ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)


,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
508 1a Sth 14-11-56, lvht, intyg HOW 2,3,3 Gott ex. med vacker nästan hel stämpel 6000
509 1a GÖTHEBORG 18-9 5x, små def, godtagbart ex. 4500
510 1a 3sk NORRKÖPING -56, liten tunn fläck, rep tand. 3000
511 2 4-k SIGTU(NA) i grotesk, def ht, F 3500 400
512 2a STOCKHOLM 6-6-56, PRAKT 600
513 2a NORRKÖPING 1-9-68, AB 300
514 2a NORRKÖPING 4?-3-56, 250
515 2a STH 15-1-56, PRS 4 SK 200
516 2a2 NORRKÖPING 30-?-55 250
517 2b STH 8-1-57 , dubbeltand 300
518 2b,var STH 8-8-56, 2märkesbilder 500
519 2c STH 22-8-56, fräscht ex , svårare nyans 300
520 2c SÖDERHAMN 6-9-56, lite kht 200
521 2c,var LUL(EÅ) 10-7, 4-K stpl felperforerad 600
522 2d GÖTEBORG 18-5-56, VACKER 1000
523 2d NEDERKALIX 26-12-55 klipp omv pr 4-k stämpel 300
524 2e STH 25-6-58, AB-PR 500
525 2e NORBERG 28-9-57, PRS, stpl 1200 400
526 2e WISBY 7-6-57, AB 4-K stpl 300
527 2e STH 24-10, 56, rättvänd 250
528 2e lätt stpl .ÖDE... 200
529 2e,var STH 25-8-57, LYXS , kartongppr, blå fläck under B i Bco 800
530 2f STH 28-8-57, PR-LYXstpl 350
531 2f STH 7-4-57, klipp, hel rv stpl 325
532 2f KÖPING 26-12-57, AB 250
533 2f STPL ....A 8-8-57, fint ex 250
534 2g ÖREBRO 4-K stpl, bra nyans 500
535 2g RÄTTV 4 K stpl 10-10-56 500
536 2h1,var 3-11-57, 4-k , Bruten ram upptill 250
537 2i KÖPING 9-11-57, OMV PRS, 3,3,3 750
538 2i STH 5?-10, TOPPfräscht felfritt ex 500
539 2j1 NORRKÖPING 11-10-57, svår nyans 1500
540 2j2 STH 2-10- , kt, mycket vacker 1000
541 2j2 NYKÖ(PING) 19- 4-k stpl, var Pyra, bht, vht 400
542 2j3 AVESTA 3-12-57, 4-K STPL PRAKTEX på klipp av svåra skiffergrå, Intyg HOW 4,5,4. En av de vackrast kända av denna nyans. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 15000
543 2k2 AVESTA 5-10-57, 4 k stpl på klipp, fin färg, Nyansintyg HOW. 2400
544 2k3 CARLSHAMN 19-10-57, PRAKTstpl , felfri 3,3,4, .Nyansintyg HOW. Ett mycket vackert märke. UTST. OBJ. 4000
545 2k3 4 sk Gråblå lätt 4-k st 7-10-5(7), F 13000 1500
546 2l STH 30-11-57, PRAKTs 400
547 2l STH 26-11-5, vackert klipp 300
548 2l STH 21-5-58, vackert ex rättvänd stpl 300
549 2l STABY 27-X-57, rättvänd 4-k stpl, små äldersfläckar, svagt tu fläck, F 1500 250
550 2m GAMLEBY 25-6-58, PR-LYXS 1000
551 2m STH 14-1-58, PRAKTs, AB ex 400
552 2m 4-k stpl 7-2-58, lyx centr , fint 350
553 2m lätt 4-k stpl 25- 225
554 2n STH 9-7-58, rättvänd stpl, pr-lyx centr och fin mörk färg 900
555 2n NORRTELJE 21-6-58 600
556 2n STH 28-5-58. PRS, svaga ålders fläckar på baksidan, 3,3,4 mycket gott ex 500
557 2n 4-sk mörkblå ,1-5-58,fin färg 450
558 2n WEXIÖ 11-5-58. PR 4-K STPL, ngt kht, tryckvar i nedre hö hörn som är avskilt. 350
559 3 prc. lätt stpl godtagbart ex tunn ht, svaga åldersfläckar 1300
560 3a 6sk SÖDERHAMN 21-6, mkt fräscht oreparerat ex, hack i hö marginal 800
561 3a1 STH 28-12-57, fräsch o vacker, tu fl. 1200
562 3a2 GEFLE 7-10-57, PRAKT STPL , Intyg HOW 7-10-57, 2,1,3 gott objekt. 10000
563 3d STH 9... liten röd utländsk stpl, svaft tunn, ktt, Intyg NS godtagbart ex 1,3,1 fin färg av svår nyans F 24000 2400
564 3e STH 2-3-58, 3,3,3 lvht, mycket gott ex , fin 6 skill 2800
565 4a NYKÖPING 3-6-56, 4-k stpl i AB-PR på klipp, mycket gott ex 3,3,3 1500
566 4b SOLLEFTEÅ 14-1-57, MYCKET VACKERT, AB-PR, 3, 4, 3-4 2000
567 4b SÖDERHAMN 2-2-, fräsch fin färg 700
568 4e KÖPING 5-11-58, OMV PRS, 3,3,3 mycket fint ex av svår nyans 2800
569 4e matt olivaktigt gul, stpl 23-7-57, obet kt, svår nyans, signerad Bühler 1500
570 4e GEFLE 28-1-57, PRS, omtandad F 14000 750
571 4f STH 27-10-57, PRS +2:a stpldel. Intyg Strandell, granskad HOW: felfri. 1800
572 4f SOLLEFTEÅ 30-12-57, hel rättvänd stpl, MYCKET VACKERT, AB, 3, 3 3 1800
573 4f STOCKHOLM 8-9-57, UNDERBART VACKERT praktex enligt intyg ,HOW 4,5,3 "Luxustück" 1800
574 4f SÖDERHAMN 30-6-57,omv stpl signerad Sjöman. AB ex. 1600
575 4f STH 23-3-58, mycket gott ex 3,3,3 1600
576 4f GÖTHEBORG 30-5-56, PRLYXc, 1500
577 4f STH 22-9-57, INTYG OBE MYCKET GOTT EX 3,4-5, 3. 1500
578 4f 8sk felfri stpl 28-9-57, fint ex 900
579 4f STH 31-7 56, vackert ex 800
580 4f lätt st (Köping) 13-1-57, li tu fl. 750
581 4g STH 26-2-58, intyg Sjöman kt Gott Ex. 1800
582 4g STH 15-12-57, fin stpl gott ex 2.1-2,3 starktutflutet tryck 1500
583 4g CARLSHAMN 31-12-5(7) 8sk utflutet tryck på strimmigt papper, Intyg NS 1, 3,2-3 , en vht och 3 lätt vhtt. Mycket vackert ex av svår nyans. 1400
584 4g AB-PRs Carlscrona 17-6-58, intyg Sjöman vht,khtt, godtagbart ex 800
585 4g CARLSCRONA 29-6-58, fin gul färg, förstärkt ht., godtagbart ex (om tas bort) 700
586 4g 4-k LULEÅ 10-12, ktt,fin färg 500
587 4h Ljusdahl 18-1-58, rättv stpl, 2 vhttt 1000
588 4h lätt rättv 4-k stpl 12-4-, ngt kt. Gott ex 900
589 4h lätt stpl 8sk 5-4-58, gott ex 750
590 4h LULEÅ 4-K stpl, stark färg 2 khtt, godtagbart ex. 500
591 4h GEFLE 28-4-58, ngt def 450
592 5a,var STH 7-2, TRYCKVAR I ÖVRE HÖ HÖRN, intyg HOW gott ex 2,3,2 5000
593 5b 24-skill MYCKET GOTT EX GÖTEBORG 19-9-56,intyg Sjöman och HOW 3,4,2-3 7500
594 5e STH 11-6-58, litet hörnveck med svagt tu fl. Godtagbart ex med en verkligt lysande färgstyrka.F 27000 3500
595 5f 24sk matt ljusröd, GBG 3-6- 58, rättvänd stpl, avtrubbad ht, kt, godtagbart ex, svår nyans F 40000 3000
596 5f 24sk STH 1-1-58, omtandad 1000

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13)
597 6a1 1sk tunnt ppr N.i. HOW, kht, 1,3,3. 700
598 6a2 1skill PRAKTEX intyg HOW 4,4,4 750
599 6a2 stjärn stpl upp vä, intressant variant , tryckfläck mellan o och marginalen 1mm riss 500
600 6a3 3ö PRAKT ex , Intyg NS 4,4-5,4 felfri med intressant dubbeltand. 1600
601 6a3 prc svart lokal 2 dubbeltänder hö 800
602 6a3 lätt stjärnstpl ngt uppåt, obet kt, gott ex 500
603 6a3 3ö mycket gott ex 3,3,3 centr ned vä 450
604 6a3 3ö svart lokal PR-LYX stpl på brevstycke, mycket gott ex 450

6,5 VAPENMÄRKEN
605 7 BERGVIK 23-1-73, omv stpl F 1500 600
606 7 ÖST)RA KARUP 3-11-72, 3 ktt, F 1000 250
607 7+9par 5ö+ 12ö par på klipp med rv stpl STHLM 13-4-72 200
608 7a MARIESTAD 16- X-63, färgstark 400
609 7a1 GEFLE 8-9-58, PRS, lvht 400
610 7a1 stpl 29-20?-58,...svall 350
611 7a1 STH 6-8-58, svagt veck, 1,3,3 180
612 7a2 HAPARANDA 9-1-70, PRS, 2:a stpl 1100
613 7b1 PRst HJO 26-1-68, intressant rufftandning med dubbeltänder 450
614 7b1 fint ex med AB-PR DANSK NRS 1, välc. 200
615 7b1 DANSK NR stpl 3 Lübeck, svår 200
616 7b1 Link. 3-12-70 150
617 7b1 STH 5-12-66, vackert rufft ex 125
618 7b1,var GBG 1-3-65, 2 dubbeltänder, 3,3,3 75
619 7b2 prs PKXP nr 10,17-11-68 225
620 7b2 PKXP Nr 3 21-1-69, LYXS 2:a stpl 200
621 7b2 DANSK NRS 24 fint ex 150
622 7b2 GBG 20-7-67, AB 100
623 7b2,var ALVFES.. 17-10, ÖPPET Ö 150
624 7c1 typisk färg ,Falun 4-1 400
625 7c1 NORRKÖPING 27-2?-64, vacker sidvänd 250
626 7c1 STH 18-5-63, lodrätt veck 50
627 7c2 YSTAD 29-9-72, 5-STRIP 5Ö VAPEN, EX SJÖMAN, INTYG HOW , 3,3(1,1,3,3) mycket gott objekt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 15000
628 7c2 WREDSTORP 2-4-71, SUPERB, nyansintyg EH. 2500
629 7c2 GBG 10-1-71, SUPERB, PRAKTex 2000
630 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 1800
631 7c2 LIDKÖPING 6-8-72, SUPERBT EX 1600
632 7c2 Nära LYXex FALKÖPING 29-1-72 1500
633 7c2+ 11e2+14Be,mkt vackert klipp från Rysslandsbrev att. Sjöman gott-mkt gott 900
634 7c2 ONSALA 13-11-72, PRAKT 500
635 7c2 PKXP NR 2 25-10-72, PRS 500
636 7c2 SKÖFDE 6-8-72, LYXS 400
637 7c2 HUDIKSVALL 8-1-71, PRAKTS 350
638 7c2 PKXP NR 2 31-10-71, PRAKT 300
639 7c2 TROLLHÄTTAN 22-1-71, PRS 250
640 7c2 YSTAD 17-1-71, PRAKTs 250
641 7c2 RONNEBY 26-9-72, PRS 250
642 7c2 SÖDERTELJE 18-9-72, LYXS obet 2:a stpl 225
643 7c2 PRs NORA 21-12-72, AB ex 200
644 7c2 JÖNKÖPING 19-5-73, PRS 200
645 7c2 Jönk. 17-3-71, tryckvar 150
646 7c2 SOLLEBRUNN 12-12-71, AB-PR 125
647 7c2 HJO 25-1-72, VACKER AB 90
648 7c2var Norr)KÖPING 13-9-75,vitt streck ned hö 150
649 7d WENERSBORG 3-8-65, PR-LYXS svår nyans 300
650 7d DASNK nrs 1, vc vackert av svårare nyans 200
651 7d STH 29-8-67, RÖD LONDON stpl 150
652 7e1 Dansk pr NRS 1 200
653 7e1 kipp Dansk nrs1 , ,Fra Sverrig 13-1-67 200
654 7e2 KARLSHAMN 3-5-71, NÄRA LYX 2000
655 7e2 PR Östra Husby 16-4-71 500
656 7e2 SKARA 7-2-70, PRAKT, lvht 325
657 7e2 ÖSTERSUND 17-3-70, PRAKT 300
658 7e2 ÖSTERSUND 5-4-70, PRAKT, 2:a stpl 250
659 7e2 DANSK nrs 1 SIDV , vc vackert av X 200
660 7e2 LINKÖPING 18-7-71. PR-LYXS 200
661 7e2 ÖSTERSUND 10-10-70, PRAKT, 2:a stpl 175
662 7e2 LIDKÖPING 27-8-69, PRS, 125
663 7e2 Kristia... 8-10, pr-lyxcentr 100
664 7e2 ARVIKA 19-12-70, OMV PRS 100
665 7e2 HÖRBY 15-9-70, omv prs 100
666 7e2 KISA 24-4-71, AB-PRS 100
667 7f MALÅ 1-3-74, stpl F 2000 600
668 7f LIDKÖPING 4-12-73, PRS 2 :a st 250
669 7f BÅSTAD 27-8-72, LYXS, 2:a stpldel 200
670 7f PKXP Nr 3 NED 29-1-73 150
671 7f EKSJÖ 3-12-73 PRS, 2:a stpl 150
672 7f JÖNKÖPING 1-5-72, AB-PRS 140
673 7f ANK stpl i BLÅ färg 125
674 7f HAL)MSTAD 27-5-72, vacker 70
675 8 STH 8-1-72, LYXS, 2:a stpl, lite rufftandad 500
676 8 9Ö VAPEN LUND 1-10-62, hel sidv stpl, något kht 200
677 8,14B klipp med 9ö+3ö , Lyx stplavtryck Landskrona 24-12-65verkligen dekorativt 1200
678 8a ÖDESHÖG 2-3-61, 4-K stpl 500
679 8a 9ö fin färg svår nyans F 3300 400
680 8b PRAKT ex MALMÖ 15-11-64, intyg HOW 4,4,4 , lvht 3200
681 8b Dansk stpl Nr 1, AB F 3300 600
682 8b HALSBERG 16-7-64, AB-PRS, 2: stpl,lvht 500
683 8b MALMÖ 18-6-62, AB, F 3000 500
684 8b SKARA 11-7-, VACKER sign OP b, F 3000 500
685 8b STH 4-5-60 AB-PRS ngt kht, F 3000 300
686 8b stpl 24-2-59, ngt ktt, svårare nyans F 3000 , typisk färg 250
687 8b,v2 STH 11-3-61, inhak framför nio, en rep ht. F 3000 300
688 8c PRAKT ex STH 13-1-67 intyg HOW 4,4,5, felfritt 4000
689 8c STH 18-2-70, Intyg HOW PRAKTEX 4,4-5, 4 1800
690 8c MALMÖ 11-4-63, PR-LYXS, kt 1000
691 8c AB ex STH 9-11-63,hel sidv+del av utländsk röd stpl Kartongpapper, F 2550 600
692 8c LIDKÖPING 5-7-65, AB-PR klipp 600
693 8c 9ö DANSK PRAKT NRstpl 1 500
694 8c stpl Hel..., sign Richter 400
695 8c HELSIN... bra gott ex 2,3,1, fin färg 300
696 8c a...18... hörnstpl ned vä, bra 9ö 2,3,2 250
697 8c STH 11-5-68, bra mycket gott ex 3,3,3 250
698 8d FALKÖPING 16-2-66, PRAKTEX INTYG HOW 4,4,4. 4000
699 8d MALMÖ 26-2-65, AB-PR 1400
700 8d OSKARSHAMN 11-9-65, färgstarkt ex 325
701 8d MARIESTAD 27-5-6X, 2 dubbeltänder, fin stpl 300
702 8d,14Bd klipp 9+3ö Luleå 18-11-69 ovanlig kombination 650
703 8d.var STH 13-1?-65, 2 DUBBELTÄNDER,kht, sign Thorsson lev 8. 250
704 9 ÅNGBÅTS PXP 23 24-6-72, F 3000 1000
705 9 ÖSMO 21-6-69, SVÅR ORT 800
706 9 STENUNG, STRÅL stpl, rep hörn. 500
707 9 STORA RÖR 13-1-64, TYP 2 klipp 1200 500
708 9 PITEÅ 30-9-72, PRS KLIPP, F 400 300
709 9 STOCKARYD 21-4-72,PRS,veck, F 800 300
710 9 LERUM 29-8-70, PRS, F 500 300
711 9 PRAKT ex W:S:B 16-7-66 200
712 9 GRANGÄRDE 5-8-72, AB-PRS, F 400 200
713 9 KARLEBY 30-3-72, OMV PR, stpl 350 200
714 9 STEHAG 12-8-70, PRS, F300 200
715 9 OTTEBOL 25-1-70?, stpl 400 175
716 9 ROBERTSHOLM 1-11-71, stpl 350 175
717 9 LENHOFDA 15-5-71, Rättv, stpl F 400 150
718 9 BERGSJÖ 10-3-71, rv, kt. F 400 125
719 9 WARTOFTA 21-3-7, stpl 300 100
720 9a1 STH 12 AUG, färgstarkk 100
721 9b2 STRÅL stpl Robertsholm 225
722 9b2 STH 29-9-66, PRAKT 200
723 9b2 MISTERHULT 28-8-64, stpl F 200 100
724 9b3 ÅMÅL 6-6-69, PRAKT 125
725 9c1 NYLAND 5-7-60, LYXS 4-K stpl 250
726 9c2 HALSBERG 27-1-64, LYX 2000
727 9c2 FALKENBERG BALK stpl, PRS 500
728 9c2+ 7b1(2st)+14Bc1 , på vackert 3-färgsklipp med rv stpl Arboga 5-8-66,12ö med variant vit fläck i Ö 400
729 9c2 TÖREBODA 8-10-66, PR-LYX 400
730 9c2 3-strip med Dansk NRS 1, F 60X 300
731 9c2 MISTERHULT 5-9-64, stpl F 200 75
732 9c3 MOTALA 23-8-70, LYXS 400
733 9c3 prs par HALMSTAD 4-7-70 200
734 9c3 KUMLA 28-4-71, PRAKTs 200
735 9c3 PKXP NR 1 4-11-71, PRAKT 200
736 9c3 Hudiksvall 7-5-71 150
737 9c3 DANSK NRS 24 fint ex 150
738 9c3 DANSK NRS 24 100
739 9c3 w.s.b. 22-9-67, prs 100
740 9c3 ÖSTERSUND 21-3-69, PR-LYXS 100
741 9c3 HALSBERG 15-11-67, PRS 100
742 9c3,v6 STH 7-6-68, UTROPSTECKNET 600
743 9c3var ÖSTERSUND 3-3-72, PR-LYXS 110
744 9d1v10 12Ö FLÄTAN lätt stpl GÖ 16- 125
745 9d2 ÖREBRO 27-7-66 50
746 9d3 STH 8-2-69, LYXS 250
747 9d3 PKXP NR 1 8-2-70, PRAKT 200
748 9d3 UPSALA 31-12-71, PR-LYXS 100
749 9e1 PHILIPSTAD 12-6- 100
750 9e2var HJO 22-4-64, LYXS, TRYCK NED HÖ 300
751 9g WISBY 8-6-61, PRS 12ö grönblå 100
752 9g,v14 Götheborg 24-7-61, streck över vä 1284125
150
753 9h SKARA 25-9-62, PR-LYX, nyansi. HOW 1000
754 9h,var STH 12-9, tjockt kartongpapper 400
755 9h,var JÖNKÖPING 12-12-62, def ramlinje vä 250
756 9i GBG 31-8-61, LYXS, nyansintyg HOW 500
757 9i GEFLE 16-11-62, PR-LYX 400
758 9i 12ö DANSK AB-PRAKT NRstpl 1 100
759 9k GEFLE 19-6-62, PR-LYX 3500
760 9k Wexiö, 2 märkesbilder 400
761 9k STH 30-6-62, F 950 300
762 9m HELLEKIS 26-4-72, AB-PR S stpl 350 200
763 9m PKXP Nr 3 NED 14-9-72, stpl F 300 150
764 9v7 12ö runda inhaket stpl hö, F 500 150
765 9var STH 3-5-67, 2 märkesbilder, klipp 150
766 10 BLÄCKMAK 29-9-69, ovanligt på 24ö 500
767 10a STH 14-6-62, MKT FIN FÄRG 200
768 10a STH 6-9-58, sidvänd 200
769 10a vc ex 4-k stpl 175
770 10b STH 27-1-63, AB 350
771 10b1 vackert par STH 5-12 59 F 1650 för AB 300
772 10c STH 8-11-59, AB 200
773 10c DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 200
774 10c STH 21-1-59, AB-PRS 200
775 10c STH 6-12-59, svår nyans 175
776 10c STH 18-4-59, AB 3,3,3, lvht 150
777 10c ULRICEHAMN 9-7-5X, svår nyans 100
778 10d1 STH 5-12-64, PRAKT 350
779 10d1 Linköping 22-7-65, fantastisk färg 200
780 10d1 BOXHOLM 2-9-64, PRAKTstpl 200
781 10d1 GRENNA 25-8-66, PRAKTstpl 200
782 10d1 NYKÖPING 8-7-61, PRS 150
783 10d1 LANDSKRONA 22-4-64, dubbeltand 100
784 10d1 ÖDESHÖG 5-6-62, 4-K stpl 100
785 10d1v2 STH -63, klipp, variant ÖRF 150
786 10d2 SUNDSVALL 9-11-70, PR-LYXS 300
787 10d2 SÖDERKÖPING 4-5-70, PRS 300
788 10d2 LINKÖPING 9-7-69. PRAKTs 300
789 10d2 NYKÖPING 6-8-68, PRS 250
790 10d2 NORRKÖPING 17-11-70, AB-PR 200
791 10d2 DANSK AB-PRAKT NRstpl 1, 24ö 150
792 10d2 TIERP 14-11-68, AB 125
793 10e SÖLVITSBORG 21-5-61, PRAKT 400
794 10e Bläckmakulerat omv W 250
795 10e STH 11-4-62, AB 110
796 10e 4-K stpl ... STAD 24-9-60, vacker 100
797 10e STH 20-10-62, lätt hel rättvänd stpl 100
798 10g1 GÖTEBORG 26-11-65, 5-STRIP 24Ö VAPEN, INTYG HOW , 2,4(4x1,3) gott objekt. riss och missfärgning på ett märke, någon enstaka kt. Detta är STÖRSTA KÄNDA ENHET! Dessutom 1855 års perforering! UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV RANG! 12000
799 10g1 ÅTVIDABERG 29-1-66, PRS 200
800 10g1 GBG 16-11-64, var R+e samman hängande 100
801 10g1 JÖNKÖPING 2-9-64, fin rufftandn 100
802 10g1 WESTERÅS 29-10-64, omv prs 100
803 10h1 GBG 26-9-66, rättvänd 90
804 10h2 LAXÅ 14-8-67, LYXS 1000
805 10h2 SOLLEFTEÅ 21-7-67, PR-LYXS 600
806 10i SUNNE 10-10-72, svår nyans 100
807 11 PRAKTex PKXP:N.1,16-2-70 750
808 11 STORA TUNA 9-9-72, kht, stpl F 2000 650
809 11 KARLSTORP 16-5-72, PRS, riss, s 1000 400
810 11 Dansk Nrs 3 , ktt svår stpl 200
811 11 GBG -68+ Röd Londonstpl 90
812 11a ASKER(SUND) 4-K STPL 100
813 11b ÖSTRA HUSBY 5-12-63, PR-LYXS 350
814 11b PRs STH 10-9-58, tidig st 200
815 11b WEXIÖ 2-1-63, AB-PR 150
816 11b,var RÅNEÅ 11-5-6x, 4-kstpl, färgat I 150
817 11b,var STH 10-6-61, liten utlöpare ned vä 100
818 11c GRISSLEHAMN 16-1- 125
819 11d2 PR-LYXex stpl ÅBY 1-5-71, intyg EH 4,5,4.,lvht 1750
820 11d2 TIERP 13-4-70, AB-PR 250
821 11d2 ÖSTERSUND 11-12-70, PRAKTS 250
822 11d2 SKENNINGE 23-8-71, AB-PR 200
823 11d2,var STH 20-1-, Färglinje i nedre marg, kt 125
824 11e,14c2 30ö+3ö på 33öre PRS ONSALA 11-5-70 POSTANVISNINGSKLIPP, STOR SÄLLSYNTHET, 3ö ett hörn troligen reparerat, annars praktobjekt. 2000
825 11e2 LYXstpl STABY 19-5-71 PRAKT ex , lvht 1000
826 11e2 Wisby 9-8-71 275
827 11e2 GBG 16-9-71, PRAKT 250
828 11e2 HALSBERG 15-11-70, AB-PRS 110
829 11f Södertelje 9-2-72, prs 200
830 11f Stockholm Norr 5-6-72, hel sidvänd 100
831 11f NORSHOLM 28-4, stpl F 500 100
832 11g CARLSTAD 27-5-72, PR 300
833 11g STH 17-4-72, AB-PR 250
834 11g HELSINGBORG 25-5-72, sidvänd 200
835 11g GEFLE 22-7-72, PRS 200
836 11g SÖDERTELJE 8-8-72, PRS 200
837 11g CARLSTAD 9-6-72, AB-PRs fin färg 125
838 11h SUNDSVALL 4-8-72, AB-PR 150
839 11h PKXP NO 6 UPP 9-8-72, rv, stpl 200 125
840 11h LJUSNE 23-2-72, AB-PR 100
841 11h STH 31-5-72, VACKER 100
842 11h EK)SJÖ 0-2-71, fin chokladbrun 100
843 12 GEFLE 10-10-58, AB-PRAKT 600
844 12 STH 20-11-67, AB, 2 dubbeltänder 250
845 12 GBG 7-4 -68 200
846 12a Norrk. 15 3.6x 300
847 12a STH 14-7-65, färgstark 250
848 12a del 4-k stpl -60 175
849 12b EKSJÖ 3-11-6. vackert ex rätttv. stpl 225
850 12b STH 9-10-6X 200
851 12b WADSTENA 3-8-6x 200
852 12bvar 50Ö extremt rufftandad stpl 29-4? 250
853 12e WARBERG 29-, , pr-lyx centr 250
854 12e WISBY 26-2-63, AB , F 1300 250
855 12e NORRTELJE 22-3-64, AB-PRS, 3 dubbeltänder, liten tu fläck 200
856 12f STH 29-10-66, AB 300
857 12f1 VINGÅKER 10-3-67, PRAKTstpl 800
858 12f1 Carlskrona 14-4-65,AB-PR 750
859 12f1 DANSK NRstpl 1, 50ö fint ex 250
860 12f1 STH 28-12-65, OMV PRS 200
861 12f1 Strengnäs 17-10?, fin 50ö 175
862 12f2 HUDIKSVALL 28-3-71 1000
863 12f2 ÅTVIDABERG 18-7-68, mycket vackert välcentr ex 500
864 12f2 HEMSE 8-12-69 AB-PRS 300
865 12f2 BORÅS 10-6-69, AB 200
866 12f2,var stpl ... EBORG 16-2?-70, dubbelram vä 200
867 12g2 WARBERG 16-6-72, mittstpl par, lvht 400
868 12g2 NYKÖPING 3-1-72, PRS 300
869 12g2 LINKÖPING 10-11-71, PRS, 2:a stpl vacker 300
870 12g2v Kartongppr STH 9-8-67, röd fransk stpl 300
871 12h SVEG 3-10-72, PRAKT 3000
872 12h omv PRs Nyland 18-4-72 450
873 12h HELSINGBORG 16-6-72, rättvänd stpl 300
874 12h KRISTINEHAMN 9-8-72, omv 225
875 12h GBG 3-9-72, AB obet kt 150

