ObjNr catno Beskrivning Utrop


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Förfilateli brev från Lübeck till STH med blå stpl STOCKHOLM 1 JULI 1855 dvs sammma dag som de första Svenska frimärkena kom ut. Intressant. 10000
2
"VIA D&T" inom ram LYX Dirigeringsstämpel på obetalt brevkuvert från okänd ort i Sverige via "PKXP nr 2, 22.3.1875" sänt till Galesburg, Illinois, USA, via Chicago 8/4. Även BLÅ "U.S.CURRENCY 16". Postal 6.000 kr 3000
3
Brev från MALAGA 2 JUN 1860 , via Paris till Stockholm, dekorativ RÖD stpl SPANIEN, transit stpl bak, not 144 , 8 i blått. 800
4
FJÄDERbrev , KRONOPOST stpl och med fullt innehåll daterat Januari 26 1829 sänt till BROBY 600
5
GÖTHEBORG 21-5-1822 "via Helsingborg" och "frco Hamburg"baksid K.SN.P.C Hamburg 27 May 28 till S.Malo stpl Suede , T.T.R.4 lösen not 18. Intressant PR-LYX obj. 500
6
4SK Stockholm Lösenstpl typ 2,Lyxbrev 9-10-56 500
7
18öre LÖSEN stämpel på brev med innehåll från Köpenhamn 2-1-62 till LANDSKRONA 4-1-62, nrstpl 1, PR-LYX objekt 450
8
Kungörelse till INGELSTORP MED 3 KRONSTÄMPLAR 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

9 Her Hernösand PR-LYX Rakstämpel på brev med innehåll till Lissabon. Transit "K.S.&.N.P.C" Hamburg 29 APR 1928 samt ovanlig anteckning "fro Antwerpen". Mycket SÄLLSYNT med rakstämpel brev till PORTUGAL 2000
10 RakKÖP KÖPING , PRAKT , 1825 500
11 RakMAR MARIEFRED, PR 400


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

12
RUNNEBY 24-11-1836 sällsynt BÅGstpl i PRAKT på brev till WEXIÖ, F 6000 3000
13
SÖLVITSBORG 9-8-31, BÅGSTPL I LYX . F 3500 2000
14
FJÄDER OCH KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1807 700
15
2 ST KRON STÄMPLAR på vacker kungörelse 21 aug 1791 400
16
3ST PR KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1831 400
17
LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1802 300
18
LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1814 300
19
LYX KRON STÄMPEL på vacker kungörelse 1810 300
20 BågBor BORÅS 30-11-36, PRAKT, militärankn 300
21 BågChr CHRISTIANSTAD 3-4-31, PR-LYX typ 1 400
22 BågGÖT GÖTHEBORG 17-11-32, TYP 2, PRAKT 300
23 BågHal HALMSTAD 13-6-31, LYXS, 2 viktklass 350
24 BågSto STOCKHOLM 13-3-34, typ4 , PR ,F2000 till MANDAL , NORGE 1000
25 BågSTO STOCKHOLM 7-1-34, PR, typ 4 900
26 BågSTO STOCKHOLM 17-1-46, typ 12 400
27 BågSto STOCKHOLM 15-5-34, typ5 , PR ,F 800 300
28 BågStre STRENGNÄS 29-9-53, PRAKT 350
29 BågWes WESTERÅS 20-12-33, PRAKT-LYXs, t2 400
30 CAR 4K Carlskrona 27-11-55, LYX 4-k stpl 200
31 NOR NORRKÖPING 1-7-1835 BÅGst typ 4 till STH , REK i 2 viktklass, PRAKT 400
32 NOR NORRKÖPING 1-2-1835 BÅGst typ 4 till STH , i 2 viktklass AB 300FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

33 4-k NORRKÖPING 29-11-1852 i BLÅ FÄRG SUPERB , POSTAL 2500 700
34 4-kCAR CARLSKRONA 19-7-38, LYX 4-Kants 350
35 4-kHer HERNÖSAND 29-7-52, PRAKT 300
36 4-kWen WENERSBORG 26-10-47 typ 4 ab -PR 750
37 4-kÅby ÅBY 7-12-54, typ 2 BLÅ, LYX 400
38 4k-Wa Warberg 3-11-54, BLÅ,ab-ba 400
39 SAL SALA 13-3-51 TYP 2 PR 300


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
40 GAG GAGNEF 27-1-36, PR-LYXS 350
41 2c 4sk HÖGBLÅ, AB-PRS STH 20-6-56 1500
42 2ev6 STH 17-11-57, praktex 4SK F.YRA , brev 1100
43 2f CARLSHAMN 25-9-57, PRS 4sk på brev till Lund. 500
44 2m STH 9-3-58, PRAKTBREV 4 SK 1000
45 4a JÖNKÖPING 29-12-55, 8sk på vackert brev (obet riss i brevet upptill). Mycket gott objekt. Vackert 2000
46 4f,2e 8 skilling Banco i 2 ex och 4sk som 20sk porto på rekonstruerat brev till Finland. Brevstycket med märkena har klippts ut och senare återmonterats på det ursprungliga brevet. Trotsatt 4sk har några ktt., ett mycket vackert och ovanligt objekt med lätta 4-kantstämplar NYKÖPING 31-12-57. stpl Franco inom oval ram samt på baksidan Stockholm transitstämpel 1 JAN 58 6500
47 6a1 praktstpl 1skill på brev (borttagen för kvalitetskontroll och ditsatt med fastsättare) , sällsynt brev med Lokalbref 1st Tn 14-11-56 på baksidan, F 12000 för brev , men bara märket F 7500 och mycket gott ex 2000
48 6a3 STJÄRNSTÄMPLAR PÅ 2X3Ö LOKAL MÄRKEN , båda mycket goda ex, brevet arkivikt med spricka i pappret. 800
49 6A3 3ö AB-PRAKT ex (3,3,4) på brevframsida med bakflik stpl Lokalbrev 1 tur 26-4-1861. mycket vackert märke , prydlig adressering. 700
50 7b2,9c3 DANSKA nrstp 1 på 5 och 12ö vapen på 17ö portobrev till Köpnhamn (blå ank stpl på baksidan), svagt arkivveck brör 5ö. Dekorativ BLÅ FRA SVERRIG 13-6-68. Mycket gott objekt 2000
51 7c2,e2 5 öre in 2 shades yellow and bluish green and 3 öre brown, on cover from Ullånger to STOCKHOLM K.K.16.5.1872. Superb quality. 750
52 7c2,16e NORA 22-7-71 REKOMMENDERAT BREV 20Ö OCH 2X 5Ö I UNIK KOMBINATION av 30 ö rek porto. Intyg Grenstedt 20ö lätt veck. Mycket gott -PRAKT objekt. 7500
53 7d ÖSTERSUND 4-10-65, 4x5ö i 2 par på sällsynta kombinationen för 20ö porto till "Trånhjem" NORGE. Stämplat 4 dagen för portosatsen. Tidigast kända med 4x 5ö?. F 38.000 Mycket gott objekt 3 (4x3 centr ), (4x3-4 stpl ) 3 fräschör. Sign O.P. 7 d. 10000
54 7d,9c2 5Ö OCH 3ST 12Ö VAPEN på brev till BERLIN , avsänt GBG 3-8-66, Mycket intressant kombination, 1 ö överfrankerat och Unikt?, 900 FRANCO STPL OCH BLÅ STRALSUND M.M. PÅ BAKSIDAN. AB-PRAKTOBJ 2000
55 7d1 24ö gul på brev med rättvänd BLÅ HUDIKSVALL 16-11-75, stpl lyxavtryck , notering Emb.Brf no 231 till BOLLNÄS. 600
56 7f2,20b, 25d. 5ö vapen +6ö ringtyp + 30 ö ringtyp = 41 ö till RIGA. PRAKT-LYX stpl KÅREHOGEN 3-8-73, FRANCO inom ram, lätt röd FRANCO, sänt via OROUST 4-8-73 och STRALSUND 7-8 BERLIN, ANK stpl Riga 28-8-73. Intyg HOW 4(2,3,4) (4,4)4. PRAKTOBJEKT. UNIK PORTOKOMBINATION. FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT !! 30000
57 8,14Bb Färgfriska 9+3 öre på inrikes brev. Mycket ovanlig kombination för 12ö porto. Intyg HOW 3.3.3.4, PRAKTst SÖDERHAMN 13-7-65 10000
58 8,9,10 Brevklipp 45ö vapen ovanlig kombination 9ö+24+12ö STH 20-2-65, vackert 350
59 8b,14Bc1 NORRKÖPING 21-7-64, 9+3ö på PRAKTBREV till Nyköping, 4 (5,4)(4,4) 4, F 7500 + prakt 4500
60 8c,10e, 11c , 9,24,30ö vapen på 63ö brev till Tyskland. Vackra rättvända stämplar STH 18-12-60 på märkena och Franco och Aus Schweden vid sidan samt 3 stämplar på baksidan . "några små, svaga s.k. rostfläckar" Intyg Sjöman mycket gott objekt 4000
61 8c,12b 9+50ö= 59 öre REK dubbelt porto+ rekavgift. STOCKHOLM 12-9-64 .Intyg HOW 13(3,3) (3,3) 3 Mycket gott objekt . Ovanligt 7500
62 8c,14BC1 MALMÖ 12-1-66, PRAKTSTÄMPLAT brev 9+3ö till RONNEBY. OVANLIG KOMB. 5000
63 9 STORA RÖR 3-11-65, stpl 1200+brev 500
64 9 STORA RÖR 3-8-68, F 800+ ca brev 3x = Postal ca 2400 400
65 9 LYX stpl CALMAR 6-5-65 på brev 300
66 9b1 RÅNEÅ 3- (OMVÄND 3:a)-2-59 4-k stpl på Tredjeståndsvikt brev till Nederkalix. Innehåll angående auktion uppläst 6/2. 750
67 9b1 LYXs GEFLE 6-4-59,praktbrev 700
68 9b2 TREDJESTÅNDSVIKT BREV med obetydlig papperskada,st HAPARANDA 18-7-66,PRS 750
69 9b3 12ö "svartblå" sällsynt mörk, Göteborg 31-8-69, Ab 900
70 9b3 NYKÖPING27-8-67 till Ronneby, DUBBELANVÄNT brev inuti Göteborg2-8-67 till Nyköping. Sällsynt 750
71 9b3 CARLSTAD 3-6-69, PRAKT 400
72 9b3,14Be STEINBERG BREV, skickligt manipulerat brev 27öre till Tyskland stpl STH 26-9-69. För studium. 1000
73 9c1 BLÅ PRAKT stpl GÖTHEBORG 12-10-58, underbart objekt. 1000
74 9C1 BJÖRNLUNDA 8-8-59, PR -LYXs 400
75 9c3 ESLÖF 8-1-70 PRAKT stpl brev med 3strip + singel 12ö vapen på 48 ö frankerat brev( porto45ö) brev till London, vä ex några ktt, tryckvarianter vä ex stapel i R i Sverige, 3 ex rambrott över R-I, vit prick efter ÖRE, Mycket gott objekt. Stämplar PKXP. N:r 2 9-1-70, RÖD LONDON PAID 12 JA 70. UTSÖKT SÄLLSYNT BREV MED VÅGRÄTT 3-STRIP 12Ö VAPEN 1600
76 9c3 LYCKSELE 2-12-67, PRS brev med par 12ö vapen (en kht) med anteckning. Registreras . ovanligt. Vackert mycket gott obj. 1000
77 9c3.10h2 KARLSHAMN 13-2-72, FANTASTISKT VACKERT PRAKT brev till SCHWEITZ. Transit och ankstpl. Intyg HOW 4 (4,4)(4,4) PRAKT OBJEKT. 4000
78 9d3 SVENLJUNGA 15-4-70, LYXBREV 1000
79 9d3 ESLÖF 31-8-68, SIDOSTPL 3. TÅG PR-LYX OBJEKT 700
80 9h,10a PR. CALMAR 18-4-62 fina färger 2300
81 9h1,10d1 HALMSTAD 11-9-62, 12ö ultramarin och 24ö .på3-dubbelt portobrev. Intyg Sjöman . Mycket gott objekt. 650
82 9i 12ö STRÖMSHOLM 17-9-62, PR-LYX 400
83 9i BJÖRNLUNDA 18-7-61, P-LYXS 300
84 9i GEFLE 3-10-61, PRS FINT BREV 250
85 9j GEFLE 1-8-61, PRAKTBREV 500
86 9l STH 4-2-63 12Ö SINGEL Fantastiskt 51ö underfrankerat brev (63ö porto) till BERLIN Lösen notering "5 3/4" Sgr för mellanskillnaden mellan porto /Sgr och tillgodoräknat 12 öre = 1 1/4 Sgr. Wfr "3 2/3" Sgr . Stämplar BL.A. aus schweden , hamburg kspa (d) OCH hAMBURG. mYCKET OVANLIGT MED UNDERFRANKERADE BREV FÖRE 1865. iNTYG how 3,2,3,3 . mYCKET GOTT OBJ. 12000
87 9m ÅNGBÅTS PXP. No 32. 17-7-1872 PRAKTOBJEKT, intyg HOW 4,3,4,4, MYCKET SÄLLSYNT MED SÅ FINA VAPENBREV MED ÅNGBÅTS stämplar. UTSTÄLLNINGS objekt 3000
88 9m 12ö Grönaktigt ljusblå LYX Göteborg 18-7-72 1000
89 10, 9 36 öre vapenbrev till SCHWEIZ PRAKT obj. st Stockholm 11-3 1871 ,ankst. Langau 17-3-71 6000
90 10, 9 PRAKT-fullt brev till England st Westerås 3-11-71 1800
91 10,9,14 24Ö h2, 12ö c3, 3ö 2st d, som ovanlig komb av 42ö porto till FRANKRIKE på brevdel MALMÖ 22-4-72, och FRA SVERRIG ,blå stpl 300
92 10a GÖTHEBORG 12-11-62 300
93 10b(2)+ 9e på vackert brev 5-dubbelt porto STH 2-2-60 2500
94 10c svår nyans på brev, STH 20-12-58 700
95 10d1 UPSALA 31-12-63 3st 24ö , 72ö til FRANKRIKE , VACKERT BREV MED RÖD PD, Suede Erquelines, flera tr. och ank stpl på baksidan. Mycket gott objekt. 2000
96 10d1 GEFLE 5-10-65, 24ö par PÅ 48ö 4-dubbelt portobrev. i AB-PRAKTkvalitet. 1000
97 10d1,v2 GEFLE 6-8-64, prs, 24ö (omv) ÖRF. 700
98 10d1,11b Brev till England via Nordtyskland och Ostende med Vapentyp 2 x 24öre samt 2x30öre = 108 öre ,stämplat Gefle 19-9-60 och med dekorativa röda st Fraanco,P, Aus Schweden och London Paid Sp 22 1860, Intyg HOW ngn nött tand, 3(2,2,3,3),3-4,3 Mycket Gott Obje 6000
99 10d1,11b STH 10-5-61 med 24ö i par samt 2st 30ö på 108 ö PRAKT BREV till Beaufort Castle i SKOTTLAND , på framsidan rakst. FRANCO och på baksidan transitst. HAMBURG K.S.P.A. (d) 15-5-61 och blå ankst. BEALY MY 19 1861. 5000
100 10d1,11d1 STOCKHOLM 22-3-65, till HOLLAND, drottningbrev med dubbelt porto 144ö, 24ö+ 4x 30ö. Attest Harry Snarvold. felfritt. Sällsynt dubbelporto med flera dekorativa stämplar. 15000
101 10d1,11e1 STH 7-3-61 , PAR 24Ö + PAR 30Ö = 108 ö till New Castle England, Franco stpl , röda ank stpl . Vacker komposition och handskrift 2500
102 10d2 FALKÖPING 5-4-68, LYXS 24ö på brev med anteckning "EMB BREF" TJÄNSTEBREV INNAN DET FANNS TJÄNSTE MÄRKEN. 1000
103 10d2 3-strip 24ö, på klipp från 72ö brev till (England) via Göteborg Intressant 400
104 10d2 HERNÖSAND 22-5-68 , PRS, 24ö( omv) 300
105 10d2,11d 24ö,par 30ö på 84 ö på större del av brevframsida STH 26-4-70 till PARIS . Intyg LASSE NIELSEN Very fine copies. 500
106 10d2,11d2 24ö+2x30ö= 84ö till FRANKRIKE,vackert stpl HUDIKSVALL 17-9-68, transit och ankomststämplar. Vackert AB-PRAKT. 4000
107 10d2,14Bd 24+3= 27 öre till SCHLESWIG med PRAKT stämplar Kalmar 8-3-1870, mycket vackert och ovanligt 3500
108 10d2,16 par 24ö, 20ö på klipp från 68ö brev till(Schweiz) Intressant 500
109 10f2,11g, 16e, TORP 11-6-72 TILL GISLAVED, 74 ÖRE ASS MED 24+30ö (kht) VAPEN o 20ö (lätt veck) LEJON kanske unik kombination då den vid intygets skrivande 1996 inte var noterat i Facit. Intyg HOW gott objekt. 2 (3,3,3)(4,4,4)2 . Intressant objekt med snören och lacksigill. Fint Utställningsobjekt! 7500
110 10g GBG 17-5-65 TILL NORGE mycket vackert 750
111 10g 24ö gul GBG 23-2-65, intyg Sjöman mycket gott objekt. svår nyans på brev. 400
112 10g1 BORÅS 2-10-64, AB-PRs LYXcentr rufftanda 24ö gul 2 viktklass. 250
113 10h2 UPSALA 29-1-72, 3X 24Ö på 72Ö DUBBELPORTOBREV till London. röd ank stpl Intyg NS mycket gott objekt, en lvht. dUBBELPORTO ÄR SÄLLSYNTARE ÄN VAD MAN KAN TRO DÅ DET FINNS MASSOR 36Ö PORTOBREV. 5000
114 10h2,14Be 24+3ö= 27 ö till LüBECK - SCHLESWIG HOLSTEIN, PRS STH 11-10-69, oval FRANCO stpl . PRAKT obj. Granskat av HOW. 1800
115 10i,14Bh HELSINGBORG 14-7-72 med 24+3ö = 27ö till Lübeck. , 5 stämplar på baksidan , svåra i nyansen . en mycket vacker kombination PRAKT-LYX stpl. 1500
116 10i,9c3 PRs 24ö,STH 3-5-71 , + 12ö på 36ö brev t England 1900
117 10v2 24 öre variant ÖRF på brev Arboga 5-5-67 1500
118 11b(2),9 2st 30 öre+12ö =72ö till Frankrike stpl ÖKNE 13-2-59 vackert och ovanligt 3500
119 11b(3) DROTTNING brev (sorgebr. med. innehåll sign. Louise) till HOLLAND med 3-STRIP 30 öre vapen stpl STH 30-1-61. Ett märke har varit vikt över kanten. Utlåtande Sven Åkerstedt, vackert och fräscht. 4000
120 11b,v5, 11b, 30ö och 3x 5ö I MUSTIG INTENSIV FÄRG en 5ö nr 1 med variant öppet Ö, och ÖRF. samt nr 3 ÖRF avstämplat STOCKHOLM 23-1-65, till Lübeck Tyskland . Intyg HOW 3,3 (3,3,4,4 ) 4 mycket gott objekt med praktkvaliteter. 6000
121 11d2,14Bf 2x30ö +2x3ö =66ö som REK brev med 4-dubbelt porto, 48ö+18örekavgift ,HÅKANTORP 9-11-71, PRAKTSTÄMPLAR till Jönköping. Intyg HOW 3(2,2,3,3) (4,4) 3 ,sällsynt , känd endast i 2ex UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 13000
122 11e1 FALUN 14-6-1866, 4-strip 30ö vapen på 10 dubbelt porto brev. STÖRSTA KÄNDA ENHET PÅ BREV, enda kända med denna kombination och bara 3 kända brev 10-dubbelt porto.Intyg HOW enstaka kt, litet riss på ett märke, mycket gott objekt 3,3,4,3. UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG. 15000
123 11e1(3) 3st 30 ö vapen till London stpl Norrköping 9-1-65 flera transit o ankomst stpl 2200
124 11e2 HUDIKSVALL 28-2-68 2x 30ö till RIGA RYSSLAND, betalar det sällsynta 59 öres portot ( F min 40.000) .Praktfullt brev med rättvända stämplar , på basidan transit stpl STH 25 Feb 68, Kiel-Hamburg och ank.st. RIGA 19 Feb 1868. Synnerligen intressant och sällsynt objekt sign. Sjöman. 6000
125 11e2 PKXP Nr 1 19-9-69. 30ö singel till Tyskland (3ö överfrankerat), underbart dekorativt med sidostpl FRANCO, 2 stämplar på baksid. 2200
126 11e2 GÖTEBORG 18-9-71, AB-PRS tiill HOLLAND, transit och ank stpl Amsterdam 22 Sep 71.AB-PR. 1100
127 11e2, 14Be 63Ö "VAPEN to EGYPT ,3+2x30 öre on cover front sent from
STOCKHOLM 21.12.1869 to Egypt, via North Germany and Austria. Cancellations FRANCO and FRANCA. A couple of short perfs, the stamps have been removed and re-attached.
Scarce destination, with this combination only two cover (fronts) are known. Cert HOW 3 (2,3,3), 4, 3 (2000).
15000
128 11e2,9c3, 14Be , PRAKTBREV 3+12+30Ö= 45ö STH 23-12-69 till LONDON 23-12-69, FRANCO inom ram,anteckning "via Danmark" RÖD LONDON PAID 28-DE-69, Prakt 4 (4,3,3) (4,4,4) 4. EN PÄRLA 3500
129 11e2,9c3 30ö, 12ö och 3 ö lejon 14Be på ovanlig kombination av 45öre porto till LONDON, rättvända stpl STH 15-3-70. intyg HOW mycket gott objekt 3(2,2,3) 3,3 2500
130 11e2,9c3 HAPARANDA 13-1-71, PRAKTs REK i 2:a viktklassen med sigill och delar av snören på baksidan, lite medfaret, 30ö kht, vacker skrift fint helhetsintryck. F 4000 750
131 11ev4 GBG 20-5-65, 30ö i par till Finland, vä 30ö accent över e. intressant parvariant på fint brev med omkarteringar 1000
132 11g,9d3 30ö rosabrun +3x12ö =66ö som REK brev med 4-dubbelt porto, 48ö+18örekavgift ,HÅKANTORP 4-6-72, PRAKTSTÄMPLAR till Jönköping. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,3,3,5) (4,4)4 . UNIK KOMBINATION. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 17000
133 12a,10a BLÅ stpl HUDIKSVALL på ASSbrev med 50ö och 24ö vapen Dubbelt porto o assavgift 50ö. Underbara färgstarka a-nyanser. UTSTÄLLNINGS OBJEKT! intyg HOW mycket gott objekt 3,(3,3) (2,2) 3 2200
134 12a,14c 3 och 6ö Lösen t 13 som lösen på Tyskt inrikes porto brevkortBLÅ stämplar STH ANK.A. 29-11-80, T inomram, Obetalt i blå färg. dekorativt. 1400
135 12d,10g1 GÖTEBORG 26-10-64, 98ö ASSbrevframsida, , PAR 24Ö+50Ö till CARLSTAD, TOPPFRÄSCHT 1800
136 12f1,10d2 MARIESTAD 28-10-67, LYXS 50ö (praktex 4,3,5) och 24ö på del av framsida ASS med dubbelporto. Intressant brevinnehåll ang. insamling till nödlidande i Norrland medföljer. 600
137 14Aa STH 14-10-5 TUR , liten nötning på brevet. .(gott-)mycket gott objekt 3,3,3 .F 6000 800
138 14B 3ö två par, PR-LYXs Pkxp. Nr1 10-6-71 900
139 14B 3ö TREDJESTÅNDSVIKT brev STH 12-5- 2 TUR till DJURGÅRDEN arkivve. 600
140 14B,21, FK1, 3 öre LEJON i par (ett ex kht,ft) samt 12 öre RINGTYP T 14 på 12 öre FRANKOKUVERT i TRIPPEL BLAND FRANKATUR monterade i 4-blocks stil, attraktiva stämplar BERGSBRUNNA 17-3-1873, PKXP 3 UPP 17-3-73, på 30 öre REKbrev. Utlåtande HOW" äkta och samma 15000
141 14Ba mkt fint brev STH 2tur 22-2 . nyansintyg ,HOW ,ab F 4800 1400
142 14Bc2,v3 3ö i 4-STRIP PRS SÖDERTELJE 29-3-67, Notering REGISTRERAS, övre ex med början till varianten "fläck på nos". Vackert utst obj. 2500
143 14Bc2,v4 3öre Lejon i par, ett ex med variant "cigarr". , prs Stockholm 26-4-,6 tur, mkt sällsynt 2500
144 14Bc216 FRA SVERRIG 12.4.1870 4 (4,3,3,3)(3,4,4) Praktbrev 2x3+2x20 öre on cover dated ”Landskrona 11 Apr” sent via Denmark to Great Britain. Cancellations FRA SVERRIG 12.4.1870, KIØBENHAVN 12.4 and LONDON EC PAID14.AP.70. Superb. 4000
145 14Bd MARIESTAD 29-5-72, AB-PRAKTstpl 4x 3ö Lejon på förnämligt brev 1250
146 14Bd STOCKHOLM 18-8-68, 4x3Ö några nötta tänder gott-mycket gott objekt 600
147 14Be,9c3 3öre+12ö i par på 27ö till Hamburg, stpl Malmö 3-1-1870 ank stpl. Intyg NS 3,(2,3)3-4 Mycket vackert objekt 1800
148 14Bf 4st 3öre (1 ex kht) vackert stpl YSTAD 11-7-71, Mycket gott obj. Svår nyans 1200
149 14Bg GBG 9-4-72, 3ö par på trycksak, Årsberättelse för "Liverpool and London and Globe Insurance Company". 300
150 14Bh,21b STH 25-9-72, 3Ö LEJON OCH PAR 12Ö RINGTYP som 27ö porto till BERLIN. Trots knappt märkbart arkivveck genom märkena ett mycket fint BLAND FRANKERAT BREV . F 14000 2500
151 15b1 17 öre Liggande Lejon singel stpl WSB 3-3-67, till Tyskland, underfrankerat med 8 öre(avsändaren torde ha förväxlat portosatsen med avgiften till Danmark ,vilken var 17 öre). Brevet har således blivit stpl OTILLR;FRANCO inom ram samt med tysk stpl i BLÅ färg "Unzureichend frankiert." inom ram. Intyg HOW 2ktt, 3,3,3,3 Mycket gott objekt UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! 15000
152 15b2 17öre till Danmark mycket vackert Uddevalla 21-6-69 2250
153 15b2 17 öre på PR-LYX stpl brev Uddevalla 11-5-69 t. Danmark 2200
154 15c 17ö GRÅ och 24ö vapen på 41ö brevdel till ITALIEN (namnet bortrivet). Vackert stpl STH 7-1-70, attest och sign ENRO DIENA, Flera transit och ankomst stämplar. F för helt brev 180.000:- UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 6000
155 16a 2x20ö = 40ö Stockholm 27-8-66 till ÖSTERRIKE vackert brev obet anmärkning , Intyg HOW mycket gott objekt 3,5,3,3. Söllsynt brev. 4000
156 16a 20ö i par på AB-PR brev till Tyskland st GBG 14-9-67. Stpl Francoi blått och inom ram samt 3 transit/ ank stpl. 2300
157 16b1 20 öre prc par , st GBG 8-8-67 på 40 ö brev till TYSKLAND Mycket gott objekt. 1600
158 16b1 20ö i par på 40ö brev till Tyskland, STOCKHOLM 16-7-67, FRANCO . inom ram cch blå Stralsund på baksidan. Mycket gott objekt men arkivveck i övre märket. 700
159 16b1,7b1 STH 7-10-66, 20+5ö= 25 Ö till TYSKLAND , Franco stpl inom ram , arkiveck, men praktutseende, stpl baksidan K.D.O.P. 10-10 1800
160 16b2 par på br t. Tyskland, stpl Göteborg 15-8-67, AB 1800
161 16b2 20 ö GBG 19-8-68 på AB-PRAKT br t NORGE 1600
162 16b3,14Be STEINBERG BREV, skickligt manipulerat brev 40 öre till Tyskland med bara Danska stämplar. För studium. 1000
163 16c 20 öre Lejon i par( vä märke obet arkivveck) på brev till ÖSTERRIKE , AB-PR STPL Halmstad 25-9-68, blå FRANCO stpl inom ram , flera stpl på baksidan. Mycket gott objekt. 5000
164 16c 20 öre i 2 ex på 40 öre till TYSKLAND med PRAKTst Westerås 18-7-68, blå Franco stpl, Suberbt vackert 3500
165 16c ÖSTERSUND 8-12-68, prs, bläcknot. 20 ö till THRONDHJEM. 600
166 16d,7e2 STH 20-4-70 45Ö porto (20ö par + 5ö kht) till RIGA, MYCKET GOTT OBJEKT, transitstpl på baksidan. och ankstpl. 2800
167 16g,14Bg, 7c2, 28 öre till Finland ,st STH 24-4-1872, 20 öres märket är defekt redan innan stämplingen, vackert och fräscht 600

16,5 RINGTYPSBREV
168 17a par 3ö a-nyans MALMÖ 1-11-72, trycksaken en spannmålsraporrt tryckt London 28 okt 1872.LYX ståmplat praktobjekt 1600
169 17a STH 15-11-4 TUR, par av svåra a nyansen på fint brev 1500
170 17c,21k MALMÖ 22-4-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, Mycket fint brev. 900
171 17c,21l ÖREBRO 15-2-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, AB.PRAKT , transit och ank stpl. 1200
172 17d Färgstarka 3Ö i 4ST på 12ö brev, STH 27-2-73, mycket gott obj. 350
173 17d,21 3ö och 12öre i par Ringtyp T 14 på 27 öre brev till Tyskland, fräscht och vackert, stpl Gefle 2-9-73 1100
174 17d,21J MAJORNA 2-7-73, 30ö REK med par 3ö ,par 12ö till STH, Intyg HOW PRAKTOBJEKT. 2000
175 17d,21k SUNDSVALL 22-9-73, 12ö i par och 3ö = 27ö till Rostock , Mecklenburg Schwerin, vackert mycket gott objekt, arkiv vikt. 900
176 17e EKSJÖ 31-1-77,+BLÄCKMAKULERING 3ö i 2 par som 12ö inrikes porto. Fint och ovanligt 650
177 17e,21 3 ö+ 3x12ö på Rekommenderat brev till RYSSLAND, st WÄRNANÄS 23-9-78, transit stpl KALMAR 25-9-76, och ank st . Något medfaret men UNIKT OBJEKT. 5000
178 17e,21k GÖTEBORG 6-9-73 , 3ö,2x12ö på 27 ö brev till TYSKLAND, ankst PRAKT objekt 1500
179 17e,21m 3 OCH 12Ö I VARSITT PAR PÅ MYCKET VACKERT BREV daterat STOCKHOLM 28 OKT1874 , sänt till Helsingfors och endast makulerat med BLÅ FINSKA ANK stämplar. PRAKTOBJEKT, toppfräscht sign O.P. 17e,21m 5000
180 17e,var STH 18-7- 4 TUR, 3ö med DRAGSPEL 2000
181 17f 4 st praktcentrerade 3ö = 12ö brev med rättvända stpl GEFLE 17-1-76 600
182 17f ÅRJENG 25-10-77, tredjestånds skriven kungörelse till JERNSKOGS KYRKA. iNTRESSANT 300
183 17f,21m PKXP No1 NED 2-6-1874, 42ö (3öx2+12öx3 ) till Bordeaux Frankrike, violett PD stpl och 3stpl på baksid. Intyg NS gott-mycket gott objekt. Ovanlig kombination. 2200
184 17g 17g, 20g, 22d brev, 28ö PORTO brev MYCKET OVANLIGT MED 6Ö GRÅ i kombination 3+6+20 öre (veck) som synnerligen dekorativ och ovanlig kombination på brev daterat "Stockholm 14 aug 1874", samt med notering "frco per Hangö". Sänt till Ekenäs, Finland. Märkena endast bläckmakulerade. 3000
185 17g,21m PKXP Nr 1 NED 26-6-74, 2x3ö och 3x12ö på 42ö brev till FRANKRIKE, , många stämplar. en 12ö nära kanten och nötta tänder. Ovanlig komb. 2200
186 17g,21m 3 öre i par och 2 st 12öre på sällsynt brev t.Tyskland, prakt stämplar STH 9-6-76. Mottagare är sonson till skalden Tegnér 2000
187 17g,21m STH C.24-8-76, 3X3ö och 12ö 21ö , 20ö porto till EKENÄS Finland, ank (2)7-8 , ovanlig kombination 750
188 18 4 öre Ringtyp t 14 på 6 öre brevkort till ENGLAND, prs Göteborg 16-6-79, ett utsökt PRAKTOBJEKT 8000
189 18 Tidningsframsida "The Veterinarian" (en bit upp vä saknas) frankerad med 4 öre ringtyp t 14 PRAKT stpl LIDKÖPING 6-2-66. MYCKET SÄLLSYNT OCH TIDIG. F 30000 1400
190 18,19 20k, 4+2x5+ 6 öre as colouful and beautiful combination on large part of cover sent from Malmö to France. Cancellations FRA SVERRIG 6.5.1877, K 6.5, DANEMARK ERQUELINES 2
8.MAI.77 and BORDEAUX 9.MAI.77. Very scarce combination, only recorded to France according to Ferdén. Ex. Frimärkshuset 1977. Superb.
2000
191 18,26,32 ÖJEBYN 18-7-77, 4+50+50ö t 14 + 12ö t 13 på 116 ö UNIKT ASS brev. 2500
192 18a ,bke2 4öre RINGTYP T 14 välc. ex på 6ö bke 2 ,totalt 10ö , korrekt porto till TYSKLAND avsänt STH 24-8-78. PRAKTOBJEKT 3000
193 18a ,bke2 4öre RINGTYP T 14 PRAKT stpl KARLSTAD 11-5-77 på 6ö bke2 , 10Ö ö korrekt porto till LONDON.Kuriosa under 4ö sitter ett 3ö lösen. Kortet var tydligen felaktigt frankerat med 3+1 ö Lösen som var ogiltiga för denna frankering. 2200
194 18b Norrköping 4-6-79 .2st 4ö gråsvart ringtyp t14 och 12ö ringtyp t 13 på sällsynt blandfrankatur till Skottland . Endast 2 kända till Storbrittannien och unik till Skottland? (12ö defekt upptill redan vid frankeringen och innan stämplingen av brevet). gott- mycket gott objekt 2-3 (3,3,3),( 3,3,3) SIGNERAT O.P. 18b, 32b, Facit 9000 för brevkombinationen och 12000 för 18b på brev och bara märkesvärdet är F 2018 12000 kr. 6000
195 18b2,24g 19h, MAJORNA 1-7-77, PR-LYXS ASS med 4ö och 2x5ö samt 2x 24ö som UNIK KOMBINATION AV 62 öres portot.. Dessutom har kuvertet tidigare använts då insidan är frankerad med 12ö nr 21o JÖNKÖPING 18-3-777 sänt till Majorna. En liten hörndel av brevetsaknas. SAGOLIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Intyg HOW 3(4,4,4,5,5)(4,4,5,5,5,)3 10000
196 19a,14Bg, 16e, ESKILSTUNA 21-12-72 PR-LYXs, 3+20Ö (def hörn) Lejon och 5ö ringtyp a nyans (kht) 5 på 28ö trefärgs bland frankatur till Finland , på baksidan den sällsynta transit stpl STH Nr 7 22-12-72 ( stpl F 2000:-) ENDA KÄNDA med denna kombination. Högintressant 2200
197 20 6öre t 14 , 6 olika nyanser på brev bl.a. d sign Sjöman, svåra e och g. Fina brev 1000
198 20c AB-PRAKT br Karlshamn 28-2-1874 ,nyansintyg HOW, svår 3500
199 20c MÖLNDAL 8-12-73, Par 6ö svåra c nyansen , nyansintyg HOW 2000
200 20c GÖTEBORG 4-1-74, 6ö svår nyans på brev till Uddevalla, F 3000 500
201 20d PKXP No 2 UPP 13-9-74, PRAKTs brev med 2 st 6ö 400
202 20d,21l fk1, 6öoch 12ö ringtyp t 14 på 12ö francokuvert på 30ö rekbrev WERNAMO 9-6-74 till RONNEBY. MYCKET GOTT OBJEKT MED SÄLLSYNT UNIK KOMBINATION. 2000
203 20e AB-pr br.STH 24-11-74 F 2500+50% 1800
204 20e FILIPSTAD 23-2?-73, nyansintyg HOW , svår nyans F 2500 700
205 20f 6ö grå, STOCKHOLM 13-1-75 och sen 6 ö STH 15-1-75, TROLIGEN HAR DET UPPTÄCKTS ATT PORTOT VARIT 12Ö OCH INTE 6Ö .Postmästaren har då tillåtit avsändaren komplettera senare med 6ö. Posthistorist intressant utställningsobjekt. 6000
206 20g KARLSHAMN 31-12-74, 2st 6ö olivgrå på vackert brev till Ystad. Intyg Sjöman mycket gott obj. 1200
207 20g,21, 6ö grå + 12ö på 12ö FK , 30ö REK till Gnosjö, stpl Söderhamn 6-1874. Sällsynt objekt 6ö grå def hörn. Kanske unik kombination med 6ö grå. 500
208 20h MALMÖ 8-7-74, vackert brev till Falkenberg 500
209 20j,28b OTHEM 20-11-78, PRS blandfrankerat brev med par 3ö t13 +6ö t 14 1000
210 20k LIDKÖPING 17-9-77, PRAKTs par 6ö, Intyg Sjöman 17-9-77, mkt gott-praktobj. 600
211 20k Linköping 20-1-78 6ö på tidigt BREFKORT 600
212 20k,21o 6ö rödlila+ 12ö på framsida av 12ö FK, 30ö REK STH SÖD 15-1-77, F 4000 för helt kuvert Praktfullt ! 300
213 20k,28b GÖTEBORG 2-3-78 blandtandat brev 6ö t 14 och 2st 3ö t 13 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. ENDAST 2 KÄNDA! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4000
214 21 LYX st BREV STH3-5-76 750
215 21e PR STH 10-8-72 till Köpenhamn 400
216 21f WESTERVIK 21-9-72 PR-LYXBREV till Westerås 300
217 21gv3 FRA SVERIGE 16-5-74 till Köpenhamn 500
218 21i ÖFVERUM 24-3-73, LYXS, not. EMB.BRF 350
219 21j EFVERÖD 1-11-75 PR stpl på TREDJESTÅNDSVIKT prakt brev till DEGERBERGA. 500
220 21j NYA KOPPARBERGET 27-6-73, LYXstpl 350
221 21lvar ÖSB 14-3-74 , 12ÖRE med variant "stor vit ring ovan 12" och E i Frimärke variant F. Superläckert variantbrev! UTST. OBJ. 900
222 21m HALMSTAD 19-6-74, till Capt. Sebastian Tham via Köpenhamn 20-6 TILL IRLAND . Mycket sällsynt Adressland. Mycket gott objekt (obet kt upptill) med PRAKT stämplar. 5000
223 21m,17g 12 öre i 5 exemplar samt 3 öre som UNIK kombination av 62 öres assporto (1 öre överfrankerat då inga 2-öresmärken utgivits)
på mycket vackert brev stämplat LILLA ÅBY3.11.74. Mycket gott objekt och sällsynt med 5st 12ö på samma brev.
2200
224 21o DROTTNINGHOLM 26-9-76, BLÅ stpl , sorge brev till FLODA, transit stpl STH K.E. 25-9-76, ab-pr 500
225 22 20 öre orangered. SUPERB cover sent from Karlshamn
to London 1876, red London cancel.
500
226 22c HALMSTAD 10-10-75 , 20ö till Sebastian Tham i England, eftersänt till Russian Consulate i ANTWERPEN BELGIEN, extremt sällsynt eftersändning till Belgien .Unik? 3000
227 22d STH 6-12-75 2x 20ö RINGTYP T 14, 40ö dubbelt porto till FINLAND, ovanligt med t 14 , via Preussen, blå ANK stpl 12-12 1500
228 22e,24g, 26f, SÖDERHAMN 11-9-75, DUBBELT PORTO 24Ö OCH ASS AVGIFT 50+20ö på EXTREMT sällsynt portosats 3 Kända 94Ö VARAV 2 KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. utstobj. intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 6000
229 22f 20ö blekorange på brev daterat 1875 till finland med VIOLETT ANK 15-8, UNDERBART UTSTÄLLNINGSOBJEKT . Har tillhört Grand Prix samlingen Stockholmia 55 . Intyg Sjöman mycket gott objekt. 7000
230 22f STH C. 19-10-75, PRS 20Ö BLEKORANGE på utsökt brev till BORGÅ FINLAND,anteckning " fr ångbåt via Åbo", avs ALBERT BONNIER 2500
231 22h GBG 5-10-77, 20ö via HULL Oct 7 77 till GLASGOW ank 8-8-77, PRAKTFULLT BREV till Skottland 500
232 23 20/20 stpl PKXP Nr 17 6-4-77, på brev till Finland, notering "VIA tYSKLAND" Ank stpl 15-4. , transitstpl och rysk stpl på baksidan. PRAKT OBJEKT 1500
233 23b STH 24-7-77, 20/20 på vackert brev till Scweiz, , Ankstpl Neuchatel 27-VII-77. 1400
234 24b,21k STOCKHOLM 1-10-73 , 12och 24ö kht, på 36öre brev till LONDON. Röd ankomst stpl, Mycket gott objekt. 500
235 24d PKXP NR 2 NED 15-4-74 , ovanligt 24ö dubbelporto till Kjöpenhamn, ankstpl 600
236 24d,19d,f Sällsynt 34ö porto till London 24ö och 2 olkia nyanser 5ö avsänt STH 13-3-75, något slarvigt öppnat. MYCKET GOTT OBJEKT 1400
237 24d,20c 24ö 2 ex (ett ex kt) samt 6ö som 54ö porto på sällsynt brev till KANADA stpl STOCKHOLM 27-8-75, transit och ank. stpl Mycket gott objekt 3 (4,4,2)(3,3,3) 3, F 20.000:- 6000
238 24f,17c MALMÖ 20-3-73 , 24 och3ö på 27 ö brev till TYSKLAND, ankst 500
239 25,17,19 STH 22-8-74, 38Ö TILL RIGA, mycket gott objekt.ank. stpl F 12000 2200
240 25d,21 GBG 4-7-73, 30+12ö = 42ö TILL ORAN , ALGERIET, MEN Addressatens namn bortrivet. Sällsynt adressland , helt brev F 30.000 kr 1500
241 26,20 6 öre + 3x50 in strip of 3 öre in strip of three on insured cover with listed content, sent from GÖTEBORG 31.12.1874 to Gillberga. The second highest
postage and only recorded with this postage,according to Facit. 6ö corner defect and one 50ö worn perfs due to placed on edge of cover . F 9000 Very interesting
5000
242 26b,24f, 25e, Göteborg 8-5-73, 134ö ASS brev (4000 RIKSD) till CARLSTAD PUCKERUD, 50ö en kt, . Detta är det andra kända 134 ASS brevet och i en UNIK kombination. ej noterad i Facit. Mycket gott objekt. Utställningsobj. 3500
243 26b,7f 17d, 21g.GÖTEBORG 30-5-73 , 5ö vapen ,3ö ,12,50ö ringtyp t 14 på UNIK kombination och enda kända 70öre ASS porto , pga platsbrist har 3ö satts överkanten och blivit beskuren vid öppnandet, intyg HOW 2(,3,3,4)(3,3,4) MYCKET GOTT OBJEKT. UTST. OBJ 7000
244 26f,21 NÅS 16-3-75, 12ö kht, 50ö på 62 ö ASS brev , praktfullt INTRYCK 1100
245 26g,21p KOSTA 15-3-78, med 50 o 12ö på vackert 62ö ASS brev till Upsala , transit Wexiö 16-3-76 och Wärde stpl. Dekorativt med PRAKT STÄMPEL AVTRYCK. 1600
246 26g,24f, 25h, Assbrev med i Facit HÖGSTA KÄNDA frankering med 4 st 50ö i två par, 24öre och 30 öre =254 öre (assavgift 230 öre och 24ö dubbelporto). Stpl Sthockholm 25-9-76, Intyg HOW 2,(2x3,4,4),3,2 en del ktt,rep ht, reparationer av kuvert. Gott objekt. 25000
247 27c,22e 1 RIKSDALER och 20ö ringtyp t 14 på Adressbrev "Härmed ett paket" UPSALA 22-12-74 TILL KALMAR Intyg HOW mycket gott objekt 3 (3,4) (3,3) 3 brevet är förstärkt 20ö några ktt mot kanten och nr 27 kht. F 2018 1 känt och F 25000 8000
248 28a STH 25-7-77, rö tidigt stpl 3ö trycksak 150
249 29 NORRKÖPING BIKUPEstpl 25-2-82 LYX avtryck , på trycksak, priskurant på mjöl. Underbart AB-PRAKT OBJ. 500
250 29a,32c NORSHOLM 3-9-79, PRS brev 2x4ö ch 12ö , 20öre till TYSKLAND. mkt gott obj. 500
251 29a1,28e STH C 4-11-79, 4ö och par 3ö på brevkort till TYSKLAND. 700
252 29b,bke6 4ö på 6ö bke t. BELGIEN NORRKÖPING 12-10-83 nött baksida, sällsynt adressland 300
253 29b,fk par 4ö på 12ö fk som 20ö porto till Frankrike mycket vackert STH 8 27-6-83 300
254 29d,33f, 35h Skellefteå 22-1-85 , assbrev frö 1200Rd med 78 öres porto 2x4ö, 2x20ö (en med ktt) och 30ö ringtyp t13 sänt till Norsjö.. Vackert och ovanligt. 1400
255 29e,35i STH 9-9-85 MED 2X4Ö 0CH 30Ö = 38 REKPORTO TILL WIEN ÖSTRRIKE, OVANLIGT, mycket gott obj. ank stpl 3000
256 29e,45 STH SÖD 28-8-86, 2x4öoch 3x10ö Oscar på 38 ö REK brev till BERLIN.Ovanlig kombination. 1200
257 29var GBG BIKUPE STPL 15-6-82, på 4ö felriven på Brefkort. Intressant kuriosa 500
258 30,33 MÖRSIL 8-3-84 ASS 2x5ö+2x20ö = 50ö till NORGE, sällsynt men medfaret. 300
259 30d FINLAND Stockholm-Hangö route. Finnish circle cancellation HANGÖ 17.2.1882 and boxed cancellation ANK 20.2, on Swedish stamp, 5 öre Circle type perf 13 on printed matter dated ”Stockholm den 14 Febr. 1882”, sent to Wasa. Also cancelled FINSKA JERNVÄGENS POSTKPEEXPED. 35 18.2.1882. Scarce. 1250
260 30i,fk 5Ö PAR på 10Ö FK = 20ö till Tyskland STH 2-7-85 300
261 31d U.W.H.J. 8-2-88, PRS BREFKORT MED 6Ö ringtyp 200
262 31e Ö.W.J 13-12-81, PRS 6Ö på brefkort 200
263 31e LUND 12-12-81, PRS 6ö på brevkort 100
264 31e,32c WERSÅS 14-9-82, PR-LYXs 12+12+6Ö SOM 30ö REK till STH. Små öppningsriss i kuvertet. men Prakt utseende. 350
265 31g,32 KOPPARBERG 21-7-84, 6+12+12Ö = 30 Ö REK TILL STH. PRAKT, ovanlig komb. 500
266 31i BOXHOLM 17-4-84, PR-LYXS brefkort 300
267 32 12öre i par = 24 öre stpl Malmö 2-9-79 till Schweiz 750
268 32d GBG 20-3-80 , PR-LYXS på brevkort till PARIS, underbart objekt 500
269 32e GERMANY Malmö-Stralsund route. German circle cancellation STRALSUND 1 10-11V 6.7.80 on Swedish stamp 12 öre Circle type perf 13, together with boxed cancellation AUS SCHWEDEN PER STRALSUND on postcard. The card is dated ”Malmö 5/7 80” and sent to Germany. Unusually early private postcard used abroad. SUPERB. 2000
270 32var,35 MALMÖ 1-9-80, 12ö med 2 märkesbilder , 30ö på 42 ö rek . 350
271 33 20öre på brev till SKOTTLAND och där eftersänt. Märket enbart med ENGELSK Stämpel HULL 8 OC 82, "383". Sidostpl SWEDEN BY STEAMER. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
272 33a GBG 13-4-78, 20ö till SPANIEN -JEREZ de la Frontera, ank stpl 10Apr 1878 300
273 33b STH 19-12-80, 20ö brev till IBIZA, BLÅ ankstpl YBIZA 27 DIC 80. Få kända brev till Balearerna. 1250
274 33b MAJORNA 9-1-80 20ö till IRLAND, ANK stpl QUEENSTOWN Ja 13 1880. 350
275 33b ÖRNSKÖLDSVIK 10-6-80 20ö till PORTUGAL, transit och ank stpl. 300
276 33b PKXP No 2 19-12-80, till Neuchatel Schweiz, ankstpl 22-12-80, pr 300
277 33b STH K.E. 6.8.80 20Ö till GENT BELGIEN, ank stpl GAND 9-aout 80 300
278 33d 20ö Numeral type perf 13 with Danish numeral cancellation 19 (Frederikshavn) used on Swedish stamps, 20 öre "ringtyp" perf 13 in strip of three, together with single line FRA SVERRIG and transit FREDERIKSHAVN 1.POST 30.11 (DENMARK Gothenburg–Frederikshavn route. ) on 3-fold cover sent to Germany. Arrival NIESKY 2.12.82.
Fantastic rare 3 fold rate in UNIQUE EXHIBITION ITEM.
18000
279 33d FRA SVERIGE, PRS på märket, till Florens, Italien , dansk trnsit stp K OMB.6 3-5-82, ankstpl FIRENZE 600
280 33d MALMÖ 3 POST 23-7-82 till AMSTERDAM, ankstpl 24-jul 82 300
281 33e LULEÅ8-11-86 vackert brev till USA 300
282 33f NORRTELJE 3-10-86, 40Ö ASS BREV VACKERT 500
283 33f STH 1-7-85 till Tromsö , Poste restante!, tr pkxp no 58 8-8-85, PRAKTOBJ 300
284 33f STH 5 30-1-86 till WIEN, ankst 7-2-86 250
285 33f gbg 15-4-84, pr tilll LONDON ank stpl 18-4, MYCKET VACKERT 200
286 34,30,33 74ö ASS brev 24+par20ö, 2x 5ö ringtyp t 13, fin kombination OFFERDAL 30-12-82 till HACKÅS (ett öppningsriss i brevet vid H). mycket gott objekt 3 (2,3,3,3,4) (5x3) 3 1000
287 35,33,30 LJUSNE 4-7-85, PR-LYXs PFSK 13 kr ,framsida 300
288 35d ÖSMO 25-4-80, 30ö Rek brev med 5 fräscha lacksigill från ovanlig ort till STH, mycket gott obj. 350
289 35d,32 ÖSMO 3-4-80, 42ö Rek brev med 5 fräscha lacksigill från ovanlig ort till STH, mycket gott obj. F 1000 500
290 35f,v5 HVETLANDA 30-6-81, PRS 30ö sammanhängande siffror, sällsynt på brev 500
291 35h PLGRIMSTA 21-10-84 , 30Ö REK PRAKTs 300
292 35i,33f STH 4 20-5-85 20+30Ö ASS till Mörtfors, , på baksidan Misterhult 21-5-85, PR-LYX OBJEKT 500
293 36,29,39 GÖTEBORG 9-12-85 Ringtyp t 13 2x50ö,2x8ö, 10ö Oscar boktr. 118ö REK BREV TILL HOLLAND i 5 :te Viktklassen till HOLLAND, ankstpl Utrecht 11-9-85. YTTERST SÄLLSYNT REK I 5 viktklass. UTST. OBJ Mycket gott objekt 7500
294 38,36 ,30 , STH 16-4-83, 1kr 2x50ö, par 5ö 210Ö ASSBREV för 3000 kr till RÖRÅS NORGE WÄRDE stpl, Pkxp No 7 B 17-4-83 PÅ BAKSIDAN. EN MYCKET OVANLIG FÖRSÄNDELSE 1500
295 39 10ö O.II. Boktr. i par på brev till ROBRT NOBEL I ISTRIEN Österike , st Stockh. 1-2-86 900
296 40 STH SÖD. 21-5-92, 2ö ringtyp PH 3-S strip o singel på 8ö trycksak, dubbelt porto. 250
297 40-42,54 FRA SVERIGE M , bara utländska stpl på 2+3+4öRingtyp PH + 5+10ö Oscar på 10ö Francokuvert till Tyskland, baksid K OMB 1 19-4-92, ltenburg 20-4-92, PR-LYX 1000
298 40,64 bKe7B GERMANY German boxed cancellation K.B. AUS SCHWEDEN on Swedish stamps 2 öre Circle type perf 13 with ph, and 4 öre Bicoloured numeral type, together with LÜBECK 1 9-10V 5.9.93, on postal stationery card 5 öre. The postcard is dated ”Kalmar den 4/9 93” and sent to Germany with arrival pmk AUSG. No.2 5.9. Unusually late usage of the K.B. cancel. 1200
299 40b LUND 4-1-92, ab-prs BREV MED 10ST 2Ö VARAV ETT 4-bLOCK TILL TYSKLAND 1000
300 41,42 PKXP. No2 A INR N. 12-9-89 2X3ö +4Ö PÅ 10Ö FRANKOKUVERT = 20Ö BREV TILL TYSKLAND, , sällsynt kombination, ank stpl bielfeld 13-9-89. AB-PRAKTOBJ 800
301 41,42,fk NÖRRKÖPING 17-8-1890 3+3+4Ö på 10ö frankokuvert = 20ö till LUXEMBURG, EXTREMT SÄLLSYNT ADRESSLAND PÅ RINGTYP 5000
302 43 5 ö till Finland STH 18-8-90, och returnerat till Stockholm 500
303 43.46 GNESTA 10-11-88, BLÅ LYXs PÅ panvn. 350
304 43,46 Postförskottbrev 5+2x20 öre on 2-fold cash on delivery cover sent from STOCKHOLM 14.8.1889 to Wisby. 350
305 43b 5 öre (2 ex) på 10 öres frankokuvert
till Turkiet stämplat STOCKHOLM
28.4.89 samt ankomststämpel CONSTANTINOPEL 5-5-89 . Ett
av få kända Ringtypsförsändelser till
Turkiet. UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
5000
306 43,bke6 STH 17-3-91,PR, T. HOLLAND 300
307 43c,45 GUNNARSTORP 15-10-88, BLÅ STÄMPLAR, AB-PRAKT, DEKORATIV postanvisning 1000
308 43c,47f WEXIÖ 10-5-88, PRS Postförskottsbrev 5 kr, notering på baksida "På adressatens begäran har försändelsen qvarlegat öfver tiden" Retur från Norrköping 28-5-88 till Växjö. 450
309 43d 5 öre som tilläggsfrankering på 5 öres brevkort från Göteborg stämplat HULL MY 4 90 och med den ovanliga SWEDEN BY STEAMER. 1000
310 44a,40 PKXP No 62. B 26-7-91 PRAKTS 6öringtyp och 2x2ö på 10ö frankokuvert till Tyskland, ankstpl Bielfeld. Praktfullt brev 1000
311 45 L.S.S 4-4-87, AB-PR BREV TILL HOLLAND 500
312 45 HELSINGBORG 3-9-90 par 10ö till RYSSLAND, mycket dekorativt, ank stpl 400
313 46 2 st 20 öre ringtyp med ph på dubbelporto brev stpl STH 23-10-86 t. RYSSLAND 3000
314 46 FRILLESÅS 17-10-88 20Ö TILL USA, 4ST STÄMPLAR PÅ BAKSIDAN, lite slarvigt öppnat nedtill 200
315 46a 20ö ipar på 40ö dubbelporto till RYSSLAND, st GBG via tr stpl baksid STH 7-11-86, ank st 31 okt.. Ovanligt porto. 1000
316 46b 20ö FRA SVERRIG till NISKY , TYSKLAND, TR o ankstpl NIESEY 1-2-88, PRAKT OBJEKT 1500
317 46b LUND 14-5-88 2x20ö REK till PRAG , transit Malmö 15-5-88,Ank Prag 16-5-88, ovanligt 40ö REK 1000
318 46b STH 6-8-89, 2x20Ö REK 40Ö till HAMBURG ANK stpl 11-3-90, vackert 600
319 46b Stockholm C 3. 16-11-87 ,20Ö TILL FINLAND, , "MED EXPRESS" PR-LYXOBJ. 300
320 46c STH 6-8-89, 3X20Ö REK 60Ö till KIEL, TYSKLAND, tr. o ank stpl Kiel 8-8-89 1500
321 46c STH C 6 30-6-88, PRS 20 ö till FRANKRIKE, BLÅ PARIS stpl 2 jun 88, 2 stpl baksidan. PRAKT OBJ 300
322 46d GERMANY Malmö-Stralsund route. German circle cancellation STRALSUND 3-4N 20.10.90 on Swedish stamp 20 öre Circle type perf 13 with ph, together with boxed cancellation AUS SCHWEDEN PER STRALSUND on cover sent to Germany. Arrival pmk BESTELLT VOM POSTAMTE 61 7-8¼V. Superb. 2800
323 47a BLÅ GNESTA 22-5-89, Pakt REKBREV 500
324 50 GBG 30-3-90 , 2X 10/12ö OCH 10Ö OSCAR på 10/12ö FK till HOLLAND , ANK ST. VACKERT 500
325 50 KARLSKRONA 24-7-90, 10/12ö på 10/12ö FK till TYSKLAND , ANK ST. 300
326 50,43 20ö till SACHSEN ringtyp 10/12ö , 5ö på 5ö kortbrev = 20ö stpl NORRTÄLJE 22-10-89, ank st BAUTZEN 26-10-89, fin försändelse. 300
327 51 GBG 14-1-90, 2X 10/24ö till Klippan 300
328 51 STH 24-12-94, 10/24ö + 2X 10Ö OSCAR, PÅ 10Ö FK till Linköping 300
329 51,64 30ö rek till Frankrike 10/24Ö , 5X4Ö PÅ 10Ö FK6 avsänt 19-4-96, ank stp ROUEN 23-4-96 300

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
330 52 WÄRDE stpl LYX ÖVER MÄRKET 5ö, vyk. 750
331 52 ROTTNESUND 8.3.1912, AB-PRAKT svår POSTAL 1500 + PÅ FÖRSÄNDELSE 600
332 52 5 öre på vykort med vy från Strömstad, makulerat med nummerstämpel 45 (Strömstad-Halden). Ankomststämplat SÖLVESBORG 6.7.03. 400
333 52 STH D4 18-6-04 till Constantinopel, ankst Const. Deutsche Post 23-504. 350
334 52 4-block , st (Malm)ö22-12-09 till Berlin, ovanligt med 4 bl 300
335 52,54 5ö par +10ö = 20ö till PERU, stpl STOCKHOLM 22-6-02, synnerligen sällsynt adressland. Få kända. 3200
336 52,61,64 +4+5ö=10ö till Tyskland stpl FRA SVERIGE, sidostpl Köpenh. Helsingborg 21-7-09 350
337 54 2 st Tyska märken 10pf Germania prs Veltgast 23-2-09 till Linköping, vidaresänt t. Uppsala och sen t. Sth och försett med bläckmakulerad 10ö Oscar., prakt .4 stämplar på baksidan 600
338 54 STH LBR RÖDBOT. 30-6-10, 2x 10ö till LUXEMBURG, R5 , får kända 600
339 54 2st 10ö på vyk. t MEXICO , avsänt 1907-08 och 2 vyk till Sverige fråm Mexiko med ngt def märken. 500
340 54 FINSKA KORK stpl på brev ank stpl Hangö 31-5-97, trabsit ÅBO 30-V-97 500
341 54 2-par (som vågr 4-strip) på brev t.Finland stpl enbart FRÅN UTLANDET, ankstplar, anteckning "EXPRESS 400
342 54 STH 24-3-10, till LUXEMBURG, ankstpl 28-3 ovanligt adressland 400
343 54 PAR 10Ö MALMÖ 18-5-09 ,på brev till Kanarieöarna: TENERIFE, ankst21 may. 350
344 54 STH 20-10- 10ö på vyk. t MEXICO 300
345 54 10ö på vyk. t MEXICO , avsänt 1-8-08 FIN ANKST 16 AGO 08 300
346 54 ASKERÖD 13-1-97, JÖNK. RULLST 14-1-97 i prakt avtryck på baksidan 300
347 54,52 Adrk. med PFSK 5ö+4-strip 10ö FINSPONG RULLSTPL 26-2-07, AB-PR 300
348 54v1 10ö Otandat på utst mont brev framsida KRISTIANSTAD 7-6-190X, vacker 900
349 54v10 Pkxp no 57 B 23-4-1901,Trelleborg-Sassnitz, till UNGERN 500
350 56 STH 5 LINNÉG. 24-4-09, 20ö oskar till MONTE-CARLO, mycket ovanligt adressland, sbag ankomst stpl på baksidan 500
351 58 STH 5-10-94 . 2st 30ö på 60Örek till FNLAND, MYCKET DEKORATIVT 300
352 61-64 1+2+3+4ö=10ö kpl sats på färgvykort Helsning från Malmö till Tyskland st endast med med FRA SVERIGE 500
353 61-64 1-4Ö hela serien =10ö på vykort Helsning från Helsingborg till Köln. Bara Utländska stpl KÖPENHAMN 24-7-97, FRA SVERIGE. PRAKT-LYX utseende. 500
354 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 19-12-1889! felställd siffra innan märkena kom ut!, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Kuriosa raritet 300
355 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 22-11-1900, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 200
356 61-64 BJERSJÖLAGÅRD 4-12-1895, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 175
357 61-64 LUND lBR 19-7-01, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 150
358 61-64 PKXP nr 2A 31-7-1898 satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 100
359 61-64 LUND 6-1-04, PRAKT satsbrev siffertyp 1,2,3,4ö. Ovanligt 75
360 62,70 ÅNGBÅTS PXP 188 10-8-11, vyk till Trosa, F 300 + brev .150
361 65 5 kr Posthus 2st ( en kht)och 50ö Oscar samt 3-strip 1 kr medaljong på Paket adr. avi stpl STH 2-1--12, SÄLLSYNT. 700
362 65,77,79 5 kr Posthuset i par +5ö och 1kr Medaljong på assurerat adresskort till inrikes paket st Uppsala 1 5-6-18. Vackert och mycketsällsynt objekt 4500
363 67, 76 REK brev Sth 10-11-11 , blandfrankering till Finland 350
364 73,99 SÖDERTÄLJE 9-9-19, 7+3ö på vylort till WESTERN AUSTRALIA, okänt i Facit . små veck i kortet ej i märkena. 800
365 75 QVISTA 24-5-11, 5ö medalj. vm krona på prs vykort 200
366 79 5öre Medaljong på vykort prs GBG 16-8-16, sänt till ISLAND, lösenanteckning 10, T10 1000
367 79 Sverige F 79. Norge. 5 öre på brevkort daterat "Kristiania", stämpat KONGSVINGERB. POSTEXP. B 20.III.14. Sänt till Sverige och ankomststämplat NORMLÖSA 21.3.1914. SÄLLSYNT svenskt märke ANVÄNT I NORGE SÄNT TILL SVERIGE. 600
368 82 MJÄLLBYBY 13-10-19, AB-PRS st 400 300
369 84 4-BLOCK 15ö medaljong MALMÖ 11-11-18, EXPRESS REKbrev till WEIMAR. CENSUR. 500
370 85 VÄSTERÅS 20-10-15 firmaperf 20ö till Bryssel men censur i Tyskland shar återsänt brevet.. 300
371 86 SUNNHULTSBRUNN 11-9-19 P-LYXS panvn STPL F 350 300
372 101 12/ 65ö+12/25ö+7/10ö + 2x1ö, +2ö = 35ö Rek till Tunisien, censuröppnat, transit och ankomst stpl Tunis. Spektakulärt objekt. 900
373 105-14 Landstorm I kpl på brev STH 15-1-17, 350
374 124 10+90 på 1kr på inrikes brev från DEJE 31-7-1917, till Göteborg, ank stpl. LYXcentrerat ex. SÄLLSYNT 4500
375 124 LANDSTORM II 10/1kr, singel STH 26-11-17 på brev till Lästmakarg. i STH , notering paraplyaffären, Synnerligen toppfräscht brev med välcentrerat märke.PRAKT OBJEKT. utst.obj. 4000
376 124,125,119 LANDSTORM II 10/1kr, 10/5kr, 5/3ö på 25ö REK brev STH 29/12 1916 till Malmö. , 8 DAG( utkom 20/12), ytterst sällsynt med båda högvalörerna på samma brev. Dessutom tidig användning. 4000
377 140av 5ö grön typ I PLÅTSPRICKA PLK 24-12-21, SÄLLSYNT PÅ BREV 750
378 142A,144A GBG 13-4-23 , 10+4STRIP 5Ö till BELGISKA CONGO , ank stpl Matadi7-V-23, ovanligt 400
379 142A,147 SMÅLANDSSTENAR 22-2-23, 35ö REK 60
380 143Ad ÖSTRA SILLERUD 22-12-36, PRS , helgmärke 1937 , på Jul telegram, M SK, PRAKT OBJ. 100
381 143Eb SKURUP 6-5-37, automatskurna mitt itu 250
382 144 BYDALEN 17-7-25, AB-PRS N33 Z J F 100+ på försändelse 150
383 144A NORDALSJÄRN 21-12-21, , HELGMÄRKE 1921-22, P DAL 40 , prakt 100
384 144A ÖSTERÅKER 22-12-33, PRS vyk. D SÖ 50
385 145A, 143A, 176A 10ö, 3x5ö, 15ö på 40ö LOKALT EXPRESS brev Göteborg 4-5-27, Baksidan ank stpl GBG 1 4-5-27. 100
386 145A ÄTTERSTA B 31-12-28, PRS vyk D SÖ 50, god helg märke 1927-28 75
387 145A,143A STH 1 1-5-34, LUFTPOST till BERLIN, röd stpl LUFTPOST BEFÖRDERET BERLIN C2, ankstpl BERLIN C 2-5-34, 26 inom ram, PR-LYX objekt 150
388 146A STH 13-4-33, 2x10+35ö nr 187 på 55ö ASSbrev till Tranås 100
389 146Ac ÄLVSJÖ 11-2-35, PÅ 4-STRIP 10Ö Lejon oc 2st nr 240A med Express stämplar, på lokalt EXPRESS brev lösenbelagt med 10ö. På baksidan STH1 11-2-35 ANK.EXPR: Mycket sällsynt. 300
390 146Ac HALMSTAD 15-5-37 4strip med plåtskarv på PFSK till FÄRJESTADEN , retur avsändarenstpl på baksidan Halmstad 1 2-6-37, PR-LYX OBJ 150
391 146Ad, 143Ad,STH 6-11-35 80ö Luftpostrek till Leipzig ank stpl LEIPZIG 7-11-35, Ovanligt och praktobjekt 200
392 147,144A HÅKANTORP 20-10-25, PR-LYXS REKBREV till Nossebro. 100
393 147,175A ÖVED 29-4-25 25ö LYXS , 15ö prs PFSK brev till Malmö, superbt utseende 100
394 147,180a SALTSJÖBADEN 9-9-25, 45ö REK till KÖPENHAMN, PR-LYX 200
395 149A Krokslätt15-7-21, AB-PR Svår stpl O VG F 400 + försändelse 350
396 149A BARKERYDSBY 26-3-21, PRS vyk. svår stpl F SK F 300 + 200
397 149A 10ö, god helg 1920-21, prs helgmärke 9-12-20,stpl 125 W DAL 125
398 149A VÄSTANHÖG 21-1-21, PRS , M SK 30, 50
399 174 145ö PÅ ADRKORT TILL PFSK , stpl BORÅS 31-8-32, till/AKTSTPL LÅNGUDDEN 16-9-32, ovanlig singel 200
400 176A STH 6-12-28 till INDIEN, ank stpl Calcutta 1 APR 26 200
401 177A ÖJE KAPELL 10-1-31, PRAKT W D 50
402 179A LIDINGÖ BREVIK 30-1-22, PR-ABstpl B U 150 75
403 183 NORDISKA RESEKORT 5 ST med olika tryck årtal 1932, 34,35,36 och 1938, alla begagnade med olika frankeringar nr 183, 192b,c, 255, 319 stpl KARLSTAD 1932-39. Intressant mängd 1000
404 183 Jönköping 6-12-28 till INDIEN, ank stpl Calcutta 2 jan 29 200
405 183 STH 17-1-26 , 25Ö TILL SYDNEY ank stpl FE 19-26. eftersänt till Melbourne. 200
406 185b, 142A, 30ö Ljusblå prs GBG 27-8-24 300
407 192b 50ö G.V. profil vä. på NORDISKT RESEKORT RÖD stpl GÖTEBORG 16 AUJ 1930, toppkvalitet 400
408 203,218 40ö Kongress och 40ö UPU på vykort STH 26-8-24, OVANLIGT BÅDA 40Ö. 400
409 208 1KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 900
410 209 2KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 1600
411 210 5KR Kongress , singel på brev stpl STOCKHIOLM CONGRESS POSTAL 13-8-24, MYCKET OVANLIG SINGEL på litet brev. 2800
412 21008 5kr, 2kr och 1kr på brev STH RBT 3-9-24, sällsynt a högvalörbrev från utgivningsåret. 2000
413 225 5 kr UPU 1924 paketklipp med 5kr , ft med inhak, och 20ö Kongress adresserat till SCHWEIZ, STH 24-8-24, INTRESSANT DOKUMENTATION 400
414 225,221 5 kr UPU 1924 framsida av paket med 5kr och 60ö adresserat till BERNE SCHWEIZ, STH 25-8-24, INTRESSANT DOKUMENTATION, BREV f 36000 1500
415 232 STH 29-11-34, 4st 50ö luftpost (3 på baksidan) och 25ö G.V. röd DEUTSCHE LUFTPOST Europa -Südamerika till ARGENTINA. Berlin-Sassnitz och ank stpl. 400
416 240AP1, 242A(5st) ,Rek och express br brev till Norge med 5 öre med FLAGGSTÅNG ( ngt def) stpl Gävle 14-2-35 400
417 265,263 To CHINA -HONGKONG1938 New Sweden 60 öre carmine. Air mail letter, sent from Örebro to a crew member at m/s Ningpo, through a shipping agent in Hongkong 6.7.1938. R 4 according to Facit. 500
418 324Avar 3x5ö Bellman automatskurna nära mitt itu och 15ö på brev ÅSTORP 15-1-42 250
419 440BB, 394 Petri BB par på pfsk brev Malmö 17-4-53, svårt 400
420 565m.fl 13 olika Brev frank. med BB-par eller högvalörer 1960-66, ett med mottagningsbevis. 350
421 1467v Cirkus 2kr.10ö otandat provtryck skickat som brev GBG 7-12-87, TILL bORÅS, sÄLLSYNT ANVÄNDA FÖR PORTO OCH inom 2 månader från utgivningen. 400
422 6 NORRKÖPING BIKUPEstpl 4-11-81 LYX avtryck , på 6ö brevkort 200


TJÄNSTE PÅ BREV
423 1a SÖDERHAMN 10-11-76, 4x3ö på 12ö brevmed ovanlig kombination, till MORALYX stämplar, .intyg HOW praktobj. 4 (3,3,4,4)(4,5,5,5) 4 1400
424 1b 3ö t 14 i 4-block , SUNNE 18-2-76, trots lite böjt ett fantastiskt objekt. rent o fräscht mycket sällsynt. 2000
425 4c KARLSTAD 11-10-76, LYXstpl 6ö olivaktigt grå på LYX kungörelse . Sällsynt kvalitet 1200
426 4c LYCKSELE 27-8-75, prakt stpl 6ö grå på kungörelse 650
427 4d,5var STAFFANSTORP 7-2-78, SÄLLSYNT kombination 2x6ö+12ö , 12ö med tryckvariant stor blå färgfläck. 1200
428 4g,1d,17e FANTASTISK TJÄNSTEFÖRSÄNDELSE "Svensk Författningssamling" angående "Regeringsform" med 3ö t 14+ 2st 6ö t 14+3-strip 12ö. t13, några ktt, Intyg HOW 3(2, 3x3, 4, 4) mycket gott objekt. 5000
429 4j WESTERÅS 4-3-80 , 2x 6ö på Tredjeståndsvikt brev till St. Tuna. PR-LYX ståmplar 800
430 11 NÖRRKÖPING 5-5-17, 2ö 4-strip+ singel på mycket fint brev ,anks Linköping 6-5-17. 350
431 12a STH 30-9-82, 4-STRIP 3ö a-nyans , arkivve genomett märke ,.RARITET på brev. UTSTÄLLNINGS OBJEKT! 1500
432 14 DELSBO 26-9-96 FANTASTISKT BREV STORA TJÄNSTE, ass tiotusen frankerat med 15st 5ö, 4x2ö, 5x4ö, 12ö, 20ö och 3x30ö = 225ö , som naturligt på Ass och många märken någon kt. 500
433 17a MALMÖ 5-2-82, 12ö tjänste till NORGE , EXTREMT OVANLIGT tjänstemärken till Utlandet. 1000
434 23,14,19 LULEÅ 26-7- 1901, ASS BREV Med stpl "Uppräknadt" 3X50ö grå ett ex en kt, 20ö blå, 5ö= 165 ö ass för 5025kr. Mycket gott obj 1000
435 24B,19 STH 20-9-09, adresskort från Riksbanken till Norges Bank, innehåll "sedlar", Ankst Krisiania 22.III.09, .Intressant sdå tjänstemärkena inte skulle användas till utlandet. Sällsynt objekt. 1000


LÖSEN PÅ BREV
436 1,4,6, L8,L10 GÖTEBORG 6-6-78, 3-1STRIP 1Ö. 6Ö, 20Ö, 30Ö PAR, 1KR LÖSEN T14, 5-FÄRGSFRANKATUR som lösen på Post Paket från NEUSTADT 1-6-78 I SACHSEN. Liten skad i avin. sällsynt med 5 olika märkesvalörer. 900
437 16b,11a1, 12b. 13c, paketadresskort från Tyskland ,lösenbelagt med 494 öre ,vilket erlagts med inte mindre än 24 st 20öre samt 5ö ipar och 1och 3ö. Troligen största kända antal 20ö lösen t13 på försändelse. UTST.OBJ stpl Göteborg Paket 14-7-86. 2000
438 17,16 2c USA SPRING FALLS 18-APR 89 till STOCKHOLM. Lösenbelagts med 24ö och par 20ö LÖSEN T 13 Mak Postkontoret 8 MAj 89. Ovanlig Lösenförsändelse. 800
439 1v1c ** Svart militär FÄRGFLÄCK , prakt i kuv 300


HELSAKER
440
JÖNK. RULLST 10-9-96, LYX 5ö brevk. 300
441
5Ö BKE FREDRIKS HAVN 8-11 3post, saterat 8-11-94, bara DANSK STPL 300
442 4Bke4 10ö stpl Pkxp 22-10-87 till Tyskland , Tysk stpl inom ram "WEGEN FEHLENDER WOHNUNGSANGABE VERSPÄTET BESTELLT.", SÄLLSYNT 600
443 6 6ö bke, LYXSNORRKÖPING BIKUPESTÄMPEL 19-12-81 300
444 6Bke 6 stpl FRA SVERIGE, till Köpenhamn 1881 300
445 6Bke6 6ö DANSKA stpl Nr 24, Helsingör,Fra Sverrig inom ram, K. OMB 6 27-10-80, prakt 400
446 6Bke6 6ö FRA SVERIGE,K.Omb-84 sänt till Danmark, prakt-lyx 300
447 33bke 15ö G.V. profil vä 18 olika stpl GBG 26-3-39, Kungsgatan o Uppsala Domkyrka saknas. 400
448
NORRKÖPING BIKUPEstpl 2-11-81 LYX avtryck , på 6ö Blankett 75 om mottagandet av värdepost 200
449 48 GERMANY Mi 48 20 pf Kiel-Gothenburg route. Swedish circle cancellation GÖTEBORG LBR 1.11.1891 on German stamp 20 pf, together with boxed FRÅN TYSKLAND,on cover front sent to Sweden. Postal: 15000:- 3000
450 233-35 LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish
circle cancellation STOCKHOLM 1 AVG 1.5.36 on Latvian stamps 5+10+20 s, Mi 233-35 together with boxed FRÅN LETTLAND, on cover sent to Sweden. Superb.
900


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
451
SASSNITZ- TRELLEBORG 27-VII-01, Bulgarien till Sverige 5på 5 brevkort , daterat Belgrad 24-6-01, sällsynt försändelse. 500
452 16 Norddeutscher Postbezirk gr x3 EMSCHED 24-11-70 till Sundsvall, tr stpl bak Pkxp Nr 2 27-11-70. 500
453 16 Norddeutscher Postbezirk 1 gr x3 HAMBURG 18-6-70, till Carlshamn , tr stpl bak Pkxp Nr 2 19-6-70. 425
454 16 Norddeutscher Postbezirk gr x3 Kiel 2-8-71 till Sundsvall, tr stpl bak Pkxp Nr 2 3-8-71. 400
455
Cover used JERUSALEM FE 4 1926 sent from the SWEDISH JERUSALEM SOCIETY in Palestine to Upsala , Sweden . Vere Rare with cover from Palesine. 700


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
456 37 ESTONIA Tallinn-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 AVG. LBR.
4-5E 22.4.23, on Estonian stamps 2x5 M,together with boxed cancellation FRÅN ESTLAND, on postcard sent to Sweden. Unusually early usage of this “Från” cancel, earlier than stated in Facit, and likely the earliest recorded.
1400
457 102,104 ROMANIA Swedish circle cancellation
STOCKHOLM K.E. 9.12.1895 on Romanian stamps 2×5+15 bani, on backside of cover sent from BRAILA 5.DEC.95 to STOCKHOLM 1.TUR 10.12.1895.
Unique item.
1500
458 31 SJÖÄNDAN 6-2-33 prs på 10ö bke, STPL F 125 S VÄR 125
459 321101 235A+C ,234A+C ,15ö+10ö Lützen på FDC brev LINKÖPING 1-11-32 till TURKIET, med etikett" Adresse Insufficiante" många stämplar på baksidan. UNIKT! 600
460 321101 236,234C ,25ö+10ö Lützen på FDC brev LINKÖPING 1-11-32 till TYSKLAND SÄLLSYNT! 400
461 321101 235A+,234A,15ö+10ö Lützen på FDC KORT LINKÖPING 1-11-32 till FINLAND 350
462 350113 Riksdagen 5+35+60ö 2 sid , Minnesstämplat ARBOGA riksdagens 500 års jubileum, sänt till La Paz , Bolivia , avs TH.Allard. . 300
463 360220 LYX FDC stpl serie på kort, GÄMLA 20-2-36, SÄLLSYNT 600
464 420506 illustrerat kuvert20 KR SVANAR nr 337 STH 4-5-42 via Zürich till Linköping 450
465 420518 337C 20kr 4 -sid Svan STH 4-5-42 via üurich 6-V-42 till Jönköping, LYX kvalitet 250

