ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
LÖSEN frrån NEWPORT-MON SP 19 1864 över London till BURGSVIK GOTLAND, , flera Hamburg stpl, lösen not 108 öre. UTST monterat. 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
10
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
11
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
12
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
13 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
14
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

15
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
16
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
17
HERNÖSAND, RAKSTPL, LYXs 250
18
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
19
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
20
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
21
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
22 BJÄ-4K BJÄSTA 27-4-54, PR-LYX 4-K stpl 125
23 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
24 SOL-4-K SOLLEFTEÅ 27-11-44, PRAKT 4-KANTS 200
25 UDDE UDDEVALLA 100
26 WEN WENERSBORG 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
27
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
28
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
29 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

30 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
31 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
32 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
33 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
34 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
35 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
36 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
37 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
38 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
39 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
40 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
41 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
42 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
43 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
44 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
45 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
46 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
47 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
48 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
49 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
50 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
51 SKA SKARA -4-55 60
52 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

53 4-karb ARBOGA 9-2-58, PR-LYXS 100
54 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
55 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
56 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
57 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
58 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
59 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
60 4-KKÖP KÖPING 23-2-49, PRS 60
61 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
62 4-KMAL MALUNG 2-10-57, LYXS 200
63 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
64 4-KRAM RAMUNDEBODA 21-10-49, PRS 150
65 4-KSIG SIGTUNA 14-3-49, typ 2, PR-LYX OBJ 400
66 4-Kstr STRENGNÄS 28-11-38, LYX 300
67 4-KTIE TIELLMO 2-10-42, PR-LYX 150
68 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
69 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
70 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
71 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
72 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
73 car CARLSBORG 6-4-55, AB-PR 60
74 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
75 NYK NYKÖPING 5-8-52, PR 75
76 WAR WARBERG 29-1-42, PÅ BAKSIDAN 150
77 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
78 STO STOCKHOLM 17 st 1840-54, varav 7 blå 1840 150
79
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
80 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
81 2b UPSALA 28-7-56, 4-k stpl .Intyg HOW och Sjöman gott objekt. 500
82 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
83 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
84 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
85 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
86 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
87 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
88 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
89 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
90 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
91 7d,9c2 5ö+ 12ö på 17ö brev till Danmark från GÖTEBORG 13-8-66, 5ö är något def 550
92 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
93 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
94 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
95 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
96 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
97 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
98 9 DANSK NRS 1, FRA SVERRIG 8-2-72, KPHMN KB 8-2 , 2st köpenhamn stplpåbaksidan. PRAKT obj. 2000
99 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
100 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
101 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
102 9b1 STH 9-8-58, AB 12ö mörkblå 1858, svår 225
103 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
104 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
105 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
106 9c1 STH 14-9-60, PR-LYXS 150
107 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
108 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
109 9c3, 9c3, 11e2, 14Bf Brev frankerat med 30 öre och 2×12 öre samt 3 öre Liggande lejon, stämplat PKXP N:r 1 28.8.1871. Sänt till USA via Nordtyskland, Belgien och England. Brevet är eventuellt överfrankerat med 3 öre, till synes utan orsak. Mycket vackert kuvert från Hotell Rydberg. Intyg Obe: mycket gott till praktobjekt. 12000
110 9c3 12 öre på 5 öre underfrankerat brev, stämplat W.S.B 3.10.1866, sänt till Helsingör. Stämpel OTILLR:FRANCO, samt lösennotering ”7” sk, för 25 öre med avdrag för betalt porto. 5000
111 9c3 12ö NORRKÖPING 19-1-68, på postanvisningsbrev om 48 Riksdalrar.. Mycket gott -prakt utseende 2800
112 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
113 9c3 3st 12ö som 36ö porto t. England PRAKT stpl MALMÖ 16-4-71 1250
114 9c3 12ö med Nrs 1 och sido stpl Fra Sverrig , båtbrev från Malmö till Köpenhamn. Dekorativt. 1200
115 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
116 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
117 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
118 9c3,14Bd 12ö 2st och 3ö 2st som UNIK KOMBINATION AV 30ö REK porto, vackert prs BJÖRNLUNDA 8-2-71. Brev med innehåll och sigill på baksidan. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
119 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
120 9d1 SÖDERHAMN 19-6-59, LYXstämpel ,PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN , enligt anteckning i brevet 350
121 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
122 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
123 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
124 9d1,c1 6st fina brev 4 med PRAKT LYX STPL , 4st tidiga stpl 1859-60, fin lot 250
125 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
126 9d3 Finland. 12 öre på 16 öre underfrankerat brevomslag, sänt från STOCKHOLM 15.11.1871 till Björneborg. Stämpel OTILLR:FRANCO samt lösennotering ”33 p”. Porto 40 p, plus straffavgift
10 p, med tillgodoräkning av 12 öre = 17 p., AB-PRAKT OBJEKT
3500
127 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
128 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
129 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
130 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
131 9i ab Westervik 31-1-62 125
132 9j AB-PR brev NYKÖPING 20-10-61, hög färgstyrka 500
133 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
134 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
135 9k STH 7-7-62, AB-PR 900
136 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
137 9l GEFLE 26-4-63, LYXS omv märke, extremt färgstarkt 100
138 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
139 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
140 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
141 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
142 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
143 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
144 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
145 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
146 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
147 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
148 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
149 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
150 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
151 10g1 ÅHRE 2-11-65 lyx 4-k stpl , LYXEXEMPALAR AV 24 Ö vapen 5,5,5, på brev till Norge. Intyg HOW 5,5,5,5 . LYXBREV. EN SAGOLIK PÄRLA! Lyx ex på LYX brev med 4-k stpl vet jag inte om jag sett innan detta brev. 20000
152 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
153 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
154 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
155 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
156 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
157 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
158 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
159 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
160 11e1 EKSJÖ 25-6-67, PR-LYXS BREV , ANK 29-6, på baksidan 4-k stpl STH 27 Jun 67. 900
161 11e2 11e2 Ryssland. Brevomslag frankerat med par av 30 öre Vapentyp stämplat STOCKHOLM 25.6.1868 sänt via Tyskland till Riga, överfrankerat med 1 öre för denna rutt men troligen avsett att gå direkt (till 30.6.1868 var direktportot 60 öre innan det sänktes till 38 öre). Facit för korrekt frankerade brev minst 40000. Denna befordringsväg är sällsynt. F för brev via Finland är 12000. 8000
162 11e2,14B c2, 30ö i par + 3ö =63ö t. FRANKRIKE. sTPL sTOCKHOLM 3-1-68. Intyg HOW 3 (2,3,3) (3,4,4), Mkt vackert obj. 2400
163 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
164 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
165 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
166 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
167 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
168 16b1 STH 11-4-66, PAR 20Ö PÅ BREV TILL TYSKLAND stpl 11 Dagen för 20ö Lejon. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2500
169 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
170 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
171 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
172 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
173 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
174 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
175 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
176 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
177 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
178 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
179 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
180 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
181 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
182 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
183 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
184 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
185 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
186 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
187 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
188 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
189 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
190 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
191 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
192 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
193 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
194 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
195 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
196 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
197 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
198 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
199 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
200 20j.21m,o 6ö +2x12 öre i 2 nyanser som UNIK kombination på rekommenderat brev sänt från ÅTVIDABERG 6.3.1877
till Danmark. Stämpel RECOMMENDERAS. Trots några ktt ett dekorativt brev MED ONOTERAD KOMBINATION I FACIT.
2500
201 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
202 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
203 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
204 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
205 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
206 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
207 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
208 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
209 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
210 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
211 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
212 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
213 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
214 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
215 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
216 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
217 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
218 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
219 21f Prakt brev med en svår nyans stpl första månad, Hernösand 20-7-72 600
220 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
221 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
222 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
223 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
224 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
225 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
226 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
227 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
228 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
229 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
230 21m BRUNNBY 3-8-76 PR-LYXS till Lund 100
231 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
232 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
233 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
234 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
235 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
236 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
237 22b,19b STOCKHOLM 22-4-73 till LISSABON, par 20 ö ringtyp t14 och 5ö , 45 öre porto till PORTUGAL med FRANCA stpl inom ram och ankomst stämpel på baksidan LISBOA 1-3-75, 6 brev kända med 45ö ringtyp till Portugal som är mycket . Detta är näst tidigast av de kända45öres breven. sällsynt adressland. kvalitets siffror 3-4, (3,3,3), 3-4 stpl på 20ö, 4 stpl på 5ö. lätt böjning genom 5ö, MYCKET GOTT TILL PRAKT OBJEKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 8000
238 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
239 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
240 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
241 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
242 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
243 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
244 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
245 23c ESKILSTUNA 8-7-77 20/20 på brev till LONDON, röd paid stpl, transit stpl pkxp nr 2 9-7-77, TYDLIGT DUBBELTRYCK 750
246 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
247 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
248 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
249 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
250 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
251 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
252 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
253 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
254 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
255 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
256 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
257 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
258 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
259 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
260 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
261 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
262 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
263 29c2 4Ö GRÅSVART på 6ö brevkort stpl STH 24-2-83 till Cöln Tyskaland, mycket gott till praktobjekt av sällsynt nyans. 4000
264 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
265 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
266 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
267 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
268 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
269 30b,32b par 5ö +12ö til Finland NAFVERQVARN 26-4-79, sido Nyköping 28-4-79, Finsk ANK stpl 1-5, samt ank Helsingfors 2-9-79. Dekorativt brev, ovanligt 500
270 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
271 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
272 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
273 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
274 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
275 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
276 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
277 32b JERFSÖ 25-10-77, skruvavtryck 100
278 32c JÖNKÖPING 18-10-77 till Grenna, 72öre rekbrev med 5strip +singel 12öre (ett ex kht) ringtyp t 13, Verkligen sällsynt med vågrätt 5-strip på brev. Mycket gott objekt 1000
279 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
280 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
281 32g 12Ö SORGEKANT , STH 8-11-84,PRS 100
282 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
283 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
284 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
285 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
286 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
287 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
288 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
289 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
290 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
291 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
292 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
293 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
294 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
295 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
296 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
297 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
298 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
299 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
300 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
301 40,44, 50, Fk3 4x2+2x6+10 öre som tilläggsfrankering på 10-öres frankokuvert, sänt rekommenderat
med mottagningsbevis, från WESTERÅS 20.5.1892 till Indien. Notering ”avis de réception”.
Tre märken placerade på baksidan, 10/12 öre ngt. def. Ovanligt objekt.
7500
302 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
303 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
304 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
305 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
306 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
307 43,45 GUSTAF 3-1089, PRS Panvn, 5ö + par 10ö, sidostpl SÄTER 5-10-89 250
308 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
309 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
310 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
311 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
312 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
313 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
314 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
315 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
316 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
317 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
318 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
319 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
320 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
321 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
322 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
323 46a FRA SVERIGE på 2x20ö ringtyp ph till PARIS, tr+ank stpl blå Paris 2-10-87. Vackert 600
324 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
325 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
326 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
327 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
328 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
329 52 HARSJÖN 24-6-1911, ankomststpl på vykort från Eskilstuna 24-6-11, D SÖ 1000 500
330 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
331 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
332 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
333 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
334 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
335 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
336 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
337 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
338 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
339 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
340 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
341 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
342 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
343 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
344 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
345 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
346 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
347 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
348 54 10 öre på mycket dekorativt brev med innehåll sänt till Danmark, och där tilläggsfrankerat med LYXs 10 öre vapentyp och eftersänt till Tyskland.
Stämplat PLK 322 6.1 1904, Kjöpenhavn och ank Hamburg,
600
349 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
350 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
351 54 STH 29-12 96 par 10ö ,ett ex hörnskada , till CHILE , ovanligt adressland 350
352 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
353 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
354 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
355 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
356 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
357 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
358 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
359 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
360 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
361 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
362 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
363 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
364 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
365 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
366 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
367 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
368 54v7 STH 8-1-02, 10Ö förskjuten tandning å brev. Verkligen sällsynt på brev. 600
369 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
370 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
371 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
372 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
373 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
374 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
375 56a,54 2x20ö+10ö Ass " 200", PR OREBERG 1-11-92, MKT VACKER TEXT. 250
376 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
377 59,61 ,69,76 4 EMMISSIONER PÅ ass TILL PARIS från KRISTIANSTAD 16-12-11, 50Ö DEF, unikt obj MED 4 OLIKA EMMISSIONER. aNK pARIS 18-12-11 300
378 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
379 62v4,v5 TRANÅS 20-11-10, 5st (3-strip +par) 2Ö alla med förskjuten siffra till ovalen och förskjuten märkestandning. UNIKT UTST.OBJ. 1500
380 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
381 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
382 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
383 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
384 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
385 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
386 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
387 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
388 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
389 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
390 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
391 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
392 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
393 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
394 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
395 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
396 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
397 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
398 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
399 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
400 102-04 27ÖRE PÅ 55, 65 och 80ö REK brev IGELSTA 24-12-18, dekorativt 400
401 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
402 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
403 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
404 142Av2 5ö brun typ 2 med TYDLIG PLÅTSPRICKA S1 på kort STH 10-3-22, mycket sällsynt 1000
405 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
406 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
407 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
408 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
409 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
410 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
411 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
412 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
413 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
414 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
415 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
416 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
417 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
418 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
419 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
420 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
421 262BC PAQUEBOT TRINIDAD stpl på märkena MR 23-39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
422 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
423 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
424 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
425 269BC,C G V profil hö 10ö små siffror BC par + 4sid på Praktbrev STH 6-7-39 till Ljugarn. F 2500 550
426 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 400
427 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
428 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
429 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
430 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
431 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
432 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
433 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
434 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
435 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
436 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
437 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
438 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
439 1245A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
440 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
441 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
442 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
443 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
444 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
445 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
446 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
447 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
448 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
449 19,23,14 Assurerat (35530kr)adresskort till paket med 4x 50ö på framsidan och 5ö + 22x 20ö varav ett sammanhängande 16-BLOCK ( ngt särat i 2st 8-block) ett par märken med ktt pga placering. Vikt genom 8 blocken och tejpspår. STÖRSTA KÄNDA ENHET OCH STÖRSTA KÄNDA ANTAL PÅ FÖRSÄNDELSE. VACKERT Stpl SKELLEFTEÅ 19-3-01. 1500


LÖSEN PÅ BREV
450 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
451 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
452 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
453 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
454 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
455 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
456 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
457 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
458 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
459 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
460 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
461 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
462 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
463
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200
464
PS kort, TORESTORP 31-7-88, LYXS 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
465 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
466 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
467 420317 G.V.ROFIL HÖ. nr 276BB 20Ö RÖD PAR Stockholm PFFS 17-3-42, Bra kvalitet, svårt FDC. 1800
468 380129 259BC,CB på 2 illustrerade kuvert med 8-block med 2 par BC och ett med 2 par CB båda 8-blocken LYXs STH 29-1-38. oVANLIGT. 400
469 510601 nr 294, 304 85ö,1,70 kr Tre kronor, HALMSTAD 1-6-51, F 700 PRAKT 200
470 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
471 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
472
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
473
One Penny Englad till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
474 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
475 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
476 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
477 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
478 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
479 2a STH 15-1-56, PRS 4 SK 200
480 2b STH 8-1-57 , dubbeltand 300
481 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
482 2c STH 22-8-56, fräscht ex , svårare nyans 300
483 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
484 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
485 2d NEDERKALIX 26-12-55 klipp omv pr 4-k stämpel 300
486 2e STH 25-6-58, AB-PR 500
487 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
488 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
489 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
490 2e lätt stpl .ÖDE... 200
491 2e,var STH 25-8-57, LYXS , kartongppr, blå fläck under B i Bco 800
492 2f STH 28-8-57, PR-LYXstpl 350
493 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
494 2f KÖPING 26-12-57, AB 250
495 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
496 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
497 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
498 2h1,var 3-11-57, 4-k , Bruten ram upptill 250
499 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
500 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
501 2j1 NORRKÖPING 11-10-57, svår nyans 1500
502 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
503 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
504 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 15000
505 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
506 2k3 CARLSHAMN 19-10-57, PRAKTstpl , felfri 3,3,4, .Nyansintyg HOW. Ett mycket vackert märke. UTST. OBJ. 4000
507 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
508 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
509 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
510 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
511 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
512 2m GAMLEBY 25-6-58, PR-LYXS 1000
513 2m STH 14-1-58, PRAKTs, AB ex 400
514 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
515 2m lätt 4-k stpl 25- 225
516 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
517 2n NORRTELJE 21-6-58 600
518 2n STH 28-5-58. PRS, svaga ålders fläckar på baksidan, 3,3,4 mycket gott ex 500
519 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
520 2n WEXIÖ 11-5-58. PR 4-K STPL, ngt kht, tryckvar i nedre hö hörn som är avskilt. 350
521 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
522 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
523 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
524 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
525 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
526 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
527 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
528 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
529 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
530 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
531 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
532 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
533 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
534 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
535 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
536 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
537 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
538 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
539 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
540 4f lätt st (Köping) 13-1-57, li tu fl. 750
541 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
542 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
543 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
544 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
545 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
546 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
547 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
548 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
549 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
550 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
551 5a,var STH 7-2, TRYCKVAR I ÖVRE HÖ HÖRN, intyg HOW gott ex 2,3,2 5000
552 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
553 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
554 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
555 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
556 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
557 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
558 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
559 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
560 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450

6,5 VAPENMÄRKEN
561 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
562 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
563 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
564 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
565 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
566 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
567 7a1 STH 6-8-58, svagt veck, 1,3,3 180
568 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
569 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
570 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
571 7b1 DANSK NR stpl 3 Lübeck, svår 200
572 7b1 Link. 3-12-70 150
573 7b1 STH 5-12-66, vackert rufft ex 125
574 7b1,var GBG 1-3-65, 2 dubbeltänder, 3,3,3 75
575 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
576 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
577 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
578 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
579 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
580 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
581 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
582 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
583 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
584 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
585 7c2 LIDKÖPING 6-8-72, SUPERBT EX 1600
586 7c2 Nära LYXex FALKÖPING 29-1-72 1500
587 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
588 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
589 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
590 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
591 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
592 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
593 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
594 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
595 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
596 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
597 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
598 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
599 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
600 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
601 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
602 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
603 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
604 7e1 Dansk pr NRS 1 200
605 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
606 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
607 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
608 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
609 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
610 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
611 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
612 7e2 LINKÖPING 18-7-71. PR-LYXS 200
613 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
614 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
615 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
616 7e2 ARVIKA 19-12-70, OMV PRS 100
617 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
618 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
619 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
620 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
621 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
622 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
623 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
624 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
625 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
626 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
627 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
628 8a ÖDESHÖG 2-3-61, 4-K stpl 500
629 8a 9ö fin färg svår nyans F 3300 400
630 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
631 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
632 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
633 8b MALMÖ 18-6-62, AB, F 3000 500
634 8b SKARA 11-7-, VACKER sign OP b, F 3000 500
635 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
636 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
637 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
638 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
639 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
640 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
641 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
642 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
643 8c stpl Hel..., sign Richter 400
644 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
645 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
646 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
647 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
648 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
649 8d OSKARSHAMN 11-9-65, färgstarkt ex 325
650 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
651 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
652 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
653 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
654 9 ÖSMO 21-6-69, SVÅR ORT 800
655 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
656 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
657 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
658 9 STOCKARYD 21-4-72,PRS,veck, F 800 300
659 9 LERUM 29-8-70, PRS, F 500 300
660 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
661 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
662 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
663 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
664 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
665 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
666 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
667 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
668 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
669 9a1 STH 12 AUG, färgstarkk 100
670 9b2 STRÅL stpl Robertsholm 225
671 9b2 STH 29-9-66, PRAKT 200
672 9b2 MISTERHULT 28-8-64, stpl F 200 100
673 9b3 ÅMÅL 6-6-69, PRAKT 125
674 9c1 NYLAND 5-7-60, LYXS 4-K stpl 250
675 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
676 9c2 FALKENBERG BALK stpl, PRS 500
677 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
678 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
679 9c2 3-strip med Dansk NRS 1, F 60X 300
680 9c2 MISTERHULT 5-9-64, stpl F 200 75
681 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
682 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
683 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
684 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
685 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
686 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
687 9c3 DANSK NRS 24 100
688 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
689 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS 100
690 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
691 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
692 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
693 9d1v10 12Ö FLÄTAN lätt stpl GÖ 16- 125
694 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
695 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
696 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
697 9d3 UPSALA 31-12-71, PR-LYXS 100
698 9e1 PHILIPSTAD 12-6- 100
699 9e2var HJO 22-4-64, LYXS, TRYCK NED HÖ 300
700 9g WISBY 8-6-61, PRS 12ö grönblå 100
701 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 1284125
150
702 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
703 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
704 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
705 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
706 9i GEFLE 16-11-62, PR-LYX 400
707 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
708 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
709 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
710 9k STH 30-6-62, F 950 300
711 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
712 9m PKXP Nr 3 NED 14-9-72, stpl F 300 150
713 9v7 12ö runda inhaket stpl hö, F 500 150
714 9var STH 3-5-67, 2 märkesbilder, klipp 150
715 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
716 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
717 10a STH 6-9-58, sidvänd 200
718 10a vc ex 4-k stpl 175
719 10b STH 27-1-63, AB 350
720 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
721 10c STH 8-11-59, AB 200
722 10c DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 200
723 10c STH 21-1-59, AB-PRS 200
724 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
725 10c STH 18-4-59, AB 3,3,3, lvht 150
726 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
727 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
728 10d1 Linköping 22-7-65, fantastisk färg 200
729 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
730 10d1 GRENNA 25-8-66, PRAKTstpl 200
731 10d1 NYKÖPING 8-7-61, PRS 150
732 10d1 LANDSKRONA 22-4-64, dubbeltand 100
733 10d1 ÖDESHÖG 5-6-62, 4-K stpl 100
734 10d1v2 STH -63, klipp, variant ÖRF 150
735 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
736 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
737 10d2 NYKÖPING 6-8-68, PRS 250
738 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
739 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
740 10d2 TIERP 14-11-68, AB 125
741 10e Bläckmakulerat omv W 250
742 10e STH 11-4-62, AB 110
743 10e 4-K stpl ... STAD 24-9-60, vacker 100
744 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
745 10g1 ÅTVIDABERG 29-1-66, PRS 200
746 10g1 GBG 16-11-64, var R+e samman hängande 100
747 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
748 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
749 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
750 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
751 10h2 SOLLEFTEÅ 21-7-67, PR-LYXS 600
752 10i SUNNE 10-10-72, svår nyans 100
753 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
754 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
755 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
756 11 Dansk Nrs 3 , ktt svår stpl 200
757 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
758 11a ASKER(SUND) 4-K STPL 100
759 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
760 11b PRs STH 10-9-58, tidig st 200
761 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
762 11b,var RÅNEÅ 11-5-6x, 4-kstpl, färgat I 150
763 11c GRISSLEHAMN 16-1- 125
764 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
765 11d2 TIERP 13-4-70, AB-PR 250
766 11d2 SKENNINGE 23-8-71, AB-PR 200
767 11d2,var STH 20-1-, Färglinje i nedre marg, kt 125
768 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
769 11e2 LYXstpl STABY 19-5-71 PRAKT ex , lvht 1000
770 11e2 Wisby 9-8-71 275
771 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
772 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
773 11f Södertelje 9-2-72, prs 200
774 11f Stockholm Norr 5-6-72, hel sidvänd 100
775 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
776 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
777 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
778 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
779 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
780 11g SÖDERTELJE 8-8-72, PRS 200
781 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
782 11h SUNDSVALL 4-8-72, AB-PR 150
783 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
784 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
785 11h STH 31-5-72, VACKER 100
786 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
787 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
788 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
789 12 GBG 7-4 -68 200
790 12a Norrk. 15 3.6x 300
791 12a STH 14-7-65, färgstark 250
792 12a del 4-k stpl -60 175
793 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
794 12b STH 9-10-6X 200
795 12b WADSTENA 3-8-6x 200
796 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
797 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
798 12e WISBY 26-2-63, AB , F 1300 250
799 12e NORRTELJE 22-3-64, AB-PRS, 3 dubbeltänder, liten tu fläck 200
800 12f STH 29-10-66, AB 300
801 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
802 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
803 12f1 DANSK NRstpl 1, 50ö fint ex 250
804 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
805 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
806 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
807 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
808 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
809 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
810 12f2,var stpl ... EBORG 16-2?-70, dubbelram vä 200
811 12g2 WARBERG 16-6-72, mittstpl par, lvht 400
812 12g2 NYKÖPING 3-1-72, PRS 300
813 12g2 LINKÖPING 10-11-71, PRS, 2:a stpl vacker 300
814 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
815 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
816 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
817 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300
818 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
819 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
820 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
821 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
822 13a STH 2 TUR 11-29 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
823 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
824 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
825 13a Stjärnstpl, AB-Prs, 3,3,3-4, ktspts 500
826 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
827 13a STH 3 tur, 19-6, FELFRITT Gott ex 2,2,3 400
828 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
829 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
830 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
831 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
832 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
833 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
834 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
835 14Ab STH 1-8 3 TUR, kht, F 5500 550
836 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
837 14B par STH 27-3-72, var 200
838 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
839 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
840 14Bc1,v3 FALUN 25-12-65, fläck på nos, kt, F 1100 200
841 14Bc2 DANSK NRS 24, PR-LYXS., vht 300
842 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
843 14Bc2 ENKÖPING 23-2-69, PRS 200
844 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
845 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
846 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
847 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
848 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
849 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
850 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
851 14Be GBG 10-11-70 150
852 14Be FRANCO. inom ram 150
853 14Be MOHOLM 9-4-71, PRS 150
854 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
855 14Be DANSK NRS 1 100
856 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
857 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
858 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
859 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
860 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
861 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
862 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
863 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
864 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
865 14Bg UPSALA 5-11-72, PR-LYXS 200
866 14Bhvar HJORTQVARN 12-9-72, PR-LYXS kht 150
867 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
868 14Bvar Felperforerat genom märket 200
869 15 VACKER DANSK NRS 24 500
870 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
871 15a MALMÖ 4-7-66 450
872 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
873 15a CALMAR 25-11-66, vacker 17ö 300
874 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
875 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
876 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
877 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
878 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
879 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
880 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
881 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
882 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
883 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
884 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
885 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
886 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
887 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
888 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
889 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
890 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
891 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
892 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
893 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
894 16c PRs Östersund 5-7-70 200
895 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
896 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
897 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
898 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
899 16e KARLSBORG 4-5-72, PR-LYXS 400
900 16e GAMLEBY 21-1-71 350
901 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
902 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
903 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
904 16g SUPERB STPL LIDKÖPING 19-9-73 , PR-LYX EX 750
905 16g NÅS 30-4-72, PR 250
906 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
907 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
908 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600

16,5 RINGTYP T 14
909 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
910 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
911 17b STH 15-8- 6 tur 400
912 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
913 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
914 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
915 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
916 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
917 17c STH 1 TUR 23-10, PRAKT 150
918 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
919 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
920 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
921 17e STH 6 TUR 22-5, AB-PR 3-4,5,3-4 100
922 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
923 17f ÅMÅL 12-12-74, violett PRS 250
924 17f STH 6-9-76, PRS 200
925 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
926 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
927 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
928 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
929 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
930 17h,var NORA 9-9-77, 2märkesbilder 200
931 17v4 Ystad 6-6-76 100
932 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
933 18 FÄRILA 5-5-78 1000
934 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
935 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
936 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
937 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
938 18 HÖRBY 29-9-77, PRAKT stpl 350
939 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
940 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
941 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
942 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
943 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
944 18var 4ö med stor del av MARGINALVATTENMÄRKE ROSETT, stpl 23-12-77, gott objekt. Svår 5000
945 18var KUDDBY 5-5-79, vitaa tryckprickar 200
946 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
947 19b STOCKH... 17-5-, DRAGSPESL 2 ST 200
948 19b,var MSTAD 8-2-73, 2 märkesbilder 200
949 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
950 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
951 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
952 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
953 19c,var stpl ...RBERG 22-X-74, övre ram saknas 200
954 19cv2 hörnsrpl 75
955 19d pr TIERP 12-8-74 400
956 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
957 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
958 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
959 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
960 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
961 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
962 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
963 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
964 19f LAHOLM 1-3-76, LYXS 200
965 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
966 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
967 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
968 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
969 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
970 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
971 19h Jönk. 18.1.78 200
972 19h KARLSTAD 6-2-77, PRS 150
973 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
974 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
975 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
976 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
977 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
978 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
979 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
980 20a STH Norr 21-10-72 800
981 20a Falk..., Gott ex 600
982 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
983 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
984 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
985 20b HALMSTAD 9-3-73, PR-LYXS 400
986 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
987 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
988 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
989 20c PRs GBG 1-12-73 900
990 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
991 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
992 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
993 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
994 20e STH 12-...., F 700 200
995 20g MALMÖ 9-1-75, LYXS + WÄRDE stpl 400
996 20g GEFLE 20-4-75, HEL SIDVÄND, AB+ 250
997 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
998 20g M... 18 -12 fint hörnstpl ex 150
999 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1000 20h STH 23-7-74, AB-PR , TYPISK FÄRG 400
1001 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1002 20h HÄR... 225
1003 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1004 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1005 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1006 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1007 20i Örebro 16-7-75 250
1008 20i GBG 13-8-75 , ovanligt blå färg 200
1009 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1010 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1011 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1012 20j LINKÖPING 18-10-76, PR 350
1013 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1014 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1015 20j Forsvik 13-9-77, ab-prs 150
1016 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1017 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1018 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1019 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1020 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1021 20k GBG 5-1-78, PRAKT 400
1022 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1023 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1024 20k Stockholm C. 21-8-77, pr-lyxs, 2:a stpl 125
1025 21 ALNARYD 12-11-74, rättvänd AB-PRAKT stämpel, EXTREMT SÄLLSYNT , INTYG HOW kht ktt, godtagbart ex 1, 3, 3-4. K-LÄN Blekinge. Troligen 1-2 KÄNDA. f 8000:- 5000
1026 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1027 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1028 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1029 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1030 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1031 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1032 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1033 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1034 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1035 21a ÅNGBÅTS PXP N 28 11-10-72, F 3000 3000
1036 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1037 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1038 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1039 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1040 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1041 21m GRÖNSKÅRA 15-7-74 , delvis postalt bläckifylld 125
1042 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1043 21m,v2 WÄDDÖ 16-8-76, LYXS starkt spegeltr 150
1044 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1045 21n TVETEN 21-6-75, suddigt tryck 90
1046 21v2 12ö starkt spegeltryck 1-3-77 100
1047 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1048 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1049 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1050 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1051 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1052 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1053 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1054 22e KARLSTAD 13-8-75, PRAKT 200
1055 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1056 22ev3 WESTERÅS 30-11-75, LYXS, 2:a stpl 125
1057 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1058 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1059 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1060 22f pr-lyxs Örebro 18-1-76 350
1061 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1062 22f UPSALA 15-1-76, PRS 200
1063 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1064 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1065 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1066 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1067 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1068 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1069 22f,19g LIDKÖPING 26-12-75, LYXS klipp 200
1070 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1071 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1072 23 NORA 18877, LYXS 500
1073 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1074 23a TROSA 16-8-77, LYXS 350
1075 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1076 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1077 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1078 23b STH 3-5-77, PRS 125
1079 23c SKENINGE 15-1-78, PR-LYXS 250
1080 23c SANDHEM 16-4-77, PRS 250
1081 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1082 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1083 23cv2 GBG 12-10-77 200
1084 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1085 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1086 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1087 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1088 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1089 24d STH 6-2-73, PRS 400
1090 24d Stockholm 7-6-73, prs 300
1091 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1092 24d ASKERSUND 20-12-73 75
1093 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1094 24e KAL)MAR 1-3-73 90
1095 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1096 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1097 24fv2 RÅNEÅ 3-12-76, skuggad siffra 200
1098 24g ÅRJENG 23-10-76, PRAKTEX 600
1099 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1100 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1101 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1102 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1103 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1104 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1105 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1106 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1107 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1108 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1109 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1110 24h,v1 WINSLÖF 3-12-78, spegeltryck 225
1111 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1112 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1113 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1114 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1115 25f HJO 3-12-74, PRAKT 200
1116 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1117 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1118 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1119 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1120 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1121 25h QVISTRUM 11-11-75, VIOLETT PRS 100
1122 25h SÖLVESBORG 12-7-76, PRS 100
1123 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1124 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1125 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1126 25i pr Linköping 10-10-77 300
1127 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1128 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1129 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1130 25jv3 NÄRTUNA 1-1-77, RÄTTVÄND 50
1131 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1132 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1133 26a STH NORR 21?-7-72, fin a nyans, sign OP a 400
1134 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1135 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1136 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1137 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1138 26e DALSKOG 9-3-78, LYXS 300
1139 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1140 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1141 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1142 26f HUSUM 29-8-77, PRAKT men kt 150
1143 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1144 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1145 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1146 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1147 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1148 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1149 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1150 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1151 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1152 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1153 26g UPSALA 16-5-78, PRS 150
1154 26g GBG 12-1-78 125
1155 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1156 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1157 26g HULTERSTAD 100
1158 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1159 26h GBG 22-2-78, PR 450
1160 26h FREDRIKA 2-8-78, PR 350
1161 26h stpl -77 125
1162 26var ÅTORP 15-150ö 2 märkesbilder 200
1163 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1164 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1165 27c NORA 16-10-74, vacker 350
1166 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1167 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1168 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1169 27d STH PAKET 14-10-76, 4-BLOCK , 2 hö ex lorät veck som inte syns framifrån. F 6000:- 500
1170 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1171 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1172 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1173 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1174 27d STH 13-12-77 200
1175 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1176 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1177 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1178 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150

27,5 RINGTYP T 13
1179 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1180 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1181 28a SLITE 5-7-79 4-K , PR-LYXs par (något särat och förstärkt med fastsättare) 300
1182 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1183 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1184 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1185 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1186 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1187 28c MALMÖ 28-2-78, PRS, SVÅR NYANS 300
1188 28c UPSALA 16-4-78 200
1189 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1190 28d GBG 25-10-79, pr 200
1191 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1192 28d WADSTENA 5-3-78, PR 200
1193 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1194 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1195 28e GBG Lbr 23-2-81, PR-LYXs 200
1196 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1197 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1198 28h Superb lysande GRÖN stpl Stockholm 5-tur ,obetydliga fel attest LN 2000
1199 28h STÖLLET 25-8-86, PRAKTs 100
1200 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1201 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1202 29 BERG 28-6-84 100
1203 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1204 29b pr Gefle 9-6-80 225
1205 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1206 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1207 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1208 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1209 29b PRs STH 14-6-83 100
1210 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1211 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1212 29b SKARA 4-10-81, LYXS 100
1213 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1214 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1215 29e WAXHOLM 16-1-85, sign e OP 150
1216 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1217 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1218 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1219 29e prs STH C 5-1-85 75
1220 29v2 FRA SVERIGE, 4ö starkt spegeltryck 150
1221 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1222 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1223 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1224 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1225 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1226 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1227 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1228 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1229 30e FISKEBY 9-8-82 300
1230 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1231 30e STENSTORP 7-9-82, LYXS 150
1232 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1233 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1234 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1235 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1236 30h ÖSTERSUND 21-3-84, LYXs 150
1237 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1238 30i PR Westerås 16-11-84 150
1239 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1240 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1241 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1242 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1243 30k Nyland 21-10-86 125
1244 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1245 31a WÄRDE, PRS 300
1246 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1247 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1248 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1249 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1250 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1251 31e-fv3 HARESTAD 11-1082, skuggad siffra 100
1252 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1253 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1254 31h STH 4 TUR 14-8-83, PRS, svår nyans 100
1255 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1256 31j Pr-lyx Lindesberg 18-2-89 300
1257 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1258 31j WEXIÖ 12-12-84 PR-LYXS sign j O.P. 150
1259 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1260 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1261 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1262 32 ÅSLED 15-7-78, PRS, R-LÄN 500 400
1263 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1264 32 REK stpl, PRS, kt 200
1265 32a pr HJO 15-9-80 125
1266 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1267 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1268 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1269 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1270 32b SKJERPLINGE 20-11-78, F 400 150
1271 32b GBG 29-8-78, PR-LYXS ,sign b O.P. 100
1272 32bv LYX par Grafversfors 7-12-78 500
1273 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1274 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1275 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1276 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1277 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1278 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1279 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
1280 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
1281 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
1282 32d LIDKÖPING 27-2-80, LYXS 200
1283 32e vackert GRILLBY 18-9-80 125
1284 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
1285 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1286 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
1287 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
1288 32f KARLSHAMN 15-4-84, PRS 75
1289 32g ÖSTERSUND 4-1-84, PR-LYX 250
1290 32g WARA 14-2-84,PRAKT 200
1291 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
1292 32h PKXP No 22 14-9-84, PR-LYX 200
1293 32h BACKE 10-11-84, LYXS 150
1294 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
1295 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
1296 32var färgfyllningar upptill 250
1297 32var 12ö t 13 2märkesbilder i sidled...rnho 200
1298 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
1299 33 ENGELSK STPL " 383" 250
1300 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
1301 33 DANSKstpl nr 19, rättv 200
1302 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
1303 33 ANK 5-10, PRS kt 100
1304 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1305 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
1306 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
1307 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
1308 33a SUNDSVALL 9-5-78, PRS, sign "a O.P." 100
1309 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
1310 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
1311 33b DANSK NRS 19 vacker 150
1312 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
1313 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
1314 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1315 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
1316 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
1317 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
1318 33cv9 SOLLEFTEÅ 17-11-80 100
1319 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
1320 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
1321 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
1322 33e ANK 24-10, PRS 200
1323 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
1324 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
1325 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
1326 33e,var 2 märkesbilder ... BORG -84 200
1327 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
1328 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
1329 33f prakt Köping 21-7-85 150
1330 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
1331 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
1332 33v10 Stockholm 26-1-81, trippel variant, vit fyllning i oll, streckad siffra och förskjuten tandning. 200
1333 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
1334 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
1335 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1336 34c ÖSTERSUND 15-12-81, PR-LYXs 250
1337 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
1338 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
1339 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
1340 34d YSTAD 3-3-81 300
1341 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
1342 34d BJÖRKVIK 29-3-84, PRS 200
1343 34d ÖSTERSUND 7-7-79, PRs 175
1344 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
1345 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
1346 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
1347 34f STH 20-9-83 200
1348 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
1349 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
1350 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
1351 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
1352 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
1353 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
1354 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
1355 34k ÖSTRA HUSBY 15-9-84, mkt vacker 125
1356 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
1357 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
1358 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
1359 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
1360 35a RAMNÄS 23-2-79, PR-LYXS 100
1361 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
1362 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
1363 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
1364 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
1365 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
1366 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
1367 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
1368 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
1369 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
1370 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
1371 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
1372 35h HEMSE 28-7-83, PRAKT 100
1373 35i PR Westerås 9-8-86 200
1374 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
1375 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
1376 35i PR Gagnef 12-4-84 125
1377 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
1378 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
1379 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
1380 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
1381 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
1382 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
1383 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
1384 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
1385 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
1386 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
1387 36e WESTERÅS 22-6-82 100
1388 36e SALA 9-8-82, PRS 75
1389 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
1390 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
1391 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
1392 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
1393 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
1394 36h TIDAHOLM 25-4-85, PR 100
1395 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
1396 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
1397 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
1398 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
1399 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
1400 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
1401 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
1402 38 WÄRDE STÄMPEL 250
1403 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
1404 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
1405 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
1406 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
1407 38g PR Hernösand 7-9-87 250
1408 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
1409 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
1410 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100
1411 38h LANDSKRONA 14-5-87, OMV PRS 60

