårare nyans 2400
642 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
643 4h STH 23-3-58, karteringssiffra 12 i bläck, sign Strandell, vackert ex 900
644 5b ÖDESHÖG 2-5-57, omv prs, 2kht. vacker 2000
645 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
646 6a1 PR stjärnstpl, centr hö, tunn F 7500 600
647 6a2 "silvergrå" ljus färg, ovanlig PRAKT stpl 1500
648 6a2 1sk ngt centr hö, stjärnstpl ngt vä, 3,3,3 1000
649 6a2 PR-LYX stjärnstämpel 1 skill bco, praktex 4,4,4 lvht 1000
650 6a2 stjärnstpl lite upp hö, PR centr, 3,4,3 900
651 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö 750
652 6a2 torrt kornigt tryck, stjärnstpl upp ngt vä. ,rissi hö marginal, godt. ex 1, 3,3. 450
653 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
654 6a3 AB ex, vackert stpl, lvht 800
655 6a3 stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
656 6a3 STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
657 6a3 2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
658 6a3 gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
659 6a3 STH 6 TUR+ bläckmak, kt 350
660 6a3 stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
661 6a3 del av 2 stjärn stpl, tunn 300
662 6F svart lokal stpl, gammal förfalskning 200

6,5 VAPENMÄRKEN
663 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
664 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
665 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
666 7a1 STH 15-6-60, AB 200
667 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
668 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
669 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
670 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
671 7b2 ARVIKA 18-7-70, PRAKT-LYXstämpel 250
672 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
673 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
674 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
675 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
676 7c1 YSTAD 31-5-62, OMV stpl 250
677 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
678 7c1 STH 31-12-6, bra ex svår nyans 200
679 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 1100
680 7c2 LIDKÖPING 10-10-71, PR-LYX 800
681 7c2 SKENINGE 16-7-65 PR-LYXS 27-9-71 200
682 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
683 7c2 CARLSTAD 1-2-71, AB vackert 100
684 7c2 WINGÅKER 6-4-71, AB-PR 100
685 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
686 7d KB(aus ) SCHW(EDEN), veck men vacker 200
687 7d DANSK NRS 1, dubbeltand 150
688 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
689 7d Dansk nrs 1 125
690 7d GISLAVED 15-2 110
691 7dv4 STH 19-10-66, FFM 200
692 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
693 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
694 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
695 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
696 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
697 7f WISBY 17-4-72, PR-LYXS 200
698 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
699 7f WEXIÖ 6-11-72, PR-AB 100
700 8a DANSK NRS 24, vackert 750
701 8a STH 13-12-59, 2dubbeltänder , AB klipp 650
702 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
703 8b 9ö 23-5-62, LYXc sign George Bühler 350
704 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
705 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
706 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1100
707 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
708 8c LANDSKRONA 6-11-63, AB 600
709 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
710 8c,var 9ö Dansk stpl 1, variant öppen 9 upp vä 500
711 8c,var UPSALA 19-2-66, kartong ppr 475
712 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
713 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
714 8d 9ö ...(Lan)dskro(na), prc felfri, vackert ex 500
715 8d STH 4-3-70, mycket gott ex 450
716 9 12ö STJÄRNSTPL 200
717 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
718 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
719 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
720 9a SÖDERHAMN 30-10-58, PRAKT 200
721 9a1 STH 30-7-58, fint klipp 200
722 9a1 4-k Mönsterås-59, ab-pr klipp 200
723 9a1 JÖNKÖPING 11-11-58, VACKER 150
724 9a1 STH 12-9-60, prs, färgstark 100
725 9a2 hyssning upptill, ...UDIKSV.. 100
726 9b1 LINKÖPING 19-6-59, 2 dubbeltänder 150
727 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
728 9b2 CALMAR 13-8-65, LYXS 200
729 9b2 LYCKSELE 15-10-66, PR-LYXS 200
730 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
731 9b2 ÅTVIDABERG 15-1-66 PR-LYXS 100
732 9b3 BORGHOLM 13-4-69, PRS 100
733 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
734 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
735 9b3,var SÖDRA ST. BANAN 8-9- 67, MARGINALVATTENMÄRKE LINJE på höger sida, pr-lyxs 2000
736 9c2 HOFVA STRÅLSTÄMPEL ,AB-PRAKT EX 1000
737 9c2 LYX Köping 12-6-66 500
738 9c2 Hjo 13-8-63 Lyxs n10 typ 2 ,R, pr-lyxex 250
739 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
740 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
741 9c2 BOLLNÄS 21-4-65, PR 150
742 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
743 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
744 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
745 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
746 9c2 WÅRGÅRDA 24-10-65, båttre stpl 75
747 9c2v9 Norrköping 3-4?-66, brott i V 150
748 9c3 SKARA 23-7-68, SUPERB LYXs N10 22mm 500
749 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
750 9c3 BORN 29-10-70, PR-LYX n10, W, F175 300
751 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
752 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
753 9c3 Mora 26-11-67 Prakt n10 typ 1 W 200
754 9c3 Höör 26-4-67 PraktLyxs n10 typ 2 ,M 140
755 9c3 FRÖVI 25-11-70, PRS, F 200 100
756 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
757 9c3 Katrineholm 30-3-68 Prakt n10 typ 1 D 100
758 9c3 PKXP. N:R 1 10-12-71, PRS 75
759 9d1 STH 17 OCT 60 4-K , ovanligt ljus färg 100
760 9d3 Skeninge 19-12-68 PR-Lyx n10 typ 3 ,E 200
761 9e1 YSTAD 30-7-60, PRS klipp 100
762 9g STH 11-4, 2 dubbeltänder 50
763 9h ÖSTERSUND 10-8-62 100
764 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
765 9h STH 21-2-62, dubbeltänder, färgstark 75
766 9h,var 12ö stpl4/7 62, spjälkat hörn ned hö 100
767 9h1 STH 17-3-62, pr sign O.P h1 100
768 9m 3-strip FRA SVERRIG 7-6-72, vä ex ktt 250
769 9m Örtofta 22-8-72, rättv, F 350 225
770 9v15 LINDES... 8-4, färgfläck t.v. om skölden 100
771 10 FIGEHOLM 15-10-72, PRS, tu fl. F 400+ 200
772 10a SUNNE 11-5-61, fin färg 125
773 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
774 10b1 CHRIS... 18 200
775 10b1 STH 21-1-59, bra AB 200
776 10b1 STH 8-5-63 175
777 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
778 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
779 10c STH 7-7-59 175
780 10c GEFLE 31-7-59, fint ex 150
781 10c EKSJÖ ljus färg 100
782 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
783 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
784 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
785 10d1 NORRKÖPING 8-1-67, AB-PRS, rufft. 150
786 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
787 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
788 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
789 10d2 OSKARSHAMN 3-8-70, PR-LYXS 500
790 10d2 pr Westerås 8-10-71 400
791 10d2 UPSALA 1-11-70 300
792 10d2 prs Westervik 9-7-68 250
793 10d2 NORRKÖPING 22-10-68 AB-PR 200
794 10d2 PKXP Nr 3 20-12-69. PRS 150
795 10d2 KRISTINEHAMN 16-6-68, vacker 125
796 10d2 STH 9-11-68, omv prs, tryckvar upp hö 100
797 10f1 STH 7-11-62, AB, dubbeltand 350
798 10f1 ÖDESHÖG 26-7-63, fin färg LYXcentr, sign O.P. f1 250
799 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
800 10f2 ULRICEHAMN 18-1-67, PRS, 2 :a stpl 100
801 10h1 STH 30-?-66, LYXcentr 125
802 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
803 10h2 CIM)BRITSHAMN 8-2-72, AB,sign Lange 100
804 10i PKXP Nr 1 NED 7-9-72, svår nyans 200
805 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
806 10i GBG 3-5, ojämt tryck 150
807 10i LUND 16-?-72 150
808 10i,var STH NORR 3-6, streck genom skölden 200
809 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000 300
810 11 Laholm 27-5-72 200
811 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
812 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
813 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
814 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
815 11a STH 11-10-58, fin färg, dubbeltand, kt 100
816 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
817 11b STH 24-12-63, PR, streck ned vä 300
818 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
819 11b MOTALA 29-11-64, färgkula vid k 150
820 11b Dansk nrs 2 hamburg 150
821 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
822 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
823 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
824 11d2 MALMÖ 5-10-69, rv stpl 200
825 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
826 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
827 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
828 11e2 pr Mariestad 17-4-74 800
829 11e2 STEHAG 1-5-71 PRAKTEX 500
830 11e2 BORÅS 13-12-69, LYXS,lvht 300
831 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
832 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
833 11e2 GEFLE 26-9-71, välc. fint ex 100
834 11e2 OSKARSHAMN 10-2-69, bra Ab 100
835 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
836 11f STH NORR 17-5-72 75
837 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
838 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
839 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
840 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
841 11h STH 31-5-72, BRA AB ex 150
842 11h SOL...., hörn stpl, utgår 100
843 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
844 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
845 12b ÅBY 22-6-63, AB-PR 400
846 12b GBG 10-8-65 200
847 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
848 12b OSKARSHAMN 24-, välcentr vackert ex 200
849 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
850 12c STH 9-11-63, FIN FÄRG 200
851 12c STH 4-8-61, KLAR MÖRK KARMIN. 200
852 12d Wenersborg 24-5-63, PRS, liten tu fl 350
853 12d NY?KÖPING 27-2-62, vacker rättv stpl 175
854 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
855 12e rättv stpl 27-9-63 250
856 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
857 12f1 KRISTINEHAMN 24-3-66, AB-PR 450
858 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
859 12f1 LINKÖPING 1-5-65, AB-PR 400
860 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
861 12f1 LINKÖPING 10-11-65, oVm prs, sign BG 250
862 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
863 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
864 12f2 STH 23-11-67, AB 290
865 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
866 12f2 LYSEKIL 12-7-66, vacker stpl 150
867 12g1 tryckvar 50ö stukat hörn ned hö, 25-1-67 200
868 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
869 12g2 TROSA 26-12-68, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 1200
870 12g2 STH NORR 13-4-75, AB-PR ktspts 300
871 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
872 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
873 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
874 12g2 STH 1-1872 200
875 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
876 12h Gefle 22-4-7(2) 200

12,5 BRUN LOKAL
877 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
878 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
879 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
880 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
881 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
882 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
883 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
884 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
885 13a NORRKÖPING 30..., fint ex 700
886 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
887 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
888 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475

13,5 LIGGANDE LEJON
889 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
890 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
891 14Ac STH 4 TUR ?-12, MYCKET BRA EX 1100
892 14Ac STH 28-1-1 TUR, kt , AB 900
893 14Ac STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
894 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
895 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX 700
896 14Bb STH 2 TUR 2-3, fin färg 600
897 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
898 14Bb sth 7-4-5 tur , prS signerad O.P. b 500
899 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
900 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
901 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
902 14Bc2 STH 20-5- 2 TUR, PR-LYX EX 850
903 14Bc2 DANSK NRS 1 100
904 14Bc2,v2 STH 28-12-, 1 TUR 100
905 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
906 14Bd DANSK NRS 1, AB-PR 200
907 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
908 14Bd Upsala 9.5.70, omv prs 100
909 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
910 14Bdv2 MALMÖ 15-6-69, PR-LYXS PAR hö typ 3 250
911 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
912 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
913 14Be GBG 18-11-69, PRS, färgfläck under lejonet. 400
914 14Be STH 22-5-72, PRS 250
915 14Be GRYTHYTTEHED 1-7-71, PR-LYXS 250
916 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
917 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
918 14Be-d STH Norr 1-12-70, prs 200
919 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
920 14Bev4 STH 1 TUR 6-, CIGARR 350
921 14Bf ....nberg 19-8-71 150
922 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
923 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
924 14Bfv2 typ III, + extremt tunnt ppr,-72 200
925 14Bg U,W,H,J, 12-2-72, PR-LYXS 300
926 14Bg EKSJÖ 24-2-73, LYXS sign ex Sjöman 300
927 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
928 14Bg gbg 11-2-73, prs 150
929 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
930 14Bg,v3 Pkxp nr 1 NED, fläck på nos 200
931 14Bg,var KISA 16-9-72, felperf 150
932 14Bgvar 2 märkesbilder Vingå.. 25-10 200
933 14Bh RÅNNUM 8-9-72, PRS, stpl F 400 200
934 14Bh SUNDSVALL 15-8-72, PRS 200
935 14Bhvar STO)KHOLM 5- , felperf 2 märkesbilder 125
936 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
937 15 MALMÖ 19-3-69, OMV LYXS 400
938 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT 1250
939 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs 500
940 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
941 15a CARLSHAMN 8-2-67, PRS , 2: stpl 400
942 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375
943 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat 350
944 15a GBG 13-11-66, färgstark 350
945 15a LAHOLM 14-8-68, lätt rättv stpl 300
946 15a STH 15-7-68, lvht PRS 300
947 15a JÖNKÖPING 21-3 250
948 15aVAR 17ö MARGINALVATTENMÄRKE linje i vänster marginal. EXTREMT SÄLLSYNT PÅ 17ö. UTST. OBJ. 5000
949 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl 750
950 15b1 DANSK NRS 1,AB-PRS 500
951 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450
952 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand 400
953 15b1 MORA 1-6-66, VACKER 17ö 400
954 15b1 STH 26-9-67, AB-PRS 400
955 15b1 CIMBRITSHAMN 13, fin 17ö 200
956 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69 2500
957 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
958 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
959 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
960 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
961 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
962 15b2 SUNDSVALL 1-8-68, ab-prakt 750
963 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500
964 15b2 ÅTVIDABERG 15-2-71, LYXS PRAKTex 4,3,5 500
965 15b2 Klipp FRA SVERRIG 2-7-(1870?) 475
966 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert 400
967 15b2 DANSK NRS 1, VACKERT EX 400
968 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400
969 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB 375
970 15b2 LANDSKRONA 2-6-69, rambrott ned 300
971 15b2 ANDERSLÖF 13-9-67, AB 300
972 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
973 15b2 DANSK NRS 1, 3,4,3 250
974 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
975 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
976 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
977 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
978 15c YSTAD 4-6-69, AB-PRAKTs AB ex 2000
979 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000
980 15c MALMÖ 17-7-72, 17ö grå prakt centr , sidvänd stpl, vackert mycket gott ex signerat Strandell. 1900
981 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht 1000
982 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000
983 16a RÅDA 20-11-66, PRS, svår nyans 500
984 16a Södertelje 17-xx-66 125
985 16b1 NORRKÖPING 31-10-66, vackert par av svår nyans 250
986 16b1 BLÅ DANSK NRS 1 100
987 16b2 STH 9-8-67, AB-PRS 150
988 16c SÖLVE... 2-4 100
989 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
990 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
991 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
992 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
993 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel 200
994 16g PKXP NR 2 9-3-73, PRAKTS 200
995 16g WARBERG 13-4-73 PRAKT 200
996 16g ÅMÅL 9-8-72, PRS 200
997 16g prs Luleå 29-3-73 150
998 16g CARLSTAD 31-10-72, PRS, 2 :a stpldel 110
999 16g LYCKSELE 17-2-74, PRS, 2:a stpl 100
1000 16g NYA KOPPARBERGET 28-3-73 75

16,5 RINGTYP T 14
1001 17a STH 16-11 2 TUR, 3,3,3 svår nyans 200
1002 17b MARIESTAD 15-4-73, AB-PRS 300
1003 17b ÖREBRO 11-2-73 mycket gott ex 3,3,3 200
1004 17c STH 28-12-72, AB-PR 100
1005 17c STH 19-3 1 TUR, AB-PR 100
1006 17d HERNÖSAND 30-12-73, LYXS 300
1007 17d LAHOLM 4-3-73, prs, färgstark 100
1008 17e STH 6 TUR 25-8 , PRAKT 250
1009 17e LJUSDAL 21-9-74, PR-LYXS 200
1010 17e GRENNA 13-10-74, PR-LYXS 200
1011 17e GILLBERGA 4-7-76, PR-LYXS 200
1012 17e STH 2 TUR 7-10-75, rv Stpl 100
1013 17e CARLSTAD 22-9-73, omv pr-lyxs 100
1014 17e,25 33ö PANVN klipp , PRS STH NORR-76 650
1015 17f GÖTEBORG 18-6-76, Superbt VACKER 1500
1016 17f STH 1 TUR, PRAKTEX 4,4,4 200
1017 17f ÅMÅL 29-5-75, PRS 200
1018 17f ÖREBRO 19-4-76, LYXS 200
1019 17f STH 6 TUR 11-3-76, PRS 100
1020 17g FRÖSVED 8-1-77, PRS, dubbeltand 200
1021 17g STH 3 TUR 11-1-75, PRS suddigt tryck 200
1022 17g PR STH 4 TUR 9-5-76 100
1023 17g STH 6 TUR 27-3, AB-PRS 100
1024 17g GBG 12-3-75, starkt suddigt tryck 100
1025 17g,25h JÖNKÖPING 25-8-76, PRS 3+25 postanvisningsklipp, ovanligt 400
1026 17g,v4 NORRKÖPING 16-9-76, prs skugg siffra 100
1027 17g,var KARLS..., bokstäver i Sverige igenflutna 100
1028 17gv6 WINGÅKER 22-9-76, DRAGSPEL, prs 400
1029 17h GBG 28-4-77, PRS 100
1030 17v2 STH 2-5-77, 3 TUR, SPEGELTRYCK svagt ålderspåverkad, F 1500 350
1031 18 LIDKÖPING 10-1-80, PRS 800
1032 18 GBG 22-5-77, LYX men liten 2 :astpl 700
1033 18 WIMMERBY 11-2-78, AB-PR 500
1034 18 ROTEBRO 16-5-79, AB-PR 400
1035 18 MALMÖ 5-11-78, PR-LYXS 400
1036 18 FRÖVI 8-10-7, ganska mörk 350
1037 18 STH 19-6-7(8), Välcentr vackert 300
1038 18 STH 10-1-79, AB-PRS 250
1039 18 KLIPPAN 19-9-78, + REK stpl 250
1040 18 MALMÖ 9-9-78, PRS, r del av ekstpl 250
1041 18 STH 7-6-78 250
1042 18 KRISTIANSTAD 27-4-77, lätt sidvänd 250
1043 18 G(ÖTEBO)RG 31-12-78 AFG AFD 200
1044 18 GOTT EX STPL ...ONA 26-10-78 200
1045 18 GRIPENBERG 19-7-77, AB-PRAKTS 175
1046 18a HÖRBY 29-3-78, LYXS, FÄRGSTYRKA 7 400
1047 18a 4Ö VACKERT HÖRNSTPL 18- 200
1048 18var flammigt tryck ned vä, stpl 9-11-78, prc 250
1049 19 LULEÅ 14-3-76, prakt 125
1050 19,22 BLÅ HEDEMORA 26-8-76, PRS klipp 200
1051 19a MALMÖ+ 18-10-73, AB 200
1052 19b MALMÖ 11-5-74, PRS 2:a stpl 250
1053 19b Linköping 9-3-74, ab-prs, SVÅR NYANS 125
1054 19b STH 17-3, litet dragspel 100
1055 19c KALMAR 7-1-74, PRAKT, 4,5,4 350
1056 19c NORRKÖPING 8-8-73, omv prakt 175
1057 19c,v2 HAL)MSTAD 4-6-73 60
1058 19d ÅMOT 12-10-74, PRAKT 200
1059 19d HULL JY 74, del av 383 200
1060 19d HERNÖSAND 8-12-73, PRS 150
1061 19d BÅSTAD 21-7-74, PRS 125
1062 19e FILIPSTAD 9-6-74, AB-PR 250
1063 19e LAHOLM 29-6-74 200
1064 19e ÖREBRO 27-8-74, MYCKET VACKER 200
1065 19e KISA 9-12-74, AB 175
1066 19e HUDIKSVALL 2-8-74, AB-PR svår nyans 175
1067 19e FILI)PSTAD -74, färgstark F 550 150
1068 19f SKENINGE 26-4-76, LYX 1000
1069 19f KARLSBORG 19-3-76, PR-LYXS, sign Strandell 250
1070 19f HUDIKSVALL 19-12-75, PRAKT , BLÅ STPL 200
1071 19f STÖLLET 17-11-77, PR-LYXS 200
1072 19f STH NORR 9-10-75, PRAKT 150
1073 19f KRISTIANSTAD 31-10-76, PRAKT 125
1074 19f KARLSTAD 19-9-76, PRAKT 100
1075 19f NORRKÖPING 8-9-75 lätt prs 100
1076 19f,v5 BACKE 11-11-77, PRS tät färg 100
1077 19g 5 öre i 6-block stämplat Tågarp 31-1-76, STÖRSTAKÄNDA ENHET 14000
1078 19g WESTERÅS 12-3-77, LYX 750
1079 19g NORBERG 18-10-78, LYXS PR-LYXEX 300
1080 19h Malmö 3-8-76,pr 350
1081 19h Malmö Pak 9-9-77, prakt 200
1082 19h Linköping 27-11-77, prakt 200
1083 19h ÅTORP 15-6-76, PRAKT 150
1084 19h HALSBERG 24.9-76, PRS 100
1085 19h Waldemarsvik 24-9-77, prs 100
1086 19h WALDEMARSVIK 11-7-77, PRS 90
1087 19h SKARA 19-9-77, PR-LYXs 75
1088 19h,33a SANDVIKEN 25-5-78, PR-LYXS klipp 150
1089 19hv2 EKSJÖ 31-1-77, PR-LYXS 125
1090 20a 6ö mörklila, LYX centr ... HOLM -72, underbart ex i 1962 års Facit så var detta ett idealex. Tiderna förändras. Men det är ett osedvanligt fint ex 900
1091 20a Skutskär 16-11-72 750
1092 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
1093 20b HERNÖSAND 16-6-73, PRS 200
1094 20b STH 24-8-72, LYXS, 2:a stpl 140
1095 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
1096 20c Pkxp nr 1 18-10, fint ex 300
1097 20c ÖSTERSUND 20-11-73, vackert stpl kl 300
1098 20e STH 1 TUR , LYXS SVÅR NYANS 1000
1099 20e PKXP No 10 UPP 24-6-74, prs par SÄLLSYNT F 1400 350
1100 20e 6ö lätt hornstpl 74, F 700 100
1101 20g NORRKÖPING 21-12-74, PRAKT 500
1102 20g MALMÖ 29-4-75, PRAKTS 300
1103 20g GBG 24-10-74, AB-PRS 250
1104 20g STH 25-7-74, PRS 250
1105 20g STH 17-7-74, AB-PRS 250
1106 20g GRÖTTLINGBO 5- , STPL 1500 250
1107 20g PAJALA 18-7-75, vacer stpl, 3,3,3 225
1108 20g starkt olivgrå, ...8B. UPP 27-11 200
1109 20g STH 13-7-74, AB 200
1110 20g GBG 11-9-75, PRS 3,3,4 200
1111 20g,v4 STH 5-11-74 250
1112 20h MALMÖ 31-7-74, AB-PRS 300
1113 20h stpl ...BODA -74 200
1114 20h LED? 2-7 omv stpl blåaktigt grå 200
1115 20h GBG 12-11-74, sidv stpl 150
1116 20i HOFORS 1-4-76, N HA ,Stpl F 1500 900
1117 20i STH SÖDER 12-1-76, AB-PR 250
1118 20j KÖPING 14-7-78, LYXS PRAKTEX 500
1119 20j MALÖGA 29-3-77, S VÄR f 500 350
1120 20j ÖREBRO 2-1-77, PRAKT 300
1121 20j WALLA 20-8-76, AB-PRAKT 250
1122 20j HOFMANTORP 30-6-77, PRS 200
1123 20j STH 20-12-76, AB-PR 175
1124 20j GBG 31-1-76, hel sidvänd 125
1125 20j,v8 Upsala 25-3-76, prakt 400
1126 20jv6 6Ö ...eda 77, KT, dragspel 400
1127 20k SKARA 7-9-77, PR-LYXS 350
1128 20k STH 3-8-76, PRAKT 300
1129 20k STH C. 18-1-77, PRS 200
1130 20k UPSALA 26-4-77, AB-PRS 200
1131 20k PKXP Nr 32 25-5-77, vackert par ,klipp 200
1132 20k STH NORR 2-3-78, WÄRDE stpl 125
1133 20kv1 STH 19-3 1 TUR MKT färgstarkt ex med mycKet tydligt SPEGELTRYCK 750
1134 20v3 Kristineh. var färgstreck 125
1135 21 FINJA BLÄCKMAKULERING, kht, även 12ö med FINJA 3-5-75 800
1136 21 FOGELFORSS 17.9.74 (två ktt). LYX-stämpel !Postal: 350:- 450
1137 21 BILLESHOLM 13-7-76, ft, M SK, F 800 275
1138 21 U.W. 15-1-76, PRAKT 250
1139 21 SVENLJUNGA 8-11-76, BLÅ PR-LYXS 250
1140 21 WINTERÅSA 12-3-76, svår 200
1141 21 WÅNGABY 9-12-76 150
1142 21 RASBO 15-5-75, PRs 100
1143 21 TORNE 19-2-75 100
1144 21 NÄRTUNA 7-2-77, PR-LYXS 100
1145 21 BOLSTAD 20-7-76, vackert klipp st 200 100
1146 21 KLEF 2-8-77, LYXS 100
1147 21a STH 9-7-72, 9 DAG 250
1148 21a ÅRSET 13-9-72, PR sign O.P 200
1149 21a STH 12-7-72, 12 DAG 150
1150 21a W.A.J. 29-8-72, PRS, tunn fl 100
1151 21c WADSTENA 29-9-72, PR-LYX 250
1152 21c,v6 TRO)LLHÄTTAN 10-8, DRAGSPEL 200
1153 21c,var WESTERÅS 11-11-72, klipp, märket uppvikt innan stämpling och stämplat delvis på baksidan. ganska unikt 300
1154 21d STH 13-9-72, PR-LYXS 300
1155 21d LIDKÖPING 15-2-73, LYXS 300
1156 21d GBG 12-12-72, PRS 150
1157 21d GÖTEBORG 28-4-73, PRAKT 100
1158 21d OSKARSHAMN 19-2-73, PRS 100
1159 21e FALUN 6-11-72, PR-LYXS 200
1160 21e STH 27-12-72, PR-LYXS 100
1161 21ev6 STH 29-10-72, DRAGSPEL 250
1162 21g PKXP Nr 1 NED 26-5-73 PRAKT 200
1163 21h FLISERYD 7-2-73, PRS 75
1164 21i SÄTER 17-2-73, PR-LYX 200
1165 21i,v6 WARBERG 28 , DRAGSPEL 200
1166 21j 3-STRIP GBG 18-10-73, AB, F 1320 300
1167 21j EKSJÖ 27-10-73, PR 200
1168 21j Storvik 2-10-73 100
1169 21k ESLÖF 7-10-73, PR-LYXS 200
1170 21k MÖLNBO 12-1-74, PRAKT-LYXS 125
1171 21k NORRKÖPING 8-2-74, PR 100
1172 21kvar FLODA 13-3-74, LYXs 2 märkesbild 100
1173 21l RÅDA 30-7-75, PR-LYXS, stark färg 250
1174 21l GBG 15-6-76, AB-PR 75
1175 21m KÅRSTA 10.7.75. Praktexemplar! Postal: 500:- B 600
1176 21m PAR HELSINGBORG 14-8-76, PRAKT 300
1177 21m Lessebo 5-6-76, prakt 200
1178 21m Sandhem 25-4-74, prakt 200
1179 21m SKÖFDE 3-11-74, LYXS 200
1180 21m GBG 6-9-75, prakt 150
1181 21m PKXP 10B UPP 18-10-74, LYXS 150
1182 21m HORN 25-4-74, PRS 125
1183 21m LJUNG 21-7-77, PRAKT 100
1184 21m Wimmerby 27-10-76, pr 100
1185 21m OSKARSHAMN 6-12-74, PR-lyxS 75
1186 21m,v7 MARIEDAM 8-2-76, PR-LYX 200
1187 21mv2 KRISTINEHAMN 7-3-75, PR spegeltr 100
1188 21n TROSA 23-1-76, PR-LYXS 150
1189 21o DEJE 23-4-77, PR-LYX ex 350
1190 21o TROSA 1-10-75, LYXS 300
1191 21o GBG 15-1-75, PRAKT 150
1192 21o SNAFLUNDA 26-9-77, PRS 100
1193 21o MARIEFRED 24-1-77, PR 100
1194 21o NORRTELJE 28-8-77, LYXS 100
1195 21p U.W.H.J. 1-7-76, PR-LYXS 200
1196 21p,var KAFLÅS 14-9-76, PRS, skruvavtryck 100
1197 21,var GEFLE 12-9-75 , färglinje i nedre marg 100
1198 22a Pr-lyxs Sthlm 24-5-73 750
1199 22a STH 16-4-73, PRAKT 400
1200 22c PRS "383", Hull, , Engelsk stpl 350
1201 22c OSKARSHAMN 14-10-74, PRAKT 200
1202 22c ARBOGA 26-6-73, LYXS 200
1203 22c Gefle 20-7-74 100
1204 22e ÖREBRO 28-9-75, PRAKT 400
1205 22e ANK 16-1, VIOLETT FINSK STPL 300
1206 22e Warberg 28-9-75, prakt 200
1207 22e Westerås 25-11-76, prakt 200
1208 22e STRENGNÄS 20-7-76, PR-LYXS 150
1209 22e BERG 27-4-76, AB-PR,obet kt 75
1210 22f prakt GAMLEBY 2-12-75 600
1211 22f UPSALA 6-11-75, PRAKT 500
1212 22f LINKÖPING 2-1-76, AB-PR 250
1213 22f STH 28-12-75 200
1214 22f KARLSTAD 31-6-76, PRS 200
1215 22f YSTAD 6-9-75, PRS ,2:a stpl 125
1216 22f PITEÅ 2-X-76, 20ö blekorange 110
1217 22f,19 ESLÖF 1-11-75, LYXS KLIPP 300
1218 22f,19 ANDERSLÖF 30-10-75, LYXS klipp 200
1219 22f,19f prs kl. Upsala 12-12-75 200
1220 22g,19 SUPERB stpl LUND 5-4-77 200
1221 23 PKXP. No 2 upp 15-10-77, PRAKT 250
1222 23 Svenljunga 6-3-77, BLÅ stpl, RÄTTV., extremt tydligt dubbeltryck 200
1223 23 STH NORR 14-1-77, PRS 200
1224 23 Lidköping 19-6-77, pr klipp 150
1225 23,19 LAHOLM 22-12-78, TIDIG STPL 300
1226 23,19 ELFDALEN 4-6-77, PR-LYXS klipp 200
1227 23a UPSALA 20-1-78, LYX men 2:stpl 200
1228 23a KARLSTAD 15-9-77, PRS klipp 150
1229 23a Upsala 28-12-77, prs 125
1230 23a,19 Jönköping 3-4-77, pr-lyxs klipp 150
1231 23a,19h LYXs klipp HJORTQVARN 18-7-77 200
1232 23b WIMMERBY 29-4-77, LYXS 750
1233 23b ÖREBRO 25-4-77, PRS 200
1234 23b JÖNKÖPING 25-8-77, PRS 200
1235 23b,19f LIDKÖPING 18-5-77, PRS klipp 200
1236 23b,19h KRISTIANSTAD 25-6-77, PR-LYXS klipp 200
1237 23c FILIPSTAD 3-2-77, LYX 3000
1238 23c ENGELSK PR-LYXS 383, LYX centr 400
1239 23c SKARA 7-7-77, prakt 350
1240 23c K.B. AUS SCHWEDEN 20/20 250
1241 23c PKXP No 17 7-3- 77, PRS 20/20 200
1242 23c ÖSTRA KARUP 5-7-77, PRS , 2:a stpl 100
1243 24 383 på HULL JU 6, DEKORATIV 300
1244 24a,v2 GBG 7-6-73, skugg siffror, ktspts 200
1245 24av4 skugg siffror, stpl 15-- 150
1246 24d LUND 17-3-74, AB-PRAKT 300
1247 24d HÖÖR 27-10-73, fin välc 300
1248 24d ASKERSUND 1-1-78, PRS 200
1249 24d PKXP Nr 2 NED 15-1-75, AB 125
1250 24d WALDEMARSVIK 1-1- 110
1251 24d NORRKÖPING 27-2-75 100
1252 24dv2 Ovanåker 5-10-74, vackert ex 200
1253 24dv2 NORRKÖPING 17-11-73, AB 150
1254 24f LOS 5-7-74, PRS 300
1255 24f PKXP Nr 2510-4-76, PR S obet ktspts 300
1256 24f HERNÖSAND 3-7-74, PR-LYXS 300
1257 24f ARBOGA 12-4-77, PRS 250
1258 24f GBG 30-5-74, BLÅ sidv stpl 200
1259 24f SKENINGE 1-4-75, AB-PRS 200
1260 24f stpl ... UM 27-8-78, Dragspel 200
1261 24f JÖNKÖPING 13-1-75, AB-PRS 150
1262 24g NYKÖPING 5-10-77, PR-LYXs 400
1263 24g LUND 5-7-77, LYXS 350
1264 24g WALLA 3-4-78, PRS 300
1265 24g ARBOGA 13-2-77, PR-LYXS 300
1266 24g Filipstad 1-3-78 LYXS n16 S 300
1267 24g HUDDUNGEBY 8-5-78, ab-pr 275
1268 24g WAXHOLM 15-3-80, PRS 200
1269 24g LITH 26-6-77, PR-LYXS 200
1270 24g Skeninge 4-3-78, PR-LYXS 200
1271 24g NORBERG 10-12-77, PRS 100
1272 25 KLÖFSJÖ 23.6.75 (kt). Praktstämpel! Postal: 1200:- Z 750
1273 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
1274 25c STH 16-1-73, BRA AB, sign O.P 200
1275 25c STH 27-2-73, rättv mycket svår nyans, sign O.P. 25a2 200
1276 25d SKÖFDE 11-6-73, PR-LYX 1600
1277 25d HOVFA 6-6-74 150
1278 25d SÖDERHAMN 20-4-73, AB-PR 150
1279 25d OUSBY 30-8-73, VACKERT 100
1280 25e ALINGSÅS 29-11-73, LYXS 300
1281 25e SALA 10-5-74, prakt 225
1282 25e BORÅS 12-6-74, PRAKT 200
1283 25e STH 28-6-73, ab-PR 150
1284 25e STH 24-5-73 125
1285 25e INGATORP 2-3-74, PRS 125
1286 25f ÅRSET 19-4-77, PRAKT 200
1287 25f HÄGERSTAD 10-1-75, PRS 150
1288 25f,v3 BRUNSBERG 11-12-74 100
1289 25g MÖRBY 21-3-77, Lyxc. PRAKTEX 350
1290 25g ASKERSUND 13-4-75, LYXS 300
1291 25g WÄRDE STPL, kt 150
1292 25h Oppmanna 5-4-76, prs 350
1293 25h STENSTORP 18-11-76, PRAKT 200
1294 25h LIMMARED 27-7-77, PR-LYXS 200
1295 25h KUNGSBACKA 31-8-76, LYXS 4,3,5 200
1296 25h SKENINGE 7-1-76, PRS 100
1297 25i BETTNA 21-9-77, LYXS 300
1298 25i prs Wexiö 24-4-77 125
1299 25i-j KISA 20-6-77, SUPERB 1000
1300 25j BLÄCKmakulerad (Ram)qvilla 21-2, kt 800
1301 25j Wadstena 23-2-77, prs 400
1302 25j OPPMANNA 21-8-77 PR, färgstark 250
1303 25j HEDENSBERG 15-10-77, PRAKT 200
1304 25j HEMSE 16-1-78, PRS, rostprick. 100
1305 26a ESKILSTUNA 9-11-73, F 1800 300
1306 26c NYLAND 19-4-74, PRS, ktspts 150
1307 26c DALKARLS... 9 välc fint ex 100
1308 26d DELSBO 11-5-74, PRS 200
1309 26d FALKENBERG 5-3-7(4), VACKER 150
1310 26d ÅSELE 28-9-75, OMV PR-LYXS 125
1311 26d TÅGAR(P) 3- 100
1312 26d (JER)?SNÄS 31-8-75, fin 50ö 100
1313 26e S)ÖDRA WI 6-1-76, rättv stpl 100
1314 26f HÖÖR 15-3-77, PRAKT, sign Strandell 750
1315 26f LÄNGHEM 15-2-79, PRS 400
1316 26f STH SÖD. 1-6-78, AB-PR 200
1317 26f NORRKÖPING 7-10-78, bra AB 100
1318 26f STH 7-3-76, OMV RS 100
1319 26f KRYLBO 29-5-77, AB 3,3,3, ktspts 100
1320 26g WEDDIGE 19-2-76, PR-LYXS 700
1321 26g PR STH pak c 6-2-78 500
1322 26g Landskrona 12-3-76,prakt 400
1323 26g WALÖ 11-6-78, PRAKTEX 400
1324 26g Wifstavarf 22-1-78, prakt 400
1325 26g TUNABERGSHAMMAR 9-8-81, PRS 300
1326 26g KARLSTAD 5-4-78, AB-PRAKT 300
1327 26g STH PAKETSTADEN18-4-78, PR-LYXS 300
1328 26g BORÅS 1-6-78, PRS 300
1329 26g FILIPSTAD 14-4-78, PR-LYXS, lvht 300
1330 26g BÅSTAD 23-5-79, PRS 250
1331 26g ab-pr STH pak 24-1-79 250
1332 26g FAGERSANNA 18-8-77, PRS 250
1333 26g FASTERNA 19-2-76, AB-PR, B U , F 350 250
1334 26g NYKÖPING 27-12-76, PRS,mkt färgstark 200
1335 26g Hernösand 4-77-77, LYXc 200
1336 26g TROLLHÄTTAN 16-10-76, AB-PRAKT 200
1337 26g HERNÖSAND 1-4-78, PRS, färgstark 200
1338 26g BERGVIK 15-10-76, AB 200
1339 26g TÖCKSFORS 19-7-77, PRS 200
1340 26g G)RYT 1-8-76, FÄRGSTARK 200
1341 26g FAGERSANNA 6-4-77, rättvänd 150
1342 26g GEFLE 1-4-78, AB stark färg 125
1343 26g NORRKÖPING 3-6-78, PRS 110
1344 26g KARLSTAD 9-4-78, AB 100
1345 26g stpl ...GUN -76, LYXcentr 100
1346 26g LJUNGBY 18-2-78, rättv stpl 100
1347 26h stpl ... KÖPING 30-3-78 100
1348 27a KISA 12-12-72, VACKER a nyans 200
1349 27a GEFLE 14-12-72, vht 150
1350 27a PKX 18.6.1873, vackert ex 125
1351 27c WESTERÅS 14-2-78, PRAKT 900
1352 27c STH 22-1-75, PR-LYXS 500
1353 27c ARBOGA 24-1-74, mkt vacker 350
1354 27c omv prs GBG Pak 2-4-77 250
1355 27c NEDERKALIX 11-1-78, prc vacker 200
1356 27c NORRKÖPING 13-9-86, mycket fint 175
1357 27d LIDKÖPING 17-11-77, lvhtt, pr-lyxs 400
1358 27d EKSJÖ 18-4-77, PR-LYS 400
1359 27d LINDESBERG 29-6-77, AB-PR 350
1360 27d MALMÖ PAKET 14-10-77, LYXs + 2:a st 300
1361 27d MALMÖ PAKET 19-478, AB-PRAKTEX 300
1362 27d HEDEMORA 14-9-77, rättv stpl 150
1363 27d STH PAKET 9-10-76, AB 150

27,5 RINGTYP T 13
1364 28 LAXÅ 12-1-84, PR-LYX 1500
1365 28 GBG BIKUPE stpl 150
1366 28 383, HULL , ENGELSK STPL 150
1367 28a 4-block MALMA 14-1-79 rv stpl ,AB F 2100 750
1368 28a ÅMÅL 15-7-78, LYXS 300
1369 28a LIDKÖPING 23-2-78, PRAKT 200
1370 28a MALMÖ 16-7-78, PRAKT 200
1371 28b MARKARYD 20-12-78, PR-LYXs 4-STRIP 600
1372 28b ALINGSÅS 5-5-78, LYXstpl 450
1373 28b RINGARUM 22-6-78, PRAKT klipp 300
1374 28b STH 6 TUR 13-3-78, LYXS 250
1375 28b PR ÖREBRO 7-2-78 200
1376 28b STH 5 TUR 21-8-79, PR 200
1377 28bv2 STH 4 Tur 1-80, starkt spegeltryck 125
1378 28c GBG 14-3-7(8), svår nyans 150
1379 28c HÄRADSBÄCK 22-2-78, kt, omv prs 150
1380 28c WIMMER(BY LYXCentr 150
1381 28c Mariefred 10-7-78, SVÅR NYANS 125
1382 28c STH 1 TUR 30-3 78, kt sign O.P 100
1383 28d STH L.L. 10-1-84, PRS 200
1384 28d Upsala 4-9-79, prs 150
1385 28d STH C. 7-10-84, PRS 150
1386 28d Motala 23-11-80 100
1387 28d STH 4 TUR 13-1-79 100
1388 28d GEFLE 1-7-79, PRS 100
1389 28d,var vit tryckfläck under 3, stpl 15-4-82 100
1390 28dv3 pr PAR Westerås 12-12-84 200
1391 28e ÖREBRO 4-3-81, LYX 1000
1392 28e ESKILSTUNA 23-10-82, LYXS 3ö orangebrun ej skarpt tryck 200
1393 28e WADSTENA 3-10-82, PRS 150
1394 28e DALUM 8-11-93, PRAKTs 150
1395 28e INGATORP 10-8-81, PRS 100
1396 28e ASKERSUND 27-1-82, PRS 100
1397 28e GBG VENTILstpl 5-2?-79 100
1398 28e GBG Llbr 17-8-80, prs 100
1399 28g BORÅS 20-2-93, PRAKT svår nyans 200
1400 28h Gnesta 12-1-85, lyxs 400
1401 28h ASKERSUND 25-4-87, LYXS 400
1402 29 KLIPPAN 1-4, PR-LYX 200
1403 29 REKSTPL + MALMÖ 5-6-79, TIDIG 100
1404 29a Pkxp N17 ned 24-8-79, LYX men ktspts 300
1405 29a prs Rätan 4-10-79 100
1406 29a WILLANDS WÅNGA 24-11-81, AB-PR 100
1407 29b BORÅS 1-8-81, SUPERLYX stpl 1000
1408 29b KNISTA 7-5-81, PR-LYX 750
1409 29b STH 11-5-83, PR-LYX 300
1410 29b STH L.G.L. 6-3-83, PR-LYX 300
1411 29b STH NORR 14-6-83, PR-LYXS 300
1412 29b STH 25-7-81, PR-LYX 300
1413 29b LYXs Lund 30-1-82 200
1414 29b STOCKHOLM SÖD. 5-1-81, PR-LYX 200
1415 29b STH 19-7-80, LYXS 150
1416 29b KARLSTAD 6-7-81, PR-LYXs 150
1417 29b RAGUNDA 8-1-81, PRAKT 125
1418 29b FORSHEM 8-11-81, PRS 125
1419 29b Ystad 1-7-72, pr-lyxs 100
1420 29b STH LGL 6-5-83, PRS 100
1421 29b1 GEFLE 26-8-82 ( köpt på Anteba auktion 88? som LYXexemplar obj1951 för 550+15%) 400
1422 29b2 EKSJÖ 18-11-82, 4 ö ljusgrå, SUPERB, signerad BG b2 2000
1423 29b2 KARLSTAD 14-8-82, LYXS 4ö grå 300
1424 29c1 MALMÖ 29-10-82, prs 200
1425 29c1 RÅDA 11-1-83, PR-LYXS 200
1426 29c1 ÖREBRO 12-12-82, lyxS ktspts 100
1427 29c1 JÖNKÖPING 14-10-82 60
1428 29d MALMÖ 7-10-83, PRS typiskt mjukt ppr 100
1429 29e LUND 20-3-86, Superb 750
1430 29e RÖSTÅNGA 13-3-86, LYX 600
1431 29e BJÖRKVIK 13-3-88, LYXS 400
1432 29e MANTORP 5-12-84, PRAKT 300
1433 29e SVENSTA 21-1-85, PR-LYX 300
1434 29e KIL 25-1-85, PR-LYXS 150
1435 29e Sala 17-10-84, PRAKT 125
1436 29e Röstånga 9-8-86, lyxs 125
1437 29e STH NORR 17-9-84, PRS 125
1438 29e PKXP No 52 31-12-84, PR 125
1439 29e ÖSTRA TORP 27-5-86, PR men ktspts 125
1440 29e GEFLE 4-11-84, 100
1441 29e Upsala 20-12-85, prs 100
1442 29e Wester Björsäter 8-1-85 100
1443 29e JAKOBSBERG 11-10-85, PRS 100
1444 29e LUND 14-8-86, PRAKTs 100
1445 29e LOFTAHAMMAR 13-6-87, AB-PR 90
1446 30a TORSHÄLLA 25-6-78, 4BLOCK a nyans, vackert stpl F 5400 1000
1447 30a FILIPSTAD 16-8-79, PR-LYXs 250
1448 30a BORGHOLM 23-5-78, sidv fin 50
1449 30a,33a GAMLEBY 18-9-78, PR-LYXS klipp 75
1450 30b HELLEFORSNÄS 12-7-80, LYX , kan inte bli mycket bättr som 4-block, otroligt sällsynt vackert 4-block, UTST OBJ: 2000
1451 30b ÖLME 5-1-82, PR-LYX 300
1452 30b STH L.L. 10.11.81, LYXS 200
1453 30b WESTERÅS 28-8-80, LYXS 200
1454 30b STH PAKET STADEN 2-10-80, LYXS 200
1455 30b JÖNKÖPING 30-8-80, LYXS 150
1456 30b STENSTORP 2-7-78, PRAKT 100
1457 30b,33d NORRKÖPING BIKUPE stpl 18-9-81, LYX AVTRYCK PÅ KLIPP 250
1458 30b,v5 HESSLEHOLM 13-4-80, PR-LYX ex klipp 200
1459 30b-c ELFKARLEÖ 3-7-80, LYX 500
1460 30bv2 SALA 13-12-81, PRAKT, SPEGELTRY 125
1461 30bv9 HÖGFORS 18-11-81, 3 ex på klipp med pr-lyxs, ett ex v9, vit fläck vid SV i Sverige 125
1462 30d KIL 8-11-82, LYX 1000
1463 30d GAGNEF 9-6-82, PR-LYX 200
1464 30d SALA 6-6-82, LYXS 200
1465 30d BORÅS 1-4-81, PRAKT 3-STRIP 100
1466 30d,33d BETTNA 19-10-81, PR KLIPP 100
1467 30e JÖNKÖPING 6-5-82, PR-LYX 200
1468 30e HERRLJUNGA 3-4-83, LYXS 200
1469 30e TUN 24-10-83, PRAKT 150
1470 30e WESTERÅS 2-11-82, LYXS 125
1471 30e WARA 2-9-82, PR, ljus blek färg 100
1472 30g BJÖRKETORP 15-9-83, LYXS 400
1473 30g STRENGNÄS 3-12-83, LYXS 300
1474 30g SKÖFDE 28-8-83, LYXS svår nyans 200
1475 30g KIL 19-8-83, PR-LYXs 125
1476 30g SÖDERHAMN 11-7-83, PRS, svår nyans 100
1477 30h KOPPARBERG 16-10-84, LYXS 250
1478 30h MALMÖ 22-7-84, PR-LYX 200
1479 30h KLIPPAN 4-11-84, PRAKT 100
1480 30h,33e GLIMÅKRA LYXS postanvisningsklipp 100
1481 30i NOR 23-9-86, superb 600
1482 30i MUNKTORP 1-10-85, LYXS pr-lyxex 250
1483 30i KISA 6-10-85, PRAKT 200
1484 30i UPSALA 9-7-86, PR-LYX 150
1485 30i WARA 9-2-86, PR-LYXs 125
1486 30i IGELSTORP 1-5-85, PRS 100
1487 30j HERNÖSAND 17-11-84, LYXS svår nyans 350
1488 30j KÄRRGRUFVAN 15-1-85, PRS, nyans 150
1489 30k LENHOFDA 14-4-86, LYX 5,5,5 4000
1490 30k UPSALA 26-5-85, LYX 300
1491 30k Finspong 28-5-86, pr-lyx 300
1492 30k KIL 26-8-86,PR-LYX 250
1493 30k FORSMARK 18-11-86, LYXS 150
1494 30k KLOTEN 3-7-86, PR-LYXs 150
1495 30k FRA SVERRIG, PR 150
1496 30k KARLSTAD 4-11-85, PR-LYX 125
1497 31 utländsk 2 ring stpl 250
1498 31a FINSK KORK stpl 200
1499 31b LÖNNEBERGA 28-12-80. PRS 100
1500 31c GBG Perforerings stpl 7-6-80 200
1501 31c STH 5 TUR 11-11-82, PR 200
1502 31c STH NORR 27-1-79 100
1503 31c,v5 KAL... 1-2-80, färglinje, tydlig 100
1504 31d Pkxp 17 ned 11-10-79 150
1505 31dv5 BÅSTAD 6-11 + 18-10-79, 2 PRS ex 150
1506 31e NORRKÖPING BIUPE 12-11-82, PRS 350
1507 31e STH 19-6-83, prs 100
1508 31e p-lyxs Östmark 22-12-81 100
1509 31e,32 6ö+12ö par på Panvklipp Malmö 28-7-85, 350
1510 31f WÄSBY 8-12-81, PRS 150
1511 31g Westerby 19-9-82, LYXS PR-LYXex 300
1512 31g STÄLLDALEN 21.8-83, PR 200
1513 31g P.F.J. 5-8-83, PRAKT, lvht 150
1514 31g PKXP . No.17? 29-11-83, PR-LYXS 150
1515 31g STH 26-7-83, PR 125
1516 31g STH 6-10-83, PRS 125
1517 31g STH 5-2-1 tur, prs 100
1518 31g GEFLE 28-3-82, PRS 100
1519 31h LIDKÖPING 8-10-83, PRS, mkt svår nyans 300
1520 31h STH 3 TUR 1-8-83, vacker , svår nyans 125
1521 31h NORRKÖPING 9-9-83, AB-PR, svår nyans 100
1522 31h GBG 11-10-83, vacker sidv svår nyans 100
1523 31i STÖLLET 6-11-84, LYXS 200
1524 31i STH 1 TUR 9-1-84, PR-LYXS 110
1525 31j STH 2 TUR 24-5-84, LYX 2000
1526 31j STH 5 TUR LYX 800
1527 31j BREDGRIND 4-6-85, LYXS 500
1528 31j Westerås 30-5-84 250
1529 31j MALMÖ 1-12-84, PRAKT 250
1530 31j STH Ö M. 27-1-85, PRAKT 200
1531 31j RAGUNDA 9-2-85, LYXS 200
1532 31j ÖSTERSUND 20-2-84, PR-LYXS 200
1533 31j BORÅS 16-12-86, PRAKT 200
1534 31j STH LL 3-12-88, PRAKT 200
1535 31j STH 4 2-5-84, PAR vä ex LYXs 200
1536 31j WISBY 7-10-97, OMV LYX 100
1537 31k STH LL 11-4-86, PRS 150
1538 31k STH LL 18-1-85 100
1539 31k SKARA 10-5-84, PRS 100
1540 31k,e,d 6ö 4st i 3olika nyanser på Panvkl. Malmö 13-4-81, ett ex LYX 400
1541 32 HEL)SINGÖR 4 TOG 4-11, DANSK STPL 200
1542 32 NERIKES KIL 28-11-82, LYXs 150
1543 32 DANSK NRS 19 150
1544 32 GBG Perforerings stpl 27-5-80 100
1545 32 GÄRDSRUM 10-8-78, AB-PR , F 250 100
1546 32 DANSK NRS 24 75
1547 32 FRÖDINGE 16-5-81, PRS F 75 50
1548 32a STOCKHOLM 31-12-77,prakt 150
1549 32avar GBG 10-8-77, felrivet ex på klipp 100
1550 32b ÖREBRO 1-11-81, LYXS 300
1551 32b STH 17-8-80, LYXS PR-LYXEX 250
1552 32b GBG VENTILstpl 11-7-78, PRS 200
1553 32b K.S.J. 15-3-79, PR-LYX 200
1554 32b GBG VENTIL stpl 3-6-79, pr-lyxs 200
1555 32b ASKERSUND 19-10-77, PR-LYXS klipp 150
1556 32b GLANSHAMMAR 1-6-78, LYXS 150
1557 32b STH 16-00-80, LYXS PR-LYXEX 150
1558 32b KLÅGERUP 27-7-78, PRAKT 125
1559 32b JULARBO 29-12-81, PR 100
1560 32b PKXP Nr 3 11-4-83, PR 100
1561 32b GBG BIKUPE stpl 18-3-82, sidvänd 100
1562 32b,var FELPERFORERAT, ...PING 6-10-80 200
1563 32b,var 12ö DRAGSPEL I övre vä hörn 150
1564 32c SLITE 19-2-79, LYX 4-K STPL 250
1565 32c KLOTEN 21-4-81, PR-LYX EX 250
1566 32c TUNA 11-12-81, LYXS omv N 200
1567 32c STORÅ 11-8-79, LYXS 200
1568 32c STH 2-11-82, LYXS 200
1569 32c STH C 19-8-82, PR-LYX 150
1570 32c Horndal 6-5-82, pr 125
1571 32c PKP. No 51 29-3-82, PR-LYXS 125
1572 32c STH 8 26-6-82, PRAKT 125
1573 32C GDJ 9-7-81, PR-LYXS 100
1574 32c REKARNE 3-3-80, PR-LYXS 100
1575 32c GBG BIUPE 9-6-82, pr-lyxs, ngt kt 100
1576 32c NORRKÖPING 28-6-79, PRAKT 100
1577 32c,v7 FA)LERUM 3-3-80, VIT KIL 350
1578 32d prs Nya Kopparberget 11-4-80 100
1579 32e Lyxs Kungsbacka 1-3-84 300
1580 32e Snaflunda 17-9-80, pr 100
1581 32e BERSBO 20-4-80, LYXS, N16 100
1582 32f TIDAHOLM 5-3-84, 4-BLOCK av svåra f-nyansen. UNIK? F 10.000:- UTST OBJ. 2500
1583 32f JULARBO 8-3-84, PRS , svår nyans 100
1584 32f,v4 starkt spegeltr, prs Vesterfernebo1-4-84 100
1585 32g BERGSLAGSHÖRKEN 7-7-84, PR 100
1586 32g BROBY 8-3-84, PR 100
1587 32g SVARTÅ 25-2-84, LYXS 100
1588 32g LIMA 9-11-84, PRS 75
1589 32h MOTALA 4-7-84, LYXS 150
1590 32h Karlsh. 3-11-84 100
1591 32h WRETEN 12-8-84, PRAKT 100
1592 32h HÖCKGÅRDEN 26-10-83, PRS 100
1593 32h JULARBO 16-11-83, LYXS n 16 100
1594 32h,v4 STH 22-12-84, PRAKT, extrem spegeltr 150
1595 32h,var FELPERF. ,NYKÖPING 23-12-84 225
1596 32v2 JERNA 26-4-83, PRAKT, spegeltryck 125
1597 33 ÅNGBÅTS PXP NO 5 23-8-82, I BLÅ FÄRG, AB-PR 350
1598 33 K.B aus Schweden, kt 200
1599 33 JÄRBO 20-12-85, PRAKT-LYXS 100
1600 33a Lyxs Walåsen 6-9-79 900
1601 33a KARLSHAMN 6-7-79, SUPERLYXstpl 400
1602 33a HÖRBY 12-6-78, LYXs 250
1603 33a ÖDESHÖG 18-12-78, LYXS, ovanl ljus 200
1604 33a JÖNKÖPING 9-11-78, PR-LYXS 150
1605 33a ESKILSTUNA 29-3-79, PRAKT 100
1606 33a SNAFLUNDA 10-11-79, PRAKT 100
1607 33a LOS 11-5-79, PR-LYXS 100
1608 33a,var SKENE 12-4-78, DRAGSPEL, riss 100
1609 33b MÖLNDAL 10-3-81, LYXS 200
1610 33b SKÖFDE 18-1-82, PR-LYXS 125
1611 33b MARIESTAD 16-1-82, LYXS 125
1612 33b SÖDERKÖPING 7-11-80, PRAKT 100
1613 33b,19e SLITE 10-981, LYXS 4-K 200
1614 33b,30b GÖTEBORG VENTIL stpl 13-11-79, klipp 150
1615 33b,var stpl BO..., stark färg på baksidan v6? mycket ovanligt med så lysande tryckfärg på baksidan. 1000
1616 33c FALUN 13-4-81, PR-LYXS 200
1617 33c SPARREHOLM 8-2-81, PR 100
1618 33c,v14 ESKILSTUNA 7-4-81, BLÅ LYXS 150
1619 33c,v9, v10 Mariestad 12-1-81, LYXs 150
1620 33cv9 KARLSHAMN 21-11-80, ojämna siffror 100
1621 33d HJORTED 9-12-81 LYXS, stpl F 350 250
1622 33d 383 ENGELSK STPL HULL 200
1623 33d TORSHÄLLA 19-12-83, LYXS 200
1624 33d NYKÖPING 5-3-83, PRAKT 150
1625 33d STENSTORP 11-2-82, LYXS 150
1626 33d HALSBERG 25-1-83, LYXS 150
1627 33d HJO 24-5-80, PRAKTEX 150
1628 33d STRÖMSTAD 31-12-82, LYXS 125
1629 33d STH 7 10-2-84, LYXS 100
1630 33d ÅTVIDABERG 29-8-82, lyxs 100
1631 33d DANSK NR S 24, AB-PRS 75
1632 33d BLÄCKMAK KORS 75
1633 33d,v6 20ö spegeltryck , prs Kalmar 17-7-81 100
1634 33e Finsk Lyx stpl HANGÖ 20-12-83 400
1635 33e TIBRO 7-12-83, PR-LYX, typisk nyans 200
1636 33e NORRKÖPING 2-2-84, PR-LYX 150
1637 33e ÖREBRO 3-4-84, PR-LYXS 150
1638 33e STH T.E. 28-1-843, LYXS 150
1639 33e HÖRBY 19-5-84, PR-LYXS 125
1640 33e Strengnäs 21-11-84 100
1641 33e Sköfde 30-12-85 100
1642 33e STH 5-5-84, PRAKT 100
1643 33e LUND 21-10-84, LYXS 100
1644 33f UPSALA 24-2-86, PR-LYX 200
1645 33f SKÖFDE 30-4-86, PR-LYX 200
1646 33f ÖSTERSUND 9-4-86, LYXS 200
1647 33f TRELLEBORG 9-7-86, LYXS 150
1648 33f UPSALA 1-2-86, LYXS 150
1649 33f UPSALA 15-2-86, BLÅ pr-lyxs klipp 150
1650 33f MARMA 29-1-86, PRAKT 125
1651 33f ÖSTERSUND 3-2-86, PR-LYX 125
1652 33f ÅLEM 10-8-86, PR-LYXS 125
1653 33f ÅRJENG 14-1-86, LYXS 125
1654 33f pr Halmstad 7-2-85 100
1655 33f ÅNGE 1-3-85, LYXS 100
1656 33f Mjölby 17-3-86, , PRAKT 100
1657 33f BORENSBERG17-7-86, PR-LYXS 100
1658 33f TUNA 8-3-86, omv N ,pr-lyxs 100
1659 33f WIMMERBY 14-7-84, PR-LYXS 100
1660 33f RASBO 12-2-86, LYXS 100
1661 33var STH 8 30-12-92, PR-LYXS 2 märkesbilder 200
1662 34a BRÖSARP 17-4-78, PRAKTs 250
1663 34a STH 17, typisk färg 100
1664 34a LJUSDAL? 10-3-78, typisk färg§100 100
1665 34b BERGSJÖ 6-12-78, AB-PR, sign O.P 150
1666 34b ÅNGE 9-11-78 100
1667 34c KUNGSBACKA 21-7-79, LYXS obet kttsptsar 300
1668 34c HÖÖR 23-3-81, P-LYXS 225
1669 34c HJO 10-3-81, PR 200
1670 34c NYLAND 26-2-82, PRS 200
1671 34c STENSTORP 1-6-82, PR-LYXS 200
1672 34c KRISTIANOPEL 7-6-82, PR-LYXS 200
1673 34c KIL 20-10-81, prs , 3,3,4 110
1674 34c Forssa 22-12-78, rv stpl 100
1675 34c ÅKERSBERG 28-11-80, PR-LYXS, kt 100
1676 34c Norrköping 6-7-78 75
1677 34d ULRICEHAMN 17-2-81, LYXs, ktspts 200
1678 34d HALLSBERG 1-8-80, PRS 200
1679 34d TIDAHOLM 10-3-80, PRLYXS 200
1680 34d QVISTRUM 17-8-80, PR-LYXS 200
1681 34d RUTE 2-3-81, PR-LYXS 200
1682 34d WRETEN 9-4-81, PRAKT 200
1683 34d BERGVIK 21-6-82, LYXS 200
1684 34d Grenna 20-4-82, prakt 200
1685 34d SÖLJE 24-12-82, PR-LYXs 175
1686 34d Sollefteå 27-3-81, AB ex 150
1687 34d KÖPING 18-8-82, AB-PR 150
1688 34d UPSALA 5-5-82, PRS 150
1689 34d WARA 3-12-79, PRS 150
1690 34d HÄGGEBY 14-2-83, PR-LYXs 150
1691 34d TJÄRAN 28-2-83,rättvänd ovanlig stpl 125
1692 34d Tjellmo 22-2-81 100
1693 34e KLOTEN 7-8-83, PR-LYX 400
1694 34e KUNGSBACKA 7-7-83 LYXS 300
1695 34e STRÖM 5-10-83, LYXS 250
1696 34e HJO 9-11-82, PR-LYXS 200
1697 34e TORSBY 20-11-82, PR-LYXs 200
1698 34e HUDIKSVALL 8-5-83, PRS 200
1699 34e RANSÄTER 18-8-84, PRAKT 200
1700 34e Pkxp no 46C 12-12-82 125
1701 34e LUND 9-4-83, PRS. 2: a stpl 125
1702 34e NYLAND 25-8-83, hel sidv. 100
1703 34e KÄRRGRUFVAN 8-6-83, vacker stpl 100
1704 34e LULEÅ 15-1-83, AB-PR 100
1705 34e,31g MALMKÖPING 8-9-83, dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 350
1706 34e,v3 we)sterås 9-12-82, Färglinje vä 1917 v8 150
1707 34ev8,31f GRENNA 6-7-82 , dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 400
1708 34f WOXNA 25-5-84, CITRONGUL, PRS 400
1709 34f HARLÖSA 25-3-8 fräsch citrongul, sign O.P 200
1710 34f LINKÖPING 10-12-83, citrongul 125
1711 34g UDDEVALLA 26-11-83, PR-LYXS 150
1712 34gv2 STRENGNÄS 14-4-84 PR-LYXs, spegeltr 300
1713 34h ÅTVIDABERG 4-6-84, LYXS 500
1714 34j LJUSNE 28-8-84, PRS 200
1715 34k HÖÖR 16-4-86, PRS 200
1716 34k STH Norr23-12-84,LYXS, 2:a st, sign BG 200
1717 34k STH rg 12-2-90, PR-LYXS 200
1718 34k HELSINGBORG 5-1-85, AB-PR 150
1719 34k GBG 15-7-84 AB-PR KLIPP 125
1720 34v3 STH 4 19-1-84, färglinje ned vä 150
1721 35a HÖÖR 16-6-78, PR, hög färgstyrka 200
1722 35a Kumla 25-10-77, prakt 100
1723 35a ÅSHEDA 30-7-79, PR-LYXS 100
1724 35a STH NORR 6-7-78, PRALT 100
1725 35a,v6 vit fyllning i 0, ...NÄS 18-12-78 100
1726 35a,v7 MARIESTAD 10-11-79, PR-LYX 500
1727 35b GBG BIKUPEstpl 21-4-82, PRS 150
1728 35b DUFVED 4-12-83, PRAKT 100
1729 35b ÅTVIDABERG 11-10-80 , LYXS klipp 100
1730 35b NÄSÅKER 16-6-82, PRS 75
1731 35b,var MARIEDAM 8-3-79, PRS vita prickar 100
1732 35b1 KUNGSBACKA 22-9-79, LYXS 250
1733 35b1 UPSALA 19-1-78, PR 100
1734 35b1v9 FINSPONG 26-3-78, LYXS 200
1735 35b2v2 Malmö Paket 1-10-83, mkt stark spegeltryck 200
1736 35c HORNDAL 13-5-78, svår nyans 125
1737 35d HOLMSVEDEN 19-2-83, pr-lyx 300
1738 35d JÄDERÖN 25-12-79, LYXS 250
1739 35d KÖPING 20-8-79, PRAKT 200
1740 35d UDDEHOLM 20-1-81, PR-LYXS 200
1741 35d KIL 27-5-82, PR-LYX 200
1742 35d ÅSBO-FAGERHULT 19-12-80, PRS 150
1743 35d LINNERYD 17-11-809, PRS 150
1744 35d JÖNKÖPING 2-7-80, LYXS 125
1745 35d EKOLSUND 4-9-82, PR-LYXS 125
1746 35ev12 STORFORS 1-11-81, PRS"80" 200
1747 35f KÄRRGRUFVAN 5-4-81, PR-LYXEX 250
1748 35f TRELLEBORG 20-10-81, PRAKT 200
1749 35f STORÅ 5-5-81, LYXS 125
1750 35f STRENGNÄS 26-2-81, LYXS 100
1751 35f LJUNG 21-7-81, PRS 75
1752 35g STH PAKET C 26-4-82, BLÅ STPL 100
1753 35g,v8 UDDEVALLA 1-3-82, skugg siffror, PRS 75
1754 35h ÅSBO-FAGERHULT 22-4-84, SUPERB 400
1755 35h UDDEVALLA 1-5-84, LYXS 200
1756 35h HUSQVARNA 2-6-84, PR 150
1757 35h,v8 BORÅS 9-1-85, PRS, skugg siffror 100
1758 35i ÅKER 17-4-86, SUPERB 800
1759 35i SÖDERTELJE 21-9-85, LYX 300
1760 35i FORSMARK 27-1-86, PR-LYX 275
1761 35i MARSTRAND 111-7-85, LYXS 250
1762 35i GNESTA 8-9-86, LYXS 250
1763 35i ALINGSÅS 29-12-86, LYXS 250
1764 35i HESSLUNDA 27-4-85, LYXS 250
1765 35i KRISTINEHAMN 5-8-86, LYXS 200
1766 35i STH PAK 10-5-84, PRAKT 150
1767 35i STH NORR 7-9-85, PR 150
1768 35i NÄSSJÖ 5-10-84, PR-LYX 150
1769 35i LENNARTSFORS 18-3-86, PR-LYXS 125
1770 35i RÖSTÅNGA 1-1-86, PRS 100
1771 35i NORRKÖPING 6-12-84, PR-LYXS 100
1772 35i,v6 HELSINGBORG 9-9-85, vit fyllning i = 100
1773 35j TJÖRNARP 6-11-86, PR-LYXS 250
1774 35j KÖPING 22-4-86, SUPERB STPL 250
1775 35j HÄFLA 3-8-86, PR-LYX 200
1776 35j LINKÖPING13-5-86, LYXS 150
1777 35j STRENGNÄS 16-9-86, LYXS 125
1778 35j FRISTAD 19-4-86, PRAKT 125
1779 35j SMEDJEBACKEN 25-8-86, PR-LYXs 125
1780 35j LUND 22-4-86, PR-LYXS 100
1781 35j TIDERUM 1-9-86, PR-LYXS 100
1782 35var HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE tydligt ca 1/3 in i märket, stp-84 4000
1783 36 NYKÖPING 23-9-87, PRAKT 125
1784 36a HELGUM 4-12-78, LYX 1000
1785 36a BERGVIK 23-10-79, PR-LYX 250
1786 36a ASKERSUND 17-3-79, PR-LYXS 200
1787 36a HÖRBY 8-7-78, PRS 100
1788 36a STH SÖD 18-11-79, PRS 100
1789 36b MARIESTAD 25-10-79, LYXS 400
1790 36c ÖREBRO 21-7-82, LYXS 200
1791 36c HELGUM 14-8-81, PRS 100
1792 36c JÖNKÖPING 2-6-82, PRS 100
1793 36c RISEBERGA 29-11-81 100
1794 36d STPL 2 RINGAR !!! 200
1795 36d ODENSVIHOLM 27-6-80, PRAKT 200
1796 36d OSKARSHAMN 23-12-80, PRS 100
1797 36e STH LGL 16-7-83, LYXS 250
1798 36e ESKILSTUNA 5-9-84, PR-LYX 200
1799 36e OXIE 27-2-82, PR-LYXs 150
1800 36e STH NORR 30-9-85, LYXS 150
1801 36e KARLSTAD 8-11-83, PR-LYXS 75
1802 36f WRETEN 6-1-83, PR-LYX 400
1803 36f SÖDERKÖPING 14-12-85, LYXS 200
1804 36f DALA HUSBY 17-5-84, LYXS 200
1805 36f MALMÖ PAKET 17-10-84, PRS 150
1806 36f HALMSTAD 6-10-82, PR 125
1807 36f LEUFSTA BRUK 20-12-83, LYXS kttsptsar 100
1808 36f OUSBY 26-1-83, PR 100
1809 36f GAGNEF 27-2-84, PRS 100
1810 36f RINGARUM 2-5-82, PRS 100
1811 36h HERRLJUNGA 13-5-86, LYX 750
1812 36h IMMELN 26-7-86, LYX 700
1813 36h 4-block Ab-pr st Östersund-86 600
1814 36h pr-lyx Sköfde 3-9-86 300
1815 36h LUND 22-5-85,PR-LYXEX 300
1816 36h RINGARUM 2-2-87, LYXS 200
1817 36h ÖSTERSUND 12-5-86, PRAKT 200
1818 36h HERRLJUNGA 20-12-84, PR 150
1819 36h Halmstad 26-2-85, pr-lyxs 150
1820 36h HJO 3-11-85, PRAKT 150
1821 36h TIBRO 20-7-86, PRAKT 100
1822 36h NÄFVEQVARN 26-4-87, PRS 75
1823 36h,var VIBY 2-01 (omv 10) -86, PRS, ktspts 150
1824 36hv2 PR par SÄfve 7-5-85, med extremt tydligt spegeltryck 600
1825 36v2 50ö i par med spegeltr., Neder Luleå-84 150
1826 37 MOTALA 26-2-78, PRAKT 4000
1827 37 PR stpl KISA 4-6-78 3000
1828 37 HALMSTAD 9-10-78, PR-LYXS 2500
1829 37 ÖREBRO 21-12-78 , PRAKT stpl 1 Riksd. Intyg Sjöman felfritt 3,3,4 1500
1830 37 1 RIKSDALER T 13, stpl ...and 27-x-78 1100
1831 37 STH paket, praktcentr fint ex 1000
1832 37 HALM... 6-3, FIN RIKSDALER T 13 800
1833 37 1 RIKSDALER t13, SUNDS..24-5 gott ex 700
1834 38a SÖDERHAMN 7-9-78, AB-PR 125
1835 38c KOPPARBERG 22-3-83, SUPERB STPL 400
1836 38d GÖBEBORG PAK EXP 26-8-87, P-LYXS 300
1837 38d STH PAKET 11-7-83, LYXS 300
1838 38dv3 Laholm 16-8-83, prs,ca 1mm förskj tryck 170
1839 38e TORSHÄLLA 7-5-86, AB-PR 175
1840 38g LINKÖPING10-11-87, LYX 1000
1841 38g Nyköping 17-12-87, pr-lyx 400
1842 38g BORÅS 14-6-85 LYX obet 2:a stpl 250
1843 38g ÖREBRO 30-1-86, PRAKT 200
1844 38g BRUZAHOLM 2-5-88, PR 200
1845 38g UPSALA 29-11-86, AB-PR 100

