ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

SVERIGE OSTÄMPLAT *

7192 1b (*) 3sk 1-2.4.1 , 3skilling ,signerad Roumet, ser ostämplad ut men har 3 svarta prickar som kan vara stämpelfärgstänk. Det är oklart hur de "stänktes" dit. Säljes med denna beskrivning och avgör själv . Godtagbart till gott ex av ett sällsynt frimärke , en något nött ht. Vackert ex som bör platsa i en ostämplad samling. 5000
7193 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
7194 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
7195 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
7196 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
7197 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
7198 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
7199 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
7200 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
7201 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
7202 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
7203 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
7204 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
7205 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
7206 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
7207 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
7208 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
7209 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
7210 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
7211 7a1 (*) 5ö mörkgrön, PR-LYXc , 1mm riss 500
7212 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
7213 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
7214 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
7215 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
7216 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
7217 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
7218 7c2 * AB ex ,lvht 300
7219 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
7220 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
7221 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
7222 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
7223 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
7224 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
7225 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
7226 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
7227 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
7228 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
7229 8 PRAKTex F 5000 1750
7230 8b * 30ö , AB-PR 150
7231 8c * AB-PR ex 800
7232 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
7233 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
7234 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
7235 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
7236 8d * AB ex , lvht 700
7237 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
7238 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
7239 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
7240 9c3 * AB-PR 500
7241 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
7242 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
7243 9i (*) LYXc, AB 3,5,1, 3600 500
7244 9N1var * 12ö praktc. färgfläck under G, tu fl. 150
7245 10e * 24Ö PRCENTR, tu. fl. F 4500 350
7246 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
7247 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
7248 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
7249 11g *-(*) fräsch 30 ö, mc,tu fl. 250
7250 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
7251 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
7252 11N * AB ,3,3,3 200
7253 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
7254 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
7255 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
7256 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
7257 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
7258 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
7259 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
7260 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
7261 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
7262 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
7263 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
7264 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
7265 12N1 * 50 öre , AB ex 200
7266 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
7267 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
7268 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
7269 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
7270 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
7271 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
7272 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
7273 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
7274 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
7275 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
7276 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
7277 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
7278 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
7279 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
7280 14B * fräscht AB ex 225
7281 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
7282 14Bc1 * AB-PR 250
7283 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
7284 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
7285 14Bg * AB ex 200
7286 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
7287 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
7288 14BN * pr-lyxc 3ö nytryck 200
7289 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
7290 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
7291 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
7292 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
7293 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
7294 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
7295 16N *(*) 20ö Nytryck 1885, LYX 400
7296 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
7297 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
7298 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
7299 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
7300 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
7301 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
7302 19a * 5ö fräscht ex 400
7303 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
7304 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
7305 19b * fint AB ex 800
7306 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
7307 19b (*) 3,4,1, prc 450
7308 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
7309 19d * fräscht AB ex 900
7310 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
7311 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
7312 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
7313 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
7314 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
7315 20d * AB ex, lvht 700
7316 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
7317 20j (*) bra AB centr 600
7318 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
7319 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
7320 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
7321 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
7322 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
7323 20k (*) AB centr F 3000 375
7324 21 * 12ö t 14, Ab 350
7325 21 (*) 3,4,1, prc. 250
7326 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
7327 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
7328 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
7329 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
7330 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
7331 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
7332 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
7333 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
7334 24d (*) 24ö LYX centr. fantastiskt vackert, minimal rispa (förtunning) på baksidan 1400
7335 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
7336 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
7337 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
7338 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
7339 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
7340 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
7341 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
7342 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
7343 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
7344 28h * 3Ö , AB 120
7345 29 * mkt fräscht AB ex 300
7346 29b * fräscht AB ex 300
7347 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
7348 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
7349 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
7350 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
7351 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
7352 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
7353 30k * 5ö AB 225
7354 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
7355 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
