ObjNr catno Beskrivning Startprice


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

1
Inlämningskvitto för SLUTEN REKOMMENDATION BREV 2 LODS VIKT 14 maj 1856 ,från OSCARSHAMN till KALMAR. 1000
2
B stämpel typ 5 på brev med fullständigt innehåll daterat 1704 och med helt sigill 1000
3
Exceptional cover from "GREIFSWALD 15 JULI" to PORTUGAL 1822, with HAMBURG transit pmk and arr. pmk LISBOA. SUPERB COVER. (full text can be read) 1000
4
72 (ÖRE)LÖSEN STPL på brev från BARCELONA 30OCT 1861, röd stpl ESPAGNE2 NOV 61, till STOCKHOLM .PR-LYXOBJ OVANLIGT FRÅN SPANIEN. 700
5
12ÖRE 11-9-1858 ,STOCKHOLM LÖSEN STPL TYP 3, AB-PR 600
6
Inlämninskvitto för REKOMMENDERAT BREV 7 aug 1840,från Stockholm till Uppsala med innehåll226:Riksdalrar och 32 sk Bco. 500
7
LÖSEN frrån NEWPORT-MON SP 19 1864 över London till BURGSVIK GOTLAND, , flera Hamburg stpl, lösen not 108 öre. UTST monterat. 500
8
Lösen :CIRKULÄR 17 aug 1824, angående "från Hamburg till Post-Contoiren här i Riket anlände med förskjutne Skillingar belagde bref, ..." 300
9
CIRKULÄR 14 APRIL 1810, angående fribrev "att korrespondera med Medisinska Sällskapet" Intressant 250
10
Ofrankerat brev från Stockholm 6-9-61 till FREANKRIKE med lösen stpl "20" (decimen), flera stämplar 250
11
STOCKHOLM FRIBREV 13-11-32, 4 KANT TYP, TYP 1 (1830-33) , KARTERING NR 5, PR 200
12
STOCKHOLM FRIBREV 23-4-57, CIRKEL, BLÅ PR-LYX 100
13 Borg BORGHOLM RAK stpl mycket fint F 3500 1100
14
NORMALSTPL 2, Stockholm bandea typ 2, lite slarvigt öppnat med riss i kuvert nedtill, intressant vattenmärkt papper, daterat 28 juli 1725 400RAKSTÄMPLAR , N.st4

15
STOCKHOLM TYP 17, daterat 1827, innehåll ,RAKSTPL, PRS 500
16
WARBERG RAKSTPL, PR-LYXSs 300
17
SKÖFDE ,RAKSTPL, LYXSs 275
18
HERNÖSAND, RAKSTPL, LYXs 250
19
MALMÖ , RAKSTPL, PRAKTs 150
20
GÖTHEBORG, RAKSTPL, PRS, rek 100
21
WESTERÅS RAKSTPL, PR-LYXSs 100
22
ÖREBRO RAKSTPL, PR-LYXSs 80
23
UPSALA RAKSTPL, PR-LYXSs 75
24
MARIESTAD , RAKSTPL, PRAKTs 60
25 BJÄ-4K BJÄSTA 27-4-54, PR-LYX 4-K stpl 125
26 MAL MALMÖ, till FALKENBERG ,1827 110
27 SOL-4-K SOLLEFTEÅ 27-11-44, PRAKT 4-KANTS 200
28 UDDE UDDEVALLA 100
29 WEN WENERSBORG 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
30
NYKÖPING FRIBREV 23-4-57,, kart nr 9, ½ CIRKEL , LYX 200
31
NYKÖPING FRIBREV ,, kart nr 1, ½ CIRKEL , LYX 125
32 RakNyk NYKÖPING rakstpl, LYX 200BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

33 BågCAL CALMAR TYP1 29-9-31, LYX 350
34 BågGEF GEFLE TYP1 22-1-32, PR-LYX 600
35 BågHED HEDEMORA TYP1 17-1-46, LYX 150
36 BågLAN LANSCRONA 26-1-36, PR-LYXS 250
37 BågLIN LINKÖPING 28-9-31, LYX OBJ 350
38 BågLIN LINKÖPING , TYP 1 , LYXS 250
39 BågLUN LUND 21-7-36,TYP 2 kart nr 10 LYX 225
40 BågLUN LUND 11-9-34,TYP 2 kart nr 9 PRAKT 175
41 BågsGöt GÖTEBORG 12-10-36, PRAKT 140
42 BågSKA SKARA 10-2-,TYP 2 kart nr 2 , utan årtal 100
43 BågsSto BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
44 BågSTO STOCKHOLM 20-8-44 TYP 11, kart nr 4 , till ÅBO , PR-LYX 200
45 BågsWes WESTERÅS 5-10-41, PR 75
46 BågUDD UDDEVALLA 3-11 -35, TYP 2, AB 100
47 BågWES WESTERÅS 4-6-42 TYP 3, REK, PR. sigill med del av snöre 125
48 BågWES WESTERÅS 15-3-34, PRS 75
49 BågWIS WISBY TYP 1 28-6-32, LYXS 350
50 BågÅBY ÅBY 3-5-35, TYP PR-LYXS 750
51 BågÖST ÖSTERSUND 2-10-40, TYP 2. P-LYXs 150
52 GÖT GÖTEBORG 5-12-31 TYP 1, ab F 500 125
53 GÖT GÖTEBORG 17-10-51 , AB-PR F 500 75
54 SKA SKARA -4-55 60
55 WAR WARBERG 21-5-36, PR 200FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

56 4-karb ARBOGA 9-2-58, PR-LYXS 100
57 4-KBOR BORÅS 7-8-45, TYP 3, PRAKT 125
58 4-KCAR CARLSTAD 1-6-48, PRS 75
59 4-KENK ENKÖPING 29-11-45, typ 1, LYX 300
60 4-KGAG GAGNEF 15-11-48, TYP2 ,LYX 200
61 4-KGAG GAGNEF 3-7-58, TYP1 ,LYX 100
62 4-KJÖN JÖNKÖPING TYP 5 60
63 4-KKÖP KÖPING 23-2-49, PRS 60
64 4-KLIN LINKÖPING 28-6-37, typ1, LYX 150
65 4-KMAL MALUNG 2-10-57, LYXS 200
66 4-KNOR NORRKÖPING 24-8-44, PR-LYXS 60
67 4-KRAM RAMUNDEBODA 21-10-49, PRS 150
68 4-KSIG SIGTUNA 14-3-49, typ 2, PR-LYX OBJ 400
69 4-Kstr STRENGNÄS 28-11-38, LYX 300
70 4-KTIE TIELLMO 2-10-42, PR-LYX 150
71 4-KUPS UPSALA 17-9-37, PR 75
72 4-KWEN WENERSBORG 15-9-46.,svåra typ 4, PRAKT, F 2000+ 1000
73 4k-Carls Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
74 4k-Chri Christianst.22-4?-48 50
75 CAL CALMAR 1-6-43, LYX 250
76 car CARLSBORG 6-4-55, AB-PR 60
77 MAR MARSTRAND 24-4-43, AB-PR 75
78 NYK NYKÖPING 5-8-52, PR 75
79 WAR WARBERG 29-1-42, PÅ BAKSIDAN 150
80 öre ÖREBRO 2-6-55, PRAKT 75


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
81 STO STOCKHOLM 17 st 1840-54, varav 7 blå 1840 150
82
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2000


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
83 bke 10ö bke FRA SVERIGE M på 10ö till Bremen, sidostpl K OMB 5 15-1-92, Bremen 16-1. PRAKT 200
84 2b UPSALA 28-7-56, 4-k stpl .Intyg HOW och Sjöman gott objekt. 500
85 2e ARBOGA 24-2-57, PRAKT 4-K stpl 1000
86 2e STH 3-1-56, PRS fräscht brev 650
87 2e STH 2-12-56, innehåll, fräscht, ab-prs 600
88 2h1 ARBOGA 23-10-57, PR-LYXS 4-K STPL 1600
89 2l STH 2-4-58, vackert brev. 500
90 3a1,4f 6 skill grå i par samt 8 skill matt gulorange på brev till St.Petersburg, Ryssland.stämplat STOCKHOLM 16.6.1857. Ett arkivveck genom 8 skilling. F 100000 Mycket sällsynt till Ryssland, FAntastiskt vackert. Intyg HOW mycket gott ex. 50000
91 4f STH 12-10-57, vackert dubbelporto brev till NORGE ovanlig anteckning "Embr" Intyg Obe inga defekter rent och fräscht gott objekt 2,1,2. F 37000, sällsynt 8000
92 7,16e 14Bdv2, HÖGINTREESANT DUBBELANVÄNT BREV, först frankerat med 12 öre vapen och sänt från NYKÖPING 12-1-70 till EKESJÖ, därefter har man använt sama omslag och skickat till Finland med 3+5+20ö "via Ålandshaf" stpl EKSJÖ 28-1-70. Ytterst sällsynt med dubbelanvänt kuvert till utlandet. Brev raritet. UTST OBJ. 5000
93 7b2,11e2, 14Bd , 38öre porto till Holland 5+30+3ö Stockholm 3-9-68, Franco inom oval ram, transitstpl Södra St: Banan 4-9-68 och röd ankstpl Amsterdam 6 Sept 68 . Proveniance " Lauson H. Stone" ,såld 1990 på Göta då Stone sålde samlingen. Endast 2 kända med denna portosats. 15000
94 7c2 7c2, 9c3 3x5+2x12 öre på intressant underfrankerat brev till Ryssland. Notering ”i breflåda” och stämplar OTILLR:FRANCO, m.fl. Sänt från STOCKHOLM 27.12.1871 via Pruessen till St. Petersburg. Tre ex. med bortklippta tänder innan frankeringen, samt ett märke vikt runt kuvertet. 6000
95 7c2,9b3 ,10f2 5+12+24ö till ITALIEN via Nordtyskland . transit och ank stpl . Bra kval . Intyg Witschi " sauber und frisch erhalten." 10000
96 7d,9c2 STOCKHOLM 19-4-66, 5ö och 3x 12ö som 40ö porto (1 ö överfrankerat) till Waldenburg in SCHLESIEN , PREUSSEN. FRANCO stpl, blå Stralsund 22 4 IIr Berlin, AUSG 23-.