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
466 1a Götheborg 8-1-57, PRAKT stämpel, 3 smärre riss. Intyg HOW 1,3,4. FANTASTISKT VACKERT EX.x 6000
467 1a 3SK otydlig stpl Westerås) 6-4-58, ca 3mm riss i övre marginalen, Intyg Sjöman Godtagbart ex. 4000
468 1a GEFLE 11-12-56, praktstämplad LYX centrerad 3sk men def, 2khtt, spaltriss på baksidan. Trots det Vacker oreparerad 3sk signerad Richter. 3000
469 1a,var 3sk "DÖDSKALLE" variant i höger valörfält. En mycket sällsynt variant känd i endast 3 exemplar. GEFLE 30-3-(5)6 Utställningsobjekt av rang. trots en kht. Intyg HOW 1,3,3 Godtagbart ex. 15000
470 1b 3sk, SÖDERTELJE 12-1-1856, 4-K stpl . Felfritt. Intyg HOW mycket gott ex -PRAKTEX , 2-4, 4,3-4 F 45-85000. Sällsynt i denna kvalitet. 20000
471 1b 3-skill med nästan hel rättvänd stpl MALMÖ 31-5-58, riss i nedre marginal. Intyg HOW 1,3,3 Godtagbart ex. 7000
472 2 WEXIÖ 8-5-57, PRAKT 4-K stpl, fantastiskt färgstarkt ex 1000
473 2a WADSTENA 8-6-56, 4-k LYXs klipp 1000
474 2a STH 14-9-55, PR-LYXS på klipp 500
475 2a STH 6-5-56, AB-PR 400
476 2a GEFLE 16-4-56, PR-LYXS 400
477 2a 4sk mörkblå a-nyans, JÖNKÖPING 30-10-55, ovanlig färg 350
478 2a HELSINGBORG 13-11-55, BÅG stpl på klipp + bläckmak, variant F.YRA, stpl f 1200 300
479 2a STH 13-11-56, PRS 300
480 2a STH 18-4-56, RÄTTV STPL , välcentr 250
481 2a 23-5-56, AB 3,3,3 225
482 2a2 Svenljunga 27-7(5x) stpl F 2500 250
483 2avar HEDEMORA 20-8-56,delvis nära otandad , därför delvis klippt ur arket vertikalt , LYX centreradoch PR-LYXs 500
484 2avar 4sk otandad( klippt före frankeringen) på klipp med PRAKT 4-K stpl 27-9-55, kuriosa 300
485 2avar STH 4-6-56, tryckvar i sköldens övre vä del 200
486 2b BORÅS 30-6-56, rättvänd 4-k stpl 250
487 2b GEFLE 12-6-56, mycket gott ex 3,3,3 200
488 2bvar GEFLE 4-9-56, full intorgad orginalgummi kvar 400
489 2c LJUSDAL 10-11, 4-K stpl 800
490 2c WEXIÖ 18-10-55, PRAKT 4-Kstpl, fint ex 3,3,4, hög färgstyrka 750
491 2c JÖNKÖPING 11-11-55, mycket färgstarkt ex med AB-PRAKT stpl 500
492 2c PHILP...18 8- 4 k stpl. Fantastisk färgstyrka högblå 400
493 2c CARL...11.11- 4sk högblå , klipp. FIN FÄRG SIGNERAT o.p. 2 c 350
494 2c GÖTEBORG 16-6-56, tät botten, klipp 225
495 2d WAR?.. 5-12, 4-k Stpl, fin färg 600
496 2d UMEÅ BÅGstpl 6-8?-56 400
497 2e LYSEKIL 23-10, 4-K stpl 1500 500
498 2e STH 17-7-57, PRS 3,3,4 350
499 2e EKESJÖ 21-4-57, AB stpl 1200 300
500 2e CARLSBORG 6-8?-57, 4-K stpl ,F 2000 300
501 2e BLÄCKMAK kors , prydlig 250
502 2e AVESTA 23-4-67, PR-4k stpl, vht ,F 1500 250
503 2e SUNDSV. 22-6. pr-lyx centr 225
504 2e STH 13-8-57 200
505 2e MARIESTAD 21-7-57, lätt rättv. stpl 200
507 2e,v6 STH 22- F.YRA, ram upptill ojämn 300
506 2e,var STH 6-11-56, rättv stpl på märke på klipp med 2 märkesbilder 500
508 2evar STH 15-1-57, vacker 4sk rättv stpl. , variant dubbekfyra upp hö 250
509 2f SUNDSV... Ofullständig perforeringverkligen sällsynt variant 750
510 2f NYLAND 12-11-57, PR-LYX 4-K stpl 600
511 2f stpl 21-12-57, 2 dubbeltänder 250
512 2f MOTALA 27-2-58, rättv stpl 225
513 2f STH 24-8-57, PRs underbar t tätt bottentryck, fin färg, ktt 200
514 2fvar SÖDER... 27-7, BRISTFÄLLIG TANDNING NED 300
515 2fvar 4sk tät botten, stpl 28-3, färgfläck i skölden t.v. pga. träflisa i pappret. 300
516 2g STRENGNÄS 19-1-57, färgstark högblå med a-AB-PRAKT stpl på klipp 1000
517 2h1 NORDMALING 15-8-57, BÅGstpl, f 2500 1200
518 2h1 AVESTA 7-7-67, rättv 4-k stpl F 1500 400
519 2h1 STH 21-5-58, PRS 350
520 2h1 HVETLANDA 29-9-5(7) 4-K stpl 1500 250
521 2h1 SÖDER... 8-1-57 rättvänd stpl 250
522 2h1 UP)SALA -57, 4-K stpl fräscht gott ex 200
523 2h1,var STH 4-6-57, ab-pr bristfälligt tryck vid S 400
524 2h1var STH 16-2-57, TJOCKT KARTONGPAPPER 400
525 2h1var GEFLE 12-7-57, PRS, var Pyra 250
526 2h2 4sk , STH 14-4-57, PR-LYX stämpel. Signerad O.P. 2h2, Intyg HOW 4,4,4-5 felfri praktex 1500
527 2h2 KISA 11-9- 4 K STPL, F 2500 500
528 2h2 HVETLANDA 26-5 4-k stpl, 4sk i säreget tryck och färg. Signerat O.P. h2 400
529 2h2 EKESJÖ 3-3-57, PRS stpl F 1500 300
530 2i 4sk gråultramarin, felfr med del stpl (UPSA)LA Intyg HOW 1,4,1 Fantastiskt fräscht nära LYX centrerat med oanlig lätt stpl. . I 1962 års Facit var detta ett praktex! Då uppskattade man en lätt delstpl på välcentr märke 1100
531 2i 4sk grå , WESTERÅS 17-8?-58, ett mycket vackert fräscht ex 1000
532 2i SÖDERHAMN 14-11-57, AB-PRS,lvht 600
533 2i GEFLE 1-X-57, 4sk gråultramarin kht, färgfriskt godtagbart ex 1,3,2-3 400
534 2i 4sk gråultramarin, prc 2stpl 57 400
536 2j1 NORRKÖPING 11-6-5 , kt 600
537 2j2 STH 5-11-57, vackert, extremt utflutet tryck 800
538 2j2 4sk gråultramarin utflutet tryck stpl 12-11, 550
539 2j2 MÖNSTERÅS 24-7-57, 4sk ultramarinakt blå, vht, rufftandad 4400 450
540 2k1 STH 15-10-57 4sk turkos, mikroskopiska småfel men ser mycket bra ut intyg HOW 1,3,3. fin färg och utseende 2500
541 2k2 4SK TURKOSGRUPPEN på brevstycke lätt stpl 22-1157, Intyg HOW felfritt 2,3,1 2500
542 2lvar lätt 4-k stpl 28-5-58, fantastisk färgstyrka och variant "ram runt övre hö 4. nedre hö lvht. Strålande färglyster 400
543 2lvar 4sk var färgfält t.v. om sköld, stpl 3-x- ...DAL 300
544 2m ÖSTRA HUSBY 3-3-58, rättv stpl F 2500 1000
545 2m NYKÖPING 22-4-58, PRAKT 4-K stpl 600
546 2m HJO 21-2-58, PRS ex på klipp 300
547 2m STH 11-3-58, AB-PRS 250
548 2m CARLSHAMN 20-4-58 kuriosa centr upp hö. 200
549 2m N.KOPPA(RBERGET) 5-3, 4-k stpl, fint 200
550 2m GÖTHEBORG 12-6-58, rambrott vä 200
551 2m-n NORRTELJE 10-5-58 AB-PRS stpl 1000 4sk mörkt blå 500
552 2mvar STH 5-1-58, INBUKTAD RAM under A, AB-PRAKTex 500
553 2mvar CARLHAMN 27-10-57, variant ojämn ram nedtill 400
554 2mvar CARLSHAMN 11-5-58, avskilt hörn upp höklipp 300
555 2n1 STH 9-2-58, 4sk mörkblå 700
556 2n1 4sk mörkblå , 2khtt, stpl 29-2-58, F 3000 250
557 3a lätt rättvänd stpl 1-8-56, sign BRUN 1600
558 3a1 Sollefteå 9-6-58, ab-pr stpl enligt intyg Obe. 3,3,3-4, AB ex 3900
559 3a1 rv st 1857, int HOW 2.3.1 nötta tsp, trubbig ht , ett vackert ex 2500
560 3a1 STH 19-9-56, FIN 6 SK 3,3,3, MYCKET GOTT EX 2000
561 3a1 6sk lätt rättv stpl 9-9-5, tu fl 1,3,2 1250
562 3a1var STH 30-3 58 underbar 6sk (kt vä marginal) med märke dokumentation av riktspiken, som fäste arket vid tryckningen. INTYG HOW 3-5-3 LYXcentrerad 4000
563 3c STH 6-11-57, kt, bläckstreck . 2,1,3 gott ex 1300
564 3c STH 5-6-57, 2 def hörn, fräscht 750
565 3d 6sk gråbrun på klipp kt, Intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex.Svår nyans F 24000 6500
566 3d STH 22-5-57, svår nyans F 24000, intyg HOW 3,3,3 mycket gott ex , lvht, signerat Strandell och Thier. 6000
567 3f 6-sk GRÅBRUN, st STH 18-6-58 felfritt, intyg HOW 3,3,3 F18750 7500
568 3f NORRTELJE 12-4-58, PRS, lodr veck, godtagbart ex, vackert 1300
569 4a CARLSCRONA 8?-12-56, SIGNERAD BLOMBER, intyg SJÖMAN MYCKET GOTT EX, Intyg HOW 2,5,2. Fräscht felfritt ex 1250
570 4a LJUGARN 13-8-56, pr-lyx 4-k stpl F 3000, ktt pga. ojämt genomträngande perforering ,extremt rufftandad och ojämt riven ur arket 600
571 4a 8skill , 2 MÄRKESBILDER, 4-K stpl -55 500
572 4a+4av2 2st PRcentr 8-skillingar på brevstycke med central 4-kantstpl UPSALA 26-8-56 Intyg EH. 3.4.3, ett ex. med DUBBELÅTTA 7500
573 4av2 CARLSTAD 16-6-5x välcentrerat ,lite rufftandat felfritt ex på klipp, 800
574 4avar STH 22-1-56, omv. prakts, variant felperorerad 2 märkesbilder synliga 900
575 4b HAPAR)ANDA 1856, 4 k stpl, mycket vacker felfritt ex intyg HOW 1200
576 4b Ek)esjö 10-2-56, gott ex 2,1,3 800
577 4b SUNDSVALL 24-10-56, PRS, ned vä 2 ngt ktt 700
578 4b STH 13-5-56, klipp arkivve med riss 500
579 4c CITRONGUL 8SK NEDERKALIX 12-11- , nedre marginal rep. Nyansintyg HOW, Intyg Sjöman. Sällsynt nyans F 25.000:- 2000
580 4d 2x 8sk från samma brev SÖDERHAMN 14-10-56, vackert men def. F 16000 1400
581 4d GÖTHEBORG 8-4-57, mycket fin färg tunnfläck, F 14000 1400
582 4d KONGSBACKA 9-12-55, gul tunnt ppr, 2vht. F 14000 1100
583 4d Götheborg ? 7-1-57, ktt rep . Intyg Sjöman. Svår nyans F 10.000 1000
584 4d STH 8-1-57, PR-LYXS, men reparerad 1000
585 4e ULRICEH(AMN) 22-11-, signerad O.P 4 e, svår nyans 2000
586 4e STH 20-10-57,signerad O.P 4 e, svår nyans, även attest Obe. 2,3,1 felfritt. 2000
587 4e U)PSALA 22- , 8sk olivakt gul, fint gott ex 2,3,1 Signerad P.P. 4e 2000
588 4e UPS... 18.. prc. intyg Strandell, tu. fl. svår nyans 1300
589 4e SOLLEFTEÅ 27-1-58, en rep tand enligt intyg Sjöman, svår nyans 1000
590 4f STH 24-2-57, TOPPRÄSCH 8SK PÅ KLIPP 1100
591 4f THORSHÄLLA 25-1-57, omv stpl F1500 1000
592 4f 8 SK FINT GOTT EX 2,3,1. 750
593 4f GÖTHEBORG 24-12-57, LYXcentrerat felfritt ex 750
594 4f Göth 2x-5 lätt stpl , obet kt 700
595 4g UDDEVALLA 12-1-58, LYXs , underbar färgmätnad utflutet tryck, nästan osynligt 2mm riss. .Bildmässigt en av de vackraste g nyanserna. 3000
596 4g LU)LEÅ 24-12-57,8sk orangegul FANTASTISKT UTFLUTET TRYCK , signerad Sjöman 2000
597 4g STH 22-1-58, intyg HOW 2,3,1 felfritt gott ex 1500
598 4g CARLSK(RONA) 28-6-, kht, ri, Intyg HOW 1,3,1, F 9000 1000
599 4h 8sk orange klart tryck prakt stpl SÖDERHAMN 226-58 , kt, Intyg HOW mycket gott ex 3,3,4 1800
600 4h UDDEVALLA 16-3-58, FELFRI TT NÅGOT RUFFTANDAT EX HOW intyg 3,3,3 1800
601 4h STH 28-6-58, AB 3,3,3 1350
602 4h PRst STH 14-6-58,fht, godtagbart ex 800
603 4h GISLAWED 2-6-58 8sk signerad Sjjöman, gott - ycket gott ex. Stpl F 3000 750
604 4h AVESTA 20-5-58, rättvänd 4-k stpl, vht Postal: +1500:- 600
605 5a Lyxplacerad stpl GBG 3-3-58 intyg HOW 2,2,3 , kt , vackert ,fräscht gott ex 5500
606 5c ÖDESHÖG 9-3 4- kant stpl , Intyg Sjöman, gott-mycket gott ex, kt, vht 4000
607 5c Sth 6-1-57, intyg HOW 2,1,3 lvht,br.t Gott ex 3750
608 5c 24SK UPSALA 4-X-58, Intyg HOW 2,3,2 gott ex 3000
609 5d rv Haparanda 2-5-58,fin färg intyg HOW 2,3,1 ,gott ex 6500

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
610 6a2 PRAKT-LYX EX, LYXstpl, lvht, på klipp 2000
611 6a2 1skill centr vä , fin stjärn stpl lite uppåt. gott ex 2,1,3signerad Sjöman 350
612 6a2 1sk 1,3,4 pr stjärn stpl , kht, trippeltand till höger 300
613 6a2,var stor tryckvar ned hö, centr upp stjärnstpl 800
614 6a2var 1skill på brevstycke, AB-PRAKT stpl, mycket gott ex 3,3,3-4, stor trycklös vit fält ned till vä. 750
615 6a3 3Ö PR-LYX SJÄRN STPL, dubbelt vä 1000
616 6a3 stjärn stpl och centr något upp, 3,3,3 750
617 6a3 intensivt svart, prs, 3,3,4 mycket gott ex 650
618 6a3 Prc. stpl, ktspts,kt 500
619 6a3 stjärnstpl ned hö, kt ned hö , AB 3,3,3 500
620 6a3 3ö fin stpl, ngt centr upp vä. ktspts, lvht, 3,3,3, mycket gott ex 500
621 6a3 3ö svart lokal felfritt ex 3,4,3 500
622 6a3 3ö svart lokal felfritt ex 3,3,3-4 AB-PRs 500
623 6a3 trippeltand hö, vacker stjärnstpl , kt, fin 450
624 6a3 PR sjärn stpl, ab-prc, obet nött tandn 300

6,5 VAPENMÄRKEN
625 7 KB AUS SCHWEDEN 250
626 7a TRELLEBORG 6-7-59, rättv stpl 225
627 7a1 LUND 17-1, intensiv mörk färg 3 dubbelt 300
628 7a1 STH 3-1-62, mycket gott ex 3,3,3 300
629 7a1 MOTALA 15?-8-60, rättvänd stpl, bht, färgstark mörkgrönt ex 200
630 7a1 STH 6-9, fin färg, dubbeltnd gott ex 200
631 7b1 LUND 4-8-64, LYXS fin rufft ex i mustig färg och tät botten 500
632 7b1 WERNAMO 23-4-64, PRS 300
633 7b1 DANSK NR 227, ovanlig 300
634 7b2 KRISTIANSTAD 11-1-69, PRAKT 500
635 7b2 Prakt Pkxp.nr 2 18-3-69 400
636 7b2 SÖLVESBORG 24-5-73, PRS 300
637 7b2 BLÅ DANSK OMV PRS NR 1 250
638 7b2 RONNEBY 19-7-70, PRS, TÄT BOTTEN 200
639 7b2 SUNNE 29-6-68, PRS 200
640 7c1 rv Oroust 20-10-63, lvhtt 300
641 7c1 fin typisk färg ,9-7-6x, F 1400 300
642 7c1 STH 9-7-62, svår nyans, AB 300
643 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 900
644 7c2 MOTALA 21-10-71, nära lyx 800
645 7c2 FILIPSTAD 11-9-72, LYXS 500
646 7c2 WALDEMARSVIK 21-2-72, PR-LYXS 400
647 7c2 MARIESTAD 2-3-71, LYXS 400
648 7c2 MALMÖ 14-7-72, PRAKT 300
649 7c2 SKENE 16-1-72, PRAKT 250
650 7c2 MALMÖ 28-9-71, PRS 250
651 7d STH 10-3-66, LYXEX 1500
652 7d RONNEBY 1-9-64, tätt bottentryck, ab-pr 200
653 7d WENERSBORG 14-1-65, AB-PR 200
654 7d DANSK NRS 24,AB-PRS 200
655 7d,9c2 MALMÖ 28-12-65, klipp 17ö porto till Danmark (brev första perioden 5000) 250
656 7dvar DANSK NRS 1 PR-LYX, rufftandat sä nästan delvis otandat! 400
657 7e1 4-STRIP MED 1855 ÅRS PERF. ENDAST ETT KÄNT I FACIT. fräscht mycket gott ex, 2ktt. Nyansintyg HOW.UTSTÄLLNINGSOBJEKT 12000
658 7e1 ÖSTRA HUSBY 25-2-70, PRAKT 400
659 7e2 JÖNKÖPING 1-3-70, PRAKT 400
660 7f LINKÖPING 5-6-72, PRAKT 400
661 7f prakt STH 5-8-72 325
662 7f SÖDERTELJE 17-6-73, PR-LYXS 250
663 7f OSKARSHAMN 17-3-72, PRS 200
664 7f,17 Klipp från blandfrankerat brev stpl STH 18-12-72 900
665 7f2 SÖDERKÖPING12-8-72, PR-LYXex sign O.P 7f2 800
666 7f2 ÖRNSKÖLDSVIK 21-11-72, PRS 200
667 7fvar TJELLMO 9-5-72, PRS, ram höger 200
668 8 STH 25-7-62 300
669 8a Dansk nrs 1, AB 3,3,3,F4050 600
670 8a LU... 2-6 bra nyans F 3000 500
671 8a SÖDER... 30-10-6 , lvht, gott ex , färg 300
672 8b DANSK NRS 1, mycket fräsch 500
673 8b CARLSHAMN 2-6-58, 2 lvhtt 300
674 8b,v2 stpl 8-10-64, variant vitt streck, omtand. 300
675 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 900
676 8c AUS SCHWEDEN inom ram på fin 9ö 750
717 8c ÖSTERSUND 29-6-64, PRAKTS 9ö 750
677 8c GBG 3-5- 600
678 8c Dansk nrs 24, lvht, dubbeltand 600
679 8c HELS... 6-4-6 , 2 dubbeltänder 400
680 8c SUNNE 27?-5-64, FIN 9Ö 400
681 8c LANDSKRONA 13-5-65, vacker 9ö 3,3,3 400
682 8c ÅTVIDABERG 8-9-63, AB-PRS 400
683 8c OMV dansk nrs 19 400
684 8c,10f1 11a, PRAKTstpl klipp 63ö SÖDERHAMN 12-3-64 1300
685 8d DANSK NRS 24, mycket gott ex 9ö 600
686 8d STH 4-8-66, AB 3,3,3 500
687 8d STH 28-4-65, Franco stpl, fantastisk färg 500
688 8d GAMLEBY 24-3-67, FINT AB ex 500
689 8d DANSK NRS1, , AB 400
690 8d AUS SCHWEDEN stpl 400
691 8d GÖTEBORG 20-7-65, extrem färgstyrka, obet nötning i pappret bak. Prydlig. 350
692 8d HUDIKSVALL 5-9-6 , BLÅ stpl,dubbeltand färgstark 9ö 350
693 8d STH 22-3- dubbeltand, PR-LYXcentr 300
694 9 BILJETT stämpel 21 -8 i 4 kantig ram , PR-LYXS KLIPP, X LÄN , mycket sällsynt. 3500
695 9 ÅNGBÅTS PXP No 2525-7-72, PRAKT- LYXS , en Pärla, mycket sällsynt i denna kvalitet 1500
696 9 12ö ÅNGBÅTS PKXP Nr 12 7-2-70 1000
697 9 ÅNGBÅTS PKP Nr 13 27-4-71, PR klipp 600
698 9 GUSTAFSFORS 23-8-70, PR-LYXS kht 500
699 9 12ö par ENGELSK 383, HULL, RÖD stpl 3 olika engelska på märket , sällsynt 500
700 9 MAJORNA 13-1-71, prs F 600 400
701 9 Simonstorp 8-10-70, PRAKT 400
702 9 VINSLÖF STRÅL STPL, kt, F 2000 400
703 9 PKXP No 5 NED 25-5-72, prklipp ,stpl F 500 , variant accent över T 350
704 9 STRÅLSTPL MARGRETE(HILL), F 800 325
705 9 HEBY 29-4-72, PR-LYXS klipp sido stpl Upsala 200
706 9a SVENLJUNGA 3-7-58, svag prs 3 DAGEN ! 300
707 9a1 MÖNSTERÅS 28-7-58, 4-k stpl , LYX i fin färg 1200
708 9a2var Nyköping 1-7-59, 4ST DUBBELTÄNDER OCH STÄMPLAT PÅ 1 ÅRSDAGEN 200
709 9b2 DALARÖ 7-12-63, LYXS n10 typ 2 500
710 9b2 STH 4-7-66, PRAKT-LYX 250
711 9b2 TORSÅKER 2-4-65, LYXS 250
712 9b2v15 STH 18-6-57.PR var fläck vä om sköld 200
713 9b3 LJUSNE 14-7-69, PR-LYXS , F 300 200
714 9b3 LOS 14-12-69, PRS F 400 200
715 9b3 DANSK NRS 24, PRS 200
716 9b3 STABY 10-6-67, PRAKT-LYXS praktex 200
718 9c1 STRÖMSHOLM 15-10-58, pr klipp 4-k 200
719 9c2 LJUSDAL 1-6-66, LYXS 4,4,5 300
720 9c2 SÖDERHAMN 7-9-65, LYXS 200
721 9c2 ÖSTERSUND 10-8-66, PR-LYXS 200
722 9c2var SOLEFTEÅ 6-4-64, hårstrå i trycket 200
723 9c3 FALKÖPING 22-6-72, SUPERB 2000
724 9c3 LOS 6-9-71, LYXS 300
725 9c3 WALLA 8-1-71, PRAKT 200
726 9c3 LERDAL 18-2 72, fin rättv. stpl F 500 200
727 9c3 LYSEKIL 9-5-70, LYXS 200
728 9c3 BLÅ DANSK A NR STPL 1, VACKER 200
729 9c3 KALMAR 4-5-70, LYXS 200
730 9c3,10d2 LJUSDAL 14-6-69, PRS klipp 200
731 9c3var LJUSDAL 28-7-71, LYXS, skruvavtryck 200
732 9d1 WISBY 7-10-60, LYXS 200
733 9d1v14 STH 6-4-60, PRAKT, repan 350
734 9d1var STH 7-12-59, stor färgfläck i ER 250
735 9d3 vågrätt 3-strip Dansk nrstpl 24, Fantastiskt vackert ! ovanlig enhet. Intyg HOW 4,4,5. 1400
736 9d3 LJUSNE 7-5-70, LYXS stpl F 300 300
737 9d3 LOS 14-11-71, PRS 200
738 9d3 BOXHOLM 9-4-71, PR-LYXS 200
739 9d3 SMEDJEBACKEN 18-7-68, LYXS 200
740 9e2 CALMAR 31-5-64 250
741 9f1 12ömörk färg stpl -8-61 200
742 9h GAGNEF 5-4-62, LYX 4-k stpl på litet klipp 300
743 9h STH 7-11-61, UNDERBART EX 200
744 9h1 GEFLE 2-10-62, LYXS, var vita prickar i R 200
745 9h1 NORDMALING 12-3-62, PRS 200
746 9h1 SKARA 22-12-61, LYXS 200
747 9h2 GAMLEBY 6-9-62, SUPERBT VACKERT, mörkt blåaktigt ultramarin., lvht 1000
748 9i DANSK NRAS 3, ovanlig 300
749 9ivar STH 2-1-62, stor PRICK I SKÖLDEN ,kt 200
750 9k Uddevalla 22-6-62 500
751 9k TIERP 1-10-62, PRS, obet solkig baksid 400
752 9k Klipp Upsala 22-7-62 300
753 9k WEXIÖ 8-8-62, svagrättvänd 250
754 9m LOS 23-4-72, PR-LYX EX stpl 400 400
755 9m ÅNGBATS PXP Nr 20 19-x-xx , F 3000 350
756 9m FIGEHOLM 11-6-71, kht, kt, PR-LYXS Postal 800 275
757 9m PKXP Nr 5 NED 30-7-72, klipp, st F 500 200
758 9v6 UTROPSTECKNET, PRAKTs Sth 23-4-68 1000
759 10 PR-LYX ARVIKA 5-8-72 1250
760 10 HULL SP 10 71, PRS 500
761 10 KB AUS SCHWEDEN 300
762 10,14B 24ö+3ö ipar på klipp STH-70 300
763 10,21a Blandklipp 24ö vapen+ 12ö Ringtyp t14 som 36ö porto stpl Sundsvall 10-8-72 1000
764 10a STH 17-6-59, HEL sidvänd 200
765 10a,var stpl ...ARLS... 9-, färg utlöparupp vä 350
766 10b DANSK NR 3, ovanlig 500
768 10b1 STH 11-2-59, par , nedre ex litet riss, , övre ex AB-PR, MYCKET VACKERT 500
769 10b1 STH 20-8-58, vacker AB 250
770 10b1 GÖTHEBORG 23-7-58, första månad 250
771 10b1 NORRTELJE26-7-58, PRS , 2:A stpl 225
772 10b1 STH 11-4 -(59), färgstark 225
773 10b2 WADSTENA , pr , men kt, svår nyans 24ö olivakt brungul 600
774 10b2 STH 24-1-60, VF 3,3,3 400
775 10c,11 par 24ö+par30ö =108ö Englandsport. F 2700 förAB 700
776 10d1 Rekonstruerat 4-BLOCK med 1855 års perforerig, 2 märken med def (ktt,nålstick).ENDA KÄNDA 4 -BLOCK av 1855års perforering, utlåtande och positionsbestämt (position 21-22,31-32) av EH 5000
777 10d1 SUPERB 5 ring stämpel, troligen Kanadensisk, mycket sällsynt 1000
778 10d1 BOXHOLM 10-4-61, PRAKT 400
779 10d1 GEFLE 26-6-64, PR 300
780 10d1 WADSTENA 22-12-64, PR 300
781 10d1 KÖPING 20-11-66, PRKLIPP 250
782 10d1 CARLSTAD 25-7-64, AB-PR 250
783 10d1 STH 19-8-63, PRS, i princip postfrisk gummering kvar 200
784 10d1 ULLÅNGER 14-4-61, PR-LYXS 200
785 10d2 BÅSTAD 7-10-67, Praktex 4,5,4 500
786 10d2 STH 28-2-72, PRS klipp med 3x 24ö 400
787 10d2 ÖRNSKÖLDSVIK 15-12-70, PRAKT 400
788 10d2 KISA 21-3-70, LYXS 350
789 10d2 KRISTIANSTAD 22-4-70, PRS 300
790 10d2 MORA 2-3-69, OMV LYX 4-K stpl 200
791 10d2 UPSALA 22-6-70, PRS 200
792 10d2 MALMÖ 30-3-68, PRS 200
793 10d2 UDDEVALLA 7-4-70, PRS 200
794 10d2 24ö DANSK NRS 1 PRAKTS 200
795 10d2 24ö DANSK NRS 1 AB-PRAKTS 200
796 10d2 DANSK NRS 24, omv PRS 200
797 10e CARLSTAD 1-4-63, PRS 250
798 10e HALMSTAD 25-6-63, par Fra Sver... 250
799 10e ENGELHOLM 30-9-61, omv lyxs 200
801 10f1 UMEÅ 27-2-64, PRAKTS svår, sign O.P. 600
800 10f1 rv hel stpl Calmar 21-1-63 400
802 10g1 STH 26-3-64, VACKERT PAR 200
804 10h2 ÖDESHÖG 9-12-68, sidvänd, 3,4-5,3 200
805 10i KALMAR 13-6-72, PRS, svår nyans , signerad O.P. 10i 400
806 10i KALMAR 4-7-72, PRS KALMAR 4-7-72, 3,3,4 svår nyans 250
807 11 STORA TUNA 4-4-72, PRS, vht, stpl F 2000 900
808 11 Göteborg 1-7-72 , 1 dag för ringtyp 600
809 11 ANK 15-9- FINSK stpl 250
810 11,14B kl. par 30ö+3ö =63ö Frankrikeporto , STH 17-7-67 300
811 11a DALARÖ 21-7-62, PRAKTEX dubbeltand, fin stark färg 400
812 11a 30ö DANSK NRS 1 PRAKTS 250
813 11b PRAKT GEFLE 15-8-60 600
814 11b STH 3-12-64, PRAKT 250
815 11b fra sverige 28-1-62 250
816 11b GAMLEBY 1-7-62, PR 200
817 11d1 30ö BLÅ DANSK NRS 1 PRAKTS 300
818 11d2 ÖSTERSUND 10-10-71, LYXs praktex INTYG HOW 4,4,4-5.. UNDERBART EX 2000
819 11d2 WALLA 13-11-71, AB-PR 200
820 11d2var CA)RLSKRONA 2- ,kt, stor FÄRGFLÄCK 200
821 11e1 WESTERVIK 16-9-66, PR 400
822 11e1 MARIESTAD 14-11-66, PRAKT 4,5,4 300
823 11e1 DANSK NRS 24, PRS 225
824 11e1 RÅDA 12-12-65? 200
825 11e2 CARLSTAD 17-8-71, PRAKTS 300
826 11g KALMAR 28-4-72, PRAKT 4,4,4 400
827 11g LUND 6-6-72, PRS 200
828 11h PR SKARA 16-7-72 650
829 11h FAGERHULT 6-7-72, PRAKT stpl F 800 400
830 11h EKOLSUND 6-5-73, PRS 200
831 11h WISBY 8-9-72, PRS 200
832 11h FALUN 12-10-72, PRS 200
833 11h HEBY 17-6-72, LYXS ktspts 200
834 12 PAR 50ö PRS DANSK NRS 24, ngt kt 600
835 12a FRA(NCO) Inom ram , sällsynt 400
836 12a STH 4-7-61 225
837 12a STH13-3-60, EXTREMT FÄRGstark, 2ktt 200
838 12a GEFLE mörk färg 200
839 12a STH 24-12-62,fint ex sign O.P. 12a 200
840 12a STH 4-10-62, Lätt rättv stpl 200
841 12a STH 4, 3 dubbeltänder sign BG 200
842 12b MALUNG 26-6-65, 4-k stpl ,dubbeltand 300
843 12b STH 18-9-61, AB, 3,3,3 200
844 12c MARIESTAD 1-3-65, LYXs , 2:a stpl, fantastisk färgstyrka, rufftandning 300
845 12c 50ö klar mörk armin, Nrs 1 250
846 12e DANSK NR 3, ovanlig 400
847 12e SKENNINGE ? 9-9-63 200
848 12e STH 21-8-64, kraftig färg 200
849 12f1 prakt ÅTVIDABERG 26-8-65 1200
850 12f1 STH 1-3-65. intressant tryck 400
851 12f1 MALMÖ 28-8-65, AB-PRAKT 350
852 12f1 LINDESBERG 16-11-65, AB-PR 250
853 12f1 CALMAR 22-9-66, sidvänd, mkt fräsch 200
854 12f1 50ö sliten plåt?, dubbeltand hö 200
855 12f2 YSTAD 27-8-69, PRS 300
856 12f2 SUNNE 7-12-69, prakts , rep ht 250
857 12f2 STH 8-8-67, FIN AB, 3,3,3 250
858 12g1 STRENGNÄS 23-5-67, rättv stpl 200
859 12g1 NYA KOPPARBERGET 6-9-6(5), PR-LYXCENTRERAT, OMV STPL 200
860 12g1 STH 14-11-67, omv prs, intressant rufftandning 200
861 12g1 GÖTEBORG 6-1-66, 3,5,3 sidv 200
862 12g2 STJERNHOF 11-2-73, PRs 1250
863 12g2 AB-PRex Kalmar 19-11-68 1000
803 12g2 SKENINGE 9-9-70, LYXS min 2:a stpl 1000
864 12g2 DUFED 11-1-71, PRS 500
865 12g2 STH 15-3-70 350
866 12g2 Jönköping 22-6-70, rättv. stpl. 300
867 12g2 YSTAD 29-7-6x, rättv 300
868 12g2 WRIGSTAD 23-6-69, prakts obet kt 300
869 12g2 ÅMÅL 17-1-72, omv LYXs, sign Stolow 300
870 12g2 SANDHEM 2-3-73, stpl 300 200
871 12g2 HEDEM(RA) 4-11 fräsch 200
872 12g2 GAGNEF 1-9-69, PRS ABex 200
873 12g2 SKÖFDE 27-3-67, OMV PRS 200
874 12h ÅRSET 4-3-73, LYX men 2:astpl 1500
875 12var SPEGELTRYCK, 50 ö,2bhtt 700

12,5 BRUN LOKAL
876 13 stpl 30-4- 6. TUR , 2 avtrubbade ht. 300
877 13a GBG 5-12-62, rättv svag stpl , AB 1100
878 13a ARBO(GA) 4-7, Intyg L.N. gott ex, pr-lyxc. 650
879 13a LU(nd) lätt stpl , gott ecx 2,3,2 400
880 13a STH 1 tur 17-8, praktcentr, 2 stpl, 1-2,4,1 350
881 13b AB-PRAKTex STOCKHOLM 3-TUR 8-9, attest HOW 3.4,3-4 obet blå kritspår, AB F 4800 2200
882 13b Prakt stpl Klipp STH 28-8 750
883 13b 3Ö STJÄRNSTPL PRAKTCENTR 600
884 13b STH 27-7 3 TUR, mycket gott ex 600
885 13b 3Ö STJÄRNSTPL mitt på centr vä 400
886 13b,8b 3öre brun och 9 öre vapen i fräscha vackra ex på brevstycke. Mariestad 7-7-64. En mycket sällsynt blandfrankering. 4000
887 13c STH 1 TUR 27-7, lvht 750

13,5 LIGGANDE LEJON
888 14 praktex STH 4tur 12-3-,välc 500
889 14A CARLSCRONA 10-X-64 fräscht stpl ex 700
890 14Aa STH 1 TUR 29-5-, pr-lyxcentr AB på klipp 1250
891 14Ab STHLM 1 TUR, delstpl ned hö, 2,3,1 fint ex 1250
892 14Ab STH 25-2-1 TUR ,3ö typ1 gulaktigt brun nyans enligt ny F2018, välcentrerat vackert av svåraste nyansen. F 7500 1000
893 14B klipp med LYXs par Hernösand 20-10-69 300
894 14B OMV dansk nrs 19, F 500 200
895 14Bb STH 1 TUR 13-4, PRS 500
896 14Bb STH 15-7- 2 TUR, 3ö mörkt olivakt or.br. , signerad O.P. b 400
897 14Bc2,var STH 2 , 2, stor fläck vid S 500
898 14Bc2v3 HUDIKSVALL 8-12-67, fläck på nos 300
899 14Bc2v4 STH 11-5-68, PRAKT 600
900 14Bc2v4 Båstad 14-5-68, prs, färjlinje från nosen 250
901 14Bd UPSALA 15-10-71, 4-BLOCK kht, kt, veck men mycket ovanligt 1500
902 14Bd Vackert 3-strip Gefle 11-10-68 AB F ca 1150 500
903 14Bd MALMÖ 16-10-69, LYXS PAR 400
904 14Bd KARLEBY 30-5-70, PRS, STPL 350 250
905 14Bd STJÄRNSTPL, kht, 200
906 14Bdv3 STO 3 TUR, fläck på nos, tydlig, välc 350
907 14Be PRAKTex STH 28-6-71 700
908 14Be JEMSHÖG 24-8-71, PRS 300
909 14Bg STH 4-7-73, 3ö+2x12 ö t 14, bland klipp 500
910 14Bh,21 på klipp från blandfrankerat brev makulerat med endast Danska stämpl. nr 1+Fra Sv. 900
911 14Bh,var STH 1 TUR 11-10, suddigt tryck och streck på S 300
912 15a DANSK NRS 24, PRAKT 800
913 15a YSTAD 8-7-67,pr-lyxs 500
914 15a DANSK NRS 24, PRS , mkt färgstark 500
915 15a HALMSTAD 21-4-66 tidig stpl 21 DAG 350
916 15a Lyxc . hörnstpl Gefle 31 - 300
917 15a STJERN... 4-10 300
918 15a BLÅ DANSK A NR STPL 1, och FRA SVERIG VACKER ovanl med båda på market 300
919 15a DANSK NR stpl 227, ovanlig 300
920 15a CHARLOTTENBERG 18-10-66, fin 17ö 275
921 15a,b1,b2 17öre 3 nyanser i fin kval 900
922 15b1 SKENINGE 19-12-68, SUPERBT EX 1000
923 15b1 AB-PR stpl LUND 20-11-66 650
924 15b1 WSB 24-11-66, VACKER 450
925 15b1 STH 21-4, lätt stpl, välcentr 350
926 15b1 GEFLE2-2-71, AB-PRAKTstpl 300
927 15b2 HESSLEHOLM 3-2-68, Intyg Sjöman PRAKT- LYXex 1800
928 15b2 Praktex STH 3-8-69, attest HOW 4,4,5 1800
929 15b2 Praktex me d Dansk Nr stpl 24, Intyg HOW 4,4,4 1750
930 15b2 WESTERVIK 31-1-69, PRAKT 1500
931 15b2 ÖSTERSUND 29-12-70, LYXstämpel, Intyg Sjöman. 1500
932 15b2 GBG 22-10-68, PRAKTKLIPP 1250
933 15b2 GÖTEBORG 21-3-68. PRAKTex på klipp 1200
934 15b2 PRs ANDERSLÖF 27-10-68 1000
935 15b2 Klipp Malmö 3-10-68, ni EH 950
936 15b2 GAMLEBY 29-6-69, AB-PR 800
937 15b2 prs Calmar 30-9-67,färglinje 750
938 15b2 MALMÖ 31-1-68, PR-LYXS 750
939 15b2 DANSK NRS 227,tryckvar färgfl upp hö 750
940 15b2 AB-PRs Wrigstad 12-4-69 500
941 15b2 FRA SVERRIG 20-5-69, omv BLÅ prs 500
942 15b2 RECOMME..., sällsynt på märket 500
943 15b2 HALMSTAD 13-7-68, AB-PR 500
944 15b2 PKXP NR 2 27-3-69, PRAKTs 450
945 15b2 STH 17-2-69, LYXS , 4,3,5 praktex 400
946 15b2 felfritt stpl ex 17ö Lejon 350
947 15b2 HALMSTAD 31-3-69, BRA AB 350
948 15b2 LANDSKR 13-1-6 ovanligt röd färg 350
949 15b2 KALMAR 24-10-68, mycket gott ex 325
950 15b2 RONNEBY 11-8-70, AB, fin färg 300
951 15b2 LYX centr 17ö ... ÖPING 250
952 15b2,7c2, 14Bd,CARLSKRONA 2-10-70, 25ö postanvisningsklipp med sällsynt kombination. Utsökt Utställningsobjekt 3000
953 15b2v MALMÖ 17-1-69, spis i övre marginalen. F 2500+ 500
954 15c KALMAR 28-12-70, VERKLIGEN VACKERT AB-PRAKTex intyg Obe 3-4, 4, 3-4 2800
955 15c TIERP 11-12-70, AB-PRAKT stpl, svåra 17ö grå, intyg HOW felfri 3,3,3 2700
956 15c GÖTEBORG 8-8?, lätt delstpl, Intyg Obe: minimalt riss "GOTT TILL MYCKET GOTT EX" 1000
957 15cF 17 ö grå , SPERATI förfalskning, FAL...30-8-, mkt vackert ex 1800
958 16 RECOM. stpl okänt ursprung 300
959 16 kork "propellerstpl", 2khtt. dekorativ 300
960 16 BLÅ KS(P.A.) Hamburg stpl 250
961 16a DANSK NRS 1, PRAKTEX 300
962 16a MALMÖ 10-6-66, PRS svår nyans 250
963 16b1 FRA SVERI(GE) SUBERBT ex, lvht 600
964 16b2 LIDKÖPING 7-6-67, PRS 250
965 16c STH 21-7-68, PRAKT 300
966 16c KONGSBACKA 28-11-69, PRS 200
967 16d 4x20ö i 2 par på klipp med DANSKA Nr stpl 1 och FRA SVERRIG 6-, Intyg Sjöman "Har troligen varit del av dubbelportobrev( 2 ggr 40öre) till Tyskland via Danmark." Mycket gott objekt. 4st 20ö på samma brev är en SUPERRARITET. Endast ett utlandsbrev känt med 4st 20ö och 2x5ö till England och endast ett inrikes med 4 st eller mer 20öringar på samma brev är känt. Endast 1 dubbelportobrev till Tyskland med 30+50ö=80 är känt. DETTA KLIPP ÄR SÅLEDES EN FANTASTISK DOKUMENTATION AV PORTOSÄLLSYNTHET av 20öres märkes frankering. Dessutom bara utländska stämpolar! UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5000
968 16d WESTERÅS 13-7-70, LYXS , 2:a stpl, ljus färg 250
969 16d ÅMÅL 23-1-72 200
970 16d WALDEMARSVIK 24-22-71, PRS 200
971 16e lyxs Karlshamn 3-2-71 600
975 16e DANSKA nr stpl 24, på 20ö i par, mycket sällsynt med par 600
972 16e WEXIÖ 12-1-72, LYXS 500
973 16e SKARA 6-4-73, PRS 200
974 16e NORDMALING 13-7-70, PRS extrem ljus färg 200
976 16e,17f, 19c, Ovanligt blandfrankerat klipp med 20ö Lejon och 3+5ö ringtyp t 14, (brev F 15000) dessutom bara blå FINSKA STÄMPLAR ANK 18-7, PRAKTklipp 900
977 16e,21g 20ö Lejon+ 12ö Ringtyp BORN 17-6-73 500
978 16ev2 HE(MSE) 2-7, öppen 0 250
979 16f LULEÅ 8-12-70, PRS 200
980 16f BORÅS 7-3-70, LYXS 200
981 16fvar ÅBY 27-3-71, prs, linje i vä marginal 200
982 16g SKÖFDE 24-2-73, LYXS 400
983 16g ÖSTERSUND 21-1-73, PR 300
984 16g HEMSE 9-3-72, LYX men 2:a stpl 300
985 16g HEMSE 14-5-73, PR-LYXS 250
986 16g RAMSBERG 6-6-72, PRAKTS 200
987 16g SKÖFDE 9-7-73, LYXS , 2:a stpl 200
988 16g,17d 19c , Rekonstruerat BLANDfrankerat brevklipp, makulerat endast med Finsk ANKst 3-7 1300
989 16v2 KLINTEHAMN 13-7-72, öppen 0 300
990 16v3 NORDMAL.. 11-4, "SPIS" 1800
991 16v3 WE... 12-10-73, tunn färjlinje i hela vä marginal, ft 200
992 16var GBG 19-11, utflutet tryck höger 500
993 16var GÖTE... 8-, Stor färgfläck på huvudet 300

16,5 RINGTYP T 14
994 17 LYXstpl 4-strip TÖREBODA 25-9-74, lyx centr,ett ex 3 ktt 2000
995 17 DANSK NR stpl 61,ktt, UNIK? 1000
996 17 FRA SVERRIG LYXS par 3ö 1000
997 17 sidv dansk nrs 19, F 400 200
998 17,25v2 33 öres postanvisningsklipp ab-pr stpl Linköping 4-2-75 500
999 17a MALMÖ 17-11-72, PRAKT 400
1000 17a JÖNKÖPING 30-9-72, rekonstr par 350
1001 17a KAR)LSKRONA 2-11-72,fin a nyans 300
1002 17a DANSKA stpl 1, Fra Sverige 250
1003 17e FJELLA 13-1-76, PRS ovanlig på t 14 250
1004 17e,25g SKENE 15-10-76, 30 och 3ö på ovanligt 33ö postanvisningsklipp 500
1005 17f,20j JÖNKÖPING 19-4-76, 3+6+3ö ovanlig 300
1006 17g KARLSHAMN 4-11-76, LYXS 200
1007 18 OSKARSHAMN 6-1-77, PRAKT PAR 750
1008 18 STENGÅRDSHULT 2-4-81, AB-PRS 550
1009 18 LILLA MÅNSTORP 2-7-78, PRS klipp 500
1010 18 ÖSTERSUND 9-12-78, PRAKT 500
1011 18 ÖNNESTAD 4-, 4Ö PAR ,mitt stpl par färgstyrka7, ganska mörk 450
1012 18 STH Norr 11-8-79, AB 3,3,3 400
1013 18 FORS STATION 12-4-79, PRS 400
1014 18 BOLLS... 1-6. tryckvar skadat SV 300
1015 18 Söderhamn 6-7-78, ab-prs 300
1016 18 ÖRTOFTA 1-5-77, AB-PRS 300
1017 18 GÖTEBORG 22-4-77, vacker 4ö 300
1018 18 Westervik 12-9-77. AB 300
1019 18 WESTANFORS 10-5-80, AB-PRS 250
1020 18 SIGTUNA 29-8-79, AB 250
1021 18 TYRINGE 9-8-78, fin 4ö AB 225
1022 18a PRAKTex MANTORP 11-5-79,intyg EH,4,4,4 2500
1023 18a STH 5-12-77, 4ö ljusgrå i PRAKTex 4,4,4. 1250
1024 18a WARA 13-6-77, PRAKTS 300
1025 18v1 KALMAR 30-8-77, prs, dl av R(ekommenderas) stpl, SPEGELTRYCK 1000
1026 19 STRÖMBACKA 16-4-75,F1000 500
1027 19 SAXTORP 24-X 18.., Stpl M SK, F 1000 300
1028 19e Östersund 19-11-74, AB-PR 750
1029 19e KARLSTAD 9-5-74, AB-PRS, svår nyans 400
1030 19e AB (S)ala 29-4-74, ab 300
1031 19f SKENINGE 5-1-75, LYXS 200
1032 19f WIMMERBY 23-12-75, PRAKT 200
1033 19fv3 5 öre på Kartongpapper i vc 4-BLOCK stpl Söderhamn 6-7-75, AB F-96 11.250 2500
1034 19h TRELLEBORG 5-6-77, PR-LYXS 200
1035 19hv1 ESKILSTUNA 16-6-77, SPEGELTRYCK 250
1036 19hv2 5ö 4-BLOCK SLITE 12-6-77, OVANLIGT , F 2013 7500 1200
1037 19hv2 LOMMA 6-12-77, PRS, ovanlig på t 14 200
1038 19v1 KARLS...5ö t 14 SPEGELTRYCK F1500 200
1039 20 ALMESÅKRA 3-6-77, PRAKT stpl , F SM postal 3000:- , ytterst sällsynt 1600
1040 20 KROGSERED 16-9-77, n, ha f 2500 svår stpl i AB-PR , nyans 20k 1200
1041 20 BEATE(BERG 18..., stpl R,VG F 2000 500
1042 20 HIMMELSÄNDA 8-X-76, 2ktt, F 1200 200
1043 20a PRs BORÅS 1-8-72, sällsynt 2000
1044 20a LYSEKIL 1-1-73, PR-LYXS, 2:a stpl 1000
1045 20a HUDIKS(VALL 1-1-73, AB, första nyans 600
1046 20a TRELLE(BORG) 1-3- omv stpl fin a nyans 400
1047 20a HELSIN(BORG) 13, 6 ö fin anyans 400
1048 20a GBG 10-5-73, PRS, veck 350
1049 20a TRELLE BORG 28-2- 73 2 stpl fin a nyans 350
1050 20a TRELLE BORG -73 2 stpl fin a nyans 300
1051 20b DANSKA stpl 1 200
1052 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö ( 2 kända) och endast ett fåtal kända på Rintyp t14 överhuvudtaget:
fht , godtagbart ex Göteborg 20-11-72 ( Den andra kända är stpl Göteborg 28-11-72)
5000
1053 20c (Sol)lefteå 20-11-73, mycket vackert AB ex 750
1054 20c Pkxp Nr 2 Upp 2-2-74, prs, svår nyans 650
1055 20c DANSK NRS 24, ab-PRAKTs, svår nyans, kt 300
1056 20d FRA SVERIGE 19-4-74 rättvänd 200
1057 20fvar ST)..OLM -75, mycket färgstark, vitt trycklöst fält till höger 250
1058 20g STH 6-3-75, PRS 6ö grå, 400
1059 20g PKXP Nr 9, 14-1-78, prs 300
1060 20h STH 3-2-75, AB 3,4,3 200
1061 20i STH NORR 25-12-75 VACKERT , ngt kt 300
1062 20i GÖTEBORG 19-11-75, PRAKT 300
1063 20i FRA SVERIGE 9-4-76 200
1064 20i,21 6+12ö(2st) prs kl.Åtorp-75,ve. 300
1065 20j ANDERSLÖF 1-3-78, SUPERB 2000
1066 20j TRENSUM 6-11-75, K BL. F 2000 1300
1067 20j GEFLE 4-1-77, PRAKT 400
1068 20j STH 5-7-76, PRAKT 300
1069 20j FRÖVI 21-5-76, PRAKTS fin 6ö 250
1070 20j LILJEHOLMEN 16-9-76, AB-PR 200
1071 20k DANSK NRS 24, vit fläck framför 6 200
1072 20k KORK stpl 3 streck 200
1074 21 TUNA1-12-74 ( Hälsingland), Praktstämpel F 5000, intyg HOW 3,3,4 Stämpeln använd i Hälsningland 740101-751231. 3000
1130 21 SJOGERSTAD 23-3-76, PRAKTS R VG F 1500 1000
1075 21 MEDÅKER 29-8-77, U län, ab-prs, 1500 900
1076 21 FOGELFORS 10-2-74, BLÄCK MAK, kht 800
1077 21 ESPÅS 14-7-77, PRS SVÅR f 800 500
1078 21 W)ESTRA ENEBY 26-1-76 , E ÖG F 1000 500
1079 21 SALBO 28-3-73, PRS klipp U Väs , 600 400
1080 21 WÄRDE stpl i LYX AVTRYCK 400
1081 21 DANSK NR stpl 227, prs, f 600 400
1082 21 KARESUANDO 20-2-75, prs klipp datum omvänt i stämpeln, sår stpl F 200 200
1083 21 UPSALA 2-6-73, kliipp med sido stpl HVITTINGE 2-6-73, pr-lyx avtryck, svår Postal 600 , U 200
1084 21 DANSK NR stpl 227, omv pr, riss 200
1085 21 DANSK NRS 24, PRAKTs 200
1086 21b HEMSE 13-11-72, PR-LYX 400
1087 21c-d HÖRBY 2-9-79, PRS 200
1088 21d HEDEMORA 29-8-72, PR-LYX 300
1089 21e SÖDERÅKRA 25-8-72, superb 300
1090 21e FRA SVERRIGE 28-9-72 PR klipp 200
1091 21e,7f STH 14-12-72, 5ö vapen 2x12ö ringtyp t 14 på vackert blandfrankerat klipp 500
1092 21g GBG 9-5-73, 3-STRIP vågrätt på klipp ovanligt F 1320+ 350
1093 21i 12ö 3-strip FRA SVERIRIG 10-2-72,kht på klipp. mycket ovanligt. 400
1094 21k ENGELSK 383, HULL, RÖD stpl 3 olika engelska på märket , sällsynt 300
1095 21k TORSBY 14-8-75, PR-LYX 300
1096 21l STH 13-1-74, PR-LYX, extrem färgstyrka 250
1097 21m SKABERSJÖ 16-3-75, PRS 200
1098 21o WEXIÖ 9-4-77, PR-LYX 300
1099 21p SAL ... stor RAK stpl utländsk? 300
1100 21v6 GBG 18-10-75, DRAGSPEL 200
1101 21var SKULTUNA 26-9-76, PRS "OTANDAT" PAR , skuret före frankeringen, tandat mellan märkena. Mycket ovanligt på ringtyp t 14. Unikt! 500
1102 22c 20ö par praktklipp med Dansk stpl FRA SVERRIG,troligen från dubbelportobrev till Frankrike ( F 16000) 500
1103 22c HUDIKSVALL 7-1-74, PRAKT 200
1104 22e ANK 26-8- BLÅ FINSK stpl 300
1105 22ev3 LINKÖPING 31-8-75, PRS, DRAGSPEL 400
1106 22f PRs UPSALA 9-1-76 400
1107 23 FRA SVERRIGE 27-9477 klipp 200
1108 23a WESTERÅS 11-10-77, PR-LYXS 300
1109 23b 20/20 i 3-STRIP , STÖRSTA KÄNDA ENHET, 2 KÄNDA, Nyansintyg HOW, stpl Göteborg11-9-7(7), UTSTÄLLNINGSOBJEKT 11000
1110 23c KÖPING 22-12-77, PRAKT 400
1111 24 Hull och nrs 383 Engelsk stpl 200
1112 24 FRA SVERIGE 11-11-71 sidvänd 200
1113 24f,v1 MALMÖ 29-4-75, PRS, SPEGELTRYCK 500
1114 24g FALKENBERG 16-4-78,PR-LYX 1000
1115 24g STORA MELLÖSA 10-10-78, LYXS 600
1116 24g HVETLANDA 6-12-77, PRS 200
1117 24g WEDUM 21-11-76, AB-PR 200
1118 24g,var MALMÖ 26-1-78, ab-pr 3-strip pos1 med DRAGSPEL, F 2800 400
1119 24i YSTAD 6-8-77, citrongul 200
1120 25 HIMMETA 26-7-76, F 3500 2000
1159 25 LUNGSUND 30-(12) -7(6?),F 3500 1000
1121 25 HÖGSTENA14-5-75, svår stpl F 1500 750
1122 25c NYKÖPING 30-4-73, PRAKTstpl svår nyans 300
1123 25fv5 ÖRNSKÖLDSVIK 15-2-75, LYXS 200
1124 25h EKSJÖ 31-10-75, LYXS 200
1125 25h EDSVÄRA 11-3-76, PRS 200
1126 25h FRIDENED 15--1-77, PR 200
1127 25i ÅRJENG 9-7-76, LYXs 200
1128 25ivar KALMAR 1-4-75, NÄSTAN HELT OSYNLIG RAMLINJE, KURIOSA 500
1129 25jv5 JÖNKÖPING 17-5-77, DRAGSPEL 300
1131 26 WÄRDE stpl i PRAKT , sällsynt 300
1133 26a GBG 12-9-73, LYXS liten 2:astpl 700
1134 26a Kristianst. 14-12-73,ab 2550 600
1135 26a KUNGSBACKA 3-2-73, PRS 600
1136 26a WIMMERBY 24-2-73, AB ex 500
1137 26a HERNÖSAND 4-11-73, PR-LYXS, 2:a stpl del , mycket vacker a nyans 500
1138 26a DELSBO 14-8-73, ktspts, 3,4,4 F1800 400
1139 26a STH 28-12-72, PRs , bht 300
1140 26a ENGELSK 383,del av HULL 300
1141 26c WARBERG 22-7-73, PRS 350
1142 26f STH NORR 4-8-76, PRAKT 400
1143 26f Upsala 2-8-75, Ab-pr 350
1144 26f ANEBY 3-9-76, PRAKT 350
1145 26g HARMÅNGER 5-12-76, mkt färgstark 500
1146 26g ASKERSUND 28-2-76, PRAKTs 250
1147 26g GRENNA 27-6-81, PRS, KURIOSA sen 250
1148 26g ÅMÅL 14-4-77, AB-PR 200
1149 26gvar 50Ö FÄRGSTRECK genom märket stpl -TORP 76, UNIK? 400
1150 26h praktex BORRBY 26-5-77 700
1151 26h HÖRBY 16-6-78, LYXS 500
1152 27c WARB(ERG) 20-3-74, fin 1 riksd. 200
1153 27d STH paket 11-1-76, vackert 4-block med rättvända stämplar prakt centrerat. F6000 900
1154 27d NORBERG 19-4-77, PRS 500
1155 27d STH PAKET 25-5-77, PRAKT 4,4,4 500
1156 27d Prs STH 8-6-78, liten 2:a stpl 300
1157 27d NYKÖPING 10-11-77, PRS 200
1158 27dv4 CA ...14-1, tjockt KARTONGPapper 200

27,5 RINGTYP T 13
1160 28 FRA SVERIGE på 3ö i särat 4-block på klipp, mycket ovanligt 500
1161 28 nrs 19, dansk 200
1162 28c WALLÅKRA 13-7-78, PRS mörk c nyans 350
1163 28c omv prs STH 16-3-78,F 750 300
1164 28c 3ö mörk, ... TNA 20-9-81, ngt kt , variant med postfrisk gummering 200
1165 28d LYX STH 6 TUR 29-5-84 800
1166 28d FÖRA 29-5-82, ab-pr klipp N 16 , H ÖL, SVÅR STPL Postal 1000 500
1167 28d SKILLINGARYD 31-10-83, PRS 4-strip, vänster ex ktt, sällsynt enhet 300
1168 28d FRA SVERIGE , 3ö par,+ del av Dansk stpl, PRAKTOBJ 300
1169 28d PKXP Nr 10 A UPP 18-8-81, LYXS 250
1170 28d HÖKHUFVUD 2-1-79, PRS, C. U 350 200
1171 28e WEXIÖ 14-8-81, SUPERB STPL 400
1172 28f BORÅS 16-5-84, PRS mjukt ppr F 500 250
1173 28g FALUN 13-1-87, PR-LYXS svår nyans 200
1174 28h 4-block GUNNILBO 16-2-86, AB F 2400 800
1175 28h SALA6-1-86, PR-LYX 400
1176 28h STOCKHOLM C.2 ovanlig stpl 300
1177 28h STRENGNÄS 20-4-85, PR-LYXS 200
1178 29b (fra) SVERIGE, LYXstpl på 4ö 300
1179 29c2 4ö gråsvart, signerad O.P. svår nyans, mycket lätt stpl ser nästan ostl ut 1250
1180 29c2 WISBY 20-2-82, 4ö gråsvart, signerad O.P. svår nyans, hög färgmättnad 1200
1181 29c2 WISBY 20-2-82, 4ö gråsvart, signerad O.P. svår nyans, hög färgmättnad 1200
1182 29c2 UDDEVALLA 5-12-(82) 4ö gråsvart, signerad O.P. 29 c2 1000
1183 29e STRENGNÄS 7-9-87, SUPERLYX stpl 400
1184 29e HÖGANÄS 30-1-87, LYXS 200
1185 30 FRA SVERIGE G. på 5ö ringtyp , svår stpl Postal 1000 400
1186 30 FRA SVERIG(E) M. PRAKTEX 250
1187 30 F)RA SVER(IGE) M. PRAKTstpl 200
1188 30,33 NORRKÖPING BIKUPEstpl 9-9-81 LYX avtryck , på ringtyp klipp 20+5ö , enligt notering tidigast kända. 500
1189 30,33 NORRKÖPING BIKUPEstpl 10-9-81 LYX avtryck , på ringtyp klipp 20+5ö , enligt notering näst tidigast kända. 200
1190 30a SVEG 26-3-79, superb A NYANS 500
1191 30e ELGARÅS 18-9-82, PRS 4-BLOCK 400
1192 30e MÖNSTERÅS 16-1-83 lyx 300
1193 30e MOTALA 12-2-83, AB-PRS vågr. 4-strip 200
1194 30e SKÖFDE 14-6-82, PR-LYX 200
1195 30h HALMSTAD 4-11-83, LYXEX 1200
1196 30h WEXIÖ 4-12-83, PRS typiskt mjukt ppr
1197 30i ÖDESHÖG 17-6-86, LYX 1000
1198 30i STAFRE 28-4-86, LYXS, SUPERB 500
1199 30i STRÖMSHOLM 20-10-86, LYXS 200
1200 30k DÖRARP 22-12-86, prakt 6-block på klipp 500
1201 31av9 WÄRDE stpl , LYX EX, färjlinje i över marginal och skruvavtryck ned vä. Fantastiskt variant/kuriosa LYX ex. 1250
1202 31b Malöga 11-2-78, stpl F 800 400
1203 31c FRA SVERIGE , 6ö par,AB-PRAKTOBJ 200
1204 31d CHARLOTTENLUND 26-12-79, PRAKTEX 250
1205 31d GEFLE 17-9-80, LYXS 200
1206 31e DANSK NRS 24, PRAKTs 250
1207 31e,v5 STH 21-3-81, 2 märkesbilder, f 1000 250
1208 31e,v5 STH 4-5-8x, 2 märkesbilder, F 1000 200
1209 31f 6ö vågrätt 5-strip några ktt, omv stämplar PKXP17 9-8-82. MYCKET SÄLLSYNT ENHET 2000
1210 31g GBG 11-6-83, vågrätt 4-strip , ett ex kht ,kt ,mycket sällsynt med vågr strip. 600
1211 31gv3 KÄRRGRUFVAN 8-10-84, LYXS skugg 6 250
1212 31j MORTORP 27-12-84, PRS 200
1213 31jv2 STH NORR 11-10-87, SPEGELTRYCK 200
1214 31k Lyx STHLM PAK 7-3-85 750
1215 32 JERNAVIK 18-6-84 , PRAKTstpl .Postal 3500. Blekinge 2000
1216 32 HELGEBODAFORS 5-12-77, PR LYXs , S, Vär F 1000 800
1217 32 SUNDSJÖ 30-6-79, AB-PR, Z, J , F 1200 kr , svår stpl 750
1218 32 Dansk nrs 24, PRAKT otvättad 200
1219 32c TIDAHOLM 27-10-79, LYX 400
1220 32c SLITE 15-5-78 4-K stpl , LYXS klipp 300
1221 32c DANSK NRS 24, PRAKT-LYX 250
1222 32c (FRA) Sverige , prakt-lyxs 200
1223 32c WADSTENA 8-11-77, PRAKT 200
1224 32d Fra Sverige, prakt lyxs klipp 200
1225 33 STRALSUND 17.6.79 på 20 öre ringtyp perf 13 omvLYX avtryck på brevstycke. 500
1226 33 rättvänd dansk nrs 19, F 400 200
1227 33a lodr. 4-strip ab-prs Norrk. 13-5-79 350
1228 33a MALMÖ 27-10-77, LYX 300
1229 33a NORA 22-10-78, SUPERB 300
1230 33a KUMLA 6-5-79, PR-LYX 250
1231 33b Strengnäs 28-5-83, LYX 400
1232 33d LINKÖPING 4-4-80,LYX 300
1233 33d WIFSTA VARF 9-3-83, PRS 4-block , vågrätt veck i klippet, SÄLLSYNT VACKERT block dock. 300
1234 33e NORSHOLM 26-7-85, LYXs 400
1235 33f LJUSDAL 15-6-85, LYX EX 5,5,5 750
1236 33f 383 ENGELS STPL, PR ( HULL) 500
1237 33f FRISTAD 24-12-85, SUPERB 400
1238 33f LILLA EDET 9-1-86, LYX 300
1239 34a GLIMÅKRA 1-12-78, PRS 200
1240 34a QVISTRUM 6-4-78, PRS fin färg 200
1241 34d BÖDA 29-11-82, PRS 200
1242 34d KYRKHULT 4--12-81, PR-LYXS på klipp 200
1243 34d STENSTORP 2-12-81, LYX stpl klipp 200
1244 34d SÖLVESBORG 5-12-82, PRAKTklipp 200
1245 34d SPJUTSBYGD 4-6-82, LYXS på klipp 200
1246 34d ÅLEM 30-5-82, LYXS på klipp 200
1247 34dv5 24ö förskjuten tandn. ,-NNEBY 6-12-82 200
1248 34e STABY 30-11-82, PRAKT KLIPP 200
1249 34f STH SÖD 29-9-82, PRS, citrongul 300
1250 34f STH 26-9-83, citrongul, fint ex 200
1251 34h RYDSGÅRD 23-10-84, PR-LYXS 200
1252 34j HÖRBY 19-3-85, PR 200
1253 34k LUND 2-1-86, PR-LYX ex 500
1254 35b YSTAD 17-5-82, 30 ö i VÅGRÄTT 5-STRIP, EXTREMT SÄLLSYNT. 1000
1255 35b ÅRJENG19-8-80, PRAKT 200
1256 35c DEGERBERGA 31-5-78, PRAKT svår nyans 400
1257 35c STH PAKET 1-7-78, LYXS 300
1258 35d OSKARSHAMN 27-8-81, PRS, och REKOMMENDERAS stpl tvärs över , ovanligt 200
1259 35d NÅS 22-9-81, PR-LYX 200
1260 35f,v5 3st 30ö sammanhäng. siffror, 1ex kt 300
1261 35fv5 RÖNÖ 2-10-81, LYXS sammanh. siffror 500
1262 36 WÄRDE stpl , och ortstpl 200
1263 36a CHARLOTTENBERG 8-3-78, underbart fint vågrätt 4-strip 300
1264 36a,var 50ö DRAGSPEL 300
1265 36c GEFLE 13-5-81, SUPERB 1000
1266 36c MARIESTAD 31-5-81, PR-LYXS 200
1267 36d,var SPJUTSBYGD 3-12-81, PRS, postfrisk gummering kvar , ovanligt, fynd för baksides samlaren? 200
1268 36d,var MULLSJÖ 2-3-82, PRS, postfrisk gummering kvar , ovanligt, fynd för baksides samlaren? 200
1269 36e,var GEFLE 30-8-82 OCH anna stämpeltyp GEFLE 31-8- PÅ ETT PAR 50ö. 300
1270 36f WEXIÖ 9-7-83, LYX 1800
1271 36f JUNSELE 6-11-82, PR-LYX 400
1272 36f NORRKÖPING BIKUPE 22-12-82, pr 300
1273 36f FRA SVERIGE , 50ö PRAKTOBJ 200
1274 36g Enastående LYXstpl RAGUNDA 4-6-84 svår nyans 1000
1275 36h STORÅ 1-5-86. PR-LYX 350
1276 36h LENNARTSFORS 7-9-85, PR-LYXS 200
1277 37 HVETLANDA 8-1-81, 1RIKSD OMV LYXS 1400
1278 37 JÖNKÖPING 7-2-78, AB-PR , intyg SJÖMAN mycket gott- prakt 1300
1279 37 YSTAD -7-77, OMV PR-LYXS intyg Grönl 1250
1280 37 JÖNKÖPING 16-1-78, omvänd 1100
1281 38a MARIESTAD 30-4-79, LYXS, 2 :a stpl 200
1282 38d Superb Westerås 26-7-83 700
1283 38dv5 KÖPING 10-8-83, PRS FÖRSKJUTEN MITT 250
1284 38v3 LJUSDAL 8-4-81, något försjutet mitt tryck, prs 4-block 500

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1285 39 TROLLHÄTTAN 18-12-84, stämplat före utgivningsdagen, AB-PR ex mycket tidig 1000
1286 39 4-Block Fränsta 17-6-85, ett ex nålstick, 4 bl F 1000 300
1287 39b BRÖNNESTAD 6-10-85, LYXS PAR 200
1288 39c BLÄCKMAK FIN... ? särat 3-strip 200
1289 39v8 MÅLILLA 1-1-1885, PRS FÖRSTA DAG 700

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1290 40a BORÅS 10-4-93, AB-PRS 4-BLOCK 300
1291 41b 3ö par vä es ktt, LYX stpl Aus Schweden per Stralsund inom ram. Ovanligt 300
1292 41b SVARTÅ 13-8-89, PR 200
1293 41b NORA 18-1-89, LYXS 200
1294 41b NORRA FJÖLE 3-12-90, 8-12-90 200
1295 41c ÅLEM 24-12-91, LYXS 300
1296 42 NORBERG 2-6-91, LYX 500
1297 42d NORRKÖPING 11-1-92, SUPERB 500
1298 42d MARSTRAND 24-2-90, NÄRA LYX 300
1299 43 ENGELSK STPL 383, PR-LYXS 300
1300 43a HÖGBY 18-2-88, PR-LYX 200
1301 43v3 Kalmar 22-2-88 DEL AV 2 PH i Sidled 350
1302 43v3 Surahammar 8-9-90 DEL 2 PH höjdled 300
1303 44a ÖDESHÖG 27-8-89, lätt PRS 200
1304 44a YDRE 19-1-92, PRS 200
1305 44a VESTERHISKE 8-3-90, PRAKT 200
1306 44a HÄFVERÖ 18-11-89, BLÅ stpl 200
1307 44b LUND 13-10-93, 4-BLOCK PÅ KLIPP, mycket ovanligt med 4-bl 6ö PH 1250
1308 44b ESKILSTUNA 26-9-95,PR 500
1309 44b KRISTIANSTAD 14-9-91, PR-LYX 400
1310 44b ELFKARLEÖ 3-7-91, PRS 200
1311 44bv5 HVETLANDA 17-7-91, Prakt skugg 6 200
1312 44c RÅDA 12-7-90, LYXS 500
1313 44c STH SÖD 3-10-92, PR-LYXS 250
1314 44c RONNEBY 16-5-93, PRS 200
1315 45 NORSK Nummer stpl 96, på 10ö oscarboktryck, Postal 4000, svår 1500
1316 45 FRA SVERIGE G. på 10ö oscar boktryck , svår stpl Postal 1000 300
1317 45 FINSK KORK STPL 200
1318 45d LENNA STATION 11-3-90, BLÅ PR-LYXS 200
1319 46a KARLSBORG 28-4-88, LYX 500
1320 46b RYR 14-1-87, LYX 250
1321 46b STILLINGSÖN 10-1-87, PR-LYX 200
1322 46c MÖRSIL 29-6-89, PR-LYX KLIPP 200
1323 46d,VAR TROLLHÄTTAN 16-11- 1830, TIDIGAST KÄNDA ??, intressant felstpl 500
1324 46var Nyköping 10-10-87, del av marginal PH 500
1325 47c 12 BLOCK på klipp STÖRSTA KÄNDA ENHET, ett ex 2khtt, ett ex kt, även 4-strip på klippet m.m. UTST OBJ. 2000
1326 47c WERKEBÄCK 15-11-88, LYX 500
1327 47c SLITE 27-4-89, LYX 4-K stpl , PR-LYXEX 300
1328 47d ERTEMARK 18-10-88, PRAKTEX, P DAL 200
1329 47f SKÄRSTAD 25-9-89, PR-LYX 300
1330 47f WERMLANDS SÄBY 9-7-89, SUPERB 300
1331 48a GRYTHYTTEHED 17-2-87, PR-LYX 300
1332 48c SINGÖ 24-7-89, PR-LYX, 4-5, 5, 4-5 250
1333 48c HERNÖSAND 25-6-89, PR-LYX 200
1334 48d MALMÖ PAKET 2-12-90, LYX 400
1335 48d Upsala 16-5-91,lvht, LYXs,pr 300
1336 48d KARLSBORG 30-7-92, LYXS 300
1337 48d LYCKEBY 6-2-91, LYXS 200
1338 48d ÅRJENG 4-6-91, PR-LYX 200
1339 48d,var RONNEBY 8-5-91, PRS, postfrisk gummering kvar , ovanligt, fynd för baksides samlaren? 200
1340 48e HÄRSJÖN 12-10-91, sidvänd. F 400 200
1341 48e FINSPONG 21-2-92, LYXS 200
1342 49 prakt WARA 10-12-93 300
1343 49b pr-lyx LULEÅ 21-4-96 300
1344 50a MALMKÖPING 26-11-89, LYX 600
1345 50a HÄFLA 11-10-89, , 11 DAG , PRAKT 300
1346 50a NERIKES ÅBY 12-10-89, LYXS 200
1347 50a KARLSKRONA 6-5-91, PR-LYX 200
1348 50a,v1 LYX centr 10/12Ö EXTREMT STARKT SPEGELTRYCK, STH -91 200
1349 50v2 LJUSDAL 21-11-89,PRs kt, FÄRGKULA 200
1350 50var RULLstpl PKXP No 2 C 1-9-96, prakts 200
1351 51a WESTERVIK 20-9-97, PR LYXS, rödaktigt orange, mycket sällsynt i denna rödhet 300
1352 51b LUND 11-6-90, PRAKT 200

51,5 OSCAR- LANDSTORM
1353 52 DENMARK Ystad–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE Y on Swedish stamp,5 öre Oscar II. Superb and very scarce. Opinion HOW "no signs of manipulation". 1500
1354 52 RÖHL-SMEDSTA 11-7-08, PRS PAR, stpl 1000:- , D SÖ 700
1355 52 LOMKÄRR 29-1-21, mycket sällsynt på OSKAR 250
1356 52 BLÄCKMAK ORT? 18-10-98 200
1357 52cvm3 5ö blågrön , vm KRONA + KPV ovanligt på blågrön, stpl S...A 9-10-95 1000
1358 54 KARLSDALSBRUK 26-1-14, AB-PRS 600
1359 54 DALA-HUSBY 23-9-08, LYXEX 300
1360 54 GÖTENED 1-8-01, LYXEX 300
1361 54 VÅGRÄTT 6-STRIP 10ö med rull stpl FINSPONG 7-2-04, ovanlig enhet 3 högra ex veck. 300
1362 54 SJAELLAND... 18-1-00, DANSK PRS 250
1363 56 HULL AP 22 -00, ENGELSK PR st 400
1364 57 SVÄNGSTA , Bläckmakulering 300
1365 58 SIL 15-9-04, LYX 250
1366 58 ÖRN 22-12-04, LYX 200
1367 60d Kristinehamn 30-11-05, omv prs 400
1368 60d ESKILSTUNA 16-10 300
1369 62v5 Förskjuten siffra , Maskinstpl streck 250
1370 63v4 Förskjuten siffra , VRENA 27-10-97 300
1371 65 5kr posthus, 12 block ovanlig enhet stpl GBG 14-9-08 700
1372 65 4st 5 kr posthus, på ab-prs klipp NYKÖPING 5-5-25, ovanligt 400
1373 65 VARBERG 27-8-18, PR-LYX , 5kr 350
1374 65 prs 4-block STH 10-4-17, 5KR POSTHUS 350
1375 65 7strip 5 kr posthus, 12-6-17, ovanligt 350
1376 65 STH 16 RBT 13-7-16, PRAKT 300
1377 65 STH 1 AVG 1-4-17, PRAKT-LYX 300
1378 65 prs 4-block STH 7-7-16, 5KR POSTHUS 250
1379 65 HAPARANDA 27-12-16, PRAKT 5 KR 200
1380 65 5KR I MARGINAL PAR sTH- 1-18 200
1381 65vm STH 7-3-17, OMV VM F 2000 400
1382 65vm2 LINDFORS 17-2?-17, 3 VM 200
1383 65vmvar 5 kr med delar av 2 vm i höjdled, STH-6 300
1384 67 KVARNBY 2-12-11, ab-prs , M SK stpl F 1500 1000
1385 67 PRESSEBY 28-8-11, AB-PR P stpl 300 200
1386 67v SÄFVAST 22-9-11, AB-PRS, PARTIELLT SPEGELTRYCK 25ö oscar utan vm 500
1387 70vm ÖREBRO LBR 11-10-10, OMV KRONA 1000
1388 70vm 4ö stpl ...lätt stpl hö... OMV VM KRONA 600
1389 70vm 4ö omv krona, hörnstpl 325
1390 70vm STOCKH .. 8-2? 11, omv krona, tu fl. 300
1391 73cxz STH 7-6-20 , 3ö svåra vm cxz 5-strip med hela KPV på alla märkena. F3250 600
1392 73cxz STH 16 10-7-20 PR par, stpl.3ö, F1200 300
1393 75 PLK 161 20-7-11, LYXS 5 ö vm krona 250
1394 75vm2 Pr Pkxp no 6A 18.7.11 450
1395 76vm2 OREHO 1-9-11, tunn fl. stpl X D 500 300
1396 78vm1 STH PAK AVD 31-12-20, LYXS 200
1397 79var HÄLSINGBORG 27-8-, PARTIELLT SPEGELTRYCK 250
1398 81 pr-lyx Oscarshamn 22-5-18 500
1399 82 Braekebygden 29-10-14,prakt, Norsk stpl 400
1400 82 KJÖPENHAMN 8-3-15, PR klipp 200
1401 82 KJÖPENHAMN 21-1-14, 3 ex 10ö på PR klipp 200
1402 82var STH 30-11-16, ab-pr, SPEGELTRYCK förskjutet med delar av 3 märkesbilder 400
1403 82var STH9-4-13, PARTIELLT SPEGELTRYCK 250
1404 83var 12ö maskinstpl, PARTIELLT SPEGELTRYCK 300
1405 88dvar 30ö maskinstpl, PARTIELLT SPEGELTRYCK, stpl ... HOLM -6-16 300
1406 88var 30Ö UTFLUTET TRYCK stpl ...DAL.. 300
1407 100 ÅNGBÅTS PKXP No 177 20-8-18, PR , stpl F 150+ pr 200
1408 100v3 12/25ö förskjutet påtryck, stpl 29-5-18 200
1409 100VAR delstpl 15, 4 påtryck 400
1410 103 KÄLLERYD 13-4-19, PR-LYX 27/55ö 500
1411 104v1 27/80ö förskjutet påtryck ...LEÅ 300
1412 105 VADSTENA 18-1-18, PRAKT 200
1413 105cxz 5/2ö vm omv linje + KPV, delstpl -9 i 4 600
1414 121 STH 30-1-17, rättv stpl 10/24ö 200
1415 124 Landstorm II, 10ö / 1kr LYXcentr, stpl -18 1200
1416 124 PR-LYX centr stpl ex 10ö/ 1kr 1000
1417 124 Välcentr stpl ex 10ö/ 1kr 900
1418 124 Bra stpl ex 10ö/ 1kr 600
1419 124v LANDSTORM II 10/1kr varianten bruten ram till hö, stpl STH 26-12, för utgåvan väl centerat. Det bästa stämplade exemplaret av denna variant? utst.obj. F 6000+, upplaga på varianten bara 170st. 2500
1420 125 10/5KR lätt stpl 1918 välc 1100
1421 125 STH 3-4-19, PRS + 2:a stpl 950
1422 125 Landstorm II, 10ö /5kr LYXcentr, stpl -18 900
1423 125 10Ö PÅ 5KR , VACKERT STPL 1917 850
1424 125 10/ 5KR lätt stpl 750
1425 125 Landstorm II, 10ö /5kr hörnstpl -18 750
1426 125 10/ 1KR lätt stpl ST)OCKHL(M 600
1427 125 10Ö/ 5KR VÄLC STPL 10-1-17 600
1428 126cx 7+3/2ö omv linje, stpl STH 17- 200
1429 130 KARLSKRONA 6-2-19, PRAKT-LYX 300
1430 136-38 4-blockserie, AB-PRAKT stpl , 50/4ö pos 2 var skadat P i påtrycket. F 1520+ 300
1431 138cx 50/4ö vm cx, 3mm riss, stpl -21 550

138,5 BANDMÄRKEN
1432 140 LINKÖPING 31-12 22, PRS, svårt märke 400
1433 140Acx LINKÖPING 15-11-20, PRS 300
1434 140Av KRISTINEHAMN 16-3-21, tydlig plåtspricka 400
1435 140Avar 5ö typ1 delar 4 märkesbilder, stpl ...K 300
1436 141a STH 2-11-21, AV ppr sign KAN 350
1437 141a AV ppr, PR-LYXc, stpl Statens .eobligati 300
1438 142A BET stpl i ram 200
1439 142Acx STH lbr 3-1-25, LYXEX 500
1440 142Acx TÄPPERÖD 26-5-24, prs F250 200
1441 142Acz GÖT.. välc ex bra tandning. F 3750 500
1442 142Ea PKXP 85. A 28-10-23, 3 strip A1 ppr 500
1443 142Ea 5ö brunröd t13 a1 ppr, LYX centr stpl 400
1444 142Ea MALM.. 14-11-23, A1 ppr t 13, bra AB ex 375
1445 142Ea FALKEN... 11-10-24, vacker 3,4-5,3 300
1446 142Ea PL)k 296C, 6-12, LYXcentr 5ö t 13 A1ppr 250
1447 142Ea STH 15-11-25, sidvänd 250
1448 142Ecc ÖSTERSKÄR 5-10-24, VACKER sidv 350
1449 142Ecc 5ö brun t 13 omv vm, LYX c. husnummer 300
1450 142Ecc STO... 18, F 1500 200
1451 143Aa FLEN LBR 15-1-29, LYX A2 ppr 400
1452 143Abz STH 30-12-27, AB-PRS svåra vm KPV. F 6500 1200
1453 143Acz 5ö grön lätt stpl 3-9-26, svårt vm 600
1454 143Acz 5GBG 25-11-25 5,ö grön omv linje + KPV 500
1455 143Acz KRYLBO 6-5-26, TYDLIGT VM, BRA TANDNING , MYCKET GOTT EX 3,3,3. F 2700 500
1456 143Acz 5ö grön omv linje + KPV, lätt stpl upp vä 450
1457 143Ad YSBY 4-5-37, LYX 350
1458 143Ca GÖTEBORG LBR 17-10-28, LYX 250
1459 143Ecxz STH CST PER 9 2-2-32, PRAKT, F 170+ 200
1460 143Ecxz EKSJÖ 24-5-34, PRAKT, svår i prF 170+ 200
1461 143Ecxzv 5ö grön automatmärke nastan helt OTANDAT. Felklippt i automaten 300
1462 144Ac 10ö grön AV ppr, stpl ... RBRÅ... välc fin tandning F 1500 300
1463 144Ac 10ö grön AV ppr, stpl ... ODENG... 21-11-25 välc fin tandning F 1500 300
1464 144Ac 10ö grön AV ppapper, stpl 1926 250
1465 144Ac 10ö grön AV ppapper, stpl sth 2-6-22? 200
1466 144Acx Utländsk nrstpl 313,Rar.,ktt 400
1467 144Acz TORSBY 4-4-25, PRAKT svårt vm 1000
1468 144Acz 10Ö grön vm / +tydl KPV , ... ÄSS.. 31-10-24 mycket fint ex 400
1469 144Acz än)gelholm 7-6-24, BRA EX 350
1470 144Acz rv stpl Sköfde 8-12-24,f1425 300
1471 144Acz ÖREBRO 23-4-2, TYDLIGT VM F 1600 200
1472 144Cbz VÄ)STERÅS 21-1-22, LYXcentr, tydl KPV 500
1473 144Cbz TROLLHÄTTAN, svag st, KPV tvärs över 350
1474 144Cbz Jönköping 30-5-25?,ab- PRS F 900 350
1475 144Cbz VEINGE 18-4-22, tydl KPV, F 1500 300
1476 144Cbz ÖREBRO 28-8-28 ,AB, F 1500 300
1477 144Cbz PLK 225 A 30-12-21, AB-PR, F 1500 300
1478 144Ccx Par ULRICEHAMN 2-4-x, F 1200 300
1479 144Ccx HALMSTAD 14-6-23?, PRC, VACKERT 300
1480 144Ccx KULLSVEDEN 6-7-25, PRS F 900 300
1481 144Ccx ALTUNA 3-7-26, rättv stpl, F 900 225
1482 144Ccx STH 20-2-25, rättv stpl, F 900 200
1483 144Ccxz PRcentr ,stpl 17-8-26 F 1800 400
1484 144Ccxz KAR)LSHAMN 26-10-25, mkt fint F 2400 350
1485 144Ecx NORRKÖPING 6-9-26, AB-PR 225
1486 145A LYX ÖSMO 14-7-31 400
1487 145Ea FALUN 11-8-30, LYXS svår 350
1488 145Ea GÖTEBORG 10-6 34, mkt vacker, svår 200
1489 146Cc STH AVG 16-11-36, LYX 200
1490 148Acxz 4-strip GBG 14-3-30, F 2400 300
1491 149Ab TIDESRUM 10-12-20, PRS E ÖG F 300 300
1492 149C STOCKHOLM 11-1-21, SUPERB, extra stort märke 500
1493 152Ab KROKSTAD 3-1-21, PR-LYXEX 200
1494 152Acxz stpl ... OKK 1-10-20, mkt tydl kpv, Prima 675
1495 152Acxz UMEÅ 11-8. bra tandn 600
1496 152Acxz stpl OP... 15-3? F 2500kr 350
1497 152Acxz hörn stpl, ngt kt, 20ö linje+ KPV F 2500 300
1498 152cxz STH 2-10-20, TYDLIGT KPV, extra högt märke, fint ex av svåra cxz 500
1499 152cxz 20ö vm linjer + KPV, lätt stpl Vänersb?, ngt kt F 2500 300
1500 156cx TINGS NÖBBELÖF 27-11-24, PR L SK 200 200
1501 159bz MÖNSTERÅS 23-3-21, PAR varsinn praktstpl TYDLIGT KPV ,F 600+ 200
1502 162cx 60ö vm linjer lätt stpl -24?, LYX centr 300
1503 162cx STOCKHOLM 5 7-x-x, plåtskarv vä 250
1504 162cx 60ö vm, stpl ND... 1-5-22, pr-lyxcentr 200
1505 166a GBG 11-2-37, LYX 200
1506 167avar 90ö postemblem extra brett märke med del av andra märke i sidled, YTTERST OVANLIG VARIANT T)ROLLHÄTTAN 21-12 1000
1507 168b STH 21-11-24, LYX A1 200
1508 175A ÅNGBÅTS PKXP No 77 24-5-22, prs ,ngt ktt F stpl800 200
1509 175A NORRKÖPING 31-8-23, LYX 200
1510 175Acx VAD)STENA 5-8-23, , 15ö violett G V profil vä. mycket fräscht ex med vm linjer 1500
1511 175Av Kristianstad 13-2-25, stor Plåtspricka 300
1512 176A VETTSTA 25-11-26, C U, POSTAL 2000 KR , x2-3 stämpelavtryck F 4-6000 2000
1513 176A ÅBOSJÖ 29-4-30, fin rättvänd av mycket svår stpl , F 800 Y Å 500
1514 179Af,gbz 20ö 2 nyanser med KPV, stpl -21 300
1515 179Ag,bz 20ö 4-strip, vä ex ktt, LINDESBERG 29-8-21, Svår nyans.F 5600 1100
1516 179Ag,bz STH 7-6-7-21, tidig 4-strip, ngt ktt 20ö tydligt KPV F 6000 450
1517 179Ag,bz MALMÖ 13-7-21, tidig PAR 20ö F 3000 350
1518 186a YTTERISSJÖN 21-12-29, par 30öpå klipp 2 AB-PR stämplar av svåra F 400 AC L 350

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

1519 197cx LUND 9-9-24, PRAKT 200
1520 197cxz BI... 9-1924 , fint stpl ex F 1700 250
1521 201 KUNGÄLV 28-8-24, PR-LYX 200
1522 201b 30ö grönblå stpl ...ÄDDÖ 21-9-24, lyxc 300
1523 201b STH 30-10-24, PRS, kt 300
1524 201b ÅTVIDABERG 8-10-24, 30ö grönblå 250
1525 201b GBG 22-12-24, prcentr, 30ö grönblå 225
1526 201b LINKÖPING 18-12-24, PRS, 2 :a stpl 200
1527 203 NYKÖPING 16-6-25, PRAKT 40Ö 200
1528 206 JULITA 15-12-24, hel sidvänd, fin 60ö 200
1529 206 RÄFVÅLA 4-8-24, PR-LYXS 60ö 200
1530 206 SUNDSVALL 24-10-24, PR 200
1532 206 STOCKHOLM 2-9-24, omv stpl, lyx centr 200
1531 206 MALMÖ 18-9-24, LYXcentr . rättv stpl 200
1533 208 VÄDDÖ 11-8-24, PRAKTEX 500
1534 208 STH 7-7-24, 3 dje DAG!, omv PRs 350
1535 208 HALMS(TAD)7-11-28 hel rättvänd svag stpl, mycket fin tandning 350
1536 208 HÄSTVEDA 11-3-25, AB-PRS 1KR 300
1537 208 ENKÖPING 18-7-24, AB-PRS första månad 300
1538 208 HÄFVERÖVALLEN 28-10-1924, lätt spl 200
1539 209 STH CONGRESS 4-7-24, LYXS FDC st 900
1540 209 HÄRNÖSAND 21-4-36, välc AB_PRAKT ex 700
1541 209 GBG 10-11-24, PRAKTstpl 2kr Kongres 700
1542 209 HUDIKSVALL 5-11-24, hel AB-PRs 650
1543 209 2 kr, bra stpl ex 600
1544 209 STOCK stpl ned hö 600
1545 209 2kr HÖRNSTPL UPP HÖ -(19)24 600
1546 209 2kr kongress hörnstpl ned hö, vacker 550
1547 209 STH 7-12-25, AB-PRS , bra tadning 500
1548 209 BORÅS PAK 30-10-26, rättvänd stpl 500
1549 209 1kr kongress hörnstpl ned hö, vacker 200
1550 209var BOLLNÄS 5-10-24, sidv, röd tryckprick i nedre marginalen 700
1551 210 BORÅS PAK 30-4-25, PRAKT -LYX 5 kr 3500
1552 210 BOR 27-6-30. PR-LYX 5 KR 2000
1553 210 MÖNSTERÅS 9-12-24, vacker rättvänd stpl , fin 5 kr 1500
1554 210 FINSPÅNG 28-11-24, bra AB, 5 KR 1000
1555 210 5 KR KONGRESS, bra stpl ex 950
1556 210 hörn stpl 29- B5kr Kongress, bra ex 700
1557 211-25 UPU 1924 5ö-5kr fin stpl kpl serie 1200
1558 211-25 Bra serie Föreningen stpl (25ö ost) 1100
1559 212cxc SÖDERTÄLJE 19-8-25, LYXS 350
1560 212cxz MALMÖ 9-9-24, AB , KPV tvärs över 300
1561 220 STH 23-12-24, PRS 50ö 200
1562 221 ESKILSTUNA 11-12-24, PR-LYX 60Ö 300
1563 221 UPSALA 1-9-24, PRAKTEX 60ö 300
1564 221 LYSEKIL 27-10-24, LYXS, kt, 60ö 200
1565 223 STH 15-11-25, mittstpl 4-block 1 kr UPU 600
1566 223 STOCKHOLM 20-10-24, PRAKT 300
1567 223 1KR UPU 1924,sth 19-8-24 3:dje dag 200
1568 223 1KR UPU 18-11-24 rättvänd, LYX centr 200
1569 223-225 1+2+5kr ett bra stpl ex av var 1000
1570 223-25 1,2,5KR upu 1924, BRA STPL EX 750
1571 224 STH 3-3-29, mittstpl 4-block 2 kr UPU 600
1572 224 STH Congress 16-8-24, FDC klipp 300
1573 224 2KR UPU NORRKÖPING 10-11-24,PRS 275
1574 224 2KR hörnstpl ned hö. plåtskarv upp 200
1575 224 VÄSTERÅS 10-1-25, OMV PRS 200
1576 224 2KR UPU GBG FRIH. 15-1-25 200
1577 225 5 kr 4-block mitt stpl STH 13-10-27?, vackert PRAKT-LYXCENTR 2200
1578 225 STH 9-9-24, mittstpl 4-block 2 kr UPU 1500
1579 225 UPSALA 1-9-24, PRAKTEX 5KR 1000
1580 225 5kr LYX centr hörnstpl ex 22- 700
1581 225 STH Congress 16-8-24, FDC klipp 700
1582 225 5KR UPU 1924, hörnstpl upp vä,pr-lyxc 700
1583 225 STH Kongress stpl 22-8-24 600
1584 225 GÄFLE 25-8-24, tidig stpl 550
1585 225 5KR välc fin 5stpl 27 500

