ObjNr catno Beskrivning Startprice


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

SVERIGE OSTÄMPLAT *

2844 1b (*) 3sk 1-2.4.1 , 3skilling ,signerad Roumet, ser ostämplad ut men har 3 svarta prickar som kan vara stämpelfärgstänk. Det är oklart hur de "stänktes" dit. Säljes med denna beskrivning och avgör själv . Godtagbart till gott ex av ett sällsynt frimärke , en något nött ht. Vackert ex som bör platsa i en ostämplad samling. 5000
2845 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
2846 2E2 * 4sk eftertryck 2 1868, PR-LYX 1000
2847 2m (*) 4sk blå klart tryck, mycket gott ex ostämplat obet ktt. Intyg N.S. 3.4.1 Praktcentrerad 2500
2848 3b (*) 6sk Banco ostämplad orginal av Sveriges sällsyntaste standardmärke , Signerad Pfenninger och intyg Sjöman godtagbart till gott ex. ex Lejonhufvud. 9000
2849 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
2850 3P * ,otandat provtryck till 3N4, nytryck 1885, Hörnmarg.ex, ,fräscht och vackert, tu.fl. 2000
2851 4E2 * 8sk eftertryck 2 1868, 3,3,4, fräscht 600
2852 4E4var * 8skill eftertryck t 13 i PRAKT-LYXc ochmed hörnmarginal rosett vattenmärke över ca halva märket. 1400
2853 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
2854 5c 24 skill, orangeaktigt röd tätt bottentryck, ostämplat rep ex. nyansintyg HOW. Nyansen är tidigare OKÄND i Facit som ostpl. Således en KLASSISK RARITET av Sveriges första frimärksutgåva. 30000
2855 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
2856 5E2 * 24sk eftertryck 2 1868, fräscht mycket gott ex 600
2857 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
2858 6a3 (*) 2,3,1, liten ålderfläck, F 5500 475
2859 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
2860 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
2861 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
2862 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
2863 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
2864 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
2865 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
2866 7a1 * -(*) 5 ö mörkgrön felfritt ostpl ex 2,3,1. ,Tryckvar. 600
2867 7a1 (*) 5ö mörkgrön, PR-LYXc , 1mm riss 500
2868 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
2869 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
2870 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
2871 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
2872 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
2873 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
2874 7c2 * AB ex ,lvht 300
2875 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
2876 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
2877 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
2878 7d * 5ö ljusgrön, LYX centr 600
2879 7d (*) 5ö ljusgrön fint ostpl exrufftandad 250
2880 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
2881 7e1 * AB-PR F 1700+ 400
2882 7f *(*) 5ö i MKT fräscht AB ex, F 1600 400
2883 7f * 5ö vapen PRAKTEX 400
2884 7N1 * 5öre Nytryck 1885, AB-PR 275
2885 8 PRAKTex F 5000 1750
2886 8b * 30ö , AB-PR 150
2887 8c * AB-PR ex 800
2888 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
2889 8d * praktex Intyg Sjöman 1500
2890 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
2891 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
2892 8d * AB ex , lvht 700
2893 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
2894 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
2895 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
2896 9c2 * fräscht mycket gott ex 250
2897 9c3 *(*) AB-PR 500
2898 9c3 * AB-PR 500
2899 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
2900 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
2901 9i (*) LYXc, AB 3,5,1, 3600 500
2902 9N1var * 12ö praktc. färgfläck under G, tu fl. 150
2904 10e * 24Ö PRCENTR, tu. fl. F 4500 350
2905 10g * fräscht AB ex,F6000 1900
2906 10i (*) 24ö orange gulakt. ppr, 2,3,1 600
2907 11av4 (*) intyg Sjöman 3,4,1, AB 800
2908 11g *-(*) fräsch 30 ö, mc,tu fl. 250
2909 11h * 30ö chokladbrun , mycket gott ex 700
2910 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
2911 11N * AB ,3,3,3 200
2912 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
2913 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
2914 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
2915 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
2916 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
2917 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
2918 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
2919 12f2 * mkt fräscht , felcentr. ex F4800 400
2920 12g2 * ABcentr ,ktspts,4800 500
2921 12h * 50ö mkt fräsch, AB ex 1100
2922 12N1 * 50ö nytryck 1885, PR , 4,4,4, EF 340
2923 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
2924 12N1 * 50 öre , AB ex 200
2925 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
2926 13a * 3ö brun lokal, mkt gott ex , 3,3,3 750
2927 13a * 3ö lokal, tryckvar färgfläck ned hö, AB 650
2928 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
2929 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
2930 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
2931 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
2932 13F * Brun lokal Parisförfalskning, ovanlig 350
2933 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
2934 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
2935 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
2936 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
2937 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
2938 13N1 * intyg Sjöman gott ex 400
2939 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
2940 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
2941 14B * -(*) 3ö 3nyanser c1,c2,d F 6600 500
2942 14B * fräscht AB ex 225
2943 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
2944 14Bc1 * AB-PR 250
2945 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
2946 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
2947 14Bg * AB ex 200
2948 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
2949 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
2950 14BN * pr-lyxc 3ö nytryck 200
2951 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
2952 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