UNIKT OBJEKT
2500
97 7d,9c2 5ö+ 12ö på 17ö brev till Danmark från GÖTEBORG 13-8-66, 5ö är något def 550
98 7f,21e Nederländerna. 5+2x12 öre på UNIKT BLAND -underfrankerat och intressant brev med stämpel FRANCO
som visar att brevet sänts från STOCKHOLM 8.6.1873 och hanterats som fullt betalt, utan
att lösenbeläggas. Ankomststämplat PURMEREND. Tandningen med små anmärkningar (en 12ö 3ktt). 30Ö ÄR HÖGSTA KÄNDA PORTO för brev till HOLLAND 1873-75 under tidiga ringtyp T 14 perioden. RARITET och UTSTÄLLNINGSOBJEKT. ENDA KÄNDA BALANDFRANKATUR TILL HOLLAND.
20000
99 8d, 8d, 9d3, 14Be 2x3ö+9ö+2x12 öre =39öre, läcker UNIK kombination( på 3 öre underfrankerat brev , sänt utan anmärkning), Stämplat
PKXP Nr 1 19.12.1871
till MONTPELLIER 25.DEC.71. Stämplar FRANCO och lila PD, m.fl. Intyg HOW en del nötta tänder, 2-3, (3,3,3,4) (2,3,3,3,3) 2-3 (1991). Ex. BURRUS. Ex Stone. Värderades högt på den tiden!
12000
100 8d 2st 9ö med DANSKA RING stpl nr 1, hö 9ö 2 st 1mm riss, Intyg HOW mycket gott objekt 3(5,5) (3,3) 3 färgstarka märken. F 45000 + utländska stämplar 10000
101 8d,10g1 12f1 STOCKHOM 16-5-65, 9+24+50ö =83ö , 48ö 4-dubelt porto +35 ör REK avgift. Intyg HOW gott objekt 2(3,4,4) 1,2,3) 2 några ktt, 50ö riss i kanten och kht. Facit enda kända med denna portosats, F 22.000 Bra UTST. OBJ. 10000
102 8d,12, 7b,d 2x9ö+50ö+2x5ö= 78 öre som dubbelt ASSporto ( 74ö) , Unik kombination och extremt sälsynt med 2 9öre på sama brev i kombination. 5ö är i två nyanser och kanske har man hoppats att 73ö skulle räcka men tvingats istället betala 4 ö extra i brist på mindre valörer, därav 2 olika nyanser? Intressant utställnings objekt. 10000
103 8d,16b1 Stockholm 17-8-67, par 20ö Lejon och 9 ö vapen på 49 ö brev till HOLLAND, Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,3,3)(4,4,4)4 , litet riss på höger 20ö. Fint Utställningsobjekt. 7500
104 8d,16b2 9 öre och 20 öre Lejon i par (1 ex tandfel) på ett synnerligen vackert brevomslag 49ö till
Schweiz från STOCKHOLM 22.9.68, transit- och ankomststplr. Intyg HOW: PRAKTOBJEKT!
20000
105 9 DANSK NRS 1, FRA SVERRIG 8-2-72, KPHMN KB 8-2 , 2st köpenhamn stplpåbaksidan. PRAKT obj. 2000
106 9 Falun 20-5-69,prs, EMB. BREF 600
107 9 WESTANFORS 24-6-70, PRS,2 st sido stpl STJERNVIK 24, 25-6-70. fint. 400
108 9 TORP 6-8-70, AB-PR 300
109 9a AVESTA 23-8-58, 4-K stpl sidostpl PR 300
110 9a2 STH 16-7-58, 16 DAG,PRS märke (kht) 300
111 9a2,var STH 5-8-59, TRYCK VAR övre vä hörn, 2 dubbeltänder 175
112 9b-c3 TJELLMO 8-1-67, AB-PR REGISTRERAS BREV karteringssiffra 4 650
113 9b1 STH 9-8-58, AB 12ö mörkblå 1858, svår 225
114 9b2 12ö LYXstpl SKÖFDE 14-5-66, vht 200
115 9b2 STH 20-1-65, PRAKTBREV 100
116 9b3 PKXP NR 3 27-4-69, PR.LYX omv märke fin mörkblå färg 100
117 9c1 LIDKÖPING 10-12-60, 4-K stpl, PRAKT 500
118 9c1 STH 14-9-60, PR-LYXS 150
119 9c1 STH 22-7-59, VACKERT 75
120 9c2 Par 12ö= 24ö till NORGE ,stpl STH HALSBERG 14-7-65, PRAKTobj 700
121 9c2 SÖDERHAMN 30-7-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 175
122 9c2 CARLSTAD 27-7-65, Vackert, "retur Upsala", anteckning"Afhemtas af egaren personligen." 100
123 9c2,var STH 8-7-64, AB-PR, färgfyllt L 150
124 9c2,var STH 10-3-65, PRAKT, dubbeltand 100
125 9c3, 9c3, 11e2, 14Bf Brev frankerat med 30 öre och 2×12 öre samt 3 öre Liggande lejon, stämplat PKXP N:r 1 28.8.1871. Sänt till USA via Nordtyskland, Belgien och England. Brevet är eventuellt överfrankerat med 3 öre, till synes utan orsak. Mycket vackert kuvert från Hotell Rydberg. Intyg Obe: mycket gott till praktobjekt. 12000
126 9c3 12 öre på 5 öre underfrankerat brev, stämplat W.S.B 3.10.1866, sänt till Helsingör. Stämpel OTILLR:FRANCO, samt lösennotering ”7” sk, för 25 öre med avdrag för betalt porto. 5000
127 9c3 12ö NORRKÖPING 19-1-68, på postanvisningsbrev om 48 Riksdalrar.. Mycket gott -prakt utseende 2800
128 9c3 FRA SVERRIG, PRAKT 12ö med bara Dansk stpl till Köpenhamn anks 27-4 2000
129 9c3 3st 12ö som 36ö porto t. England PRAKT stpl MALMÖ 16-4-71 1250
130 9c3 12ö med Nrs 1 och sido stpl Fra Sverrig , båtbrev från Malmö till Köpenhamn. Dekorativt. 1200
131 9c3 HORNDAL 7-2-70, lyxs superbt brev stämpel 400 + 3x för brev +LYX, LYX 1000
132 9c3 12 öre vapen , LYXst. WADSTENA 11.7.67 500
133 9c3 REGISTRERAS, I BLÄCK PÅ PRS brev ENGELHOLM 16-1-69 500
134 9c3 MALUNG 21-9-69, LYXs brev 400
135 9c3 12ö till NORGE, Wexiö 16-12-69 250
136 9c3 WINGÅKER 8-1-67, LYXS 200
137 9c3 12ö, SKARA 10-4-71, PR-LYXs 150
138 9c3,var GBG 10-12-67, LYXS, variant stor färgläck efter ÖRE 300
139 9c3,var SÖDERHAMN 7-6-67, PRAKT, litet skruvavtryck 150
140 9c3,14Bc2 Finland. BREVRARITET! 2x3+2x12 öre på 15 öre underfrankerat brev , det skulle vara det sällsynta 45ö portot (HÖGSTA KÄNDA PORTOSATS EFTER 1868) via Tyskland känt i endast 1ex, sänt från STOCKHOLM 30.11.1870 till Helsingfors, med notering ”i breflåda” och ”via Petersburg”. Stämplar bl.a.OTILLR:FRANCO,
UNZUREICHEND FRANKIRT, WAMDRUP FLENSBURG, samt ankomststämplat ANK 7.12.
Notering ”3¼” Sgr i tillgodoräknat porto. Intyg HOW en 12 öre med felande tänder, 3 3, (3,3,4,4) 3 (1995).