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1412 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
1413 39 KNISLINGE7-12-85, lyxavtryck, def ned 175
1414 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
1415 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
1416 39 BERGVIK 9-8-86, PR-LYX 150
1417 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
1418 39 BYSKE 14-2-85, PRAKT 100
1419 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
1420 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
1421 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
1422 39 ALBY 12-1886, PR-LYXS 90
1423 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
1424 39 ANK stpl omv 60
1425 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1426 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
1427 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
1428 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
1429 40a GBG FILIAL 27-11-94, P-LYXS 125
1430 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
1431 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
1432 40b KARLSTAD E. M. 3-4-93, nära LYX 500
1433 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
1434 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
1435 40b PR GEFLE 29-6-92 200
1436 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
1437 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
1438 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
1439 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
1440 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
1441 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
1442 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
1443 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
1444 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
1445 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
1446 41 RULL ST. JÖNKÖPING 29-1-97, prs 200
1447 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
1448 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
1449 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
1450 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
1451 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
1452 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
1453 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
1454 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
1455 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
1456 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
1457 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
1458 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
1459 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
1460 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
1461 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
1462 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
1463 42 pr Sandviken 13-3-89 150
1464 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
1465 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
1466 42b SYA 2-5-90 125
1467 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
1468 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
1469 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
1470 42c PKXP Nr 8C UPP. 17-11-88, PR-LYXS 150
1471 42c LINKÖPING 2-9-88, PRAKT 100
1472 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
1473 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
1474 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
1475 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
1476 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
1477 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
1478 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
1479 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
1480 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
1481 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
1482 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
1483 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
1484 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
1485 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
1486 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
1487 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
1488 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
1489 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
1490 43v3 5ö med delar av 2ph stpl ...RS -87 200
1491 44a pr STH 3-1-91 200
1492 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
1493 44a STH Rg. 30-6-89, PRAKT 200
1494 44a STH 5-10-89, prakt 200
1495 44a STH 26-9-89, PRS 125
1496 44a Ystad 12-6-89, AB 100
1497 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
1498 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
1499 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
1500 44b Båstad 29-6-92 500
1501 44b HJO 22-7-95, PRS 250
1502 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
1503 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
1504 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
1505 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
1506 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
1507 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
1508 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
1509 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
1510 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
1511 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
1512 44c STH 17-9-90 100
1513 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
1514 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
1515 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
1516 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
1517 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
1518 45 ÅNGBÅTSPKP. No 83 24-7-91, , spl 400 250
1519 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
1520 45 finsk KORK stpl i prakt 200
1521 45 HELSINGÖR 3 TOG 16-2, DANSK STPL 150
1522 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
1523 45 FRA SVERIIGE H. prakt stpl 100
1524 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
1525 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
1526 45 FRA SVERIIGE L. prakt stpl 75
1527 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
1528 45 UTLANDET, PR 60
1529 45 FRA ) SVERIIGE M 60
1530 45 FRA SVERIIGE H. sidvänd 50
1531 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
1532 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
1533 45v4 P.E.J.87, del av marginal PH upp vä, kht 100
1534 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
1535 46 ENGELSK STPL 383, prs 225
1536 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
1537 46 FRA SVERRIG , PRS 110
1538 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
1539 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
1540 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
1541 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
1542 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
1543 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
1544 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
1545 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
1546 46c,var WADSTENA 4-12-89, BLÅ PRS,kt,ram vä 125
1547 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
1548 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
1549 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
1550 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
1551 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
1552 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
1553 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
1554 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
1555 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
1556 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
1557 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
1558 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
1559 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
1560 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
1561 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
1562 47d SEGERSTAD 6-11-88, PRAKT 100
1563 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
1564 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
1565 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
1566 47f JULA 14-4-91, PR 200
1567 47f Ludvika 1-1-91 100
1568 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
1569 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
1570 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
1571 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
1572 47f KILA 22-3-90, PRS 75
1573 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
1574 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
1575 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
1576 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
1577 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
1578 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
1579 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
1580 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
1581 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
1582 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
1583 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
1584 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
1585 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
1586 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
1587 48d OSKARSHAMN 22-5-90, VIOLETT PRS 400
1588 48d MJELLBY 3-9-89, LYXS PR-LYXEX 400
1589 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
1590 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
1591 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
1592 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
1593 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
1594 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
1595 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
1596 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
1597 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
1598 48e ÖSTERVALLSKOG 13-4-93, PRAKT 150
1599 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
1600 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
1601 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
1602 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
1603 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
1604 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
1605 49c WARA 24-1-95, PR-LYX 200
1606 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
1607 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
1608 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
1609 49c ÖRNSKÖLDSVIK 18-4-99, LYXS 100
1610 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
1611 49c,v4 KLINTEHAMN 19-10-91, PRS, försjutet mittparti 200
1612 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
1613 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
1614 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
1615 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
1616 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
1617 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
1618 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
1619 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
1620 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
1621 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
1622 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
1623 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
1624 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
1625 51b BORÅS 27-10-LBR-08, PR 150
1626 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100

51,5 OSCAR- LANDSTORM
1627 52 NRS 45, NORSK PRS 250
1628 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
1629 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
1630 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
1631 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
1632 52a1 ENÅNGER 8-7-91, LYXS, 80
1633 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
1634 52bVM1 5Ö BLEKT HUVUD ,NYKÖPING 20-4-93 150
1635 52bvm1+2 5Ö BLEKT HUVUD ,par omv vm och ett ex 2 vm kronor, kt, veck, MALMÖ 27-7 125
1636 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
1637 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
1638 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
1639 52v1 STH 13-7-10, 5ö otandat par på klipp 400
1640 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
1641 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
1642 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
1643 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
1644 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
1645 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
1646 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
1647 54 FJÄLLÅSEN 18-1-04, PRAKTS 200
1648 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
1649 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
1650 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
1651 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
1652 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
1653 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
1654 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
1655 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
1656 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
1657 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
1658 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
1659 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
1660 54 nors stpl nr 45 100
1661 54 HOLMEJA 28-9-95, PRS 75
1662 54 KRÅKVIKEN 20-5-08, PRS 75
1663 54 PKXP No 8A 8-9-96, AB-PR 50
1664 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
1665 54V11 YSTAD 31-3-01, PLÅTSPRICKA 200
1666 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
1667 54v3 10ö partiellt spegeltryck, stpl 150
1668 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
1669 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
1670 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
1671 55 SMEDSÄNG 11-7-10. AB-PRS, kt, F150 100
1672 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
1673 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
1674 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
1675 55 Vendel 23-2-01, prs 50
1676 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
1677 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
1678 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
1679 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
1680 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
1681 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
1682 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
1683 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
1684 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
1685 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
1686 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
1687 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
1688 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
1689 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
1690 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
1691 57 STOREBRO 19-5-07, PR-LYXS 60
1692 57vm1 STH SÖD. 15-1-98 ,BLÅ PRS, omv vm 75
1693 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
1694 58 JÄMTLANDS SIKÅS 15-4-09, PRS, Zlän 75
1695 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
1696 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
1697 58 GARGBRO 7-4-10, PRS 60
1698 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
1699 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
1700 58var 30 ö par, övre stpl SALA 26-5-17, nedre (veck) stpl Insjön Pak 28-1-11, KURIOSA, 200
1701 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
1702 59a LULEÅ 24-2-93, PR-LYXS 50
1703 59b ÖSTERSUND 24-10 -92, PR 50
1704 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
1705 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
1706 61 FRA YSTAD 100
1707 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
1708 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
1709 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
1710 63 Jönköping rull stpl 15-6-96 75
1711 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
1712 63vm1+2 3ö 2omv kronor, stpl ...LEN 250
1713 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
1714 64 BORÅS 25-8-92, sidv BLÅ ,ktspts 125
1715 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
1716 64 P)AQUEB(OT 100
1717 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
1718 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
1719 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
1720 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
1721 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
1722 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
1723 65 Hörby 13-4-05 200
1724 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
1725 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
1726 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
1727 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
1728 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
1729 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
1730 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
1731 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
1732 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
1733 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
1734 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
1735 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
1736 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
1737 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
1738 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
1739 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
1740 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
1741 72 MARSTRAND 19-3-13, PR-LYXS 50
1742 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
1743 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
1744 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
1745 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
1746 75 VADSBRO 25-8-11 90
1747 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
1748 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
1749 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
1750 79 KORK STPL , PR-LYX 200
1751 79 FRA SVERIGE inom ram, 4-block 200
1752 79 JÖNKÖPING 22-5-17 PRAKT,LYX 100
1753 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
1754 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
1755 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
1756 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
1757 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
1758 82 KORK stpl, 5 udd inom cirkel, LYX,nr 76 350
1759 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
1760 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
1761 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
1762 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
1763 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
1764 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
1765 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
1766 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
1767 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
1768 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
1769 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
1770 86 TINGS NÖBBELÖF 4-11-11, PRS 150
1771 86 HULTABERG 21-5-19 70
1772 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
1773 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
1774 91 ONSALA 3-6-18, LYXS 100
1775 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
1776 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
1777 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
1778 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
1779 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
1780 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
1781 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
1782 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
1783 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
1784 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
1785 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
1786 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
1787 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
1788 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
1789 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
1790 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
1791 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
1792 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
1793 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
1794 107 STH 31-10-17, prs 60
1795 107var 5/4 öfirmaperforering 90
1796 110 FALKÖPING 28-7-19, PRS 150
1797 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
1798 111 STH 2-4-18, PR 100
1799 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
1800 111 STH 6-1 17, PRS 75
1801 114 LUND 16-7-18, PRS 100
1802 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
1803 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
1804 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
1805 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
1806 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
1807 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
1808 118 prc stpl ex 50
1809 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
1810 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
1811 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
1812 120 10/ 20ö LYXcentr stpl ex 150
1813 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
1814 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
1815 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 700
1816 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
1817 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
1818 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
1819 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
1820 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
1821 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
1822 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
1823 125 10Ö/ 5KR bra stpl ex 650
1824 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
1825 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
1826 136 GÖTEBORG 10-6-21, PRAKTs 90
1827 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
1828 136-38 Luftpost kpl stpl 2ö är cz med KPV 100
1829 137 BERGSHOLMEN 4-5-21, PRS 100
1830 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
1831 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
1832 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
1833 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
1834 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
1835 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
1836 138 STH 12-1-21, PR 100
1837 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
1838 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
1839 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
1840 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN
1841 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
1842 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
1843 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
1844 140Ccx Gbg 12-5-21, prs 150
1845 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
1846 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
1847 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
1848 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
1849 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
1850 141 STH 27-7-22, PRS 75
1851 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
1852 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
1853 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
1854 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
1855 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
1856 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
1857 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
1858 142Ecx PLK 256 A 16-2-20, PR 125
1859 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
1860 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
1861 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
1862 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
1863 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
1864 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
1865 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
1866 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
1867 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
1868 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
1869 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
1870 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
1871 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
1872 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
1873 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
1874 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
1875 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
1876 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
1877 145Ecx 10ö extra brett märke 75
1878 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
1879 145Ecz GBG 16-1-29, PRS 110
1880 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
1881 146Ea STH 6-9-37, rättv stpl 100
1882 146Ea BORÅS 24-1-37, PRS, automattandn 70
1883 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
1884 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
1885 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
1886 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
1887 148C Finnskoga Höljes 24-11-21,prs 100
1888 148C Malmköping 30-6-21, PR-LYXS 100
1889 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
1890 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
1891 149C PLK 367 14-3-21, PR-LYXstpl 125
1892 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
1893 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
1894 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
1895 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
1896 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
1897 153 STRÖMSTAD 7-6-21, AB-PR 75
1898 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
1899 153c PLK 56 12-6-21, PR/ab 150
1900 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
1901 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
1902 156cx FRANSHAMMAR 4-4-25, LYXS 90
1903 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
1904 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
1905 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
1906 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
1907 162var HUDIKSVALL 11-3, DRAGSPEL 100
1908 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
1909 165a ÖDESHÖG 2-7-25, PR-LYXex ,A2ppr 100
1910 165BZ 80ö med KPV Sundsvall x-9-12-20, fin tandning F 350 60
1911 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
1912 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
1913 165cxz MALUNG 9-11-24 75
1914 165cz hörn STPL 21-7 60
1915 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
1916 168bz VOLLSJÖ 9-7-23, KPV mitt på, PR-LYX 1000
1917 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
1918 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
1919 173a TIBRO 11-2-26, LYXS 50
1920 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
1921 175A 3 st med Finska stpl,ex BÅTSILUETT 100
1922 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
1923 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
1924 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
1925 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
1926 179A pr STH 16 17-7-22 75
1927 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
1928 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
1929 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
1930 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
1931 183a RAMSELE 21-5- 27 50
1932 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
1933 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
1934 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
1935 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
1936 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
1937 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
1938 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
1939 189 40ö typ1 LYXcentr stpl ex 50
1940 189b TYP1 A2 PPR STPL -4-29 75
1941 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
1942 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
1943 194 FLEN 8-5-23, LYXs PR-LYXEX, 115ö A1 250
1944 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
1945 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

1946 197 STH 8-8-26, LYXS 60
1947 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
1948 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
1949 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
1950 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
1951 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
1952 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
1953 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
1954 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
1955 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
1956 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
1957 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
1958 198 FRA SVERIGE, PRS 100
1959 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
1960 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
1961 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
1962 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
1963 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
1964 200 JORDBERGA 16-10-24, PRS 100
1965 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
1966 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
1967 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
1968 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
1969 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
1970 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
1971 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
1972 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
1973 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
1974 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
1975 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
1976 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
1977 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
1978 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
1979 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
1980 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
1981 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
1982 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
1983 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
1984 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
1985 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
1986 203 40ö bra stpl ex 85
1987 203 SIMEÅ 13-9-24 80
1988 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
1989 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
1990 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
1991 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
1992 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
1993 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
1994 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
1995 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
1996 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
1997 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
1998 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
1999 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
2000 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
2001 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
2002 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
2003 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
2004 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
2005 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
2006 208 stpl 300
2007 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
2008 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
2009 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
2010 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
2011 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
2012 208 GULDSMEDSHYTTAN 7-10-24,prs 200
2013 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
2014 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
2015 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
2016 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
2017 209 2 kr, välc. stpl ex 490
2018 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
2019 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
2020 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
2021 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
2022 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
2023 210 5KR STPL BRA EX 700
2024 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
2025 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
2026 212cx STH 6-9-24, AB 150
2027 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
2028 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
2029 212cx bra stpl ex, F 450 100
2030 212cx sth 3... 9 100
2031 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
2032 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
2033 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
2034 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
2035 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
2036 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
2037 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
2038 214 bra stpl ex 75
2039 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
2040 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
2041 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
2042 216 prc. stpl ex 110
2043 216 30ö lätt stpl 1 90
2044 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
2045 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
2046 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
2047 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
2048 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
2049 216b STH 12-9-24, PRS 100
2050 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
2051 217 sidv Leksand 26-9-24 200
2052 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
2053 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
2054 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
2055 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
2056 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
2057 220 VÄSTERÅS 18-12-24, AB 150
2058 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
2059 221 60ö bra stpl ex 250
2060 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
2061 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
2062 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
2063 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
2064 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
2065 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
2066 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
2067 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
2068 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
2069 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
2070 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
2071 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
2072 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
2073 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
2074 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
2075 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
2076 225 5KR STPL BRA EX 550

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2077 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
2078 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
2079 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
2080 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
2081 233A MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
2082 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
2083 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
2084 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
2085 233b 4-block Borås 14-5-40 300
2086 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
2087 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
2088 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
2089 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
2090 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
2091 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
2092 238 sth 13-1-34, på klipp 100
2093 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
2094 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
2095 239C 5-5-34 Varnums.. 50
2096 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
2097 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
2098 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
2099 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
2100 241C FRA SVERIGE inom ram, på klipp 75
2101 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
2102 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
2103 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
2104 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
2105 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
2106 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
2107 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
2108 249 UMEÅ 5-8-36, PR-LYX 75
2109 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
2110 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
2111 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
2112 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
2113 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
2114 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
2115 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
2116 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
2117 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
2118 258 BORÅS 8-8-38, PRAKT 200
2119 258 5-strip,en rv. st. på varje märke Borås 17-1-39 200
2120 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
2121 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
2122 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
2123 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
2124 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
2125 259BC MALMÖ 9-X-38 140
2126 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
2127 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
2128 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
2129 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
2130 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
2131 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
2132 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
2133 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
2134 261BC KÖPMANHOLMEN 15-11-38, PR på klipp 200
2135 261BC PKXP 12-9-38, lätt mittstpl 100
2136 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
2137 262BC PKP 146 20-6-36, rättv stpl 140
2138 262CB ROMAN... 13.. 100
2139 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
2140 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
2141 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
2142 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
2143 266BC,CB 2 bra stpl par 150
2144 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
2145 266BCC 5-STRIP BCCCC, stpl, mkt sällsynt 300
2146 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
2147 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
2148 266CB BRA STPL PAR 95
2149 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
2150 266CCB JOHANSFORS 26-10-39, sällsynt 300
2151 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
2152 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
2153 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
2154 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
2155 267CB MALMÖ 21-6-39, PR 300
2156 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
2157 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
2158 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
2159 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
2160 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
2161 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
2162 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
2163 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
2164 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
2165 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2166 269CB G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2167 273BC BRA STPL PAR 550
2168 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
2169 273BC1 GÖTEBORG 13-9-40??, rättv stpl, bred 650
2170 273BC1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2171 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
2172 273CB1 vackert par STH 700
2173 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
2174 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2175 273CB2 SÖDERTÄLJE 6-8-42, AB-PR 1000
2176 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
2177 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
2178 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
2179 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
2180 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
2181 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
2182 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
2183 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
2184 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
2185 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
2186 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
2187 281 RESELE KYRKBY 8-5-50, PR-LYX 60
2188 285 GBG 1-3-50, PRAKT 55ö 50
2189 298 YSTAD 17-5-49 40
2190 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
2191 304 GENARP A 17-7-53, 170ö LYX 100
2192 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
2193 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
2194 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
2195 318BC Flen 20-7-39 125
2196 318bc,cb båda en stpl centralt 140
2197 318CB BLOMBERG 24-7-40, PR-LYX 300
2198 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
2199 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
2200 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
2201 318CB Göteborg 8-10-40 100
2202 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
2203 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
2204 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
2205 320B1 MÖLNDAL 12-7-39, PRAKT 100
2206 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
2207 320BC BRA STPL PAR 550
2208 320BC GBG 24-11-40 550
2209 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
2210 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
2211 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
2212 320BC LYX marginal, STH 400
2213 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
2214 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
2215 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
2216 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
2217 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
2218 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
2219 320CB bra 10ö par ...OGABY4-6-40 500
2220 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
2221 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
2222 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
2223 320CB stpl par , en stpl 400
2224 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
2225 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
2226 320CB STH 3-11-39, fint par 350
2227 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
2228 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
2229 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
2230 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
2231 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
2232 321BB en lätt stpl F 275 75
2233 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
2234 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
2235 321BC lätt stpl 13-9- 100
2236 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
2237 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
2238 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
2239 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
2240 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
2241 321CB PKP 28-8-40, PR 125
2242 321CB FALUN 17-6-39, pr 125
2243 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
2244 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
2245 323 Broakulla 20-2-40 50
2246 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
2247 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
2248 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
2249 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
2250 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
2251 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
2252 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
2253 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
2254 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
2255 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
2256 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
2257 324CB STO... 28-9-40 200
2258 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
2259 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
2260 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
2261 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
2262 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
2263 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
2264 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
2265 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
2266 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
2267 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
2268 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
2269 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
2270 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
2271 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
2272 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
2273 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
2274 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
2275 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
2276 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
2277 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
2278 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
2279 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
2280 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
2281 332CB STH 24-10-46, LYX marginal 160
2282 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
2283 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
2284 335A pr Heberg 11-2-42 50
2285 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
2286 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
2287 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
2288 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
2289 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
2290 338 20Ö klipp BORE E 100
2291 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
2292 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
2293 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
2294 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
2295 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
2296 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
2297 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
2298 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
2299 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
2300 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
2301 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
2302 379A STH 24-11-48, pr 40
2303 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
2304 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
2305 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
2306 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
2307 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
2308 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
2309 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
2310 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
2311 418A ÅLED 20-3-61, LYX 15ö 60
2312 420A ÅLED 9-5-66, LYX 25Ö BRUN 50
2313 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
2314 428A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 40 ö 100
2315 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
2316 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
2317 429BB ESLÖV 24-12-67, PR-LYX 45ö orange 30
2318 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
2319 433B2 Örkelljunga 3-11-69 50
2320 437A GBG 3 L 13-1-72, PR, 85ö 35
2321 445 OLSFORS 23-7-53, LYX 10ö 100
2322 460 GLOMMETRÄSK 9-4-56, LYX 60ö 90
2323 462 Norsholm 14-6-63 50
2324 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
2325 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
2326 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
2327 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
2328 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
2329 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
2330 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
2331 506 PR GBG 2-6-60 50
2332 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
2333 511A HÄGGENÅS 4-3-61, LYXs 75
2334 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
2335 520 pr Boxholm 8-4-61 60
2336 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
2337 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
2338 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
2339 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
2340 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
2341 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
2342 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
2343 594B2 SKEE 10-12-66, LYX 100
2344 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
2345 631vm 3ö omvänt vm stpl ...TAD 12... 75
2346 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
2347 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
2348 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
2349 657-62 6st VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 200
2350 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
2351 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
2352 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
2353 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
2354 666BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2355 668B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2356 669B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 40
2357 670BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2358 671BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2359 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
2360 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
2361 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
2362 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
2363 684 GBG 1-10-71, lyx 35
2364 694 GBG 3 6-11-71, PR-LYX 70ö 35
2365 695 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2366 696 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2367 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
2368 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
2369 699 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2370 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
2371 705 PARTILLE 25-10-71, ab-PRAKT 25
2372 705SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2373 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
2374 707SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2375 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
2376 712BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2377 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
2378 715BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2379 716A GBG 25-10-72, LYX 250
2380 716a Sjöbo 6-6-72, pr-lyx 45ö Nobel 60
2381 717B2 LOMMA 8-6-72, LYX 80
2382 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
2383 728A2 SALTSJÖBADEN 30-8-71, PR-LYX 55 ö 40
2384 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
2385 737 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
2386 740BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2387 741BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2388 742BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2389 743BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2390 743BB GBG 3 L 19-11-71, LYX, 65ö 50
2391 744BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2392 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
2393 754BB GBG 38 3-3-72, PR 55ö 40
2394 771 SIBBHULT 7-6-72, LYX 90
2395 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
2396 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
2397 787 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
2398 790SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
2399 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
2400 824SX2 SÖDERTÄLJE 30-7-74, PR 75
2401 914BB ÄNGELHOLM 31-10-76, PR-LYX 55ö 50
2402 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
2403 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
2404 931 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
2405 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
2406 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
2407 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
2408 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
2409 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
2410 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
2411 981 STORMSJÖ 30-9-80, LYX 85Ö 100
2412 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
2413 982 AUKTSJAUR 31-6-80, LYX 1KR 100
2414 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
2415 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
2416 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
2417 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
2418 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
2419 1098 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 1,70 50
2420 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
2421 1112 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 2,5kr 40
2422 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
2423 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
2424 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
2425 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
2426 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
2427 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
2428 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25TJÄNSTE

2429 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
2430 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
2431 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
2432 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
2433 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
2434 1c UMEÅ 24-2-77, PRAKTstpl, fin färg 200
2435 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
2436 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
2437 1e UMEÅ 16-9-80, AB-PR 100
2438 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
2439 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
2440 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
2441 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
2442 2c WISBY 29-4-82, LYXS 200
2443 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
2444 2c OSKARSHAMN 6-7-82, PRS 150
2445 2c WISBY 12-8-83, PRS 125
2446 3b RÖD stpl JÖNKÖPING 12-12-81, ovanl 400
2447 3b STH 8-6-76, PRS 175
2448 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
2449 3c ÖSTERSUND 9-11-82, PRS 150
2450 3c STH 12-12-79, AB-PR 100
2451 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
2452 3d Malmö 8-12-84, AB 100
2453 3d BOARP 6-1-85 100
2454 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
2455 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
2456 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
2457 4b SUNDSVALL 1-2-77, PRAKT 1000
2458 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
2459 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
2460 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
2461 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
2462 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
2463 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
2464 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
2465 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
2466 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
2467 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
2468 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
2469 4e LIDKÖPING 13-9-77, AB 170
2470 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
2471 4e STIBY 27-2-78, AB 125
2472 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
2473 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
2474 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
2475 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
2476 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
2477 4v2 stpl ,Kartongppr,F450 100
2478 5 KRISTINEBERG 27-7-77, LYXS 200
2479 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
2480 5b LULEÅ 3-11-74, PRAKT 100
2481 5c GROLANDA 4-4-76, stpl 75 75
2482 5c1 WEsTERÅS 8-5-75, PRAKT EX 100
2483 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
2484 5d ENSLÖF 8-5-79, PR-LYXS, N HA, 250 200
2485 5e SKELLEFTEÅ 7-2-81, PRAKT 100
2486 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
2487 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
2488 5ev5 TNABERGSHAMMAR 27-11-78, PRS spegeltryck, stark hyssning iövre ram 175
2489 5v5 KÖPING 28-9-80, LYXS 200
2490 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
2491 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
2492 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
2493 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
2494 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
2495 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
2496 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
2497 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
2498 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
2499 6d LINDESBERG 27-5-83, PR-LYXS 300
2500 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
2501 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
2502 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
2503 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
2504 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
2505 6e EKOLSUND 20-5-82, AB-PRS 300
2506 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
2507 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
2508 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
2509 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
2510 6e Hernösand 200
2511 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
2512 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
2513 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
2514 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
2515 7 WEXIÖ 8-7-78, PR-LYXS 150
2516 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
2517 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
2518 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
2519 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
2520 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
2521 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
2522 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
2523 7c MORA 29-5-77, prs 110
2524 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
2525 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
2526 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
2527 8d HÄR... x3-8-83 75
2528 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
2529 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
2530 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
2531 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
2532 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
2533 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
2534 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
2535 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
2536 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
2537 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
2538 9b SKARA 3-8-77, LYXS 500
2539 9b Höör 4-9-79 400
2540 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
2541 9b STH c. 24-5-78, ab-prs 200
2542 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
2543 9c STH C. 6-9-80, AB 200
2544 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
2545 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
2546 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
2547 9d SÄFSJÖ 1-4-85, AB-PR 375
2548 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
2549 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
2550 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
2551 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
2552 9d WESTERÅS 3-3-80, LYXS, felfri 150
2553 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
2554 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
2555 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
2556 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
2557 11 6-BL STH utst 1897 100
2558 11d WISBY 15-7-05, PR-LYX 100
2559 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
2560 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
2561 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
2562 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
2563 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
2564 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
2565 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
2566 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
2567 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
2568 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
2569 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
2570 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
2571 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
2572 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
2573 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
2574 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
2575 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
2576 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
2577 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
2578 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
2579 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
2580 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
2581 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
2582 14v3 5Ö SPEGELTRYCK MALMÖ 22-4-86 125
2583 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
2584 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
2585 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
2586 15b GBG 25-9-83, AB 120
2587 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
2588 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
2589 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
2590 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
2591 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
2592 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
2593 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
2594 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
2595 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
2596 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
2597 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
2598 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
2599 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
2600 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
2601 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
2602 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
2603 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
2604 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
2605 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
2606 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
2607 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
2608 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
2609 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
2610 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
2611 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
2612 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
2613 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
2614 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
2615 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
2616 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
2617 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
2618 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
2619 17e OSKARSHAMN 16-8-84, sidv, lyxc 100
2620 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
2621 17v3 OSKARSHAMN 16-8-84, PRS 125
2622 18d OSKARSHAMN 10-2-85, PR-LYXS 75
2623 18e OSKARSHAMN 2-7-89, LYXS 100
2624 18e KATTHAMMARSVIK 3-7-90, PR-LYXS 75
2625 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
2626 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
2627 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
2628 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
2629 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
2630 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
2631 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
2632 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
2633 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
2634 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
2635 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
2636 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
2637 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
2638 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
2639 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
2640 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
2641 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
2642 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
2643 20b LINDESBERG 7-8-83, PRS 100
2644 20b STH 20-3-,vackert ex 60
2645 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
2646 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
2647 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
2648 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
2649 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
2650 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
2651 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
2652 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
2653 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
2654 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
2655 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
2656 20f WERNAMO 5-11-84, PRS av svåra olivaktigt gul F 2000 400
2657 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
2658 20v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
2659 20V4 24Ö SPEGELTRYCKsth -83 200
2660 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
2661 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
2662 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
2663 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
2664 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
2665 21v2 SLITE 3-1-99, 2 punkter efter Sverige 100
2666 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
2667 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
2668 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
2669 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
2670 22Aa LUND 26-7-82, OMV LYXS 125
2671 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
2672 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
2673 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
2674 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
2675 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
2676 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
2677 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
2678 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
2679 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
2680 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
2681 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
2682 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
2683 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
2684 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
2685 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
2686 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
2687 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
2688 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
2689 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
2690 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
2691 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
2692 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
2693 24B LÖSEN ÖRE 75
2694 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
2695 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
2696 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
2697 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
2698 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
2699 26 LYCKORNA 16-8-90, PR-LYXS 250
2700 26 ÖSTERSUND 15-5-91, PRS 125
2701 26 STH CARLBERG 12-12-89, PRS 100
2702 26c ÅRJENG 6-8-98, PRS 100
2703 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
2704 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
2705 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
2706 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
2707 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
2708 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
2709 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
2710 36 KARLSTAD 15-3-12, PR-LYX 50
2711 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
2712 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
2713 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
2714 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
2715 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
2716 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
2717 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
2718 44 VÄRMLANDS BJÖRNEBORG 18-1-19 150
2719 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
2720 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
2721 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
2722 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
2723 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
2724 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
2725 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
2726 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
2727 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
2728 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
2729 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
2730 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
2731 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
2732 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
2733 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
2734 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
2735 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
2736 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
2737 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
2738 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
2739 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
2740 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
2741 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
2742 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
2743 54 SOLLEFTEÅ 11-6-18, LYXS 50ö 100
2744 54 STH AFG 10-4-18, PR 75


LÖSEN
2745 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
2746 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
2747 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
2748 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
2749 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
2750 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
2751 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
2752 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
2753 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
2754 3 par RÖK 23-12-78 300
2755 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
2756 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
2757 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
2758 4b GBG 29-3-75, prc , hel sidv stpl 500
2759 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
2760 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
2761 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
2762 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
2763 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
2764 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
2765 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
2766 5b ALTUNA 2-4-80, PRAKT 200
2767 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
2768 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
2769 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
2770 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
2771 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
2772 6 lätt hörn stpl ex 100
2773 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
2774 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
2775 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
2776 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
2777 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
2778 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
2779 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
2780 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
2781 6b 20ö prc, hörnstpl 95
2782 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
2783 6c Östadkulle 28-3-80, 20ö bra AB 150
2784 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
2785 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
2786 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
2787 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
2788 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
2789 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
2790 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
2791 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
2792 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
2793 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
2794 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
2795 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
2796 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
2797 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
2798 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
2799 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
2800 9 OINLÖST i blå färg 125
2801 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
2802 9b MALMÖ 1-4-74, PRS, 3,3,4 200
2803 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
2804 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
2805 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
2806 10 STH PAKET 2 9-4, pr-lyxc 150
2807 10a välc. stpl -74 150
2808 10a MALMÖ 17-11-75 150
2809 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
2810 10b STH pak 8-1-77 200
2811 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
2812 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
2813 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
2814 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
2815 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
2816 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
2817 10c LEKSAND 18-3-79, färgstarkt Praktex 300
2818 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
2819 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
2820 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
2821 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
2822 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
2823 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
2824 11 T-stpl rund ram 100
2825 11a2 STRÖMSTAD 7-2-89, LYX men tunn 250
2826 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
2827 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
2828 14e GBG PAK EXP 27-4-85, LYXS 200
2829 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
2830 14g LAXÅ 17-12-90, PR-LYXS 100
2831 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
2832 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
2833 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
2834 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
2835 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
2836 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
2837 16c ALSEN 29-5-87, LYXS 250
2838 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
2839 16d SIGILLSTPL ? 200
2840 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
2841 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
2842 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
2843 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
2844 17a,v2 FAL(UN) 10-, F 1900+ 250
2845 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
2846 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
2847 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
2848 18a ALSEN 2-5-80, PRAKTs svår nyans 400
2849 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
2850 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
2851 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
2852 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
2853 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
2854 18c LÖNNSKOG 17-12-91, PRS 125
2855 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
2856 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
2857 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
2858 19 Kork stpl med Postorn+ R.B inom ram 300
2859 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
2860 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
2861 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
2862 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
2863 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
2864 19d BACKE 26-4-88, AB-PR 100
2865 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
2866 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
2867 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
2868 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
2869 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
2870 20c HAPARANDA 13-5-84, AB-PR 200


MILITÄRMÄRKEN
2871 8 POSTANSTALTEN 1019, 23-11-40, PRS 125


ORTSSTÄMPLAR
2872
DJURÅS 4-1-15, sidv på USA märke 2 c 200
2873 77,79 ESTLAND, STOCKHOLM 21-10-36, prs klipp 150
2874 115,117 ESTLAND, STOCKHOLM 17-7-36, prs klipp 140
2875 131 England 2½p GÖTEBORG 10-4-13, AB-PRS 150
2876 153 USA 2C GÖTEBORG 21-9-03, 100
2877 183x HILLEBY 13-11-58 , BRD 10PF PAIR 200
2878 326 ENGLAND 5p, UDDEVALLA 30-3-68,prs 150
2879 1082 Spanien 2p , VARBERG 16-8-60 100
SVERIGE OSTÄMPLAT *

