ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)
HÄFTEN

5778
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
5779 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
5780 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
5781 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
5782 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
5783 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
5784 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
5785 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
5786 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
5787 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
5788 14AO 20x20ö G. V. EN FACE, VF booklet 2600
5789 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
5790 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
5791 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
5792 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
5793 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
5794 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
5795 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
5796 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
5797 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
5798 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
5799 18I 20x 10ö Lejon typ1, 1926, lätt veck i omslag, ett par märken med svag åldersfläck. Trots det billigt F 3200 300
5800 21o NYSKICK, F 2500 800
5801 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
5802 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
5803 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
5804 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
5805 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
5806 21r omsl. framsida har varit vikt 475
5807 23o 10 Öre Lützen, vc 325
5808 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
5809 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
5810 23O 10 Lützen , AB-PR 150
5811 23o 10ö Lützen bra häfte 125
5812 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
5813 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
5814 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
5815 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
5816 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
5817 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
5818 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
5819 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
5820 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
5821 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
5822 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
5823 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
5824 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
5825 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
5826 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
5827 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
5828 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
5829 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
5830 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
5831 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
5832 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
5833 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
5834 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
5835 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
5836 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
5837 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
5838 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
5839 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
5840 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
5841 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
5842 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
5843 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
5844 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
5845 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
5846 31 8ex P1,delvis släppt 300
5847 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
5848 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
5849 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
5850 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
5851 31PII ett ex PII. 650
5852 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
5853 32r 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ .lätt vikt vid klammern. F 3500 450
5854 33CBo omv prakthäfte 750
5855 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
5856 33CBo SWEDENBORG 4+3sid omv, PRAKT 500
5857 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
5858 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
5859 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
5860 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
5861 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
5862 33CCo 10ö Swedenborg 150
5863 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
5864 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
5865 33CCr 10 ö Swedenborg fint 4+4 sid häfte 175
5866 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
5867 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
5868 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
5869 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
5870 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
5871 34CB BREDA MARGINALER 750
5872 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
5873 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
5874 34CB BRA HÄFTE 500
5875 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
5876 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
5877 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
5878 34CB K nr.,GODK. MARG 350
5879 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
5880 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
5881 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
5882 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
5883 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
5884 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
5885 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
5886 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
5887 35CB LYX-pr 800
5888 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
5889 35CB ÄKTA men ngt smal 500
5890 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
5891 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
5892 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
5893 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
5894 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
5895 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
5896 36BCO G.V. 80år, 5ö PR marginaler, ett ex ktt 400
5897 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
5898 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
5899 36CBR G.V. 80år, 5ö lyxmarginaler, omslag litet hörn ve i övre hö hörn 600
5900 38BCR LING 5ö 3+4 sid rättv häfte lätt vikt vid klammern, SUPERBA LYX MARGINALER. Fint 650
5901 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
5902 38CBr 5 BREDA, 5 Smala par 750
5903 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
5904 38CCo Omv prakt-lyx 300
5905 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
5906 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
5907 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
5908 39CBo 10Ö SMÅ SIFFROR BRA MARG omv. 1500
5909 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
5910 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
5911 39CCo Nyskick 200
5912 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
5913 39CCr obet gemspår 150
5914 39CCr små sifror, omslagsveck 110
5915 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
5916 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
5917 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
5918 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
5919 41AaBCr Linné 15ö LYXcentrerade märken prakt marginaler, omslag lätt vikt vid klammern. F 17.000:- 2900
5920 41ACBo LINNÉ 15Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYXKVAITET och 5 par något smal marginal, häftet lätt vikt vid Klammern. F 17.000 1500
5921 42xaBCo 10ö stora siffror 3+4sid omv prakt centrerade inlagor med godkända marginaler. 2500
5922 43B,BC 5ö Bellman 4-block kar i omslag 250
5923 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
5924 44BCR 20 par slottet 332BC i mycket fint häfte . Sällsynt. ett märke med hörnveck. Toppfräscht felfritt omslag. 15000
5925 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