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1846 39 BOLSTAD 8-3-86, PR-LYXEX, P-DAL SVÅR STPL F 1500+LYX 1500
1847 39 FINSPONG 20-12-85, 4-BLOCK 300
1848 39 B)OLSTAD 11-3-86, P,DAL SVÅR F 1500 250
1849 39 PARIS 8JAN 85,svensk stpl del under 200
1850 39 SLITE 21-4-86, 4-k 150
1851 39 ÅNGBÅTS PXP nr 82 28-8-85, PRAKT-LYX 150
1852 39 JENNY 30-9-85 sidvänd 100
1853 39 FRA) SVERIGE M., PRS 100
1854 39 LARF 24-7-85, PR 100
1855 39 PKXP No 16 B 2-7-85, PRAKTEX 75
1856 39 LILLSJÖDAL 6-11-85, PRS 60
1857 39 SVERIGE M. 50
1858 39 SÖDRA WI 17-12-85, PRS 50
1859 39 WASSMOLÖSA 18-1-85, PR-LYXS 50
1860 39 WESTERVIK 23-11-85, PR 50
1861 39a PKXP 23 11-4-85. Nst 16, F 100 100
1862 39av4 STH 19-12-85, Mustasch, veck 120
1863 39v4 FINSP.. 14. Hela mustaschen. F 1100 250
1864 39v8 SÄ)FVAR 1-1-85, FDC stpl F 750 150
1865 39vb4 STOCKH 1-, Mustasch, gott ex 200

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1866 40a 40a 2ö WAXHOLM 27-12-91 90
1867 40a ENKÖPING22-8-91, AB-PR 75
1868 40a,v1 PKXP No 5-4-93 ,2 med smal släng 75
1869 40b GÖTEBORG 12-9-91, PRAKT 200
1870 40b RAMSELE 13-6-97, PRAKT 200
1871 40b MÖNSTERÅS 15-9-93, ktspts, LYXS 125
1872 40b STH 5 TUR 10-12-92, PR 100
1873 40b STH RG 18-3-92, AB-PR 90
1874 40b STH 16-3-92, PRS 75
1875 40b,var ARVIKA 19-1-93, punkt framför Frimärke 100
1876 40c PKXP NO 8C UPP 6-5-92 150
1877 41a PKXP. No. 25 A 16-5-91, PRS 150
1878 41a UDDEVALLA 14-12-91, PRS 125
1879 41a ÖREBRO 22-8-91, AB-PR 100
1880 41a STH C 5 23-10-89, AB-PRS par 100
1881 41b MALMÖ 7-1-90, PRS 200
1882 41b UPSALA 26-9-92, PR-LYXS 200
1883 41b SVARTÅ 13-8-89, PRAKTs 200
1884 41b PKXP NO 80 2-7-90, 2 prs ex på klipp 200
1885 41b MALMÖ 29-4 91, PR-LYXS 150
1886 41b NYKÖPING 19-11-89, PRS 150
1887 41b YSTAD 6-9-88, PRS 125
1888 41b SÖDERHAMN 21-11-90, AB-PR 100
1889 41c 4-block sen stpl Grycksbo 30-6 200
1890 41c KARLSKRONA 10-4-93, LYXS, lvhtt 200
1891 41c LINKÖPING 7-4-93, PRS 200
1892 41c NYKÖPING 17-2-93, PR 150
1893 41c VEDEVÅG 18-6-89, PRS 150
1894 41c HELSINGBORG LBR 23-3-05 3ö par 150
1895 41c MALMÖ 2-3-92, hel sidvänd 100
1896 42 Malmö 2-3-92, prakt 200
1897 42 BLÅ stpl SANDSJÖ 16-6-92, Rättvänd 200
1898 42a GBG 17-10-87, PRAKT 100
1899 42b Örebro 15-8-89, pr 150
1900 42b ARBOGA 31-1-89, LYXs 125
1901 42b LUND 4-7-89, PRAKT 100
1902 42c STUGUN 11-5-89, PR-LYX 200
1903 42c STH ÖM 11-6-98, PR 150
1904 42c STH 8-9-88, PRAKT 100
1905 42d SÖLVESBORG 31-12-91, PR-LYX 300
1906 42d ÖREBRO -HALLSBERG 11-5-92, PR-LYX 200
1907 42d ÅNGBÅTS PXP. N:o 85, 12-8-91, LYXS 200
1908 42d OSLÄTTFORS 19-4-92, PRAKT 200
1909 42d JÖNKÖPING 9-12-90, PR 130
1910 42d PKXP No 17B 11-10-90, PRAKT 125
1911 42d PKXP Nr 8 A UPP 2-5-92, LYXS 110
1912 42d Halmstad 8-5-91, pr 100
1913 42d ÖREBRO 14-7-92, PR-LYX men ktspts 100
1914 42d KARLSTAD FM 6-9-92,PRS 100
1915 42d SÖRBYTORP 29-10-91, VIOLETT stpl 100
1916 42d ÖSTERSUND 25-7-91, PRAKT 100
1917 43a EMARP 15-1-87, PRS, ngt kt, stpl F 150 100
1918 43a HEDENSÖ 15-7-87, PR 100
1919 43b LANDSORT 27-4-88, ab-pr, svår F 300 200
1920 43b SKARA 17-3-88, PR-LYX 200
1921 43b SKIRÖ 4-2-88, LYXS 150
1922 43b Lyxs STH 30-11-88 100
1923 43b Wadstena 31-3-88, praktex 100
1924 43b PKXP No 10 UPP 27-3-87, PR-LYXS 100
1925 43b VALLBERGA 31-1-88, PRS 100
1926 43b FAKENBERG 5-4-87, PR-LYXS 100
1927 43b SUNNE 6-3-87, PRAKT 100
1928 43b KARLSHAMN 11-11-87, PR 100
1929 43b WEXIÖ 12-7-87, PR-LYXs 100
1930 43b GUNNARSTORP 23-11-87, BLÅ OMV PRS 100
1931 43b SKARA 12-4-88, PRAKT 100
1932 43b STRÖM 13-1-90, PRAKT 100
1933 43b STORÅ 20-12-89, PR, nära postfrisk gummi kvar på baksidan, ovanligt 100
1934 43b MÖNSTERÅS 7-3- 88, PR-LYXS 100
1935 43b VAXHOLM 19-5-89, PR-LYXS 70
1936 43b LÅNGRÅDNA 22-1-87, LYXS klipp 50
1937 43b,46 VESTERVIK 8-11-87, LYX klipp 200
1938 43b,46 LÅNGRÅDNA 5-1-87, LYXS klipp 100
1939 43c WESTERÅS 20-12-86, BLÅ stpl PRAKT 200
1940 43c pr Grythyttehed 16--8-88 150
1941 43c NERIKES BO 7-1-90, LYXS 150
1942 43c STUGSUND 18-10-88, P-LYXS 100
1943 43c STH öm 26-4-89, pr-lyxs 100
1944 43c HJO 14-12-88, PRAKT 100
1945 43c SEGLINGSBERG 15-4-90, PR-LYXS 100
1946 43c LANDBERGA 11-8-89, PRS f 100 100
1947 43c ENKÖPING 28-12-89, 60
1948 43d LYX Jönköping 23-3-91 500
1949 43d LYXs ÄS 30-7-90 150
1950 43d Lyxs STH 4-tur 19-9-90 125
1951 43d Kingelstad 26-10-90, pr 125
1952 43d prakt Linköping 18-1-90 100
1953 43d ÅRSET 13-10-90, LYXS 100
1954 43d MALMA 20-9-90, PRS 75
1955 43d TÅGARP 21-6-90, PRS 75
1956 43d Virserum 11-6-90, prs 60
1957 43d STH 18-6-91, PRAKT 50
1958 43v2 LJUNGSKILE 10-8-88, LYXS spegeltryck 100
1959 44a LUND 17-3-90, LYXS 4,3,5 300
1960 44a ÖREBRO 21-3-90, PR-LYXS 250
1961 44a KOPPARBERG 30-1-90, AB-PR, lvht 250
1962 44a Sköfde 24-9-91, ab-prs 200
1963 44a HELSINGBORG 14-8-90, PRS 200
1964 44a KÖPING 10-2-89, AB-PRS 175
1965 44a Gräsmark 12-12-92 150
1966 44a,b,c 6ö PH et mkt bra AB ex av var nyans 450
1967 44a,v4 STH 18-1-90, PRAKT , skuggad siffra 225
1968 44b HJORTQVARN 26-7-89, PRAKT 300
1969 44b BERGVIKSMO 5-7-92, PRS 250
1970 44b ÖREBRO 28-1-91, PRS 200
1971 44b PKXP 26-8-91, AB-PR 150
1972 44c Nyköping 13-3-93, pr-lyxs 450
1973 44c STH SÖD 21-4-92, PRAKT 375
1974 44c UPSALA 20-6-93, PR 300
1975 44c STUGSUND 8-2-93, AB-PRS 150
1976 44c GÖTLUNDA 18-12-93 150
1977 45 AUS SCHWEDEN PER STRALSUND,tu 200
1978 45 STOBY 17-10-88, rv F 350 200
1979 45 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 200
1980 45 HELSINGÖR JB PE, 23-2, Dansk stpl 200
1981 45 SKÄLLVIK 5-9-87, AB-PRS E ÖG 350, röd fläck 150
1982 45 BLÅ PARIS ETRANGER 24 JAN 87, 10ö par på klipp Upsala 21-1-87 150
1983 45 H.S.B. 29-12-88, PR-LYX 100
1984 45 ÅNGBÅTS PXP No 23 11-12-86, PRAKTS 100
1985 45 Sonstorp 14-7-91, pr-lyx 100
1986 45 FALERUM 27-9-90, PR 75
1987 45 L.S.S. 11-12-86, PRS 60
1988 45 ÅNGBÅTS PXP No 87 3-8-89, PRAKTS 60
1989 45 MÖNSTERÅS 7-8-87, LYXS 50
1990 45 RUMSKULLA 29-7-91, PR 50
1991 45 LÅNGASJÖ 21-4-88, PR-LYXS 40
1992 45 MÖNSTERÅS 4-12-88, LYXS 40
1993 45 PÅSKALLAVIK 17-5-87, PR-LYXS 40
1994 45 FRA SVERIGE M. 30
1995 45b,v5 bortfallen ram vä. stpl 11-12-86 100
1996 45d Wirserum 16-1-89, prs 40
1997 45d,v5 bortfallen ram hö+ vä ...Iestad 17-12-88 150
1998 45v3 STH 8- ,, var delar 2 ph , kt 75
1999 45V5 JÖNK. 10-12-91 bortfallen ram hö 150
2000 45v5 2 st bortfallen ram vä (kt) hö 100
2001 46 FINSK KORKSTPL I LYX 400
2002 46 20ö FINSK KORK STPL 200
2003 46 FRA SVERIGE M , PRS 125
2004 46 LIT 13-11-87, PRS 75
2005 46a KÄRRGRUFVAN 11-9-86, svag ramlinje 200
2006 46a PÅLGÅRD 28-5-88 150
2007 46a FJÄL 8-5-89, LYXS PR-LYXEX 150
2008 46a JERFSÖ 9-9-87, PR-LYX 125
2009 46a ARVIKA 17-4-87, PR 100
2010 46a MÖRSILL 15-7-87, PR-LYXS 100
2011 46a BERGVIK 11-5-89, PR-LYXS 100
2012 46a KRISTINEHAMN 20-10-87, PR-LYXs 100
2013 46a RAMSBERG 16-7-87, PR-LYXs 100
2014 46a BARKÅKRA 11-2-88, PRAKT 100
2015 46a U)TLANDET 75
2016 46a ALBY 4-9-87, PR-LYXS 75
2017 46b KATRINEHOLM 10-8-99, LYXS 200
2018 46b LJUNGSKILE 21-4-88, PR-LYX 200
2019 46b SILLERUD 14-10-87, PR-LYX 200
2020 46b RÅNÄS 20-3-88, BLÅ PR STPL 100
2021 46b LYCKSELE 25-8-88, PRAKT 4,4,4 100
2022 46b LILLEBYN 15-12-89, PRS, P ,DAL, F125 100
2023 46b KARLSKRONA 9-8-87, LYXS 100
2024 46b LJUSNE 30-3-89, PR-LYXs 75
2025 46c WÄDDÖ 23-5-88, LYXS 125
2026 46c MOLKOM 22-7-88, PRAKT 100
2027 46c MYSKJE 30-5-90, PR-LYXS 100
2028 46c MARMA 12-10-88, PR-LYXS 100
2029 46c KÄRRGRUFVAN 26-4-88, LYXS 100
2030 46c KÖPING 17-12-89, LYXS 100
2031 46c ERTEMARK 29-4-89, PRAKT 100
2032 46c ÄLGHULT 22-10-88, LYXS 100
2033 46c,43b SLITE 6-11-88, 4-K stpl LYX klipp 200
2034 46d KARSJÖ 6-3-90, LYXS 110
2035 46d Köping 5-6-90, prakt 100
2036 46d LOS 20-12-90, PR-LYXS 100
2037 46d FRA) SVERIGE M , PRS 100
2038 46d CHARLOTTENBERG 21-6-90, PR 100
2039 46d BILLINGE 10-6-90, PR-LYXS 100
2040 46d JERNA 15-2-91, LYXS 100
2041 46d ÅLEM 3-5-91, LYXS 100
2042 47 HALL-MARBY 1-11-88, bht stpl F 250 100
2043 47a Söderfors 7-12-86, prakt 100
2044 47a LINKÖPING 17-8-87, PRKT 100
2045 47a LINKÖPING 13-7-87, LYXS 100
2046 47a MARIESTAD 24-9-87, PR-LYXs 100
2047 47a SALEBY 16-8-87, PR-LYXs 100
2048 47a VAXHOLM 12-7-87, PRAKT 50
2049 47b SKENINGE 3-6-87, LYXS, svår nyans 500
2050 47b FORSVIK 18-2-88, PR-LYXex 300
2051 47b TÅGARP 28-5-87, PR 250
2052 47b ESKILSTUNA 25-7-87, PR 200
2053 47b FRÄNSTA 24-8-87, PRAKT 200
2054 47b EKSJÖ 1-6-87, rv stpl 100
2055 47b Hernösand 10-6-87, F 140, nyans 75
2056 47b ESKILSTUNA 23-7-87 AB-PR 50
2057 47c PR-LYX par, Örebro 2-10 89 500
2058 47c pr ÄS 30-9-8 200
2059 47c OSKARSHAMN 20-1-89, PR-LYX 200
2060 47c PÅLGÅRD 4-4-88 175
2061 47c ÄS 22-6-88, LYXS 150
2062 47c pr Linköping 18-11-87 100
2063 47c Lidköping 26-5-87, lyxs 100
2064 47c GBG FILIAL 28-11-88, PRAKTEX 100
2065 47c FLEN 15-7-87, PRAKT, 4,4,4 100
2066 47c HARESTAD 31-1-88, PRAKT 100
2067 47d GARPENBERG 11-12-88, PR-LYX 200
2068 47d Arvika 11-10-89 p-LYX EX n10 23mm 200
2069 47d HJO 3-5-89, prakt 125
2070 47d Elghult 18-7-88, Prakt 100
2071 47d Luleå 19-11-88, prakt 100
2072 47d TRÄDET 26-10-88, PR 100
2073 47d SUNDBYBERG 22-4-89, PRAKT 4,4,4 100
2074 47d ÖREGRUND 30-9-89, PRAKT 4,4,4 100
2075 47e STH Pak 8-9-90, prakt 125
2076 47e KARLEBY 10-1-91, PRS 100
2077 47e HAGFORS 18-9-91, PR-LYXS 100
2078 47f Mora 8-6-91, pr-lyx 250
2079 47f Ludvika 14-9-90, pr-lyxex 200
2080 47f KARLSTAD F.M. 30-5-90, PR-LYXS 150
2081 47f JUNSELE 6-8-90, LYXS 150
2082 47f Kolbäck 22-1-92, lyxs 125
2083 47f ENGÖSUND 21-11-90, PR-LYXS 100
2084 47f NÖBBELED 5-9-91, AB-PRS, stpl 100 100
2085 47f WÄRDE STPL 100
2086 47f STRÖMSTAD 6-1-92, PR 100
2087 47f UPSALA 30-6-91, LYXS 100
2088 47f KARLSKRONA 29-1-29, PR-LYXs 100
2089 47f TUN 18-7-90, PRS 100
2090 47f HJO 23-9-91, PRS 60
2091 48a Violett LYXst Wadstena 14-2-88 , obet bläckstreck på baks 400
2092 48a STH PAK STADEN 2-9-89, LYXS 125
2093 48a LINK. 29.10.89,p-lyx st 100
2094 48a KUNGSBACKA 9-12-87, par vackert 100
2095 48b ARBOGA 27-1-89, LYXS 250
2096 48b UDDEVALLA 26-4-90, VIOLETT PRS 200
2097 48b STRENGNÄS 11-9-88, LYXS 200
2098 48b LULEÅ 6-4-89 100
2099 48b LOS 15-3-88, PRAKT 100
2100 48c MJÖLBY 20-6-89, LYX 1000
2101 48c MORA 16-6-88, PR-LYX 250
2102 48c SÖDERHAMN 8-1-90, LYXS 200
2103 48c KÅREHOGEN 4-11-88, PR-LYX 200
2104 48c NORBERG 28-11-89, PR-LYXS 175
2105 48c BÖSSGÅRD 24-4-89, PRS stpl 200 125
2106 48c KALLINGE 1-8-80, PRS K BL F 150 125
2107 48c Svanskog 26-5-89 100
2108 48c Finspong 13-11-88, PRAKT 100
2109 48c LJUSNE 8-2-89, LYXS 100
2110 48c KROKSTAD 4-3-89, MKT VACKER 75
2111 48c FRÄNSTA 13-10-88, PR 75
2112 48d NORA 4-11-90, PR-LLYXS 250
2113 48d OSKARSHAMN 4-9-90, PR-LYX 250
2114 48d MJÖLBY 13-9-90, LYXS 200
2115 48d STH Carlbergsv. 5-12-89, pr 200
2116 48d MÖNSTERÅS 16-7-91, PR 150
2117 48d KRISTIANSTAD 23-10-90, PR-LYX 150
2118 48d Frövi 28-9-90, praktex 100
2119 48d HALMSTAD 19-11-90, LYXS 100
2120 48d PITEÅ 28-7-90, PR-LYXS 100
2121 48d QVISTRUM 10-9-91, PR-LYXS 75
2122 48d FALERUM 6-8-91, PR 75
2123 48e ÅSBY FAGERJHULT 9-10-91, PR-LYX, färgstark, dragspelsveck 350
2124 48e SUNNE 16-1-92, PR-LYXs 150
2125 48e GBG 27-6-91, LYXS 150
2126 48e SVARTSJÖ 12-5-92, PRS 100
2127 48e HÖKEDALEN 12-9-91, PRS 90
2128 49a WADSTENA 9-8-88, PRAKT 200
2129 49a ÖREBRO 27-9-90, PRAKT 200
2130 49a STH SÖD14-9-99, lysande BLÅ stpl 200
2131 49a NÄSBYHOLM 6-12-88, PR-LYXS 150
2132 49a Ystad 23-11-89, prs 100
2133 49a STRÖMSTAD 6-3-88, PR 100
2134 49a NORRKÖPING 5-6-89, PRS 100
2135 49a PITEÅ 13-12-90, PRS 60
2136 49b HESSLEHOLM 15-3-92, GRÖN omv ,kt 200
2137 49b UPSALA 5-8-91, par 1mm förskj mitt 100
2138 49b STUGSUND 8-1-94, PR 100
2139 49c HERNÖSAND30-4-96, SUPERB 400
2140 49c FALUN 28-8-90, LYXS, PR-LYXcentr 300
2141 49c STH PAKET 12-6-96, superb 200
2142 49c NYKÖPING 19-6-91, PRAKT 200
2143 49c STRENGNÄS 6-6-98, LYXS 200
2144 49c WARBERG 12-9-98, LYXS 200
2145 49c BACKE 18-12-93, LYXS 200
2146 49c SÖLVESBORG 17-4-97, PR-LYX 200
2147 49c ASKERSUND 15-10-96, PRAKT 150
2148 49c 6-block STH -95, AB 100
2149 49c OCKELBO 16-1-03, PRS 100
2150 49c NORDMALING 22-11-92, pr 100
2151 49c MALMKÖPING 15-11-96, PR-LYXS 100
2152 49c VAXHOLM 21-8-93, PRAKT 100
2153 49c WRETSTORP 7-3-1901, hel sidv 70
2154 49d HÖÖR 31-7-97, PR-LYX 250
2155 49d NYKÖPING 25-4-99, PR-LYX 200
2156 49d VARBERG 21-8-1900,PRAKT 200
2157 49d ÖREBRO 13-4-93, LYXS 150
2158 49d UDDEVALLA 13-5-97, PRAKT 125
2159 49d JETTENDAL 27-10-01, PR 100
2160 49d HUDIKSVALL 30-3-96, PR-LYXS 100
2161 49v4 STH NORR 9-12-89, förskj mittparti 150
2162 49v4 ÖFVERTORNEÅ 16-11-94, 1mm förskjut 100
2163 49v4 LA...NA 2-1892, , CA 1mm förskjut 50
2164 49var LULEÅ 2-4-90, PR-LYXS, GRAVYRSKADA MELLAN KRONORNA 200
2165 50 LAHOLM 7-12-90, PR-LYXS 100
2166 50 HÅKANTORP 4-11-89, PR 100
2167 50 BERGVIK 13-11-89, PRS 100
2168 50 TORSTUNABY 11-11-89, omv prs , st 75 75
2169 50a FRA ) SVERIGE L, PRAKT 150
2170 51b KÖPING 21-9-91, PRS 200
2171 51v2 upsala 18-10-92, ab-prs, FÄRGKULA 200
2172 51var SU)NDSVALL 18-2-90, defekt påtryck 125
2173 51,5 BAYERN 3 PF SVENSK STPL 20-6-02, PR-LYXS, kt 400
2174 51,5 NORGE nr 245, stpl FRÅN NORGE 200
2175 51,5 4Mk REICH stpl LUND 2-4-28, kt 200
2176 51,5 10Ö DANMARK prs MALMÖ 8?-1-01 200
2177 51,5 Grekland 4,5 DR SUNDSVALL 9-11-62 150

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2178 52 ÖLANDS SKOGSBY 13-9-10, PR-LYXs stpl 350 300
2179 52 BERLIN SASSNITZ Bahnpost 27-8-10 200
2180 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, PRS 100
2181 52 FRA Sverige i ram ,pr 70
2182 52 VEXBO 20-5-04, PR-LYXS 60
2183 52 ASEA , skyddsperf 50
2184 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, AB 50
2185 52 Runsten 16-8-99, prakt 40
2186 52a MÅLILLA STATION 2-6-11, LYXS par på klipp 75
2187 52a1 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2188 52a1,v11 2 st linje upp+ ned, 7-7+28-5-91 50
2189 52a2 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 100
2190 52b GISLAVED 30-11-93, PR-LYXS 150
2191 52b STH 12-5-93 100
2192 52b LJUSDAL 30-4-93, PRS 100
2193 52b RÅDA 26-6-93, sidv 50
2194 52b1 RAMVIK 28-8-93, prs klipp, mkt blekt huv 125
2195 52c HJORTEDS STATION 13-2-93, PRS 100 50
2196 52c,v11 NYBRO 11-2-02, LYXS 60
2197 52cv14 Gefle 13-2-95, 3-strip pos 3 blixt i 5 150
2198 52cv14 Åkersberg 18-2-96 klipp 5ö blixt i 5+10ö 100
2199 52cv14 19-1-93 , blixt i 5 60
2200 52v14 STH 8-9-98 , blixt i 5 100
2201 53 KRISTINEHAMN 24-4-11, PR 150
2202 53 STH 7 1 TUR 11-10-11, PRAKT 125
2203 53 MALMÖ 5-12-07, PRS 100
2204 53 STH 1 AFG 20-6-12, LYXS 100
2205 53bvar HALLANDSÅS 23-3-15, LYXs, blekt huvud 250
2206 54 DALSTORP-STÅLARED 30-1-97, LYXS 500
2207 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på par 10ö 250
2208 54 KANTORP 24-1-02, SUPERB 200
2209 54 köpenhamn 3-7- ,PRS 200
2210 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på 2x 10ö på klipp 200
2211 54 PRÄSTBAKKE 30-2-92, PRS NORSK 200
2212 54 HORNSÖ 3-XI-99, AB, NORSK 200
2213 54 PRAKT KORK stpl 10ö på 10ö fk klipp 150
2214 54 WÄRDE STPL, PRAKT 125
2215 54 NORSK NRS 45 100
2216 54 NORSK STPL NR 45 100
2217 54 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 100
2218 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175 100
2219 54 TOFVERUM 17-9-98 PR, stpl 125 100
2220 54 bläckmak Mottagnings -bevis 80
2221 54 bläckmak Mottag... 75
2222 54 STRAND 19-2-93, PR-LYXS 75
2223 54 KJÖBENHAMN 4-2 70
2224 54 PKXP No 2 C 11-9-96, rullstpl 60
2225 54 SVERIGE i ram ,pr 60
2226 54 Virserum 16-2-98, pr-lyx 60
2227 54 ÖSTRA KARSBO 31-8-04, PRAKT 60
2228 54 ÅNGBÅTS PXP No 63 17-8-98, PRAKTS 50
2229 54 ÅNGBÅTS PXP No 59 5-7-01, PR-LYXs 50
2230 54 FRA SVERIGE M. 50
2231 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175, kt 50
2232 54 KÄLLUNGE 23-12-92, LYXS , tunn 50
2233 54 FÖRLÖSA 13-1-99 ,PR-LYXS 50
2234 54 GRÄSGÄRDE 17-5-01, PR-LYX 50
2235 54 LOFTA 21-4-96, LYXS 50
2236 54 LÖNNEBERGA 14-3-98 BLÅ PR-LYXS 50
2237 54 SKORPETORP 6-10-03, svår 50
2238 54 TIMMERNABBEN 9-8-10, PR 50
2239 54 TREKANTEN 18-11-03, PR-LYX 50
2240 54 Degerhamn 22-7-04, lyxs 50
2241 54 GRÄSGÅRD 23-3-95, PR-LYXS 50
2242 54 HOSSMO 9-5-11 PRS 40
2243 54 RUDA 1-7-01, PR-LYXS 40
2244 54 TORSÅS 7-2-05, PR 40
2245 54 SÖDRA MÖCLEBY 21-121-95, PR-LYX 40
2246 54 LINDÅS 16-9-00, PR S 35
2247 54A GULLRINGEN 19-8-03, ,LYXS på klipp 50
2248 54c vissefjerda 15-8-93, pr-lyxs KLIPP 40
2249 54ev11 KRISTIANSTAD 27-7-96, PRS, plåtspr 75
2250 54v3 STH 17-2-92 PARTIELLT SPEGELTRYCK TYDLIGT 250
2251 54v3 Litet Partiellt spegeltryck, ...ås 20-3-96 125
2252 54v7 JÖNKÖPING 29-10-96, prs klipp 250
2253 54v7 BOLLNÄS 21-4-99, 2märkesbilder hö 150
2254 55 LOMMELANDA 28-1-03, prs svår F 150 150
2255 55 LJUNGSKILE 16-8-97, PR-LYX 100
2256 55 KULSTA 19-11-07, LYXS 100
2257 55 STH SÖD 4-8-98, BLÅ LYXS ex på klipp 100
2258 55 STOCKAMÖLLAN 28-9-12, AB-PR, stpl 175 75
2259 55 LOCKNEVI 11-2-00, PR-LYX 75
2260 55 ALSJÖHOLM 23-12-02, PR-LYXS 50
2261 55v6 GODEGÅRD 30-11-02, lödskarvlinje 60
2262 56 WÄRDE. LYX 500
2263 56 FINSK KORKSTPL ILYX 250
2264 56 FRÅN UTLANDET 20ö par, PR 200
2265 56 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2266 56 LORÅS 12-12-99, PRS , stpl F 125 100
2267 56 FINSK KORKSTPL I prakt 100
2268 56 SKOTTORP 9-8-03, PR-LYXS 60
2269 56 FRA SVERIGE M. 50
2270 56v8 KOMMATECKNET, 29-12-96 100
2271 57 HÖKÖPINGE 9-2-97, M SK , stpl a 500 = 1500 500
2272 57 STORDALEN 11-11-19xx BD L, F 400 125
2273 57 GAXA 20-1-06 100
2274 57 REPPLINGE 25-11-11, PRS, stpl 125 75
2275 57 WESTERVIK 5-12-10, LYXS 75
2276 57 ROSENFORS 9-4-11, PR-LYXS 40
2277 57 WIMMERBY 9-6-11, PR-LYXS 40
2278 57a RINGARUM 6-9-97, LYXS 100
2279 58 FÄRNABRUK 16-11-12, PRAKT ej noterad på Oscar 1500
2280 58 LILLESKOG 30-1-05, PR-LYXS 60
2281 58 LOFTA 5-4-94, LYXS 50
2282 58 ÖLANDS GRÄSGÅRD 10-9-11, PRS klipp 50
2283 58 LÄCKEBY 9-3-04, PR-LYXS 40
2284 58 VERKEBÄCK 12-8-92, PR-LYXS 40
2285 58v4 ÖSTERSU 18-3, 2 märkesbilder 175
2286 58v8 5st 30ö nyanser , Blekt huvud, stpl 100
2287 59c WÄRDE stpl. prs 150
2288 59c PAJALA 16-9-07 100
2289 59c JUNSELE 25-10-01, PR 75
2290 59d PAJALA 29-3-11, SUPERB 350
2291 59d NYSÄTRA 26-11-07, PR-LYX 75
2292 60 SUNNE 14-6-01, PRAKT 200
2293 60 Tranås 24-1-12, prs 100
2294 60c GEFLE 3-8-07, AB-PR 100
2295 60c KATRINEHOLM 24-8-04, PRS 90
2296 60v9 LYCKSELE 3-2-04, AB-PR 100
2297 61 1ö med ringstpl utländsk stpl "WIH" 600
2298 62v5 stpl 1902 förskj siffra. 100
2299 62vm1 2ö omv vm ...KHO.. 3 75
2300 63 MORA 5-8-14, PR-LYX 75
2301 64 KJÖBENHAVN 25-10-0 100
2302 64 KÖPENHAMN 3-12-00, PRS 100
2303 64 LIATORP 17-7-96, PRAKT 60
2304 64 NYBORG 27-6-99, PRS 50
2305 64 Kungsbacka 6-3-96 40
2306 64 TIMMERNABBEN 19-4-03, omvPR-LYXS 40
2307 64vm1 4ö omv vm , NORRKÖPING 10-10-96 80
2308 65 SANDVIKEN 27-8-10, superb 500
2309 65 Prc 4-block, 2 Prs STH 17-8-19 300
2310 65 KÄFLINGE 20-12-20, PRAKT 300
2311 65 STH 14-9-08, lyxs 250
2312 65 UPSALA 25-7-12, PRS 200
2313 65 STH 18-12-15, LYXS PAR 175
2314 65 STH 6-4-17, PRAKTS 125
2315 65 Malmö 18-2-18, LYXs +2:A STPL DEL 100
2316 65vm 5kr posthus med omv vm, Stock... 7- 475
2317 65vm2 BORGHOLM 5-8-17, 3 VM, pr-lyxs+2:a 250
2318 66 SKALSTUGAN 26-4-1(1) 100
2319 66 FINSPONG 21-10-11, PRS 50
2320 66 FIFLARED 18-11-12 50
2321 70 VALLSTA 19-1-11, PR 60
2322 71-74cx 1-4Ö STPL ALLA VM CX, f 800 125
2323 71-74cx 1-4ö , alla cx, stpl serie F 300 100
2324 72 FINSK KORK STPL, LYXS 200
2325 72 Kävlinge 29-11-18, pr 75
2326 72 STH 1 3 TUR 10-3-11 , PR-LYX 50
2327 72cxz 2ö omv vm +kpv, 18-3-15, F 650 125
2328 72v1 MJ... 25-9-18 100
2329 73 KORKSTPL I LYX PÅ 3ö 100
2330 73 3ö vm linjer +KPV,stpl GBG F 250 80
2331 73cx UMEÅ 25-4, vm cx 50
2332 73cx MAL)MÖ 6-1920, 3ö F 150 50
2333 74 BERGBY 9-12-14, PRS 60
2334 74cx ...JUNGA 6-6-1917, 4ö F 150 50
2335 74cx 4 ö omv linjer, stpl streck 40
2336 74cz,v2 ...gborg 8-18, skadat V 100
2337 74v2 STH 10-3-19, AB-PRS 125
2338 74v2 4 ö skadat v. 90
2339 74v2 GBG skadat V 50
2340 75 JÖNKÖPING 1-7-11, AB 125
2341 75 KUNGSBACKA 29-7-11, prc, hel sidv. 100
2342 75 STH 26-6-11, PRAKT 100
2343 75 SUNDSVALL 1-6-11 första dag för medaljong utan vm , intressant 100
2344 75 tidig stpl första månad 27-5-11 100
2345 75vm2 AMBJÖRNARP 23-9-11, vm 2 kronor 250
2346 76vm2 GARN 11-5-12, PR-LYXS 2 vm höjdled 125
2347 79 FINSK KORK STPL, PRS 100
2348 79 KÖFRA 20-4-13, PR 60
2349 79 ERKEN 22-10-16, PR-LYX 60
2350 80 KORKSTPL I P-LYX 7Ö 100
2351 81 HÖRNINGSHOLM 1.10.14. PRAKTAVTRYCK på rekonstr. par. B LÄN Postal: 3500:- 900
2352 81 3st skyddsperf 8+8+5ö , stpl 1913-19 100
2353 82 10ö partiellt spegeltryck 250
2354 82 PAQUEBOT inom ram, PR-LYXavtryck 250
2355 82 par med FINSK BÅTsiluett stpl 150
2356 82 RÖL-SMEDSTA 28-4-17, PRS svår, tu fl 100
2357 82 STORFORS 26-6-15, LYXS 100
2358 82 FINSK KORK STPL, PRS, 25- 100
2359 82 KORKSTPL I P-LYX 10Ö 75
2360 82 VESTERVIK 19-7-19, PR-LYX 50
2361 82 ÅTVIDABERG 14-3-12, lyxs 50
2362 82 WIMMERBY LBR 29-10-19, LYXklipp 40
2363 82C FRA SVERIGE I RAM, par 75
2364 82var etra högt, tjock tand upptill Klågerup- 16 60
2365 83 MÖLNBO 7-1-19, LYXS 200
2366 83 ESEBODA 5-9-18, PRS 75
2367 83 BÄCKABY 2-12-18, PRS 50
2368 84 Skalstugan 11-8-16, LYXS 250
2369 84 JÄDERS BRUK 13-7-19, PR-LYXS 40
2370 84var PLK 192 18-9-19, stora tänder ned 50
2371 85 BROARYD 12-8-17, PR-LYX 100
2372 86 STRÖMSUND 12-8-12, PRS 50
2373 86 Halmstad 21-11-13, PR 50
2374 88 RENGSJÖ 3-8-21, PRS par 100
2375 88 SKÄSTRA 14-9-21, LYXS 100
2376 88a 30ö partiellt spegeltryck stpl 1920 200
2377 89 ÄNGEBO 31-7-18, PRAKTs 35ö 60
2378 90 GUNNARSBYN 3-7-18, PRS 60
2379 90 KÄFLINGE 28-12-20, PRS 50
2380 91 Värsjö 12-8-20, lyxs 100
2381 91 BORGLUNDA 5-5-19, stpl 125 90
2382 91 TRÅNGSVIKEN 6-11-19, LYXS 50
2383 93 TIDAHOLM 2-4-18, PRS 65ö 50
2384 94 80ö stpl , borttvättad 27, anilin not baksid 300
2385 96 SANDHEM 28-7-21, PR 100
2386 96 STH 20-7-21, LYXS 100
2387 96var LINKÖP 25-5-, DRAGSPEL 250
2388 99v1 STH 4-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 100
2389 100 FORSHEM 5-8-18, PR 50
2390 100v3 22-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 150
2391 100V3 FÖRSKJUTET PÅTRYCK, stpl 101 C, -18 125
2392 101 RINGÅS 4-6-18, PR 100
2393 101 HYBO 14-7-18, PRAKT 12/65 75
2394 101 KRISTINEHAMN E 14-6-18,PR 60
2395 101v1 12/65 ö förskj nedåt , 28-8- 125
2396 101v1 12/65ö förskj påtryck 29-6-18 60
2397 102 Kristianstad 17-3-18, prs 125
2398 103 VINGÅKER 30-6-1919, PRAKT , svårt märke 600
2399 105 FALKENBERG LBR 7-11-17, AB-PR 100
2400 105-14 LANDSTORM 1 , bra kpl stpl serie 175
2401 105-14 LANDSTORM 1 ,kpl serie stpl 110
2402 105cx 2ö ovanligt vm, bra stpl ex F 225
2403 106 STH 1-4-20, AB-PR 50
2404 107 MALMÖ 27-6-17, AB-PRS 10/ 4ö 70
2405 107cz 10/4ö KPV rakt över märket, ockholm 1 60
2406 110 PKXP 51C 2-4-17, PR 100
2407 110 MALMÖ 17-10-17, rv stpl , 10/12ö 75Z
2408 110 NORRKÖPING 28-2-17, PRS PAR 60
2409 110 STH 15-4-20, AB 50
2410 110var 10/12ö skyddsperforerad, sällsynt 100
2411 111 VADSTENA 10-8-17, PRAKT 150
2412 111 PLK 147 20-7-17, LYXS, 10 / 20ö 125
2413 111 GÄVLE 31-8-17, PRS 75Z
2414 111 MALMÖ 10-4-18, rv stpl , 10/20ö 65
2415 112 GBG 14-2-18, PRAKT 100
2416 112 Plk 203A 13-4-18 50
2417 113 STH -18, 10/30ö stpl 4-block 100
2418 114 Borås 6-10-17, pr 100
2419 114 STH 15-4-20, AB 50
2420 115,115v 5ö på 1 ö vågr par, kort+långt L, PRC 95
2421 115-25 Landstorm II, kpl stpl serie, välc 1kr,5 kr 1800
2422 116 STH 30-12-16, AB-PR 100
2423 116 LYXc stpl ex 75
2424 116 ÖREBRO 28-6-18, AB-PRS klipp 50
2425 116var 2 st 3ö, olika storlek på nedre FEM ÖRE 200
2426 117 5+5Ö/ 5Ö , LYX CENTR 100
2427 117 5ö PR-LYXcentr, hörnstpl 75
2428 117 prakt centr stpl ex 50
2429 117a 5+5/5Ö LYXcentr 90
2430 117var 5/ 5 ö felperforerat, hörn stpl 125
2431 118 4-block 5/6ö pr-lyxcentr 150
2432 118 PKP 6-2-19, AB-PRS 100
2433 118 prc stpl ex 6ö 50
2434 118 5/ 6ö praktcentr 50
2435 118a 5+5/ 6ö PR- LYXcentr, stpl ..5-17 60
2436 119 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2437 119var 5/12ö Pr-LYX centr, STH 15-2-1x, vit fläck t.v. om 1 75
2438 120 10/20 Ö LYX CENTR 150
2439 120 PRc stpl ex 100
2440 120 10/ 20ö 2 märkesbilder stpl 100
2441 120 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2442 121 prakt-lyx centr ex 500
2443 121 10 på 24ö LYXcentr, hörnstpl ex, svårt 450
2444 121 10/24ö PR-LYX centr hörnstpl 400
2445 121 10/24Ö PR-LYX CENTR 250
2446 121 10/24ö praktcentr hörnstpl ex 225
2447 121 stpl normal ex 200
2448 121 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 200
2449 121 10/24ö välcentr stpl ex 9-3 200
2450 121 bra stpl 12- -1916 tidig, normalex 150
2451 121a 10+10 / 24ö LYXc st (SA)LA 14-8-19 450
2452 121b 10/24ö LYX centrerat, mkt fräsch färg 450
2453 121b,var 10/24ö def påtryck ned, ÖPE , sällsynt 450
2454 121v1 10/24ö hörnstpl , variant kort fot. på L 200
2455 122 PRcentr stpl ex 100
2456 122 STH -19 , rättvänd stpl 75
2457 122 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 70
2458 123 10/50 Ö PR-LYX CENTR 150
2459 123b 10/50ö pr-lyx centrerat lätt stpl ex 100
2460 124 PR-LYXcentr stpl ex 1400
2461 124 1kr välc, stpl 22-... upptill vä 1100
2462 124 bra stpl ex , 1918, FÖRSKJ PÅTRYCK, går in i perforeringen 1000
2463 124 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 1000
2464 124 stpl ex 800
2465 124 STH 12-, rättvänd stpl 750
2466 124 STH 26-12-17 rättv stpl 700
2467 124 bra stpl ex 600
2468 124v 10/1kr par STH hö ex variant F 9500 3000
2469 125 rv Sth 1-10- 1300
2470 125 MALMÖ stpl 900
2471 125 hörnstpl ex 900
2472 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 750
2473 125 10ö/ 5kr Lyx centr, hörnstpl 750
2474 125 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 700
2475 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2476 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2477 126-35 4-blockserie, extra bra mestmittst. serie 350
2478 126-35 bra 4-blockserie stpl 200
2479 136 Gävle Lbr 28-10-20, prs PAR 100
2480 136-38 vackert stpl serie 125
2481 136-38 Luftpost kl serie 95
2482 136-38 kpl stpl serie 90
2483 136-38 LUFTPOST BRA STPL SERIE 90
2484 136cz Nyköping 12-12-20, KPV mitt på 75
2485 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
2486 137 GBG 23-9-21, AB-PRS 4-strip 200
2487 137 MALUNG 27-6-21, PRS 100
2488 137 TÄLBO 25-8-21, PR 100
2489 137 LINKÖPING 21-9-21, PRS 100
2490 137 GBG 4-10-20, AB-PR 75
2491 137var NORBERG 23-12-20, par vä TP länkade 150
2492 138 FÄLLFORS 12-8-21, PR 200
2493 138 WAXHOLM 7-12-21, PRS 150
2494 138 HÖRBY 3-11-21, PR 150
2495 138 TOMELILLA 26-1-22, 3-strip 150
2496 138 DJURSHOLM 22-2-21, PRS PAR 150
2497 138 ..RSBO 29-3-21 100
2498 138 GRÄNNA 7-11-21, rättvänd 100
2499 138 HALLABRO 13-4-21, PRS 100
2500 138 GBG 29-10-21, PR 80
2501 138cz MORUP 6-12-21, PRS, KPV mitt på 375
2502 138cz UMEÅ 10 -11-21, vaxkert par F 1300 275
2503 138cz VM LINJER+kpv ...UM 27-2-21 f 650 200
2504 138cz PAR STH 3-2-x, hö ex KPV, F720 190
2505 138cz 50/4ö stpl 11-12 150
2506 138cz UMEÅ 18-11-20, vm KPV 150
2507 138cz,v3 DJURSHOLM 24-11-21, hö 5 bruten 250
2508 138v2 stpl 10-12, förskj. påtr. delvis utanför 150
2509 138v3 VÄRNAMO 3-12-20, vä ex v3 300
2510 138v3 VISINGSÖ 4-10-21, F 500 200
2511 138v3 stpl .T. 20-11-21, vä 5 inbuktning 175
2512 138v3 ÅTV... 6-8-21, 5 t.h. avbruten, F 500 175
2513 138vm 50ö på 4ö vm KRONA, hörnstpl 900

138,5 BANDMÄRKEN
2514 139 FKMB Rimbo- Norrtälje 11-9-32, prs 100
2515 139 NÄLDEN 19-1-33, PRAKT 60
2516 139 MALMÖ LBR 4-8-33, PRS 50
2517 139var par STPL 1913 !!!, Varberg 12-5-13 150
2518 140Ab STH 16 LBR 21-8-21, PRS, svårt märke 50
2519 140Acx GBG 275
2520 140Acx Lyxcentr stpl 10-4... 250
2521 140Acxz 5ötyp1 svårt vm. LYXcentr stpl 8? 2-21 2500
2522 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
2523 140Acxz 5ö grön typ1 linje+KPV mitt på, ST..., hörnstpl gott ex 2,3,1 perfekt tandning 2000
2524 140Acxz STH 21-8-20?, tydligt KPV ,kt, svårt märke F 7500 1000
2525 140Avar 2 MÄRKESBILDER I sidled, stpl 50
2526 140b VIKMANSHYTTAN 7-4-21, PRS 75
2527 140C 5ö AGRG, 4-SID, bra stpl ex 70
2528 140Ccx GBG 9-5-21, PRAKTS plåtskarvpar 100
2529 140Ccx stpl ...EM i öv vä hörn, fint ex 60
2530 141a STO... 29,9 AV PPR, välc fint ex, 1800 300
2531 141a AV ppr, stpl ...SHAMN, praktcentr 275
2532 141Aa 5ö brun AV ppr, st (Pr)emiobligat...ngt kt 160
2533 142Aa PLK 138 22-2-22, PR 75
2534 142Abz Svenljunga 19-2-24, Ab 410 125
2535 142Abz (Häf)la 28-4-24, vackert ex , F 300 100
2536 142Abz 5 ö brunröd typ 2, kpv mitt på, PR-LYXc 100
2537 142Abz kpv MTT PÅ, ...rvik -22, pr-lyx centr 100
2538 142Acc 5ö brunröd , omv linjer pr-lyxc.snummer 110
2539 142Acc omv linjer, LYXcentr.stpl ...LM -24 100
2540 142Acz omv linjer+KPV stpl 22-8-2.. 750
2541 142Acz FI.......D 15-5-25, F 3200 600
2542 142Av2 plåtskarvpar, vä ex plåtspricka 4-7-22 200
2543 142Ea 3-strip PRs STH 21-6-21,F 4200 1000
2544 142Ea 3-strip, VÄXJÖ 7-11-22, AB, F 4200 500
2545 142Ea .. ORPS... 21-11-23, PRAKTcentr 400
2546 142Ea STH 31-12-23, vacker t 13 A1 ppr 400
2547 142Ea 5ö brunröd t13, på A1 ppr, stpl 300
2548 142Ea GU)LLBRANDS(TORP 30-11-23 300
2549 142Ecc Lyxcentr stpl 27-8-2... 200
2550 143Acc stpl , pr-lyxcentr 75
2551 143Acz LJU..., omv linje + KPV 600
2552 143Acz omv linje + KPV, stpl ..RKÖ.. 30-1 450
2553 143Ad HÄLSINGBORG 30-10-35, PRAKT-LYX 300
2554 143Ad STH AVG 26-2-27, PR-LYXS 40
2555 144A 3-strip på klipp med Amerikanska stpl 1925 400
2556 144A MOLKOM 20-4-23, PR-LYX 50
2557 144Abz BÅTSILUETT STPL ,LYX men veck 200
2558 144Ac 10ö AV ppr, par ...VIK 1-8-22 400
2559 144Ac 10ö rön AV ppr, LYX centr stpl ex 300
2560 144Ac 10ö grön på AV ppr,, omv st ...A 275
2561 144Ac JÖNKÖP.. 23-7-2X, AV PPR, F 900 250
2562 144Ac AV ppr stpl, F 900 200
2563 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, lätt stpl vä 200
2564 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, stpl 12-4-2 4 tur, kt 125
2565 144Acc 3-strip omv linjer GBG 19-1-25, F 720 200
2566 144Acc Rv st Skeppsgården 13-10-24 90
2567 144Acx FREDRIKSBERG 18-10-24, PR 50
2568 144Acz PRc par rv stpl 29-10-24 700
2569 144Acz Tre strip omv linje +KPV, välc. F 4850 400
2570 144Acz stpl gott ex P.8-7, F 950 200
2571 144Acz SA... 5-7-2.. tydl vm obet ktspts 200
2572 144Cbz 10ö grön tydligt KPV, ...BO 18-7-22 300
2573 144Cbz PAR STPL 13-7-22, F 3000 250
2574 144Ccx prc STpl ex 150
2575 144Ccxz 4-SID VM LINJE+KPV STPL NED HÖ 350
2576 144Ecx STH 17-6-27, AB-PR, svår 200
2577 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer, prc 100
2578 144Ecx välc t13 grön, ...ISP 100
2579 144Ecx 10ö grön t 13, stpl 2-6- 70
2580 145A MALMÖ 4 LBR 13-7-31, PR-LYX 150
2581 145A REMMENDAL 8-6-31, PRAKT 100
2582 145A LYRESTAD 8-12-23, PR-LYXS 60
2583 145A tystberga 18-7-32, pr-lyxs 60
2584 145A GOTHEM 30-4-22, PRAKT 50
2585 145Av1 PLÅTSPRICKA stpl 10-5?, F 750 200
2586 145Avar PLÅTSPRICKA 10ö violett 200
2587 145Ea 10ö violett t 13, Lyxcentr 125
2588 145Ea 10ö violett typ 1 t13, välc stpl ex 75
2589 145Ecx STPL 11-10, LYX centr 10ö t 13 80
2590 145Ecx UPPSALA rättvänd 50
2591 145Ecxvar NORRKÖPING 16-8, automattandning 100
2592 146Ea ab-pr GBG 19-2-38 200
2593 146Ea,b 10ö viol. + svart.violett bra stpl ex 200
2594 146Eb stpl 3-strip F 1200 400
2595 146Eb TALLINN EESTII 15-12-35?, ESTLÄNDS 350
2596 146Eb, 143Eb violett rakst STH , F400 200
2597 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra pr-lyxc stpl 140
2598 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra prc stpl ex 115
2599 146Eb 10ö svartakt violett t 13, bra stpl ex 100
2600 146Eb 10ösvartakt violett, stpl 22-2 95
2601 146Eb SIDOSTPL VÄ, SVARTAKTIG t 13 95
2602 147 Lyxs Alby 5-11-25 80
2603 147 TYLLINGE 9-11-25, PR-LYX 50
2604 147C ESKILSTUNA LBR 22-2-38, LYXS 200
2605 147var 25ö , plåtskarvsiffra 3 ned+ upp ktt 100
2606 147var 25ö , plåtskarvsiffra 1 ned, stpl 10-24 100
2607 147var 25ö , plåtskarvsiffra 0 ned, stpl 31- 75
2608 147var 25ö , plåtskarvsiffra upp, stpl 21-10-24 60
2609 148A LINDSTORP 18-1-22, PR 50
2610 148A BLIDÖ 22-6-21, PRAKT 50
2611 148A WIMMERBY 30-1-24, PR 40
2612 148Acx 30ö lyxcentr lätt stpl ...ANFOR -1-26 75
2613 148Avar STH 27-12-23, delar 4 märkesbilder,ktt 200
2614 148C Vättersnäs 4-11-21, prakt 250
2615 148C ÄPPELBO 16-7-21, PR 200
2616 148C VANSBRO 26-11-21, AB-PR, vackert 50
2617 148C Nyland 31-10-21, prc, hel sidv 40
2618 149A SKEDSHULT 16-1-21, PR 50
2619 150 STH AVG LBR 3-10-22, LYXS 300
2620 150 LYSEKIL LBR 4-11-22, PR 150
2621 150 MALMÖ 1 29-11-37, PR-LYX 15ö 75
2622 151Aa par ÖSTERSUND 29-12-20, PRS vä ex ngt ktt 225
2623 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG, prc ..rsenals.. 225
2624 151Aa vc stpl ex F 600 160
2625 151Aa 20ö stpl ex ultramarinblå AGRG 150
2626 151Aa 20ö AGRG ultramarin blå, stpl -10 , kt 75
2627 151Aa 20ö AGRG ultra.blå 8-1-2x, kt 65
2628 151Ac PLK 282 A 27-12-20, PRAKT 60
2629 151Ac STH 22-10-20, LYXS 50
2630 151Ae 20Ö AGRY, rent tryck, lätt stpl F 1800 350
2631 151Af 20ö blekblå defekt kornigt tryck, stpl -20 1000
2632 151Af Blekblå delvis kornigt tryck , 14-12-20, kt 400
2633 151Av1 20ö ,plåtspricka STOCK...., ngt ktt 125
2634 151C KÖPING LBR 15-3-22, PR-LYXS 100
2635 152Acxz mkt bra vc ex, tydl KPV, F 2500 750
2636 152Acxz KPV+LINJE , bra stpl ex 2,3,1, F 2500 450
2637 153 GBG 6-2-27, PRS 100
2638 153 MOHEDA 6-6-21, PRS 100
2639 153 20ö stpl ... RFORS 8-X-21, perfekt tandn 75
2640 154 MALMÖ 2-6-21, LYXS 110ö 100
2641 154bz STOCKHOLM24-6-21, fint AB 70
2642 155a KRISTINEHAMN 5-4-22, BRA AB ,F160+ 60
2643 155bz FREDRIKSBERG 18-1-22, PRAKT 140ö 150
2644 155bz LINKÖPING 21-12-21, AB 70
2645 156 ENKÖPING 31-5-24, LYXS, A1 100
2646 156 OCKELBO 28-10-26, PR-LYX 75
2647 156 STH 2 AVG 21-10-27, PR-LYXS 50
2648 156cx HORNSÖ 20-12-24, PRAKT 100
2649 156cx PÅRYD 5-5-25, PR-LYXS 50
2650 156cxz prcentr ex Fällf...F 375 125
2651 156var STÄRNVIK 3-12-24, del av plåtskarv 2 200
2652 156var stpl... AMO, del av plåtskarv 0 150
2653 156var LUCKSTA 17-7, del av plåtskarv 0, 90
2654 156var stpl... HOLM 2-26, del av plåtskarv 0, kt 75
2655 157 RÅGGÄRD 11-12-25, LYXS 100
2656 157 ÅTVIDABERG 9-12-26, pr-lyx 60
2657 157 LOTTORP 11-4-29, PRAKT 40
2658 157var SÄTER 19-6-23, PRS, plåtsiffra 3 100
2659 158var Plåtspricka stpl 200
2660 159a STH AVG 9-12-27, PR 50
2661 159bz par med extremt flammigt och utflutet tryck,rv st 25-6-21 350
2662 160 LIMEDSFORSEN 7-8-23, PRAKT 75
2663 160 TOBO 8-10-24, AB-PRS 40
2664 162 Ockelbo 17-2-26 200
2665 162 VOLLSJÖ 24-9-25, PR-LYX 125
2666 162cx STH D 26-4-32, AB-PR 300
2667 162cx STH PF 3, PR-LYXcentr bra stpl ex 275
2668 162cx STH 2-7-2 200
2669 163a HIMMETA 20-6-32, PR 50
2670 163a ÖREBRO 1A 8-8-31, PR 40
2671 164 STH 1-12-22 PRS svår 1922 100
2672 165cx Transtrand 30-9-25, pr-lyx 200
2673 165cx ESKILSTUNA 24-7-24, PRS 60
2674 165cx,v PLÅTSPRICKA stpl -24 125
2675 166a Kumla 12-4-33, pr-lyx, A2 100
2676 166a STH 20 28-10-33, PRAKTEX 50
2677 167b NORBERG 1-7-20, LYXS 40
2678 168 DJURÅS 29-11-35, PR-LYXS 60
2679 168bz LANDSKRONA 19-4-22, ab-PR stpl 125
2680 169cx NORRKÖPING 27-10-24,, PRAKT-LYX 100
2681 169cx NORRKÖPING 17-6-24, PRS 60
2682 169cxz STH 27-2 FINT PAR 100
2683 169cxz MALMÖ 15-11-24, PRS 100
2684 169cxz TRÄLLEBORG 2-9-24, fint AB 90
2685 169cxz BORÅS 16-10-24, fint AB 80
2686 169cxz STH 6-3-25, AB 70
2687 170b FRÖVI 26-10-35, PRS 50
2688 174a FALKENBERG 15-11-32, PRAKT, A2 60
2689 175A Malmö 1 S.J. 25-11-23, pr-lyx 100
2690 175A FALKENBERG LBR 15-1-23, P-LYXS 50
2691 175A,v PLÅTSPRICKA, 15ö, välc , streckst 200
2692 175Av 15ö violett, Plåtspricka, stpk 4-8-25, F600 125
2693 176A MUNKFORS 26-4-26, PR-LYX 150
2694 176A GRÖNDAL 10-5-27, LYXS 100
2695 176A VÄRNAMO 2-1-32, LYXS 75
2696 176A PAJALA 3-2-26, PR-LYXS 60
2697 176A GULLABO 8-6-26 ,LYXS 50
2698 177Aa FORSHAGA 24-1-30, PR-LYX 100
2699 177Ac TREKANTEN 11-11-25, PR-LYX 50
2700 177Cb ROMA KLOSTER A 23-2-35, PR-LYXS 100
2701 177Cb MANTORP 3-3-33, LYXS 60
2702 177Cc PKP 315 C 16-9-33, PRS 50
2703 178C Runsten 13-2-38, prakt 40
2704 179A STH AVG 6-6-22, LYXS 75
2705 179A,v PLÅTSPRICKA,20ö 1-7- ...AVG 120
2706 179a,v1 20ö tydlig PLÅTSPRICKA, 21-10 fin tand. 200
2707 179Ac AV ppr, perfekt tandning, 19-8-21 125
2708 179Ac AV ppr 20ö , ktt svårt ppr, stpl 31-10-21 70
2709 179Afbz ÖDESHÖG 22-7 , F 400 95
2710 179Av Kraftig PLÅTspricka, svagt veck 275
2711 182 TOPPELADUGÅRD 11-10-22, PRS 25ö 100
2712 182 VÄXIÖ -10-22, 25ö röd , svår 1922 50
2713 183a GRÖNDAL 20-12-27, PR-LYX 100
2714 184 HUDIKSVALL 11-4-38, LYX 25ö orange 150
2715 184 STH 1-5-38, lyx 100
2716 184 HÅBYGÅRD 11-7-38, PRAKT 60
2717 184 STH 14 23-12-36, PRAKT 50
2718 185b MALMÖ 11-3-24, PRAKT 30ö ljusblå 200
2719 185b STYRSÖ 11-10-24, perfekt tandn, F 400 110
2720 186c STH 20-9-36, PR vitt ppr 50
2721 187a BORÅS 2-3-34, PR-LYXS 40
2722 189 MARIESTAD 19-5-29, AB-PR 225
2723 189 ÅMOTFORS 2-1-33, PRS 200
2724 189 STH PFFS 6-8-38, PR men tu fl, svår 125
2725 189 40ö grön typ 1 , pr-lyxcentr stpl ...LM 90
2726 189a SKARA 29-6-31, PR-LYX typ 1 , mycket svår i denna kvalitet 500
2727 189A LJUSDAL 29-4-31, vackert 3-strip 200
2728 189a VACKERT EX HÖRNSTPL 90
2729 190a ÖREBRO AVG AFD 2-6-33, PR svårt 75
2730 191b GBG 29-11-40, PR 40
2731 191b,var 45ö A 3 ppr DUBBELPRÄGLING stpl 100
2732 192b SILVERDALEN 27-5-35, PRAKT 50
2733 192c BANDER 3-3-38, PR-LYX 75
2734 193 ORSA 25-11-38, PRAKT 60
2735 194 Kumla 15-5-28, prakt 125
2736 194 MALMÖ 3-12-26, PRAKT 75
2737 194 MALMÖ 28-3-29, PRS 115ö 60