12,5 BRUN LOKAL
876 13a STH 4 TUR 13-10, rvstpl , mkt fint ex 1300
877 13a STH 9-7- 2 TUR, mycket gott ex 3,4 ,3 1000
878 13a STH 2 TUR 11-29 , AB-PRS, PR-LYXcentr, 3, 4-5 3-(4) mycket fint ex 1000
879 13a 3ö brun st ...OGA 28-3?-63, gott-mkt gott 750
880 13a GÖTEBORG 3-10-62, lätt ab-prs , svag 2:a stpl. , lvht. Vackert ex 600
881 13a MALMÖ 26-6-63?, FINT EX 500
882 13a Stjärnstpl, AB-Prs, 3,3,3-4, ktspts 500
883 13a 3ö olivbrun LYXcentr, vht,kraftig st NOR... 400
884 13a STH 3 tur, 19-6, FELFRITT Gott ex 2,2,3 400
885 13b STH 2 TUR, AB, 3,3,3 vackert ex 800
886 13b SUNDSVALL , intyg HOW gott ex 2,2,2 600

13,5 LIGGANDE LEJON
887 14-16 DANSK NRS 24 på 3, 17, 20 ö 350
888 14A NORRKÖPING 31, centr ned vä, F 5500 500
889 14Aa STH 22-4 5 TUR, BRA AB ex 3,3,3 1250
890 14Aa NORRKÖPING 28-, bra stpl ex 2,3,1 750
891 14Ab STH 1 TUR 16-3, rufftandat fint ex 2,2,3 750
892 14Ab STH 1-8 3 TUR, kht, F 5500 550
893 14Ac MAL(mö) 15-9-6x , FINT EX 800
894 14B par STH 27-3-72, var 200
895 14Bb 2 märkesbilder ,n.i HOW 450
896 14Bb STH 21-6- 4 tur, EXTREMT RUFFT. 400
897 14Bc1 RAGUNDA 22-1-6, BLÅ stpl 150
898 14Bc1,v3 FALUN 25-12-65, fläck på nos, kt, F 1100 200
899 14Bc2 UPSALA 10-9-68, LYXS 500
900 14Bc2 DANSK NRS 24, PR-LYXS., vht 300
901 14Bc2 PRs STH KK 6-6-68 200
902 14Bc2 ENKÖPING 23-2-69, PRS 200
903 14Bc2,v2 GNESTA26-8-69, lvht, fint ex 90
904 14Bc2v2 Praktex Typ III,sth 2tur 19-8 500
905 14Bd GBG 9-1-71, LYX 2:a stpl 200
906 14Bd,var GEFLE 31-12-69, tryck var i ö vä hörn 250
907 14Be LJUSNE 1-12-70, PRAKT 400
908 14Be ÖSTERSUND 27-10-71, PRAKT 300
909 14Be UPSALA 23-1-71, LYXc, AB-PR 200
910 14Be GBG 10-11-70 150
911 14Be FRANCO. inom ram 150
912 14Be MOHOLM 9-4-71, PRS 150
913 14Be BLÅ FINSK ANK stpl 125
914 14Be DANSK NRS 1 100
915 14Be GRYTHYTTEHED 12-1-69, omv LYXs 100
916 14Be LIDKÖPING 1-9-69 75
917 14Bev2 STH 5 (TUR) 8-1, huvudtyp 3, F 300 75
918 14Bf Superb GBG 5-1-72,2:a st 500
919 14Bf PKXP NR 1 13-11-71, 125
920 14Bf,v2 STH 18-4- 3 TUR, AB , TYP III 150
921 14Bg HAPARANDA 2-10-72, PRAKT 500
922 14Bg SUNDSVALL 5-6-72, LYXS 500
923 14Bg ÖSTERSUND 5-7-72, AB-PR 200
924 14Bg UPSALA 5-11-72, PR-LYXS 200
925 14Bhvar HJORTQVARN 12-9-72, PR-LYXS kht 150
926 14Bv3, 7,16", vackert 3 färgs klipp GBG 8-8-71, märkesvärde ca 700 350
927 14Bvar Felperforerat genom märket 200
928 15 VACKER DANSK NRS 24 500
929 15a ÅMÅL 19-5-69, PR-LYX stpl , sign O.P. a 1000
930 15a MALMÖ 4-7-66 450
931 15a ÖDESHÖG 7-10-66, vacker 17ö 350
932 15a CALMAR 25-11-66, vacker 17ö 300
933 15b1 AB-PR Dansk nr stpl 1 700
934 15b1 PITEÅ 7-6-69, AB 250
935 15b2 PRAKTex KALMAR 27-8-68, intyg HOW 4,4,4 2800
936 15b2 17ö stark färg, BLÅ DANSK prakt nrs 1 750
937 15b2 BLÅ DANSK NRS 1, AB-PR 750
938 15b2 WSB 9-4-68, PRAKT 650
939 15b2 hel rv st FRA SVERRIG 19-2-68, AB F 1650 600
940 15b2 DANSK NRS 227 , svår stpl 500
941 15b2 LINDESBERG 28-8-70, LYXS, 2:a stpl 500
942 15b2 omvänd DANSK NRS 227 , svår stpl 300
943 15b2 KRISTIANSTAD 16-?-69, rättvänd stpl 200
944 15c WEXIÖ 28-11-70, Intyg HOW 3,3,3 4500
945 15c Pkxp Nr 2 1870 attest Grönlund Felfritt 1500
946 15c SO)LLEFTEÅ 2-X-70, fräscht gott ex 2.3.1 1500
947 15c 17Ö grå MALMÖ 28-1-72, tu fl 700
948 16, 27 UNDERBAR KOMBINATION 20ö LEJON och 1 RIKSDALER RINGTYP T 14 PÅ BLAND FRANKERAT KLIPP, rättvända stpl LANDSKRONA 14-2-73 1600
949 16a UDDEVALLA 11-9-67, AB 150
950 16a MALMÖ 16-10-66, AB 150
951 16a Stockholm 13-7-66, PRS, ktt tandspetrar 70
952 16b1 DANSK NRS 24 fint ex 200
953 16c PRs Östersund 5-7-70 200
954 16d BACKE 5-8-70, LYXS, 2 :a stpl 200
955 16d BLÅ DANSK NRS 1, ktspts, AB 100
956 16e ÖSTERSUND 18-12-70, PRAKT 500
957 16e HUDIKSVALL 5-11-72, PR-LYX 500
958 16e KARLSBORG 4-5-72, PR-LYXS 400
959 16e GAMLEBY 21-1-71 350
960 16e Tjellmo 2-4-72, prakt 300
961 16e UPSALA 13-4-72, PRAKT 200
962 16g Superb Grythyttehed 15-1-73 1400
963 16g SUPERB STPL LIDKÖPING 19-9-73 , PR-LYX EX 750
964 16g NÅS 30-4-72, PR 250
965 16g HELSINGBORG 26-8-75, AB-PR, sen st 250
966 16g NORDMALING 10-12-72, AB-PR 200
967 16g,21i, 25c, Unik bland kombination 20ö Lejon, 30ö+12ö Ringtyp =62ö (assporto) på klipp PRAKTs ÅRJENG 18-4-73 1600