15000
141 9c3,14Bd 12ö 2st och 3ö 2st som UNIK KOMBINATION AV 30ö REK porto, vackert prs BJÖRNLUNDA 8-2-71. Brev med innehåll och sigill på baksidan. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 5000
142 9d1 SÖDERHAMN 26-6-59 , LYXs, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 500
143 9d1 SÖDERHAMN 19-6-59, LYXstämpel ,PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN , enligt anteckning i brevet 350
144 9d1 SÖDERHAMN 6-8-65 , prakts, PER ÅNGFARTYG SÖDERHAMN, enligt anteckning i brevet 200
145 9d1 STH 19-10-60, praktbrev typisk ljusblå 200
146 9d1 STH 21-12-60, AB-PR fin färg 75
147 9d1,c1 6st fina brev 4 med PRAKT LYX STPL , 4st tidiga stpl 1859-60, fin lot 250
148 9d2 SÖDERHAMN 30-9-65, PER ÅNGFARTYG LOUISE enligt anteckning i brevet 200
149 9d3 Finland. 12 öre på 16 öre underfrankerat brevomslag, sänt från STOCKHOLM 15.11.1871 till Björneborg. Stämpel OTILLR:FRANCO samt lösennotering ”33 p”. Porto 40 p, plus straffavgift
10 p, med tillgodoräkning av 12 öre = 17 p., AB-PRAKT OBJEKT
3500
150 9d3 GAGNEF 9-3-67 på REK brevframsida med 5st 12ö vapen 3 dubbelt porto 36ö och rekavgift 24ö. Intyg HOW mycket gott objekt 3(333x4) 3-4-,3. UNIKT OBJEKT ej noterat i Facit., UTST. OBJ. 3500
151 9d3,var STH 19-5-68, PRS. skruvavtryck 100
152 9d3,10d2 2x12ö+2x24ö=72ö i UNIK KOMBINATION på brevframsida till LONDON , stpl STH 26-11-70, Intyg HOW mycket gott objekt 3 (4x3) (3,3x4),3 . 3500
153 9e2 RÅDA 10-12-63, ab-PR 125
154 9f1 LYSEKIL 20-1-61, AB-PR BREV MED SVÅR NYANS, nyansintyg HOW 1000
155 9f2 STH 23-11-60, VACKERT BREV 500
156 9g 2ex på brev med STH ankomstst. 12 aug 61 300
157 9h extremt Färgfriskt ,stpl Westervik 18-1-62,ab-pr 300
158 9h1 STH 1-7-62, PRAKTBREV ultramarin 200
159 9i GBG 20-10-62, PRAKTEX PÅ BREV 150
160 9i ab Westervik 31-1-62 125
161 9i,var SÖDERHAMN 14-7-62, LYXs, stor blå tryckfläck under G, NÄRA LYXBREV 500
162 9j AB-pr stpl Fahlun 20-7-62 färgstarkt ex, intressant med anteckning EMB.bref 950
163 9j AB-PR brev NYKÖPING 20-10-61, hög färgstyrka 500
164 9k STOCKHOLM 7-8-62, PRAKT BREV, ett av de vackraste bevarade med denna svåra nyans 4000
165 9k ARVIKA 11-5-62, tidigast kända ? användning på brev av denna nyans?, , 2st ( största kända antal på brev?) av svåra k nyansen i olika färgstyrkor på brev till Norge. Intyg E.H: felfritt 2-3-3,4,2,2-3 gott-mycket gott objekt. UTST. OBJ! 3000
166 9k STH 7-7-62, AB-PR 900
167 9k Smedjebacken 17-5-62, prs, ngt rufft 750
168 9k,v14 STH 13-6-62, VAR REPAN på Brev 1600
169 9l GEFLE 26-4-63, LYXS omv märke, extremt färgstarkt 100
170 9m 12öre vapen använt SISTA DAG Pkxp N:2 30-6-72, och med sidostpl dito 1-7-1872 ( första dag för Ringtypsmärkena). Ett bra Utställningsobjekt !!! 4000
171 9m GEFLE 9-8-72, PRAKT 100
172 10 Brev till SKIEN NORGE st GBG 24-10-60 1000
173 10,9 36ö vapenbrev till England , Malmö 21.6.1870 800
174 10a Brevdel av ass för 50.000 kr frank med 10st 1kr, 2st 20ö och 24ö = 10,64 som var korrekt porto enligt notering. Delvis klippt genom kantmärken men högintressant dokumentation. F för de hela märkena ca 4000 500
175 10b STH 13-1-59 3 STRIP 24ö praktfullt brev till BAYERN , "via DANMARK" FLERA STÄMPLAR. UNDERBART UTST. OBJ. 7000
176 10d1 6-BLOCK + singel på Rek brev rättvända FUNÄSDALEN 15-4-61, högsta kända porto för rek denna period 168öre men ett märke saknas. 6-BLOCK ÄR STÖRSTA KÄNDA BLOCKENHET AV 1855 ÅRS perf. RARITET trots några ktt, och ett avtrubbat hörn., obet reva i brevet. UNIKT UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 20000
177 10d1 4x24ö i 2 vertikala par = 96ö 8-dubbelt porto . Mycket sällsynt objekt Stockholm 20-8-65 till Uppsala. En 24ö kht.Mycket gott obj. 9000
178 10d1 3-STRIP 24ö = 72ö porto till FRANKRIKE GBG 5-10-67, P.D inom ram, Suede Erquelines och 4 stämplar på baksidan. Sällsynt brev. Mycket gott objekt.. 2200
179 10d2 24ö STH 3-1-70, svart sorgekant brev 450
180 10d2,11e2 UNIKT DUBBELPORTOBREV 108 öre till ITALIEN , 2X24ö OCH 2X 30ö stpl STH 18-2-68, Franco stpl, P.P. och ank stpl ROMA.INTYG NILS SVENSSON Gott objekt, Lätt skadade frankering. ENDA KÄNDA. UTST OBJ. 14000
181 10d2,14Be 24+3ö=27ö til Lübeck , Stockholm 21-12-69, ankstpl på baksid. Very Fine 750
182 10e EMB.BREV, STH 31-12-61 TILL SKARA. not Embbr no 363. Ovanligt med tjänste brev på Vapen24ö. 600
183 10f1 rv stpl LINKÖPING 20-12-62, svår nyans F1500 500
184 10g1 ÅHRE 2-11-65 lyx 4-k stpl , LYXEXEMPALAR AV 24 Ö vapen 5,5,5, på brev till Norge. Intyg HOW 5,5,5,5 . LYXBREV. EN SAGOLIK PÄRLA! Lyx ex på LYX brev med 4-k stpl vet jag inte om jag sett innan detta brev. 20000
185 10g1 STH 10-4-65 3X24Ö VAPEN 72Ö TILL VERDEN TYSKLAND, men pga. färdvägen så skulle porto kunnat vara 63ö men det visste nog inte postmästaren Intressant. Intyg HOW PRAKT OBJEKT 4,(4,5,5), 4 ,3 5000
186 10g1 3strip 24ö på brev till HOLLAND , STH 15-6-64, lätt rengjort, uppfräschat. Intyg HOW gott objekt 2.3.3.3. F 12000 2750
187 10h1 2x24 öre på beskuret brevkuvert stämplat SÖDRA ST.BANAN 14.5.1866, PD, 30, B, FRANSK LÖSENSTPL 30? dekorativt objekt med alla sina stämplar.Intyg HOW, högra märket med riss, 2 (4,4) (3,3) 2 (1991). 1500
188 10h2 3x 24ö = 72ö dubbelt porto till London STH 11-10-71, franco inom ram, röd London stpl. Sällsynt brev 3000
189 10h2,14Be 24+3ö(hörnskada) =27ö OLDENBURG, GBG 26-3-70, transit, ank stpl på baksid. 475
190 11d2 11d2, 14Bc2 Schweiz. Vackert brev stämplat STOCKHOLM
25.12.1867 frankerat med 2×30 öre Vapentyp samt 3×3 öre Liggande lejon, totalt 69 öre. Portot var 68 öre via Nordtyskland till Schweiz under dennaperiod. F 40000 för korrekt frankering. IntygObe: mycket gott–praktobjekt. Vackert
utställningsobjekt!
18000
191 11d2 30ö singel till Holland , stpl Göteborg 1-8-1871, intyg HOW 4,3,4,4 PRAKTobj. 2000
192 11e1 11e1, 14Bc1 DUBBELANVÄNT Brev frankerat med två 30 öre Vapentyp
samt 3 öre Liggande lejon, stämplat STOCKHOLM 16.6.1866, sänt via Preussen till Riga. Denna befordringsväg är ovanlig, men korrekt porto var 59 öre – varför denna överfrankering kommit till är oklart. F minst 40000 för korrekt frankerade brev som gått denna rutt. Intyg HOW: Mycket gott objekt.
BAKSIDAN ANVÄNT MED RYSKA MÄRKEN (ett ex saknas. ) sänt till Sachsen 22-8-67. Verkligen Unikt objekt!