5926 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
5927 48A postmästarhäfte med ritsar 150
5928 52b Linnè 15ö prakthäfte , F 4200 700
5929 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
5930 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
5931 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
5932 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
5933 54xa GV 10ö violett, CYLS 1H 125
5934 55 Cyls 1, Sergel 900
5935 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
5936 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
5937 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
5938 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
5939 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
5940 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
5941 55b 20x15Ö SERGEL BB, PR-LYX 400
5942 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
5943 56b 5ö matt gulakt. grön G.V. profil hö. ,VF 50
5944 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
5945 57 BIBELN 15ö 1941, CYLS 1, ab, very fine 160
5946 57 ett märke saknas,prlyx 150
5947 57 20x15Ö BIBELN BB, PR-LYX 125
5948 57v "III" ett ex saknas F 805 175
5949 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
5950 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
5951 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
5952 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
5953 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
5954 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
5955 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
5956 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
5957 60A Birg. 8 par F 480 100
5958 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
5959 61 Cyls 2, obet särad tander 20
5960 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
5961 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
5962 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
5963 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
5964 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
5965 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
5966 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
5967 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
5968 64 Cyls2 h F 600 200
5969 64 5ö SCHELE, LYX 195
5970 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
5971 64 SCHEELE CYLS 2V, PRAKT 195
5972 64 SCHELE , bra F 500 150
5973 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
5974 64 Schelle, prakt 125
5975 64 cyls 2h, i par saknas 100
5976 64A 5ö SCHEÉLE, PRAKT 120
5977 65 G V 85 år, cyls 2,lyx,1800 700
5978 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
5979 65 G V 85 år, välcentr märken 300
5980 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
5981 66 spegeltryck 20 märken 200
5982 66 Cyls 1 h, oglättat 75
5983 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
5984 66 SKYTTET 10ö , CYLS 2 PRAKT 40
5985 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
5986 67 Montelius, cyls 1v, prakt 90
5987 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
5988 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
5989 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
5990 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, CYLS2v, 50
5991 67 Montelius 5ö 40
5992 68 cyls 2h 95
5993 68 SJÖKARTAN CYLS 1h, bra 75
5994 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
5995 68 Sjökartan 5ö prakt 70
5996 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
5997 69 LYX 125
5998 69 FLOTTAN 10ö , PRAKT, CYLS 2 65
5999 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
6000 69 Cyls 2 , ktt 50
6001 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
6002 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
6003 70 Cyls 2, LYX 300
6004 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
6005 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
6006 70 cyls 1h, nyskick 225
6007 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
6008 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2 175
6009 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
6010 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
6011 72 cyls 1h F 660 225
6012 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
6013 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
6014 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
6015 72 Röda Korset 20ö bra 150
6016 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
6017 73 Pressen, CYLS 2vä 35
6018 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2, lyx 35
6019 73 LYX 30
6020 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
6021 73 Pressen ,fräscht 20
6022 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
6023 74 Rydberg, LYX 125
6024 74 pr-lyx centrering 110
6025 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
6026 74 V. Rydberg F 250 80
6027 75 sparbanken CYLS 1 40
6028 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
6029 75 Sparbanken 10ö, 2st Cyls 1, cyls2 25
6030 75 Sparbanken 10ö 20
6031 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
6032 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
6033 76 Lund 15ö pr-lyx 50
6034 76 15ö Lund, Cyls1 50
6035 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
6036 76 Cyls 1, centr. hö 30
6037 77 Cyls 1h , prakt 150
6038 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
6039 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
6040 77 nyskick 100
6041 77 cyls 2 100
6042 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
6043 77 20ö LUND, prakt 100
6044 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
6045 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
6046 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
6047 77 20ö LUND , AB-PR 70
6048 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
6049 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
6050 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 2, PR 25
6051 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
6052 79A
20
6053 79B pr 20
6054 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
6055 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
6056 80 cyls 1h , pr-lyx 140
6057 80 Lyx , NOBEL 125
6058 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
6059 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
6060 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
6061 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
6062 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
6063 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
6064 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
6065 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
6066 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
6067 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
6068 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
6069 83 20ö GV 40års jub 20
6070 85 Pionjärjubiléet 30
6071 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 1 30
6072 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
6073 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
6074 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
6075 86-87 F 140 50
6076 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
6077 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
6078 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1h 30
6079 88 cyls 1h 60
6080 88 Strindberg 35
6081 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
6082 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
6083 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 1, AB-PR 30
6084 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
6085 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
6086 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
6087 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
6088 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
6089 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
6090 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1h 20
6091 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
6092 93 cyls 2, prakt 85
6093 93A 20x25ö grå typ1 , CYLS 1, LYX 50
6094 93A 20 x 25 Ö 30
6095 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
6096 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
6097 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
6098 94 polhem cyls 2 40
6099 94 POLHEM 25Ö 25
6100 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
6101 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
6102 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
6103 95 cyls 2, pr 160
6104 95 Petri Cyls 1 130
6105 95 cyls 2 130
