ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

SVERIGE OSTÄMPLAT *

3004 1b (*) 3sk 1-2.4.1 , 3skilling ,signerad Roumet, ser ostämplad ut men har 3 svarta prickar som kan vara stämpelfärgstänk. Det är oklart hur de "stänktes" dit. Säljes med denna beskrivning och avgör själv . Godtagbart till gott ex av ett sällsynt frimärke , en något nött ht. Vackert ex som bör platsa i en ostämplad samling. 5000
3005 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
3006 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
3007 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
3008 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
3009 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
3010 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
3011 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
3012 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
3013 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
3014 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
3015 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
3016 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
3017 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
3018 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
3019 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
3020 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
3021 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
3022 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
3023 7a1 (*) 5ö mörkgrön, PR-LYXc , 1mm riss 500
3024 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
3025 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
3026 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
3027 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
3028 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
3029 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
3030 7c2 * AB ex ,lvht 300
3031 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
3032 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
3033 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
3034 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
3035 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
3036 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
3037 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
3038 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
3039 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
3040 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
3041 8 PRAKTex F 5000 1750
3042 8b * 30ö , AB-PR 150
3043 8c * AB-PR ex 800
3044 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
3045 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
3046 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
3047 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
3048 8d * AB ex , lvht 700
3049 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
3050 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
3051 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
3052 9c3 * AB-PR 500
3053 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
3054 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
3055 9i (*) LYXc, AB 3,5,1, 3600 500
3056 9N1var * 12ö praktc. färgfläck under G, tu fl. 150
3057 10e * 24Ö PRCENTR, tu. fl. F 4500 350
3058 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
3059 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
3060 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
3061 11g *-(*) fräsch 30 ö, mc,tu fl. 250
3062 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
3063 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
3064 11N * AB ,3,3,3 200
3065 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
3066 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
3067 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
3068 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
3069 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
3070 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
3071 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
3072 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
3073 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
3074 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
3075 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
3076 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
3077 12N1 * 50 öre , AB ex 200
3078 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
3079 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
3080 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
3081 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
3082 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
3083 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
3084 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
3085 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
3086 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
3087 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
3088 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
3089 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
3090 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
3091 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
3092 14B * fräscht AB ex 225
3093 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
3094 14Bc1 * AB-PR 250
3095 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
3096 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
3097 14Bg * AB ex 200
3098 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
3099 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
3100 14BN * pr-lyxc 3ö nytryck 200
3101 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
3102 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
3103 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
3104 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
3105 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
3106 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
3107 16N *(*) 20ö Nytryck 1885, LYX 400
3108 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
3109 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
3110 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
3111 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
3112 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
3113 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
3114 19a * 5ö fräscht ex 400
3115 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
3116 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
3117 19b * fint AB ex 800
3118 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
3119 19b (*) 3,4,1, prc 450
3120 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
3121 19d * fräscht AB ex 900
3122 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
3123 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
3124 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
3125 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
3126 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
3127 20d * AB ex, lvht 700
3128 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
3129 20j (*) bra AB centr 600
3130 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
3131 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
3132 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
3133 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
3134 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
3135 20k (*) AB centr F 3000 375
3136 21 * 12ö t 14, Ab 350
3137 21 (*) 3,4,1, prc. 250
3138 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
3139 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
3140 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
3141 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
3142 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
3143 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
3144 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
3145 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
3146 24d (*) 24ö LYX centr. fantastiskt vackert, minimal rispa (förtunning) på baksidan 1400
3147 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3148 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3149 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3150 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3151 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3152 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3153 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3154 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3155 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3156 28h * 3Ö , AB 120
3157 29 * mkt fräscht AB ex 300
3158 29b * fräscht AB ex 300
3159 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3160 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3161 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3162 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3163 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3164 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3165 30k * 5ö AB 225
3166 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3167 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3168 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3169 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3170 31b (*) 6ö 200