10000
193 11e1 EKSJÖ 25-6-67, PR-LYXS BREV , ANK 29-6, på baksidan 4-k stpl STH 27 Jun 67. 900
194 11e2 11e2 Ryssland. Brevomslag frankerat med par av 30 öre Vapentyp stämplat STOCKHOLM 25.6.1868 sänt via Tyskland till Riga, överfrankerat med 1 öre för denna rutt men troligen avsett att gå direkt (till 30.6.1868 var direktportot 60 öre innan det sänktes till 38 öre). Facit för korrekt frankerade brev minst 40000. Denna befordringsväg är sällsynt. F för brev via Finland är 12000. 8000
195 11e2,14B c2, 30ö i par + 3ö =63ö t. FRANKRIKE. sTPL sTOCKHOLM 3-1-68. Intyg HOW 3 (2,3,3) (3,4,4), Mkt vackert obj. 2400
196 11e2,14Bd STH 28-4-71 underbart brev till SPANIEN frankerat med 3strip av 30ö vapen och 3-strip 3ö lejon (hö ex litet riss, ktt) Intyg HOW 3(3x4,3x3) 6x3, 3 mycket gott objekt av en sällsynt portosats känd i 2 ex. Underbart Utställningsobjekt! 20000
197 11e2,9d3, 14Be, 30ö+12ö+3ö = 45 ö till LONDON, via Danmark. SÄLLSYNT KOMBINATION OCH PRAKTKVALITET. Udersökt av HOW " äkta inga defekter eller rep." 4000
198 11f,14Bd ,14Bf mycket gott obj med 30öre vapen, 2st 3öre lejon i olika nyanser stpl Helsingborg 18-2-72 till ENGLAND transitst 229, ank st 4000
199 11f,14Bg LAHOLM 28-2-72, 3X3Ö+30Ö (några nötta tänder pga. placering) PÅ 45Ö PORTO BREV TILL AMERIKA Intyg HOW 2(4x3) (3x3)2 . STJÄRNMÄRKT I Facit 15000
200 14Bh PRs STH 4-tur 23-9, Felperforerat 2 märkesbilder 250
201 16a 2st 20ö på 40ö brev STH 27-9-67 till TYSKLAND. Intyg Mycket gott ex 3,3,3-4 1500
202 16b1 STH 11-4-66, PAR 20Ö PÅ BREV TILL TYSKLAND stpl 11 Dagen för 20ö Lejon. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2500
203 16c 20 ö i par = 40ö till Tyskland , stpl STH 16-9-67, vä ex ett par ktt. Mycket gott objekt. 1200
204 16d PKXP NR 1 1-10-68, 2X20ö Lejon till SCHWERIN, vacker brevframsida 500
205 16e 20ö singel på sällsynt överfrankerat brev, avsänt STRÖMSHOLM, till STH OCH AB-PRS, STH KK 18-5-71, intyg Sjöman, hörnveck. 700
206 16g,17d, 19b, Skeppsbrev till FINLAND via Ålands hav "Pr Hangö" BLANDfrank. med 20ö LEJON, 3+5ö RINGTYP T 14, Brevet daterat 5 Maj 1873 och endast bläckmakulerat. Intyg HOW PRAKTOBJEKT 4(3,4,5) (-) 4. 8000

16,5 RINGTYPSBREV
207 17,19,21 3+5+12ö=20 ö ovanlig kombination till Tyskland, st Pkxp No 2. 22-3-76, 5ö def hörn 750
208 17c,21g 2x3ö+2x12ö= 30ö (2 ö överfrank) på PRAKT brev till FINLAND, PKXP NR 4 UP 8-3-73, på baksidan svåra STOCKHOLM NR 7 9-3-73 (F 1500) 2000
209 17d, 20b, 21g, 3+6+3x12ö på 45öre brev till USA stpl UGGLEBO 2-7-73 TILL AMERIKA, Intyg HOW 3(2,4x3) (3,3,3) 3 kht ett par ktt .UNIKT BREV 18000
210 17d STH 1 TUR 20-3, anteckning "EmbBrf" 350
211 17d,21 3ö+2st 12ö rintyp T 14 på 27ö Tysklandbrev Prakt stpl Pkxp nr 1 ned 31-5-73 1400
212 17d,21h 3+2x12ö = 27ö till Tyskland, stpl G.D.J 16-3-73, mycket gott- prakt obj. 1000
213 17e,19c, 22, , 3+5+20ö =28ö till Finland ,STH 8-4-74, ANK stpl 15-4. PRAKT obj. 1800
214 17f 4x 3ö=12ö vackert stpl HERNÖSAND 20-6-76 500
215 17f, 19f, 25f 3+5+30 öre på tidigt rekbrev med UPU-porto 38 öre. Sänt från STOCKHOLM NORR
24.9.1875 till Tyskland. 3 öre med skruvavtryck, 30 öre kht, brevet med små pappersförluster.
Enl. uppgift sällsynt tysk reketikett. Intyg Lasse Nielsen (1992). REK TILL UTOMNORDEN ÄR MYCKET SÄLLSYNTA PÅ T 14.
4500
216 17f,21m 2x3ö+par 12ö = 30ö REK stpl GBG 28-8-76, mycket sällsynt kombination AB. 2000
217 17f,21m 3x12ö+2x3ö= 42ö till PARIS, stpl PKXP 1 NED 21-3-75. Vackert objekt med ett par ktt. Intyg EH gott objekt. 1900
218 17g,19,21 ONSALA 20-8-76, 3+12+5ö =20ö ringtyp t 14 till Frankrike. 3och 12ö något nötta tänder pga att de sitter över kanten och brevet något slarvigt öppnat till höger. Ovanlig kombination . 1500
219 17g, 19f, 21n 3ö (kht)+5+12 öre som trevlig kombination på ovanligt TIDIGT brev med UPU-portot (TIDIGAST KÄNDA ?)
20 öre, sänt från HEMSE 8.9.1875 till Tyskland. Intyg Lasse Nielsen (1992). DEKORATIVT MED prakt utseende.
4000
220 17g, 19h, 21o 3+5+12 öre på dekorativt brev sänt till Ryssland. Stämplat PKXP 11.3.1877. Denna
kombination UNIKT OBJEKT!
5000
221 18 4ö på 6ö brevkort (Bke2) till Köpenhamn PRAKT stpl MALMÖ 16-6-77 2200
222 19c,21j, 24d , 5+12+24ö RINGTYP T 14 PÅ 41ö brev till RIGA, PRAKTSTÄMPLAT STOCKHOLM 29-9-1873, transit och ankomsstpl på baksidan, PRAKT OBJEKT INTYG HOW 4 (3,4,5) (4,4,4)4. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. BRA UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 22000
223 19v2, 28, Fk2 5 öre + 3 öre tand 13 (ktt), som tilläggsfrankering på frankokuvert, sänt från NORRKÖPING 11.5.1880 till Tyskland. Mycket dekorativt med tilltryckt vinjett Norrköpings Tändsticksfabriks. Ovanlig kombination. 2000
224 20b ngt särat par på brev st GBG 5-2-73 int. Sjöman 900
225 20e,21, 24d, 6ö rödakt violett ( sällsynt på brev) +12ö+24ö= 42 ö till Frankrike, ovanlig fin färgkombination , obet pappers öppningsojämnhet uptill . Mycket gott objekt stpl STH 8-2-75. 3000
226 20e,21 6ö+12ö ipar = 30 ö REK ab-prakts BROBY 8-7-74, vackra färger, 6ö svår nyans på brev. 2000
227 20g TRANSTRAND 5-11-74 brev med par 6ö grå, PR-LYXS till TRONHJEM NORGE, 2transit stpl, Troligen enda kända brevet med 6ö grå i par till Norge. (4 kända med 2x6ö) UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 7500
228 20g PAR 6ö OLIVGRÅ STH 18-9-74, AB-PR 1600
229 20g,21k 24f,25e , STOCKHOLM 25-2-75, FANTASTISK 4 FÄRGSFRANKATURmed 6ö grå 2x 12ö, 24ö och 30ö ringtyp t 14 = 84ö 2 VIKTKLASSEN TILL FRANKRIKE, ,röd PD stpl, blå Suede-erqulines 2 Mars 75. UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT av rang, Intyg Witschi "ECHT, nicht repariert" "ausserordentlich selten Postbeleg aus der frühen Briefmarkenzeit Schwedens,inbester erhaltung". 16000
230 20h STOCKHOLM 4-10-74, 2x 6ö blåaktigt grå , SÄLLSYNT NYANS få kända brev med 2st. Mycket gott objekt skickat till NJUTÅNGER. 2200
231 20j 6ö på vacker TRYCKSAK till FINLAND, stpl STH 8-4-76, på baksid Torneå 19 apr 1876. F 4000 900
232 20j STH 25-1?-76 ,6ö på Trycksak til WASA Finland, RENT FRÄSCHT ab 650
233 20j Prakt Linköping 2-2-76 450
234 20j STH C. 9-11-76 , 6Ö par till Dala Station 300
235 20j.21m,o 6ö +2x12 öre i 2 nyanser som UNIK kombination på rekommenderat brev sänt från ÅTVIDABERG 6.3.1877
till Danmark. Stämpel RECOMMENDERAS. Trots några ktt ett dekorativt brev MED ONOTERAD KOMBINATION I FACIT.