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

1586 238 STH 12-12-33, PRAKT 300
1587 245 FRA SVERIGE i ram på 60ö , PRAKT 200
1588 252 GULDSMEDSHYTTAN 3-11-36, LYX 200
1589 258DP1 STH 1 avg utr a6-7-36, PRAKT 300
1590 259BC STH 9 B3-2-39, PRS 6-BLOCK , en kt 300
1591 261Avar 5ö Delaware .Stämplat ex med SKARVAD PAPPERSREMSA. YTTERST SÄLLSYNT 1250
1592 261BC STH 6 j 16-5-38, prakt 300
1593 262BC HUSKVARNA 7-8-38, PRAKTPAR 250
1594 262BC SKÖFDE 27-5-46, PR-LYXS 200
1595 262CB FORSHE(DA) 8-8-38, FINT PAR 200
1596 267BC ESKILSTUNA 10-3-39, PR 200
1597 267CB MALMÖ 3-12-38, PRAKT 200
1598 267CB STH20-3-39, PR 200
1599 269BC PKP 123 12-9... vackert stpl par 10ö 500
1600 269BC Bra stpl PAR 400
1601 269BC 10öSMÅ SIFFROR stpl -39 375
1602 269BC JÖNKÖPING 8-12-39, hel sidvänd, kt 300
1603 269CB BERG... 5-1-40, mycket fint par 500
1604 269CB Ali(ngsås) 6-12-52 450
1605 269CB Bra stpl PAR 400
1606 269CB 10ö små siffror stpl S... 20 375
1607 269CB 10ö stpl -39 375
1608 273BC1 stpl F 2000 med rockstreck 650
1609 273BC1 BRA STPL PAR 600
1610 273BC1 BRA STPL PAR 10ö med streck i rockk. 550
1611 273BC1 rv Orsa 22-6-42, 500
1612 273BC1 10Ö MITTSPLNED 5-2-40, BRA PAR 500
1613 273BC1 HELSINGBORG , fint mittstpl par 400
1614 273BC2 Insjön 19-12-40, praktpar med lyx marginal 1000
1615 273BC2 Hjälstaby 3-7-40, pr 4-block på klipp 750
1616 273BCy PKP 2- rättvänd stpl, LYX marginal 400
1617 273CB BRA STPL PAR 550
1618 273CB1 BRA STPL PAR 400
1619 273CB2 Lyx marg , stpl, utan färgstreck 550
1620 273CB2 STOCKSUND 5-6-41, rättv stpl 350
1621 273CB2 Ö)REBRO 7-5, EXTREMT BRED MARGINAL obet kt 300
1622 318BC 6-block VÄNERSBORG 9-11-39, PRSmarg 250
1623 320BC HÄLSINGBORG 5-4-40, mkt bred marg 650
1624 320BC MALMÖ 1-3-40, PRS, AB-PR 650
1625 320BC STH 21-7-39, BRA MARG 550
1626 320BC FÄLTPOST 15(2) 10-6-40?, AB-PR 550
1627 320BC BRA STPL PAR 500
1628 320BC 10ö Berzelius, Lyx marg ... NGÖ 2-9-39 450
1634 320BC BRA STPL PAR 400
1629 320BC STH 27-3-40, RÄTTV STPL 400
1630 320CB UPPSALA LBR 29-2-40, PRAKTEX 750
1631 320CB GBG 16-5-40 700
1632 320CB Karlskrona 25-10-41, praktpar med övre marginal och Cyls 2 ö, Unikt objekt 600
1633 320CB ENSKEDE 12-9-39, AB-PR 500
1635 320CB 10Ö BERZELIUS, FSTPL -40 375
1636 321BB GLEMMINGEBRO 10-10-40, LYX 200
1637 321CB SKÖLLERSTA 13-11-39, LYX SKÖLLERSTA 13-11-39, LYX 300
1638 322 Fra Sverige inom ram , Kjöpenh 9-12-39 200
1639 324BC 4-block ,PRst Vesterås-42 400
1640 324BC SLITE 27-8-40, PRAKT 300
1641 324BC PKP 53 20-3-40, PR-LYXS ,2:a stpl 200
1642 332BC KLEMENSNÄS 23-9-52 4-BL, AB-PR 600
1643 332BC sth 27-7-49, prakt 500
1644 332BC 4-BLOCK, st 18-4-(5)3, nedre par 2 tu tä 425
1645 332BC STH 25-2-, rättv stpl 375
1646 332BC MALMÖ 1-4-48, lätta sidv stpl 300
1647 332BC STH TULL16-1-47, FINT PAR BRED MARGINAL 300
1648 332BC UDDEVALLA 25-9-44 B, 2stpl, en LYX 300
1649 332CB VÄSTERÅS 1 N 26-2-49, PRAKT 750
1650 332CB MALMÖ 30-3-42, PR 4-BLOCK 650
1651 332CB EKSJÖ 17-5-50, sidv. stpl perfekt tandn 400
1652 332CB St)ockholm, slottet perfekt par supertandning 400
1653 332CB MORA 31-8-45, LYX marginal 375
1654 332CB 5kr slottet 4+3 sid lätt mittstpl 300
1655 332CB UDDEVALLA 3-4-46, fint par 300
1656 332CB OSKARSHAMN 8-12-52, AB fin tandning 300
1657 332CB KARLSTAD 5-7-45, BRA PAR SLOTTET 250
1658 336 superb stpl Borrby 25-2-43 350
1659 344BB MALMKÖPING 17-9-43, AB-PR 400
1660 370B2 MALMÖ 30-10-47, lyx 200
1661 471-75 STOCKHOLMIA 7-7-55, prs 9-bl serie 1200
1662 471-75 9-block serie STH 8-7-55 900
1663 471-75 STOCKHOLMIA BRA STPL 9-BLOCK 750
1664 471-75 9-block serie STH Filateli Kongress -55 650
1665 471-75 serie PR-LYX STH PFFS 13-7-55 400
1666 471-75 LULEÅ 1-7-55, AB-PR-LYX SERIE med nedre hörnmarginal, 8sk LYX, 3sk LYXs 300TJÄNSTE

1667 1a STH 27-1-74, PRS Första månad 200
1668 1d WISBY 14-9-78, PR-LYXS 200
1669 1d SUNNE 12-11-79, LYXS 200
1670 2a ÖSTERSUND 17-8-80, PR-LYXS 200
1671 4a PKXP No 16 31-1-77, PRAKTS 200
1672 4b MARIESTAD 22-7-76, PRAKT 6 ö grå 750
1673 4b GRIMSLÖF 15-2-76, PRAKT 6 ö grå 700
1674 4b GEFLE 12-6-75, PRAKTs 500
1675 4b ÅSARP 13-3-78, PRAKTS 400
1676 4b GEFLE 16-9-75, min ktspts 250
1677 4b KARLSTAD 27-11-75, AB 3,3,3 sidv. 250
1678 4b TÅDENED 25-1-76, prs, en något naggad ht. 200
1679 4c HALMSTAD 3-7-74, PR-LYX 1200
1680 4c INGARÖ 14-2-82, 6Ö OLIVAKT GRÅ 500
1681 4c JÖNKÖPING 21-10-75, AB-PR 400
1682 4f prakt Wärde stpl 500
1683 4fv2 ÄNGELSTAD 21-12-85, PR, Kartongppr 250
1684 5d BRÄCKE 11-9-79, LYX 250
1685 5d OSKARSTRÖM 7-5-80, LYXS 200
1686 6,3 MALMÖ 19-1-83, PANVN klipp 25ö tjänste 300
1687 6b NYDALA 7-12-28, AB-PRS, F 1200 700
1688 6b ÖSTERSUND 12-6-76, PRS 200
1689 6c KINNA 17-5-84, LYXS 200
1690 6d UMEÅ 3-6-80. LYXS, 2:a stpl del 350
1691 6d ARBOGA 21-1-85, PR 300
1692 6e NYKÖPING 14-9-81, PR-LYXS 300
1693 8a TJUREDA 19-2-76 ,G SM POSTAL 500 300
1694 9a GUSUM 16-2-86, SIDVÄND 200
767 10b MALMÖ 29-6-78, LYXS 350
1695 10b MALMÖ 20-2-77, PR-LYXS 250
1696 10b MALMÖ PAKET 8-2-81, LYXS 250
1697 10g BRANDSTORP 29-7-82, PRAKT stämpel 300
1698 11 PR 5-strip Kristianstad 13-7 -09 mkt sällsynt enhet 900
1699 11 Jönköping Rull stpl typ 1a 13-7-96 siffran 5 efter årtalet ,2Ö PAR sidv LYXavtryck 250
1700 13B HÅNGSDALA 26-8-97, LYX 200
1701 14 WÄRDE inom ram, LYX stpl 500
1702 14 WÄRDE på 5ö , LYXS 250
1703 15b HALSBERG 25-6-92, PRS 200
1704 15b ÅMÅL 1-8-92, PR 200
1705 15c1 Jönköping 20-2-86, prs 200
1706 16 WÄRDE stpl i LYX, pr-lyxex 500
1707 16A ENVIKEN 16-2-90, 4-BLOCK . Facit ENDAST 2 KÄNDA i, UTST. OBJ. 3000
1708 16B WÄRDE stpl i SUPER LYX 750
1709 16B IGGESUND 7-9-97, BLÅ LYXS 200
1710 17d,v4 RÄTTVIK 11-3-84, PRS, SPEGELTRYCK 350
1711 19v1 GARSÅS 29-5- otandad på klipp , sen stpl 200
1712 20b ASKERSUND 21-6-84, LYXS 200
1713 20f STH 8-11-84, olivakt gul F 2000 400
1714 20f STH 5-11-84, omv, nyans F 2013 2000 300
1715 20f HÖRBY 8-12-84, PRS, 2 .a stpl, nyans F 2000 300
1716 22A LJUSDAL 31-3-1886, 4-BLOCK . AB-PR , få kända . Facit 2009 ENDAST 2 KÄNDA , UTST. OBJ. 2500
1717 22B ÖSTERSUND 19-4-93, PR 750
1718 22B Karlkrona 3-2-93, pr-lyxs 600
1719 22B MOLKOM 26-2-94, mycket bra AB 550
1720 22B Sollefteå 11-1-94, ab-pr 500
1721 22B WESTERVIK 11-1-93, bra AB 500
1722 22B UMEÅ 13-4-93, PRAKT stpl 500
1723 22B LJUNGBYHED 13-6-93, ab-pr 500
1724 22B KARLSTAD 4-8-93, AB 450
1725 22B OROUST 12-2-94, 50ö typ 2, AB 425
1726 22B GNESTA 21-3-95,SIDV STPL AB 400
1727 22B VENERSBORG 24-11-92, sidv, bra AB 400
1728 22B KARLSBORG 2-6-93, LYXS, tu fl. 300
1729 24B,var stpl ....TERVI.. PLÅTSPRICKA? vid övre marginal till hö, stort blått streck. UNIK? 1000
1730 25a TÅDENED 23-1-90, PR-LYX 200
1731 25b ÅRSUNDA 6-4-90, LYXS 200
1132 26 VISBY 5-2-90, LYXS 200
1732 26b BÅSTAD 15-11-92, PRAKT 200
1733 26c LUND 18-10-89, LYXS 18-10-89 200
1734 26e LUND 22-10-89, LYXS svårnyans 250
1735 28 LYCKE 4-12-15, LYXS 4-BLOCK 300
1736 32vm 10Ö OMV KRONA H... 27-3-11, ovanlig 500
1737 32vm SV... OMV KRONA 10ö 500
1738 33vm 15ö omv kronarättv stad 4-10- , svår 1000
1739 33vm 15Ö OMV VM, stpl 17 svår 600
1740 33vm 15Ö OMV KRONA , M TJ. B..., ovanlig 400
1741 36vm VETLANDA 9-7 -12 OMV KRONA 30ö 300
1742 37 MALMÖ 22-4-17, LYX 300
1743 39 Karlskrona 26-2-18, prakt-lyx 5kr , SVÅR 500
1744 39 KARLSKRONA 30-4-17, PR-LYXS 200
1745 46 GBG 12-6-20, 8ö linjer vågr 5-strip 500
1746 46 KÅLLANDSÖ 24-12-19, PRS 4-BLOCK 400
1747 46 ÖSTRA TRANEMO 9-4-20, PRS 4-BLOCK , 2;a stpl del, ovanligt 300
1748 46 VISBY 10-1-1918, AB-PR, svår 8ö 200


LÖSEN
1749 1-10 Lösen t 14 kpl serie mest Pr-LYX centr 500
1750 1v NORRKÖPING1-4-81, pr-lyxs 3-4,3,4-5 225
1751 2 YXNERUM 15-3-76, LYXS 600
1752 2 4-bl prc. lyxs Hudiksv. -79,utan datum 500
1753 2 Ljusdal 19-1-80 300
1754 3 KORK STPL I LYX, på 5ö 400
1755 5 JERSTORP 23-4-78, PR-LYXS F SM 800 400
1756 5 FRA SVERIGE i ram tvärs överpå 12ö LÖSEN UNIK? 300
1757 6a STH 31-1-74, nyans F 1800 550
1758 6a GEFLE 13-1-74, 13 DAG tidig! 20ö första nyansen klarblå i ovanligt djup färgmättnad 500
1759 6b JÄDERÖN 6-5-80, LYXS , 20ö 200
1760 6c 20Ö gråaktigt blå, 10-block FÄRILA 1-10-78, 2 nedreex horiz veck, 10 block är mycket ovanligt. 750
1761 7a STOCKH..- ANK 6-, BRA 24ö rödviolet 450
1762 7a 24ö rödviolett, pr-lyx centr ,Bläckmak 400
1763 7a STH 18- 24ö rödviolett felfri fin färg F 3000 300
1764 7a WISBY 31-1-74, LYXS,, tunn, 1,3,5 300
1765 7a,c 24ö rödviol 10-11-74 o grå Stor.., 2 felfria stpl ex F 3400 300
1766 7a,v STH PAKET 27-10-74, fint par med kort och långt fotstreck på L, UTST. OBJ då par är sällsynta på 24ö rödviolett. 1400
1767 7a,v STH 9-8-74, AB, praktcentr 600
1768 7c WESTERÅS 27-9-81, PR-LYXS 200
1769 7c STRENGNÄS 4-9-78, LYXS 3-4,3,5 200
1770 8 4-block Hudiksvall 19-2-79 500
1771 8a BORN 23-6-80, LYXS klipp 200
1772 8b prakt Säfvar 31-5-79 750
1773 8b JUNSELE 24-7-79, LYXS 400
1774 8b2 ESKILSTUNA 27-5-79, PR-LYXS 250
1775 8c NERIKES KIL 9-7-81, PR-LYXS 200
1776 10 STH pak no2 16-12-75, 4-block, några särade tänder lodr. 300
1777 10a STH PAK No 2, 6-block, nedre 2 veck, 400
1778 10b 1 KR LÖSEN 25-block, , en kht, sällsynt, vackert stpl MALMÖ 1-4-76, F 17400 1600
1779 10b SÖDERFORS 1-6-78, LYX, 2:a stpl 300
1780 11 KORK STPL I PR-LYX, på 1ö 300
1781 11a1 STH Ank A CK 11-1-81, BLÅ pr-lyxs 300
1782 12 KORK STPL I LYX, på 3ö 300
1783 13d HYBO 14-3-91, PR-LYX 3ö 250
1784 17a 24ö grålila stpl...NG 28-1-83 300
1785 18a ALFTA 8-4-78, AB 3,3,3 svår nyans 250
1786 18c MJÖLBY 12-11-89, LYXS 300
1787 18c ÅTVIDABERG 12-7-78, PRS 250
1788 18d LJUSNE 17-9-82, PR 300
1789 19 6-block med rakstpl H-vall 300
1790 19d HÄRADS 27-8-84, PRS 200
1791 20 1kr 9-block GUSTAVSBERG 26-12-88, AB-PRS 500
1792 20c,var SALA 10-8-82, PRS, STORT AVSTÅND MELLN BLÅ OCH BRUN FÄRG 300
1793 20v3 1KR stpl, kt,svår variant bruten ram tydlig 500
1073 20v3 SKELLEFTEÅ -1-87, RAMBROTT HÖ 300


MILITÄRMÄRKEN
1794 1 SVART MILITÄR, stpl 275
1795 1 svart militär stpl LBR... på klipp 200
1796 3 FINSPÅNG 22-11-39, LYX 200
1797 10 KUTTABODA 30-9-52, PRS stpl 125 100


ORTSSTÄMPLAR
SVERIGE OSTÄMPLAT *

3101 1a,var (*) 3skill med variant "dödskalle" i höger valörfält , Attest Frimärkshuset 1967 signerat Lundström , som kallar varianten "dödskalle" i ö. högra hörnet. Attest N.S. 1983 som kallar varianten "apkranium i högra valörfältet. Raritet." Intyg HOW godtagbart ex med några kvalitetsanmärkningar, 1.2.(-) "Förekommer ej med orginalgummi" tryck variant i höger 3. EN OSTÄMPLAD RARITET AV RANG, Av mig Björn 3 kända stämplade (dokumentation finns av dem) ex och denna då ytterst ovanliga ostämplade ex som troligen är UNIK, som ostämplad. Trots defekter mycket presentabelt utseende. Konstigt att Facit inte listar denna variant (men det kommer nog snart så passa på detta tillfälle) SUPER INTRESSANT för VARIANT SAMLAREN! 50000
3102 1E1 (*) 3sk svåra första eftertrycket med variant stora gröna flammor i trycket. Sign O.P. 1 E1. 1000
3103 1E3 (*) troligen omgum., kht , 1,3,1 ,svårt märke 750
3104 1E3 * 3SK Eftrertryck 3 position 6 , Intyg Sjöman "övre höger hörn är skadat med felande hörntand. En skada som uppkommit vid "uppnålningen" före peroreringen, en skada som ofta finnes idetta hörn på denna position" godtagbart ex 1,3,3. Upplaga bara 540 dt F 2018 7500 750
3105 1P * 3SK PARISFÖRFALSKNING, PRcentr 400
3106 2e (*) 4sk blå, mycket vackert utseende, men från framsidan icke märkbart horiz. veck med litet riss i marginalen. Gottagbart ex. Sign O.P. 2 e. 1500
3107 2E2 * 4sk Eftertryck II 1868 med plåtfel, PR 1100
3108 2E2 * 4sk nytryck 1868, mkt gott ex 3,3,3, 700
3109 2E2 * -(*) 4sk 1868 delvis gummi FRÄSCHT EX 2,-3,3,2-3, SIGNERAD BG 600
3110 2E2 *-(*) 4skill 1868, fräscht ex 450
3111 2E3 Fräscht AB ex 800
3112 2E4 * 4 sk t 13 eftertryck 1885 mycket gott ex 500
3113 2E4 * 4 SKILL t 13 , eftertryck 1885, AB 3,3,4 475
3114 2E4 * 4sk t 13 1868 nytryck, fräscht 325
3115 3E2 (*) 6sk fint nytryck medelgod centr. 3500 500
3116 3E3var (*) 6 sk gott ex 2,3,1 med stor del av HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE. 1000
3117 4 8sk ostpl. på framsidan men st. färg på baksidan 1500
3118 4E4 * 8sk eftertryck 1885, intyg Sjöman mycket gott ex 600
3119 4E4 (*) 8skill 1885 gott ex 2,3,1 500
3120 4F (*) förfalskning Replika, LYX centr 200
3121 6a3 (*) 3Ö FRÄSCHT OSTPL, liten tunnfläck. F 6000 500
3122 6c * 20ö Lösen, PRAKT 250
3123 6E1 * , vackert 1skill 1868, obet gulnat hö 900
3124 6E1 *(*) 3ö svart lokal , det svåra eftertryck 1 2-6-1868, mycket sällsynt i denna fräschör, mycket gott ex 3,3,4 , Upplaga bara 400st. Svårt 800
3125 6E2 (*) 3ö eftertryck 1868 , 2,3-4,1 300
3126 6EII * svart lokal eftertryck 2, vht, kt 250
3127 6N1 (') trol omgummerad, prc 3,4,1 400
3128 6N2 * 3ö svart 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
3129 7 * PRAKT EX F. 2500 800
3130 7-12 *-(*) vapenserie med 4x 12ö och 2x 50ö i nyanser. F 2011 ca 31000:- 2200
3131 7-12 *(*) vapenserie nytryck 1885, AB-PR 1100
3132 7-12 (*)Vapen Nytryck 1963 på blad ur handbok 150
3133 7-12N1 * 5-50Ö , 24O 30Ö svagt tunn fläck 750
3134 7a1 (*) 5ö mörkgrön ffräscht ex 500
3135 7a1 *, ab centr, tu fl, F 5000 450
3136 7b1 (*) 5ö grön LYXcentrerat, 3,5,1 600
3137 7b1 (*) 5Ö GRÖN PRAKTcentr 3,4,1 325
3138 7b2 5ö grön AB, centr, 3,,3,4 400
3139 7b2 (*)-* 5ö PRAKT centr, FÄRGFRISKT 300
3140 7b2 * 5ö mustigt grön, praktcentr, 3,4,1 300
3141 7b2 (*) 5Ö FRÄSCHT EX 200
3142 7b2 *-(*) 5ö ½ gummi, några pappersrester 200
3143 7b2 v4 * vc fräscht ex, var FFM 500
3144 7c1 (*) nyansint . HOW, F: 7000 650
3145 7c1 * ,fräscht godtagbart ex, kht, F7000 550
3146 7c2 (*) prc AB ex 350
3147 7c2 * 5Ö MYCKET FINT EX 250
3148 7c2 (*) Lyxcentr. fräscht ex,tu fl. 200
3149 7c2 (*) fräscht gott ex 2,3,1 200
3150 7d (*) intyg HOW 3,5,1,lyxc 700
3151 7d *, AB ex sign Sjöman. F2000 400
3152 7d * PR-LYX centr 5 ö 400
3153 7d * 5ö ljusgrön, 3,3,4 mycket fräscht gott ex, variant grön färgprick i övre marginal 400
3154 7d * 5ö ljus grön, AB 3,3,3 300
3155 7d * 5Ö ljusgrön BRA CENT , kht, F 2500 200
3156 7f *(*) 5ö vapen mycket gott ex 400
3157 7f * 5ö fräscht AB ex 300
3158 7f fräscht ostpl ex, F 1700 200
3159 7N1,v4 *(*) 5ö FFM, prakt 400
3160 8b (*) 9ö ostpl praktcent, vht, 2lvhtt , 1,4,1 350
3161 8c * 9ö intyg Sjöman PRAKTex. F 5500 1900
3162 8c *, HOW 3,3,3,kt ,AB ex 1200
3163 8d * 9ö , bra centr, sign Bühler, lvht, AB 1000
3164 8d (*) prakt centr,ABex 3,4,1 850
3165 8d (*) AB centr 700
3166 8d (*) 9Ö PRAKT centr, 3.4.1 500
3167 8d (*) 9 ö sign ex Sjöman gott ex 500
3168 8d (*) 9ö ostpl gott ex 2,2,1, F 3500 250
3169 9b2 * 12ö mörkblå, ngt intorkat gummi 275
3170 9c1 * praktcentr, vht,f F2000 350
3171 9c1 (*) 12ö fräscht ex, ab-pr centr , F 2000 200
3172 9c3 (*) 12ö LYX centrad 300
3173 9g (*) 12Ö GRÖNBLÅ, 3,4-5,1, lvht, Pr-LYXc 400
3174 9h * -(*) gummirester 12ö ultramarin, gott ex 2,3,1, F 3600 360
3175 9h (*) fin ultramarin färg, praktcentr, 350
3176 9h * - (*) 12ö ultramarin, ngt intorkad gummi 250
3177 9m * AB ex F. 1800 500
3178 9N1 * ABex F.900- 200
3179 10 * mkt fräscht 4-block,signerad Sjöm. 1ex nålstick F. 24000 3800
3180 10a *-(*) 24 ö mörkt orange, PRc, 3,4,1 600
3181 10a * 24Ö MÖRK ORANGE, sign W.Balasse Bruxelles, praktcentrerat 500
3182 10d1 * 24ö PR-LYXcentr, kt, ab 3,4-5,3 700
3183 10d2 * AB centr. F 4000 600
3184 10d2 * 24ö AB, 3,3,3, F 4000 500
3185 10d2 (*) - * 24ö gott ex 2,3,1 400
3186 10d2 (*) 24ö mkt gott ex 3,4,1 praktcentr 350
3187 10e * HOW 3.3.3. ngt genomträng. gummering 1000
3188 10g1 * svår nyans, intyg HOW 2,3,3. ,vht,lvht, F5500 1600
3189 10g1 (*) 24ö gul LYXcentrerat, 3,5,1 1500
3190 10g1 (*) PRcentr e x av den svåra gula nyansen, förbättrad tandning , F 5500 550
3191 10h1 (*) 24ö rödorange 2, 3, 1 gott ex 400
3192 10h2 (*) AB centr. 600
3193 10N1 * 24ö prakt par, F 1800+ 400
3194 10N1 *(*) 24ö bra AB, T 13 250
3195 10N1 *(*) 24ö mkt fräscht AB ex 200
3196 11a *, variant färgfläck vid F. i frimärke ,god AB centr.5000 1000
3197 11b,d1,e1 *-(*) 30ö 3 olika nyanser, F 14000 1100
3198 11d1v4 Variant vitt streck över E i öre, ex Sjöman ,ktsptsar 500
3199 11e2 * 30ö gott-mkt gott ex 350
3200 11h (*) 30ö chokladbrun, vacket men svagt veck ,godtagbart ex , svår nyans 500
3201 11N1 * 30ö PRAKTEX Nytryck t 13 300
3202 11N1 * AB F 900 200
3203 11N1 * 30 ÖRE NYTRYCK 1885, AB 200
3204 11N1 * 30ö nytryck 1885, perf 13, 2ktt 100
3205 12h *(*) 50ö rosa nära **, 3,3,4 600
3206 12h *, tryckvariant stor färglös punkt över o i femtio 500
3207 12h (*) fräsch 50ö, 2,2,1 F 5000 400
3208 13a (*)-* 3ö brun lokal, 2,3,1, gott ex 700
3209 13a (*) felfritt AB centr,ngt rufft. 650
3210 13b (*) godtagbart ex F 5250 500
3211 13N1 * 3öre brun lokal , nytryck 1871, AB 500
3212 13N1 (*) AB-pr centr, F2300 400
3213 13N2 * , 3ö brun nytryck 1885, intyg Sjöman 400
3214 13N2 * 3ö brun 1885, fräscht gott ex, F 1600 200
3215 14-16 3ö *, 17ö (*), 20ö *, goda ex 2,3,1 F 10100 800
3216 14-16 (*) 2 st ESSÄER, 33ö blå o röd 600
3217 14-16N1 * 3,17 och 20ö, 3ö svagt tunn fläck 500
3218 14A (*) troligen omgummerad 3ö typ 1 olivaktigt gulbrun, felfritt fräscht ex F 7500 500
3219 14Ab * gulaktigt brun mycket fräscht ostpl ex F 10.000 1250
3220 14Bav2 (*) olivaktigt brun typ 3, svår nyans 1200
3221 14bC1 (*) 3ö brun pr-lyxcentr, 3,4-5,1 250
3222 14Bc1v3 *, fräscht , fht, kt,F 140
3223 14Bc1v5 (*) 3ö REKORD FLÄCKEN PÅ S, största kända fläck av denna variant, stjärnmärkt ostämplad och i denna magnitud ett UNIKUM. trots ktt spetsar UTST OBJ. 5000
3224 14Bc2 * 3ö fräscht gott-mycket gott ex 250
3225 14Bc2 * fräscht AB, fin färg,F 2000 200
3226 14Bc2 (*) 3ö prc 3,4,1 fräscht 200
3227 14Bc2 * vc ,kt F 2000 150
3228 14Bd (*) 3ö Lejon PR-LYX CENTR , 3,4-5,1 250
3229 14Bd,v2 * 3Ö "TYP III" grundtyp 14, Ovanlig ost. 500
3230 14Bdv2 (*) orange brun typ 3, kt 200
3231 14Be,v3 (*) 3ö fläck på NOS, stjärnmärkt i Facit 1500
3232 14Be,var * 3ö fårgprickar imarginalen 225
3233 14Bf (*) 3ö orangebrun, 3.4.1, F 2000 150
3234 14Bg * 3ö mycket fint ex 3,3,4 400
3235 14Bg,var * 3ö 2 märkesbilder 175
3236 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex, 2,2,4 150
3237 14Bh * , fräscht , centr uppåt 125
3238 14Bh * 3ö mkt fräscht gott ex 2,2,3 ,not . baks 125
3239 14Bhv2 * 3 ö huvudtyp 3, F 1100, 2,1,3 150
3240 14N * 3 ö t 13 , fräsch AB ex 200
3241 15a * ab centr, flera fasts.F6500 1200
3242 15a *-(*) 17ö stark färg, gott ex 2,3,1 800
3243 15b1 (*) felfrittABcentr ex,ngt rufft 650
3244 15b2 * 17ö fräscht AB ex 3,3,3 1300
3245 15c (*) 17ö grå Lejon modern förfalskning 100
3246 16a * 20ö PRAKTEX med dubbeltand nedtill, F 3600 900
3247 16a * 20ö Lejon fint ex 350
3248 16a (*) 20ö prc ex, kt 200
3249 16b1 * 20ö prakt, 4,4-5, 3-4 600
3250 16b1 (*) fräsch vc. ABex. F 2600 400
3251 16b1 (*) 20ö brunakt röd, praktcenr , 3,4,1 400
3252 16b1 * 20ö PRAKT centr 400
3253 16b1 (*) 20ö brunakt or.röd AB, 3,4,1 350
3254 16b1 * 20Ö brunakt. orangeröd sign Bühler 350
3255 16e (*) ab-prc, (3,4,1 ,) F 2300 375
3256 16ev2 * 20ö ÖPPEN 0, sällsynt ostpl 1250
3257 17a,c * 3ö 2 nyanser 250
3258 17b * AB centr f 800 200
3259 17b * 3ö gulbrun, AB , 3, 3,4 100
3260 17c * 3Ö MÖRKT OR.BRUN, 250
3261 17c * 3ö mörkt orange brun, 3,3,4 färgstark 150
3262 17d * 3ö AB 150
3263 17d (*) 3ö t 14, fräscht ex 3,4,1 150
3264 17d,v2 PAR 3 hö ex v2, 1400 250
3265 17e (*) PRAKTc 200
3266 17e (*) 3ö t 14, fint ex pr-lyx centr. 3,4-5,1 150
3267 17f * -(*) 3ö LYXcentrerat 4-block, intorkad gummi. sällsynt välc. 500
3268 17f * 3ö T 14 gulakt or.brun, , AB-PRc 250
3269 17f * 3Ö RINGTYP T 14 ab-pr 125
3270 17g (*) 3ö pr-LYXcentr par 3,4,1 fräscht 500
3271 17g (*) 3 ö suddigt tryck ,2,3,1 150
3272 18b (*) 4ö "SVART" (färgstyrka 9) ,LYXCENTRERAD , intyg Obe 2,5,1, (även intyg HOW) svagt veck, obet åldersfläckad, detta utan större betydelse för denna RARITET I OSTÄMLAT SKICK, ETT FÅTAL KÄNDA. 25000
3273 18b * 4ö gråsvart, signerad O.P. 18b, . Mycket svår nyans ostämplad F 2018 15.000kr 5000
3274 19 (*) ABcentr. f 2800 400
3275 19a (*) PRc AB ex, F 3200 800
3276 19a (*) AB-PRcentr 600
3277 19a * 5ö T 14 matt blåakt. grön , AB-PRc 500
3278 19b (*) 5ö PRAKT CENTR 3,4,1 300
3279 19c * 5ö LYXc, lvht, 3,4-5,1, fin färg 500
3280 19c,v2 (*) 5ö smaragdgrön, 2,3,1 gott ex 350
3281 19f (*) 5 ö , ovanligt ljus färg, 3,4,1 500
3282 19f (*) 5öre Praktcentr, vht 275
3283 19fv7 * -(*) 5ö ringtyp t 14 med HÖRNMARGINAL VM ROSETTSLINGOR, TYDLIGT, trots liten tu fläck ovh kht, ENDA KÄNDA OSÄMPLADE EX. OKÄNT I FACIT. endast en ostpl 50ö t 14 är känd. Annars 2:a kända ostämplade ex på ringtyp t14 överhuvudtaget. STPR RARITET. 12000
3284 19hv2 (*) 5ö starkt skuggad siffra, 2,3,1, F3500 450
3285 19v3 * kartongpapper, F 3500 500
3286 20a (*) sällsynt nyans,ngt def. F 7500 450
3287 20i (*) 6ö blålila , PRAKT -LYX centr, 3, 4-5,1 500
3288 20i * 6ö matt blålila, LYXc ,kt. 350
3289 20j (*) spår av gummering, 6ö AB-PRc 500
3290 20j (*) fräsch 6ö 2,3,1 300
3291 21k * 12ö blå tjocka siffror, AB-PR centr 250
3292 21n (*) 12ö mörkblå fint ex 2,3,1 250
3293 21o (*) 12ö ultramarinakt djupblå praktcentr 250
3294 21o,v9 (*) 12ö prc, omgummerad **, styvt kartongpapper, Lätt veck F 2500+v9 250
3295 22Aa * 50ö LYXcentr 250
3296 22c (*) 20ö röd , kht 1,3,1 godtagbart ex 600
3297 26a (*) 50 ö ringtyp t 14 ostpl gott ex 2,3,1 750
3298 28-35,38 * OSTÄMPLAD SERIE RINGTYP T 13 utomnr 36-37. fräscha framifrån en del med fler fastsättare. nyanser ex2 st 3ö, 33c F 2011 ca 20000 1500
3299 28bvar (*) 3ö tryckfärgstreck i övre marg. 2,3,1 250
3300 28d *(*) 3ö GULbrun, AB-PRAKT 200
3301 28e * 3ö orangebrun, PRAKT 250
3302 28e * 3ö skarpt tryck, fräsch 125
3303 28g * 3ö färgstark, AB ex 250
3304 29b * 4ö PRAKT 700
3305 29b * 4ö ringtyp t 13, fräscht AB 3,3,4, F2100 300
3306 29b (*) 4ö ringtyp t 13, LYX centr 175
3307 29c2 * 4ö SVART, STOR FÄRGRARITET ! FÅ KÄNDA. INTYG HOW 1,1,3 tu fl. Har tidigare kostat ca 50.000. 12000
3308 30b * AB ex, F 1500 600
3309 31 *(*) 6 ö PRAKT EX 450
3310 31c * - (*) 6 ö mattlia , lite hörnböj F 2500 225
3311 31f * 6ö ringtyp t 13 karminaktigt lila F 3500 250
3312 31g * 6ömkt gott ex 3,3,3, ngt ålderspåv gum 200
3313 31g (*) 6ö blåaktigt lila LYXcentr, ngt ktt 200
3314 31g (*) 6ö blåakt lila, pr-lyxcentr 200
3315 31i * AB centr hö ,fräscht 200
3316 31j * PR-LYX ex F 2000 800
3317 31j * fräscht ex, vc F 1300 250
3318 31k * vc fräscht AB ex 350
3319 32 * 12ö LYXcentr 250
3320 32 * PRAKT F 400 125
3321 32 *(*) 12ö PRAKT 110
3322 32c * 12Ö ringtyp t 13, LYX centr praktex 125
3323 33a * ,obet korta tspts. F.2400 500
3324 33a (*) 20ö karminaktigt röd , gott ex 2,3,1 200
3325 33b * ABcentr. lvht., F 2500 300
3326 33V1,N (*) tretio/tjugo NYTRYCK 1978 200
3327 36f *(*) 50ö praktex 750
3328 39a * 10ö boktryck 1885, fräsct AB ex 250
3329 39b * 10 Ö Oscar Boktryck 1885, BRA AB 250
3330 39c * PR-LYX 850
3331 39c *(*) 10ö Oscar blekt karmin , PRAKT 475
3332 39c * 10 ö oscar utan ph, mycket gott ex 300
3333 42 * prakt 100
3334 42 * LYX 100
3335 42c *(*) 4ö RINGTYP PH, LYX 150
3336 42var * 4ö -PR-LYX centr, rambrott 100
3337 43c * 5Ö ringtyp med ph, LYX men kt 100
3338 43d * 5ö LYX 250
3339 44a ostpl lyx 125
3340 44a prakt 100
3341 44c * PR-LYX, F 400+ 125
3342 44c * 6Ö , LYX centr 125
3343 44c *, PRAKT 100
3344 45c * 10 öre OSCAR Boktryck PR-LYX F 1100 475
3345 45c * 10ö Oscar PH , AB-PRAKT 200
3346 45c * AB fräscht 175
3347 45d * 10ö Oscar boktryck mattrosa 4-block något förstärkt F 2800-3500 350
3348 45d * ,PRc bra ex 250
3349 45d * 10ö boktryck mattrosa. fräscht AB-PR 125
3350 45d *(*) 10ö mattrosa nära ** , mycket gott ex 125
3351 46 *(*) 20öringtyp PH, nära PRAKT 225
3352 46 * AB ex, F 950 200
3353 46d * PAR vågr.20ö ljust orangeröd AB 1900 400
3354 46v1 * SPEGELTRYCK 200
3355 47 * 30ö PR-LYX f 2600 800
3356 47 * 30ö PH, BRA AB 375
3357 47f * 30ö orangeaktigt brun , F 2700 400
3358 47v3 *(*) 30öringtyp PH, bra AB SKUGGAD 3 300
3359 48c * AB centr hö , F 2000 225
3360 48e * PRAKT 400
3361 49 * 1KRöringtyp PH, PRAKT 250
3362 49 * 1KR PH ostämplat LYX centrerat 250
3363 49a AB-PR * 200
3364 49d * LYXc 300
3365 49d * 1kr, PRAKT 200
3366 52a2 * 5ö djupgrön, svår nyans 100
3367 52b * ABex centr ned ,F 2000 375
3368 52c,v1 * 5ö blågrön otandat bra ex ,F 1000 250
3369 52cv1 * marginal ex F. 1000 300
3370 52cv1 * bredrandigt marginalex 225
3371 52f * 5ö klargrön, svår nyans PR-LYXc 4-block F 3000 för AB , för PR ca 6000 600
3372 52v1 * 5ö otandat marginal par ,praktex 200
3373 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, PRAKTcentr dragspelsveck, F 2016 300 60
3374 54c,vm1 * 10ö ljus karmin omv vm, AB, F 300 40
3375 54cv1 * otandat par F 1400 275
3376 54cv1 *(*)-** nästan **, F 700 225
3377 54d 4BL 2ex *,2**, f 1900+ 2 ex med gummiveck 350
3378 54dvm1 * 10ö extremt ljus färg, omv vm AB 175
3379 54e,v1 (*) 10ö oscar,otandat 4-block , 200
3380 54v1 * otandat hörnmargex 100
3381 54v1 *(*)10Ö OSKAR OTANDAT PRAKT 50
3382 54v7 * 10ö Oscar med delar av 4 märkesbilder, Ovanligt. Kuriosa. 1000
3383 55c * 15ö Oscar LYX F 350+ 175
3384 56 * prakt 20ö Oscar 90
3385 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, dragspelsvekPRcentr,F 1800 225
3386 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 220
3387 56aIvm1 * 20ö blå typ1 omvänt vm, AB,F 1800 180
3388 56b * AB, lvht F 650 125
3389 56b,v1 * 20ö oscar klar ultramarinblå otandad PRAKT, F 2500 500
3390 56d * 20ö Oscar LYX F 350+ 175
3391 56d,v1 * 20ö oscar blå otandad PRAKT, F 600 125
3392 56v1 * otandat f 550 200
3393 56v1 * 20ö otandat praktex, F 550++ 180
3394 57var * variant par med starkt förskjutet vm. Delar av 4st olika vm kronor på ett märke. UNIKT?, 3000
3395 58 *, PRAKT 4-block, F 3000 800
3396 58 * LYX F 750++ 300
3397 58b * 30ö Oscar LYX F 750+ 250
3398 58b *(*) 30ö Oscar PRAKT F 750+ 150
3399 59a * ab F 1000 275
3400 59a * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200+ pr 200
3401 59a * 50ö O II blåakt.grå, PR,sign Strandell 150
3402 59c * bra AB ex F 850 200
3403 59c * 50ö blåaktigt grå, PRAKT F 1200 175
3404 59d * AB ex 175
3405 59dv1 50ö Otandat PR.ex.,F1800+ 600
3406 60 1 KR AB ex F 1400 375
3407 60 * 1KR I PAR, AB-PRAKT 350
3408 60v7 * 1kr förskjutet huvud, 3,3,3 , F 2500 350
3409 60v9 * 1kr , AB, Färganpassningsstreck i övre hö marginal, F 1800 250
3410 61a,v1 * 1ö siffertyp otandad PAR, F 700 170
3411 61b,v1 * 1ö siffertyp otandad PRAKT, F 350 100
3412 64vm2 * 2 kronor i höjdled, kt 200
3413 65 * PRAKT ex F 2800 800
3414 65 * AB ex F 2000 500
3415 65 * 5kr posthus, pr-lyx 500
3416 66 * PR-LYX F 240+++ 100
3417 76 * Ab-PR 4-block F 320+ 90
3418 76 * LYX 50
3419 77a * PR-LYX ex F 1300 375
3420 77avm1 * omv vm PAR AB ex, F1500 350
3421 77vm1 * omv vm AB ex 175
3422 77vm2 * 1kr , delar 2 kronor, F 900 150
3423 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i höjdled, AB, F900 125
3424 77vm2 * 1KR delar av 2 vm i sidled, AB, F900 100
3425 84v * 15ö otandat, 150
3426 85bz *(*) 20ö medaljong KPV, tydligt , LYX 90
3427 88 * 30Ö lyx 90
3428 91 * LYX 275
3429 91 * 50ö medaljong LYX, pr F 800 200
3430 91bz * 50ö med tydligt KPV , LYX centr 175
3431 92 * 55 ÖRE LYX , Intyg HOW 5,5,4 9000
3432 92 * 55ö LYXEXEMPLAR, Intyg HOW 5,5,4. 8000
3433 92,94 (*) 55 , 80Ö modern förfalskning 200
3434 94 (*) 80ö Medaljong , sannolikt borttvättat påtryck 400
3435 96 *, lyx centr 250
3436 96bz * LYX centr F 1000+ 350
3437 96bz * 1kr LYX, KPV mitt på 300
3438 100v2 4-BLOCK vc AB F 1200 250
3439 100v2 * AB ,F 300 90
3440 105-14 * PR-LYXSERIE 150
3441 105-14 * kpl vc serie 100
3442 105cx *(*) 2ö vm cx, PR-LYX 175
3443 107A * 5/4 ö med PH, påtryck på orginal, VF 100
3444 115 * 5+5 / 1ö , nära LYX 150
3445 116 * högsta lyx 100
3446 116 * Prakt 75
3447 119 * PRAKT 175
3448 120 * LYX 150
3449 124 ostpl LYX ex 800
3450 125 * LYX 750
3451 133v1 * 12på24ö förskjutet påtryck, AB 200
3452 138v *(*) 50ö/ 4ö LUFTPOST, vm krona, LYX 800
3453 138v3 * 50/4ö Luftpost SKADAD 5 100
3454 138vm * 50ö luftpost, vm krona, LYX 750
3455 139var * par felperforerat i höjdled 75
3456 140A * LYX 50
3457 140Acxz * LYX ,Linjer+KPV 2500
3458 142Abz * 5Ö brunröd TYP 2 med KPV, PRAKT 400
3459 142Abz * lyxcentr,liten ppr.rest 300
3460 142Ac * 5ö brunröd, B ppr, LYX 400
3461 142Ac *(*) PRAKT F 900+++ 375
3462 142Acc *(*) 5ö brun typ2 vm \ AB 50
3463 142Acz * 5ö brun,omv linje KPV, PR-LYX, SVÅRT 1000
3464 142Ea *(*) 5 ö brunröd t 13, LYX 1750
3465 142p (*) 5ö ,otandorginalplåtsgravyr svart 750
3466 143Ab *(*) 5ö blekt gulaktigt grön typ2 PR , SVÅR F 1000++ 350
3467 143Ea *(*) LYX 150
3468 143Ea * 5ö Lejon grön t 13, PR-LYX 40
3469 144Aa * 10ö grön Lejon AGRY, PR-LYX 75
3470 144Abz * 10ö grön Lejon vm KPV, pr-lyx 125
3471 144Acc *(*) Lyx 125
3472 144Ca * 10ö grön, PR-LYX 4-block 100
3473 144Cbz * 10ö grön KPV, LYX 400
3474 145A * LYX 30
3475 145C * variant extra stort 50
3476 145Ea * 10Ö VIOLETT T 13 A2, SUPERB 150
3477 145Ea * LYX 65
3478 145Ecxz,var * 10 ö extremt litet automatmärke 200
3479 146Ea * 10ö LEJON T 13 , PR-LYX 50
3480 148Ac Prakt på A1 ppr F 300+ 150
3481 148Acxz * 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, PR-lyx 100
3482 148C * 30ö 4- sid, PR-LYX 150
3483 148C * PRAKTex 125
3484 148C * AB 70
3485 148cxz * 30ö LEJON med linjer +KPV, LYX 150
3486 149Ab * LYX AGRG 100
3487 151Abz * 20ö G.V. en face, PR -LYX på Bz ppr 300
3488 151Abz * 20ö vm KPV mitt på, PRAKT 250
3489 151Abz * 20ö G.V. en face, AB på Bz ppr 150
3490 151Ac * 20 ö En Face, AGRG, LYX 175
3491 151Ac * prakt 125
3492 151Ad * 20ö G.V. en face, PR -LYX på B ppr 125
3493 151Avar * 20ö blå Prakt, partiellt SPEGELTRYCK 200
3494 151C * 20ö G.V. en face4-SID , PR -LYX 100
3495 151Cbz ** 20ö en Face, 4-block 2 nedre bz, AB-PR , fF 4700 500
3496 152Ab * prakt 30
3497 152Abz *(*) 20Ö VM kpv, PR-LYX 75
3498 152Acx * 20Ö vm linjer, PRAKT 375
3499 152Acx * bra AB ex F 1400 300
3500 152Acx,v * 20ö spegeltryck, AB 200
3501 152C *(*) 20ö G II A , FELPERFORERAD 100
3502 153a * Agry ,prakt 175
3503 153c,bz * 20ö G.Vasa, ljus violet, PR-PAR Bz ppr 200
3504 154-55 * 110-140ö G VASA PRAKT 200
3505 155a * PRAKT AGRG 475
3506 155a * 140ö G. Vasa, AGRG ppr, PRAKT 375
3507 155b * pr 90
3508 155b * 140ö Gustav Vasa , PR-LYX 75
3509 155bz * 140ö G.Vasa PRAKT Bz ppr 150
3510 156cx * LYX 250
3511 156cx * prakt 175
3512 156cx * 35Ö VM LINJER, prakt 175
3513 156cx * 35ö POSTEMBLEM typ1 vm linjer,PR 100
3514 156cxz * 35Ö GUL med linjer +KPV, PRAKT 350
3515 157 pr-lyx * 100
3516 157 * 35ö POSTEMBLEM typ2 A2 , PR-LYX 90
3517 158 * 140ö TYP 1, AGRG, PR-LYX 190
3518 159a * 140ö TYP 2, A1, PR-LYX 150
3519 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PR-LYX 80
3520 159a * 40ö POSTEMBLEM typ2 A1 , PRAKT 60
3521 159b * PRAKT B ppr, F 900+++ 275
3522 159b * 40 ö svartakt grön, B ppr typ 2, PR-LYX 200
3523 159b * 40ö B PPR, PR 150
3524 159bz * 40ö , typ 2, KPV, PRAKT 750
3525 159bz *(*) 40ö Postemblem typ 2, BZ ppr, VM KPV, MITT PÅ , F 2000 450
3526 159bz *(*) 40Ö postemblem med KPV MITT PÅ, fastsättarskugga , nära ** 400
3527 160 * LYX 45ö Typ 1 250
3528 160 *, Plåtskarvpar med 2 linjer 200
3529 160 * 45ö brun plåtskarvpar PRLYX 200
3530 160 * 45 ö brun, a1 ppr typ 1, PR-LYX 150
3531 162 * dragspel 125
3532 162 *(*) 60 Ö PR-LYX 60
3533 162a * 60 ö typ 2, LYXc 75
3534 162a * 60ö POSTEMBLEM typ1 Agrg , PRAKT 40
3535 162a,b * 60ö postembl. AGRG+A1 ppr, PR-LYX 140
3536 162b * 60ö postemblem A1 ppr, PR-LYX 125
3537 162cx * 60ö plåtskarvpar, PRAKT 400
3538 162cx LYX-prakt 300
3539 162var * 60ö DRAGSPEL 150
3540 162var * 60ö plåtskarvlinje med del av siffra 2 75
3541 163a * 60 ö typ 2, PR-LYX 250
3542 163a * 60ö POSTEMBLEM typ2 , PRAKT-LYX 125
3543 163a * 60ö postembl. typ2 A2 ppr, PR-LYX 110
3544 163b * 60ö vitt ppr, LYX-PR, F 1400+PR 450
3545 165bz * ostpl LYXex F 250++ 100
3546 167a * 90 ö pr-lyx 150
3547 167b * 90 ö vitt ppr AB-PR 300
3548 167c *(*) PR 450
3549 167c * 90ö postembl. skifferblå A3 ,LYX 400
3550 168e * PRAKT B-PPR 350
3551 169cx * 110ö, LYX 50
3552 170b *(*) LYX 65
3553 171 *(*) LYX 300
3554 171 * PR-LYX 225
3555 171b *(*) 120ö svart, A2, PR-LYX 250
3556 175C * 15 Ö Violet 4-BLOCK prakt 100
3557 175Cb * 20ö mörk violett, a2 ppr, PRAKT 200
3558 176A * PR-LYX 125
3559 176A *(*) 15ö röd GV, LYX 125
3560 176C * Lyx 100
3561 176Ca * 15 Ö RÖD TYP 1, 4-BLOCK AB 100
3562 177Ac1 * 15ö röd, LYX , prov A3 ppr 200
3563 177Ca * 15ö röd GV, PR-LYX 100
3564 177Cc * 15ö röd GV, LYX VITT PPR 200
3565 178C *, högsta lyx 50
3566 179Af,bz * 20ö violett, BZ ppr, PR 100
3567 179Agbz * bra AB,svårt märke,F1600 475
3568 180a * 20ö röd , A1 ppr, LYX 100
3569 180a * 20Ö RÖD G.V. profil vä, PR-LYX 75
3570 183a * 25Ö BLÅ, SPEGELTRYCK, lyx 40
3571 185b * 30ö lusblå, A1 ppr, PRAKT, svårt märke 1400
3572 186c *(*) 30ö vitt ppr, LYX, nästan ** minimal fläck i gummit, naturlig ? Svårt märke. 1250
3573 186c * 30ö vitt ppr, PRAKT 750
3574 186c * 30 ö brunA3, AB 600
3575 186c * 30ö vitt papper, PR-LYX 600
3576 187a * 35ö A2 ppr, LYX 200
3577 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt-lyx 175
3578 187b *(*) 35ö rent tryck, praktpar 150
3579 187b *(*) 35ö rent tryck, prakt 125
3580 189a * 40Ö grön typ 1 G.V. profil vä, PR-LYX 150
3581 190b * 40ö grön vitt ppr, PR-LYX 200
3582 191a * 45ö brun G V profil vä, A1, PRAKT 60
3583 192a * 50Ö, AGRG ppr, PR-LYX 175
3584 197cxz *(*) ostpl LYXex 300
3585 200 * PR 75
3586 201 * LYX 100
3587 201 * PR 75
3588 203 * 40ö , LYX 150
3589 203 * PRAKT 100
3590 205 * PR-LYX 140
3591 206 * ostpl LYX ex 250
3592 206 * LYXc 200
3593 206 * 60ö , PR-LYX 200
3594 206 * prakt 175
3595 207 * pr-lyx 150
3596 208 *(*) PR-LYX 1 KR 250
3597 209 * (*) PR- LYX 875
3598 210 * 5KR. OSTPL LYX ex 1900
3599 210 * 5 kr. Prakt ex 1500
3600 212-222 * 5 ö-80UPU,PAR serie öreval F ca 5000 600
3601 212cx * PR 80
3602 212cxz *(*) 10Ö VM LINJER och KPV , LYX 300
3603 215 * 25Ö upu, lyx 90
3604 216 * pr-lyx 120
3605 216 * 30Ö LYX 100
3606 216b * Prakt, F700+100% 300
3607 216b * AB 30ö grönblå F 800 225
3608 216b * 30ö grönblå, LYX F 650+ 200
3609 218 * 40ö LYX centr, suberb centr 200
3610 218 * LYX F 200+ 100% 150
3611 218 * 40Ö UPU, LYX 125
3612 218 * VC 75
3613 220 * LYX 250
3614 220 * 50ö UPU , LYX 225
3615 220 * prakt 175
3616 222 *(*) OSTPL LYX ex 200
3617 223 * pr., var Bomb på jorden 350
3618 223 * LYX centrerat ex 300
3619 224 * LYX 700
3620 224 * vc 500
3621 224 * 2KR UPU, LYX 300
3622 225 * PR-LYX EX 1700
3623 225 * LYX 1600
3624 225 * bra AB ex 900
3625 225 * 5KR PR-LYX 750
3626 226-30 (*) G V 70är övertryck Makuleras, på blad 175
3627 226-30v (*) 5ö-30ö på blad ur bok Makuleras 300
3628 233a *, 5 Kr Slottet bra AB-PR ex 300
3629 233a * 5 kr slottet, LYX 275
3630 233a *(*) 5kr slpttet grön, LYX 200
3631 233b * 5 KR VITT PAPPER, lyx 800
3632 238 * lyx 90
3633 251 * LYX 90
3634 256 *, PR-LYX 140
3635 321BC, CB * PRAKT par, 2 OLIKA 350
3636 324CB */** bred marg , B ** 150
3637 332Ba * otandat hö, pr F 560 90
3638 332BC *(*) 5Kr blå slottet, LYX par 3+4sid 550
3639 332BC * C**, BRA par Slottet 450
3640 332BC * SLOTTET 5KR, 3+4 sid, PR-LYX 450
3641 332BC * slottet 5 kr AB-PR par 400
3642 332BC * 5 KR BLÅ SLOTTET 3+4sid, bra 350
3643 332BC * 5 kr slottet LYX par 3+4 350
3644 332BC * 5kr slottet 3+4 sid pr-lyxpar 300
3645 332bc-cb * 5kr slottet blå, 3+4, 4+3sid par 550
3646 332C * PR 75
3647 332CB * slottet 5 kr AB-PR par 400
3648 332CB * 5 kr slottet LYX par 3+4 325
3649 337C * 20 KR SVAN 4-SID VITT PPR, LYX 125
3650 337C * 20 KR SVAN 4-SID GRÅTT PPR, LYX 115
3651 337C * 20 kr 4-sidig Svanar, PRAKT 110
3652 340PI * 10ö streck i övre marginal 60
3653 358DPII * 20Ö skugga om kors, PR 100
3654 371A2b Stockholmia handpåtryck, 120
3655 371A2b Stockholmia handpåtryck, 90


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3656 1-10 * -(*) serie stora tjänste t 14, mycket vackra ex, några små fel . godtagbara till fina ex , bl.a. bra 20ö * 3,3,3, 24ö fint ex 2,3,1, 1 kr (*) sign O.P. 10 a . F 2018 3ö-1 kr 49200 3800
3657 1-10 * -(*) 3ö- 1kr Stora Tjänste t 14 kpl inkl 6 ö grå, godtagbara-mycket gott ex. 3ö ** F ca 51000:- Lågt utrop 3200
3658 1-5 * tjänste 3-12ö t 14 välc ex, 3ö kt. F 2011 ca 8000 800
3659 1a * 4-bl. AB fräscht, 3000 400
3660 1a * 3ö tjänste t 14,Bra AB 3,3,3-4 175
3661 1a * 3ö AB-PR 150
3662 1a * 3ö orangebrun, mycket gott ex 150
3663 1c * 3ö gråbrun , mycket gott ex 3,3,4 150
3664 1d * 3Ö TJÄNSTE T 14, LYXcentr Praktex 400
3665 1d * 3Ö GUBLRUN, MYCKET GOTT EX 125
3666 1e * 3ö mkt fräscht AB ex. 3,3,4 165
3667 1e,v2 *(*) nära **, 3ö prakt, kartong ppr 500
3668 2 (*) 4ö tj t 14 , GOTT EX 2,3,1 225
3669 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummeringmycket gott ex 3,3,3-4 400
3670 2a * 4ö tjänste t 14, fräscht ex fin gummering trots flera fastsättare, mycket gott ex 3,3,3 260
3671 3a *(*) , 5ö prakt 400
3672 3b * ostpl PR-LYXex; 1600 600
3673 3b * 5ö , AB -PR 225
3674 3b *(*) 5ö LYXcentr. 200
3675 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,3-4 225
3676 3c * 5ö matt blågrön, AB-PRAKT 200
3677 3c * 5ö matt blågrön, mycket fräscht 200
3678 3c * 5ö tj t 14 mycket fräsch 3,3,4 200
3679 4a * 6ö , mkt fräscht , knappt synligt hörnve 250
3680 4a (*) 6ö tj t 14 , färgfriskt GOTT EX 2,3,1 250
3681 4a * 6ö mkt fräscht ,men horiz. ve. F 2000 225
3682 4b *6Ö NORMALEX OSTPL 125
3683 4c * 6ö olivakt grå, mycket gott ex 3,3,3 600
3684 4c (*) 6ö olivakt grå, PRcentr, lodr ve. 1,4,3 400
3685 4d * 6ö AB-PRAKT, fräscht ex 500
3686 4d * 6ö, praktcentr. , iten tu fl 225
3687 4d * 6ö mkt fräsch tunn tand. 200
3688 4d (*) 6ö blåakt violett, prc, tunn, 1,4,2 200
3689 4e *(*) , 6ö prakt, F 3300 600
3690 4e * 6ö LILA FRÄSCHT , AB 300
3691 4e * 6ö mkt fräscht ,litn färgfläck. F 2000 250
3692 4e * 6ö lila, AB-PRc, mkt fräsch min tu fl. 225
3693 4f * 6ö lila, AB-PR 600
3694 4f * 6ö tj t. 14 djuplila PRAKT 4,4,4, F 3300 550
3695 4f * bra AB ex F 2000 500
3696 4f * 6ö tj t. 14 lila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 500
3697 4f * 6ö tj t. 14 djuplila PRAKT 4,4,3-4, F 3300 400
3698 4f (') 6ö tj t. 14 lila PRAKT 2,3,1, 200
3699 4g * PRAKT ex 900
3700 4g * 6ö djuplila , AB , fräscht, fin färg 500
3701 4g * 6ö djuplila , svagt tunn fl. färgstark 200
3702 5b *-(*) 12ö högblå, 2,4,2 , gott ex 175
3703 6a * 20ö röd kraftig färg, Prakt förutom svag åldersfläck på 2 tänder upp hö. F 8500 900
3704 6b * 20ö röd, PRAKT ex lvht. 2000
3705 7c * 24ö gulorange , PRAKT 4,4,4 ,F 13000 2000
3706 8 * 30Ö, PRAKT-LYX , F 1400 200
3707 8 * 30Ö, AB-PRAKT , 125
3708 8d-e (*) 30ö brun, gott ex 2.3,1, 3400 200
3709 9c * 50ö mattrosa, 3,3,3 mycket gott ex signerat Strandell, F 5500 800
3710 9d * 50ö karminrosa 3,4,3-4, obet ktspts 500
3711 10 *, 1 KR T 14, tunn, välc godtagbart ex,bättre nyans F 20.000 1000
3712 13A * LYXc 100
3713 13Aa *(*) 4ö grå, AB 4-BLOCK, F 700 175
3714 15b * AB-PR 4-block F 1375+ 225
3715 15b * vc AB ex F 275 60
3716 15bvar * 6ö prakt, trycklös kula i hö valörfält 100
3717 16A *(*) 10ö typ1 , mycket fint ex 100
3718 16A * vc ostpl ex 75
3719 16Ab * 10ö typ1 rosa AB 3,3,3-4 75
3720 17 * prakt F 700 200
3721 17 * 12 öre AB f 450 110
3722 18 AB-PR, färgstarkt 475
3723 18 * ab ex centr vä f 1600 175
3724 18e * 20ö röd praktex ,F 2500 700
3725 18e * 20ö t 13 mattröd, fräscht ex 3,3,4 225
3726 18g * 20 ö ljust mattröd , AB fint ex 300
3727 18g * 20ö röd, mkt fräsch , en ngt kt, F 1600 275
3728 20b * 24ö orange, PRAKT , F 750 200
3729 20b * 24ö tjänste t 13, PR-LYXc 175
3730 21b * 30 ö gråaktigt brun, svår nyans 350
3731 21d (*) 30Ö mbrun, AB-PRAKTcentr 25
3732 21i * 30ö tjänste t 13 LYX , ovanligt F 125
3733 21k *30ö brun, prakt-lyx 100
3734 22A * 50ö röd typ 1 , praktex F 1800 375
3735 22A * 50 Ö RÖD, FRÄSCH ab EX, F1200 225
3736 22a * 50Ö RÖD TYP 1, mycket fräscht AB 200
3737 22Aa * 50ö PRC, svagt ve. mkt fräscht 175
3738 22Ac * 50ö rosa , fräscht ex F 2500 250
3739 22Ae * 50ö AB, fräscht 225
3740 22Ag * 50ö fräscht PRAKT ex 400
3741 22Ag *(*) 50ö karmin, bra AB 250
3742 22Ag * 50ö röd typ 1, AB fräscht ex 175
3743 22Av2 * AB , variant F 1200 275
3744 22B * 50 ö röd typ II, pr-lyx 4-block, F 12000:- 1500
3745 22B * 50ö röd 4-BL PRAKTc , 2ex obet tu fl. 650
3746 22B *(*) 50ö röd typ 2, bra AB nära ** 200
3747 22B (*) 50 Ö RÖD TYP 2, PRAKT centr 200
3748 23 * prakt F 250++ 70
3749 24A * 1 kr typ 1, tunn fl. 500
3750 24A * 1 kr typ 1, mkt fräsch, svagt tunn punkt 450
3751 24Ae * 1 kr tjänste t13 av svåra typ Ii PR-LYX ex . f 2018 6500 1500
3752 25var * 10/12ö fläck på vä lejon, AB 150
3753 26b,c *(*) 10/24ö 2st nyanser i PR-LYX 100
3754 26var * 10/24ö PR-LYX, VARIANT ÖRF 100
3755 27-39 * kpl PR-LYX serie 200
3756 27-39 * kpl PRc serie 130
3757 39 * LYX 50


LÖSEN *
3758 1 *(*) 1Ö PR-LYX 300
3759 1 * 1Ö AB-PRAKT 125
3760 1 * prc , lvht 90
3761 1 * AB 80
3762 1-10 **-* -(**) 3-6ö * 12ö ** övriga (*) F 17600 600
3763 1,1v * 1Ö LÖSEN PAR vä ex kort fotstreck 150
3764 1-9 * LÖSEN T 14 1-50Ö AB+ CENTR F 7000 700
3765 2 *(*) 5Ö fräscht 4-BLOCK F 3000 300
3766 2 * 3ö LYX centrerat, lvht 200
3767 2a,b * 3ö 2 olika nyanser F 1300 125
3768 2av * 3ö mycket tjockt kartongpapper, AB 175
3769 2b * 3Ö PRAKT 200
3770 2b * 3ö violettaktigt karmin PRAKT F 1200 150
3771 2b * 3ö AB-PR 125
3772 3 * LYX 300
3773 3 PR-LYX * 200
3774 3 * 5ö fräscht AB ostpl ex 200
3775 3 * AB 80
3776 3a * 5Ö, LÖSEN t14, AB-PRAKT, 600-1200 150
3777 3a * 5ö brun , AB-PR 110
3778 3a * 5ö brun AB 3,3,4 F 600 mycket fint ex 100
3779 3a * 5ö brun AB F 600 fint ex 75
3780 3b * 5ö mörkbrun PRAKT F 1200 175
3781 3v (*) KARTONGPPR, ngt tu, 50
3782 4 * vc AB ex F 1000++ 200
3783 4 (*) 6ö LYX centr 200
3784 4a * 6ö bra ab 250
3785 4c * 6ö AB 200
3786 5 * LYX 100
3787 6 * 20 öre , prakt 250
3788 6a * 20ö mkt fräscht AB ex , F 3800 1000
3789 6a * 20ö klarblå , pr-lyxcentr, li tu fl. 4400+ 450
3790 6a (*) PRc ,tu+hörnve F 3800 375
3791 6a (*) 20Ö KLARBLÅ, F 4400 350
3792 6b * 20ö PRAKT-LYX 250
3793 6b * vc AB 125
3794 6b * 20ö grönakt blå, AB-PR 125
3795 6c *(*) 20Ö PR-LYX 300
3796 6d * Lyx F 1100++ 400
3797 6d * 20Ö LÖSEN t 14, PRAKT, F 1300 250
3798 7 * 24ö olivakt grå, fräscht, lien tunn fl. F5000 100
3799 7a * 24ö rödvilett, fräscht, lien tunn fl. F5000 450
3800 7b * 24ö grå, PRAKT, F 1000 225
3801 7c * 24Ö OLIVAKTIGT GRÅ, fint AB ex 3,3,4 90
3802 7c,v * 24ö olivakt grå, kort fotstreck. bra AB 120
3803 8 * AB-PR 125
3804 8a * PRAKT F 1100 200
3805 8b * PRAKT F 1100 200
3806 8B * 30 öre , bra AB 125
3807 9 * PRAKT ex F 3500- 750
3808 9c * 50ö AB 300
3809 10 * PRAKT ex F. 4200 1100
3810 10 * 1kr lösen t 14, prakt centr. 300
3811 10c * 1kr lösen t 14, starka färger AB centr. 275
3812 10v2 (*) 1kr t 14, kartong papper, F 3000 350
3813 11-20 *-** 1 KR är PRc, F ca900 200
3814 13A,var * 4ö var 3 prickar över ö, PRAKT 100
3815 16 * 20Ö LYX 100
3816 16 * LYX 75
3817 16var * 20ö starkt felperforerad 150
3818 17 * PR 150
3819 17a * PRAKT, F 2500 700
3820 17a * 24Ö GRÅLILA 3,3,4, fräscht ex 225
3821 17a * 24ö LYX 100
3822 17a,bv * 24ö grålila och blålila med kort fotstr 175
3823 17a,v2 * fräsch 24ö grå kort fotstr, bra AB 250
3824 17av2 *(*) 24ö GRÅLILA, kort fotstreck på L, AB 350
3825 17bv * 24Ö PRAKT-LYX centr, kort L 100
3826 18a * 30ö mörkt blågrön, fräscht ab ex 150
3827 19v2 (*) 50ö extremt tjockt kartongpapper 100
3828 19var * 50ö gummerad på båda sidor 125
3829 20a * AB-PR 100
3830 20b * ostpl fräscht LYXc ex 200
3831 20c *(*) 1kr LÖSEN T13 LYX 250
3832 20c *(*) 1kr AB-PRAKT centr 4-block 200
3833 20d * 1KR PR-LYX 250
3834 20d * PRAKT F 700 175
3835 20d *(*) 1kr LÖSEN T13 PR-LYX, F 700 130
3836 20e ** *(*) 1kr AB-(PRAKT) centr 4-block, POS 2-3 ÄR** , F ca 2400+ 400
3837 20v3 * 1kr brott på höger ram, svår variant 500
3838 20v3 (*) 1kr bruten ram till hö, ovanlig 500
3839 20var * 1kr lösen t 13 överlappande färger, ab-pr 100
3840 1 *(*) SVERIGES FÖRSTA FLYG 1912 90
3841 1 * FLYGPOST 1912, fint ex 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

3842
EWERTZ otandat röd margex, LYX 100
3843
EWERTZ otandat röd marginalpar, veck 50
3844 Ewerts ** 5ö ljust brunröd i vertikalt 5-strip tandat lodrätt, otandat horizontellt , mittex *. Ovanligt. 300
3845 Ewerts EVERTS marginal 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt, en kt 225
3846 Ewerts EVERTS 6-block, i ljust brunröd färg, otandat horizontellt 200
3847 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
3848 Ewerts EVERTS marg 4-block, olivgrön ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
3849 Ewerts EVERTS marg 4-block, ljus röd ,tandat 3 sid, otandat mellan märkena 150
3850 Ewerts EVERTS marg 4-block, grå ,tandat 4 sid 100
3851 1P 3sk grönt provtryck ? eftertryck ? av okänt ursprung . Otandat på gulaktigt papper. 500
3852 54P (*) 10ö Otandat 4-BLOCK med färgprickar mellan märkena 400
3853 60P (*) Oscar huvud marginal ex med KPV lodrät i hö marg 300
3854 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1KR rödakt orang 250
3855 60P (*) FÄRGPROV TYP n 1kr matt blå 250
3856 76 par otandad 10ö orange omv. vm krona 950
3857 76P (*) 10ö blå vm krona, Wien prov 1909 otandat marginalpar. Sällsynt 1500
3858 76P (*) 10ö blå vm krona, otandat par provtryck 400
3859 76P (*) 10ö brun på gult papper vm krona, provtryck otandat par 400
3860 76P (*) 10ö GRÅ vm krona, provtryck otandat 300
3861 76P (*) 10ö brun på gult papper vm krona, provtryck otandat 300
3862 76P (*) 10ö vinröd vm krona, provtryck otandat 300
3863 76P (*) 10ö vinröd vm krona, otandat MARGINALEX provtryck 300
3864 76P (*) 10ö BLÅ vm krona, otandat MARGINALEX provtryck 300
3865 76Pvm1 (*) 10ö orange omvänt vm krona, provtryck otandat 500
3866 76vm1 (*) 10ö orange , otandat marginal 4-block provtryck med omv vm 1400
3867 76vm1 (*) 10ö grönaktigt blå , otandat par provtryck med omv vm 750
3868 76vm1 (*) 10ö orange , otandat par provtryck med omv vm 750
3869 76vm1 (*) 10ö grönaktigt blå , otandat provtryck med omv vm 400
3870 79 par otandad 5ö orange 750
3871 79 5ö grön otand. par ,slutprov,(*) 400
3872 79 (*) 5ö brun otand par ,prov 400
3873 79 (*) 5ö rödbrun otand par ,prov 400
3874 79 otandad 5ö orange 375
3875 79 (*) 5ö orange otand prov 200
3876 84P (*) 15ö brun på gulaktigt provtryck otandat par 350
3877 85P (*) 20ö blå , Wien prov 1909 otandat 4-block. Sällsynt 3000
3878 88P (*) 30ö brun på gult papper vm krona, provtryck otandat par 300
3879 89P (*) 35ö blå , Wien prov 1909 otandat marginalpar. Sällsynt 1500
3880 91P (*) 50ö blå , Wien prov 1909 otandat marginalpar. Sällsynt 1500
3881 179P 20ö .V: profil vä. GRAVYRPROV i blåviolettfärg på kartong med breda marginalet. Trots veck STOR RARITET OCH UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
3882 1778-83 Sport 1993 svartvit cylinderavdrag i block 100
3883 1917-22 Filmen 100 år orginalgravyr i svart 300
3884 Ewerts** Orange ,högintressant 21 block, Trippeltandat och delvis SÅGtandat Utmärkt studieobjekt 1000
3885 Ewerts** 4-block, 4sid ,otandat mellan märkena 150
3886 Ewerts** orange. 4 sidigt 4-bl 150
3887 Ewerts** Ewerts provmärke 1937,grå par otandat mellan märkena 100
3888 Ewerts** orange 4-sid par 75
3889
EWERTS prov grå 16-bl. delvis otandat vertikalt 250
3890
EWERTS grå 4-block ot vertik i mitten 100


PROVTRYCK , TJÄNSTE
3891 41P Tj, 2ö grön otandat marginalex ,vm linje. 300
3892
EWERTS prov grön 12-block. delvis otandat vertikalt, variant pos6 Färgfläck i pannan 300
3893
EWERTS prov grå 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
3894
EWERTS prov grön 6-strip. delvis otandat vertikalt 150
3895
EWERTS prov grön 6-block. delvis otandat vertikalt 150
3896
EWERTS prov grönpar delvis otandat vertikalt 150
3897
EWERTS prov grå 5-strip. delvis otandat vertikalt 100POSTFRISKT SVERIGE
**