16,5 RINGTYP T 14
968 17+19+22 Bläckmakulerat klipp från 28 öres brev 400
969 17,19,22 28ö 3 färgkl. ,STH 28-11-74 250
970 17b STH 15-8- 6 tur 400
971 17b TUMBA 13-8-72, liten 2:a stpl, antydan till dragspel 250
972 17b 3ö GULBRUN, ...STAD 72, fint ex 250
973 17b TUM)BA 13-8-72, 2 små dragspel 225
974 17b TUM)BA 13-8-72, AB-PRstpl , ngt kt 210
975 17b STPL ... STAD 22-11-72, fint , svår nyans sign OP b 200
976 17c STH 1 TUR 23-10, PRAKT 150
977 17e HERNÖSAND 13-11-75, PR-LYX 800
978 17e FINSPONG 13-4-75, PRS 300
979 17e ESKILSTUNA 28-7-74, PRS 100
980 17e STH 6 TUR 22-5, AB-PR 3-4,5,3-4 100
981 17f lodr. 4-strip GBG 6-5-76, F 1100 400
982 17f ÅMÅL 12-12-74, violett PRS 250
983 17f STH 6-9-76, PRS 200
984 17f ÖREBRO 4-10-75 mkt vackert ex 100
985 17g STH 6 tur, lyxs 18-12-77 600
986 17g KARLSKRONA 16-11?-75, BLÅ stpl 250
987 17g STH KE. 26-10-76, FÄRGSTARK 250
988 17g,v8 KATRINEHOLM 26-8-76, PRS skuggad3 100
989 17h,var NORA 9-9-77, 2märkesbilder 200
990 17v4 Ystad 6-6-76 100
991 17v4 STH 21-3-78,ktspts 50
992 18 FÄRILA 5-5-78 1000
993 18 STH C 6-4-79, PR-LYXS 1000
994 18 ÅMÅL 28-10-79, PRAKT 4ö 1000
995 18 TOARP 3-4?-78, rv vacker stpl 500
996 18 Kristianstad 17-6-78, AB 400
997 18 HÖRBY 29-9-77, PRAKT stpl 350
998 18 STH SÖD 15-1-79, REKOMENDERASst 250
999 18 BORN 5-6-79, vacker stpl 200
1000 18 SKINNSKATTEBERG 9-4-79, 3,3,3 kt spts, ab 200
1001 18 KÖPING 18-8-77, fin 4ö t 14 200
1002 18a ÖRNSKÖLDSVIK 10-10-77, PR-LYXS 1000
1003 18a 4ö HÄSTHOLMEN 28-9-78, prakt, INTYG HOW 4,3,4-5 750
1004 18a MARIESTAD 20-4-78, PRS 4 ö mörkgrå 600
1005 18a JÖNKÖPING 7-9-78, Intyg HOW lätt vikt ht, anilinpunkter, 3-4, 4-5, 4, mycket gott till praktex 400
1006 18a ÅTVIDABERG 18-8-79, PR-LYXS 4ö 400
1007 18var 4ö med stor del av MARGINALVATTENMÄRKE ROSETT, stpl 23-12-77, gott objekt. Svår 5000
1008 18var KUDDBY 5-5-79, vitaa tryckprickar 200
1009 19a STH 4-9-73, PRs ,dragspelsveck 300
1010 19a STH 5-10-72, rättvänd, 2:a stpl , F 800 175
1011 19b STOCKH... 17-5-, DRAGSPESL 2 ST 200
1012 19b,var MSTAD 8-2-73, 2 märkesbilder 200
1013 19c ÖREBRO 1410-74, PRS färgmättad 200
1014 19c GEFLE 22-6-73, PRS 200
1015 19c LINKÖPING 13-10-73, PR-LYXS 200
1016 19c,v2 ÖREBRO 17-1-74, fin, skuggad 5 100
1017 19c,var stpl ...RBERG 22-X-74, övre ram saknas 200
1018 19cv2 hörnsrpl 75
1019 19d pr TIERP 12-8-74 400
1020 19d NORA 29-12-74, PRAKT 300
1021 19e ÖREBRO 3-7-74, PRAKT 1250
1022 19e ARVIKA 22-9-74, PRAKT 750
1023 19e BLÅ stpl HEDE... 22-11-74 200
1024 19e stpl ... REÅS -75 , färgtypiskt ex 200
1025 19e LILLA EDET 3-12-74, AB 175
1026 19e,22e STH NORR 13-11-75, PR-LYXS klipp svår nyans 5ö på poostanvisningsklipp 350
1027 19f ÖREBRO 27-10-75, PR-LYX 400
1028 19f LAHOLM 1-3-76, LYXS 200
1029 19f ÖSTERSUND 28-8-76, PR-LYXS 200
1030 19f,22h HULTSFRED 29-7-77, LYXS klipp 200
1031 19f,v2 NORRKÖPING 4-3-76, LYXS PRAKTEX 250
1032 19g STRÖMSTAD 6-7-75, PR 200
1033 19g ÖSTERSUND 5-10-76, PR-LYXS 100
1034 19g,22d BLÅ P-LYXS HEDEMORA 4-11-75, klipp 500
1035 19h Jönk. 18.1.78 200
1036 19h KARLSTAD 6-2-77, PRS 150
1037 19h,22e QVISTRUM 30-12-75, VIOLETT PRS, både 5, 20ö med skuggade siffror 500
1038 19h,22g HÖÖR 10-1-77 , LYXS klipp 150
1039 19h,22h TOREKOW 16-10-76, PR-LYXS 200
1040 19h,33a OSKARSHAMN 22-11-77 , LYXS klipp 200
1041 19h,v2 QVISTRUM 18-12-75, VIOLETT PRS, 250
1042 19h,var JÄREDA 9-12-78, AB-PRs utflutet tryck 100
1043 19hv2,33a Nya Kopparberget 1-11-77, lyxs 200
1044 20a STH Norr 21-10-72 800
1045 20a Falk..., Gott ex 600
1046 20a STOCHOLM ? (14-2 ?) 72, bra ex 400
1047 20a HELSING(BORG) 8-, svår nyans 400
1048 20a Göteborg 13-7-72, tidig stpl F 2000 250
1049 20b HALMSTAD 9-3-73, PR-LYXS 400
1050 20b LYXc stpl ex..anstad... 125
1051 20b GBG 2-1-73, PRAKT stpl 110
1052 20b Stockholm 22-8-73, vacker 100
1053 20c PRs GBG 1-12-73 900
1054 20c NORRKÖPING 16-12-73, AB 300
1055 20c,19c,21 6+5ö par+12ö (def hörn)= 28ö, Fin färg komb., svår nyans 6ö. MALMÖ 8-11-73. 500
1056 20d KALMAR 2-5-74, AB 125
1057 20d,v8 WARBERG 23-4-74, PRS linjeRr marg 350
1058 20e STH 12-...., F 700 200
1059 20g MALMÖ 9-1-75, LYXS + WÄRDE stpl 400
1060 20g GEFLE 20-4-75, HEL SIDVÄND, AB+ 250
1061 20g GÖTEBORG 21-8-74 AB-PRAKTs 200
1062 20g M... 18 -12 fint hörnstpl ex 150
1063 20g PKXP NR 2 NED 14-8-74, omv prs 150
1064 20h STH 23-7-74, AB-PR , TYPISK FÄRG 400
1065 20h STH 2-4-75, prs, 2:a stpl, svår nyans 275
1066 20h HÄR... 225
1067 20h Stockholm 7-1-75, PRS, vht 200
1068 20h STH 6 TUR 13-1, FIN FÄRG 200
1069 20i ASKER 25-3-76, PRS, lvht 300
1070 20i RONNEBY 9-8-75, PRAKTEX, 4,5,4 300
1071 20i Örebro 16-7-75 250
1072 20i GBG 13-8-75 , ovanligt blå färg 200
1073 20i AB-PR STH 3-tur 13-5 150
1074 20i FILIPSTAD 26-10-75 125
1075 20i ÖREBRO 19-6-75, RV stpl 110
1076 20j LINKÖPING 18-10-76, PR 350
1077 20j ALSEN 25-7-77, PRS 300
1078 20j STH 22-5-76, PR-LYXS 200
1079 20j Forsvik 13-9-77, ab-prs 150
1080 20j WÅ... 1X-1 , violett stämpel 100
1081 20j DÄDESJÖ 11-5-76 rättvänd 100
1082 20j KALMAR 9-8-77, hel sidvänd 100
1083 20j,v8 STH 19-4-76, PRS, färglinje, kt 150
1084 20jv2 KR)YLBO -77, skuggad sexa 100
1085 20k GBG 5-1-78, PRAKT 400
1086 20k KALMAR 28-2-78, PRS, 2 :a stpl 200
1087 20k STH 6 tur 31-1-77, 2 MÄRKESBILDER 200
1088 20k Stockholm C. 21-8-77, pr-lyxs, 2:a stpl 125
1089 21 ALNARYD 12-11-74, rättvänd AB-PRAKT stämpel, EXTREMT SÄLLSYNT , INTYG HOW kht ktt, godtagbart ex 1, 3, 3-4. K-LÄN Blekinge. Troligen 1-2 KÄNDA. f 8000:- 5000
1090 21 LUNGSUND 11- , mkt svår stpl F 3000 500
1091 21 BILLESHOLM 3-2-77, PRS, ngt kt F 800 450
1092 21 TRÖN(NINGE) 1(8)-12-74, sidostpl Halmstad 18-12-74, klipp, F 800 400
1093 21 RUNTUNA 1-8-75, OMV PRS, svår d sö 350 200
1094 21 STJERNHOF 13-1-75, PRAKT 150
1095 21 WEDDIGE 16-2-76, rättv stpl 100
1096 21 ÅSBY 9-12-76, PRS 100
1097 21 HÄRADSBÄCK G SM stpl F 500 100
1098 21 LILLKYRKA 13-11-75, PRS 100
1099 21a ÅNGBÅTS PXP N 28 11-10-72, F 3000 3000
1100 21cv3 NORRKÖPING 12-10-72 100
1101 21g STH 31-5-73, PRS 100
1102 21k HEBY 23-1-74, PRS 100
1103 21l LERUM 26-9-73, P. 3-BLOCK, ovanligt 200
1104 21l KARLEBY 12-6-75, PRS, tjocka siffror 100
1105 21m ÅMOT 21-6-74, LYXS 250
1106 21m GRÖNSKÅRA 15-7-74 , delvis postalt bläckifylld 125
1107 21m ÖDESHÖG 31-1-75, PRAKT 100
1108 21m,v2 WÄDDÖ 16-8-76, LYXS starkt spegeltr 150
1109 21mvar STH 23-2-75, AB-PRS, DRAGSPEL 150
1110 21n TVETEN 21-6-75, suddigt tryck 90
1111 21o SÖDRA MÖCKELBY 20-4-77, LYXS 150
1112 21v2 12ö starkt spegeltryck 1-3-77 100
1113 21var STH 8-76, 2 MÄRKESBILDER , klipp 200
1114 22c WINGÅKER 18-9-74, PR-LYX 300
1115 22d TROSA 1-2-74, LYXS 500
1116 22d WERNAMO 11-12-76, LYXS 200
1117 22e ÖREBRO 17-8-75, PR 300
1118 22e TORSHÄLLA 15-8-75, PRAKT 250
1119 22e lyxc ex på klipp STH 19-5-75 200
1120 22e STRÖM 26-11-75, LYXS 200
1121 22e KARLSTAD 13-8-75, PRAKT 200
1122 22e SKÖFDE 24-3-75, PRS 100
1123 22ev3 WESTERÅS 30-11-75, LYXS, 2:a stpl 125
1124 22f LYXst Eskilstuna 1-8-76 1000
1125 22f WINGÅKER 15-12-75, PR-LYX 1000
1126 22f NYKÖPING 12-3-76. PR-LYXS 500
1127 22f pr-lyxs Örebro 18-1-76 350
1128 22f UPSALA 28-10-75, AB-PR 250
1129 22f UPSALA 15-1-76, PRS 200
1130 22f LINKÖPING 25-10-77, PRS 200
1131 22f UPSALA 29-10-75, PRS 200
1132 22f NORRKÖPING 29-11-75, vacker 125
1133 22f SUNDSVALL 5-5-76, FINT AB 100
1134 22f,19f FALKENBERG 21-1-76 , LYXS klipp 200
1135 22f,19F MALMKÖPING 1-2-76, LYXS klipp 20+5ö 200
1136 22f,19g LIDKÖPING 26-12-75, LYXS klipp 200
1137 22g,19f CARLSCRONA 31-1-76, BLÅ LYXS 700
1138 22h,19h BLÅ stpl STH 22-9-76, PR klipp 400
1139 23 NORA 18877, LYXS 500
1140 23,19 ASKERSUND 11-10-77, LYXS klipp 150
1141 23a TROSA 16-8-77, LYXS 350
1142 23a,19h KARLSBORG 2-8-77, PR-LYXS KLIPP 100
1143 23b WESTERVIK 8-6-77, PRAKT 20/20 300
1144 23b LINKÖPING 15-7-77, PRklipp 200
1145 23b STH 3-5-77, PRS 125
1146 23c SKENINGE 15-1-78, PR-LYXS 250
1147 23c SANDHEM 16-4-77, PRS 250
1148 23c WESTERÅS 31-7-77, PRS 150
1149 23c,30a NORA 5-11-77, PRS 20/20 + 5ö t13 125
1150 23cv2 GBG 12-10-77 200
1151 23v2 KÖPING 10-9-77, AB-PRS, skuggade si. 110
1152 23v2,19h NEDERKALIX 19-3-77, PRS klipp 150
1153 24 PR WERNAMO 29-11-75 600
1154 24b 24ö stpl ...SBERG 100
1155 24c STOCKHOLM 25-11-72, ovanl tunt ppr 200
1156 24d STH 6-2-73, PRS 400
1157 24d Stockholm 7-6-73, prs 300
1158 24d ÖDESHÖG 17-11-73, sidv, pr-lyxcentr 100
1159 24d ASKERSUND 20-12-73 75
1160 24e STH 20-2-73, PRAKT 400
1161 24e KAL)MAR 1-3-73 90
1162 24e WINNINGA 4-7-75, E ÖG, blä krita ned vä 75
1163 24f,v5 GBG 5-6-74, skuggad siffra gul färg 100
1164 24fv2 RÅNEÅ 3-12-76, skuggad siffra 200
1165 24g ÅRJENG 23-10-76, PRAKTEX 600
1166 24g TINGSRYD 25-8-77, PR-LYXS 500
1167 24g FILIPSTAD 15-4-78, PR-LYXS 300
1168 24g ÅRJENG 20-7-76, LYXS, 2:a stpl 250
1169 24g KIL 17-9-77, PRAKT 250
1170 24g BJÖRKLINGE 9-2-79, LYXS 150
1171 24g RIMFORSA 1-4-78, AB-PRS 125
1172 24g DEGERFORS VERML 20-1-75 100
1173 24g FILIPSTAD 28-5-77, PRS 100
1174 24g,var STH 10-3-77, DRAGSPEL 500
1175 24gv2 STORVIK 14-5-74, AB-PR, skuggade sif 200
1176 24h SOCKHOLM PAKET STADEN 29-5-78, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 400
1177 24h KNISTA 25--6-76, AB-PRS 200
1178 24h,v1 WINSLÖF 3-12-78, spegeltryck 225
1179 24i RYDAHOLM4-X-77 175
1180 24i,20,21 vackert 3 färgs klipp 24ö+ 6ö+ 12ö, märkesvärde ca 950:-, 6ö med ve 350
1181 25 REGNSJÖ 8-9-73, PRS X HÄL 1500 1250
1182 25e Superb Marstrand 22-8-73 700
1183 25e HUDIKSVALL 21-10-73, PR-LYXS 200
1184 25f HJO 3-12-74, PRAKT 200
1185 25h 30ö 3-strip GBG 8-8-74, F 1800 350
1186 25h GRÖDINGE 7-12-76, PR-LYXS 300
1187 25h GEFLE 23-9-77, PRAKT 200
1188 25h SVENLJUNGA 7-2-76, PPRAKT 200
1189 25h NORSHOLM 16-9-76, PRAKT 150
1190 25h QVISTRUM 11-11-75, VIOLETT PRS 100
1191 25h SÖLVESBORG 12-7-76, PRS 100
1192 25h ULRIKA 17-2-77, AB-PR 100
1193 25h,v2 ENKÖPING 22-8-76, PRS, spegeltryck 300
1194 25i LYXs KIL 23-7-77 700
1195 25i pr Linköping 10-10-77 300
1196 25i MALMÖ 19-1-77, LYXS 250
1197 25j SÄFSJÖ 22-2-77, PRS 100
1198 25j,v7 GRANGÄRDE 24-8-74, PRS skuggade siffror och tjockt kartongpapper 300
1199 25jv3 SUPERSVART 30Ö , ...Köping 18-2 100
1200 25jv3 NÄRTUNA 1-1-77, RÄTTVÄND 50
1201 25v3 prs Sala 11-12-74 125
1202 26 BAR)SEBÄCK 9-8-78, rättv. M SK ,F 500 300
1203 26a STH NORR 21?-7-72, fin a nyans, sign OP a 400
1204 26a SÖDERKÖPING 5-12-72, F 1800 225
1205 26b,var UTFLUTET TRYCK, FANTASTISK VARIANT PÅ 50ö . DET MEST UTFLUTNA TRYCK SOM ÄR KÄNT? utst.obj. kt, STPL ...DA-75, 6000
1206 26d WIMMERBY 3-11-73, fin färg 125
1207 26d HA)LMSTAD 1-9-75, fint AB ex 100
1208 26e DALSKOG 9-3-78, LYXS 300
1209 26e HERNÖSAND 28-10-75, PRS 250
1210 26f ROGSLÖSA 8-10-77, PRAKT 500
1211 26f LÄNNÄS 27-9-76, AB-PR 200
1212 26f HUSUM 29-8-77, PRAKT men kt 150
1213 26f,var MALMÖ 13-7-76, DRAGSPEL 300
1214 26g HÖRBY 22-12-77, PRAKT 600
1215 26g ÄS 31-12-78 , LYXS, 2:a stpl 400
1216 26g FINSPONG 1-1-78, PRAKT 400
1217 26g TOBO? 15-8-77, rv stpl 250
1218 26g WADSBRO 16-12-76, PRS, obet blåkrita 250
1219 26g STENSTORP 24-2-77, PRS 250
1220 26g HORNDAL 15-7-77, FINT 200
1221 26g ROSERSBERG 22-2-77, PR-LYXS 200
1222 26g EKSJÖ 4-7-77, PRS 200
1223 26g UPSALA 16-5-78, PRS 150
1224 26g GBG 12-1-78 125
1225 26g STH C. 20-4-78, rv stpl 110
1226 26g SKELLEFTEÅ 17-2-76, sidvänd stpl 100
1227 26g HULTERSTAD 100
1228 26g SKARA 22-1-78, PRAKT stämplel 100
1229 26h GBG 22-2-78, PR 450
1230 26h FREDRIKA 2-8-78, PR 350
1231 26h stpl -77 125
1232 26var ÅTORP 15-150ö 2 märkesbilder 200
1233 27a omv prs Östersund 18.4.73,AB 400
1234 27c LIDKÖPING 28-2? 74, NÄRA PR-LYX 500
1235 27c NORA 16-10-74, vacker 350
1236 27c LINKÖPING 14-6-75, PRS, 2:a stpl 300
1237 27c stpl ...LA 20-9-74, fräscht ex 150
1238 27c WENERSBORG 7-2-75, AB 3,3,3 100
1239 27d STH PAKET 14-10-76, 4-BLOCK , 2 hö ex lorät veck som inte syns framifrån. F 6000:- 500
1240 27d LINKÖPING 9-12-76, AB-PR 450
1241 27d WADSTENA 17-7-77, VACKER 350
1242 27d MALMÖ PAKET 23-5-78,ab-prs 300
1243 27d MALMÖ 27-7-75, hel sidv 250
1244 27d STH 13-12-77 200
1245 27d STH PAKET 29-6-77, AB 200
1246 27d ÖSTERSUND 5-12-77 ,AB 200
1247 27d WISBY 14-10-76, PRS 200
1248 27d WIMM(ERBY) 3-, pr-lyxcentr 150

27,5 RINGTYP T 13
1249 28-31,33v2 3-6+20ö SPEGELTRYCK, F CA 1275 300
1250 28a KLOTEN 2-11-78, LYXS 1000
1251 28a SLITE 5-7-79 4-K , PR-LYXs par (något särat och förstärkt med fastsättare) 300
1252 28a PR GEFLE 29-3-79 250
1253 28a Fra Sverige, antikva, fint ex 3ö 100
1254 28a ljus färg rv STH 24-1-78 75
1255 28b Stockholm 2 TUR 13-9-77, PR 100
1256 28c MALMÖ 11-2-78, PRAKT, svår nyans 1500
1257 28c MALMÖ 28-2-78, PRS, SVÅR NYANS 300
1258 28c UPSALA 16-4-78 200
1259 28d PÅLSBODA20-2-84, PR-LYXS, sign OP 250
1260 28d GBG 25-10-79, pr 200
1261 28d SKINNSKATTEBERG 4-6-79, PRAKT 200
1262 28d WADSTENA 5-3-78, PR 200
1263 28d ÖREBRO 4-10-78, PR 100
1264 28d,v2 GBG 31-3-79, PRS skuggad siffra 75
1265 28e GBG Lbr 23-2-81, PR-LYXs 200
1266 28e STH 4 TUR 22-9-82, LYXS 200
1267 28e NORRKÖPING BIKUPE 5-7-82, PR 200
1268 28h Superb lysande GRÖN stpl Stockholm 5-tur ,obetydliga fel attest LN 2000
1269 28h NYHEM 22-11-86, LYXS 200
1270 28h STÖLLET 25-8-86, PRAKTs 100
1271 28h SONSTORP 12-3-84, PRS 100
1272 28v2 NYKÖPING11-11-84, SPEGELTRYCK 100
1273 29 BERG 28-6-84 100
1274 29a1 GBG 24-2-80, PRS 150
1275 29b pr Gefle 9-6-80 225
1276 29b STH 30-7-80, PR-LYXs 200
1277 29b STH 23-3-80, PRAKT 150
1278 29b STH C 23-3-80, LYXS 150
1279 29b HEDESUNDA 24-8-84, PR-LYXS 150
1280 29b STÅNGA 12-2-81, PRS 150
1281 29b PRs STH 14-6-83 100
1282 29b BETTNA 18-4-81, PRS 100
1283 29b Stockholm NORR 28-6-81, PR-LYXS 100
1284 29b SKARA 4-10-81, LYXS 100
1285 29bvar STH 12-9-81, LYX, partiellt spegeltryck (lite svagt) 1500
1286 29e STH 12-1-83, LYX- nära LYX 500
1287 29e WAXHOLM 16-1-85, sign e OP 150
1288 29e STH ÖM 22-4-86, PRAKT 125
1289 29e INGATORP 3-1-87, PR 100
1290 29e STH 4 9-1-86, PR-LYXS 100
1291 29e prs STH C 5-1-85 75
1292 29v2 FRA SVERIGE, 4ö starkt spegeltryck 150
1293 30 TUTARYD 12-7-84, PRS, stpl 125 100
1294 30b Jönk. 9-4-81, ÄVEN MITTSTPL AV ANNAN ORT 7-4-81 4-BLOCK 200
1295 30b EDANE 8-12-81, PRAKT 125
1296 30b OUSBY 12-8-82, PRAKT 100
1297 30b BJUF 12-7-83, BLÅAKTIG stpl 100
1298 30bV5 WESTERVIK 7-6-80, PR-LYX 250
1299 30c pr-lyx Örebro 8-8-79 300
1300 30e 6-BLOCK rv stpl Halmstad ett par obet ktt 400
1301 30e FISKEBY 9-8-82 300
1302 30e LYXs Westerås 22-11-84 200
1303 30e STENSTORP 7-9-82, LYXS 150
1304 30e ASKERSUND 15-2-83, PR-LYXS 100
1305 30f SKYLLBERG 4-5-83, 4-BLOCK olivgrön 400
1306 30f KARSJÖ 10-12-83, 4-BLOCK , kt, olivgrön, några särade tänder 250
1307 30f NYLAND 7-10-83, PRS svårare nyans 100
1308 30h ÖSTERSUND 21-3-84, LYXs 150
1309 30i WERNAMO 15-8-84, LYXS 250
1310 30i PR Westerås 16-11-84 150
1311 30k GISSLARBO 27-1-87, PR-LYX EX 400
1312 30k HALMSTAD 28-6-85, PRAKT 200
1313 30k MJÖLBY 15-10-86, LYXS 200
1314 30k ALSEN 7-7-86, PR-LYXS 150
1315 30k Nyland 21-10-86 125
1316 30k LERBÄCK 6-3-86, PRAKT 125
1317 31a WÄRDE, PRS 300
1318 31d STH 6 TUR 23-11-80, PRAKTs 100
1319 31d ASKER 24-12-79, PRS, färgstark 100
1320 31e Stockholm 5 TUR 18-8-81,lyxs 200
1321 31e ÅNGBÅTS PXP. No 25 4-10-81, PRs 150
1322 31e,v3 STH 3-6-83, PRAKT 250
1323 31e-fv3 HARESTAD 11-1082, skuggad siffra 100
1324 31g STH 1 TUR 29-3-83, PR-LYXS 200
1325 31gv4 BERGVIK 3-10-83, skuggad siffra 75
1326 31h STH 4 TUR 14-8-83, PRS, svår nyans 100
1327 31i Stockholm 1 TUR 27-5-84, LYXS 100
1328 31j Pr-lyx Lindesberg 18-2-89 300
1329 31j STH ÖM 2-1-88, PR 150
1330 31j WEXIÖ 12-12-84 PR-LYXS sign j O.P. 150
1331 31k MALMÖ 6-9-85, LYX 2000
1332 31k FILIPSTAD 21-4-87, PR 150
1333 31k ÖREBRO 7-7-89, PRAKT stpl 100
1334 32 ÅSLED 15-7-78, PRS, R-LÄN 500 400
1335 32 NORDM-EDEBÄCK 19-10-80, PRS 200
1336 32 REK stpl, PRS, kt 200
1337 32a pr HJO 15-9-80 125
1338 32b ÅNGBÅTS PXP No 23 5-8-81, LYXS 250
1339 32b TORPSHAMMAR 24-2-81, PR-LYX 250
1340 32b PR BETTNA 16-5-81 175
1341 32b PKXP NR 17 25-9-77, PR 150
1342 32b SKJERPLINGE 20-11-78, F 400 150
1343 32b Röstånga 8-2-83, lyxs 150
1344 32b GBG 29-8-78, PR-LYXS ,sign b O.P. 100
1345 32bv LYX par Grafversfors 7-12-78 500
1346 32c FINJA 13-2-82, BLÅ PRS par 500
1347 32c WADSTENA 12-9-82, SUPERB STPL, PR-LYX 400
1348 32c PKXP NO 10 A UPP 23-7-78, PR 150
1349 32c PR DINGTUNA 5-4-78 100
1350 32c PKXP Nr 46 2-9-83, PR-LYXS 100
1351 32c WESTERÅS 2-6-82, PR 100
1352 32c WERNAMO 11-9-79, PR-LYXS 75
1353 32c,v2 KUNGSBACKA 11-7-78, superb stpl starkt spegeltryck 250
1354 32cv5 SÖDERÅKRA 17-12-82, LYXS 150
1355 32cvar STH 8-6-81, PRS 2 MÄRKESBILDER 200
1356 32d LIDKÖPING 27-2-80, LYXS 200
1357 32e vackert GRILLBY 18-9-80 125
1358 32e MARIESTAD 11-11-82, PR 100
1359 32f 4-block FINSPONG 22-3-83, vht, ABobj F 10000:- 600
1360 32f Bellö 11-3-84, svår nyans 100
1361 32f prs PAR Boxholm 20-2-84 100
1362 32f KARLSHAMN 15-4-84, PRS 75
1363 32g ÖSTERSUND 4-1-84, PR-LYX 250
1364 32g WARA 14-2-84,PRAKT 200
1365 32h BERGVIK 24-8-84,Prakt 200
1366 32h PKXP No 22 14-9-84, PR-LYX 200
1367 32h BACKE 10-11-84, LYXS 150
1368 32h FRA) Sverige, antikva , fint 100
1369 32v4 12ö mycket starkt spegeltryck, 13-7-82 100
1370 32var färgfyllningar upptill 250
1371 32var 12ö t 13 2märkesbilder i sidled...rnho 200
1372 32var LILLA EDET 27-X-84, 2märkesbilder 150
1373 33 ENGELSK STPL " 383" 250
1374 33 HULL 4 B JA 8 83, AB-PR 250
1375 33 DANSKstpl nr 19, rättv 200
1376 33 Finsk ANK stpl 24-9 100
1377 33 ANK 5-10, PRS kt 100
1378 33a HULL DE 8 78, NRS 383 I PAR, PR-LYX 1000
1379 33a JÖNKÖPING 28-2-78, PRAKT 200
1380 33a LINKÖPING 24-12-77, PR-LYXS 100
1381 33a ÖSTERSUND 3-11-78, LYXs 100
1382 33a SUNDSVALL 9-5-78, PRS, sign "a O.P." 100
1383 33a WARA 9-12-78, PRAKT 100
1384 33a,var UPS... 1-, 2 märkesbilder 200
1385 33b DANSK NRS 19 vacker 150
1386 33b FRA ) SVERIIGE M, är nr 33 ringtyp t13 100
1387 33b GBG 30-6-81, PRAKT 100
1388 33b,19f 20ö t13+5ö t14, BOXHOLM 3012-79, Pkl 300
1389 33c DANSK NRS 19, sidvänd fint ex 200
1390 33c HESSLEHOLM 21-1-91, PRS 100
1391 33c DANSK NRS 19, prs, ktt 100
1392 33cv9 SOLLEFTEÅ 17-11-80 100
1393 33cv9,10 LINKÖPING 21-5-81, PRS 150
1394 33cvar TORSÅKER 14-3-81, PRAKT,svag ytterram 200
1395 33d FRA Sverige, grotesk stil, fint ex 90
1396 33e ANK 24-10, PRS 200
1397 33e ANK 12-7- , PRS FINSK 200
1398 33e KARLSTAD 14-11-83,PR 150
1399 33e HANGÖ 18-12-81 , FINSK STPL 125
1400 33e,var 2 märkesbilder ... BORG -84 200
1401 33f KUMLA 11-2-85, PRAKT 200
1402 33f KRISTINEHAMN 9-5-86, LYXS, PR-LYX 200
1403 33f prakt Köping 21-7-85 150
1404 33f ÖSTERSUND 27-8-85, LYXs 125
1405 33f ÅMÅL 5-1-85, PRAKT 125
1406 33v10 Stockholm 26-1-81, trippel variant, vit fyllning i oll, streckad siffra och förskjuten tandning. 200
1407 34 BORLÄNGE 26-4-79 hel sidvänd 100
1408 34a JERRESTAD 11-11- (77-78), F 600 200
1409 34c Stockholm 25-11-82, PR-LYX 300
1410 34c ÖSTERSUND 15-12-81, PR-LYXs 250
1411 34c FAGERÅS 16-10-79, AB-PR 150
1412 34c MALMÖ 8-1-81, PRS 125
1413 34c,v8 WEXIÖ 20-4-81, PRAKT färglinje 200
1414 34d YSTAD 3-3-81 300
1415 34d HORNSBERG 30-8-83, rv F 400 st Elän 200
1416 34d BJÖRKVIK 29-3-84, PRS 200
1417 34d ÖSTERSUND 7-7-79, PRs 175
1418 34d SVENLJUNGA 2-6-81, PRS 100
1419 34e HÅKANBOL 1-1-82, PRS 200
1420 34e ALGUTSBODA 5-12-83, PRS 100
1421 34e TROLLHÄTTAN 23-4-83, PRS 100
1422 34f STH 20-9-83 200
1423 34f FINSPONG 8-2-84, vacker citrongul 200
1424 34f LESSEBO 8-10-83, AB-PR 200
1425 34f Stockholm PAKET C. 27-10-84, citrongul 200
1426 34f citrongul stpl ... no 3 ned, 6-5-84 150
1427 34f STH 21-84, citrongul. 3,3,4 125
1428 34f ASKERSUND 26-11-83, citrongul 100
1429 34k Karlstad 12-4-90 em, pr-lyx ex 350
1430 34k ÖSTRA HUSBY 15-9-84, mkt vacker 125
1431 34k SKENINGE 15-10-84, vacker AB 100
1432 34k WISSEFJERDA 22-9-84,H SM, OMV PR 100
1433 34k,v2 STH 4-8-8..., SPEGELTRYCK 400
1434 35 TINGSRYD 22-4?-84, 2 märkesbilder 150
1435 35a RAMNÄS 23-2-79, PR-LYXS 100
1436 35b HÖÖR 5-12-79, LYXS 300
1437 35b UPPHÄRAD 11-5-83, BLÅ PR-LYXS 250
1438 35b BORENSBERG 26-7-78, LYXS 125
1439 35bv4 BJÖRKVIK 21-10-77,prs, spegeltryck 100
1440 35bvar stor vit fläck över 30, stpl 10-12-78 125
1441 35c v7 Skurup 16-7-78,ab-pr 200
1442 35d pr Årjeng 1-12-79, litet Dragspel 200
1443 35d,v8 ULLARED 1-6-82, PRs, skuggade siffror 100
1444 35e GBG BIKUPESTPL, 14-1-82, PRS 200
1445 35e,v7 SALA 27-5-81, PRAKT ,VAR "80" 400
1446 35f,v12 MJÖLBY 26-7-81, variant "80" 125
1447 35f,v7 ESKILSTUNA 29-3-81, PR VAR "80" 300
1448 35h CHARLOTTENBERG 9-5-84, PRAKT 200
1449 35h HEMSE 28-7-83, PRAKT 100
1450 35i PR Westerås 9-8-86 200
1451 35i SILLERUD 1-1-86, PR-LYX 200
1452 35i OROUST 8-10-85, PR-LYXPAR 200
1453 35i PR Gagnef 12-4-84 125
1454 35i WIKSJÖ 2-6-85, PRS 100
1455 35j KATRINEHOLM 2-5-86, PRAKT 100
1456 35j UPSALA 28-6-86, PR-LYXS 100
1457 35j,var FALKENBERG 6-8-87, LYXS utflutna bokstäver i Sverige 100
1458 35v4 30Ö mkt starkt SPEGELTRYCK, blå stpl 100
1459 35v7 LINKÖPING 13-6-81, PRKLIPP 200
1460 36a Jönköping 18-2-79, pr-lyx 400
1461 36d GBG PAK 14-9-81, sign d O.P. 60
1462 36e PR-lyx RÖK 11-9-84 300
1463 36e STH NORR 7-8-83, NÄRA LYX 300
1464 36e KILSMO 9-3-82, PRAKT 200
1465 36e ÖSTERSUND 13-6-82, PR-LYXs 125
1466 36e WESTERÅS 22-6-82 100
1467 36e SALA 9-8-82, PRS 75
1468 36f RÖDÖN 22-7-83, PRAKT 200
1469 36f STH PAKET STADEN 17-8-84, P-LYXS 175
1470 36f WESTERÅS 2-9-83, PRAKT 150
1471 36h WESTERÅS 8-6-86, PR-LYX 700
1472 36h LYXstpl GRENNA 28-2-87 500
1473 36h Wadstena 3-5-86, pr-lyxs 300
1474 36h TIDAHOLM 25-4-85, PR 100
1475 37 MÖNSTERÅS 18-8-78, PRAKT , intyg HOW 4,3,5. 3000
1476 37 BÅSTAD 9-2-78, AB-PR 2500
1477 37 Vackert ex Kristianstad 8-2 1300
1478 37 BORÅS 2-2-78, omv prs 1200
1479 37 GAMLEBY 13-3-78, omv ab- PRS 1000
1480 37 STH C 2-2-78, fin riksdaler t 13 1000
1481 37 HALMSTAD 23-1-78, hel sidvänd stpl 900
1482 37 1 riksdaler t 13, JÖNKÖPING 2-3-78, FINT AB ex 600
1483 38 WÄRDE STÄMPEL 250
1484 38 GBG FILIAL 3-4-87, PR-LYXS 200
1485 38a STH PAKET STADEN 18-5-79, LYXS 200
1486 38g PR-LYX Trollhättan 2-11-87 600
1487 38g FINSPONG 13-9-87, VACKER 500
1488 38g PR Hernösand 7-9-87 250
1489 38g LIDKÖPING 16-12-87, LYXS 250
1490 38g ÖREBRO 17-4-85, PRAKT 200
1491 38g BÅSTAD 10-9-87, PR 100
1492 38h LANDSKRONA 14-5-87, OMV PRS 60