2880 1b (*) 3sk 1-2.4.1 , 3skilling ,signerad Roumet, ser ostämplad ut men har 3 svarta prickar som kan vara stämpelfärgstänk. Det är oklart hur de "stänktes" dit. Säljes med denna beskrivning och avgör själv . Godtagbart till gott ex av ett sällsynt frimärke , en något nött ht. Vackert ex som bör platsa i en ostämplad samling. 5000
2881 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
2882 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
2883 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
2884 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
2885 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
2886 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
2887 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
2888 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
2889 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
2890 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
2891 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
2892 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
2893 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
2894 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
2895 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
2896 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
2897 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
2898 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
2899 7a1 (*) 5ö mörkgrön, PR-LYXc , 1mm riss 500
2900 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
2901 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
2902 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
2903 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
2904 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
2905 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
2906 7c2 * AB ex ,lvht 300
2907 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
2908 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
2909 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
2910 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
2911 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
2912 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
2913 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
2914 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
2915 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
2916 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
2917 8 PRAKTex F 5000 1750
2918 8b * 30ö , AB-PR 150
2919 8c * AB-PR ex 800
2920 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
2921 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
2922 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
2923 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
2924 8d * AB ex , lvht 700
2925 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
2926 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
2927 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
2928 9c3 * AB-PR 500
2929 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
2930 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
2931 9i (*) LYXc, AB 3,5,1, 3600 500
2932 9N1var * 12ö praktc. färgfläck under G, tu fl. 150
2933 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
2934 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
2935 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
2936 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
2937 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
2938 11N * AB ,3,3,3 200
2939 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
2940 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
2941 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
2942 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
2943 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
2944 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
2945 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
2946 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
2947 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
2948 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
2949 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
2950 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
2951 12N1 * 50 öre , AB ex 200
2952 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
2953 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
2954 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
2955 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
2956 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
2957 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
2958 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
2959 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
2960 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
2961 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
2962 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
2963 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
2964 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
2965 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
2966 14B * fräscht AB ex 225
2967 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
2968 14Bc1 * AB-PR 250
2969 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
2970 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
2971 14Bg * AB ex 200
2972 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
2973 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
2974 14BN * pr-lyxc 3ö nytryck 200
2975 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
2976 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
2977 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
2978 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
2979 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
2980 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
2981 16N *(*) 20ö Nytryck 1885, LYX 400
2982 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
2983 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
2984 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
2985 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
2986 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
2987 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
2988 19a * 5ö fräscht ex 400
2989 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
2990 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
2991 19b * fint AB ex 800
2992 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
2993 19b (*) 3,4,1, prc 450
2994 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
2995 19d * fräscht AB ex 900
2996 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
2997 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
2998 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
2999 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3000 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3001 20d * AB ex, lvht 700
3002 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3003 20j (*) bra AB centr 600
3004 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3005 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3006 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3007 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3008 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3009 20k (*) AB centr F 3000 375
3010 21 * 12ö t 14, Ab 350
3011 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3012 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3013 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3014 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3015 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3016 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3017 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3018 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3019 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3020 24d (*) 24ö LYX centr. fantastiskt vackert, minimal rispa (förtunning) på baksidan 1400
3021 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3022 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3023 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3024 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3025 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3026 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3027 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3028 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3029 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3030 28h * 3Ö , AB 120
3031 29 * mkt fräscht AB ex 300
3032 29b * fräscht AB ex 300
3033 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3034 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3035 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3036 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3037 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3038 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3039 30k * 5ö AB 225
3040 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3041 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3042 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3043 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3044 31b (*) 6ö 200
3045 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3046 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3047 31e 6ö PRAKTex 600
3048 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3049 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3050 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3051 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3052 31g * 6ö AB F 1300 300
3053 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3054 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3055 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3056 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3057 31j * 6ö fint AB 225
3058 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3059 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3060 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3061 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3062 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3063 32bv5 * AB 100
3064 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3065 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3066 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3067 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3068 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3069 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3070 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3071 33a * LYXc 700
3072 33a * bra AB ex , F 2200 500
3073 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3074 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3075 33b * ab 3,3,3 400
3076 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3077 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3078 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3079 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3080 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3081 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3082 33f * 20ö AB ex 375
3083 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3084 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3085 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3086 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3087 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3088 34 * 24ö PRAKTEX 200
3089 34 * 24ö AB-PR 175
3090 34gv3 * AB var . färglinje 200
3091 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3092 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3093 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
3094 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3095 39a * Praktex 600
3096 39a fräscht PR centr ex 500
3097 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3098 39b * PRAKT 700
3099 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3100 39c * AB-PR 600
3101 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3102 42 * 4-block bra AB F 960 250
3103 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3104 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3105 43 * AB 150
3106 43c * bra AB ex 150
3107 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3108 44a * prakt 100
3109 44b * 6ö prakt 75
3110 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3111 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3112 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3113 44c * LYX 120
3114 44c * 6ö ph, prakt 90
3115 44cv4 * prakt 150
3116 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3117 45 * PR-LYX 500
3118 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3119 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3120 45b * praktex 500
3121 45b * AB ex centr ned. 150
3122 45c * 10ö med PH, LYX 325
3123 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3124 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3125 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3126 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3127 46 * bra AB ex 250
3128 47 * pr-lyx centr 500
3129 47 * AB ex 500
3130 47 * 30Ö AB-PR 450
3131 47 * bra AB ex, F 1500 275
3132 47d * 30 ö PH, AB 300
3133 48 * AB ex 300
3134 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3135 48b *(*) vc AB 350
3136 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3137 48e * 50ö bra AB 350
3138 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3139 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3140 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3141 52a * svår nyans 200
3142 52c * prakt 4-block 175
3143 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3144 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3145 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3146 52cv1 * F 700 225
3147 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3148 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3149 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3150 54d prakt 100
3151 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3152 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3153 55 * lyx 150
3154 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3155 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
3156 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
3157 57 * PRAKT 25ö 150
3158 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3159 57c * LYX F 400+50% 200
3160 57c *(*) 25ö prakt 170
3161 57e AB , svår nyans F 900 250
3162 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3163 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3164 57vm2 * AB 175
3165 57vm2 * lyx centr. 175
3166 58 * LYX 225
3167 58 *(*) pr-lyx 225
3168 58 * 30Ö lyx 200
3169 58 * prakt 175
3170 58 * AB-pr 150
3171 58b * LYX 225
3172 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
3173 59d * LYX F 1000+ 250
3174 59d * 50Ö lyx 250
3175 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
3176 60 AB F 1300 * 300
3177 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3178 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
3179 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3180 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
3181 61v4 * 4-block AB F1200 300
3182 61v4 * förskj. siffra 100
3183 65 * LYX, pr F 3000 975
3184 67 * pr-lyx 100
3185 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3186 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
3187 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3188 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3189 77vm1 * AB-PR 225
3190 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3191 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
3192 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
3193 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3194 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3195 91 50ö , ostpl LYX 300
3196 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3197 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3198 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3199 102v * förskjutet påtryck 300
3200 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3201 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3202 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3203 119 * lyx 250
3204 119 * prakt 5 på 12ö 175
3205 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3206 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3207 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3208 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3209 137v4 * tryckvar. 60
3210 137v4 * tryckvar. 60
3211 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3212 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3213 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3214 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3215 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3216 141bz * bra AB ex F 600 175
3217 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3218 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3219 142Acxz *(*) SUPERB 200
3220 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3221 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3222 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3223 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3224 143Abz * PRAKT 1600
3225 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3226 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3227 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3228 143Cb * LYX 100
3229 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3230 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3231 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3232 144Acc * LYX 125
3233 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
3234 144Ccx * superb 250
3235 144Ccx * PRAKT 175
3236 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3237 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3238 144Ecxz * lyx 400
3239 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3240 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3241 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3242 146Ea * prakt 50
3243 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3244 147 * A2 PPR PRAKT 50
3245 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3246 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3247 148Acxz * 30ö LYX 200
3248 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3249 148C * PRAKcentr. 150
3250 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3251 149Ab * LYX 175
3252 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3253 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3254 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3255 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3256 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3257 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
3258 151C * superb 125
3259 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3260 151Cbz * superb 250
3261 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3262 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3263 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3264 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3265 152Acx * AB F 950 200
3266 153c * prakt , ljus violett 90
3267 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3268 154b * pr-lyxc. 175
3269 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
3270 155bz * 140Ö PR-LYX 200
3271 156a * prakt 35ö typ 1 125
3272 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
3273 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
3274 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
3275 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
3276 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
3277 157 * LYX 175
3278 158 * LYX 40ö typ 1 225
3279 158 *(*) LYX 200
3280 158 * 40ö prakt-lyx 190
3281 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
3282 160 * 45ö LYX 290
3283 160 * prakt 225
3284 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
3285 160 45 ö typ 1 prakt * 200
3286 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
3287 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
3288 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
3289 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
3290 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
3291 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
3292 163a * 60ö typ 2, LYX 200
3293 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
3294 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
3295 165bz * prakt 90
3296 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
3297 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
3298 165cz * 80ö LYX 100
3299 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
3300 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
3301 166var * plåtspricka 100
3302 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
3303 167a * lyx 90ö 250
3304 167a * prakt 200
3305 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
3306 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
3307 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
3308 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
3309 167c * skifferblå, bra AB 250
3310 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
3311 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
3312 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
3313 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
3314 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
3315 176C * AB 4-block, F 900 200
3316 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
3317 177C * prakt 90
3318 177Ca * lyx 125
3319 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
3320 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
3321 184 *(*) 25ö orange superb 200
3322 186a * 30ö brun LYX 125
3323 186avar * extra högt märke 100
3324 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
3325 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
3326 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
3327 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
3328 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
3329 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
3330 189a * prakt, A1 175
3331 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
3332 189b * A2ppr, prakt 175
3333 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
3334 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
3335 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
3336 192a *(*) prakt 175
3337 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
3338 195 * LYX 45
3339 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
3340 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
3341 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
3342 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
3343 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
3344 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3345 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
3346 199 * LYX 4-block 200
3347 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
3348 201 * 30ö högsta LYX 110
3349 201b * LYX grönblå 375
3350 201b * 30ö grönblå praktex 300
3351 203 * 40 ö Kongress LYX 150
3352 203 * LYX 40 öre 140
3353 204 * pr-lyx 140
3354 205 * prakt 50ö 175
3355 206 * 60 öre LYXc. 200
3356 207 * 80ö LYX 200
3357 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
3358 208 * 1 KR PR-LYX 325
3359 208 * 1 KR lyx 300
3360 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
3361 209 * bra AB ex 550
3362 210 * 5kr Kongress, PR 1100
3363 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
3364 210 * bra AB ex 900
3365 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
3366 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
3367 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
3368 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
3369 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
3370 212cx * LYX 100
3371 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3372 214 * pr-lyx 100
3373 215 * Superb 25ö 150
3374 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
3375 216 * 30ö LYX 125
3376 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
3377 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
3378 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
3379 218 * LYX 175
3380 218 * 40 ö , LYX 100
3381 220 * 50ö UPU , LYX 175
3382 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
3383 221 * 60 ö , prakt 200
3384 221 *(*) 60ö LYX 200
3385 221 * 60ö , PR-LYX 175
3386 222 * 80ö , LYX 175
3387 223 * LYX 375
3388 223 * 1 kr 1924, prakt 275
3389 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
3390 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
3391 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
3392 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
3393 224 * prakt centr 350
3394 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
3395 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
3396 225 * 5KR, LYX 1000
3397 225 * Pr-lyxc. 900
3398 225 * 5KR UPU lyx 800
3399 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
3400 225 * 5KR , PRAKT 700
3401 225 * AB-PRc. 600
3402 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
3403 233a * 5kr slottet LYX 425
3404 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
3405 233b * prakt 700
3406 233b * AB , F 1700 500
3407 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
3408 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
3409 238 * prakt 100
3410 246-57 * prakt serie 250
3411 246-57 * kpl mkt bra serie 200
3412 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
3413 266BC * LYX 4-block 200
3414 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
3415 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
3416 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
3417 267BC CB, * 2 st 4-block 350
3418 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
3419 267CB * LYXpar 125
3420 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
3421 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
3422 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
3423 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
3424 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
3425 320B2 LYX F 440 100
3426 321BC+ CB * Linné 2 par 300
3427 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
3428 321BC * 15l Linné bra par 150
3429 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
3430 321bc,cb * 2 par Linné 300
3431 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
3432 321CB * Linné 4+3s par 150
3433 324BC * prakt 150
3434 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
3435 324CB * prakt 4- block 250
3436 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
3437 332C * PRAKT 75
3438 332CB * 5kr slottet fint par 350
3439 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3440 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
3441 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
3442 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
3443 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
3444 1b 4-bl AB F 2500 400
3445 1b * Lyxcentr 250
3446 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
3447 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
3448 3 * helfräscht AB ex 300
3449 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
3450 3a * 5 ö , PRAKT 325
3451 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
3452 3c * 5Ö PRAKT 300
3453 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
3454 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
3455 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
3456 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
3457 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
3458 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
3459 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
3460 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
3461 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
3462 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
3463 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
3464 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
3465 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
3466 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
3467 4f * mkt fräscht AB ex 650
3468 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
3469 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
3470 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
3471 4g * AB ex ,lvht 300
3472 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
3473 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
3474 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
3475 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
3476 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
3477 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
3478 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
3479 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
3480 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
3481 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
3482 8 * 30ö PRAKT 1000
3483 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
3484 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
3485 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
3486 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
3487 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
3488 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
3489 15b * pr-lyx 120
3490 15b * PRAKT 6ö F 300 100
3491 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
3492 16A * 10ö typ1 , LYX 300
3493 17 *(*) prakt F 550 200
3494 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
3495 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
3496 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
3497 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
3498 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
3499 18b * 20ö fint ab ex 400
3500 18e * 20ö AB-PR 400
3501 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
3502 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
3503 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
3504 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
3505 18g * 20ö PR-LYX 700
3506 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
3507 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
3508 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
3509 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
3510 19 * 20ö LYX CENTR 30
3511 19c * 20ö LYX 40
3512 20c * 24ö Prakt, F 800 225
3513 20d * 24ö gul praktex 200
3514 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
3515 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
3516 20v2 * var. skadat i 225
3517 21 * 30ö LYX CENTR 80
3518 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
3519 22A * prc fräscht ex 300
3520 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
3521 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
3522 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
3523 22Ag * helfräscht AB 300
3524 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
3525 22Av2 * AB 350
3526 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
3527 25 * starkt spegeltryck 125
3528 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
3529 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
3530 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
3531 25v3 * "ÖKE" AB 75
3532 25v4 * F 150 75
3533 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
3534 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
3535 26av3 *(*) AB , I = 2 prickar, 300 100
3536 26av3 * i = två prickar, AB 90
3537 26b,v3 * 10/24ö, 4-BL pos1 v3 LYXc, AB-PR,820 175
3538 26b,var * 2 ex båda brott på V i SVerige, AB 125
3539 26b,var * 10/24ö, brott på o i tio, PR 100
3540 26v3 * AB F 300+ 100
3541 26v3 *(*) i = 2 prickar, PRAKT , F 400++ 100
3542 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
3543 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
3544 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
3545 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
3546 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
3547 46 * 8 ö linjer, prakt 65
3548 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
3549 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
3550 1 * prakt 200
3551 1 * 1Ö bra AB 110
3552 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
3553 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
3554 1v * pr-lyx 250
3555 1v * prakt ex F 650 200
3556 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
3557 2 * 3 Ö LYX 400
3558 2 *(*) pr-lyx ex 250
3559 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
3560 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
3561 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
3562 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
3563 2v * prakt 250
3564 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
3565 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
3566 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
3567 3 * pr-lyx 225
3568 3 * prakt ex 5ö t 14 175
3569 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
3570 3a * 5ö brun, PRAKT 225
3571 3a * 5ö AB-PR 200
3572 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
3573 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
3574 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
3575 4c * 6ö AB-PR 300
3576 4c * 6ö orange AB 300
3577 5 * LYX 100
3578 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
3579 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
3580 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3581 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
3582 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
3583 6b * 20Ö PRAKT 250
3584 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
3585 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
3586 6c * PRAKTex 225
3587 6c * prakt 225
3588 6d * LYX 400
3589 7 * prakt 225
3590 7 * 24ö grå AB 125
3591 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
3592 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
3593 7b * 24Ö AB 110
3594 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
3595 7c * 24ö PR-LYX 350
3596 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
3597 7cv *(*) pr , F750 200
3598 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
3599 8 pr-lyx 200
3600 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
3601 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
3602 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
3603 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
3604 9 * 50Ö ab-pr 400
3605 9 (*) 50 Ö LYX CENTRERAT 250
3606 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
3607 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
3608 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
3609 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
3610 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
3611 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
3612 10 (*) LYX centr , tunn 250
3613 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
3614 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
3615 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
3616 11var * felperforerat. 100
3617 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
3618 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
3619 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
3620 17 * LYX 24Ö 125
3621 17a * 24ö gråviolett praktex 500
3622 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
3623 17av2 * AB ex F 1000+ 275
3624 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
3625 17b * 24ö blålila, LYX 125
3626 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
3627 17c * 24Ö LYX 200
3628 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
3629 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
3630 18a * AB, mörk fin färg 125
3631 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
3632 20 * 1KR LYX 300
3633 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
3634 20 * AB-PR 100
3635 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
3636 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
3637 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
3638 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
3639 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

3640 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
3641 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
3642 EW ** GRÅ i 4-block ot. mellan horiz 200
3643 EW EWERTS, grönt 4-bl otandat horiz mellan märkena, tandat runt om. 125
3644 EW ** grön , par otand mellan 100
3645 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
3646 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
3647 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
3648 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
3649 2265-66 ståltryck i grön färg 80
3650
EWERTS par ** grå felperf otandat vert. 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
3651 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
3652 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
3653 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
3654 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
3655 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
3656 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
3657 33 (*) Färgprov 15ö rödorange vm krona 200
3658 33 (*) Färgprov 15ö gråsvart vm krona 200
3659 33 (*) Färgprov 15ö stålblå vm krona 200
3660 33 (*) Färgprov 15ö lila vm krona 200
3661 33 (*) Färgprov 15ö gulorange vm krona 200
3662 33 (*) Färgprov 15ö blå/ gult ppr vm krona 200
3663 33 (*) Färgprov 15ö röd/ gult ppr vm krona 200
3664 33 (*) Färgprov 15ö blå vm krona 200
3665 33 (*) Färgprov 15ö gul vm krona 200
3666 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
3667 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
3668 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

3669 1-5 (*) SVARTAVDRAG SKILLING BCO kpl 200
3670 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
3671 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
3672 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
3673 7-12N2 NYTRYCK 1963 PÅ blad ur Handbok 200
3674 13N2 ** BRUN lokal t 13 , BRA AB 700
3675 14Bh ** 4-BLOCK F 36000 1800
3676 14BN ** 3ö postfriskt Nytryck 1885, AB 300
3677 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
3678 17 ** AB-PR, lvht, 1700+ 500
3679 28d ** 3ö mycket fint 4-block 3,3,5, F 15000 3000
3680 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
3681 28var del av 2 märkesbilder, obet. gummi.ve. 200
3682 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
3683 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
3684 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
3685 32 ** 12ö ringtyp t 13 prakt 250
3686 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
3687 32 ** 12ö ringtyp t 13, fint AB ex 150
3688 32c ** 12ö djupblå, svår nyans att få ** 400
3689 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
3690 32g **/* 12ö 4-BLOCK 2 ex **, AB-PR 400
3691 32v4 ** 12ö mycket starkt spegeltryck 500
3692 33 ** 20 ö AB 1000
3693 33a ** 20ö karminakt mattröd, AB 1100
3694 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
3695 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
3696 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
3697 34 24ö hörnmarginalex, vackert 300
3698 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
3699 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
3700 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
3701 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
3702 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
3703 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
3704 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
3705 41 Prakt 125
3706 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
3707 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
3708 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
3709 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
3710 42 4-block bra AB 700
3711 42 4ö ljusgrå , ab-PR 4-BLOCK 600
3712 42 ** pr-lyx ex 500
3713 42 ** 4ö PR-LYX 450
3714 42 ** 4ö PRAKT 300
3715 43 ** 5ö ringtyp PH, bra AB ex 350
3716 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
3717 44 ** 6Ö AB 125
3718 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
3719 44a 6ö blålila, AB 110
3720 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
3721 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
3722 44c 6 öre med PH ,AB 125
3723 45 ** 10ö med PH, AB 500
3724 45 AB 500
3725 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
3726 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
3727 46 AB ex 20ö PH 400
3728 47 FRÄSCHT PRAKT 3000
3729 47f ** 30ö fräscht AB 4-BLOCK, F 21000 2100
3730 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
3731 48e ** 50Ö PR-LYX med lodrätt dragspel 1500
3732 50 LYX 6 hörnmarg block 400
3733 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
3734 50 ** 10/12ö SUPERB 200
3735 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
3736 50 PRAKT 50
3737 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
3738 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
3739 50v2 vc AB 250
3740 50v2 LYX-PRAKT EX med FÄRGKULA 250
3741 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
3742 51 ** 10ö/ 24ö vackert 25 block 500
3743 51 4-BLOCK ,AB 160
3744 51a ** 10/24ö orange, LYX 200
3745 51a PR-LYX 175
3746 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
3747 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
3748 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
3749 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
3750 52a1 AB-PRc, nett par nötta tspts 300
3751 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
3752 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
3753 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
3754 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
3755 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
3756 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
3757 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
3758 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
3759 52v2 spegeltryck , tydligt, AB 100
3760 52vm1 4-block, AB 45
3761 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
3762 52vm2 ** 5ö oscar vm 2kronor, PR 50
3763 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
3764 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
3765 53 ** 8Ö AB-PR 25
3766 53var ** 8ö blekt huvud, PR-LYX 100
3767 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
3768 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
3769 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
3770 54 ** 10ö LYX 175
3771 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
3772 54 LYX 100
3773 54 ** 10Ö LYX 100
3774 54 ** 10ö PRAKT 75
3775 54 pr-lyx 70
3776 54 ** 10ö PRAKT 70
3777 54a LYXcentr. vht 100
3778 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
3779 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
3780 54c 4-BLOCK , AB ,F 1400 225
3781 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
3782 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
3783 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
3784 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
3785 54P Dito omv vm+vm 2 kronor 500
3786 54P dito singel 100
3787 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
3788 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
3789 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
3790 55 bra AB 4-block F 2200 600
3791 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
3792 55 ** 15ö LYX färgpunkt i vä marg 500
3793 55 15ö PR-LYX 425
3794 55 15ö PRAKT 290
3795 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
3796 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
3797 55cvm2 AB 4-block F2400 700
3798 56 LYX 600
3799 56 ** 20Ö OSCAR PR-LYX 350
3800 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
3801 56v1 4-BLOCK ,PR 800
3802 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
3803 56v1 MARGINALPAR 450
3804 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
3805 56v1 bra marg 225
3806 57 ** 25ö PR, nyans 1000
3807 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
3808 57 ** 25ö AB-PR 200
3809 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
3810 57b ** 25 ö GULAKTIGT ORANGE, PRAKT 350
3811 58 PRAKT, F 2400 800
3812 58 BRA AB 400
3813 58b ** 30ö AB 250
3814 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
3815 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
3816 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
3817 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
3818 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
3819 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
3820 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
3821 60 1 kr Oscar LYX ** 3000
3822 60 1 KR PRAKT EX 1500
3823 60 AB-PR 1300
3824 60 ** 1 KR PRAKT 1300
3825 60 bra AB ex F 3500 900
3826 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
3827 60b 1 KR MYCKET FINT ab EX 750
3828 60v1 (*) 1KR OTANDAT hörnmarg ex 750
3829 61-64 4-block serie PRAKT 375
3830 61-64 4-block serie ab-pr 175
3831 61-64 4-block serie ab 160
3832 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
3833 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
3834 61v4 AB F 450 100
3835 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
3836 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
3837 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
3838 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
3839 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
3840 62c pr-lyx 4-block 260
3841 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
3842 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
3843 62c 2ö 4-block PRAKT 150
3844 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
3845 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
3846 64 ** 4ö LYX 250
3847 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
3848 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
3849 64 ** 4ö PR-LYX 100
3850 65 Hörnmarg 4-block 7000
3851 65 PRAKT-LYX 5 kr Posthus 3000
3852 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
3853 65 PRAKT 2000
3854 65 AB-PR garanti HOW 1600
3855 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
3856 66 LYX 4-BLOCK 1500
3857 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
3858 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
3859 66 pr-lyx 250
3860 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
3861 66 prakt 175
3862 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
3863 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
3864 67 hörnmarg 4-block prakt 900
3865 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
3866 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
3867 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
3868 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
3869 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
3870 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
3871 70 4ö prakt 50
3872 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
3873 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
3874 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
3875 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
3876 70vm 4-block AB 400
3877 70vm AB 125
3878 70vm omv vm, AB 110
3879 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
3880 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
3881 74var 2 märkesbilder 100
3882 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
3883 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
3884 75 ** 5ö medaljong vm krona PR-LYX 4-BL 250
3885 75 ** 5ö vm krona prakt hörnmarg ex plåt I 100
3886 75 prakt 90
3887 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
3888 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
3889 76 10ö 4-block pr, 2 LYX ex ingår 500
3890 76 ** 10ö medaljong vm krona PR-LYX 4-bl 250
3891 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
3892 76 prakt 10ö 110
3893 76c 10ö hörnmarg 4-block, bra AB 190
3894 76Pvm 10ö Orange omv vm 900
3895 77 1 krona ,AB 500
3896 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
3897 78 ** 5KR medaljong, LYX 30
3898 78 ** 5 KR Medaljong, LYX 25
3899 79bz ** LYX 200
3900 79bz ** 5ö medaljong LYX 200
3901 79bz ** 5ö LYX 100
3902 79bz ** PR-LYX 5ö medaljong 75
3903 79var ** 10ö extra tomt märkesfält vm kpv 200
3904 81var 4-bl.2 ex plåtspricka , gumve. 200
3905 81var 8ö,punkt i marg över kronan 50
3906 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
3907 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
3908 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
3909 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
3910 84b,bz ** 15ö PRAKT, flammigt tryck 100
3911 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
3912 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
3913 84d ** vacker vågr par 100
3914 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
3915 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
3916 84P 15ö brun slutprov,4-bl 800
3917 85 4-block med div plåtsprickor, AB vackert 350
3918 85 ** 20Ö VACKERT 6-BLOCK 250
3919 85a ** 20ö medaljong , PRAKT-LYX 200
3920 85bz ** 20ö KPV , PR-LYX 150
3921 85var 20ö AB-PR 4-BL, 2ex med partiellt spegeltryck 500
3922 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
3923 88 PRAKT 30ö 300
3924 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
3925 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
3926 88bz AB-PRAKT 200
3927 89Bz ** 35ö medaljong, vm kpv, pr 200
3928 90 40ö LYX 450
3929 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
3930 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
3931 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
3932 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
3933 91 ** 50ö LYX 1200
3934 91 ** 50ö medaljong , PR-LYX 900
3935 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
3936 91 50 öre AB 290
3937 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
3938 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
3939 91bz ** 50ö LYX 1250
3940 91Bz ** 50ö PRAKT 600
3941 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
3942 96 hörnmarg pr-lyxex 800
3943 96 1kr PRAKT 750
3944 96 1 kr medaljong, prakt 700
3945 96 1KR AB-PRAKT 500
3946 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
3947 96 ** 1KR , AB 300
3948 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
3949 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
3950 96var 1kr plåtsprickor(repor?) ,AB ,centr ned 250
3951 98 ** 2:12 medaljong , LYX 25
3952 98 ** 2:12 medaljong , PR-LYX 15
3953 99var 4-bl plåtsprickor genom medaljongen 100
3954 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
3955 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
3956 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
3957 104v3 27/80 dubbelt påtryck, snc 150
3958 105 PRAKT 5 / 2ö 50
3959 105-14 ** landstorm I kpl i liten specialfolder mrd tre kronor och posthorn från 1916 från BeklädnadsFöreningen Centralrådet. 500
3960 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
3961 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
3962 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
3963 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
3964 106 5 / 3ö LYX 75
3965 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
3966 106 PR-LYX 5/3ö 60
3967 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
3968 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
3969 107 PR-LYX 4ö 60
3970 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
3971 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
3972 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
3973 108 ** 5/5ö PR 60
3974 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
3975 109 5/ 6ö PR-LYX 60
3976 109 ** 5ö/6 ö PR 50
3977 109 5/6ö PRAKT 35
3978 110 ** 10ö/12 ö LYX 100
3979 111 10/20ö LYX 90
3980 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
3981 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
3982 112 10/24ö PRAKT 40
3983 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
3984 113 ** 10ö/30 ö PR-LYX 60
3985 114 10 / 50ö PR-LYX 55
3986 114 PRAKT 10 på 50ö 50
3987 114 ** 10ö/50 ö PR 45
3988 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , LYX 600
3989 115 PRAKT 450
3990 115 1ö AB-PR 200
3991 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
3992 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
3993 115 AB 1ö Landstorm II 150
3994 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
3995 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
3996 115-118 5 PÅ 1-6Ö, i 4-BLOCK AB-BA, F 3720 425
3997 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
3998 115var 2 märkesbilder 150
3999 118 PRAKT 125
4000 119 AB 4-block F3600 900
4001 119 PRAKT 5/12öre 650
4002 119 AB-PR 400
4003 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
4004 120 prakt 300
4005 120 ** 20ö ,PR 250
4006 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
4007 120 AB-PRAKT 175
4008 121 ** prakt 600
4009 121 ** 10 / 24Ö LANDSTORM II, PRAKT 475
4010 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
4011 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
4012 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
4013 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
4014 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
4015 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
4016 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
4017 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
4018 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
4019 123 10/50ö hörn marg 4 block pos1ex var URE , AB, F 2550+ 600
4020 123 bra AB ex 150
4021 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
4022 123 10/50ö normalex BA 100
4023 123a 50Ö AB 125
4024 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
4025 123v 10/50ö hörn marg 6 block pos3 var URE , BA, F 3550 550
4026 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
4027 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
4028 124 ** 1KR ,AB-PR 750
4029 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
4030 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
4031 124 AB ex 550
4032 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
4033 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
4034 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
4035 125 Prakt 700
4036 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
4037 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
4038 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
4039 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
4040 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
4041 126 7+3/ 2ö, PR-LYX 80
4042 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
4043 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
4044 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
4045 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
4046 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
4047 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
4048 126cx 2ö omv linje AB 125
4049 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
4050 128 7+3 / 4Ö, LYX 75
4051 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
4052 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
4053 129 ** 7+3ö/ 5ö Landstorm III , PR-LYX 35
4054 131 12+8/12ö PRAKT 40
4055 131 ** 12+8ö/ 12ö Landstorm III , PR-LYX 35
4056 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
4057 132 ** 12+8ö/ 20ö Landstorm III , PR-LYX 40
4058 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
4059 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
4060 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
4061 134 ** 12+8/ 30Ö PR-LYX 60
4062 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
4063 135 ** 12+8/ 50Ö PR-LYX 60
4064 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
4065 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
4066 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
4067 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
4068 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
4069 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
4070 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
4071 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
4072 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
4073 136cz 10/3ö LUFTPOST 4-BLOCK 2ex cz, AB 80
4074 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
4075 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
4076 138 PRAKT 300
4077 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
4078 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
4079 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
4080 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
4081 139b 3ö AGRG, LYX 200
4082 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
4083 139b AGRG AB 50
4084 140Aa ** 5ö grön typ1 agry, LYX ,sign KAN 350
4085 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
4086 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
4087 140Ab prakt 125
4088 140Ab prakt 120
4089 140Ab ** 5ö grön typ1 agrg, PR 70
4090 140Ab AB 50
4091 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
4092 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
4093 140Acx AB-PRAKT 475
4094 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
4095 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
4096 140Acx 5ö grön typ 1 , vm linjer, AB 225
4097 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
4098 140Ca 4-block , AB 720 150
4099 140Ca ** 5ö grön typ1 agrg, AB-PRAKT 50
4100 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
4101 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT-LYX 150
4102 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
4103 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
4104 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
4105 140Ccx ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer PRAKT 75
4106 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
4107 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
4108 140Ccxz ** 5ö grön typ1 4-sid vm linjer+ KPV AB 200
4109 140cxz vackert par, F 1500 500
4110 141 5ö brunröd typ 1, LYX 900
4111 141Abz 5ö rödbrun , typ1 med KPV, PRAKT 800
4112 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
4113 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
4114 141b ** 5 ö brunröd typ1 PRAKT 500
4115 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
4116 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
4117 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
4118 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
4119 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
4120 142Abz ** 5Ö BRUN typ 2, AB-PR av svårt märke 2000
4121 142Abz ** 5ö brunröd i 3-strip tydligt KPV på alla märkena , AB. svårt märke F 2018 22.500:- 1000
4122 142Ac B papper , ab, F 2400 700
4123 142Ac B ppr AB , F 2400 600
4124 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
4125 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
4126 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
4127 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
4128 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
4129 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , prakt 75
4130 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
4131 142Acxz ** 5ö brunröd typ 2, vm linjer+ KPV, PR 100
4132 142Ea 5ö brunröd t 13, A1 ppr, ABcentr . obet gummive. ,F 8500 850
4133 142Ea **-*(*) 5 ö brunröd A1 ppr, AB, liten matt rund prick i gummeringen. F 3500-6500 600
4134 142Ecc 5ö brun t13, vm omv linje, PR-LYX 250
4135 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
4136 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
4137 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
4138 142Ecc AB 90
4139 142Ecc AB 80
4140 143Aa A1, var.RENT TRYCK, LYX 100
4141 143Aa1 5ö PR , A1 60
4142 143Ac prakt 100
4143 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
4144 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
4145 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
4146 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
4147 143Acxz ** 5ö grön Lejon linjer + KPV, LYX 75
4148 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
4149 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
4150 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
4151 143Ca 4-block, PR-LYX 200
4152 143Ca ** 5ö grön typ 2, A1 ppr PR-LYX 100
4153 143Ca 5ö grön 4-sid A1ppr ,PRAKT- LYX 65
4154 143Ca ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 50
4155 143Ca ** 5ö grön 4-sid a1 ppr, PR-LYX 50
4156 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
4157 143Cc LYX 4-block 275
4158 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
4159 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
4160 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
4161 143Cc 4-BLOCK, AB VACKERT 80
4162 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
4163 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
4164 143Ea PRAKT 150
4165 143Ea ** 5ö grön typ 2, A1 t 13 PRAKT 150
4166 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
4167 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
4168 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
4169 144A AB-PR A2 ppr 200
4170 144A A2 10ö grön AB 150
4171 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
4172 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
4173 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
4174 144Ab 10ö grön, A! ,PRAKT 250
4175 144Ab ** 10ö grön, a2 ppr,bra AB 150
4176 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
4177 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
4178 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
4179 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
4180 144Acc ** 10ö grön omv linjer, AB 125
4181 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, LYX 100
4182 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
4183 144Acxz ** 10ö grön, plåtskarv vä, PR 125
4184 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
4185 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
4186 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid prakt 90
4187 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
4188 144Cbz ** 10ö grön, 4-sid VM KPV BRA AB 400
4189 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
4190 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
4191 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
4192 144Ccx pr-lyx 300
4193 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
4194 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
4195 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
4196 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
4197 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
4198 145 ** 10Ö VIOLETT, LYX 125
4199 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
4200 145A ** 10 ö violett, LYX 100
4201 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
4202 145A prakt 50
4203 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
4204 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
4205 145C bra AB 4-block 125
4206 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
4207 145C PRAKT 70
4208 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
4209 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
4210 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
4211 145Ecx PRAKT 50
4212 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
4213 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
4214 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
4215 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
4216 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
4217 146Ca LYX A1 PAPPER 800
4218 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
4219 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
4220 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
4221 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
4222 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
4223 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
4224 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
4225 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
4226 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 50
4227 146Eb ** 10ö svartakt violett, LYX 225
4228 146Eb prakt 200
4229 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
4230 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
4231 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
4232 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
4233 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
4234 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
4235 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
4236 148Acxz PRAKT 200
4237 148Acxz ** 30Ö linjer + KPV , PR 200
4238 148Avar ** 30ö i felperf.par , FÄRGREPA mitt på 125
4239 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
4240 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
4241 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
4242 148C 30ö brun 4-block AB-BA, vackert och bättre än normalt på detta svåra märke. 500
4243 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
4244 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
4245 148C 30ö 4-BLOCK, 1 ex 2 ktt, mest BA centr 300
4246 148C AB-PR 250
4247 148C **/* 30ö brun 2 övre * 2 nedre ** välc. 250
4248 148C bra AB 200
4249 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
4250 148C ** 30ö 4-sid, bra AB 175
4251 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
4252 149a ** 10ö röd G.V en face, AGRY, prakt 350
4253 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
4254 149Aa 10ö , agry, LYX 550
4255 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
4256 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
4257 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
4258 149Ab ** 10Ö EN FACE, LYX 600
4259 149Ab 10ö AGRG , LYX 450
4260 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
4261 149Ab AB-PRAKT 200
4262 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
4263 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
4264 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
4265 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
4266 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
4267 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
4268 149Ac B ppr AB 150
4269 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
4270 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
4271 149b ** 10ö röd G.V en face, AGRG, prakt 400
4272 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
4273 149C bra AB 4-bl F 640 250
4274 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
4275 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
4276 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
4277 151A AB 200
4278 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, PR-LYXex av detta svåra märke. 5500
4279 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG ppr, AB-PRex av detta svåra märke. F 7500 3000
4280 151Ab AGRY, AB ex F 2500 1000
4281 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
4282 151Abz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 1000
4283 151Abz ** 20ö blå G V EN FACE KPV AB-PR 650
4284 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
4285 151C Bra AB 4-BLOCK 400
4286 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
4287 151C ** 20Ö EN FACE, PR-LYX 225
4288 151C AB 125
4289 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
4290 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
4291 151Cb PRAKT 250
4292 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
4293 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
4294 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
4295 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
4296 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
4297 151Cbz ** 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 600
4298 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
4299 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
4300 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
4301 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
4302 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
4303 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
4304 152Abz AB-pr 175
4305 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
4306 152Abz AB 125
4307 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
4308 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
4309 152C AB 4-BLOCK 100
4310 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , PR-LYX 250
4311 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
4312 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
4313 152Cbz BRA AB ex 110
4314 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
4315 152Cbz AB 60
4316 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
4317 153b LYX 200
4318 153b 20ö G. VASA ,PR-LYX 150
4319 153b ** 20ö Gustav Vasa, LYX 150
4320 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
4321 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
4322 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
4323 153bz AB 50
4324 153c pr-lyx 200
4325 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
4326 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
4327 154 110ö PR-LYX 600
4328 154 bra AB 300
4329 154a ** G. VASA 110ö AGRY, LYX 1200
4330 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
4331 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
4332 154Aa AB 1400 300
4333 154b ** 110ö Gustav Vasa, B ppr , LYX 1000
4334 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
4335 154b,var ** 110ö C. VASA, blått streck i nedre marginalen t.v. AB 3,3,5 250
4336 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
4337 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
4338 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
4339 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
4340 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
4341 155a AB ex F 3300 900
4342 155a ** 140ö G Vasa ,AGRG ppr, perfekt tandning , AB, 3,3,5, svårt märke 700
4343 155a agrg , AB 500
4344 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
4345 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
4346 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
4347 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
4348 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
4349 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
4350 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
4351 156 BRA AB 250
4352 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
4353 156 35ö gul, typ 1, AB 200
4354 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
4355 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
4356 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
4357 156cx AB 250
4358 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
4359 156cxz 35ö linje + KPV (ned vä), bra AB 3600 975
4360 156cxz ** 35Ö vm linjer + del av KPV, AB 800
4361 157 pr-lyx 35ö typ II 400
4362 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
4363 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
4364 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
4365 158 ** 40ö Postemblem typ1 , PR-LYX 500
4366 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
4367 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
4368 159a ** 40ö Postemblem typ1 A1 , PR-LYX 500
4369 159a prakt 400
4370 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
4371 159a **40 Ö TYP 2 , PR 250
4372 159a 40ö typ 2, LYXc 200
4373 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
4374 159b prakt 1000
4375 159bz ** 40ö postemblem vm KPV mitt på , svårt märke men ojämn tandning ner höger med kt-ft tand F 8500 400
4376 160 45ö typ 1, AB-PR 450
4377 160 AB-PR 400
4378 160 AB 300
4379 161 45ö typ 2 PR-LYX 25
4380 162 pr-lyx 200
4381 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
4382 162B 60ö typ 1, A 2 PPR, AB 250
4383 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
4384 162cx fint AB 60ö linjer 550
4385 163 ** 60Ö TYP 2, A2,AB-PRAKT 450
4386 163a 60ö typ 2, A2 ppr LYX 1200
4387 163a ** 60ö Postemblem typ1 A2 , PRAKT 750
4388 163a ** 60Ö RÖDLILA TYP 2, A1ppr, pr-lyx 750
4389 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
4390 163b ** 60ö violettkarmin vitt ppr, PR-LYX 1600
4391 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
4392 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
4393 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
4394 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
4395 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
4396 165bz 80ö KPV, AB 150
4397 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
4398 165cx ** 80ö vm linjer, PRAKT-LYX 150
4399 167 90ö prakt 650
4400 167a ** 90ö A2 papper, LYX 1100
4401 167a ** 90 ö mattblå, A1, LYX 1100
4402 167a ** 90ö Postemblem typ1 A2 , PR-LYX 1000
4403 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
4404 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
4405 167a,b,c ** 90ö 3 olika F ca 8100, AB 1000
4406 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
4407 167b ** 90 ö vitt papper, PR-LYX 1600
4408 167b AB-pr 900
4409 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
4410 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
4411 167c 90ö SKIFFERBLÅ, PRAKT 1250
4412 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
4413 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
4414 167c 90ö skifferblå, sign BG, bra AB 750
4415 167c 90ö vitt ppr, AB 400
4416 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
4417 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
4418 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
4419 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
4420 169cx 110ö PR-LYX vm linje 50
4421 170a PR-LYX 95
4422 170b2 prakt 150
4423 171 prakt 120ö svart 650
4424 171 ** 12ö svart, bra AB 390
4425 171 120 ö AB , F 1600 350
4426 173a ** PRAKT 90
4427 173a,var 140ö svart var intensivt tryck, PRAKT 125
4428 173c 140ö B ppr, prakt 50
4429 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
4430 174a 145ö pr-lyx 110
4431 174a 145ö PRAKT 95
4432 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
4433 174b 145ö, PR-LYX 110
4434 174b ** 145ö PR-LYX 110
4435 175 15ö ,A2, mörk violett, LYXcentr 100
4436 175A prakt-lyx rödviolett 250
4437 175A 15ö mörk violett, PR-LYX 250
4438 175A ** 15ö violett, PRAKT 200
4439 175Aa 15ö PRAKT 175
4440 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
4441 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
4442 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
4443 175C 4-block ab-prakt 400
4444 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
4445 175Cb * - *(*) 15ö 4-sid mat mörk ultramarin violett på A2 ppr, i PRAKT 4-BLOCK, svårt märke , F 2400+++ 500
4446 176A 15Ö TYP 1 , LYX 450
4447 176A 15ö röd typ 1, LYX 400
4448 176A prakt-lyx, A2ppr 300
4449 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
4450 176C ** 15Ö RÖD TYP1 4-SID PR-LYX 400
4451 176C prakt 200
4452 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
4453 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
4454 177Aa prakt 90
4455 177Aa PR 75
4456 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
4457 177Ab Rent tryck ab f 700 250
4458 177Ac prov ppr, AB 200
4459 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
4460 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
4461 177Ca ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. A1 SUPERLYX 600
4462 177Ca ** 4-BLOCK 15ö röd typ 2,a1 ppr, AB 450
4463 177Ca ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 300
4464 177Cb 15ö röd typ 2, rent tryck, LYX 4-BLOCK 1400
4465 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
4466 177Cb 4-block , fint AB 800
4467 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
4468 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
4469 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
4470 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
4471 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
4472 177Cc 15ö röd vitt papper 4-sid, LYX 600
4473 177Cc 15Ö RÖD VITT PR, LYX 550
4474 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
4475 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
4476 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
4477 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
4478 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
4479 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
4480 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
4481 178A ** 15ö brun LYX 100
4482 178A ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 75
4483 178A 15ö brun, PR-LYX 70
4484 178A 15ö brun , PRAKT 60
4485 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
4486 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
4487 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
4488 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
4489 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
4490 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
4491 178Cvar vågr.brunt streck 100
4492 179Ac PRAKT AV ppr 800
4493 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
4494 179Af,bz ** G.V. Profil Vä., 15ö KPV, Pr-LYX 600
4495 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
4496 179Afvar färgstänk PRAKT 200
4497 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
4498 179b ** 20 ö G V Profil VÄ . AGRGppr PRAKT, sign KAn 500
4499 180a ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A1, Prakt-LYX 225
4500 180A 20ö röd, AB 80
4501 180b ** 20ö röd vitt ppr, LYX 550
4502 180b LYX 450
4503 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
4504 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
4505 180b prakt ex 300
4506 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
4507 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
4508 181a ** G.V. Profil Vä., 20ö orange A2 ,Pr-LYX 300
4509 183a LYX 250
4510 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
4511 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
4512 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
4513 184 ** G.V. Profil Vä., 25ö orange A3, Pr-LYX 500
4514 184 prakt 25ö orange 300
4515 184 25ö orange, AB 200
4516 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
4517 185 ** 30ö blå G. V. profil vä, PR-LYX A1 300
4518 186a ** G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 300
4519 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
4520 186b rent tryck PRAKT 400
4521 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
4522 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
4523 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
4524 186c,var ** 30ö vitt ppr kraftig färg med färgfläck på och bakom huvudet. Unik? 800
4525 187b pr-lyx rent tryck 35ö 650
4526 189 40ö typ 1, PR-LYX 650
4527 189 40ö med hel rullbanderoll, ovanligt 225
4528 189a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ1 A1,P-LYX 750
4529 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
4530 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
4531 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
4532 191a LYX 45ö A1 600
4533 191a ** 45ö brun, A2ppr, LYX sign BG 475
4534 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
4535 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
4536 191b ** 45ö brun vitt ppr, PRAKT 50
4537 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
4538 191b prakt 45
4539 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
4540 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
4541 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
4542 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
4543 192b 50ö grå, AB 200
4544 193 prakt 225
4545 193 ** 85Ö PR-LYX 200
4546 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
4547 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
4548 194 ** G.V. Profil Vä.,115ö brunröd A2 ,P-LYX 200
4549 194 115Ö PRAKT 150
4550 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
4551 194a ** 115ö brun, LYX A1 ppr 200
4552 195 145ö A2 ppr, SUPERB 200
4553 195 ** G.V. Profil Vä., 145ö gulgrön A2 ,LYX 175
4554 195 PR-LYX 100
4555 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
4556 196var pr. par med tryckvar 150
4557 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
4558 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
4559 197cx LYX 4-BLOCK 600
4560 197cx 10ö grön,vm, PRAKT centr 4-block 425
4561 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
4562 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
4563 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
4564 197cx prakt 170
4565 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
4566 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
4567 197cxz bra AB ex , 10ö linjer+KPV 300
4568 197cxz ngt ktt 200
4569 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
4570 199 4-BLOCK, FINT AB 250
4571 199 20ö PR-LYX 125
4572 199 ** 20Ö PRAKT 95
4573 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
4574 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
4575 200 ** 25ö PR-LYX 150
4576 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
4577 200 25ö Kongress, AB 90
4578 200 ** 25ö ab-pr 90
4579 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
4580 201 30ö Kongress, LYX 200
4581 201 30ö Kongress, PRAKT 125
4582 201 ** 30ö blå PRAKT 125
4583 201 AB 100
4584 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
4585 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
4586 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
4587 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
4588 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
4589 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
4590 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
4591 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
4592 201b Lyx men svgt ve. 250
4593 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
4594 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
4595 202 35ö Kongress, AB 100
4596 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
4597 203 ** 40ö grön PRAKT 200
4598 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
4599 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
4600 203 AB 125
4601 204 45ö , LYX EX 400
4602 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
4603 204 PRAKT 325
4604 204 ** 45 Ö PRAKT 250
4605 204 AB 45ö 200
4606 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
4607 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
4608 205 praktex 50 öre 325
4609 205 ** 50 Ö PRAKT 250
4610 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
4611 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
4612 206 60 öre PRAKT-LYX 500
4613 206 ** PR-LYX 60ö 400
4614 206 60ö Kongress, PR 325
4615 206 ** 60 Ö PRAKT 325
4616 206 AB 250
4617 207 LYX 80ö 475
4618 207 ** 80 Ö PRAKT 350
4619 207 ** PR-LYX 80ö 350
4620 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
4621 208 ** 1KR GRÖN, PR-LYX 550
4622 208 PRAKT 1 kr 475
4623 208 ** 1kr AB-PR 450
4624 208 AB 300
4625 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
4626 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
4627 209 ** 2kr vackert ex 600
4628 210 5 KR PR-LYX EX 2300
4629 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
4630 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
4631 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
4632 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
4633 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
4634 212 ** 10Ö LYX 75
4635 212cx bra AB 4-bl 300
4636 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
4637 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
4638 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
4639 212cx prakt 175
4640 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
4641 212cxz ** 10ö prakt linjer+ KPV mitt på 250
4642 214 PR-LYX 20ö 225
4643 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
4644 214 ** 20Ö PRAKT 125
4645 215 bra AB 4-bl 600
4646 215 ** 25Ö LYX 300
4647 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
4648 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
4649 216 4-BLOCK AB 500
4650 216 LYX 30ö 350
4651 216 30ö LYX 300
4652 216b ** 30ö grönblå föreningen, fint 4-block 1000
4653 216b 30ö Grönblå, AB 400
4654 216b 30Ö Grönblå AB 350
4655 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
4656 218 40ö PR-LYX 370
4657 218 PR-LYX 350
4658 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
4659 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
4660 219 ** 45ö , prakt 275
4661 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
4662 220 PRAKT 500
4663 220 50ö PR-LYX 500
4664 220 ** 50ö grå , prakt-LYX 450
4665 220 50 öre AB-pr 400
4666 220 ** 50ö Föreningen 1924, prakt 200
4667 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
4668 221 60ö PRAKTcentr 4-BLOCK, 1 ex 1ft 700
4669 221 60ö PR-LYX 475
4670 221 AB 60 ö 300
4671 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
4672 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
4673 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
4674 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
4675 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
4676 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
4677 223 1 KR Föreningen, AB 325
4678 224 2KR PRAKT 1500
4679 224 ** 2KR PRAKT 1250
4680 224 AB-prakt 1200
4681 224 ** 2 KR PRAKT 1000
4682 224 ** 2kr röd , PR-LYX 1000
4683 224 AB 900
4684 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
4685 225 5 kr, mkt vackert 2000
4686 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
4687 225 ** 5KR AB 1200
4688 225 prc. , kt F 5500 900
4689 225 LYXcentr, små veck 750
4690 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
4691 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
4692 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
4693 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
4694 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
4695 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
4696 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
4697 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
4698 226-30 PR-LYX SERIE 125
4699 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
4700 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
4701 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
4702 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
4703 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
4704 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
4705 232 50Ö LUFTPOST LYX 50
4706 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
4707 233a SLOTTET 5 KR GRÖN, SUPERB 1250
4708 233a prakt 1000
4709 233a ** 5KR gröna slottet, LYX 900
4710 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
4711 233a AB 550
4712 233a AB, naturlig gummirepa 300
4713 233b PRAKT 4-BLOCK 5500
4714 233b 4-BLOCK AB 3600
4715 233b AB 1000
4716 233b ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYXcentr 750
4717 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
4718 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
4719 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
4720 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
4721 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
4722 235C PR 4-BLOCK 100
4723 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
4724 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
4725 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
4726 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
4727 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
4728 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
4729 239C LYX 4-BLOCK 125
4730 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
4731 239E 5ö plåtskarvpar, PRAKT 50
4732 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
4733 240C ** 5Ö 4-BLOCK , PR-LYX 60
4734 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
4735 241A ** 10ö Riksd., PLÅTSKARV, vä PRAKT 30
4736 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
4737 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
4738 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
4739 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
4740 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, hö AB 45
4741 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
4742 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
4743 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
4744 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
4745 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
4746 248C ** 15 ö 4 -sidig LYX 60
4747 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
4748 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
4749 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
4750 249 20ö PR-LYX 125
4751 249 ** 20ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 50
4752 249var 20ö rullbanderoll SÅ 100
4753 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
4754 250 25ö PR-LYX 90
4755 251 ** 30Ö LYX 300
4756 251 30ö prakt 200
4757 251 30ö Postverket, AB 100
4758 251 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
4759 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
4760 252 35ö Postverket, PRAKT 75
4761 253 40ö Postverket, LYX 140
4762 253 40ö Postverket, PRAKT 75
4763 254 45ö Postverket, LYX 140
4764 254 45ö Postverket, PRAKT 90
4765 255 50ö Postverket, PRAKT 200
4766 255 50ö Postverket, AB 125
4767 256 60 ö LYX 400
4768 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
4769 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
4770 256 60ö Postverket, PRAKT 225
4771 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
4772 257 1 KR POSTVERKET, LYX 140
4773 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
4774 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
4775 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
4776 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
4777 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
4778 258Var plåtskarvpar, vä ex bruten streckning till hö, ovanlig variant i par 300
4779 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
4780 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
4781 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
4782 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
4783 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
4784 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
4785 259BC bra par 75
4786 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
4787 259BC bra par, Swedenborg 65
4788 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
4789 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
4790 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
4791 259CB praktpar 100
4792 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
4793 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
4794 259CB bra par 75
4795 259CB bra par 65
4796 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
4797 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
4798 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
4799 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
4800 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
4801 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
4802 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
4803 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
4804 261BC PRAKT 4-BLOCK 150
4805 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
4806 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
4807 261BC bra par 70
4808 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
4809 261CB LYX 4-BLOCK 175
4810 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
4811 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
4812 261CB bra par 70
4813 261CB bra par 70
4814 262A ** 15Ö NYA SVERIGE 1938, LYX 25
4815 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
4816 262BC praktpar 175
4817 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
4818 262BC bra par 130
4819 262BC bra par, Delaware 15ö 100
4820 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
4821 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
4822 262C LYX 4-Block 100
4823 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
4824 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
4825 262CB bra par 150
4826 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
4827 266BC praktpar 200
4828 266BC bra par 135
4829 266BC bra par 5ö G V 80år 110
4830 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
4831 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
4832 267BC LYX 4-BLOCK 500
4833 267BC bra par 210
4834 267BC bra par, 15ö G V 80år 200
4835 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
4836 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
4837 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 40
4838 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
4839 267CB ** 10-block CCCCB , cyls1 kn 72031, Pr 300
4840 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
4841 269B1 otandad vänster 200
4842 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
4843 269BC 10ö små siffror bra 4-block 400
4844 269BC Bra par 300
4845 269BC bra par, 10 Små siffror 260
4846 269BC 10ö små siffror vackert par 250
4847 269CB 4-BLOCK LYX marg 600
4848 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
4849 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
4850 273BC LYX par 750
4851 273BC LYX par utan färgstreck 750
4852 273BC bra par 600
4853 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
4854 273BC Bred marg ,kttspts 300
4855 273bc,cb 10Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB 1000
4856 273BC1 10ö PR-LYX 500
4857 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
4858 273BC2 ** 10Ö STORA SIFFROR utan streck, PRakt 400
4859 273CB prakt 4-block 1000
4860 273CB pr-lyx par 750
4861 273CB bra par 600
4862 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
4863 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
4864 273Cv1 10ö Felperforerat 150
4865 273v ** 10ö perf genom märkesbilden i par 200
4866 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
4867 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
4868 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
4869 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
4870 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
4871 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
4872 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
4873 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
4874 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
4875 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
4876 305 ** 1,75 kr tre kronor, LYX 60
4877 317v1 ** 3kr TRE KRONOR med Flour, 225
4878 318 kpl A,B,C F 97 530 150
4879 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
4880 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
4881 318BC prakt par 175
4882 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
4883 318BC BRA PAR, LING 120
4884 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
4885 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
4886 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
4887 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
4888 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
4889 318CB praktpar 175
4890 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
4891 318CB Bred marg 125
4892 318CB BRA PAR 120
4893 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
4894 320B1 LYX F 1100 325
4895 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
4896 320B2 bra ex 300
4897 320BC 10Ö Berzelius BLOCK BC, LYX MARG 600
4898 320BC bra par 500
4899 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
4900 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
4901 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
4902 320BC Berzelius, 3+ 4sid par 250
4903 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
4904 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
4905 320C ** 10ö Berz. LYX 50
4906 320CB pr-lyx par 650
4907 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
4908 320CB bra par 450
4909 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
4910 321B1 ** 15ö Linné LYX 75
4911 321B2 ** 15ö Linné LYX 125
4912 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
4913 321BB Prakt -lyxpar 175
4914 321BB 15ö Linné PR par 125
4915 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
4916 321BC LYX 4-BLOCK 1000
4917 321BC LYX PAR 600
4918 321BC praktpar 550
4919 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
4920 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
4921 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
4922 321C ** 15ö LINNÉ, LYX 4-blOCK 100
4923 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
4924 321CB 15ö Linne´4+3sid , LYX PAR 525
4925 321CB bra par LInnè 500
4926 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
4927 321CB bra par 450
4928 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
4929 323 50ö Linné, LYX 100
4930 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
4931 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
4932 324BB PRAKT BELLMAN 100
4933 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
4934 324BC 4-block prakt 500
4935 324BC, CB 2 BRA PAR 400
4936 324BC 4-block Bellman LYXmarginal 400
4937 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
4938 324BC Lyx 350
4939 324BC bra par 250
4940 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
4941 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
4942 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
4943 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
4944 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
4945 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
4946 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
4947 324CB bra par 225
4948 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
4949 326 ** 15ö SERGEL LYX 35
4950 326B1 ** 15ö SERGEL LYX 70
4951 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
4952 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
4953 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
4954 326BB 15ö Sergel, 4-block, PR-LYX 125
4955 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
4956 326BB prakt 80
4957 326BB ** 15ö SERGEL, LYX PAR 75
4958 327 50Ö SERGEL LYX 110
4959 328BB ** 15ö Bibeln BB 4-block 45
4960 329 90 öre Bibeln 75
4961 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
4962 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
4963 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
4964 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
4965 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
4966 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
4967 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
4968 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
4969 332BC ** SLOTTET 3+4 sid par, LYX 1000
4970 332BC obetydligt kt 550
4971 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
4972 332C ** 5KR BLÅ slottet 4 sid 4-block 400
4973 332CB SLOTTET 5 KR , PR-LYX 4-BLOCK 2000
4974 332CB LYX par 1400
4975 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
4976 332CB ** 5 KR SLOTTET 3+4 sid PR-LYX 900
4977 332CB ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 800
4978 332CB ** 5KR BLÅ slottet 3+4 sid par, PR 750
4979 332CB LYX men svag rostfl 600
4980 333BB ** 5ö Hazelius BB 4-block 45
4981 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
4982 336 120 ÖBirgitta , LYX 175
4983 336 ** 120ö Birgitta 100
4984 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
4985 337 20 KR SVANAR, 200
4986 337BB,var ** 20 kr svanar 4-bl spegeltryck 100
4987 337C 20 kr svanar, LYX 475
4988 337C prakt 325
4989 337C 4-sid Svanar 300
4990 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
4991 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
4992 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
4993 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
4994 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
4995 340A2v3 ** 10ö Folkskolan streck i övre marg 50
4996 340A4,v3 ** 10ö Folkskolan strck i pannan, P-LYX 50
4997 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
4998 343 ** 60Ö SCHELE FINT 5 STRIP 75
4999 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
5000 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
5001 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
5002 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
5003 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
5004 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
5005 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
5006 513B2,PI 15Ö plåtsår i ryggen, LYX 100
5007 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
5008 526BBPI 20ö Kungl. Biblioteket, med plåtsår+150 95
5009 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
5010 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
5011 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
5012 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 50
5013 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
5014 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
5015 1721 felskuret 200
5016 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
5017 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250