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2738 196 HÖRBY 26-6-24, PR-LYX 5ö 75
2739 197 TECKOMATORP 23-1-24, PAR LYXS 125
2740 197cx STH 11-9-24, PRS 225
2741 197cx STH 4-5-29, AB-PR 200
2742 197cx GBG Lbr 21-X-24, VACKERT EX 175
2743 197cx 10ö hörnstp ned hö, LYX centr 175
2744 197cx STH -8-24, VM LINJER BRA EX 150
2745 197cx DEGERSELET 2-12-24 140
2746 197cx husnumer och stpl linjer, pr-lyxcentr 125
2747 197cx ÖSTERSUND 9-, PRAKT centr bra ex 125
2748 197cx MALMÖ 20-7-24, PR-LYXS 125
2749 197cx DJURSHOLM 30-4-25, AB-PRAKT 100
2750 197cx BOLLNÄS 8-1924, fint stpl ex 100
2751 197cx 10ö vm linjer , fin tandning, stpl ned 100
2752 197cxz 10ö , vm KPV + linjer, bra stpl ex 400
2753 197cxz SALTSJÖ... 18- 400
2754 197cxz stpl ... YSTRAN... 3 tydligt kpv, 250
2755 197cxz 10ö tydl kpv, stpl GBG 11-11-24, kt 225
2756 199 STH 23-9-26, PR 150
2757 199 GUSTAFS 20-7-24, hel sidvänd 100
2758 199 ULRICEHAMN 21-7-24,AB-PRS 75
2759 199 STH 29-10-24, AB-PRS 75
2760 199var AVESTA 4-11-24, röd prick upp hö 125
2761 200 KINNA 8-1-25, PR-LYXS 150
2762 200 BORGSTENA 9-12-24, prs 125
2763 200 ÖSTERSUND 3-1-25, PRS 125
2764 200 GBG 22-12-24, PR-LYXstpl 120
2765 200 KNYPPLAN 4-11-24, AB 100
2766 200 NORRTÄLJE 8-10-24, PRS 25Ö 100
2767 200 BORÅS PAK 13-11-24? , VACKER 25Ö 100
2768 200 KNUTBY 4-10-24, 25ö AB-PR 90
2769 200 GBG 3-12-24, FN 25ö 50
2770 201 STH 20-10-24, pr 100
2771 201 HALLSBERG 6-8-24, PRS 90
2772 201 30ö bra stpl ex 75
2773 201 30ö prc, ... SJÖ 30-9-24 50
2774 201b HÄLSINGBORG 5-1-26, PRAKT 500
2775 201b 30ö grönblå prc stpl ex 300
2776 202 FALKENBERG 31-10-24, PRAKT-LYXS 175
2777 202 BORÅS PAK 29-10-25 , PRAKT 35Ö 150
2778 202 BORÅS PAK 7-10-25 , VACKER 35Ö 125
2779 202 ÖRSUNDSBRO 29-9-24, AB-PR 100
2780 202 35ö LYXcentr, KAR... 20-1-26 90
2781 202 MALMÖ 20-12-24, hel sidv stpl 90
2782 202 NORRKÖPING 24-7-24, vacker 35ö 90
2783 202 TECKOMATORP , 35ö 50
2784 203 SALA 9-4-25, PR 40Ö 200
2785 203 TECKOMATORP 222-8-24, 40ö prs 150
2786 203 BORÅS PAK 9-11-26 , VACKER 40Ö 125
2787 203 40ö bra stpl ex 100
2788 203 40Ö bra stpl ex 100
2789 203 GBG 11-12-24, hel sidvänd 100
2790 203 SKÖNSBERG 8-9-24, LYXS 100
2791 203 STH 15-8-24, sidv , prc 90
2792 203 40ö vackert hörnstpl ex 75
2793 203 40Ö PR-LYXcentr, liten hörnstpl 75
2794 203 40ö ...STA -7-8-24, PR 75
2795 204 BORÅS 31-12-24, OMV PRS 125
2796 204 KUMLA 18-9-24, PRS 45ö 125
2797 204 45ö , lyxcentr stpl 31-7-24 första månad 120
2798 204 45ö bra stpl ex 100
2799 204 ARVIDSJAUR 1-12-24, LYXcentr 100
2800 204 GBG 14-11-24, VACKER 45Ö 100
2801 204 45ö vackert hörnstpl ex 80
2802 205 KJÖBFENHAVN 17-7-24, omv prs på 50ö 200
2803 205 FORSMARK 6-3-25, PRAKT 200
2804 205 GUNNARSTORP 8-11-24, PR-LYXS 200
2805 205 HÖKÖN 6-8-24, AB-PR 50ö 150
2806 205 DROE? 30-924, vacker stpl 150
2807 205 Helsingborg 28-7-24, prs 50ö 150
2808 205 50ö LYX centr perfekt centr, stpl37 100
2809 205 Rådom 1-10-24 100
2810 205 LIDKÖPING 22-9-24, AB-PR 95
2811 206 SVARTVIK 24-12-34, PRS 60 Ö 250
2812 206 Hvetlanda 4-3-25, 60ö svag hel rv stpl 200
2813 206 BORÅS 16-2-24, PRS, 2:a stpl, 60ö 200
2814 206 60ö STPL ..LLHOLM 16-11-24, bra ex 200
2815 206 TYRINGE 22-8-24, AB-PR 200
2816 206 BOR 11-5-25, PRAKT stpl 200
2817 206 60ö BRA STPL EX 175
2818 206 Lätt stpl 60ö 150
2819 206 A... 2-11-2 , fin 60ö 150
2820 206 BORÅS PAK 6-11-25 , VACKER 60Ö 125
2821 207 MOTALA 15-8-24, PR 80ö 200
2822 207 HJO 29-12-24, 80ö hel sidv stpl 125
2823 207 STH 18-1-27, PRS 125
2824 207 STH 1 29-12-24, LYXS 80ö 125
2825 207 80ö BRA STPL EX, (MALMÖ) 1-25 110
2826 207 80ö stpl ...UM 80
2827 208 1 kr ,bra stpl ex 250
2828 208 prs STH 7-7-24 normal tandn 250
2829 208 SVÄNGSTA 8-12-24, AB-PRS 225
2830 208 HÄSTHOLMEN 30-9-24, PRS + postkkontoret stpl 200
2831 208 LOBONÄS 2-10-24, PRS 200
2832 208 SKARA 19-12-, vacker 1 kr 200
2833 208 S)VAOOAVA(RA , BRA 1KR 175
2834 208 HÖRNSTPL 5- , FIN 1 KR 175
2835 208 GBG 27-8-24, PR-LYXS 150
2836 209 Prakts HÄRADS 10-9-24 1250
2837 209 Prakt-lyxcentr. hörnstpl ex 950
2838 209 STH 28-8-24, OMV PRS 900
2839 209 Sundsvall 27-8-24, omv prakts 750
2840 209 KARLSTAD 12-7-24, AB 700
2841 209 2KR BRA STPL EX 600
2842 209 BORÅS PAK 9-11-25, Vacker 2kr 600
2843 209 2kr stpl ...RHAMN 2- 500
2844 210 5kr M)ALMÖ ...1-25, mkt fint vältandat ex 2000
2845 210 Hörnstpl ex 900
2846 210 5 KR BRA STPL EX 750
2847 211 MORA 6-12-24, PR-LYX 65
2848 211 GÄFLE 19-7-25 LYXS 60
2849 211 PLK 216 B 15-9-24, PR-LYXS 50
2850 212cx T)ECKOMATO(RP, 10ö vm linjer 125
2851 212cx SUNDSVALL 4-2?-26, bra ex 100
2852 212cxz KPV + linjer, stpl ...Nyland ( 12-5-28) 550
2853 214 MÖNSTERÅS 22-20 100
2854 214 STH 28-11-24 , hel stpl , 20ö 100
2855 215 25ö 4-BLOCK, STH 2-4-25, ovanligt 300
2856 215 ASKIM 3-11-24, PR 25ö 150
2857 215 RYDSGÅRD 15-9-24, LYXS 125
2858 216 GBG 22-9-24, AB-PR 125
2859 216 RABBALSHEDE 8-10-24 (svag prs) 100
2860 216a FALUN PAKET 28-9-25, vag lyxplacerad 130
2861 216b GBG 29-10-24, AB-PR 30 ö grönblå 200
2862 216b STH 2 23-8-24, GRÖNBLÅ, AB 130
2863 216b STH 1 24-9-24, 30 ö grönblå 120
2864 216b STH 2 22-5-25, AB-PR 100
2865 217 STH 31-12-24, AB 160
2866 217 STPL ...OBERG 10-12-24, bra 35ö 145
2867 217 EDSVALLA 23-8-2 , rv stpl 125
2868 218 BORÅS PAK 13-10-24? vacker 40ö 150
2869 218 40ö bra stpl ex 125
2870 218 KRISTINEHAMN 20-4-27 rv hel stpl 110
2871 218 BORÅS PAK 24-1-25, hel sidv 100
2872 219 STH 16 15-12-24, PRAKT 275
2873 219 STH 13-7-26, AB-PRS 160
2874 219 GRILLBY 29-10-2 150
2875 219 ÖFVERLIDA 31-12-24, AB-PR 45ö 130
2876 219 RAGUNDA 9-12-24, hel sidv 125
2877 219 KRISTINEHAMN 16-1-25, AB-PR, 45ö 125
2878 219 STH 2-102(4), 45ö vackert 90
2879 219 DJUR)SHOLS DA(NDERYD 10- 80
2880 219 HYLTE... 3-1-... fin 45ö 75
2881 220 STH 4 PAK 3-11-24, PR-LYXS 250
2882 220 50ö Kristinehamn 6-9-24, prs 200
2883 220 BORÅS PAK 30-7-25, prakt 50ö 200
2884 220 HALMSTAD 5-12-24, vacker 175
2885 220 MALMÖ 24-12-24, PR 175
2886 220 TIDAHOLM 13-10-24, PRS 125
2887 221 STH 14-4-25, AB-PR 300
2888 221 STH 19 28-10-24, PRAKTS 250
2889 221 LIDINGÖ VILLASTAD 11-11-2X, fin 60ö 225
2890 221 Linköping 5-2-28, prs. 60ö 200
2891 221 STH -27 PRCENTR FIN 60Ö 200
2892 221 STH 19-9-24, OMV PRS 60ö 200
2893 221 60Ö UPU VÄLC hörnstpl upp vä 175
2894 221 ÅRJÄNG 14-11-24, vacker 100
2895 222 80ö BRA STPL EX ...KHOLM 8-10-24 110
2896 222 BORÅS PAK VACKER RÄTTV STPL 80Ö 100
2897 222 ÖFVERUM 21-11-24 75
2898 223 1KR 4-BLOCK mitstpl STH 9-11-29 750
2899 223 STH 3 KASSA 1 3-9-24, PRAKT 375
2900 223 prc. hörnstpl ex 300
2901 223 STH BAN 27-4-27 300
2902 223 1 kr bra hörnstpl ex 225
2903 223 BORÅS PAK 13-10-26, PRS 225
2904 223 MALMÖ 18-9-24, LYXS kt 200
2905 223 SKARA 13-12-24, vacker stpl 150
2906 224 pr par STH 8-10-29 600
2907 225 5Kr par STH 2-2-28, vackert mittstpl , perfekt tandning 1250
2908 225 STH 24-1-28, hel rv obet 2:a 750
2909 225 bra stpl 5 kr med marginal 700
2910 225 bra stpl ex 675
2911 225 ÄLVSERED 11-?-28, omv stpl, pr-lyx centr 600

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2912 226 PKP 215 A 12-2-37, PR 75
2913 226 pr-lyx STH pffs 20-6-28 60
2914 226 PKP 452 23-29-29, PRS 60
2915 226-30 G.V. 70 ÅR, Kpl bra stpl serie 70
2916 227 Lyxs STH pffs 16-6-28 150
2917 227 SVENLJUNGA 16-6-28, PR 1 DAG 100
2918 227 SVENLJUNGA 16-6-28, LYXS FDC 100
2919 227 STH PFSS 16-6-28, Första dag 75
2920 228 pr STh c st 14-8-28 100
2921 228 KARLSTAD 29-6-28, PRAKT 70
2922 228 LUND 4-7-30, PR-LYXS 60
2923 228 TECKOMATORP 3-7-28, PRS 60
2924 228 PKP 415 26-9-28, PRAKT 50
2925 228 GRÄNGESBERG 3-7-28, PRS 50
2926 228 STH PFSS 16-6-28, Första dag, 15ö 50
2927 228var PLK 128 16-11-28, rött färgstreck upp vä 50
2928 229 STH pffs 16-6-28, FDC prakt 100
2929 230 BORÅS 19-10-37, LYXS 75
2930 233a 4-BLOCK, PR-LYX TOMELILLA 21-2-33 200
2931 233a NORRKÖPING 7-10-33, fint 4-block 200
2932 233a Fagersta 25-11-33 150
2933 233a BORÅS 16-7-32, PRS 125
2934 233a GBG 27-9-32, PRS 125
2935 233a HALMSTAD 15-10-35, AB-PR 100
2936 233a STAFFANSTORP 9-11-38. LYXS rekonstr par 100
2937 233a STH 20-10-34, PR 100
2938 233a GBG 10-2-39, PRS 75
2939 233a NORRKÖPING 19-8-37, PR 75
2940 233a STH 27-8-35, PRAKT 75
2941 233a,b 5kr 2st PR-LYXcentr ex, lätta delstpl 125
2942 233b 5kr slottet vitt ppr, lyxc stpl ex 120
2943 235A Runsten 30-3-33, prakt 30
2944 235Av SALA 4-1-35, PRS, FLAMMA 200
2945 235Av SKÖVDE 2-1-33, FLAMMA, PRAKT 150
2946 238 5ö typ 1, bra hörn stpl ex 110
2947 238 GBG 19-1-38 100
2948 239A SÖLVESBORG 30-1-34, PR 40
2949 239C gbg lbr 15-1-34, pr-lyxs 100
2950 239C FALKENBERG 5-2-34, PRS 50
2951 239E WALDEMARSVIK 13-2-33, AB-PRS 50
2952 240A STH 2 AVG 27-4-36, LYXS 55
2953 240API Vittskövle -35,prs,li tu fl. 125
2954 240API MARI... 11-7-33, Flaggstång 125
2955 240PI 5ö FLAGGSTÅNG, pr-lyx centr 3-4-35 150
2956 240PI TORSÅS 12-3, par hö ex Flaggstång 125
2957 240PI 5ö lätt stpl Flaggstång 100
2958 240PIII par hö ex vita fläcken , kt,streck stpl, 100
2959 241A STH 24 16-5-37, PR 50
2960 241C LJUSDAL LBR 29-5-35, PR 60
2961 241C SÄFFLE D 29-1-35 , AB-PR 50
2962 241C VENTZELHOLM 20-1-35, PR-LYXS 50
2963 241C YSTAD 15-4-35, PR 50
2964 242A ALSTERS STATION 29-1-35, LYXS 75
2965 242A GREVIE 19-3-35, LYXS 60
2966 242A VOLGSELE 21-5-35, PR-LYX 60
2967 242A MORTORP 20-5-35, LYXS 50
2968 242C LINDSTORP 11-3-35, PR 50
2969 243 RÅSUNDA 30-4-35, LYXS 70
2970 244 LOMSJÖ 9-5-35, pr 50
2971 244 ESLÖV 29-4-35, PRS 40
2972 245 KÖPING 4-4-35, PR 60Ö 50
2973 246A Tjörnarp 20-2-36, prakt 100
2974 246A Skattungbyn 1-11-36, LYXs , ngt kt 75
2975 246A SÖLVESBORG 19-8-36, LYXS 60
2976 246A STIGTOMTA 14-2-38, PR 40
2977 247C ÖFVERTÄNGER 30-3-36, LYXS 10ö 150
2978 248A RÄPPLINGE 19-4-36, LYXS 100
2979 248A PKP 281 14-5-36, PR-LYX 60
2980 248APII BORGVIKSBRUK 5-5-36, PR, vit hov 75
2981 248C FRA SVERIGE I RAM 50
2982 249 JÄRNFORSEN POMB 1 15-12-36, P-LYX 200
2983 250 Tjörnarp 20-2-36, Lyx plåtskarvpar 200
2984 250 UDDEVALLA 18-12-36, PR-LYX 25ö 100
2985 251 TURKU 10-VI-36 ÅBO, LYXS 300
2986 251 HÖGANÄS A 30-7-36 LYXS 100
2987 251 OCKELBO 9-5-36, PRAKT 60
2988 251 HÄSSLEHOLM 6-9-36, PR-LYXS, 30ö 50
2989 252 Gropen 30-9-36, pr-lyx 35Ö 150
2990 252 EKOLSUND 6-4-36, PR-LYX 35ö 150
2991 252 FAGERVIKSVERKEN 1-6-36, LYXs 35ö 125
2992 252 MÖLLTORP 27-10-37, PR-LYX 100
2993 252 GBG 23-5-36, LYXS 100
2994 252 KALLSEDET POMB 1 23-7-36, LYXS 35ö, stämpel F postal 125kr 100
2995 252 UDDEHOLM 23-11-36, PR-LYX 35ö 100
2996 252 FURUSUND 31-12-36, PR 35ö 60
2997 252 KUNGSHUSBY 24-2-37, PR-LYXS 50
2998 253 BRÄCKE 10-12-37, PRAKT 70
2999 253 HOVA 15-3-37 PR-LYXS 40ö 60
3000 253 STH 20 10-6-37 PRS, nr 430 på framsid 50
3001 255 MJÖBÄCK 11-4-37, LYXS 150
3002 255 GÄLLERSTA 21-9-36, PR-LYX 50ö 100
3003 255 LÅNGTRÄSK 6-5-37, PRAKT 75
3004 255 GBG A 15-6-36, LYXS 60
3005 255 VIMMERBY 25-3-57, PR 50Ö 50
3006 256 BY KYRKBY 28-5-36, PRAKT, svår valör 75
3007 256 gbg pak 18-12-36, pr 60ö svår 75
3008 256 HID 25-1-37, PR-LYXS 60ö 65
3009 256 STH 5 J 22-7-36, PR-LYXS 50
3010 257 BORÅS PAK 18-4-36, PR-LYX 250
3011 257 LÖFBERGA 10-4-36, PRAKT 90
3012 257 EKSJÖ 25-2-36, PR-LYXS, ngt ktt 60
3013 257 SKARVSJÖBY 23-2-39, PRS 60
3014 257 BJURHOLM 20-11-36, VACKER 1 KR 50
3015 258 4-STRIP varje märke pr-lyx Borås -37 225
3016 258 Borås 8-8-38, pr-lyxs 100
3017 258 Hasselfors 8-8-36 100
3018 258 MALMÖ SJ. A. 23-3-38, PR 100
3019 258 MALMÖ PAK A 30-7-36, PRAKT 100
3020 258 Borås Pak 12-11-37, PRS 75
3021 258 MALMÖ 6-6-36, PR 50
3022 259A STH 2 16-6-38, PR-LYXex 60
3023 259A NORA 2-12-38, PR-LYX 50
3024 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, stpl 75
3025 259B1 SPÅNGA LBR 31-8-39, PRAKT 40
3026 259BC LIDINGÖ 1 18-7-38, rv stpl 150
3027 259BC STOC)KHOLM 7 8-39, fint par 150
3028 259BC PKP 335 25-6-39, AB-PR 150
3029 259BC 10ö lätt maskinstpl par bra marg 135
3030 259BC BORLÄNGE 16- 125
3031 259BC YSTAD 29-8-38, AB 125
3032 259BC UMEÅ 4-11-39, rättv stpl 120
3033 259BC bra stpl par 110
3034 259BCC LANDSKRONA, BRA MARG 150
3035 259CB VIGGE 5-3-38, AB-PR 150
3036 259CB RYDBO 27-5-39, AB-PR 150
3037 259CB 10ö bra stpl par 130
3038 259CB GBG LBR 18-8-38, fint par på klipp 125
3039 259CB PKP 322 7-9-38, rättv stpl 110
3040 259CB STH 11-5-38, rättvänd stpl 100
3041 261A TISSLESKOG 21-6-38, PRS 100
3042 261B1 ÖSMO 20-938, PR 75
3043 261BC GÖTEBORG 10-5-39, PRAKT 250
3044 261BC GBG LBR 24-1-39, AB-PR 150
3045 261BC Rättv (STH) 22-5-38, 100
3046 261C POSTDIREKTIONEN 30-8-38, LYXS klip 60
3047 261CB GÖTEBORG 20-5-39, Mittstpl 125
3048 261CB FALKÖPING 8-, Rättvänd stpl 100
3049 261CB STH LBR -38 rättvänd stpl 100
3050 262A KALIX A 7-6-38, LYXS 75
3051 262A SPÅNGA 2-9-38, LYX 75
3052 262A FLEN LBR 20-8-38, LYXS 60
3053 262B1 STORVIK LBR 26-9-38, PR 100
3054 262BC SORSELE 18-5-38, 4-BLOCK 250
3055 262BC HERNÖSAND 21-9-38 150
3056 262BC NORSJÖ 6-10-38, rättv stpl 125
3057 262C ULRICEHAMN 18-6-38LYXS 70
3058 262CB STO... , 15ö bra stpl par 150
3059 262CB SKELLEFTEHAMN 10-8-38M rättvänd stpl 150
3060 263 NYKVARN 24-11-38, LYX 250
3061 263 ANEBY 21-12-38, PR-LYX 20ö 75
3062 263 GRÄNNA 18-7-38, PR-LYX 20ö 60
3063 264 STH 6 J 19-8-38, PR-LYX 60
3064 265 STH AVG LBR 29-8-40, LYX 100
3065 265 STH 3 25-10-39, LYXS 90
3066 265 LILLHAGEN 17-1-39, LYXS 50
3067 265 STH 5 10-6-39, PR-LYX 50
3068 266Avar STORRUMAN 15-10-38, 2st felskurna på klipp 75
3069 266Avar STRUMAN 15-10-38, felskuret på klipp 50
3070 266BC TOFTEHÖG 18-3-39, PR 175
3071 266BC GÄVLE 1 LBR 23-8-39, PR 175
3072 266BC STH 29-6-38, mittst 4-block, bred marg 150
3073 266BC UPPSALA , SUPER MARG 140
3074 266BC HÄLSINGBORG 29-6-38, AB-PR 125
3075 266BC rv st -38 100
3076 266BC LUND 1 x-7-x-, mkt bred marg 100
3077 266BC rättv stpl 3-4-39 100
3078 266BC rättvänd stpl 26-12.. 75
3079 266BC GBG -39 rättv stpl bred marg 70
3080 266CB GBG 30-6-38, fint 4-block 150
3081 266CB BORÅS 26-12?38, AB-PR 150
3082 266CB GBG 24-5-39, extremt bred marg 120
3083 266CB BRA STPL PAR 110
3084 266CB PKP 81 A 22-6-39, bra par 110
3085 266CB Helsingborg 17-7-39, ab-pr 110
3086 266CB BRA STPL PAR 5ö GV 80 ÅR 100
3087 266CB VARBERG 21-3-39, LYX marginal 100
3088 266CB EMMABODA 28-11-39 100
3089 266CB NORRKÖPING 1-7-38, rättv. tidig 100
3090 267A Falkenberg 5-8-39, pr-lyx 50
3091 267B1 PKXP No 42 B, 22-1-39, PR-LYXS, supermarginal 50
3092 267BC PKP 310 A 3-3-39, PRAKT 250
3093 267BC PKP 379 7-10-38, LYXS, 2:a stpl 150
3094 267BC GÄVLE 1 LBR 23-5-39, VACKERT PAR 150
3095 267BC ÖRNSKÖLDSVIK 12-2-38, rv stpl 125
3096 267BC SKELLEFTEÅ 19-10-38, rättv stpl 125
3097 267BC bra stpl -39 3+4sid par 110
3098 267BC rv stpl ..NSBODA 6-12-38 110
3099 267BC SOR)SELE rättv stpl 110
3100 267BC MALMÖ 17-12-38, omv 110
3101 267BC ÖVERKALIX POMB 2 8-6-39, bra par 100
3102 267BC HÖRBY LBR 25-4-39, klipp 100
3103 267BC HELSINGBORG 8-11-38, AB 100
3104 267C PKP 128 12-5-39, superb, obet ktspts 100
3105 267C BULLAREN 1-3-39, PR-LYX 100
3106 267C KUMLA LBR 16-5-38, PRAKT 50
3107 267C GBG 1 LBR 4-11-39, LYXS 40
3108 267CB HEDE 19-10-39, PR 4-BLOCK 275
3109 267CB Supermarginal ,rv Alingsås 20-6-38 200
3110 267CB PKP 272 10-12-38, AB-PRS 150
3111 267cb PITEÅ 23-1-39, SUPER MARG 150
3112 267CB LINKÖPING 7-9-38, AB-PR 150
3113 267CB KRISTIANSTAD 16-11-38, PRS 140
3114 267CB SUNDSVALL LBR 5-4-39, AB-PR 140
3115 267CB Fkmb Sundsvall-Hudiksv.-39 125
3116 267CB supermarginal ,stpl 17-4-38,ktspts 125
3117 267CB LÖDÖSE 26-10-39, RÄTTV STPL 120
3118 267CB K)ALLRÖR 8-12-38, AB 110
3119 267CB ESLÖV 19-10-38, PRS, kt 100
3120 267CB VÄSTERÅS 1 LBR 25-2-38, sidv 100
3121 267CB stpl 19-1-39, bred marginal 100
3122 269B2 LUND 1 LBR 20-7-39, PRS 200
3123 269BC BRA STPL PAR 5-1940 500
3124 269BC bra stpl par 300
3125 269CB STH H 9-6-39, BRA PAR 500
3126 269CB BORÅS 8-4-40, PRS, 2:a stpl 500
3127 269CB HAGFORS 23-4-4+, rättvänd 350
3128 269CB bra stpl par 300
3129 271 VIBORG 18-8-51, DANSK PRS 200
3130 271 RUDA 30-11-51, LYX 100
3131 271 ROSENFORS 19-2-49, PR-LYXS 40
3132 271 OTTENBYGÅRD 31-12-52, prs klipp 40
3133 273A Östervåla 15-9-42, prakt 100
3134 273A ÄLMHULT A 23-8-41, PR-LYX 50
3135 273BC1 GBG 28-6-(4)0, BRA PAR 500
3136 273BC2 PKXP 31-7-40, mycket fint par 550
3137 273BC2 KLINTEHAMN 2-11-40, AB-PR 550
3138 273BC2 FJÄLKINGE 21-10-46, FINT PAR 400
3139 273CB PKP 359, 500
3140 273CB1 VITABY 7-4-42, PRAKTEX 1000
3141 273CB1 BRA STPL PAR 10ö stora siffror 600
3142 273CB1 STH 19 G 21-11-40, LYXMARG klipp 550
3143 273CB1 lätt rättv stpl SA-NGA?, 300
3144 273CB2 DIKANÄS 27-8-40, mycket fint par 550
3145 273CB2 BORÅS 3-8-40, rättv stpl, utan färgstreck 500
3146 274BB GENERALSTYRELSEN 28-MAJ 1949 pr 60
3147 275A STH 16 8-4-49, LYX 100
3148 275C HIDINGEBRO 23-7-48, LYX 100
3149 275C HARALDSMÅLA 7-7-51, p-LYX 40
3150 276A LJUNGAVERK 3-8-42, LYXS 100
3151 276A ÖREBRO 1 LBR 10-7-44, LYXS 50
3152 276A ALSTERBRO 4-12-50,LYX 50
3153 276A KUITAINEN 28-5-42, PRAKT 50
3154 276A STH 2 AVG 11-6-43, LYX 50
3155 276A GÄRDSLÖSA 20-1-51, LYXS, klipp 30
3156 276B1 GBG 1 30-12-43, LYX 75
3157 276BB FKMB BODEN-LULEÅ II 2-2-44, PRS 50
3158 277 STH 14 C 5-12-40, SUPERB 100
3159 277 BLAIKEN 10-10-40, LYXS 100
3160 277 LÅNGSHYTTAN 30-9-42, PR-LYX 75
3161 277 PORSI 6-11-41, PR KLIPP 25ö orange 60
3162 277 Bastuträsk 1945-11-02 pr-lyx 25ö AC län 60
3163 277 TRETJÄRN 3-10-45, PR 50
3164 277 ÖVERTÄNGER 15-11-41, PRAKT 50
3165 277 DROTTNINGSKÄR 26-10-41, PRS 50
3166 277 SÄVSJÖ 2-7-41, pr 50
3167 277 HJORTED 19-8-41 pr-LYXS 50
3168 277 STH 12 L 15-11-45, LYXS 50
3169 277 STH 5 F 28-11-45, PR-LYXS 50
3170 277 VERLEBO 20-8-41, PR på klipp 30
3171 279 STENSTORP C 3-4-41, LYXS 60
3172 279 FLISBY 5-5-41, LYX 60
3173 279 SKURUP 31-3-42, PR 50
3174 279 VARBERG 5-1-42, PR-LYX 30Ö 50
3175 279 SÄVSJÖ E 20-1-42, PR 40
3176 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, St 1-51, kt 50
3177 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, 7-51, 2ktt 45
3178 280 UNDERSÅKER 6-7-43, LYXS 35ö 50
3179 281 SUNNE 1-10-46, LYX 200
3180 281 LUND 1 H 11-1-46, LYX 100
3181 281 HJORTHAGEN 31-7-50, LYX 100
3182 281 BIE 9-4-43, PR-LYX 75
3183 281 FLEN B 12-2-52, PR-LYX 60
3184 281 ANDERSLÖV 22-9-43, PR 50
3185 283 FRÖDINGE 30-4-42, PR-LYX 50
3186 283 VÄSTERÅS 8-10-42, PR-LYX 50
3187 286 SÖDRA SUNDERBYN 19-12-42, LYXS 70
3188 286 STORSJÖ 28-5-45, LYXS KLIPP 50
3189 286 STÄLLDALEN 9-10-47, LYXS 30
3190 286 TRANEBERG 22-12-42, LYXS 30
3191 291 Rättvänd 8-6-25, 35 ö 50
3192 292 MORA 23-11-60 , PRAKT 85ö brun 60
3193 293 SJÖBO 15-11-41, LYXS 100
3194 294 NORRKÖPING 12 C 16-12-64, LYX 60
3195 294 BLEKET 22-12-42, PRS 50
3196 296 ÄLVSERED 11-5-51, PR-LYXS 110ö 60
3197 296 STH 20 16-7-48, PR-LYXEX 60
3198 296 ÅLBERGA 30-11-51, PR 40
3199 300 BANDHAGEN 24-6-65, PR 120ö blå 100
3200 301 STH 20 K 7-12-43, P-LYX 50
3201 301v 1,40 FLOUR b... PAR 15-4-6X 100
3202 304 HEMSE 24-4-57, LYX 75
3203 304 HAMMARBYHÖJDEN A 17-3-56, PR-LYX 60
3204 304 LEKSAND C 11-3-59, PR 170ö 30
3205 304 WIMMERBY 10-9-57, LYXklipp 30
3206 305 1,75 TRE KR, 5-STRIP, FLEN 13-2-53 150
3207 305 GBG 3 J 20-12-52, hel sidv , svårt märke 125
3208 305 SNDVIKEN 18-1-52, 1,75 tre kr 100
3209 305 HAKKASBYN 12-8-52, PRS 100
3210 308 STH 19 17-10-56, LYX 60
3211 310 MALMÖ 1 6-10-56, LYX 2,10kr svår 300
3212 310 BERGHEM 15-12-59, LYX, 2,10KR 200
3213 310 STH 20 22-8-56, LYXS, svårt märke 100
3214 313 GÖTEBORG 30 C, 28-1-65, PR-LYX 35
3215 317 HÅLLAND 15-1-65, PR-LYX 60
3216 317 TANDSBYN 23-2-66, PR svårt märke 50
3217 317V1 ENKÖPING 15-11-69 3kr med florescens. F 500 175
3218 317V1 ARLÖV 15-1-72 klipp med 3kr 3kr med florescens. F 500 150
3219 317V1 RO... 11-1269 klipp med 3kr 3kr med florescens. F 500 140
3220 318BC GBG 7-10-39, PRS 200
3221 318BC VEDEVÅG 21-5-40, vackert 6-block 200
3222 318BC SÄVSJÖ 23-6--39?, ser LYX ut 125
3223 318BC stpl 28-2-39 100
3224 318BC HAGFORS 2.4.40 vackert 100
3225 318BC GBG 21-6-40, AB-PR PAR 100
3226 318BC STH AVG LBR 21-2-40 75
3227 318CB STORA ESSINGEN 14-5-39, PR-LYX 250
3228 318CB GBG LBR 24-3-39, PRAKT 150
3229 318CB SKELLEFTEÅ 31-3-38, ab med nr marg 125
3230 318CB BOLIDEN 27-4-39, LYXS 4-block 125
3231 318CB bra stpl par, 100
3232 318CB YSTAD 31-5-40, AB-PR 100
3233 320B1 POSTANSTALTEN 1176 10-5-40, PR 125
3234 320B2 BÅSTAD LBR A 3-5-40, PR 125
3235 320B2 MALMÖ D 3-9-54, PR-LYX 100
3236 320B2 RÄTTVIK 14-9-40, PR 90
3237 320B2 RÄTTVIK 16-6-39, AB-PR 60
3238 320BC MALMÖ 12 1-2-40, AB-PR 675
3239 320BC MÖRBY 2-6-42, PRAKT 600
3240 320BC ,259C klipp Hessleholm 4-3-40, AB-PR 550
3241 320BC NISSAFO(RS) 1-12-4. fint par 550
3242 320BC STH 12-X-39, mkt fint ex på ovanl klipp 500
3243 320BC STOCKHOLM15-8-40, hel sidv stpl 500
3244 320BC lätt stpl lnjer, LYX MARG 475
3245 320BC STH 6-5-40, rättv stpl , klipp 450
3246 320BC YSTAD 7-9-39- 2 , AB-PR stpl 450
3247 320BC LIDINGÖ 13-10-39, rättv stpl 400
3248 320BC BOLIDEN 10-1-39, PRS 4-BLOCK , övre ex obt litet riss. 300
3249 320CB GRÄSMARK POMB 1 19-8-39, LYXS+2a 600
3250 320CB HEMFOSA 11-11-39, vackert par 500
3251 320CB ULRICEHAMN E 18-11-39, PR-LYXS klipp + 2:a stpl 500
3252 320CB SPÅNGA 2-12-40, lätt LYXplacerad stpl 500
3253 320CB BOLIDEN 10-1-5-40, PRS 4-BLOCK , 500
3254 320CB VÄNERSBORG 19-11-39, bred marg 450
3255 320CB BRA STPL PAR 425
3256 320CB stpl 4-2-41, bra marg. 400
3257 320CB LUDVIKA 18-1-40, VACKERT PAR 375
3258 320CB supermarginal, stpl 1941 LBR 375
3259 321A KVÄNUM 16-10-39, LYXS 75
3260 321A FÄLTPOST 162 22-7-40, LYXS 75
3261 321A MUNKEDAL 12-4-40, PR-LYX 60
3262 321A FÅGELFORS 17 -9 40 , PR-LYXS klipp 30
3263 321A Vissefjerda 1-10-40, PRAKT 30
3264 321BB BURGSVIK 1-7-40, PRS 200
3265 321BB ESLÖV 7-9-40, PR 150
3266 321BB PKP 341C 12-11-40, AB-PR 110
3267 321BB AVESTA 1-3-41, PRAKT 100
3268 321BB SUNDHOLMEN 18-10-40, 2 prs 100
3269 321BB SKIVED 21-5-40 Sidvänd lyxcentr 100
3270 321BC BURESJÖN 30-11-39, PR-LYX 400
3271 321BC DOROTEA 14-3-40, pr-lyx 350
3272 321BC VÄSTERÅS K 3-4- 40, PRAKT 225
3273 321BC GBG 8-2-40, prakt 200
3274 321BC STH 21-9-39, AB+ PRS 150
3275 321BC KÖINGE 7-8-39, PR-LYXS, ktspts 150
3276 321BC SANKT OLOF 5-4-40, PRS 150
3277 321BC Mora 15-10-39, rv stpl 125
3278 321BC Smedstorp 31-8-39 125
3279 321BC KRISTIANSTAD 6-5-40, pr-lyxs klipp 125
3280 321BC SORSELE 8-11-39, OMV PR-LYXS 110
3281 321BC STH 3 6-12-39, skyddsperf Å&Å 100
3282 321BC SKANSHOLM 11-1-40, PRS 2stpl 100
3283 321BC SORSELE 1-2-40, rättvänd 100
3284 321C HUDDINGE 19-3-41, LYX 100
3285 321C ENERYDA 23-3-40, PR 40
3286 321CB MALMÖ 13-11-39, AB-PRS 150
3287 321CB TORNEGÅRD 7-9-39, AB-PR 150
3288 321CB 15ö Lyx marg, Pk....26-9-39 110
3289 321CB PKP 61 7-4-40, rättv stpl 110
3290 323 STH 50 16-7-40, P-LYX 50
3291 324A KILLEBERG 4-11-40, PR-LYX 50
3292 324A FRITSLA POMB 1 24-1-41, PRS 40
3293 324A ÖSTERÄNG 28-7-41, PR 40
3294 324BB ÖREBRO 1 A 1-4-41, PRAKT 50
3295 324bc 4-block KALMAR 1 B 13-9-40. PRS 250
3296 324BC BRA STPL PAR 200
3297 324BC BRA STPL PAR, ESKILST 200
3298 324BC KIVIK 31-1-4., vackert par 200
3299 324BC HALSBERG 5-8-40, ab-prs 150
3300 324BC MÖLNDAL LBR 11-7-40, rättvänd stpl 120
3301 324BC MÖLNDAL LBR 12-9-40, rättvänd stpl 120
3302 324CB YSTAD 20-12-40, 6-block, mkt bred marg 300
3303 324CB ÖREBRO 1 LBR 3-5-40, PRAKT 250
3304 324CB MALMÖ , FINT PAR 200
3305 324CB STH 16-8-40, AB-PR 200
3306 324CB stpl ....viken 29-3-40, bra stpl par 175
3307 324CB GLIMMINGSTORP 19-11-40, LYXS 2:st 150
3308 325 OSBY A 2-10-40, P-LYX 65
3309 325 HARG 22-5-40, LYXS 60
3310 325 MJÄLLOM 14-1-41, PR-LYXS 50
3311 326 ARVÅN 22-5-41, PRAKT 40
3312 326A TÄXAN POMB 1 30-1-41, LYXS 75
3313 326A GBG 1 LBR C 17-3-41, LYXS 60
3314 326A POSTANSTALTEN 8 NOV 40, violett 50
3315 326A HJORTKVARN 15-2-41, PRAKT 35
3316 326B2 GROPEN 4-4-41, PR-LYX 50
3317 326v2 ...HAMMAR 10-1-41, streck ÖVER 1740 140
3318 326v2 hörn stpl LBR, streck ÖVER 1740 100
3319 326v2 par GEF..., HÖ EX streck ÖVER 1740 100
3320 326v3 SLESKOG 27-3-41, streck i 0-SE 140
3321 326v3 INGSBRO 3-2, streck i 0-SE 125
3322 327 JÖNKÖPING 18-12-40, PR-LYX 100
3323 328A OSLO 17-11-41, PRS ktspts 200
3324 328A MÖRLUNDA 9-6-41 , LYXS 50
3325 328BB PKP 221 21-11-41, PRAKT 75
3326 328v2P 5st stpl ex i olika stadier av plåtsår i R, F 1250 250
3327 328v2P S...VIK 22-8-41, plåtsår i R 75
3328 329 STH AVG PAK B 2-12-41, LYX 100
3329 329 STH 26 C 17-6-41, PR-LYX 50
3330 331 VÄRSJÖ 26-1-42, LYXS 100
3331 331 LANDSKRONA B 5-3-41, PR-LYX 70
3332 331 EDSBRO 11-5-42 30
3333 332A STH 3 2-11-65, LYX 100
3334 332BC KRISTIANSTAD E 2-8-49, PR-LYX 4-BL 1000
3335 332BC VÄSTERÅS 29-7-49, omv prs 450
3336 332BC B)ORÅS 11-X-XX, BRA STPL PAR 350
3337 332BC STOCK... , perfekt tandat 3+4sid par 350
3338 332BC STH TULL 22-3-51 300
3339 332C SANDVIKEN D 19-3-51, PR 40
3340 332CB MYCKET BRA STPL PAR SLOTTET, STH 26 450
3341 332CB STPL -40, mkt fint par 375
3342 332CB STO... 16-X-51 , perfekt tandat par 375
3343 332CB Fint par ...AMMARBY... 23-11 300
3344 332CB LJUNGBY 22-5-50 250
3345 332CB Slottet 4+3sid stpl ...ILL, 2 ktt 150
3346 333A TORSÅS 2-12-41, PR 40
3347 333Av1 streckstpl 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 75
3348 333Av1 ...holm 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 60
3349 333BB STH 11-2-(4)1 50
3350 334 pr STH 8-5-46 100
3351 334 pr Filipstad 29-7-48 50
3352 335A Köping 24-1-42 75
3353 335A STH 30-6-43, lyxs 75
3354 335A ÖLANDS LINDBY 21-3-42, LYXS 50
3355 336 BORRBY 24-9-43, PR 120ö 100
3356 336 GRIPENBERG 12-6-42, PRS 70
3357 337C AB-PR 10-Block på kl,STH-56 300
3358 337C 4-bl, RV mittstpl OSBY 29-12-53 200
3359 337C STOCKHOLM 8 7-1-53, PR 4- BLOCK 150
3360 338B1 POSTANSTALTEN 1207 22-4-43, PR 50
3361 340A2v3 TOLA(RP)3X- -42 10ö kt, Folkskolan streck i övre marg 40
3362 340A3 ÖSTERSUND 13-7-42, vacker 75
3363 342BB POSTANSTALTEN 1516 23-4-43, PR 75
3364 343 NORDANÅSBY POMB 1 13-1-43, PR-LYX 100
3365 343 GBG 8 3-8-43, pr-lyx 50
3366 344A KINNARP 27-7-43,PR 35
3367 344BB STH 3 A 26-6-43, PRAKT 4-BLOCK 500
3368 344BB PKP 230 B 24-8-43. PR+ab STPL PAR 200
3369 344BB ORSA 19-5-43, bra par stpl 1943 200
3370 344BB SKOG 27-7-43, bra par 175
3371 344BB Hälsi... 6-10-4(3) 150
3372 346 POSTANSTALTEN 30-6-45 ,1738, P-LYX 100
3373 346 pr Tureberg 23-11-43 60
3374 346 EMMABODA 21-7-43, PR 60
3375 347BB GÅRDBY 10-11-43, pr 40
3376 348 Silinge 8-8-44,pr 75
3377 348 SKILLINGARYD 3-8-43, PR-LYX 70
3378 348 EMMABODA 28-1-44, PR-LYXS 90 ö 60
3379 348 UTANBRO 4-2-44, PR 50
3380 349A KÄTTINGE 21-12-43, PR 40
3381 349B2 ASKERÖD 1-5-44, PR-LYXS 60
3382 350 SUNDSBRUK 9-3-44, PRS 60
3383 353A KARLSVIK 31-3-45, PR-LYX min ktspts 100
3384 353BB ORSA 1-3-45, PRAKT svårt par 150
3385 358A PKP 378 B 7-6-45, LYXS 50
3386 358ADPII stpl 24-7-45, skuggat runt korset 125
3387 359A STH AVG LBR 13-10-45, PR-LYX 75
3388 359AvP STH 8-9-46 , 3ex på klipp AUTOMAT SKURNA, mittex var bruten penna 150
3389 359AvP STH 20-11 , klipp, var bruten penna 75
3390 359B2PI STH 8C 22-12-45, PR, men 2 ktspets 125
3391 359BBvP stpl stjärna upp, vä ex var bruten penna 100
3392 361B2 RIMBO 5-8-43, PR, extra stort 50
3393 361BB STH 12-12-45, AB-PR 25
3394 362 WIMMERBY 28-1-46, LYXklipp 90ö 30
3395 365BB HÄRNÖSAND 29-7-47,upp.del anilinstpl 90
3396 366A GBG LBR 10-9-46, PR-LYX 75
3397 366B2 LJUSARP 23-5-47, LYX 100
3398 368A MÄLARHÖJDEN 17-9-46, LYX 100
3399 368A BILLINGE 21-12-46, LYXS 60
3400 369 KOSTA 14-2-47, PR-LYX 75
3401 369 ÅSELE 22-10-46, PR-LYX 50
3402 369 STACKETORP 17-12-46, PR LYXs klipp 40
3403 369A Gårdveda 30-11-46, p-LYXS på klipp 50
3404 371 YTTERTURINGEN 9-1-47, pr-lyx 40ö 75
3405 371 KRISTIANSTAD 17-7-47, PR 40
3406 371 GARGNÄS 9-4-47, PRAKT 35
3407 372A VÄTÖ 7-6-47, LYXS 60
3408 375 ÖREBRO 21-10-47, PR 50
3409 377A VELLINGE 8-1-48, PR-LYX 60
3410 378 LUND 1 C 15-9-48, LYX 100
3411 378 KIRUNA 8-12-47, PRS 30
3412 379A HEBY 7-12-48, PRAKT 40
3413 381 BRÄCKE POB 3 1-6-51, LYX 1 kr 200
3414 381 STH 3-12-52, PR-LYX 75
3415 382A STH pffs 29-12-48, lyxs 50
3416 383B2 SV FN BATALJONEN 25-3-57 50
3417 387 MALMÖ PAK B 8-6-50, PR-LYXS 50
3418 389A VÅLDALEN 15-8-49, PR-LYX 50
3419 389A STH 4 L 8-12-49, PRAKT 50
3420 391B2 MÖRTFORS 11-10-57, PR-LYX 50
3421 394Ab ENSKEDE 1 L 29-10-64, PR-LYX 50
3422 394BBb KOLSVA 9-2-68, PR-LYX 50
3423 395TB MALMÖ 18-11-65, PR-LYX 150
3424 400A DYNEKÄRR 17-4-57, LYX KLIPP 50
3425 403A HORNSÖ 9-2-55, PR-LYX 20ögrå 50
3426 404A KULLTORP 10-3-52, PR-LYX 25ö grå 75
3427 404B1 SÖDERTÄLJE 11-6-52 , PR-LYX 25ö 60
3428 404B1 UPPLANDS VÄSBT 29-1-54 , PR-LYX 25ö grå 50
3429 405 MÖRBYLÅNGA 2-10-53, PR-LYX på kl 40
3430 405 ÖLANDS EKETORP 2-10-56, sidv klipp 25
3431 405A ÅSARNA 14-10-52, PR-LYX 25Ö 50
3432 405B2 VÄNERSBORG 24-2-54, PR-LYX 60
3433 406 WIMMERBY POMB 2 5-12-56, LYXklipp 60
3434 406 VERKEBÄCK POB 1 16-2-57, PRS klipp 40
3435 406A FLEROHOPP 8-10-54, LYXS klipp 50
3436 406A TORNGÅRD 2-10-54, LYXS klipp 50
3437 406A LOFTAHAMMAR 1-10-54 ,PR- LYXS kl 40
3438 406B2 FÄRJESTADEN 12-10-54, LYS klipp 40
3439 406D1 VÄSTERÅS 3-2-56, PR 50
3440 406DD1 ÄNGELHOLM 9-11-62, LYX 200
3441 409 HAMMERDAL 19-2-54, PR-LYX 50
3442 412 TILLBERGA 26-3-55, PR-LYX 40Ö grön 60
3443 413 LÅNGRÅDNA 31-3-59, LYXS klipp 30
3444 413A HULTARP 21-9-57, PR-LYXS klipp 40
3445 414A SÖDERKÖPING B 16-11-60, LYXS 60
3446 414A BJÄRGES 3-10-60, PR-LYX 50
3447 414BB STORA VIKA A 31-1-63, PRAKT 50
3448 416A TUNA 13-5-60, LYX 100
3449 416A AVESTA 1 E 31-10-60, PR-LYX 60
3450 416A RUDA 20-1-51, LYX 50
3451 416B1 MAGLEHEM 29-10-57, PR-LYX 75
3452 416B1 SMEDJEBACKEN C 2011-58, PR-LYX 60
3453 416B1 VISINGSÖ 7-4-59, PR-LYX 50
3454 416B2 SVENSTAVIK 4-10-60, PR-AB 30
3455 416DD1 , sx1 i LYX 4-bl STHG PFA 30-10-58 150
3456 418A MORA 16-3-62, LYX 75
3457 419A MÖLNLYCKE POB 1 21-6-67, 3-str 2 prs 75
3458 420A KÅLLTORP 15-1-65, PR-LYX 60
3459 421A ALBACKEN 20-1-62, PR 30ö blå 40
3460 422A HÄRRYDA POB 1 19-10-67, PR 40
3461 427 VÄRMSKOG 24-8-64, PR 40
3462 428A SAMMAKKO 10-5-65, PR-LYX 50
3463 428A PÅLSBODA A 12-7-66, PR 30
3464 428B1 KALIX 1 E 26-12-66 PR-LYX 40
3465 428B2 VIKARBYN B 26-11-65, LYX 100
3466 429A HÄLLEFORS 5-9-67, PR-LYX 40
3467 429B2 HUARÖD 28-10-67, PR 40
3468 431 TRÄDET 15-12-65, PRAKT 50
3469 433A STH 28 A 25-6-69, LYX 55ö 50
3470 433B1 MISTERHULT 3-2-71, LYX 50
3471 443B2 KRAMFORS B 10-4-53, LYX 75
3472 449A LYSEKIL 28-12-53, PR-LYX 60
3473 450 LATORPSBRUK 9-11-53, PR-LYX 50
3474 451B2 KISA 2-9-62, LYX 25 ö telegrafverket 200
3475 454A ADELSÖ 1-7-54, PR-LYX 50
3476 454A STH 12 17-5-54, PR-LYX 40
3477 456A STACKETORP 13-9-54, PRAKT 50
3478 458 SORSELE A 26-9-61 ,LYX 125
3479 458 STOCKHOLM 27 D 19-6-58, PR-LYX 50
3480 458 HEDVIGSDAL 31-3-60, PR-LYX 50ö 50
3481 460 STENKULLEN 9-5-59, PR-LYX 50
3482 461 VÄSTERÅS 2 30-1-56, PR-LYX 65ö 50
3483 462 Moliden 13-11-67, PR-LYX 70Ö 100
3484 462 ASARUM A 6-2-63, LYX 100
3485 462 ALINGSÅS 21-10-63 AVG PR-LYX 60
3486 462 MARIANNELUND 12-7-63, PR-LYX 60
3487 462 HÖGANÄS 16-8-63, PR-LYX 50
3488 464 NÄR 16-3-62, PRAKT 50
3489 467A STAFFANSTORP 7-1-56, PRAKT-LYX 40
3490 467A ÖRSJÖ 26-10-55, PR LYXS 30
3491 467B1 MÖRTFORS 31-8-62, LYX 100
3492 467B1 LILLHAGEN 27-8-58, PR-LYX 60
3493 469 SKURUP A 19-5-56, PR-LYX 50
3494 471 ÅRYD 2-7-55, PRAKT 125
3495 471-75 Stockholmia 1955 , FDC stpl 9-blocksats, sällsynta 1300
3496 471-75 STOCKHOLMIA BLOCKSATS,BRA STPL 750
3497 471-75 bra stpl -1955 9-blockserie 700
3498 471-75 6-block serie LYXs STH 3-7-55 150
3499 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie utst st 35
3500 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie 30
3501 472 ÅRYD 2-7-55, PRAKT-LYXEX 250
3502 474 ÅRYD 2-7-55, PRAKT-LYXEX 250
3503 478B2 KARLSKRONA 28-11-57, PR-LYX 50
3504 480 UDDEHOLM 5-6-56, PRS 50
3505 481 GÄVLE B 25-2-57, PR-LYX 50
3506 483A KRISTINEBERG 17-3-57, PR 40
3507 483BB KISA 16-2-57, PR-LYX 100
3508 486B2 BILLESHOLM 22-3-58, PR-LYX 50
3509 488B1 VARGÖN 29-4-58, PR-LYX 75
3510 495A HUSKVARNA G 10-12-58, PR-LYX 50
3511 496 SV FN BATALJONEN24-4-60 EGYPTEN 50
3512 505A FARINGE 12-10-59, PR-LYX 50
3513 505A KÖPINGSVIK 5-1-60, PR-LYX 30ö, 30
3514 506 VÄRNHEM 22-1059, PR-LYX 50
3515 509A PKP 7-5-60, LYX 75
3516 509A GULLBRANDSTORP 5-7-60, PR 30ö 50
3517 519BB BURGSVIK A 3-5-61, LYX 150
3518 520 FU 6-2-63, LYX 100
3519 520 GETINGE 21-6-61, PR-LYX 75
3520 520 UNDROM 13-1-62, PR-LYX 50
3521 521A VÄSTERÅS 2 24-2-61, PR-LYXS 40
3522 521BB VÄNERSBORG 16-3-61, PR-LYX SAS 200
3523 524A DJURSHOLM 2 E 17-11-61, PR-LYX 50
3524 526A MORA 25-4-62, PR-LYX 50
3525 526API SÄFFLE14-2-62, streck på tryckpressen
3526 526B2PI Lätt stpl, streck på tryckpressen 50
3527 533 ÄSKLOSTER 4-10-63, PR-LYX 50
3528 535 ÄLVDALEN C 1-4-63 50
3529 541 KUNGSÖR A 15-12-64, PRAKT 40
3530 544A ÅTVIDABERG 8-4-63, PR-LYX 75
3531 544B1 LÅNGBAN 6-8-63, PR-LYX 60
3532 544B2 SLITE 12-12-63, PR-LYX 40
3533 545 ÅMÅTSFORS 12-12-66, PR 40
3534 546A STH 90 D 30-7-63, LYX 75
3535 546A STH 90 D 30-7-63, PRLYX 40
3536 550 GÄLLÖ A 8-11-63, PR-LYX 60
3537 550 HALMSTAD 7 E 17-12-68, PR-LYX 50
3538 551A MALMÖ 1 P 25-10-63, PR-LYX 50
3539 563 brålanda 14-3-73, lyx 60
3540 566A FELLINGSBRO 30-11-65, PR-LYX, 40ö 50
3541 586 HÄRRYDA POB 1 9-5-67, PR 75
3542 658 TROLLHÄTTAN 20-10-69, LYX 60
3543 705SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX 70ö 150
3544 706SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX S 2 :a stpl 40
3545 743B2 LINKÖPING 1 8-1-73, PR-LYX 40
3546 744BB GBG 53 A 11-10-72, LYX 65ö 50
3547 799 SMÅLANDSSTENAR 11-1-73, PR-LYX 75Ö 40
3548 825 MÖLNDAL 1 G 8-9-73, 75ö , LYX 75
3549 865 MÖLNDAL 30-11-74, 35ö , LYX 60
3550 870 HÄLLEKIS A 14-4-76, LYX 1KR 50
3551 900 LINKÖPING B13-12-71, PR-LYX, 45Ö 50
3552 919A MORJÄRV 13-9-77, LYX, 1,10 KR 75
3553 919A VÄRNAMO 1 26-2-80, LYX, 1,10 KR 60
3554 939SX1v STH PFA 23-08-77, LYXS 90ö scout, enögde scout HÖ, 100
3555 939SX1v 90ö scout, klipp enögde scout vä, stpl 29-10-75 på klipp 75
3556 950 SURTE 2 12-12-75, PR-LYX ,90ö Nobel 40
3557 952A PKP 211 3-8-78, LYX, 1,30 KR 60
3558 952A VÄRNAMO 2 B 28-10-79, LYX, 1,30 KR 50
3559 952B2 NYKVARN 26-4-78, LYX, 1,30 KR 60
3560 956-57 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 1,30+ 3,40kr 150
3561 961 BORÅS 1 14-5-76, LYX 1,30 KR 60
3562 962-66 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 85ö 5 olika 150
3563 967 BORÅS 1 19-6-76, LYX 85ö 70
3564 968 BORÅS 1 19-6-76, LYX 1,90 KR 70
3565 976 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 60
3566 979 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 75
3567 980 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 75
3568 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 6 olika 125
3569 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 3 par 100
3570 987-88 BORÅS 1 17-11-76, LYX 1KR+ 1,30 KR 100
3571 989-90 BORÅS 1 10-2-77, LYX 1KR+ 1,30 K 100
3572 1000-5 BORÅS 1 3-5-77, P-LYX 5x 95ö 100
3573 1007 BORÅS 1 3-5-77, LYX 1,40 KR 50
3574 1016-20 Borås 8-10-77, 5st 110ö Lokaltrafik ,lyx 150
3575 1022 VETLANDA 21-121-77, LYX 75Ö 50
3576 1042 ÖVERKALIX 2-4-79, PR-LYX 50
3577 1058SX GBG 53 R 29-09-79, LYX 1,30KR 50
3578 1059SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, PR-LYX 50
3579 1060SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, LYX 60
3580 1079 Vittsjö a 11-7-80, LYX 1,30KR 60
3581 1082 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3582 1083 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3583 1108 KORPILOMBOLO A 8-11-80, LYX 1,30Kr 60
3584 1109 OFFERDAL 19-11-79, LYX, 130ö 60
3585 1114BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3586 1116BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3587 1122B2 HORN 18-12-80, LYX, inrikespost 50
3588 1130B2 HALLSTAVIK 1 G 21-8-80, LYX, 1,50 KR 100
3589 1166 PKP 901 br B Polcirkeln 5-7-82, 1,65kr 50
3590 1176 EKERÖ 28-4-82, LYX 1,50 kr 50
3591 1177 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 40
3592 1178 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 60
3593 1197 NORRKÖPING 8-3-82 D, LYX 50
3594 1238 KVILLSFORS C 30-5-83 , LYX , 1,65 kr 60
3595 1668var 5KR fisk på klipp stpl 92?, utan text under märket . Intressant VARIANT 250
3596 1668var 5KR fisk Posten SV. 990816, utan text under märket bara litet spår av texten . Intressant VARIANT 200TJÄNSTE