2953 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
2954 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
2955 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
2956 16e * gott ex 2,3,1,obet tu. punkt 400
2957 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
2958 16N *(*) 20ö Nytryck 1885, LYX 400
2959 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
2960 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
2961 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
2962 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
2963 17gv5 (*) 3ö snedc, kartongppr, mkt sudd tryck 100
2964 19 * 5ö enormt fräscht AB ex 1000
2965 19a * 5ö fräscht ex 400
2966 19a * 5ö fint ex , svagt tu fl 400
2967 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
2968 19b * fint AB ex 800
2969 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
2970 19b (*) 3,4,1, prc 450
2971 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
2972 19d * fräscht AB ex 900
2973 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
2974 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
2975 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
2976 20a * 6 öre brunaktigt mörklila. Felfritt och fräscht ex av en sällsynt nyans. Intyg Sjöman (1972) 3,3,4 ”Mycket gott exemplar”. F 8000 och sällsynt 2500
2977 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
2978 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
2979 20d * AB ex, lvht 700
2980 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
2981 20j (*) bra AB centr 600
2982 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
2983 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
2984 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
2985 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
2986 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
2987 20k (*) AB centr F 3000 375
2988 21 * 12ö t 14, Ab 350
2989 21 (*) 3,4,1, prc. 250
2990 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
2991 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
2992 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
2993 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
2994 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
2995 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
2996 21n * 12ö extra stark färg, obet ålders fl 250
2997 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
2998 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
2999 24d (*) 24ö LYX centr. fantastiskt vackert, minimal rispa (förtunning) på baksidan 1400
3000 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
3001 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
3002 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
3003 27c * 1 RIKSDALER, MYCKET FRÄSCHT VÄLCENTRERAT EX CA ½ a märket med fin orginal gummi . 1800
3004 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
3005 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
3006 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
3007 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
3008 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
3009 28h * 3Ö , AB 120
3010 29 * mkt fräscht AB ex 300
3011 29b * 4 ö grå, 4-block AB 3,3,3, F 10.000 1100
3012 29b * fräscht AB ex 300
3013 29c * 4ö mörkgrå, bra AB ex, lvht, F 2000 325
3014 29d * 4ö grå mjukt ppr, LYX , (PR f 3000) 1000
3015 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
3016 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
3017 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
3018 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
3019 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
3020 30k * 5ö AB 225
3021 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
3022 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
3023 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
3024 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
3025 31b (*) 6ö 200
3026 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
3027 31c *(*) nära ** 6ö ringtyp t 13, fräscht nyans F 2500 250
3028 31e 6ö PRAKTex 600
3029 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
3030 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
3031 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
3032 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
3033 31g * 6ö AB F 1300 300
3034 31g (*) 6ö prakt centr fräscht ex 200
3035 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
3036 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
3037 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
3038 31j * 6ö fint AB 225
3039 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
3040 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
3041 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
3042 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
3043 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
3044 32bv5 * AB 100
3045 32bvar * skruvavtryck, AB 90
3046 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
3047 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
3048 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
3049 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
3050 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
3051 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
3052 33a * LYXc 700
3053 33a * bra AB ex , F 2200 500
3054 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
3055 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
3056 33b * ab 3,3,3 400
3057 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
3058 33c * hög färg. ft. F 2400 140
3059 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
3060 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
3061 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
3062 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
3063 33f * 20ö AB ex 375
3064 33v1 ** TRETIO/20 Fournierförfalskning 2ktt 600
3065 33v1 (*) nytyck Tretio/20 1978 150
3066 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
3067 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
3068 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
3069 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
3070 34 * 24ö PRAKTEX 200
3071 34 * 24ö AB-PR 175
3072 34d * 24ö svår nyans, 3,3,3 300
3073 34gv3 * AB var . färglinje 200