TJÄNSTE **

5018 1b ** 3ö gulaktigt brun, AB F 2018 1900 300
5019 11 ** 3ö LYX 75
5020 11a ** 2 ö LYX, SUPERB 200
5021 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
5022 11b ** 2 ö LYX, SUPERB 200
5023 11b ** 2ö prakt 4-block 60
5024 12 ** 3 ö LYX 100
5025 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
5026 12 ** 3ö PRAKT 25
5027 12b 4-bl AB-BA 100
5028 12B Ab 40
5029 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5030 12e ** 3 ö LYX, SUPERB 200
5031 12e ** 3 ö LYX, SUPERB, gulaktigt papper 200
5032 12e prakt 4-block 175
5033 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
5034 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
5035 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
5036 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
5037 12h ** 3 ö olivakt gulbrun LYX, SUPERB 200
5038 13Ab AB 80
5039 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
5040 13B 4-block , prakt 100
5041 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
5042 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
5043 13Bb ** 4 ö svart LYX 200
5044 14 ** 5ö LYX-PRAKT 100
5045 15a AB 150
5046 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
5047 15b ** 6 ö blålila LYX, SUPERB 700
5048 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
5049 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
5050 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
5051 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
5052 15b pr-lyx 6ö 250
5053 15b 6ö AB-PRAKT 200
5054 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
5055 15b AB 125
5056 15b 6ö AB 100
5057 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
5058 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
5059 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
5060 15c Hörnmarginalex, AB 175
5061 15c 6ö bra AB 160
5062 16A ktspts annars prakt 200
5063 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
5064 16A ** 10ö typ1 AB 150
5065 16Aa prc, kt 100
5066 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
5067 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
5068 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
5069 17 4-block Ab, F 4000 750
5070 17b 12ö blå, AB-PRAKT 325
5071 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
5072 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
5073 18 bra AB ex 20ö röd 900
5074 18 PRc lit lodr. pappersrveck 350
5075 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
5076 19 ** 20ö blå AB-PR 4-block 110
5077 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
5078 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
5079 19v1 ** 20ö blå otandat hörn marg 4-block 350
5080 19v1 20ö blå otandat, marg ex sign Brun 90
5081 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
5082 20c ** , 24ö gulorange LYX SUPERB 1000
5083 20c 24ö 4-BLOCK , AB , F 6000, pos 3 variant skadat e i tjenstefrimärke. 800
5084 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
5085 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
5086 20d AB 4-block, F 5200 1000
5087 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
5088 20d 24 öre gul AB 1200 300
5089 20d 24ö gul marginalex Ab 200
5090 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
5091 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
5092 21l 30Ö prakt, f 800 250
5093 22A ** 50 ÖRE TYP 1 POSTFRISKT FINT EX 3,3,5 sällsynt fräscht 1500
5094 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
5095 22Ag ** 50ö röd typ 1 postfrisk, F 4800 400
5096 23 LYX 4-block 1000
5097 23 ** 50ö grå, PRAKT 175
5098 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
5099 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
5100 24B LYX 4-block 500
5101 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
5102 24B LYX 1 KR 250
5103 24B ** 1 kr LYX 250
5104 24B ** , 1 KR blå /brun LYX SUPERB 250
5105 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
5106 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
5107 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
5108 24B ** 1 kr PR-LYX, HÖRNMARGINALEX 155
5109 24B bra ab-pr 4-bl 150
5110 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
5111 24B ** 1kr PRAKT 100
5112 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
5113 25a 10ö/12ö LYX 300
5114 25a ** , 10/12ö blå LYX SUPERB 250
5115 25a 10ö/12ö P-LYX påtryck på 17v3 200
5116 25b 10/12ö marginal 4-BLOCK, AB 200
5117 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
5118 25var spegeltryck 150
5119 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
5120 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
5121 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
5122 26 10/24ö marginal 4-BLOCK, AB-PR 300
5123 26 ** 10/24Ö PR-LYX 150
5124 26b ** , 10/24ö gulorange LYX SUPERB 250
5125 26b,v3 ** 10ö/ 24ö variant en ÖKE, AB 200
5126 26c ** 10ö/ 24ö vackert 10 block, AB-PR, pos 9 variant en prick över Ä " Årke" 550
5127 26c ** TJÄNSTE 10ö/ 24ö vackert 10 block 400
5128 26c prakt F 360 140
5129 26c,v2,v3 ** 10ö/ 24ö 10 block, AB-PR, pos 1 = 2 prickar över i, 9variant en ÖKE, pos 10 ft 500
5130 26e,var 10/24ö 4-block pos 4 stor färgfläck ab-pr 350
5131 26v4 4-bl ,AB 1 ex v4,F1120 350
5132 26var 10/ 24ö AB-PR, brott på T 110
5133 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
5134 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
5135 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
5136 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
5137 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
5138 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
5139 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
5140 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
5141 32 ** 10ö AB-PRAKT 4-BLOCK 225
5142 32 10ö PRAKT 150
5143 33 15ö orange provtryck (*) 200
5144 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
5145 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
5146 35 ** 25ö LYX 4-block 500
5147 35 ** 25ö Vm krona LYXc, gummive 100
5148 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
5149 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
5150 36 AB 4-block 125
5151 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
5152 36 ** små tjänste 30ö vm krona . prakt 75
5153 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
5154 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
5155 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . LYX, 150
5156 38 prakt 90
5157 38 ** 1KR PRAKT 75
5158 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
5159 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
5160 39 ** 5kr vackert 9-block 350
5161 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
5162 39 5KR PRAKT 100
5163 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
5164 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
5165 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
5166 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
5167 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
5168 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
5169 46 ** 8ö vm linjer, prakt 100
5170 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
5171 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
5172 46cz PRAKT 200
5173 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 100
5174 51 ** 25Ö VM LINJER, LYX 50
5175 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
5176 53 ** 35Ö LYX 100
5177 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
5178 54 ** 50Ö PR-LYX 40
5179 54B 50ö utan vm F 500 145
5180 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
5181 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
5182 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
5183 1 ** 1 ö svart färgstyka 10, AB, F900 225
5184 1 1Ö , AB 225
5185 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
5186 2 3ö BRA AB EX 300
5187 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
5188 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
5189 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
5190 2b ** 3ö PR-LYX 1000
5191 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
5192 2b ** 3ö AB-PR 500
5193 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
5194 2b ** 3ö AB 300
5195 2b ** 3ö fint AB ex 3,3,5, F 2018 1700 250
5196 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
5197 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
5198 3 ** 5ö brun BA 160
5199 3b * 5ö PRAKT 200
5200 4c ** 5ö obet kt, lvht, gott ex 2,3,5, F 2018 3500 300
5201 5 ** 12Ö AB-PRAKT 70
5202 5b ** 12 ö AB 40
5203 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
5204 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
5205 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
5206 6 AB F 1500 200
5207 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
5208 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
5209 8 30ö bra AB 250
5210 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
5211 8b ** 30Ö grön., AB 300
5212 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
5213 8c ** 30ö kraftigt mörkgrön, bra AB 400
5214 11 PRAKT 75
5215 11a LYX 200
5216 11b LYX ** 200
5217 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
5218 11var kraftigt felperforerad 200
5219 11var spegeltryck 150
5220 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
5221 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
5222 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
5223 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
5224 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
5225 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
5226 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
5227 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
5228 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
5229 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
5230 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
5231 12c ab-pr 100
5232 12d 3ö PR-LYX 150
5233 12d 3ö PRAKT 100
5234 12d ** 3ö PR-LYX 100
5235 12e ** 3Ö LYX 300
5236 12e ** 3Ö prakt 100
5237 13 5ö ** LYX 250
5238 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
5239 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
5240 14 ** /* 5Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, POS 1 * 300
5241 14 PR-AB 4-BLOCK 200
5242 14 ** 6ö vackert 9-block 200
5243 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
5244 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
5245 14d prakt 125
5246 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
5247 14d ** 6ö gul. prakt 100
5248 14f ** 6ö PRAKT 75
5249 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
5250 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
5251 15 12Ö PR-LYX 175
5252 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
5253 15 12ö PRAKT 125
5254 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
5255 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
5256 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
5257 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
5258 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
5259 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
5260 16 ** 20ö PRAKT 100
5261 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
5262 16b ** 20ö 4-block, AB 140
5263 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
5264 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
5265 17a BA centr F 3600 350
5266 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
5267 17av2 AB ex F 3600 700
5268 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
5269 17b ** 24ö blålila, ab 125
5270 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
5271 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
5272 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
5273 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
5274 17bv2 prakt, F 1400+ 350
5275 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
5276 17d,v2 24ö rödlila, PR-LYXex med kort fot. på L. 400
5277 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
5278 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
5279 18 ** 30Ö LÖSEN T 13, PR-LYX 250
5280 18a ** 30 ö mörkt blågrön, PRAKT 600
5281 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
5282 18c ** 30ö 4-block, AB 120
5283 18d 30ö PRAKT 200
5284 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
5285 19 ** 50ö brun. prakt 100
5286 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
5287 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
5288 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
5289 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
5290 20 1kr bra AB 200
5291 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
5292 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
5293 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
5294 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
5295 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

5296 45 ** 10ö Oscar PH i lodr 5-strip, AB, 10000 1300
5297 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
5298 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
5299 58vm2 30ö Oscar vågr 5 strip, 2vm ,fräscht BA centr hö. F 8500 850
5300 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
5301 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
5302 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
5303 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
5304 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
5305 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
5306 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
5307 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
5308 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
5309 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
5310 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
5311 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
5312 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
5313 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
5314 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
5315 105 ** 5ö/2ö lodr hörnmarg 5-strip 1 ex KPV 100
5316 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
5317 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
5318 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
5319 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
5320 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
5321 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
5322 143Acxz AB-PR 75
5323 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
5324 143Ecx 5ö grön t 13 PRAKT 30
5325 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
5326 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
5327 145A 10ö violett A2 ppr, AB 140
5328 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
5329 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
5330 146Ac 10ö Lejon violett A3 ppr, LYX 225
5331 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
5332 149Aa 10ö AGRY, 6-STRIP, ett ex *, AB F 4800 600
5333 152Aa ** 20ö G II A, PR-LYX 150
5334 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
5335 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
5336 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
5337 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
5338 165cc 80ö PR-LYX 400
5339 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 120
5340 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
5341 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
5342 172a RULLBANDEROLL MÄRKE , 1 MÄRKE 100
5343 173a 140ö AGRG, AB 175
5344 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
5345 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
5346 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
5347 179Ae 20ö violett, AB 250
5348 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
5349 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
5350 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
5351 187a 35ö, AB, F 5500 800
5352 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
5353 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
5354 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
5355 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
5356 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
5357 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
5358 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
5359 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
5360 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
5361 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
5362 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
5363 231 prakt 10ö 30
5364 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
5365 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
5366 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
5367 234A ** 10ö Lützen 5-strip PRAKT 80
5368 236 25ö blå Lützen 125
5369 237 90 ö Lützen, AB 700
5370 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
5371 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
5372 243 25ö Riksdagen, prakt 200
5373 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
5374 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
5375 247A 10ö Postverket PR-AB 125
5376 248API 15ö Postverket PRAKT 200
5377 249 Postverket PRAKT 20ö 400
5378 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
5379 251 AB 30ö Postverket 750
5380 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
5381 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
5382 253 40ö Postverket PRAKT 325
5383 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
5384 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
5385 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
5386 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
5387 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
5388 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
5389 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
5390 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
5391 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
5392 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
5393 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
5394 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
5395 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
5396 264 30ö Nya Sverige, PRAKT 150
5397 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
5398 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
5399 268 30öre GV 80år 375
5400 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
5401 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
5402 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
5403 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
5404 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
5405 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
5406 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
5407 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
5408 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
5409 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
5410 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
5411 283 50Ö G.V. profil hö 70
5412 284 50ö Tre kronor, LYX 60
5413 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
5414 285 55ö Tre kronor prakt 25
5415 287 65ö Tre kronor lyx 15
5416 288 70ö, Tre kronor prakt 75
5417 290 80ö Tre kronor 10
5418 291 85ö grön Tre kronor 10
5419 292 85ö brun Tre kronor 100
5420 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
5421 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
5422 296 110ö prakt, Tre kronor 100
5423 297 115ö LYX, Tre kronor 15
5424 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
5425 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
5426 301 145ö, pr, Tre kronor 75
5427 302 150ö rödviolett, Tre kronor 30
5428 303 150ö brun, lyx Tre kronor 20
5429 304 170ö röd Tre Kronor, 20
5430 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
5431 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
5432 307 185ö Tre kronor LYX 90
5433 310 210ö Tre kronor ,blå 125
5434 316 285ö Tre kronor ,lyx 70
5435 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
5436 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
5437 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
5438 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
5439 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
5440 323 prakt 50ö LINNÉ 325
5441 326A Sergel 10ö 90
5442 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
5443 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
5444 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
5445 327A Sergel 50ö, F 1750 350
5446 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
5447 329 BIBELN 90öre bra 350
5448 331 60Ö SKANSEN 250
5449 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
5450 339 Tessin 40ö prakt 475
5451 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
5452 343 60 Ö SCHELE LYX 200
5453 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
5454 353-57 Flottan KPL prakt 225
5455 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
5456 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
5457 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
5458 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
5459 360 60 ö PRESSEN 150
5460 362 90 ö RYDBERG F 375 125
5461 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
5462 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
5463 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
5464 367 90 ö LUND F 550 125
5465 371 TEGNER 40 ö 1946 20
5466 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
5467 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
5468 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
5469 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
5470 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
5471 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
5472 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
5473 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
5474 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
5475 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
5476 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
5477 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
5478 438 25 ö Polhem 25
5479 439 45 5 ö Polhem 5-STRIP 10
5480 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
5481 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
5482 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
5483 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
5484 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
5485 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
5486 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
5487 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
5488 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
5489 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
5490 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
5491 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
5492 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
5493 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
5494 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
5495 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
5496 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
5497 494 120ö Fotboll 25
5498 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
5499 496 Götstålet 170ö 60
5500 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
5501 501 90ö Vattenfall 65
5502 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
5503 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
5504 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
5505 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
5506 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
5507 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
5508 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
5509 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
5510 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
5511 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
5512 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
5513 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
5514 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
5515 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
5516 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
5517 525 90ö Alström 5-STRIP 20
5518 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
5519 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
5520 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
5521 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
5522 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
5523 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
5524 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
5525 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
5526 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
5527 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
5528 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
5529 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
5530 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
5531 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
5532 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
5533 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
5534 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
5535 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
5536 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
5537 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
5538 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
5539 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
5540 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
5541 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
5542 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
5543 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
5544 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
5545 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
5546 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
5547 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
5548
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

5549 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
5550 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
5551 144Ecx 144Ecx 1 50 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 600
5552 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
5553 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
5554 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
5555 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
5556 182 25 ö röd GV profil vänster 110
5557 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
5558 182 25 Ö RÖD G VI 100
5559 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
5560 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
5561 232 50ö LUFTPOST 1932 150
5562 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
5563 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
5564 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
5565 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
5566 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
5567 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
5568 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
5569 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
5570 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
5571 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
5572 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
5573 281 40ö olivgrön F 900 125
5574 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
5575 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
5576 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
5577 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
5578 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
5579 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
5580 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
5581 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
5582 293 90öre TRE KRONOR 250
5583 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
5584 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
5585 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
5586 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
5587 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
5588 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
5589 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
5590 305 1,75KR TRE KR 4000
5591 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
5592 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
5593 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
5594 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
5595 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
5596 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
5597 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
5598 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
5599 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
5600 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
5601 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
5602 373 30ö NOBEL F 2000 300
5603 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
5604 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
5605 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
5606 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
5607 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
5608 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
5609 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
5610 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
5611 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
5612 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
5613 392 30Ö UPU 1949 50
5614 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
5615 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
5616 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
5617 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
5618 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
5619 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
5620 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
5621 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
5622 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
5623 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
5624 417 40ö grön GVI typ I 150
5625 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
5626 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
5627 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
5628 421 30ö Blå GVI typ III 150
5629 425 40ö blå 90
5630 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
5631 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
5632 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
5633 430 45ö blå G.VI .A 90
5634 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
5635 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
5636 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
5637 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
5638 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
5639 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
5640 439 40ö POLHEM 100
5641 439 45ö Polhem 100 rulle 100
5642 440A Petri 25ö 100 rulle 75
5643 442-44 G VI 70år F 1200 150
5644 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
5645 446 15 öre D.O. F 600 100
5646 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
5647 447 40 öre D.O. F 1200 250
5648 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
5649 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
5650 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
5651 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
5652 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
5653 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
5654 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
5655 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
5656 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
5657 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
5658 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
5659 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
5660 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
5661 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
5662 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
5663 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
5664 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
5665 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
5666 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
5667 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
5668 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
5669 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
5670 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
5671 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
5672 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
5673 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
5674 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
5675 489 40ö SJÖpost 1958 750
5676 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
5677 490 15ö SJÖpost 1958 100
5678 494 120ö VM I FOTBOLL 300
5679 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
5680 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
5681 502 RÖDA KORS 1959 80
5682 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
5683 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
5684 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
5685 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
5686 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
5687 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
5688 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
5689 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
5690 522-23 PILO 30, 140ö 500
5691 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
5692 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
5693 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
5694 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
5695 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
5696 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
5697 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
5698 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
5699 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
5700 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
5701 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
5702 681 45ö NOBEL 1969 100
5703 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
5704 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
5705 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
5706 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
5707 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
5708 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
5709 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
5710 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
5711 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
5712 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
5713 1038 BJÖRN 200X1,15KR Art nr 7810.10, vacker frankering 200
5714
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
5715
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
5716
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
5717
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
5718 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

5719
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
5720
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
5721
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
5722
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
5723
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
5724
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
5725
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
5726
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
5727 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
5728 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
5729 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
5730 61,62,63 1,2, 3 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i , några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. F ca 10000 700
5731 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
5732 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
5733 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
5734 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
5735 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
5736 68-70 ** Lilla riksvapnet 1,2,4ö med vm krona i välcentrerade 100 ark 1100
5737 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
5738 69 2ö,halvark 50 st 325
5739 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
5740 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
5741 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
5742 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
5743 71-74 100 ST HELARK 1200
5744 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
5745 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
5746 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
5747 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
5748 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
5749 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
5750 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
5751 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
5752 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
5753 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
5754 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
5755 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
5756 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
5757 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
5758 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
5759 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
5760 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
5761 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
5762 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
5763 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
5764 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
5765 149C ** 10ö G.V. En Face 45 st i arkdel , cyls 1-2 i övre marginal, F 2018 13.500 kr 700
5766 151Cbz ** 20ö G.V. En Face 30 10 vågr 3 lodr, övre 10 med BZ ( 2 är*, samt en bz ft ) , 2st ej bz är def (riss )F 2018 för 7st bz 12600 och 18st 151C 12600= 25.200 kr 1500
5767 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
5768 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
5769
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
5770 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
5771 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
5772 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
5773 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
5774 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
5775 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
5776 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
5777
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

5778
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
5779 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
5780 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
5781 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
5782 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
5783 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
5784 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
5785 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
5786 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
5787 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
5788 14AO 20x20ö G. V. EN FACE, VF booklet 2600
5789 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
5790 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
5791 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
5792 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
5793 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
5794 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
5795 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
5796 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
5797 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
5798 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
5799 18I 20x 10ö Lejon typ1, 1926, lätt veck i omslag, ett par märken med svag åldersfläck. Trots det billigt F 3200 300
5800 21o NYSKICK, F 2500 800
5801 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
5802 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
5803 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
5804 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
5805 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
5806 21r omsl. framsida har varit vikt 475
5807 23o 10 Öre Lützen, vc 325
5808 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
5809 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
5810 23O 10 Lützen , AB-PR 150
5811 23o 10ö Lützen bra häfte 125
5812 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
5813 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
5814 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
5815 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
5816 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
5817 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
5818 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
5819 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
5820 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
5821 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
5822 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
5823 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
5824 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
5825 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
5826 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
5827 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
5828 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
5829 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
5830 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
5831 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
5832 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
5833 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
5834 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
5835 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
5836 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
5837 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
5838 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
5839 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
5840 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
5841 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
5842 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
5843 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
5844 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
5845 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
5846 31 8ex P1,delvis släppt 300
5847 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
5848 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
5849 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
5850 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
5851 31PII ett ex PII. 650
5852 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
5853 32r 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ .lätt vikt vid klammern. F 3500 450
5854 33CBo omv prakthäfte 750
5855 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
5856 33CBo SWEDENBORG 4+3sid omv, PRAKT 500
5857 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
5858 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
5859 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
5860 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
5861 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
5862 33CCo 10ö Swedenborg 150
5863 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
5864 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
5865 33CCr 10 ö Swedenborg fint 4+4 sid häfte 175
5866 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
5867 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
5868 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
5869 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
5870 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
5871 34CB BREDA MARGINALER 750
5872 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
5873 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
5874 34CB BRA HÄFTE 500
5875 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
5876 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
5877 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
5878 34CB K nr.,GODK. MARG 350
5879 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
5880 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
5881 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
5882 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
5883 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
5884 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
5885 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
5886 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
5887 35CB LYX-pr 800
5888 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
5889 35CB ÄKTA men ngt smal 500
5890 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
5891 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
5892 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
5893 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
5894 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
5895 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
5896 36BCO G.V. 80år, 5ö PR marginaler, ett ex ktt 400
5897 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
5898 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
5899 36CBR G.V. 80år, 5ö lyxmarginaler, omslag litet hörn ve i övre hö hörn 600
5900 38BCR LING 5ö 3+4 sid rättv häfte lätt vikt vid klammern, SUPERBA LYX MARGINALER. Fint 650
5901 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
5902 38CBr 5 BREDA, 5 Smala par 750
5903 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
5904 38CCo Omv prakt-lyx 300
5905 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
5906 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
5907 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
5908 39CBo 10Ö SMÅ SIFFROR BRA MARG omv. 1500
5909 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
5910 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
5911 39CCo Nyskick 200
5912 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
5913 39CCr obet gemspår 150
5914 39CCr små sifror, omslagsveck 110
5915 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
5916 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
5917 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
5918 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
5919 41AaBCr Linné 15ö LYXcentrerade märken prakt marginaler, omslag lätt vikt vid klammern. F 17.000:- 2900
5920 41ACBo LINNÉ 15Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYXKVAITET och 5 par något smal marginal, häftet lätt vikt vid Klammern. F 17.000 1500
5921 42xaBCo 10ö stora siffror 3+4sid omv prakt centrerade inlagor med godkända marginaler. 2500
5922 43B,BC 5ö Bellman 4-block kar i omslag 250
5923 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
5924 44BCR 20 par slottet 332BC i mycket fint häfte . Sällsynt. ett märke med hörnveck. Toppfräscht felfritt omslag. 15000
5925 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
5926 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
5927 48A postmästarhäfte med ritsar 150
5928 52b Linnè 15ö prakthäfte , F 4200 700
5929 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
5930 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
5931 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
5932 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
5933 54xa GV 10ö violett, CYLS 1H 125
5934 55 Cyls 1, Sergel 900
5935 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
5936 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
5937 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
5938 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
5939 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
5940 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
5941 55b 20x15Ö SERGEL BB, PR-LYX 400
5942 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
5943 56b 5ö matt gulakt. grön G.V. profil hö. ,VF 50
5944 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
5945 57 BIBELN 15ö 1941, CYLS 1, ab, very fine 160
5946 57 ett märke saknas,prlyx 150
5947 57 20x15Ö BIBELN BB, PR-LYX 125
5948 57v "III" ett ex saknas F 805 175
5949 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
5950 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
5951 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
5952 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
5953 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
5954 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
5955 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
5956 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
5957 60A Birg. 8 par F 480 100
5958 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
5959 61 Cyls 2, obet särad tander 20
5960 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
5961 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
5962 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
5963 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
5964 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
5965 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
5966 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
5967 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
5968 64 Cyls2 h F 600 200
5969 64 5ö SCHELE, LYX 195
5970 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
5971 64 SCHEELE CYLS 2V, PRAKT 195
5972 64 SCHELE , bra F 500 150
5973 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
5974 64 Schelle, prakt 125
5975 64 cyls 2h, i par saknas 100
5976 64A 5ö SCHEÉLE, PRAKT 120
5977 65 G V 85 år, cyls 2,lyx,1800 700
5978 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
5979 65 G V 85 år, välcentr märken 300
5980 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
5981 66 spegeltryck 20 märken 200
5982 66 Cyls 1 h, oglättat 75
5983 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
5984 66 SKYTTET 10ö , CYLS 2 PRAKT 40
5985 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
5986 67 Montelius, cyls 1v, prakt 90
5987 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
5988 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
5989 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
5990 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, CYLS2v, 50
5991 67 Montelius 5ö 40
5992 68 cyls 2h 95
5993 68 SJÖKARTAN CYLS 1h, bra 75
5994 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
5995 68 Sjökartan 5ö prakt 70
5996 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
5997 69 LYX 125
5998 69 FLOTTAN 10ö , PRAKT, CYLS 2 65
5999 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
6000 69 Cyls 2 , ktt 50
6001 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
6002 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
6003 70 Cyls 2, LYX 300
6004 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
6005 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
6006 70 cyls 1h, nyskick 225
6007 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
6008 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2 175
6009 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
6010 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
6011 72 cyls 1h F 660 225
6012 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
6013 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
6014 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
6015 72 Röda Korset 20ö bra 150
6016 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
6017 73 Pressen, CYLS 2vä 35
6018 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2, lyx 35
6019 73 LYX 30
6020 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
6021 73 Pressen ,fräscht 20
6022 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
6023 74 Rydberg, LYX 125
6024 74 pr-lyx centrering 110
6025 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
6026 74 V. Rydberg F 250 80
6027 75 sparbanken CYLS 1 40
6028 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
6029 75 Sparbanken 10ö, 2st Cyls 1, cyls2 25
6030 75 Sparbanken 10ö 20
6031 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
6032 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
6033 76 Lund 15ö pr-lyx 50
6034 76 15ö Lund, Cyls1 50
6035 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
6036 76 Cyls 1, centr. hö 30
6037 77 Cyls 1h , prakt 150
6038 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
6039 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
6040 77 nyskick 100
6041 77 cyls 2 100
6042 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
6043 77 20ö LUND, prakt 100
6044 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
6045 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
6046 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
6047 77 20ö LUND , AB-PR 70
6048 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
6049 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
6050 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 2, PR 25
6051 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
6052 79A
20
6053 79B pr 20
6054 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
6055 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
6056 80 cyls 1h , pr-lyx 140
6057 80 Lyx , NOBEL 125
6058 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
6059 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
6060 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
6061 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
6062 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
6063 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
6064 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
6065 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
6066 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
6067 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
6068 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
6069 83 20ö GV 40års jub 20
6070 85 Pionjärjubiléet 30
6071 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 1 30
6072 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
6073 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
6074 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
6075 86-87 F 140 50
6076 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
6077 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
6078 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1h 30
6079 88 cyls 1h 60
6080 88 Strindberg 35
6081 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
6082 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
6083 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 1, AB-PR 30
6084 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
6085 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
6086 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
6087 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
6088 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
6089 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
6090 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1h 20
6091 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
6092 93 cyls 2, prakt 85
6093 93A 20x25ö grå typ1 , CYLS 1, LYX 50
6094 93A 20 x 25 Ö 30
6095 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
6096 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
6097 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
6098 94 polhem cyls 2 40
6099 94 POLHEM 25Ö 25
6100 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
6101 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
6102 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
6103 95 cyls 2, pr 160
6104 95 Petri Cyls 1 130
6105 95 cyls 2 130
6106 95 Petri F 350++, 125
6107 95 Petri 1952, cyls 1 120
6108 95 PETRI CYLS 1, PR 100
6109 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
6110 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
6111 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
6112 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
6113 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
6114 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
6115 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
6116 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
6117 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
6118 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
6119 97 cyls 1, lyx 20
6120 97 Cyls 2 20
6121 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
6122 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
6123 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
6124 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
6125 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
6126 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
6127 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
6128 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
6129 101 Idrottsrörelsen F 150 50
6130 101 cyls1 40
6131 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
6132 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
6133 102 cyls1 50
6134 102 Cyls 2 50
6135 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 1 50
6136 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
6137 102 Stockholm 700 år F 120 40
6138 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
6139 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
6140 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
6141 104 cyls 1h F 180 65
6142 104 TELEGRAFVERKET 60
6143 105 cyls 2, pr 100
6144 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
6145 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
6146 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
6147 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
6148 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
6149 108 Cyls 1, lyx 100
6150 108 Cyls 2, lyx 95
6151 108 Cyls 1 80
6152 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 2 65
6153 108 Lenngren f 200 60
6154 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
6155 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
6156 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
6157 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
6158 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
6159 110A Atterbom F 220 75
6160 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , CYLS 1, P-LYX 50
6161 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
6162 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
6163 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
6164 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
6165 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
6166 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
6167 114 25ö JÄRNVÄGEN , VF 25
6168 115B Sjöräddningen F 350 115
6169 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
6170 115B Sjöräddningen 1957,utan sneds , pr 60
6171 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
6172 117C1b 20x30ö G.VI. blå typ2, havfet linje 31mm 200
6173 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
6174 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
6175 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
6176 118A1b 20x20ö G.VI. grå typ2, PRAKT /!, F 1000 250
6177 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
6178 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
6179 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
6180 120B 15ö röd, SJÖPOST, utan snedstreck 15
6181 122a 20ö VM I FOTBOLL , snedstr, prakt 20
6182 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
6183 124 Lagerlöf F 100 35
6184 130 ARRENIUS 30
6185 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
6186 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
6187 135 BRANTING 15ö 15
6188 136 SAS ,F 80 25
6189 136o SAS omv, CYLS 2 35
6190 136O SAS 40ö 15
6191 136R SAS 40ö 15
6192 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
6193 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
6194 140 30Ö PILO 40
6195 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
6196 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
6197 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
6198 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
6199 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
6200 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
6201 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
6202 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
6203 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
6204 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
6205 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
6206 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
6207 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
6208 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
6209 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
6210 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
6211 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
6212 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
6213 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
6214 160 Nobelpris 1903 F 100 35
6215 166A 20x 30 ö violett 35
6216 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
6217 167-68 1904 Nobel 55
6218 170Ao TELEUNIONEN, KN +3 80
6219 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
6220 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
6221 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 1 30
6222 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
6223 173 30 ö Nobel 1905 20
6224 174B Nobel 1905 60
6225 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
6226 186A1 20x45ö orange typ3,prakt F 700 175
6227 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
6228 197 Älghuvud, F 100 30
6229 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
6230 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
6231 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
6232 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
6233 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
6234 203RT SVERIGES RIKSBANK 4,50 KR, RT 25
6235 205A Nordiska Vildblommor 30
6236 205A Nordiska Vildblommor 25
6237 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
6238 205A VILDBLOMMAOR, 20
6239 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
6240 207 Kyrkornas värdssamfund 15
6241 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
6242 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
6243 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
6244 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
6245 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
6246 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
6247 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
6248 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
6249 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
6250 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
6251 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
6252 214A Liljefors 20
6253 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
6254 215-16 Nobel 1903 30
6255 218 10 x 50 ö grön G VI A 15
6256 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
6257 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
6258 222A kn+1,5, delat kors vä 100
6259 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
6260 222A EUROPA 1969, PRAKT 45
6261 225ART WASA 5,50 MED RT 30
6262 228A,B SAGOR 2 EX 90
6263 234A Näringsliv 30
6264 234B
30
6265 239
30
6266 252 Nobel 1911, Cyls 1 35
6267 253 Idrottsflickor, helt kn 25
6268 254 Sv. GLAS 30
6269 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
6270 262 G:VI: 90 år F 65 20
6271 270 Nordiska Museet F 130 40
6272 270A
40
6273 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
6274 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
6275 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
6276 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
6277 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
6278 354 Helt kn,+ cyls2 20
6279 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
6280 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
6281 371 Stockholmia 86 , knr 50
6282 371 Stockholmia 86 F 160 40
6283 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
6284 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
6285 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
6286 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
6287 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
6288 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