2500
236 20j,k 2st 6ö , en med sorgekant 1877, -76 300
237 21 12ö ringtyp t 14, 9 st brev alla stämplade första månad Juli 1872, dagarna 12, 14, 17, 23, 25,26 (ngt otydlig), 27, 29. SÄLLSYNT UTBUD, BRA KVALITET. 3800
238 21 Till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM C. 20.X.1876. T-stämpel och kritanotering ”47” (penni) som lösenbelopp (obetalt brev 64 penni minus 17 för betalt porto). 1400
239 21 PRAKT- LYX BREV UPSALA 21-1-74 1000
240 21 12 öre blå på brev till Köpenhamn, stämplat FRA SVERRIG 27.3.1873. Ovanlig på brev. PRAKT. 1000
241 21 12Ö. TJÄNSTE brev STRÖMSHOLM 19-11-72 700
242 21 PRAKT brev till Norge GBG 28-5-73 200
243 21 GBG 30-8-76 ab-pr, 12ö singel till NORGE 200
244 21a PRAKT brev första månaden Nederkalix 26-7-72 750
245 21a MALMÖ 21-7-72, första mån, PR-LYX 750
246 21a ÅMÅL 13-8-72, PRAKTbrev 300
247 21c ENKÖPING 25-4-73,3 stämplar ovanl 250
248 21c GBG 21-6-73, blå tryckfärgfläck hö, PRS 125
249 21e STH 26-9-72, LYXS ex på brev pr-lyx obj 500
250 21e FRA SVERIGE 29-11-72, PRS 12ö brev till Danmark, anks Köpenh, 29-11. 500
251 21e STH 14-9-72, LYXS praktbrev 400
252 21e GÖTEBORG 18-7-72, första månad 200
253 21e ÖSB 22-2-73, PRAKT BREV 200
254 21f Prakt brev med en svår nyans stpl första månad, Hernösand 20-7-72 600
255 21f HERNÖSAND 27-7-72, AB-PR ,1 månad 500
256 21g 12ö x3=36ö till SKOTTLAND, makuerat endast med FRA SVERRIG 9-4-73. stpl Kiöbenh. och Edinb. på baksidan, några ktt. Sällsynt och dekorativt objekt. 4000
257 21k 12ö 3 st på vackert brev till SCHWEIZ stpl GÖTEBORG 9-7-73, Intyg EH mycket gott objekt 3,3,3,3, arkivveck som ej skadar märkena. SÄLLSYNT. 3800
258 21k FRA SVERRIG 10.1.1874, 12Ö praktstämplad på brev sänt till Köpenhamn. 900
259 21k,var GEFLE 2-10-73, 12ö med tydligt DRAGSPEL och anteckning "Angeläget " 500
260 21m STRÖMSHOLM 5-5-74, LYX brev,superb 1250
261 21m FRA SVERIGE 24-8-75, PRAKTFULLT BREV med bara DANSK stpl 600
262 21m 12 öre par på brev till Flensburg, Pkxp nr 21A 23.5.1875 ank stpl AUSG 25-5, Veck berör ett märke. F=1800 350
263 21m 12ö par (ktt) = 24ö till DANMARK, stpl HELSINGBORG 22-8-75, obet kant ri. 325
264 21m HELSINGBORG 18-9-74, PRAKTBREV 100
265 21m BRUNNBY 3-8-76 PR-LYXS till Lund 100
266 21m,fk1 12ö på 12ö Frankokuvert PKXP 8C UPP 1-7-74, till Sachsen Tyskland, AB-PRAKT obj 2200
267 21m,v6 CARLSTAD 31-12-75, DRAGSPEL, ovanligt på brev 350
268 21n HUDIKSVALL 15-11-75, PAR MED BLÅ STPL, mycket dekorativt. 1000
269 21n HDIKSVALL 7-11-76, BLÅ PRS 400
270 22 20ö på PR-LYXs brev till Finland Stockholm 8-7-76, grön ANK 13-7, röd avsändar stpl, dekorativt. 350
271 22,21,25 12+20+ 30 öre på 62Ö assbrev (del av flik saknas) från LIATORP 7.7.76. J-väg+ ankomststpl. PRAKTOBJ. 2500
272 22b,19b STOCKHOLM 22-4-73 till LISSABON, par 20 ö ringtyp t14 och 5ö , 45 öre porto till PORTUGAL med FRANCA stpl inom ram och ankomst stämpel på baksidan LISBOA 1-3-75, 6 brev kända med 45ö ringtyp till Portugal som är mycket . Detta är näst tidigast av de kända45öres breven. sällsynt adressland. kvalitets siffror 3-4, (3,3,3), 3-4 stpl på 20ö, 4 stpl på 5ö. lätt böjning genom 5ö, MYCKET GOTT TILL PRAKT OBJEKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT . 8000
273 22c HALMSTAD 6-11- till BELGIEN, TRANSIT OCH ANKOMST STPL PÅ BAKSIDAN. mycket ovanligt 20ö till Belgien. 1400
274 22e 2st 20 öre på brevdel med anteckn. via BRINDISI ,st Port Said Alexandria, samt div transit stpl.Intyg Obe mkt gott obj. men ofullständigt 1500
275 22e STH 1-7-75 , PRS 20ö DANMARK, anks 500
276 22e,17f,19c 3+5+20 öre på 10 öre underfrankerat brev sänt från CARLSKRONA 13.8.1874 till RIGA.
Ankomststämplar Riga. Posthistoriskt intressant objekt med den felaktiga användnigen av
franskspråkiga stämpeln AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT i stället för OTILLR:
FRANCO. Intyg HOW 20 öre , 3 (2, 3, 4) 4, 3 (1993). (SÅLT 1993 FÖR 44400KR.)
18000
277 22f 20 öre blekorange på dekorativt TIDIGT brev, sänt under andra månaden för UPU-portot, från STOCKHOLM C. 18.8.1875 till Finland. 2500
278 22h HALMSTAD 5-5-77 , 20ö till HOLLAND. ank stpl Amsterdam 8 Mai 77 på baksid. F 1500+ 700
279 23 20/20ö PRS STH NORR 28-5-77, till FINLAND. 1000
280 23c ESKILSTUNA 8-7-77 20/20 på brev till LONDON, röd paid stpl, transit stpl pkxp nr 2 9-7-77, TYDLIGT DUBBELTRYCK 750
281 24c,21b STOCKHOLM 22-8-72 Praktstpl , 24+ 12Ö =36 Ö TILL SCHWEIZ, Franco. inom ram, på baksidan Pkxp nr 124-8-72, Stralsund 24-8-II Berlin, Schezisk ank stpl 2 VIIII-72. Sällsyntt tidigt ringtypsbrev till Schweiz. 3000
282 24d, 21m,17d, 24+12+2x3ö som 42 ö porto till FRANKRIKE, stpl STH 11-7-74 RÖD PD, fransk blå stpl Suede Erqekines 24 jul 74, Mycket gott objekt. Endast 2 kända med denna kombination. UTST OBJ. 3000
283 24d,17d 24+2x3Ö ( en med riss)= 30Ö REK , PRAKTUTSEENDE OUSBY 5-12-75, underbar sällsynt kombination, mkt gott obj. 2000
284 24g,20k,32 UNIKT Vackert REKOMMENDERAT brevomslag I ANDRA VIKTKLASS med blandfrankering 6ö perf 14+12 perf 13+24 öre perf 14, från STOCKHOLM 21.11.77. ENDA KÄNDA MED DENNA KOMBINATION. 3500
285 24g,21m Ringtyp 24+12ö = 36ö till USA. Sällsynt brev med stpl Stockholm 29-6-74, Franco stpl. och Via Tyskland. Brevet lätt tvättat och uppsnyggat. Intyg HOW Gott Objekt 2,3,3,2. F 20.000:- 2500
286 25a2,17d ,21c Reducerat brevomslag till ALGERIET ank.st. ORAN, frankerat med 30ö rödakt brun,3,12 öre .Intyg HOW gott obj, fåtal ktt. AFRIKA brev är mkt SÄLLSYNTA, dessutom mkt svår nyans 3000
287 25d,21l GBG 29-5-75, 12+30ö= 42ö till Frankrike, dekorativt med blå Suede-Erquelines , transit och ank stpl 600
288 25f,21 30+12ö =42ö REK, rs LINKÖPING 7-11-74, ngt åldrsbrunt, 2 riss i kuvert 250
289 26e,32b 50ö t 14+12ö (2ktt) t 13 på 62ö ASS , kkt vacker text och rättv stpl SÄTER 7-1-78. 950
290 27,21 KUNGEN av ringtypsdokumentationer t 14, högsta bevarade porto, adressbrev för assurerat ( 113155 KR ) paket med 24 st RIKSDALRAR i synes 14block + 10 block, samt 12ö. Stämplat STOCKHOLM PAKET 14-12-75 och skickat till Kristianstad. Portot var 25,82 en riksdaler saknas likaså en 30+en 50ö. Trots detta FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT ! Enbart märkesvärde för 5 4-blockoch 4 lösa märken är 31000 kr. Detta är "KUNGEN AV RINGTYP T14" dvs högsta dokumenterade porto under ringtyp 14 perioden. Bara en kan vara kung ! Bjud nu ! Det kan bli du som innehar denna portokung!!! 18000
291 28 praktbrev Filipstad 8-5-79 250
292 28b,30a, 35b, STH LADL 17-1-78, 38ö sällsynt REK porto till ÅLAND, FINLAND, F 4000 och mrevärde till Åland, mycket gott objekt med ankomststämpel MARIEHAMN 27-1-78. 2000
293 28c 2 st 3ö=6ö lokalbrev, ab- PRAKT stpl STH 1 tur 1-8-79, svåra nyanser F2500+ 1000
294 28d, 30b, 32a 3+5+12 öre som trevlig kombination på brev sänt från NYKÖPING 8.3.1879,
ankomststämplat HELSINGFORS POSTSTATION. 12 öre med hörnveck.
900
295 28e, 30e, 35d 3+5+30 öre på rekommenderat brev sänt från HÖRBY 10.9.1882 till Tyskland. Stämpel
RECOMMENDERAS samt tysk reketikett. SÄLLSYNT!