3898 2P (*) 4sk provtryck otandat i lila färg 900
3899 6 svartavdrag 1930, 4-block 100
3900 7-12N1 ** vapenserie nytryck 1885, AB-PR 2300
3901 7c2 ** 5ö vapen mycket gott ex 750
3902 7N1 AB ,fräscht ex 450
3903 7N1 ** 5Ö AB-PRAKT 1885 350
3904 9N1 Fräscht AB ex 450
3905 9N1 ** 12Ö AB 1885 225
3906 11F **/* 30Ö 4-BL 2 ** PARIS förfalskning 750
3907 11N1 AB F 1600 375
3908 12F 50ö Parisförfalskn 225
3909 14Be ** 3ö mycket fräscht ex 3,3,5, F 6000 1400
3910 28d ** 3ö RINGTYP t 13, BRA AB 700
3911 28e ** 3ö orangebrun, PRAKTEX postfriskt. F 2018 5000 1250
3912 29 ** 4ö ringtyp t13 500
3913 30i ** 5ö LODRÄTT 3-STRIP MED NEDRE VÄNSTER HÖRNMARGINAL. Åldrad gummering men helfräscht framifrån. 1250
3914 30k ** 5ö Grön skarpt tryck, AB-PR 750
3915 30k ** 5ö ringtyp t 13 svagt gummive, F 3600 400
3916 31 6ö ringtyp t 13, AB 600
3917 31 ** 6ö ringtyp t 13, LYX centr svagt intorkad gummi F 3800 pr 6000 500
3918 31g ** 6ö blåaktigt lila ,mycket gott ex av svårare nyans 500
3919 31gv8 ** 6ö blåaktigt lila , skuggad siffra , mycket gott ex av svårare nyans 900
3920 31j ** 6ö bra AB F 3200 850
3921 31j ** 6ö , mycket gott ex 3,3,5 600
3922 32 ** 12Ö 4-BLOCK, AB F 3300 600
3923 32 **12ö prakt 400
3924 32 ** 12ö ringtyp t 13, PRAKT 400
3925 32 * 12ö PRAKT4BLOCK F 2200 250
3926 32cv5 4-block AB ,F 3000 700
3927 32h vc AB ex F 600++ 250
3928 33d 20ö mkt fräsch, F 5250 1500
3929 33f ** 20öre ringtyp t 13, AB ex 3,3,5 900
3930 33v1 TRETIO/20 NYTRYCK 1978 200
3931 33v1F (*) 20/Tretio otandat par av Fournierförfalskning 1500
3932 33v1N Tretio NYTRYCK SFF (*) 200
3933 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt hörn marginal 6-block vm i marginalen F2018 ca 10.000 gott obj 2,2,5 900
3934 34 24ö ringtyp t 13, PR-LYX 750
3935 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfriskt 4-block F 7000 gott obj 2,2,5 500
3936 34 Vc AB ex 290
3937 34 AB ex centr nedåt f 1300 250
3938 34 ** 24ö ringtyp t 13 postfrisk F 1400 140
3939 34h ** 24ö ringtyp LYX, men lodr svagt veck 250
3940 34k ** 24ö mycket gott ex 200
3941 39 PRAKT 4-BLOCK intyg HOW, F 47500:- 14000
3942 39 BRA AB ex F 6000+ 2000
3943 40 2ö ringtyp PH, AB 15
3944 40a AB 4-block F190 50
3945 40a PR-LYX 50
3946 40b ** 2ö PR-LYX 75
3947 40b PR-LYX 50
3948 40b **2ö ph, PRAKT 50
3949 40cvar 2ö 9-BL pos 4 smal släng och mittex tryck var inbuktad 2, AB-PR 150
3950 40cvar 2ö par pos 1 punkt på 2, AB 65
3951 40cvar 2ö par pos 2 smal släng, AB 60
3952 41 3ö ringtyp PH, AB-PR 60
3953 41 3ö ringtyp PH, AB 30
3954 41a AB 60
3955 41b ** 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
3956 41b PRAKT 150
3957 41b ** 3ö PR 125
3958 41b ** 3ö ringtyp med ph, PRAKT 125
3959 41b ** 3ö fint AB ex 70
3960 41c ** 3Ö PH , LYX 400
3961 41c LYX 350
3962 41c ** 3ö PR-LYX 300
3963 41c PRAKT 125
3964 41c ** PRAKT 3 ö 100
3965 42 ** 4ö SUPERBT 4-BLOCK, nära alla LYX 2000
3966 42 ** 4ö LYX 750
3967 42 LYX EX 600
3968 42e ** 4ö ph ljusgrå, AB-PRAKT 4-BLOCK 600
3969 42var ** 4ö PH , ramlinje vä saknas delvis 400
3970 43 5ö i AB-PRAKT 10-BLOCK, sällsynt 5000
3971 43 MARGINAL 4block F 6500 2000
3972 43 PRAKT F 2200 750
3973 43 Vackert AB ex F 1300 450
3974 43 ** 5ö ringtyp PH , bra AB 450
3975 43 AB ex F 1300 275
3976 44 AB F 375 150
3977 44b ** 6 mörkt rödlila, LYX 450
3978 44b LYX-PR 350
3979 44b ** 6ö ph prakt 275
3980 44b ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
3981 44c 4-block , vc, 1500 450
3982 44c **/* 6ö 4-block 2 nedre ** PR-LYX 400
3983 44c ** 6Ö PH SUPERB 400
3984 44c ** 6ö PR-LYX 300
3985 44c ** 6ö ringtyp med ph, PRAKT 200
3986 44c ** 6ö AB-PR 170
3987 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB-PRAKT 125
3988 44c ** 6ö ringtyp med ph, AB, 3,3,5 100
3989 45 ** 10ö Oscar med PH fint AB 550
3990 45 ** 10ö oscar med ph. 335 , VF, AB ex 250
3991 45 10ö Oskar Boktryck med PH, AB 225
3992 45b ** 2 nedre, * 2 övre . Fint fräscht 4-block, F 2009 ca 7000 1000
3993 45d ** 10ö Oscar med PH mattrosa toppfräscht 4-block 3,3,5. F 2018 11.000 1600
3994 45d AB ex F 1900 600
3995 45d ** 10ö mattrosa, FRÄSCHT AB 500
3996 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 400
3997 45d ** 10ö Oskar boktryck PH fräscht AB, 2200 350
3998 46 AB F 1900 600
3999 46 ** 20ö ringtyp PH , mycket gott ex 550
4000 46d ** 20öre ringtyp t PH , bra AB ex 3,3,5 700
4001 47 30ö ringtyp PH PRAKT F. 7000 3900
4002 47 30ö ringtyp PH, AB, 4BLOCK 3200
4003 47 4- BLOCK AB F. 20000 2900
4004 47a 4- BLOCK vc AB F. 20000 4500
4005 47d ** 30ö gråakt brun ,bra AB 1200
4006 49 ABcentr hörnmarginal 4-block F 9600 2100
4007 49 ** 1KRONA P RINGTYP PH, PR-LYX 1400
4008 49 PR med utflutet tryck ned. 1200
4009 49 AB 500
4010 49 ** 1 KR RINGTYP PH, BRA AB 500
4011 49d ** 1KR PH, AB-PRAKT 800
4012 49d ** 1kr ringtyp t PH , AB-PRAKT ex 750
4013 50 ** 10/ 12ö LYX 125
4014 50 LYX 100
4015 50 ** 10/ 12ö PRAKT-LYX 60
4016 50-51 Påtryck 10ö/ 12 o 24ö ringtyp , AB 20
4017 50var ** 10/12ö LYX 4-BLOCK, pos 3 skadat påtryck 150
4018 50var ** 10/12ö 4-block AB, ett ex pos 4 färgfläck 100
4019 51 ** hörn 12-block 6vågrx 2 lodr, AB-PR 350
4020 51 ** LYX 10/ 24ö 300
4021 51 ** 6-block PR-LYX, ngt intorkad gummi 250
4022 51 LYX 200
4023 51 ** 10 /24ö LYX 200
4024 51 prakt 100
4025 51 ** 10/ 24Ö PR-LYX 100
4026 51b ** 10/24ö LYX ex 250
4027 51b AB 40
4028 52 ** 5ö oscar, PR-LYX 50
4029 52-60 Oscar kpl serie ,AB ex inkl. 52c, 59c vm1 ,F ca 10000 2800
4030 52a2 ** 5ö djupgrön , PAR 2,2,5 F 4800 400
4031 52c ** 5ö Oscar blågrön, PR-LYX 4-BLOCK 1000
4032 52c ** 5ö Oscar blågrön, övre vä hörn 25-BLOCK, AB, FIN ENHET 8750:- 900
4033 52c ** 5ö Oscar blågrön,AB- PR 4-BLOCK 500
4034 52c ** 5ö oscar, 4-block AB 200
4035 52c 5ö blågrön Oskar , AB, 4-BLOCK 175
4036 52c AB EX F 300 80
4037 52c,vm2 ** 5ö oscar, PRAKT, liten del 1 vm 120
4038 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm LYX 225
4039 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm, färgprick i övre marginal, prakt 200
4040 52dv1 **/* marginal 4 BLOCK , 2 ex** F1700+ 375
4041 52v1 5ö OTANDAT 4block 700
4042 52v1 ** 5ö oscar, otandat 4-block PR-LYX, marginal med veck men LYX om tas bort 500
4043 52v1 **/* 3 st ** pos 1*, LYX 4-bl marg vä 400
4044 52v1 ** 5ö oscar, otandat PR-LYX, marginal par 250
4045 52vm1 ABcentr 4-Block 90
4046 53 LYX 100
4047 53 4-block vc AB F320 100
4048 53 ** 8Ö PRAKT-LYX 75
4049 53 prakt 50
4050 53 ** 8ö oscar, PR-LYX 50
4051 53 8ö violett Oskar , AB 15
4052 54 ** 10ö oscar PRAKTc 4-block ur häfte 100
4053 54 PRAKT F 190 75
4054 54a 4-block F2400 700
4055 54c AB 4-Block F 1600 500
4056 54c AB 4-block 2 ex * 500
4057 54c,v1 **/* 10ö oscar, otandat 4-block , 2 övre * nedre ** 750
4058 54d 4-block AB, F 3000 500
4059 54d 10ö rosakarmin suddigt tryck ,AB 150
4060 54ev1 **/* 10ö ö.marg 4-block, 2 **, F 1000 300
4061 54P ot.slutprov i org. färg 100
4062 54v1 Prakt 4-block, 2 ex *,F1000+ 325
4063 54v1,var 10ö ot. marg ex , rött fält i marginalen 150
4064 55 ** 15ö oscar, LYX 4-BLOCK 2000
4065 55 ** 15ö LYX 1000
4066 55 ** 15ö LYX 750
4067 55 ** 15ö oscar, PR-LYX 250
4068 55 AB F 650 200
4069 55a ** 15ö 6-BLOCK, BRA AB 600
4070 55a ** 15ö PR-LYX 500
4071 56 ** 20ö LYX 750
4072 56 PRAKT 375
4073 56 ** 20ö LYX-PRAKT 300
4074 56 ** 20ö Oscar, PRAKTEX 250
4075 56 ** 15ö oscar, PR-AB 150
4076 56d 20ö PR-LYX 400
4077 56d ** 20ö , PR-LYX 375
4078 56d ** 20Ö oscar PRAKT-LYX, F 1100++ 350
4079 56d ** 20Ö oscar PRAKT, F 1100 250
4080 56vm1 ** 20ö oscar, omvänt vm, AB 175
4081 56vm2 ** 20 ö Oscar i hörnmarginal 10-block , 8 ST MED TYDLIGT 2 VM KRONOR, AB-PR kvalitet F 8600 2400
4082 57 ** 25ö PR-LYX 600
4083 57 25ö orange,PR-LYX, F 1400 500
4084 57 ** 25ö oscar,PRAKT 300
4085 57 *(*) 25ö Oscar LYX nära ** 200
4086 57a,vm1 25ö , variant färgkula under 25, AB 350
4087 57b ** 25ö oscar, AB 3,4x3,5 4-BLOCK 500
4088 57b ** 25ö gulakt .or. PRAKT F 1400 300
4089 57c *' LYX 900
4090 57d ** 25ö matt brunorange, svår nyans 2400kr , AB-PR 650
4091 57vm ** 25ö orange, omv vm, bra AB 250
4092 58 4-block AB F6000 1500
4093 58 ** 30ö LYX 1300
4094 58 ** 30ö Oscar LYX ex 1200
4095 58 30ö prakt 700
4096 58 ** 30ö Oscar , prakt 650
4097 58 **/* 30 ö O.II. 4-block , AB-PR ,2 nedre ** 650
4098 58 ** 30ö AB-PRAKT PAR 500
4099 58 ABex F 1500 400
4100 58 ** 30ö AB-PRAKT 400
4101 58 ** 30Ö OSCAR , PRAKT 350
4102 58 ** 30Ö brun , bra AB 300
4103 58 ** 30Ö oscar, ab-pr 300
4104 58 30ö brun Oskar , AB-prcentr 175
4105 58a ** 30ö gulaktigt brun, PRAKT 400
4106 58vm 30ö brun Oskar , omv vm ,AB 180
4107 58vm1 Underbart fräscht hörnmarg.4-block, AB F 5400 + 1800
4108 58vm1 PR-LYX 1100
4109 58vm1 AB, F 1900 475
4110 59 ** 50ö PRAKT 700
4111 59cvm1 Ab-PR 4-block F 11400 3000
4112 59cvm1 Hörnmarg 4-block, AB 2200
4113 59cvm1 AB F 2600 800
4114 59d 50ö olivgrå, PRAKT 4-BLOCK, F 16000 3200
4115 59d 4-block, AB,F 9600 1800
4116 59d ** 50Ö GRÅ, PR-LYX 1250
4117 59d prakt 1000
4118 59d ** 50ö PRAKT 900
4119 59d 50ö olivgrå, AB-PRAKT 575
4120 59d ** 50ö OSCAR, prakt 500
4121 59d AB 395
4122 59d,var ** 50 ö oscar blekt huvud, vacker 3,3,5 500
4123 60 ** 1 kr oscar, prakt 1250
4124 60 ** 1kr Oscar, bra AB postfriskt 900
4125 60 ** 1 KR OSCAR , AB 700
4126 60 ** 1KR OSCAR, AB, 3,3,5, f 4400 500
4127 60 1KR ** PR-LYXc , svagt digonalt hörnve 450
4128 60v7 ** 1 KR OSCAR förskj. huvud, AB 950
4129 61-64 PRAKT 4-bl. ser. Fca2000 500
4130 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB-PRAKT 275
4131 61-64 ** 1-4Ö SIFFERTYP, 4-BL ab-prat-lyx 200
4132 61-64 ** 1-4Ö siffertyp PR-LYX serie 4ö LYX 200
4133 61-64 ** 4-block 1-4ö KPL SERIE I AB kval 175
4134 61-64 AB 100
4135 61cvm1 ** 1ö omv vm ,4-Block PRAKT 250
4136 62 ** 2ö hörn marg 10-block, PR-LYX 300
4137 62 2ö siffertyp PRAKT 15 Block , F 2100 300
4138 62 ** 2ö siffertyp, r-lyx HÖRNMARG 4-BL 150
4139 62 LYX 120
4140 62 ** 2Ö LYX 100
4141 62 2ö siffertyp 10 Block ,AB F 700 100
4142 62a 2Ö LJUSBLÅ, prakt F ca 750 275
4143 62a PRAKT F 500 + prakt 250
4144 62a AB F 500 175
4145 62a ** 2 ö ljusblå/or.brun, prakt 125
4146 62a,b,c ** 2ö siffertyp 3 nyanser F 820 150
4147 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 10-block 200
4148 62b ** 2Ö , fint AB-PR 4-block 160
4149 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB 4-block 125
4150 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 40
4151 62b ** 2ö blå /gul, bättre nyans, AB ,200 35
4152 62bVm1 4-block AB F 1400 ++ 225
4153 62bVm1 Ab F 350++ 60
4154 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 4-block 175
4155 62vm 2ö SIFFERTYP omv vm krona, AB 50
4156 63 ** 3ö siffertyp, LYX 30
4157 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB-BA, 4-block 100
4158 63vm 3ö SIFFERTYP omv vm krona, AB, 30
4159 63vm1 AB 4-block 150
4160 63vm1 Omv vm ,par ,AB 80
4161 63vm1 prakt 75
4162 63vm1 Omv vm AB F 180 50
4163 64 ** 4ö LYX 250
4164 64 vc AB 4-Block 200
4165 64 PRAKT 100
4166 64 AB 50
4167 64b ** 4ö mörkt brunaktigt karmin PRAKT 750
4168 64b ** 4ö mörkt brunakt. karmin, pr-lyxcentr 2 ngt ktt F 2500 200
4169 64d ** 4ö 20 block,AB, några särade tänder F 2011 ca 2900:- 300
4170 64d ** 4ö siffertyp4-BLOCK PR-LYX 200
4171 65 5-KR Posthuset ** PR-LYX hörnmarg 4-block 9750
4172 65 5-KR Posthuset ** PRAKT-LYXex F 6500++ 3200
4173 65 ** 5kr POSTHUS, LYX 2000
4174 65 ** 5 kr posthus 1903, LYX ex 2000
4175 65 AB F 5000 1500
4176 65 ** 5 kr posthus 1903, PRAKTex, F 7500 1500
4177 65 5 kr posthus , AB-pr 1100
4178 66 LYX 400
4179 66 ** 20ö utan vm hörnmarg 4-block 350
4180 66 ** Hörnmarg ex 200
4181 66 PR ex 200
4182 66 20ö PR-LYX 200
4183 66 20ö utan vm Oskar , PRAKT 150
4184 66 AB F 400 125
4185 67 4-BLOCK AB,F 2400 750
4186 67 ** 25Ö utan vm , fint hörnmarg 4-block 400
4187 68-70 4-BLOCK SERIE ,AB 125
4188 68-70 Vc serie 50
4189 68-70 Lilla riksvapnet vm krona kpl, AB 20
4190 68v1 ** 1ö Lilla riksvap , 6-bl. pos 5 v2 .AB 75
4191 68v1 ** 1ö Lilla riksvap , 4-bl. hömarg..LYX 40
4192 69 AB 4-Block F 180 60
4193 69 LYX-PR 35
4194 69 prakt 25
4195 70 ** 4 Ö, LYX 200
4196 70 Prakt 50
4197 70vm ** 4ö vm omvänd krona dessutom del av 2 vm i höjdled, AB, 250
4198 70vm,var 4ö 2 st omv vm i höjdled, PRAKT 4-BLO. 1200
4199 73cxz,v 18-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i marginalen lodrätt diamanttandning 5 nedre ex med marg. och totalt 12 ex cxz . 450
4200 73cxz,v 4-block 3ö dubbelperforerat horiz nedtill och i marginalen lodrätt diamanttandning 250
4201 73var Hörnmarg 8-block där nedre marginalen är dubbel perforerad horizontalt och delvis SÅG tandat vertikalt 300
4202 74v2 4ö variant skadat V , pos 5 2 i 10 block 55
4203 74v2 4ö variant skadat V , position 2 i 6 block 50
4204 75 ** 5ö vm krona LYX 250
4205 75 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK, PR F1400 250
4206 75 ** 5ö hörn marg 6-block, PR-LYXcentr 250
4207 75 AB 4-BLOCK 175
4208 75 ** 5ö LYX obetmat fl i gum 100
4209 75 PRAKT F. 350 90
4210 75 5ö G V medaljong, AB-BA, 4-block 75
4211 75vm2 ** 5ö delar av 2 vm i höjdled, bra ab 110
4212 75vm2 5ö G V medaljong,vm 2 kronor, AB-BA 75
4213 76 ** 10ö LYX 4-BLOCK 500
4214 76 10ö PR-LYX 4-BLOCK 500
4215 76 10ö vm krona, PR-LYX 4-BLOCK 475
4216 76 10ö nedre hö hörnark marg 10-block,PR 450
4217 76 10ö G V medaljong, PRAKT-LYX , 4-BLOCK 400
4218 76 LYX 250
4219 76 ** 10ö hörn marg 4-block, PR-LYXcentr 200
4220 76 prakt 150
4221 76 10ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 110
4222 76 10ö G V medaljong, PRAKT-LYX 100
4223 76 10ö G V medaljong, AB 25
4224 76a ** 10ö LYX 4-BLOCK, liten del av vm2 500
4225 76c AB -PR 4block 400
4226 76P (*) 10 öre blue Vienna-plate proof imperforated margin copyWatermark crown Rare. 500
4227 76Pvm1 (*) 10 öre blue Vienna-plate proof imperforated and invertet Watermark crown Rare. 800
4228 76Pvm1 (*) 10 öre orange plate proof imperforated and invertet Watermark crown Rare. 400
4229 76Pvm1 *(*) 10 öre blue Vienna-plate proof perforated Rare. 300
4230 76Pvm1 (*) 10 öre vinröd plate proof imperforated Watermark crown Rare. 300
4231 76var 10ö PR 4-BL, pos1rund punkt i marg. 360
4232 76var 10ö vm krona, PR, var röd prick 100
4233 76vm1 ** 10ö medaljong vm omvänd krona i 4-block AB , F2600 450
4234 76vm2 ** 10ö delar av 2 vm mitt itu i höjdled, AB 150
4235 76vm2 ** 10ö delar av 2 vm i sidled, PR 130
4236 77 ** 1kr Medaljong vm krona bra AB 500
4237 77 * 1kr vm krona 4-block, Ab F 3000 300
4238 77vm1 ** 1kr omv vm , BRA AB, 3,3,5 F 1800 300
4239 77vm2 ** 1 kr 4-block vm delar 2 kronor, AB-PR 1500
4240 78var 4-block , AB, ett ex färgfläck i marg 100
4241 78vm2 ** 5KR delar av 2 vm i sidled, AB 20
4242 79 ** 5ö hörnmargex med plåtnr 42 50
4243 79 ** 5ö hörnmargex med plåtnr 49 50
4244 79abz ** 5ö PR-LYX 4-block, 2 nedre KPV 150
4245 79Bz ** 5ö lyx 4-BLOCK alla bz 300
4246 79P (*) otandat normalprov, i par 350
4247 79P (*) otandat normalprov 200
4248 79P (*) otandat normalprov,veck 100
4249 79var plåtspricka genom medalj. 200
4250 81bz ** 8ö medaljong, LYX 30
4251 81var plåtspricka, gummive. 100
4252 82 PR 4-block 100
4253 82bz ** 10ö ab-PR 4-block, 2 övre KPV 50
4254 82bz ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 30
4255 82P ** 10 öre blue Vienna-plate proof in block of four (partially separated vertically 2 upperstamps). Rare. 1400
4256 82vm1 ** 10ö medaljong vm KPV PRAKT 25
4257 84 ** 15ö hörnmarg nr 4-block , nr 59, AB 300
4258 84 *' 15ö AB-PRAKT 4-BLOCK 200
4259 84 ** 15ö PR-LYXc hörnmarg 4-bl 200
4260 84 ** 15ö hörnmarg4-block med plåtnr 33, prakt F 1000 200
4261 84 ** 15ö hörnmargex med plåtnr 29, ab-pr 100
4262 84 ** 15ö hörnmargex med plåtnr 31, pr 100
4263 84 ** 15ö medaljong rödakt brun, pr-lyxc 40
4264 84a ** 15ö rödakt orange, LYX 200
4265 84a,bz ** 15Ö PRAKT 4-BLOCK 225
4266 84abz ** 15ö PR 4-block, 2 övre KPV 250
4267 84b ** 15Ö PRAKT-LYX 110
4268 84bz ** 15ö medaljong 4 block alla med vm KPV , PR-LYX 400
4269 84bz ** 15ö PRAKT 120
4270 84bz AB 75
4271 84bz ** 15ö medaljong, PR-LYX, F 250 75
4272 84d LYX 175
4273 84d **15Ö MEDALJONG AB-PR HÖRN MARG 4-BL 150
4274 84d ** 15ö PR-LYX 125
4275 84dbz vc, AB 75
4276 84v **15ö brun otandat F 1000 200
4277 85 ** 20ö blå PR-LYX 250
4278 85 ** 20 Ö MEDALJONG LYX 250
4279 85 PRAKT 225
4280 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 11, pr 130
4281 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 21, pr 125
4282 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 13, ab-pr 110
4283 85 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 9, 100
4284 85abz ** 20ö ab 4-block, 2 övre KPV 175
4285 85b 20ö LYX-PR hörnmargex, min gummive. 150
4286 85b 20 ö blå , PR-LYX 125
4287 85b ** 20ö medaljong blå, PRAKT 90
4288 85bz ** 20 Ö MEDALJONG par med KPV, AB 175
4289 85bz AB F 350 95
4290 85bz ** 20ö medaljong KPV del av , AB 50
4291 86a,bz ** 4-block 20ö PR-LYX, alla bz, F 1500+ 600
4292 86b ** 20ö pr-lyx 250
4293 88 ** 30 Ö MEDALJONG 8-BLOCK F 4000 400
4294 88 ** 30Ö LYX med riktkors nedhö 400
4295 88 ** 30 Ö, PR-LYX 300
4296 88 ** 30Ö LYX-PR 300
4297 88 ** 30ö PRAKT 200
4298 88 30ö G V medaljong, AB 4-BLOCK 200
4299 88 ** 30 Ö MEDALJONG BRA AB 75
4300 88a PR-LYX 30ö mörkbrun 400
4301 88a AB 150
4302 88bz AB EX 150
4303 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 150
4304 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 125
4305 88bz ** 30ö medaljong KPV, tydligt , AB 100
4306 88d AB 150
4307 89 4-BLOCK,AB, F 1500 500
4308 89 35ö Medaljong, LYX 400
4309 89 LYX 35öre medalj. 350
4310 89 ** 35ö PRAKT 300
4311 89 PR- LYX 250
4312 89 ** 35 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 2400 250
4313 89 35ö G V medaljong, AB, 4-BLOCK 160
4314 89a ** 35ö PRAKT 4-BLOCK 600
4315 89b 35ö PR hörnmargex, 190
4316 89b 35ö PRAKT 150
4317 89BZ 35ö Medaljong, p- LYX, TYDLIGT kpv 350
4318 89bz 35ö VM KPV, PRAKT 250
4319 89bz ** 35ö medaljong KPV, tydligt ,PR-LYX 200
4320 89Bz PRAKT-AB 170
4321 89bz AB F 500 140
4322 90 ** 40ö LYX 4-block 1000
4323 90 LYXex 500
4324 90 PRAKT F 800 275
4325 90 ** 20ö hörnmargex med plåtnr 3, pr 200
4326 90 vc AB, F550 135
4327 90a vc AB 4-block 700
4328 90a 40ö PR-LYX 475
4329 90a ** 40Ö oliv, PRAKT 225
4330 90a,bz 40ö, 4-BLOCK ,PR-LYX, alla med KPV 1800
4331 90b,var 40ö litet (dragspels)veck, PR-LYXc 250
4332 90Bz PRAKT 275
4333 90Bz ** 40Ö MEDALJONG prakt vm KPV 200
4334 91 PRAKT, F 2200 850
4335 91 ** 50 Ö MEDALJONG 6-BLOCK F 9000 750
4336 91 50ö PR-LYX 550
4337 91 AB F 1400 300
4338 91 50ö G V medaljong, tydligt KPV, AB 225
4339 91a ** 50ö grå. AB-PRAKT PAR, med övre HÖRN MARGINAL. 650
4340 91a ** 50ö grå. PRAKT, med övre marg 600
4341 91b ** 50ö PRAKT 4-BLOCK, F 2013 9200 1600
4342 91bz ** 50ö extra stort märke, AB-PR 500
4343 91bz AB F1700 400
4344 91bz ** 50ö medaljong tydligt KPV, AB F 2200 300
4345 95 ** Hörnmarginal 4-block, siffra 1, Pr-Lyx 50
4346 95 ** 90ö PRAKT-LYX hörnmarg 4-BLOCK, 40
4347 96 ** 1KR medaljong PR-LYX, F 3000 1000
4348 96 ** 1KR MEDALJONG, PRAKT 650
4349 96 1KR övre marginal ex , bra AB 600
4350 96 ** 1KR medaljong PRAKT, F 3000 500
4351 96 * 1kr utan vm 4-block, AB F 3000 300
4352 96bz PRAKT 800
4353 96bz ** 1KR MEDALJONG, AB-PR, vm KPV 550
4354 97-104 påtryck kpl serie 8 st G V medaljong, AB 20
4355 97vm2 4-bl AB, 2 vm höjdled 125
4356 98 KR 2:12 , pr-lyx 4-block 60
4357 99var 4-bl pr, röda streck genom medaljongen 100
4358 100v2 4-BLOCK, vc AB 400
4359 100v2 AB F 350, förskjutet påtr. 110
4360 100v3 ** 12/ 25ö förskjutet påtryck F 500 125
4361 100v3 12/25ö förskjutet påtryck G V medaljong, AB 100
4362 103 27/65ö, LYX 4-BLOCK 60
4363 104v3 ** 27/ 80ö AB, dubbelt påtryck 250
4364 105 PR-LYX 60
4365 105-114 ** 4-blockserie, 2,3,5,12,20 och 30ö PR-LYX övriga AB 2ö alla KPV, 3ö 2kpv. 700
4366 105-114 ** L I , LYX-serie 600
4367 105-114 ** Landstorm 1 4-block serie där 2,3,4,29ö har 2 st var med KPV , F ca 4700 600
4368 105-14 ** Landstorm 1 10-blockserie med övre vä hörn marginal, 3+50ö med kpv, F ca 10000 2500
4369 105-14 ** Landstorm 1 4-blockserie med övre marginal, 3+50ö med kpv, F ca 3800 600
4370 105-14 ** PR-LYX SERIE, 50ö kpv 300
4371 105-14 ** LANDSTORM I PR-LYX serie 50ö AB, 6 ÖKPV 250
4372 105-14 Landst. I kpl serie f 850 200
4373 105-14A **-*(*) Landstorm I på Orginal, VF set, 2, 3, 4, 12 och 30ö **. 1000
4374 105-14A PÅTRYCK på ORGINAL 2ex**,4*(*),4*, F 2500-3000 SÄLLSYNT 950
4375 105cx 4-BLOCK, LYX 750
4376 105cx 5ö/2ö vm cx /, AB-PR, 4-BLOCK 500
4377 105cx vc AB 4-BLOCK 400
4378 105cx PRAKT 150
4379 105cx vc AB F 400 125
4380 105cx ** 5/2ö vm linjer cx, AB 110
4381 105cxz vc AB 4-BL, alla med kpv 975
4382 105cz ** 5/2Ö linje + KPV tydl 50
4383 106 ** 5/ 3ö PR-LYX 70
4384 106 ** 5/3ö prakt 60
4385 106 PR-LYX 50
4386 107 PR-LYX 50
4387 108 PR 50
4388 108 ** 5/5ö PRAKT 45
4389 109 ** 5/ 6ö PR-LYX 60
4390 109 PRAKT 50
4391 111 ** 10/20ö PR-LYX , tydligt KPV 125
4392 111 ** 10 / 20 ö PRAKT 45
4393 112 ** 10/24Ö , LYX 90
4394 113 ** 10 / 30 ö LYX 100
4395 114 PR-LYX 60
4396 114 ** 10 / 50ö PR-LYX 50
4397 114 ** 10 / 50 ö PRAKT 45
4398 115 ** 5+5 PÅ 1Ö, 4-BLOCK F 3200 300
4399 115 vc AB ex, F 650+ 225
4400 115 ** 5/1ö AB-PRAKT 200
4401 115+115v i par BA centr,F 1400+ 200
4402 115-18, 120, 122, 1ö-6ö, 20, 30ö Landstorm II 240
4403 116 ** 5på 3ö AB-PRAKT 4-BLOCK 250
4404 116 PR 3öre 200
4405 116 ** 10ö / 3ö, PRAKT 200
4406 116 ** 5+5/3Ö PRAKT LANDSTORM II 200
4407 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 6-BLOCK F 3300 300
4408 117 ** 5+5 PÅ 5Ö, 4-BLOCK F 2200 225
4409 117a ** 5på 5ö BRA AB 4-BLOCK 400
4410 117var ** 5/5ö ab-PRAKT, DRAGSPEL 150
4411 118 ** 5+5/6Ö PRAKT LANDSTORM II 100
4412 118b ** 5 på 6ö 4-BLOCK PRAKT,pos 2 * 400
4413 119 PRAKT 500
4414 119 Vc AB F950 300
4415 119 ** 5/ 12Ö AB-PRAKT 200
4416 119 5ö/ 12ö Landstorm II, bra AB 200
4417 119b ** 5 på 12ö 4-BLOCK AB-PRAKT, 800
4418 120 LYX-PR 400
4419 120 ** 10 PÅ 20Ö PR-LYX 350
4420 120 PRAKT 300
4421 120 ** 10Ö / 20Ö, PR-LYX Landstorm II 300
4422 120 ** 10Ö/ 20Ö PR-LYX EX 250
4423 120 ** 10ö/ 20ö bra AB ex 125
4424 120 ** 10/ 20ö AB-PR 110
4425 120 AB 100
4426 120a ** 10 på 20ö 4-BLOCK AB 400
4427 121 ** 10/24 ö PR-LYX 1000
4428 121 PRAKTEX 10 på 24 ö 800
4429 121 ** 10/24ö prakt 350
4430 121 AB ex F850 300
4431 121 10ö/ 24ö Landstorm II, bra AB 175
4432 121a,v1 ** 10 på 24ö 4-BLOCK AB-PR, pos2*, pos 2 och 4 v1 1000
4433 122var ** 10/30Ö FELPERF. 2 MÄRKESBILDER 100
4434 123 ** 10ö/ 50ö bra AB ex 200
4435 123 AB ex F 550 150
4436 123 10ö/ 50ö Landstorm II, AB 110
4437 123 ** 10 / 50 ö normalex 90
4438 123 normal ex 80
4439 123a ** BRA EX 10/50ö 200
4440 123b ** 10 på 50ö 4-BLOCK PRAKT 800
4441 123b ** 10+10 PÅ 50ö, 6-BLOCK F 3600 350
4442 123b ** 10 / 50ö, NORMALEX f 550 110
4443 124 10ö på 1 kr postfr.LYXex 2000
4444 124 ** 10Ö /1KR , SUPERB-PR-LYX 1500
4445 124 ** 10/ 1kr Landstorm II, LYX 1500
4446 124 PRAKT ex 1400
4447 124 ** 10/ 1KR PRAKT-LYX 1400
4448 124 ** 10ö /1kr PR-LYX, sällsynt i denna kval 1200
4449 124 ** 10ö/ 1Kr, PR-LYX påtryck lite förskj. vä 1200
4450 124 Välc: AB ex 1000
4451 124 **10ö på 1kr PRAKT 1000
4452 124 ** 10ö/ 1Kr BRA AB ex 600
4453 124 AB ex 575
4454 124 ** 10ö/ 1 kr fint ex 375
4455 124b **/*10 på 1KR 4-BLOCK LYX pos 1-3*, 4 **, bildmässigt kanske vackrastkända 4-block , svårt märke i dennacentrering 2500
4456 124v 10ö/1kr hörnmarg. 4-BLOCK,pos 4 v ,ab 2000
4457 124v ** 10/1kr bruten vä ram, 3,3,5 mycket gott ex F 5000 1400
4458 125 ** hörnmarg 4-block, PRAKT 2500
4459 125 10ö/ 5KR hörnmarg. 4-BLOCK, PRAKT 2000
4460 125 LYX, 10 på 5kr 1000
4461 125 ** 10Ö/ 5KR LYX 800
4462 125 ** 10+ 4,90 På 5kr, PRAKT 650
4463 125 AB 550
4464 125 **10ö på 5kr vackert ex 500
4465 125 ** 10ö/ 5kr PRAKT-LYX 500
4466 125 ** 10Ö/ 5KR, LYXEX 500
4467 125 ** 10ö / 5kr , bra ex 375
4468 125var **10ö på 5kr prakt, liten del av 3 vm 750
4469 125vm 10ö/ 5kr OMV VM, PRAKTEX 1100
4470 126 LYX 4-BLOCK 400
4471 126 PRAKT 4Block 250
4472 126 AB 4-block 140
4473 126 ** 7+3ö/ 2ö PRAKT LANDSTORM III 70
4474 126 ** 7+3/ 2ö , PRAKT 50
4475 126-135 ** L III , LYX-serie 300
4476 126-35 ** 4- blockserie Landstorm III ,F 3000 500
4477 126-35 Landst III kpl serie F 750 175
4478 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX 4-block 500
4479 126cx **7+3/2ö marginal PR-LYX ex 200
4480 126cx AB 100
4481 126cx ** 7+7/2ö omv vm, bra Ab 100
4482 126cz ** 7+7/2ö tydl KPV, bra Ab 90
4483 127 ** LANDSTORM III 3ö 4-BL PR-LYX, 200
4484 127 ** 7+3ö/ 3ö LYX, LANDSTORM III 100
4485 128 PR-LYX 50
4486 129 PR-Lyx 50
4487 129 ** 7+3ö / 5 ö LYX, obet gummi ve 30
4488 130 ** LANDSTORM III 6ö 4-BL PR-LYX, 200
4489 131 ** LANDST.III 12ö 4-BL LYX 200
4490 131 ** 12+8ö/ 12ö PR LANDSTORM III 45
4491 131 ** 12+8/ 12ö , PRAKT 35
4492 132 PR-LYX 50
4493 132cz 20ö MED KPV, PR-LYX 70
4494 134 ** 12/30 ö , kpv, LYX 100
4495 134 PR-LYX 50
4496 134 ** 12+8ö/ 30ö PR LANDSTORM III 45
4497 135 ** LANDST.III 50ö 4-BL PR-LYX 175
4498 135 LYX-PR 50
4499 136 ** 10/ 3ö PR-LYX 4-BLOCK 100
4500 136 ** 10ö/3ö PRAKT- 4-BLOCK, 60
4501 136 PR-LYX 50
4502 136-38 4--Blockserie, AB-PR 750
4503 136-38 Luftpost 3olika, AB serie i 4-BLOCK 350
4504 136-38 kpl serie 150
4505 136-38 ** Luftpost 1920 AB-PR par serie 150
4506 136-38v3 ** 10-20-50ö , 4-block AB-PR, 50ö pos1 v3 F ca 2300 350
4507 136cz prakt 100
4508 136cz 10/3ö hörnmarg 4-bl, alla tydl KPV,AB 75
4509 136cz,v ** punkt mellan O o S 100
4510 136v4 ** 10/3ö 4-block , pos 1 punkt O . S 125
4511 136var 10/3ö 4-block pos 3 tryckvari S 100
4512 137 ** 20/2ö luftpost LYX 125
4513 137 PRAKT 50
4514 137cz ** 4bl 20/2ö luftpost 2 övre cz, F480 100
4515 137cz,v ** F-t samanhängande, ab 100
4516 137v3 ** 20l/ 2ö Luftpost, färgkula i hö 2 100
4517 137v4 ** 20/2ö 4-block , pos 4 punkt O . S 130
4518 137var 20ö Luftpost, svagt påtryck, AB-PR 4-BL 150
4519 138 ** 50/4ö luftpost, 4-block LYX centr 1000
4520 138 4 block PRAKT 600
4521 138 ** 50/4ö , fräscht 4-block, AB 350
4522 138 ** 50/4Ö LUFTPOST 1920 , LYX ,5,5,5 300
4523 138 ** 10/50Ö par med KPV mitt på F 1800 250
4524 138 ** 50/4ö Luftpost, pr-lyx , obet gummive. 100
4525 138cz 50/4ö KPV, 4-STRIP, F 3200 600
4526 138cz ** 50ö Luftpost vm KPV, PR 400
4527 138(cz) ** 50 /4ö LYX, eventullt lite KPVned 300
4528 138cz 50/4ö KPV, AB, F 800 200
4529 138v3 50ö 4-block , pos3 skadad 5, Prakt 500
4530 138v3 ** 50ö/4ö PRAKT- 4-BLOCK,pos 3 v3 500
4531 138v3 ** 50/4ö 4-block , pos 1 skadad5, AB-PR 300
4532 138v3 ** /* par nedre v3 skadad 5 *, F 800 200
4533 138vm ** 50/4ö vm del av 2 kronor 600

138,5 BANDMÄRKEN **
4534 139b ** 3ö agrg, PR-LYX , mycket svårt 600
4535 139b ** 3ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 175
4536 139b ** 3ö AGRG , AB, plåtskarvlinje vä 120
4537 140A Plåtskarvoar, BA-AB 60
4538 140A 5ö grön Stående Lejon, AB 35
4539 140Aa AGRY ,PRAKT 175
4540 140Aa ** PRAKT, AGRG 175
4541 140Aa AB F 350 80
4542 140Aa ** 5ö agrg, fint AB plåtskarv vä 75
4543 140Ab ** 5Ö AGRG, GRÖN TYP 1, LYX 250
4544 140Ab ** 5Ö AGRG, LYX-PR 150
4545 140Ab PRAKT 140
4546 140Ab ** 5ö AGRG , PRAKT plåtskarvlinje hö 125
4547 140Ab ** 5ö grön Lejon typ 1 , agrg ppr, PRAKT 120
4548 140Ab ** 5Ö GRÖN TYP 1, PRAKT 100
4549 140Ab AB-PR, gummirepa 50
4550 140Ab,v1 ** 5ö grön typ 1,4-strip pos 3 dubbelnos F 2400 300
4551 140Acx PRAKT 500
4552 140Acx Plåtskarvlinje par centr vä.F.3400 300
4553 140Acx **/' 5ö grön typ 1,plåtskarvpar siffr 1 300
4554 140Acx ** 5ö grön typ 1 vm linjer, AB 3,3,5 250
4555 140Acx 5ö grön Stående Lejon, AB 225
4556 140C ** 5ö grön LEJON typ1 AGRG PR-LYX 175
4557 140Ca ** 4sid 4-block med plåtskarvlinje, AB 125
4558 140Ca ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 4-block 120
4559 140Ca ** 4sid par med plåtskarvlinje , AB 100
4560 140Ca 5ö grön Stående Lejon, 4-sid agrg ,AB 40
4561 140Ccx 4-sid SUPERBT EX, sign BG, 300
4562 140Ccx ** 5ö grön 4-sid Lejon typ 1 vm, PR-LYX 150
4563 140Ccx AB 4-BLOCK 125
4564 140Ccx ** 5Ö GRÖN TYP 1 4-SID LEJON, PRAKT 100
4565 140Ccx PR 75
4566 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, 4-block 70
4567 140Ccx AB 35
4568 140Ccx 5ö grön typ 1 Stående Lejon, AB 30
4569 140Ccxz ** 5ö grön typ 1 , pr-lyx 4-block 2 övre cxz 900
4570 140Ccxz ** 5ö grön typ 1, AB 4-block 2 nedre cxz 400
4571 140Ccxz 4-sid linje + del av bokstav, Prakt 310
4572 140Ccxz F 1000 290
4573 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , LYXEX 1500
4574 141b 5ö typ 1 (antydan till KPV upptill) PR-LYX 900
4575 141b ** 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
4576 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PR plåtskarvlinje par, 3000+ 750
4577 141b 5ö orangeakt brunröd TYP 1, PRAKT 700
4578 141b ** 5ö Lejon typ 1brunröd , kpv, AB-PR 700
4579 141b ** 5ö Lejon typ 1brunröd , kpv, AB par, F 5200 650
4580 141b ** 5ö typ1, PR-LYX 500
4581 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , AB plåtskarvlinje par, 3000+ 500
4582 141b ** 5ö Lejon typ 1 ,brunröd , PRAKT 500
4583 141b AB 375
4584 141b ** 5ö brunröd Lejon typ 1, AB-PR 350
4585 141b AB 275
4586 141b ** 5ö orangeakt. brunröd typ 1, AB 275
4587 141b 5ö brun typ 1 Stående Lejon, AB 200
4588 141bz PRAKT typ 1 , vm KPV 950
4589 141bz 5ö brunröd TYP 1, PRAKT, KPV tydligt 725
4590 141Bz ** 5öljust brunröd, KPV, vackert ab-pr 500
4591 141bz ** 5Ö brunröd TYP 1 med KPV, PRAKT 500
4592 141bz ** 5ö or.aktbrunröd typ 1,KPV mitt på, AB 300
4593 141bz ** 5ö brunröd med KPV , AB 300
4594 141bz 5ö brun typ 1 Stående Lejon, vm KPV 210
4595 142A ** 5Ö brunröd typ2 , pr 50
4596 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY ,LYXkontrollsiffra 2 150
4597 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 120
4598 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX 100
4599 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-LYX, kontrollsiffra 38 90
4600 142Aa ** -* 5ö brun typ2 AGRY , LYX, plåtskarv par pos 1* pos 2** 80
4601 142Aa ** 5ö brun, AGRY, par plåtskarvlinje 75
4602 142Aa ** 5Ö brun Lejon, pr-lyx på AGRY 70
4603 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , PR-AB plåtskarvpar 60
4604 142Aa ** 5ö brun, AGRY, plåtskarvlinje vä 50
4605 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR, plåtskarv vä 50
4606 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR, plåtskarv HÖ 50
4607 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 , PRAKT k-siffra 10 40
4608 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , PR-AB plåtskarv 35
4609 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 35
4610 142Aa ** 5ö brun typ2 AGRY , AB 30
4611 142Aa ** 5ö brun typ2 A1 , AB 30
4612 142Abz ** 5ö brun typ2 vm KPV , svår F 7500 750
4613 142Ac ** 5ö brun typ2 B papper, F 3000+ 900
4614 142Acc PRAKT 300
4615 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / LYX 200
4616 142Acx ** 5Ö BRUNRÖD VM LINJER, LYX 175
4617 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PR-LYX 110
4618 142Acx ** 5ö brunröd , vm linjer, Prakt 100
4619 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / prakt 100
4620 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / PRAKT 75
4621 142Acx AB-PR 60
4622 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB-PRAKT 50
4623 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB plåtskarv hö 30
4624 142Acx ** 5ö brun typ2 vm / AB 25
4625 142Acx 5ö brun typ 2 Stående Lejon, AB 25
4626 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 250
4627 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv PRAKT 240
4628 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv plåtskarv vä, pr 200
4629 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 150
4630 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 140
4631 142Acxz ** 5ö brun typ2 vm /+kpv AB 100
4632 142Acz 5ö Brunröd omv linje,+liten del av kpv 1500
4633 142Ea ** 5ö brun typ2 A1 ppr, Ab , F 9000 1000
4634 142Ecc ** 5ö brunröd t13, LYX , ägar stpl 300
4635 142Ecc ** 5ö brun typ2 vm \ PRAKT 300
4636 142Ecc ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT-LYX, cc 250
4637 142Ecc ** 5ö brunröd t13, plåtskarvpar 250
4638 142Ecc 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 120
4639 142Ecx 5ö brunröd, PR-LYX 100
4640 142Ecx 5ö brun typ 2 T13 Stående Lejon, AB 15
4641 142Ecxvar ** 5ö brun Lejon T 13, par med smalt och mycket brett märke, KURIOSA 100
4642 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 90
4643 142Ecxz ** 5ö brun typ2 vm / + KPV PRAKT 75
4644 143Aa ** 5ö grön, A2, par med plåtskarvlinje 90
4645 143Aa ** 5Ö GRÖN lEJON a1 PPR, PR 25
4646 143Abz ABc, vht, F 6500 1000
4647 143Ac PRAKT plåtskarvpar 175
4648 143Ac ** 5ö grön rent tryck PR-LYX 125
4649 143Ac ** 5ö grön, A2, plåtskarvlinje par 50
4650 143Acc ** 5ö grön vm omv linjer, PR-LYX 120
4651 143Acc 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 30
4652 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje Lyx 75
4653 143Acx ** 5ö grön, cx, par plåtskarvlinje PR 40
4654 143Acx ** 5ö grön typ 2, cx, PR-LYX 25
4655 143Acxz ** 5ö grön typ2 vm / +KPV, PR-LYX 50
4656 143Acxz AB 25
4657 143Acxz ** 5ö Lejon vm linjer + KPV, AB 20
4658 143Acxz 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
4659 143Ad ** 5ö grön, A3, par plåtskarvlinje P-Lyx 100
4660 143Ad ** 5ö grön vitt ppr, PR-LYX 65
4661 143Ad 5ö grön typ 2 Stående Lejon, AB 15
4662 143Ca ** 5ö grön typ2 vm 4-sid A1, LYX 4-block 250
4663 143Ca ** 5ö grön typ2 4-sid A1, pr 4-block 150
4664 143Ca ** 5 ö grön, 4 sid, PR-LYX 90
4665 143Ca ** 5ö grön typ 2, AB 4-block 75
4666 143Ca ** 5ö grön, A1, plåtskarvlinje hö LYX 75
4667 143Ca 5ö grön typ 2 4-sid Stående Lejon, AB 20
4668 143Cb ** 5ö Lejon grön 4-sid, rent tryck, LYX 300
4669 143Cc ** 5 ö 4-sidig grön vitt ppr , Superb 150
4670 143Cc ** 5ö grön typ 2, A3 , AB 4-BLOCK 100
4671 143Cc ** 5ö Lejon A3, PR- LYX 50
4672 143Cc 5ö grön typ2 4-sid A3 Stående Lejon, AB 20
4673 143Ea ** 5ö Lejon grön t 13, LYX 250
4674 143Ea ** 5ö grö t 13, pr-lyx 200
4675 143Ea AB 100
4676 143Ea 5ö grön typ2 T 13 Stående Lejon, AB 50
4677 143Eb PR 50
4678 143Eb ** 5ö Lejon t 13, PR-LYX 30
4679 143Eb ** 5ö Lejon grön t13 , plåtskarv vä 20
4680 143Eb 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB 15
4681 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR-LYX 35
4682 143Ecxz ** 5ö Lejon grön t13 , PR-LYX 30
4683 143Ecxz ** 5ö grön linje + kpv, PRAKT 25
4684 143Ecxz ** 5ö grön vm KPV+ linjer, PR 20
4685 143Ecxz 5ö grön typ2 T 13 A3 Stående Lejon, AB-PR 15
4686 144Aa ** 10ö Lejon AGRY, PR- LYX 250
4687 144Aa ** 10ö grön Lejon AGRY, PR 200
4688 144Aa ** 10ö grön, Agry, plåtskarvlinje vä AB 150
4689 144Ab ** 10ö grön, PRAKT 325
4690 144Ab ** 10ö grön PRAKT-lyx 300
4691 144Ab 10ö A1, PR-LYX 300
4692 144Ab ** 10ö grön praktex 4,4,5 250
4693 144Ab ** 10ö grön PRAKT 225
4694 144Ab ** 10ö grön Lejon B ppr, bra AB 3,3,5 150
4695 144Ab AB ex F 500 145
4696 144Ab ** 10ö grön Lejon A1 ppr, bra AB 3,3,5 140
4697 144Abz PRAKT , KPV tydligt 650
4698 144Abz ** 10ö lrjon grön, VM KPV F2000 300
4699 144Abz ** 10ö grön mkt tydl KPV, praktcentr , litet gummiveck. 2 ngt kttsptsar 175
4700 144Acc ** 10ö grön Lejon vm \ , AB 3,3,5 175
4701 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, LYX, kontroll siffra12 60
4702 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, plåtskarvpar P-Lyx 50
4703 144Acx ** 10ö grön Lejon vm /, PR-LYX 45
4704 144Acx,var ** 10 ö grön extra stort märke 150
4705 144Acxz ** 10ö grön linjer + tydl kpv, LYX 300
4706 144Acxz ** 10ö grön Lejon vm /+ KPV, PR-LYX 250
4707 144Acxz ** 10ö grön, cxz, plåtskarvlinje par AB 175
4708 144Acxz ab 80
4709 144Ad ** 10ö Lejon grön Bppr , plåtskarv vä 125
4710 144Ad AB 120
4711 144Ad ** 10ö grön, Bppr, plåtskarvlinje vä AB 120
4712 144Ad 10ö grön B ppr Stående Lejon, AB 55
4713 144Ca AGRY PRAKT 4-block 400
4714 144Ca 10Ö GRÖN 4SID PR-LYX 4-BLOCK 400
4715 144Ca ** 4-BLOCK, AB-PR 200
4716 144Ca ** 10ö grön 4-sid AB A1 PPR 175
4717 144Ca ** 10ö grön LEJON typ1 AGRY PRAKT 125
4718 144Ca ** 10Ö grön Lejon A1 ppr, PRAKT 100
4719 144Ca 10ö grön 4-sid Stående Lejon, AB 25
4720 144Cbz ** 10Ö grön 4s vm BZ, 3,5,3 ab ,F 3500 400
4721 144Cc AB 4-bl på Bppr; F1200 300
4722 144Cc ** 10 ö grön 4-block B ppr, bra AB 200
4723 144Cc 10ö grön B ppr,AB, F 500 90
4724 144Cc **10Ö GRÖN 4sid B ppr, 3,5,3 ab ,F 400 60
4725 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon,ab 60
4726 144Cc 10ö grön 4-sid Bppr Stående Lejon, AB 4-BLOCK 50
4727 144Ccx ** LYX- PRAKT 4 BLOCK, mkt svårt 1400
4728 144Ccx PR-LYXex 500
4729 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm linjer, LYX 500
4730 144Ccx ** 10ö 4-sid vm linjer, LYX 500
4731 144Ccx ** 10ö 4-sid linjer +kpv mitt på PRc 300
4732 144Ccx 10Ö GRÖN 4-SID vm linjer, PRAKT 200
4733 144Ccx ** 10ö grön 4-sid, vm lijer, bra AB 200
4734 144Ccx ** 10ö 4-sid vm linjer, PRAKT 200
4735 144Ccx AB ex F750 125
4736 144Ccx,v ** 10ö grön vm linjer PRAKT 4-BLOCK ,pos 3 plåtspricka 600
4737 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid linje+ KPV, PR-LYX, 1000
4738 144Ccxz ** 10ö grön 4-sid Lejon vm /+KPV, ab- PRAKT 450
4739 144Ecx ** 10ö grön T13 Lejon vm /, LYX 75
4740 144Ecx 10ö grön t13 vm linjer Stående Lejon,AB 15
4741 144Ecxz ** 10ö grön t13 linjer +KPV, PRAKT PAR 650
4742 144Ecxz PRAKT 400
4743 144Ecxz ** 10ö grön t13 med linjer +KPV, PRAKT 400
4744 144Ecxz ** 10ö grön T-13 Lejon vm /+KPV, PR 400
4745 144Ecxz ** 10 ö grön t 13 .KPV mitt på, AB-PR 300
4746 145A ** 10Ö VIOLETT, TYP 1, A2, LYX 125
4747 145A ** 10ö violett typ1 , PR-LYX 90
4748 145A gråviolett PR-LYX 75
4749 145A ** 10ö violett typ 1, PR-LYX 75
4750 145A ** 10ö Lejon A2, Plåtskarvpar, prakt 75
4751 145A Violett PR-LYX 70
4752 145A ** 10ö violett typ 1, PRAKT 50
4753 145A ** 10ö violett,, plåtskarvlinje hö AB 40
4754 145A A1 ppr 35
4755 145A 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
4756 145C ** 10ö matt violett 6-BLOCK, PRAKT 290
4757 145C ** 10ö violett typ1 4-SID Lejon , LYX 250
4758 145C PRAKT 4-BL 150
4759 145C ** 10ö Lejon A1, 4sid 4-BLOCK PRAKT 140
4760 145C ** 10ö ljus violett 4-BLOCK, AB 125
4761 145C 10ö violett, BRA AB 4-BLOCK 110
4762 145C ** 10 ö violett 4-block bra AB 100
4763 145C PRAKT 50
4764 145C ** 10ö violett, plåtskarvlinje hö AB 40
4765 145C 10ö violett typ 1 Stående Lejon,AB 20
4766 145Ca ** 10ö Lejon violett 4sid plåtskarvpar,pr 70
4767 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, LYX 400
4768 145Ea LYX 10ö violett t 13 350
4769 145Ea pr-LYX ex 10ö T 13 300
4770 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,LYX 300
4771 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PR-LYX 300
4772 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , LYX 250
4773 145Ea PRAKT 200
4774 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 prakt-lyx 200
4775 145Ea ** 10ö violett typ1 T13 Lejon , PR-LYX 200
4776 145Ea ** 10ö violett typ 1 t 13 A2 ppr, PRAKT 200
4777 145Ea ** 10ö Lejon violett t 13 150
4778 145Ea ** 10 ö violett, T 13 PRAKT 140
4779 145Ea AB F 350 100
4780 145Ea ** 10Ö VIOLETT PERF. 13 PRAKT 100
4781 145Ea 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 60
4782 145Ecx ** 10ö violett SUPERBT BRETT EX 200
4783 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par p-lyx 75
4784 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 70
4785 145Ecx ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 40
4786 145Ecx 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 15
4787 145Ecxvar ** 10ö t 13, EXTREMT JUMBO EX, p-lyx 500
4788 145Ecxz 10ö violett typ 1, t 13 Stående Lejon,AB 25
4789 145Ecxz,var **10ö Lejon violett , linje+ KPV , variant felperforerat som ovanligt smalt 60
4790 146A ** 10ö violett, LYX 100
4791 146Aa ** 10ö ultram.viol. , PR-LYX 200
4792 146Aa PRAKT prov ppr 175
4793 146Aa ** 10ö Lejon A3 prov ppr , Plåtskarvpar 175
4794 146Aa AB 100
4795 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 100
4796 146Aa 10ö violett typ 2, a3 prov ,AB 50
4797 146Aa,b ** 10ö violett, A1, A3 pprPRAKT 100
4798 146Ab ** 10ö ultramarinviolett, LYX 100
4799 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par PR-LYX 90
4800 146Ab ** 10ö violett , A3 ppr, PRAKT-LYX 50
4801 146Ab ** 10ö Lejon violett A3 ppr,LYX 50
4802 146Ab PR 40
4803 146Ab ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 35
4804 146Ab 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon,AB 15
4805 146Ac ** 10ö SVARTAKT viol. , PR-LYX 350
4806 146C ** 10ö violett , 4+6+4 BLOCK i nyanser 275
4807 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, AB-PRAKT 4-BL 1250
4808 146Ca ** 10ö violett, A1 ppr, 4-block ,AB 5600 800
4809 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX 700
4810 146Ca 10ö A1 ppr PR-LYX men min böjning 350
4811 146Ca 10ö violett typ 2, A1 Stående Lejon, prakt 300
4812 146Cb ** 10ö SVARTAKT VIOLETT A1 papper 4-block, AB-PR, stor bandmärkesraritet i 4-block 7500
4813 146Cc PRAKT 4-block 225
4814 146Cc ** 10ö ultramarinviolett, 4-sid PR-LYX 100
4815 146Cc ** 10Ö TYP 2 4sid plåtskarvpar, PR-LYX 100
4816 146Cc ** 10ö violett, pr 50
4817 146Cd ** 10ö SVARTAKT VIOLETT4-block, ab 250
4818 146Cd ** 10ö SVARTAKT viol. 4-sid , PR-LYX 200
4819 146Cd AB 95
4820 146Ea ** 10ö violett, plåtskarvlinje par AB 160
4821 146Ea AB 70
4822 146Ea 10ö violett typ 2, A3 Stående Lejon ,AB 30
4823 146Ea,b ** 10ö Lejon violett, svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , 2ST AB-PR, F 700 150
4824 146Eb PRAKT 250
4825 146Eb ** 10ö Lejon svartaktigt violett A3 , Plåtskarvpar , PR-LYX 250
4826 146Eb ** 10ö svartakt, plåtskarvlinje hö, AB-PR 90
4827 146Eb 10ö svartaktigt violett typ 2, T13 75
4828 147 25ö PRAKT 175
4829 147 AB 70
4830 147 25ö orange Stående Lejon ,AB 40
4831 148Aa ** 30ö agry, lyx 50
4832 148Acx ** 30ö LEJON cx, LYX-SUPERB 300
4833 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX, mini dragspel 125
4834 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjer, PR-LYX 110
4835 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 100
4836 148Acx ** 30ö LEJON cx, PR-LYX 100
4837 148Acx ** 30ö Lejon, vm linjer, P-LYX 100
4838 148Acx ** 30ö Lejon, vm / , PRAKT 100
4839 148Acx ** 30Ö BRUN vm linjerPAR, AB 50
4840 148Acx 30ö brun A1 vm linje Stående Lejon ,AB 15
4841 148Acxz ** 30 ö brun , par AB, F 1200 250
4842 148Acxz ** 30ö BRUN, plåtskarvlinje par AB 200
4843 148Acxz ** 30ö par, F 1100 , AB-PR 150
4844 148Acxz ** 30Ö BRUN BRA KPV, FINT AB 150
4845 148Acxz ** 30ö Lejon linjer+kpv tydligt, AB 100
4846 148API ** 15ö par , vä ex VIT HOV, PRAKT 100
4847 148C ** 30ö 4-sid 9-block fint F 7750 750
4848 148C ** 30ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB-PR 500
4849 148C ** 30ö Lejon, 4-sid PRAKT-AB 4-BLOCK 500
4850 148C 30ö brun 4-sid, LYX, ursprunglig obet gummi repa 400
4851 148C ** 30ö 4-sid, 4-block, AB , very fine 400
4852 148C ** 30ö LEJON BRUN, 4-BLOCK AB-PR 400
4853 148C ** 30ö Lejon, 4-SID PRAKT-LYX 400
4854 148C ** 30ö prakt 350
4855 148C 30ö brun A1 4-sid Stående Lejon 4-block 300
4856 148C PR-LYX, svagt ve. 250
4857 148C ** 30ö Lejon , PlåtskarvVÄ, PRAKT 175
4858 148C 30ö brun A1 4-sidStående Lejon ,AB 125
4859 148Cvar ** 30 ö brun 4-block AB, variant bruna streck , färgfläck, undre märkena mycket större än de övre 400
4860 149-151A ** 10-20ö par-3strip serie, någon ursprunglig gummirepa F över 3600 300
4861 149Ab 10 ö röd G V en face, Agrg, AB 90
4862 149Abz ** 10Ö VM kpv BRA AB 350
4863 149Abz ** 10 ö En Face,vm KPV , PLÅTSKARV HÖ AB,F 2400 300
4864 149Abz ** 10 ö En Face,vm KPV , AB,F 2400 240
4865 149Abz 10 ö röd G V en face, vm KPV, Prakt men liten äldersfläck upptill 225
4866 149Ac ** 10 Ö praktpar, 400
4867 149Ac PR B-ppr 375
4868 149Ac ** 10ö PR-LYX 300
4869 149Ac ** 10ö röd B ppr , PRAKT 300
4870 149Ac 10ö röd, B ppr, prakt 250
4871 149Ac AB 160
4872 149Ad ** 10Ö ÖD AGRG, plåtskarv vä , bra AB 200
4873 149C 10Ö eN fACE 25- BLOCK AB-LYX sällsynt enhet 1000
4874 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 8-Block , inkl plåtskarv, extremt sällsynt stor rnhet i LYX 800
4875 149C LYXc 4-BLOCK 500
4876 149C ** 10ö 4-sid G.V. en face, P-LYX 4-Block 500
4877 149C AB 4-block 250
4878 149C ** 10ö brun C 4-SID 4-BLOCK, AB 175
4879 149C **10Ö EN FACE 4-bl plåtskarv helt på högra märkena, F 1100 175
4880 149C PR-LYX 150
4881 149C ** 10Ö 4-SID, RIKTPUNKT UPP HÖ 100
4882 149C AB 60
4883 149C 10 ö röd G V en face 35
4884 150var ** 15öplåtskarv par partiellt spegeltryck 150
4885 150var ** 15ö partiellt förskjutet spegeltryck 100
4886 151Abz ** 20 ö En Face,vm KPV 3-strip, F 10.500 900
4887 151Ac ** , 20ö AGRG , PRAKT 3-strip 650
4888 151Ac AB AGRG F. 950 200
4889 151Ac ** 20ö EN FACE, sign KAN, AB 200
4890 151Ac ** 20ö G.V. EN FACE, B ppr, bra AB 3,3,5 175
4891 151Ac 20 ö blå G V en face, Agrg, AB 100
4892 151Ad ** 20ö en face, sign KAN, Bppr, PR-LYX 500
4893 151Ad ** 20ö en face, B ppr, PRAKT 375
4894 151Ad ** 20ö GV en face, AB-PR , B ppr 275
4895 151Ad 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 120
4896 151Avar **/* 20ö PAR UTFLUTET TRYCK 400
4897 151C ** 20Ö EN FACE, LYX 4-BLOCK , SÄLLSYNT KVALITET 1000
4898 151C ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 600
4899 151C 4-BLOCK AB 550
4900 151C ** 20ö En Face PRAKT 4-BLOCK, 500
4901 151C ** 20ö 4-sid G.V. en face, LYX 500
4902 151C 20Ö EN fACE 4- BLOCK , BRA AB 450
4903 151C ** 20ö G V- en face, 4-block ,AB F 2400 350
4904 151C ** 20ö PR-LYX 350
4905 151C PRAKT 20ö 4-sid 350
4906 151C ** 20Ö EN FACE 4-SID PR-LYX 250
4907 151C ** 20Ö 4-SID, EN FACE, AB-PR 150
4908 151C **20Ö EN FACE fint AB ex 3,3,5 125
4909 151Cb ** 20ö PR-LYX 225
4910 151Cb 20 ö blå G V en face, B papper ,AB 75
4911 151Cbz ** 4-block 20ö En Face, AB 10.800:- 1200
4912 151Cbz 20ö 4-sid, PR-LYX 600
4913 151Cbz 20ö 4-sid vm kpv, PRAKT 400
4914 151Cbz 20 ö blå G V en face, 2 nedre med KPV ,4 block 400
4915 151Cbz ** 20ö en face, KPV, AB 300
4916 151Cvar variant litet dragspel,ab-pr 200
4917 152Aa ** 20ö G II A. AGRG , LYX 150
4918 152Aa 20ö G. II .A. PR-LYX AGRG 60
4919 152Aa PR-LYX 50
4920 152Aa ** 20ö G. VI A, PR-LYX 50
4921 152Aa 20ö Blå G II A. Agrg, AB 15
4922 152Ab PRAKT Bppr 100
4923 152Ab ** 20ö G II A. Bppr , prakt 100
4924 152Ab 20ö Blå G II A. B ppr, AB 20
4925 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , 3-STRIP ,AB 400
4926 152Abz AB- PR par F 1500 350
4927 152Abz ** 20ö G II A. Bppr + KPV , prakt-LYX 300
4928 152Abz AB-PRAKT med KPV 250
4929 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, 3-strip 1500 200
4930 152Abz ** 20ö G II ADOLF, AB,AB, BA 3 STRIP 27900 KR 200
4931 152Abz ** 20Ö VM KPV TYDLIGT, ab EX 3,3,5 125
4932 152Abz 20ö Blå G II A.tydligt vm KPV, AB 100
4933 152Acx vm linjer, AB, F 3500 900
4934 152Acx ** 20ö G II A vm linjer, bra AB 500
4935 152Acx ** 20Ö vältandat ex centr hö. F 3500 330
4936 152aVar ** G.II.A. spegeltryck 40
4937 152C ** 20ö G.II.A. LYX 250
4938 152C ** G.II.A. 4-sid LYX 125
4939 152C 4-block , AB 100
4940 152C ** 20ö G. VI A, PR-LYX 100
4941 152C ** , 20ö G II A B ppr 4-SID , PRAKT -LYX 100
4942 152C ** 20Ö G.VASA4-SID PR-LYX 100
4943 152C ** 20ö plåtskarvlinjepar 4sid, AB 75
4944 152C 20ö Blå G II A.4-sid, AB, 4-BLOCK 65
4945 152C ** , 20ö G II A B ppr MARG- PRAKTex 60
4946 152C 20ö Blå G II A.4-sid vm KPV, AB 50
4947 152C ** 20ö G II A ,fint AB 3,3,5 40
4948 152C ** 20ö G II A , prakt 4 sid 40
4949 152C,bz ** 20ö G.II.A. 10-BL. , AB, 5 undre KPV 300
4950 152C,bz ** 20Ö 4-SID, G.II. tydligt KPV, AB 90
4951 152C,var ** 20ö G.II.A. PRAKT -ab 6-BLOCK , där de övre 3 märkena är betydligt större. 250
4952 152Ca ** 20Ö G II A marginalex , AB 35
4953 152Ca ** 20Ö G II Adolf fint ex , AB 30
4954 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK alla med KPV,PR 500
4955 152Cbz 4-block , LYX , 2 ex kpv, sign BG, svårt 400
4956 152Cbz 20Ö G II A. 4-BL 2 ex KPV, PR-LYX 350
4957 152Cbz ** 20ö G.II.A. 4-BLOCK, 2 nedre KPV 125
4958 153a ** 120ö AGRY, PR-LYX 450
4959 153a ** Gustav Vasa AGRY, 3-strip, AB 350
4960 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, AB 150
4961 153a ** 15ö matt violett G.Vasa AGRY ppr, lodr ve , F 950 95
4962 153a 20ö violett G. Vasa, Agry, BA 90
4963 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 120
4964 153b ** 20ö plåskarvlinje par, välc 100
4965 153b ** 20ö "hyssjning" hö marg, PR 100
4966 153b ** 20ö Gustav Vasa , prakt 90
4967 153b AB 40
4968 153b 20ö violett G. Vasa, Bppr, AB 30
4969 153b,bz **/* 20ö G.Vasa violet, plåtskarvpar PRAKT Bz ppr, vä ex ** 160
4970 153bBz ** 20ö kpv, prakt 125
4971 153bz prakt 125
4972 153c AB 120
4973 153c 20ö ljus violett G. Vasa , AB 90
4974 154 110ö plåtskarvpar i PR-LYX kvalitet 750
4975 154a AGRY, SUPERB 1100
4976 154a ** 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 500
4977 154a AGRY AB ex F1600 450
4978 154b ** 110ö G VASA AB-PRAKT PAR 500
4979 154b ** 110ö G VASA PRAKT 450
4980 154b AB,välcentr 300
4981 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, par, AB litet dragspel 500
4982 154b,var ** 110 ö Gustav Vasa Bppr, AB litet dragspel 300
4983 154bz plåtskarvpar,AB-BA, 4800 700
4984 155a ** 140 ö 4-STRIP ABcentr, svag böjnin i pappret , svårt strip F 13.200:_ 1250
4985 155a ** 140ö Gustav Vasa agrg, bra AB ,svår 800
4986 155a AGRG Fräscht ex centr hö 450
4987 155b PRAKT 350
4988 155b ** 140ö G Vasa, Prakt 250
4989 155b AB 200
4990 155b **140Ö plåtskarvlinje PAR 200
4991 155b ** 140ö G VASA. , PRAKT 160
4992 155b 140ö svart G. Vasa , Bppr, AB 80
4993 155bz 140ö tydligt KPV, PRAKT 400
4994 155bz AB F 1200 300
4995 155bz ** 140ö G Vasa, AB-PR 290
4996 155BZ ** 140ö G VASA bra AB 275
4997 155bz ** 140ö Gustav Vasa VM kpv , AB 250
4998 155BZ ** 140ö G VASA bra tandn 225
4999 156 PR-LYX 500
5000 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A2 ppr plåtskarvpar 300
5001 156 AB ex F.950 225
5002 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr , AB-PR 200
5003 156 ** 35ö typ1 , PR-LYX, gummi veck 150
5004 156a 35ö gul, Postemblem, AB 150
5005 156cx 35ö VM LINJE , PR-LYX 900
5006 156cx PR-LYX, 35ö typ 1 vm linjer 750
5007 156cx ** 35ö gul vm linjer, PR-LYX 750
5008 156cx ** 35Ö VM LINJER, prakt 650
5009 156cx PRAKT 550
5010 156cx ** 35ö Postemblem typ 1, vm / plåtskarvpar, PR-LYX 500
5011 156cxz ** 35ö postemblem , vm linjer + KPV tvärsöver. LYX 2800
5012 156cxz ** 35ö postemblem , vm linjer + KPV tvärsöver. PRAKT 2000
5013 156cxz 35ö vm linje +kpv, AB 1200
5014 156cxz ** 35ö postemblem , vm linjer + KPV tvärsöver. AB, F 7000 1000
5015 157 PR-LYX, 35ö typ 2 550
5016 157 LYX-PRAKT 35 Ö TYP 2 500
5017 157 prakt 450
5018 157 AB-PRAKT 300
5019 157 AB 225
5020 158 PR-LYX 600
5021 158 AB 300
5022 158 40ö Postemblem typ 1, plåtskarv vä.PR 250
5023 158 ** 40ö Postemblem typ 1,AGRG, AB 200
5024 159a ** AB-PRAKT 40ö 225
5025 159a ** 40ö Postemblem typ 2,A1, AB-PR 200
5026 159b 40ö svartakt.olivgrön typ 2 Postemblem, PR-LYX 800
5027 159b ** 40ö Postemblem typ 2, B ppr, PRAKT, sign KAN 750
5028 160 ** 45ö Postemblem typ 1, AB 250
5029 161 ** 45 Ö pr-lyx 25
5030 162 60ö violettkarmin typ2 Postemblem, AB 200
5031 162 ** 60ö, PRAKT 175
5032 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR PR-LYX 400
5033 162a PRAKT 200
5034 162a ** 60ö plåskarvlinje PAR AB 200
5035 162a ** 60ö Postemblem typ 1, AB-PR 125
5036 162a AB 100
5037 162cx ** 60ö vm linjer, PRAKT 1200
5038 162cx ** 60ö 3-strip vm cx, F 7200 600
5039 162cx AB F 2200 550
5040 162cx, var ** 60 ö cx, tryckfärgsfläck, AB 225
5041 163a **/* 4-strip 60ö A2 ppr, plåtskarvparet **, AB-PR F 4600 500
5042 163a AB F 1700 450
5043 163a ** 60ö typ 2, A1 ppr, PR, obet blyerts nr på baksidan 300
5044 163a ** 60ö Postemblem, typ 2, ab 300
5045 163a ** 60ö typ 2, AB 250
5046 163b AB ex F 2400 900
5047 163b ** 60ö vitt ppr AB F 3200 400
5048 165b,v ** 80ö Bppr plåtskarvpar ( 3-strip 3 ex *) hö ex plåtspricka, F 300+300+ 90+ 300 175
5049 165b,var **/* 80ö Bppr par med dubbelprägling 100
5050 165bz ** 80ö 4-strip med KPV , högintressant perforerad skarvremsa mellan 1-2 märket, sällsynt sätt att skarva . UTSTÄLLNINGS OBJEKT för specialisten, LYX kvalitet 1000
5051 165bz ** 80 ö Postemblem , PR-LYX 400
5052 165bz PRAKT 375
5053 165bz 80ö med kpv, PR-LYX 300
5054 165bz AB 275
5055 165bz ** 80ö vm KPV, prakt 250
5056 165c 80ö grön, vm KPV, Postemblem, AB 75
5057 165c ** 80Ö b PPR, ab 50
5058 165c 80ö grön, Postemblem, AB 30
5059 165c 80ö grön, vm linjer\, Postemblem, AB 25
5060 165cc PRAKT 100
5061 165cc AB 50
5062 165cx AB F250 100
5063 165cx ** 80ö Postemblem vm /, PR 100
5064 165cxz PRAKT 400
5065 165cxz ** 80ö Postemblem linjer+kpv tydligt, PR 275
5066 165cz 80ö , AB-PR omvlinjer+ KPV 200
5067 165cz ** 80ö Postemblem vm \ +KPV mitt på AB 200
5068 166a ** 85ö, A 2 ppr, LYX 150
5069 166a ** 85ö GRÖN A2 ppr, LYX 150
5070 166a ** 85 ö A2 ppr, LYX 90
5071 166a ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
5072 166a PRAKT 50
5073 166a ** 85ö plåskarvlinje par 50
5074 166b ** 85ö, A 3 ppr, LYX 150
5075 166b ** 85ö vitt papper, LYX 140
5076 166b ** 85ö Postemblem A2 ppr, PR-LYX 90
5077 166b PR 60
5078 166b AB 40
5079 166b 85ö grön vitt papper , Postemblem, AB 20
5080 167a ** 90 Ö BLÅ, A2ppr, 3,4,5 PRAKTex 500
5081 167a **-*(*) 90ö Postemblem A1 ppr, PR-LYX plåtskarv par pos 1 * pos 2** 350
5082 167a AB 325
5083 167a ** 90ö ljusblå Postemblem A2 ppr, AB 300
5084 167b ** 90Ö POSTEMBLEM VITT ppr, PR-LYX 1500
5085 167b ** 90ö vitt ppr, PRAKT-LYX 1250
5086 167b ** 90ö blå , POSTEMBLEM A3, PR-LYX 1200
5087 167b ** 90ö blå Postemblem A3 ppr, prakt 700
5088 167b ** 90ö vitt ppr AB-Prakt F 3300 600
5089 167b 90Ö VITT PPR, normalex 500
5090 167b 90ö blå vitt papper , Postemblem, AB 325
5091 167c ** 90Ö SKIFFERBLÅ, LYX 1600
5092 167c ** 90ö vitt ppr, PR-LYX 1500
5093 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 600
5094 167c 90ö skifferblå, AB 450
5095 167c ** 90 Ö SKIFFEBLÅ, A3ppr, 3,3,5 bra AB ex F 3500 450
5096 168b ** 1kr plåskarvlinje hö 50
5097 168c PR A3 200
5098 168c AB ex 150
5099 168c 1kr rödakt orange A3 , Postemblem, AB 75
5100 168d AB 150
5101 168d 1kr gulakt orange A3 , Postemblem, AB 100
5102 169a AGRG 60
5103 169cx ** 110ö cxplåskarvlinje par, PR-LYX 90
5104 169cxz 110ö , PR-LYX, linje+KPV 130
5105 169cxz ** 110ö PRAKT, linjer + tydl KPV 125
5106 169cxz AB 60
5107 170a AB 60
5108 170b1 ** 115ö plåskarvlinje hö, PR 110
5109 170b1 ** 115ö rödbrun Postemblem A3 ppr, AB 100
5110 170b1 AB 80
5111 170b1 115ö brunröd, A3 Postemblem, AB 50
5112 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, LYX 200
5113 170b2 ** 115ö ljusbrun Postemblem A3 ppr, PR-LYX 180
5114 170b2 ** 115ö or.akt. ljusbrun, vitt ppr, LYX-PR 150
5115 170b2 PRAKT 125
5116 170b2 AB PR 95
5117 171 ** 120ö svart , PR-LYX 975
5118 171 ** 120ö svart, PR-LYX A2 PPR 900
5119 171 PR ,A2ppr 700
5120 171 ** 120ö svart A2 ppr, PR-KT-LYX 650
5121 171 Bra AB ex 500
5122 171 ** 120Ö SVART, AB-PR 300
5123 171a 120ö svart, PRAKT, sign BG A1 850
5124 171a ** 120ö SVART postembl A1ppr , P-LYX 750
5125 171a 120ö svart, Postemblem, AB 250
5126 172a ** 120ö rosalila, 3-STRIP PR-LYX A1 ppr 300
5127 172a ** 120ö rosalila postemblem, pr-lyx 150
5128 172b 120ö rosa-lila, A3, Postemblem, AB 30
5129 173a ** 140ö Svart AGRG Postemblem PR 70
5130 173bz ** 140ö bz plåskarvlinje par PR-LYX 125
5131 173bz LYX-PR 110
5132 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem PR 150
5133 174a ** 145ö smaragdgrön Postemblem AB 75
5134 174a ** 145ö postembl smargdgrön, plåtlinje 70
5135 174a 145ö smaragdgrön, Postemblem, AB 30
5136 174b ** 145ö A 2 ppr, LYXc 100
5137 174b AB-PR 60
5138 174b 145ö grön, Postemblem, AB 20
5139 174c ** 145ö, PR-LYX ,A3 ppr 90
5140 174c pr 60
5141 174c A3 AB ex 40
5142 174c 145ö grön, A3, Postemblem, AB 20
5143 175A ** 15 Ö VIOLETT, A2ppr, prakt 200
5144 175A ** 15ö violett, G V profil vä, PRAKT 150
5145 175A AB 120
5146 175A ** 15Ö violett G.V. profil vä, A1, AB 90
5147 175Aa ** 15ö G V profil vä A1 ppr Prakt 175
5148 175Aa ** 15Ö violett, PLÅTSKARVLINJE VÄ, PR 125
5149 175Aa 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
5150 175C PRAKT-LYX 4-BLOCK 600
5151 175C 4-block matt violett, PR-AB 450
5152 175C LYX Plåtskarvpar 400
5153 175C ** 15ö violett A1ppr G.V. prof vä. AB 4-BLOCKsignerad BG 350
5154 175C AB 120
5155 175C 15ö violett A1ppr, G V. profil vä. ,AB 65
5156 175Ca ** 15ö A1 violett, 4-BLOCK, PR-LYX 600
5157 175Ca ** 15ö Profil vä violett, PR-LYX 200
5158 175Ca **15 ö plåtskarvpar 175
5159 175Ca **15 ö plåtskarv till vänster 80
5160 175Cb ** 20ö mörk violett, a2 ppr, par ktt, ftt F 4000 200
5161 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, LYX 550
5162 176A ** 15ö röd typ 1 A2 ppr, PR-LYX 375
5163 176A A1 ppr PRAKT 350
5164 176A ** 15ö röd, PRAKT 300
5165 176A AB-PR plåtskarvpar 275
5166 176A 15ö röd typ1 , plåtskarvpar, AB 275
5167 176A ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 200
5168 176A AB 130
5169 176A ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A2, AB 90
5170 176A 15ö röd typ1, G V. profil vä. ,AB 90
5171 176Aa PR-LYX 250
5172 176C 4 bl. 1ex obet. ve f 1600 450
5173 176C ** 15ö A1 ppr röd, 4-BLOCK, AB 400
5174 176C AB plåtskarvpar f 1200 250
5175 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par,AB PR 210
5176 176C ** 15ö röd 4-sid typ 1, bra par F 1300 175
5177 176C AB 150
5178 176C ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje vä, AB 110
5179 176Ca ** 15ö röd G V profil vä A1 ppr Prakt plåtskarv hö. 200
5180 177A ** 15 Ö RÖD, A2ppr, LYX 200
5181 177A ** 15ö A2ppr röd, LYX 150
5182 177A ** 15ö röd GV, LYX, A2ppr 100
5183 177Aa ** 15ö röd typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 90
5184 177Aa PR 75
5185 177Aa Vc 50
5186 177Aa 15ö röd typ2, G V. profil vä. ,AB 20
5187 177Ab Rent tryck ab f 1100 275
5188 177Ab 15ö röd typ2,rent tryck G V. profil vä. ,AB 175
5189 177Ac ** 15 Ö RÖD, A3ppr, LYX 375
5190 177Ac1 ** 15Ö röd, PLÅTSKARVlinje par, AB, vä ex veck , F2400 250
5191 177Ac1 **15ö röd rent tryck plåtskarvlinje vä, PR 250
5192 177Ac1 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 150
5193 177Ac2 15Ö RÖD VITT PPR, LYX plåtskarvpar 350
5194 177Ac2 ** 15ö röd, G V profil vä, PR-LYX 200
5195 177Ac2 ** 15ö röd G.V. profil vä. vitt ppr PR-LYX 175
5196 177Ac2 ** 15ö RÖD G.V. profil vä typ2, A3, 100
5197 177Ac2 AB ex på A3 ppr 75
5198 177Ac2 ** 15Ö RÖD VITT PPR, plåtskarvpar VÄ, AB 400 75
5199 177Ac2 15ö röd typ2, prov A3 G V. profil vä. ,AB 50
5200 177C ** . 15ö röd typ2 ,4-Block prakt 600
5201 177C 4-BL AB 500
5202 177Ca 4-BLOCK AB 500
5203 177Ca ** 15ö A3 brun, 4-BLOCK, PR-LYX 400
5204 177Ca ** 15ö röd A1 G.V. prof vä.AB-PR 4-BL 375
5205 177Ca pr 300
5206 177Ca ** 15ö RÖD Profil vä , PR-LYX 300
5207 177Ca ** 15ö röd G.V. profil vä. PR-LYX 275
5208 177Ca 15ö röd, typ2 4-block 2 övre * nedre 2 ** 225
5209 177Ca AB 135
5210 177Cb LYX-PR 500
5211 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 275
5212 177Cb ** 15ö RÖD Profil vä rent tryck, PRAKT 200
5213 177Cb 15ö röd typ2, 4-sid rent tryck G V. profil vä. ,AB 110
5214 177Cc AB 4-BLOCK F 3800 900
5215 177Cc 15ö röd, 4-Block, AB, A3 ppr 750
5216 177Cc LYX 600
5217 177Cc ** 15ö A3 ppr röd, vikt horiz. 4-Block AB 500
5218 177Cc **15ö röd vitt ppr, ab-praktcentr 4-block F 4000 500
5219 177Cc ** 15ö röd, 4-sid vitt pr, PRAKT 400
5220 177Cc ** 15ö G.V. röd vitt ppr, PR-LYX 400
5221 177Cc ** 15Ö RÖD G.V. profil vä TYP 1, A3, PLÅTSKARVPAR , AB F 2000 300
5222 177Cc ** 15 Ö RÖD VITT PPR PRAKT 200
5223 177Cc 15ö röd typ2, 4-sid A3 G V. profil vä. ,AB 110
5224 177P (*)15ö, otandat orginalplåtsgravyr ,svart 750
5225 178 ** 15ö brun G V profil vä A3 ppr AB -Prakt plåtskarv hö. 60
5226 178A PRAKT plåtskarvpar 100
5227 178A ** 15ö brun pr-lyx 100
5228 178A PR 70
5229 178A 15ö orangeaktigt brun, prakt 65
5230 178A ** 15ö Brun, G V profil vä, A1, PR 50
5231 178A AB 30
5232 178A 15ö brun, A3 G V. profil vä. ,AB 20
5233 178C 4- BLOCK AB-PRAKT 200
5234 178C 15ö brun, PR-LYX 4-BLOCK 200
5235 178C ** 15ö brun A3 G.V. prof vä. AB 6-Block 150
5236 178C ** 15ö brun 4-block ab-pr 150
5237 178C ** 15ö PR-LYX 90
5238 178c ** 15Ö brun plåtskarv hö, ab-pr 40
5239 178C AB 35
5240 178C 15ö brun, 4-sid A3 G V. profil vä. , vacker 25
5241 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 350
5242 179Ab **/* 20ö violett, 4-strip agrg ppr, AB, pos1 ktt+4 ** svårt ppr, F 2011 4300 250
5243 179Abz ** 20ö violett, vm KPV tydligt, LYX, plåskarv hö 600
5244 179Ac AV ppr, PRAKT 700
5245 179Ae ** 20Ö violett, Agry Plåtskarvlinje par, AB, 150
5246 179Ae agry PRAKT 120
5247 179Ae AB 80
5248 179Ae 20ö gråviolett, Agry G V. profil vä. ,AB 30
5249 179Af ** 20ö violett G V profil vä B ppr, LYX 300
5250 179Af ** 20ö violett G.V. profil vä plåtskarvpar, ab-pr 200
5251 179Af 20ö violett, Bppr G V. profil vä. ,AB 50
5252 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, AB med plåtskarvlinje hö 250
5253 179Afbz ** 20ö G V Profil vä, vm KPV, PR-LYX med skarvremsa hö 240
5254 179Avar ** 20Ö violett, PLÅTSKARVlinje par, AB, perforeringshål saknas 2uppifrån 200
5255 180a PRAKT 200
5256 180a AB 125
5257 180a 20ö röd G V. profil vä. ,AB 60
5258 180Aa ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 175
5259 180Ab ** 20ö röd, G V profil vä, A3 , PR-LYX 150
5260 180b ** 20ö karminaktigt röd, prakt 350
5261 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, 3-strip , prakt 350
5262 180b PRAKT 300
5263 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, LYX plåtskarv vä 250
5264 180b AB 200
5265 180b ** 20ö RÖD G.V. profil vä A3, prakt 200
5266 180b ** 20 Ö RÖD, A3ppr, P-LYX 190
5267 180b ** 20Ö röd, A3 Plåtskarvlinje par, AB, 175
5268 181a LYX plåtskarv par 250
5269 181a AB 140
5270 181a ** 20ö orange , prakt 125
5271 181a ** 20ö orange plåtskarvpar , prakt 100
5272 181a AB 90
5273 181a 20ö orange G V. profil vä. ,AB 50
5274 181Aa ** 20ö orange G.V. A1ppr PRAKT--LYX 250
5275 183a **/* 25ö blå A2 ppr, 3-strip mittex ** LYX 300
5276 183a **/* 25ö BLÅ a1, par i PR-LYX kvalitet 250
5277 183a ** 30ö blå A1, LYX 175
5278 183a ** 25ö BLÅ, A1 Plåtskarvlinje par, AB, 160
5279 183a PRAKT 150
5280 183a ** 25ö prakt 120
5281 183a ** 30ö blå A1, plåtskarvp hö, PRAKT 100
5282 183a AB 90
5283 183a 25ö blå G V. profil vä. ,AB 50
5284 183a,b ** 25 öblå, PR-LYX 2st 275
5285 183b ** 25ö blå G.V. profil vä A3 , PR-LYX 300
5286 183b LYX 250
5287 183b ** 25ö blå, , A3 ,LYX,obet prick i gummi 100
5288 183b 25ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 50
5289 184 LYX plåtskarvpar 750
5290 184 PRAKT plåtskarv par 400
5291 184 ** 25ö orange G.V. profil vä PAR , PR-AB 300
5292 184 ** 25ö orange G V profil vä A3 ppr, P-LYX 300
5293 184 25ö orange A3 ppr ,Plåtskarvpar, AB 250
5294 184 AB 225
5295 184 ** 25ö orange G.V. profil vä plåtskarv hö , PRAKT 225
5296 184 ** 25ö orange, bra AB 190
5297 185a ** 30ö g v PROFIL VÄ PLÅTSKARVPAR 200
5298 185a AB F 500 125
5299 185a 30ö blå G V. profil vä. ,AB 50
5300 185a 30ö blå vitt ppr G V. profil vä. ,AB 20
5301 185c ** 30ö blå , A3, G V profil vä ,LYX 150
5302 185c ** 30Ö BLÅ, A3 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 100
5303 185c PR 50
5304 185c AB 30
5305 186a 30ö LYX 400
5306 186a LYX 350
5307 186a 30ö brun,sign BG A1, PRAKT 240
5308 186a prakt 200
5309 186a ab-PRplåtskpar ett ex* 200
5310 186a ** 30ö brun GV, PR-LYX A1 ppr 200
5311 186a AB, Spegeltryck 150
5312 186a 30ö brun G V. profil vä. ,AB 50
5313 186b ** 30ö brun , A2, G V profil vä ,LYX 500
5314 186b PRAKT 400
5315 186b ** 30Ö RENT TRYCK, PRAKT 400
5316 186b ** 30ö rent tryck, PR-LYX 400
5317 186b AB 250
5318 186b ** 30ö rent tryck, prakt 250
5319 186b ** 30ö rent tryck fint AB 150
5320 186b 30ö brun rent tryck G V. profil vä. ,AB 80
5321 186c ** GV profil vä 30Ö VITT PPR, PR-LYX 2400
5322 186c ** 30ö G.V. BRUN vitt ppr, PR-LYX 1800
5323 187a LYX 650
5324 187a ** 35ö Profil Vä, a1 ppr, lyx 600
5325 187a ** 35ö viol.karm. , A2, G V profil vä ,PLYX 400
5326 187a ** 35ö VIOLETTKARMIN GV, LYX A1 ppr 400
5327 187a 35ö violett G V. profil vä. ,PR-LYX 400
5328 187a 35ö violett G V. profil vä. ,AB 175
5329 187b 35ö violett rent tryck G V. profil vä. , AB 190
5330 187c ** 35ö profil vä, LYX 250
5331 187c AB 100
5332 187c 35ö violett vitt ppr G V. profil vä. , AB 35
5333 188a pr 25
5334 188a,b 40ö blå agry, A1 G V. profil vä. , AB 15
5335 189a ** 40ö grön G.V. typ1, A1 ppr , LYX 900
5336 189a ** 40Ö TYP1 3-STRIP , A1 PPR, PRAKT 750
5337 189a prakt plåtskarvpar 500
5338 189b ** 40ö typ1 A2 ppr, AB 300
5339 189b ** 40Ö A2 ppr, AB-PRAKT 300
5340 189b ** 40ö grön typ 1 A2 ppr, AB 275
5341 190 ** 40Ö grön typ 2, G V profil vä, PRAKT 300
5342 190a 40ö OLIVGRÖN TYP 2, LYX, A2 550
5343 190a ** 40ö grön typ 2 G.V. A1ppr PRAKT 475
5344 190a ** 40ö grön typ 2 G V profil vä A1 ppr, PR 300
5345 190a ** 40ö grön typ II, A2 sign BG, ab-prakt 275
5346 190b LYX -PR A3 600
5347 190b ** 40ö grön A3 ppr GV profil vä , PR-LYX 600
5348 190b ** 40ö grön, A3 Plåtskarvlinje par, AB F 3000 400
5349 190b AB A3 ppr F.1400 250
5350 190b ** 40ö grön typ II, vitt ppr sign BG, ab 225
5351 190c 40ö olivgrön vitt ppr G V. profil vä. , AB 175
5352 191a ** 45ö brun G.V. profil vä A1 , LYX 600
5353 191a ** 45 ö brun, LYX 550
5354 191a ** 45ö brun G V profil vä A1 ppr,LYX 500
5355 191a ** 45ö brun PRAKT 300
5356 191a **/* 45ö brun PRAKT plåtskarvpar pos1** 250
5357 191a ** 45 ö brun, A1 ppr, plåtskarv hö AB-pr 225
5358 191a 45ö brun G V. profil vä. , AB 125
5359 191a 45ö brun vitt ppr G V. profil vä. , AB 15
5360 191b ** 45ö brun, A3 Plåtskarvlinje par, AB 40
5361 191b AB 35
5362 192a ** 50ö grå G.V. typ, AGRY, PR-LYX 600
5363 192A ** 50ö G.V. olivgrå, AB-PR 250
5364 192b ** 50ö A1 PPR, LYXEX 1000
5365 192b 50ö grå , A1 ppr, , LYX 900
5366 192b ** 50ö A2 ppr, LYX 700
5367 192b PRAKT 50ö 500
5368 192b ** 50ö grå GV, PR-LYX A1 ppr 500
5369 192b ** 50 ö A2 papper, F 1300 , 3,3,5 220
5370 192b ** 50 ö grå G V A2, LYX, obet gum. ve. 200
5371 192b ** 50ö G.V. profil vä, plåtskarvlinje, ab,a1 175
5372 192b 50ö grå vitt ppr G V. profil vä. , PR 15
5373 192c ** 50 ö grå G V A3, PR-LYX 25
5374 192c PR 15
5375 193 ** 85ö PRAKT ,A2 papper 200
5376 193 AB 85
5377 193 85ö grön G V. profil vä. , AB 50
5378 194 LYX-PR 190
5379 194 ** 115 A1 ppr PROFIL VÄ, PR-LYX 175
5380 194 ** 145 ö grön, A1 Plåtskarvlinje par, PR 125
5381 194 AB 70
5382 194 115ö brunröd G V. profil vä. , AB 50
5383 195 PRAKT 100
5384 195 AB 50
5385 195 145ö GRÖN G V. profil vä. , PR 50
5386 196 LYX 4-BLOCK 200
5387 196 PR-LYX 4-BLOCK 100
5388 196 ** PR-LYX 4-BLOCK 5Ö 100
5389 196 ** 5ö PR-LYX 4-BLOCK 80
5390 196 ** 5ö PRAKT-LYX 4-BLOCK 80
5391 196 PR-LYX 25
5392 196-210 ** 5ö- 5KR KONGRESS, komplett PRAKTSERIE 5000
5393 196-210 Kongress BRA kpl serie 2900
5394 197 4-BLOCK PRAKT-LYX 150
5395 197 ** 10Ö, LYX 4-BLOCK 150
5396 197 ** 10Ö, PR-LYX 4-BLOCK, 2 sär tänder 125
5397 197 ** 10Ö kONGRESS, PR-LYX 4-BLOCK 60
5398 197 AB 4-BLOCK 50
5399 197 ** 10Ö kONGRESS, PRAKT 4-BLOCK 50
5400 197 ** 10Ö KONGR. PR-LYX 40
5401 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö, PR 40
5402 197 ** 10Ö KONGR. plåtskarv hö 30
5403 197 PR 20
5404 197,197cx ** 10 ö KONGRESS ,par , par vm cx1720 225
5405 197cx PR-LYX 4-block 600
5406 197cx 4-BLOCK,god AB F 800 225
5407 197cx ** 10ö PRAKT vm linjer 200
5408 197cx ** 10ö Kongress vm linjer 4-bl AB 200
5409 197cx PRAKT 150
5410 197cx PRAKT 125
5411 197cx ** 10ö Kongress vm linjer, PR-LYX 120
5412 197cx ** 10Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 75
5413 197cx vc F 400 70
5414 197cx 10ö Kongress vm linjer, AB 50
5415 197cxz AB EX F 1200 325
5416 197cxz * 10ö vm kpv +linjer, AB 200
5417 197cxz 10ö Kongress vm linjer+KPV, AB 200
5418 198 PR-LYX 4-BLOCK 150
5419 198 ** 15Ö KONGRESS lyx 75
5420 198 ** 15ö Kongress , LYX 70
5421 198 15ö Kongress LYX 60
5422 198 ** 15ö , LYX-PRAKT 50
5423 199 PR-LYXc 4-BL,vikt i perf. 300
5424 199 ** marginal 4-BLOCK 20Ö , AB 240
5425 199 ** PAR 20Ö ,PRAKT 200
5426 199 ** 20Ö KONGRESS, SUPERB 200
5427 199 LYX 150
5428 199 LYX 150
5429 199 ** 20 ö KONGRESS ,PAR, AB 110
5430 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, PR 100
5431 199 ** 20Ö KONGRESS, PR-LYX 100
5432 199 ** 20Ö KONGR. plåtskarv vä, PR 100
5433 199 20öre PRAKT-AB 90
5434 199 20Ö PRAKT 90
5435 199 ** 20ö röd plåtskarvlinje hö 70
5436 199 ** 20Ö Kongress plåtskarv hö 60
5437 199 20ö Kongress AB 60
5438 199 ** 20ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 50
5439 199a ** 20ö röd Kongress 1924, LYX 100
5440 200 ** 25 ö KONGRESS ,Superlyx 300
5441 200 ** 25ö KONGRESS, LYX 200
5442 200 **25 ö Kongress, prakt-lyx 3-strip 200
5443 200 PRAKT 175
5444 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 120
5445 200 AB 90
5446 200 ** 25Ö Kongress PR-LYX 90
5447 200 ** 40Ö Kongress plåtskarv vä 90
5448 200 25ö Kongress AB-PR 75
5449 201 ** 30Ö Kongress LYX 200
5450 201 PRAKT 160
5451 201 AB 75
5452 201 ** 30ö LYXc ngt kt 75
5453 201 30ö Kongress AB 60
5454 201a ** 30 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYX 300
5455 201a ** 30Ö blå , LYX 200
5456 201a 30ö **, LYX -PR 190
5457 201a ** 30ö Kongress blå, , PR-LYX 125
5458 201a ** 30Ö Kongress PR-LYX 120
5459 201a ** 30ö blå Kongress 1924, praktex 100
5460 201b ** 30ö GRÖNBLÅ Kongress ,LYX 1000
5461 201b ** 30 Ö GRÖNBLÅ KONGRESS LYX 800
5462 201b GRÖNBLÅ PR-LYX svårt 750
5463 201b ** 30Ö grönblå Kongress LYX 600
5464 201b gröbl.bra AB ex 1500 400
5465 201b ** 30Ö GRÖNBLÅ KONGRESS AB 3,3,5 300
5466 201b 30ö GRÖNBLÅ Kongress AB 200
5467 202 LYX 250
5468 202 ** 35 ö svart , LYX 250
5469 202 ** 35 Ö KONGRESS LYX 250
5470 202 ** 35Ö pr-lyx 200
5471 202 ** 35Ö, PR 150
5472 202 AB, vc F 375 125
5473 202 ** 35ö Kongress Prakt 120
5474 202 **35 ö Kongress, prakt 100
5475 202 35ö Kongress AB 50
5476 202var ** 35ö AB-PR, stor tryckfläck tv 110
5477 203 ** 40ö LYX 450
5478 203 ** 1KR KONGRESS ,PAR, AB175 400
5479 203 40Ö PRAKT-LYX 250
5480 203 ** 40ö Kongress, pr-lyx 250
5481 203 ** 40 Ö KONGRESS LYX 250
5482 203 PRAKT 225
5483 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje hö, lyx 225
5484 203 PRAKT 200
5485 203 ** 40ö PRAKT 200
5486 203 ** 40Ö KONGR. plåtskarv hö , PR-Lyx 200
5487 203 40ö Kongress PR-LYX 200
5488 203 bra AB ex F 500 175
5489 203 ** 40 ö KONGRESS ,PAR, AB 175
5490 203 ** 40 kongress, prakt 150
5491 203 ** 40ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 125
5492 203 ** 40ö grön Kongr. blå,AB plåtskarv hö 110
5493 203 ** 40ö grön plåtskarvlinje vä, prc 100
5494 203 40ö Kongress AB 60
5495 204 4-BLOCK AB F2600 700
5496 204 PRAKT 350
5497 204 ** 60 ö KONGRESS ,PAR, AB-PRcentr 300
5498 204 ** 45 ö KONGRESS ,PAR, AB 250
5499 204 ** 45ö brun Kongress PR-LYX 250
5500 204 ** 45ö Kongress, pr-lyx 225
5501 204 ** 50 ö KONGRESS ,PAR, AB 225
5502 204 vc, AB ex 190
5503 204 45ö Kongress PR 175
5504 204 ** 45ö kongress, prakt 150
5505 204 ** 45ö brun Kongress , PRAKT 150
5506 204 45ö Kongress PR 150
5507 204 ** 45ö brun plåtskarvlinje hö, AB 110
5508 204 ** 45ö kongress plåtskarv vä 100
5509 204 45ö Kongress AB 80
5510 204 ** 45ö brun Kongress AB 75
5511 205 ** 50ö bra AB 4-block 400
5512 205 ** 50Ö, PR-LYX 400
5513 205 ** 50ö Kongress ,LYX 400
5514 205 ** 50ö LYX 375
5515 205 PRAKT 300
5516 205 ** 50Ö pr-lyx 300
5517 205 ** 50 ö PR-LYX 300
5518 205 ** 50ö Kongress, PRAKT 250
5519 205 50ö Kongress PR-LYX 225
5520 205 AB, 50Ö 175
5521 205 ** 50ö kongress Plåtskarvlinje hö, ab 125
5522 205 50ö Kongress AB 90
5523 206 ** 60Ö FINT 4-BLOCK 600
5524 206 ** 60Ö KONGR. LYX 600
5525 206 ** 60ö Kongress PR-LYX 350
5526 206 ** 60ö RÖDLILA Kongress PR-LYX 300
5527 206 AB F 800 250
5528 206 ** 60ö Kongress, PRAKT 250
5529 206 60ö Kongress PR-LYX 225
5530 206 60ö Kongress AB 100
5531 207 ** 80Ö Kongress, LYX 600
5532 207 PR F750 +100% 350
5533 207 ** 80Ö prakt 300
5534 207 ** 80 ö PR-LYX 300
5535 207 ** 80 ö KONGRESS ,PAR, PR-LYXcentr 300
5536 207 ** 80ö PRAKT 275
5537 207 ** 80 Ö PRAKT, 275
5538 207 ** 80ö Kongress PR plåtskarv vä 225
5539 207 80ö , AB 200
5540 207 80ö Kongress PR-LYX 200
5541 207 ** 80ö kongress Plåtskarvlinje vä, ab 150
5542 207 ** 80ö Kongress , pplåtskarv hö , ab-pr 150
5543 207 80ö Kongress AB 100
5544 207var ** 80ö plåtskarvlinje vä bra AB 100
5545 208 ** 1kr PRAKT 4-BLOCK 1500
5546 208 ** 1 kr Kongress i 4-block , bra AB 950
5547 208 ** 1 kr LYX 800
5548 208 PRAKT 600
5549 208 Vc BRA EX 475
5550 208 ** 1KR KONGRESS PR-LYX 400
5551 208 ** 1KR , PRAKT 325
5552 208 1 KR PRAKT-LYX 325
5553 208 ** 1 KR KONGRESS , fint AB 250
5554 208 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB 200
5555 208 ** 1kr Kongress , bra marginalex 200
5556 208 1KR Kongress AB 125
5557 209 ** 2KR KONGRESS, LYX 1800
5558 209 ** 2 kr PR-LYX EX 1250
5559 209 ** 2 KR KONGRESS LYX 1200
5560 209 AB- PR centrering 1100
5561 209 ** 2 kr kongress, pr-lyx 950
5562 209 2KR Kongress PR-LYX 900
5563 209 ** 2KR KONGRESS, PRAKT 800
5564 209 ** 2KR vackert AB ex 700
5565 209 ** 2kr , PR-AB 600
5566 209 ** 2KR , FINT EX 500
5567 209 ** 2kr röd plåtskarvlinje upp, AB 500
5568 209 ** 2 KR KONGRESS , fint AB med plåtskarvlinje nedtill 450
5569 209 ** 2kr Kongress , bra AB-PRAKTex 400
5570 209 2KR Kongress AB 350
5571 210 ** 5KR KONGRESS, LYX 3000
5572 210 ** 5 KR PR-LYXEX 2500
5573 210 ** 5KR Kongress, LYX 2500
5574 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
5575 210 ** 5KR KONGRESS, PR-LYX 2200
5576 210 PRAKTex, 5 KR 2100
5577 210 ** 5KR KONGRESS PR-LYX 2000
5578 210 ** 5kr Kongress LYXEX 2000
5579 210 5 KR, AB-PR 1900
5580 210 ** 5 kr bra AB ex 1100
5581 210 5 KR PRAKTc, obet gummiveck 700
5582 210 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned,pr-lyccentr, gummiveck 600
5583 211 ** 5ö PRAKT 4-BLOCK 75
5584 211 PR-LYX 60
5585 211 ** 5ö UPU 1924, PRAKT 30
5586 211-14 4st 4-block 5-15ö**, 20ö prc *, F 1100 175
5587 211-225 5Ö-5KR FÖRENINGEN, bra serie 2000
5588 212 LYX 4-BLOCK 200
5589 212 PRAKT 4-BLOCK 100
5590 212 ** 10ö UPU 1924, LYX 50
5591 212 PRAKT 25
5592 212cx AB-PR 4-BLOCK 350
5593 212cx 10ö vm linjer, PRAKT 4-block 300
5594 212cx ** 10ö UPU vm linjer, AB-PR 4-block, plåtskarvlinje vä F 1200 250
5595 212cx ** 10ö UPU vm linjer+KPV perfekt tandn 225
5596 212cx ** 10ö UPU vm linjer 4-bl LYXcent 225
5597 212cx ** 10ö linjer PR- LYX 200
5598 212cx PRAKT 175
5599 212cx 10ö VM LINJER, PRAKT 120
5600 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 110
5601 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer PR-LYX 100
5602 212cx AB F 300 75
5603 212cx 10ö vm linjer FÖRENINGEN, AB 75
5604 212cx ** 10ö UPU 1924, vm linjer Bra AB 60
5605 212cxz ** 10ö UPU vm linjer +KPV LYX 400
5606 212cxz ** 10ö prakt linje +KPV mitt på 300
5607 212cxz ** 10ö kpv, PRAKT centr , normal tndn 200
5608 212cxz 10ö vm linje+ KPV, normal tandning 160
5609 213 ** 15ö PR-LYX 4-BLOCK 125
5610 213 ** 15ö UPU, LYX 100
5611 213 ** 15ö UPU , LYX 100
5612 213 AB 4-BLOCK 50
5613 213 LYX-PR 40
5614 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , PRc 400
5615 214 ** 20ö UPU 1924 LYX 300
5616 214 ** 20ö Föreningen 4-bLOCK , AB 250
5617 214 ** 20ö röd, prakt 200
5618 214 ** 20Ö PR-LYX 200
5619 214 ** 20ö UPU 1924, PR-LYX 200
5620 214 ** 20ö UPU PAR , AB 200
5621 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PR 125
5622 214 AB 100
5623 214 ** 20ö Föreningen plåtskarv vä , PRc 90
5624 214 20ö FÖRENINGEN, AB 50
5625 214var 20ö spegeltryck, PR centr 110
5626 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , PRAKT-LYX 750
5627 215 4-BLOCK ,AB F 2000 575
5628 215 ** 25ö Föreningen 4-bLOCK , AB 325
5629 215 ** 25ö upu 1924. PR-LYXex 225
5630 215 AB 200
5631 215 ** 25ö Föreningen , PRAKT 100
5632 215 25ö FÖRENINGEN, AB 60
5633 216 30ö blå, LYX -PRAKT 4-BLOCK 750
5634 216 ** 30ö 4-bl , prc, 2 väex veck, F 2000 250
5635 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, prakt 175
5636 216 AB ex 150
5637 216 ** 30ö marginal PRAKT EX 150
5638 216 ** 30ö plåtskarvlinje hö, AB 100
5639 216 30ö FÖRENINGEN, AB 60
5640 216a ** 30ö Föreningen plåtskarv hö , PR-ab 100
5641 216a ** 30Ö BLÅ UPU 1924, AB-PR 90
5642 216b ** 30ö UPU1924, grönblå i LYX 800
5643 217 ** 35ö pr-lyx 300
5644 217 ** 35ö UPU, PR-LYX 300
5645 217 PRAKT ex 275
5646 217 ** 33ö 4-bl , vc, 2 nedre ex veck, F 2400 275
5647 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR-Lyx 250
5648 217 ** 35ö upu 1924. PR-LYXex 250
5649 217 ** 45ö UPU PAR , AB F 1700 230
5650 217 ** 35ö UPU PAR , AB 200
5651 217 ** 35ö UPU , prakt 175
5652 217 AB 150
5653 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje vä, prakt 150
5654 217 ** 35ö Föreningen plåtskarv vä , PR 150
5655 217 ** 35ö svart UPU 1924, PRAKT 150
5656 217 ** 35Ö AB- PR 120
5657 217 35ö FÖRENINGEN, AB 70
5658 217 ** 35Ö svart plåtskarvlinje hö, kt 60
5659 218 ** 40ö UPU , LYX 400
5660 218 Prakt 375
5661 218 ** 50ö UPU PAR , AB F 1700 270
5662 218 ** 40ö föreningen Plåtskarvlinje hö, p-lyx 225
5663 218 40ö vc AB ex F 600 175
5664 218 ** 40Ö AB- PR 120
5665 218 40ö FÖRENINGEN, AB 90
5666 218 40ö FÖRENINGEN, AB 70
5668 219 vc AB 4-BLOCK, F3600 900
5669 219 PRAKT ex 475
5670 219 ** 45ö UPU 1924 PR -LYX 375
5671 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , PR 275
5672 219 ** 45ö LYXcentr , 2lvhtt, ser superb ut 200
5673 219 ** 45ö brun , ab-PRAKT 200
5674 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, prakt 200
5675 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 200
5676 219 ** 45ö Föreningen plåtskarv hö , AB 125
5677 219 ** 45Ö brun plåtskarvlinje hö, AB 100
5678 219 45ö FÖRENINGEN, AB 100
5679 220 ** 50Ö LYXc 4block, pos 3 *(*) 800
5680 220 LYX 600
5681 220 50ö LYX 4-BLOCK 3 ex *, 1 **, vackert 600
5682 220 ** 50ö grå, LYX 600
5683 220 ** 50ö PRAKT-LYX 475
5684 220 PRAKT 450
5685 220 ** 50Ö, PR-LYX 450
5686 220 50 ö bra AB ex F 900 325
5687 220 prc, liten fläck i gummit 200
5688 220 ** 50 ö PRAKT centr 175
5689 220 ** 50Ö UPU PRAKT centr 175
5690 220 50ö FÖRENINGEN, AB 100
5691 221 60 ö Prakt 450
5692 221 ** 60Ö UPU PRAKT PAR 450
5693 221 **/* 60Ö 4-block 2 nedre **, 350
5694 221 ** 60ö upu 1924. PR-LYXex 350
5695 221 ** 60ö UPU, PRAKT 300
5696 221 AB ex F 900 290
5697 221 ** 60 ö AB-PRAKT centr 150
5698 221 60ö FÖRENINGEN, AB 125
5699 222 PRAKT 4-BLOCK 1600
5700 222 PRAKT 550
5701 222 AB-pr 250
5702 222 80ö FÖRENINGEN, prakt 175
5703 222 ** 80 Ö AB 150
5704 223 Ab-PR 1kr Föreningen 500
5705 223 ** 1KR FÖRENINGEN, PRAKT 500
5706 223 1 kr UPU, AB 325
5707 223 ** 1KR UPU, PRAKT 300
5708 223 1kr FÖRENINGEN, PRAKT 300
5709 223 ** 1kr grön plåtskarvlinje upp, AB-PR 250
5710 223 ** 1kr . AB 200
5711 223 1kr FÖRENINGEN,AB 175
5712 223var ** 1kr plåtskarvlinje upptill bra AB 200
5713 224 PR-LYX ex 2 kr 1600
5714 224 2 KR PRAKT 1400
5715 224 2kr FÖRENINGEN, PR-LYX 1200
5716 224 AB ex F 3200 950
5717 224 ** 2KR MYCKET FINT EX 700
5718 225 ** 5kr UPU PR-LYXex 2900
5719 225 5 kr PR-LYXcentr 2500
5720 225 ** 5KR FÖRENINGEN, PR-LYX 2500
5721 225 5 KR AB- PR 2300
5722 225 ** 5 KR LYX, natrlig limlinje 1700
5667 225 ** 5kr Föreningen plåtskarv ned , PRakt 1500
5723 225 ** 5kr UPU 1924PR- LYXEX 1500
5724 225 ** 5KR FÖRENINGEN, AB 1200
5725 225 ** 5kr blå plåtskarvlinje ned, AB 800
5726 226-30 ** G.V 70år , Övertryck MAKULERS, sällsynt ** då de inklistrades i bok. 500
5727 226-30 PRAKT 4-block SERIE 350
5728 226-30 (*) övertryck MAKULERAS, eftersökt 300
5729 226-30 G.V. 70års dagen PR-AB 4-Block serie 200
5730 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PR-LYX 160
5731 226-30 ** G V 70 ÅR, PR-LYX SERIE 150
5732 226-30 ** 5-30Ö pr-lyx SERIE 140
5733 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PR-LYX SERIE 130
5734 226-30 ** G V 70 år , PR-LYX serie 110
5735 226-30 AB -PR serie 90
5736 226-30 ** 5-30Ö G.VI A. 70ÅR PRAKT SERIE 90
5737 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie, PRAKT 80
5738 226-30 5ö-30ö G V 70 år, kpl serie 35
5739 226-30mak (*) G.V. 70års Makueras övertryck 300
5740 226-30v (*) G V 70 ÅR, övertryck, MAKULERAS 300
5741 227 ** 10Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 4-BLOCK 75
5742 229 20Ö PR-LYX 4-block 90
5743 230 25Ö LYX 4-block 120
5744 230 ** 25Ö G.VI A. 70ÅR , LYX 50
5745 230var ** SPEGELTRYCK, PR 75
5746 233a SUPERB 1600
5747 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, PRAKT 4-block 1500
5748 233a pr-LYX 5KR SLOTTET 1300
5749 233a PRAKT 1000
5750 233a ** 5kr gröna slottet LYX 650
5751 233a ** 5KR SLOTTET GRÖN, AB-PR 600
5752 233a ** 5KR GRÖNA SLOTTET, PR-LYX 600
5753 233a 5KR grön SLOTTET typ 1, AB 475
5754 233a ** 5 KR SLOTTET 1933, AB-PR 3,3-4,5 450
5755 233a ** 5 kr slottet bra AB ex , F 2500 300
5756 233b LYX A3 ppr 4000 +100% 1950
5757 233b PR-LYX 1600
5758 233b ** 5kr gröna slottet vitt ppr, LYX EX 5,5,5 1500
5759 233b ** 5KR SLOTTET GRÖN, vitt ppr, P-LYX 900
5760 233b 5 kr slott vitt ppr, AB FINT EX F 3500 850
5761 233b ** 5kr slottet 1933, vitt ppr, PRAKT 750
5762 233b 5KR grön vitt ppr SLOTTET typ 1, AB 600
5763 234-37 KPL serie i PR-LYX ex 400
5764 234-37 10-90ö Lützen kpl serie 6 st , AB 75
5765 234A LYX 50
5766 234C PR-LYX 4- block 100
5767 234Cvar 4-strip med olika märkesstorlekar 100
5768 235 ** 15Ö PR-LYX 30
5769 235A LYX 50
5770 235A **15Ö Lützen , LYX 50
5771 235A ** 15ö Lützen , LYX 50
5772 235A ** 15ö Riksdagen 1935 pr-LYXex 25
5773 235Av ** 15ö röd PAR vä ex FLAMMA, PR-LYX 300
5774 235C PR-LYX 4-block 200
5775 235C ** 10-BLOCK 15Ö , PR-LYX 150
5776 235C ** 15ö Lützen , pr-lyx 4-block 100
5777 235C ** 15 ö PR-LYX , Lützen 1935 50
5778 235C 15ö Lützen , AB 15
5779 236 LYX 75
5780 236 ** 25Ö Lützen plåtskarvp hö 25
5781 236 ** 25Ö Lützen PRAKT 25
5782 236 25ö Lützen , PRAKT 20
5783 237 PRAKT 200
5784 237 **90Ö Lützen , pr-LYX plåtskarvpar 200
5785 237 90Ö Lützen , AB 50
5786 238 ** 5ö postsparbanken typ1, lyx 4-block 500
5787 238 PR-LYX 4-BLOCK 5 ö typ1 400
5788 238 ** 5ö typ1, PRAKT 4-BLOCK 400
5789 238 ** 4-BLOCK TYP 1 5ö, PRAKT 400
5790 238 5ö typ 1 prakt 4-block 375
5791 238 ** 5ö Sparbanken 4-sid 6-block i prakt typ 1 kvar i häftesomslag 350
5792 238 ** 5 ö postbanken typ 1, LYX 300
5793 238 ** postsparbanken 5ö typ 1 , PRAKT 4-bl 250
5794 238 ** LYX 5ö typ 1 225
5795 238 ** 5Ö PRAKT 100
5796 238-39 Kpl sats 140
5797 238-39 ** 5ö Sparbanken typ 1+2 kpl 4st 100
5798 238-39 10-90ö postsparbanken kpl serie 4 st , AB 50
5799 238-39C ** 5ö Sparbanken 4-sid 4block typ 1+2 325
5800 239A 5ö LYX 60
5801 239A LYX 50
5802 239A ** 5ö PR-LYX 50
5803 239C LYX 4-block 150
5804 239C ** 5ö LYX 60
5805 239C LYX 50
5806 239C ** LYX 5ö 50
5807 239C ** 5Ö POSTSPARBANKEN, PR-LYX 40
5808 239E ** 5Ö POSTBANKEN T 13 PLÅTSKARVPAR PRAKT 50
5809 240-45 ** RIKSDAGEN 9 OLIKA, LYXSERIE 500
5810 240-45 Kpl PRAKT serie 350
5811 240-45 kpl serie F 975 275
5812 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , prakt 200
5813 240-45 ** riksdagen kpl serie 9st fin 160
5814 240-45 5-60ö Riksdagen kpl serie 9 st , AB 125
5815 240C LYX 4- block 100
5816 240C 5ö riksd 4-block, PRAKT 35
5817 241A ** 10ö Riksdagen , prakt 25
5818 241C Vc 4-BL 50
5819 242A PR 30
5820 242A **15Ö Riksdagen 1935, prakt 15
5821 242A **15Ö Riksdagen 1935, pr 12
5822 242C PRAKT-4-BL 150
5823 242C 15ö riksd 4-block, PRAKT 150
5824 242C LYX 60
5825 242var ** 15ö par med skarvremsa, 2 plåtskarvlinjer 100
5826 243 PRAKT 60
5827 243 ** 25ö riksdagen plåtskarv med remsa 50
5828 244 PRAKT 100
5829 244 ** 35ö Riksdagen , LYX 100
5830 244 ** 35Ö Riksdagen 1935, pr 50
5831 245 LYX par plåtskarvlinje 375
5832 245 ** 60ö riksdagen plåtskarv PAR, PR-LYX 225
5833 245 PRAKT 175
5834 245 ** riksdagen 60ö LYX 140
5835 245 ** 60Ö Riksdagen 1935, pr-lyx 90
5836 246-257 POSTVERKET KPL ** BRA SERIE 600
5837 246-48C ** 5-10ö ,15ö 2övre*(*) , en vit hov F500 75
5838 246-57 kpl serie nästan alla i prakt 1100
5839 246-57 ** 5ö-1kr Postverket 15st, P-LYX serie 800
5840 246-57 Postverket kpl ser. F 2800+ 750
5841 246-57 POSTVERKET KPL ** , BRA SERIE 600
5842 246-57 5-60ö Postverket kpl serie 15 st , AB 300
5843 246C PR 4-BLOCK 70
5844 246C 9-block ,ab-pr 50
5845 246C 5ö PR-LYX 4-BL 50
5846 246C PRAKT 30
5847 246var ** 5 vinröd, övertryck MUSTER, samt "gravörmakulering rispor i plåten" 750
5848 246var ** 5ö par med skarvremsa, 2 plåtskarvlinjer 125
5849 247C PR-LYX 4-block 90
5850 247C 10ö PRAKT 4-BL 50
5851 247C LYX-pr 40
5852 247C PR-LYX 25
5853 248A ** 15ö Postverket 1936 LYXex 45
5854 248APII 15ö LYX 3-strip, 1 ex VIT HOV 225
5855 248APII 15ö 3-strip mitt ex PII* 2 andra **, pr 75
5856 248C 15ö PR-LYX 4-BL 90
5857 248C ** 15ö postverket 4 sid, LYX 50
5858 248C,PI prakt 9-block 15ö, 3 ex PI 200
5859 248Cvar Vit hov AB 110
5860 249 PR 100
5861 249 20ö postverket, PR 100
5862 249 20ö Postverket , AB 25
5863 250 ** 25ö Postverket plåtskarv hö, ab-pr 60
5864 250 25ö Postverket , AB 20
5865 251 LYXpar plåtskarv linje 400
5866 251 PR-LYX 325
5867 251 30ö postverket, LYX 250
5868 251 30 öre AB F500 150
5869 251 ** 30ö Postverket, PR-LYX 140
5870 251 ** 30ö Postverket prakt, plåtskarv vä 120
5871 251 ** 30ö Postverket plåtskarv hö 100
5872 251 30ö Postverket , AB 50
5873 252 PR-LYX, 35ö 100
5874 252 ** 35ö Postverket plåtskarv vä,PR 100
5875 252 35ö Postverket , AB 20
5876 253 LYX 100
5877 253 ** 40ö Postverket plåtskarv PAR, p-lyxc 75
5878 253 40ö Postverket , AB 20
5879 254 PRAKT ex F200++++ 100
5880 254 45ö Postverket , AB 25
5881 255 LYX 400
5882 255 ** 50ö postverket , par , PR-LYX 300
5883 255 ** 50ö Postverket plåtskarv PAR, PR 250
5884 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 225
5885 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 200
5886 255 ** 50 ö Postverket, PR-LYX 200
5887 255 AB F 600 175
5888 255 ** 50ö Postverket, PR-LYX 150
5889 255 50ö Postverket , AB 75
5890 256 60 ö Postverket, LYXex 500
5891 256 60 öre PRAKT 400
5892 256 ** 60 ö Postverket, LYX 400
5893 256 ** 60ö Postverket LYX 350
5894 256 ** 60 ö PR-LYX 300
5895 256 ** 60öPostverket plåtskarv PAR, PR 300
5896 256 ** 60ö postverket , LYX 300
5897 256 AB ex F800 250
5898 256 ** 60 ö Postverket, PRAKT 175
5899 256 ** 60öPostverket plåtskarv vä, PR 150
5900 256 ** 60ö Postverket 1936 Praktex 150
5901 256 1kr Postverket , PR 40
5902 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lyx 200
5903 257 ** 1kr postverket, LYX 100
5904 257 ** 1KR Postverket plåtskarv PAR, lAB 100
5905 257 AB 75
5906 258 ** BROMMA , LYX 100
5907 258 ** 50ö Bromma LYX , plåtskarv vä 75
5908 258 PRAKT 50
5909 258 ** Bromma par med rullbanderoll 50
5910 258 ** 50Ö BROMMA PLÅTSKARVPAR 40
5911 258 50ö Bromma, AB 15
5912 259-60 kpl A,B B C,F 470 110
5913 259-60 10-100 ö Swedenborg kpl serie 3st 20
5914 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, pr-lyx 125
5915 259API 10ö streck över 10, LYX (i mitt av 3-strip) 125
5916 259API streck över 10, lyx 60
5917 259B2,P1 ** 10ö streck över 10, PR-LYX, F 350++ 200
5918 259BC PRAKT 4-BLOCK 160
5919 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid par, PR-LYX 60
5920 259BC ** 10Ö Swedenborg , FINT PAR 40
5921 259BC 10ö Swedenborg 3+4 sid bra par 20
5922 259BC,P1 ** 10ö Swedenborg, hö ex , PI 150
5923 259bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 150
5924 259BCC LYX PAR 100
5925 259bccc 8-block 10ö 2bc par, pr-lyx övre marg 110
5926 259CB ** 10ö Swedenborg, PR 4-block 75
5927 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid par, PR-LYX 60
5928 259CB 10ö Swedenborg 4+3 sid bra par 20
5929 259CCB 10ö 4 +4+3 sid , 6-Block ,prakt 150
5930 259CCB LYX 100
5931 259CP1 **/*10ö 4-block PI pos 2, LYX 125
5932 259CPI Swedenborg, 4 sid, streck över 10, pr 100
5933 259CPI ** 10ö swedenb. 4-bl pos 4 PI 75
5934 259CPI 4-block nedre vä ex PI 70
5935 259CPI 4-block nedre hö ex PI 70
5936 259CPI 4-block ett ex P I, F 110 60
5937 259Cv1 ** 10Ö 4-sid streck i övre marginal, PR 100
5938 259P1 streck över 10, LYX 125
5939 261-65 kpl inkl 11 0lika+ 4 par, F 2300 500
5940 26165 Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 375
5941 261-65 Delaware,Kplsats 9 olika F 1330 inkl 4B 250
5942 261-65 ** Delaware kpl serie 11 olika ,F 1250 200
5943 261-65 DELAWARE kpl serie 7st 40
5944 261B1 otandat vä 50
5945 261BC ** 5Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 125
5946 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 65
5947 261BC 5ö DELAWARE 3+4 sid bra par 30
5948 261BC,CB BRA PAR BC+CB 150
5949 261bc-cb ** 5ö 8-strip med BC , 4stC och CB 200
5950 261BCC 6-BLOCK BCC, F 490, PR 125
5951 261C PRAKT 4-block 40
5952 261CB PR-LYX par 100
5953 261CB ** 5ö LYX par 90
5954 261CB 5Ö 4+3 75
5955 261CB PRAKT PAR 5Ö 50
5956 261CB 5ö DELAWARE 4+3 sid bra par 30
5957 262-65 ** Delaware kpl serie 11 st med alla B 175
5958 262BC ** 15Ö DELAWARE, PR-LYX 4-BLOCK 170
5959 262BC ** 15ö PR-LYX par, lyxmarginal 150
5960 262BC
125
5961 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid par, PR-LYX 60
5962 262BC 15ö DELAWARE 3+4 sid bra par 45
5963 262BC,CB 15ö 2 fina par 400
5964 262bc-cb ** 15ö 8-strip med BC , 4stC och CB 225
5965 262BCC ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
5966 262CB ** 4-BLOCK, PRAKT MARGINAL 200
5967 262CB ** 4-block 15ö , prakt 175
5968 262CB
125
5969 262CB 15ö DELAWARE 4+3 sid par, PR-LYX 60
5970 262CCB ** 15Ö Delaware, 4+4+3sid , ovanligt 200
5971 264var par med ett otandat perforerings hål 100
5972 265 PR-LYX 50
5973 266-67 ** bc-cb 5ö och 15ö 4-block 4+3s och 3+4sid , PRAKT f CA 4600 600
5974 266-68 kpl med 9 olika och 4 par , F 3100 500
5975 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 250
5976 266-68 ** G.V. 80år kpl serie 9 olika ,F 1360 200
5977 266-68 ** G V 80 ÅR kpl serie 9 st med alla B 175
5978 266-68 G V 80 år kpl serie 5st 40
5979 266BC ** 5Ö G.V. 1938, 10-block med super lyx marginal kvar i häftesomslag 400
5980 266BC 5Ö gv 80 år, PR-LYX 150
5981 266BC BRA marginal 125
5982 266BC 5ö prakt par 110
5983 266BC 5ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 40
5984 266bc-cb ** 5ö 2 bra 4-block BC+CB 250
5985 266BCC G V. 80 ÄR, PRAKT 3+4+4sid 140
5986 266CB ** 4-block 5ö , prakt 175
5987 266CB ** pr-lyxpar 140
5988 266CB PR 125
5989 266CB ** 5Ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 125
5990 266CB ** 5ö prakt par 100
5991 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 75
5992 266CB 5ö G V 80 år 4+3 SID PAR, bra 40
5993 267B2 otandat höger 80
5994 267BC 15ö GV 80år, PR-LYX 250
5995 267BC BRA PAR 200
5996 267BC ** 15ö G.V. 1938, 4-block bra marginal 200
5997 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, PRAKT 200
5998 267BC 15ö G V 80 år 3+4 SID PAR, bra 80
5999 267bc,cb ** 15ö 2 fina par 400
6000 267bc-cb ** 15ö 12-strip med BC , 8stC och CB 400
6001 267BCCC ** 15Ö fint ovanligt strip BCCC 250
6002 267CB ** 15ö G.V. 1938, 4-block lyx marginal 250
6003 267CB ** 4-block 15ö , prakt 225
6004 267CB ** 15 Ö G.V. 1938, LYX 220
6005 267CB ** 15Ö PAR FRÅN HÄFTE, cyls1v, LYX 200
6006 267CB ** 15Ö G,V, 80 år, LYX MARG 175
6007 267CB 15ö G V 80 år 4+3 SID PAR, PR-LYX 150
6008 267CB ** 15ö bra par 125
6009 267CB 15ö G V 80 år 4+3 sid fint par 75
6010 269-70 ** 10ö A. B1,B2 lodr C vågr.C lodr PARSERIE, + 20ö par. F 2011 3050:- 300
6011 269BC ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PR-LYX 500
6012 269BC ** 10ö små siffror, LYX par 375
6013 269BC LYX marg 350
6014 269BC ** 4-block bra marginal 275
6015 269BC BRA MARG 250
6016 269BC 10ö G.V.små siffror, LYX marginal 250
6017 269BC ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 200
6018 269BC 10ö G V små siffror år 3+4 sid Prakt 175
6019 269BC,CB **10ö G.V. små siffror, 2 fina par 300
6020 269bc-cb ** 10ö 12-strip med BC , 8stC och CB 450
6021 269CB ** 10Ö 4-BLOCK Små siffror, PRAKT 425
6022 269CB PR par 350
6023 269CB ** 4-marginalblock bra marginal 275
6024 269CB BRA PAR 250
6025 269CB ** 10ö Små siffror, PR-LYX 225
6026 269CB ** 10ö G.V. små siffror PRAKT par 210
6027 269CB ** 10ö små siffror 4´3 sid par, VF , AB 150
6028 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid fint par 150
6029 269CB 10ö G V små siffror år 4+3 sid Praktc 140
6030 269CB ** 10ö små siffror, ngt smal arg 75
6031 27183 10ö G V stora siffror kpl serie 32st med 275AI, BB1, Av1,BBextra, F ca 250 35
6032 273BC Fint par stora siffr F2000 600
6033 273BC1 ** 10 ö stora siffror G.V. LYX 600
6034 273BC1 10ö PR-LYX par 550
6035 273BC1 10ö streck i rockkanten, PR 500
6036 273BC1 ** 10ö G V 3+4 SID, Marginal par , PR 500
6037 273BC1 10ö G V stora siffror år 4+3 pr-lyx par 400
6038 273BC2 ** 10ö G.V. 4-BLOCK. PRAKT MARG. 800
6039 273BC2 ** 10Ö G.V. Profil hö, LYX par 550
6040 273BC2 ** 10ö G.V. PROFIL HÖ. PRAKT 500
6041 273BCC1 G.V. 10ö violet 3+4+4sid LYX marg , samt CCB troligen från samma ark men smal marg. 550
6042 273CB ** PRAKT 4-BLOCK 900
6043 273CB G V stora siffror PR-LYX 700
6044 273CB god marg bra par 500
6045 273CB ** PRAKT men kt 200
6046 273CB1 10ö stora siffror med färgstreck, LYX 600
6047 273CB1 ** 10ö G V 4+3 SID, BRED MARG 500
6048 273CB1 Stora siffror, bra par 400
6049 273CB1 **, PR-LYX PAR 10ö stora siffror 400
6050 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 pr-lyx par 350
6051 273CB1 10ö G V stora siffror år 3+4 BRA par 225
6052 273CB2 ** 10ö G V utan streck fint par 500
6053 273CB2 10ö G V stora siffror år 3+4 prakt par 375
6054 273CB2 ** 10Ö G.V. Profil hö, PRAKT par 350
6055 273CCB 9 block CCB med 3 par, dekorativ sällsynt enhet 900
6056 273CCB LYX marg 750
6057 273Cv ** 10Ö G.V. Profil hö, FELCENTRERAT 125
6058 273Cvar felperforerat par 350
6059 273v1 10ö stora siffror stark förskj. tandn. 100
6060 275CPI ** 15ö PR-LYX streck från örsnibb 75
6061 275CPI 9-block PI i mitten 50
6062 275CPI 15ö 9-block, strek vid örat i mitten 50
6063 275CPI F +45 30
6064 284-317 TRE KR kpl 200
6065 284-318 Tre Kronor serie i 3-strip fin kvalitet 600
6066 294-317 ** TRE KRONOR SERIE I LYX centrering 400
6067 305 1,75 kr LYX 70
6068 318-19 Ling kpl 3 olika och BC, CB par, F 700 150
6069 318-19 Ling kpl serie 3st 10
6070 318BC Ling 5ö 4-BLOCK, LYX MARG. 200
6071 318BC ** 5Ö LING LYX 4-BLOCK 200
6072 318BC ** 5Ö LING LYXPAR 110
6073 318-BC Ling 3+4 sid PRAKT PAR 75
6074 318-BC Ling 3+4 sid BRA PAR 50
6075 318bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 350
6076 318bc-cb 5 ö ling 2 par med pr marg 150
6077 318BCC Ling 5ö 3+4+4 sid , LYX marg 150
6078 318bccc 8-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 250
6079 318bccc 8-block 5ö 2bc par, övre marg 150
6080 318CB 4-block 5ö 2bc par, pr-lyx övre marg 240
6081 318CB 5ö par, pr-lyx 110
6082 318CB ** 5ö Ling LYX marginal 100
6083 318-CB Ling 4+3 sid PRAKT PAR 75
6084 318-CB Ling 4+3 sid BRA PAR 50
6085 320-21CC ** 10+15ö Berz. + Linné 4-block 4-sid 70
6086 320B2 otandat höger, prakt 300
6087 320B2 ** 10ö Berz. otandat vä. PR-LYX 250
6088 320B2 bra ex 3-sid Berzelius,1100 200
6089 320BC Extremt bred marg 650
6090 320BC PRAKTmarginal,vc par 500
6091 320BC ** 10ö Berz. LYX marginal 500
6092 320BC ** 10ö Berzelius, fint par 300
6093 320BC ** PRAKTPAR 10Ö BERZELIUS 250
6094 320BC ** 10ö Berzelius 3+4 LYX marginal 250
6095 320BC Berzelius 3+4 sid PRAKT par 250
6096 320BC Berzelius 3+4 sid bra par 200
6097 320CB 10ö Berzelius,4-BLOCK prakt marg. 650
6098 320CB bra par 500
6099 320CB ** 10ö berzelius, PR-LYX 500
6100 320CB 10ö Berzelius, SUPERB marginal 450
6101 320CB ** 10ö Berzelius, LYX marginal 275
6102 320CBvar Berzelius 4+3 sid PRAKT par, variant violett färkprick mellan märkena 290
6103 321B2 ** Linné 15ö lodr 4-strip,LYX, F 700+ 100
6104 321BB ** 15Ö LINNÉ, PRAKT-LYX PAR 150
6105 321BB 15ö Linné praktpar 100
6106 321BB Linné 15ö PRAKTPAR 75
6107 321BC Vackert par 500
6108 321BC ** LINNÉ LYX PAR 400
6109 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKTPAR 300
6110 321BC Linné 15ö 3+4 sid PRAKT marginalPAR 250
6111 321BC 15ö Linné, LYX marg, ktspts 200
6112 321C PR 4-BL 75
6113 321CB PRAKT 4-BLOCK,F 3400 1000
6114 321CB PRAKT par 550
6115 321CB Linné 15ö 4+3 sid PRAKT- LYX PAR 300
6116 322 ** 30ö BLÅ, BEZELIUS, LYX 110
6117 323-34 Hazelius kpl med 3+3 sid par 35
6118 324-25 Bellmankpl med bb. bc,cb prakt marg 400
6119 324-25 Bellman kpl serieinkl BB par 5 st 50
6120 324BB 5ö Bellmann, 4-BLOCK, PRAKT 140
6121 324BB PR par 125
6122 324BB ** 5 ö Bellman, LYX PAR 125
6123 324BB 5ö Bellman 3+3 PRAKT par 45
6124 324BC ** 5ö Bellman 4-block 3+4s , LYX 300
6125 324BC,CB 2 pr-lyx par F 1600 550
6126 324bc-cb Bellman 2 praktpar 390
6127 324bc-cb ** 5ö 12-strip med BC , 8stC och CB 375
6128 324bc-cb 5 ö BELLMAN 2 par med pr marg 275
6129 324BCC BELLMANN 3+4+4 sid , PR-LYX 275
6130 324CB ** 5ö Bellman, PR-LYX 250
6131 324CB 5ö Bellman 4+3 4-BLOCK 2 par 200
6132 324CB 5ö Bellman 4+3 PRAKT par 100
6133 324CCB BELMANN 4+4+3sid, LYX 250
6134 324CCB BELLMANN 4+4+3 sid ,ovanligt, Prmarg 225
6135 326-27 SERGEL kpl med 3+3 sid par 80
6136 326BB PR LYX 90
6137 326BB 15ö SERGEL 3+3 sid par 30
6138 326Bvar **SERGEL 15ö var liten + jumbo ex 100
6139 327 LYX 100
6140 327 ** 50ö Sergel, PRAKT 75
6141 328-29 BIBELN kpl 150
6142 328-29 BIBELN kpl pr-lyx serie 60
6143 329 prakt 75
6144 329 90ö BIBELN 40
6145 329-31 Skansen kpl serie 4 st med BB 40
6146 330-31 Skansen kpl serie 100
6147 331 PR 75
6148 332Avar ** 5kr blå slottet med flourescens 400
6149 332B1,2 2 st 3-sidiga från ark B2 i LYX 200
6150 332B1a 3-sid ot. vä F 1400 175
6151 332B2a 3-Sid ot. hö. F1400 175
6152 332Ba1,2 2 ex ot vä + ot hö, pr 300
6153 332Ba1,2 Slottet 3 sid ur ark skuret vä+ hö, prakt 200
6154 332Ba2 ** slottet 3 sid från ark, LYX 125
6155 332BC ** SLOTTET 5KR PR-LYX 4-BLOCK 2900
6156 332BC Slottet 5 kr 4+3s, LYX 1500
6157 332BC ** slottet 5 kr blå 3+4sid 4-block 1500
6158 332BC Slottet 5 krblå 3+4 sid BRA MARGINAL 1200
6159 332BC ** 4+3SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
6160 332BC ** 3+4SID PAR SLOTTET, PRAKT 1100
6161 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid LYX par 800
6162 332BC ** slottet 3+4 sid PAR 700
6163 332BC SLOTTET 5 kr bra 3+4 sid par 650
6164 332BC 4-block slottet , ngt smal, C är LYX 460
6165 332BC ** SLOTTET 3+4 SID, praktmarg. kt 425
6166 332C LYX 4-block 800
6167 332C ** 4-SID 5 kr blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 500
6168 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , LYX 4-BLOCK 500
6169 332C ** 4-SID SLOTTET,PRAKT 4-BLOCK 400
6170 332C ** 4 SID slottet 5kr 4-BLOCK , LYX-PR 400
6171 332C ** 5KR BLÅ SLOTTET , 4-BLOCK 300
6172 332C ** LYXcentr 5 kr slottet 150
6173 332C ** 5KR SLOTTET PR-LYX 150
6174 332C ** 4 SID slottet 5kr, LYX 150
6175 332C 5 kr slottet , fint ex 125
6176 332C ** slottet 5KR , LYXcentr 125
6177 332C ** 5KR SLOTTET blå, prakt 100
6178 332CB ** 5 KR PR-LYX 1300
6179 332CB PR-LYX 1200
6180 332CB ** slottet 4+3 sid par, bra 700
6181 332CC ** 5kr undre marginal par knr 33579 225
6182 332CC ** 5kr undre marginal par knr ..851 200
6183 333-34 KPL Serie Hazelius 60
6184 333-34 ARTHUR HAZELIUS 1941 kpl serie 4st 30
6185 335-36 Birgitta kpl serie 130
6186 335-36 15ö-120ö Birgitta kpl serie med BB par 65
6187 336 LYX 120ö Birgitta 150
6188 336 ** 120 ö Birgitta, PR-LYX 150
6189 336 120Ö BIRGITTA PR-LYX 150
6190 336 120ö Birgitta, PRAKT 100
6191 336 ** 120ö Birgitta, prakt 100
6192 337BBv1 Spegeltryck 20 kr Svanar 90
6193 337BBv1 20 kr svanar blank gummering pr 40
6194 337BBvar 20kr svanar i 4-block med spegeltryck 100
6195 337C ** 5KR BLÅ SVANAR , PR-LYX 4-BLOCK 500
6196 337C PRAKT 4-s SVANAR 375
6197 337C ** LYX 20kr Svanar A4 ppr 375
6198 337C ** 20 KR SVANAR, LYX 350
6199 337C ** PR-LYX 20kr Svanar A3 ppr 300
6200 337C ** 20 kr VITT PPR, PRAKT 300
6201 337C ** 20 kr svanar, prakt 275
6202 337C ** 20 kr marginalex 225
6203 337C ** 4 SID SVAN pr-lyx marginalex 200
6204 337C ** 4 SID SVAN PRAKT 150
6205 338-36 20-40ö Nationalmuseum 150 år kpl serie med BB par 40
6206 338-39 Tessin kpl 90
6207 339 ** 40Ö TESSIN , LYX 100
6208 340-41 Folkskolan kpl 5 st 50
6209 340-41 10-90ö Folkskolan 100 år kpl serie 5st 20
6210 340A1,var streck genom tre kronor, 10ö prat 75
6211 340A3 LYX 40
6212 342-43 KPL SCHELE 60
6213 342-43 Scheele kpl serie med BB 4st 25
6214 343 ** 60Ö SCHELE FINT 10 STRIP VIKT PÅ MITTEN 60
6215 344-46 kpl 60
6216 344-46 G V 85 ÅR kpl serie med BB 5st 40
6217 347-48 SKYTTERÖRELSEN kpl serie med BB 4st 15
6218 349-50 Montelius kpl serie med BB 4st 15
6219 350 LYX, 12ö Montelius 45
6220 353-56 Flottan kpl serie med BB 9st 30
6221 353-57 Flottan kpl 70
6222 359-60 Svensk press kpl serie med BB 4st 15
6223 361-62 Viktor Rydberg kpl serie med BB 4st 15
6224 363-64 Sparbankrörelsenkpl serie med BB 4st 10
6225 365-67 Lund kpl 30
6226 365-67 LUND kpl serie med BB 7st 20
6227 368-69 Lantbruksmöt. kpl serie med BB 4st 15
6228 370-71 Tegner. kpl serie med BB 4st 10
6229 372-713 Nobel. kpl serie med BB 4st 15
6230 374-75 Geijer kpl serie 4st med BB 15
6231 376-78 G V 40 år som regent kpl serie 7st med BB 10
6232 379-81 Pionjär 1948 kpl serie 5st med BB 10
6233 379-81 G V 90 ÅR kpl serie 7st med BB 10
6234 388-89 Lingiaden kpl serie med BB par 4 st 10
6235 390-92 UPU kpl serie med BB par 7 st 10
6236 394-97 SIFFERTYP 23 st med 8 par 25
6237 400var 10ö brun i 4 märkesbilder i svagt spegeltryck på otryckt papper , operf horiz. i mitten. 200
6238 406dd1,2 ** 25Ö G VI A. 2 ST 4-BLOCH 35
6239 406DD1var ** 25Ö PAR , variant extra stort 50
6240 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, LYX 50
6241 410 ** 30ö röd G VI A TYP 1, PR-LYX 40
6242 410var ** 30ö G :VI A: PAR med spegeltryck 150
6243 410var ** 30ö G :VI A: spegeltryck 100
6244 413SX2 5+15Ö G VI A , LYX 4-BLOCK 80
6245 413SX2 ** G IV A 15+5Ö PR-LYX 4-BLOCK 240 50
6246 413SX2 ** 5+15ö . PR-LYX 35
6247 416DD1,2 ** 30Ö G VI A. 2 olika par F 235 40
6248 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, P-LYX 80
6249 416DD2,sx1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned hö, ab-pr 60
6250 416HA6 ** 30Ö G VI A. 4 OLIKA 4-BLOCK, F 1150 190
6251 416SX1 ** 30+10Ö LYX 100
6252 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö ned vä, pr-lyx 40
6253 416sx2,DD1 ** 30Ö G VI A. 4-block 10ö upp vä, ab-pr 30
6254 440-41 Olaus Petri kpl serie med BB par , 4st 15
6255 442-44 G VI A 70 år med BB par , 7st 10
6256 445-48 Riksidrottsförbundet 50år 1953 kpl serie med BB par , 6st 15
6257 451-53 Telegrafverket 100 år 1953 kpl serie med BB par ,5st 15
6258 454-55 Vm på skidor 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
6259 456-58 Lenngren 1954 kpl serie med BB par ,4st 15
6260 458-66 Hällristningar 50-95ö1954-64 kpl serie 9st 15
6261 469-70 Svenska Flaggan 10, 15ö 10
6262 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie 200
6263 471-475 ** STOCKHOLMIA 1955, 9-blockserie 175
6264 471-475var ** STOCKHOLMIA 1955, 9-Blockserie, 4 sk pos 8 med 2 blå färgfläckar ovan hö om kronan 225
6265 471-75 ** bra 4-block serie 100
6266 471-75 Sthlmia 55 kpl , + inträdesbiljett 35
6267 471-75 kpl ** 30
6268 471-75 ** bra vc serie 30
6269 471-75 Stockholmia 1955, kpl serie 5 st 20
6270 471-75bl Stockholmia 1955, kpl serie i 5 st 9-block 150
6271 471-75var ** 9-BL pr-lyx serie , 4sk pos8 variant färgfläck thill höger ovan kronan. 350
6272 476-77 Atterbom kpl 4 st inkl BB 15
6273 481-85 1956 3 st serier medd BB 25
6274 486-87 Sjöräddningsällskapet 1957 med BB 20
6275 490-499 Sverige 1958 4 serier kpl 40
6276 500-508 Sverige 1959 5 serier kpl 35
6277 509-520 Sverige 1960 6 serier kpl med BB par 30
6278 521-531 Sverige 1961 6 serier kpl med Bildsten par BB 100
6279 523-541 Sverige 1962 6 serier kpl med Bildsten par BB 25
6280 526BBPI ** 20ö 4-BL övre par hö plåtsår i hylla 75
6281 526P1 ** 20Ö plåtsår på hö ex, LYX 100
6282 528BB Bildsten 10 kr, 4-block 200
6283 528BB 10 KR BILDSTEN LYX 4-BLOCK 200
6284 528BB ** 10 kr BILDSTEN, PR-LYX 110
6285 528BB ** 10 kr Bildsten par, pr-lyx 90
6286 542-554 Sverige 1963 6 serier kpl med par BB 25
6287 555-560 Sverige 1964 3 serier kpl med par BB 20
6288 561-571 Sverige 1965 5 serier kpl med par BB 25
6289 561BB ** BILDSTEN 4-BLOCK LYX F 1080 175
6290 563v1 Posthorn 1965, med flour. 75
6291 595-619 Sverige 1967 13 serier kpl med par BB 40
6292 620-48 Sverige 1968 11 serier kpl med par BB 70
6293 649-83 Sverige 1969 11 serier kpl med par BB 75
6294 684-718 Sverige 1970 14 serier kpl med par BB 75
6295 719-753 Sverige 1971 17 serier kpl med par BB, med extra 719 v2, 720v2, 729v2, 80
6296 730BB,v2 ** VÄDERKVARNAR BB blank gummi 100
6297 730BBv BLANK GUMMI, 75ö Öländsk Väderkvar. 125
6298 730BBv1 75ö Väderkvarn, blank gummi,4-Block 200
6299 730BBv2 ** 75ö Öländsk Väderkvarn, blank gum. 110
6300 730BBv2 75 ö öl. väderkvarn blank gummi 75
6301 754-806 Sverige 1972 15 serier kpl med par BB, ej nr 796-97 men med 768v2, 774v2 75
6302 809-853 Sverige 1973 13 serier kpl med par BB, ej nr 843-44 men med 818-19v2 837-42v2, 849v2 75
6303 854-907 Sverige 1974 13 serier kpl med par BB, och div flor. märken CarlXVI Gustav 75
6304 908-52 Sverige 1975 14 serier kpl med par BB, och div flour. 65
6305 953-988 Sverige 1976 14 serier kpl med par o block, och 953v2 m.fl flour. märken 65
6306 989-1029 Sverige 1977 12 serier kpl med par Block, och 989-90v1 (110kr) m.fl 70
6307 1030-1069 Sverige 1978 13 serier kpl med par Block, 70
6308 1051var ** 90Ö FÖRSKJUTEN FÄRG 200
6309 1070-1112 Sverige 1979 13 serier kpl med par Block, 60
6310 1705-07 ** BLOCK signerat Slania i marginalen 100
6311 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6312 2509ss3 ** GARBO GRETA souvenirark 4x 10kr 300
6313 124 ** 10ö på 1 krona, AB-PR 600
6314 143Ecxz ** 5ö t 13, LYX 40