3597 1a DANDERYD (stpl troligen F 1000) 120
3598 1a Linköping 12- 100
3599 1b MARIESTAD 25-3-74, AB-PR 150
3600 1b GEFLE 30-3-78, PR 150
3601 1b SKÖFDE , omv prs 125
3602 1b ARVIKA 7-11-79, LYXS 125
3603 1b 3ö st (MAR)IESTAD 4-7-74, AB 110
3604 1b WISBY 23-2-77, OMV PRS 90
3605 1c SKELLEFTEÅ 22-5-77, PR 200
3606 1c FALKÖPING 3-7-78, AB 120
3607 1c LIDKÖPING 21-7-77, AB-PR 110
3608 1c rv Hernö... 8-7-77 100
3609 1c LJUNGBY 20-9-79, PRS, 3,3,4 100
3610 1d WISBY 13-6-79, PR 200
3611 1d KÖPING 31-12-80, PRS 150
3612 1d KARLSTAD 25-5-78, OMV LYXS 100
3613 1dv2 STH 7-12-78, kartongppr, Ab 175
3614 1e LIDKÖPING 2-11-81, AB 100
3615 1e S)UNDSVALL omv stpl 100
3616 1e STH C. 11-, VÄLC. VACKERT 70
3617 2a SKÄRKIND 27-2-83, AB-PR 225
3618 2a WESTERÅS 25-2-80, PRS 200
3619 2a ÖRNSKÖLDSVIK 31-3-81, PRS 200
3620 2a MULSERYD 8-7-80, vackert AB 175
3621 2b HÄGERSTAD 8-2-81, PR 250
3622 2b Umeå 21-12-81, AB-PRs 200
3623 2c LULEÅ 4-3-82, PRS 225
3624 2c SKANÖR 2-6-82, PRAKTs 200
3625 2c UMEÅ 7-9-81, PR-LYXS 200
3626 2c NYKÖPING 23-5-81, PRAKT 200
3627 2c STH C. 17-5-81, prs, 4ö ljusgrå, lvht 175
3628 2c FALKÖPING 2-8-82, OMV PRS 175
3629 2c KALMAR 26-2-81, AB-PRS 175
3630 2c GEFLE 3-6-, AB-PR 175
3631 2c KARLSTAD 30-7-80 PR-LYXS 170
3632 2c Östersund 4-5-82, PRS 150
3633 2c ÖREBRO 18-1-82, AB , prc 125
3634 2c ÖSTERSUND 24-11-80, rättvänd stpl 100
3635 2c STH C 7-5-81, AB 100
3636 2var SOLLEFTEÅ16-7-80, tre punkter över ö 200
3637 3 5ö RÖD STPL ...PING -81 200
3638 3 MALMA 3-4-78? vacker rättvänd 100
3639 3a Hernösand 19-10-77 125
3640 3b Sollebrunn 29-11-83 150
3641 3b Luleå 19-1-76 100
3642 3b bra stpl ex, STH 11-12 100
3643 3b ÖREBRO 12-12-85, AB 95
3644 3b VERNAMO 1-3- rättvänd, prCENTR 90
3645 3c KR...tad 13-7-82 100
3646 3c Luleå 7-2-79 100
3647 3d NORRKÖPING 2 TUR 24-5-87, P-LYXS 200
3648 3d BJÖRKETORP 14-1-86, AB-PR 150
3649 3d omv Skara 18-4-82 125
3650 3d GEFLE 16-4-85 100
3651 3d NYKÖPING 16-4-84, AB 75
3652 4a STH 14-1-74, 14:e dag!, kt,AB 100
3653 4a MARIESTAD 1-7-74, PRS, vht 100
3654 4b 6ö grå SÖDERHAMN 29-9-76, PRAKT 800
3655 4b ULRICEHAMN 1-12-76, PR-LYXS 500
3656 4b BARNARP 4- ,kt, stpl F 800 400
3657 4c WISBY 18-9-75, PRAKT 6 ö olivaktigt grå 450
3658 4c GBG 8-5-75, AB 400
3659 4c GEFLE 1-7-74, AB, lite bläck påbalsid 300
3660 4c HALMSTAD 10-12-75, fin 6 ö grå 300
3661 4d ÖSTANBRO 4-10-76,pr-lyx 1000
3662 4d KRISTIANSTAD 17-4-75 250
3663 4d LÅNGASJÖ27-3-79, AB 200
3664 4d NO(RRB)O 13-11-75, fint ex 125
3665 4e WÄRDE stpl , PRAKT 6ö 450
3666 4e NORRKÖPING 19-8-79, PRAKT 400
3667 4e MULSERYD 6-8-78, PRS 200
3668 4e HÖRBY 6-2-79, AB-PR 200
3669 4e LIDKÖPING 8-8-77, vackert 200
3670 4e HÖRBY 15-2-79, LYX men svagt tunn 150
3671 4f WESTERVIK 17-6-83, AB 175
3672 4g ÖRSUNDSBRO 12-2-82, PR 400
3673 4g NÅS 29-9-82, AB-PRS 200
3674 5 BOTHOLM 29-8-75, PRS 29-8-75, svår stpl 500
3675 5 MALÖGA 10-1-77, st gnmsl 2 stpl F 800 225
3676 5a STH NORR 9-1-74, 9-DAG, prs klipp 100
3677 5b,var UMEÅ 11-2-76, PRS, 2 märkesbilder 800
3678 5c1 ÖREBRO 12-6-74, PR 100
3679 5c1 AXVALL 13-6-77, PRAKT 100
3680 5c2,VAR GÄLLERSTA 15-7-78, PR, FÄRGKULA upp hö ovan 12 ovalen 150
3681 5d HÄSTHOLMEN 22-7-78, LYX men lvht 200
3682 6a GEFLE 6-6-, mycket vackert ex 200
3683 6a STH 10-9-78, välcentr AB 170
3684 6b Mariestad 20-3-77, ab-pr 300
3685 6b KALMAR 10-1-79, hel sidvänd AB 200
3686 6b OSKARSHAMN 14-10-78, vacker 20ö 200
3687 6b LULEÅ 13-4-79 150
3688 6c,v2 STH 29-9-81, kartong ppr AB 3,3,3 200
3689 6e NYKÖPING 9-3-83, PRS 350
3690 6e SÖSDALA 29-9-82,BRA AB EX 250
3691 6e WESTERÅS 30-11-83, vackert ex 250
3692 6e HÖÖR 2-1-83,ab-pr ex 200
3693 6e KALMAR 13-10-82, omv pr 200
3694 6e,v2 SUNDSVALL 23-5-83, kartong ppr 325
3695 6e,v2 LULEÅ 13-7-81, PRS, tjockt kartong ppr 300
3696 6j STH 14-6-80, AB, tydlig vira mark i ppr 150
3697 6v2 LULEÅ29-12-80, PRS, lodr veck men tjockt kartongpapper, intressant 150
3698 7 WES)TRA BODA 16-11-76, AB stpl 100 100
3699 7 ULLÅNGER 10-11-74, AB-PRS 100
3700 7a WENERSBORG 18-11-74, PRAKT 200
3701 7a Wisby 10-10-74, prs klipp 150
3702 7a SKOG 18-12-74, AB-PR 150
3703 7b Westerås 18-12-78,lyxs pr.ex 250
3704 7b 24ö WÄRDE PRstpl,ktspts 150
3705 7b HERNÖSAND 15-3-78, PRAKT 150
3706 7b SKARA 27-10-79, helsidv stpl, AB 100
3707 7d MALMÖ 1-7-75, PRS ,AB, ktspts 150
3708 7d1 STRENGNÄS 10-1-80, 24ö gul, LYXs 200
3709 7d1 STH 15-11-80, 24ö gul 150
3710 7d1 MORA 1-7-81, PRS 125
3711 7e,var GEFLE 4-6-79, vit fl över vä 24, omv prs 75
3712 7fv2 Umeå 4-1-79, randigt kartongppr 225
3713 7fv2 KRIS)TIANSTAD 23-10-78, kartongppr 100
3714 7g STH 16-11-80, PR-LYXS 150
3715 7g HELSINGBORG, PR-LYXS 150
3716 7g WEXIÖ 25-10-92, PRS 150
3717 7g MALMÖ 21-12-80, PR-LYXS 125
3718 7g GBG 16-5-81, AB 75
3719 7g WENERSBORG 27-1-80, AB 75
3720 8 rv Malmö 100
3721 8 ENSLÖF 12-10-80, vacker AB 100
3722 8c GAGNEF 12-12-79 100
3723 8d STH 3-7-79, PRS 125
3724 8d KRISTIANSTAD 6-11-79, AB 100
3725 8d,v2 SVARTVIK 8-7-80, PRS, kartong ppr 150
3726 8v2 Extremt tjockt Kartongppr STH 21-1-79 AB F600, raritet 400
3727 9b ÅMÅL 8-3-77, LYXstpl, liten del av Wärde stämpel förtar ej intrycket från detta suberba ex 500
3728 9b Arboga 22-9-77, tu fl. 175
3729 9c WOLLSJÖ 1-5-80, fint AB 250
3730 9c WI)SBY 6-2-79, fint ex 50ö 200
3731 9d LULEÅ 8-7-81, AB 200
3732 9d STH 2-3-80, OMV PRS 175
3733 10 blå HAPA... , svart STH 28-11, ovanligt 150
3734 10 fint hörnstpl ex 125
3735 10b MALMÖ 20-2-77, LYXS 4,3,5, lvht 200
3736 10b LINKÖPING 4-7-77, PRAKTS, lätt hö ve 120
3737 10c STH 9-7-79, AB-PRS 175
3738 10c BRANDSTORP 22-7-82, sidv färgstark 150
3739 10c STH 23-4-79, omv stpl 125
3740 10d JÖNKÖPING 17-1-80, LYXcentr ,sidv st 150
3741 10g STH 2-6-82 200
3742 10g LINKÖPING 18-3-81?, LYXc vackert ex 175
3743 10g HER)NÖSAND -82 125
3744 10var STH 29-3, mellanr um mellan färgerna 100
3745 11 2ö 3-strip JÖNK RULL stpl 23-111-96 300
3746 11 VÄNERSBORG 17-10-12, PR-LYX 100
3747 11 ÖSTERSUND 4-8-00, PR-LYX 100
3748 11a TORSBY 5-3-92, LYXS 100
3749 11var ÖSTERSUND 10-4-1905, 2 MÄRKESBILDER 200
3750 12 10-BLOCK 3 ö GBG 12-11-10 200
3751 12 VOLLSJÖ 4-10-1900, PR-LYX 150
3752 12a STABY 7-11-82, PRS, 2 kttsptsar 200
3753 12a HALMSTAD 6-4-82, svår nyans 75
3754 12b KISA 21-4-83, prs, SVÅR NYANS 100
3755 12g MORA 15-4-15, LYXS 100
3756 12var 3ö felperf ,Nyköping 30-5, obet rispa 350
3757 13A LINDESBERG 16-991, BLÅ PRS 200
3758 13B STH 1 TJ BR 19-11-10, PR 50
3759 14 GÅSBORNSHYTTAN 18-7-11, LYXS 100
3760 14 JÖRLANDA 23-9-07, LYXS 50
3761 14a KUNGSBACKA 6-4-86, PRAKT-AB 150
3762 14a KARLSTAD 16-2-87, PRS 100
3763 14c 5ö 4-block, Östersund 3-9-90, prakt 200
3764 14e HÖCKGÅRDEN 30-12-92, PR-LYX 150
3765 14e ÖSTERHANNINGE 18-5-98, PR-LYXS 100
3766 14f LOCKNEBYN 12-7-00, LYXS 150
3767 15a HÄGERSTAD 12-10-83, rättv stpl 150
3768 15b HALMSTAD 5-2-93, PR-LYX 1000
3769 15b HALMSTAD 24-5-94, PRS 300
3770 15b HEDEMORA 13-7-96, LYXS 250
3771 15b SVARTSJÖ 30-3-85,tryckvar i hö valörfält 200
3772 15c AB Hernösand 25-6-92 175
3773 15c STRÖMSTAD 17-3, VACKERT 175
3774 16A HERREVADSKLOSTER 23-9-90, PRS 125
3775 16A HULTSFERD 4-5-92, LYXstpl PR-LYXex 125
3776 16A ENGELHOLM 20-9-89, stark BLÅ färg, bht 100
3777 16Aa STH NORR 2-1-85 , LYXS ANDRA DAG! 1000
3778 16Ad GODEGÅRD 7-6-91, LYX 100
3779 16Af BERNSHAMMAR 18-7-94, P-LYXS 60
3780 16Afv2 HÄRADS 18-3-96, LYXS , 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 125
3781 16Afv2 WESTERÅS 17-5-95 PRSS , kt, 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 50
3782 16B ÅNGBÅTS PXP 165? 27-11-00, 200
3783 16B OSKARSHAMN 25-1-98, LYX 100
3784 16B JÖNKÖPING 5-12-96, PR RULL stpl 100
3785 16B IGGESUND 8-6-96, BLÅ STPL 100
3786 16B ESPHULT 21-1-98, LYXS 100
3787 16B STHLM 1 TJ .BR 30-3-10, PR-LYXS 75
3788 17b NORRA DEGERFORS 4-10-83, PRAKT 200
3789 17b HERNÖSAND 13-5-82, LYXS 200
3790 17b ÅSHEDA 11-1-84, PRAKTEX 200
3791 17b wenersborg 11-3-84, prs 100
3792 17cvar LINKÖPING 22-7-83, PRS, vit fläck vä 12 100
3793 17d MÅLILLA 5-12-84, PRS 125
3794 17d UDDEVALLA 26-6- 50
3795 18e,v2 Jönköping 10-1-88, ej färgfylldab., ab-pr 200
3796 18e,v2 NORBERG 4-2-88, pr-lyxs, ej färgfyllda 175
3797 18v2 HERNÖSAND 2-6-86, LYXS , ej färg b. 200
3798 18v2 Hernösand 28-6-89 100
3799 19 LÖSEN ÖRE violett stpl 75
3800 19 UMEÅ 26-2-95, PR-lyx 75
3801 19a LINKÖPING 23-8-92, LYXS 100
3802 19c FALUN 9-5-99, LYXS 100
3803 19c WESTERVIK 2-5-96, PR-LYX 100
3804 19c TÖREBODA 17-8-95, PR-LYX 100
3805 19d WESTERÅS 15-4-04, LYXS 100
3806 19v2 STORA MELLÖSA 23-5-92, pr saknar M 250
3807 19v2 YSTAD 7-5-92 saknar M ihö oval 200
3808 20b BERGA 18-6-83, PRAKT 200
3809 20b HELSINGBORG 5-9-82, PRAKT 200
3810 20b GEFLE 3-3-88, PRS 100
3811 20b NORBERG 29-5-87, PRS 100
3812 20c BODEN 28-12-84, LYXS 200
3813 20c NÄSHULT 4-11-82, PR-YX 200
3814 20c UPSALA 30-12-84, PR-LYXS 150
3815 20c NORSHOLM 3-11-82, PR-LYXS 125
3816 20c HEDEMORA 30-4-84, AB-PR 100
3817 20c SMEDJEBACKEN 21-5-84, AB 75
3818 20C,var KORPILOMBOLO 15-12-82, sista E saknas i hö oval 200
3819 20d SMEDJEBACKEN 30-5-84, PRS 125
3820 20d SUNNE 20--3-85, svårare nyans F 350 100
3821 21 JÖKÖPING RULL stpl 14-10-96, LYXS 250
3822 21b,v4 TÅGARP 1-9-85, BLÅ LYX Spegeltryck 300
3823 21d MARSTRAND 27-5-87, LYXS 200
3824 21f KARLSBORG 8-3-92, OMV LYX 50
3825 21hvar ASKERSUND 9-9-90, tryck hö hörnen 100
3826 21i SANDHAMN 9-5-96, PR-LYX 100
3827 21v3 NORA 11-11-90, 2 punkter efter E 90
3828 22A 50öre i 4-BLOCK med marginal stpl OINLÖST, UTST OBJ 3000
3829 22A BROBY 22-4-91, PRAKT 200
3830 22A STORLIEN 7-11-89, PR-LYXS 100
3831 22Aa ARBOGA 5-7-88, PR-LYXS 100
3832 22Ac JÖNKÖPING 20-5-87, LYXS 200
3833 22Ac FRÅNÖ 3-11-90, PRAKT 150
3834 22Ad KALMAR 7-2-89,AB 95
3835 22Ad,v2 50ö skadat i, ...LULEÅ -87F 600 175
3836 22Ae MALMÖ PAKET 14-11-90, PR-LYXS 125
3837 22Ae STH C 4. 1-6-89, PRS 100
3838 22Ae KRISTIANSTAD 1-12-90, WÄRDE stpl 100
3839 22Af ÖFVERTORNEÅ 6-5-91, PRS 100
3840 22Af LJUNGSKILE 30-4-92, PRS 100
3841 22Af,v1 KARLSBORG 30-5-90, P-LYXS skadat E 250
3842 22Ag KARLSKRONA 13-4-, PRS 110
3843 22Ag MARIESTAD 10-8-92, PRS 100
3844 22Ag RAUS 19-11-91 100
3845 22Ag RÄTANSBYN 9-4-92, AB-PRS 90
3846 22Ag MOLKOM 18-1-92 60
3847 22Ag, var 50ö postfrisk gumering kvar stpl FS...19-9-94, OVANLIGT 150
3848 22B TIDAVAD 9-2-93, pr-lyxs 1000
3849 22B KRISTIANSTAD 17-2-93, AB-PRAKT 650
3850 22B LIDKÖPING 13-4-98, PRS 500
3851 22B KALFSUND 29-4-190(0) 400
3852 22B KARLSKRONA 3-6-93, vacker men tunn 190
3853 22f ESPÖ 14-9-94, hel sidv, fint ex 100
3854 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 2-9-96, LYXS 300
3855 24Ae ÅSELE 22-9-93, PRAKT 125
3856 24Ae STH S 14-6-94, LYXS 100
3857 24e KARLSKRONA 29-4-91, PR 100
3858 25v4 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 90
3859 25var STH 5-3-xx, var defpåtryck hö krona 75
3860 26 Torsby 8-8-95, prakt 200
3861 26 SKÖFDE 7-6-91, PRS 100
3862 26b,var prc stpl ...TAV ..6, brott på E o ram till hö 75
3863 26v3 i = 2 prickar, stpl ...STAVAL... 175
3864 26v3 Ö)STAVAL(L, i= prickar, F 500 165
3865 26v3 Helsingb. 16-12-89, F400 150
3866 26v3 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 100
3867 26v3 i= 2 prickar ,tydl var, 2 stpl 95
3868 30vm WIMMERBY 13-5-12, PRS 3-STRIP 300
3869 31 TUN 11-4-18, LYX 4-BLOCK 125
3870 31 8ö 4-block BORLÄNGE 8-9-18, LYXS 100
3871 33 GÖTEBORG 1-4-11, PR-LYXS 50
3872 33 ÖRNSKÖLDSVIK 2-8-19, PR-LYXS 50
3873 33 KARLSKRONA 1-11-11, PR-LYXS 50
3874 35 SALTSJÖBADEN 6-10-15, PRS 50
3875 37 STH 13-3-11, 50 Ö LYXS 70
3876 37 SUNDSVALL 3-8-16, PR 50
3877 39 ÖREBRO 1-5-17, PRAKT 5 200
3878 39 KRISTIANSTAD 6-2-18, PRAKT 150
3879 39 PRAKT4-BLOCK STPL STH 1916, F 250 100
3880 39 Borlänge 1-12-17, prklipp 100
3881 39 Borlänge 1-7-18, 5 kr 3-strip prklipp 100
3882 40-54 vm linjer kpl serie inkl extra 8ö cz, F 800 175
3883 41cx TÅ... 9--, VM cx 50
3884 43cx STH 20-3-16, AB-PR 50
3885 44 GÖTEBORG PAK 15-5-17, LYXS 50
3886 45 VÄSTERÅS 27-12-19, PR-LYXS svår 7ö 150
3887 45 STH 18-12-18, PRAKT 7ö svår 100
3888 46 8ö 3-strip, PLK 228 28-3-1919, ovanligt 250
3889 46cz 8ö 3-strip, 24-2-1919, ovanligt tydl KPV 450
3890 47 SKATTKÄRR 16-1-14, PR-LYXS 75
3891 47 RIMBO 4-5-17, PRS 10 ö 30
3892 47cx VÄNERSBORG 11-2-15, PR-LYX 150
3893 47cx STH 1 TJ BR 9-4-15, LYXS 110
3894 47cx GBG 13-2-15, LYXS 100
3895 47cx STH 1 TJ BR 9-1-15, PLYXS 75
3896 50 20ö linjer+ KPV, 20ö stpl 75
3897 50 VISBORGS SLÄTT 5-5-14, PRS 50
3898 51 REFVINGEHED 2-5-19. PR-LYX 150
3899 51 ÖREBRO 29-12-16, PR-LYXS 60
3900 51 ÖREBRO AFG AFD 7-3-17 PR-LYXS 50
3901 51 BRÄNNARP 10-6-20, PRS 50
3902 51cx PKP... 8-9-1. 25Ö OMV VM F 500 150
3903 52cx STRÄNGNÄS 1-4-16, PRAKT 150
3904 52cx FALKÖPING 16-12-14, AB-PR, cx F 200 125
3905 52cx 30ö stpl ..NERSBOR- 16 50
3906 53 VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXS 75
3907 57 ÖSTERFORSSA 18-2-10, Y Å, F 125 100


LÖSEN
3908 1 oinlöst 200
3909 1 Hackås 18-11-78 125
3910 1 OINLÖST på 1ö lösen 125
3911 2 15-block, AB-PR centr,Hudiksvall stpl 1879 900
3912 2 4-BLOCK 3ö orderst Hudiksvall 375
3913 2 FINSK KORK STPL, PRS 250
3914 2 LYSE 26-4-90, 3 ö t 14, PRAKTS 175
3915 2 3ö 2 nyanser stpl 74, välcentr 175
3916 2b KNISLINGE 27-6-79, färgstark 3ö 100
3917 2b,v NÄSRÄM, kartong ppr, F 500 100
3918 3 21 BLOCK STPL FÄRILA 1-10-78, STÖRSTA KÄNDA ENHET. UTST OBJ. 2000
3919 3 ESLÖF ODATERAD 2 RINGSTPL 100
3920 3a 5ö brun, hörnstpl ... tor.., ab-prc 100
3921 3b OINLÖST PRS på 5ö 250
3922 4 var: 2märkesbilder 150
3923 4a hörn stpl ... ÄS, 175
3924 4a 6ö orangegul , hörnstpl 150
3925 4a STH ANK A 6-1-75 100
3926 4b 6ö PR-LYXc, hörnstpl ex 200
3927 4b MALMÖ 27-4-75, omv stpl , AB 3,3,3 175
3928 4b KUNGSBACKA 18-9-78, AB-PRS 150
3929 4c 6ö PR-LYXc 4-BLOCK, RARITET i denna centrering, order st Hudiksvall-79 800
3930 4c LJUSDAL 19-1-80, PRS, 2:a stpl 300
3931 5 12ö 29-BLOCK, (8 lodr.x 3vågr + 5 ex till vågr)stpl MOSÅS 9-5-78. EXCEPTIONELLT BLOCK. 2500
3932 5 KÄRRGRUFAN 20-3-84, PRS 75
3933 6 BOARYD på 20ö, stpl 800 250
3934 6a SKARA 29-4-74, PR-LYXc, fin färg 1800 675
3935 6a 20ö klarblå, lätt stpl + bläck, F 2500 350
3936 6a prc , stpl 74,tunn 275
3937 6d F(ALKENBE)RG 21-5-79, LYXcentr 110
3938 7bv prc. hörnstpl ex 150
3939 8 RIMFORSSA 5-6-80, PRS 150
3940 8 Kalmar 26-10-81 100
3941 8a blåakt. grön hörnstpl 18, pr-lyx centr 125
3942 8b FALKÖPING 29-8-79, PR 900
3943 8c ÅTVIDABERG 18-9-78, lyxs ,2:a stpl 200
3944 9a prc stpl , litet dragspel 75
3945 9b STH PAKET 8-9-74, AB 125
3946 9b STPL 28-10-78, PRcentr 120
3947 9b STH PAK 6- 110
3948 9b,3b 2x50ö+2x5ö, på kl. KUNGELF 5-3-77 200
3949 9d DJURA 17-4-79 AB 3,3,3 100
3950 10 PR-LYXC. stpl ...SELE.. 175
3951 10 MYCKELÅSEN 25-6-42, LYXS 100
3952 10a 1 KR lodr 6-strip, mycket vackert stpl GBG 31-5-75, F 6x 600 =3600 900
3953 10b 4-BLOCK på Tyskt klipp, rv st STh 5-3-74 500
3954 10b Malmö Pak 9-6-77, omv 200
3955 10b PR-lyxc stpl Malmö 200
3956 10b STPL ... ERGBY 22-2-82, 100
3957 10c STH Ank A 9-11-78, blå stpl , 1 kr 200
3958 10var hyssjning prc,19-3-77 2:astpl 75
3959 11 REK STPL , PR , ktspts 75
3960 12d 3Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
3961 12d EKEDALEN 18-7-90, OMV LYXS 125
3962 12d GULLSPÅNG 2-1-89, sidv 50
3963 13hvar 5ö felperf. par hö ex 2 märkesbilder, STOCK HOLMPAKET 28-1-90 200
3964 14d GBG PAK EXP 29-4-85, PRS 100
3965 14e GBG PAK.EXP 4-7-85, PR-LYXS 75
3966 14f STRÅTJÄRA 27-5-91, PR-LYXS 150
3967 14f MARSTRAND 6-7-89, sidv 75
3968 15 12ö 4-block WÄRDE stpl 300
3969 15 12ö LYX centr H...RG 2 -90 100
3970 16 20ö 4-block WÄRDE stpl , pr 250
3971 16e LEKSAND 16-10-91, PR-LYXS 100
3972 16e2 20Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
3973 17a 24 ö grålila , stpl ...SÖ 5-3-83?, välcentr 375
3974 17a R... 16-11-80, bra stpl grålila 300
3975 17a PITEÅ 25-6-, pr-lyx centr 300
3976 17a T STPL 24Ö GRÅLILA ktspts, F 1900 225
3977 17a GBG 1-9-82, tu fl. 200
3978 17dv2 24ö hörnstpl :::BOR:: kort fotstr på L 50
3979 18 TÖREBODA 18-11-91 100
3980 18 WÄRDE STPL 30ö 100
3981 18b BÅSTAD 0-12-(8)0 60
3982 18c RÄTTVIK 8-5-84, PRAKT 200
3983 18c REKARNE 16-11-90, PR 150
3984 18c ROSSÖN 6-6-91, PRS 125
3985 18d BACKE 7-5-89, prs 100
3986 18d REK stpl i PRAKT 100
3987 18e TORSÅS 21-4-88, PRS 90
3988 18e BRASTAD 26-12-89, PRS 75
3989 18e UDDEHOLM 3-5-89, PRS 75
3990 18f GIMO 11-5-90, AB-PR 60
3991 18var PARTIELLT DUBBELTRYCK stämplat ex UNIK ? 5000
3992 19 FINNERÖDJA 27-12-89, PRS 75
3993 19a ÅTVIDABERG 17-10-78, lyxs 125
3994 19b SKINNSKATTEBERG 30-5-87, rv stpl 80
3995 19d WÄLINGE 24-10-84, omv stpl 150
3996 19d LIMA 5-2-82, prs 100
3997 19d HAPARANDA 29-3-90, PRS 100
3998 19d ÅLEM 14-3-88, PRS 100
3999 20 ANEBY 3-4-88, omv LYXS 100
4000 20a-d 1kr ,4 välcentr ex i olika nyans 200
4001 20d RESELE 16-12-88, PRS 200
4002 20var stpl ÖR 2-12-90, överlappande färger 200
4003 20var GBORG, överlappande brun och blå färg 90
4004 20var HÄ... 30-11-8.. liten tryck var ned vä 75


MILITÄRMÄRKEN
4005 3 HALMSTAD 5-10-39, rättv stpl 40
4006 6 DRAGSPEL stpl ex 300
4007 8 FÄLTPOSTEN 27-8-40, PRS klipp 200


ORTSSTÄMPLAR
4008
USA 5C GÖTEBORG 26-12-52, PRS 300
4009
NYKÖPING 24-7-14,PRS på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 225
4010
finsk 25p med pr korkstpl och sth lm stpl 17-9-93 200
4011
STH . 2811-91, finsk 5+20p prs klipp 200
4012
GBG 15-7-40 USA 8C par klipp 200
4013
LINDOME 28-8-39, på ENGLAND ½+1d 200
4014
NYKÖPING 24-7-14,PRS 2:a stpl del på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 175
4015
STH K.E. 29-6 88, finsk 25p prs 150
4016
STH K.E. 22-2-90, finsk 25p prs klipp 150
4017
STH K.E. 25-7-90, finsk 25p prs klipp 125
4018
STH 25-8-0X 25-8, PÅ USA 2C 125
4019
SKÖFDE LBR 18-10-, PÅ USA 5C 125
4020
ALINGSÅS 5-12-77, PÅ USA 31C 125
4021
STH . 3-8-02, finsk 10 blå prs klipp 100
SVERIGE OSTÄMPLAT *

4022 1a,var (*) 3skill med variant "dödskalle" i höger valörfält , Attest Frimärkshuset 1967 signerat Lundström , som kallar varianten "dödskalle" i ö. högra hörnet. Attest N.S. 1983 som kallar varianten "apkranium i högra valörfältet. Raritet." Intyg HOW godtagbart ex med några kvalitetsanmärkningar, 1.2.(-) "Förekommer ej med orginalgummi" tryck variant i höger 3. EN OSTÄMPLAD RARITET AV RANG, Av mig Björn 3 kända stämplade (dokumentation finns av dem) ex och denna då ytterst ovanliga ostämplade ex som troligen är UNIK, som ostämplad. Trots defekter mycket presentabelt utseende. Konstigt att Facit inte listar denna variant (men det kommer nog snart så passa på detta tillfälle) SUPER INTRESSANT för VARIANT SAMLAREN! 50000
4023 1E1 (*) 3sk svåra första eftertrycket med variant stora gröna flammor i trycket. Sign O.P. 1 E1. 1000
4024 1E3 (*) troligen omgum., kht , 1,3,1 ,svårt märke 750
4025 1E3 * 3SK Eftrertryck 3 position 6 , Intyg Sjöman "övre höger hörn är skadat med felande hörntand. En skada som uppkommit vid "uppnålningen" före peroreringen, en skada som ofta finnes idetta hörn på denna position" godtagbart ex 1,3,3. Upplaga bara 540 dt F 2018 7500 750
4026 2E2 * 4sk Eftertryck II 1868 med plåtfel, PR 1100
4027 2E2 * 4sk nytryck 1868, mkt gott ex 3,3,3, 700
4028 2E2 * -(*) 4sk 1868 delvis gummi FRÄSCHT EX 2,-3,3,2-3, SIGNERAD BG 600
4029 2E2 *-(*) 4skill 1868, fräscht ex 450
4030 2E3 Fräscht AB ex 800
4031 2E4 * 4 sk t 13 eftertryck 1885 mycket gott ex 500
4032 2E4 * 4 SKILL t 13 , eftertryck 1885, AB 3,3,4 475
4033 2E4 * 4sk t 13 1868 nytryck, fräscht 325
4034 3E2 (*) 6sk fint nytryck medelgod centr. 3500 500
4035 3E3var (*) 6 sk gott ex 2,3,1 med stor del av HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE. 1000
4036 4 8sk ostpl. på framsidan men st. färg på baksidan 1500
4037 4E4 (*) 8skill 1885 gott ex 2,3,1 500
4038 4F (*) förfalskning Replika, LYX centr 200
4039 6a3 (*) 3Ö FRÄSCHT OSTPL, liten tunnfläck. F 6000 500
4040 6c * 20ö Lösen, PRAKT 250
4041 6E1 * , vackert 1skill 1868, obet gulnat hö 900
4042 6E1 *(*) 3ö svart lokal , det svåra eftertryck 1 2-6-1868, mycket sällsynt i denna fräschör, mycket gott ex 3,3,4 , Upplaga bara 400st. Svårt 800
4043 6E2 (*) 3ö eftertryck 1868 , 2,3-4,1 300
4044 6EII * svart lokal eftertryck 2, vht, kt 250
4045 6N1 (') trol omgummerad, prc 3,4,1 400
4046 6N2 * 3ö svart 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
4047 7 * PRAKT EX F. 2500 800
4048 7-12 *-(*) vapenserie med 4x 12ö och 2x 50ö i nyanser. F 2011 ca 31000:- 2200
4049 7-12 *(*) vapenserie nytryck 1885, AB-PR 1100
4050 7-12 (*)Vapen Nytryck 1963 på blad ur handbok 150
4051 7-12N1 * 5-50Ö , 24O 30Ö svagt tunn fläck 750
4052 7a1 (*) 5ö mörkgrön ffräscht ex 500
4053 7a1 *, ab centr, tu fl, F 5000 450
4054 7b1 (*) 5ö grön LYXcentrerat, 3,5,1 600
4055 7b1 (*) 5Ö GRÖN PRAKTcentr 3,4,1 325
4056 7b2 5ö grön AB, centr, 3,,3,4 400
4057 7b2 (*)-* 5ö PRAKT centr, FÄRGFRISKT 300
4058 7b2 * 5ö mustigt grön, praktcentr, 3,4,1 300
4059 7b2 (*) 5Ö FRÄSCHT EX 200
4060 7b2 *-(*) 5ö ½ gummi, några pappersrester 200
4061 7b2 v4 * vc fräscht ex, var FFM 500
4062 7c1 (*) nyansint . HOW, F: 7000 650
4063 7c1 * ,fräscht godtagbart ex, kht, F7000 550
4064 7c2 (*) prc AB ex 350
4065 7c2 * 5Ö MYCKET FINT EX 250
4066 7c2 (*) Lyxcentr. fräscht ex,tu fl. 200
4067 7c2 (*) fräscht gott ex 2,3,1 200
4068 7d (*) intyg HOW 3,5,1,lyxc 700
4069 7d *, AB ex sign Sjöman. F2000 400
4070 7d * PR-LYX centr 5 ö 400
4071 7d * 5ö ljusgrön, 3,3,4 mycket fräscht gott ex, variant grön färgprick i övre marginal 400
4072 7d * 5ö ljus grön, AB 3,3,3 300
4073 7d * 5Ö ljusgrön BRA CENT , kht, F 2500 200
4074 7f *(*) 5ö vapen mycket gott ex 400
4075 7f * 5ö fräscht AB ex 300
4076 7f fräscht ostpl ex, F 1700 200
4077 7N1,v4 *(*) 5ö FFM, prakt 400
4078 8b (*) 9ö ostpl praktcent, vht, 2lvhtt , 1,4,1 350
4079 8c * 9ö intyg Sjöman PRAKTex. F 5500 1900
4080 8c *, HOW 3,3,3,kt ,AB ex 1200
4081 8d * 9ö , bra centr, sign Bühler, lvht, AB 1000
4082 8d (*) prakt centr,ABex 3,4,1 850
4083 8d (*) AB centr 700
4084 8d (*) 9Ö PRAKT centr, 3.4.1 500
4085 8d (*) 9 ö sign ex Sjöman gott ex 500
4086 8d (*) 9ö ostpl gott ex 2,2,1, F 3500 250
4087 9b2 * 12ö mörkblå, ngt intorkat gummi 275
4088 9c1 * praktcentr, vht,f F2000 350
4089 9c1 (*) 12ö fräscht ex, ab-pr centr , F 2000 200
4090 9c3 (*) 12ö LYX centrad 300
4091 9g (*) 12Ö GRÖNBLÅ, 3,4-5,1, lvht, Pr-LYXc 400
4092 9h * -(*) gummirester 12ö ultramarin, gott ex 2,3,1, F 3600 360
4093 9h (*) fin ultramarin färg, praktcentr, 350
4094 9h * - (*) 12ö ultramarin, ngt intorkad gummi 250
4095 9m * AB ex F. 1800 500
4096 9N1 * ABex F.900- 200
4097 10 * mkt fräscht 4-block,signerad Sjöm. 1ex nålstick F. 24000 3800
4098 10a *-(*) 24 ö mörkt orange, PRc, 3,4,1 600
4099 10a * 24Ö MÖRK ORANGE, sign W.Balasse Bruxelles, praktcentrerat 500
4100 10d1 * 24ö PR-LYXcentr, kt, ab 3,4-5,3 700
4101 10d2 * AB centr. F 4000 600
4102 10d2 * 24ö AB, 3,3,3, F 4000 500
4103 10d2 (*) - * 24ö gott ex 2,3,1 400
4104 10d2 (*) 24ö mkt gott ex 3,4,1 praktcentr 350
4105 10e * HOW 3.3.3. ngt genomträng. gummering 1000
4106 10g1 * svår nyans, intyg HOW 2,3,3. ,vht,lvht, F5500 1600
4107 10g1 (*) 24ö gul LYXcentrerat, 3,5,1 1500
4108 10g1 (*) PRcentr e x av den svåra gula nyansen, förbättrad tandning , F 5500 550
4109 10h1 (*) 24ö rödorange 2, 3, 1 gott ex 400
4110 10h2 (*) AB centr. 600
4111 10N1 * 24ö prakt par, F 1800+ 400
4112 10N1 *(*) 24ö bra AB, T 13 250
4113 10N1 *(*) 24ö mkt fräscht AB ex 200
4114 11a *, variant färgfläck vid F. i frimärke ,god AB centr.5000 1000
4115 11b,d1,e1 *-(*) 30ö 3 olika nyanser, F 14000 1100
4116 11d1v4 Variant vitt streck över E i öre, ex Sjöman ,ktsptsar 500
4117 11e2 * 30ö gott-mkt gott ex 350
4118 11h (*) 30ö chokladbrun, vacket men svagt veck ,godtagbart ex , svår nyans 500
4119 11N1 * 30ö PRAKTEX Nytryck t 13 300
4120 11N1 * AB F 900 200
4121 11N1 * 30 ÖRE NYTRYCK 1885, AB 200
4122 11N1 * 30ö nytryck 1885, perf 13, 2ktt 100
4123 12h *(*) 50ö rosa nära **, 3,3,4 600
4124 12h *, tryckvariant stor färglös punkt över o i femtio 500
4125 12h (*) fräsch 50ö, 2,2,1 F 5000 400
4126 13a (*)-* 3ö brun lokal, 2,3,1, gott ex 700
4127 13a (*) felfritt AB centr,ngt rufft. 650
4128 13b (*) godtagbart ex F 5250 500
4129 13N1 * 3öre brun lokal , nytryck 1871, AB 500
4130 13N1 (*) AB-pr centr, F2300 400
4131 13N2 * , 3ö brun nytryck 1885, intyg Sjöman 400
4132 13N2 * 3ö brun 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
4133 14-16 3ö *, 17ö (*), 20ö *, goda ex 2,3,1 F 10100 800
4134 14-16 (*) 2 st ESSÄER, 33ö blå o röd 600
4135 14-16N1 * 3,17 och 20ö, 3ö svagt tunn fläck 500
4136 14A (*) troligen omgummerad 3ö typ 1 olivaktigt gulbrun, felfritt fräscht ex F 7500 500
4137 14Ab * gulaktigt brun mycket fräscht ostpl ex F 10.000 1250
4138 14Bav2 (*) olivaktigt brun typ 3, svår nyans 1200
4139 14bC1 (*) 3ö brun pr-lyxcentr, 3,4-5,1 250
4140 14Bc1v3 *, fräscht , fht, kt,F 140
4141 14Bc1v5 (*) 3ö REKORD FLÄCKEN PÅ S, största kända fläck av denna variant, stjärnmärkt ostämplad och i denna magnitud ett UNIKUM. trots ktt spetsar UTST OBJ. 5000
4142 14Bc2 * 3ö fräscht gott-mycket gott ex 250
4143 14Bc2 * fräscht AB, fin färg,F 2000 200
4144 14Bc2 (*) 3ö prc 3,4,1 fräscht 200
4145 14Bc2 * vc ,kt F 2000 150
4146 14Bd (*) 3ö Lejon PR-LYX CENTR , 3,4-5,1 250
4147 14Bd,v2 * 3Ö "TYP III" grundtyp 14, Ovanlig ost. 500
4148 14Bdv2 (*) orange brun typ 3, kt 200
4149 14Be,v3 (*) 3ö fläck på NOS, stjärnmärkt i Facit 1500
4150 14Be,var * 3ö fårgprickar imarginalen 225
4151 14Bf (*) 3ö orangebrun, 3.4.1, F 2000 150
4152 14Bg * 3ö mycket fint ex 3,3,4 400
4153 14Bg,var * 3ö 2 märkesbilder 175
4154 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex, 2,2,4 150
4155 14Bh * , fräscht , centr uppåt 125
4156 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex 2,2,3 ,not . baks 125
4157 14Bhv2 * 3 ö huvudtyp 3, F 1100, 2,1,3 150
4158 14N * 3 ö t 13 , fräsch AB ex 200
4159 15a * ab centr, flera fasts.F6500 1200
4160 15a *-(*) 17ö stark färg, gott ex 2,3,1 800
4161 15b1 (*) felfrittABcentr ex,ngt rufft 650
4162 15b2 * 17ö fräscht AB ex 3,3,3 1300
4163 15c (*) 17ö grå Lejon modern förfalskning 100
4164 16a * 20ö PRAKTEX med dubbeltand nedtill, F 3600 900
4165 16a * 20ö Lejon fint ex 350
4166 16a (*) 20ö prc ex, kt 200
4167 16b1 * 20ö prakt, 4,4-5, 3-4 600
4168 16b1 (*) fräsch vc. ABex. F 2600 400
4169 16b1 (*) 20ö brunakt röd, praktcenr , 3,4,1 400
4170 16b1 * 20ö PRAKT centr 400
4171 16b1 (*) 20ö brunakt or.röd AB, 3,4,1 350
4172 16b1 * 20Ö brunakt. orangeröd sign Bühler 350
4173 16e (*) ab-prc, (3,4,1 ,) F 2300 375
4174 16ev2 * 20ö ÖPPEN 0, sällsynt ostpl 1250
4175 17a,c * 3ö 2 nyanser 250
4176 17b * AB centr f 800 200
4177 17b * 3ö gulbrun, AB , 3, 3,4 100
4178 17c * 3Ö MÖRKT OR.BRUN, 250
4179 17c * 3ö mörkt orange brun, 3,3,4 färgstark 150
4180 17d * 3ö AB 150
4181 17d (*) 3ö t 14, fräscht ex 3,4,1 150
4182 17d,v2 PAR 3 hö ex v2, 1400 250
4183 17e (*) PRAKTc 200
4184 17e (*) 3ö t 14, fint ex pr-lyx centr. 3,4-5,1 150
4185 17f * -(*) 3ö LYXcentrerat 4-block, intorkad gummi. sällsynt välc. 500
4186 17f * 3ö T 14 gulakt or.brun, , AB-PRc 250
4187 17f * 3Ö RINGTYP T 14 ab-pr 125
4188 17g (*) 3ö pr-LYXcentr par 3,4,1 fräscht 500
4189 17g (*) 3 ö suddigt tryck ,2,3,1 150
4190 18b (*) 4ö "SVART" (färgstyrka 9) ,LYXCENTRERAD , intyg Obe 2,5,1, (även intyg HOW) svagt veck, obet åldersfläckad, detta utan större betydelse för denna RARITET I OSTÄMLAT SKICK, ETT FÅTAL KÄNDA. 25000
4191 18b * 4ö gråsvart, signerad O.P. 18b, . Mycket svår nyans ostämplad F 2018 15.000kr 5000
4192 19 (*) ABcentr. f 2800 400
4193 19a (*) PRc AB ex, F 3200 800
4194 19a (*) AB-PRcentr 600
4195 19b (*) 5ö PRAKT CENTR 3,4,1 300
4196 19c * 5ö LYXc, lvht, 3,4-5,1, fin färg 500
4197 19c,v2 (*) 5ö smaragdgrön, 2,3,1 gott ex 350
4198 19f (*) 5 ö , ovanligt ljus färg, 3,4,1 500
4199 19f (*) 5öre Praktcentr, vht 275
4200 19fv7 * -(*) 5ö ringtyp t 14 med HÖRNMARGINAL VM ROSETTSLINGOR, TYDLIGT, trots liten tu fläck ovh kht, ENDA KÄNDA OSÄMPLADE EX. OKÄNT I FACIT. endast en ostpl 50ö t 14 är känd. Annars 2:a kända ostämplade ex på ringtyp t14 överhuvudtaget. STPR RARITET. 12000
4201 19hv2 (*) 5ö starkt skuggad siffra, 2,3,1, F3500 450
4202 19v3 * kartongpapper, F 3500 500
4203 20a (*) sällsynt nyans,ngt def. F 7500 450
4204 20i (*) 6ö blålila , PRAKT -LYX centr, 3, 4-5,1 500
4205 20i * 6ö matt blålila, LYXc ,kt. 350
4206 20j (*) spår av gummering, 6ö AB-PRc 500
4207 20j (*) fräsch 6ö 2,3,1 300
4208 21k * 12ö blå tjocka siffror, AB-PR centr 250
4209 21n (*) 12ö mörkblå fint ex 2,3,1 250
4210 21o (*) 12ö ultramarinakt djupblå praktcentr 250
4211 21o,v9 (*) 12ö prc, omgummerad **, styvt kartongpapper, Lätt veck F 2500+v9 250
4212 22Aa * 50ö LYXcentr 250
4213 22c (*) 20ö röd , kht 1,3,1 godtagbart ex 600
4214 26a (*) 50 ö ringtyp t 14 ostpl gott ex 2,3,1 750
4215 28-35,38 * OSTÄMPLAD SERIE RINGTYP T 13 utomnr 36-37. fräscha framifrån en del med fler fastsättare. nyanser ex2 st 3ö, 33c F 2011 ca 20000 1500
4216 28bvar (*) 3ö tryckfärgstreck i övre marg. 2,3,1 250
4217 28d *(*) 3ö GULbrun, AB-PRAKT 200
4218 28e * 3ö orangebrun, PRAKT 250
4219 28e * 3ö skarpt tryck, fräsch 125
4220 28g * 3ö färgstark, AB ex 250
4221 29b * 4ö PRAKT 700
4222 29b * 4ö ringtyp t 13, fräscht AB 3,3,4, F2100 300
4223 29b (*) 4ö ringtyp t 13, LYX centr 175
4224 29c2 * 4ö SVART, STOR FÄRGRARITET ! FÅ KÄNDA. INTYG HOW 1,1,3 tu fl. Har tidigare kostat ca 50.000. 12000
4225 30b * AB ex, F 1500 600
4226 31 *(*) 6 ö PRAKT EX 450
4227 31f * 6ö ringtyp t 13 karminaktigt lila F 3500 250
4228 31g * 6ömkt gott ex 3,3,3, ngt ålderspåv gum 200
4229 31g (*) 6ö blåaktigt lila LYXcentr, ngt ktt 200
4230 31g (*) 6ö blåakt lila, pr-lyxcentr 200
4231 31i * AB centr hö ,fräscht 200
4232 31j * PR-LYX ex F 2000 800
4233 31j * fräscht ex, vc F 1300 250
4234 31k * vc fräscht AB ex 350
4235 32 * 12ö LYXcentr 250
4236 32 * PRAKT F 400 125
4237 32 *(*) 12ö PRAKT 110
4238 32c * 12Ö ringtyp t 13, LYX centr praktex 125
4239 33a * ,obet korta tspts. F.2400 500
4240 33a (*) 20ö karminaktigt röd , gott ex 2,3,1 200
4241 33b * ABcentr. lvht., F 2500 300
4242 33V1,N (*) tretio/tjugo NYTRYCK 1978 200
4243 39a * 10ö boktryck 1885, fräsct AB ex 250
4244 39b * 10 Ö Oscar Boktryck 1885, BRA AB 250
4245 39c * PR-LYX 850
4246 39c *(*) 10ö Oscar blekt karmin , PRAKT 475
4247 39c * 10 ö oscar utan ph, mycket gott ex 300
4248 42 * prakt 100
4249 42 * LYX 100
4250 42c *(*) 4ö RINGTYP PH, LYX 150
4251 42var * 4ö -PR-LYX centr, rambrott 100
4252 43c * 5Ö ringtyp med ph, LYX men kt 100
4253 43d * 5ö LYX 250
4254 44a ostpl lyx 125
4255 44a prakt 100
4256 44c * PR-LYX, F 400+ 125
4257 44c * 6Ö , LYX centr 125
4258 44c *, PRAKT 100
4259 45c * 10 öre OSCAR Boktryck PR-LYX F 1100 475
4260 45c * 10ö Oscar PH , AB-PRAKT 200
4261 45c * AB fräscht 175
4262 45d * 10ö Oscar boktryck mattrosa 4-block något förstärkt F 2800-3500 350
4263 45d * ,PRc bra ex 250
4264 45d * 10ö boktryck mattrosa. fräscht AB-PR 125
4265 45d *(*) 10ö mattrosa nära ** , mycket gott ex 125
4266 46 *(*) 20öringtyp PH, nära PRAKT 225
4267 46 * AB ex, F 950 200
4268 46d * PAR vågr.20ö ljust orangeröd AB 1900 400
4269 46v1 * SPEGELTRYCK 200
4270 47 * 30ö PR-LYX f 2600 800
4271 47 * 30ö PH, BRA AB 375
4272 47f * 30ö orangeaktigt brun , F 2700 400
4273 47v3 *(*) 30öringtyp PH, bra AB SKUGGAD 3 300
4274 48c * AB centr hö , F 2000 225
4275 48e * PRAKT 400
4276 49 * 1KR ringtyp PH, PRAKT 250
4277 49 * 1KR PH ostämplat LYX centrerat 250
4278 49a AB-PR * 200
4279 49d * LYXc 300
4280 49d * 1kr, PRAKT 200
4281 52a2 * 5ö djupgrön, svår nyans 100
4282 52b * ABex centr ned ,F 2000 375
4283 52c,v1 * 5ö blågrön otandat bra ex ,F 1000 250
4284 52cv1 * marginal ex F. 1000 300
4285 52cv1 * bredrandigt marginalex 225
4286 52f * 5ö klargrön, svår nyans PR-LYXc 4-block F 3000 för AB , för PR ca 6000 600
4287 52v1 * 5ö otandat marginal par ,praktex 200
4288 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, PRAKTcentr dragspelsveck, F 2016 300 60
4289 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, AB, F 300 40
4290 54cv1 * otandat par F 1400 275
4291 54cv1 *(*)-** nästan **, F 700 225
4292 54d 4BL 2ex *,2**, f 1900+ 2 ex med gummiveck 350
4293 54dvm1 * 10ö extremt ljus färg, omv vm AB 175
4294 54e,v1 (*) 10ö oscar,otandat 4-block , 200
4295 54v1 * otandat hörnmargex 100
4296 54v1 *(*)10Ö OSKAR OTANDAT PRAKT 50
4297 54v7 * 10ö Oscar med delar av 4 märkesbilder, Ovanligt. Kuriosa. 1000
4298 55c * 15ö Oscar LYX F 350+ 175
4299 56 * prakt 20ö Oscar 90
4300 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, dragspelsvekPRcentr,F 1800 225
4301 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 220
4302 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 180
4303 56b * AB, lvht F 650 125
4304 56b,v1 * 20ö oscar klar ultramarinblå otandad PRAKT, F 2500 500
4305 56d * 20ö Oscar LYX F 350+ 175
4306 56d,v1 * 20ö oscar blå otandad PRAKT, F 600 125
4307 56v1 * otandat f 550 200
4308 56v1 * 20ö otandat praktex, F 550++ 180
4309 57var * variant par med starkt förskjutet vm. Delar av 4st olika vm kronor på ett märke. UNIKT?, 3000
4310 58 *, PRAKT 4-block, F 3000 800
4311 58 * LYX F 750++ 300
4312 58b * 30ö Oscar LYX F 750+ 250
4313 58b *(*) 30ö Oscar PRAKT F 750+ 150
4314 59a * ab F 1000 275
4315 59a * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200+ pr 200
4316 59a * 50ö O II blåakt.grå, PR,sign Strandell 150
4317 59c * bra AB ex F 850 200
4318 59c * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200 175
4319 59d * AB ex 175
4320 59dv1 50ö Otandat PR.ex.,F1800+ 600
4321 60 1 KR AB ex F 1400 375
4322 60 * 1KR I PAR, AB-PRAKT 350
4323 60v7 * 1kr förskjutet huvud, 3,3,3 , F 2500 350
4324 60v9 * 1kr , AB, Färganpassningsstreck i övre hö marginal, F 1800 250
4325 61a,v1 * 1ö siffertyp otandad PAR, F 700 170
4326 61b,v1 * 1ö siffertyp otandad PRAKT, F 350 100
4327 64vm2 * 2 kronor i höjdled, kt 200
4328 65 * PRAKT ex F 2800 800
4329 65 * AB ex F 2000 500
4330 65 * 5kr posthus, pr-lyx 500
4331 66 * PR-LYX F 240+++ 100
4332 76 * Ab-PR 4-block F 320+ 90
4333 76 * LYX 50
4334 77a * PR-LYX ex F 1300 375
4335 77avm1 * omv vm PAR AB ex, F1500 350
4336 77vm1 * omv vm AB ex 175
4337 77vm2 * 1kr , delar 2 kronor, F 900 150
4338 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i höjdled, AB, F900 125
4339 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i sidled, AB, F900 100
4340 84v * 15ö otandat, 150
4341 85bz *(*) 20ö medaljong KPV, tydligt , LYX 90
4342 88 * 30Ö lyx 90
4343 91 * LYX 275
4344 91 * 50ö medaljong LYX, pr F 800 200
4345 91bz * 50ö med tydligt KPV , LYX centr 175
4346 92 * 55 ÖRE LYX , Intyg HOW 5,5,4 9000
4347 92 * 55ö LYXEXEMPLAR, Intyg HOW 5,5,4. 8000
4348 94 (*) 80ö Medaljong , sannolikt borttvättat påtryck 400
4349 96 *, lyx centr 250
4350 96bz * LYX centr F 1000+ 350
4351 96bz * 1kr LYX, KPV mitt på 300
4352 100v2 4-BLOCK vc AB F 1200 250
4353 100v2 * AB ,F 300 90
4354 105-14 * PR-LYXSERIE 150
4355 105-14 * kpl vc serie 100
4356 105cx *(*) 2ö vm cx, PR-LYX 175
4357 107A * 5/4 ö med PH, påtryck på orginal, VF 100
4358 115 * 5+5 / 1ö , nära LYX 150
4359 116 * högsta lyx 100
4360 116 * Prakt 75
4361 119 * PRAKT 175
4362 120 * LYX 150
4363 124 ostpl LYX ex 800
4364 125 * LYX 750
4365 133v1 * 12på24ö förskjutet påtryck, AB 200
4366 138v *(*) 50ö/ 4ö LUFTPOST, vm krona, LYX 800
4367 138v3 * 50/4ö Luftpost SKADAD 5 100
4368 138vm * 50ö luftpost, vm krona, LYX 750
4369 139var * par felperforerat i höjdled 75
4370 140A * LYX 50
4371 140Acxz * LYX ,Linjer+KPV 2500
4372 142Abz * 5Ö brunröd TYP 2 med KPV, PRAKT 400
4373 142Abz * lyxcentr,liten ppr.rest 300
4374 142Ac * 5ö brunröd, B ppr, LYX 400
4375 142Ac *(*) PRAKT F 900+++ 375
4376 142Acc *(*) 5ö brun typ2 vm \ AB 50
4377 142Acz * 5ö brun,omv linje KPV, PR-LYX, SVÅRT 1000
4378 142Ea *(*) 5 ö brunröd t 13, LYX 1750
4379 142p (*) 5ö ,otandorginalplåtsgravyr svart 750
4380 143Ea *(*) LYX 150
4381 143Ea * 5ö Lejon grön t 13, PR-LYX 40
4382 144Aa * 10ö grön Lejon AGRY, PR-LYX 75
4383 144Abz * 10ö grön Lejon vm KPV, pr-lyx 125
4384 144Acc *(*) Lyx 125
4385 144Ca * 10ö grön, PR-LYX 4-block 100
4386 144Cbz * 10ö grön KPV, LYX 400
4387 145A * LYX 30
4388 145C * variant extra stort 50
4389 145Ea * 10Ö VIOLETT T 13 A2, SUPERB 150
4390 145Ea * LYX 65
4391 145Ecxz,var * 10 ö extremt litet automatmärke 200
4392 146Ea * 10ö LEJON T 13 , PR-LYX 50
4393 148Ac Prakt på A1 ppr F 300+ 150
4394 148Acxz * 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, PR-lyx 100
4395 148C * 30ö 4- sid, PR-LYX 150
4396 148C * PRAKTex 125
4397 148C * AB 70
4398 148cxz * 30ö LEJON med linjer +KPV, LYX 150
4399 149Ab * LYX AGRG 100
4400 151Abz * 20ö G.V. en face, PR -LYX på Bz ppr 300
4401 151Abz * 20ö vm KPV mitt på, PRAKT 250
4402 151Abz * 20ö G.V. en face, AB på Bz ppr 150
4403 151Ac * 20 ö En Face, AGRG, LYX 175
4404 151Ac * prakt 125
4405 151Ad * 20ö G.V. en face, PR -LYX på B ppr 125
4406 151Avar * 20ö blå Prakt, partiellt SPEGELTRYCK 200
4407 151C * 20ö G.V. en face4-SID , PR -LYX 100
4408 151Cbz ** 20ö en Face, 4-block 2 nedre bz, AB-PR , fF 4700 500
4409 152Ab * prakt 30
4410 152Abz *(*) 20Ö VM kpv, PR-LYX 75
4411 152Acx * 20Ö vm linjer, PRAKT 375
4412 152Acx * bra AB ex F 1400 300
4413 152Acx,v * 20ö spegeltryck, AB 200
4414 152C *(*) 20ö G II A , FELPERFORERAD 100
4415 153a * Agry ,prakt 175
4416 153c,bz * 20ö G.Vasa, ljus violet, PR-PAR Bz ppr 200
4417 154-55 * 110-140ö G VASA PRAKT 200
4418 155a * PRAKT AGRG 475
4419 155a * 140ö G. Vasa, AGRG ppr, PRAKT 375
4420 155b * pr 90
4421 155b * 140ö Gustav Vasa , PR-LYX 75
4422 155bz * 140ö G.Vasa PRAKT Bz ppr 150
4423 156cx * LYX 250
4424 156cx * prakt 175
4425 156cx * 35Ö VM LINJER, prakt 175
4426 156cx * 35ö POSTEMBLEM typ1 vm linjer,PR 100
4427 156cxz * 35Ö GUL med linjer +KPV, PRAKT 350
4428 157 pr-lyx * 100
4429 157 * 35ö POSTEMBLEM typ2 A2 , PR-LYX 90
4430 158 * 140ö TYP 1, AGRG, PR-LYX 190
4431 159a * 140ö TYP 2, A1, PR-LYX 150
4432 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PR-LYX 80
4433 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PRAKT 60
4434 159b * PRAKT B ppr, F 900+++ 275
4435 159b * 40 ö svartakt grön, B ppr typ 2, PR-LYX 200
4436 159b * 40ö B PPR, PR 150
4437 159bz * 40ö , typ 2, KPV, PRAKT 750
4438 159bz *(*) 40ö Postemblem typ 2, BZ ppr, VM KPV, MITT PÅ , F 2000 450
4439 159bz *(*) 40Ö postemblem med KPV MITT PÅ, fastsättarskugga , nära ** 400
4440 160 * LYX 45ö Typ 1 250
4441 160 *, Plåtskarvpar med 2 linjer 200
4442 160 * 45ö brun plåtskarvpar PRLYX 200
4443 160 * 45 ö brun, a1 ppr typ 1, PR-LYX 150
4444 162 * dragspel 125
4445 162 *(*) 60 Ö PR-LYX 60
4446 162a * 60 ö typ 2, LYXc 75
4447 162a * 60ö POSTEMBLEM typ1 Agrg , PRAKT 40
4448 162a,b * 60ö postembl. AGRG+A1 ppr, PR-LYX 140
4449 162b * 60ö postemblem A1 ppr, PR-LYX 125
4450 162cx * 60ö plåtskarvpar, PRAKT 400
4451 162cx LYX-prakt 300
4452 162var * 60ö DRAGSPEL 150
4453 162var * 60ö plåtskarvlinje med del av siffra 2 75
4454 163a * 60 ö typ 2, PR-LYX 250
4455 163a * 60ö POSTEMBLEM typ2 , PRAKT-LYX 125
4456 163a * 60ö postembl. typ2 A2 ppr, PR-LYX 110
4457 163b * 60ö vitt ppr, LYX-PR, F 1400+PR 450
4458 165bz * ostpl LYXex F 250++ 100
4459 167a * 90 ö pr-lyx 150
4460 167b * 90 ö vitt ppr AB-PR 300
4461 167c *(*) PR 450
4462 167c * 90ö postembl. skifferblå A3 ,LYX 400
4463 168e * PRAKT B-PPR 350
4464 169cx * 110ö, LYX 50
4465 170b *(*) LYX 65
4466 171 *(*) LYX 300
4467 171 * PR-LYX 225
4468 171b *(*) 120ö svart, A2, PR-LYX 250
4469 175C * 15 Ö Violet 4-BLOCK prakt 100
4470 175Cb * 20ö mörk violett, a2 ppr, PRAKT 200
4471 176A * PR-LYX 125
4472 176A *(*) 15ö röd GV, LYX 125
4473 176C * Lyx 100
4474 176Ca * 15 Ö RÖD TYP 1, 4-BLOCK AB 100
4475 177Ac1 * 15ö röd, LYX , prov A3 ppr 200
4476 177Ca * 15ö röd GV, PR-LYX 100
4477 177Cc * 15ö röd GV, LYX VITT PPR 200
4478 178C *, högsta lyx 50
4479 179Af,bz * 20ö violett, BZ ppr, PR 100
4480 179Agbz * bra AB,svårt märke,F1600 475
4481 180a * 20ö röd , A1 ppr, LYX 100
4482 180a * 20Ö RÖD G.V. profil vä, PR-LYX 75
4483 183a * 25Ö BLÅ, SPEGELTRYCK, lyx 40
4484 185b * 30ö lusblå, A1 ppr, PRAKT, svårt märke 1400
4485 186c *(*) 30ö vitt ppr, LYX, nästan ** minimal fläck i gummit, naturlig ? Svårt märke. 1250
4486 186c * 30ö vitt ppr, PRAKT 750
4487 186c * 30 ö brunA3, AB 600
4488 186c * 30ö vitt papper, PR-LYX 600
4489 187a * 35ö A2 ppr, LYX 200
4490 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt-lyx 175
4491 187b *(*) 35ö rent tryck, praktpar 150
4492 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt 125
4493 189a * 40Ö grön typ 1 G.V. profil vä, PR-LYX 150
4494 190b * 40ö grön vitt ppr, PR-LYX 200
4495 191a * 45ö brun G V profil vä, A1, PRAKT 60
4496 192a * 50Ö, AGRG ppr, PR-LYX 175
4497 197cxz *(*) ostpl LYXex 300
4498 200 * PR 75
4499 201 * LYX 100
4500 201 * PR 75
4501 203 * 40ö , LYX 150
4502 203 * PRAKT 100
4503 205 * PR-LYX 140
4504 206 * ostpl LYX ex 250
4505 206 * LYXc 200
4506 206 * 60ö , PR-LYX 200
4507 206 * prakt 175
4508 207 * pr-lyx 150
4509 208 *(*) PR-LYX 1 KR 250
4510 209 * (*) PR- LYX 875
4511 210 * 5KR. OSTPL LYX ex 1900
4512 210 * 5 kr. Prakt ex 1500
4513 212-222 * 5 ö-80UPU,PAR serie öreval F ca 5000 600
4514 212cx * PR 80
4515 212cxz *(*) 10Ö VM LINJER och KPV , LYX 300
4516 215 * 25Ö upu, lyx 90
4517 216 * pr-lyx 120
4518 216 * 30Ö LYX 100
4519 216b * Prakt, F700+100% 300
4520 216b * AB 30ö grönblå F 800 225
4521 216b * 30ö grönblå, LYX F 650+ 200
4522 218 * 40ö LYX centr, suberb centr 200
4523 218 * LYX F 200+ 100% 150
4524 218 * 40Ö UPU, LYX 125
4525 218 * VC 75
4526 220 * LYX 250
4527 220 * 50ö UPU , LYX 225
4528 220 * prakt 175
4529 222 *(*) OSTPL LYX ex 200
4530 223 * pr., var Bomb på jorden 350
4531 223 * LYX centrerat ex 300
4532 224 * LYX 700
4533 224 * vc 500
4534 224 * 2KR UPU, LYX 300
4535 225 * PR-LYX EX 1700
4536 225 * LYX 1600
4537 225 * bra AB ex 900
4538 225 * 5KR PR-LYX 750
4539 226-30 (*) G V 70är övertryck Makuleras, på blad 175
4540 226-30v (*) 5ö-30ö på blad ur bok Makuleras 300
4541 233a *, 5 Kr Slottet bra AB-PR ex 300
4542 233a * 5 kr slottet, LYX 275
4543 233a *(*) 5kr slpttet grön, LYX 200
4544 233b * 5 KR VITT PAPPER, lyx 800
4545 238 * lyx 90
4546 251 * LYX 90
4547 256 *, PR-LYX 140
4548 321BC, CB * PRAKT par, 2 OLIKA 350
4549 324CB */** bred marg , B ** 150
4550 332Ba * otandat hö, pr F 560 90
4551 332BC *(*) 5Kr blå slottet, LYX par 3+4sid 550
4552 332BC * C**, BRA par Slottet 450
4553 332BC * SLOTTET 5KR, 3+4 sid, PR-LYX 450
4554 332BC * slottet 5 kr AB-PR par 400
4555 332BC * 5 KR BLÅ SLOTTET 3+4sid, bra 350
4556 332BC * 5 kr slottet LYX par 3+4 350
4557 332BC * 5kr slottet 3+4 sid pr-lyxpar 300
4558 332bc-cb * 5kr slottet blå, 3+4, 4+3sid par 550
4559 332C * PR 75
4560 332CB * slottet 5 kr AB-PR par 400
4561 332CB * 5 kr slottet LYX par 3+4 325
4562 337C * 20 KR SVAN 4-SID VITT PPR, LYX 125
4563 337C * 20 KR SVAN 4-SID GRÅTT PPR, LYX 115
4564 337C * 20 kr 4-sidig Svanar, PRAKT 110
4565 340PI * 10ö streck i övre marginal 60
4566 358DPII * 20Ö skugga om kors, PR 100
4567 371A2b Stockholmia handpåtryck, 120
4568 371A2b Stockholmia handpåtryck, 90


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
4569 1-10 * -(*) serie stora tjänste t 14, mycket vackra ex, några små fel . godtagbara till fina ex , bl.a. bra 20ö * 3,3,3, 24ö fint ex 2,3,1, 1 kr (*) sign O.P. 10 a . F 2018 3ö-1 kr 49200 3800
4570 1-10 * -(*) 3ö- 1kr Stora Tjänste t 14 kpl inkl 6 ö grå, godtagbara-mycket gott ex. 3ö ** F ca 51000:- Lågt utrop 3200
4571 1-5 * tjänste 3-12ö t 14 välc ex, 3ö kt. F 2011 ca 8000 800
4572 1a * 4-bl. AB fräscht, 3000 400
4573 1a * 3ö tjänste t 14,Bra AB 3,3,3-4 175
4574 1a * 3ö AB-PR 150
4575 1a * 3ö orangebrun, mycket gott ex 150
4576 1c * 3ö gråbrun , mycket gott ex 3,3,4 150
4577 1d * 3Ö TJÄNSTE T 14, LYXcentr Praktex 400
4578 1d * 3Ö GUBLRUN, MYCKET GOTT EX 125
4579 1e * 3ö mkt fräscht AB ex. 3,3,4 165
4580 1e,v2 *(*) nära **, 3ö prakt, kartong ppr 500
4581 2 (*) 4ö tj t 14 , GOTT EX 2,3,1 225
4582 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummeringmycket gott ex 3,3,3-4 400
4583 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummering trots flera fastsättare, mycket gott ex 3,3,3 260
4584 3a *(*) , 5ö prakt 400
4585 3b * ostpl PR-LYXex; 1600 600
4586 3b * 5ö , AB -PR 225
4587 3b *(*) 5ö LYXcentr. 200
4588 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,3-4 225
4589 3c * 5ö matt blågrön, AB-PRAKT 200
4590 3c * 5ö matt blågrön, mycket fräscht 200
4591 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,4 200
4592 4a * 6ö , mkt fräscht , knappt synligt hörnve 250
4593 4a (*) 6ö tj t 14 , färgfriskt GOTT EX 2,3,1 250
4594 4a * 6ö mkt fräscht ,men horiz. ve. F 2000 225
4595 4b *6Ö NORMALEX OSTPL 125
4596 4c * 6ö olivakt grå, mycket gott ex 3,3,3 600
4597 4c (*) 6ö olivakt grå, PRcentr, lodr ve. 1,4,3 400
4598 4d * 6ö AB-PRAKT, fräscht ex 500
4599 4d * 6ö, praktcentr. , iten tu fl 225
4600 4d * 6ö mkt fräsch tunn tand. 200
4601 4d (*) 6ö blåakt violett, prc, tunn, 1,4,2 200
4602 4e *(*) , 6ö prakt, F 3300 600
4603 4e * 6ö LILA FRÄSCHT , AB 300
4604 4e * 6ö mkt fräscht ,litn färgfläck. F 2000 250
4605 4e * 6ö lila, AB-PRc, mkt fräsch min tu fl. 225
4606 4f * 6ö lila, AB-PR 600
4607 4f * 6ö tj t. 14 djuplila PRAKT 4,4,4, F 3300 550
4608 4f * bra AB ex F 2000 500
4609 4f * 6ö tj t. 14 lila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 500
4610 4f * 6ö tj t. 14 djuplila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 400
4611 4f (') 6ö tj t. 14 lila PRAKT 2,3,1, 200
4612 4g * PRAKT ex 900
4613 4g * 6ö djuplila , AB , fräscht, fin färg 500
4614 4g * 6ö djuplila , svagt tunn fl. färgstark 200
4615 5b *-(*) 12ö högblå, 2,4,2 , gott ex 175
4616 6a * 20ö röd kraftig färg, Prakt förutom svag åldersfläck på 2 tänder upp hö. F 8500 900
4617 6b * 20ö röd, PRAKT ex lvht. 2000
4618 7c * 24ö gulorange , PRAKT 4,4,4 ,F 13000 2000
4619 8 * 30Ö, PRAKT-LYX , F 1400 200
4620 8 * 30Ö, AB-PRAKT , 125
4621 8d-e (*) 30ö brun, gott ex 2.3,1, 3400 200
4622 9c * 50ö mattrosa, 3,3,3 mycket gott ex signerat Strandell, F 5500 800
4623 9d * 50ö karminrosa 3,4,3-4, obet ktspts 500
4624 13A * LYXc 100
4625 13Aa *(*) 4ö grå, AB 4-BLOCK, F 700 175
4626 15b * AB-PR 4-block F 1375+ 225
4627 15b * vc AB ex F 275 60
4628 15bvar * 6ö prakt, trycklös kula i hö valörfält 100
4629 16A *(*) 10ö typ1 , mycket fint ex 100
4630 16A * vc ostpl ex 75
4631 16Ab * 10ö typ1 rosa AB 3,3,3-4 75
4632 17 * prakt F 700 200
4633 17 * 12 öre AB f 450 110
4634 18 AB-PR, färgstarkt 475
4635 18 * ab ex centr vä f 1600 175
4636 18e * 20ö röd praktex ,F 2500 700
4637 18e * 20ö t 13 mattröd, fräscht ex 3,3,4 225
4638 18g * 20 ö ljust mattröd , AB fint ex 300
4639 18g * 20ö röd, mkt fräsch , en ngt kt, F 1600 275
4640 20b * 24ö orange, PRAKT , F 750 200
4641 20b * 24ö tjänste t 13, PR-LYXc 175
4642 21b * 30 ö gråaktigt brun, svår nyans 350
4643 21d (*) 30Ö mbrun, AB-PRAKTcentr 25
4644 21i * 30ö tjänste t 13 LYX , ovanligt F 125
4645 21k *30ö brun, prakt-lyx 100
4646 22A * 50ö röd typ 1 , praktex F 1800 375
4647 22A * 50 Ö RÖD, FRÄSCH ab EX, F1200 225
4648 22a * 50Ö RÖD TYP 1, mycket fräscht AB 200
4649 22Aa * 50ö PRC, svagt ve. mkt fräscht 175
4650 22Ac * 50ö rosa , fräscht ex F 2500 250
4651 22Ae * 50ö AB, fräscht 225
4652 22Ag * 50ö fräscht PRAKT ex 400
4653 22Ag *(*) 50ö karmin, bra AB 250
4654 22Ag * 50ö röd typ 1, AB fräscht ex 175
4655 22Av2 * AB , variant F 1200 275
4656 22B * 50 ö röd typ II, pr-lyx 4-block, F 12000:- 1500
4657 22B * 50ö röd 4-BL PRAKTc , 2ex obet tu fl. 650
4658 22B *(*) 50ö röd typ 2, bra AB nära ** 200
4659 22B (*) 50 Ö RÖD TYP 2, PRAKT centr 200
4660 23 * prakt F 250++ 70
4661 24A * 1 kr typ 1, tunn fl. 500
4662 24A * 1 kr typ 1, mkt fräsch, svagt tunn punkt 450
4663 24Ae * 1 kr tjänste t13 av svåra typ Ii PR-LYX ex . f 2018 6500 1500
4664 25var * 10/12ö fläck på vä lejon, AB 150
4665 26b,c *(*) 10/24ö 2st nyanser i PR-LYX 100
4666 26var * 10/24ö PR-LYX, VARIANT ÖRF 100
4667 27-39 * kpl PR-LYX serie 200
4668 27-39 * kpl PRc serie 130
4669 39 * LYX 50