2200
296 29 NORRKÖPING BIKUPE st 6-6-81, trycksak i PRAKTKVALITET. 600
297 2932, Fk 4+2x12 som tilläggsfrankering på frankokuvert sänt som brev i andra viktklassen från GÖTEBORG 17.11.1884 till Tyskland. Synnerligen ovanlig kombination. 4 öre med en del nötta tandspetsar pga märkets placering. 2000
298 29b 4ö på 6ö brevkort t. Tyskland Klågerup 23-6-81 350
299 29b PRAKT st WESTERÅS 9-12-81 200
300 29c2 4Ö GRÅSVART på 6ö brevkort stpl STH 24-2-83 till Cöln Tyskaland, mycket gott till praktobjekt av sällsynt nyans. 4000
301 29d PS kort med 2st 4 ö på baksidan för tillägg till ett rek brev till Hamburg(38öre) frankerad end 30 ö 750
302 29e,bke DANSK NRS 19, FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 6ö bke till NORDHAUSEN, ank stpl 14-1-83. Vackert! SÄLLSYNT 1000
303 29e,bke FRA SVERRIG på 4ö ringtyp t 13 på 5ö bke till HAMBURG, ank stpl 15-4-85. Vackert! 600
304 29,fk2 12+2x4ö = 20ö till Tyskland, stpl Pkxp no 34 7-10-34, mycket gott obj. Ankstpl. 500
305 30 5 öre påmycket vacker trycksak t. Finland Stpl STH 6-7-82 600
306 30b,32b par 5ö +12ö til Finland NAFVERQVARN 26-4-79, sido Nyköping 28-4-79, Finsk ANK stpl 1-5, samt ank Helsingfors 2-9-79. Dekorativt brev, ovanligt 500
307 30c ANK 11-10 PÅ 5ö ringtyp t 13 på gult kort till ÅBO Finland, ovanligt. 400
308 30g,33e,FK2 5, 20 ö på uppskuret Francokuvert som 37öres porto på POSTFÖRSKOTTSBREV. Mkt ovanligt och intressant objekt (en del defekter på omslaget) 1900
309 31,32(2) 6+12+12 =30ö rekbrev med LYXst LISTERBY 4-9-78, ngt slarvigt öppnat så en 12ö skadats,ändå mycket vackert 900
310 31d brevkort LYXs Pkxp no2 upp-80 275
311 31e 6ö på vackert brevkort GBG 2-6-81 100
312 31k 6ö på brevkort med BLÅ stpl ANKARSRUM 20-11-85, UTSÖKT OBJ. 1000
313 32a BOARP 27-8-78, svår stpl 250
314 32b JERFSÖ 25-10-77, skruvavtryck 100
315 32c JÖNKÖPING 18-10-77 till Grenna, 72öre rekbrev med 5strip +singel 12öre (ett ex kht) ringtyp t 13, Verkligen sällsynt med vågrätt 5-strip på brev. Mycket gott objekt 1000
316 32c FRA SVERIGE på 12ö ringtyp t 13 till Danmark, ank stpl . Vackert! 400
317 32e till Finland. 12 öre på 8 öre underfrankerat brev sänt från WERKEBÄCK 17.9.1881 till Finland. T-stämpel och kritanotering ”22” (penni) som lösenbelopp (dubbelt felande porto). SÄLLSYNT. 1500
318 32g 12Ö SORGEKANT , STH 8-11-84,PRS 100
319 33a GBG 14-11-78, till SPANIEN JEREZ DE LA FRONTERA , AB 500
320 33a 20ö till PORTUGAL st STH SÖD 24-5-78 ktt, vackert och ovanligt. adressland. 300
321 33a 20 ö på brev t. Frankrike st GBG 17-5-78 275
322 33a GBG 29-11-77 till Hamburg 200
323 33b STH C, 28.11.79, PRS till Wasa via St. Petersburg. ovanligt. 300
324 33d 20Ö till FINLAND MED FINSK JÄRNVÄGSSTPL och ANK 8-5 (83) 400
325 33d vackert brev t. Frankrike STH 15-6-81 300
326 33e STH till Ceylon. 4x20 öre i fyrstrip på brev med dubbelt porto sänt från STOCKHOLM 7 23.12.1884 till Prins Oscar. Brevet är eftersänt från Colombo till Bombay, Indien. Stämplar PKXP NO
2 C UTR N 24.12.1884, BRINDISI 27.12.84, COLOMBO PAID 13.JA.85 samt BOMBAY 21.JAN.85.
Trots skador på 2 märken, ett ovanligt objekt.
10000
327 33e FRA SVERIGE på 20ö ringtyp t 13 till Lagnau, tr+ank stpl 18-10-83. Vackert 500
328 33e STH 8 15-5-84 , Par 20ö på dubbelportobrev till CANNES 400
329 33f 20ö till PORTUGAL st STH 18-6-85 vackert och ovanligt. adressland, ank st. 600
330 33f STH 7 13-5-84, prs 20ö till Milano och eftersänt till Venedig, flera stämplar bak 300
331 34c,36d DALA 2-11-81, PRS WÄRDEBREV 24+50ö med sigill till STH 900
332 35a 30ö (kt) på LYXS WIMMERBY 4-2-78, på adresskort (blankett 239) med kupong. SUPERBT OBJEKT. 475
333 35i,29e STH 1-186, 30+2x4ö som38 öre REK till Tyskland, Ankomststpl Oberstein 4-1-86. Sällsynt porto 1500
334 39 39 2x10 öreOscar Boktryck på mycket vackert brev stämplat PKXP 24 A 30.4.1886 till Syrien, Osmanska riket.
Ankomststämplat BEIRUTH 14.5.1886. Sällsyntdestination.
5000
335 39 Ryssland. 2x10 öre (kt) på 20 öre underfrankerat brev (dubbla viktklassen), sänt från
GÖTEBORG LBR 6.4.1886. Trots ngt. solkigt, ett trevligt brev med inte mindre än tre olika
T-stämlpar, plus lösenstämpel med belopp 13 K. Se bild på internet
1000
336 39 2X10Ö STH 2-12-85 "MED EXPRESS" till Finland, fins ANK stpl. ab-pr 300
337 39 Pkxp 8B Upp 12-1-86 par 10ö till Cognac , blå Paris 15 jan 86, anks 225
338 39,47 FRA SVERIGE M på 10ö OSKAR+30 ringtyp PH till LONDON, TR+ank stpl röd London De 17 1885. Vackert! 700
339 39b PAR t. CARLSBAD I BÖHMEN, stpl STH5-8-86 450
340 40,44, 50, Fk3 4x2+2x6+10 öre som tilläggsfrankering på 10-öres frankokuvert, sänt rekommenderat
med mottagningsbevis, från WESTERÅS 20.5.1892 till Indien. Notering ”avis de réception”.
Tre märken placerade på baksidan, 10/12 öre ngt. def. Ovanligt objekt.
7500
341 41a,42b 3+3+4ö ringtyp på 10ö francokuvert till UNGERN med enbart Utländska danska stämplar "FRA SVERRIG" fÖRNÄMLIGT OBJEKT 2000
342 43 FRÅN UTLANDET på 4-STRIP 5ö ringtyp PH EKENÄS , FINLAND, tr Hangö 20-3-90, ank Ekenäs 20-3-90, obetydlig öppningsnötning. PR-LYX STÄMPLAR. 600
343 43 FRA SVERIGE M på 5ö ringtyp PH TILL kJÖPENHAMN, ank 18-4-88 250
344 43,45 TRELLEBORG 17-5-89, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 275
345 43,45 TRELLEBORG 11-10-90, PRS Panvn, 5ö + par 10ö 250
346 43,45 GUSTAF 3-1089, PRS Panvn, 5ö + par 10ö, sidostpl SÄTER 5-10-89 250
347 43bkd 5ö på 5ö brevkort med betalt svar ( adresserat ej stpl ) PKP NO64 B 27-4 89 sänt till ESTLAND, ANK.STPL, OVANLIGT 500
348 43,bke 5ö på 5öbrevkort t. ÖSTERRIKE,STH21-10-87 500
349 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till SCHWEIZ, Upsala 3-10-89, VEVEY 6-X-89 på5ö ringtyps märket , flera stämplar. Dekorativt 400
350 43,bke7 5ö på 5ö brevkort till HOLLAND, STH 2-3-91, PRAKT 250
351 43c FRA SVERIGE L. på 5ö ringtyp med ph på 5ö brevkort till HAMBURG, ankomststpl. 3-9-88. PRAKTOBJ. 500
352 44a,41c FRA SVERIGE M på 3x6ö ringtyp PH +3ö (ngt kht) på brevframsida till Tyskland Utsökt Vackert! 1000
353 45 FRÖSUNDA 23.5.1887 i BLÅ FÄRG.
Vackert sorgekuvert med tydlig LYX
annulering. eN pÄRLA.
900
354 45 2x 10ö = 20ö till PORTUGAL st SUNDSVALL 26-9-86, kht, vackert och ovanligt. Mycket gott objekt. 750
355 45 USA. 10 öre på 10 öre underfrankerat brev (ngt. slarvigt öppnat), sänt från LULEÅ 17.3.1887.
Lösenstämplar T och U.S. CURRENCY 6.
