ObjNr catno Beskrivning utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

3074 2a STH 9-6-56, LEVERANS 5a INTYG E.H. 4,4,4,4 PRAKTOBJEKT 1000
3088 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
3089 5a,3b 6och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
3092 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
3093 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
3096 8b 9 ÖRE VAPEN , 2ST PÅ NÄRPORTO 18 ÖRE TILL DANMARK, stpl HELSINGBORG 11-4-1864. Attest HOW praktobjekt 4, (4,5) 4,3. . Sällsynt i denna kvalitet . 5600
3097 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
3098 8d,16b1 Stockholm 17-8-67, par 20ö Lejon och 9 ö vapen på 49 ö brev till HOLLAND, Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,3,3)(4,4,4)4 , litet riss på höger 20ö. Fint Utställningsobjekt. 2400
3110 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
3111 9c3 Stenung STRÅLSTÄMPEL I LYXAVTRYCK Praktbrev intyg HOW 4,4,5,4, O län. Ett av de vackraste breven med strålstämpel överhuvudtaget! 5000
3115 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
3121 10a GEFLE 3-10-60, FÄRGSTARK 24Ö PÅ BREV till NORGE attest HOW 3,3,4,3 800
3125 10d1,11d1 4x30ö i 4strip s, 24ö (kht) 144ö STH 6-5-64 via Hamburg till HAAG HOLLAND krike. Intyg HOW mycket gott objekt. några nötta tänder mot brevets kant. Brevet är rengjort. Sällsynt brev F 24000 3(3x3,4,4) 2x3,3x2) 3 2500
3127 10d2 24+12ö=36ö till SCHWEIZ, PR-LYX stämplar SKÖFDE 18-6-70, Aus Schweden , flera transitstpl på baksidan, intyg Sjöman PRAKTOBJEKT. 5000
3130 10d2,11e2 UNIKT DUBBELPORTOBREV 108 öre till ITALIEN , 2X24ö OCH 2X 30ö stpl STH 18-2-68, Franco stpl, P.P. och ank stpl ROMA.INTYG NILS SVENSSON Gott objekt, Lätt skadade frankering. ENDA KÄNDA. UTST OBJ. 4800
3138 10i,9m 12+24 öre i svårare nyanser på brev sänt från STOCKHOLM 28.6.1872 ( 3 dagar från införandet av ringtyp) till Belgien. Stämplar KIEL HAMBURG 1.7, PRUSSE 2.7 och BRUXELLES 2.JUIL.72. Intyg HOW 3 (2,3) (3,3) 3 (2001). F 16000 vackert och fräscht 6000
3140 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
3142 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
3143 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
3145 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
3149 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
3150 11e1,14Bc1 STH 12-2-66, per 30ö (en kht), 3ö på 63ö porto till Frankrike, Sällsynt portosats. AB-PRAKT Utseende med röd P.D. , franco inom ram, blå Paris stpl , Intyg Sjöman. 1800
3151 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
3153 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
3155 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
3157 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
3174 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
3176 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
3177 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000
3192 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
3194 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
3199 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
3596
FR.P.S. Superb strike of THE VERY RARE "Frankrike per säck" cancel on Cover to Sweden from France with 20+40c Napoleon stamps from 29 sept 1869. The FR.P.S postmark was used only 14 Days 1-14 of October 1869 in order to estimate number of covers sent to Sweden. This cover has a clear superb LYX cancel struck perfectly horizontal which probably is the finest existing of the few known recorded of this rarity. F 15.000 (but a photy copy is included of a postage due cover sold by Frimärkskompaniet in 1999 for 35000 + commission20%) So this is an object of true"Lieberhaberwert". Rarley offered , spcially with covers with stamps.
Exhibition piece of high rang.
3600
3598 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, bruten hörntand.
Intyg HOW 1.3.3 (2017).
5000
3602 2a GYSINGE 11-7-55, 11 DAG, LYXS klipp, intyg HOW 3,2,5. Mycket fint. 1500
3609 2c STH 2-7-55, 2 DAG! PRAKTSTÄMPEL, kt, . Intyg HOW 3,3,4 2000
3629 2j1 rv 4-k.st.,sign Sjöm. n.i.HOW 1200
3633 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
3634 2k1 UPSA...8.. 4SK TURKOS, intyg NS , 1-2,4-5,1 ,2vhtt, 2 ngt kt, Verkligen fin färg. 3000
3646 3b STH 20-10-57, hel stpl, 2,1,3 , mkt vackert ex , intyg Witt. 2200
3647 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
3648 3b GEFLE 11-5-56, tunn tand, tu fl, Intyg HOW 1,5,3 godtagbart ex. Mkt vacker 1800
3650 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
3651 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
3652 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
3655 4a LULEÅ 19.11.55. PRAKT 4-K på 2 fräscha 8 skillingar på klipp vä ex variant "prick i avbrutet S" Intyg HOW (2007) ”mycket gott objekt”3(3,3) 4 2600
3666 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
3667 4e SKENNINGE 30-11-56, 8sk matt olivaktigt gul, svår nyans F 11.000, Intyg HOW 3,3,3 felfri mycket gott ex 4000
3668 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
3669 4f ULLÅNGER 25-4-58, LYXS 8sk praktcentrereat. Intyg HOW 1,4,5, med mikroskopiska anmärkningar. Inget som man ser med blotta ögonen.
ETT AV DE BILDMÄSSIGT VACKRASTE KÄNDA EXEMPLAREN.