3074 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
3075 34h * Randigt papper, 24 öre 200
3076 35i * 30ö AB- PRAKTEX 900
3077 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
3078 39a * Praktex 600
3079 39a fräscht PR centr ex 500
3080 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
3081 39b * PRAKT 700
3082 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
3083 39c * AB-PR 600
3084 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
3085 42 *(*) 4 Ö PH, LYX 4-BLOCK, F 1600+ 500
3086 42 * 4-block bra AB F 960 250
3087 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
3088 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
3089 43 * AB 150
3090 43c * bra AB ex 150
3091 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
3092 44a * prakt 100
3093 44b * 6ö prakt 75
3094 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
3095 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
3096 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
3097 44c * LYX 120
3098 44c * 6ö ph, prakt 90
3099 44cv4 * prakt 150
3100 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
3101 45 * PR-LYX 500
3102 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
3103 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
3104 45b * praktex 500
3105 45b * AB ex centr ned. 150
3106 45c * 10ö med PH, LYX 325
3107 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
3108 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
3109 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
3110 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
3111 46 * bra AB ex 250
3112 46a * 20Ö SVÅR NYANS, AB 3,3,4 f 1500 250
3113 47 * pr-lyx centr 500
3114 47 * AB ex 500
3115 47 * 30Ö AB-PR 450
3116 47 * bra AB ex, F 1500 275
3117 47d * 30 ö PH, AB 300
3118 48 * AB ex 300
3119 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
3120 48b *(*) vc AB 350
3121 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
3122 48e * 50ö bra AB 350
3123 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
3124 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
3125 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
3126 52a * svår nyans 200
3127 52c * prakt 4-block 175
3128 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
3129 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
3130 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
3131 52cv1 * F 700 225
3132 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
3133 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
3134 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
3135 54d prakt 100
3136 54v2 * prakt, spegeltryck 75
3137 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
3138 55 * lyx 150
3139 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
3140 56aiVM * 20Ö OSCAR TYP1 OMV VM , f 1800 200
3141 56v1 * 20Ö OTANDAT EX, PRAKT 150
3142 57 * PRAKT 25ö 150
3143 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
3144 57c * LYX F 400+50% 200
3145 57c *(*) 25ö prakt 170
3146 57e AB , svår nyans F 900 250
3147 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
3148 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
3149 57vm2 * AB 175
3150 57vm2 * lyx centr. 175
3151 58 * LYX 225
3152 58 *(*) pr-lyx 225
3153 58 * 30Ö lyx 200
3154 58 * prakt 175
3155 58 * AB-pr 150
3156 58b * LYX 225
3157 58var * prakt ex med lodräta streck genom kinden 300
3158 59d * LYX F 1000+ 250
3159 59d * 50Ö lyx 250
3160 60 *8*) 1 kr ostpl PR-LYX 450
3161 60 AB F 1300 * 300
3162 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
3163 60v7 * förskj. Huvud F2500,kht 250
3164 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
3165 61v1 * 1ö otandat marginal Lyx ex 175
3166 61v4 * 4-block AB F1200 300
3167 61v4 * förskj. siffra 100
3168 65 * LYX, pr F 3000 975
3169 67 * pr-lyx 100
3170 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
3171 75P (*) otandat prov 5ö brunröd på gult ppr 300
3172 76P Wienerprov 10ö blå tandat marginalex , alltid u.g. (*) , fint ex 500
3173 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
3174 77vm1 * omv vm AB F 900 300
3175 77vm1 * AB-PR 225
3176 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
3177 79P (*) 5ö otandat prov i par 250
3178 84P (*) OTANDAT SLUTPROV 150
3179 85 * 20Ö BLÅ, LYX 4 block 125
3180 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
3181 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
3182 91 50ö , ostpl LYX 300
3183 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
3184 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
3185 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
3186 102v * förskjutet påtryck 300
3187 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
3188 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
3189 115-25 * PRAKT serie, svårt 1800
3190 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
3191 119 * lyx 250
3192 119 * prakt 5 på 12ö 175
3193 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
3194 126-35 * PR-LYX SERIE 150
3195 137v2 *(*) 20/2ö punkt mellan 2-0, PRAKT 75
3196 137v3 * 20/2ö punkt mellan O o S på hö ex 150
3197 137v4 * tryckvar. 60
3198 137v4 * tryckvar. 60
3199 138v3 * vä ex en 5 skadad, prc, litet dragspel 150
3200 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
3201 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
3202 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
3203 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
3204 141bz * bra AB ex F 600 175
3205 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
3206 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
3207 142Acxz *(*) SUPERB 200
3208 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
3209 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
3210 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
3211 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
3212 143Abz * PRAKT 1600
3213 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
3214 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
3215 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
3216 143Cb * LYX 100
3217 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
3218 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
3219 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
3220 144Acc * LYX 125
3221 144Cbz * 10ö 4-sid, VM KPV, PRAKT 350
3222 144Ccx * superb 250