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1493 39 SKENINGE 2-1-85, 2 :a DAG 200
1494 39 KNISLINGE7-12-85, lyxavtryck, def ned 175
1495 39 KNISLINGE 1-6-86, svår stpl 150
1496 39 HANGÖ 5-3-8(5), VACKER-PRAKT 150
1497 39 BERGVIK 9-8-86, PR-LYX 150
1498 39 kartongppr, stpl 10-11-85 100
1499 39 BYSKE 14-2-85, PRAKT 100
1500 39 FRA) SVERIGE M. PRAKT 100
1501 39 DEROME 19-3-86, PR-LYX 100
1502 39 WIREDA 20-2-85, LYXS 100
1503 39 ALBY 12-1886, PR-LYXS 90
1504 39 FRA SVERIIGE M, 2 st rader 90
1505 39 ANK stpl omv 60
1506 39b ÖSTERSUND 10-8-85, PR-LYXS 75

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1507 40a STH ÖM 18-5-92, PR-LYX 200
1508 40a SONSTORP 8-3-92, PR-LYXS 150
1509 40a SKULTORP 11-3-92, PRS 125
1510 40a GBG FILIAL 27-11-94, P-LYXS 125
1511 40a Stockholm 3 TUR 30-6-92, PRAKT 100
1512 40a VENERSBORG 6-5-97, PRAKT 100
1513 40b KARLSTAD E. M. 3-4-93, nära LYX 500
1514 40b ESLÖF 29-7-92, PR-LYX 300
1515 40b ESLÖF 23-1-93, PR-LYX 250
1516 40b PR GEFLE 29-6-92 200
1517 40b PKXP No 4 B 22-10-92, PRAKT 200
1518 40b ÖSTERSUND 31-3-03 PR- LYXs 150
1519 40b STH St 6 28-3-92, PRAKT 150
1520 40b Stockholm C.4 25--7-94, , LYXS 2ö ph 100
1521 40b OSLÄTTFORS 21-4-94, PRS 100
1522 40b STH 5 TUR 19-12-91, PRAKT 100
1523 40b STH SÖDE. 21-5-92, PRS 75
1524 40c Stockholm C.9 20-3-93, , p-LYXS 2ö ph 100
1525 40c Stockholm C.6 6-1-92, , p-LYXS 2ö ph 75
1526 40c,v5 BORÅS 6-10-92, 50
1527 41 RULL ST. JÖNKÖPING 29-1-97, prs 200
1528 41a GREBBESTAD 15-3-91, OMV PRS 100
1529 41b KARLSTAD 26-2-93, PR-LYX 300
1530 41b PKXP No 61c 20-8-92, vågr 3-strip 200
1531 41b OUSBY 19-7-92, PRS 125
1532 41b SUNDSVALL 22-12-92, AB 100
1533 41c SALA 18-6-93, PRAKT 300
1534 41c TORSÅS 28-6-92, PR-LYXS 250
1535 41c NYKÖPING 21-12-92, PR-LYX 250
1536 41c NYKÖPING 23-5-90, PR-LYXS 200
1537 41c par Skyllbergs bruk 22-7-92 150
1538 41c STH 20-12-89, RÖD stpl med den januari 1990 ? 150
1539 41c KALMAR 21-5-92, PRAKT 150
1540 41c ÖR 13-2-92, PRS 100
1541 41c STH C 12 9-7-93, PRS 90
1542 41c BÅSTAD 18-9-92, AB-PRS 90
1543 41c SUNNEMO 11-11-92, vacker sidvänd 75
1544 42 pr Sandviken 13-3-89 150
1545 42b STRENGNÄS 5-3-89, PR-LYX 300
1546 42b ÖREBRO-HALSB. 2-6-87, PR-LYX 250
1547 42b SYA 2-5-90 125
1548 42b pr Pkxp no 18A 24-7-84 100
1549 42b pr STH ÖM 19-1-88 100
1550 42b STH 1-5-89 1 TUR , P-LYXS 100
1551 42c PKXP Nr 8C UPP. 17-11-88, PR-LYXS 150
1552 42c LINKÖPING 2-9-88, PRAKT 100
1553 42d STH 28-3-90, pr-lyx 400
1554 42d LAHOLM 20-4-91, LYXS 225
1555 42d ESLÖF 11-5-92, LYXS 150
1556 42d prakt Halmstad 12-2-91 100
1557 43 ÅNGBÅTSPXP No 107 13-9-89, lätt prs 100
1558 43a TOLLARP 28-12-87, PRS 100
1559 43b JÖNKÖPING 23-10-87, nära LYX 250
1560 43b KISA 12-1-87, PR-LYX 200
1561 43b ÅBYGGEBY 18-11-89, VACKER 175
1562 43b SKÖNNARBO 18-4-88, PRAKT 100
1563 43b HELLESTAD 3-5-87, PR klipp 100
1564 43b LJUNGBY 18-10-87, PRAKTEX 100
1565 43b,46c NÄSSJÖ 20-9-83 , felställd stämpel utkom 86 Kuriosa 200
1566 43c TINGSRYD 20-6-88, PR 100
1567 43c RÅNÄS 17-8-89, PRS blåaktigt stplfärg 100
1568 43d 4-STRIP STÅNGA 14-12-88, AB-PR 175
1569 43d MJÖLBY 28-2-91, LYXS 90
1570 43d,45 STOCKEVIK 31-5-91, klipp, stpl 125 75
1571 43e STH 1-1-91, PRS 100
1572 43v3 5ö med delar av 2ph stpl ...RS -87 200
1573 44a pr STH 3-1-91 200
1574 44a STH ÖM 13-6-90. PR-LYXS 200
1575 44a STH Rg. 30-6-89, PRAKT 200
1576 44a STH 5-10-89, prakt 200
1577 44a STH 26-9-89, PRS 125
1578 44a Ystad 12-6-89, AB 100
1579 44a,b,c 3 fina 6ö ph, sth, sth , stugun 250
1580 44a,b,c 3 fina 6ö ph 200
1581 44a,v5 LUND 22-10-90, skuggad 6 , F 700 125
1582 44b Båstad 29-6-92 500
1583 44b HJO 22-7-95, PRS 250
1584 44b KARLSTAD 13-5-91, sidv hel vacker 125
1585 44b STUGUN 20-2-93, VACKER 100
1586 44c STENSTORP 21-9-92, LYXS 6ö ph 400
1587 44c ÅSBRO 30-11-96, LYXS vht 300
1588 44c STH S.1-9-91, PRAKT 4,5,4 första år c. 300
1589 44c HIDINGE 26?-11-95, AB-PR 200
1590 44c PKXP No 2 D 4-5-92, AB-PRS 175
1591 44c STH 18-11-91, PRAKTs 150
1592 44c Stockholm Hötorget 4-6-92, prs 125
1593 44c STH 18-5-92, AB-PR 110
1594 44c STH 17-9-90 100
1595 44c Stockholm C.3 10-11-93, prs 6ö ph 100
1596 44c Stockholm N 29-3-91, PRS 6ö PH 100
1597 44c NORRKÖPING 3-7-92, OMV PR-LYXS 100
1598 44cv4 STH CARBERGSV. 21-10-91, PR 200
1599 45 ÅNGBÅT No:118 23-7-88 på vackert par Facit 2000 1000
1600 45 ÅNGBÅTSPKP. No 83 24-7-91, , spl 400 250
1601 45 SÖRBYTORP 25-5-91, violett LYXS svår 200
1602 45 finsk KORK stpl i prakt 200
1603 45 HELSINGÖR 3 TOG 16-2, DANSK STPL 150
1604 45 FRÅN UTLADET , prakts par 100
1605 45 FRA SVERIIGE H. prakt stpl 100
1606 45 HULT 16-9-86, PR-LYX 75
1607 45 KLEVSHULT 11-3-91, PR-LYX 75
1608 45 FRA SVERIIGE L. prakt stpl 75
1609 45 BROKIND 24-7-91, PR-LYX 75
1610 45 UTLANDET, PR 60
1611 45 FRA ) SVERIIGE M 60
1612 45 FRA SVERIIGE H. sidvänd 50
1613 45 SKARA 6-7-87, PR-LYX 50
1614 45a FALERUM 10-9-87, LYX 100
1615 45v4 P.E.J.87, del av marginal PH upp vä, kht 100
1616 46 HULL AP 23 91, PR-LYXS 400
1617 46 ENGELSK STPL 383, prs 225
1618 46 PÅLGÅRD 9-5-88, PR-LYXS, 125
1619 46 FRA SVERRIG , PRS 110
1620 46 Stugun 14-4-88, prs,Z 100
1621 46b ANDERSLÖF 24-2-87, LYX 5,5,5 1000
1622 46b ALBANO 19-1-87, NÄRA LYXEX 300
1623 46b LAXÅ 22-6-88,pr-lyx 200
1624 46b MARIESTAD 16-1-88, PR-LYX 150
1625 46b FRA SVERIIGE M, omvänd fin 110
1626 46b GRYTHYTTEHED 10-10-88, PR 100
1627 46c BOXHOLM 31-7-88, SUPERB 500
1628 46c BELLÖ 14-3-87, PR-LYX 250
1629 46c,var WADSTENA 4-12-89, BLÅ PRS,kt,ram vä 125
1630 46d ENÅNGER 24-4-91, PR-LYX 150
1631 46,tj3 ÖSTAVALL 10-12-90, på Fantastiskt unikt bland postanvisningsklipp 20ö ringtyp PH och tjänste t14 5ö (kht, vht). Utställningsobjekt! 4000
1632 47a WALLA 29-5-87, PR-LYXS 150
1633 47a BORÅS 9-1-87, LYXS 150
1634 47a GRENNA 20-12-86, PRAKT 100
1635 47b STH PAK C. 8-5-87, 4-BLOCK av denna svåra nyans, någon obetydligt kort tanspets, litet streck till vä, F 13000 kanske unikt block av denna nyans? 1500
1636 47b Arvika 31-7-87, prakt, svår nyans, 100
1637 47b SKÖFDE 13-9-87, svår nyans 60
1638 47c KRISTINEHAMN 3-6-89, LYX 300
1639 47c LINKÖPING 10-10-87, PR-LYX 150
1640 47c STJERNSUND 21-7-89, PRAKTs 125
1641 47c MARKARYD 24-8-87, PR-LYXS 100
1642 47d WADSTENA 12-9-88, PR-LYX 250
1643 47d STH 27-4-88, rekonstr 4-block 250
1644 47d ROSSÖN 17-5-89, PR 100
1645 47d DYLTA BRUK 26-1-89, PRS 100
1646 47d SEGERSTAD 6-11-88, PRAKT 100
1647 47e GNESTA 3-7-89, BLÅ PRAKT-LYX 300
1648 47e BACKAMO 20-5-89, PR-LYXS 125
1649 47e FALUN 11-7-91, PRAKT 100
1650 47f JULA 14-4-91, PR 200
1651 47f Ludvika 1-1-91 100
1652 47f PÅLGÅRD 7-8-91, PR 100
1653 47f RIDDARHYTTAN §8-6-91, PRS 100
1654 47f ÅSHAMMAR 1-1-92, LYXS 100
1655 47f MARIESTAD 8-10-91, PRAKT 100
1656 47f KILA 22-3-90, PRS 75
1657 47f TÅNGELANDA 18-5-89, AB-PR 75
1658 48 KORK STPL ,LYXS , 50Ö ph 300
1659 48 BACKAMO 31-5-89, PRS 100
1660 48a lyxs Arboga 29-8-87 150
1661 48a HJORTQVARN 15-9-87, PRS 100
1662 48a FRÅNÖ 22-7-87, PRAKT 100
1663 48a TORSÅS 19-9-88, PRAKT 100
1664 48b ÖDÅKRA 16-9-90, BLÅ STPL 300
1665 48c SÄFSJÖSTRÖM 22-8-90, LYX 5,5,5 1000
1666 48C FINSPONG 23-11-88, PR-LYX 250
1667 48c WRETSTORP 8-8-89, PR-LYX PAR 200
1668 48c ÖSTERSUND 17-12-88, LYXs 200
1669 48c STH NORR 31-5-89, PR-LYX 200
1670 48c STUGUN 17-10-88, PRS 100
1671 48d STUGSUND 28-7-91, SUPERB 1000
1672 48d OSKARSHAMN 22-5-90, VIOLETT PRS 400
1673 48d MJELLBY 3-9-89, LYXS PR-LYXEX 400
1674 48d YSTAD 9-3-91, PR-LYX 200
1675 48d STH PAKET 8-9-90, PR-LYX 200
1676 48d PÅLGÅRD 6-7-90, LYXS 200
1677 48d REGNA 12-2-92, PRAKTS 125
1678 48d ARBOGA 11-6-91, P-LYXs 100
1679 48d ALBANO 14-9-91, BLÅ PRS 100
1680 48d ÖREBRO 29-9-91, PR-LYXS 100
1681 48e JEMJÖ 31-10-92, PR 200
1682 48e BERGSJÖ 19-5-92, PR-LYXS 200
1683 48e ÖSTERVALLSKOG 13-4-93, PRAKT 150
1684 48e ÖREBRO 14-1-92, LYXS 150
1685 48e FINSPONG 17-9-91, PRAKT 100
1686 49a OSKARSHAMN 7-6-90, violett pr-LYXs 400
1687 49a FINSPONG 11-12-88, PRAKTex 100
1688 49c Pr-lyx Upsala 10-5-93 300
1689 49c FINSPONG 8-12-98, PRAKT 200
1690 49c HUDIKSVALL 15-5-96, PR-LYX 200
1691 49c WARA 24-1-95, PR-LYX 200
1692 49c ÖREBRO 20-5-96, PR 100
1693 49c TROLLHÄTTAN 1-6-92, PRAKT 100
1694 49c MJÖLBY 16-3-91, PR-LYXS 100
1695 49c ÖRNSKÖLDSVIK 18-4-99, LYXS 100
1696 49c KATRINEHOLM 3-8-98, PRS 75
1697 49c,v4 KLINTEHAMN 19-10-91, PRS, försjutet mittparti 200
1698 49d GBG PAK 22-3-93, LYXS 150
1699 49d SKENE 6-10-97, LYXS 150
1700 49d NORRKÖPING 29-10, PR 100
1701 49d prs Hudiksvall 2-3-98 75
1702 50 ULRICEHAMN 6-7-1910, LYXs klipp 300
1703 50 sth 12 19-9-91, pr-lyx 200
1704 50 MOLKOM 25-10-89, LYXS 150
1705 50 QVARSEBO 17-1-90, PRAKT 150
1706 50 HÖGANÄS 23-11-89, PRS 100
1707 50 Stockholm C.6 14-12-89 , LYXS 100
1708 50 GISLAVED 11-11-93, PRS 100
1709 50 HUDIKSVALL 2-1-90, PR 100
1710 50 KUNGSGÅRD 1-2-90, PRAKT 100
1711 51 STH 30-10-90, AB-PR 90
1712 51b BORÅS 27-10-LBR-08, PR 150
1713 51b Stockholm C.6 8-3-96, , PRAKT 100
1714 51b,v2 LUND 2-1-95, PRS FÄRGKULA 350