5000
3670 4f STH 30-11-57 lvht, vacker intyg HOW 3,3,3 1800
3675 4h STH 9-4-58, helsidvänd stpl , intyg HOW felfritt mycket gott ex 3,3,3. En lite svårare nyans 2400
3676 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
3679 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000
3687 6a2 1skill PRAKTEX intyg HOW 4,4,4 500
3689 6a3 Vackert ex HOW 3.3.3, kt 1200
3746 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
3747 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1100
3753 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
3754 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
3930 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
3933 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
3934 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
3960 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
3999 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
4016 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
4017 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
4018 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
4020 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
4021 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
4035 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
4036 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
4037 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
4052 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
4112 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 240
4161 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
4164 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
4353 25b WESTERÅS 17-3-73, PR-LYXS, nära LYXcentr, ktspts , n.i. HOW. Svår nyans 3500
4941 37 ÖREBRO 21-12-78 , PRAKT stpl 1 Riksd. Intyg Sjöman felfritt 3,3,4 1500
5615 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
5652 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
7194 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
7198 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
7201 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
7211 7a1 (*) 5ö mörkgrön, PR-LYXc , 1mm riss 500
7212 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
7216 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
7233 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
7248 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
7251 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
7272 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
7277 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
7292 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
7336 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
7896 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
10681 41 12ö mattgrön , PR-LYX stpl CHRISTIANIA 15-VIII-84 ,singel på brev till GNOSJÖ SVERIGE , Intyg Lasse Nielsen PRAKTOBJEKT. F 25000+ 7000
10869 1II Corner margin copy 2 RBS WITH WATERMARK CROWN AND LETTERS IN left margin Thiele plate I No. 1 type 1 with a beautiful
distinct numeral canc. ”1”. Cert. Lasse Nielsen. VERY FINE. Very rare with margin watermark
10000
10870 1IIvar 2 RBS, PLATE II pos NO 100 WITH WIDE MARGINS AND LARGE PARTS OF WATERMARK LETTERS AND CORNER MARGIN ORNAMENT. A FANTASTIC MAYBY UNIQUE COPY. Cert. Möller VF-SUPERB copy. eXHIBITION PIECE! 15000
11257 3 2ö med Danmark 5ö nr 131 stpl THORSHAVN 19-1-19, 6-DAG, intyg Grönlund felfritt.. vackert brev. 1200
11478 1 2SK stämpel typ A R)EYKJAVI(K , sällsynt bra tandning, hörnveck (corner crease) i övre hö hörn. Intyg LN acceptable copy. RARE in this beutiful look. 5000
11499 6 4sk perf 12½ stpl EGIL)STADIR 25-1, lite tunn fläck men fantastisk tandning och centrering och perfekt utsende framifrån, sällsynt vacker. F 19.000 Ex Crafoord med certificat frn Craafoord collection. 2200
11524 9 * (*) almost *** 5 aur blue perf 14, VF, Certificate LN very fine copy 600
11852 157 ** 10KR CHR X , PR-LYX, intyg Lars Svendsen "einwandfrei". 2000
11897 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,prakt, intyg Grönlund 600
11898 174v1 * 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 500
11899 174v1 ** 5aur "vita solstrålar" ,AB, intyg Grönl. 375
12262 2 10 kop bra marginaler, lätt stpl Helsingfors 4-9-57,Intyg L.N. Meget godt eks. 2750
12685 235-43II * 1928 Philatelistentage Antwerpen 5c-10Fr, overprint set. Rare set ! Photo Certificate M.Eichele "echt und einwandfrei" 1800
12897 3 (*) 15C UNUSED WITHOUT GUM, SLIGHT THIN , RARE STAMP certificate Calves 2400
13096 5a PARMA 40c. 4 marg , looks VF, 2thin spots, certificate PF. 400
14112 22b 30kr. 1862 OFFENBURG 7. NOV ., 2 lightly bent co perfs. Cert Maria Brettl (2004). Mi 2400 Euro. Very Fine copy! Rare in this condition. 4500
14165 10A BRAUNSCHWEIG , 1863 ½ GR ON WONDERFUL PIECEwith rare canc 36 with thin lines . Sign Köhler and opinion Lange. Excellent. 600
14250 17X HANNOVER GERMAN STATE, Fantastic inland cover with ½ Gr black rose gum. superb blue "ALFELD 5.5" cancellation. Excellent cover. Cert, Florian Berger 29.4.85. 5000
14394 5 WüRTEMBERG, 18KR MI no 5 on cover, very large margins on 2 sides,2 sides close to slightly touched. Certificate ENGEL " Echt". Mi 2200 1050
14553 19 DEUTSCH NEUGUINEA 5MK nicely canc HERBERTSHÖHE 30-9-03. Mi 600, cert Jäschke-Lantelme. 1750
14672 68-70 Block 1 , WÄRUNGSGESCHÄDIGTE , FDC USED BLOCK BERLIN W 30 17-12-49, (mi 4500Euro for FDC) ,SUPERB QUALITY, Certificate Schlegel "Einwandfrei". 6000
14673 68-70 Block 1 , ** WÄRUNGSGESCHÄDIGTE ,
Unmounted mint BLOCK SUPERB QUALITY,
Certificate Schlegel ”Einwandfrei”.
2000
15330 6 UNGERN 25kr in beautiful strip of 3, on piece , plate 9-7 Canc. Broord cert Fernc Orban 3000
15561 1 Brazil, 30 r on white paper, intermediate impression with a double split circle canc. Large margins. Cert. Sismondo. VF stamp 2400
15812 32IF 15 cents type I, without grill, certificate P. Holocombe "unused without gum,genuine, a very fresh copy of a rare stamp" wellcentered Mi 10000E=94000 SEK 25000