3171 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3172 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3173 31e 6ö PRAKTex 600
3174 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3175 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3176 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3177 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3178 31g * 6ö AB F 1300 300
3179 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3180 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3181 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3182 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3183 31j * 6ö fint AB 225
3184 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3185 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3186 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3187 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3188 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3189 32bv5 * AB 100
3190 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3191 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3192 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3193 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3194 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3195 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3196 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3197 33a * LYXc 700
3198 33a * bra AB ex , F 2200 500
3199 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3200 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3201 33b * ab 3,3,3 400
3202 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3203 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3204 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3205 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3206 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3207 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3208 33f * 20ö AB ex 375
3209 33v1 ** TRETIO/20 Fournierförfalskning 2ktt 600
3210 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3211 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3212 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3213 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3214 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3215 34 * 24ö PRAKTEX 200
3216 34 * 24ö AB-PR 175
3217 34gv3 * AB var . färglinje 200
3218 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3219 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3220 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
3221 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3222 39a * Praktex 600
3223 39a fräscht PR centr ex 500
3224 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3225 39b * PRAKT 700
3226 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3227 39c * AB-PR 600
3228 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3229 42 * 4-block bra AB F 960 250
3230 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3231 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3232 43 * AB 150
3233 43c * bra AB ex 150
3234 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3235 44a * prakt 100
3236 44b * 6ö prakt 75
3237 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3238 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3239 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3240 44c * LYX 120
3241 44c * 6ö ph, prakt 90
3242 44cv4 * prakt 150
3243 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3244 45 * PR-LYX 500
3245 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3246 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3247 45b * praktex 500
3248 45b * AB ex centr ned. 150
3249 45c * 10ö med PH, LYX 325
3250 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3251 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3252 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3253 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3254 46 * bra AB ex 250
3255 46a * 20Ö SVÅR NYANS, AB 3,3,4 F 1500 250
3256 47 * pr-lyx centr 500
3257 47 * AB ex 500
3258 47 * 30Ö AB-PR 450
3259 47 * bra AB ex, F 1500 275
3260 47d * 30 ö PH, AB 300
3261 48 * AB ex 300
3262 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3263 48b *(*) vc AB 350
3264 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3265 48e * 50ö bra AB 350
3266 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3267 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3268 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3269 52a * svår nyans 200
3270 52c * prakt 4-block 175
3271 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3272 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3273 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3274 52cv1 * F 700 225
3275 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3276 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3277 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3278 54d prakt 100
3279 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3280 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3281 55 * lyx 150
3282 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3283 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
3284 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
3285 57 * PRAKT 25ö 150
3286 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3287 57c * LYX F 400+50% 200
3288 57c *(*) 25ö prakt 170
3289 57e AB , svår nyans F 900 250
3290 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3291 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3292 57vm2 * AB 175
3293 57vm2 * lyx centr. 175
3294 58 * LYX 225
3295 58 *(*) pr-lyx 225
3296 58 * 30Ö lyx 200
3297 58 * prakt 175
3298 58 * AB-pr 150
3299 58b * LYX 225
3300 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
3301 59d * LYX F 1000+ 250
3302 59d * 50Ö lyx 250
3303 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
3304 60 AB F 1300 * 300
3305 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3306 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
3307 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3308 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
3309 61v4 * 4-block AB F1200 300
3310 61v4 * förskj. siffra 100
3311 65 * LYX, pr F 3000 975
3312 67 * pr-lyx 100
3313 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3314 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
3315 76P Wienerprov 10ö blå tandat marginalex , alltid u.g. (*) , fint ex 500
3316 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3317 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3318 77vm1 * AB-PR 225
3319 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3320 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
3321 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
3322 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3323 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3324 91 50ö , ostpl LYX 300
3325 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3326 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3327 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3328 102v * förskjutet påtryck 300
3329 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3330 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3331 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3332 119 * lyx 250
3333 119 * prakt 5 på 12ö 175
3334 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3335 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3336 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3337 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3338 137v4 * tryckvar. 60
3339 137v4 * tryckvar. 60
3340 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3341 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3342 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3343 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3344 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3345 141bz * bra AB ex F 600 175
3346 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3347 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3348 142Acxz *(*) SUPERB 200
3349 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3350 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3351 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3352 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3353 143Abz * PRAKT 1600
3354 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3355 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3356 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3357 143Cb * LYX 100
3358 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3359 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3360 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3361 144Acc * LYX 125
3362 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
3363 144Ccx * superb 250
3364 144Ccx * PRAKT 175
3365 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3366 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3367 144Ecxz * lyx 400
3368 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3369 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3370 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3371 146Ea * prakt 50