6289 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
6290 1O 8X 25Ö LYX 200
6291 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
6292 1O 8X25ö ,omv LYx 160
6293 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
6294 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
6295 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
6296 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
6297 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
6298 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
6299 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
6300 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
6301 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
6302 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
6303 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
6304 2o 10x10ö brun, LYX 25
6305 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
6306 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
6307 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
6308 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
6309 4Ar F 700 225
6310 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
6311 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
6312 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
6313 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
6314 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
6315 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
6316 4B Cyl 2v 30
6317 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
6318 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
6319 4R 4x25ö blå , LYX 30
6320 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
6321 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
6322 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
6323 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
6324 5BOV Kn 0,5+ 300
6325 5BOV cyls 2 fot F 565 200
6326 5BRV F 600 200
6327 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
6328 5OH 15+5ö , KN 70530 75
6329 5OH PR-LYX 50
6330 5OH
35
6331 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
6332 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
6333 5OV PRAKT 5+15Ö 200
6334 5OV KN 1, 7..., F 595 200
6335 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
6336 5OV 5+15Ö, OMV 150
6337 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
6338 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
6339 5RV 5+15ö PRAKT 200
6340 5RV 5+15Ö, Rättv 150
6341 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
6342 6OH cyls 1 F 450 150
6343 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
6344 6OV cyls 2 F 300 100
6345 6OV cyls 1 fot 85
6346 6OV F 200 60
6347 6RV snedstreck, lyx 70
6348 6RV snedstreck 60
6349 6RV utan snedstreck F 175 55
6350 8OH kn +3 "...465, F 650 225
6351 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
6352 11BOV KN 3 108.. 35
6353 12FOV CYLS1, KN +1 100
6354 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
6355 15Do kn +4 30
6356 16C1r
15
6357 16C1r
15
6358 18 Tjörnbroar 20
6359 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
6360 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
6361 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
6362 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
6363 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6364 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
6365 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
6366 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6367 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
6368 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
6369
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
6370
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
6371
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
6372
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

6373
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
6374
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
6375
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
6376
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
6377
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
6378
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
6379
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
6380
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
6381
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
6382
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
6383
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
6384
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
6385
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
6386
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
6387
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
6388
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
6389
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
6390
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
6391
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
6392
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
6393
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
6394
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
6395
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
6396
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
6397
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
6398
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
6399
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
6400
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
6401
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
6402
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
6403
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
6404
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
6405
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
6406
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
6407
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
6408
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
6409
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
6410
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
6411
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
6412
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
6413
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
6414
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
6415
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
6416
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
6417
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
6418
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
6419
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
6420
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
6421
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
6422
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6423
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
6424
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
6425
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
6426
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
6427
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
6428
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
6429
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
6430
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
6431
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
6432
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
6433
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
6434
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
6435
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
6436
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
6437
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
6438
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6439
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6440
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
6441
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
6442
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
6443
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
6444
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
6445
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
6446
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
6447
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
6448 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500


NOMINALVAROR

6449
100 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 16000
6450
50 RABATT HÄFTEN inom Norden 8200
6451
50 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 8000
6452
20 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 3200
6453
20 RABATT HÄFTEN inom Norden 3200
6454
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
6455
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
6456
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
6457
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
6458
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
6459
10 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 1600
6460
10 RABATT HÄFTEN inom Norden 1600
6461
Parti 400st 6 kr märken Nom 2400 , 300st B-porto 1500
6462
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1300
6463
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
6464
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
6465
Nominalparti Nom 2000 1000
6466
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
6467
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
6468
5 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN Norden 800
6469
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
6470
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
6471
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 650
6472
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
6473
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
6474
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
6475
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
6476
4 rullar 2x 1,30+70ö,2,20kr= 100 x 5,50 porton nom 550 kr 350
6477
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
6478
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
6479
50st RABATTMÄRKEN i par och block. 275
6480
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
6481
1 rabatthäfte norden 160


ARK PARTIER

6482
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
6483
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
6484
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
6485
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
6486
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
6487
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
6488
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
6489
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
6490
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
6491
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
6492
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125


RULLPARTIER

6493
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3100
6494
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
6495
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
6496
nr 277 25ö orange Prifil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
6497
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
6498
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
6499
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
6500
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
6501
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
6502
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
6503
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
6504
52 rullar 48x100, 4x200 märken, 1940 tal och framåt. Nominal 550kr massor märken 400
6505
25 olika 100 rullar 1947-64, Nominal 500 350
6506
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
6507
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
6508 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
6509 521A SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300


POSTFRISKA SERIER

6510
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
6511
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
6512
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
6513
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
6514
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
6515
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
6516
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
6517
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
6518
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
6519
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
6520
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
6521
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
6522
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
6523
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
6524
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
6525
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
6526
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
6527
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
6528
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
6529
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
6530
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
6531
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
6532
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
6533
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
6534
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
6535
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
6536
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
6537
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
6538
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
6539
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
6540
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
6541
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
6542
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
6543
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
6544
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
6545
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
6546
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

6547
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
6548
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
6549
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
6550
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
6551
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
6552
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
6553
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
6554
Årsats1969 oöppnad toppskick 550
6555
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 500
6556
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
6557
ÅRSBOK 1987-88 450
6558
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
6559
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
6560
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
6561
Årsbok 2005 Nominal 436 300
6562
Årsbok 2005 Nominal 436 300
6563
Årsbok 2003 275
6564
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
6565
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
6566
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
6567
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
6568
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
6569
ÅRSATS 1972, 200
6570
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
6571
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
6572
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
6573
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
6574
ÅRSBOK 1991/92 175
6575
Årssats 1969 öppnad men kpl 175
6576
ÅRSBOK 1989-90 170
6577
ÅRSBOK 1989/90 170
6578
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
6579
ÅRSBOK 1988-89 165
6580
ÅRSATS 1973 150
6581
ÅRSATS 1973 150
6582
POSTENS förseglade årsats 1973 150
6583
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
6584
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
6585
ÅRSATS 1974 100
6586
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
6587
Årsbok 2006, inga frimärken 95
6588
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


6589
Postförseglat Kilovara 1966 425
6590
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
6591
KILOVARA 1973, förseglad 350
6592
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
6593
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
6594
Kilovara 1967 plomberad 350
6595
Kilovara 1967 plomberad 350
6596
Postförseglad kilovara 1972 325
6597
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
6598
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
6599
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
6600
Postförseglat Kilovara 1974 325
6601
Postförseglat Kilovara 1973 325
6602
Postförseglat Kilovara 1969 325
6603
Postförseklad kilovara 1969 325
6604
Postförseglad Kilovara 1965 325
6605
Kilovara 1967 plomberad 325
6606
Postförseglad kilovara 1974 300
6607
Postförseglad kilovara 1969 300
6608
Postförseglad kilovara 1973 300
6609
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
6610
Postförseglad kilovara 1978 225
6611
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

6612
2st Harryy Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
6613
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
6614
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
6615
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
6616
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
6617
Handboken över Sveriges Frankotecken del 1,2,3 med nytrycken av vapen. 300
6618
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
6619
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
6620
8 visirpårmar , ca 4,8 kg 200
6621
LEUCHTURMALBUM MED FICKOR 1870-88 för märken och häften , högt nypris. Grön klämfjäderpärm ca 2,9 kg. 200
6622
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
6623
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
6624
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
6625
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
6626
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
6627
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
6628
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
6629
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
6630
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
6631
Svart Schaubek klämfjäderpärm läder (imitation?) i nyskick bredd 29, höjd 30cm . 125
6632
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
6633
Bok "Svensk Posthistoria 1855-1925" : Jan Billgren o Sören Andersson,SFF Handbok D2 ,tryckt 1995 125
6634
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
6635
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
6636
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
6637
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
6638
Esttettalbum pår . Fin. 75
6639
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


6640
Fyndlåda, Sverige 2 album **, diverse äldre vapen - lejon , tjänste stpl med mycket hög katalogvärde, även en del 1924 års , häften , årsatser, lösa märken, men även liten Norgesamling, div Schweiz och Tyskland med högt katalogvärde ca 2200 DM- 3500
6641
Fyndlåda, Banankartong HV , full, mycket sverige i insticksböcker m.m. , men USA och många länder. Mycket märken en del bättre. 3000
6642
Banankartong med 3 skokartonger fyllda med instickskort med massor av märken bl.a. många lite bättre vapen,flera Lejon och sen fram till 1990 tal , många tusen märken . Fynd ? 3000
6643
SAMLING STÄMPLAT4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
6644
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
6645
Parti stora tjänste stämplat */** på svarta kort i kasett ,omftattande dubblettparti med 37 st t 14 (F ca 8000) och 100 tals t 13 med ex 70 3ö mest **, 4st 6ö, ca 56st 12ö , över 100st 20ö röd, 16st 24ö, 33st 24A, 24B prakt 3-strip **, 4-block **, tj25 ca 20st **, tj25 5 stpl, tj 26 4 stpl, 13st **/*: tj 17F 2014 ca 49000 lite blandad kvalitet. 2000
6646
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
6647
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
6648
100 buntar 3,4,5,6,12,OCH 20Ö RINGTYP T 13 , verkar äldre. F 15.300 1500
6649
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
6650
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
6651
4 askar ca 450 BUNTAR NÅGON OSCAR MEN MEST 1930-40-50 TAL ex nr 263, 85ö brun Tre kr har skymtats, Fynd? 2,4 kg. 1000
6652
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
6653
RINGTYP T 13 , 3Ö, 4Ö, 5Ö6Ö, 20Ö ,30Ö, 50Ö, 10/12Ö I VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 27000 1000
6654
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
6655
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
6656
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
6657
ca 380st 100 buntar profil hö 5ö-50ö ,vikt ca 1250 gram 1939- 1940 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 750
6658
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
6659
16st 100 buntar STORA TJÄNSTE 3x 2ö tj 11,tj 18 20Ö röd, 8x30ö, 2x 50ö grå tj 23, 2x tj24B FYND STÄMPLAR VARIANTER? F 2017 17300:- 650
6660
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
6661
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
6662
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
6663
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
6664
143 A Lejon 5ö grön 2 sidig , 100 st 100 buntar, gammal tråd. 600
6665
Ask 38 olika buntar ca 100 i var, band märken1920-30 tal, nr 142cx- nr 194 . ex 142cx, 144cx, 156-57,158 och ovanligare 193-194 Fynd ? Högt katalogvärde 600
6666
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
6667
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
6668
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
6669
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
6670
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
6671
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
6672
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
6673
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
6674
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
6675
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
6676
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
6677
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
6678
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
6679
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
6680
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
6681
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
6682
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
6683
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
6684
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
6685
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
6686
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
6687
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
6688
RINGTYP T 13 , 4Ö, 5Ö, 20Ö ,30Ö, VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 7300 400
6689
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
6690
Finland , 32 gamla 100 buntar nr 58 samt , 1mk 8st 100 buntar nr 73, ser gammalt ut 350
6691
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
6692
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
6693
144 A Lejon 10ö grön 2 sidig , 35 st 100 buntar, gammal tråd. 350
6694
Parti över 300gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 350
6695
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
6696
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
6697
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
6698
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
6699
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
6700
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
6701
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
6702
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
6703
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
6704
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
6705
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
6706
147 Lejon 25ö orange 2 sidig , 14 st 100 buntar, gammal tråd. 300
6707
142 A Lejon 5ö brun 2 sidig , 30 st 100 buntar, gammal tråd. 300
6708
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
6709
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
6710
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
6711
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
6712
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
6713
Ask Ca 1 kg frimärken,massor 1000tals ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
6714
Ask Ca 550gr frimärken, 1000tals inkl ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
6715
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
6716
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
6717
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
6718
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
6719
140 A Lejon 5ö grön TYP 1 , 1 st 100 buntar, gammal tråd.. F 5000 250
6720
143 -148 Lejon 5ö ,10,25,30Ö , 30 st 100 buntar, gammal tråd. 250
6721
Ask Ca 80 buntar ca 100 i var, 5 oscar , några medaljong , många band 1920-30 tal, till ca 1940 tal, 4 tyska äldre buntar ingår. 250
6722
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
6723
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
6724
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
6725
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
6726
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
6727
Ask Ca 44 buntar ca 100 i var, band märken1920-30 tal, nr 142cx- nr 192 . Fynd ? 225
6728
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
6729
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
6730
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
6731
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
6732
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
6733
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
6734
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
6735
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
6736
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
6737
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
6738
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
6739
Grovtandade små bandmärken 1920-36 ca 2kg stämplade märken i ask. 200
6740
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
6741
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
6742
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
6743
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
6744
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
6745
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
6746
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
6747
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
6748
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
6749
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
6750
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
6751
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
6752
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
6753
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
6754
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
6755
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
6756
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
6757
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
6758
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
6759
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
6760
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
6761
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
6762
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
6763
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
6764
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
6765
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
6766
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
6767
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
6768
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
6769
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
6770
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
6771
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
6772
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
6773
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
6774
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
6775
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
6776
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
6777
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
6778
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
6779
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
6780
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
6781
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
6782
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
6783
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
6784
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
6785
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
6786
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
6787
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
6788
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
6789
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
6790
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
6791
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
6792
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
6793
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
6794
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
6795
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
6796
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
6797
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
6798
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
6799
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
6800
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
6801
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
6802
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
6803
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
6804
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
6805
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
6806
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
6807
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
6808
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
6809
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
6810
24 FÖRSÄNDELSER VAPEN,14b, 8 RINGTYP, 9 OSCAR flera Hidingsta och 5 senare. 300
6811
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
6812
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
6813
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
6814
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
6815
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
6816
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
6817
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
6818
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
6819
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
6820
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
6821
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
6822
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
6823
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
6824
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
6825
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