7356 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
7357 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
7358 31b (*) 6ö 200
7359 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
7360 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
7361 31e 6ö PRAKTex 600
7362 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
7363 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
7364 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
7365 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
7366 31g * 6ö AB F 1300 300
7367 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
7368 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
7369 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
7370 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
7371 31j * 6ö fint AB 225
7372 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
7373 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
7374 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
7375 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
7376 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
7377 32bv5 * AB 100
7378 32bvar * skruvavtryck, AB 90
7379 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
7380 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
7381 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
7382 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
7383 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
7384 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
7385 33a * LYXc 700
7386 33a * bra AB ex , F 2200 500
7387 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
7388 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
7389 33b * ab 3,3,3 400
7390 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
7391 33c * hög färg. ft. F 2400 140
7392 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
7393 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
7394 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
7395 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
7396 33f * 20ö AB ex 375
7397 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
7398 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
7399 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
7400 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
7401 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
7402 34 * 24ö PRAKTEX 200
7403 34 * 24ö AB-PR 175
7404 34gv3 * AB var . färglinje 200
7405 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
7406 34h * Randigt papper, 24 öre 200
7407 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
7408 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
7409 39a * Praktex 600
7410 39a fräscht PR centr ex 500
7411 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
7412 39b * PRAKT 700
7413 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
7414 39c * AB-PR 600
7415 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
7416 42 * 4-block bra AB F 960 250
7417 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
7418 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
7419 43 * AB 150
7420 43c * bra AB ex 150
7421 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
7422 44a * prakt 100
7423 44b * 6ö prakt 75
7424 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
7425 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
7426 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
7427 44c * LYX 120
7428 44c * 6ö ph, prakt 90
7429 44cv4 * prakt 150
7430 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
7431 45 * PR-LYX 500
7432 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
7433 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
7434 45b * praktex 500
7435 45b * AB ex centr ned. 150
7436 45c * 10ö med PH, LYX 325
7437 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
7438 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
7439 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
7440 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
7441 46 * bra AB ex 250
7442 46a * 20Ö SVÅR NYANS, AB 3,3,4 F 1500 250
7443 47 * pr-lyx centr 500
7444 47 * AB ex 500
7445 47 * 30Ö AB-PR 450
7446 47 * bra AB ex, F 1500 275
7447 47d * 30 ö PH, AB 300
7448 48 * AB ex 300
7449 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
7450 48b *(*) vc AB 350
7451 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
7452 48e * 50ö bra AB 350
7453 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
7454 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
7455 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
7456 52a * svår nyans 200
7457 52c * prakt 4-block 175
7458 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
7459 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
7460 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
7461 52cv1 * F 700 225
7462 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
7463 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
7464 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
7465 54d prakt 100
7466 54v2 * prakt, spegeltryck 75
7467 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
7468 55 * lyx 150
7469 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
7470 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
7471 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
7472 57 * PRAKT 25ö 150
7473 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
7474 57c * LYX F 400+50% 200
7475 57c *(*) 25ö prakt 170
7476 57e AB , svår nyans F 900 250
7477 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
7478 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
7479 57vm2 * AB 175
7480 57vm2 * lyx centr. 175
7481 58 * LYX 225
7482 58 *(*) pr-lyx 225
7483 58 * 30Ö lyx 200
7484 58 * prakt 175
7485 58 * AB-pr 150
7486 58b * LYX 225
7487 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
7488 59d * LYX F 1000+ 250
7489 59d * 50Ö lyx 250
7490 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
7491 60 AB F 1300 * 300
7492 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
7493 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
7494 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
7495 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
7496 61v4 * 4-block AB F1200 300
7497 61v4 * förskj. siffra 100
7498 65 * LYX, pr F 3000 975
7499 67 * pr-lyx 100
7500 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
7501 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
7502 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
7503 77vm1 * omv vm AB F 900 300
7504 77vm1 * AB-PR 225
7505 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
7506 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
7507 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
7508 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
7509 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
7510 91 50ö , ostpl LYX 300
7511 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
7512 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
7513 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
7514 102v * förskjutet påtryck 300
7515 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
7516 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
7517 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
7518 119 * lyx 250
7519 119 * prakt 5 på 12ö 175
7520 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
7521 126-35 * PR-LYX SERIE 150
7522 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
7523 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
7524 137v4 * tryckvar. 60
7525 137v4 * tryckvar. 60
7526 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
7527 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
7528 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
7529 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
7530 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
7531 141bz * bra AB ex F 600 175
7532 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
7533 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
7534 142Acxz *(*) SUPERB 200
7535 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
7536 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
7537 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
7538 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
7539 143Abz * PRAKT 1600
7540 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
7541 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
7542 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
7543 143Cb * LYX 100
7544 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
7545 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
7546 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
7547 144Acc * LYX 125
7548 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
7549 144Ccx * superb 250
7550 144Ccx * PRAKT 175
7551 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
7552 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
7553 144Ecxz * lyx 400
7554 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
7555 145Ea * lyx 10ö t 13 90
7556 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
7557 146Ea * prakt 50
7558 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