TJÄNSTE **

6315 2 ** 4ö tj t 14 , trubbig ht. F 6000 350
6316 3 ** 5ö , AB 375
6317 3d ** 5ö t 14 , postfriskt AB ex F 2300 500
6318 11 ** 2ö LYX 4-BLOCK 200
6319 11 4- BLOCK LYX-PR 125
6320 11 ** 2ö PR-LYX 60
6321 11 ** 2ö LYX 50
6322 11 ** 2ö PR-LYX 50
6323 11 vc AB 4-block ,F 100 40
6324 11 LYX-PR 35
6325 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 4-bl 150
6326 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX övre vä marginal 12 hörn block 150
6327 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste P-LYX 4-bl 110
6328 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste LYX 100
6329 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX nedre marginal 10- block 100
6330 11a ** 2ö orangegul. stora tjänste PR-LYX 40
6331 12b lyxc, krackelerad gummi 100
6332 12b vc AB-pr F120 75
6333 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 200
6334 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 160
6335 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 110
6336 12e AB 4-block 100
6337 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 100
6338 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PRAKT 4-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 90
6339 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste LYX 80
6340 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre vä hörn marginal 8-BLOCK lite bättre nyans F ca 500 80
6341 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 50
6342 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste vä marginal 10-BLOCK lite bättre nyans F ca 600 50
6343 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste övre hö hörn marginal 5-strip lite bättre nyans F ca 300 50
6344 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste par pos 30-31, pos 3 rambrott lite bättre nyans F ca 120+ 40
6345 12e ** 3ö orangebrun stora tjänste PR-LYX 30
6346 12ev2 ** 3ö orangebrun stora tjänste nedre margina 15-BLOCK lite bättre nyans F ca 1200 175
6347 13A ** 4Ö GRÅ, PRAKT 250
6348 13A ** 4ö fnt ex 150
6349 13A ** 4Ö GRÅ, AB 100
6350 13A AB , F 170 75
6351 13A ** 4ö centr vä BA , svårt märke 75
6352 13A ** 4Ö GRÅ, AB 75
6353 13Ac ** 4-block 4ö typ 1, AB, svårt F 2250+ 350
6354 13Ac 4-block AB, några obet särade tänder F 1500 300
6355 13Ac ** 4ö AB 80
6356 13B ** 4ö , PR-LYX 4-BLOCK 250
6357 13B ** 4ö PR-LYX 4-BLOCK 200
6358 13B PRAKT 4-block 100
6359 13B ** 4ö PR-LYX 100
6360 13B ** 4ö PR-LYX 90
6361 13B ** 4ö PRAKT 60
6362 13B AB 4-block F220 50
6363 14 ** 5ö LYX, 4-block 500
6364 14 ** 5ö PRAKT-AB, Hörn marg 4-block 125
6365 14 ** 5ö LYX 100
6366 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT-LYX 100
6367 14 ** 5ö PR-LYX 100
6368 14 ** 5ö PRAKT-AB, 4-block 100
6369 14 ** 5ö PR-LYX 90
6370 14 LYX-PR 75
6371 14 ** 5Ö GRÖN PRAKT 75
6372 14 ** 5ö LYX, gummiveck 75
6373 14 ** 5ö stora tj. 4-block, Ab 3,3,5, F 400 60
6374 14 PRAKT 50
6375 15 AB 150
6376 15b ** 6ö PR-LYX 700
6377 15b ** 6ö PRAKT 400
6378 15b ** 4-block 6ö , AB 3st 1 BA, 3250+ 400
6379 15b ** 6Ö blålila PRAKT-LYX 300
6380 15b AB, F 650 150
6381 15b,var ** 6ö PRAKT, var hårstrå i gummering 300
6382 15c prakt-AB 180
6383 16B ** 10ö LYX 100
6384 16B ** 10Ö TYP 2, PR-LYX 70
6385 18 ** 20ö öd , postfriskt mycket gott ex 500
6386 18 ** 20Ö RÖD, AB 500
6387 18 felfritt ce. nedåt F4000 350
6388 18 fräscht ex ,fht, F 4000 225
6389 18g ** 20 ö ljust mattröd , par 900
6390 18g ** par 20Ö RÖD, BA( naturlig matt fläck i gum)+AB, F 8400 650
6391 18g,v2 ** 20Ö PRAKTEX, med starkt spegeltryck. F 7000++ Undeerbart fräscht ex. 1500
6392 19 ** 20ö blå PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
6393 19 ** 20ö stora tj. 4-block, PR 4,4,5, F 1200 250
6394 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 250
6395 19 ** 20ö stora tj. , PR 4,4,5, F 1200 250
6396 19 ** 20ö blå, PR-LYX 4-BLOCK, F 880 225
6397 19 ** 20ö blå PR-LYX 4-block F ca 900 225
6398 19 ** 20ö stora tj. ,LYX 200
6399 19 ** 20ö blå PRAKT 4-BLOCK 175
6400 19 ** 20ö blå stora tj hörnmarginal 8-block F ca 1200 160
6401 19 bra AB 4-block 150
6402 19 ** 20ö stora tj. 4-block, AB 3,3,5, F 600 125
6403 19 ** 20ö blå , LYX 110
6404 19 LYX-PR 100
6405 19 ** 20ö BLÅ stora tj. PR-LYX 100
6406 19 ** 20Ö BLÅ, PR-LYX 90
6407 19 AB 4-BLOCK ,2st * 80
6408 19 ** 20ö blå PR 75
6409 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 45
6410 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 35
6411 19 ** 20ö BLÅ stora tj. bra AB 30
6412 19c ** 20ö mörkblå , PR-LYX 4-BLOCK 300
6413 19c ** 20ö mörkblå , PRAKT 4-BLOCK 200
6414 19v 4-block ,PR-LYX F 1400 400
6415 19v 4-block ,2 st * 250
6416 19v vågrätt otandat par 175
6417 20 AB F 1300 275
6418 20b 24Ö 4-marginalBLOCK, AB, F 6500 1100
6419 20b 24Ö PR-LYX 900
6420 20b 24Ö PRAKT 500
6421 20b 24Ö AB, HÖRNMARG EX 250
6422 20b 24Ö SUBERB centr, ett par ktt 175
6423 20c ** 24ö PR-LYX 500
6424 20c AB 300
6425 20d 24ö GUL, prc, svagt ve. 1500 150
6426 21 fräscht 4-BL, AB ,F 2750 500
6427 21 ** 30ö marginal 9-block pos F ca 6000 500
6428 21 ** 30 ö brun, PR 250
6429 21i ** 30Ö Hörn 4-block, AB-BA, F 3000 350
6430 21i ** 30ö fint AB marginal par F 1200 200
6431 21i ** 30ö fint AB F 600 150
6432 22B ** 50ö röd typ2, AB-9R 8-BLOCK, F CA 45000 4500
6433 22B ** 50ö röd typ 2, PRAKT 1500
6434 22B ** 50ö typ 2 , vackert AB 600
6435 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB-PR, tjock ramlinje upp 1000
6436 22Bvar ** 50 ö typ 2, PRAKT 950
6437 22Bvar ** 50 ö typ 2, AB 500
6438 23 LYX 4-BLOCK Fca 2600+ 1200
6439 23 AB 4-BLOCK 300
6440 23 ** 50 Ö GRÅ , LYXCENTR 250
6441 23 LYX 200
6442 23 ** 50Ö grå, PR-LYX 200
6443 23 ** 50ö grå stora tj t 13, PR-LYX 125
6444 23b ** 50ö grå, LYX 4-BLOCK 950
6445 23b ** 50 ö GRÅ, PR-LYX 160
6446 24 ** 1 kr typ 2 , LYX 225
6447 24 ** 1 KR LYX 150
6448 24 PR 90
6449 24B ** 1 kr LYX par med övre marginal 250
6450 24B ** 1KR STORA TJ TYP 2 , LYX 250
6451 24B ** 1 kr LYX 200
6452 24B LYX-PR 120
6453 25 AB 4-BLOCK F 1000 275
6454 25 VAR spegeltryck 150
6455 25 AB F 250 60
6456 25a-26a ** 10/12 OCH 10Ö/24Ö I FINA MARGINAL 4-BLOCK F 2018 2400 400
6457 25av4 ** 10/12ö hörnmarginal 9-block pos 1 v4 F ca 2600 300
6458 25v5 ** 10/12Ö VARIANT ÖKEfint AB 3,3,5 200
6459 26 vc 4-block F 1400 400
6460 26 PR 150
6461 26 vc AB f 350 75
6462 26b ** 4-block PR-LYX , F 1800+ 500
6463 26b,v4 ** hömarg 4-block pos3 "ÖKE" AB 350
6464 26d 4-block AB 375
6465 27-39 KPL SERIE F 1300 300
6466 28 ** 4ö PR-LYX 35
6467 29 ** 4Ö VM KRONA, PR-LYX 4-BL 60
6468 30-33 ** 5-15ö PR-LYX 100
6469 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 4-BLOCK 400
6470 30vm ** 5ö OMV KRONA, PR-LYX 150
6471 32 ** 10Ö VM KRONA ARK 10 BLOCK 275
6472 32 AB, 10ö 50
6473 34 ** 20ö PR-LYX 125
6474 34 ** 20Ö PR- LYX 125
6475 34 ** små tj 20ö vm krona, LYX 125
6476 34 AB-PR, 20ö 100
6477 34 20ö PRAKT 100
6478 34 ** 20ö LYX 100
6479 35 ** 25Ö vm krona, LYX 4-BLOCK F 1100 500
6480 35 25ö LYX 125
6481 35 ** 25ö PRAKT 90
6482 35 PR 25ö 75
6483 36 LYXc. 30ö 100
6484 36 PRAKT 30ö 75
6485 36 AB 30ö 40
6486 37 ** 50ö PRAKT 75
6487 37 vc AB 50ö 50
6488 38 ** 1kr vm krona, p-LYX 4-BLOCK F1100 250
6489 38 ** 1 KR LYX 200
6490 38 ** 1 kr 4, block, AB 150
6491 38 LYX 1 kr 100
6492 38 AB , 1 kr vm krona 35
6493 39 ** 5 KR LYX 175
6494 39 5 kr PRAKT 125
6495 39 AB HÖRNMARG ex. 5 kr 75
6496 40 ** 1ö , LYXc 4-BLOCK, lätt vikt i perf 120
6497 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK,F 320 100
6498 40 ** 1Ö PR-LYX 4-BLOCK 50
6499 40 PR, 1ö vm linjer 25
6500 41 ** 2Ö LYX 4-BLOCK, svårt 100
6501 46 LYX 4-block 8ö 500
6502 46 ** 8Ö PR-LYX 4-BLOCK 500
6503 46 ** 8Ö VM LINJE +KPV, PRAKT 150
6504 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 100
6505 46 PRAKT 8 ö 90
6506 46cz 8ö 4-block AB-PR alla cz 400
6507 47cx ** 10Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 50
6508 52cx ** 30Ö TJÄNSTE VM / , ab SVÅR 100
6509 54 50ö 4-block AB 50
6510 163b ** 60ö postemblem vitt ppr, LYX 1600
6511 208 ** 1KR KONGRESS, LYX 750


LÖSEN **
6512 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, prakt 90
6513 5 ** 12Ö T 14 postfrisk, bra AB 3,3,5 50
6514 1 ** 1Ö LÖSEN T 14 POSTFRISK 200
6515 1,1v 4-Block,AB, 1 ex var. F6500+ 900
6516 2 ** 3ö Lösen t 14, PR-LYX, F 3300 1200
6517 2 ** 3ö Lösen t 14, PRAKT, F 3300 800
6518 2 ** 3ö PRAKT , F 3500 600
6519 2 ** 3Ö PRAKT, lvht, F 2700 500
6520 2a ** 3Ö FRÄSCHT AB EX 3,3,5 300
6521 4a ** 6ö ab-prakt 1000
6522 4b 6ö PRAKT 4-BLOCK, F 27500 6000
6523 4b 6ö gul , PRAKT, F 5500 1100
6524 4b 6ö , AB 550
6525 4c 6ö t 14, PRAKTex 1100
6526 4c ** 6ö AB, fräscht, F 2500 400
6527 5 ** 12ö t14, PRAKT 4-BLOCK F ca 2500 450
6528 5 PRAKT-LYX, 12ö 200
6529 5 ** 12ö t14, PRAKT 200
6530 5a 12ö PR-LYX 4-BLOCK, F 2500+, 1ex v2 1100
6531 5v2 **12ö superb 4-block, pos4 V2, pos2 var 500
6532 5v2 ** 12ö t14, ab-PR 4-BL , pos2 v2 300
6533 5var ** 12ö vit fläck under 12, PR-LYX 250
6534 7bv ** 24ö olivgrå, AB med kort L, F 1700 + 250
6535 7c 24ö 4-BLOCK , AB-BA, F 7000, + 2 st v2 700
6536 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, AB-PR 500
6537 7c ** 24Ö LÖSEN T14 olivakt grå, bra AB 375
6538 7+L7v 4-BL AB, 1-2ex * 350
6539 8c Vc AB 4-block F7000 1800
6540 11 DUBBELT spegeltryck 300
6541 11 ** 1ö LYX 300
6542 11 ** 1ö svart, LYX 250
6543 11 LYXc 200
6544 11 vc AB-LYX 4-BL.,1 ex v2 150
6545 11 Spegeltryck 100
6546 11 LYX 100
6547 11-15 ** 1Ö 2sT, 3-12Ö I PRAKTEX 300
6548 11-19 ** 1,3,6,12,20.30 o 50ö i 4-BLOCK** , 3ö 2st *, F ca 4500 500
6549 11-19 ** Lösen t 13 1-50ö **, 1kr *, 1ö 4st. F 2018 ca 2200 200
6550 11-20 ** välc-pr, men 1kr *. F ca 2000 300
6551 11a1v2 lodr. 3-strip ,P-lyx, v2 i mitt 275
6552 11a1v2 ** 1ö PR-LYX 4-block, pos1 v 200
6553 11a2v2 lodr. 3-strip ,PR, v2 i mitt 140
6554 11v2 Spegeltr. 4-bl., 1 ex v2 200
6555 11v2 PRAKT 1Ö 100
6556 11v2 **2 nyanser med långt fotstreck på L F ca 360 50
6557 11v2,var ** par 1ö, vä ex v2, SPEGELTRYCK, ab-pr 200
6558 12 ** 3ö 3 olika nyanser i Praktkvalitet 250
6559 12 LYX 200
6560 12 PRAKT 4-BLOCK 200
6561 12 ** 3ö LYX 160
6562 12 Spegeltryck, 3ö 125
6563 12 Spegeltryck 100
6564 12 AB F 240 60
6565 12c ** 3ö hög karmin ,4-Block PR-LYX, SVÅR NYANS F ca 3000 600
6566 12c LYX 275
6567 12d 3ö PRAKT -LYX 4-BLOCK 550
6568 12d ** 3ö LYX 4-BLOCK, 1 ex * 500
6569 12d ** 3ö matt karminröd ,4-Block AB-PR 225
6570 12d LYX-PR 3ö 200
6571 12e ** 3ö lösen t 13 LYX 200
6572 12e 3ö 4-BLOCK , AB 125
6573 13 pr-lyx, 5 ö 150
6574 13 PRAKT 100
6575 13a ** 5ö ljusbrun, AB-PR 4-BLOCK 125
6576 13d ** 5ö olivakt brun, PRAKT 100
6577 13f ** 5ö orangebrun ,4-Block AB-PR 150
6578 13h ** 5ö mörkbrun, 2 märkesbilder 60
6579 14 LYX, 6ö 250
6580 14 PRKT 4-block 250
6581 14 PRAKT 150
6582 14 ** 6ö , prakt-LYX 150
6583 14 6öre PRAKT 100
6584 14 Vc AB, F 180 75
6585 14b ** 6ö brunaktigt orange , 4-block ,AB 1000 175
6586 14b ** 6ö brunaktigt orange ,AB , F 270 175
6587 14b,v **/* 6ö brunakt or 4-bl 2 nedr2 **, KARTONGPAPPER 125
6588 14f ** 6ö PRAKT 4-block 200
6589 14f ** 6Ö T 13, PRAKT 50
6590 14g ** 6ö orange ,4-Block PRAKT 225
6591 15 ** 12Ö LÖSEN T13, LYX 500
6592 15 LYX 400
6593 15 ** 12ö , prakt 4-BLOCK 400
6594 15 ** 12ö , ab- prakt 4-BLOCK 275
6595 15 ** 12ö ,LYX 250
6596 15 ** 12Ö LÖSEN T13, PR-LYX 250
6597 15 ** 12ö , prakt -LYX par 225
6598 15 PR-LYX 200
6599 15 ** 12ö , prakt-LYX 200
6600 15 ** 12ö , prakt 100
6601 15a ** 12ö mattröd , AB-PR 4-BLOCK 200
6602 15b ** 12Ö AB ex 50
6603 15c ** 12Ö PRAKT -LYX ex 200
6604 15d 12ö PR-LYX par , ett ex var rambrott 250
6605 15d ** 12ö röd LYX-PR 250
6606 15e ** 12ö RÖD ,4-Block AB-PR 250
6607 15var ** 12ö ,ab-pr, ram def hö ned 100
6608 16 20ö LYX 300
6609 16 ** 20ö LYX-pr 175
6610 16 ** 20ö BLÅ T 13 PRAKT 150
6611 16 PR-LYX 20ö 125
6612 16 PRAKT 100
6613 16 ** 20Ö PRAKT 100
6614 16 ** 20ö lösen t13, PRAKT 100
6615 16b ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 150
6616 16c ** 20Ö LÖSEN T 13, LYXcntr, ktspts 75
6617 16d ** 20Ö LÖSEN T 13, pr- LYXC 100
6618 16e2 ** 20ö blå LYX-PR 350
6619 16v1 ** 20Ö Lösen t 13 KARTONGPAPPAR, i denna tjocklek raritet 250
6620 16var ** 20ö 4-block, 2 märkesbilder 125
6621 17a ** 24ö AB centr, lätt veck, F 2012 4000kr 350
6622 17b ** 24ö LYX-pr 500
6623 17b ** 24ö blåakt lila LYX-PR 400
6624 17b ** 24Ö 4-BLOCK 2 VÄ EX L7v2, F 3000 300
6625 17b ** 24ö , ab-prakt 200
6626 17b ** 24Ö PRAKT centr, obet gummive 150
6627 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB 4-block, F 2250 500
6628 17d,v2 24ö rödlila, AB 4-block, F2250 ,2hö ex v2 350
6629 17d,v2 AB,4-block, 2 ex *, 2 ex v2 varav 1 **, F ca 1000 300
6630 17d,v2 24ö rödlila, par ,hö ex v2, AB F-03 1100 225
6631 17d,v2 24ö rödlila, vackert AB -(PR) 160
6632 17dv2 ** 24ö 2 märkesbilder 100
6633 18b ** 30Ö LÖSEN T 13, PRAKT 150
6634 18b ** 30ö blågrön, AB-PR 75
6635 18e ** 30ö klargrön, fint AB 50
6636 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-LYX marginal 4 block, mycket sällsynt, F ca 2200 700
6637 19 ** 50ö Lösen t 13 PR-AB hörn marginal 4 block, sällsynt vackert , 400
6638 19 **50ö Lösen t 13 hörnmarginal 10 block 225
6639 19 ** 50ö BRUNT 13 PRAKT 200
6640 19 ** 12ö , prakt-Lyx 175
6641 19c ** 50Ö gulaktigt gråbrun, bra AB 60
6642 19d ** 50ö , ab 4-BLOCK 275
6643 19e ** 50ö , ab- ba 4-BLOCK 200
6644 20 ** 1 krona blå/brun, PR-LYX 900
6645 20 ** LYX 1 KR 750
6646 20 1kr , mkt fint 4-block ,AB, F 3200 700
6647 20 ** 1KR PRAKT, F 2000 450
6648 20 ** 1KR 4 -BLOCK , 2 undre ** övre*, AB 400
6649 20 PRAKT 1 kr 375
6650 20 1 kr AB F 800 250
6651 20 ** 1 kr bra AB 250
6652 20 ** 1 kr bra AB 225
6653 20b 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 120
6654 20c ** 1 KR AB-PRAKT 225
6655 20d ** 1kr vackert AB 4-block 600
6656 20d 1 KR ** , BA centr, fräscht ex, F 800 110
6657 20var * 1kr förskjutna tryckfärger, AB-PR 150
6658 41 ** 2Ö VM LINJER, LYX 4-BLOCK 50
6659 54 ** 50Ö VM LINJER, PRAKT-LYX 100
6660 1 ** FLYGPOST 1912, LYX 4-BLOCK 900
6661 1 ** FLYGPOST 1912, hörnmarginal LYX 350
6662 1 ** FLYGPOST 1912, ab 150


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
6663 1 ** 1912 FLYGPOST, PRAKT 200
6664 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
6665 1var ** SVART MILITÄR , PRAKT, bruten ram 150
6666 1 HF1 FLYG 1912 LYX 4-BLOCK 1200
6667 1 ** Sveriges första Flygpost , PRAKT 3005- STRIP ** SVERIGE