6826
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
6827
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
6828
Samling stämplat 1855-1916 med några **/* ,flera 4sk inkl gråultra nr 2i, pr-lyxs 8sk,, svart o brun lokal, 14A, omfattande nyanssanling vapen , lejon, ringtyp 14, 13 , ph , tjänste ex praktex 6ö grå, praktex 22B o lösen , medaljong i nyanser , samt kpl fina serier landstorm I,II,III. Massor vackra till PR-LYX STÄMPLAR, några ex med småfel men huvudsaken mycket fin kvalitet. ÄVEN VARIANTER. En riktigt ovanlig samling med många utsökta ex. 20000
6829
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
6830
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 10000
6831
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
6832
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, , svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
6833
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
6834
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
6835
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
6836
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
6837
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
6838
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
6839
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
6840
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
6841
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
6842
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
6843
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
6844
Samling Sverige stpl i Facit 1855- 1949 album med med 4sk , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 bra serie, bra serieer Landstorm I-II-III kpl, Kongressen kpl serie, 1928-49 nära kpl div tj änste och lösen ex L1-2, 11-20 med L17a. Mest fin kvalitet 4000
6845
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
6846
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
6847
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
6848
Samling ostämplat, **/* i 64 sid insticksbok 1872-1944. Bl.a. nr 17, 20g *, några ringtyp och lösen t 14 ostpl, Från ringtyp ph mest ** med flera oscar, dyrare bandmärken alla ** ex 156, 184, 189, 190, 192b ** , bra 1930-40tals märken med t.ex 269CB, 332C, 337C, Svart militär M 1**, och kpl serier. F för ostpl 1800 tals märken ca 32800 (mycket fina ex 1,2,5kr UPU * är räknade)och för ** ca 60.300 dvs totalt F ca 93000 4000
6849
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
6850
FINT PARTI/ NYANSSAMLIG STORA TJÄNSTE T 14CA 115 ST PÅ VISIRBLAD MED MÅNGA PR-LYXS MÄRKEN och bra nyanser. MYCKET BRA OBJEKT.. 3700
6851
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
6852
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
6853
Bra samling stpl 1916-74 i tjockt visiralbummed bl.a. Landstorm I-II-III kpl i bra serier, bra bandmärken ex 139b, 20 olika kongro jubileum, ca 8 BC-CB, 269B1-B2 ,bättre BB par . Bra kvalitet. 3500
6854
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
6855
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
6856
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
6857
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
6858
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
6859
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
6860
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
6861
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
6862
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
6863
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
6864
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
6865
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
6866
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
6867
Fin samling stora tjänste T 14, i nyanser många praktstämplar, 6x3ö, 7x4ö, 5x5ö, 7x6ö med 2 grå, 9 x 12ö, 3x20ö, 8x24ö, 4x 30ö, 2x 50ö och 3x 1kr. Fin kvalitet. 3200
6868
Samling stämplat i Facit album 1855-1987, bl.a. 3 st 4sk, vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl med några nyanser ex 20h, ringtyp kpl förutom nr 37, Landstorm I-II-III kpl i fina stämplade serier, Konress till 1 kr, UPU till 80ö, ett antal BC-CB, från 1945 nästan kpl. Delvis blandad kvalitet men högt värde och fina nr 105-138. Lågt utrop 3200
6869
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
6870
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
6871
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
6872
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
6873
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
6874
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
6875
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
6876
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
6877
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
6878
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
6879
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
6880
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
6881
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
6882
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
6883
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
6884
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
6885
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
6886
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
6887
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
6888
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
6889
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
6890
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
6891
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
6892
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
6893
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
6894
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
6895
Vapen 1958 parti stämplat , 25 x 5ö, 2x 9ö, ca 270 12ö många nyanser och ultramarina , stämplarm.m., 24 st 24 ö, 28st 30ö och 7st 50ö . Något blandad kvalitet. Många nyanser . F 2018 ca 35.000 2800
6896
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
6897
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2700
6898
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
6899
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
6900
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
6901
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
6902
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
6903
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
6904
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
6905
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2500
6906
LÖSEN T 13 stpl från stor utställnings samling, KURIOSA STÄMPLAR, 16 OBJEKT sigill, kork , T-stpl, Eslöf 2ring. korkstpl. 6ö NON PAYE Outlöst, 20ö i 12block med WÄRDE stpl Hög Kvalitet. FIN LOT, 15 OBJEKT FALSKA OCH EFTERSTÄMPLADE KURIOSA INGÅR DESSUTOM. 2500
6907
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
6908
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
6909
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
6910
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
6911
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
6912
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
6913
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
6914
Bra parti ca 67 st tjänste t 14 med alla valörer och flera nyanser och många PR-LYX STÄMPLAR, F CA 24000 mest fin kvalitet, ex 10st 3ö, 3x4, 7x 5ö, 7st 6ö, 4 20ö, 14 st 24ö . Mycket prisvärd 2500
6915
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
6916
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
6917
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
6918
Parti 19st stpl 4-skillingar, flera med varianter, aning blandad kvalitet men många fina intressanta 2500
6919
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
6920
Ringtyp t 14 och t 13, Totalt ca 400 märkenpå visirblad ; t 14 ca 17 x 3ö, 4ö, 6x6ö, ca40 st klipp med 12ö , 6x 24ö, 4x50ö, t 13 ca 60 x 3ö, 20x 4ö, över 80x6ö, över 150 st 24ö, 28st 50ö. En del är på klipp. En del Prakt stämplar, intressanta stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca t 149000+ t 13 45000= 54000 2500
6921
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
6922
RINGTYP 12ö t 13, ca 330st med AB-PR-LYX STÄMPLAR på 10 visirblad, MÅNGA OLIKA OCH MINDRE ORTER. Lite blandad kvalitet. 2500
6923
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
6924
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
6925
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
6926
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
6927
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
6928
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
6929
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
6930
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
6931
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
6932
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
6933
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
6934
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
6935
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
6936
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
6937
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
6938
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
6939
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
6940
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
6941
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
6942
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
6943
Samling stpl i 2 album 1855-1980, def 8sk oräknad, vapen många ringtyp , flera bättre här och där, flera BC-CB, blandad kval men många bra ex. och en del prakts. F 2009 ca 26.000:- välfylld. 2000
6944
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
6945
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
6946
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
6947
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
6948
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
6949
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
6950
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
6951
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
6952
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
6953
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
6954
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
6955
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
6956
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
6957
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
6958
Bra samling ringtyp PH nr 40-51 på 16 visirblad , **/* stpl , ostpl av varje valör ingår ex 2 50ö, 2 30ö, prakt 4 block ** 4ö, 3ö , nr 51 ab-pr 10 block,** , samt några brev.Många prakt stpl . Ca 300 märken . Lågt utrop 2000
6959
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
6960
50st 5 kr posthuset F nr 65, i 25st vackert stpl par HÖG KVALITET. fIN INVESTERING. 2000
6961
SAMLING/PARTI RINGTYP PH I visiralbum m uppsatta i nyanser och även i dubbletter ex ca 100 2ö , 3ö ca 15 st, 230st 4ö, ca 250 5ö, 17st 6ö, ca 150 20ö, ca 130 x 30ö, över 100 50ö, ca 120 1kr och ca 65st nr 50, samt vacker nr 51. Flera fina stämplar, en del Praktstämplar. Varianter ?m.m. F ca 36000. Lågt utrop! 2000
6962
Bra samling stpl 1858-1969 i Facit album, flera vapen, Lejon, ringtyp t 14 kpl, tjänste och lösen t 14 kpl bra ringtyp 13 och ph, tjänste 11-25 med 22B, bra bandmärken, 144Ecx, 144Ccx, 162cx Kongress 5ö-2kr , 197cx, 211-220, 22-223, 212cxz. flera BC-CB ex, 324BC-CB, slottet BC sen nära kpl. Mest fin kvalitet. Högt värde 2000
6963
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
6964
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
6965
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
6966
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
6967
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
6968
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
6969
Postfriskt i lagerbok 1878-1949 samt Kungamärken G VI A 394-437, samt Stockholmia 1955 i 9-block serie, i princip troligen allt **, nr 30 med krackelerad gummi, diverse oscar till 50ö, 144 C i 4-block , 3st 151C, 177C par, 179 Abz i fint perfekt ** 5 strip ( F 7500kr) , 218 ** par, 219, , 234-37 med 5st 236. 240-45, 246-55, 262 BC i 18 block med 3st BC dito 261CB, vidare flera BC-CB inkl 273 BC bra par 10ö stora siffror, bra trekronor överkpl Högt värde , lågt utrop! 2000
6970
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
6971
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
6972
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
6973
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
6974
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
6975
Lagerbok i visirpärm med 45 svarta 7-8 or ( 1,7kg) med stämplat Ringtyp t 14 till Landstorm och tjänste -lösen , nr 17-135 + många tj 1-54, Lösen ca 35 st , flera dyra märken ex nr 27, 3x nr 44 tj 6 kartongppr, tj 9, 3x tj 15 men framför allt massor av vackra-PR-LYX stämplar. 2000
6976
TJÄNSTE, LÖSEN fin samling på kartongblad med 30 st tj t 14 , inkl 4x 5ö, 4x6 ö med grå, 4x24ö, 3x 30ö, 2st prs 50ö, 1kr, tjänste t 13 rikligt i nyanser, små tjänste, Lösen bra t 14 med alla valörer 1-4 av var inkl L7a, t 13 ca 90 st i nyanser inkl 17a . F ca 40.000 Billigt 2000
6977
Samling stämplat med dubbletter, i 2 x 48 sidiga insticksböcker 3,2 kg , 1855-1970 tal, 4sk , vapen med 9ö, Lejon med 2x 17ö, flera bätre märken, nr 24,26, 27,123,136-38 , 2x posthus, 153-55bz, 159bz, bättre 1924 års, en del fina stämplar. 2000
6978
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
6979
Trevligt parti stämplat vapen- ringtyp och några bättre senare som nr , 65, 8x 136, 223, 4x 336, 2x 337C, några bättre vapen och ca 45st 12ö med ett ex UTROPSTECKNET dock 2 khtt, 12ö stpl MULLSJÖ,nyanser, grönblå, ultramarina, ringtyp bättre t14 , många ringtyp t 13 ca 170st många prakt stpl , och ph ca 85st med 6x3ö, 3x6ö, flera praktsstpl, enhetre ingår inkl fint stpl 9-block 12ö nr 32, fint 4-block 5ö nr 30, god kvalitet. 2000
6980
SAMLING STÄMPLAT 1858- 1979 I 2 VISIRALBUM 4,4 kg, vapen, , nr 14-16, div ringtyp, oscar -band i nyanser, 1924 nr 197-208 197cx, inkl 201b UPU kpl inkl 10ö cx, sen välfylld men bara ett BC , En del vackra- prakt stämplar. 2000
6981
Parti ostämplat (*) / * /** i 2 visirpårmar 3,6 kg 1000 tals märken 1858-1979 med många oscar-medaljong -band med en del ** , flera 1924 års, några ** som 205**, 207**, 215** 218 i par **, 233a *(*), 234-37 **240-45 ** , sen bättre 1940 tal ** med ex 320BC **LYX par, högvalörer**: 259,268, tre kr kpl ** 322-23, 326BB, 327, 329, 336 , 563v , tj 27-39** m.m. högt värde 2000
6982
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
6983
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
6984
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
6985
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
6986
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
6987
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
6988
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
6989
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
6990
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
6991
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
6992
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
6993
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
6994
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
6995
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
6996
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
6997
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
6998
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
6999
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
7000
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
7001
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
7002
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
7003
RINGTYP T13 i visirpärm , 50x 28, 47x 4ö, 80x 6ö, över 200 5ö, ca 180 12ö, ca 150 20ö, 39st 24ö, ca 100 30ö, 71st 50ö, 55 st 1 kr och över 200 nr 39 oscar Boktryck utan PH. En del vackra -praktstäplar, och en del varianter. F ca 39000 Intressant 1800
7004
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
7005
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
7006
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
7007
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
7008
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
7009
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
7010
Bra dyrt Verbisalbum standardsamling stpl 1855-1949 med 4sk, många vapen , lejon kpl, ringtyp t 14kpl med en del nyanser, sen en hel del bra märken och div tjänste och lösen . 1700
7011
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
7012
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
7013
Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PR-LYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
7014
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
7015
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
7016
Medaljong nr 75- 104 specialsamling i nyanser och varianter, många PR-LYX stämplar, vm varianter riktkors m.m. ca 800 märken Ser ut att vara bra nyanserat.( men inta alla märken är nyanserade) 1600
7017
Dubblettparti ringtyp t14 , 13, ph på visirblad, 17x17, 75x19, 18xnr 20 6ö, ca170 x12ö nr 21, 3x22f, 4x24ö nr 249st 5öö nr 26, nr 28-50 flera ex alla valörer utom nr 37, ex 6st 24ö nr 34, Många vackra stämplar. F 2018 ca 25000 1600
7018
Samling stpl i EW Larsson album 1858-1975, bl.a 9i, 14A, 14-16, 18, en del tj-lösen t 14, vackra-prs ringtyp t 13 ( ej nr 37), fina ringtyp ph , tjänstr t 13 flera fina, endel bättre vm 144Ccx, 156cxz, 165 cz, 179bz, kongress 5-80ö , 7 olika UPU, 7 olika BC-CB, och många vackra - praktstämplar. F 2018 ca 25.000 1600
7019
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
7020
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
7021
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
7022
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
7023
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
7024
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
7025
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
7026
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
7027
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
7028
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
7029
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
7030
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
7031
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
7032
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
7033
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
7034
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
7035
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
7036
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
7037
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
7038
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
7039
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
7040
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
7041
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
7042
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
7043
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
7044
30st 5 kr posthuset F nr 65, i 15st vackert stpl par HÖG KVALITET. 1500
7045
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
7046
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
7047
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
7048
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
7049
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
7050
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
7051
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
7052
Lagerbok vapen- medaljong 1858-1911 stämplat i fin kvalitet,vapen lejon ringtyp 14 med 7 x 6ö inkl grå, 5x 50ö, tj t 14 kpl många tj13 , div lösen , bättre ex som 6x nr 75 + 75 vm2, Flera vackra stämplar. F2018 över 40000:- 1500
7053
Parti ringtyp t 14 på 4 visirblad ca 23x 3ö, ca 35x5ö, 22x6ö , ca 50 x 12ö , ca 53 20ö inkl 22a, 2x 22f, 3 st nr 23, 10 ok 24ö, 11x 30ö, 7st 50ö inkl 26a, 3x 1 riksdaler. F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god. 1500
7054
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
7055
Samling postfriska 5-strip i insticksbok , 1920- 1940. Bla bra grovtandade band, ex 143Acc, 146A 2nyanser b, c?, 166b,170b2, 185c,188a, 195, 239A,E, 258, 265, 270-317, MED TRE KR KPL FIN 5-STRIP SERIE, SEN T.EX 50Ö S NR 327, F 2018 ca 18000 1500
7056
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
7057
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
7058
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
7059
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
7060
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
7061
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
7062
RINGTYP PR-LYXS ex på klipp 25st, T 13, 2x20ö ,24 öre ringtyp t13, nr 34 11st, 30ö6st, 50ö 6st, Mycket fint parti. 1400
7063
Samling stämplat i Verbisalbum med fickor 1855-1957, inkl 2 felfria 4 skillingar, vapen med 2x5ö, 9ö 3xav var 12-24-30ö, 2x 50ö. 6x 14B, 4x 20ö nr 16, flwera ringtyp, med ex 34f, 44, 101v1, 19st Landstorm I, många bandmärken, kongress till 50ö, några BC-CB, en del bättre tjänste. Prisvärd 1400
7064
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
7065
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
7066
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
7067
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
7068
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
7069
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
7070
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
7071
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
7072
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
7073
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
7074
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
7075
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
7076
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
7077
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
7078
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
7079
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
7080
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
7081
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
7082
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
7083
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
7084
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
7085
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
7086
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
7087
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
7088
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
7089
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
7090
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
7091
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
7092
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
7093
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
7094
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
7095
Samling stämplat i Viking album 1858-1973, några vapen ringtyp, bättre som nr 65,75, 28 olika landstorm, 136-38, bättre band, kongress och Föreningen 5-80ö,inkl 10ö cx 197cx, 212 cx sen välfylld 120BC-CB inkl berzelius 320BC, 324CB, 1200
7096
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
7097
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
7098
Stora Tjänste ca 2000 st stpl ex i tjock visirpärm varav 42 st T 14 med alla valörer (F 9300), och ca 61 fyllda visirblad med t 13, ex 50 st 2ö, 19x 3ö. 5x 6ö, 7x12ö, ca 240 st 20ö röd, ca 340 x 30ö i många nyanser, 10x 24ö, 11st 50ö röd, 10st tj 26, 5 st tj 26, de dyraste i något blandad kval. Men många ok och billigare med många PRAKT stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca 31000 1200
7099
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
7100
Bra nyanssamling på 6 visirblad, ringtyp t 14, 13, ph. ca 170 märken, ex 19e, 20f, 20h, 22a,f, 25c, 26a, 34f, 44a,b,c... fin kvalitet Verkar stämma. 1200
7101
BANDMÄRKEN stämpalt nr 144--180 3st 16 sidiga insticksböcker fulla med tusentals märken , massor bättre papper och vattrnmärken, 141bz 3st, 142Abz 5st, 142cc, 142Ea, 142Ecxz 2st, 143Acc 4st, 144Acc 6st, 144Cc 22st AV pr, 144Cbz 3st, 144Ccx 6st, 144Ecx 2st, 144Acz 2st ngt ktt, 144Ac 2st AV ppr, 165bz 3st, 165cz 4st, 168bz 3st, 168a# ca 30st, 169cx ca 75st , 169cxz 6st, F 2018 ca 76000 då inga B papper eller tveksamma räknats. En hel del vackra ståmplar. 1200
7102
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
7103
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
7104
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
7105
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
7106
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
7107
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
7108
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
7109
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
7110
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
7111
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
7112
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
7113
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
7114
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
7115
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
7116
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
7117
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
7118
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
7119
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
7120
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
7121
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
7122
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
7123
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
7124
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
7125
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
7126
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
7127
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
7128
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
7129
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
7130
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
7131
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
7132
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
7133
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
7134
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
7135
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
7136
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
7137
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
7138
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
7139
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
7140
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
7141
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
7142
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
7143
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
7144
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
7145
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
7146
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
7147
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
7148
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
7149
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
7150
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
7151
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
7152
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
7153
Samling stpl i bra Facitalbum 1855-1990, bl.a. 4sk brun lokal kht, 5,3prs 12ö, 2x24ö 30ö vapen, nr 14, 16 flera ringtyp bla flera prs t 13., nr 44, 51, flera pr-lyxs oscar, nr 65, 105-14, 126-38, 8olika kongress,och 9 olika Förening inkl båda 60ö., 226-30 sen fåtal märken. Lite bl. kval men flera vackra stpl. 1000
7154
LYXSTÄMPLAR, 7 ST RINGTYP, 1 TJÄNSTE OCH 20ST OSCAR-MODERNT. totalt 28st. 1000
7155
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
7156
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
7157
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
7158
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
7159
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
7160
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
7161
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
7162
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
7163
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
7164
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
7165
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
7166
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
7167
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
7168
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
7169
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
7170
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
7171
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
7172
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
7173
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
7174
UPU 1924 NR 211-25 överkpl PRAKT serie på gamla albumblad, inkl 212cx, cxz, 216b , 2 ex av var 20,25, 35 och 60ö. 5kr pr-lyx. 1000
7175
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
7176
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
7177
PARTI stpl på 7 visirblad 1924-40 med 15st Kongress, 2x 197cx, bra en krona, Föreningen med fina kronvalörer 1-5 kr och 9st 20ö-80ö, många nr 240-57 med fina -pr-lyx stpl, 261BCCB, 262BC , högt värde fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
7178
UTSÖKT PARTI SMÅ TJÄNSTE, div vm krona med prs, 4block, m.m., vm linjer ca 50st 10ö med PR-LYX stpl, 8st pr-lyxs 35ö, omvända vm 8st 10ö flera prakts, 25ö cx, m.m Vackert partiab-pr, 30ö cx prs 1000
7179
Trevlig nyanssamling stpl bandmärken nr 140-189 på gamla albumblad , flaera nyanser papper och märken i antal, ex 144Ac i par, 5st 146Ca7st 146E ett 4-strip , 3st 151Aa, 6st 151Ab AGRY, fin färgstudie av 151A, 152A, 2st 185b, 4st nr 189 . Intressant 1000
7180
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
7181
Bra samling */** i 2 dyra Kabe album med fickor 1855- 1972, märken från nr 40, med tex nr 89**, flera högvalörer 1940 tal , 20kr svan 337C **, sen ganska välfylld med stockholmia 1955 i 9-block ,lite tjänste ex tj 15 i 4-block **, lösen t 13 kpl m.m. Utrop under albumpris. 1000
7182
SAMLING 1855 - 1955 stämplat och ostämplat **/* i Lindner album med fickor , 4 sk, 2x 5ö vapen 24, 30ö, ringtyp t 14 kplmed bra 4ö, 1 r nr 27a, nr 44, 65 25 olika Landstorm, bättre tjänste, 10 olika kongress, UpU ex 25,35,40ö, 238, bra lösen med 7 olika stpl ex, ex 1ö, 5,6,24,30ö. Mest fin kvalitet Högt värde. 1000
7183
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
7184
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
7185
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
7186
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
7187
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
7188
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
7189
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
7190
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
7191
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
7192
RINGTYP T 13 MED PR-LYXSTÄMPLAR, riksdaler bara fint ex stpl 13-5-78. Billigt 1000
7193
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
7194
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
7195
Variant lot! 24 öre ringtyp t13, nr 34, 26st bra ex , flera AB-Pr stämplar, Kuriosa intressant lot då alla har nästan full orginal gummering kvar. Flera ser postfriska ut. Fin gummeringsstudie på nyanser som man sällan ser som **: UNIKT Parti. 1000
7196
Gammalt Harry Wennberg förtrycksalbum från 1929 med plats för nyanser , vm och varianter, med märken 1855-1928. Ingår 3 st 4sk, 3x 5ö vapen 11 12ö, 3x24ö, 3x 30ö, 50ö, 14B 3ö 4st, en del ringtyp ex 3st 3öph och 3st bra 6ö ph, nr 51, oscar landstorm band, 1924 med ex 197cx, 50ö till 1kr Kongress, 212cx, 216b, 1 kr UPU, divtjlösenm.m.. Intresant album något blandad kval. 1000
7197
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
7198
4-skillingar 18st i blandad kvalitet ett par bra sen delvis def. Nyanser, billigt trots kvalitet. 1000
7199
Tjänste t14, 13 och små på 7 visirblad, t 14 22st i alla valörer ( F 8000) , ca 250 st t 13 med ex ca20st 12ö, 13st 24ö, 10st 50ö röd, , 6st tj25, 3st tj 26, 2st tj46, blandad kvalitetF 2018 totalt ca 22.000 1000
7200
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
7201
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
7202
3 öre liggande Lejonnr 14, 50 st stpl ex i mycket fin kvalitet 1000
7203
Parti ringtyp t 13 och ph på ca 20 C6 kort med t.ex 21 st 24ö, 9st 6ö ph 3x3 nyanser, 11st 10/24 ö nr 51, även inkl ca 100 st nr 53 ca 100 st nr 66 och ca 100 nr 67. God kvalitet F2018 ca 31.000 1000
7204
TJÄNSTE, Parti stämplat på visirblad, seriet t 14, rikligt över 250st, med t 13 ofta i nyanser på ca 18 visirblad, med ex 3 st 6ö, 30-40 PR-LYXS 10ö, 3x 12ö, nära 50 nr 18, 15 st 24ö, 5 st tj 22, samt 3 blad små tj. Många praktstämplar. F 2018 ca 16500 1000
7205
64sid insticksbok samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-417 ca1100 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Massor PR-LYX 1000
7206
SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68 BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA 7350:- 975
7207
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
7208
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
7209
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
7210
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
7211
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
7212
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
7213
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
7214
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
7215
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
7216
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
7217
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
7218
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
7219
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
7220
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
7221
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
7222
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
7223
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
7224
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
7225
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
7226
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
7227
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
7228
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
7229
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
7230
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
7231
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
7232
ARK 100st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
7233
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
7234
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
7235
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
7236
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
7237
SAMLING STÄMPLAT I 16 SID INSTICKSBOK, 1856-1966, 6a2 kht, div ringtyp oscar bra ex nr 105-122, 126-38, nr 189, 1kr Kongress, 9st UPU inkl 60ö, 13 BC-CB (8 olika), några tjänste ex tj 25v4 med spegeltryck, och lösen. F 2018 ca 20.000, några prakt stämplar. 900
7238
INSTICKSBOK 32SID, med ca 1500 BB par ca 1940-90 bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca en de l Block ex 2 Närinsliv, även en del Prakt stämplade märken. Högt katalogvärde . 900
7239
Samling stämplat Tjänste och lösen Tjänste kpl nr 1-54, L 1-20 med FLERA NYANSER, VM M.M. stpl inkl bra 6ö grå och 2tj4 violett, vidare t 13 2st 6ö , 5x tj22A, tj22B 50ö röd typ 2, Lösen kpl 24ö är violett L 7a. Mest god kvalitetF 2018 TJ ca 12500 lösen 8500 = 21000kr Billigt 900
7240
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
7241
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
7242
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
7243
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
7244
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
7245
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
7246
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
7247
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
7248
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
7249
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
7250
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
7251
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
7252
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
7253
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
7254
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
7255
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
7256
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
7257
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
7258
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
7259
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
7260
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
7261
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
7262
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
7263
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
7264
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
7265
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
7266
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
7267
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
7268
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
7269
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
7270
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
7271
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostämplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke delvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
7272
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
7273
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
7274
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
7275
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
7276
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
7277
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
7278
Parti ringtyp t 13 22st i alla valörer med PR-LYX stämplar ( 3 och 6ö AB) fin lot. 800
7279
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
7280
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
7281
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
7282
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
7283
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
7284
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
7285
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
7286
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
7287
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
7288
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
7289
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
7290
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
7291
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
7292
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
7293
Ortstämplar på bandmärken A-Ö på Lejon -profil vä, ca 1470 st på albumblad , läsbara - PR -LYX stämplar. Lite blandad kvalitet. 800
7294
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
7295
Ringtyp med PH på 5 visirblad över 150st varav ca 85 50, många 20ö, Några mycket fina PR-LYX stämplar, delvis på klipp. 800
7296
Parti stpl ca 350 st ringtyp med PH på 5 visirblad och 3 instickskort ca 35x 2ö, ex 24x3ö, 12x 6ö , F 2018 ca 15.000, lite blandad kvalitet men mest god och flera vackra stämplar. 800
7297
Parti stpl ca 670st st ringtyp t 13 på ca 11,5 visirblad delvis uppsatt i nyanser ca 55x3ö, 60x4ö, ca 130x5ö, ca 100x 6ö , ca 36 st 24ö, ca 50x30ö, ca 35 50ö, 27 x 1krona F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god och en del vackra stämplar. 800
7298
Samling stämplat på HAWE albumblad 1855- märken från 1858-1939 bl.a. 2x 50ö vapen nr17-26 med 3x 6ö, några prs ringtp 13 2fina 6ö ph, 200 , 201b, 202, 206-08 60-1kr föreningen, 233a,b, 238, div tjänste och lösen. F 2018 ca 17.500:- 800
7299
Samling ca 1924-36 stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 197cx, 20-45, 60, 80ö, och 2kr Kongress,, 212cx,cxz och 9st 20ö-80ö, 226-30 med övertryck Makuleras ostpl på klipp ur bok, Lågt utrop. 800
7300
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
7301
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
7302
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
7303
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
7304
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
7305
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
7306
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
7307
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
7308
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
7309
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
7310
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
7311
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
7312
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
7313
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
7314
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
7315
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
7316
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
7317
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
7318
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
7319
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
7320
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
7321
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
7322
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
7323
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
7324
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
7325
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
7326
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
7327
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
7328
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
7329
Gammalt insticksalum 28 sidor, märken landstorm div sen några lösen men mest 1938-49, med BC-CB, B och många BB par stämplat, F 2018 ca 23.000 750
7330
Intressant parti ringtyp t 14 på 2 visirblad med 21x 3, 14x 5ö, 5x 6ö, massor 12ö, 5x 24ö en stpl första månad, 5x 30ö , 5x 50ö, 1 riksdaler. F ca 10.000 massor nyanser, stämplar, spännande 750
7331
Intressant parti vapen-lejon nr 7-16 på 2 visirblad och 6 brev. 2x 5ö, 34x 12ö i nyanser, bläck mak m.m., 6x 24ö, 5 x 30ö inkl 11a, 3 hela 50ö, 6x 14B, 2x 15. Bra kvalitet F ca 8000 750
7332
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
7333
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
7334
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
7335
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
7336
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
7337
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
7338
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
7339
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
7340
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
7341
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
7342
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
7343
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
7344
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
7345
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
7346
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
7347
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
7348
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
7349
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
7350
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
7351
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
7352
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
7353
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
7354
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
7355
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
7356
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
7357
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
7358
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
7359
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
7360
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
7361
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
7362
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
7363
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
7364
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
7365
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
7366
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
7367
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
7368
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
7369
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
7370
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
7371
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
7372
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
7373
Visiralbum 2,7 kg med märken **/* 1878-1974, några lösen, Landstorm I kpl *, div band, Tre kr kpl, 318BC, 321BB , från nr 327 50ö Sergel, verkar ganska kpl (ej 332Bc-Cb, ) bra 1940 tals serier. Billigt. 700
7374
Visirpärm stämplat Sverige , vapen ett par hundra ringtyp, och grovtandade band i mängd med bättre vm etc. Ex 7st 144Ccx, många nr 160, rikligt med olika vm nr 165, 168bz och många vackra stämplar 700
7375
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
7376
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
7377
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
7378
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
7379
Samling 1858- 1952 i sällsynt AROS album, uppsprucket i limningen av bladen dock, flera fina vapen 5ö och 12ö bl. 2st a nyanser, PRAKTstpl ringtyp t 13, diverse fra Sverige stämplar, fina oscar och sen praktstämplar lite här och där men ganska glest med märken. även div dubbletter på insticksblad flera 12ö ringtyp. God kval. 700
7380
Dubblettparti stpl 1921-70tal med ex 153-55, 233a,b, 11 olika BC-CB + 6-block LingBC, sen bara BB par 100 tals , många Bellmann, Sergel, NBibeln Skansen , Hazelius ... F 2018 ca 18000:- 700
7381
Samling bandmärken nr 139- 195, med mycket fin 142Ea (F 1200) , bra ex 140Acx (F 1400), 140Ca,Ccx, , 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146Ea, 151Aa par (F 1400) 152cx, fin ab-prs 153, 189 ... MÅNGA FINA -PRAKT stämplar. God kvalitet 700
7382
ORTSTÄMPLAR, ca 180 st mest 1980 tal. DE FLESTA PRAKT. 675
7383
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
7384
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
7385
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
7386
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
7387
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
7388
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
7389
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
7390
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
7391
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
7392
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
7393
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
7394
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
7395
Samling ostämplat */** Tjänste och lösen Tjänstet 13 kpl nr 11-24 ca 20st stora tj t 13 inkl fin tj 22B * , Lösen L 1-9, 11-20 i nyanse. F 2018 catj 6500+ L 10800 = 17300 , mest god kval. 650
7396
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
7397
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
7398
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
7399
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
7400
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
7401
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
7402
LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2 VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2 4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25, 5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:- 600
7403
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
7404
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
7405
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
7406
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
7407
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
7408
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
7409
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
7410
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
7411
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
7412
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
7413
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
7414
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
7415
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
7416
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
7417
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
7418
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
7419
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
7420
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
7421
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
7422
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
7423
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
7424
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
7425
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
7426
Parti Militärmärken stpl / ostpl på 9 blad, Bl.A stpl M1, 2stpl M8, en del vackra stämplar, Ca 130 stpl och ca 90 ostpl. Vidare 2 blad Postanstalten stämplar och Fältpoststämplar 600
7427
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
7428
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
7429
Samling stämplat 1877- 1948, några bättre ringtyp ex nr 41, 51, div landstorm, nr 136-38, band, 140Ca, 144Ccx, 144Cb par Av ppr, 145Ecx, 146 Ea, 148cx, 153a, 189, Kongress 5ö-40ö, Föreningen 5ö-80ö, tjänste ex nr 25-26 26 prs, små tjänste kpl, God kvalitet och en del vackra stämplar. 600
7430
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
7431
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
7432
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
7433
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
7434
ca 50 BREV till utlandet i pärm 2 ringtp , ett 3+12+6ö till Frankrike 1883, reva i brevet, sen oscar -1950 tla många till USA. Rek , censur m.m. 600
7435
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
7436
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
7437
Parti stpl tjänste på 8 visirblad med 19st t14, flera fina stämplar, många t 13 och små tj kpl med dubbletter. Vackra stämplar finns F 2016 ca 10.000 600
7438
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
7439
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
7440
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
7441
Samling ** i Leuchturm album med fickor, 1928-1966 med nära kpl 1941-66 ex 330-332C, 333-337C 4 sid svanar, 1943-66 kpl enligt album . Fin kvalitet, högt värde.. Även några häften. 600
7442
Samling mest ** 1891- 1966 i visirpärm, ex 177Cc'', 187C **, 240C-245** , 246-55 ** ngr ktt, tre kr kpl utm en 2kr, 327BB, bättre högvalörer, Tessin , Birgitta, 1943-66 ganska kpl. Fin kvalitet. lågt utrop 600
7443
BANDMÄRKEN på albumblad och 1 visir , ca 200st, samling/parti 140-195, ex flera kuriosa, felskurna, plåtspricka 142v2, 145v1 , bättre vm, ex 141bz, 179Abz, flera vm 165, , AV papper 5st 144Cb, 600
7444
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort ¤5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
7445
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
7446
Gammalt Lichtensteinalbum 1855-1938 med plats för nyanser, med en del bättre märken kvar, stämplat men även 234-37**, 261-65**, 266-68**, bl.stpl nr 20h. tj4 b , tj9tj18v3, tj 25-26. F ca 14000 600
7447
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
7448
STORA TJÄNSTE 1kr, 1st t14, över 300 t 13 1kr typ1 , tj24A i nyanser på 10 visirblad, några varianter . F 2018 över 20.000 , vackra stämplar, enheter 600
7449
Ortstämpelsamling på små tjänste ca 470 olika A-Ö läsbara till Prakt, 600
7450
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
7451
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
7452
Visirpärm ca 24 blad några ringtyp t.ex 5st 24ö t 13på klippmed AB-PRAKT stämplar, och sen mest postverket -bromma på på klipp. F2018 över 12000:- 600
7453
Lejon parti stpl 1863- 72, 22x3ö 2x 17ö, 15x20ö samt en ostpl 20ö 2khtt. Lite blandad kvalitet. några intressanta. 600
7454
Samling stämplat i "Fyrtorn" album 1858- 1959 med några hundra märken, många äldre som vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp tjänste m.m. högt värde men blandad kvalitet. 600
7455
Parti stämplat olika märken 1930-40 tal på 8 visirblad ex 238-39, 13 BC-CB par ex 258 CB, 267BC-CB ,320CB, 324BC-CB . God kvalitet. F 2018 ca 10.500 600
7456
Parti lösen stpl överkpl 19st t14 inkl alla valörer och 7a 24ö violett, t 13 21st alla valörer och inkl L17a 24 ö grålila. Blandad kvalitet. F 2018 15000 600
7457
16 sid insticksbok med tjänstemärkenoch lösen mest stämplat men äve en del **, tj div t 14, t13 , bra små tj med ex flera tj 38-39, tj 46 3st stplex, tj41cx 3st, tj 47cx, 48cx, Lösen ett par t 14, t 13 ex 5st var av 12ö och 1kr stpl. Blandad kvalitetF 2018 över 20.000kr Tj ca 15000 och lösen ca 5100 och dessutom ca 160st militärmärken stpl. 600
7458
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
7459
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
7460
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
7461
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
7462
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
7463
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
7464
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
7465
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
7466
Parti ** / * på 2 visirblad, 1891-1938, bl.a. 159b**, 151C **, 155 **, 144Ccx 4-block **, 177C 2st i 4block **, 267CB 4-block **, och en del till ** F för de ** 2018 ca 11.000 ostpl oräknaade. God kvalitet 550
7467
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
7468
Liten samlingRingtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
7469
BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63 500
7470
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
7471
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
7472
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
7473
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
7474
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
7475
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
7476
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
7477
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
7478
Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr 149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500. 500
7479
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
7480
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
7481
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
7482
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
7483
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
7484
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
7485
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
7486
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
7487
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
7488
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
7489
Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
7490
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
7491
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
7492
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
7493
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
7494
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
7495
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
7496
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
7497
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
7498
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
7499
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
7500
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
7501
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
7502
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
7503
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
7504
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
7505
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
7506
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
7507
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
7508
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
7509
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
7510
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
7511
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
7512
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
7513
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
7514
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
7515
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
7516
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
7517
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
7518
16 st stora tjänste t 13, F nr tj 25 8 st , med små tryckvarianter och tj 26 4 st par där ena märket har samma varint "tryckskada t.v. om ö". F 2011 ca 5000, god kval 500
7519
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
7520
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
7521
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
7522
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
7523
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
7524
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
7525
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
7526
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
7527
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
7528
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
7529
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
7530
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
7531
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
7532
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
7533
Kungamärken ** G.VI. A CA 500st, ex 6st nr 410**, HA6 kpl i häften. Bra värde. 500
7534
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
7535
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
7536
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
7537
RINGTYP 12ÖRE 43st t 14 med många tidiga nyanser med ett antal PRAKT stpl,samt 43st T13 med utvalda stämplar och mänga pr-lyxs. 500
7538
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
7539
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
7540
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
7541
Gammal samling stpl bandmärken nr 140-195 med massor av vm tandningar m.m. Billigt 500
7542
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
7543
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
7544
20st 30ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
7545
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
7546
2 välfyllda insticksböcker ostpl **/* , ca 1300 märken , ringtyp till 1970. 4 block 10ö oscar, 153b,c båda bz, 20 och 60ö Föreningen ** nr 214,221, massor högvalörer 1950 tal m.m. 500
7547
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
7548
47st ORTSTÄMPLAR PÅ 15 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 1 visirblad 500
7549
Parti ringtyp med PH på 3 visirblad, bra spridning på valörer, många vackra-PR-LYX stämplar, nyanser, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 110 märken bl.a. 2st 6ö, några nr 45 tillkommer. 500
7550
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
7551
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
7552
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
7553
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
7554
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
7555
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
7556
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
7557
52 st 12öre VAPEN många vackra till PRAKT stämplar, 8 ultramarina nyanser samt 1 st k nyans, några varianter. Trevligt parti 500
7558
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
7559
Samling stämplat och ostämplat 1938-70 på egen gjorda blad. Både stpl och ostpl i ganska kpl samling förutom att bara några BC-CB finns stpl, och inte alla parkomb på G.VI A.. Vackert monterat . Inskrift present från morfr 1983. Bra kvalitet 500
7560
12ö vapen 80 st på 2 visirblad, bl.a. 2st prakts LOS 2st + 2 ab F 400 styck , 2 st PRs Ljusne 22-7-71 F 300, FLERA ANDRA vackra -intressanta stpl till, NYANSER 500
7561
Samling stämplat i visiralbum 2,4 kg 1858-1949 bla felfria ex 5,12,34,30,50ö vapen, nr 14 ,16, div ringtyp, posthus, band m.m. Några fina stämplar. F 2018 ca 12000 500
7562
48 sid insticksbok vapen 1858 - ca 1990 tal div vapen ringtyp , landstorm I kpl, div kongress o förening m.m. Många märken 500
7563
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
7564
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärken, 156 cx i antal, 156cxz, högvalörer, vackra stämplar m.m. ca 850 gram. 500
7565
RINGTYP 12ö T 14 CA 180 ST PÅ GAMLA BLAD, MASSOR TIDIGA NYANSER , en del prakt stpl, m.m. 500
7566
Dubblettalbum 1858-1940-tal, mest stpl men även t.ex.postfriskt par 25 ö oscar nr 57 (F 1800), stpl bandmärken med bättre ex nr 162cx fint ex (F 1300) m.m hundratals , avän äldre klipp.Fynd ? 500
7567
Samling stora tjänste, 12, 24ö t 14, och 57 st t 13 i nyanser ex th´fin tj14a alla valörer och flera PR-LYX STPL och färger samt små tjänste kpl 500
7568
Parti ringtyp ca 350 st på 11 visirblad ca 25 st t 14. , ca 55st 4ö t 13. 16 st 24ö t 13, ca 90 st 1 kr ph, högt värde Flera PRAKT stämplar. 500
7569
Samling nr 136-258 på Safe dual blad stämplat med flera fina till pr-lyx stämplar, bättre märken136-38, lejon många vattenmärken, mycket fina ex: 153,189 ,5 olika kongress 233a,b , 238, 2017 ca 8000 500
7570
32 SIDOR INSTICKSBOK MED STÄMPLAT SVERIGE 1855-1946 ca 600märken , Samling med en del dubbletter och vm några fina märken, dyrare ex som def 4sk, div vapen, 72-74cx (600)140Acx (F 1400), 266CB, 318CB, några ostpl ex som 44a*, L20* 500
7571
NR 182 25ö röd , 40ST stpl ex(24st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 4000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 500
7572
Parti stämplat på gamla blad 1868-1918 bl.a 3 ultramarina 12ö vapen, fin vacker 24ö vapen, 11a,11b, felfri 50ö vapen, 3x 14B diverse ringtyp 11 st t 14 med felfri 27c, 59c vm1, 71cx, 72cx, 74cx, 74cxz( F 650) 500
7573
Intressant parti kuriosa stämplar på Ringtyp -Oscar 4 fina ringtypsklipp LYXs 383 Hull mar 30 1879 Sweden By Steamer, GBG ventilstpl, Tuna omb N, Norrköping Bikupe, Oscar lyx rullstpl , och ca 20 utländska stpl på Oscar, PR Kork stpl, fra sv ... 500
7574
Samling ** i Verbisalbum med fickor 1956-1977, komplett förutom 2-3 serier.Dyrt album 500
7575
12 visirblad med märken 12ö vapen till 1940 tal . Varje blad F 1991 1000 kr styck . Totalt F 1991 12.000 500
7576
16 sid insticksbok med stämpel kuriosa ringtyp , oscar, band m.m. ca 250st, Rullstämplar, R Rekstp, Utländska Fra Sverige stämplar, felperforerade bandmärken, Intressant 500
7577
Lösen t 14 överkpl stpl, sen ca 56st T13 mest stpl men även **/* . God kvalitet F 2018 ca 12.700 500
7578
INSTICKSBOK 16SID, med en del BB par bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca 100 vackert stpl märken mest Prakt stämplar. 500
7579
Parti tjänste stämplat, många t 14 inkl bra 5ö 3 st ok 20ö, sen flera i blandad kval 2x3ö, 4ö, 6ö 2x24ö, 2x 50ö 2x 1kr, , ett PRAKTBREV 12ö, , t 13 med 3x6ö, 4x 12ö, 3x 24ö, 3x tj 22, 2x tj 25, 2x tj26m.m.
Lågt utrop. (F 2018 allt räknat ca 17000)
500
7580
64sid insticksbok samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-428 ca 900 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Många fina 500
7581
2st 32sid insticksöckerk samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-423 ca 820 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Många fina. 500
7582
Samling Lejon nr 139b-148,och några band till som151Aa, Ca 130st , bl.a dyrare 3x 141bz, 3x 142Acc, 142Ea, 2x 142Ecxz, 142Ecc, 144Acz (1600) 144Cbz, 144Ecx, 145Ecxz . F 2018 ca 14000 god kvalitet. 500
7583
Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600 475
7584
TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD. KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-. 475
7585
Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100 sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening, div stpl par m.m. F ca 9100 475
7586
34st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen . nr 9 h-j. 475
7587
Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner 1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
7588
16 sid insticksbok med div stpl märken några bättre som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar. 475
7589
PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57 st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260 m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
7590
PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval 450
7591
PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14, ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A 450
7592
RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX 3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet. 450
7593
Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5 st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra stpl. 450
7594
Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500 450
7595
Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad, många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A ,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003 ca 6250:-. LÅGT UTROP ! 450
7596
Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr 53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169 cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500 450
7597
Tjänste samling stpl inkl några t 14, många t13, ex 5 st 12ö Tj17, 20f, 4 st 50ö röd, tj46 m.fl F ca 6000 ngtbl kval men även flera PRS. 450
7598
Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock kt, ktt, bra st tj 46 m.m. 450
7599
Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö, 2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
7600
Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19 på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4, visirblad lösen *-(*). F ca 5000 450
7601
Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000 450
7602
Parti med 10 olika stämplade BC-CB par och 4block 324CB och 8 olika BB par 1938-40tal. F 5800 + BB ca 900 = 6700:- God kval. 450
7603
Parti stämplat på ca 20 fulla visirblad oscar-1936, många oscar -medaljong, flera vackra stämplar, vidare ca 11 52b, , många 151c, 189 m.m. F ca 6000+ 450
7604
Insticksbok med ** medaljong -50 tal, ex 3strip nr 245 60ö Riksdagen, nr 75, 6x 235A, 252, 305 i 5-strip 1,75kr 332C, tj 46, drygt 500 märken 450
7605
2 ALBUM MEST ** i strip och enheter men även ringtyp nr 34 24ö *, 58 ,30ö oscar* - 1940-50 tal , ex ** :266CB, 327BB, 329, ex par 120 ö Birgitta, 3 strip nr 305, 100-200 märken + några häften ingår 450
7606
12ö vapen 56 st på visirblad, bl.a. 2st AB-prakt LOS F 400 styck , 2 AB-PR Ljusne 22-7-71 F 300, FLERA ANDRA vackra -intressanta stpl till, NYANSER 450
7607
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 40 st inkl L17a, 3x 1kr F 2018 ca 4320:- samt 2 visirblad dubbletter ** 3300 och * 1700 = F totalt ca 9300 450
7608
Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36 kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat. 400
7609
1924-36 */** flera kpl serier F ca 3500 400
7610
BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA 145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca 4000 400
7611
PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23 pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:- 400
7612
Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54, div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
7613
Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m. 400
7614
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
7615
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
7616
Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö. 50ö, 3ö . F ca 7000 400
7617
Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera PRS bl.a.Trädet 90-91 400
7618
2 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o ringtyp. . 400
7619
16 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a. ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr 139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-7-52, 400
7620
Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö och 2x 1kr. En del PRAKT stpl. 400
7621
Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i 4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x 153, 2x 159bz, 168bz, m.m. 400
7622
Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30, 234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block. 400
7623
Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis även ** i serier eller parserier. 400
7624
Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35, 4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000 400
7625
Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex 145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval. 400
7626
Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
7627
Pati stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :- 400
7628
Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B ngt intorkadgummi F 7000 400
7629
Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
7630
ORTSSTÄMPLAR 41 st olika på 20 ö ringtyp nr 33 och 46, mest prakts ,något blandad kval. 400
7631
Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222, tj22,tj2prs197cx 400
7632
16 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
7633
Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även praktstämplar F ca 3300 400
7634
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
7635
Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö -1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
7636
Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85 20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar vara 2 ** i var. Fin kval. 400
7637
Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700 400
7638
Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip, 30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m. 400
7639
NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 5500 400
7640
NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7641
NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7642
Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok 1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre , nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr Oscar, m.m. 400
7643
TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA 20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser flera pr-lyxs. 400
7644
ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong 4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser. Bra. 400
7645
Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen märken, tj 7 m.m. 400
7646
Samling **/* 1928-60 i fickor på EW Larsson blad, med flera bättre. F ca 6500 god kval 400
7647
RINGTYP 28 KLIPP 5+20 Ö FLERA PRS, LÖSA EX 19ST 5Ö T 14 OCH 5ST 20/20 MEDRÄTTV STÄMPLAR, DIV 5 och 20Ö T 13. FLERA PR-LYXS. 400
7648
Parti vapen - 1940 tal , på 22 visirblad, många Oscar, delvis med utvalda stämplar. Lite blandad kval. 400
7649
Liten insticksbok med ca 400 märken , mest 1849-68 med ex 4st olika 4-block i 4 HA 6, även tj32 i 6 block ( F 1500) m.m. 400
7650
1 kr oscar nr 60 , 52 st med flera vackra stämplar och många prakts , aven några varianter och nyanser. 400
7651
PARTI BC-CB 9 OLIKA stpl ex, och drygt 5 olika BB par . F ca 4300:- fin kvalitet 400
7652
52b, 5 ö oskar med blekt huvud , 45 stämplade ex , F 8000 400
7653
54v12 10 ö oscar variant "ägget" 52 stämplade ex i nyanser stämplar m.m. F 2015 ca 4000:-, Ovanligt parti. 400
7654
Intressant dubblettlager små tjänste på 20 visir blad stpl */** delvis i enheter, ex ** nr 32-36, 38-39, 46stpl ex tj3824st, tj46 2st + en tj46cz, ett blad med tj11 ingår, även 2 brev. Vm stämplar m.m. 400
7655
32 sid insticksbok med stpl och /**/* bla flera ringtyp, ** band flera 10 ö lejon, div **/** 1928-30 tal ex 50ö Linné **, några lösen t 14 och tjänste t14 och 13m.m. En del vackra stämplar. 400
7656
Parti stpl /**/* Band -1924, med några bättre vm och stpl 25, 50, 60 ö Kongress Förening 50 och 2kr, samt div **/* 1924 års. F ca 6700 400
7657
Parti ca 68 enheter utländska stämplar . Fra Sverige, Engelska Hull, finska korkstpl, båtsilutter m.m.påSvenska märken ringtyp, Oscar och några band, även några svenska stämplar på Danska märken 400
7658
NYANSERAT PARTI/ SAMLING RINGTYP T 13 med 64st på ett visirblad, 4-10 av var valör ej nr 37, några bättre nyanser 30a, j, 32d, 34a, M.M. f CA 4300. god kvalitet 400
7659
PARTI RINGTYP **, nr 32m 3st nr 41, 4st nr 44 en v4, ett par 4-block. F 2014 ca 4500 400
7660
Parti lösen ** ca 30 st samt 20ö t14 inkl 4 st 4-block. 3st L11v2, F 2014 ca 5000 400
7661
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, 27 st på nr 61-64, och 80 st på nr 68-74 , flera fina på 3 visirblad. 400
7662
Parti 39 st ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 5 fina 6ö en del vackra stpl. 400
7663
12Ö VAPEN 47 st och 2 brev, 27 st i ultramarina nyanser, 2st 9g, några vackra stämplar. samt 2 brev. 400
7664
12ö vapen 42 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 22-8-71 F 400, prs Los kht, prs Ljusne 22-7-71 F 300, , några vackra -intressanta stpl till 400
7665
Parti MEST I UTVALD LYX CENTRERING ** nr 157, 321BB, 319CB, 259BC, Birgitta kpl och div G VI A CA 50 märken F 1000 för dessa , 730v1 Vaderkvarn med blank gummi . Tot F ca 3700 400
7666
Parti ringtyp , 3st t14, ca 90st t13 och ca 60 ringtyp 5ö PH alla med vackra stämplar, delvis prakt- lyx stämplar, bl.a. 18st fina + ett par prs 6ö nr 31, 400
7667
Stämplar på Oscar 55st varav 7st med utländska stämplar inkl norsk nrstpl 45, vacker finsk korkstploch 48st A-Ö mest PRAKTs, en 20ö ringtyp med finsk ANK och Från stpl i Prakt. 400
7668
Parti stämplat på 2 visirblad (ca 60 märken) , 1911- 1940 tal , bättre närken nr 75, 197cx, 216, 222 155 prs, 233a, b, 344 BB ,ca 15 PR-LYX stämplade och ca 20 st stämpelkuriosa , pr kork stpl , ångbåt, M.B., m.m. Mest mycket fin kvalitet. Intressant parti. 400
7669
Litet parti div på 3 gamla blad, mest tj och lösen ex tj 15 i fint ** 4-block F 2600, stpl fina ex tj 12,17, 20, Lösen med 6ö t 14. 400
7670
LÖsen t 13 1-30ö */** 400 märken på 14 visirblad ex 17 12ö, 20x20ö , ca 57 30ö, Nyanser . god kvalitet. 400
7671
Parti stämplat 1911-24, på 6 blad, 15 stfin nr 75, 66-67, Landstrm 1 inkl kpl serie, div 4-block Landstorm II, bandmärken och flera bättre Kongress och 6olika UPU 400
7672
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
7673
25ö orange, LEJON nr 147 ca 525 st med ortstämplar A-Ö på gamla blad, läsbara till LYX stämplar , men mycket blandad kvalitet. 400
7674
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 45 st inkl L17a, 3x 1k, samt extra seriemed några varianter inkl en L1 och en L 3 F 2018 ca 7200:- 400
7675
Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir, 267CB, BB par, högvalörer m.m. 375
7676
NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip. Nominal ca 600. Hög kat. 375
7677
Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208, 233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div 4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000 375
7678
Parti **/* på 2 visirblad drygt 100 märken inklusive 4block , bl.a. nr 32*, 144C**, tj15 6ö i bra ** 4-block. F 2011 ca 4250 bra kval 375
7679
Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla 3+5+20ö ringt 14 350
7680
PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S, HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000 350
7681
SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl 350
7682
Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca 3000:- 350
7683
RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3 AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt. 350
7684
PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155, INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162 2st **, 350
7685
Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken inkl ex 4 olika häften HA6. 350
7686
Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a 11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19 2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:- Bra kvalitet 350
7687
Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö, 2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
7688
Visirblad med vackra märken stora tjänste t13 ex tj18v2, 3x24ö,3x50ö, 4-strip24A,4-block 24 B, 2x nr 25, tj26. Flera praktstpl F ca 3200 (2007) 350
7689
PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och diverse på 2 visirblad. 350
7690
Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st ytterligare 24öre. F 3100 350
7691
Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker 9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt, nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st Oscar. Ett par prakts. F ca 3700 350
7692
Ca 350 st ORT stämplar i insticksbok. Många prakts . lite bl. kval. 350
7693
Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:- 350
7694
Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke (2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år. Många kungamärken , hällristningar m.m. 350
7695
Samling **/*stpl i Estettalbum 1941-57, ex kontrollerade Hazelius o Birgitta kpl serier **, 344 BB, många serier i gamla inslagna fickor, ganska kpl och delvis stpl dessutom. 350
7696
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
7697
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
7698
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
7699
Parti ca 170 st stämplat på 5 fulla visirblad vapen, ringtyp (70) oscar boktr 16st, medaljong. band. flera vackra stämplar, delvis PR-LYX 350
7700
Parti stpl lösen på 2 visirblad med 11st , 5v2, skaplig L7a 24ö rödviolett, t14, flera t 13 , något blandad kval F 2016 ca 6.800, lågt utrop 350
7701
12ö vapen 40 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 2st + 1 ab F 400 styck , 2 fina Ljusne 22-7-71 F 300, MORA 4-k stpl, några vackra -intressanta stpl till 350
7702
Samling lösen t14 kpl 10 st och t 13 25 st i nyanser inkl alla valörer F ca 5500 350
7703
Parti ca 60 bättre märken kuriosa stpl div 4- block ex nr 30 5ö ringty i 4-block, bättre vm 141bz par,156cxz,, 321 CB F CA 6500 samt 2 visirblad göteborgs lokalpost 350
7704
Insticksbok samling WEATERÅS STÄMPLAR på några brev ca 80 märken samt klipp. VAPEN TILL MODERNT. 350
7705
Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F 2010 ca 5000:- 340
7706
PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet 325
7707
Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt, 25.35.60ö Riksdagen ** praktex. 325
7708
Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:- 325
7709
Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg. 325
7710
Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4 olika block HA6 325
7711
Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67, 75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca 4200 325
7712
Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr 2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
7713
Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress dock ftt. 300
7714
LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st, stpl, ngt bl kval, F ca 2800 300
7715
Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca 2700 300
7716
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 300
7717
Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a. nr 238 **, Bra kvalitet. 300
7718
Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB ** m.m. 300
7719
Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13 ex nr 17, 19v1,21 och 29 st små tj. Bra kvalitet. 300
7720
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, och en del bättre högval. F ca 2000 300
7721
Parti 10 olika 4-block **, 52 c ( 2st *) 25-53, 61,64,76, 79,82 144C. F ca 3500 300
7722
Parti nr strip ** 11st 165- 188 ,inkl 5 olika 9-strip bl.a. nr 187c , och 5-strip 173c. F ca 3800. Bra kvalitet 300
7723
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
7724
samling nr 269-283 i 4-block BB oc CC 10 st och 5-strip (30st) över kpl. 300
7725
Dublettparti stpl tj 15 och sen 1920-40 tal med 115-118, 216, BB par m.m. F ca 5000 300
7726
2 visirblad 1874- 1940 tal med drygt 60 stpl märken bl.a. 140Ccx prs 197cx, 3 bc-cb, blandad kval F ca 8000 (2007) 300
7727
Samling ** 1966-82 på förtrycksblad i album ,nominal ca 550 många bättre 300
7728
Parti ** ca 75 ex 1911-32 + 321BB, bl.a. 143Ecxz , 177C, 234-37.F ca 2600 300
7729
Parti stpl ca 50 st vapen -1940 tal, bl.a. bra 5ö vapen fin 30ö nr 11h, div ringtyp. bandmärken , 318BC m.m. F ca 2500. Flera Prakt stämlar. 300
7730
Parti ringtyp stpl på visirblad bl.a.mycket vacker 3 ö PH,och några nr 66-67 samt bra serier Landstorm I O III, F ca 3000 300
7731
Tjänste t 13 , samling stpl ca 46 st + div små tj. på gamla albumblad, bl.a. 3 st tj15 6ö i nyanser, flera vackra stpl. 300
7732
Parti 26 Danska stpl på ringtyp-oscar samt 15 rullstämplar GBG ,Fispong ,Jönk. 300
7733
Stora tjänste t 13, 4-block 2,3,5ö **, 30ö+50ö * samt par av Tj16A. F ca 3000 300
7734
Lützen parti ** med ex 5-strip 235, 236, 3strip 90ö, 6block av 234-35 4-sid. F ca 3.000 Fin kvalitet 300
7735
Ca 125 st 25 ö Oskar utan VM på 3 visirblad, flera vackra stpl. F CA 4200++ 300
7736
ORTSTÄMPELSAMLING Postombuds stämplar 33 objekt BD -LÄN både Lappland och Norrbotten , delvis på klipp nästan alla är olika. 300
7737
Parti stpl på visirblad ex 233b, 5 olika BC-Cb 266CB, 267bc-cb, 321 bc-cb, sen vackra -praktstämplar 21st oscar-modernt samt 12 olika häftesblock 1970-80tal vackert stp ex Näringsliv. F över 3000. Mycket Lågt utrop 300
7738
Parti STÄMPLAR på 5 visirblad ( ca 170st) , lite svårare i bl.kval och div vackra till PR-LYX 300
7739
Parti Landstorm I-III ca 44 st stpl /**/* på 6 visirblad, bl.a. nr 120 och 122 i ** 4-block. F 2014 ca 5000 300
7740
Parti intressanta stämplar och prakt stämplar på 3 visirbladex LYXs 30ö Lösen t 14, ringtyp, Oscar LYX U.W.H.J -87, CA 50 ST +44 STORA tJÄNSTE = ca 94 märken. 300
7741
Litet parti **/* tjänste och lösen, ex tj 3*, tj24B ** 4-block, L5* pr-lyx, L 17 o 20** m.m. 16 märken F 2014 ca 4300 300
7742
LÖSEN T13 , 14 ST ' OCH 5 st 4-block **/* frrån utställningssamling med utvald väl cntrerade. 300
7743
Parti 25st ostämplade stora tjänste t13 inkl 2-5ö ,6ö, 12ö, 20ö röd+blå, 24ö 30ö, 50ö röd typII tj22B, 1kr. , TJ 25-26 God kvalitet F 2015 ca 5800 300
7744
PARTI G V PROFIL VÄ, 42 märken mest 4-block ex nr 175C 4-bl 2 **, 178C 4 **/*, 6-bl **, nr 177Cc i praktex, div block 20ö. F 2015 ca 3800 BRA KVALITET 300
7745
2 visir blad ca 70 märken ostämplat och postfriskt, ex nr 19* ktt, 332 CB 10ö stora siffror **, 9 olika kongress 300
7746
Parti ca 180 märken ** POSTFRISKT på 6 svarta dubbelsidiga blad, ringtyp 3ö ph i 4-block , nr 52c hörnmarg 4-bl, 53 4-bl, 6 st oscar bl.a.nr 66, nr 75,76 , diverse 1940-50 tal.. F 2016 över 4000 300
7747
20st ringtypsklipp t 14, 5+ 20ö vackert till mittstpl LYXs klipp. 300
7748
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, på nr 149-51 A, C, ca 50st på 2 visirblad 300
7749
Parti 27 olika ** 4-block 1932- 43, ex 261BC-CB, 326BB 328BB , 344BB, 354BBofta pr-lyx kval 300
7750
Parti ** 5-strip 12olika 148-194, ex 169cxz, 188a, 194 F ca 3000 300
7751
Delar ur gammal samling stämplat 1858- 1947 , på albumblad med en del bättr märken m, 5ö vapen, 14B,16, 2x nr 20 ,26, DIV RINGTYP T 13, NR 40-51, OSCAR NÅGRA OMV VM, ex nr 71-74cx (F 800) ,nr 126-37, 233, L17 F 2018 ca 6600 billigt 300
7752
LÖSEN T 13 parti på visirblad ca 64st (fåtal ostpl ingår) T 13 några intressanta stämplar. Mest bra kvalitet. F ca 17000 300
7753
Bra post över 100st vackra-PR-LYXS stämplar nr 20 1990 tal, bra spridning med ringtyp oscar ... 30 ringtyp, ca 30 oscar, ca 23st medaljong till 1940 tal, senare ca 20st och 5 tjänste. 300
7754
STORA TJÄNSTE CA 45 PRAKTSTPL EX, samt en del vackert stpl, några varianter 5ö spegeltryck tj 12v2 3st, tj12aomv prs m.m. 300
7755
20ö STORA TJÄNSTE ,24st stpl ex med tryckvarianter, tj 18v2 2st, v 3 3st,( F 1500 för dessa 5st) flera PR-LYXStpl 300
7756
ca 60 st Järnvägspost stämplar på Oscar nr 45, 52, 54, Nästan alla i PR-LYX stämplar. 300
7757
Järnvägspost stämplar ringtyp- oscar-1940 tal i 16 sid insticksbok , över 600 st många pr-lyxs 300
7758
Ringtyp t 13 samlig / parti ca 115 st på gamla albumblad, nyanser, några prakt stpl varianter ex 35v11 F 300, 35v12 F 400, 8st 24ö inkl 34f citrongul, samt någr ringtyp PH ex 47b. bra kvalitet 300
7759
Parti ** på 7 visirblad 1889-1932 bl.a nr 50, nr 62 i vågr 5-strip ,3 ex nr 64, många nr 61o 63 ,ca 20 st 82bz i mest i block och 5-strip , 4st 82 , 5x 142Acx, 14 st 235C i block, F 2018 ca 6000 för de ** (diverse ospl oräknat ex . ingår även 2st ringtypt 13 med sämre gummi F 2400) 300
7760
Lösen , parti stpl t 14 och 13 på ett visirblad ca 12 st t14, ca 45 st t13 inkl ab-prs L17a (kht) , F 2018 ca 8500 300
7761
MEDALJONG VARIANTER 43st ** olika medhörnmarginal och PLÅTSIFFRA , samt 3st 4 -block. Bl.a 3x 15ö, 2x 20ö sen 5-7,8,10,12,25-27ö. 300
7762
Pärm 1,15 kg med porto betaltstämplar på urklipp ca 800st och ca 1000 st massbrev urklipp i ca 1-2ggr frimärksstorlek uppsatta med fastsättare på blad. Kuriosa studie. 300
7763
Ca 2,1 kg frimärken i kasse, ringtyp , något oscar- 1980 tal, en del buntar julmärken 1980 tal ingår 300
7764
32 sid insticksalbum med ca 1400 märken 1940-60 tal med vackra stämplar inkl PR-LYXS. 300
7765
Nr 342 BB ,5 ö Schele, 50 st stämplade par. F 2500 275
7766
RINGTYP PH ALBUMBLAD MED 22 EX STPL+ NR 50-51**/*.BL.A 2 EX 3ö, 3 OLIKA NYANSER AV 6 öre, F CA 2100 275
7767
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 275
7768
Samling nr 230-322 * , inkl 226-28 kpl * men nr 233 är stpl, vidare 269B2, 320-22 kpl. Fin kvalitet . F ca 2500 275
7769
Parti ca 90 märken ** nr 165- 187 i strip. Ex 6-strip ** 187c . F ca 2200 275
7770
10 olika märken eller par ** 1924-40. ex 236, 324 CB BELLMAN 3+4 par, F 2011 ca 3200kr, 220 ktt annars fin kvalitet 275
7771
TJÄNSTE T13 kpl i god kvalitet inkl 22B(kht) några praktstpl F 1995-6, ca 2400 270
7772
LÖSEN 3 st t 14 , 23 st t13 **/* alla valörer. Bra kval F 2003 ca 2300:-. 260
7773
PARTI STORA TJÄNSTE BLA 17 ST T 14(ej 12öres) MEN MED DEFEKTER KTT etc F över 5000 250
7774
50 öre Ringtyp t 13 25 bra ex på albumblad 250
7775
PARTI CA 35 OLIKA BANDMÄRKEN LEJON OCH POSTEMBLEM . B.LA NR 146Ca, 159 250
7776
Parti tjänste och lösen på 5 visirblad **/* ,16st stora tj med 6ö 12ö, 30ö, tj27-39, lösen t13 18st med alla valörer med bra 24ö, 1kr. 250
7777
Litet parti Tjänste och lösen ca 50 ex , bla. stpl 2st tj 3, 2x tj 8, tj 44, tj 54 PRS, L1 m.fl . 250
7778
Samling 1910-70 i Facit album, bl.a. några Tre kronor, 328-29 kpl serie Bibeln, välfylld 1960 tal med bl.a. Bildstenspar. 250
7779
Parti 28 st stora tjänste stpl t 14 ej 12ö, def eller rep F 2007 ca 12.000. en del fina färger. 250
7780
Provtryck, svartavdrag ca 13 olika 1965 - 2000 tal 250
7781
Parti ca 125 märken varav ca 60 med PRAKT stämplar mest Oskar ngt ringtyp m.m. Div lösen t13 och 2x 233b ktt på klipp. F ca 1500 + 60 prs 250
7782
Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 3750:-.God kvalitet. 250
7783
Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 3700:-.God kvalitet. 250
7784
Samling lösen stpl på gamla albumblad nr 3, samt t 13 överkpl med ett par prs 250
7785
ORTSTÄMPLAR, X län, ca 155 st mest PRS och AB-PRs ringtyp -1950 tal. Något bl.kval 250
7786
26 st bättre Oscarsstämplar läsbara till prakt Postal 2150, bl.a. Skogså, Skjettelljunga 250
7787
STORA TJÄNSTE, tj 23 50ö grå ca 185 st på visirblad, flera PRAKT stämplar, många par och ett 3-strip.samt över 100 1kr med många enheter F 2018 över 5000 250
7788
ca 350st STOCKHOLMSSTÄMPLAR I 16 sid insticksbok Oscar -1940 tal , många pr-lyxs 250
7789
Vackra - PR-LYX stämplar över 150 st, inkl över 30 ringtyp, några oscar,sen mest 1930-50 tal, samt 34 st olika LYXex stpl Kiruna 1997-2003. 250
7790
Block samling ** 1951-80 på special samlarblad med ca 95 block och block ur häften. Många bättredyrare ex 1969-71 . Nominal ca 340 250
7791
Parti drygt 30 st 12ö vapen, ca 25 klipp med oscar med många pr-lyx stpl, div medaljong, ca 100 Lejon 144-45, många vackra stpl, ca 100 märken från ca 1940 delvis prstpl och en del vackra 1980 tals märken i insticksbik. 250
7792
4-block stl, 5, 10, 15, 25,30 ,50ö och 1 kr i bra stpl 4-block. 250
7793
TJÄNSTE parti stpl bl.a. j19 prakt, nr 20d prs, 27-54 225
7794
Parti stämplat+ ngt ostpl. ca 80 ex :Tjänste , ringtyp m.m F ca 6000 men oftast med defekter. 225
7795
Parti **på 2 visirblad med ex nr 173a, 238, 268, 336, 227 i 4-block. F ca 2000 225
7796
Tjänste stora + små på albumblad, t 14 5ö, 6ö, 6ö grå 12ö, 24ö, tj 25-26 m.m. F ca 4000 men blandad kvalitet. 225
7797
Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca 1700 hög kvalitet 225
7798
Samling ** postfriskt 1965-79 i visiralbum . 1,7kg ,Nominal ca 375 kr 225
7799
4 ST HELARK NR 74 ALLA MED NR 74v2. 200
7800
50st nr 509 AB-PR-LYX stpl ex. 200
7801
1000 olika Sverige 200
7802
Samling **/* 1951-1969 på visirblad , många kpl serier. Nominal ca 300 200
7803
Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca 1650 hög kvalitet 200
7804
Vapen serie i nytryck ostpl 1963 på blad 200
7805
Parti stämplat 6 bättre märken ex 233b, tj2 och 5 par ex 261 BC-CB, 321BB 321CB, 324BC . F 2010 ca 3800 200
7806
25st varav ca 20 st Utländska stämplar på svenska märken och 5 kuriosa mest ringtyp-oscar. 200
7807
ca 42 stpl märken på visirblad4SK på klipp lite def, 17X 12Ö VAPEN varav 6 ultra, 9a,9d1 vacker, några PRAKTs. diverse ringtyp ex 3st nr 34 24ö, 2 spegeltryck 12ö , F över 2000 200
7808
50ST NR 66 20Ö oSKAR UTAN VM, f 6500 200
7809
Parti lösen **/* ca 50 x alla valörer utom 24ö, inkl 8 st 4-block. F 2014 ca 3000 200
7810
KUMLA STÄMPLAR CA 150st oscar-1970 tal, flera pr-lyxs 200
7811
KÖPING STÄMPLAR CA 270 st på 7 visirblad Vapen 4-k stpl-1970 tal, flera pr-lyxs 200
7812
LANDSKRONA STÄMPLAR CA 230 st på 7 visirblad Vapen 12Ö LYXS -1970 tal, flera pr-lyxs 200
7813
SAMLING JULMÄRKEN PÅ 4 VISIRBLAD 1904-1981, DRYGT 200ST SAMT LITE SVARSLÖSEN. mest ostpl men delvis stpl. 200
7814
ÅTVIDABERG 22 ST PR-LYXSpl märken 12ö vapen, 14B kt, 16,17, 34 m.fl - 1924, + 2 senare 200
7815
Parti postfriskt 1939-41 på bl.a. många profil hö med 3 olika häften och högvalörer i 5-strip, vidare 50ö Sergel Hazelius kpl, skansen kpl. F 2018 ca 3000 200
7816
Ca 450 ortstämplar på visirblad, L,M,N,O ,P län Oscar - ca 1970 tal, flera pr-lyxs lite blandan kval. 200
7817
1000 olika Sverige stämplat för ca 1990. 200
7818
NOBEL , PARTI STRIP OCH HÄFTEN 1961-90 TAL nominal ca 330 200
7819
Lot FDC 18-6-41 till 1959, bla Birgitta 2x 16-5-55 ett illustrerat( totalt 3illustr), 1-7-55, F ca 1100 190
7820
NR 61-64, parti 4-block, 5 strip 1ö, 3st 4ö i par och singel. Nyanser ex 61a i 4-block. Bra kvalitetF 2014 ca 1720:- 175
7821
SVERIGE 40 ST 30 Ö PH RINGTYPSKLIPP NÅGRA PRAKTSTÄMPLAR. 150
7822
150 st 60ö Postverket nr256 flera PRstpl 150
7823
Parti tjänste stora + små + lösen på 3 blad stpl ca 60 st. F ca 2000 150
7824
KUNGSBACKA STÄMPLAR CA 115st på 3 visirblad vapen-1970 tal, flera pr-lyxs 150
7825
LIDKÖPING STÄMPLAR CA 140 st på 5 visirblad Vapen -1970 tal, flera pr-lyxs 150
7826
LAHOLM STÄMPLAR CA 100 st på 3 visirblad Vapen -1970 tal, flera pr-lyxs 125
7827
OSCAR MED OMV VM 10X5ö 2x 8ö, 5x 10ö, 30ö, med 2 vm 3x 10ö, 25ö. F ca 800, några pr-lyxs 100