3223 144Ccx * PRAKT 175
3224 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
3225 144Ccxz * SUPERB ,linje+kpv , mkt svårt 750
3226 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
3227 144Ecxz * lyx 400
3228 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
3229 145Ea * lyx 10ö t 13 90
3230 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
3231 146Ea * prakt 50
3232 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
3233 147 * A2 PPR PRAKT 50
3234 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
3235 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
3236 148Acxz * 30ö LYX 200
3237 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
3238 148C * PRAKcentr. 150
3239 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
3240 149Ab * LYX 175
3241 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
3242 149Ac *(*) 10ö LYX 125
3243 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
3244 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
3245 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
3246 151Ae * par AGRY, ett ex med variant färgad panna ,sällsynt F 7600 2000
3247 151C * superb 125
3248 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
3249 151Cbz * superb 250
3250 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
3251 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
3252 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
3253 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
3254 152Acx * AB F 950 200
3255 153c * prakt , ljus violett 90
3256 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
3257 154b * pr-lyxc. 175
3258 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
3259 155bz * 140Ö PR-LYX 200
3260 156a * prakt 35ö typ 1 125
3261 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
3262 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
3263 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
3264 156cxz * 35ö typ 1 vm linje+KPV, PR-LYX 500
3265 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
3266 157 * LYX 175
3267 158 * LYX 40ö typ 1 225
3268 158 *(*) LYX 200
3269 158 * 40ö prakt-lyx 190
3270 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
3271 160 * 45ö LYX 290
3272 160 * prakt 225
3273 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
3274 160 45 ö typ 1 prakt * 200
3275 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
3276 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
3277 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
3278 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
3279 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
3280 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
3281 163a * 60ö typ 2, LYX 200
3282 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
3283 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
3284 165bz * prakt 90
3285 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
3286 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
3287 165cz * 80ö LYX 100
3288 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
3289 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
3290 166var * plåtspricka 100
3291 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
3292 167a * lyx 90ö 250
3293 167a * prakt 200
3294 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
3295 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
3296 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
3297 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
3298 167c * skifferblå, bra AB 250
3299 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
3300 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
3301 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
3302 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
3303 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
3304 176C * AB 4-block, F 900 200
3305 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
3306 177C * prakt 90
3307 177Ca * lyx 125
3308 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
3309 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
3310 184 *(*) 25ö orange superb 200
3311 186a * 30ö brun LYX 125
3312 186avar * extra högt märke 100
3313 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
3314 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
3315 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
3316 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
3317 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
3318 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
3319 189a * prakt, A1 175
3320 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
3321 189b * A2ppr, prakt 175
3322 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
3323 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
3324 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
3325 192a *(*) prakt 175
3326 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
3327 195 * LYX 45
3328 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
3329 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
3330 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
3331 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
3332 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
3334 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3335 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
3336 199 * LYX 4-block 200
3337 199 * SUPERBT, högsta LYX 100
3338 201 * 30ö högsta LYX 110
3339 201b * LYX grönblå 375
3340 201b * 30ö grönblå praktex 300
3341 203 * 40 ö Kongress LYX 150
3342 203 * LYX 40 öre 140
3343 204 * pr-lyx 140
3344 205 * prakt 50ö 175
3345 206 * 60 öre LYXc. 200
3346 207 * 80ö LYX 200
3347 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
3348 208 * 1 KR PR-LYX 325
3349 208 * 1 KR lyx 300
3350 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
3351 209 * bra AB ex 550
3352 210 * 5kr Kongress, PR 1100
3353 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
3354 210 * bra AB ex 900
3355 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
3333 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
3356 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
3357 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
3358 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
3359 212cx * LYX 100
3360 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