LÖSEN *
4670 1 *(*) 1Ö PR-LYX 300
4671 1 * 1Ö AB-PRAKT 125
4672 1 * prc , lvht 90
4673 1 * AB 80
4674 1-10 **-* -(**) 3-6ö * 12ö ** övriga (*) F 17600 600
4675 1,1v * 1Ö LÖSEN PAR vä ex kort fotstreck 150
4676 1-9 * LÖSEN T 14 1-50Ö AB+ CENTR F 7000 700
4677 2 *(*) 5Ö fräscht 4-BLOCK F 3000 300
4678 2 * 3ö LYX centrerat, lvht 200
4679 2a,b * 3ö 2 olika nyanser F 1300 125
4680 2av * 3ö mycket tjockt kartongpapper, AB 175
4681 2b * 3Ö PRAKT 200
4682 2b * 3ö violettaktigt karmin PRAKT F 1200 150
4683 2b * 3ö AB-PR 125
4684 3 * LYX 300
4685 3 PR-LYX * 200
4686 3 * 5ö fräscht AB ostpl ex 200
4687 3 * AB 80
4688 3a * 5Ö, LÖSEN t14, AB-PRAKT, 600-1200 150
4689 3a * 5ö brun , AB-PR 110
4690 3a * 5ö brun AB 3,3,4 F 600 mycket fint ex 100
4691 3a * 5ö brun AB F 600 fint ex 75
4692 3b * 5ö mörkbrun PRAKT F 1200 175
4693 3v (*) KARTONGPPR, ngt tu, 50
4694 4 * vc AB ex F 1000++ 200
4695 4 (*) 6ö LYX centr 200
4696 4a * 6ö bra ab 250
4697 4c * 6ö AB 200
4698 5 * LYX 100
4699 6 * 20 öre , prakt 250
4700 6a * 20ö mkt fräscht AB ex , F 3800 1000
4701 6a * 20ö klarblå , pr-lyxcentr, li tu fl. 4400+ 450
4702 6a (*) PRc ,tu+hörnve F 3800 375
4703 6a (*) 20Ö KLARBLÅ, F 4400 350
4704 6b * 20ö PRAKT-LYX 250
4705 6b * vc AB 125
4706 6b * 20ö grönakt blå, AB-PR 125
4707 6c *(*) 20Ö PR-LYX 300
4708 6d * Lyx F 1100++ 400
4709 6d * 20Ö LÖSEN t 14, PRAKT, F 1300 250
4710 7 * 24ö olivakt grå, fräscht, lien tunn fl. F5000 100
4711 7a * 24ö rödvilett, fräscht, lien tunn fl. F5000 450
4712 7b * 24ö grå, PRAKT, F 1000 225
4713 7c * 24Ö OLIVAKTIGT GRÅ, fint AB ex 3,3,4 90
4714 7c,v * 24ö olivakt grå, kort fotstreck. bra AB 120
4715 8 * AB-PR 125
4716 8a * PRAKT F 1100 200
4717 8b * PRAKT F 1100 200
4718 8B * 30 öre , bra AB 125
4719 9 * PRAKT ex F 3500- 750
4720 9c * 50ö AB 300
4721 10 * PRAKT ex F. 4200 1100
4722 10 * 1kr lösen t 14, prakt centr. 300
4723 10c * 1kr lösen t 14, starka färger AB centr. 275
4724 10v2 (*) 1kr t 14, kartong papper, F 3000 350
4725 11-20 *-** 1 KR är PRc, F ca900 200
4726 13A,var * 4ö var 3 prickar över ö, PRAKT 100
4727 16 * 20Ö LYX 100
4728 16 * LYX 75
4729 16var * 20ö starkt felperforerad 150
4730 17 * PR 150
4731 17a * PRAKT, F 2500 700
4732 17a * 24Ö GRÅLILA 3,3,4, fräscht ex 225
4733 17a * 24ö LYX 100
4734 17a,bv * 24ö grålila och blålila med kort fotstr 175
4735 17a,v2 * fräsch 24ö grå kort fotstr, bra AB 250
4736 17av2 *(*) 24ö GRÅLILA, kort fotstreck på L, AB 350
4737 17bv * 24Ö PRAKT-LYX centr, kort L 100
4738 18a * 30ö mörkt blågrön, fräscht ab ex 150
4739 19v2 (*) 50ö extremt tjockt kartongpapper 100
4740 19var * 50ö gummerad på båda sidor 125
4741 20a * AB-PR 100
4742 20b * ostpl fräscht LYXc ex 200
4743 20c *(*) 1kr LÖSEN T13 LYX 250
4744 20c *(*) 1kr AB-PRAKT centr 4-block 200
4745 20d * 1KR PR-LYX 250
4746 20d * PRAKT F 700 175
4747 20d *(*) 1kr LÖSEN T13 PR-LYX, F 700 130
4748 20e ** *(*) 1kr AB-(PRAKT) centr 4-block, POS 2-3 ÄR** , F ca 2400+ 400
4749 20v3 * 1kr brott på höger ram, svår variant 500
4750 20v3 (*) 1kr bruten ram till hö, ovanlig 500
4751 20var * 1kr lösen t 13 överlappande färger, ab-pr 100
4752 1 *(*) SVERIGES FÖRSTA FLYG 1912 90
4753 1 * FLYGPOST 1912, fint ex 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

4754
EWERTZ otandat röd margex, LYX 100
4755
EWERTZ otandat röd marginalpar, veck 50
4756 Ewerts EVERTS marginal 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt, en kt 225
4757 Ewerts EVERTS 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt 200
4758 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
4759 Ewerts EVERTS marg 4-block, olivgrön ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
4760 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 4 sid 100
4761 1P 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
4762 54P (*) 10ö Otandat 4-BLOCK med färgprickar mellan märkena 400
4763 60P (*) Oscar huvud marginal ex med KPV lodrät i hö marg 300
4764 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1KR rödakt orang 250
4765 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1kr matt blå 250
4766 76 par otandad 10ö orange omv. vm krona 950
4767 76P (*) 10ö brun på gult papper vm krona, provtryck otandat par 400
4768 76P (*) 10ö GRÅ vm krona, provtryck otandat 300
4769 76P (*) 10ö brun på gult papper vm krona, provtryck otandat 300
4770 76P (*) 10ö vinröd vm krona, provtryck otandat 300
4771 76Pvm1 (*) 10ö orange omvänt vm krona, provtryck otandat 500
4772 76vm1 (*) 10ö orange , otandat marginal 4-block provtryck med omv vm 1400
4773 76vm1 (*) 10ö grönaktigt blå , otandat par provtryck med omv vm 750
4774 76vm1 (*) 10ö orange , otandat par provtryck med omv vm 750
4775 76vm1 (*) 10ö grönaktigt blå , otandat provtryck med omv vm 400
4776 79 par otandad 5ö orange 750
4777 79 5ö grön otand. par ,slutprov,(*) 400
4778 79 (*) 5ö brun otand par ,prov 400
4779 79 (*) 5ö rödbrun otand par ,prov 400
4780 79 otandad 5ö orange 375
4781 79 (*) 5ö orange otand prov 200
4782 84P (*) 15ö brun på gulaktigt provtryck otandat par 350
4783 85P (*) 20ö blå , Wien prov 1909 otandat 4-block. Sällsynt 3000
4784 88P (*) 30ö brun på gult papper vm krona, provtryck otandat par 300
4785 89P (*) 35ö blå , Wien prov 1909 otandat marginalpar. Sällsynt 1500
4786 1778-83 Sport 1993 svartvit cylinderavdrag i block 100
4787 1917-22 Filmen 100 år orginalgravyr i svart 300
4788 Ewerts** Orange ,högintressant 21 block, Trippeltandat och delvis SÅGtandat Utmärkt studieobjekt 1000
4789 Ewerts** 4-block, 4sid ,otandat mellan märkena 150
4790 Ewerts** orange. 4 sidigt 4-bl 150
4791 Ewerts** Ewerts provmärke 1937,grå par otandat mellan märkena 100
4792 Ewerts** orange 4-sid par 75
4793
EWERTS prov grå 16-bl. delvis otandat vertikalt 250
4794
EWERTS grå 4-block ot vertik i mitten 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
4795 41P Tj, 2ö grön otandat marginalex ,vm linje. 300
4796
EWERTS prov grön 12-block. delvis otandat vertikalt, variant pos6 Färgfläck i pannan 300
4797
EWERTS prov grå 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
4798
EWERTS prov grön 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
4799
EWERTS prov grön 6-block. delvis otandat vertikalt 150
4800
EWERTS prov grönpar delvis otandat vertikalt 150
4801
EWERTS prov grå 5-strip. delvis otandat vertikalt 100POSTFRISKT SVERIGE
**

4802 6 svartavdrag 1930, 4-block 100
4803 7-12N1 ** vapenserie nytryck 1885, AB-PR 2300
4804 7c2 ** 5ö vapen mycket gott ex 750
4805 7N1 AB ,fräscht ex 450
4806 7N1 ** 5Ö AB-PRAKT 1885 350
4807 9N1 Fräscht AB ex 450
4808 9N1 ** 12Ö AB 1885 225
4809 11F **/* 30Ö 4-BL 2 ** PARIS förfalskning 750
4810 11N1 AB F 1600 375
4811 12F 50ö Parisförfalskn 225
4812 14Be ** 3ö mycket fräscht ex 3,3,5, F 6000 1400
4813 28d ** 3ö RINGTYP t 13, BRA AB 700
4814 28e ** 3ö orangebrun, PRAKTEX postfriskt. F 2018 5000 1250
4815 29 ** 4ö ringtyp t13 500
4816 30i ** 5ö LODRÄTT 3-STRIP MED NEDRE VÄNSTER HÖRNMARGINAL. Åldrad gummering men helfräscht framifrån. 1250
4817 30k ** 5ö Grön skarpt tryck, AB-PR 750
4818 30k ** 5ö ringtyp t 13 svagt gummive, F 3600 400
4819 31 6ö ringtyp t 13, AB 600
4820 31 ** 6ö ringtyp t 13, LYX centr svagt intorkad gummi F 3800 pr 6000 500
4821 31g ** 6ö blåaktigt lila ,mycket gott ex av svårare nyans 500
4822 31gv8 ** 6ö blåaktigt lila , skuggad siffra , mycket gott ex av svårare nyans 900
4823 31j ** 6ö bra AB F 3200 850
4824 31j ** 6ö , mycket gott ex 3,3,5 600
4825 32 ** 12Ö 4-BLOCK, AB F 3300 600
4826 32 **12ö prakt 400
4827 32 ** 12ö ringtyp t 13, PRAKT 400
4828 32 * 12ö PRAKT4BLOCK F 2200 250
4829 32cv5 4-block AB ,F 3000 700
4830 32h vc AB ex F 600++ 250
4831 33d 20ö mkt fräsch, F 5250 1500
4832 33f ** 20öre ringtyp t 13, AB ex 3,3,5 900
4833 33v1 TRETIO/20 NYTRYCK 1978 200
4834 33v1N Tretio NYTRYCK SFF (*) 200
4835 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt hörn marginal 6-block vm i marginalen F2018 ca 10.000 gott obj 2,2,5 900
4836 34 24ö ringtyp t 13, PR-LYX 750
4837 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt 4-block F 7000 gott obj 2,2,5 500
4838 34 Vc AB ex 290
4839 34 AB ex centr nedåt f 1300 250
4840 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfrisk F 1400 140
4841 34h ** 24ö ringtyp LYX, men lodr svagt veck 250
4842 34k ** 24ö mycket gott ex 200
4843 39 PRAKT 4-BLOCK intyg HOW, F 47500:- 14000
4844 39 BRA AB ex F 6000+ 2000
4845 40 2ö ringtyp PH, AB 15
4846 40a AB 4-block F190 50
4847 40a PR-LYX 50
4848 40b ** 2ö PR-LYX 75
4849 40b PR-LYX 50
4850 40b **2ö ph, PRAKT 50
4851 40cvar 2ö 9-BL pos 4 smal släng och mittex tryck var inbuktad 2, AB-PR 150
4852 40cvar 2ö par pos 1 punkt på 2, AB 65
4853 40cvar 2ö par pos 2 smal släng, AB 60
4854 41 3ö ringtyp PH, AB-PR 60
4855 41 3ö ringtyp PH, AB 30
4856 41a AB 60
4857 41b ** 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
4858 41b PRAKT 150
4859 41b ** 3ö PR 125
4860 41b ** 3ö ringtyp med ph, PRAKT 125
4861 41b ** 3ö fint AB ex 70
4862 41c ** 3Ö PH , LYX 400
4863 41c LYX 350
4864 41c ** 3ö PR-LYX 300
4865 41c PRAKT 125
4866 41c ** PRAKT 3 ö 100
4867 42 ** 4ö SUPERBT 4-BLOCK, nära alla LYX 2000
4868 42 ** 4ö LYX 750
4869 42 LYX EX 600
4870 42e ** 4ö ph ljusgrå, AB-PRAKT 4-BLOCK 600
4871 42var ** 4ö PH , ramlinje vä saknas delvis 400
4872 43 5ö i AB-PRAKT 10-BLOCK, sällsynt 5000
4873 43 MARGINAL 4block F 6500 2000
4874 43 PRAKT F 2200 750
4875 43 Vackert AB ex F 1300 450
4876 43 ** 5ö ringtyp PH , bra AB 450
4877 43 AB ex F 1300 275
4878 44 AB F 375 150
4879 44b ** 6 mörkt rödlila, LYX 450
4880 44b LYX-PR 350
4881 44b ** 6ö ph prakt 275
4882 44b ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
4883 44c 4-block , vc, 1500 450
4884 44c **/* 6ö 4-block 2 nedre ** PR-LYX 400
4885 44c ** 6Ö PH SUPERB 400
4886 44c ** 6ö PR-LYX 300
4887 44c ** 6ö ringtyp med ph, PRAKT 200
4888 44c ** 6ö AB-PR 170
4889 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
4890 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB, 3,3,5 100
4891 45 ** 10ö Oscar med PH fint AB 550
4892 45 ** 10ö oscar med ph. 335 , VF, AB ex 250
4893 45 10ö Oskar Boktryck med PH, AB 225
4894 45b ** 2 nedre, * 2 övre . Fint fräscht 4-block, F 2009 ca 7000 1000
4895 45d ** 10ö Oscar med PH mattrosa toppfräscht 4-block 3,3,5. F 2018 11.000 1600
4896 45d AB ex F 1900 600
4897 45d ** 10ö mattrosa, FRÄSCHT AB 500
4898 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 400
4899 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 350
4900 46 AB F 1900 600
4901 46 ** 20ö ringtyp PH , mycket gott ex 550
4902 46d ** 20öre ringtyp t PH , bra AB ex 3,3,5 700
4903 47 30ö ringtyp PH PRAKT F. 7000 3900
4904 47 30ö ringtyp PH, AB, 4BLOCK 3200
4905 47 4- BLOCK AB F. 20000 2900
4906 47a 4- BLOCK vc AB F. 20000 4500
4907 47d ** 30ö gråakt brun ,bra AB 1200
4908 49 ABcentr hörnmarginal 4-block F 9600 2100
4909 49 ** 1KRONA P RINGTYP PH, PR-LYX 1400
4910 49 PR med utflutet tryck ned. 1200
4911 49 AB 500
4912 49 ** 1 KR RINGTYP PH, BRA AB 500
4913 49d ** 1KR PH, AB-PRAKT 800
4914 49d ** 1kr ringtyp t PH , AB-PRAKT ex 750
4915 50 ** 10/ 12ö LYX 125
4916 50 LYX 100
4917 50 ** 10/ 12ö PRAKT-LYX 60
4918 50-51 Påtryck 10ö/ 12 o 24ö ringtyp , AB 20
4919 50var ** 10/12ö LYX 4-BLOCK, pos 3 skadat påtryck 150
4920 50var ** 10/12ö 4-block AB, ett ex pos 4 färgfläck 100
4921 51 ** hörn 12-block 6vågrx 2 lodr, AB-PR 350
4922 51 ** LYX 10/ 24ö 300
4923 51 ** 6-block PR-LYX, ngt intorkad gummi 250
4924 51 LYX 200
4925 51 ** 10 /24ö LYX 200
4926 51 prakt 100
4927 51 ** 10/ 24Ö PR-LYX 100
4928 51b ** 10/24ö LYX ex 250
4929 51b AB 40
4930 52 ** 5ö oscar, PR-LYX 50
4931 52-60 Oscar kpl serie ,AB ex inkl. 52c, 59c vm1 ,F ca 10000 2800
4932 52a2 ** 5ö djupgrön , PAR 2,2,5 F 4800 400
4933 52c ** 5ö Oscar blågrön, PR-LYX 4-BLOCK 1000
4934 52c ** 5ö Oscar blågrön, övre vä hörn 25-BLOCK, AB, FIN ENHET 8750:- 900
4935 52c ** 5ö Oscar blågrön,AB- PR 4-BLOCK 500
4936 52c ** 5ö oscar, 4-block AB 200
4937 52c 5ö blågrön Oskar , AB, 4-BLOCK 175
4938 52c AB EX F 300 80
4939 52c,vm2 ** 5ö oscar, PRAKT, liten del 1 vm 120
4940 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm LYX 225
4941 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm, färgprick i övre marginal, prakt 200
4942 52dv1 **/* marginal 4 BLOCK , 2 ex** F1700+ 375
4943 52v1 5ö OTANDAT 4block 700
4944 52v1 ** 5ö oscar, otandat 4-block PR-LYX, marginal med veck men LYX om tas bort 500
4945 52v1 **/* 3 st ** pos 1*, LYX 4-bl marg vä 400
4946 52v1 ** 5ö oscar, otandat PR-LYX, marginal par 250
4947 52vm1 ABcentr 4-Block 90
4948 53 LYX 100
4949 53 4-block vc AB F320 100
4950 53 ** 8Ö PRAKT-LYX 75
4951 53 prakt 50
4952 53 ** 8ö oscar, PR-LYX 50
4953 53 8ö violett Oskar , AB 15
4954 54 ** 10ö oscar PRAKTc 4-block ur häfte 100
4955 54 PRAKT F 190 75
4956 54a 4-block F2400 700
4957 54c AB 4-Block F 1600 500
4958 54c AB 4-block 2 ex * 500
4959 54c,v1 **/* 10ö oscar, otandat 4-block , 2 övre * nedre ** 750
4960 54d 4-block AB, F 3000 500
4961 54d 10ö rosakarmin suddigt tryck ,AB 150
4962 54ev1 **/* 10ö ö.marg 4-block, 2 **, F 1000 300
4963 54P ot.slutprov i org. färg 100
4964 54v1 Prakt 4-block, 2 ex *,F1000+ 325
4965 54v1,var 10ö ot. marg ex , rött fält i marginalen 150
4966 55 ** 15ö oscar, LYX 4-BLOCK 2000
4967 55 ** 15ö LYX 1000
4968 55 ** 15ö LYX 750
4969 55 ** 15ö oscar, PR-LYX 250
4970 55 AB F 650 200
4971 55a ** 15ö 6-BLOCK, BRA AB 600
4972 55a ** 15ö PR-LYX 500
4973 56 ** 20ö LYX 750
4974 56 PRAKT 375
4975 56 ** 20ö LYX-PRAKT 300
4976 56 ** 20ö Oscar, PRAKTEX 250
4977 56 ** 15ö oscar, PR-AB 150
4978 56d 20ö PR-LYX 400
4979 56d ** 20ö , PR-LYX 375
4980 56d ** 20Ö oscar PRAKT-LYX, F 1100++ 350
4981 56d ** 20Ö oscar PRAKT, F 1100 250
4982 56vm1 ** 20ö oscar, omvänt vm, AB 175
4983 56vm2 ** 20 ö Oscar i hörnmarginal 10-block , 8 ST MED TYDLIGT 2 VM KRONOR, AB-PR kvalitet F 8600 2400
4984 57 ** 25ö PR-LYX 600
4985 57 25ö orange,PR-LYX, F 1400 500
4986 57 ** 25ö oscar,PRAKT 300
4987 57 *(*) 25ö Oscar LYX nära ** 200
4988 57a,vm1 25ö , variant färgkula under 25, AB 350
4989 57b ** 25ö oscar, AB 3,4x3,5 4-BLOCK 500
4990 57b ** 25ö gulakt .or. PRAKT F 1400 300
4991 57c *' LYX 900
4992 57e ** 25ö matt brunorange, svår nyans, Nyansintyg Peter Lorenzon 3300kr +, AB-PR 1100
4993 57vm ** 25ö orange, omv vm, bra AB 250
4994 58 4-block AB F6000 1500
4995 58 ** 30ö LYX 1300
4996 58 ** 30ö Oscar LYX ex 1200
4997 58 30ö prakt 700
4998 58 ** 30ö Oscar , prakt 650
4999 58 **/* 30 ö O.II. 4-block , AB-PR ,2 nedre ** 650
5000 58 ** 30ö AB-PRAKT PAR 500
5001 58 ABex F 1500 400
5002 58 ** 30ö AB-PRAKT 400
5003 58 ** 30Ö OSCAR , PRAKT 350
5004 58 ** 30Ö brun , bra AB 300
5005 58 ** 30Ö oscar, ab-pr 300
5006 58 30ö brun Oskar , AB-prcentr 175
5007 58vm 30ö brun Oskar , omv vm ,AB 180
5008 58vm1 Underbart fräscht hörnmarg.4-block, AB F 5400 + 1800
5009 58vm1 PR-LYX 1100
5010 58vm1 AB, F 1900 475
5011 59 ** 50ö PRAKT 700
5012 59cvm1 Ab-PR 4-block F 11400 3000
5013 59cvm1 Hörnmarg 4-block, AB 2200
5014 59cvm1 AB F 2600 800
5015 59d 50ö olivgrå, PRAKT 4-BLOCK, F 16000 3200
5016 59d 4-block, AB,F 9600 1800
5017 59d ** 50Ö GRÅ, PR-LYX 1250
5018 59d prakt 1000
5019 59d ** 50ö PRAKT 900
5020 59d 50ö olivgrå, AB-PRAKT 575
5021 59d ** 50ö OSCAR, prakt 500
5022 59d AB 395
5023 59d,var ** 50 ö oscar blekt huvud, vacker 3,3,5 500
5024 60 ** 1 kr oscar, prakt 1250
5025 60 ** 1kr Oscar, bra AB postfriskt 900
5026 60 ** 1 KR OSCAR , AB 700
5027 60 ** 1KR OSCAR, AB, 3,3,5, f 4400 500
5028 60 1KR ** PR-LYXc , svagt digonalt hörnve 450
5029 60v7 ** 1 KR OSCAR förskj. huvud, AB 950
5030 61-64 PRAKT 4-bl. ser. Fca2000 500
5031 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB-PRAKT 275
5032 61-64 ** 1-4Ö SIFFERTYP, 4-BL ab-prat-lyx 200
5033 61-64 ** 1-4Ö siffertyp PR-LYX serie 4ö LYX 200
5034 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB kval 175
5035 61-64 AB 100
5036 61cvm1 ** 1ö omv vm ,4-Block PRAKT 250
5037 62 ** 2ö hörn marg 10-block, PR-LYX 300
5038 62 2ö siffertyp PRAKT 15 Block , F 2100 300
5039 62 ** 2ö siffertyp, r-lyx HÖRNMARG 4-BL 150
5040 62 LYX 120
5041 62 ** 2Ö LYX 100
5042 62 2ö siffertyp 10 Block ,AB F 700 100
5043 62a 2Ö LJUSBLÅ, prakt F ca 750 275
5044 62a PRAKT F 500 + prakt 250
5045 62a AB F 500 175
5046 62a ** 2 ö ljusblå/or.brun, prakt 125
5047 62a,b,c ** 2ö siffertyp 3 nyanser F 820 150
5048 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 10-block 200
5049 62b ** 2Ö , fint AB-PR 4-block 160
5050 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 4-block 125
5051 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 40
5052 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 35
5053 62bVm1 4-block AB F 1400 ++ 225
5054 62bVm1 Ab F 350++ 60
5055 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 4-block 175
5056 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB 50
5057 63 ** 3ö siffertyp, LYX 30
5058 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB-BA, 4-block 100
5059 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 30
5060 63vm1 AB 4-block 150
5061 63vm1 Omv vm ,par ,AB 80
5062 63vm1 prakt 75
5063 63vm1 Omv vm AB F 180 50
5064 64 ** 4ö LYX 250
5065 64 vc AB 4-Block 200
5066 64 PRAKT 100
5067 64 AB 50
5068 64b ** 4ö mörkt brunakt. karmin, pr-lyxcentr 2 ngt ktt F 2500 200
5069 64d ** 4ö 20 block,AB, några särade tänder F 2011 ca 2900:- 300
5070 64d ** 4ö siffertyp4-BLOCK PR-LYX 200
5071 65 5-KR Posthuset ** PR-LYX hörnmarg 4-block 9750
5072 65 5-KR Posthuset ** PRAKT-LYXex F 6500++ 3200
5073 65 ** 5kr POSTHUS, LYX 2000
5074 65 ** 5 kr posthus 1903, LYX ex 2000
5075 65 AB F 5000 1500
5076 65 ** 5 kr posthus 1903, PRAKTex, F 7500 1500
5077 65 5 kr posthus , AB-pr 1100
5078 66 LYX 400
5079 66 ** 20ö utan vm hörnmarg 4-block 350
5080 66 ** Hörnmarg ex 200
5081 66 PR ex 200
5082 66 20ö PR-LYX 200
5083 66 20ö utan vm Oskar , PRAKT 150
5084 66 AB F 400 125
5085 67 4-BLOCK AB,F 2400 750
5086 67 ** 25Ö utan vm , fint hörnmarg 4-block 400
5087 68-70 4-BLOCK SERIE ,AB 125
5088 68-70 Vc serie 50
5089 68-70 Lilla riksvapnet vm krona kpl, AB 20
5090 68v1 ** 1ö Lilla riksvap , 4-bl. hömarg..LYX 40
5091 69 AB 4-Block F 180 60
5092 69 LYX-PR 35
5093 69 prakt 25
5094 70 ** 4 Ö, LYX 200
5095 70 Prakt 50
5096 70vm ** 4ö vm omvänd krona dessutom del av 2 vm i höjdled, AB, 250
5097 70vm,var 4ö 2 st omv vm i höjdled, PRAKT 4-BLO. 1200
5098 73cxz,v 18-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i marginalen lodrätt diamanttandning 5 nedre ex med marg. och totalt 12 ex cxz . 450
5099 74v2 4ö variant skadat V , pos 5 2 i 10 block 55
5100 74v2 4ö variant skadat V , position 2 i 6 block 50
5101 75 ** 5ö vm krona LYX 250
5102 75 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK, PR F1400 250
5103 75 ** 5ö hörn marg 6-block, PR-LYXcentr 250
5104 75 AB 4-BLOCK 175
5105 75 ** 5ö LYX obetmat fl i gum 100
5106 75 PRAKT F. 350 90
5107 75 5ö G V medaljong, AB-BA, 4-block 75
5108 75vm2 ** 5ö delar av 2 vm i höjdled, bra ab 110
5109 75vm2 5ö G V medaljong,vm 2 kronor, AB-BA 75
5110 76 ** 10ö LYX 4-BLOCK 500
5111 76 10ö PR-LYX 4-BLOCK 500
5112 76 10ö vm krona, PR-LYX 4-BLOCK 475
5113 76 10ö nedre hö hörnark marg 10-block,PR 450
5114 76 10ö G V medaljong, PRAKT-LYX , 4-BLOCK 400
5115 76 LYX 250
5116 76 ** 10ö hörn marg 4-block, PR-LYXcentr 200
5117 76 prakt 150
5118 76 10ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 110
5119 76 10ö G V medaljong, PRAKT-LYX 100
5120 76 10ö G V medaljong, AB 25
5121 76a ** 10ö LYX 4-BLOCK, liten del av vm2 500
5122 76c AB -PR 4block 400
5123 76Pvm1 (*) 10 öre blue Vienna-plate proof imperforated and invertet Watermark crown Rare. 800
5124 76Pvm1 (*) 10 öre orange plate proof imperforated and invertet Watermark crown Rare. 400
5125 76Pvm1 *(*) 10 öre blue Vienna-plate proof perforated Rare. 300
5126 76Pvm1 (*) 10 öre vinröd plate proof imperforated Watermark crown Rare. 300
5127 76var 10ö PR 4-BL, pos1rund punkt i marg. 360
5128 76var 10ö vm krona, PR, var röd prick 100
5129 76vm1 ** 10ö medaljong vm omvänd krona i 4-block AB , F2600 450
5130 76vm2 ** 10ö delar av 2 vm mitt itu i höjdled, AB 150
5131 77 ** 1kr Medaljong vm krona bra AB 500
5132 77 * 1kr vm krona 4-block, Ab F 3000 300
5133 77vm1 ** 1kr omv vm , BRA AB, 3,3,5 F 1800 300
5134 77vm2 ** 1 kr 4-block vm delar 2 kronor, AB-PR 1500
5135 78var 4-block , AB, ett ex färgfläck i marg 100
5136 79 ** 5ö hörnmargex med plåtnr 42 50
5137 79 ** 5ö hörnmargex med plåtnr 49 50
5138 79abz ** 5ö PR-LYX 4-block, 2 nedre KPV 150
5139 79Bz ** 5ö lyx 4-BLOCK alla bz 300
5140 79P (*) otandat normalprov, i par 350
5141 79P (*) otandat normalprov 200
5142 79P (*) otandat normalprov,veck 100
5143 79var plåtspricka genom medalj. 200
5144 81bz ** 8ö medaljong, LYX 30
5145 81var plåtspricka, gummive. 100
5146 82 PR 4-block 100
5147 82bz ** 10ö ab-PR 4-block, 2 övre KPV 50
5148 82bz ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 30
5149 82vm1 ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 25
5150 84 ** 15ö hörnmarg nr 4-block , nr 59, AB 300
5151 84 *' 15ö AB-PRAKT 4-BLOCK 200
5152 84 ** 15ö PR-LYXc hörnmarg 4-bl 200
5153 84 ** 15ö hörnmarg4-block med plåtnr 33, prakt F 1000 200
5154 84 ** 15ö hörnmargex med plåtnr 29, ab-pr 100
5155 84 ** 15ö hörnmargex med plåtnr 31, pr 100
5156 84 ** 15ö medaljong rödakt brun, pr-lyxc 40
5157 84a ** 15ö rödakt orange, LYX 200
5158 84a,bz ** 15Ö PRAKT 4-BLOCK 225
5159 84abz ** 15ö PR 4-block, 2 övre KPV 250
5160 84b ** 15Ö PRAKT-LYX 110
5161 84bz ** 15ö medaljong 4 block alla med vm KPV , PR-LYX 400
5162 84bz ** 15ö PRAKT 120
5163 84bz AB 75
5164 84bz ** 15ö medaljong, PR-LYX, F 250 75
5165 84d LYX 175
5166 84d **15Ö MEDALJONG AB-PR HÖRN MARG 4-BL 150
5167 84d ** 15ö PR-LYX 125
5168 84dbz vc, AB 75
5169 84v **15ö brun otandat F 1000 200
5170 85 ** 20ö blå PR-LYX 250
5171 85 ** 20 Ö MEDALJONG LYX 250
5172 85 PRAKT 225
5173 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 11, pr 130
5174 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 21, pr 125
5175 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 13, ab-pr 110
5176 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 9, 100
5177 85a,bz ** 4-block 20ö PR-LYX, alla bz, F 1500+ 600
5178 85abz ** 20ö ab 4-block, 2 övre KPV 175
5179 85b ** 20ö pr-lyx 250
5180 85b 20ö LYX-PR hörnmargex, min gummive. 150
5181 85b 20 ö blå , PR-LYX 125
5182 85b ** 20ö medaljong blå, PRAKT 90
5183 85bz ** 20 Ö MEDALJONG par med KPV, AB 175
5184 85bz AB F 350 95
5185 85bz ** 20ö medaljong KPV del av , AB 50
5186 88 ** 30 Ö MEDALJONG 8-BLOCK F 4000 400
5187 88 ** 30Ö LYX med riktkors nedhö 400
5188 88 ** 30 Ö, PR-LYX 300
5189 88 ** 30Ö LYX-PR 300
5190 88 ** 30ö PRAKT 200
5191 88 30ö G V medaljong, AB 4-BLOCK 200
5192 88 ** 30 Ö MEDALJONG BRA AB 75
5193 88a PR-LYX 30ö mörkbrun 400
5194 88a AB 150
5195 88bz AB EX 150
5196 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 150
5197 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 125
5198 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 100
5199 88d AB 150
5200 89 4-BLOCK,AB, F 1500 500
5201 89 LYX 35öre medalj. 350
5202 89 ** 35ö PRAKT 300
5203 89 PR- LYX 250
5204 89 ** 35 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 2400 250
5205 89 35ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 160
5206 89a ** 35ö PRAKT 4-BLOCK 600
5207 89b 35ö PR hörnmargex, 190
5208 89b 35ö PRAKT 150
5209 89BZ 35ö Medaljong, p- LYX, TYDLIGT kpv 350
5210 89bz 35ö VM KPV, PRAKT 250
5211 89bz ** 35ö medaljong KPV, tydligt ,PR-LYX 200
5212 89Bz PRAKT-AB 170
5213 89bz AB F 500 140
5214 90 ** 40ö LYX 4-block 1000
5215 90 PRAKT F 800 275
5216 90 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 3, pr 200
5217 90 vc AB, F550 135
5218 90a vc AB 4-block 700
5219 90a 40ö PR-LYX 475
5220 90a,bz 40ö, 4-BLOCK ,PR-LYX, alla med KPV 1800
5221 90b,var 40ö litet (dragspels)veck, PR-LYXc 250
5222 90Bz PRAKT 275
5223 90Bz ** 40Ö MEDALJONG prakt vm KPV 200
5224 91 PRAKT, F 2200 850
5225 91 ** 50 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 9000 750
5226 91 50ö PR-LYX 550
5227 91 AB F 1400 300
5228 91 50ö G V medaljong, tydligt KPV, AB 225
5229 91a ** 50ö grå. AB-PRAKT PAR, med övre HÖRN MARGINAL. 650
5230 91a ** 50ö grå. PRAKT, med övre marg 600
5231 91b ** 50ö PRAKT 4-BLOCK, F 2013 9200 1600
5232 91bz ** 50ö extra stort märke, AB-PR 500
5233 91bz AB F1700 400
5234 91bz ** 50ö medaljong tydligt KPV, AB F 2200 300
5235 95 ** 90ö PRAKT-LYX hörnmarg 4-BLOCK, 40
5236 96 ** 1KR medaljong PR-LYX, F 3000 1000
5237 96 ** 1KR MEDALJONG, PRAKT 650
5238 96 1KR övre marginal ex , bra AB 600
5239 96 ** 1KR medaljong PRAKT, F 3000 500
5240 96 * 1kr utan vm 4-block, AB F 3000 300
5241 96bz PRAKT 800
5242 96bz ** 1KR MEDALJONG, AB-PR, vm KPV 550
5243 97-104 påtryck kpl serie 8 st G V medaljong, AB 20
5244 97vm2 4-bl AB, 2 vm höjdled 125
5245 98 KR 2:12 , pr-lyx 4-block 60
5246 99var 4-bl pr, röda streck genom medaljongen 100
5247 100v2 4-BLOCK, vc AB 400
5248 100v2 AB F 350, förskjutet påtr. 110
5249 100v3 ** 12/ 25ö förskjutet påtryck F 500 125
5250 100v3 12/25ö förskjutet påtryck G V medaljong, AB 100
5251 103 27/65ö, LYX 4-BLOCK 60
5252 104v3 ** 27/ 80ö AB, dubbelt påtryck 250
5253 105 PR-LYX 60
5254 105-114 ** 4-blockserie, 2,3,5,12,20 och 30ö PR-LYX övriga AB 2ö alla KPV, 3ö 2kpv. 700
5255 105-114 ** L I , LYX-serie 600
5256 105-114 ** Landstorm 1 4-block serie där 2,3,4,29ö har 2 st var med KPV , F ca 4700 600
5257 105-14 ** Landstorm 1 10-blockserie med övre vä hörn marginal, 3+50ö med kpv, F ca 10000 3500
5258 105-14 ** Landstorm 1 4-blockserie med övre marginal, 3+50ö med kpv, F ca 3800 600
5259 105-14 ** PR-LYX SERIE, 50ö kpv 300
5260 105-14 ** LANDSTORM I PR-LYX serie 50ö AB, 6 ÖKPV 250
5261 105-14 Landst. I kpl serie f 850 200
5262 105-14A **-*(*) Landstorm I på Orginal, VF set, 2, 3, 4, 12 och 30ö **. 1000
5263 105-14A PÅTRYCK på ORGINAL 2ex**,4*(*),4*, F 2500-3000 SÄLLSYNT 950
5264 105cx 4-BLOCK, LYX 750
5265 105cx 5ö/2ö vm cx /, AB-PR, 4-BLOCK 500
5266 105cx vc AB 4-BLOCK 400
5267 105cx PRAKT 150
5268 105cx vc AB F 400 125
5269 105cx ** 5/2ö vm linjer cx, AB 110
5270 105cxz vc AB 4-BL, alla med kpv 975
5271 105cz ** 5/2Ö linje + KPV tydl 50
5272 106 ** 5/ 3ö PR-LYX 70
5273 106 ** 5/3ö prakt 60
5274 106 PR-LYX 50
5275 107 PR-LYX 50
5276 108 PR 50
5277 108 ** 5/5ö PRAKT 45
5278 109 ** 5/ 6ö PR-LYX 60
5279 109 PRAKT 50
5280 111 ** 10/20ö PR-LYX , tydligt KPV 125
5281 111 ** 10 / 20 ö PRAKT 45
5282 112 ** 10/24Ö , LYX 90
5283 113 ** 10 / 30 ö LYX 100
5284 114 PR-LYX 60
5285 114 ** 10 / 50ö PR-LYX 50
5286 114 ** 10 / 50 ö PRAKT 45
5287 115 ** 5+5 PÅ 1Ö, 4-BLOCK F 3200 300
5288 115 vc AB ex, F 650+ 225
5289 115 ** 5/1ö AB-PRAKT 200
5290 115+115v i par BA centr,F 1400+ 200
5291 115-18, 120, 122, 1ö-6ö, 20, 30ö Landstorm II 240
5292 116 ** 5på 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
5293 116 PR 3öre 200
5294 116 ** 10ö / 3ö, PRAKT 200
5295 116 ** 5+5/3Ö PRAKT LANDSTORM II 200
5296 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 6-BLOCK F 3300 300
5297 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 4-BLOCK F 2200 225
5298 117a ** 5på 5ö BRA AB 4-BLOCK 400
5299 117var ** 5/5ö ab-PRAKT, DRAGSPEL 150
5300 118 ** 5+5/6Ö PRAKT LANDSTORM II 100
5301 118b ** 5 på 6ö 4-BLOCK PRAKT,pos 2 * 400
5302 119 ** 5/ 12Ö AB-PRAKT 200
5303 119 5ö/ 12ö Landstorm II, bra AB 200
5304 119b ** 5 på 12ö 4-BLOCK AB-PRAKT, 800
5305 120 LYX-PR 400
5306 120 ** 10 PÅ 20Ö PR-LYX 350
5307 120 PRAKT 300
5308 120 ** 10Ö / 20Ö, PR-LYX Landstorm II 300
5309 120 ** 10Ö/ 20Ö PR-LYX EX 250
5310 120 ** 10ö/ 20ö bra AB ex 125
5311 120 ** 10/ 20ö AB-PR 110
5312 120 AB 100
5313 120a ** 10 på 20ö 4-BLOCK AB 400
5314 121 ** 10/24 ö PR-LYX 1000
5315 121 PRAKTEX 10 på 24 ö 800
5316 121 AB ex F850 300
5317 121 10ö/ 24ö Landstorm II, bra AB 175
5318 121a,v1 ** 10 på 24ö 4-BLOCK AB-PR, pos2*, pos 2 och 4 v1 1000
5319 122var ** 10/30Ö FELPERF. 2 MÄRKESBILDER 100
5320 123 ** 10ö/ 50ö bra AB ex 200
5321 123 AB ex F 550 150
5322 123 10ö/ 50ö Landstorm II, AB 110
5323 123 ** 10 / 50 ö normalex 90
5324 123 normal ex 80
5325 123a ** BRA EX 10/50ö 200
5326 123b ** 10 på 50ö 4-BLOCK PRAKT 800
5327 123b ** 10+10 PÅ 50ö, 6-BLOCK F 3600 350
5328 123b ** 10 / 50ö, NORMALEX f 550 110
5329 124 10ö på 1 kr postfr.LYXex 2000
5330 124 ** 10Ö /1KR , SUPERB-PR-LYX 1500
5331 124 ** 10/ 1kr Landstorm II, LYX 1500
5332 124 PRAKT ex 1400
5333 124 ** 10/ 1KR PRAKT-LYX 1400
5334 124 ** 10ö /1kr PR-LYX, sällsynt i denna kval 1200
5335 124 ** 10ö/ 1Kr, PR-LYX påtryck lite förskj. vä 1200
5336 124 Välc: AB ex 1000
5337 124 **10ö på 1kr PRAKT 1000
5338 124 ** 10ö/ 1Kr BRA AB ex 600
5339 124 AB ex 575
5340 124 ** 10ö/ 1 kr fint ex 375
5341 124b **/*10 på 1KR 4-BLOCK LYX pos 1-3*, 4 **, bildmässigt kanske vackrastkända 4-block , svårt märke i dennacentrering 2500
5342 124v 10ö/1kr hörnmarg. 4-BLOCK,pos 4 v ,ab 2000
5343 124v ** 10/1kr bruten vä ram, 3,3,5 mycket gott ex F 5000 1400
5344 125 ** hörnmarg 4-block, PRAKT 2500
5345 125 10ö/ 5KR hörnmarg. 4-BLOCK, PRAKT 2000
5346 125 LYX, 10 på 5kr 1000
5347 125 ** 10Ö/ 5KR LYX 800
5348 125 ** 10+ 4,90 På 5kr, PRAKT 650
5349 125 AB 550
5350 125 **10ö på 5kr vackert ex 500
5351 125 ** 10ö/ 5kr PRAKT-LYX 500
5352 125 ** 10Ö/ 5KR, LYXEX 500
5353 125 ** 10ö / 5kr , bra ex 375
5354 125var **10ö på 5kr prakt, liten del av 3 vm 750
5355 125vm 10ö/ 5kr OMV VM, PRAKTEX 1100
5356 126 LYX 4-BLOCK 400
5357 126 PRAKT 4Block 250
5358 126 AB 4-block 140
5359 126 ** 7+3ö/ 2ö PRAKT LANDSTORM III 70
5360 126 ** 7+3/ 2ö , PRAKT 50
5361 126-135 ** L III , LYX-serie 300
5362 126-35 ** 4- blockserie Landstorm III ,F 3000 500
5363 126-35 Landst III kpl serie F 750 175
5364 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX 4-block 500
5365 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX ex 200
5366 126cx AB 100
5367 126cx ** 7+7/2ö omv vm, bra Ab 100
5368 126cz ** 7+7/2ö tydl KPV, bra Ab 90
5369 127 ** LANDSTORM III 3ö 4-BL PR-LYX, 200
5370 127 ** 7+3ö/ 3ö LYX, LANDSTORM III 100
5371 128 PR-LYX 50
5372 129 PR-Lyx 50
5373 129 ** 7+3ö / 5 ö LYX, obet gummi ve 30
5374 130 ** LANDSTORM III 6ö 4-BL PR-LYX, 200
5375 131 ** LANDST.III 12ö 4-BL LYX 200
5376 131 ** 12+8ö/ 12ö PR LANDSTORM III 45
5377 131 ** 12+8/ 12ö , PRAKT 35
5378 132 PR-LYX 50
5379 132cz 20ö MED KPV, PR-LYX 70
5380 134 ** 12/30 ö , kpv, LYX 100
5381 134 PR-LYX 50
5382 134 ** 12+8ö/ 30ö PR LANDSTORM III 45
5383 135 ** LANDST.III 50ö 4-BL PR-LYX 175
5384 135 LYX-PR 50
5385 136 ** 10/ 3ö PR-LYX 4-BLOCK 100
5386 136 ** 10ö/3ö PRAKT- 4-BLOCK, 60
5387 136 PR-LYX 50
5388 136-38 4--Blockserie, AB-PR 750
5389 136-38 Luftpost 3olika, AB serie i 4-BLOCK 350
5390 136-38 kpl serie 150
5391 136-38 ** Luftpost 1920 AB-PR par serie 150
5392 136-38v3 ** 10-20-50ö , 4-block AB-PR, 50ö pos1 v3 F ca 2300 350
5393 136cz prakt 100
5394 136cz 10/3ö hörnmarg 4-bl, alla tydl KPV,AB 75
5395 136cz,v ** punkt mellan O o S 100
5396 136v4 ** 10/3ö 4-block , pos 1 punkt O . S 125
5397 136var 10/3ö 4-block pos 3 tryckvari S 100
5398 137 ** 20/2ö luftpost LYX 125
5399 137 PRAKT 50
5400 137cz ** 4bl 20/2ö luftpost 2 övre cz, F480 100
5401 137cz,v ** F-t samanhängande, ab 100
5402 137v3 ** 20l/ 2ö Luftpost, färgkula i hö 2 100
5403 137v4 ** 20/2ö 4-block , pos 4 punkt O . S 130
5404 137var 20ö Luftpost, svagt påtryck, AB-PR 4-BL 150
5405 138 ** 50/4ö luftpost, 4-block LYX centr 1000
5406 138 4 block PRAKT 600
5407 138 ** 50/4ö , fräscht 4-block, AB 350
5408 138 ** 50/4Ö LUFTPOST 1920 , LYX ,5,5,5 300
5409 138 ** 10/50Ö par med KPV mitt på F 1800 250
5410 138 ** 50/4ö Luftpost, pr-lyx , obet gummive. 100
5411 138cz 50/4ö KPV, 4-STRIP, F 3200 600
5412 138cz ** 50ö Luftpost vm KPV, PR 400
5413 138(cz) ** 50 /4ö LYX, eventullt lite KPVned 300
5414 138cz 50/4ö KPV, AB, F 800 200
5415 138v3 50ö 4-block , pos3 skadad 5, Prakt 500
5416 138v3 ** 50ö/4ö PRAKT- 4-BLOCK,pos 3 v3 500
5417 138v3 ** 50/4ö 4-block , pos 1 skadad5, AB-PR 300
5418 138v3 ** /* par nedre v3 skadad 5 *, F 800 200
5419 138vm ** 50/4ö vm del av 2 kronor 600