3372 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3373 147 * A2 PPR PRAKT 50
3374 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3375 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3376 148Acxz * 30ö LYX 200
3377 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3378 148C * PRAKcentr. 150
3379 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3380 149Ab * LYX 175
3381 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3382 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3383 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3384 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3385 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3386 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
3387 151C * superb 125
3388 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3389 151Cbz * superb 250
3390 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3391 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3392 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3393 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3394 152Acx * AB F 950 200
3395 153c * prakt , ljus violett 90
3396 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3397 154b * pr-lyxc. 175
3398 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
3399 155bz * 140Ö PR-LYX 200
3400 156a * prakt 35ö typ 1 125
3401 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
3402 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
3403 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
3404 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
3405 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
3406 157 * LYX 175
3407 158 * LYX 40ö typ 1 225
3408 158 *(*) LYX 200
3409 158 * 40ö prakt-lyx 190
3410 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
3411 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 300
3412 160 * 45ö LYX 290
3413 160 * prakt 225
3414 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
3415 160 45 ö typ 1 prakt * 200
3416 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
3417 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
3418 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
3419 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
3420 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
3421 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
3422 163a * 60ö typ 2, LYX 200
3423 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
3424 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
3425 165bz * prakt 90
3426 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
3427 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
3428 165cz * 80ö LYX 100
3429 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
3430 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
3431 166var * plåtspricka 100
3432 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
3433 167a * lyx 90ö 250
3434 167a * prakt 200
3435 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
3436 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
3437 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
3438 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
3439 167c * skifferblå, bra AB 250
3440 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
3441 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
3442 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
3443 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
3444 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
3445 176C * AB 4-block, F 900 200
3446 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
3447 177C * prakt 90
3448 177Ca * lyx 125
3449 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
3450 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
3451 184 *(*) 25ö orange superb 200
3452 186a * 30ö brun LYX 125
3453 186avar * extra högt märke 100
3454 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
3455 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
3456 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
3457 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
3458 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
3459 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
3460 189a * prakt, A1 175
3461 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
3462 189b * A2ppr, prakt 175
3463 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
3464 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
3465 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
3466 192a *(*) prakt 175
3467 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
3468 195 * LYX 45
3469 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
3470 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
3471 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
3472 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
3473 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
3474 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3475 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
3476 199 * LYX 4-block 200
3477 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
3478 201 * 30ö högsta LYX 110
3479 201b * LYX grönblå 375
3480 201b * 30ö grönblå praktex 300
3481 203 * 40 ö Kongress LYX 150
3482 203 * LYX 40 öre 140
3483 204 * pr-lyx 140
3484 205 * prakt 50ö 175
3485 206 * 60 öre LYXc. 200
3486 207 * 80ö LYX 200
3487 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
3488 208 * 1 KR PR-LYX 325
3489 208 * 1 KR lyx 300
3490 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
3491 209 * bra AB ex 550
3492 210 * 5kr Kongress, PR 1100
3493 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
3494 210 * bra AB ex 900
3495 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
3496 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
3497 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
3498 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
3499 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
3500 212cx * LYX 100
3501 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3502 214 * pr-lyx 100
3503 215 * Superb 25ö 150
3504 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
3505 216 * 30ö LYX 125
3506 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
3507 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
3508 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
3509 218 * LYX 175
3510 218 * 40 ö , LYX 100
3511 220 * 50ö UPU , LYX 175
3512 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
3513 221 * 60 ö , prakt 200
3514 221 *(*) 60ö LYX 200
3515 221 * 60ö , PR-LYX 175
3516 222 * 80ö , LYX 175
3517 223 * LYX 375
3518 223 * 1 kr 1924, prakt 275
3519 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
3520 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
3521 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
3522 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
3523 224 * prakt centr 350
3524 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
3525 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
3526 225 * 5KR, LYX 1000
3527 225 * Pr-lyxc. 900
3528 225 * 5KR UPU lyx 800
3529 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
3530 225 * 5KR , PRAKT 700
3531 225 * AB-PRc. 600
3532 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
3533 233a * 5kr slottet LYX 425
3534 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
3535 233b * prakt 700
3536 233b * AB , F 1700 500
3537 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
3538 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
3539 238 * prakt 100
3540 246-57 * prakt serie 250
3541 246-57 * kpl mkt bra serie 200
3542 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
3543 266BC * LYX 4-block 200
3544 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
3545 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
3546 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
3547 267BC CB, * 2 st 4-block 350
3548 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
3549 267CB * LYXpar 125
3550 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
3551 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
3552 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
3553 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
3554 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
3555 320B2 LYX F 440 100
3556 321BC+ CB * Linné 2 par 300
3557 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
3558 321BC * 15l Linné bra par 150
3559 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
3560 321bc,cb * 2 par Linné 300
3561 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
3562 321CB * Linné 4+3s par 150
3563 324BC * prakt 150
3564 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
3565 324CB * prakt 4- block 250
3566 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
3567 332C * PRAKT 75
3568 332CB * 5kr slottet fint par 350
3569 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3570 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
3571 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
3572 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
3573 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
3574 1b 4-bl AB F 2500 400
3575 1b * Lyxcentr 250
3576 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