750
356 45 2X10ö STH 24-5-87 till Robert NOBEL i Bozen Syd Tirol. 400
357 45 FRA SVERIGE M på par 10ö oscar , med PH samt BLÅ PARIS Etranger på märkena. Brevframsida till Paris. 150
358 45 10ö PRS OREBERG 17-4-91, PR 100
359 45 ÅNGBÅTS PXP No 12 24-9-88, AB-PR 100
360 45,54 4 brev med bara UTLÄNDSKA stämplar , nrstpl (19?) på nr 45, Fra Sverige M, Kjöbenhavn 31-10-99, Från Utlandet 06, PR-LYXS 600
361 45d 2x10ö t RYSSLAND, stplHelsingborg 25-10- 350
362 46 GBG Filial 20-3-89 ,2x 20ö ringtyp ph på ASS brev vackert 300
363 46,45,FK 20Ö ringtyp, 10ö Oscar på 10ö fk STH 5-1-91, TILL BAMBERG , TYSKLAND. 3 blandfrankatur i PRkval, anks bak, 1000
364 46a FRA SVERIGE på 2x20ö ringtyp ph till PARIS, tr+ank stpl blå Paris 2-10-87. Vackert 600
365 46a FRA SVERIGE på 20ö ringtyp ph till Bordeaux via PARIS, tr+ank stpl 29 Jul -90 . Vackert sorgebrev 500
366 46c WALLA 4-10-89, PR-LYXS 2x 20Ö ASS 300
367 47 Panv. pr Halsberg 18-9-88 200
368 51 FILIPSTAD 21-5-91, till GÖteborg. LYX OBJEKT , märke 5,5,5, och brev LYX 5,5,5,5. EXTREMT SÄLLSYNT MED LYXBREV 2000

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
369 52 KÅRGÄRDE 17-1-1902 5ö på vykort till CRETA , tr stpl Trelleb. Sassnitz, Mycket sällsynt adressö. 1000
370 52 HARSJÖN 24-6-1911, ankomststpl på vykort från Eskilstuna 24-6-11, D SÖ 1000 500
371 52 5ö på 5ö bke7 till HOLLAND, svår stpl ÅNGBÅs Pxp no 45 25-6-92, ank s 350
372 52 5ö par (en kht) till Finland stpl endast Ulkomaalta Från utlandet på märkena, tr st Turku 26-12-09, sälsynt 300
373 52 5ö 4st till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr.stplHangö 7-X.10, ank Ekenäs 7-X-10. 300
374 52 4-strip 5ö =20ö STH 21-1-07 till PORTUGAL 250
375 52 FÄRJENÄS 13-2-08, ank Sala 13-2-08, svår stämpel 200
376 52 ÖSTERSUND 9-11-10, 5Ö på framsidan av vykort till VIKTORIA AUSTRALIEN, ank stpl Victoria De 14 -10. 200
377 52 4-block 5ö , PLK 64? 22-12-09 150
378 52 5ö 4-strip stpl STH 17-9-15 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 150
379 52 Kjöbenhavn och Fra Sverige till Frankrike, och 5ö dansk vapentyp till Sverige med MALMÖ och från Danmark stpl 150
380 52 TRELLEBORG SASSNITZ 1-4-10, brev papper med skrift Ångfärje -Routen Trelleb. -Sassnitz 100
381 52,54 6st 5ö+10ö =40öre till ÖSTERRIKE ,st Pkxp n:o 20A 18-12-02, en 5ö defekt hörn., Trelleborg Sassnitz stpl. 250
382 52b2,56 panvn 5 ö blekt huvud, pr stpl Hernösand 7-6-93, typiskt ex 350
383 52vm1 TUNGELSTA 23-5-02 , 4block o singel 5ö Oscar TILL SCHWEIZ. 200
384 53,62 8Ö+2 Ö PÅ VYKORT från NORRKÖPING till CANADA 7-5-1908, Unik frankering till Canada? 300
385 53,62 2x8ö+2x2ö =20ö till USA STH 7-v-06 150
386 53,62 8ö prs HELSINGBORG LBR 4-2-06, +2ö 100
387 53,62 8ö +2ö sorge kant HELSINGBORG LBR 100
388 54 HÖÖR 14.8.1893 till Cypern (R5). Ankomststämplat Kyrenia.10 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10Ö (liten riss i kuvertet). Raritet till Cypern! 1500
389 54 10 öre på mycket dekorativt brev med innehåll sänt till Danmark, och där tilläggsfrankerat med LYXs 10 öre vapentyp och eftersänt till Tyskland.
Stämplat PLK 322 6.1 1904, Kjöpenhavn och ank Hamburg,
600
390 54 STH Hötorget 7-12-98 4x10ö på REK brev till Berlin i KANADA , ank stpl DE 23 98, transitstpl NY 21-12, Toronto De 22. Ovanligt rek till Canada. 500
391 54 STH 1-6-04 , 2x10ö till CALCUTTA INDEIN, ovanlig stpl REEXPEDIÉ, 6 tr o ank stpl på baksidan. 400
392 54 STH 29-12 96 par 10ö ,ett ex hörnskada , till CHILE , ovanligt adressland 350
393 54 10ö på brevkort STH 19-10-04 till Frankrike , ankstpl på märket NANCY 22-10-04 och ovanliga "ADRES INCOMPLETE" samt i violett "NANCY INCONNU A L ´APPEL DES FACTEURS. RARITET 350
394 54 10ö Oscar def hörn på mottagnings bevis PRs VIKMANSHYTTAN 1-4-10, obet riss på avin . Mycket ovanligt. 300
395 54 vyk KJÖBENHAVN 2-8-99 på 10ö oscar , sidostpl FRA SVERIGE inom ram , till Schweiz., PRAKT-LYX 300
396 54 10ö Oscar par till stpl endast Finska stämplar på märkena TURKU ÅBO 17-1-11 och Ulkomalt Från Utlandet . 300
397 54 FRA SVERIGE M på 10ö oscar , sidostp ii lila PAQUEBOT nom ram , till Stockholm., PRAKT-LYX stpl 250
398 54 FRA SVERIGE L. 10ö 2ST på brev till STETTIN (ank aug 25-10 -99) bara Danska stpl 1894, PRAKT 250
399 54 10ö på vyk t Belgien FRA SVERIGE ,Helsingör 28-8-06, anks Anvers 10-11, 37 225
400 54 2st 10öre = 20öre på brev till Brixen i Südtirol. 200
401 54 2 st par = 40 öre till Österrike PLK . 182A 1-12-1902. 200
402 54 10ö på vyk. Upsala10-3-03, Trelleb -sassnitz, blå ank stpl PRAG. 200
403 54 vyk FRA SVERIGE, till Tyskland., PRAKT 200
404 54 LULEÅ 12-1-09, 2X 10ö på Souvenirkort med 5 vyer från Luleå till Belgien. Ovanligt objekt 200
405 54 10ö på vyk. STH 26-4-03,blå anks PRAG 150
406 54 10ö 2st =20ö till SCHWEIZ ,PKXP No 31e 20-4-97, anks Territet, obet öppnings ojämnheter 150
407 54 LINKÖPING 3-3-97 illustrerat pr-lyx obj 75
408 54,kb PKXP No 1C 17-9-93 ,10ö på 10ö kortbrev till SCHWEIZ , tr stpl +nr 75 300
409 54v7 STH 8-1-02, 10Ö förskjuten tandning å brev. Verkligen sällsynt på brev. 600
410 56 20ö till MONTE CARLO, STH 8-11-05 300
411 56 20ö + välgörenhetsmärke båda PRS PKXP 34 A 19-9-07, TILL PORTUGAL 250
412 56 20ö till San Sebastian SPANIEN, PKXP no 82A 2-7-1903, ankstpl och tr.stpl Trelleborg Sassnitz. 150
413 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till Finland stpl endast Från Utlandet på märkena, Tr. 1001 och 1909. fina. 250
414 56,54 20ö , 10ö par 2 brev till ÅLAND . 1905 och 1910. fina. 100
415 56a 2x20ö Oscar på MYCKET TIDIGT POSTFÖRSKOTTS-PAKET ADREESSKORT till SCHWEIZ, från UPSALA 21-2-93, PFSK till utlande är verkligen sällsynta. Lila etikett "Vom Ausland über Kiel! Nachnahme", många stämplar på baksidan. Märken saknas. Mycket intressant dokumentatin 2000
416 56a,54 2x20ö+10ö Ass " 200", PR OREBERG 1-11-92, MKT VACKER TEXT. 250
417 56v1 20 öre i otandat par på trevligt lokalt
assbrev med notering ”frim af afs”, stämplat
STOCKHOLM 6 2X.8.1910.