138,5 BANDMÄRKEN **
5420 139b ** 3ö agrg, PR-LYX , mycket svårt 600
5421 139b ** 3ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 175
5422 139b ** 3ö AGRG , AB, plåtskarvlinje vä 120
5423 140A Plåtskarvoar, BA-AB 60
5424 140A 5ö grön Stående Lejon, AB 35
5425 140Aa AGRY ,PRAKT 175
5426 140Aa ** PRAKT, AGRG 175
5427 140Aa AB F 350 80
5428 140Aa ** 5ö agrg, fint AB plåtskarv vä 75
5429 140Ab ** 5Ö AGRG, GRÖN TYP 1, LYX 250
5430 140Ab ** 5Ö AGRG, LYX-PR 150
5431 140Ab PRAKT 140
5432 140Ab ** 5ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 125
5433 140Ab ** 5ö grön Lejon typ 1 , agrg ppr, PRAKT 120
5434 140Ab ** 5Ö GRÖN TYP 1, PRAKT 100
5435 140Ab AB-PR, gummirepa 50
5436 140Ab,v1 ** 5ö grön typ 1,4-strip pos 3 dubbelnos F 2400 300
5437 140Acx Plåtskarvlinje par centr vä.F.3400 300
5438 140Acx **/' 5ö grön typ 1,plåtskarvpar siffr 1 300
5439 140Acx ** 5ö grön typ 1 vm linjer, AB 3,3,5 250
5440 140Acx 5ö grön Stående Lejon, AB 225
5441 140C ** 5ö grön LEJON typ1 AGRG PR-LYX 175
5442 140Ca ** 4sid 4-block med plåtskarvlinje, AB 125
5443 140Ca ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 4-block 120
5444 140Ca ** 4sid par med plåtskarvlinje , AB 100
5445 140Ca 5ö grön Stående Lejon, 4-sid agrg ,AB 40
5446 140Ccx 4-sid SUPERBT EX, sign BG, 300
5447 140Ccx ** 5ö grön 4-sid Lejon typ 1 vm, PR-LYX 150
5448 140Ccx AB 4-BLOCK 125
5449 140Ccx ** 5Ö GRÖN TYP 1 4-SID LEJON, PRAKT 100
5450 140Ccx PR 75
5451 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, 4-block 70
5452 140Ccx AB 35
5453 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, AB 30
5454 140Ccxz ** 5ö grön typ 1 , pr-lyx 4-block 2 övre cxz 900
5455 140Ccxz ** 5ö grön typ 1, AB 4-block 2 nedre cxz 400
5456 140Ccxz 4-sid linje + del av bokstav, Prakt 310
5457 140Ccxz F 1000 290
5458 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , LYXEX 1500
5459 141b 5ö typ 1 (antydan till KPV upptill) PR-LYX 900
5460 141b ** 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
5461 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PR plåtskarvlinje par, 3000+ 750
5462 141b 5ö orangeakt brunröd TYP 1, PRAKT 700
5463 141b ** 5ö typ1, PR-LYX 500
5464 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , AB plåtskarvlinje par, 3000+ 500
5465 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PRAKT 500
5466 141b AB 375
5467 141b ** 5ö brunröd Lejon typ 1, AB-PR 350
5468 141b AB 275
5469 141b ** 5ö orangeakt. brunröd typ 1, AB 275
5470 141b 5ö brun typ 1 Stående Lejon, AB 200
5471 141bz PRAKT typ 1 , vm KPV 950
5472 141bz 5ö brunröd TYP 1, PRAKT, KPV tydligt 725
5473 141bz ** 5ö Lejon typ 1brunröd , kpv, AB-PR 700
5474 141bz ** 5ö Lejon typ 1brunröd , kpv, AB par, F 5200 650
5475 141Bz ** 5öljust brunröd, KPV, vackert ab-pr 500
5476 141bz ** 5Ö brunröd TYP 1 med KPV, PRAKT 500
5477 141bz ** 5ö or.aktbrunröd typ 1,KPV mitt på, AB 300
5478 141bz ** 5ö brunröd med KPV , AB 300
5479 141bz 5ö brun typ 1 Stående Lejon, vm KPV 210
5480 142A ** 5Ö brunröd typ2 , pr 50
5481 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY ,LYXkontrollsiffra 2 150
5482 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 120
5483 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 100
5484 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX, kontrollsiffra 38 90
5485 142Aa ** -* 5ö brun typ2 AGRY , LYX, plåtskarv par pos 1* pos 2** 80
5486 142Aa ** 5ö brun, AGRY, par plåtskarvlinje 75
5487 142Aa ** 5Ö brun Lejon, pr-lyx på AGRY 70
5488 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , PR-AB plåtskarvpar 60
5489 142Aa ** 5ö brun, AGRY, plåtskarvlinje vä 50
5490 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 , PRAKT k-siffra 10 40
5491 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 35
5492 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 30
5493 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , AB 30
5494 142Acc PRAKT 300
5495 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / LYX 200
5496 142Acx ** 5Ö BRUNRÖD VM LINJER, LYX 175
5497 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PR-LYX 110
5498 142Acx ** 5ö brunröd , vm linjer, Prakt 100
5499 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / prakt 100
5500 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PRAKT 75
5501 142Acx AB-PR 60
5502 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB-PRAKT 50
5503 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB plåtskarv hö 30
5504 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB 25
5505 142Acx 5ö brun typ 2 Stående Lejon, AB 25
5506 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 250
5507 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 240
5508 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv plåtskarv vä, pr 200
5509 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 150
5510 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 140
5511 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 100
5512 142Acz 5ö Brunröd omv linje,+liten del av kpv 1500
5513 142Ea ** 5ö brun typ2 A1 ppr, Ab , F 9000 1000
5514 142Ecc ** 5ö brunröd t13, LYX , ägar stpl 300
5515 142Ecc ** 5ö brun typ2 vm \ PRAKT 300
5516 142Ecc ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT-LYX, cc 250
5517 142Ecc ** 5ö brunröd t13, plåtskarvpar 250
5518 142Ecc 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 120
5519 142Ecx 5ö brunröd, PR-LYX 100
5520 142Ecx 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 15
5521 142Ecxvar ** 5ö brun Lejon T 13, par med smalt och mycket brett märke, KURIOSA 100
5522 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 90
5523 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 75
5524 143Aa ** 5ö grön, A2, par med plåtskarvlinje 90
5525 143Aa ** 5Ö GRÖN lEJON a1 PPR, PR 25
5526 143Abz ABc, vht, F 6500 1000
5527 143Ac PRAKT plåtskarvpar 175
5528 143Ac ** 5ö grön rent tryck PR-LYX 125
5529 143Ac ** 5ö grön, A2, plåtskarvlinje par 50
5530 143Acc ** 5ö grön vm omv linjer, PR-LYX 120
5531 143Acc 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 30
5532 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje Lyx 75
5533 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje PR 40
5534 143Acx ** 5ö grön typ 2, cx, PR-LYX 25
5535 143Acxz ** 5ö grön typ2 vm / +KPV, PR-LYX 50
5536 143Acxz AB 25
5537 143Acxz ** 5ö Lejon vm linjer + KPV, AB 20
5538 143Acxz 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
5539 143Ad ** 5ö grön, A3, par plåtskarvlinje P-Lyx 100
5540 143Ad ** 5ö grön vitt ppr, PR-LYX 65
5541 143Ad 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
5542 143Ca ** 5ö grön typ2 vm 4-sid A1, LYX 4-block 250
5543 143Ca ** 5ö grön typ2 4-sid A1, pr 4-block 150
5544 143Ca ** 5 ö grön, 4 sid, PR-LYX 90
5545 143Ca ** 5ö grön typ 2, AB 4-block 75
5546 143Ca ** 5ö grön, A1, plåtskarvlinje hö LYX 75
5547 143Ca 5ö grön typ 2 4-sid Stående Lejon, AB 20
5548 143Cb ** 5ö Lejon grön 4-sid, rent tryck, LYX 300
5549 143Cc ** 5 ö 4-sidig grön vitt ppr , Superb 150
5550 143Cc ** 5ö grön typ 2, A3 , AB 4-BLOCK 100
5551 143Cc ** 5ö Lejon A3, PR- LYX 50
5552 143Cc 5ö grön typ2 4-sid A3 Stående Lejon, AB 20
5553 143Ea ** 5ö Lejon grön t 13, LYX 250
5554 143Ea ** 5ö grö t 13, pr-lyx 200
5555 143Ea AB 100
5556 143Ea 5ö grön typ2 T 13 Stående Lejon, AB 50
5557 143Eb PR 50
5558 143Eb ** 5ö Lejon t 13, PR-LYX 30
5559 143Eb ** 5ö Lejon grön t13 , plåtskarv vä 20
5560 143Eb 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB 15
5561 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR-LYX 35
5562 143Ecxz ** 5ö Lejon grön t13 , PR-LYX 30
5563 143Ecxz ** 5ö grön linje + kpv, PRAKT 25
5564 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR 20
5565 143Ecxz 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB-PR 15
5566 144Aa ** 10ö Lejon AGRY, PR- LYX 250
5567 144Aa ** 10ö grön Lejon AGRY, PR 200
5568 144Aa ** 10ö grön, Agry, plåtskarvlinje vä AB 150
5569 144Ab ** 10ö grön, PRAKT 325
5570 144Ab ** 10ö grön PRAKT-lyx 300
5571 144Ab 10ö A1, PR-LYX 300
5572 144Ab ** 10ö grön praktex 4,4,5 250
5573 144Ab ** 10ö grön PRAKT 225
5574 144Ab ** 10ö grön Lejon B ppr, bra AB 3,3,5 150
5575 144Ab AB ex F 500 145
5576 144Ab ** 10ö grön Lejon A1 ppr, bra AB 3,3,5 140
5577 144Abz PRAKT , KPV tydligt 650
5578 144Abz ** 10ö lrjon grön, VM KPV F2000 300
5579 144Abz ** 10ö grön mkt tydl KPV, praktcentr , litet gummiveck. 2 ngt kttsptsar 175
5580 144Acc ** 10ö grön Lejon vm \ , AB 3,3,5 175
5581 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, LYX, kontroll siffra12 60
5582 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, plåtskarvpar P-Lyx 50
5583 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, PR-LYX 45
5584 144Acx,var ** 10 ö grön extra stort märke 150
5585 144Acxz ** 10ö grön linjer + tydl kpv, LYX 300
5586 144Acxz ** 10ö grön Lejon vm /+ KPV, PR-LYX 250
5587 144Acxz ** 10ö grön, cxz, plåtskarvlinje par AB 175
5588 144Acxz ab 80
5589 144Ad ** 10ö Lejon grön Bppr , plåtskarv vä 125
5590 144Ad AB 120
5591 144Ad ** 10ö grön, Bppr, plåtskarvlinje vä AB 120
5592 144Ad 10ö grön B ppr Stående Lejon, AB 55
5593 144Ca AGRY PRAKT 4-block 400
5594 144Ca 10Ö GRÖN 4SID PR-LYX 4-BLOCK 400
5595 144Ca ** 4-BLOCK, AB-PR 200
5596 144Ca ** 10ö grön 4-sid AB A1 PPR 175
5597 144Ca ** 10ö grön LEJON typ1 AGRY PRAKT 125
5598 144Ca ** 10Ö grön Lejon A1 ppr, PRAKT 100
5599 144Ca 10ö grön 4-sid Stående Lejon, AB 25
5600 144Cbz ** 10Ö grön 4s vm BZ, 3,5,3 ab ,F 3500 400
5601 144Cc AB 4-bl på Bppr; F1200 300
5602 144Cc ** 10 ö grön 4-block B ppr, bra AB 200
5603 144Cc 10ö grön B ppr,AB, F 500 90
5604 144Cc **10Ö GRÖN 4sid B ppr, 3,5,3 ab ,F 400 60
5605 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon,ab 60
5606 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon, AB 4-BLOCK 50
5607 144Ccx ** LYX- PRAKT 4 BLOCK, mkt svårt 1400
5608 144Ccx PR-LYXex 500
5609 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm linjer, LYX 500
5610 144Ccx ** 10ö 4-sid vm linjer, LYX 500
5611 144Ccx ** 10ö 4-sid linjer +kpv mitt på PRc 300
5612 144Ccx 10Ö GRÖN 4-SID vm linjer, PRAKT 200
5613 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm lijer, bra AB 200
5614 144Ccx ** 10ö 4-sid vm linjer, PRAKT 200
5615 144Ccx AB ex F750 125
5616 144Ccx,v ** 10ö grön vm linjer PRAKT 4-BLOCK ,pos 3 plåtspricka 600
5617 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid linje+ KPV, PR-LYX, 1000
5618 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid Lejon vm /+KPV, ab- PRAKT 450
5619 144Ecx ** 10ö grön T13 Lejon vm /, LYX 75
5620 144Ecx 10ö grön t13 vm linjer Stående Lejon,AB 15
5621 144Ecxz ** 10ö grön t13 linjer +KPV, PRAKT PAR 650
5622 144Ecxz PRAKT 400
5623 144Ecxz ** 10ö grön t13 med linjer +KPV, PRAKT 400
5624 144Ecxz ** 10ö grön T-13 Lejon vm /+KPV, PR 400
5625 144Ecxz ** 10 ö grön t 13 .KPV mitt på, AB-PR 300
5626 145A ** 10Ö VIOLETT, TYP 1, A2, LYX 125
5627 145A ** 10ö violett typ1 , PR-LYX 90
5628 145A gråviolett PR-LYX 75
5629 145A ** 10ö violett typ 1, PR-LYX 75
5630 145A ** 10ö Lejon A2, Plåtskarvpar, prakt 75
5631 145A Violett PR-LYX 70
5632 145A ** 10ö violett typ 1, PRAKT 50
5633 145A ** 10ö violett,, plåtskarvlinje hö AB 40
5634 145A A1 ppr 35
5635 145A 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
5636 145C ** 10ö matt violett 6-BLOCK, PRAKT 290
5637 145C ** 10ö violett typ1 4-SID Lejon , LYX 250
5638 145C PRAKT 4-BL 150
5639 145C ** 10ö Lejon A1, 4sid 4-BLOCK PRAKT 140
5640 145C ** 10ö ljus violett 4-BLOCK, AB 125
5641 145C 10ö violett, BRA AB 4-BLOCK 110
5642 145C ** 10 ö violett 4-block bra AB 100
5643 145C PRAKT 50
5644 145C ** 10ö violett, plåtskarvlinje hö AB 40
5645 145C 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
5646 145Ca ** 10ö Lejon violett 4sid plåtskarvpar,pr 70
5647 145Ea LYX 10ö violett t 13 350
5648 145Ea pr-LYX ex 10ö T 13 300
5649 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,LYX 300
5650 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PR-LYX 300
5651 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , LYX 250
5652 145Ea PRAKT 200
5653 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 prakt-lyx 200
5654 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , PR-LYX 200
5655 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PRAKT 200
5656 145Ea ** 10ö Lejon violett t 13 150
5657 145Ea ** 10 ö violett, T 13 PRAKT 140
5658 145Ea AB F 350 100
5659 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 PRAKT 100
5660 145Ea 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 60
5661 145Ecx ** 10ö violett SUPERBT BRETT EX 200
5662 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par p-lyx 75
5663 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 70
5664 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 40
5665 145Ecx 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 15
5666 145Ecxvar ** 10ö t 13, EXTREMT JUMBO EX, p-lyx 500
5667 145Ecxz 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 25
5668 145Ecxz,var **10ö Lejon violett , linje+ KPV , variant felperforerat som ovanligt smalt 60
5669 146A ** 10ö violett, LYX 100
5670 146Aa ** 10ö ultram.viol. , PR-LYX 200
5671 146Aa PRAKT prov ppr 175
5672 146Aa ** 10ö Lejon A3 prov ppr , Plåtskarvpar 175
5673 146Aa AB 100
5674 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 100
5675 146Aa 10ö violett typ 2, a3 prov ,AB 50
5676 146Aa,b ** 10ö violett, A1, A3 pprPRAKT 100
5677 146Ab ** 10ö ultramarinviolett, LYX 100
5678 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 90
5679 146Ab ** 10ö violett , A3 ppr, PRAKT-LYX 50
5680 146Ab ** 10ö Lejon violett A3 ppr,LYX 50
5681 146Ab PR 40
5682 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 35
5683 146Ab 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon,AB 15
5684 146Ac ** 10ö SVARTAKT viol. , PR-LYX 350
5685 146C ** 10ö violett , 4+6+4 BLOCK i nyanser 275
5686 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, AB-PRAKT 4-BL 1250
5687 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, 4-block ,AB 5600 800
5688 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX 700
5689 146Cb ** 10ö SVARTAKT VIOLETT A1 papper 4-block, AB-PR, stor bandmärkesraritet i 4-block 7500
5690 146Cc PRAKT 4-block 225
5691 146Cc ** 10ö ultramarinviolett, 4-sid PR-LYX 100
5692 146Cc ** 10Ö TYP 2 4sid plåtskarvpar, PR-LYX 100
5693 146Cc ** 10ö violett, pr 50
5694 146Cd ** 10ö SVARTAKT VIOLETT4-block, ab 250
5695 146Cd ** 10ö SVARTAKT viol. 4-sid , PR-LYX 200
5696 146Cd AB 95
5697 146Ea ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 160
5698 146Ea AB 70
5699 146Ea 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon ,AB 30
5700 146Ea,b ** 10ö Lejon violett, svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , 2ST AB-PR, F 700 150
5701 146Eb PRAKT 250
5702 146Eb ** 10ö Lejon svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , PR-LYX 250
5703 146Eb ** 10ö svartakt, plåtskarvlinje hö, AB-PR 90
5704 146Eb 10ö svartaktigt violett typ 2, T13 75
5705 147 25ö PRAKT 175
5706 147 AB 70
5707 147 25ö orange Stående Lejon ,AB 40
5708 148Aa ** 30ö agry, lyx 50
5709 148Acx ** 30ö LEJON cx, LYX-SUPERB 300
5710 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX, mini dragspel 125
5711 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjer, PR-LYX 110
5712 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 100
5713 148Acx ** 30ö LEJON cx, PR-LYX 100
5714 148Acx ** 30ö Lejon, vm linjer, P-LYX 100
5715 148Acx ** 30ö Lejon, vm / , PRAKT 100
5716 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjerPAR, AB 50
5717 148Acx 30ö brun A1 vm linje Stående Lejon ,AB 15
5718 148Acxz ** 30 ö brun , par AB, F 1200 250
5719 148Acxz ** 30ö BRUN, plåtskarvlinje par AB 200
5720 148Acxz ** 30ö par, F 1100 , AB-PR 150
5721 148Acxz ** 30Ö BRUN BRA KPV, FINT AB 150
5722 148Acxz ** 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, AB 100
5723 148API ** 15ö par , vä ex VIT HOV, PRAKT 100
5724 148C ** 30ö 4-sid 9-block fint F 7750 750
5725 148C ** 30ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB-PR 500
5726 148C ** 30ö Lejon, 4-sid PRAKT-AB 4-BLOCK 500
5727 148C 30ö brun 4-sid, LYX, ursprunglig obet gummi repa 400
5728 148C ** 30ö 4-sid, 4-block, AB , very fine 400
5729 148C ** 30ö LEJON BRUN, 4-BLOCK AB-PR 400
5730 148C ** 30ö Lejon, 4-SID PRAKT-LYX 400
5731 148C ** 30ö prakt 350
5732 148C 30ö brun A1 4-sid Stående Lejon 4-block 300
5733 148C PR-LYX, svagt ve. 250
5734 148C ** 30ö Lejon , PlåtskarvVÄ, PRAKT 175
5735 148C 30ö brun A1 4-sidStående Lejon ,AB 125
5736 148Cvar ** 30 ö brun 4-block AB, variant bruna streck , färgfläck, undre märkena mycket större än de övre 400
5737 149-151A ** 10-20ö par-3strip serie, någon ursprunglig gummirepa F över 3600 300
5738 149Ab 10 ö röd G V en face, Agrg, AB 90
5739 149Abz ** 10Ö VM kpv BRA AB 350
5740 149Abz ** 10 ö En Face,vm KPV , AB,F 2400 240
5741 149Abz 10 ö röd G V en face, vm KPV, Prakt men liten äldersfläck upptill 225
5742 149Ac ** 10 Ö praktpar, 400
5743 149Ac PR B-ppr 375
5744 149Ac ** 10ö PR-LYX 300
5745 149Ac ** 10ö röd B ppr , PRAKT 300
5746 149Ac 10ö röd, B ppr, prakt 250
5747 149Ac AB 160
5748 149Ad ** 10Ö ÖD AGRG, plåtskarv vä , bra AB 200
5749 149C 10Ö eN fACE 25- BLOCK AB-LYX sällsynt enhet 1000
5750 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 8-Block , inkl plåtskarv, extremt sällsynt stor rnhet i LYX 800
5751 149C LYXc 4-BLOCK 500
5752 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 4-Block 500
5753 149C AB 4-block 250
5754 149C ** 10ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB 175
5755 149C **10Ö EN FACE 4-bl plåtskarv helt på högra märkena, F 1100 175
5756 149C PR-LYX 150
5757 149C ** 10Ö 4-SID, RIKTPUNKT UPP HÖ 100
5758 149C AB 60
5759 149C 10 ö röd G V en face 35
5760 150var ** 15öplåtskarv par partiellt spegeltryck 150
5761 150var ** 15ö partiellt förskjutet spegeltryck 100
5762 151Abz ** 20 ö En Face,vm KPV 3-strip, F 10.500 900
5763 151Ac ** , 20ö AGRG , PRAKT 3-strip 650
5764 151Ac AB AGRG F. 950 200
5765 151Ac ** 20ö EN FACE, sign KAN, AB 200
5766 151Ac ** 20ö G.V. EN FACE, B ppr, bra AB 3,3,5 175
5767 151Ac 20 ö blå G V en face, Agrg, AB 100
5768 151Ad ** 20ö en face, sign KAN, Bppr, PR-LYX 500
5769 151Ad ** 20ö en face, B ppr, PRAKT 375
5770 151Ad ** 20ö GV en face, AB-PR , B ppr 275
5771 151Ad 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 120
5772 151Avar **/* 20ö PAR UTFLUTET TRYCK 400
5773 151C ** 20Ö EN FACE, LYX 4-BLOCK , SÄLLSYNT KVALITET 1000
5774 151C ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 600
5775 151C 4-BLOCK AB 550
5776 151C ** 20ö En Face PRAKT 4-BLOCK, 500
5777 151C ** 20ö 4-sid G.V. en face, LYX 500
5778 151C 20Ö EN fACE 4- BLOCK , BRA AB 450
5779 151C ** 20ö G V- en face, 4-block ,AB F 2400 350
5780 151C ** 20ö PR-LYX 350
5781 151C PRAKT 20ö 4-sid 350
5782 151C ** 20Ö EN FACE 4-SID PR-LYX 250
5783 151C ** 20Ö 4-SID, EN FACE, AB-PR 150
5784 151C **20Ö EN FACE fint AB ex 3,3,5 125
5785 151Cb ** 20ö PR-LYX 225
5786 151Cb 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 75
5787 151Cbz ** 4-block 20ö En Face, AB 10.800:- 1200
5788 151Cbz 20ö 4-sid, PR-LYX 600
5789 151Cbz 20ö 4-sid vm kpv, PRAKT 400
5790 151Cbz 20 ö blå G V en face, 2 nedre med KPV ,4 block 400
5791 151Cbz ** 20ö en face, KPV, AB 300
5792 151Cvar variant litet dragspel,ab-pr 200
5793 152Aa ** 20ö G II A. AGRG , LYX 150
5794 152Aa 20ö G. II .A. PR-LYX AGRG 60
5795 152Aa PR-LYX 50
5796 152Aa ** 20ö G. VI A, PR-LYX 50
5797 152Aa 20ö Blå G II A. Agrg, AB 15
5798 152Ab PRAKT Bppr 100
5799 152Ab ** 20ö G II A. Bppr , prakt 100
5800 152Ab 20ö Blå G II A. B ppr, AB 20
5801 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , 3-STRIP ,AB 400
5802 152Abz AB- PR par F 1500 350
5803 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , prakt-LYX 300
5804 152Abz AB-PRAKT med KPV 250
5805 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, 3-strip 1500 200
5806 152Abz ** 20ö G II ADOLF, AB,AB, BA 3 STRIP 27900 KR 200
5807 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, ab EX 3,3,5 125
5808 152Abz 20ö Blå G II A.tydligt vm KPV, AB 100
5809 152Acx vm linjer, AB, F 3500 900
5810 152Acx ** 20ö G II A vm linjer, bra AB 500
5811 152Acx ** 20Ö vältandat ex centr hö. F 3500 330
5812 152aVar ** G.II.A. spegeltryck 40
5813 152C ** 20ö G.II.A. LYX 250
5814 152C ** G.II.A. 4-sid LYX 125
5815 152C 4-block , AB 100
5816 152C ** 20ö G. VI A, PR-LYX 100
5817 152C ** , 20ö G II A B ppr 4-SID , PRAKT -LYX 100
5818 152C ** 20Ö G.VASA4-SID PR-LYX 100
5819 152C ** 20ö plåtskarvlinjepar 4sid, AB 75
5820 152C 20ö Blå G II A.4-sid, AB, 4-BLOCK 65
5821 152C ** , 20ö G II A B ppr MARG- PRAKTex 60
5822 152C 20ö Blå G II A.4-sid vm KPV, AB 50
5823 152C ** 20ö G II A ,fint AB 3,3,5 40
5824 152C ** 20ö G II A , prakt 4 sid 40
5825 152C,bz ** 20ö G.II.A. 10-BL. , AB, 5 undre KPV 300
5826 152C,bz ** 20Ö 4-SID, G.II. tydligt KPV, AB 90
5827 152C,var ** 20ö G.II.A. PRAKT -ab 6-BLOCK , där de övre 3 märkena är betydligt större. 250
5828 152Ca ** 20Ö G II A marginalex , AB 35
5829 152Ca ** 20Ö G II Adolf fint ex , AB 30
5830 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK alla med KPV,PR 500
5831 152Cbz 4-block , LYX , 2 ex kpv, sign BG, svårt 400
5832 152Cbz 20Ö G II A. 4-BL 2 ex KPV, PR-LYX 350
5833 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK, 2 nedre KPV 125
5834 153a ** 120ö AGRY, PR-LYX 450
5835 153a ** Gustav Vasa AGRY, 3-strip, AB 350
5836 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, AB 150
5837 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, lodr ve , F 950 95
5838 153a 20ö violett G. Vasa, Agry, BA 90
5839 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 120
5840 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 100
5841 153b ** 20ö "hyssjning" hö marg, PR 100
5842 153b ** 20ö Gustav Vasa , prakt 90
5843 153b AB 40
5844 153b 20ö violett G. Vasa, Bppr, AB 30
5845 153b,bz **/* 20ö G.Vasa violet, plåtskarvpar PRAKT Bz ppr, vä ex ** 160
5846 153bz prakt 125
5847 153c AB 120
5848 153c 20ö ljus violett G. Vasa , AB 90
5849 154 110ö plåtskarvpar i PR-LYX kvalitet 750
5850 154a AGRY, SUPERB 1100
5851 154a ** 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 500
5852 154a AGRY AB ex F1600 450
5853 154b ** 110ö G VASA AB-PRAKT PAR 500
5854 154b ** 110ö G VASA PRAKT 450
5855 154b AB,välcentr 300
5856 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, par, AB litet dragspel 500
5857 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, AB litet dragspel 300
5858 154bz plåtskarvpar,AB-BA, 4800 700
5859 155a ** 140 ö 4-STRIP ABcentr, svag böjnin i pappret , svårt strip F 13.200:_ 1250
5860 155a ** 140ö Gustav Vasa agrg, bra AB ,svår 800
5861 155a AGRG Fräscht ex centr hö 450
5862 155b PRAKT 350
5863 155b ** 140ö G Vasa, Prakt 250
5864 155b AB 200
5865 155b **140Ö plåtskarvlinje PAR 200
5866 155b ** 140ö G VASA. , PRAKT 160
5867 155b 140ö svart G. Vasa , Bppr, AB 80
5868 155bz 140ö tydligt KPV, PRAKT 400
5869 155bz AB F 1200 300
5870 155bz ** 140ö G Vasa, AB-PR 290
5871 155BZ ** 140ö G VASA bra AB 275
5872 155bz ** 140ö Gustav Vasa VM kpv , AB 250
5873 155BZ ** 140ö G VASA bra tandn 225
5874 156 PR-LYX 500
5875 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A2 ppr plåtskarvpar 300
5876 156 AB ex F.950 225
5877 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr , AB-PR 200
5878 156 ** 35ö typ1 , PR-LYX, gummi veck 150
5879 156a 35ö gul, Postemblem, AB 150
5880 156cx 35ö VM LINJE , PR-LYX 900
5881 156cx PR-LYX, 35ö typ 1 vm linjer 750
5882 156cx ** 35ö gul vm linjer, PR-LYX 750
5883 156cx ** 35Ö VM LINJER, prakt 650
5884 156cx PRAKT 550
5885 156cx ** 35ö Postemblem typ 1, vm / plåtskarvpar, PR-LYX 500
5886 156cxz 35ö vm linje +kpv, AB 1200
5887 156cxz ** 35ö postemblem , vm linjer + KPV tvärsöver. AB, F 7000 1000
5888 157 PR-LYX, 35ö typ 2 550
5889 157 LYX-PRAKT 35 Ö TYP 2 500
5890 157 prakt 450
5891 157 AB-PRAKT 300
5892 157 AB 225
5893 158 PR-LYX 600
5894 158 AB 300
5895 158 40ö Postemblem typ 1, plåtskarv vä.PR 250
5896 158 ** 40ö Postemblem typ 1,AGRG, AB 200
5897 159a ** AB-PRAKT 40ö 225
5898 159a ** 40ö Postemblem typ 2,A1, AB-PR 200
5899 159b 40ö svartakt.olivgrön typ 2 Postemblem, PR-LYX 800
5900 159b ** 40ö Postemblem typ 2, B ppr, PRAKT, sign KAN 750
5901 160 ** 45ö Postemblem typ 1, AB 250
5902 161 ** 45 Ö pr-lyx 25
5903 162 60ö violettkarmin typ2 Postemblem, AB 200
5904 162 ** 60ö, PRAKT 175
5905 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR PR-LYX 400
5906 162a PRAKT 200
5907 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR AB 200
5908 162a ** 60ö Postemblem typ 1, AB-PR 125
5909 162a AB 100
5910 162cx ** 60ö vm linjer, PRAKT 1200
5911 162cx ** 60ö 3-strip vm cx, F 7200 600
5912 162cx AB F 2200 550
5913 162cx, var ** 60 ö cx, tryckfärgsfläck, AB 225
5914 163a **/* 4-strip 60ö A2 ppr, plåtskarvparet **, AB-PR F 4600 500
5915 163a AB F 1700 450
5916 163a ** 60ö typ 2, A1 ppr, PR, obet blyerts nr på baksidan 300
5917 163a ** 60ö Postemblem, typ 2, ab 300
5918 163a ** 60ö typ 2, AB 250
5919 163b AB ex F 2400 900
5920 163b ** 60ö vitt ppr AB F 3200 400
5921 165b,v ** 80ö Bppr plåtskarvpar ( 3-strip 3 ex *) hö ex plåtspricka, F 300+300+ 90+ 300 175
5922 165b,var **/* 80ö Bppr par med dubbelprägling 100
5923 165bz ** 80ö 4-strip med KPV , högintressant perforerad skarvremsa mellan 1-2 märket, sällsynt sätt att skarva . UTSTÄLLNINGS OBJEKT för specialisten, LYX kvalitet 1000
5924 165bz ** 80 ö Postemblem , PR-LYX 400
5925 165bz PRAKT 375
5926 165bz 80ö med kpv, PR-LYX 300
5927 165bz AB 275
5928 165bz ** 80ö vm KPV, prakt 250
5929 165c 80ö grön, vm KPV, Postemblem, AB 75
5930 165c ** 80Ö b PPR, ab 50
5931 165c 80ö grön, Postemblem, AB 30
5932 165c 80ö grön, vm linjer\, Postemblem, AB 25
5933 165cc PRAKT 100
5934 165cc AB 50
5935 165cx AB F250 100
5936 165cx ** 80ö Postemblem vm /, PR 100
5937 165cxz PRAKT 400
5938 165cxz ** 80ö Postemblem linjer+kpv tydligt, PR 275
5939 165cz 80ö , AB-PR omvlinjer+ KPV 200
5940 165cz ** 80ö Postemblem vm \ +KPV mitt på AB 200
5941 166a ** 85ö, A 2 ppr, LYX 150
5942 166a ** 85ö GRÖN A2 ppr, LYX 150
5943 166a ** 85 ö A2 ppr, LYX 90
5944 166a ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
5945 166a PRAKT 50
5946 166a ** 85ö plåskarvlinje par 50
5947 166b ** 85ö, A 3 ppr, LYX 150
5948 166b ** 85ö vitt papper, LYX 140
5949 166b ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
5950 166b PR 60
5951 166b AB 40
5952 166b 85ö grön vitt papper , Postemblem, AB 20
5953 167a ** 90 Ö BLÅ, A2ppr, 3,4,5 PRAKTex 500
5954 167a **-*(*) 90ö Postemblem A1 ppr, PR-LYX plåtskarv par pos 1 * pos 2** 350
5955 167a AB 325
5956 167a ** 90ö ljusblå Postemblem A2 ppr, AB 300
5957 167b ** 90Ö POSTEMBLEM VITT ppr, PR-LYX 1500
5958 167b ** 90ö vitt ppr, PRAKT-LYX 1250
5959 167b ** 90ö blå , POSTEMBLEM A3, PR-LYX 1200
5960 167b ** 90ö blå Postemblem A3 ppr, prakt 700
5961 167b ** 90ö vitt ppr AB-Prakt F 3300 600
5962 167b 90Ö VITT PPR, normalex 500
5963 167b 90ö blå vitt papper , Postemblem, AB 325
5964 167c ** 90Ö SKIFFERBLÅ, LYX 1600
5965 167c ** 90ö vitt ppr, PR-LYX 1500
5966 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 600
5967 167c 90ö skifferblå, AB 450
5968 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 450
5969 168b ** 1kr plåskarvlinje hö 50
5970 168c PR A3 200
5971 168c AB ex 150
5972 168c 1kr rödakt orange A3 , Postemblem, AB 75
5973 168d AB 150
5974 168d 1kr gulakt orange A3 , Postemblem, AB 100
5975 169a AGRG 60
5976 169cx ** 110ö cxplåskarvlinje par, PR-LYX 90
5977 169cxz 110ö , PR-LYX, linje+KPV 130
5978 169cxz ** 110ö PRAKT, linjer + tydl KPV 125
5979 169cxz AB 60
5980 170a AB 60
5981 170b1 ** 115ö plåskarvlinje hö, PR 110
5982 170b1 ** 115ö rödbrun Postemblem A3 ppr, AB 100
5983 170b1 AB 80
5984 170b1 115ö brunröd, A3 Postemblem, AB 50
5985 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, LYX 200
5986 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, PR-LYX 180
5987 170b2 ** 115ö or.akt. ljusbrun, vitt ppr, LYX-PR 150
5988 170b2 PRAKT 125
5989 170b2 AB PR 95
5990 171 ** 120ö svart , PR-LYX 975
5991 171 ** 120ö svart, PR-LYX A2 PPR 900
5992 171 PR ,A2ppr 700
5993 171 ** 120ö svart A2 ppr, PR-KT-LYX 650
5994 171 Bra AB ex 500
5995 171 ** 120Ö SVART, AB-PR 300
5996 171a 120ö svart, PRAKT, sign BG A1 850
5997 171a ** 120ö SVART postembl A1ppr , P-LYX 750
5998 171a 120ö svart, Postemblem, AB 250
5999 172a ** 120ö rosalila, 3-STRIP PR-LYX A1 ppr 300
6000 172a ** 120ö rosalila postemblem, pr-lyx 150
6001 172b 120ö rosa-lila, A3, Postemblem, AB 30
6002 173a ** 140ö Svart AGRG Postemblem PR 70
6003 173bz ** 140ö bz plåskarvlinje par PR-LYX 125
6004 173bz LYX-PR 110
6005 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem PR 150
6006 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem AB 75
6007 174a ** 145ö postembl smargdgrön, plåtlinje 70
6008 174a 145ö smaragdgrön, Postemblem, AB 30
6009 174b ** 145ö A 2 ppr, LYXc 100
6010 174b AB-PR 60
6011 174b 145ö grön, Postemblem, AB 20
6012 174c ** 145ö, PR-LYX ,A3 ppr 90
6013 174c pr 60
6014 174c A3 AB ex 40
6015 174c 145ö grön, A3, Postemblem, AB 20
6016 175A ** 15 Ö VIOLETT, A2ppr, prakt 200
6017 175A ** 15ö violett, G V profil vä, PRAKT 150
6018 175A AB 120
6019 175A ** 15Ö violett G.V. profil vä, A1, AB 90
6020 175Aa ** 15ö G V profil vä A1 ppr Prakt 175
6021 175Aa ** 15Ö violett, PLÅTSKARVLINJE VÄ, PR 125
6022 175Aa 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
6023 175C PRAKT-LYX 4-BLOCK 600
6024 175C 4-block matt violett, PR-AB 450
6025 175C LYX Plåtskarvpar 400
6026 175C ** 15ö violett A1ppr G.V. prof vä. AB 4-BLOCKsignerad BG 350
6027 175C AB 120
6028 175C 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
6029 175Ca ** 15ö A1 violett, 4-BLOCK, PR-LYX 600
6030 175Ca ** 15ö Profil vä violett, PR-LYX 200
6031 175Ca **15 ö plåtskarvpar 175
6032 175Ca **15 ö plåtskarv till vänster 80
6033 175Cb ** 20ö mörk violett, a2 ppr, par ktt, ftt F 4000 200
6034 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, LYX 550
6035 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, PR-LYX 375
6036 176A A1 ppr PRAKT 350
6037 176A ** 15ö röd, PRAKT 300
6038 176A AB-PR plåtskarvpar 275
6039 176A 15ö röd typ1 , plåtskarvpar, AB 275
6040 176A ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 200
6041 176A AB 130
6042 176A ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A2, AB 90
6043 176A 15ö röd typ1, G V. profil vä. ,AB 90
6044 176Aa PR-LYX 250
6045 176C 4 bl. 1ex obet. ve f 1600 450
6046 176C ** 15ö A1 ppr röd, 4-BLOCK, AB 400
6047 176C AB plåtskarvpar f 1200 250
6048 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 210
6049 176C ** 15ö röd 4-sid typ 1, bra par F 1300 175
6050 176C AB 150
6051 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje vä, AB 110
6052 176Ca ** 15ö röd G V profil vä A1 ppr Prakt plåtskarv hö. 200
6053 177A ** 15 Ö RÖD, A2ppr, LYX 200
6054 177A ** 15ö A2ppr röd, LYX 150
6055 177A ** 15ö röd GV, LYX, A2ppr 100
6056 177Aa ** 15ö röd typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 90
6057 177Aa PR 75
6058 177Aa Vc 50
6059 177Aa 15ö röd typ2, G V. profil vä. ,AB 20
6060 177Ab Rent tryck ab f 1100 275
6061 177Ab 15ö röd typ2,rent tryck G V. profil vä. ,AB 175
6062 177Ac ** 15 Ö RÖD, A3ppr, LYX 375
6063 177Ac1 ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par, AB, vä ex veck , F2400 250
6064 177Ac1 **15ö röd rent tryck plåtskarvlinje vä, PR 250
6065 177Ac1 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 150
6066 177Ac2 15Ö RÖD VITT PPR, LYX plåtskarvpar 350
6067 177Ac2 ** 15ö röd G.V. profil vä. vitt ppr PR-LYX 175
6068 177Ac2 ** 15ö RÖD G.V. profil vä typ2, A3, 100
6069 177Ac2 AB ex på A3 ppr 75
6070 177Ac2 ** 15Ö RÖD VITT PPR, plåtskarvpar VÄ, AB 400 75
6071 177Ac2 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 50
6072 177C ** . 15ö röd typ2 ,4-Block prakt 600
6073 177C 4-BL AB 500
6074 177Ca 4-BLOCK AB 500
6075 177Ca ** 15ö röd A1 G.V. prof vä.AB-PR 4-BL 375
6076 177Ca pr 300
6077 177Ca ** 15ö RÖD Profil vä , PR-LYX 300
6078 177Ca ** 15ö röd G.V. profil vä. PR-LYX 275
6079 177Ca 15ö röd, typ2 4-block 2 övre * nedre 2 ** 225
6080 177Ca AB 135
6081 177Cb LYX-PR 500
6082 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 275
6083 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 200
6084 177Cb 15ö röd typ2, 4-sid rent tryck G V. profil vä. ,AB 110
6085 177Cc AB 4-BLOCK F 3800 900
6086 177Cc 15ö röd, 4-Block, AB, A3 ppr 750
6087 177Cc LYX 600
6088 177Cc ** 15ö A3 ppr röd, vikt horiz. 4-Block AB 500
6089 177Cc **15ö röd vitt ppr, ab-praktcentr 4-block F 4000 500
6090 177Cc ** 15ö röd, 4-sid vitt pr, PRAKT 400
6091 177Cc ** 15ö G.V. röd vitt ppr, PR-LYX 400
6092 177Cc ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A3, PLÅTSKARVPAR , AB F 2000 300
6093 177Cc ** 15 Ö RÖD VITT PPR PRAKT 200
6094 177Cc 15ö röd typ2, 4-sid A3 G V. profil vä. ,AB 110
6095 177P (*)15ö, otandat orginalplåtsgravyr ,svart 750
6096 178 ** 15ö brun G V profil vä A3 ppr AB -Prakt plåtskarv hö. 60
6097 178A PRAKT plåtskarvpar 100
6098 178A ** 15ö brun pr-lyx 100
6099 178A PR 70
6100 178A 15ö orangeaktigt brun, prakt 65
6101 178A ** 15ö Brun, G V profil vä, A1, PR 50
6102 178A AB 30
6103 178A 15ö brun, A3 G V. profil vä. ,AB 20
6104 178C 4- BLOCK AB-PRAKT 200
6105 178C 15ö brun, PR-LYX 4-BLOCK 200
6106 178C ** 15ö brun A3 G.V. prof vä. AB 6-Block 150
6107 178C ** 15ö brun 4-block ab-pr 150
6108 178C ** 15ö PR-LYX 90
6109 178c ** 15Ö brun plåtskarv hö, ab-pr 40
6110 178C AB 35
6111 178C 15ö brun, 4-sid A3 G V. profil vä. , vacker 25
6112 178Ca ** 15ö A3 brun, 4-BLOCK, PR-LYX 400
6113 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 350
6114 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1 ktt+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 250
6115 179Abz ** 20ö violett, vm KPV tydligt, LYX, plåskarv hö 600
6116 179Ac AV ppr, PRAKT 700
6117 179Ae ** 20Ö violett, Agry Plåtskarvlinje par, AB, 150
6118 179Ae agry PRAKT 120
6119 179Ae AB 80
6120 179Ae 20ö gråviolett, Agry G V. profil vä. ,AB 30
6121 179Af ** 20ö violett G V profil vä B ppr, LYX 300
6122 179Af ** 20ö violett G.V. profil vä plåtskarvpar, ab-pr 200
6123 179Af 20ö violett, Bppr G V. profil vä. ,AB 50
6124 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, AB med plåtskarvlinje hö 250
6125 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, PR-LYX med skarvremsa hö 240
6126 179Avar ** 20Ö violett, PLÅTSKARVlinje par, AB, perforeringshål saknas 2uppifrån 200
6127 180a PRAKT 200
6128 180a AB 125
6129 180a 20ö röd G V. profil vä. ,AB 60
6130 180Aa ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 175
6131 180Ab ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 150
6132 180b ** 20ö karminaktigt röd, prakt 350
6133 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, 3-strip , prakt 350
6134 180b PRAKT 300
6135 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, LYX plåtskarv vä 250
6136 180b AB 200
6137 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, prakt 200
6138 180b ** 20 Ö RÖD, A3ppr, P-LYX 190
6139 180b ** 20Ö röd, A3 Plåtskarvlinje par, AB, 175
6140 181a LYX plåtskarv par 250
6141 181a AB 140
6142 181a ** 20ö orange , prakt 125
6143 181a ** 20ö orange plåtskarvpar , prakt 100
6144 181a AB 90
6145 181a 20ö orange G V. profil vä. ,AB 50
6146 181Aa ** 20ö orange G.V. A1ppr PRAKT--LYX 250
6147 183a **/* 25ö blå A2 ppr, 3-strip mittex ** LYX 300
6148 183a **/* 25ö BLÅ a1, par i PR-LYX kvalitet 250
6149 183a ** 30ö blå A1, LYX 175
6150 183a ** 25ö BLÅ, A1 Plåtskarvlinje par, AB, 160
6151 183a PRAKT 150
6152 183a ** 25ö prakt 120
6153 183a ** 30ö blå A1, plåtskarvp hö, PRAKT 100
6154 183a AB 90
6155 183a 25ö blå G V. profil vä. ,AB 50
6156 183a,b ** 25 öblå, PR-LYX 2st 275
6157 183b ** 25ö blå G.V. profil vä A3 , PR-LYX 300
6158 183b LYX 250
6159 183b ** 25ö blå, , A3 ,LYX,obet prick i gummi 100
6160 183b 25ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 50
6161 184 LYX plåtskarvpar 750
6162 184 PRAKT plåtskarv par 400
6163 184 ** 25ö orange G.V. profil vä PAR , PR-AB 300
6164 184 ** 25ö orange G V profil vä A3 ppr, P-LYX 300
6165 184 25ö orange A3 ppr ,Plåtskarvpar, AB 250
6166 184 AB 225
6167 184 ** 25ö orange G.V. profil vä plåtskarv hö , PRAKT 225
6168 184 ** 25ö orange, bra AB 190
6169 185a ** 30ö g v PROFIL VÄ PLÅTSKARVPAR 200
6170 185a AB F 500 125
6171 185a 30ö blå G V. profil vä. ,AB 50
6172 185a 30ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 20
6173 185c ** 30ö blå , A3, G V profil vä ,LYX 150
6174 185c ** 30Ö BLÅ, A3 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 100
6175 185c PR 50
6176 185c AB 30
6177 186a 30ö LYX 400
6178 186a LYX 350
6179 186a 30ö brun,sign BG A1, PRAKT 240
6180 186a prakt 200
6181 186a ab-PRplåtskpar ett ex* 200
6182 186a ** 30ö brun GV, PR-LYX A1 ppr 200
6183 186a AB, Spegeltryck 150
6184 186a 30ö brun G V. profil vä. ,AB 50
6185 186b ** 30ö brun , A2, G V profil vä ,LYX 500
6186 186b PRAKT 400
6187 186b ** 30Ö RENT TRYCK, PRAKT 400
6188 186b ** 30ö rent tryck, PR-LYX 400
6189 186b AB 250
6190 186b ** 30ö rent tryck, prakt 250
6191 186b ** 30ö rent tryck fint AB 150
6192 186b 30ö brun rent tryck G V. profil vä. ,AB 80
6193 186c ** GV profil vä 30Ö VITT PPR, PR-LYX 2400
6194 186c ** 30ö G.V. BRUN vitt ppr, PR-LYX 1800
6195 187a LYX 650
6196 187a ** 35ö Profil Vä, a1 ppr, lyx 600
6197 187a ** 35ö viol.karm. , A2, G V profil vä ,PLYX 400
6198 187a ** 35ö VIOLETTKARMIN GV, LYX A1 ppr 400
6199 187a 35ö violett G V. profil vä. ,PR-LYX 400
6200 187a 35ö violett G V. profil vä. ,AB 175
6201 187b 35ö violett rent tryck G V. profil vä. , AB 190
6202 187c ** 35ö profil vä, LYX 250
6203 187c AB 100
6204 187c 35ö violett vitt ppr G V. profil vä. , AB 35
6205 188a pr 25
6206 188a,b 40ö blå agry, A1 G V. profil vä. , AB 15
6207 189a ** 40ö grön G.V. typ1, A1 ppr , LYX 900
6208 189a ** 40Ö TYP1 3-STRIP , A1 PPR, PRAKT 750
6209 189a prakt plåtskarvpar 500
6210 189b ** 40ö typ1 A2 ppr, AB 300
6211 189b ** 40Ö A2 ppr, AB-PRAKT 300
6212 189b ** 40ö grön typ 1 A2 ppr, AB 275
6213 190 ** 40Ö grön typ 2, G V profil vä, PRAKT 300
6214 190a 40ö OLIVGRÖN TYP 2, LYX, A2 550
6215 190a ** 40ö grön typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 475
6216 190a ** 40ö grön typ 2 G V profil vä A1 ppr, PR 300
6217 190a ** 40ö grön typ II, A2 sign BG, ab-prakt 275
6218 190b LYX -PR A3 600
6219 190b ** 40ö grön A3 ppr GV profil vä , PR-LYX 600
6220 190b ** 40ö grön, A3 Plåtskarvlinje par, AB F 3000 400
6221 190b AB A3 ppr F.1400 250
6222 190b ** 40ö grön typ II, vitt ppr sign BG, ab 225
6223 190c 40ö olivgrön vitt ppr G V. profil vä. , AB 175
6224 191a ** 45ö brun G.V. profil vä A1 , LYX 600
6225 191a ** 45 ö brun, LYX 550
6226 191a ** 45ö brun G V profil vä A1 ppr,LYX 500
6227 191a ** 45ö brun PRAKT 300
6228 191a **/* 45ö brun PRAKT plåtskarvpar pos1** 250
6229 191a ** 45 ö brun, A1 ppr, plåtskarv hö AB-pr 225
6230 191a 45ö brun G V. profil vä. , AB 125
6231 191a 45ö brun vitt ppr G V. profil vä. , AB 15
6232 191b ** 45ö brun, A3 Plåtskarvlinje par, AB 40
6233 191b AB 35
6234 192a ** 50ö grå G.V. typ, AGRY, PR-LYX 600
6235 192A ** 50ö G.V. olivgrå, AB-PR 250
6236 192b ** 50ö A1 PPR, LYXEX 1000
6237 192b 50ö grå , A1 ppr, , LYX 900
6238 192b ** 50ö A2 ppr, LYX 700
6239 192b PRAKT 50ö 500
6240 192b ** 50ö grå GV, PR-LYX A1 ppr 500
6241 192b ** 50 ö A2 papper, F 1300 , 3,3,5 220
6242 192b ** 50 ö grå G V A2, LYX, obet gum. ve. 200
6243 192b ** 50ö G.V. profil vä, plåtskarvlinje, ab,a1 175
6244 192b 50ö grå vitt ppr G V. profil vä. , PR 15
6245 192c ** 50 ö grå G V A3, PR-LYX 25
6246 192c PR 15
6247 193 ** 85ö PRAKT ,A2 papper 200
6248 193 AB 85
6249 193 85ö grön G V. profil vä. , AB 50
6250 194 LYX-PR 190
6251 194 ** 115 A1 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 175
6252 194 AB 70
6253 194 115ö brunröd G V. profil vä. , AB 50
6254 194a ** 115ö brun G.V. profil vä A1 , PRAKT 250
6255 195 ** 145 ö grön, A1 Plåtskarvlinje par, PR 125
6256 195 PRAKT 100
6257 195 AB 50
6258 195 145ö GRÖN G V. profil vä. , PR 50
6259 196 LYX 4-BLOCK 200
6260 196 PR-LYX 4-BLOCK 100
6261 196 ** PR-LYX 4-BLOCK 5Ö 100
6262 196 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK 80
6263 196 ** 5ö PRAKT-LYX 4-BLOCK 80
6264 196 PR-LYX 25
6265 196-210 ** 5ö- 5KR KONGRESS, komplett PRAKTSERIE 5000
6266 196-210 Kongress BRA kpl serie 2900
6267 197 4-BLOCK PRAKT-LYX 150
6268 197 ** 10Ö, LYX 4-BLOCK 150
6269 197 ** 10Ö, PR-LYX 4-BLOCK, 2 sär tänder 125
6270 197 ** 10Ö kONGRESS, PR-LYX 4-BLOCK 60
6271 197 AB 4-BLOCK 50
6272 197 ** 10Ö kONGRESS, PRAKT 4-BLOCK 50
6273 197 ** 10Ö KONGR. PR-LYX 40
6274 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö, PR 40
6275 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö 30
6276 197 PR 20
6277 197,197cx ** 10 ö KONGRESS ,par , par vm cx1720 225
6278 197cx PR-LYX 4-block 600
6279 197cx 4-BLOCK,god AB F 800 225
6280 197cx ** 10ö PRAKT vm linjer 200
6281 197cx ** 10ö Kongress vm linjer 4-bl AB 200
6282 197cx PRAKT 150
6283 197cx PRAKT 125
6284 197cx ** 10ö Kongress vm linjer, PR-LYX 120
6285 197cx ** 10Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 75
6286 197cx vc F 400 70
6287 197cx 10ö Kongress vm linjer, AB 50
6288 197cxz AB EX F 1200 325
6289 197cxz * 10ö vm kpv +linjer, AB 200
6290 197cxz 10ö Kongress vm linjer+KPV, AB 200
6291 198 PR-LYX 4-BLOCK 150
6292 198 ** 15Ö KONGRESS lyx 75
6293 198 ** 15ö Kongress , LYX 70
6294 198 15ö Kongress LYX 60
6295 198 ** 15ö , LYX-PRAKT 50
6296 199 PR-LYXc 4-BL,vikt i perf. 300
6297 199 ** marginal 4-BLOCK 20Ö , AB 240
6298 199 ** PAR 20Ö ,PRAKT 200
6299 199 ** 20Ö KONGRESS, SUPERB 200
6300 199 LYX 150
6301 199 LYX 150
6302 199 ** 20 ö KONGRESS ,PAR, AB 110
6303 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, PR 100
6304 199 ** 20Ö KONGRESS, PR-LYX 100
6305 199 ** 20Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 100
6306 199 20öre PRAKT-AB 90
6307 199 20Ö PRAKT 90
6308 199 ** 20ö röd plåtskarvlinje hö 70
6309 199 ** 20Ö Kongress plåtskarv hö 60
6310 199 20ö Kongress AB 60
6311 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 50
6312 199a ** 20ö röd Kongress 1924, LYX 100
6313 200 ** 25 ö KONGRESS ,Superlyx 300
6314 200 ** 25ö KONGRESS, LYX 200
6315 200 **25 ö Kongress, prakt-lyx 3-strip 200
6316 200 PRAKT 175
6317 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 120
6318 200 AB 90
6319 200 ** 25Ö Kongress PR-LYX 90
6320 200 25ö Kongress AB-PR 75
6321 201 ** 30Ö Kongress LYX 200
6322 201 PRAKT 160
6323 201 AB 75
6324 201 ** 30ö LYXc ngt kt 75
6325 201 30ö Kongress AB 60
6326 201a ** 30 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYX 300
6327 201a ** 30Ö blå , LYX 200
6328 201a 30ö **, LYX -PR 190
6329 201a ** 30ö Kongress blå, , PR-LYX 125
6330 201a ** 30Ö Kongress PR-LYX 120
6331 201a ** 30ö blå Kongress 1924, praktex 100
6332 201b ** 30ö GRÖNBLÅ Kongress ,LYX 1000
6333 201b ** 30 Ö GRÖNBLÅ KONGRESS LYX 800
6334 201b GRÖNBLÅ PR-LYX svårt 750
6335 201b gröbl.bra AB ex 1500 400
6336 201b ** 30Ö GRÖNBLÅ KONGRESS AB 3,3,5 300
6337 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress AB 200
6338 202 LYX 250
6339 202 ** 35 ö svart , LYX 250
6340 202 ** 35 Ö KONGRESS LYX 250
6341 202 ** 35Ö pr-lyx 200
6342 202 ** 35Ö, PR 150
6343 202 AB, vc F 375 125
6344 202 ** 35ö Kongress Prakt 120
6345 202 **35 ö Kongress, prakt 100
6346 202 35ö Kongress AB 50
6347 202var ** 35ö AB-PR, stor tryckfläck tv 110
6348 203 ** 40ö LYX 450
6349 203 40Ö PRAKT-LYX 250
6350 203 ** 40ö Kongress, pr-lyx 250
6351 203 ** 40 Ö KONGRESS LYX 250
6352 203 PRAKT 225
6353 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje hö, lyx 225
6354 203 PRAKT 200
6355 203 ** 40ö PRAKT 200
6356 203 ** 40Ö KONGR. plåtskarv hö , PR-Lyx 200
6357 203 40ö Kongress PR-LYX 200
6358 203 bra AB ex F 500 175
6359 203 ** 40 ö KONGRESS ,PAR, AB 175
6360 203 ** 40 kongress, prakt 150
6361 203 ** 40ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 125
6362 203 ** 40ö grön Kongr. blå,AB plåtskarv hö 110
6363 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje vä, prc 100
6364 203 ** 40Ö Kongress plåtskarv vä 90
6365 203 40ö Kongress AB 60
6366 204 4-BLOCK AB F2600 700
6367 204 PRAKT 350
6368 204 ** 45 ö KONGRESS ,PAR, AB 250
6369 204 ** 45ö brun Kongress PR-LYX 250
6370 204 ** 45ö Kongress, pr-lyx 225
6371 204 vc, AB ex 190
6372 204 45ö Kongress PR 175
6373 204 ** 45ö kongress, prakt 150
6374 204 ** 45ö brun Kongress , PRAKT 150
6375 204 45ö Kongress PR 150
6376 204 ** 45ö brun plåtskarvlinje hö, AB 110
6377 204 ** 45ö kongress plåtskarv vä 100
6378 204 45ö Kongress AB 80
6379 204 ** 45ö brun Kongress AB 75
6380 205 ** 50ö bra AB 4-block 400
6381 205 ** 50Ö, PR-LYX 400
6382 205 ** 50ö Kongress ,LYX 400
6383 205 PRAKT 300
6384 205 ** 50Ö pr-lyx 300
6385 205 ** 50 ö PR-LYX 300
6386 205 ** 50ö Kongress, PRAKT 250
6387 205 ** 50 ö KONGRESS ,PAR, AB 225
6388 205 50ö Kongress PR-LYX 225
6389 205 AB, 50Ö 175
6390 205 ** 50ö kongress Plåtskarvlinje hö, ab 125
6391 205 50ö Kongress AB 90
6392 206 ** 60Ö FINT 4-BLOCK 600
6393 206 ** 60Ö KONGR. LYX 600
6394 206 ** 60ö Kongress PR-LYX 350
6395 206 ** 60 ö KONGRESS ,PAR, AB-PRcentr 300
6396 206 ** 60ö RÖDLILA Kongress PR-LYX 300
6397 206 AB F 800 250
6398 206 ** 60ö Kongress, PRAKT 250
6399 206 60ö Kongress PR-LYX 225
6400 206 60ö Kongress AB 100
6401 207 ** 80Ö Kongress, LYX 600
6402 207 PR F750 +100% 350
6403 207 ** 80Ö prakt 300
6404 207 ** 80 ö PR-LYX 300
6405 207 ** 80 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYXcentr 300
6406 207 ** 80ö PRAKT 275
6407 207 ** 80 Ö PRAKT, 275
6408 207 ** 80ö Kongress PR plåtskarv vä 225
6409 207 80ö , AB 200
6410 207 80ö Kongress PR-LYX 200
6411 207 ** 80ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 150
6412 207 ** 80ö Kongress , pplåtskarv hö , ab-pr 150
6413 207 80ö Kongress AB 100
6414 207var ** 80ö plåtskarvlinje vä bra AB 100
6415 208 ** 1kr PRAKT 4-BLOCK 1500
6416 208 ** 1 kr Kongress i 4-block , bra AB 950
6417 208 ** 1 kr LYX 800
6418 208 PRAKT 600
6419 208 Vc BRA EX 475
6420 208 ** 1KR KONGRESS PR-LYX 400
6421 208 ** 1KR KONGRESS ,PAR, AB175 400
6422 208 ** 1KR , PRAKT 325
6423 208 1 KR PRAKT-LYX 325
6424 208 ** 1 KR KONGRESS , fint AB 250
6425 208 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB 200
6426 208 ** 1kr Kongress , bra marginalex 200
6427 208 1KR Kongress AB 125
6428 209 ** 2KR KONGRESS, LYX 1800
6429 209 ** 2 kr PR-LYX EX 1250
6430 209 ** 2 KR KONGRESS LYX 1200
6431 209 AB- PR centrering 1100
6432 209 ** 2 kr kongress, pr-lyx 950
6433 209 2KR Kongress PR-LYX 900
6434 209 ** 2KR KONGRESS, PRAKT 800
6435 209 ** 2KR vackert AB ex 700
6436 209 ** 2kr , PR-AB 600
6437 209 ** 2KR , FINT EX 500
6438 209 ** 2kr röd plåtskarvlinje upp, AB 500
6439 209 ** 2 KR KONGRESS , fint AB med plåtskarvlinje nedtill 450
6440 209 ** 2kr Kongress , bra AB-PRAKTex 400
6441 209 2KR Kongress AB 350
6442 210 ** 5KR KONGRESS, LYX 3000
6443 210 ** 5 KR PR-LYXEX 2500
6444 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
6445 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
6446 210 PRAKTex, 5 KR 2100
6447 210 ** 5kr Kongress LYXEX 2000
6448 210 5 KR, AB-PR 1900
6449 210 ** 5 kr bra AB ex 1100
6450 210 5 KR PRAKTc, obet gummiveck 700
6451 210 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned,pr-lyccentr, gummiveck 600
6452 211 ** 5ö PRAKT 4-BLOCK 75
6453 211 PR-LYX 60
6454 211 ** 5ö UPU 1924, PRAKT 30
6455 211-14 4st 4-block 5-15ö**, 20ö prc *, F 1100 175
6456 211-225 5Ö-5KR FÖRENINGEN, bra serie 2000
6457 212 LYX 4-BLOCK 200
6458 212 PRAKT 4-BLOCK 100
6459 212 ** 10ö UPU 1924, LYX 50
6460 212 PRAKT 25
6461 212cx AB-PR 4-BLOCK 350
6462 212cx 10ö vm linjer, PRAKT 4-block 300
6463 212cx ** 10ö UPU vm linjer, AB-PR 4-block, plåtskarvlinje vä F 1200 250
6464 212cx ** 10ö UPU vm linjer+KPV perfekt tandn 225
6465 212cx ** 10ö UPU vm linjer 4-bl LYXcent 225
6466 212cx ** 10ö linjer PR- LYX 200
6467 212cx PRAKT 175
6468 212cx 10ö VM LINJER, PRAKT 120
6469 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 110
6470 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 100
6471 212cx AB F 300 75
6472 212cx 10ö vm linjer FÖRENINGEN, AB 75
6473 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer Bra AB 60
6474 212cxz ** 10ö UPU vm linjer +KPV LYX 400
6475 212cxz ** 10ö prakt linje +KPV mitt på 300
6476 212cxz ** 10ö kpv, PRAKT centr , normal tndn 200
6477 212cxz 10ö vm linje+ KPV, normal tandning 160
6478 213 ** 15ö PR-LYX 4-BLOCK 125
6479 213 ** 15ö UPU, LYX 100
6480 213 ** 15ö UPU , LYX 100
6481 213 AB 4-BLOCK 50
6482 213 LYX-PR 40
6483 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , PRc 400
6484 214 ** 20ö UPU 1924 LYX 300
6485 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , AB 250
6486 214 ** 20ö röd, prakt 200
6487 214 ** 20Ö PR-LYX 200
6488 214 ** 20ö UPU 1924, PR-LYX 200
6489 214 ** 20ö UPU PAR , AB 200
6490 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PR 125
6491 214 AB 100
6492 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PRc 90
6493 214 20ö FÖRENINGEN, AB 50
6494 214var 20ö spegeltryck, PR centr 110
6495 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , PRAKT-LYX 750
6496 215 4-BLOCK ,AB F 2000 575
6497 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , AB 325
6498 215 ** 25ö upu 1924. PR-LYXex 225
6499 215 AB 25ö kongress 200
6500 215 ** 25ö Föreningen , PRAKT 100
6501 215 25ö FÖRENINGEN, AB 60
6502 216 ** 30ö 4-bl , prc, 2 väex veck, F 2000 250
6503 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, prakt 175
6504 216 AB ex 150
6505 216 ** 30ö marginal PRAKT EX 150
6506 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, AB 100
6507 216 30ö FÖRENINGEN, AB 60
6508 216a ** 30ö Föreningen plåtskarv hö , PR-ab 100
6509 216a ** 30Ö BLÅ UPU 1924, AB-PR 90
6510 217 ** 35ö pr-lyx 300
6511 217 ** 35ö UPU, PR-LYX 300
6512 217 PRAKT ex 275
6513 217 ** 33ö 4-bl , vc, 2 nedre ex veck, F 2400 275
6514 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR-Lyx 250
6515 217 ** 35ö upu 1924. PR-LYXex 250
6516 217 ** 35ö UPU PAR , AB 200
6517 217 ** 35ö UPU , prakt 175
6518 217 AB 150
6519 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje vä, prakt 150
6520 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR 150
6521 217 ** 35ö svart UPU 1924, PRAKT 150
6522 217 ** 35Ö AB- PR 120
6523 217 35ö FÖRENINGEN, AB 70
6524 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje hö, kt 60
6525 218 Prakt 375
6526 218 ** 40ö föreningen Plåtskarvlinje hö, p-lyx 225
6527 218 40ö vc AB ex F 600 175
6528 218 ** 40Ö AB- PR 120
6529 218 40ö FÖRENINGEN, AB 90
6530 218 40ö FÖRENINGEN, AB 70
6531 219 vc AB 4-BLOCK, F3600 900
6532 219 PRAKT ex 475
6533 219 ** 45ö UPU 1924 PR -LYX 375
6534 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , PR 275
6535 219 ** 45ö UPU PAR , AB F 1700 230
6536 219 ** 45ö LYXcentr , 2lvhtt, ser superb ut 200
6537 219 ** 45ö brun , ab-PRAKT 200
6538 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, prakt 200
6539 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 200
6540 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 125
6541 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, AB 100
6542 219 45ö FÖRENINGEN, AB 100
6543 220 ** 50Ö LYXc 4block, pos 3 *(*) 800
6544 220 LYX 600
6545 220 ** 50ö grå, LYX 600
6546 220 ** 50ö PRAKT-LYX 475
6547 220 PRAKT 450
6548 220 ** 50Ö, PR-LYX 450
6549 220 50 ö bra AB ex F 900 325
6550 220 ** 50ö UPU PAR , AB F 1700 270
6551 220 prc, liten fläck i gummit 200
6552 220 ** 50 ö PRAKT centr 175
6553 220 ** 50Ö UPU PRAKT centr 175
6554 220 50ö FÖRENINGEN, AB 100
6555 221 60 ö Prakt 450
6556 221 ** 60Ö UPU PRAKT PAR 450
6557 221 ** 60ö upu 1924. PR-LYXex 350
6558 221 ** 60ö UPU, PRAKT 300
6559 221 AB ex F 900 290
6560 221 ** 60 ö AB-PRAKT centr 150
6561 221 60ö FÖRENINGEN, AB 125
6562 222 PRAKT 4-BLOCK 1600
6563 222 PRAKT 550
6564 222 AB-pr 250
6565 222 80ö FÖRENINGEN, prakt 175
6566 222 ** 80 Ö AB 150
6567 223 Ab-PR 1kr Föreningen 500
6568 223 ** 1KR FÖRENINGEN, PRAKT 500
6569 223 1 kr UPU, AB 325
6570 223 ** 1KR UPU, PRAKT 300
6571 223 1kr FÖRENINGEN, PRAKT 300
6572 223 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB-PR 250
6573 223 ** 1kr . AB 200
6574 223 1kr FÖRENINGEN,AB 175
6575 223var ** 1kr plåtskarvlinje upptill bra AB 200
6576 224 PR-LYX ex 2 kr 1600
6577 224 2 KR PRAKT 1400
6578 224 2kr FÖRENINGEN, PR-LYX 1200
6579 224 AB ex F 3200 950
6580 224 ** 2KR MYCKET FINT EX 700
6581 225 ** 5kr UPU PR-LYXex 2900
6582 225 5 kr PR-LYXcentr 2500
6583 225 ** 5KR FÖRENINGEN, PR-LYX 2500
6584 225 5 KR AB- PR 2300
6585 225 ** 5 KR LYX, natrlig limlinje 1700
6586 225 ** 5kr Föreningen plåtskarv ned , PRakt 1500
6587 225 ** 5kr UPU 1924PR- LYXEX 1500
6588 225 ** 5KR FÖRENINGEN, AB 1200
6589 225 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned, AB 800
6590 226-30 ** G.V 70år , Övertryck MAKULERS, sällsynt ** då de inklistrades i bok. 500
6591 226-30 PRAKT 4-block SERIE 350
6592 226-30 (*) övertryck MAKULERAS, eftersökt 300
6593 226-30 G.V. 70års dagen PR-AB 4-Block serie 200
6594 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PR-LYX 160
6595 226-30 ** G V 70 ÅR, PR-LYX SERIE 150
6596 226-30 ** 5-30Ö pr-lyx SERIE 140
6597 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PR-LYX SERIE 130
6598 226-30 ** G V 70 år , PR-LYX serie 110
6599 226-30 AB -PR serie 90
6600 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PRAKT SERIE 90
6601 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PRAKT 80
6602 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie 35
6603 226-30mak (*) G.V. 70års Makueras övertryck 300
6604 226-30v (*) G V 70 ÅR, övertryck, MAKULERAS 300
6605 227 ** 10Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 4-BLOCK 75
6606 229 20Ö PR-LYX 4-block 90
6607 230 25Ö LYX 4-block 120
6608 230 ** 25Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 50
6609 230var ** SPEGELTRYCK, PR 75
6610 233a SUPERB 1600
6611 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, PRAKT 4-block 1500
6612 233a pr-LYX 5KR SLOTTET 1300
6613 233a PRAKT 1000
6614 233a ** 5kr gröna slottet LYX 650
6615 233a ** 5KR SLOTTET GRÖN, AB-PR 600
6616 233a ** 5KR GRÖNA SLOTTET, PR-LYX 600
6617 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, AB 475
6618 233a ** 5 KR SLOTTET 1933, AB-PR 3,3-4,5 450
6619 233a ** 5 kr slottet bra AB ex , F 2500 300
6620 233b LYX A3 ppr 4000 +100% 1950
6621 233b PR-LYX 1600
6622 233b ** 5kr gröna slottet vitt ppr, LYX EX 5,5,5 1500
6623 233b ** 5KR SLOTTET GRÖN, vitt ppr, P-LYX 900
6624 233b 5 kr slott vitt ppr, AB FINT EX F 3500 850
6625 233b 5KR grön vitt ppr SLOTTET typ 1, AB 600
6626 234-37 KPL serie i PR-LYX ex 400
6627 234-37 10-90ö Lützen kpl serie 6 st , AB 75
6628 234A LYX 50
6629 234C PR-LYX 4- block 100
6630 234Cvar 4-strip med olika märkesstorlekar 100
6631 235 ** 15Ö PR-LYX 30
6632 235A LYX 50
6633 235A **15Ö Lützen , LYX 50
6634 235A ** 15ö Lützen , LYX 50
6635 235A ** 15ö Riksdagen 1935 pr-LYXex 25
6636 235Av ** 15ö röd PAR vä ex FLAMMA, PR-LYX 300
6637 235C PR-LYX 4-block 200
6638 235C ** 10-BLOCK 15Ö , PR-LYX 150
6639 235C ** 15ö Lützen , pr-lyx 4-block 100
6640 235C ** 15 ö PR-LYX , Lützen 1935 50
6641 235C 15ö Lützen , AB 15
6642 236 LYX 75
6643 236 ** 25Ö Lützen plåtskarvp hö 25
6644 236 ** 25Ö Lützen PRAKT 25
6645 236 25ö Lützen , PRAKT 20
6646 237 PRAKT 200
6647 237 **90Ö Lützen , pr-LYX plåtskarvpar 200
6648 237 90Ö Lützen , AB 50
6649 238 ** 5ö postsparbanken typ1, lyx 4-block 500
6650 238 PR-LYX 4-BLOCK 5 ö typ1 400
6651 238 ** 5ö typ1, PRAKT 4-BLOCK 400
6652 238 ** 4-BLOCK TYP 1 5ö, PRAKT 400
6653 238 5ö typ 1 prakt 4-block 375
6654 238 ** 5ö Sparbanken 4-sid 6-block i prakt typ 1 kvar i häftesomslag 350
6655 238 ** 5 ö postbanken typ 1, LYX 300
6656 238 ** postsparbanken 5ö typ 1 , PRAKT 4-bl 250
6657 238 ** LYX 5ö typ 1 225
6658 238 ** 5Ö PRAKT 100
6659 238-39 Kpl sats 140
6660 238-39 ** 5ö Sparbanken typ 1+2 kpl 4st 100
6661 238-39 10-90ö postsparbanken kpl serie 4 st , AB 50
6662 238-39C ** 5ö Sparbanken 4-sid 4block typ 1+2 325
6663 239A 5ö LYX 60
6664 239A LYX 50
6665 239A ** 5ö PR-LYX 50
6666 239C LYX 4-block 150
6667 239C ** 5ö LYX 60
6668 239C LYX 50
6669 239C ** LYX 5ö 50
6670 239C ** 5Ö POSTSPARBANKEN, PR-LYX 40
6671 239E ** 5Ö POSTBANKEN T 13 PLÅTSKARVPAR PRAKT 50
6672 240-45 ** RIKSDAGEN 9 OLIKA, LYXSERIE 500
6673 240-45 Kpl PRAKT serie 350
6674 240-45 kpl serie F 975 275
6675 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , prakt 200
6676 240-45 ** riksdagen kpl serie 9st fin 160
6677 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , AB 125
6678 240C LYX 4- block 100
6679 240C 5ö riksd 4-block, PRAKT 35
6680 241A ** 10ö Riksdagen , prakt 25
6681 241C Vc 4-BL 50
6682 242A PR 30
6683 242A **15Ö Riksdagen 1935, prakt 15
6684 242A **15Ö Riksdagen 1935, pr 12
6685 242C PRAKT-4-BL 150
6686 242C 15ö riksd 4-block, PRAKT 150
6687 242C LYX 60
6688 242var ** 15ö par med skarvremsa, 2 plåtskarvlinjer 100
6689 243 PRAKT 60
6690 243 ** 25ö riksdagen plåtskarv med remsa 50
6691 244 PRAKT 100
6692 244 ** 35ö Riksdagen , LYX 100
6693 244 ** 35Ö Riksdagen 1935, pr 50
6694 245 LYX par plåtskarvlinje 375
6695 245 ** 60ö riksdagen plåtskarv PAR, PR-LYX 225
6696 245 PRAKT 175
6697 245 ** riksdagen 60ö LYX 140
6698 245 ** 60Ö Riksdagen 1935, pr-lyx 90
6699 246-257 POSTVERKET KPL ** BRA SERIE 600
6700 246-48C ** 5-10ö ,15ö 2övre*(*) , en vit hov F500 75
6701 246-57 kpl serie nästan alla i prakt 1100
6702 246-57 ** 5ö-1kr Postverket 15st, P-LYX serie 800
6703 246-57 Postverket kpl ser. F 2800+ 750
6704 246-57 POSTVERKET KPL ** , BRA SERIE 600
6705 246-57 5-60ö Postverket kpl serie 15 st , AB 300
6706 246C PR 4-BLOCK 70
6707 246C 9-block ,ab-pr 50
6708 246C 5ö PR-LYX 4-BL 50
6709 246C PRAKT 30
6710 246var ** 5 vinröd, övertryck MUSTER, samt "gravörmakulering rispor i plåten" 750
6711 246var ** 5ö par med skarvremsa, 2 plåtskarvlinjer 125
6712 247C PR-LYX 4-block 90
6713 247C 10ö PRAKT 4-BL 50
6714 247C LYX-pr 40
6715 247C PR-LYX 25
6716 248A ** 15ö Postverket 1936 LYXex 45
6717 248APII 15ö LYX 3-strip, 1 ex VIT HOV 225
6718 248APII 15ö 3-strip mitt ex PII* 2 andra **, pr 75
6719 248C 15ö PR-LYX 4-BL 90
6720 248C ** 15ö postverket 4 sid, LYX 50
6721 248C,PI prakt 9-block 15ö, 3 ex PI 200
6722 248Cvar Vit hov AB 110
6723 249 PR 100
6724 249 20ö postverket, PR 100
6725 249 20ö Postverket , AB 25
6726 250 ** 25ö Postverket plåtskarv hö, ab-pr 60
6727 250 25ö Postverket , AB 20
6728 251 LYXpar plåtskarv linje 400
6729 251 PR-LYX 325
6730 251 30ö postverket, LYX 250
6731 251 30 öre AB F500 150
6732 251 ** 30ö Postverket, PR-LYX 140
6733 251 ** 30ö Postverket prakt, plåtskarv vä 120
6734 251 ** 30ö Postverket plåtskarv hö 100
6735 251 30ö Postverket , AB 50
6736 252 PR-LYX, 35ö 100
6737 252 ** 35ö Postverket plåtskarv vä,PR 100
6738 252 35ö Postverket , AB 20
6739 253 LYX 100
6740 253 ** 40ö Postverket plåtskarv PAR, p-lyxc 75
6741 253 40ö Postverket , AB 20
6742 254 PRAKT ex F200++++ 100
6743 254 45ö Postverket , AB 25
6744 255 LYX 400
6745 255 ** 50ö postverket , par , PR-LYX 300
6746 255 ** 50ö Postverket plåtskarv PAR, PR 250
6747 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 225
6748 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 200
6749 255 ** 50 ö Postverket, PR-LYX 200
6750 255 AB F 600 175
6751 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 150
6752 255 50ö Postverket , AB 75
6753 256 60 ö Postverket, LYXex 500
6754 256 60 öre PRAKT 400
6755 256 ** 60 ö Postverket, LYX 400
6756 256 ** 60ö Postverket LYX 350
6757 256 ** 60 ö PR-LYX 300
6758 256 ** 60öPostverket plåtskarv PAR, PR 300
6759 256 ** 60ö postverket , LYX 300
6760 256 AB ex F800 250
6761 256 ** 60 ö Postverket, PRAKT 175
6762 256 ** 60öPostverket plåtskarv vä, PR 150
6763 256 ** 60ö Postverket 1936 Praktex 150
6764 256 1kr Postverket , PR 40
6765 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lyx 200
6766 257 ** 1kr postverket, LYX 100
6767 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lAB 100
6768 257 AB 75
6769 258 ** BROMMA , LYX 100
6770 258 ** 50ö Bromma LYX , plåtskarv vä 75
6771 258 PRAKT 50
6772 258 ** Bromma par med rullbanderoll 50
6773 258 ** 50Ö BROMMA PLÅTSKARVPAR 40
6774 258 50ö Bromma, AB 15
6775 259-60 kpl A,B B C,F 470 110
6776 259-60 10-100 ö Swedenborg kpl serie 3st 20
6777 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, pr-lyx 125
6778 259API 10ö streck över 10, LYX (i mitt av 3-strip) 125
6779 259API streck över 10, lyx 60
6780 259B2,P1 ** 10ö streck över 10, PR-LYX, F 350++ 200
6781 259BC PRAKT 4-BLOCK 160
6782 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid par, PR-LYX 60
6783 259BC ** 10Ö Swedenborg , FINT PAR 40
6784 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid bra par 20
6785 259BC,P1 ** 10ö Swedenborg, hö ex , PI 150
6786 259bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 150
6787 259BCC LYX PAR 100
6788 259bccc 8-block 10ö 2bc par, pr-lyx övre marg 110
6789 259CB ** 10ö Swedenborg, PR 4-block 75
6790 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid par, PR-LYX 60
6791 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid bra par 20
6792 259CCB 10ö 4 +4+3 sid , 6-Block ,prakt 150
6793 259CCB LYX 100
6794 259CP1 **/*10ö 4-block PI pos 2, LYX 125
6795 259CPI Swedenborg, 4 sid, streck över 10, pr 100
6796 259CPI ** 10ö swedenb. 4-bl pos 4 PI 75
6797 259CPI 4-block nedre vä ex PI 70
6798 259CPI 4-block nedre hö ex PI 70
6799 259CPI 4-block ett ex P I, F 110 60
6800 259Cv1 ** 10Ö 4-sid streck i övre marginal, PR 100
6801 259P1 streck över 10, LYX 125
6802 261-65 kpl inkl 11 0lika+ 4 par, F 2300 500
6803 26165 Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 375
6804 261-65 Delaware,Kplsats 9 olika F 1330 inkl 4B 250
6805 261-65 ** Delaware kpl serie 11 olika ,F 1250 200
6806 261-65 DELAWARE kpl serie 7st 40
6807 261B1 otandat vä 50
6808 261BC ** 5Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 125
6809 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 65
6810 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid bra par 30
6811 261BC,CB BRA PAR BC+CB 150
6812 261bc-cb ** 5ö 8-strip med BC , 4stC och CB 200
6813 261BCC 6-BLOCK BCC, F 490, PR 125
6814 261C PRAKT 4-block 40
6815 261CB PR-LYX par 100
6816 261CB ** 5ö LYX par 90
6817 261CB 5Ö 4+3 75
6818 261CB PRAKT PAR 5Ö 50
6819 261CB 5ö DELAWARE 4+3 sid bra par 30
6820 262-65 ** Delaware kpl serie 11 st med alla B 175
6821 262BC ** 15Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 170
6822 262BC ** 15ö PR-LYX par, lyxmarginal 150
6823 262BC
125
6824 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 60
6825 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid bra par 45
6826 262BC,CB 15ö 2 fina par 400
6827 262bc-cb ** 15ö 8-strip med BC , 4stC och CB 225
6828 262BCC ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
6829 262CB ** 4-BLOCK, PRAKT MARGINAL 200
6830 262CB ** 4-block 15ö , prakt 175
6831 262CB
125
6832 262CB 15ö DELAWARE 4+3 sid par, PR-LYX 60
6833 262CCB ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
6834 264var par med ett otandat perforerings hål 100
6835 265 PR-LYX 50
6836 266-67 ** bc-cb 5ö och 15ö 4-block 4+3s och 3+4sid , PRAKT f CA 4600 600
6837 266-68 kpl med 9 olika och 4 par , F 3100 500
6838 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 250
6839 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 200
6840 266-68 ** G V 80 ÅR kpl serie 9 st med alla B 175
6841 266-68 G V 80 år kpl serie 5st 40
6842 266BC ** 5Ö G.V. 1938, 10-block med super lyx marginal kvar i häftesomslag 400
6843 266BC 5Ö gv 80 år, PR-LYX 150
6844 266BC BRA marginal 125
6845 266BC 5ö prakt par 110
6846 266BC 5ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 40
6847 266bc-cb ** 5ö 2 bra 4-block BC+CB 250
6848 266BCC G V. 80 ÄR, PRAKT 3+4+4sid 140
6849 266CB ** 4-block 5ö , prakt 175
6850 266CB ** pr-lyxpar 140
6851 266CB PR 125
6852 266CB ** 5Ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 125
6853 266CB ** 5ö prakt par 100
6854 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 75
6855 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, bra 40
6856 267B2 otandat höger 80
6857 267BC 15ö GV 80år, PR-LYX 250
6858 267BC BRA PAR 200
6859 267BC ** 15ö G.V. 1938, 4-block bra marginal 200
6860 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, PRAKT 200
6861 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 80
6862 267bc,cb ** 15ö 2 fina par 400
6863 267bc-cb ** 15ö 12-strip med BC , 8stC och CB 400
6864 267BCCC ** 15Ö fint ovanligt strip BCCC 250
6865 267CB ** 15ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 250
6866 267CB ** 4-block 15ö , prakt 225
6867 267CB ** 15 Ö G.V. 1938, LYX 220
6868 267CB ** 15Ö PAR FRÅN HÄFTE, cyls1v, LYX 200
6869 267CB ** 15Ö G,V, 80 år, LYX MARG 175
6870 267CB 15ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 150
6871 267CB ** 15ö bra par 125
6872 267CB 15ö G V 80 år 4+3 sid fint par 75
6873 269-70 ** 10ö A. B1,B2 lodr C vågr.C lodr PARSERIE, + 20ö par. F 2011 3050:- 300
6874 269BC ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PR-LYX 500
6875 269BC ** 10ö små siffror, LYX par 375
6876 269BC LYX marg 350
6877 269BC ** 4-block bra marginal 275
6878 269BC BRA MARG 250
6879 269BC 10ö G.V.små siffror, LYX marginal 250
6880 269BC ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 200
6881 269BC 10ö G V små siffror år 3+4 sid Prakt 175
6882 269BC,CB **10ö G.V. små siffror, 2 fina par 300
6883 269bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 450
6884 269CB ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PRAKT 425
6885 269CB PR par 350
6886 269CB ** 4-marginalblock bra marginal 275
6887 269CB BRA PAR 250
6888 269CB ** 10ö Små siffror, PR-LYX 225
6889 269CB ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 210
6890 269CB ** 10ö små siffror 4´3 sid par, VF , AB 150
6891 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid fint par 150
6892 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid Praktc 140
6893 269CB ** 10ö små siffror, ngt smal arg 75
6894 27183 10ö G V stora siffror kpl serie 32st med 275AI, BB1, Av1,BBextra, F ca 250 35
6895 273BC Fint par stora siffr F2000 600
6896 273BC1 ** 10 ö stora siffror G.V. LYX 600
6897 273BC1 10ö PR-LYX par 550
6898 273BC1 10ö streck i rockkanten, PR 500
6899 273BC1 ** 10ö G V 3+4 SID, Marginal par , PR 500
6900 273BC1 10ö G V stora siffror år 4+3 pr-lyx par 400
6901 273BC2 ** 10ö G.V. 4-BLOCK. PRAKT MARG. 800
6902 273BC2 ** 10Ö G.V. Profil hö, LYX par 550
6903 273BC2 ** 10ö G.V. PROFIL HÖ. PRAKT 500
6904 273BCC1 G.V. 10ö violet 3+4+4sid LYX marg , samt CCB troligen från samma ark men smal marg. 550
6905 273CB ** PRAKT 4-BLOCK 900
6906 273CB G V stora siffror PR-LYX 700
6907 273CB god marg bra par 500
6908 273CB ** PRAKT men kt 200
6909 273CB1 10ö stora siffror med färgstreck, LYX 600
6910 273CB1 ** 10ö G V 4+3 SID, BRED MARG 500
6911 273CB1 Stora siffror, bra par 400
6912 273CB1 **, PR-LYX PAR 10ö stora siffror 400
6913 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 pr-lyx par 350
6914 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 BRA par 225
6915 273CB2 ** 10ö G V utan streck fint par 500
6916 273CB2 10ö G V stora siffror år 3+4 prakt par 375
6917 273CB2 ** 10Ö G.V. Profil hö, PRAKT par 350
6918 273CCB 9 block CCB med 3 par, dekorativ sällsynt enhet 900
6919 273CCB LYX marg 750
6920 273Cv ** 10Ö G.V. Profil hö, FELCENTRERAT 125
6921 273Cvar felperforerat par 350
6922 273v1 10ö stora siffror stark förskj. tandn. 100
6923 275CPI ** 15ö PR-LYX streck från örsnibb 75
6924 275CPI 9-block PI i mitten 50
6925 275CPI 15ö 9-block, strek vid örat i mitten 50
6926 275CPI F +45 30
6927 284-317 TRE KR kpl 200
6928 284-318 Tre Kronor serie i 3-strip fin kvalitet 600
6929 294-317 ** TRE KRONOR SERIE I LYX centrering 400
6930 305 1,75 kr LYX 70
6931 318-19 Ling kpl 3 olika och BC, CB par, F 700 150
6932 318-19 Ling kpl serie 3st 10
6933 318BC Ling 5ö 4-BLOCK, LYX MARG. 200
6934 318BC ** 5Ö LING LYX 4-BLOCK 200
6935 318BC ** 5Ö LING LYXPAR 110
6936 318-BC Ling 3+4 sid PRAKT PAR 75
6937 318-BC Ling 3+4 sid BRA PAR 50
6938 318bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 350
6939 318bc-cb 5 ö ling 2 par med pr marg 150
6940 318BCC Ling 5ö 3+4+4 sid , LYX marg 150
6941 318bccc 8-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 250
6942 318bccc 8-block 5ö 2bc par, övre marg 150
6943 318CB 4-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 240
6944 318CB 5ö par, pr-lyx 110
6945 318CB ** 5ö Ling LYX marginal 100
6946 318-CB Ling 4+3 sid PRAKT PAR 75
6947 318-CB Ling 4+3 sid BRA PAR 50
6948 320-21CC ** 10+15ö Berz. + Linné 4-block 4-sid 70
6949 320B2 otandat höger, prakt 300
6950 320B2 ** 10ö Berz. otandat vä. PR-LYX 250
6951 320B2 bra ex 3-sid Berzelius,1100 200
6952 320BC Extremt bred marg 650
6953 320BC PRAKTmarginal,vc par 500
6954 320BC ** 10ö Berz. LYX marginal 500
6955 320BC ** 10ö Berzelius, fint par 300
6956 320BC ** PRAKTPAR 10Ö BERZELIUS 250
6957 320BC ** 10ö Berzelius 3+4 LYX marginal 250
6958 320BC Berzelius 3+4 sid PRAKT par 250
6959 320BC Berzelius 3+4 sid bra par 200
6960 320CB 10ö Berzelius,4-BLOCK prakt marg. 650
6961 320CB bra par 500
6962 320CB ** 10ö berzelius, PR-LYX 500
6963 320CB 10ö Berzelius, SUPERB marginal 450
6964 320CB ** 10ö Berzelius, LYX marginal 275
6965 320CBvar Berzelius 4+3 sid PRAKT par, variant violett färkprick mellan märkena 290
6966 321B2 ** Linné 15ö lodr 4-strip,LYX, F 700+ 100
6967 321BB ** 15Ö LINNÉ, PRAKT-LYX PAR 150
6968 321BB 15ö Linné praktpar 100
6969 321BB Linné 15ö PRAKTPAR 75
6970 321BC Vackert par 500
6971 321BC ** LINNÉ LYX PAR 400
6972 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKTPAR 300
6973 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKT marginalPAR 250
6974 321BC 15ö Linné, LYX marg, ktspts 200
6975 321C PR 4-BL 75
6976 321CB PRAKT 4-BLOCK,F 3400 1000
6977 321CB PRAKT par 550
6978 321CB Linné 15ö 4+3 sid PRAKT- LYX PAR 300
6979 322 ** 30ö BLÅ, BEZELIUS, LYX 110
6980 323-34 Hazelius kpl med 3+3 sid par 35
6981 324-25 Bellmankpl med bb. bc,cb prakt marg 400
6982 324-25 Bellman kpl serieinkl BB par 5 st 50
6983 324BB 5ö Bellmann, 4-BLOCK, PRAKT 140
6984 324BB PR par 125
6985 324BB ** 5 ö Bellman, LYX PAR 125
6986 324BB 5ö Bellman 3+3 PRAKT par 45
6987 324BC ** 5ö Bellman 4-block 3+4s , LYX 300
6988 324BC,CB 2 pr-lyx par F 1600 550
6989 324bc-cb Bellman 2 praktpar 390
6990 324bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 375
6991 324bc-cb 5 ö BELLMAN 2 par med pr marg 275
6992 324BCC BELLMANN 3+4+4 sid , PR-LYX 275
6993 324CB ** 5ö Bellman, PR-LYX 250
6994 324CB 5ö Bellman 4+3 4-BLOCK 2 par 200
6995 324CB 5ö Bellman 4+3 PRAKT par 100
6996 324CCB BELMANN 4+4+3sid, LYX 250
6997 324CCB BELLMANN 4+4+3 sid ,ovanligt, Prmarg 225
6998 326-27 SERGEL kpl med 3+3 sid par 80
6999 326BB PR LYX 90
7000 326BB 15ö SERGEL 3+3 sid par 30
7001 326Bvar **SERGEL 15ö var liten + jumbo ex 100
7002 327 LYX 100
7003 327 ** 50ö Sergel, PRAKT 75
7004 328-29 BIBELN kpl 150
7005 328-29 BIBELN kpl pr-lyx serie 60
7006 329 prakt 75
7007 329 90ö BIBELN 40
7008 329-31 Skansen kpl serie 4 st med BB 40
7009 330-31 Skansen kpl serie 100
7010 331 PR 75
7011 332Avar ** 5kr blå slottet med flourescens 400
7012 332B1,2 2 st 3-sidiga från ark B2 i LYX 200
7013 332B1a 3-sid ot. vä F 1400 175
7014 332B2a 3-Sid ot. hö. F1400 175
7015 332Ba1,2 2 ex ot vä + ot hö, pr 300
7016 332Ba1,2 Slottet 3 sid ur ark skuret vä+ hö, prakt 200
7017 332Ba2 ** slottet 3 sid från ark, LYX 125
7018 332BC ** SLOTTET 5KR PR-LYX 4-BLOCK 2900
7019 332BC Slottet 5 kr 4+3s, LYX 1500
7020 332BC ** slottet 5 kr blå 3+4sid 4-block 1500
7021 332BC Slottet 5 krblå 3+4 sid BRA MARGINAL 1200
7022 332BC ** 4+3SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
7023 332BC ** 3+4SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
7024 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid LYX par 800
7025 332BC ** slottet 3+4 sid PAR 700
7026 332BC 4-block slottet , ngt smal, C är LYX 460
7027 332BC ** SLOTTET 3+4 SID, praktmarg. kt 425
7028 332C LYX 4-block 800
7029 332C ** 4-SID 5 kr blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 500
7030 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , LYX 4-BLOCK 500
7031 332C ** 4-SID SLOTTET,PRAKT 4-BLOCK 400
7032 332C ** 4 SID slottet 5kr 4-BLOCK , LYX-PR 400
7033 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , 4-BLOCK 300
7034 332C ** LYXcentr 5 kr slottet 150
7035 332C ** 5KR SLOTTET PR-LYX 150
7036 332C ** 4 SID slottet 5kr, LYX 150
7037 332C 5 kr slottet , fint ex 125
7038 332C ** slottet 5KR , LYXcentr 125
7039 332C ** 5KR SLOTTET blå, prakt 100
7040 332CB ** 5 KR PR-LYX 1300
7041 332CB PR-LYX 1200
7042 332CC ** 5kr undre marginal par knr 33579 225
7043 332CC ** 5kr undre marginal par knr ..851 200
7044 333-34 KPL Serie Hazelius 60
7045 333-34 ARTHUR HAZELIUS 1941 kpl serie 4st 30
7046 335-36 Birgitta kpl serie 130
7047 335-36 15ö-120ö Birgitta kpl serie med BB par 65
7048 336 LYX 120ö Birgitta 150
7049 336 ** 120 ö Birgitta, PR-LYX 150
7050 336 120Ö BIRGITTA PR-LYX 150
7051 336 120ö Birgitta, PRAKT 100
7052 336 ** 120ö Birgitta, prakt 100
7053 337BBv1 Spegeltryck 20 kr Svanar 90
7054 337BBv1 20 kr svanar blank gummering pr 40
7055 337BBvar 20kr svanar i 4-block med spegeltryck 100
7056 337C ** 5KR BLÅ SVANAR , PR-LYX 4-BLOCK 500
7057 337C PRAKT 4-s SVANAR 375
7058 337C ** LYX 20kr Svanar A4 ppr 375
7059 337C ** 20 KR SVANAR, LYX 350
7060 337C ** PR-LYX 20kr Svanar A3 ppr 300
7061 337C ** 20 kr VITT PPR, PRAKT 300
7062 337C ** 20 kr svanar, prakt 275
7063 337C ** 20 kr marginalex 225
7064 337C ** 4 SID SVAN pr-lyx marginalex 200
7065 337C ** 4 SID SVAN PRAKT 150
7066 338-36 20-40ö Nationalmuseum 150 år kpl serie med BB par 40
7067 338-39 Tessin kpl 90
7068 339 ** 40Ö TESSIN , LYX 100
7069 340-41 Folkskolan kpl 5 st 50
7070 340-41 10-90ö Folkskolan 100 år kpl serie 5st 20
7071 340A1,var streck genom tre kronor, 10ö prat 75
7072 340A3 LYX 40
7073 342-43 KPL SCHELE 60
7074 342-43 Scheele kpl serie med BB 4st 25
7075 344-46 kpl 60
7076 344-46 G V 85 ÅR kpl serie med BB 5st 40
7077 347-48 SKYTTERÖRELSEN kpl serie med BB 4st 15
7078 349-50 Montelius kpl serie med BB 4st 15
7079 350 LYX, 12ö Montelius 45
7080 353-56 Flottan kpl serie med BB 9st 30
7081 353-57 Flottan kpl 70
7082 359-60 Svensk press kpl serie med BB 4st 15
7083 361-62 Viktor Rydberg kpl serie med BB 4st 15
7084 363-64 Sparbankrörelsenkpl serie med BB 4st 10
7085 365-67 Lund kpl 30
7086 365-67 LUND kpl serie med BB 7st 20
7087 368-69 Lantbruksmöt. kpl serie med BB 4st 15
7088 370-71 Tegner. kpl serie med BB 4st 10
7089 372-713 Nobel. kpl serie med BB 4st 15
7090 374-75 Geijer kpl serie 4st med BB 15
7091 376-78 G V 40 år som regent kpl serie 7st med BB 10
7092 379-81 Pionjär 1948 kpl serie 5st med BB 10
7093 379-81 G V 90 ÅR kpl serie 7st med BB 10
7094 388-89 Lingiaden kpl serie med BB par 4 st 10
7095 390-92 UPU kpl serie med BB par 7 st 10
7096 394-97 SIFFERTYP 23 st med 8 par 25
7097 400var 10ö brun i 4 märkesbilder i svagt spegeltryck på otryckt papper , operf horiz. i mitten. 200
7098 406dd1,2 ** 25Ö G VI A. 2 ST 4-BLOCH 35
7099 406DD1var ** 25Ö PAR , variant extra stort 50
7100 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, LYX 50
7101 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, PR-LYX 40
7102 410var ** 30ö G :VI A: PAR med spegeltryck 150
7103 410var ** 30ö G :VI A: spegeltryck 100
7104 413SX2 5+15Ö G VI A , LYX 4-BLOCK 80
7105 413SX2 ** G IV A 15+5Ö PR-LYX 4-BLOCK 240 50
7106 413SX2 ** 5+15ö . PR-LYX 35
7107 416DD1,2 ** 30Ö G VI A. 2 olika par F 235 40
7108 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, P-LYX 80
7109 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, ab-pr 60
7110 416HA6 ** 30Ö G VI A. 4 OLIKA 4-BLOCK, F 1150 190
7111 416SX1 ** 30+10Ö LYX 100
7112 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned vä, pr-lyx 40
7113 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö upp vä, ab-pr 30
7114 440-41 Olaus Petri kpl serie med BB par , 4st 15
7115 442-44 G VI A 70 år med BB par , 7st 10
7116 445-48 Riksidrottsförbundet 50år 1953 kpl serie med BB par , 6st 15
7117 451-53 Telegrafverket 100 år 1953 kpl serie med BB par ,5st 15
7118 454-55 Vm på skidor 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
7119 456-58 Lenngren 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
7120 458-66 Hällristningar 50-95ö1954-64 kpl serie 9st 15
7121 469-70 Svenska Flaggan 10, 15ö 10
7122 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie 200
7123 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-blockserie 175
7124 471-475var ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie, 4 sk pos 8 med 2 blå färgfläckar ovan hö om kronan 225
7125 471-75 ** bra 4-block serie 100
7126 471-75 Sthlmia 55 kpl , + inträdesbiljett 35
7127 471-75 kpl ** 30
7128 471-75 ** bra vc serie 30
7129 471-75 Stockholmia 1955, kpl serie 5 st 20
7130 471-75bl Stockholmia 1955, kpl serie i 5 st 9-block 150
7131 471-75var ** 9-BL pr-lyx serie , 4sk pos8 variant färgfläck thill höger ovan kronan. 350
7132 476-77 Atterbom kpl 4 st inkl BB 15
7133 481-85 1956 3 st serier medd BB 25
7134 486-87 Sjöräddningsällskapet 1957 med BB 20
7135 490-499 Sverige 1958 4 serier kpl 40
7136 500-508 Sverige 1959 5 serier kpl 35
7137 509-520 Sverige 1960 6 serier kpl med BB par 30
7138 521-531 Sverige 1961 6 serier kpl med Bildsten par BB 100
7139 523-541 Sverige 1962 6 serier kpl med Bildsten par BB 25
7140 526BBPI ** 20ö 4-BL övre par hö plåtsår i hylla 75
7141 526P1 ** 20Ö plåtsår på hö ex, LYX 100
7142 528BB Bildsten 10 kr, 4-block 200
7143 528BB 10 KR BILDSTEN LYX 4-BLOCK 200
7144 528BB ** BILDSTEN 4-BLOCK LYX F 1080 175
7145 528BB ** 10 kr BILDSTEN, PR-LYX 110
7146 528BB ** 10 kr Bildsten par, pr-lyx 90
7147 542-554 Sverige 1963 6 serier kpl med par BB 25
7148 555-560 Sverige 1964 3 serier kpl med par BB 20
7149 561-571 Sverige 1965 5 serier kpl med par BB 25
7150 563v1 Posthorn 1965, med flour. 75
7151 595-619 Sverige 1967 13 serier kpl med par BB 40
7152 620-48 Sverige 1968 11 serier kpl med par BB 70
7153 649-83 Sverige 1969 11 serier kpl med par BB 75
7154 684-718 Sverige 1970 14 serier kpl med par BB 75
7155 719-753 Sverige 1971 17 serier kpl med par BB, med extra 719 v2, 720v2, 729v2, 80
7156 730BB,v2 ** VÄDERKVARNAR BB blank gummi 100
7157 730BBv BLANK GUMMI, 75ö Öländsk Väderkvar. 125
7158 730BBv1 75ö Väderkvarn, blank gummi,4-Block 200
7159 730BBv2 ** 75ö Öländsk Väderkvarn, blank gum. 110
7160 730BBv2 75 ö öl. väderkvarn blank gummi 75
7161 754-806 Sverige 1972 15 serier kpl med par BB, ej nr 796-97 men med 768v2, 774v2 75
7162 809-853 Sverige 1973 13 serier kpl med par BB, ej nr 843-44 men med 818-19v2 837-42v2, 849v2 75
7163 854-907 Sverige 1974 13 serier kpl med par BB, och div flor. märken CarlXVI Gustav 75
7164 908-52 Sverige 1975 14 serier kpl med par BB, och div flour. 65
7165 953-988 Sverige 1976 14 serier kpl med par o block, och 953v2 m.fl flour. märken 65
7166 989-1029 Sverige 1977 12 serier kpl med par Block, och 989-90v1 (110kr) m.fl 70
7167 1030-1069 Sverige 1978 13 serier kpl med par Block, 70
7168 1051var ** 90Ö FÖRSKJUTEN FÄRG 200
7169 1070-1112 Sverige 1979 13 serier kpl med par Block, 60
7170 1705-07 ** BLOCK signerat Slania i marginalen 100
7171 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
7172 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
7173 124 ** 10ö på 1 krona, AB-PR 600
7174 143Ecxz ** 5ö t 13, LYX 40