6668 40c 2ö ph AB vågr 5-strip **, 60
6669 54a AB 5-STRIP 500
6670 54P ot. provtr vågr 5-strip 500
6671 56dv1 20ö Otandat,vågr.Lyx 1400
6672 58 30ö Oscar vågr marginal 5-strip, AB 1100
6673 59c ** 50ö blågrå, vågr 5-strip, AB-BA,13000 1800
6674 59d 50ö Oscar marginal 5-strip, AB,F 12000 2100
6675 61 5-strip 50
6676 61-64 ** 1-4ö siffertyp AB 5-strip 220
6677 61vm1 AB 5-STRIP, f 500 100
6678 62 2ö siffertyp AB F 350 125
6679 62 ** 2ö siffertyp AB 5-strip 75
6680 62bvm1 AB 5-STRIP F 1750 ++ 500
6681 62bvm1 AB-BA 5 STRIP 290
6682 63 3ö ,5-strip 20
6683 63vm1 3ö OMV VM. F900 200
6684 69 2ö vm krona 5-strip 75
6685 74v2 4ö var.skadat V , i mitt av 7-strip , **/* 40
6686 76 AB-PR F1000+ 300
6687 78 5kr Medalj vågr. 40
6688 79 LYX-SUPERB 225
6689 79 AB 75
6690 79bz 5ö Medaljong prakt 7-strip, KPV mitt på 150
6691 79bz 5ö Medaljong Hörnmarg 5-strip.AB-PR 125
6692 82a 10ö Medaljong vågr AB-PR 5-STRIP 75
6693 82a,bz 10ö vågr AB-PR 5-STRIP, KPV mitt på 125
6694 82bz 10ö Medaljong 5-strip. vackert AB 125
6695 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 110
6696 82bz 10ö Medaljong ** ab-prakt 5-strip, KPV mitt på 100
6697 85 20 ö medaljong vågr LYX 5-strip, svårt 900
6698 85 20ö PRc 5-strip ö hö hörnmarg. gumve. 325
6699 85bz 20ö Medaljong ** prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 2000+ pr 400
6700 88 30ö Medaljong ,AB 750
6701 88bz 20ö Medaljong ** ab prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 4250 700
6702 89 35ö Medaljong ,AB 600
6703 95 90ö Medaljong ** ab prakt marg 6-strip, 25
6704 97 1,98 på 5kr , 2 vm , prakt 100
6705 97bz-98 kr1,98, kr 2,12 Medaljong ** ab,ab- prakt 5-strip, KPV mitt på, F 2018 200 40
6706 101 12/65 5-strip 30
6707 102 27/55 5-strip 20
6708 103 PR-LYX, F 150 50
6709 103 PR-LYX, F 150 50
6710 104 27/80ö 20
6711 136 5-strip 75
6712 136cz ** 10/3ö Luftpost, 5-strip, prakt med KPV mitt på 175
6713 136cz 10ö Luftpost, marg 5-strip ,KPV 120
6714 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
6715 136cz ** 10/3 ö hornmarginal 5-strip vm KPV 100
6716 137 5-strip 150
6717 137 ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, PR-LYX 150
6718 137 ** 20/2ö Luftpost, LYX 100
6719 137 20ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 75
6720 137 10ö Lftpost, vågr 5-strip, AB 50
6721 137cz ** 20/2ö Luftpost, 5-strip, LYX med KPV mitt på 300
6722 137cz 20ö Lftpost, vågr 5-strip tydl kpv , AB 250
6723 139a,var **/* 3ö pos 2-4**, felperforerat 5-strip 150
6724 139a,var **/* 3Ö AGRy 5 STRIP, SKARV REMSA 100
6725 139b 3 ö.AGRG ab-pr 1750+ 600
6726 139b ** 3Ö AGRG 5 STRIP 350
6727 139b 3 öre AGRG ,AB ,F 1750 300
6728 139b,var ** 3ö , felperforerat 5-strip,en kt 200
6729 140A AB-(PR) 5 STRIP 275
6730 140Aa ** 5ö agry, fint 5-strip AB F 2017 2250 450
6731 140Aa ** 5ö grön typ 1, AGRY, 2-3, AB 400
6732 140Aa ** 5ö grön typ 1, vikt mellan 2-3, AB 300
6733 140Aa ** 5ö agrg, fint 5-strip AB F 2017 1750 300
6734 140Ab **/* 5ö grön typ 1, POS 1,3,5 ÄR *, AB 125
6735 140Ab ** 5ö grön typ 1 agrg , AB 75
6736 140Acx **/* 5ö grön typ 1, 4-str cx , pos 1o4 *, AB 500
6737 140Ca lodrätt 5-strip F 1000 + 150
6738 140Ccx ** 5ö grön typ 1 Lejon vm ppr, fint 5-strip 175
6739 140Ccx vågr 5-strip F 750 150
6740 140Ccx 5ö grön 4-sid vm linje, vågr 5-strip 150
6741 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust brunröd , pr-lyx 5-strip , OVANLIGT I DENNA CENTRERING 2400
6742 141b ** 5ö Lejon typ 1 ljust orangeaktigt brunröd , 5-strip AB F 7500 1200
6743 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , LYX 300
6744 142Aa ** POS 1+5 * 2-4 ** 5ö brun typ2 A1 PPR 5-STRIP , PR-LYX 200
6745 142Aa ** 5ö brunröd typ2, AB, A2 160
6746 142Aa **/* pos 1+3* 5ö brunröd typ2, AB, A1 rullbanderoll 150
6747 142Aa ** 5ö brun typ2 A2 PPR 5-STRIP , AB 150
6748 142Acc ** 5ö lejon brun omv vm AB-PRC 5-strip F 4500 600
6749 142Acx ** 5ö brunröd typ2, AB, 5-strip 190
6750 142Acx ** 5ö matt brunröd typ2, AB, 5-strip 160
6751 142Acxz ** 5ö brun Lejon vm /+kpv, fint AB 5-strip 600
6752 142Ecx 5-stirp AB 30
6753 142Ecx 5-stirp AB 30
6754 142Ecxz ** 5ö matt brunröd typ2, PRAKT, cxz 250
6755 142Ecxz AB 5-strip 100
6756 143A LYX 5-strip på a1 ppr med RENT TRYCK 375
6757 143Aa ** 5ö Lejon A2, fint 5-strip prakt-LYX 200
6758 143Aa ** 5ö Lejon A1, fint 5-strip prakt 150
6759 143Aa ** 5ö grön typ 2, A2ppr , AB 60
6760 143Ac rent tryck, A2,PR-LYX 400
6761 143Ac rent tryck, A2, AB F900 260
6762 143Acc PR 5-strip F900++PR 400
6763 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm bra AB 5-strip 250
6764 143Acc ** 5ö lejon grön omv vm AB 5-strip 175
6765 143Acc ** 5ö grön typ 2, cc, AB-BA, 5-strip 150
6766 143Acx 5ö grön , LYX 5-strip 125
6767 143Acx ** 5Ö grön Lejon vm linjer, PR-LYX 5-strip med plåtskarv 60
6768 143Acx PR-LYX 50
6769 143Acx 5ö grön , prakt 5-strip 50
6770 143Acxz PRAKT 140
6771 143Acxz ** 5ö mörkgrön typ 2, cxz, AB 90
6772 143Acxz ** 5ö grön typ 2, cxz, AB 75
6773 143Acxz ** 5Ö grön Lejon vm linjer, AB 5-strip 75
6774 143Ad ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip LYX 250
6775 143Ad AB 100
6776 143Ad ** 5ö grön Lejon A3 ppr, AB-pr 5-strip 90
6777 143Cc 4-sid vitt ppr F500++ 140
6778 143Ea ** 5Ö grön Lejon t13 A1, PR-LYX 5-strip 600
6779 143Ea ** 5ö grön typ 1 ,a2 ppr, 5-strip 350
6780 143Ea **/* 5ö pos 1+4* ,a2 ppr, 4-strip, ab-pr 200
6781 143Ea 5ö t 13, PRAKT, 4 ex * mittex **, F950+ 150
6782 143Eb ** 5ö grön typ 1 ,A3 ppr, 5-strip, pr-lyxc 75
6783 143Eb ** 5ö Lejon A3, fint 5-strip PR-LYX 50
6784 143Ecxz AB 50
6785 143Ecxz,v 5ö 6-strip ** var olika märkesbredd 100
6786 144Aa ** / * MITTEX *, PRAKT STRIP AGRY 950
6787 144Aa * ostpl , sign KAN 300
6788 144Abz ** 5-strip 10ö ljusgrön KPV, AB 9000 1400
6789 144Ac ** 5-strip 10ö Lejon grön på B ppr bra AB , F 2750 650
6790 144Acc *(*)-**,AB-PR F 600
6791 144Acx PRAKT 100
6792 144Acx ** 10ö grön cx ppr, ab, 5-strip 70
6793 144Ecx LYX 250
6794 144Ecxz ** 10ö grön t 13, cxz, AB ovanligt 2400
6795 145A ** 10ö 5-strip, A2 ppr, PR-LYX 300
6796 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A2ppr, PRAKT 290
6797 145A ** 10ö matt violett 5-strip, A1ppr, PRAKT 275
6798 145A ** 10ö Lejon A2, fint 5-strip PR sign BG 200
6799 145A ** 10ö matt violett 5-strip, AB, A1ppr 160
6800 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 150
6801 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip ab-PR sign BG 140
6802 145A ** 10ö Lejon A2, 5-strip AB 140
6803 145A ** 10ö Lejon A1, 5-strip AB 130
6804 145Ea HÖGSTA LYX 1500
6805 145Ea ** 10ö VIOLETT PERF. 13 ,5-STRIP ,LYX 1200
6806 145Ea AB F 1800 A2 PPR 500
6807 145Ecx AB-PR 125
6808 145Ecx 10Ö LEJON VIOLETT TYP 1 t13 cx 5-str 90
6809 145Ecx ** 10ö violett 5-strip, CX ppr, AB 60
6810 145Ecxz ** 10ö Lejon , 5-strip variant olika märkesbredder 225
6811 145Ecxz F 950 200
6812 145Ecxz ** 10 Lejon violet, linje+KPV AB 5-STRIP 200
6813 146Aa ** 10ö MÖRKT violett 5-strip, A3 prov ppr, sign GG ovanlig färgvariant 600
6814 146Aa ** 10ö ultramarinviolett A3 prov ppr, AB 5-strip 400
6815 146Aa ** 10ö violett A3prov ppr, Ab F 2000 375
6816 146Ab ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, , PRAKT 175
6817 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR-LYX 150
6818 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 70
6819 146Ac AB, Svartaktigt violett 800
6820 146Ca 10ö viol. vågr ö marg PR-LYX 5-STRIP 2600
6821 146Ca 10ö viol. vågr AB-PR 6-STRIP 2000
6822 146E ** 10ö 5-strip, A3 ppr, LYX 400
6823 146Ea ** 10ö violett t 13, PRAKT 5-STRIP 400
6824 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT 275
6825 146Ea ** 10ö Lejon , 5-strip t 13, AB 225
6826 146Ea ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, ab 150
6827 146Eb ** Lejon 10ö svartaktigt violett T 13 i PRAKT-LYX 5-STRIP, svårt 1000
6828 146Eb vc AB 5-strip f 1750 600
6829 146Eb ** 10ö violett 5-strip, A3 ppr, PRAKT-AB 400
6830 146Eb ** 10ö svartaktviolett t13 , AB plåtskarv 375
6831 147 PRAKT 650
6832 147 ** 25ö orange, 5-strip sign KAN, AB 400
6833 147 25ö orange, A2 ppr, AB 5-strip 325
6834 147 vc AB 5-STRIP 300
6835 147A ** 25ö Lejon A1 PPR AB 5-strip 300
6836 148A ** 30ö brun 5-strip position 1, 3 *, plåtskarvtecken 1 och 2 150
6837 148Aa AGRY ,AB 5-strip 100
6838 148Aa ** 30ö Lejon , 5-strip AGRY, AB 50
6839 148Aa,var 30ö AGRY**/*, mittex ** var stor färgfläck 100
6840 148Ab ** 30ö AGRY , AB-PR plåtskarv 70
6841 148Ab ** 30ö AGRY , AB F 250 40
6842 148Ab ** 30ö AGRg , pr-lyx 5-strip 40
6843 148Acx 30ö Lejon brun vm linjer AB, F 800 110
6844 148Acx 30ö vm linjer **/* mittex **, AB-PR F370 75
6845 148Acxz ** 30ö brun CXZ ppr, fint 5-STRIP 325
6846 148Acxz AB , sign BG 300
6847 148Avar 30ö plåtskarvsiffror 1-2 200
6848 149Ac PRAKT 5-STRIP, 1 ex naturlig gummifläck 1400
6849 149C ** 10ö G V en Face, AB-PR marg 5-strip 250
6850 150Aa,b,c ** 15 ö 3 nyanser fina 5-STRIP 60
6851 150var **/* 15ö pos 2,4**, felperforerat 5-strip med partiellt spegeltryck 200
6852 150var ** 15ö GV en face stor färgfläck i pannan pos 1 100
6853 151A 20Ö EN FACE 5-STRIP , AB-PR 700
6854 151A AB , ngt centr hö 600
6855 151Ac PR-LYX 2500
6856 151Ac ** 20ö G.V. En Face agrg , fint AB 5-strip 600
6857 152A 4-strip LYX centr 200
6858 152a ** 20ö Gustav II Adolf AGRG papper, AB 100
6859 152a ** 20ö fint 5-strip agrg 75
6860 152Aa PRAKT 150
6861 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip, PR 125
6862 152Aa ** 20ö G.II.A. AB-PR 5-STRIP 90
6863 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 90
6864 152Aa AB 75
6865 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 60
6866 152Aa ** 20ö G II A, agrg fint 5-strip,plåtskarv 60
6867 152Aa ** 20ö G.II.A. AB 5-STRIP 50
6868 152Aa,var ** 20ö G. II.A agrg , fint 5-strip lite extra högt 125
6869 152Ab vc , B PPR F 750 175
6870 152C 4-sid 5-strip 150
6871 153c,bz 20ö ljus violett vm kpv AB-PR 5-STRIP 750
6872 153c,bz ** 20ö vm KPV F 4500 500
6873 153cBz ** 20ö G. Vasa ljus violett vm KPV ,prakt 5-strip F 4750 1000
6874 153cbz 20ö liust violett ;vm KPV 800
6875 154 ** 110ö G. Vasa ,prakt-lyx 5-strip F 8000 1500
6876 154a Agry, AB-PR, F 8000 1900
6877 154a **/* 110ö Gustav Vasa AGRY ppr PRAKT 5-strip, pos 1+5 är *, F(2010) 6200++ 950
6878 154a **/' 110ö 3-strip, AGRY ppr,AB MITTEX** 300
6879 155 140ö Vasa, LYX svårt i dena kvalitet 2400
6880 155 140ö Vasa, AB , F 3750 700
6881 155b 140öre, 1 ex svagt ve 600
6882 155b 3 ex **,2 *,F 2800 300
6883 155bz ** 140ö G. Vasa ,AB-prakt 5-strip F 7500 1200
6884 155bz ** 140ö G Vasa med vm kpv 5-str F6500 650
6885 156 ** 35ö typ 1,A1 ppr, AB-PR 5-STRIP 1100
6886 156 ** 35ö Postemblem typ 1, A1 ppr F 5000 750
6887 156a AB-PR 1500
6888 156a A1, ABcentr 1100
6889 158 ** postemblem 40ö typ 1 , plåtskarv Ab 600
6890 159a ** 40ö typ 2 , A1 ppr, prakt 5-strip ,pos1 * 800
6891 159a 40ö typ2, PR-LYXcentr 4ex * ett **, 350
6892 159b AB, centrerat F 12000 1900
6893 159b ** 40ö 5-strip, B ppr, AB, F 13.000 900
6894 160 AB F 8000 1700
6895 161 ** 45ö Postemblem PR-LYX 5-strip 190
6896 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr, LYX 5-strip 125
6897 161 ** 45ö Postemblem PR-LYX 5-strip 110
6898 161 ** 45ö Postemblem 3st 5-strip,nyanser 75
6899 161 A2 ppr AB 50
6900 161 ** 45ö postenblem typ2 A1 ppr,ab5-strip 30
6901 162 ** 60ö 5-strip, AGRG ppr, AB 400
6902 162 ** 60ö Postemblem AB 5-strip 300
6903 163b ** 60ö vitt papper mycket gott 5 strip, 3,5x3,5x5 AB F 17500 1500
6904 165 ** 80ö postenblem t A1 ppr, LYX 5-strip 60
6905 165Bz *-**,PR-LYX, 600
6906 165bz ** 80ö vm KPV hela bokstäver 5-strip, ab 600
6907 165cc ** 80ö postemblem vm linjer , PR 5-strip 225
6908 165cx 80ö vm linjer, PRAKT 500
6909 165cx ab, vm linjer 400
6910 165cx ** /* 80ö vm / LYX 5-strip pos 2* 400
6911 165cx AB ,sign BG 300
6912 166a ** 85ö grön, PR-LYX 5strip A2 300
6913 166a PR-LYX 175
6914 166a 85 ö grön A2 ppr, PRAKT 175
6915 166b 5ö vitt ppr, PRAKT 5-strip 225
6916 166b A3 ppr , vc AB 200
6917 166b ** 85Ö A3 ppr GRÖN 5-STRIP AB 150
6918 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 50
6919 168 ** 1KR 5-strip, A1 ppr, AB 150
6920 168b PR-LYX, A2 500
6921 168b ** 5STRIP 1 kr A1 ppr, AB-PR 200
6922 168b ** 1kr Postemblem PR 5-strip, A2 175
6923 168C ** 1kr AB- PR 5strip A3 vitt ppr 500
6924 168d **/* 1Kr pos 2+4 ** A3 ppr AB-PR 250
6925 169 pr-lyx 50
6926 169a AGRG,PR-LYXc F 1500+ 500
6927 169a 110ö AGRG, AB-PR 5-STRIP 400
6928 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
6929 169b ** 110ö Postemblem PR-LYX 5-strip, A2 50
6930 169cx 110ö vm , PRAKT 110
6931 169cx AB-PRAKT 100
6932 169cxz AB-PRAKT 5-strip 350
6933 169CXZ 110ö linjer +tydl KPV, AB-PR 5-STRIP 350
6934 169cxz *-**,LYX, 4 ex *,f 875++ 250
6935 170a ** 115ö 5-strip, A1 ppr, AB 160
6936 170b1 AB 5-strip, F 1875 400
6937 170b2 PRAKT F 1875++prakt 700
6938 170b2 115ö or.akt brun, vitt ppr, AB F 1875 300
6939 170b2 **/* 1,15Kr pos 2+4 ** A3 ppr PR-LYX 200
6940 172a PRAKT A2 650
6941 172a A2, AB-PR, 2 ex *,F 1050 275
6942 172a ** 120ö Postemblem A2 5-strip, A2 200
6943 172b ** 120ö 5-strip, A3 ppr, AB 175
6944 173 A-ppr PRAKT 60
6945 173 A-ppr PRAKT 60
6946 173a AGRG, PR-LYX 300
6947 173a AB-PR ,AGRG, F 550+ 200
6948 173a ** 124Ö SVART AGRG, AB 5-s sign BG 150
6949 173a ** 140ö postenblem agrg ppr, AB 5-strip 140
6950 173Bz PR-LYX 275
6951 173bz ** 140ö Postemblem A2 5-strip, A2 125
6952 173bz AB VM KPV 100
6953 173c ** 140ö postenblem B ppr, AB 5-strip 120
6954 174b 145ö banderoll 6-strip, sign VA, PRAKT 250
6955 174b vc 5-strip F 850 225
6956 174b ** 145 Ö grön 160
6957 174b 145ö ändbanderoll strip, AB 125
6958 174Bz **140ö postembl vm KPV ,AB-PR 5-strip 190
6959 174c LYX 400
6960 174c 145ö vitt ppr, PR-LYX 300
6961 174c AB F 850 175
6962 174c ** 145ö 5-strip, A3 ppr, AB -PR 150
6963 174c **/* 145ö 5-strip, A3 ppr, AB POS 2,4** 100
6964 175A AB, rödviolett A1p. F 2000 600
6965 175A ** 15ö a1 violett 5-strip 250
6966 175Aa **/* 15ö 5-strip, A2 ppr, AB ,kt, pos2,4** 150
6967 175Aa **/* 15ö 5-strip, A1 ppr, AB , pos3** 110
6968 176A ** 15ö A2 ppr röd, 5-strip, AB 500
6969 177Aa AB, A2 F 600 170
6970 177Ab ** 15ö röd, hö ex 2ktt, PRc 5-STRIP 500
6971 177Ac2 PR-LYX 5-strip 600
6972 177Ac2 ** 15ö röd, PR-LYX 6-STRIP 450
6973 177Ac2 AB 250
6974 177Ac2 ** 15ö 5-strip, A3 ppr, AB ,ktt hö ex 175
6975 177Cb ** 15ö röd G.V profil vö. rent tryck mycket fint marginal 5-strip sign B.G , F 5000 1000
6976 177Cc ** 15Ö brun G.V. profil vä 5-strip AB 150
6977 178A ** 15ö brun G.V. prakt 5-strip 225
6978 179Aa AGRY, LYX 150
6979 179Aa AGRY, AB 100
6980 179Ac 20ö AV ppr vackert AB 5-strip, F 7500 1100
6981 179Ac,v 15 öre på AV papper och med PLÅTSPRICKA PÅ mittmärket , 3-4 EX**, 1-2 ex *, signerad Menzinsky F MINST 6500++++ 2800
6982 179Ae PRAKT 500
6983 179Ae 20ö AGRY gråakt lila, F 1200, bra AB 225
6984 179Ae ** 20 ö violett i 2nyanser G.V. t 5-strip 200
6985 179Ae,v 5-strip 2ex**+3* , pos 3 plåtspricka 275
6986 179Af B-ppr, PRAKT 750
6987 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, vm KPV 5-strip bra AB 7500 1400
6988 179AfBZ ** 20ö G V Profil vä, 5-strip vm KPV bra AB med plåtskarv F 7500 1300
6989 180a AB-PR F 2500 650
6990 180a AB F 2500 550
6991 180Aa ** 20 ö röd 5-strip A1 ppr, AB 350
6992 180Ab ** 20 ö röd 5-strip A3 VITT PPR ppr, AB 600
6993 180b LYX 5-strip 1 ex *,F 3300++ 1400
6994 180b AB, ett ex ändbanderoll 650
6995 181a AB- PRAKT F 2000++ 600
6996 181a ** 20 ö orange pr-lyxc 5-strip 375
6997 181Aa,b ** 20 ö or 5-strip A2+A3 ppr, PRAKT 400
6998 182Ab ** 25 ö röd LYX 50
6999 183a ** 25ö blå 5-strip, A1 ppr, LYX 700
7000 183b AB 2000 rullbander. 400
7001 183b ** 25Ö BLÅ 5-STRIP AB, VITT PPR 300
7002 183b **/* 25ö blå A3 ppr, 5-strip pos 2+4** 250
7003 184 PRAKT-LYX 5-strip 1800
7004 184 vc AB 5-strip F3750 900
7005 184 **/*(*) 25ö rangeA3 ppr, 5-strip pos 3*, LYX 350
7006 185a PRAKT 5-STRIP 850
7007 185a ** -* 30ö BLÅ G.V. profil vä A2 svår på A2 , AB 5-STRIP *,**,**,**,* F ca 2000 450
7008 185a ** 30ö BLÅ A1 ppr, 5-strip ,AB 350
7009 185A 25ö blå , AB 5-STRIP 325
7010 187A 35ö G.V. 4 ex *, ett **, AB, F 2700 325
7011 187c A3 PPR LYX 5-STRIP 850
7012 187c vc AB 425
7013 187c AB, med plåtskarv F 1750 350
7014 187c ** 35ö KARMIN 5-strip, A3 ppr, PR 350
7015 188a ** 40Ö BLÅ AGRY, PR-LYX 5 strip 95
7016 188a ** 40ö BLÅ G.V. profil vä Agry , pr 5-str 75
7017 188b ** 30ö blå 5-strip, A3 ppr, AB 100
7018 189 ** 40ö profil vä. olivgrön 5-strip PRAKT- LYX 1700
7019 189 ** 6-strip pos 3 * PRAKT F ca 7350 1400
7020 190a ** 5-strip 40ö grön G.V. typ2 , AB-PRAKT 1000
7021 190a **/* 40Ö TYP2 5-STRIP pos 2+4 ** , A2 PPR, LYX 750
7022 191b ** 45ö BRUN A3 ppr, 5-strip ,AB-BA 100
7023 191b *** 45ö brun G.V. profil vä AB 95
7024 191b **/* 45ö mattBRUN A3 ppr, 5-strip ,prakt pos 2+4** 75
7025 191b ** 45ö brun A3ppr F 500 60
7026 192 ** 85ö Gustav V profil vä A1, 5-strip AB 400
7027 192c PRAKT 75
7028 192c ** 50ö grå A3ppr plåtskarvlinje PR F 175 60
7029 192c AB F 150 50
7030 193 AB ,A1 F 2375 sign KAN 500
7031 193 ** 85ö Gustav V profil vä A1, 5-strip PR 375
7032 193 ** 85ö grön A2 ppr, 5-strip ,AB 300
7033 193 ** 85ö grön AB 5- str F 2500 300
7034 193a ** 115ö brun G.V. profil vä A1 , PRAKT 250
7035 194 ** 85ö grön PRAKT 5- str F 2500 600
7036 194 **/*115ö A2 ppr, 4strip ,pr-lyx pos 2+3** 300
7037 195 ** 145Ö grön, A1, PR-LYX 115? 650
7038 195 AB A2ppr 250
7039 195 ** 145Ö AB-PRAKT 5-STRIP, A1 ppr 200
7040 195 ** 145ö GRÖN 5-strip ppr, PR 200
7041 195 **145ö A2 ppr, 5-strip ,ab-pr-lyx 175
7042 195 ** 145ö grön AB 5- str , A1 F 1000 110
7043 195a A1 ppr, PRAKT F 950++ 300
7044 195a AB A1 200
7045 196 5Ö PRAKT 5-STRIP, vågr 90
7046 197cx AB , ett ex kt 275
7047 211 PR-LYX 200
7048 212cx AB-PR 5-STRIP 400
7049 216b 30ö grönblå, vågr AB, F7500 1200
7050 222 Vc AB F 4250+ 1400
7051 231 Pr, rullbanderoll 30
7052 231 PR-LYX 25
7053 231 PR-LYX 15
7054 234A AB-PR 75
7055 234A ** 5-strip 15ö Lützen, PRAKT 70
7056 234A ** 10ö LüTZEN PR-LYX 5str 65
7057 234A-37 10.15.25.90 ÖRE 2-sidiga 5- STRIP F 3550- 990
7058 234C 10ö lodr 5-strip, LYX 75
7059 234C 10ö lodr prakt 5-strip 60
7060 235A PR, 1ex plåtsprickor i marginalen 200
7061 235A PRAKT 125
7062 235A 15ö Lützen PRAKT 80
7063 235A ** 15ö LüTZEN PR 5str 60
7064 235C 15ö lodr 5-strip, LYX-PR, nedre ex kt 80
7065 236 PRAKT-LYX 275
7066 236 AB 175
7067 236 ** 25Ö LüTZEN , PRAKT LYX 5-STRIP 150
7068 236var ** 25ö LüTZEN PR 5str, blåfärgat papper 200
7069 237 LYX-PR 1300
7070 237 AB- PRAKT, 90ö 1932 900
7071 237 AB- , 90ö 1932 675
7072 237 ** 90ö LüTZEN PR-lyx 5strip 600
7073 239 5ö t 13, PR-LYX 5-STRIP 175
7074 239A PRAKT-ab 150
7075 239A AB F 300 100
7076 239E PRAKT 5-STRIP 175
7077 239E ** 5ö Postsparbanken PR 5strip 90
7078 239E AB- PR 75
7079 239E ** 5ö Postsparbanken AB 5strip 45
7080 240A-45 ** Riksdagen kpl AB-PR 5-strip F 4775 550
7081 241A 10ö riksd. PRAKT 200
7082 241A ** 10ö Riksdagen AB-PR 5str 150
7083 242A 15ö riksd. LYX 200
7084 242A 15ö t, PR-LYX 5-STRIP 150
7085 242A **15ö Riksdagen, PR-LYX 5 STRIP 125
7086 242C 15ö riksd. 4-sid 10 -block 2x5vågr PR 300
7087 242C 15ö riksdagen 4-sid vågr 6-strip, LYX 300
7088 242C 15ö riksd. 4-sid vågr 5-strip, P-Lc 1exktt 125
7089 243 PRAKT 5-STRIP 450
7090 243 25ö riksd. AB F 700 125
7091 243Cc ** 5ö 4-sidig 5-strip vågrätt, ab-pr 200
7092 244 PRAKT 5-strip 550
7093 244 35ö riksd. skarvremsa, AB-PRc F 1250 150
7094 245 60 ÖRE LYX F 1750+++ 1100
7095 245 ** 60Ö RIKSDAGEN PR-LYX 5-strip ** 600
7096 245 ** 60ö riksdagen PRAKT-LYXC 5-STRIP 550
7097 246-57 ** Postverket kpl 15st inkl 4-sidiga i 5-strip i AB-PRAKT kvalitet. Sällsynt. 3500
7098 246-57 ** 5ö-1kr 2 sidiga 4-strip serie, ( 30ö ett ex ktt) mest prakt centrering. F ca 12.000 för 4x 2 sidiga. 2000
7099 246A ** Postverket 1936 5ö pr-lyx 5-strip 100
7100 246A ** 5ö Postverket, PR-LYX 5 strip 100
7101 246A AB-PR 70
7102 246A ** 5ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 50
7103 246A ** 5ö Postverket AB-PR 5str 50
7104 246C 5ö lodr 5-strip AB-pr 50
7105 246C 5ö lodr 5-strip, PR 50
7106 246C ** 5ö 4sid postverket 5-strip bra PRAKT 50
7107 247A ** 10ö POSTVERKET, PR 5-STRIP 80
7108 247A ** 10ö Postverket AB-PR-lyx plåsk. 5str 80
7109 247A ** 5-strip 10ö Postverket, PRAKT 75
7110 247A ** 10ö Postverket AB 5strip 50
7111 247A ** 10ö Postverket AB plåskarv 5strip 40
7112 247A *(*) 10ö Postverket 1936 pr-lyx 4-strip 25
7113 247C ** 10ö 4sid postverket 5-strip LYX 200
7114 248A ** 15ö postverket 6-strip AB 115
7115 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
7116 248A ** 15ö postverket 5-strip AB 100
7117 248A ** 15ö Postverket AB 5strip 60
7118 248A ** 5-strip 15ö Postverket,AB- PRAKT 60
7119 248A *(*) 15ö Postverket 15ö pr-lyx 4-strip 35
7120 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 125
7121 248A,PI 15Ö 5-strip 2 ex 248A+ 3st 248API 100
7122 248API 15ö brottpå rockkanten, PR 5-strip 175
7123 248API 15ö , brott på rockkantF 275 90
7124 248APII ** 15ö postverket 5-strip AB, POS 5 VIT HOV 175
7125 248Av ** 15ö postverket brott på rockkanten , pr 5-strip 75
7126 248C ** 15ö 4sid postverket 5-strip AB-PR 100
7127 248C 15ö lodr 5-strip, AB 75
7128 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, F 375 + LYX, allaPI 200
7129 248C,PI 15ö vågr LYX 5-strip, 1 ex PI 150
7130 249 20öre PRAKT 375
7131 249 ** 20ö postverket 5-strip PRAKT 300
7132 249 ** 20ö postverket 5-strip, PRAKT 250
7133 249 **-* Postv, 20ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 200
7134 249 ** 20ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP 200
7135 249 ** 20ö Postverket AB 5strip 200
7136 249 ** 20ö postverket 5-strip 175
7137 250 ** 25ö postverket 4-strip, plåtskarvlinje I MITTEN LYX 200
7138 250 **-* Postv, 25ö Lyx 5-strip pos 2 o 4*(*) 150
7139 250 ** 25ö Postverket AB 5strip 150
7140 251 PRAKTc ,2st kttspts 900
7141 251 30 ö AB centr uppåt F2250 500
7142 251 ** Postverket 1936 30ö pr-AB 5-strip 450
7143 251 ** 30ö Postverket AB 5strip 450
7144 251 ** 30ö postverket 5-striP bra AB 400
7145 252 ** 35ö Postverket LYX 5strip 275
7146 252 ** 35ö postverket 5-striP bra AB 150
7147 253 ** 40ö Postverket, LYX 5-STRIP 400
7148 253 ** 40ö POSTVERKET, LYX 5-STRIP, 1 ex del av ändbanderoll 300
7149 253 40 Ö F 825 5-strip 250
7150 253 ** 40ö Postverket, PR-LYX 5-STRIP 250
7151 253 * Postv, 40ö 4-strip 200
7152 253 ** 40ö postverket 5-strip bra PRAKT 200
7153 253 ** 40ö postverket 5-strip, plåtskarvlinje 150
7154 253 ** 40ö Postverket särat 1+ 4 5strip 825 100
7155 254 45 Ö PRAKT 400
7156 254 45 Ö AB 5-strip F 900 275
7157 254 ** 45ö POSTVERKET, PR 5-STRIP, 225
7158 254 ** 45ö Postverket, PR-AB 5-STRIP 200
7159 254 ** 45ö postverket 5-strip bra ab-PRAKT 200
7160 255 50 ö, PRAKT F3000+ 1500
7161 255 ** 50ö Postverket PR 5strip 700
7162 255 ** 50ö POSTVERKET, AB-PR 5-STRIP, 600
7163 255 * Postv, 50ö 4-strip , AB-PR 125
7164 255A 50ö PRAKT 6-STRIP f 3600++ 1100
7165 256 ** 60ö Postverket PR-LYX 5strip 1200
7166 256 * Postv, 60ö 4-strip , LYX 200
7167 257 SUPERB alla i högst LYX 600
7168 257 ** 1KR Postverket, PR-LYX 5-STRIP 375
7169 257 ** 1KR postverket 5-strip bra PRAKT 275
7170 257 ** 1KR Postverket, PRAKT 5-STRIP 250
7171 257 ** 1kr Postverket PR 5strip 225
7172 257 ** 1KR POSTVERKET, PR-LYXc 5-STRIP, kt, 1 ex del av ändbanderoll 200
7173 257 * Postv, 1KR 4-strip , PRAKT 60
7174 258 PRAKT Bromma 250
7175 258 ** 50ö 5-strip BROMMA, PR 110
7176 258 50ö Bromma , 3-stripmed rullbanderoll 100
7177 258 ** 50ö Bromma AB-PR 5str, plåtsk linje 90
7178 258 ** 50ö BROMMA1936 5-strip, vikt i perf 70
7179 259-60 ** 10ö, 100ö Swedenborg, pr 5-strip 110
7180 259-60 ** 10ö, 1kr Swedenborg 5-strip 100
7181 259A Swedenborg 35
7182 259A,PI Swedenborg 10ö ,PI i mitten av pr7-strip 150
7183 259A,PI Swedenborg 10ö , pos 4 PI 110
7184 259A-60 ** 10ö AB, 100ö PR 5-strip Swedenborg 125
7185 259API Mittex "streck över 10", prakt 100
7186 259API 10ö Svedenborg pos 2 PI vikt mellan pos 2-3, ovanligt med variant 75
7187 259B1 Swedenborg, 3 sid ot. vä, prakt 5-strip 250
7188 259B2 10ö lodr 3-sid F 750 250
7189 259C LYX 50
7190 259C LODR 5- STRIP 30
7191 259CB ** CCCB 4-STRIP 50
7192 259CBCB ** BCC...CCB 12-STRIP i 24 block 4 par 175
7193 260 PR-LYX 60ö Swedenborg 5- strip 150
7194 260 100ö , PR-LYX 5-STRIP 150
7195 261-65 ** 5-strip serie Delaware alla med kpl rullbanderoll stpl Värnamo 8-4-38, ovanlitg 500
7196 261C lodrätt 5-strip 40
7197 262C Lyxc. 5-strip 100
7198 262C ** 15ö lodr. 5-strip 50
7199 263 20 Ö PRc 75
7200 266-67 ** 5+15ö G V 80 ÅR FINA 5-STRIP 60
7201 266-67 ** 5ö (ett ex*) 15ö G.V. 70 ÅR pr 5-strip 40
7202 266-68 ** 5,15,30ö 5-strip 80 år 250
7203 266B1 otandat vä, 5- strip F 1000 300
7204 266B2 otandat vä, 5- strip F 1000 300
7205 267B1 15ö otandat vä i 5-strip, F 1500 350
7206 267B2 15ö otandat hö i 5-strip, F 1500 350
7207 267C lodrätt 5-strip 50
7208 268 ** 30ö G.V. 70 ÅR PRAKT 5-strip 275
7209 268 **30Ö g.v. 80 ÅR 5-strip AB-PR 250
7210 269A ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 20
7211 269bcccc ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
7212 269C lodrätt prakt 35
7213 269C vågrätt prakt 35
7214 269CB 6- STRIP MED CB PAR F 1100 400
7215 269ccccb ** 10ö violett små siffror G.V. PROFIL hö 300
7216 270 ** 20ö röd små siffror G.V. PROFIL hö 40
7217 270-284 ** 5strip serie Profil hö 10ö-20ö, 5-50ö 240
7218 271-83 ** 5ö-50ö stora siffror G.V. PROFIL hö 125
7219 282v2 45ö brun pos3 streck kind till krage, pr 175
7220 284 50ö TRE KRONOR 40
7221 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR mest i PR-LYX 5-STRIP serie , ovanlig kvalitet 900
7222 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 750
7223 284-317 TRE KR kpl serie 5-strip 700
7224 284-317 ** 50ö-3kr TRE KRONOR5-STRIP serie 600
7225 286 LYX 60ö 60
7226 287 LYX 65ö 15
7227 288 LYX 70ö 100
7228 289 LYX 75ö 100
7229 292 5- STRIP 85ö brun 130
7230 293 5- STRIP 90ö 20
7231 295 5- STRIP 1,05kr 30
7232 296 LYX 1,10 kr 200
7233 296 1,10 kr violett , TRE KRONOR 100
7234 297 LYX 1,15KR 20
7235 298 PR, 1,20 kr rosalila 75
7236 299 1,20 kr ljusblå 100
7237 300v1 ** 140ö TRE KRONOR MED FUORESCENS , PR-LYX 5-STRIP, MYCKET SÄLLSYNT (första gången på 30 år som jag har ett 5-strip på auktionen) F 17.500kr 4000
7238 301 LYX 1,45 kr 150
7239 301 1, 45 KR 95
7240 302 LYX 1,50 rödviolett 60
7241 302 1,50 kr rödviolett 30
7242 303 LYX 1,50 kr brun 30
7243 304 PR 1,70kr röd 25
7244 305 LYX 1,75 KR 350
7245 305 1,75 KR TRE KR 100
7246 306 LYX 1,80 kr mörkblå 75
7247 306 1,80 kr mörkblå 50
7248 306 ** 1,80 kr TRE KR, LYX 5-strip 50
7249 307 LYX 1,85 kr blå 125
7250 307 1,85 kr blå 100
7251 310 LYX 2,10 kr blå 300
7252 310 ** 2,10 kr TRE KR, LYX 5-strip 150
7253 310 2,10 KR 125
7254 311 PR-LYX 2,15 kr olivgrön 125
7255 312 2,30 KR, LYX 300
7256 312 2,30 kr brun 175
7257 314 LYX 2,55 ö röd 100
7258 315 LYX 2,80 kr röd 30
7259 316 LYX 2,85 kr orangeröd 100
7260 317v Flourescens,godkänd av Gummesson, F4000, 1200
7261 318-19 ** LING 5Ö + 25Ö 5-STRIP 30
7262 318-19 ** Ling 5,25ö 5-strip PR-LYX 25
7263 318B1 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
7264 318B2 Ling 5ö ot vä 5-strip F 1250 290
7265 318C PR-LYX Ling 4 sid 35
7266 318C Ling 5ö 4-sid lodrät 5-strip 25
7267 319 25ö Ling 40
7268 320-23 ** 10, 15, 30 ,50ö1kr Berz Linne 5-strip 500
7269 320-323 ** Vetenskapsakademien 4 olika 5-strip 500
7270 320B1 Berzelius 10ö otandad vä prakt 5-strip 1500
7271 320B1 10ö Berz. pr centr Lyx marg mycket svår 1200
7272 320B2 10Ö OTANDAT HÖ, F 6500, prakt 1500
7273 320C 5-STRIP CCCCC, PRAKT 80
7274 320C Berzelius 10 ö lodrätt 5-strip 50
7275 321B1 15ö Linné lodr.3 sid. Pr, en kht 200
7276 321B2 Linné prakt 5-strip otand hö, F 875 250
7277 321C 15ö Linné 5-strip lödrätt, prakt 90
7278 322 ** 30ö 5-strip Berzelius, PR-LYX 350
7279 322 30ö, PR-LYX 325
7280 322 ** 30ö Berzelius, prakt 5-strip 275
7281 323 50ö, LINNÉ LYX 400
7282 323 ** 50ö Linné PR-LYX 5-strip 300
7283 323 ** 50ö Linné, prakt 5-strip 275
7284 323 ** 50ö 5-strip LINNÉ, PR 250
7285 324-25 ** Bellman 5,25ö 5-strip PR 25
7286 324-25 **BELLMAN 5, 35ö 5-strip 20
7287 324B1 Bellmann 3-sid ot. vä. pr5-strip F 800 200
7288 324B1 3s lodr, pr utseende,ålders gummi 100
7289 324B2 Bellmann 3-sid ot. hö. pr 5-strip F 800 200
7290 324B2 dito ot.hö, ålder gum, ngt särat 50
7291 324BC 6-strip BCCCCC 225
7292 324Bc ** BELLMAN 5ö, 6-strip BCCCCC 100
7293 324C Bellmann 4-sid VÅGRÄTT 50
7294 324C Bellmann 4-sid LODRÄTT 5-strip 35
7295 324CB ** BELLMAN 5ö, 6-strip CCCCCB 300
7296 324CB 6-strip CCCCCB 225
7297 324CB 6-strip ccccCB, bellman 200
7298 325 PR Bellman 35 ö 20
7299 326-27 ** 15ö, 50ö SERGEL, 5-strip , PR-LYX 500
7300 326A 15 ö Sergel PRAKT 150
7301 326A 15Ö SERGEL F 300 90
7302 327 50 öre SERGEL PR 1500+ 500
7303 327 ** 50ö 5-strip SERGEL, LYX 450
7304 328-29 ** BIBELN 5-STRIP 15, 90Ö 300
7305 329 90 Öre BIBELN PR-LYX F 1600 450
7306 330-31 ** SKANSEN 5-STRIP 10Ö+ 60Ö 200
7307 330A F 200 10ö Skansen 50
7308 331 60 öre SKANSEN PR 325
7309 331 ** 60ö 5-strip SKANSEN, AB-PR 200
7310 332A '** 5KR SLOTTET 5-STRIP 40
7311 333-34 '** 5ö+1kr( P-LYX) HAZELIUS 5-STRIP 175
7312 333A,var 5ö Hazelius,mittex "komma under trekr" 100
7313 334 ** 1 KR 5-strip HAZELIUS, PR 200
7314 334-333 ** Hazelius 1kr o 5Ö 5-STRIP 200
7315 335-36 ** 15ö + 120ö BIRGITTA, 5-STRIP 500
7316 336 120ö Birgitta PR-LYX F 2875 ++ 950
7317 336 PRAKT 120ö Birgitta 750
7318 336 ** 5 STRIP 120ö Birgitta, LYX 700
7319 336 ** 1,20 KR 5-strip BIRGITTA, LYX 600
7320 336-335 ** 120ö BIRGITTA rullbanderoll 5-STRIP 700
7321 336-37 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip LYX 700
7322 336-37 ** BIRGITTA 5,120ö 5-strip PRAKT 350
7323 337C 4-sid Svanar med marginal, Lyxc 1600
7324 338-39 ** 20ö + 40ö Tessin prakt, 5-STRIP 400
7325 339 40 Ö TESSIN F1450 475
7326 343 ** 60ö SCHELE , LYX 300
7327 343 ** 60ö 5-strip SCHELE, LYX 200
7328 344-46 ** 20, 30, 60Ö G.GV. 85ÅR, 5-STRIP, p-l 50
7329 347-48 ** 10, 90ö PRAKT-LYX skyttet 200
7330 348 90ö skyttet, LYX 150
7331 348 90ÖSKYTTET 100
7332 349-50 ** 5Ö, ab-pr 120ö LYX , Montelius 175
7333 350 ** 120ö 5-strip MONTELIUS, LYX 150
7334 351-52 ** 5Ö, ab-pr 60ö LYX , Sjökartan 175
7335 352 60 Ö SJÖKARTAN 150
7336 353-357 ** Flottan 1944 10ö-90ö, 90ö LYX 250
7337 353-57 ** 10ö-90ö PR- LYX , FLOTTAN 250
7338 355 PR 30ö blå Flottan 15
7339 356 PR 40ö Flottan 20
7340 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
7341 357 PRAKT 5-strip 90 ö FLOTTAN 250
7342 357 ** 90ö 5-strip FLOTTAN, PR- LYX 125
7343 357 90Ö fLOTTAN 5-STRIP ** 125
7344 357 90öre 5 strip 110
7345 358A ** 20Ö RÖDA KORS , PR-LYX 15
7346 358DPII 5-STRIP mittex dp runt korset, PR 125
7347 359-60 ** 5ö, 60ö , PRESSEN PR-LYX 100
7348 360 60 ö PRESSEN 150
7349 361-62 ** 20, 90Ö RYDBERG, PR-LYX ,5-STRIP 100
7350 364 40 Ö ,Sparbanken LYX 30
7351 365-67 ** LUND 15,20,90Ö PR-LYX 5-STRIP 100
7352 367 90 ö LUND F 375 125
7353 374-75 ** Gjejer 5,90Ö PR 5-STRIP 50
7354 375 Gjejer ** 90ö pr 5-strip 60
7355 378 5-STRIP 60ö rödviolett , GV 40års jub 30
7356 410 ** G V typ1 30 ö röd , svår 175
7357 439 5-STRIP 40ö Polhem 10
7358 447 5-STRIP 40ö blå Idrott 20
7359 448 5-STRIP 1,40 kr brottning 60
7360 450 5-STRIP 1,70kr röd STHLM 700 år 40
7361 452 5-STRIP 40ö 20
7362 455 5-STRIP, 1kr blå 150
7363 458-66 50-95ö Hälristni. vågr 5-strip, PR-LYX 160
7364 459 5-STRIP 55ö röd Hällristningar 20
7365 461 5-STRIP 65ö Hällristningar 20
7366 463 5-STRIP 75ö Hällristningar 35
7367 466 5-STRIP , LYX 95ö Hällristningar 80
7368 477 5-STRIP1,40 kr Atterbom 70
7369 480 5-STRIP40 ö grön Ryttar OS 60
7370 482 5-STRIP 40ö blå Norden 1956 15
7371 485 5-STRIP 40ö orange Järnvägar 35
7372 486A 5-STRIP 30ö blå Sjöräddningen 70
7373 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
7374 489 5-STRIP 1,40 brun Helikopterpost 100
7375 491 5-STRIP 40 ö olivgrön sjöpost 60
7376 494 5-STRIP1,20 kr Fotboll 30
7377 496 5-STRIP 30ö Götstålet 60
7378 506 5-STRIP 1,40 kr Domänverket 70
7379 508 5-STRIP 1,70 kr Arrhenius 90
7380 510 5-STRIP 80ö brun Världsflyktingåret 50
7381 516 5-STRIP 1,40 kr Fröding 40
7382 523 5-STRIP 1,40 kr PILO 90
7383 525 5-STRIP 90ö Alströmer 20
7384 533 5-STRIP 60
7385 535 5-STRIP 70
7386 547 5-STRIP 50
7387 563v1 Posthorn 1965, med flour., 5-STRIP 250


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **


5 - STRIP ** LÖSENRULLAR 100 i var om ej annat står.

7388
174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
7389
144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
7390
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7391
144Ecx 1 50 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 600
7392 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
7393 146Ab 10ö Lejon typ 2, rulldel om 55st med banderollen. A3ppr F 4200 350
7394 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
7395 168b 1 kr postemblem, rulldel om 50st med banderollen. A1ppr F 10000 800
7396 182 25 ö röd GV profil vänster 110
7397 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
7398 182 25 Ö RÖD G VI 100
7399 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
7400 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
7401 232 50ö LUFTPOST 1932 150
7402 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
7403 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
7404 273 Nobel 30ö 100 rulle, F 2200 200
7405 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
7406 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
7407 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
7408 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
7409 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
7410 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
7411 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
7412 281 40ö olivgrön F 900 125
7413 282 45ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 125
7414 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
7415 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
7416 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
7417 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
7418 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
7419 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
7420 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7421 293 90öre TRE KRONOR 250
7422 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
7423 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
7424 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7425 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
7426 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
7427 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
7428 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
7429 305 1,75KR TRE KR 4000
7430 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
7431 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
7432 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
7433 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
7434 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
7435 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
7436 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
7437 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
7438 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
7439 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
7440 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
7441 373 30ö NOBEL F 2000 300
7442 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
7443 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
7444 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
7445 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
7446 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
7447 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
7448 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
7449 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
7450 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
7451 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
7452 392 30Ö UPU 1949 50
7453 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
7454 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
7455 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
7456 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
7457 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
7458 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
7459 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
7460 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
7461 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
7462 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
7463 417 40ö grön GVI typ I 150
7464 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
7465 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
7466 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
7467 421 30ö Blå GVI typ III 150
7468 425 40ö blå 90
7469 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
7470 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
7471 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
7472 430 45ö blå G.VI .A 90
7473 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
7474 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
7475 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
7476 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
7477 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
7478 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
7479 439 40ö POLHEM 100
7480 439 45ö Polhem 100 rulle 100
7481 440A Petri 25ö 100 rulle 75
7482 442-44 G VI 70år F 1200 150
7483 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
7484 446 15 öre D.O. F 600 100
7485 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
7486 447 40 öre D.O. F 1200 250
7487 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
7488 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
7489 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
7490 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
7491 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
7492 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
7493 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
7494 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
7495 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
7496 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
7497 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
7498 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
7499 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
7500 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
7501 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
7502 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
7503 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
7504 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
7505 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
7506 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
7507 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
7508 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
7509 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
7510 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
7511 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
7512 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
7513 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
7514 489 40ö SJÖpost 1958 750
7515 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
7516 490 15ö SJÖpost 1958 100
7517 494 120ö VM I FOTBOLL 300
7518 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
7519 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
7520 502 RÖDA KORS 1959 80
7521 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
7522 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
7523 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
7524 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
7525 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
7526 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
7527 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
7528 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
7529 522-23 PILO 30, 140ö 500
7530 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
7531 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
7532 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
7533 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
7534 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
7535 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
7536 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
7537 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
7538 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
7539 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
7540 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
7541 681 45ö NOBEL 1969 100
7542 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
7543 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
7544 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
7545 823-24 Väderlekstjänsten 65ö SX rulle 100st 100
7546 847-48 75ö ALLMOGEMÅLNINGAR 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle f CA 1500 300
7547 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
7548 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
7549 906-07 Sveriges Radio 100 rulle 50 SX par 75
7550 938-39 75ö SCOUTING 1975, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 200
7551 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
7552 1038 BJÖRN 200X1,15KR Art nr 7810.10, vacker frankering 200
7553
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
7554
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
7555
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
7556
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
7557 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

7558
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 17par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 34 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 340 märken i ark 2st knr i nedre marginalen samt cyls1 och cyls 2. UNIKT OBJEKT? 2500
7559
½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
7560
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen . ett p märke med riss, ca 5 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 1200
7561
EWERTS PROV MÄRKE i grå färg felcentrerat ark med 7par otande mellan 2 märken, felperforerade genom märkesbilden vertikalt , 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 140 märken i ark knr i nedre marginalen samt cyls 2. ,Ett par delvis otryckt., vä marginal ett par med några särade tänderUNIKT OBJEKT? 1000
7562
EWERTS PROV MÄRKE i ljus rödbrun färg felcentrerat ark med 6par otande mellan 2 märken, 14 märkesbilder i bredd 10 lodrätt .dvs 120 märken i ark knr i nedre marginalen . 5 märken tunna , ca 25 märken med lite rödbrun " abklatsc" UNIKT OBJEKT? 800
7563
NR 61, 2ST ARK I OLIKA NYANSER 1Ö SIFFERTYP 1891, det ena delvis särade tänder på mitten, marginalerna är hela. F MINST 6500 500
7564
95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
7565
25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
7566 54v2 ** 10ö Oskar i 100 ark med spegeltryck , 3 tejpfläckar i övre marginal berör 5 märken ca 1mm i överkanten, märkena särade på mitten mensidomarginalen intakt, ytterligare lite särade tänder mot övre marginal. Många PRAKT LYX märken. F ca 25000 2500
7567 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
7568 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
7569 61,62,63 1,2, 3 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i , några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. F ca 10000 700
7570 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
7571 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
7572 61-64 ** 1-4ö siffertyp MARGINAL 20 BLOCK 10 vågrätt x 2 lodrätt. F 4400:- BRA KVAL 500
7573 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
7574 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
7575 62 2ö halvark , F 3500 400
7576 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
7577 68-70 ** Lilla riksvapnet 1,2,4ö med vm krona i välcentrerade 100 ark 1100
7578 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
7579 69 2ö,halvark 50 st 325
7580 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
7581 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
7582 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
7583 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
7584 71-74 100 ST HELARK 1200
7585 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7586 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7587 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
7588 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
7589 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
7590 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7591 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
7592 76 10ö medaljong vm krona pr-lyx centretrat ark. 2500
7593 97 Halvark 50 st, AB-PR 250
7594 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
7595 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
7596 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
7597 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
7598 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
7599 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7600 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
7601 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7602 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7603 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
7604 140Ca ** 5ö grön Lejon typ 1 i 100 ark hö sida ktt och vä sida 5 ex ktt, F för 85st ca 30000:- 1500
7605 143Cc 5ö typ 2 , ½ark AB-PR, 50st , ca F 4500 1100
7606 149C ** 10ö G.V. En Face 45 st i arkdel , cyls 1-2 i övre marginal, F 2018 13.500 kr 700
7607 151Cbz ** 20ö G.V. En Face 30 10 vågr 3 lodr, övre 10 med BZ ( 2 är*, samt en bz ft ) , 2st ej bz är def (riss )F 2018 för 7st bz 12600 och 18st 151C 12600= 25.200 kr 1500
7608 197-198 ** 10ö Kongress 40 ark 10 mellersta med tejpfläckar , 30st ok med flera Prakt , 15ö Kongress 40 ark något särat på mitten flera PR-LYXEX 300
7609 212-13 ** 10ö-15Ö UPU 1924 2X helark 40st i var AB-PRAKT F 4200 400
7610 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000


TJÄNSTE ARK
7611
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
7612 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
7613 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
7614 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
7615 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
7616 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
7617 39 5kr stpl STH 19-9-1914, F 25x250= 6250 900
7618 39 5kr stpl STH F 25x250= 6250 600

1 LÖSEN ARK
7619
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

7620
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
7621 7R 5 öre Medaljong rättvänt , mycket fint fräscht häfte 6000
7622 7R 5 ö Medaljong fint fräscht häfte , rättvänt. Välcentrerade märken, F 17000 4500
7623 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
7624 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
7625 9o 20X 7Ö MEDALJONG , 5 ex BZ 55
7626 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
7627 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, bra 45
7628 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
7629 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, fint 40
7630 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
7631 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
7632 10o 20X 12ö MEDALJONG , 5 ex BZ 60
7633 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
7634 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
7635 10o,r 12ö Medaljong Häfte, omv, +rättv.10 ex KPV i var, fina 95
7636 13o G. II A , vackert häfte 4st KPV, F 4880 650
7637 14 ** 20Ö EN FACE, häfte vikt vid klammern , endast ett 10block men i fin AB-PRAKT centrering. F 7000 för 10 st 700
7638 14AO 20x20ö G. V. EN FACE, VF booklet 2600
7639 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte, bra 40
7640 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
7641 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
7642 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
7643 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
7644 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
7645 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
7646 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
7647 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
7648 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
7649 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
7650 18I 20x 10ö Lejon typ1, 1926, lätt veck i omslag F 3200 300
7651 21o NYSKICK, F 2500 800
7652 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
7653 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
7654 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
7655 21R G. V. 70 ÅR, MKT FINT 700
7656 21r G.V.70 ÅR. 1928 fint häfte 700
7657 21R G.V 70 ÅR, BRA HÄFTE 600
7658 21r omsl. framsida har varit vikt 475
7659 23-24r 10, 15ö 2 bra rättvända häften 450
7660 23o 10 Öre Lützen, vc 325
7661 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
7662 23O 10 ö Lützen bra häfte, P-LYXc MÄRKEN 175
7663 23O 10 Lützen , AB-PR 150
7664 23o 10ö Lützen bra häfte 125
7665 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
7666 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
7667 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
7668 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
7669 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
7670 23R 10ö Lützen , PR-LYXc , riss i omslag 75
7671 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
7672 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
7673 24r 15ö Lüzen , fräscht häfte 550
7674 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
7675 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
7676 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, lyxfräscht 400
7677 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
7678 25IIr Postsparb. 5ö P-LYXcentr, obet spår av blyertsradering, annars mkt fräscht 200
7679 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
7680 26 5ö Riksdagen 1935, fint häfte 175
7681 26o 10ö Riksdagen 1935, ok häfte F 1200 125
7682 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
7683 26R 5 Ö Riksdagen ,LYXc. obet pprfasts på baksidan vid klammern annar mkt fräscht omslag. 175
7684 27 10ö Riksdagen 1935, ok häfte 150
7685 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
7686 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
7687 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
7688 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
7689 29 5ö Postverket, fint välc häfte 140
7690 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
7691 29PI 5ö streck i 5 (pos 16), F+400, fräscht 425
7692 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
7693 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
7694 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
7695 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
7696 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
7697 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
7698 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
7699 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
7700 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
7701 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
7702 31 15ö Postverket, häfte nyskick , F2000+ 400
7703 31 8ex P1,delvis släppt 300
7704 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
7705 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
7706 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
7707 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
7708 31PII ett ex PII. 650
7709 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
7710 32O 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ . PRAKT 1000
7711 32r 15Ö BRUN G V PROFIL VÄ .lätt vikt vid klammern. F 3500 450
7712 33BCo Swedenborg 3+4sid , PRAKT , märkena med SPEGELTRYCK. 600
7713 33CBo omv prakthäfte 750
7714 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
7715 33CBo SWEDENBORG 4+3sid omv, PRAKT 500
7716 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
7717 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
7718 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
7719 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
7720 33CCo Swedenborg 4+4sid , BRA HÄFTE 150
7721 33CCo 10ö Swedenborg 150
7722 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
7723 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
7724 33CCr 10 ö Swedenborg fint 4+4 sid häfte 175
7725 33CCr Swedenborg, bläcknot 29-1- 1938 80
7726 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
7727 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
7728 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
7729 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
7730 34CB BREDA MARGINALER 750
7731 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
7732 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
7733 34CB BRA HÄFTE 500
7734 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
7735 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
7736 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
7737 34CB K nr.,GODK. MARG 350
7738 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
7739 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
7740 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
7741 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
7742 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
7743 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
7744 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
7745 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
7746 35CB LYX-pr 800
7747 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
7748 35CB ÄKTA men ngt smal 500
7749 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
7750 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
7751 35CB 15ö Delaware, LYXMARGINAL, bra4000 500
7752 35CB Nya Sverige 15ö, litet hörnveck på omslag annars fint 400
7753 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
7754 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
7755 36BC 5ö G.V. 80 år, prakthäfte, LYX marg 950
7756 36BCO G.V. 80år, 5ö PR marginaler, ett ex ktt 400
7757 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
7758 36BCR G.V. 80år, 5ö LYX marginaler, omslag lätt vikt vid klammern 600
7759 36CBO G.V. 80år, 5ö PR -lLYXmarginaler, 600
7760 36CBR G.V. 80år, 5ö lyxmarginaler, omslag litet hörn ve i övre hö hörn 600
7761 38BCR LING 5ö 3+4 sid rättv häfte lätt vikt vid klammern, SUPERBA LYX MARGINALER. Fint 650
7762 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
7763 38CBr 5 BREDA, 5 Smala par 750
7764 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
7765 38CCo Omv prakt-lyx 300
7766 38CCr LING 5ö, fräscht, vikt vid klammern 175
7767 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
7768 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
7769 39BCr 10ö GV små siffror, superb marg, p-lyx 2800
7770 39CBo 10Ö SMÅ SIFFROR BRA MARG omv. 1500
7771 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
7772 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
7773 39CCo Nyskick 200
7774 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
7775 39CCr obet gemspår 150
7776 39CCr små sifror, omslagsveck 110
7777 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
7778 40BCo 1939 Berzelius 20 × 10 öre violett, 3+4-sid PRAKT HÄFTE F 17000 3000
7779 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
7780 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
7781 41AaBCr Linné 15ö LYXcentrerade märken prakt marginaler, omslag lätt vikt vid klammern. F 17.000:- 2900
7782 41ACBo LINNÉ 15Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYXKVAITET och 5 par något smal marginal, häftet lätt vikt vid Klammern. F 17.000 1500
7783 42CCxa 10ö G.V. profil hö. bra häfte 250
7784 42xaBCo 10ö stora siffror 3+4sid omv prakt centrerade inlagor med godkända marginaler. 2500
7785 42ybBCo 10ö G.V. profil höger stora siffror, superfräscht häfte med 5st PRAKT marginaler och 5 godkända. marg 3200
7786 43B,BC 5ö Bellman 4-block kar i omslag 250
7787 43BCBr BELLMANN 5Ö 4+3SID PAR 5 ST i PR-LYX marginal och 5 par ok godkänd. F 7000 750
7788 44BCR 20 par slottet 332BC i mycket fint häfte . Sällsynt. ett märke med hörnveck. Toppfräscht felfritt omslag. 15000
7789 45 20KR 4 SID SVANAR 2X 10 ST i fina inlagor dock stämplade märken STOCKHOLM 3 30-9-48, full gummering och helt intakt häfte. 1000
7790 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
7791 48A postmästarhäfte med ritsar 150
7792 49 LANDSTORMSHÄFTE 10 x5ö, 10x 10ö, fint fräscht häfte. Sällsynt 15000
7793 52b Linnè 15ö prakthäfte , F 4200 700
7794 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
7795 54x 20x10ö violett G.V. stora siffror F 400 75
7796 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
7797 54xa 20x 10ö G.V. profil hö. BB, PR-LYX 150
7798 54xa GV 10ö violett, CYLS 1H 125
7799 55 Cyls 1, Sergel 900
7800 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
7801 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
7802 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
7803 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
7804 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
7805 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
7806 55b 20x15Ö SERGEL BB, PR-LYX 400
7807 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
7808 56b 5ö matt gulakt. grön G.V. profil hö. ,VF 50
7809 57 Cyls 1, obet sär. tänder 200
7810 57 BIBELN 15ö 1941, CYLS 1, ab, very fine 160
7811 57 ett märke saknas,prlyx 150
7812 57 20x15Ö BIBELN BB, PR-LYX 125
7813 57v "III" ett ex saknas F 805 175
7814 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
7815 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
7816 58 20x10Ö SKANSEN BB, FINT 110
7817 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
7818 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
7819 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
7820 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
7821 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
7822 60A Birg. 8 par F 480 100
7823 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
7824 61 Cyls 2, obet särad tander 20
7825 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
7826 62 20X 20Ö Nationalmuseum 150 år, PR 90
7827 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
7828 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
7829 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
7830 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
7831 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
7832 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
7833 64 Cyls2 h F 600 200
7834 64 5ö SCHELE, LYX 195
7835 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
7836 64 SCHEELE CYLS 2V, PRAKT 195
7837 64 SCHELE , bra F 500 150
7838 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
7839 64 Schelle, prakt 125
7840 64 cyls 2h, i par saknas 100
7841 64A 5ö SCHEÉLE, PRAKT 120
7842 65 G V 85 år, cyls 2,lyx,1800 700
7843 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
7844 65 G V 85 år, välcentr märken 300
7845 65 Kungens 85års jub , cyls 1, F 2200, pr 300
7846 66 spegeltryck 20 märken 200
7847 66 Cyls 1 h, oglättat 75
7848 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
7849 66 SKYTTET 10ö , CYLS 2 PRAKT 40
7850 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
7851 67 Montelius, cyls 1v, prakt 90
7852 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
7853 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
7854 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
7855 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, CYLS2v, 50
7856 67 Montelius 5ö 40
7857 68 cyls 2h 95
7858 68 SJÖKARTAN CYLS 1h, bra 75
7859 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
7860 68 Sjökartan 5ö prakt 70
7861 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
7862 69 LYX 125
7863 69 FLOTTAN 10ö , PRAKT, CYLS 2 65
7864 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
7865 69 Cyls 2 , ktt 50
7866 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
7867 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
7868 70 Cyls 2, LYX 300
7869 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
7870 70 20ö FLOTTAN , LYX 300
7871 70 cyls 1h, nyskick 225
7872 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
7873 70 20ö FLOTTAN 1944, CYLS 2 175
7874 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
7875 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
7876 72 cyls 1h F 660 225
7877 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
7878 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
7879 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
7880 72 Röda Korset 20ö bra 150
7881 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
7882 73 Pressen, CYLS 2vä 35
7883 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2, lyx 35
7884 73 LYX 30
7885 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
7886 73 Pressen ,fräscht 20
7887 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
7888 74 Rydberg, LYX 125
7889 74 pr-lyx centrering 110
7890 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
7891 74 V. Rydberg F 250 80
7892 75 sparbanken CYLS 1 40
7893 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
7894 75 Sparbanken 10ö, 2st Cyls 1, cyls2 25
7895 75 Sparbanken 10ö 20
7896 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
7897 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
7898 76 Lund 15ö pr-lyx 50
7899 76 15ö Lund, Cyls1 50
7900 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
7901 76 Cyls 1, centr. hö 30
7902 77 Cyls 1h , prakt 150
7903 77 LUND 20Ö CYLS 2, LYX 130
7904 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
7905 77 nyskick 100
7906 77 cyls 2 100
7907 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
7908 77 20ö LUND, prakt 100
7909 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
7910 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
7911 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
7912 77 20ö LUND , AB-PR 70
7913 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
7914 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
7915 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 2, PR 25
7916 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
7917 79A
20
7918 79B pr 20
7919 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
7920 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
7921 80 cyls 1h , pr-lyx 140
7922 80 Lyx , NOBEL 125
7923 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
7924 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
7925 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
7926 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
7927 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
7928 81 5ö GEIJER CYLS 2 , PRAKT 25
7929 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
7930 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
7931 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
7932 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
7933 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
7934 83 20ö GV 40års jub 20
7935 85 Pionjärjubiléet 30
7936 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 1 30
7937 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
7938 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
7939 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
7940 86-87 F 140 50
7941 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
7942 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
7943 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1h 30
7944 88 cyls 1h 60
7945 88 Strindberg 35
7946 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
7947 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
7948 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 1, AB-PR 30
7949 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
7950 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
7951 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
7952 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
7953 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
7954 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
7955 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1h 20
7956 92 G.VI . ADOLF 10ö grön, AB-PR 20
7957 93 cyls 2, prakt 85
7958 93A 20x25ö grå typ1 , CYLS 1, LYX 50
7959 93A 20 x 25 Ö 30
7960 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
7961 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
7962 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
7963 94 polhem cyls 2 40
7964 94 POLHEM 25Ö 25
7965 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
7966 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
7967 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
7968 95 cyls 2, pr 160
7969 95 Petri Cyls 1 130
7970 95 cyls 2 130
7971 95 Petri F 350++, 125
7972 95 Petri 1952, cyls 1 120
7973 95 PETRI CYLS 1, PR 100
7974 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
7975 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
7976 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
7977 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
7978 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
7979 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
7980 96 G.VI.A 25Ö RÖD, PRLYX 70
7981 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
7982 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
7983 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
7984 97 cyls 1, lyx 20
7985 97 Cyls 2 20
7986 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
7987 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
7988 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
7989 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
7990 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
7991 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
7992 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
7993 100B2 20X 20ö G.VI. grå typ1, Grått omslF1800 350
7994 101 Idrottsrörelsen F 150 50
7995 101 cyls1 40
7996 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
7997 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
7998 102 cyls1 50
7999 102 Cyls 2 50
8000 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 1 50
8001 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
8002 102 Stockholm 700 år F 120 40
8003 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
8004 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
8005 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
8006 104 cyls 1h F 180 65
8007 104 TELEGRAFVERKET 60
8008 105 cyls 2, pr 100
8009 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
8010 106B1 20x25ö G.VI. blå x=139mm, PRAKT 100
8011 106B1 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , SNEDSTRECK 70
8012 106B2 20x25ö blå typ1 , LYX 40
8013 106B2 25ö BLÅ G.VI . A.,1952 , 15
8014 108 Cyls 1, lyx 100
8015 108 Cyls 2, lyx 95
8016 108 Cyls 1 80
8017 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 2 65
8018 108 Lenngren f 200 60
8019 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
8020 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
8021 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
8022 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
8023 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
8024 110A Atterbom F 220 75
8025 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , CYLS 1, P-LYX 50
8026 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
8027 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
8028 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
8029 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
8030 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
8031 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
8032 114 25ö JÄRNVÄGEN , VF 25
8033 115B Sjöräddningen F 350 115
8034 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
8035 115B Sjöräddningen 1957,utan sneds , pr 60
8036 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
8037 117C1b 20x30ö G.VI. blå typ2, havfet linje 31mm 200
8038 117C1b 30ö blå G.VI. 31mm snedsr /I, pr 160
8039 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
8040 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
8041 118A1b 20x20ö G.VI. grå typ2, PRAKT /!, F 1000 250
8042 118B 20ö grå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 55
8043 118C2 20x25ö grå G VI A typ 2, pr-lyx 75
8044 119A1 Helikopterpost 20x30ö, med snedstreck F 400 80
8045 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
8046 120B 15ö röd, SJÖPOST, utan snedstreck 15
8047 122a 20ö VM I FOTBOLL , snedstr, prakt 20
8048 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
8049 124 Lagerlöf F 100 35
8050 130 ARRENIUS 30
8051 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
8052 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
8053 135 BRANTING 15ö 15
8054 136 SAS ,F 80 25
8055 136o SAS omv, CYLS 2 35
8056 136O SAS 40ö 15
8057 136R SAS 40ö 15
8058 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
8059 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
8060 140 30Ö PILO 40
8061 142 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 20ö 15
8062 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
8063 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
8064 147A 20 x 25ö brun G.VI.A. LYX centr 30
8065 147A1 20x25ö brun, PRAKT 40
8066 147A1 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
8067 147B 25ö Brun G.VI . A.. typ 3, LYX 25
8068 148B 20x35ö blå, 36,5 mm skiljelinje, BRA 30
8069 148B 20x35 ö blå G.VI. prakt 30
8070 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
8071 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
8072 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
8073 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
8074 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
8075 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
8076 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
8077 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
8078 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
8079 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
8080 160 Nobelpris 1903 F 100 35
8081 166A 20x 30 ö violett 35
8082 166Bb 20x30ö viol G.VI. A. Frimärkshuset 30
8083 167-68 1904 Nobel 55
8084 170Ao TELEUNIONEN, KN +3 80
8085 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
8086 170AO 60öx10 Teleunionen, kn 73810 30
8087 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 1 30
8088 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
8089 173 30 ö Nobel 1905 20
8090 174B Nobel 1905 60
8091 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
8092 186A1 20x45ö orange typ3,prakt F 700 175
8093 190A1 20x45ö BLÅ G.VI.A 40
8094 197 Älghuvud, F 100 30
8095 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
8096 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
8097 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
8098 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
8099 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
8100 203RT SVERIGES RIKSBANK 4,50 KR, RT 25
8101 205A Nordiska Vildblommor 30
8102 205A Nordiska Vildblommor 25
8103 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
8104 205A VILDBLOMMAOR, 20
8105 207 70öx10 Kyrkornas världsr, kn+2½..303 40
8106 207 Kyrkornas värdssamfund 15
8107 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
8108 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
8109 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
8110 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
8111 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
8112 211AR Bildsen 10kr , PR-LYX häfte rättvänt , utan text på insidan sid 2, F 2017 2700 350
8113 211BO Bildsen 10kr , PR-LYX häfte omvänt , med text på insidan sid 2, F 2017 2700 325
8114 212Ao Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte omvänt , F 2017 1300 275
8115 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
8116 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
8117 212Rrt 20X20KR SVANAR 1979 ryggtryck 200
8118 214A Liljefors 20
8119 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
8120 215-16 Nobel 1903 30
8121 218 10 x 50 ö grön G VI A 15
8122 219 20x 55ö G.VI A, äkta par 2+3 KN 62 673 100
8123 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
8124 222A kn+1,5, delat kors vä 100
8125 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
8126 222A EUROPA 1969, PRAKT 45
8127 225ART WASA 5,50 MED RT 30
8128 228A,B SAGOR 2 EX 90
8129 234A Näringsliv 30
8130 234B
30
8131 239
30
8132 252 Nobel 1911, Cyls 1 35
8133 253 Idrottsflickor, helt kn 25
8134 254 Sv. GLAS 30
8135 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
8136 262 G:VI: 90 år F 65 20
8137 270 Nordiska Museet F 130 40
8138 270A
40
8139 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
8140 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
8141 305var CARL XVI G. 13kr, OTRYCKT inlaga 200
8142 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
8143 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
8144 354 Helt kn,+ cyls2 20
8145 367var PALME , 2 häften i olka nyanser en är färgavart? 150
8146 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
8147 371 Stockholmia 86 , knr 50
8148 371 Stockholmia 86 F 160 40
8149 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
8150 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
8151 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
8152 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
8153 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
8154 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

8155 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
8156 1O 8X 25Ö LYX 200
8157 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
8158 1O 8X25ö ,omv LYx 160
8159 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
8160 1O 8X25ö ,omv kn 55231, pr 140
8161 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
8162 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
8163 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
8164 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
8165 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
8166 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
8167 2ARAII 10X 10ö brun, LYX centr 70
8168 2Eo 10x10ö brun, CYLS 1h, PR-LYX 50
8169 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
8170 2o 10x10ö brun, LYX 25
8171 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
8172 4Ao prs VÅRGÅRDA 100
8173 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
8174 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
8175 4Ar F 700 225
8176 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
8177 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
8178 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
8179 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
8180 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
8181 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
8182 4B Cyl 2v 30
8183 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
8184 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
8185 4R 4x25ö blå , LYX 30
8186 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
8187 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
8188 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
8189 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
8190 5BOV Kn 0,5+ 300
8191 5BOV cyls 2 fot F 565 200
8192 5BRV F 600 200
8193 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
8194 5OH 15+5ö , KN 70530 75
8195 5OH PR-LYX 50
8196 5OH
35
8197 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
8198 5OV 5+15ö , kN 4 (.1676), PR 225
8199 5OV PRAKT 5+15Ö 200
8200 5OV KN 1, 7..., F 595 200
8201 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
8202 5OV 5+15Ö, OMV 150
8203 5RH 15+5Ö G VI A, LYX 30
8204 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
8205 5RV 5+15ö PRAKT 200
8206 5RV 5+15Ö, Rättv 150
8207 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
8208 6OH cyls 1 F 450 150
8209 6OH CYLS 2h, PR-LYX 125
8210 6OV cyls 2 F 300 100
8211 6OV cyls 1 fot 85
8212 6OV F 200 60
8213 6RV snedstreck, lyx 70
8214 6RV snedstreck 60
8215 6RV utan snedstreck F 175 55
8216 8OH kn +3 "...465, F 650 225
8217 9B 4x25ö brun äkta par Cyls1 fana+ fot med kn 33292 35
8218 11BOV KN 3 108.. 35
8219 12FOV CYLS1, KN +1 100
8220 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
8221 15Do kn +4 30
8222 16C1r
15
8223 16C1r
15
8224 18 Tjörnbroar 20
8225 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 1v, p-lyx 100
8226 18A Tjörnbroar,skuren rygg, CYLS 2h, p-lyx 75
8227 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
8228 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
8229 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
8230 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
8231 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
8232 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
8233 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
8234 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
8235
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300
8236
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 100
8237
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 75
8238
HÄFTE LÖRDAGSUTDELNINGS ETIKETTER 14 DEC 1979, 10st etiketter 50


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

8239
Stor Kartong (flyttlåda för böcker) med häftes lager och häftespartier medaljong och framåt , högt värde. Fynd ? 17000
8240
Stor Kartong (flyttlåda för böcker) med häftes lager och häftespartier medaljong och framåt , högt värde. Fynd ? 7500
8241
Samling 20st med 19 olika handgjorda häften H23r,o, H24, H 25I not typ1 på omslaget, 26o, H29-31 , 33CC,BC,CB, 3434CB, 35CC,BC, 36BC, 38CC, 39CC, 40CC OCH 41CC. f 2018 ca 36000 Mest fin kvalitet. 3000
8242
Fräscha häften, bl a H74 (7 ex), H80 (4 ex), H95 (2 ex), H100 A (2 ex), H115 (2 ex), H117 Cb1, H131 (2 ex), H142 P1. Facit ca 28.000 2600
8243
Fräscha häften 1940-70-tal, bl a H 64, H70, H74, H77, H80, H95, H99, H115, H131. Inga dubletter. F ca 18.700 2500
8244
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
8245
SAMLING MED 113 HÄFTEN 1970-2000, DÄR ALLA HAR GRAVÄRENS AUTOGRAF , NOMINAL 2000 2400
8246
HA Samling i 2 album med bl a HA 1 R, O, HA 2 C R (2 ex varav ett med cyls 2), HA 4 A R, O, HA 5 och 6 kpl. F ca 16.400 2000
8247
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
8248
Parti 7st Handgjorda häften H 10,23, 29, 30 , 36CBo, 38CBr, 40CBr (5par smal marg) , blandad kvalitet. F ca 25000 1800
8249
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
8250
HA Parti mellan HA 7-19, en del bättre med lätt blyertsnot. Bl a HA 15 B 1 kryss,
HA 15 C kryss, HA 15 D 2 kryss vänster
och HA 16 B 9 kpl. F ca 26.000
1600
8251
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
8252
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
8253
HA Dublettparti HA 2-20, bl a HA 5 OV, RV, HA 6 2 kpl, HA 12 B2 OV 2ex, RV, HA 16 C1 kryss. F ca 16.000 1400
8254
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
8255
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
8256
H 82 FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper lite uppsprucken i kanterna men ej öppnad , Häftesbunt raritet. F 6000 1200
8257
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
8258
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
8259
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
8260
Häften 2x 7ö Medaljong 2x H10, 2x H16, 1940-60-tal i bra kvalitet ex,H59 F 1200 H 63I F 1000, H 64 , 74,F 600, 2x H90, H 99 5kr slottet, H131, H 140 212 10x 20kr svanar. F ca 11.000 1100
8261
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
8262
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
8263
H 63 II FOLKSKOLAN 100 ÅR 100 bunt i postens lackerade papper men uppskuren kortsida , kontrollerat typ II , Häftesbunt raritet. 800
8264
H 469 Carl XVI 50 år, 20 häften,1000 750
8265
G VI A Typ 3 med 30 häften vardera
av 15, 20, 25 och 30 öre. H137, 138 ,139 och 147, F 12.000.
750
8266
Samling häften i 2 visiralbum 1940tal-1970 tal, F ca 13000 750
8267
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
8268
valkyrian 20 häften 2x10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, i orginalomslag för 100 häften med postens sigill Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 750
8269
Samling 40 Automathäften olika , Inkl HA1r, 3r 2st, 3o, 4r+o , 5 OV 5+15ö, 700
8270
H 371A2 Stockholmia 86 V. A2 20 exemplar F 7000 700
8271
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
8272
50 st häften a 20 kr i 8x 2,50 = 400 x 2,50kr i par eller 4block = bra till 5 eller 10 kr porton = nom 1000 660
8273
Kpl häften med 360 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra till 5 eller 10 kr porton) = nom 900 610
8274
10 ST SATSER (5 olika) STOCKHOLMIA 1986 MED ÖVERTRYCK SPECIMEN 600
8275
H 371 Stockholmia V, 25 st med markeringar, Rt ,cyl 1,2 kn. även dubbla. 600
8276
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
8277
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
8278
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
8279
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
8280
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
8281
Ca 72 olika häften 1971-90, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 1050kr. 525
8282
H 371 Stockholmia 86 V. A1 (69exemplar) nominal 690, Kostade 160 kr styck en gång i tiden 500
8283
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
8284
ca 46 olika häften 1960-1990 tal ALLA SIGNERADE AV GRAVÖREN på inhäftningsremsan. Bra samlarobjekt. 500
8285
Parti Häften H 288- H ca 340 på plastblad Nominal ca 1100 , bra spridning ca 1-6 av var häfte 450
8286
PARTI MED 41 OLIKA HÄFTEN 1961-75, FLERA BRA F 2500 400
8287
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
8288
ASK HÄFTEN 1960-70 TAL, NOMINAL ca 900 , många olika, flera bättre som näringsliv, nordiska museet, nobel ... 400
8289
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
8290
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
8291
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
8292
kpl häften med 200 x 2,50 kr (i par eller 4-block = bra till 5 eller 10 kr porton) = nom 500 330
8293
Samling ca 72 olika Häften1940 tal -1968 även ett par bättre kunga häften. 325
8294
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
8295
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
8296
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
8297
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
8298
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
8299
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
8300
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
8301
Ca 30 olika Häften Medaljong- 1965 flera bättre ,exempelH10, 16, 10ö lite veck i omsl. Lützen,,H 69 H73,,76, H80, H140, Billigt 250
8302
TREVLIGT PARTI 125 OLIKA CA 40 AUTOMATHÄFTEN , bl.a. HA6 4 olikadubbletter 250
8303
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
8304
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
8305
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
8306
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
8307
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
8308
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
8309
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
8310
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
8311
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
8312
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
8313
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8314
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8315
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8316
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
8317
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
8318
CA 15 olika häften 1946-56 F ca 1500, 150
8319
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
8320
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
8321
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
8322
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
8323 1-6 FRANKO ETIKETTEREF1-6 6 kpl kartor om 12 märken var för frankeringa av 500gr A post , 1kg A, 250gr, 500gr ,1000g B post och en karta 1000g skrymmande B post. F över 5000, ovanliga i hela kartor. Ovanligt utbud. 500


NOMINALVAROR

8324
100 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 16000
8325
50 RABATT HÄFTEN inom Norden 8200
8326
50 ST RABATTHÄFTEN inom Norden 8000
8327
20 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 3200
8328
20 RABATT HÄFTEN inom Norden 3200
8329
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
8330
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
8331
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
8332
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
8333
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
8334
10 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN norden 1600
8335
10 RABATT HÄFTEN inom Norden 1600
8336
Parti 400st 6 kr märken Nom 2400 , 300st B-porto 1500
8337
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1300
8338
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
8339
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
8340
Nominalparti Nom 2000 1000
8341
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
8342
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
8343
Nominal Parti lösa märken , några årsatser. mycket häften mest 1980 tal Nominal 2000kr 850
8344
5 ST ÄLDRE RABATTHÄFTEN Norden 800
8345
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
8346
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
8347
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 650
8348
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
8349
CA 30ST OLIKA BLOCK 2006-2014, nominal ca 687 kr 500
8350
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
8351
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
8352
4 rullar 2x 1,30+70ö,2,20kr= 100 x 5,50 porton nom 550 kr 350
8353
Parti 100st 6 kr märken Nom 600 , 100st B-porto 350
8354
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
8355
50st RABBATTMÄRKEN i par och block. 275
8356
75st Augeli block , F 2450, fin frankering 200
8357
1 rabatthäfte norden 160


ARK PARTIER

8358
ÅRSATSER 4x 1975, 10x 1976, 6x 1977, 9x 1978, 13x 1979, och 4x 1980. Nominal ca 2800 1400
8359
ÅRSATSER 3x 1975, 8x 1976, 9x 1977, 7x 1978, 8x 1979, och 8x 1980. Nominal ca 2563 1250
8360
nr 73-74, 3ö 80 ark, 4ö 40 ark 1200
8361
nr 100 12/25ö Medaljong , PR-LYXcentrerat, ovanligt i denna kvalitet. 800
8362
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
8363
Parti ark nr 61 och arkdelar 62-64 , med 50 kpl serier 2ö 48 block +, 4ö 35block+ 2x 10 block. F 2011 ca 12.000:- 750
8365
50 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , ark många med KPV cz, ligger i postens orginal (öppnade) förpackningar om 20 ark 500
8366
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
8367
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
8368
nr 101-102 100 ark 12/65ö Medaljong , AB-lyx centrerat, 20 EX KPV, F 1800 200
8369
nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125


RULLPARTIER

8370
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3100
8371
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
8372
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
8373
nr 277 25ö orange Prifil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
8374
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
8375
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
8376
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
8377
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
8378
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
8379
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
8380
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
8381
52 rullar 48x100, 4x200 märken, 1940 tal och framåt. Nominal 550kr massor märken 400
8382
25 olika 100 rullar 1947-64, Nominal 500 350
8383
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
8384
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
8385 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
8386 521A SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300


POSTFRISKA SERIER

8387
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
8388
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
8389
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
8390
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
8391
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
8392
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
8393
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
8394
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
8395
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
8396
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
8397
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
8398
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
8399
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
8400
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
8401
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
8402
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
8403
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
8404
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
8405
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
8406
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
8407
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
8408
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
8409
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
8410
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
8411
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
8412
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
8413
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
8414
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
8415
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
8416
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
8417
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
8418
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
8419
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
8420
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
8421
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
8422
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
8423
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

8424
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
8425
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
8426
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
8427
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
8428
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
8429
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
8430
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 500
8431
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
8432
ÅRSBOK 1987-88 450
8433
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
8434
Årsatser 1967, 1968, 1969 öppnade men fina 400
8435
Årsbok 2004 , nominal ca 569 375
8436
Årsats 1970 mycket fin , svår 350
8437
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
8438
Årsbok 2005 Nominal 436 300
8439
Årsbok 2005 Nominal 436 300
8440
Årsbok 2003 275
8441
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
8442
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
8443
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
8444
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
8445
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
8446
1st ÅRSATS 1971, svår 225
8447
ÅRSATS 1972, 200
8448
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
8449
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
8450
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
8451
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
8452
ÅRSBOK 1991/92 175
8453
Årssats 1969 öppnad men kpl 175
8454
ÅRSBOK 1989-90 170
8455
ÅRSBOK 1989/90 170
8456
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
8457
ÅRSBOK 1988-89 165
8458
ÅRSATS 1973 150
8459
ÅRSATS 1973 150
8460
POSTENS förseglade årsats 1973 150
8461
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
8462
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
8463
ÅRSATS 1974 100
8464
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
8465
Årsbok 2006, inga frimärken 95
8466
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


8467
Postförseglat Kilovara 1966 425
8468
KILOVARA 1 KG, försäljningsår 1972 360
8469
KILOVARA 1973, förseglad 350
8470
KILOVARA 1KG försäljningsår 1971 350
8471
Postförseglat Kilovara 1kg 1969 350
8472
Kilovara 1967 plomberad 350
8473
Kilovara 1967 plomberad 350
8474
Postförseglad kilovara 1972 325
8475
Postförseglat Kilovara 1kg 1970 325
8476
Postförseglat Kilovara 1kg 1971 325
8477
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
8478
Postförseglat Kilovara 1974 325
8479
Postförseglat Kilovara 1973 325
8480
Postförseglat Kilovara 1969 325
8481
Postförseklad kilovara 1969 325
8482
Postförseglad Kilovara 1965 325
8483
Kilovara 1967 plomberad 325
8484
Postförseglad kilovara 1974 300
8485
Postförseglad kilovara 1969 300
8486
Postförseglad kilovara 1973 300
8487
KILOVARA 1KG försäljningsår 1977 275
8488
Postförseglad kilovara 1978 225
8489
Postförseglad kilovara 1978 225


TILLBEHÖR

8490
2st Harryy Wennberg album med historiska texter om frimärkena från 1923 och 1924 , "Frimärksgalleri" Band I Världshistoria, Band IX Biologi, med lite märken från hela världen samt ett 4-block Sverige tj 15 ** F 3250. Bra skick 400
8491
Handboken över Sveriges Frankotecken 1855-1963 del 1,2,3 med nytrycken av vapen. GRÖN omslag . 2,1 kg 300
8492
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
8493
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
8494
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
8495
Färgskalan 212 Göransson , eftersökt användbar färgskala. 300
8496
Handboken över Sveriges Frankotecken del 1,2,3 med nytrycken av vapen. 300
8497
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
8498
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
8499
8 visirpårmar , ca 4,8 kg 200
8500
LEUCHTURMALBUM MED FICKOR 1870-88 för märken och häften , högt nypris. Grön klämfjäderpärm ca 2,9 kg. 200
8501
Safe Dual vinröd album med Sverige blad 1990- 2003 , sid nr 120-173, högt nypris.. 2,9 kg 200
8502
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
8503
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
8504
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
8505
KABEPÄRM 16 RINGAR, GRÖN MED KASETT 30X32CM högt nypris, nyskick 200
8506
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
8507
Michel Deutschland Spezial 2013 . Band 2 Ab mail 1945 Allierte Besatzung bis BRD) 43 auflage. Good condition. 1,1 KG 150
8508
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
8509
Vinröd Safe pärm i nyskick med 14 ringar för ex Safe Dualblad , bredd 30cm hjd 31,5 cm, ca 1040 gram inkl 1 blad. 125
8510
Svart Schaubek klämfjäderpärm läder (imitation?) i nyskick bredd 29, höjd 30cm . 125
8511
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
8512
Bok "Svensk Posthistoria 1855-1925" : Jan Billgren o Sören Andersson,SFF Handbok D2 ,tryckt 1995 125
8513
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
8514
FIN klämfjäderpärm brun Lindner falzlos 100
8515
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
8516
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
8517
Esttettalbum pår . Fin. 75
8518
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