7559 147 * A2 PPR PRAKT 50
7560 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
7561 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
7562 148Acxz * 30ö LYX 200
7563 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
7564 148C * PRAKcentr. 150
7565 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
7566 149Ab * LYX 175
7567 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
7568 149Ac *(*) 10ö LYX 125
7569 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
7570 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
7571 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
7572 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
7573 151C * superb 125
7574 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
7575 151Cbz * superb 250
7576 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
7577 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
7578 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
7579 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
7580 152Acx * AB F 950 200
7581 153c * prakt , ljus violett 90
7582 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
7583 154b * pr-lyxc. 175
7584 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
7585 155bz * 140Ö PR-LYX 200
7586 156a * prakt 35ö typ 1 125
7587 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
7588 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
7589 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
7590 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
7591 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
7592 157 * LYX 175
7593 158 * LYX 40ö typ 1 225
7594 158 *(*) LYX 200
7595 158 * 40ö prakt-lyx 190
7596 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
7597 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 150
7598 160 * 45ö LYX 290
7599 160 * prakt 225
7600 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
7601 160 45 ö typ 1 prakt * 200
7602 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
7603 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
7604 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
7605 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
7606 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
7607 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
7608 163a * 60ö typ 2, LYX 200
7609 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
7610 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
7611 165bz * prakt 90
7612 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
7613 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
7614 165cz * 80ö LYX 100
7615 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
7616 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
7617 166var * plåtspricka 100
7618 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
7619 167a * lyx 90ö 250
7620 167a * prakt 200
7621 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
7622 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
7623 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
7624 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
7625 167c * skifferblå, bra AB 250
7626 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
7627 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
7628 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
7629 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
7630 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
7631 176C * AB 4-block, F 900 200
7632 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
7633 177C * prakt 90
7634 177Ca * lyx 125
7635 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
7636 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
7637 184 *(*) 25ö orange superb 200
7638 186a * 30ö brun LYX 125
7639 186avar * extra högt märke 100
7640 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
7641 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
7642 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
7643 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
7644 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
7645 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
7646 189a * prakt, A1 175
7647 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
7648 189b * A2ppr, prakt 175
7649 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
7650 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
7651 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
7652 192a *(*) prakt 175
7653 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
7654 195 * LYX 45
7655 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
7656 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
7657 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
7658 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
7659 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
7660 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
7661 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
7662 199 * LYX 4-block 200
7663 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
7664 201 * 30ö högsta LYX 110
7665 201b * LYX grönblå 375
7666 201b * 30ö grönblå praktex 300
7667 203 * 40 ö Kongress LYX 150
7668 203 * LYX 40 öre 140
7669 204 * pr-lyx 140
7670 205 * prakt 50ö 175
7671 206 * 60 öre LYXc. 200
7672 207 * 80ö LYX 200
7673 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
7674 208 * 1 KR PR-LYX 325
7675 208 * 1 KR lyx 300
7676 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
7677 209 * bra AB ex 550
7678 210 * 5kr Kongress, PR 1100
7679 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
7680 210 * bra AB ex 900
7681 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
7682 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
7683 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
7684 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
7685 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
7686 212cx * LYX 100
7687 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
7688 214 * pr-lyx 100
7689 215 * Superb 25ö 150
7690 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
7691 216 * 30ö LYX 125
7692 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
7693 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
7694 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
7695 218 * LYX 175
7696 218 * 40 ö , LYX 100
7697 220 * 50ö UPU , LYX 175
7698 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
7699 221 * 60 ö , prakt 200
7700 221 *(*) 60ö LYX 200
7701 221 * 60ö , PR-LYX 175
7702 222 * 80ö , LYX 175
7703 223 * LYX 375
7704 223 * 1 kr 1924, prakt 275
7705 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
7706 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
7707 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
7708 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
7709 224 * prakt centr 350
7710 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
7711 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
7712 225 * 5KR, LYX 1000
7713 225 * Pr-lyxc. 900
7714 225 * 5KR UPU lyx 800
7715 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
7716 225 * 5KR , PRAKT 700
7717 225 * AB-PRc. 600
7718 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
7719 233a * 5kr slottet LYX 425
7720 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
7721 233b * prakt 700
7722 233b * AB , F 1700 500
7723 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
7724 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
7725 238 * prakt 100
7726 246-57 * prakt serie 250
7727 246-57 * kpl mkt bra serie 200
7728 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
7729 266BC * LYX 4-block 200
7730 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
7731 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
7732 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
7733 267BC CB, * 2 st 4-block 350
7734 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
7735 267CB * LYXpar 125
7736 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
7737 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
7738 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
7739 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
7740 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
7741 320B2 LYX F 440 100
7742 321BC+ CB * Linné 2 par 300
7743 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
7744 321BC * 15l Linné bra par 150
7745 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
7746 321bc,cb * 2 par Linné 300
7747 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
7748 321CB * Linné 4+3s par 150
7749 324BC * prakt 150
7750 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
7751 324CB * prakt 4- block 250
7752 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
7753 332C * PRAKT 75
7754 332CB * 5kr slottet fint par 350
7755 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
7756 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
7757 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
7758 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
7759 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
7760 1b 4-bl AB F 2500 400
7761 1b * Lyxcentr 250
7762 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