51,5 OSCAR- LANDSTORM
1715 52 NRS 45, NORSK PRS 250
1716 52 HÖRK bläckmak. på panvn klipp 200
1717 52 BISPFORS 31-10-03, PR-LYXS 75
1718 52 FINSK KORK stämpel, ab-pr 75
1719 52 HJO 23-7-06, PR-LYX 50
1720 52a1 ENÅNGER 8-7-91, LYXS, 80
1721 52a2 FINSK KORKSTPL, LYX men ktspts 300
1722 52bVM1 5Ö BLEKT HUVUD ,NYKÖPING 20-4-93 150
1723 52bvm1+2 5Ö BLEKT HUVUD ,par omv vm och ett ex 2 vm kronor, kt, veck, MALMÖ 27-7 125
1724 52cv10 tydlig plåtspricka, MALMÖ 21-7-92 150
1725 52cvar ÖJEBYN 22-10-, VM CA ½ KRONA 50
1726 52g PKXP No 34A 7-9-09, LYX par ,svårt 250
1727 52v1 STH 13-7-10, 5ö otandat par på klipp 400
1728 53 JÖNKÖPING 23-5-12 PRAKT, 8ö 200
1729 53 ÅTVIDABERG 7-3-11, PR-LYXS PRAKT 200
1730 53 JÖNKÖPING 2-2-06, PR-LYX 150
1731 53 STORVIK 19-1-12, PR-LYXS 150
1732 53 ÖSTERVÅLA 5-8-15, PRS 125
1733 53 LINKÖPING 14-3-07, PR-LYXS 100
1734 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 7-10-04, prs 4-strip 200
1735 54 FJÄLLÅSEN 18-1-04, PRAKTS 200
1736 54 HELSINGFORS 15-VI-97, PRS PAR 10ö 200
1737 54 KÖPENHAMN KORSÖR 22-12-97, PRS klipp 200
1738 54 FRÅN UTLANDET , LYXS klipp 200
1739 54 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS)(, i bläck 150
1740 54 PRÄSTBAKKE 29-V-93, NORSK STPL 150
1741 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck på klipp 110
1742 54 RULL STÄMPEL FINSPONG 30-1-95, pr 100
1743 54 KORKstpl 8 DELAR, PR-LYXs 100
1744 54 LIA 8-5-05, LYXS P-LYX 100
1745 54 MÖLNBO 11-10-93, BLÅ PRS 100
1746 54 10ö klipp FRÅN UTLANDET, PR 100
1747 54 MOTTAGNINGSBEVIS), i bläck 100
1748 54 KORK STPL ,LYXS , 10Ö kr 100
1749 54 nors stpl nr 45 100
1750 54 HOLMEJA 28-9-95, PRS 75
1751 54 KRÅKVIKEN 20-5-08, PRS 75
1752 54 PKXP No 8A 8-9-96, AB-PR 50
1753 54c FRA SVERIIGE L. PÅ klipp pr-lyxstpl 150
1754 54V11 YSTAD 31-3-01, PLÅTSPRICKA 200
1755 54v11 tydlig plåtspricka , stpl 21-9-01 150
1756 54v3 10ö partiellt spegeltryck, stpl 150
1757 54v9 NORRK. 21-11-93, DRAGSPEL 150
1758 55 Bläckmak Partil(le) 3-3-1910, ve 300
1759 55 SOMMEN 28-9-10, SUPERB 100
1760 55 SMEDSÄNG 11-7-10. AB-PRS, kt, F150 100
1761 55 SKÅRE 30-12-10, PR-LYX 75
1762 55 Hunnebostrand 25-8-08,pr 50
1763 55 ÅKERSBERGA 28-11-03, LYX-PRS 50
1764 55 Vendel 23-2-01, prs 50
1765 55v6 DEGERFORS 25-10-10, PRS 150
1766 56 RÄFSÖ 21-V-93, FINSK STPL omv prs 200
1767 56 FRA SVERIGE inom ram, pr klipp 100
1768 56 JÖNKÖPING 12-11-96 RULLSTPL 75
1769 56 STH CARBERGSV. 24-12-93, LYXS 75
1770 56 FRÅN UTLANDET , prs 20ö 75
1771 56aIIv2 UNNARYD 27-2-92, 20ö spegeltryck prs 150
1772 56vm2 ARVIKA 12-7-11, VACKER sidv 50
1773 57 SVANSKOG 20-9-07, LYX 200
1774 57 PÅLGÅRD 14-9-05, LYXS 100
1775 57 HJERPLING 8-8-09, ab-prs, stpl 150 100
1776 57 RYR 18-1-1907, LYXS 100
1777 57 NELHAMMAR 7-3-02, PR-LYX 100
1778 57 RÖ 21-9-07, LYXS 60
1779 57 SATSERUP 13-8-07, PRS 60
1780 57 STOREBRO 19-5-07, PR-LYXS 60
1781 57vm1 STH SÖD. 15-1-98 ,BLÅ PRS, omv vm 75
1782 58 superb stpl Strålsnäs 9-11-97 150
1783 58 MEDALBY 25-2-11, PR-LYXS 100
1784 58 JÄMTLANDS SIKÅS 15-4-09, PRS, Zlän 75
1785 58 ÖFRE SVARTLÅ 19-3-09, PR-LYXS 75
1786 58 ROSENDALA 16-2-10, PRS 75
1787 58 GARGBRO 7-4-10, PRS 60
1788 58 TRENSUM 15-5-1898, LYXS 50
1789 58v4 30ö 2 märkesbilder ... INGE 27-4-01 200
1790 58var 30 ö par, övre stpl SALA 26-5-17, nedre (veck) stpl Insjön Pak 28-1-11, KURIOSA, 200
1791 59a BACKE 19-10-93, PRAKT 50
1792 59a LULEÅ 24-2-93, PR-LYXS 50
1793 59b ÖSTERSUND 24-10 -92, PR 50
1794 60 HOLMBY 22-4-14, PR-LYX 350
1795 60 STORVIK 9-5-10, PRS, obet kt 100
1796 61 FRA YSTAD 100
1797 61 ORRESTA 1-11-96, PRAKT 50
1798 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned vä, F 500 110
1799 62v5 2ö förskjuten siffra stpl ned hö, F 500 100
1800 63 Jönköping rull stpl 15-6-96 75
1801 63vm1 3ö I 3 OLIKA NYANSER stpl , OMV VM 200
1802 63vm1+2 3ö 2omv kronor, stpl ...LEN 250
1803 64 TRESUND 28-11-1911, PRS, OVANLIG 200
1804 64 BORÅS 25-8-92, sidv BLÅ ,ktspts 125
1805 64 FRA SVERIGE inom ram, prs 4ö 100
1806 64 P)AQUEB(OT 100
1807 64 HIDINGEBRO 31-12-01, LYXS 75
1808 64 JÖNKÖPING RULL STPL 23-1-97 50
1809 64var Stockholm SÖD 4-8-95 2 märkesbilder 100
1810 65 KARLSTAD F M 10-8-16 . LYX 350
1811 65 SANDVIKEN 8-5-11, LYXS 250
1812 65 GBG 31-10-15, PRAKT 200
1813 65 Hörby 13-4-05 200
1814 65 GBG 20-8-12, PRAKT 200
1815 65 5kr LYX par STH 7-12-17 200
1816 65 ÖSTHAMMAR 4-10-31, PRS 125
1817 65 MALMÖ 28-3-17, PR PAR 125
1818 65vm1 OMV VM , stpl 1-15, pr-lyxcentr, F 1800 500
1819 65vm1 FA)LUN 1-18, OMV VM 350
1820 65vm2 STH 17-8-19, PRS par 3 vm kronor F 2000 425
1821 65vm2 5kr prs par STH 5-4-17 med tydligt delar av 3 vm, F 2000 400
1822 66 GUALÖF 22-12-11, PRAKT , lvht 150
1823 66 ASKERSUND 11-9-11, PRAKTex 20ö 100
1824 66var LJUSTORP 20-11(OMVÄND 11)-11. PR par 150
1825 67 SVENSTAVIK 4-11-11, PR-LYXS 75
1826 70vm P(ÅSKAL)LAVIK 17-10-10?, omvänt vm 750
1827 70vm stpl ..S..A13-11-10, omvänt vmF 2800 500
1828 70vm 4Ö OMVÄNT VM KRONA, streckstpl 400
1829 72 REK stpl, PR-LYXS, 200
1830 72 ROGSTA 30-5-19, LYX 200
1831 72 MARSTRAND 19-3-13, PR-LYXS 50
1832 72 SKULTORP 17-6-18, PR-LYX 50
1833 74 Smål. Farstorp 5-2-19, pr-lyx 100
1834 74 LOKA 8-7-13, PRAKT 50
1835 74 BROBY 28-11-11, PRAKT 50
1836 75 VADSBRO 25-8-11 90
1837 76 TÄMTA 5-9-11, PR, SVÅR STPL 100
1838 76vm1 10ö stpl 9-11, omv vm 50
1839 79 R i ram, Baltisk REK STPL, SÄLLSYNT 225
1840 79 KORK STPL , PR-LYX 200
1841 79 FRA SVERIGE inom ram, 4-block 200
1842 79 JÖNKÖPING 22-5-17 PRAKT,LYX 100
1843 79 ÅBXP 187 2-5-12, STPL 100 60
1844 79 HÄSSELBY VILLASTAD 9-10-18, PRS PAR 50
1845 79 SÖDRA BÄRBY 20-12-11, PRS 50
1846 80 KÖPENHAMN 21-12-15, PRS klipp 125
1847 81 KORK STPL ,LYXS , 7ö 200
1848 82 KORK stpl, 5 udd inom cirkel, LYX,nr 76 350
1849 82 KJÖBENHAVN 9-8-15, PRAKT 200
1850 82 M.B, MOTTAGNINGSBEVIS, i ram 150
1851 82 SMEDBY 22-3-14, PR-LYX 50
1852 82 OLSÄTER 15-10-11, LYXS 50
1853 82 HÄLLEVADSHOLM 3-9-11, PR 50
1854 84 LYCKE 11--2-20, LYX 200
1855 84 LÅNGSHYTTAN 29-4-20, PRAKT 70
1856 84 ÖSTRA SÖNNARSLÖF 8-11-22, PRS 50
1857 84 GÄDDEVIKSÅS 23-12-19, PRS 50
1858 84 SVEDEN 6-6-15, PR-LYXS 50
1859 85var 20ö stpl ON...Extra stort med klumptand 200
1860 86 TINGS NÖBBELÖF 4-11-11, PRS 150
1861 86 HULTABERG 21-5-19 70
1862 89bz MJÖLBY 2-7-19, PRS 50
1863 91 ÖRTOFTA 8-5-1921, LYX 250
1864 91 ONSALA 3-6-18, LYXS 100
1865 95 ÅMÅL 22-12-26, PRAKT, riktkors 200
1866 95 ÖREBRO 27-1-20, PR-LYX 100
1867 96 Finsk PRAKT KORKSTPL 200
1868 99 KÖLSJÖN 8-8-18, PRS 100
1869 100 SKRÖFVEN 3-9-18, PR-LYXS 100
1870 100 HAFSNÄS 15-6-18, PR-LYXS 75
1871 100 HVITVATTNET 10-7-18, PRS 50
1872 101 HOLSBYBRUNN 21-8-18, LYXS 100
1873 101 DÖSJÖBRO 27-6-18, PRS 60
1874 102 HÅSLÖF 23-5-19, PRAKT 150
1875 102 HILLERSTORP 13-3-19, PR 100
1876 102 GÖTA 16-11-26, PRS 75
1877 102 VIA 26-6-18, Svårt märke 60
1878 103 RAMSELE 19-4-19, PRAKT 150
1879 103 ÄLFSERED 9-5-19, PRS 100
1880 105-14 lANDSTORM i , BRA STPL SERIE 100
1881 105cx 5/ 2ö VM CX stpl AV.. f 800 175
1882 106cz 5/3ö STH 1-17, KPV 50
1883 107 STH 20-1-17, 5/4Ö PRAKT 100
1884 107 STH 31-10-17, prs 60
1885 107var 5/4 öfirmaperforering 90
1886 110 FALKÖPING 28-7-19, PRS 150
1887 110 ÖSTERSUND 1-5-18, PRS 125
1888 111 STH 2-4-18, PR 100
1889 111 ÖREBRO 5-3-17, PRS 10/20Ö 100
1890 111 STH 6-1 17, PRS 75
1891 114 LUND 16-7-18, PRS 100
1892 115 STH ANK svårtydl datum annars prs 100
1893 115 5/1ö stpl LYX centrerat, ovanligt 75
1894 116 5/3ö ÄLFSJÖ 14-8-17, AB-PR 75
1895 116 5 /3 ö pr-lyxCENTR HÖRNSTPL 60
1896 116var 5/ 3ö, SPEGELTRYCK 200
1897 117 5/5 ö PR-LYXcentr stpl ...1 ...G 50
1898 118 prc stpl ex 50
1899 118var 2 märkesbilder, 6ö 50
1900 119 10/12ö LYXc stpl ex 100
1901 120 10/20Ö 4-BLOCK välc, sth 9-3-17 200
1902 120 10/ 20ö LYXcentr stpl ex 150
1903 123var 10ö /50ö r märkesbilder. ...KHOLM 100
1904 124 FALUN 21-9-18, AB-PRklipp 1000
1905 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 700
1906 124 10Ö/ 1KR bra stpl ex 650
1907 125 (HAL)MSTAD 14-4-17, AB, VACKER 5kr 1300
1908 125 PR-LYXcentr hörnstpl ex 1100
1909 125 10ö/5kr hel sidvänd STH 7-8-17, pr-lyxc 950
1910 125 10Ö/ 5KR lätt stpl 1917 750
1911 125 STH 10-10-18, bra AB ex 750
1912 125 10Ö/5KR Stokholm 1 12-3-18, ab-prs 700
1913 125 10Ö/ 5KR bra stpl ex 650
1914 125 10ö/ 5kr lätt stpl 500
1915 125var hörnstpl -18 tryck var ,skadat 1 och Ö 1000
1916 136 GÖTEBORG 10-6-21, PRAKTs 90
1917 136-38 4-blockserie, mittstpl, finserie 350
1918 136-38 Luftpost kpl stpl 2ö är cz med KPV 100
1919 137 BERGSHOLMEN 4-5-21, PRS 100
1920 137 TORSHÄLLA 17-9-21, AB-PR 50
1921 138 Norrköping 6-6-21 , pr 250
1922 138 Marstrand 30-12-21, pr 200
1923 138 BJÖRNERÖD 14-6-21, PRAKT 200
1924 138 VÄSTERÅS 5-12-21, PRS 150
1925 138 LINK. 1-6-21, PRS 100
1926 138 STH 12-1-21, PR 100
1927 138 NJURUNDA 26-1-20, AB-PR 100
1928 138 PKXP NO 81 D, 5-11-21, ab pr , 1MM DEL AV KPV 100
1929 138 VÄSTERÅS 4-12-21, AB-PR 75
1930 138v3 SKADAD 5, pos 61, stpl, F 500 110

138,5 BANDMÄRKEN
1931 139 KORK STPL ,LYXS , 3ö 125
1932 139 KJÖBENHAVN 16-9-32, DANSK PRS 125
1933 139b AGRG ppr stpl ... ORS 25-4-28, F 650 125
1934 140Av2 STH 6-8-20, PLÅTSPRICKA 200
1935 140Ccx Gbg 12-5-21, prs 150
1936 140Ccx STH 1-3-21, AB 100
1937 140Ccx REFTELE 15-11-21, fint ex 100
1938 140Ccx stpl P. No 81?, PR-LYX centr 100
1939 140Ccx V)ÄSTERÅS 1-21 5-7 em 75
1940 141 STH avg 1 Lbr 20-9-21LYXS, +stpl del 100
1941 141 STH 27-7-22, PRS 75
1942 141a VIS(BY) 29-12..., AV papper 300
1943 141a 5ö brun AV ppr, stpl 27-11-22, F 1400 275
1944 142A KORK STPL ,LYXS , 5ö 100
1945 142Abz ST)OCKHOLM 21-3-21, F 400 75
1946 142Ea STH 6-11-23, PRAKTEX svår i denna kvalitet 1000
1947 142Ea GÖTEB(ORG) 11-10-24, AB-PR 400
1948 142Ea SVARTSTAD 29-11-22, omv prs 350
1949 142Ecx PLK 256 A 16-2-20, PR 125
1950 142Ecx PLK 380 A 1-11-25, PRS 75
1951 143C STH LBR 12-8-33, PR-LYX 75
1952 143Eb PKP 27 A 19-4-37, PRS 60
1953 144A BÅTSILUETTstpl par Posti-post 200
1954 144Ac STH 14-10-21, PRAKT 10ö AV papper, signerad KAN, SVÅRT MÄRKE 1000
1955 144Acx TURKO ÅBO 16-12-23, rättvänd 100
1956 144Cbz 10ögrön vm KPV, Lyxc.,rättv 11-6, F 1500 375
1957 144Cbz GBG 23-11-23, PAR ngt kt , F 3000 325
1958 144CBz MORMORS... 14-11, tydl kpv 300
1959 144Cc HÄLLEFORSNÄS 4-3-22, PRS 75
1960 144Ccx vc stpl,ex F 900 150
1961 144Ccx MJÖLBY 2-5-22, FINT EX F 900 150
1962 144Ccx 10ö grön 4sidig, vm linjer, stpl linjer 125
1963 144Ccxz fint par STH 4-7-26, F 4800 1000
1964 144Ccxz 10ö grön 4sid linje +KPV, PRc stpl,2400 600
1965 144Ccxz PRc stpl ex Teckomat. 500
1966 144Ccxz HALM... 26-7-, 10ö grön linje +KPV, bra 500
1967 144Ecx STH 14-6-27, vacker AB 200
1968 144v PLÅTSPRICKA , stpl Tureberg 150
1969 145C VINGÅKER 11-2-31, LYX 300
1970 145Ecx 10ö extra brett märke 75
1971 145Ecxvar 10ö violett t 13, extra stort, LYX centr, stpl 150
1972 145Ecz GBG 16-1-29, PRS 110
1973 146Ac ,261C ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 150
1974 146Ea STH 6-9-37, rättv stpl 100
1975 146Ea BORÅS 24-1-37, PRS, automattandn 70
1976 148Acxz par stpl 28-7-23,F 700 150
1977 148Acxz 30ö vm linje+ KPV ... INEHAM... 125
1978 148C pr STÄLLDALEN 31-8-21 300
1979 148C LERUM 25-11-21, PRAKT 200
1980 148C Finnskoga Höljes 24-11-21,prs 100
1981 148C Malmköping 30-6-21, PR-LYXS 100
1982 149A 2 ex felperf höjd o sidled 100
1983 149A,var VÄSTERVIK 18-7-21, ngt kt, felperf 200
1984 149C PLK 367 14-3-21, PR-LYXstpl 125
1985 149C DEGEBERGA 26-3-21, AB-PR 50
1986 151C ALINGSÅS 29-4-22, 4-BLOCK 300
1987 152Acxz SUNDBYBERG 28-9-, tydligt KPV 500
1988 152Acxz lätt hörnstpl ned hö, F 2500 500
1989 152cx plk 383 a 18-1-21, ab-prs 75
1990 153 STRÖMSTAD 7-6-21, AB-PR 75
1991 153b 20ö ...NSUND 6-21, PRAKT centr 90
1992 153c PLK 56 12-6-21, PR/ab 150
1993 154var 2 märkesbilder, prs LULEÅ 6-6-22 100
1994 155b KUMLA 2-5-21, PR 75
1995 156cx FRANSHAMMAR 4-4-25, LYXS 90
1996 157 GÖTEBORG 28-3-29, PRAKT 50
1997 158 LÖFBERGA 24-1-21, LYXS 100
1998 160 STH 16 RBT 2-3-23, PRAKT 50
1999 160 KARLSHAMN 5-12-22, hel sidvänd 50
2000 162var HUDIKSVALL 11-3, DRAGSPEL 100
2001 162var VISBY 28-5, DRAGSPEL 60ö 50
2002 165a ÖDESHÖG 2-7-25, PR-LYXex ,A2ppr 100
2003 165BZ 80ö med KPV Sundsvall x-9-12-20, fin tandning F 350 60
2004 165cxz UDDEVALLA 17-7-24, PRAKT 200
2005 165cxz ESLÖF 5-5-24, PRS 100
2006 165cxz MALUNG 9-11-24 75
2007 165cz hörn STPL 21-7 60
2008 167b HOTING 12-9-38, PR-LYX 50
2009 168bz VOLLSJÖ 9-7-23, KPV mitt på, PR-LYX 1000
2010 169cxz STOCKHOLM 3-5-30, KPV mitt på, lätt stpl sällsynt 5-strip 250
2011 169cxz GÖTEBORG 3-10-24, PRAKT,kpv mitt på 150
2012 173a TIBRO 11-2-26, LYXS 50
2013 175A LONDON PAQUEBOT 27 FE 1923, 3 strip 150
2014 175A 3 st med Finska stpl,ex BÅTSILUETT 100
2015 177Ac ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 15ö klipp 125
2016 177Cc pr-lyx STH 12-2-36, A3 150
2017 178C FRA SVERIGE inom ram, prs 60
2018 179A KORK STPL ,LYXS , 20ö 125
2019 179A pr STH 16 17-7-22 75
2020 180a TURKO- ÅBO, BÅTSILUETTstpl, 100
2021 181a FINSK KORK STPL, PR-LYX 200
2022 182 KÖPENHAMN 2-19-32, PRS ´Fra Sverige 100
2023 182 SURTE 17-7-22,AB-PR , svår stpl 1922 100
2024 183a RAMSELE 21-5- 27 50
2025 184 NÄSUM 5-7-39, PR 35
2026 185b BERNSHAMMAR 22-11-25, 3-strip 300
2027 185b STH 20-8-24, PRS, ngt kt, 30ö ljusblå 150
2028 186C Aneby 29-2-36, prakt vitt ppr 125
2029 189 prc 3-strip STH 29-3-30 150
2030 189 FELLINGSBRO 25-8-32, PAR PRS 150
2031 189 FELLINGSBRO 25-8-32, 3-STRIP 125
2032 189 40ö typ1 LYXcentr stpl ex 50
2033 189b TYP1 A2 PPR STPL -4-29 75
2034 190a Floda Station 5-1-35, prs par 125
2035 191b PORJUS A 15-6-, PR-LYX 75
2036 194 FLEN 8-5-23, LYXs PR-LYXEX, 115ö A1 250
2037 194 BJÖRKETORP 14-1-28, PR 100
2038 194 GBG 4-10-27 LYXs PR-LYXs, 115ö A1 70