8519
Fyndlåda, Sverige 2 album **, diverse äldre vapen - lejon , tjänste stpl med mycket hög katalogvärde, även en del 1924 års , häften , årsatser, lösa märken, men även liten Norgesamling, div Schweiz och Tyskland med högt katalogvärde ca 2200 DM- 3500
8520
Fyndlåda, Banankartong HV , full, mycket sverige i insticksböcker m.m. , men USA och många länder. Mycket märken en del bättre. 3000
8521
Banankartong med 3 skokartonger fyllda med instickskort med massor av märken bl.a. många lite bättre vapen,flera Lejon och sen fram till 1990 tal , många tusen märken . Fynd ? 3000
8522
SAMLING STÄMPLAT4sk- VAPEN -1973 PÅ VISIRBLAD , ETT ALBUM OCH LÖSA BLAD vikt ca 4,5kg , bl.a vackra vapen märken ex ringtyp 14 kpl 17-36+38-49, flera nyanser, vidare välfyllt utom de dyraste. 3000
8523
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
8524
Parti stora tjänste stämplat */** på svarta kort i kasett ,omftattande dubblettparti med 37 st t 14 (F ca 8000) och 100 tals t 13 med ex 70 3ö mest **, 4st 6ö, ca 56st 12ö , över 100st 20ö röd, 16st 24ö, 33st 24A, 24B prakt 3-strip **, 4-block **, tj25 ca 20st **, tj25 5 stpl, tj 26 4 stpl, 13st **/*: tj 17F 2014 ca 49000 lite blandad kvalitet. 2000
8525
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
8526
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
8527
100 buntar 3,4,5,6,12,OCH 20Ö RINGTYP T 13 , verkar äldre. F 15.300 1500
8528
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
8529
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
8530
4 askar ca 450 BUNTAR NÅGON OSCAR MEN MEST 1930-40-50 TAL ex nr 263, 85ö brun Tre kr har skymtats, Fynd? 2,4 kg. 1000
8531
Brev försändelser, förfilateli vapen , ringtyp, Oscar - ca 1970 tal stor skokartong 2,8 kg, Även bförsändelser till Sverige. Många Intressanta. 2,8 kg. 1000
8532
FLYTTLÅDA dubblett lager stämplat i 9 insticksalbum, med 5st 64sid insticksböcker vapen - 1990 tal , massor lite bätre märken 1855-1940 tal, även en insticks bik ** medaljong -1940 tal med en del högalörer. Tungt. 1000
8533
RINGTYP T 13 , 3Ö, 4Ö, 5Ö6Ö, 20Ö ,30Ö, 50Ö, 10/12Ö I VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 27000 1000
8534
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
8535
148 C Lejon 30ö brun 4 sidig , 5 st 100 buntar, gammal tråd.. F 20000 800
8536
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
8537
ca 380st 100 buntar profil hö 5ö-50ö ,vikt ca 1250 gram 1939- 1940 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 750
8538
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
8539
16st 100 buntar STORA TJÄNSTE 3x 2ö tj 11,tj 18 20Ö röd, 8x30ö, 2x 50ö grå tj 23, 2x tj24B FYND STÄMPLAR VARIANTER? F 2017 17300:- 650
8540
Kungörelser 5 st 1700 tal och 14 st 1800-1828 alla med kronslingor . Intressant post 600
8541
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
8542
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
8543
144 C Lejon 10ö grön 4 sidig , 4 st 100 buntar, gammal tråd.. F 16000 600
8544
143 A Lejon 5ö grön 2 sidig , 100 st 100 buntar, gammal tråd. 600
8545
Ask 38 olika buntar ca 100 i var, band märken1920-30 tal, nr 142cx- nr 194 . ex 142cx, 144cx, 156-57,158 och ovanligare 193-194 Fynd ? Högt katalogvärde 600
8546
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
8547
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
8548
PARTI 16 FÖRSÄNDELSER 1855- 1939, Förfil 1855, 2st 12ö vapen 1860, 4st pfsk medaljong , 6 st bandmärken till Australien, Singapore, Theheran i IRAN , Rumänien, Litauen . m.m. Billigt. 500
8549
NR 305, 1,75KR TRE KRONOR 100 BUNT OVANLIGT. frän gammalt lager. f 7000 500
8550
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
8551
Flyttkartong med samling Maxikort 1981 -2006 i 9 dyra album med kassetter + dito 3 tomma pärmar =12 st inkl 12 kassetter. Mycket högt nypris 500
8552
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
8553
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
8554
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
8555
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
8556
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
8557
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
8558
Ask 45st 100 buntar STORA TJÄNSTE 10x 4ö tj13A,B, 9x tj 14 5ö, 23xtj16B 3x tj16A (på översta märket) fYND STÄMPLAR VARIANTER? 450
8559
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
8560
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
8561
13ST MEDALJONG försändelser, intressanta , ass, rek, utrikes, censur, lösen etc 400
8562
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
8563
12Ö VAPEN 100 bunt, ser spännande ut. 400
8564
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
8565
34 st 100 buntar 1938-48, bara högvalörer och icke m märken, några 3-4 sidiga. Bl.a. nr 260, 327 F 2017 ca 15700 400
8566
ca 350st 100 buntar G VI Adolf, typ 1,2,3 ,vikt ca 1140 gram 1950- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? samt 650 gram = ca 200st ytterligare småformatiga buntar Totalt ca 550 buntar. ca 1,8 kg 400
8567
30st 100 buntar små TJÄNSTE 1,10,30Ö med vmkrona ( F 5300), sen 2ö-25ö vm linjer FYND STÄMPLAR VM ARIANTER? 400
8568
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
8569
RINGTYP T 13 , 4Ö, 5Ö, 20Ö ,30Ö, VARSITT FÖRSEGLAT KUVERT FRÅN STERBHUS. F ca 7300 400
8570
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
8571
Finland , 32 gamla 100 buntar nr 58 samt , 1mk 8st 100 buntar nr 73, ser gammalt ut 350
8572
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
8573
BUNTAR(100 i var) RINGTYP 5ST NR 30,32,33,42,43 och tjänste tj21 F 2018 5600kr Stämpelfynd? 350
8574
144 A Lejon 10ö grön 2 sidig , 35 st 100 buntar, gammal tråd. 350
8575
Parti över 300gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 350
8576
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
8577
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
8578
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
8579
Nr 471-75 12 st FDC 1-7-1955 300
8580
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
8581
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
8582
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
8583
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
8584
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
8585
RINGTYP PH 2Ö, 6X3Ö, 4X4Ö, 9X5Ö ETT SPEGELTRYCK, 3X 6Ö, 9X 20Ö, 3X30Ö. Flertalet PR-LYXS (ej 3-6ö som är fina -AB) F ca 3000+, billigt 300
8586
143 C Lejon 5ö grön 4 sidig , 26 st 100 buntar, gammal tråd.. F 31200 300
8587
147 Lejon 25ö orange 2 sidig , 14 st 100 buntar, gammal tråd. 300
8588
142 A Lejon 5ö brun 2 sidig , 30 st 100 buntar, gammal tråd. 300
8589
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
8590
4st svåra valörer 100 buntar tre kronor nr 295, 1,05kr, nr 299 120ö blå, nr 302 1,50kr rödviolett, 307 1,85kr blå, Stämpel, variant fynd? F 2017 7900kr 300
8591
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
8592
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
8593
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
8594
Ask Ca 1 kg frimärken,massor 1000tals ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
8595
Ask Ca 550gr frimärken, 1000tals inkl ringtyp , oscar- grovtandat Lejon- 1990 tal, några lite bättre har skymtats 300
8596
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
8597
Alladin ask med över 2000 st G V profil vänster bl.a. 200 av var 85ö 0ch 115ö. 300
8598
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
8599
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
8600
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
8601
140 A Lejon 5ö grön TYP 1 , 1 st 100 buntar, gammal tråd.. F 5000 250
8602
143 -148 Lejon 5ö ,10,25,30Ö , 30 st 100 buntar, gammal tråd. 250
8603
Ask Ca 80 buntar ca 100 i var, 5 oscar , några medaljong , många band 1920-30 tal, till ca 1940 tal, 4 tyska äldre buntar ingår. 250
8604
Ask 24st 100 buntar STORA TJÄNSTE TJ 19 20Ö blå FYND STÄMPLAR VARIANTER? 250
8605
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
8606
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
8607
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
8608
143 Eb Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 2 st 100 buntar, gammal tråd. F 2018 2400 225
8609
Ask Ca 44 buntar ca 100 i var, band märken1920-30 tal, nr 142cx- nr 192 . Fynd ? 225
8610
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
8611
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
8612
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
8613
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
8614
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
8615
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
8616
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
8617
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
8618
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
8619
148 A Lejon 30ö BRUN 2 sidig , 20 st 100 buntar, gammal tråd. 200
8620
ca 76 st 100 buntar 1930 tal småformatiga, flera olika( inga kungamärken-profil hö eller tre kronor ingår) bara bruksmärken nr 266-67, 320-324 200
8621
Grovtandade små bandmärken 1920-36 ca 2kg stämplade märken i ask. 200
8622
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
8623
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 175
8624
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
8625
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
8626
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
8627
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
8628
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
8629
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
8630
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
8631
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
8632
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
8633
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
8634
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
8635
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
8636
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
8637
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
8638
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
8639
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
8640
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
8641
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
8642
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
8643
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
8644
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
8645
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
8646
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
8647
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
8648
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
8649
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
8650
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
8651
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
8652
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
8653
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
8654
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
8655
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
8656
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
8657
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
8658
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
8659
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
8660
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
8661
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
8662
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
8663
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
8664
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
8665
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
8666
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
8667
JÄRNVÄGSSTÄMPLAR , på försändelser 46 st utvalt intressanta,vackra eller dyra mest oscar -medaljong. 800
8668
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
8669
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
8670
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
8671
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
8672
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
8673
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
8674
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
8675
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
8676
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
8677
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
8678
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
8679
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
8680
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
8681
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
8682
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
8683
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
8684
Parti ca 44 st Oscar-medaljongbrev till Finland, bl.a. 11st med CENSUR, div olika censurstämplar censurremsor, 5st med Från utlandet stämplar, en Olympiska spel 25-12-12, 400
8685
VYKORT Oscars 16 st, ca 12st medaljong(+ 1 näverkort) och ca 17 brev. (tot ca 46st) några intressanta. 350
8686
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
8687
KUNGÖRELSER , post med 6st 1794 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 300
8688
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
8689
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
8690
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
8691
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
8692
24 FÖRSÄNDELSER VAPEN,14b, 8 RINGTYP, 9 OSCAR flera Hidingsta och 5 senare. 300
8693
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
8694
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
8695
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
8696
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
8697
Ca 21 brev o kort 1899-1918 , bl.a. stora tjänste , kort om församlingsförflyttningar. 250
8698
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
8699
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
8700
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
8701
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
8702
5 st ringtypsbrev , nr 17, 2x 28,29 och en 2x12ö AB-PR kval. 175
8703
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
8704
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
8705
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
8706
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
8707
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