3577 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
3578 3 * helfräscht AB ex 300
3579 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
3580 3a * 5 ö , PRAKT 325
3581 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
3582 3c * 5Ö PRAKT 300
3583 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
3584 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
3585 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
3586 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
3587 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
3588 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
3589 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
3590 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
3591 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
3592 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
3593 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
3594 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
3595 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
3596 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
3597 4f * mkt fräscht AB ex 650
3598 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
3599 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
3600 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
3601 4g * AB ex ,lvht 300
3602 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
3603 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
3604 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
3605 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
3606 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
3607 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
3608 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
3609 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
3610 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
3611 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
3612 7v1 *(*) 24ö OTANDAT fräscht ex, AB, F 6500 1600
3613 8 * 30ö PRAKT 1000
3614 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
3615 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
3616 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
3617 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
3618 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
3619 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
3620 15b * pr-lyx 120
3621 15b * PRAKT 6ö F 300 100
3622 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
3623 16A * 10ö typ1 , LYX 300
3624 17 *(*) prakt F 550 200
3625 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
3626 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
3627 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
3628 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
3629 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
3630 18b * 20ö fint ab ex 400
3631 18e * 20ö AB-PR 400
3632 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
3633 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
3634 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
3635 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
3636 18g * 20ö PR-LYX 700
3637 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
3638 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
3639 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
3640 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
3641 19 * 20ö LYX CENTR 30
3642 19c * 20ö LYX 40
3643 20c * 24ö Prakt, F 800 225
3644 20d * 24ö gul praktex 200
3645 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
3646 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
3647 20v2 * var. skadat i 225
3648 21 * 30ö LYX CENTR 80
3649 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
3650 22A * prc fräscht ex 300
3651 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
3652 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
3653 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
3654 22Ag * helfräscht AB 300
3655 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
3656 22Av2 * AB 350
3657 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
3658 25 * starkt spegeltryck 125
3659 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
3660 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
3661 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
3662 25v3 * "ÖKE" AB 75
3663 25v4 * F 150 75
3664 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
3665 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
3666 26av3 *(*) AB , I = 2 prickar, 300 100
3667 26av3 * i = två prickar, AB 90
3668 26b,v3 * 10/24ö, 4-BL pos1 v3 LYXc, AB-PR,820 175
3669 26b,var * 2 ex båda brott på V i SVerige, AB 125
3670 26b,var * 10/24ö, brott på o i tio, PR 100
3671 26v3 * AB F 300+ 100
3672 26v3 *(*) i = 2 prickar, PRAKT , F 400++ 100
3673 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
3674 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
3675 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
3676 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
3677 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
3678 46 * 8 ö linjer, prakt 65
3679 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
3680 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
3681 1 * prakt 200
3682 1 * 1Ö bra AB 110
3683 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
3684 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
3685 1v * pr-lyx 250
3686 1v * prakt ex F 650 200
3687 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
3688 2 * 3 Ö LYX 400
3689 2 *(*) pr-lyx ex 250
3690 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
3691 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
3692 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
3693 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
3694 2v * prakt 250
3695 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
3696 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
3697 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
3698 3 * pr-lyx 225
3699 3 * prakt ex 5ö t 14 175
3700 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
3701 3a * 5ö brun, PRAKT 225
3702 3a * 5ö AB-PR 200
3703 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
3704 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
3705 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
3706 4c * 6ö AB-PR 300
3707 4c * 6ö orange AB 300
3708 5 * LYX 100
3709 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
3710 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
3711 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3712 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
3713 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
3714 6b * 20Ö PRAKT 250
3715 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
3716 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
3717 6c * PRAKTex 225
3718 6c * prakt 225
3719 6d * LYX 400
3720 7 * prakt 225
3721 7 * 24ö grå AB 125
3722 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
3723 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
3724 7b * 24Ö AB 110
3725 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
3726 7c * 24ö PR-LYX 350
3727 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
3728 7cv *(*) pr , F750 200
3729 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
3730 8 pr-lyx 200
3731 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
3732 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
3733 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
3734 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
3735 9 * 50Ö ab-pr 400
3736 9 (*) 50 Ö LYX CENTRERAT 250
3737 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
3738 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
3739 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
3740 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
3741 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
3742 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
3743 10 (*) LYX centr , tunn 250
3744 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
3745 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
3746 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
3747 11var * felperforerat. 100
3748 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
3749 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
3750 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
3751 17 * LYX 24Ö 125
3752 17a * 24ö gråviolett praktex 500
3753 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
3754 17av2 * AB ex F 1000+ 275
3755 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
3756 17b * 24ö blålila, LYX 125
3757 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
3758 17c * 24Ö LYX 200
3759 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
3760 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
3761 18a * AB, mörk fin färg 125
3762 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
3763 20 * 1KR LYX 300
3764 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
3765 20 * AB-PR 100
3766 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
3767 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
3768 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
3769 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
3770 1 * Flyg 1912, PRAKT 100