3361 214 *(*) 4-block vackert 250
3362 214 * pr-lyx 100
3363 215 * Superb 25ö 150
3364 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
3365 216 * 30ö LYX 125
3366 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
3367 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
3368 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
3369 218 * LYX 175
3370 218 * 40 ö , LYX 100
3371 220 * 50ö UPU , LYX 175
3372 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
3373 221 * 60 ö , prakt 200
3374 221 *(*) 60ö LYX 200
3375 221 * 60ö , PR-LYX 175
3376 222 * 80ö , LYX 175
3377 223 * LYX 375
3378 223 * 1 kr 1924, prakt 275
3379 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
3380 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
3381 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
3382 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
3383 224 * prakt centr 350
3384 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
3385 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
3386 225 * 5KR, LYX 1000
3387 225 * Pr-lyxc. 900
3388 225 * 5KR UPU lyx 800
3389 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
3390 225 * 5KR , PRAKT 700
3391 225 * AB-PRc. 600
3392 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
3393 233a * 5kr slottet LYX 425
3394 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
3395 233b * prakt 700
3396 233b * AB , F 1700 500
3397 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
3398 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
3399 238 * prakt 100
3400 246-57 * prakt serie 250
3401 246-57 * kpl mkt bra serie 200
3402 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
3403 266BC * LYX 4-block 200
3404 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
3405 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
3406 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
3407 267BC CB, * 2 st 4-block 350
3408 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
3409 267CB * LYXpar 125
3410 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
3411 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
3412 300v1 (*) flourescens, 1,40 kr 200
3413 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
3414 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
3415 320B2 LYX F 440 100
3416 321BC+ CB * Linné 2 par 300
3417 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
3418 321BC * 15l Linné bra par 150
3419 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
3420 321bc,cb * 2 par Linné 300
3421 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
3422 321CB * Linné 4+3s par 150
3423 324BC * prakt 150
3424 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
3425 324CB * prakt 4- block 250
3426 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
3427 332C * PRAKT 75
3428 332CB * 5kr slottet fint par 350
3429 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
3430 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
3431 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
3432 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
3433 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
3434 1b 4-bl AB F 2500 400
3435 1b * Lyxcentr 250
3436 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
3437 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
3438 3 * helfräscht AB ex 300
3439 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
3440 3a * 5 ö , PRAKT 325
3441 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
3442 3c * 5Ö PRAKT 300
3443 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
3444 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
3445 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
3446 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
3447 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
3448 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
3449 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
3450 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
3451 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
3452 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
3453 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
3454 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
3455 4e *(*) 6ö mkt fräscht AB ex 575
3456 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
3457 4f * mkt fräscht AB ex 650
3458 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
3459 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
3460 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
3461 4g * AB ex ,lvht 300
3462 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
3463 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
3464 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
3465 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
3466 6 (*) 20Ö RÖD omgummerad, (F 8500) 700
3467 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
3468 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
3469 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
3470 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
3471 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
3472 7v1 *(*) 24ö OTANDAT fräscht ex, AB, F 6500 1600
3473 8 * 30ö PRAKT 1000
3474 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
3475 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
3476 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
3477 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
3478 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
3479 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
2903 10c * välcentrerad, små tunna fläckar, godtagbart ex. F 20.000 1500
3480 10g (*) 1kr matt ultramarin/ gråaktigt brun, med all sannolikhet omgummerad men ser postfrisk ut. LYX centrerad, F 20000 som ostämplad 2000
3481 15b * pr-lyx 120
3482 15b * PRAKT 6ö F 300 100
3483 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
3484 16A * 10ö typ1 , LYX 300
3485 17 *(*) prakt F 550 200
3486 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
3487 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
3488 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
3489 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
3490 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
3491 18b * 20ö fint ab ex 400
3492 18e * 20ö AB-PR 400
3493 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