PARTIER SVERIGEPARTIER SVERIGE
7828
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen 6500
7829
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2014 40.000 BRA KVALITET, ex några praktex som 5 kr posthus, 2 kr kongress, 5kr Kongr och 5kr Föreningen i AB-PR. 5000
7830
RINGTYP T 14, 74 ST. Bl.a. 4ö 3st, 6ö 12, 20ö 14, 23 2, 24 8, 26 5st. MÅNGA PRAKT-LYXSTÅMPLAR .BRA PARTI 4000
7831
100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex. 3700
7832
PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
7833
NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl ** postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
7834
UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen , 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot. 2200
7835
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3ö 14A 3ö, 14B 5st och 20ö 6st av var nr 14 och 16. F 2011 ca 33000:- 2200
7836
50 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 2000
7837
30ö Stora tjänste t 14, tj8, 20st med AB-PR-LYX stämplar . Fin kvalitet 2000
7838
KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat, utsökta kronvalörer. 1900
7839
Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2, 158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168 e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet. 1900
7840
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3och 20ö 6 av var nr 14 och 16. F 2011 ca 27600:- 1800
7841
Liggande lejon 4x 3ö, 2x 17ö, 7 x20ö ostämplat, lite blandad gummi (*) - * men men ser bra ut. F 2013 ca 40.000:- 1800
7842
KONGRESS KPL NR 196-210 **/* ett par ex **,F ca 8000. Bra tandning.
1700
7843
PARTI POSTFRISKT BL.A. FINT 4-BLOCK 146Ca, 140Acx, Tj15,246-257 Postverket kpl m.m. F ca 9000 (1998) BRA KVALITET. 1600
7844
KONGRESS KPL VACKER OSTPL SERIE ,INKL 10 ö cx **. 1600
7845
PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
7846
Kongress nr 196-210 * ostpl Praktserie 1600
7847
21 ST LYXs RINGTYP T 13, 2-5 AV VAR 5,6,12,20 och 30ö. NYANSER. SUBERB LOT. 1500
7848
KONGRESS OSTPL SERIE MED BRA TANDN 1400
7849
FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL AB-PRAKT serie ,bra tandn. 1400
7850
196-210 * ,5ö-5kr KONGRESS ostpl serie 5 kr i PRAKT, 10 ö cx ** . F 6300+ 1400
7851
PARTI POSTFRISKA ** 5-STRIP(några 6-strip), 1949-1968, ALLA ÄR OLIKA F(95). ca 8500, flera högvalörer 1300
7852
211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL 20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800 1300
7853
Föreningen nr 211-25 5ö-5 KR kpl * bra serie 1300
7854
14 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller omvända prs. Bra kval. 1250
7855
Parti stämplat på 8 instickskort, 4sk , 8st 5ö vapen, 9ö, över 100st 12ö, 5st 24ö3x30ö och 2x50ö vapen, 9st 14B, fin 17ö Lejon nr 15, 10st 20ö nr 16, och 2st nr 51. Högt värde, flera praktstämplar, en del varianter.. Intressant. 1250
7856
Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö, ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
7857
PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par) några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
7858
Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval F 2003 ca 8200:- 1200
7859
6 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier ** 1200
7860
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1200
7861
**/*/(*) OSTÄMPLAT, LOT 20 ST RINGTYPSMÄRKEN, no 17, 17c,19c, 20i, 4st t13 inkl 33a, 40-44,46-47, 49, 42 i 4-bl. F ca 15.000:- mest GOD KVAL 1200
7862
7 st ringtyp t14 3ö 4st , 6ö, 12ö, 20ö F ca 18000 Ngt blandad kval. (*) -' 1200
7863
FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA . 1100
7864
Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14, 3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:- 1100
7865
Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7, 13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
7866
50Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt 1100
7867
10 st 4-skilling Bano ,4-5 hela och de andra med någon kt, en tryckvariant stor prick mellan LL och B 1100
7868
LÖSEN * OSTÄMPLAD SERIE MED ETT PAR **, T 14 KPL MED 5 Ö **, EXTRA 24Ö L7a, T 13 KPL MED EXTRA L17a. F CA 18000 1100
7869
STOCKHOLMIA 9-BLOCK 1955 5 SATSER **. 1000
7870
31 st 20ö LEJON nr 16, 5 a-nyanser, flera b och f m.m. bl.kval. 1000
7871
Urvalshäfte **/* nr 75-, bl.a. ** NR 75-76 88,213-222 234-37, Många dyra bandmärken **/ * f lera prakt. Bra kvalitet. 1000
7872
Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot ca 270 märken. 1000
7873
Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c 30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc. 151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot. 1000
7874
** 5-50ö PARIS förfalskningar, kpl serie 5ö *, 9-50ö ** och praktcentr. 1000
7875
Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika. bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c... F 10020:- 1000
7876
25 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 1000
7877
Ringtyp med ph 23st +par 30ö blå prs STH-87 ,samt PRs 4-block 2ö suveränt vackert men ett ex ktt-ft.. + mest PR-LYX stämplar, alla valörer . Fint parti 1000
7878
14-16 Liggande lejon 3 serier mest AB-PRAKT stpl 1000
7879
NR 216, 30 ö föreningen, 25 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 7500+ 1000
7880
Bellman 324 BB 300 stämplade par ur gammalt lager F 21000 1000
7881
RINGTYP T 13 PR-LYX stplSERIE NR 28-36+38, 15 inkl några nyanser EX 1000
7882
5 kr POSTHUS, 20 st mycket fina stpl ex varav 2st 4 block och ett par. 1000
7883
50ö Stora tjänste t 14, tj9, 9st med AB-PR stämplar . F 9000 1000
7884
30 ö RINGTYP T 14,CA 125 st stpl ex på alb blad . många nyanser., God kvalitet F ca 10000 950
7885
OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER , endel nyanser. Bra kval. 900
7886
LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca 10.000:-. 900
7887
RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö, 3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000 900
7888
Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr 175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun och praktex 30ö brun på vitt papper. 900
7889
Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A, A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet flera praktcentr. 900
7890
20 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
7891
Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band, F 2007 ca 15000 mest god kval 900
7892
RINGTYP 30ö t 14 , 50st stämplade ex i nyanser, många vackra stämplar även blå stpl, varianter m.m. 900
7893
Parti ringtyp med PH 29 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer ex3x3ö, 2x6ö, fin lot. 900
7894
50 öre vapen 8st fina ex i flera tidiga nyanser , nyanser. 900
7895
OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite varierande kval. 850
7896
14 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER 850
7897
PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d. BRA KVAL.ca 6000 800
7898
Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02 7765:- 800
7899
NR 20 b-h (ej c), 22ex stpl 6ö ringtyp t 14 i nyanser bl.a. 3 st grå inkl 20h ngt bl kval . F ca 10.000:- 800
7900
Parti 5 st 4-skill banco , bl.a. c -nyans på klipp, goda ex. , ett ex vht. 800
7901
4SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m 800
7902
Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a. 2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 149-51, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:- 800
7903
Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C 155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000 800
7904
Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex 179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C ,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600 :- bra kvalitet . delvis Prakt centr 800
7905
50Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
7906
Vacker stpl vapenserie AB-PRS, 50ö pr men litet riss, och 24ö vapen på brev 800
7907
Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a. 3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000 800
7908
24ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser .BRA. 800
7909
Liggande lejon lot 3 SERIER , 3 NYANSER 17Ö, FLERA prakt stpl. 800
7910
5 KR POSTHUS 20 ST BRA STPL EX, nr 65 800
7911
STORA TJÄNSTE T 13 serie med PR-LYX STÄMPLAR , 20ST NR TJ11-26 INKL 22BLYX men vht, flera myckt vackra. 800
7912
Parti ringtyp t 13 32 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer utom nr 37, ex 5st 3ö, 3x24ö. 800
7913
PARTI VAPEN 1-3 AV VAR VALÖR I NYANSER, MYCKET FIN KVALITET. 2 fina 50ö flri bra 9ö ODESHÖG 25-11 800
7914
14st 5ö vapen i nyanser, bl.a 7c1 med 4-k stpl och 4st 9öre vapen i nyanser. Mycket blandad kvalitet 800
7915
TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts stpl. UTSÖKT PARTI 750
7916
Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23 F-04 ca 3750:- Bra kvalitet. 750
7917
Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl 10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra kvalitet. 750
7918
Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3 , 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F ca 27000 (F 2007) 750
7919
parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 6 små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i 4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24ö nr 34, nr 44, 66, 3x 66 75, 2 st 189b. F ca 10.000 (2007) 750
7920
10 mkt ovanliga kombinationer postanvisningsklipp 1888- 90 , bla. nr 43+45+50, 2x6ö+3ö+1ö, 750
7921
Postfriskt parti Medaljong -1946 i pergamyntpåsar, inkl flera bättre ex, 148Acx 4-strip, 226-30 prakt serie, riksdagen 5ö-60ö, par 35ö postverket, 261-65 inkl 262CB, BB par högvalörer m.m. F 2008 ca 8500 750
7922
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
7923
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
7924
PARTI ** oscar -1938 , diverse oscar medaljong band ex 155 i par, div nr 211-68 riksdagen, postverket , ex par 262-65 .fint 3strip nr 268 Lite bl kval. F 2009 ca 15.000:- 750
7925
nr 66 100 ex i par och 3-strip bra kval F 13.000 750
7926
Parti 18st ostpl **/* 5 st ringtyp t 14, nr 8N1, 31 praktex 6ö nr 44**, 43** kt, 6st lösen. F 2013 ca 15500:- lite bl.kval 750
7927
Parti 5ö ringtyp med PH 16 st med PRAKT-LYX stämplar , fin lot. 750
7928
N3 47 30 Ö RINGTYP PH 20 st med PR-LYXs stämplar, en superb Falerum och en Blå Gnesta ingår, dessutom blå Wernamo utan årtal, en 47b svåra nyansen totalt 22st. 750
7929
5 kr POSTHUS, 15 st mycket fina stpl ex inkl 3 st par.många AB-PR stpl 750
7930
211-224 * ostämplat 5ö- 2 kr UPU 1924. F 4900 (98). BRA KVALITET 700
7931
PARTI OSTÄMPLAT * 15 EX NR 14-52 + 4 st tjänste t13 . Bl.a. 31(kt),32,44,46,49,39,45. F -99 ca 7500:-. 700
7932
PARTI PRAKT -LYX EX **/* 1891- 1924 14 st bättre utvalda ex, BL.A. NR 55-56,88, 115,119,122, 149Abz, 205. 700
7933
Parti ** 1878-1939, 3 -strip 12ö ringtyp t13, nr 67,88, 3-strip 110ö Gustav Vasa, Tj 23,tj 26 m.fl F ca 7000. 700
7934
6 ö RINGTYP T 14, 16 st stpl ex, 1 grå. God kvalitet F ca 6000 700
7935
TJ 33, 15ö BRUN 132 mest st PR-LYX ex med många orts stpl. UTSÖKT PARTI 700
7936
Parti 19 olika GV profil vänster ** inkl ex 175A , 176A 179e,f,bz, 181 , 183a,b ,185, 187, 192b. F 2005 ca 6600 :- bra kvalitet . 700
7937
Parti 30 olika GV profil vänster * någon ** inkl ex 177Aa,b, 177Cb, 179e, 180-81a,b , 183a,b, 184, 186a,b 187a,b,c, 190a,b ,191a, 192a. F 2005 ca 6500 :- bra kvalitet . 700
7938
Parti 35 olika inkl någon nyans ostpl * nr 28-67 ,enstaka ** ex nr 44 , * nr 31,34 2-20ö ringtyp PH, nr 39, 45, 52-59, 59c nr F 2005 ca 11.000:- mest god kval 700
7939
nr 43, 5ö ringtyp PH 18 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 700
7940
Parti ringtyp t 13, , 23x 24ö Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 700
7941
13 st olika stämplade C-CB par och 321BB F ca 6000 700
7942
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 24 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.400:- 700
7943
Ringtyp t 14 12öre 7 st 3-strip på klipp, mycket sällsynt post. stpl 1872 21c, 4x 1873, 2x 74. 3-strip 40x 700
7944
Parti 31 st AB-PR-LYXstämplar, 4sk sidvänd hel, 14 ringtyp ex nr 27, 35v5, 4 tjänste och 12 oscar - medaljong. flera PR-LYXs. 700
7945
15ST STORA TJÄNSTE MED PR-LYX stämplar, vacker lot 700
7946
Bellman 324 BB 200 stämplade par F 14000 700
7947
Parti * -(*) nr6-46 ** 12 olika märken ex 6a3,9,9h, 11h, 12, 17 , blandad kvalitet F 2017 30000:- 700
7948
Parti stämplat på ca 23 instickskort med stpl Stora ( ca 500st) och små tjänste INKL FLERA VM CX (ca300st), F 2018 ca 15000, t14 i lite blandad kval t 13 i mest bra kval med många pr-lyx stämplar, bättre valörer ex 2st tj 15, 700
7949
18 st nr 20 6ö ringtyp bl.a. c nyans, h nyans, mest bra kval. 675
7950
12 st stpl 1 riksdaler ringtyp t 14 inkl 5 st a nyanser stpl samma datum från samma brev, rekonstr 3-block + par2, 3 st b nyanser och 2st par 27d . F ca 10.000:- 675
7951
Parti ** 1924-36, med par 197cx, 222 80ö, kpl serier 226-30, 234-37, 240-45, mest praktserie POSTVERKET 1936. Fin kvalitet F ca 6800 675
7952
PARTI STÄMPLAT NÅGRA VAPEN, RING- TYP T14 KPL,PH KPL NR 65,L 6,L10 M.M. F ca 6000 650
7953
RINGTYP T 13 SERIE MED MEST PRAKT EX NR 28-36+38 650
7954
30 öre vapen , parti med 21 st stpl ex, nyanser , flera vackra stpl , ngt bl kval. F ca 6000 650
7955
8 vackra vapenmärken 10a, d2,g, 11a,b,f, 12a,d. F 3200 vackra stpl 650
7956
parti 4sk 2x5ö vapen 5x nr 9, 2 ab-prs 24ö, ab-prs 30ö, 50ö vapen, 3x 14B 17ö lejonrv stpl, 2x 20ö . F ca 4500 ngt bl kval 650
7957
96ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med delvis PRAKT-LYX stämplar, nyanser , varianter m.m. många a nyansr. 650
7958
PARTI VAPEN 30Ö 18ST I NYANSER, FIN KVALITET. 650
7959
NR 28-36+38 SERIE MEST PRAKT EX 625
7960
KONGRESS 5ö-80ö **-* F över 2000+ ngr prakt 625
7961
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */**, (ej 22B,24A) bl.a ** Tj 18(kht),21(2st), 23(2st), flera väl centr ex F 6700 600
7962
OSCAR NR 52-50, + 52c, 66-67, mkt fräsch serie F ca 3600 600
7963
Parti Kongress 5ö- 80ö ** postfriska inkl 197cx . 80ö med kt. F ca 4600. 600
7964
BB-PAR parti stpl + nr 321 BC,CB.Bl.a. 321 BB 10st, 338 15st,nr 350 44st, 352 15 st. F över 6000 (1998) 600
7965
19 ST 30 ö VAPEN STPL , NYANSER , vackra stpl , bl.kval 600
7966
RINGTYP PH, alla valörer 50st +2x nr 51, 4x 50. CA ½ PRAKTSTÄMPLAR, EX PRAKTEX 6ö. 600
7967
10st klipp med par 20ö Lejon nr16 , många olika nyanser. 600
7968
Parti Ringtypsklipp bl.a. 33ö Panvn t14, 3+5+30ö =38ö (Rysslandsbrev) , nr 22f , 23, bland tandningar , m.m . Intressant. 600
7969
RINGTYP 13+PH 34ST MEST PRAKTS. VACKER LOT. 600
7970
PARTI 12 st ostpl märken nr 59,77, 141,144Ccx,154,158-59, 163a,b , 167a,b ,177Cc. AB-PRAKTcentr. F 7700 600
7971
6 st 50ö vapen vackra ex i ngt bl.kval. Tidiga nyanser . 600
7972
Parti 8 ostpl märken med utvald PR-LYXcentrering, nr 77, 82, 202,203, 216b 30ö grönblå, 217-19. 600
7973
Parti Tjänste */** bl.a. nr 1, 2, 8 ibl kval sen god kval med 18 stora t 13 ex 6ö, 10ötyp1, 12ö, 50ö(*) 2 nyanser 30ö ** tj23**, 24-26 och små tj kpl. F 2006 ca 9300:- 600
7974
nr 43, 5ö ringtyp PH 28 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 600
7975
13ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, fin lot 600
7976
12ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, mycket fin lot 600
7977
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKT-LYX STÄMPLAR. 600
7978
Ringtyp- medaljong 27st */** i mest god kval. F ca 6200:- 600
7979
tj 25 PÅTRYCK 10ö/12ö, 38 st ** , inkl 4st med spegeltryck, 5x 4-block, små tryckvar färgprickar m.m. F 2011 ca 10.000:- 600
7980
50 öre vapen 6 st stpl ex i nyanser god kval 600
7981
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 600
7982
17 st ringtyp t 13 1-3 av var valör utom nr 37, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 600
7983
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 100st stämplade ex på AV papper F 25.000:- 600
7984
140A 250 st i 2 pergamynt kuvert från gammalt lager, F 12.500:-. Ganska ovanligt märke i dessa kvantiteter 600
7985
RINGTYP PH 3Ö 5ST AV VAR NYANS 41a,b,c och 6ö 2 av var nyans 44a,b,c F 2017 6000, BRA KVALITET NÅGRA PRAKT STÄMPLAR 600
7986
parti ** postfriskt 34 olika ex nr 41, 44, 50-54, 61-64, 67,85, 96 1 kr, tj19v1 , 324CB, 321 BB 259bc-cb, 2612cb 6olika högvalörer 1940 tral ex Bibel 90ö. Fin kvalitet F 2018 ca 8200 600
7987
Parti ringtyp 25 st t14 med alla valörer och t ex 4 st fina 6ö inkl grå, F 6000 för t 14 vidare, fina ringtyps klipp 5+20ö t 13 inkl 2 blandklipp t14+13, div ringtyp ph m.m. Totalt ca 95 märken F 7300 600
7988
PARTI CA 21 PR-LYX stpl ringtyp t 13 och 7 prs ringtyp ph + fin 6ö ph rättv Örebro.Fin lot. 600
7989
LÖSEN T14 ostämplat * 1ö-50ö en 1ö(*), 20ö liten tu fl. F 2018 ca 8400 600
7990
Gammalt urvalshäfte stpl . Kvar finns ex 5,24,50ö vapen 3,20 ö lejon , nr 17h, 20, 24-26, 38-51, div bandm. m.m. ,F 6000 575
7991
Parti ** 4-block 11 olika, bl.a tj21 30ö fint block, L15, nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5200:- Bra kvalitet 575
7992
PARTI **/* nr 34- 75vm2 , ex nr 39-42, 66-67,76 i 4-block, tj15,tj17,tj20 , tj 25-26.Ca 42 märken Fca 6000. bra kval. 550
7993
Parti 17ostpl märken ringtyp- medaljong. Bl.a. nr 29, 41-42, 65 Posthuset, bra ex, 77, 88,90,91,96. F ca 7500:- (2005) mest bra kval. 550
7994
Kongress ** 5ö- 1 kr, normal kvalitet F ca 5300 550
7995
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, och ett klipp, mest bra stpl. 550
7996
12 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F 5200 550
7997
11ST STORA TJÄNSTE ostpl 3,5 o 6ö t14, nr 13 A 15, 16Aa, 21, 22A, 23 24, 26, vackra ex men några småfel F 2011 ca 6700:- Lågt utrop 550
7998
KONGRESS 5-50ö ** F 3050:- 500
7999
Parti stpl drygt 40 st lite bättre äldre märken . Bl.a 2 st 24ö vapen, Lösen 6ö t 14, L7a(tu), dyrare tjänstemärkent14, 6ö t13, Tj25+26 m.m. mkt bl.kval. F 1998 ca 8000 500
8000
26 ST RINGTYP MED PRAKT-STÄMPLAR, bl.a . 12 st 5 ö T 14. 500
8001
30 öre Lejon 4 -sid tandning F nr 148 C, 100 stpl ex i kvalitet mycket bättre än normalt. F 2800+ 500
8002
PARTI STPL MÄRKEN NR 236-339, ÄVEN BB PAR. F CA 10500:- 500
8003
RINGTYP PARTI * 2x3ö(*)+ 12ö(*) T14, 3,4,6,12,20ö och 24ö t13 . F ca 8400 500
8004
Parti 27st ringtyp PH **/* 2-20ö .F ca 6500. 500
8005
Postens Presentbok med ca 40 märken 1920-70, inkl bättre nr 140Ac, 149A, 151A , 153-55, 240-45 ...F ca5300 500
8006
RINGTYP T13 , 32 ST+ (3-strip 1kr) MED PRAKT STPL. Alla valörer utom nr37. 500
8007
169cxz, 110ö Postemblem 24st , F 6000 500
8008
PARTI ** 1920-50 TAL, bla 5-strip nr 165cc, 283, 285-93, 296-98, 466, 148A spegeltryck , F 2002 ca 5000kr 500
8009
Instickskort med ca 60 st (+ 5-strip nr 152) felperforerade och felskurna bandmärken nr 139-192. Bra lot. 500
8010
Parti ca 150st 1911-86 ** med några bättre märken serier, div medaljong, Bibeln, G V 85 år m.m. 500
8011
Parti 3-6-strip av 8 olika Lejon nr 141-48. Bl.a. 4-strip nr 141, 5-strip nr 147 25ö. F ca 7200 500
8012
Parti 10 olika Postemblem **/* inkl 160 3-strip prakt centr, flera i par ex :156, 163, 167, 171 m.m. F 2005 ca 7.000 :- Bra kval. 500
8013
Parti 9olika Postemblem **/* i plåtskarvpar inkl 156, 157, 158, 160, 162, 165cxz 165cc 169a,cx även 162 i felperf 3-strip 157 med plåtskarvsiffra. F 2005 ca 5.800 :- mest bra kvalitet . 500
8014
Parti 10olika , mest i par o strips , GV profil vänster **/* inkl ex 175A 2, 176A 3 176C 4 block, 180 3 , 181 5-strip **, 183 4,186. F 2005 ca 5.400 :- bra kvalitet . 500
8015
Parti 25 olika GV profil vänster * inkl ex 179e-, 180-81a,b , 183-88, 190a,b 191, 192a. F 2005 ca 4400 :- bra kvalitet . 500
8016
7 klipp från samlingslösen, bl.a bredmarginaliga 3+4 och 4+3 sid par nr 332 5 kr slottet, 4 st 337C m.m. 500
8017
10 st ringtyp ostpl (*) nr 17 2st, 28-29, 31 2st, 32 3st och 38. F 12000 bl. kval 500
8018
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300 500
8019
Kongress 10 olika **/* 5-35ö + 60-80ö+1kr, Föreningen 5-20ö+35-80ö *. Bra kvalitet. F ca 4100 500
8020
PARTI 14 OLIKA 4-BLOCK NR 52,54, 61-64, 75-76. 79, 82, 84, 136-38 **/* . bla 50 ö luftpost helt **. F 4200 fin kval 500
8021
Liten insticksbok ** bl.a trekr 5-strip 13 olika, inkl120 ljusblå, 1,75, 1,80, 1,85, 2,15, 2,55, 2,85 div hällristningar och G.VI .A inkl HA 6 kpl 4st. 500
8022
Ringtyp enheter nr 23 i par, nr 30 3-strip pr, 33 5strip och 4-strip, 35 prs 3-strip. 500
8023
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, bl.a. 2 st 6ö , och 2 klipp, mest rättv prydliga stpl 500
8024
TJ 24 1 KR 14-block+8+6+3 par alla stpl STH 14-12-01,trol från samma ark 500
8025
TJÄNSTE ENHETER ** 6ö 6-block (2 ex ktt)3ö e nyans 33st flera 10-bl, några tj26 m.m. F ca 8000 mest god kval 500
8026
Parti ** 20 olika G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175A ,C 2 nyanser, 176A ,183,185a, 193-95 F ca 5200 God kval. 500
8027
48 ST 5 ö ringtyp PH med PR-LYX stämplar, flera lite mindre orter 500
8028
nr 49, 1 kr ringtyp PH 10 st med PRAKTs , 5 AB-PRS par och 2 varianter , flera nyanser . Vacker lot 500
8029
12ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR, NYANSER. 500
8030
10ST 6 Ö RINGTYP T 13 MED PR-AB STÄMPLAR, NYANSER. FI n LOT. 500
8031
Parti Lösen t 13, , 45x 50ö Vackra Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 500
8032
Ringtyp 18 st- nr 64, totallt ca 30st */(*) i mest god kval. bl.a. nr 28, 31, 32, 47, 49 F ca 7500:- 500
8033
72 st 6ö ringtyp T13 NR 38, god kval , nyanser , månnga vackra, några PRstämplar. 500
8034
NR 65 5 KR POSTHUS 10 bra stpl ex 500
8035
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 18 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 6300:- 500
8036
3öre ringtyp nr 17 , 11 st med PR-LYX STÄMPLAR 500
8037
10 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 500
8038
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 500
8039
Ringtyp t14 16st 5-30ö + 3-strip 12ö på klipp ÖSB-74 några PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl ex 4st 20 ö med Finsk ANK stpl en 22f, nyanser som bra 6ö grå , 24ö citrongul... Bra. 500
8040
Lösen t 13 bra parti 24 st t13 1-7 av var , de flesta AB-PRAKT stämplar , vacker lot. 500
8041
14 st ringtyp PH 1-3 av var valör utom nr 40-49, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 500
8042
PARTI ** postfriskt 1934-38 bl.a. bra serie Postverket 1936. 500
8043
7ST STORA TJÄNSTE MED varianter 18v2,v3, 19v2 1kr 24A förskjutna färger isär och kraftigt ihop ,24B felperforerad. 500
8044
Parti stora tjänste ** 21st + 2 4-block tj 25 med ex nr 17 , 19 prakt, 24B pr-lyx, trestrip nr 25-26m.m. F 2014 ca 6000 fin kvalitet. 500
8045
30 öre vapen 10st med mest fina AB stämplar , nyanser. 500
8046
10st PRAKT stpl 50ö röd stora tjänste tj22. Vacker t parti 500
8047
Serie ringtyp med PH nr 40-49 med PR-LYX stämplar. 500
8048
144Cbz 10 stpl ex, mest god kvalitet F 15.000 500
8049
20st stämplade 30ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
8050
Parti Lejon 10st 3ö nr 14B, en 17ö nr 15, och 14 st 20ö nr 16 i nyanser , stpl ex. 500
8051
16 PR-LYX stämplade Välgörenhets märken 1904-11 och 1 1916, inkl kuriosa som Wärde stpl, Ångbåts stpl mnr 107 , rakstpl TANTO, .. fin ovanlig lot. 500
8052
nr 24-25 24öre ringtyp t 14 och 30ö 15st av var . Bra kval F ca 6600 500
8053
nr 26, 10st fina stpl ex. F 4000 500
8054
NR 48 50 Ö RINGTYP PH 24 st I NYANS sammanställning 48a, 7x48b, 5sx48c, 6x 48d, 5x 48e delvis PR-LYXs stämplar, Bra lot! 500
8055
Parti ** medaljong-1936 ** 18 olika märken ex nr 84, 145A, 167b (F 3500 gummiveck) 172, 174, 258 fin kvalitet F 2017 5000 500
8056
PARTI VAPEN 12ST ALLA VALÖRER, FLERA PRAKTSTÄMPLAR. 500
8057
Vapen kpl med 2x 30ö, och Lejon kpl F nr 7-12 och 14-16, bra serier några vackra stpl. 500
8058
NR 168c-d 1kr orange på vitt papper 125 stpl ex i god kvalitet, F 10000 475
8059
8ST ADRESSKORT TILL PAKET 7 MED PFSK, EN MED RINTYP PH 1KR, ÖVRIGA MED OLIKA OSCARS FRANKERINGAR 450
8060
30ö VAPEN PÅ KLIPP MED 1-3stpå varje 3x2,2x3 och singel ;totalt 13st. 450
8061
PARTI 18 ÄLDRE EX stpl, 2 st 50ö vapen ,nr 16, 2x nr20,23,, tjänste 5+1kr t14, tj 22 LYXs men kt m.fl. F ca 5000 ngt bl kval.Några prs. 450
8062
Lösen t 13 kpl **/* ,18st , nyanser ex välc L17a , flera prakt. 450
8063
PARTI 24 ST olika märken ca 1982 alla LYXS SILJANSNÄS 1982. 450
8064
10 st nr 179 Abz ,välc. bra tandn. F 4000 450
8065
20 st nr 159 Abz ,prc. bra tandn. F 6000 450
8066
Parti * nr 143-162, 19 st bättre bandmärken ex nr 151Ac,d, 152Acz, 153-55+ 155a, 156-159. F ca 5600 450
8067
Parti 11olika och 5 extra papper eller nyanser GV profil vänster **/* i plåtskarvpar inkl175A, 176A 2st, 176C, 180, 181 2st, 183,185 192a,b . F 2005 ca 5.250 :- bra kvalitet . 450
8068
Parti ca 50 st */** med bla nr 17 (*) 45* 55*, tj 15** även div stämplat 14B, 73cxz, L6, 223 450
8069
nr 43, 5ö ringtyp PH 24 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 450
8070
100 st stpl BB PAR Schele 342BB, F 5000 från gammalt lager. 450
8071
Lösen t14 kpl serie med 2 extra F 4200 450
8072
LÖSEN 8 olika stpl 4-block, 3ö t 14 Hudiksvall samt 1-12ö t 13 div orter, 24ö vackert PITEÅ 26-490, 30ö. 450
8073
LANDSTORM I-III 12 olika märken med rättvändastpl delvis prakts, ovanligt. 450
8074
5 KR POSTHUS nr 65 16 fina lätt stpl ex 450
8075
20st stämplade 5ö vapen i god kvalitet, nyanser 450
8076
Parti 33 ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 3 fina 6ö en PRAKT-AB stämplar 450
8077
nr 20 b,d-e, g, i-k, 6 ö ringtyp t 14 7st fina stpl ex. olika nyanser F 3650 450
8078
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 100 st stämplade ex i kuvert, F 9000 450
8079
Stora tjänste överkpl serie stpl med 3x5ö, 3x 24ö.fin kvalitet mest AB F 2018 ca 6150 450
8080
324 BB BELLMANN 3+3 SID PAR 70 ST stpl. F 4900 425
8081
7 ST STPL par, 318 BC-CB, 321 BC, 324BC-CB, 332BC-CB. Bra kval förutom slotten med någon kt. F 4900 425
8082
NR 109 6ö Landstorm 61 st stpl ex F 4575 400
8083
PARTI OSTÄMPLADE BAND-MÄRKEN c 50 st i blandad kvalitet F ca 7000 400
8084
PARTI 15 OLIKA BANDMÄRKEN OSTPL MELLAN 142Abz och nr 175.Bl.a skapliga 142Abz,146Ca, 143Ea,145Ea F ca 4000:- 400
8085
Parti PROFIL VÄNSTER * /** mest * ca 30 olika och flera bättre och mest bra tandning F ca 5000:- 400
8086
4 FELFRIA VACKRA 24 ö vapen i olika nyanser. 400
8087
PARTI **/* TJ 27-54 , ex 46 **, samt lösen t 13 kpl **/* ex 12ö praktex **, 24 ö bra AB **. 400
8088
10 MÄRKEN 41,44 ri, 51 TJ24-26, L11,12,14,15 ** MED PRAKTCENTR. 400
8089
15st brev1883-1890-tal, bla. 12+30ö 1883, 10/12ö singel, flera vackra stpl. 400
8090
50ö vapen 12d,f1,f2,g2,h , lite bl.kval. F 2003 ca 3300 400
8091
Vapenserie med extra nyanser stpl i ngt bl kval. 400
8092
Samling häftes block och block ** 1970- 1985 verkar kpl inkl alla bättre som Näringsliv, sagor, Fåglar ... Nominal ca 620:- 400
8093
PARTI STORA TJÄNSTE med PR-LYX stpl 33st t13 11x 10ö, 4x12ö., 24ö, 4x 50ö röd m.fl. Dessutom 4ö-5ö t14. Några småfel. 400
8094
Parti ca 40 olika märken bl.a. 96bz, 199, 201, 329 BB, 333BB högvalörer 1950 tal m.m F .04 ca 4000 400
8095
Litet parti Bandmärken **/* med bl.a praktex nr 177Cc,183 400
8096
Parti stpl medaljong bl.a. nr 75 vm2 i 2ex med 2 vm i sidled och i höjdled, nr75, ett ar intressanta stämplar bl.a båtsiluettstpl, samt serie nr 136-38. F ca 2500:- 400
8097
PARTI 21 st med Prakt eller kuriosa stpl, bl.a. tj2a,b med pr-lyxs, 8 ringtyp m.m. Vidare 5 bättre märken nr 11,20,24 ,26,44 (F 1925:- för dessa 5st) 400
8098
BLÄCKMAKULERINGAR, 45 s ringtyp- nr 144, mest oscar men ex 2st lösen t 14 1ö L1 400
8099
nr 48, 50ö ringtyp PH 14 st i nyanser med PRAKT STÄMPLAR 400
8100
18ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar 400
8101
12ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser . 400
8102
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKTSTÄMPLAR, 6ö ab-prs. 400
8103
Parti ca 75 st bandmärken **/* nr 140-195 bl.a. nr 148C**, 154**, 183b**187**, 174c **, 175A**, 193-95** ,167*, 171 * m.m. F 2011 ca 6500:- god kval 400
8104
50 öre vapen 8 st stpl ex i nyanser mkt blandad kval F ca 7000 400
8105
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 400
8106
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 100 stpl ex från gammalt lager, F 13.000 400
8107
24 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-192. Trevligt parti.mest Fra Sverige., Kjöpenhamn och Danska nr stpl. 400
8108
Parti 13 st ostpl nr 20 (*) 6 ö t 14 , sen ex 52c, 66-67 **, ex nr 60 * F2013 ca 7200 god kval 400
8109
Parti stpl nr 68-3, bl.a ca 120st nr 69 2ö vm krona, 3st nr 75, ca 60st 5kr nr 78, ca 50st 4-10 -block stpl medaljong 5-50ö, F 2014 ca 10.000 en del vackra stämplar. 400
8110
9 H , 12ÖRE ULTRAMARIN, 9ST STPL SAMMA DAG HERNÖSAND 5-1-62, troligen från samma brev, särad enhet? 400
8111
75st 50ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 5250:- 400
8112
Parti ca 50 st ringtyp t 14 , ex 22f, 5x 24ö, 50ö flera vackra. 400
8113
324BB Bellman 100 par på klipp, bra kval Fca 7000 400
8114
nr 26 50öre ringtyp t 14 10st i Bra kval F 4000 400
8115
Serie ringtyp PH + nr 50 MED PR-LYXSTÄMPLAR 400
8116
Tj 6a-e, cv2, 20ö stora tjänste t 14 5 olikanyanser + ett ex kartongpapper. F ca 3100, Vackra ex 400
8117
nr 26a,c-g, 6st stpl ex. olika nyanser F 4200 400
8118
189 40ö GV profil vä typ 1 , 16 bra ex inkl 3-strip och 2 par F 4800 400
8119
PARTI LEJON 12 st nr 14 B i nyanser, fina stämplar, en f nyans 24-11-71, 2st huvudtyp III 14Bv2, en variant 2 märkesbilder. mkt fin kvalitet. 400
8120
MEDALJONG VARIANTER 21st stpl med RIKTKORS 7 olika valörer , 400
8121
Ringtyp t14 överkomplett serie med ex 5st 6ö inkl 20h, 5x20ö inkl 22f, 6x 30ö . F 2018 ca 7000 400
8122
Nr 168c-d, 1 kr vitt papper, 60 st, F 4500 390
8123
Bellman 324 BB 100 stämplade par ur gammalt lager F 7000 390
8124
VAPEN-LEJON stpl ,ostpl mest med småfel, 8 st. F ca 10.700:- 375
8125
NR 212 50 STPL EX VARAV 10 ST 4-BLOCK. BRA KVAL. F (98) 2750:-. 375
8126
Parti 23 st nr 41 -64 **/* 3x nr 55, 56-58, 59a,c,d, 66 , omv vm 52c,53. F ca 5000:- 375
8127
20st bra stpl 10-block , 1ö riksvapen nr 68. F 8000:- räknat som 40x4-block. 375
8128
Parti 22 olika GV profil vänster */** mest * inkl par ex 176A 3strip 180a, 183a , singel 175,A,C ,176A 179f, 180-83 , 185-86, 191-95. F 2005 ca 4000 :- bra kvalitet . 375
8129
18ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr 32 med PRAKT-LYX stämplar, ngn kt, orter 375
8130
169cx, 110ö Postemblem vm linjer 90st på albumblad gammalt bra lager F3600 365
8131
Bellman 324 BB 100 stämplade par F 7000 360
8132
LÖSEN T 13 ÖVERKPL SERIE OSTPL *, ALLA MED PR-LYX CENTR.1 KR *-(*) F ca 1900 för PRAKT 350
8133
25 ST NR 66 20öre OSCAR UTAN VM i PAR,STRIP,SINGEL BRA KVAL. F 3250 350
8134
Parti 4sk Vapen,2x5,12ö,24-50ö, nr 14B,16, 3x 66 m.m ngt bl.kval. F 1997 ca 3000 350
8135
10 ST NR 35 30 ÖRE RINGTYP T 13 MED PRAKTSTÄMPLAR, FLERA J NYANSER. 350
8136
PARTI 11 olika stora tjänste * ex nr 13A,15, 21, 22A 3ktt, 22B tu.fl. 25-26 i PR -LYX. F CA 3400 350
8137
3ö ringtyp PH, nr 41a-c, 5 stpl bra ex av var nyans . F 3000++ 350
8138
24öre Stora tjänste 14 st stpl ex 2x tj20a, 4x b, 8 x c. Delvis någon kt. F 3080 350
8139
BLÄCKMAKULERINGAR, 20 st lösen varav 7st t 14 1ö+2x3ö ex v2x, 2x30ö, T13 bl.a 8 olika valörer, 1 st oscar, 350
8140
RINGTYP 50ö t 13 , 50st stpl ex 3500 350
8141
nr 152C G II Adolf i nyanser 40st ** , och en 152bz F 6500 350
8142
RINGTYP 3ö PH nr 41 , 20stpl ex i god kvalitet alla med bara en stpl. F 4000 350
8143
Lösen t 13 bra parti 42 st t13**/* 1ö -1kr flera Prakt ex ** 3-12ö, F ca 3600 350
8144
6ö ringtyp med PH 9 st , 3 av var nyans F 4500 350
8145
Ca 30 st märken vapen- ringtyp med delvis varianter, bla. dragspel på 12ö ringtyp, spegeltryck 5 klipp med 20/20. F ca 3000? 350
8146
POSTSKOLAN , 25 olika märken 10ö-9kr och några etiketter rek, Värde .. 350
8147
6ST STÄMPLADE 4-BLOCK STORA TJÄNSTE, 3ö, 5ö, 20ö, 30ö, 50ö, 1kr. F 2014 ca 2000:-, OVANLIGA 350
8148
45st bra , flera vackra stämplar nr 66 20 ö Oscar utan vm i kuvert F 2014 5850 kr 350
8149
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 65st stämplade ex på AV papper F 16.250:- 350
8150
Ringtyp serie t 14 med bra 4ö och t 13 (ej nr 37) 350
8151
336, 120ö Birgitta, 40 stpl ex 350
8152
334, 1KR Hazelius, 100 stpl ex i slutet pergamyntkuvert, Fynd? 350
8153
NR 201, 30 ö Kongress, 14 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 2800+ 350
8154
Parti ** med ex nr 240-57 riksdagen och Postverket kpl samt några lösen märken F ca 4100 350
8155
Bellman 324 BB 100 stämplade par F 7000 350
8156
3öTILL 50ö, 1kr ringtyp T13 MED PR-LYX STÄMPLAR, några ktt på 24,30ö, ngån ktspts 350
8157
Parti 35 märken med AB-PRAKT-LYXs stpl , fin 24ö vapen , ringtyp 14 6ö AB-PR, 20ö blekorange fin, 12st tringtyp t13 och ph bl.a nr 48i praktex, sen oscar - band nr 195, Fint parti 350
8158
100 st stpl BB PAR Schele342BB, F 5000 från gammalt lager. 340
8159
BANDMÄRKEN NR 141-155 PARTI ca 37 ST, varav 30 olika, BAANDMÄRKEN MELLAN GOD KVALITET F ca 3000 325
8160
8st 30 ö vapen bl.a. c-nyans, ngt bl.kval. 325
8161
Parti postemblem 8 olika ,bl.a. nr 156, 162, F ca 3800 325
8162
Tj 15 * ostpl 6ö t 13 , kanske ngn **, 10st + 4-block. i god kvalitet. F 2011 över 4000:- 325
8163
Bellman 324 BB 100 stämplade par F 7000 325
8164
NR 342 BB ,5 ö Scheele parti 50 st stämplade BBpar (varav 5st 4-block) F 1998 2500 300
8165
PARTI VAPEN stpl mest def, men bra 5 ö, 6 st 50 öre ingår F ca 6100 300
8166
148C 30 ö LEJON 4sid tandn. 20st AB-PRstpl ex, svårt märke flera orter. 300
8167
SVE Tj25-25, 8 stpl ex av var.F 98 2640 300
8168
353-56A FLOTTAN 10,20,30,40ö i 100 strip, F 2700:-. 300
8169
146Ca ,10Ö LEJON A1 PPR 20 ST, F3200 300
8170
266-68 KPL SERIE STPL INKL BRA BRED MARG. BC,CB PAR 4 OLIKA, F -99 1520:- 300
8171
nr 324 BB BELLMAN 50 st stpl par F 3000 300
8172
LÖSEN T 13 KPL * ngn** 18 ST inkl 3 st 24ö varav en grålila. Flera praktex. 300
8173
Parti lösen **/* 5,12,30 och 50ö t14 samt 37st t13 1-50ö inkl L17a. F ca 4500:-. Blandad kvalitet 300
8174
PARTI 5 ST MED UTLÄNDSKA STPL nr 7 nrs 24, nr20 Blå ANK stpl, 22f Fra Sverrig, nr 33 ANK 11-8, nr 33 nrs 383. 300
8175
2brev+2 Vyk t. Tjeckoslowakien 1927-46 300
8176
Parti RINGTYP PH 28st alla valörer inkl 3 st 6ö (ejPrs) annars med PRAKTs 300
8177
144Acc 15st stpl ex. F 3000 300
8178
Parti nr 146-162, 13 st bättre bandmärken ex nr 151Ac, 153-55, 156-159. F ca 3200 bra kvalitet 300
8179
30ö vapen 7st :11a, a,b,d1,d2,e1,h , ganska vackra ex , lite bl.kval. F-03 2300 300
8180
** parti kombinationshäftesblock 1966-82 , verkar komplett 300
8181
7st olika Landstorm 2 med prakt-lyx centrering nr 115-20+122 300
8182
18 olika ringtyp med (AB-) PR stpl FALUN bl.a nr 17,19c, ,40-44, 46-49 300
8183
Parti stora tjänste T 14: 3x 5ö , 6x12ö, 20ö, 50ö (tunn) , t 13 2x24ö och 2st tj24A. F 3700:- 300
8184
Parti 20 olika GV profil vänster */** mest * inkl 175,A,C ,176A 179f, bz **, 180-83 , 185-87, 188a 192a-95. F 2005 ca 4000 :- mest bra kvalitet . 300
8185
Blad med 21 stpl märken F ca 3200 , nr 14-38, ex nr20,24-27 med 2x50önr 26. god kval. 300
8186
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 10st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 3000 300
8187
Stora Tänste ** t 13 2ö-10ö tj16A (gummirepor) , tj21 **, 23**, 25 **, och 12 +24 ö *. F ca 3400 fin kval 300
8188
25ö medaljong, 21 st pr-lyxs ex 300
8189
Parti lösen nr 2 och 31 ex 11-20 **/* , inkl L18a . Alla valörer ingår. F ca 3800 (2007) 300
8190
10 ST FINSKA STPL PÅ VAPEN RINGTYP, nr 7 Ank, kht, nr 14B blå Ank, nr 21 ank, 33 korkstp. m.m. 300
8191
TJÄNSTE ENHETER stpl ,tj 24 ,1 KR 10-block+2x 4-strip par alla stpl STH 14-1-02,trol från samma ark, vidare 16 ex bl.a. 2 x 5-strip 19-8-01, + 21 st i div par-5-strip. 300
8192
BLÄCKMAKULERINGAR, 13 st lösen varav 4 t 14 1ö+3x30ö, 5 st oscar,och nr 71+73 korkstpl.. 300
8193
32ST 12 Ö RINGTYP T 13 32v4 MED SPEGELTRYCK, flera kraftiga en 21v2 300
8194
RINGTYP T14, 12ö 10st och 12ö t 13 7st med tryckvarianter mest storavita prickar m.m, Intressant 300
8195
LITET PARTI ( 1-3 av var)** 1938-42 MED HÖGVALÖRER NR 259, 268, 322 2st, 323 3-strip 331 m.m. fin kval F 2009 ca 2400 300
8196
Parti **/* med ex tj18 2 st *, tj11 6-bl tj13 5-strip, nr 64, 74 4-bl , 75 prc 3-strip F ca 5000 300
8197
Parti STÄMPELKURIOSA på LÖSEn märken 13 st rek, wärde, oinlöst röd, blå stpl m.m. Intressant 300
8198
RINGTYP parti 8 st ex nr41, 3 olika nyanser 6ö 44a-c, nr 51 m.m. F ca 2500 300
8199
30 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-64. Trevligt parti.mest Fra Sverige, Kjöpenhamn . 300
8200
OSCAR 8 st bra mycket gott ex nr 39a, sen 2xnr 45, 2 x 25ö, 30ö, 50ö 59c och 1kr i lite blandad kval. F 2013 ca 6500 300
8201
20 ö lejon nr 16 5st med tryckvarianter och vacker 3ö. 300
8202
Intressanta stämplar på 14 ringtyp , jvg, försöks, utländska. 300
8203
Parti stpl ca 45st st 4-9 -block stpl medaljong 5-50ö, bl.a. mycket vackert 9-block 25ö Laholm 19-11-12 ,en del vackra stämplar. 300
8204
nr 66 20 öre utan vm , 50st stpl i fin kvalitet, flera par. F 6500:- 300
8205
Parti fina AB-PR ex nr 60, 91, 96, 156a,cx, 159a, samt div lösen **. F 2014 ca 5150:- 300
8206
305 , 1,75KR tRE kRONOR 7ST MED ab-prakt STÄMPLAR OCH 2 VACKRA PAR, SVÅRT MÄRKE ATT FÅ VACKER 300
8207
nr 316 2,85kr, TRE KRONOR , 100 stpl ex F 2015 4000 300
8208
WISBY stämplar, 13st flera bttre märken 22f, 24, 27, tj1,2 flera prs. märkesvärde 2300 300
8209
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 40st stämplade ex på AV papper F 10.000:- 300
8210
Lejon nr 140-146 18 olika och 146C i 4block , e nr 146Ca singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 4000:- 300
8211
Oscar ** parti 5,8,10ö i 4-block, 52c i par, 52c, AB-PR ex av nr 66-67. F 2014 ca 3230:- Bra kvalitet. 300
8212
BB par på klipp 1940- 55 bl.a. 25 st Bellman kanske 200st totalt. Fina stämplar finns. F ca 4500 bra kval 300
8213
Stora Tjänste 10st varianter ex 13A 3 punkter över Ö, tj18v2+v3, 19v2 (F 750), 20v1 (F 600)21v3m.m. 300
8214
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PR-LYXSTÄMPLAR 300
8215
Parti ** G V profil vä 11olika 148-194, ex 183b, 187,190b, 192-194 F 2016 ca 3600 fin kvalitet 300
8216
Parti * 149-189 ** 19 olika märken ex nr 149Ab, 157-160,167a, 167b, 171 174a, fin kvalitet F 2017 3600 300
8217
LÖSEN T14 ostämplat * 12ö 14 st med tryckvarianter samt dito 4x1ö (*) F ca 3200+ var 300
8218
nr 266-68 kpl med 4 olika BC,CB par stämplat god kval. F 1360:- 275
8219
4 brev, 5 framsidor, och ett ngt nedklippt prs brev = 10 st. Alla vackert stämplade och ett brev prs med a-nyans (kht) 275
8220
Nr 34, 24ö ringtyp t13, 7 bra ex . a-nyans med AB-PRS LIDKÖPING 6-11-78. 275
8221
RINGTYP PH 8 st *+ nr 51 ** , 5ö, 2x6ö 20ö 3nyanser 50ö , 1kr. F 2009 ca 7500 ser bra ut men blandad kval 275
8222
nr 145A 10ö lejon i nyanser 35st ** F 5000 275
8223
PARTI NR 266-68 KPL STPL MED 266BC,CB OCH 267BC,CB F ca 1360 270
8224
Nr 16 20 Ö LEJON 5 ST OLIKA NYANSER f ca 2100 270
8225
NR 35 j 3 ST PRAKT EX i OLIKA FÄRGSTYRKOR 270
8226
Stora Tjänste 5st * AB-PRcentr 20ö, 30ö,50ö röd typ2, tj25-26 . F ca 2000;- 260
8227
Ringtyp 1 kr PH 21st varav ca 8 st med praktstämplar 250
8228
LÖSEN T 13 L11-20* 2-3 ex av var I FRÄSCHA AB-PR ex. F ca 1800:- 250
8229
31 ST LÖSEN T 13 ALLA VALÖRER ,FLERA VACKRA STPL, ngn kt 250
8230
168c,1 kr Postemblem Bppr 20st F4000 250
8231
Vapen 9x12ö , 4x 24ö, 30ö, 4st 3 ö lejon, nyanser. 250
8232
Parti ** 4-block 10 olika bl.a. 4 olika ur HA6 nr 416, 329BB, 333BB, 406DD1, 335C DD2, F 2400 250
8233
Ringtyp T13 kpl ej nr 37 med prakt stpl 1kr AB 250
8234
Parti * G.V. PROFIL vä , nr 175-192a,c ,17 olika. bl.a.176A, 180a,b 183a,b, 184 ,185a,c 186a,b , 187a,c... F ca 3100 (F2006) 250
8235
RINGTYP, 4 st t14, 21st t 13 ,bl.a. LYXs 33d Kopparberg-83, 2 ab-prs nr 34, m.m. 250
8236
12 öre lösen t 13 , 10 ** ex 8 AB. F 2400, nyanser och 2 par 250
8237
168c-d 1kr A3 vitt papper 36 stpl ex.od kval F 2880 250
8238
Parti 3 st ringtyp ex 3ö, 10st Oscar och 10ö medalj med mycket vackra FRA SVERIGEstämplar. Danska stpl i utvald kvalitet. 250
8239
parti med div vackra-praktstpl ringtyp-oscarsklipp, Stockholmia 9-block serie **, 20ö medaljong ** i 4-strip, 486A 5-strip**. 250
8240
RINGTYP PH 11st +LYXs klipp, bl.a. 4 x 6ö inkl prs a nyans, 2prs 50ö, 2prs 1kr F ca 2100 fin kval 250
8241
Bellmann nr 324BB 60 stpl par F 4200 250
8242
LANDSTORM 1 kpl *, III kpl **, Luftpost kpl ** med prc 4/50ö. F ca 1700 250
8243
Stämpelparti , kuriosa, pca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot, FRA SVERIGE 250
8244
LÖSEN T 14 6 st stpl nr 5 med tryckvarianter , 2 ex v2, samt ett 4-block stpl Hessleholm 14-3-77 med v2 pos4. 250
8245
STPL PARTI BL.A. 35 ST RINGTYP 10 PÅ 12Ö NR 50 FLERA STPL FÖRSTA MÅNADEN, 2X TJ 15, 10st tj11, tj24 4st, 2st 35ö kongress. F ca 3300 250
8246
UTLÄNDSKA STÄMPLAR på ringtyp-band 10 st , bra till PRAKTs 250
8247
BELLMAN NR 324bb 50 stpl par god kval. F 3500 250
8248
21 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 5000 250
8249
328BB Bibeln 31 par på klipp, bra kval Fca 4000 250
8250
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRAKT STÄMPLAR 250
8251
241C 10ö 4-sidig Riksdagen 1935, 240 st stpl ex från gammalt lager F 13.200 kr 250
8252
Parti ** på 2 visirkort ca 40 st medaljong- 1940, bl.a. F nr 166a,b, 188a 3strip 197cx, 4-block 196-98, 200,261BC, 321BB F 2018 ca 4400 + div ** i kuvert oräknat. 250
8253
TJ1 3ö 3st PRAKTSTPL LIDKÖPINGex i ol nyans 230
8254
Parti * ostpl nr 9,28 (3st),nr 32(2st) F 3280 225
8255
PARTI **/* bl.a. 13 mest prakt centr Stora tjänste ex 30ö pr *, 6ö ab-pr **, vidare nr 88**, 88bz**, 165cc**. F ca 2600 225
8256
SIFFERTYP nr 61-63 ** 1Ö 87st i arkdelar, 2ö 5 st, 3ö över 100st F ca 2800 225
8257
2 serier Lösen t 13 * i nyanser, delvis prakt centr F 1800 225
8258
Sergel nr 326BB 60 stpl par 3300 225
8259
Stämpelparti , 17 klippnr 63-72 , Fra Sverige och Fra Ystad 3st , 2 båtsiluetter ,1 paquebot div sjöpoststpl. Vackra. 225
8260
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 20 st stämplade ex i kuvert och 60st 143Eb t, F 2520 225
8261
SVE .P-LYXstpl BREV 21 st mest 1980-t. 200
8262
SV 7 ST LYXSTPL RINGTYPSKLIPP 30Ö PH. 200
8263
15Ö FÖRENINGEN 10 ST 4 BLOCK STPL, DELVIS PRS. 200
8264
22 st PR-LYXst märken, ex tj7,17 ngn kt 200
8265
nr 35 30ö ringtyp t 13 5st 3-strip inkl prs 35g, 3 par och 11 lösa , vackra. 200
8266
47a-f ett prs 30ö av var nyans. 200
8267
Liten lot **/* bl.a. nr 151Abz * PR, 142Acx i 5 strip 3ex **. Totalt 21 märken. 200
8268
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter 200
8269
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter. Nr 43,46,47 200
8270
10st bra stpl 10-block , 1ö nr 68. F 4000:- räknat som 20x4-block. 200
8271
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 32 stpl ex från gammalt lager, flera par F2011 4160:- 200
8272
** Litet parti med ex 50-51 i 4-block 10/24ö i PRAKT, 148a felskuret par m.m. 200
8273
16 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 3500 200
8274
Parti Ventilstämplar ppå ringtyp t 138st Göteborg bl.a. 24ö, samt 12ö Wenersborg-79 F ca 1800 200
8275
144Cc Lejon 10ö grön 4-sidig 95st bra stämplade ex på B ppr F 5.700:- 200
8276
PAR ca 154st stpl par , BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. Rättvända stämplar 200
8277
VARIANTER, drygt 40st stämplade ex ringtyp 14- 1970 tal nr 21, 32 2 märkesbilder, felperforerade band ex 140Acx, plåtskarvsiffror 3st synliga m.m. 200
8278
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRKT STÄMPLAR 200
8279
5 ST BLAND FRANKERADE KLIPP OSCAR BOKTRYCK+ RINGTYP MM 180
8280
10st66 bra ex i par.F1300 180
8281
NR 36, 10 EX med RVst 160
8282
15 ö FÖRENINGEN NR 213, BRA STPL EX f (98) 1350:- 160
8283
PARTI 11 ST UTLÄNDSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR, DELVIS DEF. 150
8284
47a-f ett AB-PR 30ö av var nyans. 150
8285
NATIONALMUSEUM 1942 NR 338 BB 50 stpl par god kval. F 2250 150
8286
NOBEL 1946 NR 374 BB 50 stpl par god kval. F 2000 150
8287
Medaljong 13 olika hörnmarginalnr 4- block 150
8288
LÖSEN T 13 20 EX OSTPL med FRÄSCHL 1 kr,L20 M.M. Fca 800 125
8289
30st nr 66 i kuvert F 2014 4050 kr 125
8290
Svanar NR 337BB 50 stpl par god kval. F 850 100
8291
ca 60st 30ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 1040:- 100
8292
366BB Lund 20ö 38 par på klipp, bra kval Fca 1200 100
8293
366BB Schele 5ö 30 par på klipp, bra kval Fca 1500 100
8294
MONTELIUS 1943 NR 349 BB 50 stpl par god kval. F 700 80
8295
Litet parti ca 50 st **/* 1891-1940-tal mest * som nr 160, 165bz, 171 ngt ktt, 184, 194-95, 320B2
NORGE