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

2039 197 STH 8-8-26, LYXS 60
2040 197cx ONSALA 18-11-24, PRAKT 300
2041 197cx OXELÖSUND 17-9-24, PRAKT 200
2042 197cx 10ö vm linjer, pr-lyxcentr stpl ex 150
2043 197cx RÅSUNDA 25-9-24, PRS 125
2044 197cx ÖREBRO 9-7-24, PRS 125
2045 197cx PKP 61 A 16-7-24, rättvänd stpl F 600 125
2046 197cx STH 30-7-24, AB+ 110
2047 197cxz 10ö linje + KPV, prc stpl ex 21-11 375
2048 197cxz 10ö tydligt KPV , stpl ...HOLM 275
2049 197cxz 10Ö kpv mitt på, stpl skriv tydli adress... 250
2050 197cxz HALMSTAD 1-5-48, Prs 10ö kt vm 1700 175
2051 198 FRA SVERIGE, PRS 100
2052 199 GBG 5-1-25, PR-LYX 150
2053 199 MALMÖ 29-1-25, PRS 125
2054 200 BORÅS 3-10-24, PRAKT 25ö 200
2055 200 STH AVG.A. 16-12-24, PRAKTEX 150
2056 200 PLK 368+, 25Ö LYX CENTRERAD 100
2057 200 JORDBERGA 16-10-24, PRS 100
2058 200 SLITE 8-9-24, PRAKT stpl 100
2059 200 LINDESBERG 13-12-24, PRS 100
2060 200 HEDEMORA 8-12-24, hel sidvänd 75
2061 200 ARBOGA 13-12-24, lätt rättvänd stpl 75
2062 201 Norrköping 17-12-25, 4-block, lätt stpl 200
2063 201 TECKOMATORP 11-2-25, PRS 100
2064 201 MALMÖ 23-10-24, PR 100
2065 201 HOLSBYBRUK 15-8-24, AB-PR 75
2066 201a SÖRÅKER 20-9-24, PRS 100
2067 201b GBG 2-7-25, PRAKT 30ö grönblå, 1300 350
2068 201b 30 ö grönblå 11-10-(2)4 175
2069 201b STORVIK 16-9-24, PRS 30ö grönblå 175
2070 201b stpl ...UD 30ö grönblå . F 1200 170
2071 202 MALMÖ15-9-24, PRS 125
2072 202 FALKENBERG 15-10-24, PRS 35ö 125
2073 202 STO 2-9-24, LYX centr 35 ö 75
2074 202 TÄRNSJÖ 28-5-25?, Rättvänd stpl 35ö 60
2075 203 KARLSBORG 19-8-24, LYXS pr-lyxex 250
2076 203 HALSBERG 20-7-21, LYXS 40Ö 200
2077 203 40ö Hudiksvall 16-8-(24) 150
2078 203 KUNGSBACKA 23-7-25, PR-LYXS 40ö 125
2079 203 GÖTEBORG 16-, rättvänd stpl 100
2080 203 HUDIKSVALL 30-8-24 OMV PR, 40ö 90
2081 203 40ö bra stpl ex 85
2082 203 SIMEÅ 13-9-24 80
2083 203 AL?)nö 12-10-24, fint ex 75
2084 205 STH 7-7-24, PRAKTEX 225
2085 205 ALINGSÅS 3-8-24, PRS 125
2086 205 MARKARYD 17-10-24, PRS 50 Ö 125
2087 205 SUNDSVALL 20-8-24, AB-PR 50 Ö 120
2088 205 STH 14 riddareg. 13-11-24, Vacker 50ö 100
2089 205 ALAFORS ? 11-7-24, vacker 50ö 100
2090 205 STH AG LBR 25-7-37, PRS 100
2091 205 SKYTTMON 30-12-24, PRS 50ö 100
2092 205 KÖINGE 16-7-24, hel sidvänd stpl 90
2093 205 VADSTENA 6-9-21, PRS 50ö Kongress 75
2094 205 ESKILSTUNA 17-12-24, AB-PRS 75
2095 205 SURAHAMMAR 18-9-24, AB 75
2096 206 BÅSTAD 30-X-24, rättvänd stpl 200
2097 206 60ö bra hörnstpl ex. ...M 2 -24 110
2098 207 HOLSBY BRUK 22-12-24, PR 250
2099 207 ARVIKA 1-10-24, AB, hel stpl 100
2100 207 STH 17-12-24, AB-PRAKT 90
2101 207 80ö bra hörnstpl ex. ...ÖPING -28 60
2102 208 stpl 300
2103 208 1 KR ,PR-LYXcentr, (Hve)tlanda 300
2104 208 STH 18-11-24, 1 kr ab-prs 300
2105 208 SKARA 1-11-24, bra stpl 1 kr 225
2106 208 LJUSDAL24-7-24, FIN SIDVÄND 225
2107 208 1 KR PR-LYXC hörnstpl - 25, vacker 1kr 225
2108 208 GULDSMEDSHYTTAN 7-10-24,prs 200
2109 208 VAXHOLM 20-11-24, HEL FIN STPL 200
2110 208 1 kr stpl 22-11-2(4), PRAKT centr 175
2111 208 STH 27-8-24, OMV LYXS 150
2112 209 2kr hörnstpl ...BRO... 500
2113 209 2 kr, välc. stpl ex 490
2114 209 2kr hörnstpl BRA EX 400
2115 210 5 kr PRAKT ex BORÅS 22-3-27 2500
2116 210 STH 7-10-24, HELFRÄSCHT EX 1500
2117 210 STH 11-10-24, AB-PRAKT stpl, perfekt tandning 1500
2118 210 5KR STPL ...KHOLM 22-8-24 1000
2119 210 5KR STPL BRA EX 700
2120 212cx LYXc.stpl ...P.. 8-7-24 200
2121 212cx 10ö vm linjer ,bra hörnstpl ex 150
2122 212cx STH 6-9-24, AB 150
2123 212cx STH 29-10-24, AB-PR 10ö vm linjer 150
2124 212cx 10ö UPU vm linjer, stpl ...ING -25 125
2125 212cx bra stpl ex, F 450 100
2126 212cx sth 3... 9 100
2127 212cxz STH 20-1-25, tydl kpv, AB-PR 450
2128 213 PLK 348 D 5-9-24, PR 60
2129 213 MJÖLBY 13-12-24, PRS, 15ö 50
2130 214 STH 19-12-28, 4-BLOCK , PRAKTs , position 4 riss mitt i märket, 3 praktex 400
2131 214 MALMÖ SJ.B. 31-7-37, PRS 100
2132 214 STH PER 20-7-37, PRS 80
2133 214 MÖNSTERÅS 14-11, rättv stopl 20ö 80
2134 214 bra stpl ex 75
2135 215 FALUNN P.A.9-4-25, PRAKT 150
2136 215 (Upp)erud 2-3-25, F 300 100
2137 216 GBG L 1 1 15-1-25, hel rv stpl 125
2138 216 prc. stpl ex 110
2139 216 KVÄNUM 1-11-24, lätt prs 100
2140 216 30ö lätt stpl 1 90
2141 216a Malmö 1 AVG 22-10-24, PRAKT 200
2142 216a Malmö 1 22-10-24, ab-pr 100
2143 216a Malmö 31-10-24, ab-pr 90
2144 216b MALMÖ 2-11-24, LYXc 30ö grönblå 160
2145 216b 30 ö grönblå NORRKÖPING11-10- 160
2146 216b Norrk....27, 30ö gönblå, prc 120
2147 216b STH 12-9-24, PRS 100
2148 216b GÖTEBORG 23-5-25, PRS grönblå, tu fl. 100
2149 217 sidv Leksand 26-9-24 200
2150 217 35 öre ,Prc. stpl ex 125
2151 217 35ö hörn stpl ned vä 6-27 100
2152 218 STH 28-10-24, PRAKT 200
2153 218 Nattflygningen... HANNN OVER 7-7-37, 75
2154 220 50ö LYXC. hörnstpl ex 200
2155 220 VÄSTERÅS 18-12-24, AB 150
2156 220 GBG 22-12-24, AB-PRAKT 125
2157 221 60ö bra stpl ex 250
2158 223 BORÅS PAK 15-10-25, svag (prs) 300
2159 223 ASKIM 7-1-25, PR 1 KR 300
2160 223 1 kr bra hörnstpl ex 275
2161 223 HJO 20-10-24, AB, PRC 275
2162 223 HOLMUND 12-9-24, AB-PR 250
2163 223 rv Hedemora+ del av röd st. 225
2164 223 LÖBERÖD 1-11-24 200
2165 223 EKSJÖ 17-12-24, 200
2166 223 1KR , STOCKH ... hörn stpl perfekt tandn 175
2167 224 STRÖMSTAD 14-11-24, AB-PRS 250
2168 224 2kr Föreningen, bra stpl ex 160
2169 225 5KR 4-BL mittst STOCKHOLM 22-1-27 2000
2170 225 AB-PR par STH 18-1-28 1700
2171 225 5KR LYX CENTR STPL PAR 1200
2172 225 PERSTORP 8-10-24, PRS 1000
2173 225 PLK 372 A, PRAKT centr fin 5 kr 600
2174 225 5KR STPL BRA EX 550

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

2175 228 Rönninge15-9-28. prakt 70
2176 228 GBG 14-4-30, PRAKT 70
2177 233a SKELLEFTEHMN 13-4-34, LYX 400
2178 233a MALMÖ 9-1-36, PRAKT 200
2179 233A MALMÖ FRIHAMN 30-4-33, PRAKT 100
2180 233a MALMÖ 20-12-35, PRAKT 90
2181 233a ESKILSTUNA 4-9-35, AB 75
2182 233a MALMÖ 18-10-33, PRAKTS 75
2183 233b 4-block Borås 14-5-40 300
2184 233b STH 25-4-39, 4-BLOCK 5 kr vitt ppr 200
2185 235A STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 50
2186 236 FRA SVERIGE inom ram, prs 25ö 150
2187 236 STH 1 6-11-32 GII A minnet, LYX 60
2188 237 STH 1 6-11-32 GII A minnet, PR- LYXs 60
2189 238 NORMLÖSA 12-12-33, PRS 4-BL,kt 350
2190 238 sth 13-1-34, på klipp 100
2191 239C SKURUP 26-9-36, LYXS , SVÅRT 200
2192 239C HUDIKSVALL 21-1-34, PR-LYXS 90
2193 239C 5-5-34 Varnums.. 50
2194 240A HELSINGÖR 22-1-35, PRS 150
2195 240API ALINGSÅS 15-435, FLAGGSTÅNG 175
2196 240API FLAGGSTÅNG ... LM 3-35 150
2197 240API FLAGGSTÅNG, stpl 21-6-3x F 400 90
2198 241C FRA SVERIGE inom ram, på klipp 75
2199 241C WISKAN 30-1-35, PRAKT 75
2200 243 LIT 26-6-35, PR-LYX 75
2201 248A TURKU 28-8-36, FINSK prs 150
2202 248A ÅBO, Laikvakirje Paquebot, 15ö klipp 100
2203 248APII HÅVFERUD 10-3-36, PRS , vit Hov 60
2204 248APII Vit Hov, Mal.. 12-6-36 25
2205 248CPI BÖLESTRAND 24-2-36, PRS 4 DAG 50
2206 249 UMEÅ 5-8-36, PR-LYX 75
2207 249 SJUNTORP 20-7-36, PR 60
2208 250 FRA SVERIGE inom ram, prs 100
2209 251 FRA SVERIGE inom ram, prs 30ö 100
2210 252 Ödeshög 16-9-36, pr-lyx 150
2211 252A FRA SVERIGE inom ram, prs 35ö 100
2212 254 MALMÖ S.J.B. 18-3-36, PRAKT 60
2213 255 NORRA RÖRUM 10-7-36, PR-LYXS 50ö 75
2214 257 SORSELE 11-6-36, PRAKT 75
2215 257 JÄRVSÖ 13-6-57, hel sidv, prc 50
2216 258 BORÅS 8-8-38, PRAKT 200
2217 258 5-strip,en rv. st. på varje märke Borås 17-1-39 200
2218 258 LAKATRÄSK 30-8-36, PRS 100
2219 258 STH FRIHAMN 5-1-37, PR-LYX 100
2220 258 MALMÖ 13-6-36, PR-LYX 100
2221 259BC Malmö 9-2-39, hel rv 200
2222 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 24-8- 140
2223 259BC MALMÖ 9-X-38 140
2224 259BC 10ö Swedenborg, bra stpl par. 115
2225 259BC 10ö ... BORG ..9-38, fint BC par 110
2226 259CB STH 14 B 13-5-43, LYXS 4-block 250
2227 259CB STH 12-12-38, AB-PR klipp 150
2228 259CB stpl ...BORG, 25+10-39 100
2229 259v1 TRARYD 30-4-39, AB-PR streck över 10 100
2230 260 GBG PAK 9-12-38. LYXS 75
2231 261A RISEN 21-10-38, LYX 200
2232 261BC KÖPMANHOLMEN 15-11-38, PR på klipp 200
2233 261BC PKXP 12-9-38, lätt mittstpl 100
2234 261CB SMEDJEBACKEN 21-12-38, PRAKT 200
2235 262BC PKP 146 20-6-36, rättv stpl 140
2236 262CB ROMAN... 13.. 100
2237 263 SKUTSKÄR 29-6-38, PR-LYX 75
2238 266BC SÄVSJÖ 15-3-39, PRAKT 125
2239 266BC GRINGELSTAD24-3-39 100
2240 266bc,cb 2 fina 4-block stpl BORÅS -39 250
2241 266BC,CB 2 bra stpl par 150
2242 266BC,CB sth 8utställnigen+ STh lyxmarg 150
2243 266BCC 5-STRIP BCCCC, stpl, mkt sällsynt 300
2244 266CB STH 30-4-39, rv stpl 125
2245 266CB STH 3-10-38, AB-PR, lyx marginal 100
2246 266CB BRA STPL PAR 95
2247 266CB stpl TEBERG 23-3-39, bred marg 60
2248 266CCB JOHANSFORS 26-10-39, sällsynt 300
2249 267BC Oviken postomb 1 30-1-39, prs, lyx marg 250
2250 267BC VIMMERBY 24-8-39, PRS klipp 150
2251 267BC ESKILSTUNA 21-2-39, SUPER marginal 150
2252 267BC,CB 2 bra stpl par, 15ö 200
2253 267CB MALMÖ 21-6-39, PR 300
2254 267CB PKP 15 23.2.39, ab-pr 175
2255 267CB PKP 385 18-5-39, AB-PR 150
2256 267CB sollefteå 21-2-39, rättv stpl bred marg 90
2257 267CB Härnösand 20-3-39, rättvänd 75
2258 269B1 FINT STPL EX, F 600 150
2259 269B1 STH 15-11-39, PRAKT f 600+ 150
2260 269B2 POSTMUSEUM MAJ 1940, PR 100
2261 269B2 ÖSTERKORSBERGA 5-9-39, LYXMARG 90
2262 269BC STH 27-3-39, PRAKT 4-BLOCK 900
2263 269BC G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2264 269CB G V. profil hö små siffror , bra stpl par 375
2265 273BC BRA STPL PAR 550
2266 273BC1 UMEÅ 29-3-40, extrem marginal 700
2267 273BC1 GÖTEBORG 13-9-40??, rättv stpl, bred 650
2268 273BC1 SKÄRKIND 4-9-40, PRAKT 600
2269 273BC1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2270 273BC2 GBG 20-11-40, LYX marg utan färgstre 300
2271 273CB1 vackert par STH 700
2272 273CB1 Trollhättan 2-4-40, ab-pr, BRED MARG 650
2273 273CB1 mitt stpl upp , fräscht par F2200 lyxmarg 300
2274 273CB2 SÖDERTÄLJE 6-8-42, AB-PR 1000
2275 273CB2 PKP C 10-10-42,MYCKET VACKERT PAR 650
2276 273CB2 GÄVLE 10-11-40, lätt omv stpl, vackert 600
2277 273CB2 mkt bred marg ,anilinmak 400
2278 276A GRÄSTORP 27-6-42 50
2279 276B1 MORA 21-10-50,PR-LYX 60
2280 276B2 KISA 7-12-42, PR-LYX 50
2281 277 LÄPPE 7-8-42, LYX 250
2282 277 HÖRNEFORS A 10-9-41, LYXS 250
2283 277 GRUMS A 20-11-44, LYX 25ö orange 200
2284 277 Kustflottan 1-8-41, omv PR 50
2285 277 ORNÄS 5-7-41, PR 50
2286 281 RESELE KYRKBY 8-5-50, PR-LYX 60
2287 285 GBG 1-3-50, PRAKT 55ö 50
2288 298 YSTAD 17-5-49 40
2289 301 MÖLNDAL 20-9-52, PR 30
2290 304 GENARP A 17-7-53, 170ö LYX 100
2291 308 Lyxs Lerum 20-8-55 50
2292 318A FRA SVERIGE inom ram, prs par 100
2293 318BC PR PKP 198 20-6-39 140
2294 318BC Flen 20-7-39 125
2295 318bc,cb båda en stpl centralt 140
2296 318CB BLOMBERG 24-7-40, PR-LYX 300
2297 318CB Waldemarsvik 13-10-39, P-LYX 300
2298 318CB MÖLNBO 24-7-39, PRS 150
2299 318CB MALMÖ 1 16-9-39, PRS 110
2300 318CB Göteborg 8-10-40 100
2301 318CB GREBBESTAD 15-7-39, PRS 100
2302 318CB ÖSTERSUND 29-3-39, omv mittstpl 75
2303 319 OCKE 9-3-40, LYX 100
2304 320B1 MÖLNDAL 12-7-39, PRAKT 100
2305 320BC SÖLVESBORG 8-5-45, PRAKT 700
2306 320BC BRA STPL PAR 550
2307 320BC GBG 24-11-40 550
2308 320BC PKP 11-9-40, VACKER perfekt tandn 550
2309 320BC BRED MARG, BRA (ank Lbr) STPL PAR 450
2310 320BC KUSTFLOTTAN, BRA STPL PAR 450
2311 320BC LYX marginal, STH 400
2312 320BC ANUNDSTORP 1-12-40, AB-PRS, notering 3:- på baksidan. 300
2313 320BC mitt stpl upp -46 fräscht par 250
2314 320CB 4-BLOCK GU... 9-8-39, Breda marg 800
2315 320CB NYNÄSHAMN 21-9-40, PRAKT 750
2316 320CB Bra stpl par, extrem bred marginal 600
2317 320CB HÄVERÖDAL 29-5-40, PRAKTklipp 600
2318 320CB bra 10ö par ...OGABY4-6-40 500
2319 320CB SÖLVESBORG LBR 23-1-40, PRS, 2:a stpl 500
2320 320CB BRA MARG, stpl 20-5-40 450
2321 320CB MALMÖ 22-6-39, vacker omv stpl 450
2322 320CB stpl par , en stpl 400
2323 320CB MALMÖ 6-1- fräscht par 350
2324 320CB PKP 37 A 28-2-41, fint par 350
2325 320CB STH 3-11-39, fint par 350
2326 320CB BROBY 3-9-39, PRS, ngt kt 300
2327 321A FRA SVERIGE inom ram, prs 4 strip 200
2328 321BB KRAMFORS 28-7-40, PR-LYX 250
2329 321BB ESLÖV 18-12-40, PR 250
2330 321BB GARPHYTTAN 3-7-40, AB-PR 100
2331 321BB en lätt stpl F 275 75
2332 321BC ROTTERDAM 24-vi-39, HÖLLÄNDSK STPL, ngt ktt, UNIK 200
2333 321BC Strö 10-8-39,ab-pr 150
2334 321BC lätt stpl 13-9- 100
2335 321BC HED... 9-X-40, vacker rv stpl 100
2336 321BC BORÅS LBR 22-1-41, AB-PR 100
2337 321bc,cb varsitt bra par, en stpl 200
2338 321CB FURUDAL 16-7-40, PR 175
2339 321CB GUSTAVSFORS 2-5-40, PRS 150
2340 321CB PKP 28-8-40, PR 125
2341 321CB FALUN 17-6-39, pr 125
2342 321CB BY KYRKBY 8-7-40, PRS , 2:a stpl 100
2343 321CB BREDBYN 9-10-39, prs, 2:a stpl 75
2344 323 Broakulla 20-2-40 50
2345 324 bc,cb, bra stpl par,F1100 200
2346 324BB Djursholm 21-12-43, pr-lyx 100
2347 324BC STH 3-9-40, PRAKT 350
2348 324BC PLK 317C 12-7-40, Mittstpl 250
2349 324BC VENDELSÖ 12-11-40, PRS 200
2350 324BC 5Ö BELLMAN , BRA STPL PAR 175
2351 324BC BENGTSFORS 13-7-40, OMV PRS 175
2352 324BC UMEÅ 5-10-40, AB-PRAKT 175
2353 324BC STH 11-10-40 RÄTTV STPL 150
2354 324CB FJUGESTA 3-3-40, PRAKT 300
2355 324CB LUND LBR 25-2-40, PRAKT 250
2356 324CB STO... 28-9-40 200
2357 324CB GBG 10-2-40, PRS 200
2358 324CB UPSALA 28-5-40, bred marginal 175
2359 324CB VETLANDA 19-8-40, AB-PR 150
2360 324CB STH 7-10-40 Rättvänd stpl 150
2361 324CB SOLLEFTEÅ 23-4- Vacker rättvänd 125
2362 325 pr-lyx GRÄDDÖ 27-10-40 200
2363 325 pr-lyx Pajala 5-8-40 100
2364 326B2 ÅMÅL 28-7-41, LYXS, kt 25
2365 327 VALSJÖBYN 16-2-41, PR-LYX 50ö 200
2366 327 VÅNGA 13-1-42, PR-LYX 50ö Sergel 100
2367 327 ESLÖV 12-11-41, PRAKT 50ö 60
2368 332BC MALMÖ U 25-2-42, PR-LYX 4-BLOCK 900
2369 332BC STH AVG 1 14-2-49, PR-4-BLOCK 650
2370 332BC STOCKHLM rättv stpl på klipp, fint par 325
2371 332BC STH ...2-X-(4)8 , bra stpl par 5kr 300
2372 332BC KALMAR 1 C 21-11-49, PRS, ngt kt 300
2373 332BC STO... 28-12-47, perfekt tandning 300
2374 332BC 3+4sid slottet, perfekt tandn, mittstpl 250
2375 332CB STH 10-1-52, PR-LYX marg 4-BLOCK 750
2376 332CB STOC... vackert par med LYX marginal 375
2377 332CB MALMÖ 1 14-4, MYCKET FINT PAR 300
2378 332CB STH 15-10, VACKERT PAR 300
2379 332CB STH 6-5-50 , bra stpl par 5kr 250
2380 332CB STH 24-10-46, LYX marginal 160
2381 332CB ULVSUNDA 13-5-53, PRS, ktt 150
2382 334 HYLLINGE 17-12-42, PRAKT 1 kr Haz. 60
2383 335A pr Heberg 11-2-42 50
2384 336 STH 1 AVG PAK A 20-1-43, PRAKT 100
2385 336 MALMÖ PAK C 18-7-47, PR ,120 ö 75
2386 336 GÄVLE 1 C 31-10-41, PRAKT 75
2387 336 SUNDBORN 3-12-41, PRAKT 70
2388 337C lyxs vågr par GBG 14-3-50 100
2389 338 20Ö klipp BORE E 100
2390 338b2 VALLA 14-4-43, PR-LYX 20ö 60
2391 344A Kvarnbysund 2-7-43 , prs 50
2392 344A ÖRKELLJUNGA19-7-43 PR-LYX 50
2393 344BB TIERP 19-7-43, vackert par 250
2394 344BB PKP 1 21-6-43, rättv. stpl 5 DAG! 250
2395 344BB DEGEBERGA 27-7-43, AB 200
2396 344BB RAMV... 8-8-..., KT 125
2397 344BB LIDKÖPING 10-9-43, fint par 125
2398 359PI Bruten penna, stpl ...RO 9-12 100
2399 359Pi 5ö bruten Penna , streck stpl 100
2400 369 ÖSTERSUND 2 , LYX 100
2401 379A STH 24-11-48, pr 40
2402 395RB HUDIKSVALL 14-5-65, PR 50
2403 396BB GÄVLE 1H 5-1-56, PRAKT 50
2404 406DD1bb UDDEVALLA 1 10-9-57, mittstpl 4-bl 40
2405 413SX1 STENSJÖN 5-1-60, PR-LYX 75
2406 416 4olika 4-BLOCK ur HA6 , 3 PRAKT stämplade STH 19-11-57, ett STH -58 , F CA 1200++ 300
2407 416HA6 4 olika 4-bl ur HA6, ab-prs UDDEVALLA 26-10-62, F ca 1010:- 350
2408 416ha6 MALMÖ 31-3-59 PRs4st olika 4 block ur HA 6, F 1180 200
2409 416SX1 SOLLENTUNA 14-7-59, PR 30+10ö 125
2410 418A ÅLED 20-3-61, LYX 15ö 60
2411 420A ÅLED 9-5-66, LYX 25Ö BRUN 50
2412 4214x4bl 30ö+10ö i 4 olika 4-block ur HA8 lätt stpl 60
2413 428A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 40 ö 100
2414 429A KÖPENHAMN 28 sep 1967 , prs 100
2415 429B2 MALMÖ 1 CST.A 14-8-67, LYX 100
2416 429BB ESLÖV 24-12-67, PR-LYX 45ö orange 30
2417 432BB SÄRÖ 28-7-70, PR 50ö 60
2418 433B2 Örkelljunga 3-11-69 50
2419 437A GBG 3 L 13-1-72, PR, 85ö 35
2420 445 OLSFORS 23-7-53, LYX 10ö 100
2421 460 GLOMMETRÄSK 9-4-56, LYX 60ö 90
2422 462 Norsholm 14-6-63 50
2423 464 Genvalla 30-5-70, pr-lyx 50
2424 467DD UDDEVALLA A 7-12- 62, 2 olika pr 4-bl 75
2425 467DD 25ö par otandat upp stpl ... LBO2 7-1 30
2426 467DD 25ö par otandat upp stpl ... DATA,,, 25
2427 471 NORDISKA FIL KGR 7-7-55,lyxs 90
2428 471-475 9-BL serie bra stpl blockserie 700
2429 492BB STH 8-5-58, FDC i LYX 50
2430 506 PR GBG 2-6-60 50
2431 509-10 PAQUEBOT TRINIDAD 5 NO 65, klipp 200
2432 511A HÄGGENÅS 4-3-61, LYXs 75
2433 518 STH BAN XB 17-12-60, PR-LYX 40
2434 520 pr Boxholm 8-4-61 60
2435 520 Mariefred 11-10-62,pr 50
2436 526A KÖPENHAMN 9 jan 1963, 29ö 100
2437 535 STH 23, 23-4-64,prakt 40
2438 544BB GÖTEBORG 1 7-5-63, LYX, par 35ö 60
2439 545 GÖTEBORG 1 28-10-63, LYX, 50ö 50
2440 566B BODEN 16-9-66, PR-LYX 50
2441 566B2 STH Ban 23-3-66,lyx 50
2442 594B2 SKEE 10-12-66, LYX 100
2443 594BB STH PFA 23-1-73, LYX 60
2444 624A AJAUREFORSEN 30-6-70, LYX 45 ö 100
2445 631vm 3ö omvänt vm stpl ...TAD 12... 75
2446 635A JÄRBO B 17-10-68, PR 30
2447 645B1 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
2448 650 JÖNKÖPING IENECOPIA 2-11-69, LYX 60
2449 653BB MALMÖ 22-5-69, PR , 70ö 35
2450 657-62 6st VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 200
2451 657-62 Augeli kpl med pr-lyxs 100
2452 659 VARBERG 6-6-69, PR 30
2453 660 BORÅS U 23-3-70 , p-l, 55ö väglanskap 50
2454 660 VARBERG 6-6-69, PR 30
2455 666BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2456 668B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2457 669B VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 40
2458 670BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2459 671BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, LYX 60
2460 671BB SÄRÖ 12-10-70, PR 55ö Vasa 45
2461 672A GBG 3 1-10-71, LYX 45ö 40
2462 672BB SÄRÖ 28-9-70, PR-LYX 45ö 35
2463 682 HYLTEBRUK 13-1-70, PR 55ö 30
2464 684 GBG 1-10-71, lyx 35
2465 694 GBG 3 6-11-71, PR-LYX 70ö 35
2466 695 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2467 696 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2468 696 KÅGE 25-11-70, LYXS 40
2469 698 JÄRFÄLLA 5-3-73, P-LYX 45ö brun 50
2470 699 VIKBOLANDET LBB1 5-9-73, P-LYX 50
2471 700BB ASKIM 4-11-71, LYX , 55ö 40
2472 705 PARTILLE 25-10-71, ab-PRAKT 25
2473 705SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2474 705SX VETLANDA 10-8-73, PR 75
2475 707SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2476 711BB HOVÅS 4-11-71, PR 25
2477 712BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 100
2478 712BB GBG 22-12-71, PR-LYX 30ö fåglar 50
2479 715BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2480 716A GBG 25-10-72, LYX 250
2481 716a Sjöbo 6-6-72, pr-lyx 45ö Nobel 60
2482 717B2 LOMMA 8-6-72, LYX 80
2483 718 ÅBY 72-5-6, LYX 70Ö 75
2484 719 LANDSKRONA A 20-2-72, PR 25
2485 728A2 SALTSJÖBADEN 30-8-71, PR-LYX 55 ö 40
2486 737 MALMÖ H 26-10-72, LYX 65 ö 70
2487 737 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 50
2488 740BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2489 741BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2490 742BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2491 743BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2492 743BB GBG 3 L 19-11-71, LYX, 65ö 50
2493 744BB VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, P-LYX 75
2494 750B1 LYX Slöinge 2-7-74 40
2495 750BB DJURSHOLM 2 D 11-2-71, LYX 65 ö 100
2496 754BB GBG 38 3-3-72, PR 55ö 40
2497 771 SIBBHULT 7-6-72, LYX 90
2498 777 BARA A 4-7-77, LYX 40
2499 780SX LUND Y 27-9-72, LYX 25+15ö 40
2500 787 VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
2501 790SX VIKBOLANDET LBB1 7-9-73, PR-LYX 75
2502 815 Södertälje M 13-9-73, LYX 80
2503 824SX2 SÖDERTÄLJE 30-7-74, PR 75
2504 914BB ÄNGELHOLM 31-10-76, PR-LYX 55ö 50
2505 918B2 VADSTENA F 12-11-76, LYX 90ö CarlXIV 60
2506 919A TJÄLLMO 12-5-75, 110Ö , LYX 75
2507 930 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
2508 931 SALA D 7-7-76, LYX 90ö 100
2509 940BB NORRKÖPING 3 E 18-11-75, LYX 60
2510 959SX2 ÖREBRO PAK 27-4-77, LYX violett stpl 75
2511 959SX2 NORRKÖPING 3 E 13-02-79, LYX 50
2512 969 GBG 19-6-76, LYX, 1,05 KR 50
2513 969A VÄSTERFÄRNEBO X 5-4-78, LYXS 40
2514 970 GBG 19-6-76, LYX, 2,50KR 50
2515 981 STORMSJÖ 30-9-80, LYX 85Ö 100
2516 981 LÄNGHEM 19-12-78 A, PR-lyx, 1,30kr 35
2517 982 AUKTSJAUR 31-6-80, LYX 1KR 100
2518 991 STORVIK A 29-09-86, LYX 1,40 kr 100
2519 1011-15BB NORRKÖPING 1 B 08-09-77, LYX 200
2520 1053 KATRINEHOLM 21-01-82, LYX 4,50kr 50
2521 1092 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 60Ö 40
2522 1095 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 170Ö 40
2523 1098 ÖSTRA EMTERVIK 10-11-79, LYX 1,70 50
2524 1099-03 NORRKÖPING 2 30-09-80, 5ST PR-LYX 100
2525 1112 NORRKÖPING B 13-03-80, LYX 2,5kr 40
2526 1113-17BB NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 5par 125
2527 1119 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
2528 1121 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,60 40
2529 1124 NORRKÖPING 3D 22-12-80, LYX 1,70 40
2530 1130B1 SÖDERTÄLJE 4 16-1-81, 150Ö, PR-LYX 50
2531 1130B2 SJÖVIK A 16-6-80, LYX 150ö 100
2532 1147SX KISA 1-4-81, LYX 140ö 50
2533 1173 STH pfa 7-3-85 lyx 25TJÄNSTE