7763 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
7764 3 * helfräscht AB ex 300
7765 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
7766 3a * 5 ö , PRAKT 325
7767 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
7768 3c * 5Ö PRAKT 300
7769 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
7770 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
7771 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
7772 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
7773 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
7774 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
7775 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
7776 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
7777 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
7778 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
7779 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
7780 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
7781 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
7782 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
7783 4f * mkt fräscht AB ex 650
7784 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
7785 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
7786 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
7787 4g * AB ex ,lvht 300
7788 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
7789 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
7790 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
7791 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
7792 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
7793 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
7794 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
7795 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
7796 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
7797 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
7798 8 * 30ö PRAKT 1000
7799 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
7800 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
7801 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
7802 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
7803 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
7804 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
7805 15b * pr-lyx 120
7806 15b * PRAKT 6ö F 300 100
7807 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
7808 16A * 10ö typ1 , LYX 300
7809 17 *(*) prakt F 550 200
7810 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
7811 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
7812 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
7813 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
7814 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
7815 18b * 20ö fint ab ex 400
7816 18e * 20ö AB-PR 400
7817 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
7818 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
7819 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
7820 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
7821 18g * 20ö PR-LYX 700
7822 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
7823 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
7824 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
7825 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
7826 19 * 20ö LYX CENTR 30
7827 19c * 20ö LYX 40
7828 20c * 24ö Prakt, F 800 225
7829 20d * 24ö gul praktex 200
7830 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
7831 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
7832 20v2 * var. skadat i 225
7833 21 * 30ö LYX CENTR 80
7834 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
7835 22A * prc fräscht ex 300
7836 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
7837 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
7838 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
7839 22Ag * helfräscht AB 300
7840 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
7841 22Av2 * AB 350
7842 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
7843 25 * starkt spegeltryck 125
7844 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
7845 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
7846 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
7847 25v3 * "ÖKE" AB 75
7848 25v4 * F 150 75
7849 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
7850 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
7851 26av3 *(*) AB , I = 2 prickar, 300 100
7852 26av3 * i = två prickar, AB 90
7853 26b,v3 * 10/24ö, 4-BL pos1 v3 LYXc, AB-PR,820 175
7854 26b,var * 2 ex båda brott på V i SVerige, AB 125
7855 26b,var * 10/24ö, brott på o i tio, PR 100
7856 26v3 * AB F 300+ 100
7857 26v3 *(*) i = 2 prickar, PRAKT , F 400++ 100
7858 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
7859 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
7860 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
7861 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
7862 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
7863 46 * 8 ö linjer, prakt 65
7864 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
7865 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
7866 1 * prakt 200
7867 1 * 1Ö bra AB 110
7868 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
7869 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
7870 1v * pr-lyx 250
7871 1v * prakt ex F 650 200
7872 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
7873 2 * 3 Ö LYX 400
7874 2 *(*) pr-lyx ex 250
7875 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
7876 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
7877 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
7878 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
7879 2v * prakt 250
7880 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
7881 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
7882 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
7883 3 * pr-lyx 225
7884 3 * prakt ex 5ö t 14 175
7885 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
7886 3a * 5ö brun, PRAKT 225
7887 3a * 5ö AB-PR 200
7888 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
7889 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
7890 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
7891 4c * 6ö AB-PR 300
7892 4c * 6ö orange AB 300
7893 5 * LYX 100
7894 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
7895 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
7896 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
7897 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
7898 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
7899 6b * 20Ö PRAKT 250
7900 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
7901 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
7902 6c * PRAKTex 225
7903 6c * prakt 225
7904 6d * LYX 400
7905 7 * prakt 225
7906 7 * 24ö grå AB 125
7907 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
7908 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
7909 7b * 24Ö AB 110
7910 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
7911 7c * 24ö PR-LYX 350
7912 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
7913 7cv *(*) pr , F750 200
7914 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
7915 8 pr-lyx 200
7916 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
7917 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
7918 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
7919 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
7920 9 * 50Ö ab-pr 400
7921 9 (*) 50 Ö LYX CENTRERAT 250
7922 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
7923 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
7924 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
7925 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
7926 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
7927 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
7928 10 (*) LYX centr , tunn 250
7929 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
7930 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
7931 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
7932 11var * felperforerat. 100
7933 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
7934 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
7935 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
7936 17 * LYX 24Ö 125
7937 17a * 24ö gråviolett praktex 500
7938 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
7939 17av2 * AB ex F 1000+ 275
7940 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
7941 17b * 24ö blålila, LYX 125
7942 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
7943 17c * 24Ö LYX 200
7944 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
7945 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
7946 18a * AB, mörk fin färg 125
7947 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
7948 20 * 1KR LYX 300
7949 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
7950 20 * AB-PR 100
7951 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
7952 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
7953 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
7954 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
7955 1 * Flyg 1912, PRAKT 100