8296 1 Bläckmakulerad, sign. Moldenaur 800
8297 1 4sk large margins, used Towncancel 700
8298 1 4sk PRAKT EX 12 balk stpl 700
8299 1 prakt balkstpl 600
8300 1 4SK reprint/ Forgery **wmk 200
8301 1v3 4SK variant spjälkat hörn, VF used 1800 450
8302 2 2 skill Oscar, ostämplad delvis gummerad med restgummi som ej kan verifieras,, MARGINAL VATTENMÄRKE ROSETTSLINGOR ca 1cm!!! i övre höger hörn. Attest ENGERS bruten tand i hö marg, Stjärnmärkt i Facit, Utställningsobj.
RARITET.
3500
8303 2 Bergen 16-7-61, prs 2sk 600
8304 2 prs Bergen 16-4-61, liten tu.fl. 400
8305 2 TÖNSBERG 16-6-59, PRS, 2:a stpl 350
8306 2 3skill CHRISTIANIA 19-2-5 300
8307 2 2sk ENGELSH HULL 383, LYX men ngt nötta tänder till vä. veck, men vacker 250
8308 2vm 2KR, TJÖMÖ 17-3-55, tydlig del av hörn marginal vattenmärke ned hö., Bläckmak. Sällsynt. 1400
8309 2vm 2sk Oscar med stor del av hörmmarginalvm , nummerstpl F 4000 1200
8310 2vm 2KR, tydlig del av hörn marginalvattenmärke ned hö., Bläckmak. Sällsynt 700
8311 3 3SK 4 FINA EX MED OLIKA STPL 500
8312 3 3sk Osk. prs CHRISTIANSTAD 17-11-68 400
8313 3 TÖNSBERG 13-5-62, PRS 325
8314 3 3SK,Blå stpl Christiania, F-VF 200
8315 3vm 3sk med hörnmarginal vattenmärke, tydligt, kt, stpl NA... 18.. 500
8316 4 4sk prs nr 172 100
8317 4 4sk, STENKJARE, VF-EF 100
8318 5 8SK ,5 vackert stpl ex 500
8319 5 8sk Oscar sidv stpl DRAMMEN,VF 150
8320 5v1 8skill Oscar , Bergen 3-9, spegeltryck 200
8321 8 4skill nrs 76 75
8322 9 8skill, TVEDSTRAND 7-10 , VF 160
8323 9 8SKILL rosa, stpl SED.., VF 110
8324 9 8 SKILL rosa , CHRISTIAN 7... 100
8325 10 **/*(*) 24sk , VF 2 copies ** 650
8326 11 1skill1 prs + 2:stpl Christiania 11-4-72 100
8327 12 2skill 2, välcentr hörnstpl ex 110
8328 14 prsTRÖGSTAD Jernveg 28-5-70,defhörn 100
8329 15v 8skill8, nr stpl 35, hel rv, F från 5000:- 950
8330 17a 2sk gråblå, ...STIANIA 21-2-73, välcentr 400
8331 19ab 4 sk matt violett MOSS 30-4-73, F 2000 400
8332 35 1,50 KR OSCAR II, VF used 100
8333 41 12ö mattgrö, FRA) NORGE, SUPERB 1400
8334 53 10ö tre ex nyanser kht, def. F 7500 200
8335 77 10ö på vykort till ungern , ab-prs TRONDHJEM 9-XII- 03, ank stpl 200
8336 87b kr1.00 på2sk2, FARS... 30-V-10, AB-PRs 200
8337 88b kr 1,50/ 2sk2 KRIS... 13, kt 200
8338 90 1 kr små perlor, ..tiania, VF 150
8339 90 1KR små perlor, CHRISTI . 20-IX-08 100
8340 91 ** 1,50 kr Hakkon II små perlor, F 2600 500
8341 91 1½KR små perl ...stiania X-11, VF-EF 250
8342 92 2kr små pärlor, KRISTIANIA 23-X-09,PR 600
8343 92 2KR små perl ...ANIA, VF 300
8344 93 1 kr stora perlor, bra stpl ex 400
8345 106 10ö på vykort till SOUTH AFRICA , prs KRISTIANIA 7-VI-12, 200
8346 118 ** 40 ö grön posthorn , PR-LYX 325
8347 118 ** 40 ö grön posthorn , PR-LYX 300
8348 118 ** 40 ö grön posthorn , PRc par 300
8349 118 ** 40 ö grön posthorn , LYXcentr 200
8350 118 ** 40 ö grön posthorn , VF 150
8351 118 ** 40 ö grön posthorn , VF 125
8352 123-25 5-20Ö, vf-ef USED 50
8353 128 * 25 ö röd, prakt 100
8354 130var ** 10ö SVALBARD extremt rufftandat. LYXcentr 100
8355 139 20ö RÖD, T stpl, PRAKT 50
8356 155 ** 15ö blackish blue Polar bear ,VF 115
8357 178 VOSS 15-VII-30, PRAKT 15ö 50
8358 181 ** 15ö Nordkapp PR LYX marg 4-block 60
8359 181 ** 15ö Nordkapp LYX 50
8360 181-83 *(*) 15-30ö Nordkap 1, 30ö prakt-lyx 270
8361 189 20ö RÖD STRUSSHAMN 21-XII-24 60
8362 194-97 ** 10-30ö HOLBERG, 4-BLO, PR SERIE 700
8363 198-201 ** NANSEN 1 , VF 4-BLOCK SET 400
8364 213 10ö grön, T stpl, PRAKT 50
8365 237-40 ** Haakon VII1937-38 1-5kr 4-block, VF 175
8366 255 ** Nansen II, 10+10 co.marg 9-block, VF 75
8367 264 ** LEGIONEN hörnmarg 4-block 750
8368 264 ** LEGIONEN 20+80Ö, PR-LYX 200
8369 265 *(*) Universitetet LYX 75
8370 308-11 ** Nordraak 10-30ö , 4-blockserie ,PR 120
8371 321-23 Skeppsbrott , 3 hörnstpl serier 100
8372 321-23 Skeppsbrott , hörnstpl serie 40
8373 390 ** 25ö grå Haakon VII, LYX 100
8374 390 ** 25ö grå Haakon VII, PR-LYX 60
8375 390 ** 25ö grå Haakon VII, prakt 50
8376 398 ** pr-lyxcentr 60ö Haakon VII 50
8377 398 60ö Hakkon, T stpl, PRAKT 50
8378 413-15 NORDKAP IV 1953, VF used cpl set 150
8379 413-15 NORDKAP IV 1953, VF used cpl set 120
8380 413-15 ** NORDKAP IV kpl 20,30,55 ö , VF 100
8381 413-15 NORDKAP IV 1953, VF used cpl set 85
8382 418 BERGEN 25-4-54, PR-LYX, 30ö 60
8383 426-27 ** NORWEX 1955 , FIN serie 125
8384 426-28 ** NORWEX 55 KPL vF 125
8385 426-28 ** 20-55ö NORWEX , EF, PRAKT 110
8386 426-28 ** NORWEX kpl PR-LYX serie 100
8387 426-28 ** 20-50ö NORWEX kpl, prakt 90
8388 430 90ö Hakkon, T stpl, PRAKT 50
8389 436 ** 70ö gråbrun Haakon VII, LYX 70
8390 436 ** 70ö gråbrun Haakon VII, PRAKT 45
8391 451-60... ** Olav V 25ö-10 kr 21 olika . F ca 1100 360
8392 451-60 ** Olav V 10 olika 1958-59, F ca 600 200
8393 455-60 ** Olav 1958-59 kpl inkl 58-60x, Fca 630 200
8394 456-460 ** 1-5 kr OLAV V 175
8395 456-60 ** OLAV V 1-10 KR , VF, F ca 700 240
8396 456-60 ** OLAV 1-10 KR, VF 150
8397 456-60a ** 1-10kr Olav V på vanl. ppr. F 700 175
8398 457b ** 1,50 kr Olav, fosfrc. ppr, LYX 50
8399 459 ** 5kr violet OLAV V, LYX 200
8400 459 ** 5 KR OLAV V , VF 120
8401 468 ** 50ö gulbrun OLAV V, PRAKT 25
8402 468 ** 50ö OLAV gulbrun, PR 25
8403 506 ** OLAV V, 50ö RÖD, PRAKT 25
8404 515-55a ** 25-90ö Stiliserade motiv vanligt papper 13 olika ,hörnmarg 4-bl, PRAKT 475
8405 554A ** 30ö grön 2-sid , 4-strip , pr, F 160 45
8406 633 100ö blåviolet Sjusjöen 29-2-77, lyx 50
8407 683 80ö , HOV 2-2-73, SUPERB 50
8408 897 2,00 kr FÖRDE 13-9-82, PRAKT 40
8409 1169 4kr, NÖRVED 03-06-93, LYX 50
8410 1246 10KR, REDALEN 08-11-96, LYX 35


TJÄNSTE
8411 9-20 ** 6olika 2,15,25,30,70,100 ö PR-LYX 100
8412 9-20 ** 6olika 2,15,25,30,70,100 ö PR-LYX 90
8413 13 ** 15ö OFF SAK, LYX marginal ex 50
8414 16-20 ** 3olika ,30,70,100 ö PR-LYX 150
8415 21 ** 5ö LILA 1934 OFF SAK, SUPER LYX 100
8416 21 ** 5ö lila OFF SAK, LYX obet gummiböj 35
8417 22 ** 7ö orange 1937 OFF SAK, LYX 200
8418 22 ** 7ö orange 1937 OFF SAK, PR-LYX 130
8419 23 ** 10ö grön 1934 OFF SAK, LYX 75
8420 23 ** 10ö grön 1934 OFF SAK, PR-LYX 40
8421 23 ** 10ö grön 1934 OFF SAK, PR-LYX 25
8422 25 ** 20ö röd 1934 OFF SAK, LYX 75
8423 26 ** 35ö lila 1934 OFF SAK, LYX 50
8424 26 ** 35ö lila 1934 OFF SAK, PR-LYX 25
8425 26 ** 35ö lila 1934 OFF SAK, pr-LYX 20
8426 27 ** 40ö grå 1934 OFF SAK, LYX 50
8427 27 ** 40ö grå 1934 OFF SAK, LYX 40
8428 27 ** 40ö grå 1934 OFF SAK, LYX 30
8429 28 ** 60ö blå 1935 OFF SAK, LYX 40
8430 28 ** 60ö blå 1935 OFF SAK, PR-LYX 30
8431 28 ** 60ö blå 1935 OFF SAK, PR-LYX 25
8432 29-39 ** OFF SAK 1937-38 vm ph, kpl serie 90
8433 29-39 ** OFF SAK 1937-38 vm ph, kpl serie 80
8434 29-39 ** OFF SAK 1937-38 vm ph, kpl serie 75
8435 63 Solkors 35ö violett, bra stpl ex 40
8436 115-16 ** Tjänste 2kr, 5KR rödlila, pr-lyx 65
8437 116 ** Tjänste 5KR rödlila, 1973, LYX 50
8438 136 ** Tjänste 5KR ljust rödlila, marginalpar 100


LÖSEN
8439 1c * LYKKEBREVET * 1 DEL 125


RETURMÄRKEN
8440
**Julmärke 1946 med Dragspel 200


HÄFTEN
8441 50 NORWEX 1980 2st ett ex knr 011719 30
8442 53-57 , 59 FÅGLAR, BIRDS 6 olika häften 110
8443 53-57 FÅGLAR, BIRDS 5 olika häften 90
8444 58,60-61 Julmotiv 3 olika häften 1,75, 2kr, 2,50kr 75
8445 59 FÅGLAR Svalbard , BIRDS 10x 2,50kr 30
8446 59 FÅGLAR, BIRDS 10x 2,50kr 25
8447 59a FÅGLAR, BIRDS 10x 2,50kr 25
8448 60 Julmotiv 10x 2kr 1983, kn 056904 30
8449 61 Julmotiv 10x 2,50kr 1983 30
8450 62 Eventyr 1982 10x2 kr,kn 067602 F 225+ 55
8451 62-63 Eventyr 1982 2 olika, F 450 100
8452 62a Eventyr 1982 10x 2kr ,, F 225 85
8453 62a,63b Eventyr 1982 10x 2kr ,10x2,5 kr, F 450 85
8454 63 Eventyr 1982 10x2,5 kr, F 225 50
8455 63b Eventyr 1982 10x2,5 kr, F 225 45
8456 64-65b JUL 1985 2st 10x2kr ,2,50 kr, F 450 100
8457 65b FÅGLAR, BIRDS 10x 2,50kr 70
8458 65b FÅGLAR, BIRDS 10x 2,50kr 60
8459 66-67b Julpost 1986 10x 2,10kr obet fl.+ 2,50 kr 60
8460 66a JUL krans 1985 10x 2,00 60
8461 66a JUL krans 1985 10x 2,00 55
8462 66a JUL 1986 10x 2,10 50
8463 66a,67b JUL 1986 10x 2,10 10x 2,50 90
8464 67b JUL 1986 10x 2,50 50
8465 68a Matsopper 10x 2,70 kr 40
8466 68a Matsopper 10x 2,70 kr 35
8467 72 LUDVIG 1988 , 10X 2,90 kn 004971 45
8468 72a LUDVIG 1988 , 10X 2,90 45
8469 72b LUDVIG 1988 , 10X 2,90 kn 010523 50
8470 73 Matsopper 10x 3kr, kn 063084 40
8471 73b Matsopper 10x 3kr, kn 057991 45
8472 74 Jul 1989 10x 3kr, kn 037624 45
8473 74a Jul 1989 10x 3kr 45
8474 74b Jul 1989 10x 3kr, kn 080970 50
8475 75 ORKIDÉER 10x3,20kr kn 054207 40
8476 75 ORKIDÉER 10x3,20kr kn 037109 35
8477 75a ORKIDÉER 10x3,20kr 35
8478 76b Jul 1990 10x 3,2kr, kn 046600 40
8479 76b Jul 1990 10x 3,2kr, kn 031065 35
8480 77 Jul 1991 10x 3,2kr, kn 051218 30
8481 77b Jul 1991 10x 3,2kr, kn 008016 40
8482 78b ORKIDÉER 10x 3,30 kr, kn 024175 40
8483 81b Jul 1993 10x 3,50 kr kn 024566 45
8484 82 Fjärilar 10x 35 kr 35
8485 83b JULPOST 1994 10x 3,50 , kn 015552 40
8486 84 Skogsbär 1 1995 8x3,50kr ,kn 051481 35
8487 87,93 H96 ,Postverket 350 år, 3 olika häften 90