2534 1a SKELLEFTEÅ 9-2-74, PRAKT 250
2535 1a MULSERYD 19-4-77, PRS 100
2536 1b UMEÅ 21-6-78, PRAKT 175
2537 1b Karlsborg 12-9-75, fin sidv AB 110
2538 1b,var HERNÖSAND 11-12-74, PRAKT, dubbel ram linje upp hö 250
2539 1c UMEÅ 24-2-77, PRAKTstpl, fin färg 200
2540 1e UMEÅ 12-9-79, LYXS 300
2541 1e ULRICEHAMN 22-9-79, LYXS 225
2542 1e UMEÅ 16-9-80, AB-PR 100
2543 1e UPSALA 13-10-79, PRS 100
2544 2a SUNNE 28-5-80, PRAKTEX 4 ö 250
2545 2c ÖREBRO 10-5-82, LYXS 250
2546 2c STH C 1-10-81, AB-PR 200
2547 2c WISBY 29-4-82, LYXS 200
2548 2c ÖSTERSUND 24-12-81, PR-LYXS 150
2549 2c OSKARSHAMN 6-7-82, PRS 150
2550 2c WISBY 12-8-83, PRS 125
2551 3b RÖD stpl JÖNKÖPING 12-12-81, ovanl 400
2552 3b STH 8-6-76, PRS 175
2553 3b GBG 4-9-82, omv,AB 100
2554 3c ÖSTERSUND 9-11-82, PRS 150
2555 3c STH 12-12-79, AB-PR 100
2556 3d STH C. 5-1-80, tidig stpl för denna nyans 150
2557 3d Malmö 8-12-84, AB 100
2558 3d BOARP 6-1-85 100
2559 3d KARLSTAD 7-3-85, PRS 5Ö 100
2560 4 NÄTARN 29-3-84, AB, svår stpl 250
2561 4a GBG 2-8-74, BLÅ AB-PRS 200
2562 4b SUNDSVALL 1-2-77, PRAKT 1000
2563 4b KLINTEHAMN 17-4-80, vacker sidv stpl 400
2564 4b GÖTEBORG Lbr 23-6-80, PRs,tu punkt 300
2565 4c KARLSTAD 30-6-76, PRAKT 600
2566 4c ÖREBRO 21-10-74, vackert AB ex 500
2567 4c WEXIÖ 1-11-76, AB 500
2568 4c JÖNKÖPING 25-9-76, PR-LYXS 500
2569 4c MU(LSER)YD 5-10-76, AB 450
2570 4d NYKÖPING 15-11-75, PR-LYXS 250
2571 4d LINKÖPING 22-6-75, AB 140
2572 4e NYDALA 14-12-78, PRAKT 250
2573 4e KLIPPAN 31-1-77, PRAKT 200
2574 4e MULSERYD 30-8-78, PRS 175
2575 4e LIDKÖPING 13-9-77, AB 170
2576 4e MULSERYD 27-11, rv stpl 150
2577 4e STIBY 27-2-78, AB 125
2578 4f HELLESTAD 23-8-78, PRAKT 250
2579 4f MULSERYD 22-9-81, PR-LYXS 200
2580 4f 6ö stpl (Win)G ? 18-11-79 125
2581 4f STRENGNÄS 31-1-82, AB-PRS 110
2582 4g KRISTIANSTAD 13-4-83, omv stpl 150
2583 4v2 stpl ,Kartongppr,F450 100
2584 5 KRISTINEBERG 27-7-77, LYXS 200
2585 5a SKINNSKATTEBERG 12-8-74, PR 100
2586 5b MARIESTAD 8-12-78, PRAKT 100
2587 5b OSKARSHAMN 30-5-74, PRAKT 100
2588 5b LULEÅ 3-11-74, PRAKT 100
2589 5c GROLANDA 4-4-76, stpl 75 75
2590 5c1 WEsTERÅS 8-5-75, PRAKT EX 100
2591 5c1 LERUM 1-10-76, AB-PRS 50
2592 5d ENSLÖF 8-5-79, PR-LYXS, N HA, 250 200
2593 5e SKELLEFTEÅ 7-2-81, PRAKT 100
2594 5e SLÖINGE 11-7-80, PRS 50
2595 5e ÖREBRO 3-9-78, PRS 50
2596 5ev5 TNABERGSHAMMAR 27-11-78, PRS spegeltryck, stark hyssning iövre ram 175
2597 5v5 KÖPING 28-9-80, LYXS 200
2598 5var 12ö stark hyssjning upp, hörn ve.STIBY 100
2599 6 FALKENBERG 3-1-85, LYXS 225
2600 6a ÖREBRO 9-5-76, ktspts, AB 175
2601 6b prakt ex med LYX stpl Hägerstad 16-8-78 900
2602 6b prs STH Norr 17-7-78,lvht 400
2603 6b WAXHOLM 22-12-77, BRA HEL STPL 225
2604 6b Wexiö 9-11-76, omv prs 200
2605 6b KARLSTAD VENTIL STPL 200
2606 6c MALMÖ PAKET 18-1-83, PRAKT men 2 :a stpl 175
2607 6d LINDESBERG 27-5-83, PR-LYXS 300
2608 6d ALMVIK 22-3-82, PR-LYXS 250
2609 6d KALMAR 10-1-79, AB 150
2610 6d,v1 ELMEBODA 1-9-82, kartong ppr 250
2611 6dv2 LUND 19-3-81, kartongppr 200
2612 6e BJÖRKVIK 15-9-83, PRAKT-LYXS 600
2613 6e ANEBY 4-12-82, PRAKT tegelröd 400
2614 6e EKOLSUND 20-5-82, AB-PRS 300
2615 6e SKABERSJÖ 29-5-85 250
2616 6e WENERSBORG 21-12-82, LYXS 250
2617 6e Strömstad 4-4-83, AB 225
2618 6e HUDIKSVALL 21-12-81, OMVst 225
2619 6e Hernösand 200
2620 6e GRENNA 29-12-82, AB-PRS, vht 175
2621 6e STH 4-6-81 , fint AB ex 150
2622 6v2 NYKÖPING 3-4-88, kartongppr F 900+ 150
2623 6v2 STH 5-12, 20ö kartongppr 140
2624 7 WEXIÖ 8-7-78, PR-LYXS 150
2625 7a TORPSHAMMAR 19-8-76, PR-LYX svag tu fl. 200
2626 7a Wadstena 25-8-77, pr-lyxs 200
2627 7a ÖSTERSUND 11-7-76, AB-PRS 150
2628 7a HÄGERSTAD 17-5-76, LYX stpl, ngt ktt 125
2629 7a GISLAVED 14-3-78, prs 125
2630 7a PKXP NR 12 UPP 13-5-74, fin färg 100
2631 7b FALKÖPING 8-5-80, PRAKT 200
2632 7c MORA 29-5-77, prs 110
2633 7d HUDIKSVALL 30-11-75, BLÅ stpl 100
2634 7e NÄSBY 13-12-77, PRS 125
2635 7e MALMKÖPING 16-5-77, AB-PRAKT 125
2636 7e RASBO 18-7-79, PRS, lvht 100
2637 8a kalmar 21-9-76, prs 100
2638 8d STH 29-11-79, ab 110
2639 8d HÄR... x3-8-83 75
2640 8d,V2 KARTONGppr, ...AN 16-7-79 200
2641 8dv2 KARLSKRONA 4-11-81, OMV LYXS 100
2642 8e NÄSHULT 5-2-81, PR-LYXS 200
2643 8e MARIESTAD 30-9-80, PR-LYXS 150
2644 8e MARIESTAD 19-7-81, PRS 100
2645 8e ÅBY 2-7-82, OMV PRS 100
2646 8v2 HÄRADS 23-3-82, 30ö kartongppr 110
2647 9 STH 4-11-81, Ab mkt fräscht 300
2648 9a KULLTORP 30-3-74,LYX BLÄCK MAK, ftt 200
2649 9a KARLSTAD 20-5-76, PRS 150
2650 9b SKARA 3-8-77, LYXS 500
2651 9b Höör 4-9-79 400
2652 9b M)ÖRLUNDA , välcentr 50ö 275
2653 9b STH c. 24-5-78, ab-prs 200
2654 9b STH 6-11-76, AB-PRS 150
2655 9c STH C. 6-9-80, AB 200
2656 9c HIDINGE 11-4-82, vacker sidvänd stpl 175
2657 9c FRÖLUNDA 7-8-76? 150
2658 9c TRAHERYD 19-8-82, lvht 150
2659 9d SÄFSJÖ 1-4-85, AB-PR 375
2660 9d MALMÖ 9-4-79, AB 275
2661 9d STH C. 12-4-82, PRS 250
2662 9d KRISTIANSTAD 11-2-82, AB 250
2663 9d LINKÖPING 6-1-80, PRS 225
2664 9d WESTERÅS 3-3-80, LYXS, felfri 150
2665 10b STH 6-11-76, central stpl,LYXcentr 300
2666 10d ARK REKONSTRUKTION AV STPL 1KR MÄRKEN STOCKHOLM C. 4-9-80 , POS 28-29 SAKNAS, 48 MÄRKEN I mest fin kvalitet F 48x 600 = 28.800 kr + mervärde, . UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1500
2667 10var STH C 8-10-80, stämplat ex med postfrisk gummering, mycket ovanligt 250
2668 11 JÖNKÖPING 23-11-96 RULLSTPL I 3-STRIP 300
2669 11 6-BL STH utst 1897 100
2670 11d WISBY 15-7-05, PR-LYX 100
2671 12 LYS GRÖN praktstpl ÅLED 11-12-93, Unik? 900
2672 12a VERNAMO 26-2-85, PRS svår nyans 150
2673 13Aa ÖSTERSUND 17-7-85, LYXS 50
2674 13Aa KINSTABY 1-6-94, PR-LYXS 50
2675 13Aa duss 20-6-89, pr-lyxs 50
2676 13Ac,var SUNNE 3st ab-prs, var: punkt vid F 200
2677 13Acv2 WENERSBORG 4-5-84, PRS skdat E 150
2678 13B 8-BLOCK 4ö STÖRSTA KÄNDA ENHET, FÄRJESTADEN 11-1-13, AB-PR på klipp 900
2679 13B DANDERYD 4-10-97, LYXS 100
2680 13B GBG RULLstpl 22-8-96 75
2681 13B KRISTINEHAMN E 20-12-06, LYXS 60
2682 14 TRONDHJEM 13-X-06 OCH Stockholm 21-6-06 på 5 ö tjänste. UNIK! 500
2683 14 hel PR-LYX WÄRDE stpl, + del av stpl 200
2684 14 Visborgs Slätt 2-8-03, lyxs 100
2685 14a KARLSTAD 3-1-87, PRS, lvht 100
2686 14b STH 26-10-86, pr-lyx 200
2687 14b JÖNKÖPING 12-4-89, PR-LYXS 75
2688 14b ARBOGA 11-3-89, PR-LYXS 60
2689 14c Askersund 18-2-90, lyxs 100
2690 14c NYKÖPING 5-3-91, PR-LYXS 70
2691 14i GEFLE 1-5-08, SUPERB 300
2692 14i KARLBERG 3-3-08, LYXS 100
2693 14i LULEÅ 15-3-07, PRAKT 70
2694 14v3 5Ö MYCKET STARKT SPEGELTRYCK (MAL)MÖ 4-9-86 250
2695 14v3 5Ö SPEGELTRYCK MALMÖ 22-4-86 125
2696 15a LIDKÖPING 22-6, fin färg 150
2697 15b WISBY 30-5-84, omvänd PR-LYXS 200
2698 15b UPSALA -3-90, Bra AB 150
2699 15b GBG 25-9-83, AB 120
2700 15c WADSTENA 16-3-93, LYXS 250
2701 15c HEDEMORA 10-2-96, LYXS 250
2702 15c JÖNKÖPING 1-9-94, PR-LYXS 200
2703 15c HJO 7-5-91, färfriskt 150
2704 15c lyxs Gagnef 6-11-84, kt,tu fl 140
2705 15c ÖSTERSUND 17-3-91, AB-PRS 125
2706 16A LYSGRÖN stpl ÅLED 7-11 40
2707 16Aa KARLSKRONA28-12-85, PRAKT 100
2708 16Aa GBG 29-1-85, PRS fin a nyans 60
2709 16Aa FÅRÖSUND 9-2-85 PRS, PRS fin a nyans 50
2710 16Ab SKARA 21-6-87, LYX 100
2711 16Ac TROSSNÄS 22-6-92, PR-LYX 100
2712 16Ad MALMÖ 18-8-90, PR-LYX 75
2713 16Ad STORA VRETA 28-3-91, LYXS 75
2714 16B NYÅKER 8-3-05, LYX 300
2715 16B DALSLANDS HÖGEN 16-4-10, LYX 250
2716 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 27-10-96, PR 200
2717 16B KRAGENÄS 3-6-10, LYX 200
2718 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck på klipp 150
2719 16B MOTTAGNINGSBEVIS, i bläck m PR 150
2720 16b LÖNNEBERGA 10-6-97, OMV BLÅ LYXS 150
2721 16B STH Carlbergsvg. 7-10-96, pr-lyx 125
2722 16B Karlstad E.M. 9-8-96, PR-LYX 100
2723 16B HARPLINGE 29-5-99, LYXS 100
2724 16B RANSBY 1-2-03, PR-LYX 100
2725 16B JÖNKÖPING RULLSTPL. 3-9-96, ab-pr 100
2726 16B RULL ST. JÖNKÖPING 1-7-96, omv prs 75
2727 16B NORRBO 19-9-09, PRS 50
2728 16B VILHELMINA 17-5-04, PR 40
2729 16Bvar 10ö variant 2 punkter efetr E stpl 9-1 150
2730 17 Liten prs STH KE 8-6-84 200
2731 17 WÄRDE stpl , ab-pr 200
2732 17a GÄLLERSTA 2-11-81, PRS 100
2733 17av3 NORRKÖPING 30-10-82 100
2734 17d GÄLLERSTA 12-4-83, PRS 100
2735 17e OSKARSHAMN 16-8-84, sidv, lyxc 100
2736 17v1 HERNÖSAND 22-12-84, AB, tjocka sifror 125
2737 17v3 OSKARSHAMN 16-8-84, PRS 125
2738 18d OSKARSHAMN 10-2-85, PR-LYXS 75
2739 18e OSKARSHAMN 2-7-89, LYXS 100
2740 18e WEXIÖ 26-4-88, LYXS 100
2741 18e KATTHAMMARSVIK 3-7-90, PR-LYXS 75
2742 18v2 WEXIÖ 27-6-90, PRS 125
2743 18var GÖTEBORG 6-8-87, PLÅTSPRICKOR 500
2744 19 JÖNKÖPING 16-7-96, RULLs sidv pr 100
2745 19a LINDESBERG 14-1-97, LYXS 50
2746 19av2 MJELLBY 3-5-93, M borta i högra ovalen 200
2747 19b KALL 23-9-95, LYXS 100
2748 19c VESTERÅS 12-6-05, LYX-PR 65
2749 19v2 MALMSLÄTT 1-6-92 ,M saknas 300
2750 19v2 GBG 27-8-91ngt ålderspåverkad,M sakn 200
2751 19v2 LYSEKIL 6-11-91,PRS, kt, M saknas 175
2752 19v2 MALMÖ 10-3-. kt anilin ,M saknas 100
2753 19var VENERSBORG26-1-91, skadat fundament under lvä ejonets hö ben 250
2754 20 omv prs Mulseryd 12-3-84 100
2755 20a WENERSBORG 25-10-81, PRAKT 150
2756 20b STH 9-1-84, PRAKT 200
2757 20b KÖPING 2-8-83, PRAKT 150
2758 20b ARBOGA 23-1-82, PRS 125
2759 20b LINDESBERG 20-8-84, PRS 100
2760 20b LINDESBERG 7-8-83, PRS 100
2761 20b STH 20-3-,vackert ex 60
2762 20b,var ROCKNEBY 28-4-82, LYXS EX MED STARKT SPEGELTRYCK 500
2763 20c MARIESTAD 20-11-81, PR 200
2764 20c CHARLOTTENBERG 24-5-83, LYXS 200
2765 20c ASARUM 17-12-84, PRAKT 200
2766 20c NYKÖPING 19-2-83, PR-LYXS 150
2767 20c NYKÖPING 25-5-83, PR-LYXS 125
2768 20c MARIESTAD 3-9-84?,PRS 100
2769 20c ÖSTERSUND 11-10-84, PR-LYXS 100
2770 20c STRENGNÄS 3-12-82, PRS 100
2771 20d WESTERÅS 3-4-84, PRS svårare nyans 150
2772 20d WENERSBORG 8-2, 24ö gul nyans 400 75
2773 20f WERNAMO 5-11-84, PRS av svåra olivaktigt gul F 2000 400
2774 20f LINKÖPING 18-11-84, ktspts, olivakt gul 250
2775 20v3 WAXHOLM 20-1-86, PRS, avbrutna linje 190
2776 20V4 24Ö SPEGELTRYCKsth -83 200
2777 21 30ö stora tj 6-BLOCK, MALMÖ PAKET 27-9-95, STÖRSTA KÄNDA ENHET i Facit. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 1500
2778 21 Boden 21-2-08, lyxs 100
2779 21b WEXIÖ 19-10-83, PRAKT 100
2780 21e FJÄL 10-290, svag PR -LYXS 100
2781 21i ÖREBRO 22-4-95, LYXS 100
2782 21v2 SLITE 3-1-99, 2 punkter efter Sverige 100
2783 21v3 ÖSTERSUND -9-10, 2 punkter efter E 100
2784 21v4 30ö Spegeltryck, bläckmak 200
2785 22a 50ö röd STORA TJÄNSTE T 13 4-BLOCK med stpl OINLÖST . 2500
2786 22A JÖNKÖPING 2-11-92, PR-LYXS 200
2787 22Aa LUND 26-7-82, OMV LYXS 125
2788 22Aa HELSINGBORG 4-12-82, PRS 100
2789 22Ab2v1 LINKÖPING 15-1-84, skadat E i vä oval, F 500 svår variant 200
2790 22Ac ÖSTERSUND 9-7-86, PR-LYXS 100
2791 22Ac LEKSAND 14-7-84, PRS 100
2792 22Ad SKARA 3-7-87, PRAKT 125
2793 22Ad MOTALA 6-3-85, pr-lyxc AB 100
2794 22Ad ÅRJENG 8-12-87, LYXS 100
2795 22Ae LJUNGBYHOLM 6-5-90, PR-LYXS 125
2796 22Ae BROMÖLLA 31-3-90, PRS 100
2797 22Af KLIPPAN 31-8-89, PRAKT 125
2798 22Ag ÖSTERSUND 16-4-92, PR-LYX 250
2799 22Ag Strengnäs 4-2-91, lyxs 200
2800 22Ag LIDKÖPING 31-1-92, AB-PR 100
2801 22Ag STALLARHOLMEN 9-6-93, PRS 100
2802 22B Pr Teckomatorp 25-3-93 1200
2803 22B HALLEN 19-4-93, praktex 1000
2804 22B STH 18-9-93, PRS,lvht, 50ö röd typ2 600
2805 22B LE(SAN)D 15-6-95, välcentr 400
2806 23 ÖRSUNDSBRO 23-11-10, PR-LYX 100
2807 23 HIDINGEBRO 27-8-07, LYXS 100
2808 23 VILHELMINA 4-5-04, LYXS 60
2809 24Ac ÖSTERSUND 18-8-91, PR-LYXS 100
2810 24B LÖSEN ÖRE 75
2811 25 Stockholm RG 24-1-91, PRS I BLÅTT 200
2812 25 VADSBRO 14-4-02, PRS 100
2813 25a FRIDHEM 24-2-90, PR-LYXS 150
2814 25b SVENLJUNGA 2-6-01, PRAKT 100
2815 25v4 HAPARANDA2-9-90?, ÖKE 100
2816 26 LYCKORNA 16-8-90, PR-LYXS 250
2817 26 ÖSTERSUND 15-5-91, PRS 125
2818 26 STH CARLBERG 12-12-89, PRS 100
2819 26c ÅRJENG 6-8-98, PRS 100
2820 30vm 5ö OMV KRONA , PAR K...Lbr -12-312 125
2821 30vm1 5ö omv krona, hörnstpl ned hö 80
2822 31vm1 8ö omv krona, maskinstpl 1... 80
2823 32 ULRIKSFORS 30-4-12, PR-LYXS 90
2824 33 15ö 19-4-16, OMV KRONA 500
2825 33 MORA 1-2-12, PRAKT 60
2826 34 BRODALEN 14-12-12, PR-LYX 50
2827 35 ESKILSTUNA 15-5-16, PR-LYX 25ö 60
2828 35 ÖSTERSUND 10-11-13, PR-LYXS 50
2829 36 KARLSKRONA 30-11-12, PRS 50
2830 36 KARLSTAD 15-3-12, PR-LYX 50
2831 36 UMEÅ 4-9-12, PRS 50
2832 36vm1 JÖNKÖPING 23-4-12, OMV KRONA 750
2833 37 STH 30-11-12, PRAKT 50
2834 39 STH 12-4-18, PRAKTEX, svårt märke 200
2835 39 STH 8-5-18, PRAKT 100
2836 41 LINDSTORP 10-9-18, PR 100
2837 43cx STH 23-11-19, 4Ö linjer / 50
2838 43cx SKÄNNINGE 6-10 -, PAR 4Ö linjer / 50
2839 44 VÄRMLANDS BJÖRNEBORG 18-1-19 150
2840 44 TÄMTA 15-4-15, PR-LYX 5ö 150
2841 44 YTTERÅN 4-9-19, PR-LYX 75
2842 44 ELLENÖ 13-6-16, PR 50
2843 44 ÖSTERSUND 3-6-16, PR-LYXS 50
2844 46 LIDKÖPING 7-2-20, PRS 4-BLOCK 250
2845 46 HÄLLEKIS 2-3-20, PR 4-BLOCK 250
2846 46 ALINGSÅS -19 stpl 8Ö Hörnmarg 4 bl 150
2847 47 SÄFVE 9-5-12, LYXS 100
2848 47 KALMAR 22-9-19, PR-LYX 75
2849 47 SVISTA 14-12-18, PR-LYX 10ö 75
2850 47 STHLM .1 TJ. BR 29-4-14, PRAKT 40
2851 47cx SJÖTORP 27-3-13, PRS omv linje 75
2852 47cx ÖSTERÅS 24-8-14, PRAKT 50
2853 50 BACKE 15-4-16, LYX 500
2854 50 20ö kork stpl, pr-lyx 200
2855 50 KARLSKRONA 5-1-17, PRS 50
2856 51 SPANNARBODA 4-9-19, LYXS 25ö 100
2857 51cz GROFSTA 11-12-18, PRS 40
2858 52 HÖGSBY 5-3-18, PRAKT 30ö 60
2859 52 VÄSTERÅS 4-5-18, PR 50
2860 53 MARIESTAD 26-9-19, PR-LYX 35ö 100
2861 53 ÖSTERVALLA 10-9-19, PR 35ö 75
2862 53 KARLSBORG 11-11-16, P-LYXS 35ö 70
2863 53 HALMSTAD 16.4.16, PR 50
2864 54 SOLLEFTEÅ 11-6-18, LYXS 50ö 100
2865 54 STH AFG 10-4-18, PR 75