6106 95 Petri F 350++, 125
6107 95 Petri 1952, cyls 1 120
6108 95 PETRI CYLS 1, PR 100
6109 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
6110 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
6111 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
6112 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
6113 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
6114 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
6115 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
6116 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
6117 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
6118 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
6119 97 cyls 1, lyx 20
6120 97 Cyls 2 20
6121 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
6122 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
6123 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
6124 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
6125 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
6126 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
6127 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
6128 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
6129 101 Idrottsrörelsen F 150 50
6130 101 cyls1 40
6131 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
6132 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
6133 102 cyls1 50
6134 102 Cyls 2 50
6135 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 1 50
6136 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
6137 102 Stockholm 700 år F 120 40
6138 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
6139 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
6140 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
6141 104 cyls 1h F 180 65
6142 104 TELEGRAFVERKET 60
6143 105 cyls 2, pr 100
6144 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
6145 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
6146 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
6147 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
6148 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
6149 108 Cyls 1, lyx 100
6150 108 Cyls 2, lyx 95
6151 108 Cyls 1 80
6152 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 2 65
6153 108 Lenngren f 200 60
6154 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
6155 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
6156 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
6157 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
6158 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
6159 110A Atterbom F 220 75
6160 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , CYLS 1, P-LYX 50
6161 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
6162 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
6163 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
6164 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
6165 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
6166 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
6167 114 25ö JÄRNVÄGEN , VF 25
6168 115B Sjöräddningen F 350 115
6169 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
6170 115B Sjöräddningen 1957,utan sneds , pr 60
6171 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
6172 117C1b 20x30ö G.VI. blå typ2, havfet linje 31mm 200
6173 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
6174 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
6175 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
6176 118A1b 20x20ö G.VI. grå typ2, PRAKT /!, F 1000 250
6177 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
6178 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
6179 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
6180 120B 15ö röd, SJÖPOST, utan snedstreck 15
6181 122a 20ö VM I FOTBOLL , snedstr, prakt 20
6182 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
6183 124 Lagerlöf F 100 35
6184 130 ARRENIUS 30
6185 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
6186 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
6187 135 BRANTING 15ö 15
6188 136 SAS ,F 80 25
6189 136o SAS omv, CYLS 2 35
6190 136O SAS 40ö 15
6191 136R SAS 40ö 15
6192 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
6193 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
6194 140 30Ö PILO 40
6195 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
6196 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
6197 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
6198 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
6199 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
6200 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
6201 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
6202 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
6203 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
6204 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
6205 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
6206 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
6207 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
6208 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
6209 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
6210 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
6211 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
6212 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
6213 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
6214 160 Nobelpris 1903 F 100 35
6215 166A 20x 30 ö violett 35
6216 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
6217 167-68 1904 Nobel 55
6218 170Ao TELEUNIONEN, KN +3 80
6219 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
6220 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
6221 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 1 30
6222 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
6223 173 30 ö Nobel 1905 20
6224 174B Nobel 1905 60
6225 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
6226 186A1 20x45ö orange typ3,prakt F 700 175
6227 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
6228 197 Älghuvud, F 100 30
6229 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
6230 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
6231 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
6232 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
6233 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
6234 203RT SVERIGES RIKSBANK 4,50 KR, RT 25
6235 205A Nordiska Vildblommor 30
6236 205A Nordiska Vildblommor 25
6237 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
6238 205A VILDBLOMMAOR, 20
6239 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
6240 207 Kyrkornas värdssamfund 15
6241 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
6242 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
6243 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
6244 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
6245 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
6246 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
6247 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
6248 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
6249 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
6250 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
6251 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
6252 214A Liljefors 20
6253 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
6254 215-16 Nobel 1903 30
6255 218 10 x 50 ö grön G VI A 15
6256 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
6257 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
6258 222A kn+1,5, delat kors vä 100
6259 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
6260 222A EUROPA 1969, PRAKT 45
6261 225ART WASA 5,50 MED RT 30
6262 228A,B SAGOR 2 EX 90
6263 234A Näringsliv 30
6264 234B
30
6265 239
30
6266 252 Nobel 1911, Cyls 1 35
6267 253 Idrottsflickor, helt kn 25
6268 254 Sv. GLAS 30
6269 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
6270 262 G:VI: 90 år F 65 20
6271 270 Nordiska Museet F 130 40
6272 270A
40
6273 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
6274 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
6275 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
6276 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
6277 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
6278 354 Helt kn,+ cyls2 20
6279 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
6280 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
6281 371 Stockholmia 86 , knr 50
6282 371 Stockholmia 86 F 160 40
6283 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