TJÄNSTE **

7175 2 ** 4ö tj t 14 , trubbig ht. F 6000 350
7176 3d ** 5ö t 14 , postfriskt AB ex F 2300 500
7177 11 ** 2ö LYX 4-BLOCK 200
7178 11 4- BLOCK LYX-PR 125
7179 11 ** 2ö PR-LYX 60
7180 11 ** 2ö LYX 50
7181 11 ** 2ö PR-LYX 50
7182 11 vc AB 4-block ,F 100 40
7183 11 LYX-PR 35
7184 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 4-bl 150
7185 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX övre vä marginal 12 hörn block 150
7186 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste P-LYX 4-bl 110
7187 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 100
7188 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX nedre marginal 10- block 100
7189 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX 40
7190 12b lyxc, krackelerad gummi 100
7191 12b vc AB-pr F120 75
7192 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 200
7193 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 160
7194 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 110
7195 12e AB 4-block 100
7196 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 100
7197 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 90
7198 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 80
7199 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre vä hörn marginal 8-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 80
7200 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 50
7201 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste vä marginal 10-BLOCK lite bättre nyans F ca 600 50
7202 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre hö hörn marginal 5-strip lite bättre nyans F ca 300 50
7203 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste par pos 30-31, pos 3 rambrott lite bättre nyans F ca 120+ 40
7204 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 30
7205 12ev2 ** 3ö orangebrun stora tjänste nedre margina 15-BLOCK lite bättre nyans F ca 1200 175
7206 13A ** 4Ö GRÅ, PRAKT 250
7207 13A ** 4ö fnt ex 150
7208 13A ** 4Ö GRÅ, AB 100
7209 13A AB , F 170 75
7210 13A ** 4ö centr vä BA , svårt märke 75
7211 13A ** 4Ö GRÅ, AB 75
7212 13Ac ** 4-block 4ö typ 1, AB, svårt F 2250+ 350
7213 13Ac 4-block AB, några obet särade tänder F 1500 300
7214 13Ac ** 4ö AB 80
7215 13B ** 4ö , PR-LYX 4-BLOCK 250
7216 13B ** 4ö PR-LYX 4-BLOCK 200
7217 13B PRAKT 4-block 100
7218 13B ** 4ö PR-LYX 100
7219 13B ** 4ö PR-LYX 90
7220 13B ** 4ö PRAKT 60
7221 13B AB 4-block F220 50
7222 14 ** 5ö LYX, 4-block 500
7223 14 ** 5ö PRAKT-AB, Hörn marg 4-block 125
7224 14 ** 5ö LYX 100
7225 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 100
7226 14 ** 5ö PR-LYX 100
7227 14 ** 5ö PRAKT-AB, 4-block 100
7228 14 ** 5ö PR-LYX 90
7229 14 LYX-PR 75
7230 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT 75
7231 14 ** 5ö LYX, gummiveck 75
7232 14 ** 5ö stora tj. 4-block, Ab 3,3,5, F 400 60
7233 14 PRAKT 50
7234 15 AB 150
7235 15b ** 6ö PR-LYX 700
7236 15b ** 6ö PRAKT 400
7237 15b AB, F 650 150
7238 15b,var ** 6ö PRAKT, var hårstrå i gummering 300
7239 15c prakt-AB 180
7240 16B ** 10ö LYX 100
7241 16B ** 10Ö TYP 2, PR-LYX 70
7242 18 ** 20Ö RÖD, AB 500
7243 18 fräscht ex ,fht, F 4000 225
7244 18g ** 20 ö ljust mattröd , par 900
7245 18g ** par 20Ö RÖD, BA( naturlig matt fläck i gum)+AB, F 8400 650
7246 18g,v2 ** 20Ö PRAKTEX, med starkt spegeltryck. F 7000++ Undeerbart fräscht ex. 1500
7247 19 ** 20ö blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
7248 19 ** 20ö stora tj. 4-block, PR 4,4,5, F 1200 250
7249 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 250
7250 19 ** 20ö stora tj. , PR 4,4,5, F 1200 250
7251 19 ** 20ö blå, PR-LYX 4-BLOCK, F 880 225
7252 19 ** 20ö blå PR-LYX 4-block F ca 900 225
7253 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 200
7254 19 ** 20ö blå PRAKT 4-BLOCK 175
7255 19 ** 20ö blå stora tj hörnmarginal 8-block F ca 1200 160
7256 19 bra AB 4-block 150
7257 19 ** 20ö stora tj. 4-block, AB 3,3,5, F 600 125
7258 19 ** 20ö blå , LYX 110
7259 19 LYX-PR 100
7260 19 ** 20ö BLÅ stora tj. PR-LYX 100
7261 19 ** 20Ö BLÅ, PR-LYX 90
7262 19 AB 4-BLOCK ,2st * 80
7263 19 ** 20ö blå PR 75
7264 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 45
7265 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 35
7266 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 30
7267 19c ** 20ö mörkblå , PR-LYX 4-BLOCK 300
7268 19c ** 20ö mörkblå , PRAKT 4-BLOCK 200
7269 19v 4-block ,PR-LYX F 1400 400
7270 19v 4-block ,2 st * 250
7271 19v vågrätt otandat par 175
7272 20 AB F 1300 275
7273 20b 24Ö 4-marginalBLOCK, AB, F 6500 1100
7274 20b 24Ö PR-LYX 900
7275 20b 24Ö PRAKT 500
7276 20b 24Ö AB, HÖRNMARG EX 250
7277 20b 24Ö SUBERB centr, ett par ktt 175
7278 20c ** 24ö PR-LYX 500
7279 20c AB 300
7280 20d 24ö GUL, prc, svagt ve. 1500 150
7281 21 fräscht 4-BL, AB ,F 2750 500
7282 21 ** 30ö marginal 9-block pos F ca 6000 500
7283 21 ** 30 ö brun, PR 250
7284 21i ** 30Ö Hörn 4-block, AB-BA, F 3000 350
7285 21i ** 30ö fint AB marginal par F 1200 200
7286 21i ** 30ö fint AB F 600 150
7287 22B ** 50ö röd typ2, AB-9R 8-BLOCK, F CA 45000 4500
7288 22B ** 50ö röd typ 2, PRAKT 1500
7289 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB-PR, tjock ramlinje upp 1000
7290 22Bvar ** 50 ö typ 2, PRAKT 950
7291 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB 500
7292 23 LYX 4-BLOCK Fca 2600+ 1200
7293 23 AB 4-BLOCK 300
7294 23 ** 50 Ö GRÅ , LYXCENTR 250
7295 23 LYX 200
7296 23 ** 50Ö grå, PR-LYX 200
7297 23 ** 50ö grå stora tj t 13, PR-LYX 125
7298 23b ** 50ö grå, LYX 4-BLOCK 950
7299 23b ** 50 ö GRÅ, PR-LYX 160
7300 24 ** 1 kr typ 2 , LYX 225
7301 24 ** 1 KR LYX 150
7302 24 PR 90
7303 24B ** 1 kr LYX par med övre marginal 250
7304 24B ** 1KR STORA TJ TYP 2 , LYX 250
7305 24B ** 1 kr LYX 200
7306 24B LYX-PR 120
7307 25 AB 4-BLOCK F 1000 275
7308 25 VAR spegeltryck 150
7309 25 AB F 250 60
7310 25a-26a ** 10/12 OCH 10Ö/24Ö I FINA MARGINAL 4-BLOCK F 2018 2400 400
7311 25av4 ** 10/12ö hörnmarginal 9-block pos 1 v4 F ca 2600 300
7312 25v5 ** 10/12Ö VARIANT ÖKEfint AB 3,3,5 200
7313 26 vc 4-block F 1400 400
7314 26 PR 150
7315 26 vc AB f 350 75
7316 26b ** 4-block PR-LYX , F 1800+ 500
7317 26b,v4 ** hömarg 4-block pos3 "ÖKE" AB 350
7318 26d 4-block AB 375
7319 27-39 KPL SERIE F 1300 300
7320 28 ** 4ö PR-LYX 35
7321 29 ** 4Ö VM KRONA, PR-LYX 4-BL 60
7322 30-33 ** 5-15ö PR-LYX 100
7323 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 4-BLOCK 400
7324 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 150
7325 32 ** 10Ö VM KRONA ARK 10 BLOCK 275
7326 32 AB, 10ö 50
7327 34 ** 20ö PR-LYX 125
7328 34 ** 20Ö PR- LYX 125
7329 34 ** små tj 20ö vm krona, LYX 125
7330 34 AB-PR, 20ö 100
7331 34 20ö PRAKT 100
7332 34 ** 20ö LYX 100
7333 35 ** 25Ö vm krona, LYX 4-BLOCK F 1100 500
7334 35 25ö LYX 125
7335 35 ** 25ö PRAKT 90
7336 35 PR 25ö 75
7337 36 LYXc. 30ö 100
7338 36 PRAKT 30ö 75
7339 36 AB 30ö 40
7340 37 vc AB 50ö 50
7341 38 ** 1kr vm krona, p-LYX 4-BLOCK F1100 250
7342 38 ** 1 KR LYX 200
7343 38 ** 1 kr 4, block, AB 150
7344 38 LYX 1 kr 100
7345 38 AB , 1 kr vm krona 35
7346 39 ** 5 KR LYX 175
7347 39 5 kr PRAKT 125
7348 39 AB HÖRNMARG ex. 5 kr 75
7349 40 ** 1ö , LYXc 4-BLOCK, lätt vikt i perf 120
7350 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK,F 320 100
7351 40 ** 1Ö PR-LYX 4-BLOCK 50
7352 40 PR, 1ö vm linjer 25
7353 41 ** 2Ö LYX 4-BLOCK, svårt 100
7354 46 LYX 4-block 8ö 500
7355 46 ** 8Ö PR-LYX 4-BLOCK 500
7356 46 ** 8Ö VM LINJE +KPV, PRAKT 150
7357 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 100
7358 46 PRAKT 8 ö 90
7359 46cz 8ö 4-block AB-PR alla cz 400
7360 47cx ** 10Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 50
7361 52cx ** 30Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 100
7362 54 50ö 4-block AB 50
7363 163b ** 60ö postemblem vitt ppr, LYX 1600
7364 208 ** 1KR KONGRESS, LYX 750


LÖSEN **
7365 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, prakt 90
7366 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, bra AB 3,3,5 50
7367 1 ** 1Ö LÖSEN T 14 POSTFRISK 200
7368 1,1v 4-Block,AB, 1 ex var. F6500+ 900
7369 2 ** 3ö Lösen t 14, PR-LYX, F 3300 1200
7370 2 ** 3ö Lösen t 14, PRAKT, F 3300 800
7371 2 ** 3ö PRAKT , F 3500 600
7372 2 ** 3Ö PRAKT, lvht, F 2700 500
7373 2a ** 3Ö FRÄSCHT AB EX 3,3,5 300
7374 4a ** 6ö ab-prakt 1000
7375 4b 6ö PRAKT 4-BLOCK, F 27500 6000
7376 4b 6ö gul , PRAKT, F 5500 1100
7377 4b 6ö , AB 550
7378 4c 6ö t 14, PRAKTex 1100
7379 4c ** 6ö AB, fräscht, F 2500 400
7380 5 ** 12ö t14, PRAKT 4-BLOCK F ca 2500 450
7381 5 PRAKT-LYX, 12ö 200
7382 5 ** 12ö t14, PRAKT 200
7383 5a 12ö PR-LYX 4-BLOCK, F 2500+, 1ex v2 1100
7384 5v2 **12ö superb 4-block, pos4 V2, pos2 var 500
7385 5v2 ** 12ö t14, ab-PR 4-BL , pos2 v2 300
7386 5var ** 12ö vit fläck under 12, PR-LYX 250
7387 7bv ** 24ö olivgrå, AB med kort L, F 1700 + 250
7388 7c 24ö 4-BLOCK , AB-BA, F 7000, + 2 st v2 700
7389 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, AB-PR 500
7390 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, bra AB 375
7391 7+L7v 4-BL AB, 1-2ex * 350
7392 8c Vc AB 4-block F7000 1800
7393 11 DUBBELT spegeltryck 300
7394 11 ** 1ö LYX 300
7395 11 ** 1ö svart, LYX 250
7396 11 LYXc 200
7397 11 vc AB-LYX 4-BL.,1 ex v2 150
7398 11 Spegeltryck 100
7399 11 LYX 100
7400 11-15 ** 1Ö 2sT, 3-12Ö I PRAKTEX 300
7401 11-19 ** 1,3,6,12,20.30 o 50ö i 4-BLOCK** , 3ö 2st *, F ca 4500 500
7402 11-19 ** Lösen t 13 1-50ö **, 1kr *, 1ö 4st. F 2018 ca 2200 200
7403 11-20 ** välc-pr, men 1kr *. F ca 2000 300
7404 11a1v2 lodr. 3-strip ,P-lyx, v2 i mitt 275
7405 11a1v2 ** 1ö PR-LYX 4-block, pos1 v 200
7406 11a2v2 lodr. 3-strip ,PR, v2 i mitt 140
7407 11v2 Spegeltr. 4-bl., 1 ex v2 200
7408 11v2 PRAKT 1Ö 100
7409 11v2 **2 nyanser med långt fotstreck på L F ca 360 50
7410 11v2,var ** par 1ö, vä ex v2, SPEGELTRYCK, ab-pr 200
7411 12 ** 3ö 3 olika nyanser i Praktkvalitet 250
7412 12 LYX 200
7413 12 PRAKT 4-BLOCK 200
7414 12 ** 3ö LYX 160
7415 12 Spegeltryck, 3ö 125
7416 12 Spegeltryck 100
7417 12 AB F 240 60
7418 12c ** 3ö hög karmin ,4-Block PR-LYX, SVÅR NYANS F ca 3000 600
7419 12c LYX 275
7420 12d 3ö PRAKT -LYX 4-BLOCK 550
7421 12d ** 3ö LYX 4-BLOCK, 1 ex * 500
7422 12d ** 3ö matt karminröd ,4-Block AB-PR 225
7423 12d LYX-PR 3ö 200
7424 12e ** 3ö lösen t 13 LYX 200
7425 12e 3ö 4-BLOCK , AB 125
7426 13 pr-lyx, 5 ö 150
7427 13 PRAKT 100
7428 13a ** 5ö ljusbrun, AB-PR 4-BLOCK 125
7429 13d ** 5ö olivakt brun, PRAKT 100
7430 13f ** 5ö orangebrun ,4-Block AB-PR 150
7431 13h ** 5ö mörkbrun, 2 märkesbilder 60
7432 14 LYX, 6ö 250
7433 14 PRKT 4-block 250
7434 14 PRAKT 150
7435 14 ** 6ö , prakt-LYX 150
7436 14 6öre PRAKT 100
7437 14 Vc AB, F 180 75
7438 14b ** 6ö brunaktigt orange , 4-block ,AB 1000 175
7439 14b ** 6ö brunaktigt orange ,AB , F 270 175
7440 14b,v **/* 6ö brunakt or 4-bl 2 nedr2 **, KARTONGPAPPER 125
7441 14f ** 6ö PRAKT 4-block 200
7442 14f ** 6Ö T 13, PRAKT 50
7443 14g ** 6ö orange ,4-Block PRAKT 225
7444 15 ** 12Ö LÖSEN T13, LYX 500
7445 15 LYX 400
7446 15 ** 12ö , prakt 4-BLOCK 400
7447 15 ** 12ö , ab- prakt 4-BLOCK 275
7448 15 ** 12ö ,LYX 250
7449 15 ** 12Ö LÖSEN T13, PR-LYX 250
7450 15 ** 12ö , prakt -LYX par 225
7451 15 PR-LYX 200
7452 15 ** 12ö , prakt-LYX 200
7453 15 ** 12ö , prakt 100
7454 15a ** 12ö mattröd , AB-PR 4-BLOCK 200
7455 15b ** 12Ö AB ex 50
7456 15c ** 12Ö PRAKT -LYX ex 200
7457 15d 12ö PR-LYX par , ett ex var rambrott 250
7458 15d ** 12ö röd LYX-PR 250
7459 15e ** 12ö RÖD ,4-Block AB-PR 250
7460 15var ** 12ö ,ab-pr, ram def hö ned 100
7461 16 20ö LYX 300
7462 16 ** 20ö LYX-pr 175
7463 16 ** 20ö BLÅ T 13 PRAKT 150
7464 16 PR-LYX 20ö 125
7465 16 PRAKT 100
7466 16 ** 20Ö PRAKT 100
7467 16 ** 20ö lösen t13, PRAKT 100
7468 16b ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 150
7469 16c ** 20Ö LÖSEN T 13, LYXcntr, ktspts 75
7470 16d ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 100
7471 16e2 ** 20ö blå LYX-PR 350
7472 16v1 ** 20Ö Lösen t 13 KARTONGPAPPAR, i denna tjocklek raritet 250
7473 16var ** 20ö 4-block, 2 märkesbilder 125
7474 17a ** 24ö AB centr, lätt veck, F 2012 4000kr 350
7475 17b ** 24ö blåakt lila LYX-PR 400
7476 17b ** 24Ö 4-BLOCK 2 VÄ EX L7v2, F 3000 300
7477 17b ** 24ö , ab-prakt 200
7478 17b ** 24Ö PRAKT centr, obet gummive 150
7479 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB 4-block, F 2250 500
7480 17d,v2 24ö rödlila, AB 4-block, F2250 ,2hö ex v2 350
7481 17d,v2 AB,4-block, 2 ex *, 2 ex v2 varav 1 **, F ca 1000 300
7482 17d,v2 24ö rödlila, par ,hö ex v2, AB F-03 1100 225
7483 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB -(PR) 160
7484 17dv2 ** 24ö 2 märkesbilder 100
7485 18b ** 30Ö LÖSEN T 13, PRAKT 150
7486 18b ** 30ö blågrön, AB-PR 75
7487 18e ** 30ö klargrön, fint AB 50
7488 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-LYX marginal 4 block, mycket sällsynt, F ca 2200 700
7489 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-AB hörn marginal 4 block, sällsynt vackert , 400
7490 19 **50ö Lösen t 13 hörnmarginal 10 block 225
7491 19 ** 50ö BRUNT 13 PRAKT 200
7492 19 ** 12ö , prakt-Lyx 175
7493 19c ** 50Ö gulaktigt gråbrun, bra AB 60
7494 19d ** 50ö , ab 4-BLOCK 275
7495 19e ** 50ö , ab- ba 4-BLOCK 200
7496 20 ** LYX 1 KR 750
7497 20 1kr , mkt fint 4-block ,AB, F 3200 700
7498 20 ** 1KR PRAKT, F 2000 450
7499 20 ** 1KR 4 -BLOCK , 2 undre ** övre*, AB 400
7500 20 PRAKT 1 kr 375
7501 20 1 kr AB F 800 250
7502 20 ** 1 kr bra AB 250
7503 20 ** 1 kr bra AB 225
7504 20b 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 120
7505 20c ** 1 KR AB-PRAKT 225
7506 20d ** 1kr vackert AB 4-block 600
7507 20d 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 110
7508 20var * 1kr förskjutna tryckfärger, AB-PR 150
7509 41 ** 2Ö VM LINJER, LYX 4-BLOCK 50
7510 54 ** 50Ö VM LINJER, PRAKT-LYX 100
7511 1 ** FLYGPOST 1912, hörnmarginal LYX 350
7512 1 ** FLYGPOST 1912, ab 150


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
7513 1 ** 1912 FLYGPOST, PRAKT 200
7514 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
7515 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
7516 1 HF1 FLYG 1912 LYX 4-BLOCK 1200
7517 1 ** Sveriges första Flygpost , PRAKT 3005- STRIP ** SVERIGE

7518 40c 2ö ph AB vågr 5-strip **, 60
7519 54a AB 5-STRIP 500
7520 54P ot. provtr vågr 5-strip 500
7521 56dv1 20ö Otandat,vågr.Lyx 1400
7522 58 30ö Oscar vågr marginal 5-strip, AB 1100
7523 59c ** 50ö blågrå, vågr 5-strip, AB-BA,13000 1800
7524 59d 50ö Oscar marginal 5-strip, AB,F 12000 2100
7525 61 5-strip 50
7526 61-64 ** 1-4ö siffertyp AB 5-strip 220
7527 61vm1 AB 5-STRIP, f 500 100
7528 62 2ö siffertyp AB F 350 125
7529 62 ** 2ö siffertyp AB 5-strip 75
7530 62bvm1 AB 5-STRIP F 1750 ++ 500
7531 62bvm1 AB-BA 5 STRIP 290
7532 63 3ö ,5-strip 20
7533 63vm1 3ö OMV VM. F900 200
7534 69 2ö vm krona 5-strip 75
7535 74v2 4ö var.skadat V , i mitt av 7-strip , **/* 40
7536 76 AB-PR F1000+ 300
7537 78 5kr Medalj vågr. 40
7538 79 LYX-SUPERB 225
7539 79 AB 75
7540 79bz 5ö Medaljong prakt 7-strip, KPV mitt på 150
7541 79bz 5ö Medaljong Hörnmarg 5-strip.AB-PR 125
7542 82a 10ö Medaljong vågr AB-PR 5-STRIP 75
7543 82a,bz 10ö vågr AB-PR 5-STRIP, KPV mitt på 125
7544 82bz 10ö Medaljong 5-strip. vackert AB 125
7545 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 110
7546 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 100
7547 85 20 ö medaljong vågr LYX 5-strip, svårt 900
7548 85 20ö PRc 5-strip ö hö hörnmarg. gumve. 325
7549 85bz 20ö Medaljong ** prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 2000+ pr 400
7550 88 30ö Medaljong ,AB 750
7551 88bz 20ö Medaljong ** ab prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 4250 700
7552 89 35ö Medaljong ,AB 600
7553 95 90ö Medaljong ** ab prakt marg 6-strip, 25
7554 97 1,98 på 5kr , 2 vm , prakt 100
7555 97bz-98 kr1,98, kr 2,12 Medaljong ** ab,ab- prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 200 40
7556 101 12/65 5-strip 30
7557 103 PR-LYX, F 150 50
7558 104 27/80ö 20
7559 136 5-strip 75
7560 136cz ** 10/3ö Luftpost, 5-strip, prakt med KPV mitt på 175
7561 136cz 10ö Luftpost, marg 5-strip ,KPV 120
7562 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
7563 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
7564 137 5-strip 150
7565 137 ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, PR-LYX 150
7566 137 ** 20/2ö Luftpost, LYX 100
7567 137 20ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 75
7568 137 10ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 50
7569 137cz ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, LYX med KPV mitt på 300
7570 137cz 20ö Lftpost, vågr 5-strip tydl kpv , AB 250
7571 139a,var **/* 3ö pos 2-4**, felperforerat 5-strip 150
7572 139a,var **/* 3Ö AGRy 5 STRIP, SKARV REMSA 100
7573 139b 3 ö.AGRG ab-pr 1750+ 600
7574 139b ** 3Ö AGRG 5 STRIP 350
7575 139b 3 öre AGRG ,AB ,F 1750 300
7576 139b,var ** 3ö , felperforerat 5-strip,en kt 200
7577 140A AB-(PR) 5 STRIP 275
7578 140Aa ** 5ö agry, fint 5-strip AB F 2017 2250 450
7579 140Aa ** 5ö grön typ 1, AGRY, 2-3, AB 400
7580 140Aa ** 5ö grön typ 1, vikt mellan 2-3, AB 300
7581 140Aa ** 5ö agrg, fint 5-strip AB F 2017 1750 300
7582 140Ab **/* 5ö grön typ 1, POS 1,3,5 ÄR *, AB 125
7583 140Ab ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 75
7584 140Acx **/* 5ö grön typ 1, 4-str cx , pos 1o4 *, AB 500
7585 140Ca lodrätt 5-strip F 1000 + 150
7586 140Ccx ** 5ö grön typ 1 Lejon vm ppr, fint 5-strip 175
7587 140Ccx vågr 5-strip F 750 150
7588 140Ccx 5ö grön 4-sid vm linje, vågr 5-strip 150
7589 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust brunröd , pr-lyx 5-strip , OVANLIGT I DENNA CENTRERING 2400
7590 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust orangeaktigt brunröd , 5-strip AB F 7500 1200
7591 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , LYX 300
7592 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , PR-LYX 200
7593 142Aa ** 5ö brunröd typ2, AB, A2 160
7594 142Aa **/* pos 1+3* 5ö brunröd typ2, AB, A1 rullbanderoll 150
7595 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 PPR 5-STRIP , AB 150
7596 142Acc ** 5ö lejon brun omv vm AB-PRC 5-strip F 4500 600
7597 142Acx ** 5ö brunröd typ2, AB, 5-strip 190
7598 142Acx ** 5ö matt brunröd typ2, AB, 5-strip 160
7599 142Acxz ** 5ö brun Lejon vm /+kpv, fint AB 5-strip 600
7600 142Ecx 5-stirp AB 30
7601 142Ecx 5-stirp AB 30
7602 142Ecxz ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT, cxz 250
7603 142Ecxz AB 5-strip 100
7604 143A LYX 5-strip på a1 ppr med RENT TRYCK 375
7605 143Aa ** 5ö Lejon A2, fint 5-strip prakt-LYX 200
7606 143Aa ** 5ö Lejon A1, fint 5-strip prakt 150
7607 143Aa ** 5ö grön typ 2, A2ppr , AB 60
7608 143Ac rent tryck, A2,PR-LYX 400
7609 143Ac rent tryck, A2, AB F900 260
7610 143Acc PR 5-strip F900++PR 400
7611 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm bra AB 5-strip 250
7612 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm AB 5-strip 175
7613 143Acc ** 5ö grön typ 2, cc, AB-BA, 5-strip 150
7614 143Acx 5ö grön , LYX 5-strip 125
7615 143Acx ** 5Ö grön Lejon vm linjer, PR-LYX 5-strip med plåtskarv 60
7616 143Acx PR-LYX 50
7617 143Acx 5ö grön , prakt 5-strip 50
7618 143Acxz PRAKT 140
7619 143Acxz ** 5ö mörkgrön typ 2, cxz, AB 90
7620 143Acxz ** 5ö grön typ 2, cxz, AB 75
7621 143Acxz ** 5Ö grön Lejon vm linjer, AB 5-strip 75
7622 143Ad ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip LYX 250
7623 143Ad AB 100
7624 143Ad ** 5ö grön Lejon A3 ppr, AB-pr 5-strip 90
7625 143Cc 4-sid vitt ppr F500++ 140
7626 143Ea ** 5Ö grön Lejon t13 A1, PR-LYX 5-strip 600
7627 143Ea ** 5ö grön typ 1 ,a2 ppr, 5-strip 350
7628 143Ea **/* 5ö pos 1+4* ,a2 ppr, 4-strip, ab-pr 200
7629 143Ea 5ö t 13, PRAKT, 4 ex * mittex **, F950+ 150
7630 143Eb ** 5ö grön typ 1 ,A3 ppr, 5-strip, pr-lyxc 75
7631 143Eb ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip PR-LYX 50
7632 143Ecxz AB 50
7633 143Ecxz,v 5ö 6-strip ** var olika märkesbredd 100
7634 144Aa ** / * MITTEX *, PRAKT STRIP AGRY 950
7635 144Aa * ostpl , sign KAN 300
7636 144Abz ** 5-strip 10ö ljusgrön KPV, AB 9000 1400
7637 144Ac ** 5-strip 10ö Lejon grön på B ppr bra AB , F 2750 650
7638 144Acc *(*)-**,AB-PR F 600
7639 144Acx PRAKT 100
7640 144Acx ** 10ö grön cx ppr, ab, 5-strip 70
7641 144Ecx LYX 250
7642 144Ecxz ** 10ö grön t 13, cxz, AB ovanligt 2400
7643 145A ** 10ö 5-strip, A2 ppr, PR-LYX 300
7644 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A2ppr, PRAKT 290
7645 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A1ppr, PRAKT 275
7646 145A ** 10ö Lejon A2, fint 5-strip PR sign BG 200
7647 145A ** 10ö matt violett 5-strip, AB, A1ppr 160
7648 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 150
7649 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip ab-PR sign BG 140
7650 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 140
7651 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip AB 130
7652 145Ea HÖGSTA LYX 1500
7653 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,5-STRIP ,LYX 1200
7654 145Ea AB F 1800 A2 PPR 500
7655 145Ecx AB-PR 125
7656 145Ecx 10Ö LEJON VIOLETT TYP 1 t13 cx 5-str 90
7657 145Ecx ** 10ö violett 5-strip, CX ppr, AB 60
7658 145Ecxz ** 10ö Lejon , 5-strip variant olika märkesbredder 225
7659 145Ecxz F 950 200
7660 145Ecxz ** 10 Lejon violet, linje+KPV AB 5-STRIP 200
7661 146Aa ** 10ö MÖRKT violett 5-strip, A3 prov ppr, sign GG ovanlig färgvariant 600
7662 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 5-strip 400
7663 146Aa ** 10ö violett A3prov ppr, Ab F 2000 375
7664 146Ab ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, , PRAKT 175
7665 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR-LYX 150
7666 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 70
7667 146Ac AB, Svartaktigt violett 800
7668 146Ca 10ö viol. vågr ö marg PR-LYX 5-STRIP 2600
7669 146Ca 10ö viol. vågr AB-PR 6-STRIP 2000
7670 146E ** 10ö 5-strip, A3 ppr, LYX 400
7671 146Ea ** 10ö violett t 13, PRAKT 5-STRIP 400
7672 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT 275
7673 146Ea ** 10ö Lejon , 5-strip t 13, AB 225
7674 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, ab 150
7675 146Eb ** Lejon 10ö svartaktigt violett T 13 i PRAKT-LYX 5-STRIP, svårt 1000
7676 146Eb vc AB 5-strip f 1750 600
7677 146Eb ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT-AB 400
7678 146Eb ** 10ö svartaktviolett t13 , AB plåtskarv 375
7679 147 PRAKT 650
7680 147 ** 25ö orange, 5-strip sign KAN, AB 400
7681 147 25ö orange, A2 ppr, AB 5-strip 325
7682 147 vc AB 5-STRIP 300
7683 147A ** 25ö Lejon A1 PPR AB 5-strip 300
7684 148A ** 30ö brun 5-strip position 1, 3 *, plåtskarvtecken 1 och 2 150
7685 148Aa AGRY ,AB 5-strip 100
7686 148Aa ** 30ö Lejon , 5-strip AGRY, AB 50
7687 148Aa,var 30ö AGRY**/*, mittex ** var stor färgfläck 100
7688 148Ab ** 30ö AGRY , AB-PR plåtskarv 70
7689 148Ab ** 30ö AGRY , AB F 250 40
7690 148Ab ** 30ö AGRg , pr-lyx 5-strip 40
7691 148Acx 30ö Lejon brun vm linjer AB, F 800 110
7692 148Acx 30ö vm linjer **/* mittex **, AB-PR F370 75
7693 148Acxz ** 30ö brun CXZ ppr, fint 5-STRIP 325
7694 148Acxz AB , sign BG 300
7695 148Avar 30ö plåtskarvsiffror 1-2 200
7696 149Ac PRAKT 5-STRIP, 1 ex naturlig gummifläck 1400
7697 149C ** 10ö G V en Face, AB-PR marg 5-strip 250
7698 150Aa,b,c ** 15 ö 3 nyanser fina 5-STRIP 60
7699 150var **/* 15ö pos 2,4**, felperforerat 5-strip med partiellt spegeltryck 200
7700 150var ** 15ö GV en face stor färgfläck i pannan pos 1 100
7701 151A 20Ö EN FACE 5-STRIP , AB-PR 700
7702 151A AB , ngt centr hö 600
7703 151Ac PR-LYX 2500
7704 151Ac ** 20ö G.V. En Face agrg , fint AB 5-strip 600
7705 152A 4-strip LYX centr 200
7706 152a ** 20ö Gustav II Adolf AGRG papper, AB 100
7707 152a ** 20ö fint 5-strip agrg 75
7708 152Aa PRAKT 150
7709 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip, PR 125
7710 152Aa ** 20ö G.II.A. AB-PR 5-STRIP 90
7711 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 90
7712 152Aa AB 75
7713 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 60
7714 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 60
7715 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 50
7716 152Aa,var ** 20ö G. II.A agrg , fint 5-strip lite extra högt 125
7717 152Ab vc , B PPR F 750 175
7718 152C 4-sid 5-strip 150
7719 153c,bz 20ö ljus violett vm kpv AB-PR 5-STRIP 750
7720 153c,bz ** 20ö vm KPV F 4500 500
7721 153cBz ** 20ö G. Vasa ljus violett vm KPV ,prakt 5-strip F 4750 1000
7722 153cbz 20ö liust violett ;vm KPV 800
7723 154 ** 110ö G. Vasa ,prakt-lyx 5-strip F 8000 1500
7724 154a Agry, AB-PR, F 8000 1900
7725 154a **/* 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 5-strip, pos 1+5 är *, F(2010) 6200++ 950
7726 154a **/' 110ö 3-strip, AGRY ppr,AB MITTEX** 300
7727 155 140ö Vasa, LYX svårt i dena kvalitet 2400
7728 155 140ö Vasa, AB , F 3750 700
7729 155b 140öre, 1 ex svagt ve 600
7730 155b 3 ex **,2 *,F 2800 300
7731 155bz ** 140ö G. Vasa ,AB-prakt 5-strip F 7500 1200
7732 155bz ** 140ö G Vasa med vm kpv 5-str F6500 650
7733 156 ** 35ö typ 1,A1 ppr, AB-PR 5-STRIP 1100
7734 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr F 5000 750
7735 156a AB-PR 1500
7736 156a A1, ABcentr 1100
7737 158 ** postemblem 40ö typ 1 , plåtskarv Ab 600
7738 159a ** 40ö typ 2 , A1 ppr, prakt 5-strip ,pos1 * 800
7739 159a 40ö typ2, PR-LYXcentr 4ex * ett **, 350
7740 159b AB, centrerat F 12000 1900
7741 159b ** 40ö 5-strip, B ppr, AB, F 13.000 900
7742 160 AB F 8000 1700
7743 161 ** 45ö Postemblem PR-LYX 5-strip 190
7744 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr, LYX 5-strip 125
7745 161 ** 45ö Postemblem PR-LYX 5-strip 110
7746 161 ** 45ö Postemblem 3st 5-strip,nyanser 75
7747 161 A2 ppr AB 50
7748 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr,ab5-strip 30
7749 162 ** 60ö 5-strip, AGRG ppr, AB 400
7750 162 ** 60ö Postemblem AB 5-strip 300
7751 163b ** 60ö vitt papper mycket gott 5 strip, 3,5x3,5x5 AB F 17500 1500
7752 165 ** 80ö postenblem t A1 ppr, LYX 5-strip 60
7753 165Bz *-**,PR-LYX, 600
7754 165bz ** 80ö vm KPV hela bokstäver 5-strip, ab 600
7755 165cc ** 80ö postemblem vm linjer , PR 5-strip 225
7756 165cx 80ö vm linjer, PRAKT 500
7757 165cx ab, vm linjer 400
7758 165cx ** /* 80ö vm / LYX 5-strip pos 2* 400
7759 165cx AB ,sign BG 300
7760 166a ** 85ö grön, PR-LYX 5strip A2 300
7761 166a PR-LYX 175
7762 166a 85 ö grön A2 ppr, PRAKT 175
7763 166b 5ö vitt ppr, PRAKT 5-strip 225
7764 166b A3 ppr , vc AB 200
7765 166b ** 85Ö A3 ppr GRÖN 5-STRIP AB 150
7766 168 ** 1KR 5-strip, A1 ppr, AB 150
7767 168b PR-LYX, A2 500
7768 168b ** 5STRIP 1 kr A1 ppr, AB-PR 200
7769 168b ** 1kr Postemblem PR 5-strip, A2 175
7770 168C ** 1kr AB- PR 5strip A3 vitt ppr 500
7771 168d **/* 1Kr pos 2+4 ** A3 ppr AB-PR 250
7772 169 pr-lyx 50
7773 169a AGRG,PR-LYXc F 1500+ 500
7774 169a 110ö AGRG, AB-PR 5-STRIP 400
7775 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
7776 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
7777 169cx 110ö vm , PRAKT 110
7778 169cx AB-PRAKT 100
7779 169cxz AB-PRAKT 5-strip 350
7780 169CXZ 110ö linjer +tydl KPV, AB-PR 5-STRIP 350
7781 169cxz *-**,LYX, 4 ex *,f 875++ 250
7782 170a ** 115ö 5-strip, A1 ppr, AB 160
7783 170b1 AB 5-strip, F 1875 400
7784 170b2 PRAKT F 1875++prakt 700
7785 170b2 115ö or.akt brun, vitt ppr, AB F 1875 300
7786 170b2 **/* 1,15Kr pos 2+4 ** A3 ppr PR-LYX 200
7787 172a PRAKT A2 650
7788 172a A2, AB-PR, 2 ex *,F 1050 275
7789 172a ** 120ö Postemblem A2 5-strip, A2 200
7790 172b ** 120ö 5-strip, A3 ppr, AB 175
7791 173 A-ppr PRAKT 60
7792 173 A-ppr PRAKT 60
7793 173a AGRG, PR-LYX 300
7794 173a AB-PR ,AGRG, F 550+ 200
7795 173a ** 124Ö SVART AGRG, AB 5-s sign BG 150
7796 173a ** 140ö postenblem agrg ppr, AB 5-strip 140
7797 173Bz PR-LYX 275
7798 173bz ** 140ö Postemblem A2 5-strip, A2 125
7799 173bz AB VM KPV 100
7800 173c ** 140ö postenblem B ppr, AB 5-strip 120
7801 174b 145ö banderoll 6-strip, sign VA, PRAKT 250
7802 174b vc 5-strip F 850 225
7803 174b ** 145 Ö grön 160
7804 174b 145ö ändbanderoll strip, AB 125
7805 174Bz **140ö postembl vm KPV ,AB-PR 5-strip 190
7806 174c LYX 400
7807 174c 145ö vitt ppr, PR-LYX 300
7808 174c AB F 850 175
7809 174c ** 145ö 5-strip, A3 ppr, AB -PR 150
7810 174c **/* 145ö 5-strip, A3 ppr, AB POS 2,4** 100
7811 175A AB, rödviolett A1p. F 2000 600
7812 175A ** 15ö a1 violett 5-strip 250
7813 175Aa **/* 15ö 5-strip, A2 ppr, AB ,kt, pos2,4** 150
7814 175Aa **/* 15ö 5-strip, A1 ppr, AB , pos3** 110
7815 176A ** 15ö A2 ppr röd, 5-strip, AB 500
7816 177Aa AB, A2 F 600 170
7817 177Ab ** 15ö röd, hö ex 2ktt, PRc 5-STRIP 500
7818 177Ac2 PR-LYX 5-strip 600
7819 177Ac2 ** 15ö röd, PR-LYX 6-STRIP 450
7820 177Ac2 AB 250
7821 177Ac2 ** 15ö 5-strip, A3 ppr, AB ,ktt hö ex 175
7822 177Cb ** 15ö röd G.V profil vö. rent tryck mycket fint marginal 5-strip sign B.G , F 5000 1000
7823 177Cc ** 15Ö brun G.V. profil vä 5-strip AB 150
7824 178A ** 15ö brun G.V. prakt 5-strip 225
7825 179Aa AGRY, LYX 150
7826 179Aa AGRY, AB 100
7827 179Ac 20ö AV ppr vackert AB 5-strip, F 7500 1100
7828 179Ac,v 15 öre på AV papper och med PLÅTSPRICKA PÅ mittmärket , 3-4 EX**, 1-2 ex *, signerad Menzinsky F MINST 6500++++ 2800
7829 179Ae PRAKT 500
7830 179Ae 20ö AGRY gråakt lila, F 1200, bra AB 225
7831 179Ae ** 20 ö violett i 2nyanser G.V. t 5-strip 200
7832 179Ae,v 5-strip 2ex**+3* , pos 3 plåtspricka 275
7833 179Af B-ppr, PRAKT 750
7834 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, vm KPV 5-strip bra AB 7500 1400
7835 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, 5-strip vm KPV bra AB med plåtskarv F 7500 1300
7836 180a AB-PR F 2500 650
7837 180a AB F 2500 550
7838 180Aa ** 20 ö röd 5-strip A1 ppr, AB 350
7839 180Ab ** 20 ö röd 5-strip A3 VITT PPR ppr, AB 600
7840 180b LYX 5-strip 1 ex *,F 3300++ 1400
7841 180b AB, ett ex ändbanderoll 650
7842 181a AB- PRAKT F 2000++ 600
7843 181a ** 20 ö orange pr-lyxc 5-strip 375
7844 181Aa,b ** 20 ö or 5-strip A2+A3 ppr, PRAKT 400
7845 182Ab ** 25 ö röd LYX 50
7846 183a ** 25ö blå 5-strip, A1 ppr, LYX 700
7847 183b AB 2000 rullbander. 400
7848 183b ** 25Ö BLÅ 5-STRIP AB, VITT PPR 300
7849 183b **/* 25ö blå A3 ppr, 5-strip pos 2+4** 250
7850 184 PRAKT-LYX 5-strip 1800
7851 184 vc AB 5-strip F3750 900
7852 184 **/*(*) 25ö rangeA3 ppr, 5-strip pos 3*, LYX 350
7853 185a PRAKT 5-STRIP 850
7854 185a ** -* 30ö BLÅ G.V. profil vä A2 svår på A2 , AB 5-STRIP *,**,**,**,* F ca 2000 450
7855 185A 25ö blå , AB 5-STRIP 325
7856 187A 35ö G.V. 4 ex *, ett **, AB, F 2700 325
7857 187c A3 PPR LYX 5-STRIP 850
7858 187c vc AB 425
7859 187c AB, med plåtskarv F 1750 350
7860 187c ** 35ö KARMIN 5-strip, A3 ppr, PR 350
7861 188a ** 40Ö BLÅ AGRY, PR-LYX 5 strip 95
7862 188a ** 40ö BLÅ G.V. profil vä Agry , pr 5-str 75
7863 188b ** 30ö blå 5-strip, A3 ppr, AB 100
7864 189 ** 40ö profil vä. olivgrön 5-strip PRAKT- LYX 1700
7865 189 ** 6-strip pos 3 * PRAKT F ca 7350 1400
7866 190a ** 5-strip 40ö grön G.V. typ2 , AB-PRAKT 1000
7867 190a **/* 40Ö TYP2 5-STRIP pos 2+4 ** , A2 PPR, LYX 750
7868 191b ** 45ö BRUN A3 ppr, 5-strip ,AB-BA 100
7869 191b *** 45ö brun G.V. profil vä AB 95
7870 191b **/* 45ö mattBRUN A3 ppr, 5-strip ,prakt pos 2+4** 75
7871 191b ** 45ö brun A3ppr F 500 60
7872 192c PRAKT 75
7873 192c ** 50ö grå A3ppr plåtskarvlinje PR F 175 60
7874 192c AB F 150 50
7875 193 ** 85ö grön PRAKT 5- str F 2500 600
7876 193 AB ,A1 F 2375 sign KAN 500
7877 193 ** 85ö grön A2 ppr, 5-strip ,AB 300
7878 193 ** 85ö grön AB 5- str F 2500 300
7879 194 ** 115ö Gustav V profil vä A1, 5-strip pr 375
7880 194 **/*115ö A2 ppr, 4strip ,pr-lyx pos 2+3** 300
7881 195 ** 115Ö grön, A1, PR-LYX 650
7882 195 AB A2ppr 250
7883 195 ** 145Ö AB-PRAKT 5-STRIP, A1 ppr 200
7884 195 ** 145ö GRÖN 5-strip ppr, PR 200
7885 195 **145ö A2 ppr, 5-strip ,ab-pr-lyx 175
7886 195 ** 145ö grön AB 5- str , A1 F 1000 110
7887 195a A1 ppr, PRAKT F 950++ 300
7888 195a AB A1 200
7889 196 5Ö PRAKT 5-STRIP, vågr 90
7890 197cx AB , ett ex kt 275
7891 211 PR-LYX 200
7892 212cx AB-PR 5-STRIP 400
7893 216b 30ö grönblå, vågr AB, F7500 1200
7894 222 Vc AB F 4250+ 1400
7895 231 Pr, rullbanderoll 30
7896 231 PR-LYX 25
7897 231 PR-LYX 15
7898 234A AB-PR 75
7899 234A ** 10ö LüTZEN PR-LYX 5str 65
7900 234A-37 10.15.25.90 ÖRE 2-sidiga 5- STRIP F 3550- 990
7901 234C 10ö lodr 5-strip, LYX 75
7902 234C 10ö lodr prakt 5-strip 60
7903 235A PR, 1ex plåtsprickor i marginalen 200
7904 235A PRAKT 125
7905 235A 15ö Lützen PRAKT 80
7906 235A ** 5-strip 15ö Lützen, PRAKT 70
7907 235A ** 15ö LüTZEN PR 5str 60
7908 235C 15ö lodr 5-strip, LYX-PR, nedre ex kt 80
7909 236 PRAKT-LYX 275
7910 236 AB 175
7911 236 ** 25Ö LüTZEN , PRAKT LYX 5-STRIP 150
7912 236var ** 25ö LüTZEN PR 5str, blåfärgat papper 200
7913 237 LYX-PR 1300
7914 237 AB- PRAKT, 90ö 1932 900
7915 237 AB- , 90ö 1932 675
7916 237 ** 90ö LüTZEN PR-lyx 5strip 600
7917 239 5ö t 13, PR-LYX 5-STRIP 175
7918 239A PRAKT-ab 150
7919 239A AB F 300 100
7920 239E PRAKT 5-STRIP 175
7921 239E ** 5ö Postsparbanken PR 5strip 90
7922 239E AB- PR 75
7923 239E ** 5ö Postsparbanken AB 5strip 45
7924 240A-45 ** Riksdagen kpl AB-PR 5-strip F 4775 550
7925 241A 10ö riksd. PRAKT 200
7926 241A ** 10ö Riksdagen AB-PR 5str 150
7927 242A 15ö riksd. LYX 200
7928 242A 15ö t, PR-LYX 5-STRIP 150
7929 242A **15ö Riksdagen, PR-LYX 5 STRIP 125
7930 242C 15ö riksd. 4-sid 10 -block 2x5vågr PR 300
7931 242C 15ö riksdagen 4-sid vågr 6-strip, LYX 300
7932 242C 15ö riksd. 4-sid vågr 5-strip, P-Lc 1exktt 125
7933 243 PRAKT 5-STRIP 450
7934 243 25ö riksd. AB F 700 125
7935 243Cc ** 5ö 4-sidig 5-strip vågrätt, ab-pr 200
7936 244 PRAKT 5-strip 550
7937 244 35ö riksd. skarvremsa, AB-PRc F 1250 150
7938 245 60 ÖRE LYX F 1750+++ 1100
7939 245 ** 60Ö RIKSDAGEN PR-LYX 5-strip ** 600
7940 245 ** 60ö riksdagen PRAKT-LYXC 5-STRIP 550
7941 246-57 ** Postverket kpl 15st inkl 4-sidiga i 5-strip i AB-PRAKT kvalitet. Sällsynt. 3500
7942 246-57 ** 5ö-1kr 2 sidiga 4-strip serie, ( 30ö ett ex ktt) mest prakt centrering. F ca 12.000 för 4x 2 sidiga. 2000
7943 246A ** Postverket 1936 5ö pr-lyx 5-strip 100
7944 246A ** 5ö Postverket, PR-LYX 5 strip 100
7945 246A AB-PR 70
7946 246A ** 5ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 50
7947 246A ** 5ö Postverket AB-PR 5str 50
7948 246C 5ö lodr 5-strip AB-pr 50
7949 246C 5ö lodr 5-strip, PR 50
7950 246C ** 5ö 4sid postverket 5-strip bra PRAKT 50
7951 247A ** 10ö POSTVERKET, PR 5-STRIP 80
7952 247A ** 10ö Postverket AB-PR-lyx plåsk. 5str 80
7953 247A ** 5-strip 10ö Postverket, PRAKT 75
7954 247A ** 10ö Postverket AB 5strip 50
7955 247A ** 10ö Postverket AB plåskarv 5strip 40
7956 247A *(*) 10ö Postverket 1936 pr-lyx 4-strip 25
7957 247C ** 10ö 4sid postverket 5-strip LYX 200
7958 248A ** 15ö postverket 6-strip AB 115
7959 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
7960 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
7961 248A ** 15ö Postverket AB 5strip 60
7962 248A ** 5-strip 15ö Postverket,AB- PRAKT 60
7963 248A *(*) 15ö Postverket 15ö pr-lyx 4-strip 35
7964 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 125
7965 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 100
7966 248API 15ö brottpå rockkanten, PR 5-strip 175
7967 248API 15ö , brott på rockkantF 275 90
7968 248APII ** 15ö postverket 5-strip AB, POS 5 VIT HOV 175
7969 248Av ** 15ö postverket brott på rockkanten , pr 5-strip 75
7970 248C ** 15ö 4sid postverket 5-strip AB-PR 100
7971 248C 15ö lodr 5-strip, AB 75
7972 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, F 375 + LYX, allaPI 200
7973 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, 1 ex PI 150
7974 249 20öre PRAKT 375
7975 249 ** 20ö postverket 5-strip PRAKT 300
7976 249 ** 20ö postverket 5-strip, PRAKT 250
7977 249 **-* Postv, 20ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 200
7978 249 ** 20ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 200
7979 249 ** 20ö Postverket AB 5strip 200
7980 249 ** 20ö postverket 5-strip 175
7981 250 ** 25ö postverket 4-strip, plåtskarvlinje I MITTEN LYX 200
7982 250 **-* Postv, 25ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 150
7983 250 ** 25ö Postverket AB 5strip 150
7984 251 PRAKTc ,2st kttspts 900
7985 251 30 ö AB centr uppåt F2250 500
7986 251 ** Postverket 1936 30ö pr-AB 5-strip 450
7987 251 ** 30ö Postverket AB 5strip 450
7988 251 ** 30ö postverket 5-striP bra AB 400
7989 252 ** 35ö Postverket LYX 5strip 275
7990 252 ** 35ö postverket 5-striP bra AB 150
7991 253 ** 40ö Postverket, LYX 5-STRIP 400
7992 253 ** 40ö POSTVERKET, LYX 5-STRIP, 1 ex del av ändbanderoll 300
7993 253 40 Ö F 825 5-strip 250
7994 253 ** 40ö Postverket, PR-LYX 5-STRIP 250
7995 253 * Postv, 40ö 4-strip 200
7996 253 ** 40ö postverket 5-strip bra PRAKT 200
7997 253 ** 40ö postverket 5-strip, plåtskarvlinje 150
7998 253 ** 40ö Postverket särat 1+ 4 5strip 825 100
7999 254 45 Ö PRAKT 400
8000 254 45 Ö AB 5-strip F 900 275
8001 254 ** 45ö POSTVERKET, PR 5-STRIP, 225
8002 254 ** 45ö Postverket, PR-AB 5-STRIP 200
8003 254 ** 45ö postverket 5-strip bra ab-PRAKT 200
8004 255 50 ö, PRAKT F3000+ 1500
8005 255 ** 50ö Postverket PR 5strip 700
8006 255 ** 50ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP, 600
8007 255 * Postv, 50ö 4-strip , AB-PR 125
8008 255A 50ö PRAKT 6-STRIP f 3600++ 1100
8009 256 ** 60ö Postverket PR-LYX 5strip 1200
8010 256 * Postv, 60ö 4-strip , LYX 200
8011 257 SUPERB alla i högst LYX 600
8012 257 ** 1KR Postverket, PR-LYX 5-STRIP 375
8013 257 ** 1KR postverket 5-strip bra PRAKT 275
8014 257 ** 1KR Postverket, PRAKT 5-STRIP 250
8015 257 ** 1kr Postverket PR 5strip 225
8016 257 ** 1KR POSTVERKET, PR-LYXc 5-STRIP, kt, 1 ex del av ändbanderoll 200
8017 257 * Postv, 1KR 4-strip , PRAKT 60
8018 258 PRAKT Bromma 250
8019 258 ** 50ö 5-strip BROMMA, PR 110
8020 258 50ö Bromma , 3-stripmed rullbanderoll 100
8021 258 ** 50ö Bromma AB-PR 5str, plåtsk linje 90
8022 258 ** 50ö BROMMA1936 5-strip, vikt i perf 70
8023 259-60 ** 10ö, 100ö Swedenborg, pr 5-strip 110
8024 259-60 ** 10ö, 1kr Swedenborg 5-strip 100
8025 259A Swedenborg 35
8026 259A,PI Swedenborg 10ö ,PI i mitten av pr7-strip 150
8027 259A,PI Swedenborg 10ö , pos 4 PI 110
8028 259A-60 ** 10ö AB, 100ö PR 5-strip Swedenborg 125
8029 259API Mittex "streck över 10", prakt 100
8030 259API 10ö Svedenborg pos 2 PI vikt mellan pos 2-3, ovanligt med variant 75
8031 259B1 Swedenborg, 3 sid ot. vä, prakt 5-strip 250
8032 259B2 10ö lodr 3-sid F 750 250
8033 259C LYX 50
8034 259C LODR 5- STRIP 30
8035 259CB ** CCCB 4-STRIP 50
8036 259CBCB ** BCC...CCB 12-STRIP i 24 block 4 par 175
8037 260 PR-LYX 60ö Swedenborg 5- strip 150
8038 260 100ö , PR-LYX 5-STRIP 150
8039 261-65 ** 5-strip serie Delaware alla med kpl rullbanderoll stpl Värnamo 8-4-38, ovanlitg 500
8040 261C lodrätt 5-strip 40
8041 262C Lyxc. 5-strip 100
8042 262C ** 15ö lodr. 5-strip 50
8043 263 20 Ö PRc 75
8044 266-67 ** 5+15ö G V 80 ÅR FINA 5-STRIP 60
8045 266-67 ** 5ö (ett ex*) 15ö G.V. 70 ÅR pr 5-strip 40
8046 266-68 ** 5,15,30ö 5-strip 80 år 250
8047 266B1 otandat vä, 5- strip F 1000 300
8048 266B2 otandat vä, 5- strip F 1000 300
8049 267B1 15ö otandat vä i 5-strip, F 1500 350
8050 267B2 15ö otandat hö i 5-strip, F 1500 350
8051 267C lodrätt 5-strip 50
8052 268 ** 30ö G.V. 70 ÅR PRAKT 5-strip 275
8053 268 **30Ö g.v. 80 ÅR 5-strip AB-PR 250
8054 269A ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 20
8055 269bcccc ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
8056 269C lodrätt prakt 35
8057 269C vågrätt prakt 35
8058 269CB 6- STRIP MED CB PAR F 1100 400
8059 269ccccb ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
8060 270 ** 20ö röd små siffror G.V. PROFIL hö 40
8061 270-284 ** 5strip serie Profil hö 10ö-20ö, 5-50ö 240
8062 271-83 ** 5ö-50ö stora siffror G.V. PROFIL hö 125
8063 282v2 45ö brun pos3 streck kind till krage, pr 175
8064 284 50ö TRE KRONOR 40
8065 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR mest i PR-LYX 5-STRIP serie , ovanlig kvalitet 900
8066 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 750
8067 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 700
8068 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR5-STRIP serie 600
8069 286 LYX 60ö 60
8070 287 LYX 65ö 15
8071 288 LYX 70ö 100
8072 289 LYX 75ö 100
8073 292 5- STRIP 85ö brun 130
8074 293 5- STRIP 90ö 20
8075 295 5- STRIP 1,05kr 30
8076 296 LYX 1,10 kr 200
8077 296 1,10 kr violett , TRE KRONOR 100
8078 297 LYX 1,15KR 20
8079 298 PR, 1,20 kr rosalila 75
8080 299 1,20 kr ljusblå 100
8081 300v1 ** 140ö TRE KRONOR MED FUORESCENS , PR-LYX 5-STRIP, MYCKET SÄLLSYNT (första gången på 30 år som jag har ett 5-strip på auktionen) F 17.500kr 4000
8082 301 LYX 1,45 kr 150
8083 301 1, 45 KR 95
8084 302 LYX 1,50 rödviolett 60
8085 302 1,50 kr rödviolett 30
8086 303 LYX 1,50 kr brun 30
8087 304 PR 1,70kr röd 25
8088 305 LYX 1,75 KR 350
8089 305 1,75 KR TRE KR 100
8090 306 LYX 1,80 kr mörkblå 75
8091 306 1,80 kr mörkblå 50
8092 306 ** 1,80 kr TRE KR, LYX 5-strip 50
8093 307 LYX 1,85 kr blå 125
8094 307 1,85 kr blå 100
8095 310 LYX 2,10 kr blå 300
8096 310 ** 2,10 kr TRE KR, LYX 5-strip 150
8097 310 2,10 KR 125
8098 311 PR-LYX 2,15 kr olivgrön 125
8099 312 2,30 KR, LYX 300
8100 312 2,30 kr brun 175
8101 314 LYX 2,55 ö röd 100
8102 315 LYX 2,80 kr röd 30
8103 316 LYX 2,85 kr orangeröd 100
8104 317v Flourescens,godkänd av Gummesson, F4000, 1200
8105 318-19 ** LING 5Ö + 25Ö 5-STRIP 30
8106 318-19 ** Ling 5,25ö 5-strip PR-LYX 25
8107 318B1 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
8108 318B2 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
8109 318C PR-LYX Ling 4 sid 35
8110 318C Ling 5ö 4-sid lodrät 5-strip 25
8111 319 25ö Ling 40
8112 320-23 ** 10, 15, 30 ,50ö1kr Berz Linne 5-strip 500
8113 320-323 ** Vetenskapsakademien 4 olika 5-strip 500
8114 320B1 Berzelius 10ö otandad vä prakt 5-strip 1500
8115 320B1 10ö Berz. pr centr Lyx marg mycket svår 1200
8116 320B2 10Ö OTANDAT HÖ, F 6500, prakt 1500
8117 320C 5-STRIP CCCCC, PRAKT 80
8118 320C Berzelius 10 ö lodrätt 5-strip 50
8119 321B1 15ö Linné lodr.3 sid. Pr, en kht 200
8120 321B2 Linné prakt 5-strip otand hö, F 875 250
8121 321C 15ö Linné 5-strip lödrätt, prakt 90
8122 322 ** 30ö 5-strip Berzelius, PR-LYX 350
8123 322 30ö, PR-LYX 325
8124 322 ** 30ö Berzelius, prakt 5-strip 275
8125 323 50ö, LINNÉ LYX 400
8126 323 ** 50ö Linné PR-LYX 5-strip 300
8127 323 ** 50ö Linné, prakt 5-strip 275
8128 323 ** 50ö 5-strip LINNÉ, PR 250
8129 324-25 ** Bellman 5,25ö 5-strip PR 25
8130 324-25 **BELLMAN 5, 35ö 5-strip 20
8131 324B1 Bellmann 3-sid ot. vä. pr5-strip F 800 200
8132 324B1 3s lodr, pr utseende,ålders gummi 100
8133 324B2 Bellmann 3-sid ot. hö. pr 5-strip F 800 200
8134 324B2 dito ot.hö, ålder gum, ngt särat 50
8135 324BC 6-strip BCCCCC 225
8136 324Bc ** BELLMAN 5ö, 6-strip BCCCCC 100
8137 324C Bellmann 4-sid VÅGRÄTT 50
8138 324C Bellmann 4-sid LODRÄTT 5-strip 35
8139 324CB ** BELLMAN 5ö, 6-strip CCCCCB 300
8140 324CB 6-strip CCCCCB 225
8141 324CB 6-strip ccccCB, bellman 200
8142 325 PR Bellman 35 ö 20
8143 326-27 ** 15ö, 50ö SERGEL, 5-strip , PR-LYX 500
8144 326A 15 ö Sergel PRAKT 150
8145 326A 15Ö SERGEL F 300 90
8146 327 50 öre SERGEL PR 1500+ 500
8147 327 ** 50ö 5-strip SERGEL, LYX 450
8148 328-29 ** BIBELN 5-STRIP 15, 90Ö 300
8149 329 90 Öre BIBELN PR-LYX F 1600 450
8150 330-31 ** SKANSEN 5-STRIP 10Ö+ 60Ö 200
8151 330A F 200 10ö Skansen 50
8152 331 60 öre SKANSEN PR 325
8153 331 ** 60ö 5-strip SKANSEN, AB-PR 200
8154 332A '** 5KR SLOTTET 5-STRIP 40
8155 333-34 '** 5ö+1kr( P-LYX) HAZELIUS 5-STRIP 175
8156 333A,var 5ö Hazelius,mittex "komma under trekr" 100
8157 334 ** 1 KR 5-strip HAZELIUS, PR 200
8158 334-333 ** Hazelius 1kr o 5Ö 5-STRIP 200
8159 335-36 ** 15ö + 120ö BIRGITTA, 5-STRIP 500
8160 336 120ö Birgitta PR-LYX F 2875 ++ 950
8161 336 PRAKT 120ö Birgitta 750
8162 336 ** 5 STRIP 120ö Birgitta, LYX 700
8163 336 ** 1,20 KR 5-strip BIRGITTA, LYX 600
8164 336-335 ** 120ö BIRGITTA rullbanderoll 5-STRIP 700
8165 336-35 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip LYX 700
8166 336-35 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip PRAKT 350
8167 337C 4-sid Svanar med marginal, Lyxc 1600
8168 338-39 ** 20ö + 40ö Tessin prakt, 5-STRIP 400
8169 339 40 Ö TESSIN F1450 475
8170 343 ** 60ö SCHELE , LYX 300
8171 343 ** 60ö 5-strip SCHELE, LYX 200
8172 344-46 ** 20, 30, 60Ö G.GV. 85ÅR, 5-STRIP, p-l 50
8173 347-48 ** 10, 90ö PRAKT-LYX skyttet 200
8174 348 90ö skyttet, LYX 150
8175 348 90ÖSKYTTET 100
8176 349-50 ** 5Ö, ab-pr 120ö LYX , Montelius 175
8177 350 ** 120ö 5-strip MONTELIUS, LYX 150
8178 351-52 ** 5Ö, ab-pr 60ö LYX , Sjökartan 175
8179 352 60 Ö SJÖKARTAN 150
8180 353-357 ** Flottan 1944 10ö-90ö, 90ö LYX 250
8181 353-57 ** 10ö-90ö PR- LYX , FLOTTAN 250
8182 355 PR 30ö blå Flottan 15
8183 356 PR 40ö Flottan 20
8184 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
8185 357 PRAKT 5-strip 90 ö FLOTTAN 250
8186 357 ** 90ö 5-strip FLOTTAN, PR- LYX 125
8187 357 90Ö fLOTTAN 5-STRIP ** 125
8188 357 90öre 5 strip 110
8189 358A ** 20Ö RÖDA KORS , PR-LYX 15
8190 358DPII 5-STRIP mittex dp runt korset, PR 125
8191 359-60 ** 5ö, 60ö , PRESSEN PR-LYX 100
8192 360 60 ö PRESSEN 150
8193 361-62 ** 20, 90Ö RYDBERG, PR-LYX ,5-STRIP 100
8194 364 40 Ö ,Sparbanken LYX 30
8195 365-67 ** LUND 15,20,90Ö PR-LYX 5-STRIP 100
8196 367 90 ö LUND F 375 125
8197 374-75 ** Gjejer 5,90Ö PR 5-STRIP 50
8198 375 Gjejer ** 90ö pr 5-strip 60
8199 378 5-STRIP 60ö rödviolett , GV 40års jub 30
8200 410 ** G V typ1 30 ö röd , svår 175
8201 439 5-STRIP 40ö Polhem 10
8202 447 5-STRIP 40ö blå Idrott 20
8203 448 5-STRIP 1,40 kr brottning 60
8204 450 5-STRIP 1,70kr röd STHLM 700 år 40
8205 452 5-STRIP 40ö 20
8206 455 5-STRIP, 1kr blå 150
8207 458-66 50-95ö Hälristni. vågr 5-strip, PR-LYX 160
8208 459 5-STRIP 55ö röd Hällristningar 20
8209 461 5-STRIP 65ö Hällristningar 20
8210 463 5-STRIP 75ö Hällristningar 35
8211 466 5-STRIP , LYX 95ö Hällristningar 80
8212 477 5-STRIP1,40 kr Atterbom 70
8213 480 5-STRIP40 ö grön Ryttar OS 60
8214 482 5-STRIP 40ö blå Norden 1956 15
8215 485 5-STRIP 40ö orange Järnvägar 35
8216 486A 5-STRIP 30ö blå Sjöräddningen 70
8217 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
8218 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
8219 491 5-STRIP 40 ö olivgrön sjöpost 60
8220 494 5-STRIP1,20 kr Fotboll 30
8221 496 5-STRIP 30ö Götstålet 60
8222 506 5-STRIP 1,40 kr Domänverket 70
8223 508 5-STRIP 1,70 kr Arrhenius 90
8224 510 5-STRIP 80ö brun Världsflyktingåret 50
8225 516 5-STRIP 1,40 kr Fröding 40
8226 523 5-STRIP 1,40 kr PILO 90
8227 525 5-STRIP 90ö Alströmer 20
8228 533 5-STRIP 60
8229 535 5-STRIP 70
8230 547 5-STRIP 50
8231 563v1 Posthorn 1965, med flour., 5-STRIP 250