LÖSEN
2866 1 LAHOLM 11-10- 1878, vackert 200
2867 1 REK stpl, PR-LYXS, , liten tu.fl. 200
2868 1 1ö svart , stpl och bläckmak 125
2869 1 GBG 1-10-74, ab, 1ö svart 100
2870 1 MELEN 19-1-83, omv PRs, svart färgstyrka 10 100
2871 1-10 LÖSEN T14 kpl välcentrerad serie 500
2872 1a ALFTA 6-3-79, vackert AB 1ö 200
2873 1a2 1ö välc stpl ...mö 4-9-79, 75
2874 3 5 öre brun, tandn. 14 i 21-block. FÄRILA 1.10.1878, SÄLLSYNT ENHET STÖRSTA KÄNDA ENLIGT FACIT. 1200
2875 3 par RÖK 23-12-78 300
2876 3b HÖÖR 20-2-80, PR-LYXS 3-4,3,4-5 250
2877 3c ÖSTERSUND 11-4-78, PRAKT,sign Strandell 250
2878 4a MOLKOM 14-3- , bra 6ö 150
2879 4b GBG 29-3-75, prc , hel sidv stpl 500
2880 4b OINLÖST AB-PR 6Ö 300
2881 4b KALMAR 22-2-78, OM PRS 250
2882 4b KALMAR 18-1-75, ab EX 6Ö 150
2883 5 JAKOBSBERG 9-10-84, PRS liten tu fl 150
2884 5a ALTUNA 20-8-80, PRAKT 250
2885 5a UTTERSBERG 8-8-78 ab-prs 100
2886 5b KLÅGERUP 14-3-81, PR 200
2887 5b WÄRDE stpl PRAKT 200
2888 5b ALTUNA 2-4-80, PRAKT 200
2889 5b UPSALA 29-8-85, BLÅ PRS 100
2890 5v2 FILIPSTAD 11-12-80 12ö 6-block 2 ex v2, delvis särade tänder lodr. förstärkt 250
2891 5v2 12ö öppet o, pr-lyxc stpl ex 100
2892 5v2 12ö ÖPPET O, WÄRDE Stpl 100
2893 5v2 öppet O, ...LHAMMA. 17 65
2894 6 lätt hörn stpl ex 100
2895 6a ESLÖF 3-X-74, klarblå 20ö, nyans 2500 650
2896 6a 20ö klarblå GBG PAK , F 2000 500
2897 6a 20Ö KLARBLÅ praktcentr stpl -74 500
2898 6a Prc ,stpl 12-2-74,tu 300
2899 6a GBG 29-1-74, 20ö klarblå, tunn 300
2900 6a 20Ö a nyans stpl 76, F 2500 300
2901 6a SV... 18..., fin klarblå färg, tunn 250
2902 6b OINl)ÖST , välc 20ö 100
2903 6b 20ö prc, hörnstpl 95
2904 6c DEGERFORS 16-11-77, AB 200
2905 6c Östadkulle 28-3-80, 20ö bra AB 150
2906 6c ÖREBRO 15-2-77, AB 100
2907 7a KALMAR 1-1 (74? 1 DAG) , F 3000 350
2908 7a 24Ö Rödviolett, ...org, tunn fl, PRcentr 250
2909 7a,v 24ö rödviolett KORT FOT PÅ l, GODTAGBART EX, kt lite tunn, f 3000++ 250
2910 7b SKARA 1879, BLÅ stpl + bläckkryss 300
2911 7b MALMÖ 15-7-81, omv prs 125
2912 7b F)ORSMARK 5, välc 24ö 75
2913 7c Ljusdal 27-4-81, 4-block fF2000 225
2914 7c Jönköping 21-3-82, omv röd prs 150
2915 8 RESELE 13-10-78, PRS 100
2916 8b HUDDUNGEBY 5-1-80, PRS, 3,3,4 200
2917 8b Bläckmak 27-2-80, lvht, 30ö 125
2918 8b FÄRILA 19-5-79, AB-PRS 30ö 110
2919 8b 30ö ljusgrön , MALMÖ 11-X-76?, 100
2920 8b2 STH No 2 6-3-77, LYXS, obet. 2 :a stpl 175
2921 8c TORPSHAMMAR 20-4-79, mkt fint par 250
2922 9 OINLÖST i blå färg 125
2923 9b 50ö 4-bl BLÅ st OINLÖST. vackert obj 550
2924 9b MALMÖ 1-4-74, PRS, 3,3,4 200
2925 9c UPSALA 29-8-85, BLÅ AB-PRS 200
2926 9c ÖREBRO 1-8-78, sidv 175
2927 10 BLÅ stpl STH ANK, prakt CENTR 175
2928 10 STH PAKET 2 9-4, pr-lyxc 150
2929 10a välc. stpl -74 150
2930 10a MALMÖ 17-11-75 150
2931 10b STH PAK, OMV PRS, välcentr 250
2932 10b STH pak 8-1-77 200
2933 10b GÖ)TEBORG 19-2-76, rättv. AB 175
2934 10b hörnstpl ...ORG, prc bra 1kr t 14 150
2935 10b STH PAKET 16-12-75, PRS, 2 :a stpl 150
2936 10b NORRKÖPING 30-3 -78? lätt stpl 1 kr 150
2937 10b STH PAK No 2, 5-5-76, FINT AB 110
2938 10b Omv PRs STH 23-10-74 100
2939 10c LEKSAND 18-3-79, färgstarkt Praktex 300
2940 10c STH PAK 25-6-78, PRS, +stpl del. 200
2941 10c FILIP... 30-6, mkt fräsch 175
2942 10c STH paket 3-3-77, prc aB 175
2943 10c WEXIÖ 7-3-77, omv stpl AB 110
2944 10c,v2 1 kr kartong ppr , välc. STH 30-7 250
2945 10v2 KAR... 1kr tjockt kartong ppr 250
2946 11 T-stpl rund ram 100
2947 11a2 STRÖMSTAD 7-2-89, LYX men tunn 250
2948 13g LINDESBERG 25-1-91, 10-BLOCK 225
2949 14 Bläckmak 7-8-80, 6ö på klipp 100
2950 14e GBG PAK EXP 27-4-85, LYXS 200
2951 14g FJÄL 20-2-90, PR-LYXS 100
2952 14g LAXÅ 17-12-90, PR-LYXS 100
2953 15 WÄRDE stpl på 12ö 100
2954 15b GBG PAK EXP 5-1-87, PRS 200
2955 15c 12Ö 4 BLOCK, WÄRDE stpl , fint F 650 150
2956 15c WÄR)DE stpl 12ö pr-lyxc. 100
2957 16 JERFSÖ 26-12-91, 4BLOCK 20ö 200
2958 16 REK stpl, PRs 20Ö 100
2959 16b Violett stpl ...SPEKTIONEN 100
2960 16c ALSEN 29-5-87, LYXS 250
2961 16c KORK T stpl, 20ö, intressant 200
2962 16d SIGILLSTPL ? 200
2963 16d HÖRLE 20-6-1892, PRS 50
2964 17a A(rbr(Å? 2-9-85, LYX centr 450
2965 17a L... 17-3, 24ö grålila, gott ex 2,3,1 250
2966 17a PIT)EÅ 2-2-85, liten tu fl ackert ex 225
2967 17a,v2 FAL(UN) 10-, F 1900+ 250
2968 17b STH 22- , PR-LYXCENTR EX, färgstarkt 100
2969 17,v2 24ö prc kort fotstr på L, stpl 2-1 18.. 75
2970 18 RÄTAN, PR-LYXS 100
2971 18a ALSEN 2-5-80, PRAKTs svår nyans 400
2972 18a BORN 21-9-80, PRS klipp, färgstark 300
2973 18a RAMNÄS 6-8-81, PRS klipp, färgstark 150
2974 18a 30ö mörkt blågrön, bläckmak 100
2975 18c HORNDAL 18-3-91, LYXS PRAKT 300
2976 18c HORNDAL 21-2-90, PR-LYXS 200
2977 18c LÖNNSKOG 17-12-91, PRS 125
2978 18e RÄTTVIK 9-11-86, PR-LYXS 200
2979 18e T STPL inom 6 kantig ram 200
2980 19 T (TAXE) inom sexkantig ram, PR-LYX OBJ 400
2981 19 Kork stpl med Postorn+ R.B inom ram 300
2982 19 GEFLE 16-8-78, PRS,Tidig 200
2983 19 ÅTVIDABERG 17-8-83 125
2984 19bv FALKÖPING 28-12-99, tjockt kartongppr 250
2985 19d PRs Haparanda 16-4-89 125
2986 19d ARVIKA 23-7-90, PRAKT 125
2987 19d BACKE 26-4-88, AB-PR 100
2988 19d STH ank afd staden 7-9-85, LITEN stpl 100
2989 20 vågrätt 4-strip på Tyskt paketklipp från Stralsund stpl Gefle 5-10-81bred marginal 1-10-29 300
2990 20b T STPL inom 6 kantig ram 200
2991 20b UPSALA 10-8-86, AB 100
2992 20b ÖSTERSUND 31-3-81, AB-PR 100
2993 20c HAPARANDA 13-5-84, AB-PR 200


MILITÄRMÄRKEN
2994 1 svart militär stpl STH 200
2995 8 POSTANSTALTEN 1019, 23-11-40, PRS 125