1500
418 59,61 ,69,76 4 EMMISSIONER PÅ ass TILL PARIS från KRISTIANSTAD 16-12-11, 50Ö DEF, unikt obj MED 4 OLIKA EMMISSIONER. aNK pARIS 18-12-11 300
419 61,63 FRA SVERIGE M 1ö par, 3ö på 5ö Fk till Hildesheim , bara Danska stpl 1894, PRAKT 300
420 62v4,v5 TRANÅS 20-11-10, 5st (3-strip +par) 2Ö alla med förskjuten siffra till ovalen och förskjuten märkestandning. UNIKT UTST.OBJ. 1500
421 64 RULL STÄMPEL GÖTEBORG 5-9-96, sällsynt brev (obet öpnings riss 5mm i brevet) 325
422 79 MALMÖ 21-8-15, 5ö medaljong på trycksak till New York, ovanligt 250
423 79 4X5Ö STH 12-3-13 pfsk , MED RETUR 150
424 79 5ö 4-strip stpl STH 1-12-14 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 110
425 79 5ö 4-strip stpl STH 10-2-16 till Finland, med censur remsa "Öppnadt af Krigscensuren i Helsingfors." 100
426 81,79,99 MALMÖ 14-3-22 , 5+7+8ö =20 ö till Danmark 125
427 82 LÅNGED 21-6-12, , par 10ö till KOBE 16-7-12, JAPAN , FLERA STÄMPLAR 400
428 82 PKXP No 67A 15-2-14, 10ö par till Freemantle ( anks 17 Mar ) Australien, eftersänt till Port Elisabeth Afrika 200
429 82 2x10ö STH 12-3-13 pfsk ank Huvudsta 150
430 82 SANDVIKEN 11-7-15, par 10ö till Finland , censur i Helsingfors 100
431 83 12ö par stpl STH 13-6-19 till Finland, med censur stpl Öppnat av Krigscensuren. 100
432 85 ULRICEHAMN 15-6-1918 , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 250
433 85 JÖNKÖPING , 20ö till USA, censur öppnat i Chicago 150
434 85 20ö stpl STH 1-4-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 70
435 85,82 20+2x10ö stpl STH 8-9-19 till Finland, med röd censur stpl "Öppnad Krigscensuren." 100
436 88 30ö till OMISK, via JAPAN, STH 26-7-19 225
437 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, SVEDEN 23-12-13, hålslagen. Mycket Sällsynt 200
438 88 30ö, 20ö, 2x12ö 3 brev stpl STH 196 ,1917, 1919 till Finland, med röd censur stpl eller remsai olika färgh "Öppnad Krigscensuren." 200
439 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, NORRKÖPING 1 26-7-16 , hålslagen. Mycket Sällsynt 100
440 88 30ö på Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, STHLM 1 PAK 22-12-15, hålslagen. Mycket Sällsynt 100
441 88,165 Adresskort till paket med STORA ETIKETTEN, GULDSMEDSHYTTAN 25-10-21, hålslagen , arkivveck. Sällsynt 250
442 102-04 27ÖRE PÅ 55, 65 och 80ö REK brev IGELSTA 24-12-18, dekorativt 400
443 105-114 Landstorm I kpl sats på REK stpl STH 14-3-19 350
444 140C LILJEHOLMEN 24-6-21, 4-Block på brev 350
445 141,153 5ö,2st 20ö =45 ö brev till Frankrike,STH 9-6-27,ab-pr 350
446 142Av2 5ö brun typ 2 med TYDLIG PLÅTSPRICKA S1 på kort STH 10-3-22, mycket sällsynt 1000
447 143E 3x5 ö felskurna på framsida STH 27-1-32 100
448 145A,143A PLK 132 28-4-27, 2X10Ö+5Ö på brev till SYRIEN , ank stpl. MYCKET SÄLLSYNT ADRESSLAND. 500
449 145E,143E 10Ö VIOLETT T13 +5Ö fint brev 13-7-34 125
450 145Ea,143E 10ö violett t13 +5ö , PKP 61B 4-2-32 150
451 175C KARÖN 15-6-23 svår stpl 175, till KARLSBAD "Checko-Slovakien" 150
452 183a 25ö blå i par på NORDISKT RESEKORT stpl STH 26-5-33. vackert och fräscht 350
453 191b STH 5 , PFSK, vackert 60
454 192 50ö G.V. på NORDISKT RESEKORT , stpl STH 13-2-30, bra skick 300
455 192b, 258, 323 3 st Nordiska Resekort 650
456 192b 50ö Nordiskt Resekort STH 11-1-34 250
457 193 85Ö STH 4-8-28 på ADRK pfsk MED KVARSITTANDE inbet. kort, mkt ovanligt 200
458 231 FLYG STH 15-5-30, -kphvn- Hannover 150
459 231-32 LUFTPOST till Basel och retur, flera stpl 200
460 238 NORSHOLM 23-12-33, 5ö typ 1 på fint litet brev 200
461 248A FRA SVERIGE, sidostpl Köpen. 19.5.36 250
462 261BBC , CCB båda 6block med marginal med cyls1 respektive 2 på varsitt brev Bilpostkontoret 15-9-40, PRAKT objekt 250
463 262BC PAQUEBOT TRINIDAD stpl på märkena MR 23-39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
464 262CB SHIP MAIL NASSAU stpl på märkena FEB 3 -39, SJÖPOST Swedish America Line. M/S Gripsholm 400
465 262CCB Olofsborgslägret 10--7-41 CCB 6-block på illustr. kuvert till Finland, LYX marg, prs. 250
466 266BC,C MALMÖ LBR 12-4-39, AB-PR 175
467 269BC,C G V profil hö 10ö små siffror BC par + 4sid på Praktbrev STH 6-7-39 till Ljugarn. F 2500 550
468 269BCC TRANÅS 27-4-39, 10ö 3+4+4sid strip å brv, sällsynt F 2500 för BC på brev 400
469 270,320A STH 7-1-10-30 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 300
470 295 NOSSEBRO 26-11-63, 1,05 TRE KR. pr 150
471 307 MARIESTAD 12-6-67, REK med 1,85Ö 75
472 318BC MALMÖ 3-6-39, BC par + 318 B1 125
473 322 STH 28-11-39 , 20+10ö på Censurerat brev till Benares City , Indien, anks baksid. 350
474 324CB STH AVG 31-12-40, kort "På post för Sverige" 125
475 333A 5ö 5st felskurna automatmärken till FÄLTPOST , STH 10-5-42. 200
476 339 40ö Tessin STH 10-3-43, PFSK 100
477 344BB 276A på REK brev KRISTIANSTAD 28-10-43, mycket ovanligt medd Bb par i rätt tid på brev 400
478 416ha6RV LUND 1 A 17-9-57 , Express brev , ovanl 250
479 471-75 STOCKHOLMIA 10-7- 55, LYXs hörnmargserie på illustrerat utst brev 300
480 478A FURS SANATORIUM 17-10-56, stpl 75 100
481 600P STH BAN 20-2-78, Uppsala Domkyrka blått par provtryck på brev. Mycket sällsynt på brev. 250
482 1245A DEUTSCHE SEEPOST 16-10-23, Båtsiluett stpl 200
483 2 6ö FRA SVERIGE , ,K OMB 6 23-3-79 till Danmark 250
484 7 5ö FRA SVERIGE L, Odense 14-7-86 250
485 7 5ö FRA SVERIGE L, ,K OMB 6 4-12-91 200
486 13 10ö FRA SVERIGE M, K OMB 1, till Berlin -89 175


TJÄNSTE PÅ BREV
487 10b STOCKHOLM 17-8-76, 21st 1kr stora tjänste t14 på försändelsedel, inkl 4block 8 block . FIN KVALITET F ca 16.200 KR utst obj ? 1500
488 13B 4ö STH 23-6-04, polisunderrättelser 100
489 14b par 5ö ÖREBRO 23-11-86. " Emb.Brf" 100
490 16B 3st 10ö på litet nätt REK LIDINGÖ VILLASTAD 27-6-10, AB-PRAKT 300
491 17b KRISTIANSTAD 23-1-82, PRs, ab-pr.obj 150
492 19,23,14 Assurerat (35530kr)adresskort till paket med 4x 50ö på framsidan och 5ö + 22x 20ö varav ett sammanhängande 16-BLOCK ( ngt särat i 2st 8-block) ett par märken med ktt pga placering. Vikt genom 8 blocken och tejpspår. STÖRSTA KÄNDA ENHET OCH STÖRSTA KÄNDA ANTAL PÅ FÖRSÄNDELSE. VACKERT Stpl SKELLEFTEÅ 19-3-01. 1500


LÖSEN PÅ BREV
493 1811 30ö( nötta tänder)+1+1=32 Ö LÖSEN på brev till SKÄLLINGE SVERIGE från USA frank med grön 2c New York Mar 27 1889, T stpl Centimes 15c, blå krita 32 (ö lösen), Bremen Mar 30? på framsida . flera stpl bak. Dekorativt DÅ lösen sitter på famsidan!! 1700
494 1 SVART MILITÄR ÖREBRO 9-9-29 MYCKET BREDRANDIGT 600
495 1 FÄLTPOST NR 2 1-10-29,SVART MILITÄR KVAR , spår av tejp och förstärkt i kanter för att det skulle hålla ihop bättre under leverans? 300
496 1 VAGNHÄRAD 30-9-29,SVART MILITÄR KVAR , NÅGOT MEDFARET 250
497 1 M1 i helt kuvert , Svart militärmärke 225
498 1 Svart militär , obeg kuvert, VF 200
499 1v2 ** SVART MILITÄR PR-LYX, färgfläck th om nedre kronan 250
500 2 3 st M3 på varsitt brev 1935-39 250
501 3 ** M3 mkt starkt utflutet tryck 250
502 8 Postanstalten 1013 D 28-8-40, LYXs ex på brev 300
503 13IIb ** helt kuvert mörkt blågrå, nyskick 75


HELSAKER
504 6 FRA SVERIGE, sidostpl K OMB 4, 1-5-84, 6 öre till Danmark PRAKT OBJ. 300
505 7 RULL stpl JÖNKÖPING 2-2-97, PR, 5ö 300
506 19I Kortbrev 20ö med var def K. obeg. 70


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
507
GBT 6 OC 1858, London till GBG ,flera intressanta stpl, anteckning via Ostende. 200
508
PS kort, TORESTORP 31-7-88, LYXS 200


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
509 28 Brev från Finland med fem ex F 28, stämplade
stoCKHOLM K.E. 18.5.1890 samt sidostpl ”Från
Finland” i oval.
750
510 411007 335-36 Birgitta STOCKHOLM 7-10-41, BRA ILLUSTRERAT FDC FACIT 1000 500
511 420317 G.V.ROFIL HÖ. nr 276BB 20Ö RÖD PAR Stockholm PFFS 17-3-42, Bra kvalitet, svårt FDC. 1800
512 380129 259BC,CB på 2 illustrerade kuvert med 8-block med 2 par BC och ett med 2 par CB båda 8-blocken LYXs STH 29-1-38. oVANLIGT. 400
513 510601 nr 294, 304 85ö,1,70 kr Tre kronor, HALMSTAD 1-6-51, F 700 PRAKT 200
514 611023 25, 35, 40Ö G.VI.A. STH 23-10-61 40
515 430616 G.V 85 ÅR, 16-6-43, STH till Danmark fint par stpl 43 70
516
2c USA stpl GÖTEBORG20-12-27, sidostpl PAQUEBOT sänt till Göteborg 300
517
One Penny Englad till Sverige Lösenbelagt T, transit stpl Trelleborg Sassnitz 19-7-99. 100