3494 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
3495 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
3496 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
3497 18g * 20ö PR-LYX 700
3498 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
3499 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
3500 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
3501 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
3502 19 * 20ö LYX CENTR 30
3503 19c * 20ö LYX 40
3504 20c * 24ö Prakt, F 800 225
3505 20d * 24ö gul praktex 200
3506 20dv1 * 20ö gul Ä saknas, Prakt,F 1000 300
3507 20f *(*) , 24ö olivaktigt gul LYX SUPERB 250
3508 20v2 * var. skadat i 225
3509 21 * 30ö LYX CENTR 80
3510 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
3511 22A * prc fräscht ex 300
3512 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
3513 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
3514 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
3515 22Ag * helfräscht AB 300
3516 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
3517 22Av2 * AB 350
3518 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
3519 25 * starkt spegeltryck 125
3520 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
3521 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
3522 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
3523 25v3 * "ÖKE" AB 75
3524 25v4 * F 150 75
3525 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
3526 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
3527 26av3 *(*) AB , I = 2 prickar, 300 100
3528 26av3 * i = två prickar, AB 90
3529 26b,v3 * 10/24ö, 4-BL pos1 v3 LYXc, AB-PR,820 175
3530 26b,var * 2 ex båda brott på V i SVerige, AB 125
3531 26b,var * 10/24ö, brott på o i tio, PR 100
3532 26v3 * AB F 300+ 100
3533 26v3 *(*) i = 2 prickar, PRAKT , F 400++ 100
3534 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
3535 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
3536 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
3537 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
3538 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
3539 46 * 8 ö linjer, prakt 65
3540 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
3541 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
3542 1 * prakt 200
3543 1 * 1Ö bra AB 110
3544 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
3545 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
3546 1v * pr-lyx 250
3547 1v * prakt ex F 650 200
3548 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
3549 2 * 3 Ö LYX 400
3550 2 *(*) pr-lyx ex 250
3551 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
3552 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
3553 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
3554 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
3555 2v * prakt 250
3556 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
3557 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
3558 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
3559 3 * pr-lyx 225
3560 3 * prakt ex 5ö t 14 175
3561 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
3562 3a * 5ö brun, PRAKT 225
3563 3a * 5ö AB-PR 200
3564 3VAR (*) 5Ö INTRESSANT SPEGELTRYCK, OVANLIGT 300
3565 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
3566 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
3567 4c * 6ö AB-PR 300
3568 4c * 6ö orange AB 300
3569 5 * LYX 100
3570 5v2 * 12ö var öppen o i Tolf, PR-LYX 100
3571 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
3572 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
3573 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
3574 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
3575 6b * 20Ö PRAKT 250
3576 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
3577 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
3578 6c * PRAKTex 225
3579 6c * prakt 225
3580 6d * LYX 400
3581 7 * prakt 225
3582 7 * 24ö grå AB 125
3583 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
3584 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
3585 7b * 24Ö AB 110
3586 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
3587 7c * 24ö PR-LYX 350
3588 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
3589 7cv *(*) pr , F750 200
3590 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
3591 8 pr-lyx 200
3592 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
3593 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
3594 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
3595 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
3596 9 * 50Ö ab-pr 400
3597 9 (*) 50 Ö LYX CENTRERAT 250
3598 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
3599 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
3600 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
3601 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
3602 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
3603 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
3604 10 (*) LYX centr , tunn 250
3605 10 * 1kr mkt fräsch centr hö 2,2,3-4 250
3606 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
3607 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
3608 11var * felperforerat. 100
3609 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
3610 12var * 3ö kraftigt felperf , 2 märkesbilder 300
3611 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
3612 17 * LYX 24Ö 125
3613 17a * 24ö gråviolett praktex 500
3614 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
3615 17av2 * AB ex F 1000+ 275
3616 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
3617 17b * 24ö blålila, LYX 125
3618 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
3619 17c * 24Ö LYX 200
3620 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
3621 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
3622 18a * AB, mörk fin färg 125
3623 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
3624 20 * 1KR LYX 300
3625 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
3626 20 * AB-PR 100
3627 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
3628 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
3629 20v3 * 1KR LÖSEN T 13, bruen ram hö, mkt fräscht ex F 2018 2000 500
3630 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
3631 1 * Flyg 1912, PRAKT 100