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **


5 - STRIP ** LÖSENRULLAR 100 i var om ej annat står.

8232 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
8233 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
8234 144Ecx 144Ecx 1 50 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 600
8235 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
8236 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
8237 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
8238 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
8239 182 25 ö röd GV profil vänster 110
8240 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
8241 182 25 Ö RÖD G VI 100
8242 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
8243 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
8244 232 50ö LUFTPOST 1932 150
8245 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
8246 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
8247 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
8248 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
8249 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
8250 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
8251 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
8252 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
8253 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
8254 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
8255 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
8256 281 40ö olivgrön F 900 125
8257 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
8258 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
8259 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
8260 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
8261 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
8262 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
8263 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
8264 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
8265 293 90öre TRE KRONOR 250
8266 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
8267 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
8268 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
8269 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
8270 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
8271 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
8272 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
8273 305 1,75KR TRE KR 4000
8274 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
8275 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
8276 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
8277 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
8278 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
8279 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
8280 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
8281 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
8282 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
8283 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
8284 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
8285 373 30ö NOBEL F 2000 300
8286 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
8287 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
8288 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
8289 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
8290 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
8291 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
8292 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
8293 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
8294 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
8295 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
8296 392 30Ö UPU 1949 50
8297 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
8298 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
8299 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
8300 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
8301 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
8302 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
8303 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
8304 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
8305 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
8306 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
8307 417 40ö grön GVI typ I 150
8308 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
8309 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
8310 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
8311 421 30ö Blå GVI typ III 150
8312 425 40ö blå 90
8313 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
8314 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
8315 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
8316 430 45ö blå G.VI .A 90
8317 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
8318 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
8319 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
8320 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
8321 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
8322 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
8323 439 40ö POLHEM 100
8324 439 45ö Polhem 100 rulle 100
8325 440A Petri 25ö 100 rulle 75
8326 442-44 G VI 70år F 1200 150
8327 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
8328 446 15 öre D.O. F 600 100
8329 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
8330 447 40 öre D.O. F 1200 250
8331 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
8332 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
8333 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
8334 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
8335 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
8336 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
8337 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
8338 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
8339 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
8340 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
8341 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
8342 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
8343 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
8344 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
8345 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
8346 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
8347 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
8348 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
8349 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
8350 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
8351 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
8352 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
8353 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
8354 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
8355 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
8356 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
8357 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
8358 489 40ö SJÖpost 1958 750
8359 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
8360 490 15ö SJÖpost 1958 100
8361 494 120ö VM I FOTBOLL 300
8362 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
8363 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
8364 502 RÖDA KORS 1959 80
8365 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
8366 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
8367 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
8368 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
8369 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
8370 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
8371 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
8372 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
8373 522-23 PILO 30, 140ö 500
8374 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
8375 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
8376 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
8377 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
8378 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
8379 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
8380 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
8381 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
8382 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
8383 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
8384 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
8385 681 45ö NOBEL 1969 100
8386 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
8387 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
8388 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
8389 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
8390 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
8391 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
8392 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
8393 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
8394 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
8395 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
8396 1038 BJÖRN 200X1,15KR Art nr 7810.10, vacker frankering 200
8397
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
8398
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
8399
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
8400
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
8401 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

8402
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
8403
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
8404
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
8405
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
8406
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
8407
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
8408
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
8409
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
8410 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
8411 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
8412 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
8413 61,62,63 1,2, 3 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i , några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. F ca 10000 700
8414 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
8415 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
8416 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
8417 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
8418 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
8419 68-70 ** Lilla riksvapnet 1,2,4ö med vm krona i välcentrerade 100 ark 1100
8420 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
8421 69 2ö,halvark 50 st 325
8422 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
8423 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
8424 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
8425 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
8426 71-74 100 ST HELARK 1200
8427 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8428 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
8429 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
8430 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
8431 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
8432 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
8433 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
8434 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
8435 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
8436 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
8437 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
8438 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
8439 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
8440 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
8441 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8442 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
8443 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8444 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
8445 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
8446 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
8447 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
8448 149C ** 10ö G.V. En Face 45 st i arkdel , cyls 1-2 i övre marginal, F 2018 13.500 kr 700
8449 151Cbz ** 20ö G.V. En Face 30 10 vågr 3 lodr, övre 10 med BZ ( 2 är*, samt en bz ft ) , 2st ej bz är def (riss )F 2018 för 7st bz 12600 och 18st 151C 12600= 25.200 kr 1500
8450 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
8451 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
8452
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
8453 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
8454 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
8455 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
8456 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
8457 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
8458 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
8459 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
8460
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

8461
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
8462 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
8463 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
8464 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
8465 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
8466 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
8467 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
8468 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
8469 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
8470 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
8471 14AO 20x20ö G. V. EN FACE, VF booklet 2600
8472 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
8473 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
8474 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
8475 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
8476 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
8477 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
8478 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
8479 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
8480 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
8481 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
8482 21o NYSKICK, F 2500 800
8483 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
8484 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
8485 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
8486 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
8487 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
8488 21r omsl. framsida har varit vikt 475
8489 23o 10 Öre Lützen, vc 325
8490 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
8491 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
8492 23O 10 Lützen , AB-PR 150
8493 23o 10ö Lützen bra häfte 125
8494 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
8495 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
8496 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
8497 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
8498 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
8499 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
8500 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
8501 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
8502 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
8503 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
8504 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
8505 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
8506 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
8507 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
8508 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
8509 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
8510 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
8511 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
8512 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
8513 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
8514 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
8515 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
8516 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
8517 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
8518 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
8519 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
8520 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
8521 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
8522 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
8523 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
8524 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
8525 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
8526 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
8527 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
8528 31 8ex P1,delvis släppt 300
8529 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
8530 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
8531 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
8532 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
8533 31PII ett ex PII. 650
8534 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
8535 33CBo omv prakthäfte 750
8536 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
8537 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
8538 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
8539 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
8540 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
8541 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
8542 33CCo 10ö Swedenborg 150
8543 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
8544 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
8545 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
8546 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
8547 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
8548 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
8549 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
8550 34CB BREDA MARGINALER 750
8551 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
8552 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
8553 34CB BRA HÄFTE 500
8554 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8555 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
8556 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
8557 34CB K nr.,GODK. MARG 350
8558 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
8559 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
8560 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
8561 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
8562 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
8563 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
8564 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
8565 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
8566 35CB LYX-pr 800
8567 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
8568 35CB ÄKTA men ngt smal 500
8569 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8570 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
8571 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
8572 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
8573 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
8574 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
8575 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
8576 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
8577 36CBR G.V. 80år, 5ö lyxmarginaler, omslag litet hörn ve i övre hö hörn 600
8578 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
8579 38CBr 5 BREDA, 5 Smala par 750
8580 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
8581 38CCo Omv prakt-lyx 300
8582 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
8583 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
8584 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
8585 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
8586 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
8587 39CCo Nyskick 200
8588 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
8589 39CCr obet gemspår 150
8590 39CCr små sifror, omslagsveck 110
8591 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
8592 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
8593 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
8594 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
8595 43B,BC 5ö Bellman 4-block kar i omslag 250
8596 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
8597 44C,BCR 20 par slottet 332BC i mycket fint häfte . H 44C BCR, dvs mellanstor krona olivgrönt omslag på tunn kartong. Sällsynt. ett märke med hörnveck. Toppfräscht felfritt omslag. 15000
8598 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
8599 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
8600 52b Linnè 15ö prakthäfte , F 4200 700
8601 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
8602 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
8603 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
8604 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
8605 54xa GV 10ö violett, CYLS 1H 125
8606 55 Cyls 1, Sergel 900
8607 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
8608 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
8609 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
8610 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
8611 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
8612 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
8613 55b 20x15Ö SERGEL BB, PR-LYX 400
8614 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
8615 56b 5ö matt gulakt. grön G.V. profil hö. ,VF 50
8616 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
8617 57 BIBELN 15ö 1941, CYLS 1, ab, very fine 160
8618 57 ett märke saknas,prlyx 150
8619 57 20x15Ö BIBELN BB, PR-LYX 125
8620 57v "III" ett ex saknas F 805 175
8621 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
8622 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
8623 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
8624 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
8625 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
8626 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
8627 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
8628 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
8629 60A Birg. 8 par F 480 100
8630 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
8631 61 Cyls 2, obet särad tander 20
8632 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
8633 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
8634 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
8635 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
8636 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
8637 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
8638 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
8639 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
8640 64 Cyls2 h F 600 200
8641 64 5ö SCHELE, LYX 195
8642 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
8643 64 SCHEELE CYLS 2V, PRAKT 195
8644 64 SCHELE , bra F 500 150
8645 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
8646 64 Schelle, prakt 125
8647 64 cyls 2h, i par saknas 100
8648 64A 5ö SCHEÉLE, PRAKT 120
8649 65 G V 85 år, cyls 2,lyx,1800 700
8650 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
8651 65 G V 85 år, välcentr märken 300
8652 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
8653 66 spegeltryck 20 märken 200
8654 66 Cyls 1 h, oglättat 75
8655 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
8656 66 SKYTTET 10ö , CYLS 2 PRAKT 40
8657 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
8658 67 Montelius, cyls 1v, prakt 90
8659 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
8660 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
8661 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
8662 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, CYLS2v, 50
8663 67 Montelius 5ö 40
8664 68 cyls 2h 95
8665 68 SJÖKARTAN CYLS 1h, bra 75
8666 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
8667 68 Sjökartan 5ö prakt 70
8668 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
8669 69 LYX 125
8670 69 FLOTTAN 10ö , PRAKT, CYLS 2 65
8671 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
8672 69 Cyls 2 , ktt 50
8673 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
8674 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
8675 70 Cyls 2, LYX 300
8676 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
8677 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
8678 70 cyls 1h, nyskick 225
8679 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
8680 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2 175
8681 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
8682 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
8683 72 cyls 1h F 660 225
8684 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
8685 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
8686 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
8687 72 Röda Korset 20ö bra 150
8688 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
8689 73 Pressen, CYLS 2vä 35
8690 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2, lyx 35
8691 73 LYX 30
8692 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
8693 73 Pressen ,fräscht 20
8694 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
8695 74 Rydberg, LYX 125
8696 74 pr-lyx centrering 110
8697 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
8698 74 V. Rydberg F 250 80
8699 75 sparbanken CYLS 1 40
8700 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
8701 75 Sparbanken 10ö, 2st Cyls 1, cyls2 25
8702 75 Sparbanken 10ö 20
8703 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
8704 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
8705 76 Lund 15ö pr-lyx 50
8706 76 15ö Lund, Cyls1 50
8707 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
8708 76 Cyls 1, centr. hö 30
8709 77 Cyls 1h , prakt 150
8710 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
8711 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
8712 77 nyskick 100
8713 77 cyls 2 100
8714 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
8715 77 20ö LUND, prakt 100
8716 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
8717 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
8718 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
8719 77 20ö LUND , AB-PR 70
8720 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
8721 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
8722 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 2, PR 25
8723 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
8724 79A
20
8725 79B pr 20
8726 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
8727 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
8728 80 cyls 1h , pr-lyx 140
8729 80 Lyx , NOBEL 125
8730 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
8731 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
8732 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
8733 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
8734 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
8735 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
8736 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
8737 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
8738 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
8739 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
8740 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
8741 83 20ö GV 40års jub 20
8742 85 Pionjärjubiléet 30
8743 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 1 30
8744 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
8745 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
8746 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
8747 86-87 F 140 50
8748 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
8749 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
8750 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1h 30
8751 88 cyls 1h 60
8752 88 Strindberg 35
8753 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
8754 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
8755 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 1, AB-PR 30
8756 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
8757 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
8758 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
8759 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
8760 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
8761 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
8762 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1h 20
8763 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
8764 93 cyls 2, prakt 85
8765 93A 20x25ö grå typ1 , CYLS 1, LYX 50
8766 93A 20 x 25 Ö 30
8767 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
8768 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
8769 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
8770 94 polhem cyls 2 40
8771 94 POLHEM 25Ö 25
8772 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
8773 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
8774 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
8775 95 cyls 2, pr 160
8776 95 Petri Cyls 1 130
8777 95 cyls 2 130
8778 95 Petri F 350++, 125
8779 95 Petri 1952, cyls 1 120
8780 95 PETRI CYLS 1, PR 100
8781 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
8782 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
8783 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
8784 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
8785 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
8786 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
8787 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
8788 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
8789 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
8790 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
8791 97 cyls 1, lyx 20
8792 97 Cyls 2 20
8793 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
8794 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
8795 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
8796 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
8797 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
8798 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
8799 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
8800 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
8801 101 Idrottsrörelsen F 150 50
8802 101 cyls1 40
8803 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
8804 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
8805 102 cyls1 50
8806 102 Cyls 2 50
8807 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 1 50
8808 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
8809 102 Stockholm 700 år F 120 40
8810 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
8811 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
8812 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
8813 104 cyls 1h F 180 65
8814 104 TELEGRAFVERKET 60
8815 105 cyls 2, pr 100
8816 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
8817 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
8818 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
8819 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
8820 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
8821 108 Cyls 1, lyx 100
8822 108 Cyls 2, lyx 95
8823 108 Cyls 1 80
8824 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 2 65
8825 108 Lenngren f 200 60
8826 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
8827 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
8828 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
8829 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
8830 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
8831 110A Atterbom F 220 75
8832 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , CYLS 1, P-LYX 50
8833 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
8834 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
8835 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
8836 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
8837 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
8838 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
8839 114 25ö JÄRNVÄGEN , VF 25
8840 115B Sjöräddningen F 350 115
8841 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
8842 115B Sjöräddningen 1957,utan sneds , pr 60
8843 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
8844 117C1b 20x30ö G.VI. blå typ2, havfet linje 31mm 200
8845 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
8846 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
8847 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
8848 118A1b 20x20ö G.VI. grå typ2, PRAKT /!, F 1000 250
8849 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
8850 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
8851 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
8852 120B 15ö röd, SJÖPOST, utan snedstreck 15
8853 122a 20ö VM I FOTBOLL , snedstr, prakt 20
8854 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
8855 124 Lagerlöf F 100 35
8856 130 ARRENIUS 30
8857 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
8858 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
8859 135 BRANTING 15ö 15
8860 136 SAS ,F 80 25
8861 136o SAS omv, CYLS 2 35
8862 136O SAS 40ö 15
8863 136R SAS 40ö 15
8864 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
8865 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
8866 140 30Ö PILO 40
8867 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
8868 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
8869 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
8870 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
8871 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
8872 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
8873 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
8874 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
8875 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
8876 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
8877 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
8878 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
8879 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
8880 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
8881 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
8882 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
8883 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
8884 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
8885 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
8886 160 Nobelpris 1903 F 100 35
8887 166A 20x 30 ö violett 35
8888 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
8889 167-68 1904 Nobel 55
8890 170Ao TELEUNIONEN, KN +3 80
8891 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
8892 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
8893 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 1 30
8894 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
8895 173 30 ö Nobel 1905 20
8896 174B Nobel 1905 60
8897 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
8898 186A1 20x45ö orange typ3,prakt F 700 175
8899 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
8900 197 Älghuvud, F 100 30
8901 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
8902 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
8903 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
8904 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
8905 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
8906 203RT SVERIGES RIKSBANK 4,50 KR, RT 25
8907 205A Nordiska Vildblommor 30
8908 205A Nordiska Vildblommor 25
8909 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
8910 205A VILDBLOMMAOR, 20
8911 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
8912 207 Kyrkornas värdssamfund 15
8913 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
8914 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
8915 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
8916 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
8917 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
8918 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
8919 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
8920 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
8921 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
8922 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
8923 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
8924 214A Liljefors 20
8925 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
8926 215-16 Nobel 1903 30
8927 218 10 x 50 ö grön G VI A 15
8928 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
8929 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
8930 222A kn+1,5, delat kors vä 100
8931 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
8932 222A EUROPA 1969, PRAKT 45
8933 225ART WASA 5,50 MED RT 30
8934 228A,B SAGOR 2 EX 90
8935 234A Näringsliv 30
8936 234B
30
8937 239
30
8938 252 Nobel 1911, Cyls 1 35
8939 253 Idrottsflickor, helt kn 25
8940 254 Sv. GLAS 30
8941 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
8942 262 G:VI: 90 år F 65 20
8943 270 Nordiska Museet F 130 40
8944 270A
40
8945 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
8946 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
8947 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
8948 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
8949 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
8950 354 Helt kn,+ cyls2 20
8951 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
8952 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
8953 371 Stockholmia 86 , knr 50
8954 371 Stockholmia 86 F 160 40
8955 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
8956 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
8957 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
8958 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
8959 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
8960 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

8961 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
8962 1O 8X 25Ö LYX 200
8963 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
8964 1O 8X25ö ,omv LYx 160
8965 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
8966 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
8967 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
8968 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
8969 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
8970 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
8971 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
8972 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
8973 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
8974 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
8975 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
8976 2o 10x10ö brun, LYX 25
8977 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
8978 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
8979 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
8980 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
8981 4Ar F 700 225
8982 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
8983 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
8984 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
8985 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
8986 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
8987 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
8988 4B Cyl 2v 30
8989 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
8990 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
8991 4R 4x25ö blå , LYX 30
8992 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
8993 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
8994 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
8995 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
8996 5BOV Kn 0,5+ 300
8997 5BOV cyls 2 fot F 565 200
8998 5BRV F 600 200
8999 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
9000 5OH 15+5ö , KN 70530 75
9001 5OH PR-LYX 50
9002 5OH
35
9003 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
9004 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
9005 5OV PRAKT 5+15Ö 200
9006 5OV KN 1, 7..., F 595 200
9007 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
9008 5OV 5+15Ö, OMV 150
9009 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
9010 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
9011 5RV 5+15ö PRAKT 200
9012 5RV 5+15Ö, Rättv 150
9013 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
9014 6OH cyls 1 F 450 150
9015 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
9016 6OV cyls 2 F 300 100
9017 6OV cyls 1 fot 85
9018 6OV F 200 60
9019 6RV snedstreck, lyx 70
9020 6RV snedstreck 60
9021 6RV utan snedstreck F 175 55
9022 8OH kn +3 "...465, F 650 225
9023 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
9024 11BOV KN 3 108.. 35
9025 12FOV CYLS1, KN +1 100
9026 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
9027 15Do kn +4 30
9028 16C1r
15
9029 16C1r
15
9030 18 Tjörnbroar 20
9031 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
9032 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
9033 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
9034 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
9035 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
9036 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
9037 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
9038 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
9039 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
9040 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
9041
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
9042
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
9043
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
9044
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

9045
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
9046
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
9047
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
9048
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
9049
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
9050
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
9051
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
9052
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
9053
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
9054
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
9055
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
9056
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
9057
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
9058
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
9059
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
9060
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
9061
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
9062
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
9063
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
9064
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
9065
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
9066
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
9067
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
9068
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
9069
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
9070
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
9071
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
9072
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
9073
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
9074
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
9075
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
9076
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
9077
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
9078
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
9079
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
9080
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
9081
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
9082
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
9083
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
9084
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
9085
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
9086
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
9087
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
9088
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
9089
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
9090
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
9091
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
9092
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
9093
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
9094
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
9095
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
9096
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
9097
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
9098
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
9099
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
9100
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
9101
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
9102
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
9103
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
9104
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
9105
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
9106
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
9107
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
9108
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
9109
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
9110
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
9111
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
9112
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
9113
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
9114
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
9115
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
9116
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
9117
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
9118
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
9119
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
9120 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500


NOMINALVAROR

9121
100 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 16000
9122
50 RABATT HÄFTEN inom Norden 8200
9123
50 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 8000
9124
20 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 3200
9125
20 RABATT HÄFTEN inom Norden 3200
9126
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
9127
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
9128
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
9129
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
9130
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
9131
10 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 1600
9132
10 RABATT HÄFTEN inom Norden 1600
9133
Parti 400st 6 kr märken Nom 2400 , 300st B-porto 1500
9134
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1300
9135
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
9136
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
9137
Nominalparti Nom 2000 1000
9138
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
9139
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
9140
5 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN Norden 800
9141
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
9142
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
9143
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 650
9144
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
9145
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
9146
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
9147
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
9148
4 rullar 2x 1,30+70ö,2,20kr= 100 x 5,50 porton nom 550 kr 350
9149
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
9150
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
9151
50st RABATTMÄRKEN i par och block. 275
9152
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
9153
1 rabatthäfte norden 160


ARK PARTIER

9154
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
9155
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
9156
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
9157
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
9158
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
9159
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
9160
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
9161
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
9162
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
9163
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
9164
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125


RULLPARTIER

9165
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3100
9166
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
9167
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
9168
nr 277 25ö orange Prifil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
9169
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
9170
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
9171
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
9172
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
9173
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
9174
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
9175
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
9176
52 rullar 48x100, 4x200 märken, 1940 tal och framåt. Nominal 550kr massor märken 400
9177
25 olika 100 rullar 1947-64, Nominal 500 350
9178
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
9179
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
9180 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
9181 521A SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300


POSTFRISKA SERIER

9182
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
9183
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
9184
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
9185
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
9186
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
9187
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
9188
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
9189
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
9190
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
9191
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
9192
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
9193
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
9194
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
9195
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
9196
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
9197
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
9198
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
9199
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
9200
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
9201
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
9202
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
9203
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
9204
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
9205
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
9206
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
9207
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
9208
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
9209
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
9210
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
9211
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
9212
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
9213
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
9214
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
9215
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
9216
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
9217
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
9218
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

9219
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
9220
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
9221
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
9222
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
9223
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
9224
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
9225
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
9226
Årsats1969 oöppnad toppskick 550
9227
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 500
9228
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
9229
ÅRSBOK 1987-88 450
9230
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
9231
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
9232
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
9233
Årsbok 2005 Nominal 436 300
9234
Årsbok 2005 Nominal 436 300
9235
Årsbok 2003 275
9236
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
9237
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
9238
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
9239
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
9240
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
9241
ÅRSATS 1972, 200
9242
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
9243
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
9244
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
9245
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
9246
ÅRSBOK 1991/92 175
9247
Årssats 1969 öppnad men kpl 175
9248
ÅRSBOK 1989-90 170
9249
ÅRSBOK 1989/90 170
9250
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
9251
ÅRSBOK 1988-89 165
9252
ÅRSATS 1973 150
9253
ÅRSATS 1973 150
9254
POSTENS förseglade årsats 1973 150
9255
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
9256
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
9257
ÅRSATS 1974 100
9258
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
9259
Årsbok 2006, inga frimärken 95
9260
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


9261
Postförseglat Kilovara 1966 425
9262
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
9263
KILOVARA 1973, förseglad 350
9264
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
9265
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
9266
Kilovara 1967 plomberad 350
9267
Kilovara 1967 plomberad 350
9268
Postförseglad kilovara 1972 325
9269
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
9270
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
9271
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
9272
Postförseglat Kilovara 1974 325
9273
Postförseglat Kilovara 1973 325
9274
Postförseglat Kilovara 1969 325
9275
Postförseklad kilovara 1969 325
9276
Postförseglad Kilovara 1965 325
9277
Kilovara 1967 plomberad 325
9278
Postförseglad kilovara 1974 300
9279
Postförseglad kilovara 1969 300
9280
Postförseglad kilovara 1973 300
9281
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
9282
Postförseglad kilovara 1978 225
9283
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

9284
2st Harryy Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
9285
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
9286
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
9287
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
9288
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
9289
Handboken över Sveriges Frankotecken del 1,2,3 med nytrycken av vapen. 300
9290
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
9291
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
9292
8 visirpårmar , ca 4,8 kg 200
9293
LEUCHTURMALBUM MED FICKOR 1870-88 för märken och häften , högt nypris. Grön klämfjäderpärm ca 2,9 kg. 200
9294
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
9295
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
9296
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
9297
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
9298
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
9299
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
9300
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
9301
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
9302
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
9303
Svart Schaubek klämfjäderpärm läder (imitation?) i nyskick bredd 29, höjd 30cm . 125
9304
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
9305
Bok "Svensk Posthistoria 1855-1925" : Jan Billgren o Sören Andersson,SFF Handbok D2 ,tryckt 1995 125
9306
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
9307
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
9308
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
9309
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
9310
Esttettalbum pår . Fin. 75
9311
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


9312
Fyndlåda, Sverige 2 album **, diverse äldre vapen - lejon , tjänste stpl med mycket hög katalogvärde, även en del 1924 års , häften , årsatser, lösa märken, men även liten Norgesamling, div Schweiz och Tyskland med högt katalogvärde ca 2200 DM- 3500
9313
Fyndlåda, Banankartong HV , full, mycket sverige i insticksböcker m.m. , men USA och många länder. Mycket märken en del bättre. 3000
9314
Banankartong med 3 skokartonger fyllda med instickskort med massor av märken bl.a. många lite bättre vapen,flera Lejon och sen fram till 1990 tal , många tusen märken . Fynd ? 3000
9315
SAMLING STÄMPLAT4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
9316
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
9317
Parti stora tjänste stämplat */** på svarta kort i kasett ,omftattande dubblettparti med 37 st t 14 (F ca 8000) och 100 tals t 13 med ex 70 3ö mest **, 4st 6ö, ca 56st 12ö , över 100st 20ö röd, 16st 24ö, 33st 24A, 24B prakt 3-strip **, 4-block **, tj25 ca 20st **, tj25 5 stpl, tj 26 4 stpl, 13st **/*: tj 17F 2014 ca 49000 lite blandad kvalitet. 2000
9318
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
9319
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
9320
100 buntar 3,4,5,6,12,OCH 20Ö RINGTYP T 13 , verkar äldre. F 15.300 1500
9321
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
9322
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
9323
4 askar ca 450 BUNTAR NÅGON OSCAR MEN MEST 1930-40-50 TAL ex nr 263, 85ö brun Tre kr har skymtats, Fynd? 2,4 kg. 1000
9324
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
9325
RINGTYP T 13 , 3Ö, 4Ö, 5Ö6Ö, 20Ö ,30Ö, 50Ö, 10/12Ö I VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 27000 1000
9326
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
9327
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
9328
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
9329
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
9330
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
9331
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
9332
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
9333
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
9334
143 A Lejon 5ö grön 2 sidig , 100 st 100 buntar, gammal tråd. 600
9335
Ask 38 olika buntar ca 100 i var, band märken1920-30 tal, nr 142cx- nr 194 . ex 142cx, 144cx, 156-57,158 och ovanligare 193-194 Fynd ? Högt katalogvärde 600
9336
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
9337
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
9338
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
9339
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
9340
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
9341
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
9342
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
9343
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
9344
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
9345
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
9346
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
9347
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
9348
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
9349
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
9350
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
9351
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
9352
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
9353
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
9354
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
9355
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
9356
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
9357
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
9358
RINGTYP T 13 , 4Ö, 5Ö, 20Ö ,30Ö, VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 7300 400
9359
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
9360
Finland , 32 gamla 100 buntar nr 58 samt , 1mk 8st 100 buntar nr 73, ser gammalt ut 350
9361
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
9362
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
9363
144 A Lejon 10ö grön 2 sidig , 35 st 100 buntar, gammal tråd. 350
9364
Parti över 300gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 350
9365
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
9366
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
9367
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
9368
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
9369
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
9370
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
9371
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
9372
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
9373
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
9374
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
9375
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
9376
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
9377
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
9378
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
9379
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
9380
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
9381
Ask Ca 1 kg frimärken,massor 1000tals ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
9382
Ask Ca 550gr frimärken, 1000tals inkl ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
9383
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
9384
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
9385
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
9386
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
9387
Ask Ca 80 buntar ca 100 i var, 5 oscar , några medaljong , många band 1920-30 tal, till ca 1940 tal, 4 tyska äldre buntar ingår. 250
9388
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
9389
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
9390
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
9391
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
9392
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
9393
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
9394
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
9395
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
9396
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
9397
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
9398
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
9399
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
9400
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
9401
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
9402
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
9403
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
9404
Grovtandade små bandmärken 1920-36 ca 2kg stämplade märken i ask. 200
9405
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
9406
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
9407
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
9408
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
9409
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
9410
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
9411
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
9412
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
9413
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
9414
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
9415
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
9416
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
9417
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
9418
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
9419
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
9420
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
9421
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
9422
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
9423
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
9424
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
9425
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
9426
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
9427
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
9428
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
9429
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
9430
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
9431
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
9432
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
9433
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
9434
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
9435
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
9436
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
9437
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
9438
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
9439
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
9440
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
9441
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
9442
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
9443
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
9444
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
9445
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
9446
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
9447
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
9448
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
9449
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
9450
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
9451
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
9452
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
9453
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
9454
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
9455
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
9456
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
9457
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
9458
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
9459
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
9460
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
9461
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
9462
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
9463
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
9464
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
9465
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
9466
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
9467
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
9468
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
9469
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
9470
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
9471
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
9472
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
9473
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
9474
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
9475
24 FÖRSÄNDELSER VAPEN,14b, 8 RINGTYP, 9 OSCAR flera Hidingsta och 5 senare. 300
9476
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
9477
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
9478
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
9479
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
9480
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
9481
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
9482
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
9483
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
9484
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
9485
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
9486
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
9487
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
9488
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
9489
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
9490
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

9491
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
9492
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
9493
Samling stämplat 1855-1916 med några **/* ,flera 4sk inkl gråultra nr 2i, pr-lyxs 8sk,, svart o brun lokal, 14A, omfattande nyanssanling vapen , lejon, ringtyp 14, 13 , ph , tjänste ex praktex 6ö grå, praktex 22B o lösen , medaljong i nyanser , samt kpl fina serier landstorm I,II,III. Massor vackra till PR-LYX STÄMPLAR, några ex med småfel men huvudsaken mycket fin kvalitet. ÄVEN VARIANTER. En riktigt ovanlig samling med många utsökta ex. 20000
9494
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
9495
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 10000
9496
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
9497
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, , svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
9498
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
9499
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
9500
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
9501
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
9502
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
9503
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
9504
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
9505
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
9506
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
9507
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
9508
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
9509
Samling Sverige stpl i Facit 1855- 1949 album med med 4sk , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 bra serie, bra serieer Landstorm I-II-III kpl, Kongressen kpl serie, 1928-49 nära kpl div tj änste och lösen ex L1-2, 11-20 med L17a. Mest fin kvalitet 4000
9510
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
9511
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
9512
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
9513
Samling ostämplat, **/* i 64 sid insticksbok 1872-1944. Bl.a. nr 17, 20g *, några ringtyp och lösen t 14 ostpl, Från ringtyp ph mest ** med flera oscar, dyrare bandmärken alla ** ex 156, 184, 189, 190, 192b ** , bra 1930-40tals märken med t.ex 269CB, 332C, 337C, Svart militär M 1**, och kpl serier. F för ostpl 1800 tals märken ca 32800 (mycket fina ex 1,2,5kr UPU * är räknade)och för ** ca 60.300 dvs totalt F ca 93000 4000
9514
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
9515
FINT PARTI/ NYANSSAMLIG STORA TJÄNSTE T 14CA 115 ST PÅ VISIRBLAD MED MÅNGA PR-LYXS MÄRKEN och bra nyanser. MYCKET BRA OBJEKT.. 3700
9516
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
9517
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
9518
Bra samling stpl 1916-74 i tjockt visiralbummed bl.a. Landstorm I-II-III kpl i bra serier, bra bandmärken ex 139b, 20 olika kongro jubileum, ca 8 BC-CB, 269B1-B2 ,bättre BB par . Bra kvalitet. 3500
9519
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
9520
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
9521
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
9522
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
9523
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
9524
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
9525
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
9526
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
9527
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
9528
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
9529
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
9530
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
9531
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
9532
Fin samling stora tjänste T 14, i nyanser många praktstämplar, 6x3ö, 7x4ö, 5x5ö, 7x6ö med 2 grå, 9 x 12ö, 3x20ö, 8x24ö, 4x 30ö, 2x 50ö och 3x 1kr. Fin kvalitet. 3200
9533
Samling stämplat i Facit album 1855-1987, bl.a. 3 st 4sk, vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl med några nyanser ex 20h, ringtyp kpl förutom nr 37, Landstorm I-II-III kpl i fina stämplade serier, Konress till 1 kr, UPU till 80ö, ett antal BC-CB, från 1945 nästan kpl. Delvis blandad kvalitet men högt värde och fina nr 105-138. Lågt utrop 3200
9534
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
9535
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
9536
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
9537
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
9538
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
9539
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
9540
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
9541
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
9542
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
9543
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
9544
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
9545
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
9546
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
9547
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
9548
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
9549
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
9550
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
9551
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
9552
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
9553
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
9554
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
9555
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
9556
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
9557
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
9558
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
9559
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
9560
Vapen 1958 parti stämplat , 25 x 5ö, 2x 9ö, ca 270 12ö många nyanser och ultramarina , stämplarm.m., 24 st 24 ö, 28st 30ö och 7st 50ö . Något blandad kvalitet. Många nyanser . F 2018 ca 35.000 2800
9561
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
9562
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2700
9563
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
9564
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
9565
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
9566
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
9567
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
9568
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
9569
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
9570
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2500
9571
LÖSEN T 13 stpl från stor utställnings samling, KURIOSA STÄMPLAR, 16 OBJEKT sigill, kork , T-stpl, Eslöf 2ring. korkstpl. 6ö NON PAYE Outlöst, 20ö i 12block med WÄRDE stpl Hög Kvalitet. FIN LOT, 15 OBJEKT FALSKA OCH EFTERSTÄMPLADE KURIOSA INGÅR DESSUTOM. 2500
9572
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
9573
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
9574
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
9575
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
9576
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
9577
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
9578
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
9579
Bra parti ca 67 st tjänste t 14 med alla valörer och flera nyanser och många PR-LYX STÄMPLAR, F CA 24000 mest fin kvalitet, ex 10st 3ö, 3x4, 7x 5ö, 7st 6ö, 4 20ö, 14 st 24ö . Mycket prisvärd 2500
9580
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
9581
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
9582
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
9583
Parti 19st stpl 4-skillingar, flera med varianter, aning blandad kvalitet men många fina intressanta 2500
9584
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
9585
Ringtyp t 14 och t 13, Totalt ca 400 märkenpå visirblad ; t 14 ca 17 x 3ö, 4ö, 6x6ö, ca40 st klipp med 12ö , 6x 24ö, 4x50ö, t 13 ca 60 x 3ö, 20x 4ö, över 80x6ö, över 150 st 24ö, 28st 50ö. En del är på klipp. En del Prakt stämplar, intressanta stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca t 149000+ t 13 45000= 54000 2500
9586
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
9587
RINGTYP 12ö t 13, ca 330st med AB-PR-LYX STÄMPLAR på 10 visirblad, MÅNGA OLIKA OCH MINDRE ORTER. Lite blandad kvalitet. 2500
9588
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
9589
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
9590
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
9591
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
9592
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
9593
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
9594
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
9595
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
9596
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
9597
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
9598
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
9599
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
9600
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
9601
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
9602
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
9603
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
9604
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
9605
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
9606
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
9607
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
9608
Samling stpl i 2 album 1855-1980, def 8sk oräknad, vapen många ringtyp , flera bättre här och där, flera BC-CB, blandad kval men många bra ex. och en del prakts. F 2009 ca 26.000:- välfylld. 2000
9609
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
9610
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
9611
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
9612
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
9613
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
9614
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
9615
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
9616
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
9617
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
9618
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
9619
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
9620
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
9621
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
9622
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
9623
Bra samling ringtyp PH nr 40-51 på 16 visirblad , **/* stpl , ostpl av varje valör ingår ex 2 50ö, 2 30ö, prakt 4 block ** 4ö, 3ö , nr 51 ab-pr 10 block,** , samt några brev.Många prakt stpl . Ca 300 märken . Lågt utrop 2000
9624
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
9625
50st 5 kr posthuset F nr 65, i 25st vackert stpl par HÖG KVALITET. fIN INVESTERING. 2000
9626
SAMLING/PARTI RINGTYP PH I visiralbum m uppsatta i nyanser och även i dubbletter ex ca 100 2ö , 3ö ca 15 st, 230st 4ö, ca 250 5ö, 17st 6ö, ca 150 20ö, ca 130 x 30ö, över 100 50ö, ca 120 1kr och ca 65st nr 50, samt vacker nr 51. Flera fina stämplar, en del Praktstämplar. Varianter ?m.m. F ca 36000. Lågt utrop! 2000
9627
Bra samling stpl 1858-1969 i Facit album, flera vapen, Lejon, ringtyp t 14 kpl, tjänste och lösen t 14 kpl bra ringtyp 13 och ph, tjänste 11-25 med 22B, bra bandmärken, 144Ecx, 144Ccx, 162cx Kongress 5ö-2kr , 197cx, 211-220, 22-223, 212cxz. flera BC-CB ex, 324BC-CB, slottet BC sen nära kpl. Mest fin kvalitet. Högt värde 2000
9628
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
9629
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
9630
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
9631
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
9632
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
9633
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
9634
Postfriskt i lagerbok 1878-1949 samt Kungamärken G VI A 394-437, samt Stockholmia 1955 i 9-block serie, i princip troligen allt **, nr 30 med krackelerad gummi, diverse oscar till 50ö, 144 C i 4-block , 3st 151C, 177C par, 179 Abz i fint perfekt ** 5 strip ( F 7500kr) , 218 ** par, 219, , 234-37 med 5st 236. 240-45, 246-55, 262 BC i 18 block med 3st BC dito 261CB, vidare flera BC-CB inkl 273 BC bra par 10ö stora siffror, bra trekronor överkpl Högt värde , lågt utrop! 2000
9635
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
9636
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
9637
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
9638
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
9639
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
9640
Lagerbok i visirpärm med 45 svarta 7-8 or ( 1,7kg) med stämplat Ringtyp t 14 till Landstorm och tjänste -lösen , nr 17-135 + många tj 1-54, Lösen ca 35 st , flera dyra märken ex nr 27, 3x nr 44 tj 6 kartongppr, tj 9, 3x tj 15 men framför allt massor av vackra-PR-LYX stämplar. 2000
9641
TJÄNSTE, LÖSEN fin samling på kartongblad med 30 st tj t 14 , inkl 4x 5ö, 4x6 ö med grå, 4x24ö, 3x 30ö, 2st prs 50ö, 1kr, tjänste t 13 rikligt i nyanser, små tjänste, Lösen bra t 14 med alla valörer 1-4 av var inkl L7a, t 13 ca 90 st i nyanser inkl 17a . F ca 40.000 Billigt 2000
9642
Samling stämplat med dubbletter, i 2 x 48 sidiga insticksböcker 3,2 kg , 1855-1970 tal, 4sk , vapen med 9ö, Lejon med 2x 17ö, flera bätre märken, nr 24,26, 27,123,136-38 , 2x posthus, 153-55bz, 159bz, bättre 1924 års, en del fina stämplar. 2000
9643
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
9644
Trevligt parti stämplat vapen- ringtyp och några bättre senare som nr , 65, 8x 136, 223, 4x 336, 2x 337C, några bättre vapen och ca 45st 12ö med ett ex UTROPSTECKNET dock 2 khtt, 12ö stpl MULLSJÖ,nyanser, grönblå, ultramarina, ringtyp bättre t14 , många ringtyp t 13 ca 170st många prakt stpl , och ph ca 85st med 6x3ö, 3x6ö, flera praktsstpl, enhetre ingår inkl fint stpl 9-block 12ö nr 32, fint 4-block 5ö nr 30, god kvalitet. 2000
9645
SAMLING STÄMPLAT 1858- 1979 I 2 VISIRALBUM 4,4 kg, vapen, , nr 14-16, div ringtyp, oscar -band i nyanser, 1924 nr 197-208 197cx, inkl 201b UPU kpl inkl 10ö cx, sen välfylld men bara ett BC , En del vackra- prakt stämplar. 2000
9646
Parti ostämplat (*) / * /** i 2 visirpårmar 3,6 kg 1000 tals märken 1858-1979 med många oscar-medaljong -band med en del ** , flera 1924 års, några ** som 205**, 207**, 215** 218 i par **, 233a *(*), 234-37 **240-45 ** , sen bättre 1940 tal ** med ex 320BC **LYX par, högvalörer**: 259,268, tre kr kpl ** 322-23, 326BB, 327, 329, 336 , 563v , tj 27-39** m.m. högt värde 2000
9647
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
9648
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
9649
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
9650
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
9651
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
9652
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
9653
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
9654
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
9655
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
9656
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
9657
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
9658
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
9659
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
9660
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
9661
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
9662
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
9663
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
9664
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
9665
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
9666
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
9667
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
9668
RINGTYP T13 i visirpärm , 50x 28, 47x 4ö, 80x 6ö, över 200 5ö, ca 180 12ö, ca 150 20ö, 39st 24ö, ca 100 30ö, 71st 50ö, 55 st 1 kr och över 200 nr 39 oscar Boktryck utan PH. En del vackra -praktstäplar, och en del varianter. F ca 39000 Intressant 1800
9669
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
9670
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
9671
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
9672
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
9673
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
9674
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
9675
Bra dyrt Verbisalbum standardsamling stpl 1855-1949 med 4sk, många vapen , lejon kpl, ringtyp t 14kpl med en del nyanser, sen en hel del bra märken och div tjänste och lösen . 1700
9676
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
9677
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
9678
Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PR-LYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
9679
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
9680
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
9681
Medaljong nr 75- 104 specialsamling i nyanser och varianter, många PR-LYX stämplar, vm varianter riktkors m.m. ca 800 märken Ser ut att vara bra nyanserat.( men inta alla märken är nyanserade) 1600
9682
Dubblettparti ringtyp t14 , 13, ph på visirblad, 17x17, 75x19, 18xnr 20 6ö, ca170 x12ö nr 21, 3x22f, 4x24ö nr 249st 5öö nr 26, nr 28-50 flera ex alla valörer utom nr 37, ex 6st 24ö nr 34, Många vackra stämplar. F 2018 ca 25000 1600
9683
Samling stpl i EW Larsson album 1858-1975, bl.a 9i, 14A, 14-16, 18, en del tj-lösen t 14, vackra-prs ringtyp t 13 ( ej nr 37), fina ringtyp ph , tjänstr t 13 flera fina, endel bättre vm 144Ccx, 156cxz, 165 cz, 179bz, kongress 5-80ö , 7 olika UPU, 7 olika BC-CB, och många vackra - praktstämplar. F 2018 ca 25.000 1600
9684
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
9685
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
9686
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
9687
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
9688
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
9689
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
9690
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
9691
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
9692
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
9693
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
9694
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
9695
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
9696
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
9697
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
9698
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
9699
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
9700
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
9701
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
9702
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
9703
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
9704
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
9705
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
9706
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
9707
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
9708
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
9709
30st 5 kr posthuset F nr 65, i 15st vackert stpl par HÖG KVALITET. 1500
9710
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
9711
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
9712
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
9713
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
9714
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
9715
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
9716
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
9717
Lagerbok vapen- medaljong 1858-1911 stämplat i fin kvalitet,vapen lejon ringtyp 14 med 7 x 6ö inkl grå, 5x 50ö, tj t 14 kpl många tj13 , div lösen , bättre ex som 6x nr 75 + 75 vm2, Flera vackra stämplar. F2018 över 40000:- 1500
9718
Parti ringtyp t 14 på 4 visirblad ca 23x 3ö, ca 35x5ö, 22x6ö , ca 50 x 12ö , ca 53 20ö inkl 22a, 2x 22f, 3 st nr 23, 10 ok 24ö, 11x 30ö, 7st 50ö inkl 26a, 3x 1 riksdaler. F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god. 1500
9719
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
9720
Samling postfriska 5-strip i insticksbok , 1920- 1940. Bla bra grovtandade band, ex 143Acc, 146A 2nyanser b, c?, 166b,170b2, 185c,188a, 195, 239A,E, 258, 265, 270-317, MED TRE KR KPL FIN 5-STRIP SERIE, SEN T.EX 50Ö S NR 327, F 2018 ca 18000 1500
9721
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
9722
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
9723
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
9724
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
9725
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
9726
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
9727
RINGTYP PR-LYXS ex på klipp 25st, T 13, 2x20ö ,24 öre ringtyp t13, nr 34 11st, 30ö6st, 50ö 6st, Mycket fint parti. 1400
9728
Samling stämplat i Verbisalbum med fickor 1855-1957, inkl 2 felfria 4 skillingar, vapen med 2x5ö, 9ö 3xav var 12-24-30ö, 2x 50ö. 6x 14B, 4x 20ö nr 16, flwera ringtyp, med ex 34f, 44, 101v1, 19st Landstorm I, många bandmärken, kongress till 50ö, några BC-CB, en del bättre tjänste. Prisvärd 1400
9729
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
9730
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
9731
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
9732
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
9733
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
9734
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
9735
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
9736
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
9737
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
9738
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
9739
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
9740
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
9741
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
9742
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
9743
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
9744
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
9745
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
9746
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
9747
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
9748
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
9749
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
9750
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
9751
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
9752
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
9753
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
9754
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
9755
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
9756
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
9757
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
9758
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
9759
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
9760
Samling stämplat i Viking album 1858-1973, några vapen ringtyp, bättre som nr 65,75, 28 olika landstorm, 136-38, bättre band, kongress och Föreningen 5-80ö,inkl 10ö cx 197cx, 212 cx sen välfylld 120BC-CB inkl berzelius 320BC, 324CB, 1200
9761
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
9762
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
9763
Stora Tjänste ca 2000 st stpl ex i tjock visirpärm varav 42 st T 14 med alla valörer (F 9300), och ca 61 fyllda visirblad med t 13, ex 50 st 2ö, 19x 3ö. 5x 6ö, 7x12ö, ca 240 st 20ö röd, ca 340 x 30ö i många nyanser, 10x 24ö, 11st 50ö röd, 10st tj 26, 5 st tj 26, de dyraste i något blandad kval. Men många ok och billigare med många PRAKT stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca 31000 1200
9764
Samling 192