8708
RINGTYP T13 FANTASTISK SAMLING MED CA 2600 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 3ö ca 90 st, 6ö ca 150 st, 24ö ca 74 st, 50ö ca 135st, 1 kr ca 47 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 30000
8709
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
8710
Samling stämplat 1855-1916 med några **/* ,flera 4sk inkl gråultra nr 2i, pr-lyxs 8sk,, svart o brun lokal, 14A, omfattande nyanssanling vapen , lejon, ringtyp 14, 13 , ph , tjänste ex praktex 6ö grå, praktex 22B o lösen , medaljong i nyanser , samt kpl fina serier landstorm I,II,III. Massor vackra till PR-LYX STÄMPLAR, några ex med småfel men huvudsaken mycket fin kvalitet. ÄVEN VARIANTER. En riktigt ovanlig samling med många utsökta ex. 20000
8711
Samling i Facit album 1855- 1966 med alla skillingar, vapen- ringtyp överkpl, Landstorm I,II,II i fina serier , Kongress o Förening kpl, tjänste och lösen kpl. Skillingarna i blandad kvalitet sen mest god.. Nära kpl enligt album 1855-1955 inkl BC-CB. 16000
8712
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
8713
Trevlig samling stämplat 1855-1940 i H. Wennbergalbum från 1931. BNära kpl me alla skillingar, rikligt med vapen , med nyanser, ex 7c1, Lejon me 14A, 17ö tidig ab-prs GBG 14-4-66, 2st 20ö med färjlinjer i marginalen, ringtyp överkpl t 14,13, ph med nyanser och pr-lyx stpl. , 1 riksdaler t 13 utsökt ex med sidvänd hel stpl, Landstorm I-II-III fina serier stpl, Kongress o Förening kpl, tjänste och lösen överkpl med en del pr-lyxs och välc fin L7a. Skillingarna i bl kval sen bra kval. Fin gammal samling 15000
8714
Samlng (samlat i tyskland) ca 2000 märken Vapen - Landstorm 1858-1916 med massor märken , ex 24st 5ö vapen, över 100 12ö, 20x 24ö, 12 x30ö, 8 fina 50ö, över 20 3ö Lejon 17ö med dansk stpl, 20 st 20ö, ringtyp i mängder, ex 7st fina 4ö t 14, , nyanser , praktstämplar varianter och tjänste och lösen ex 3x 22B varav 2st pr-lyx stpl.. Mycket intressant samling. 14000
8715
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 10000
8716
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
8717
Samling stämplat 1855-1966 (1959-66 till stor del *) ingår t.ex skilling Banco kpl, 3 sk är nytryck *, , svart o brun lokal , kompletta serier , vapen lejon, ringtyp. bra serier Landstorm I-II-III , kongress . Föreningen, , tjänste och lösen både t 14o t 15 . Skillingarna i mkt blandad kvalitet, senare något bl. kval. F 2002 ca 110000:- 8000
8718
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
8719
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
8720
FANTASTISKT PARTI/SAMLING RINGTYP T 13, 151st inkl alla valörer med PR-LYX STÄMPLAR, kuriosa och 2 enheter 3ö 4-strip 1 kr 4-block. Varianter ex 5ö dragspel, 12ö dragspel, partiellt spegeltryck , felperforerad, 20ö dragspel, 30ö 2st 35v12, spridning på nyanser och bättre nyanser 28c, 34a,34f, 35c 2st, ... Mycket fin kvalitet. 8000
8721
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
8722
5-strip samling medaljong-1961 i mycket hög kvalitet. med många svåra 5-strip i PR-LYX kvalitet, ex kpl Lützen, Riksadagen och Postverket och senare verkar kpl med alla svåra högvalörer, Hög kvalitet. Rekommenderas. 7000
8723
Fantastisk gammal samling ca 87 märken eller klipp, ca 16 försändelser UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ 12ö vapen , ringtyp, oscar ,medaljong och en del senare till 1930 tal monterat på rutade blad. Nordiska, engelska, tyska , USA stämplar på svenska märken oftast i utvald fin- PR-LYX kvalitet. 6000
8724
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
8725
TREVLIG SAMLING 1858-1960 MED MASSOR PR-LYX STÄMPLAR, fina vapen , ringtyp 14med många nyanser ex 20a, 24i kartongpapper, ringtyp t13 i nyanser och många PR-LYXS , NR 37 fins, ringtyp PH UTSÖKTA EX, dito Oscar, bättre band 142Ea, , kongress 5ö-1kr, Föreningen 5-80ö, flera BC-CB ex 332 BC, CB Fin kvalitet.151Aa, 152Acxz, 162 cx 5000
8726
Fin samling ringtyp t 13 , med alla valörer och i nyanser, praktstämplar, 4-block och varianter , ca 130 märken , 5 olika valörer i 4-block och ett 10 block och några enheter samt ett par brev. 4500
8727
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
8728
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
8729
Samling Sverige stpl i Facit 1855- 1949 album med med 4sk , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 bra serie, bra serieer Landstorm I-II-III kpl, Kongressen kpl serie, 1928-49 nära kpl div tj änste och lösen ex L1-2, 11-20 med L17a. Mest fin kvalitet 4000
8730
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
8731
Bra samling stpl 1855-1940 och stämplat och ostämplat 1941-1979 ganska komplett i 6 Gripenalbum med rutade blad ,4 sk, brun lokal ringtypöverkpl (ej nr 37) nr 65, 2x 75, 72-74cx,landstorm I-II-III kpl stpl fina serier. bra bandmärken i nyanser vm... ex 142Ea, 168Bz, diverse 1924års 14 olika BC-CB par i finkvalitet ex 320 CB e div bättre tjänste och lösen är ostpl. En del häften m.m. ingår. En del bra praktstämplar finns. Lågt utrop! 4000
8732
Omfattande samling nr 7- 89 vapen -medaljong på gamla Lichtensteinblad, lite restbetonad men med många bra märken kvar, bl.a 14 st 5ö vapen i nyanser, 9ö 8a, 17st 24ö med ex 2st 10i, många 12ö i nyanser ex 9d1v7 runda inhaket F 1300, 9m * 3,3,4 F 1800, några 30ö 4 50ö, många lejon , omfattande ringtyp t 14 i nyanser alla valörer , ex 11x 6ö med 3st 6ö grå, 6 bra 50ö, 3 fina riksdalrar, , bra ringtyp t 13 och ph , många tjänste och lösen med bättre. Något blandad kvalitet men flera fina och vackra stämplar finns. F 2017 ca 65.000kr 4000
8733
Samling ostämplat, **/* i 64 sid insticksbok 1872-1944. Bl.a. nr 17, 20g *, några ringtyp och lösen t 14 ostpl, Från ringtyp ph mest ** med flera oscar, dyrare bandmärken alla ** ex 156, 184, 189, 190, 192b ** , bra 1930-40tals märken med t.ex 269CB, 332C, 337C, Svart militär M 1**, och kpl serier. F för ostpl 1800 tals märken ca 32800 (mycket fina ex 1,2,5kr UPU * är räknade)och för ** ca 60.300 dvs totalt F ca 93000 4000
8734
PROFIL VÄNSTER 20ö röd vitt ppr, 181b, 200 st olika ORTSTÄMPLAR A-Ö I PRAKT-LYX. FIN SAMLING. 3900
8735
FINT PARTI/ NYANSSAMLIG STORA TJÄNSTE T 14CA 115 ST PÅ VISIRBLAD MED MÅNGA PR-LYXS MÄRKEN och bra nyanser. MYCKET BRA OBJEKT.. 3700
8736
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
8737
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
8738
Bra samling stpl 1916-74 i tjockt visiralbummed bl.a. Landstorm I-II-III kpl i bra serier, bra bandmärken ex 139b, 20 olika kongro jubileum, ca 8 BC-CB, 269B1-B2 ,bättre BB par . Bra kvalitet. 3500
8739
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
8740
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
8741
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
8742
Samling *^*/* 1911-1949 i Verbisalbum, mycket välfylld med bra medaljong ex30, 35, 50ö **, bra välfyllt på grovtandat bandex 162cx **, kongress o förening 5ö-2kr, bra BC-CB par komplett ** i mycket fin kvalitet utom 332BC-CB , 261CB*, 273BC smal, 318CB' , övriga mycket bra**. 337C svanar **. God kval . Högt värde. 3500
8743
Samling **/* 1891-1967 i visiralbum med ex nr 40-49 *, 90** praktex, 167c **, Kongress kpl **/* bra tandning, Föreningen med ex 40(AB) 50ö 80ö. 1kr -2kr i ** fina prakt ex, 5 kr * prakt, sen välfylld med bättre märken och serier. Bra kvalitet. 3500
8744
Samling stämplat i visiralbum , med 5 st 4 skill , en c nyans, 6 st 5 ö vapen, fin 9ö, ca 85 st 12ö i många nyanser ex. 9a1, k, 9 st 24ö. 5x30ö och 3st 50ö , 11 st nr 14-16 inkl 17ö, fin överkpl serie ringtyp t 14 med fin 4ö, 22f, 3 st 24ö, kongress 5ö-80ö, 9 olika föreningen , flera vackra tjänste t13 inkl 22B, Mest bra kvalitet. prisvärd. 3500
8745
Mycket trevlig samling stämplade BC-CB par lösa och på brev, drygt 20 lösa och 14 försändelser delvis i block 4-8 bl, bl.a AB-PR brev 320BC berzelius, utsökta par 332BC-CB på varsitt samlingslösen, sen även BB par samling 1939-67 stämplat och ** fina par 320-21 BB, 326BB, Bildsten BB **, nära kpl stpl och en del block som 4 olika ur HA 6 stpl samt 4 olika HA6 häften. Ovanlig samling med några PR-LYX stämplar 3500
8746
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
8747
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
8748
Ringtyp t 13 mycket roligt parti med utvalt vackra stämplar, på ca 23 visirblad, 35x 3ö, 18x 4ö, 155 x 5ö, över 100st 6ö, över 200 12ö, ca 245 20ö, 35 24ö, 49 30ö, 21 x50ö, 22 st 1kr. De allra flesta med utvalt vackra -PRAKT LYX STÄMPLAR, ( 24ö och 1kr lite normalare stämplar). Trevlig lot 3500
8749
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5100 mervärde för blad och brevmärken. 3300
8750
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
8751
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
8752
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
8753
Fin samling stora tjänste T 14, i nyanser många praktstämplar, 6x3ö, 7x4ö, 5x5ö, 7x6ö med 2 grå, 9 x 12ö, 3x20ö, 8x24ö, 4x 30ö, 2x 50ö och 3x 1kr. Fin kvalitet. 3200
8754
Samling stämplat i Facit album 1855-1987, bl.a. 3 st 4sk, vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl med några nyanser ex 20h, ringtyp kpl förutom nr 37, Landstorm I-II-III kpl i fina stämplade serier, Konress till 1 kr, UPU till 80ö, ett antal BC-CB, från 1945 nästan kpl. Delvis blandad kvalitet men högt värde och fina nr 105-138. Lågt utrop 3200
8755
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
8756
VÄRLDSPOSTFÖRENINGEN KPL MEST POSTFRISKA EX . BL.A 80ö OCH 5 KR I PRAKTex **. Fca 13000 3000
8757
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
8758
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
8759
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
8760
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
8761
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
8762
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
8763
Parti ringtyp t14 ca 320 st på 9 visirblad 140x3ö 3 felfria 4ö, , 17 x 6ö en grå, 4x nr 23, 7x 24ö, , 9x 50ö, 6x 1 riksdaler, F 2010 ca 40.000:- Något bl.kval. Flera vackra stämplar. 3000
8764
Parti ringtyp t 13 ca 800 st på 13 visirblad ex 50x 3ö + 2st *, 50x 6ö 21x 24ö , 30x 50ö , 24x 1kr F 2010 ca 25.000:- men bra mervärde för prs och orter. Många PRAKT - vackra stämplar. Varianter och nyanser. 3000
8765
Samling stpl 1866-ca 1987, bl.a. ringtyp div bättre, Landstorm I,II ,III bra stpl serier, bättre kongress och föreningen, 17 olika BC-CB inkl 320CB, div tjänste m.m. 3000
8766
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
8767
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
8768
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
8769
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
8770
Ringtyp t 13 mycket vacker samling/ parti 4-14 av var ( ej nr 37) , 86st med AB-PRAKT-LYX STÄMPLAR, NYANSER , EX 14 ST 24Ö. VACKERT PARTI. 3000
8771
Samling stpl 1855- 1949 på visirblad, ex 4sk, vapen nr 10-12, 14-16, ringtyp t 14 kpl, Landstorn I-II-III kpl med fina 124-125, Kongredd 5ö-1kr, Föreningen 5ö-2kr ett par bc-cb, m.m. Lågt utrop! 3000
8772
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 14, med flera PRakt stämplar, varianter m.m. 13 3ö, 3x 4ö, 11 5ö, 12 st 6ö, 24 12ö, 9 20ö + 4 klipp, , 5 nr 23 + 4 klipp, 12 24ö, 15 30ö, 9 st 50ö, 5 st riksdalrar. Prisvärd 3000
8773
Trevlig nyanssamling Ringtyp t 13, massor av nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 250 st inkl 1 riksdaler, 16 st 24ö. 3000
8774
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
8775
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
8776
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
8777
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
8778
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
8779
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
8780
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
8781
Samling stämplat och ostämplat * , (*) i gammalt album ,4sk, flera vapen med 12och 30ö ostpl, svart och brun lokal, lejon kpl, ringtyp t14 kpl stpl och 6ö ostpl, t13 med ex ostpl 33a, ex 423*, 45*, 58*, 77* 105-135 * ( ej 124-25), bättre band, kongress och föreningn 5ö-80ö *, tjänste t 14 kpl, Lösen t14 och t 13 båda kpl fräscha ex * (F 10900), något blandad kvalitet på sk och vapen, sen mest god kvalitet F 2018 ca 54.000:- 2800
8782
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
8783
Vapen 1958 parti stämplat , 25 x 5ö, 2x 9ö, ca 270 12ö många nyanser och ultramarina , stämplarm.m., 24 st 24 ö, 28st 30ö och 7st 50ö . Något blandad kvalitet. Många nyanser . F 2018 ca 35.000 2800
8784
Samling stämplat i gammalt album med rutade blad 1855-1949, 4sk, vapen kpl, många ringtyp t 14 överkpl med ex 8x 6ö i nyanser, 22f, 10st 30ö några pr-lyxs, från medaljon även ostpl **/* ,28ST olika stpl LANDSTORM INKL NR 125 STPL 1917, Kongress 5ö-2 kr stpl, UPU 5ö-1kr stpl 2 kr ostpl, 4-strip serier , 4-bl nr 234-37 med 2 serier **, och dito Rikd´sdagen 240-45 60ö LYXcentr 2serier **, 13 olika BC-CB stpl ex 320BC, Linné äve ostpl BC-CB *, inkl div tjänste och lösen. Bra värde! Lågt utrop 2800
8785
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2700
8786
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
8787
Visirpärm 1858- 1939 med några senare, många varianter, PR LYXS RINGTYP, 27a stpl 3-7(72?), , div vapen, oscar-band , 240 PI, bättre tjänste och lösen som 2st 6ö grå tj4, flera vackra märken och högt värde. Trevlig 2700
8788
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
8789
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
8790
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
8791
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
8792
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
8793
35 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. ALLA MED AB-PRAKT STÄMPLAR 1904-11. MYCKET SÄLLSYNT PARTI. 2500
8794
LÖSEN T 13 stpl från stor utställnings samling, KURIOSA STÄMPLAR, 16 OBJEKT sigill, kork , T-stpl, Eslöf 2ring. korkstpl. 6ö NON PAYE Outlöst, 20ö i 12block med WÄRDE stpl Hög Kvalitet. FIN LOT, 15 OBJEKT FALSKA OCH EFTERSTÄMPLADE KURIOSA INGÅR DESSUTOM. 2500
8795
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
8796
Samling stämplat 1858-1972 i verbisalbum med VAPEN KPL, LEJON KPL, RINGTYP T 14 KPL , nr 40-51 i nyanser men ej nr 37, tjänste kpl t 14, lösen kpl nr 1-20 inkl 17A, , bättre band ex 140Acx, 144-46E, 153bz, c, 1936 o framåt välfylld med , bara några BC-CB, mest god kvalitet. 2500
8797
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
8798
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
8799
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
8800
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
8801
Sällsynt album HAWE Wenneberg 1855-1949 special för nyanser omv vm m.m. innehåller bl.a en del vackra vapen, lejon, ringtyp med några bättre t 14 ex 2st 6ö, 2st 20/20, många ringtyp t 13 i nyanser, , ph med 3x3ö,2x 6ö, ö , nr 65, Oscar med många omv vm, 61-64 8st med omv vm, bandmärken i nyanser 144Bz, 162 cx..., Landstorm KPL MED FLERA NYANSER , BRA HÖGVALÖRER. Kongress 5ö-1kr inkl 197cx, 201b, Föreningen 5ö-80ö inkl 212cx, 30ö grönblå, , välfyllt till 1949 med ex 240CPI flaggstång, flera tjänste och lösen i nyanser. BRA KVALITET på märken och album. 2500
8802
Bra parti ca 67 st tjänste t 14 med alla valörer och flera nyanser och många PR-LYX STÄMPLAR, F CA 24000 mest fin kvalitet, ex 10st 3ö, 3x4, 7x 5ö, 7st 6ö, 4 20ö, 14 st 24ö . Mycket prisvärd 2500
8803
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
8804
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
8805
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
8806
Parti 19st stpl 4-skillingar, flera med varianter, aning blandad kvalitet men många fina intressanta 2500
8807
Samling stämplat 1855-1946 i gammalt hemmagjort album med intressant text om svensk poshistoria maskinskrivet på motstånde sidor , 4sk vapen kpl, ringtyp 14 kpl , 6ö 6 nyanser, 2x 1 riksdaler med 27a, ringtyp t 13 med 4x24ö, 3x 1kr, nr 40-51, tjänste t 14 kplmånga t 13 och små med div omv linjer , flera vm 71-71 alla cx, 72-73 cxz, oscar med flera omv vm, 2x nr 65, många bandmärken ex 140Ccx i stpl 4-block, 162cx, 189 i 3-strip, 1924 23 olika med ex 199-208, 212cx, 217-224 ( ej 222) , 233b, 240A flaggstång, 259CB, 262CB, 266Bc, 267BC-CB, 318 BC, 332CB på fint klipp, flera praktstämplar. 2500
8808
Ringtyp t 14 och t 13, Totalt ca 400 märkenpå visirblad ; t 14 ca 17 x 3ö, 4ö, 6x6ö, ca40 st klipp med 12ö , 6x 24ö, 4x50ö, t 13 ca 60 x 3ö, 20x 4ö, över 80x6ö, över 150 st 24ö, 28st 50ö. En del är på klipp. En del Prakt stämplar, intressanta stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca t 149000+ t 13 45000= 54000 2500
8809
SAMLING STÄMPLAT 155-1976 i 64 sid insticksbok, 4sk, svartlokal, bra 9ö vapen fina ringtyp, 27 olikal Landstorm, Kongress 5ö-80ö, Föreningen 211-25, inkl 197cx, 212cx, nr 238, 6 bra BC-CB, fin kvalitet 2500
8810
RINGTYP 12ö t 13, ca 330st med AB-PR-LYX STÄMPLAR på 10 visirblad, MÅNGA OLIKA OCH MINDRE ORTER. Lite blandad kvalitet. 2500
8811
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
8812
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
8813
Förnämlig samling LÖSEN T 14 32 ST och 13 i med massor nyanser CA 120 ST , inkl L17a, L18a * lyx , 12ST 1 KR Bra kvalitet med många välcentrerade märken. Högt värde F 2016 ca 31000 2400
8814
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
8815
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
8816
Samling stämplat och från 1939 delvis **/* bla, 4sk vapen , ringtyp specialiserade bandmärken med bättre vm, m.m. vidare div kongress ex 2x 201b, sen ca 20 BC-CB par 3x 320BC-CB, 332, högt avärde , lågt utrop 2200
8817
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
8818
Bra parti ostämplat (*) - * / ** på visirblad 1858- 1955, bla 5ö vapen 2x 12ö, nr 14B, 31-32, 42**, 52c** 2x 55 **, flera 56-60 * (2 av avr), 66-67 i parserie**, många medaljong , flera landstorm med ** av nr 124, och bandmärken med flera dyra men mest *, 1924 15 olika ** och ex 222-224 *, ex 2x238**, 2x 237**, 2x 245**, 1938- 43 flera högvalörer ** 2x 260**, 4x 259B **, 261-65 kpl med 4st olika 3-sid, 2x 266B, 267B**, 2x 268**, 2 serier tre kr verkar alla**, 2x 322-23**, 324-25 inkl båda 3-sid, 326-331 kpl**, 332BC * , 337C 2st * 471-75 9-bl seri. F 2018 ca 40.000 2200
8819
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
8820
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
8821
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
8822
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
8823
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
8824
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
8825
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
8826
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
8827
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
8828
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
8829
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
8830
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
8831
Samling stpl i 2 album 1855-1980, def 8sk oräknad, vapen många ringtyp , flera bättre här och där, flera BC-CB, blandad kval men många bra ex. och en del prakts. F 2009 ca 26.000:- välfylld. 2000
8832
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
8833
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
8834
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
8835
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
8836
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
8837
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
8838
Samling 4sk- ringtyp t 14 i insticksbok med drygt 70 märken, ex vapen överkpl, 11st nr 14-16 inkl 2st 7ö, 5 st 6ö ringtyp i nyanser, , 2x 22f, 3x 23, 2x 24, 3x 26, 2 st riksdalrar samt 4st lösen t 14 inkl L7a. God kvalitet , en del vackra-prakt stämplarF 2014 ca 23.000 2000
8839
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
8840
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
8841
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
8842
Intressant försäljningspärm **/* 1878- 1960 tal med bättre märken, ex nr 30-32, 43 2st, 3st nr 46, nr 60 1 kr oscar, , div medaljong , landstorm , band, bra 1924 års, ex 206** lyxc, 223 **, 233b *(*), bättre postverket, högvalörer 40 talet , tjänste och lösen . Mycket högt värde. 2000
8843
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
8844
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
8845
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
8846
Bra samling ringtyp PH nr 40-51 på 16 visirblad , **/* stpl , ostpl av varje valör ingår ex 2 50ö, 2 30ö, prakt 4 block ** 4ö, 3ö , nr 51 ab-pr 10 block,** , samt några brev.Många prakt stpl . Ca 300 märken . Lågt utrop 2000
8847
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
8848
50st 5 kr posthuset F nr 65, i 25st vackert stpl par HÖG KVALITET. fIN INVESTERING. 2000
8849
SAMLING/PARTI RINGTYP PH I visiralbum m uppsatta i nyanser och även i dubbletter ex ca 100 2ö , 3ö ca 15 st, 230st 4ö, ca 250 5ö, 17st 6ö, ca 150 20ö, ca 130 x 30ö, över 100 50ö, ca 120 1kr och ca 65st nr 50, samt vacker nr 51. Flera fina stämplar, en del Praktstämplar. Varianter ?m.m. F ca 36000. Lågt utrop! 2000
8850
Bra samling stpl 1858-1969 i Facit album, flera vapen, Lejon, ringtyp t 14 kpl, tjänste och lösen t 14 kpl bra ringtyp 13 och ph, tjänste 11-25 med 22B, bra bandmärken, 144Ecx, 144Ccx, 162cx Kongress 5ö-2kr , 197cx, 211-220, 22-223, 212cxz. flera BC-CB ex, 324BC-CB, slottet BC sen nära kpl. Mest fin kvalitet. Högt värde 2000
8851
STORA TJÄNSTE ca 900 st i tjock visirpärm delvis i nyanser, 100 tals PR-LYX stämplar , även bättre valörer 13st 12ö, 13st 50ö röd, Vackert parti. Fynd? 2000
8852
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
8853
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
8854
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
8855
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
8856
STORA TJÄNSTE, MYCKET FINT PARTI MED 20ST T14 alla vackra -PR LYXS, vidare t 13 med ex 5st 6ö tj15, 13x16A med pr-lyxs, 8st 24ö (en f nyans tunn F 2000) , 15st 50ö röd nr 22 m.m.. Många PR-LYXS 2000
8857
Postfriskt i lagerbok 1878-1949 samt Kungamärken G VI A 394-437, samt Stockholmia 1955 i 9-block serie, i princip troligen allt **, nr 30 med krackelerad gummi, diverse oscar till 50ö, 144 C i 4-block , 3st 151C, 177C par, 179 Abz i fint perfekt ** 5 strip ( F 7500kr) , 218 ** par, 219, , 234-37 med 5st 236. 240-45, 246-55, 262 BC i 18 block med 3st BC dito 261CB, vidare flera BC-CB inkl 273 BC bra par 10ö stora siffror, bra trekronor överkpl Högt värde , lågt utrop! 2000
8858
Kork stämplar ca98 mest superba ex. Typbestämda på 5 blad.. Fin Lot. FIGURE CANCELLATIONS on Coat of Arms. Collection on five pages with the canc. defined. Mostly Superb quality. 2000
8859
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
8860
Samling/ parti ringtyp t 14 30 st , t13 69st ex 3x24ö, , ph ca 84st inkl 6x3ö, 6ö . bra spridning på vaörer och betongn på vackra -PR-LYX stämplar, nyanser... 2000
8861
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
8862
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
8863
Lagerbok i visirpärm med 45 svarta 7-8 or ( 1,7kg) med stämplat Ringtyp t 14 till Landstorm och tjänste -lösen , nr 17-135 + många tj 1-54, Lösen ca 35 st , flera dyra märken ex nr 27, 3x nr 44 tj 6 kartongppr, tj 9, 3x tj 15 men framför allt massor av vackra-PR-LYX stämplar. 2000
8864
TJÄNSTE, LÖSEN fin samling på kartongblad med 30 st tj t 14 , inkl 4x 5ö, 4x6 ö med grå, 4x24ö, 3x 30ö, 2st prs 50ö, 1kr, tjänste t 13 rikligt i nyanser, små tjänste, Lösen bra t 14 med alla valörer 1-4 av var inkl L7a, t 13 ca 90 st i nyanser inkl 17a . F ca 40.000 Billigt 2000
8865
Samling stämplat med dubbletter, i 2 x 48 sidiga insticksböcker 3,2 kg , 1855-1970 tal, 4sk , vapen med 9ö, Lejon med 2x 17ö, flera bätre märken, nr 24,26, 27,123,136-38 , 2x posthus, 153-55bz, 159bz, bättre 1924 års, en del fina stämplar. 2000
8866
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
8867
Trevligt parti stämplat vapen- ringtyp och några bättre senare som nr , 65, 8x 136, 223, 4x 336, 2x 337C, några bättre vapen och ca 45st 12ö med ett ex UTROPSTECKNET dock 2 khtt, 12ö stpl MULLSJÖ,nyanser, grönblå, ultramarina, ringtyp bättre t14 , många ringtyp t 13 ca 170st många prakt stpl , och ph ca 85st med 6x3ö, 3x6ö, flera praktsstpl, enhetre ingår inkl fint stpl 9-block 12ö nr 32, fint 4-block 5ö nr 30, god kvalitet. 2000
8868
SAMLING STÄMPLAT 1858- 1979 I 2 VISIRALBUM 4,4 kg, vapen, , nr 14-16, div ringtyp, oscar -band i nyanser, 1924 nr 197-208 197cx, inkl 201b UPU kpl inkl 10ö cx, sen välfylld men bara ett BC , En del vackra- prakt stämplar. 2000
8869
Parti ostämplat (*) / * /** i 2 visirpårmar 3,6 kg 1000 tals märken 1858-1979 med många oscar-medaljong -band med en del ** , flera 1924 års, några ** som 205**, 207**, 215** 218 i par **, 233a *(*), 234-37 **240-45 ** , sen bättre 1940 tal ** med ex 320BC **LYX par, högvalörer**: 259,268, tre kr kpl ** 322-23, 326BB, 327, 329, 336 , 563v , tj 27-39** m.m. högt värde 2000
8870
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
8871
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
8872
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
8873
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
8874
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
8875
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
8876
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
8877
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
8878
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
8879
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
8880
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
8881
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
8882
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
8883
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
8884
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
8885
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
8886
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
8887
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
8888
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
8889
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
8890
NYANSSAMLING RINGTYP T 13 ca 380st i bra spridning på valörer ,med varianter praktstämplar , kuriosa, spegeltryck m.m. 18x3ö, 26x4ö, ca 45 x5ö. 41x 6ö...26x 24ö...16x 1kr. 1800
8891
RINGTYP T13 i visirpärm , 50x 28, 47x 4ö, 80x 6ö, över 200 5ö, ca 180 12ö, ca 150 20ö, 39st 24ö, ca 100 30ö, 71st 50ö, 55 st 1 kr och över 200 nr 39 oscar Boktryck utan PH. En del vackra -praktstäplar, och en del varianter. F ca 39000 Intressant 1800
8892
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
8893
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
8894
Samling stämplat i grön Leuchturm pärm med album 1855-1944, inkl 4sk vapen kpl, lejon kpl, ringtyp 14 kpl samt dubbletter ex med 6st nr20 6ö t 14, 3 st 24ö ,, många ringtyp 13, ph, 28 olika landstorm, bandmärken med vm, 5ö-1kr kongress, 11 olika UPU inkl 201b, 238 vacker, 240AP1 flaggstång, ca 10 olika BC-CB, tjänste t 14 kpl och t 13 och dubbletter , varianter wx tj18v2,v3 lösen nästan kpl. F 2018 ca 50.000 lågt utrop 1800
8895
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
8896
Parti 5-strip ** postfriska i fin kvalitet. 64 olika mellan nr 231-374 inkl nr 234-35,237, 27 olika tre kronor, nr342,357 ,360, 362,367,369 m.fl F(96) ca 9600 1700
8897
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
8898
Bra dyrt Verbisalbum standardsamling stpl 1855-1949 med 4sk, många vapen , lejon kpl, ringtyp t 14kpl med en del nyanser, sen en hel del bra märken och div tjänste och lösen . 1700
8899
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
8900
LÖSEN T 14 och T 13 mycket trevligsamling i nyanser med många fina stämplar , även 4-6 block L5. Bra samling. F ca 8000 mervärde för stämplar. 1600
8901
Samling 1986-1994 nära kpl och med ca 550 st PR-LYX stpl Östhammar, Uppsala City eller Kiruna. 1600
8902
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
8903
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
8904
Medaljong nr 75- 104 specialsamling i nyanser och varianter, många PR-LYX stämplar, vm varianter riktkors m.m. ca 800 märken Ser ut att vara bra nyanserat.( men inta alla märken är nyanserade) 1600
8905
Dubblettparti ringtyp t14 , 13, ph på visirblad, 17x17, 75x19, 18xnr 20 6ö, ca170 x12ö nr 21, 3x22f, 4x24ö nr 249st 5öö nr 26, nr 28-50 flera ex alla valörer utom nr 37, ex 6st 24ö nr 34, Många vackra stämplar. F 2018 ca 25000 1600
8906
Samling stpl i EW Larsson album 1858-1975, bl.a 9i, 14A, 14-16, 18, en del tj-lösen t 14, vackra-prs ringtyp t 13 ( ej nr 37), fina ringtyp ph , tjänstr t 13 flera fina, endel bättre vm 144Ccx, 156cxz, 165 cz, 179bz, kongress 5-80ö , 7 olika UPU, 7 olika BC-CB, och många vackra - praktstämplar. F 2018 ca 25.000 1600
8907
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
8908
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
8909
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
8910
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
8911
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
8912
Bra nyanssamling/parti 53 st ringtyp PH nr 40-50 , 4-7 av var inkl 5x3ö, 5x 6ö , Fin kvalitet alla med flera vackra -prakt- LYXstämplar. 1500
8913
Samling stpl 1995-2000 på blad, nära kpl och mest med ca 200 olika LYX stämplade märken eller par, Sthlm PM, eller specialstämplar. 1500
8914
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
8915
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
8916
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
8917
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
8918
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
8919
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
8920
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
8921
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
8922
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
8923
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
8924
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
8925
Samling /parti ringtyp t 13 30st i alla valörer utom nr 37 ingår och med PR-LYX stämplar. fin lot. 1500
8926
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
8927
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
8928
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
8929
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
8930
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
8931
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
8932
30st 5 kr posthuset F nr 65, i 15st vackert stpl par HÖG KVALITET. 1500
8933
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
8934
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
8935
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
8936
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
8937
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
8938
Visirpärm dubblettlager stämplade BC-CB över 20st och BB par i 100 tal med bra spridning kronologiskt till 1980 tal, bla.a bättre som ca 30 nr 321BB, många Bellman , Sergel, Bibeln, skansen ... F ca 45000 1500
8939
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
8940
Lagerbok vapen- medaljong 1858-1911 stämplat i fin kvalitet,vapen lejon ringtyp 14 med 7 x 6ö inkl grå, 5x 50ö, tj t 14 kpl många tj13 , div lösen , bättre ex som 6x nr 75 + 75 vm2, Flera vackra stämplar. F2018 över 40000:- 1500
8941
Parti ringtyp t 14 på 4 visirblad ca 23x 3ö, ca 35x5ö, 22x6ö , ca 50 x 12ö , ca 53 20ö inkl 22a, 2x 22f, 3 st nr 23, 10 ok 24ö, 11x 30ö, 7st 50ö inkl 26a, 3x 1 riksdaler. F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god. 1500
8942
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
8943
Samling postfriska 5-strip i insticksbok , 1920- 1940. Bla bra grovtandade band, ex 143Acc, 146A 2nyanser b, c?, 166b,170b2, 185c,188a, 195, 239A,E, 258, 265, 270-317, MED TRE KR KPL FIN 5-STRIP SERIE, SEN T.EX 50Ö S NR 327, F 2018 ca 18000 1500
8944
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
8945
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
8946
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
8947
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
8948
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
8949
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
8950
RINGTYP PR-LYXS ex på klipp 25st, T 13, 2x20ö ,24 öre ringtyp t13, nr 34 11st, 30ö6st, 50ö 6st, Mycket fint parti. 1400
8951
Samling stämplat i Verbisalbum med fickor 1855-1957, inkl 2 felfria 4 skillingar, vapen med 2x5ö, 9ö 3xav var 12-24-30ö, 2x 50ö. 6x 14B, 4x 20ö nr 16, flwera ringtyp, med ex 34f, 44, 101v1, 19st Landstorm I, många bandmärken, kongress till 50ö, några BC-CB, en del bättre tjänste. Prisvärd 1400
8952
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
8953
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
8954
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
8955
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
8956
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
8957
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
8958
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
8959
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
8960
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
8961
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
8962
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
8963
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
8964
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
8965
Samling /Parti vapen i nyanser ex 4 x 5ö, 9ö, 13 x 12ö, ett ex v15, 5st 24ö inkl f1, 7x 30ö, bra, 5st fina 50ö, samt ringtyp t13 i nyanser med ex 12ö tidig stpl 23-5-77, 8st 24ö m.m. Billigt 1250
8966
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
8967
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
8968
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
8969
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
8970
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
8971
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
8972
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
8973
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
8974
BRA lagervisir pärm stpl vapen- 1974 med 1-3 av var märke, många bättre ex 5ö, 2x24ö, 2x 30ö, 50ö vapen, 20b +6ögrå ringtyp t 14 ,dyrare tjänste , lösen bättre märken lite hä och var framåt i tiden , 179Abz f+g , 201-207, 269B1,B2 , 471-75 m.m.. F 2011 ca 28.000, en del vackra stpl 1200
8975
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
8976
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
8977
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
8978
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
8979
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
8980
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
8981
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
8982
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
8983
Samling stämplat i Viking album 1858-1973, några vapen ringtyp, bättre som nr 65,75, 28 olika landstorm, 136-38, bättre band, kongress och Föreningen 5-80ö,inkl 10ö cx 197cx, 212 cx sen välfylld 120BC-CB inkl berzelius 320BC, 324CB, 1200
8984
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
8985
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
8986
Stora Tjänste ca 2000 st stpl ex i tjock visirpärm varav 42 st T 14 med alla valörer (F 9300), och ca 61 fyllda visirblad med t 13, ex 50 st 2ö, 19x 3ö. 5x 6ö, 7x12ö, ca 240 st 20ö röd, ca 340 x 30ö i många nyanser, 10x 24ö, 11st 50ö röd, 10st tj 26, 5 st tj 26, de dyraste i något blandad kval. Men många ok och billigare med många PRAKT stämplar , nyanser m.m. F 2018 ca 31000 1200
8987
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
8988
Bra nyanssamling på 6 visirblad, ringtyp t 14, 13, ph. ca 170 märken, ex 19e, 20f, 20h, 22a,f, 25c, 26a, 34f, 44a,b,c... fin kvalitet Verkar stämma. 1200
8989
BANDMÄRKEN stämpalt nr 144--180 3st 16 sidiga insticksböcker fulla med tusentals märken , massor bättre papper och vattrnmärken, 141bz 3st, 142Abz 5st, 142cc, 142Ea, 142Ecxz 2st, 143Acc 4st, 144Acc 6st, 144Cc 22st AV pr, 144Cbz 3st, 144Ccx 6st, 144Ecx 2st, 144Acz 2st ngt ktt, 144Ac 2st AV ppr, 165bz 3st, 165cz 4st, 168bz 3st, 168a# ca 30st, 169cx ca 75st , 169cxz 6st, F 2018 ca 76000 då inga B papper eller tveksamma räknats. En hel del vackra ståmplar. 1200
8990
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
8991
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
8992
Bra samling 5-strip ** 1951-1969 på visirblad. Ganska kpl med ex nr ,563v flour i 2 5-strip svag +stark flour, högsta kvalitet. 1100
8993
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
8994
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
8995
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
8996
35 st POSTHUSET nr 65, varav 2 par och 1st vm2, God kval , några vackra stpl. F ca 8500 1100
8997
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
8998
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
8999
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
9000
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
9001
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
9002
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
9003
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
9004
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
9005
Nyanssamling vapen- medaljong på albumblad, i pärm, många vapen , ringtyp 14 m.m. Blandad kvalitet F ca 25.000 1100
9006
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
9007
Parti 17 olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a. 273 CB1, fin kvalitet F1917 11000 1100
9008
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
9009
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26d*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
9010
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
9011
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
9012
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
9013
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
9014
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
9015
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
9016
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
9017
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
9018
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
9019
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
9020
Samling stpl i fin klämfjäderpärm 1858-1936 med ex 6 st 5 ö vapen, 4 st 30 ö vapen , ringtyp t14 kpl med felfri 4ö, flera tjänste m.m. F ca 16000. Bl kval. 1000
9021
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
9022
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
9023
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
9024
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
9025
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
9026
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
9027
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
9028
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
9029
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
9030
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
9031
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
9032
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
9033
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
9034
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
9035
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
9036
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
9037
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
9038
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
9039
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
9040
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
9041
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
9042
Samling stpl i bra Facitalbum 1855-1990, bl.a. 4sk brun lokal kht, 5,3prs 12ö, 2x24ö 30ö vapen, nr 14, 16 flera ringtyp bla flera prs t 13., nr 44, 51, flera pr-lyxs oscar, nr 65, 105-14, 126-38, 8olika kongress,och 9 olika Förening inkl båda 60ö., 226-30 sen fåtal märken. Lite bl. kval men flera vackra stpl. 1000
9043
LYXSTÄMPLAR, 7 ST RINGTYP, 1 TJÄNSTE OCH 20ST OSCAR-MODERNT. totalt 28st. 1000
9044
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
9045
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
9046
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
9047
OSCAR överkpl SERIE stpl med omv kronor inkl svåra 1 kr, samt 5-50ö 13st med vm 2 kronor och 8 AB-PRS 1KR. 1000
9048
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
9049
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
9050
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
9051
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
9052
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
9053
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
9054
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
9055
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
9056
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
9057
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
9058
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
9059
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
9060
147st ORTSTÄMPLAR PÅ 10 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 3 visirblad 1000
9061
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
9062
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
9063
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
9064
UPU 1924 NR 211-25 överkpl PRAKT serie på gamla albumblad, inkl 212cx, cxz, 216b , 2 ex av var 20,25, 35 och 60ö. 5kr pr-lyx. 1000
9065
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
9066
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
9067
PARTI stpl på 7 visirblad 1924-40 med 15st Kongress, 2x 197cx, bra en krona, Föreningen med fina kronvalörer 1-5 kr och 9st 20ö-80ö, många nr 240-57 med fina -pr-lyx stpl, 261BCCB, 262BC , högt värde fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
9068
UTSÖKT PARTI SMÅ TJÄNSTE, div vm krona med prs, 4block, m.m., vm linjer ca 50st 10ö med PR-LYX stpl, 8st pr-lyxs 35ö, omvända vm 8st 10ö flera prakts, 25ö cx, m.m Vackert partiab-pr, 30ö cx prs 1000
9069
Trevlig nyanssamling stpl bandmärken nr 140-189 på gamla albumblad , flaera nyanser papper och märken i antal, ex 144Ac i par, 5st 146Ca7st 146E ett 4-strip , 3st 151Aa, 6st 151Ab AGRY, fin färgstudie av 151A, 152A, 2st 185b, 4st nr 189 . Intressant 1000
9070
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
9071
Bra samling */** i 2 dyra Kabe album med fickor 1855- 1972, märken från nr 40, med tex nr 89**, flera högvalörer 1940 tal , 20kr svan 337C **, sen ganska välfylld med stockholmia 1955 i 9-block ,lite tjänste ex tj 15 i 4-block **, lösen t 13 kpl m.m. Utrop under albumpris. 1000
9072
SAMLING 1855 - 1955 stämplat och ostämplat **/* i Lindner album med fickor , 4 sk, 2x 5ö vapen 24, 30ö, ringtyp t 14 kplmed bra 4ö, 1 r nr 27a, nr 44, 65 25 olika Landstorm, bättre tjänste, 10 olika kongress, UpU ex 25,35,40ö, 238, bra lösen med 7 olika stpl ex, ex 1ö, 5,6,24,30ö. Mest fin kvalitet Högt värde. 1000
9073
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
9074
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
9075
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
9076
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
9077
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
9078
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
9079
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
9080
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
9081
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
9082
RINGTYP T 13 MED PR-LYXSTÄMPLAR, riksdaler bara fint ex stpl 13-5-78. Billigt 1000
9083
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
9084
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
9085
Variant lot! 24 öre ringtyp t13, nr 34, 26st bra ex , flera AB-Pr stämplar, Kuriosa intressant lot då alla har nästan full orginal gummering kvar. Flera ser postfriska ut. Fin gummeringsstudie på nyanser som man sällan ser som **: UNIKT Parti. 1000
9086
Gammalt Harry Wennberg förtrycksalbum från 1929 med plats för nyanser , vm och varianter, med märken 1855-1928. Ingår 3 st 4sk, 3x 5ö vapen 11 12ö, 3x24ö, 3x 30ö, 50ö, 14B 3ö 4st, en del ringtyp ex 3st 3öph och 3st bra 6ö ph, nr 51, oscar landstorm band, 1924 med ex 197cx, 50ö till 1kr Kongress, 212cx, 216b, 1 kr UPU, divtjlösenm.m.. Intresant album något blandad kval. 1000
9087
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
9088
4-skillingar 18st i blandad kvalitet ett par bra sen delvis def. Nyanser, billigt trots kvalitet. 1000
9089
Tjänste t14, 13 och små på 7 visirblad, t 14 22st i alla valörer ( F 8000) , ca 250 st t 13 med ex ca20st 12ö, 13st 24ö, 10st 50ö röd, , 6st tj25, 3st tj 26, 2st tj46, blandad kvalitetF 2018 totalt ca 22.000 1000
9090
RULLSTÄMEL JÖNKÖPING 1896 specialsamling 44 st mest oscar, några tjänste o siffertyp samt 10 försändelser. Ganska ovanlig på försändelse. Bra kvalitet och olika typer. 1000
9091
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
9092
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
9093
3 öre liggande Lejonnr 14, 50 st stpl ex i mycket fin kvalitet 1000
9094
Parti ringtyp t 13 och ph på ca 20 C6 kort med t.ex 21 st 24ö, 9st 6ö ph 3x3 nyanser, 11st 10/24 ö nr 51, även inkl ca 100 st nr 53 ca 100 st nr 66 och ca 100 nr 67. God kvalitet F2018 ca 31.000 1000
9095
TJÄNSTE, Parti stämplat på visirblad, seriet t 14, rikligt över 250st, med t 13 ofta i nyanser på ca 18 visirblad, med ex 3 st 6ö, 30-40 PR-LYXS 10ö, 3x 12ö, nära 50 nr 18, 15 st 24ö, 5 st tj 22, samt 3 blad små tj. Många praktstämplar. F 2018 ca 16500 1000
9096
64sid insticksbok samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-417 ca1100 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Massor PR-LYX 1000
9097
SAMLING 5 STRIP CA 49 OLIKA 5 STRIP 1952-68 BARA HÖGVALÖRER. HÖG KVALITET. F-97? CA 7350:- 975
9098
Samling ** på SafeDual plast blad 1961-84 samt i årsatser 1984-87 , ganska kpl NOMINAL CA 1500. 975
9099
BRA BANDMÄRKESSAMLING nr 139-195 * och några **, många fina ex , 120ö svart i prakt m.m. F ca 14.500:-. 950
9100
Visirblad med nr 318-323 ** postfriskt bl.a. 318BC,CB, 320BC, 321BC-CB Linné, högvalörer 222, 3st 323 m.m. totalt ca 34 märken + par. F 2011 ca 9500. Bra parti 950
9101
TJÄNSTE T 14, 22 fina ex med AB och några PRAKT stämplar.Mest Bra kvalitet ( dock 50ö tunn fl) F 9200+ 950
9102
TJÄNSTE T 13 SAMLING MED ALLA VALÖRER Tj 11-24 OCH MÅNGA NYANSER PRs OCH PRAKT EX,4-BLOCK Tj 19 m.m TOTALT 109 ex ,1x4-BL,1x3strip 900
9103
INSTICKSBOK ca 1900-1950 tal, MED STÄMPLADE DUBBLETTER 3x 65-66,BÄTTRE BAND Tandn 13, 2 ex tj 10 m.m. F ca 12 000 900
9104
SAMLING I ALBUM 1970-78 STPL+OSTPL. MED BL.A. 125 OLIKA PR-LYX STPL MÄRKEN VARAV FLERTALET PFA STPL. OSTPL NOMINAL CA 300 900
9105
75 ST HELARK ** , 25 ST AV VARDERA 1,3,4 ÖRE LILLA RIKSVAPNET NR 71,73-74 900
9106
46 ST 30 Ö RINGTYP T14 I NYANS samling EX 25b, c 2 st ,i 4 st m.m. Bra kvalitet . 900
9107
Liten samling tjänste och lösen **/* på 5 visirblad i nyanser vm m.m. Bl.a. 2st tj 15, 25-26, 46 **, L 3 2 st, L7 och 35 st lösen t13 med bra ex L17a. 900
9108
Parti diverse stpl / * pågamla albumblad ex nr 105-14 stpl, Kongress 5-80ö *, Föreningen 5ö-2 kr *. 900
9109
Samling * i Facit album , ganska välfylld med bandmärken, 22 olika kongress och förening 1924, sen välfylld till 1964. Några ** finns ex 324 BB och 326BB. 900
9110
Ringtyp 50ö t 13, ca 200 st i ca AB-BA kvalitet. Många nyanser. F 14000 900
9111
Ringtyp till medaljong på 20 gamla albumblad, bl.a. t 14 kpl inkl 3x6ö en grå, 2x nr 23, 2x nr 26många 13, ph t.ex 3st 6ö nr 51, 65, 75vm2 en del pr-lyxs. ngt bl.kval. 900
9112
Parti * 25 bättre märken ex. nr 28, 32, 39, 90, 96, 141bz, 154Bz, tj2, tj18, L1-7+9 m.m. F ca 15.800 (2007) 900
9113
Parti 54 st delvis i strip ** ( 5 st är *) G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175C par, 180a 3-strip 2**, 181a 3-strip 1 **, , 185a 3-strip**, 187c 3-strip 2 ** F ca 12200 God kval. 900
9114
Parti arkdelar små tjänste bl.a. nr 27 iark, 29 56st 4ö, tj38 20block, tj 46 8ö linjer 10 block F 2008 ca 12.000 god kval 900
9115
Parti ** på 3 visirblad, 1891-1939, bl.a nr 233, 90, 144Aa, 152Cbz 4-bl 2 bz,237, 238 ,251 266CB . m.m. God kval 900
9116
Lösen parti / samling på gamla blad 24 st t14 F 5700 bl.kval. och ca 140 t 13 inkl ex 8x12ö, 9x24ö, 12x 1kr F ca 9800 och god kval. F 2009 totalt ca 15.500:- + nyanser varianter m.m. 900
9117
Samling i Lindner Falzlos album stpl/**/* till 1955, inkl bra en del tidiga här och där sen ex 259BC-CB**, 267BC**, 321BB, 324BB** ,326BB, 471-75 i 9-block, bra 40 tals märken som Sergel 50ö ** birgitta 120ö** fin kvalitet. Bra 900
9118
Parti Tjänste 6+12ö t 14 och 40 st t 13 i nyanser alla valörer ( ej 22B), ex LYXs 3ö, bra 6ö, 2 prs 12ö, flera PRAKT STPL små tjänste vm krona överkpl och 21st linjer, dessutom 7st lösen t 14 och 12st t 13 . F för lösen ca 3200. Intressant 900
9119
Parti ** på ca 25 visirblad med ex Tre kronor i fin 5-stripserie , par , 4-block , strip till 1970 tal. 900
9120
Visirblad parti stpl på ca 29 blad , bäst Lösen med t 14 och t 13 över kpl inkl L7a, L17a (F ca 12800) , mest vapen-1940 tal Totalt F ca 16.000 900
9121
Ringtyp t13 47st alla valörer (ej nr 37) ofta med PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl,, några ktt finns men mest fina. 900
9122
STORA TJÄNSTE 50ö 2 utställningsblad, ed 4x t14, 15st 50ö t 13 typ 1 och 2st tj22B. Fin lot AB-PRAKT stpl, något småfel förekommer menmest fina. 900
9123
ARK 100st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74 900
9124
Stora tjänste samling /parti ca 93 st stpl i nyansert 13 med många PR-LYX stämplar inkl bättre valörer 2x 6ö, 2x12ö, 3x 24ö, 8x 50ö röd,Några riktigt fina. 900
9125
Samling stämplat i gammalt Wennbergalbum vapen-1950tal, ex nr 7, flera ringtyp, några bättre band ex 146Eb, 9 olika kongress flera BC-CB par ex, även några ostpl serier som 240-57, 259BC,CB, 320BC,CB 900
9126
Samling stämplat i gammalt Hawe album med märken 1858-1964, div vapen nr 7,9-11, 14B, ringtyp ex nr 20, 24-27, 34, 51, 65, 27 olika landstorm,138, 146E, 153-55, Kongress 5-50ö + 1kr, Förreningen 5ö- 2kr, sen många märken ex 261CB, 266CB, 269B2, 321BB, några tjänste ex t 14 6ö grå men veck. Mest bra kvalitet högt värde. 900
9127
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
9128
SAMLING STÄMPLAT I 16 SID INSTICKSBOK, 1856-1966, 6a2 kht, div ringtyp oscar bra ex nr 105-122, 126-38, nr 189, 1kr Kongress, 9st UPU inkl 60ö, 13 BC-CB (8 olika), några tjänste ex tj 25v4 med spegeltryck, och lösen. F 2018 ca 20.000, några prakt stämplar. 900
9129
INSTICKSBOK 32SID, med ca 1500 BB par ca 1940-90 bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca en de l Block ex 2 Närinsliv, även en del Prakt stämplade märken. Högt katalogvärde . 900
9130
Samling stämplat Tjänste och lösen Tjänste kpl nr 1-54, L 1-20 med FLERA NYANSER, VM M.M. stpl inkl bra 6ö grå och 2tj4 violett, vidare t 13 2st 6ö , 5x tj22A, tj22B 50ö röd typ 2, Lösen kpl 24ö är violett L 7a. Mest god kvalitetF 2018 TJ ca 12500 lösen 8500 = 21000kr Billigt 900
9131
32sid insticksbok med stpl dubbletter 5ö vapen - ringtyp t 14-13-PH och 24 st nr 148C,samt ett par serier 246-58. Något bl. kval. Bra spridning.Flera PRAKTSTÄMPLAR. F ca 12000:-. 875
9132
Samling automathäften i visiralb. ,bl.a. HA 1R, HA 5 och 6 kpl. F 2003 ca 7000 875
9133
INSTICKSBOK VAPEN RINGTYP T 14,13 ,PH TJÄNSTE+ LÖSEN M.M. MEST STPL, NGT BL. KVAL F ca 14 500 850
9134
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
9135
Stora tjänste 6 olika t 14+ tj 4 * obet tu fl, ca 70 st t 13, div Små tjänste och lösen 850
9136
RINGTYP T 14, 40st stpl alla valörer och en 12ö (*) . F 2007 ca 8800, några vackra stämplar 850
9137
Parti stpl ringtyp , 26 st t14 kpl (ej nr 23) men t.ex 4 st 6ö 22f, 3st 24ö, 35st T 13 2x 24ö, 5x 1 kr, 11 st Ph 2x 6ö , 3x nr 51 m.m. F ca 10.500:- mest god kval enstaka kt. 850
9138
Bra samling ** Tre Kronor kpl - 1961 på visirblad bl.a. nr 318-36 inkl 324bb, 326bb, därefter nära kpl(ej 332C,) 337C* , 528BB** m.m. F 2008 ca 8.500:- Lågt utrop 850
9139
Parti 8 st olika 5-strip ** G. V profil vänster bl.a. nr 179Af,180b F 5600 bra ex 800
9140
Samling 1928-38 **/* med några BC,CB, tre kr, Bellman BC m.m 800
9141
30 öre RINGTYP T 13 NYANSSAMLING MED NÅGRA LUCKOR. Totalt 35 st + 6 par (1st 35c) + 2st 3-strip. Flera prakt-LYX stämplar. 800
9142
SAMLING ** I DYRT KABE ALB MED FICKOR 1965-86, KPL(ej rabattmärken). Nominal ca 1300 800
9143
SPECIAL Samling 1938-39 nr 258-67 inkl alla BC-CB PAR bra stpl, även flera märken och ngt BC** , brev mm. bra kvalitet. 800
9144
Parti med bl.a. 5-stripserie trekronor **, samling kunga märken 1951-68 mest **, några häften m.m. 800
9145
Parti bandmärken nr 140-193, * ,42 st mest olika ett par ex i olika nyanser. Ex 141,141Bz, 144Ad (par) 146Eb, 154a, 153cBz167, 171, 186a,b, c (30ö vitt ppr ngt ktt), 189-92. Mest bra kval F ca13400 800
9146
Samling stpl 1989-96 med bl.a. ca 110 olika LYX stpl ( EskilstuA ELLER kIRUNA) märken par eller block. 800
9147
Parti stpl ringtyp t 13 och PH på gamla albumblad ex 36 st 6ö, 4x 24ö, 9 st 3ö PH, 5 x 6ö ph. Några PR-LYXS. Totalt ca 215st , även ca 38 st stpl Lösenmärken ex L6,L8, flera L 13, L 16. 800
9148
Samling ** 1924 några Kongress 10ö cx, 20ö, 25ö, sen 1938-49 med bra serier Trekronor + div extra som par 1.75, 326-36 m.fl F-04 ca 6500 :- God kval 800
9149
Parti bandmärken Postemblem nr 156-173, */** mest * ca 1-6 av var. bl.a. 6 st 156, 5x 160, 7st nr 163, 3x 167, 171. Delvis mkt blandad kvalitet. F 2005 ca 19300:- 800
9150
Parti stpl ringtyp ca 110st på 4 visirblad, ex nr 20e, 20i, 5st prs 6ö nr 31, nr 51 . Många PRAKTs. Några blå stpl. 800
9151
SAMLING i förtrycksalbum ** 1970-87 välfylld men ej helt kpl . Nominal ca 1400. 800
9152
Visirblad med vackra märken nr 7-44, 2x 5ö , 2 x 24ö, 5x30ö, 2x50ö vapen, 14Bv2,16 12 st ringtyp 14 bl.a. nr 19c,26,27ars nr 36, prs 38, 44a ab-pr. F ca 6500 (2007) 800
9153
Parti ** i 32 sid insticksbok mest 1970-80 tal men även en del bättre tre kronor som 2,30. Nominal ca 1400 800
9154
Parti ca 90 st postemblem **/* på 3 visirblad, bl.a. 5x 35ö, 45 ö ar ngt fukt påverkad gum, 165cc 3-strip**, 165bz**, 165cx **, 167 par, 171 2st, 174 7 st ** a,b,c , F ca 11.000 god kval 800
9155
Samling 1924-49 stpl och mest ostämplat med många bra märken ex. bra Kongress 10ö-80ö stpl, gröna slottet 233a * LYX, 239 stpl, 234-37 *, 240-58 *, sen välfylld med ex 320B1+B2 *, de flesta 40 tals serier *, 332C *, 337 C * m.m.m.m. F ca 6000 till 1936 och därefter kanske 10.000 till om **. bra kval. 800
9156
Samling stpl /* 1858- 1967 i bra Facit album, prs bra nr 24, flera ringtyp, 2x 65, många landstorm , band, 20 olika 1924 års, välfylld inkl div tjänste och lösen. Bra värde. 800
9157
Insticksbok ** 1920-1950 tal, bl.12x 142A, 145Ea, flera cx, 146E i 4-strip, 184, 172A par,, 185b 5 st, 191b 5-strip, 2x 237, många 5-strip 1939-50 tal ex Flottan kpl, Bibeln 90 i 4-strip, ca 800 märken. Högt katalogvärde. (ca 11000) 800
9158
Insticksbok med ringtyps Postanvisnings klipp ca 79st med totalt ca 130 märken bl.a. 14st 3ö ph, och flera ovanliga kombinationer ingår. Något blandad kval. 800
9159
Parti ringtyp t 14, ca 29 x 3ö, 4ö, ca 25 5ö, 4 nanser 6ö, ca 60x 12ö 14x 20ö + 22f, 23, 3x 24ö, 14x30ö, 6x 50ö, och 27a,c,d. Något blandad kval. stämplar nyanser, f m.m. F 2008 ca 14.500 800
9160
Oscar-1949 stpl /* kanske något **, på 25 visir ex 126-35 stpl sen bättre ostpl band , nr 159b, 160, 163, 167, 171, 234-58 * flera bättre senare. Högt värde. 800
9161
Dubblettlager ** postfriskt 1938 -1946 på ca 23 visirblad med 100 tals märken mycket 2- 3sidiga inkl 5-strip och en del 4-block. ex 320A+326A+330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 14.300 .God kvalitet. 800
9162
Souvenirbok , välbevarad från 1929 med ostämplade * 3-strip av nr 145A 167A 171, 176A 180a, 183a, 186,.193-94 och 4-block 226-30. (fastsättare på varje märke delvis hårt fastsatta) F 2009 ca 7800:- Fin liten bok från " Du IX éme Congres Postal Universel á Londres 1929" 800
9163
BRA SAMLING ** 1939-74 i visirpärm med en del BC-CB, tre kronor kpl, 332C, 337C bättre serier 40 ta-70 tal och några häfte 4 x4 block ur HA6. F ca 10.000 några * oräknat. Mycket lågt utrop. 800
9164
3st postverkets presentsböcker med märken ** en 1921-60 F 6300 inkl 353-55, bra högvalörer 1939- ex 321,323,327,336, 339.... , en annan A4 1957-1969 med många kpl serier m.m. F ca 3800.vidare en 1967-70 F ca 700. Totalt F ca 10500. Fin kvalitet. 800
9165
50 st 24ö stora tjänste t 13, F nr tj 20, nyanser stämplar ? F 12500 800
9166
Liten gammal samling på albumblad 1855- 1920 talet , inkl 2x 4sk, nr 10,11, 14, 16, 20, 24-26, 34, 41, 44, 65, 75, 105-115 , 189, kongr 5ö- 1 kr flera är ostpl men 201b stpl, , 216-217, div tjänste lösen. Mest bra kval. F 2011 ca 16000 800
9167
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 8st och 3st par (ovanligt) , samt 22B, mest prydliga ex i god kvalitet 800
9168
Stora tjänste nyanslot på gamla stora albumblad stpl 2ö ,4ö,10ö och 12ö 35st bra nyanslot mest mycket vackra ex i god kvalitet och utsökt nyansstuie. 800
9169
Parti ringtyp t 13 22st i alla valörer med PR-LYX stämplar ( 3 och 6ö AB) fin lot. 800
9170
Samling i förtrycksalbum vapen - 1959, med många lite bättre märken, Högt värde. 800
9171
KONGRESS O FÖRENINGEN FINT PARTI **/* CA 41 MÄRKEN 5Ö-1KR av båda serier med 2st nr 208 pr-lyx *, ab-pr **, Fin kvalitet många välcentr. 800
9172
32 SID Insticksbok med rundstpl märken 12ö vapen -1949 samt tjänste i god kvalitet ca 5 av var. F ca 37400 800
9173
PRAKT STÄMPLAR, ca 260 stpl par på visirblad, BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. 800
9174
Samling i Facit stämplat vapen till 1960 tal, svart lokal ktt, några vapen, välfylld från ringtyp t13 , ringtyp ph överkpl, nr 65, 75, bättre bandmärken , 144Ccx, 152cx, 179bz 2st, 189, kongress 5ö-1kr, 233a,b, 324BC m.m. 800
9175
Gammaldags samling på albumblad nr 226-265 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 233B 5kr slottet vitt papper i mycket fint ex **, 238 i 4block med 2 **, Lütze 2 sid 3-strip med 2 **, 90ö PR-LYX, Riksdagen , postverket, något BC-CB 261-65 3-strip m.m.,och några 4-block, ca 200 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 800
9176
Samling i förtrycksalbum 1855-1960, mest stämplat ex felfri 4sk, nr 17-18 ostpl (*) par nr 75nr, 185b, 105-14, 126-38, 7 olika kongress, nr 222-223 , några Bc-CB, 7 olika tjänste t 14 ex tj6, 9-10, 800
9177
Visiralbum med ca 41 blad, bla. stämplat 4sk, drygt 30 vapen märken inkl 3 st 24ö, div tjänste lösen , 20 st Kongress och föreningen 20-80ö + 1kr nr 223 ostpl , div 5-15ö, sen ostämplade band 1920-36 inkl bättre och div ostpl serier till 1950 tal. 800
9178
48 SID +16SID INSTICKSBÖCKER MED **/* SVERIGE, EX POSTFRISKT MÅNGA MEDALJONG BLOCK , LÖSEN 12ö i 10-block, tj 32 6 block, nr 89 par, vidare ex 236-37, 322, 329, 324 BC, 324BB 4-block, m.m 100 tals märken till ca 1990. F över 10.000 800
9179
Tjänste och lösen samling i 16 sid insticksbok, ttj 1-10 med 17 ö grå F tj ca 17 t 13 i antal och nyanser och flera praktstpl, , ex 9st 24ö, 5st 22A 3st 22B. F tj ca 17 000 och lösen 7olika t 14, 18st t13 med L17a, Lösen F ca 6000. F 2015 totalt ca 23.000 men blandad kvalitet 800
9180
2 visirblad med stämplat nr 65 Posthus 3st, nr 75 5ö vm krona 3st, 126-38, 136-38, bättre tjänste t 14 och 13, lösen div bättre samt märken i ett kuvert F 2017 ca 12000 mest mycket fin kvalitet 800
9181
Facitalbum 1855- 1986, en del märken sen ca 600 olika märken och par med LYX stämplar , mest STH PFA., också omfattande stpl häftesblock. 800
9182
Samling stämplat i EW Larsson album 1855-1964 med 4sk vapen kplutan 9ö,flera bättre ringtyp t14 , ganska välfyllt till 124 Föreningen 5ö-60ö (ej 40,50ö men 2st 35ö), sen välfylld med bättre tjänste, M8 m.m. Bra värde. 800
9183
SAMLING TJÄNSTE MED T 14 ÖVERKPL OCH T 13 NÄRA KPL SAMT SÅ TJ KPL ALLT STÄMPLAT INKL FLERA PR-LYXS MEN BLANDAD KVALITET, f 2017 CA 15000 800
9184
Ortstämplar på bandmärken A-Ö på Lejon -profil vä, ca 1470 st på albumblad , läsbara - PR -LYX stämplar. Lite blandad kvalitet. 800
9185
LÖSEN T14 10 st OCH 13 20 st 2 av var , kpl (*)- * och några **, F ca 12300vackra märken 800
9186
Ringtyp med PH på 5 visirblad över 150st varav ca 85 50, många 20ö, Några mycket fina PR-LYX stämplar, delvis på klipp. 800
9187
Parti stpl ca 350 st ringtyp med PH på 5 visirblad och 3 instickskort ca 35x 2ö, ex 24x3ö, 12x 6ö , F 2018 ca 15.000, lite blandad kvalitet men mest god och flera vackra stämplar. 800
9188
Parti stpl ca 670st st ringtyp t 13 på ca 11,5 visirblad delvis uppsatt i nyanser ca 55x3ö, 60x4ö, ca 130x5ö, ca 100x 6ö , ca 36 st 24ö, ca 50x30ö, ca 35 50ö, 27 x 1krona F 2018 ca 29.000, lite blandad kvalitet men mest god och en del vackra stämplar. 800
9189
Samling stämplat på HAWE albumblad 1855- märken från 1858-1939 bl.a. 2x 50ö vapen nr17-26 med 3x 6ö, några prs ringtp 13 2fina 6ö ph, 200 , 201b, 202, 206-08 60-1kr föreningen, 233a,b, 238, div tjänste och lösen. F 2018 ca 17.500:- 800
9191
Samling ca 1924-36 stpl på albumblad, , prydlig, flera PR -LYX stpl och bättre märken som 197cx, 20-45, 60, 80ö, och 2kr Kongress,, 212cx,cxz och 9st 20ö-80ö, 226-30 med övertryck Makuleras ostpl på klipp ur bok, Lågt utrop. 800
9192
VAPEN- MEDALJONG STPL SAMLING PÅ ALBUMBLAD. BL.A. RINGTYP T14 KPL. ,7,9-12,14-16 BL.KVAL F ca 9000 (1998) 750
9193
PARTI **/* 1874-1967 PÅ 10 VISIRBLAD BL.A Tj nr 7, KPL SERIER, HÖGVALÖRER ** M.M BLANDAD KVALITET. F 10000 750
9194
LÖSEN T 14, 13 OSTÄMPLAT BL.A 10 EX T14 MED L8 **,36 st +7 st 4-block =64 ex t 13 bl.a L17 ** ,i övrigt räknat * och efter billigaste nyans till F 1995-96 7300:- och mest god kvalitet. 750
9195
LÖSEN T14 18 st (17stpl), T 13 ca 30 st NÄSTAN ALLA STÄMPLADE. F ca 7500 750
9196
BRA SAMLING ** 1951-70 I visiralb. vrérkar kpl med serier,BB par, SX PAR M.M. Högt värde. Bra Kvalitet. 750
9197
LÖSEN parti stämplat med T 14 KPL , och ca 100 st t 13 (10-15 är **/*) i många nyanser. Ett klipp med 1+3+12ö ingår. F ca 8500:-. 750
9198
SAMLING ** 1963-74 i visiralbum , ofta 3 av var, även en del strip m.m. Nominal ca 1350. Hög kvalitet 750
9199
OSCAR II post med RULLSTÄMPLAR, på singlar, strip och 3 försändelser med GBG ,FINSPONG, JÖNKÖPING rullst. 750
9200
Samling ringtyp t 14 3ö, 5-50ö bl.a. 8 st 6ö varav 3 grå, 5 st 24ö, 10st 30ö m.m. 750
9201
TJÄNSTE t14 kpl med några nyanser totalt 14st F 7100 ngt bl kval och t 13 kpl delvis * inkl bra 6ö, prakstpl 12, 24och 50ö. F -04 ca 9000 750
9202
Parti ringtyp PH på visirblad ca 300 märken 2ö- 1kr bl.a. 31st 6ö många nyanser praktstämplar och vackra stpl . Ngt bl. kval. Intressant 750
9203
Samling stpl 1931-1951 inkl 233a,b, 240API flaggstång, 266BC, 267BC, 320 BC, 324 Bc, 332BC slottet, därimellan välfylld . God kval. 750
9204
12 öre ringtyp t14 liten special samling nyanser 26 märken och 12 brev varav ett dubbelporto. Flera prs märken o brev . 750
9205
STORA TJÄNSTE 96 st MED PRAKT STÄMPLAR, många olika valörer. 750
9206
Parti ringtyp t 13, ca 160 x 3ö, stämplar nyanser, flera v3 m.m. F minst 8000 750
9207
Samling stpl 1858- 1949 i gammalt album flera lite bättre , god kvalitet. F 2011 ca 12000:- 750
9208
LÖSEN t 14+13, kpl serie * ( kanske någon **) bra 1kr nr 10 i ab-prc, L3 lyxc (*) , L7 vht, L9 pr-lyxc men tu fl.F 2011 ca 10600:- 750
9209
2 INSTICKSBÖCKER STPL VAPEN - 1940 TALca 400 märken, EX nr 7, 10-12, 14, 16 , 18 4ö t14, 20, 24, 26, 51, 3x 5 kr posthus, stpl svart militär märke , M8 m.m. 750
9210
32 SID INSTICKSBOK. MEST**/* men äve några stpl prs, bl.a. 3x nr 17* i olika nyanser, 33d* bra AB ex, tj15**, tj 21**, bättre band ** 145Ea, 172a A2, 2x 182A, ostpl * ex 167c,190, 235-37 **, 240-45 **/*246-57 fräsch serie *,266CB**, 275CPI i mitten av 9-block **, 100 tal senare till ca 1975 **, ex 410, 413SX2 i 4-block .... HÖgt värde, F 2011 ca 15.000 bra kval. 750
9211
PARTI LÖSEN */** 4 st 4 block t 14 3ö 2st **, 20ö, 24ö, 30ö, F 14.000 för dessa och några t 13 . 750
9212
Samling **/* 1930-53 på 13 visirblad, bl. ** nr 172,180b,184,190B, 251-57, 266CB pr-lyx, 267CB LYX, F 2015 för de ** ca 10.000 kr de * oräknade 750
9213
Samling 1891-1960 **/**på visirblad i fint skinnalbum En del bättre 6 block 5ö Oscar, postverket bättrevalörer **262BC, Tre kronor kploch delvis med dubbletter. F för de ** ca 10.000 750
9214
Parti 9 st ringtyp t 13 , 7 är olika, och 8 olika ringtyp PH ostämplat *- (*) F ca 18500 något blandad kvalitet 750
9215
PARTI ca 22 PR-LYX stämplade märken, 7 12 ö vapen i nyanser, 4st 3ö 14B i nyanser, resten ringtyp ex nr 21, 31,34, SAMT NÅGRA VACKRA EX I NYANSER SOM 24a, 32D. 750
9216
Trevlig nyanssamling Ringtyp PH, nyanser och varianter, PR-LYX stämplar m.m. ca 75 st inkl 6st 6ö 750
9217
Stämplade dubbletter 1924 - G II A ca 1960 samt diverse tjänste och löseni A4 pärm, många högvalörer 1930 tal 261 BC, bra par 266BC-CB, 267 CB i PRAKT LYX , flera 318Cb, 321BC, 321BB 3stALINGSÅS 31-1-39, 4ST 317 v1 PÅ KLIPP a 500kr, 3ST 301 V, ,. Flera fina -PR-LYX stämplar 750
9218
Stort dubblettparti militärmärken på visirblad ca 160 märken stpl och **, ex stpl M1 tätt klippt, M1**, flera M3, hela kuvert ex M1 och M8 **, vidare ca 60 hela kuvert stpl /** div militärbrevkort.. Bra kvalitet flera PR-LYXs. 750
9219
LÖSEN ostämplat * parti T 14 18ST ex 2x1ö, 3ö, 2x5ö, , 2x6ö ,3x20ö, 3x24ö, 2x30ö, F(5600) t13 3 av var valör i nyanser 24ö dessutom L17a mest felfria ex. F 2018 totalt F -18 15100 750
9220
Bra parti lösen t 14, 13, L1 **, 2x L3, L5**, L6 20 2 nyanser*, 19st t13 alla valörer 3ö pr**, 24ö grålila ** L17a, L18-20 **. Fin kvalitet. F 2018 ca 12000. Billigt. 750
9221
Gammalt insticksalum 28 sidor, märken landstorm div sen några lösen men mest 1938-49, med BC-CB, B och många BB par stämplat, F 2018 ca 23.000 750
9222
Intressant parti ringtyp t 14 på 2 visirblad med 21x 3, 14x 5ö, 5x 6ö, massor 12ö, 5x 24ö en stpl första månad, 5x 30ö , 5x 50ö, 1 riksdaler. F ca 10.000 massor nyanser, stämplar, spännande 750
9223
Intressant parti vapen-lejon nr 7-16 på 2 visirblad och 6 brev. 2x 5ö, 34x 12ö i nyanser, bläck mak m.m., 6x 24ö, 5 x 30ö inkl 11a, 3 hela 50ö, 6x 14B, 2x 15. Bra kvalitet F ca 8000 750
9224
Parti stpl på alb.blad 1925-57 samt flera vackra Tjänste på alb. blad och instickskort 700
9225
Parti stpl 1858-1940tal, vapen de flesta ringtyp, div bättre märken och par. Äldre F ca 5300 nu högre ,några prakts 700
9226
KONGRESS nr 196-208 **/* 5,10,15,20,30,40,50,60ö är ** 10ö cx **, övriga *.F ca 4000:-. 700
9227
Insticksbok med bl.a vackra stämplar på ringtyp t14,13. Vidare 22 st nr 34 ( 24ö t 13) i bl kval, bra serie luftpost m.m. F ca 7200. 700
9228
TJÄNSTE T14 OCH T 13 + SMÅ TJ.STÄMPLAT.BL.A 2X Tj4,4x Tj7, Tj8, 2 Tj9,2 Tj10, NÅGRA LÖSEN INGÅR.NGT BL.KVAL. F ca 7000 700
9229
Samling stämplat 1924-54 på alb. blad. med 8 olika Kongress+ 10ö cx, 233a+b,238, 6 olika BC,CB. Mest bra kval. 700
9230
Lösen t 14-13 saml stpl + fåtal*, F ca 7500 mest ok kval. 700
9231
Insticksbok , stpl **/*, bl.a. stpl bra nr16, 4 ex nr 189, 3 ex tj3, tj 17 10st, 3st tj25-26, ... Ostämplat bl.a. ycket bandmärken 1920-tal */**, tj46 mfl. Hundratals märken. Blandad kvalitet. F ca 14.000. 700
9232
VACKERT PARTI MEST PRAKTSTPL STORA TJÄNSTE MED DE FLESTA VALÖRER. 12 ö T 14 OCH 30 ST T 13 MED T.EX 2 X12ö 2x 24ö, 2x 50ö. 700
9233
Samling ** 1966-75 kpl i fint Verbisalbum. hög nom .+ alb värde. 700
9234
SAMLING ** /* 1889-1980 TAL glest besatt i början ex 240-57, . Nominal ca 1400. 700
9235
SVERIGE , SAMLING ** I ALBUM 1952-1982.NOM ca 1000, flera bättre ex. 700
9236
Liten samling **/* nr 61-95, med ex nr61-64, 61vm1, 63vm1, 65, 75-78, div 4 block , vm ett par häften m.m. Bra kval. 700
9237
KONGRESS 5ö- 1kr, FÖRENINGEN 5-80ö * i mest välcentrerade ex. 700
9238
Parti stpl tjänste och lösen, ex nr L 2-3, 21 st t 13 med ex L 17a bra ex, tjänste t 13 med ex 2 av var 6,12,50ö röd, små tjänste överkpl med t.ex 20 st nr tj39, en del med omv linjer m.m. 700
9239
Samling ** i album 1855-1986 , några äldre som 122 i 4-block, 136-38, sen mest 1966-86 med nominal ca 1100:- 700
9240
Samling ** 1938-49 i fin kvalitet på visirblad . bl.a.högvalörer 1938-39, tre kr kpl, sen nära kpl utan BC-CB och ej 332C , ej 337C.annars 326-392 kpl. F 2005 ca 6500 700
9241
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, 273CB ngt ktt och en del bättre högval och serier 335-36, . F ca 6000 700
9242
Parti stpl bättre märken på 3 visirblad, nr 75vm2,bättre band 146Eb,189 , 197cx, 204, 208, 216-17, 220, 222, 318BC, 324 CB m.m. F ca 9000 700
9243
Parti stpl ca 75 ex på visirblad inkl nr 6- -12, 14B 2st, 20 2st, 24,27, 2x34, flera tj 14 m.m. F ca 12.000 ngt bl . kval. 700
9244
Samling stpl 2x4 sk def, vapen 2x 5ö många nyanser 12ö, 24ö, 3 bra 30ö, 50ö, Lejon kpl inkl 5 st 3ö. 700
9245
Visirblad stpl tjänste och lösen 7 olika lösen t 14, 5 olika tj t 14 inkl 50ö, div tj t 13 inkl tj 22A, B (khtt) blandad kval F ca 11000 (2007) 700
9246
Visirblad stpl vapen -ringtyp inkl LYXs 5ö vapen , 9ö 2 ktt, 2x24ö, 30ö, 50ö vapen, 4 ö ringtyp t 14, 3x nr 20, 3x nr 24 5x 41, 3x 44 blandad kval F ca 12000 (2007) 700
9247
Samling stpl ringtyp ph i nyanser nr 40-51, ex 6 st 3ö, 4x 6ö, 34st 30ö inkl 2 3-strip och 4st b nyanser, 26x 50ö + vackert 4-block, 24x1kr + vackert 4-block, 17 st nr 50 m.m. En del vackra stämplar . F ca 7000 700
9248
Ringtypsenheter 23 st par-4-strip och 5-block nr 38, 4-strip nr 36 , flera vackra, samt 4-bloch nr 39 10ö Oscar boktryck samt 5-strip nr 39, ocg 4-block Lösen 50ö. 700
9249
Parti stpl vapen bra 11g, 12 16, ringtyp ca 75 st inkl nr 20, -25, prs nr 41, div oscar tjänste och lösen 5st olika t14 inkl 24ö rödviolett L7a ngt kht, F ca 11.000 Några PRS. 700
9250
LÖsen parti stpl ,36 st t 14 F 8600 och ca 165 st T 13 inkl ex 12st 1kr F ca 8400. Blandad kvalitet F totalt ca 17.000 en del vackra stpl på t 13. 700
9251
Vapen-ringtyp på albumblad, ex nr 14, 16. 18-27, med fin 4ö omv prs, 4 nyanser 6ö en grå, 22f, prs 20/20, , t 13+ Ph med en del prakts. F ca 7500 700
9252
Samling lösen t 14 kpl förutom 20öoch t 13 kpl , **/* tj 1+10 (*) 22 st mest bra kval. F 2011 ca 10200 700
9253
Parti stpl och en del **, 4x 4sk, 14-16 kpl, div vapen, ringtyp, tjänste lösen miitär, m.m. på 13 visirblad. mycketblandad kvalitet . F 2011 ca 26.000.- 700
9254
SAMLING / PARTI 5-STRIP nr 139- 188, ca 35st några dubbletter, ex ingår 140Aa,b, 142Ecxz 2 nyanser, 174bz, 177A, 187c, 188a. F 2013 ca 10.200 mycket bra kvalitet. 700
9255
Visirblad med 13 olika BC-CB parsamt diverse BB par . F 2014 ca 7000 kr 700
9256
Parti ** på 2 visirblad, bl.a. medaljongmärken 35 ö i 10 block, några bättre 1940 tals högvalörer, Bibeln, Birgitta... 471-75 i 9-block . F 2014 ca 9000 700
9257
Samling stpl i Facitalbum till 1977 med t.ex. nr 14, 16 28-36, 38-51, 28 olika landstorm , nr 136-38, 146Eb, 18 olika kongr-Förening 1924, div tjänste och lösen . 700
9258
Insticksbok med ex 10st lösen t 14 ostpl F 9400, 2st ostpl 12ö vapen, diverse /**/* och en del praktstämplade tjänste och några ringtyp ex 22f+19 prs klipp. 700
9259
16 sid insticksbok med några hundra märken medaljong och Lejon nr 139-146 med 145-46C i 4block 3st, 146Ca i fint ex singel F 1500 för detta, Totalt F 2016 ca 12.000:- God kvalitet 700
9260
Gammaldags samling på albumblad nr 50-74 **/* mest * i nyanser, ex och en del 4-block, ex 5x nr 56, 4x nr 57, 3x nr 59 50ö Oscar och 1kr, 5 kr posthus PR-LYX ex *(*) , ca 180 märken. Intressant. 700
9261
Visirpärm med samling BC-CB-BB par 1938-1983, med med 13 BC-CB inkl 320BC, och över 400 olika BB par 700
9262
Parti ringtyp t 14 , 13 och PH på ca 29 visirblad, 3 blad t 14 mest 12ö, omfattande t 13 i nyanser , 14 st 3ö 13 4ö, ca 65 5ö, 23st 6ö, ca 65 12ö, ca 30 20ö, 7 st 24ö, ca 110 30ö, 17 50ö, 4 st 1kr, Ph med ex 4 st bra 6ö, ca 120st 20ö, . Flera vackra stämplar, 700
9263
Samling stämplat 1855- 1953 på albumblad, bl.a. 3st 4sk banco, nr 10a, vacker 30ö vapen, ett par pr-lyxs ringtyp, 35ö föreningen nr 217, lite tjänste m.m. 700
9264
Parti lösen med vackra eller intressanta stämplar T kork stpl, Wärdw, rak, oinlöst, bläck mak ... 16st t 14 inkl bra 6ö, 41st t 13, några varianter. 700
9265
Visiralbum 2,7 kg med märken **/* 1878-1974, några lösen, Landstorm I kpl *, div band, Tre kr kpl, 318BC, 321BB , från nr 327 50ö Sergel, verkar ganska kpl (ej 332Bc-Cb, ) bra 1940 tals serier. Billigt. 700
9266
Visirpärm stämplat Sverige , vapen ett par hundra ringtyp, och grovtandade band i mängd med bättre vm etc. Ex 7st 144Ccx, många nr 160, rikligt med olika vm nr 165, 168bz och många vackra stämplar 700
9267
Samling ** i dyrt Leuchturmalbum (klämfjäderpärm) med fickor 1974-1986 Nominal ca 1400 700
9268
Parti **/* på ca 20 visirblad( drygt 400 märken) ex tj15 och tj 20 **, 138**294-317 tre kr kpl **, 237C 4-sid svan ** , 25-80ö Kongress, 20-40ö +2kr Föreningen 1924. Billigt 700
9269
Parkombinationer i ca 3300 st i Buntar mest 1970-90Flera PR-LYX stämplar . F2017 ca 50000kr 700
9270
LÖSEN stpl parti T 14 12ST EX 6Ö, 2X50Ö, 3X 1KR F(5600) t13 3 av var valör i nyanser dock 24ö bara 2st men med L17amest felfria ex. F 2018 totalt F 9400 700
9271
Samling 1858- 1952 i sällsynt AROS album, uppsprucket i limningen av bladen dock, flera fina vapen 5ö och 12ö bl. 2st a nyanser, PRAKTstpl ringtyp t 13, diverse fra Sverige stämplar, fina oscar och sen praktstämplar lite här och där men ganska glest med märken. även div dubbletter på insticksblad flera 12ö ringtyp. God kval. 700
9272
Dubblettparti stpl 1921-70tal med ex 153-55, 233a,b, 11 olika BC-CB + 6-block LingBC, sen bara BB par 100 tals , många Bellmann, Sergel, NBibeln Skansen , Hazelius ... F 2018 ca 18000:- 700
9273
Samling bandmärken nr 139- 195, med mycket fin 142Ea (F 1200) , bra ex 140Acx (F 1400), 140Ca,Ccx, , 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146Ea, 151Aa par (F 1400) 152cx, fin ab-prs 153, 189 ... MÅNGA FINA -PRAKT stämplar. God kvalitet 700
9274
ORTSTÄMPLAR, ca 180 st mest 1980 tal. DE FLESTA PRAKT. 675
9275
PARTI VAPEN-RINGTYP,TJ.+ LÖSEN MED EN DEL BÄTTRE NYANSER 9g,h,j,16f,19b,c M.M ngt bl.kval F ca 7500 650
9276
PARTI kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 5300. 650
9277
RINGTYP PH , nyans samling stpl nr 39-49 53 ST, 3-8 av var+ nr 50-51 .En del el pr-vackra bl.a. prs 6ö. God kval. 650
9278
Parti **/* mest 4-block bl.a nr 55*7**57* 58 3-block */**, 76** prakt 4-block, 137cz **/*, många medaljong block div enstaka m.m. kanske 200 märken F ca 6500 (2007) biligt 650
9279
Samlingstpl i album 1855-1964, ngt glest besatt men bla 4sk och vapen kl i bl kval,17ö lejon, 8 st ringtypsmärken med utländska stpl fin 3ö t14 med blå, finsk ANK stpl , nr 73 Fra Ystad m.m. 650
9280
LOT ** Postverket 15ö-450, 1kr , tre kronor kpl , 90 ö Bibeln, 344-46 kpl, Schele kpl, Linne BC gränsfalls marginal, Stockholmia 9-blockserie och en del annat. Fin kval 650
9281
Parti 46 märken ** 1911-36 med nr 84, 85 par, 152Ab , 53, 226-30, Lützen kpl, rikddagen 240-45 kpl 2-sid, Postverket 246-57 kpl. F 2009 ca 6500 650
9282
Samling stora tjänste stpl t 14o 13 kpl o små kpl tj 1-54, med 18st t14, ca 45 t13 , enstaka ostpl finns. F 2011 ca 13.000:_ lite blandad kval. 650
9283
SAMLING / PARTI ostämplat (*) - * ringtyp t 14- 1924 nr 17- 64 räknade till F ca 15500, men blandad kval ex nr 17, 33 2st, 42 ** vackert postfriskt ex och 7st ostpl, 43 3 bra *, m.m. 650
9284
3st paket x 1750 olika sverige stpl 1800tal -1993 650
9285
SAMLING **/* 1878- 1941 PÅ albumblad, ex Landstorm I, III, bättre bandmärken som 162 i PR-LYX**, bättre serier ex 234-37, 240-57, 1938-41 nära kpl, Militär 1-8 m.m. även fåtal stpl som 269B1,B2 (F 1200) 650
9286
SAMLING ca 40 st 4-BLOCK nr 40-104 MEST ** NR 34 OCH 82 ÄR * F 3000 för * och ca 5200 för ** = 8200. Fin kvalitet 650
9287
Samling ostämplat */** Tjänste och lösen Tjänstet 13 kpl nr 11-24 ca 20st stora tj t 13 inkl fin tj 22B * , Lösen L 1-9, 11-20 i nyanse. F 2018 catj 6500+ L 10800 = 17300 , mest god kval. 650
9288
PARTI OSCAR- MEDALJONG , BL.A. 52(2st),54c,55,56,58,67,61-64,64v2,91 m.fl GOD KVALITET .F ca 5400 600
9289
BANDMÄRKEN PÅ ALBUMBLAD NR 139-195 MEST STPL MEN ÄVEN *-**, NGT BL. KVAL MEN MÅNGA FINA EX F ca 7200:- 600
9290
Vapen -nr 50 på alb blad med Flera vackra vapen och ringtyp . bla 3st nr 7,10,11(2), 12 m.m ca 77 märken 600
9291
Ringtyp PH + nr 50-51, stpl nyanssaml på album blad med 4 x 2ö en prs 2ö, 3ö 3nyanser, likaså 6ö a, c, (b *), övriga 3-6 av var md en prs nr 51. 600
9292
Ringtyp t13 5ö vacker nyanssamling på albumblad med 57 st inkl 5 a-nyanser,3 spegeltryck , några varianter . 600
9293
Samling stpl , ostpl 1928-39, ostpl bl.a nr 184,234-57, bra stpl ex 269B1,B2, några prakt stpl F ca 6600 förmånligt utrop. 600
9294
LÖSEN OCH TJÄNSTE PARTI STÄMPLAT PÅ 2 VISIRBLAD , BL.A L1-10 14 ST, CA 32 ST T 13 + 2 4-BLOCK, CA 40 ST STORA TJ T 13 EX 9ST TJ 25, 5 ST TJ 26. Ngt bl. kval.F (99) CA 9000:- 600
9295
TJÄNSTE T 13 **/* 14 olika ex 24ö o 50 ö röd i praktex, 25v4 pr SMÅ KPL. Bra kv. 600
9296
TJÄNSTE liten samling med bra ex 50 ö röd typ 1 och 2. 600
9297
Samling 1924-39 **/* ex 226-30 i 4-bl (2 st **) , 234-35 i 4bl och 4-strip **, 236-37**,238, 258 i 5-strip, några BC-CB. 600
9298
Samling stämplat 1858-1970 i album med bla. 14B, div ringtyp, nr 56, 189, Kongress 7 olika inklex 60ö, Föreningen 5ö-60ö, 238,318C m.m. Flera Prakt stpl. 600
9299
Samling / parti Medajong- 1955 på 8 visirblad, bl.a. nr 153c, 170b, 174 4st, 185c prakt 5-strip 240-45, 321BB, 322, 326 BB, 328-36 serier 40 tal m.m. Fin kvalitet. 600
9300
16 sid insticksbok, 1858-1940 tal, div stpl ringtyp , lösen , tjänste, oscar , band , även en del ** ex196-98 i 4-bl, 3-strip 236, 3 BB par Sergel, 9 BB par Skansen, FDC Postverket m.m. 600
9301
Samling **/* 1920 -55 mest * ex 149A i par LYXex * +** ktt, 149C i 4-block 2 ex **, 151A * LYX, 214-15 * prakt, 217 prakt, 246-57 , 267BC *, 336** Stockholmia 9-blocksats 471-75 600
9302
Samling stpl 1936-41 på albumblad bl.a. 15 olika BC-CB par. 600
9303
LÖSEN 18 st å utställningsblad , alla stpl OINLÖST, bl.a. 30ö och 50 ö t14 600
9304
Insticksalbum 1930-1970 tal ** många 5-strip tre kronor , F ca 7600 bra kval. 600
9305
LÖSEN T 13 , 47 st i nyasamling ostpl och stpl på gamla albumblad, bl.a. 4st stpl 12ö, 3 st stpl 24 inkl L17a, 5 st 1kr . 600
9306
Nyanssamling stpl Lejon 8x3ö ( en ostpl ) , 2st ok 17ö , 5x20ö i något blandad kval. F 2008 ca 8100:-, efter billigaste nyans 600
9307
Parti ringtyp t 13, 20x 12ö, 170x 20ö, 25x 24ö (ngt bl.kval) och 80x 30ö Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 9.200 600
9308
Nyanssaming lösen t 14+13 på gamla albumblad, lösen t 14 kpl 5ö och 24ö ostpl, bra 6ö stpl, 46 st t 13 (14 st ostpl), alla valörer inkl L17a stplLite bl.kval F 2009 ca 9300:- 600
9309
Ringtyp t13 stpl nyanslot inkl 15x 3ö, 14 4ö , 25X5ö prs, 14x 6ö, ca 120 12ö, ca 30x20ö, 24ö ,ca 30x30ö m.m. Flera prakt stämplar. 600
9310
Postens Souvenirböcker ( totalt 3st) 2 st , med ca 90 olika frimärken 1920-60 ** ex Gustav Vasa kpl nr 153-55** , högvalörer som Linne`50ö, Berzelius 30ö, 120ö Birgitta, 40ö Tessin , F 2009 ca 6000:- Fina souvenirböcker samt en med märken 1967-68. 600
9311
Liten insticksbok **/' Oskar- 1965, med flera bättre ex som 84 2st **, 147 par** 20st i strip 152A**, 153 ** x4, 215par **, 267BC** , 269B1**, 336**, ca 350märken. samt div lokalpost Ewerts prov m.m. Fin kvalitet. F 2018 ca 11.500kr 600
9312
Parti 15 olika stpl Bc-CB par F 2009 6850 600
9313
Specialsamling små tjänste med en del bättre 4-block stpl ostpl /** , enheter , några omv vm, ex 31vm1 ostpl + stpl, 32 10ö LYX 4-bl *, tj 35 2 pr **, 5kr 4-bl 2st **, 8ö 8st stpl ex inkl 4-block tj 46 + 4bl ostpl, m.m. Lågt utrop 600
9314
SAMLING ** I VISIRALBUM MEDALJONG- 1962, bl.a. Tre kronor kpl, bra serier Sergel, Bibeln, Hazelius, Birgitta, Bibeln, Tessin, sen ganska kpl inkl 4 olika block ur HA6. nr 416. Fin Kvalitet lågt utrop. 600
9315
STORA TJÄNSTE t 14, kpl serie stpl med AB-PRS , något småfel. 600
9316
Samling i insticksbok 1855-68 4sk, nr 7,10,11,14,16,20,26, div tänste och lösen . Modernare glest besatt.samt dubblettalbum med ex 11x 12ö vapen 3x 14B 14x 24ö nr 34, m.m Blandad kvalitet.. Lågt utrop 600
9317
Samling 1940-46 med mest kpl serier och extra 4-block, och några tidigare 4-block. Fin kvalitet. 600
9318
Parti Militärmärken stpl / ostpl på 9 blad, Bl.A stpl M1, 2stpl M8, en del vackra stämplar, Ca 130 stpl och ca 90 ostpl. Vidare 2 blad Postanstalten stämplar och Fältpoststämplar 600
9319
PARTI BC-CB 14 OLIKA stpl ex, och drygt 10 olika BB par . F drygt 6700:- 600
9320
16 SID INSTICKSBOK MED ** POSTFRISKT 1932- ca 1960 med massor (1000) märken 4-block och 5-strip, ex 235A 3x 6-strip, 60ö Riksdagen i 6-strip, F nr 245, 416 i 4-block, 252 par, 263 6-strip, fin kvalitet. högt värde 600
9321
Samling stämplat 1877- 1948, några bättre ringtyp ex nr 41, 51, div landstorm, nr 136-38, band, 140Ca, 144Ccx, 144Cb par Av ppr, 145Ecx, 146 Ea, 148cx, 153a, 189, Kongress 5ö-40ö, Föreningen 5ö-80ö, tjänste ex nr 25-26 26 prs, små tjänste kpl, God kvalitet och en del vackra stämplar. 600
9322
Parti stämplade 4 block med många valörer på medaljong, div band 261 CB, 262 CB ,321CB och till 1960 tal. Ca 100 st. 600
9323
MILITÄR post samling i röd pärm ca 100 försändelser, mest helsaker, ca hälften obegagnade och inklusive kuvert M1 och M8 med kvarsittande märken **, flera intressanta begagnade kort och brev , ex FN bataljoner. 600
9324
Parti stora tjänste på 4 visirblad med fin serie t13 lyxcentr 6ö, , AB-PR stpl 50ö röd typ 2, , vidare blad med varianter på 4ö, v3, v4, även 18v3, vidare tj2, ytterligare def tj22B, intressant parti. 600
9325
16 sid insticksbok med ca 600 stpl par, några BC-CB sen BB , sx m.m. 1940-90 tal 600
9326
ca 50 BREV till utlandet i pärm 2 ringtp , ett 3+12+6ö till Frankrike 1883, reva i brevet, sen oscar -1950 tla många till USA. Rek , censur m.m. 600
9327
Gammaldags samling på albumblad nr 75-135 **/* mest * i nyanser, ex och några 4-block, ex 2x nr 775x 88, 4x 90, 3x 91, 96 , drygt 200 märken. Intressant. 600
9328
Postens souvenir gåvo bok med märken oscar-band- 1954 i olika teman, bl.a. Riksdagen 2sid nr 240-45 kpl ,Postverket nr 246-57 2 fin kpl 2sidig serie, och en del andra lite bättre. 600
9329
Parti stpl tjänste på 8 visirblad med 19st t14, flera fina stämplar, många t 13 och små tj kpl med dubbletter. Vackra stämplar finns F 2016 ca 10.000 600
9330
Parti 37 st utländska stämplar på Svenska märken, vapen-1949, nr1 på 12-24 ö vapen , nr 3 på 14B (F1000) flera fra sverige, bla par 141BZ, Köpenhamn på Oscar, Engelska och finska stpl. Trevligt parti. 600
9331
Samling SVENSKA stämplar på utländska märken 30 MÄRKEN OCH 10 FÖRSÄNDELSER, mest 1900-1925, bl.a. Estland, Ryska märken 2st, USA 1st, div finland o Danmark m.m.brev USA Holland, tyskland. Intressant post 600
9332
Parti 14olika BC-CB par mest på klipp, inkl bl.a.båda av 129, 261, 262, 266-67, 324, samt 318CB. fin kvalitet F1917 6100 600
9333
Samling ** i Leuchturm album med fickor, 1928-1966 med nära kpl 1941-66 ex 330-332C, 333-337C 4 sid svanar, 1943-66 kpl enligt album . Fin kvalitet, högt värde.. Även några häften. 600
9334
Samling mest ** 1891- 1966 i visirpärm, ex 177Cc'', 187C **, 240C-245** , 246-55 ** ngr ktt, tre kr kpl utm en 2kr, 327BB, bättre högvalörer, Tessin , Birgitta, 1943-66 ganska kpl. Fin kvalitet. lågt utrop 600
9335
BANDMÄRKEN på albumblad och 1 visir , ca 200st, samling/parti 140-195, ex flera kuriosa, felskurna, plåtspricka 142v2, 145v1 , bättre vm, ex 141bz, 179Abz, flera vm 165, , AV papper 5st 144Cb, 600
9336
ca 260 st 12ö ringtyp t 14, på instickskort ¤5 format, uppsatta i nyanser , årtal, och diverse stämplar. Många intressanta färger många 21a-h, i , j . Billigt 600
9337
Stora Tjänste t 13 14st */** och fint hörmarginal 4-block 6ö tj 15 **,(F 3300 5x650) ingår t.ex tj16A*, tj18*, 20*, 21* 24** F 2018 ca 7200 bra kvalitet 600
9338
Gammalt Lichtensteinalbum 1855-1938 med plats för nyanser, med en del bättre märken kvar, stämplat men även 234-37**, 261-65**, 266-68**, bl.stpl nr 20h. tj4 b , tj9tj18v3, tj 25-26. F ca 14000 600
9339
BRA samling stämplat med en del **/* 141 med dragspel, bandmärken nr 140-1945 på 15 visirblad ex 140Acx, 144Cbz, 144Ccx, 144 Ecx, 2 145Ea,3st 146Ca, 3 146Ea, 2st 146Eb en *, 167* , mest fin kvalitet F 2017 ca 15000 600
9340
STORA TJÄNSTE 1kr, 1st t14, över 300 t 13 1kr typ1 , tj24A i nyanser på 10 visirblad, några varianter . F 2018 över 20.000 , vackra stämplar, enheter 600
9341
Ortstämpelsamling på små tjänste ca 470 olika A-Ö läsbara till Prakt, 600
9342
RINGTYP T 14, PÅ GAMLA ALBUM BLAD, 8X 3Ö, 10X 5Ö INKL 4ST 19C, över 40 st 12ö med ex 2x 21 a flera tidiga nyanser, 6x 20ö, 8 fina 24ö i nyanser, och 12st 30ö. Mycket god kvalitet 600
9343
Tjänste 11-24, 2ö-1kr t13 kpl med ex 50ö grå ** praktex, 50ö röd *tj22A i LYX centrerat ex. F ca 6100 600
9344
Visirpärm ca 24 blad några ringtyp t.ex 5st 24ö t 13på klippmed AB-PRAKT stämplar, och sen mest postverket -bromma på på klipp. F2018 över 12000:- 600
9345
Lejon parti stpl 1863- 72, 22x3ö 2x 17ö, 15x20ö samt en ostpl 20ö 2khtt. Lite blandad kvalitet. några intressanta. 600
9346
Samling stämplat i "Fyrtorn" album 1858- 1959 med några hundra märken, många äldre som vapen kpl, lejon kpl, flera ringtyp tjänste m.m. högt värde men blandad kvalitet. 600
9347
Parti stämplat olika märken 1930-40 tal på 8 visirblad ex 238-39, 13 BC-CB par ex 258 CB, 267BC-CB ,320CB, 324BC-CB . God kvalitet. F 2018 ca 10.500 600
9348
Parti lösen stpl överkpl 19st t14 inkl alla valörer och 7a 24ö violett, t 13 21st alla valörer och inkl L17a 24 ö grålila. Blandad kvalitet. F 2018 15000 600
9349
16 sid insticksbok med tjänstemärkenoch lösen mest stämplat men äve en del **, tj div t 14, t13 , bra små tj med ex flera tj 38-39, tj 46 3st stplex, tj41cx 3st, tj 47cx, 48cx, Lösen ett par t 14, t 13 ex 5st var av 12ö och 1kr stpl. Blandad kvalitetF 2018 över 20.000kr Tj ca 15000 och lösen ca 5100 och dessutom ca 160st militärmärken stpl. 600
9350
Post med stora tjänste ** 4-block2-10ö 10 st block bl.a. 2 x 6ö 4-block.. F ca 7200:- God kval. 600
9351
PARTI MEST STPL LEJON 139b,141BZ,145Ea STPL+**, 146E Fca 5200 550
9352
Samling /parti **/* i pärm till 1978, bl.a. nr 16a ostpl, tj23 i välcentr ngt särat 4-block, nr 57*, 66*, 324BB **, 327 **, 550
9353
Samling BB 4-block ** i 1939-1974, nära kpl med bl.a. Sergel 326 BB LYX centr, Bibeln , Sansen 344BB .... Hög Kvalitet F ca 5000 550
9354
LITET PARTI ** MED BL.A.199, 202, 215, 219, 120Ö BIRGITTA I PR-LYX 3-STRIP. F CA 5000:- 550
9355
Parti ** 1920-50 mest olika, flera bra , 138, 321BB, 323 LYX, 3x 331högval. F ca 5000 god kval 550
9356
Samling 5-strip ** medaljong till 50-tal på visirblad, x 13 st medalj ex nr 99-104, band 152, 153, 155, 283 i lyx m.m F ca 5500 god kval. 550
9357
Parti vapen 5x5ö, 9ö (kht) ca 84x 12ö varav 12 ultramarina, + andra nyanser, 4x24ö, 6x30öoch 50ö. F 2010 ca 9000, ngt bl. kval 550
9358
Parti ** / * på 2 visirblad, 1891-1938, bl.a. 159b**, 151C **, 155 **, 144Ccx 4-block **, 177C 2st i 4block **, 267CB 4-block **, och en del till ** F för de ** 2018 ca 11.000 ostpl oräknaade. God kvalitet 550
9359
PARTI OSTPL * mest kpl serier 1932-40,med t.ex. 234-37, 240-45,246-57 i prakt. Fca 1800+8000x0,4= 5000:- 500
9360
Liten samlingRingtyp T 13 i nyanser ca 90 st, bl.a 12x6ö,6x 24ö, 4x 1kr inkl många vackra -PRAKT(ca 20st)stämplar spegeltryck m.m.F över 3000 men mervärden finns. 500
9361
BREVPARTI 15 st FÖRFIL MEST 4-K stpl + EN 12Ö VAPENframsida PR 4-k Skellefteå -63 500
9362
ALBUM BLAD MED STPL, **/* VAPEN- LUFTPOST, BL.A 2 X 14B nr 16, 65 stpl, ** ex nr 88, 138 m.fl 26 olika landstorm .Bra kval. 500
9363
LÖSEN T 13 **/* (SAMT T 14 12,24 Ö. ) ALLA VALÖRER FINNS ** BL.A PRAKTEX 1-12ö ** 17v2 BRA **, 1 KR PRcentr **men ktspts, ostpl bl.a 1kr prakt. 500
9364
30 öre stående lejon F nr 148C 100st stpl ex i ovanligt bra genomsnittscentrering och några vackra stämplar. F 2800 +++ 500
9365
PARTI ** 4-BLOCK NR 52,52c,53vm1 , 61-64 OCH Tj15 6ö. F över 5000:- + ett visirblad ca 18 märken ** F ca 1000:- 500
9366
Gammaldags album med stpl dubbl på blad 1920-30-tal många 100 ex, t ex . nr 168 c,d 1 kr på vitt papper 62st F 4650 för enbart dessa. 500
9367
18 ST VACKRA BLAND KLIPP RINGTYP T14+T13. 500
9368
Samling/parti **/* 1891-1971 ca 800 märken . Bl.a. 168c **, 171 ** ngt ktt, 158 *, 163 *, 268 **, 337C *, div högvalörer och serier 1940-60 tal. 500
9369
Lot 273C ** felperforerad, Tre Kronor överkpl serie 1-4 av var, Stockholmia 9-blockserie ,hällristningar parserie, 4 st SAS häften m.m. 500
9370
Del av utställningssamling bandmärken **/* bl.a. nr 149-51, 156-57, 162-63. BRA KVALITET F CA 5500. 500
9371
BLOCK , 4-BLOCK SAMLING ** 1955-77, inkl Stockholmiablock 1955, många kungablock ex 4 olika ur HA6. 500
9372
Parti stora tjänste ca 60st med 16st 50ö röd , och en Tj22B prs, prc men ngt kht, felfri tj9 m.m. flera vackra stpl 500
9373
Tjänste t 13 18 st **/* ex 16A, 18, 20, 21 **, 24**, och små tj vm krona kpl. Bra kv. 500
9374
Parti Lösen t 13, 14. stpl /**/* . F ca 6000 500
9375
25 st stora tjänste inkl 4 olika t 14, 2 x12öt 13, 2 x 24ö t13 m.m. Mest PRS 500
9376
Samling delvis i nyanser OSCAR- LUFTPOSTmed ex nr 65, 2 x 75, de flesta landstorm. F ca 4300. 500
9377
Parti stpl 1855-1960 tal på 9 visirblad, bl.a 4sk kt, div vapen, ringtyp, nr 65, 136-38, 233b, 2858, 406 4st olika 4-block ur HA 6, m.m. 500
9378
Samling på gamla albumblad ostämplat * -(*) stora tjänste, bl.a. nrTj 5,6, 4x16A, 2x nr 18, 3x24ö, 22A+B. F ca 15.000 Mkt Bl.kval 500
9379
32sid insticksbok, div **/* bla parserie postverket ** med ca 1 bra serie ** (övriga delvis ktt) ngt stpl och utländskt. 500
9380
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
9381
Parti stpl vapen -band på 4 visirblad 100-150st mest ringtyp och oscar med vackra stämplar 4 x nr 34 , lite lösen L3 ,L10, nr 189 i 3-strip. 500
9382
Parti ringtyp t 13 och ph nr 28-51 på 3 visirblad ca 100st. Många vackra-praktstämplar. Lite blandad kval men prisvärt. 500
9383
16 sid insticksbok med ** ca 500 märken, några bättre som 146E. 187c i välc 5-strip, 50ö sergel, 413sx2 4st, 416 sx1, m.m. 500
9384
Samling stpl 1858-1977 på album blad, inkl div ringtyp, ex nr 24, 40-51, 136-38, 189, 226-30, FDC framsidor postverket, 344BB klipp, M8 m.m. 500
9386
Parti ca 100 par och block 1883- 1936 bl.a 6-block nr 49, 4-block nr 199 ktt, par 199-200, 214, 218, 220 tunn, 15 block 229, 3-strip 258. F ca 6000 500
9387
PARTI ca 40 märken stpl ringtyp och tjänste ex nr 20j 19c, 22f, 24i, tjänste 22 B i god kval. F över 5000 500
9388
LÖSEN 12 st på utställningsblad , alla stpl WÄRDE, samt vackert 6-block 5ö, och 4-block 20ö. 500
9389
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 82, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253A, 7 x 273BB, 7 x 328BBnr 339 m.m. bättre F ca 7000 500
9390
Parti /samling 44st stora tjänste t13 med nyanser, **/* bl.a. 12e pr **, 2 nyanser 13A, 4 st 6ö **, praktex tj 23**, F 2007 ca 5800 500
9391
Parti 40st mest olika * G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 enstaka ** ex 183a , F ca 7000 God kval. 500
9392
Samling i album stpl/*/** bra med nr 16, 20, 24,34, 38, 41, 44, 22 olika landstorm stpl, end el bättre bandmärken , och lite här och där. till ca 1944. Prisvärd. 500
9393
Parti ** medaljong -1970 tal på visirblad , bl.a. bättre högvalörer 1940 tal , tre kronor, Sergel 327, skansen 60ö Birgitta 120ö, Tessin 40 ö, 60ö Schele, 340A3 par m.fl. Nominal ca 800 inkl 2 blad ostpl med ex nr 234-37, 240-68 2-sid. 500
9394
Samling 1938-60 i gammalt album men några bättre ** ex 9-block Stockholmia 471-75, 4st olika 4-block**416 ur HA6, men mest * välfylld med 10 olika BC-CB par inkl 273BC.CB(ngt smal marg) , 321bc-cb, m.m. 500
9395
Nyanssamling ringtyp PH- medaljonng nr 40-74, 3x 3ö nr 41, 2x 6ö ph nr 44, prs 47b, 2x nr 50-51, oscar i nyanser,många omv vm och 2 vm, nr 65, 2x 75, 71-74cx, 71cxz m.m. god kval. F 2008 ca 6500:-, 500
9396
Parti 80 st utländska stämplar mest på vapen - oscar och några senare. Bl.a. Dansk nrs3 på omtandad 30ö vapen . 500
9397
Parti ringtyp t 13, ca 150 x 4ö, stämplar även prs, nyanser m.m. F minst 5250 500
9398
Samling **1938-67 på blad många bra BB par 1940 tal ex 326 BB, 344BB,337BB, från 1947 mkt välfylld inkl 4 olika 4-block 416 ur HA6. Prisvärd 500
9399
Samling tjänste - lösen **/* bl.a. 15 st stora tj ex 20 ö röd , ve. 24ö ** tj20, tj46 ** prakt, välc L2, L11-20. Bra värde 500
9400
Samling lösen t 14 med 1, 6ö, 24ö a-nyans L7a, 30ö-1kr och t 13 kpl.Bra värde 500
9401
PR-LYX stämplar 37 olika 1990 på 7 blad. Flera superlyx. 500
9402
Samling mest ** några * Medaljong- 1960tal på albumblad, bl.a nr 84 ** prakt, 157*, 158*, 160* ,163*, 181e**, 184 ** pr centr 25ö orange, 328-29 kpl** bättre senare serier , många kungamärken. Fin kvalitet hundratalsmärken. 500
9403
Samling i insticksbok utländska stämplar, kuriosa , omvända LYX stämplar ( ca 50 objekt) och 6 st 4-block inkl 1kr + 6-bl 30ö,50ö blocken i ovanligt hög kvalitet. 500
9404
3 st 16 sid insticksböcker, 1920-71 med ca 1400 ** märken ex 144A 2st, sen mest 1950-60 tal , delvis i strip, mycket kunga märken ex 4 olika HA6 ingår även (F ca1000) och en del högvalörer 50-60 tal. Även 2 årsatser 1977 och 1980. 500
9405
Visirpärm med ca 30 blad med stämplat 4sk, ca 25 12ö vapen , div ringtyp, några bra lösen t 14 1ö,5,6,20,30ö och 50ö+1kr i par (F 4200 för dessa) m.m. En del ostpl/** ingår. 500
9406
Lagerbok 1951-65 med stpl /**/* inkl många kpl serier, en del strips ockh block ex 4st olika 9-bl 1955, även FDC 1-7-1955, samt diverse tjänste och lösen ex 4 st tj t 14, små tj kpl stpl, 500
9407
LITEN SAMLING STPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. TJ 11-54, KPL INKL TJ 22B UPPSALA 14-12-93, tj 25-26 m.m. 500
9408
Samling stpl i 12 sid insticksbok 1855-1956 med ex 4sk (ngt kht), 5ö vapen, 30ö vapen nr 16,17c (*) , 18 (kht), 24c, 41, 44, 51, 75, 212cx, 269B1+B2, F 2010 ca 9000:- 500
9409
Samling * / ** i 2 album 1855-1969, märken från nr 39 **? omgum?, diverse här och där från 1950 välfylld. 500
9410
TJ 24 B STÄMPLADE BLOCKENHETER, ex 4st 20 block , 2x 15 block ,2x 10 block m.m. Minst 27 x 4-block F 2700++ mervärde då mest i mkt fin kval. 500
9411
16 st stora tjänste t 13, F nr tj 25 8 st , med små tryckvarianter och tj 26 4 st par där ena märket har samma varint "tryckskada t.v. om ö". F 2011 ca 5000, god kval 500
9412
VISIRBLAD STPL, 2x 5ö vapen, 24,30,50ö VAPEN, 14B, 20m 22f, 26, några kongress, och 20tal AB-prs långa tjänste. ex tj6. F ca 5000 mest bra kval 500
9413
Gammalt stender album i klämfjäderpärm ,pr-lyxs nr 48 ,med bra fin sttämplade ex av nr 65, 2x 233, 238, , 471-75, fåtal ** 139b **, 201 30ö kongress prakt 4-block med 2 st **, 305 ** m.m. Hundratals olika märken med många dyra tjänste i mycket bl. kval. 500
9414
Parti 4-block stpl på visirblad, oscar 5ö , 6-block 30ö, div samt vackert stpl 10block 5x2 2ö tjänst nr tj 11 Ljungby 15-5-12 på klipp. sällsynt enhet 500
9415
Medaljong - 1980 på 14 visirblad **/* inkl 79-96 ( ej 55,80ö) med 1kr nr 96**, vidare trekronor serie **, kunga märken ex 410**., Nobelmärken m.m. Bra post, lågt utrop. 500
9416
Stämpelparti , kuriosa, på Lösen märken, T stämplar 2st, R stpl 5 st, diverse på 10 lösen, FraSverige och Fra Ystad på Oscar-riksvapn, 4 danska klipp rån Danmark. Även ca 15 klipp nr 72-73 med båtstpl , varav 2 båtsiluetter ,1 paquebot. 500
9417
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
9418
Parti vackra-PR-LYX stämplar på 1 visirblad 27 st+14B i lodrätt 4-strip, vapen - medaljong, 2x 30ö vapen 14B, 10 ringtyp,25ö Oscar LYXs VIHELMINA 15-5-1910, iNTRESSANT 500
9419
Stora tjänste nr 22A-B, nyanslot med studie 22Aa-g 11st , samt 22B, mest prydliga ex. 500
9420
SMLING STPL /** militärmärken med M1 obeg. KUVERT, M1 **, , M8 **. 3 x M13 **, CA 70 ST + M1 BREV. LYX KVALITET. 500
9421
Liten insticksbok med stora ca 140st och små ca 400st tjänste t 14 o 13, stämplat och ostämplat, samt diverse lösen (ca60st), Militär ca 50st Några vackra stämplar, blandad kvalitet. F ca 10.000. 500
9422
Visiralbum med ca 230 1800 tals klipp, ca 105 med ringtyp eller blandning med oscar boktryck, en del intressanta kombinationer, och ca 126 st stora tjänste mest 5+20ö , men även 30ö, 500
9423
Parti ** 1939 -ca 1970 i 16sid insticksbok med bra spridning, med bättre som tre kronor kpl, 40ö tessin, 6st **svåra kungen VI A typ 1 30ö röd nr 410 och sen många serier och strip ofta 5-10 av var märke., Nominal ca 600 men klara mervärden 500
9424
Parti ** 1920-50 tal på 5 visirblad , bl.a. Berzelius 320CB praktpar, Sergel serie, 326-27 4st,F 2014 ca 5000 500
9425
SAMLING OSCAR, 7 ST OLIKA MOTTAGNINGS BEVIS BLÄCKMAK PÅ 10Ö oscar och 5 st på 10ö tjänste, div vackra Fra Sverige M stpl och 2 brevframsidor till Paris med Fra Sverige PRAKT stpl, rullstpl, 56v1 *, korksttämplar, bläckmak, m.m. drygt 40 märken o 3 försändelser. 500
9426
Kungamärken ** G.VI. A CA 500st, ex 6st nr 410**, HA6 kpl i häften. Bra värde. 500
9427
Parti ca 40 st **/* på visirblad, nr 7, 31, 32**, 40-47, 54 3st **, 59d, m.m Högt värde 500
9428
Parti **/* NR 7* (kt), 14B (*), 17*, OCH DRYGT 20 MÄRKEN ** EX 52c-55, 183a,b F 4500+ 4000 = Ca 8500 500
9429
Ringtyp PH ca 135st i alla vlörer MÅNGA 30-50Ö, flera PR-LYX STÄMPLAR. 500
9430
RINGTYP 12ÖRE 43st t 14 med många tidiga nyanser med ett antal PRAKT stpl,samt 43st T13 med utvalda stämplar och mänga pr-lyxs. 500
9431
Samling 1954-79 på visirblad i album verkar kpl med ex 416 4 olika 4-block ur HA 6, . Fin kvalitet . ca 2,5 kg 500
9432
Parti ca 300 oscar på visirblad, med utländska stämplar, varianter, nyanser, 13 st nr 66, 18st nr 67, många 8ö, 1kr, vackra 52b, 3-strip , flera klipp m.m. 500
9433
Visirblad med 10 olika BC-CB par samt diverse BB par . F 2014 ca 5000 kr 500
9434
Gammal samling stpl bandmärken nr 140-195 med massor av vm tandningar m.m. Billigt 500
9435
Parti på 2 visirblad med utvalda vackra stämplar nr 7-48, delvis på klipp ex 6-block 12öre ringtyp stpl-85, 29 objekt. 500
9436
Parti i visiralbum, siffertyp-medaljong- 1920 ca 600 märkenmest **/* bl.a. många landstorm över 100st, 100 tals medaljong, en del bättre 149-51**/* 500
9437
20st 30ö vapen i nyanser mest god kvalitet 500
9438
Trevlig samling/parti välgörenhets märken och julmärken inkl ca 10 försändelser Oskar-medaljong + 3st 1920 tal, 50 tal stpl märken ca 1903-05, sen samling 1-4 av var till 50 tal sen diverse helark. Kanske 700 märken totalt. Intressant! 500
9439
2 välfyllda insticksböcker ostpl **/* , ca 1300 märken , ringtyp till 1970. 4 block 10ö oscar, 153b,c båda bz, 20 och 60ö Föreningen ** nr 214,221, massor högvalörer 1950 tal m.m. 500
9440
16 sid insticksbok med diverse ** postfriskt Sverige 1960-70 tal ett par hundra märken delvis häften, bl.a. nr 563v i 5strip Postorn 20ö 1965 med florescens(F 1500) 500
9441
47st ORTSTÄMPLAR PÅ 15 ö Oscar, mest PR-LYX stpl, 1 visirblad 500
9442
Parti ringtyp med PH på 3 visirblad, bra spridning på valörer, många vackra-PR-LYX stämplar, nyanser, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 110 märken bl.a. 2st 6ö, några nr 45 tillkommer. 500
9443
Parti ringtyp t 14 , alla valörer, ex ca 50 st 5ö, 2 st nr 23, 3st 24ö 500
9444
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
9445
NYANSlot ringtyp t14, 7st 3ö, 6olika 6ö med 2 grå, 4st nr 22 med 22f, 2st 23 4st 24ö, och 8st 30ö F 2016 ca 7500, något blandad kvalitet men billigt. 500
9446
Samling ostplat/** i Facit album 1855-1958, Glest besatt men bl.a. nr 6a3 * kht, en del bättre bandmärken ex 156cxdiv tre kronor, 4 st 4 block ur HA6 m.m. 500
9447
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
9448
Gamla albumblad STORA TJÄNSTE T13 i nyanser ex 4 50ö röd, +små tj kpl, samt lösen t14, 13 ex 3x L17 500
9449
Nyanssamling ringtyp t 14 mest 12ö i fin studie med 3 a nyanser och många tidiga, några PR-LYXS, VARIANTER m.m. 500
9450
52 st 12öre VAPEN många vackra till PRAKT stämplar, 8 ultramarina nyanser samt 1 st k nyans, några varianter. Trevligt parti 500
9451
14 visirblad i pärm med ** 1892-160 bl.a. nr 40-41 i 3-strip, div oscar, 4x 146C, tj 15, 9-blockserie Stockholmia 1955, 2st 259BC, 4-500 märken. 500
9452
Samling stämplat och ostämplat 1938-70 på egen gjorda blad. Både stpl och ostpl i ganska kpl samling förutom att bara några BC-CB finns stpl, och inte alla parkomb på G.VI A.. Vackert monterat . Inskrift present från morfr 1983. Bra kvalitet 500
9453
12ö vapen 80 st på 2 visirblad, bl.a. 2st prakts LOS 2st + 2 ab F 400 styck , 2 st PRs Ljusne 22-7-71 F 300, FLERA ANDRA vackra -intressanta stpl till, NYANSER 500
9454
Samling stämplat i visiralbum 2,4 kg 1858-1949 bla felfria ex 5,12,34,30,50ö vapen, nr 14 ,16, div ringtyp, posthus, band m.m. Några fina stämplar. F 2018 ca 12000 500
9455
48 sid insticksbok vapen 1858 - ca 1990 tal div vapen ringtyp , landstorm I kpl, div kongress o förening m.m. Många märken 500
9456
STÄMPELMÄRKEN CA 170 ST OCH 10-20 DOKUMENT MED STÄMPELMÄRKEN ca 1883-1950tal, och ca 50 tal telegram 1880 tal -ca 1930 tal. 500
9457
Parti stämplade oscar - 1940 tal samt tjänste t14-13 och små. i på ca 17 stora mycket gamla insticksblad i mapp . Kanske 1500 märken och flera band med vattenmärken, 156 cx i antal, 156cxz, högvalörer, vackra stämplar m.m. ca 850 gram. 500
9458
RINGTYP 12ö T 14 CA 180 ST PÅ GAMLA BLAD, MASSOR TIDIGA NYANSER , en del prakt stpl, m.m. 500
9459
Dubblettalbum 1858-1940-tal, mest stpl men även t.ex.postfriskt par 25 ö oscar nr 57 (F 1800), stpl bandmärken med bättre ex nr 162cx fint ex (F 1300) m.m hundratals , avän äldre klipp.Fynd ? 500
9460
Samling stora tjänste, 12, 24ö t 14, och 57 st t 13 i nyanser ex th´fin tj14a alla valörer och flera PR-LYX STPL och färger samt små tjänste kpl 500
9461
Parti ringtyp ca 350 st på 11 visirblad ca 25 st t 14. , ca 55st 4ö t 13. 16 st 24ö t 13, ca 90 st 1 kr ph, högt värde Flera PRAKT stämplar. 500
9462
Samling nr 136-258 på Safe dual blad stämplat med flera fina till pr-lyx stämplar, bättre märken136-38, lejon många vattenmärken, mycket fina ex: 153,189 ,5 olika kongress 233a,b , 238, 2017 ca 8000 500
9463
32 SIDOR INSTICKSBOK MED STÄMPLAT SVERIGE 1855-1946 ca 600märken , Samling med en del dubbletter och vm några fina märken, dyrare ex som def 4sk, div vapen, 72-74cx (600)140Acx (F 1400), 266CB, 318CB, några ostpl ex som 44a*, L20* 500
9464
NR 182 25ö röd , 40ST stpl ex(24st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 4000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 500
9465
Parti stämplat på gamla blad 1868-1918 bl.a 3 ultramarina 12ö vapen, fin vacker 24ö vapen, 11a,11b, felfri 50ö vapen, 3x 14B diverse ringtyp 11 st t 14 med felfri 27c, 59c vm1, 71cx, 72cx, 74cx, 74cxz( F 650) 500
9466
Intressant parti kuriosa stämplar på Ringtyp -Oscar 4 fina ringtypsklipp LYXs 383 Hull mar 30 1879 Sweden By Steamer, GBG ventilstpl, Tuna omb N, Norrköping Bikupe, Oscar lyx rullstpl , och ca 20 utländska stpl på Oscar, PR Kork stpl, fra sv ... 500
9467
Samling ** i Verbisalbum med fickor 1956-1977, komplett förutom 2-3 serier.Dyrt album 500
9468
12 visirblad med märken 12ö vapen till 1940 tal . Varje blad F 1991 1000 kr styck . Totalt F 1991 12.000 500
9469
Rullstämplar, parti på 4 visirblad 34st och 2 försändelser 5ö bke GBG 1896 och Finspong 10ö oscar 4-strip på adr kort , vidare lösa märken 18st enheter Oscar med Finspong 1903-6 , bl.a. 4-strip, några Göteborg,STH, PKXP 5ö plika nr. Bra stämpelkvalitet 500
9470
16 sid insticksbok med stämpel kuriosa ringtyp , oscar, band m.m. ca 250st, Rullstämplar, R Rekstp, Utländska Fra Sverige stämplar, felperforerade bandmärken, Intressant 500
9471
Lösen t 14 överkpl stpl, sen ca 56st T13 mest stpl men även **/* . God kvalitet F 2018 ca 12.700 500
9472
INSTICKSBOK 16SID, med en del BB par bl.a. 100st Bellman 324BB ( F 7000) , samt ca 100 vackert stpl märken mest Prakt stämplar. 500
9473
Parti tjänste stämplat, många t 14 inkl bra 5ö 3 st ok 20ö, sen flera i blandad kval 2x3ö, 4ö, 6ö 2x24ö, 2x 50ö 2x 1kr, , ett PRAKTBREV 12ö, , t 13 med 3x6ö, 4x 12ö, 3x 24ö, 3x tj 22, 2x tj 25, 2x tj26m.m.
Lågt utrop. (F 2018 allt räknat ca 17000)
500
9474
64sid insticksbok samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-428 ca 900 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Många fina 500
9475
2st 32sid insticksöckerk samling järnväg PKP STÄMPLAR nr 1-423 ca 820 olika AB-PR-LYX, medaljong-1960 tal. Många fina. 500
9476
Samling Lejon nr 139b-148,och några band till som151Aa, Ca 130st , bl.a dyrare 3x 141bz, 3x 142Acc, 142Ea, 2x 142Ecxz, 142Ecc, 144Acz (1600) 144Cbz, 144Ecx, 145Ecxz . F 2018 ca 14000 god kvalitet. 500
9477
Postfrisk samling /parti 1939-68 med flera högvalörer BB-par 413SX 1+2, m.m F ca 3600 475
9478
TJÄNSTE T14,13 OCH SMÅ STPL PÅ ALB.BLAD. KPL (Tj15,25-26 är *), F-99 CA 6000:-. 475
9479
Dubblettparti stpl nr 1891- 1982, bl.a. några 100 sifertyp 1891, 25,30,50,80ö kongress, 50 ö förening, div stpl par m.m. F ca 9100 475
9480
34st brevframsidor /delar med ultramarina 12 ö vapen . nr 9 h-j. 475
9481
Samling 1964-79 på albumblad med fickor Lindner 1964-69, Schaubek 1970-79. Nominal ca 860:- 475
9482
16 sid insticksbok med div stpl märken några bättre som nr 218, 220, 50x 341 (F 3000) , bättre häftesblock, en del PR-LYX stämplar. 475
9483
PARTI nr 101- 319 på blad, stpl, ex 100st nr 101, 57 st 168c-d 1kr vitt ppr, 108st 236 70st 237, 70st nr 260 m.m F ca 7200. bra kvalitet . En del vackra stpl. 460
9484
PARTI OSTPL TJÄNSTE OCH LÖSEN BL.A. BRA L2 + L7, Fina 4-bl t 13,god kval 450
9485
PARTI STORA TJÄNSTE T14+T13 BLA 16ST T14, ALLA VALÖRER PÅ T13, 5-STRIP 24A 450
9486
RINGTYP -BANDMÄRKEN PÅ ALB-BLAD STPL T.EX 3 st nr 38, nr 66, 75, många landtorm, 159bz,185b m.fl. F (97) 4600 mest bra kvalitet. 450
9487
Parti stpl tjänste ex nr 1, 5 5st, 15, nr 17 5st, nr 20 5 st, nr 22 2st+ 22B, 25 4st. Ca 100 märken flera vackra stpl. 450
9488
Parti tjänste t 14,13, och små tj kpl. F 2002 ca 5500 450
9489
Liten saml 1920-23 ostpl * på gamla albumblad, många bättre ex PRAKT av 148C,162, 165Bz,175A ,AB-PR: 151C, 153-55, Bra -mkt bra kvalitet. F 2003 ca 6250:-. LÅGT UTROP ! 450
9490
Parti ** 1889-1935 på3 visirblad inkl 4bl nr 50, 2x nr 53, 84, 89, 5x nr 100, 137-38, 145Ea, 159, 165cx, 169 cxz i par, 174bz 2st, 244 m.m. F ca 4500 450
9491
Tjänste samling stpl inkl några t 14, många t13, ex 5 st 12ö Tj17, 20f, 4 st 50ö röd, tj46 m.fl F ca 6000 ngtbl kval men även flera PRS. 450
9492
Tjänste och lösen ,samling stpl i blandad kvalitet, men bra tj 9, praktex tj12, prs tj 15 men tunn, 2st tj22B dock kt, ktt, bra st tj 46 m.m. 450
9493
Parti stpl på 3 visirblad ca 105 märken vapen 5ö, 2x24ö,nr 65 , många lösen t 13 och div tjänste ex nr tj26 ,lite bl. kval. några vackra stplF -07 ca 5500 450
9494
Parti stpl ringtyp ca 30 st inkl 23v2 vacker, nr 23+19 på klipp, mest vackra -PR stpl, ca 50 stpl stora tjänste inkl 6ö, 24ö, 50ö röd, 15 ostpl stora tj inkl tj 25** tj26v4, visirblad lösen *-(*). F ca 5000 450
9495
Parti stpl 4-block 18st ex nr 30, 48, 49, 56-58, 60 1kr Oscar, och 15 st **7* 1889-1935. F ca 6000 450
9496
Parti med 10 olika stämplade BC-CB par och 4block 324CB och 8 olika BB par 1938-40tal. F 5800 + BB ca 900 = 6700:- God kval. 450
9497
Parti stämplat på ca 20 fulla visirblad oscar-1936, många oscar -medaljong, flera vackra stämplar, vidare ca 11 52b, , många 151c, 189 m.m. F ca 6000+ 450
9498
Insticksbok med ** medaljong -50 tal, ex 3strip nr 245 60ö Riksdagen, nr 75, 6x 235A, 252, 305 i 5-strip 1,75kr 332C, tj 46, drygt 500 märken 450
9499
2 ALBUM MEST ** i strip och enheter men även ringtyp nr 34 24ö *, 58 ,30ö oscar* - 1940-50 tal , ex ** :266CB, 327BB, 329, ex par 120 ö Birgitta, 3 strip nr 305, 100-200 märken + några häften ingår 450
9500
12ö vapen 56 st på visirblad, bl.a. 2st AB-prakt LOS F 400 styck , 2 AB-PR Ljusne 22-7-71 F 300, FLERA ANDRA vackra -intressanta stpl till, NYANSER 450
9501
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 40 st inkl L17a, 3x 1kr F 2018 ca 4320:- samt 2 visirblad dubbletter ** 3300 och * 1700 = F totalt ca 9300 450
9502
Parti 1930-40tal bl.a. 326bb, 327, 333-34 kpl, 335-36 kpl, F ca 2500 + ca 100st G.VI.Adolf oräknat. 400
9503
1924-36 */** flera kpl serier F ca 3500 400
9504
BANDMÄRKEN 1920-36 BRA EX BLA 145Ea,146E,189b,238 Övrigt i ngt bl.kval. F 1998 ca 4000 400
9505
PARTI TJÄNSTE OCH LÖSEN **/* Tj 18,21 pr,22b ,23 pr, 26 M.FL. 21 ST. F(97) CA 5000:- 400
9506
Parti **/* bl.a. tjänste och lösen inkl små tj kpl tj27-54, div bandmärken **/*, div 1940-70 **. F ca 6000:- 400
9507
Parti stpl med nr 7, 9-12, 14, 16, 20g, 20i pr-lyxs Askersund 1-1-76, 2x nr 24, 51, tj 22 tj 26-27* m.m. 400
9508
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
9509
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
9510
Parti vapen i mkt bl kval. 2x5ö 9ö, 12x24ö, 2x30ö. 50ö, 3ö . F ca 7000 400
9511
Lösen t13 liten samling stpl ca 30 märken inkl flera PRS bl.a.Trädet 90-91 400
9512
2 visirblad med Lösen nr 1-8, 16-20, tj22, div vapen o ringtyp. . 400
9513
16 sid insticksbok , stpl **/* nr 32 ** -1940 tal, bl.a. ospl **7* Oscar Medaljong och många bandmärken nr 139-187. , stpl bl.a. Första Dag stpl 152 A GBG 28-7-52, 400
9514
Samling ringtyp t 13 3ö-30ö minst 5 av var, 2x50ö och 2x 1kr. En del PRAKT stpl. 400
9515
Samling nr med ex 136-38*, 149-95 nr 149 C i 4-block 186 i pr par , sen mest stpl med 3x 152cx,3x 153, 2x 159bz, 168bz, m.m. 400
9516
Liten samling stpl /* 1928-35 med serier * 226-30, 234-37, 240-45 och bl.a. nr 238 i vackert stpl 4-block. 400
9517
Samling stpl 1936-49 inkl 318BC, 324BC, flera bra BB, högvalörer 4x 120ö Birgitta m.m. Från 1944 delvis även ** i serier eller parserier. 400
9518
Liten samling Lejon nr 140-48 * bl.a. nr 141, 4st 144A utan vm, vidare diverse ** 1932-44 ex 4-strip 234-35, 4-strip 264, 339 i par, 357 i 4-strip . F ca 4000 400
9519
Samling BAND nr 139- G.V. profil vä. stpl / * ex 145Ea*, 147* pr ,148C pr, 151C,156*, div bättre stpl som 151Aa, 155a 2st, 159bz m.fl Bra kval. 400
9520
Lösen 7 olika t14 (1 kr i 2 ex =8st) och 27st t13 i alla valörer inkl ex 2 x L15, L18a. F (2006) ca 5100 400
9521
Pati stpl ex 324 BC-CB bra par, samt div dubbletter BC-Cb- BB par på 2 visir. F ca 6000 :- 400
9522
Tjänste ospl tj 11-16A, 18-26+ 27-54. */ (* ) inkl tj 22B ngt intorkadgummi F 7000 400
9523
Parti nr ** 165- 188 ,7 olika 9-strip bl.a. nr 187c ,173a och 2st 5-strip ex 173c. F ca 5000. Bra kvalitet 400
9524
ORTSSTÄMPLAR 41 st olika på 20 ö ringtyp nr 33 och 46, mest prakts ,något blandad kval. 400
9525
Parti stpl på 3 visirblad 12ö vapen -1940 med div bättre ex ex nr 75 , 145Ea, 153-55, 216a,b 222, tj22,tj2prs197cx 400
9526
16 sid insticksbok och ca 14 visir med massor märken och strip 1960-70 tal .Nominal ca 600. Flerabättre 400
9527
Samling stpl lösen på album blad, bra kval, även praktstämplar F ca 3300 400
9528
Parti ** i 16 sid insticksbok, bl.a. nr 79, 190 kt, 7 st nr 178A, 5-strip nr : 240-41A, 246A, 253, F ca 4400 400
9529
Parti på 7 visirblad mest ** men även Kongress 5ö -1kr * 30ö är grönblå ktt, övriga god kval, div kungahäften 1960 tal, block m.m. 400
9530
Samling 4-block, nr 79-103 (24st) ex nr 64 och 2x 85 20ö och nr 226-30 i prakt 4-blockserie med 2 **. Verkar vara 2 ** i var. Fin kval. 400
9531
Parti Lösen t 13 * , några är (*) i nyanser, delvis prakt centr bl.a. 6 x24 ö + L17a kht, 5 x 1kr F 7700 400
9532
Parti 16st ringtypsenheter me nr 30 och 32 i 5-strip, 30ö nr35 i vågr 4-strip, 38b 3-strip m.m. 400
9533
NR 116 Landstorm 2 5ö/ 3ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 5500 400
9534
NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
9535
NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
9536
Samling stpl med en del dubbletter i 16 sid insticksbok 1870tal- -1960 tal ca 800 märken inkl några bättre , nr 65, 140Ccx, 185b, nägra vackra stpl inkl 2st 100kr Oscar, m.m. 400
9537
TJÄNSTE(ca 65st), LÖSEN(5st) MILITÄR (48st)STPL OCH OSTPL BL.A. TJ 18 * BRA EX 20Ö RÖD, BRA 20Ö RED STPL I NYANSER , 30Ö I tidiga nyanser flera pr-lyxs. 400
9538
ORTSTÄMPELSAMLING HORNDAL, 6 ringtyp , brevkort -84,8 oscar panvn-04, 3 vykort, , nr 64, medaljong 4 vyk, 25ö lyxs brev -1914 senare ca 17 försändelser. Bra. 400
9539
Parti stpl vapen-1940 tal på 8 visirblad, ca 40 ringtypsmärken med ex 4 praktstpl 24ö t 13, ca 25 lösen märken, tj 7 m.m. 400
9540
Samling **/* 1928-60 i fickor på EW Larsson blad, med flera bättre. F ca 6500 god kval 400
9541
RINGTYP 28 KLIPP 5+20 Ö FLERA PRS, LÖSA EX 19ST 5Ö T 14 OCH 5ST 20/20 MEDRÄTTV STÄMPLAR, DIV 5 och 20Ö T 13. FLERA PR-LYXS. 400
9542
Parti vapen - 1940 tal , på 22 visirblad, många Oscar, delvis med utvalda stämplar. Lite blandad kval. 400
9543
Liten insticksbok med ca 400 märken , mest 1849-68 med ex 4st olika 4-block i 4 HA 6, även tj32 i 6 block ( F 1500) m.m. 400
9544
1 kr oscar nr 60 , 52 st med flera vackra stämplar och många prakts , aven några varianter och nyanser. 400
9545
PARTI BC-CB 9 OLIKA stpl ex, och drygt 5 olika BB par . F ca 4300:- fin kvalitet 400
9546
52b, 5 ö oskar med blekt huvud , 45 stämplade ex , F 8000 400
9547
54v12 10 ö oscar variant "ägget" 52 stämplade ex i nyanser stämplar m.m. F 2015 ca 4000:-, Ovanligt parti. 400
9548
Intressant dubblettlager små tjänste på 20 visir blad stpl */** delvis i enheter, ex ** nr 32-36, 38-39, 46stpl ex tj3824st, tj46 2st + en tj46cz, ett blad med tj11 ingår, även 2 brev. Vm stämplar m.m. 400
9549
32 sid insticksbok med stpl och /**/* bla flera ringtyp, ** band flera 10 ö lejon, div **/** 1928-30 tal ex 50ö Linné **, några lösen t 14 och tjänste t14 och 13m.m. En del vackra stämplar. 400
9550
Parti stpl /**/* Band -1924, med några bättre vm och stpl 25, 50, 60 ö Kongress Förening 50 och 2kr, samt div **/* 1924 års. F ca 6700 400
9551
Parti ca 68 enheter utländska stämplar . Fra Sverige, Engelska Hull, finska korkstpl, båtsilutter m.m.påSvenska märken ringtyp, Oscar och några band, även några svenska stämplar på Danska märken 400
9552
NYANSERAT PARTI/ SAMLING RINGTYP T 13 med 64st på ett visirblad, 4-10 av var valör ej nr 37, några bättre nyanser 30a, j, 32d, 34a, M.M. f CA 4300. god kvalitet 400
9553
PARTI RINGTYP **, nr 32m 3st nr 41, 4st nr 44 en v4, ett par 4-block. F 2014 ca 4500 400
9554
Parti lösen ** ca 30 st samt 20ö t14 inkl 4 st 4-block. 3st L11v2, F 2014 ca 5000 400
9555
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, 27 st på nr 61-64, och 80 st på nr 68-74 , flera fina på 3 visirblad. 400
9556
Parti 39 st ringtyp PH i nyanser, bra kval, med 2x 3ö, 5 fina 6ö en del vackra stpl. 400
9557
12Ö VAPEN 47 st och 2 brev, 27 st i ultramarina nyanser, 2st 9g, några vackra stämplar. samt 2 brev. 400
9558
12ö vapen 42 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 22-8-71 F 400, prs Los kht, prs Ljusne 22-7-71 F 300, , några vackra -intressanta stpl till 400
9559
Parti MEST I UTVALD LYX CENTRERING ** nr 157, 321BB, 319CB, 259BC, Birgitta kpl och div G VI A CA 50 märken F 1000 för dessa , 730v1 Vaderkvarn med blank gummi . Tot F ca 3700 400
9560
Parti ringtyp , 3st t14, ca 90st t13 och ca 60 ringtyp 5ö PH alla med vackra stämplar, delvis prakt- lyx stämplar, bl.a. 18st fina + ett par prs 6ö nr 31, 400
9561
Stämplar på Oscar 55st varav 7st med utländska stämplar inkl norsk nrstpl 45, vacker finsk korkstploch 48st A-Ö mest PRAKTs, en 20ö ringtyp med finsk ANK och Från stpl i Prakt. 400
9562
Parti stämplat på 2 visirblad (ca 60 märken) , 1911- 1940 tal , bättre närken nr 75, 197cx, 216, 222 155 prs, 233a, b, 344 BB ,ca 15 PR-LYX stämplade och ca 20 st stämpelkuriosa , pr kork stpl , ångbåt, M.B., m.m. Mest mycket fin kvalitet. Intressant parti. 400
9563
Litet parti div på 3 gamla blad, mest tj och lösen ex tj 15 i fint ** 4-block F 2600, stpl fina ex tj 12,17, 20, Lösen med 6ö t 14. 400
9564
LÖsen t 13 1-30ö */** 400 märken på 14 visirblad ex 17 12ö, 20x20ö , ca 57 30ö, Nyanser . god kvalitet. 400
9565
Parti stämplat 1911-24, på 6 blad, 15 stfin nr 75, 66-67, Landstrm 1 inkl kpl serie, div 4-block Landstorm II, bandmärken och flera bättre Kongress och 6olika UPU 400
9566
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
9567
25ö orange, LEJON nr 147 ca 525 st med ortstämplar A-Ö på gamla blad, läsbara till LYX stämplar , men mycket blandad kvalitet. 400
9568
LÖSEN T 13 nyanssamling ostämplat på albumblad ca 45 st inkl L17a, 3x 1k, samt extra seriemed några varianter inkl en L1 och en L 3 F 2018 ca 7200:- 400
9569
Parti stämplat ringtyp-1950 tal på 19 välfyllda visir, 267CB, BB par, högvalörer m.m. 375
9570
NOBEL samling 1967-85 med häften och 5-strip. Nominal ca 600. Hög kat. 375
9571
Parti stämplat på 3 visirblad ex nr 51, 65,145Ea, 208, 233b .tj4c 6ö grå t 14(kt) , tj 26, L4 6ö t 14, L 17 div 4-block . Lite bl.kval. F 2010 ca 6000 375
9572
Parti **/* på 2 visirblad drygt 100 märken inklusive 4block , bl.a. nr 32*, 144C**, tj15 6ö i bra ** 4-block. F 2011 ca 4250 bra kval 375
9573
Parti klipp vapen -ringtyp t 14 märkesvärde 1200 bla 3+5+20ö ringt 14 350
9574
PARTI ** NÅGRA TRE KRONOR LüTZEN KPL 2S, HÖGVALÖRER NR 331,343,356,f ca 2000 350
9575
SV. Parti ** 1924-80, nr 236,329 kpl 350
9576
Parti ** mest kpl serier 1956-ca67 fin kvalitet F(97) ca 3000:- 350
9577
RINGTYP PH NR 39-51, STPL I NYANSER, MEST 3 AV VAR INKL 6Ö en*, nr 51 2st stpl ex. 32 st totalt. 350
9578
PARTI BANDMÄRKEN **/* EX FLERA NR 149-155, INKL 152Acx*, 152A LYX 5-STRIP, 3-STRIP NR 162 2st **, 350
9579
Parti nr 394-437 på 8 fulla visirblad ca 500 märken inkl ex 4 olika häften HA6. 350
9580
Parti **/* 4-block ca 48 st och ett par singlar olika, bl.a 11 st lösen L12 3ö inkl praktex** ,L15 2ex **,L 17, L19 2st, tj19 3märken ** nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5000:- Bra kvalitet 350
9581
Ringtyp PH med AB-PRAKT 20st i nyanser inkl 2x3ö, 2x6ö, samt 2x nr 50, 51 prs, **. Någon kt. Prisvärt. 350
9582
Visirblad med vackra märken stora tjänste t13 ex tj18v2, 3x24ö,3x50ö, 4-strip24A,4-block 24 B, 2x nr 25, tj26. Flera praktstpl F ca 3200 (2007) 350
9583
PARTI ca 20 bättre märken stpl 20,35 o 50 ö Kongress, 8 BC-CB . F ca 5300 + def 179Agbz och diverse på 2 visirblad. 350
9584
Serie ringtyp t 13 utom nr 37 , och div extra ex 10st ytterligare 24öre. F 3100 350
9585
Parti stpl på 4 visirblad vapen -ringtyp, 6x nr 9 vacker 9h, 10, 144, 24,26,27, 28st ringtyp 13, ex nr 30 prakt, nyanser 32f, 2x38, PH 19 st ex prs 3ö, och 32 st Oscar. Ett par prakts. F ca 3700 350
9586
Ca 350 st ORT stämplar i insticksbok. Många prakts . lite bl. kval. 350
9587
Parti ringtyp t 13, ca 95 st inkl 2x24ö, 30st 50ö , 9x 1kr flera vackra-Praktstämplar. F 2009 ca 4600:- 350
9588
Parti ** RULLBANBEROLLER 76 st med ett märke (2st 5-strip) ca 1952-64 och alla olika.eller olika år. Många kungamärken , hällristningar m.m. 350
9589
Samling **/*stpl i Estettalbum 1941-57, ex kontrollerade Hazelius o Birgitta kpl serier **, 344 BB, många serier i gamla inslagna fickor, ganska kpl och delvis stpl dessutom. 350
9590
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
9591
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
9592
Diverse BC-CB, BB ,SX par , 4ö ringtyp, 241C, 237, 144C, i antal på 7 visirblad. F ca 7000 och 4 visirblad div vackra stämplar 350
9593
Parti ca 170 st stämplat på 5 fulla visirblad vapen, ringtyp (70) oscar boktr 16st, medaljong. band. flera vackra stämplar, delvis PR-LYX 350
9594
Parti stpl lösen på 2 visirblad med 11st , 5v2, skaplig L7a 24ö rödviolett, t14, flera t 13 , något blandad kval F 2016 ca 6.800, lågt utrop 350
9595
12ö vapen 40 st på visirblad, bl.a. prakt-lyxs LOS 2st + 1 ab F 400 styck , 2 fina Ljusne 22-7-71 F 300, MORA 4-k stpl, några vackra -intressanta stpl till 350
9596
Samling lösen t14 kpl 10 st och t 13 25 st i nyanser inkl alla valörer F ca 5500 350
9597
Parti ca 60 bättre märken kuriosa stpl div 4- block ex nr 30 5ö ringty i 4-block, bättre vm 141bz par,156cxz,, 321 CB F CA 6500 samt 2 visirblad göteborgs lokalpost 350
9598
Insticksbok samling WEATERÅS STÄMPLAR på några brev ca 80 märken samt klipp. VAPEN TILL MODERNT. 350
9599
Parti Lösen t 13 stämplat ca 55st inkl 24ö +24ö grå nr 17a FELFRI och ostämplat 8 st iMest bra kvalitet F 2010 ca 5000:- 340
9600
PARTI OSTPL LANDSTORM I,III kpl,6 olika II SAMT LUFTPOSTKPL i 4-BL F ca 1800 Fin kvalitet 325
9601
Parti **/* nr 234-37, 240-57, bl.a. 90ö Lützen ** prakt, 25.35.60ö Riksdagen ** praktex. 325
9602
Parti tjänste t13+små + lösen 14+13 stpl på albumblad F ca 4000:- 325
9603
Tjänste 1kr typ1 tj24A ca 60 stpl ex i par strip och block. Ex 8-block, 5strip, 4x4strip, 3x3 strip. Många nyanser . F ca 3600 utan enhetstillägg. 325
9604
Parti ** 1955- 72 på 10 visir sidor bl.a. bättre som 4 olika block HA6 325
9605
Parti stpl på 4 blad ex 12, 24,dv prs ringtyp ,66-67, 75, 189, 233a+b, tj3 tj 15 m.m. mest bra kval F ca 4200 325
9606
Visirblad med 20 vackra märken lösen t14,13 bl.a. nr 2, 3 par, 6, 8, 9, 2x 1kr nr 10, F ca 4000 (2007) 325
9607
Parti Sverige ** Bl.a nr 238, 471-75, ett par Kongress dock ftt. 300
9608
LEJON nr 14,15,16 på alb.blad 3ö 5st,17ö,20ö 4 st, stpl, ngt bl kval, F ca 2800 300
9609
Parti postfriskt ** 100 tals ex några lite bättre F ca 2700 300
9610
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 300
9611
Samling **/* på album blad 1932-36. nr 232-58 bl.a. nr 238 **, Bra kvalitet. 300
9612
Liten lot **/* på 6 visir bl.a. små tjänste kpl, 16 olika landstorm, riksdagen kpl, 332CB * smal marg. 321 BB ** m.m. 300
9613
Parti **/* tjänste och lösen, 15 st lösen t 13, 9st tj t 13 ex nr 17, 19v1,21 och 29 st små tj. Bra kvalitet. 300
9614
Parti ** tre kronor kpl , 262CB, 266-67 kpl 5 st, och en del bättre högval. F ca 2000 300
9615
Parti 10 olika 4-block **, 52 c ( 2st *) 25-53, 61,64,76, 79,82 144C. F ca 3500 300
9616
Parti nr strip ** 11st 165- 188 ,inkl 5 olika 9-strip bl.a. nr 187c , och 5-strip 173c. F ca 3800. Bra kvalitet 300
9617
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
9618
samling nr 269-283 i 4-block BB oc CC 10 st och 5-strip (30st) över kpl. 300
9619
Dublettparti stpl tj 15 och sen 1920-40 tal med 115-118, 216, BB par m.m. F ca 5000 300
9620
2 visirblad 1874- 1940 tal med drygt 60 stpl märken bl.a. 140Ccx prs 197cx, 3 bc-cb, blandad kval F ca 8000 (2007) 300
9621
Samling ** 1966-82 på förtrycksblad i album ,nominal ca 550 många bättre 300
9622
Parti ** ca 75 ex 1911-32 + 321BB, bl.a. 143Ecxz , 177C, 234-37.F ca 2600 300
9623
Parti stpl ca 50 st vapen -1940 tal, bl.a. bra 5ö vapen fin 30ö nr 11h, div ringtyp. bandmärken , 318BC m.m. F ca 2500. Flera Prakt stämlar. 300
9624
Parti ringtyp stpl på visirblad bl.a.mycket vacker 3 ö PH,och några nr 66-67 samt bra serier Landstorm I O III, F ca 3000 300
9625
Tjänste t 13 , samling stpl ca 46 st + div små tj. på gamla albumblad, bl.a. 3 st tj15 6ö i nyanser, flera vackra stpl. 300
9626
Parti 26 Danska stpl på ringtyp-oscar samt 15 rullstämplar GBG ,Fispong ,Jönk. 300
9627
Stora tjänste t 13, 4-block 2,3,5ö **, 30ö+50ö * samt par av Tj16A. F ca 3000 300
9628
Lützen parti ** med ex 5-strip 235, 236, 3strip 90ö, 6block av 234-35 4-sid. F ca 3.000 Fin kvalitet 300
9629
Ca 125 st 25 ö Oskar utan VM på 3 visirblad, flera vackra stpl. F CA 4200++ 300
9630
ORTSTÄMPELSAMLING Postombuds stämplar 33 objekt BD -LÄN både Lappland och Norrbotten , delvis på klipp nästan alla är olika. 300
9631
Parti stpl på visirblad ex 233b, 5 olika BC-Cb 266CB, 267bc-cb, 321 bc-cb, sen vackra -praktstämplar 21st oscar-modernt samt 12 olika häftesblock 1970-80tal vackert stp ex Näringsliv. F över 3000. Mycket Lågt utrop 300
9632
Parti STÄMPLAR på 5 visirblad ( ca 170st) , lite svårare i bl.kval och div vackra till PR-LYX 300
9633
nr 70 4ö lilla riksvapnet vm krona , 1000 stpl ex från gammalt lager F 10000 300
9634
Parti Landstorm I-III ca 44 st stpl /**/* på 6 visirblad, bl.a. nr 120 och 122 i ** 4-block. F 2014 ca 5000 300
9635
Parti intressanta stämplar och prakt stämplar på 3 visirbladex LYXs 30ö Lösen t 14, ringtyp, Oscar LYX U.W.H.J -87, CA 50 ST +44 STORA tJÄNSTE = ca 94 märken. 300
9636
Litet parti **/* tjänste och lösen, ex tj 3*, tj24B ** 4-block, L5* pr-lyx, L 17 o 20** m.m. 16 märken F 2014 ca 4300 300
9637
LÖSEN T13 , 14 ST ' OCH 5 st 4-block **/* frrån utställningssamling med utvald väl cntrerade. 300
9638
Parti 25st ostämplade stora tjänste t13 inkl 2-5ö ,6ö, 12ö, 20ö röd+blå, 24ö 30ö, 50ö röd typII tj22B, 1kr. , TJ 25-26 God kvalitet F 2015 ca 5800 300
9639
PARTI G V PROFIL VÄ, 42 märken mest 4-block ex nr 175C 4-bl 2 **, 178C 4 **/*, 6-bl **, nr 177Cc i praktex, div block 20ö. F 2015 ca 3800 BRA KVALITET 300
9640
2 visir blad ca 70 märken ostämplat och postfriskt, ex nr 19* ktt, 332 CB 10ö stora siffror **, 9 olika kongress 300
9641
Parti ca 180 märken ** POSTFRISKT på 6 svarta dubbelsidiga blad, ringtyp 3ö ph i 4-block , nr 52c hörnmarg 4-bl, 53 4-bl, 6 st oscar bl.a.nr 66, nr 75,76 , diverse 1940-50 tal.. F 2016 över 4000 300
9642
20st ringtypsklipp t 14, 5+ 20ö vackert till mittstpl LYXs klipp. 300
9643
PARTI VACKRA-PR-LYX STÄMPLAR, på nr 149-51 A, C, ca 50st på 2 visirblad 300
9644
Parti 27 olika ** 4-block 1932- 43, ex 261BC-CB, 326BB 328BB , 344BB, 354BBofta pr-lyx kval 300
9645
Parti ** 5-strip 12olika 148-194, ex 169cxz, 188a, 194 F ca 3000 300
9646
Delar ur gammal samling stämplat 1858- 1947 , på albumblad med en del bättr märken m, 5ö vapen, 14B,16, 2x nr 20 ,26, DIV RINGTYP T 13, NR 40-51, OSCAR NÅGRA OMV VM, ex nr 71-74cx (F 800) ,nr 126-37, 233, L17 F 2018 ca 6600 billigt 300
9647
LÖSEN T 13 parti på visirblad ca 64st (fåtal ostpl ingår) T 13 några intressanta stämplar. Mest bra kvalitet. F ca 17000 300
9648
Bra post över 100st vackra-PR-LYXS stämplar nr 20 1990 tal, bra spridning med ringtyp oscar ... 30 ringtyp, ca 30 oscar, ca 23st medaljong till 1940 tal, senare ca 20st och 5 tjänste. 300
9649
STORA TJÄNSTE CA 45 PRAKTSTPL EX, samt en del vackert stpl, några varianter 5ö spegeltryck tj 12v2 3st, tj12aomv prs m.m. 300
9650
20ö STORA TJÄNSTE ,24st stpl ex med tryckvarianter, tj 18v2 2st, v 3 3st,( F 1500 för dessa 5st) flera PR-LYXStpl 300
9651
STORA TJÄNSTE ca 400st 30Ö brun tj 21 , ca 60 st 20ö blå PÅ 8 GAMLA INSTICKSBLAD , nyansstudie uppsatta per årtal på stämpel, många tidiga 30ö, flera PR-LYXS 300
9652
70 ST STÄMPLAR på OSCAR Boktryck,, de flesta i PR-LYXstpl. 300
9653
77 ST PR-LYX STÄMPLAR A-Ö på 5ö OSCAR , mest olika ORTER eller stämpeltyper , 300
9654
ca 60 st Järnvägspost stämplar på Oscar nr 45, 52, 54, Nästan alla i PR-LYX stämplar. 300
9655
Järnvägspost stämplar ringtyp- oscar-1940 tal i 16 sid insticksbok , över 600 st många pr-lyxs 300
9656
Ringtyp t 13 samlig / parti ca 115 st på gamla albumblad, nyanser, några prakt stpl varianter ex 35v11 F 300, 35v12 F 400, 8st 24ö inkl 34f citrongul, samt någr ringtyp PH ex 47b. bra kvalitet 300
9657
Parti ** på 7 visirblad 1889-1932 bl.a nr 50, nr 62 i vågr 5-strip ,3 ex nr 64, många nr 61o 63 ,ca 20 st 82bz i mest i block och 5-strip , 4st 82 , 5x 142Acx, 14 st 235C i block, F 2018 ca 6000 för de ** (diverse ospl oräknat ex . ingår även 2st ringtypt 13 med sämre gummi F 2400) 300
9658
Lösen , parti stpl t 14 och 13 på ett visirblad ca 12 st t14, ca 45 st t13 inkl ab-prs L17a (kht) , F 2018 ca 8500 300
9659
MEDALJONG VARIANTER 43st ** olika medhörnmarginal och PLÅTSIFFRA , samt 3st 4 -block. Bl.a 3x 15ö, 2x 20ö sen 5-7,8,10,12,25-27ö. 300
9660
Pärm 1,15 kg med porto betaltstämplar på urklipp ca 800st och ca 1000 st massbrev urklipp i ca 1-2ggr frimärksstorlek uppsatta med fastsättare på blad. Kuriosa studie. 300
9661
Ca 2,1 kg frimärken i kasse, ringtyp , något oscar- 1980 tal, en del buntar julmärken 1980 tal ingår 300
9662
32 sid insticksalbum med ca 1400 märken 1940-60 tal med vackra stämplar inkl PR-LYXS. 300
9663
Nr 342 BB ,5 ö Schele, 50 st stämplade par. F 2500 275
9664
RINGTYP PH ALBUMBLAD MED 22 EX STPL+ NR 50-51**/*.BL.A 2 EX 3ö, 3 OLIKA NYANSER AV 6 öre, F CA 2100 275
9665
Parti stpl på 2 visirblad med nr tj 10, nr 65,4x 66, 144Ccx,145Ecx, 146Ea, div BB par F ca 4000 275
9666
Samling nr 230-322 * , inkl 226-28 kpl * men nr 233 är stpl, vidare 269B2, 320-22 kpl. Fin kvalitet . F ca 2500 275
9667
Parti ca 90 märken ** nr 165- 187 i strip. Ex 6-strip ** 187c . F ca 2200 275
9668
10 olika märken eller par ** 1924-40. ex 236, 324 CB BELLMAN 3+4 par, F 2011 ca 3200kr, 220 ktt annars fin kvalitet 275
9669
TJÄNSTE T13 kpl i god kvalitet inkl 22B(kht) några praktstpl F 1995-6, ca 2400 270
9670
LÖSEN 3 st t 14 , 23 st t13 **/* alla valörer. Bra kval F 2003 ca 2300:-. 260
9671
PARTI STORA TJÄNSTE BLA 17 ST T 14(ej 12öres) MEN MED DEFEKTER KTT etc F över 5000 250
9672
50 öre Ringtyp t 13 25 bra ex på albumblad 250
9673
PARTI CA 35 OLIKA BANDMÄRKEN LEJON OCH POSTEMBLEM . B.LA NR 146Ca, 159 250
9674
Parti tjänste och lösen på 5 visirblad **/* ,16st stora tj med 6ö 12ö, 30ö, tj27-39, lösen t13 18st med alla valörer med bra 24ö, 1kr. 250
9675
Litet parti Tjänste och lösen ca 50 ex , bla. stpl 2st tj 3, 2x tj 8, tj 44, tj 54 PRS, L1 m.fl . 250
9676
Samling 1910-70 i Facit album, bl.a. några Tre kronor, 328-29 kpl serie Bibeln, välfylld 1960 tal med bl.a. Bildstenspar. 250
9677
Parti 28 st stora tjänste stpl t 14 ej 12ö, def eller rep F 2007 ca 12.000. en del fina färger. 250
9678
Provtryck, svartavdrag ca 13 olika 1965 - 2000 tal 250
9679
Parti ca 125 märken varav ca 60 med PRAKT stämplar mest Oskar ngt ringtyp m.m. Div lösen t13 och 2x 233b ktt på klipp. F ca 1500 + 60 prs 250
9680
Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 3750:-.God kvalitet. 250
9681
Samling /parti olika ** postfriskt 1938 -1946 på ett visirblad med ca 80 olika märken 2st 5-strip och en del 4-block. ex 330A i 5-strip, lösa märken ex 120ö Birgitta. F 2009 ca 3700:-.God kvalitet. 250
9682
Samling lösen stpl på gamla albumblad nr 3, samt t 13 överkpl med ett par prs 250
9683
ORTSTÄMPLAR, X län, ca 155 st mest PRS och AB-PRs ringtyp -1950 tal. Något bl.kval 250
9684
26 st bättre Oscarsstämplar läsbara till prakt Postal 2150, bl.a. Skogså, Skjettelljunga 250
9685
STORA TJÄNSTE, tj 23 50ö grå ca 185 st på visirblad, flera PRAKT stämplar, många par och ett 3-strip.samt över 100 1kr med många enheter F 2018 över 5000 250
9686
ca 350st STOCKHOLMSSTÄMPLAR I 16 sid insticksbok Oscar -1940 tal , många pr-lyxs 250
9687
Vackra - PR-LYX stämplar över 150 st, inkl över 30 ringtyp, några oscar,sen mest 1930-50 tal, samt 34 st olika LYXex stpl Kiruna 1997-2003. 250
9688
Block samling ** 1951-80 på special samlarblad med ca 95 block och block ur häften. Många bättredyrare ex 1969-71 . Nominal ca 340 250
9689
Parti drygt 30 st 12ö vapen, ca 25 klipp med oscar med många pr-lyx stpl, div medaljong, ca 100 Lejon 144-45, många vackra stpl, ca 100 märken från ca 1940 delvis prstpl och en del vackra 1980 tals märken i insticksbik. 250
9690
4-block stl, 5, 10, 15, 25,30 ,50ö och 1 kr i bra stpl 4-block. 250
9691
TJÄNSTE parti stpl bl.a. j19 prakt, nr 20d prs, 27-54 225
9692
Parti stämplat+ ngt ostpl. ca 80 ex :Tjänste , ringtyp m.m F ca 6000 men oftast med defekter. 225
9693
Parti **på 2 visirblad med ex nr 173a, 238, 268, 336, 227 i 4-block. F ca 2000 225
9694
Tjänste stora + små på albumblad, t 14 5ö, 6ö, 6ö grå 12ö, 24ö, tj 25-26 m.m. F ca 4000 men blandad kvalitet. 225
9695
Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca 1700 hög kvalitet 225
9696
nr 70 4ö lilla riksvapnet vm krona , 700 stpl ex från gammalt lager F 7000 225
9697
Samling ** postfriskt 1965-79 i visiralbum . 1,7kg ,Nominal ca 375 kr 225
9698
4 ST HELARK NR 74 ALLA MED NR 74v2. 200
9699
50st nr 509 AB-PR-LYX stpl ex. 200
9700
1000 olika Sverige 200
9701
Samling **/* 1951-1969 på visirblad , många kpl serier. Nominal ca 300 200
9702
Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca 1650 hög kvalitet 200
9703
Vapen serie i nytryck ostpl 1963 på blad 200
9704
Parti stämplat 6 bättre märken ex 233b, tj2 och 5 par ex 261 BC-CB, 321BB 321CB, 324BC . F 2010 ca 3800 200
9705
25st varav ca 20 st Utländska stämplar på svenska märken och 5 kuriosa mest ringtyp-oscar. 200
9706
ca 42 stpl märken på visirblad4SK på klipp lite def, 17X 12Ö VAPEN varav 6 ultra, 9a,9d1 vacker, några PRAKTs. diverse ringtyp ex 3st nr 34 24ö, 2 spegeltryck 12ö , F över 2000 200
9707
50ST NR 66 20Ö oSKAR UTAN VM, f 6500 200
9708
Parti lösen **/* ca 50 x alla valörer utom 24ö, inkl 8 st 4-block. F 2014 ca 3000 200
9709
KUMLA STÄMPLAR CA 150st oscar-1970 tal, flera pr-lyxs 200
9710
KÖPING STÄMPLA