6284 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
6285 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
6286 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
6287 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
6288 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

6289 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
6290 1O 8X 25Ö LYX 200
6291 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
6292 1O 8X25ö ,omv LYx 160
6293 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
6294 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
6295 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
6296 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
6297 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
6298 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
6299 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
6300 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
6301 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
6302 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
6303 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
6304 2o 10x10ö brun, LYX 25
6305 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
6306 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
6307 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
6308 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
6309 4Ar F 700 225
6310 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
6311 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
6312 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
6313 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
6314 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
6315 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
6316 4B Cyl 2v 30
6317 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
6318 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
6319 4R 4x25ö blå , LYX 30
6320 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
6321 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
6322 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
6323 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
6324 5BOV Kn 0,5+ 300
6325 5BOV cyls 2 fot F 565 200
6326 5BRV F 600 200
6327 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
6328 5OH 15+5ö , KN 70530 75
6329 5OH PR-LYX 50
6330 5OH
35
6331 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
6332 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
6333 5OV PRAKT 5+15Ö 200
6334 5OV KN 1, 7..., F 595 200
6335 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
6336 5OV 5+15Ö, OMV 150
6337 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
6338 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
6339 5RV 5+15ö PRAKT 200
6340 5RV 5+15Ö, Rättv 150
6341 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
6342 6OH cyls 1 F 450 150
6343 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
6344 6OV cyls 2 F 300 100
6345 6OV cyls 1 fot 85
6346 6OV F 200 60
6347 6RV snedstreck, lyx 70
6348 6RV snedstreck 60
6349 6RV utan snedstreck F 175 55
6350 8OH kn +3 "...465, F 650 225
6351 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
6352 11BOV KN 3 108.. 35
6353 12FOV CYLS1, KN +1 100
6354 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
6355 15Do kn +4 30
6356 16C1r
15
6357 16C1r
15
6358 18 Tjörnbroar 20
6359 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
6360 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
6361 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
6362 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
6363 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6364 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6365 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
6366 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6367 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6368 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
6369
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
6370
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
6371
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
6372
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

6373
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
6374
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
6375
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
6376
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
6377
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
6378
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
6379
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
6380
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
6381
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
6382
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
6383
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
6384
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
6385
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
6386
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
6387
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
6388
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
6389
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
6390
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
6391
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
6392
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
6393
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
6394
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
6395
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
6396
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
6397
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
6398
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
6399
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
6400
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
6401
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
6402
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
6403
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
6404
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
6405
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
6406
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
6407
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
6408
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
6409
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
6410
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
6411
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
6412
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
6413
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
6414
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
6415
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
6416
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
6417
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
6418
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
6419
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
6420
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
6421
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
6422
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6423
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6424
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
6425
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
6426
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
6427
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
6428
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
6429
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
6430
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
6431
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
6432
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
6433
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
6434
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
6435
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
6436
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
6437
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
6438
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6439
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6440
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6441
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
6442
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
6443
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
6444
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
6445
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
6446
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
6447
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
6448 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500